Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)331332333334335336337338339340(+10)В кінець >>
330001
  Анісімова Н.П. "...Все іще можна зіграти інакше...": театралізований "світ навиворіт" у поезії Оксани Забужко // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 7-13. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.14 (111)). – ISSN 2078-2128


  У статті на матеріалі лірики О. Забужко досліджуються основні аспекти театралізованої парадигми, зокрема визначається художня функція трансформованих мотивів і образів п"єси В. Шекспіра "Гамлет".
330002
  Потницева Т.Н. "...Все ново в старом монологе". Монолог Гамлета в зеркале переводческих интерпретаций // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпро, 2017. – Вип. 21. – С. 101-107. – ISSN 2312-3036


  "Сомнения в точности традиционных и поэтому привычных интерпретаций сакрального «to be or not to be» возникали у исследователей не раз. Со всей очевидностью они возникли на студенческом семинаре по художественному переводу в процессе тщательного (word ...
330003
  Казьмирчук Г.Д. "...все, що посіяне, зійде..." / Г.Д. Казьмирчук. – Київ, 1988. – 100 с.
330004
  Патон Б. "Время уходит, а сделать хочется больше!" // Факты и комментарии. – Киев, 2018. – 29 ноября - 5 декабря (№ 47). – С. 4


  Президенту Национальной академии наук Украины Борису Патону 27 ноября исполнилось 100 лет. Патон – знаменитый ученый в области сварочных процессов и технологии металлов, первый в истории Герой Украины.
330005
  Клокова Л. "Время! Я тебя миную" // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2011. – Вып . сентябрь. – С. 34-41


  Творчість Марини Цвєтаєвої
330006
  Васенков А.В. "Врубель мне близок жизненно..." // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : Научно-методический журнал / УАПРЯЛ. Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2006. – № 3. – С. 77-78
330007
  Алексеєв В. "Врятуй та збережи" // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро" ; голов. ред. М.В. Луків. – Київ, 2021. – № 2020/вересень 2021р. – С. 48-53. – ISSN 0130-321Х


  Повість.
330008
  Власенко Н. "Все буває останній раз" // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро" ; голов. ред. М.В. Луків. – Київ, 2021. – № 2020/вересень 2021р. – С. 30-33. – ISSN 0130-321Х


  Повість.
330009
  Гессен А.И. "Все волновало нежный ум...": Пушкин среди книг и друзей / А.И. Гессен. – Москва, 1983. – 343с.
330010
  Пестерева Е. "Все выживет, в фонемах каменея..." // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2012. – № 6 (ноябрь - декабрь). – С. 99-114. – ISSN 0042-8795


  Имя Алексея Цветкова (русский поэт, прозаик, эссеист, переводчик) принято связывать с поэтической группой "Московское время".
330011
  Манандіз П. "Все готово для великого майбутнього України. Лише треба в нього повірити" / розмову вела Людмила Пустельник // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 10-16 вересня (№ 37). – С. 14-15


  Розмова з французько-українським співаком Полем Манандізом.
330012
  Чубаков С.Н. "Все дело жизни..." / С.Н. Чубаков. – Минск, 1978. – 174с.
330013
  Рябчук М. "Все довкола можна прочитати". Глобалізація Рябчука // Шо : журнал культурного сопротивления / ООО Издательский Дом "ЧИЛИ". – Киев, 2010. – № 3/4 (53/54). – С. 84-86


  Відомий публіцист, політолог, а також літературний критик і письменник Микола Рябчук розповідає Яні Дубинянській про наших письменників за кордоном, мобільні телефони і Оксану Забужко, московську попсу і втрачені традиції руконеподавання.
330014
  Ротач О.П. "Все життя я вірила в красу..." : Ганна Василівна Совачова - видатна українська актриса та громадський діяч // Українська біографістика : збірник наукових праць Ін-ту біографічних досліджень / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2009. – Вип. 5. – С. 186-219. – ISBN 966-02-3596-8(серія); 978-966-02-4822-9(вип.4)


  Досліджено життєвий і творчий шлях Ганни Вікторівни Совачової (Совачевої) (24.11/06.12.1876 - 07.07.1954) - видатної української актриси та громадського діяча, Уперше, на основі матеріалів, опублікованих у виданнях української діаспори та власного ...
330015
  Белявцева Мария "Все забывается со временем" / Белявцева Мария, Савинцев Федор // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 9 (174). – С. 134-137 : фото. – ISSN 1029-5828
330016
  Соловей Т.Г. "Все звезды до единой тепло и кротко в душу смотрят вновь" : Урок внеклассного чтения по повести Н.В.Гоголя "Майская ночь, или Утопленница". // Русская словесность в школах Украины : научно-методический журнал / Мин. обр. и науки Укр; Ин-т педагогики АПНУ и др. – Киев, 2008. – № 6. – С. 19-25.
330017
  Нікітенко К. "Все идет по плану": репресії в Червоній армії - зміцнення обороноздатності по-сталінськи // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 19 - 28 грудня (№ 49). – С. 15


  Важко перебільшити руйнівну силу репресій, які прокотилися Радянським Союзом у 1930-ті роки. Сталінський терор, маніакальний пошук ворогів, така суто радянська вигадка, як "планові репресії", — усе це катастрофічно підірвало боєздатність армії і ...
330018
  Голяндин А. "Все люди - братья и сестры" // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал / АНО "Ред. журн. "Знание - сила". – Москва, 2012. – № 9 (1023). – С. 80-86. – ISSN 0130-1640


  В последние годы с развитием новых научных методов у ученых появилась возможность в поисках ответа проанализировать гены ныне живущих людей, реконструироовать ДНК наших давно вымерших родственников - неандертальцев и "людей Денисовой пещеры". Так ...
330019
  Абдулла К. "Все мои печали..." : пьесы / Камал Абдулла. – Баку : Мутарджим, 2009. – 402, [2] с.


  У пр. № 1732063 напис: Глубокоуважаемому дорогому Леониду Васильевичу на добрую память. Подпись.10.04.2009, Баку
330020
  Шергина Н. "Все мы - продукт коллективного творчества" // Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 2009. – № 27 (5105). – С. 38-40. – ISSN 0131-0097


  Дарвиновской теории эволюции - полтора века, и все это время она сама эволюционировала. Что идет ей на смену?
330021
  Панченко В. "Все на свете только песня на украинском языке..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 18-19 січня (№ 8/9). – С. 30-31


  Леонід Кисельов: життя на краю безодні.
330022
  Мохов Георгий "Все недовольны, но жалоб в суд не подают" : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 9. – С. 22-23 : Фото
330023
  Жуковский В.А. "Все необъятное в единый вздох теснится"... / В.А. Жуковский. – Москва, 1986. – 315с.
330024
  Кальницкий М. "Все несут ответсвенность за город, в котором живут" / беседовала Анна Шерман // Антиквар : журнал об искусстве и коллекционировании / ООО "Изд. дом "Антиквар" ; глав. ред. Анна Шерман. – Киев, 2016. – № 5/6 (96), май - июнь : Город без архитектора. – С. 16-25. – ISSN 2222-436X


  Беседа с известным историком-архивистом, исследователем киевской старины М. Кальницким.
330025
  Большаков Л.Н. "Все он изведал..." : Тарас Шевченко: поиски и находки / Л.Н. Большаков. – Киев : Днипро, 1988. – 543 с. – (Научно-популярное издание). – ISBN 5-308-00289-4
330026
  Козиенко Татьяна Михайловна "Всё от женщины на свете" : опыт информационной службы // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 5. – С. 37-40. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1727-4893


  Сегодня "женская" тема постоянно звучит в СМИ. Много говорят и пишут о "возрастающем влиянии женщин". О перемене её традиционных и профессиональных ролей. В этой связи особую актуальность приобретает вопрос делового и досугового чтения в жизни ...
330027
  Козиенко Татьяна Михайловна "Всё от женщины на свете" : опыт информационной службы // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 5. – С. 37-40. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1727-4893


  Сегодня "женская" тема постоянно звучит в СМИ. Много говорят и пишут о "возрастающем влиянии женщин". О перемене её традиционных и профессиональных ролей. В этой связи особую актуальность приобретает вопрос делового и досугового чтения в жизни ...
330028
  Міщенко Григорій "Все перед моїми очима" // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 24. – ISSN 0868-9644
330029
  Елисеева О. "Все покойны, прощены..." Как растался с жизнью государь Петр Федорович // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 2 : Эпоха Екатерины Великой 18 век. – С. 17-22. – ISSN 0235-7089
330030
  Башун О. "Все про Європу в бібліотеках": проект Української бібліотечної асоціації // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2016. – № 3 (5). – С. 51-55. – ISSN 2518-7341


  Представлено інформацію щодо проекту "Все про Європу в бібліотеках" Української бібліотечної асоціації, який передбачає створення мережі пунктів європейської інформації в бібліотеках, інформаційну та навчально-методичну підтримку книгозбірень у ...
330031
  Палієнко М.Г. "Все про людей": архівістика у колі пріоритетних сфер діяльності та галузей знань на міжнародному науковому форумі у м. Марібор (Словенія) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; редкол.: Т.Баранова, А. Бернат, І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (318), січень - березень. – С. 218-221. – ISSN 0320-9466


  "Представляючи сучасні тенденції розвитку архівів незалежної України, проф. Марина Палієнко охарактеризувала роль архівів у трансформаційних процесах та житті українського суспільства, підкресливши їх значення не лише як невід"ємної складової ...
330032
  Круттшнитт Кристина "Все считали меня сумасшедшей" // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 9 (174). – С. 150-151 : фото. – ISSN 1029-5828
330033
  Клименко Г. "Все те, що нам намарилось віками" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 26 вересня (№ 37). – С. 7


  Літературна критика на збірку Леоніда Череватенка "Закляте залізо"
330034
  Квіт С. "Все українське має бути найбільш професійним та ефективним" / розмову вів Олександр Вівчарик // Вільна думка : перший український часопис в Австралії. – [Лидкомб], 2014. – 1.4-12.5.2014 (ч. 13/15). – С. 16-17
330035
   "Все эти документы исключительно ценны" // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2010. – № 1(100). – С. 4-52. – ISSN 0869-6322


  Письма руководителей Института Маркса-Энгельса-Ленина в ЦК ВКП(б) о собирании историко-революционных материалов за рубежом. 1925-1935 гг.
330036
  Кеба О. "Все ясно, але нічого не зрозуміло": феномен герменевтичної поетики Франца Кафки // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2009. – Видається на пошану і з нагоди 60-річчя від дня народження доктора філологічних наук, професора Ткачука М.П. – С. 404-410. – (Літературознавство ; Вип. 27)
330037
  Салига Т. "Все, все, усе перетерплю..." // Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України; літературно-художнє видання. – Черкаси, 2008. – № 3. – С. 97-113. – ISBN 978-966-96923-6-8
330038
  Ющенко В. "Все, друзі, буде чесно": Виступ Президента України у Верховній Раді перед голосуванням за затвердження Ю.Тимошенко на пост Прем"єр-міністра України (4 лют. 2005 р.) // Президент. вісн., 2005
330039
  Цирульников А.М. "Все, что могу и немного больше..." / А.М. Цирульников. – Москва, 1973. – 160с.
330040
  Загороднюк О.А. "Все, що видимее, мертве": Оманливість мови та правдивість мовчання у творчості Григорія Чубая // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 82-86. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
330041
  Тимошик М. "Все, що мав у житті, він віддав для однієї ідеї..." // Історичний календар. – Київ, 1996. – на 1997р. – С. 14-15


  Про І. Огієнка.
330042
  Тимошик М. "Все, що мав у житті, він віддав для одної ідеї..." // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – 26 березня (№ 4)


  Іван Огієнко і Київський університет. Згадуються: Н. Титович, Перетц, С. Щоголев.
330043
  Тимошик М. "Все, що мав у житті, він віддав для одної ідеї..." Іван Огієнко і Київський університет // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Січень (№ 1)
330044
  Тимошик М. "Все, що мав у житті, він віддав. Для одної ідеї..." // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 158-159


  Митрополит Іларіон (Іван Іванович Огієнко; 1882-1972) - український вчений, митрополит УАПЦ (від 1944), політичний, громадський і церковний діяч, мовознавець, лексикограф, історик церкви, педагог.
330045
  Храплива-Щур "Все, що мав у житті, він віддав..." // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1990. – Vol. 41, № 485/486, липень-серпень : липень-серпень. – С. 1315


  Блаженній пам"яті Івана Боднарчука.
330046
  Касьянова О. "Все, що маємо, нам у Бога вимолив Шевченко" // Київський університет. – Київ, 2014. – Березень (№ 5). – С. 2


  В Інституті філології відбулися Шевченківські читання з нагоди 200-річчя від дня народження Кобзаря.
330047
  Янчук О. "Все, що я зняв, - це моя життєва позиція, мій вибір" / бесіду вела Людмила Серебреннікова // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Газда Я. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (139). – С. 20-23. – ISSN 1562-3238
330048
  Тихонов А.В. "Все...поименованные есть турецкоподданые, а потому и были задержаны" // Военно-исторический журнал / М-во обороны Российской Федерации. – Москва, 2013. – № 5 (637). – С. 68-70. – ISSN 0321-0626


  Содержание военнопленных и интернированных турецких граждан в период Первой мировой войны (194-1918 гг.).
330049
  Белявский М.Т. ... Всё испытал и всё проник : [о М.В. Ломоносове] / М.Т. Белявский. – Москва : МГУ, 1990. – 221, [1] с. : ил. – ISBN 5-211-01352-2
330050
  Чернова А.Д. ... Все краски мира, кроме желтой / А.Д. Чернова. – М., 1987. – 219с.
330051
  Горовий А. ...Врозбрід через брід... / Анатолій Горовий. – Київ : Прометей, 2019. – 35, [1] с. : іл. – Точка доступу серії: www.usclub.com.ua. – (Український клуб). – ISBN 978-617-7502-28-8
330052
  Белявский М.Т. ...Все испытал и все проник : К 275-летию со дня рождения М.В.Ломоносова / М.Т. Белявский. – Москва : Московский университет, 1986. – 224с.
330053
  Водовозов Алексей ...все на Земле были бы веганами / Водовозов Алексей, Водовозова Светлана, Капустин Владимир // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 8 (2899). – С. 92-93 : фото
330054
  Киселев Л. ...все на свете - только песня на украинском языке : Избранное к 60-летию поэта / Леонид Киселев. – Київ : Факт, 2006. – 264 с. – ISBN 966-359-117-X
330055
  Шушарін Д. ...Все по справедливості // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 11 червня (№ 104). – С. 5


  Україна у 1991 році вирішила долю СРСР. Зараз у її руках доля Росії.
330056
  Есипов В. «Все это к моде слишком близко...» (Об одной литературоведческой тенденции) // Вопросы литературы : Журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2006. – № 4. – С. 47-66. – Бібліографія в примітках: 57 позицій. – ISSN 0042-8795


  "Эротическая" тенденция в современном литературоведении
330057
  Шабшай Л.Л. Время-ветер / Л.Л. Шабшай. – Ташкент, 1980. – 127с.
330058
  Киевская А. Время-высший разум / А. Киевская, 1996. – 32с.
330059
   Время-импульсные вычислительные устройства.. – М., 1983. – 288с.
330060
   Время-импульсные системы автоматического управления. – М., 1991. – 288с.
330061
  Кочнев М. Время-полымя : Сказы и рассказы / М. Кочнев. – Москва : Советский писатель, 1956. – 682 с.
330062
  Кочнев М. Время-полымя : Сказы и рассказы / М. Кочнев. – Изд. испр. и дополн. – Москва : Советский писатель, 1958. – 639 с.
330063
  Ташбаев К. Время-скакун / К. Ташбаев. – М., 1985. – 78с.
330064
  Ямпольский М.М. Время надежд / М.М. Ямпольский. – Москва : Физкультура и спорт1984. – 176 с.
330065
  Силаев Б.Д. Время надежд : Роман / Б.Д. Силаев. – Харьков : Прапор, 1971. – 243с.
330066
  Русый И. Время надежд / И. Русый : Московский рабочий
1. – 1974. – 592 с.
330067
  Русый И. Время надежд : роман / Игорь Русый. – Москва
1. – 1978. – 576 с.
330068
  Раковский М. Время надежд и разочарований / М. Раковский. – М, 1988. – 22с.
330069
  Артемов В.А. Время населения города: планирование и использование : планирование и использование / В.А. Артемов, Н.А. Баликова, З.И. Калугина ; отв. ред. В.Д. Патрушев ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т экономики и орг. пром. пр-ва. – Новосибирск : Наука, 1982. – 198, [2] с.
330070
  Кочетков О. Время настало / О. Кочетков. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 32 с.
330071
  Гоголадзе Т.Г. Время нашей жизни / Т.Г. Гоголадзе. – Москва, 1978. – 223 с.
330072
  Ярмагаев Е. Время нашей зрелости / Е. Ярмагаев. – Л., 1962. – 274с.
330073
  Ярмагаев Е. Время нашей зрелости / Е. Ярмагаев. – Л., 1968. – 405с.
330074
  Ярмагаев Е. Время нашей молодости / Е. Ярмагаев. – Л., 1968. – 405с.
330075
  Торопыгин В.В. Время наших забот / В.В. Торопыгин. – Л, 1964. – 110с.
330076
  Ортенберг Д.И. Время не властно / Д.И. Ортенберг. – М : Советский писатель, 1975. – 359 с.
330077
  Ортенберг Д.И. Время не властно / Д.И. Ортенберг. – М : Советский писатель, 1979. – 623 с.
330078
  Семенов Н.С. Время не властно / Н.С. Семенов. – Москва, 1988. – 414с.
330079
  Костюковский Б.А. Время не властно: повесть о Дмитрии Курском / Б.А. Костюковский, С.М. Табачников. – Москва, 1989. – 398с.
330080
  Смольников А. Время не выбирают / А. Смольников. – М., 1972. – 72с.
330081
  Апресян В.З. Время не ждет : повесть / В. Апресян. – Москва : Трудрезервиздат, 1952. – 344 с., [1] л. портр. : ил.
330082
  Апресян В.З. Время не ждет : роман : [о русском ученом и изобретателе А.М. Игнатьеве / В.З. Апресян; послесл. М. Сулимовой ; ил.: Ю.Г. Макаров]. – 2-е доп. изд. – Москва : Профтехиздат, 1961. – 359 с. : ил.
330083
  Апресян В.З. Время не ждет : [Повесть о А.М. Игнатьеве] / В.З. Апресян ; [предисл. А. Величко]. – 3-е изд. – Москва : Советская Россия, 1977. – 347 с.
330084
  Сотников И.В. Время не останавливается / И.В. Сотников. – Уфа, 1962. – 278с.
330085
  Белан О.К. Время непростых вопросов : [сб. интервью] / О.К. Белан. – Москва : Московский рабочий, 1990. – 109, [2] с. – (Молодежный клуб). – ISBN 5-239-00825-6
330086
  Козловский Евгений Время нетбуков // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 11. – С.: 134-135 : Фото
330087
  Темчин Е.А. Время новых открытий / Е.А. Темчин. – М., 1979. – 176с.
330088
  Лещинский А.Н. Время новых подходов / А.Н. Лещинский. – М., 1990. – 79с.
330089
  Кузнецова Людмила Михайловна Время новых технологий : Рек.указ.лит. / Кузнецова Людмила Михайловна. – Москва : Знание, 1984. – 31с. – (В помощь лектору / Всесоюз.о-во "Знание"; Центр.политехн.б-ка)
330090
  М"Боу Амаду-Махтар Время нородов / М"Боу Амаду-Махтар. – М, 1985. – 335с.
330091
  Виалар П. Время обманщиков / П. Виалар. – Ленинград : Просвещение, 1968. – 216с.
330092
  Вавилин В.А. Время оборота биомассы и деструкция органического вещества в системах биологической очистки / В.А. Вавилин. – Москва : Наука, 1986. – 144 с. – Бібліогр.: с. 130-140
330093
  Данилевич В.Е. Время образования Слободских черкасских полков. – [Моква], 1909. – С. 632-639. – На заг. XXIV. - Отд. оттиск: Сборник статей, посвященный В.О.Ключевскому, М.: Б.и, 1909.
330094
  Елизарьев А Э. Время общества : (Философский аспект и социально-экономический аспект) / А Э. Елизарьев. – Новосибирск : Наука, Сибирское отд., 1969. – 192 с.
330095
  Аборский А.И. Время оглянуться : записки литератора / А.И. Аборский ; [предисл. Д. Халдурды]. – Москва : Советский писатель, 1988. – 320, [2] с., [8] л. ил. : bk/? gjhnh/
330096
  Блинов А.Д. Время ожиданий / А.Д. Блинов. – М, 1968. – 508с.
330097
  Блинов А.Д. Время ожиданий / А.Д. Блинов. – М, 1972. – 495с.
330098
  Гордейчев В.Г. Время окрыленных / В.Г. Гордейчев. – М, 1977. – 118с.
330099
  Гогуа А.Н. Время оленьего зова : повести и рассказы / А.Н. Гогуа; авториз. пер. с абхаз. С.Шевелева. – Москва : Советский писатель, 1981. – 488 с.
330100
  Грачев Н.Г. Время осенних костров : стихи / Н.Г. Грачев. – Москва : Советский писатель, 1981. – 71с.
330101
  Рыжаков М.В. Время осмыслить сделанное и предстоящее // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 3 : Портрет. – ISSN 0016-7207
330102
  Ярхо А.В. Время отдыха / А.В. Ярхо. – М., 1987. – 252с.
330103
  Возлинская Светлана Время открывать балы : Спецвыпуск. Лидеры туриндустрии // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 11. – С. 16-17 : Фото
330104
   Время открывать тайны. Танжер, Марокко : тренди // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 7/8. – С. 28-29 : Фото
330105
   Время открытий.. – Алма-Ата, 1973. – 96с.
330106
  Шухов И.И. Время открытий. / И.И. Шухов. – Алма-Ата, 1980. – 288с.
330107
  Гришковец В.Ф. Время отправления / В.Ф. Гришковец. – Минск, 1981. – 62с.
330108
   Время Павла и его смерть : Записки современников и участников события 11 марта 1801 г. – Москва : Моск. книгоизд. т-во Образование ; [Типо-лит. "Русского Т-ва печ. и изд. дела"]. – (Русская быль ; Серия 1; № 4; 8)
Ч. 2 : Записки князя Адама Чарторыйского; [Из записок графа Ланжерона]: с 6 потретами. – 1908. – [1], 161-315 с., 6 л. портр. – Подзаг. ч. 2 не указан
330109
  Шубина Т.Г. Время памяти. Стихи. / Т.Г. Шубина. – Петропавловск-Камчатский, 1981. – 39с.
330110
  Житнигор С.Б. Время пародий : юмор, сатира, публицистика, театр, кино, случайные стихи, эстрадные рассказы / Семен Житнигор ; Украинская Академия наук ; Академия социального прогресса и творчества. – Одесса ; Тирасполь : [Полиграфист], 2008. – 276 с. – (Для домашнего чтения). – ISBN 978-9975-9974-4-7
330111
  Новикова Т.В. Время первой пашни / Т.В. Новикова. – М., 1983. – 80с.
330112
  Сматаев Софы Время первой травы : роман / Софы Сматаев ; пер. с каз. М.Михайлова. – Алма-Ата, 1989. – 285 с.
330113
  Мацкевич Э.О. Время первой тропы / Э.О. Мацкевич. – Алма-Ата, 1972. – 152с.
330114
  Махалов В.В. Время первых дождей / В.В. Махалов. – Кемерово, 1969. – 139с.
330115
  Низская Л. Время перемен // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно- политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2002. – № 3. – С.18-23. – ISSN 0321-5075


  [Президент Сенегала, лидер Сенегальской демократической партии Абдулай Вад, внутренняя политика страны.]
330116
  Невский Б. Время перемен: Фантастика "новой волны" // Мир фантастики : фэнтэзи и фантастика во всех проявлениях / ООО "Техномир". – Москва, 2007. – № 8. – С. 50-53.
330117
  Низская Л. Время перемен? // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2002. – № 4. – С.45-50. – ISSN 0321-5075


  [Политическая жизнь Сенегала.]
330118
  Анисимов Е.В. Время петровских реформ XVIII в., 1-я четверть / Анисимов Е.В. – Ленинград : Лениздат, 1989. – 495, [1] с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 488-495. – (Историческая библиотека "Хроника трех столетий: Петербург-Петроград-Ленинград")
330119
  Пулат А. Время петь : стихи / А. Пулат; пер. с узб. З.Тумановой. – Ташкент, 1968. – 158 с.
330120
   Время пламенеющих деревьев.. – М., 1961. – 244с.
330121
  Измайлов А.Н. Время платить : Романы / А.Н. Измайлов. – Москва : Локид, 1996. – 445с. – (Белый лебедь). – ISBN 5320000685
330122
  Уинфри А.Т. Время по биологическим часам / А.Т. Уинфри. – Москва : Мир, 1990. – 208с.
330123
  Сокольский М. Время по цене золота // Управление компанией / Агентство "Стандарт". – Киев, 2009. – № 6. – С. 28-33


  Антикризисный тайм-менеджмент и повышение личной продуктивности.
330124
  Капельчук К.А. Время повторения: память и импульс // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 101-107. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 4). – ISSN 1560-1390
330125
  Филимонов О.В. Время поиска и обновления / О.В. Филимонов. – М, 1989. – 62с.
330126
  Мудрик А.В. Время поисков и решений, / А.В. Мудрик. – М., 1990. – 189с.
330127
   Время показывает - побеждают лучшие! : Премия "Лидеры туриндустрии - 2007" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 1. – С. 10
330128
  Проханов А.А. Время полдень / А.А. Проханов. – Москва, 1977. – 286с.
330129
  Проханов А.А. Время полдень / А.А. Проханов. – М., 1982. – 400с.
330130
  Проханов А.А. Время полдень / А.А. Проханов. – М., 1986. – 557с.
330131
  Стекольников Л.Б. Время полной листвы. / Л.Б. Стекольников. – М.Л., 1966. – 91с.
330132
  Тышковская Л. Время полутонов : [стихи] / Леся Тышковская. – Киев : [б. и.], 2000. – 101, [3] с. : ил. – ISBN 966-7825-20-5


  У пр. № 1739575 напис: Кире Александровне Шаховой - Мастеру - Воспоминание о Времени защиты ("Мифопоэтика" Марины Цветаевой) 1997 г. Подпись
330133
  Штрубов В.Н. Время поющих соков / В.Н. Штрубов. – М, 1981. – 56с.
330134
  Поляков Ю.М. Время прибытия : стихи / Ю.М. Поляков. – Москва, 1980. – 31с.
330135
  Чемыхин В.А. Время производства при социализме / В.А. Чемыхин. – М, 1971. – 152 с.
330136
  Крокос В.И. Время происхождения украинского лесса / В.И. Крокос. – Одесса, 1922. – 75с.
330137
  Крокос В.И. Время происхождения украинского лесса / В.И. Крокос. – Москва, 1926. – 6-18с. – Отд. оттиск из: Почвоведение, 1926, №1
330138
  Камянов В.И. Время против безвременья: Чехов и современность. / В.И. Камянов. – М., 1989. – 378с.
330139
  Карнаухов В.С. Время прощаний: Роман. / В.С. Карнаухов. – Москва, 1987. – 182с.
330140
  Русаков Г.А. Время птицы: стихи / Г.А. Русаков. – М., 1985. – 111с.
330141
  Гранов В.Д. Время работает на нас. / В.Д. Гранов. – Москва, 1959. – 46с.
330142
  Ведькал А.М. Время работать - время творить / А.М. Ведькал. – Днепропетровск, 1987. – 79с.
330143
  Топорков В.Ф. Время раздумий и перемен : записки секретаря райкома партии : [Добров. райком партии Липец. обл.] / Топорков В.Ф. – Москва : Политиздат, 1989. – 173, [2] с.
330144
  Егоров Б.А. Время ранних разлук / Б.А. Егоров. – М, 1968. – 310с.
330145
  Силаев Б.Д. Время расставаний / Б.Д. Силаев. – Харьков, 1969. – 244с.
330146
  Силаев Б. Время расставания - время надежд : роман / Б. Силаев. – Харьков : Прапор, 1984. – 429с.
330147
  Чирва Ф.Е. Время рассудит / Ф.Е. Чирва. – Алма-Ата, 1961. – 330с.
330148
  Абрамов И.В. Время рассудит : повесть / И.В. Абрамов. – Тула : Приокское книжное издательство, 1969. – 191 с. : портр.
330149
  Посвежинный Е.Г. Время рассудит / Е.Г. Посвежинный. – Воронеж, 1989. – 268с.
330150
  Олык И. Время расцвета : стихи, поэмы, сказки / Олык И., пер. с марийск. А.Смольникова. – Йошкар-Ола : Марийское кн. изд-во, 1979. – 128 с.
330151
  Бойко Е.И. Время реакции человека : Автореф... докт. пед.наук: / Бойко Е. И.; Ин-т психол. АПН РСФСР. – М., 1963. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
330152
  Бойко Е.И. Время реакции человека / Е.И. Бойко. – Москва : Медицина, 1964. – 442с.
330153
  Егоров Н.М. Время решать / Н.М. Егоров. – Ростов -на-Дону, 1978. – 109с.
330154
   Время решений. – М., 1987. – 174с.
330155
  Соломенцев М.С. Время решений и действитй / М.С. Соломенцев. – М., 1985. – 558с.
330156
  Максимова В.А. Время рождает героя. / В.А. Максимова. – Москва, 1975. – 112 с.
330157
  Ниссинен Йоуко Время руководителя: эффективность использования. / Ниссинен Йоуко, Воутилайнен Ээро. – М., 1988. – 192 с.
330158
  Привалихин В.И. Время сбора папоротника / В.И. Привалихин. – М, 1986. – 271с.
330159
  Личутин В.В. Время свадеб / В.В. Личутин. – М., 1975. – 271с.
330160
  Калашников С.Б. Время свадеб: повести и рассказы / С.Б. Калашников. – Волгоград : Ниж.-Волж. кн. изд-во, 1983. – 352 с.
330161
   Время свершений: Человек труда в соврем. сов. лит.. – Л., 1984. – 365с.
330162
  Грицкевич Д. Время света / Дмитрий Грицкевич. – Южно-Сахалинск : Сахалинское книжное издательство, 2004. – 108с. – ISBN 5-88453-016-1
330163
  Гревцов Н.А. Время сврешений / Н.А. Гревцов. – Донецк, 1985. – 239с.
330164
  Иванов А.М. Время сгущается в образ / А.М. Иванов. – Ташкент, 1967. – 143с.
330165
  Батров А.М. Время синего цвета : повесть и новеллы / А.М. Батров ; худож. Г.В. Гармидер. – Одесса : Маяк, 1978. – 262 с. : ил.
330166
  Холодов А.Б. Время сирен : новеллы / Алексей Холодов. – Одесса : Астропринт, 2018. – 183, [1] с. – ISBN 978-966-927-533-2
330167
  Хавкин О.А. Время скажет / О.А. Хавкин. – Новосибирск, 1963. – 131с.
330168
  Эрн В. Время славянофильствует : Война, Германия, Европа и Россия / Владимир Эрн. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1915. – 48 с. – (Война и культура)


  На обл. экз № 11700 личная печать Кудрявцева и подпись, а на тит. л. дарственная надпись 1918 г.
330169
  Чосич Добрица Время смерти / Чосич Добрица. – М., 1985. – 752с.
330170
  Палагута Н.С. Время снегиря / Н.С. Палагута. – Ужгород, 1990. – 184с.
330171
  Чернов М. Время снов / Мстислав Чернов. – Киев : Саммит-Книга, 2020. – 476, [3] с. – (САММИТ-КНИГА : с книгой - по жизни !). – ISBN 978-966-986-143-6
330172
   Время сновидений.. – М., 1987. – 142с.
330173
   Время собирать виноград. – Москва, 1982. – 560 с.
330174
  Кулиш С.Л. Время собирать камни / С.Л. Кулиш. – Ташкент, 1982. – 407с.
330175
  Бакланов Г.Я. Время собирать камни : ст., портр, беседы / Г.Я. Бакланов. – Москва : Изд-во Агентства печати "Новости", 1989. – 364, [2] с., [8] л. ил.
330176
  Швидковский Д.О. Время собирать камни / Д.О. Швидковский. – Москва, 1990. – 56 с.
330177
  Козько В. Время собирать кости : Повесть // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2006. – № 12. – С. 8-64. – ISSN 0012-6756
330178
  Столпаков Б.В. Время созданния первого отечественного учебного пособия по криптографии - 1633 год // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2012. – № 4 (93). – С. 82-88. – ISSN 1818-4243


  Представлен комплекс документов XVII столетия из архивов Посольского приказа. Предлагается обоснование комплекса как первого отечественного учебного пособия по криптографии.
330179
  Ла Гума Время сорокопута : роман ; пер. с английского / Ла Гума, Алекс. – Москва : Прогресс, 1980. – 136 с.
330180
  Мартьянов В.А. Время спинальной компоненты двигательной реакции у человека. : Автореф... канд. биол.наук: 102 / Мартьянов В.А.; Москов. гос.п ед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1968. – 23л.
330181
  Кичеев А.Г. Время среди фундаментальных характеристик мира и проблемы его познания // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2011. – № 3 (67). – С. 55-61. – ISSN 2073-8528
330182
  Сидорова Л.А. Время становления / Л.А. Сидорова. – М., 1990. – 206с.
330183
  Кадулин В.И. Время страрого счета / В.И. Кадулин. – Москва, 1968. – 94с.
330184
  Шастин А.М. Время стрекоз / А.М. Шастин. – М., 1983. – 367с.
330185
  Шаханов М. Время стреляет из лука : стихи, поэмы / Мухтар Шаханов; пер. с каз. – Москва : Советский писатель, 1988. – 140 с.
330186
  Медников А.М. Время строить / А.М. Медников. – М, 1980. – 303с.
330187
  Шпак Г.А. Время суток / Г.А. Шпак. – Новосибирск, 1978. – 112с.
330188
  Искандер Фазиль Время счастливых находок / Искандер Фазиль. – Москва, 1970. – 230 с.
330189
  Искандер Фазиль Время счастливых находок / Искандер Фазиль. – Москва, 1973. – 431с.
330190
  Наумов С.М. Время талых снегов / С.М. Наумов. – М, 1982. – 175с.
330191
  Архипов В.С. Время танковых атак : [лит. запись Н.Э. Винокурова] / В.С. Архипов. – Москва : Воениздат, 1981. – 272 с., 1 л. портр. – (Военные мемуары)
330192
  Рытхэу Ю. Время таяния снегов : роман / Юрий Рытхэу ;. – Москва : Молодая гвардия, 1981. – 591 с.
330193
  Рытхэу Ю. Время таяния снегов : роман / Юрий Рытхэу ;. – Москва, 1989. – 623 с.
330194
  Остер Г.Б. Время твое / Г.Б. Остер. – Мурманск, 1974. – 87с.
330195
  Леонтович В.Н. Время твое / В.Н. Леонтович. – Тбилиси, 1986. – 214с.
330196
  Грибачев Н.М. Время твое и мое / Н.М. Грибачев. – Москва, 1986. – 366с.
330197
  Баженов Г.В. Время твоей жизни : повести и рассказы / Г.В. Баженов ; предисл. С. Залыгина. – Новосибирск : Зап.-Сиб. книжное издательство, 1975. – 208 с.
330198
  Татьяничева Л.К. Время теплых дождей / Л.К. Татьяничева. – М., 1963. – 107с.
330199
  Виноградов В.В. Время требует песни / В.В. Виноградов. – Москва, 1960. – 83с.
330200
  Горчаков П.А. Время тревог и побед / П.А. Горчаков. – М., 1977. – 272с.
330201
  Горчаков П.А. Время тревог и побед / П.А. Горчаков. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1981. – 296с.
330202
  Мелешко А.И. Время труда промышленных рабочих при социализме : Автореф... канд. эконом.наук: 08.590 / Мелешко А.И.; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1971. – 26л.
330203
   Время трудных забот. – Минск, 1987. – 285с.
330204
  Миллер Г. Время убийц : [эссе] / Генри Миллер; [пер. с англ.: И. Стам, А. Зверев, З. Артемова]. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2001. – 288с. – (Азбука-классика). – ISBN 5-352-00025-7


  Одна из самых известных книг автора, посвящена биографии Артюра Рембо
330205
  Горбачев Н.А. Время ураганов / Н.А. Горбачев. – Москва : Современник, 1989. – 750с.
330206
   Время учеников : Предисл.Бориса Стругацкого;Сост.Андрей Чертков. – Москва-Санкт-Петербург : АСТ, Terra Fantastica, 1997. – 606с. – (Миры братьев Стругацких). – ISBN 5-15-000253-4
330207
  Прокопович Наталья Время учить китайский : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 22-24 : Фото
330208
   Время формирования залежей нефти и газа.. – М., 1976. – 304с.
330209
   Время формирования первой биостратиграфической зоны венда в сибирском гипостратотипе / В.И. Рогов, В.В. Карлова, В.В. Марусин, Б.Б. Кочнев, К.Е. Наговицин, Д.В. Гражданкин // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 4. – С. 735-747 : рис. – Библиогр.: с. 746-747. – ISSN 0016-7886
330210
  Мамедов М.Г. Время формирования электрического пробоя в германии и закиси меди : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мамедов М.Г.; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1965. – 16л.
330211
  Кэлугэряну Владимир Время химии прошло // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 3. – С. 50-51 : фото
330212
  Горес Д. Время хишников // Каскадер из Сингапура / Р. Томас. – Москва : Терра-Книжный клуб, 1999. – С. 183-338. – (ТЕРРА-Детектив). – ISBN 5-300-02472-4
330213
  Герчик М.Н. Время хозяев : повести / М.Н. Герчик. – Москва, 1986. – 262 с.
330214
  Довнар-Запольский М.В. Время царя Ивана Грозного. – [Москва], 1910. – С. 155-223. – Автор указ. в конце статьи. - Отд. оттиск: Русская история в очерках и статьях / под ред. М. В. Довнар-Запольского. — [2?изд.]. — [М., 1910] (Тип. И. Люндорф). — Т. 2. — С. 155—223
330215
  Фесенко А.Я. Время цветения / А.Я. Фесенко. – М., 1963. – 183с.
330216
  Маслов И.С. Время цветения звезд : рассказы, повесть / И.С. Маслов. – Киев, 1984. – 208с.
330217
  Майборода Наталья Время цветов. Интервью с главным садовником Голландии. Нескучный сад // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 5 (2908). – С. 40-49 : фото
330218
  Трубников Н.Н. Время человеческого бытия. / Н.Н. Трубников. – Москва, 1987. – 255с.
330219
  Володина Анжелика Станиславовна Время читать классику : пути сближения подростка и Книги // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 7. – С. 34-36. – ISSN 1727-4893


  Классика не устаревает с годами. С годами она становится лишь прекрасней, и было бы опрометчиво ставить на ней крест; всё, что требуется, - правильно её подать.
330220
  Володина Анжелика Станиславовна Время читать классику : пути сближения подростка и Книги // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 7. – С. 34-36. – ISSN 1727-4893


  Классика не устаревает с годами. С годами она становится лишь прекрасней, и было бы опрометчиво ставить на ней крест; всё, что требуется, - правильно её подать.
330221
  Белов В. Время Эйнштейна: трудно не быть богом // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 11(87). – С. 6-31. – ISSN 1819-6268
330222
  Беличенко Ю.Н. Время ясеня : стихи / Ю.Н. Беличенко ; худож. А.И. Гольдман. – Москва : Советский писатель, 1978. – 78 с. : ил.
330223
  Федоров В.В. Время, атом, молекула / В.В. Федоров, С.В. Богун. – Запорожье : Дикое Поле, 1999. – 442с. – ISBN 9667037-09-6
330224
  Финогенов В.Н. Время, бытие, человек / В.Н. Финогенов. – Уфа, 1992. – 220с.
330225
  Брэдбери Р. Время, вот твой полет / Р. Брэдбери. – Москва, 1991. – 349с.
330226
  Катаев В.П. Время, вперед / В.П. Катаев. – Москва, 1933. – 421с.
330227
  Катаев В.П. Время, вперед / В.П. Катаев. – Москва, 1935. – 314с.
330228
   Время, вперед!. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 335с.
330229
  Катаев В.П. Время, вперед! / В.П. Катаев. – Л., 1980. – 287с.
330230
  Катаев В.П. Время, вперед! / В.П. Катаев. – Москва, 1984. – 303с.
330231
   Время, вперед!. – М., 1986. – 662с.
330232
   Время, вперед!. – М., 1987. – 460с.
330233
   Время, вперед. Вторая Всесоюзная художественная фотовыставка "Семилетка в действии".. – М., 1963. – 208с.
330234
  Гурина Н.Н. Время, врезанное в камень / Н.Н. Гурина. – Мурманск, 1982. – 120с.
330235
  Громов Е.С. Время, герой, зритель / Е.С. Громов. – М., 1965. – 112с.
330236
  Виноградов В.Б. Время, горы, люди / В.Б. Виноградов. – Грозный, 1980. – 168с.
330237
  Анибал Б. Время, дела и люди : фабричные очерки / Борис Анибал. – Москва : Федерация, 1930. – 135 с.
330238
  Приснякова Л.М. Время, информация, энтропия в физике, психологии, экономике : Монография / Л.М. Приснякова, В.Ф. Присняков. – Днепропетровск, 1998. – 207с.
330239
  Стрелер Б.Л. Время, клетки и старение / Б.Л. Стрелер. – Москва : Мир, 1964. – 253с.
330240
  Бондарь Таиса Время, когда нас не любили... : повести / Таиса Бондарь ; пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1990. – 430 с.
330241
  Добродеев Б.Т. Время, которое всегда с нами. - Письма из прошлого. - М. Горький. Последние годы / Б.Т. Добродеев. – М., 1973. – 159с.
330242
  Калиновский Э.Я. Время, которое он обгоняет / Э.Я. Калиновский. – М : Изд-во политической литературы, 1973. – 120 с.
330243
  Яковлев Е.В. Время, которое тебе отведено / Е.В. Яковлев. – М, 1979. – 285с.
330244
  Беляева С. Время, литература, човек : Наблюдения върху съвременната българска проза / С. Беляева. – София : Наука и изкуство, 1986. – 285 с.
330245
  Рабкин И.Г. Время, люди, самолеты / И.Г. Рабкин. – М., 1985. – 256с.
330246
  Сидоров Ю Е. Время, писатель, стиль / Ю Е. Сидоров. – Москва, 1978. – 263с.
330247
  Сидоров Е.Ю. Время, писатель, стиль / Е.Ю. Сидоров. – 2-е изд. доп. испр. – Москва, 1983. – 320с.
330248
  Жаботинский М.Е. Время, по которому мы живём / М.Е. Жаботинский, И.Л. Радунская. – Москва : Знание, 1962. – 47 с.
330249
  Овечкин К.С. Время, полное тревог / К.С. Овечкин. – Хабаровск, 1985. – 270с.
330250
  Никулин Л.В. Время, пространство, движение / Л.В. Никулин. – Минск : Советская литература
Т.2 : Молодость героя. – 1933. – 383 с.
330251
  Никулин Л. Время, пространство, движение. / Л. Никулин. – М
1. – 1933. – 232с.
330252
  Тилле А.А. Время, пространство, закон. Действие сов. закона во времени и пространстве. / А.А. Тилле. – Москва : Юридическая литература, 1965. – 203 с.
330253
  Степанова И.С. Время, события, люди / И.С. Степанова. – Москва, 1983. – 208с.
330254
   Время, события, люди.: Книга для учителя английского языка.. – 2-е изд., дораб. – М., 1987. – 224с.
330255
  Толченова Н.П. Время, сцена, герой / Н.П. Толченова. – М., 1975. – 64с.
330256
  Дорофеева В.Б. Время, учёные, свершения... / В.Б. Дорофеева. – Москва, 1975. – 288с.
330257
  Демидов В.Е. Время, хранимое как драгоценность / В.Е. Демидов. – Москва : Знание, 1977. – 175 с.
330258
  Лейзеров Н.Л. Время, человек, искусство / Н.Л. Лейзеров. – Москва, 1965. – 32с.
330259
  Панков В.К. Время, человек, литература. / В.К. Панков. – М. : Знание, 1972. – 112 с.
330260
  Бадаев А.Д. Время, что ли, такое... : [стихи, переводы] / А.Д. Бадаев. – Москва : Советская Россия, 1969. – 111 с. : ил.


  Содерж.: Мой хулэг. - Циклы: Приглашение в Агу. - Восьмистишия. - Рыбачки с Байкала.
330261
  Бондарева Е.М. Время, экран, критика / Е.М. Бондарева. – Минск, 1975. – 255с.
330262
  Сидоров Е. Время,писатель,стиль / Е. Сидоров. – Москва : Советский писатель, 1983. – 320 с.
330263
  Рыжова В.Ф. Время. Герой. Артист / В.Ф. Рыжова. – М., 1979. – 128с.
330264
   Время. Его экономия и использование.. – М., 1970. – 189с.
330265
  Летунов Ю.А. Время. Люди. Микрофон / Ю.А. Летунов. – Москва, 1974. – 279с.
330266
  Петров А.П. Время. Музыка. Музыканты / А.П. Петров. – Л., 1987. – 133с.
330267
   Время. Пафос. Стиль. : Художественные течения в современной советской литературе. – М.-Л. : Наука, 1965. – 272 с.
330268
   Время. Родина. Мы.. – Москва, 1976. – 188с.
330269
   Время. События. Люди. – М., 1990. – 142с.
330270
  Криванчиков Н.Г. Время. Стихи. / Н.Г. Криванчиков. – Симферополь, 1965. – 175с.
330271
  Агамирзян Р.С. Время. Театр. Режиссер : монолог о жизни и профессии / Р.С. Агамирзян. – Ленинград : Искусство, 1987. – 308 с.
330272
  Полторацкий В.В. Время: Стихи. / В.В. Полторацкий. – Москва, 1977. – 191с.
330273
  Белокобыльский А.В. Времявороты абсолюта: религиозно-метафизические идеи в позднем творчестве Сергея Борисовича Крымского // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 4 (54). – С. 109-116
330274
  Цветаев Н.Н. Вренные вопросы в решениях VIII съезда РКП(б) / Н.Н. Цветаев. – М, 1960. – 103с.
330275
   Вретік Людмила Олександрівна // Хіміки Київського університету : [довідник] : 70-річчю хімічного факультету присвячується / [М.С. Слободяник, В.М. Кокозей, Н.О. Щаркіна [та ін.]] ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2003. – С. 19-20
330276
  Ступарик Б.М. Врецьона Григорій Захарович (1839-1901) // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 кн. / [О.В. Сухомлинська, Н.Б. Антонець, Л.Д. Березівська та ін.] ; за ред. О.В. Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. – Кн. 1 : X - XIX століття. – С. 407-413. – ISBN 966-06-0367-3
330277
  Красносельский Г.И. Вречебный контроль за физическим воспитанием в школе / Г.И. Красносельский. – М., 1964. – 214с.
330278
   Врівень з життям : Альбом. За матеріалами Республіканської художньої виставки "Ми будуємо комунізм", присвяченої XXVI з"їзду КПРС, XXVI з"їзду Компартії України. Живопис. Скульптура. Графіка. – Київ : Мистецтво, 1983. – 87 с.
330279
  Іскорко-Гнатенко Вроблевський Є.(Є.) // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 64. – ISBN 978-617-7442-69-0
330280
  Гулиев Г.М. Вровень с веком / Г.М. Гулиев. – Москва, 1981. – 192 с.
330281
  Пухов Ю.С. Вровень с веком. / Ю.С. Пухов. – М. : Современник, 1983. – 304 с.
330282
  Варустин Л.Э. Вровень с героем. / Л.Э. Варустин. – Москва, 1987. – 267с.
330283
  Карапетян Б.К. Вровень с жизнью : стихи / Бабкен Карапетян; авториз. пер. с арм. – Москва : Советский писатель, 1982. – 119 с.
330284
  Полухин Ю.Д. Вровень с птицами. / Ю.Д. Полухин. – М., 1966. – 224с.
330285
  Чучалин А. Вровень с сильными. АИОР – полноправный член Вашингтонского соглашения // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 7 сентября (№ 36)


  На июньском заседании участников Вашингтонского соглашения (Washington Accord), которое прошло этим летом в Сиднее (Австралия) в рамках мероприятий Международного инженерного альянса (IEA Interim Meeting - 2012), Ассоциация инженерного образования ...
330286
   Вровень с темпами пятилетки. – Москва : Московский рабочий, 1931. – 87 с.
330287
  Сидоренко Вікторія Врода і вдача Софі Лорен // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 4 (142), серпень - вересень. – С. 90-95 : фото
330288
  Воложин С. Вроде дневника / С. Воложин; Отв.за вып.Л.И.Штекель. – Одесса : Негоциант, 2000. – 127с. – (Книги прошлого ; Кн.5). – ISBN 966-7423-38-7
330289
  Аряєв М.Л. Вроджена інфекція, спричинена вірусом Varicella-Zoster / М.Л. Аряєв, Н.В. Котова // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2013. – Т. 3, № 2 (8). – C. 71-74. – ISSN 2226-1230
330290
   Вроджена краснуха – знайомий незнайомець (випадок із практики) / Г.В. Ващилін, Л.А. Гагаловська, М.М. Гнатів, Н.Г. Тандура, Т.Д. Загорулько, Л.М. Зайцева, Ж.І. Мартинюк, О.О. Костюк // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2013. – Т. 3, № 2 (8). – C. 132-135. – ISSN 2226-1230
330291
   Вроджений гіповентиляційний синдром в неонатальній практиці / О.В. Воробйова, Є.Є. Шунько, Т.П. Іванова, О.М. Бакаєва, Л.В. Ніконова, Т.В. Голота // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2017. – Т. 7, № 1 (23). – C. 81-85. – ISSN 2226-1230
330292
   Вроджені вади розвитку, Полісся, Чорнобиль / В.Є. Вертелецький, Б.А. Євтушок, Зимак-Закутня, С.О. Калинка, Ю.С. Коржинський, С.Ф. Лапченко, З.О. Сосинюк // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2016. – Т. 6, № 2 (20). – C. 5-14. – ISSN 2226-1230
330293
  Діденко В.І. Вродливий день / В.І. Діденко. – Київ, 1979. – 109с.
330294
  Абліцов В. Вродливість і ніжність - теж запорука успіхів у космосі // Український Все-Світ : [зб. нарисів та нотаток] / В.Г. Абліцов. – Київ : КИТ, 2011. – [2]. – С. 41-46. – ISBN 976-966-2279-07-8


  Присутність жінок у космосі: астронавтки.
330295
  Ягольник О.Г. Врожайне поле Алукі. / О.Г. Ягольник. – Ужгород, 1976. – 63с.
330296
  Пасенко А.В. Врожайність сільськогосподарських культур на грунтах із застосуванням шламу водопідготовки ТЕС як добрива // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2008. – № 6. – С. 76-80 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1726-5428
330297
   Врожденная лобарная эмфизема / И.П. Журило, Г.А. Сопов, А.М. Моисеев, В.К. Литовка, М.В. Вакуленко, Т.И. Иващенко, В.П. Перунский // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2013. – Т. 3, № 2 (8). – C. 44-49. – ISSN 2226-1230
330298
   Врожденные аномалии конечностей (обзор литературы) / Н.В. Дедух, С.А. Хмызов, В.В. Подлипенцев, А.А. Тихоненко // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2013. – № 2 (591), апрель - июнь. – C. 102-108. – ISSN 0030-5987
330299
  Николаев Д.Л. Врожденные пороки развития в системе негетического мониторинга популяций человека : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.14 / Николаев Д. Л.; АН БССР, Ин-т генет. и цитолог. – Минск, 1986. – 20л.
330300
  Меженина Е.П. Врожденные уродства [Електронний ресурс] / Е.П. Меженина. – Киев : Здоров"я, 1974. – 172 с. : ил. – (Библиотека практикующего врача)
330301
  Янович Б. Вролинська трагедія: пам"ять і примирення // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 7-8 липня (№ 115/116). – С. 13


  Спогади очевидців тих подій.
330302
   Вроцлав. – Варшава, 1975. – 80 с.
330303
  Бартош Ю. Вроцлав : туристский информатор / Юлиан Бартош. – Вроцлав : [б. и.], 1979. – 55 с.
330304
  Володарский Ю. Вроцлав собирает Европу // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 26 октября-1 ноября (№ 43)


  В польском Вроцлаве определили очередного лауреата центрально- европейской литературной премии "Ангелус". Австрия, Албания, Беларусь, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Германия, Латвия, Литва, Македония, Молдова, Польша, Россия, Румыния, Сербия, ...
330305
  Сидоренко Віктор Вроцлав. Історія багатьох народів : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 5. – С. 16 : Іл.
330306
  Вороніна Леся Вроцлав. Посидіти верхи на свині й стати кращим : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 9. – С. 64-70 : Фото
330307
  Русинська-Гєртих Вроцлавський Інститут наукової інформації і бібліотекознавства: історія та діяльність // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 145–152. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 5). – ISSN 2078-4260
330308
  Бондаренко Олена ВРОЦЛАВські гноми : Технологія дива // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 5. – С. 36-37 : Фото
330309
  Юзвікевич П. Вроцлавській україністиці - 15 років // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ; ; голов. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця, 2016. – Вип. 32. – С. 109-118. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070


  "Крім кадрової підтримки процесу навчання української мови на кафедрі україністики, мовленнєвої практики польських студентів-україністів у Львові та полоністів Львівського університету у Вроцлаві, на щорічне наукове стажування до Львова і Вроцлава ...
330310
   Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник = Wroclawsko-Lwowskie zeszyty prawnicze / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний ун-т ім.І.Франка. – ISSN 2082-4939
N 2. – 2011. – Виходить також під назвою: Wroclawsko-Lwowskie zeszyty prawnicze
330311
   Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник = Wroclawsko-Lwowskie zeszyty prawnicze / Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний ун-т ім.І.Франка. – ISSN 2082-4939
N 6. – 2015. – 354 с. – Виходить також під назвою: Wroclawsko-Lwowskie zeszyty prawnicze. - Резюме укр., пол. мовами
330312
   Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник = Wroclawsko-Lwowskie zeszyty prawnicze / Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка ; редкол.: В. Бурдін, Мачей Мршал. – Львів : Львівський національний ун-т ім.І.Франка. – ISSN 2082-4939
№ 8. – 2017. – 272 с. – Виходить також під назвою: Wroclawsko-Lwowskie zeszyty prawnicze. - Резюме укр., пол. мовами
330313
   Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник = Wroclawsko-Lwowskie zeszyty prawnicze / Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка ; редкол.: В. Бурдін, Мачей Маршал. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка. – ISSN 2082-4939
№ 10. – 2019. – 257, [3] с. – Виходить також під назвою: Wroclawsko-Lwowskie zeszyty prawnicze. - Резюме укр., пол. мовами
330314
   Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник = Wroclawsko-Lwowskie zeszyty prawnicze / Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка ; редкол.: В. Бурдін, Мачей Маршал, Р. Шандра [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка. – ISSN 2082-4939
№ 12. – 2021. – 249, [3] c. – Виходить також під назвою: Wroclawsko-Lwowskie zeszyty prawnicze. - Резюме укр., пол. мовами
330315
  Белянкин И.И. Вроятность повторных событий / Иван Белянкин. – Стеклографическое изд. – [Киев] : [Тип. Имп. У-та Св. Владимира; Тип. Н.Т. Корчак-Новицкого], 1901. – 4 с. – Отд. оттиск : Университетские известия, 1901 г.
330316
  Бєляєва К. ВРП: коли чекати на реальні зміни? // Юридична газета. – Київ, 2017. – 17 січня (№ 1). – С. 6-7
330317
  Мурадян Л.Г. Вртанес Папазян - критик и историк армянской литературы : Автореф... канд. филол.наук: 642 / Мурадян Л.Г.; АН Арм.ССР. Ин-т лит-ры. – Ереван, 1971. – 22л.
330318
  Оганян А.К. Вртанес Папазян : Автореф... докт. филолнаук: 01.01.03 / Оганян А. К.; АН Арм.ССР, Ин-т лит. – Ереван, 1977. – 17л.
330319
  Гомберг-Вержбинская Врубель / Гомберг-Вержбинская. – М., 1959. – 75с.
330320
   Врубель : переписка. Воспоминания о художнике / Сост.: Э.П. Гомберг-Вержбинская, Ю.Н. Подкопаева; авт. вступ. ст.: Э.П. Гомберг-Вержбинская. – Ленинград-Москва : Искусство, 1963. – 362 с.
330321
   Врубель. – Ленинград : Аврора, 1975. – 212, [4] с.
330322
  Суздалев П.К. Врубель / П.К. Суздалев. – М., 1991. – 368с.
330323
  Суздалев П.К. Врубель : Личность. Мировоззрение. Метод. / П.К. Суздалев. – Москва, 1984. – 480с.
330324
  Суздалев П.К. Врубель : Музыка. Театр. / П.К. Суздалев. – М., 1983. – 367с.
330325
  Суздалев П.К. Врубель и Лермонтов. / П.К. Суздалев. – 2-е изд., испр. – М., 1980. – 240с.
330326
  Суздалев П.К. Врубель и Лермонтов. / П.К. Суздалев. – 2-е изд., испр. – М., 1991. – 237с.
330327
   Врубель Михаил Александрович. (Альбом репродукций).. – Л., 1975. – 214с.
330328
  Курас І. Врубель Михайло Олександрович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 632. – ISBN 966-642-207-7
330329
   Врубель.. – М., 1981. – 48с.
330330
   Врубель. Переписка. Воспоминания о художнике.. – 2-е изд., испр. и доп. – Л., 1976. – 384с.
330331
  Зельвин М.Я. Врубовая машина "Самсон" фирмы мэворкоулсон / М.Я. Зельвин. – Х-К., 1934. – 144с.
330332
  Зельвин М.Я. Врубовая машина С Е. / М.Я. Зельвин. – Х, 1929. – 132с.
330333
  Мах П.П. Вруна / П.П. Мах. – Київ, 1978. – 208 с.
330334
   Вруна.. – Одеса, 1978. – 140с.
330335
  Чорноус Ю. Вручення документів у порядку надання правової допомоги у кримінальних справах // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 10 (106). – С. 96-99
330336
  Ткаченко В. Вручення літературної премії імені Григорія Кочура // Українська літературна газета. – Вишгород, 2015. – 20 листопада (№ 23). – С. 3


  Премію імені Григорія Кочура отримав Тарас Шмігер, відомий перекладознавець, кандидат філологічних наук, доцент кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура Львівського національного університету імені Івана Франка, ...
330337
  Кочур М. Вручення літературної премії імені Григорія Кочура 2012 року / М. Кочур, М. Ткач // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2013. – № 1 (819). – С.155-156. – ISSN 0868-4790


  Лауреатами премії 2012 року стали: відома поетеса і перекладач О.Г.Бросаліна літ.псевд. Олена О"Лір) та відомий перекладач, поет і перекладознавець В.І. Ткаченко. Вітали лауреатів викладачі київських і львівського університетів, де є кафедри ...
330338
   Вручення Нобелівському лауреату О.О. Абрикосову найвищої нагороди НАН України // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 10. – C. 31-33. – ISSN 1027-3239


  22 лютого 2015 р. в головному корпусі Аргонавської нац. лабораторії (Чикаго) відбулося урочисте вручення Золотої медалі імені В.І. Вернадського, найвищої нагороди НАН за результатами конкурсу 2014 року лаутеату Нобелівської премії О.О. Абрикосову. Його ...
330339
   Вручення Нобеля з літератури під загрозою // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 20 квітня (№ 8). – 5


  "Шведська академія, яка вручає Нобелівську премію з літератури, перебуває на межі самоліквідації. Про це пише Deutsche Welle."
330340
  Антонюк Н. Вручення премії Дмитра Яворницького 2012 року // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (81). – С. 189-191


  24 листопада у приміщенні Гуманітарного корпусу Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова відбулося урочисте нагородження лауреатів Премії імені Дмитра Яворницького Національної спілки краєзнавців України 2012 року: директора ...
330341
  Шпиталь А. Вручення Премії ім. О.І. Білецького // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 1 (649). – С. 122. – ISSN 0236-1477


  За різножанрові літературно-критичні матеріали, присвячені сучасному красному письменству Миколі Славинському присуджено і вручено літературну Премію в галузі критики ім. О.І. Білецького.
330342
  Дмитрук В. Вручення Премії імені академіка Петра Тронька Національної спілки краєзнавців України 2018 року // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О. Реєнт ; редкол.: О. Бажан, О. Удод, Л. Баженов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (104). – С. 216-220. – ISSN 2222-5250


  Серед нагороджених - А.П. Коцур, член НСКУ, доктор іст. наук, професор кафедри етнології та краєзнавства КНУ імені Тараса Шевченка.
330343
  Клепак Г. Вручення премії імені Дмитра Яворницького-2010 // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 170-172
330344
   Вручення Премії Ліги українських меценатів імені Євгена Чикаленка в Берліні // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 7 лютого (№ 6). – С. 2


  25 січня в Берліні було вручено Премію Ліги українських меценатів імені Євгена Чикаленка письменниці Тетяні Куштевській й підприємцю Дітеру Карренбергу
330345
  Іванова О. Вручення премії Юрієві Щербаку // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 8-14 листопада (№ 45). – С. 2


  У Посольстві України в США відбулася урочиста церемонія з відзначення Юрія Щербака премією Фундації Омеляна та Тетяни Антоновичів.
330346
  Комарницька О Вручення прокурором повідомлення про підозру окремим категоріям осіб / О Комарницька, В. Мазур // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 11 (173). – С. 78-90
330347
   Вручено Відзнаку КНУ Послові Японії Тоічі Саката // Київський університет. – Київ, 2014. – Листопад (№ 16/17). – С. 2


  На жовтневому засіданні Вченої ради КНУ імені Тараса Шевченка відбулося ушанування Надзвичайного й Повноважного Посла Японії в Україні пана Тоічі Саката. Протягом свого перебування на посаді Посла Тоічі Саката налагодив активну співпрацю Посольства ...
330348
   Вручено нагороди // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Жовтень (№ 8)


  На зісіданні Вченої ради в.о. ректора Л.В. Губерський вручив нагороди професорам та викладачам університету: Нагрудний знак "Петро Могила" Кузнєцовій В.Ф., Закусило О.К. ,Колеснику В.Ф., Матвієнку В.М.; Нагрудний знак "За наукові досягнення" ...
330349
   Вручено нагороди іноземним учасникам Конгресу // Київський університет. – Київ, 2014. – Березень (№ 5). – С. 3


  "...11 березня в Залі прийому іноземних делегацій Червоного корпусу ректор університету академік Леонід Губерський зустрівся з гостями Шевченківського міжнародного літературного конгресу, що прибули з інших країн. Серед них: Петро Фединський - ...
330350
   Вручено премії імені Лесі Українки та імені Максима Рильського // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 16 червня (№ 11). – С. 5


  У номінації "Літературні твори для дітей та юнацтва" перемогу отримала Надія Гуменюк, у номінації "Художнє оформлення книжок для дітей та юнацтва" -Вікторія Ковальчук.
330351
   Вручено премію імені Володимира Сосюри // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 14 березня (№ 9/10). – С. 2


  Студенти й співробітники Ін-ту філології КНУ імені Тараса Шевченка взяли участь в урочистостях на честь відзначення лауреатів премії імені Володимира Сосюри.Святковий захід було проведено 5 березня 2020 року в Музеї-кімнаті імені Олеся Гончара Ін-ту ...
330352
  Конончук Т. Вручено премію імені Ірини Калинець // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 2 квітня (№ 14). – С. 2


  Міжнародний освітній фонд імені Ярослава Мудрого 17 березня нагородив лауреатів премії Ірини Калинець за 2014 рік в актовій залі Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка в присутності викладачів, студентів, журналістів. Професор Інституту ...
330353
  Донець Г. Вручено премію імені Павла Тичини // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 2-9 травня (№ 18/19). – С. 3


  Цьогорічною лауреаткою премії імені Павла Тичини стала поетеса Тетяна Крижанівська
330354
   Вручено сертифікати учасникам Єврошколи // Київський університет. – Київ, 2014. – Червень (№ 10). – С. 3 : фото


  Надзвичайний і Повноважний Посол Литовської Республіки в Україні пан Пятрас Вайтєкунас вручив сертифікати студентам-міжнародникам, які взяли участь у Єврошколі "Литва: історія успішного вибору". Урочиста церемонія відбулася в Посольстві Литовської ...
330355
  Наумчук Т. Вручили літературну премію імені Юрія Горліса-Горського // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 3 січня (№ 1). – С. 5


  Письменнику Михайлові Іванченку вручили диплом Літературної премії імені Юрія Горліса-Горського за роман-хроніку "Дума про вільних козаків" Біографічна довідка про лауреата
330356
  Чайка С. Вручили мистецьку премію "Київ" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 6 червня (№ 23). – С. 7


  Напередодні святкування Дня Києва голова Київської міської державної адміністрації О. Попов вручив мистецьку премію "Київ". У галузі літератури премію ім. Євгена Плужника отримав Микола Славинський
330357
  Нитка В. Вручили ректору вишитий учнями рушник // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 14 грудня (№ 241). – С. 10


  Щодо практики студентів різних факультетів НПУ імені Драгоманова з ННЦ "Синевір".
330358
  Майоров М.К. Вручіть адресату : гуморески / М.К. Майоров. – Одеса : Маяк, 1958. – 92 с.
330359
  Романов В.И. Врывалась в бурю / В.И. Романов. – Москва : Молодая гвардия, 1987. – 181с.
330360
  Жданова К.О. Врядування у вищій освіті на засадах лідерства: погляд вітчизняних і зарубіжних науковців // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (додаток 1) : Тематичний випуск "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті болонського процесу". – С. 80-84. – ISSN 2078-1016


  У статті розглянуто основні складові врядування - автономія та відповідальність через призму лідерства, що стає ключовим поняттям у процесах реформування та модернізації Європейського простору вищої освіти.
330361
   Врядування у Сполучених Штатах : Нарис. – [Б.м.] : Інформаційне агентство Сполучених Штатів, 1989. – 128 с. : іл.
330362
  Сергійчук В.І. Врятована ідея українського генія // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2013 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2012. – С. 213-214. – ISBN 978-966-2911-16-9


  До 160-річчя від дня народження Миколи Кибальчича.
330363
   Врятована пам"ять. Голодомор 1932-33 рр. на Луганщині : свідчення очевидців / упоряд. Ірина Магрицька. – Луганськ : Промдрук, 2008. – 463, [1] с., [8] арк. фотоіл. – Інформація про записувачів текстів: с. 450-451. – Бібліогр. зазнач. на обкл. – ISBN 978-966-8606-26-7
330364
  Іхенгейзер А. Врятований скарб / А. Іхенгейзер. – К., 1958. – 230с.
330365
   Врятовані скарби = Rescued treasure : каталог реставрованих ікон 17-20 ст. з колекції Івано-Франківського краєзнавчого музею : [ альбом ] / Упр. культури Івно-Франківської ОДА ; Івано-Франківський краєзнавчий музей ; реставратор В. Твердохліб ; [ керівник проекту В. Твердохліб ; авт. мистецтвознав. розвідки та наук. каталогу М. Гелитович ; наук. ред. Б. Мисюга ]. – Львів : Манускрипт-Львів, 2009. – 128 с. – ISBN 978-966-2067-06-4
330366
   Врятовані скарби Італії = Tesori Italiani salvati : 17 картин з колекції Музею Костельвеккіо у Вероні. Червень 2016 / [Нац. музей мистецтв ім. Богдана та Варвари Ханенків ; упоряд.: О. Живкова]. – Київ : Музей Ханенків, 2016. – 22, [1] с., включ. обкл. : іл. – Текст парал. укр., італ.
330367
   Врятовані. Збережені. Повернені / Мін-во культури і туризму України ; Держ. служба контролю за переміщ. культурних цінностей через держ. кордон України ; [ ред. кол.: Савчук Ю.К., Шкляр С.М., Білаш П.М. ; упоряд.: Юрченко-Микита О.В., Четверікова І.Д. ]. – Київ, 2010. – 64 с. – до 10-річчя Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України
330368
  Галата С. Врятувала... професія вчителя // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 25 березня (№ 12). – С. 15. – ISSN 2219-5793
330369
  Петрів П. Врятувати Нотр-Дам // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 29 листопада (№ 48). – С. 5


  "Через півроку після пожежі середньовічної будівлі їй надалі загрожує багато небезпек. Список робіт, виконаних протягом шести місяців, є довгим. За допомогою роботів усунено 80% згарищ, які покривали підлогу собору. Добігає до кінця зміцнення потужними ...
330370
   Врятувати озеро Гарячка // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2017. – Лютий (№ 2)


  Науковий підхід зі складною назвою «нерівноважна плазмохімія», розроблений університетськими радіофізиками, може врятувати не тільки озеро Гарячка, яке Дарницька ТЕЦ перетворила на відстійник. Продукти життєдіяльності станції – зола, шлак, кокс – ...
330371
  Юр"єв Ф. Врятувати сірий зорельот / підготував Дмитро Десятерик // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 24-25 листопада (№ 212/213). – С. 8-9


  Автор унікальної будівлі на Либідській площі, Флоріан Юр"єв - про те, як там з"явилася "літаюча тарілка" та про неприпустимість нового проекту її реконструкції.
330372
  Ішінгер В. Врятувати Україну // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 7 липня (№ 117). – С. 9


  Настав час повністю реалізувати принцип європейської інтеграції в оборонній сфері.
330373
  Співаковський О. Врятувати якість, врятувати освіту // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 26 жовтня (№ 203). – С. 10


  Функції Національного агентства з забезпечення якості вищої освіти.
330374
  Яворський В. Врятуємо мистецтво книги України! // Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 2002. – № 3. – С.10-11
330375
  Ющенко В. Врятуємо українське село разом // Україна молода, 2004


  Звернення кандидата у президенти до укр. селян
330376
  Ткач Врятуймо пам"ятку / Ткач, Врятуймо, пам"ятку // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 19 листопада (№ 44). – С. 1, 9


  Відкритий лист віце-прем"єр-міністру, Міністру культури України В. А. Кириленку: про намір перенесення національної пам"ятки, старовинного дерев"яного храму з с. Городище Менського району Чернігівської області до Музею народної архітектури в Пирогові. ...
330377
  Заболотна Н. Врятуймо пам"ять про геніального композитора // Український голос. – Вінніпег, 2017. – 18 грудня (ч. 23/24). – С. 18


  140 років автору "Щедрика".
330378
  Сопронюк М. Врятуймося від гіповітамінозу // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 6. – С. 5-6 : рис.
330379
  Бедзик Ю.Д. Врятуйте доктора Рейча : драма на 2 д. / Юрій Бедзик. – Київ : Мистецтво, 1986. – 61 с. – (Бібліотека сучасної драматургії ; 105)
330380
  Стрельцов А. Вс глубь континента: исследование Северной Америки // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2012. – № 2 (86). – С. 4-21. – ISSN 1812-867Х
330381
  Дуда Т. ВС тлумачить поняття спору про право // Юридична газета. – Київ, 2018. – 4 грудня (№ 49). – С. 33
330382
  Хубиев Н. Всадник : лирич. стихи / Н. Хубиев; пер. с карачаев. – Ставрополь, 1965. – 48 с.
330383
  Хубиев Н. Всадник : стихи / Н. Хубиев. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 32 с.
330384
  Дзантиев А.А. Всадник : рассказы / А.А. Дзантиев. – Орджоникидзе : Ир, 1980. – 142 с.
330385
  Привалов Б.А. Всадник без бороды / Б.А. Привалов. – М, 1964. – 175с.
330386
  Рид Всадник без головы / Рид, Майн. – Москва : Московский рабочий, 1955. – 436с.
330387
  Рид Всадник без головы : Роман / Рид, Майн. – Киев : Молодь, 1955. – 388с.
330388
  Рид Всадник без головы / Рид, Майн. – Киев : Молодь, 1955. – 388с.
330389
  Рид Всадник без головы / Майн-Рид. – Чита : Кн. изд-во, 1956. – 363с.
330390
  Рид Всадник без головы / Майн Рид; Пер. с англ. А Макаровой. – Москва : Детская литература, 1968. – 462с.
330391
  Рид Всадник без головы / Майн Рид; Сокр. пер. А. Макаровой. – Ташкент : Укитувчи, 1972. – 406с. – (Библиотека приключений)
330392
  Рид Всадник без головы : Роман / Майн Рид. – Переизд. – Минск : Народна асвета, 1977. – 495с.
330393
  Рид Всадник без головы / Рид, Майн. – Москва : Детская литература, 1978. – 606с. – В кн. также: Остров сокровищ / Р.Л. Стивенсон. – (Библиотека мировой литературы для детей ; Т. 39)
330394
  Рид Всадник без головы : Роман / Рид, Майн. – Фрунзе : Мектеп, 1979. – 528с.
330395
  Рид Всадник без головы : Роман / Рид, Майн. – Орджоникидзе : Ир, 1984. – 432с.
330396
  Рид Всадник без головы / Рид, Майн. – Минск : Мастацка лытература, 1984. – 446с.
330397
  Рид Всадник без головы : Роман / Рид, Майн. – Переизд. – Ленинград : Лениздат, 1984. – 509с.
330398
  Рид Всадник без головы : Роман / Майн Рид ; перев. с англ. А. Макаровой ; Предисл. Д. Урнова ; Ил. И. Кускова. – Москва : Правда, 1984. – 528 с.
330399
  Рид Всадник без головы : Роман / Рид, Майн. – Иркутск : Изд-во Иркутского ун-та, 1989. – 463с. – ISBN 5-7430-0231-2
330400
   Всадник без головы. Дарья Князева - об историческом споре фламандцев с валлонами, толерантности и картофеле-фри // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 2 (167). – С. 134-135 : фото. – ISSN 1029-5828
330401
  Тарасенко О. Всадник К.С. Петрова-Водкина в пространстве искусства "большого времени": Постижение смысла образа композиции "Купание красного коня" // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2007. – Вип. 4. – С. 324-335. – ISBN 978-966-8911-9
330402
  Давыдов М. Всадник на арене / М. Давыдов. – М, 1970. – 40с.
330403
  Кушхаунов А.Ш. Всадник на белом коне : повести / А.Ш. Кушхаунов. – Москва : Современник, 1982. – 318 с.
330404
  Кугультинов Д.Н. Всадник на быке : стихи и поэмы / Д.Н. Кугультинов; пер. с калм. – Москва : Советский писатель, 1987. – 301 с.
330405
  Егоров Н. Всадник на вороном коне / Н. Егоров. – Ростов -на-Дону : Ростовское кн. изд-во, 1983. – 272 с.
330406
  Ашинов Х. Всадник переходит бурную реку : роман / Хазрет Ашинов. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 237 с.
330407
  Ашинов Х. Всадник переходит бурную реку : роман / Хазрет Ашинов. – Москва : Советская Россия, 1975. – 188 с.
330408
  Котов М.И. Всадник, скачущий впереди / М.И. Котов, В.Г. Лясковский. – М., 1967. – 256с.
330409
  Богданов Н.В. Всадник, скачущий впереди / Н.В. Богданов. – М, 1980. – 48с.
330410
  Принцев Ю.Я. Всадник, скачущий впереди! / Ю.Я. Принцев. – М.-Л., 1950. – 132с.
330411
  Принцев Ю.Я. Всадник, скачущий впереди: Пьесы. / Ю.Я. Принцев. – Л., 1982. – 288с.
330412
  Макаренко Я.И. Всадник, скачущий к солнцу / Я.И. Макаренко. – Москва : Детская литература, 1958. – 166с.
330413
  Яковлев О.Я. Всадник, скачущий над городом / О.Я. Яковлев. – Москва, 1962. – 48с.
330414
  Аристофан Всадники / Аристофан. – Петроград : Сабашниковы, 1923. – 158 с. – (Памятники мировой литературы. Античные писатели)
330415
  Яновский Ю.И. Всадники : роман / Юрий Яновский ; пер. с укр. И. Добра. – Москва : Художественная литература, 1958. – 110 с.
330416
  Соснора В.А. Всадники / В.А. Соснора. – Л., 1969. – 111с.
330417
  Шестаков Л.Е. Всадники / Л.Е. Шестаков. – Л, 1976. – 141с.
330418
  Яновский Ю.И. Всадники : роман ; пер. с укр. / Юриф Яновский. – Киев : Дніпро, 1977. – 107 с. : ил. – (Школьная библиотека)
330419
  Яновский Ю. Всадники : роман / Ю. Яновский. – Киев : Дніпро, 1977. – 108с.
330420
  Яновский Ю.И. Всадники : романы ; пер. с укр. / Юрий Яновский. – Москва : Художественная литература, 1982. – 303 с. : ил.
330421
  Яновский Ю.И. Всадники / Ю.И. Яновский. – Киев : Дніпро, 1984. – 118 с.
330422
  Яновский Ю.И. Всадники : роман : пер. с укр. / Ю. Яновский. – Киев : Дніпро, 1988. – 349 с. – В изд. также: Кровь людская не водица : роман / М. Стельмах ( с. 91-349). – (Библиотека советского романа). – ISBN 5-308-00214-2
330423
   Всадники : Породы. Взгляд. Карта. История. Дубай. Камерун. Индия. Португалия. Россия // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 4. – С. 76-122 : Іл., карта. – ISSN 1029-5828
330424
  Энтелис Н.Я. Всадники без головы / Н.Я. Энтелис. – М, 1986. – 166с.
330425
  Федоров П.И. Всадники и кони / П.И. Федоров. – М., 1962. – 300с.
330426
  Лукницкий П.Н. Всадники и пешеходы / П.Н. Лукницкий. – Изд. 2-е. – Москва, 1935. – 384с.
330427
  Абрамов А.И. Всадники ниоткуда / А.И. Абрамов, С.А, Абрамов ; [рис.: Б. Лебедева]. – Москва : Детская литература, 1968. – 336 с. : ил. – (Библиотека приключений и научной фантастики)
330428
  Абрамов А.И. Всадники ниоткуда : фантаст. романы : [для сред. и ст. шк. возраста] / А.И. Абрамов, С.А. Абрамов ; [худож.: А. Вальдман]. – Москва : Детская литература, 1988. – 558, [2] с. : ил.
330429
  Налоев А.Х. Всадники рассвета : роман / Ахмеджан Налоев ; пер. с кабард. О.Осадчего. – Нальчик : Эльбрус, 1981. – 367 с.
330430
  Хорошилова О. Всадники, несущие смерть Германии // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 4. – С. 63-67. – ISSN 0235-7089


  Штрихи к истории отряда особой важности атамана Пунина (1915-1918).
330431
  Долматовский Е.А. Всадники, песни, дороги : Стихи и песни / Е.А. Долматовский. – Москва : Воениздат, 1973. – 470с.
330432
  Яновский Ю. Всадники. / Ю. Яновский. – Симферополь, 1955. – 136с.
330433
  Яновский Ю.И. Всадники. / Ю.И. Яновский. – М, 1960. – 96с.
330434
  Яновский Ю.И. Всадники. / Ю.И. Яновский. – М, 1968. – 11с.
330435
  Яновский Ю. Всадники. / Ю. Яновский. – М, 1968. – 1-106с.
330436
   Всадники.. – Алма-Ата, 1990. – 494с.
330437
  Демичев К. Всадницы Ранджит Сингха // Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 2008. – № 3 (34). – С. 138-144. – ISSN 1681-7559


  Легенди про амазонок
330438
  Немировский С.И. Всадническое сословие в период кризиса и падения республики : Автореф... канд. ист. наук: / Немировский С.И. – Москва, 1950. – 15 с.
330439
  Петрашкевич Станислав Францевич Всаливание - высаливание органических оснований при растворении и экстракции и его аналитическое применение : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Петрашкевич Станислав Францевич; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1973. – 23л.
330440
  Гурфинкель А.И. Всасывание в желудке во время мышечной деятельности различного характера и интенсивности. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.102 / Гурфинкель А.И.; Ярославск.гос.пед.ин-т. – Ярославль, 1971. – 16л.
330441
  Файтельберг Р.О. Всасывание в пищеварительном аппарате / Р.О. Файтельберг. – М, 1960. – 300с.
330442
  Шамин В.И. Всасывание железа в кишечнике. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.0013 / Шамин В.И.; Львов.гос.ун-т. – Л, 1978. – 21л.
330443
   Всасывание и обмен питательных веществ в организме животных.. – Рига, 1975. – 256с.
330444
  Байтолоев Э.Б. Всасывание кальция, фосфора , калия, натрия и их влияние на моторику тощей кишки овец. : Автореф... канд. биол.наук: 102 / Байтолоев Э.Б.; АН КазССР. – Алма-Ата, 1972. – 17л.
330445
  Ермакова Тамара Алексеевна Всасывание комплексных соединений марганца с аминокислотами в тонком кишечнике собак : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Ермакова Тамара Алексеевна; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1973. – 28л.
330446
  Ермакова Тамара Алексеевна Всасывание комплексных соединений марганца с аминокислотами в тонком кишечнике собак : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Ермакова Тамара Алексеевна; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1973. – 28л.
330447
  Сливицкий М.Г. Всасывание летучих жирных кислот и их солей в сычуге овец. : Автореф... Канд.биол.наук: / Сливицкий М.Г.; Львов.зоовет.ин-т. – Львов, 1966. – 16л.
330448
  Азизбекова К.Х. Всасывание солевых растворов из брюжной и лимфатической полостей лягушки : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Азизбекова К.Х. ; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1953. – 16 с.
330449
  Попова А.М. Всасывание стрептомицина из плевры при воздействии физическими агентами : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.13 / Попова А.М. ; Одес. сельхоз. ин-т. – Одесса, 1975. – 23 с.
330450
  Семик-Фролова Всасывание хлористых солей микроэлементов и их смесей в тонком кишечнике собак. : Автореф... Канд.биол.наук: 102 / Семик-Фролова Л.И.; Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1969. – 23л.
330451
  Нгуен Тай Лыонг Всасывательная деятельность тонкого кишечника при патологии и экстирпации отдельных внутренних органов : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 102 / Нгуен Тай Лыонг ; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1969. – 44 с.
330452
  Богренцова М.А. Всасывательная и секреторная деятельность тонкого кишечник сбоак при кровопотерях : Автореф... канд. биол.наук: / Богренцова М. А.; Одеск.ГУ. – Одесса, 1970. – 29л.
330453
  Башев В.Д. Всасывательная и секреторная деятельность тонкого кишечника при экстремальных состояниях организма: гипотермии, эпилепсии. : Автореф... канд. биол.наук: 102 / Башев В.Д.; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1971. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
330454
  Хахиашвили Ф.А. Всасывательная функция брюшины и плевры в норме и в условиях плеврита при воздействии синусоидальными модулированными токами. : Автореф... канд.биол.наук: 03.00.13 / Хахиашвили Ф.А.; АН Молд.ССР. – Кишинев, 1974. – 23л.
330455
  Жарков В.Г. Всасывательная функция пищеварительного аппарата под влиянием динамических нагрузок в плавании. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Жарков В.Г.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1974. – 23л. – Бібліогр.:с.22
330456
  Перевощиков Юрий Алексеевич Всасывательная функция синовиальной оболочки коленного сустава под влиянием импульсных синусоидально-модулированных токов в норме и при экспериментальном артрите : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Перевощиков Юрий Алексеевич; АН МолдССР. – Кишинев, 1973. – 24л.
330457
   Все -- даже свою жизнь!. – М., 1983. – 287с.
330458
  Коваль М.В. Все - для перемоги / М.В. Коваль. – Київ, 1970. – 195с.
330459
  Блок А.А. Все - музыка и свет : избранная лирика / А.А. Блок. – Иркутск : Восточно-Сибирское книжное издательство, 1980. – 64 с.
330460
  Бондар В.Т. Все - правда; Листя летить проти вітру / В.Т. Бондар. – К, 1984. – 342с.
330461
  Зеленина Татьяна Все - ради туриста : Золотая корона. Премия "Лидеры туриндустрии - 2007" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 1. – С. 68-69 : Фото
330462
  Хеллевиг Й. Все - творчество : о социальной практике и толковании чувств. О демократическом соревновании / Йон Хеллевиг ; [ пер.с англ. В. Черняковой ]. – Москва : Зерцало, 2009. – 240 с. – ISBN 978-5-8078-0175-3
330463
  Костецький А.Г. Все - як насправді : повісті-казки / А.Г. Костецький. – Київ, 1980. – 112 с.
330464
  Арканов А.М. Все : сборник / А.М. Арканов. – Москва : ИКПА, 1990. – 461 с.
330465
   Все : общественный научно-производственный журнал. – Донецк
№ 2/3. – 2001
330466
  Бердикулов С. Все беру на себя : повести : пер. с каз. / С. Бердикулов. – Алма-Ата : Жалын, 1983. – 255 с.
330467
  Рядченко И.И. Все боли века / И.И. Рядченко. – О., 1973. – 148с.
330468
  Марчук А. Все больше львов - людоедов : Путешествия. Открытия. Приключения // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 11. – С. 7 : Іл.
330469
  Бак Д. Все будет в порядке, если не нарушать традиции / беседу вела И. Прусс // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 10 (988). – С. 20-25. – ISSN 0130-1640


  О кризисе и образовании рассказывает проректор Российского Государственного Гуманитарного университета Дмитрий Бак.
330470
  Филиппова Татьяна Все будет по-брежнему? // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 21. – С. 1. – ISSN 1727-4893
330471
  Степова О. Все будет Украина или Истории из зоны АТО / Олена Степова. – Белая Церковь : [б. и.], 2014. – 207, [1] с. : ил. – ISBN 98-966-460-053-5
330472
  Meir K. Все будет Хо-Ро-Шо : истории и эссе / Катя Meir. – Киев : Радуга, 2014. – 126, [2] с. – ISBN 978-966-281-012-7
330473
  Гранин Даниил Все было не совсем так : фрагменты из книги // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 4. – С. 6-60. – ISSN 0321-1878
330474
  Карчяускас М.А. Все было свято : Повесть / Карчяускас М.А. – Москва, 1988. – 192 с.
330475
   Все было так.... – М., 1991. – 300с.
330476
   Все в газетной строке отразилось: Белоруссия глазами собкоров.. – Минск, 1990. – 252с.
330477
  Ляховецкий М.Б. Все в крыле / М.Б. Ляховецкий. – Х., 1986. – 184с.
330478
  Харебава Т. Все в межах закону, або як не стати об"єктом розслідування АМКУ / Т. Харебава, Д. Макіян // Юридична газета. – Київ, 2018. – 10 квітня (№ 15). – С. 9, 16-17
330479
  Плаксюк Ю.О. Все в минулому / Юрій Плаксюк. – Київ : Дніпро. – ISBN 978-966-578-245-2
Кн. 1 : В тенетах долі. – 2014. – 630, [2] с. : іл.
330480
  Воробьева Мария Все в мире относительно : культпоход // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 10. – С. 76 : Іл.
330481
  Щигленко Евгений Все в наших руках : Мозаика // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 8. – С. 22-24 : Фото, карта. – Библиогр.: Біліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
330482
  Волков О.В. Все в ответе / О.В. Волков. – Москва, 1986. – 445с.
330483
  Лунина Л. Все в парк! // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2011. – Вып . октябрь. – С. 62-67


  Летом 2011 г. в Москве произошла революция: кардинально изменился парк Горького. Главным инвестором парка стал небезызвестный Роман Абрамович.
330484
  Гаврилин В Е. Всё в порядке / В Е. Гаврилин, . – Тула, 1964. – 32с.
330485
  Никольский Еремей Все в суд // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2020. – № 11 (2960). – С. 68-69 : фото
330486
  Гевелинг А.Ф. Все в твоем сердце / А.Ф. Гевелинг. – Калинин, 1958. – 107с.
330487
  Юровская О.Ф. Все в той же Галактике. / О.Ф. Юровская. – Алма-Ата, 1969. – 159с.
330488
  Суворова Елена Все в шоколаде // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 8 (2923). – С. 76-80 : фото
330489
   Все важнейшие определения по истории римского права // Римське право в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – Київ : Либідь, 2010. – Кн. 2. – С. 409-428. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0584-8
330490
  Шереметева М.Е. Все венки да поверх воды. / М.Е. Шереметева. – Тула, 1984. – 157с.
330491
  Иванов В. Все вернутся : поэзия // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2008. – № 7. – С. 30-32. – ISSN 0130-7673
330492
   Все взоры - на Геленджик : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 11. – С. 78-79 : Фото
330493
  Макарський О. Все вирішує глядач // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 11. – С. 3-6


  На запитання "Журналіста України" відповідає заступник голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Лариса Мудрак
330494
  Дудин М.А. Все вместе / М.А. Дудин. – Л., 1972. – 312с.
330495
  Осеева В.А. Все вместе / В.А. Осеева. – М, 1979. – 144с.
330496
  Дудин М.А. Все вместе / М.А. Дудин. – Москва, 1980. – 272с.
330497
  Легась И. Все во имя человека / И. Легась. – Кишинев, 1962. – 51с.
330498
  Беликов М.С. Все во имя человека, для блага человека / М.С. Беликов. – Саратов, 1963. – 28с.
330499
  Тихонов Николай Макарович Все во имя человека, для блага человека! / Тихонов Николай Макарович. – Ленинград : Б.и., 1962. – 88с.
330500
  Тихонович Всеволод Олександрович Все во ім"я людини / Тихонович Всеволод Олександрович. – Київ : Політвидав, 1976. – 48с.
330501
  Икрамов К. Все возможное счастье : повесть об Амангельды Иманове / К. Икрамов. – Москва : Политиздат, 1979. – 383 с.
330502
  Икрамов К. Все возможное счастье : повесть об Амангельды Иманове / К. Икрамов. – 2-е изд. – Москва : Политиздат, 1983. – 383 с.
330503
  Джеймс П. Все возможные миры : история географических идей / П. Джеймс, Д. Мартин. – Москва : Прогресс, 1988. – 671с. – ISBN 5-01-001075-5
330504
  Дашевский Ю.С. Все возрасты покорны... / Ю.С. Дашевский. – Баку, 1973. – 88с.
330505
  Гессен А.И. Все волновало нежный ум... Пушкин среди книг и друзей / А.И. Гессен. – Москва : Наука, 1965. – 509с.
330506
  Рекемчук А.Е. Все впереди / А.Е. Рекемчук. – М., 1959. – 68с.
330507
  Рекемчук А.Е. Все впереди / А.Е. Рекемчук. – М., 1963. – 354с.
330508
  Якименко Л.Г. Все впереди / Л.Г. Якименко. – М, 1973. – 279с.
330509
  Якименко Л.Г. Все впереди / Л.Г. Якименко. – М, 1974. – 423с.
330510
  Алешкин П.Ф. Все впереди : повесть / П.Ф. Алешкин. – Киев : Молодь, 1977. – 88 с. – (Первая книга прозаика)
330511
  Белов В.И. Все впереди : роман / Василий Белов. – Москва : Художня література, 1987. – 95, [1] с. – (Роман - газета ; № 6(1060))
330512
  Белов В.И. Все впереди / В.И. Белов. – Москва, 1987. – 236с.
330513
  Шишкан Б К. Все времена сердца / Б К. Шишкан, . – М, 1973. – 160с.
330514
  Ахматов С.Н. Все время в пути : очерки / Ахматов С.Н. – Днепропетровск : Обл. изд-во, 1956. – 191 с.
330515
  Тютчев Ф.И. Все вторит весело громам / Ф.И. Тютчев. – Москва, 1978. – 40с.
330516
  Аллаяров Р.Х. Все глубже в недра / Р.Х. Аллаяров. – Уфа : Башкнигоиздат, 1962. – 24 с. – (Говорят делегаты XXII съезда КПСС)
330517
  Алаяров Р.Х. Все глубже в недра / Р.Х. Алаяров. – Уфа, 1962. – 24с.
330518
  Королев Д. Все глядят в Наполеоны // 2000 : еженедельник. – Киев, 2019. – 11-17 октября (№ 41). – С. 14


  "15 августа исполнилось 250 лет со дня рождения одного из величайших, наиболее выдающихся по своей одаренности и личным качествам, одного из самых сложных и противоречивых людей во всемирной истории. И при жизни его, и вот уж два века после его смерти ...
330519
   Все государства мира. Основные справочные сведения.. – Москва : Московский рабочий, 1927. – 147с.
330520
   Все грани оздоровительного отдыха в "Чувашии" : Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 11 : Фото
330521
  Чичкина Светлана Все грани островной Греции в программах "Арт-тур" : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 5. – С. 44 : Фото
330522
  Палді А. Все далі від Москви // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 9/10 : Спеціальний угорський номер. – С. 101-108. – ISSN 0320 - 8370
330523
  Дубинин С.К. Все дальше на "Дальний Запад" / С.К. Дубинин. – М, 1990. – 189с.
330524
  Литвинова А.В. Все девушки любят бриллианты : Повесть, рассказы / А.В. Литвинова, С.В. Литвинова; Литвиновы Анна и Сергей. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. – 416с. – (Русский Сидни Шелдон). – ISBN 5-04-007380-1
330525
  Стомахин Игорь Все дело в зубе : Сферы жизни // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 3. – С. 76-81 : Фото
330526
  Лиск Эвита Все дело в шляпе // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2021. – № 6. – С. 78-81 : фото
330527
  Лью Роберт Все дело в эксперименте. Будущее университетского кампуса зависит от правильного сочетания цифровых технологий и традиционных занятий // В мире науки : ежемесячный научно-информационный журнал / Некоммерческое партнерство "Международное партнерство распространения научных знаний". – Москва, 2013. – № 10, октябрь. – С. 80-82. – ISSN 0208-0621


  Если лекция доступна для просмотра онлайн, то аудиторное время можно использовать для обсуждения материала, концентрированного обучения или исследования, возглавляемого профессором. Онлайн-курсы - это не только распространение дидактических материалов ...
330528
  Арие М.Я. Все дирижабли мира / М.Я. Арие. – Киев : Альфа Реклама. – ISBN 978-966-288-217-9
Т. 1 : (до 1960 года). – 2018. – 567, [1] с. : ил., портр. – Библиогр.: с. 559-565
330529
   Все для блага народу : Рек. бібліогр. покажч. 1982-1984 рр. – Київ, 1985. – 20с.
330530
  Брежнєв Л.І. Все для блага народу, в ім"я радянської людини / Л.І. Брежнєв. – К, 1974. – 31с.
330531
  Брежнев Л.И. Все для богатства народа, во имя советского человека / Л.И. Брежнев. – М, 1974. – 32с.
330532
   Все для вчителя. – Київ, 2000
330533
   Все для вчителя. – Київ
№ 1. – 2001
330534
   Все для вчителя. – Київ
№ 2-3. – 2001
330535
   Все для вчителя. – Київ
№ 4. – 2001
330536
   Все для вчителя. – Київ
№ 5. – 2001
330537
  Юдина Антонина Все для гостя : Серебряная корона. Премия "Лидеры туриндустрии - 2007" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 1. – С. 95 : Фото
330538
  Бреус Е.М. Все для жизни на том свете = Поэтические фестивали в традиционной культуре Дальнего Востока // Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 2011. – № 2 (45) : лето. – С. 149-156. – ISSN 1681-7559


  В Китае самые последние достижения науки и техники уживаются с тысячелетними представлениями о загробном мире, восходящие к древнейшему культу предков. Как и много веков назад, усопшего обеспечивают для жизни в потустороннем мире символическими ...
330539
  Моренець В. Все для народу: концтабори 1919-1922 років // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька ; ред.: А. Сєриков [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (233). – С. 6-11. – ISSN 0131-2685
330540
  Мухачева В.В. Все для обществ с ограниченной ответственностью / В.В. Мухачева. – М., 1991. – 30с.
330541
  У Юнь-до Все для партии / Юнь-до У. – М, 1956. – 167с.
330542
  У Юнь-до Все для партії / Юнь-до У. – К, 1956. – 208с.
330543
   Все для перемоги! // Київський університет. – Київ, 2013. – Травень (№ 9/10). – С. 3


  Про участь вихованців та вихователів нашого університету у великій вітчизняній війні як на фронті, так і в тилу. Про наукові дослідження університетських науковців хімічного та фізичного факультетів під час евакуації. На фото - ветерани війни ...
330544
   Все для сада и огорода : Каталог-справочник по садоводству и огородничеству, садово-огородному инвентарю, удобрениям и ядохимикатам. – Л., 1960. – 64 с.
330545
   Все для фронта. – Владивосток, 1985. – 272с.
330546
   Все для фронта, все для отпора врагу!. – Алма-Ата, 1941. – 29с.
330547
  Панов В.П. Все для фронта, все для Победы: Великий труд. подвиг сов. народа в Вел. Отеч. войне. / В.П. Панов. – М., 1985. – 80с.
330548
  Шрайбман И.И. Все дни недели : рассказы / Ихиль Шрайбман; пер. с евр. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1963. – 279с.
330549
  Сабило И.И. Все дни прощания : Повести / И.И. Сабило. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 288 с.
330550
  Зверев И.Ю. Все дни, включая воскресенье... / И.Ю. Зверев. – М., 1964. – 383с.
330551
  Перец Павел Все до лампочки : Сферы // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 20 : Скандинавия. – С. 62-67 : Фото
330552
  Хомяков О.М. Все до последнего слова. / О.М. Хомяков. – М., 1976. – 240с.
330553
  Абрамов А.И. Все дозволено : фантаст. роман : [для сред. и ст. возраста] / А.И. Абрамов, С.А. Абрамов ; [ил.: А. Таран]. – Москва : Детская литература, 1973. – 271 с. : ил. – (Библиотека приключений и научной фантастики)
330554
  Ермаков Дмитрий Все дороги ведут в Екатеринбург : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 8. – С. 80-81 : Фото
330555
  Ермаков Дмитрий Все дороги ведут в Екатеринбург : Спецвыпуск. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 7. – С. 80-81 : Фото
330556
   Все дороги ведут в Канны // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 5/6, июнь - июль. – С. 54-59 : фото
330557
  Иллеш Б. Все дороги ведут в Москву / Б. Иллеш. – Москва, 1937. – 96 с.
330558
  Распопов А. Все дороги ведут к людям. / А. Распопов. – Ставрополь, 1968. – 87с.
330559
  Бай Е. Все дуэли Пушкина // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журн. – Москва, 2013. – № 5 (1256). – С. 35. – ISSN 0234-1670


  Биографы поэта и знатоки его творчества до сих пор спорят о том, сколькоо всего дуэлей было в жизни Пушкина.
330560
  Свистунов И.И. Все его сыновья / И.И. Свистунов. – М., 1955. – 152с.
330561
  Борзунов С.М. Все его сыновья / С.М. Борзунов. – Москва, 1986. – 451с.
330562
  Целищев Виталий Все есть число? : наука // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 9. – С. 110-118 : Фото
330563
  Мочалов Л.В. Все еще в апреле / Л.В. Мочалов. – М.-Л, 1962. – 160с.
330564
  Малых Е.Ф. Все еще впереди. Повесть. / Е.Ф. Малых. – Ижевск, 1971. – 156с.
330565
  Асоян Б.Р. Все еще удивительная Африка / Асоян Б.Р. – Москва : Мысль, 1987. – 174 с.
330566
  Джалагония В. Все же Восток- дело тонкое // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2001. – № 4. – С.14-15. – ISSN 0234-1670
330567
  Андроников И.Л. Все живо... : рассказы, портрет, воспоминания / Андроников И.Л. – Москва : Советский писатель, 1990. – 492, [1] с. : ил.
330568
  Амлинский В.И. Всё живое-особой метой : [докум. очерки] / Владимир Амлинский. – Москва : Советская Россия, 1975. – 79 с. – (Человек среди людей)
330569
  Рокицкий П.Ф. Все живое из одного корня / П.Ф. Рокицкий. – МоскваЛ,, 1937. – 76с.
330570
  Нгуен Зу Все живое. / Нгуен Зу. – М., 1965. – 135с.
330571
  Саймак Клиффорд Все живое... / Клиффорд Саймак. – Москва : Все для вач, 1992. – 429, [2] с. – (Американская фантастика : в 14 т. ; Т. 2). – ISBN 5-86564-003-8
330572
  Чернобай Л. Все життя - під захистом? // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Березень (№ 4)


  Про цікаві звичаї та традиції Індії, які можна отримати з Вед (священних писань, носіїв знань та культури прадавньої цивілізації), зокрема про роль батьків та жінки, її місці в суспільстві.
330573
  Воловець Л. Все життя - то постійна обнова : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 9 (803). – С. 5-7. – ISSN 0868-4790
330574
  Глинін А. Все життя - туга за Вітчизною // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1991. – Vol. 42, № 497/498, липень/серпень : липень/серпень. – С. 22-24
330575
  Пінчук Т.Д. Все життя - улюбленій справі. (З досвіду робои Героя Соціалістичної Праці І.А. Коровая) / Т.Д. Пінчук. – Київ, 1983. – 48с.
330576
  Скрябин М. Все за одного / М. Скрябин. – Л., 1969. – 200с.
330577
  Задорожняя Е. Все за собой уносит время / Елена Задорожняя. – Черкаси : Ю.А. Чабаненко, 2021. – 197, [1] с. – ISBN 978-966-920-611-4
330578
  Шевелева Е.В. Все зависит от вас! / Е.В. Шевелева. – Москва, 1972. – 87с.
330579
  Альошин С.Й. Все залишається людям : драма на 3 дії : бібліогр. дрвідка / С.Й. Альошин ; пер. з рос. Ю. Буряківського. – Київ : Держлітвидав УРСР, 1961. – 99 с. – (Самодіял. театр)
330580
   Все звезды Дубая // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 2 (2857). – С. 32-33 : фото
330581
  Гнатюк М. Все зроблене лишається... Незгасне світло душі Тетяни Маслянчук // Спадщина : літературне джерелознавство, текстологія / НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка ; [редкол.: С. Білокінь та ін. ; відп. ред. Г. Бурлака]. – Київ : Стилос, 2010. – Т. 5. – С. 7-21. – ISSN 1887-8618


  У статті, присвяченій пам"яті Т. Маслянчук, яка передчасно пішла з життя, окреслено професійні досягнення молодого науковця в галузі текстології. Також ідеться про її високі людські якості. В статье, посвященной памяти трагически ушедшей из жизни Т. ...
330582
  Радичков Й. Все и никто / Й. Радичков. – М., 1977. – 141с.
330583
  Радичков Й. Все и никто / Й. Радичков. – Москва, 1979. – 455 с.
330584
   Все из одного города.. – Минск, 1989. – 492с.
330585
  Рагимов О.К. Все из птицы / О.К. Рагимов. – Л, 1990. – 62с.
330586
  Томас Г. Все изменяет тебе. / Г. Томас. – М., 1959. – 342с.
330587
  Шиманович М. Все і трішки більше про торговельну марку ЄС // Юридична газета. – Київ, 2016. – 27 грудня (№ 52). – С. 1, 15
330588
  Магдалова К. Все йде за планом: журналісти гинуть - пам"ятники встановлюють // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – № 6. – С. 31-32
330589
  Шелиго Р. Все к лучшему // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2003. – № 4. – С. 103-118. – ISSN 0130-7673
330590
  Тарасенкова Н.Н. Все как у людей : рассказі и повесть / Н.Н. Тарасенкова. – Москва : Советский писатель, 1975. – 255с.
330591
  Устинов С.Л. Все колеса : Повести / С.Л. Устинов. – Киев : Астарта, 1997. – 342 с. – (Детективная серия "Кобра"). – ISBN 966-523-080-8
330592
  Мирошниченко Н.А. Все кончается добром / Н.А. Мирошниченко. – М., 1984. – 79с.
330593
  Прайсман Л.Б. Все кончится апрелем: стихи / Л.Б. Прайсман. – Ставрополь, 1979. – 31с.
330594
  Уоррен Р.П. Все королівське військо : роман / Роберт Пенн Уоррен ; пер. з анг. Володимир Митрофанов. – Київ : Дніпро, 1986. – 536 с.
330595
  Балцан И.Л. Все краски : стихи / И.Л. Балцан. – Кишинев, 1981. – 198 с.
330596
   Все краски бытия: духовный мир советского человека. – М., 1985. – 176с.
330597
  Фомин В.И. Все краски сюжета / В.И. Фомин. – М, 1971. – 167с.
330598
  Земцова Юлия Все краски Черного моря : Украина / Земцова Юлия, Некрасов Андрей // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 8 (149). – С. 54-67 : Фото. – ISSN 1029-5828
330599
  Хмелевская И. Все красное, или преступление в Аллероде / И. Хмелевская. – М, 1991. – 267с.
330600
  Даєн Л.А. Все краще в людях / Л.А. Даєн. – Київ : Політвидав України, 1981. – 159 с. – (Людина серед людей)
330601
  Тихоходов Василий Васильевич Все круги ада / Тихоходов Василий Васильевич. – Кишинев : Лумина, 1969. – 52с.
330602
  Биссет Д. Все кувырком / Д. Биссет. – М., 1968. – 256с.
330603
  Давиденко О. Все ли активы активны // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 3. – С. 43-45.
330604
  Комаров Ю.М. Все ли вы знаете о курении? / Ю.М. Комаров, О.С. Радбиль. – К., 1989. – 61с.
330605
  Дейч Г.М. Все ли мы знаем о Пушкине? / Г.М. Дейч. – М, 1989. – 268с.
330606
  Бляхин П. Все ли служители божии верят в бога / П. Бляхин. – Москва : Безбожник, 1929. – 40 с.
330607
  Богачук А.И. Все ли ты помнишь. Мария? / А.И. Богачук. – Изд. 3-е, доп. – Донецк, 1975. – 96с.
330608
  Гремяцкий М.А. Все ли целесообразно в природеа / М.А. Гремяцкий. – Москва, 1933. – 111с.
330609
  Гуин Питер Все лучшее - гольфу : экология // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 5. – С. 36 : Фото
330610
  Олдингтон Р. Все люди - враги : [роман] / Ричард Олдингтон ; пер. с англ. О.А. Ефимовской ; ред. М.П. Богословская. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1959. – 551с.
330611
  Олдингтон Р. Все люди - враги / Р. Олдингтон. – Москва, 1983. – 558с.
330612
  Олдингтон Р. Все люди - враги / Р. Олдингтон. – Минск, 1989. – 425с.
330613
  Олдингтон Р. Все люди - враги / Р. Олдингтон. – Минск, 1990. – 558с.
330614
  Лопухин А.В. Все меняется даже а Англии... / А.В. Лопухин. – М, 1985. – 159с.
330615
  Изаков Б. Все меняется даже в Англии / Б. Изаков. – Москва : Советский писатель, 1965. – 232 с.
330616
  Демирчян К.С. Все меры энергосбережения / Демирчян К.С. – Москва, 1988. – 148 с.
330617
  Васильев А.С. Все минуты войны / А.С. Васильев. – Москва, 1974. – 158с.
330618
  Миронов И.П. Все минуты войны / И.П. Миронов. – Москва, 1989. – 172с.
330619
  Сушко К.И. Все могло быть иначе: Встречи с верующими и неверующими / К.И. Сушко. – Днепропетровск, 1984. – 86с.
330620
  Мыльцев П. Все могут короли. Во всяком случае, в Свазиленде // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 38. – С. 26-28. – ISSN 0234-1670


  Єдина в Африці абсолютна монархія святкувала 40-річчя незалежності країни і 40-річчя короля Мсваті ІІІ. Королевство Свазіленд — невелика держава на півдні Африки, межує з ПАР на заході і Мозамбіком на сході
330621
  Симкин Борис Все мое - в Рош Ха-Шана / Симкин Борис, Дондюк Максим // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 9 (2852). – С. 52-67 : фото


  Впервые путевые очерки Александра Дюма, посвященные Каказу, были изданы в России в 1861 г. в сокращенном виде. 150 лет спустя вышел их новый перевод для стотомного собрания сочинений. В статье собраны отрывки из очерков.
330622
  У Даюй Все моє життя / У Даюй. – Тайбей : Чженчжуншу, 1981. – 367 с. : іл. – Видання китайською мовою
330623
  Фелисова В.М. Все мои братья / В.М. Фелисова. – Л., 1977. – 256с.
330624
  Миллер А. Все мои сыновья. -- Смерть коммивояжера. -- Суровое испытание. -- Вид с моста. / А. Миллер. – Москва, 1960. – 388с.
330625
  Рыжов К. Все монархи мира. Западная Европа / К. Рыжов. – Москва : Вече, 1999. – 656c. – (Энциклопедия). – ISBN 5-7838-0374-Х
330626
  Рыжов К. Все монархи мира. Россия : 600 кратких жизнеописаний / К. Рыжов : Вече, 1999. – 640с. – ISBN 5-7838-0268-9
330627
   Все мы -- друзья.. – Одесса, 1957. – 88с.
330628
  Прокушев Ю.Л. Все мы - дети России / Ю.Л. Прокушев. – Москва : Современник, 1990. – 511 с.
330629
  Кублицкий Г.И. Все мы - открыватели! / Г.И. Кублицкий. – Москва : Мысль, 1968. – 271с.
330630
  Софронов Л.С. Все мы были мальчишками / Л.С. Софронов. – М., 1965. – 192с.
330631
  Харитонов В.Г. Все мы в душе поэты. / В.Г. Харитонов. – К., 1965. – 107с.
330632
  Сайко В.И. Все мы в ответе за мир. / В.И. Сайко, В.Х. Запорожец. – Симферополь, 1986. – 49с.
330633
  Радин В.И. Все мы люди : повесть / Василий Радин; пер. с морд.-мокша Л.Хинбекова. – Москва : Советская Россия, 1985. – 124 с.
330634
  Попов В.Г. Все мы не красавцы. / В.Г. Попов. – Л, 1970. – 102с.
330635
  Ленин В.И. Все на борьбу с Деникиным! / В.И. Ленин. – Ленинград, 1939. – 20с.
330636
  Ленин В.И. Все на борьбу с Деникиным! / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1954. – 20 с.
330637
  Ленин В.И. Все на борьбу с Деникиным! / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1966. – 24 с.
330638
  Ленин В.И. Все на борьбу с Деникиным! / В.И. Ленин. – М., 1980. – 23с.
330639
  Ленин В.И. Все на борьбу с Деникиным! / В.И. Ленин. – М., 1984. – 23с.
330640
  Полищук С.И. Все на борьбу с хохляцким жлобством ! : превратности жизни и твои ориентиры / Сергей Полищук. – Симферополь : Таврія, 2007. – 175с. – ISBN 978-966-366-082-0
330641
   Все на выборы! : литературно-эстрадный сборник. – Воронеж : Воронежское областное книгоиздательство, 1939. – 76 с.
330642
  Елин И.М. Все на земле / И.М. Елин. – Челябинск, 1976. – 55с.
330643
  Кириллов О.Е. Все на земле: Роман. / О.Е. Кириллов. – Москва, 1980. – 424с.
330644
  Шаталова Н. Все на штурм! Национальную доктрину инженерного образования только предстоит сформировать. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 21 декабря (№ 51)


  Подходы к формированию Национальной доктрины инженерного образования России в условиях новой индустриализации стали главной темой общероссийской научно-практической конференции, организованной и проведенной Ассоциацией инженерного образования России ...
330645
  Олесь О. Все навколо зеленіє : вірші, поеми, казки : для молод. та серед. шкільного віку / Олександр Олесь. – Київ : Веселка, 1990. – 317 с. – ISBN 5-301-00626-6
330646
  Бондаренко О. Все найголовніше - дрібним шрифтом. Що потрібно знати, коли береш кредит? // Юридична газета. – Київ, 2019. – 5 березня (№ 10)
330647
   Все народы едино суть.. – М., 1987. – 682с.
330648
  Стаут Р. Все началось в Омахе / Р. Стаут. – Москва : Юридическая литература, 1989. – 384 с. – Загл. пер.: Американский детектив. - В изд. также: Покушение на Леди / Э. Макбейн ; Горячий ветер. Свидетель / Р. Чандлер. – ISBN 5-7260-0292-X
330649
  Иэрион Роберт Все началось с хаоса. Земля под ударом / Иэрион Роберт, Тиессе Марк, Берри Дана // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – июль, № 118. – С. 60-77 : фото
330650
  Стаценко С.С. Все начинается просто : стихи / С.С. Стаценко. – Тбилиси, 1966. – 76 с.
330651
  Михалков С.В. Все начинается с детства / С.В. Михалков. – М., 1968. – 160с.
330652
  Михалков С.В. Все начинается с детства / С.В. Михалков. – Изд. 2-е, доп. – М., 1969. – 126с.
330653
  Михалков С.В. Все начинается с детства / С.В. Михалков. – Изд. 3-е, доп. – М., 1971. – 193с.
330654
  Михалков С.В. Все начинается с детства / С.В. Михалков. – Изд. 3-е, доп. – М., 1972. – 193с.
330655
  Долецкий Я С. Все начинается с детства / Я С. Долецкий, . – М., 1983. – 208с.
330656
  Владиславский В.З. Все начинается с детства / В.З. Владиславский. – Минск, 1989. – 188 с.
330657
  Михалков С.В. Все начинается с детства... / С.В. Михалков. – Москва, 1980. – 179с.
330658
  Михалков С.В. Все начинается с детства... / С.В. Михалков. – 6-е изд. – М., 1983. – 128с.
330659
  Корельский В.М. Все начинается с дисциплины. / В.М. Корельский. – М., 1985. – 204с.
330660
  Хонинов М. Все начинается с дороги : стихи и поэма / Михаил Хонинов; пер. с калм. – Москва : Современник, 1972. – 126 с.
330661
  Якоб Б. Все начинается с женщины / Б. Якоб. – Нижний Новгород, 1996. – 64с.
330662
  Голуб Людмила Все начинается с комплектования // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2009. – № 3. – С. 41-44. – ISSN 0869-4915
330663
  Рождественский Р.И. Все начинается с любви / Р.И. Рождественский. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 167 с.
330664
  Усланов В.И. Все начинается с мечты... / В.И. Усланов. – Петрозаводск, 1961. – 136с.
330665
  Софронов А.В. Все начинается с тебя / А.В. Софронов. – Москва, 1966. – 126с.
330666
  Помозов Н.К. Все начинается с тебя / Н.К. Помозов. – Днепропетровск, 1986. – 48с.
330667
  Соболев Л.И. Все начинается с урока / Л.И. Соболев. – М, 1980. – 95с.
330668
  Каныкин А.И. Все начиналось с любви... / А.И. Каныкин. – Москва, 1985. – 143 с.
330669
  Макаров Я. Все начиналось с ткацкого станка // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС. – Москва, 2014. – № 24 (1321). – С. 14-17. – ISSN 0234-1670


  Сакити Тоеда в 1890 году разработал инновационный ткацкий станок, успех которого позволил изобретателю через несколько лет основать собственную компанию. Так начинался японский автоконцерн "Тойота".
330670
  Грешнов М.Н. Все начиналось... / М.Н. Грешнов. – М., 1968. – 248с.
330671
  Мольєр Д. Все не в лад / Д. Мольєр. – Харків, 1924. – 56 с.
330672
  Маринина А.Б. Все не так : роман / Александра Маринина. – Москва : Эксмо, 2007. – 448с. – ISBN 978-5-699-21125-8
330673
  Липунов В.М. Все нейтронные звезды : кн. для внеклас. чтения учащихся 8-10-х кл. сред. шк. / В.М. Липунов. – Москва : Просвещение, 1988. – 59 с.
330674
   Все новинки высшего образования / По материалам МОН Украины и портала "Простоправа" // Сегодня. – Киев, 2014. – 26 сентября (№ 210). – С. 6


  6 сентября 2014 года вступил в силу Закон Украины "О высшем образовании" в новой редакции. Какие изменения ждут систему высшего образования в Украине узнавал PROSTOPRAVO.
330675
  Кулешов А.П. Все новые горизонты / А.П. Кулешов. – М., 1975. – 215с.
330676
  Сенчин Роман Все нормально : Рассказ // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 1 (1017). – С. 87-104. – ISSN 0130-7673
330677
  Суслопарова Л.Д. Все о бабушках / Л.Д. Суслопарова. – М., 1984. – 80с.
330678
  Суниц Е.Я. Все о балете / Е.Я. Суниц. – М-Л, 1966. – 455с.
330679
  Коробов А.И. Все о Великобритании : Общие сведения. История. Наука. Культура. Образование. Спорт. Достопримечательности. Полезные мелочи и советы / А. Коробов, Ю. Иванова; предисл. Ю. Макарова. – Харьков : Фолио, 2007. – 544с. – (Страны мира). – ISBN 966-03-3471-0
330680
  Коробов А.И. Все о Великобритании / А. Коробов, Ю. Иванова ; предисл. Ю. Макарова. – Харьков : Фолио, 2008. – 537, [6] с. : ил., табл., портр. – Содерж.: Общие сведения; История; Наука. Культура. Образование. Спорт; Достопримечательности; Полезные мелочи и советы.- Авт. на обл. не указан. – Библиогр.: с. 538. – (Страны мира). – ISBN 978-966-03-4336-8
330681
   Все о Венгрии. – М., 1985. – 288с.
330682
  Хайтов С.С. Все о газе / С.С. Хайтов, 1980. – 64 с.
330683
  Буковский К.И. Все о деревне / К.И. Буковский. – Москва, 1965. – 220с.
330684
   Все о Донецке. – Донецк : Донбасс, 1975. – 270с.
330685
  Пучеров Н.Н. Все о кофе. / Н.Н. Пучеров. – 3-е изд., стер. – Киев : Наукова думка, 1988. – 102с.
330686
  Тэффи Н.А. Все о любви / Н.А. Тэффи. – Москва, 1991. – 430с.
330687
  Журавлев Андрей Все о мамонтах. Белые мамонты // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Май. – С. 118-133 : фото
330688
   Все о маркетинге: Сборник материалов для руководителей предприятий, экономических и коммерческих служб.. – М., 1992. – 366с.
330689
  Зубков А.Е. Все о море / А.Е. Зубков. – Киев, 1986. – 255с.
330690
   Все о Московском университете (1755-2001) : Библиографический указатель. – Москва : Московский университет, 2002. – 640 с. – (Архив Московского университета). – ISBN 5-211-04482-7
330691
  Скворцов Н.Н. Всё о налогах в Украине : Как избежать финансовых санкций? Как воспользоваться льготами? / Н.Н. Скворцов. – Киев : Конкорд. – ISBN 5-7707-7426-6
Ч.1. – 1995. – 96с.
330692
  Бобров Р.В. Все о национальных парках / Р.В. Бобров. – М, 1987. – 221с.
330693
  Соколов О.А. Все о нитратах / О.А. Соколов. – М., 1992. – 54с.
330694
  Сирота И.М. Все о пенсиях, пособиях, социальной защите граждан Украины : (Научно-практический комментарий и сборник нормативных актов) / И.М.Сирота. – 6-е изд., переработ. и дополн. – Харьков : Одиссей, 2006. – 752с. – ISBN 966-633-542-5
330695
   Все о пенсиях: Вопр. и ответы. Основные нормат. акты.. – М., 1992. – 110с.
330696
   Все о России / Д. Табачник, В. Духопельников, О. Таглина, Ю. Белочкина ; [под ред. Д. В. Табачника ; предисл. С. В. Лаврова]. – Харьков : Фолио, 2009. – 556, [1] с. : ил., табл., портр. – В содерж.: Общие сведения; История; Наука. Культура. Образование. Спорт; Достопримечательности; Советы путешественнику.- Авт. на обл. не указаны. – Библиогр.: с. 552-554. – (Страны мира). – ISBN 978-966-03-4515-7
330697
  Литвинов Л.А. Все о рубине / Л.А. Литвинов. – Харьков : Прапор, 1991. – 148с.
330698
  Хавин Б.Н. Все о советских олимпийцах / Б.Н. Хавин. – Москва, 1985. – 464 с.
330699
  Сехина Екатерина Все о специях. Яды, которые мы любим. Пряности и страсти // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 4 (2919). – С. 67-77 : фото
330700
   Все о спорте.. – М.
1. – 1978. – 520с.
330701
   Все о спорте.. – 2-е изд., доп. – М.
2. – 1978. – 220с.
330702
   Все о спорте.. – 2-е изд., доп. – М.
3. – 1978. – 288с.
330703
   Все о спорте. Справочник.. – М.
1. – 1972. – 383с.
330704
   Все о спорте. Справочник.. – М.
2. – 1974. – 223с.
330705
  Бессон Р. Все о стереофонии / Р. Бессон ; перевод с франц. Ю.Л. Смирнова. – Москва ; Ленинград : Госэнергоиздат, 1963. – 128 с. : ил. – (Массовая радиобиблиотека ; Вып. 478)
330706
  Козак В.Т. Все о съедобных грибах / В.Т. Козак, С.Н. Козьяков. – К., 1987. – 160с.
330707
  Столяров В.П. Все о тебе / В.П. Столяров. – Куйбышев, 1967. – 143с.
330708
  Журавлев Н.А. Все о тебе / Н.А. Журавлев. – Архангельск, 1975. – 111с.
330709
  Стадников Г.З. Все о том же только по-другому. / Г.З. Стадников. – К., 1995. – 88 с.
330710
  Акопян А.А. Все о фокусах / Акопян А.А. – Москва : Искусство, 1971. – 190 с.
330711
  Бариловская В.М. Всё о фондоведении // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Российская книжная палата. – Москва, 2011. – № 2 (373). – С. 112-113. – ISSN 0869-6020
330712
  Иванова Ю.А. Все о Франции : Общие сведения. История. Наука. Культура. Образование. Спорт. Достопримечательности. Полезные мелочи и советы / Ю. Иванова; предисловие Ю. Макарова. – Харьков : Фолио, 2007. – 543с. : илл. – (Страны мира). – ISBN 966-03-3409-5
330713
  Зэлдин Т. Всё о французах / Т. Зэлдин. – Москва : Прогресс, 1989. – 440с.
330714
   Все о футболе: Справочник. – М., 1990. – 237с.
330715
  Хохлачев В.В. Все о чае / В.В. Хохлачев. – Москва : Агропромиздат, 1987. – 207с.
330716
  Бондарь А.И. Все о Японии : Общие сведения. История. Наука. Культура. Образование. Спорт. Достопримечательности. Полезные мелочи и советы / А. Бондарь ; предисловие Ю. Макарова. – Харьков : Фолио, 2007. – 544 с. : илл., фото. – (Серия "Страны мира"). – ISBN 966-03-3711-6
330717
  Бондарь А.И. Все о Японии : Общие сведения. История. Наука. Культура. Образование. Спорт. Достопримечательности. Полезные мелочи и советы / А. Бондарь ; [предисловие Ю.В. Макарова]. – Харьков : Фолио, 2008. – 544 с. : илл., фото. – Библиогр.: с. 536-540. – (Серия "Страны мира"). – ISBN 978-966-03-4333-7
330718
  Крол Э. Все об Internet / Э. Крол. – Киев : Торгово-издательское бюро BHV, 1995. – 590 с.
330719
  Фельтина А.Н. Все об Испании / А.Фельтина; предисл. Ю.Макарова. – Харьков : Фолио, 2008. – 537, [7] с. : ил., табл., портр. – Содерж.: Общие сведения; История; Наука. Культура. Образование. Спорт; Достопримечательности; Полезные мелочи и советы.- Авт. на обл. не указан. – (Страны мира). – ISBN 978-966-03-4334-4
330720
  Рапопорт А.Я. Все об Италии : Общие сведения. История. Наука. Культура. Образование. Спорт. Достопримечательности. Полезные мелочи и советы / А. Рапопорт; под ред. Н.Ф. Баллони; предисл. Ю. Макарова; Итальянский ин-т культуры в Украине. – Харьков : Фолио, 2007. – 543с. – (Страны мира). – ISBN 966-03-3274-2
330721
  Хавин Б.Н. Все об олимпийских играх / Б.Н. Хавин. – Москва : Физкультура и спорт, 1974. – 575 с.
330722
  Хавин Б.Н. Все об олимпийских играх / Б.Н. Хавин. – Изд. 2-е, доп. – Москва, 1979. – 607 с.
330723
  Джинова Зоя Петровна Все об Олимпийских играх : Рекомендательный указатель литературы / Джинова Зоя Петровна. – Москва, 1979. – 62с.
330724
  Васильева И. Все об отпусках // Энциклопедия бухгалтера и экономиста / ООО Центр экономических исследований и управленческого консультирования "Консульт". – Харьков, 2006. – № 10 : Все об отпусках / Васильева И. – С. 5-199
330725
  Гулий Н. Все об отпусках // Заработная плата : Ежемесячный специализированный журнал / ООО "Професійні видання". – Киев, 2007. – № 5. – С. 54-61.
330726
  Реутова Н. Все об отпусках (Окончание) // Заработная плата : Ежемесячный специализированный журнал / ООО "Професійні видання". – Киев, 2007. – № 6. – С. 18-25.
330727
  Голицын М.В. Все об угле / М.В. Голицын, А.М. Голицын. – М, 1989. – 188с.
330728
   Все обо всех. – Москва : Слово, АСТ, 1998. – 480с. – ISBN 5-900411-46-Х, 5-237-00749-Х
330729
  Гришанов В.М. Все океаны рядом / В.М. Гришанов. – М., 1984. – 256с.
330730
  Полякова Н.М. Все остается в нас: кн. новых стихов / Н.М. Полякова. – М., 1985. – 92с.
330731
  Алешин С. Все остается людям // Советская драматургия / Казакова А.Г. – Ленинград : Лениздат, 1978. – С. 79-142
330732
  Исангулов Ф. Все остается на земле : повести и рассказы / Фарит Исангулов ; пер. с башк. М.Чванва. – Москва : Современник, 1986. – 172 с.
330733
  Ларин В.И. Все остается нам : докум. повести / В.И. Ларин. – Алма-Ата, 1982. – 288с.
330734
  Краснов Г.В. Всё от любви / Г.В. Краснов. – Чебоксары, 1986. – 302с.
330735
   Все от матери.. – Красноярск, 1980. – 232с.
330736
  Андреева Н. Все оттенки красного : роман / Наталья Андреева. – Москва : АСТ ; Астрель, 2003. – 318, [2] с. – (Детектив). – ISBN 5-17-017866-2
330737
  Шаталова А. Всё очень просто? Российским ученым предлагают циркулировать // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 28 сентября (№ 39)


  В середине сентября Россию посетила делегация Европейского исследовательского совета (ЕИС) с целью укрепления отношений с российскими партнерами и информирования ведущих отечественных исследователей о привлекательных возможностях получения ...
330738
  Казанцева Л.В. Все пізнається в порівнянні - рекордсмени Сонячної системи // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (123). – С.15-16
330739
  Кузан В.В. Все по 14 копійок, або Сонетний двір / Василь Кузан. – Ужгород : Карпати, 2013. – 214, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-671-369-1
330740
  Тельпугов В.П. Все по местам! / В.П. Тельпугов. – Москва : Советский писатель, 1973. – 342с.
330741
  Пелевин В.О. Все повести и эссе / Виктор Пелевин. – Москва : Эксмо, 2005. – 416 с. – ISBN 5-699-13735-1
330742
  Земцова Юлия Все под контролем! Кореспондент GEO отправился в путешествие по Лазурному беоегу на новом Volvo XC-60 // GEO : ежемесячный журнал / ЗАО "Аксель Шпрингер Раша". – Москва, 2013. – № 12 (189), декабрь. – С. 128-129 : фото. – ISSN 1029-5828
330743
   Все Подмосковье : Географический словарь Московской области. – Москва : Мысль, 1967. – 384с
330744
  Рекемчук А. Все попереду. Пора літніх відпусток / А. Рекемчук. – Київ, 1960. – 172 с.
330745
  Кабаков А.А. Все поправимо : хроники частной жизни / Александр Кабаков. – Москва : Вагриус, 2008. – 480 с. – ISBN 978-5-9697-0538-8
330746
  Кабаков А.А. Все поправимо: хроники частной жизни / Александр Кабаков. – Москва : Вагриус, 2005. – 480с. – ISBN 5-9697-0091-6
330747
  Руденко Ю. Все почалося з Шевченка // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 4-11 березня (№ 9/10). – С. 3
330748
  Сюндюков І. Все починається з власності // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 7 березня (№ 40)


  Якою мірою є "націоналістичною" економічна програма українських націоналістів?
330749
  Барвінок О. Все починається з любові : вірші / Олена Барвінок, Наталья Кнот. – Київ : [б. в.], 2014. – 130, [2] с. : іл. – В кінці кн. авт.: Олена Жеведь (Барвінок), Наталья Жеведь (Кнот). – ISBN 978-966-7801-37-0
330750
  Чередниченко В.І. Все починається з любові. / В.І. Чередниченко. – Дніпропетровськ, 1989. – 148с.
330751
  Тимошик М. Все починається зі столиці // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 2-8 липня (№ 26). – С. 3


  Декомунізація.
330752
  Коваль І. Все починалося на Залуківських височинах // Галич : збірник наукових праць / Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; Науков. ред.: М.М. Волощук. – Івано-Франківськ, 2016. – С. 7-26. – (Серія 2 ; вип. 1). – ISBN 978-966-668--390-1
330753
   Все правила русского языка / под ред. И.О. Родина, Т.М. Пименовой; [ сост. И.М. Гиндлина ]. – Москва : АСТ; Астрель, 2008. – 415с. – (Школьникам и абитуриентам). – ISBN 978-5-17-007450-1
330754
  Журавская О.В. Все правила современного русского языка : [орфография, пунктуация] / Журавская О.В. ; [ред. Н.В. Хроменко]. – Донецк : БАО, 2012. – 223, [1] с. : табл. – ISBN 978-966-481-723-0
330755
  Слуцкая Т.Г. Все прекрасно, и точка! / Т.Г. Слуцкая. – М., 1982. – 335с.
330756
  Телешов Н.Д. Все приходит / Н.Д. Телешов. – 96с.
330757
  Кнут Д.Э. Все про TEX / Д.Э. Кнут; Пер. с англ. Л.Ф. Козаченка. – Москва;Санкт-Петербург;Киев : Вильямс, издательский дом, 2003. – 560. – (Компьютеры и верстка). – ISBN 5-8459-0382-3


  Система TEX представляет собой высшее достижение человечества в области книгопечатания. В книге изложены базовые знания по системе в ее оригинальном виде
330758
   Все про бухгалтерський облiк. – Київ, 2000
330759
   Все про бухгалтерський облiк. – Київ
№ 1. – 2001
330760
   Все про бухгалтерський облiк. – Київ
№ 2. – 2001
330761
   Все про бухгалтерський облiк. – Київ
№ 3. – 2001
330762
   Все про бухгалтерський облiк. – Київ
№ 4. – 2001
330763
   Все про бухгалтерський облiк. – Київ
№ 5. – 2001
330764
   Все про бухгалтерський облiк. – Київ
№ 6. – 2001
330765
   Все про бухгалтерський облiк. – Київ
№ 7. – 2001
330766
   Все про бухгалтерський облiк. – Київ
№ 8. – 2001
330767
   Все про бухгалтерський облiк. – Київ
№ 9. – 2001
330768
   Все про бухгалтерський облiк. – Київ
№ 10. – 2001
330769
   Все про бухгалтерський облiк. – Київ
№ 11. – 2001
330770
   Все про бухгалтерський облiк. – Київ
№ 12. – 2001
330771
   Все про бухгалтерський облiк. – Київ
№ 13. – 2001
330772
   Все про бухгалтерський облiк. – Київ
№ 14. – 2001
330773
   Все про бухгалтерський облiк. – Київ
№ 15. – 2001
330774
   Все про бухгалтерський облік : професійна бухгалтерська газета. – Київ, 1993-
11 березня (№ 23). – 2014. – 48 с.
330775
   Все про бухгалтерський облік : професійна бухгалтерська газета. – Київ, 1993-
21 січня (№ 4). – 2014. – 48 с.
330776
   Все про відпустки // Вісник податкової служби України / Журнал державної податкової адміністрації України. Тематичний випуск. – Київ, 2006. – № 22 : Пора відпусток. – С. 48-59
330777
  Пучеров М.М. Все про кову. / М.М. Пучеров. – Киев : Наукова думка, 1973. – 61с.
330778
  Терещенко В.І. Все про кооперацію / В.І. Терещенко. – К., 1991. – 45с.
330779
   Все про космічне право // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Квітень (№ 6/7)


  На юридичному факультеті студентам, професорам, викладачам та аспірантам кафедри трудового, земельного і екологічного права дві лекції на тему "Міжнародне космічне право" прочитав академік НАН України, доктор юридичних наук, професор, директор ...
330780
  Григорчук М. Все про людину // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 1-8 травня (№ 18/19). – С. 18
330781
  Левітас Й.Я. Все про марки / Й.Я. Левітас. – К, 1974. – 240с.
330782
   Все про медіа регіонів України : в рамках проекту: Гром.експерт.Свобода слова. – Київ, 2000. – 152с. – 002Все Шифр дубл.
330783
  Івченко Володимир Все про нас і нашу країну // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 6 (131). – С. 6-7 : Фото
330784
  Волошин А.Н. Все про Наташку / А.Н. Волошин. – Кемерово, 1967. – 263с.
330785
   Все про охорону праці : спеціалізований всеукраїнський журнал; практичний посібник з безпеки праці. – Київ, 2005-
№ 6. – 2008. – дод. до газ. " Охорона праці та соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві"; ціна разом з газ.
330786
   Все про охорону праці : спеціалізований всеукраїнський журнал; практичний посібник з безпеки праці. – Київ, 2005-
№ 7. – 2008. – дод. до газ. " Охорона праці та соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві"; ціна разом з газ.
330787
   Все про охорону праці : спеціалізований всеукраїнський журнал; практичний посібник з безпеки праці. – Київ, 2005-
№ 8. – 2008. – дод. до газ. " Охорона праці та соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві"; ціна разом з газ.
330788
   Все про охорону праці : спеціалізований всеукраїнський журнал; практичний посібник з безпеки праці. – Київ, 2005-
№ 10. – 2008. – дод. до газ. " Охорона праці та соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві"; ціна разом з газ.
330789
   Все про охорону праці : спеціалізований всеукраїнський журнал; практичний посібник з безпеки праці. – Київ, 2005-
№ 11. – 2008. – дод. до газ. " Охорона праці та соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві"; ціна разом з газ.
330790
   Все про охорону праці : спеціалізований всеукраїнський журнал; практичний посібник з безпеки праці. – Київ, 2005-
№ 12. – 2008. – дод. до газ. " Охорона праці та соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві"; ціна разом з газ.
330791
   Все про охорону праці : спеціалізований всеукраїнський журнал; практичний посібник з безпеки праці. – Київ, 2005-
№ 1. – 2009. – дод. до газ. " Охорона праці та соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві"; ціна разом з газ.
330792
   Все про охорону праці : спеціалізований всеукраїнський журнал; практичний посібник з безпеки праці. – Київ, 2005-
№ 2. – 2009. – дод. до газ. " Охорона праці та соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві"; ціна разом з газ.
330793
   Все про охорону праці : спеціалізований всеукраїнський журнал; практичний посібник з безпеки праці. – Київ, 2005-
№ 3. – 2009. – дод. до газ. " Охорона праці та соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві"; ціна разом з газ.
330794
   Все про охорону праці : спеціалізований всеукраїнський журнал; практичний посібник з безпеки праці. – Київ, 2005-
№ 4. – 2009. – дод. до газ. " Охорона праці та соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві"; ціна разом з газ.
330795
   Все про охорону праці : спеціалізований всеукраїнський журнал; практичний посібник з безпеки праці. – Київ, 2005-
№ 5. – 2009. – дод. до газ. " Охорона праці та соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві"; ціна разом з газ.
330796
   Все про охорону праці : спеціалізований всеукраїнський журнал; практичний посібник з безпеки праці. – Київ, 2005-
№ 6. – 2009. – дод. до газ. " Охорона праці та соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві"; ціна разом з газ.
330797
   Все про охорону праці : спеціалізований всеукраїнський журнал; практичний посібник з безпеки праці. – Київ, 2005-
№ 7. – 2009. – дод. до газ. " Охорона праці та соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві"; ціна разом з газ.
330798
   Все про охорону праці : спеціалізований всеукраїнський журнал; практичний посібник з безпеки праці. – Київ, 2005-
№ 8. – 2009. – дод. до газ. " Охорона праці та соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві"; ціна разом з газ.
330799
   Все про охорону праці : спеціалізований всеукраїнський журнал; практичний посібник з безпеки праці. – Київ, 2005-
№ 9. – 2009. – дод. до газ. " Охорона праці та соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві"; ціна разом з газ.
330800
   Все про охорону праці : спеціалізований всеукраїнський журнал; практичний посібник з безпеки праці. – Київ, 2005-
№ 10. – 2009. – дод. до газ. " Охорона праці та соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві"; ціна разом з газ.
330801
   Все про охорону праці : спеціалізований всеукраїнський журнал; практичний посібник з безпеки праці. – Київ, 2005-
№ 11. – 2009. – дод. до газ. " Охорона праці та соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві"; ціна разом з газ.
330802
   Все про охорону праці : спеціалізований всеукраїнський журнал; практичний посібник з безпеки праці. – Київ, 2005-
№ 12. – 2009. – дод. до газ. " Охорона праці та соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві"; ціна разом з газ.
330803
   Все про охорону праці : спеціалізований всеукраїнський журнал; практичний посібник з безпеки праці. – Київ, 2005-
№ 1. – 2010. – дод. до газ. " Охорона праці та соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві"; ціна разом з газ.
330804
   Все про охорону праці : спеціалізований всеукраїнський журнал; практичний посібник з безпеки праці. – Київ, 2005-
№ 2. – 2010. – дод. до газ. " Охорона праці та соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві"; ціна разом з газ.
330805
   Все про охорону праці : спеціалізований всеукраїнський журнал; практичний посібник з безпеки праці. – Київ, 2005-
№ 3. – 2010. – дод. до газ. " Охорона праці та соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві"; ціна разом з газ.
330806
   Все про охорону праці : спеціалізований всеукраїнський журнал; практичний посібник з безпеки праці. – Київ, 2005-
№ 4. – 2010. – дод. до газ. " Охорона праці та соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві"; ціна разом з газ.
330807
   Все про охорону праці : спеціалізований всеукраїнський журнал; практичний посібник з безпеки праці. – Київ, 2005-
№ 5. – 2010. – дод. до газ. " Охорона праці та соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві"; ціна разом з газ.
330808
   Все про охорону праці : спеціалізований всеукраїнський журнал; практичний посібник з безпеки праці. – Київ, 2005-
№ 6. – 2010. – дод. до газ. " Охорона праці та соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві"; ціна разом з газ.
330809
   Все про охорону праці : спеціалізований всеукраїнський журнал; практичний посібник з безпеки праці. – Київ, 2005-
№ 7. – 2010. – дод. до газ. " Охорона праці та соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві"; ціна разом з газ.
330810
   Все про охорону праці : спеціалізований всеукраїнський журнал; практичний посібник з безпеки праці. – Київ, 2005-
№ 8. – 2010. – дод. до газ. " Охорона праці та соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві"; ціна разом з газ.
330811
   Все про охорону праці : спеціалізований всеукраїнський журнал; практичний посібник з безпеки праці. – Київ, 2005-
№ 9. – 2010. – дод. до газ. " Охорона праці та соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві"; ціна разом з газ.
330812
   Все про охорону праці : спеціалізований всеукраїнський журнал; практичний посібник з безпеки праці. – Київ, 2005-
№ 10. – 2010. – дод. до газ. " Охорона праці та соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві"; ціна разом з газ.
330813
   Все про охорону праці : спеціалізований всеукраїнський журнал; практичний посібник з безпеки праці. – Київ, 2005-
№ 11. – 2010. – дод. до газ. " Охорона праці та соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві"; ціна разом з газ.
330814
   Все про охорону праці : спеціалізований всеукраїнський журнал; практичний посібник з безпеки праці. – Київ, 2005-
№ 12. – 2010. – дод. до газ. " Охорона праці та соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві"; ціна разом з газ.
330815
   Все про охорону праці : спеціалізований всеукраїнський журнал; практичний посібник з безпеки праці. – Київ, 2005-
№ 1. – 2011. – дод. до газ. " Охорона праці та соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві"; ціна разом з газ.
330816
   Все про охорону праці : спеціалізований всеукраїнський журнал; практичний посібник з безпеки праці. – Київ, 2005-
№ 2. – 2011. – дод. до газ. " Охорона праці та соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві"; ціна разом з газ.
330817
   Все про охорону праці : спеціалізований всеукраїнський журнал; практичний посібник з безпеки праці. – Київ, 2005-
№ 3. – 2011. – дод. до газ. " Охорона праці та соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві"; ціна разом з газ.
330818
   Все про охорону праці : спеціалізований всеукраїнський журнал; практичний посібник з безпеки праці. – Київ, 2005-
№ 4. – 2011. – дод. до газ. " Охорона праці та соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві"; ціна разом з газ.
330819
   Все про охорону праці : спеціалізований всеукраїнський журнал; практичний посібник з безпеки праці. – Київ, 2005-
№ 5. – 2011. – дод. до газ. " Охорона праці та соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві"; ціна разом з газ.
330820
   Все про охорону праці : спеціалізований всеукраїнський журнал; практичний посібник з безпеки праці. – Київ, 2005-
№ 6. – 2011. – дод. до газ. " Охорона праці та соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві"; ціна разом з газ.
330821
   Все про охорону праці : спеціалізований всеукраїнський журнал; практичний посібник з безпеки праці. – Київ, 2005-
№ 7. – 2011. – дод. до газ. " Охорона праці та соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві"; ціна разом з газ.
330822
   Все про охорону праці : спеціалізований всеукраїнський журнал; практичний посібник з безпеки праці. – Київ, 2005-
№ 8. – 2011. – дод. до газ. " Охорона праці та соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві"; ціна разом з газ.
330823
   Все про охорону праці : спеціалізований всеукраїнський журнал; практичний посібник з безпеки праці. – Київ, 2005-
№ 9. – 2011. – дод. до газ. " Охорона праці та соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві"; ціна разом з газ.
330824
   Все про охорону праці : спеціалізований всеукраїнський журнал; практичний посібник з безпеки праці. – Київ, 2005-
№ 10. – 2011. – дод. до газ. " Охорона праці та соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві"; ціна разом з газ.
330825
   Все про охорону праці : спеціалізований всеукраїнський журнал; практичний посібник з безпеки праці. – Київ, 2005-
№ 11. – 2011. – дод. до газ. " Охорона праці та соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві"; ціна разом з газ.
330826
   Все про охорону праці : спеціалізований всеукраїнський журнал; практичний посібник з безпеки праці. – Київ, 2005-
№ 12. – 2011. – дод. до газ. " Охорона праці та соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві"; ціна разом з газ.
330827
   Все про охорону праці : спеціалізований всеукраїнський журнал; практичний посібник з безпеки праці: спецвипуск. – Київ, 2005-
№ 1 : "Новий" порядок розслідування нещасних випадків. – 2012. – дод. до газ. " Охорона праці та соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві"; ціна разом з газ.
330828
   Все про охорону праці : спеціалізований всеукраїнський журнал; практичний посібник з безпеки праці: спецвипуск. – Київ, 2005-
№ 2 : Безпечна праця -право кожноі людини. – 2012. – дод. до газ. " Охорона праці та соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві"; ціна разом з газ.
330829
   Все про охорону праці : спеціалізований всеукраїнський журнал; практичний посібник з безпеки праці. – Київ, 2005-
№ 3. – 2012. – дод. до газ. " Охорона праці та соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві"; ціна разом з газ.
330830
   Все про охорону праці : спеціалізований всеукраїнський журнал : практичний посібник з безпеки праці. – Київ, 2005-
№ 4. – 2012. – дод. до газ. " Охорона праці та соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві"; ціна разом з газ.
330831
   Все про охорону праці : спеціалізований всеукраїнський журнал : практичний посібник з безпеки праці. – Київ, 2005-
№ 5. – 2012. – дод. до газ. " Охорона праці та соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві"; ціна разом з газ.
330832
   Все про охорону праці : спеціалізований всеукраїнський журнал : практичний посібник з безпеки праці. – Київ, 2005-
№ 6. – 2012. – дод. до газ. " Охорона праці та соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві"; ціна разом з газ.
330833
   Все про охорону праці : спеціалізований всеукраїнський журнал : практичний посібник з безпеки праці. – Київ, 2005-
№ 7. – 2012. – дод. до газ. " Охорона праці та соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві"; ціна разом з газ.
330834
   Все про охорону праці : спеціалізований всеукраїнський журнал : практичний посібник з безпеки праці. – Київ, 2005-
№ 8. – 2012. – дод. до газ. " Охорона праці та соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві"; ціна разом з газ.
330835
   Все про охорону праці : спеціалізований всеукраїнський журнал : практичний посібник з безпеки праці. – Київ, 2005-
№ 9. – 2012. – дод. до газ. " Охорона праці та соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві"; ціна разом з газ.
330836
   Все про охорону праці : спеціалізований всеукраїнський журнал : практичний посібник з безпеки праці. – Київ, 2005-
№ 10. – 2012. – дод. до газ. " Охорона праці та соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві"; ціна разом з газ.
330837
   Все про охорону праці : спеціалізований всеукраїнський журнал : практичний посібник з безпеки праці. – Київ, 2005-
№ 11. – 2012. – дод. до газ. " Охорона праці та соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві"; ціна разом з газ.
330838
   Все про охорону праці : спеціалізований всеукраїнський журнал : практичний посібник з безпеки праці. – Київ, 2005-
№ 12. – 2012. – дод. до газ. " Охорона праці та соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві"; ціна разом з газ.
330839
   Все про охорону праці : спеціалізований всеукраїнський журнал : практичний посібник з безпеки праці. – Київ, 2005-
№ 1. – 2013. – дод. до газ. " Охорона праці та соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві"; ціна разом з газ.
330840
   Все про охорону праці : спеціалізований всеукраїнський журнал : практичний посібник з безпеки праці. – Київ, 2005-
№ 2. – 2013. – дод. до газ. " Охорона праці та соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві"; ціна разом з газ.
330841
   Все про охорону праці : спеціалізований всеукраїнський журнал : практичний посібник з безпеки праці. – Київ, 2005-
№ 3. – 2013. – дод. до газ. " Охорона праці та соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві"; ціна разом з газ.
330842
   Все про охорону праці : спеціалізований всеукраїнський журнал : практичний посібник з безпеки праці. – Київ, 2005-
№ 4. – 2013. – Дод. до газ. " Охорона праці та соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві"; ціна разом з газ.
330843
   Все про охорону праці : спеціалізований всеукраїнський журнал : практичний посібник з безпеки праці. – Київ, 2005-
№ 5. – 2013. – дод. до газ. " Охорона праці та соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві"; ціна разом з газ.
330844
   Все про охорону праці : спеціалізований всеукраїнський журнал : практичний посібник з безпеки праці. – Київ, 2005-
№ 6. – 2013. – Дод. до газ. " Охорона праці та соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві"; ціна разом з газ.
330845
   Все про охорону праці : спеціалізований всеукраїнський журнал : практичний посібник з безпеки праці. – Київ, 2005-
№ 7. – 2013. – дод. до газ. " Охорона праці та соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві"; ціна разом з газ.
330846
   Все про охорону праці : спеціалізований всеукраїнський журнал : практичний посібник з безпеки праці. – Київ, 2005-
№ 8. – 2013. – дод. до газ. " Охорона праці та соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві"; ціна разом з газ.
330847
   Все про охорону праці : спеціалізований всеукраїнський журнал : практичний посібник з безпеки праці. – Київ, 2005-
№ 9. – 2013. – дод. до газ. " Охорона праці та соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві"; ціна разом з газ.
330848
   Все про охорону праці : спеціалізований всеукраїнський журнал : практичний посібник з безпеки праці. – Київ, 2005-
№ 10. – 2013. – Дод. до газ. " Охорона праці та соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві"; ціна разом з газ.
330849
   Все про охорону праці : спеціалізований всеукраїнський журнал : практичний посібник з безпеки праці. – Київ, 2005-
№ 11. – 2013. – дод. до газ. " Охорона праці та соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві"; ціна разом з газ.
330850
   Все про охорону праці : спеціалізований всеукраїнський журнал : практичний посібник з безпеки праці. – Київ, 2005-
№ 12. – 2013. – Дод. до газ. " Охорона праці та соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві"; ціна разом з газ.
330851
   Все про пільги // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 16 липня (№ 29)


  Які категорії абітурієнтів мают право бути зарахованими поза конкурсом? відповідають провідні фахівці Департаменту вищої освіти МОНмолодьспорту
330852
  Азаров М.Я. Все про податки : довідник / М.Я. Азаров, В.Д. Кольга, В.А. Онищенко ; під. ред. Азарова М.Я. – Київ : Експерт-Про, 2000. – 492 с. – ISBN 966-95765-0-4
330853
   Все про придбання зброї : (збірник Законів України та підзаконних актів МВСУ). – Київ, 1998. – 96с.
330854
  Костецький А.Г. Все про тебе та про всіх : вірші, казки, поема / А.Г. Костецький. – Київ : Веселка, 1988. – 318 с.
330855
  Смолій В.А. Все про Україну / В.А. Смолій. – Київ
1. – 1998. – 399с.
330856
  Смолій В.А. Все про Україну / В.А. Смолій. – Київ
2. – 1998. – 399с.
330857
  Родин И.О. Все произведения школьной программы в кратком изложении : полный курс зарубежной литературы с древнейших времен до конца 20 века / И.О. Родин, Т.М. Пименова. – Москва : Астрель; АСТ, 2003. – 638с. – ISBN 5-17-020166-4
330858
  Рябчун Ю. Все пройдет по плану // Коммерсант : газета издательского дома "Коммерсантъ". – Киев, 2013. – 27 мая (№ 84). – С. 1, 4


  Минобразования подготовило отчет о реформировании системы образования в 2013 г. Из 29 запланированных менроприятий МОН выполнило всего 5.
330859
  Вагабзаде Б. Все пространство души : стихи и поэмы / Б. Вагабзаде; переводы. – Баку : Язычы, 1985. – 347 с.
330860
  Дмитриев Сергей Все против всех : вторая мировая война на Дальнем Востоке. Вехи истории // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 11 (2830). – С. 66-75
330861
  Панченко Анна Все путем // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 12 (2915). – С. 36-48 : фото
330862
  Бонев П. Все пути сходятся / П. Бонев. – София, 1960. – 108с.
330863
  Свистунов И.И. Все равно будет май : Роман / И.И. Свистунов. – Москва : Воениздат, 1970. – 364с.
330864
  Свистунов И.И. Все равно будет май: роман / И.И. Свистунов. – Москва : Военное издательство, 1979. – 356с.
330865
  Градов П.М. Все равно ты со мной / П.М. Градов. – Чебоксары, 1973. – 71с.
330866
  Зюбин М Л. Всё равно я к тебе приду / М Л. Зюбин, . – Л., 1990. – 173с.
330867
  Асадов Э.А. Все равно я приду : стихи / Эдуард Асадов. – Москва : Советская Россия, 1973. – 239 с.
330868
  Синельников Сергей Все ради вайсвурста : На тарелке / Синельников Сергей, Соломоник Татьяна // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 16 : Германия. – С. 78-81 : Фото
330869
  Кодочигов П.Е. Все радости жизни / П.Е. Кодочигов. – Свердловск, 1981. – 156с.
330870
  Домбровский А.И. Все радости и печали / А.И. Домбровский. – Симферополь, 1983. – 512с.
330871
  Ильин В.А. Все рассветы - мои! / В.А. Ильин. – Москва : Молодая гвардия, 1980. – 158с.
330872
  Пелевин В.О. Все рассказы / Виктор Пелевин. – Москва : ЭКСМО, 2005. – 511, [1] с. – ISBN 5-699-13736-Х
330873
   Все резервы -- в действие.. – М., 1986. – 94с.
330874
   Все республики и автономные области СССР.. – Москва; Ленингшрад : Московский рабочий, 1928. – 118с. – (Библиотека календаря коммуниста)
330875
  Кирющенко Я.В. Все ресурсы - в хозяйственный оборот / Я.В. Кирющенко. – М., 1989. – 174с.
330876
  Шаин С.С. Все решают корма / С.С. Шаин. – Москва, 1962. – 47 с.
330877
  Шаин С.С. Все решают корма. / С.С. Шаин. – М., 1962. – 47с.
330878
  Терновой Все решают секунды / Терновой, А.Е. Соловьев. – 2-е перераб. и доп. – К, 1989. – 94с.
330879
  Макар Ю. Все розпочалося з пам"ятника Лесі Українки або початок співпраці з Саскачеванським університетом // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник накових статей / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Макар Ю.І., Струтинський В.Є., Коврик-Токар Л.І. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 33/34. – С. 26-39. – ISSN 2519-4518


  Автор у формі спогадів відтворив походження і характер Угоди про співпрацю Чернівецького університету з Саскачеванським університетом (Канада) у 1977 р. Угода постійно продовжується. У 2017 р. їй виповнилося 40 років.
330880
  Чичкина Светлана Все российские отели, и не только : Спецвыпуск - Технологии // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 1. – С. 43 : Фото
330881
  Дудин М.А. Все с этим городом навек... / М.А. Дудин. – Л., 1985. – 703с.
330882
  Новиков Максим Все сам да сам // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 11 (2878), ноябрь. – С. 140-141 : фото
330883
  Илатовская Т.А. Все сбудется / Т.А. Илатовская. – М., 1983. – 263с.
330884
  Борисов К.Ф. Все сбылось / К.Ф. Борисов. – Свердловск
1. – 1971. – 348с.
330885
  Пасльон Ю. Все світле починається з Весни... // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Березень (№ 3)


  Поетичні роздуми про жінок напередодні 8 Березня.
330886
  Меншун В. Все своє життя він працював і працює на Україну, її розвиток і світове визнання : штрихи до портрета Л.В. Губерського, Героя України, ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академіка Національної академії наук України / Валентина Меншун // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України. – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 3-9. – ISSN 0868-8117
330887
  Третьяков И.П. Все семьдесят с лишниним лет / И.П. Третьяков. – Баку, 1975. – 303с.
330888
  Коршунов И.И. Все сердце людям / И.И. Коршунов. – Москва, 1965. – 144с.
330889
   Все силы на широкое развитие инициативы и творчества учителей, на внедрение науки и передового опыта в практику обучения и коммунистического воспитания детей и молодежи.. – М., 1962. – 34с.
330890
  Пушкин В.В. Все сказки А.С.Пушкина : С портретом автора. – Москва : Тип. Т-ва И.Д.Сытина, 1905. – 96 с.
330891
  Вилкс Э. Все случилось лето : повесть и рассказы / Э. Вилкс; пер. с латыш. С.Цебаковского. – Москва : Художественная литература, 1981. – 437 с.
330892
  Вилкс Э. Все случилось летом : повесть / Э. Вилкс. – Москва : Советский писатель, 1960. – 170 с.
330893
  Делян Д. Все сме българи: Насаме с историята / Д. Делян. – София, 1982. – 206с.
330894
  Лисянский М.С. Все сначала / М.С. Лисянский. – Москва : Советский писатель, 1972. – 223с.
330895
  Червяков Д. Все со всеми = сценарий // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2007. – № 8. – С. 113-149.
330896
  Маяковский В. Все сочиненное Владимиром Маяковским 1909-1919. / В. Маяковский. – Москва, 1919. – 283с.
330897
  Злобин А.П. Все спешат календари... / А.П. Злобин. – Москва : Советская Россия, 1979. – 80с. – (Писатель и время)
330898
   Все страны : Общественный, политический, экономический справочник. – Москва, 1926. – 1130 с.
330899
   Все страны. Общественный, политический, экономический справочник. Дополнение.. – М., 1927. – 188с.
330900
   Все страны. Общественный, политический, экономический справочник. Дополнение.. – М., 1927. – 188с.
330901
  Медуха О. Все съели цвет вишен : [поэзия] // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд.: Л. Дядченко, М. Єщенко. – Київ, 2019. – Вип. 11. – С. 165-
330902
  Папанова М. Все тайное / Мария Папанова. – Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2013. – 331, [3] с. – На обл. также: Первый. Случайный. Единственный. – ISBN 978-966-14-4712-6
330903
  Гулиа Г.Д. Все так и было / Г.Д. Гулиа. – Москва, 1967. – 72с.
330904
  Пономарев В.Г. Все так и было: очерки / В.Г. Пономарев. – Минск, 1984. – 382с.
330905
  Заславский Р. Все так и есть : Стихотворения / Р. Заславский. – Киев : Журнал "Радуга", 1998. – 96с. – ISBN 966-7121-05-4
330906
  Каспаров С.Д. Все так просто / С.Д. Каспаров. – Баку, 1971. – 124с.
330907
   Все таки видно // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2004. – № 3. – С. 53
330908
  Дени Г. Все танцы / Г. Дени, Л. Дассвиль. – К., 1983. – 342с.
330909
  Дени Г. Все танцы / Г. Дени, Л. Дассвиль. – К., 1987. – 336с.
330910
  Гойтисоло Л. Все те же слова / Л. Гойтисоло. – Москва, 1967. – 416 с.
330911
   Все тебе Родина. Страницы истории кубанского комсомола.. – Краснодар, 1968. – 319с.
330912
   Все тебе, Родина! : Очерки истории Оренбургской областной организации ВЛКСМ. 1919-1977. – Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 1977. – 255 с.
330913
  Звягин Ю.М. Все тепло сердца / Ю.М. Звягин. – Москва, 1983. – 126с.
330914
  Вершинский А.Н. Все тёплые краски земли / А.Н. Вершинский. – Красноярск, 1979. – 31с.
330915
  Мартынов Семен Все течет // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 10 (2925). – С. 22-23 : фото
330916
  Волощак А. Все тобі Вітчизно : поезії / А. Волощак. – Львів, 1954. – 176 с.
330917
  Долматовский Е.А. Все только начинается / Е.А. Долматовский. – Москва, 1961. – 173с.
330918
   Все только начинается : авто // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 6 (159). – С. 152-153 : Фото. – ISSN 1029-5828
330919
  Ставский Э.С. Все только начинается. / Э.С. Ставский. – Л., 1961. – 296с.
330920
  Сидки А Все тот же Джура : повести / Агзам Сидки ; пер. с тадж. – Москва : Советский писатель, 1963. – 191 с.
330921
   Все тот же Джура. Очерки о Таджикистане.. – Ташкент, 1962. – 227с.
330922
  Шарипов Х. Все тот же я... : стихи / Х. Шарипов; пер. с узб. А.Передреева. – Ташкент : Изд-во худ. лит., 1970. – 84 с.
330923
  Мельников Н.А. Всё трудом ставится, всё трудом славится / Н.А. Мельников. – Минск, 1967. – 272с.
330924
  Криворотов В.И. Все у нас от земли ... / В.И. Криворотов. – Симферополь, 1988. – 64с.
330925
  Селюнин В.И. Все у нас получится / В.И. Селюнин. – М., 1991. – 47с.
330926
  Михальский В.В. Все уносящий ветер...: Роман, повести, рассказы. / В.В. Михальский. – М., 1981. – 463с.
330927
  Михальский В. Все уносящий ветер...: Роман, повести, рассказы. / В. Михальский. – Москва : Советский писатель, 1982. – 464 с.
330928
  Колесников М.С. Все ураганы в лицо : Роман / М.С. Колесников. – Москва : Воениздат, 1973. – 486с.
330929
  Колесников М.С. Все ураганы в лицо. / М.С. Колесников. – Москва, 1969. – 488с.
330930
  Мочалов Л.В. Все ушедшие поезда... / Л.В. Мочалов. – Л, 1987. – 143с.
330931
  Жариков Л.М. Все ушли на фронт / Л.М. Жариков. – Москва, 1968. – 239с.
330932
  Цюрупа П.А. Все флаги в гости к нам / П.А. Цюрупа. – Одесса, 1964. – 84с.
330933
   Все флаги в гости... друг к другу : "За динамическое развитие компании - деловой и конгрессный туризм" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 1. – С. 71
330934
  Зазерский Е.Я. Все формы пропагандистской работы-на воспитании масс / Зазерский Е.Я. – Москва, 1960. – 20 с.
330935
  Сазанович Е. Все хоккей! : проза : роман / окончание. Нач. в № 2, 3, 4, 5, 6, 2010 // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2010. – № 7/8 (654/655). – С. 93-124. – ISSN 0132-2036
330936
  Тартаковский М.С. Все хотят быть красивыми / М.С. Тартаковский. – Москва : Московский рабочий, 1986. – 221с.
330937
   Все хотят быть счастливыми.. – Свердловск, 1991. – 350с.
330938
  Поссемейер Инес Все хотят в Джибути / Поссемейер Инес, Палей Матье // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 5 (158). – С. 124-135 : Фото. – ISSN 1029-5828
330939
  Отрешко М.А. Все цвета радуги / М.А. Отрешко. – Кишинев, 1959. – 108с.
330940
  Маркуша А.М. Все цвета радуги / А.М. Маркуша. – Минск, 1983. – 63с.
330941
  Данилова Татьяна Все цвета радуги : за опытом - в страну Суоми // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 12. – С. 21. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1727-4893


  Профессиональный туризм хорош тогда, когда по возвращению коллеги могут увидеть не только фотографии, но и результаты внедрения в работу своей библиотеки опыта и идей, полученных в такой поездке.
330942
   Все цвета радуги.. – Махачкала, 1963. – 115с.
330943
   Все цветы живые.. – М., 1986. – 352с.
330944
  Лидин В.Л. Все часы времени / В.Л. Лидин. – Москва, 1972. – 544с.
330945
  Теру П. Все четыре стороны // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 12. – С. 134-147. – ISSN 1130-6545
330946
  Лэнган Р Всё что блестит / Р Лэнган. – М., 1997. – 480с.
330947
   Все что вам нужно знать о круизах // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 5. – С. 88-91 : фото
330948
  Граф М. Все что угодно // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 4/5. – С. 210-215. – ISSN 1728-8568
330949
  Хефлинг Г. Все чудеса в одной книге : пер. с нем. / Г. Хефлинг. – Москва : Прогресс, 1983. – 334 с.
330950
  Шредер Йенс Все чудесно сложится : оригами. Искусство // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 3. – С. 92-105 : Фото. – ISSN 1029-5828
330951
  Эпштейн М.Н. Все эссе : в 2-х томах / Михаил Эпштейн. – Екатеринбург : У-Фактория. – ISBN 5-94799-419-4
Т.1 : В России, 1977-1990. – 2005. – 544с.
330952
  Пиляр Ю.Е. Все это было / Ю.Е. Пиляр. – М, 1956. – 239с.
330953
  Пиляр Ю.Е. Все это было / Ю.Е. Пиляр. – М, 1957. – 180с.
330954
  Софронов А.В. Все это было на войне / А.В. Софронов. – Ростов-на-Дону, 1972. – 190с.
330955
  Песков В.М. Все это было... / В.М. Песков. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 332с.
330956
  Юнгер Е.В. Все это было... / Е.В. Юнгер. – Москва, 1990. – 237с.
330957
   Все это делают активисты.. – М., 1961. – 95с.
330958
  Ментцель З. Все языки мира : Повесть // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 10. – С. 94-182. – ISSN 1130-6545
330959
  Некрасов В. Все ясно! : проза: рассказ // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2011. – № 3. – С. 3-8. – ISSN 0131-8136
330960
  Жуховицкий Л.А. Все, в чем вы нуждаетесь / Л.А. Жуховицкий. – Москва, 1990. – 335с.
330961
  Задорожный Олег Все, кроме киевских тортов = Греция : Легок на подъом // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 8. – С. 92-95 : Іл.
330962
  Задорожный Олег Все, кроме киевских тортов = Греция : Легок на подъем // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 8. – С. 92-95 : Іл.
330963
  Нэш О. Все, кроме нас с тобой: Сто избр. стихотворений в переводах. / О. Нэш. – Л., 1988. – 231с.
330964
  Бурдыкин Б. Все, кто нужен / Б. Бурдыкин. – Пермь, 1966. – 108с.
330965
  Левитин К.Е. Все, наверное, проще / К.Е. Левитин. – Москва : Знание, 1975. – 174 с. – (Наука и прогресс)
330966
  Михайлов И.Л. Все, чем живем / И.Л. Михайлов. – М, 1958. – 151с.
330967
  Липшиц С.Г. Все, что было в планшете / С.Г. Липшиц. – Нальчик, 1972. – 164с.
330968
  Липшиц С.Г. Все, что было в планшете... / С.Г. Липшиц. – Ростов -на-Дону, 1969. – 166с.
330969
  Тамарин С. Все, что было… Долгие годы на творчество певца Петра Лещенко было наложено табу // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 35


  Лещенко Петр Костянтинович (1898-1954) - русский эстрадный певец, исполнитель народных и характерных танцев, ресторатор. Он жил лишь одним - сценой. И мечтал, чтобы его песни звучали на родине.
330970
  Саакова В.Г. Все, что в сердце / В.Г. Саакова. – Краснодар, 1976. – 143с.
330971
  Медведев Сергей Все, что вам нужно знать о самостоятельной аренде яхты // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 3. – С. 54-57 : фото
330972
   Все, что вам нужно знать об аренде авто за границей // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 4. – С. 40-42 : фото
330973
  Варшавский А.С. Все, что выше материка / А.С. Варшавский. – Москва, 1964. – 192с.
330974
  Сычев В.С. Все, что гнило, берем на вилы : в помощь редколлегиям стенных газет / В.С. Сычев. – Курск : Курская правда, 1961. – 55 с.
330975
  Горбачев А.М. Все, что имели... / А.М. Горбачев. – Челябинск, 1985. – 304с.
330976
  Матусовский М.Л. Все, что мне дорого. / М.Л. Матусовский. – М., 1957. – 118с.
330977
  Люборский Б.Г. Все, что мог и умел...: воспоминания ветерана ленинской партии / Б.Г. Люборский. – Москва, 1983. – 128с.
330978
  Яковлев А.А. Все, что мы запомним / А.А. Яковлев. – Южно-Сахалинск, 1989. – 135с.
330979
  Картавцев С. Все, что осталось,-лишь стихи и сны / С. Картавцев; Мін-во України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобиль. – Киев : Ніка-Центр. – ISBN 966-521-087-4
Т.1 : Радіогідроекологічний стан і використання водойм та загальнометодологічні проблеми. – 1998. – 112с.
330980
  Ещенко Ксения Все, что под водой, - государственная собственность! // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 1. – С. 28 : фото
330981
  Розман М.Д. Все, что помню о Есенине / М.Д. Розман. – Москва : Советская Россия, 1973. – 127 с.
330982
  Алатырцев В.И. Все, что сердце имело : избранные стихи / В.И. Алатырцев. – Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 1969. – 160 с.
330983
  Малашенко А.П. Все, что смогли / А.П. Малашенко. – Кишинев, 1983. – 144 с.
330984
  Понарина Е. Все, что спрятал, то пропало. Для прогресса человечества изобретение электронных образовательных ресурсов сопоставимо с печатанием книг / Е. Понарина, Н. Шаталова // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 22 марта (№ 12). – С. 12-13


  По итогам второго Всемирного конгресса ЮНЕСКО по открытым образовательным ресурсам, проводимого раз в 10 лет и состоявшегося в Париже летом прошлого года, его российские участники подготовили для Министерства образования и науки РФ аналитическую ...
330985
  Габрилович Е.И. Все, что я знаю о Кройкове / Е.И. Габрилович. – Москва, 1961. – 110с.
330986
   Все, що залишилося... Молодий театр у Лондоні // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9/10 (1077/1078). – С. 181-183. – ISSN 0320-8370
330987
  Сердюк Ю.О. Все, що зі мною : поезії / Ю.О. Сердюк. – Київ : Молодь, 1972. – 78 с.
330988
  Матіяш Б. Все, що має бути написано, напишеться / розмовляла Юлія Починок // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 11 квітня (№ 7). – С. 8


  Розмова з українською поеткою,Богданою Матіяш про творчий шлях.
330989
  Жулинський М. Все, що ми зараз знаємо про Кобзаря / розмову вів Ігор Сюндюков // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 13-14 жовтня (№ 183/184). – С. 21


  Академік Микола Жулинський розповідає про державної ваги гуманітарний проект - "Шевченківську енциклопедію" в шести томах.
330990
  Венгриняк Х. Все, що потрібно знати про електронний суд // Юридична газета. – Київ, 2019. – 24 грудня (№ 51/52). – С. 22-23
330991
  Роздобудько І.В. Все, що я хотіла сьогодні... / Ірен Роздобудько. – Харків : Фоліо, 2011. – 153, [3] с. – Сер. засн. у 2001 р. – (Лiтература). – ISBN 978-966-03-4245-3
330992
  Роздобудько І.В. Все, що я хотіла сьогодні... / Ірен Роздобудько. – Харків : Фоліо, 2012. – 153, [3] с. – Сер. засн. у 2001 р. – (Лiтература). – ISBN 978-966-03-4245-3
330993
  Половинкин С.М. Всё: (Место философии в современной культуре) // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 4. – С.31-42. – ISSN 0042-8744
330994
   Всеармейская научно-методическая конференция (22-24 марта 1967 года).. – М., 1967. – 436с.
330995
   Всеармейские совещания политработников, 1918-1940.. – М., 1984. – 335с.
330996
  Усов В. Всеафриканский парламент: создание, деятельность, перспективы / В. Усов, В. Шубин // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 5. – С. 28-32. – ISSN 0321-5075


  До Дня Африки - 25 травня
330997
  Бар"яхтар В.Г. Всебічна оцінка ризиків внаслідок аварії на ЧАЕС / В.Г. Бар"яхтар. – Київ : [б. и.], 1998. – с.
330998
   Всебічна підтримка європейської інтеграції та наближення законодавства України : компендіум вибраних доробків Українсько-європейського дорадчого центру з питань законодавства (UEPLAC) - Етап V / Укр.-європ. дорадчий центр з питань законодавства - Етап V ; [уклад. Р.Б. Хорольський ; за заг. ред. Й. Тачиньскої]. – Київ : Батискаф, Майстер книг, 2012. – 504 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2578-29-4
330999
  Губерський Л. Всебічна підтримка університетів - середній школі // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; АПНУ ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2011. – № 6. – С. 17


  Реферат виступу на ІІІ Всеукраїнськім з"їзді працівників освіти.
331000
  Лойко О.Г. Всебічна підтримка Червоної Армії українським трудовим селянством у період боротьби з Денікіним // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 38-44. – (Серія історії ; № 12)
<< На початок(–10)331332333334335336337338339340(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,