Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)331332333334335336337338339340(+10)В кінець >>
338001
  Янковская О. "Где-нибудь я найду тебя..." // Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 2007. – № 2. – С. 132-139.
338002
  Левандовский Андрей "Где к жизни встает славянин, растут русская мощь и слава" // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 12. – С. 3-6. – ISSN 0235-7089
338003
  Погорельская С. "Где мы сильны..." (Новая германская политика в Евросоюзе в 2010 г.) // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 7. – С. 44-57. – ISSN 0131-2227
338004
  Погорельская С. "Где мы сильны..." Новая германская политика в Евросоюзе в 2010 г. // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 7. – С. 44-57. – ISSN 0131-2227
338005
  Міщук К. "Гей , ти, калино, заграй на сопілці..." // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 73-76. – ISSN 0208-0710
338006
  Якимович Богдан "Гей, "Січ" іде, красен мак цвіте ..." / Якимович Богдан; Мін. освіти і науки України. Львівськ. нац. ун-т. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2000. – 52с. – ISBN 966-613-089-0
338007
  Сокіл А. "Гей, на півночі, на Волині": історія виникнення пісні, динаміка тексту // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 43/44 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 106-115
338008
  Пискунов В.М. "Гелиос" ищет планету / В.М. Пискунов. – Ростов -на-Дону, 1977. – 111с.
338009
  Юріна Л. "Гелікоптер-квартет" К. Штокгаузена: особливості концепції і виконання // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Волосатих О.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 42. – С. 207-220


  "...Розглянуто один з найпарадоксальніших творів квартетного жанру «Гелікоптер-квартет» («Helikopter –streichquartett») К. Штокхаузена, особливості концепції та виконання, відзначені специфічність форми і драматургії, фактурні особливості, інтонаційні ...
338010
  Стародуб Н. "Геліос" для Університетської клініки // Київський університет. – Київ, 2020. – Листопад (№ 6). – С. 5


  "Університетську клініку КНУ імені Тараса Шевченка дооснащено терапевтичним мультилазерним медичним комплексом "Геліос". Унікальне устаткування було отримано в межах наукового дослідження, що фінансується Національним фондом досліджень України (НФДУ). ...
338011
  Никоненко О. "Гемодіаліз можуть отримати вп"ятеро менше пацієнтів, ніж його потребують" / бесіду вела О. Скрипник // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 4-10 листопада (№ 41). – С. 12


  "Запропоновану урядом медичну реформу критикують з усіх боків. І водночас чекають її з величезним нетерпінням. Особливо пацієнти, які отримують спеціалізовану медичну допомогу, без якої вони ніяк не можуть обійтися. Міністерство охорони здоров"я ...
338012
  Василенко Михайло "Ген над Дніпром..." : поезія // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2010. – № 3/4. – С. 42-44. – ISSN 0130-1608
338013
  Цифра Юлія "Гендер у політиці: проблемна реальність?" / підгот. Ю. Цифра // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 40-42


  Демократизація й гуманізація суспільства на сучасному етапі розвитку людства передбачає створення рівних можливостей для самореалізації особистості незалежно від її походження, національності, віку та статі. Основи цих принципів закладено 1948 року, ...
338014
  Цифра Юлія "Гендер у політиці: проблемна реальність?" / підгот. Ю. Цифра // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 40-42


  Демократизація й гуманізація суспільства на сучасному етапі розвитку людства передбачає створення рівних можливостей для самореалізації особистості незалежно від її походження, національності, віку та статі. Основи цих принципів закладено 1948 року, ...
338015
  Єгрешій О.І. "Гендерна ідеологія: загрози та виклики для християнської ідентичності" (Регіональна науково-практична конференція, 10 листопада 2016 р.). - / О.І. Єгрешій, А.З. Королько // Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпатс. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Фак. історії, політології і міжнародних відностн ; голов. ред. М. Кугутяк. – Івано-Франківськ, 2016. – № 28. – С. 262-264. – ISSN 2312-1165


  "Івано-Франківське Архиєпархіальне управління УГКЦ, Івано-Франківський богословсь-кий університет імені св. Івана Золотоустого, Інститут історії Церкви ІФБУ, Інститут родини ІФБУ, Свято-Іоанівська Лавра Студійського уставу спільно з кафедрою історії ...
338016
   "Гендерна освіта - ресурс розвитку паритетної демократії" : збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції, 27-29 квітня 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. пед. наук Укр. ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН Укр. [та ін.] ; [ред. наук. кол. : В.П. Кравець, Т.В. Говорун, О.М. Кікінежді]. – Тернопіль, 2011. – 796 с. – Бібліогр. в кінці доп. – ISBN 966-8540-00-X
338017
   "Гендерна політика в комітетах Верховної Ради України: практика і перспективи" : за матеріалами круглого столу 18 січня 2007 року. – Київ : Заповіт, 2007. – 70 с. : іл., табл. – На тит. арк. : Програма сприяння Парламенту України ун-ту Індіани. – ISBN 966-7272-79-1
338018
  Дороніна Т.О. "Гендерний конфлікт": загальнонауковий та педагогічний аспекти // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 41. – С. 248-253


  У сучасній педагогіці відбувається процес термінологічного розширення понятійного апарату за рахунок уведення до освітнього дискурсу понять із суміжних гуманітарних дисциплін. Пожвавлення гендерної теми у науково-педагогічній періодиці породжує ...
338019
  Сидоренко Н.М. "Гендерний монолог" української "урядової" преси / Н.М. Сидоренко, Н.Ф. Остапенко // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 6. – С. 61-65
338020
  Сухомлин М.І. "Гендерний погляд - 2" : посібник для журналістів-практиків / Сухомлин М.І. – Харків : Наклейко, 2010. – 198 с. : іл. – Бібліогр.: с. 197. – ISBN 978-966-1511-21-6
338021
  Ткачук М. "Гендерний сюжет" другого жмутка в модерністському дискурсі збірки "Зів"яле листя" Івана Франка // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 288-294. – ISBN 966-8110-14-5
338022
  Эбаноидзе А.Л. ...Где отчий дом / А.Л. Эбаноидзе. – Москва, 1982. – 479 с.
338023
  Эбаноидзе А.Л. ...Где отчий дом / А.Л. Эбаноидзе. – Москва, 1990. – 683 с.
338024
  Драбкина Е.Я. ...где роботы вытесняют людей / Е.Я. Драбкина. – 2-е доп. – М, 1961. – 143с.
338025
  Соколов В.К. Где-то в Брянском лесу. / В.К. Соколов. – Тула, 1971. – 247с.
338026
  Корольков Ю.М. Где-то в Германии... / Ю.М. Корольков. – М, 1971. – 255с.
338027
  Самохин Н.Я. Где-то в городе, на окраине. / Н.Я. Самохин. – М, 1986. – 333с.
338028
  Исаченко С.М. Где-то в Курляндии / С.М. Исаченко. – М, 1977. – 240с.
338029
  Масс В. Где-то в Москве / В. Масс, М. Червинский. – МоскваЛ., 1945. – 76с.
338030
  Корнюшин Л.Г. Где-то в России / Л.Г. Корнюшин. – М, 1967. – 318с.
338031
  Ирошников И.И. Где-то в Сибири / И.И. Ирошников. – М, 1946. – 231с.
338032
  Ирошников И.И. Где-то в Сибири / И.И. Ирошников. – Владивосток, 1947. – 247с.
338033
  Ирошников И.И. Где-то в Сибири / И.И. Ирошников. – Москва, 1956. – 280с.
338034
  Ирошников И.И. Где-то в Сибири / И.И. Ирошников. – М, 1978. – 238с.
338035
  Нагибин Ю.М. Где-то возле консерватории. / Ю.М. Нагибин. – Москва, 1975. – 48с.
338036
  Сафронов В.М. Где-то вьется тропинка / В.М. Сафронов. – Тула, 1984. – 161с.
338037
  Астафьев В.П. Где-то гремит война : повести, рассказы / Астафьев В.П. ; худож. В. Вагин. – Москва : Современник, 1975. – 624 с.
338038
   Где-то гремит война : повести, рассказы. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 383 с. – (Б-ка юношества)
338039
  Ципис Н.Ф. Где-то есть город / Н.Ф. Ципис. – М, 1979. – 267с.
338040
   Где-то есть сердце.... – М., 1981. – 367с.
338041
  Бахшиев Ф. Где-то есть сын / Ф. Бахшиев. – Махачкала, 1969. – 88с.
338042
  Грицан Н.И. Где-то за Одером. / Н.И. Грицан. – Минск, 1971. – 104с.
338043
  Родин Н.А. Где-то звенят жаворонки: повести / Н.А. Родин. – М., 1981. – 317с.
338044
  Гордиенко В.И. Где-то идут дозоры / В.И. Гордиенко. – Алма-Ата, 1980. – 135с.
338045
  Зиборов Е.А. Где-то на войне : повести / Е.А. Зиборов. – Москва : Военное издательство, 1979. – 176с.
338046
  Пайчадзе С. Где-то на обочине : повести / Сосо Пайчадзе; пер. с груз. Д.Кондахсазоновой. – Москва : Советский писатель, 1989. – 263 с.
338047
  Волосков В.в. Где-то на Северном Донце / В.в. Волосков. – Москва, 1968. – 181с.
338048
  Волосков В В. Где-то на Северном Донце / В В. Волосков. – Москва, 1974. – 390с.
338049
  Соболев О.М. Где-то на южной границе / О.М. Соболев. – Симферополь : Таврия, 1978. – 128с.
338050
  Кикнадзе А.В. Где-то недалеко от нас / А.В. Кикнадзе. – М, 1969. – 240с.
338051
  Лаврентьев В.В. Где-то совсем рядом / В.В. Лаврентьев. – Новосибирск, 1967. – 372с.
338052
  Карелин Л.В. Где -то в Москве / Л.В. Карелин. – Москва, 1969. – 447с.
338053
  Щербаков В.И. Где искать Атлантиду? / В.И. Щербаков. – Москва, 1990. – 45с.
338054
  Паркер Гретхен Где искать гелий? : экология // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – март (№ 90). – C. 46 : Фото
338055
  Макаренко Н. Где используют титан? // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2020. – № 2 (165), февраль 2020. – С. 34-37
338056
   Где карта Билли? // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 2. – С. 14-18 : фото
338057
  Венецкий С.И. Где клады зарыты? / С.И. Венецкий. – Москва : Знание, 1989. – 64с. – (Новое в жизни, науке, технике / О-во "Знание" ; 7 ; Знак вопроса). – ISBN 5-07-000606-1
338058
  Венецкий С.И. Где клады зарыты? / С.И. Венецкий. – Москва, 1989. – 47 с.
338059
  Закусило А.Н. Где контроль - там порядок / А.Н. Закусило, А.Я. Левкин. – Днепропетровск, 1988. – 85с.
338060
   Где кончается Земля.. – Мурманск, 1969. – 106с.
338061
  Любимова О.А. Где кончается небо / О.А. Любимова. – М., 1990. – 184с.
338062
  Бударин М.Е. Где кочуют норд-осты / М.Е. Бударин. – Омск, 1963. – 35с.
338063
   Где купить информацию?. – М., 1990. – 47с.
338064
  Погодин Р.П. Где леший живет? / Р.П. Погодин. – Л., 1990. – 206с.
338065
  Решетников Ф.М. Где лучше?: Роман в 2-х ч. / Ф.М. Решетников. – Свердловск, 1971. – 415с.
338066
  Жуков Ю.А. Где мир - там жизнь! / Ю.А. Жуков, И.А. Мельников. – Москва, 1985. – 224с.
338067
  Аграновский В.А. Где моё "интересно"? / В.А. Аграновский. – Москва, 1967. – 64с.
338068
  Сидельников О.В. Где мой 16 лет?! / О.В. Сидельников. – Ташкент, 1962. – 264с.
338069
  Мишаткин Ю.И. Где море встречается с небом : [рассказы] / Ю.И. Мишаткин. – Сталинград : Кн. изд-во, 1961. – 51с. – (Библиотечка короткого рассказа)
338070
   Где на Земле жить хорошо. Ежегодный рейтинг человеческого развития // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 3 (204), март. – С. 28. – ISSN 1029-5828
338071
  Кузьмин Н.П. Где найдешь, где потеряешь / Н.П. Кузьмин. – Л, 1983. – 144с.
338072
  Толочко П.П. Где находилась изначальная "Русь"? // Християнізаційні впливи в Київській Русі за часів князя Оскольда: 1150 років : матеріали міжнар. наук. конф., 19-20 листоп. 2010 р., м. Чернігів / Ін-т археології НАН України, Ін-т історії України НАН України, Ченігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка [та ін.] ; [редкол.: О.Б. Коваленко (відп. ред.) та ін.]. – Луцьк ; Чернігів : Терен ; Вера и жизнь, 2011. – С. 9-17. – ISBN 978-966-2276-63-3
338073
   Где находится гора святого креста? : Вопрос - ответ // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 4. – С. 76 : Фото
338074
  Мельников Ю Где начало любви... / Ю Мельников. – М., 1969. – 72с.
338075
  Генис Александр Где начинается Европа? // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 6 (207), июнь. – С. 112-113 : фото. – ISSN 1029-5828
338076
  Яковлев О.Я. Где начинается небо / О.Я. Яковлев. – Москва, 1982. – 495с.
338077
   Где начинается небо. – М., 1987. – 296с.
338078
   Где начинается небо: Сборник коротких рассказов советских писателей.. – М., 1983. – 282с.
338079
  Маркова В. Где начинается хороший сотрудник? : нескучные формы активного обучения // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2013. – № 9. – С. 22-25. – ISSN 0869-4915
338080
  Дудин М.А. Где наша не пропадала / М.А. Дудин. – Л., 1967. – 223с.
338081
  Дудин М.А. Где наша не пропадала / М.А. Дудин. – Л., 1979. – 240с.
338082
  Круговых Н.П. Где не ждут тишины : роман / Н.П. Круговых. – Минск, 1968. – 302 с.
338083
  Майзингер Р. Где нос твой, сфинкс? // Техника - молодёжи : научно-популярный и литературно-художественный журнал / ЗАО "Корпорация ВЕСТ". – Москва, 2012. – № 1 (940). – С. 38-44. – ISSN 0320-331Х


  Большой Сфинкс на западном берегу Нила в Гизе - древнейшая сохранившаяся на Земле монументальная скульптура. Высечена из монолитной известковой скалы в форме колоссального сфинкса - лежащего на песке льва, лицу которого - как издавна принято считать - ...
338084
  Панченко П.Е. Где ночует жаворонок : стихи / П.Е. Панченко; пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1983. – 175 с.
338085
  Степаненко В.И. Где ночует зимний ветер. / В.И. Степаненко. – М., 1975. – 319с.
338086
  Шуртаков С.И. Где ночует солнышко. / С.И. Шуртаков. – М, 1962. – 48с.
338087
  Тарасов А. Где ночуют миражи / А. Тарасов. – Москва, 1978. – 191с.
338088
   Где нужен психолог?. – М., 1982. – 47с.
338089
  Супруненко Ю. Где обитает Дед Мороз? : праздники // Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва, 2011. – Вып. 12. – С. 40-45


  Родословная Деда Мороза не такая уж и многовековая. Родился он в одно время с появлением гляциологии - науки о природных льдах и снегах.
338090
  Котыш Н.Т. Где он , Залив Радуги? / Н.Т. Котыш. – М, 1969. – 32с.
338091
  Штанько Н.И. Где она, синяя птица? / Н.И. Штанько. – М., 1981. – 120с.
338092
  Черненко Э.Н. Где опустится парашют? / Э.Н. Черненко. – Алма-Ата, 1989. – 93с.
338093
  Куделин П.Г. Где отдохнуть в выходной день. / П.Г. Куделин. – М, 1966. – 95с.
338094
  Цветаева М.И. Где отступается Любовь... / М.И. Цветаева. – Петрозаводск, 1991. – 360с.
338095
  Литцман Вальтер Где ошибка? / Литцман Вальтер. – Москва, 1962. – 192 с.
338096
   Где пальмы стоят на страже.... – М., 1984. – 207с.
338097
   Где плещет невская волна : Фотоальбом, 1988. – 272с.
338098
   Где получить специальность.. – М., 1954. – 102с.
338099
   Где получить специальность.. – Москва, 1955. – 200с.
338100
   Где получить специальность.. – М., 1956. – 230с.
338101
  Страухольд Г. Где польская земля? // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 12. – С. 122-124. – ISSN 0235-7089


  Метаморфозы польских границ в XX веке.
338102
  Борщаговский А.М. Где поселится кузнец : исторический роман / А.М. Борщаговский. – Москва : Советский писатель, 1976. – 446 с.
338103
  Борщаговский А.М. Где поселится кузнец / А.М. Борщаговский. – Москва, 1978. – 447с.
338104
   Где похоронен Иван Грозный? // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 3(2786). – С. 129 : ил.
338105
  Личков Л. Где правда? / Л. Личков. – с.
338106
  Берлин Джереми Где причалят обломки // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – январь № 100. – С. 43 : фото
338107
  Добкович В.В. Где провести выходной день. / В.В. Добкович. – 2-е изд доп. испр. – Ленинград, 1966. – 304 с.
338108
  Куделин П.Г. Где провести дни отдыха. / П.Г. Куделин. – М, 1970. – 128с.
338109
  Иваненко Анна Где проводить отпуск в ближайшие полгода? = В поисках приключений, или запланированые подвиги : Армения // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 1/2. – С. 60-61 : Іл.
338110
  Иваненко Анна Где проводить отпуск в ближайшие полгода? = В поисках приключений, или запланированые подвиги : Иордания // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 1/2. – С. 62 : Іл.
338111
  Иваненко Анна Где проводить отпуск в ближайшие полгода? = В поисках приключений, или запланированые подвиги : Индия // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 1/2. – С. 63 : Іл.
338112
  Иваненко Анна Где проводить отпуск в ближайшие полгода? = В поисках приключений, или запланированые подвиги : Северная Корея // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 1/2. – С. 64-65 : Іл.
338113
  Иваненко Анна Где проводить отпуск в ближайшие полгода? = В поисках приключений, или запланированые подвиги : Черногория // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 1/2. – С. 66-67 : Іл.
338114
  Иваненко Анна Где проводить отпуск в ближайшие полгода? = В поисках приключений, или запланированые подвиги : Экстрим // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 1/2. – С. 68-69 : Іл.
338115
  Иваненко Анна Где проводить отпуск в ближайшие полгода? = В поисках приключений, или запланированые подвиги : Венгрия // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 1/2. – С. 70-71 : Іл.
338116
  Буцко Анастасия Где проживают тролли : большое путешествие // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 9 (2828). – С. 42-57
338117
   Где происходило действие "Отелло"? : Вопрос-ответ // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 9. – С. 198 : Іл.
338118
  Носов Е.И. Где просыпается солнце / Е.И. Носов. – М, 1965. – 283с.
338119
  Черненко В.А. Где проходит человек / В.А. Черненко. – Молотов, 1952. – 88с.
338120
  Иванова Е. Где работать хорошо. Коворкинги, популярный западный формат организации рабочего места, завоевывают Украину // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2018. – № 11 (188), 22 марта 2018. – С. 38-39


  "Коворкинги, популярный западный формат организации рабочего места, завоевывают Украину и становятся прибежищем не только для фрилансеров и людей креативных профессий, но и для малого и даже среднего бизнеса. Свое рабочее место в коворкинге Platforma ...
338121
   Где робингуды не пройдут : Наезд // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 9. – С. 66-67 : Фото


  Рудольфо Валентино
338122
  Иванченко С. Где родился английский рожок // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 11. – С. 45-54.


  Англійський ріжок - музичний інструмент cімейства дерев"яних духових, різновид гобою.
338123
  Каревин А. Где родился, там не пригодился = Июнь юбилейный / А. Каревин, А. Кузьмин // 2000 : еженедельник. – Киев, 2014. – 30 мая - 5 июня (№ 22). – С. F 1


  6 июня - 265 лет назад - в Неаполе родился основатель Одессы Осип Михайлович Дерибас; 6 июня - 125 лет назад - в Киеве появился на свет знаменитый авиаконструктор Игорь Сикорский.
338124
  Наумова Ольга Где рождаются гении? // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2009. – № 7. – С. 14-21. – ISSN 1818-2968


  Факти з біографії німецько- швейцарського письменника і художника Германа Гессе (1877-1962), лауреата Нобелівської премії (1946)
338125
  Шадурн Льюис Где рождаются циклоны / Шадурн Льюис; Пер. с франц. В.А.Розеншильд-Паулина. – Ленинград-Москва : Книга, 1924. – 164с.
338126
  Туренская В.И. Где рос ясень / В.И. Туренская. – М., 1956. – 288с.
338127
  Василевский Б.А. Где Север? / Б.А. Василевский. – Москва, 1974. – 286с.
338128
  Крюков В. Где скелет воды = Новая поэзия и ее эксперты // Литературная учёба : литературно-просветительский журнал / ООО Изд. дом. "Литературная учеба". – Москва, 2014. – № 3, кн. 3. – С. 70-78. – ISSN 0203-5847
338129
  Пентикост Х. Где снег был красным : Романы / Х. Пентикост; Пер. с англ. – Москва : Центрполиграф, 2002. – 508 с. – Зміст: Двадцать четвертая лошадь. Где снег был красным. На грани безумия. – (Мастера остросюжетного детектива). – ISBN 5-227-01647-X
338130
   Где спешились легендарные всадники. Рассказы о людях села, героях экспедиции "Коммунар".. – М., 1972. – 191с.
338131
  Любомская Е.И. Где степь живет: Стихи. / Е.И. Любомская. – К., 1982. – 70с.
338132
  Яковлев О.Я. Где стояла батарея / О.Я. Яковлев. – Москва, 1971. – 320с.
338133
  Менделеев Д.И. Где строить нефтяные заводы? / [соч.] Д. Менделеева // Юбилейное чествование профессора Императорского Казанского университета Алексендра Михайловича Зайцева 5 апреля 1888 года. – Казань : Тип.. ун-та, 1888
338134
  Маканин В.С. Где сходилось небо с холмами / В.С. Маканин. – М, 1984. – 207с.
338135
  Виноградов И.И. Где сходятся дороги / И.И. Виноградов. – Москва, 1962. – 47с.
338136
  Ибрагимбеков М. Где та дорога : рассказы / Максуд Ибрагимбеков ;. – Баку : Гянджлик, 1969. – 80 с.
338137
  Казаркин А.П. Где та земля чистая? / А.П. Казаркин. – Кемерово, 1988. – 124с.
338138
  Гогиава К.Л. Где твое счастье / К.Л. Гогиава. – Тбилиси, 1964. – 197с.
338139
  Лупан А.П. Где твои пахари, земля? : роман / Анна Лупан; пер. с молд. Н.Савостина. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1964. – 184 с.
338140
  Лупан А.П. Где твои пахари, земля? : роман / Анна Лупан; пер. с молд. Н.Савостина. – Москва : Художественная литература, 1969. – 254 с.
338141
  Эдлис Ю. Где твой брат, Авель? / Ю. Эдлис. – М., 1971. – 56с.
338142
  Грачев Р.И. Где твой дом / Р.И. Грачев. – Москва ; Ленинград : Советский писатель, 1967. – 124с.
338143
  Гамаюнов И.Н. Где твой дом, человек? / И.Н. Гамаюнов. – М., 1974. – 126с.
338144
  Битюков В.Н. Где твой дом... / В.Н. Битюков. – Саратов, 1968. – 157с.
338145
  Воронкова Л.Ф. Где твой дом? / Л.Ф. Воронкова. – Москва, 1964. – 193с.
338146
  Андреева Евгения Где твой черный пистолет? 9 мифов о Владимире Высоцком // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 1 (2928). – С. 98-103 : фото
338147
  Тлегенов Б. Где тебя найти : повести / Бекежан Тлегенов; пер. с каз. – Алма Ата : Жалын, 1982. – 288 с.
338148
  Мушник С.М. Где течет Донец / С.М. Мушник. – Москва, 1956. – 99 с.
338149
  Симон Ж.-Д. Где тонко, там и рвется / Ж.-Д. Симон. – М., 1977. – 87с.
338150
   Где труд, там и счастье. Пословицы и поговорки.. – М., 1959. – 196с.
338151
   Где труд, там и счастье. Пословицы и поговорки.. – 2-е изд. испр. и доп. – М., 1962. – 208с.
338152
  Назаренко М.А. Где ты бабье лето? / М.А. Назаренко. – М., 1990. – 349с.
338153
  Белль Г. Где ты был, Адам? / Гнрих Белль ; пер. с нем. Гимпелевич, Н. Португалова. – Москва : Гослитиздат, 1963. – 248 с.
338154
  Лисин М.Д. Где ты летала, чайка? / М.Д. Лисин. – М., 1966. – 324с.
338155
  Торопов И.Г. Где ты, город? / Иван Торопов ;. – Сыктывкар, 1971. – 295 с.
338156
  Вольф С.Е. Где ты, маленький "Птиль" / С.Е. Вольф. – Ленинград, 1990. – 286с.
338157
  Кахидзе М. Где ты, мой садовник : стихи / А.Кахидзе; пер. с груз. – Москва : Советский писатель, 1969. – 120 с.
338158
  Фальк-Ренне Аю Где ты, рай? / Фальк-Ренне Аю. – Москва, 1986. – 166с.
338159
  Джамал С. Где ты, Россия? : повесть / С. Джамал. – Ташкент : Еш гвардия, 1971. – 168 с.
338160
  Каткова З.Ф. Где ты, счастье мое? : роман / З.Ф. Каткова; пер. с марийск. – Москва : Современник, 1974. – 367 с.
338161
  Жаров А.А. Где ты, утро раннее? / А.А. Жаров. – Москва, 1985. – 207с.
338162
  Зубавин Б.М. Где у мальчишки дом? / Б.М. Зубавин. – М, 1955. – 87с.
338163
  Сергеева И.Ф. Где у метро начало / И.Ф. Сергеева. – М., 1989. – 125с.
338164
  Соколов Н.я. Где узнать о законодательных актах / Н.я. Соколов. – М., 1984. – 64с.
338165
  Яковлев О.Я. Где цветет гвоздика / О.Я. Яковлев. – Москва, 1988. – 46с.
338166
  Лясковский В.Г. Где черти водятся... / В.Г. Лясковский. – Одесса, 1963. – 64с.
338167
  Бычковский В.Л. Где швартуется солнце / В.Л. Бычковский. – Одесса, 1975. – 87с.
338168
  Ростовцев М.И. Где шумят дубравы / М.И. Ростовцев. – Тула, 1982. – 177с.
338169
  Виноградов А.А. Где шумят чужие города / А.А. Виноградов. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 136 с.
338170
  Дыховичный В.А. Где эта улица, где этот дом? / В.А. Дыховичный, Слободской, м. – М, 1954. – 100с.
338171
  Новичихин Е.Г. Где эта улица? / Е.Г. Новичихин. – М, 1987. – 200с.
338172
  Вальцева А.В. Где этот дом / А.В. Вальцева. – Москва, 1969. – 407с.
338173
  Кудрявцева Т.А. Где я был и что я видел... // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2012. – № 8 (90). – С. 47


  Именно с таких вопросов и начинались когда-то путеводители. Только в средние века назывались они "литературой путешествий".
338174
  Клещев Д.Я. Где я потерял тебя, Лешка? / Д.Я. Клещев. – Свердловск, 1974. – 88с.
338175
   Где, когда и сколько денег потратить за границей? : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 8. – С. 44-46 : Фото
338176
  Алексеев С. ГДР-оплот миролюбивых сил немецкого народа / С. Алексеев. – Москва, 1954. – 112с.
338177
   ГДР -- СССР друзья навеки.. – Дрезден, 1974. – 92с.
338178
  Тюльпанов С.И. ГДР - 15 лет / С.И. Тюльпанов, Д.С. Корчунова. – Москва, 1964. – 40 с.
338179
  Рыкин В.С. ГДР - надежный фактор мира и социализма в Европе / В.С. Рыкин. – М., 1974. – 56с.
338180
  Ильинский И.П. ГДР / И.П. Ильинский. – Москва, 1971. – 232с.
338181
  Хайцер Х. ГДР / Х. Хайцер. – М., 1982. – 264с.
338182
  Крюков П.С. ГДР в борьбе за создание единой, независимой, демократической, миролюбивой Германии (1949-1953 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Крюков П.С.; АОН при ЦК КПСС. Каф. междунар. отношений. – М., 1954. – 16л.
338183
   ГДР в период развернутого строительства социализма.. – М., 1965. – 168с.
338184
   ГДР в системе социалистической экономической интеграции.. – М., 1989. – 64с.
338185
  Станков Н.Н. ГДР и ее восточные соседи / Н.Н. Станков. – Саратов, 1991. – 132с.
338186
  Лашкова Л.Г. ГДР и страны Тропической Африки (Основн. пробл. полит., экон. и культ. взаимосвяз. в 1960-1977 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Лашкова Л. Г.; АН СССР, Ин-т всеобщ. ист. – М., 1978. – 24л.
338187
  Алексиевец Н.М. ГДР курсом развитого социализма / Н.М. Алексиевец. – Львов : ЛГУ ; Вища школа, 1984. – 167 с.
338188
  Столповский Б.Г. ГДР строит социализм / Б.Г. Столповский. – М, 1962. – 95с.
338189
   ГДР. Актуальные социально-экономические и общественно-политические проблемы.. – М., 1978. – 230с.
338190
   ГДР. Германская Демократическая Республика.. – 4-е перераб. изд. – Dresden : Цайт им бильдр, 1973. – 256с.
338191
  Венгерова Э. ГДР. Новые пьесы 1982-83 гг. // Современная зарубежная драматургия : реферативный сборник / Всесоюзная гос. б-ка иностранной литературы ; ред.: В.И. Маликов, М.Л. Рудницкий, А.Ф. Строев. – Москва, 1984. – № 5 (55). – С. 34-48
338192
   ГДР. Факты и цифры.. – Дрезден, 1974. – 62с.
338193
  Абызов В.И. ГДР: будни и праздники / Абызов В.И., Брок Г. – Москва : Политиздат, 1984. – 126 с.
338194
   ГДР: Общество. Государство. Гражданин. – Москва, 1980. – 295 с.
338195
   ГДР: становление и рост: К истории Герм. Демокр. республики.. – М., 1977. – 455с.
338196
  Ге Баоцюань Ге Баоцюань: "Що пов"язує мене з поезією Шевченка" / Ге Баоцюань ; переклад Володимира Урусова // Україна - Китай / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України ; голов. ред. В. Кіктенко ; редкол.: О. Богомолов, А. Гончарук, П. Ленський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (7), спец. вип. : 25 років встановлення дипломатичних відносин між Україною та Китайською Народною Республікою. – С. 148-151
338197
  Іскорко-Гнатенко Ге М.М. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 87. – ISBN 978-617-7442-69-0
338198
  Шафранек О. Ге, людина з Моого. / О. Шафранек. – К., 1970. – 152с.
338199
   Ге, Николай Николаевич. – М, 1969. – 68с.
338200
  Білан Ю.Я. Геpоїчна боpотьба тpудящих Укpаїни пpоти внутpiшньої конppеволюцiї та iноземних iнтеpвентiв у 1918-1920 pоках / Ю.Я. Білан. – Київ : Радянська Укpаїна, 1957. – 48 с.
338201
  Нейштадт М.І. Геабатанічны аналіз торфу / М.І. Нейштадт, Г.Н. Ендельман. – Менск, 1935. – 79с.
338202
  Наєнко М.К. Гебнер Рольф (- німецький літературознавець, славіст) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г - Ді. – С. 29-30. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
338203
  Маквецян Э.С. Гевонд Алишан и его труд "Сисакан" : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 07.00.10 / Маквецян Э.С. ; Ереван. ГУ. – Ереван, 1975. – 36 с.
338204
   Геворг Багратович Гарибджанян. – Ереван : Изд-во АН АрмССР, 1982. – 86с. – (Материалы к биобиблиографии ученых АрмССР ; Вып. 29)
338205
  Мурацан Геворг Марзпетуни : исторический роман / Мурацан ; пер. с арм.А.Иоаннисиан. – Ереван : Айпетрат, 1958. – 368 с.
338206
  Мурацан Геворг Марзпетуни : исторический роман / Мурацан; пер. с арм.А.Иоаннисиан. – Москва : Гослитиздат, 1963. – 368 с.
338207
  Мурацан Геворг Марзпетуни : исторический роман / Мурацан; пер. с арм.А.Иоаннисиан. – Ереван : Айастан, 1966. – 358 с.
338208
  Мурацан Геворг Марзпетуни : исторический роман / Мурацан ; пер. с арм.А.Иоаннисиан. – Ереван : Советикан грох, 1984. – 287 с.
338209
  Мурацан Геворг Марзпетуни : исторический роман / Мурацан ; пер. с арм. – Москва : Художественная литература, 1990. – 335 с.
338210
   Геворкъян Владимир Христофоровия // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования ; редколл.: Шнюков Е.Ф., Коболев В.П., Кочелаб В.В. [и др.]. – Киев, 2017. – № 1 (47). – С. 91-92 : фото. – ISSN 1999-7566
338211
  Сисян Х Б. Геворт Бархударян. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.03 / Сисян Б.Х,; М-во просвещения Армянской ССР.Ереван.гос.пед.ин-т. – Ереван, 1975. – 51л.
338212
  Мнацаканян В. Гегам Сарян / В. Мнацаканян. – Ереван, 1956. – 83 с.
338213
  Коротких В.И. Гегелевская концепция рефлексии как формы диалектико-спекулятивного метода // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 5. – С. 127-140. – ISSN 0042-8744
338214
  Зоткин А.А. Гегелевская критика "вечного мира" И. Канта // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 40-51. – (Политические науки ; № 3). – ISSN 0201-7385
338215
  Нерсесянц В.С. Гегелевская философия права: история и современность. / В.С. Нерсесянц. – Москва, 1974. – 287с.
338216
  Мотренко Т.В. Гегелевские идеи в мировоззренческо-религиозной парадигме российской философии 19 - начала 20 веков : Монография / Т.В. Мотренко. – Киев : Слово, 2005. – 448 с. – ISBN 966-8424-32-8
338217
  Лимонченко В.В. Гегелевские мотивы в структуре православия // Німецький ідеалізм: Німеччина - Україна. До 260-річчя з дня народження Йоганна Баптиста Шада : матеріали міжнар. наук. конф., [18-19 жовт. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ген. консульство ФРН Донецьк / офіс Дніпро [та ін.] ; [редкол.: Бакіров В.С. (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2018. – С. 99-106. – ISBN 978-966-285-527-2
338218
  Козьмук Ярослав Романович Гегелевский рационализм и его трансформация в современном иррационализме : Дис... канд.философ.наук: 09.00.03 / Козьмук Ярослав Романович; КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1991. – 160л. – Бібліогр.:л.150-160
338219
  Быкова М.Ф. Гегелевское понимание мышления / М.Ф. Быкова. – М, 1990. – 122с.
338220
  Жеребник С.В. Гегелевское понятие негации в интерпретации Сартра // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 552-1, ч. 1 : Наука, теологія, постмодерн. – С.152-160. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
338221
  Клепко С.Ф. Гегелівська стратегія навчання // Німецький ідеалізм: Німеччина - Україна. До 260-річчя з дня народження Йоганна Баптиста Шада : матеріали міжнар. наук. конф., [18-19 жовт. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ген. консульство ФРН Донецьк / офіс Дніпро [та ін.] ; [редкол.: Бакіров В.С. (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2018. – С. 74-80. – ISBN 978-966-285-527-2
338222
  Стеценко В. Гегелівське вчення про релігію як філософія та історіософія релігії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.196-205. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
338223
  Руденко С.В. Гегелівське вчення про рефлексію та його методологічний потенціал для розвитку вітчизняної історико-філософської науки // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 17. – С. 50-57


  У статті розкриваються умови можливості застосування гегелівського вчен- ня про рефлексію до аналізу проблем розробки методологічного інструментарію історії української філософії. This article evolves the conditions of possibility of applying ...
338224
  Фідірко О.І. Гегелівське обгрунтування сутності громадянського суспільства та сучасність // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 10. – С. 66-72. – ISBN 966-628-197-5
338225
  Бобошко Н.М. Гегелівський історико-філософський проект: pro et contra // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 65-66
338226
  Жук А.В. Гегелівський раціоналізм та класична раціональність: від можливостей розуму до культу розсуду // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 20-23. – (Філософія. Політологія ; Вип. 30)


  Простежується генеза філософського погляду на розуміння раціональності - від гегелевського раціоналізму до класичної раціональності.
338227
  Кэрд Э. Гегель : С прил. ст. о Гегеле Вл.С. Соловьева / Соч. проф. Кэрда ; Пер. с англ. под ред. и с предисл. кн. С.Н. Трубецкого. – Москва : типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1898. – XLII, 306 с. – (Труды Московского психологического общества / Э. Кэрд ; 6)
338228
  Гулыга А.В. Гегель / А.В. Гулыга. – Москва, 1970. – 272с.
338229
  Овсянников М.Ф. Гегель / М.Ф. Овсянников. – Москва, 1971. – 223с.
338230
  Дворцов А.Т. Гегель / А.Т. Дворцов. – Москва, 1972. – 173 с.
338231
  Нерсесянц В.С. Гегель / В.С. Нерсесянц. – Москва : Юридическая литература, 1979. – 111 с.
338232
  Прокопов Д.Є. Гегель (Hegel) Георг Вільгельм Фрідріх // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 412-415. – ISBN 966-316-069-1
338233
  Анисимов О.С. Гегель : мышление и развитие (путь к культуре мышления) / О.С. Анисимов. – Москва : Агро-Вестник, 2000. – 800 с. – (Энциклопедия управленческих знаний / ред. кол. : Анисимов О.С., Атаманчук Г.В., Гладышев А.Г. и др.). – ISBN 5-93098-008-Х
338234
  Рокмор Т. Гегель и границы аналитического гегельянства // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 7. – С.80-90. – ISSN 0042-8744
338235
   Гегель и диалектический материализм. – М, 1932. – 276с.
338236
  Хандруев А.А. Гегель и политическая экономия / А.А. Хандруев. – Москва, 1990. – 125с.
338237
  Володин А.И. Гегель и русская социалистическая мысль XIX века. / А.И. Володин. – Москва, 1973. – 304с.
338238
  Киссель М.А. Гегель и современный мир / М.А. Киссель. – Л, 1982. – 152с.
338239
  Митин М.Б. Гегель и теория материалистической диалектики : (к 100-летней годовщине смерти Гегеля) / М. Митин. – Москва : Парт. изд., 1932. – 55 с.
338240
   Гегель и философия в России. – Москва, 1974. – 264 с.
338241
  Лазарев В.В. Гегель и философские дискуссии его времени / В.В. Лазарев, И.А. Рау. – Москва : Наука, 1991. – 160 с.
338242
  Булатов М.О. Гегель і Ейнштейн // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1967. – Вип. 8
338243
  Костєв В.М. Гегель і логіко-методологічні проблеми фізики / В.М. Костєв, Г.М. Піоро // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 21
338244
  Шевцов В.Ф. Гегель і математика // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 21
338245
  Душин А.В. Гегель как теоретик и реформатор образования и современные образовательные реформы // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 1 (40). – С. 119-126. – ISSN 1811-0916
338246
  Хачикян Я.И. Гегель об эстетической категории безобразного // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 7. – С. 95-103. – ISSN 0235-1188
338247
  Хвольсон О.Д. Гегель, Геккель, Коссут и Двенадцатая заповедь : критический этюд / О.Д. Хвольсон, , орд. проф. С.-Петерб. ун-та. – Санкт-Петербург : Physice, 1911. – [2], 138 с.
338248
  Кнабе Г.С. Гегель, Европа и рубеж тысячелетий // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 1. – С.3-15. – ISSN 0042-8744
338249
  Фишер К. Гегель, его жизнь, сочинения и учение : 1 полутом / Куно Фишер. – Москва - Ленинград : Соцэкизд, 1933. – XXXII, 610 с.
338250
  Кожев А. Гегель, Маркс и христианство // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 10. – С. 128-143. – ISSN 0042-8744
338251
  Вайнштейн И.Я. Гегель, Маркс, Ленин / И.Я. Вайнштейн. – 2-е изд. – Москва, 1930. – 350с.
338252
  Степанов В. Гегель. Сочинения. Т. 12. "Лекции по эстетике". Книга первая. Перевод В.Г. Столкнера. Москва. Соцэкгиз. 1938 // Атеизм Добролюбова / Л. Коган. – [Москва], 1939. – С. 179-190
338253
  Прокопов Д.Є. Гегельянство // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 415-417. – ISBN 966-316-069-1
338254
  Аржанов М. Гегельянство на службе германского фашизма : критика неогегельянских теорий национализма / М. Аржанов. – Москва : Партиздат, 1933. – 152 с.
338255
   Гегемонизм : с эпохой в конфликте. – Москва : Прогресс, 1982. – 285 с.
338256
  Анисимов А.Н. Гегемонистические лжетеории на службе антисоветизма / А.Н. Анисимов. – Киев : Политиздат Украины, 1980. – 153 с.
338257
   Гегемонистская политика Китая - угроза народам Азии, Африки и Латинской Америки. – Москва : Изд. полит. лит-ры, 1981. – 288 с.
338258
  Пушкарева И.М. Гегемония пролетариата и интернациональная солидарность трудящихся России в революции 1905-1907 гг. / И.М. Пушкарева. – М., 1980. – 39с.
338259
   Гегемония пролитариата в трех русских революциях. – М, 1975. – 352с.
338260
  Дударьов В. Гегемоністська індоктринація в постбіполярному світовому порядку // Дослідження світової політики : збірник наукових праць / Інст. світової економіки і міжнар. відносин НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 49. – С. 88-96
338261
  Романюк Н. Гегемонічна природа глобалізації у контексті формування сучасного світового порядку / Н. Романюк, Р. Романюк // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 113-117. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 26). – ISSN 2078-4333
338262
  Мушкудіані О.Н. Гегечкорі Євген Петрович (грузинський громадсько-політичний діяч) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г - Ді. – С. 30. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
338263
  Ожешко Э. Гедали : [Рассказ] / [Соч.] Элизы Ожешко ; Пер. с пол. Е. Мошинской. – 2-е изд. – Ростов -на-Дону : Изд. и тип. "Донская речь" Парамонова, 1904. – 28 с. – Пер. также под загл.: Коробейник. – (Издания "Донская речь" в Ростове на Дону ; № 29)
338264
  Ожешко Э. Гедали : [Рассказ] / [Соч.] Элизы Ожешко ; Пер. с пол. Е. Мошинской. – 2-е изд. – Ростов -на-Дону : Изд. и тип. "Донская речь" Парамонова, 1906. – 28 с. – Пер. также под загл.: Коробейник. – (Издания "Донская речь" в Ростове на Дону ; № 29)
338265
  Ожешко Э. Гедали : Рассказ с поль. : обраб. для юношества / Элиза Ожешко. – Одесса : Изд. "Juventus" ; [Тип. "Одесские нговости"], 1911. – 28 с.
338266
  Ибсен Г. Гедда Габлер / Г. Ибсен. – М. – 111с.
338267
  Ібсен Г. Гедда Габлер : дpама на 4 дії / Генрік Ібсен ; Пеpеклала H. Гpінченко; Зpедактував Б. Гpінченко. – [У Київі (Київ)] : [Дpук. П. Баpського], 1908. – 103 с. – ([Дpами й комедії] / [Пеp. під pед. Б. Гpінченка] ; [Ч. 8])
338268
  Давидлюк О.О. Гедерний аспект соціологічного дослідження освіти // Реформування вищої освіти у процесі демократизації українського суспільства / Б.А. Головко, Б.Ф. Сагалаков, А.П. Горбачик, О.Ю. Платоненко, М.А. та ін. Нахабич. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 195-200. – ISBN 966-594-559-9
338269
  Бошко Г.В. Гедзі Niptera, Tabanidae. Фауна України. Том 13 // Фауна України : В 40-ка т. / Ред. кол.: І.Р. Підоплічко та ін.; АН УРСР. Інст. зоології. – К., 1973. – Том 13. Вип. 4 : Гедзі. Diptera, Tabanidae/ Г.В. Бошко. – 208с.
338270
  Войніч Е.Л. Гедзь / Е.Л. Войніч. – Харків, 1929. – с.
338271
  Клименко Р.В. Гедонизм в трансгуманизме // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 73-79. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 57). – ISSN 2226-0994
338272
  Горболіс Л. Гедонизм у новелістиці Марка Черемшини: (Радість існування на землі як етико-естетичне вираження сутності релігійного буття українця) // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2001. – № 1. – С.43-46
338273
  Стеценко Л.Л. Гедонізм: моделі теоретичної реконструкції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 57-61. – (Філософія. Політологія ; вип. 4 (114)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу гедонізму - складного транскультурного феномену, що досліджується різними гуманітарними науками. Оскільки в останнє десятиліття гедонізм став об"єктом досить активної уваги науковців, у статті пропонуються різні моделі ...
338274
  Кузьменко Ю. Гедоністична естетика в ранній прозі Танідзакі Джюн"ічіро та її переосмислення в сучасних екранізаціях // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2018. – Вип. 63


  У ранній прозі Танідзакі Джюн"ічіро простежуються елементи гедоністичної естетики, реалізованої за допомогою прийомів гіперболізації чуттєвості, еротизму, садомазохізму та фетишизації. Сучасні екранізації одного з ранніх творів автора, "Ноги Фуміко", ...
338275
  Утюж І.Г. Гедоністична сутність гри в освіті // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 73. – С. 273-283
338276
  Коротков А.И. Гедрогеологические условяи района Куйбышево-Голубинка / А.И. Коротков. – Л., 1973. – 35с.
338277
  Коротков А.И. Гедрогеохимический анализ при региональных геологических и гидрогеологически исследованиях / А.И. Коротков. – Л., 1983. – 231с.
338278
  Вергунов В.А. Гедройц Костянтин Каетанович (1872-1932) // Увічнені славетні імена та події аграрної історії України / В.А. Вергунов. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 30-33 : фото
338279
  Хадановіч А. Гедройць думає про Білорусь, або Записки контрабандиста // Критика. – Київ, 2006. – Грудень, (число 12). – С. 30-31
338280
  Сподарик Г. Гедройць набрид // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 11 лютого (№ 6). – С. 2. – ISSN 0027-8254


  Заклики в Польщі до перегляду українсько-польські відносини.
338281
  Бродский А А. Гедрохимический метод поисков меди : Общая характеристика и методические указания / А А. Бродский, . – Москва : Госгеолтнхиздат, 1956. – 84с.
338282
  Гюисманс Ж.К. Геенна огненная / Ж.К. Гюисманс. – М., 1993. – 240с.
338283
  Підвисоцький Р. Геєць В. "Каталізатором фінансової кризи в Україні була світова криза, але значна частина передумов має внутрішє походження" : макроекономіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 2 (156). – С. 16-18


  Висвітлено причини виникнення фінансово-економічної кризи, охарактеризовано ризики розвитку економіки України в умовах глобальної нестабільності й обгрунтувано основні напрями реалізації грошово-кредитної політики НБУ з метою подолання наслідків кризи.
338284
  Лямшин Ігор Гей, Богдане! // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 74-76. – ISSN 0130-5212
338285
  Іващенко Микола Гей, Канари! : Іспанія // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 1(48), березень. – С. 74-79 : Фото
338286
   Гей, наливайте повнії чари : Збірник українських пісень. – Львів : Інтелект-Захід, 2000. – 152с. – ISBN 966-7597-01-6
338287
  Капельгородський П.Й. Гей, не дивуйте... / П.Й. Капельгородський. – Х. – с.
338288
   Гей, там на горі "Січ іде!.... – Київ, 1965. – 431 с.
338289
  Нечипоренко Микола Гей, ти батьку мій, степ широкий... // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 19. – С. 64-67


  Дев"яносто літ тому в битвах громадянської війни в Україні виник повстанський селянський рух, який відразу дістав назву махновщини. Виповнюється 120 років від дня народження його ватажка - Нестора Махна. Пізніше він вважатиме свій рух третьою, після ...
338290
  Наєнко М. Гей, хто в лузі, озвися! // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 21-28 січня (№ 3/4). – С. 4
338291
  Винниченко І. Гейбель Карл-Георг-Еміль (Емілій Георгійович) / І. Винниченко, Р. Винниченко // Німці в історії Київського університету (XIX - половина XX ст.) / І. Винниченко, Р. Винниченко. – Київ : Геопринт, 2009. – С. 298. – ISBN 978-966-7863-77-7
338292
   Гейбель Карл-Георгій-Емілій (1839-1915?) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 88. – ISBN 978-966-439-754-1
338293
   Гейбель Карл Георгійович (1839-1898) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 98. – ISBN 978-966-933-054-3
338294
  Виноградская Э.А. Гейдар Алиев и его друзья / Э.А. Виноградская. – Харків, 1967. – 102с.
338295
  Ахундова Э.Г. Гейдар Алиев. Личность и эпоха : в 3 т. / Эльмира Ахундова. – Москва : Канон+ : РООИ "Реабилитация". – ISBN 978-5-88373-602-4
Т. 1 : Под бременем власти (1923-1982). – 2020. – 526 с., [24] л. ил. : портр. – Библиогр. в подстроч. примеч.


  У пр. № 1731709 напис: Уважаемому Валерию Копейке от автора с самыми добрыми чувствами. Підпис. 09.06.2020
338296
  Ахундова Э.Г. Гейдар Алиев. Личность и эпоха : в 3 т. / Эльмира Ахундова. – Москва : Канон+ : РООИ "Реабилитация". – ISBN 978-5-88373-603-1
Т. 2 : Кремлевская пятилетка (1983-1989). – 2020. – 591 с., [24] л. ил. : цв. ил., портр. – Библиогр. в конце глав
338297
  Ахундова Э.Г. Гейдар Алиев. Личность и эпоха : в 3 т. / Эльмира Ахундова. – Москва : Канон+ : РООИ "Реабилитация". – ISBN 978-5-88373-604-8
Т. 3 : Возвращение (1990-2003). – 2020. – 623 с., [32] л. ил. : цв. ил., портр.. – Библиогр. в подстроч. примеч.
338298
  Мадатлі Ейнулла Ядулла оглу Гейдар Алієв - загальнонаціональний лідер азербайджанського народу // Лідер двох епох : азербайджансько-українські відносини через призму життя і діяльності Гейдара Алієва / А. Денисенко, В. Туркевич, Л. Шпаковськи. – Київ : Планета, 2013. – С. 10-22. – (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 7). – ISBN 966-625-020-9
338299
  Ахундова Е. Гейдар Алієв і культура // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 8 травня (№ 9). – С. 8-11
338300
  Латиш Ю. Гейдар Алієв і Михайло Горбачов: історія конфлікту // Кавказознавчі читання : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. семінару / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; НАН Азербайджану, Ін-т кавказознавства ; [упоряд.: О.Р. Купчик, Л.В. Шпаковськи]. – Ніжин : НДУ ім. Миколи Гоголя, 2018. – С. 171-180
338301
  Латиш Ю. Гейдар Алієв та Володимир Щербицький: долі лідерів радянських республік на тлі "Перебудови" // Азербайджан й Україна на перехрестях історії та культури : наук. збірник : присвяч. 25-річчю встановлення дипломат. відносин між Азербайджанською Республікою та Україною / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; [упоряд.: О.Р. Купчик, Л.В. Шпаковськи]. – Ніжин : Видавництво Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя, 2017. – С. 164-172. – ISBN 978-617-527-162-9
338302
   Гейдар Гусейнов. 1908-1950. – Баку, 1965. – 48с.
338303
  Бережная Н.А. Гейдельбергский религиозный конфликт 1558-1560 гг. и трансформация конфессиональных взглядов курфюрста фридриха III // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2012. – № 8 (68). – С. 21-25. – ISSN 2070-9773


  В статье автор анализирует религиозную ситуацию, сложившуюся в Гейдельберге в конце 50-х - начале 60-х гг. XVI в., исследует влияние, которое она оказала на изменение конфессиональных убеждений курфюрста Фридриха III. Подчеркивается исключительная ...
338304
   Гейдідей Галина Іванівна // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 40
338305
  Рябов Иван Гейзерная кофеварка "мока экспресс" : мировая вещь / Рябов Иван, Гребер Райан // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 9 (2840). – С. 36 : Фото
338306
  Пестушко Валерий Гейзеры на дне океана : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 4. – С. 52
338307
   Гейзінга (Huizinga) Йоган // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 715-716. – ISBN 966-316-069-1
338308
  Кононенко Т.П. Гейлінкс Арнольд // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 333-334. – ISBN 966-316-069-1
338309
  Ермолаев В.А. Гейльброннская программа / В.А. Ермолаев. – Саратов, 1986. – 262 с.
338310
  Гнида А.С. Геймери як молодіжна субкультура / А.С. Гнида, А.Ю. Райська // Збірка матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні проблеми соціальної прогностики" : (м. Дніпро, 19 квіт. 2019 р.) / "Актуальні проблеми соціальної прогностики", всеукр. наук.-практ. конф. – Дніпро : Формат А+, 2019. – С. 104-106. – ISBN 978-966-97734-7-0
338311
  Полякова Л.Ю. Геймификация в математике - переход на следующий уровень / Л.Ю. Полякова, Н.П. Гиря // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 8-9. – ISBN 978-966-285-400-8


  "...Повысить уровень мотивации учащихся призван такой инновационный подход как геймификация. Основным содержанием геймификации является использование психологии игры в неигровом процессе, например, в обучении. Примером применения геймификации в ...
338312
  Маркеева А. Геймификация как инструмент управления персоналом современной организации // Банковский менеджмент : интеллектуальные активы вашего банка / глав. ред. В. Туз. – Киев, 2017. – № 5. – С. 50-55
338313
  Кущенко Геймификация преподавания статистики / Кущенко, И // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 7-8. – ISBN 978-966-285-400-8


  "...Опыт преподавания на факультете МЭО и Туристического бизнеса ХНУ имени В. Н. Каразина позволил наблюдать также взаимоотношения между группами студентов, получающих образование на бюджетной основе и на контрактной. Часто такое соседство бросает ...
338314
  Тарнопольський О.Б. Гейміфікація в навчанні іноземних мов у вищій школі / О.Б. Тарнопольський, С.П. Кожушко, М.Р. Кабанова // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Н.В. Майєр. – Київ, 2018. – № 3 (95). – С. 15-22. – ISSN 1817-8510


  "У статті розглянуто основні шляхи впровадження гейміфікації в навчальний процес у вищій школі".
338315
  Тріщук О.В. Гейміфікація в освітньому процесі / О.В. Тріщук, Н.М. Фіголь, Н.С. Волик // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Видавничо-поліграфічний ін-т ; редкол.: П.О. Киричок, О.М. Величко, С.Ф. Гавенко [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 3 (65). – C. 72–79. – ISSN 2077-7264


  Структуровано етапи становлення гейміфікації як соціального та культурного явища, і як наукового терміна, запропоновано критерії однозначності засобів гейміфікації, розроблено метод аналізу ефективності гейміфікованих матеріалів.
338316
  Толстов І.В. Гейміфікація вищої освіти // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 44-45


  Гейміфікація вищої освіти - це новий спосіб організації навчання, який має величезний педагогічний потенціал.
338317
  Олійник Ю.О. Гейміфікація у підготовці майбутніх лікарів // Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару : [25 лют. 2016 р.] / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти, Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), Ю.І. Євдокименко, С.М. Березенська та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2016. – С. 46-47
338318
  Помаза-Пономаренко Гейміфікація у сфері освіти як засіб формування інтелектуальних, соціальних і ситуативних компетентностей // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 9-10. – ISBN 978-966-285-400-8


  "...Особливість гейміфікації у сфері освіти полягає в такому: вона покликана мотивувати студентів до навчання, сприяти оперативному, ергономічному та нестандартному формуванню в них інтелектуальних, соціальних і ситуативних компетентностей. ...
338319
  Бабире О.В. Гейміфікація як інструмент переконання у контексті екологічної культури // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 59. – С. 21-26


  Стаття присвячена поняттю гейміфікації і її ролі у процесі впливу на адресата повідомлення. Елементи гри аналізуються у контексті екологічної культури на матеріалі комп"ютерних програм на екотематику. Особлива увага приділяється гейміфікації на рівні ...
338320
  Доманецька І.М. Гейміфікація як інструмент підвищення ефективності e-learning / І.М. Доманецька, Я.О. Хроленко // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 377-378
338321
  Квахненко К. Гейміфікація як інструмент формування лояльних клієнтів та персоналу / К. Квахненко, І. Златова // Маркетинг в Україні / Всеукраїнська громад. орг. "Українська Асоціація Маркетингу" ; редкол.: Старостіна А.О., Лилик І.В., Бакушевич І.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (102), травень - червень. – С. 32-38. – ISSN 1606-3732
338322
  Зеленська Л.Д. Гейміфікація як метод навчання здобувачів вищої освіти англійської мови / Л.Д. Зеленська, К.В. Ковінько // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Матвєєва О.О., Блюм В., Браун М. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 52. – С. 21-35. – ISSN 2312-1548
338323
  Загорулько Д. Гейміфікований інформаціний продукт в онлайн-медіа: специфіка та типологія // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2017. – Т. 68/69, липень – грудень
338324
  Дейч А.И. Гейне : Александр Дейч / А.И. Дейч. – Москва : Журнально-газет. объед. ; Тип. "Искра революции", 1933. – 256 с. : 21 илл. – Экз дефектный, без тит. стр., описан спо ген. каталогу РНБ. – (Жизнь замечательных людей ; Вып. 1-2)
338325
   Гейне в воспоминаниях современников. – Москва, 1988. – 574 с.
338326
  Гордон Я.И. Гейне в России / Я.И. Гордон. – Душанбе, 1973. – 360с.
338327
  Гордон Я.И. Гейне в России / Я.И. Гордон. – Душанбе, 1979. – 274с.
338328
  Гордон Я.И. Гейне в России / Я.И. Гордон. – Душанбе, 1983. – 431с.
338329
  Гейне Г. Гейне и театр / Г. Гейне. – Москва, 1956. – 424с.
338330
  Поздняков Петр Константинович Гейрогенные реакции органных артерио-венозных анастомозов, резистивных и емкостных сосудов : Автореф... канд. мед.наук: 14.00.17 / Поздняков Петр Константинович; Академия медицинских наук СССР. Научно-исслед. ин-т экспериментальной медицины. – Л., 1974. – 20л.
338331
  Мехтиев Ш.Ф. Гек-Гель / Ш.Ф. Мехтиев. – Баку, 1955. – 40с.
338332
  Василенко М. Гекзаметр Ігоря Римарука // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 18 жовтня (№ 38). – С. 13
338333
  Паладян К.І. Гекзаметр та його деривати в румунській поезії кінця XIX - початку XX століття // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 114-118. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864


  У статті розглянуто перші спроби імітації гекзаметра в оригінальній румунській літературі кінця ХІХ — початку ХХ століття. Доведено, що у румунській поезії гекзаметр виступає як імітація трьох форм античного розміру: еквівалентом «правильної» античної ...
338334
  Бросаліна О. Гекзаметр як шестиіктовий дольник (на матеріалі першої книги "Енеїди" Вергілія у перекладі Миколи Зерова) // Український дольник : колективна монографія / В.С. Афанасьєва, О.М. Башкирова, О.Г. Бросаліна, Б.І. Бунчук, Н.І. та ін. Гаврилюк. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – С. 210-214. – ISBN 978-966-489-191-9
338335
  Шуф В. Гекзаметры / В. Шуф. – Санкт-Петербург, 1912
338336
  Максимов А.А. Геккель и его "Мировые загадки" / А.А. Максимов. – М., 1937. – 5-54с.
338337
  Щербак Н.Н. Гекооны фауны СССР и сопредельных стран / Н.Н. Щербак, М.Л. Голубев. – Киев, 1986. – 232с.
338338
  Федоров А.Е. Гексагональные сетки линейных неоднородностей Земли / А.Е. Федоров. – Москва : Недра, 1991. – 126с.
338339
  Скопенко В.В. Гексаметилфосфортриамидные комплексы трицианметанидов редкоземельных элементов / В.В. Скопенко, А.А. Капщук // Укр. хим. журн., 1979. – №10
338340
  Зуев В.А. Гексафторид плутония / В.А. Зуев, В.И. Ломов. – М., 1975. – 158с.
338341
  Зуев В.А. Гексафториды актиноидов / В.А. Зуев, В.Т. Орехов. – М., 1991. – 235с.
338342
  Безобразов Ю.Н. Гексахлоран / Ю.Н. Безобразов. – Москва ; Ленинград, 1949. – 144 с.
338343
  Безобразов Ю.Н. Гексахлоран и его примение для борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур / Ю.Н. Безобразов. – Москва : Огиз-Сельхозгиз, 1948. – 32с.
338344
  Безобразов Ю.Н. Гексахлоран, его свойства, получение и применение / Ю.Н. Безобразов. – Москва, 1958. – 316с.
338345
  Дяченко К.К. Гектар та його віддача / К.К. Дяченко. – К., 1968. – 48с.
338346
  Елпатьевский С.Я. Гектор. – Москва, 1920. – 76 с.
338347
  Соллертинский И.И. Гектор Берлиоз / И.И. Соллертинский. – Л., 1935. – 148с.
338348
  Обрам В.А. Гектор Берлиоз. 1803-1869. Краткий очерк жизни и творчества / В.А. Обрам. – Ленинград : Музыка, 1964. – 112 с.
338349
   Гелен (Gehlen) Арнольд // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 725-726. – ISBN 966-316-069-1
338350
  Аханов И.И. Геленджик и его окрестности / Аханов И.И. – Москва : Профиздат, 1957. – 135 с., [4] л. ил. : ил.
338351
  Аханов И.И. Геленджик и его окрестности / Аханов И.И. – Краснодар : Кн. изд-во, 1958. – 150 с. : ил.
338352
  Колесникова А А. Геленджик. / А А. Колесникова, . – Краснодар, 1968. – 96с.
338353
   Геленджик: курорт, где сбываются мечты : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 69 : Фото
338354
   Геленджик: мечты сбываются : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 3. – С. 80-81 : Фото
338355
   Геленджик: характер гостеприимный, темпераментный - южный : тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 3. – С. 12-13
338356
  Кулюкин М.М. Гелиевая стримерная камера для изучения ядерных реакций в газе 13-4736 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 040 / Кулюкин М.М.; Объедин. ин-т ядерных исследований. Лаборатория ядерных проблем. – Дубна, 1969. – 18л.
338357
  Яницкий И.Н. Гелиевая съемка / И.Н. Яницкий. – Москва : Недра, 1979. – 96с.
338358
  Попов В.Г. Гелиевые исследования в гидрогеологии / В.Г. Попов, Н.Н. Егоров. – М, 1990. – 167с.
338359
  Бобринский В.М. Гелиеносность и химический состав подземных вод основных продуктивных водоносных горизонтов Молдавии / В.М. Бобринский; Под ред. В.М. Швеца; АН МолдССР. Ин-т геофизики и геологии. – Кишинев : Штиинца, 1988. – 171с.
338360
  Роджерс Д.Ш. Гелиеносные природные газы. / Д.Ш. Роджерс. – Л.-М.-Грозный-Новосибирск, 1935. – 215с.
338361
  Кеезом В. Гелий : пер. с англ. / В. Кеезом. – Москва : Иностранная литература, 1949. – 545 с.
338362
  Залужный А.Г. Гелий в реакторных материалах / А.Г. Залужный. – М., 1988. – 224с.
338363
  Луганский А.Я. Гелий и природные газы / А.Я. Луганский. – Москва-Ленинград-Новосибирск, 1933. – 87с.
338364
  Лапшин В.П. Гелий Михайлович Коржев / В.П. Лапшин. – Л., 1962. – 44с.
338365
  Баркова Н.В. Гелий Михайлович Коржев. Художник и время / [Нина Васильевна Баркова ; ред. С.Б. Петрова]. – Москва : Советский художник, 1976. – [32] с. : фотоил.
338366
  Ассовская А.С. Гелий на Земле и во Вселенной / А.С. Ассовская. – Ленинград : Недра, Ленинградское отд-ние, 1984. – 136 с.
338367
  Лукашук А. Гелий, его применение и добывание. / А. Лукашук. – Л., 1925. – 65с.
338368
  Иноземцев В.А. Геликоны в легированных сплавах висмут - сурьма. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Иноземцев В.А.; Ленингр. гос. пед. ин-тут. – Л., 1978. – 16л.
338369
  Ряука В.Л. Геликоны в полупроводниках в условиях междолинного перераспределения носителей тока : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Ряука В. Л.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1971. – 14л.
338370
  Гавличек Я. Гелимадоэ : Роман / Я. Гавличек. – Москва : Художественная литература, 1984. – 255с.
338371
  Кашкарова В.П. Гелиоморфная структура лесостепных фитоценозов / В.П. Кашкарова. – Москва, 1986. – 106с.
338372
  Большак В.Г. Гелиос - бог солнца / В.Г. Большак. – Москва, 1981. – 336 с.
338373
   Гелиофизические и меорологические эффекты в ионосфере. – Алма-Ата, 1982. – 173с.
338374
  Данилов А.А. Гелиоширотные вариации космических лучей и геомагнитного поля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Данилов А.А.; Науч.-исслед. ин-т ядерной физики МГУ. – М., 1967. – 14л.
338375
  Бонне М. Геліанова лоджіа : проза: оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 5/6 (989/990). – С. 159-161. – ISSN 0320 - 8370
338376
  Шевчук В. Гелій (Євген) Снєгірьов (1927-1978) // На березі часу. Ті, котрі поруч : спогади про митців і вчених / В.О. Шевчук. – Київ : Либідь, 2016. – С. 310-314. – ISBN 978-966-06-0729-3
338377
  Нахлік Є. Гелікон Миколи Жулинського. До 75-ї річниці від дня народження // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 27 серпня (№ 32). – С. 4-5
338378
  Рибченко Л.С. Геліоенергетичні ресурси України за 1986-2015 рр. / Л.С. Рибченко, С.В. Савчук // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (52). – C. 88-97. – ISSN 2306-5680


  Кліматичні ресурси сонячної радіації є одним із резервів використання відновлюваних джерел енергії для забезпечення роботи економічних галузей та населення електричною енергією, що є екологічною та не завдає шкоди природному середовищу. На основі ...
338379
  Чернюк Ганна Геліоресурси та ресурси сонячної радіації Хмельницької області / Чернюк Ганна, Касіяник Ігор, Лобинська Інна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 43-49 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 38)). – ISSN 2311-3383
338380
  Большак В.Г. Геліос - бог сонця / В.Г. Большак. – Київ, 1974. – 199 с.
338381
  Денисова А.Є. Геліосистеми теплопостачання для енергозберігаючих технологій : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.04 / Денисова А. Є.; Одес. політехн. ін-т. – Одеса, 1997. – 16л.
338382
  Голлы И. Гело Себехлебский. / И. Голлы. – Л-М, 1959. – 95с.
338383
  Ковалевич В.М. Гелогенез и химическая эволюция океана в фанерозе / В.М. Ковалевич. – Киев, 1990. – 153с.
338384
  Галченко И.И. Гелоги идут на Север. / И.И. Галченко. – М., 1958. – 243с.
338385
  Галченко И.И. Гелоги идут на Север. / И.И. Галченко. – М., 1958. – 243с.
338386
  Смит Ф.Г. Гелогическая термометрия по включениям в минералах / Ф.Г. Смит. – Москва : Изд-во ИЛ, 1956. – 167с.
338387
   Гелогические закономерности размещения и формирования полезных ископаемых Тянь-Шаня. – Ташкент, 1985. – 98с.
338388
  Кобеляцкий И.А. Гелогический очерк верхнего течения рек Урика и Онота (Восточные Саяны) / И.А. Кобеляцкий ; [Предисл. С. Обручева]. – Иркутск : Иркутское обл. изд., 1947. – 128 с., 2 л. карт. : ил., карт. – Библиогр.: "Важнейшая лит.", с. 124-26 (58 назв.). – (Материалы по геологии и полезным ископаемым Восточной Сибири / Мин. Геологии СССР, Восточно-Сибирское геолог. управление ; Вып. 20)
338389
  Козин Я.Д. Гелогическое прошлое Крыма / Я.Д. Козин. – Москва : АН СССР, 1954. – 128с.
338390
   Гелогия и сейсмичность зоны БАМ (от Байкала до Тынды): Глубинное строение. – Новосибирск, 1984. – 171с.
338391
  Рудько Г.І. Гелогічна будова території України, мінерально-сировинний потенціал та екологічні проблеми гірничодобувної діяльності / Г.І. Рудько, С.Ю. Бортник, В.В. Стецюк // Природничі проблеми національної безпеки України у викликах новітньої історії : монографія / Г.І. Рудько, В.В. Стецюк, В.І. Біланюк, Е.Л. Бондаренко, С.Ю. та ін. Бортник. – Київ ; Львів ; Гейдельберг ; Малага ; Чернівці : Букрек, 2019. – С. 58-107. – ISBN 978-617-7770-24-3
338392
  Каратаев Г.И. Гелого-математический анализ комплекса геофизических полей / Г.И. Каратаев, И.К. Пашкевич. – Киев : Наукова думка, 1986. – 168с.
338393
   Гель-проникающая хроматография. – Черноголовка, 1974. – 158с.
338394
  Детерман Г. Гель-хроматография. Гель-фильтрация. Гель-проникающая хроматография. Млекулярные сита / Г. Детерман; Хохлов А.С. – М, 1970. – 252с.
338395
  Бочков В.С. Гельвано- и термомагнитные эффекты и вольт-амперные характеристики ограниченных полупроводниковых образцов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 049 / Бочков В.С. ; АН УССР , Ин-т полупроводников. – Киев, 1972. – 12 с.
338396
  Кононенко Т.П. Гельвецій Клод Адріан // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 327-328. – ISBN 966-316-069-1
338397
  Прокопов Д.Є. Гельдерлін (Holderlin) Йоганн Християн Фрідріх // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 417-419. – ISBN 966-316-069-1
338398
   Гельди Оразович Чарыев. – Ашхабад : Илим, 1982. – 69с. – (Материалы к биобиблиографии ученых Туркменистана / АН ТССР; Центр. науч. б-ка ; Вып. 11)
338399
  Бистрова Ю. Гельмар Шахт - головний фінансист Третього Рейху та застовник Банку міжнародних розрахунків / Ю. Бистрова, С. Віряскін // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2010. – № 1 (75). – С. 41-43
338400
  Марцинковская Т.Д. Гельмгольц Герман (Helmholtz H.) (1821-1894) / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский // 50 выдающихся психологов мира : учеб. пособие для студентов / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский. – Москва : Междунар. пед. Академия, 1995. – С. 41-43. – (Труды членов Академии педагогических и социальных наук) (Библиотека школьного психолога). – ISBN 5-87977-030-3
338401
  Короткий В.А. Гельмгольц Герман Людвіг Фердінанд / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 220. – ISBN 966-06-0393-2
338402
  Лебединский А.В. Гельмгольц. (1821-1894) / А.В. Лебединский. – Москва, 1966. – 319с.
338403
  Короткий В.А. Гельмерсен Григорій Петрович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 132. – ISBN 966-06-0393-2
338404
  Скрябин К.И. Гельминтозы крупного рогатого скота и его молодняка / К.И. Скрябин, Р.- Шульц. – М., 1937. – 724с.
338405
   Гельминтозы человека. – М, 1985. – 368с.
338406
  Скрябин К.И. Гельминтозы человека (основы медицинской гельминтологии) : для медицинских и ветеринарных врачей, натуралистов и студентов / К.И. Скрябин, Р.-Эд.С. Шульц. – Москва-Ленинград : Мосполиграф, 13-я типо-литография Мысль Печатника
Ч. 1. – 1929. – 376 с.
338407
  Скрябин К.И. Гельминтозы человека (основы медицинской гельминтологии) : для медицинских и ветеринарных врачей, натуралистов и студентов / К.И. Скрябин, Р.-Эд.С. Шульц. – Москва-Ленинград : 16-я типография УПП ОГИЗ
Ч. 2. – 1931. – 768 с.
338408
   Гельминтологические исследования в Киргизии. – Фрунзе, 1975. – 163с.
338409
  Соловьев П.Ф. Гельминтологические наблюдения (Cestodes Avium). – Варшава : Тип. Варшавского учебного округа, 1911. – 75 с. – Отд. оттиск
338410
   Гельминтологический сборник. – М-Л, 1946. – 302с.
338411
  Миско Л.А. Гельминтоспориоз мака лекарственного и меры борьбы с ним в лесостепной зоне Левобережья Украины : Автореф. дис. .... канд. биол. наук / Миско Л.А. ; Укр. с.-х. академия. – Киев, 1965. – 20 с.
338412
  Паходмова И.С. Гельминтоспориозная корневая гниль яровой пшеницы и некоторые приемы борьбы с ней в условиях Заволжья Саратовской области. : Автореф... Канд.биол.наук: / Паходмова И.С.; Харьк.с-х.ин-ть. – Харьков, 1965. – 20л.
338413
  Шевченко Н.Н. Гельминтофауна биоценоза Северского Донца и пути ее циркуляции в среднем течении реки : автореф. дис. ... докт. биол. наук / Шевченко Н.Н. ; ХГУ. – Х., 1965. – 47 с.
338414
  Солдатенко Т.А. Гельминтофауна детей в южных районах УССР и некоторые стороны влияния гельминтов на организм хозяина : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 097 / Солдатенко Т.А. ; ОГУ. – Одесса, 1969. – 39 с.
338415
  Михельсон В.К. Гельминтофауна диких водоплавающих птиц и их значение как резервентов гельминтов рыб и домашних птиц в Латвийской ССР. : Автореф... канд. биол.наук: / Михельсон В.К.; Латв. гос. ун-т им. Петра Стучки. – Рига, 1965. – 30л.
338416
  Соколова И.Б. Гельминтофауна диких жвачных животных Казахстана : Автореф... канд. биол.наук: / Соколова И.Б.; Ин-т зоологии АН Каз.ССР. – Алма-Ата, 1953. – 12 с.
338417
  Юшков Валерий Федорович Гельминтофауна диких млекопитающих Коми АССР и сопредельных районов : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.20 / Юшков Валерий Федорович ; Академия с/х наук. Ин-т гельминтологии. – Москва, 1975. – 25 с.
338418
  Рухлядев Д.П. Гельминтофауна диких парнокопытных животных Крыма и Кавказа в эколого-зоогеографическом освещении / Д.П. Рухлядев. – Саратов, 1964. – 449с.
338419
  Муминов П. Гельминтофауна диких плотоядных Узбекистана и ее роль в эпидемиологии и эпизоотологии : Автореф... канд. биол.наук: / Муминов П.; Самарк. с.-х. ин-т им. В.В.Куйбышева. – Самарканд, 1965. – 22л.
338420
  Шахтахтинская З.М. Гельминтофауна домашних и охотничиьепромысловых водоплавающих птиц Азербайджанской ССР. : Автореф... Доктора биол.наук: / Шахтахтинская З.М.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1953. – 23 с.
338421
  Подгорнова Г.П. Гельминтофауна домашних птиц Волгоградской области : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Подгорнова Г.П. ; АН УССР, Ин-т зоологии. – Киев, 1965. – 15 с. – Бібліогр.:с.14-15
338422
  Пащенко Л.Ф. Гельминтофауна домашних птиц Киевской области. : Автореф... Канд.биол.наук: / Пащенко Л.Ф.; Акад.наук Укр.ССР.Ин-т зоологии. – Киев, 1952. – 12 с.
338423
  Асадов С.М. Гельминтофауна жвачных животных СССР и ее эколого-географический анализ / С.М. Асадов ; под ред. К.И. Скрябина ; АН АзССР, Ин-т зоологии. – Баку : АН АзССР, 1960. – 512 с.
338424
   Гельминтофауна животных южных морей : Республиканский межведомственный сборник. – Киев : Наукова думка, 1966. – 142с.
338425
  Гехтин В.И. Гельминтофауна крупного рогатого скота и биология фасциолы гигантской в условияох Каракалпакской АССР. : Автореф... Канд.биол.наук: / Гехтин В.И.; АН УзССР. – Ташкент, 1967. – 23л.
338426
  Скворцов В.Г. Гельминтофауна летучих мышей Молдавии и ее эколого-географический анализ. : Автореф... канд.биол.наук: 020 / Скворцов В.Г.; Всес.Акад.с-х.наук.Всес.ин-т.гельминтологии. – Кишинев, 1972. – 20л.
338427
  Делямуре С.Л. Гельминтофауна морских млекопитающих в свете их экологии и филогении / С.Л. Делямуре. – Москва, 1955. – 518с.
338428
  Ужахов Д.И. Гельминтофауна мышевидных грызунов Дагестана и ее эколого-географические особенности : Автореф... канд. биол.наук: / Ужахов Д.И.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М. Кирова. – Грозный, 1965. – 32л.
338429
  Макаренко В.К. Гельминтофауна птиц Урала (по матер. 286-й Союзной Гельминтологической Экспедиции) : Автореф... канд. биол.наук: / Макаренко В.К.; Гор.ГУ. – Горький, 1953. – 11 с.
338430
  Солонченко А.И. Гельминтофауна рыб Азовского моря / А.И. Солонченко. – Киев, 1982. – 150с.
338431
  Камбуров Г.Г. Гельминтофауна рыб Днепра в зоне Киевского водохранилища и ее изменения в связи с зарегулированием стока реки : Автореф... канд. биол.наук: / Камбуров Г.Г.; АН УССР. Ин-т зоологии. – К., 1967. – 26л.
338432
  Шималов В.Т. Гельминтофауна хищных (Carnivora) в Белоруссии : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Шималов В.Т. ; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. Брестский гос. пед. ин-т. – Минск, 1967. – 17 с.
338433
  Левашов М.М. Гельминтофаунистический статус СССР и опыт характеристики гельментов по экологическим заонм : Автореф... докт. биол.наук: / Левашов М. М.; Моск.гос. пед. ин-т, Каф. общ. биол. Молот. гос. мед. ин-та. – Молотов, 1950. – 24л.
338434
  Давыдов О.Н. Гельминты / О.Н. Давыдов. – Киев : Наукова думка, 1984. – 135 с.
338435
  Рыжиков К.М. Гельминты амфибий фауны СССР / К.М. Рыжиков, В.П. Шарпило, Н.Н. Шевченко; АН СССР; Лаборатория гельминтологии; АН УССР; Ин-т зоологии; Отв. ред.: Б.Н. Мазурмович. – Москва : Наука, 1980. – 279с.
338436
   Гельминты в пресноводных биоценозах. – Москва : Наука, 1982. – 234 с.
338437
  Смогоржевская Л.А. Гельминты водоплавающих и болотных птиц фауны Украины / Л.А. Смогоржевская. – Киев, 1976. – 416с.
338438
  Будкин Р.Д. Гельминты врановых птиц Советского Союза и биологические особенности : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.20 / Будкин Р. Д.; Всес. ин-т гельминтологии. – М., 1976. – 24л.
338439
  Будкин Р.Д. Гельминты врановых птиц Советского Союза и некоторые биологические особеннсоти нематоды Syngamus trachea (Montagu, 1811) Chaupin 1925 : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.02 / Будкин Р. Д.; Всес. акад. с.х. наук им. Ленина, Всес. инзт гельминтологии. – М., 1977. – 33л. – Бібліогр.:с.24-25
338440
  Шарпило Л.Д. Гельминты грызунов фауны Украинской ССР. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.20 / Шарпило Л.Д.; АН УССР.Ин-т зоологии. – К, 1973. – 32л.
338441
  Шайкенов Б. Гельминты грызунов юга и востока Казахстана : Автореф... канд. биол.наук: 03.107 / Шайкенов Б.; Объедин. учен. совет ин-тов зоологии и эксперим. биологии. – Алма-Ата, 1969. – 24л.
338442
  Чибиченко Н.Т. Гельминты диких водных птиц Северной Киргизии и опыт их эколого-фаунистического анализа. : Автореф... канд. биол.наук: / Чибиченко Н.Т.; АН КазахССР. Объед. учен. совет Ин-та зоологии и Ин-та эксперим. биологии. – Фрунзе, 1967. – 20л.
338443
  Максимова А.П. Гельминты диких гусеобразных (Anseriformes) Казахстарна : Автореф... канд. биол.наук: / Максимова А. П.; АН Каз. ССР, Объед уч. сво. ин-тов зоол. и эксперим. биол. – Алма-Ата, 1966. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
338444
   Гельминты диких копытных Восточной Европы. – Москва : Наука, 1988. – 208 с. – ISBN 5-02-004685-X
338445
  Меркушева И.В. Гельминты домашних и диких животных Белоруссии : Каталог / И.В. Меркушева, А.Ф. Бобкова; Под ред. К.М. Рыжикова. – Минск : Наука и Техника, 1981. – 120 с.
338446
  Савватеева И.А. Гельминты домашних куриных птиц Грузии (фауна, экология, биология) : Автореф... канд. биол.наук: / Савватеева И. А.; Тбил. ГУ. – Тбилиси, 1967. – 30с.
338447
  Черткова А.П. и Петров А.М. Гельминты домашних куриных птиц и вызываемые ими заболевания / А.П. и Петров А.М. Черткова. – М.
2. – 1961. – 340с.
338448
  Белокобыленко В.Т. Гельминты домашних птиц Юго-Восточного и Восточного Казахстана : Автореф... кандидата биол.наук: / Белокобыленко В.Т.; АН КазССР. Объедин. учен. совет ин-тов зоологии и эксперим. биологии. – Алма-Ата, 1965. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
338449
  Данзан Г. Гельминты домашних, охотничье-промысловых и некоторых других диких птиц Монгольской Народной Республики : Автореф... канд. биол.наук: / Данзан Г.; Всесоюз. акад. с.-х. наук им. В.И.Ленина. Всесоюз. ин-т гельминтологии им. К.И.Скрябина. – М., 1964. – 24л.
338450
   Гельминты животных в экосистемах Казахстана. – Алма-Ата : Наука, 1985. – 224 с.
338451
   Гельминты животных и растений Киргизии. – Фрунзе, 1968. – 179с.
338452
   Гельминты животных и растений Узбекистана. – Ташкент, 1968. – 179с.
338453
   Гельминты животных и растений Южного Урала. – Челябинск, 1975. – 76с.
338454
   Гельминты животных Тихого океана. – М, 1968. – 152с.
338455
  Пупков П.М. Гельминты и вопросы эпизоотологии гельминтов домашних и диких животных Центрального Кавказа. : Автореф... канд. биол.наук: / Пупков П.М.; Горский с.-х. ин-т. – Орджоникидзе, 1966. – 27л.
338456
   Гельминты и вызываемые ими заболевания : Сборник научных трудов. – Владивосток, 1987. – 128с.
338457
  Егизбаева Х.И. Гельминты и гельминтозы домашних водоплавающих птиц Целинного края. : Автореф... Канд.биол.наук: / Егизбаева Х.И.; Ан КазССР. – Алма-Ата, 1965. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
338458
  Двойнос Г.М. Гельминты и гельминтозы лошадей продуцентов иммунных сывороток. (Материалы к фауне, систематике и биологии стронгилят лошадей) : Автореф... канд. биол.наук: / Двойнос Г.М.; АН УССР. Ин-т зоологии. – К., 1972. – 26л.
338459
  Погребняк Л.П. Гельминты и гельминтозы свиней Правобережья УССР : Автореф... канд. биол.наук: / Погребняк Л.П.; АН УССР. Ин-т зоологии, отдел паразитологии. – Киев, 1952. – 16 с.
338460
   Гельминты и их промежуточные хозяева : Межвузовский сборник научных трудов. – Горький, 1985. – 103с.
338461
  Карамеддин О.С. Гельминты крупного рогатого скоа Восточного Казахстана : Автореф... канд. биол.наук: / Карамеддин О. С.; АН Каз.ССР, Объед. уч. сов. Ин-то зоол. и эксперим. биол. – Алма-Ата, 1966. – 24с.
338462
  Гаджиева Асмая Меджид кызы Гельминты кур в промышленных пицеводческих хозяйствах Апшерона и особенности биолоигии Railletina (R.) : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.20 / Гаджиева Асмая Меджид кызы; Азерб. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1973. – 27л.
338463
  Губайдулин Н.А. Гельминты мелкого рогатого скота Восточного Казахстана : Автореф... канд. биол.наук: 107 / Губайдулин Н.А.; АН Каз.ССР. объедин. учен. совет ин-тов зоологии и эксперим. биологии. – Алма-Ата, 1968. – 26л.
338464
  Мацаберидзе Г.В. Гельминты микромаммалий Восточной Грузии. (Фауна, экология, зоогеография) : Автореф... канд. биол.наук: / Мацаберидзе Г.В.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
338465
  Ковальчук Е.С. Гельминты млекопитающих в Тюменском Прииртышье и их экологический анализ : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.20 / Ковальчук Е.С.; М-во с-х.СССР. – М, 1974. – 22л.
338466
   Гельминты насекомых. – М., 1980. – 160с.
338467
  Прядко Э.И. Гельминты оленей. (Систематика, основные черты формирования и зоогеогр. анализ гельминтофауны, некоторые вопросы проф. гельминтозов, элафостронгилезы оленей). : Автореф... доктор биол.наук: 00.20 / Прядко Э.И.; АН КазССР. Объед. учен. совет Ин-тов зоологии и эксперим. биологии. – Алма-Ата, 1972. – 47л. – Бібліогр.:с.42-46
338468
  Скрябина Е.С. Гельминты осетровых рыб / Е.С. Скрябина. – М., 1974. – 168с.
338469
  Бешевли Л.Е. Гельминты печени крупного и мелкого рогатого скота в южных районах Украины и задачи борьбы с ними : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Бешевли Л.Е. ; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1965. – 17 с.
338470
  Кабилов Т.К. Гельминты позвоночных животных Узбекистана, развивающиеся с участием насекомых / Т.К. Кабилов. – Ташкент : Фан, 1983. – 130 с. : табл., рис.
338471
  Ваидова С.М. Гельминты птиц Азербайджана / С.М. Ваидова. – Баку, 1978. – 238с.
338472
  Боргаренко Л.Ф. Гельминты птиц Таджикистана / Л.Ф. Боргаренко. – Душанбе
кн.1. – 1981. – 327с.
338473
  Боргаренко Л.Ф. Гельминты птиц Таджикистана / Л.Ф. Боргаренко. – Душанбе
Кн. 2. – 1984. – 210с.
338474
  Боргаренко Л.Ф. Гельминты птиц Таджикистана / Л.Ф. Боргаренко. – Душанбе : Дониш
Кн. 3 : Нематоды. – 1990. – 260 с.
338475
  Шарпило В.П. Гельминты рептилий фауны Украинской ССР : Автореф. дис.... канд. биол. наук: / Шарпило В.П.; АН УССР, Ин-т зоологии. – Киев, 1964. – 19с. – Бібліогр.:с.19
338476
  Сединкин А.Н. Гельминты рыб и вызываемые ими заболевания в водоемах Южного Урала : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Сединкин А.Н. ; Всесою. акад.с-х. наук. – Москва, 1966. – 16 с.
338477
  Цимбалюк Е.М. Гельминты рыб литорали Охотского моря : Автореф... канд. биол.наук: 107 / Цимбалюк Е. М.; Дальневост.ГУ. – Владивосток, 1972. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
338478
  Туремуратов А. Гельминты рыбоядных птиц бассейна Аральского моря (систематика, фаунистика, экология) : Автореф... канд. биол.наук: / Туремуратов А.; Всес. акад. сельскохоз. наук. Всес. ин-т гельминтологии. – Москва, 1964. – 16л.
338479
  Датканбаева Д. Гельминты рыбоядных птиц Казахстана : Автореф... канд. биол.наук: / Датканбаева Д.; АН КазССР, Объед. уч. сов. ин-тов зоол. и эксперимент.биологии. – Алма-Ата, 1968. – 24л.
338480
   Гельминты сельскохозяйственных и охотничье-промысловых животных. – Москва : Наука, 1984. – 206 с.
338481
  Поздняков С.Е. Гельминты скумбриеобразных рыб Мирового океана / С.Е. Поздняков. – Владивосток, 1990. – 184с.
338482
  Тазиева З.Х. Гельминты хищных млекопитающих (Canidae Mustelidae) Казахстана : Автореф... канд. биол.наук: / Тазиева З.Х.; АН Каз.ССР. Объедин. учен. совет ин-тов зоологии и эксперим. биологии. – Алма-Ата, 1970. – 24л. – Бібліогр.:с.22-23
338483
   Гельминты человека, животных и растений и борьба с ними : к 85-летию академика Константина Ивановича Скрябина. – Москва : Ихд-во АН СССР, 1963. – 524 с. : портр.
338484
   Гельминты человека, животных и растений и меры борьбы с ними. – Москва : Наука, 1968. – 430 с.
338485
   Гельминты человека, животных и растений Туркмении : справочник. – Ашхабад : Ылым, 1977. – 147 с.
338486
  Світін Р. Гельмінтофауна масових видів безхвостих амфібій (Amphibia: Anura) на території нпп "Кармелюкове поділля" / Р. Світін, П. Кілочицький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 43-45. – (Біологія ; вип. 2 (67)). – ISSN 1728-3817


  На території НПП "Кармелюкове поділля" проаналізована гельмінтофауна 28-и особин 4-х видів амфібій. Визначено 6 видів гельмінтів, що належать до трьох систематичних груп: Nematoda (3 види), Trematoda (2 види), Acanthocephala (1 вид). На территории НПП ...
338487
  Левицька О. Гельсинкський процес та його відлуння в Україні // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 86-89
338488
  Соколов Б. Гельсінкі поки що не стали Мюнхеном // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 18 липня (№ 125)


  "Лише подальший розвиток подій, зокрема в Україні і в Сирії, покаже, хто ж насправді переміг від зустрічі Трампа і Путіна."
338489
  Мартинов А. Гельсінкі: між розрядкою і новою "холодною війною" // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 20 липня (№ 29). – С. 4


  У Гельсінкі відбулися переговори президента США Дональда Трампа й президента Росії Володимира Путіна.
338490
   Гельфанд Іосиф // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 270. – ISBN 978-617-573-038-6
338491
  Бурвикова В.И. Гемагглютинирующие свойства энтеровирусов человека : Автореф... канд. мед.наук: / Бурвикова В. И.; Киевск. ин-т усовер. врачей. – К., 1967. – 16л.
338492
   Гемато-энцефалический барьер.. – М.-Л., 1935. – 544с.
338493
  Кассиль Г.Н. Гемато-энцефалический барьер. Анатомия, физиология. Методы исследования. Клиника. / Г.Н. Кассиль. – Москва, 1963. – 408с.
338494
  Расулов Азим Хабибович Гематогенез и половые циклы туркестанского усача (Barbus capito conocepholus Kessleri) Кайрак-Кумского водохранилища : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.11 / Расулов Азим Хабибович; АН СССР. Ин-т эволюц. морфологии животных. – М., 1974. – 26л.
338495
  Данилова Е.И. Гематологическая типология и вопросы этногенеза украинского народа / Е.И. Данилова. – К, 1971. – 124с.
338496
  Хейхоу Д Ф.Г. Гематологическая цистохимия / Д Ф.Г. Хейхоу, Д. Кваглино. – М, 1983. – 320с.
338497
  Гуменюк Г.Д. Гематологические исследования свиней раннего объема : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 551 / Гуменюк Г.Д. ; Укр.с.-х.академия. – Киев, 1969. – 19 с.
338498
  Гуле В. Гематологический атлас / В. Гуле. – Братислава, 1963. – 184 с.
338499
  Абрамов М.Г. Гематологический атлас / М.Г. Абрамов. – 2-е изд., перераб. – Москва : Медицина, 1985. – 344с.
338500
  Бєлінська І.В. Гематологічні ефекти антипухлинних і антианемічних сполук похідного малеіміду та гетерополіядерних комплексів : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.11 / Бєлінська Ірина Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 325, [5] арк. – Додатки: [5] арк. – Бібліогр.: арк. 268-325
338501
  Бєлінська І.В. Гематологічні ефекти антипухлинних і антианемічних сполук похідного малеіміду та гетерополіядерних комплексів : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.11 / Бєлінська Ірина Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 40 с. – Бібліогр.: 40 назв
338502
   Гематологічні ефекти похідного малеіміду на тлі активації еритропоезу, індукованого хлоридом кобальту / І.В. Бєлінська, М.Е. Дзержинський, Т.В. Рибальченко, О.В. Линчак // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 5. – C. 105-112. – ISSN 1025-6415
338503
  Алхімов Є.М. Гематологічні особливості ремонтних цьоголіток осетроподібних риб (ACIPENSERIFORMES) / Є.М. Алхімов, В.Ю. Шевченко, С.І. Пентилюк // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2016. – Вип. 4 (92) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 106-113 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2313-092X
338504
  Ващенко А.В. Гематологічні показники дволіток коропа (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) за введення до їхнього раціону кормових добавок "БІО-МОС" та "НУПРО" / А.В. Ващенко, Н.М. Матвієнко, Я.В. Тучапський // Рибогосподарська наука України : науковий журнал / Нац. акад. аграрних наук України ; Ін-т рибного господарства ; голов. ред. Грициняк І.І. – Київ, 2018. – № 1 (43). – С. 65-75. – ISSN 2075-1508
338505
   Гематологічні показники у спортсменів та рівень фізичної працездатності / А.В. Ковельська, О.М. Лисенко, З.А. Горенко, Б.Є. Очеретько // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, О.Є. Дроздовська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 74-82 : табл. – Бібліогр.: 35 назв. – ISSN 1992-7894
338506
   Гематологічні показники щурів за дії нелетальних доз рентгенівського опромінення на фоні препарату ерсол / Г.І. Мардар, Г.Г. Савчук, А.В. Давиденко, В.М. Войціцький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 54-55. – (Біологія ; вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Досліджено динаміку розвитку порушень гематологічних показників у щурів за умов одноразового рентгенівського опромінення у дозах 0,25; 0,5 і 1 Гр. Установлено дозозалежні дегенеративні зміни ядер лейкоцитів, тромбоцитопенію та відносний моноцитоз ...
338507
   Гематологія і переливання крові : міжвідомчий збірник / Нац. акад. мед. наук України, М-во охорони здоров"я України, ДУ "Ін-т гематології та трансфузіології НАМН України" ; редкол.: Тимченко А.С., Андреєва С.В., Бруслова К.М. [та ін.]. – Київ : ГОРДОН, 1965-. – ISBN 978-966-326-411-0. – ISSN 0435-1991
Вип. 39. – 2017. – 235, [3] с. – Резюме укр., англ. мовами
338508
   Гематологія і переливання крові = Hematology & blood transfusion : міжвідомчий збірник / Нац. акад. мед. наук України, М-во охорони здоров"я України, ДУ "Ін-т гематології та трансфузіології НАМН України" ; голов. ред. Горяінова Н.В. ; редкол.: Андреєва С.В., Бєлінська І.В., Бруслова К.М. [та ін.]. – Київ : ГОРДОН, 1965-. – ISBN 978-966-326-411-0. – ISSN 0435-1991
Вип. 40. – 2019. – 277, [3] c. – Резюме укр., англ. мовами
338509
  Ротенберг Е.П. Гембрант Гарменс ван Рейн / Е.П. Ротенберг. – Москва, 1956. – 47с.
338510
  Туганаев Гемерофиты Вятско-Камского междуречья. / Туганаев, А.Н. Пузырев. – Свердловск, 1988. – 128с.
338511
  Сахаутдинова С.М. Гемицеллюлозы различных органов растений кукурузы : Автореф... канд. биол.наук: / Сахаутдинова С. М.; Башк.ГУ. – Уфа, 1966. – 16л.
338512
  Глазычев В.Л. Гемма Коперника / В.Л. Глазычев. – М, 1989. – 414с.
338513
  Рид П. Геммологический словарь : (драгоценные и ювелирные камни, их синтетические аналоги и имитации) / П. Рид; Под ред. А.Г. Булаха. – Ленинград : Недра, 1986. – 286с.
338514
  Баранов П.Н. Геммология : Диагностика. Дизайн. Обработка. Оценка самоцветов: Учебник для студ. высш. учеб. заведений / П.Н. Баранов. – Дніпропетровськ : Метал, 2002. – 208с. – ISBN 966-96207-0-8
338515
  Семенов В.Т. Геммы-образы / В.Т. Семенов. – К., 1990. – 48с.
338516
  Неверов О.Я. Геммы античного мира / О.Я. Неверов. – М., 1983. – 144с.
338517
  Захаров А.А. Геммы и античные перстни Государственного исторического музея / А.А. Захаров. – [Б. м.] : [Б. в.]. – 104-146 с.
338518
  Майзус З.К. Гемогенный газовый катализ бромистым водородом в реакции окисления пропана : Автореф... канд .хим.наук: / Майзус З. К.; АН СССР, Ин-т хим. физ. – Москва, 1953. – 16 с.
338519
  Дубасова Н.В. Гемоглобин и белковый спектр плазмы крови леща Куршского залива : Автореф... канд. биол.наук: / Дубасова Н.В.; Калинингр. техн. ин-т рыбной пром-сти и хоз-ва. – Калининград, 1970. – 22л.
338520
  Блюменфельд Л.А. Гемоглобин и обратимое присоединение кислорода / Л.А. Блюменфельд. – М, 1957. – 139с.
338521
  Коржуев П.А. Гемоглобин. / П.А. Коржуев. – Москва, 1964. – 288с.
338522
  Алякринская И.О. Гемоглобины и гемоцианины беспозвоночных : (биохим. адаптации к условиям среды) / И.О. Алякринская ; АН СССР, Ин-т эволюц. морфологии и экология животных им. А.Н. Северцова. – Москва : Наука, 1979. – 156 с. – Библиогр.: с. 139-153
338523
  Иржак Л.И. Гемоглобины и их свойства / Л.И. Иржак. – М, 1975. – 240с.
338524
  Глазова Т.Н. Гемоглобины крови и мышц ныряющих млекопитающих и птиц : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 093 / Глазова Т.Н.; Ин-т эволюц.морфологии и экологии животных. – Москва, 1969. – 20 с.
338525
  Паталах І.І. Гемоглобін-дефіцитний стан і рівень пероксидації еритроцитів / І.І. Паталах, І.М. Сендецька, О.П. Байдал // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 73-74. – (Біологія ; вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано порівняльний аналіз відомих методів оцінки стану еритроцитів (вміст гемоглобіну крові, морфологія еритроцитів, стійкість еритроцитарних мембран, інтенсивність ПОЛ) щодо їхніх діагностичних можливостей. Визначено доцільність застосування ...
338526
  Дворецкий Д.П. Гемодинамика в легких / Д.П. Дворецкий, ткаченко. – М., 1987. – 288с.
338527
  Суворов В.В. Гемодинамика в условиях кранио-церебральной гипотермии. : Автореф... канд. биол.наук: / Суворов В.В.; Ивановский гос.м ед. ин-т. – Иваново, 1962. – 24л.
338528
  Логинов С.И. Гемодинамика и сократительная способность миокрада в условиях пролонгированной краино-церебральной гипотермии. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.13 / Логинов С.И.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1979. – 21л.
338529
  Цырульников В.А. Гемодинамические механизмы компенсац. нарушений транспорта кислорода при редукции легочной ткани : Автореф... канд. биол.наук: 14.00.16 / Цырульников В. А.; АН УССР, Ин-т физиол. – К., 1981. – 47л.
338530
  Лисецкий В.А. Гемодинамические сдвиги в раннем послеоперационном периоде у больных аортальным стенозом и митральной недостаточностью, оперированных с применением искусственного кровообращения : Автореф... канд. мед.наук: 777 / Лисецкий В.А.; Винниц. мед. ин-т им. Н.И.Пирогова. – Винница, 1968. – 21л.
338531
  Білочицька В.В. Гемодинамічні і вегетативні особливості гіпертонічної хвороби у поєднанні з облітеруючим атеросклерозом нижніх кінцівок, обгрунтування комбінованого антигіпертензивного лікування в амбулаторній практиці : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.38 / Білочицька Вікторія Вячеславівна ; М-во охорони здоров"я України, Держ. закл. "Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України". – Запоріжжя, 2019. – 20, [1] с. з обкл. – Бібліогр.: 21 назва
338532
   Гемодинамічні предиктори перинатальних ускладнень у вагітних із гестаційним діабетом (за даними ультразвукових досліджень) / І.С. Лук’янова, Г.Ф. Медведенко, О.Д. Жадан, Т.В. Авраменко, О.В. Головченко // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – № 1 (3). – С. 29-33. – ISSN 2413-550Х
338533
  Цибенко В.О. Гемодинамічні та респіраторні ефекти в печінці при подразненні її симпатичних нервів / В.О. Цибенко, П.І. Янчук // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 27-30. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 3)


  У гострих дослідах на наркотизованих собаках вивчали вплив подразнення ситмпатичних нервів на кровообіг і дихання печінки. Порівняння отриманих реакцій з тими, що виникають при подразненні гіпоталамуса, виявило істотні відмінності, які на думку авторів ...
338534
  Вдовина Г.Ф. Гемокоагулирующие и фибринолитические свойства тканей матки в онтогенезе : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.13 / Вдовина Г.Ф. ; ТГУ. – Тарту, 1979. – 21 с.
338535
  Выговская Я.И. Гемокоагуляционные аспекты внутрисосудистого гемолиза. (Клинико-экспериментальное исследование) : Автореф... д-ра мед.наук: 14.765 / Выговская Я.И.; Львовский гос. мед. ин-т. – Львов, 1971. – 37л.
338536
  Батурин В.В. Гемолимфа сибирского шелкопряда, ее структура и защитные функции : Автореф... канд. биол.наук: 03.096 / Батурин В.В.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Ирутск, 1970. – 24л.
338537
  Лидеман Р.Р. Гемолитическая активность сыворотки крови и резистентность эритроцитов больных шизофренией : Автореф... канд. биол.наук: / Лидеман Р.Р.; АМН СССР. – М., 1966. – 16л.
338538
  Єжель І. Гемолітична активність сапонінів Rhododendron luteum Sweet // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 39-41. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 31). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню гемолітичної активності сапонінів Rhododendron luteum Sweet. Результати експерименту обґрунтовують перспективи застосування рододендрона жовтого у промисловості. Статья посвящена исследованию гемолитической активности ...
338539
  Ладжун Ю.І. Гемолого-економічна оцінка каменебарвної сировини камерних пегматитів Волині для фасетного огранення : дис. ... канд. геол. наук : 04.00.19 / Ладжун Юрій Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 164 л. – Бібліогр.: л. 151-164
338540
  Ладжун Ю.І. Гемолого-економічна оцінка каменебарвної сировини камерних пегматитів Волині для фасетного огранення : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.19 / Ладжун Юрій Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
338541
  Леоненко Игорь Николаевич Гемомикроциркуляторное русло стенки прямой кишки человека в пренатальном онтогенезе : Автореф... канд. мед.наук: 14.00.02 / Леоненко Игорь Николаевич; Минздрав. УССР. Киевск. мед. ин-т. – К., 1979. – 20л.
338542
  Тордия М.В. Гемомикроциркуляторное руслов почки человека в пренатальном периоде морфогенеза. : Автореф... канд. мед.наук: 14.00.02 / Тордия М.В.; МЗ УССР, Киев. мед. ин-т им. А.А.Богомольца. – К., 1990. – 16л.
338543
  Волжская А.М. Гемопоэтические свойства желудочного сока и сыворотки при некоторых поражениях желудка : Автореф... кандидата мед.наук: / Волжская А.М.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1965. – 20л.
338544
  Андрух В.С. Геморагічна лихоманка Ебола й діти: що потрібно знати про це педіатру або сімейному лікарю / В.С. Андрух, В.Н. Андрух, М.В. Слободян // Практикуючий лікар : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкл.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 6, № 2 (22). – C. 41-44. – ISSN 2413-5461
338545
   Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом в Среднем Поволжье. – Казань
2. – 1989. – 121с.
338546
  Ривкин В.Л. Геморрой / В.Л. Ривкин, Л.Л. Капуллер. – 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1984. – 176с.
338547
  Николаев В.Г. Гемосорбция на активированных углях / В.Г. Николаев, В.В. Стрелко. – К, 1979. – 288с.
338548
  Валькюнас Г. Гемоспоридии птиц / Г. Валькюнас; Институт экологии,Литва. – Вильнюс, 1997. – 608с. : ил. – (Acta Zoologica Lituanica.Parasitologia.Ornitologia.Entomologia., ISSN 1392-1657 ; Vol.3-5). – ISBN 9986-443-08-3
338549
  Підгірний Б.Я. Гемостазіологічні порушення та протизапальна терапія у хворих на гострий панкреатит // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 2 (81). – С. 51-55. – ISSN 2224-0586
338550
  Могилевский Б.Л. Гемфри Деви / Б.Л. Могилевский. – Москва, 1937. – 168с.
338551
  Ильин Е. Ген латает сеть. Ученые подбираются к лечению тяжелейшего недуга // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 17 мая (№ 19/20). – С. 7


  Уже лет 30 профессор Петр Слонимский, заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН, изучает наследственные заболевания. Вначале достаточно простые, например разные формы анемии, затем более сложные, связанные с повреждением нервной ...
338552
  Гуляев Александр Ген легкомыслия / Гуляев Александр, Сидоров Кирилл // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 12 (2903). – С. 52-59 : фото
338553
  Соловьев С. Гена // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2007. – № 11. – С.135-147.


  Актор Генадій Шпаліков
338554
   Генадий Райшев. Хантыйские легенды. – Свердловск, 1991. – 188с.
338555
  Гуляєв Р.О. Генадій Михайлович Нікольський // Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. : 160 років / КНУТШ ; Редкол.: Б.І. Гнатик, С.П. Парновський, М.І. Дзюбенко, М.І. Пішкало, Д.П. Дума, В.М. Єфіменко та ін. ; Відп. ред. В.М. Єфіменко. – Київ : Киевский университет, 2005. – С. 167-170. – ISBN 966-594-644-7
338556
  Халваши Ф. Генацвале : стихи / Фридон Халваши ; пер. с груз. – Москва : Правда, 1972. – 32 с.
338557
  Лапан Т.Д. Генгеза соціологічних поглядів Михайла Грушевського // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 53-59. – (Серія соціологічна ; Вип. 4)
338558
  Роллан Р. Гендель / Р. Роллан. – Москва : Музгиз, 1934. – 80 с.
338559
  Каринцев Н.А. Гендель : картины из жизни / Н.А. Каринцев. – Москва, 1937. – 76с.
338560
  Каринцев М. Гендель : картини з життя / М. Каринцев. – Київ : Музична Україна, 1970. – 76 с.
338561
  Роллан Р. Гендель / Р. Роллан. – Москва : Музыка, 1984. – 256 с.
338562
  Пристли Д.Б. Гендель и ганстеры : Рассказы / Д.Б. Пристли. – М., 1983. – 47с.
338563
  Мищенко А.В. Гендер : проблема бинарных оппозиций у Платона // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 3. – С.133-139. – ISSN 1728-3671
338564
   Гендер без прикрас : через гендерную политику к диктатуре гомосексуализма : [аналит. обзор для депутатов, госслуж., препод., юристов, специалистов, интересующихся вопросами гендерной политики] / [Всеукраинское родительское движение]. – Киев : [б. и.], 2010. – 56, [1] с. : ил. – Приложения: с. 51-56
338565
  Сінькевич О.Б. Гендер в ідентифікаційних практиках масової культури // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 11 (115), листопад. – С. 16-22. – ISSN 2077-1800
338566
  Черняхівська В.В. Гендер в організації державного управління демократичних суспільств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 91-94. – (Державне управління ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  Описано деякі підходи до розуміння гендеру в організації державного управління демократичних суспільств. У дослідженні проаналізовано різноманітні підходи до рівності статей. Поглиблено розуміння гендерної справедливості. Стверджується взаємозалежність ...
338567
  Черняхівська В.В. Гендер в системі державного управління // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 123-125
338568
  Марценюк Т.О. Гендер для всіх. Виклик стереотипам / Тамара Марценюк ; [за участі О. Богдан]. – Київ : Основи, 2017. – 252, [4] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 247-255 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-500-804-0
338569
   Гендер для медій : підруч. з гендер. теорії для журналістики та ін. соціогуманіт. спец. / [співавторки: Марія Маєрчик та ін.] ; за ред. Марії Маєрчик [та ін.] ; [Ін-т народознавства Нац. акад. наук України та ін.]. – Київ : Критика, 2013. – 216, [4] с. : іл., табл. – Покажч. : с. 211-214. – Бібліогр. : с. 205-209. – ISBN 978-966-8978-63-0


  "Гендер для медій" є новим сучасним підручником з гендерної теорії. Його створено для старших курсів бакалаврського рівня навчання. ви знайдете в ньому чимало історичних екскурсів, карикатур, графіків, таблиць, схем, кросвордів, інформації про цікаві ...
338570
   Гендер для медій : підручник із гендер. теорії для журналістики та ін. соціогуманітар. спеціальностей / [М. Маєрчик, Л. Малес, Т. Марценюк та ін.] ; за ред. Марії Маєрчик (голова редкол.) [та ін.]. – Вид. 3-тє, випр. та допов. – Київ : Критика, 2017. – 216, [4] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Покажчик: с. 211-214. – Бібліогр.: с. 205-210. – ISBN 978-966-2789-06-5
338571
  Большакова А.Ю. Гендер и архетип : "Первозданная Женщина" в современном мире // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 2. – С.167-176. – ISSN 0869-0499
338572
  Кон И.С. Гендер и маскулинность, сыновья и отцы // Журнал социологии и социальной антропологии / С-П.гос.ун. Ф-т социологии; Соц.ин-т РАН; Соц. об-во им. Ковалевского М.М. – Санкт-Петербург, 2012. – Т. 15, № 1 (58). – С. 48-64. – ISSN 1029-8053
338573
  Волков А.В. Гендер и наука (социально-когнитивные аспекты) // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2012. – № 2. – С. 53-57. – ISSN 2073-9702
338574
  Брайсон В. Гендер и политика времени : феминистская теория и современные дискуссии / Валери Брайсон. – Киев : Центр учеб. лит., 2011. – 247, [1] с. : Библиогр.: с. 223-247. – (Время в зеркале науки). – ISBN 978-611-01-0250-6
338575
  Ривс О. Гендер и реформирование сектора безопасности : практ. примеры / Одри Ривс ; [Женев. центр демократ. контроля над вооружен. силами (ДКВС)]. – Женева : Женевский центр демокраатического. контроля над вооруженным силами], 2012. – VIII, 148, [1] с. : табл. – На обл. авт. не указан. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-92-9222-139-3
338576
  Ященко В. Гендер і "держава загального доброботу" в країнах Західної Європи // Політичний менеджмент : український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 128-140.
338577
  Скоблик Наталія Гендер і влада (на прикладі мукачівських міськради, райради та райдержадміністрації) // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 61-64. – Бібліогр. в кінці ст.


  На Всесвітньому саміті ООН у вересні 2000 року, де було ухвалено Пакт Розвитку Тисячоліття (підписаний і Президентом України), серед восьми цілей, окреслених до 2015 року, третьою за важливістю названо досягнення гендерної рівності [1]. У подібному ...
338578
  Скоблик Наталія Гендер і влада (на прикладі мукачівських міськради, райради та райдержадміністрації) // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 61-64. – Бібліогр. в кінці ст.


  На Всесвітньому саміті ООН у вересні 2000 року, де було ухвалено Пакт Розвитку Тисячоліття (підписаний і Президентом України), серед восьми цілей, окреслених до 2015 року, третьою за важливістю названо досягнення гендерної рівності [1]. У подібному ...
338579
   Гендер і гендерна історія: бібліографія / [уклад. Орлова Т.В.]. – Київ : [б. в.], 2017. – 87, [1] с.
338580
  Мезенцева Н.І. Гендер і географія в Україні : монографія / Наталія Мезенцева, Ольга Кривець ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Київ. від. Укр. геогр. т-ва. – Київ : Ніка-Центр, 2013. – 193, [1] с. : табл., іл., мапи. – Бібліогр.: с. 138-150. – ISBN 978-966-521-347-5
338581
  Вознюк Є.В. Гендер і демократичні транзити // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 238-244
338582
   Гендер і державна політика = Gender and public policy : Навчальний посібник. – Київ : Основи, 2004. – 394с. – ISBN 966-500-119-1
338583
   Гендер і для науки важливий // Світ. – Київ, 2019. – березня (№ 7/8)
338584
   Гендер і культура : Збірник статей. – Київ : Факт, 2001. – 224с. – ISBN 966-7274-90-Х
338585
  Собецька Н.В. Гендер і мова в сучасному лінгвістичному світі // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 15. – С. 28-36
338586
  Дашковська О. Гендер і право: логіко-понятійний аналіз // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 3. – С. 16-22
338587
   Гендер і сексуальність = Gender and sexuality : хрестоматія / за ред. В. Гайденко ; [пер. з англ. В. Гайденко]. – Суми : Університетська книга, 2014. – 139, [1] с. : іл., табл., портр. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-966-680-467-2
338588
  Федченко Є. Гендер і сексуальність у релігійних практиках Давнього Риму // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 2. – С. 32-38. – ISSN 1998-4634
338589
  Січкар В. Гендер і спорт: теоретичні основи, експериментальні дослідження // Українознавчий альманах : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українозавства ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ ; Мелітополь, 2010. – Вип. 4 : "Гендерна освіта в Україні: досвід, проблеми, перспективи" (на виконання Наказу МОН № 839 "Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту" ). – С. 172-177. – ISBN 978-966-8428-52-4


  Аналізуються гендерні особливості спортивної діяльності жінок та чоловіків.
338590
  Говорун Т. Гендер на полі гібридної війни // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 19 серпня (№ 30/31). – С. 12


  "Гендерна педагогіка вже давно стала сферою життєдіяльності, на яку випущено й націлено багато гострих стріл, навіть релігійних. Чому саме на неї? Тому що гендер як комплексний індикатор демократичного розвитку країни пронизує всі сфери життєдіяльності ...
338591
  Борисенко Н.Д. Гендер персонажів сучасної британської драми як соціально-статусна характеристика // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 51-56


  Дискурсивно-комунікативний підхід, що використовується в дослідженні, має на меті виявити, як гендер нівелює інші статусні характеристики співрозмовників.
338592
  Чухим Н. Гендер та гендерні дослідження в XX ст. // " Ї " : незалежний культурологічний часопис / Голов. ред. Тарас Возняк. – Львів, 2000. – Ч. 17 : Гендерні студії. – С. 22-29
338593
  Ювченко А.І. Ґендер та глобалізація: нові напрямки дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 91-94. – (Філософія. Політологія ; вип. 4 (114)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню ролі релігії і церкви в житті української діаспори. Базуючись на закордонному досвіді вивчення діаспорних українців та їх релігійності, автор пропонує переглянути пануючу в суспільній та науковій думці позицію щодо ...
338594
  Сацук О.О. Гендер та політика в історії політичної думки // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 113-115
338595
  Шевченко Н.В. Гендер у дзеркалі історії та перспективи розвитку гендерних студій в Україні // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 1. – С.30-39. – ISSN 0130-5247
338596
  Мелещенко О. Гендер у Країні сонця, що сходить (за дослідженнями російських японістів). Частина 1 // Наукові записки Інституту журналістики : науковий журнал / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2019. – Т. 1 (74). – С. 124-135. – ISSN 2522-1272
338597
  Кікінежді О. Гендер у освітній парадигмі вищої школи: досвід та перспективи // Українознавчий альманах : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українозавства ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ ; Мелітополь, 2010. – Вип. 4 : "Гендерна освіта в Україні: досвід, проблеми, перспективи" (на виконання Наказу МОН № 839 "Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту" ). – С. 99-104. – ISBN 978-966-8428-52-4


  У статті аналізується досвід функціонування Гендерного центру НАПН України та Тернопільського національного педагогічного університету. Окреслені перспективи інтегрування гендеру у вищу школу, шляхи формування гендерної чутливості у майбутніх педагогів.
338598
  Кравець В. Гендер у педагогічній парадигмі вузівської системи: виклики та відповіді // Українознавчий альманах : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українозавства ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ ; Мелітополь, 2010. – Вип. 4 : "Гендерна освіта в Україні: досвід, проблеми, перспективи" (на виконання Наказу МОН № 839 "Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту" ). – С. 113-118. – ISBN 978-966-8428-52-4


  У статті проаналізовані шляхи формування гендерної чутливості у майбутніх педагогів через розробку та впровадження у навчальний процес вищої школи спецкурсів "Гендерна педагогіка" та "Історія гендерної педагогіки", показані перспективи діяльності ...
338599
  Помирча С. Гендер як предмет досліджень сучасних гуманітарних наук / С. Помирча, Р. Головко // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Саяпина С.А. (голов. ред.), Сипченко В.І., Панасенко Е.А. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 3 (95). – С. 181-201. – ISSN 2077-1827
338600
  Землякова Т.А. Гендер як явище в медіадискурсі: історія питання // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 47, квітень - червень. – С. 89-93


  У статті хронологічно систематизовано коло наукових розвідок вітчизняних та закордонних науковців у галузі гендерології, фемінології та досліджень процесів гендеризації засобів масової інформації. Виокремлено нові методологічні підходи теоретиків у ...
338601
  Чернишова С. Гендер, імперіалізм і ... острів"янки у світі Сомерсета Моема // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2011. – №7/8 (991/992). – С. 223-229. – ISSN 0320 - 8370
338602
  Суковатая В. Гендер, раса и сексуальность в культурной геополитике: антропология другого // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 615. – С. 161-164. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
338603
  Ставицька Л.О. Гендер: мова, свідомість, комунікація / Л.О. Ставицька. – Київ : КММ, 2015. – 438, [2] с., [4] арк. кольор. іл. : портр., табл. – Бібліогр.: с. 413-438. – ISBN 978-966-1673-31-0
338604
  Кузьменчук А. Гендер: політико-правовий аналіз // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 133-136.
338605
   Гендер: реалії та перспективи в українському суспільстві : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 11-13 грудня 2003 р.). – Київ : Фоліант, 2003. – 300с. – ISBN 966-8474-03-1
338606
  Говорун Т. Гендерна "матриця" української педагогічної думки / Т. Говорун, О. Кікінежді // Гендерна парадигма освітнього простору : збірник наукових праць / Криворіз. держ. пед. ун-т ; голов. ред. Дороніна Т.О. ; редкол.: Бенера В.Є., Вихор С.Т., Войтюк О.Ю. [та ін.]. – Кривий Ріг, 2017. – Вип. 5. – С. 8-15. – ISSN 2519-8416
338607
  Медведська Л. Гендерна "революція" 1725 р. на російському імператорському престолі: історіографічний аспект // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квітня 2008 р.) / КНУТШ, Історичний фак. Наукове т-во студентів та аспірантів ; [ред. кол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 1, ч. 2. – С. 135-137
338608
  Андрухович А.А. Гендерна (а)симетрія інтернет-дискурсу спецслужб Німеччини / Андрухович А.А. // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 1. – С. 25-32


  У статті досліджено організацію інтернет-дискурсу сектора безпеки Німеччини з позицій гендерної (а)симетрії, гендерну складову політкоректності розглянуто як прагматичний принцип сучасної комунікації в секторі безпеки. В статье рассматривается ...
338609
  Бурейчак Т. Ґендерна (не-)рівність на ринку праці в АР Крим: індикатори, оцінки та інтерпретації / Т. Бурейчак, Т. Марценюк, Д. Хуткий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 49-53. – (Соціологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  Визначено структурні передумови і стан гендерної нерівності на ринку праці України. Розкрито фактичні прояви горизонтальної і вертикальної сегрегації жінок. Показано, що крім об"єктивних передумов, гендерна нерівність відтворюється стереотипами, ...
338610
  Лисенко О. Гендерна асиметрія в юридичній термінології // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 202-207. – (Серія: Філологічні науки ; № 5 (282) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
338611
  Сировець А.Ю. Гендерна асиметрія та ії відтворення в художньому перекладі (на прикладі оповідання Хуліо Кортасара "Дальня") // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 3. – C. 401-415


  Стаття присвячена дослідженню гендерної асиметрії як одного з найактуальніших аспектів художнього перекладу. Дослідження сутності гендерних особливостей людського мовлення, особливості форм, яких набуває жіноча та чоловіча мови, та специфіки передачі ...
338612
  Мимченко Н. Гендерна вербалізація кольорів при зображенні факторів природи // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 164-169. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
338613
  Галустян Ю.М. Гендерна взаємодія в сучасному поліетнічному суспільстві // Український соціум: соціологічні дослідження та моніторинг соціальної політики (соціологія, політика, педагогіка, економіка) : науково-теоретичне видання. – Київ, 2002. – № 1. – С.49-53. – ISSN 1681-116Х
338614
  Батаєва К. Гендерна візуальність сучасної реклами // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2010. – № 3 липень-вересень. – С. 136-153. – ISSN 1563-3713
338615
  Кривсць О.О. Гендерна географія як напрям зарубіжних досліджень // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 154-156
338616
  Бондар Л. Гендерна гра у п"єсах "Любов у центрі міста" та "Весільний злодій" Я.Верещака // "Йшла не тільки з духом часу, але й перед ним" : Наталія Кобринська та літературний процес кінця XIX - XX століття : зб. наук. праць / Г.А. Александрова, М.М. Барабаш, О.А. Бартко, О.М. Бикова, Л.О. та ін. Бондар. – Львів : Інститут Івана Франка НАН України, 2015. – С. 337-348. – (Серія "Літературознавчі студії" ; вип. 22). – ISBN 978-966-02-7833-2


  У статті за допомогою текстуального й текстологічного аналізу досліджено становлення концепту "трансгендерний автор" у п"єсах Я.Верещака "Любов у центрі міста" та "Весільний злодій",що функціонує у площині гіпертеатралізації та текстової видовищності.
338617
  Ткалич М.Г. Гендерна дискримінація в сучасних українських організаціях: результати емпіричного дослідження // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2014. – С. 117-121. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 41). – ISSN 2072-4772
338618
  Марценюк Т.О. Гендерна дискримінація на ринку праці в Україні (на прикладі сексуальних домагань) // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 83 : Соціологічні науки
338619
  Марценюк Т. Гендерна дискримінація на ринку праці в Україні: соціологічний аналіз // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2008. – № 2. – С. 16-19.
338620
  Дузь Ю. Гендерна дискримінація, сексизм, сексуальні домагання - з 8 Березня, любі жінки! Як відрізнити флірт від сексуального домагання? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 3-16 березня (№ 8/9). – С. 13


  "Наближається восьме березня, і, традиційно, всі чоловіки вітатимуть жінок квітами та цукерками, проголошуватимуть красиві слова, які рік у рік залишаються незмінними: "Ви, жінки, наша окраса, берегині домашнього затишку і спокою, наш надійний тил і ...
338621
  Мельничук М.В. Гендерна дискримінація: сучасний стан та перспективи // Право і держава в період криз: ризики та можливості : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей (29 квіт. 2020 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" : АртЕк, 2020. – С. 37-40. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7814-46-6


  У Стратегії гендерної рівності Ради Європи на 2018-2023 роки констатова-но, що проблема гендерної рівності має місце на найвищому політичному рівні і є однією з найбільш пріоритетних у Плані дій Уряду на найближчі роки. Впевнено йдучи до демократичного ...
338622
  Кодацька Н.О. Гендерна диференціація в соціально-трудових відносинах // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 2 (94), лютий. – С. 112-115. – ISSN 2077-1800
338623
  Букрєєва І. Гендерна диференціація етнічної ідентичності та національної дистанції у полікультурному середовищі / І. Букрєєва, А. Орлов // Українознавчий альманах : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українозавства ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ ; Мелітополь, 2010. – Вип. 4 : "Гендерна освіта в Україні: досвід, проблеми, перспективи" (на виконання Наказу МОН № 839 "Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту" ). – С. 25-30. – ISBN 978-966-8428-52-4
338624
  Ісаєва Н.С. Гендерна диференціація літературного канону: китайська жіноча проза : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.04 / Ісаєва Наталя Станіславівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. М-во освіти і науки України. – Київ, 2017. – 489 арк. – Додатки: арк. 482-489. – Бібліогр.: арк. 10-14, 427-481 та в додатках: арк. 482-489
338625
  Ісаєва Н.С. Гендерна диференціація літературного канону: китайська жіноча проза : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.04 / Ісаєва Наталя Станіславівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 36 с. – Бібліогр.: 35 назв
338626
  Дашковська О. Гендерна експертиза законодавства: методологічні аспекти // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 4. – С. 219-225.
338627
  Євсюкова М. Гендерна експертиза кримінального та кримінально-виконавчого законодавства України // Український журнал про права людини / Українсько-американське бюро захисту прав людини. – Київ, 2005. – № 7. – С. 56-62
338628
  Жирська Г. Гендерна експертиза шкільних підручників з біології // Українознавчий альманах : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українозавства ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ ; Мелітополь, 2010. – Вип. 4 : "Гендерна освіта в Україні: досвід, проблеми, перспективи" (на виконання Наказу МОН № 839 "Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту" ). – С. 82-88. – ISBN 978-966-8428-52-4


  Статтю присвячено гендерній експертизі змісту шкільних підручників з природничих наук. Увага приділяється гендерній асиметрії та тенденційності у презентації навчального матеріалу, який оформлено у вигляді текстів та фотографій. Це призводить до ...
338629
  Дубенко О.Ю. Гендерна ідентифікація ключових концептів поетичної картини світу в англо-американській та українській традициях // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – С. 474-486


  У статті розглянуто ті особливості гендерної актуалізації ключових для поетичного світобачення концептів, які утвердилися в англо-американській та українській поетичних традиціях завдяки як граматичним, так й історико-культурним чинникам.
338630
  Абрамова І. Гендерна ідентифікація персонажів художньої прози І.Нечуя-Левицького // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 3-6. – ISBN 966-8110-14-5
338631
  Гіголаєва-Юрченко Гендерна ідентифікація у виконавській інтерпретації російської та української вокальної лірики XIX - початку XX століть : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Гіголаєва-Юрченко Вікторія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І.П. Котляревського. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
338632
  Фалько Н. Гендерна ідентифікація як чинник гармонізації соціальних відносин та життєвого простору особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 101-102. – (Психологія ; вип. 2 (2))


  У статті розглядаються психологічні механізми гендерної ідентифікації. Аналізуються підходи до подолання гендерних стереотипів. Досліджується вплив гендерної ідентифікації на гармонізацію соціальних відносин. В статье рассматриваются психологические ...
338633
  Ланчевська А. Гендерна ідентичність в контексті сучасного українського образу світу // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 131-133. – ISBN 978-966-439-147-1
338634
  Кікінежді О.М. Гендерна ідентичність в онтогенезі особистості : монографія / Оксана Кікінежді. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2011. – 399, [1] с. : іл., табл. – Додатки: с. 333-399. – Бібліогр.: с. 304-332. – ISBN 978-966-10-2886-8
338635
  Струс Л. Гендерна ідентичність в Україні: проблеми дискримінації у сфері біоюриспруденції // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко ; редкол.: Іншин М.І., Андрійко О.Ф., Арістова І.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (32). – С. 129-134. – ISSN 2306-9082
338636
  Бондаревська І.О. Гендерна ідентичність жінок-менеджерів / Бондаревська І.О. ; за наук. ред. Калашник Н.Г. – Дніпропетровськ : Інновація, 2011. – 223, [1] с. : іл., табл. – Анот., зміст парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 191-220. – ISBN 978-966-8676-56-7
338637
  Суковата Вікторія Гендерна ідентичність і конструювання пам"яті кризових моментів історії : жіночі стратегії виживання // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2009. – № 2. – С.67-95. – ISSN 1563-3713
338638
  Шостак О. Гендерна ідентичність корінних жителів Північної Америки // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2018. – С. 34-51. – (Серія "Культурологія" ; вип. 19). – ISBN 978-966-2254-07-2
338639
  Горгота О.Б. Гендерна ідеологія: вплив політики у філософії та психології // Наука як рушійна сила ефективного розвитку держави : зб. наук. пр. за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. до Дня науки України : 17 трав. 2019 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом", Одес. ін-т, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: Каракасіді О.Ф. та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2019. – С. 31-42. – ISBN 978-617-7768-00-4
338640
  Єгрешій О.І. Гендерна ідеологія: науковий дискурс на тлі руйнування традиції // Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпатс. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Фак. історії, політології і міжнародних відностн ; голов. ред. М. Кугутяк. – Івано-Франківськ, 2016. – № 28. – С. 155-164. – ISSN 2312-1165


  "У науковій статті автор намагається розкрити суть історіографічних дискусій навколо явища “гендер”. Автор статті пропонує позитивне і критичне сприйняття цього терміну науковцями".
338641
  Черненко Ганна Гендерна інверсія в сучасному українському постколоніальному романі (Сергій Жадан "Депеш мод" та Ірена Карпа "Фройд би плакав")
338642
  Бобух І.М. Гендерна інклюзія в економіці: дисбаланси в оплаті праці / І.М. Бобух, С.М. Щегель, О.А. Герасімова // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2019. – № 8. – C. 51-66. – ISSN 1027-3239


  В Україні, як і загалом у світі, жінкам не лише платять менше, жінок кількісно менше у високооплачуваних професіях, зокрема у сфері ІТ- та телекомунікацій. Розрив в оплаті праці в цих професіях більший і зростає на вищому рівні заробітної платні. У ...
338643
  Демська-Будзуляк Гендерна інтерпретація жіночих та чоловічих образів в українській літературі кінця ХІХ початку ХХ ст. (новелістика, драматургія)
338644
  Смольницька О. Гендерна інтерпретація у збірці Віри Вовк Карнавал: міфологічний аспект // Ukraїna : narracje, jezyki, historie. – Wroclaw : Trickster, 2015
338645
  Морозова І.І. Гендерна й культурологічна обумовленість small talk вікторіанської доби // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 12-17. – (Серія "Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов" ; вип. 89). – ISSN 2227-8877
338646
  Петій Н. Гендерна категоризація чоловічих персонажів в англомовному мультиплікаційному дискурсі // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2016. – Вип. 14. – С. 161-166. – ISBN 978-617-7132-63-8
338647
  Чуйкова О.В. Гендерна когнітивність: відмінності в аспекті нейробіології, генетики, розумових поттернів і соціальної поведінки // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2016. – № 5 (133), травень. – С. 23-28. – ISSN 2077-1800


  Розглянуто проблему кризи змісту освіти, а також способи подолання даної кризи шляхом активної адаптації філософських методов та концепцій до цілей освіти.
338648
  Кутовий О.В. Гендерна кодетермінація сучасній корпоративно-правовій практиці // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 488-490. – ISBN 978-617-7069-02-6
338649
  Блага Гендерна компонента дотримання органами внутрішніх справ України прав людини / Блага, Б // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 126-128. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
338650
  Шевченко Н.П. Гендерна концептосфера дитячої книжки: від традиції до сучасності // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 27. – С. 65-70. – Бібліогр.: Літ.: с.69-70; 12 п.


  У статті аналізується гендерна концептосфера на матеріалі традиційних і сучасних видань для дітей з метою порівняння статево-рольових стереотипів, які трапляються у цих творах.
338651
  Чорнодон М.І. Гендерна концептосфера сучасної періодики для жінок і чоловіків в Україні : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Чорнодон Мирослава Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015. – 212 арк. – Додатки: арк. 198-212. – Бібліогр.: арк. 178-197
338652
  Чорнодон М.І. Гендерна концептосфера сучасної періодики для жінок і чоловіків в Україні : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Чорнодон Мирослава Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 20 назв
338653
  Сизова О.Ф. Гендерна культура оригіналу у перекладі: на матеріалі англомовних перекладів поезії Ліни Костенко і Павла Тичини // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С. 147-152
338654
  Пархоменко Т.С. Гендерна культура українців : до постановки питання // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2002. – Ч. 4. – С. 65-66
338655
  Корольова В.В. Гендерна лінгвістика : навч. посібник / [Корольова В.В.] ; М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро : Ліра, 2019. – 83, [1] с. : іл., табл. – Авт. на тит. арк. не зазнач. – Бібліогр.: с. 53-58. – ISBN 978-966-981-149-3
338656
   Гендерна лінгвістика в Україні: історія, теоретичні засади, дискурсивна практика : колект. монографія / Космеда Т.А. [та ін. ; за наук. ред. Т.А. Космеди] ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків ; Дрогобич : КОЛО, 2014. – 470, [2] с. – Покажч.: с. 435-468. - Анотація англ. – Бібліогр.: с. 391-434 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-642-161-0


  У прим. № 1690341 напис: У дарунок бібліотеці Національного університету імені Тараса Шевченка від колективу авторів. 24 жовтня 2014 р.
338657
  Данилевська О. Гендерна лінгвістика й мовна освіта школярів: (чому дітям варто знати про гендерні упередження та стереотипи, закріплені в мові).
338658
  Коломієць С.С. Гендерна маркованість гіперболи та літоти (на прикладах комунікативних тактик персонажей серії романів "Гаррі Поттер") / С.С. Коломієць, Н.В. Кравчук // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2017. – С. 45-49. – (Серія: Філологія. Педагогіка ; вип. 9). – ISSN 2307-1591
338659
  Воробей Ю. Гендерна маркованість нікнеймів як прояв самопрезентації особистості у віртуальному просторі / Юлія Воробей // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 67-74. – ISSN 0320-3077
338660
  Андрійченко Ю.В. Гендерна маркованість одиниць мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – C. 3-9


  сучасній лінгвістиці інтенсивно розвивається нова дослідницька парадигма, яка спирається на принцип антропоцентризму у вивченні мовних явищ. Важливе значення при дослідженні людини у мові отримують індивідуальні характеристики мовної особистості, до ...
338661
  Борисенко Н.Д. Гендерна маркованість персонажного дускурсу сучасної британської драми // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 79-83


  Статтю присвячено аналізу персонажного дискурсу сучасної британської драми як такого, що відображує гендерні стереотипи британської лінгвокультурної спільноти. Аналізується лінгвокультурна специфіка гендерних стереотипів. Розглядаються особливості ...
338662
  Нагачевська О. Гендерна модель "американської мрії" у прозі письменниць США другої половини XX ст. // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 28. – С. 207=215. – ISBN 966-7773-70-1
338663
  Швець Л.М. Гендерна напруга в рекламі // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 10 (90). – С. 85-88. – ISSN 2077-1800
338664
  Стожок Л.Г. Гендерна нерівність в системі соціального страхування // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Примостка О.О., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (193). – С. 104-110
338665
  Єфанова І. Гендерна нерівність на ринку праці України у сфері інформаційних технологій / І. Єфанова, Т. Марценюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 10-16. – (Соціологія ; вип. 1 (8)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто законодавче регулювання гендерної рівності на ринку праці України, проаналізовано явище гендерної (не)рівності на ринку праці загалом та у сфері інформаційних технологій (ІТ) зокрема. Виокремлено три групи чинників низького рівня залучення ...
338666
  Шестаковський О. Гендерна нерівність на ринку праці України: структурні передумови і тривкі стереотипи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 49-53. – (Соціологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  Визначено структурні передумови і стан гендерної нерівності на ринку праці України. Розкрито фактичні прояви горизонтальної і вертикальної сегрегації жінок. Показано, що крім об"єктивних передумов, гендерна нерівність відтворюється стереотипами, ...
338667
  Міщук Г.Ю. Гендерна нерівність у використанні трудового потенціалу: оцінка масштабів та наслідків / Г.Ю. Міщук, М.В. Косік // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – С. 306-313. – (Економічні науки ; вип. 2 (82)). – ISSN 2306-5478
338668
   Гендерна освіта в Україні: досягнення, прогалини і виклики / Liberal society institute, Henrich Boll stiftung, Warsaw ; [укл.: Наталія Мусієнко, Оксана Кисельова]. – Київ : СПД Лозинська, 2008. – 112 с.
338669
  Курманова Т. Гендерна освіта в Україні: куди рухаємося? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 9-15 лютого (№ 5). – С. 11


  "Як показують численні дослідження, жінки в Україні мають фактично рівні можливості в сфері освіти, доступу до медичних послуг і правосуддя, але тільки не у сферах із максимальною концентрацією фінансових та владних ресурсів. "В університетах на рівні ...
338670
  Калько І.В. Гендерна освіта й виховання студентської молоді як психолого-педагогічна проблема // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Державний заклад "Луганський нац. педагог. ун-т ім.Тараса Шевченка". – Луганськ, 2012. – № 4. – С. 26-30. – ISSN 1817-3764


  У статті здійснено психолого-педагогічний аналіз наукової літератури з проблеми гендерної освіти й виховання студентської молоді, виявлено три основні напрямки, за якими можна її класифікувати. Доведено недостатню вивченість і необхідність проведення ...
338671
  Петришина Л. Гендерна освіта у вищій школі: до проблеми впровадження і викладання // Українознавчий альманах : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українозавства ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ ; Мелітополь, 2010. – Вип. 4 : "Гендерна освіта в Україні: досвід, проблеми, перспективи" (на виконання Наказу МОН № 839 "Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту" ). – С. 163-167. – ISBN 978-966-8428-52-4


  У статті розглянуті проблеми введення гендерних знань у навчальний процес у вищій школі.
338672
  Троян В. Гендерна освіта у підготовці наукової молоді (з досвіду роботи ГО "Жінки в науці") / В. Троян, Н. Таран // Українознавчий альманах : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українозавства ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ ; Мелітополь, 2010. – Вип. 4 : "Гендерна освіта в Україні: досвід, проблеми, перспективи" (на виконання Наказу МОН № 839 "Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту" ). – С. 188-191. – ISBN 978-966-8428-52-4


  У статті наведені приклади наявності гендерних стереотипів у науці та обгрунтовано важливість гендерної освіти для їх подолання. Висвітлено специфіку шляхів поширення гендерних знань серед науковців, студентської та аспірантської молоді, а також ...
338673
   Гендерна парадигма освітнього простору = Gender Paradigm in the Frame of Educational Area : збірник наукових праць / Криворіз. держ. пед. ун-т ; голов. ред. Дороніна Т.О. ; редкол.: Бенера В.Є., Вихор С.Т., Войтюк О.Ю. [та ін.]. – Кривий Ріг : КДПУ, 2015-. – ISSN 2519-8416
Вип. 5. – 2017. – 150 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
338674
   Гендерна парадигма освітнього простору = Gender Paradigm in the Frame of Educational Area : збірник наукових праць / Криворіз. держ. пед. ун-т ; голов. ред. Дороніна Т.О. ; редкол.: Бенера В.Є., Вихор С.Т., Войтюк О.Ю. [та ін.]. – Кривий Ріг : КДПУ, 2015-. – ISSN 2519-8416
Вип. 6 (2). – 2017. – 100 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
338675
  Краснобаєва О. Гендерна парадигма сучасної української та російської жіночої прози // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 59-66. – (Серія : Філологічні науки ; № 13 (262) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
338676
  Кулачек Ольга Іванівна Гендерна паритетність у державному управлінні: становлення та тенденції розвитку в Україні : Автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління: 25.00.01 / Кулачек О.І.; Укр. акад. держ. управління при Презид. України. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
338677
   Гендерна педагогіка = Gender pedagogy : хрестоматія : навч. посібник для студ. ВНЗ / за ред. В. Гайденко ; [пер. з англ.: В.А. Гайденко, А.В. Предборська]. – Суми : Університетська книга, 2013. – 313, [1] с. : іл., портр. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в кінці частин та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-680-276-7
338678
   Гендерна перспектива : [збірник] / В. Агеєва, Богачевська-Хомяк, Т. Гундорова, О. Забужко, К. та ін. Кебузинська; упоряд. Віра Агеєва. – Київ : Факт, 2004. – 253, [3] с. – Авт. зазнач. на с. 251. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 966-8408-40-3
338679
  Вороніна М.С. Гендерна політика більшовиків на Київщині в першій третині ХХ ст. // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 101-111
338680
  Кормич Л.І. Гендерна політика в аспекті соціальної відповідальності держави і суспільства // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 574-579. – ISSN 1563-3349
338681
  Пашко І.С. Гендерна політика в системі державної служби України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2018. – № 3 (90). – С. 165-170. – (Серія "Державне управління" ; № 3 (90)). – ISSN 2310-2837
338682
  Кривець О.О. Гендерна політика в системі національної безпеки // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – C. 178-180
338683
  Апатенко О. Гендерна політика в Україні : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 4. – С. 13-17 : Табл. – ISSN 1605-2005
338684
  Смольніцька М. Гендерна політика в УРСР: правове закріплення та напрями реалізації (середини 1940-х - перша половина 1960-х років) // Історія України. – Київ, 2013. – жовтень (№ 20). – С. 4-7
338685
  Пєтухова О. Гендерна політика ЄС: виклики для України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 1. – С. 151-154
338686
  Салкуцан С.М. Гендерна політика НАТО: історичний аспект і досвід інтеграції / С.М. Салкуцан, Л.В. Кримець // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / голов. ред. Семон Б.Й. ; редкол.: Бочарніков В.П., Вагапов В.Б., Волошенко А.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3. – С. 21-24. – ISSN 2618-1614
338687
  Солошенко В. Гендерна політика об"єднаної Німеччини: сучасний стан проблем // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 24 (333). – С. 12-15
338688
  Карамушка Л.М. Гендерна політика організації та ії основні індикатори: досвід емпіричного дослідження / Л.М. Карамушка, М.Г. Ткалич // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2015. – С. 26-32. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 43). – ISSN 2072-4772
338689
  Глуха Г.Я. Ґендерна політика та її вплив на економічні процеси держави // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2007. – № 2. – С. 10-14.
338690
  Орлова О.О. Гендерна політика та механізм забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в Україні // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2015. – № 3 (77). – C. 71-79. – ISSN 2078-3566
338691
  Зернецька О. Гендерна політика у академічної науки / О. Зернецька, О. Мирончук // Політичний менеджмент : український науковий журнал : Політологія. Соціологія. Психологія. Конфліктологія / Україн. центр політ. менедженту ; Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАН України ; редкол.: В. Андрущенко, М. Багмет, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2008. – № 5 (32). – С. 116-127
338692
  Волобуєва А.М. Гендерна політика у дзеркалі преси (моніторинг газет "День", "Дзеркало тижня", "Столиця", "Хрещатик") // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 6. – С. 66-69
338693
  Марцеляк О. Гендерна політика у зарубіжній та вітчизняній виборчій практиці // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2008. – № 3. – С. 91-95.
338694
  Дашковська О. Гендерна політика у сфері зайнятості населення: досвід США // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 2 (61). – С. 163-168. – ISSN 1993-0909
338695
  Макаренко Є.А. Гендерна політика у сфері зовнішніх зносин: міжнародна практика і українські реалії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 1. – С. 26-32
338696
  Ніфатова О.М. Гендерна політика України: протиріччя та соціальні аспекти / О.М. Ніфатова, А.А. Ващенко // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2017. – № 2 (38). – C. 13–17. – ISSN 1997-4167
338697
  Ланчевська А.А. Гендерна політика як один зі способів розв"язання гендерних конфліктів // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 164-165
338698
  Бега М.І. Гендерна політика: упровадження гендерних підходів в Україні // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 104-106
338699
  Сівкова А.В. Гендерна проблема тика роману В. Підмогильного "Невеличка драма" / А.В. Сівкова, О.В. Гонюк // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 12. – С. 60-65. – ISBN 978-966-551-315-5
338700
  Афанасьєва З. Гендерна проблема у вищій освіті Росії кінця Х1Х-початку ХХ ст. // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 3 (85). – С. 144-150. – ISSN 0869-3595
338701
  Афанасьева З. Гендерна проблема у вищій освіті Росії кінця Х1Х-початку ХХ ст. // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 1/2 (83/84). – С. 144-149. – ISSN 0869-3595
338702
  Дячук Л.С. Гендерна проблематика в зарубіжному перекладознавстві // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 306-313


  В статті зроблено огляд теорій зарубіжних науковців з гендерної проблематики перекладознавства та здійснено спробу підсумку гендерних підходів до перекладу як міжмовної та міжкультурної діяльності. В статье сделан обзор теорий гендерной проблематики ...
338703
  Дячук Л.С. Гендерна проблематика в перекладознавстві на пострадянському просторі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 19. – С. 93-103


  Статтю присвячено аналізу досліджень гендерної проблематики в перекладознавстві на пострадянському просторі. Передові позиції в цьому питанні займають російські дослідники. Вони, детально аналізуючи варіанти перекладів ряду творів, виділяють не лише ...
338704
  Желіховська Н. Гендерна проблематика в сучасній українській публіцистиці // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 11 (36). – С. 136-144


  У статті досліджено особливості висвітлення публіцистами проблеми гендерної рівності на сторінках сучасної періодики. В статье исследуются особенности освещения публицистами проблем гендерного равенства на страницах современной периодики. The typical ...
338705
  Фрайт О. Гендерна проблематика в українській музичній журналістиці Галичини (перша третина ХХ століття) // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2019. – Вип. 45 : Музикознавчий універсум. – С. 16-28. – ISSN 2310-0583
338706
  Насмінчук І.А. Гендерна проблематика роману "Майже ніколи не навпаки" Марії Матіос: до проблеми інтертекстуальних зв"язків // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 101-106. – (Серія : Філологічні науки ; № 12 (237) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
338707
  Солонець В. Гендерна проблематика у пресі та в інтернет-виданнях: провокації чи псевдообізнаність // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 82-88


  Аналізуються матеріали, надруковані в українських виданнях. Дослідження зумовлене активізацією інтересу суспільства до гендерних проблем. Розглянуті тексти вказують на схильність журналістів до провокування аудитори за допомогою маніпулювання гендерною ...
338708
  Кавун Л. Гендерна проблематика у прозі Івана Дніпровського // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2006. – Вип. 86. – С. 67-75. – (Філологічні науки)
338709
  Мітяй З. Гендерна проблематика у сучасній жіночій прозі // Українознавчий альманах : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українозавства ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ ; Мелітополь, 2010. – Вип. 4 : "Гендерна освіта в Україні: досвід, проблеми, перспективи" (на виконання Наказу МОН № 839 "Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту" ). – С. 138-142. – ISBN 978-966-8428-52-4


  У статті розглядаються особливості сучасної жіночої прози, передумови виникнення сучасних гендерних студій, з"ясовано новизну тематики жіночої прози на матеріалі творів Оксани Забужко, Галини Гордасевич,Світлани Йовенко, Тетяни Зарівної, Євгенії ...
338710
  Госовська М. Гендерна проблематика у художній творчості І. Франка та Лесі Українки: концепція альтернативного героя // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2009. – Т. 5 : / [редкол.: М.Г. Жулинський, Г.Л. Аркушин, Н.Г. Колощук та ін.]. – С. 255-263. – ISBN 978-966-600-487-4
338711
  Палагнюк М.М. Гендерна проблематика: виклики сучасності // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2015. – Вип. № 60. – С. 73-83. – ISSN 2072-1692


  У статті проводиться аналіз гендерної проблематики, що є визначальною й актуальною для сучасного суспільства. Подається історичний огляд феміністично-філософських концепцій і робиться акцент на необхідності переосмислення ролі жінки в культурі та ...
338712
  Говорун Т.В. Гендерна психологія : Навчальний посібник / Т.В. Говорун. – Київ : Академія, 2004. – 308с. – ISBN 966-580-177-5
338713
  Ткалич М.Г. Гендерна психологія : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів] / М.Г. Ткалич. – Київ : Академвидав, 2011. – 248 с. : табл. – Бібліогр.: 241-245. – (Альма-матер, ISSN 978-966-8226-89-2). – ISBN 978-617-572-014-1
338714
  Петріашвілі Г. Гендерна рада в парламенті та закони, які захищають усіх та є основою розвитку // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОНУ ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 11 (113). – С. 134-136
338715
  Вілкова О.Ю. Гендерна реальність сучасного суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 5-8. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 14)


  Розглянуто гендерну реальність сучасного суспільства, причини та наслідків гендерних стереотипів, що притаманні сучасному соціуму.
338716
  Водницька Н.В. Гендерна репрезентація концептів чоловік та жінка в українських, польських прислів"ях та приказках // Віче : зб. наук. праць на пошану д-ра іст. наук, проф., першого ректора Київ. славіст. ун-ту Юрія Миколайовича Алексєєва з нагоди його 70-річчя / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Укр. держ. славіст. центр НАН України, Київ. славіст. ун-т ; [редкол.: В.І. Гусев, Б.Б. Драмарецький, В.І. Наулко (голова) та ін.]. – Київ : Експрес-Поліграф, 2011. – С. 262-265. – ISBN 978-966-2530-21-6
338717
  Попова Н.М. Гендерна репрезентація мовної особистості в іспаномовному інтерв"ю діячів культури // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 286-295
338718
  Бажан О. Гендерна репрезентація образу жінки в малій прозі М. Вовчка та О. Довженка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 5-11.
338719
  Біловус Л. Гендерна репрезентація українського мовного простору // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2011. – № 2 (92) березень-квітень. – С. 83-85


  Стаття присвячена репрезентації гендеру в українському мовному просторі. Поддано розуміння гендеру як безперервного процесу продукування суспільством відмінностей у чоловічих і жіночих ролях, ментальних й емоційних характеристиках та умовленнєвій ...
338720
   Гендерна рівність - нова політика держави // Юридическая консультация : всеукраинское информационно-юридическое издание. – Киев, 2020. – № 21, октябрь. – С. 8-9
338721
   Гендерна рівність - нова політика держави // Юридическая консультация : всеукраинское информационно-юридическое издание. – Киев, 2020. – № 23, декабрь. – С. 8-9
338722
  Скалько І.Р. Гендерна рівність - як основа демократичного суспільства // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 218-220. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
338723
  Корнієнко О.С. Гендерна рівність // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С.458-460
338724
  Лисечко К. Гендерна рівність батьків у правах за дитину // Юридична газета. – Київ, 2018. – 23 січня (№ 2/3). – С. 15
338725
  Веденьєва О.А. Гендерна рівність в контексті розвитку громадянського суспільства // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2017. – № 8, серпень. – С. 47-52. – ISSN 2312-1831
338726
  Васильченко О.П. Гендерна рівність в Україні // Вісник Академії митної служби України : науковий збірник / Академія митної служби України. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 46-53. – (Серія "Право" ; № 2 (13)). – ISSN 2310-4708
338727
  Макарчук С В. Гендерна рівність в Украні: суспільно-політичні та конституційно-правові аспекти // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 34-40. – (Юридична ; Вип. 3)
338728
  Пасічник М. Гендерна рівність у законодавстві про працю // Справочник кадровика : Журнал для специалистов кадровых служб / ТОВ "МедіаПро". – Киев, 2006. – № 5. – С. 3-5
338729
  Дорош О. Гендерна рівність у контексті концепції гідної праці: стан, основні проблеми та шляхи їх вирішення : соціальна політика // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 7. – С. 22-25. – Бібліогр.: 10 назв
338730
  Гербут Н.А. Гендерна рівність у контексті представницької демократії // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 80-90. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 74). – ISSN 1563-3349
338731
  Дашковська О. Гендерна рівність у системі демократичних принципів організації суспільства // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 12. – С. 134-139. – ISSN 0132-1331
338732
  Черевко Г. Гендерна рівність у сільських регіонах як чинник підвищення зрівноваженості їхнього розвитку // Аграрна економіка : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2018. – Т. 11, № 3/4. – С. 31-40 : рис. – Бібліогр.: с. 40. – ISSN 2313-3627
338733
  Дрозд О. Гендерна рівність у сфері безпеки й оборони: міжнародний досвід // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (296). – С. 105-110. – ISSN 2663-5313
338734
  Сторожук С.В. Гендерна рівність у транзитивних суспільствах: проблеми і перспективи / С.В. Сторожук, І.М. Гоян // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2018. – Вип. 280. – С. 18-29. – (Серія "Гуманітарні студії"). – ISSN 2518-1076
338735
  Руднєва О. Гендерна рівність як принцип законодавства України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 4. – С.103-108. – Бібліогр.: 13 н. – ISSN 0132-1331
338736
  Лєскіна І.Є. Гендерна рівність як принцип управління кадрами в органах прокуратури України // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 161-167. – (Юридичні науки ; № 1 (1))
338737
  Грабовська Ірина Гендерна рівність як проблема конституціоналізму доби української революції 1917-1921 рр. // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 9. – С. 44-47
338738
  Голуб О.А. Гендерна рівність як складова розвитку // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 89-96. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 79). – ISSN 1563-3349
338739
  Гаращенко С.В. Гендерна рівність як чинник демократичних перетворень в Україні // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 82 : Політичні науки
338740
  Вронська А. Гендерна рівність. Чи є місце жінкам в українській політиці? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 4-17 березня (№ 9/10). – С. 5. – ISSN 1992-9277
338741
  Рубан О.В. Гендерна рівність: реалії та перспективи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 168-171. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Стаття містить аналіз сучасної ситуації в гендерно-рольовій сфері в українському суспільстві. Показана роль освіти в процесі популяризації гендерно-паритетних відносин і перспективи реалізації ідей гендерної рівності в Україні. The article contains ...
338742
  Марценюк Т. Гендерна рівність: стереотипи і зрушення / спілкувалася Світлана Галата // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 28 березня (№ 12). – С. 12. – ISSN 2219-5793


  Тамара Марценюк, кандидатка соціологічних наук, доцентка кафедри соціології Національного університету "Києво-Могилянська академія" про роль освіти для гендерної рівності в Україні.
338743
   Гендерна рівність: сучасні виклики / Н.М. Оніщенко, С.В. Береза, О.Л. Львова, Л.О. Макаренко // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 3-11. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 67). – ISSN 1563-3349
338744
  Дашковська О. Гендерна рівноправність в історичному ракурсі // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 4. – С.178 - 186
338745
  Єфанова І.В. Гендерна сегрегація на ринку праці України у сфері інформаційних технологій / І.В. Єфанова, Т.О. Марценюк // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 69-81. – (Серія соціологічна ; вип. 8). – ISSN 2078-144X
338746
  Матвієнко І.С. Гендерна ситуація в українській освіті // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 118 (№ 3). – С. 296-298. – ISSN 2076-1554
338747
  Польовик С.М. Гендерна складова бібліотечної професії: контент-аналіз фахових видань // Бібліотечний Меркурій : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наук. б-ка ; редкол.: О.В. Сминтина, М.О. Подрезова, О.В. Полевщикова [та ін.]. – Одеса, 2020. – Вип. 1 (23). – С. 147-154. – ISSN 2707-3335


  У статті розкрито питання гендерної сегрегації на прикладі ІТ-сфери сучасних бібліотек. Характеристика даної проблеми представлена через дослідження фахових журнальних видань США та Росії протягом 1980–2017 років у контексті аналізу статі авторів ...
338748
  Грабовська І. Гендерна складова європейського цивілізаційного вибору сучасного українства // Сучасне українство: цивілізаційні виклики та відповіді : монографія / Н.М. Авер"янова, Т.С. Воропаєва, І.М. Грабовська, К.А. Кобченко, О.І. та ін. Мостяєв. – Київ : Україна, 2015. – С. 190-211. – ISBN 978-966-524-388-5
338749
  Костіна Т.О. Гендерна складова життєвого сценарію особистості: жіночі сценарії // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інститу психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 74-80. – Бібліогр.: 25 назв. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 53). – ISSN 2072-4772
338750
  Лабур Ольга Гендерна складова трудової політики в Радянській Україні (20 - 30-х роки ХХ ст.): історіографія проблеми // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 2. – С. 59-68. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статье рассматривается историография гендерного аспекта трудовой политики В Советской Украине в 20 - 30-х гг.
338751
  Плотян С.Г. Гендерна складова юридичної освіти в контексті європейського вибору України // Інноваційні технології у вищій юридичній освіті : матеріали Міжнародної науково-методичної конференції, присвяченої 390-річчю з дня заснування Київської братської школи-предтечі Києво-Могилянської академії, 25-28 травня 2005 року / відп. ред. Н.В. Артикуца; НаУКМА, ф-т правничих наук, Центр інноваційних методик... – Київ : Стилос, 2005. – С. 100-106. – ISBN 966-8009-46-0
338752
  Бабенко О. Гендерна соціалізація підлітків (на основі аналізу поеми Тараса Григоровича Шевченка "Катерина") // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Тарас Шевченко в долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони" / "Тарас Шевченко в долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ННДІУВІ, 2014. – С. 17-19
338753
  Галан Ю. Гендерна соціалізація як одна із причин маргіналізації особистості в сучасному світі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 15-18. – (Психологія ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена процесам гендерної соціалізації, здебільшого стереотипізації, соціальному тиску та іншим, які негативно впливають на розвиток особистості і можуть спричинити її маргіналізацію. Тут також описані сучасні гендерні процеси в період ...
338754
  Афанасьева Л. Гендерна специфіка взаємин ромів України та проблеми втілення гендерних освітніх проектів в їхньому середовищі / Л. Афанасьева, І. Грабовська // Українознавчий альманах : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українозавства ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ ; Мелітополь, 2010. – Вип. 4 : "Гендерна освіта в Україні: досвід, проблеми, перспективи" (на виконання Наказу МОН № 839 "Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту" ). – С. 17-25. – ISBN 978-966-8428-52-4


  Досліджуються особливості гендерних взаємин у ромів України у взаємозв"язку із існуючими в країні освітніми завданнями, зокрема, Наказом МОН "Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту".
338755
  Герус В.Ю. Гендерна специфіка креолізованих текстів малої форми / В.Ю. Герус, Л.Л. Макарук // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 62. – С. 140-144
338756
  Шостак О.Г. Гендерна специфіка ментальності сучасних індіанських письменників США // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 449-455
338757
  Павличко О.О. Гендерна специфіка реалізації категорії інформативності (на матеріалі журналів "Spiegel" і "Brigitte") // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2019. – Вип. 65


  У статті розглядаються особливості інформаційного тексту з точки зору гендерної лінгвістики. Показано, що гендерна маркованість інформаційного тексту виявляється на змістовно-структурному та стилістичному рівнях, що відображається у виборі аспектів ...
338758
  Бажан О.М. Гендерна специфіка у формуванні прогресивних рис світогляду героїв нового типу у творчості Ганни Барвінок, Марка Вовчка та Андрія Малишка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 1 (36). – С. 20-28


  У статті досліджується чоловіча психологія, яка розкривається за допомогою засобів характеротворення; осмислюється бачення Ганною Барвінок, Марком Вовчком, Андрієм Малишком місця та ролі особистості в суспільстві. Поведінка чоловіка для реципієнта стає ...
338759
  Говорун Т. Гендерна терапія як інновація в консультації з молодими подружніми парами / Т. Говорун, О. Кікінежді, І. Шульга // Психологічне консультування і психотерапія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Кочарян О.С. ; редкол.: Іванова О.Ф., Крейдун Н.П., Пономарьов В.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 7, Т. 1. – С. 67-75 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2410-1249
338760
  Пархоменко О.І. Гендерна толерантність як альтернатива прихованому гендерному расизму (до полеміки з О. Кісь) // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 12. – С. 49-54. – ISSN 2077-1800
338761
  Мафтин Н. Гендерна утопія й "Код самості" в західноукраїнській прозі 30-х рр. ХХ ст.
338762
  Шкловский И. Гендерная асимметрия и заключительные модальные частицы в японской разговорной речи // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  Показано, что заключительные модальные частицы, выражающие тонкие нюансы разговорной речи, традиционно носят гендерный характер. Стандартная гендерная асимметрия предполагает использование мужчинами мужских частиц, а женщинами-женских. Автор ...
338763
  Остапенко А.Б. Гендерная асимметрия профессиональной деятеьности в вузе и ее причины // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 3. – С. 38-41. – ISSN 1726-667Х
338764
  Ладыженская С.Ю. Гендерная вариативность гласных в речи британской молодежи // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2014. – Вип. 2 (33). – С. 77-83. – ISSN 2307-4604
338765
  Николаев Б.В. Гендерная дискриминация в высшем образовании США: правовые средства противодействия // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 10. – С. 45-48. – ISSN 0132-0769
338766
  Ребеко Т.А. Гендерная идентичность и репрезентация тела у женщин // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – Т. 31, № 1. – С.15-31. – ISSN 0205-9592
338767
  Головнева И.В. Гендерная идентичность: тенденции изменений : монография / И.В. Головнева ; Народная украинская академия. – Харьков : НУА, 2006. – 312 с. – Библиогр.: с. 284-309. – ISBN 966-8558-27-8
338768
  Переверзева Д.А. Гендерная компетентность: проблемы и перспективы формирования и измерения // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2015. – Т. 21. – С. 552-560. – ISSN 1993-5560


  Статья посвящена изучению потенциала партнерских отношений между мужчинами и женщинами, развиваемого с детского возраста. Автором было рассмотрено понятие гендерной компетентности как предрасположенности, готовности личности (в том числе и как носителя ...
338769
  Маевская А.Ю. Гендерная проблематика в контенте глянцевых журналов : научно-теоретический журнал // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 261-267. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; Вып. 2). – ISSN 1813-1921
338770
  Клецина И.С. Гендерная проблематика в публикациях журналов "Вопросы психологии" и "Психологический журнал" // Вопросы психологии : научно-практический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. – Москва, 2012. – № 1. – С. 83-91. – ISSN 0042-8841
338771
  Стебунова Е.И. Гендерная проблематика в философской традиции // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 11. – С.78-90. – ISSN 0042-8744
338772
  Чекалина А.А. Гендерная психология : учебное пособие / А.А. Чекалина. – Москва : Ось-89, 2006. – 256 с. – ISBN 5-98534-412-6
338773
  Бендас Т. Гендерная психология : Учеб. пособие для студ. высш. учеб. завед. / Т.В. Бендас. – СПб. : Питер, 2007. – 432с. – (Учебное пособие). – ISBN 5-94723-369-Х
338774
  Бендас Т.В. Гендерная психология : учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений обуч по направлению и спец. психологии / Т.В. Бендас. – Москва;Санкт-Петербург : Питер, 2008. – 432 с. – (Учебное пособие). – ISBN 978-5-94723-369-8
338775
   Гендерная психология : практикум / под ред. И.С. Клециной. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва ; Санкт-Петербург : Питер, 2009. – 496 с. – (Практикум). – ISBN 978-5-388-00541-0
338776
  Дадаева Т.М. Гендерная социализация юношей-первокурсников университета / Т.М. Дадаева, А.Ф. Фудин // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2012. – № 4. – С. 86-96. – ISSN 1561-2465
338777
  Сафьян Ю. Гендерная специфика концепта CHARM/ЧАРІВНІСТЬ в англійской и украинской лингвокультурах // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 180-185. – (Серія: Філологічні науки ; № 5 (282) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
338778
  Казнин Л.Н. Гендерная теория в социальном знании // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 71-77. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 4). – ISSN 1995-0047
338779
  Маллаахмади Д.А. Гендерная трансформация мифа в романе Симин Данешвар "Плач по Сиявушу" ("Сувашон") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 179-184


  Статтю присвячено проблемі гендерної трансформації міфу в творчості сучасної іранської письменниці Сімін Данешвар, зокрема в її романі «Плач за Сіявушем» («Сувашон»). У тексті виділяється кілька міфологічних шарів, пов’язаних з архаїчними уявленнями ...
338780
  Гербач Ж.В. Гендерная трансформация современной армии: социальные предпосылки // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2009. – № 1 (109). – С. 50-55. – ISSN 0321-2017
338781
  Лаврентьева И.В. Гендерная экономика и репродуктивный сектор // Человек и общество: на рубеже тысячелетий : международный сборник научных трудов. – Воронеж, 2001. – № 6/7. – С.16-21. – ISBN 5-88519-245-6
338782
  Баранник Л.Б. Гендерне бюджетування в контексті соціального захисту населення в Україні / Л.Б. Баранник, Т.О. Дулік, Т.Ю. Александрюк // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – Вип. 45. – С. 163-174. – ISSN 2306-546X
338783
  Остріщенко Ю.В. Гендерне бюджетування на місцевому рівні як інструмент підвищення ефективності використання бюджетних коштів / Ю.В. Остріщенко, Н.М. Корнієнко // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 3 (75). – С. 19-27. – ISSN 1683-1942
338784
  Яценко Л. Гендерне виховання старшокласників на уроках української літератури
338785
  Лушпай Л.І. Гендерне виховання учнів середніх навчальних закладів у Великій Британії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Лушпай Людмила Іванівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
338786
   Гендерне законодавство: порівняльний аналіз та коментарі. – Київ : Заповіт, 2005. – 56с. – На тит. листі напис: Програма сприяння Парламенту України ун-ту Індіани. – ISBN 966-7272-73-7
338787
  Карась Т.О. Гендерне квотування в Україні: громадська думка та досвід застосування / Т.О. Карась, С.М. Оксамитна // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 187 : Соціологічні науки. – C. 39-47. – ISSN 1996-5931
338788
  Ісаєва Н. Ґендерне літературознавство у Китаї: витоки і становлення


  Стаття досліджує особливості формування ґендерного підходу в китайському літературознавстві ХХ ст. Основна увага приділена проблемі визначення й аналізу жіночої літератури як художнього феномену, а також рецепції західних теорій і методів ...
338789
  Климентова О. Гендерне мислення "пражан" як рецепція творчості Ольги Кобилянської // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 85-90
338790
  Колос Л.Є. Гендерне насильство: відпрацювання механізмів протидії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 1. – С. 73-78
338791
  Саруханова К.А. Гендерне насильство: кримінально-правові та віктимологічні аспекти // Теорія і практика віктимології : матеріали Всеукр. конф. для студентів, аспірантів, ад"юнктів, здобувачів присвяч. 50-річчю з дня заснування каф. кримінології та кримінально-виконавчого права (Харків, 12 листоп. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. кримінології та кримінал.-виконав. права ; за ред. А.П. Гетьмана, Б.М. Головкіна ; [редкол.: Б.М. Головкін та ін.]. – Харків : Право, 2015. – С. 169-171
338792
  Єрмоленко Світлана Гендерне питання в мовному та методичному аспектах
338793
  Харламова Г. Гендерне питання в підприємницькій діяльності: сучасне сприйняття підприємців / Г. Харламова, А. Ставицький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 42-52. – (Економіка ; вип. 3 (210)). – ISSN 1728-3817


  На сьогодні питання гендеру та рівності можливостей для жінок і чоловіків піднімається все частіше, незважаючи на те, що в розвинених країнах відбуваються дуже сильні тенденції фемінізації. Однак розвиток нових технологій, перехід в онлайн знов ...
338794
  Тищенко О.В. Гендерне питання в трудових відносинах: реалії сьогодення // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 70-75
338795
  Ігошина Ж.Б. Гендерне питання та процеси глобалізації на Арабському Сході // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 2. – С. 130-137


  Стаття присвячена дослідженню впливу процесів глобалізації, що відбуваються на Близькому Сході, на вирішення гендерного питання в арабських країнах. Особливу увагу в статті приділено висвітленню гендерної нерівності на ринку праці, присутності жінок у ...
338796
  Загурська-Антонюк Гендерне питання у державному управлінні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Антонов А.В., Бакуменко В.Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 23, грудень. – С. 115-120. – ISSN 2306-6814
338797
  Мозгова Л. Гендерне прочитання балад у школі // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 9 (666). – С. 18-20. – ISSN 0130-5263
338798
  Савченко С.О. Гендерний аналіз в HR-менеджменті // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 8 : Державне регулювання контрактних відносин на ринку природного газу України. – С. 261-265. – ISSN 2222-4459
338799
  Гладченко С.В. Гендерний аналіз в структурах органів влади (на прикладі Тунісу) // Записки історичного факультету / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 25. – С. 221-228. – ISSN 2312-6825
338800
  Вихор С. Гендерний аналіз освітніх документів для середьої школи // Українознавчий альманах : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українозавства ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ ; Мелітополь, 2010. – Вип. 4 : "Гендерна освіта в Україні: досвід, проблеми, перспективи" (на виконання Наказу МОН № 839 "Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту" ). – С. 35-39. – ISBN 978-966-8428-52-4


  В статті зрорблено спробу сформулювати критерії аналізу освітніх документів та програм для середньої школи. Показано взаємозв"язок рівнів гендерних відносин і гендерних характерисьтик з навчально-виховним процесом школи.Викладено теоретичні підходи ...
338801
  Шевченко Н. Гендерний аналіз текстів літератури для дітей:лексико-граматичний зріз мови // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 157-163


  У статті розглядається гендерний аспект дослідження текстів літератури для дітей через лексико-граматичний зріз мови. An article considers the gender aspect of reserch of children"s literature texts by means of lexico-grammatical cut of the language.
338802
  Медіна Т. Гендерний аналіз українських казок // Релігія та Соціум : міжнародний часопис / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; відп. ред. Балух В.О. ; редкол.: Возний І.П., Докаш В.І., Колодний А.М. [та ін.]. – Чернівці, 2018. – № 3/4 (31/32). – С. 90-97. – ISSN 2224-0306
338803
  Сербіна Тетяна Гендерний аналіз українського сільськогосподарського сектору : Канадсько-український зерновий проект - 2 / Сербіна Тетяна, Локхарт Шерил. – Київ, 2007. – 45 с.
338804
  Олійник О. Гендерний аспект аудиту персоналу // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2015. – № 3. – С. 33-37 : табл. – Бібліогр.: 20 назв
338805
  Медведська Л. Гендерний аспект боротьби за московський престол кінця XVII століття у російській історіографії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 39-44. – (Історія ; Вип. 97). – ISSN 1728-3817


  The picularities of the political confrontation of Natalia Naryshkina and tsarevna Sophia are analysed on the basis of the works of the Russian historians. Особливості політичного протистояння Наталії Наришкіної та царівни Софії аналізуються на основі ...
338806
  Андрусяк І. Гендерний аспект в професійній діяльності та гендерна нерівність на ринку праці // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 902. – С. 26-30. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 19). – ISSN 0321-0499
338807
  Литовченко Д. Гендерний аспект інтернет-спілкування ( на матеріалі блогів, форумів та чатів ) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 2. – С. 284-291


  У статті розглядаються гендерні особливості міжособистісної комунікації в Інтернет-середовищі, аналізуються розбіжності жіночих та чоловічих повідомлень у різних типах соціальних мереж. В статье рассматриваются гендерные особенности межличностной ...
338808
  Пилипчук Я.В. Гендерний аспект історії кипчаків // Вісник аграрної історії : зб наук. праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України ; Держ. наук. с.-г. б-ка Нац. акад. агр. наук. – Київ, 2011. – Вип. 2. – С. 147-151
338809
  Бойченко С. Гендерний аспект концептуальної картини світу мовної собистості (на матеріалі роману В.С. Моема "Театр") // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – Вип. 25 : Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. "Мовна особистість у лінгвістичному та лінгводидактичному аспектах". – С. 13-18
338810
  Гаврилюк В. Гендерний аспект культури Китаю першої половини XX ст.: жіноче питання (на матеріалі п"єси Цао Юя "Гроза") // Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Д. Бєлова та ін. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 36-43. – (Бібліотека інституту філології)


  Стаття присвячена дослідженню гендерних аспектів культури Китаю першшої половини XX століття. В роботі особлива увага приділяється положенню жінки у тогочасному суспільстві на прикладі жіночих образів п"єси Цао Юя "Гроза".
338811
  Монастирська Р. Гендерний аспект лінгвістичних студій І. Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л. Марчук ; редкол.: С. Абрамович, Н. Бернадська, О. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 81-86. – (Серія філологічна ; вип. 16). – ISSN 2309-7086
338812
  Сокіл В. Гендерний аспект наративів про голодомори // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 379-387


  У статті йдеться про роль гендера в наративах, пов"язаних з голодоморами. Розглядається вплив феміністичного й маскулінного на зміст і форму народного твору зокрема та всього тематичного підрозділу загалом. Досліджується місія жінки і чоловіка в ...
338813
  Гладченко С. Гендерний аспект незалежної Туніської Республіки (на прикладі Кодексу особового статусу) // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 2. – С. 168-170. – ISSN 2226-3209
338814
  Олійник О. Гендерний аспект перкладу назв посад і професій // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 107-109
338815
  Шевчук І.В. Гендерний аспект політичного дискурсу в німецькій та українській мовах (на матеріалі політичних промов) // Філологія початку XXI сторіччя : традиції та новаторство : зб. наук. праць молодих учених / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за ред. Г.А. Александрової, Г.А. Черненко]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 63-65. – (Бібліотека Інституту філології)
338816
  Левченко Ю.В. Гендерний аспект політичного лідерства // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 62-65
338817
  Соколовська Н.М. Гендерний аспект правничої лексики німецької мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С. 220-223
338818
  Кот Г.М. Гендерний аспект психологічної підготовки майбутніх менеджерів культурно-дозвіллєвої діяльності // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. Асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2016. – № 2/3 (5/6). – С. 89-96. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2411-3190
338819
  Кононова Д.В. Гендерний аспект реалізації каузації у неформальних комунікативних ситуаціях сучасного англомовного дискурсу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 203-209. – ISBN 978-966-581-958-5
338820
  Френкель О.В. Гендерний аспект самопрезентації зіркової еліти в портретному інтерв"ю (на матеріалі англомовних ЗМІ) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Френкель Олена Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2020. – 331 арк. – Додатки: арк. 317-331. – Бібліогр.: арк. 242-300
338821
  Чернова А.О. Гендерний аспект соціокультурних репрезентацій у французькому рекламному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 251-258


  Стаття присвячена вивченню гендерного аспекту соціокультурних репрезентацій, а саме його ролі, функцій та особливостей використання при створенні французького рекламного дискурсу. Відповідно до цих критеріїв у статті розглянуті лексичний, синтаксичний ...
338822
  Яковенко К.В. Гендерний аспект стилів управління персоналом // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 75. – С. 169-175. – Бібліогр.: на 11 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
338823
  Боброва Ю.Ю. Гендерний аспект суддівської діяльності (теоретико-правовий вимір) : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / Боброва Юлія Юріївна ; Приват. ВНЗ, Ун-т Короля Данила. – Івано-Франківськ, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 42 назви
338824
  Шутяк Л.М. Гендерний аспект сучасної української літературної журналістики: жіночий вимір // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті розглядається поняття літературної журналістики в контексті українських реалій. Виокремлено ознаки, що дозволяють зараховувати ці тексти до означеного жанру. Основна увага зосеред жується на зразках жіночого письма, їх характерних ...
338825
  Васьківський Ю. Гендерний аспект телевізійної реклами: український та зарубіжний досвід / Ю. Васьківський, М. Кіца // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 10. – С. 56-63. – Бібліогр.: Літ.: С. 62-63; 14 назв. – ISSN 2078-1911
338826
  Малиновська О.Ю. Гендерний аспект туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 23-29. – Бібліогр.: 10 назв
338827
  Плужник О. Гендерний аспект у романі А. Дімарова "Його сім"я // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т, Кафедра історії укр. літератури і фольклористики. – Донецьк, 2013. – Вип. 20. – С. 64-69. – ISSN 2308-1902
338828
  Гамулець Д. Гендерний аспект у сербській фразеології // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 219-226. – (Серія філологічна ; Вип. 56, ч. 1). – ISSN 2078-5534
338829
  Чухно В. Гендерний аспект у соціолінгвістичному дискурсі Оксани Забужко // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 183-188. – (Серія філологічна ; Вип. 46, ч. 1)
338830
  Гаєвська О.В. Гендерний аспект у творчості Йосано Акіко та Лесі Українки


  Ідеться про особливості гендерного аспекту у творах японської письменниці Йосано Акіко й української - Лесі Українки. Наголошується на персональному й онтологічному, що об"єднає творчість двох поетес періоду модерну.
338831
  Деділова Т.В. Гендерний аспект уявлень студентів про діяльність викладача / Т.В. Деділова, І.І. Токар, А.В. Філатов // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – № 1 (142) : Педагоггіка. – С. 137-145. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
338832
  Бойко Ю. Гендерний вектор лінгвістичних та перекладознавчих студій / Ю. Бойко, О. Сєргєєва // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", Ф-т іноземної філології ; відп. ред. М.П. Фабіан ; редкол.: П.М. Лизанець, В.В. Барчан, А.Г. Гудбанян [та ін.]. – Ужгород, 2018. – Вип. 16. – С. 195-202. – ISSN 2617-3921
338833
  Ювченко А.І. Гендерний вимір глобалізації // II Національний політологічний конвент МАСПН (Україна) : (Укр. від-ня Міжнар. асоц. студентів політ. науки), 15-16 берез. 2012 р. / Міжнародна асоціація студентів політичної науки (МАСПН). Українське відділення. Національний політологічний конвент. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 109-110
338834
  Карпенко К.І. Гендерний вимір екологічної комунікації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 139-142. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817


  Запропонована стаття висвітлює пізнавальні можливості гендерного виміру екологічної комунікації. Такий підхід дозволяє поєднати системний аналіз екологічної комунікації та її морально-етичне обгрунтування. М. Максимович.- С. 139. The given article ...
338835
  Ісаєва Н.С. Гендерний вимір китайського літературознавства: до питання термінології // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 46. – С. 142-154
338836
  Шкіцька І.Ю. Гендерний вимір маніпулятивного дискурсу // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 64-72. – Бібліогр.: Літ.: приміт. 26 поз. – ISSN 0027-2833
338837
  Воропаєва Т. Гендерний вимір політичної культури української молоді // Українознавчий альманах : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українозавства ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ ; Мелітополь, 2010. – Вип. 4 : "Гендерна освіта в Україні: досвід, проблеми, перспективи" (на виконання Наказу МОН № 839 "Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту" ). – С. 52-60. – ISBN 978-966-8428-52-4
338838
  Шкурко Н.В. Гендерний вимір української політики // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2019. – № 2 (41). – С. 173-185. – (Серія: Політологія). – ISSN 2075-7190
338839
  Стребкова Ю. Гендерний дисбаланс у дитячій літературі // Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче п-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 6 (378). – С. 18-19
338840
  Якуба К.І. Гендерний дисбаланс у сільській місцевості // Науковий вісник Національного аграрного університету / Національний аграрний університет. – Київ : Національний аграрний ун-т України, 2004. – № 76
338841
  Добржанська О.Л. Гендерний дискурс політичної ідентичності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 1. – С. 107-109
338842
  Філоненко С.О. Гендерний дискурс сучасної української масової літератури : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.06 ; 10.01.01 / Філоненко Софія Олегівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2013. – 38 с. – Бібліогр.: 19 назв
338843
  Санакоєва Н.Д. Гендерний дискурс у прозі П. Загребельного // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2008. – С. 187-189. – (Філологічні науки ; № 2)
338844
  Варикаша Марта Гендерний дискурс: семіотичні аспекти


  У статті розглянуто семіотичні аспекти гендерної теорії суб"єкта. Охарактеризовано головні теоретичні праці Елен Сіксу, Люсі Ірігаре та Юлії Крістевої. Зазначені вчені порушують актуальну проблему жіночого письма та мови, проте цей феномен дискусійний. ...
338845
  Заграй Л. Гендерний досвід особистості: методологія дослідження // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 19, ч. 2. – С. 15-21. – ISSN 2312-1246
338846
  Рибаченко В.Ф. Гендерний імідж списку "великих українців" у телепроекті "Інтера" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 1. – С. 95-97
338847
  Подлісецька О. Гендерний код у прозі Лесі Українки // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун. ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, О.В. Александров, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 25. – С. 118-126. – ISSN 2312-6809
338848
  Емірсуінова Г.І. Гендерний компонент мовної особистості // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 56-60. – (Гуманітарні науки ; № 3). – ISSN 1813-341Х
338849
  Данилевська О. Гендерний компонент у мовній освіті: чому українські школярі не знають, що таке мовний сексизм : (Матеріали до уроків гендерної грамотності)
338850
  Гончаренко О.В. Гендерний компонент як визначальна характеристика підготовки майбутніх соціальних працівників // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2019 р. : присвячено 95-тій річниці Сум. держ. ун-ту ім. А.С. Макаренко / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 134-137. – ISBN 978-966-698-283-7
338851
  Чорнодон М. Гендерний контент сучасних періодичних видань для жінок в Укораїні // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 12 (37). – С. 170-175


  У статті розглянуто гендерний контент сучасних періодичних видань для жінок (на прикладі всеукраїнських журналів "Натали" і "Женский журнал"). Досліджено гендерний контент видань за допомогою методу контент-аналізу. З"ясовано тематичне, жанрове, ...
338852
  Остапчук С.С. Гендерний концепт у мовній практиці ЗМІ України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук, Л.Г. Пономаренко [та ін.]. – Запоріжжя, 2018. – С. 63-67. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (36)). – ISSN 2219-8741
338853
  Голинська Х.О. Гендерний мейнстримінг в управлінні розвитком міст: загальна характеристика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 8-11. – (Державне управління ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито сутність гендерного мейнстримінгу як передумови для забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків. Окреслено специфіку використання принципу гендерного мейнстримінгу в управлінні розвитком міст. Коротко охарактеризовано два ...
338854
  Савків Т.В. Гендерний мейнстримінг у вищій освіті Україні (Національний університет "Львівська політехніка") // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 12. – С. 261-267. – ISSN 2078-4643
338855
  Кравченко О. Гендерний менеджмент у закладах соціальної сфери: стан та перспективи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 13-17. – (Соціальна робота ; вип. 1 (6)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито гендерну специфіку (подібності та відмінності) в управлінській діяльності чоловіків-керівників та жінок-керівниць закладів соціальної сфери, обґрунтовано доцільність урахування цієї специфіки на практиці. Застосовано кілька методів, зокрема ...
338856
  Велика І.О. Гендерний наратив як засіб конструювання рекламного дискурсу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 19. – С. 46-50


  У статті дається визначення поняття "наратив", доводиться його доречність для дослідження рекламного дискурсу. Поняття "наратив" розглядається в контексті гендерних досліджень, впроваджується нове лінгвістичне поняття "гендерний наратив". В статье ...
338857
   Гендерний паритет в умовах розбудови сучасного українського суспільства. – 2-е вид., доп., уточнене. – Київ, 2003. – 129с. – ISBN 966-7902-25-0
338858
  Черняхівська В. Гендерний паритет у конституційному законодавстві та організації державного управління Швеції // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 497-501. – ISSN 2413-6433
338859
  Ісакова Н.Б. Гендерний паритет у науці: тенденції в світі та в Україні // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький , П.О.Витязь, В.М. Головатюк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (100). – С. 68-90. – ISSN 0374-3896
338860
  Літвін Л.А. Гендерний паритет як національний інтерес сучасної держави // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: Нагорняк Т.Л., Примуш М.В., Неприцька Т.І. [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 4. – С. 30-35. – ISSN 2519-2949
338861
  Гончарук Н. Гендерний підхід до формування керівного персоналу органів влади // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпр. регіон. ін-т держ. управління.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 1. – С. 200-207
338862
  Кушнаренко Н.М. Гендерний підхід у бібліотекознавстві: теоретико-методологічний дискурс // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2015. – С. 4-15. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 46). – ISSN 2410-5333


  Аналізуються сучасні публікації, в яких розкрито пізнавальні можливості гендерного підходу на прикладі бібліотекознавства. Висвітлюються причини фемінізації бібліотечної галузі. Окреслюється основне коло проблем, пов"язаних з участю чоловіків і жінок у ...
338863
  Васильченко О. Гендерний підхід у викладанні іноземної мови в університеті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 13-17. – (Педагогіка ; вип. 1 (5)). – ISSN 1728-3817


  Обґрунтовано актуальність використання гендерного підходу в системі вищої освіти. Розглянуто особливості студентського віку, які полягають у засвоєнні соціальних ролей, гендерній стереотипізації завдяки існуючим цінностям, стереотипам культури та ...
338864
  Янченко Т.В. Гендерний підхід у соціальному вихованні дітей: історико-педагогічний аспект // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 96. – С. 257-260. – (Педагогічні науки)


  У статті характеризуються ідеї гендерного виховання дітей у науковій спадщині вітчизняних і зарубіжних педегогів
338865
  Січкаренко Г.Г. Гендерний підхід у соціогуманітарній освіті // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 3. – С. 104-122. – (Сері "Філологічні науки" ; вип. 3). – ISSN 2518-7600


  Місце гендерного підходу у суспільних дисциплінах, що викладаються у вищих навчальних закладах України.
338866
   Гендерний розвиток у суспільстві : (конспекти лекцій). – 2-е вид. – Київ : Фоліант, 2005. – 351с. – ISBN 966-8474-22-8
338867
  Сисоєва О. Гендерний розрив в опануванні STEM предметів: причини та шляхи подолання // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2019. – Вип. 2. – С. 111-118. – ISSN 2307-4906
338868
  Кальниш Ю.Г. Гендерний розрив при формуванні Верховної Ради України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 1 (80). – С. 73-78. – (Серія "Політичні науки" ; № 1 (80)). – ISSN 2310-2837
338869
  Фулей Т.І. Гендерний склад суддівського корпусу України // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2015. – № 4 (176). – С. 41-47
338870
  Землякова Т.А. Гендерний складник соціальних комунікацій: структура та функції (на матеріалах друкованих видань України за 2008-2012 роки) : дис. ... канд. наук із соціал. комунікацій : 27.00.04 / Землякова Тетяна Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 211 л. – Додатки: л. 196-211. – Бібліогр.: л. 170-195
338871
  Землякова Т.А. Гендерний складник соціальних комунікацій: структура та функції (на матеріалах друкованих видань України за 2008 - 2012 роки) : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.04 / Землякова Тетяна Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
338872
  Синякова В.Б. Гендерний стереотип як спосіб репрезентації гендерної культури суспільства // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2013. – № 3/4. – С. 67-74
338873
  Андрійченко Ю.В. Гендерний стереотип: особливості формування і функціонування в іспанській мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 27. – С. 14-21
338874
  Шиманович Г. Гендерний фактор у створенні назв осіб в англійській мові XX століття // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 341-345
338875
  Школик І.В. Гендерний чинник у видавничій справі України : історія та сучасність : автореф. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.05 / Школик І.В. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
338876
  Школик І.В. Гендерний чинник у видавничій справі України: історія та сучасність : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.05 - теорія та історія видавничої справи та редагування / Школик І.В. ; Українська академія друкарства. – Львів, 2009. – 210л. – Бібліогр. : л.183-210
338877
  Куцмус Н.М. Гендерні асиметрії сільської економіки // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 3/4 (68). – С. 142-149. – ISSN 2309-1533
338878
  Малько В. Гендерні аспекти в дослідженнях Голодомору // Жінки та Голодомор-геноцид: жертви, очевидці, призвідниці : Матеріали Другого симпозіуму з нагоди 85-х роковин Голодомору-Геноциду Каліфорн. штат. ун-т, Фресно 5 жовт. 2018 р. / під ред. Вікторії Малько. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2019. – С. 1-13. – ISBN 978-966-518-764-6
338879
  Васильченко О. Гендерні аспекти викладання іноземної мови в університеті // Гендерна парадигма освітнього простору : збірник наукових праць / Криворіз. держ. пед. ун-т ; голов. ред. Дороніна Т.О. ; редкол.: Бенера В.Є., Вихор С.Т., Войтюк О.Ю. [та ін.]. – Кривий Ріг, 2017. – Вип. 6 (2). – С. 63-66. – ISSN 2519-8416


  "Отже, використання гендерно орієнтованого змісту навчального матеріалу під час викладання іноземної мови в університеті сприяє формуванню особистості студента/ки, вільної від гендерних упереджень та здатної усвідомлювати прояви гендерної нерівності в ...
338880
  Зубаренко І.В. Гендерні аспекти державної політики Єгипту: витоки та реалії // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 2. – С. 77-82. – ISSN 1608-0599
338881
   Гендерні аспекти державної служби : Монографія. – Київ : Основи, 2002. – 335с. – ISBN 966-500-237-6
338882
  Говорун Т. Гендерні аспекти економічної соціалізації // Українознавчий альманах : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українозавства ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ ; Мелітополь, 2010. – Вип. 4 : "Гендерна освіта в Україні: досвід, проблеми, перспективи" (на виконання Наказу МОН № 839 "Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту" ). – С. 60-67. – ISBN 978-966-8428-52-4
338883
  Марчишина А.А. Гендерні аспекти емотивності художнього тексту // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – С. 90-93. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 2). – ISSN 2312-6353
338884
   Гендерні аспекти Європейського права. Досвід адаптації законодавства країн Центральної та Східної Європи : Круглий стіл. 11 жовтня 2005 року. Стенографічний звіт. – Київ, 2006. – 72с. – ISBN 966-7272-76-1
338885
  Піжук Ольга Гендерні аспекти зайнятості в сучасних умовах господарювання в Україні // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 12 (266). – С. 53-55. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  У статті досліджуються диспропорції у професійній зайнятості чоловіків та жінок в економіці сучасної України, зокрема аналізується горизонтальна та вертикальна гендерна сегрегація. Висвітлюються причини та чинники появи диспропорції у професійній ...
338886
  Семикіна М.В. Гендерні аспекти зайнятості в Україні / М.В. Семикіна, М.В. Бугайова, Н.В. Гончарова // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кропивницький, 2016. – С. 114-126. – (Економічні науки ; вип. 30). – ISSN 2413-340X
338887
  Бойченко Е.Б. Гендерні аспекти зайнятості та оплати праці в економіці України // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2007. – № 2. – С. 198-208.
338888
  Онищенко О.А. Гендерні аспекти запобігання конфліктам. Підтримання та укріплення миру // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 186-191. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
338889
  Козерод О.В. Гендерні аспекти історії українського єврейства (на прикладі періоду 20-х років XX ст.) / О.В. Козерод ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : Радуга, 2013. – 101, [3] с. – Бібліогр.: 82-102. – ISBN 978-966-281-015-8
338890
  Ортіна Г.В. Гендерні аспекти лідерства в практиці управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 7. – С. 31-32. – Бібліогр.: 6 назв
338891
  Кравченко О. Гендерні аспекти лідерства майбутніх соціальних працівників в умовах ЗВО // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 1. – С. 95-104. – ISSN 2307-4906
338892
  Мезенцева Н. Гендерні аспекти міського управління в регіонах України / Н. Мезенцева, О. Кривець // Часопис соціально-економічної географії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Редкол.: Л.М. Нємець, Я.Б. Олійник, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 21 (2). – С. 107-113. – ISSN 2076-1333


  Визначено сутність гендерної рівності в управлінні містами. Проаналізовано співвідношення чоловіків і жінок в державній службі України, виявлено регіональні особливості та відміни. Здійснено просторово-часовий аналіз гендерних співвідношень в сфері ...
338893
  Стребкова Ю. Гендерні аспекти міфологізації світогляду мешканців сучасної України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Розглянуто міфологізацію світогляду населення сучасної України. У якості матеріалу для аналізу були використані київські міські газети безкоштовних оголошень, що містили сформовані з рекламною метою, короткі життєві історії-подяки за "послуги" знахарок ...
338894
  Вінтоняк В.Ф. Гендерні аспекти паритетної демократії (за досвідом НАТО) / В.Ф. Вінтоняк, О.А. Іванова // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2017. – № 1 (48). – С. 44-50
338895
  Рогатюк А.Є. Гендерні аспекти перекладу // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 306-309. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
338896
  Сизова О.Ф. Гендерні аспекти перекладу: проблеми та перспективи // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 243-246
338897
  Севрюкова Т. Гендерні аспекти подвійної ідентичності у драматургії Йоко Тавади // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 261-266


  У статті досліджується концепт гендеру як ключовий у творчості японсько-німецької письменниці Йоко Тавади. Аналізується його інкорпорація у загальні риси творчості Тавади та реалізація на прикладі пєси "Wie der Wind im Ei". В статье исследуется ...
338898
  Головко Т. Гендерні аспекти покарання у Кримінальному кодексі України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 9. – С. 162-167. – ISSN 0132-1331
338899
  Лободинська О.М. Гендерні аспекти працевлаштування випускників ВНЗ (на прикладі Західного регіону України) : автореф. дис. ... канд. соціологічних наук. Спец. 22.00.04 - спеціальні та галузеві соціології / Лободинська О,М.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16с. – Бібліогр.: 7 назв
338900
  Лободинська О.М. Гендерні аспекти працевлаштування випускників ВНЗ України (на прикладі Західного регіону України) : Дис. ... канд. соціологічних наук. Спец. : 22.00.04 - спеціальні та галузеві соціології / Лободинська О.М. ; Львівський нац.ун-т імені Івана Франка. – Львів, 2008. – 316л. + Додаток : л.222-298. – Бібліогр. : л.299-316
338901
  Василик А.В. Гендерні аспекти професійної самореалізації в Україні / А.В. Василик, Н.С. Бойчук, К.С. Омельченко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 5 (508) : Креативна економіка: світовий досвід та виклики для України. – С. 268-274. – ISSN 2222-4459
338902
  Завгородня О. Гендерні аспекти психології художньо обдарованої особистості // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – № 1 (55). – С. 72-90 : рис., табл. – Бібліогр.: 37 назв. – ISSN 1810-2131
338903
  Мезенцева Н. Гендерні аспекти ринку праці України / Н. Мезенцева, О. Кривець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 28-31. – (Географія ; вип. 1 (61)). – ISSN 1728-3817


  Визначено сучасні риси ринку праці України. Здійснено просторово-часовий аналіз рівнів економічної активності, зайнятості та безробіття чоловіків і жінок на ринку праці в Україні, виділено регіональні особливості їх прояву. Проаналізовано галузеву ...
338904
  Орлова Т.В. Гендерні аспекти російської агресії проти України // Проблеми всесвітньої історії : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії Нац. акад. наук України" ; редкол.: Кудряченко А.І., Ткаченко В.М., Лакішик Д.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (3). – С. 158-165
338905
  Гавришко М. Гендерні аспекти сексуальної моралі в ОУН і УПА у 1940 - 1950-х роках // Український визвольний рух : науковий збірник / Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України, Центр досліджень визвольного руху. – Львів, 2015. – № 20. – С. 199-213
338906
  Герасименко Г.В. Гендерні аспекти соціальної політики в Україні : монографія / Г.В. Герасименко. – Умань : Візаві (СПД Сочінський), 2008. – 252с. – ISBN 978-966-96843-0-1
338907
  Назарова Р. Гендерні аспекти сучасної української преси // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 5 (30). – С. 131-138


  Репа Назарова. Тендерные аспекты современной украинской прессы. На основе мониторинга розничных изданий прослеживаются гендерные аспекты современной украинской прессы, их влияние на формирование общественного мнения и имиджа женщины. На основі ...
338908
  Герасименко Г.В. Гендерні аспекти трудових міграцій населення України / Г.В. Герасименко, О.В. Позняк // Демографія та соціальна економіка : Науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2006. – № 1. – С. 46-54.
338909
  Михальченко Г.Г. Гендерні аспекти формування людського розвитку // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин. – Київ, 2014. – № 2 (8). – С. 103-109
338910
  Умрихіна Л.М. Гендерні аспекти формування репродуктивних установок у студентів / О.В. Бердник, О.В. Добрянська, О.П. Рудницька, К.В. Шевчук // Гігієна населених місць : збірник наукових праць / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; голов. ред. А.М. Сердюк. – Київ, 2014. – Вип. 63. – С. 295-301
338911
  Бєлікова Ю.В. Гендерні бізнес-ідентичності та реклама : монографія / Бєлікова Ю.В. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 160 с. – ISBN 978-966-676-313-9
338912
  Замотаєва Н. Гендерні виміри військового лідерства // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (41). – С. 127-135. – ISSN 2617-1775
338913
  Ємець Н.А. Гендерні виміри діяльності закладів вищої освіти України // Ukraine - EU. Modern technology, buziness and law : April 3-8, 2017, Slovak -Austria-Hungary / Min. of education and science of Ukraine, Chernihiv nat. univ. of technology, Ptoukha inst. for demography a. social studies of the Nat. acad. of sciences of Ukraine [etc.] ; [chief ed. A. Shevtsov]. – Chernigiv : CNUT, 2017. – Pt. 2 : Current issues of legal science and practice management and public administration innovation in education environmental protection engineering and technologies. – С. 132-134. – ISBN 978-966-7496-99-9
338914
  Стяжкіна О. Гендерні виміри радянської повсякденності 1960 - середини 1980-х років // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 214-223


  Радянська повсякденність 60 - 80-х рр. була простором певної свободи і модернізації
338915
  Оніщенко Н.М. Гендерні виміри сучасного українського суспільства / Н.М. Оніщенко, Л.О. Макаренко // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 11-14
338916
  Костіна Т.О. Гендерні виміри сучасності: гендерна різноманітність // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2020. – С. 32-36. – (Серія "Психологія" ; вип. 10). – ISSN 2415-7384
338917
  Курова А.В. Гендерні відмінності в детермінантах індивідно-особистісних властивостей майбутніх психологів // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 4 (46). – С. 27-33. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
338918
  Котлова Л.О. Гендерні відмінності в уявленнях про "ідеального" керівника організації / Л.О. Котлова, І.Л. Гарбовська // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2017. – № 1 (8). – С. 38-45 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2411-3190
338919
  Романова В.В. Гендерні відмінності на регіональному ринку праці // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 371-374. – (Право. Економіка. Управління)
338920
  Близнюк В. Гендерні відмінності оплати праці в Україні // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 18-25.
338921
  Юрценюк О.С. Гендерні відмінності рівня алекситимії у студентів з непсихотичними психічними розладами // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнародний науково-практичний журнал / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Т.С. Міщенко ; редкол.: І.В. Белозьоров, Дубенко, О.С., Г.М. Кожина [та ін.]. – Харків, 2019. – № 11. – С. 25-29 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2312-5675
338922
  Федорченко О. Гендерні відмінності тривожності у дітей старшого дошкільного віку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 109-112. – (Психологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  У статті міститься методологічне обгрунтування та досвід практичного дослідження гендерних відмінностей тривожності у дітей старшого дошкільного віку. Особливість та новизна наукового матеріалу полягає в емпіричному визначенні основних психологічних ...
338923
  Федорова А.Л. Гендерні відмінності у встановленні пенсійного віку: європейський досвід та законодавство України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 1. – С. 53-56
338924
  Кацович Я.Ю. Гендерні відмінності у міжгруповій диференціації персоналу моногендерних та гетерогендерних організацій // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Запоріжжя, 2015. – № 2 (8). – С. 127-131. – ISSN 2310-4368
338925
  Боднар А.С. Гендерні відмінності у сприйманні сексуально забарвленої реклами // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 233-235
338926
  Ямненко Т.М. Гендерні відносини в економічній сфері України / Т.М. Ямненко, Ю.О. Количева // Правові горизонти / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: 0. Гаруст Ю.В., Павленко Б.О., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2018. – Вип. 13 (26). – С. 7-11. – ISSN 2519-2353
338927
  Лавріненко Наталія Гендерні відносини в українській родині // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2010. – № 1 січень-березень. – С.138-162. – ISSN 1563-3713
338928
  Гоян І.М. Гендерні відносини як аксіологічні взаємодії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 13-17. – (Філософія. Політологія ; вип. 3 (122)). – ISSN 1728-3817


  Гендерна проблематика, яка аналізує гендерні відносини має системний зміст і не може зводитись тільки до вікових, психологічних, антропологічних, трудових, рольових особливостей гендерної поведінки людини. Вона має також ментальні, культурологічні, ...
338929
  Гупаловська В. Гендерні детермінанти суб"єктивного благополуччя жінок: теоретичний аналіз // Соціогуманітарні проблеми людини / НАН України ; М-во освіти і науки України, Західний наук. центр, Ін-т соціогуманітарних проблем людини ; голов. ред. Мельник В.П. ; редкол.: Т. Аарреваара, О. Бабкіна, Т. Батенко [та ін.]. – Львів, 2010. – № 4. – С. 208-223
338930
  Мороз В. Гендерні диспропорції в Україні та головні проблеми тендерних досліджень // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 166-168
338931
  Шкорба М. Гендерні діти лібералізму // Критика. – Київ, 2001. – Вересень, (число 9). – С. 20-23
338932
   Гендерні дослідження : [збірка] / [Фонд Ізоляція, Платформа культурних ініціатив ; Фонд імені Гайнріха Бьолля ; упоряд. К. Яковленко ; ред. тексту К. Міщенко]. – Київ : [б. в.], 2015. – 231 с. : іл. – Без тит. арк. – (Донбаські студії = Donbas studies : проект). – ISBN 978-617-7110-25-4
338933
  Артем"єва О.О. Гендерні дослідження в контексті постнекласичної раціональності : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.09 / Артем"єва О.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 18с. – Бібліогр.: 6 назв
338934
  Артем"єва О.О. Гендерні дослідження в контексті постнеокласичної раціональності : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.09 - філософія науки / Артем"єва О.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 178л. – Бібліогр.: л.163-178
338935
  Курченко Л.М. Гендерні дослідження в сучасній германістиці // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 360-366
338936
  Оніщенко Н. Гендерні дослідження в сучасному суспільстві: проблеми, реалії, перспективи / Н. Оніщенко, С. Береза, Л. Макаренко // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2009. – № 17 (254). – С. 25-28
338937
  Яременко Л.І. Гендерні дослідження рівнів навчальних досягнень першокурсників з вищої математики кількісними методами / Л.І. Яременко, О.В. Харитоненко // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – С. 52-59. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 12, ч. 2). – ISSN 2519-254X
338938
  Фулей Т. Гендерні дослідження та їх значення для судової системи України // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2015. – № 1 (10). – С. 14-27
338939
  Харченко О.І. Гендерні дослідження у соціології: спроба диференціації // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 205-211. – (Серія соціологічна ; Вип. 5). – ISSN 2078-144X
338940
  Егава Х. Гендерні елементи в японській ономатопеїчній лексиці // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 58. – С. 21-27


  В японській ономатопеїчній лексиці виділено та проаналізовано лексичні одиниці з погляду дослідження гендерного питання: слова, які виступають у ролі прислівника, які позначають особливі дії і стан для чоловіків або жінок, а також деякі субстантивовані ...
338941
  Ісакова Н. Гендерні збіги та відмінності в діяльності й оцінках українських підприємців // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 2. – С.144-153


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
338942
  Кобченко К. Гендерні зміни в українському суспільстві в сер. XIX - на поч. XX ст. як складова європейських цивілізаційних процесів // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 271-274


  Здійснено огляд основних форм розвитку жіночого руху в Україні, Наддніпрянській, так і Західній, з середини XIX ст. до 1920-х рр. у контексті європейського жіночого руху.
338943
  Мегела К.І. Гендерні індикатори у перекладі дискурсивних маркерів (на матеріалі англо-українських перекладів художніх творів XX століття) // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т". – Ужгород, 2010. – Вип. 8. – С. 340-347. – ISBN 978-966-8904-46-2
338944
  Курченко О.О. Гендерні інновації в мові адміністративних паперів сучасної Іспанії // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 536-545


  У статті йдеться про пов"язані з антисексистськими тенденціями лексико-семантичні та морфо-синтаксичні інновації в мові іспанських адміністративних документів, звертається особлива увага на пріоритетність мети показати та іноді навіть підкреслити ...
338945
  Пода О. Гендерні концепти в дитячому журналі (на прикладі журналів "Малятко", "Пізнайко" та "Ангелятко") / О. Пода, О. Ступа // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 10 (35). – С. 163-182


  У статті аналізуються концепти "жінка" і "чоловік" у текстах українських дитячих журналів. Джерела - часописи "Ангелятко", "Малятко", "Пізнайко". In the article concepts "woman" and "man" in the texts of Ukrainian Children"s magazines are analyzed. ...
338946
  Корольова В.В. Гендерні концепти в мовній свідомості сучасної молоді // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 15. – С. 11-17
338947
  Черкас О. Гендерні маркери маскулінності поетичної творчості Т. Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 21. – С. 72-80


  У статті з"ясовується семантика маскулінних домінант у поезії Тараса Шевченка. Крізь гендерну призму на рівні художньої моделі світу та типології чоловічих образів репрезентується маскулінне начало. В статье раскрывается семантика маскулинных доминант ...
338948
  Миронова Н.В. Гендерні маркери як стильова домінанта Амелі Нотомб (на прикладі роману "Метафізика труб") // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М., Скрильник С.В. – Київ, 2017. – № 32. – С. 89-98. – ISSN 2413-5593
338949
   Гендерні медійні практики : навч. посібник з гендерної рівності та недискримінації : для студентів ВНЗ / [Гончар Ю.О. та ін. ; заг. ред.: Штурхецький С.В. ; фото: Матвіїв А.М.] ; М-во соц. політики України ; ОБСЄ, Координатор проектів в Україні. – Київ : [б. в.], 2014. – 206 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 205. – Бібліогр.: с. 187-197 та в кінці розд. – ISBN 978-966-2310-31-3
338950
  Шевченко Л.О. Гендерні моделі поведінки злочинців // Право і безпека : науковий журнал / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2012. – № 4 (46). – С. 352-355. – ISSN 1727-1584
338951
  Бажан О.М. Гендерні моделі характеротворення в прозі Марка Вовчка та Ганни Барвінок : автореф. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Бажан О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
338952
  Бажан О.М. Гендерні моделі характеротворення в прозі Марка Вовчка та Ганни Барвінок : дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 / Бажан О. М.; КНУТШ. – Київ, 2010. – 180 л. – Бібліогр.: л. 165-180
338953
  Герасименко Г.В. Гендерні невідповідальності пенсійної системи в Україні: проблеми та перспективи // Демографія та соціальна економіка : Науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2006. – № 2. – С. 55-63.
338954
  Олійник О.П. Гендерні ознаки в архітектурі та міському просторі // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. Трошкіна О.А. – Київ, 2017. – Вип. № 2 (18). – С. 105-115. – Бібліогр.: 15 назв. – ISBN 978-966-929-446-3
338955
  Лазарєва Ю.В. Гендерні ознаки концепту війна у дискурсі італомовної преси // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 17. – С. 190-194.
338956
  Кіосєва О.В. Гендерні особливості адаптаційних порушень у осіб молодого віку, які курять тютюн // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 3 (84). – С. 36-38. – ISSN 1681-276Х


  "...У статті наведено дані вивчення репертуару та ступеня вираженості адаптаційних порушень, асоційованих з тютюнопалінням в осіб молодого віку. З’ясовані спільні та відмінні риси даної психопатології у юнаків та дівчат. Доведений факт наявності ...
338957
  Козуб Л.С. Гендерні особливості англомовного політичного дискурсу в електронних засобах масової інформації // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 78-83
338958
  Кушнерик В. Гендерні особливості аргументації в американському політичному дискурсі / В. Кушнерик, О. Семенюк // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Чернівці, 2011. – Вип. 2. – С. 62-71
338959
  Омелянович В.Ю. Гендерні особливості взаємозв"язків структури копінг-поведінки та психологічного феномену ворожості // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика / Національна, академія післядипломної освіти імені Шупика П.Л. медична. – Київ, 2016. – Вип. 26. – C. 516-522. – ISSN 2227-7404
338960
  Богач О.В. Гендерні особливості вибору стратегій поведінки в конфліктах студентами // Психологія: реальність і перспективи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне, 2015. – Вип. 5. – C. 22-29. – ISBN 978-617-601-117-0
338961
  Юнг Н. Гендерні особливості вияву тривожності у ліворуких і праворуких студентів вишів та особливості корекції за допомогою арт-терапії / Н. Юнг, Т. Ісаєва, О. Вішталенко


  Розглядаються особливості вияву тривожності у студентів ВНЗ та особливості корекції тривожності за допомогою арт-терапії. Було проведено дослідження, у якому взяли участь студенти вищих навчальних закладів. У дослідженні ми використали комплекс ...
338962
  Юнг Н. Гендерні особливості вияву тривожності у ліворуких і праворуких студентів вишів та особливості корекції за допомогою арт-терапії / Н. Юнг, О. Вішталенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 91-94. – (Психологія ; вип. 2 (9)). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються особливості вияву тривожності у студентів ВНЗ та особливості корекції тривожності за допомогою арт-терапії. Було проведено дослідження, у якому взяли участь студенти вищих навчальних закладів. У дослідженні ми використали комплекс ...
338963
  Андрійченко Ю. Гендерні особливості групи іменників heterosex i ortosex в сучасній іспанській мові


  Статтю присвячено дослідженню взаємодії мови і граматичного роду, яке було викликано актуальною необхідністю вивчення нових тенденцій у розвитку мови, що утворилися під впливом змін, які відбулися в соціальному житті людини під впливом різних культур. ...
338964
  Мамонова Г.В. Гендерні особливості диференціації доходів населення та перспективи забезпечення їх рівності в Україні / Г.В. Мамонова, О.І. Піжук // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 9 (99). – С. 174-179. – ISSN 1993-6788
338965
  Грицук О.В. Гендерні особливості емоційних станів студентів на лекційних заняттях у закладах вищої освіти // Psychological journal : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Kyiv ; Paris, 2020. – Vol. 6, iss. 7 (39). – С. 95-113. – ISSN 2414-0023
338966
  Клибанівська Т.М. Гендерні особливості жінки-керівника // Організаційна та економічна психологія в Україні: сучасні проблеми та перспективи розвитку : тези доповідей XIII Міжнар. наук.-практ. конф. з організаційної та екон. психології (Київ, 12-13 квіт. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.Г. Костюка, Лаб. організаційної та соц. психології [та ін.] ; за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки, М.С. Корольчука. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 29-30. – ISBN 978-966-629-858-7
338967
   Гендерні особливості змін параметрів ЕЕГ при когнітивному навантаженні після короткотривалого стану спокою / І. Зима, Н. Піскорська, С. Тукаєв, С. Крижановський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 28-30. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  При виконанні когнітивного завдання, після короткого стану спокою динаміка змін потужністних характеристик ЕЕГ була однонаправлена як у чоловіків так і жінок в той час, як картина когерентних зв"язків мала певні гендерні відмінності - у чоловіків ...
338968
  Анупрієнко О.Л. Гендерні особливості іміджу керівника в державному управлінні // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 4 (32). – С. 290-295. – (Право. Економіка. Управління). – ISSN 2078-9165
338969
   Гендерні особливості імунних порушень при метаболічному синдромі / С.В. Федоров, І.В. Козлова, Н.Ю. Сенишин, В.М. Кулаєць, Н.М. Кулаєць, І.І. Гаморак // Art of Medicine : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Івано-Франків. нац. мед. ун-т ; редкол.: Ерстенюк Г.М., Вакалюк І.П., Василюк С.М. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 2 (2), квітень - червень 2017 року. – C. 53-57. – ISSN 2521-1455
338970
  Бєлікова Ю. Гендерні особливості Інтернет реклами // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2015. – № 1, січень - лютий. – С. 31-34. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1606-3732
338971
  Білас Г.І. Гендерні особливості копінг-поведінки в дорослому віці // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (46). – С. 20-26
338972
  Громнацька Н.М. Гендерні особливості метаболічного синдрому та основних його критеріїв у дітей // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2014. – Т. 20, № 2. – C. 4-8. – ISSN 1029-4244
338973
  Олійник О.О. Гендерні особливості міграційних настроїв населення в контексті теорії поколінь / О.О. Олійник, Д.С. Пожарський // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2020. – С. 134-143. – (Економічні науки ; вип. 1 (89)). – ISSN 2306-5478
338974
  Ващенко І.В. Гендерні особливості мотивації студентів в контексті переживання фрустраційних ситуацій / І.В. Ващенко, М.В. Вовк // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Запоріжжя, 2015. – № 1 (7). – С. 35-41. – ISSN 2310-4368
338975
  Літковець Ю. Гендерні особливості назв посад і професій у франко-українському перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 420-428


  У статті аналізуються гендерні особливості французької мови та їх відтворення в українському перекладі, розглядаються основні способи фемінізації назв посад і професій у французькій та українських мовах, надаються приклади тенденцій вживання іменників ...
338976
  Кулаковський Т.Ю. Гендерні особливості образу успішного підприємця в свідомості студентської молоді / Т.Ю. Кулаковський, О.Г. Кулаковська // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2018. – № 3 (14). – С. 50-57 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2411-3190
338977
  Ковач О.В. Гендерні особливості педагогічного насильства // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – № 18 (13). – С. 131-136. – ISSN 2311-8164
338978
  Прищепа М. Гендерні особливості переживання психотравмуючих ситуацій військовослужбовцями в ході ресоціалізації у посттравматичний період // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 60-64. – (Психологія ; вип. 2 (9)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено аналізу відмінностей у сприйманні стресових і психотравмуючих ситуацій та їх впливу на особистісні змі ни між чоловіками й жінками, які брали участь у бойових діях і які перебували поза зоною військового конфлікту в період ...
338979
  Рубан Л.М. Гендерні особливості перекладу художнього тексту в наукових працях // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 4. – С. 62-66. – ISSN 2077-804X
338980
  Скрипник А.В. Гендерні особливості поезії Крістіни Пізанської // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 398-405. – Бібліогр.: Літ.: с. 405; 13 назв
338981
  Осташова В.О. Гендерні особливості правового самовиховання студентської молоді // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 27-30
338982
  Приходько І.І. Гендерні особливості правоохоронної діяльності та військової служби: теоретичний аспект / І.І. Приходько, Н.В. Юр"єва, Я.В. Мацегора // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Дробаха Г.А. ; редкол.: Телелим В.М., Городнов В.П., Єрмошин М.О.[та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (64). – С. 106-114. – ISSN 2078-7480


  "Подано найважливіші гендерні аспекти професіоналізації правоохоронців та військовослужбовців, які суттєво впливають на бойову готовність і морально-психологічний клімат у колективах та ефективність професійної діяльності військовослужбовців-жінок. ...
338983
  Кисельова К. Гендерні особливості професійного самовизначення курсантів ВВНЗ // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – C. 322-324
338984
  Коробейнікова Л.Г. Гендерні особливості прояву нейродинамічних функцій у елітних спортсменів-єдиноборців // Загальна патологія та патологічна фізіологія : науково-теоретичний журнал / ДЗ "Луганський держ. мед.ун-т" Міністерства охорони здоров"я України. – Луганськ, 2013. – Т. 8, № 2. – С. 272-277. – ISSN 2219-075-9
338985
  Бондарчук О.І. Гендерні особливості самоефективності керівників освітніх організацій у контексті розвитку організаційної культури // Актуальні проблеми психології : збірник наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2013. – С. 7-11. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 39). – ISSN 2072-4772
338986
  Гайсонюк Н.А. Гендерні особливості самопрезентації особистості у студентів : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Гайсонюк Наталія Артемівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
338987
  Кучерук О. Гендерні особливості спілкування в етикетних мовленнєвих ситуаціях // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2005. – № 8. – С.56-58. – Бібліогр.: Літ-ра: 5 назв. – ISSN 0130 - 5263
338988
  Каракашян А.Н. Гендерні особливості способу життя учнівської молоді / А.Н. Каракашян, Т.Ю. Мартиновська, О.В. Севрюкова // Гігієна населених місць : збірник наукових праць / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; голов. ред. А.М. Сердюк. – Київ, 2014. – Вип. 64. – С. 278-282
338989
  Горячковська М.О. Гендерні особливості сприймання молоддю різних типів комерційної реклами // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 131-133
338990
  Білик О. Гендерні особливості сприйняття інформації у подружній парі / О. Білик, О. Литвиненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 7-11. – (Психологія ; вип. 2 (2))


  Процес сприйняття текстів корінним чином залежить від статі реципієнта. Засвоєння інформації чоловіками і жінками інколи діаметрально протилежне. Це є одна з основних причин виникнення комунікаційних бар"єрів у внутрішньосімейному спілкуванні, що у ...
338991
  Зайченко К.С. Гендерні особливості стресостійкості в підлітковому війці в умовах інформаційної війни / К.С. Зайченко, О.Ю. Пятник // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Запоріжжя, 2015. – № 1 (7). – С. 63-68. – ISSN 2310-4368
338992
  Рябова М.В. Гендерні особливості структури вживання алкогольних напоїв підлітками у віці 15-17 років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 91-94. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 15/16)


  Розглянуто гендерні відмінності у структурі споживання алкогольних напоїв молоддю старшого підліткового віку, а також частоту та кількість споживання пива, шампанського, вина, джин-тоніка (ром-коли) та міцних напоїв. Проаналізовано популярність цих ...
338993
  Марченко О.Ю. Гендерні особливості та відмінності у показниках самоопису фізичного розвитку юнаків і дівчат різних вікових категорій // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Єрмаков С.С., Запорожанов В.О., Цеслицка М. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 01. – С. 24-34 : табл. – Бібліогр.: 45 назв. – ISSN 1818-9172
338994
  Теслер О.В. Гендерні особливості фразеологічних одиниць у сучасній французькій мові / О.В. Теслер, Р.І. Савчук // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 3 : Філологічні науки. – С. 68-72. – ISSN 1729-360Х
338995
  Долусова Н.В. Гендерні особливості функціонування номінацій коштовного каміння в авторських казках / Н.В. Долусова, Л.В. Строченко // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2014. – Вип. 1 (32). – С. 71-76
338996
  Швець О.П. Гендерні особливості школярів у процесі навчання діалогічного мовлення в процесі викладання англійської мови // Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків, 2010. – № 4 (266). – С. 5-7
338997
  Мовчан П. Гендерні перспективи українського суспільства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 2. – С. 191-193.
338998
  Титаренко Т.М. Гендерні практики життєконструювання у сучасному інформаційному просторі // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 33 (36). – С. 31-39
338999
  Саблук Г.І. Гендерні проблеми жіноцтва в житті сільського населення // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; редкол.: О.Г. Булавка, М.Я. Дем"яненко, В.М. Жук [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (268). – C. 33-38. – ISSN 2221-1055
339000
  Харченко Л.В. Гендерні проблеми при формуванні політико-адміністративної еліти в Україні // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (11). – С. 88-95.
<< На початок(–10)331332333334335336337338339340(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,