Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)331332333334335336337338339340(+10)В кінець >>
333001
  Забулис Г. "Георгики " Вергилия : Автореф... канд. филол.наук: / Забулис Г.;. – Вильнюс, 1962. – 21л.
333002
   [Георгієвський Віктор Петрович] // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики : науково-практичний медичний журнал / Запоріз. держ. мед. ун-т ; редкол.: О.І. Панасенко, А.Г. Каплаушенко, С.Я. Доценко [та ін.]. – Запорожье, 2018. – Т.11, № 1 (26), січень - квітень. – С. 128-128. – ISSN 2306-8094


  Світлої пам"яіті генія фармації, всесвітньо відомого вченого, доктора фармацевтичних наук, професора, члена-кореспондента НАН України.
333003
   [Георгій Челпанов] // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 24. – ISBN 966-7060-92-6
333004
   Геополітичне майбутнє України : Міжнародна науково-практична конференція,19-20 березня 1998 р.,м.Київ. – Київ, 1998. – 176с.
333005
  Дністрянський М. Геополітичне мислення українських державних політичних діячів першої половини XX ст. // БІНТЕЛ : журнал геополітичної аналітики / Незалежний аналіт. центр геополітичних досліджень "Борисфен Інтел" ; редкол.: О. Махно, Ю. Ільченко, Л. Семенюк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (12). – С. 50-57


  "Після падіння у 1917 році російського самодержавства визначальний вплив на формування геополітичної свідомості української громадськості на підросійській Україні мав визначний історик М. Грушевський (1866-1934)".
333006
  Соколов Б. Геополітичні страждання від Китаю до Одеси // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 15-16 березня (№ 47/48). – С. 5


  У світової спільноти немає можливості змиритися з анексією Криму.
333007
  Бей А. Геополітчний сенс Чорноморської доктрини Ю.Липи // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 16-17
333008
  Бубир Н. Геопортал зелених зон міста Суми / Н. Бубир, М. Найдовська // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; В.А. Пересадько, О.О. Жемеров, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 26. – С. 14-17 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2075-1893
333009
   Геопортал Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН и геосервис "Голоценовый вулканизм Камчатки" / И.М. Романова, Е.А. Зеленин, П.Г. Михайлюкова, В.В. Пономарева // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 8. – С. 17-23 : рис., табл. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 0016-7126
333010
  Бубир Н. Геопортал як засіб моніторингу земельних ресурсів населених пунктів / Н. Бубир, Н. Хазова // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Вип. 24. – С. 8-12 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2075-1893
333011
  Аристов Михаил Геопорталы: новая эпоха картографии // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2009. – № 4. – С. 24-29 : Фото, рис.
333012
  Шищенко Петро Григорович Геопростір, його глобалізація і диверсифікація, зміна ландшафтознавчих парадигм // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 3 : Географічний факультет. Геологічний факультет. – С. 106-112 : Фото. – Бібліогр.: 24 назви
333013
  Пилипенко І.О. Геопросторова делімітація та метризація суспільно- географічних периферій на регіональному рівні // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4. – С. 176-181 : табл., карта. – Бібліогр.: 12 назв
333014
  Макаренко П.О. Геопросторова організація автомобілебудування Європейського Союзу : Дис. ... канд. геогр. наук. Спец. 11.00.02 - економічна та соціальна географія / Макаренко П.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 177л. – Додатки: л. 167-177. – Бібліогр.: л. 157-166
333015
  Макаренко П.О. Геопросторова організація автомобілебудування Європейського Союзу : Автореф. дис. ... канд. географічних наук: 11.00.02 / Макаренко П.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
333016
  Федчук А. Геопросторова організація антарктичного туризму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 46-50. – (Географія ; Вип. 53). – ISSN 1728-3817


  Розкрито особливості геопросторової організації та функціонування туризму в Антарктиці. Описано специфічні фактори територіального розвитку туризму. Виявлено і здійснено класифікацію рекреаційних стоянок, а також обґрунтовано секторно-осьовий тип ...
333017
  Федчук А.П. Геопросторова організація антарктичного туризму : Дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.02 - економічна та соціальна географія / Федчук А.П.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20л. – Бібліогр.л. 175 - 193
333018
  Федчук А.П. Геопросторова організація антарктичного туризму : Автореф. дис. ... канд. географічних наук: 11.00.02 / Федчук А.П.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 20 назв
333019
  Павлов С. Геопросторова організація секс-туризму в світі / С. Павлов, В. Галащук // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 81-85
333020
  Білоус А.В. Геопросторова організація системи ЗМІ в Україні у світовому контексті : дис. ... канд. геогр. наук / Білоус Анна Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 258 л. – Додатки: л. 171-241. – Бібліогр.: л. 242-258
333021
  Білоус А.В. Геопросторова організація системи ЗМІ в Україні у світовому контексті : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Білоус Анна Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
333022
  Любіцева Ольга Олександрівна Геопросторова організація туристичного процесу : Автореф. дис. ... доктора географ. наук: 11.00.02 / Любіцева О.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 29с. – Бібліогр.: 21 назв.
333023
  Любіцева Ольга Олександрівна Геопросторова організація туристичного процесу : Дис. ... доктора географ. наук: 11.00.02 / Любіцева О.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 367 л. + Додатки: л. 356 - 367. – Бібліогр.: л. 339 - 356
333024
  Жиров Г.Б. Геопросторова розвідка з використанням геоінформаційних та краудсортингових систем / Г.Б. Жиров, Р.Ю. Кольцов, Є.В. Шмиголь // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 51. – С. 159-163. – ISSN 2524-0056
333025
  Мозговий А. Геопросторова систематика міського розвитку // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 186-190. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 34)). – ISSN 2311-3383
333026
  Хільчевська І.Г. Геопросторова структура зовнішньоекономічних зв"язків України з країнами Європейського Союзу / І.Г. Хільчевська, Ю.М. Простякова // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 30. – С. 212-222 : рис. – Бібліогр.: 12 назв.
333027
  Дем"янчук І. Геопросторова характеристика захворюванності та смертності населення Тернопільської області // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 113-123 : рис., табл. – Бібліогр.: 40 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 36)). – ISSN 2311-3383
333028
  Данило О.Я. Геопросторове моделювання емісії парникових газів у житловому секторі: порівняння Західної України та Південно-Східної Польщі / О.Я. Данило, Р.А. Бунь, П. Тимкув // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 81. – С. 131-141 : рис. – Бібліогр.: с.138-139. – ISSN 0130-1039
333029
  Мисько К.А. Геопросторове моделювання ерозійних процесів на локальному рівні // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 4 (80), ч. 2. – С. 160-165. – ISSN 0868-6939


  Розглянуто можливість геоінформаційного моделювання ерозійних процесів на локальному рівні (на прикладі с. Шкроботівка Шумського району Тернопільської області). Оцінено вплив різних факторів на поширення та інтенсивність ерозійних процесів. Завдяки ...
333030
  Кучер Павло Геопросторове поширення та характеристика природно-заповідного фонду Рівненської області / Кучер Павло, Волошин Іван // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 214-223 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 41)). – ISSN 2311-3383
333031
  Кучер П.В. Геопросторове поширення та характеристика сакральних споруд Рівненської області // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – С. 95-109. – ISSN 2308-135X
333032
  Волошин І.М. Геопросторове поширення та характеристика туристично-рекреаційних ресурсів Волинської області / І.М. Волошин, П.В. Кучер // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 39. – С. 86-97. – ISSN 2308-135X
333033
  Сорокіна С.Ю. Геопросторовий аналіз антропогенних змін ландшафтно-геохімічних умов території (теоретичний аспект) : природничо-географічні дослідження / С.Ю. Сорокіна, І.В. Рога // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 1(73). – С. 38-43. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1561-4980
333034
  Кузишин Андрій Геопросторовий аналіз громадської думки через призму парламентських виборів в областях Карпатсько-Подільського регіону // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 117-123 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 38)). – ISSN 2311-3383
333035
  Перхач О. Геопросторовий аналіз природно-ресурсного потенціалу Львівської області / О. Перхач, М. Сиротюк // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 266-274 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія географічна ; вип. 49). – ISSN 2078-6441
333036
  Качур О.В. Геопросторовий аспект агрологістики на міжнародному та національному рівнях : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Качур Оксана Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 22 назви
333037
  Качур О.В. Геопросторовий аспект агрологістики на міжнародному та національному рівнях : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Качур Оксана Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 243 л. – Додатки: л. 207-243. – Бібліогр.: л. 180-206
333038
  Макаренко П.О. Геопросторовий аспект логістичної системи забезпечення в автомобілебудуванні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 56-57. – (Географія ; вип. 51). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто організацію логістики відповідно до концепції Supply Chain Management на прикладі заводу з виробництва легкових автомобілів "Мерседес". In the article organization of a logistics according to concept Supply Chain Management is considered by ...
333039
  Кіптенко В.К. Геопросторові аспекти формування мережі туристично-інформаційних центрів / В.К. Кіптенко, А.І. Приходько // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4. – С. 97-106
333040
  Барилко М.М. Геопросторові дані в Україні // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 81-87


  В статті розглянуто та проаналізовано теоретичні аспекти створення геоінформаційних систем, а також перехід від картографічного виробництва до інфраструктури геопросторових даних. В данной статье рассмотрено и проанализировано теоретические аспекты ...
333041
  Любіцева О.О. Геопросторові закономірності функціонування туристичного ринку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 54-57. – Бібліогр.: 5 назв. – (Географія ; Вип. 49). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено закономірності геопросторової організації ринку туристичних послуг.
333042
  Жук Ю. Геопросторові особливості житлового фонду в малих містах Львівської області // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 3/4. – С. 119-122 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1992-4224
333043
  Клапчук Т. Геопросторові особливості морфометрії рельєфу гірської частини басейну ріки Бистриці Надвірнянської // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 37-43 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 39)). – ISSN 2311-3383
333044
  Безуглий В.В. Геопросторові особливості санаторно-курортного комплексу України // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24 (2). – С. 3-10 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 10. – (Серія : Геологія. Географія ; вип. 19). – ISSN 2313-2159
333045
  Гавришок Б.Б. Геопросторові особливості сільськогосподарського землекористування Гусятинського району Тернопільської області // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 1 (30). – С. 138-148 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
333046
  Задворний С. Геопросторові особливості театрального мистецтва Тернопільської області // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 80-89 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 35)). – ISSN 2311-3383
333047
  Смирнов І. Геопросторові рівні дослідження та функціонування системи управління поставками в агропромисловому комплексі Канади / І. Смирнов, О. Качур // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 1 (71). – С. 27-32
333048
  Мельник А.В. Геопросторові сервіси: географія швидкоплинних процесів // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 2 (59) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 83-88. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0868-6939
333049
   Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2008-
№ 1. – 2009
333050
   Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2008-
№ 2. – 2009
333051
   Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2008-
№ 3. – 2009
333052
   Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2008-
№ 4. – 2009
333053
   Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2008-
№ 5. – 2009
333054
   Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2008-
№ 1 (10). – 2010
333055
   Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2008-
№ 2 (11). – 2010
333056
   Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2008-
№ 3 (12). – 2010
333057
  Кожан Е.А. Георадарное зондирование подповерхностной структуры грунта Национального заповедника "София-Киевская" на территории Кирилловской церкви / Е.А. Кожан, В.Г. Сугак, А.В. Сугак // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 3. – С. 43-49 : Фото, рис., табл. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0203-3100
333058
   Георадарный метод обнаружения водонасыщенных слоев грунта с оценкой их объемной влажности / В.Г. Сугак, О.А. Овчинкин, Ю.С. Силаев, А.В. Сугак // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2014. – Т. 36, № 2. – С. 127-137 : рис., табл. – Библиогр.: с. 135-137. – ISSN 0203-3100
333059
  Липшиц С.Ю. Георг-Франц Гофман (1761-1826) / С.Ю. Липшиц. – М., 1940. – 47с.
333060
  Юрген А. Георг - Синяя Птица, приемный сын ирокезов / А. Юрген. – Л, 1962. – 214с.
333061
  Боровков Д. Георг III: последний представитель британского абсолютизма // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2013. – № 2 (98). – С. 4-31. – ISSN 1812-867Х


  Георг III (англ. George William Frederick (1738 — 1820) — король Великої Британії та Ірландії.
333062
  Муромская Е. Георг IV - "Принц удовольствий" // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2013. – № 4 (100). – С. 24-49. – ISSN 1812-867Х
333063
  Муромская Е. Георг IV - "Принц удовольствий" // Исторический журнал : ежемесячное научно-популярное издание / Даниленко В.И. ; Гос. публичная ист. б-ка России. – Москва, 2013. – № 3 (99). – С. 4-33. – ISSN 1812-867Х
333064
  Сергеев А.В. Георг Брандес и "литература прорыва" // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 86-98. – (Филология ; № 5). – ISSN 0201-7385
333065
  Таран-Зайчено Георг Бюхнер / Таран-Зайчено. – Москва, 1963. – 32с.
333066
  Чокор Ф.Т. Георг Бюхнер / Ф.Т. Чокор. – Москва, 1978. – 287с.
333067
   Георг Бюхнер (1813-1837) : Метод. мат-лы к вечеру, посвященному 150-летию со дня рождения в помощь работникам библиотек. – Москва, 1963. – 10 с.
333068
  Буняев В.С. Георг Веерт -- саритик и пулицист : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Буняев В.С. ; МП РСФСР, Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1963. – 19 с.
333069
  Кочеткова М.А. Георг Веерт - друг и соратник Маркса и Энгельса / М.А. Кочеткова. – Москва : Мысль, 1974. – 176 с.
333070
  Шиллер Ф.П. Георг Веерт / Ф.П. Шиллер. – М.-Л., 1932. – 164с.
333071
  Тураев С.В. Георг Веерт и немецкая литература революции 1848 года / С.В. Тураев. – Москва, 1963. – 408 с.
333072
  Цверава Георг Вильгельм Рихман. 1711-1753 / Цверава, .К. – Ленинград : Наука, 1977. – 159 с.
333073
  Габсбург Г. Георг Габсбург: Эпоха монархий не ушла в прошлое / Беседовал Фёдор Лукьянов // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС ; Коллектив журн. "Эхо планеты". – Москва, 2012. – № 39 (1244). – С. 32-35. – ISSN 0234-1670


  О прошлом и настоящем императорского дома Габсбургов разговор с Георгом Габсбургом
333074
  Белоненко А.С. Георг Гендель : краткий очерк жизни и творчества (1685-1759) / А.С. Белоненко. – Ленинград : Музыка, 1971. – 80 с.
333075
  Ионин Л.Г. Георг Зиммель - социолог / Л.Г. Ионин. – Москва, 1981. – 129 с.
333076
  Томас К. Георг Зиммель об общественных силах // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.87-95. – (Социология и политология ; № 3). – ISSN 0201-7385
333077
  Пуркерт В. Георг Кантор / В. Пуркерт, Х.И. Ильгаудс; Пер. с нем. Н.М. Флайшера. – Харьков : Основа, 1991. – 126с.
333078
  Кирилюк А.В. Георг Кантор. Теорія множин та цінність абстрактного мислення // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 127-129
333079
  Мурацан Георг Марзпетуни : исторический роман / Мурацан; пер. с арм.А.Иоаннисиан. – Ереван : Айпетрат, 1956. – 358 с.
333080
  Кошманов В.В. Георг Ом / В.В. Кошманов. – Москва, 1980. – 112 с.
333081
  Стрельников Б.Н. Георг Отс / Б.Н. Стрельников. – Л.-Москва, 1962. – 111 с.
333082
  Тынсон Х.Л. Георг Отс / Х.Л. Тынсон. – Таллин, 1981. – 327 с.
333083
  Девицкий И.И. Георг Форстер - публицист. "Суждения о Нижнем Рейне, о Брабанте, Фландрии, Голландии, Англии и Франции в апреле, мае и июне 1890 года" : Автореф... канд. филол.наук: / Девицкий И.И.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1963. – 15л.
333084
  Мошковская Ю.Я. Георг Фостер - немецкий просветитель и революционер XVIII века / Ю.Я. Мошковская. – М, 1961. – 420с.
333085
  Мочульский А. Георг Фридрих Гендель, "немец" от искусства // Творчество народов мира. – Москва, 2011. – Вып. 5. – С. 52-69


  Немецкий композитор эпохи барокко, известный своими операми, ораториями и концертами. Получив музыкальное образование и опыт в Италии, он затем переселился в Лондон, стал английским подданым. В число его наиболее знаменитых произведений входят ...
333086
  Дерябин В.Е. Георгафические особенности строения тела населения СССР / В.Е. Дерябин, А.Л. Пурунджан. – М, 1990. – 191с.
333087
  Половкін О.О. Георгафія і рисування / О.О. Половкін. – К., 1954. – 147с.
333088
  Друце Й.П. Георге - удовин син : повість / Й.П. Друце. – Київ, 1961. – 164 с.
333089
  Богач И.И. Георге Асаки как лексикограф : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Богач И.И. ; Кишин. ГУ. – Кишинев, 1965. – 18 с.
333090
   Георге Тэттэреску.. – Бухарест. – 10с.
333091
  Друцэ И.П. Георге, вдовий сын : повесть / И.П. Друцэ; пер. с молд. – Москва : Советский писатель, 1958. – 173 с.
333092
  Янев Я.Г. Георги Бусилин. / Я.Г. Янев. – София, 1992. – 80с.
333093
  Мичев Д. Георги Димитров / Д. Мичев, Л. Панайотов. – София, 1982. – 644с.
333094
   Георги Димитров (Изследвания по случай 100 години от рождението му). – София, 1982. – 531с.
333095
  Каменова Д. Георги Димитров в българското изобразително изкуство / Д. Каменова. – София, 1972. – 156с.
333096
   Георги Димитров и българската народно-демократична държава. – 2-ро, перераб. и доп. изд. – София, 1982. – 218с.
333097
   Георги Димитров и образованисто. – София, 1982. – 215с.
333098
   Георги Димитров творчески маркист-ленинец, пламенен патриот и интернационалист. – София, 1982. – 292с.
333099
  Савова Е. Георги Димитров: летопис за живота и революционната му дейност. / Е. Савова. – София, 1982. – 1028с.
333100
  Славов С. Георги Димитров: Опыт за теоретически портрет. / С. Славов. – София, 1983. – 208с.
333101
   Георги Кирков : Био-библиография. – София : Партиздат, 1975. – 472 с.
333102
  Константинова Е. Георги Райчев / Е. Константинова. – София, 1982. – 220 с.
333103
  Трайков В. Георги Стойков Раковски / В. Трайков. – Москва, 1974. – 403 с.
333104
  Трайков В. Георги Стойков Раковски : документален летопис 1821 - 1867 / Веселин Трайков. – София : "Д-з Петїр Берон", 1990. – 438 с. : фотоил.
333105
   Георги Стойков Раковски.. – София
2. – 1968. – 528с.
333106
  Якунин М.А. Георгиевск. / М.А. Якунин. – Ставрополь, 1977. – 109с.
333107
  Лубченков Ю. Георгиевские кавалеры : [ для младшего и среднего школьного возраста ] / Ю. Лубченков ; художник А. Каращук. – Москва : Белый город, 2005. – 48с. : илл. – (История России). – ISBN 5-7793-0169-7
333108
  Зимин И.В. Георгиевские кавалеры дома Романовых. Александр I и великий князь Константин Павлович // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 7 (603). – С. 74-75. – ISSN 0321-0626
333109
  Зимин И.В. Георгиевские кавалеры дома Романовых. Награды Николая I и Александра II // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 8 (604). – С. 76. – ISSN 0321-0626
333110
  Орбели И.А. Георгиевский зал Зимнего дворца / И.А. Орбели. – Ленинград, 1948. – 8 с.
333111
  Орбели И.А. Георгиевский зал Зимнего дворца / И.А. Орбели. – Ленинград, 1959. – 15 с.
333112
  Пайчадзе Г.Г. Георгиевский тракт / Г.Г. Пайчадзе. – Тбилиси, 1983. – 247с.
333113
  Сорокина Е.Ю. Георгий Адамович о сущности и судьбе советской литературы // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 143-151. – (Серія "Літературознавство" ; вип. 1 (77), ч. 2). – ISSN 2312-1068


  Круг интересов Адамовича-критика был широк: мимо него не проходило ни одно явление советской и эмигрантской литературы. В то время советская литература многими недооценивалась; не изменилась ситуация и сегодня. Но анализ взглядов Адамовича позволит ...
333114
  Плотников В.И. Георгий Адамович Стронк / В.И. Плотников. – Л., 1964. – 32с.
333115
  Невзглядова Е. Георгий Адамович. Стихи и проза // Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журн. "Звезда". – Санкт-Петербург, 2011. – № 12. – С. 178-197. – ISSN 0321-1878
333116
  Алексеев Д.Г. Георгий Алексеев / Д.Г. Алексеев, А.Н. Шефов. – [Москва : Советский художник, 1971. – 79 с. : ил. – (Скульптура)
333117
  Мединцев В.А. Георгий Алексеевич Балл на конференциях "Язык и культура" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 1 (186). – C. 5-10. – ISSN 2522-493X


  На конференциях «Язык и культура» Г.А. Балл демонстрировал научные разработки, в которых психологическая проблематика на теоретико-методологическом уровне осмысления сопряжена с культурологической и лингвистической. Им были рассмотрены виды ...
333118
  Анастасов Георгий Георгий Анастасов : (нар. респ. Болгария) / Анастасов Г. – Москва : Совецкий художник, 1984. – [40] с. – (Мастера карикатуры соц. стран)
333119
   Георгий Андреевич Сысолятин: Живопись, графика: Кат.в ыст.. – М., 1987. – 39с.
333120
  Баркава М.И. и Долидзе З.Г. Георгий Ахвледиани (1887-1973) : Биобиблиография / М.И. и Долидзе З.Г. Баркава; АН Груз.ССР; Центр. науч. б-ка. – Тбилиси : Мецниереба, 1978. – 181с.
333121
  Юдин П. Георгий Валентинович Плеханов / П. Юдин. – Москва, 1943. – 36с.
333122
  Юдин П. Георгий Валентинович Плеханов / П. Юдин. – Москва, 1943. – 20с.
333123
   Георгий Валентинович Плеханов. 1856-1918 рр.. – Львыв, 1956. – 15с.
333124
  Ельницкий А. Георгий Валентинович Плеханов. Биогр. очерк / А. Ельницкий. – С.-Пб. – 26с.
333125
  Нерода Г.В. Георгий Васильевич Нерода: Альбом / Г.В. Нерода. – Москва, 1985. – 23с.
333126
  Сохор А.Н. Георгий Васильевич Свиридов / А.Н. Сохор. – Ленинград : Музгиз, 1956. – 158 с.
333127
   Георгий Васильевич Церетели (1904-1973) : [Востоковед]: Биобиблиография. – Тбилиси : Мецниереба, 1986. – 123с. – (Биобиблиогр. сер. "Груз. ученые")
333128
  Ховратович И.М. Георгий Васильевич Чечерин / И.М. Ховратович. – М., 1980. – 108с.
333129
   Георгий Викторович Дзяк : [некролог] // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна, академія медичних наук України. – Київ, 2016. – Т. 22, № 3/4. – C. 464. – ISSN 2413-7944


  "24 листопада 2016 року на 72 році пішов з життя ректор ВНЗ "Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України", Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, член Президії НАМН України, ...
333130
   Георгий Владимирович Акимов, 1901-1953 : [ученый-физикохимик]. – Москва : Наука, 1986. – 61, [1] с., [1] л. портр. – (Материалы к биобиблиографии ученых СССР. Серия химических наук ; Вып. 75)
333131
   Георгий Владимирович Груз // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 10. – С. 127. – ISSN 0130-2906
333132
   Георгий Владимирович Степанов. – Москва : Наука, 1984. – 63с. – (Материалы к биобиблиографии ученых СССР ; Вып. 16)
333133
  Смирнов А. Георгий Гамов: "Любознательность рождает ученого" // Личности. – Киев, 2010. – № 4 (26). – С. 94-113. – ISSN 1819-6268
333134
  Шадрин Н.В. Георгий Георгиевич Винберг: воспоминания и размішления ученика // Морський екологічний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т біології південних морів. – Севастополь, 2010. – Т. 9, № 3. – С. 90-95. – ISSN 1684-1557


  До 105-річчя з дня народження.
333135
  Быков В.Е. Георгий Гольц / В.Е. Быков. – Москва, 1978. – 159 с.
333136
  Острой О.С. Георгий Григорьевич Нисский / О.С. Острой. – Л., 1966. – 46с.
333137
   Георгий Григорьевич Нисский заслуженный деятель искусств РСФСР, действ. чл. Акад.худ. СССР, Лаур. Гос. премии.. – М., 1963. – 36с.
333138
  Нестерова Н.М. Георгий Григорьевич Уразов. (1884-1957). / Н.М. Нестерова. – М., 1957. – 64с.
333139
  Либединский Ю.Н. Георгий Гулиа / Ю.Н. Либединский. – Ленинград, 1948. – 6с.
333140
  Дымшиц А.Л. Георгий Гулиа / А.Л. Дымшиц. – 2-е доп. – Сухуми, 1965. – 142с.
333141
  Дымшиц А.Л. Георгий Гулиа / А.Л. Дымшиц. – 2-е доп. – Сухуми, 1971. – 156с.
333142
  Дымшиц А.Л. Георгий Гулиа / А.Л. Дымшиц. – 2-е доп. – Сухуми, 1979. – 178с.
333143
  Тверской А.Д. Георгий Гулиа как он есть / А.Д. Тверской. – Тбилиси, 1981. – 304 с.
333144
  Тверской А.Д. Георгий Гулиа как он есть / А.Д. Тверской. – Сухуми, 1985. – 256 с.
333145
   Георгий Данелия. – Москва : Искусство, 1982. – 207 с.
333146
   Георгий Джибладзе : Биобиблиография. – Тбилиси : Мецниереба, 1988. – 230с. – (Грузинские ученые)
333147
  Константинов Т Ф. Георгий Димитров-выдающийся деятель международного рабочего движения / Т Ф. Константинов. – М., 1950. – 32с.
333148
   Георгий Димитров - выдающийся революционер-ленинец. – М., 1974. – 342с.
333149
   Георгий Димитров - выдающийся революционер и теоретик. – М., 1982. – 432с.
333150
  Благоева С. Георгий Димитров / С. Благоева. – М., 1937. – 76с.
333151
  Бернов Ю.В. Георгий Димитров / Ю.В. Бернов, Г.А. Чернейко. – Москва, 1972. – 48с.
333152
   Георгий Димитров : биобиблиографический указатель. – Москва, 1982. – 170 с.
333153
  Задирака Э.Д. Георгий Димитров (1882-1949). К 100-летию со дня рождения / Э.Д. Задирака. – М., 1982. – 96с.
333154
   Георгий Димитров и движение за дуржбу с Советским Союзом. – София, 1984. – 267с.
333155
  Ганчовский Н. Георгий Димитров, каким я его видел и запомнил / Н. Ганчовский. – М
1. – 1979. – 383с.
333156
   Георгий Димитров. 1882-1959. – София, 1959. – 202с.
333157
   Георгий Димитров. К 90-летию со дня рождения. – Прага, 1972. – 80с.
333158
   Георгий Димитров. Летопис на животп и революционната му дейност. 1882-1949. – София, 1952. – 804с.
333159
  Лавров Георгий Дмитриевич. Выставка работ. Москва. Георгий Дмитриевич Лавров: Скульптура / Георгий Дмитриевич. Выставка работ. Москва. Лавров, 1982. – М., 1982. – 18с.
333160
   Георгий Евгеньевич Пухов : Ученый в обл. электротехники, прикл. и вычисл. математити: Библиогр. указ. – Киев : Наукова думка, 1986. – 76с.
333161
  Бескин О. Георгий Ечеистов. / О. Бескин. – Москва, 1969. – 68с.
333162
   Георгий Жуков. – М., 1991. – 96с.
333163
  Дубинянский М. Георгий Жуков: за ценой не постоим // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2012. – № 5 (45). – С. 7-29. – ISSN 1819-6268
333164
   Георгий Иванович Мотовилов. – М, 1954. – 86с.
333165
  Кравченко К.С. Георгий Иванович Мотовилов / К.С. Кравченко. – М., 1969. – 92с.
333166
  Белецкий П.А. Георгий Иванович Нарбут / П.А. Белецкий. – Ленинград, 1985. – 239с.
333167
  Линниченко И.А. Георгий Иванович Перетяткович / И.А. Линниченко. – Одесса : Техник, 1916. – 43с.
333168
  Киселев В.И. Георгий Ильич Печенников / В.И. Киселев. – Волгоград, 1967. – 20с.
333169
  Мельникова И.Ю. Георгий Караславов (1904-1980) : Библиогр. указ. и метод. рекоменд. / И.Ю. Мельникова. – Москва, 1984. – 32с.
333170
  Бережков М.Н. Георгий Кониский, как проповедник : (речь, произнесенная в торжественном собрании Нежинского Историко-Филологического Общества 19 февраля 1895 г. / М.Н. Бережков. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1895. – 15 с.


  Святитель Георгий (в миру Григорий Осипович Конисский)
333171
  Кашуба М.В. Георгий Конисский / М.В. Кашуба. – Москва : Мысль, 1979. – 173с
333172
  Кашуба М.В. Георгий Конисский / М.В. Кашуба. – М., 1979. – 173с.
333173
   Георгий Константинович Боресков. – Москва, 1982. – 119с.
333174
  Максимчик А.Н. Георгий Константинович Жуков // Интеллектуальная элита Беларуси : основоположники Белорусской науки и высшего образования (1919-1941) / С.В. Абламейко, П.И. Бригадин, И.Л. Грибко, О.И. Ершова, С.А. и др. Захаркевич. – Минск : БГУ, 2017. – С. 269-277. – (Белорусский государственный университет ;100лет университетскому образованию и науке в Беларуси). – ISBN 978-985-566-387-5


  Полководец, преподаватель БГУ.
333175
  Сокольников М.П. Георгий Константинович Савицкий. / М.П. Сокольников. – М.-Л., 1949. – 11с.
333176
  Полищук Э.А. Георгий Константинович Савицкий. 1887-1949 / Э.А. Полищук. – М., 1961. – 263с.
333177
  Маргвелашвили Г.Г. Георгий Леонидзе. / Г.Г. Маргвелашвили. – Тбилиси, 1970. – 132 с.
333178
  Маргвелашвили Г.Г. Георгий Леонидзе. К шестидесятилетию со дня рождения. / Г.Г. Маргвелашвили. – Тбилиси, 1959. – 92 с.
333179
  Буряк И.И. Георгий Липскеров / И.И. Буряк. – М., 1976. – 26с.
333180
  Голлербах Е. Георгий Лукомський - мистецтвознавець і художник // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах. – Київ, 2005. – Вип. 63/64 : Георгій Лукомський і українська художня спадщина. Ч.2. – С. 606-611.
333181
  Зинькевич Е.С. Георгий Майборода / Е.С. Зинькевич. – Киев : Музична Україна, 1983. – 71 с.
333182
  Квасхвадзе Ш.К. Георгий Майсурадзе. (Жизнь и творчетсов). У истоков грузинского реалистического живописного портрета : Автореф... канд. искусствовед.наук: / Квасхвадзе Ш.К.; Тбилисск. гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1958. – 15л.
333183
  Еселев Н.Х. Георгий Марков / Н.Х. Еселев. – Москва : Советская Россия, 1967. – 104 с.
333184
  Смоляницкий С.В. Георгий Марков / С.В. Смоляницкий. – Новосибирск, 1976. – 75 с.
333185
  Мотяшов И.П. Георгий Марков / И.П. Мотяшов. – Москва : Художественная литература, 1984. – 325 с.
333186
   Георгий Милляр -- заслуженный артист РСФСР.. – М, 1967. – 14с.
333187
   Георгий Михайлович Димитров. 1882-1959. – М., 1949. – 96с.
333188
   Георгий Михайлович Малахов. – Киев : Наукова думка, 1988. – 40с. – (Биобиблиография ученых УССР). – ISBN 5-12-000397-4
333189
  Котляров Б.Я. Георгий Мурга / Б.Я. Котляров. – Москва : Советский композитор, 1960. – 23 с.
333190
  Аптиаури Д.В. Георгий Мцире "Житие и деяние Георгия Мтацмидели" : Автореф... канд. филол.наук: / Аптиаури Д.В.;. – Тбилиси, 1967. – 27л.
333191
  Аптиаури Д.В. Георгий Мцире "Житие и деяние Георгия Мтацмидели" : Автореф... канд. филол.наук: / Аптиаури Д.В.;. – Тбилиси, 1967. – 27л.
333192
  Аптиаури Д.В. Георгий Мцире "Житие и деяние Георгия Мтацмидели" : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Аптиаури Д.В. ; Груз.ГУ. – Тбилиси, 1968. – 24 с.
333193
  Исаченко А.Г. Георгий Николаевич Высоцкий выдающийся отечественный географ / А.Г. Исаченко. – Ленинград, 1953. – 62с.
333194
  Боголюбов А.Н. Георгий Николаевич Николадзе (1888-1931) / А.Н. Боголюбов. – Москва, 1973. – 167 с.
333195
   Георгий Николаевич Попов - профессор Харьковского университета: Биобиблиография. Воспоминания / М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина, Центр болгаристики и балкан. исслед. им. Марина Дринова [и др.] ; [сост.: М.Г. Станчев, Ю.Ю. Полякова ; науч. ред.: С.Ю. Страшнюк]. – Харьков : ХНУ имени В.Н. Каразина, 2015. – 63, [1] с., [4] л. фотоил. : ил. – Текст укр., рос. – Библиогр. в подстроч. примеч.
333196
   Георгий Ниорадзе. – Тбилиси, 1988. – 120с.
333197
  Киселев М.Ф. Георгий Нисский / М.Ф. Киселев. – М, 1972. – 175с.
333198
  Столяр З. Георгий Няга / З. Столяр. – Москва : Советский композитор, 1959. – 12 с.
333199
   Георгий Петрович Владимиров. – Ташкент : Фан, 1984. – 26с. – (Материалы к библиографии ученых Узбекистана)
333200
  Ильичев В.Д. Георгий Петрович Дементьев / В.Д. Ильичев. – М., 1977. – 64с.
333201
  Ильичев В.Д. Георгий Петрович Дементьев / В.Д. Ильичев. – Москва : Издательство Московского университета, 1977. – 64с.
333202
  Шляпкин И.А. Георгий Писидийский и его поэма о миротворении в славяно-русском переводе 1385 года. – Санкт-Петербург, 1890. – 31 с.
333203
  Акимова Л.И. Георгий Поплавский : альбом / Акимова Л.И. ; ред. Г.П. Конечна. – Москва : Совецкий художник, 1986. – 135 с.
333204
  Солдатенко Валерий Георгий Пятаков - Георгий Плеханов: эпизоды совпадения политических позиций // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 22-38. – Бібліогр. в кінці ст.
333205
  Беспалова Н.И. Георгий Рублев. / Н.И. Беспалова. – М., 1972. – 50с.
333206
  Антоновская А.А. Георгий Саакадзе / А.А. Антоновская. – Москва : Военное издательство, 1949. – 880 с.
333207
  Антоновская А.А. Георгий Саакадзе / А.А. Антоновская. – Москва : Военгиз, 1950. – 880с.
333208
  Кикнадзе Т.З. Георгий Самсонович Дзоценидзе / Т.З. Кикнадзе. – Москва : Наука, 1986. – 145с.
333209
  Сохор А.Н. Георгий Свиридов / А.Н. Сохор. – Москва : Знание, 1960. – 40 с.
333210
  Сохор А.Н. Георгий Свиридов / А.Н. Сохор. – Москва : Музыка, 1964. – 272 с.
333211
  Нагорный С.Г. Георгий Седов / С.Г. Нагорный. – М. – 208с.
333212
  Пинегин Н.В. Георгий Седов / Н.В. Пинегин. – Ленинград : Советский писатель, 1947. – 376с.
333213
  Пинегин Н.В. Георгий Седов / Н.В. Пинегин. – Москва-Ленинград : Главсевморпути, 1948. – 371с.
333214
  Пинегин Н.В. Георгий Седов / Н.В. Пинегин. – 2-е изд. – Москва-Ленинград : Главсевморпути, 1953. – 351с.
333215
  Лыкошин Б.А. Георгий Седов : Очерк / Б.А. Лыкошин. – Ростов-на-Дону, 1977
333216
  Пинегин Н.В. Георгий Седов идет к Полюсу / Н.В. Пинегин. – Москва : Молодая гвардия, 1949. – 208с.
333217
  Амшинская А.М. Георгий Семенович Верейский / Амшинская А.М. – Москва ; Ленинград : Совецкий художник, 1950. – 19 с., ил. – (Мастера совецкого искусства)
333218
   Георгий Семенович Верейский. – М.-Л., 1950. – 66с.
333219
  Чернова Г.А. Георгий Семенович Верейский / Г.А. Чернова. – М., 1965. – 164с.
333220
   Георгий Сергеевич Голицын (к 80-летию со дня рождения) // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 4. – С. 117. – ISSN 0130-2906
333221
  Садкович Н.Ф. Георгий Скарина. / Н.Ф. Садкович, Е. Львов. – 2-е изд., испр. и доп. – Минск, 1957. – 454с.
333222
  Садкович М. Георгий Скорина / М. Садкович. – Минск, 1951. – 440с.
333223
  Садкович М.Ф. Георгий Скорина / М.Ф. Садкович, Е. Львов. – 2-е изд., испр. и доп. – Минск, 1957. – 454с.
333224
  Климкович М.Н. Георгий Скорина / М.Н. Климкович. – Л., 1958. – 392с.
333225
  Садкович М. Георгий Скорина / М. Садкович, Е.Л. Львов. – Минск, 1966. – 462с.
333226
  Садкович М. Георгий Скорина / М. Садкович, Е.Л. Львов. – М., 1988. – 381с.
333227
   Георгий Степанович Писаренко: Указ. лит.. – К., 1980. – 106с.
333228
   Георгий Степанович Писаренко: Ученый и специалист в обл. механики.. – К., 1990. – 105с.
333229
  Беньяш Р.М. Георгий Товстоногов / Р.М. Беньяш. – Л.-М., 1961. – 191с.
333230
  Петухова О. Георгий Товстоногов: остаться собой // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2018. – № 1 (113). – С. 6-25. – ISSN 1819-6268


  "На спектакли режиссера Георгия Товстоногова в Ленинград приезжали из других городов, толпы зрителей собирались у подъездов театра, а в дни премьер, случалось, и штурмовали двери, снося все на своем пути. Это были постановки-потрясения, настоящие ...
333231
  Златкевич Л.Л. Георгий Тотибадзе / Л.Л. Златкевич. – М., 1978. – 103с.
333232
  Бейлин И.Г. Георгий Фёдорович Морозов (1867-1920) / И.Г. Бейлин, В.А. Парнес. – Москва : Наука, 1971. – 216с.
333233
  Каджуни Н.Г. Георгий Филлипович Шолохов-Синявский / Н.Г. Каджуни. – Ростов-на-Дону, 1961. – 72с.
333234
   Георгий Хачапуридзе (1892-1957) : Биобиблиография. – Тбилиси : Мецниерева, 1980. – 88с.
333235
  Луговцов Н.П. Георгий Холопов: Очерк жизни и творчества / Н.П. Луговцов. – Л., 1979. – 222с.
333236
  Габараев С.Ш. Георгий Цаголов / С.Ш. Габараев. – Цхинвали, 1962. – 136с.
333237
  Мейланд В.Л. Георгий Церетели / В.Л. Мейланд. – Москва : Советский художник, 1979. – 71 с.
333238
  Булиа П.П. Георгий Чаладидели (Жизнь и творчество) : Автореф... канд. филол.наук: / Булиа П. П.; АН ГССР, Ин-т ист. груз. лит. им. Руставели. – Тбилиси, 1969. – 21л.
333239
  Аджавенко Н.К. Георгий Челпанов. Жизненный путь и научный подвиг / Николай Аджавенко. – Мариуполь : Газета "Приазовский рабочий", 2012. – 216, [3] c, [37] с. ил. : ил. – ISBN 978-966-8208-88-1
333240
  О"Коннор Георгий Чичерин и советская внешняя политики 1918-1930 / О"Коннор. – Москва, 1991. – 320 с.
333241
  Абашидзе Г.Г. Георгий Шестой : поэма : [из эпохи нашествия Тамерлана на Грузию в 13 веке] / Григол Абашидзе ; пер. с груз. Р. Ивнева. – Тбилиси : Заря Востока, 1944. – 77 с.
333242
   Георгий Эдуардович Конюс. – М, 1988. – 400с.
333243
  Черняховский Ф.И. Георгий Яковлевич Седов / Ф.И. Черняховский. – Архангельск, 1956. – 39с.
333244
  Аладжалов С.И. Георгий Якулов / С.И. Аладжалов ; Армянс. театр. о-во ; Ин-т искусств АН АрмССР. – Ереван, 1971. – 319с.
333245
  Костина Е.М. Георгий Якулов 1884-1928 / Е.М. Костина. – Москва, 1979. – 208с.
333246
  Якулов Г.Б. Георгий Якулов. / Г.Б. Якулов. – М., 1975. – 43с.
333247
   Георгий Якунчиков: живопись.. – М., 1989. – 31с.
333248
  Верба И.И. Георгий Якутович. Поиски, работа / И.И. Верба. – Москва : Советский художник, 1970. – 95 с.
333249
  Заливский И.Л. Георгины / И.Л. Заливский. – М, 1954. – 142с.
333250
  Заливский И.Л. Георгины / И.Л. Заливский. – 2-е. – М-Л, 1956. – 144с.
333251
   Георгины. – Москва : Издательство Московского университета, 1984. – 78 с.
333252
  Костенко Н.Ф. Георгины красные и белые / Н.Ф. Костенко; пер. с молд. В.Ковальджи. – Кишинев : Картя молдовэняскэ, 1976. – 212 с.
333253
  Морин Г.И. Георгины. / Г.И. Морин. – Ижевск, 1963. – 53с.
333254
   Георгиу-Деж Г.. – Бухарест, 1951. – 57с.
333255
   Георгию Евгеньевичу Шульману - 75 // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 5. – С. 91. – ISSN 1726-5428
333256
  Пахимер Георгий Георгия Пахимера история о Михаиле и Андронике Палеологах : 13 кн. / Пахимер Георгий; перевод под ред. проф. Карпова. – тринадцать книг. – СПб. : В тип. департамента Уделов. – (Византийские историки, переведенные с греческого при Санктпетербургской духовной академии)
Т. 1 : Царствование Михаила Палеолога. 1255-1282 / [пер. под ред. проф. Карпова]. – 1862. – XXI, 524 с.
333257
  Студінський В. Георгій (Юрій) Мрочковський: портрет на тлі епохи // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2014. – № 1 (86). – С. 125-132. – ISSN 2222-5250


  Здійснено дослідження життя і діяльності священика Георгія (Юрія) Мрочковського, який зіграв велику роль у розвитку шкільництва на Київщині наприкінці 19 - на початку 20 століть. Дана коротка характеристика родоводу Мрочковських.
333258
  Ковальчук В.В. Георгій Антонович Гамов (1904-1968) // Фізика в Україні в 19-20 столітті: історія, здобутки, особистості : навчальний посібник / В.В. Ковальчук. – Київ : Слово, 2009. – С.226-232.. – ISBN 978-966-194-005-4
333259
  Безгін І.Д. Георгій В"ячеславович Якутович. Дійсний член (академік) Академії мистецтв України // Академіки. Життя в мистецтві / І.Д. Безгін. – Київ : ІПСМ АМУ, 2006. – Ч. 1. – С. 68-79. – ISBN 966-96714-2-6
333260
   Георгій Васильович Гайко // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2016. – № 4 (605), октябрь - декабрь. – C. 96-97. – ISSN 0030-5987


  "У грудні 2016 року виповнилось 80 років з дня народження й 56 років лікарської, науково-педагогічної і громадської діяльності директору ДУ "Інститут травматології та ортопедії НАМН України", академіку НАМН України, професору, заслуженому діячу науки ...
333261
   Георгій Васильович Малаков (1928-1979) : Каталог. Альбом (із фондів НБУВ). – Київ : НБУВ, 2000. – 160с. – ISBN 966-0201518-5
333262
   Георгій Васильович Пфейффер : [Некролог] // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 14 жовтня (№ 29/30). – С. 6


  Ректорат, партбюро та місцевком Київського Дкержавного Університету ім. Т.Г.Шевченка з глибоким сумом сповіщають про смерть найстарішого професора Київського Державного Університету Георгія Васильовича Пфейффера, що сталася 10 жовтня 1946 року, ...
333263
   Георгій Васильович Щокін : Біобібліографічний покажчик. – Київ : МАУП, 2004. – 360с. – ISBN 966-608-425-2
333264
  Ковалевська О. Георгій Вернадський і його праці з історії української державності / О. Ковалевська, І. Усенко // Людина і політика : український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2001. – № 1. – C.111-126. – ISSN 1609-5499
333265
   Георгій Вікторович Дзяк: велич постаті та життя : [некролог] // Артериальная гипертензия : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / голов. ред. Сіренко Ю.М. ; ред.рада: Березняков І.Г., Більченко А.В., Богмат Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6 (50). – С. 72-73. – ISSN 2224-1485


  "...24 листопада 2016 року на 72-му році життя пішов із життя ректор ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ Уккаїни", член президії Національної академії наук України, заслужений діяч науки й техніки України, лауреат Державної премії України в ...
333266
   Георгій Володимирович Карпенко. – Київ, 1978. – 63с. – (Біобібліографія вчених УРСР)
333267
   Георгій Володимирович Карпенко : до 100-річчя від дня народження // Фізико- хімічна механіка матеріалів : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України, Фізико-механічний ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 2010. – Т. 46, № 2. – С. 5-7. – ISSN 0430-6252
333268
  Працьовитий М. Георгій Вороний. Український вчений, який випередив час на століття / М. Працьовитий, Г. Сита // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2009. – № 2 (16). – С. 19-24. – ISSN 1819-7329
333269
  Шишкалова Н.Г. Георгій Вороний: "...Математика для мене - все життя" // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3/4 (129). – С. 6-11. – ISSN 2518-7104


  "...в "Журналі елементарної математики", який видавав видатний математик і педагог, професор Київського університету В.П. Єрмаков, з"явилася перша публікація Георгія Вороного "Розкладання многочленів на множники на основі властивостей коренів ...
333270
  Белічко Ю.В. Георгій Вячеславович Якутович. / Ю.В. Белічко. – К., 1968. – 88с.
333271
  Ранюк Ю. Георгій Гамов: той, хто відкрив дорогу // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (41). – С. 59-61. – ISSN 1819-7329


  З історії астрономії і Кримської астрофізичної обсерваторії.
333272
  Лата А. Георгій Гапон - провокатор чи революціонер? : Іст.дослідження / А. Лата. – Київ, 1999. – 208с. – ISBN 966-25-325-5-8
333273
  Самохвалова Л. Георгій Гонгадзе знайшов спокій... // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 30 березня - 5 квітня (№ 13). – С. 5


  Український протест. Саме після Гії він почав рости, став зрілим і усвідомленим.
333274
  Сохань П.С. Георгій Димитров і Україна / П.С. Сохань. – К., 1982. – 108с.
333275
  Благоева С.Д. Георгій Дімітров / С.Д. Благоева. – Х., 1934. – 96с.
333276
  Благоева С. Георгій Дімітров / С. Благоева. – К., 1935. – 103с.
333277
   Георгій Дімітров. – К., 1938. – 202с.
333278
   Георгій Іванович Баталін (до 90-річчя від дня народження) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – C. 4. – (Хімія ; вип. 46). – ISSN 1728-3817
333279
  Летцев В.М. Георгій Іванович Челпанов - психолог і педагог // Педагогіка і психологія : Вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 1/2. – С.187-197
333280
   Георгій Іванович Челпанов // Історія української філософії : хрестоматія / Мін-во освіти й науки України ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка ; упоряд. М.В. Кашуба. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2004. – С. 277. – ISBN 966-613-240-0
333281
   Георгій Ілліч Рудько (До 50-річчя від дня народження) : ювілей // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 1. – С. 95
333282
   Георгій Йосипович Потапенко - професор Одеського університету (геоботанік, дендролог, природоохоронець, педагог, історик науки) : Біобібліографічний дайджест. – Одеса-Харків, 2004. – 72 с.
333283
  Міщанин В.Д. Георгій Кардашевський із роду Опішнянських дворян Кардашевських: трагічні сторінки долі
333284
   Георгій Кистяківський // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2009. – Вип. 77 : Культура і наука світу: внесок України. – С. 18-20


  Георгій Богданович Кистяківський народився 18 листопада 1900 року в Києві. Вивчав фізичну хімію у Берлінському університеті і у 1925 року захистив дисертацію, наступного року переїхав до Сполучених Штатів, де чотири роки навчався в Пристоні. У 1930 р. ...
333285
  Латанський С. Георгій Кожокарь // Народне мистецтво / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2006. – № 1/2. – С.51-53
333286
   Георгій Кожолянко (1946-2019) : некролог // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (377), січень - лютий. – С. 115-117. – ISSN 0130-6936
333287
  Кашуба М.В. Георгій Кониський - світогляд та віхи життя / М.В. Кашуба. – Київ : Український центр духовної культури, 1999. – 228c. – (Духовні скарби України). – ISBN 966-7276 20-1
333288
  Страшко Євгенія Георгій Кониський в історико-культурній спадщині України // Ніжинська старовина : ніжинознавчі студії № 5: збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Ніжин, 2008. – Вип. 6 (9). – С. 139-144. – ISBN 978-966-8999-16-1
333289
  Чутченко С. Георгій Кониський та його вчення про душу // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2012. – Вип. 13 (16). – С. 67-74. – (Серія: Ніжинознавчі студії ; № 9). – ISSN 2078-063X
333290
  Фощан Я.І. Георгій Кониський як носій українських церковних та культурних традицій на теренах Білорусі : дис. ... канд. іст. наук : 09.00.12 / Фощан Я.І. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 242 л. + Додаток: л. 210-242. – Бібліогр.: л. 180-209
333291
  Фощан Я.І. Георгій Кониський як носій українських церковних та культурних традицій на теренах Білорусі : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 09.00.12 / Фощан Я.І. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр. : 8 назв.
333292
  Костюк Л. Георгій Косміаді: художник між Сходом і Заходом // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 3 (105), червень - липень. – С. 443-451. – ISSN 1028-5091
333293
  Зінькевич О.С. Георгій Майборода / О.С. Зінькевич. – Київ : Музична Україна, 1973. – 51 с.
333294
  Белічко Ю.В. Георгій Малаков / Ю.В. Белічко. – К., 1974. – 95с.
333295
  Белічко Н. Георгій Малаков : життя і творчість / Наталія Белічко, Дмитро Малаков ; [перед. слово: Д. Малаков ; пер. резюме англ. Ю. Сірош]. – Київ : Мистецтво, 2015. – 223, [1] с. : іл., репрод., портр. – Резюме англ. – Бібліогр.: с. 208-209. – ISBN 978-966-577-212-5
333296
  Белічко Н. Георгій Малаков : життя і творчість / Наталія Белічко, Дмитро Малаков ; [переднє слово: Д. Малаков ; пер. резюме англ. Ю. Сірош]. – Київ : Мистецтво, 2016. – 223, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 208-209. – ISBN 978-966-577-219-4
333297
  Різниченко Т.М. Георгій Марков / Т.М. Різниченко. – К : Дніпро, 1971. – 184 с.
333298
  Різниченко Т.М. Георгій Марков : Нарис життя і творчості / Т.М. Різниченко. – Київ : Дніпро, 1981. – 181, [2] с.
333299
   Георгій Олексійович Білявський (До 70-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 133-134 : фото. – ISSN 0367-4290
333300
  Портнов Г.С. Георгій Степанович Меліхов / Г.С. Портнов. – К., 1962. – 47с.
333301
  Селівачов М. Георгій Ткаченко: особистість, паломник, художник, музикант: Спогади про незабутнього друга та його розповіді // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини : збірник наукових праць з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол. : В.Д. Сидоренко, А.О. Пучков, О.В. Сіткарьова [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 7. – C. 394-427. – ISSN 1992-5557
333302
  Селівачов М.Р. Георгій Ткаченко: особистість, поломник, художник, музикант (спогади про незабутнього друга та його розповіді) // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. ради М.Е. Громова ; редкол.: К.К. Крайній, О.Б. Прокоп"юк, М.М. Нікітенко [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 25 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – С. 135-153
333303
   Георгій Федорович Проскура - життєвий та творчій шлях // Проблемы машиностроения : международный научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины ; Ин-т проблем машиностроения им. А.Н. Подгорного. – Харьков, 2016. – Т. 19, № 4. – С. 3-5. – ISSN 0131-2928


  Видатний вчений у галузі аерогідродинаміки та гідромашинобудування, заслужений діяч науки й техніки України.
333304
  Алексапольський Д.Я. Георгій Федорович Проскура / Д.Я. Алексапольський, О.І. Борисенко, Ю.М. Дедусенко ; відп. ред. А.М, Підгорний. – Київ : Наукова думка, 1979. – 68 с. : іл.
333305
  Голубович І.В. Георгій Флоровський і філософська традиція Новоросійського університету // Ювілейна збірка наукових праць : присвячена 150-річчю Одеського нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; [голов. ред. І.М. Коваль ; редкол.: В.О. Іваниця, В.М. Хмарський]. – Одеса : ОНУ, 2015. – C. 293-303. – ISBN 978-617-689-150-5
333306
  Романченко М.З. Георгій Целех / М.З. Романченко. – Львів, 1966. – 28с.
333307
   Георгій Шевель - міністр, патріот, людина : очима сучасників. – Київ : Парламентське видавництво, 2005. – 128с. – ISBN 966-611-374-0
333308
  Лагутенко О. Георгій Якутович: графічний контур майбуття // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 96-101. – ISSN 0130-1799
333309
   Георгіца Аурел Зіновійович // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 10 (124). – С. 61


  Георгіца Аурел Зіновійович. Некролог. 11 листопада 2012 року на 72-му році життя несподівано відійшов у вічність доктор юридичних наук, професор кафедри міжнародного права Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. У 1980-1984 ...
333310
   Георгію Васильовичу Гайку - 80 років! // Український медичний часопис : науково-практичний загальномедичний журнал / ТОВ "МОРІОН" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; голов. ред. І.С. Зозуля ; ред. рада: Ю.Г. Антипкін, Д.А. Базика, В.В. Бережний [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6 (116). – С. 56-47. – ISSN 1562-1146
333311
  Малаков Д. Георгію Малакову - 80 // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 39-43. – ISSN 0130-1799
333312
   Георгію Трохимовичу Продайводі - 80 років // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2017. – Т. 39, № 6. – С. 201-205 : фото. – ISSN 0203-3100
333313
  Беляков С. Георграф и его боги : Алексей Иванов // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2010. – № 2. – С. 8-22. – ISSN 0042-8795


  Творчество писателя Алексея Иванова
333314
  Сляднев А.П. Георграфические основы климатического районирования : Автореф. дис. ... д-ра геогр. наук / Сляднев А.П. ; Томск. политехн. ин-т. – Томск, 1966. – 40 с. – Бібліогр.:с.38-39
333315
  Тонких О.Г. Георегіональні виміри міжнародної конкурентоспроможності України : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Тонких Олексій Григорович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 228 л. – Додатки: л. 194-228. – Бібліогр.: л. 172-193
333316
  Тонких О.Г. Георегіональні виміри міжнародної конкурентоспроможності України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Тонких Олексій Григорович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 26 назв
333317
  Деделюк К.Ю. Георегіональні виміри розвитку сфери послуг з транзиту енергоносіїв в Україні : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Деделюк Катерина Юріївна ; М-во освіти і наук України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – 255, [5] л. – Додатки: л. 231-255. – Бібліогр.: л. 198-230
333318
  Деделюк К.Ю. Георегіональні виміри розвитку сфери послуг з транзиту енергоносіїв в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Деделюк Катерина Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
333319
  Динцес А.И. Геори Гоголя в изобразительном искусстве / А.И. Динцес, П. Корнилов. – Изд. 2-е испр. – Л., 1937. – 46с.
333320
  Самойлова Х.С. Георізноманітність: нова категорія в розвитку природно-заповідного фонду України / Х.С. Самойлова, Д.О. Самойлич, В.В. Манюк // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 1. – С. 104-107. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія : Геологія. Географія ; вип. 17). – ISSN 9125-0912
333321
  Гладцин И.Н. Георморфология СССР : учебное пособие / И.Н. Гладцин. – Ленинград : Учпедгиз
Ч. 1 : Геоморфология Европейской части СССР и Кавказа. – 1939. – 384 с.
333322
  Кирик В.Л. Георолітична експансія за часів глобалізації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20. – С. 192-199. – ISBN 966-628-134-1
333323
   Георусистика. Вызовы XXI века : [сборник науч. ст.] / [Виноградов В.А. и др. ; под ред. А.Н. Рудякова]. – Симферополь : Антиква, 2011. – 155, [1] с. : ил., табл. – ISBN 978-617-562-003-8
333324
   Георусистика. Первое Приближение / [под ред. А.Н. Рудякова]. – Симферополь : Антиква, 2010. – 152 с. – ISBN 978-966-2930-58-0
333325
  Рудяков А.Н. Георусистика: языки в глобальном мире // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 3. – С. 7-9. – ISSN 2219-4290


  Статья посвящена проблеме исследования русского языка в современных условиях. Термин "георусистика" предложен в качестве понятия, которое может отразить особенности взаимодействия русского языка с другими языками. На некоторых примерах показаны ...
333326
  Сорокіна Г.О. Геосайти Луганскої області: їх раціональне використання та охорона : Автореф. дис. ...канд. географю наук: Спец. 11.00.11 / Галина Олександрівна Сорокіна; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.; 14 назв
333327
  Сорокіна Галина Олександрівна Геосайти Луганської області: їх раціональне використання та охорона : Дис. ... канд. географ. наук: 11.00.11 / Сорокіна Г.О.; МОіНУ; Луганськ. нац. педагог. ун-т ім.Т.Г.Шевченка. – Луганськ, 2006. – 242л. + Додатки: л.197-242. – Бібліогр.: л.182-196
333328
  Шищенко П.Г. Геосайти Луганської області: їх раціональне використання та охорона : монографія / П.Г. Шищенко, Г.О. Сорокіна ; МОНУ ; Держ. заклад "Луганський нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка". – Луганськ : Державний заклад "Луганський нацыональний ун-т ім. Тараса Шевченка", 2008. – 184 с. – ISBN 978-966-617-177-4
333329
  Денисик Г.І. Геосайти Поділля / Г.І. Денисик, Л.В. Страшевська, В.І. Корінний. – Вінниця : Вінницька обласна друкарня, 2014. – 211, [3] с. : іл., табл. – На обкл. назва серії: Поділля: природа і ландшафти. – Бібліогр.: с. 197-211. – (Серія "Природа і ландшафти Поділля"). – ISBN 978-966-621-561-4
333330
  Страшевська Л.В. Геосайти Поділля як об"єкти наукового туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 54-64. – Бібліогр.: 10 назв.
333331
  Резанов И.А. Геосинклинали и платформы - два типа структур земной коры : География. История земли // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 5. – С. 27-30 : Фото, рис. – ISSN 0016-7207
333332
  Казаков И.Н. Геосинклинали и складчатые области / И.Н. Казаков. – Ленинград : Недра, 1978. – 256с.
333333
  Кэй М. Геосинклинали Северной Америки / М. Кэй. – Москва : Иностранная л-ра, 1955. – 192с.
333334
  Обуэн Ж. Геосинклинали. Проблемы происхождения и развития / Ж. Обуэн. – Москва : Мир, 1967. – 302с. – (Наука о Земле)
333335
  Маркевич П.В. Геосинклинальное терригенное осадконакопление на Востоке Азии в фанерозое: на прим. Сихотэ-Алиня и Камчатки / П.В. Маркевич. – М., 1985. – 118с.
333336
  Огородников О.Н. Геосинклинальные месторождения боктитов на Урале и их связь с вулканизмом / О.Н. Огородников, А.К. Гладковский. – М., 1975. – 96с.
333337
   Геосинклинальные осадочно-вулканогенные формации советского Дальнего Востока. – Владивосток, 1987. – 153с.
333338
  Азербаев Н.А. Геосинклинальные отложения ордовика Байконурского синклинория : состав и условия формирования / Н.А. Азербаев ; АН КазССР, Ин-т геол. наук им. К.И. Сатпаева. – Алма-Ата : Наука, 1978. – 136 с., 17 л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 115-120
333339
  Фролова Т.И. Геосинклинальный вулканизм. / Т.И. Фролова. – М., 1977. – 265с.
333340
  Фролова Т.И. Геосинклинальный вулканизм. Некоторые проблемы размещения и происхождения вулканогенных формаций на примере Восточного склона Южного Урала : Автореф... д-ра геол.-мин.наук: / Фролова Т.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Геологич. фак-т. – М., 1970. – 36л.
333341
   Геосинклинальный литиогенез на границе континент - океан. – М, 1987. – 175с.
333342
  Колотуха О. Геосистемна парадигма спортивного туризму // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 123-132 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 35)). – ISSN 2311-3383
333343
  Дронова О.Л. Геосистемний аналіз факторів ризику техногенних надзвичайних ситуацій в Україні : дис. ... канд. географічних наук : 11.00.11 / Дронова О.Л. ; КНУТШ, Кафедра географії України. – Київ, 2010. – 266 л. + Додаток: л.241-250. – Бібліогр.: л. 251-266
333344
  Дронова О.Л. Геосистемний аналіз факторів ризику техногенних надзвичайних ситуацій в Україні : автореф. дис. ... канд. географічних наук :11.00.11 / Дронова О.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 22 с. – Бібліогр.:15 назв
333345
  Дронова О.Л. Геосистемний аналіз факторів ризику техногенних надзвичайних ситуацій в Україні : геоекологія // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 1(73). – С. 63-68 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1561-4980
333346
  Олещенко А.В. Геосистемний підхід як методологічна основа оптимізації територіальної організації біосферних заповідників : наукові та освітні проблеми фізичної географії та геоекології // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 55. – С. 43-49. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0868-6939
333347
  Воровка В.П. Геосистемний принцип розвитку заповідної справи у прибережній смузі Азовського моря // Праці Всеукраїнської науково-практичної конференції "Заповідна справа у Степовій зоні України" : (до 90-річчя від створення Надморських заповідників) : Урзуф, 14-15 берез. 2017 р. / "Заповідна справа у Степовій зоні України", наук.-практ. конф. – Київ : [б. в.], 2017. – Т. 1. – С. 148-154. – (Conservation biology in Ukraine ; вип.2). – ISBN 978-617-7061-41-9
333348
  Олещенко А.В. Геосистемні засади оптимізації територіальної організації біосферних заповідників : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.01 / Олещенко А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
333349
  Олещенко А.В. Геосистемні засади оптимізації територіальної організації біосферних заповідників : дис. ... канд. географ. наук : 11.00.01 / Олещенко А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 236л. + Додаток : л.191-219. – Бібліогр. : л.220-236
333350
  Боков В.А. Геосистемные взаимодействия: их учет в природопользовании : естественно-географические аспекты рационального природопользования // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1989. – Вип.36. – С. 8-14 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0201-4122
333351
   Геосистемный мониторинг в биосферных заповедниках. – М, 1984. – 191с.
333352
   Геосистемный мониторинг мелиорируемых территорий : ландшафтные предпосылки регионального природопользования / П.Г. Щишенко, Д.А. Тютюнник, Р.П. Федорищак, В.В. Царь, Б.А. Мусиенко // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1983. – Вип.30. – С. 3-13 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0201-4122
333353
  Кривульченко А.И. Геосистемы Каховского массива орошения и особенности засоленности их почвогрунтов : теория и практика ландшафтно-географических исследований / А.И. Кривульченко, В.И. Николюк, Н.А. Орловский // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1990. – Вип.37. – С. 24-30 : Табл. – ISSN 0201-4122
333354
   Геосистемы контакта тайги и степи : юг Центральной Сибири. – Новосибирск : Наука, 1991. – 214с.
333355
   Геосистемы предгорий Западного Саяна. – Новосибирск : Наука, 1979. – 320с
333356
  Кисельов Ю.О. Геософічні аспекти європейської інтеграції України // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 181-188 : рис. – Бібліогр.: 14 назв.
333357
  Никитина М.Г. Геосоциология: период формирования // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 62-66. – Бібліогр. 6 назв. – ISSN 1561-4980
333358
  Киреева Т.И. Геосоциоэтногенезис музыкальной культуры Восточной Украины как символ биполярного общества // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 2. – С. 245-250. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  Предлагаемая научная статья посвящена исследованию становления музыкальной культуры региона. Необычайно сложен для изучения, подачи научной интерпретации событий культурно-исторической жизни в ретро- и перспективе, но и в реальном поиске, возрождении ...
333359
  Голубець М.А. Геосоціосистемологія = Geosociosystemology / М.А. Голубець ; Ін-т екології Карпат Нац. акад. наук України. – Львів : Манускрипт, 2013. – 263, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. та зміст англ. – Бібліогр.: с. 245-262. – ISBN 978-966-2400-31-1


  Бібліотеці КНУ. 08.94.14. Підпис
333360
  Замятин Д.Н. Геоспациализм. Онтологическая динамика пространственных образов. Статья 1. На пути к геоспациализму: пространство и цивилизация в зеркале гуманитарной географии // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 5. – С. 129-138. – ISSN 0869-0499
333361
  Замятин Д.Н. Геоспациализм. Онтологическая динамика пространственных образов. Статья 2. Цивилизация, проект Модерна, глобализация и геоспациализм // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 6. – С. 165-173. – ISSN 0869-0499
333362
  Замятин Д.Н. Геоспациализм: онтологическая динамика пространственных образов // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 2 (334). – С. 3-11. – ISSN 0132-1625
333363
  Шуман В.Н. Геосреда и сейсмический процесс: проблемы управления // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 2. – С. 16-27. – Бібліогр.: с. 26-27. – ISSN 0203-3100
333364
  Шуман В.Н. Геосреда как открытая нелинейная диссипативная динамическая система - задачи идентификации, возможности управления, прогноз эволюции (обзор) // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 5. – С. 35-50. – Бібліогр.: с. 48-50. – ISSN 0203-3100
333365
  Давид М. Геостатистические методы при оценке запасов руд / М. Давид. – Ленинград : Недра, 1980. – 360с.
333366
   Геостатистический анализ характеристик почв и урожайности в полевом опыте по точному земледелию / В.А. Сидорова, Е.Е. Жуковский, П.В. Лекомцев, В.В. Якушев // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 8. – С. 879-888 : рис., табл. – Библиогр.: 39 назв. – ISSN 0032-180Х
333367
  Тютюнник Ю. Геостатистичне вивчення латерального і радіального розподілу концентрацій хімічних елементів у ґрунтовому покриві зони помірного техногенезу (на прикладі субурбії Київського мегаполісу) / Ю. Тютюнник, О. Шабатура, Дауніс-і-Естадел"я // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський, національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 79-85. – (Геологія ; вип. 4 (79)). – ISSN 1728-3817


  Розподіл концентрацій хімічних елементів у ґрунтовому покриві залежить від дії природних і техногенних факторів і характеризується різними закономірностями міграції та накопичення в латеральному і радіальному напрямках. Вивчення концентрацій хімічних ...
333368
  Лазоренко-Гевель Геостатистичне моделювання агроекологічного моніторингу грунтв засобами ГІС // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2013. – № 2 (83). – С. 36-40 : мал. – Бібліогр.: 14 назв
333369
  Лазоренко-Гевель Геостатистичне моделювання результатів моніторингу поверхневих вод Київської області засобами ГІС // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 1 (88). – С. 32-38 : мал., табл. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 2311-9780
333370
  Кузьменко О.Б. Геостатистичні дослідження собівартості виробництва залізорудного концентрату // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2004. – № 2. – С. 92-96 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0367-4290
333371
  Новикова В.А. Геостатический анализ твердости дерновой боровой слаборазвитой песчаной почвы в природном заповеднике "Днепровско-Орельский" // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2016. – Вип. 85. – С. 87-95 : рис., табл. – Библиогр.: 22 назв. – ISSN 0587-2596
333372
  Шарко С. Геостратегические интересы Южной Кореи и будущее Корейского полуострова // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2014. – № 6. – С. 141-150. – ISSN 0130-9625
333373
  Кучер С.О. Геостратегії Японії: історія та сучасний стан // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 351-358
333374
  Габер Ю.А. Геостратегічна пастка Східного партнерства // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2014. – № 11 (225). – С. 25-30. – ISSN 2310-2624
333375
  Радченко О.В. Геостратегічна Україна // Публічне урядування : наукове видання / Всеукр. асамблея докторів наук з держ. упр. ; Міжрегіон. акад. управл. персоналом ; голов. ред. Романенко Є.О. – Київ, 2016. – № 3 (4), вересень. – С. 119-141. – ISSN 2414-05-62
333376
  Кравчук Н. Геостратегічне позиціонування України в умовах дивергенції глобального розвитку // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 4 (124). – С. 30-38. – ISSN 1728-9343
333377
  Гончар Б. Геостратегічний "порядок денний" для НАТО: точка зору З. Бжезинського / Б. Гончар, Ю. Гончар // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 11-13. – (Історія ; Вип. 104). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу поглядів та підходів З. Бжезинського щодо проблем та перспектив діяльності і ефективності НАТО в сучасній геополітичній ситуації. The article is devoted to analysis of Z. Brzezinski"s views and approaches to the problems and ...
333378
  Савчук І. Геостратегічний аспект пасажирського високошвидкісного залізничного сполучення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 22-24. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (35)). – ISSN 1728-3817


  Геостратегічний аспект пасажирського високошвидкісного залізничного сполучення є важливим елементом національної стратегії оборони. Використання цього виду транспорту створює нові можливості щодо переміщення військовослужбовців та водночас породжує ...
333379
  Кондратенко О.Ю. Геостратегічний вимір зовнішньої політики Російської Федерації : монографія / Олег Кондратенко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017. – 607, [1] с. – Імен. покажч.: с. 599-605. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-957-6
333380
  Турпак Н. Геостратегічні ідеї Володимира Вернадського // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 1 (50). – С. 123-132
333381
  Нагорний С. Геостратегічні інтереси Китаю та Туреччини в розширеному Чорноморсько-Каспійському басейні: 5 геополітичних висновків для України // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1. – С. 34-37. – (Історичні науки)
333382
  Макаренко Є.А. Геостратегічні інтереси США у сучасному світі // Стратегічне партнерство в міжнародних відносинах : монографія / О.І. Брусиловська, В.І. Бурдяк, М.В. Зайцева, В.В. Копійка, О.П. та ін. Кучмій. – Київ : Вадекс, 2018. – С. 230-254. – (Наукова серія "Трансантлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-43-1
333383
  Грищенко Т.А. Геостратегічні концепції З. Бжезинського першої половини 70-х років // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 46-49. – (Історія ; Вип. 48)


  В статті розглядаються міжнародно-політичні погляди З. Бжезинського напередодні початку його урядової діяльності. Показано, що він мав чіткий намір геостратегічних концепцій, які контрастували з геостратегічним кодом Р. Ніксона - Г. Кіссінджера
333384
  Міщенко А.Б. Геостратегічні пріоритети України // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 9 (137), вересень. – C. 125-130. – ISSN 2077-1800
333385
  Перепелиця Г.М. Геостратегія нового експансіонізму // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 135. – С. 108-110. – ISSN 2308-6912
333386
  Полтораков О. Геостратегія Росії: у пошуках альтернативного "полюсу сили" // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 9. – С. 26-28. – (Політичні науки)
333387
  Гольцов А.Г. Геостратегія Російської Федерації на пострадянському просторі : дис. ... д-ра політ. наук : 21.03.03 / Гольцов Андрій Геннадійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 500 арк. – Додатки: арк. 492-500. – Бібліогр.: арк. 389-491
333388
  Кондратенко О.Ю. Геостратегія Російської Федерації: теоретичні засади і практична реалізація : автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 21.03.03 / Кондратенко Олег Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 66 назв
333389
  Кондратенко О.Ю. Геостратегія Російської Федерації: теоретичні основи і практична реалізація : дис. ... д-ра політ. наук: 21.03.03 / Кондратенко Олег Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 565 арк. – Додатки: арк. 529-565. – Бібліогр.: арк. 416-528
333390
  Борділовська О.А. Геостратегія України в контексті європейської політики сусідства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 59, ч. 1. – С. 26-33. – (Європейські дослідження)
333391
  Андрущенко С.В. Геостратегія України в новому геополітичному середовищі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 57, ч. 1. – С. 31-43
333392
  Кротова В.А. Геострофическая циркуляция вод Байкала в период прямой термической стратификации. : Автореф... канд. географ.наук: 11.696 / Кротова В.А.; Иркутский гос. ун-тет. – Иркутск, 1971. – 19л.
333393
  Атеев А.Е. Геоструктура надсолевых отложений Саратовского Заволжья в связи с оценкой перспектив их нефтегазоносности. : Автореф... наук: / Атеев А.Е.; Сарат. гос.унив. им,Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1967. – 22л.
333394
  Макареску В.С. Геоструктурные взаимоотношения осадочного покрова и фундамента и перспективы нефтогазоносности эпигерцинсокй платформы юго-запада Бессарабии : Автореф. дис. ... канд. геол.-минер. наук / Макареску В. С. ; Гос. геол. ком. СССР , Всес. нефт. науч.-исслед. геол. разв. ин-т. – Ленинград, 1963. – 19 с.
333395
  Грекова Н.В. Геоструктурные особенности юго-восточной части Пачелмско-Саратовского авлакогена в связи с дценкой перспектив нефтегазоностности : Автореф... канд .геол. минер.наук: 04.00.17 / Грекова Н. В.; МВиССР РСФСР, Сарат.ГУ. – Саратов, 1974. – 24л.
333396
   Геоструктурный анализ Волго-Уральсой нефтегазоностной области. – М, 1977. – 81с.
333397
   Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 1. – 2008. – до 2008 р.назва Вокруг света.Украина. Геосфера
333398
   Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 2. – 2008. – до 2008 р.назва Вокруг света.Украина. Геосфера
333399
   Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 3. – 2008. – до 2008 р.назва Вокруг света.Украина. Геосфера
333400
   Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 4. – 2008. – до 2008 р.назва Вокруг света.Украина. Геосфера
333401
   Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 5. – 2008. – до 2008 р.назва Вокруг света.Украина. Геосфера
333402
   Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 6. – 2008. – до 2008 р.назва Вокруг света.Украина. Геосфера
333403
   Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 7. – 2008. – до 2008 р.назва Вокруг света.Украина. Геосфера
333404
   Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 8. – 2008. – до 2008 р.назва Вокруг света.Украина. Геосфера
333405
   Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 9/11. – 2008. – до 2008 р.назва Вокруг света.Украина. Геосфера
333406
   Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 12. – 2008. – до 2008 р.назва Вокруг света.Украина. Геосфера
333407
   Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 1. – 2009. – до 2008 р.назва Вокруг света.Украина. Геосфера
333408
   Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 2. – 2009. – до 2008 р.назва Вокруг света.Украина. Геосфера
333409
   Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 3. – 2009. – до 2008 р.назва Вокруг света.Украина. Геосфера
333410
   Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 4. – 2009. – до 2008 р.назва Вокруг света.Украина. Геосфера
333411
   Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 5. – 2009. – до 2008 р.назва Вокруг света.Украина. Геосфера
333412
   Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 6. – 2009. – до 2008 р.назва Вокруг света.Украина. Геосфера
333413
   Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 7/8. – 2009. – до 2008 р.назва Вокруг света.Украина. Геосфера
333414
   Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 9/10. – 2009. – до 2008 р.назва Вокруг света.Украина. Геосфера
333415
   Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 11/12. – 2009. – до 2008 р.назва Вокруг света.Украина. Геосфера
333416
   Геотектионическое развитие Куринской впадины. – Баку, 1984. – 111с.
333417
  Безуглий А.М. Геотектонiка / А.М. Безуглий. – Київ : Київський університет, 1968. – 188с.


  Подаються вiдомостi пpо pозвиток геотектонiчних знань та сучаснi погляди на геостpуктуpу земної коpи.Розpаховано на студентiв,аспipантiв.
333418
  Потапов И.И. Геотектоника / И.И. Потапов. – Ростов-на-Дону, 1964. – 251с.
333419
  Белоусов В.В. Геотектоника : Учебное пособие для вузов / В.В. Белоусов. – Москва : МГУ, 1976. – 334с.
333420
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 1. – 1980. – резюме рос., англ. мовами
333421
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 2. – 1980. – резюме рос., англ. мовами
333422
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 3. – 1980. – резюме рос., англ. мовами
333423
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 4. – 1980. – резюме рос., англ. мовами
333424
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 5. – 1980. – резюме рос., англ. мовами
333425
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 6. – 1980. – резюме рос., англ. мовами
333426
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 1. – 1981. – резюме рос., англ. мовами
333427
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 2. – 1981. – резюме рос., англ. мовами
333428
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 3. – 1981. – резюме рос., англ. мовами
333429
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 4. – 1981. – резюме рос., англ. мовами
333430
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 5. – 1981. – резюме рос., англ. мовами
333431
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 6. – 1981. – резюме рос., англ. мовами
333432
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 1. – 1982. – резюме рос., англ. мовами
333433
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 2. – 1982. – резюме рос., англ. мовами
333434
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 3. – 1982. – резюме рос., англ. мовами
333435
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 4. – 1982. – резюме рос., англ. мовами
333436
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 5. – 1982. – резюме рос., англ. мовами
333437
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 6. – 1982. – резюме рос., англ. мовами
333438
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 1. – 1983. – резюме рос., англ. мовами
333439
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 2. – 1983. – резюме рос., англ. мовами
333440
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 3. – 1983. – резюме рос., англ. мовами
333441
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 4. – 1983. – резюме рос., англ. мовами
333442
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 5. – 1983. – резюме рос., англ. мовами
333443
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 6. – 1983. – резюме рос., англ. мовами
333444
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 1. – 1984. – резюме рос., англ. мовами
333445
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 2. – 1984. – резюме рос., англ. мовами
333446
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 3. – 1984. – резюме рос., англ. мовами
333447
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 4. – 1984. – резюме рос., англ. мовами
333448
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 5. – 1984. – резюме рос., англ. мовами
333449
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 6. – 1984. – резюме рос., англ. мовами
333450
  Карташев В.Ф. Геотектоника : Учебное пос. для вузов / В.Ф. Карташев. – Минск : Вышэйшая школа, 1985. – 159с.
333451
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 1. – 1985. – резюме рос., англ. мовами
333452
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 2. – 1985. – резюме рос., англ. мовами
333453
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 3. – 1985. – резюме рос., англ. мовами
333454
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 4. – 1985. – резюме рос., англ. мовами
333455
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 5. – 1985. – резюме рос., англ. мовами
333456
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 6. – 1985. – резюме рос., англ. мовами
333457
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 1. – 1986. – резюме рос., англ. мовами
333458
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 2. – 1986. – резюме рос., англ. мовами
333459
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 3. – 1986. – резюме рос., англ. мовами
333460
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 4. – 1986. – резюме рос., англ. мовами
333461
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 5. – 1986. – резюме рос., англ. мовами
333462
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 6. – 1986. – резюме рос., англ. мовами
333463
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 1. – 1987. – резюме рос., англ. мовами
333464
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 2. – 1987. – резюме рос., англ. мовами
333465
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 3. – 1987. – резюме рос., англ. мовами
333466
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 4. – 1987. – резюме рос., англ. мовами
333467
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 5. – 1987. – резюме рос., англ. мовами
333468
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 6. – 1987. – резюме рос., англ. мовами
333469
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 1. – 1988. – резюме рос., англ. мовами
333470
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 2. – 1988. – резюме рос., англ. мовами
333471
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 3. – 1988. – резюме рос., англ. мовами
333472
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 4. – 1988. – резюме рос., англ. мовами
333473
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 5. – 1988. – резюме рос., англ. мовами
333474
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 6. – 1988. – резюме рос., англ. мовами
333475
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 1. – 1989. – резюме рос., англ. мовами
333476
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 2. – 1989. – резюме рос., англ. мовами
333477
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 3. – 1989. – резюме рос., англ. мовами
333478
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 4. – 1989. – резюме рос., англ. мовами
333479
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 5. – 1989. – резюме рос., англ. мовами
333480
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 6. – 1989. – резюме рос., англ. мовами
333481
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 1. – 1990. – резюме рос., англ. мовами
333482
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 2. – 1990. – резюме рос., англ. мовами
333483
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 3. – 1990. – резюме рос., англ. мовами
333484
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 4. – 1990. – резюме рос., англ. мовами
333485
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 5. – 1990. – резюме рос., англ. мовами
333486
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 6. – 1990. – резюме рос., англ. мовами
333487
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 1. – 1991. – резюме рос., англ. мовами
333488
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 2. – 1991. – резюме рос., англ. мовами
333489
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 3. – 1991. – резюме рос., англ. мовами
333490
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 4. – 1991. – резюме рос., англ. мовами
333491
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 5. – 1991. – резюме рос., англ. мовами
333492
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 6. – 1991. – резюме рос., англ. мовами
333493
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 1. – 1992. – резюме рос., англ. мовами
333494
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 2. – 1992. – резюме рос., англ. мовами
333495
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 3. – 1992. – резюме рос., англ. мовами
333496
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 4. – 1992. – резюме рос., англ. мовами
333497
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 5. – 1992. – резюме рос., англ. мовами
333498
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 6. – 1992. – резюме рос., англ. мовами
333499
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 1. – 1993. – резюме рос., англ. мовами
333500
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0435-4281
№ 2. – 1993. – резюме рос., англ. мовами
333501
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0435-4281
№ 3. – 1993. – резюме рос., англ. мовами
333502
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0435-4281
№ 4. – 1993. – резюме рос., англ. мовами
333503
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0435-4281
№ 5. – 1993. – резюме рос., англ. мовами
333504
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 1. – 1995. – резюме рос., англ. мовами
333505
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 2. – 1995. – резюме рос., англ. мовами
333506
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 3. – 1995. – резюме рос., англ. мовами
333507
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 4. – 1995. – резюме рос., англ. мовами
333508
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 5. – 1995. – резюме рос., англ. мовами
333509
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 6. – 1995. – резюме рос., англ. мовами
333510
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 1. – 1996. – резюме рос.,англ. мовами
333511
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 2. – 1996. – резюме рос.,англ. мовами
333512
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 3. – 1996. – резюме рос.,англ. мовами
333513
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 4. – 1996. – резюме рос.,англ. мовами
333514
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 5. – 1996. – резюме рос.,англ. мовами
333515
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 6. – 1996. – резюме рос.,англ. мовами
333516
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 1. – 1997. – резюме рос., англ. мовами
333517
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 2. – 1997. – резюме рос., англ. мовами
333518
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 3. – 1997. – резюме рос., англ. мовами
333519
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 4. – 1997. – резюме рос., англ. мовами
333520
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 5. – 1997. – резюме рос., англ. мовами
333521
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 6. – 1997. – резюме рос., англ. мовами
333522
   Геотектоника европейского Северо-Вотока СССР. – Сыктывкар, 1988. – 165с.
333523
  Щерба Г.Н. Геотектоника и металлогения / Г.Н. Щерба. – Алма-Ата, 1988. – 173с.
333524
  Хаин В.Е. Геотектоника с основами геодинамики : Учебник для студ. вузов по спец. "Геология" / В.Е. Хаин, М.Г. Ломизе. – Москва : Московский университет, 1995. – 480с. – ISBN 5-211-03063-Х
333525
  Бабаев А.Г. Геотектоническая история Западного Узбекистана и региональные закономерности размещения скоплений нефти и газа. / А.Г. Бабаев. – Ленинград : Недра, 1966. – 372с.
333526
  Коржнев М.Н. Геотектоническая основа геолого-геофизических моделей формирования Черноморского нефтегазоносного бассейна // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования ; редколл.: Шнюков Е.Ф., Коболев В.П., Кочелаб В.В. [и др.]. – Киев, 2017. – № 1 (47). – С. 20-32. – ISSN 1999-7566
333527
  Хаин В.Е. Геотектонические основы поиска нефти / В.Е. Хаин. – Баку, 1954. – 692с.
333528
  Чекунов А.В. Геотектонические особенности Северо-Западной части Черного моря в неогене / А.В. Чекунов. – К, 1966. – Отд. оттиск: Доклады АН СССР. 1966, т. 168, № 1
333529
  Архангельская В В. Геотектонические позиции и систематика стратиформных свинцово-цинковых месторождений / В В. Архангельская, . – Москва, 1977. – 274с.
333530
  Божко Н.А. Геотектонические факторы локализации коренных источников алмаза и их роль в оценке перспектив алмазоносности украинского щита // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2013. – Т. 35, № 2. – С. 24-38. – ISSN 0204-3548
333531
  Чекунов А.В. Геотектонические черты Азово-Кубанской впадины в верхнемеловую эпоху / А.В. Чекунов, 1958. – С. 46-51. – Отд. оттиск
333532
  Чекунов А.В. Геотектонические черты Северо-Западной части Черного моря в палеогене и неогене / А.В. Чекунов, 1967. – С. 25-31. – Отд. оттиск
333533
  Чекунов А.В. Геотектонические черты северо-западной части Черного моря в среднем-верхнем миоцене и плиоцене по геофизическим данным / А.В. Чекунов, Л.И. Рябчун, 1965. – С. 12-23. – Отд. оттиск
333534
  Гюльдуст М.А. Геотектоническое развитие Мишовдаг-Баяндованской антиклинальной зоны и прилегающих структур. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 136 / Гюльдуст М.А.; Совет Азерб.науч-исслед.ин-та по добыче нефти. – Баку, 1968. – 26л.
333535
  Кудинова Е.А. Геотектоническое развитие структуры центральных областей Русской платформы. / Е.А. Кудинова. – М., 1961. – 96с.
333536
  Хаин В.Е. Геотектоническое развитие Юго-Восточного Кавказа / В.Е. Хаин. – Баку, 1950. – 224с.
333537
  Чекунов А.В. Геотектоничний розвиток Кримсько-Кавказького передового прогину та деякі основні його закономірності / А.В. Чекунов. – Київ, 1958. – С. 77-89. – Окр. відбиток
333538
  Чекунов А.В. Геотектоничні риси Азово-Кубанської западини в еоцені / А.В. Чекунов. – Київ, 1960. – [6] с. – Окр. вілб.: Геологічний журнал. 1960, т. 20, вип. 2
333539
  Чекунов А.В. Геотектоничні риси Азово-Кубанської западини в майкопі / А.В. Чекунов. – Київ, 1958. – [4] с. : рис. – Окр. відбиток з: Доповіді АН УРСР. Геологія, 1958, № 4 (с. 422-425)
333540
  Чекунов А.В. Геотектоничні риси Азово-Кубанської западини в палеоцені / А.В. Чекунов. – Київ, 1958. – [4] с. – Окр. відбиток
333541
  Безуглий А.М. Геотектоніка / А.М. Безуглий. – Київ : КДУ, 1968. – 188с.
333542
  Шевчук В.В. Геотектоніка : текст лекцій / В.В. Шевчук, А.М. Лисак; МОНУ; ЛН університет ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2000. – 176с.
333543
  Кирилюк В.П. Геотектонічна періодизація раннього докембрію // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2010. – № 3. – С. 111-119 : табл. – Бібліогр.: 36 назв. – ISSN 0367-4290
333544
  Костенко М.М. Геотектонічне районування Українського щита як єдина основа тектонічних, стратиграфічних та інших побудов // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2016. – № 3. – С. 144-163 : рис. – Бібліогр.: 46 назв. – ISSN 1682-3591
333545
  Михайлов Володимир Альбертович Геотектонічні аспекти стадійності рудоутворення раннього докембрію (на прикладі золота) // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 3 : Географічний факультет. Геологічний факультет. – С. 156-161 : Рис. – Бібліогр.: 16 назв
333546
  Чекунов А.В. Геотектонічні риси Азово-Кубанської западини в середньому і верхньому міоцені // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 3-11 : Рис. – Бібліогр.: 20 назв. – (Геології та географії ; № 2, вип 2)
333547
  Щерба Г.Н. Геотектоногены и рудные пояса. / Г.Н. Щерба. – Алма-Ата, 1970. – 184с.
333548
   Геотектоногены Казахстана и редкометальное оруденение / Щерба Г.Н. – Алма-Ата : Наука
Т.1 : Геотектоногены и магматизм. – 1972. – 217с.
333549
   Геотектоногены Казахстана и редкометальное оруденение / Щерба Г.Н. – Алма-Ата
2. – 1973. – 292с.
333550
   Геотеплофизические исследования в Сибири. – Новосибирск : Наука, 1978. – 173с.
333551
  Дворов И.М. Геотермальная энергетика. / И.М. Дворов. – М., 1976. – 192с.
333552
  Берман Э. Геотермальная энергия / Э. Берман; Пер. с англ. Б.Ф. Маврицкого. – Москва : Мир, 1978. – 416с.
333553
   Геотермальная энергия. Ресурсы, разработка, использование. – Москва : Мир, 1975. – 354с.
333554
  Святловский А.Е. Геотермальный проект - вулканический очаг / А.Е. Святловский. – Москва : Знание, 1973. – 63 с.
333555
  Богомолов Г.В. и др. Геотермическая зональность территории БССР / Г.В. и др. Богомолов. – Минск : Наука и Техника, 1972. – 212с.
333556
   Геотермическая карта СССР в масштабе 1:5 000 000. – Москва, 1972. – 40с.
333557
   Геотермические и геохимические исследования высокотемпературных гидротем. – М, 1986. – 209с.
333558
   Геотермические исследования. – М, 1964. – 176с.
333559
   Геотермические исследования на дне акваторий. – Москва : Наука, 1988. – 147с.
333560
   Геотермические исследования нефтяных и газовых месторождений. – Москва : Недра, 1971. – 216с.
333561
  Якубов Геотермические исследования тефтегазовых месторождений Апшерона / Якубов, И.С. Атакишиев. – Баку, 1973. – 88с.
333562
  Атакишиев И.С. Геотермические исследования юго-западной части Апшеронской нефтегазоносной области. : Автореф... Канд.геол.-минарал.наук: / Атакишиев И.С.; АН АзССР. – Баку, 1968. – 16л.
333563
  Осадчий В.Г. Геотермические критерии нефтегазоносности недр / В.Г. Осадчий, А.И. Лурье, В.Ф. Ерофеев. – Киев : Наукова думка, 1976. – 143с.
333564
   Геотермические методы исследований в гидрогеологии. – Москва : Недра, 1979. – 285с.
333565
   Геотермические модели геологических структур. – С., 1991. – 175с.
333566
   Геотермические поиски полезных ископаемых. – Киев : Наукова думка, 1979. – 147с.
333567
  Кутас Р.И. Геотермические условия бассейна Черного моря и его обрамление // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 6. – С. 135-158. – Список літ.: с. 154-158. – ISSN 0203-3100
333568
  Кутас Р. Геотермические условия зон неовулканизма Закарпатского прогиба / Р. Кутас, Д. Майцин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 38-43. – (Геологія ; вип. 3 (66)). – ISSN 1728-3817


  По отношению к стабильным тектоническим регионам (например, докембрийским платформам) аномальные зна - чения теплового потока в Паннонском бассейне достигают 50-60 мВт / м 2, что предполагает тесную взаимосвязь неоген-четвертичного вулканизма с ...
333569
  Кутас Р.І. Геотермические условия зон неовулканизму Закарпатського прогиба / Р.І. Кутас, Д. Майцин // Континентальний неовулканізм Альпійської складчастої зони Східної Європи : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : 4-5 берез. 2013 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: П.Ф. Гожик, М.І. Толстой, В.А. Михайлов ; відп. за вип.: О.В. Шабатура]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 39-44
333570
  Кутас Р.И. Геотермические условия и мезо-кайнозойская эволюция Карпато-Паннонского региона // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. Бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 5. – С. 75-107 : рис. – Библиогр.: с. 101-107. – ISSN 0203-3100
333571
  Гордиенко В.В. Геотермические условия и тепловые свойства пород Крымского полуострова : Дис... канд. геолого-минералогич.наук: / Гордиенко В.В.; АН УССР. Ин-т геофизики. – Киев, 1966. – 132л.
333572
  Шаоршадзе М.П. Геотермические условия и термальные воды зоны западного погружения Грузинской глыбы : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 04.125 / Шаоршадзе М.П. ; Груз. политехн. ин-т. – Тбилиси, 1970. – 16 с.
333573
  Хребтов А.И. Геотермические условия и термальные воды Центрального Предкавказья / А.И. Хребтов; АН СССР. Научн. совет по геотермическим исследованиям. – Москва : Наука, 1985. – 109с.
333574
  Лысак С.В. Геотермические условия и термальные воды южной части Восточной Сибири / С.В. Лысак; Отв. ред. Пиннекер Е.В., АН СССР, Сибирское отделение, Институт земной коры. – Москва : Наука, 1968. – 120с.
333575
  Лысак С.В. Геотермические условия и термальные воды южной части Восточной Сибири. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Лысак С.В.; Иркутск. гос. ун-тет им. А.А.Жданова. АН СССР, Сиб. отд. Ин-т земной коры. – Иркутск, 1965. – 21л.
333576
  Годердзишвили Нора Артемовна Геотермические условия и терминальные воды зоны восточного погружения Аджаро-Триолетской складчатой системы : Автореф. дис. ... канд. геол.-мин. наук : 04.00.06 / Годердзишвили Нора Артемовна ; Груз. полит. ин-т. – Тбилиси, 1975. – 20 с.
333577
  Арболишвили Д.З. Геотермические условия межгорных впадин Грузии в связи с поисками залежей нефти и газа : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 136 / Арболишвили Д.З.; Совет Азерб. гос. науч.-исслед. и проектного ин-та нефт. пром-сти по присуждению учен. степеней. – Баку, 1972. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
333578
  Аветисьянц А.А. Геотермические условия недр Армении / А.А. Аветисьянц; АН СССР. Научн.совет по геотермическим исслед. Геологический институт. – Москва, 1979. – 85с.
333579
  Аветисьянц А.А. Геотермические условия недр Армении в связи с особенностями ее геологического строения и поисками термальных вод : автореф. ... канд. геол.-минерал. наук: 120 / Аветисьянц А.А. ; Ереван. гос. ун-т. – Грозный, 1969. – 22 с.
333580
  Власова Светлана Петровна Геотермические условия недр Восточного Предкавказья и Северо-Восточного Кавказа : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Власова Светлана Петровна; Грозн. нефт. ин-т. – Грозный, 1967. – 24л.
333581
  Котровский В.В. Геотермические условия образования и размещения залежей углеводородов в осадочном чехле Прикаспийсокй впадины / В.В. Котровский. – Саратов, 1986. – 153с.
333582
  Атрощенко П.П. Геотермические условия северной части Припятской впадины / П.П. Атрощенко. – Минск, 1975. – 104с.
333583
  Атрощенко П.П. Геотермические условия северной части Припятской впадины / П.П. Атрощенко. – Минск, 1975. – 104с.
333584
  Атрощенко П.П. Геотермические условия северной части Припятской впадины / П.П. Атрощенко; Под.ред.Богомолова Г.В. – Минск : Наука и Техника, 1975. – 104 с.
333585
  Кашпур Я.Н. Геотермические условия Юго-Западной части Донбасса. / Я.Н. Кашпур, А.Ф. Захарьин. – М., 1958. – 116с.
333586
  Дучков А.Д. Геотермический метод обнаружения газовых гидратов в донных осадках акваторий / А.Д. Дучков, В.Е. Истомин, Л.С. Соколова // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 7. – С. 920-929 : рис. – Библиогр.: с. 928-929. – ISSN 0016-7886
333587
  Дружинин А.В. Геотермический режим Куйбышевского Поволжья и использование геотремии при поисках и разведке нефтяных месторождений : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Дружинин А.В.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1966. – 24л.
333588
  Сальников В.Е. Геотермический режим Южного Урала / В.Е. Сальников. – М, 1984. – 89с.
333589
  Мириджанян Рафик Тигранович Геотермическое поле Армянской ССР и перспективы практического использования подземного тепла : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.12 / Мириджанян Рафик Тигранович; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1976. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
333590
  Лысак С.В. Геотермическое поле Байкальской рифтовой зоны. / С.В. Лысак. – М., 1976. – 92с.
333591
  Аширов Тачмет Геотермическое поле Туркмении / Аширов Тачмет. – Москва, 1984. – 160с.
333592
   Геотермия. – М, 1974. – 162с.
333593
  Гогель Ж. Геотермия / Ж. Гогель. – Москва : Мир, 1978. – 171с.
333594
  Голубев В.А. Геотермия Байкала / В.А. Голубев; Отв. ред. Ю.А.Зорин. – Новосибирск : Наука, 1982. – 150с.
333595
  Дьяконов Д.И. Геотермия в нефтяной геологии / Д.И. Дьяконов. – Москва : Гостоптехиздат, 1958. – 278 с.
333596
  Чихрадзе Ш.Г. Геотермия Колхидской низменности. / Ш.Г. Чихрадзе. – М., 1972. – 103с.
333597
  Курчиков А.Р. Геотермия нефтегазоносных областей Западной Сибири / А.Р. Курчиков, Б.П. Ставицкий. – Москва : Недра, 1987. – 132с.
333598
   Геотермия нефтегазоностных областей Азербайджана и Туркмении. – М, 1973. – 191с.
333599
  Непримеров Н.Н. Геотермия областей нефтегазонакопления / Н.Н. Непримеров, Э.Я. Ходырева, Н.Н. Елисеева. – Казань, 1983
333600
  Череменский Г.А. Геотермия. / Г.А. Череменский. – Л., 1972. – 271с.
333601
  Назаревич А. Геотермічний метод у сейсмопрогностичних дослідженнях у Закарпатті / А. Назаревич, А. Микита // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 16-19. – (Геологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  Представлено перспективи застосування геотермічного методу в сейсмопрогностичних дослідженнях у Закарпатті. Коротко розглянуто фізику флюїдно-гідротермальних процесів як фізичну основу методу, методико-апаратурне забезпечення та деякі результати ...
333602
  Кутас Р.І. Геотермічні умови і структура земної кори Північно-Західних Карпат // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України. – Київ, 2015. – № 4 (56). – С. 17-28 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1684-2189
333603
  Таланцев А.С. Геотермобарометрия по доломит-кальцитовым парагенезисам / А.С. Таланцев. – Москва : Наука, 1981. – 136с.
333604
   Геотермометры и палеотемпературные градиенты. – Москва : Наука, 1981. – 166с.
333605
   Геотерсические исследования. – Тбилиси, 1989. – 245с.
333606
   Геотерсические исследования и использование тепла Земли. – М, 1966. – 432с.
333607
   Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : межведомственный сборник научных трудов / НАН Украины; Ин-т геотехнической механики им. Н.С. Полякова. – Днепропетровск. – ISSN 1607-4556
Вып. 97. – 2012. – Резюме на англ. яз. и на яз. статьи
333608
   Геотехническая механика = Geotechnical mechanics=Геотехнічна механіка : межведомственный сборник научных трудов / НАН Украины; Ин-т геотехнической механики им. Н.С. Полякова. – Днепропетровск. – ISSN 1607-4556
Вып. 98. – 2012. – Резюме на англ. яз. и на яз. статьи
333609
   Геотехническая механика = Geotechnical mechanics = Геотехнічна механіка : межведомственный сборник научных трудов / НАН Украины ; Ин-т геотехнической механики им. Н.С. Полякова. – Днепропетровск. – ISSN 1607-4556
Вып. 100. – 2012. – Резюме на англ. яз. и яз. статей
333610
   Геотехническая механика = Geotechnical mechanics=Геотехнічна механіка : межведомственный сборник научных трудов / НАН Украины; Ин-т геотехнической механики им. Н.С. Полякова. – Днепропетровск. – ISSN 1607-4556
Вып. 101. – 2012. – Резюме на англ. яз. и на яз. статьи
333611
   Геотехническая механика = Geotechnical mechanics=Геотехнічна механіка : межведомственный сборник научных трудов / НАН Украины; Ин-т геотехнической механики им. Н.С. Полякова. – Днепропетровск. – ISSN 1607-4556
Вып. 102. – 2012. – Резюме на англ. яз. и на яз. статьи
333612
   Геотехническая механика = Geotechnical mechanics=Геотехнічна механіка : межведомственный сборник научных трудов / НАН Украины; Ин-т геотехнической механики им. Н.С. Полякова. – Днепропетровск. – ISSN 1607-4556
Вып. 104. – 2012. – Резюме на англ. яз. и на яз. статьи
333613
   Геотехническая механика = Geotechnical mechanics = Геотехнічна механіка : межведомственный сборник научных трудов / НАН Украины ; Ин-т геотехнической механики им. Н.С. Полякова. – Днепропетровск. – ISSN 1607-4556
Вып. 105. – 2012. – Резюме на англ. яз. и яз. статьи
333614
   Геотехническая механика = Geotechnical mechanics = Геотехнічна механіка : межведомственный сборник научных трудов / НАН Украины ; Ин-т геотехнической механики им. Н.С. Полякова. – Днепропетровск. – ISSN 1607-4556
Вып. 107. – 2012. – Резюме на англ. яз. и яз. статьи
333615
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; члени редкол.: В.А. Баранов, Б.О. Блюсс, В.І. Дирба [та ін.]. – Дніпропетровськ, 1996-. – ISSN 1607-4556
Вип. 108. – 2013. – 238 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. назв. журн. рос. мовою
333616
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 1993-. – ISSN 1607-4556
Вип. 109. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. назв. журн. рос. мовою
333617
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ. – ISSN 1607-4556
Вип. 110 : Присвячується 95-річчю Національної академії наук України. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. назв. журн. рос. мовою
333618
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ. – ISSN 1607-4556
Вип. 111. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. назв. журн. рос. мовою
333619
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 1993-. – ISSN 1607-4556
Вип. 112. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. назв. журн. рос. мовою
333620
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 1993-. – ISSN 1607-4556
Вип. 114. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. назв. журн. рос. мовою
333621
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 1993-. – ISSN 1607-4556
Вип. 115. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. назв. журн. рос. мовою
333622
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 1993-. – ISSN 1607-4556
Вип. 117. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. назв. журн. рос. мовою
333623
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 1993-. – ISSN 1607-4556
Вип. 118. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. назв. журн. рос. мовою
333624
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 1993-. – ISSN 1607-4556
Вип. 119. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. назв. журн. рос. мовою
333625
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 1993-. – ISSN 1607-4556
Вип. 120. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. назв. журн. рос. мовою
333626
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 1993-. – ISSN 1607-4556
Вип. 121. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. назв. журн. рос. мовою
333627
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 1993-. – ISSN 1607-4556
Вип. 122. – 2015. – 299 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. назв. журн. рос. мовою
333628
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 1993-. – ISSN 1607-4556
Вип. 123. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. назв. журн. рос. мовою
333629
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 1993-. – ISSN 1607-4556
Вип. 124. – 2015. – 306 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. назв. журн. рос. мовою
333630
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 1993-. – ISSN 1607-4556
Вип. 125. – 2015. – 271 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. назв. журн. рос. мовою
333631
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; члени редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпропетровськ, 1993-. – ISSN 1607-4556
Вип. 126. – 2016. – 188 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. назв. журн. рос. мовою
333632
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпропетровськ, 1993-. – ISSN 1607-4556
Вип. 127. – 2016. – 242 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. назв. журн. рос. мовою
333633
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпро, 1993-. – ISSN 1607-4556
Вип. 128. – 2016. – 240 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. назв. журн. рос. мовою
333634
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; редкол.: А.Ф. Булат, О.І. Волошин, О.П. Круковський [та ін.]. – Дніпро : Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України, 1993-. – ISSN 1607-4556
Вип. 129. – 2016. – 275 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. назв. журн. рос. мовою
333635
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; редкол.: А.Ф. Булат, О.І. Волошин, О.П. Круковський [та ін.]. – Дніпро, 1993-. – ISSN 1607-4556
Вип. 130. – 2016. – 267 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. назв. журн. рос. мовою
333636
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; члени редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпро, 1993-. – ISSN 1607-4556
Вип. 131. – 2016. – 205 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. назв. журн. рос. мовою
333637
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; члени редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпро, 1993-. – ISSN 1607-4556
Вип. 132. – 2017. – 263 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. назв. журн. рос. мовою
333638
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред. А.Ф. Булат ; редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпро, 1993-. – ISSN 1607-4556
Вип. 134. – 2017. – 242 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. назв. журн. рос. мовою
333639
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред. А.Ф. Булат ; редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпро : ПП "Інтеграл", 1993-. – ISSN 1607-4556
Вип. 135. – 2017. – 279 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. назв. журн. рос. мовою
333640
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geo-technical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред. А.Ф. Булат ; редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпро : Інттеграл, 1993-. – ISSN 1607-4556
Вип. 136. – 2017. – 237 с. – До 2013 р. назв. журн. рос. мовою
333641
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geo-technical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред. А.Ф. Булат ; редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпро : Інттеграл, 1993-. – ISSN 1607-4556
Вип. 142. – 2018. – 182 с. – До 2013 р. назв. журн. рос. мовою. - Резюме укр., рос., англ. мовами
333642
   Геотехнологии и природа : экологизация технологий. – Москва : Знание, 1987. – 94с. – (Человек и природа. Народный университет ; № 4 1987г.)
333643
   Геотехнологические проблемы топливно-энергетических ресурсов Украины : Сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1985. – 248с.
333644
  Денк С.О. Геотехнология межблоково-проницаемых коллекторов нефти и газа : Производственное (практическое) издание / Денк Святослав Отеллович. – Пермь : Электронные издательские системы
Т.1. – 2001. – 215с.
333645
  Денк С.О. Геотехнология межблоково-проницаемых коллекторов нефти и газа : Производственное (практическое) издание / Денк Святослав Отеллович. – Пермь : Электронные издательские системы
Т.2. – 2001. – 231с.
333646
  Стефаник Ю.В. Геотехнология некондиционных твердых топлив. / Ю.В. Стефаник. – К, 1990. – 266с.
333647
  Маланчук З.Р. Геотехнології гірництва : навч. посібник для студентів ВНЗ / З.Р. Маланчук, С.Р. Боблях ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : Національний університет водного господарства та природокористування, 2013. – 200, [1] с. : іл., табл. – Рез. англ. – Бібліогр.: с. 192-196. – ISBN 978-966-327-229-0
333648
  Продайвода Г.Т. Геотопія - новий перспективний напрямок геоінформатики / Г.Т. Продайвода, В.В. Грицак // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 18-22. – (Геологія ; Вип. 14)


  Пропонується короткий огляд нового напрямку геоінформатики геотопії.
333649
   Геотраверс Сихоте-Алинь-Японское море - Остров Хонсю - Тихий океан. – М, 1982. – 55с.
333650
   Геотреверс Северо-Китайская равнина - Филиппинское море - Марианский желоб. – М, 1991. – 149с.
333651
  Меркис А.И. Геотропизм растений и его значение для ориентации побегов : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук / Меркис А.И. ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1966. – 30 с. – Бібліогр.:с.29-30
333652
  Меркис А.И. Геотропическая реакция растений / А.И. Меркис. – Вильнюс, 1973. – 264с.
333653
  Кіш Г.В. Геотуризм як можливість пізнання унікальності дестинації // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 15. – С. 45-51 : рис. – Бібліогр.: 6 назв.
333654
   Геотуризм: деякі приклади з Туреччини / С. Кейгилі, Д. Сініногу, Е. Аксой, А. Шашмаз // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2018. – Т. 26 (1). – С. 79-87. – (Серія: Геологія. Географія ; вип. 22). – ISSN 2313-2159
333655
   Геотуристичні об"єкти Карпатського національного природного парку: сучасний стан та перспективи використання / М.І. Гриник, М.В. Цуркан, А.А. Скульчук, Н.С. Андрусяк // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 36. – С. 84-92. – ISSN 2308-135X
333656
  Дронова О.Л. Геоурбаністика : навч. посібник / О.Л. Дронова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 419, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 408-417. – ISBN 978-966-439-767-1
333657
   Геофизика -1962. – Москва, 1964. – 500с.
333658
  Пришлецов В.И. Геофизика / В.И. Пришлецов. – Москва : Гиодезиздат, 1946. – 320с.
333659
   Геофизика. – Иркутск, 1972. – 55с.
333660
   Геофизика. – М, 1980. – 192с.
333661
   Геофизика
№ 1. – 1986
333662
   Геофизика
№ 2. – 1986
333663
   Геофизика
№ 3. – 1986
333664
   Геофизика
№ 4. – 1986
333665
   Геофизика
№ 5. – 1986
333666
   Геофизика
№ 6. – 1986
333667
   Геофизика
№ 7. – 1986
333668
   Геофизика
№ 8. – 1986
333669
   Геофизика
№ 9. – 1986
333670
   Геофизика
№ 10. – 1986
333671
   Геофизика
№ 11. – 1986
333672
   Геофизика
№ 12. – 1986
333673
   Геофизика
№ 1. – 1996
333674
   Геофизика
№ 2. – 1996
333675
   Геофизика
№ 3. – 1996
333676
   Геофизика
№ 4. – 1996
333677
   Геофизика
№ 5/6. – 1996
333678
  Франтов Г.С. Геофизика в археологии / Г.С. Франтов, А.А. Пинкевич. – Ленинград : Недра, 1966. – 212с.
333679
  Сазонов В.А. Геофизика в маркшейдерском деле / В.А. Сазонов, Д.И. Сосик. – М., 1989. – 118с.
333680
   Геофизика и антропогенные изменения ландшафтов Чукотки. – Москва : Наука, 1987. – 270с.
333681
   Геофизика и тектоника Кольского полуострова. – М.-Л, 1966. – 91с.
333682
   Геофизика и тектоника переходной зоны Западно-Тихоокеанского типа. – Владивосток, 1985. – 134 с.
333683
   Геофизика ландшафта. – Москва : Наука, 1967. – 166с
333684
  Беручашвили Н.Л. Геофизика ландшафта : Учебное пособие / Н.Л. Беручашвили. – Москва : Высшая школа, 1990. – 286с.
333685
  Дьяконов К.Н. Геофизика ландшафта. Биоэнергетика, модели, проблемы : учебно-методическое пособие / К.Н. Дьяконов. – Москва : Московский университет, 1991. – 95 с.
333686
  Дьяконов К.Н. Геофизика ландшафта: Метод балансов : Учебно методическое пособие / К.Н. Дьяконов. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1988. – 95 с.
333687
  Галкин И.Н. Геофизика Луны / И.Н. Галкин. – Москва : Наука, 1978. – 176 с.
333688
  Ушаков С.А. Геофизика о дрейфе материков : (от гипотезы дрейфа материков к теории тектоники литосферных плит) / С.А. Ушаков. – Москва : Знание, 1976. – 48с.
333689
   Геофизика океана. – Москва : Наука
Т.1 : Геофизика океанского дна. – 1979. – 470с.
333690
   Геофизика океана. – Москва : Наука
Т.2 : Геодинамика. – 1979. – 416с.
333691
   Геофизика. Околоземное космическое пространство : Лекции в летней школе теоретической физики. – Москва : Мир, 1964. – 464 с.
333692
  Педлоски Д. Геофизическая гидродинамика. / Д. Педлоски. – М
1. – 1984. – 400с.
333693
  Педлоски Д. Геофизическая гидродинамика. / Д. Педлоски. – М
2. – 1984. – 811с.
333694
   Геофизическая разведка. – Москва : Недра
Выпуск 1. – 1960. – 87 с.
333695
   Геофизическая разведка. – Москва : Недра
Выпуск 2. – 1960. – 128 с.
333696
   Геофизическая разведка. – Москва : Недра
Выпуск 3. – 1961. – 128 с.
333697
   Геофизическая разведка. – Москва : Недра
Выпуск 4. – 1961. – 120 с.
333698
   Геофизическая разведка. – Москва : Недра
Выпуск 5. – 1961. – 117 с.
333699
   Геофизическая разведка. – Москва : Недра
Выпуск 6. – 1962. – 132 с.
333700
   Геофизическая разведка. – Москва : Недра
Выпуск 7. – 1962. – 144 с.
333701
   Геофизическая разведка. – Москва : Недра
Выпуск 8. – 1962. – 113 с.
333702
   Геофизическая разведка. – Москва : Недра
Выпуск 9. – 1962. – 128 с.
333703
   Геофизическая разведка. – Москва : Недра
Выпуск 10. – 1962. – 133 с.
333704
   Геофизическая разведка. – Москва : Недра
Выпуск 11. – 1963. – 128 с.
333705
   Геофизическая разведка. – Москва : Недра
Выпуск 13. – 1963. – 152 с.
333706
   Геофизическая разведка. – Москва : Недра
Выпуск 14. – 1963. – 156 с.
333707
   Геофизическая разведка. – Москва : Недра
Выпуск 15. – 1964. – 167 с.
333708
   Геофизическая разведка. – Москва : Недра
Выпуск 16. – 1964. – 116 с.
333709
  Шенк Ф.Л. Геофизическая разведка в Ливии / Ф.Л. Шенк. – М, 1960. – 10с.
333710
  Тархов А.Г. Геофизическая разведка методом индукции / А.Г. Тархов. – Москва : Госгеолтехиздат, 1954. – 96с.
333711
   Геофизическая характеристика и сейсмичность Киргизского Тянь-Шаня. – Фрунзе : Из-во "Илим", 1984. – 234с.
333712
  Кунин Н.Я. Геофизическая характеристика и строение земной коры Западной Сибири / Н.Я. Кунин, Л.И. Иогансон. – М, 1984. – 220с.
333713
  Белокуров В.С. Геофизическая характеристика и строение земной коры Черноморской впадины : Дис... канд. геол.-мин.наук: / Белокуров В. С.; АН СССР. Ин-т геофизики. – К., 1974. – 264л. – Бібліогр.:л.224-264
333714
  Белокуров Валентин Сергеевич Геофизическая характеристика и строение земной коры Черноморской впадины : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 04.00.12 / Белокуров Валентин Сергеевич ; КГУ им. Тараса Шевченко , Геол. фак-т. – Киев, 1975. – 28 с. – Бібліогр.:с.27-28
333715
   Геофизические аспекты строения и генезиса Ильинецкой структуры: импакт или вулкан / В.А. Ентин, М.И. Орлюк, С.И. Гуськов, А.В. Федоров, В.Н. Павлюк, В.В. Друкаренко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2013. – Т. 35, № 1. – С. 100-112 : рис. – Библиогр.: с. 111-112. – ISSN 0203-3100
333716
   Геофизические и математические методы исследований при поисках и изучении рудных месторождений Казахстана. – Алма-Ата : КазИМС, 1982. – 101с.
333717
  Мухер А.А. Геофизические и прямые методы исследования скважин : Учебник для подготовки рабочих на производстве / А.А. Мухер, А.Ф. Шакиров. – Москва : Недра, 1981. – 295с.
333718
  Мухер А.А. Геофизические и прямые методы исследования скважин : Учебник для проф-тех училищ / А.А. Мухер, А.Ф. Шакиров. – 2-е, перераб. и доп. – Москва : Недра, 1992. – 335с.
333719
  Зурабишвили И.И. Геофизические исслдеование напряженно-деформирвоанного состояния горного массива при разработке рудных месторождений пластового типа / И.И. Зурабишвили. – Тбилиси, 1971. – 124с.
333720
   Геофизические исследования в 27-м рейсе НИС "Владимир Паршин" в Черном море / В.П. Коболев, О.М. Русаков, Ю.А. Богданов, Ю.В. Козленко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 2. – С. 167-178 : Рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0203-3100
333721
  Бродовой В.В. Геофизические исследования в рудных провинциях / В.В. Бродовой. – Москва : Недра, 1984. – 269с.
333722
  Старинский Н.В. Геофизические исследования в скважинах. / Н.В. Старинский. – К., 1966. – 28с.
333723
  Малышев Ю.Ф. Геофизические исследования докембрия Алданского щита / Ю.Ф. Малышев. – Москва : Наука, 1977. – 128с.
333724
   Геофизические исследования на Украине : Cб. статей. – Киев : Техніка, 1969. – 237с. : Ил. – Библиогр. 13с.
333725
  Мейер В.А. Геофизические исследования скважин : Учебное пособие для вузов / В.А. Мейер. – Ленинград : Ленинградский ун-т, 1981. – 463с.
333726
  Горбачев Ю.И. Геофизические исследования скважин : Учебник для студ. геофизических специальностей вузов / Ю.И. Горбачев; Под ред. Е.В. Каруса. – Москва : Недра, 1990. – 398с. – ISBN 5-247-01972-5
333727
  Нгуен Хыу Бинь Геофизические исследования скважин при изучении коллекторов в кристаллическом фундаменте месторождения Белый Тигр / Нгуен Хыу Бинь, В.И. Исаев // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2013. – Т. 35, № 3. – С. 131-145 : рис., табл. – Библиогр.: с. 145. – ISSN 0203-3100
333728
  Ушаков С.А. Геофизические исследования строения земной коры в Восточной Антарктиде. / С.А. Ушаков. – М., 1963. – 91с.
333729
  Шарма П.В. Геофизические методы в региональной геологии / П.В. Шарма. – Москва : Мир, 1989. – 487с.
333730
  Андреев Б.А. Геофизические методы в региональной структурной геологии / Б.А. Андреев. – Москва, 1960. – 260с.
333731
  Андреев Б.А. Геофизические методы в региональной структурной геологии / Б.А. Андреев. – 2-е,доп. – Москва, 1965. – 324с.
333732
  Андреев Б.А. Геофизические методы в региональной структурной геологии / Б.А. Андреев. – 2-е,доп. – Москва, 1965. – 324с.
333733
  Ив Геофизические методы горной разведки / Ив, Кейс и. – Ленинград, 1932. – 176с.
333734
  Башлыкин И.И. Геофизические методы и техника исследования скважин : Лекция / И.И. Башлыкин. – Москва
1 : Физические свойства и химический состав горных пород. – 1967. – 68с.
333735
  Матвеев Б.К. Геофизические методы изучения движения подземных вод / Б.К. Матвеев. – Москва : Госгеолтехиздат, 1963. – 135с.
333736
  Дахнов В.Н. Геофизические методы изучения нефтегазоносных коллекторов / В.Н. Дахнов, Л.П. Долина. – Москва, 1959. – 265с.
333737
  Лаптев В.В. Геофизические методы изучения около- и межскважинного пространства нефтегазовых месторождений. / В.В. Лаптев. – М., 1975. – 45с.
333738
  Богославский В.А. Геофизические методы изучения фильтрации из водохранилищ : Автореф... канд. геол. минерал.наук: / Богославский В. А.; МГУ. – М., 1970. – 16л.
333739
  Огильви А.А. Геофизические методы исследования : Учебник для вузов / А.А. Огильви. – Москва : Московский университет, 1962. – 411с.
333740
  Зыков Ю.Д. Геофизические методы исследования криолитозоны : Учебное пособие / Ю.Д. Зыков. – Москва : Московский университет, 1999. – 243с. – ISBN 5-211-02545-8
333741
  Огильви А.А. Геофизические методы исследования при инженерно-геологических и гидрогеологических изысканиях : Автореф... докт. геол. минер.наук: / Огильви А. А.; М-во геол и охр. недр. СССР, ВНИИ гидротехнол. и инж. геол. – М., 1962. – 43л. – Бібліогр.:с.41-42
333742
  Гречухин В.В. Геофизические методы исследования угольных скважин / В.В. Гречухин. – М., 1965. – 468с.
333743
  Гречухин В.В. Геофизические методы исследования угольных скважин / В.В. Гречухин. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1970. – 549с.
333744
  Кузнецов Г.С. Геофизические методы контроля разработки нефтяных и газовых месторождений : Учебник для вузов / Г.С. Кузнецов, Е.И. Леонтьев, Р.А. Резванов. – Москва : Недра, 1991. – 222с.
333745
  Хуснуллин М.Х. Геофизические методы контроля разработки нефтяных пластов / М.Х. Хуснуллин. – Москва, 1989. – 188с.
333746
  Рокитянский И.И. Геофизические методы магнитовариационного зондирования и профилирования / И.И. Рокитянский. – Киев : Наукова думка, 1972. – 226с.
333747
  Турчанинво И.А. Геофизические методы определения и контроля напряжений в массиве / И.А. Турчанинво. – Л., 1976. – 163с.
333748
  Дахнов В.Н. Геофизические методы определения коллекторских свойств и нефтегазонасыщения горных пород / В.Н. Дахнов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1985. – 311с.
333749
  Дахнов В.Н. Геофизические методы определения коллекторских свойств и нефтегазонасыщения горных пород. / В.Н. Дахнов. – М., 1975. – 343с.
333750
  Ковалевич В.Б. Геофизические методы поисков железорудных месторождений в восточной части Ангарской железорудной провинции и предложения по повышению их эффективности. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 131 / Ковалевич В.Б.; Иркутск. гос. ун-тет им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1972. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
333751
  Крутиховская З.А. Геофизические методы поисков и разведки железорудных месторождений / З.А. Крутиховская, Н.Г. Шмидт. – Москва : Госгеолтехиздат, 1961. – 79с.
333752
  Кудымов Б.Я. Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых. Гравиметрич. метод. Уч. пособие / Б.Я. Кудымов. – М., 1970. – 371с.
333753
   Геофизические методы поисков и разведки неметаллических полезных ископаемых. – Москва : Недра, 1984. – 223с.
333754
   Геофизические методы поисков и разведки нефти и газа : Менждународный сборник науных трудов. – Пермь, 1988. – 110с.
333755
  Меламед Г.Ш. Геофизические методы при крупномасштабном геологическом картировании на слюдяных месторождениях Северной Карелии : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 131 / Меламед Г.Ш.; Ленингр. горный ин-т им. Г.В.Плеханова. – Л., 1968. – 22л.
333756
  Газарян Г.О. Геофизические методы при организации и ведении мониторинга экзогенных геологических процессов / Г.О. Газарян. – Ереван, 1990. – 125с.
333757
  Зайцев И.М. Геофизические методы при поисках и разведке месторождений термальных вод и пара на Камчатке : Автореф... канд. геол.минер.наук: / Зайцев И.М.;. – Л, 1972. – 18л.
333758
  Мелькановицкий И.М. Геофизические методы при региональных гидрогеологических исследованиях / И.М. Мелькановицкий. – Москва : Недра, 1984. – 176с.
333759
  Хэйланд К.А. Геофизические методы разведки / К.А. Хэйланд. – изд. 2-е. – М - Л, 1922. – 156с.
333760
  Соколов К.П. Геофизические методы разведки / К.П. Соколов. – Ленинград : Недра, 1966. – 464с.
333761
  Знаменский В.А. Геофизические методы разведки и исследование скважин / В.А. Знаменский. – Москва : Недра, 1981. – 320с.
333762
  Знаменский В.А. Геофизические методы разведки и исследование скважин : Учебник для техникумов / В.А. Знаменский, М.С. Жданов, Л.П. Петров. – 2-е изд., перер. и допол. – Москва : Недра, 1991. – 304с. – ISBN 5-247-01557-6
333763
  Шрайбман В.И. Геофизические методы разведки месторождений полезных ископаемых / В.И. Шрайбман, А.А. Борисов. – М.
2. – 1961. – 12с.
333764
  Поспелов П.А. Геофизические методы разведки нефти и газа / П.А. Поспелов. – М, 1960. – 39с.
333765
  Хэйланд К.А. Геофизические методы разведки, основы ее методов и результаты их применения в Соед. Штатах / К.А. Хэйланд. – М - Л, 1931. – 162с.
333766
  Хэйланд К.А. Геофизические методы разведки, основы ее методов и результаты их применения в Соед. Штатах / К.А. Хэйланд. – М - Л, 1932. – 256 с.
333767
   Геофизические неоднородности литосферы мегавпадины Черного моря / В.И. Старостенко, И.Б. Макаренко, О.М. Русаков, И.К. Пашкевич, Р.И. Кутас, О.В. Легостаева // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 5. – С. 3-20 : Рис. – Список літ.: с.18-20. – ISSN 0203-3100
333768
  Рудина М.П. Геофизические параметры ионосферы. / М.П. Рудина, Н.Ф. Солоницына. – Алма-Ата, 1979. – 116с.
333769
  Таль-Вирский Геофизические поля и тектоника Средней Азии / Таль-Вирский. – М, 1982. – 271с.
333770
  Юдахин Ф.Н. Геофизические поля, глубинное строение и сейсмичность Тянь-Шаня. / Ф.Н. Юдахин. – Фрунзе, 1983. – 248с.
333771
  Коваленко В.Е. Геофизические работы в скважинах : Учебник для ПТУ / В.Е. Коваленко. – Москва : Недра, 1992. – 222с.
333772
  Сельский В Геофизические работы на службе нефтяной промышленности. / В Сельский. – М-Л, 1933. – 128с.
333773
  Максимов И.В. Геофизические силы и воды океана / И.В. Максимов. – Ленинград, 1970. – 448с.
333774
  Максимов И.В. Геофизические силы и воды океана / И.В. Максимов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1970. – 447 с.
333775
   Геофизические характеристики земной коры Атлантического океана. – Ленинград : Недра, 1985. – 248с.
333776
  Погребной В.Н. Геофизические эффекты и модель экваториальной электроструи : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 051 / Погребной В.Н.; Туркм. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Ашхабад, 1970. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
333777
   Геофизический анализ проявления сейсмичности в северных районах Монголии, охваченных мерзлотой / В.И. Джурик, С.П. Серебренников, Ц. Батсайхан, А.Ф. Дреннов, Т. Дугармаа // Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 4. – С. 155-161 : Рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0203-3100
333778
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 1, № 3. – 1979
333779
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 1, № 2. – 1979
333780
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 1, № 1. – 1979
333781
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 2, № 6. – 1980
333782
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 2, № 5. – 1980
333783
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 2, № 4. – 1980
333784
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 2, № 3. – 1980
333785
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 2, № 2. – 1980
333786
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 2, № 1. – 1980
333787
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 3, № 1. – 1981
333788
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 3, № 2. – 1981
333789
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 3, № 3. – 1981
333790
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 3, № 4. – 1981
333791
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 3, № 5. – 1981
333792
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 3, № 6. – 1981
333793
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 4, № 4. – 1982
333794
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 4, № 5. – 1982
333795
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 4, № 6. – 1982
333796
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 4, № 1. – 1982
333797
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 4, № 2. – 1982
333798
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 4, № 3. – 1982
333799
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 5, № 1. – 1983
333800
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 5, № 2. – 1983
333801
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 5, № 3. – 1983
333802
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 5, № 4. – 1983
333803
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 5, № 5. – 1983
333804
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 5, № 6. – 1983
333805
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 6, № 1. – 1984
333806
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 6, № 2. – 1984
333807
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 6, № 3. – 1984
333808
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 6, № 4. – 1984
333809
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 6, № 5. – 1984
333810
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 6, № 6. – 1984
333811
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 7, № 1. – 1985
333812
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 7, № 2. – 1985
333813
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 7, № 3. – 1985
333814
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 7, № 4. – 1985
333815
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 7, № 5. – 1985
333816
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 7, № 6. – 1985
333817
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 8, № 1. – 1986
333818
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 8, № 2. – 1986
333819
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 8, № 3. – 1986
333820
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 8, № 4. – 1986
333821
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 8, № 5. – 1986
333822
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 8, № 6. – 1986
333823
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 9, № 1. – 1987
333824
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 9, № 2. – 1987
333825
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 9, № 3. – 1987
333826
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 9, № 4. – 1987
333827
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 9, № 5. – 1987
333828
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 9, № 6. – 1987
333829
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 10, № 1. – 1988
333830
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 10, № 2. – 1988
333831
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 10, № 3. – 1988
333832
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 10, № 4. – 1988
333833
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 10, № 5. – 1988
333834
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 10, № 6. – 1988
333835
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 11, № 1. – 1989
333836
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 11, № 2. – 1989
333837
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 11, № 3. – 1989
333838
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 11, № 4. – 1989
333839
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 11, № 5. – 1989
333840
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 11, № 6. – 1989
333841
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 12, № 1. – 1990
333842
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 12, № 2. – 1990
333843
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 12, № 3. – 1990
333844
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 12, № 4. – 1990
333845
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 12, № 5. – 1990
333846
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 12, № 6. – 1990
333847
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 13, № 1. – 1991
333848
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 13, № 2. – 1991
333849
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 13, № 3. – 1991
333850
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 13, № 4. – 1991
333851
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 13, № 5. – 1991
333852
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 13, № 6. – 1991
333853
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 14, № 6. – 1992
333854
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 14, № 5. – 1992
333855
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 14, № 4. – 1992
333856
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 14, № 3. – 1992
333857
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 14, № 2. – 1992
333858
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 14, № 1. – 1992
333859
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 15, № 1. – 1993
333860
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 15, № 2. – 1993
333861
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 15, № 3. – 1993
333862
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 15, № 4. – 1993
333863
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 15, № 5. – 1993
333864
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 15, № 6. – 1993
333865
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 16, № 1. – 1994
333866
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 16, № 2. – 1994
333867
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 16, № 3. – 1994
333868
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 16, № 4. – 1994
333869
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 16, № 5. – 1994
333870
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 16, № 6. – 1994
333871
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 17, № 1. – 1995
333872
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 17, № 2. – 1995
333873
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 17, № 3. – 1995
333874
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 17, № 4. – 1995
333875
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 17, № 5. – 1995
333876
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 17, № 6. – 1995
333877
   Геофизический журнал. – Київ. – ISSN 0203-3100
№ 2. – 1996
333878
   Геофизический журнал. – Київ. – ISSN 0203-3100
№ 3. – 1996
333879
   Геофизический журнал. – Київ. – ISSN 0203-3100
№ 4. – 1996
333880
   Геофизический журнал. – Київ. – ISSN 0203-3100
№ 5. – 1996
333881
   Геофизический журнал. – Київ. – ISSN 0203-3100
№ 6. – 1996
333882
   Геофизический журнал. – Київ. – ISSN 0203-3100
Т. 18, № 1. – 1996
333883
   Геофизический журнал. – Київ. – ISSN 0203-3100
№ 1. – 1997
333884
   Геофизический журнал. – Київ. – ISSN 0203-3100
№ 2. – 1997
333885
   Геофизический журнал. – Київ. – ISSN 0203-3100
№ 3. – 1997
333886
   Геофизический журнал. – Київ. – ISSN 0203-3100
№ 4. – 1997
333887
   Геофизический журнал. – Київ. – ISSN 0203-3100
№ 5. – 1997
333888
   Геофизический журнал. – Київ. – ISSN 0203-3100
№ 6. – 1997
333889
   Геофизический журнал. – Київ. – ISSN 0203-3100
№ 1. – 1998
333890
   Геофизический журнал. – Київ. – ISSN 0203-3100
№ 2. – 1998
333891
   Геофизический журнал. – Київ. – ISSN 0203-3100
№ 3. – 1998
333892
   Геофизический журнал. – Київ. – ISSN 0203-3100
№ 4. – 1998
333893
   Геофизический журнал. – Київ. – ISSN 0203-3100
№ 5. – 1998
333894
   Геофизический журнал. – Київ. – ISSN 0203-3100
№ 6. – 1998
333895
   Геофизический журнал. – Київ. – ISSN 0203-3100
№ 1. – 1999
333896
   Геофизический журнал. – Київ. – ISSN 0203-3100
№ 2. – 1999
333897
   Геофизический журнал. – Київ. – ISSN 0203-3100
№ 3. – 1999
333898
   Геофизический журнал. – Київ. – ISSN 0203-3100
№ 4. – 1999
333899
   Геофизический журнал. – Київ. – ISSN 0203-3100
№ 5. – 1999
333900
   Геофизический журнал. – Київ. – ISSN 0203-3100
№ 6. – 1999
333901
   Геофизический журнал. – Киев. – ISSN 0203-3100
Т. 22, № 1. – 2000
333902
   Геофизический журнал. – Киев. – ISSN 0203-3100
Т. 22, № 2. – 2000
333903
   Геофизический журнал. – Киев. – ISSN 0203-3100
Т. 22, № 3. – 2000
333904
   Геофизический журнал. – Киев. – ISSN 0203-3100
Т. 22, № 4. – 2000
333905
   Геофизический журнал. – Киев. – ISSN 0203-3100
Т. 22, № 5. – 2000
333906
   Геофизический журнал. – Киев. – ISSN 0203-3100
Т. 22, № 6. – 2000
333907
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев
Т. 23, № 3. – 2001
333908
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев
Т. 23, № 1. – 2001
333909
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев
Т. 23, № 2. – 2001
333910
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев
Т. 23, № 4. – 2001
333911
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев
Т. 23, № 5. – 2001
333912
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев
Т. 23, № 6. – 2001
333913
   Геофизический журнал. – Киев. – ISSN 0203-3100
Т. 24, № 2. – 2002
333914
   Геофизический журнал. – Киев. – ISSN 0203-3100
Т. 24, № 3. – 2002
333915
   Геофизический журнал. – Киев. – ISSN 0203-3100
Т. 24, № 4. – 2002
333916
   Геофизический журнал. – Киев. – ISSN 0203-3100
Т. 24, № 5. – 2002
333917
   Геофизический журнал. – Киев. – ISSN 0203-3100
Т. 24, № 6. – 2002
333918
   Геофизический журнал. – Киев. – ISSN 0203-3100
Т. 24, № 1. – 2002
333919
   Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 25, № 1. – 2003. – резюме - укр., англ. мовами
333920
   Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 25, № 2. – 2003. – резюме - укр., англ. мовами
333921
   Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 25, № 3. – 2003. – резюме - укр., англ. мовами
333922
   Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 25, № 4. – 2003. – резюме - укр., англ. мовами
333923
   Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 25, № 5. – 2003. – резюме - укр., англ. мовами
333924
   Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 25, № 6. – 2003. – резюме - укр., англ. мовами
333925
   Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 26, № 1. – 2004. – резюме - укр., англ. мовами
333926
   Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 26, № 2. – 2004. – резюме - укр., англ. мовами
333927
   Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 26, № 3. – 2004. – резюме - укр., англ. мовами
333928
   Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 26, № 4. – 2004. – резюме - укр., англ. мовами
333929
   Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 26, № 5. – 2004. – резюме - укр., англ. мовами
333930
   Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 26, № 6. – 2004. – резюме - укр., англ. мовами
333931
   Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 27, № 1. – 2005. – резюме - укр., англ. мовами
333932
   Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 27, № 2. – 2005. – резюме - укр., англ. мовами
333933
   Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 27, № 3. – 2005. – резюме - укр., англ. мовами
333934
   Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 27, № 4. – 2005. – резюме - укр., англ. мовами
333935
   Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 27, № 5. – 2005. – Резюме - укр.. англ. мовами
333936
   Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 27, № 6. – 2005. – резюме - укр., англ. мовами
333937
   Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 28, № 1. – 2006. – резюме - укр., англ. мовами
333938
   Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 28, № 2. – 2006. – резюме - укр., англ. мовами
333939
   Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 28, № 3. – 2006. – резюме - укр., англ. мовами
333940
   Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 28, № 4. – 2006. – резюме - укр., англ. мовами
333941
   Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 28, № 5. – 2006. – резюме - укр., англ. мовами
333942
   Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 28, № 6. – 2006. – резюме - укр., англ. мовами
333943
   Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 29, № 3. – 2007. – резюме - укр., англ. мовами
333944
   Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 29, № 4. – 2007. – резюме - укр., англ. мовами
333945
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 29, № 2. – 2007. – резюме - укр., англ. мовами
333946
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 29, № 5. – 2007. – резюме - укр., англ. мовами
333947
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 29, № 6. – 2007. – резюме - укр., англ. мовами
333948
   Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 29, № 1. – 2007. – резюме - укр., англ. мовами
333949
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 30, № 1. – 2008. – резюме - укр., англ. мовами
333950
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 30, № 5. – 2008. – резюме - укр., англ. мовами
333951
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 30, № 6. – 2008. – резюме - укр., англ. мовами
333952
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 30, № 2. – 2008. – резюме - укр., англ. мовами
333953
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 30, № 3. – 2008. – резюме - укр., англ. мовами
333954
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 30, № 4. – 2008. – резюме - укр., англ. мовами
333955
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 31, № 1. – 2009. – резюме - укр., англ. мовами
333956
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 31, № 2. – 2009. – резюме - укр., англ. мовами
333957
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 31, № 3. – 2009. – резюме - укр., англ. мовами
333958
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 31, № 5. – 2009. – резюме - укр., англ. мовами
333959
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 31, № 4. – 2009. – резюме - укр., англ. мовами
333960
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 31, № 6. – 2009. – резюме - укр., англ. мовами
333961
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 32, № 1. – 2010. – резюме - укр., англ. мовами
333962
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 32, № 2. – 2010. – резюме - укр., англ. мовами
333963
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 32, № 3. – 2010. – резюме - укр., англ. мовами
333964
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 32, № 4. – 2010. – резюме - укр., англ. мовами
333965
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 32, № 5. – 2010. – резюме - укр., англ. мовами
333966
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 32, № 6. – 2010. – резюме - укр., англ. мовами
333967
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 33, № 3. – 2011. – резюме - укр., англ. мовами
333968
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 33, № 2. – 2011. – резюме - укр., англ. мовами
333969
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 33, № 4. – 2011. – резюме - укр., англ. мовами
333970
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 33, № 6. – 2011. – резюме - укр., англ. мовами
333971
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 33, № 5. – 2011. – резюме - укр., англ. мовами
333972
   Геофизический журнал = Geophysical journal : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 33, № 1. – 2011. – 160 с. – Резюме укр., англ. мовами
333973
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 34, № 5. – 2012. – резюме - укр., англ. мовами
333974
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 34, № 6. – 2012. – резюме - укр., англ. мовами
333975
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 34, № 2. – 2012. – резюме - укр., англ. мовами
333976
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 34, № 4. – 2012. – резюме - укр., англ. мовами
333977
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 34, № 3. – 2012. – резюме - укр., англ. мовами
333978
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 34, № 1. – 2012. – резюме - укр., англ. мовами
333979
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 35, № 1. – 2013. – Резюме на укр., англ. яз.
333980
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 35, № 2. – 2013. – Резюме на укр., англ. яз.
333981
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 35, № 3. – 2013. – Резюме на укр., англ. яз.
333982
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 35, № 4. – 2013. – Резюме на укр., англ. яз.
333983
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 35, № 5. – 2013. – Резюме на укр., англ. яз.
333984
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 36, № 5. – 2014. – Резюме на укр., англ. яз.
333985
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 36, № 6. – 2014. – Резюме на укр., англ. яз.
333986
   Геофизический журнал = Geophysical journal : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 37, № 1. – 2015. – 180 с. – Резюме укр., англ. мовами
333987
   Геофизический журнал = Geophysical journal : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 37, № 2. – 2015. – 170 с. – Резюме укр., англ. мовами
333988
   Геофизический журнал = Geophysical journal : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 37, № 3. – 2015. – 164 с. – Резюме укр., англ. мовами
333989
   Геофизический журнал = Geophysical journal : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 37, № 4. – 2015. – 150 с. – Резюме укр., англ. мовами
333990
   Геофизический журнал = Geophysical journal : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 37, № 5. – 2015. – 190 с. – Резюме укр., англ. мовами
333991
   Геофизический журнал = Geophysical journal : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 37, № 6. – 2015. – 160 с. – Резюме укр., англ. мовами
333992
   Геофизический журнал = Geophysical journal : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 39, № 1. – 2017. – 148 с. – Резюме укр., англ. мовами
333993
   Геофизический журнал = Geophysical journal : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 39, № 2. – 2017. – 170 с. – Резюме укр., англ. мовами
333994
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 41, № 1. – 2019. – резюме - укр., англ. мовами
333995
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 41, № 2. – 2019. – резюме - укр., англ. мовами
333996
  Глушко В.Т. Геофизический контроль в угольных шахтах / В.Т. Глушко. – К, 1978. – 224с.
333997
  Лукашев К.И. Геофизическое изучение земных недр и околезмного космического пространства / К.И. Лукашев. – Минск, 1976. – 53с.
333998
  Боронин В.П. Геофизическое изучение кристаллического фундамента Татарии / В.П. Боронин, Б.П. Степанов, Б.Л. Гольштейн. – Казань : Изд-во Казанского ун-та, 1982. – 200с.
333999
  Сутуев А.Б. Геофизическое изучение показателей нефтегазоносности мезозойских отложений Прикумской области Дагестана. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Сутуев А.Б.; Совет Азерб. ин-та нефти и химии по присужд. ученых степеней по геол.-минералог. наукам. – Баку, 1968. – 16л.
334000
  Перьков Н.А. Геофизическое исследование нефтяных и газовых скважин / Н.А. Перьков. – Москва : ВИЭМС, 1970. – 15с.
<< На початок(–10)331332333334335336337338339340(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,