Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)331332333334335336337338339340(+10)В кінець >>
330001
  Любичанковский С. "Государственный младенец" // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 6. – С. 100-103. – ISSN 0235-7089


  Сослуживец о Петре Валуеве.
330002
  Горохова К.Г. "Государство благосостояния": шведская модель / К.Г. Горохова. – Москва : Знание, 1989. – 62, [2] с.
330003
  Любимов С.Е. "Государь " Никколо Макиавелли в современных интерпретациях: проблемы и перспективы исследования // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2014. – № 6. – С. 131-135. – ISSN 0235-1188
330004
  Лащенова О.Ю. "Готика" та сучасний літературний процес // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 74-76. – (Іноземна філологія ; Вип. 30)


  Розглядаються провідні формально-змістові елементи готичної традиції як одного з вагомих та плідних складників літературного процесу ХХ ст.
330005
  Букіна Н. "Готичний" хронотоп в оповіданнях "Видіння Орфея" Г. Пагутяк і "Павло-диякон" В. Шевчука в контексті постмодерного дискурсу // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 222-227. – ISSN 2307-2261
330006
  Клочек Г. "Готово! Парус розпустили..." = Нове прочитання творів Тараса Шевченка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 3 (684). – С. 23-25. – ISSN 0130-5263


  Косаральський період творчості Т. Шевченка залічують до так званого невольничого періоду: II пол. 1847 - I пол. 1848 р.
330007
  Романов Валентин "Готовые продукты" Марселя Дюшана // Творчество народов мира. – Москва, 2009. – Вып. 12. – С. 34-37
330008
  Яровий В. "Готська проблема" та Україна // Діалог. Історія, політика, економіка. – Київ, 2000. – № 1 : Україна і Німеччина. – С.68-71 : Фото. – ISSN 1607-6451
330009
  Рейда Р.М. "Готські" війни та античні держави Північного Надчорномор"я : дис. ... канд. істор. наук : 07.00.02 / Рейда Р.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 229 л. – Додатки: л. 221 -229. – Бібліогр.: л. 181 -220
330010
  Рейда Р.М. "Готські" війни та античні держави Північного Надчорномор"я : автореф. ... канд. істор. наук : 07.00.02 / Рейда Р. М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
330011
  Вертій О. "Готуй нових борців, Холодний Яре!" (звичаї національно-визвольних змагань у споминах Юрія Горліса-Горського "Холодний Яр") // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 75. – С. 28-49. – ISSN 0130-528Х


  На підставі звичаєвих цінностей національно-визвольних змагань досліджено духовний світ Ж, мотивацію дій, вчинків, становлення характерів та громадянську позицію повстанців Холодного Яру початку ХХ століття
330012
  Вертій О. "Готуй нових борців, Холодний Яре!" (звичаї національно-визвольних змагань у споминах Юрія Горліса-Горського "Холодний Яр") // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2014. – № 10 (840), жовтень. – С. 112-125. – ISSN 0868-4790
330013
  Панченко В. "Гофманіана" Володимира Дрозда та "Гоголіада" Юрія Щербака ( два епізоди з історії української літератури кінця 1960-хрр.) // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 144-152. – ISSN 0208-0710
330014
  Мазорчук В.С. "Гра в 12 на проективній площині", або нотатки з лекції Джона Конвея // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 3. – С. 1-8. – ISSN 1029-4171
330015
  Клинова М.В. Государства Евросоюза в поисках выхода из Великой рецессии // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2011. – № 1 : Европа в условиях мирового экономического кризиса. – С. 80-107. – ISSN 0235-5620
330016
  Денисов Е.К. Государства социалистической ориентации / Е.К. Денисов. – М., 1987. – 63с.
330017
  Занфира В.М. Государства: к вопросу о типологии политических режимов и форм правления // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2010. – Т. 12, вып. 2 (55/56). – С. 316-320. – ISSN 1606-951Х
330018
   Государственная Академическая капелла имени М.И. Глинки. – Ленинград : [Музгиз], 1957. – 170 с. : 5 л. ил.
330019
  Валькович Е.А. Государственная библиотека БССР имени В.И.Ленина / Е.А. Валькович. – Минск, 1969. – 61с.
330020
   Государственная библиотека СССР. – М, 1980. – 144с.
330021
   Государственная библиотека СССР : Библиогр. указ. – Москва
Ч. 1 : Литература о библиотеке 1862-1985 гг. – 1986. – 323с.
330022
   Государственная библиотека СССР. – М
2. – 1987. – 136с.
330023
  Блок А.Л. Государственная власть в европейском обществе. Взгляд на политическую теорию Лоренца Штейна и на французские политические порядки А. Блока / А.Л. Блок. – С.-Петербург : Тип. В. Демакова, 1880. – [2], II, [2], 191, [2] с.
330024
  Тененбаум-Мушинский Государственная власть и государственная собственность / Тененбаум-Мушинский. – Саратов, 1984. – 109с.
330025
   Государственная власть и общественно-политические структуры в арабских странах. – М, 1984. – 356с.
330026
   Государственная власть и предприятие. – М, 1991. – 365с.
330027
  Королев А.И. Государственная власть и рабочий класс СССР / А.И. Королев. – Л, 1980. – 187с.
330028
   Государственная геологическая карта СССР. – М, 1956. – 36с.
330029
   Государственная геологическая карта СССР. – М, 1956. – 36с.
330030
   Государственная геологическая карта СССР. – М, 1957. – 64с.
330031
   Государственная геологическая карта СССР. – М, 1957. – 40с.
330032
   Государственная геологическая карта СССР. – М, 1960. – 35с.
330033
  Родзевич Н.Н. Государственная граница России : география. Россия сегодня // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 4. – С. 18-23 : Фото. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0016-7207
330034
  Анцупов И.А. Государственная деревня Бессарабии (1812-1870) / И.А. Анцупов. – Кишинёв, 1966. – 264с.
330035
  Конюхова Т.А. Государственная деревня Литвы и реформа П.Д.Киселева 1840-1857 гг. / Т.А. Конюхова. – М, 1975. – 251с.
330036
  Юхт А.И. Государственная деятельность В.Н.Татищева в 20-х начале 30-х годов XVIII в. / А.И. Юхт. – М., 1985. – 367с.
330037
  Фадеева И.Е. Государственная деятельность и общественно-политические взгляды Ахмеда Мидхат-паши. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Фадеева И.Е.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1975. – 25л.
330038
   Государственная дисциплина. – М, 1978. – 598с.
330039
  Гавриленко Д.А. Государственная дисциплина / Д.А. Гавриленко. – Минск, 1988. – 326 с.
330040
  Манохин В.М. Государственная дисциплина в народном хозяйстве / В.М. Манохин. – М., 1970. – 206с.
330041
   Государственная дисциплина и ответственность. – Л, 1990. – 152с.
330042
   Государственная дисциплина и социалистический правопорядок. – Л, 1985. – 143с.
330043
  Ближний Государственная дума и государственная оборона : обзор деятельности Государственной думы 3-го созыва, 1908-1909 гг., по Государственной обороне. Согласно стенографическому отчета о заседаниях Государственной Думы / Ближний. – Санкт-Петербург : Книгоизд-во Национализм и прогресс, 1890. – 137, II с.
330044
   Государственная дума узаконения 6 августа 1905 г. : Высочайший манифест. Именной высочайший указ Правительствующему сенату. Учреждение Государственной думы. Положение о выборах в Государственную думу. – Изд. неофициальное. – Санкт-Петербург : [Книгопеч. "Труд и польза"], 1905. – 36, 11, 10 с.
330045
  Меерович М.Г. Государственная жилищная политика в России и Германии между мировыми войнами // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО"Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 6. – С. 103-113. – ISSN 0042-8779


  Проводится сопоставление жилищной политики в России и Германии в период между первой и второй мировыми войнами.
330046
  Спиридонова А. Государственная заслуженная академическая хоровая капелла УССР "Думка" / А. Спиридонова. – К., 1960. – 16с.
330047
  Брусницын Л.В. Государственная защита лиц содействующих уголовному правосудию: состояние и вопросы развития законодательства // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 5. – С. 42-54. – ISSN 0132-0769
330048
  Спекторов А. Государственная и военная тайна / А. Спекторов. – М.-Л., 1945. – 74с.
330049
  Тетюхин И.Н. Государственная и общественная деятельность В.И.Вернадского в Тамбовской губернии // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2014. – № 10. – С. 14-20. – ISSN 1812-3805


  Статья посвящена деятельности В.И.Вернадского в качестве уездного и губернского гласного, почетного мирового судьи Моршанского уезда тамбовской губернии в период с 1892 по 1898 гг.
330050
  Якунин В.И. Государственная идеологоия и национальная идея: конституционно-ценностный подход // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 5. – С. 5-13. – ISSN 0132-0769
330051
  Аникин В.М. Государственная итоговая аттестация аспиранта: от формальности к превентиве / В.М. Аникин, Б.Н. Пойзнер // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научно-теоретический журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 11, ноябрь. – С. 17-21. – ISSN 1026-955X


  Предлагается при защите аспирантами выпускной квалификационной научной работы давать оценку их общей способности к самостоятельной творческой деятельности как ключевой компетентности. Сформулированы вопросы, способствующие рефлексии аспирантов над ...
330052
  Дрампян Р.Г. Государственная картинная галерея Армении / Р.Г. Дрампян. – М., 1982. – 248с.
330053
   Государственная картинная галерея Армении. – Москва, 1984. – 14с.
330054
   Государственная картинная галерея Армении. – Москва, 1986. – 14с.
330055
  Комков А.М. Государственная картография США / А.М. Комков; [ред. А.Н. Баранов]. – Москва : Геодезиздат, 1961. – 192 с.
330056
  Радыгин А. Государственная компания: сфера проявления "провалов государства" или "провалов рынка" / А. Радыгин, Ю. Симачев, Р. Энтов // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2015. – № 1. – С. 45-79. – Библиогр.: 37 назв. – ISSN 0042-8736
330057
  Курц Б.Г. Государственная монополия в торговле / Б.Г. Курц. – К, 1929. – 77с.
330058
   Государственная организация научно-исследовательской работы в США. – М, 1961. – 411с.
330059
   Государственная ордена Ленина библиотека СССР имени В.И.Ленина. – М., 1978. – 62с.
330060
   Государственная ордена Ленина библиотека СССР имени В.И.Ленина в 1965-1967 годах. – М., 1969. – 141с.
330061
   Государственная ордена Ленина Библиотека СССР имени В.И.Ленина в 1966-1967 годах. – М., 1969. – 141с.
330062
   Государственная ордена Ленина Библиотека СССР имени В.И.Ленина в 1975 году. – М., 1977. – 166с.
330063
   Государственная ордена Ленина библиотека СССР имени В.И.Ленина в 1978 году. – М., 1980. – 152с.
330064
   Государственная ордена Ленина библиотека СССР имени В.И.Ленина в 1979 году. – М, 1981. – 152 с.
330065
   Государственная ордена Ленина библиотека СССР имени В.И.Ленина в 1981 году. – Москва, 1982. – 142 с.
330066
   Государственная ордена Ленина библиотека СССР имени В.И.Ленина в 1982 году. – М., 1985. – 166с.
330067
   Государственная ордена Ленина библиотека СССР имени В.И.Ленина в 1984 году. – М., 1986. – 166 с.
330068
   Государственная ордена Трудового Красного знамени публичная библиотека им.М.Е.Салтыкова-Щедрина в развитии науки и культуры. – Л., 1988. – 220с.
330069
  Смирнова Е.И. Государственная оружейная палата / Е.И. Смирнова. – М., 1986. – 204с.
330070
   Государственная оружейная палата. – Москва, 1988. – 432с.
330071
   Государственная Оружейная плата Московского Кремля. – Москва, 1954. – 579с.
330072
  Генкина Э.Б. Государственная переписка В.И.Ленина / Э.Б. Генкина. – Москва : Знание, 1970. – 48 с.
330073
   Государственная племенная книга свиней. – Воронеж
т. 1 : 1935 г. – 1936. – 596 с.
330074
  Виленский А. Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в современной России на второй волне грюндерства // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2014. – № 11. – С. 95-106 : табл. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 0042-8736
330075
  Пчелинцев В.С. Государственная политика в области высшего образования в Финляндии: Приоритеты и механизмы регулирования // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2013. – № 2. – С. 83-113. – ISSN 0235-5620


  В статье исследуется государственная политика в сфере высшего образования Финляндии; направленная на повышение эффективности деятельности вузов, интернационализаци и интеграцию высшего образования страны в глобальное и европейское образовательное ...
330076
  Уалиев К. Государственная политика в области издательского дела и нормативно-законодательная база книжного дела в Казахстане / К. Уалиев, А. Сейдуманов, Ж. Сейдуманов // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 6 (239). – С. 47-49. – ISSN 2076-9326
330077
  Стронгин Г Р. Государственная политика в сфере образования: реформа высшей школы в Великобритании / Храмова Ю.В. // Высшее образование сегодня : Реферируемое издание ВАК России. Реформы. Нововведения. Опыт / ВАК России. – Москва, 2006. – № 10. – С. 44-46. – ISSN 1726-667Х


  Инновационная образовательная программа Нижегородского гос. ун-та
330078
  Лапшина И.К. Государственная политика в условиях разделенного правления: теоретические аспекты вопроса // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 15. – С. 3-7. – ISSN 1812-3805


  В статье рассматриваются теоретические проблемы взаимодействия исполнительной и законодательной ветвей власти в условиях их контроля разными партиями, воздействие разделенного правления на законодательный процесс и разработку внутренней политики.
330079
   Государственная политика и обострение национальных отношений в странах капитала. – Киев, 1979. – 315с.
330080
  Судова Т.Л. Государственная политика инвестиций в человеческий капитал: институциональные аспекты // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2006. – Вип. 103-2. – С. 124-130. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
330081
  Клементьев Д.С. Государственная политика социально-экономической модернизации: специфика рисков // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 21 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 3-15. – (Управление (государство и общество) ; № 2). – ISSN 0201-7385
330082
   Государственная политика структурной перестройки промышленности Франции. – М., 1988. – 40с.
330083
  Цеханович В.Б. Государственная политика формирования перспективной структуры региональной экономики // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 150-156 : рис. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
330084
  Гусев М.И. Государственная помощь многодетным и одиноким матерям / М.И. Гусев, А.В. Сипко. – М, 1946. – 126с.
330085
  Винокур С.И. Государственная пошлина / С.И. Винокур. – Москва, 1972. – 94с.
330086
  Винокур С.И. Государственная пошлина / С.И. Винокур, Е.А. Авдошина. – Москва, 1987. – 86с.
330087
  Винокур С.И. Государственная пошлина по арбитражным делам / С.И. Винокур, М.С. Фалькович. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва, 1979. – 64с.
330088
  Афанасьев Ю.С. Государственная публичная библиотека им.М.Е.Салтыкова-Щедрина в 1957 году. / Ю.С. Афанасьев. – Ленинград, 1958. – 115с.
330089
  Афанасьев Ю.С. Государственная публичная библиотека им.М.Е.Салтыкова-Щедрина в 1958 году / Ю.С. Афанасьев. – Ленинград, 1959. – 120 с.
330090
  Вульфиус Г.Л. Государственная публичная библиотека имени М.Е. Салтыкова-Щедрина / Г.Л. Вульфиус. – Ленинград, 1956. – 105с.
330091
  Вульфиус Г.Л. Государственная публичная библиотека имени М.Е. Салтыкова-Щедрина в 1956 г. / Г.Л. Вульфиус. – Ленинград, 1957. – 104с.
330092
  Афанасьев Ю.С. Государственная публичная библиотека имени М.Е.Салтыкова-Щедрина в 1960 году / Ю.С. Афанасьев. – Ленинград, 1961. – 115 с.
330093
  Алексеев В.А. Государственная регистрация прав на об"екты недвижимости в потребительских кооперативах // Актуальные проблемы современной науки : Информационно-аналитический журнал / РАН Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2007. – № 4. – С. 49-55. – ISSN 1680-2721
330094
   Государственная республиканская библиотека МССР им. Н.К.Крупской. – Кишинев, 1970. – 52с.
330095
  Абатуров А.И. Государственная розничная торговля / А.И. Абатуров. – Ленинград : Лениздат, 1971. – 260 с.
330096
  Степанова Н.М. Государственная семейная политика в странах Западной Европы (1990-2000-е годы) // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2010. – № 5 (119). – С. 88-95. – ISSN 0321-2017
330097
   Государственная система приборов. – Москва, 1970. – 78с.
330098
  Немова Л.А. Государственная система профессионально-технической подготовки рабочих кадров в Канаде // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1979. – № 23. – С. 153-164
330099
   Государственная система стандартизации. – М., 1968. – 126с.
330100
   Государственная система стандартизации. – М, 1968. – 126с.
330101
   Государственная система стандартизации. – М, 1970. – 144с.
330102
   Государственная система стандартизации. – М., 1970. – 144с.
330103
   Государственная система стандартизации. – М, 1975. – 240с.
330104
   Государственная система стандартизации. – М, 1976. – 224с.
330105
   Государственная система стандартизации. – М., 1976. – 224с.
330106
   Государственная система стандартизации. – М, 1977. – 248с.
330107
   Государственная система стандартизации. – М., 1978. – 276с.
330108
   Государственная система стандартизации. – М., 1980. – 312с.
330109
   Государственная система стандартизации. – М, 1980. – 312с.
330110
   Государственная система стандартизации. – М, 1981. – 312с.
330111
   Государственная система стандартизации. – М., 1981. – 312с.
330112
   Государственная служба основных капиталистичеких стран. – М., 1977. – 291с.
330113
  Рубинский Ю. Государственная служба Франции // Современная Европа : Журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2007. – № 2. – С. 78-90. – ISSN 0201-7083
330114
  Еганов Г.Л. Государственная собственность в Англии и США / Г.Л. Еганов. – Ереван, 1964. – 206с.
330115
  Клишин А.А. Государственная собственность в африканских странах: Из опыта правового развития страна социалистической ориентации / А.А. Клишин. – М., 1989. – 130с.
330116
   Государственная собственность в развитых капиталистических странах. – М., 1989. – 286с.
330117
   Государственная собственность в странах Западной Европы. – М., 1961. – 464с.
330118
   Государственная собственность в Японии. – М., 1986. – 49с.
330119
   Государственная собственность и антимонополистическая борьба в странах развитого капитализма. – М., 1973. – 391с.
330120
  Розовский Б.Г. Государственная собственность: Чья она? // Економіка та право : наук. журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень, Держ. вищ. навч. заклад "Донец. нац. техн. ун-т", М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Донецьк, 2013. – № 1 (35). – С. 26-31. – ISSN 1681-6277
330121
  Майборода И.Т. Государственная собственнсть в условиях современного капитализма / И.Т. Майборода. – Москва, 1976. – 168с.
330122
  Токарев А.А. Государственная состоятельность Грузии в зеркале зарубежной политической науки // Политическая наука : сборник научных трудов / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ .исслед. Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва, 2011. – № 2 : Государственная состоятельность в политической науке и политической практике. – С. 177-192. – (Политология). – ISSN 1998-1776
330123
  Лоевецкий Д.А. Государственная теория денег / Д.А. Лоевецкий. – 2-е изд. – М., 1923. – 151с.
330124
  Дубянский А. Государственная теория денег Г. Кнаппа: история и современные перспективы // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2015. – № 3. – С. 109-125 : табл. – Библиогр.: 41 назв. – ISSN 0042-8736
330125
  Клименко Б.М. Государственная территория. / Б.М. Клименко. – М., 1974. – 168с.
330126
  Косинский Л.В. Государственная торговля электробытовыми товарами на Украине и пути ее развития : Автореф... канд. экон.наук: / Косинский Л. В.; Киеск. торг. экон. ин-т. – К., 1970. – 15л.
330127
  Антонова В.И. Государственная Третьяковская галерея / В.И. Антонова. – Москва, 1956. – 79с.
330128
  Нордкин А. Государственная Третьяковская галерея / А. Нордкин. – М, 1957. – 39с.
330129
  Антонова А.И. Государственная Третьяковская галерея / А.И. Антонова. – Москва, 1968. – 184с.
330130
   Государственная Третьяковская галерея : Советская графика. – Москва : Советский художник, 1973. – 152 с.
330131
   Государственная Третьяковская галерея. – Л., 1981. – 352с.
330132
   Государственная Третьяковская галерея. – М., 1983. – 299с.
330133
   Государственная Третьяковская галерея. – Ленинград, 1986. – 281 с.
330134
   Государственная Третьяковская галерея. – Москва, 1986. – 444с.
330135
   Государственная Третьяковская галерея. – Москва, 1987. – 23с.
330136
   Государственная Третьяковская галерея. – Москва, 1987. – 48с.
330137
   Государственная Третьяковская галерея. – Москва, 1987. – 444с.
330138
   Государственная Третьяковская галерея. – Москва, 1988. – 450 с.
330139
   Государственная Третьяковская галерея. – Москва, 1989. – 444с.
330140
   Государственная Третьяковская галерея: каталог живописи XVIII - начала ХХ века. – М., 1984. – 720с.
330141
  Иогансон Б.В. Государственная Третьяковская галлерея -- сокровищница русского искусства / Б.В. Иогансон. – Москва, 1953. – 48с.
330142
   Государственная Третьяковская галлерея. – М., 1950. – 489с.
330143
  Барило В.С. Государственная финансовая поддержка развития инфраструктуры как одного из элементов национальной инновацийной системы // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2006. – № 7
330144
  Черниченко С.А. Государственние и профсоюзние органи Украинн по зашите трудових прав батрачества в годы нэпа (1922- 1929 гг.) // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 81. – С. 18-27. – ISSN 0201-7245
330145
  Остен-Сакен В. Государственно--правовые положение Великого княжества Финляндского в Российском государстве = Die staatsrechtliche Stellung des Grossfurstentums Finnland im Russischen Reiche : дис. на соиск. учен. степ. д-ра, представл. в Фак. полит. наук Тюбинген. ун-та / Вольф фон-дер-Остен-Сакен, бар. ; Пер. с нем., под ред. авт. с некоторыми испр. и доп. – Санкт-Петербург : Гос. тип., 1910. – 220 с.
330146
  Данилов В. Государственно-административная деятельность военного правительства Турции // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1983. – № 2 (224). – С. 7-26
330147
  Лугвин С.Б. Государственно-административные структуры России и Великого княжества Литовского ( к вопросу о том , почему Москва оказалась сильнее) // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 9. – С. 42-46. – ISSN 1812-3805
330148
  Алиева А.А. Государственно-капиталистические тенденции в сельском хозяйстве Турции : Автореф... канд. экон.наук: / Алиева А. А.; АН АзССР, Отд. обществ. наук, Совет секц. экном. наук. – Баку, 1971. – 20л.
330149
  Недашковская Алла Дмитриевна Государственно-капиталистический уклад в развивающихся странах на современном этапе (На материалах стран - членов АСЕАН) : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Недашковская Алла Дмитриевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 212л. – Бібліогр.:л.180-202
330150
  Тенюх-Юраева Государственно-конфессиональные отношения - новый вектор развития: авторское право и товарные знаки // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 4. – С. 272-276. – ISSN 1561-4999
330151
   Государственно-монополистические комплексы. – Л., 1979. – 160с.
330152
  Кузьминков И.И. Государственно-монополистический капитализм / И.И. Кузьминков. – М, 1955. – 424с.
330153
   Государственно-монополистический капитализм. – М., 1971. – 272с.
330154
  Демин А.А. Государственно-монополистический капитализм / А.А. Демин. – Л, 1983. – 151с.
330155
  Портной М.А. Государственно-монополистический капитализм 70-х годов / М.А. Портной. – М., 1977. – 62с.
330156
  Ледовских С.И. Государственно-монополистический капитализм в Австрии (После второй мировой войны) / С.И. Ледовских, Б.М. Патык. – М., 1965. – 144с.
330157
  Иовович Б.Б. Государственно-монополистический капитализм в Италии : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 590 / Иовович Б.Б. ; Киев. ин-тут нар. хоз. – Киев, 1969. – 19 с.
330158
  Перович М.М. Государственно-монополистический капитализм во Франции : Автореф. дис... канд. экон. наук / Перович М.М. ; Киевский ин-т нар. хозяйства. – Киев, 1965. – 36 с.
330159
  Перович М.М. Государственно-монополистический капитализм во Франции / М.М. Перович. – Киев, 1969. – 432с.
330160
   Государственно-монополистический капитализм и буржуазное право. – М., 1969. – 303с.
330161
   Государственно-монополистический капитализм и размещение производительных сил. – М., 1984. – 183с.
330162
  Евсеенко А.А. Государственно-монополистический капитализм и экономический передел мира союзами капиталистов. : Автореф... Канд.экон.наук: / Евсеенко А.А.; Киев.ин-т.нар.хоз. – К, 1965. – 20л.
330163
  Кулагин М.И. Государственно-монополистический капитализм и юридическое лицо. / М.И. Кулагин. – М., 1987. – 175с.
330164
  Драгилев М.С. Государственно-монополистический капитализм на современном этапе / М.С. Драгилев. – М, 1959. – 47с.
330165
   Государственно-монополистический капитализм ФРГ. – Л., 1971. – 168с.
330166
  Иванов Э.М. Государственно-монополистический характер экономического программирования в Англии. : Автореф... канд. эконом.наук: 590 / Иванов Э.М.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1969. – 17л.
330167
  Пенкин А.Ф. Государственно-монополистическое регулирвоание приспособления национальной экономики к межгосударственной экономической интеграции. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Пенкин А.Ф.; Моск.гос.ун-т. – Москва, 1976. – 20л.
330168
  Пономарев В.А. Государственно-монополистическое регулирование деятельности банков: границы и противоречия. / В.А. Пономарев. – М., 1987. – 206с.
330169
  Потапов В.В. Государственно-монополистическое регулирование и социальная политика в развитых капиталистических странах (80-е годы) / В.В. Потапов, Е.В. Алиева. – М., 1985. – 235с.
330170
   Государственно-монополистическое регулирование капиталистической экономики. – М., 1980. – 64с.
330171
  Турусова Л.И. Государственно-монополистическое регулирование кредита в ФРГ : Автореф... канд. экон.наук: / Турусова Л.И.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Экон. фак. – Москва, 1967. – 13л.
330172
  Горохова К.Г. Государственно-монополистическое регулирование промышленности / К.Г. Горохова, Г.В. Семеко. – М., 1986. – 62с.
330173
  Слесарев Е.С. Государственно-монополистическое регулирование топливно-энергетического хозяйства в Великобритании. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.03 / Слесарев Е.С.; Ленингр.фин-экон.ин-т. – Л, 1974. – 24л.
330174
  Саар К.А. Государственно-монополистическое регулирование экономики малых стран Западной Европы в условиях империалистической интеграции (на прим. Норвегии) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Саар К. А. ; Ин-т экономики АН Латв. ССР. – Рига, 1978. – 22 с. – Бібліогр.: с. 22
330175
  Погребинский А.П. Государственно-монополитсический капитализм в России / А.П. Погребинский. – М., 1959. – 266с.
330176
  Потреки О.Д. Государственно-монополитстическое регулирование социально-экономического развития ФРГ. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Потреки О.Д.; Латв. гос. ун-т им. П.Стучки. – Рига, 1975. – 16л.
330177
  Налоева Е.Д. Государственно-политический строй и международное положение Кабарды в первой половине XVIII века : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Налоева Е.Д.; МВ и ССО РСФСР. Кабардино-Балкарский гос. ун-т. – Нальчик, 1973. – 21л.
330178
  Гайнутдинов Р.К. Государственно-правовая идеология в области экономики в эпоху Петра I. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 20. – С. 16-18. – ISSN 1812-3805


  Современный период развития российской государственности вновь сделал актуальными проблемы, связанные с выявлением роли государства в экономической жизни общества, выработкой стабильной правовой системы и эффективной экономики.
330179
  Ищенко О Государственно-правовая концепция в трудах М.Я. Острогорского // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 19. – С. 25-30. – ISSN 1812-3805


  В статье рассматриваются деятельность, взгляды и исследования ученых русского зарубежья, в частности, Острогорского Моисея Яковлевича, на отдельные теоретико-методологические проблемы идейных поисков по вопросам перспективного государственного ...
330180
  Пырлин Е.Д. Государственно-правовое развитие Иракской Республики после революции 14 июля 1958 г. : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Пырлин Е.Д. ; Моск.гос.ин-т междунар.отношений. – Москва, 1970. – 24 с.
330181
  Алмазов М.С. Государственно-правовое регулирование экономики в австралийской федереци (торговые, финансовые отношения и арбитраж) : Автореф. дис. ... канд. юр. наук / Алмазов М.С. ; АН СССР, Ин-т гос. и права. – Москва, 1972. – 18 с.
330182
  Нурбеков К.Н. Государственно-правовое строительство Советского Киргизстана / К.Н. Нурбеков. – Фрунзе, 1981. – 186с.
330183
   Государственно-правовое строительство Таджикской ССР на современном этапе. – Душанбе, 1987. – 289с.
330184
   Государственно-правовое управление качеством окружающей среды. – Киев, 1983. – 190с.
330185
   Государственно-правовое управление качеством прибрежных вод моря. – Киев, 1986. – 175с.
330186
  Кутарев О.Ю. Государственно-правовой аспект формирования национал-социалистического режима в Генрмании // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2008. – № 2 (41). – С. 55-61
330187
  Топорнин Н.Б. Государственно-правовой механизм внешних сношений стран содружества (на прим. Австралии, Великобритании, Канады и Новой Зеландии). : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Топорнин Н.Б.; Москов. гос. ин-т МО МИД СССР. – М., 1991. – 28л.
330188
  Павлов Е.Я. Государственно-правовой механизм осуществления внешней политики СССР / Е.Я. Павлов. – М., 1985. – 118с.
330189
  Грачев В.С. Государственно-правовой механизм противодействия легализации криминальных доходов // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 23. – С. 3-4. – ISSN 1812-3805
330190
  Тимошевская А.Д. Государственно-правовой статус национального региона Российской империи как основа формирования его полицейской системы (XIX - начало XX в.) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 21. – С. 45-47. – ISSN 1812-3805


  В Российской империи XIX в. было несколько национальных регионов с особым правовым статусом. Система административных и полицейских органов в каждом национальном регионе империи была предопределена этим статусом. В статье рассматриваются ...
330191
   Государственно-правовой статус областных Советов Казахской ССР. – Алма-Ата, 1976. – 367с.
330192
   Государственно-правовые акты Молдавской ССР. – Кишинев, 1963. – 178с.
330193
  Софокли С.Я. Государственно-правовые аспекты становления и развития Республики Кипр. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Софокли С.Я.; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. – М., 1976. – 21л.
330194
  Таукелев А.Н. Государственно-правовые взгляды аль-Фараби / А.Н. Таукелев, Г.С. Сапаргалиев. – Алма-Ата, 1975. – 102с.
330195
  Пахоленко Н.Б. Государственно-правовые взгляды Г.В.Плеханова (1883-1903 гг.) / Н.Б. Пахоленко ; Отв. ред.: Скрипилев Е.А. – Москва : Наука, 1987. – 124 с.
330196
  Бонташ П.К. Государственно-правовые взгляды М.М.Сперанского. : Дис... канд. юрид.наук: / Бонташ П.К.; КГУ им.Т.Шевченко. Юрид. факульт. Кафедра теории и истории государства и права. – К., 1953. – 520л. – Бібліогр.:л.509-519
330197
  Закревский Н.Ф. Государственно-правовые взгляды П.И. Пестеля : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Закревский Н.Ф. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1954. – 14 с.
330198
  Яхин Р.Х. Государственно-правовые взгляды П.И. Пестеля / Р.Х. Яхин. – Казань, 1961. – 215с.
330199
  Овсепян О.А. Государственно-правовые взгляды Ст.Шаумяна : Автореф... канд. юрид.наук: 710 / Овсепян О.А.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1969. – 21л.
330200
  Алекперов Я.А. Государственно-правовые воззрения Джалила Мамедкулизаде : Автореф... канд. юрид.наук: / Алекперов Я.А.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1963. – 18л.
330201
  Ермолович Е.В. Государственно-правовые воззрения Н.Г.Чернышевского : Дис... кандид. юридич.наук: / Ермолович Е.В.;. – К., 1949. – 341л. – Бібліогр.:л.1-7
330202
  Ермолович Е.В. Государственно-правовые воззрения Н.Г.Чернышевского : Автореф... наук: / Ермолович Е.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1950. – 16л.
330203
  Иванов С.С. Государственно-правовые воззрения Н.Г.Чернышевского. : Автореф... канд. юридич.наук: / Иванов С.С.; Военно-юридич. акад. СА. – М., 1952. – 31л.
330204
   Государственно-правовые институты самодержавия в Сибири. – Иркутск, 1982. – 148с.
330205
  Кожевников С.Н. Государственно-правовые основы советского образа жизни и социальной активности личности / С.Н. Кожевников, Ю.И. Агеев. – Иркутск, 1989. – 192с.
330206
  Бутусова Н.В. Государственно-правовые отношения между Советским государством и личностью / Н.В. Бутусова. – Воронеж, 1986. – 171с.
330207
  Рянжин В.А. Государственно-правовые проблемы образования и развития советской государственности в Эстонии : Автореф... докт. юр.наук: / Рянжин В. А.; ЛГУ. – Л., 1970. – 32л.
330208
  Мацук М.А. Государственно-феодальная эксплуатация крестьян национальных районов европейского Северо-Востока и Приуралья в XVII веке / М.А. Мацук. – Сыктывкар, 1988. – 18с.
330209
  Белицкая А. Государственно-частное партнерство: историко-правовой аспект // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 21. – С. 21-25. – ISSN 1812-3805


  Государственно-частное партнерство (ГЧП) - новое явление для отечественной правовой доктрины. Автор полагает, что рассмотрение исторического опыта реализации взаимодействия власти и бизнеса в нашей стране и за рубежом позволит определиться с ...
330210
  Белявская И.А. Государственное "регулирование" на службе американского империализма (1917-1918 гг.) : Автореф... кандид. историч.наук: / Белявская И.А.; Академия наук СССР. Институт истории. – М., 1950. – 12л.
330211
  Григорук В.І. Государственное влияние как решающий фактор инновационного развития вузов: западноевропейский опыт / В.І. Григорук, Р.Є. Пилипенко // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – С. 54-55
330212
  Ходов Л.Г. Государственное вмешательство в экономику ФРГ в интересах монополий / Л.Г. Ходов. – М., 1966. – 164с.
330213
  Нагибин Ю.М. Государственное дело. / Ю.М. Нагибин. – М., 1950. – 48с.
330214
  Шумилов В.Н. Государственное древлехранилище хартий и рукописей / В.Н. Шумилов. – М, 1971. – 204с.
330215
  Алтунина В.В. Государственное и частное образование: мировой опыт и российские реалии // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 4. – С. 8-10. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается мировой опыт функционирования частного негосударственного образования. Анализируются преимущества частного образования над государственным. В качестве примера приводятся такие страны - лидеры рынка образовательных услуг, как США и ...
330216
  Райхер В.К. Государственное имущественное страхование в СССР / В.К. Райхер. – Птгр., 1924. – 124с.
330217
  Черемных В.П. Государственное пенсионное обеспечение. / В.П. Черемных. – Молотов, 1957. – 48с.
330218
  Ноздрачев А.Ф. Государственное планирование и правовое регулирование / А.Ф. Ноздрачев. – М, 1982. – 192с.
330219
  Терентьев М.Л. Государственное планирование колхозного производства / М.Л. Терентьев. – М., 1971. – 111с.
330220
  Терновая Г.Г. Государственное право буржуазных стран / Г.Г. Терновая. – Минск, 1963. – 71с.
330221
  Беер Я. Государственное право Венгерской Народной Республики / Я. Беер. – М, 1963. – 703с.
330222
  Маунц Т. Государственное право Германии (ФРГ и ГДР) / Т. Маунц. – М., 1959. – 596с.
330223
  Воеводин Л.Д. Государственное право зарубежных социалистических стран / Л.Д. Воеводин. – Москва, 1972. – 478с.
330224
  Ильинский И.П. Государственное право зарубежных социалистических стран / И.П. Ильинский. – М., 1985. – 462с.
330225
  Воеводин Л.Д. Государственное право зарубежных социалистических стран. / Л.Д. Воеводин, Д.Л. Златопольский. – Москва, 1984. – 368с.
330226
  Арановский К.В. Государственное право зарубежных стран : Учебное пособие / К.В. Арановский. – Москва : ИД "Форум", ИНФРА-М, 2000. – 488с. – (Высшее образование). – ISBN 5-86225-742-Х; 5-8199-0009-Х
330227
  Заварнов Н.А. Государственное право развивающихся стран / Н.А. Заварнов. – Москва, 1989. – 72с.
330228
  Ильинский И.П. Государственное право стран народной демократии / И.П. Ильинский. – Москва, 1964. – 355с.
330229
  Сергеева И.А. Государственное предпринимательство в ФРГ / И.А. Сергеева. – М., 1974. – 197с.
330230
  Кисовская Н.К. Государственное предпринимательство и политическая борьба в Италии (1960-1975) / Н.К. Кисовская. – М, 1977. – 238с.
330231
  Хрусталев Б.Ф. Государственное предприятие / Б.Ф. Хрусталев. – М, 1976. – 166с.
330232
  Базылев Б.Т. Государственное принуждение и правовые формы его осуществления в советском обществе : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 710 / Базылев Б.Т. ; КГУ. – Киев, 1968. – 17с.
330233
  Базылев Б.Т. Государственное принуждение и правовые формы его осуществления в советском обществе : Дис... канд. юрид.наук: / Базылев Б.Т.; КГУ. – Киев, 1968. – 322л. – Бібліогр.:л.294-322
330234
  Серегина В.В. Государственное принуждение по советскому праву / В.В. Серегина. – Воронеж, 1991. – 117с.
330235
  Швырков Ю.М. Государственное программирование в капиталистических странах / Ю.М. Швырков. – Москва, 1975. – 286с.
330236
  Панова М.И. Государственное промышленное предприятие в системе социалистического производства. : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Панова М.И.; Москов. экон.-стат. ин-т. – М., 1971. – 25л.
330237
  Цеханович В.Б. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 5. – С. 25-31. – ISSN 1993-6788
330238
  Безруков А.И. Государственное регулирование деятельности международных монополий / А.И. Безруков. – М, 1982. – 160с.
330239
  Попова Л.В. Государственное регулирование и бюджетная поддержка как средства обеспечения эффективного функционирования сельскохозяйственной отрасли России / Л.В. Попова, И.А. Коростелкина, А.А. Гудков // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 10 (160). – С. 111-120 : рис. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
330240
  Попова Е. Государственное регулирование и стратегия энергетической безопасности Китая // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2014. – № 10. – С. 19-27. – ISSN 2074-6040
330241
  Лаптева А. Государственное регулирование инвестиционной деятельности // Человек и закон : общенациональный правовой журнал / М--во юстиции РФ ; ООО "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2013. – № 12, декабрь. – С. 19-22. – ISSN 0132-0831
330242
  Шевлягина Е.А. Государственное регулирование молочного хозяйства Канады / Е.А. Шевлягина, Г.В. Бочарова // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1988. – № 3 (65) : К советско-американскому диалогу: США в преддверии Московской встречи. Проблемы региональной безопасности. Дискуссии о новейших системах оружия и стратегическом балансе. И другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 157-170
330243
  Первова Н.А. Государственное регулирование научной деятельности государства как национальный приоритет. Опыт Японии // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2010. – № 8 (74). – С. 4-9. – ISSN 1812-8696


  Описывается формирование и реализация японской государственной научной политики как национальной программы развития японского общества. Этот прцесс рассматривается на протяжении 30 лет - с 1970 по 2000 гг., с периодизацией этапов - десятилетий. Главную ...
330244
  Ли Чунюй Государственное регулирование продовольственного рынка Украины в контексте правил ВТО : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 64-71 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
330245
  Антоненко Л.А. Государственное регулирование развития производства возобновляемых источников энергии : економіка та управління національним господарством / Л.А. Антоненко, Ван Цюйши // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 43-49 : Табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
330246
  Овсянников Алексей Леонидович Государственное регулирование регионального развития сельского хозяйства Бразилии : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.17 / Овсянников Алексей Леонидович; Ин-т Латин. Америки АН СССР. – М., 1975. – 23л.
330247
  Гарлицкий Л. Государственное регулирование религии: противоречивые тенденции? // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2006. – № 3. – С. 50-58. – ISSN 1812-7126
330248
   Государственное регулирование рыночной экономики : Учебник для студ.и слуш.экономических специальностей. – Москва : Экономика, 2000. – 735с. – ISBN 5-282-01958-2
330249
  Лежава А.М. Государственное регулирование торговли и биржи / А.М. Лежава. – М., 1924. – 45с.
330250
  Хонг Куен Дао. Государственное регулирование торгового баланса Вьетнама // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 7. – С.58-60. – ISSN 2074-6040


  В статье освещается вопрос торгового дисбаланса Вьетнама на современном этапе, рассматриваются причины дефицита, включая внутренние и внешние экономические факторы. Предложены краткосрочные и долгосрочные меры государственного регулирования ...
330251
  Попов А.А. Государственное регулирование трудовых отношений в США на современном этапе : Автореф... канд. ист.наук: 573 / Попов А.А.; АН СССР. Ин-т США,. – Москва, 1972. – 26л.
330252
  Транин А.А. Государственное регулирование урбанизации в развитых капиталистических странах. / А.А. Транин. – М, 1979. – 144с.
330253
  Расулев А. Государственное регулирование экономики и мировой финансовый кризис / А. Расулев, С. Воронин // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2009. – № 1. – С. 71-83. – ISSN 0207-3676
330254
   Государственное регулирование экономической деятельности : РФ Правовых Реформ. – Москва : Юристъ, 2000. – 316с. – (Государство и экономика.Res cottidiana). – ISBN 5-7975-0336-0
330255
  Куралай К. и др. Государственное реформирование системы высшего образования в Казахстане // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 6 (156). – С. 73-78. – ISSN 1993-6788
330256
  Белякова З.С. Государственное руководство колхозами в период развернутого строительства коммунизма в СССР / З.С. Белякова, И.Ф. Панкратов. – М., 1961. – 168с.
330257
  Пирогова Светлана Ильинична Государственное руководство кооперативным строительством в УССР (1922-1931) : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Пирогова Светлана Ильинична; Харьк. юрид. ин-т. – Х., 1975. – 18л.
330258
  Мокряк В.И. Государственное руководство народным хозяйством в Социалистической Республике Румынии. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Мокряк В.И.; АН СССР. Ин-т гос. и права. – М., 1973. – 26л.
330259
  Рослов П.Н. Государственное руководство сельскохозяйственными предприятиями / П.Н. Рослов. – Харьков, 1985. – 140с.
330260
  Гумбат Г. Государственное стимулирование частных трансфертов как перспективный механизм повышения благосостояния малоимущего населения Республики Азербайджан // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 146-149. – (Економічні науки ; № 6). – ISSN 2226-9150
330261
   Государственное страхование в социалистических странах. – М, 1981. – 255с.
330262
   Государственное страхование в СССР. – М, 1975. – 367с.
330263
   Государственное страхование в СССР. – М, 1980. – 326с.
330264
   Государственное страхование в СССР. – М, 1989. – 335с.
330265
   Государственное страхование в СССР, 1991. – М, 1991. – 93с.
330266
  Коньшин Ф.В. Государственное страхование в СССР. / Ф.В. Коньшин. – М., 1949. – 404с.
330267
  Коньшин Ф.В. Государственное страхование в СССР. / Ф.В. Коньшин. – 2-е изд., перераб. – М., 1953. – 456с.
330268
  Коньшин Ф.В. Государственное страхование в СССР. / Ф.В. Коньшин. – М., 1953. – 452с.
330269
  Коньшин Ф.В. Государственное страхование в СССР. / Ф.В. Коньшин. – 5-е изд., перераб. и доп. – М., 1968. – 328с.
330270
  Шиминова М.Я. Государственное страхование в СССР. / М.Я. Шиминова. – М., 1987. – 218с.
330271
  Бадалов Шакир Шахпур оглы Государственное страхование и его роль в развитии колхозного производства : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.10 / Бадалов Шакир Шахпур оглы; МВ и ССО АзССР Ин-т нар. х-ва. – Баку, 1974. – 28л.
330272
  Коньшин Ф.В. Государственное страхование на селе. / Ф.В. Коньшин. – М., 1948. – 57с.
330273
  Шерменев М.В. Государственное страхование сельскохозяйственных структур / М.В. Шерменев. – М, 1952. – 132с.
330274
  Маргунский С.П. Государственное строительство БССР в годы восстановления народного хозяйства (1921-1925). / С.П. Маргунский. – Минск, 1966. – 287с.
330275
  Свирский Б.М. Государственное строительство и местное самоуправление в Украине : Учебное пособие / Б.М. Свирский. – Харьков : Эспада, 2001. – 488с. – ISBN 966-7870-04-9
330276
  Бабий Б.М. Государственное строительство и право Украинской ССР в период восстановления народного хозяйства (1921-1925 гг) : Автореф... докт юрид.наук: / Бабий Б.М.; АН УССР Отд обществ. наук. – К, 1963. – 54л.
330277
  Наумов С. Государственное трезвомыслие // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал: спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 4 : Петр Аркадьевич Столыпин. – С. 109-111. – ISSN 0235-7089


  Столыпин в исторической памяти и исторической науке
330278
  Атаманчук Г.В. Государственное управление : проблемы методологии правового исследования / Г.В. Атаманчук. – Москва, 1975. – 239с.
330279
   Государственное управление в переходных экономиках : журнал программы LGI. – Киев
Осень. – 2006
330280
   Государственное управление в переходных экономиках : Бюллетень LGI. – Киев
Весна. – 2006
330281
   Государственное управление в переходных экономиках : Бюллетень LGI. – Киев
Лето. – 2006
330282
   Государственное управление в переходных экономиках : журнал программы LGI. – Киев
Осень. – 2007
330283
   Государственное управление в СССР в условиях научно-технической революции. – М, 1978. – 407с.
330284
  Карпенко А.Д. Государственное управление в сфере промышленной собственности: организационно-правовые вопросы. : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.07 / Карпенко А.Д.; Укр. Акад. гос. управл. при президенте Украины. – К., 1997. – 210л. – Бібліогр.:л.196-210
330285
  Баховкина Л.Н. Государственное управление закупками сельскохозяйственных продуктов / Л.Н. Баховкина. – М, 1978. – 135с.
330286
  Пронкин С.В. Государственное управление зарубежных стран : Учебное пособие для студ. вузов / С.В. Пронкин, О.Е. Петрунина; Московский гос. ун-т. им. М.В. Ломоносова. – Москва : Аспект Пресс, 2004. – 415с. – (Классический университетский учебник). – ISBN 5-7567-0364-0
330287
  Гумаров К. Государственное управление здравоохранением в Казахской ССР. : Автореф... Канд.юрид.наук: 711 / Гумаров К.; АН Каз.ССР. – Алма-Ата, 1969. – 20л.
330288
   Государственное управление и административное право. – Москва, 1978. – 360 с.
330289
   Государственное управление и право: история и современность. – Л, 1984. – 125с.
330290
  Понкина А.И. Государственное управление и самоуправление в области спорта : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.14 / Понкина Алена Игоревна ; [Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ]. – Москва, 2013. – 25 с. – Библиогр.: 31 назва
330291
  Шаров А. Государственное управление инвестициями в свете международного опыта // Журнал європейської економіки : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2006. – Т. 5, № 3. – С. 313-331. – ISSN 1684-906Х
330292
  Атаев М. Государственное управление использованием и охраной вод / М. Атаев. – Ашхабад, 1982. – 177с.
330293
  Машаров И.М. Государственное управление как категорий российского административного права: исторический аспект и современное понимание // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 9. – С. 19-22. – ISSN 1812-3805
330294
  Опрышко Ф В. Государственное управление качеством продукции / Ф В. Опрышко, . – К, 1980. – 103с.
330295
   Государственное управление качеством продукции. – Саратов, 1983. – 136с.
330296
   Государственное управление охраной окружающей среды в союзных республиках. – Киев : Наукова думка, 1990. – 277с.
330297
  Жмотов А.И. Государственное управление охраной природы в СССР / А.И. Жмотов. – Саратов, 1983. – 128с.
330298
  Досымбеков С Государственное управление промышленностью в Казахской ССР / С Досымбеков. – Алма-Ата, 1964. – 256с.
330299
  Дикань В.Л. Государственное управление развитием экономики Украины в условиях "третьей волны" глобализации // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту ; редкол.: Дикань В.Л., Якименко Н.В., Горелов Д.О. [та ін.]. – Харків, 2013. – Вип. 43, спецвип. – С. 11-20. – ISSN 2075-4892
330300
  Кожабаева И.К. Государственное управление социальным обеспечением в Казахской ССР. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Кожабаева И.К.; Каз.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1967. – 20л.
330301
  Селиванов А.А. Государственное управление экономикой союзной республики / А.А. Селиванов. – К, 1988. – 165с.
330302
  Чжун Сечжин Государственное устройство и политическая система имамата Шамиля // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 11. – С. 76-83. – ISSN 0042-8779


  В статье представлен анализ политического устройства теократического государства Шамиля - имамата.
330303
  Грибовский В.М. Государственное устройство и управление Российской империи : (Из лекций по русскому государственному и административному праву) / В.М. Грибовский, проф. Новорос. ун-та, д-р гос. права. – Одесса : Тип. "Техник", 1912. – [2], X, 258 с. – Отд. оттиск: Записки Юридического факультета Новороссийского университета. Вып. 4. – Библиогр.: "Краткое обозрение литературы" (с. IV-V)
330304
  Златопольский Д.Л. Государственное устройство СССР / Д.Л. Златопольский. – М., 1960. – 300с.
330305
   Государственное устройство СССР и РСФСР. – М, 1938. – 52с.
330306
  Попков В.Д. Государственное устройство СССР. / В.Д. Попков. – М, 1960. – 83с.
330307
  Васильев А.А. Государственное учение священника Павла Флоренского: диктатура как реставрация монархии // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 10. – С. 18-21. – ISSN 1812-3805
330308
  Назаревский В.В. Государственное учение Филарета, митрополита Московского / [Сост.] В[ладимир Владимирович] Н[азаревский]. – изд. 2-е доп. – Москва : В. Унив. тип. (М. Катков), 1885. – 151 с.


  Филарет (Дроздов, Василий Михайлович; 1782/83-1867) На тит. стр. Е.Спекторский
330309
   Государственное училище циркового и эстрадного искусства. – М, 1967. – 48с.
330310
   Государственное финансирование научно-технического прогресса в развитых капиталистических странах. – М, 1989. – 239с.
330311
  Штерн А.Б. Государственное финансирование промышленности в 1918 - 1924 гг / А.Б. Штерн. – М - Л, 1924. – 187с.
330312
  Тюменев А.И. Государственное хозяйство древнего Шумера. / А.И. Тюменев. – М-л, 1956. – 519с.
330313
  Милюков П.Н. Государственное хозяйство России в первой четверти XVIII столетия и реформа Петра Великого : С. 1-156 3 паг.: Прил.: Государственные росписи 1680-1724 годов / П. Милюков. – Санкт-Петербург : Тип. В.С. Балашева, 1892. – XVI, 736, [2], 156 с. – Извлеч. из "Журн. М-ва нар. прос." за 1890-1892 гг.
330314
  Милюков П.Н. Государственное хозяйство России в первой четверти XVIII столетия и реформа Петра Великого / П. Милюков. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1, 1905. – XIV, [2], 678, [1] с. – Экз. деф., без тит. л., описан по ген. каталогу. – (Книгоиздательство М.В. Пирожкова : Исторический отдел ; № 5)
330315
   Государственной ордена дружбы народов библиотеке МССР им. Н.К.Крупской 150 лет. – Кишинев, 1982. – 226 с.
330316
   Государственному арбитру и хозяйственному руководителю. – М, 1989. – 220с.
330317
  Греков И.А. Государственность и право на территории Украинской ССР в период феодальной раздробленности / И.А. Греков. – Одесса, 1964. – 52с.
330318
  Греков И.А. Государственность и право на территории Украинской ССР в раннефеодальный период / И.А. Греков. – Одесса, 1966. – 36с.
330319
   Государственные (национальные) библиографические указатели социалистических стран. – М
Ч. 1. – 1984. – с.
330320
   Государственные акты от указа 12 декабря 1904 до указа 11 декабря 1905г., с приложением официально опубликованных извлечений из журналов Комитета Министров по всем пунктам указа 12-го декабря / сост. Мих Миронов. – Изд. неофициальное. – Санкт-Петербург : Изд. книгоиздат "Жизнь", 1906. – 271, [2] с.


  с приложением официально опубликованных извлечений из журналов Комитета Министров по всем пунктам указа 12-го декабря
330321
  Алибегилов Ш.А. Государственные акты по вопросам политико-правовой реабилитации репрессированных народов Северного Кавказа // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 168-172. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; Вып. 3). – ISSN 1813-1921
330322
   Государственные архивы РСФСР. – М, 1960. – 110с.
330323
   Государственные архивы РСФСР. – М, 1980. – 368с.
330324
   Государственные архивы Союза ССР. – М, 1956. – 508с.
330325
   Государственные архивы Ставропольского края и Карачаево-Черкесской автономной республики. – Ставрополь, 1987. – 351с.
330326
  Гречушникова Д.Б. Государственные библиотеки союзных республик : Библиогр. указ. лит.(1967-1982гг.) / Д.Б. Гречушникова. – Москва, 1982. – 125с.
330327
  Сабиров Х.Р. Государственные бюджеты Туркменской Автономной Советской Социалистической Республики (1918-1924 гг) : Автореф... наук: / Сабиров Х. Р.;. – Ташкент, 1949. – 29л.
330328
   Государственные гербы и флаги СССР, союзных и автономных республик. – М, 1972. – 80с.
330329
   Государственные гербы и флаги СССР, союзных и автономных республик. – М, 1982. – 103с.
330330
   Государственные доходы. – 4-е изд., доп. и перераб. – М, 1978. – 304с.
330331
  Кутлер К.Н. Государственные доходы СССР (Техника взимания) / К.Н. Кутлер. – Л., 1940. – 255с.
330332
  Сучков А.К. Государственные доходы СССР. / А.К. Сучков. – М., 1949. – 192с.
330333
  Сучков А.К. Государственные доходы СССР. / А.К. Сучков. – М., 1952. – 200с.
330334
  Сучков А.К. Государственные доходы СССР. / А.К. Сучков. – М., 1960. – 296с.
330335
  Ткаченко В.М. Государственные заготовки и цены на зерно на Украине в 1918-1933 гг. : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Ткаченко В.М.; Укр. НИИ экономики и организации сел. хоз. – К., 1968. – 31л.
330336
  Слатин И.М. Государственные заготовки сельскохозяйственных продуктов в СССР. / И.М. Слатин. – М., 1956. – 48с.
330337
  Табулдин М.Н. Государственные закупки колхозной продукции - важная форма экономических связей между городом и деревней (на мат. Казахской ССР) : Дис... канд. эконом.наук: / Табулдин М.Н.; КГУ. – К., 1965. – 225л. – Бібліогр.:л.206-225
330338
  Баховкина Л.Н. Государственные закупки сельскохозяйственной продукции / Л.Н. Баховкина. – М, 1972. – 216с.
330339
  Баховкина Л.Н. Государственные закупки сельскохозяйственных продуктов в колхозах / Л.Н. Баховкина. – М, 1961. – 152с.
330340
  Грушецкий Л. Государственные закупочные цены на зерно и их изменения в зависимости от урожайности : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Грушецкий Л. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – Москва, 1961. – 17 с.
330341
  Фан У. Государственные и негосударственные вузы в Китае / У. Фан, Л. Веньсюй // Вопросы гуманитарных наук / Изд-во "Спутник+". – Москва, 2014. – № 3 (72 ). – С. 126-127. – ISSN 1684-2618
330342
  Здир Я.А. Государственные инспекции в СССР / Я.А. Здир. – Москва, 1960. – 135с.
330343
  Студеникина М.С. Государственные инспекции в СССР / М.С. Студеникина. – М, 1987. – 108с.
330344
  Розин Л.М. Государственные инспекции и их место в советском государственном аппарате : Автореф. дис. ... канд. юр. наук / Розин Л.М. ; Моск. юр. ин-т. – Москва, 1952. – 16 с.
330345
  Сыромятников А.Н. Государственные концерны в ФРГ. : Автореф... канд. экон.наук: 08.605 / Сыромятников А.Н.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 20л.
330346
  Софронов М.Г. Государственные крестьяне Казанской губернии и реформа П.Д.Киселева. : Автореф... канд. ист.наук: / Софронов М.Г.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1952. – 19л.
330347
  Стащук Н.И. Государственные крестьяне Ставрополья в конце 18 и начале 19 веков. : Автореф... Канд.ист.наук: / Стащук Н.И.; Ростов.гос.ун-т. – Ростов н/Д, 1951. – 16л.
330348
  Лазанская Т.И. Государственные крестьяне Украины в период кризиса феодально-крепостнической системы. / Т.И. Лазанская. – Киев, 1989. – 112с.
330349
  Шапошников В.Н. Государственные люди / В.Н. Шапошников. – Новосибирск, 1979. – 191с.
330350
   Государственные массовые библиотеки БССР в 1979 гг.. – Минск, 1980. – 90с.
330351
   Государственные массовые библиотеки БССР в 1981-1985 гг.. – Минск, 1986. – 43с.
330352
   Государственные массовые библиотеки БССР в 1986-1990 гг.. – Минск, 1991. – 39с.
330353
  Майборода И.Т. Государственные монополии Франции / И.Т. Майборода. – К, 1973. – 187с.
330354
   Государственные музеи в Кусково. – Кусково, 1938. – 16 с.
330355
   Государственные награды Союза ССР. – К, 1987. – 270с.
330356
  Матвеев В.М. Государственные награды СССР / В.М. Матвеев. – К.
1. – 1985. – с.
330357
   Государственные награды СССР // Наградовед : изд. Русской Геральдической Коллегией : науч.-попул. ист. альманах : прилож. к журн. "Гербовед" / [гл. ред. В.Г. Лазаренко ; общ. ред. совет: А.Б. Деревщиков (пред.) и др.]. – Москва ; Киев : [б. и.], 2003. – С. 39-44
330358
   Государственные награды стран СНГ и Балтии // Наградовед : изд. Русской Геральдической Коллегией : науч.-попул. ист. альманах : прилож. к журн. "Гербовед" / [гл. ред. В.Г. Лазаренко ; общ. ред. совет: А.Б. Деревщиков (пред.) и др.]. – Москва ; Киев : [б. и.], 2003. – С. 55-60
330359
  Мордвинцев В.М. Государственные налоги и повинности монастырских крестьян Левобережной Украины в ХVІІІ веке / В.М. Мордвинцев. – Киев : Знання, 1998. – 184с. – Библиогр. с. 162-183. – ISBN 966-7537-21-8
330360
  Красовицкая Т.Ю. Государственные органы руководства просвещением национальностей РСФСР (1917-1922 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Красовицкая Т.Ю.; Москов. гос. пед. ин-тут им. В.И.Ленина. – М., 1976. – 23л. – Бібліогр.:с.23
330361
  Иойрыш А.И. Государственные пенсии и пособия в СССР. / А.И. Иойрыш. – М, 1956. – 63с.
330362
  Мордвинцев В.М. Государственные повинности монастырских крестьян Левобережной Украины в 30-80-х гг. XVIII в. // Вопросы истории СССР. – Харьков, 1981. – Вып. 26
330363
   Государственные преступения в России в XIX веке : сборник политических процессов и других материалов относящихся к истории революционных и оппозиционных движений в России / сост. под ред. Б. Базилевского [псевд.] (В. Богучарского). – [Ростов-на-Дону] : Донская Речь. – (Русская историческая библиотека ; № 6)
Т. 2 : (1877 год). – [4], 351 с. – Экз. № 46625 деф., отсутств. с. 321-351


  На экз. № 46623 надпись: Данилевич [из кн. Данилевича]
330364
   Государственные преступения в России в XIX веке : сборник / под ред. Б. Базилевского [псевд.] (В. Богучарского). – [Ростов-на-Дону] : Донская Речь. – (Русская историческая библиотека ; № 7)
Т. 3 : (Процесс 193-х). – [4], 304 с.
330365
   Государственные преступения в России в XIX веке : из политических процессов и других материалов относящихся к истории революционных и оппозиционных движений в России / сост. под ред. Б. Базилевского [псевд.] (В. Богучарского). – Paris : Societe nouvelle de librairie et d"ed., imp. Ch. Noblet,. – (Русская историческая библиотека ; № 4)
Т. 3 : (вторая половина 1877 года). – [6], 341 с. – Экз. № 46625 деф., отсутств. с. 321-351
330366
   Государственные преступения в России в XIX веке : сборник извлеченных из официальных изданий правительственных сообщений / сост. под ред. Б. Базилевского [псевд.] (В. Богучарского). – Санкт-Петербург : Русская скоропечатня. – (Журнал Русская историческая библиотека ; № 1)
Т. 1 : (1825-1876 год). – 1906. – IV, 348 с.


  На экз. № 46622 надпись: Данилевич [из кн. Данилевича]
330367
   Государственные преступления. – М, 1961. – 228с.
330368
  Тотоев Р.Р. Государственные преступления в законодательстве Российской империи // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 22. – С. 16-17. – ISSN 1812-3805
330369
  Пусторослев П.П. Государственные преступления относительно Государственной думы / П.П. Пусторослев. – Санкт-Петербург : Сенатская тип., 1906. – 61 с. – Отд. оттиск из журнала: Вестник права, 1906, кн. 2
330370
   Государственные расходы на образование в странах Европейского Союза (ЕС) // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2010. – № 2. – С. 160-171. – ISSN 0207-3676
330371
  Лопатин В.Н. Государственные регуляторы формирования и развития рынка интеллектуальной собственности в странах Таможенного Союза и СНГ в 2014 году // Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва, 2015. – № 2 (40). – С. 7-33. – ISSN 2072-4322
330372
   Государственные стандарты СССР. – М, 1974. – 444с.
330373
   Государственные стандарты СССР. – М, 1974. – 439с.
330374
   Государственные стандарты СССР. – М, 1974. – 800с.
330375
  Левицкий В.С. Государственные стандарты СССР / В.С. Левицкий. – М, 1976. – 91с.
330376
   Государственные стандарты СССР. – М
1. – 1977. – 415с.
330377
   Государственные стандарты СССР. – М
1. – 1979. – 407с.
330378
   Государственные стандарты СССР. – М
2. – 1979. – 443с.
330379
   Государственные стандарты СССР. – М
3. – 1979. – 352с.
330380
   Государственные стандарты СССР. – М
1. – 1980. – 415с.
330381
   Государственные стандарты СССР. – М
2. – 1980. – 495с.
330382
   Государственные стандарты СССР. – М
3. – 1980. – 368с.
330383
   Государственные стандарты СССР. – М
3. – 1983. – 284с.
330384
   Государственные стандарты СССР. – Москва
Т. 2. – 1984. – 312 с.
330385
  Забелин Н.Н. Государственные трудовые резервы : Автореф... канд.эконнаук: / Забелин Н.Н.; МГУ. – М, 1956. – 16л.
330386
  Забелин Н.Н. Государственные трудовые резервы : Автореф... канд.эконнаук: / Забелин Н.Н.; МГУ. – М, 1956. – 16л.
330387
  Коршунова Н.И. Государственные трудовые резервы и их народнохозяйственное значение : Автореф... канд. экон.наук: / Коршунова Н. И.; АН УССР, Ин-т жкон. – К., 1952. – 15л.
330388
  Кедров Г. Государственные трудовые резервы страны Советов / Г. Кедров. – Москва : Политиздат, 1941. – 56с.
330389
   Государственные учреждения в XVI - XVII вв.. – М, 1955. – 28с.
330390
  Канторович Я.А. Государственные учреждения и предприятия в гражданском процессе. / Я.А. Канторович. – М., 1925. – 87с.
330391
   Государственные учреждения России в XVIII веке. – М, 1960. – 578с.
330392
  Смирнова Т.М. Государственные учреждения СССР в условиях развитого социализма / Т.М. Смирнова. – М., 1977. – 79с.
330393
  Солюс Г.П. Государственные финансы в современном капиталистическом воспроизводстве / Г.П. Солюс. – М, 1974. – 160с.
330394
  Солюс Г.П. Государственные финансы и иностранный капитал в экономике Заападной Германии / Г.П. Солюс. – М, 1957. – 128с.
330395
  Динкевич А.И. Государственные финансы послевоенной Японии / А.И. Динкевич. – М., 1967. – 407с.
330396
  Рогов Е.Л. Государственные финансы Франции (1958-1967 гг.) : Автореф... канд. экон.наук: / Рогов Е. Л.; Лен. фин. экон. ин-т. – Ленинград, 1969. – 23л.
330397
  Тадевосян Э.В. Государственные формы решения национального вопроса в СССР. / Э.В. Тадевосян. – М., 1972. – 64с.
330398
   Государственные эталоны СССР. – М, 1976. – 45с.
330399
  Тодыка Ю.Н. Государственный аппарат и проблемы охраны природы в условиях АПК / Ю. Н. Тодыка, В.Н. Винник ; Отв. ред. В.И. Мокряк ; АН МССР, Отд. философии и права. – Кишинев : Штиница, 1986. – 180, [2] с.
330400
   Государственный Архив Витебской области и его филиал в Полоцке. – Минск, 1972. – 296с.
330401
  Логунова Л.А. Государственный архив Калининской области / Л.А. Логунова. – Калинин, 1956. – 20с.
330402
   Государственный Архив Одесской области. – Одесса, 1961. – 388с.
330403
  Радченко А.Д. Государственный архитектурно-исторический заповедник Софийский музей / А.Д. Радченко. – 2-е доп. изд. – Киев, 1952. – 71 с.
330404
  Радченко А.Д. Государственный архитектурно-исторический заповедник Софийский музей / А.Д. Радченко. – 3-е изд. – Киев, 1954. – 72 с.
330405
   Государственный Банк СССР. – М, 1957. – 255с.
330406
   Государственный Банк СССР. – М, 1960. – 36с.
330407
   Государственный биологический музей им. К.А. Тимирязева : фотопутеводитель. – Москва, 1981. – 32с. : ил.
330408
   Государственный бюджет. – М, 1965. – 300с.
330409
   Государственный бюджет Венгерской Народной Республики 1954 г., 1954. – 61с.
330410
  Мухамед Д.Б. Государственный бюджет Сирии : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.10 / Мухамед Д.Б. ; МВ и ССО УССР , Киев. ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1974. – 44 с.
330411
  Брюханов Н.П. Государственный бюджет Союза ССР на 1925-26 г. и хозяйственное строительство / Н.П. Брюханов. – М., 1926. – 86с.
330412
  Точилиников Г. Государственный бюджет СССР / Г. Точилиников. – М, 1928. – 63с.
330413
  Шаврин В.А. Государственный бюджет СССР / В.А. Шаврин. – 3-е перераб. доп. изд. – М, 1951. – 244с.
330414
  Шаврин В.А. Государственный бюджет СССР / В.А. Шаврин. – 4-е испр. изд. – М, 1953. – 264с.
330415
   Государственный бюджет СССР. – Москва, 1962. – 16с.
330416
   Государственный бюджет СССР. – М, 1969. – 496с.
330417
   Государственный бюджет СССР. – М, 1981. – 408с.
330418
  Василик О.Д. Государственный бюджет СССР / О.Д. Василик. – Киев, 1982. – 280с.
330419
   Государственный бюджет СССР. – М, 1983. – 397с.
330420
   Государственный бюджет СССР. – М, 1985. – 392с.
330421
   Государственный бюджет СССР. – М, 1987. – 407с.
330422
   Государственный бюджет СССР. – М, 1990. – 160с.
330423
   Государственный бюджет СССР и бюджеты союзных республик. – М, 1962. – 224с.
330424
   Государственный бюджет СССР и бюджеты союзных республик 1966-1970 гг.. – М, 1966. – 224с.
330425
   Государственный бюджет СССР и бюджеты союзных республик 1966-1970 гг.. – М, 1972. – 231с.
330426
   Государственный бюджет СССР и бюджеты союзных республик 1971-1975 гг.. – М, 1976. – 214с.
330427
  Ипатов П.Ф. Государственный бюджет СССР и его народнохозяйственное значение / П.Ф. Ипатов. – М, 1964. – 44с.
330428
  Алавердова Э.П. Государственный бюджет СССР и его роль в распределении национального дохода в новых условиях хозяйствования : Автореф... канд. экон.наук: 599 / Алавердова Э.П.; Всесоюз. заоч. фин.-экон. ин-т. – Москва, 1969. – 16 с.
330429
   Государственный бюджет СССР, 1981-1985. – М, 1987. – 214с.
330430
   Государственный бюджет СССР, 1988. – М, 1988. – 158с.
330431
  Ровинский Н.Н. Государственный бюджет СССР. / Н.Н. Ровинский. – М.
ч. 2. – 1950. – 347с.
330432
  Ровинский Н.Н. Государственный бюджет СССР. / Н.Н. Ровинский. – М., 1951. – 455с.
330433
  Ровинский Н.Н. Государственный бюджет СССР. Уч. пособие / Н.Н. Ровинский. – Москва, 1944. – 385с.
330434
  Василик О.Д. Государственный бюджет Украинской ССР / О.Д. Василик, Н.Я. Глущенко. – Москва, 1978. – 167с.
330435
  Николаев Т.Ф. Государственный бюджет, / Т.Ф. Николаев. – М., 1959. – 38с.
330436
  Журавлев И.О. Государственный геодезический надзор на территории Ставропольского края в рамках реализации плана мероприятий "дорожная карта" // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 4. – С. 41-43. – ISSN 0016-7126
330437
   Государственный герб СССР, 1950. – 20с.
330438
  Георгиевский В.Ю. Государственный гидрологический институт в годы Великой Отечественной войны / В.Ю. Георгиевский, И.Л. Калюжный // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 5. – С. 108-113. – ISSN 0130-2906
330439
   Государственный гимн Союза Советских Социалистических Республик. – Москва : Детская литература, 1977. – [6] с. : ил., нот.
330440
   Государственный гимн Союза Советских Социалистических Республик / муз. А.В. Александрова ;текст С. Михалкова и Г. Эль-Регистана. – Москва : Книга, 1979. – [96] с. : ил., нот. – Текст парал. на рус. и др. яз. народов СССР. - Миниатюрное издание
330441
  Коссова И.М. Государственный Дарвиновский музей / И.М. Коссова, А.И. Клюкина // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2009. – № 2 (32). – С. 110-126
330442
  Вейсман Л. Государственный деятель / Л. Вейсман. – Ростов-на-Дону, 1948. – 96с.
330443
  Платонов А.П. Государственный житель / А.П. Платонов. – М., 1988. – 606с.
330444
  Платонов А.П. Государственный житель : Проза, ранние сочинения, письма / А.П. Платонов. – Минск : Мастацкая літаратура, 1990. – 702с. – ISBN 5-340-00885-1
330445
   Государственный заем Второй Пятилетки. – М, 1946. – 64с.
330446
   Государственный заем Третьей Пятилетки. – Москва, 1946. – 63 с.
330447
  Масленников В.В. Государственный заказ: формирование и анализ. / В.В. Масленников, В.И. Слободник. – М., 1990. – 95с.
330448
  Рашек В.Л. Государственный заповедник "Остров Барса-Кельмес" / В.Л. Рашек, В.А. Рашек. – Алма-Ата, 1963. – 92с.
330449
   Государственный и общественный контроль в системе регионального управления. – Саранск, 1987. – 154с.
330450
   Государственный исторический музей, Москва. – Л, 1986. – 166с.
330451
   Государственный исторический музей.. – М., 1938. – с.
330452
  Носова Л.С. Государственный капитализм в Бразилии / Л.С. Носова. – Москва, 1971. – 176с.
330453
  Сеид-Гусейнов Государственный капитализм в переходный период от капитализма к социализму / Сеид-Гусейнов. – М, 1960. – 143с.
330454
  Захарова М.В. Государственный капитализм в переходный период от капитализма к социализму : Автореф... канд. экон.наук: / Захарова М.В.; Ленингр. ордена Ленина гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1962. – 19л.
330455
  Сухин В.А. Государственный капитализм в переходный период от капитализма к социализму. (На матер. Китайской Нар. Республики). : Автореф... канд. экон.наук: / Сухин В.А.; МВ и ССО РСФСР. Лен. фин.-экон. ин-т. – Л., 1961. – 19л.
330456
  Брагина Е.А. Государственный капитализм в промышленности стран Востока / Е.А. Брагина, О. Ульрих. – М., 1961. – 94с.
330457
  Егоров И.И. Государственный капитализм в развиващейся экономике Индии. : Автореф... Доктора экон.наук: 08.00.17 / Егоров И.И.; Ан СССР. – М, 1981. – 39л.
330458
  Рудой Я. Государственный капитализм в России во время империалистической войны / Я. Рудой. – Ленинград, 1925. – 95 с.
330459
  Брин И.Д. Государственный капитализм в СССР в переходный период от капитализма к социализму / И.Д. Брин. – Иркутск, 1959. – 184с.
330460
  Алибеков И.В. Государственный капитализм в Турции / И.В. Алибеков. – Москва, 1966. – 244с.
330461
  Мишанин Д.И. Государственный капитализм в экономике переходного периода от капитализма к социализму в СССР. : Автореф... канд. экон.наук: / Мишанин Д.И.; МВ и ССО КазССР. Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1962. – 23л.
330462
   Государственный капитализм и социальная эволюция стран зарубежного Востока. – М, 1980. – 295с.
330463
  Иванов Л.Г. Государственный капитализм на Цейлоне / Л.Г. Иванов. – Москва, 1969. – 236с.
330464
  Комаров Н.Я. Государственный комитет обороны постановляет... / Н.Я. Комаров. – М., 1990. – 428с.
330465
  Малышко Николай Иванович Государственный контроль в области охраны атмосферного воздуха от загрязнения : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Малышко Николай Иванович; АН УССР. Ин-т гос-ва и права. – К., 1979. – 24л.
330466
  Гостев В.И. Государственный контроль в системе советского государственного управления : Автореф... канд.наук: / Гостев В. И.; АОН при ЦК КПСС Каф. теор. гос. и права. – М., 1950. – 25л.
330467
  Студеникина М.С. Государственный контроль в сфере управления / М.С. Студеникина. – М, 1974. – 159с.
330468
  Малышко Н.И. Государственный контроль за охраной атмосферного воздуха / Н.И. Малышко. – Киев, 1982. – 131с.
330469
  Вавилов Ю.Я. Государственный кредит / Ю.Я. Вавилов. – Москва, 1992. – 89 с.
330470
  Вульф Г.В. Государственный кредит СССР / Г.В. Вульф. – Москва, 1925. – 109с.
330471
  Егоров К.А. Государственный механизм военно-бюрократческой диктатуры в Китае. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.02 / Егоров К.А.; МИМО МИД СССР. – М, 1974. – 30л.
330472
  Селиванов В.Н. Государственный механизм управления США в условиях углубления общего кризиса капитализма / В.Н. Селиванов. – К, 1983. – 190с.
330473
  Поленова О.В. Государственный музей-усадьба В. Д. Поленова / О.В. Поленова. – М, 1957. – 48с.
330474
  Поленов Ф.Д. Государственный музей-усадьба В.Д. Поленова / Ф.Д. Поленов. – М, 1972. – 36с.
330475
   Государственный музей изобразительных искусств имени А.С.Пушкина : Альбом. – Москва : Изобразительное искусство, 1981. – 147с. – Расст. знак для научного фонда СФ /856453. – (Музеи Мира)
330476
   Государственный музей изобразительных искусств. Каталог картинной галереи: Живопись. Скульптура. Миниатюра. – Москва, 1986. – 319 с.
330477
  Поленова О.В. Государственный музей им. В.Д. Поленова / О.В. Поленова. – Москва, 1954. – 48 с.
330478
  Румянцева О.В. Государственный музей искусства народов Востока: кратк. обзор коллекций. / О.В. Румянцева. – М., 1982. – 222с.
330479
  Шифман А.И. Государственный музей Л.Н.Толстого / А.И. Шифман. – Москва, 1955. – 252 с.
330480
  Галабутская Г.М. Государственный музей театрального, музыкального и киноискусства УССР / Г.М. Галабутская, К.Н. Питоева. – Киев, 1985. – 127с.
330481
  Иойрыш А.И. Государственный надзор за обеспечением безопасности атомной энергетики / А.И. Иойрыш. – Москва, 1991. – 237с.
330482
  Матвеев В.М. Государственный надзор за общинным самоуправлением во Франции и в Пруссии / В.Ф. Матвеев. – Казань : Типо-лит. Имп. ун-та, 1915. – [2], IV, 434 с. – Библиогр. в примеч.
330483
  Аймурзина Б. Государственный налоговый менеджмент в Республике Казахстан: современное состояние и совершенствование / Б. Аймурзина, А. Исмагулова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 1 (139). – С. 202-210. – ISSN 1993-6788
330484
   Государственный нотариат. – М, 1980. – 199с.
330485
   Государственный обвинитель в советском суде. – М, 1954. – 308с.
330486
  Кореневский Ю.В. Государственный обвинитель. / Ю.В. Кореневский. – М., 1989. – 63с.
330487
   Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования в области техники и технологии в компетентностном формате: обзор разработанных вариантов : материалы XV Всерос. научно-метод. конференции "Актуальные проблемы качества обра зования и пути их решения в контексте европейских и мировых тенденций" / И.Б. Федоров, С.В. Коршунов, О.С. Еркович, С.П. Еркович, В.Г. и др. Казанович; [Федоров И.Б., Коршунов С.В., Еркович О.С., Еркович С.П., Казанович В.Г. и др.] ; Мин. образования и науки РФ ; Московский гос. технич. ун-т им. Н.Э. Баумана, Исслед. центр проблем качества подготовки специал. Московск. гос. ин-та стали и сплавов. – Москва ; Уфа, 2005. – 102 с. – (Проблемы качества образования)
330488
  Вяземский Е.Е. Государственный образовательный стандарт и историческое образование в России // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 4. – С. 72-85. – ISSN 0130-3864
330489
  Рзаева Т.А. Государственный организованный набор рабочей силы в Азербайджанской ССР : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.07 / Рзаева Т. А.; АН АзССР, От-ние обществ. наук. Совет секц. экон. наук. – Баку, 1974. – 31л.
330490
   Государственный ордена Ленина академический театр оперы и балета имени С.М. Кирова. – Л, 1957. – 206с.
330491
   Государственный ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции академический Малый Театр СССР. – Москва
Т. 2. – 1983. – 752 с.
330492
   Государственный ордена Трудового Знамени 1 степени польский театр. – М., 1954. – 56с.
330493
  Белохвостиков И.И. Государственный план - закон развития производства / И.И. Белохвостиков. – Краснрдар, 1960. – 36с.
330494
   Государственный план развития животноводства на 1936 год. – М, 1936. – 103с.
330495
   Государственный план развития животноводства на 1953год. – М, 1935. – 363с.
330496
   Государственный природоведческий музей. – К, 1982. – 128с.
330497
   Государственный Русский музей. – Москва, 1982. – 31с.
330498
   Государственный Русский музей. – Ленинград, 1987. – 23 с.
330499
   Государственный сектор в Индии. – М, 1973. – 174с.
330500
   Государственный сектор в различных капиталистических странах. – М
1. – 1982. – 236с.
330501
   Государственный сектор в различных капиталистических странах. – М
2. – 1982. – 227с.
330502
  Курбатов В Государственный сектор в сельском хозяйстве КНР и его роль в социалистическом преобразовании китайской деревни (1949-1957 гг.) : Автореф... канд. эконом.наук: / Курбатов В, П.; Моск. ин-т междунар. отношений. – М., 1962. – 16л.
330503
  Кууз А.А. Государственный сектор в сельском хозяйстве стран Африки / А.А. Кууз. – М., 1991. – 116с.
330504
   Государственный сектор в странах Африки. – М, 1976. – 296с.
330505
  Гуревич Н.М. Государственный сектор в экономике Афганистана / Н.М. Гуревич. – М., 1962. – 112с.
330506
  Шахбазян Г.С. Государственный сектор в экономике Ирака / Г.С. Шахбазян. – М, 1974. – 263с.
330507
  Илларионов С.И. Государственный сектор в экономике Пакистана / С.И. Илларионов. – Ташкент, 1979. – 69с.
330508
  Белый О.Д. Государственный сектор в экономике развивающихся стран. (На примере Бирмы и Цейлона) : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Белый О.Д.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1969. – 21л.
330509
  Латышев В.Г. Государственный сектор и его роль в социально-политическом развитии освободившихся стран : Автореф... канд. филос.наук: / Латышев В. Г.; МГУ. – М., 1972. – 25л.
330510
  Карпинский Иван Федорович Государственный сектор и социально-экономическое развитие освободившихся стран (на мат. стран Восточной Африки) : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Карпинский Иван Федорович; МВ и ССО УССР. КГУ. Каф. полит. экономии. – К., 1977. – 202л.
330511
  Карпинский И.Ф. Государственный сектор и социально-экономическое развитие освободившихся стран (на матер. стран Вост. Азии) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Карпинский И. Ф.; КГУ. – К., 1977. – 24л. – Бібліогр.:с.24
330512
  Колесов В.П. Государственный сектор экономики развивающихся стран. / В.П. Колесов. – М., 1977. – 224с.
330513
  Когамов М.Ч. Государственный следственный комитет / М.Ч. Когамов. – Алматы, 1997. – 176с.
330514
  Медио Д. Государственный служащий / Д. Медио. – М, 1960. – 212с.
330515
  Покровский С.А. Государственный совет во Франции как орган административной юстиции в отмене административных решений / С.П. Покровский. – Ярославль : Тип. Губ. правл., 1913. – XLVIII, 512, XIII, [3] с. – С. I-XIII: Статья проф. Тулуз. ун-та M. Hauriou: "Les conditions exterieurs de developpement du recours pour exces de pouvoir en France. - Пар. тит. л. на фр. яз.
330516
  Милькота Н.В. Государственный соцыальный заказ в области социального обслуживания: обзор первого этапа практической реализации в Беларуси // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 27/1. – С. 50-57. – ISSN 2306-546X
330517
  Лоу С. Государственный строй Англии / Сидней Лоу ; пер. под ред. проф. А.С. Ященко ; с вступ. замечанием и статьей П.Г. Виноградова [Практика английских государственных учреждений]. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1910. – XVI, 446 с. – Библиогр. в примеч. – (Библиотека для самообразования, изд. под редакцией А.С. Белкина, профессора В.И. Вернадского [и др.] ; 42)


  На тит. л. № 97244 печать кн. маг. На тит. л. № 118582 дарственная надпись 1917 г.
330518
  Лоуэлль А.Л. Государственный строй Англии / А.Л. Лоуэлль (A. Laurence Lowell) ; пер. с англ. М. Языковой, под ред. и с предисл. Ф. Кокошкина. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых
Т. 1. – 1915. – XXVI, 513 с. – Экз. в разных тип. переплетах. – Библиогр. в примеч.


  Авт. пред. и ред. Кокошкин, Федор Федорович (1871-1918) На тит. л. печать
330519
  Томсинов В.А. Государственный строй Англии накануне революции 1640-1660 гг. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2006. – С. 3-22. – (Право ; № 3). – ISSN 0201-7385
330520
  Томсинов В.А. Государственный строй Англии накануне революции 1640-1660 гг. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2006. – С. 3-33. – (Право ; № 5). – ISSN 0201-7385
330521
  Александров И. Государственный строй Афганистана / И. Александров, Р.Т. Ахрамович. – Москва, 1956. – 63с.
330522
  Танин С.М. Государственный строй Бельгии / С.М. Танин. – М, 1958. – 64с.
330523
  Крылов Б.С. Государственный строй Великобритании. / Б.С. Крылов. – М., 1957. – 82с.
330524
  Танин С.М. Государственный строй Гвинейской Республики / С.М. Танин. – М, 1960. – 52с.
330525
  Мазаев А.Г. Государственный строй Демократической Республики Въетнам / А.Г. Мазаев. – М, 1963. – 88с.
330526
  Рогов В.А. Государственный строй Древней Руси : учебное пособие / В.А. Рогов. – М., 1984. – 80с.
330527
   Государственный строй и политико-правовые идеи России. – Воронеж, 1987. – 123с.
330528
   Государственный строй и политические партии в Зап. Европе и Сев.-Америк. Соедин. Штатах : [сборник] ; в 3 т. / ред. Е. Смирнова [псевд.]. – [1903]-[1905]. – Санкт-Петербург : Изд. Н. Глаголева ; [Типо-лит. В.М. Вольфа]
Т. 3 : [Дания]. – 1905. – [2], II, 366 с., 19 л. ил., портр.


  Испания / [Соч.] А. Винардель-Ройча. Италия / [Соч.] Л. Шейниса Португалия / [Соч.] К. де-Карвалло Сев. Америк. Соед. Штаты / [Соч.] И. Гурвича]
330529
   Государственный строй и политические партии в Зап. Европе.. – С-Пб
2. – 333с.
330530
  Почкаева М.В. Государственный строй Индии / М.В. Почкаева. – Москва, 1957. – 60с.
330531
  Шарма М.П. Государственный строй Индийской Республики / М.П. Шарма. – М., 1958. – 395с.
330532
  Дорошенко Е.А. Государственный строй Ирана / Е.А. Дорошенко, Л.М. Кулагина. – М, 1957. – 63с.
330533
  Филимонова М.В. Государственный строй Итальянской республики / М.В. Филимонова, С.Н. Медведев. – М, 1985. – 41с.
330534
  Верин В.П. Государственный строй Камбоджи / В.П. Верин. – Москва, 1959. – 87с.
330535
  Лидин А. Государственный строй Канады / А. Лидин. – М., 1960. – 69с.
330536
  Воеводин Л.Д. Государственный строй Китайской Народной Республики. / Л.Д. Воеводин. – Москва, 1956. – 271с.
330537
   Государственный строй КНР. – М, 1988. – 230с.
330538
  Ким В.А. Государственный строй Корейской Народно-Демократической Республики : Автореф... канд. юрид.наук: / Ким В.А.; АН СССР. Ин-т права. – М., 1952. – 24л.
330539
  Иванов Д. Государственный строй Ливии. / Д. Иванов, Н. Борисов. – М., 1957. – 58с.
330540
  Айзенштат Я.И. Государственный строй Народной Республики Болгарии / Я.И. Айзенштат ; под ред. Н.П. Фарберова. – Москва : Госюриздат, 1951. – 288 с.
330541
  Редько И.Б. Государственный строй Непала / И.Б. Редько. – М., 1958. – 62с.
330542
  Солнцев Н.Н. Государственный строй Нидерландов / Н.Н. Солнцев. – М., 1960. – 77с.
330543
  Махненко А.Х. Государственный строй Польской Народной Республики : Автореф... канд. юрид.наук: / Махненко А.Х.; Московск. юрид. ин-т. – М., 1953. – 16л.
330544
  Малицкий А. Государственный строй Польши / А. Малицкий. – М.-Л., 1930. – 140с.
330545
  Стешенко Л.А. Государственный строй России в первой четверти XVIII в. : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: / Стешенко Л.А. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1967. – 24 с.
330546
   Государственный строй России периода феодализма. – М, 1989. – 61с.
330547
  Миланян Д М.М. оглы Государственный строй современного Ирана. / Д М.М. оглы Миланян. – М., 1973. – 127с.
330548
  Крутоголов М.А. Государственный строй современной Франции / М.А. Крутоголов. – М., 1958. – 304с.
330549
  Вильсон В. Государственный строй Соединенных Штатов / В. Вильсон ; gер. с 20-го изд. под ред. П.П. Гронского и Ф.И. Корсакова, с предисл. проф. М.М. Ковалевского. – Санкт-Петербург : [Тип. А.Г. Розена], 1909. – [2], VI, 282, [1] с.


  Ред. Гронский, Павел ПавловичКорсаков, Ф.И. Авт. предисл. Ковалевский, Максим Максимович (1851-1916)
330550
  Левин И.Д. Государственный строй социалистической демократии. Стеногр. лекции / И.Д. Левин. – М., 1946. – 23с.
330551
  Левин И.Д. Государственный строй стран арабского востока / И.Д. Левин, В.А. Мамаев. – Москва, 1957. – 312с.
330552
   Государственный строй стран народной демократии Азии. – М, 1956. – 204с.
330553
   Государственный строй США. – М, 1976. – 328с.
330554
  Тузмухамедов Государственный строй Тайланда. / Тузмухамедов, Б.Г. Самсонов. – М., 1956. – 46с.
330555
  Глебов В. Государственный строй Франции / В. Глебов. – М., 1958. – 84с.
330556
  Крутоголов М.А. Государственный строй Франции по Конституции 1958 года / М.А. Крутоголов. – М., 1960. – 104с.
330557
  Мельников Е.Н. Государственный строй Центральноафриканской Республики / Е.Н. Мельников. – М., 1984. – 156с.
330558
  Шавров Я.М. Государственный строй Чехословацкой Республики / Я.М. Шавров. – М, 1957. – 80с.
330559
  Ильинский И.П. Государственный строй Швейцарии / И.П. Ильинский. – М., 1959. – 62с.
330560
  Малонин С. Государственный строй Швеции. / С. Малонин. – М., 1958. – 67с.
330561
  Калинин А.И. Государственный строй Эквадора / А.И. Калинин. – М., 1959. – 64с.
330562
  Пиджаков А.Ю. Государственный терроризм в советский период // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 5. – С. 33-35. – ISSN 1812-3805
330563
  Раевский Б.М. Государственный Тимка / Б.М. Раевский. – Л., 1969. – 240с.
330564
  Бровко Е.А. Государственный топографический мониторинг. Автоматизированная генерализация цифрового картографического изображения. Методологические и технологические аспекты (Часть 1) / Е.А. Бровко, Р.Э. Софинов // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 11. – С. 20-25. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0016-7126
330565
  Бровко Е.А. Государственный топографический мониторинг: оперативное картографическое обеспечение актуальными пространственными данными хозяйственной деятельности, обороны и национальной безопасности страны / Е.А. Бровко, Р.Э. Софинов // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 7. – С. 45-51 : рис., табл. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 0016-7126
330566
  Бровко Е.А. Государственный топографический мониторинг: современное решение проблемы актуализации пространственных данных // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 2. – С. 38-46 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0016-7126
330567
   Государственный художественный музей БССР. – Москва, 1989. – 144с.
330568
   Государственный художественный музей им. А.Н. Радищева. – Саратов, 1978. – 46с.
330569
   Государственный художественный музей ЭССР. – Таллин : Периодика, 1981. – 120 с.
330570
   Государственный художественный музей ЭССР. – Таллин, 1989. – 120с.
330571
   Государственный Эрмитаж. – Москва, 1956. – 31с.
330572
  Персианова О.М. Государственный Эрмитаж / О.М. Персианова. – Л, 1968. – 160с.
330573
   Государственный Эрмитаж. – Ленинград, 1970. – 92с.
330574
   Государственный Эрмитаж. – Ленинград, 1970. – 67с.
330575
   Государственный Эрмитаж. – Москва, 1981. – 25 с.
330576
  Воронихина А.Н. Государственный Эрмитаж / А.Н. Воронихина. – Ленинград, 1983. – 456с.
330577
   Государственный Эрмитаж : (16 открыток). – Москва : Изобразительное искусство, 1983. – 16с.
330578
   Государственный Эрмитаж. – 2-е изд. – Москва, 1984. – 24с.
330579
   Государственный Эрмитаж. – Москва, 1987. – 357с.
330580
   Государственный Эрмитаж. – 3-е изд. – Москва, 1989. – 23с.
330581
  Эрмитаж Государственный Эрмитаж / Эрмитаж. – Москва : Современный художник, 1989. – 358с. – Расст.знак для науч.фонда:СФ/1156311
330582
   Государственный Эрмитаж. – 2-е изд. – Москва, 1991. – 358с.
330583
   Государственный Эрмитаж. Ленинград. – Москва, 1975. – 343с.
330584
  Мучник А. Государственный язык: средство единения или вражды? // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 27квітня-3 мая (№ 17)


  Что такое государственный язык? Это язык, на котором люди договорились жить в одном государстве, дабы обеспечить свое благополучие в историческом пространстве и времени. Это язык, на котором граждане поручают созданному ими государству защиту своего ...
330585
  Кареев Н.И. Государство-город античного мира : Опыт исторического построения политической и социальной эволюции античных гражданских общин ; с 2-мя историческими картами / Н. Кареев. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1903. – X, 348 с., [2] л. карт.
330586
  Горохов С.А. Государство-город Ватикан : География. Образ страны // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 1. – С. 27-31 : Схема. – ISSN 0016-7207
330587
  Вильсон В. Государство : прошлое и настоящее контитуционных учреждений : С прил. текста важнейших конституций / В. Вильсон ; пер. под ред. А.С. Ященко ; с предисл. М.М. Ковалевского. – Москва : Изд. В.М. Саблина, 1905. – [800] разд. паг. – Библиогр. в конце каждой гл.


  Ред. Ященко, Александр Семенович (1877-1934) Авт. предисл. Ковалевский, Максим Максимович (1851-1916)
330588
  Тененбаум В.О. Государство / В.О. Тененбаум. – Саратов, 1971. – 214с.
330589
  Попов А.А. Государство "всеобщего благосостояния"? / А.А. Попов. – М, 1985. – 256с.
330590
  Ябров А.С. Государство № 49 и его президент Лукьян Тузов / А.С. Ябров. – Кемерово, 1990. – 223с.
330591
  Хмелева Н.Г. Государство Абд аль-Кадира алжирского / Н.Г. Хмелева. – М, 1973. – 126с.
330592
  Абидова М. Государство Ак-Коюнлу в Иране во второй половине 15 века : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Абидова М. ; Лен. гос. ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1953. – 18 с.
330593
  Буниятов З.М. Государство атабеков Азербайджана / З.М. Буниятов. – Баку, 1978. – 271с.
330594
  Баллод К. Государство будущего / К. Баллод. – М, 1920. – 180с.
330595
   Государство в докапиталистических обществах Азии : сборник статей. – Москва : Наука ; Главн ред. восточ. лит-ры, 1987. – 319 с.
330596
  Бабаджанян М.А. Государство в период перехода от социализма к коммунизму : Автореф. дис... канд. филос. наук: / Бабаджанян М.А.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1965. – 32с.
330597
   Государство в странах капиталистической ориентации. – М, 1982. – 301с.
330598
  Понеделко Г.Н. Государство в экономике Испании: взгляд в прошлое и современность / Г.Н. Понеделко. – М., 1991. – 141с.
330599
  Кук Ф. Государство войны. / Ф. Кук. – М, 1962. – 132с.
330600
   Государство все нам держати. – М, 1985. – 637с.
330601
  Павроз А.В. Государство всеобщего благосостояния: сущность политики и фундаментальные противоречия // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2011. – № 11 (89 ). – С. 21-29. – ISSN 1812-8696
330602
  Гросфельд Л. Государство досентябрьской Польши на службе монополий (1918-1939) / Л. Гросфельд. – М, 1953. – 128с.
330603
   Государство и аграрная эволюция в развивающихся странах Азии и Африки. – Москва : Наука, 1980. – 227, [2] с.
330604
  Скакльник П. Государство и антропологии государства // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2011. – № 6 (126). – С. 104-108. – ISSN 0321-2017
330605
  Иванов А. Государство и бизнес должны быть партнерами // Суспільство і соціальна політика : всеукраїнський щомісячний журнал / Торговий дім "Санлайн". – Київ, 2011. – № 12 (24). – С.6. – ISSN 2077-9585


  С таким призывом выступил Премьер-министр Николай Азаров на съезде Федерации работодателей Украины
330606
  Мартыненко В.В. Государство и гражданское общество- дихотомия или единство // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 10. – С. 17-27. – ISSN 0042-8744
330607
   Государство и демократия. – М, 1974. – 296с.
330608
  Фарберов Н.П. Государство и демократия в период строительства коммунизма. / Н.П. Фарберов. – Москва, 1968. – 80 с.
330609
   Государство и идеалогическая борьба. – М, 1986. – 115с.
330610
  Малашенко А. Государство и ислам в постсоветской России // Свободная мысль : Международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2007. – № 3. – С. 92-104. – ISSN 0869-44435
330611
  Александров Н.Г. Государство и коммунизм / Н.Г. Александров. – Москва, 1961. – 48с.
330612
   Государство и коммунизм. – М, 1962. – 195с.
330613
  Смирнов Ю.П. Государство и коммунизм / Ю.П. Смирнов. – Минск, 1962. – 92с.
330614
  Кретов Ф.Д. Государство и коммунизм / Ф.Д. Кретов. – Москва, 1966. – 91с.
330615
  Бурлацкий Ф.М. Государство и коммунизм. / Ф.М. Бурлацкий. – М., 1963. – 247с.
330616
  Затонский В.А. Государство и личность в системе государственности (К вопросу о содержании базовых категорий теории государства и права) // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 10. – С. 5-12. – ISSN 0132-0769
330617
  Зяблюк Н.Г. Государство и малый бизнес США / Н.Г. Зяблюк. – М., 1987. – 175с.
330618
  Лаверычев В.Я. Государство и монополии в дореволюционной России / В.Я. Лаверычев. – М., 1982. – 200с.
330619
  Левин С.Ф. Государство и монополистическая буржуазия в Пакистане. / С.Ф. Левин. – М., 1983. – 273с.
330620
  Шундеев В.М. Государство и накопление капитала в США / В.М. Шундеев. – М., 1967. – 262с.
330621
  Кожокин Е.М. Государство и народ / Е.М. Кожокин. – М., 1989. – 173с.
330622
  Владимирский-Буданов М.Ф. Государство и народное образование в России с XVII века до учреждения министерств : [Сочинения Владимирского-Будвнова]. – Санкт-Петербург : Тип. В.С. Балашева, 1874. – [2], 142 с. – Конволют.- Отд. отт. из: Журнал Министерства народного просвещения. 1873, окт., нояб.; 1874, апр., май. – Библиогр. в примеч.


  Содержание конволюта: 1. Государство и народное образование в России с XVII века до учреждения министерств:[Сочинения Владимирского-Будвнова].– Санкт-Петербург:Тип. В.С. Балашева, 1874.– [2], 142 с. 2. Государство и народное образование в России с ...
330623
  Старушенко Г.Б. Государство и нация в освобождающихся странах. : Автореф... Доктора юрид.наук: / Старушенко Г.Б.; Моск.гос.ин-т.междунар.отношений. – Москва, 1967. – 35л. – Бібліогр.:с.34-35
330624
  Аскеров Г.И. Государство и общественный прогресс. : Автореф... наук: 620 / Аскеров Г.И.; Азерб .гос. унив. им.С.М.Кирова. – Баку, 1972. – 33л. – Бібліогр.:с.33
330625
  Байтин М.И. Государство и политическая власть / М.И. Байтин. – Саратов, 1972. – 239с.
330626
  Байтин Михаил Иосифович Государство и политическая власть : Автореф. дис. ... док. юрид. наук : 12.00.01 / Байтин Михаил Иосифович ; Московский гос. ун-т им .М.В. Ломоносова. – Москва, 1973. – 52 с.
330627
  Лиходедов Ф.М. Государство и построение коммунизма / Ф.М. Лиходедов. – Москва, 1968. – 415с.
330628
  Алексеев С.С. Государство и право / С.С. Алексеев. – 2-е изд. – Москва, 1994. – 202с.
330629
  Алексеев С.С. Государство и право : Начальный курс / С.С. Алексеев. – Издание 3-е, перераб.и доп. – Москва : Юридическая литература, 1996. – 192с. – ISBN 5-7260-0828-6
330630
   Государство и право. – Москва
№ 2. – 1996
330631
   Государство и право. – Москва
№ 3. – 1996
330632
   Государство и право. – Москва
№ 4. – 1996
330633
   Государство и право. – Москва
№ 5. – 1996
330634
   Государство и право. – Москва
№ 6. – 1996
330635
   Государство и право. – Москва
№ 7. – 1996
330636
   Государство и право. – Москва
№ 8. – 1996
330637
   Государство и право. – Москва
№ 9. – 1996
330638
   Государство и право. – Москва
№ 10. – 1996
330639
   Государство и право. – Москва
№ 11. – 1996
330640
   Государство и право. – Москва
№ 12. – 1996
330641
   Государство и право. – Москва
№ 2. – 1997
330642
   Государство и право. – Москва
№ 3. – 1997
330643
   Государство и право. – Москва
№ 4. – 1997
330644
   Государство и право. – Москва
№ 5. – 1997
330645
   Государство и право. – Москва
№ 6. – 1997
330646
   Государство и право. – Москва
№ 1. – 2001
330647
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 8. – 2006
330648
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 9. – 2006
330649
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 10. – 2006
330650
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 1. – 2007
330651
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 2. – 2007
330652
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 3. – 2007
330653
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 8. – 2007
330654
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 9. – 2007
330655
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 12. – 2007
330656
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 3. – 2008
330657
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 4. – 2008
330658
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 1. – 2010
330659
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 4. – 2010
330660
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 7. – 2010
330661
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 8. – 2010
330662
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 9. – 2010
330663
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 11. – 2010. – мова резюме англ. та рос.
330664
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 12. – 2010. – мова резюме англ. та рос.
330665
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 8. – 2011
330666
   Государство и право / Российская акад. наук ; Ин-т гос. и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 12. – 2011
330667
   Государство и право / Рос. акад. наук ; Ин-т государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 1. – 2012
330668
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 2. – 2012
330669
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 4. – 2012
330670
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 7. – 2012
330671
   Государство и право / Рос. акад. наук ; Ин-т государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 1. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
330672
   Государство и право / Рос. акад. наук ; Ин-т государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 2. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
330673
   Государство и право / Рос. акад. наук ; Ин-т государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 3. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
330674
   Государство и право / Рос. акад. наук ; Ин-т государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 4. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
330675
   Государство и право / Рос. акад. наук, Ин-т государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 5. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
330676
   Государство и право / Рос. акад. наук ; Ин-т государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 6. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
330677
   Государство и право / Рос. акад. наук ; Ин-т государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 9. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
330678
   Государство и право / Рос. акад. наук ; Ин-т государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 11. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
330679
   Государство и право / Рос. акад. наук ; Ин-т государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 12. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
330680
  Аржанов М.А. Государство и право в их соотношении / М.А. Аржанов. – Москва, 1960. – 287с.
330681
   Государство и право в развивающихся странах : сборник статей. – Москва : Наука, 1976. – 216 с.
330682
   Государство и право в системе социального управления. – Свердловск, 1981. – 124с.
330683
  Кучма В.В. Государство и право Древнего мира : Курс лекций по истории государства и права зарубежных стран / В.В. Кучма; Волгоградский гос. ун-т. – Волгоград : Офсет, 1998. – 240с. – ISBN 5-8105-0001-3
330684
  Галанза П.Н. Государство и право древнего Рима. / П.Н. Галанза. – М., 1963. – 124с.
330685
  Галанза П.Н. Государство и право древнего Рима. / П.Н. Галанза. – М., 1963. – 124с.
330686
   Государство и право зарубежных стран : сборник материалов / Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова ; Юридический фак. ; Кабинет государства и права зарубежных стран ; ред. П.Н. Галанза. – Вып. №1(8). – Москва, 1958. – 108 с.
330687
   Государство и право Парижской Коммуны. – М, 1971. – 296с.
330688
   Государство и право развитого социализма в СССР : (к 60-летию Великой Октябрьской социалистической революции). – Ленинград : Ленинградский университет, 1977. – 472с.
330689
  Амелин Г.К. Государство и право Руси в период феодальной раздробленности / Г.К. Амелин. – Москва, 1962. – 72с.
330690
  Азимов Ш. Государство и право саманидов : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Азимов Ш. ; Моск. гос. ордена Ленина ун-т им. М.В. Ломоносова. Юрид. фак. – Москва-Сталинабад, 1953. – 32 с.
330691
  Страхов Н.Н. Государство и право феодальной Англии / Н.Н. Страхов. – Х, 1964. – 55с.
330692
  Беляева Г.П. Государство и право Чехии XIII-XIV веков : Автореф... канд. юрид.наук: / Беляева Г.П.; Ленингр. юрид. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1952. – 15л.
330693
  Басов С. Государство и профессиональное сообщество: три уровня взаимодействия // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2010. – № 4. – С. 7 - 11. – ISSN 0869-4915
330694
  Снигирева Государство и профсоюзы / Снигирева, Л.С. Явич. – М, 1967. – 263с.
330695
   Государство и процесс классообразования в тропической Африке. – М, 1987. – 36с.
330696
  Радыгин А. Государство и разгосударствление: риски и ограничения "новой приватизацонной политики" / А. Радыгин, Ю. Симачев, Р. Энтов // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2011. – № 9. – С. 4-26. – ISSN 0042-8736
330697
  Ленин В.И. Государство и революция : Учение марксизма о государстве и задачи пролетариата в революции. – Петроград, 1919. – 116 с.
330698
  Дюприе Леон Государство и роль министров в Англии / Л. Дюприе ; пер. с фр. А. Г. – Санкт-Петербург : Книгоиздат "Дело" ; Тип. Спб. акц. общ. "Слово", 1906. – [4], 139 с.
330699
  Ивлева Т.Н. Государство и сельское хозяйство Мексики в переходный период // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2007. – № 10. – С. 43-57. – ISSN 044-748Х
330700
  Явич Л.С. Государство и социалистический правопорядок. / Л.С. Явич. – Л., 1967. – 40с.
330701
   Государство и социальные структуры на древнем Востоке. – Москва, 1989. – 158 с.
330702
  Графский В.Г. Государство и технократия: Ист-критич. исслед. / В.Г. Графский. – М., 1981. – 289с.
330703
   Государство и управление в США. – М, 1985. – 303с.
330704
  Лукьянов С.А. Государство и церковь в борьбе с "городскими ересями" в Древней и Московской Руси в XIV-XVI вв. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 1. – С. 11-13. – ISSN 1812-3805


  В статье раскрывается содержание государственно-правовой политики в отношении религиозного инакомыслия в Древней и Московской Руси XIV-XVI вв. и взаимодействия государства и церкви в борьбе с "ересями".
330705
  Паненкова М.А. Государство и церковь во взглядах А. Менгера // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 22. – С. 29-31. – ISSN 1812-3805


  В работе рассматриваются взгляды Антона Менгера на развитие государства и христианской церкви среди общественных союзов. Христианская средневековая церковь фактически была государством, а не простым религиозным общественным союзом. Необходимо было ...
330706
  Щапов Я.Н. Государство и церковь Древней Руси 10-13 вв. / Я.Н. Щапов. – Москва, 1989. – 228с.
330707
  Гиндин И. Государство и экономика в годы управления С. Ю. Витте // Вопросы истории : Ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 2. – С. 78-93. – ISSN 0042-8779
330708
  Гиндин И. Государство и экономика в годы управления С. Ю. Витте // Вопросы истории : Ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 4. – С. 70-97. – ISSN 0042-8779
330709
  Гиндин И. Государство и экономика в годы управления С. Ю. Витте // Вопросы истории : Ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 5. – С. 91-117. – ISSN 0042-8779
330710
  Гиндин И.Ф. Государство и экономика в годы управления С. Ю. Витте // Вопросы истории : Ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 6. – С. 80-106. – ISSN 0042-8779
330711
  Гиндин И.Ф. Государство и экономика в годы управления С.Ю.Витте // Вопросы истории : Ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 11. – С. 79-110. – ISSN 0042-8779
330712
   Государство и экономика Канады. – М, 1986. – 317с.
330713
  Ясин Е. Государство и экономика на этапе модернизации // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2006. – № 4. – С. 4-30. – ISSN 0042-8736
330714
  Шамхалов Ф.И. Государство и экономика: основы взаимодействия : Учебник для студ.высш. учеб.завед.обуч.по спец. "Менеджмент" / Ф.И. Шамхалов. – Москва : Экономика, 2000. – 382с. – ISBN 5-282-01992-2
330715
  Хасбулатов Р. Государство и экономика: проблема оптимальности в соотношениях форм собственности // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2010. – № 12. – С. 5-17. – ISSN 2074-6040


  В статье предпринята попытка с учетом мирового и российского опыта и уроков мирового финансово-экономического кризиса 2008–2010 гг. по-новому осмыслить проблему оптимальности в соотношениях различных форм собственности, присущих рыночной экономике. На ...
330716
   Государство Израиль. – М, 1982. – 197с.
330717
   Государство Израиль. – М, 1986. – 278с.
330718
   Государство Израиль в 80-е годы. – М, 1992. – 284с.
330719
  Иванов К.П. Государство Израиль, его положение и политика. / К.П. Иванов, З.С. Шейнис. – М., 1958. – 148с.
330720
  Иванов К.П. Государство Израиль, его положение и политика. / К.П. Иванов, З.С. Шейнис. – 2-е изд., доп. – М., 1959. – 190с.
330721
  Строева Л.В. Государство исмаилитов в Иране в 11-13 вв. / Л.В. Строева. – М, 1978. – 274с.
330722
  Исаев И.А. Государство как "тотальность": Гегель // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 10. – С. 7-13. – ISSN 1812-3805
330723
  Жилинская О. Государство как активизатор развития научно-технической и инновационной деятельности // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 13-17. – (Економіка ; вип. 4 (145)). – ISSN 1728-3817


  Систематизовано сучасні механізми та інструменти державного регулювання розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності з позицій подолання ринкових невдач у цих сферах економіки. Систематизированы современные механизмы и инструменты ...
330724
  Кулаков М.В. Государство как субъект экономического развития / М.В. Кулаков, Л.П. Чихун // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 13-22. – (Экономика ; № 6). – ISSN 0201-7385
330725
  Исаев В. Государство Катар в современном мире // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2014. – № 4. – С. 125-128. – ISSN 0131-2227
330726
  Кумеков Б.Е. Государство кимаков. IX - XI вв. по арабским источникам / Б.Е. Кумеков. – Алма-Ата, 1972. – 156с.
330727
  Струве В.В. Государство Лагаш / В.В. Струве. – Москва, 1961. – 104 с.
330728
  Фаейз Тахир Юсиф. Государство махдистов в Судане. : Автореф... канд. ист.наук: / Фаейз Тахир Юсиф.; Ин-т восточ. языков. – М., 1968. – 16л.
330729
  Арунова М.Р. Государство Надир-шаха Афшара / М.Р. Арунова, К.З. Ашрафян. – Москва, 1958. – 284с.
330730
  Попов А. Государство начинается с границы = УССР - предтеча украинской независимости // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 28 декабря (№ 52)


  90 лет назад был создан Союз Советских Социалистических Республик. Это событие сыграло исключительную роль в появлении независимой Украины. Советское прошлое у нас принято чернить, но именно существование УССР подготовило возникновение государства ...
330731
  Якушик В.М. Государство переходного типа / В.М. Якушик. – Киев : Либідь, 1991. – 198с.
330732
  Пастухов В.Б. Государство раскольников. Карма российской власти // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 5. – С. 15-117. – ISSN 0869-0499
330733
  Нурпеисов Е.К. Государство реальной демократии / Е.К. Нурпеисов, А.И. Егоров. – Алма-Ата, 1980. – 71с.
330734
  Левандовский А. Государство Российское в потоке времени // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 10 (1000). – С. 22-31. – ISSN 0130-1640
330735
  Грязнова Т.Е. Государство с историко-социологической точки зрения: либеральная мысль России конца XIX - начала XX вв. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 1. – С. 39-42. – ISSN 1812-3805


  В статье раскрываются теории государства (происхождение, сущность, социальное назначение) крупнейших представителей формирующегося во второй половине XIX в. социологического направления отечественной юридической науки: А.Д. Градовского, Н.М. Коркунова, ...
330736
  Кычанов Е.И. Государство Си Ся (982-1227) : Автореф... канд. ист.наук: / Кычанов Е.И.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1960. – 20л.
330737
  Семенова Н.И. Государство сикхов. / Н.И. Семенова. – М., 1958. – 178с.
330738
  Смирнов Н.Г. Государство Солнца / Н.Г. Смирнов. – М., 1972. – 222с.
330739
  Смирнов Н.Г. Государство Солнца / Н.Г. Смирнов. – Красноярск, 1985. – 215с.
330740
  Алиев А.Г. Государство Тулунидов (868-905) : Автореф... канд. ист.наук: / Алиев А. Г.; Аз.ГУ им. Кирова. – Баку, 1969. – 67л.
330741
  Буниятов З.М. Государство хорезмшахов-Ануштегинидов, 1097-1231 / З.М. Буниятов. – М., 1986. – 247с.
330742
  Грубарг М.Д. Государство, власть и закон согласно традициям иудаизма. // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2001. – № 1. – С.126-138. – ISSN 0869-5415
330743
  Райская Н. Государство, инновации и развитие экономики / Н. Райская, Я. Сергиенко, А. Френкель // Мировая экономика и международные отношения / РАН. Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2006. – № 10. – С. 27-33. – ISSN 0131-2227
330744
  Пущанский В.В. Государство, общество и Православная Церковь в условиях российской ментальности // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 11. – С. 7-8. – ISSN 1812-3805
330745
  Лесной В.М. Государство, право и коммунизм / В.М. Лесной. – М., 1964. – 72с.
330746
  Явич Л.С. Государство, право, общественный порядок в период строительства коммунизма. / Л.С. Явич. – М., 1967. – 43с.
330747
  Селезнев М.А. Государство, революция, диктатура пролетариата / М.А. Селезнев. – Москва, 1960. – 136с.
330748
   Государство. Право. Экономика. – М, 1970. – 488с.
330749
   Государство. Право. Экономика. – М, 1970. – 488с.
330750
  Сиренко В. Государство: демократическое, правовое, социальное : очерки, дискуссионные вопросы / Василий Сиренко ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т государства и права им. В.М. Корецкого. – Киев : Ин-т государства и права им. В.М. Корецкого, 2013. – 339, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-02-6613-1
330751
  Бутко И.Ф. Государствоведческие исследования и практика местных Советов / И.Ф. Бутко. – К., 1983. – 159с.
330752
  Гнилорыбов В.В. Государстенное строительство и местное самоуправление в Украине : Учебное пособие / В.В. Гнилорыбов, В.Н. Тихонов; Мин-во образования и науки Украины. Восточноукраин. нац. ун-тет им. В.Даля. – Луганск, 2004. – 376 с. – ISBN 966-590-456-6
330753
  Семякин М.Н. Государтвенные стандарты и особые условия как специфические правовые формы регулирования отношений поставке. : Автореф... канд.юрид.наук: / Семякин М.Н.; Свердл.юрид.ин-т. – Свердловск, 1978. – 22л.
330754
  Макиавелли Н. Государь / Н. Макиавелли. – Москва, 1990. – 79с.
330755
  Макиавелли Н. Государь / Н. Макиавелли. – Москва : Планета, 1990. – 84с. – (Мозаика политической мысли). – ISBN 5-85250-432-7
330756
  Макиавелли Н. Государь = (Il principe) / Н. Макиавелли; Пер. с итал. С.М.Роговина. – Алматы : ЭДIЛЕТ, 2001. – 226с. – (Жемчужины истории политической и правовой мысли). – ISBN 9965-513-18-Х
330757
  Макиавелли Николло Государь = (Il principe) / Макиавелли Николло; Вступ. ст. и прим. С.Ф.Ударцева. – 2-е изд., доп. и испр. – Алматы : Жеті Жаргы, 2004. – 224 с. – (Жемчужины истории политической и правовой мысли). – ISBN 9965-11-102-2
330758
  Алексеев Ю.Г. Государь всея Руси / Ю.Г. Алексеев. – Новосибирск : Наука, 1991. – 240с. – (Страницы истории нашей Родины). – ISBN 5-02-029736-4
330759
  Каревин А. Государь, которого не знали = Заметки по поводу непопулярного юбилея // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 31 мая - 6 июня (№ 22). – С. С 4


  Об этом юбилее сегодня в Украине мало кто помнит. 18 мая исполнилось 145 л. со дня рождения императора Николая II. Так уж получилось под влиянием разных факторов, что нелестное мнение о Николае II утвердилось в сознании многих людей, и любые попытки ...
330760
  Макиавелли Н. Государь. Рассуждения о первой декаде Тита Ливия / Н. Макиавелли; Пер. с итальянского. – Санкт-Петербург : Азбука, 2002. – 288с. – (Азбука-классика). – ISBN 5-267-00134-1
330761
  Макиавелли Н. Государь. Рассуждения о первой декаде Тита Ливия / Никколо Макиавелли ; пер. с итальянского Г. Муравьевой, Р. Хлодовского. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2008. – 272 с. – ISBN 978-5-352-02072-2
330762
  Макиавелли Н. Государь; Рассуждения о первой декаде Тита Ливия; О военном искусстве / Н. Макиавелли. – Минск : Попурри, 1998. – 672с. – ISBN 985-438-233-8
330763
  Емельянова М.Б. Госудаственная аттестация качества продукции / М.Б. Емельянова. – Рига, 1979. – 146с.
330764
   Госудврственный Эрмитаж . По залам музея. – М.Л., 1959. – 72с.
330765
   Госудпрственный Академический Малый театр.. – М., 1936. – 46с.
330766
  Иогансон Б.В. Госудрственная Третьяковская галерея -- сокровищница русского искусства / Б.В. Иогансон. – Москва, 1956. – 31с.
330767
  Риччери М. Госуправление: реформы по-итальянски // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2009. – № 4 (40). – С. 46-73. – ISSN 0201-7083
330768
  Попов А. Госязык под жандармской защитой = Правда и мифы французской языковой политики // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 20-26 сентября (№ 38). – С. А 1, 6-7


  Тема защиты фр. языка во Франции давно будоражит умы укр. националистов, там есть закон о защите фр. языка. Он был принят в сент. 94-го. Там написано: запрещается в публичных местах употреблять англоязычные слова, если есть соответствующий аналог во ...
330769
  Ільїн В.В. Готама (Гаутама чи Акшапада) // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 43. – ISBN 966-316-069-1
330770
  Федака Сергій Готар за Карпатами та його мешканці // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2009. – № 8. – С. 158-170
330771
   Готелі Aldemar - найкращі в Європі та світі // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 9. – С. 98
330772
   Готелі Aldemar - усе, чого ви бажаєте! : готель // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 4. – С. 44-45 : Фото
330773
   Готелі Харкова : антологія нової харківської літератури : А. Афанасьєва, Л. Багірова, К. Бєляєв, "Бірма", Т. Дерюга, Екзистенційний клуб "Е", С. Жадан, Я. Івченко... / [ автор проекту, упор. та пер. С.В. Жадан ]. – Харків : Фоліо, 2008. – 160 с. : іл. – ISBN 978-966-03-4250-7
330774
   Готелі: а що за зірками? : Туристи цікавляться // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 4. – С. 44 : Фото
330775
   Готелі: За якими критеріями їх вибирати? : Туристи цікавляться // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 4. – С. 36 : Фото
330776
   Готелі: чи є в них національні особливості? : Туристи цікавляться // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 4. – С. 64 : Фото
330777
   Готелі: чи користуватися не включеним у вартість? : Туристи цікавляться // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 4. – С. 88 : Фото
330778
   Готелі: як їх бронювати? : Туристи цікавляться // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 4. – С. 50 : Фото
330779
   Готель "Європа Фіт****superior". Чудесні перетворення : Угорщина/хевіз // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 1(48), березень. – С. 30-31 : Фото
330780
   Готель "Європа Фіт***superior" - помаранчева реконструкція : готель. Угорщина // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 1 (41), березень. – С. 46-47 : Фото
330781
  Войнович О. Готель "Парк" / О. Войнович. – Київ, 1964. – 179с.
330782
  Томчаній М.І. Готель "Солома" : повість / М.І. Томчаній. – Ужгород : Карпати, 1960. – 320 с.
330783
   Готель"єри та ресторатори збиралися у Львові // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 4 (84). – С. 74 : фото
330784
   Готельєри зібралися в "Прем"єр Паласі" : Конференція "Готельний бізнес України" // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 36 : Іл.
330785
  Смирнов І.Г. Готельне господарство України в ході підготовки до Чемпіонату Європи з футболу Євро-2012 // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 9. – С. 160-170
330786
  Новикова В.І. Готельне господарство як складова туристичної інфраструктури // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 133-138
330787
  Козакова О.М. Готельні будівлі історичного Києва (на прикладі Поштового будинку на Поштовій площі) // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 41. – С. 99-103. – ISSN 2077-3455
330788
  Баранова І.І. Готельні ланцюги в індустрії туризму Туреччини // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 93-97. – Бібліогр.: 6 назв
330789
  Бурак Т.В. Готельні мережі: еволюція та становлення // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 8 : Оцінювання рівня тінізації ринку праці України і державна політика з його детінізації. – С. 179-183. – ISSN 2222-4459
330790
  Мельниченко С.В. Готельні оператори: конкурентоспроможність на національному ринку / С.В. Мельниченко, Т.В. Кудлай // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 171-175. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857
330791
   Готельні сюрпризи Дубаю // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 6 (108), грудень - січень. – С. 106 : фото
330792
  Смирнов І.Г. Готельно-ресторанна справа в Стародавньому світі: транспортно-логістичний та картографічний аспект // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 161-169


  Розкрито історичні взаємозв’язки в розвитку готельно-ресторанної справи та транспортно-логістичної діяльності (сучасною термінологією). Показано істотну роль геологістичного чинника в формуванні та функціонуванні стародавніх готельно-ресторанних ...
330793
  Нечаюк Л.І. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Л.І. Нечаюк, Н.О. Телеш; ЦНЛ. МОіНУ. КНУКіМ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 348с. – ISBN 966-8253-28-0
330794
  Нечаюк Л.І. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л.І. Нечаюк, Н.О. Нечаюк; Центр навчальної літ-ри; МОНУ; КНУКіМ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 348с. – ISBN 966-364-165-7
330795
  Смирнов І.Г. Готельно-ресторанні заклади на шляхах Давньоримської держави / І.Г. Смирнов, О.В. Шматок // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 20. – С. 97-109. – Бібліогр.: 9 назв.
330796
  Малацай Євген Готельному патріарху - 80! : VIP-клуб // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 6. – С. 120-123 : Фото
330797
  Романько О. Готенланд обетованный // Совершенно секретно : международный ежемесячник. – Киев, 2014. – Октябрь, № 10,. – С. 20-21. – ISSN 2075-7522


  Россия использует те же оправдания при оккупации Крыма, что и Германия, или почему Гитлер считал Крым исконной германской территорией.
330798
  Попова Л. Готеривські органогенні споруди правобережжя р. Бодрак, Гірський Крим // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – C. 8-13. – (Геологія ; вип. 4 (67)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано фактори впливу на розташування органогенних споруд у нижній крейді Гірського Криму. Для випадку споруд готеривського палеобасейну на основі опублікованих різними авторами даних обрано дві альтернативні гіпотези, що найбільше відповідають ...
330799
  Наливайко С. Готи в українській історії, або про одну "помилку" Йордана // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 1/2. – С. 402-404
330800
  Войтович Л. Готи на території України : результати досліджень на початок XXI століття // Археологічні дослідження Львівського університету : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 11. – С. 35-64
330801
  Кошмір-Яковлєва Готика // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2013. – № 11. – С. 140-143. – ISSN 0130-321Х
330802
  Зражевська Н.О. Готика і романтизм: взаємозалежність у соціокультурній динаміці // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 216-222


  У статті висвітлено сутність готичної субкультури, охарактеризовано осо- бливості готичного романтизму та взаємозалежність готики і романтизму в соціокультурній динаміці. The article highlights the nature of the gothic subculture. Characterized by ...
330803
  Левикова С.И. Готика как она есть, или о старой-новой молодежной субкультуре // Философские науки : Научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2006. – № 7. – С.79-92. – ISSN 0235-1188
330804
  Левикова С.И. Готика как она есть, или о старой-новой молодежной субкультуре // Философские науки : Научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2006. – № 8. – С. 91-100. – ISSN 0235-1188
330805
  Федоренко Микола Олександрович Готика як естетичний феномен : Дис... канд. філософ.наук: 09.00.04 / Федоренко Микола Олександрович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 121л. – Бібліогр.:л.112-121
330806
  Федоренко М.О. Готика як естетичний феномен. : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.04 / Федоренко М.О.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 16л.
330807
  Титар О.В. Готика як форма середньовічного богослов"я та науки : аналіз символіки і прагматики середньовічної релігійної ідентичності // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 764-1 : Наука і релігія в освітньому просторі. – С. 227-232. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 32). – ISSN 0453-8048
330808
  Трифонов Г. Готика: чудовища и сексуальность // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2005. – № 12. – С. 66-67. – ISSN 1812-867Х
330809
  Чечина Е.А. Готическая эстафета // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков, 2008. – № 7. – С. 78-80.
330810
  Косинский М. Готический доспех. / М. Косинский. – Л., 1949. – 9с.
330811
  Киселева Л.И. Готический курсив XIII-XV веков / Л.И. Киселева. – Л, 1974. – 206с.
330812
  Муратова К.М. Готический мастер и методы его работы (на материале французского искусства XII-XIII вв.) : Автореф... канд. искусствовед.наук: 823 / Муратова К.М.; МГУ. Исторический фак-то. Кфедра истории зарубежного искусства. – Москва, 1971. – 26л.
330813
  Малинин Н. Готический стиль в архитектуре // Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва, 2012. – Вып. 5. – С. 2-17
330814
  Букіна Н.В. Готична інакшість у романі Галини Пагутяк "Сни Юлії і Германа" // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 33-39. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
330815
  Сізова К. Готичний роман у літературі постмодернізму: традиційне й новаторське // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 28. – С. 254-269. – ISBN 966-7773-70-1
330816
  Якимович О. Готичний театр Юрія Липи // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 5 (629). – С. 50-63. – ISSN 0236-1477


  У статті висвітлено естетичні, генологічні та ідеологічні джерела драматургічної творчості Юрія Липи. З"ясовано середньовічні та готичні джерелахудожніх пошуків автора, особливості його неоромантизму
330817
  Іваненко І.М. Готичні домінанти в поезії Ірини Шувалової (на матеріалі збірки "Ран") / І.М. Іваненко, О. Попова // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 22 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 248-253. – ISSN 2075-437X


  Стаття присвячена визначенню та характеристиці домінант літературної готики та їх вияву у сучасній українській поезії, зокрема у творчості Ірини Шувалової (на матеріалі поетичної збірки "Ран"). Статья посвящена определению и характеристике доминант ...
330818
  Регульська Гражина Готичні медальйонні релікварії в Сілезії // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2008. – Ч. 3 (23) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. Театр. Музика. Кіно. – С. 16-22. – ISSN 1728-6875


  Історична область в Центральній Європі (в Польщі, Чехії, Німеччині)
330819
  Бедзір Н. Готичні мотиви в сучасній російській та українській постмодерністській прозі (В. Пелевин, В. Шевчук) // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 3-8. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 26)


  У статті порівнюється постмодерністська готична стилістика двох письменників В. Пелевина і В. Шевчука. Обидва автори далекі від західноєвропейського готичного канону, не поривають із реальністю, звертаються до аналізу духовно-тілесних випробувань ...
330820
  Щербаківський Д. Готичні мотиви в українському золотарстві / Д. Щербаківський. – с.
330821
  Сенник Любомир Готичні новели // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2005. – № 12. – С.67-81. – ISSN 0868-4790
330822
  Дащенко О.В. Готівковий обіг в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2010. – Вип. 29. – С. 113-123
330823
  Нестеренко В. Готівковий обіг України: від античних часів - до сьогодення / В. Нестеренко, І. Галичин // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 4 (206). – С. 22-30
330824
  Шумська С.С. Готівкові кошти населення в іноземній валюті як фінансовий ресурс економіки // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2004. – Т. 30 : Економічні науки. – Бібліогр.: на 8 пунктів
330825
  Джонсон Сьюзен Готоавя на все // Плененные страстью : Беатрис Смолл, Сьюзен Джонсон, Тия Дивайн, Робино Шоун. – Москва : АСТ, 2001
330826
  Бака М.М. Готов к защите Родины! / М.М. Бака. – М, 1986. – 222с.
330827
  Финклер Ю. Готов к санитарной обороне / Ю. Финклер. – К, 1936. – 80с.
330828
   Готов к санитарной обороне СССР. – Киев, 1939. – 132 с.
330829
  Кошкин В. Готов к труду? Престиж профессионализма - в основе всего / беседовала Е. Понарина // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 18 апреля (№ 16). – С. 8


  Почти два года назад Россия вступила в движение WorldSkills International (WSI), с 1946 года организующее международные олимпиады по профессиям среди молодежи. На повестке дня стоят подготовка кадров для нового индустриального рывка и укрепление ...
330830
  Доронин Алексей Готов ли Сингапур к удвоению турпотока? : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 10. – С. 69 : Фото
330831
  Олійник С.І. Готов почати все спочатку... : Вибране / С.І. Олійник. – Київ : Дніпро, 1976. – 382 с.
330832
  Книжник М.Ю. Готовальня / М.Ю. Книжник. – К., 1991. – 53с.
330833
  Жуков С.А. Готовился ли СССР к Советско-финляндской войне 1939–1940 гг.? // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 12 (96). – С. 142-146. – ISSN 2070-9773
330834
   Готовим из перца и баклажанов. – Ташкент, 1990. – 124с.
330835
   Готовим кадры в совхозе-техникуме. – М, 1963. – 24с.
330836
   Готовим кадры к Евро-2012 : персонал // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2011. – № 2. – С. 46-47 : Фото
330837
  Кружалин Виктор Готовим кадры нового типа : орден "За успехи в развитии туризма в России" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 11. – С. 21 : фото
330838
  Сергеева М. Готовим менеджера / Мария Сергеева // Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал / ООО БИИЦ. – Москва, 2013. – № 1 (79). – С. 11-14. – ISSN 1608-4071
330839
   Готовимся в технические вузы : Учебное пособие для студ.из зарубежья. – Киев : Головное из-во "Вища школа", 1974. – 224с.
330840
  Шуклин Дмитрий Готовимся к вступительной компании - 2009 // Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 2008. – № 11+ додаток. – С. 10-11.
330841
   Готовимся к десятилетнему юбилею Комсомола. – М, 1928. – 47с.
330842
   Готовимся к лекциям : для студ.-иностр.экон.и гуман.профиля. – Киев : КГУ, 1982. – 63с.
330843
  Завьялова М. Готовимся к школе / М. Завьялова. – Москва, 1969. – 96с.
330844
   Готовимся слушать лекции : книга для чтения по математике, физике и черчению. – Вып. 1. – Москва : Ун-т Дружбы Народов им. Патриса Лумумбы, 1963. – 76 с.
330845
   Готовить к жизни и труду. – Иркутск, 1963. – 96с.
330846
   Готовить к жизни и труду. – М, 1963. – 320с.
330847
   Готовить надежных защитников Родины. – Москва, 1986. – 125 с.
330848
  Коньков Н.Н. Готовить старшеклассников к производительному труду. / Н.Н. Коньков. – Душанбе, 1971. – 36с.
330849
  Самойлов Юрій Готові працювати разом із Україною // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 6, листопад - грудень. – С. 10-11 : фото. – ISSN 1998-8044
330850
  Тинченко Я. Готовність № ? // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 48 (420), 4-10.2015 р. – С. 16-17. – ISSN 1996-1561


  Як зустріли б Збройні сили України нову ескалацію війни.
330851
  Коношенко С Готовність вихователя до роботи з дітьми в реабілітаційному центрі // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 2. – С.14-17. – ISSN 0131-6788
330852
  Бринза І.В. Готовність до змін як ресурс подолання психологічної кризи / І.В. Бринза, М.Ф. Будіянський // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – № 11 (152). – С. 43-48. – (Психологія). – ISSN 2311-8466
330853
  Литвинов А. Готовність до провайдингу інновацій як важлива професійна якість майбутнього викладача // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 5 (59). – С. 154-161. – ISSN 2312-5993
330854
  Фрицюк В.А. Готовність до професійного саморозвитку майбутнього вчителя як важливий чинник підвищення якості підготовки фахівців у педагогічних ВНЗ // Інженерні та освітні технології : щоквартальний науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського, Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управл. – Кременчук, 2015. – № 3 (11), тематич. вип. : Сучасна вища освіта: реалії, проблеми, перспективи. – С. 92-94. – ISSN 2307-9770
330855
  Єгоров Ігор Готовність економіки України для самостійного розвитку на початку 1990-х років // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 14-19. – Бібліогр. в кінці ст.
330856
  Манжос Е.О. Готовність майбутнього вчителя іноземної мови до формування культури спілкування // Наукові праці / Донецький, національний технічний університет. – Донецьк, 2009. – С. 360-365. – (Серія: Педагогіка, психологія і соціологія ; Вип. 5 (155), ч. 2)
330857
  Жукова О. Готовність майбутнього фахівця та викладача до інноваційної навчальної діяльності // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 29-33. – (Серія педагогічна ; Вип. 26)
330858
  Гук Н.А. Готовність населення до професійної діяльності в умовах інформаційних змін // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 8 (202). – C. 126-129. – ISSN 2221-1055
330859
  Ковальчук О. Готовність нового фахівця до забезпечення якості європейських стандартів вищої освіти // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 52-57. – (Серія: Педагогічні науки ; № 2 (304)). – ISSN 1729-360Х
330860
   Готовність номер один // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 1 липня (№ 26). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Вступна кампанія в КНУ ім. Т. Шевченка. Заступник голови приймальної комісії В. Бугров розповів про готовність університету до вступних іспитів.
330861
  Третяк Т.М. Готовність обдарованої особистості до творчого світосприймання // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2016. – С. 349-356. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 22). – ISSN 2072-4772
330862
  Грудинін Б.О. Готовність студентів до використання інновацій у процесі майбутньої професійної діяльності // Наукові праці вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет" : всеукраїнський науковий збірник / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2014. – С. 66-71. – (Серія: "Педагогіка, психологія і соціологія" ; № 1 (15), ч. 1). – ISSN 2077-6780
330863
  Васько О. Готовність студентів до самостійної навчально-пізнавальної діяльності / О. Васько, А. Кругова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 4 (58). – С. 207-213. – ISSN 2312-5993
330864
  Івашкевич І.В. Готовність фахівця до виконання професйної діяльності та становлення його професійної компетентності // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2016. – С. 107-117. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 22). – ISSN 2072-4772
330865
  Копиленко О. Готовність чи безпорадність (чи здатне українське законодавство розв"язувати гострі проблеми АР Крим) // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 2. – С.35-47
330866
   Готовность. – М, 1972. – 351с.
330867
   Готовность. – М, 1972. – 351с.
330868
   Готовность. – М, 1972. – 351с.
330869
  Найдич М.Я. Готовность / М.Я. Найдич. – Свердловск, 1978. – 144с.
330870
  Помченко Ю.П. Готовность / Ю.П. Помченко. – М., 1988. – 352с.
330871
  Рудный В.А. Готовность №1: О Н.Г.Кузнецове нар. комиссаре ВМФ СССР. / В.А. Рудный. – М., 1985. – 128с.
330872
  Филимонюк Людмила Андреевна Готовность будущего педагога к проектно-исследовательской деятельности // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 11. – С. 73-74. – Библиогр.: Бiблiогр. в кiнцi ст. – ISSN 1726-667Х
330873
  Красовицкий М.Ю. Готовность воспитывать / М.Ю. Красовицкий. – К., 1987. – 47с.
330874
  Шалупенко В.В. Готовность граждан России к противодействию терроризму // Социологические исследования : науч. и обществ.-полит. журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 12 (344). – С. 42-50. – ISSN 0132-1625
330875
  Лежнева М.С. Готовность ИТ-специалистов к межпрофессиональному взаимодействию как важная составляющая инновационной деятельности // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научно-теоретический журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 12, декабрь. – С. 5-10. – ISSN 1026-955X


  снована важность формирования готовности специалистов в области информационных технологий к межпрофессиональному взаимодействию как необходимого компонента их инновационной деятельности. Дано авторское определение готовности к межпрофессиональному ...
330876
  Дьяченко М.С. Готовность к деятельности в напряженных ситуациях : психологический аспект / М.С. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, В.А. Пономаренко. – Минск : Изд-во "Университетское", 1985. – 206 с.
330877
  Зубова Лариса Георгиевна Готовность к научно-исследовательской деятельности: оценки выпускников ведущих российских университетов / Зубова Лариса Георгиевна, Андреева Ольга Николаевна, Антропова Ольга Александровна // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 152-165. – (Социология и политология ; № 1). – ISSN 0201-7385
330878
   Готовность к подвигу. – М, 1977. – 176с.
330879
   Готовность к подвигу. – Л, 1985. – 31с.
330880
  Ширман А.А. Готовность к подвигу: слагаемые и истоки. / А.А. Ширман, Е Сарычев. – К., 1988. – 59с.
330881
  Чейпи Джеральдина Готовность к школе / Чейпи Джеральдина. – М., 1992. – 128с.
330882
   Готовность к школьному обучению детей с задержкой психического развития. – М, 1989. – 120с.
330883
  Елисеева А.М. Готовность моделей вузовского управления к реформе высшей школы // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 12 (308). – С.131-134. – ISSN 0132-1625


  Представлены результаты эмпирического исследования готовности моделей управления вузов к участию в модернизации высшей школы. Критерий оценки - состояние социально-коммуникативного ресурса управления как степени согласованности социальных позиций и ...
330884
  Экономов Л.А. Готовность номер один / Л.А. Экономов. – Москва : Военное издательство, 1968. – 333с.
330885
  Экономов Л.А. Готовность номер один / Л.А. Экономов. – М., 1975. – 327с.
330886
  Новиков Н.Ф. Готовность одна минута!. / Н.Ф. Новиков. – М., 1984. – 112с.
330887
  Серякова С.Б. Готовность преподавателей высшей школы к реализации компетентностно-ориентированных образовательных стандартов / С.Б. Серякова, Л.Ф. Красинская // Преподаватель XXI век : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. обр. "Московский пед гос. ун-т". – Москва, 2012. – № 2, ч. 1. – С. 7-13. – ISSN 2073-9613


  В статье рассматриваются проблемы и противоречия, связанные с переходом высшей школы на Федеральные государственные образовательные стан- дарты. Особое внимание уделяется готовности преподавателей к инновационным преобразованиям в вузе The article ...
330888
  Красинская Л.Ф. Готовность преподавателей к инновационным преобразованиям в высшей школе // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 6. – С. 132-137. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматривается вопрос о готовности преподавателей к инновационным преобразованиям в высшей школе. Приводятся результаты исследования трудовой мотивации, профессиональной подготовленности и отношения преподавателей к реформе высшего ...
330889
   Готовность у нас боевая : повести и рассказы. – Москва : Военное издательство, 1976. – 244с.
330890
  Яковец Б.Н. Готовность человека-оператора к экстренному действию в связи с отношением к задаче : Автореф... канд. психол.наук: 960 / Яковец Б.Н.; Тарт. гос. ун-т. – Тарту, 1971. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
330891
   Готово ли российское общество к модернизации? // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2010. – № 5. – С.105-172. – ISSN 0207-3676
330892
   Готово ли российское общество к модернизации? // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2010. – № 6. – С. 99-156. – ISSN 0207-3676
330893
  Дарабан Е.В. Готовые лекарственные средства. / Е.В. Дарабан. – 3-е изд., стереотип. – К., 1974. – 374с.
330894
  Дарабан Е.В. Готовые лекарственные средства. / Е.В. Дарабан. – 4-е изд., испр. и доп. – К., 1975. – 432с.
330895
  Испольнов А.С. Готовься жить : Стихи / А.С. Испольнов. – Москва, 1988. – 108 с.
330896
  Коган А.Н. Готовься жить в коммунизме / А.Н. Коган. – Л., 1965. – 43с.
330897
  Леонов В.Н. Готовься к подвигу сегодня / В.Н. Леонов. – М, 1973. – 47с.
330898
  Маяковский В. Готовься! Целься! / В. Маяковский. – М.-Л., 1931. – 187с.
330899
  Орлова А. Готовьтесь к лекциям, друзья! : базы данных для студентов и преподавателей // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. Спецвыпуск. – Москва, 2013. – № 4 : Пенза. Библиотечный конгресс РБА. – С. 35-37. – ISSN 0869-4915
330900
  Гължбов К. Готска граматика / К. Гължбов. – София, 1939. – 280 с.
330901
  Корсунский А.Р. Готская Испания / А.Р. Корсунский. – М., 1969. – 324с.
330902
  Карнаух А.Л. Готская история, как источник легенды о короле Артуре / Карнаух Андрей Леонидович. – Днепропетровск : Академия истории, 2012. – 43, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 42. – ISBN 978-966-2286-02-1
330903
  Зиньковская И.В. Готский король Эрманарих // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 3. – С. 124-130. – ISSN 0042-8779
330904
  Гухман М.М. Готский язык / М.М. Гухман. – Москва, 1958. – 288с.
330905
  Євченко В.В. Готська мова : тексти, коментар, словник : [навчальний посібник] / В.В. Євченко. – Вінниця : Вид-во "ФОЛІАНТ", 2004. – 400 с. : табл. – Бібліогр.: с. 394-397. – ISBN 966-96212-6-7
330906
  Патєха Ю.І. Готський суперстрат в іспанській мові // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 1. – С. 181-186
330907
  Чорнойван Г. Готуємо докторів філософії. А чи врахували зарубіжний досвід? // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2015. – 17-24 червня (№ 26/27). – С. 4
330908
  Подорван І. Готуємо досвідчених хіміків // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 6 липня (№ 21/22). – С. 3


  Хімічний факультет нашого університету виховав багатьох хіміків, які збагатили вітчизняну хімічну науку і промисловість.
330909
  Калинович М.Я. Готуємо наукових працівників. Майбутні мовознавці : [По університету] // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 25 травня (№ 16). – С. 2
330910
   Готуємо освітніх експертів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 3 квітня (№ 13). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Семінар з питань підготовки освітніх експертів Державної інспекції навчальних закладів України відбувся в Київському університеті імені Бориса Грінченка.
330911
  Макарська Н. Готуємо фахівців-аграрників спільно / Наталія Макарська // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2013. – № 4 (42). – С. 48-49. – ISSN 1811-377X


  У 2013 році Національний університет біоресурсів і природокористування (НУБіП) України відзначає 115 років від дня свого заснування. У статті автор інформує про заходи, проведені працівниками Наукової бібліотеки вишу з нагоди ювілею освітньої установи, ...
330912
  Нетребенко А. Готуємо фахівців для рятувальних підрозділів // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 12. – С. 34-35 : фото
330913
  Приходько С.І. Готуємося до екзаменів з фізики // Країна знань : Науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2007. – № 2
330914
   Готуємося до Євро-2012 // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Травень (№ 8/9)


  Інформація про нараду з організації підготовки університетських гуртожитків для проживання вболівальників під час Євро-2012, на якій були присутні декани факультетів, директори інститутів, їх заступники з виховної роботи, адміністрація Студмістечка, ...
330915
   Готуємося до знаменної дати : До 200-ліття Тараса Шевченка // Київський університет. – Київ, 2013. – Червень (№ 11/12). – С. 3


  Про підготовку до ювілею Тараса Шевченка в університеті: інформація в.о. зав. кафедри історії української літератури і шевченкознавства Інституту філології проф. О.М. Сліпушко про проведення конференції "Творча постать Тараса Шевченка: традиції ...
330916
  Снігир Т. Готуємося до зовнішнього незалежного оцінювання : тестові завдання // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 52-55
330917
  Чорнобай Наталія Готуємося до зовнішнього незалежного оцінювання! : урок тематичного тестування у 9 класі за темою "Лінгвістика тексту" // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2008. – № 2. – С. 48-54
330918
  Горох В.П. Готуємося до зовнішнього оцінювання з математики // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2009. – № 1. – С. 25-35
330919
  Харківська Н.І. Готуємось до ЗНО-2012. Персоналії / Н.І. Харківська, О.О. Івакін // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків, 2012. – № 7 (287). – С. 3-39
330920
  Гандзя І.В. Готуємось до ЗНО. Brainstorming day by day / І.В. Гандзя, В.В. Синельникова. – Харків : Основа, 2012. – 108, [4] с. – Текст англ. мовою. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 9 (117)). – ISBN 978-617-00-1584-6
330921
  Мокрогуз О.П. Готуємось до ЗНО. Всесвітня історія. Історичні портрети : [навч. посібник] / О.П. Мокрогуз. – Харків : Основа, 2012. – 78, [2] с. : іл. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; вип. 11 (107)). – ISBN 978-617-00-1635-5
330922
  Бабенко Н.А. Готуємось до іспитів : на допомогу абітурієнту / Н.А. Бабенко. – Харків : Основа, 2008. – 143с. – (Англійська мова та література ; Вип. 3 (63)). – ISBN 978-966-333-672-5
330923
  Вороний О.М. Готуємось до олімпіади з математики / О.М. Вороний. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" ; Вип. 5(65)). – ISBN 978-966-333-780-7
Кн. 1. – 2008. – 128 с.
330924
  Вороний О.М. Готуємось до олімпіади з математики / О.М. Вороний. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" ; Вип. 6(66)). – ISBN 978-966-333-790-6
Кн. 2. – 2008. – 143с.
330925
  Сліпушко О. Готується музейна експозиція діяльності Кирило-Мефодіївського братства // Київський університет. – Київ, 2013. – Вересень (№ 14/15). – С. 3


  І нашому університеті ведеться робота щодо практичного втілення у життя думок членів Гуманітарної Ради при Президентові України щодо створення музейної експозиції, присвяченої діяльності Кирило-Мефодіївського братства. Ректор університету Л.В. ...
330926
  Заграйчук Ю. Готуй сани влітку // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Жовтень (№ 8)


  Про Центр довузівської підготовки ун-ту, який почав підготовку абітурієнтів до вступної кампанії.
330927
  Сірук М. Готуймо "Нюрнберг - 2" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 8-9 травня (№ 82/83). – С. 3


  Експерти "Дня" пропонують у Женеві обговорювати не українську кризу, а російську проблему.
330928
  Самойлов Юрій Готуймо сани влітку або зима без Єгипту // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 5, вересень - жовтень. – С. 52-55 : фото. – ISSN 1998-8044
330929
  Приходько С.І. Готуймося до екзаменів з фізики // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2007. – № 10
330930
   Готуймося до екзаменів з фізики / Л.А. Булавін, О.Ю. Актан, Т. Власенко, Г. Погребна, І. Васьківський // Країна знань : Науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2007. – № 4/5
330931
  Авраменко О. Готуймося до ЗНО : (Як писати власне висловлення?) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2011. – № 1/ 2 (100/101). – С. 78-85
330932
  Черніков І. Готуймось до перевиборів міських та селищних рад / І. Черніков. – Харків, 1929. – 99с.
330933
   Готуйся до праці та оборони СРСР. – К
1. – 1976. – 50с.
330934
   Готуйся до праці та оборони СРСР. – К
2. – 1976. – 64с.
330935
   Готуйтесь до масовіх гімнастичних змагань. – К, 1941. – 48с.
330936
   Готують офіцерів інформаційно-медійних структур для ЗСУ // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 6


  За дорученням Міністра оборони України генерал-полковника С. Полторака у Військовому інституті КНУ імені Тараса Шевченка проводяться п"ятиденні тренінги для мобілізованих журналістів. Начальник Військового інституту генерал-майор В. Балабін ...
330937
  Білоус І. Готуючи інженерну еліту для країни // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 26 вересня (№ 38). – С. 16. – ISSN 2219-5793


  У національному університеті біоресурсів і природокористування України урочисто відкрили перший у державі навчально-технологічний центр Тов. "КУЕ-Україна".
330938
  Бестюк І.І. Готуючи селянську зміну / І.І. Бестюк. – К., 1989. – 31с.
330939
  Резніченко В.М. Готуючись до уроку хімії / В.М. Резніченко. – Харків : Основа, 2005. – 112 с. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; Вип.1(25)). – ISBN 966-333-130-5
330940
   Готфрид Бенн // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. Спецномер. – Москва, 2011. – № 4 : Немецкий экспрессионизм. – С. 140-141. – ISSN 0130-6545


  Немецкий поэт, эссеист, прозаик, драматург
330941
  Погребысский И.Б. Готфрид Вильгельм Лейбниц. 1646-1716 / И.Б.Погребысский. – 2-е изд., дополн. – Москва : Наука, 2004. – 269с. – (Научно-биографическая литература / Редколл.:Н.П.Лаверов, Б.Ф.Мясоедов и др.). – ISBN 5-02-032752-2
330942
  Погребысский И.Б. Готфрид Вильгельм Лейбниц. 1646-1716. / И.Б. Погребысский. – М., 1971. – 320 с.
330943
   Готфрид Келлер. – М, 1965. – 51с.
330944
   Готфрид Келлер (1819-1890) : Методические материалы к вечеру, посвященному 75-летию со дня смерти. – Москва, 1965. – 13 с.
330945
  Нарский И.С. Готфрид Лейбниц / И.С. Нарский. – Москва, 1972. – 239с.
330946
  Шекет Ю. Готфрид Лейбниц: Самый учащийся из смертных // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 9 (85). – С. 86-105. – ISSN 1819-6268
330947
  Сохацький М.П. Готфрид Оссовський - дослідник трипільської культури Тернопольщини // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 9 : Історія археології: дослідники та наукові центри. – С. 256-262. – ISSN 2227-4952
330948
  Тетерина-Блохин Готфрід Йоганн Гердер - визначний німецький мислитель (літературна діяльнисть) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 129-138
330949
  Давлєтов О. Готфрід Федер - "невдалий економічний паладин" фюрера // Паладини фюрера: з Веймарської Республіки до "Третього рейху". 12 політичних портретів / О.Р. Давлєтов. – Київ : НАН України, 2014. – С. 56-65. – ISBN 978-966-02-7255-2
330950
  Фридлендер Г.М. Готхольд-Эфраим Лессинг. 1729-1781 / Г.М. Фридлендер. – Л.-М., 1958. – 116с.
330951
  Лассаль Ф. Готхольд Эфраим Лессинг / Ф. Лассаль
3. – 260с.
330952
  Буданова В.П. Готы в эпоху Великого переселения народов. / В.П. Буданова. – Москва, 1990. – 231с.
330953
   Готы и Рим : Сборник научных статей. – Киев : Стилос, 2006. – 256с. – (Бібліотека Vita antiqua). – ISBN 966-8518-52-7
330954
   Гофман Ернест Карлович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 54-55 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
330955
   Гофман Ернст Карлович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 30-31
330956
   Гофман Ернст Карлович (1801-1871) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 31. – ISBN 966-95774-3-5
330957
  Буров С. Гофмановский след в романе "Доктор Живаго" // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2015. – № 1
330958
  Делчев Г. Гоце Делчев во спомените на современиците / Г. Делчев. – Скопjе : Култура, 1963. – 340, [4] с.
330959
  Полянски Х.А. Гоце Делчев и его время / Х.А. Полянски. – Скопjе : Мисла, 1972. – 101 с.
330960
   Гоце Делчев и македонското национално револуционерно движенье : материjали од Симпозиумот одржан на 8, 9 и 10 ноември 1972 година во Штип по повод 100-годишнината од раганьето на Гоце Делчев. – Скопjе : Гоце Делчев, 1973. – 410 с.
330961
  Полjански Х.А. Гоце Делчев и неговото време / Х.А. Полjански. – Скопjе : Мисла, 1972. – 101 с.
330962
  Дюран Гоцо, или "пуп моря" : Одісея: Калипсо / Дюран, Жан-Ив // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 1. – С. 94-95 : Іл. – ISSN 1029-5828
330963
   Гоцуляк Віктор Володимирович : біобібліографічний покажчик / Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Наукова бібліотека ; [ за ред. О.З. Медалієвої, Л.І. Синявської ; авт. вступ. ст. В.М. Мельниченко ]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2008. – 72 с. – (Бібліографія вчених Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького ; Вип.9)
330964
  Ундалова Василиса Гоша Куценко: "Я не Иной! Я, скорее, Лысый!" : Личность // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 4. – С. 28-31 : Іл.
330965
  Машбаш И. Гошевнай : роман / И. Машбаш; пер. с адыг. Ю Сбитнева. – Москва : Современник, 1990. – 459 с.
330966
  Михайлова В.Г. Гошка - партизанский сын / В.Г. Михайлова. – Симферополь, 1971. – 303с.
330967
  Ломаєв О.О. Гощинський район Волинської карстової області / О.О. Ломаєв, М.М. Волеваха // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 4 : Карст України. – С. 71-73 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви
330968
  Мочульський Михайло Гощинський, Словацький і Шевченко як співці Коліївщини : Відбитка з "Нашої культури" / Мочульський Михайло; Бібліотека "Нашої культури", видає проф. д-р Іван Огієнко. – Львів, 1936. – 44 с.
330969
  Вейц В.И. ГОЭЛРО и сплошная электрификация СССР / В.И. Вейц. – Москва, 1960. – 56с.
330970
   Гоян Віта Володимирівна // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 95. – ISBN 978-966-2726-03-9
330971
   Гоян Олесь (Олександр) Яремович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 96. – ISBN 978-966-2726-03-9
330972
  Хартли Д. ГПС в действии / Д. Хартли. – Москва : Машиностроение, 1987. – 328с.
330973
  Сосюра У. ГПУ : Поема / У. Сосюра; З укр. мови перекл. Іл. Барашка. – Минск : Белдзяржвыдавецтва, 1930. – 16с.
330974
  Котляревский Н.А. Гр. Алексей Толстой как сатирик // Наше недавнее прошлое / Н.А. Котляревский. – [Б. м. : б. и., 1896. – [44] с.
330975
  Денисюк И Гр. Алексея Толстого : его время, жизнь и сочинения / Н. Денисюк. – Москва : Изд. А.С. Панафидина, 1907. – VI, 112 с., 1 л. фронт. (портр.)


  На с. 1 дарственная надпись от автора
330976
  Штейн В.И. Гр. Дж. Леопарди (1789-1837) и его пессимизм. – [Москва], 1891. – 81-108, 49-74 с. – Авт. указ. в конце ст. - Отд. оттиск: Вопросы философии и психологии, кн. 10, 11
330977
  Булгаков А.Ф. Гр. Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский : Разбор их произведений с характеристикой особенностей творчества / Автоном Булгаков. – Санкт-Петербург : Тип. Каневского и Ваплавовича, 1910. – [4], 110 с.
330978
  Вишенський В.А. Гра - не тільки розвага // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Т. 1, № 1. – С. 72-76. – ISSN 1029-4171
330979
  Бернюков А.М. Гра - онтологічна сутність судочинства // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 108-117. – ISSN 1563-3349
330980
  Гусєва О.В. Гра - спосіб актуалізації процесу навчання (ігрові ситуації на уроках географії) // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (119). – С. 23-26 : табл.
330981
  Лондон Д. Гра / Д. Лондон. – Х.-К, 1930. – 52с.
330982
  Бондарєв Ю.В. Гра / Ю.В. Бондарєв. – К, 1987. – 363с.
330983
  Перевєрзєва Н.І. Гра "Веселі велосипедисти" (Практичне заняття з основ безпеки життєдіяльності для учнів 5-9 класів) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 11, листопад. – С. 38-40 : фото
330984
  Медведчук Л.І. Гра "Економічний брейн - ринг" // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 11 (141). – С. 22-23
330985
  Бедлінський О.І. Гра "Креативність" як засіб розвитку творчого мислення і сприйняття підлітків (на матеріалі природничих предметів) // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 2 (131). – С.26-32
330986
  Юркевич О.В. Гра "Найрозумніший" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 4 (170). – С. 28-34, 48
330987
  Могильна Л.М. Гра "Рідний край Донецький" : (позакласний захід з краєзнавства) // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 10 (128). – С. 30-32
330988
  Соколов Б. Гра без нічиєї // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 14 липня (№ 122). – С. 5


  Нинішній конфлікт на Донбасі триватиме до перемоги однієї зі сторін. Україна ж зможе перемогти лише за відмови нинішніх західних лідерів від проведення мюнхеенської політики заспокоєння агресора.
330989
  Рублевська Л. Гра в Альбарутенію / Людмила Рублевська ; [пер. з білорус. О. Сандига ; упорядкув., підгот. текстів Г. Тарасюк-Андрощук]. – Київ : Золоті Ворота, 2012. – 453, [1] с. – Зміст: Убити негідника, або Гра в Альбарутенію ... ; Ночі на Плебанських Млинах ... ; Старосвітські міфи міста Б* ... ; Наречений панни Данусі ... – ISBN 978-966-2246-02-5
330990
  Гессе Г. Гра в бісер / Г. Гессе. – Київ : Дніпро, 1978. – 482с.
330991
  Гессе Г. Гра в бісер / Г. Гессе. – К., 1983. – 349с.
330992
  Гессе Герман Гра в бісер / Гессе Герман. – Київ : Вища школа, 1983. – 349с.
330993
  Гессе Г. Гра в бісер : роман / Г. Гессе; Ін-т літ. ім.Т.Г.Шевченка НАН України ; [пер.з нім.Є.О.Поповича]. – Харків : Фоліо, 2001. – 510 с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-1516-3
330994
  Гессе Г. Гра в бісер : роман / Герман Гессе ; [пер. з нім. Є.О. Поповича]. – Харків : Фоліо, 2014. – 542, [2] с. – Пер. за вид.: Das Clasperlenspiel / Hermann Hesse, 1978 . - Лауреат Нобелівської премії з літ. 1946 р. - Сер. заснована у 2011 р. – (Бiблiотека Нобелiвських лауреатiв). – ISBN 978-966-03-6911-5
330995
  Сюндюков І. Гра в Господа Бога // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 24 жовтня (№ 192)


  Карибська криза й доля людства. Результат військово-політичного протистояння в момент Карибської кризи визначався не лише військовим потенціалом, економічним рівнем розвитку і моральним духом суспільства в двох тодішніх наддержавах СРСР і США — але й ...
330996
  Лапаєв Ю. Гра в дружбу // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2017. – № 1/2 (477/478), 13-19.01.2017 р. – С. 40-41. – ISSN 1996-1561


  Як розуміти потепління відносин між Москвою та Анкарою і які наслідки воно матиме.
330997
  Черевко А. Гра в ідеологію // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 19 квітня (№ 69)


  Провладна партія вирішила розробити національну ідею.
330998
  Сенчишин Ярина Гра в королеву : Поезії / Сенчишин Ярина; Худож.оформ. В.І.Сави. – Львів : Каменяр, 1995. – 88с. – (Літературна премія ім.Богдана-Ігоря Антонича "Привітання життя"). – ISBN 5-7745-0649-5
330999
  Пагіря О. Гра в піжмурки // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 21 (186). – С.46-48. – ISSN 1996-1561


  Сприйняття української проблеми під час та після Другої світової війни еволюціонувало крізь польську та російську призму до перспективи унезалеження України.
331000
  Лященко І.А. Гра в політиці та гра в політику (український вимір) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2013. – Вип. 70
<< На початок(–10)331332333334335336337338339340(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,