Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)331332333334335336337338339340(+10)В кінець >>
333001
  Домащенко Л.М. "Всеукраїнська трилогія" Юрія Липи: геополітичний ракурс // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 166-168. – (Філософія. Політологія ; вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізується геополітична концепція Юрія Липи, викладена ним у працях "Призначення України", "Чорноморська доктрина" та "Розподіл Росії". З"ясовуються основні ідей цієї концепції та їх евристична цінність для українського сьогодення. In the ...
333002
  Зиедонис Имант Все-таки / Зиедонис Имант. – Москва : Советский писатель, 1986. – 349 с.
333003
  Логвиненко О. Все-таки видано // Урок української : Науково-публіцистичний журнал / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2007. – № 1. – С. 13.


  [Рецензія на посібник Миколи Тимошика "Книга для автора, редактора, видавця"]
333004
  Сенченко М. Всесвітня бібліографія та міжнародна бібліографічна співпраця // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Давидова І., Сенченко М., Бруй О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (291), жовтень. – С. 3-11. – ISSN 2076-9326
333005
  Ладиченко Т. Всесвітня історія : Посібник для старшокл. та абітурієнтів / Т. Ладиченко. – К. : А.С.К., 1999. – 320с. – ISBN 966-539-201-8
333006
  Голованов С.О. Всесвітня історія : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / С.О. Голованов. – 2-е вид. – Київ : Каравела, 2009. – 296с. – (Українська книга). – ISBN 966-8019-53-9
333007
  Орлова Т.В. Всесвітня історія : курс лекцій для студентів гуманітарних ф-тів вищих навч. закладів / Т.В. Орлова ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 528 с. – Бібліогр.: с. 525-526. – ISBN 978-966-439-367-3
333008
  Голованов С.О. Всесвітня історія : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / С.О. Голованов. – 2-ге вид. – Київ : Каравела, 2012. – 295, [1] с. – Бібліогр.: с. 292-295 та в кінці лекцій. – (Українська книга). – ISBN 966-8019-53-9
333009
  Мирошниченко В.О. Всесвітня історія : тести для підготовки до ЗНО 2012 року / В.О. Мирошниченко, А.О. Федчиняк. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; вип. 4 (100)). – ISBN 978-617-00-1284-5
Ч. 2. – 2012. – 112 с. : карт., табл. – Бібліогр.: с. 107-108
333010
  Гісем О. Всесвітня історія 1918-1945 рр. : 10 клас / О. Гісем, В. Даниленко, А. Подобїд. – Київ : Козаки. – ISBN 966-514-011-6; 966-514-012-4
Ч. 1. – 1996. – 172 с.
333011
  Горбик О.О. Всесвітня історія архітектури в тезах і зображеннях : (пам"ятникознавчий довідник) / Олена Горбик ; М-во освіти і науки України, Київ. Нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ : Фенікс. – ISBN 978-966-136-422-5
Ч. 1 : Архітектура первісної доби та традиційна архітектура ; Архітектура давнього світу ; Архітектура античності та раннього християнства. – 2017. – 147, [1] с. : іл. – Перелік іл. та покажч. пам"яток: с. 134-144. – Бібліогр.130-133
333012
  Грушевський М.С. Всесвітня історія в короткім огляді / Мих. Грушевський. – вид. 2. – Київ : Друк.. Акц. Т-ва "Петро Барський в Київі"
Ч. 1. – 1917. – 168 с.
333013
  Грушевський М.С. Всесвітня історія в короткім огляді / Мих. Грушевський. – Київ : Дру. Акц. Т-ва "Петро Барський в Київі"
Ч. 2. – 1917. – 176 с.
333014
  Грушевський М.С. Всесвітня історія в короткім огляді / Мих. Грушевський. – Київ : Друк. Акц.Т-ва "Петро Барський у Київі"
Ч. 3. – 1917. – 144 с.
333015
  Грушевський М.С. Всесвітня історія в короткім огляді / Мих. Грушевський. – Київ : Друк. Акц. Т-ва "Петро Барський в Київі"
Ч. 4. – 1917. – 168 с.
333016
  Грушевський М.С. Всесвітня історія в короткім огляді / Мих. Грушевський. – Київ : Друк. Акц. Т-ва "Петро Барський в Київі"
Ч. 5 : Поза-европейські краї в останнїх столїтях. – 1918. – 168 с.
333017
  Грушевський М.С. Всесвітня історія в короткім огляді / Мих. Грушевський. – Київ : Друк. Акц. Т-ва "Петро Барський в Київі"
Ч. 6 : Европа в другій половині XIX в. – 1918. – 171 с.
333018
   Всесвітня історія країни Центраьної та Південно-Східної Европи в 1943-1993 рр. : Збірник матеріалів і методичних рекомендацій для викладачів, студентів, учнів та абітурієнтів. – Київ, 1993. – 94с.
333019
  Алексєєв Ю.М. Всесвітня історія ХХ ст. / Ю.М. Алексєєв, А.Г. Вертегел, В.М. Даниленко. – Київ : Київський слов`янський університет ; МНВП ТЕАЛ, 1994. – 192с. – ISBN 5-7707-4697-1
333020
  Орлова Т.В. Всесвітня історія. Історія цивілізацій : навч. посібник / Т.В. Орлова ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Знання, 2012. – 446, [2] с. – Сер. засн. в 1998 р. – Бібліогр. в кінці розд. – (Серія "Вища освіта XXI століття"). – ISBN 978-966-346-922-5
333021
  Віднянський С. Всесвітня історія. Новітня історія. 1939-2003 : навчальний посібник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів / С. Віднянський. – Вид. 2-е, перер. – Київ : Дієз-продукт, 2003. – 208 с. – ISBN 966-7612-06-6
333022
  Валлє В. Всесвітня конвенція про авторське право // Спадок Джеймса I та королеви Анни: охорона інтелектуальної власності у часі й просторі / В. Валлє. – Київ : Дух і Літера, 2010. – С. 98-100. – ISBN 978-966-378-141-9
333023
  Дроб"язко В.С. Всесвітня конвенція про авторське право: становлення і розвиток // Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; редкол.: О.П. Орлюк, Андрощук Г.О., Атаманова Ю.Є. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 15. – С. 49-62. – ISBN 978-617-696-794-1. – ISSN 2308-0353
333024
   Всесвітня краса // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2020. – № 2 (152), квітень - травень. – С. 59 : фото
333025
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 1. – 1995
333026
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 1. – 1996
333027
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 2. – 1996
333028
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 3. – 1996
333029
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 4. – 1996
333030
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 5. – 1996
333031
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 6. – 1996
333032
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 7. – 1996
333033
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 8. – 1996
333034
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 9. – 1996
333035
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 10. – 1996
333036
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 11. – 1996
333037
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 12. – 1996
333038
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 1. – 1997
333039
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 1. – 1998
333040
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 2. – 1998
333041
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 3. – 1998
333042
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 4. – 1998
333043
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 5. – 1998
333044
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 6. – 1998
333045
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 7. – 1998
333046
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 8. – 1998
333047
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 9. – 1998
333048
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 10. – 1998
333049
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 11. – 1998
333050
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 12. – 1998
333051
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 1. – 1999
333052
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 2. – 1999
333053
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 3. – 1999
333054
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 4. – 1999
333055
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково- методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 2. – 2000
333056
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 4. – 2000
333057
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 5. – 2000
333058
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 6. – 2000
333059
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 7/8. – 2000
333060
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 9. – 2000
333061
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 10. – 2000
333062
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 11. – 2000
333063
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 12. – 2000
333064
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса
№ 2. – 2001
333065
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 3. – 2001
333066
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 4. – 2001
333067
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 5. – 2001. – до 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
333068
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 6. – 2001. – до 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
333069
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 7. – 2001. – до 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
333070
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 11/12. – 2008. – До 1993 р.: "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр."; з 1.01.93 р. до 1.04.96 р.: "Відродження"
333071
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 1 (342). – 2009. – До 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
333072
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 2 (343). – 2009. – До 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
333073
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 3 (344). – 2009. – До 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
333074
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 4 (345). – 2009. – До 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
333075
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 5 (346). – 2009. – До 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
333076
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 7/8 (348). – 2009. – До 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
333077
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 3 (355). – 2010. – 64 с. – До 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
333078
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 7/8 (359). – 2010. – 96 с. – До 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
333079
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 9 (360). – 2010. – 64 с. – До 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
333080
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 10 (361). – 2010. – 64 с. – До 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
333081
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 11/12 (362). – 2010. – 96 с. – До 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
333082
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 2 (364). – 2011. – 64 с. – До 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
333083
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 4 (366). – 2011. – 64 с. – До 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
333084
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 5 (367). – 2011. – 64 с. – До 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
333085
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 9 (370). – 2011. – 64 с. – До 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
333086
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 10 (371). – 2011. – 64 с. – До 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
333087
   Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 1 (373). – 2012. – 64 с. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
333088
   Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче п-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 7/8 (379). – 2012. – 96 с. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
333089
   Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 3 (385). – 2013. – 64 с. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
333090
   Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Рекламне агентство "Освіта України". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 5 (387). – 2013. – 64 с. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
333091
   Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Рекламне агентство "Освіта України". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 6 (388). – 2013. – 64 с. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
333092
   Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Рекламне агентство "Освіта України". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 11/12 (392). – 2013. – 80 с. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
333093
   Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса", РА "Освіта України". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 2 (394). – 2014. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
333094
   Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 10 (412). – 2015. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
333095
   Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: В. Снєгірьова ; редкол.: Є. Волощук, М. Жулинський, М. Зуєнко [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 2 (427). – 2017. – 64 с. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
333096
   Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В. Снєгірьова. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 4 (429), квітень. – 2017. – 64 с. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
333097
   Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В. Снєгірьова. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 5 (430), травень. – 2017. – 56 с. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
333098
   Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В. Снєгірьова. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 7/8 (432), липень - серпень. – 2017. – 80 с. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
333099
   Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В. Снєгірьова. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 10 (434), жовтень. – 2017. – 64 с. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
333100
   Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; Рекламне агенство "Освіта України" ; голов. ред. В. Снєгірьова ; редкол.: Є. Волощук, М. Жулинський, М. Зуєнко [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 6 (442), червень. – 2018. – 56 с. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
333101
   Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; Рекламне агенство "Освіта України" ; голов. ред. В. Снєгірьова ; редкол.: В. Бойко, Є. Волощук, М. Жулинський [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 9 (445), жовтень. – 2018. – 56 с. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
333102
   Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / РА "Освіта України" ; голов. ред. В. Снєгірьова ; редкол.: В. Бойко, Є. Волощук, М. Жулинський [та ін.]. – Київ : Перун, 1976-
№ 11 (447), грудень 2018. – 2018. – 55, [1] с., [1] арк. кольор. фот. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
333103
   Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / РА "Освіта України" ; голов. ред.: І. Горобченко, О. Каєнко ; редкол.: В. Бойко, Є. Волощук, Д. Наливайко [та ін.]. – Київ : Освіта України, 1976-
№ 1 (448), січень 2019. – 2019. – 55, [1] с., [1] арк. кольор. фот. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
333104
   Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / РА "Освіта України" ; голов. ред.: І. Горобченко, О. Каєнко ; редкол.: В. Бойко, Є. Волощук, Д. Наливайко [та ін.]. – Київ : Освіта України, 1976-
№ 2 (449), лютий 2019. – 2019. – 56 с. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
333105
   Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / РА "Освіта України" ; голов. ред.: І. Горобченко, О. Каєнко ; редкол.: В. Бойко, Є. Волощук, Д. Наливайко [та ін.]. – Київ : Освіта України, 1976-
№ 3 (450), березень 2019. – 2019. – 55, [1] с., включ. обкл. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
333106
   Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / РА "Освіта України" ; голов. ред.: І. Горобченко, О. Каєнко ; редкол.: В. Бойко, Є. Волощук, Д. Наливайко [та ін.]. – Київ : Освіта України, 1976-
№ 6 (453), червень 2019. – 2019. – 55, [1] с. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
333107
   Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / РА "Освіта України" ; голов. ред.: І. Горобченко, О. Каєнко ; редкол.: В. Бойко, Є. Волощук, Д. Наливайко [та ін.]. – Київ : Освіта України, 1976-
№ 7/8 (454), липень - серпень 2019. – 2019. – 63, [1] c., [2] арк. кольор. фот. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
333108
   Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / РА "Освіта України" ; голов. ред.: І. Горобченко, О. Каєнко ; редкол.: В. Бойко, Є. Волощук, Д. Наливайко [та ін.]. – Київ : Освіта України, 1976-
№ 10 (456), жовтень 2019. – 2019. – 55, [1] с. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
333109
   Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / РА "Освіта України" ; голов. ред.: І. Горобченко, О. Каєнко ; редкол.: В. Бойко, О. Бушакова, В. Глібовець [та ін.]. – Київ : Освіта України, 1976-
№ 2 (460), лютий 2020. – 2020. – 55, [1] c. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
333110
   Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / РА "Освіта України" ; голов. ред.: І. Горобченко, О. Каєнко ; редкол.: В. Бойко, О. Бушакова, В. Глібовець [та ін.]. – Київ : Освіта України, 1976-
№ 5 (463), травень 2020. – 2020. – 55, [1] c. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
333111
   Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / РА "Освіта України" ; голов. ред.: І. Горобченко, О. Каєнко ; редкол.: В. Бойко, О. Бушакова, В. Глібовець [та ін.]. – Київ : Освіта України, 1976-
№ 6 (464), червень 2020. – 2020. – 55, [1] c. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
333112
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 10 (412). – 2015
333113
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 12 (414). – 2015
333114
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 2 (416), лютий. – 2016. – 64 с.
333115
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 10 (424), жовтень. – 2016. – 64 с.
333116
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 11 (425), листопад. – 2016. – 64 с.
333117
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 1 (427), січень. – 2017. – 64 с.
333118
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Гревцева. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 5 (431), травень. – 2017. – 64 с.
333119
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Гревцева. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 6 (432), червень. – 2017. – 64 с.
333120
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Гревцева. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 7/8 (433/434), липень - серпень. – 2017. – 64 с.
333121
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Гревцева. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 9 (435), вересень. – 2017. – 64 с.
333122
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Гревцева. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 10 (436), жовтень. – 2017. – 64 с.
333123
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Гревцева. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 2 (440), лютий 2018. – 2018. – 64 с.
333124
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Гревцева. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 3 (441), березень 2018. – 2018. – 64 с.
333125
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Гревцева. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 4 (442), квітень 2018. – 2018. – 64 с.
333126
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: Т. Гревцева. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 5 (443), травень 2018. – 2018. – 64 с.
333127
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: Т. Гревцева. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 10 (448), жовтень 2018. – 2018. – 64 с.
333128
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: Т. Гревцева. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 11 (449), листопад 2018. – 2018. – 64 с.
333129
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Гревцева. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 12 (450), грудень 2018. – 2018. – 64 с, [1] арк. кольор. фот.
333130
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Гревцева. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 1/2 (451/452), січень - лютий. – 2019. – 80 с.
333131
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Гревцева ; редкол.: К. Бикова, Л.Вознюк, Є. Волощук [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 6 (456), червень. – 2019. – 64 с.
333132
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Гревцева ; редкол.: К. Бикова, Л.Вознюк, Є. Волощук [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 7/8 (457/458), липень - серпень. – 2019. – 95, [1] c., включ. обкл.
333133
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ
№ 2. – 2000
333134
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ
№ 3. – 2000
333135
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ
№ 4. – 2000
333136
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ
№ 5. – 2000
333137
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ
№ 6. – 2000
333138
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ
№ 7. – 2000
333139
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ
№ 8. – 2000
333140
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ
№ 9. – 2000
333141
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ
№ 10. – 2000
333142
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ
№ 11. – 2000
333143
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ
№ 12. – 2000
333144
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ
№ 2. – 2001
333145
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ
№ 3. – 2001
333146
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ
№ 4. – 2001
333147
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ
№ 5. – 2001
333148
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ
№ 6. – 2001
333149
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ : Антросвіт
№ 3 : Перлини західноєвропейської та української літератур на межі 19-20 століть. – 2009. – 40 с.
333150
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ : Антросвіт
№ 4 : Методика вивчення біографії письменника. – 2009. – 40 с.
333151
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ : Антросвіт
№ 6 : Пригоди та фантастика :методика вивчення. – 2009. – 40 с.
333152
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ : Антросвіт
№ 7/8 : Російська література 19 століття. – 2009. – 56 с.
333153
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ : Антросвіт
№ 9 : Шедеври ісламської літератури та культури. – 2009. – 48 с.
333154
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ : Антросвіт
№ 11 : "Вічні образи" у світовій літературі. – 2009. – 40 с.
333155
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ : Антросвіт
№ 12 : Творча спадщина Миколи Гоголя. – 2009. – 40 с.
333156
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 2 : Нобелівські лауреати. – 2010. – 40 с.
333157
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 4 : Природа в дзеркалі світового мистецтва. – 2010. – 40 с.
333158
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 7/8 : Сонет у світовій літературі. – 2010. – 56 с.
333159
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 9 : Профільне навчання. – 2010. – 40 с.
333160
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 10 : Італійське Відродження. – 2010. – 40 с.
333161
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 2 : Епопея людської душі . Творчість Шарля Бодлера. – 2011
333162
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 3 : Література проти війни. – 2011
333163
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 4 : Шедевр Михайла Булгакова - роман "Майстер і Маргарита" До 120-річчя від дня народження письменника. – 2011
333164
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 5 : Безцінна спадщина Вільяма Шекспіра. – 2011
333165
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 6 : Шедеври американської прози. – 2011
333166
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 9 : Шедеври американської прози. – 2011
333167
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 11 : Срібне весілля. – 2011
333168
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 1 : "Золота доба" іспанської культури. – 2012
333169
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 5 : Сценарії позакласних заходів. – 2012
333170
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 6 : Малі та середні жанри художньої прози. Ч.1. – 2012
333171
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 7/8 : Дистанційний навчальний тренінг: "Сучасні підходи до організації уроку світової літератури". – 2012
333172
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукр. наук.-метод. журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 1 : Жанр повісті у світовій літературі. – 2013
333173
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукр. наук.-метод. журнал / Івано-Франків. обл. пед. ін-т післядиплом. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 2 : Від слова та пензля до музики. – 2013
333174
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукр. наук.-метод. журнал / Івано-Франків. обл. пед. ін-т післядиплом. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 3 : Сучасні технології навчання. – 2013
333175
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукр. наук.-метод. журнал / Івано-Франків. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 7/8 : Дистанційний навчальний тренінг "Шляхи аналізу художнього твору, адаптовані до шкільної практики" Ірина Хоменко. – 2013
333176
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукр. наук.-метод. журнал / Івано-Франків. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти та [ін.]. – Київ : Антросвіт
№ 11. – 2013
333177
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукр. науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипломної пед. освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 12. – 2013
333178
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 1 (157). – 2014
333179
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 1 (180). – 2016. – 40 с.
333180
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 2 (181). – 2016. – 40 с.
333181
  Волков С.С. Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ) і міжнародне співробітництво у галузі інтелектуальної власності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 11-14. – (Міжнародні відносини ; Вип. 16)


  Розглянуто історію, структуру та діяльність Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) у контексті сучасного міжнародного співробітництва. History, structure and activities of the World Intellectual Property Organization (WIPO) in the ...
333182
  Бабіч А. Всесвітня організація інтелектуальної власності: цілі, структура, компетенція // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11 (297). – С. 279-283. – ISSN 2663-5313
333183
  Павленко Л.Г. Всесвітня служба радіомовлення України: тематика та структура радіопрограм : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.01 / Павленко Л.Г. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
333184
  Гилка М.Д. Всесвітньо відомий економіст Й. Шумпетер і Україна // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 11 (181). – С. 137-140
333185
  Працьовитий М.В. Всесвітньо відомий математик Г.Ф. Вороний - видатний наш співвітчизник // Збірник праць Інституту математики НАН України / Інститут, математики Національної, академії наук України. – Київ, 2017. – Т. 14, № 4 : Фрактальний аналіз та суміжні питання. – С. 201-225. – ISSN 1815-2910
333186
  Гутлянський В.Я. Всесвітньо відомий український математик і талановитий педагог (до 100-річчя від дня народження члена-кореспондента НАН України Й. І. Гіхмана) / В.Я. Гутлянський, С.Я. Махно, І.І. Скрипнік // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 7. – C. 83-89. – ISSN 1027-3239
333187
  Бородін О.А. Всесвітньоісторичне значення Великої Жовтневої соціалістичної революції / О.А. Бородін; Т-во для поширення політичних і наукових знань УРСР. – Київ, 1957. – 60с.
333188
  Острянин Д.Х. Всесвітньоісторичний подвиг радянського народу / Д.Х. Острянин. – Київ, 1957. – 3-8с.
333189
  Ільницька І.М. Всесвітньому Дню боротьби з туберкульозом присвячується // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 3, березень. – С. 30
333190
  Шморгун О.О. Всесвтньо-історичні тренди: порятунок чи катастрофа?! // Проблеми всесвітньої історії : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії Нац. акад. наук України" ; редкол.: Кудряченко А.І., Ткаченко В.М., Лакішик Д.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (5). – С. 17-36
333191
  Орлов Денис Всесезонный "Ягуар" : Наезд // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 11. – С. 108-109 : Іл.
333192
  Симон В. Всесилие союзов предпринимателей: Союзы в экономической и политической системе ФРГ / В. Симон. – М., 1979. – 278с.
333193
  Седельников В.П. Всесильная химия. / В.П. Седельников. – Донецк, 1987. – 237с.
333194
  Хомик А.Я. Всесильний долар / Артим Хомик. – Киев : Дніпро, 1990. – 186 с.
333195
  Бондаренко К. Всесильний шеф КГБ // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2011. – № 6 (175). – С. 58-60
333196
  Горни Синтия Всесильные кровососы. Наука против вампиров // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 155, август. – С. 108-111 : фото
333197
   Всесильный волшебник - интерес. – Москва, 1979. – 48 с.
333198
  Нагребельна З. Всеслава [л"удина] / Зоряна Нагребельна. – Київ : Саміт-Книга, 2019. – 366, [1] с. – ISBN 978-966-986-033-0
333199
  Бор-н М. Всеславянское братство (панславизм) / М. Бор-н. – Петроград : Печатня Е. Евдокимова, 1892. – 64 с. – Отдельный оттиск из повременного издания "Благовест"
333200
  Козар Л. Всеслов"янський фольклорист Зоріан Доленга-Ходаковський у дослідженні Василя Доманицького // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2015. – № 1/2 (18). – С. 7-13. – ISSN 2225-5095


  Записи пісень З. Доленги-Ходаковського опубліковано лише частково у виданнях М. Максимовича, В. Антоновича та М. Драгоманова.
333201
  Тищенко Костянтин Всеслов"янські складники української мови // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2010. – № 3 (87) травень-червень. – С. 65-75. – Бібліогр.: Літ.: с.75; 24 п.
333202
  Тищенко К. Всеслов"янськість мови українців // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 39 (256). – С. 22-62. – ISSN 1996-1561


  Спеціальний проект "Правда походження української мови", розроблений Костянтином Миколайовичем Тищенком. З праць кількох поколінь філологів виросло наукове уявлення, за яким українська мова відображає формування українців як етносу, що склався у VI - ...
333203
   Всесозюзная плановая конференция по общей и сельскохозяйствнно-технической микробиологии в Академии наук СССР 16-19 января 1932 г.. – Ленинград, 1932. – 95 с.
333204
   Всесозюзная промышленная выставка. – М., 1956. – 118с.
333205
   Всесоюзна Комуністична Партія (більшовиків) в резолюціях і рішеннях з"їздів, конференцій і пленумів ЦК. – Київ
Ч. 1. – 1936. – 740с.
333206
   Всесоюзна Комуністична Партія (більшовиків) в резолюціях і рішеннях з"їздів, конференцій і пленумів ЦК. – 6-е вид. доп. – Київ : Держполітвидав УРСР
Ч. 1 : (1898-1925). – 1949. – 731 с.
333207
   Всесоюзна Комуністична Партія (більшовиків) в резолюціях і рішеннях з"їздів, конференцій і пленумів ЦК. – Київ
2. – 1950. – 856с.
333208
   Всесоюзна Комуністична Партія (більшовиків) в резолюціях і рішеннях з"їздів, конференцій і пленумів ЦК(1898-1932). – Київ
1. – 1933. – 777с.
333209
   Всесоюзна Комуністична Партія (більшовиків) в резолюціях і рішеннях з"їздів, конференцій і пленумів ЦК(1898-1932). – Київ
Ч. 2. – 1936. – 702 с.
333210
  Пригодій М.І. Всесоюзна консолідація літератур / М.І. Пригодій. – К, 1972. – 390с.
333211
   Всесоюзная 12-я конференция по физике полупроводников : тезисы докладов. – Киев : Наукова думка
Ч. 2. – 1990. – 340 с.
333212
   Всесоюзная 4-я конференция "Системы баз данных и знаний". – Калинин
4. – 1989. – 41с.
333213
   Всесоюзная 4-я конференция по раннему онтогенезу рыб.. – Москва
2. – 1988. – 157с.
333214
   Всесоюзная 4-я научно-техничесая конференция "Применение многомерного статистического анализа в экономике и оценке качества продукции".. – Тарту
Ч. 1. – 1989. – 174с.
333215
   Всесоюзная Восьмая выставка акварели. – Москва, 1987. – 104с.
333216
   Всесоюзная выставка "Художники - народу". – Москва, 1988. – 15с.
333217
   Всесоюзная выставка 50 лет советской художественной керамики и стекла. – М., 1970. – 232с.
333218
   Всесоюзная выставка декоративного искусства. – М., 1970. – 88с.
333219
   Всесоюзная выставка детского изобразительного творчества : посвященная 40-летию Всесоюзной пионерской организации им. В.И.Ленина. – Москва : Советский художник, 1962. – 164 с.
333220
   Всесоюзная выставка детского рисунка : рисунки детей 1941-1946 годов. – Москва : Rhfcyjt pyfvz, 1946. – 30 с.
333221
  Маршак С.Я. Всесоюзная выставка детского рисунка / С.Я. Маршак. – М, 1946. – с.
333222
   Всесоюзная выставка к столетию со дня смерти М.Ю.Лермонтова. – М., 1951. – 151 с.
333223
   Всесоюзная выставка народного изобразительного искусства 1948 : каталог. – Москва-Ленинград : Искусство, 1950. – 64 с.
333224
   Всесоюзная выставка плаката. – К., 1959. – 37с.
333225
   Всесоюзная выставка плаката : каталог. – Киев : Советский художник, 1959. – 34, [31] с.
333226
  Всесоюзная Всесоюзная выставка произведений млодых художников : каталог / Всесоюзная, выставка произведений млодых художников. – Москва : Советский художник, 1962. – 73 с.
333227
  Бессмертная Е.М. Всесоюзная выставка произведений молодых художников "Молодость страны" : посвящ. 20 съезду ВЛКСМ : каталог / сост. Е.М. Бессмертная. – Москва : [б. и.], 1987. – 61с.
333228
   Всесоюзная выставка произведений молодых художников Молодость страны посвященная ХІХ съезду ВЛКСМ. – Москва, 1982. – 64с.
333229
   Всесоюзная выставка произведений молодых художников Молодость страны, посвященная XIX съезду ВЛКСМ : дополнение к каталогу. – Москва : Советский художник, 1982. – 40 с.
333230
   Всесоюзная выставка произведений молодых художников, посвященная 70-летию Ленинского комсомола. – Москва, 1989. – 182с.
333231
   Всесоюзная выставка произведений самодеятельных художников и мастеров декоративно-прикладного искусства. – Москва, 1982. – 12с.
333232
   Всесоюзная выставка произведений самодеятельных художников и народных мастеров : каталог. – Москва : Министерство культуры СССР, 1967. – 404, [2] с.
333233
   Всесоюзная выставка произведений художников театра и кино. – М., 1979. – 153с.
333234
  Всесоюзная Всесоюзная выставка произведений художников театра, кино и телевидения : каталог / Всесоюзная, выставка произведений художников театра, и телевидения (1987 ; Москва) кино; Сост.: А.И. Гудскова,А.В. Оганесян, А.Н. Шифрина. – Москва : Советский художник, 1987. – 134 с.
333235
   Всесоюзная выставка работ молодых художников, посвященная 30-летию ВЛКСМ : живопись,скульптура, графика. Каталог. – Москва-Ленинград : Искусство, 1948. – 34 с.
333236
   Всесоюзная выставка работ самодеятельных художников : каталог. – Москва : Советский художник, 1961. – 278 с.
333237
   Всесоюзная выставка работ художников театра, кино, телевидения. – М., 1971. – 271с.
333238
   Всесоюзная выставка скульптуры. – Москва, 1983. – 8с.
333239
   Всесоюзная выставка скульптуры. – Москва, 1983. – 44с.
333240
   Всесоюзная выставка эстампа : каталог. – Ленинград : Советский художник, 1958. – 108 с.
333241
   Всесоюзная геологическая библиотека - научно-техническому прогрессу в геологии. – Л., 1982. – 72с.
333242
   Всесоюзная государственная библиотека иностранной литературы : путеводитель-справочник. – Москва, 1957. – 56 с.
333243
  Кондратов С.А. Всесоюзная книжная палата - научный центр изучения читаталя (конец 1980-х гг.) // Библиография : профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва, 2010. – № 2 (366). – С. 25 - 27. – ISSN 0869-6020
333244
   Всесоюзная книжная плата. – Москва, 1977. – 40 с.
333245
   Всесоюзная книжная плата. – М., 1984. – 48с.
333246
   Всесоюзная Коммунистическая партия (б) в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК : (1898-1935). – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : Партиздат
Ч. 1 : 1898-1925. – 1936. – 751 с.
333247
   Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков) в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва : Партиздат
Ч. 1 : 1898-1924. – 1932. – 831 с.
333248
   Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков) в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов. – 6-е изд. доп. – Москва : Госполитиздат
Ч. 1 : (1898-1925). – 1940. – 728 с.
333249
   Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков) в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов. – 6-е изд. доп. – Москва : Госполитиздат
Ч. 2 : (1925-1939). – 1940. – 834 с.
333250
   Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков) в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов. – М, 1941. – 634с.
333251
   Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков) в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК : (1898-1935). – 6-е изд. доп. – Москва : Партиздат
Ч. 2 : 1925-1939. – 1941. – 834 с.
333252
   Всесоюзная Коммунистическая Партия (большевиков) о профсоюзах. – М., 1939. – 707с.
333253
   Всесоюзная Коммунистическая Партия (большевиков) о социальном страховании. – Москва, 1940. – 110 с.
333254
   Всесоюзная конф. по изучению истории, экономики, литературы и языка Скандинавских стран и Финляндии (10; 1986; Москва).. – М.
Ч.1. – 1986. – 224с.
333255
   Всесоюзная конф. по инж. геологии, 1-я. Тбилиси. 1972. – Тбилиси
2.Ч.1. – 1978. – 288с.
333256
   Всесоюзная конф. по инж. проблемам термоядерных реакторов (4; 1988; Ленинград).. – М., 1987. – 344с.
333257
   Всесоюзная конф. по искусственному интеллекту (1988; Переславль-Залесский).. – М.
Т. 1. – 1988. – 571с.
333258
   Всесоюзная конф. по искусственному интеллекту (1988; Переславль-Залесский).. – М.
Т. 2. – 1988. – 614с.
333259
   Всесоюзная конф. по искусственному интеллекту (1988; Переславль-Залесский).. – М.
Т. 3. – 1988. – 526с.
333260
   Всесоюзная конф. по кристаллохимии интерметаллических соединений (5; 1989; Львов).. – Львов, 1989. – 284с.
333261
   Всесоюзная конф. по магнитным жидкостям (5; 1988; Плес) : тезисы докладов. – Москва
Т. 1. – 1988. – 175 с.
333262
   Всесоюзная конф. по массовой кристаллизации и кристаллизационным методам разделения смесей (4; 1990; Иваново).. – Иваново, 1990. – 183с.
333263
   Всесоюзная конф. по металлоорганической химии, 3-я. Уфа. 1985.. – Уфа, 1985. – 159с.
333264
   Всесоюзная конф. по механизму каталитичечких реакций (5; 1990; Москва).. – М., 1990. – 225с.
333265
   Всесоюзная конф. по механике полимерных и композитных материалов (7; 1990, Рига).. – Рига, 1990. – 193с.
333266
   Всесоюзная конф. по морской сейсмологии и сейсмометрии (2; 1991; пос. Менделеево, Млск. обл)... – М., 1991. – 101с.
333267
   Всесоюзная конф. по трансформации и дальнему переносу газовых и аэрозольных примесей в атомсере и созданию моделей загрязненности (1986; Вильнюс).. – Вильнюс, 1986. – 169с.
333268
   Всесоюзная конф. по химии и применению кремнийорганических соеюинений (6; 1986; Рига). – Рига, 1986. – 393с.
333269
   Всесоюзная конф. по химии и физикохимии олигомеров (3; 1986; Одесса).. – Черноголовка, 1986. – 325с.
333270
   Всесоюзная конф. по химии карбенов (4; 1987; Москва).. – М., 1987. – 175с.
333271
   Всесоюзная конф. по химии экстракции, 7-я. Москва. 1984.. – М., 1984. – 217с.
333272
   Всесоюзная конф. по экологической физиологии и биохимии рыб, 5-я. Севастополь. 1982.. – Киев
Ч.1. – 1982. – 195с.
333273
   Всесоюзная конференция "Автоматизация научных исследований на основе применения ЭЦВМ". – Новосибирск, 1970. – 76с.
333274
   Всесоюзная конференция "Актуальные проблемы истории психологии". – Ереван
1. – 1982. – 164с.
333275
   Всесоюзная конференция "Использование солнечной энергии" (преобразование солнечной энергии в электрическую, охлаждение, отопление, опреснение) сентябрь 1977 г.. – Ашхабад
Ч.2. – 1977. – 170с.
333276
   Всесоюзная конференция "Использование солнечной энергии", (преобразование солнечной энергии в электрическую, охлаждение, отопление, опреснение) сентябрь 1977 г.. – Ашхабад
Ч.1. – 1977. – 165с.
333277
   Всесоюзная конференция "Книга и прогресс". Тезисы докладов Всесоюзной конференции по вопросам библиотековедения и библиографической информации. Доклады пленарных заседаний 17-18 сентября 1970.. – Вильнюс, 1970. – 85с.
333278
   Всесоюзная конференция "Методы математической логики в проблемах искусственного интеллекта и систематическое программирование". Паланга 3-5 сент. 1980 г.. – Вильнюс
Ч.1. – 1980. – 181с.
333279
   Всесоюзная конференция "Методы математической логики в проблемах искусственного интеллекта и систематическое программирование": Тезисы докл. и сообщ., Паланга, 3-5 сент. 1980 г.. – Вильнюс
Ч.2. – 1980. – 270 с.
333280
   Всесоюзная конференция "Нечисловая статистика. Экспертные оценки и смежные вопросы". – Москва ; Таллин, 1984. – 403 с.
333281
   Всесоюзная конференция "Проблемы вариативности в германских языках". – М., 1988. – 116с.
333282
   Всесоюзная конференция "Проблемы информационного обеспечения фундаментальных и прикладных научных исследований в свете решений XXVI съезда КПСС" (г.Звенигород, 4-6 мая 1982 г.). – М.
Ч.1. – 1982. – 260с.
333283
   Всесоюзная конференция "Проблемы информационного обеспечения фундаментальных и прикладных научных исследований в свете решений XXVI съезда КПСС" (г.Звенигород, 4-6 мая 1982 г.). – М.
Ч.2. – 1982. – 228с.
333284
   Всесоюзная конференция "Растительный покров субарктических высокогорий и проблема арткоальпийских флористических связей.. – Апатины, 1984. – 107с.
333285
   Всесоюзная конференция "Современные процессы переработки и физико-химические методы исследования угля, нефти и продуктов их превращения".. – Иркутск
1. – 1982. – 145с.
333286
   Всесоюзная конференция "Современные процессы переработки и физико-химические методы исследования угля, нефти и продуктов их превращения.".. – Иркутск
2. – 1982. – 123с.
333287
   Всесоюзная конференция "Тебретические принципы реставрации древнерусской станковой живописи". – М., 1970. – 333с.
333288
   Всесоюзная конференция "Теория адаптивных систем и ее применение".. – М.-Л., 1983. – 408с.
333289
   Всесоюзная конференция "Теория, Методология и практика системных исследований", 29-31 янв. 1985 г.. – Москва, 1984. – 98 с.
333290
   Всесоюзная конференция "Теплофизика и гидрогазодинамика процессов кипения и конденсации".. – Рига
1. – 1982. – 256с.
333291
   Всесоюзная конференция "Теплофизика и гидрогазодинамика процессов кипения и конденсации".. – Рига
2. – 1982. – 248с.
333292
   Всесоюзная конференция "Топонимика в региональных географических исследованиях 1-3 февраля 1984 года. : тезисы докладов. – Москва, 1984. – 110с.
333293
   Всесоюзная конференция "Тройные полупроводники и их применение". – Кишинев, 1976. – 202с.
333294
   Всесоюзная конференция "Тройные полупроводники и их применение", 8-10 окт. 1979 г. : тезисы докладов / Всесоюзная конференция "Тройные полупроводники и их применение", 8-10 окт. 1979 г. – Кишинев : Штиинца, 1979. – 243с.
333295
   Всесоюзная конференция "Численная реализаця физико-механических задач прочности". – Горький, 1983. – 141 с.
333296
   Всесоюзная конференция Обязательный экземпляр произведений печати -- основа библиотечно-библиографической деятельности Ленинград, 13-15 марта 1984 г.. – Л., 1984. – 91с.
333297
   Всесоюзная конференция по авиационной метеорологии и прикладной авиационной климатологии.. – М., 1982. – 107с.
333298
   Всесоюзная конференция по автоматизиции проектирования систем управления. (Ереван, окт. 1984).. – М., 1984. – 341с.
333299
   Всесоюзная конференция по аналитической химии неводных растворов и их физико-химическим свойствам, 3-я, Горький. 1974. – Горький
Ч.2. – 1974. – 195с.
333300
   Всесоюзная конференция по аналоговой и аналого-цифровой вычислительной технике, 4-я. Москва. 1973.. – М., 1973. – 211с.
333301
   Всесоюзная конференция по библиотековедению и библиографической информации.. – М., 1971. – 37с.
333302
   Всесоюзная конференция по водной токсикологии (V). (Одесса, 18-22 апреля 1988 г.) : тезисы докладов. – Москва
Ч. 1. – 1988. – 226 с.
333303
   Всесоюзная конференция по геометрии "в целом", Новосибирск, 28-30 сент. 1987 г.. – Новосибирск, 1987. – 145 с.
333304
   Всесоюзная конференция по геометрии и анализу. – Новосибирск, 1989. – 109 с.
333305
   Всесоюзная конференция по геометрической теории функций, Новосибирск, 18-20 окт. 1988 г.. – Новосибирск, 1988. – 121 с.
333306
   Всесоюзная конференция по жидкофазному окислению органических соединений, 3-я. Минск. 1975.. – Минск, 1975. – 222с.
333307
   Всесоюзная конференция по ионному обмену. Москва. 1979. – Москва, 1979. – 278 с.
333308
   Всесоюзная конференция по катализу.. – М.-Л., 1947. – 82с.
333309
   Всесоюзная конференция по качественной теории дифференциальных уравнений и методике преподавания теории дифференциальных уравнений в педагогических институтах. – Рязань, 1976. – С. 189-324
333310
   Всесоюзная конференция по квантовой химии твердого тела. Лиелупе, 8-11 октября 1985 г.. – Рига, 1985. – 199с.
333311
   Всесоюзная конференция по квантовой химии твердого тела. Лиелупе, 8-11 октября 1985 года.. – Рига, 1985. – 135с.
333312
   Всесоюзная конференция по координационной и физ. химии порфиринов (5; 1988; Иваново).. – Иваново, 1988. – 216с.
333313
   Всесоюзная конференция по люминесценции, 23-я. Кишинев. 1976. : тезисы. – Кишинев : Издательство Кишиневского университета, 1976. – 234 с.
333314
   Всесоюзная конференция по магнитным жидкостям (5; 1988; Плес). – Москва : Издательство Московского университета
Т. 2. – 1988. – 167 с.
333315
   Всесоюзная конференция по математическим методам решения задач подземной нефтяной гидрогазодинамики. Баку. 1967.. – Баку, 1974. – 312с.
333316
   Всесоюзная конференция по математическому обеспечению АСУ. – Киев; Канев, 1971. – 201с.
333317
   Всесоюзная конференция по металлоорганической химии, 3-я.. – Уфа
Ч.2. – 1985. – 316 с.
333318
   Всесоюзная конференция по методам трансляции, 3-5 февр. 1981 г.. – Новосибирск, 1981. – 189 с.
333319
   Всесоюзная конференция по миграциям птиц. Москва. 1975. – Москва
Ч.1. – 1975. – 264с.
333320
   Всесоюзная конференция по миграциям птиц. Москва. 1975.. – Москва : Издательство Московского университета
Ч.2. – 1975. – 160с.
333321
   Всесоюзная конференция по науч. организации учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях профтеохобразования, 2-я. Казань. 1974.. – М., 1975. – 231с.
333322
   Всесоюзная конференция по плазменной астрофизике. Иркутск, 1976 : тезисы докладов / Всесоюзная, по плазменной астрофизике. Иркутск конференция, , 1976. – Москва : Наука, 1976. – 148 с.
333323
   Всесоюзная конференция по планированию и автоматизации эксперимента в науч. исследованиях, 4-я. Москва. 1973.. – Москва, 1973. – 151 с.
333324
   Всесоюзная конференция по планированию и автоматизации эксперимента в науч. исследованиях, 4-я. Москва. 1973.. – Москва
Ч.2. – 1973. – 168с.
333325
   Всесоюзная конференция по прикладной логике (2; 1988). – Новосибирск, 1988. – 252с.
333326
   Всесоюзная конференция по прикладной логике. Новосибирск. 1985.. – Новосибирск, 1985. – 239 с.
333327
   Всесоюзная конференция по проблемам машинной графики (4; 1987; Протвино, Моск. обл.).. – Серпухов, 1987. – 195с.
333328
   Всесоюзная конференция по проблемам ОГАС, РАСУ и АСУ, посвященная 60-летию академика В.М.Глушкова (Канев, 20-23 сент. 1983 г.). – Киев
Ч.1. – 1983. – 112с.
333329
   Всесоюзная конференция по проблемам ОГАС, РАСУ и АСУ, посвященная 60-летию академика В.М.Глушкова (Канев, 20-23 сент. 1983 г.). – Киев
Ч.2. – 1983. – 97с.
333330
   Всесоюзная конференция по проблемам создания современных цветных кинофотоматериалов.. – Черноголовка, 1987. – 208с.
333331
   Всесоюзная конференция по проблемам теоретической кибернетики 9-13 июня 1969 г.. – Новосибирск, 1969. – 120с.
333332
   Всесоюзная конференция по проблемам теоретической кибернетики, 3-я. Новосибирск, 1974.. – Новосибирск, 1974. – 191с.
333333
   Всесоюзная конференция по промышленному разведению насекомых : Тезисы докладов. – Москва : Издательство Московского университета, 1989. – 134с.
333334
   Всесоюзная конференция по прочности и пластичности : 8-я. Пермь; 1983. – Пермь, 1983. – 225 с.
333335
   Всесоюзная конференция по раннему онгогенезу рыб (IV), г.Мурманск, 28-90 сентября 1988 г.. – Москва, 1988. – 184с.
333336
   Всесоюзная конференция по сварочным материалам (7; 1987; Одесса). – Одесса, 1987. – 168с.
333337
   Всесоюзная конференция по славянской филологии 17-22 декабря 1962 года.. – Л., 1962. – 142с.
333338
   Всесоюзная конференция по теоретической и прикладой радиационной химии, Обнинск16-18 окт. 1984 г.. – М., 1984. – 424с.
333339
   Всесоюзная конференция по теории игр, 3-я. Одесса. 1974.. – Одесса, 1974. – 280 с.
333340
   Всесоюзная конференция по теории кодирования и передачи информации (9; 1988; Одесса).. – Одесса
Ч. 1. – 1988. – 359с.
333341
   Всесоюзная конференция по теории оболочек и пластин XV. Казань, 28 августа -- 2 сентября 1990 г.. – Казань
1. – 1990. – 701 с.
333342
   Всесоюзная конференция по физике вакуумного ультрафиолета и его взаимодействию с веществом ВУФ-86 (7; 1986; Эзерниеки, ЛатвССР). : тезисы докладов. – Рига : Издательство Латвийского университета, 1986. – 238 с.
333343
   Всесоюзная конференция по физике низкотемпературной плазмы (Киев, 1966) : тезисы докладов / Всесоюзная конференция по физике низкотемпературной плазмы (Киев, 1966). – Киев : Наукова думка, 1966. – 95 с.
333344
   Всесоюзная конференция по физико-химическим основам легирования полупроводниковых материалов; 6; 1988; Москва. – Москва, 1988. – 240 с.
333345
   Всесоюзная конференция по химии и биохимии макроциклических соединений (3; 1988; Иваново). – Иваново
Ч. 1. – 1988. – 170с.
333346
   Всесоюзная конференция по химии и биохимии макроциклических соединений (3; 1988; Иваново).. – Иваново
Ч. 2. – 1988. – 173-327с.
333347
   Всесоюзная конференция по химии и использованию лингнина (7; 1987; Рига). – Рига, 1987. – 287с.
333348
   Всесоюзная конференция по химии органических пероксидов (8-я; 1985).. – Л., 1985. – 214с.
333349
   Всесоюзная конференция по химии урана, 3-я. Мосва. 1985.. – М., 1985. – 135с.
333350
   Всесоюзная конференция по численным методам решения задач теории упругости и пластичности, 2-я. Тракай. 1971.. – Новосибирск, 1971. – 199с.
333351
   Всесоюзная конференция по экологической физиологии и биохимии рыб, 6-я. Севастополь. 1982.. – Вильнюс, 1985. – 578 с.
333352
   Всесоюзная конференция по экстракции и экстрагированию. – Рига
Ч. 1. – 1982. – 132с.
333353
   Всесоюзная конференция по экстракции и экстрагированию. – Рига
2. – 1982. – 162с.
333354
   Всесоюзная конференция по экстракции и экстрагированию. – Рига : Зинатне
Т. 3. – 1982. – 132 с.
333355
   Всесоюзная конференция по электрохимии (VII; 1988; Черновцы). – 1988. – Черновцы
3. – 1988. – 354с.
333356
   Всесоюзная конференция по электрохимии (VII; 1988; Черновцы).. – Черновцы
1. – 1988. – 380с.
333357
   Всесоюзная конференция по электрохимии (VII; 1988; Черновцы).. – Черновцы
2. – 1988. – 368с.
333358
   Всесоюзная конференция советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами 17-18 февраля 1958 года.. – М., 1958. – 138с.
333359
   Всесоюзная конференция сторонников мира Москва 25-27 августа 1949 года.. – М., 1949. – 32с.
333360
   Всесоюзная конференция сторонников мира. Москва 25-27 августа 1949 года.. – М., 1949. – 160с.
333361
  Шебяков Л. Всесоюзная кочегарка -- Донбасс. / Л. Шебяков. – Пенза, 1945. – 15с.
333362
   Всесоюзная межвузовская конференция по алгоритмическим методам проектирования цифровых систем 14-16 апреля 1969 г.. – Л., 1969. – 91с.
333363
   Всесоюзная межвузовская конференция по математическому обеспечению автоматизированных систем управления.. – М., 1970. – 142с.
333364
   Всесоюзная межвузовская конференция по проблемам изучения и преподавания литературной критики в высшей школе, 1-я. Ленинград. 1974.. – Л., 1974. – 155с.
333365
   Всесоюзная Межвузовская конференция по теории и практике ректификации в химической и пищевой промышленности. – Киев, 1960. – 88с.
333366
   Всесоюзная межвузовская конференция по теории и приложениям диффенренциальных уравнений с отклоняющеимся аргументом. – Черновцы, 1965. – 64 с.
333367
   Всесоюзная межвузовская конференция по теории и приложениям дифференциальных уравнений с отклоняющимся аргументом. – Черновцы, 1965. – 64 с.
333368
   Всесоюзная межвузовская научная конференция "Проблемы технической эстетики и инженерной психологии". – Ленинград, 1968. – 46с.
333369
   Всесоюзная межвузовская научная конференция по научной организации труда и управления в сельскохозяйственных предприятиях 16-18 июня 1966 года. – Х., 1966. – 28с.
333370
   Всесоюзная научная конференция "Ананлиз и синтез как взаимообусловленные методы экспериментально-фонетических исследований речи". – Минск, 1972. – 175с.
333371
   Всесоюзная научная конференция "Закономерности языковой эволюции". – Рига, 1990. – 205с.
333372
   Всесоюзная научная конференция "Книга в России до середины ХІХ века. – Л., 1976. – 72с.
333373
   Всесоюзная научная конференция "Концентрация производства и совершенствование экономического механизма управления" 21-23 декабря 1977 года. – Л., 1977. – 188с.
333374
   Всесоюзная научная конференция "Концентрация производства и совершенствование экономического механизма управления" 21-23 декабря 1977 года. – Л., 1977. – 261с.
333375
   Всесоюзная научная конференция "Проблемы научного описания рукописей и факсимильного издания памятников писмьенности". – Л., 1979. – 58с.
333376
   Всесоюзная научная конференция "Проблемы экономического и социального развития агропромышленного комплекса" (22-24 ноября 1983 г.). – М., 1983. – 171с.
333377
   Всесоюзная научная конференция "Проблемы экономического и социального развития агропромышленного комплекса" (22-24 ноября 1983 г.). – М., 1983. – 101с.
333378
   Всесоюзная научная конференция "Проблемы экономического и социального развития агропромышленного комплекса" (22-24 ноября 1983 г.). – М., 1983. – 199с.
333379
   Всесоюзная научная конференция "Роль Низами в развитии лирики в мировой литературе и 300-летие создания поэмы "Хосров и Ширин", 22-23 ноября 1984). – Баку, 1984. – 92с.
333380
   Всесоюзная научная конференция по вопросам обеспечения сельского хозяйства измерительными и регулирующими приборами, устройствами и лабораторным оборудованием, развития метрологии в сельском хозяйстве 21-23 октября : Тезисы докладов. – Москва, 1975. – 48с.
333381
   Всесоюзная научная конференция по вопросам обеспечения сельского хозяйства измерительными и регулирующими приборами, устройствами и лабораторным оборудованием, развития метрологии в сельском хозяйстве 21-23 октября. – Москва, 1975. – 58с.
333382
   Всесоюзная научная конференция по вопросам обеспечения сельского хозяйства измерительными и регулирующими приборами, устройствами и лабораторным оборудованием, развития метрологии в сельском хозяйстве 21-23 октября. – Москва
1. – 1975. – 238с.
333383
   Всесоюзная научная конференция по вопросам обеспечения сельского хозяйства измерительными и регулирующими приборами, устройствами и лабораторным оборудованием, развития метрологии в сельском хозяйстве 21-23 октября. – Москва
2. – 1975. – 218с.
333384
   Всесоюзная научная конференция по неевклидовой геометрии "150 лет геометрии Лобачевского". – Казань, 1976. – 208 с.
333385
   Всесоюзная научная конференция по проблемам физического воспитания студентов в свете решений 25-го съезда КПСС. – Москва, 1976. – 272с.
333386
   Всесоюзная научная конференция по теоретическим вопросам языкознания, Москва, 1974. – М., 1974. – 184с.
333387
   Всесоюзная научная конференция по экономическим проблемам качества продукции и стандартизации (1987; Москва). – М., 1987. – 354с.
333388
   Всесоюзная научная конференция.Народнонаселение и совершенствование планирования социальной инфраструктуры. – Баку, 1984. – 242с.
333389
   Всесоюзная научная конференция.Народнонаселение и совершенствование планирования социальной инфраструктуры. – Баку, 1984. – 214с.
333390
   Всесоюзная научная конференция.Народнонаселение и совершенствование планирования социальной инфраструктуры. – Баку, 1984. – 130с.
333391
   Всесоюзная научная конференция.Народнонаселение и совершенствование планирования социальной инфраструктуры. – Баку, 1984. – 158с.
333392
   Всесоюзная научная сессия по итогам полевых этнографических и антропологических исследований 1988-1989 гг.. – Алма-Ата
1. – 1990. – 157с.
333393
   Всесоюзная научная сессия по итогам полевых этнографических и антропологических исследований 1988-1989 гг.. – Алма-Ата
2. – 1990. – 118с.
333394
   Всесоюзная научная сессия по итогам полевых этнографических и антропологических исследований 1988-1989 гг.. – Алма-Ата
3. – 1990. – 141с.
333395
   Всесоюзная научная студенческая конференция, 13-я. – Новосибирск, 1975. – 60с.
333396
   Всесоюзная научная студенческая конференция, посвященная 35-летию победы.. – Киев, 1980. – 33 с.
333397
   Всесоюзная научно-практическая конференция "Вопросы теории и практики совершенствования механизма управления народным хозяйством в свете решений ХХVI съезда КПСС". – Москва
Т. 1. – 1981. – 270 с.
333398
   Всесоюзная научно-практическая конференция "Вопросы теории и практики совершенствования механизма управления народным хозяйством в свете решений ХХVI съезда КПСС". – Москва
Т. 2. – 1981. – 199 с.
333399
   Всесоюзная научно-практическая конференция "Проблемы клинической микробиологии в неинфекционной клинике" : тезисы докладов. 18-19 мая 1983 г. – Москва, 1983. – 320 с.
333400
   Всесоюзная научно-практическая конференция "Проблемы управленческих нововведений и хозяйственного экспериментирования" (15-17 сент.1981 г., Таллин). – Москва
Т. 1. – 1981. – 156 с.
333401
   Всесоюзная научно-практическая конференция .... – М.
2. – 1977. – 69с.
333402
   Всесоюзная научно-практическая конференция .... – М.
3. – 1977. – 46с.
333403
   Всесоюзная научно-практическая конференция .... – М.
6. – 1977. – 102с.
333404
   Всесоюзная научно-практическая конференция .... – Ч.1. – М.
7. – 1977. – 68 с.
333405
   Всесоюзная научно-практическая конференция по "Подготовка учителей истории к преподаванию основ советского государства и правовому воспитанию школьников" 25-27 мая 1983 г.. – Ташкент, 1983. – 122с.
333406
   Всесоюзная научно-практическая конференция по проблеме "Великая Октябрьская социалистическая революция и освещение ее всемирно-исторического значения в преподавании общественных наук и исторических. – М.
1. – 1977. – 68 с.
333407
   Всесоюзная научно-практическая конференция по проблеме "Великая Октябрьская социалистическая революция и освещение ее всемирно-исторического значения в преподавании общественных наук и исторических. – М.
4. – 1977. – 56с.
333408
   Всесоюзная научно-практическая конференция по проблеме "Великая Октябрьская социалистическая революция и освещение ее всемирно-исторического значения в преподавании общественных наук и исторических. – Ч.2. – М.
7. – 1977. – 69с.
333409
   Всесоюзная научно-техническая конференция "Актуальные проблемы социального планирования" : (Москва, 1975 г.) : тез. докл. секции "Социальное планирование в регионе" / "Актуальные проблемы социального планирования", всесоюз. науч.-техн. конф.; Всесоюз. совет науч.-техн. о-в, Ком. по науч. орг. труда, Гос. ком. Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы, М-во высш. и сред. спец. образования СССР [и др.]. – Москва : [б. и.], 1975. – 216 с.
333410
   Всесоюзная научно-техническая конференция "Актуальные проблемы социального планирования" : тез. докл. и сообщений секции №4 "Молодежь и социальное планирование" / "Актуальные проблемы социального планирования", всесоюз. науч.-техн. конф.; Всесоюз. совет науч.-техн. о-в, Ком. по науч. орг. труда, Гос. ком. Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы, М-во высш. и сред. спец. образования СССР [и др.]. – Москва : [б. и.], 1975. – 210 с.
333411
   Всесоюзная научно-техническая конференция "Применение время-частотных средств и методов измерений в народном хозяйстве" 7-9 июня 1983 г.. – М., 1983. – 298с.
333412
   Всесоюзная научно-техническая конференция "Программное обеспечение АСУ". – Секция 1. – Калинин, 1982. – 153с.
333413
   Всесоюзная научно-техническая конференция "Программное обеспечение АСУ". – Секция 2. – Калинин, 1982. – 190с.
333414
   Всесоюзная научно-техническая конференция "Программное обеспечение АСУ". – Сер.3. – Калинин
1. – 1982. – 136с.
333415
   Всесоюзная научно-техническая конференция "Программной обеспечение АСУ". – Секция 3. – Калинин, 1983. – 182с.
333416
   Всесоюзная научно-техническая конференция "Программной обеспечение АСУ". – Секция 2. – Калинин
1. – 1983. – 229с.
333417
   Всесоюзная научно-техническая конференция "Программной обеспечение АСУ". – Калинин
2. – 1983. – 143с.
333418
   Всесоюзная научно-техническая конференция "Современное состояние и перспективы высокоскоростной фотографии и кинематографии и метрологии быстропротекающих процессов". – Москва, 1972. – 214с.
333419
   Всесоюзная научно-техническая конференция по охране поверхностных и подземных вод от загрязнения. Таллин, 19-22 сентября 1967 года. – Москва, 1967. – 174 с.
333420
   Всесоюзная научно-техническая конференция по применению радиоактивных и стабильных изотопов и излучений в народном хозяйстве и науке. – М., 1957. – 263с.
333421
   Всесоюзная научно-техническая конференция по применению радиоактивных и стабильных изотопов и излучений в народном хозяйстве и науке. – М., 1957. – 12с.
333422
   Всесоюзная научно-техническая конференция по применению радиоактивных и стабильных изотопов и излучений в народном хозяйстве и науке. – М., 1957. – 23с.
333423
   Всесоюзная научно-техническая конференция по применению радиоактивных и стабильных изотопов и излучений в народном хозяйстве и науке. – М., 1957. – 20с.
333424
   Всесоюзная научно-техническая конференция по применению радиоактивных и стабильных изотопов и излучений в народном хозяйстве и науке. – М., 1957. – 31с.
333425
   Всесоюзная научно-техническая конференция по применению радиоактивных и стабильных изотопов и излучений в народном хозяйстве и науке. – М., 1957. – 66с.
333426
   Всесоюзная научно-техническая конференция по применению радиоактивных и стабильных изотопов и излучений в народном хозяйстве и науке. – М., 1957. – 32с.
333427
   Всесоюзная научно-техническая конференция по применению радиоактивных и стабильных изотопов и излучений в народном хозяйстве и науке. – М., 1957. – 64с.
333428
   Всесоюзная научно-техническая конференция по применению радиоактивных и стабильных изотопов и излучений в народном хозяйстве и науке. – М., 1957. – 186с.
333429
   Всесоюзная научно-техническая конференция по применению радиоактивных и стабильных изотопов и излучений в народном хозяйстве и науке. – М., 1957. – 40с.
333430
   Всесоюзная научно-техническая конференция по проблемам создания индивидуальных диалоговых систем на базе микро-ЭВМ. – Пущино, 1982. – 70с.
333431
   Всесоюзная научно-техническая конференция по технологии неорганических веществ и минералльных удобрений (14; 1988; Львов). – Львов
2. – 1988. – 167с.
333432
   Всесоюзная научно-техническая конференция. Проблемы орошения зерновых культур : Тезисы докладов. – Москва, 1967. – 200с.
333433
   Всесоюзная научно-техническая сессия по светотехнике 1947 г. : тезисы докладов и информационный материал / Всесоюзная научно-техническая сессия по светотехнике. – Москва--Ленинград : Государственное энергетическое издательство, 1947. – 108 с.
333434
   Всесоюзная неделя детской и юношесткой книги. – М., 1983. – 58с.
333435
   Всесоюзная неделя книги для детей и юношества, 1985 год. – М., 1985. – 44с.
333436
   Всесоюзная орнитологическая конференция, 6-я, Москва. – Москва : Издательство Московского университета
2. – 1974. – 316с.
333437
   Всесоюзная орнитологическая конференция, 6-я, Москва 1974. – Москва : Издательство Московского университета
1. – 1974. – 388с.
333438
  Петровская Л.Б. Всесоюзная патентно-техническая библиотека СССР / Л.Б. Петровская. – Москва, 1971. – 22с.
333439
   Всесоюзная перепись населения - всенародное дело. – М., 1969. – 64с.
333440
   Всесоюзная перепись населения - всенародное дело. – Москва, 1978. – 70с.
333441
   Всесоюзная перепись населения 17 декабря 1926 г. по Вологодской губернии. – Вологда, 1927. – 108с.
333442
   Всесоюзная перепись населения 17 декабря 1926 г. по Дальне-Восточному краю. – Хабаровск, 1927. – 49с.
333443
   Всесоюзная перепись населения 17 декабря 1926 года. Краткие сводки : Жилищное строительство в городских поселениях РСФСР, Украинской ССР и Белорусской ССР. – Москва : ЦСУ Союза ССР
в. 1. – 1927. – 59 с.
333444
   Всесоюзная перепись населения 17 декабря 1926 года. Краткие сводки : Безработные г. Москвы. – Москва : ЦСУ Союза ССР
в. 2. – 1927. – 96 с.
333445
   Всесоюзная перепись населения 17 декабря 1926 года. Краткие сводки : Возраст и грамотность европейской части РСФСР, Белорусская ССР. – Москва : ЦСУ Союза ССР
в. 5. – 1928. – 62 с.
333446
   Всесоюзная перепись населения 17 декабря 1926 года. Краткие сводки : Жилищный фонд СССР. – Москва : ЦСУ Союза ССР
в. 6. – 1928. – 58 с.
333447
   Всесоюзная перепись населения 17 декабря 1926 года. Краткие сводки : Возраст и грамотность населения СССР. – Москва : ЦСУ Союза ССР
в. 7. – 1928. – 112 с.
333448
   Всесоюзная перепись населения 17 декабря 1926 года. Краткие сводки : Социальный состав и занятия населения г. Москвы. – Москва : ЦСУ Союза ССР
в. 8. – 1928. – 90 с.
333449
   Всесоюзная перепись населения 17 декабря 1926 года. Краткие сводки : Социальный состав и занятия населения г. Ленинграда. – Москва : ЦСУ Союза ССР
в. 9. – 1928. – 92 с.
333450
   Всесоюзная перепись населения 17 декабря 1926 года. Краткие сводки : Население Союза ССР по положению в занятии и отраслям народного хозяйства. – Москва : ЦСУ Союза ССР
в. 10. – 1929. – 242 с.
333451
   Всесоюзная перепись населения 17 декабря 1926 года. Предварительные итоги переписи по Курской губернии. – Курск, 1927. – 48 с.
333452
   Всесоюзная перепись населения 17 декабря 1926 года. Предварительные итоги. : Городское и сельское население по уездам и округам. – 2-е. – Москва : ЦСУ Союза ССР
1. – 1927. – 40 с.
333453
   Всесоюзная перепись населения 17 декабря 1926 года. Предварительные итоги. : Города и поселения городского типа. – Москва : ЦСУ Союза ССР
2. – 1927. – 55 с.
333454
   Всесоюзная перепись населения 17 декабря 1926 года. Предварительные итоги. : Азиатская часть РСФСР. Узбекская ССР. Туркменская ССР. – Москва : ЦСУ Союза ССР
3. – 1927. – 27 с.
333455
  Воробьев Н.Я. Всесоюзная перепись населения 1926 г. / Н.Я. Воробьев. – 2-е изд. – Москва, 1957. – 107с.
333456
  Михайловский В.Г. Всесоюзная перепись населения 1926 года / В.Г. Михайловский. – Москва, 1926. – 28с.
333457
   Всесоюзная перепись населения 1926 года
Т.1. – 1928
333458
   Всесоюзная перепись населения 1926 года. – Москва : ЦСУ Союза ССР
Т. 3 : Центрально-черноземный район. Средне-волжский район, Нижне-волжский район. – 1928. – 628 с.
333459
   Всесоюзная перепись населения 1926 года. – Москва : ЦСУ Союза ССР
Т. 6 : Сибирский край. Бурято-Монгольская АССР. – 1928. – 390 с.
333460
   Всесоюзная перепись населения 1926 года. – Москва : ЦСУ Союза ССР
Т. 7 : Дальне-восточный край, Якутская АССР. – 1928. – 200 с.
333461
   Всесоюзная перепись населения 1926 года.. – Москва
Т.54 : Жилищные условия в городах и городских поселениях. – 1926. – 322 с.
333462
   Всесоюзная перепись населения 1926 года.. – Москва : ЦСУ Союза ССР
Т. 2 : Западный район. Центрально-промышленный район. – 1928. – 464 с.
333463
   Всесоюзная перепись населения 1926 года.. – Москва : ЦСУ Союза ССР
Т. 4 : Вятский район. Уральская область. Башкирская АССР. – 1928. – 423 с.
333464
   Всесоюзная перепись населения 1926 года.. – Москва : ЦСУ Союза ССР
Т. 10 : Белорусская Советская Социалистическая Республика. – 1928. – 289 с.
333465
   Всесоюзная перепись населения 1926 года.. – Москва : ЦСУ Союза ССР
Т. 15 : Узбекская ССР. – 1928. – 200 с.
333466
   Всесоюзная перепись населения 1926 года.. – Москва : ЦСУ Союза ССР
Т. 16 : Туркменская Советская Социалистическая Республика. – 1928. – 91 с.
333467
   Всесоюзная перепись населения 1926 года.. – Москва : ЦСУ Союза ССР
Т. 27 : Белорусская Советская Социалистическая Республика. – 1928. – 156 с.
333468
   Всесоюзная перепись населения 1926 года.. – Москва : ЦСУ Союза ССР
Т. 14 : Закавказская Социалистическая Федеративная Советская Республика. – 1929
333469
   Всесоюзная перепись населения 1926 года.. – Москва : ЦСУ Союза ССР
Т. 17 : Союз Советских Социалистических Республик. – 1929. – 111 с.
333470
   Всесоюзная перепись населения 1926 года.. – Москва : ЦСУ Союза ССР
Т. 18 : Северная полоса. Северный район. Ленинградско-карельский район. – 1929. – 552 с.
333471
   Всесоюзная перепись населения 1926 года.. – Москва : ЦСУ Союза ССР
Т. 19 : Западный район. Центрально-промышленный район. – 1929. – 660 с.
333472
   Всесоюзная перепись населения 1926 года.. – Москва : ЦСУ Союза ССР
Т. 20 : Южная полоса. Центрально-черноземный район. Средне-волжский район. Нижне-волжский район. – 1929. – 623 с.
333473
   Всесоюзная перепись населения 1926 года.. – Москва : ЦСУ Союза ССР
Т. 21 : Вятский район. Уральская область. Башкирская АССР. – 1929. – 510 с.
333474
   Всесоюзная перепись населения 1926 года.. – Москва : ЦСУ Союза ССР
Т. 22 : Крымская АССР. Северо-кавказский край. Дагестанская АССР. – 1929. – 516 с.
333475
   Всесоюзная перепись населения 1926 года.. – Москва : ЦСУ Союза ССР
Т. 23 : Сибирский край. Бурято-Монгольская АССР. – 1929. – 411 с.
333476
   Всесоюзная перепись населения 1926 года.. – Москва : ЦСУ СОЮЗА СССР
Т.25 : Казакская АССР. Киргизская АССР. – 1929. – 269 с.
333477
   Всесоюзная перепись населения 1926 года.. – Москва : ЦСУ Союза ССР
Т. 32 : Узбекская Социалистическая Советская Республика. – 1929. – 202 с.
333478
   Всесоюзная перепись населения 1926 года.. – Москва : ЦСУ Союза ССР
Т. 33 : Туркменская ССР. – 1929. – 108 с.
333479
   Всесоюзная перепись населения 1926 года.. – Москва : ЦСУ Союза ССР
Т. 44 : Белорусская Социалистическая Советская Республика. – 1929. – 202 с.
333480
   Всесоюзная перепись населения 1926 года.. – Москва : ЦСУ Союза ССР
Т. 53 : Владения, строения, жилые и нежилые помещения в городах и городских поселениях Союза ССР. – 1929. – 360 с.
333481
   Всесоюзная перепись населения 1926 года.. – Москва : ЦСУ СОЮЗА СССР
Т.24 : Дальне-восточный край. Якутская АССР. – 1930. – 259 с.
333482
   Всесоюзная перепись населения 1926 года.. – Москва : ЦСУ Союза ССР
Т.26 : Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика. – 1930. – 208 с.
333483
   Всесоюзная перепись населения 1926 года.. – Москва : ЦСУ Союза ССР
Т.30 : Украинская Социалистическая Советская Республика. – 1930. – 464 с.
333484
   Всесоюзная перепись населения 1926 года.. – Москва : ЦСУ Союза ССР
Т. 31 : Закавказская Социалистическая Федеративная Советская Республика. – 1930. – 458 с.
333485
   Всесоюзная перепись населения 1926 года.. – Москва : ПЛАНХОЗГИЗ
Т. 34 : Союз Советских Социалистических Республик. – 1930. – 226 с
333486
   Всесоюзная перепись населения 1926 года.. – Москва : Планхозгиз
Т. 35 : Северный район. Ленинградско-карельский район. – 1930. – 218 с
333487
   Всесоюзная перепись населения 1926 года.. – Москва : ПЛАНХОЗГИЗ
Т. 36 : Западный район. Центрально-промышленный район. – 1930. – 293 с.
333488
   Всесоюзная перепись населения 1926 года.. – Москва : ПЛАНХОЗГИЗ
Т. 37 : Центрально-черноземный район. Средне-волжский район. Нижне-волжский район. – 1930. – 367 с.
333489
   Всесоюзная перепись населения 1926 года.. – Москва : ПЛАНХОЗГИЗ
Т. 38 : Вятский район. Уральская область. Башкирская АССР. – 1930. – 290 с.
333490
   Всесоюзная перепись населения 1926 года.. – Москва : ПЛАНХОЗГИЗ
Т. 39 : Крымская АССР. Северо-кавказский край. Дагестанская АССР. – 1930. – 289 с.
333491
   Всесоюзная перепись населения 1926 года.. – Москва : ПЛАНХОЗГИЗ
Т.40 : Сибирский край. Бурято-Монгольская АССР. – 1930. – 273 с.
333492
   Всесоюзная перепись населения 1926 года.. – Москва : ПЛАНХОЗГИЗ
Т.41 : Дальневосточный край. Якутская АССР. – 1930. – 192 с.
333493
   Всесоюзная перепись населения 1926 года.. – Москва : ЦСУ Союза ССР
Т. 50 : Туркменская Социалистическая Советская Республика. – 1930. – 35 с.
333494
   Всесоюзная перепись населения 1926 года.. – Москва : СОЦЭКГИЗ
Т.43 : Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика. – 1931. – 220 с.
333495
   Всесоюзная перепись населения 1926 года.. – Москва - Ленинград : Государственное социально-экономическое издательство
Т. 51 : Союз Советских Социалистических Республик. – 1931. – 244 с.
333496
   Всесоюзная перепись населения 1926 года.. – Москва - Ленинград : Государственное социально-экономическое издательство
Т. 52 : Безработные. – 1931. – 139 с.
333497
   Всесоюзная перепись населения 1926 года.. – Москва - Ленинград : Государственное социально-экономическое издательство
Т.55 : Союз Советских Социалистических Республик. – 1931. – 249 с.
333498
   Всесоюзная перепись населения 1926 года.. – Москва : СОЦЭКГИЗ
Т.47. в.2. : Украинская Социалистическая Советская Республика. – 1935. – 423 с.
333499
   Всесоюзная перепись населения 1926 года. Предварительные итоги по Башреспублике. – Уфа, 1927. – 29 с.
333500
   Всесоюзная перепись населения 1926 року.. – Москва : ЦСУ Союза ССР
Т. 13 : Украинская Социалистическая Советская Республика. – 1929. – 465 с.
333501
   Всесоюзная перепись населения 1937 г.. – М., 1991. – 238с.
333502
  Саутин И. Всесоюзная перепись населения 1939 года / И. Саутин. – М., 1938. – 64с.
333503
  Пустоход Всесоюзная перепись населения 1939 года / Пустоход, 1939
333504
  Подъячих П.Г. Всесоюзная перепись населения 1939 года / П.Г. Подъячих. – М, 1953. – 148с.
333505
  Подъячих П.Г. Всесоюзная перепись населения 1939 года / П.Г. Подъячих. – М, 1957. – 164с.
333506
   Всесоюзная перепись населения 1959 года. – М., 1958. – 51с.
333507
   Всесоюзная перепись населения 1970 года : Сборник статей. – Москва : Статистика, 1976. – 286с.
333508
   Всесоюзная перепись населения 1979 года. – М., 1984. – 232с.
333509
  Исупов А.А. Всесоюзная перепись населения 1979 года. / А.А. Исупов, В.А. Борисов. – Москва, 1978. – 63с.
333510
   Всесоюзная перепись населения 1989 года. – Москва : Финансы и статистика, 1987. – 80с.
333511
   Всесоюзная пионерская организация им. В.И.Ленина. – М., 1962. – 201с.
333512
  Лавровский Б.В. Всесоюзная промышленная выставка. / Б.В. Лавровский. – М, 1958. – 63с.
333513
  Моручков С.А. Всесоюзная сельскохозяйственная выставка 1939-1940 гг. и ее значение в развитии социалистического соревнования в сельском хозяйстве : Автореф... канд. ист.наук: / Моручков С.А.; Моск. гор. пед. ин-т им. В.В.Потемкина. – М., 1954. – 15л.
333514
   Всесоюзная сельскохозяйственная выставка 1939.. – Москва, 1939. – 616с.
333515
  Цицин Н.В. Всесоюзная сельскохозяйственная выставка 1940 года. / Н.В. Цицин, 1940. – 63с.
333516
   Всесоюзная сельскохозяйственная выставка 1954 года. / Цицин Н.В. – Москва, 1955. – 808с.
333517
   Всесоюзная сельскохозяйственная выставка. Павильоны и сооружения. – Москва, 1954. – 152с.
333518
   Всесоюзная сессия по итогам полевых этнографических и антропологических исследований 1982-1983 годов.. – Черновцы
1. – 1984. – 252с.
333519
   Всесоюзная сессия по итогам полевых этнографических и антропологических исследований 1982-1983 годов.. – Черновцы
2. – 1984. – 253-487с.
333520
   Всесоюзная студенческая интернациональная научная конференция "Роль общественных наук в современном мире". – Киев, 1972. – 19 с.
333521
   Всесоюзная творческая конференция работников кинематографии.. – Москва, 1959. – 399с.
333522
   Всесоюзная филателистическая выставка "50 лет ВЛКСМ". – Москва : Главполиграфпром, 1968. – 48 с.
333523
   Всесоюзная фотовыставка, посвященная XXV съезду КПСС.. – Москва, 1976. – 22с.
333524
   Всесоюзная художественная выставка : живопись, скульптура, графика. Работы художников театра и кино. Каталог. – Москва : Советский художник, 1957. – 506 с.
333525
   Всесоюзная художественная выставка. – Москва, 1962. – 4с.
333526
   Всесоюзная художественная выставка : живопись,скульптура, графика. Каталог. – Москва : Советский художник, 1970. – 88 с.
333527
   Всесоюзная художественная выставка : живопись. Скульптура. Медали. Графика. Плакат. Декорационное искусство театра. Декорационное искусство кино. Декоративно-прикладное искусство. Каталог выставки. – Москва : Советский художник, 1980. – 119 с.
333528
  Всесоюзная Всесоюзная художественная выставка : живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство. Из фондов Союза художников СССР. Каталог / Всесоюзная, выставка.Тбилиси. 1980. художественная; Сост.: Л.В. Тереньева, И.М. Протопопова. – Москва : Советский художник, 1980. – 22 с.
333529
   Всесоюзная художественная выставка "Мы строим коммунизм". – Москва, 1986. – 142с.
333530
   Всесоюзная художественная выставка "Мы строим коммунизм", посвященная XXVII съезду Коммунистичекой партии Советского Союза : каталог. Монументальное искусство. Наглядная агитация, оформительское искусство, дизайн. Дополнение к разделам графики и декоративно-прикладного искусства. – Москва : Советский художник, 1986. – 55 с.
333531
   Всесоюзная художественная выставка "Мы строим коммунизм".. – Москва, 1981. – 58с.
333532
   Всесоюзная художественная выставка "Спорт в изобразительном искусстве".. – Москва, 1984. – 43с.
333533
   Всесоюзная художественная выставка "Страна Советов". – Москва, 1987. – 170с.
333534
   Всесоюзная художественная выставка 1950 года.. – М.-Л., 1952. – 127с.
333535
   Всесоюзная художественная выставка 1951 года. (Альбом). – Москва, 1953. – 110с.
333536
   Всесоюзная художественная выставка 1961 года : каталог. – Москва : Советский художник, 1961. – 374 с.
333537
   Всесоюзная художественная выставка 40 лет ВЛКСМ : живопись, скульптура, графика, монументально-декративное искусство, прикладное искусство. Каталог. – Москва : Советский художник, 1958. – 382 с.
333538
   Всесоюзная художественная выставка Всегда начеку : каталог. Живопись, скульптура, графика, плакат, монументальное искусство, декоративно-прикладное искусство, театрально-декорационное искусство. – Москва : Советский художник, 1977. – 42 с.
333539
   Всесоюзная художественная выставка Молодя гвардия Страны Советов.. – Москва, 1978. – 98с.
333540
   Всесоюзная художественная выставка На страже завоеваний социализма, посвященная 70-летию Вооруженных Сил СССР : каталог. – Москва : Советский художник, 1988. – 52 с.
333541
   Всесоюзная художественная выставка СССР - наша Родина : живопись, скульптура, графика, плакат, монументальное искусство... – Москва : Советский художник, 1972. – 122 с.
333542
   Всесоюзная художественная выставка СССР - наша Родина : живопись, скульптура, графика, монументальное искусство... – Москва : Советский художник, 1973. – 114 с.
333543
   Всесоюзная художественная выставка Страна родная : молодые художники страны на новостройках 10-й пятилетки. Каталог. – Москва : Советский художник, 1978. – 32 с.
333544
   Всесоюзная художественная выставка Страна Советов, посвященная 70-летию Великого Октября : дополнение к каталогу. – Москва : Советский художник, 1988. – 32 с.
333545
   Всесоюзная художественная выставка.. – Москва, 1958. – 252с.
333546
   Всесоюзная ХХІІІ школа по автоматизации научных исследований. – Кишинев, 1989. – 147с.
333547
   Всесоюзная школа-семинар по вычислительным сетям. – М-Л
Ч. 1. – 1990. – 280с.
333548
   Всесоюзная школа-семинар по вычислительным сетям. – М-Л
Ч. 2. – 1990. – 314с.
333549
   Всесоюзная школа-семинар по вычислительным сетям. – М-Л
Ч. 3. – 1990. – 311с.
333550
   Всесоюзная школа-семинар по вычислительным сетям, 10-я. Тбилиси.1985.. – М, 1985. – 256с.
333551
   Всесоюзная школа-семинар по вычислительным сетям, 10-я. Тбилиси.1985.. – М, 1985. – 304с.
333552
   Всесоюзная школа-семинар по вычислительным сетям, 10-я. Тбилиси.1985.. – М, 1985. – 398с.
333553
   Всесоюзная школа-семинар по управлению большими системами. Тбилиси.1973. – Тбилиси, 1974. – 274с.
333554
   Всесоюзная школа "Оптимальное управление. Геометрия и анализ". – Кемерово, 1988. – 134 с.
333555
   Всесоюзная школа молодых ученых и специалистов "Свет и музыка".. – Казань, 1979. – 176с.
333556
   Всесоюзная школа по физике, химии и механике поверхности (Нальчик, 1981) : тезисы оригин. докладов / Всесоюзная школа по физике, химии и механике поверхности (Нальчик, 1981). – Черноголовка : ИФХ АН СССР, 1981. – 150 с.
333557
   Всесоюзная юбилейная научная конференция, посвященная 50-летию образования Союза ССР по проблеме "Торжество ленинской национальной политики в народном образовании СССР.. – М, 1972. – 66с.
333558
  Иогансон Б.В. Всесоюзная юбилейная художественная выставка 1957 года : стенограмма публичной лекции, прочитанной в Центральном лектории Общества в Москве / Б.В. Иогансон. – Москва : Знание, 1958. – 32 с.
333559
   Всесоюзная юбилейная художественная выставка 50 лет Советской власти : Грузинская ССР, Азербайджанская ССР, Армянская ССР. – Москва : Советский художник, 1967. – 24 с.
333560
   Всесоюзная юбилейная художественная выставка 50 лет Советской власти : Литовская ССР, Латвийская ССР, Эстонская ССР. – Москва : Советский художник, 1967. – 19 с.
333561
   Всесоюзная юбилейная художественная выставка 50 лет Советской власти : РСФСР. – Москва : Советский художник, 1967. – 48 с.
333562
   Всесоюзная юбилейная художественная выставка 50 лет Советской власти : Узбекская ССР, Казахская ССР, Киргизская ССР, Таджикская ССР, Туркменская ССР. – Москва : Советский художник, 1967. – 24 с.
333563
   Всесоюзная юбилейная художественная выставка 50 лет Советской власти : Украинская ССР, Белорусская ССР, Молдавская ССР. – Москва : Советский художник, 1967. – 27 с.
333564
   Всесоюзная юбилейная художественная выставка 50 лет Советской власти 1967 г. : живопись, скульптура, графика. Каталог. – Москва : Советский художник, 1967. – 36 с.
333565
   Всесоюзне змагання комсомолу в збиральній та хлібозаготівельній кампаніях., 1932. – 25с.
333566
   Всесоюзний переапис людности 1926 року.. – Москва : ЦСУ Союзу РСР
12 : Українська Социалістична Радянська Республіка. – 1929. – 483 с.
333567
   Всесоюзний перепис дрібної /нецензованої/ промисловості 1929 р.. – Х, 1929. – 53с.
333568
   Всесоюзний перепис людности 1926 року.. – Москва
11 : Полісся. – 1929. – 193 с.
333569
   Всесоюзний перепис людности 1926 року.. – Москва : Планхозгиз
30 : Українська Соціалістична радянська Республіка. – 1930. – 464 с.
333570
   Всесоюзний перепис населення 1959 року.. – К, 1958. – 63с.
333571
   Всесоюзний торговельний перепис 1935 р.. – К, 1936. – 200с.
333572
  Іванишина В.В. Всесоюзні переписи населення 1959, 1970 років як джерело вивчення соціально-демографічних процесів в Україні в 60-х роках ХХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 126-129. – (Історія ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Здійснено порівняльний аналіз статистичних програм і результатів Всесоюзних переписів населення 1959 і 1970 рр. і доведено, що вони є основною джерельною базою дослідження соціально-демографічних процесів в Україні в 60-х рр. ХХ ст. The author tries ...
333573
   Всесоюзнй семинар "Образование и строение древесной ткани", посвященный 100-летию со дня рождения академика Латвийской академии наук П.Н. Одинцова : тезисы докладов / Образование и строение древесной ткани; Науч. совет АН ССР по проблеме "Химия древечины и ее основных компонентов" ; Ин-т химии древесины Латв. АН. – Рига, 1991. – 59 с.
333574
   Всесоюзное 14 (пекаровское) совещание по теории полупроводников : тезисы докладов. – Донецк : ДФТИ АН СССР, 1989. – 248 с.
333575
   Всесоюзное 23 совещание по физике низких температур : тезисы докладов. – Таллин : ИХБФ АН ЭССР
Ч. 2 : Электронные явления при низких температурах. – 1984. – 210 с.
333576
   Всесоюзное 23 совещание по физике низких температур : тезисы докладов. – Таллин : ИХБФ АН ЭССР
Ч. 3 : Низкотемпературная физика твердого тела. – 1984. – 222 с.
333577
   Всесоюзное 3 совещание по распространению лазерного излучения в дисперсной среде : тезисы докладов. – Обнинск : ИЭМ
Ч. 1. – 1985. – 212 с.
333578
   Всесоюзное 3 совещание по распространению лазерного излучения в дисперсной среде : тезисы докладов. – Обнинск : ИЭМ
Ч. 2. – 1985. – 325 с.
333579
   Всесоюзное 3 совещание по распространению лазерного излучения в дисперсной среде : тезисы докладов. – Обнинск : ИЭМ
Ч. 4. – 1985. – 325 с.
333580
   Всесоюзное 6 совещание "Физика, химия и технология люминофоров" : тезисы докладов. – Ставрополь : ВНИИ
Ч. 1. – 1989. – 147 с.
333581
   Всесоюзное 6 совещание "Физика, химия и технология люминофоров" : тезисы докладов. – Ставрополь : ВНИИ
Ч. 2. – 1989. – 175 с.
333582
   Всесоюзное 6 совещание по термодинамике и технологии ферритов : тезисы докладов. – Ивано-Франковск : ИПИ, 1988. – 167 с.
333583
   Всесоюзное агенство по авторским правам.. – М, 1977. – 32с.
333584
   Всесоюзное археолого-этнографическое совещание по итогам полевых исследований 1972 года. Ташкент.1973.. – Ташкент, 1973. – 118с.
333585
   Всесоюзное ботаническое общество. – Ленинград, 1978. – 253с.
333586
  Сочава В.Б. Всесоюзное Ботаническое общество в период между 1 и П съездами делегатов общества / В.Б. Сочава. – Л, 1957. – 34с.
333587
  Берг Л.С. Всесоюзное географическое общество за сто лет. 1845-1945 / Л.С. Берг. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1946. – 264 с. : портр., илл. – Библиогр.: с.249-252. – (Научно-популярная серия / АН СССР)
333588
   Всесоюзное гидробиологическое общество. Справочник / Винберг Г.Г. – Москва : Наука, 1984. – 88с.
333589
   Всесоюзное добровольное общество любителей книги. Учредительный съезд. Москва, 1974.. – М, 1975. – 160с.
333590
   Всесоюзное добровольное общество содействия военно-морскому флоту.. – М, 1949. – 64с.
333591
   Всесоюзное координационное совещ. по автоматизации поектно-конструкторстких работ в машиностроении.. – Минск, 1989. – 218с.
333592
   Всесоюзное координационное совещ. по автоматизации проектно-конструкторских работ в машиностроении.. – Минск, 1989. – 189с.
333593
   Всесоюзное междуведомственное совещание по аэросъемке : рефераты докладов. – Москва; Ленинград : АН СССР, 1956. – 96с.
333594
   Всесоюзное научно-методическое совещание-семинар заведующих кафедрами иностранных языков экономических вузов и экономических факультетов университетов и технических институтов по проблемам вузовского курса : тезисы докладов. – Куйбышев
Ч. 1. – 1973. – 126 с.
333595
   Всесоюзное научно-практическое совещание "Организация и методы экономического анализа в промышленности.". – М, 1983. – 124с.
333596
   Всесоюзное научно-техническое совещание "Проблемы создания и использования высокопроизводительных информационно-вычислительных машин.. – Кишинев, 1979. – 136с.
333597
   Всесоюзное научное совещание "Применение колебательных спектров исследованию неорганических и координационных соединений". – М, 1985. – 205с.
333598
   Всесоюзное о-во генетиков и селекционеров им. Н.И.Вавилова.. – М, 1987. – 114с.
333599
   Всесоюзное о-во изобретателей и рационализаторов между 4 и 5 съездами.. – М, 1978. – 184с.
333600
   Всесоюзное о-во изобретателей и рационализаторов.. – М, 1965. – 12с.
333601
   Всесоюзное о-во изобретателей и рационализаторов.. – М, 1973. – 47с.
333602
   Всесоюзное о-во изобретателей и рационализаторов.. – М, 1989. – 126с.
333603
   Всесоюзное общество почвоведов : Информационный материал. – Пущино, 1985. – 20с.
333604
   Всесоюзное палеонтологическое общество.. – Л, 1984. – 260с.
333605
   Всесоюзное собрание передставителей советов колхозов союзных республик 19-20 марта 1980 года.. – М, 1981. – 272с.
333606
   Всесоюзное совещ. молодых писателей.. – М, 1985. – 95с.
333607
   Всесоюзное совещ. по активационному анализу и другим радиоаналитическим методам.. – Ташкент, 1987. – 213с.
333608
   Всесоюзное совещ. по активационному анализу и другим радиоаналитическим методам.. – Ташкент, 1987. – 214-460с.
333609
   Всесоюзное совещ. по болотоведению.. – Калинин, 1984. – 136с.
333610
   Всесоюзное совещ. по геохимии углерода.. – М, 1981. – 365с.
333611
   Всесоюзное совещ. по квантовой химии.. – Иваново, 1985. – 200с.
333612
   Всесоюзное совещ. по квантовой химии.. – Черноголовка, 1985. – 185с.
333613
   Всесоюзное совещ. по кинетике и механизму хим. реакций в твердом теле. – Черноголовка, 1989. – 258с.
333614
   Всесоюзное совещ. по кинетике и механизму хим. реакций в твердом теле.. – Черноголовка, 1986. – 182с.
333615
   Всесоюзное совещ. по кристаллохимии неорганических и координационных соединений.. – М, 1986. – 247с.
333616
   Всесоюзное совещ. по кристаллохимии неорганических и координационных соединений.. – Черноголовка, 1989. – 200с.
333617
   Всесоюзное совещ. по органической кристаллохимии.. – Черноголовка, 1987. – 228с.
333618
   Всесоюзное совещ. по проблемам автоматизации информационных процессов в области общественных наук.. – М, 1979. – 141с.
333619
   Всесоюзное совещ. по проблемам автоматизации информационных процессов в области общественных наук.. – М, 1979. – 231с.
333620
   Всесоюзное совещ. по проблемам теорет. и прикладной акарологии.. – Ленинград, 1990. – 159с.
333621
   Всесоюзное совещ. по проблемам управления.. – М, 1986. – 564с.
333622
   Всесоюзное совещ. по проблемам управления.. – М, 1986. – 573с.
333623
   Всесоюзное совещ. по проблемам управления.. – М, 1989. – 543с.
333624
   Всесоюзное совещ. по проблемам управления.. – М, 1989. – 546с.
333625
   Всесоюзное совещ. по работотехническим системам.. – Воронеж, 1984. – 168с.
333626
   Всесоюзное совещ. по распространению лазерного излучения в дисперсной среде.. – Обнинск, 1985. – 325с.
333627
   Всесоюзное совещ. по сорбентам для хроматографии.. – М, 1986. – 146с.
333628
   Всесоюзное совещ. по стеклообразному состоянию.. – Л, 1975. – 166с.
333629
   Всесоюзное совещ. по стеклообразному состоянию.. – Л, 1986. – 475с.
333630
   Всесоюзное совещ. по термическому анализу.. – К, 1985. – 309с.
333631
   Всесоюзное совещ. по техн. средствам аналоговой и аналого-цифровой вычислителной техники.. – Кишинев, 1975. – 107с.
333632
   Всесоюзное совещ. по фотохимии.. – Черноголовка, 1985. – 215с.
333633
   Всесоюзное совещ. по фотохимии.. – Черноголовка, 1985. – 216-431с.
333634
   Всесоюзное совещ. по фотохимии.. – Новосибирск, 1989. – 208с.
333635
   Всесоюзное совещ. по фотохимии.. – Новосибирск, 1989. – 397с.
333636
   Всесоюзное совещ. по хемиломинесценции.. – Уфа, 1986. – 204с.
333637
   Всесоюзное совещ. по химии неводных растворов неорганических и комплексных соединений.. – М, 1987. – 351с.
333638
   Всесоюзное совещ. по экономическим проблемам развития химической промышленности и химизации народного хозяйства.. – М, 1966. – 48с.
333639
   Всесоюзное совещ. по эксперим. минералогии.. – Черноголовка, 1986. – 230с.
333640
   Всесоюзное совещ. работников высшех учебных заведений. – Москва, 1973. – 246с.
333641
   Всесоюзное совещ. работников высшех учебных заведений в Москве. – Москва, 1980. – 352с.
333642
   Всесоюзное совещ. работников гос. системы проф.-техн. образования.. – М, 1973. – 167с.
333643
   Всесоюзное совещ. работников проф.-техн. образования.. – М, 1969. – 96с.
333644
   Всесоюзное совещ. специалистов в обл. науч.-техн. информации по проблемам создания и использования фактографических баз данных.. – М, 1989. – 192с.
333645
   Всесоюзное совещ. статистиков.. – М, 1958. – 286с.
333646
   Всесоюзное совещание "Актуальные задачи физиологии и биохимии растений в ботанических садах СССР" : (14-16 окт. 1984 г., Звенигород) : тез. докл. / Актуальные задачи физиологии и биохимии растений в ботанических садах СССР", всесоюз. совещ.; АН СССР, Совет ботан. садов СССР, Гл. ботан. сад. – Пущино : ГБС АН СССР, 1984. – 236 с.
333647
   Всесоюзное совещание Анаэробные микроорганизмы : тезисы докладов. – Пущино, 1982. – 64 с.
333648
   Всесоюзное совещание жен хозяйственников и инженерно-технических работников тяжелой промышленности.. – М, 1936. – 272с.
333649
   Всесоюзное совещание заведующих кафедрами педагогики и методики начального обучения.. – Л, 1973. – 206с.
333650
   Всесоюзное совещание изобретателей, рационализаторов и новаторов производства.. – М, 1957. – 324с.
333651
   Всесоюзное совещание о мерах улучшения подготовки научно-педагогических кадров по историческим наукам.. – М, 1964. – 518с.
333652
   Всесоюзное совещание по вопросам инспектирования школ и органов народного образования.. – М, 1973. – 214с.
333653
   Всесоюзное совещание по высокотемпературной химии силикатов и окислов.. – Л, 1974. – 218с.
333654
   Всесоюзное совещание по геологии россыпей.. – К, 1973. – 150с.
333655
   Всесоюзное совещание по детонации.. – Тбилиси, 1988. – 308с.
333656
   Всесоюзное совещание по детонации.. – Тбилиси, 1988. – 283с.
333657
   Всесоюзное совещание по изучению и роспространению методов работы Т.С.Мальцева в г.Шадринске.. – М, 1955. – 204с.
333658
   Всесоюзное совещание по кинетике и механизму химических реакций в твердом теле.. – Черноголовка, 1989. – 221с.
333659
   Всесоюзное совещание по классификации растительности.. – Львов, 1974. – 91с.
333660
   Всесоюзное совещание по когерентному взаимодействию излучения с веществом (5; Симферополь; 1990) : тезисы докладов. – Москва : Издательство Московского университета, 1990. – 206 с.
333661
   Всесоюзное совещание по метрологии нейтронного излучения на реакторах и ускорителях : тезисы докладов. – Москва : НИИФТРИ, 1990. – 244 с.
333662
   Всесоюзное совещание по млекопитающим.. – М, 1975. – 342с.
333663
   Всесоюзное совещание по организации труда.. – М, 1963. – 120с.
333664
   Всесоюзное совещание по организации труда.. – М, 1967. – 268с.
333665
   Всесоюзное совещание по организации труда.. – М, 1968. – 184с.
333666
   Всесоюзное совещание по освоению месторождений полезных ископаемых, залегающих в сложных гидрогеологических и инженерно-геологических условиях.. – М, 1962. – 32с.
333667
   Всесоюзное совещание по освоению месторождений полезных истопаемых залегающих в сложных гидрогеологических и инженерно-геологических условиях.. – М, 1962. – 24с.
333668
   Всесоюзное совещание по полиплоидии.. – Киев : Наукова думка, 1975. – 155с.
333669
   Всесоюзное совещание по полупроводниковым соединениям А2 В7 и их применению : тезисы докладов. – Киев : Наукова думка, 1966. – 115 с.
333670
   Всесоюзное совещание по применению методов теории фукнций комплексного переменного к задачам математической физики.. – Тбилиси, 1961. – 72 с.
333671
   Всесоюзное совещание по применению рентгеновских лучей к исследованию материалов : тезисы докладов. – Кишинев : ИПФ АН МолдССР, 1985. – 217 с.
333672
   Всесоюзное совещание по проблемам топографических съемок городов и подземных коммуникаций : Материалы. – Новосибирск : ОНТИ ЦНИИГАиК, 1974. – 148с. – (Новосибирск, сентябрь 1974г.)
333673
   Всесоюзное совещание по проблеме "Вид и его продуктивность в ареале". – Л, 1974. – 83с.
333674
   Всесоюзное совещание по проблеме "Комплексы с переносом заряда и ионрадикальные соли". – Черноголовка, 1988. – 323с.
333675
   Всесоюзное совещание по работотехническим системам. – М, 1978. – 236с.
333676
   Всесоюзное совещание по теме: "Морфология, систематика, филогения и экогенез двустворчатых моллюсков". – Москва, 1984. – 126с.
333677
   Всесоюзное совещание по теории полупроводников : тезисы докладов. – Ереван : Издательство Ереванского университета, 1987. – 258 с.
333678
   Всесоюзное совещание по техн. диагностике.. – Минск, 1975. – 346с.
333679
   Всесоюзное совещание по физике низких температур : тезисы докладов. – Ленинград : ФТИ АН СССР
Ч. 1 : секция "Сверхпроводимость". – 1988. – 318 с.
333680
   Всесоюзное совещание по физике низких температур : тезисы докладов. – Ленинград : ФТИ АН СССР
Ч. 2 : секции: "Квантовые жидкости и кристаллы", "Низкотемпературная физика твердого тела". – 1988. – 215 с.
333681
   Всесоюзное совещание по физике низких температур : тезисы докладов. – Ленинград : ФТИ АН СССР
Ч. 3 : секция "Электронные явления при низких температурах". – 1988. – 211 с.
333682
   Всесоюзное совещание по экспериментальной технической минералогии и петрографии.. – Иркутск, 1973. – 455с.
333683
   Всесоюзное совещание работников высшей школы в Кремле. – Москва, 1961. – 441с.
333684
   Всесоюзное совещание работников сельскохозяйственной науки : Материалы совещания 19-23 июня 1956 года. – Москва : Сельхозгиз, 1957. – 632 с.
333685
   Всесоюзное совещание статистиков .. – М, 1969. – 788с.
333686
   Всесоюзное совещание статистиков.. – Москва, 1959. – 687с.
333687
   Всесоюзное совещание строителей, архитекторов и работников промышленности строительных материалов, строительного и дорожного машиностороения, проектных и научно-исследовательских организаций.. – Москва, 1954. – 432 с.
333688
   Всесоюзное совещания по физике взаимодействия заряженных частиц с монокристаллами. – М., 1975. – 74 с.
333689
   Всесоюзное социалистическое соревнование комсомольцев и молодежи на лесозаготовках.. – М, 1944. – 62с.
333690
   Всесоюзное статистическое совещание 25 января - 3 февраля 1927 г.. – М, 1927. – 101с.
333691
   Всесоюзное териологическое о-во. Съезд, 4-й. Москва.1986. – Москва
Т. 1. – 1986. – 400 с.
333692
   Всесоюзное териологическое о-во. Съезд, 4-й. Москва.1986. – Москва
Т. 2. – 1986. – 331с.
333693
   Всесоюзное териологическое о-во. Съезд, 4-й. Москва.1986. – Москва
Т. 3. – 1986. – 405 с.
333694
  Козлов В.В. Всесоюзное химическое общество имени Д.И.Менделеева. 1868-1968 / В.В. Козлов; под ред. С.И. Вольфковича. – Москва : Наука, 1971. – 564 с.
333695
   Всесоюзное чугаевское совещ. по химии комплексных соединений.. – Красноярск, 1987. – 352с.
333696
   Всесоюзное чугаевское совещание по химии коммплексных соединений.. – Красноярск, 1987. – 708 с.
333697
   Всесоюзное энтомолгическое общество.. – Л, 1974. – 272с.
333698
   Всесоюзное энтомологическое общество. – Ленинград
2. – 1974. – 272с.
333699
   Всесоюзное энтомологическое общество.. – Ленинград
1. – 1974. – 268с.
333700
   Всесоюзные единые нормы выработки на полевые геофизические работы. – М.-Л. : Гостоптехиздат, 1951. – 147 с.
333701
  Слободецкий И.Ш. Всесоюзные олимпиады по физике : пособие для учащихся 8-10 кл. ср. школы / И.Ш. Слободецкий, В.А. Орлов. – Москва : Просвещение, 1982. – 256с.
333702
   Всесоюзные педагогические чтения.. – М, 1973. – 148с.
333703
   Всесоюзные педагогические чтения.. – М, 1976. – 72с.
333704
  Кофман Р.М. Всесоюзные первенства по шахматной композиции / Р.М. Кофман. – М, 1956. – 312с.
333705
   Всесоюзный 20-й съезд по спектроскопии : тезисы докладов. – Киев : Наукова думка
Ч. 1. – 1988. – 480 с.
333706
   Всесоюзный 4-й съезд статистиков. – с.
333707
   Всесоюзный алгебраический симпозиум. – Гомель, 1975. – 247 с.
333708
   Всесоюзный географический съезд : Тезисы докладов по секции биогеографии / Всесоюзный географический съезд; Куратор секции Е.Н.Павловский. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1947. – 64с.
333709
   Всесоюзный географический съезд второй : Тезисы докладов по секции исторической географии... / Всесоюзный географический съезд второй; Куратор секции Л.С.Берг. – Москва - Ленинград : Изд-во АН СССР, 1947. – 18с.
333710
   Всесоюзный географический съезд второй : Тезисы докладов по секции методических и организационных вопросов географии / Всесоюзный географический съезд второй; Куратор секции С.П.Суслов. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1947. – 52с.
333711
   Всесоюзный географический съезд второй : Тезисы докладов по секции физической географии / Всесоюзный географический съезд; Куратор секции Я.С.Эдельштейн. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1947. – 177с.
333712
   Всесоюзный географический съезд второй : Тезисы докладов по секции экономической географии / Всесоюзный географический съезд второй; Куратор В.М.Штейн. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1947. – 44с.
333713
   Всесоюзный географический съезд второй : Тезисы докладов по секции этнографии и антропологии / Всесоюзный географический съезд второй; куратор секции Н.Н.Степанов. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1947. – 38с.
333714
  Всесоюзный Всесоюзный географический съезд второй : Тезисы докладов пленарных заседаний / Всесоюзный, географический съезд второй. – Москва-Ленинград : Изд-во Ан СССР, 1947. – 30с.
333715
   Всесоюзный гидрологический съезд = Труды 4 Всесоюзного гидрологического съезда. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т.5 : Гидрология озер водохранилищ и устьев рек. – 1975. – 422 с.
333716
   Всесоюзный гидрологический съезд = Труды 4 Всесоюзного гидрологического съезда. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1976. – 512 с.
333717
   Всесоюзный гидрологический съезд = Труды 4 Всесоюзного гидрологического съезда. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т .2 : Водные ресурсы и водный баланс. – 1976. – 426 с.
333718
   Всесоюзный гидрологический съезд = Труды 4 Всесоюзного гидрологического съезда. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т.11 : Гидрометрия и учет вод. – 1976. – 286 с.
333719
   Всесоюзный государственный проектный институт.. – Москва, 1958. – 12с.
333720
   Всесоюзный день железнорожного транспорта.. – Москва, 1939. – 44с.
333721
   Всесоюзный Дом Моделей трикотажных изделий "Сретенка" представляет: выкройки модели лето-зима 1990.. – Москва, 1990. – 78с.
333722
   Всесоюзный заочный институт финансово-экономических и счетных наук Наркомфина СССР и ОРУ : Приложение к лекциям. – Москва : Госфиниздат, 1931. – 127с.
333723
   Всесоюзный заочный электротехнический институт связи : Справочник для поступающих в ВЗЭИС. – Москва, 1974. – 40с.
333724
  Фомин А.А. Всесоюзный институт научной и техничиеской информации и его деятельность / А.А. Фомин. – М, 1968. – 62с.
333725
  Голотвин Ж.Г. Всесоюзный клубный университет дружбы народов СССР / Ж.Г. Голотвин. – М., 1973. – 56с.
333726
  Кидряшова Э.Р. Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз / Э.Р. Кидряшова. – М., 1971. – 64с.
333727
   Всесоюзный межзвуковой семинар. – Москва, 1971. – 102с.
333728
   Всесоюзный митинг женщин-матерей и жен фронтовиков в Москве 11 апреля 1943 года.. – Москва, 1943. – 48с.
333729
  Грановская Н.И. Всесоюзный музей А.С. Пушкина: очерк-путеводитель / Н.И. Грановская. – Л., 1985. – 208с.
333730
  Всесоюзный Всесоюзный музей А.С.Пушкина. / Всесоюзный, Пушкина А.С. Ленинград музей. – Ленинград-Москва : Искусство, 1957. – 328 с.
333731
   Всесоюзный музей А.С.Пушкина.. – Ленинград, 1961. – 28с.
333732
   Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации. – Обнинск, 1979. – 31с.
333733
   Всесоюзный научно-исследовательский институт системных исследований. – Москва
Вып. 3. – 1983
333734
   Всесоюзный научно-технический семинар-совещание по защите металлов от коррозии лакокрасочными покрытиями.. – Москва
1. – 1969. – 96с.
333735
  Всесоюзный Всесоюзный парад физкультурников : дружеские шаржи / Всесоюзный, физкультурников. парад; Б. Ефимов, Б. Агатов; ред.: Д. Самойлов. – Москва : Физкультура и спорт, 1945. – 15 с.
333736
  Рожнов Г.В. Всесоюзный розыск. / Г.В. Рожнов. – М, 1991. – 46с.
333737
   Всесоюзный семинар-симпозиум "Пространственно-временные структуры гидрохимических и гидрофизических характеристик морей".. – Таллин, 1981. – 137с.
333738
   Всесоюзный семинар "Вычислительные методы газовой динамики и тепломассообмена".. – Алма-Ата : Издательство Казахского университета, 1980. – 215 с.
333739
   Всесоюзный семинар "Деловые игры и их программное обеспечение".. – Москва, 1982. – 71с.
333740
   Всесоюзный семинар "Экситоны в кристаллах".. – Черноголовка, 1970. – 92с.
333741
   Всесоюзный семинар по высокочастотному пробою газов (1989; Тарту). : тезисы докладов. – Тарту : Издательство Тартуского университета, 1989. – 232 с.
333742
   Всесоюзный семинар по оптической ориентации атомов и молекул ВСООАМ-2 (2; 1989; Ленинград). : тезисы докладов. – Ленинград : ФТИ АН СССР, 1989. – 182 с.
333743
   Всесоюзный семинар по физике вакуумного ультрафиолетового излучения и взаимодействию излучения с веществом (ВУФ-78, Ленинград) : материалы семинара. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1978. – 328 с.
333744
   Всесоюзный симпозиум "Искусственный интеллект и автоматизация исследований в математике". – Киев, 1978. – 116 с.
333745
   Всесоюзный симпозиум "Неоднородные электронные состояния" : тезисы докладов. – Новосибирск : ИНХ СО АН СССР, 1984. – 248 с.
333746
   Всесоюзный симпозиум "Ползучесть в конструкциях". – Днепропетровск, 1982. – 228с.
333747
   Всесоюзный симпозиум "Роль гипоталамуса в регуляции процесса питания и пищеварения" 15-21 июня 1967 г.. – Киев, 1967. – 9с.
333748
   Всесоюзный симпозиум по бактериальным заболеваниям растений.. – Киев : Наукова думка, 1966. – 81с.
333749
   Всесоюзный симпозиум по вычислительной томографии, 2-й. Куйбышев. 1985. : тезисы докладов. – Куйбышев : КАИ, 1985. – 180 с.
333750
   Всесоюзный симпозиум по магнитному резонансу (Пермь, 1979) : тезисы докладов. – Пермь : Издательство Пермского университета, 1979. – 122 с.
333751
   Всесоюзный симпозиум по палеонтологии докембрия и раннего кембрия 25-30 октября 1965 : тезисы докладов. – Новосибирск, 1965. – 116с.
333752
   Всесоюзный слет студентов 19-20 октября 1971 года. – Москва, 1972. – 176с.
333753
  Гуськова Л.И. Всесоюзный староста / Л.И. Гуськова, А.П. Ковалев. – Москва, 1965. – 92с.
333754
  Успенский В.Д. Всесоюзный староста : Повести о Михаиле Калинине / В.Д. Успенский. – Изд. 2-е., испр. – Москва : Поитиздат, 1979. – 412с. – (Пламенные революционеры)
333755
   Всесоюзный съезд работников народного образования, [20 - 22 дек. 1988 г., Москва] : стеногр. отчет. – Москва : Высшая школа, 1990. – 414 с. – ISBN 5-06-002135-1
333756
   Всесоюзный съезд физиологов, биохимиков, фармакологов.. – Москва, 1947. – 745с.
333757
   Всесоюзный физкультурный комплекс "Готов к труду и обороне СССР" (ГТО). – 3-е изд. – Москва, 1974. – 40с.
333758
   Всесоюзный физкультурный комплекс "Готов к труду и обороне СССР" (ГТО).. – Москва, 1973. – 40с.
333759
   Всесоюзный физкультурный комплекс "Готов к труду и обороне СССР" (ГТО).. – 4-е изд. – Москва, 1976. – 40с.
333760
   Всесоюзный физкультурный комплекс "Готов к труду и обороне СССР" (ГТО).. – Москва, 1985. – 34с.
333761
   Всесоюзный физкультурный комплекс "Готов к труду и обороне СССР".. – 4-е изд., доп. и испр. – М.-Л., 1941. – 136с.
333762
   Всесоюзный физкультурный комплекс "Готов к труду и обороне СССР".. – 3-е изд., сокращ. – М.-Л., 1941. – 56с.
333763
   Всесоюзный физкультурный комплекс "Готов к труду и обороне СССР".. – Москва, 1952. – 72с.
333764
  Шувалов Ф.П. Всесоюзный физкультурный комплекс "Готов к труду и обороне СССР". / Ф.П. Шувалов. – Л., 1953. – 38с.
333765
   Всесоюзный физкультурный комплекс "Готов к труду и обороне СССР".. – Челябинск, 1954. – 32с.
333766
   Всесоюзный физкультурный комплекс "Готов к труду и обороне СССР".. – 3-е изд., доп. – Москва, 1957. – 36с.
333767
   Всесоюзный физкультурный комплекс "Готов к труду и обороне СССР".. – Минск, 1959. – 56с.
333768
   Всесоюзный физкультурный комплекс "ГТО СССР".. – Москва, 1947. – 96с.
333769
  Харабуга Г.Д. Всесоюзный физкультурный комплекс ГТО. / Г.Д. Харабуга. – Л., 1976. – 40с.
333770
   Всесоюзный центральный комитет нового алфавита - Н.Я. Марру : сб. статей. – Москва : Власть Советов, 1936. – 208 с. : 1 портр.
333771
  Полевой Н.М. Всесоюзный шахматный турнир колхозников 1950 г. / Н.М. Полевой. – М., 1951. – 136с.
333772
   Всесоюзный юридический заочный институт. – Москва, 1962. – 26с.
333773
   Всесоюзный юридический заочный институт. – Москва, 1970. – 12с.
333774
   Всестороннаяя физическая подготовка спортсмена.. – Москва, 1957. – 247с.
333775
  Струков Э.В. Всестороннее и гармоническое развитие личности / Э.В. Струков. – М, 1963. – 238с.
333776
  Красин А.Н. Всестороннее и гармоническое развитие личности / А.Н. Красин. – М., 1981. – 63с.
333777
  Назаркин А.Г. Всестороннее и гармоническое развитие личности в период строительства коммунизма / А.Г. Назаркин. – М., 1967. – 32с.
333778
  Торяник Татьяна Ивановна Всестороннее развитие ассоциированного работника на основе роста и интенсификации использования потенциала социальной инфраструктуры. : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Торяник Татьяна Ивановна; МВ и ССО УССР. КГУ им Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 214л. – Бібліогр.:л.175-214
333779
  Торяник Т.И. Всестороннее развитие ассоциированного работника на основе роста и интенсификации использования потенциала социальной инфраструктуры. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Торяник Т.И.; КГУ. – К., 1986. – 19л.
333780
  Моргунов И.Г. Всестороннее развитие личности / И.Г. Моргунов. – Рига, 1967. – 240с.
333781
  Лазоренко В Е. Всестороннее развитие личности / В Е. Лазоренко. – Киев, 1980. – 176с.
333782
  Тараткевич М.В. Всестороннее развитие личности в процессе становления коммунистического труда : Автореф... кандидата философ.наук: / Тараткевич М.В.; АН БССР. Ин-т философии и права. – Минск, 1965. – 23л.
333783
  Тарасов К.Е. Всестороннее развитие личности в условиях зрелого социализма. / К.Е. Тарасов, Ю.Е. Котунов. – Москва, 1984. – 192с.
333784
  Ванслов В.В. Всестороннее развитие личности и виды искусства. / В.В. Ванслов. – Москва, 1963. – 111с.
333785
  Ванслов В. Всестороннее развитие личности и виды искусства. / В. Ванслов. – Москва, 1966. – 119с.
333786
  Молодых В.И. Всестороннее развитие личности и научно-техническое творчество рабочих / В.И. Молодых. – Свердловск, 1965. – 26с.
333787
  Молодых В.И. Всестороннее развитие личности и социальное планирование при социализме / В.И. Молодых. – К., 1978. – 135с.
333788
  Якунин И.И. Всестороннее развитие личности и труд : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Якунин И.И.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. Кафедра марксистско-ленинской философии. – Минск, 1969. – 23л.
333789
  Пермяков Виктор Васильевич Всестороннее развитие личности как объект планирования. (Методол. аспект) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Пермяков Виктор Васильевич; Урал. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1978. – 23л.
333790
  Пальянов М.П. Всестороннее развитие личности школьника / М.П. Пальянов. – Томск, 1985. – 112с.
333791
   Всестороннее развитие личности.. – Тула, 1972. – 294с.
333792
  Зияев С.Д. Всестороннее развитие науки как фактор прогресса экономики ранее отсталых стран : Автореф... канд. философ.наук: / Зияев С.Д.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1967. – 16л.
333793
  Чернышев Н.Т. Всестороннее развитие общественного хозяйства и рост общественного богатства колхозов.. : Автореф... канд. экон.наук: / Чернышев Н.Т.; Ростов. н/Д гос. ун-т. Каф. полит. экономии. – Пятигорск, 1954. – 19л.
333794
  Захиров С.Ф. Всестороннее развитие товарищеского сотрудничества и сближение узбекского народа с братскими советскими народами в период строительства коммунизма : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Захиров С.Ф. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1965. – 20 с.
333795
  Король Н.С. Всестороннее развитие хозяйства колхозов как необходимое условие их организационного-хозяйственного укрепления : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Король Н.С. ; МП, Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1951. – 21 с.
333796
  Тарасов К.Е. Всестороннее развитие человека - высшая цель коммунизма. / К.Е. Тарасов. – М., 1984. – 223с.
333797
  Гадагатль Асиет Аскеровна Всестороннее сближение и взаимообогащение национальных культур в условиях развитого социалистического общества. (на прим. народов Сев. Кавказа) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Гадагатль Асиет Аскеровна; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1978. – 28л.
333798
   Всестороннее совершенствование развитого социализма - стратегическая задача партии и народа.. – Москва, 1984. – 268с.
333799
  Колбановский В.Н. Всестороннее, гармоническое развитие личности : Научная конференция "Закономерности формирования и развития духовной жизни ком. общ-ва" (по материалам 4 тома коллект. труда "Социализм и коммунизм" / Колбановский В.Н. ; Ин-т философии АН СССР. – Москва, 1963. – 30 с. – ПЕред загл авт. : Колбановский В.Н. , Подмарков В.Г. , Сохань Л.В.
333800
   Всесторонний анализ экосистемы Берингова моря. – Ленинград : Гидрометиздат, 1987. – 263 с.
333801
  Чухно А.А. Всесторонний рост // Правда Украины, 1977. – 27 мая
333802
  Багир-заде Э.А. оглы Всесторонность рассмотрения как принцип диалектической логики / Э.А. оглы Багир-заде ; АН АзССР, Ин-т философии и права. – Баку : Элм, 1985. – 160 с. – Библиогр.: с. 153-159 (121 назв.)
333803
  Соловьев А.Д. Всесторонность, полнота и объективность предварительного следствия / А.Д. Соловьев. – К., 1969. – 140с.
333804
  Николайчик Н.И. Всесторонность, полнота и обьективность предварительного расследования. / Н.И. Николайчик, Е.А. Матвейченко. – Минск, 1969. – 192с.
333805
   Всесторонняя оценка рисков вследствие аварии на ЧАЭС : проект №369. – Киев, 1998. – [ 182 ]с.
333806
  Куцев Г.Ф. Всестроннее развитие личности в условиях современной научно-технической революции / Г.Ф. Куцев. – Иркутск, 1975. – 79с.
333807
   Всеукраинская ЧК в период иностранной военной интервенции и гражданской войны.. – Харьков, 1964. – 69с.
333808
  Маймескулов Л.Н. Всеукраинская чрезвычайная комиссия / Л.Н. Маймескулов. – Харьков, 1971. – 251 с.
333809
  Маймескулов Л.Н. Всеукраинская чрезвычайная комиссия / Л.Н. Маймескулов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Х, 1990. – 344с.
333810
   Всеукраинский день логиста: пятница живых дискуссий // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2011. – № 6. – С. 8-9 : фото
333811
  Гончаренко Владимир Дмитриевич Всеукраинский съезд Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (1917-1937 гг.) : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Гончаренко Владимир Дмитриевич; Харьк. гос. ун-т. – Х., 1976. – 18с.
333812
  Румянцев В.А. Всеукраинский центральный исполнительный комитет (1917-1938). : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Румянцев В.А.; МВ и ССО УССР. Харьков. юрид. ин-т им. Ф.Э.Дзержинского. – Харьков, 1986. – 24л.
333813
  Шевченко Н.А. Всеукраинский Центральный Исполнительный Комитет и его деятельность в годы гражданской войны (март 1919 -- май 1920 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.571 / Шевченко Н. А.; ХГУ. – Х., 1972. – 30л.
333814
  Виноградская С.П. Всеукраинский Центральный Исполнительный Комитет Советов в первые годы Советской власти (1917-1920) / С.П. Виноградская, А.И. Рогожин. – Харьков : Вища школа, 1974. – 143с. – Список лит.: с.135-140
333815
  Виноградская С.П. Всеукраинский Центральный Исполнительный Комитет Советов в первые годы Советской власти (1917-1920) : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Виноградская С.П.; Харьк. юрид. ин-т. – Х., 1974. – 23с.
333816
   Всеукраинское совещание по вопросам сельско-хозяйственной статистики.. – Харьков, 1924. – 28с.
333817
   Всеукраинское совещание председателей губернских и окружных Исполнительных Комитетов 18-20 июля 1925 г.. – Харьков, 1925. – 128с.
333818
   Всеукраїнська 1 науково-практична конференція "Здоров"я і освіта".. – Львів
1. – 1993. – 157с.
333819
   Всеукраїнська 1 науково-практична конференція "Здоров"я і освіта".. – Львів
2. – 1993. – 333с.
333820
  Шумада М. Всеукраїнська Академія наук // Український календар. – Варшава, 1969. – 1969. – С. 249-252
333821
   Всеукраїнська Академія Наук на службі соціялістичного будівництва : Праці ювілейної сесії ВУАН, присвяч. 15-літтю Жовтневої революції. – Київ : Видавництво ВУАН, 1933. – 141 с.
333822
   Всеукраїнська акція "Первоцвіт" // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (119), січень - лютий. – С. 32 : фото
333823
  Літашова А. Всеукраїнська акція "Тиха вечірка "Good Silent Party"" у контексті інклюзивних бібліотечних тенденцій // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2020. – № 4 (22). – С. 20-21. – ISSN 2518-7341


  У статті описаний досвід організації та проведення Всеукраїнської акції "Тиха вечірка "Good Silent Party"". Розглянуто глобальну ідею створення вечірки, умови її проведення. Окрему увагу приділено меті вечірки - інклюзивності. Стаття дає власне бачення ...
333824
  Сіньова Л.М. Всеукраїнська благодійна організація "Турбота про літніх в Україні": історико-правові аспекти // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 1. – С. 163-172
333825
  Пашкова В. Всеукраїнська громадська організація "Українська бібліотечна асоція" // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (77). – С. 10-13
333826
   Всеукраїнська дитяча спілка "Екологічна варта" святкує своє 20-річчя // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ : Всеукраїнська екологічна ліга, 2019. – № 5 (117), вересень - жовтень
333827
   Всеукраїнська екологічна ліга контролює екологічну ситуацію на річках Хомора та Случ // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (118), листопад - грудень. – С. 31 : фото
333828
   Всеукраїнська Екологічна ліга презентує у Верховній Раді України проекти законів // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 4 (73), липень - серпень. – С. 2 : фото


  Згідно з Положенням "Про Навчально-науковий центр "Інститут біології" Київського національного університету імені Тараса Шевченка", затверженим 20 липня 2010 року ректором університету Л.В. Губерським, Канівський природний заповідник є структурним ...
333829
   Всеукраїнська екологічна ліга пропонує зміни до Закону про ОВД // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (123), вересень - жовтень. – С. 30-31 : рис.
333830
   Всеукраїнська екологічна ліга: 20 років на захисті довкілля 2017 // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 6 (106), листопад-грудень. – С. 2-4 : фото
333831
  Толстоухов А.В. Всеукраїнська екологічна ліга: десять років на захисті довкілля // Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2007. – ВЕЛ - 10 років на захисті довкілля. – С. 2-7. – (Охорона навколишнього середовища ; № 8)
333832
  Бурковський Олексій Всеукраїнська екологічна ліга: шлях до створення об"єктів ПЗФ на Донеччині // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2018. – № 1 (107), січень - лютий. – С. 14-15 : фото. – Бібліогр.: 4 назв.
333833
   Всеукраїнська експертна мережа : фабрика думок. – Київ, 2006-
№ 1. – 2006
333834
  Ільченко О.І. Всеукраїнська загальнополітична газета 1998-2006 рр. (в контексті утвердження суспільної моралі в Україні) : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.01.08 - журналістика / Ільченко О.І.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 229с. – Бібліогр.: л. 189-228
333835
  Ільченко О.І. Всеукраїнська загальнополітична газета 1998-2006 рр. (в контексті утвердження суспільної моралі в Україні) : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.08 / Ільченко О.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 8 назв
333836
   Всеукраїнська заочна математична олімпіада // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Т. 1, № 2. – С. 66-67. – ISSN 1029-4171
333837
   Всеукраїнська інформаційна кампанія Рух "Зелені бібліотеки" в Україні // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Т. Гранчак ; редкол.: К. Лобузіна, С. Гарагуля, Т. Антонюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (261). – С. 93-96. – ISSN 1029-7200
333838
   Всеукраїнська конференція "Свобода і соборність як чинники національної ідеї України" // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 4-5. – ISSN 1682-2366


  22 березня 2012 р. у КНУТШ відбулося відкриття Всеукраїнської науково-практичної конференції "Свобода і соборність як чинник національної ідеї України". Участь у заході взяли Р. Богатирьова, Д. Табачник, Л. Кравчук. Конференцію відкрив ректор ...
333839
   Всеукраїнська конференція "Фінансова безпека аграрного бізнесу" : м. Житомир, 22-23 жовт. 2014 р. : тези виступів / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т, Ф-т обліку і фінансів ; [редкол.: В.М. Жук та ін.]. – Житомир : ЖДТУ, 2014. – 143, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-683-418-1
333840
   Всеукраїнська конференція в справі складання генерального плану електрифікації : (в постановах і резолюціях) 2-5 липня 1931р. – Харків : Держвидав "Господарство України", 1931. – 52 с.
333841
  Тригуб В.І. Всеукраїнська конференція до 100-річчя засновника кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів Одеського університету професора Івана Гоголєва / В.І. Тригуб, Я.М. Біланчин // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2019. – Т. 24, вип. 2 (35). – С.147-151. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
333842
  Литвиненко А. Всеукраїнська конференція з проблем судочинства // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 152-153. – ISSN 0132-1331
333843
   Всеукраїнська конференція про Юрія Клена у Вінниці // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Національна спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 6 (606). – С.121-122. – ISSN 0236-1477


  14-15 квітня 2011 року в Інституті філології й журналістики Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського відбулася ІІ Всеукраїнська наукова конференція із серії "Літературні контексти XX століття" на тему: "Творчість ...
333844
  Гриценко П. Всеукраїнська мовна мобілізація // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 28 лютого - 6 березня (№ 9). – С. 1-2, 6


  У стінах Національної спілки письменників України 21 лютого відбувся ІІІ етап Всеукраїнського форуму "На захист української мови і державності", який відкрив і вів його голова ВУТ "Просвіта" ім. Т. Шевченка, нар. депутат ВР п"яти скликань Павло ...
333845
   Всеукраїнська молодіжна науково-практична конференція "Людина і космос", присвячена Дню космонавтики, 19-21 трав. 1999 р. : [тези доповідей] / Людина і космос. Всеукраїнська молодіжна науково-практична конференція; НКАУ ; Нац. центр аерокосм. освіти молоді України ; НАНУ ; МОУ ; Дніпропетр. держ. ун-т [та ін.] ; [відповід. ред. Джур Є.О.]. – Дніпропетровськ, 1999. – 236 с.
333846
  Шармар О. Всеукраїнська надзвичайна комісія: утворення, правові засади діяльності та відносини з НКВС (1918-1922 рр.) // Міліція України : Інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал / Часопис Міністерства внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 20-21.
333847
  Маньковська Р. Всеукраїнська нарада з питань викладання навчального курсу "Основи краєзнавства" у закладах вищої освіти // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О. Реєнт ; редкол.: О. Бажан, О. Удод, Л. Баженов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (102). – С. 217-220. – ISSN 2222-5250
333848
   Всеукраїнська нарада з питань викладання навчального курсу "Основи краєзнавства" у закладах вищої освіти : матеріали та документи : Київ, 24 трав. 2018 р. : [збірник] / Нац. спілка краєзнавців України ; [упоряд.: В. Дмитрук, Р. Маньковська, В. Милько ; відп. ред. О.А. Удод]. – Київ : Національна спілка краєзнавців України, 2018. – 111, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7399-17-8
333849
  Горяной П. Всеукраїнська нарада завідувачів психолого-педагогічних кафедр вищих навчальних закладів // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 7. – С. 15-16 : фото
333850
   Всеукраїнська нарада ректорів вищих технічних навчальних закладів "Вища технічна освіта України і Болонський процес" // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України ; КОО. – Київ, 2004. – № 5/6. – С.31-32. – ISSN 1682-2366
333851
  Циганкова Е.Г. Всеукраїнська наукова асоціація сходознавства (1926-1930) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2006. – № 1. – С. 5-20. – ISSN 1608-0599


  Згадуються вчені Київського ун-ту : Зуммер В.М., Кримський А. Ю. та інш.
333852
  Циганкова Е.Г. Всеукраїнська наукова асоціація сходознавства (1926-1930) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2006. – № 2. – С. 11-24. – ISSN 1608-0599


  Одеська філія.
333853
   Всеукраїнська наукова асоціація сходознавства 1926-1929. – Харків : Пролетарий, 1929. – 42 с.
333854
  Драч О.О. Всеукраїнська наукова конференція "VI Гуржіївські історичні читання" ( з нагоди 100-річчя з дня народження Івана Олександровича Гуржія) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 5 (524), вересень - жовтень. – С. 231-233. – ISSN 0130-5247
333855
  Сердюк І. Всеукраїнська наукова конференція "X Костомарівські читання" // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 332-334. – ISSN 2222-5250
333856
  Литвин М.Р. Всеукраїнська наукова конференція "Волинська трагедія: через історію до порозуміння" / М.Р. Литвин, Л.І. Хахула // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 6 (513), листопад - грудень. – С. 219-222. – ISSN 0130-5247


  Доцент кафедри новітньої історії України КНУ імені Тараса Шевчека д-р іст. наук І. Патриляк проаналізував співпрацю польського населення Волині з німецькою окупаційною адміністрацією, назвавши її одним із важливих факторів нагнітання напруженості в ...
333857
  Грещук Валентина Василівна Всеукраїнська наукова конференція "Гуцульський діалект у писемних пам"ятках та художній літературі" // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 127-130. – ISSN 1682-3540
333858
   Всеукраїнська наукова конференція "Історія панцерних потягів та залізничні війська України: історичний поступ" // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Попович О.С., Ісакова Н.Б., Велентейчик Т.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (108). – С. 156-158. – ISSN 1560-4926
333859
  Ковалевська О.О. Всеукраїнська наукова конференція "Історія України крізь призму мікроісторії та історії повсякденності" // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 6 (495). – С. 219-221. – ISSN 0130-5247
333860
   Всеукраїнська наукова конференція "Математичне моделювання та математична фізика" = Всеукраинская научная конференция "Математическое моделирование и математическая физика" : 4-6 жовт. 2018 р., м. Кременчук : матеріали конф. / М-во освіти і науки України, Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; Нац. авіац. ун-т [та ін.]. – Кременчук : [б. в.], 2018. – 85, [1] с. : іл. – Окремі ст. англ. – Бібліогр. в кінці ст.
333861
   Всеукраїнська наукова конференція "Математичне моделювання та математична фізика", присвячена 215-й річниці з дня народження Михайла Васильовича Остроградського : Кременчук, 3-5 жовтня 2016 р. : матеріали конференції / М-во освіти і науки України, Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського, Нац. авіац. ун-т [та ін.] ; [відп. за вип. О.В. Троцко]. – Кременчук : [б. в.], 2016. – 92, [1] с. : іл. – Ст. укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 2224-5979
333862
  Вижва С.А. Всеукраїнська наукова конференція "Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища" / С.А. Вижва, І.В. Цюпа // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 122-126. – (Геологія ; вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  Наводяться результати та загальна інформація про Всеукраїнську наукову конференцію "Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища", що відбулася 21-24 вересня 2006 р. в м. Києві на базі геологічного факультету Київського ...
333863
  Тронько Т.В. Всеукраїнська наукова конференція "Постать Симона Петлюри в історії та національній пам"яті" // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 2009. – № 1. – С. 129-130. – ISSN 2075-1451
333864
   Всеукраїнська наукова конференція "Тарас Шевченко у формуванні національної ідентичності українців" // Київський університет. – Київ, 2013. – Вересень (№ 14/15). – С. 3


  У Каневі відбулася виїзна конференція, присвячена 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка, яку провів Центр українознавства філософського факультету за підтримкою адміністрації університету. Учасників конференції привітав ректор університету Л. ...
333865
  Лущій С. Всеукраїнська наукова конференція "Творча постать Тараса Шевченка: традиції дослідження і сучасне прочитання" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 6 (630). – С. 125. – ISSN 0236-1477


  12 березня 2013 р. в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбулася щорічна конференція "Творча постать Тараса Шевченка: традиції дослідження і сучасне прочитання". Пленарне засідання розпочав директор Інституту філології КНУ ...
333866
  Боровик М.А. Всеукраїнська наукова конференція "Усна історія в Україні: сучасність та перспективи" / М.А. Боровик, Т.В. Пастушенко // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 4 (505). – С. 235-237. – ISSN 0130-5247


  21 травня 2012 р. в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на кафедрі новітьньої історії України істричного факультету відбулася всеукраїнська наукова конференція "Усна історія в Україні".
333867
  Бойко Т. Всеукраїнська наукова конференція "Шевченкове слово та духовна наука: поліфонія у часі" / Т. Бойко, О. Хоменко // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 2 (55). – С. 189-191


  20 травня 2015 року за ініціативи вчених Науково-дослідного інституту українознавства в Шевченківському національному заповіднику у місті Канів відбулася Всеукраїнська наукова конференція "Шевченкове слово та духовна наука: поліфонія у часі", ...
333868
  Драч О.О. Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю "Перша світова війна й Україна (До 100-річчя початку Великої війни)" / О.О. Драч, Л.І. Синявська, В.В. Шевченко // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2014. – № 5 (518), вересень - жовтень. – С. 232-233. – ISSN 0130-5247
333869
   Всеукраїнська науково-краєзнавча конференція "Бердичівщина в історії України" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2021. – № 2 (228). – С. 44-45 : фото
333870
   Всеукраїнська науково-краєзнавча конференція "Музейна справа на Житомирщині: історія та сучасність" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2020. – № 3 (217). – С. 46-48 : фото
333871
   Всеукраїнська науково-методична конференція "Сучасний стан вищої освіти в Україні: проблеми та перспективи" : Тези доповідей.Україна, Київ 24-25 травня 2000 р. – Київ : Київський університет, 2000. – 512 с.
333872
   Всеукраїнська науково-практична конференція // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Квітень (№ 6/7)


  В університеті відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція "Свобода і Соборність як чинники національної ідеї України". Відкрив конференцію ректор Леонід Губерський. У її роботі взяли участь: віце-прем"єр міністр Раїса Богатирьова, міністр ...
333873
  Максимчук В. Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні проблеми культури української мови і мовлення" в Острозькій академії // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Присяжнюк [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (57). – С. 135-140. – ISSN 1682-3540
333874
  Христова Н.М. Всеукраїнська науково-практична конференція "Архіви – наука – суспільство: шляхи взаємодії" // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4 (298), липень - серпень. – C. 230-235. – ISSN 0320-9466
333875
  Коваленко Т.О. Всеукраїнська науково-практична конференція "Від правової охорони природи української РСР до екологічного права України" / Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, О.А. Шомпол // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи [та ін.] ; шеф. ред.: Шемшученко Ю.С. – Київ, 2017. – № 3/4. – С. 28-61. – ISSN 2413-7189


  26 травня 2017 р. на юридичному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка було проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію на тему: "Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України", присвячену пам"яті доктора юридичних ...
333876
  Мацуй В.М. Всеукраїнська науково-практична конференція "Геологічна наука ХХІ століття" / В.М. Мацуй, І.А. Татолі // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2004. – № 4. – С. 114-115. – ISSN 0367-4290
333877
   Всеукраїнська науково-практична конференція "Порушення прав у сфері інтелектуальної власності як підстава адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності" : (зб. матеріалів конф. від 10.12.2019 р., м. Київ) / Нац. акад. прав. наук. України, НДІ інтелект. власності ; [редкол.: О.П. Орлюк та ін.]. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – 176, [2] с. : іл. – Назва обкл.: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Порушення прав у сфері інтелектуальної власності як підстава адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності". – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-696-925-9
333878
   Всеукраїнська науково-практична конференція "Правове забезпечення економічного розвитку та екологічної безпеки суспільства" // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – C. 402. – ISSN 2219-5521


  14–15 травня 2015 р. в м. Вінниця, на базі Вінницького апеляційного адміністративного суду, відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція "Правове забезпечення економічного розвитку та екологічної безпеки суспільства". У роботі конференції ...
333879
   Всеукраїнська науково-практична конференція "Проблеми легалізації видобутку бурштину місцевими жителями" : (м. Київ, 11 вересня 2015 р.) / НДІ публіч. права [та ін.] ; [редкол.: В.В. Галунько та ін.]. – Київ : МП Леся, 2015. – 136 с. – Назва обкл. : Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції: Проблеми легалізації видобутку бурштину місцевими жителями (м. Київ, 11 вересня 2015 р.). – Бібліогр. в кінці ст. та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-7166-34-2
333880
   Всеукраїнська науково-практична конференція "Роль фізичної культури в здоровому способі життя".. – Львів
1. – 1993. – 137с.
333881
   Всеукраїнська науково-практична конференція "Роль фізичної культури в здоровому способі життя".. – Львів
2. – 1993. – 261с.
333882
   Всеукраїнська науково-практична конференція "Стан та перспективи розвитку системи науково-інформаційного забезпечення освітянської галузі України" / П.І. Рогова, Хемчян, , , В.П. Здановська // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 1


  Рассматриваются основные вопросы, вынесенные на конференцию, в частности, вопросы оптимизации научно-информационного обеспечения педагогической науки, образования и практики, создания национального отраслевого сегмента информационных ресурсов по ...
333883
   Всеукраїнська науково-практична конференція "Сучасні тендеції розвитку архітектури і містобудування" // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 534. – ISSN 2077-3455
333884
   Всеукраїнська науково-практична конференція "Тлумач: історія та сучасність" : матеріали [Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 800-річчю заснування м. Тлумача (Тлумач, 24 жовт. 2013 р.)] / Тлумац. райдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.З. Королько та ін. ; упоряд. А.А. Білас]. – Тлумач : Злагода, 2014. – 247, [1] с. : іл. – Загол. обкл. : Тлумач: історія та сучасність. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-428-381-3
333885
  Галів М.Д. Всеукраїнська науково-практична конференція "Український визвольний рух (перша половина XX ст.): краєзнавчі контексти" / М.Д. Галів, В.І. Ільницький // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 3 (522), травень - червень. – С. 231-232. – ISSN 0130-5247


  Всеукраїнська науково-практична конференція відбулася 24 квітня 2015 р. на історичному факультеті Дрогобицького державного педагогічного університету імені І. Франка. У пленарному засіданні взяв участь відомий дослідник, д-р іст. наук, професор ...
333886
  Чухліб Т. Всеукраїнська науково-практична конференція "Усипальниця гетьмана Богдана Хмельницького: історія, міфи, сучасний стан" // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В.А. Смолій ; редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Верстюк, С.В. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (549), листопад - грудень. – С. 220-223. – ISSN 0130-5247


  Захід, в якому взяли участь дослідники, церковні, державні та громадські діячі, працівники освіти, музеєзнавці, пам"яткоохоронці відбувся 8 липня 2019 р. в Києві. Організаторами стали Інститут історії України НАН України, Православна церква України, ...
333887
   Всеукраїнська науково-практична конференція "Фінанси, грошовий обіг і кредит в підвищенні добробуту населення України" : 16-18 травня 2008 р. / МОНУ ; Мін-во освіти і науки АР Крим ; Національна академія природоохоронного та курортного будівництва ; каф-ра "Фінанси і кредит" ; [ ред. Корнейчук І.В. ]. – Сімферополь ; Коктебель : Національна академія природоохоронного та курортного будівництва, 2008. – 111с. – ISBN 966-7711-48-X
333888
   Всеукраїнська науково-практична конференція з екологічних проблем сталого розвитку України : Збірка матеріалів, м. Одеса, 6-7 жовтня 2005 року. – Київ, 2006. – 231с.
333889
  Полешко А. Всеукраїнська науково-практична конференція з проблем захисту права власності (нотатки з конференції) // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 337-339. – ISSN 0132-1331
333890
  Дмитришин Р. Всеукраїнська науково-практична конференція нафтогазового комплексу // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 2. – С. 13-14 : фото
333891
  Яворська Л. Всеукраїнська науково-практична концеренція "Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі" // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 11/12 (110/111). – С. 109-111
333892
  Кудінов Ю.М. Всеукраїнська науково-теоретична конференція "Пакти і конституції" Української козацької держави 1710 р.:витоки, інтерпретація, епоха // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 6 (495). – С. 207-209. – ISSN 0130-5247
333893
   Всеукраїнська науково-технічна конференція "Інтегровані комп"ютерні технології в машинобудуванні ІКТМ"2018" : збірник тез доп. / М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; [відп. за вип. А.Г. Михайлов]. – Харків : ХАІ
Т. 1 : / [ред.: І.М. Берешко, О.В. Бєлогуб, С.В. Сінченко]. – 2018. – 203, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст.
333894
   Всеукраїнська науково-технічна конференція "Інтегровані комп"ютерні технології в машинобудуванні ІКТМ"2018" : збірник тез доп. / М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; [відп. за вип. А.Г. Михайлов]. – Харків : ХАІ
Т. 2 : / [ред.: .С. Яшина, В.В. Абрамова]. – 2018. – 264, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст.
333895
   Всеукраїнська науково-технічна конференція "Інтегровані комп"ютерні технології в машинобудуванні ІКТМ"2018" : збірник тез доп. / М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; [відп. за вип. А.Г. Михайлов]. – Харків : ХАІ
Т. 3 : / [ред.: Л.О. Волобуєва, Т.А. Клименко, О.М. Калініна]. – 2018. – 202, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст.
333896
   Всеукраїнська науково-технічна конференція "Інтегровані комп"ютерні технології в машинобудуванні" ІКТМ"2017 : матеріали конф. / М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". – Харків : ХАІ
Т. 1 : / [ред.: Н.В. Аліева, І.М. Берешко, В.Ф. Сорокін та ін.]. – 2017. – 278, [25] с. : іл., табл. – Ст. рос., окремі укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст.
333897
   Всеукраїнська науково-технічна конференція "Інтегровані комп"ютерні технології в машинобудуванні" ІКТМ"2017 : зб. матеріалів конф. / М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". – Харків : ХАІ
Т. 2 : / [ред.: Н.В. Аліева, В.С. Добряк, В.В. Абрамова]. – 2017. – 292, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., рос., окремі англ. – Бібліогр. в кінці ст.
333898
   Всеукраїнська науково-технічна конференція "Інтегровані комп"ютерні технології в машинобудуванні" ІКТМ"2017 : зб. матеріалів конф. / М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". – Харків : ХАІ
Т. 3 : / [ред.: Н.В. Аліева, Л.О. Волобуєва]. – 2017. – 405, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст.
333899
   Всеукраїнська олімпіада географів // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Травень (№ 8/9)


  На базі географічного фак-ту, який є лідером в галузі географічної освіти в Україні з підготовки фахівців із 4 напрямків, пройшла Всеукраїнська студентська олімпіада з географії. Очолив журі проректор з науково-педагогічної роботи В.А. Бугров. Перше ...
333900
  Рожко О. Всеукраїнська олімпіада з фінансів // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Червень (№ 6)


  На базі економічного факультету було проведено 2-й етап Всеукраїнської студентської олімпіади 2008-2009 навчального року зі спеціальності "Фінанси".
333901
  Стародуб А. Всеукраїнська православна церковна рада: персональний склад та обставини припинення участі в роботі Всеукраїнського Собору 1918 року // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії. – Львів, 2012. – Кн. 1. – С. 517-530. – ISBN 966-7379-70-1
333902
  Ткачук О. Всеукраїнська православна церковна рада: створення та діяльність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 88. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Доведено, що створення Всеукраїнської православної церковної ради ініціювали прибічники Автокефальної української церкви. It is proved, that followers of the Ukrainian Autocephalous Church initiated the creation of All-Ukrainian Orthodox Church Council.
333903
  Колодний А. Всеукраїнська Рада релігійних об"єднань в її покликанні і перших кроках діяльності / А. Колодний, О. Саган // Релігійна безпека/небезпека України : зб. наук. праць і матеріалів / НАН України, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди, Укр. асоц. релігієзнавців ; [редкол.: А.М. Колодний та ін.]. – Київ : УАР, 2019. – С. 308-313. – ISBN 978-966-02-8853-9
333904
  Владиченко Л.Д. Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій - понад двадцять років діяльності: здобутки та перспективи // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Шкіль С.О. ; редкол.: Вергелес К.М., Конта Р.М., Оболевич Т. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (14). – C. 5-10. – ISSN 2521-6570
333905
  Костюченко А. Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій та ії вплив на міжконфесійні відносини в Українській державі // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2016. – Вип. № 2 (30). – С. 111-112
333906
   Всеукраїнська спілка краєзнавців від "А" до "Я" : Довідник. – Київ, 2001. – 91с. – ISBN 966-02-2236-Х
333907
  Лущій С. Всеукраїнська студентська олімпіада // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 6 (618). – 119-120. – ISSN 0236-1477


  23-26 квітня 2012 р. в Ніжинському державному університеті імені М. Гоголя проходив другий етап всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності "Українська мова та література". Серед переможців третє місце посіла студентка Київського ...
333908
  Момотюк Л.Є. Всеукраїнська студентська олімпіада з дисципліни "Статистика" 2016 p.: учасники та результати / Л.Є. Момотюк, С.С. Герасименко, М.Ю. Потапова // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осацленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (72). – C. 88-89


  Перше місце на Всеукраїнській студенській олімпіаді з дисципліни "Статистика" 2016 року зайняла студентка економічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка М. Контдатюк (80 балів).
333909
  Момотюк Л.Є. Всеукраїнська студентська олімпіада з дисципліни "Статистика": історія, результати й перспективи / Л.Є. Момотюк, С.С. Герасименко, Г.В. Голубова // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (86). – С. 116-126 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2519-1853
333910
   Всеукраїнська студентська олімпіада з дисципліни "Статистика": статистичний аспект / В.І. Карпов, Н.О. Парфенцева, Я.Я. Карчев, Г.В. Голубова // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2014. – № 2 (65). – С. 52-57 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
333911
  Тринчук В. Всеукраїнська студентська олімпіада з дисципліни "Страхування" вийшла на міжнародний рівень / В. Тринчук, Т. Ротова // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2010. – № 1. – С. 48-53 : табл. – ISSN 1810-7923
333912
  Яковенко М. Всеукраїнська студентська олімпіада з філософії та релігієзнавства // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 114-117. – ISSN 1682-2366


  Найбільшу кількість балів та перспективу отримати призові місця продемонстрували студенти знаних шкіл філософської підготовки Київського національного університету ім. Т. Шевченка, Харківського нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна та інш. Призове місце отримав ...
333913
   Всеукраїнська студентська Олімпіада. 2007/2008 навчальний рік. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук. 2007/2008 навчальний рік. – Київ : Знання, 2007. – 95с. – ISBN 978-966-346-426-8
333914
   Всеукраїнська студентська рада при МОН України. Затверджено Положення [Завдання ради] // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 25 вересня - 2 жовтня (№ 42). – С. 2


  "... Згідно з Положенням, Всеукраїнська студентська рада є постійно діючим консультативно-дорадчим органом МОН та утворена з метою формування та реалізації державної політики у сфері освіти і науки та розвитку студентського самоврядування у вищих ...
333915
  Левківський Б.К. Всеукраїнська студентська рада як представницький орган студентів на державному рівні / Б.К. Левківський // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки України. Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2005. – Вип. 46 : Болонський процес в Україні (ч. 2). – С. 157-163. – ISSN 1818-5797
333916
   Всеукраїнська учнівська олімпіада з географії в Миколаєві / Р.В. Гладковський, Я.Б. Олійник, Т.В. Уманська, О.І. Слюсар // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 5 (207). – С. 6-13 : фото, табл.
333917
  Олійник Я.Б. Всеукраїнська учнівська олімпіада з географії в Ужгороді / Я.Б. Олійник, Т.В. Уманська // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 5 (135). – С. 2-5 : фото
333918
   Всеукраїнська учнівська олімпіада з основ правознавства: підсумки, запитання, відповіді // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 9. – С. 28-35
333919
  Дармороз Т. Всеукраїнське агрономічне товариство (1920–1925): історіографія питання та джерельна база дослідження // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 9. – С. 123-129
333920
   Всеукраїнське товариство політичних в"язнів і репресованих: історія створення та діяльність. – Київ : Український центр духовної культури, 2007. – 680с., 16л. іл. – ISBN 966-628-098-1
333921
  Іванисько С.І. Всеукраїнський археологічний комітет в історії дослідження Софійського собору в Києві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 7-10. – (Історія ; Вип. 77/79). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто діяльність Всеукраїнського археологічного комітету та окремих його підрозділів в галузі збереження, охорони, реставрації та наукового дослідження Софійського собору в Києві. Proposed paper devoted to All-Ukrainian Archaeological committee ...
333922
  Принь О.В. Всеукраїнський археологічний конгрес в Одесі 1925 року: нереалізований науковий проект // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2017. – Вип. 31. – С. 16-20. – ISSN 2078-0133


  На Всеукраїнський археологічний комітет при ВУАН було покладено організаційний супровід і наукове забезпечення проведення конференції. Київський підготовчий комітет конференції очолив проф. В.Ю. Данилевич. До складу членів комітету ввійшли О.П. ...
333923
  Литвин В. Всеукраїнський барометр, який найточніше відзеркалює усі народні устремління, надії, болі й тривоги: Виступ Голови Верховної Ради України під час закриття п"ятої сесії Верховної Ради України // Голос України, 2004. – 3 липня
333924
  Воскобойнікова-Гузєва Всеукраїнський галузевий інформаційний ресурс з питань педагогіки, психології та розвитку освіти // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – № 6 (218). – С. 30-31. – ISSN 1029-7200
333925
  Дояр Л. Всеукраїнський двотижневик "Глобус" як джерело вивчення УСРР доби непу // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (275), червень. – C. 32-36. – ISSN 2076-9326


  Розвідку присвячено одному з найцікавіших періодів в історії радянської України - добі нової економічної політики (неп). Цей період став контроверсійним до політики "воєнного комунізму", запровадженої після приходу більшовиків до влади. Стаття ...
333926
  Пашкова В. Всеукраїнський день бібліотек - свято усіх громадян, усього українського суспільства // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 5-6
333927
  Курінний П.П. Всеукраїнський державний культурно-історичний заповідник "Всеукраїнський музейний городок". / П.П. Курінний. – К., 1927. – 6с.
333928
   Всеукраїнський збірник. – Ваймар. – (Видання Українського суходолового інституту ; Ч.2)
Кн.1. – 1945. – 20,3с. – На правах рукопису
333929
   Всеукраїнський збірник. – Київ. – (Видання українського суходолового інституту ; Ч.13)
Кн.2. – 1946. – 40с. – На правах рукопису
333930
  Петринка Л.В. Всеукраїнський інтернет-конкурс "Учитель року" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2020. – № 7/8 (221/222). – С. 31-32 : фото
333931
  Павлик П.В. Всеукраїнський конгрес вчених економістів-аграрників "Інституціональні засади трансформацій в аграрній сфері" / П.В. Павлик, Л.Л. Ткач, О.П. Дендебера // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 8 (202). – C. 172-175. – ISSN 2221-1055
333932
  Іваневич Л. Всеукраїнський конкурс-фестиваль авторської пісні "Моя Батьківщина. Пам"яті Олександра Авагяна" // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий збірник / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Хмельницька обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Центр дослідження історії Поділля. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 5. – С. 138-139
333933
   Всеукраїнський конкурс "Бібліотека року 2016" // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2016. – № 4 (74). – С. 35-36
333934
  Сошинська В. Всеукраїнський конкурс "Бібліотека року" як інструмент поширення інноваційного досвіду в бібліотечній справі / В. Сошинська, Т. Дмитренко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (284), березень. – С. 45-52. – ISSN 2076-9326
333935
  Мельникова Лариса Всеукраїнський конкурс "Вчитель року-2008" у номінації "Зарубіжна література": обласний (міський) етап. Свято творчих педагогів / Мельникова Лариса, Морозов Юрій, Зіневич Лідія // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 2-5
333936
  Денисюк С.П. Всеукраїнський конкурс "Лідер Паливно-енергетичного комплексу - 2006" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 1. – С. 3-6 : фото, табл.
333937
  Овчарук О.В. Всеукраїнський конкурс "Молодь тестує якість" // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 7/8 (137/138). – С. 58-59
333938
  Бєскова Наталія Всеукраїнський конкурс "Учитель року - 2006" / Бєскова Наталія, Задорожний Микола // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 2-7 : Іл., фото
333939
  Бєскова Наталія Всеукраїнський конкурс "Учитель року - 2010" : туніри, олімпіади, конкурси / Бєскова Наталія, Олійник Ярослав, Задорожний Микола // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 5. – С. 2-8 : Фото
333940
  Паламарчук Л.Б. Всеукраїнський конкурс "Учитель року - 2014" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 7/8 (149-150). – С. 30-36 : фото, табл.
333941
  Назаренко Т.Г. Всеукраїнський конкурс "Учитель року - 2019" (Репортаж з місця подій) // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 7/8 (209/210). – С. 41-49 : табл., фото
333942
  Шевченко І. Всеукраїнський конкурс бібліотечних ідей 2007 року: підбиваємо підсумки // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 32-33
333943
  Шевченко І. Всеукраїнський конкурс бібліотечних ідей 2007 року: підбиваємо підсумки // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 32-33
333944
   Всеукраїнський конкурс із міжнародного гуманітарного права // Київський університет. – Київ, 2018. – Грудень (№ 10). – С. 5


  Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) поширює знання про міжнародне гуманітарне право не тільки серед тих, хто безпосередньо перебуває на лінії фронту, а й серед цивільного населення, зокрема, – студентів ІМВ КНУ. У Всеукраїнському конкурсі з ...
333945
  Капустіна Н. Всеукраїнський конкурс імені Л.Б. Хавкіної на кращу наукову роботу та інноваційний проєкт: популяризація наукових здобутків і креативних ідей молодих спеціалістів бібліотек / Н. Капустіна, Ю. Ходарєва // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2022. – № 1 (27). – С. 2-7. – ISSN 2518-7341
333946
   Всеукраїнський конкурс на найкращу комосвітню установу та на найкращого комосвітного робітника в справі мобілізації коштів.. – Харків, 1932. – 13с.
333947
  Червінська Т. Всеукраїнський конкурс соціологів // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Травень (№ 8/9)


  Факультет соціології університету провів Всеукр. конкурс студентських наукових робіт у галузі "Соціологічні науки". До складу журі ввійшли фахівці з передових соціологічних центрів України. Із 70 робіт було відібрано 18 найцікавіших студентських ...
333948
  Сацький П. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт "Мальовнича Україна - туристичний край" / П. Сацький, О. Гончаров // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2014. – № 3/4 (88/89). – С. 133-134. – ISSN 2222-5250


  23 травня 2014 року в ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Василя Гетьмана" відбулося урочисте підведення підсумків Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт "Мальовнича Україна - туристичний край". Директор Інституту ...
333949
   Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності "Хімічні технології та інженерія" : збірник тез доп. підсумкової наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т" ; [над зб. працював Д.В. Бондар]. – Дніпро : [б. в.], 2019. – 80, [2] с. : іл., табл. – Імен. вказівник: с. 79-80. - Загол. обкл.: Збірник тез доповідей підсумкової науково-практичної конференції Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності "Хімічні технології та інженерія". – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7478-23-1
333950
   Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності "Хімічні технології та інженерія" : збірник тез конкурсних робіт / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т" ; [над зб. працював Д.В. Бондар]. – Дніпро : [б. в], 2020. – 69, [1] с. : іл., табл. – Імен. вказівник: с. 67-68. - Загол. обкл.: Збірник тез доповідей підсумкової науково-практичної конференції Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності "Хімічні технології та інженерія". – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7478-58-3
333951
  Соболевська М. Всеукраїнський конкурс студентських робіт у соціологів // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Квітень (№ 6/7)


  На факультету соціології Київського університету було проведено Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт в галухі "соціологічні науки". Серед переможців Анастасія Мазурок, що представляла на конкурсі КНУ імені Тараса Шевченка
333952
   Всеукраїнський круглий стіл "Інформаційне суспільство: його проблеми та перспективи у ХХІ столітті" // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький, О.О. Грачев, П. Джозефсо [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (95). – С. 169-171. – ISSN 0374-3896


  Згадуються учені: В.Г. Дроботько, А.І. Кіпріянов, І.Т. Трофімов, Л.Н. Яснопольский та ін.
333953
  Вільчинський Ю. Всеукраїнський круглий стіл "Читання пам"яті Івана Бойченка - 2017. Людина. Історія. Господарство", 27 жовтня 2017 р. // Університетська кафедра : альманах / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т прикладної та професійної етики ; голов. ред. Ю. Вільчинський. – Київ, 2018. – № 7. – С. 165-174. – ISSN 2227-1503
333954
  Іскорко-Гнатенко Всеукраїнський навчально-науковий центр шевченкознавства // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 64. – ISBN 978-617-7442-69-0
333955
   Всеукраїнський науково-дослідний інститут економіки, техніки та раціоналізації торгівлі.. – Київ, 1930. – 86с.
333956
   Всеукраїнський науково-практичний семінар "Актуальні проблеми сучасної правової освіти в Україні" // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 46
333957
  Євтушенко Раїса Іванівна Всеукраїнський науково-практичний семінар "Проблеми та перспективи впровадження курсу "Розмаїття релігій та культур світу" в практичну діяльність загальноосвітніх навчальних закладів України. Луцьк. // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 5-6


  Одним з головних завдань сучасної системи освіти є формування толерантності як основи діалогічної свідомості - відкритості до плюралізму культур світу; здатності до сприйняття представника іншокультурної традиції не як "чужого" ( "ворога"), а як ...
333958
  Шкапоїд В. Всеукраїнський науково-практичний семінар "Сучасні тенденції та перспективи навчання учнів правилам дорожнього руху в загальноосвітніх навчальних закладах України" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 7. – С. 4-5
333959
  Левитський І. Всеукраїнський науково-просвітницький, історико-краєзнавчий проект "Місця пам"яті початку артільно-кооперативного руху України" // Історико-культурний туризм: український та світовий досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. [Київ, 5 квіт. 2019 р.] / Іст. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. етнології та краєзнавства ; Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міська орг. ; [упоряд.: Н.В. Терес, О.П. Гончаров ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2019. – С. 268-272. – ISBN 978-617-7399-29-1


  "Микола Васильович Левитський – громадський, державний діяч, близький до ідей ліберально-народної думки в Україні. Організатор, ідеолог і практик артільного й кооперативного руху, публіцист, автор понад 300 національно-патріотичних віршів, більше 150 ...
333960
  Капелюшний В.П. Всеукраїнський національний конгрес // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 5 : Вод - Гн. – С. 214. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3355-8 (Т.5)
333961
  Капелюшний В.П. Всеукраїнський національний конгрес (1917 р.): аспекти історії та історіографії // Україна в ХХ столітті: уроки, проблеми, перспективи / Мін-во освіти і науки України.Україська православна Церква.Київський патріархат; Наук. ред.Л.О.Сморж. – Київ : Український центр духовної культури, 2001. – С. 269-275. – ISBN 966-628-014-0
333962
  Ульяновський В.І. Всеукраїнський Православний Церковний Собор // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 5 : Вод - Гн. – С. 215-216. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3355-8 (Т.5)
333963
  Ульяновський В. Всеукраїнський Православний Церковний Собор 1918 р. : два церковно-політичні контексти // II Міжнародна наукова конференція : "Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року" : наук. зб., присвячений 125-річчю від народження Гетьмана Скоропадського, та 80-річчю проголошення Української Держави 1918 року / Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. – Київ, 1998. – С. 181-187
333964
  Зищук Наталія Всеукраїнський практичний семінар на Рівненщині // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 12, грудень. – С. 8-9 : фото
333965
  Салімонович Л. Всеукраїнський радіодиктант національної єдності за новими правилами // Україна молода. – Київ, 2019. – 5 листопада (№ 123). – С. 2


  "19-й Всеукраїнський диктант єдності на Українському радіо проведуть за новими правилами і новим правописом. До Дня української писемності та мови Українське радіо проводить щорічну акцію "Всеукраїнський радіодиктант національної єдності". Початок ...
333966
  Волковецький С. Всеукраїнський референдум - ключова подія в новітній історії України // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 1-8 грудня (№ 48). – С. 2


  До 30-річчя проведення Всеукраїнського референдуму.
333967
  Паламарчук М. Всеукраїнський референдум у політичній системі України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 5. – С. 42-44. – ISSN 0132-1331
333968
   Всеукраїнський семінар з проблем економіки інтелектуальної власності : I Всеукр. наук.-практ. конф., [м. Київ], 18 трав. 2018 р. : [збірник матеріалів] / Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелектуальної власності ; [редкол.: Орлик О.П. (голова) та ін.]. – Київ : Кравченко Я.О., 2018. – 175, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст. та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-97775-7-7
333969
   Всеукраїнський семінар з проблем економіки інтелектуальної власності : II Всеукр. наук.-практ. конф., 24 трав. 2019 р. : [збірник матеріалів] / Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності ; [редкол.: О.П. Орлик (голова) та ін.]. – Київ : Кравченко Я.О., 2019. – 145, [1] с. : іл., табл. – Деякі ст. англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7700-38-7
333970
   Всеукраїнський семінар з теоретичної та математичної фізики : до 85-річчя професора А.В. Свідзинського : [Луцьк, 27 лют.- 1 берез. 2014] : матеріали / [вид. ком.: П.П. Трохимчук та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – 140, [1] с., [1] арк. портр. : іл., табл. – Ст. укр., англ., рос. - Загол. обкл.: Матеріали Всеукр. семінару з теоретичної та татематичної фізики : до 85-річчя Анатолія Вадимовича Свідзинського, Луцьк, 27 лют. - 1 берез. 2014. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2750-02-5
333971
  Задорожний Микола Всеукраїнський семінар на Миколаївщині : Василь Іванович Демкович // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 5. – С. 50-51
333972
  Любовець Олена Миколаївна Всеукраїнський союз земельних власників у політичній системі гетьманату П. Скоропадського // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 4. – С. 60-72. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  Стаття присвячена історії формування та діяльності Всеукраїнського союзу земельних власників. На підставі значної кількості документальних джерел розглянуто роль партії в державному перевороті 29 квітня 1918 р., проаналізовано основні положення ...
333973
  Меленевський А.Ф. Всеукраїнський староста / А.Ф. Меленевський, Г.М. Курій. – К, 1977. – 263с.
333974
  Кононов О. Всеукраїнський студентський конкурс PR-проектів "Золотий компас" як метод формування професійних компетенцій // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 109-118. – ISSN 1682-2366
333975
   Всеукраїнський студентський онлайн-форум "Державний службовець закордоном: знімаємо маски" : присвяч. 100-річчю держ. служби в Україні : [зб. тез : м. Житомир, 6 черв. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т, Чернігів. нац. технол. ун-т [та ін. ; редкол.: І.О. Драган та ін.]. – Житомир : ЖДТУ, 2018. – 158, [2] с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-683-504-1
333976
   Всеукраїнський теоретико-методологічний соціогуманітарний журнал "Психологія і суспільство" Тернопільського національного економічного університету // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 10 (151). – С. 81
333977
  Белан В.Ю. Всеукраїнський урок екологічних знань: ініціатива громадських організацій / В.Ю. Белан, О.В. Пащенко, О.Р. Алієва // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 5 (74), вересень - жовтень. – С. 35-36 : фото
333978
  Олійник Я.Б. Всеукраїнський учнівський турнір юних географів у Кіровограді / Я.Б. Олійник, Т.В. Уманська, А.А. Шуканова // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 1/2 (155/156). – С. 19-21 : фото
333979
   Всеукраїнський фестиваль інновацій // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9 (158). – С. 3-4. – ISSN 1682-2366


  7 вересня у приміщенні Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка стартував кількаденний Всеукраїнський фестиваль інновацій. В урочистому відкритті заходу взяли участь заступник міністра освіти і ...
333980
   Всеукраїнський фестиваль науки // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Червень (№ 6)


  ВІдбувся Всеукраїнський фестиваль науки, присвячений 90-річчю НАН України. Серед організаторів був КНУТШ.
333981
   Всеукраїнський фестиваль, спрямований на ушанування героїв українського народу за незалежність і територіальну цілісність України, Олевська республіка : 110 років засновнику УПА "Поліська Січ" Тарасу Бульбі-Боровцю / М-во молоді та спорту України, Олевська міськрада, Упр. нац.-патріот. виховання, молоді та спорту Житомир. облдержадмін. – [Київ : б. в.], 2018. – 26, [1] с., включ. обкл. : фотоіл. – Книга описана за обкл. – Бібліогр.: с. 26-27
333982
   Всеукраїнський форум "Освіта для збалансованого розвитку" // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2016. – № 2 (96), березень - квітень. – С. 8-9 : фото
333983
   Всеукраїнський форум "Україна 30. Освіта і наука" // Педагогічна газета України. – Київ, 2021. – Травень - червень (№ 3). – С. 1, 2


  З 31 травня по 2 червня тривав Всеукраїнський форум "Україна 30. Освіта і наука". Учасники форуму обговорювали питання, якими мають бути освіта та наука майбутнього та як на них впливають нові технології.
333984
   Всеукраїнський форум учених-правознавців і практиків "Реформування державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні" // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України ; голов. ред.: Святоцький О.Д. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11. – С. 61-64. – ISSN 1026-9932


  Учасники форуму: С. Кубів, В. Тацій, О. Святоцький, О. Петришин, О. Мініч, Б. Львов, Р.Стефанчук, О. Орлюк, Б. Падучак, О. Дорошенко, О. Харитонова, Є. Харионов, З. Ромовська, О. Яворська, Ю. Капіца, Е Сімсон, І. Венедіктова, О. Бутнік-Сіверський, О. ...
333985
   Всеукраїнський форум учених-правознавців та суддів "Утвердження європейської моделі судочинства і верховенства права - пріоритети судової реформи та відновлення суспільної довіри до судів в Україні" // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 11. – С. 10-13. – ISSN 1026-9932


  Фото учасників форуму: В. Тацій, Ю. Шемшученко, Н. Кузнєцова, О. Святоцький, Я. Романюк, В. Маляренко, А. Селіванов, Д. Притика, О. Ющик, В. Кононенко, В. Гуменюк, Б. Гулько, Б. Львов, О. Нечитайло, В. Городовенко, Р. Ханова, В. Кравчук, Є. Євграфова, ...
333986
   Всеукраїнський Центральний Комітет незаможних селян.. – Харків, 1957. – 200с.
333987
   Всеукраїнські Гончарівські читання : (доповіді та повідомлення) : матеріали Всеукр. читань. – Дніпропетровськ : НГУ, 2004. – 169, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 966-8271-81-5
333988
  Хожило І. Всеукраїнські громадські організації: діяльність у сфері профілактики ВІЛ/СНІДу // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 171-177.
333989
  Капелющний В.П. Всеукраїнські з"їзди Рад робітничих, селянських і червоно-армійських депутатів // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 5 : Вод - Гн. – С. 217-218. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3355-8 (Т.5)
333990
   Всеукраїнські збори працівників культури (23 березня 2000 р., м. Київ). – Київ, 2000. – 72с.
333991
  Рабець К.В. Всеукраїнські математичні турніри: методичні та практичні аспекти : (з досвіду підготовки та проведення на Волині) : навчальний посібник / Рабець К.В., Курченко О.О., Калугіна І.М. – Луцьк : Твердиня, 2009. – 144 с. – (Бібліотека Малої академії наук). – ISBN 978-611-517-018-0
333992
  Збожна Ольга Всеукраїнські молодіжні товариства "Громади": віхи, програми, мрії // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 3 (152). – С. 14-15 : Фото
333993
  Пасемко Іван Всеукраїнські наукові читання, присвячені пам"яті Анатолія Погрібного // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 26-28
333994
  Бевз Т. Всеукраїнські референдуми: ініціатива і реалії // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 5 (67), вересень - жовтень. – С. 237-253
333995
  Кротюк О. Всеукраїнські студії художнього перекладу "Драгоман" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 31 жовтня (№ 41/42)
333996
  Падох О. Всеукраїнські та міжнародні науково-практичні заходи, в яких брали участь студенти юридичного факультету / О. Падох, І. Сахарук // Самоврядний дух студентства юридичного факультету : альманах / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Юридичний ф-т ; ред. І.С. Гриценко ; редкол.: І.С. Сахарук, Р.В. Макарчук, Р.В. Мельниченко [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 1 (2008 - 2012 роки). – С. 183-214. – ISBN 978-617-7069-05-7
333997
  Задорожний Микола Всеукраїнські турнірні змагання // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2006. – № 1. – С. 32-37 : Табл.,фото
333998
  Глазунова Л. Всеукраїнські школи бібліотечного журналіста: огляд роботи та враження учасників / Людмила Глазунова, Антоніна Тіщенко // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Донецьк, 2014. – № 3 (45). – С. 64-69. – ISSN 1811-377X


  Інформаційний звіт про Першу та Другу Всеукраїнські школи бібліотечного журналіста, що проходили у Харківській (21-24 жовтня 2013 р.; 7-10 квітня 2014 р.)
333999
  Капітон Володимир Всеукраїнські щорічні філософсько-богословські читання "Православ"я у світовій культурі" / Капітон Володимир, Федюк, // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – Вікторія
334000
   Всеукраїнській дитячій спілці "Екологічна варта" -20 років! // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (114), березень - квітень. – С. 2-5 : фото
<< На початок(–10)331332333334335336337338339340(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,