Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)331332333334335336337338339340(+10)В кінець >>
338001
  Таланов С.Л. "Всеобщность" высшего образования и социальные отклонения среди молодежи // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 8 (август). – С. 28-31. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрены проблемы высшего образования в контексте его "всеобщности". Автором сделан вывод, что "всеобщность" высшего образования приводит к ряду социальных девиаций среди студентов и выпускников вузов.
338002
  Бердник Г. "Всесвіт Олеся Бердника" повернувся до українського читача / Г. Бердник, Н. Логвіненко // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 28-29
338003
  Щириця О.П. "Всесвіт" Дмитра Павличка: засади редакторського успіху в умовах радянської цензури 1971 - 1978 років // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 13. – С. 113-116


  У статті аналізуються чинники редакторської політики Дмитра Павличка як складової успішного функціонування журналу "Всесвіт" в умовах жорсткої цензури та ідеологічного контролю 1971 - 1978 років.
338004
  Дроздовський Д. "Всесвіт" між Україною та Ізраїлем // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 25-26 травня (№ 88/89)


  Журнал уже 90 років об"єднує культури. "Всесвіт" було презентовано в Кембриджському університеті.
338005
   "Всесвіт" оманської літератури // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 15 березня (№ 10)


  У Маскаті відбувся XXIII Міжнародний книжковий ярмарок. На форумі у столиці Султанаті Оман було представлено 500 000 найменувань книжок із різних країн Арабського регіону. Вперше на цій книжковій виставці було представлено українські видання журналу ...
338006
   "Всесвітні" літературні успіхи Бориса Фінкельштейна // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9/10 (1089/1090)/11/12 (1091/1092). – С. 242. – ISSN 0320-8370


  2019 року у двох світових видавництвах опубліковано книжки постійного автора журналу "Всесвіт", письменника Бориса Фінкельштейна, який мешкає в Іспанії.
338007
  Кульчицький С. "Всесвітня історія" Михайла Грушевського як історіографічне явище // Михайло Грушевський - науковець і політик у контексті сучасності / за заг. ред. В.І. Сергійчука ; [передм. В. Скопенка] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 10-11. – ISBN 966-7060-35-7
338008
  Бондар В. Все-правда : повісті / Василь Бондар. – 2-ге вид. – Київ : Українська видавнича група, 1995. – 340 с.
338009
  Йегер О. Всеобщая история. – [Б. м. : б. и.]
Т. 3 : Новая история, кн. 1 : Реформация в Германии. 1517-1555. – 224 с., [11] л. ил. – В изд. также: кн. 2 : Реформация и анти-реформация (1555-1618). - С. 116-224. - Экз. деф.: нет окончания. - Биб. опис. осущ. посредством Интернета
338010
  Ертов И. Всеобщая история, 1830
338011
  Вебер Г. Всеобщая история : перевод со 2-го изд., пересмотр. и перераб. при содействии специалистовв ; Т. 1-15 : 16 т. / [соч.] Георга Вебера ; Пер. Андреев [псевд. Н.Г. Чернышевского]. – 1885-1893. – Москва : Изд. К.Т. Солдатенкова ; Тип. В.В. Исленьева
Т. 9 : [История народов и государств в эпоху перехода от средних веков к новому времени]. – 1888. – XLVIII, 630 с.
338012
  Вебер Г. Всеобщая история : перевод со 2-го изд., пересмотр. и перераб. при содействии специалистовв ; Т. 1-15 : 16 т. / [соч.] Георга Вебера ; Пер. Андреев [псевд. Н.Г. Чернышевского]. – 1885-1893. – Москва : Изд. К.Т. Солдатенкова ; Тип. В.В. Исленьева
Т. 10 : [Век реформации]. – 1888. – LI, 591 с.
338013
  Вебер Г. Всеобщая история : перевод со 2-го изд., пересмотр. и перераб. при содействии специалистовв ; Т. 1-15 : 16 т. / [соч.] Георга Вебера ; Пер. Андреев [псевд. Н.Г. Чернышевского]. – 1885-1893. – Москва : Изд. К.Т. Солдатенкова ; Тип. В.В. Исленьева
Т. 11 : [История католической реакции и религиозных войн]. – 1888. – XXXVI, 845 с. – Экз. № 112413 ,без обл.
338014
  Вебер Г. Всеобщая история : перевод со 2-го изд., пересмотр. и перераб. при содействии специалистовв ; Т. 1-15 : 16 т. / [соч.] Георга Вебера ; Пер. Андреев [псевд. Н.Г. Чернышевского]. – 1885-1893. – Москва : Изд. К.Т. Солдатенкова ; Тип. В.В. Исленьева
Т. 12 : [Эпоха неограниченной монархической власти в семнадцатом и восемнадцатом столетиях] / пер. Андреева (до 459 с.) и В. Неведомского (с 459 с.). – 1890. – XII, 736 с.
338015
  Вебер Г. Всеобщая история : перевод со 2-го изд., пересмотр. и перераб. при содействии специалистовв ; Т. 1-15 : 16 т. / [соч.] Георга Вебера ; Пер. Андреев [псевд. Н.Г. Чернышевского]. – 1885-1893. – Москва : Изд. К.Т. Солдатенкова ; Тип. В.Ф. Рихтер
Т. 13 : Восемнадцатое столетие / пер. Э. Циммермана. – 1891. – XII, 934, XXVI с.
338016
  Вебер Г. Всеобщая история : перевод со 2-го изд., пересмотр. и перераб. при содействии специалистовв ; Т. 1-15 : 16 т. / [соч.] Георга Вебера ; Пер. Андреев [псевд. Н.Г. Чернышевского]. – 1885-1893. – Москва : Изд. К.Т. Солдатенкова ; Тип. В.Ф. Рихтер
Т. 14 : Деятнадцатое столетие : Отдел 1-й: до Июльской революции и ее прямых последствий / пер. В. Неведомского. – 1892. – XII, 1012, XXXIX с.
338017
  Вебер Г. Всеобщая история : перевод со 2-го изд., пересмотр. и перераб. при содействии специалистовв ; Т. 1-15 : 16 т. / [соч.] Георга Вебера ; Пер. Андреев [псевд. Н.Г. Чернышевского]. – 1885-1893. – Москва : Изд. К.Т. Солдатенкова ; Тип. В. Рихтер
Т.15, ч.2 : [Девятнадцатое столетие : Отдел 3-й: С основания второй Французской империи до новейшего времени] : с портретом автора / пер. В. Неведомского. – 1892. – X, 748, XXXIII с.
338018
  Егоров Д.Н. Всеобщая история : На правах рукописи ; курс, читанный в Московском коммерческом институте в 1911-1912 акад. году / Разрешенное Д.Н.Егоровым стенографическое издание Издательской Комиссии Студентов Коммерческого Института. – Москва : Т-во "Печатня С.П.Яковлева", 1912. – 444 с.
338019
   Всеобщая история. – Ленинград
Вып. 2. – 1982
338020
  Лависс Э. Всеобщая история : для детей от 10 до 13-14 лет : пер. с фр. / Эрнест Лависс. – Москва : А.Ю. Монацкова, 1990. – X, 211 с.
338021
  Полибий Всеобщая история : в 40 кн. / Полибий ; пер. с греч. Ф.Г. Мищенко, с его предисл., примеч., указ., картами ; [отв. ред., авт. вступ. ст. А.Я. Тыжов]. – Санкт-Петербург : Наука ; Ювента. – (Историческая библиотека / редкол.: Э.Д. Фролов (председатель) [и др.]). – ISBN 5-02-028273-1
[Т.] 2, кн. 6-25. – 1995. – 420, [4] с., [1] л. табл. – Парал. тит. л. греч. - Печ. по изд.: Всеобщая история / Полибий. Москва: изд. А.Г. Кузнецова, 1895. – Библиогр. в тексте примеч.
338022
  Иегер О. Всеобщая история в четырех томах / Соч. профессора Оскара Иегера ; Пер. и доп. под ред. П.Н. Полевого, пересмотр. и испр. Л.З. Слонимским. – 5-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса
Т. 1 : История древняя: с 244 гравюрами в тексте, 18 прилож., отпечатанными черною и цветными красками, 1 картаю в тексте и 4 картами в особом приложении / пер. под ред. Л.З. Слонимского. – VIII, 614 с. : ил., 22 л. ил. – Част. загл. каждого тома также на отд. тит. л.
338023
  Иегер О. Всеобщая история в четырех томах / Соч. профессора Оскара Иегера ; Пер. и доп. под ред. П.Н. Полевого, пересмотр. и испр. Л.З. Слонимским. – 5-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса
Т. 3 : Новая история: с 228 гравюрами в тексте, 25 прилож., отпечатанными черною и цветными красками, серебром и золотом, 7 картами в тексте и 1 печатанной красками, в особом приложении / пер. под ред. Л.З. Слонимского. – VI, 665 с. : ил., 25 л. ил. – Част. загл. каждого тома также на отд. тит. л.
338024
  Иегер О. Всеобщая история в четырех томах / Соч. профессора Оскара Иегера ; Пер. и доп. под ред. П.Н. Полевого, пересмотр. и испр. Л.З. Слонимским. – 5-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса
Т. 4 : Новейшая история: с 256 гравюрами в тексте, 14 прилож., отпечатанными черною краскою, 7 картами в тексте и двумя в особом приложении / пер. под ред. Л.З. Слонимского. – VIII, 835 с. : ил., 16 л. ил. – Част. загл. каждого тома также на отд. тит. л.
338025
  Иегер О. Всеобщая история в четырех томах / Соч. профессора Оскара Иегера ; Пер. и доп. под ред. П.Н. Полевого. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса
Т. 2 : История Средних веков: с 216 гравюрами в тексте, 16 прилож., отпечатанными черною и цветными красками, 3 картами в тексте и 6-в в особом приложении. – 1894. – [2], IV, [2], 623 с. : ил., 22 л. ил., карт. – Част. загл. каждого тома также на отд. тит. л.
338026
  Иегер О. Всеобщая история в четырех томах / Соч. профессора Оскара Иегера ; Пер. и доп. под ред. П.Н. Полевого. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса
Т. 3 : Новая история: с 228 гравюрами в тексте, 25 прилож., отпечатанными черною и цветными красками, 7 картами в тексте и 1, печатанной красками, в особом приложении. – 1894. – VI, 665 с. : ил., 25 л. ил., карт. – Част. загл. каждого тома также на отд. тит. л.
338027
  Иегер О. Всеобщая история в четырех томах / Соч. профессора Оскара Иегера ; Пер. и доп. под ред. П.Н. Полевого. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса
Т. 4 : Новейшая история: с 258 гравюрами в тексте, 22 прилож., отпечатанными черною краскою, 8 картами в тексте и 1, печатанной красками, в особом приложении. – 1894. – VI, [2], 691 с. : ил., 23 л. ил., карт. – Част. загл. каждого тома также на отд. тит. л.
338028
  Иегер О. Всеобщая история в четырех томах : со многими снимками с памятников и отдельными приложениями, отпечатанными черною и цветными красками / Соч. профессора Оскара Иегера ; Пер. под ред. П.Н. Полевого. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса. – (Иллюстрированная библиотека Нивы)
Вып. 5 : История средних веков - от императора Генриха IV Германского до конца властвования Штауфенов: с 70 иллюстр. в тексте, 4 отд. хромолитограф. прилож., печатанными золотом и красками, 1 картою в тексте и тремя - в приложении. – 1894. – С. 193-384 : ил. – Изд. вышло в 12 вып.; часть тир. вышла в 4 т. без указания вып. и сер. ; Каждый том имеет общ. и частн. тит. л.
338029
  Иегер О. Всеобщая история в четырех томах : со многими снимками с памятников и отдельными приложениями, отпечатанными черною и цветными красками / Соч. профессора Оскара Иегера ; Пер. под ред. П.Н. Полевого. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса. – (Иллюстрированная библиотека Нивы)
Вып. 6 : История средних веков - от смерти Конрадина 1268 г. до эпохи великих открытий: с 95 гравюрами в тексте, 5 отд. прилож., отпечатанными черною и цветными красками, золотом и пр., и двумя картами в приложении. – 1894. – С. 385-623 : ил. – Изд. вышло в 12 вып.; часть тир. вышла в 4 т. без указания вып. и сер. ; Каждый том имеет общ. и частн. тит. л.
338030
  Иегер О. Всеобщая история в четырех томах : со многими снимками с памятников и отдельными приложениями, отпечатанными черною и цветными красками / Соч. профессора Оскара Иегера ; Пер. под ред. П.Н. Полевого. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса. – (Иллюстрированная библиотека Нивы)
Вып. 8 : История новая - от обнародования Нантского Эдикта, 1598 г., до смерти Карла X, короля Шведского (1660): с 76 гравюрами в тексте, 7 отд. прилож., отпечатанными черною и цветными красками, серебром и золотом. – 1894. – С. 225-448 : ил. – Изд. вышло в 12 вып.; часть тир. вышла в 4 т. без указания вып. и сер. ; Каждый том имеет общ. и частн. тит. л.
338031
  Иегер О. Всеобщая история в четырех томах : со многими снимками с памятников и отдельными приложениями, отпечатанными черною и цветными красками / Соч. профессора Оскара Иегера ; Пер. под ред. П.Н. Полевого. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса. – (Иллюстрированная библиотека Нивы)
Вып. 10 : История новейшего времени - от начала французской революции (1789 г.) до похода Наполеона в Россию (1812 г.): с 66 гравюрами, 1 картою, отпечатанной красками и 4-мя отд. приложениями. – 1894. – С. 3-224 : ил. – Изд. вышло в 12 вып.; часть тир. вышла в 4 т. без указания вып. и сер. ; Каждый том имеет общ. и частн. тит. л.
338032
  Иегер О. Всеобщая история в четырех томах / Соч. профессора Оскара Иегера ; Пер. и доп. под ред. П.Н. Полевого, пересмотр. и испр. Л.З. Слонимским. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса
Т. 1 : История Древняя: с 244 гравюрами в тексте, 18 прилож., отпечатанными черною и цветными красками, 1 картаю в тексте и 4 картами в особом приложении. – 1904. – VIII, 614 c. : ил., 16 л. ил. – Част. загл. каждого тома также на отд. тит. л.
338033
  Иегер О. Всеобщая история в четырех томах / Соч. профессора Оскара Иегера ; Пер. и доп. под ред. П.Н. Полевого, пересмотр. и испр. Л.З. Слонимским. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса
Т. 2 : История Средних веков: с 216 гравюрами в тексте, с 16 прилож., отпечатанными черною и цветными красками, 3 картами в тексте и 6-в особом приложении. – 1904. – IV, 623 с. : ил., 21 л. ил. – Част. загл. каждого тома также на отд. тит. л.
338034
  Иегер О. Всеобщая история в четырех томах / Соч. профессора Оскара Иегера ; Пер. и доп. под ред. П.Н. Полевого, пересмотр. и испр. Л.З. Слонимским. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса
Т. 3 : Новая история: с 228 гравюрами в тексте, 25 прилож., отпечатанными черною и цветными красками, серебром и золотом, 7 картами в тексте и 1, печатанной красками, в особом приложении / пер. под ред. Л.З. Слонимского. – 1904. – VI, 665 с. : ил., 24 л. ил. – Част. загл. каждого тома также на отд. тит. л.
338035
  Иегер О. Всеобщая история в четырех томах / Соч. профессора Оскара Иегера ; Пер. и доп. под ред. П.Н. Полевого, пересмотр. и испр. Л.З. Слонимским. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса
Т. 4 : Новейшая история: с 256 гравюрами в тексте, 14 прилож., отпечатанными черною краскою 7 картами в тексте и двумя в особом приложении / пер. под ред. Л.З. Слонимского. – 1904. – VIII, 835 с. : ил., 15 л. ил. – Част. загл. каждого тома также на отд. тит. л.
338036
   Всеобщая история государства и права. – Москва : Юридическое изд-во МЮ СССР
Часть 2 : Феодализм. – 1947. – 272 с.
338037
   Всеобщая история государства и права. – Москва : Былина, 1996. – 416с. – ISBN 5-88528-060-6
338038
  Кащенко С.Г. Всеобщая история государства и права новейшего времени : учеб. пособие для студентов юрид. спец. вузов / С.Г. Кащенко ; Таврич. нац. ун-т им. В.И. Вернадского, Киев. ун-т права НАН Украины, Междунар. ассоц. историков права. – Симферополь : Доля, 2006. – 694, [2] с. – ISBN 966-366-027-9
338039
  Бузескул В.П. Всеобщая история и ее представители в России в XIX и начале XX века / Владислав Бузескул ; [отв. ред. вып. Бубенок О.Б] ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т востоковедения им. А. Крымского. – Киев : Фолиант ; Институт востоковедения имени А. Крымского НАН Украины. – (Серия "Научное наследие востоковедов" / редкол.: Матвеева Л.В. (гл. ред.) [и др.]). – ISBN 966-8474-25-2
Ч. 1 : / вступ. ст. д-ра ист. наук Леси Матвеевой. – 2004. – 317, [1] с. : ил. – Имен. указ.: с. 299-317. – Библиогр. в подстроч. примеч.
338040
  Бузескул В.П. Всеобщая история и ее представители в России в XIX и начале XX века / Владислав Бузескул ; [отв. ред. вып. Бубенок О.Б] ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т востоковедения им. А. Крымского. – Киев : Фолиант ; Институт востоковедения. – (Серия "Научное наследие востоковедов" / редкол.: Матвеева Л.В. (гл. ред.) [и др.]). – ISBN 966-8474-28-7
Ч. 2. – 2004. – 271, [1] с. : ил. – Имен. указ.: с. 248-271. – Библиогр. в подстроч. примеч.
338041
   Всеобщая история литературы : Составлена по источникам и новейшим исслед., при участии рус. ученых и литераторов / Под ред. В.Ф. Корша. – Санкт-Петербург : Изд. К. Риккера
Т. 1, ч. 1 : Литературы Древнего Востока. – 1880. – VIII, 608 с.
338042
   Всеобщая история литературы : Составлена по источникам и новейшим исслед., при участии рус. ученых и литераторов / Под ред. В.Ф. Корша. – Санкт-Петербург : Изд. К. Риккера
Т. 1, ч. 2 : История литератур греческой и римской. – 1881. – VI с., с. 609-1322
338043
   Всеобщая история литературы : составлена по источникам и новейшим исслед., при участии рус. ученых и литераторов ; [в 5-ти т.] / Под ред. В. Корша, окончена под ред. А. Кирпичникова. – Санкт-Петербург : Изд. К. Риккера
Т. 2 : История средневековой литературы. – 1885. – VII, 923 с.
338044
   Всеобщая история литературы : составлена по источникам и новейшим исслед., при участии рус. ученых и литераторов ; [в 5-ти т.] / Под ред. В. Корша, окончена под ред. А. Кирпичникова. – Санкт-Петербург : Изд. К. Риккера
Т. 3, ч. 1 : Новая литература: Славянские и новогреческие литературы ; Западноевропейская литература в эпоху Возрождения и в век псевдоклассицизма. – 1888. – VII, 883 с.
338045
   Всеобщая история литературы : составлена по источникам и новейшим исслед., при участии рус. ученых и литераторов ; [в 5-ти т.] / Под ред. В. Корша, окончена под ред. А. Кирпичникова. – Санкт-Петербург : Изд. К. Риккера
Т. 4, вып. 23 : Французская литература XVIII века / Алексея Н. Веселовского ; Немецкая литература во 2-ой половине XVIII века / А. Кирпичникова. – 1889. – 1081 с.


  Нидерландская литература ; Скандинавская литература ; Турецкая литература ; Очерки истории литературы XIX столетия
338046
   Всеобщая история литературы : составлена по источникам и новейшим исслед., при участии рус. ученых и литераторов ; [в 5-ти т.] / Под ред. В. Корша, окончена под ред. А. Кирпичникова. – Санкт-Петербург : Изд. К. Риккера
Т. 4 : Литература "просвещения" ; Нидерландская литература ; Скандинавская литература ; Турецкая литература ; Очерки истории литературы XIX столетия. – 1892. – 1081 с.


  Нидерландская литература ; Скандинавская литература ; Турецкая литература ; Очерки истории литературы XIX столетия
338047
  Графский В.Г. Всеобщая история права и государства : Учебник для вузов / В.Г. Графский. – Москва : НОРМА - ИНФРА-М, 2000. – 744 с. – ISBN 5-89123-408-4; 5-16-000158-1
338048
  Графский В.Г. Всеобщая история права и государства : учебник для студ. высш. учеб. завед., обуч. по спец. "Юриспруденция" / В.Г. Графский ; Ин-т гос. и права РАН. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Норма, 2005. – 752с. – ISBN 5-89123-941-8
338049
  Графский В.Г. Всеобщая история права и государства : учебник для студентов вузов, обуч. по спец. "Юриспруденция" / В.Г. Графский ; Ин-т гос. и права Рос. акад. наук. – 3-е изд., доп. – Москва : НОРМА ; ИНФРА-М, 2010. – 815, [1] с. – Предм. указ.: с. 800-808. – Библиогр. в конце тем, и в подстроч. примеч. – (Учебник для вузов). – ISBN 978-5-91768-078-1
338050
   Всеобщая история с IV столетия до нашего времени : [Т. 1-8] / сост. по рук..Эрнеста Лависа,, чл. Фр. акад., проф. литературы в Париж. ин-те, Альфреда Рамбо ; пер. В. Неведомского, проф. новой и соврем. истории в Париж. ун-те. – Москва : Изд. К.Т. Солдатенкова ; Т-во тип. А.И. Мамонтова
Т.3 : Образование больших государств (1270-1492). – 1897. – XXI, 993 с.


  Авт.: Рамбо, Альфред (1842 - 1905) Пер.: Гершензон, Михаил Осипович (1869 - 1925) Т. 1, 3-6 пер. В. Неведомского ; Т. 7-8 пер. М.О. Гершензона
338051
  Ларин Е.А. Всеобщая история. Латиноамериканская цивилизация : учебное пособие для студентов вузов / Е.А. Ларин. – Москва : Высшая школа, 2007. – 496с. – ISBN 978-5-06-005684-6
338052
  Уферман Н. Всеобщая компания электричества / Н. Уферман, К. Хюлин. – Птгр.-М., 1924. – 130с.
338053
  Сабсович Р.Л. Всеобщая конфедерация труда Франции в 1939-1971 гг. / Р.Л. Сабсович. – М., 1972. – 35с.
338054
  Богданов А.А. Всеобщая организационная наука : (тектология) / А.А. Богданов. – 2-е изд., доп. – Ленинград ; Москва : Книга
Ч. 3. – 1929. – 223 с.
338055
  Богданов А.А. Всеобщая организация науки : (тектология) / А.А. Богданов. – 3-е изд., заново перераб. и доп. – Ленинград ; Москва : Книга
Ч. 1. – 1925. – 300 с.
338056
   Всеобщая перепись 1920 года. – М., 1920. – 63с.
338057
   Всеобщая песня. – Минск, 1985. – 302с.
338058
  Неруда П. Всеобщая песнь. Поэма. / П. Неруда. – Москва, 1954. – 344с.
338059
  Шелихов Д.И. Всеобщая политическая стачка в октябре 1905 г. в важнейших промышленных центрах России (Москва, Петербург) : Автореф... канд. ист.наук: / Шелихов Д. И.; ИПКП маркс. лен. при ЛГУ. – Ленинград, 1952. – 16 с.
338060
  Сикорский И.А. Всеобщая психология с физиогномикой, в иллюстрированном изложении : с 330 рис. в тексте / Проф. И.А. Сикорский. – Изд. 2-е, существ. доп. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1912. – XIV, 770 с. : ил. – Первое изд. удостоено В.-Мед. Академией премии Юшенова 3400 р.
338061
  Розенталь М. Всеобщая связь и взаимозависимость явлений в природе и обществе : Лекция, прочитан. 14 янв. 1940 г. в Высшей парт. школе при ЦК ВКП(б) / М. Розенталь. – [Москва] : Госполитиздат, 1940. – 28 с. – (Лекции в помощь изучающим марксизм-ленинизм)
338062
  Платонов Г.В. Всеобщая связь и развитие в природе и обществе / Г.В. Платонов. – Москва, 1957. – 70с.
338063
  Мэррей Д. Всеобщая стачка 1926 года в Англии / Д. Мэррей. – М., 1954. – 199с.
338064
  Квин М. Всеобщая стачка 1934 г. в Сан-Франциско. / М. Квин. – М., 1951. – 320с.
338065
  Гурович П.В. Всеобщая стачка в Англии 1926 года / П.В. Гурович. – Москва, 1959. – 224с.
338066
  Шестаков А.В. Всеобщая стачка в октябре 1905 года / А.В. Шестаков. – М-Л, 1926. – 59с.
338067
   Всеобщая стачка Иваново-Вознесенских рабочих в 1905 году. – Иваново, 1955. – 262с.
338068
   Всеобщая стачка на Юге России в 1903 г.. – М., 1938. – 212 с.
338069
   Всеобщая таблица монет всех земель в свете, с сравнением оных с российскими. Буквы З.С. и М. в таблице против монет поставленные означают: золотая, серебряная, медная. – С.-Пб., 1803. – 16с.
338070
  Босенко В.А. Всеобщая теория развития / В.А. Босенко. – Киев, 2001. – 470с. – ISBN 966-622-035-0


  В монографии рассматривается логико-теоретический аспект функционирования материалистической диалектики как метода познания и революционного преобразования действительности. Диалектика как теория познания.
338071
  Гизе Ф. Всеобщая химия для учащих и учащихся / Ф. Гизе. – Харьков : В Унив. Тип.
Ч. 2 : О металлах. – 1814. – 487 с.
338072
  Заппер К. Всеобщая экономическая география / К. Заппер. – Москва, 1926. – 328с.
338073
  Стройновский В. Всеобщая экономия народов сочинения Валериана Стржемень из Стройнова графа Стройновского. – С.-Пб.
ч. 3. – 1817. – 776 с.
338074
  Стройновский В. Всеобщая экономия народов. Соч. Валериана Стржемень из Стройнова графа Стройновского.... – Пер.с польского изд. напеч. в Варшаве в 1815 г. – Спб.
ч. 2. – 1817. – 538, 53с.
338075
  Саморуков В.В. Всеобще-общие законы развития природы и общества : Монография / В.В. Саморуков; Мин-во Образования и Науки Украины; Одесский Национальный Политехнический Университет. – 3-е изд., доп. – Одесса, 2005. – 80с.
338076
   Всеобщее военное обучение. – М., 1946. – 32с.
338077
   Всеобщее землеописание. – С.-Петербург : Изд. М.О. Вольфа
Т. 2 : География для чтения и справок. – 1866. – [4], с. 641-1236, VIII с.
338078
  Гасанов М.С. Всеобщее и полное разоружение - важнейшая составная часть борьбы СССР за мирное сосуществование (1959-1961 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Гасанов М.С.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1966. – 20л.
338079
  Богданов О.В. Всеобщее и полное разоружение / О.В. Богданов ; Ин-т государства и права. – Москва : Международные отношения, 1964. – 360 с. – (Международно-правовые вопросы)
338080
  Славинский Ч.С. Всеобщее и специфическое в диалектических противоречиях и их познании. / Ч.С. Славинский. – Минск, 1975. – 144с.
338081
  Славянский Ч.С. Всеобщее и специфическое в диалектических противоречиях и их познинии. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Славянский Ч.С.; АН БССР.Ин-т философии и права. – Минск, 1975. – 21л.
338082
  Сергеевич В.И. Всеобщее избирательное право / В.И. Сергеевич. – Оттиск. – 81-122с.
338083
   Всеобщее избирательное право : Сборник статей, составленній по поручению Саратовского губернского земства. – Саратов : Изд. и тип. Сарат. губ. земства, 1905. – [5], 217, 31 с., 2 л. карт.


  На тит. стр. печать: Василенко
338084
  Сергеевич В.И. Всеобщее избирательное право / В.И. Сергеевич. – Санкт-Петербург : Сенат. тип., 1906. – 42 с. – Отд. оттиск из журн.: Министерство юстиции, 1906, май
338085
  Водовозов В.В. Всеобщее избирательное право / В. Водовозов. – 3-е изд., перераб. – Петроград : К-во "Огни", 1917. – 60 с. – (Библиотека гражданина)
338086
  Водовозов В.В. Всеобщее избирательное право и его применение в России / В. Водовозов. – 2-ое доп. и испр. изд. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Общественная польза". – (Вестник свободы / под ред. В. Водовозова ; № 1)
Вып. 1 : Теест. – 1906. – 60 с.


  На тит. стр. печать: Николай Прокофьевич Василенко
338087
  Водовозов В.В. Всеобщее избирательное право и его применение в России / В. Водовозов. – 2-ое испр. изд. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Общественная польза". – (Вестник свободы / под ред. В. Водовозова ; № 2)
Вып. 2 : Таблицы. – 1906. – 56 с.


  На тит. стр. печать: Николай Прокофьевич Василенко
338088
  Вахтеров В.П. Всеобщее обучение / В.П. Вахтеров. – Москва : Тип. т-ва И.Д. Сытина, 1897. – 216 с.
338089
  Дмитриев В.М. Всеобщее обучение в РСФСР. : Автореф... Доктора пед.наук: / Дмитриев В.М.; Акад.пед.наук РСФСР. – М, 1957. – 38л.
338090
  Черкашин Л.В. Всеобщее обучение в Украинской ССР и перспективы его дальнейшего развития : Дис... канд. пед.наук: / Черкашин Л.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1958. – 282л. – Бібліогр.:л.277-282
338091
  Черкашин Л.В. Всеобщее обучение в Украинской ССР и перспективы его дальнейшего развития : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Черкашин Л.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1959. – 20 с.
338092
  Пешков И.А. Всеобщее обязательное военное обучение трудащихся СССР для защиты социалистического Отечества от нападения империалистов : Автореф... д-ра ист.наук: / Пешков И.А.; Акад. наук СССР. Ин-т истории. – М., 1955. – 23л.
338093
  Габриадзе Г.К. Всеобщее обязательное восьмилетнее образование в Советской Грузии : Автореф... канд. пед.наук: / Габриадзе Г.К.; Тбилис. гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1964. – 25л.
338094
  Тимашева Р.Г. Всеобщее обязательное обучение в Кара-Калпакской АССР : Автореф... канд. пед.наук: / Тимашева Р. Г.; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1952. – 16 с.
338095
  Волков Г.Н. Всеобщее обязательное обучение в Татарской АССР в четвертой (первой послевоенной) пятилетке (1946-1950 гг.) : Автореф... канд. пед.наук: / Волков Г.Н.;. – М., 1953. – 16л.
338096
  Дюмон-Дюрвиль Всеобщее путешествие вокруг света / Дюмон-Дюрвиль. – Москва : В Типографии Августа Семена, при Императорской Медико-Хирургической Академии
Ч. 1. – 1835. – IX, с. 11-394, IX с.
338097
  Дюмон-Дюрвиль Всеобщее путешествие вокруг света / Дюмон-Дюрвиль. – Москва : В Типографии Августа Семена, при Императорской Медико-Хирургической Академии
Ч. 7. – 1837. – 393, VII с.
338098
  Петров Ю.П. Всеобщее среднее образование и нравственная воспитанность / Ю.П. Петров. – Москва, 1979. – 64с.
338099
  Денисова Л.Н. Всеобщее среднее образование и социальный прогресс / Л.Н. Денисова. – М., 1988. – 172с.
338100
  Казанский П.Е. Всеобщие административные союзы государств : Т. 1-3 / [Соч.] П. Казанского, проф. Новорос. ун-та. – Одесса : Тип. Штаба окр.
Т. 1 : [Часть теоретическая]. – 1897. – XXVIII, 526 с.
338101
  Шеин С. Всеобщие выборы в Британии: победа двухпартийности или движение к системе крайнего плюрализма? // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Нац. исследов. ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова ; глав. ред. А.В. Рябов ; редкол.: В.С. Автономов, В.Г. Барановский, А.Г. Большаков [и др.]. – Москва, 2016. – Т. 60, № 12. – С. 51-61. – ISSN 0131-2227
338102
  Соколов В.И. Всеобщие выборы в Канаде: прежнее "правительство меньшенства" / В.И. Соколов, А.Л. Демчук // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 1 (469). – С. 3-12. – ISSN 0321-2068
338103
  Погадаев В.А. Всеобщие выборы в Малайзии: новый мандат Национального фронта // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2013. – № 7 (672). – С. 26-28. – ISSN 0321-5075
338104
  Вышинский В.А. Всеобщие законы природы и новая система постулатов физики // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах : міжнародний науково-технічний журнал / Хмельниц. нац. ун-т ; Українська технолог. акад. – Хмельницький, 2014. – № 4. – С. 24-32. – ISSN 2219-9365
338105
  Погосян А В. Всеобщие формы диалектического метода / А В. Погосян. – Ереван, 1986. – 114с.
338106
  Ковязин Г. Всеобщие, равные прямые и тайные выборы в Верховный Совет СССР / Г. Ковязин. – Л., 1945. – 36с.
338107
  Гикман Всеобщий географический и статистический карманный атлас / Гикман, А.Ф. Маркс. – 2-е испр. и доп. изд. – С.-Петербург : Артист. заведение А.Ф. Маркса, 1903. – 74 с.
338108
  Моисеев Н.Н. Всеобщий закон капиталистического накопления / Н.Н. Моисеев. – Одесса, 1969. – 46с.
338109
  Иванов Я Г. Всеобщий закон капиталистического накопления / Я Г. Иванов, В.С. Январев. – Москва, 1970. – 80с.
338110
  Роговский И.Т. Всеобщий закон капиталистического накопления / И.Т. Роговский. – Минск, 1973. – 64с.
338111
  Арен И.М. Всеобщий закон капиталистического накопления : лекция / И.М. Арен ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Ин-т повышения квалиф. преподавателей обществ. наук, Каф. полит. экономии. – Москва : МГУ, 1976. – 38с. – Библиогр..: с. 10-11 и с. 31-32
338112
  Алешкевич В.А. Всеобщий закон капиталистического накопления и обнищания трудящихся масс / В.А. Алешкевич. – Минск : Вышэйшая школа, 1974. – 158 с.
338113
  Кон А.Ф. Всеобщий закон капиталистического накопления. Абсолютное и относительное обнищание рабочего класса / А.Ф. Кон. – Москва, 1937. – 35 с.
338114
   Всеобщий календарь на 1874 год. – Санкт-Петербург : Тип. А.М.Котомина, 1873. – 598 с. + приложение с портретами
338115
  Торгашев Алексей Всеобщий пращур. Прапрадедушка Лука // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 10 (220), октябрь. – С. 38-49 : фото. – ISSN 1029-5828
338116
   Всеобщий путеводитель по Москве и окрестностям : план Москвы в красках - в конце "путеводителя". – 13-е испр. изд. – Москва : Тип. Т-ва Н.Л. Казецкого, 1917. – IV, 88, [14] с.
338117
  Татищев И. Всеобщий французско-русский словарь : сост. по изданиям Раймонда, Подье, Боаста и Французской Академии. – Изд. 3-е, вновь доп. и испр. – Москва : Тип. Семена Селиванского
Т. 2 : H-Z. – 1841. – 772 с. – Издали том Селивановский и Ширлев
338118
  Татищев И. Всеобщий французско-русский словарь, составленный по изданиям Раймонда, Нодье, Боаста и французской академии....... – 3-е изд., вновь доп. и испр. – Москва : Типография Семена Селивановского
Т. 1 : А-G. – 1839
338119
   Всеобщий христианский календарь на 1919 год / Под ред. М.Н. Скабаллановича. – Киев : Изд. "Христианского содружества", 1919. – 48 с. – Без тит. л.
338120
  Могилевский Н.Я. Всеобщий экономический закон возвышения потребностей : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Могилевский Н.Я. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 24 с.
338121
  Дарий М.А. Всеобщий экономический закон экономии. / М.А. Дарий. – Кишинев, 1966. – 101с.
338122
  Шевцов В.Ф. Всеобщность и социальная обусловленность основного вопроса философии // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1987. – Вып. 65 : О работе Ф. Энгельса "Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии" (к 100-летию выхода в свет)
338123
  Логвинов Л.Д. Всеобщность труда в социалистической экономике / Л.Д. Логвинов. – Москва, 1968. – 32с.
338124
   Всеобщность труда: методология, теория, практика. – Ростов -на-Дону, 1988. – 137с.
338125
   Всеобъемлющая международная безопасность. Международно-правовые принципы и нормы : Справочник. – Москва : Международные отношения, 1990. – 328 с. – ISBN 5-7133-0213-Х
338126
   Всеобъемлющая система международной безопасности : Предпосылки и перспективы.1980-е гг. ; Библиографич.указатель. – Москва, 1990. – 396с.
338127
  Петров Е.П. Всеобъемлющий / Е.П. Петров. – Москва, 1928. – 51 с.
338128
   Всеобъемлющий народный контроль. – Л., 1983. – 192с.
338129
  Миллот Всеообщая древняя и новая история Аббата Миллота, содержащая повествование о всех народах мира, и доведенная до 1815 года. – Новейшее изд. С присовокуплен. атласа древней и новой географии. – Санктпетербург : В типографии Императорскаго театра
Часть седьмая. – 1820. – 456с. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М.Максимовича Пал.XIX ст.- картон, папір, корінець та куточки зі шкіри
338130
  Сущинська І. Всеперемагаюча сила / І. Сущинська. – К., 1969. – 120с.
338131
  Сущинська І.Ю. Всеперемагаюча сила / І.Ю. Сущинська. – К., 1969. – 120с.
338132
  Панчук М.І. Всеперемагаюча сила ленінських ідей. (Ідеол. боротьба на сучас. етапі) / М.І. Панчук. – Київ, 1976. – 48с.
338133
   Всеперемагаюча сила марксизму-ленінізму. – Львов, 1961. – 478с.
338134
   Всепланетарний феномен НТШ // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Березень (№ 4)


  У пам"ятні дні Великого Кобзаря в Інституті українознавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбулася сьома наукова сесія Комісії науки і техніки київського осередку Наукового товариства ім. Шевченка (НТШ). З доповідями ...
338135
  Федосеев Семен Всепобеждающая авиация : Арсенал / Федосеев Семен, Юров Юрий // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 3(2786). – С. 148-155 : Іл.
338136
  Ангарская М.Н. Всепобеждающая жизнь : воспоминания о В. Вишневском / М.Н. Ангарская. – Москва : Правда, 1984. – 47с. – (Библиотека "Огонек" ; вып. 50)
338137
   Всепобеждающая сила ленинских идей. – Фрунзе, 1980. – 172с.
338138
  Купчик Л. Всепоглинаюча любов Романа Шухевича // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 5-6 липня (№ 117/118). – С. 13
338139
  Белкина Т. Всепогодный везделет / Т. Белкина. – Київ : Бери и помни, 2000. – 224с.
338140
  Ростовцев Я.И. Всеподданнейшая предсмертная записка Я.И. Ростовцева о крестьянском деле 6-го февраля 1860 г.. – 3-е изд. – [Санкт-Петербург] : [Б. и.], 1860. – 815-842 с. – Без тит. л.
338141
  Бюлер Ф. Всеподданнейший отчет Московского главного архива Министерства иностранных дел, за 1878 год. – Москва : Тип. М.П. Щепкина и К*, 1879. – 8, [3] с. – Авт. указан в конце текста
338142
   Всеподданнейший отчет обер-прокурора Святейшего Синода по ведомству православного исповедания за 1911-1912 годы. – Санкт-Петербург : Синод. тип., 1913. – XIII, 336, 230 с.
338143
  Мельник Л.М. Всеправославний собор і питання автокефалії // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (25-26 квітня 2017 року) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2017. – Ч. 6


  Всеправославний Собор, який проходив у 2016 році мав зібрати вперше за тисячу років усіх православних ієрархів світу. Незважаючи на те, що у Соборі відмовилися брати участь чотири церкви (Антіохійська (Сирійська), Болгарська, Грузинська, Російська) із ...
338144
   Всерайонна жовтнева естафета першого року другої п"ятирічки. – Кривой Рог, 1933. – 12с.
338145
  Костенко Н. Всередині та поза межами ідентичності в культурному досвіді пандемії та війни // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2, квітень - червень. – С. 5-21. – ISSN 1563-3713
338146
  Шкабой О.П. Всерйоз і жартома : гумор і сатира / О.П. Шкабой. – Київ : Держлітвидав України, 1963. – 86 с.
338147
  Шкабой О.П. Всерйоз і жартома : гумор і сатира / О.П. Шкабой. – Київ : Держлітвидав України, 1963. – 86 с.
338148
  Магась В. Всеросійський залізничний союз та влада в Наддніпрянській Україні в 1905–1908 рр.: трансформація взаємин // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій ; редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Версьтюк, С.В. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (541), липень - серпень. – С. 20-45. – ISSN 0130-5247
338149
   Всероссийская Академия художеств (1764-1939). – Л, 1939. – 20с.
338150
   Всероссийская выставка "Вклад вузов России в выполнение продовольственной программы". – Саранск, 1982. – 40с.
338151
   Всероссийская выставка произведений молодых художников 1972 года : каталог. – Ленинград : Художник РСФСР, 1975. – 114 с.
338152
   Всероссийская выставка произведений саомодеятельности художников 1960 г.. – Москва : Главиздат МК РСФСР, 1961. – 145 с.
338153
   Всероссийская выставка работ сельских самодеятельных художников и мастеров народного декоративно-прикладного искусства : rfnfkju. – Москва : Реклама, 1975. – 80 с.
338154
   Всероссийская Выставка состоящая под Августейшим Покровительством Его Императорскаго Высочества Наследника Цесаревича и Великаго Князя Алексея Николаевича. – Київ : Типографія "С.В.Кульженко", 1913. – 311 с. – На обл. назв. "Художественно иллюстрированный альбом Всероссийской выставки 1913 года в городе Киеве". Книга на старославянском языке
338155
   Всероссийская выставка учебных и творческих работ по изобразительному искусству учащихся, студентов, преподавателей педогогических учебных заведений и изобразительного творчества школьников : каталог выставки. – Москва : Советский художник, 1988. – 72] с. ил., цв. ил. – ISBN 5-269-00224-8
338156
  Снытко В.А. Всероссийская конференция, посвященная 100-летию Марии Альфредовны Глазовской / В.А. Снытко, А.А. Тишков // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 115-116. – (Географическая ; № 5). – ISSN 0373-2444
338157
  Давыдов Д.Г. Всероссийская междисциплинарная конференция по пассионарности // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 2. – С. 180-182. – ISSN 0042-8841
338158
  Федоров А.В. Всероссийская научная школа для молодежи «Медиаобразование и медиакомпетентность»: первые итоги // Инновации в образовании / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2009. – № 12. – С. 26-39. – ISSN 1609-4646


  В статье анализируются итоги проведения Всероссийской научной школы для молодежи «Медиаобразование и медиакомпетентность». Анализ полученных результатов доказывает эффективность проведенной научной школы и методики проведения занятий. Классификация ...
338159
  Финаров Д.П. Всероссийская научно-практическая конференция "Профильное обечение: проблемы элективных курсов" : методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 69. – ISSN 0016-7207
338160
   Всероссийская научно-практическая конференция "Профильное обучение: проблемы элективных курсов". Задания I (теоретического) тура : методика и опыт. На XVI Всероссийской олиимпиаде школьников по географии / А.В. Панин, Н.В. Мазеин, А.А. Лобжанидзе, П.Л. Кирилов, А.С. Наумов // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 55-63 : Фото, рис., табл. – ISSN 0016-7207
338161
   Всероссийская научно-практическая конференция "Профильное обучение: проблемы элективных курсов". Задания II тура : методика и опыт. На XVI Всероссийской олиимпиаде школьников по географии / В.С. Белозеров, А.И. Даньшин, П.Л. Кириллов, И.А. Лев, А.В. Лысенко, А.С. Наумов // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 63-69 : Рис., табл. – ISSN 0016-7207
338162
  Евдокимов М.Ю. Всероссийская научно-практическая конференция <<Содержание и методика преподавания курса "Георафия России">> : Информируем читателя. Научная жизнь / М.Ю. Евдокимов, Л.Ю. Мажар // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 5. – С. 74-77 : Фото
338163
  Чернобровкина С.В. Всероссийская научно-практическая конференция по проблемам активности и ответственности личности // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 6. – С. 182-184. – ISSN 0042-8841
338164
  Радвани Ж. Всероссийская перепись населения 2010 года: заметки и первые впечатления // Ab Imperio : исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве. – Казань, 2010. – № 4. – С. 341-348. – ISBN 978-5-89423-110-5
338165
   Всероссийская перепись членов РКП 1922 года. – Москва
4. – 1923. – 47с.
338166
  Спиридонов И.В. Всероссийская политическая стачка в октябре 1905 г. / И.В. Спиридонов. – М., 1955. – 200с.
338167
   Всероссийская политическая стачка в октябре 1905 года. – М.-Л.
1. – 1955. – 778с.
338168
   Всероссийская политическая стачка в октябре 1905 года. – М.-Л.
2. – 1955. – 611с.
338169
  Панухина Н.Б. Всероссийская социально-революционная организация ("москвичи"). : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Панухина Н.Б.; МГУ. – М., 1972. – 31л. – Бібліогр.:с.31
338170
  Панухина Н.Б. Всероссийская социально-революционная организация ("Москвичи"). : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Панухина Н.Б.; МГУ. – М., 1972. – 32л.
338171
   Всероссийская художественная выставка "По родной стране" : Живопись. Скульптура. Монумент. искусство. Графика. Плакат. Пром. графика. Декорац. искусство театра и кино. Декор.-прикл. искусство. Нар. искусство. Искусствознание и критика : каталог. – Москва : Сов. художник, 1981. – 88 с.
338172
   Всероссийская художественная выставка "По родной стране" : дополнение к каталогу. – Москва : Советский художник, 1981. – 23 с.
338173
   Всероссийская художественная выставка "По родной стране" : [альбом]. – Ленинград : Художник РСФСР, 1984. – 12, [148] с. : ил., цв. ил.
338174
   Всероссийская художественная выставка Защитникам Отечества посвящается : каталог. – Москва : Советский художник, 1991. – 104 с.
338175
   Всероссийская этнографическая выставка и славянский съезд в мае 1867 года. – Москва : В унив. тип., 1867. – X, 473 с.
338176
   Всероссийская этнографическая выставка и славянский съезд в мае 1867 года. – Москва : В Университетской Типографии (Катков и К), 1867. – X, 473 с.
338177
  Мазуренко Н.Н. Всероссийские земские соборы : Исторический очерк / Н.Н. Мазуренко. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Человеккол[юбивого]. о-ва, 1905. – 56 с.
338178
   Всероссийские математические олимпиады школьников. – Москва, 1992. – 383 с.
338179
   Всероссийские спартакиады школьников 1954, 1955, 1956 и 1957 гг.. – М., 1958. – 232с.
338180
  Тихонович Н.Н. Всероссийские съезды деятелей по практической геологии и разведочному делу / Н.Н. Тихонович, 1953. – [29] с. – Отд. отт. из: Очерки по истории геологических знаний, 1953, вып.3 (с.114-142)
338181
  Ионкина Т.Д. Всероссийские съезды Советов в первые годы пролетарской диктатуры. / Т.Д. Ионкина. – Москва, 1974. – 278с.
338182
  Игнатов Е. Всероссийские Съезды Советов Рабочих и Солдатских Депутатов в 1917 г. / Е. Игнатов. – Ленинград : Раб. изд. "Прибой" ; [Гос. тип. им. Евг. Соколовой], 1927. – 144 с.
338183
  Ковальченко И.Д. Всероссийский аграрный рынок / И.Д. Ковальченко, Л.В. Милов. – М, 1974. – 413с.
338184
  Трушина И.А. Всероссийский библиотечный конгресс: XVIII Ежегодная конференция Российской библиотечной ассоциации // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2013. – № 4. – С. 8-15. – ISSN 0869-608Х


  Ежегодно в мае накануне Общероссийского дня библиотек в Библиотечной столице России, выбираемой Российской библиотечной ассоциацией (РБА), происходит событие года - Всероссийский библиотечный конгресс: Ежегодная конференция РБА. В этом году Конгресс ...
338185
  Шибаева Е.А. Всероссийский конкурс библиотечных блогов // Медиатека и мир : научно-практический журнал ; журнал о новых информационно-коммуникационных технологиях в библиотеках / РГБ; Центр библиотечных инновационных технологий РГБ. – Москва, 2013. – № 1. – С. 28-34
338186
  Шевченко Т.А. Всероссийский конкурс научных работ по библиотековедению, библиографии и книговедению: в предверии юбилея // Библиотечное дело. Спецвыпуск: библиотечные технологии: наука о мастерстве / ООО "Агентство Информ-Планета". – Санкт-Петербург, 2011. – № 12 (150) спецвыпуск № 2 (08) : Библиотечные технологии: наука о мастерстве. – С. 2-5. – ISSN 1727-4893


  В статье дается краткий обзор истории одного из старейших и наиболее представительных профессиональных библиотечных конкурсов.
338187
  Кирюхина Е.И. Всероссийский крестьянский союз в 1905 г. : Автореф... канд. ист.наук: / Кирюхина Е.И.; Моск. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. Каф-ра истории СССР. – Москва, 1950. – 16 с.
338188
   Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы [ВНИИМС]. – Москва
Вып. 57. – 1981
338189
  Кузнецова Т.Я. Всероссийский научный семинар «Сохранение документного культурного наследия в информационном обществе». VII Международная библиотечная философская школа // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2011. – № 1 (21). – С. 37-38
338190
  Барсуков А.П. Всероссийский патриарх Иоаким Савелов : сообщение А.П. Барсукова, по поводу бумаг рода Савеловых, читано в заседании 21 декабря 1890 г. / А.П. Барсуков. – Санкт-Петербург : Тип. имп. АН, 1891. – 16 с. – (Памятники Древней Письменности)
338191
   Всероссийский поход "Из искры возгорелось пламя". – Краснодар, 1966. – 40с.
338192
  Морозова В.А. Всероссийский розыск / В.А. Морозова. – М., 1979. – 327с.
338193
  Морозова В.А. Всероссийский розыск / В.А. Морозова. – М., 1982. – 286с.
338194
   Всероссийский смотр работы районных домов культуры. – Курск, 1968. – 22с.
338195
   Всероссийский смотр работы районных домов культуры и ІІ Всесоюзная перекличка сельских клубов. – М., 1969. – 96с.
338196
   Всероссийский смотр работы районных домов культуры и ІІ Всесоюзная перекличка сельских клубов. – Пермь, 1969. – 20с.
338197
   Всероссийский смотр работы районных домов культуры и ІІ Всесоюзная перекличка сельских клубов. – М., 1970. – 76с.
338198
   Всероссийский смотр сельской художественной самодеятельности.. – Москва, 1964. – 71 с.
338199
   Всероссийский смотр художественной самодеятельности, посвященный 50-летию советской власти.. – Москва, 1966. – 87 с.
338200
   Всероссийский Статистический съезд 3-13 ноября 1922 г.. – М., 1922. – 20с.
338201
   Всероссийский Статистический съезд 3-13 ноября 1922 г.. – М., 1922. – 28с.
338202
   Всероссийский Статистический съезд 3-13 ноября 1922 г.. – М., 1922. – 101с.
338203
   Всероссийский съезд микробиологов и эпидемиологов, 5-й. – Москва, 1985. – 357с.
338204
   Всероссийский съезд учителей. – М., 1961. – 588с.
338205
   Всероссийский съезд учителей, 13-14 апр. 1978г., Москва. – М., 1979. – 320с.
338206
   Всероссийский туристский поход пионеров и школьников в честь 50-летия Великого Октября 1965-1967 гг.. – Ленинград, 1965. – 9,4с.
338207
  Каневский П.С. Всероссийский фестиваль науки глазами социологов / П.С. Каневский, Е.Н. Новосёлова // Вестник Московского университета. Серия 18 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 280-286. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385


  Фестиваль науки - один из самых эффективных, используемых во всем мире способов привлечения общественного внимания к науке. В данной статье авторы рассматривают данный способ популяризации науки на примере мероприятий одного из старейших участников ...
338208
  Горин А.Г. Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет в первый год пролетарской диктатуры : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.01 / Горин А. Г.; МВиССО СССР, Всесоюз. юр. ин-т. – М., 1977. – 20л.
338209
   Всероссийское координационное совещание преподавателей общественных наук педагогических училищ по проблеме: "Идейно-политическое воспитание учащейся молодежи в педагогическом училище". – Калинин, 1971. – 96с.
338210
   Всероссийское методическое совещание-семинар по обмену опытом использования ЭВМ в учебной и научно-исследовательской работе студентов (28-30 января 1986) Тезисы докладов. – Новосибирск, 1986. – 187с.
338211
   Всероссийское совещание библиотечных работкинков 23-29 марта 1948 года. – М., 1948. – 219с.
338212
   Всероссийское совещание по вопросам экономики промышленности и строительства. – Москва, 1964. – 303с.
338213
   Всероссийское совещание по применению редких металлов в промышленности. – Москва, 1962. – 98с.
338214
   Всероссийское совещание преподавателей географии : расписание занятий и тезисы докладов. – Москва, 1929. – 86с.
338215
   Всероссийское совещание работников высших учебных заведений, Москва, 10-11 окт.. – Ленинград, 1979. – 231с.
338216
   Всероссийское совещание Советов рабочих и солдатских депутатов. – Москва Ленинград : Госиздат, 1927. – 356 с., 1 л. ил.
338217
  Скрипилев Е.А. Всероссийское учредительное собрание / Е.А. Скрипилев. – М., 1982. – 216с.
338218
   Всероссийское Учредительное собрание. – Москва-Ленинград : Госиздат, 1930. – XXVIII, 220 с. – (1917 год в документах и материалах / Под.ред. М.Н.Покровского и Я.А.Яковлева)
338219
  Знаменский О.Н. Всероссийское Учредительное собрание / О.Н. Знаменский. – Ленинград, 1976. – 384с.
338220
  Протасов Л.Г. Всероссийское Учредительное собрание : История рождения и гибели / Л.Г. Протасов. – Москва : РОССПЭН, 1997. – 368с. – ISBN 5-86004-117-9
338221
   Всероссийское Учредительное Собрание. – Репринтное воспроизведение издания 1918 г. – Киев : Абрис, 1991. – 112с. – ISBN 5-7707-0918-9
338222
  Рождественский Р.И. Всерьез / Р.И. Рождественский. – Москва : Советский писатель, 1970. – 207 с.
338223
  Агаков Леонид Всерьез и в шутку : сатира и юмор / Леонид Агаков; пер. с чуваш. – Чебоксары : Чувашгосиздат, 1960. – 164 с.
338224
  Пивовар С.Ф. Всесвiтня iсторiя. Hовiтнiй перiод. 1900-1945 рр. 10 клас : Посібник / С.Ф. Пивовар, А. Слюсаренко, С. Стельмах. – Київ : Академія, 1998. – 384с. – ISBN 966-580-038-8
338225
  Суржик Л. Всесвіт - на сапфірі = Новітня технологія довготривалого зберігання інформації, розроблена вченими НАНУ, не має аналогів // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 15-21 лютого (№ 5). – С. 1, 12


  Відома легенда про те, що десять заповідей царя Соломона було вигравіювано на поверхні його сапфірового персня. У такий оригінальний спосіб, якщо вірити переказу, майже за тисячоліття до н. е. намагалися розв"язати завдання тривалого зберігання ...
338226
  Герасимович Б.П. Всесвіт / Б.П. Герасимович. – Вид. 2-е. – Харків, 1923. – 91 с.
338227
  Герасимович Б.П. Всесвіт / Б.П. Герасимович. – Вид. 2-е. – Полтава, 1926. – 116 с.
338228
   Всесвіт. – Київ
№ 9. – 1972
338229
   Всесвіт. – Київ
№ 7. – 1978
338230
   Всесвіт. – Київ
№ 10. – 1978
338231
   Всесвіт. – Київ
№ 1. – 1991
338232
   Всесвіт. – Київ
№ 2. – 1991
338233
   Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ, 1925-
№ 1. – 1995
338234
   Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ, 1925-
№ 2. – 1995
338235
   Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ, 1925-
№ 3/4. – 1995
338236
   Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ, 1925-
№ 5/6. – 1995
338237
   Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ, 1925-
№ 7. – 1995
338238
   Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ, 1925-
№ 8/9. – 1995
338239
   Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ, 1925-
№ 10/11. – 1995
338240
   Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ, 1925-
№ 12. – 1995
338241
   Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ, 1925-
№ 1. – 1996
338242
   Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ, 1925-
№ 2. – 1996
338243
   Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ, 1925-
№ 3. – 1996
338244
   Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ, 1925-
№ 4. – 1996
338245
   Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ, 1925-
№ 5/6. – 1996
338246
   Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ, 1925-
№ 7. – 1996
338247
   Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ, 1925-
№ 8/9. – 1996
338248
   Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ, 1925-
№ 10/11. – 1996
338249
   Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ, 1925-
№ 12. – 1996
338250
   Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ, 1925-
№ 1. – 1997
338251
   Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ, 1925-
№ 2. – 1997
338252
   Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ, 1925-
№ 3/4. – 1997
338253
   Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ, 1925-
№ 5/6. – 1997
338254
   Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ, 1925-
№ 7. – 1997
338255
   Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ, 1925-
№ 8/9. – 1997
338256
   Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ, 1925-
№ 10. – 1997
338257
   Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ, 1925-
№ 11/12. – 1997
338258
   Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ, 1925-
№ 1. – 1998
338259
   Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ, 1925-
№ 2. – 1998
338260
   Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ, 1925-
№ 3. – 1998
338261
   Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ, 1925-
№ 4. – 1998
338262
   Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ, 1925-
№ 5/6. – 1998
338263
   Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ, 1925-
№ 7. – 1998
338264
   Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ, 1925-
№ 8. – 1998
338265
   Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ, 1925-
№ 9. – 1998
338266
   Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ, 1925-
№ 10. – 1998
338267
   Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ, 1925-
№ 11. – 1998
338268
   Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ, 1925-
№ 12. – 1998
338269
   Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ, 1925-
№ 1. – 1999
338270
   Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ, 1925-
№ 2. – 1999
338271
   Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ, 1925-
№ 3. – 1999
338272
   Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ, 1925-
№ 4. – 1999
338273
   Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ, 1925-
№ 5/6. – 1999
338274
   Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ, 1925-
№ 7. – 1999
338275
   Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ, 1925-
№ 8. – 1999
338276
   Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ, 1925-
№ 9/10. – 1999
338277
   Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ, 1925-
№ 11/12. – 1999
338278
   Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ, 1925-
№ 1/2. – 2000
338279
   Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ, 1925-
№ 3/4. – 2000
338280
   Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ, 1925-
№ 5/6. – 2000
338281
   Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ, 1925-
№ 7/8. – 2000
338282
   Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ, 1925-
№ 9/10. – 2000
338283
   Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ, 1925-
№ 11/12. – 2000
338284
   Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ, 1935-
№ 1/2. – 2001
338285
   Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ, 1925-
№ 3/4. – 2001
338286
   Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ, 1925-
№ 5/6. – 2001
338287
   Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ, 1925-
№ 7/8. – 2001
338288
   Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ, 1925-
№ 9/10. – 2001
338289
   Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ, 1925-
№ 11/12. – 2001
338290
   Всесвіт : Журнал іноземної літератури.Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ, 1925-
№ 1/2. – 2002
338291
   Всесвіт : Журнал іноземної літератури.Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ, 1925-
№ 3/4. – 2002
338292
   Всесвіт : Журнал іноземної літератури.Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ, 1925-
№ 5/6. – 2002
338293
   Всесвіт : Журнал іноземної літератури.Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ, 1925-
№ 7/8. – 2002
338294
   Всесвіт : Журнал іноземної літератури.Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ, 1925-
№ 9/10. – 2002
338295
   Всесвіт : Журнал іноземної літератури.Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ, 1925-
№ 11/12. – 2002
338296
   Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ : Всесвіт, 1925-. – ISSN 0320 - 8370
№ 1/2. – 2003. – 192 с.
338297
   Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ : Всесвіт, 1925-. – ISSN 0320 - 8370
№ 3/4. – 2003. – 192 с.
338298
   Всесвіт : журнал іноземної літератури ; незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ : Всесвіт, 1925-. – ISSN 0320 - 8370
№ 5/6. – 2003. – 192 с.
338299
   Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ : Всесвіт, 1925-. – ISSN 0320 - 8370
№ 7/8. – 2003. – 192 с.
338300
   Всесвіт : журнал іноземної літератури ; незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ : Всесвіт, 1925-. – ISSN 0320 - 8370
№ 9/10. – 2003. – 192 с.
338301
   Всесвіт : журнал іноземної літератури ; незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ : Всесвіт, 1925-. – ISSN 0320 - 8370
№ 11/12. – 2003. – 192 с.
338302
   Всесвіт : Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ : Всесвіт, 1925-. – ISSN 0320 - 8370
№ 1/2. – 2004. – 192 с.
338303
   Всесвіт : Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ : Всесвіт, 1925-. – ISSN 0320 - 8370
№ 3/4. – 2004. – 192 с.
338304
   Всесвіт : Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ : Всесвіт, 1925-. – ISSN 0320 - 8370
№ 5/6. – 2004. – 192 с.
338305
   Всесвіт : Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ : Всесвіт, 1925-. – ISSN 0320 - 8370
№ 7/8. – 2004. – 192 с.
338306
   Всесвіт : Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ : Всесвіт, 1925-. – ISSN 0320 - 8370
№ 9/10. – 2004. – 192 с.
338307
   Всесвіт : Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ : Всесвіт, 1925-. – ISSN 0320 - 8370
№ 11/12. – 2004. – 192 с.
338308
   Всесвіт : Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ : Всесвіт. – ISSN 0320 - 8370
(1925-2000) : Бібліографічний покажчик змісту. – 2004
338309
   Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ : Всесвіт, 1925-. – ISSN 0320 - 8370
№ 1/2. – 2005. – 192 с.
338310
   Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ : Всесвіт, 1925-. – ISSN 0320 - 8370
№ 3/4. – 2005. – 192 с.
338311
   Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ : Всесвіт, 1925-. – ISSN 0320 - 8370
№ 5/6. – 2005. – 192 с.
338312
   Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ : Всесвіт, 1925-. – ISSN 0320 - 8370
№ 7/8. – 2005. – 208 с.
338313
   Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ : Всесвіт, 1925-. – ISSN 0320 - 8370
№ 9/10. – 2005. – 208 с.
338314
   Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ : Всесвіт, 1925-. – ISSN 0320 - 8370
№ 11/12. – 2005. – 240 с.
338315
   Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ : Всесвіт, 1925-. – ISSN 0320 - 8370
№ 1/2. – 2006
338316
   Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ : Всесвіт, 1925-. – ISSN 0320 - 8370
№ 3/4. – 2006
338317
   Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ : Всесвіт, 1925-. – ISSN 0320 - 8370
№ 5/6. – 2006
338318
   Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ : Всесвіт, 1925-. – ISSN 0320 - 8370
№ 7/8. – 2006
338319
   Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ : Всесвіт, 1925-. – ISSN 0320 - 8370
№ 9/10 : Спеціальний угорський номер. – 2006
338320
   Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ : Всесвіт, 1925-. – ISSN 0320 - 8370
№ 11/12. – 2006
338321
   Всесвіт : журнал іноземної літератури: незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ : Всесвіт, 1925-. – ISSN 0320 - 8370
№ 1/2. – 2007
338322
   Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ : Всесвіт, 1925-. – ISSN 0320 - 8370
№ 3/4. – 2007
338323
   Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ : Всесвіт, 1925-. – ISSN 0320 - 8370
№ 5/6. – 2007
338324
   Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ : Всесвіт, 1925-. – ISSN 0320 - 8370
№ 7/8. – 2007
338325
   Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ : Всесвіт, 1925-. – ISSN 0320 - 8370
№ 9/10. – 2007
338326
   Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ : Всесвіт, 1925-. – ISSN 0320 - 8370
№ 11/12. – 2007
338327
   Всесвіт = Vsesvit : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ : Всесвіт, 1925-. – ISSN 0320 - 8370
№ 1/2. – 2008. – 224 с.
338328
   Всесвіт = Vsesvit : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ : Всесвіт, 1925-. – ISSN 0320 - 8370
№ 3/4. – 2008. – 224 с.
338329
   Всесвіт = Vsesvit : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ : Всесвіт, 1925-. – ISSN 0320 - 8370
№ 5/6. – 2008. – 224 с.
338330
   Всесвіт = Vsesvit : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ : Всесвіт, 1925-. – ISSN 0320 - 8370
№ 7/8. – 2008. – 224 с.
338331
   Всесвіт = Vsesvit : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ : Всесвіт, 1925-. – ISSN 0320 - 8370
№ 9/10. – 2008. – 208 с.
338332
   Всесвіт = Vsesvit : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ : Всесвіт, 1925-. – ISSN 0320 - 8370
№ 11/12 (959/960). – 2008. – 224 с.
338333
   Всесвіт = Vsesvit : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ : Всесвіт, 1925-. – ISSN 0320 - 8370
№ 1/2 (961/962). – 2009. – 224 с.
338334
   Всесвіт = Vsesvit : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ : Всесвіт, 1925-. – ISSN 0320 - 8370
№ 3/4 (963/964). – 2009. – 224 с.
338335
   Всесвіт = Vsesvit : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ : Всесвіт, 1925-. – ISSN 0320 - 8370
№ 5/6 (965/966). – 2009. – 224 с.
338336
   Всесвіт = Vsesvit : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ : Всесвіт, 1925-. – ISSN 0320 - 8370
№ 7/8 (967/968). – 2009. – 224 с.
338337
   Всесвіт = Vsesvit : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ : Всесвіт, 1925-. – ISSN 0320 - 8370
№ 9/10 (969/970). – 2009. – 240 с.
338338
   Всесвіт = Vsesvit : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ : Всесвіт, 1925-. – ISSN 0320 - 8370
№ 11/12 (971/972). – 2009. – 208 с.
338339
   Всесвіт = Vsesvit : журнал іноземної літератури; незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник: спецвипуск / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ : Всесвіт, 1925-. – ISSN 0320 - 8370
[спец. вип.] : Альманах китайської літератури. – 2010. – 232 с.
338340
   Всесвіт = Vsesvit : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ : Всесвіт, 1925-. – ISSN 0320 - 8370
№ 1/2 (973/974). – 2010. – 248 с.
338341
   Всесвіт = Vsesvit : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ : Всесвіт, 1925-. – ISSN 0320 - 8370
№ 3/4 (975/976). – 2010. – 264 с.
338342
   Всесвіт = Vsesvit : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ : Всесвіт, 1925-. – ISSN 0320 - 8370
№ 5/6 (977/978). – 2010. – 240 с.
338343
   Всесвіт = Vsesvit : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ : Всесвіт, 1925-. – ISSN 0320 - 8370
№ 7/8 (979/980). – 2010. – 264 с.
338344
   Всесвіт = Vsesvit : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ : Всесвіт, 1925-. – ISSN 0320 - 8370
№ 9/10 (981/982). – 2010. – 264 с.
338345
   Всесвіт = Vsesvit : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ : Всесвіт, 1925-. – ISSN 0320 - 8370
№ 11/12 (983/984). – 2010. – 280 с.
338346
   Всесвіт = Vsesvit : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ : Всесвіт, 1925-. – ISSN 0320 - 8370
№ 3/4 (987/988). – 2011. – 264 с.
338347
   Всесвіт = Vsesvit : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ : Всесвіт, 1925-. – ISSN 0320 - 8370
№ 5/6 (989/990). – 2011. – 280 с.
338348
   Всесвіт = Vsesvit : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ : Всесвіт, 1925-. – ISSN 0320 - 8370
№7/8 (991/992). – 2011. – 264 с.
338349
   Всесвіт = Vsesvit : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ : Всесвіт, 1925-. – ISSN 0320 - 8370
№ 9/10 (993/994). – 2011. – 256 с.
338350
   Всесвіт = Vsesvit : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письм. України. – Київ : Всесвіт, 1925-. – ISSN 0320 - 8370
№ 11/12 (995/996). – 2011. – 248 с.
338351
   Всесвіт = Vsesvit : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ : Всесвіт, 1925-. – ISSN 0320 - 8370
№ 1/2 (997/998). – 2012. – 296 с.
338352
   Всесвіт = Vsesvit : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ : Всесвіт, 1925-. – ISSN 0320 - 8370
№ 3/4 (999/1000). – 2012. – 280 с.
338353
   Всесвіт = Vsesvit : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ : Всесвіт, 1925-. – ISSN 0320 - 8370
№ 5/6 (1001/1002). – 2012. – 256 с.
338354
   Всесвіт = Vsesvit : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ : Всесвіт, 1925-. – ISSN 0320 - 8370
№ 7/8 (1003/1004). – 2012. – 256 с.
338355
   Всесвіт = Vsesvit : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ : Всесвіт, 1925-. – ISSN 0320 - 8370
№ 9/10 (1005/1006). – 2012. – 248 с.
338356
   Всесвіт = Vsesvit : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ : Всесвіт, 1925-. – ISSN 0320 - 8370
№ 11/12 (1007/1008). – 2012. – 240 с.
338357
   Всесвіт = Vsesvit : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ : Всесвіт, 1925-. – ISSN 0320 - 8370
№ 1/2 (1009-1010). – 2013. – 272 с.
338358
   Всесвіт = Vsesvit : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ : Всесвіт, 1925-. – ISSN 0320 - 8370
№ 3/4 (1011/1012). – 2013. – 256 с.
338359
   Всесвіт = Vsesvit : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ : Всесвіт, 1925-. – ISSN 0320 - 8370
№ 5/6 (1013/1014). – 2013. – 272 с.
338360
   Всесвіт = Vsesvit : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ : Всесвіт, 1925-. – ISSN 0320 - 8370
№ 7/8 (1015/1016). – 2013. – 280 с.
338361
   Всесвіт = Vsesvit : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ : Всесвіт, 1925-. – ISSN 0320 - 8370
№ 9/10 (1017/1018). – 2013. – 272 с.
338362
   Всесвіт = Vsesvit : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Журнал "Всесвіт". – Київ : Всесвіт, 1925-. – ISSN 0320 - 8370
№ 11/12 (1019/1020). – 2013. – 280 с.
338363
   Всесвіт = Vsesvit : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт". – Київ : Всесвіт, 1925-. – ISSN 0320 - 8370
№ 1/2 (1021/1022). – 2014. – 304 с.
338364
   Всесвіт = Vsesvit : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт". – Київ : Всесвіт, 1925-. – ISSN 0320 - 8370
№ 3/4(1023/1024). – 2014. – 264 с.
338365
   Всесвіт = Vsesvit : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ : Всесвіт, 1925-. – ISSN 0320 - 8370
№ 5/6 (1025/1026). – 2014. – 248 с.
338366
   Всесвіт = Vsesvit : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ : Всесвіт, 1925-. – ISSN 0320 - 8370
№ 7/8 (1027/1028). – 2014. – 288 с.
338367
   Всесвіт = Vsesvit : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ : Всесвіт, 1925-. – ISSN 0320 - 8370
№ 9/10 (1029/1030). – 2014. – 296 с.
338368
   Всесвіт = Vsesvit : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ : Всесвіт, 1925-. – ISSN 0320 - 8370
№ 11/12 (1031/1032) : Спеціальний азербайджанський номер. – 2014. – 304 с.
338369
   Всесвіт = Vsesvit : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт". – Київ : Всесвіт, 1925-. – ISSN 0320 - 8370
№ 1/2 (1033/1034). – 2015. – 296 с.
338370
   Всесвіт = Vsesvit : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Журнал "Всесвіт". – Київ : Всесвіт, 1925-. – ISSN 0320 - 8370
№ 3/4 (1035/1036). – 2015. – 256 с.
338371
   Всесвіт = Vsesvit : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ : Всесвіт, 1925-. – ISSN 0320 - 8370
№ 5/6 (1037/1038)). – 2015. – 296 с.
338372
   Всесвіт = Vsesvit : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ : Всесвіт, 1925-. – ISSN 0320 - 8370
№ 7/8 (1039/1040). – 2015. – 304 с.
338373
   Всесвіт = Vsesvit : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ : Всесвіт, 1925-. – ISSN 0320 - 8370
№ 9/10 (1041/1042). – 2015. – 296 с.
338374
   Всесвіт = Vsesvit : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ : Всесвіт, 1925-. – ISSN 0320 - 8370
№ 11/12 (1043/1044). – 2015. – 296 с.
338375
   Всесвіт = Vsesvit : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт". – Київ, 1925-. – ISSN 0320-8370
№ 1/2 (1045/1046 ). – 2016. – 280 с.
338376
   Всесвіт = Vsesvit : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт". – Київ, 1925-. – ISSN 0320-8370
№ 3/4 (1047/1048 ). – 2016. – 232 с.
338377
   Всесвіт = Vsesvit : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Журнал "Всесвіт". – Київ, 1925-. – ISSN 0320-8370
№ 5/6 (1049/1050 ), спец. бразильський номер. – 2016. – 376 с.
338378
   Всесвіт = Vsesvit : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 1925-. – ISSN 0320-8370
№ 7/8 (1051/1052). – 2016. – 280 с.
338379
   Всесвіт = Vsesvit : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 1925-. – ISSN 0320-8370
№ 9/10 (1053/1054). – 2016. – 280 с.
338380
   Всесвіт = Vsesvit : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 1925-. – ISSN 0320-8370
№ 11/12 (1055/1056). – 2016. – 304 с.
338381
   Всесвіт = Vsesvit : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович [та ін.]. – Київ, 1925-. – ISSN 0320-8370
№ 1/2 (1057/1058). – 2017. – 296 с.
338382
   Всесвіт = Vsesvit : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 1925-. – ISSN 0320-8370
№ 3/4 (1059/1060). – 2017. – 296 с.
338383
   Всесвіт = Vsesvit : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 1925-. – ISSN 0320-8370
№ 5/6 (1061/1062). – 2017. – 264 с.
338384
   Всесвіт = Vsesvit : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 1925-. – ISSN 0320-8370
№ 7/8 (1063/1064). – 2017. – 200 с.
338385
   Всесвіт = Vsesvit : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 1925-. – ISSN 0320-8370
№ 9/10 (1065/1066). – 2017. – 326 с.
338386
   Всесвіт = Vsesvit : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний номер сучасної бельгійської драматургії / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 1925-. – ISSN 0320-8370
№ 11/12 (1067/1068). – 2017. – 296 с.
338387
   Всесвіт = Vsesvit : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1925-. – ISSN 0320-8370
№ 1/2 (1069/1070). – 2018. – 288 с.
338388
   Всесвіт = Vsesvit : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 1925-. – ISSN 0320-8370
№ 3/4 (1071/1072). – 2018. – 304 с. – Спец. номер, присв"ячений Чингізу Айтматову
338389
   Всесвіт = Vsesvit : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 1925-. – ISSN 0320-8370
№ 5/6 (1073/1074). – 2018. – 320 с. – Спец. номер, присв"ячений Чингізу Айтматову
338390
   Всесвіт = Vsesvit : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 1925-. – ISSN 0320-8370
№ 7/8 (1075/1076). – 2018. – 192 с.
338391
   Всесвіт = Vsesvit : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ : Бізнесполіграф, 1925-. – ISSN 0320-8370
№ 9/10 (1077/1078). – 2018. – 192 с.
338392
   Всесвіт = Vsesvit : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ : Бізнесполіграф, 1925-. – ISSN 0320-8370
№ 11/12 (1079/1080 ). – 2018. – 256 с.
338393
   Всесвіт = Vsesvit : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ : Бізнесполіграф, 1925-. – ISSN 0320-8370
№ 1/2 (1081/1082). – 2019. – 244 с.
338394
   Всесвіт = Vsesvit : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ : Бізнесполіграф, 1925-. – ISSN 0320-8370
№ 3/4 (1083/1084). – 2019. – 208 с.
338395
   Всесвіт = Vsesvit : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ : Бізнесполіграф, 1925-. – ISSN 0320-8370
№ 5/6 (1085/1086)/7/8 (1087/1088). – 2019. – 328 c.
338396
   Всесвіт = Vsesvit : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ : Бізнесполіграф, 1925-. – ISSN 0320-8370
№ 9/10 (1089/1090)/11/12 (1091/1092). – 2019. – 260 с.
338397
   Всесвіт = Vsesvit : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ : Бізнесполіграф, 1925-. – ISSN 0320-8370
№ 1/2 (1093/1094). – 2020. – 248 с.
338398
   Всесвіт = Vsesvit : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ : Бізнесполіграф, 1925-. – ISSN 0320-8370
№ 3/4, 5/6 (1095/1098). – 2020. – 263, [1] c.
338399
   Всесвіт = Vsesvit : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ : Бізнесполіграф, 1925-. – ISSN 0320-8370
№ 7/8, 9/10 (1099/1102). – 2020. – 215, [1] с.
338400
   Всесвіт = Vsesvit : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ : Бізнесполіграф, 1925-. – ISSN 0320-8370
№ 11/12 (1103/1104). – 2020. – 351, [1] с.
338401
   Всесвіт = Vsesvit : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" редкол.: Ю. Андрухович, Ю. Микитенко, О. Микитенко [та ін.]. – Київ : Бізнесполіграф, 1925-. – ISSN 0320-8370
№ 1/2 (1105/1106). – 2021. – 271, [1] c.
338402
   Всесвіт = Vsesvit : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Б. Акунін, М. Гош, П. Естергазі, [та ін.]. – Київ : Бізнесполіграф, 1925-. – ISSN 0320-8370
№ 3/6 (1107/1110). – 2021. – 415, [1] c.
338403
   Всесвіт = Vsesvit : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Б. Акунін, М. Гош, П. Естергазі, [та ін.]. – Київ : Бізнесполіграф, 1925-. – ISSN 0320-8370
№ 7/8 (1111/1112). – 2021. – 167, [1] c. – На обкл. зазначено :спец. вип. "Сучасна ізраїльська драматургія"
338404
   Всесвіт = Vsesvit : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Б. Акунін, М. Гош, П. Естергазі, [та ін.]. – Київ : Бізнесполіграф, 1925-. – ISSN 0320-8370
№ 9/12 (1113/1116). – 2021. – 303, [1] с. – На обкл. зазначено :спец. вип. "Сучасна ізраїльська драматургія"
338405
   Всесвіт = Vsesvit : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, С. Борщевський [та ін.]. – Київ : Бізнесполіграф, 1925-. – ISSN 0320-8370
№ 1/2,3/4,5/6 (1117/1122). – 2022. – 359, [1] c.
338406
   Всесвіт = Vsesvit : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, С. Борщевський [та ін.]. – Київ : Бізнесполіграф, 1925-. – ISSN 0320-8370
№ 7/8 (1123/1124). – 2022. – 215, [1] c.
338407
   Всесвіт = Vsesvit : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, С. Борщевський [та ін.]. – Київ : Бізнесполіграф, 1925-. – ISSN 0320-8370
№ 9/12 (1125/1128). – 2022. – 383, [1] c.
338408
  Овчаренко Е. Всесвіт Анатолія Марчука // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 1-7 серпня (№ 31). – С. 15
338409
  Новицька Лариса Всесвіт безмежний та загадковий (Заняття географічного гуртка) // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 29-30
338410
  Чілачава Рауль Всесвіт відкрив мені двері гостинні : поезії // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 2-10. – ISSN 0131-2561


  До 60-річчя письменнника Р. Чалачави
338411
  Лошков Ю. Всесвіт з Харківським акцентом / Ю. Лошков, Н. Кушнаренко // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 16-23 жовтня (№ 39/40). – С. 4


  Професійна діяльність ректора Харківської державної академії культури Василя Миколайовича Шейко.
338412
  Маринович М. Всесвіт за колючим дротом : спогади і роздуми дисидента / Мирослав Маринович. – Львів : Видавництво Українського католицького університету, 2016. – 535, [1] с. : іл., табл. – Імен. покажч.: с. 523-535. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-2778-64-9


  Вид-во Укр. катол. ун-ту, 2016. — 535, XXVIII с. : іл., табл. — Бібліогр. у підрядк. прим. — Імен. покажч.: с. 523-535
338413
  Горделадзе Ш. Всесвіт і його будова / Ш. Горделадзе. – Київ : Політвидав, 1941. – 16 с.
338414
  Полак І.Ф. Всесвіт і сонячна система / І.Ф. Полак. – Харків : Український робітник, 1935. – 78 с.
338415
  Рогальчук Л. Всесвіт із ліній. До 90-річчя від дня народження А. Базилевича (1926-2005) // Дати і події : календар знаменних дат / Нац. парламентська бібліотека України. – Київ, 2015. – № 1 (7), перше півріччя 2016. – С. 130-132. – ISSN 2306-3505
338416
  Криницька Н. Всесвіт Курта Воннегута // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7/8 (1075/1076). – С. 166-169. – ISSN 0320-8370


  Про творчість американського письменника-постмодерніста, сатирика Курта Воннегута.
338417
  Земнухов О. Всесвіт Олеся Бердника / О. Земнухов, Л. Скотняченко // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 37-38
338418
  Земнухов О. Всесвіт Олеся Бердника / О. Земнухов, Л. Скотняченко // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 6 : Пригоди. Фантастика. Фентезі. Ч.1. – С. 30-31
338419
  Громадська Л. Всесвіт Олеся Бердника // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 6-12 вересня (№ 35). – С. 12-13
338420
  Ткач К. Всесвіт письменника Павленка // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 30 жовтня (№ 22). – С. 8


  75 літ - політ нормальний, творчий.
338421
  Маленький Ігор Всесвіт розкрилений... Медитації на теми графіки Фарч"яна // Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2001. – № 7/8. – С.180-193
338422
  Муратова В. Всесвіт Світлани Короненко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 20 лютого (№ 30). – С. 6


  Поетеса і радіожурналістка представила дві нові книжки.
338423
  Мосенкіс Ю.А. Всесвіт у дзеркалі японської мови : словесні символи культури Японії / Ю.Л. Мосенкіс, М.В. Якименко. – Київ : А+С, 2005. – 349, [2] с. – Бібліогр.: с. 295-348 та в підрядк. прим. – ISBN 966-8613-12-0


  У пр. № 1723184 напис: Високошановному Григорію Фоковичу. / Підпис автора /
338424
  Шалаєв А.М. Всесвіт у колбі / А.М. Шалаєв. – К, 1970. – 47с.
338425
  Шалаєв А.М. Всесвіт у колбі (надпараметри сучасної фізики і техніки) / А.М. Шалаєв. – Київ : ТОВ "Знання", 1970. – 47с.
338426
  Руденко М.Д. Всесвіт у тобі : поезії / М.Д. Руденко. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 224 с.
338427
  Ребошапка І. Всесвіт усного і писаного слова / Іван Ребошапка. – Бухарест : RCR Editorial. – ISBN 978-973-1939-66-7
Кн. 2 : Літературознавчі розвідки, статті, інтерв"ю, рецензії та принагідні відгуки. – 2013. – 448 с. – До 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка. – Бібліогр. в прим. в кінці частин
338428
  Олеарчик А.С. Всесвіт хірурга = A surgeon"s universe : т. 1-4 / Андрій С. Олеарчик. – 3-є вид. – Блюмінгтон : АвторДім. – ISBN 978-1-4567-6099-1
Т. 1. – 2011. – С.1-401 : іл., табл., фотогр. – Зміст та пагінація спільні для всіх томів. – Бібліогр.: с. 131-143 та в підрядк. прим.
338429
  Олеарчик А.С. Всесвіт хірурга = A surgeon"s universe : т. 1-4 / Андрій С. Олеарчик. – 3-є вид. – Блюмінгтон : АвторДім. – ISBN 978-1-4567-6102-8
Т. 2. – 2011. – С. 407, [4]-870, [1] : іл., табл., фотогр. – Зміст та пагінація спільні для всіх томів. – Бібліогр. в підрядк. прим.
338430
  Олеарчик А.С. Всесвіт хірурга = A surgeon"s universe : т. 1-4 / Андрій С. Олеарчик. – 3-є вид. – Блюмінгтон : АвторДім. – ISBN 978-1-4567-6101-1
Т. 3. – 2011. – С. 875, [4]-1322, [1] : іл., табл., фотогр. – Зміст та пагінація спільні для всіх томів. – Бібліогр. в підрядк. прим.
338431
  Олеарчик А.С. Всесвіт хірурга = A surgeon"s universe : т. 1-4 / Андрій С. Олеарчик. – 3-є вид. – Блюмінгтон : АвторДім. – ISBN 978-1-4567-6100-4
Т. 4. – 2011. – С.1327, [4]-1760, [1] : іл., табл., фотогр. – Зміст та пагінація спільні для всіх томів. – Бібліогр.: с. 1624-1646 та в підрядк. прим.
338432
  Олеарчик А.С. Всесвіт хірурга = A surgeon"s universe : в 4 т. / Андрій С. Олеарчик. – 4-те вид. – Денвер : Outskirts press. – ISBN 978-1-4787-7148-7
Т. 1. – 2016. – 741 с. : іл., табл., фот. – Текст укр., англ. – Бібліогр.: в підрядк. прим.
338433
  Олеарчик А.С. Всесвіт хірурга = A surgeon"s universe : в 4 т. / Андрій С. Олеарчик. – 4-те вид. – Денвер : Outskirts press. – ISBN 978-1-4787-7145-6
Т. 2. – 2016. – 736 с. : іл., табл., фот. – Текст укр., англ. – Бібліогр. в підрядк. прим.
338434
  Олеарчик А.С. Всесвіт хірурга = A surgeon"s universe : в 4 т. / Андрій С. Олеарчик. – 4-те вид. – Денвер : Outskirts press. – ISBN 978-1-4787-7147-0
Т. 3. – 2016. – 769 с. : іл., табл., фот. – Текст. укр., англ. – Бібліогр. в підрядк. прим.
338435
  Олеарчик А.С. Всесвіт хірурга = A surgeon"s universe : в 4 т. / Андрій С. Олеарчик. – 4-те вид. – Денвер : Outskirts press. – ISBN 978-1-4787-7146-3
Т. 4. – 2016. – 730 с. : іл., табл., фот. – Текст укр., англ. – Бібліогр.: с. 631-648 та в підрядк. прим.
338436
  Салига Т. Всесвіт, гори і він (Петро Скунць) // Вогонь, що не згаса ... / Т.Ю. Салига. – Київ : Либідь, 2017. – С. 549-573. – ISBN 978-966-06-0747-7
338437
  Скунць П.М. Всесвіт, гори і я / П.М. Скунць. – К., 1970. – 38с.
338438
  Філіпов Є.М. Всесвіт, Земля, життя / Є.М. Філіпов. – Київ : Наукова думка, 1977. – 120с. : Науково-популярна література
338439
   Всесвіт: журнал іноземної літератури : літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал. – Київ : Радянський письменник, 1925-. – ISSN 0320-8370
№ 1 (697). – 1987. – 192 с.
338440
   Всесвіт: журнал іноземної літератури : літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал. – Київ : Радянський письменник, 1925-. – ISSN 0320-8370
№ 2 (698). – 1987. – 185 с.
338441
   Всесвіт: журнал іноземної літератури : літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал. – Київ : Радянський письменник, 1925-. – ISSN 0320-8370
№ 3 (699). – 1987. – 192 с.
338442
   Всесвіт: журнал іноземної літератури : літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал. – Київ : Радянський письменник, 1925-. – ISSN 0320-8370
№ 4 (700). – 1987. – 192 с.
338443
   Всесвіт: журнал іноземної літератури : літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал. – Київ : Радянський письменник, 1925-. – ISSN 0320-8370
№ 5 (701). – 1987. – 192 с.
338444
   Всесвіт: журнал іноземної літератури : літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал. – Київ : Радянський письменник, 1925-. – ISSN 0320-8370
№ 6 (702). – 1987. – 192 с.
338445
   Всесвіт: журнал іноземної літератури : літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал. – Київ : Радянський письменник, 1925-. – ISSN 0320-8370
№ 7 (703). – 1987. – 192 с.
338446
   Всесвіт: журнал іноземної літератури : літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал. – Київ : Радянський письменник, 1925-. – ISSN 0320-8370
№ 8 (704). – 1987. – 192 с.
338447
   Всесвіт: журнал іноземної літератури : літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал. – Київ : Радянський письменник, 1925-. – ISSN 0320-8370
№ 9 (705). – 1987. – 192 с.
338448
   Всесвіт: журнал іноземної літератури : літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал. – Київ : Радянський письменник, 1925-. – ISSN 0320-8370
№ 10 (706). – 1987. – 192 с.
338449
   Всесвіт: журнал іноземної літератури : літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал. – Київ : Радянський письменник, 1925-. – ISSN 0320-8370
№ 11 (707). – 1987. – 192 с.
338450
   Всесвіт: журнал іноземної літератури : літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал. – Київ : Радянський письменник, 1925-. – ISSN 0320-8370
№ 12 (708). – 1987. – 192 с.
338451
   Всесвіт: журнал іноземної літератури : літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ : Радянський письменник, 1925-. – ISSN 0320-8370
№ 1 (709). – 1988. – 192 с.
338452
   Всесвіт: журнал іноземної літератури : літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ : Радянський письменник, 1925-. – ISSN 0320-8370
№ 2 (710). – 1988. – 192 с.
338453
   Всесвіт: журнал іноземної літератури : літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ : Радянський письменник, 1925-. – ISSN 0320-8370
№ 3 (711). – 1988. – 192 с.
338454
   Всесвіт: журнал іноземної літератури : літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ : Радянський письменник, 1925-. – ISSN 0320-8370
№ 5 (713). – 1988. – 192 с.
338455
   Всесвіт: журнал іноземної літератури : літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ : Радянський письменник, 1925-. – ISSN 0320-8370
№ 6 (714). – 1988. – 192 с.
338456
   Всесвіт: журнал іноземної літератури : літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ : Радянський письменник, 1925-. – ISSN 0320-8370
№ 7 (715). – 1988. – 192 с.
338457
   Всесвіт: журнал іноземної літератури : літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ : Радянський письменник, 1925-. – ISSN 0320-8370
№ 8 (716). – 1988. – 192 с.
338458
   Всесвіт: журнал іноземної літератури : літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ : Радянський письменник, 1925-. – ISSN 0320-8370
№ 9 (717). – 1988. – 192 с.
338459
   Всесвіт: журнал іноземної літератури : літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ : Радянський письменник, 1925-. – ISSN 0320-8370
№ 10 (718). – 1988. – 192 с.
338460
   Всесвіт: журнал іноземної літератури : літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ : Радянський письменник, 1925-. – ISSN 0320-8370
№ 11 (719). – 1988. – 192 с.
338461
   Всесвіт: журнал іноземної літератури : літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ : Радянський письменник, 1925-. – ISSN 0320-8370
№ 12 (720). – 1988. – 192 с.
338462
   Всесвіт: журнал іноземної літератури : літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ : Радянський письменник, 1925-. – ISSN 0320-8370
№ 1 (721). – 1989. – 192 с.
338463
   Всесвіт: журнал іноземної літератури : літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ : Радянський письменник, 1925-. – ISSN 0320-8370
№ 2 (722). – 1989. – 192 с.
338464
   Всесвіт: журнал іноземної літератури : літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ : Радянський письменник, 1925-. – ISSN 0320-8370
№ 3 (723). – 1989. – 192 с.
338465
   Всесвіт: журнал іноземної літератури : літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ : Радянський письменник, 1925-. – ISSN 0320-8370
№ 4 (724). – 1989. – 192 с.
338466
   Всесвіт: журнал іноземної літератури : літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ : Радянський письменник, 1925-. – ISSN 0320-8370
№ 5 (725). – 1989. – 192 с.
338467
   Всесвіт: журнал іноземної літератури : літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ : Радянський письменник, 1925-. – ISSN 0320-8370
№ 6 (726). – 1989. – 192 с.
338468
   Всесвіт: журнал іноземної літератури : літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ : Радянський письменник, 1925-. – ISSN 0320-8370
№ 7 (727). – 1989. – 192 с.
338469
   Всесвіт: журнал іноземної літератури : літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ : Радянський письменник, 1925-. – ISSN 0320-8370
№ 8 (728). – 1989. – 192 с.
338470
   Всесвіт: журнал іноземної літератури : літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ : Радянський письменник, 1925-. – ISSN 0320-8370
№ 9 (729). – 1989. – 192 с.
338471
   Всесвіт: журнал іноземної літератури : літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ : Радянський письменник, 1925-. – ISSN 0320-8370
№ 10 (730). – 1989. – 192 с.
338472
   Всесвіт: журнал іноземної літератури : літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ : Радянський письменник, 1925-. – ISSN 0320-8370
№ 11 (731). – 1989. – 192 с.
338473
   Всесвіт: журнал іноземної літератури : літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ : Радянський письменник, 1925-. – ISSN 0320-8370
№ 12 (732). – 1989. – 192 с.
338474
   Всесвіт: журнал іноземної літератури : літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ : Радянський письменник, 1925-. – ISSN 0320-8370
№ 2 (734). – 1990. – 192 с.
338475
   Всесвіт: журнал іноземної літератури : літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ : Радянський письменник, 1925-. – ISSN 0320-8370
№ 3 (735). – 1990. – 192 с.
338476
   Всесвіт: журнал іноземної літератури : літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ : Радянський письменник, 1925-. – ISSN 0320-8370
№ 4 (736). – 1990. – 192 с.
338477
   Всесвіт: журнал іноземної літератури : літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ : Радянський письменник, 1925-. – ISSN 0320-8370
№ 5 (737). – 1990. – 192 с.
338478
   Всесвіт: журнал іноземної літератури : літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ : Радянський письменник, 1925-. – ISSN 0320-8370
№ 6 (738). – 1990. – 192 с.
338479
   Всесвіт: журнал іноземної літератури : літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ : Радянський письменник, 1925-. – ISSN 0320-8370
№ 7 (739). – 1990. – 192 с.
338480
   Всесвіт: журнал іноземної літератури : літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ : Радянський письменник, 1925-. – ISSN 0320-8370
№ 8 (740). – 1990. – 192 с.
338481
   Всесвіт: журнал іноземної літератури : літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ : Радянський письменник, 1925-. – ISSN 0320-8370
№ 9 (741). – 1990. – 192 с.
338482
   Всесвіт: журнал іноземної літератури : літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ : Радянський письменник, 1925-. – ISSN 0320-8370
№ 10 (742). – 1990. – 192 с.
338483
   Всесвіт: журнал іноземної літератури : літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ : Радянський письменник, 1925-. – ISSN 0320-8370
№ 11 (743). – 1990. – 192 с.
338484
   Всесвіт: журнал іноземної літератури : літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ : Радянський письменник, 1925-. – ISSN 0320-8370
№ 12 (744). – 1990. – 192 с.
338485
   Всесвіт: журнал іноземної літератури = Vsesvit: magazine of world literature : літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ : Радянський письменник, 1925-. – ISSN 0320-8370
№ 1 (745). – 1991. – 192 с.
338486
   Всесвіт: журнал іноземної літератури = Vsesvit: magazine of world literature : літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ : Радянський письменник, 1925-. – ISSN 0320-8370
№ 2 (746). – 1991. – 192 с.
338487
   Всесвіт: журнал іноземної літератури = Vsesvit: magazine of world literature : літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ : Радянський письменник, 1925-. – ISSN 0320-8370
№ 3 (747). – 1991. – 192 с.
338488
   Всесвіт: журнал іноземної літератури = Vsesvit: magazine of world literature : літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ : Радянський письменник, 1925-. – ISSN 0320-8370
№ 4 (748). – 1991. – 192 с.
338489
   Всесвіт: журнал іноземної літератури = Vsesvit: magazine of world literature : літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ : Радянський письменник, 1925-. – ISSN 0320-8370
№ 5 (749). – 1991. – 192 с.
338490
   Всесвіт: журнал іноземної літератури = Vsesvit: magazine of world literature : літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ : Радянський письменник, 1925-. – ISSN 0320-8370
№ 6 (750). – 1991. – 198 с.
338491
   Всесвіт: журнал іноземної літератури = Vsesvit: magazine of world literature : літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ : Радянський письменник, 1925-. – ISSN 0320-8370
№ 7 (751). – 1991. – 192 с.
338492
   Всесвіт: журнал іноземної літератури = Vsesvit: magazine of world literature : літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ : Радянський письменник, 1925-. – ISSN 0320-8370
№ 8 (752). – 1991. – 198 с.
338493
   Всесвіт: журнал іноземної літератури = Vsesvit: magazine of world literature : літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ : Радянський письменник, 1925-. – ISSN 0320-8370
№ 9 (753). – 1991. – 198 с.
338494
   Всесвіт: журнал іноземної літератури = Vsesvit: magazine of world literature : літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ : Радянський письменник, 1925-. – ISSN 0320-8370
№ 10 (754). – 1991. – 198 с.
338495
   Всесвіт: журнал іноземної літератури = Vsesvit: magazine of world literature : літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ : Радянський письменник, 1925-. – ISSN 0320-8370
№ 11 (755). – 1991. – 198 с.
338496
   Всесвіт: журнал іноземної літератури = Vsesvit: magazine of world literature : літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ : Радянський письменник, 1925-. – ISSN 0320-8370
№ 12 (756). – 1991. – 198 с.
338497
   Всесвіт: журнал іноземної літератури = Vsesvit: magazine of world literature : літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ : Український письменник, 1925-. – ISSN 0320-8370
№ 1/2 (757/758). – 1992. – 238 с.
338498
   Всесвіт: журнал іноземної літератури = Vsesvit: magazine of world literature : літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ : Український письменник, 1925-. – ISSN 0320-8370
№ 3/4 (759/760). – 1992. – 225 с.
338499
   Всесвіт: журнал іноземної літератури = Vsesvit: magazine of world literature : літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ : Український письменник, 1925-. – ISSN 0320-8370
№ 5/6 (761/762). – 1992. – 225 с.
338500
   Всесвіт: журнал іноземної літератури = Vsesvit: magazine of world literature : літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ : Український письменник, 1925-. – ISSN 0320-8370
№ 7 (763). – 1992. – 192 с.
338501
   Всесвіт: журнал іноземної літератури = Vsesvit: magazine of world literature : літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ : Український письменник, 1925-. – ISSN 0320-8370
№ 8 (764). – 1992. – 192 с.
338502
   Всесвіт: журнал іноземної літератури = Vsesvit: magazine of world literature : літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ : Український письменник, 1925-. – ISSN 0320-8370
№ 9 (765). – 1992. – 176 с.
338503
   Всесвіт: журнал іноземної літератури = Vsesvit: magazine of world literature : літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ : Український письменник, 1925-. – ISSN 0320-8370
№ 10 (766). – 1992. – 192 с.
338504
   Всесвіт: журнал іноземної літератури = Vsesvit: magazine of world literature : літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ : Український письменник, 1925-. – ISSN 0320-8370
№ 11 (767). – 1992. – 192 с.
338505
   Всесвіт: журнал іноземної літератури = Vsesvit: magazine of world literature : літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ : Український письменник, 1925-. – ISSN 0320-8370
№ 12 (768). – 1992. – 192 с.
338506
   Всесвіт: журнал іноземної літератури = Vsesvit: magazine of world literature : літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ : Український письменник, 1925-. – ISSN 0320-8370
№ 1 (769). – 1993. – 192 с.
338507
   Всесвіт: журнал іноземної літератури = Vsesvit: magazine of world literature : літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ : Український письменник, 1925-. – ISSN 0320-8370
№ 2 (770). – 1993. – 192 с.
338508
   Всесвіт: журнал іноземної літератури = Vsesvit: magazine of world literature : літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ : Український письменник, 1925-. – ISSN 0320-8370
№ 3/4 (771-772). – 1993. – 208 с.
338509
   Всесвіт: журнал іноземної літератури = Vsesvit: magazine of world literature : літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ : Український письменник, 1925-. – ISSN 0320-8370
№ 5/6 (773-774). – 1993. – 207 с.
338510
   Всесвіт: журнал іноземної літератури = Vsesvit: magazine of world literature : літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ : Український письменник, 1925-. – ISSN 0320-8370
№ 7/8 (775-776). – 1993. – 192 с.
338511
   Всесвіт: журнал іноземної літератури = Vsesvit: magazine of world literature : літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ : Український письменник, 1925-. – ISSN 0320-8370
№ 9/10 (777-778). – 1993. – 198 с.
338512
   Всесвіт: журнал іноземної літератури = Vsesvit: magazine of world literature : літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. – Київ : Український письменник, 1925-. – ISSN 0320-8370
№ 11/12 (779-780). – 1993. – 198 с.
338513
   Всесвітнє господарство: політико-економічні проблеми : Навч. посібник для студентів економічних факультетів вищих навчальних закладів. – Луцьк : Вежа, 1999. – 156с. – ISBN 5-7763-230-3-7
338514
   Всесвітні крила Лесиної поезії // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2021. – Вип. 13. – С. 460-462


  Директор Центру літературної творчості Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка , професор Михайло Наєнко передав подяку та вітання учасникам презентації від Київського університету імені Тараса Шевченка , ректора університету академіка Леоніда ...
338515
  Святоцька В. Всесвітні міжнародно-правові стандарти організації та діяльності адвокатури: український вимір // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 250-256. – ISSN 1026-9932
338516
   Всесвітні одеситки // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 1 (139), лютий - березень. – С. 92-93 : фото
338517
  Ячейкін Ю.Д. Всесвітні походеньки капітана Небрехи / Ю.Д. Ячейкін. – Київ, 1988. – 239 с.
338518
  Денисова Т. Всесвітні трагедії від Джонатана Сафрана Фоера // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 1 (577). – С.28-38. – ISSN 0236-1477
338519
  Задорожний М.П. Всесвітні форуми українців // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 9 (199). – С. 16 : фото
338520
  Федорова К. Всесвітній альянс цивілізацій в соціальних, культурних, економічних та геополітичних вимірах (походження, цілі та вплив на систему міжнародних відносин) // Дослідження міжнародної економіки : збірник наукових праць / Ін-т світової економіки і міжнар. відносин Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – Вип. 4 (73). – С. 187-198
338521
  Хорошковський В.І. Всесвітній банк: кредитні ресурси міжнародного банку реконструкції та розвитку / Валерій Хорошковський ; Українське тов-во "Інтелект нації". – Київ : Інтелект, 1999. – 196с. – ISBN 5-8238-0683-3
338522
  Бояринова О. Всесвітній бібліотечний та інформаційний конгрес ІФЛА-2016 // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2017. – № 1 (7). – C. 44-45. – ISSN 2518-7341


  Представлено враження від участі з 13 по 19 серпня 2016 р. у Всесвітньому бібліотечному та інформаційному конгресі ІФЛА, який проходив у м. Колумбус, штат Огайо, США.
338523
  Юнус Всесвітній день арабської мови / Юнус, бін Джаміль, ан-Нумані // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8 (1063/1064). – С. 148-156. – ISSN 0320-8370
338524
  Ільченко Н.В. Всесвітній день боротьби з туберкульозом // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 3, березень. – С. 2 : фото
338525
  Дегодюк Е.Г. Всесвітній день Землі й Україна // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 5. – С. 31-32
338526
  Аляєв Г. Всесвітній день філософії: історико-філософські читання // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2010. – № 6 : Історія філософії : архівні студії. – С. 145146. – ISSN 0235-7941
338527
  Ільченко Н.В. Всесвітній день цивільної оборони // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 2, лютий. – С. 3 : фото
338528
  Вевенко П.М. Всесвітній день цивільної оборони в Полтавському університеті економіки і торгівлі / П.М. Вевенко, Т.М. Литвин // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 7. – С. 16 : фото
338529
  Шемшученко Ю. Всесвітній договір про екологічну безпеку Землі як системоутворюючий акт міжнародного екологічного права // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 175-179. – ISSN 0132-1331
338530
  Петрова Л.І. Всесвітній конгрес жінок - новий етап у боротьбі за права жінок, за щастя дітей, за мир / Л.І. Петрова, О.О. Хвалебнова. – Київ, 1954. – 32с.
338531
  Будько Євген Всесвітній Орхан / Будько Євген, Мала Юлія // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 6 (132), листопад - грудень. – С. 38-43 : фото
338532
   Всесвітній парковий конгрес-2019. Найкращі парки світу // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2019. – № 5. – С. 10-13 : фото
338533
   Всесвітній саміт миру в Сеулі 2020 // Педагогічна газета України. – Київ, 2020. – Січень - лютий (№ 1). – С. 1


  Президент НАПН Василь Кремень взяв участь у Worid Summit 2020.
338534
  Тимошик М. Всесвітній Святий Микола в Італії з українським акцентом, або Як за ініціативою кардинала Йосифа Сліпого пошанували найулюбленішого небесного покровителя українців // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 31 травня - 6 червня (№ 22). – С. 11
338535
  Войцехівський Борис Всесвітній чемпіон // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 195. – ISSN 0869-3595
338536
  Хемчян І. Всесвітня акція Safer Internet Day / І. Хемчян, О. Гончаренко // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Т. Гранчак ; редкол.: Т. Антонюк, В. Бабік, О. Василенко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (256). – С. 48-49. – ISSN 1029-7200
338537
  Сенченко М. Всесвітня бібліографія та міжнародна бібліографічна співпраця // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Давидова І., Сенченко М., Бруй О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (291), жовтень. – С. 3-11. – ISSN 2076-9326
338538
  Крип"якевич І.П. Всесвітня історія : У 3-х кн. / І.П. Крип"якевич. – Київ : Либідь
Кн. 3 : Найновіші часи. – 1995. – 286 с.
338539
  Коляда І.А. Всесвітня історія : 9 кл.: Зошит-конспект тем / І.А. Коляда, Н.М. Гісем. – Київ : Каннон, 1999. – 160с. – ISBN 966-539-015-5
338540
  Ладиченко Т. Всесвітня історія : Посібник для старшокл. та абітурієнтів / Т. Ладиченко. – Київ : А.С.К., 2000. – 320 с. – ISBN 966-539-176-3
338541
  Гайдуков Л.Ф. Всесвітня історія : Посібник для старшокласників та абітурієнтів / Л.Ф. Гайдуков, В.В. Копійка, В.Ю. Крушинський. – Київ : Либідь, 2000. – 256 с. – ISBN 966-06-0150-6
338542
   Всесвітня історія : 9 клас: Нова історія (кінець ХVIII-початок ХХ ст. / О. Гісем, О. Мартинюк, А. Ольбішевський, В. Щербина. – 2-ге вид., переробл. – Київ : А.С.К., 2000. – 336с. – ISBN 966-539-273-5
338543
  Дрібниця В.О. Всесвітня історія : Нова історія .Підручник для 8 класу / В.О. Дрібниця, В.В. Крижанівська. – Київ : Фаренгейт, 2000. – 288с. – ISBN 966-7764-04-4
338544
  Гончар Б.М. Всесвітня історія : Нова історія, частина друга (кінець XVIII - початок XX століття) : навчальний посібник для 9 класу / Б.М. Гончар, В.О. Дрібниця. – Київ : Фаренгейт, 2000. – 240 с. – ISBN 966-7764-05-2
338545
   Всесвітня історія : навчальний посібник / Б.М. Гончар, М.Ю. Козицький, В.М. Мордвінцев, А.Г. Слюсаренко. – 2-ге вид., випр. і доп. – Київ : Знання, 2002. – 565 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-620-124-0
338546
  Губа А.В. Всесвітня історія : [Підручник для студ. вищих навч. закладів] / Губа А.В.; Харківський держ. педагогічний ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : Антіква. – ISBN 966-8105-22-2
Ч. 1. – 2003. – 188с.
338547
  Губа А.В. Всесвітня історія : [Підручник для студ. вищих навч. закладів] / А.В. Губа; МОНУ; Харківський держ. педагогічний ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : Майдан. – ISBN 966-8478-38-Х
Ч. 2. – 2003. – 252с.
338548
  Ладиченко Т.В. Всесвітня історія : Посібник для старшокласників та абітурієнтів / Т.В. Ладиченко. – 3-тє вид., доп. – Київ : А.С.К., 2005. – 320с. – ISBN 966-8291-44-1
338549
  Голованов С.О. Всесвітня історія : Навчальний посібник / С.О. Голованов; За ред. Ю.М. Алексєєва. – Київ : Каравела, 2006. – 272с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-53-9
338550
  Алексєєв Ю.М. Всесвітня історія : Навчальний посібник / Алексєєв Ю.М., Вертегел А.Г., Казаков О.О.; За ред. Ю.М. Алекєєва. – Київ : Каравела, 2006. – 240с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-54-7
338551
   Всесвітня історія : навчальний посібник / Б.М. Гончар, М.Ю. Козицький, В.М. Мордвінцев, А.Г. Слюсаренко; Б.М. Гончар, М.Ю. Козицький, В.М. Мордвінцев, А.Г. Слюсаренко. – 3-є вид., випр. і доп. – Київ : Знання, 2007. – 694 с. – До 175-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – ISBN 966-346-295-7
338552
  Алексєєв Ю.М. Всесвітня історія : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Алексєєв Ю.М., Вертегел А.Г., Казаков О.О. ; за ред. Ю.М. Алекєєва. – Київ : Каравела, 2007. – 240 с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-54-7
338553
  Кіндер Г. Всесвітня історія = Welt - Geschichte : dtv-Atlas: довідник / Герман Кіндер, Вернер Хільгеман, Манфред Гергт; науковий ред. перекладу О.Ф. Іванов; художники Гаральд Букор і Рут Букор, Вернер Вільдермут; [ пер. з нім. О.Ф. Савчука ]. – Київ : Знання-Прес, 2007. – 664с. : 266 стор. кольорових іл. – ISBN 978-966-311-064-6
338554
  Голованов С.О. Всесвітня історія : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / С.О. Голованов. – 2-е вид. – Київ : Каравела, 2009. – 296с. – (Українська книга). – ISBN 966-8019-53-9
338555
   Всесвітня історія : навчальний посібник / [Б.М. Гончар та ін.]. – Київ : Знання, 2011. – 896 c. – (Вища освіта ХХІ столітття). – ISBN 978-966-346-772-6


  Посібник дає змогу учням і студентам при підготовці до іспитів поновити, доповнити, систематизувати знання із всесвітньої історії. Структура, виклад фактичного матеріалу зорієнтовані на програми вищих навчальних закладів. Враховуючи досвід підготовки ...
338556
  Орлова Т.В. Всесвітня історія : курс лекцій для студентів гуманітарних ф-тів вищих навч. закладів / Т.В. Орлова ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 528 с. – Бібліогр.: с. 525-526. – ISBN 978-966-439-367-3
338557
  Голованов С.О. Всесвітня історія : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / С.О. Голованов. – 2-ге вид. – Київ : Каравела, 2012. – 295, [1] с. – Бібліогр.: с. 292-295 та в кінці лекцій. – (Українська книга). – ISBN 966-8019-53-9
338558
  Мирошниченко В.О. Всесвітня історія : тести для підготовки до ЗНО 2012 року / В.О. Мирошниченко, А.О. Федчиняк. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; вип. 4 (100)). – ISBN 978-617-00-1284-5
Ч. 2. – 2012. – 112 с. : карт., табл. – Бібліогр.: с. 107-108
338559
   Всесвітня історія 1914-1939 : Навчальний посібник для 10-го класу. – 3-е видання, перероблене. – Київ : А.С.К., 1998. – 415с. – ISBN 966-539-124-0
338560
   Всесвітня історія 1914-1939 рр. : навч. посібник для 10-го кл. – 4-те вид. – Київ : А.С.К., 2000. – 415 с. – ISBN 966-539-246-8
338561
  Гісем О. Всесвітня історія 1918-1945 рр. : 10 клас / О. Гісем, В. Даниленко, А. Подобїд. – Київ : Козаки. – ISBN 966-514-011-6; 966-514-013-2
Ч.2. – 1997. – 144с.
338562
   Всесвітня історія 1939-1998 : Навчальний посібник для 11-го класу. – 2-е видання, перероблене. – Київ : А.С.К., 1999. – 576с. – ISBN 966-539-156-9
338563
   Всесвітня історія 1939-1998 : Навчальний посібник для 11-го класу. – 2-е видання, перероблене. – Київ : А.С.К., 2000. – 576с. – ISBN 966-539-156-9
338564
   Всесвітня історія XX ст. : Для тих, хто готується до іспитів. – Київ : Ника-Центр, 1999. – 400с. – ISBN 966-521-006-8
338565
  Грушевський М.С. Всесвітня історія в короткім огляді / Мих. Грушевський. – 2-е вид. – Київ : Друк. Акц. Т-ва "Петро Берський в Київі"
Ч. 1. – 1917. – 168 с. – У конволюті переплетено 4 роботи цього ж автора
338566
  Грушевський М.С. Всесвітня історія в короткім огляді. Частина 2 / Мих. Грушевський // Всесвітня історія в короткім огляді / М.С. Грушевський. – 2-е вид. – Київ : Друк. Акц. Т-ва "Петро Берський в Київі", 1917. – Ч. 1. – 176с.
338567
  Грушевський М.С. Всесвітня історія в короткім огляді. Частина 3 / Мих. Грушевський // Всесвітня історія в короткім огляді / М.С. Грушевський. – 2-е вид. – Київ : Друк. Акц. Т-ва "Петро Берський в Київі", 1917. – Ч. 1. – 144 с.
338568
  Грушевський М.С. Всесвітня історія в короткім огляді. Частина 4 / Мих. Грушевський // Всесвітня історія в короткім огляді / М.С. Грушевський. – 2-е вид. – Київ : Друк. Акц. Т-ва "Петро Берський в Київі", 1917. – Ч. 1. – 168 с.
338569
  Гісем О.В. Всесвітня історія від найдавніших часів до початку XX ст. : довідник для учнів та абітурієнтів / Гісем О.В., Мартинюк О.О. – Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2006. – 736с. – ISBN 966-692-729-2
338570
   Всесвітня історія ХХ століття. 1900-1945: Нариси з історії : Навчальний посібник для загальноосвітніх навч.закл. / А. Трубайчук, П. Полянський, О. Задорожна, Ю. та інш. Комаров. – Київ : Генеза, 2000. – 312с. – Шифр дублетний. – ISBN 966-504-028-6
338571
  Воропаєва В.В. Всесвітня історія. 10 клас : Готові дидактичні набори до уроків / В.В. Воропаєва, М.В. Татаринов. – Харків : Основа, 2006. – 192с. – (Біб-ка журналу "Історія та правознавство" ; Вип.12(36)). – ISBN 966-333-420-7
338572
  Гісем О.В. Всесвітня історія. Новітній період (1914-1939 рр). 10 клас / О.В. Гісем, В.М. Даниленко, А.О. Подобєд. – Київ : Ніка-Центр, 1999. – 336 с. – ISBN 966-521-049-1
338573
  Пивовар С. Всесвітня історія. Новітній період (1945-1997). 11 клас : Посібник / С. Пивовар, А. Слюсаренко, С. Стельмах. – Киев : Академія, 1998. – 256с. – (Старшокласникам і абітурієнтам). – ISBN 966-580-041-8
338574
  Віднянський С. Всесвітня історія. Новітня історія. 1939-2003 : навчальний посібник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів / С. Віднянський. – Вид. 2-е, перер. – Київ : Дієз-продукт, 2003. – 208 с. – ISBN 966-7612-06-6
338575
  Крип"якевич І.П. Всесвітня історія. У 3-х кн. / І.П. Крип"якевич. – Київ : Либідь
Кн. 1 : Стародавні часи. – 1995. – 463 с.
338576
  Крип"якевич І.П. Всесвітня історія. У 3-х кн. / І.П. Крип"якевич. – Київ : Либідь
Кн. 2 : Середньовіччя і нові часи. – 1995. – 422 с.
338577
  Гісем О. Всесвітня історія.Нова історія (16 -- кінець 18 століття) : Навч. посібник: 8 клас / О. Гісем, О. Мартинюк. – Київ : А.С.К., 2000. – 320с. – ISBN 966-539-193-3
338578
  Кіндер Г. Всесвітня історія: dtv-Atlas : 249 сторінок кольорових ілюстрацій / Г. Кіндер, В. Хільгеман; Наук.ред.перекладу А.Г.Слюсаренко, О.Ф.Іванов. – Київ : Знання-Пресс, 2001. – 631с. – ("dtv-Atlas"). – ISBN 966-7767-03-5
338579
  Дрібниця В.О. Всесвітня історія: Нова історія (XVI - кінецьXVIII століття) : Підручник для 8 класу / В.О. Дрібниця, В.В. Крижанівська. – 2-е видання, перероблене. – Київ : А.С.К., 1998. – 224с. – ISBN 966-539-112-7
338580
  Бураков Ю. Всесвітня історія: Новітні часи. 1945-1998. : Підручник для 11 класу / Ю. Бураков, Г.М. Кипаренко, С.П. Мовчан. – 2, випр. та допов. – Київ : Генеза, 1999. – 400 с. – ISBN 966-504-161-4
338581
  Бураков Ю.В. Всесвітня історія: Новітні часи. 1945-1998. : Підручник для 11 класу середньої школи / Ю.В. Бураков, Г.М. Кипаренко, С.П. Мовчан. – 2-е вид., випр. та доп. – Київ : Генеза, 2000. – 400с. – ISBN 966-504-161-4
338582
   Всесвітня історія: Новітні часи: 1914-1945 : Підручник для 10 класу сер. школи. – 2-е вид., випр. та доп. – Київ : Генеза, 1999. – 230с. – ISBN 966-504-012-Х
338583
   Всесвітня історія: Новітні часи: 1914-1945 : Підручник для 10 класу сер. школи. – 2-е вид., випр. та доп. – Київ : Генеза, 2000. – 230 с. – ISBN 966-504-012-Х
338584
  Даниленко В. Всесвітня історія: Хронологія основних подій / В. Даниленко, С. Кокін. – Київ : Либідь, 1997. – 264с. – ISBN 5-325-00762-9
338585
  Валлє В. Всесвітня конвенція про авторське право // Спадок Джеймса I та королеви Анни: охорона інтелектуальної власності у часі й просторі / В. Валлє. – Київ : Дух і Літера, 2010. – С. 98-100. – ISBN 978-966-378-141-9
338586
  Дроб"язко В. Всесвітня конвенція про авторське право 1971 р. // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Мацкевич О.О. [ та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (95). – С. 27-31. – ISSN 2308-0361
338587
  Дроб"язко В.С. Всесвітня конвенція про авторське право: становлення і розвиток // Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; редкол.: О.П. Орлюк, Андрощук Г.О., Атаманова Ю.Є. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 15. – С. 49-62. – ISBN 978-617-696-794-1. – ISSN 2308-0353
338588
   Всесвітня краса // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2020. – № 2 (152), квітень - травень. – С. 59 : фото
338589
  Копієвська О.Р. Всесвітня культурна спадщина: регулювання міжнародним правом // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 25-29. – ISSN 1563-3349
338590
  Мельничук О Всесвітня культурна та природна спадщина як складова концепції загальної спадщини людства // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 12. – С.93-97. – ISSN 0132-1331


  З точки зору міжнародного права
338591
  Сидоренко Віктор Всесвітня Леся // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 3 (141), червень - липень. – С. 24-27 : фото
338592
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 2. – 1995
338593
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 3. – 1995
338594
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 4. – 1995
338595
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 5/6. – 1995
338596
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 7. – 1995
338597
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 8. – 1995
338598
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 9. – 1995
338599
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 10. – 1995
338600
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 11/12. – 1995
338601
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 2. – 1996
338602
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 3. – 1996
338603
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 4. – 1996
338604
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 5. – 1996
338605
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 6. – 1996
338606
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 7. – 1996
338607
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 8. – 1996
338608
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 9. – 1996
338609
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 10. – 1996
338610
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 11. – 1996
338611
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 12. – 1996
338612
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 2. – 1997
338613
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 3. – 1997
338614
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 4. – 1997
338615
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 5. – 1997
338616
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 6. – 1997
338617
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 7. – 1997
338618
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 8. – 1997
338619
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 9. – 1997
338620
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 10. – 1997
338621
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 11. – 1997
338622
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 12. – 1997
338623
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 2. – 1998
338624
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 3. – 1998
338625
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 4. – 1998
338626
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 5. – 1998
338627
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 6. – 1998
338628
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 7. – 1998
338629
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 8. – 1998
338630
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 9. – 1998
338631
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 10. – 1998
338632
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 11. – 1998
338633
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 12. – 1998
338634
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 2. – 1999
338635
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 3. – 1999
338636
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 4. – 1999
338637
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 5. – 1999
338638
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 6. – 1999
338639
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 7. – 1999
338640
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 8. – 1999
338641
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 9. – 1999
338642
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 10. – 1999
338643
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 11. – 1999
338644
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 12. – 1999
338645
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково- методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 1. – 2000
338646
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково- методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 2. – 2000
338647
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 4. – 2000
338648
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 5. – 2000
338649
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 6. – 2000
338650
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 7/8. – 2000
338651
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 9. – 2000
338652
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 10. – 2000
338653
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 11. – 2000
338654
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 12. – 2000
338655
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 1. – 2001
338656
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 5. – 2001. – до 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
338657
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 9. – 2001. – до 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
338658
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 10. – 2001. – до 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
338659
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 11. – 2001. – до 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
338660
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 12. – 2001. – до 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
338661
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково- методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 1. – 2002. – до 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
338662
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково- методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 2. – 2002. – до 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
338663
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково- методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 3. – 2002. – до 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
338664
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково- методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 4. – 2002. – до 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
338665
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково- методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 5/6. – 2002. – до 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
338666
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково- методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 7. – 2002. – до 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
338667
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково- методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 8. – 2002. – до 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
338668
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково- методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 9. – 2002. – до 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
338669
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково- методичний журнал. – Київ, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 10. – 2002. – до 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
338670
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково- методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 11. – 2002. – до 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
338671
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково- методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 12. – 2002. – до 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
338672
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 1. – 2003. – до 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
338673
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 2. – 2003. – до 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
338674
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 3. – 2003. – до 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
338675
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 4. – 2003. – до 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
338676
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 5. – 2003. – до 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
338677
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 6. – 2003. – до 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
338678
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 7/8. – 2003. – до 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
338679
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 10. – 2003. – до 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
338680
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 12. – 2003. – до 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
338681
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 1. – 2004. – до 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
338682
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 2. – 2004. – до 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
338683
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 3. – 2004. – до 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
338684
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 4. – 2004. – до 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
338685
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 5. – 2004. – до 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
338686
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 12. – 2004. – до 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
338687
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 2. – 2005. – 64 с. – до 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
338688
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 3. – 2005. – 64 с. – до 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
338689
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 4. – 2005. – 64 с. – до 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
338690
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 5. – 2005. – 64 с. – до 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
338691
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 6. – 2005. – 64 с. – до 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
338692
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 7 : Західноєвропейський театр і великі режисери. Частина 1. – 2005. – 64 с. – до 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
338693
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 8. – 2005. – 64 с. – до 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
338694
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 9. – 2005. – 64 с. – до 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
338695
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 10. – 2005. – 64 с. – до 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
338696
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 11. – 2005. – 64 с. – до 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
338697
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 12. – 2005. – 64 с. – до 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
338698
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 1. – 2006. – 64 с. – до 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
338699
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 2. – 2006. – 64 с. – до 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
338700
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 3. – 2006. – 64 с. – до 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
338701
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 4. – 2006. – 64 с. – до 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
338702
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 5. – 2006. – 64 с. – до 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
338703
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 6. – 2006. – 64 с. – до 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
338704
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 7. – 2006. – 64 с. – до 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
338705
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 8. – 2006. – 64 с. – до 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
338706
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 9. – 2006. – 64 с. – до 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
338707
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 10. – 2006. – 64 с. – до 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
338708
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 11. – 2006. – 64 с. – до 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
338709
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 12. – 2006. – 64 с. – до 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
338710
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 1. – 2007. – 64 с. – До 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
338711
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 2. – 2007. – 64 с. – До 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"; ціна комплекту (з ж. "Укр. мова і література в сер. школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах"
338712
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 4. – 2007. – 64 с. – До 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"; ціна комплекту (з ж. "Укр. мова і література в сер. школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах"
338713
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 5. – 2007. – 64 с. – До 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"; ціна комплекту (з ж. "Укр. мова і література в сер. школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах"
338714
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 6. – 2007. – 64 с. – До 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"; ціна комплекту (з ж. "Укр. мова і література в сер. школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах"
338715
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 7. – 2007. – 64 с. – До 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"; ціна комплекту (з ж. "Укр. мова і література в сер. школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах"
338716
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 8. – 2007. – 64 с. – До 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"; ціна комплекту (з ж. "Укр. мова і література в сер. школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах"
338717
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 9. – 2007. – 64 с. – До 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"; ціна комплекту (з ж. "Укр. мова і література в сер. школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах"
338718
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 11/12. – 2007. – 80 с. – До 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"; ціна комплекту (з ж. "Укр. мова і література в сер. школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах"
338719
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 1. – 2008. – До 1993 р.: "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр."; з 1.01.93 р. до 1.04.96 р.: "Відродження"
338720
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 2. – 2008. – До 1993 р.: "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр."; з 1.01.93 р. до 1.04.96 р.: "Відродження"
338721
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 3. – 2008. – До 1993 р.: "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр."; з 1.01.93 р. до 1.04.96 р.: "Відродження"
338722
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 4. – 2008. – До 1993 р.: "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр."; з 1.01.93 р. до 1.04.96 р.: "Відродження"
338723
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 5. – 2008. – До 1993 р.: "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр."; з 1.01.93 р. до 1.04.96 р.: "Відродження"
338724
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 6. – 2008. – До 1993 р.: "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр."; з 1.01.93 р. до 1.04.96 р.: "Відродження"
338725
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 7/8. – 2008. – До 1993 р.: "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр."; з 1.01.93 р. до 1.04.96 р.: "Відродження"
338726
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 9. – 2008. – До 1993 р.: "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр."; з 1.01.93 р. до 1.04.96 р.: "Відродження"
338727
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 10. – 2008. – До 1993 р.: "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр."; з 1.01.93 р. до 1.04.96 р.: "Відродження"
338728
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 11/12. – 2008. – До 1993 р.: "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр."; з 1.01.93 р. до 1.04.96 р.: "Відродження"
338729
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 1 (342). – 2009. – До 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
338730
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 2 (343). – 2009. – До 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
338731
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 3 (344). – 2009. – До 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
338732
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 4 (345). – 2009. – До 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
338733
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 5 (346). – 2009. – До 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
338734
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 6 (347). – 2009. – До 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
338735
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 7/8 (348). – 2009. – До 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
338736
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 9 (349). – 2009. – До 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
338737
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 10 (350). – 2009. – До 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
338738
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 11 (351). – 2009. – До 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
338739
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 12 (352). – 2009. – До 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
338740
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 1 (353). – 2010. – 64 с. – До 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
338741
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 2 (354). – 2010. – 64 с. – До 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
338742
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 3 (355). – 2010. – 64 с. – До 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
338743
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 4 (356). – 2010. – 64 с. – До 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
338744
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 5 (357). – 2010. – 64 с. – До 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
338745
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 6 (358). – 2010. – 64 с. – До 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
338746
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 7/8 (359). – 2010. – 96 с. – До 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
338747
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 9 (360). – 2010. – 64 с. – До 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
338748
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 10 (361). – 2010. – 64 с. – До 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
338749
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 11/12 (362). – 2010. – 96 с. – До 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
338750
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 2 (364). – 2011. – 64 с. – До 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
338751
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 3 (365). – 2011. – 64 с. – До 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
338752
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 4 (366). – 2011. – 64 с. – До 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
338753
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 5 (367). – 2011. – 64 с. – До 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
338754
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 6 (368). – 2011. – 64 с. – До 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
338755
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 7/8 (369). – 2011. – 96 с. – До 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
338756
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 9 (370). – 2011. – 64 с. – До 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
338757
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 10 (371). – 2011. – 64 с. – До 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
338758
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 11/12 (372). – 2011. – 80 с. – До 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження" з 1996 по 2011- "Всесвітня літ-ра в середніх навч. закл. України". З 2012 р. -" Всесвітня літ-ра в сучасній школі"
338759
   Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 1 (373). – 2012. – 64 с. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
338760
   Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 2 (374). – 2012. – 64 с. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
338761
   Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 3 (375). – 2012. – 64 с. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
338762
   Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче п-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 4 (376). – 2012. – 64 с. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
338763
   Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче п-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 5 (377). – 2012. – 64 с. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
338764
   Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче п-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 6 (378). – 2012. – 64 с. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
338765
   Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче п-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 7/8 (379). – 2012. – 96 с. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
338766
   Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче п-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 9 (380). – 2012. – 64 с. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
338767
   Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче п-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 10 (381). – 2012. – 64 с. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
338768
   Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче п-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 11/12 (392). – 2012. – 96 с. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
338769
   Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 3 (385). – 2013. – 64 с. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
338770
   Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Рекламне агентство "Освіта України". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 7/8 (389). – 2013. – 92 с. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
338771
   Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Рекламне агентство "Освіта України". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 9 (390). – 2013. – 64. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
338772
   Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Рекламне агентство "Освіта України". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 10 (391). – 2013. – 112 с. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
338773
   Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Рекламне агентство "Освіта України". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 11/12 (392). – 2013. – 80 с. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
338774
   Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 1 (393). – 2014. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
338775
   Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; РА "Освіта України". – Київ, 1976-
№ 4 (396). – 2014. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 р. до 2011 р. - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
338776
   Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 1976-
№ 5 (397). – 2014. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 р. до 2011 р. - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
338777
   Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; РА "Освіта України". – Київ, 1976-
№ 6 (398). – 2014. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 р. до 2011 р. - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
338778
   Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 1976-
№ 9 (400). – 2014. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 р. до 2011 р. - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
338779
   Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 3 (406). – 2015. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
338780
   Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 4 (407). – 2015. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 р. - "Відродження", з 1996 р. до 2011 р. - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
338781
   Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 5 (408). – 2015. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
338782
   Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 6 (409). – 2015. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
338783
   Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 9 (411). – 2015. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
338784
   Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 11 (413). – 2015. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
338785
   Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 12 (414). – 2015. – 56 с. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
338786
   Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: В.Снєгірьова [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 3 (428), березень. – 2017. – 64 с. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
338787
   Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В. Снєгірьова. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 4 (429), квітень. – 2017. – 64 с. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
338788
   Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В. Снєгірьова. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 10 (434), жовтень. – 2017. – 64 с. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
338789
   Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В. Снєгірьова. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 11 (435), листопад. – 2017. – 64 с. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
338790
   Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В. Снєгірьова. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 12 (436), грудень. – 2017. – 56 с. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
338791
   Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В. Снєгірьова ; редкол.: В. Бойко, Є. Волощук, М. Жулинський [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 1 (437), січень 2018. – 2018. – 56 с. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
338792
   Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В. Снєгірьова ; редкол.: В. Бойко, Є. Волощук, М. Жулинський [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 3 (439), березень 2018. – 2018. – 56 с. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
338793
   Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; Рекламне агенство "Освіта України" ; голов. ред. В. Снєгірьова ; редкол.: Є. Волощук, М. Жулинський, М. Зуєнко [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 5 (441), травень. – 2018. – 56 с. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
338794
   Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; Рекламне агенство "Освіта України" ; голов. ред. В. Снєгірьова ; редкол.: Є. Волощук, М. Жулинський, М. Зуєнко [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 6 (442), червень. – 2018. – 56 с. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
338795
   Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; Рекламне агенство "Освіта України" ; голов. ред. В. Снєгірьова ; редкол.: В. Бойко, Є. Волощук, М. Жулинський [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 7 (443), серпень. – 2018. – 56 с. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
338796
   Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; Рекламне агенство "Освіта України" ; голов. ред. В. Снєгірьова ; редкол.: В. Бойко, Є. Волощук, М. Жулинський [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 8 (444), вересень. – 2018. – 56 с. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
338797
   Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / РА "Освіта України" ; голов. ред. В. Снєгірьова ; редкол.: В. Бойко, Є. Волощук, М. Жулинський [та ін.]. – Київ : Перун, 1976-
№ 11 (447), грудень 2018. – 2018. – 55, [1] с., [1] арк. кольор. фот. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
338798
   Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / РА "Освіта України" ; голов. ред.: І. Горобченко, О. Каєнко ; редкол.: В. Бойко, Є. Волощук, Д. Наливайко [та ін.]. – Київ : Освіта України, 1976-
№ 1 (448), січень 2019. – 2019. – 55, [1] с., [1] арк. кольор. фот. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
338799
   Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / РА "Освіта України" ; голов. ред.: І. Горобченко, О. Каєнко ; редкол.: В. Бойко, Є. Волощук, Д. Наливайко [та ін.]. – Київ : Освіта України, 1976-
№ 2 (449), лютий 2019. – 2019. – 56 с. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
338800
   Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / РА "Освіта України" ; голов. ред.: І. Горобченко, О. Каєнко ; редкол.: В. Бойко, Є. Волощук, Д. Наливайко [та ін.]. – Київ : Освіта України, 1976-
№ 3 (450), березень 2019. – 2019. – 55, [1] с., включ. обкл. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
338801
   Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / РА "Освіта України" ; голов. ред.: І. Горобченко, О. Каєнко ; редкол.: В. Бойко, Є. Волощук, Д. Наливайко [та ін.]. – Київ : Освіта України, 1976-
№ 5 (452), травень 2019. – 2019. – 55, [1] c. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
338802
   Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / РА "Освіта України" ; голов. ред.: І. Горобченко, О. Каєнко ; редкол.: В. Бойко, Є. Волощук, Д. Наливайко [та ін.]. – Київ : Освіта України, 1976-
№ 6 (453), червень 2019. – 2019. – 55, [1] с. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
338803
   Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / РА "Освіта України" ; голов. ред.: І. Горобченко, О. Каєнко ; редкол.: В. Бойко, Є. Волощук, Д. Наливайко [та ін.]. – Київ : Освіта України, 1976-
№ 9 (455), вересень 2019. – 2019. – 56 с. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
338804
   Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / РА "Освіта України" ; голов. ред.: І. Горобченко, О. Каєнко ; редкол.: В. Бойко, Є. Волощук, Д. Наливайко [та ін.]. – Київ : Освіта України, 1976-
№ 11 (457), листопад 2019. – 2019. – 55, [1] c. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
338805
   Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / РА "Освіта України" ; голов. ред.: І. Горобченко, О. Каєнко ; редкол.: В. Бойко, О. Бушакова, В. Глібовець [та ін.]. – Київ : Освіта України, 1976-
№ 1 (459), січень 2020. – 2020. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
338806
   Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / РА "Освіта України" ; голов. ред.: І. Горобченко, О. Каєнко ; редкол.: В. Бойко, О. Бушакова, В. Глібовець [та ін.]. – Київ : Освіта України, 1976-
№ 5 (463), травень 2020. – 2020. – 55, [1] c. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
338807
   Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / РА "Освіта України" ; голов. ред.: І. Горобченко, О. Каєнко ; редкол.: В. Бойко, О. Бушакова, В. Глібовець [та ін.]. – Київ : Освіта України, 1976-
№ 6 (464), червень 2020. – 2020. – 55, [1] c. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
338808
   Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / РА "Освіта України" ; голов. ред.: І. Горобченко, О. Каєнко ; редкол.: В. Бойко, О. Бушакова, В. Глібовець [та ін.]. – Київ : Освіта України, 1976-
№ 9/10 (466), вересень - жовтень 2020. – 2020. – 79, [1] с. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
338809
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 1 (392). – 2014
338810
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 6 (397). – 2014
338811
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 7/8 (398). – 2014
338812
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 9 (399). – 2014
338813
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 5 (407). – 2015
338814
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 6 (408). – 2015
338815
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 7/8 (409/410). – 2015
338816
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 9 (411). – 2015
338817
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 3 (417), березень. – 2016. – 64 с.
338818
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 4 (418), квітень. – 2016. – 64 с.
338819
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 7/8 (421/422), липень - серпень. – 2016. – 96 с.
338820
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 10 (424), жовтень. – 2016. – 64 с.
338821
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 11 (425), листопад. – 2016. – 64 с.
338822
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 12 (426),грудень. – 2016. – 64 с.
338823
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Гревцева. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 9 (435), вересень. – 2017. – 64 с.
338824
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Гревцева. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 10 (436), жовтень. – 2017. – 64 с.
338825
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Гревцева. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 11 (437), листопад. – 2017. – 64 с.
338826
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Гревцева. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 12 (438), грудень. – 2017. – 64 с.
338827
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: Т. Гревцева. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 1 (439), січень 2018. – 2018. – 64 с.
338828
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Гревцева. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 2 (440), лютий 2018. – 2018. – 64 с.
338829
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Гревцева. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 4 (442), квітень 2018. – 2018. – 64 с.
338830
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: Т. Гревцева. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 5 (443), травень 2018. – 2018. – 64 с.
338831
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Гревцева. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 7/8 (445/446), липень - серпень 2018. – 2018. – 96 с.
338832
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: Т. Гревцева. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 9 (447), вересень 2018. – 2018. – 64 с.
338833
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Гревцева. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 12 (450), грудень 2018. – 2018. – 64 с, [1] арк. кольор. фот.
338834
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Гревцева. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 1/2 (451/452), січень - лютий. – 2019. – 80 с.
338835
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Гревцева. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 3 (453), березень. – 2019. – 64 c.
338836
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Гревцева ; редкол.: К. Бикова, Л.Вознюк, Є. Волощук [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 6 (456), червень. – 2019. – 64 с.
338837
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Гревцева ; редкол.: К. Бикова, Л. Вознюк, Є. Волощук [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 9 (459), вересень. – 2019. – 61, [3] с.
338838
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Гревцева ; редкол.: К. Бикова, Л. Вознюк, Є. Волощук [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 10 (460), жовтень. – 2019. – 64 с.
338839
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Гревцева ; редкол.: К. Бикова, Л. Вознюк, Є. Волощук [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 11 (461), листопад. – 2019. – 64 с.
338840
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Гревцева ; редкол.: К. Бикова, Л. Вознюк, Є. Волощук [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 12 (462), грудень. – 2019. – 64 с.
338841
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ
№ 2. – 2000
338842
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ
№ 3. – 2000
338843
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ
№ 4. – 2000
338844
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ
№ 5. – 2000
338845
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ
№ 6. – 2000
338846
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ
№ 7. – 2000
338847
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ
№ 8. – 2000
338848
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ
№ 9. – 2000
338849
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ
№ 10. – 2000
338850
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ
№ 11. – 2000
338851
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ
№ 12. – 2000
338852
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ
№ 5. – 2001
338853
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ
№ 9. – 2001
338854
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ
№ 10. – 2001
338855
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ
№ 11. – 2001
338856
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ
№ 12. – 2001
338857
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ
№ 1. – 2002
338858
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ
№ 2. – 2002
338859
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ
№ 3. – 2002
338860
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ
№ 5. – 2002
338861
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ
№ 6. – 2002
338862
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ
№ 7. – 2002
338863
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ
№ 8. – 2002
338864
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ
№ 9. – 2002
338865
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ
№ 10. – 2002
338866
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ
№ 11. – 2002
338867
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ
№ 12. – 2002
338868
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ
№ 1. – 2003
338869
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ
№ 2. – 2003
338870
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ
№ 3. – 2003
338871
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ
№ 4. – 2003
338872
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ
№ 5. – 2003
338873
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ
№ 6. – 2003
338874
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ
№ 7. – 2003
338875
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ
№ 8. – 2003
338876
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ
№ 9. – 2003
338877
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ
№ 1 : Англія. – 2004
338878
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ
№ 2 : Франція:від Середньовіччя до Просвітництва. – 2004
338879
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ
№ 3 : Росія 20 століття:модерністська поезія. – 2004
338880
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ
№ 4 : Італійське мистецтво слова, пензля та різця: доба Відродження. – 2004
338881
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ
№ 7. – 2004
338882
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ
№ 9 : Американський мистецький слалом: 20 століття. – 2004
338883
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Антросвіт
№ 3 : Природа у світовому мистецтві. – 2005
338884
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Антросвіт
№ 4 : Пригоди і фантастика. – 2005
338885
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Антросвіт
№ 5 : Скандинавське мистецьке сяйво. Витоки скандинавської культури. – 2005
338886
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Антросвіт
№ 6 : Історія в літературі та малярстві. – 2005
338887
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Антросвіт
№ 7. – 2005
338888
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Антросвіт
№ 8 : Мистецтво бароко. – 2005
338889
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Антросвіт
№ 9 : Латинська Америка: мистецька екзотика. – 2005
338890
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Антросвіт
№ 10 : Світло Сходу. Ч.1. – 2005
338891
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Антросвіт
№ 11/12 : Світло Сходу. Ч. 2. – 2005
338892
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Антросвіт
№ 1 : Модернізм у літературі та малярстві. Ч. 1. – 2006
338893
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Антросвіт
№ 2 : Модернізм у літературі та малярстві. Ч. 2. – 2006
338894
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Антросвіт
№ 3 : Модернізм у літературі та малярстві. Ч.3. – 2006
338895
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Антросвіт
№ 4 : Синтез мистецтв. – 2006
338896
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Антросвіт
№ 5 : Російська класика: Олександр Пушкін. – 2006
338897
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Антросвіт
№ 6 : Європейський романтизм. Ч.1. – 2006
338898
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Антросвіт
№ 7/8 : Англомовна література кінця 19-20 ст. – 2006
338899
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Антросвіт
№ 9 : Сміх і світова література Ч. 1. – 2006
338900
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Антросвіт
№ 10 : Корифеї російської прози 19 ст. Ч.1. – 2006
338901
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Антросвіт
№ 11 : Сценарії до свят і урочистостей. – 2006
338902
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Антросвіт
№ 12 : Англомовна проза 20 століття. – 2006
338903
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Антросвіт
№ 1 : Знакові твори 20 ст. Ч. 1. – 2007
338904
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Антросвіт
№ 2 : Знакові твори 20 ст. Ч. 2. – 2007
338905
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Антросвіт
№ 3 : Історичні мотиви в белетристиці. Ч. 1. – 2007
338906
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Антросвіт
№ 4 : Європейська літературна казка. Ч. 1. – 2007
338907
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Антросвіт
№ 5 : Методика літератури: теорія і практика. Частина 1. – 2007
338908
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Антросвіт
№ 6 : Методика літератури: теорія і практика. Частина 2. – 2007
338909
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Антросвіт
№ 7 : Методика літератури: теорія і практика. Частина 3. – 2007
338910
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Антросвіт
№ 8 : Перлини світової поезії. Ч. 1. – 2007
338911
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Антросвіт
№ 9 : Сценарії позакласних заходів. – 2007
338912
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Антросвіт
№ 10 : Література постмодернізму. Ч.1. – 2007
338913
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Антросвіт
№ 11. – 2007
338914
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Антросвіт
№ 12 : Тема дитинства у світовій літературі. Методика і досвід. – 2007
338915
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ : Антросвіт
№ 1 : Тема українського козацтва у світовій літературі. – 2008
338916
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ : Антросвіт
№ 2 : Література постмодернізму.Ч. 2. – 2008
338917
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ : Антросвіт
№ 3 : Сміх і сміхова культура. – 2008
338918
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ : Антросвіт
№ 4 : Шедеври французької прози 19 століття. – 2008
338919
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ : Антросвіт
№ 5 : Зарубіжна класика і українське письменство: переклади, впливи, запозичення. – 2008
338920
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ : Антросвіт
№ 6 : Пригоди. Фантастика. Фентезі. Ч.1. – 2008
338921
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ : Антросвіт
№ 7/8 : От прекрасного - к вечному (эволюция творческих принципов И.А. Бунина) : В помощь учителю / М. Михайлова. – 2008
338922
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ : Антросвіт
№ 9 : Урок літератури: слово, музика і фарби. – 2008
338923
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ : Антросвіт
№ 10 : Уроки додаткового та позакласного читання. – 2008
338924
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ : Антросвіт
№ 11 : Сценарії позакласних заходів на 2008/2009 навчальний рік. – 2008
338925
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ : Антросвіт
№ 12 : Література у в"язниці тоталітаризму. – 2008
338926
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ : Антросвіт
№ 1 : Літературні паралелі. – 2009. – 40 с.
338927
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ : Антросвіт
№ 2 : Західний романтизм. – 2009. – 40 с.
338928
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ : Антросвіт
№ 3 : Перлини західноєвропейської та української літератур на межі 19-20 століть. – 2009. – 40 с.
338929
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ : Антросвіт
№ 4 : Методика вивчення біографії письменника. – 2009. – 40 с.
338930
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ : Антросвіт
№ 5 : Виктор Рогозинский. Медовый месяц Михаила Булгакова. Киевская феерия. – 2009. – 56 с.
338931
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ : Антросвіт
№ 6 : Пригоди та фантастика :методика вивчення. – 2009. – 40 с.
338932
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ : Антросвіт
№ 7/8 : Російська література 19 століття. – 2009. – 56 с.
338933
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ : Антросвіт
№ 9 : Шедеври ісламської літератури та культури. – 2009. – 48 с.
338934
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ : Антросвіт
№ 10 : Естетичне виховання на уроках літератури. – 2009. – 40 с.
338935
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ : Антросвіт
№ 11 : "Вічні образи" у світовій літературі. – 2009. – 40 с.
338936
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ : Антросвіт
№ 12 : Творча спадщина Миколи Гоголя. – 2009. – 40 с.
338937
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 1 : Жіночі образи в світовій літературі. – 2010. – 40 с.
338938
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 2 : Нобелівські лауреати. – 2010. – 40 с.
338939
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 3 : Європейський театр 19-20 століття. – 2010. – 40 с.
338940
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 4 : Природа в дзеркалі світового мистецтва. – 2010. – 40 с.
338941
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 5 : Творча спадщина Антона Чехова. До 150-річчя від дня народження. – 2010. – 40 с.
338942
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 6 : Мистецьке сузір"я бароко. – 2010. – 40 с.
338943
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 7/8 : Сонет у світовій літературі. – 2010. – 56 с.
338944
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 9 : Профільне навчання. – 2010. – 40 с.
338945
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 10 : Італійське Відродження. – 2010. – 40 с.
338946
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 11 : Інтелектуальні ігри на уроках. – 2010. – 40 с.
338947
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 12 : Романтизм у літературі. – 2010. – 40 с.
338948
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 1 : Символізм у поезії та живописі. – 2011
338949
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 2 : Епопея людської душі . Творчість Шарля Бодлера. – 2011
338950
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 3 : Література проти війни. – 2011
338951
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 4 : Шедевр Михайла Булгакова - роман "Майстер і Маргарита" До 120-річчя від дня народження письменника. – 2011
338952
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 5 : Безцінна спадщина Вільяма Шекспіра. – 2011
338953
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 6 : Шедеври американської прози. – 2011
338954
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 6 : Додаткове читання. – 2011
338955
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 7/8 : Мистецтво класицизму. – 2011
338956
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 9 : Шедеври американської прози. – 2011
338957
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 10 : Роман "Злочин і кара" - шедевр Федора Достоєвського. – 2011
338958
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 11 : Срібне весілля. – 2011
338959
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 12 : Літературна казка. – 2011
338960
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 1 : "Золота доба" іспанської культури. – 2012
338961
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 2 : Факультативний курс "Романтизм у контексті світового літературного процесу" для учнів загальносв. навч. закл. у контексті допрофільної гуман. підготовки 9 клас. – 2012
338962
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 3 : Романтизм у літературі та мистецтві. – 2012
338963
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 4. – 2012
338964
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 5 : Сценарії позакласних заходів. – 2012
338965
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 6 : Малі та середні жанри художньої прози. Ч.1. – 2012
338966
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 7/8 : Дистанційний навчальний тренінг: "Сучасні підходи до організації уроку світової літератури". – 2012
338967
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№10 : Світ Античності Ч.2. – 2012
338968
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 11 : Сучасні технологіїї навчання. Частина 1. – 2012
338969
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 12 : Додаткове читання. – 2012
338970
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукр. наук.-метод. журнал / Івано-Франків. обл. пед. ін-т післядиплом. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 3 : Сучасні технології навчання. – 2013
338971
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукр. наук.-метод. журнал / Івано-Франків. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 7/8 : Дистанційний навчальний тренінг "Шляхи аналізу художнього твору, адаптовані до шкільної практики" Ірина Хоменко. – 2013
338972
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукр. наук.-метод. журнал / Івано-Франків. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти та [ін.]. – Київ : Антросвіт
№ 10. – 2013
338973
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукр. наук.-метод. журнал / Івано-Франків. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти та [ін.]. – Київ : Антросвіт
№ 11. – 2013
338974
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 3 (159). – 2014
338975
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 4 (160). – 2014
338976
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 5 (161). – 2014
338977
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 6 (162). – 2014
338978
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 7/8 (164). – 2014
338979
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 12 (168). – 2014
338980
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 3 (171). – 2015
338981
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 4 (172). – 2015
338982
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 5 (173). – 2015
338983
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 7/8 (174/175). – 2015
338984
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 9 (176). – 2015
338985
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 10 (177). – 2015
338986
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 11 (178). – 2015
338987
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 12 (179). – 2015. – 40 с.
338988
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 1 (180). – 2016. – 40 с.
338989
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 2 (181). – 2016. – 40 с.
338990
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 3 (182). – 2016. – 40 с.
338991
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 4 (183). – 2016. – 40 с.
338992
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 5 (183). – 2016. – 40 с.
338993
  Ківалов С.В. Всесвітня митна організація: історія та сучасність // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2009. – № 6 (66). – С. 3-10
338994
  Волков С.С. Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ) і міжнародне співробітництво у галузі інтелектуальної власності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 11-14. – (Міжнародні відносини ; Вип. 16)


  Розглянуто історію, структуру та діяльність Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) у контексті сучасного міжнародного співробітництва. History, structure and activities of the World Intellectual Property Organization (WIPO) in the ...
338995
  Бабіч А. Всесвітня організація інтелектуальної власності: цілі, структура, компетенція // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11 (297). – С. 279-283. – ISSN 2663-5313
338996
  Назаренко Т.Г. Всесвітня природна спадщина ЮНЕСКО (10 клас). Програма навчального курсу за вибором / Т.Г. Назаренко, О.В. Супричов // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 12 (142). – С. 13-16. – Бібліогр.: 19 назв.
338997
  Павленко Л.Г. Всесвітня служба радіомовлення України: тематика та структура радіопрограм : дис. ... канд. наук з соціальних комунікацій : 27.00.01 / Павленко Л.Г. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – 191 л. – Бібліогр. : л.177-191
338998
  Павленко Л.Г. Всесвітня служба радіомовлення України: тематика та структура радіопрограм : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.01 / Павленко Л.Г. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
338999
  Короп А.В. Всесвітня спадщина ЮНЕСКО у контексті розвитку туризму // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2012" : зб. матеріалів ХIV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 19-20 квіт. 2012, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О, Богатирьов та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2012. – С. 197-199. – (Серія "Економіка, підприємництво, туризм")
339000
  Вовк С.В. Всесвітня туристична організація як глобальний форум у сфері туристичної політики // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 18, № 2. – С. 81-86. – ISSN 1993-0259
<< На початок(–10)331332333334335336337338339340(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,