Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)331332333334335336337338339340(+10)В кінець >>
337001
  Коршуненко Анзор "Грязевые" регионы Украины : актуально // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 2. – C. 76-77 : Фото. – ISSN 1998-8044
337002
  Біленко Василь "Грязні" ігри в Молочному : Євпаторія // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 6 (53), вересень - жовтень. – C. 36-40 : Фото
337003
   "Грязные" деньги и закон. – М, 1995. – 296с.
337004
  Яненко Дмитрий "Грязные" доходы турфирм. Где они? : актуально // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 2. – C. 78-79 : Фото. – ISSN 1998-8044
337005
  Шандра В. "Губернии на особых правах и привилегиях..." як політичний проект // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 191-204
337006
  Сарапин Н. "Губернские ведомости" - провісники провінційних видань (на прикладі видань "Волынских…", "Подольских…", "Полтавских Губернских Ведомостей") // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 27-29. – (Журналістика ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються умови виникнення "Губернских Ведомостей" на українських землях у другій половині ХІХ століття. Об"єктом дослідження стали часописи: "Волынские Губернские Ведомости", "Подольские Губернские Ведомости", "Полтавские Губернские ...
337007
  Лучинская Д.Ф. "Губернские очерки" М.Е.Салтыкова-Щедрина : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Лучинская Д.Ф. ; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1954. – 20 с.
337008
  Маханько Е.А. "Губы как таковые": поэтика визуальности в рассказах Г. Газданова 20-х годов: "Гостиница грядущего" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1080. – С. 56-60. – (Серія "Філологія" ; вип. 69). – ISSN 2227-1864


  В статье исследованы формы, семантика и функции визуальности в рассказах Г. Газданова 20-х годов. Показано, что использование кодов авангардистской изобразительности является доминантной авторской стратегией создания художественного образа, реализующей ...
337009
  Шулікін Д. "Гугл" на допомогу // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 18 травня (№ 20). – С. 8. – ISSN 2219-5793


  Про дистанційне навчання і використання його елементів у навчальних закладах.
337010
  Кузьмина Т.А. "Гуляка праздный..." // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 12. – С. 53-58. – Бібліогр.: с. 53. – ISSN 0042-8744
337011
  Смирнова Е.Л. "Гуманизм и террор": границы насилия. Внимательное чтение книги М. Мерло-Понти // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 41-47. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; вып. 1). – ISSN 1995-0055
337012
  Лихачев Н.П. "Гуманистическое письмо" и автографы гуманистов, рукопись, коллационированная Анжело Полициано / Н.П. Лихачев. – М., 1926. – 787-1004с.
337013
  Велюров А. "Гуманізація" поспіхом. Ухвалення непродуманих законодавчих рішень може мати зворотні наслідки // Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" : спеціальний випуск / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2011. – № 8 /підсумки/. – С. 44-47. – ISSN 1812--514Х
337014
  Зубрицька М. "Гуманітарії можуть і повинні допомогти суспільству" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 19-20 квітня (№ 72/73). – С. 3


  Розмова з проректором Львівського національного університету ім. І. Франка М. Зубрицькою після обрання її до Всесвітньої академії мистецтв і науки (WAAS).
337015
  Кириленко В. "Гуманітарна політика - це також захист України" / розмову вели Роман Гривінський, Тетяна Поліщук, Марія Прокопенко, Валентин Торба, Ганна Шеремет // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 21-22 жовтня (№ 190/191). – С. 14-15


  Віце-прем"єр-міністр В. Кириленко - про реформи у культурі, науці, видавничій справі та... головах громадян.
337016
  Яремчук О. "Гуманітарна" првокація. Кому вигідно? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 1-2 листопада (№ 199/200). – С. 7


  Звинувачення Івана Франка в антисемітизмі та заклики демонтувати пам"ятну дошку на стінах Віденського університету.
337017
  Печенев В.А. "Гуманный" социализм против реального гуманизма / В.А. Печенев. – М., 1974. – 127с.
337018
  Романова О. "Гумки" (Les Gommes) Алана Роб-Гріє як зразок французького "нового роману" // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : наукові записки кафедри української літератури та компаративістики / МОНУ; Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2005. – Вип. 4. – С. 117-124. – ISBN 966-8645-19-7
337019
   [Губерський Леонід Васильович] / Олена Матвійчук, Неоніла Струк // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 48. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
337020
  Цивірко М. «Гуготіло полум’я...» // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2014. – 12 червня (№ 83). – С. 7


  Співрозмовник — Валерій Кравченко, голова громадської організації «За реабілітацію Першотравневої двійки», правозахисник і літератор. Період 1960-х років особливо цiкавить дослідника. Не дивно, що схвилювала пана Валерія і подія, якій щойно ...
337021
  Поплазаров Р. Грчката политика спрема Македониіа во второй половина на 19 и почетокот на 20 век. / Р. Поплазаров. – Скопіе., 1973. – 325с.
337022
  Жечев Марин Гръцката поезия между двете стветовни войни / Жечев Марин. – София, 1983. – 340с.
337023
   Гръцки извори за българската история. – София : Българската Академия на Науките. – (Извори за българската история = Fontes historiae bulgaricae ; 8)
4. – 1964. – 358 с.
337024
   Гръцки извори за българската история. – София : Издана Българската Академия на Науките. – (Извори за българската история = Fontes historiae bulgaricae ; 9)
5. – 1964. – 355 с.
337025
  Халабуда Т.В. Грыбы рода Mortierella Coemans / Т.В. Халабуда. – М., 1973. – 208с.
337026
  Козачок Я.В. Грыгир Тютюнник, Василий Шукшин: проблемно-художественное сопоставление. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.02 / Козачок Я.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1991. – 18л.
337027
  Гуртуев С. Грызёт мой конь удила : стихи / С. Гуртуев. – Москва : Советский писатель, 1972. – 95 с.
337028
  Афанасьев Ю.Г. Грызуны-вредители сельского хозяйства подгорной культурной зоны Заилийского Алатау : Автореф... канд. биол.наук: / Афанасьев Ю.Г.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1961. – 16л.
337029
  Федосеев В.Ф. Грызуны - вредители посевов, огородов, садов и лесонасаждений и промысел их / В.Ф. Федосеев. – М, 1951. – 30с.
337030
   Грызуны - вредители садов и огородов / Н.В. Башенина, В.В. Груздев, Н.М. Дукельская, И.А. Шилов. – изд. 2-е, исправ. и дополн. – Москва : Издательство Московского университета, 1961. – 117 с.
337031
  Колосов А.М. Грызуны - вредители сельского хозяйства / А.М. Колосов. – 2-е доп. изд. – М., 1964. – 207с.
337032
   Грызуны. – М., 1980. – 472с.
337033
   Грызуны. – Л., 1983. – 615с.
337034
  Шубин Н.Г. Грызуны бассейна реки Томи и смежных районов. : Автореф... канд. биол.наук: / Шубин Н.Г.; Объед. уч. совет по биол. и мед. наукам при Томской гос. ун-те. – Томск, 1963. – 16л.
337035
  Топачевский В.А. Грызуны верхненеогеновых и раннеантропогеновых отложений Хаджибейского лимана : монография / В.А. Топачевский, А.Ф. Скорик, Л.И. Рековец; Отв. ред. Воинственский М.А. – Киев : Наукова думка, 1987. – 205с.
337036
  Фетисов А.С. Грызуны дельты р.Селенги. / А.С. Фетисов, Г.В. Якубовская. – Иркутск, 1947. – 15с.
337037
  Виноградов Б.С. Грызуны Еворопейской части СССР / Б.С. Виноградов. – Москва, 1926. – 47с.
337038
  Алламурато Ю. Грызуны зоны орошения Нуркского водохранилища : Автореф... канд. биол.наук: / Алламурато Ю.; Ташк. ГУ им. Ленина. – Душанбе, 1970. – 18л.
337039
   Грызуны и борьба с ними : Сб. научных трудов оин-та "Микроб". – Саратовск
Вып. 2. – 1946. – 164с.
337040
   Грызуны и борьба с ними : Сб. научных трудов оин-та "Микроб". – Саратовск
Вып. 3. – 1950. – 278с.
337041
   Грызуны и борьба с ними. – Саратов : Кн. изд-во
Вып. 4. – 1955. – 288с.
337042
   Грызуны и борьба с ними. – Саратов : Кн. изд-во
Вып. 5. – 1957. – 479с.
337043
  Саакян М.С. Грызуны и другие млекопетающие северо-западной Армении и их эпизоото-эпидемиологическое значение : Автореф... канд. биол.наук: / Саакян М. С.; Каф. эпидемиолог. Ерев. мед. ин-т. – Ереван, 1953. – 28л.
337044
  Конева И.В. Грызуны и зайцеобразные Сибири и Дальнего Востока / И.В. Конева. – Новосибирск, 1983. – 216с.
337045
   Грызуны и их эктопаразиты (экология, эпидемиологическое значение, борьба) : Сборник научных работ противочумных учреждений страны. – Саратов, 1968. – 474с.
337046
  Выскушенко Андрей Петрович Грызуны и насекомоядные осушаемых площадей Среднего Приднепровья : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.08 / Выскушенко Андрей Петрович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 24 с.
337047
  Выскушенко А.П. Грызуны и несекомые осушаемых площадей Среднего Приднепровья : Дис... канд. биол.наук: 03.00.08 / Выскушенко А. П.; Черновицк. гос. пед. ин-т. – Житомир, 1980. – 181л. – Бібліогр.:л.139-175
337048
  Бурделов А.С. Грызуны и очаговость чумы в Балхаш-Алакольской впадине : Автореф... канд. биол.наук: / Бурделов А. С.; Казах.ГУ, биол. фак. – Алма-Ата, 1965. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
337049
  Топачевский В.А. Грызуны молдавского и хапровского фаунистических комплексов котловинского разреза : монография / В.А. Топачевский, В.А. Несин; Отв. ред. Воинственский М.А. – Киев : Наукова думка, 1989. – 132с.
337050
  Издебский В.М. Грызуны Нижнего Приднепровья. (Фауна, экология, практ. значение) : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Издебский В.М. ; АН УССР , Ин-т зоологии , Херсонский гос. пед. ин-т. – Херсон, 1965. – 24 с.
337051
  Костенко В.А. Грызуны освоенных земель Приморского края. / В.А. Костенко, В.А. Нестеренко. – Владивосток, 1989. – 63с.
337052
  Гарбузов В.К. Грызуны песков Большие Барсуки в связи с их значением в природной очаговости чумы : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Гарбузов В.К.; Воронеж. гос. ун-т им. Ленинского комсомола. Биол.-почв. фак. – Воронеж, 1971. – 23л. – Бібліогр.:с.21-23
337053
  Михолап Н О. Грызуны Полесской низменности и их хозяйственное значение. : Автореф... канд. биол.наук: / Михолап О.Н,; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1954. – 12л.
337054
  Топачевский В.А. Грызуны раннетаманской фауны тилигульского разреза : монография / В.А. Топачевский, А.Ф. Скорик; АН УССР, Ин-т зоологии. – Киев : Наукова думка, 1977. – 250с.
337055
  Давыдов Г.С. Грызуны Северного Таджикистана / Г.С. Давыдов. – Душанбе, 1964. – 272с.
337056
  Виноградов Б.С. Грызуны Средней Азии / Б.С. Виноградов. – Москва, 1936. – 228с.
337057
  Топачевский В.А. Грызуны Таманского фаунистического комплекса Крыма / В.А. Топачевский; Отв. ред. Пидопличко И.Г. – Киев : Наукова думка, 1973. – 236с.
337058
  Виноградов Б.С. Грызуны фауны СССР / Б.С. Виноградов. – Москва, 1952. – 298с.
337059
  Реимов Расберген Грызуны Южного Приаралья. / Реимов Расберген. – Ташкент, 1987. – 123с.
337060
   Грэмматику румынеаскэ : [ Голеску Г.(?) ]
337061
  Залите Т.А. Грэхем Грин: поэтический мир писателя / Т.А. Залите. – Рига, 1987. – 135 с.
337062
  Горобець Ірина Грюгер. Гори сиру // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 4 (124), серпень-вересень. – С. 26-31 : фото
337063
  Любович Н.Н. Грюнвальдская битва : историческое значение ея. – Варшава : Тип. Варш. Учебн. Округа, 1911. – 21 с.
337064
  Лапин Н. Грюнвальдская битва : разгром немецких рыцарей 15 июля 1410 года / Н. Лапин, А. Турчинский. – Москва, 1939. – 47 с.
337065
  Длугош Ян Грюнвальдская битва / Длугош Ян. – Москва ; Ленинград, 1962. – 214 с.
337066
  Бумблаускас А. Грюнвальдська битва - битва народів / Алфредас Бумблаускас, Ігор Марзалюк, Борис Черкас ; [відп. ред. Ю. Ференцева ; фотозйомка : А. Бумблаускаса, М. Ференцева, О. Іванова та ін.]. – Київ : Балтія-Друк, 2010. – 272 с. : фотоіл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 143-144. – (Середньовічна історія України, Білорусі, Литви. Замки і храми середньовіччя). – ISBN 978-966-8137-72-3
337067
  Коркодим В. Грюнвальдській битві - 600 років // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2010. – № 2. – С. 74-79
337068
  Немилов А.Н. Грюневальд. Жизнь и творчество мастера Матиса Нитхарта-Готхарта / А.Н. Немилов. – Москва, 1972. – 110с.
337069
   Грюнфельде-Танненберг. 15 июля 1410 г. (Грюнвальденский бой) : юбилейный иллюстрированный сборник статей членов Императорского Русского Военно-Исторического Общества. – Киев : Типография Окружного Штаба, 1910. – 76 с.
337070
  Лєсков О.М. Гряда А могильника кизил-кобинської культури Уркуста І у Південно-Західному Криму / О.М. Лєсков, Е.А. Кравченко // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2007. – № 4. – С. 11-21. – ISSN 0235-3490
337071
   Гряде модернізація бібліотек // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 12 вересня (№ 169). – С. 2
337072
  Засенко О.Є. Гряде розплата / О.Є. Засенко. – Київ ; Харків : Українське Державне видавництво, 1944. – 20 с.
337073
  Нечитайло Д.А. Грядет ли "век терроризма" и какова роль радикального исламизма в этом историческом процессе? // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 3 (620). – С. 27-32. – ISSN 0321-5075
337074
  Швец Д. Грядет ли второй акт "гонгадзгейта" // Человек и закон : научно-популярный журнал. – Киев, 2001. – № 11/12. – С.4-7.
337075
  Бульвер Л. Грядущая раса / Л. Бульвер. – Томск, 1995. – 132с.
337076
  Квиг К. Грядущая революция в физике частиц // В мире науки : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 2008. – № 5. – С. 26-34. – ISSN 0208-0621


  От результатов экспериментов, проведенных на Большом адронном коллайдере, можно утверждать, что эти данные выведут физику на качественно новый уровень.
337077
  Васильев В.С. Грядущая финансовая турбелентность / В.С. Васильев, Е.А. Роговский // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2008. – № 3. – С. 3-20. – ISSN 0321-2068
337078
  Конский В.Н. Грядущее рядом. / В.Н. Конский, Л.П. Котова. – Х., 1972. – 224с.
337079
  Марков Г.М. Грядущему веку / Г.М. Марков. – М, 1983. – 303с.
337080
  Марков Г.М. Грядущему веку : роман / Г.М. Марков. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 303 с.
337081
  Марков Г.М. Грядущему веку : роман / Г.М. Марков. – Москва : Современник, 1985. – 288 с.
337082
  Топчий Л.И. Грядущий день / Л.И. Топчий. – М, 1959. – 56с.
337083
  Шахназаров Г.Х. Грядущий миропорядок / Г.Х. Шахназаров. – М, 1981. – 447с.
337084
  Леонтьев Александр Грядущий Нью-Йорк : поэзия : стихи // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 7. – С. 3-6. – ISSN 0321-1878
337085
  Смольский Р.Б. Грядущим в наследство / Р.Б. Смольский. – Минск, 1986. – 134с.
337086
  Варфоломеєва Т.В. Грядущі вибори в адвокатурі // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 9-20
337087
  Якубов А.А. др. Грязевой вулкан Тоургай / А.А. др. Якубов. – Баку, 1948. – 39с.
337088
  Якубов А.А. др. Грязевой вулканизм и нефтегазоносность Локбатана / А.А. др. Якубов. – Баку, 1976. – 78с.
337089
   Грязевой вулканизм и рудообразование. – Киев : Наукова думка, 1971. – 332с.
337090
   Грязевой вулканизм Керченско-Таманского региона. – К., 1992. – 197с.
337091
   Грязевой вулканизм Советского Союза и его связь с нефтегазоносностью / Якубов А.А. – Баку, 1980. – 165с.
337092
  Якубов Грязевые вулканы / Якубов, А А.А. Алиев. – М, 1978. – 55с.
337093
  Якубов Грязевые вулканы / Якубов, А.А. Алиев. – Москва : Знание, 1978. – 55с.
337094
  Ковалевский С.А. Грязевые вулканы Восточного Закавказья / С.А. Ковалевский. – Баку, 1928. – 62с.
337095
  Эдбралидзе Т.П. Грязевые вулканы Восточной Грузии и их связь с нефтегазоносностью. : Автореф... канд.геол-минерал.наук: / Эдбралидзе Т.П.; АН АзССР.Ин-т геологии. – Баку, 1967. – 20л.
337096
  Разживина Л.А. Грязевые вулканы западной часи Апшеронского полуострова в связи с перспективами нефтегазоносности мезокайнозойских отложений. : Автореф... Канд.геол-минарал.наук: / Разживина Л.А.; АН АзССР.Ин-т геологии. – Баку, 1968. – 20л.
337097
  Рахманов Р.Р. Грязевые вулканы и их значение в прогнозировании газонефтеносности недр / Р.Р. Рахманов. – Москва : Недра, 1987. – 174с.
337098
   Грязевые вулканы Керченско-Таманского региона / Е.Ф. Шнюков, В.М. Шереметьев, Н.А. Маслаков, В.А. Кутний, И.Н. [и др.] Гусаков; Шнюков Е.Ф. [и др.] ; НАН Украины ; Нац. научно-природоведческий музей. – Краснодар : Глав Медиа, 2005. – 176 с. : 225 ил. + 6 табл. – ISBN 966-02-2367-8
337099
   Грязевые вулканы Керченско-Таманской области. – Киев : Наукова думка, 1986. – 148с.
337100
  Авдусин П.П. Грязевые вулканы Крымско-Кавазской геологической провинции / П.П. Авдусин. – Москва-Ленинград : АН СССР, 1948. – 192с.
337101
  Корзников К.А. Грязевые вулканы о. Сахалин в системе особо охраняемых природных территорий региона // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 34-39 : рис. – Библиогр.: с. 38-39. – (География ; № 1). – ISSN 0201-7385
337102
  Зайцев А.В. Грязевые вулканы Приазовья и их связь с нефтегазоносностью : Автореф... канд. геол.наук: / Зайцев А.В.;. – Ростов -на-Дону, 1956. – 8л.
337103
  Мустафаев М.Г. Грязевые вулканы Прикаспийско-Кубанской области и их связь с нефтегазоносностью мезокайнозойских отложений. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 136 / Мустафаев М.Г.; АН Аз.ССР.Ин-т геологии. – Баку, 1971. – 28л.
337104
  Каграманов К.С. Грязевые вулканы Северного и Центрального Кобыстна и их связь с нефтегазоносностью мезозойских отложений : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Каграманов К.С.; Совет Азербайдж. ин-та нефти и химии им. М.Азизбекова по присуждению учен. степеней по геол.-минерал. н. – Баку, 1968. – 16л.
337105
  Губкин И.М. Грязевые вулканы Советского Союза и их связь с генезисом нефтяных местороджений крымско-кавказской геологической провинции / И.М. Губкин, С.Ф. Федоров. – М-Л, 1938. – 44с.
337106
  Зейналов М.М. Грязевые вулканы Южного Кобыстана и их связь с газонефтяными месторождениями : Автореф... канд. геол.-минералогич.наук: / Зейналов М.М.; Азербайдж. индустриальный ин-т им. М.Азизбекова. – Баку, 1958. – 16л.
337107
   Грязная работа ЦРУ в Африке. – М, 1983. – 349с.
337108
   Грязная работа ЦРУ в Западной Европе. – М, 1982. – 288с.
337109
   Грязная работа ЦРУ в Западной Европе. – Минск, 1983. – 288с.
337110
   Грязнов Дмитро Борисович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 236-237 : фото
337111
   Грязнова Віра Олександрівна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 237 : фото
337112
  Рену П. Грязное покрывало / П. Рену. – М., 1960. – 400с.
337113
  Картрайт Г. Грязные деньги / Г. Картрайт. – М., 1987. – 312с.
337114
  Незнанский Ф. Грязные игры / Фридрих Незнанский. – Москва : АСТ. Олимп., 2000. – 400с. – (Марш Турецкого, вып. 38). – ISBN 5-7390-0980-4; 5-237-05460-9
337115
  Павленко И.Т. Грязный след / И.Т. Павленко. – Симферополь, 1983. – 78с.
337116
  Подобед А.И. Грязный след ФБР / А.И. Подобед. – М, 1986. – 108с.
337117
  Чейз Д.Х. Грязь к бриллиантам не липнет : [детектив. романы] / Д.Х. Чейз ; [пер. с англ. Н.Н. Ярош ; худож. А.А. Аринушкин]. – Минск : Сергей Тарасевич ; Прамеб, 1994. – 493, [3] с. – В конце кн. загл.: Многотомное литературно-художественное издание. - В конце кн., на корешке и на тит. л. :Т. 6 .- Содерж.: Лучше быть мертвой ; Вопль в ночи ; Грязь к бриллиантам не липнет ; Ошибка зловещей клики. – ISBN 5-85442-043-0
337118
  Сименон Ж. Грязь на снегу. красный свет. Свидетели. И все-таки орешник зеленеет / Ж. Сименон. – Москва : Правда, 1991. – 589с.
337119
  Пестушко Валерій Грязьові вулкани - об"єкти мінералоутворення : сторінками наукових видань // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 3. – С. 33
337120
  Вишняков М.Е. Грянул срок / М.Е. Вишняков. – Иркутск, 1980. – 63с.
337121
  Ковтун І.Г. Гсопрозрахунок в МТС / І.Г. Ковтун. – К., 1956. – 68с.
337122
  Войцеховська І.М. Гсподарсько-правове регулювання перестрахової діяльності : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Войцеховська Ірина Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 241 арк. – Бібліогр.: арк. 210-241
337123
  Йоенпелто Э. Гспожа Глад - госпожа Удача / Э. Йоенпелто. – Москва : Художня література, 1987. – 397с.
337124
  Бабаев Халимбай Гсударственно-правовые взгляды Алишера Навои : Автореф... канд.юрид.наук: 12.00.01 / Бабаев Халимбай; Ташк. гос. ун-т им В.И.Ленина. – Ташкент, 1975. – 33л.
337125
  Еременко В.Т. ГТО - комсомольское дело / В.Т. Еременко, Р.Ф. Незвецкий. – М., 1972. – 71с.
337126
  Незвеций Р.Ф. ГТО - программа физического совершенства / Р.Ф. Незвеций. – М., 1979. – 63с.
337127
  Белавенцева Г.Н. ГТО - путь к силе, мужеству, здоровью / Г.Н. Белавенцева. – М., 1976. – 61с.
337128
   ГТО - это здоровье. – М, 1980. – 72с.
337129
  Уваров В.А. ГТО в группах пробленного дня / В.А. Уваров. – Москва, 1977. – 94с.
337130
  Уваров В.А. ГТО в группах продленного дня / В.А. Уваров. – Москва, 1977. – 94с.
337131
   ГТО в коллективах физической культуры. – М, 1956. – 164с.
337132
  Макарцев Н.А. ГТО в коллективе физкультуры / Н.А. Макарцев. – М, 1973. – 126с.
337133
   ГТО в школе. – М, 1956. – 176с.
337134
  Должиков И.И. ГТО в школе / И.И. Должиков. – М., 1976. – 88с.
337135
   ГТО на марше. – М, 1975. – 302с.
337136
  Домбровський О. ГТС України: шлях у Європу чи в нікуди? Той, хто бажає мати мед, береже бджіл / О. Домбровський, Л. Уніговський // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 17-23 червня (№ 23). – С. 9


  "Що необхідно зробити, аби зберегти газотранспортну систему не як пам"ятник колишнім успіхам, а як інтегрований у європейську систему реально діючий суб"єкт господарювання, що дає чималий дохід державі. ГТС - не понад усе? За що боролися, на те й ...
337137
  Ким Ман Чжун Гу Ун Мон / Ким Ман Чжун. – Пхеньян, 1957. – 335с.
337138
  Червова Н.А. Гу Юань / Н.А. Червова. – Москва : Искусство, 1960. – 40, [30] с.
337139
   ГУАМ - друге дихання // Політика і час : Суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 11-13. – ISSN 0868-8273
337140
   ГУАМ - политика, экономика, культура = GUAM - politic, economic, culture : международный издательский проект / [авт.-сост. изд. Вадим Болгов ; над вып. работали: А. Загоруйко, В. Кияниченко, И. Кожедуб и др. ]. – Киев : Укр. конфедерация журналистов ; Укр. акад. геральдики, товар. знака и логотипа. – ISBN 978-966-1641-20-3
[Вып. 1]. – 2010. – 223, [1] с. : фот., репрод., портр. – Номер вып. указ. в конце кн.
337141
  Мамедов А. ГУАМ и перспективы его эффективного функционирования // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 3 (75). – С. 41-42
337142
  Мельник С. ГУАМ: демократія+економіка // Атлантична панорама / Міністерство оборони України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 30-31


  Міждержавна організація ГУАМ була створена в 1997 році
337143
  Бураковський І. ГУАМ: деякі проблеми економічного співробітництва / І. Бураковський, Н. Гумінська // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформацій суспільства. – Київ, 2006. – № 7/8. – С. 26-28. – ISSN 1728-6220
337144
  Абросимова-Амельянчик Гуанилорибонуклеаза их выделение, очистка и свойства : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Абросимова-Амельянчик Н.М. ; АН СССР. – Москва, 1967. – 22 с.
337145
  Москалев А.А. Гуанси-чжуанский и Нинся-Хуэйский автономные районы КНР / А.А. Москалев. – М., 1979. – 152с.
337146
  Бонини Карло Гуантанамо. Путешествие в тюрьму для террористов : Фрагменты книги // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 12. – С. 196-232. – ISSN 1130-6545
337147
  Глазунова Е.Н. Гуантанамо: история с продолжением // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 25 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 153-183. – (Международные отношения и мировая политика ; № 3). – ISSN 0201-7385,2076
337148
  Бонгарсон Ив Гуантанамо: тихая Америка : Репортаж // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 1. – С. 104-114 : Фото, карта. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
337149
  Янкивер С.Б. Гуанчжоуский (кантонский) диалект китайского языка. / С.Б. Янкивер. – М., 1987. – 106с.
337150
  Штейн В.М. Гуань-Цзы / В.М. Штейн. – М., 1959. – 380с.
337151
  Федоренко Н.Т. Гуань Хань-цин -- великий драматург Китая / Н.Т. Федоренко. – М., 1958. – 31с.
337152
  Тянь Хань Гуань Хань-цин / Тянь Хань. – М, 1959. – 99с.
337153
  Величко В.В. Гуаньчжунский район древнего Китая в контексте предистории Шелкового пути // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2010. – № 51. – С. 10-17. – ISSN 1682-671Х
337154
  Унковский А.А. Гуашь, темпера / А.А. Унковский. – М - Л, 1964. – 28с.
337155
  Вінграновський М.С. Губами теплими і оком золотим : поезії / М.С. Вінграновський. – Київ, 1984. – 62 с.
337156
   Губарев Петр Федорович. Выстовка живописи. Москва. 1982. – М, 1982. – 1982с.
337157
  Сургучев И.Д. Губернатор / И.Д. Сургучев. – Ставрополь, 1983. – 238с.
337158
  Сургучев И.Д. Губернатор / И.Д. Сургучев. – М., 1987. – 476с.
337159
  Елегечев И.З. Губернатор / И.З. Елегечев. – Воронеж, 1987. – 334с.
337160
   Губернатор : міжнародний громадсько-політичний журнал. – Київ
№ 32 : грудень. – 2010
337161
  Бороздин М. Губернатор Восточного края : Летопись жизни Н. Н. Муравьева-Амурского // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 5 (65). – С. 34-45. – ISSN 1812-867Х
337162
  Бороздин М. Губернатор Восточного края : Летопись жизни Н.Н. Муравьева-Амурского // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 6 (66). – С. 24-47. – ISSN 1812-867Х
337163
  Бороздин М. Губернатор Восточного края: Летопись жизни Н.Н. Муравьева-Амурского // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 7 (67). – С. 20-35. – ISSN 1812-867Х
337164
  Ірина Губернатор раю / Ірина, та Олександр Горобці // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 5 (119), жовтень-листопад. – С. 102-105 : фото
337165
  Воробей Р. Губернатор: права та обов"язки в другій половині ХІХ століття // Збірник наукових праць Національноїої академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 2. – С.43-52
337166
  Куртяк Е.Г. Губернаторские валы : роман / Е. Г. Куртяк ; пер. С. Кедрина. – Москва : Советский писатель, 1985. – 286 с.
337167
  Минаков А.С. Губернаторский корпус пореформенной России в современной историографии // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 7. – С. 160-168. – ISSN 0042-8779
337168
  Куртяк Є.Г. Губернаторські вали : роман / Є.Г. Куртяк. – Львів, 1981. – 195 с.
337169
  Куртяк Є.Г. Губернаторські вали : роман / Є.Г. Куртяк. – Київ, 1991. – 558 с.
337170
  Блинов Ив.А. Губернаторы : историко-юридический очерк / Ив. Блинов. – Санкт-Петербург : Типо-лит. К.Л. Пентковского, 1905. – 360 с.


  Содержание Титульный лист Введение ГЛАВА I. Губернаторы от учреждения о губерниях 1775 года. Отдел I Общие замечания Отношения губернаторов к губернским и уездным учреждениям и должностным лицам Отношения губернаторов к самоуправлению Надзор ...
337171
   Губернии Российской империи. – Москва : Белый город, 2005. – 240 с. : илл. – ISBN 5-7793-0891-8
337172
  Катарага С.И. Губерния Транснистрия в 1941-1944 гг. // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 584 : Держава та армія. – С. 150-154. – ISSN 0321-0499


  Військова співпраця східних європейців з Третім Райхом протягом Другої світової війни
337173
  Титова Галина Павловна Губернская публичная : к 175-летию дня основания Архангельской областной научной библиотеки им. Н.А. Добролюбова // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 14. – С. 2-6. – ISSN 1727-4893


  В первой половине ХІХ века в двинском корабельном крае была открыта Архангельская публичная библиотека - первая и единственная в те времена на всем огромном русском Севере
337174
  Сумцов Н.Ф. Губернские ведомости, как пособие при изучении русской истории и єтнографии / Н.Ф. Сумцов. – 8с.
337175
  Сумцов Н.Ф. Губернские ведомости, как пособие при изучении русской истории и этнографии / [Соч.] Н.Ф. Сумцова // Профессор Николай Федорович Сумцов : К двадцатипятилетней годовщине его учено-педагогической деятельности. – Харьков, 1900. – 8 с.
337176
  Салтыков-Щедрин Губернские очерки / Салтыков-Щедрин. – Новосибирск, 1986. – 477с.
337177
  Добролюбов Н.А. Губернские очерки Щедрина / Н.А. Добролюбов // Сочинения Н.А. Добролюбова. 1836-1861 / Н.А. Добролюбов. – [Санкт-Петербург] : Изд. ред. журн. "Пробуждение", 1911. – 34 с.
337178
  Салтыков-Щедрин Губернские очерки. / Салтыков-Щедрин
3. – 337с.
337179
  Салтыков М.Е. Губернские очерки. / М.Е. Салтыков, 1935. – 468с.
337180
  Салтыков-Щедрин Губернские очерки. / Салтыков-Щедрин. – Л., 1937. – 468с.
337181
  Салтыков-Щедрин Губернские очерки. / Салтыков-Щедрин. – М., 1968. – 544с.
337182
  Иванова Н.Ю. Губернские присутствия как органы административной юстиции в Российской империи // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 7. – С. 20-22. – ISSN 1812-3805
337183
  Анашкин Г.З. Губернский комиссар / Г.З. Анашкин, М.М. Глазунов. – Саратов, 1983. – 119с.
337184
  Стариков И В. Губернский президент. / И В. Стариков, . – М, 1983. – 187с.
337185
  Любичанковский С.В. Губернское правление как орган административной юстиции (на материалах Урала 1907-1917) // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2005. – № 7. – С. 12-15. – ISSN 1812-3805
337186
  Маркевич О.В. Губернське правління як місцева державна установа кінця XVIII - першої половини XIX ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 3 (504). – С. 89-105. – ISSN 0130-5247


  На прикладі Волинської губернії.
337187
  Симоненко І.М. Губернські вчені архівні комісії в Україні : історіографічний огляд і бібліографічний покажчик / Держ. ком. архівів України; УНДІАСД; Ігор Симоненко. – Київ, 2003. – 132с. – ("Архівні та бібліографічні джерела української історичної думки" ; Вип.8). – ISBN 966-625-003-9
337188
   Губерський Леонід Васильови // Національна академія педагогічних наук України : інформаційний довідник / Нац. акад. пед. наук України ; [підгот.: Г.В. Гуменюк та ін. ; відп. за вип.: В.І. Луговий та ін.]. – Київ : Педагогічна думка, 2013. – С. 198. – ISBN 978-966-644-090-0
337189
  Матвієнко В.М. Губерський Леонід Васильович // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 312-313. – ISBN 966-316-039-X
337190
   Губерський Леонід Васильович // Державні нагороди України. Кавалери та лауреати : довідково-енцикл. вид. / Ін-т біографічних дослідж., Укр. конфедерація журналістів, Укр. наук. т-во краєзн., геральдики та фалеристики ; [авт. ідеї та авт.-упоряд.: В.В. Болгов, І.В. Болгов ; відп. за вип. І. Болгов ; над вид. працювали: В. Верченко та ін.]. – Київ : Інститут біографічних досліджень, 2008. – [Т. 2]. – С. 63 : фото. – ISBN 978-966-8178-24-5
337191
   Губерський Леонід Васильович // Професори Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 1944-2009 : біобібліографічний довідник / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [укладачі: Г.І. Волинка, О.С. Падалка, Л.Л. Макаренко ; за заг. ред. В.П. Андрущенка]. – 2-е вид., доп. і перероб. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – С. 9-10. – (Вчені НПУ імені М.П. Драгоманова). – ISBN 978-966-660-574-3
337192
  Приятельчук А.О. Губерський Леонід Васильович. Герой України // Герої - освітяни і науковці України / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки НАПН України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [упоряд.: О.А. Сай та ін. ; ред. рада: С.М. Ніколаєнко (голова) та ін.]. – 2-ге вид., доповн. – Київ : Генеза, 2012. – С. 358-360. – ISBN 978-966-11-0226-1
337193
   Губин Василий Иванивич. Выставка произведений. – М, 1983. – 23с.
337194
  Клитке А.И. Губина фокуса / А.И. Клитке. – М., 1981. – 271с.
337195
   Губинские чтения. – М, 1972. – 400с.
337196
  Токин Б.П. Губители микробов фитонциды / Б.П. Токин. – Москва, 1954. – 173с.
337197
  Токин Б.П. Губители микробов фитонциды / Б.П. Токин. – Москва, 1960. – 195с.
337198
  Деларю В.В. Губительная сигарета / В.В. Деларю. – 2-е изд. – М, 1987. – 80с.
337199
   Губки и киндарии: современное состояние и перспективы исследования. – Л, 1988. – 163с.
337200
  Кумок Я.Н. Губкин / Я.Н. Кумок. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 285с. – (Жизнь замечательных людей)
337201
   ГУБОП и транснациональная борьба. Применение закона "О борьбе с коррупцией"- неуважение к самим себе - считает начальник ГУБОП МВД Украины Михаил Корниенко // Человек и закон : научно-популярный журнал. – Киев, 2001. – № 2. – С.12-15
337202
  Косско И.Н. Губоцветные (Labiatae) БССР и их народнохозяйственное значение : Автореф... канд. биол.наук: / Косско И. Н.; БГУ. – Минск, 1953. – 13л.
337203
  Зефиров Б.М. Губоцветные (Labiatae) Крыма (критико-систематический и географический обзор) : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Зефиров Б.М. ; Казанский гос. университет им. В.И. Ульянова-Ленина. – Казань, 1951. – 16 с.
337204
   Губський Богдан Володимирович // Кафедра теорії та технології програмування / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т кібернетики ; уклад. І.А. Антонова]. – Київ : Науковий світ, 2012. – С. 87. – (Історія. Викладачі. Навчальні плани). – ISBN 978-966-675-707-7
337205
   Губчека. – Саратов, 1980. – 207с.
337206
  Корнилов Ю.Э. Гувернантка из ЦРУ / Ю.Э. Корнилов, Б.И. Чехонин. – М., 1984. – 79с.
337207
  Лучицкий И.В. Гугенотская аристократия и буржуазия на Юге Варфоломеевской ночи. / И.В. Лучицкий. – С-Пб., 1870. – 63с.
337208
  Афанасьев Г.Е. Гугеноты при Людовике XIV : Общедоступ. лекция прив.-доц. Имп. Новорос. ун-та Г.Е. Афанасьева, прочит. в Одес. гор. аудитории для нар. чтений. – Одесса : Тип. Одес. гор. аудитория для нар. чтений, 1895. – 20 с.
337209
  Вульфиус П.А. Гуго Вольф и его "Стихотворения Эйхендорфа" / П.А. Вульфиус. – Москва : Музыка, 1970. – 72 с.
337210
  Хинц Х.Ф. Гуго Каллонтай / Х.Ф. Хинц. – М., 1978. – 216с.
337211
  Парникоза И.Ю. Гуго Конвенц - пионер охраны природы в Европе // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 8 (112). – С. 24-27
337212
  Борейко В.Е. Гуго Конвенц - создатель европейской концепции заповедности / В.Е. Борейко, И.Ю. Парникоза // Гуманитарный экологический журнал : международный экологический журнал / Киевский эколого-культурный центр ; редкол.: В.А. Агафонов, Д.А. Александров, В.Е. Борейко [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 18, вып. 3 (58). – С. 1-3. – ISSN 1727-2661
337213
  Манизер Г.М. Гуго Манизер: Живопись : Выставка живописи. Москва. 1979 / Г.М. Манизер. – Москва, 1979. – 20с.
337214
  Алєксандрова О.В. Гуго Сен-Вікторський // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 220-222. – ISBN 966-316-069-1
337215
  Фридрих А. Гуго Стиннес. Опыт политической характеристики / А. Фридрих. – Москва-Берлин, 1924. – 119с.
337216
   Гугуцэ -- капитан корабля. / Вангели, , Спиридон, , Степанович. – Москва, 1980. – 175с.
337217
  Лелич М. Гуд-бай, Ленин! // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2016. – № 15 (476), 05.04.2016. – С. 34-38. – ISSN 2075-7093
337218
  Молодых Андрей Гуд бай, Америка, оу! (Прощай, Америка! Здравствуй, Иран!) : увлечение // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 3. – C. 84-91 : Фото
337219
  Тертычная Н.В. Гудвилл и оценка его стоимости // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2004. – С. 292-297. – Бібліогр.: на 9 пунктів. – (Економічні науки ; № 33/45). – ISBN 966-8310-08-Х
337220
  Чумак О.В. Гудвіл в обліковій системі підприємства: теоретико-прикладний аспект // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 4 (45). – С. 95-99
337221
  Мартиросян А. Гудвіл підприємства: економічна природа, проблеми оцінки й обліку / А. Мартиросян, М. Аягут, Т. Стародубова // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 3 (94) : Економіка. – С. 7-10. – ISSN 1728-9343
337222
  Галькевич А. Гудвіл при придбанні та об"єднанні підприємств: сутність, оцінка і розкриття в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 3. – С. 25-33
337223
  Городянська Л. Гудвіл та відтворювані інтелектуальні ресурси // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 5. – С. 42-49
337224
  Макушкіна Н. Гудвіл у міжнародних стандартах фінансової звітності // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2009. – № 7/8 (69/70). – С. 22-27
337225
  Судин Ю. Гудвіл у системі бухгалтерського обліку: компоненти і класифікація // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2016. – С. 168-177. – (Економічні науки ; вип. 2, квітень - червень). – ISSN 1993-0240
337226
  Меречина Ю.О. Гудвіл як інструмент ділової активності підприємства // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки (ННЦ "ІАЕ"). – Київ, 2013. – № 4 (222), квітень. – С. 116-120. – ISSN 2221-1055
337227
  Іонін Є.Є. Гудвіл: підходи до визначення, класифікація та структура / Є.Є. Іонін, М.О. Клепакова // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 1/2, січень. – С. 27-31. – ISSN 2306-6792
337228
  Неправська Наталія Гуджарат: новий індійський напрямок // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 6. – С. 50-52 : фото, табл. – ISSN 1998-8044
337229
  Мамаева В.В. Гуджарати-русский словарь / В.В. Мамаева. – М., 1990. – 818с.
337230
  Роздобудько І. Гудзик : (психологічна драма) / Ірен Роздобудько. – Харків : Фоліо, 2005. – 222с. – (Колібрі). – ISBN 966-03-3170-3
337231
  Роздобудько І. Гудзик : (психологічна драма) / Ірен Роздобудько. – Харків : Фоліо, 2006. – 222с. – (Колібрі). – ISBN 966-03-3511-3
337232
  Роздобудько І. Гудзик : (психологічна драма) / Ірен Роздобудько. – Харків : Фоліо, 2007. – 222с. – (Колібрі). – ISBN 966-03-3675-6
337233
  Роздобудько І. Гудзик : психологічна драма ; Все, що я хотiла сьогоднi... ; Оленіум : комедія абсурду / Ірен Роздобудько. – Харків : Фоліо, 2008. – 480 с. – ISBN 978-966-03-4478-5
337234
  Пелешенко Юрій Гудзій Микола Каленикович // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 89. – ISSN 0236-1477
337235
  Короткий В. Гудзій Микола Каленикович (1887-1965) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 406. – ISBN 5-7707-1062-4
337236
   Гудзій Микола Каленикович (21.04.(03.05).1887-29.10.1965) // Українська біографістика : збірник наукових праць Ін-ту біографічних досліджень / НАНУ; Національна бібліотека України ім Вернадського .Інститут біографічних. – Київ, 2009. – Вип. 5. – С. 238-240. – ISBN 966-02-3596-8(серія); 978-966-02-4822-9(вип.4)
337237
   Гудин Е.И. Выставка произведений. – М, 1975. – 18с.
337238
  Володин Г.Г. Гудки / Г.Г. Володин. – Барнаул, 1968. – 79с.
337239
  Ходулин В.Г. Гудки / В.Г. Ходулин. – М., 1975. – 47с.
337240
  Еловских В.И. Гудки зовущие : Повесть и рассказы / В.И. Еловских. – Москва, 1989. – 230с.
337241
  Поливин Г.П. Гудки над Волгой / Г.П. Поливин. – М, 1971. – 111с.
337242
  Воронов Н.П. Гудки паровозов / Н.П. Воронов. – Челябинск, 1962. – 232с.
337243
   Гудмен (Goodman) Генрі Нелсон // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 728-729. – ISBN 966-316-069-1
337244
  Алтайский К.Н. Гудок в степи / К.Н. Алтайский, М. Каратаев. – Алма-Ата, 1961. – 431с.
337245
  Алтайский К.Н. Гудок в степи / К.Н. Алтайский, М. Каратаев. – Алма-Ата, 1961. – 431с.
337246
  Усенко А.Я. Гудок зовет / А.Я. Усенко. – Душанбе, 1962. – 72с.
337247
  Ромм А.Г. Гудон. 1741-1828 / А.Г. Ромм. – М, 1945. – 32с.
337248
  Бєлов В.И. Гудуть дроти / В.И. Бєлов. – К., 1983. – 340с.
337249
  Синев В. Гудят провода / В. Синев. – Казань, 1964. – 72с.
337250
  Белов В.И. Гудят провода / В.И. Белов. – М., 1978. – 252с.
337251
  Дамдинов Н.Г. Гудящие сосны : стихи / Н.Г. Дамдинов; пер. с буррят. – Москва : Молодая гвардия, 1959. – 56 с.
337252
  Скирта О. Гузар і Гаврилишин про мораль і щастя // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 1-3 червня (№ 23)
337253
  Григорашій М. Гуклівський літопис (1660 - 1830) // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 352-358. – ISBN 978-617-7023-51-6
337254
  Топоров В.В. Гул горизонтов / В.В. Топоров. – М, 1986. – 125с.
337255
  Климов В.В. Гул далеких орудий / В.В. Климов. – Воронеж, 1958. – 96с.
337256
  Давыдычев Л.И. Гул дальних поездов / Л.И. Давыдычев. – Пермь, 1961. – 208с.
337257
  Волжина Т.В. Гул отдаленного боя : Стихи / Т.В. Волжина. – Москва : Советский писатель, 1981. – 88с.
337258
   Гул уйгурского бубна.. – М., 1979. – 127с.
337259
  Филиппова Татьяна ГУЛАГ - полигон для насилия и территория духовного подвига // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2007. – № 14. – С. 1. – ISSN 1727-4893
337260
  Алдама Сигор Гулаг для геймеров / Алдама Сигор, Молерес Фернандо // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 11 (211), ноябрь. – С. 94-102 : фото. – ISSN 1029-5828
337261
  Беловол А. ГУЛАГ как градообразующий фактор в ходе освоения территории Коми АССР в 1930-1950-е гг. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених , (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 5. – С. 4-5
337262
  Репинецкий А.И. ГУЛАГ как исторический феномен: опыт историографического обзора / А.И. Репинецкий, Г.М. Ипполитов // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2011. – № 4 (55). – С. 20-29. – ISSN 2070-9773
337263
  Гетман Николай ГУЛАГ: коллекция картин: Художник Николай Гетман, бывший узник ГУЛАГа: серия картин, посвящённая советской пенитенциарной системе = The Gulag collection. Painting of the Soviet penal system by former prisoner Nikolai Getman / Гетман Николай. – Washington : The Jamestown foundation, 2001. – V,131p. : ill. – ISBN 0-9675009-1-5; 0-9675009-2-3
337264
  Бердинских В.А. ГУЛАГ: проблемы экономики (мини-монография) // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 6 (90). – С. 60-77. – ISSN 2070-9773
337265
  Довбищенко М. Гулевичі у суспільно-релігійному житті православної церкви в кінці XVI - середині XVII століть // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 9-13. – (Українознавство ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Досліджено роль і значення шляхетської родини Гулевичів у захисті прав православної церкви на Волині та в інших регіонах України в кінці XVI - першій половині XVII ст. Встановлено роль і місце представників цієї родини у політичній діяльності ...
337266
  Науменко Г.М. Гуленьки / Г.М. Науменко. – Москва, 1982. – 78с.
337267
  Айбек Гули и Навои / Айбек. – Ташкент, 1971. – 46 с.
337268
   Гулий Олександр Павлович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 237 : фото
337269
  Саади М. Гулистан / М. Саади. – М, 1957. – 323с.
337270
  Миронов Ю.А. Гулкие параллели / Ю.А. Миронов. – Одесса, 1977. – 64с.
337271
  Шаповал М.Т. Гулкий степ / М.Т. Шаповал. – Харків : Прапор, 1974. – 166 с.
337272
  Прихожан П.Б. Гуллверы / П.Б. Прихожан. – Иркутск, 1970. – 35с.
337273
  Свифт Д. Гулливер у лилипутов. / Д. Свифт. – Красноярск, 1957. – 44с.
337274
  Гуревич Л.М. Гуля на фотографии / Л.М. Гуревич. – Москва, 1990. – 267 с.
337275
  Гриценко І.С. Гуляєв Олексій Михайлович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 183. – ISBN 978-966-06-0557-2
337276
  Веселый А. Гуляй, Волга / А. Веселый. – Кемерово, 1981. – 223с.
337277
  Петльований В.І. Гуляйгора / В.І. Петльований. – Київ : Радянський письменник, 1987. – 180 с.
337278
  Тарасюк Г. Гуляйтроя // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2008. – № 1/2. – С.35-112. – ISSN 0130-1608
337279
   Гуляка и волшебник. Танские новеллы (VII-IX вв .). – М., 1970. – 383с.
337280
  Мемедов А. Гулялек - полевой цветок / А. Мемедов. – Ашхабад, 1966. – 236с.
337281
  Федоров М.Н. Гулямы / М.Н. Федоров. – Ташкент
Кн. 2. – 1976. – 224 с.
337282
  Еники А. Гуляндам. : роман / А. Еники; пер. с татар. Р. Кутуй,. – Казань. : Татар. кн. изд-во, 1978. – 176 с.
337283
  Майборода Наталя Гулянка на 200 років : життя як свято / Майборода Наталя, Йокан Петер // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 6 (96 ). – С. 140-143 : Фото
337284
  Мирный П. Гулящая : роман из народной жизни в 4-х ч. / П. Мирный. – Москва : Гослитиздат, 1948. – 463 с.
337285
  Мирный П. Гулящая : роман / П. Мирный; Пер. с укр. Е Егоровой. – Москва : Гослитиздат, 1957. – 576 с.
337286
  Мирный П. Гулящая : роман / П. Мирный; Пер. с укр. Е. Егоровой. – Киев : Гослитиздат Украины, 1960. – 521 с.
337287
  Мирный П. Гулящая : роман / П. Мирный; Пер. с укр. под ред. А. Белецкого. – Челябинск : Южно-Уральское кн. изд-во, 1965. – 423 с.
337288
  Мирный П. Гулящая : роман / П. Мирный; Пер. с укр. Е. Егоровой. – Грозный : Чечено-Ингуш. кн. изд-во, 1966. – 576 с.
337289
  Мирный П. Гулящая : роман / П. Мирный; Пер. с укр. Е. Егоровой. – Москва : Художественная литература, 1974. – 463 с.
337290
  Мирный П. Гулящая : роман / П. Мирный; Пер. с укр. В. Россельса, Е. Юрьевой. – Киев : Дніпро, 1984. – 504 с.
337291
  Мирный П. Гулящая : роман / П. Мирный; Пер. с укр. Е. Егоровой. – Москва : Художественная литература, 1990. – 463 с.
337292
  Чаплыгин А.П. Гулящие люди : Роман / А.П. Чаплыгин. – Москва, 1967. – 736с.
337293
  Чапыгин А.П. Гулящие люди. / А.П. Чапыгин. – Л., 1935. – 180с.
337294
  Чапыгин А.П. Гулящие люди. / А.П. Чапыгин. – Л., 1936. – 436с.
337295
  Чапыгин А.П. Гулящие люди. / А.П. Чапыгин. – М., 1936. – 427-792с.
337296
  Чапыгин А.П. Гулящие люди. / А.П. Чапыгин. – Л., 1937. – 212с.
337297
  Чапыгин А.П. Гулящие люди. / А.П. Чапыгин. – Л., 1937. – 455с.
337298
  Чапыгин А.П. Гулящие люди. / А.П. Чапыгин. – Л.
4. – 1937. – 154с.
337299
  Чапыгин А.П. Гулящие люди. / А.П. Чапыгин. – Архангельск, 1953. – 406с.
337300
  Чапыгин А.П. Гулящие люди. / А.П. Чапыгин. – Хабаровск, 1959. – 566с.
337301
  Чапыгин А.П. Гулящие люди. / А.П. Чапыгин. – М., 1984. – 671с.
337302
  Чапыгин А.П. Гулящие люди. / А.П. Чапыгин. – М., 1989. – 747с.
337303
  Лутфи Гуль и Навруз. / Лутфи. – Ташкент, 1959. – 108с.
337304
  Полегаев В. Гульбеддин Хекматиар // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 12. – С.25. – ISSN 0234-1670


  [Г.Хекматиар-лидер Исламской партии Афганистана.]
337305
  Марченко Л.Ф. Гульфайрус Исмаилова. / Л.Ф. Марченко. – М, 1975. – 91с.
337306
  Кыдыров Ж. Гульхаир -- цветок счастья / Ж. Кыдыров. – М., 1983. – 63с.
337307
  Сафина Х.И. Гульшира / Х.И. Сафина. – Иркутск, 1968. – 235с.
337308
   Гуманизация и гуманитаризация высшего образования и их роль в формировании современного специалиста. – Киев, 1991. – 79 с.
337309
   Гуманизация и гуманитаризация образования : Рекомендтельный укзатель литературы. – Харьков : ХГУ, 1992. – 13с.
337310
  Антипьев А.Г. Гуманизация и гуманитаризация образования: состояние и проблемы // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 6. – С. 98-102. – ISSN 0869-3617
337311
   Гуманизация и демократизация учебно-воспитательного процесса в учебном заведении. – Омск, 1990. – 179с.
337312
  Кубальский О.Н. Гуманизация как тенденция развития науки в демократическом обществе // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 173-183. – (Філософія. Політологія ; Вип. 25)
337313
  Зуев Владимир Николаевич Гуманизация как тенденция эволюции социального знания : Дис... доктора философ.наук: 09.00.11 / Зуев Владимир Николаевич; КУ им. Т.Шевченко. – Киев, 1993. – 268л. – Бібліогр.:л.227-266
337314
  Иванов Ю.А. Гуманизация научного и философского знания и демистификация "женственности" в экзистенциализме // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 159-166. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385
337315
  Иванова Ю.А. Гуманизация научного и философского знания и демистификация "женственности" в экзистенциализме
337316
  Буланкина Н.Е. Гуманизация отечественного образования // Педагогические технологии : проф. журнал для технологов образования: научн.раб.,преп. и асп. пед. обр. учрежд. ,системы повыш. квалиф., методистов и специалистов, а также учителей, повышающих свою квалификацию / НИИ школьных технологий. – Москва, 2008. – № 3. – С. 14-24.
337317
   Гуманизация процесса обучения иностранному языку. – Чебоксары, 1991. – 111с.
337318
  Петрашев В.Н. Гуманизация системы наказаний в советском уголовном праве / В.Н. Петрашев. – Ростов -на-Дону, 1988. – 141с.
337319
  Пахомов Ю.Н. и др. Гуманизация социалистической экономики / Ю.Н. и др. Пахомов. – Киев, 1987. – 125с.
337320
  Морозевич А.Н. Гуманизация экономических процессов в Белорусской модели развития // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2013. – № 3. – С. 3-10. – ISSN 1729-7036
337321
  Петросян М.И. Гуманизм / М.И. Петросян. – М., 1964. – 335с.
337322
  Сатыбекова С.К. Гуманизм аль-фараби и его идейные истоки : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Сатыбекова С. К.; АН СССР, Ин-т филос. – М., 1972. – 22л.
337323
  Маслова А.Г. Гуманизм атеизма / А.Г. Маслова. – М., 1981. – 64с.
337324
  Маслова А.Г. Гуманизм атеизма / А.Г. Маслова. – Киев, 1984. – 127с.
337325
  Симакова Л. Гуманизм бессмертной гоголевской "Шинели". Диалог с текстом художественного произведения // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; РА "Освіта України". – Київ, 2014. – № 4 (396). – С. 23-27
337326
  Коркмазов А.Ю. Гуманизм в действии / А.Ю. Коркмазов. – Черкесск, 1973. – 187с.
337327
  Саркисова Э.А. Гуманизм в советском уголовном праве / Э.А. Саркисова. – Минск, 1969. – 108с.
337328
  Ачкасова Л.С. Гуманизм в творчестве К. Паустовского / Л.С. Ачкасова. – Казань, 1972. – 203с.
337329
  Бобынэ Г.Е. Гуманизм в философской и общественной мысли Молдавии в XVII - начале XVIIІ в. / Г.Е. Бобынэ. – Кишинев, 1988. – 127с.
337330
  Бокарев П.И. Гуманизм Великой Октябрьской социалистической революции / П.И. Бокарев. – М., 1980. – 100с.
337331
  Бокарев П.И. Гуманизм Великой Октябрьской социалистической революции / П.И. Бокарев. – М., 1987. – 149с.
337332
  Коннов Анатолий Михайлович Гуманизм внешнеполитической деятельности общества развитого социализма (филос.-социол. анализ) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Коннов Анатолий Михайлович; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1982. – 24л.
337333
  Шинкарук В.И. Гуманизм диалектико-материалистического... / В.И. Шинкарук. – Киев, 1984. – с.
337334
  Мир Абдул Кадыр Абар Гуманизм Есенина : Автореф... канд. филолог.наук: 10.641 / Мир Абдул Кадыр Абар; ЛГУ. – Л., 1971. – 24л.
337335
  Гуревич П.С. Гуманизм и вера / П.С. Гуревич. – М,, 1990. – 63с.
337336
  Мейдер В.А. Гуманизм и гуманистические ценности Педагога-Ученого // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2009. – № 8. – С. 32-37. – ISSN 0321-0383
337337
   Гуманизм и исторический детерминизм. – Свердловск, 1976. – 112с.
337338
  Бубник Я. Гуманизм и классовая борьба (По материалам послевен. Чехослов.) : Автореф... канд. филос.наук: / Бубник Я.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС, Каф. филос. – М., 1969. – 24л.
337339
  Маковецкий А.М. Гуманизм и личность / А.М. Маковецкий. – Черновцы, 1968. – 36с.
337340
  Горфункель А.Х. Гуманизм и натурфилософия итальянского Возрождения / А.Х. Горфункель. – Москва : Мысль, 1977. – 359с.
337341
  Неделя Л.И. Гуманизм и научное управление нравственным формированием личности / Л.И. Неделя. – Минск, 1979. – 103с.
337342
  Савеня Гуманизм и политика в науке : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Савеня а.Б.; АН БССР, Ин-т филос. и права. – Минск, 1978. – 20л.
337343
  Исраелян Е.В. Гуманизм и рациональность во внешней политике Канады // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2014. – № 10 (538). – С. 35-46. – ISSN 0321-2068
337344
   Гуманизм и религия. – Л., 1980. – 154с.
337345
  Неделя Л.И. Гуманизм и современная идеологическая борьба в сфере морали / Л.И. Неделя; Кукса В.Ф. – Минск, 1978. – 109с.
337346
   Гуманизм и современная литература. – М., 1963. – 406с.
337347
  Межуев В.М. Гуманизм и современная цивилизация // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Росс. акад. наук. Президиум. – Москва, 2013. – № 3, май - июнь. – С. 5-16. – ISSN 0236-2007
337348
  Звозников А.А. Гуманизм и христианство в русской литературе 19 века / А.А. Звозников; Европейский гуманит ун-тет. – 2-е изд., дополн. – Минск : ЕГУ, 2001. – 212 с. – ISBN 985-6614-46-5
337349
  Зименко В.М. Гуманизм искусства / В.М. Зименко. – Л, 1971. – 272с.
337350
  Гордиенко А.Т. Гуманизм искусства и современное идеологическое противоборство / А.Т. Гордиенко. – М, 1985. – 64с.
337351
  Гольченко Владимир Николаевич Гуманизм как основа межличностных отношений в условиях развитого социализма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Гольченко Владимир Николаевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 24 с.
337352
  Гольченко Владимир Николаевич Гуманизм как основа межличностных отношений в условиях развитого социализма : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Гольченко Владимир Николаевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 180л. – Бібліогр.:л.167-180
337353
  Карагин С.К. Гуманизм как принцип идеологии естествоиспытателей : Автореф... канд. филос.наук: / Карагин С. К.; Рост. ГУ. – Ростов н/Д., 1964. – 22л.
337354
  Янбулатов Х.Х. Гуманизм как принцип коммунистической морали : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 620 / Янбулатов Х.Х. ; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К. Крупской. – Москва, 1968. – 15 с.
337355
  Василенко В.Л. Гуманизм коммунистического мировоззрения / В.Л. Василенко. – Київ, 1984. – 48с.
337356
  Левицкая А. Гуманизм коммунистической морали : Дис... канд. филос.наук: / Левицкая А.; КГУ, Каф. этики, эстетики и логики. – Киев, 1966. – 208л. – Бібліогр.:л.196-208
337357
  Левицкая А.И. Гуманизм коммунистической морали : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Левицкая А.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 23 с.
337358
  Неделя Л.И. Гуманизм коммунистической морали / Л.И. Неделя. – Минск, 1977. – 127с.
337359
  Бубнова Г.И. Гуманизм культуры личности развитого социализма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Бубнова Г. И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 20 с.
337360
  Бубнова Г.И. Гуманизм культуры личности развитого социализма : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Бубнова Г.И.; КГУ им.Т.ШЕвченко. – Киев, 1980. – 177л. – Бібліогр.:л.156-177
337361
  Маслова А.Г. Гуманизм марксистко-ленинского атеизма : Автореф... канд. философ.наук: 625 / Маслова А.Г.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1970. – 21л.
337362
   Гуманизм марксистского атеизма. – М., 1981. – 64с.
337363
  Процевский А.И. Гуманизм норм советского трудового права / А.И. Процевский. – Х., 1982. – 149с.
337364
  Халипов В.Ф. Гуманизм подлинный и мнимый / В.Ф. Халипов. – М., 1985. – 157с.
337365
  Лынок Н.А. Гуманизм политической системы развитого социалистического общества : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Лынок Н. А.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1982. – 208л. – Бібліогр.:л.168-208
337366
  Лынок Н.А. Гуманизм политической системы развитого социалистического общества : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Лынок Н.А.; КГУ. – Киев, 1982. – 22л.
337367
  Лынок Н.А. Гуманизм политической системы развитого социалистического общества : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.02 / Лынок Н.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 22 с.
337368
  Тычинина Г.П. Гуманизм пролетарской идеологии / Г.П. Тычинина. – М., 1970. – 40с.
337369
  Лозовская М.Ф. Гуманизм раннего утопического социализма. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.622 / Лозовская М.Ф.; АН БССР. – Минск, 1971. – 22л.
337370
  Ребкало В.А. Гуманизм реальный и мнимый : пробл. человека и ее клерик. фальсификации / В.А. Ребкало. – Киев, 1988. – 78с.
337371
  Гаврилов А.Т. Гуманизм сегодня / А.Т. Гаврилов. – М., 1974. – 64с.
337372
   Гуманизм советского киноискусства. – М., 1971. – 129с.
337373
  Жибуль И.Я. Гуманизм советского образа жизни / И.Я. Жибуль. – Минск : Наука и Техника, 1982. – 166 с.
337374
  Попков В.Д. Гуманизм советского права / В.Д. Попков. – М, 1972. – 196с.
337375
  Квашис В.Е. Гуманизм советского уголовного права / В.Е. Квашис. – М., 1969. – 150с.
337376
  Рябушин А.В. Гуманизм советской архитектуры / А.В. Рябушин. – Москва, 1989. – 372 с.
337377
  Копейчиков В.В. Гуманизм советской демократии / В.В. Копейчиков. – Киев, 1989. – 154с.
337378
  Чухман Е. Гуманизм советской драматургии. (Проблема идейно-худож. воплощения классового и общечеловеческого) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Чухман Е. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра литературоведения, искусствознания и журналистики. – Москва, 1967. – 16 с.
337379
  Агзамов Ф.И. Гуманизм советской журналистики / Ф.И. Агзамов. – Казань, 1984. – 167с.
337380
  Самаль А.Н. Гуманизм Советской Конституции / А.Н. Самаль. – Минск, 1979. – 127с.
337381
  Дмитриев В.А. Гуманизм советской литературы / В.А. Дмитриев. – М., 1980. – 256с.
337382
   Гуманизм социалистического образа жизни. – Львов, 1984. – 179с.
337383
  Товкач Н.Д. Гуманизм социалистического строя. : Автореф... канд. филос.наук: / Товкач Н.Д.; АН УССР. Отд. обществ. наук. – К., 1962. – 27л.
337384
  Сенюшкина Татьяна Александровна Гуманизм философии Фейербаха : Дис... канд. филос.наук: 09.00.08 / Сенюшкина Татьяна Александровна; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 148л. – Бібліогр.:л.138-148
337385
   Гуманизм художника. – Ставрополь, 1975. – 142 с.
337386
  Петелин В.В. Гуманизм Шолохова / В.В. Петелин. – М, 1965. – 496с.
337387
   Гуманизм, атеизм, религия. – София, 1978. – 135с.
337388
  Резников Л.Я. Гуманизм, гражданственность, мастерство / Л.Я. Резников. – Петрозаводск, 1973. – 344с.
337389
  Чхиквадзе В.М. Гуманизм, мир, личность / В.М. Чхиквадзе. – М, 1981. – 285с.
337390
  Трофимова З.П. Гуманизм, религия, свободомыслие / З.П. Трофимова. – М., 1992. – 128с.
337391
   Гуманизм: проблемы методологии и истории. – Владимир, 1977. – 160с.
337392
  Ястребцева А.В. Гуманизму - нет? О рецепции наследия М. Хайдеггера во Франции (1960-1980 гг.) // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2013. – № 11. – С. 119-133. – ISSN 0235-1188
337393
  Родчанин Е.Г. Гуманист. Мыслитель. Педагог. Об идеалах В.А. Сухомлинского / Е.Г. Родчанин, И.А. Зязюн : Педагогика, 1991. – 107с.
337394
  Родчанин Е.Г. Гуманист. Мыслитель. Педагог. Об идеалах В.А. Сухомлинского / Е.Г. Родчанин, И.А. Зязюн, А.Л. Черненко. – Ростов-на-Дону : Альтаир, 2011. – 160 с. – Библиогр.: с. 158. – ISBN 978-5-91951-029-1
337395
  Смотрицкий Е.Ю. Гуманистическая концепция техники и технического прогресса в трудах В.И. Вернадского / Е.Ю. Смотрицкий, В.И. Шубин // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1989. – Вып. 71 : Философские проблемы технических наук
337396
  Соколов А.В. Гуманистическая миссия библиотек в глобальном информационном обществе // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 3. – С. 45-49
337397
   Гуманистическая мысль, школа и педагогика эпохи позднего средневековья и начала нового времени. – М, 1990. – 200с.
337398
  Стежко Г.П. Гуманистическая направленность оптимизационной деятельности / Г.П. Стежко, В.И. Кметик // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Изд-во при Киев. ун-те, 1990. – Вып. 72
337399
  Бойденко В.И. Гуманистическая направленность подлинных болонских реформ // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 10. – С 116-126. – ISSN 0869-3617
337400
  Кибиркштис Л.Б. Гуманистическая направленность творчества Р.С.Беди (30-40-ые годы ХХ в.) : Автореф... канд. филол.наук: / Кибиркштис Л.Б.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – М., 1970. – 20л.
337401
  Павленко В.В. Гуманистическая ориентация естествознания в условиях НТР при социализме // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1987. – Вып. 63 : Социально-философские аспекты современной науки и техники: проблемы развития и внедрения
337402
  Кудрявцев Владимир Александрович Гуманистическая парадигма социологии: классика и постмодерн // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 90-104. – Бібліогр.: с. 91, 95-97, 100-101, 103. – (Социология и политология ; № 1). – ISSN 0201-7385
337403
  Пилипенко Г.Т. Гуманистическая природа научного познания : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 620 / Пилипенко Г.Т. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 31 с.
337404
   Гуманистическая природа социалистических общественных отношений. – Казань, 1990. – 190с.
337405
   Гуманистическая природа социалистического образа жизни. – Киев, 1982. – 341с.
337406
  Ганжа А.О. Гуманистическая социология Флориана Знанецкого / А.О. Ганжа, А.А. Зотов // Социологические исследования. – Москва, 2002. – № 3. – С.112-120. – ISSN 0132-1625
337407
  Иванова Нинель Яковлевна Гуманистическая сущность естественных наук и социально-исторические условия ее реализации : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Иванова Нинель Яковлевна; АН УССР. Объедин. совет Ин-та философии и Ин-та государства и права. – Киев, 1973. – 23л. – Бібліогр.:с.23
337408
   Гуманистическая функция марксистско-ленинской философии. – Свердловск, 1989. – 136с.
337409
   Гуманистические аспекты биологического познания. – К., 1991. – 160с.
337410
  Сохраняева Т.В. Гуманистические ориентиры развития системы образования // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.93-105. – (Философия ; № 5). – ISSN 0201-7385
337411
  Шилингов Владимир Сергеевич Гуманистические основы деятельности милиции : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.01 / Шилингов Владимир Сергеевич; АН Украины, Ин-т государства и права им. В.Корецкого. – К., 1992. – 20л.
337412
  Захарова Тамара Иосифовна Гуманистические параметры социальной активности личности: Социально-философский анализ : Дис... наук: / Захарова Тамара Иосифовна; Мин-во образования Украины, Киевский ун-т им. Т.Шевченко. – К., 1994. – 150л. – Бібліогр.:л.133-150
337413
   Гуманистические традиции русской философии: Встреча за "круглым столом". – М., 1991. – 61с.
337414
  Квятковский Д.О. Гуманистические ценности и идеалы в системе ценностных ориентаций украинской молодежи // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 2. – С.226-232. – ISSN 1728-3671
337415
  Соколов А.В. Гуманистический вектор постнеклассического библиотековедения // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 1. – С. 21-27. – ISSN 0869-608Х


  Рассматривается направление движения библиотековедческой мысли от классического просветительства к постнеклассическому гумманизму.
337416
  Доценко Т.Э. Гуманистический идеал в образовательном процессе // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 2 (35). – С. 215-222. – ISSN 1811-0916
337417
   Гуманистический идеал и социальная практика. – Новосибирск, 1989. – 168с.
337418
   Гуманистический пафос советской литературы. – М., 1982. – 256с.
337419
  Борисов И.В. Гуманистический подход к преподаванию философии и две парадигмы в современном философском процессе // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 3 (36). – С. 239-246. – ISSN 1811-0916
337420
  Агафонов А. Гуманистический потенциал политических нововведений // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2002. – № 8. – С.213-216. – ISBN 966-7101-37-1
337421
  Борзенков В.Г. Гуманистический проект И. Т. Фролова / В.Г. Борзенков, С.Н. Корсаков // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2009. – № 4 (июль-август). – С.5-17. – ISSN 0236-2007


  К 80-летию академика И. Т. Фролова
337422
  Кононов И.Ф. Гуманистический смысл освоения космоса // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1985. – Вып. 59 : Философские вопросы биологии, геологии, экологии
337423
   Гуманистическое воспитание школьников. – Казань, 1983. – 162с.
337424
  Дьякова Л.В. Гуманистическое движение в Латинской Америке // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2014. – № 9. – С. 4-15. – ISSN 044-748Х
337425
  Дьякова Л.В. Гуманистическое движение в Латинской Америке: мировоззрение и социально-политическая практика // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2014. – № 8. – С. 16-23. – ISSN 044-748Х


  Статья посвящена идеологии и социальной практике латиноамериканского Гуманистического движения — своеобразного варианта альтернативного левого течения. Автор анализирует основные принципы силоизма — философской доктрины гуманистов, особенности их ...
337426
  Берулава М.Н. Гуманистическое образование в условиях информационной цивилизации // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 7. – С. 3-7. – ISSN 0869-561Х
337427
  Берулава М.Н. Гуманистическое образование в условиях информационной цивилизации // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 7. – С. 3-7. – ISSN 0869-561Х
337428
  Веретюк О.М. Гуманистическое содержание реизма. : Автореф... канд. филол.наук: 09.00.01 / Веретюк О.М.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1991. – 25л.
337429
   Гуманистическое содержание социальных процессов при социализме. – Новосибирск, 1980. – 248с.
337430
  Захарова А.И. Гуманитаризация образования в историко-философском контексте // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 2 (41). – С. 23-29. – ISSN 1811-0916


  Поиск эффективных путей реализации идей гуманитаризации образования находится в постоянном обновлении и усовершенствовании. В связи с этим при написании статьи автором ставится цель - проанализировать историко-философские предпосылки возникновения и ...
337431
   Гуманитаризация образования в технических вузах. – Москва, 1989. – 183с.
337432
  Гончаренко И.А. Гуманитаризация образования как один из важнейших факторов современного человеческого развития // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2007. – № 3. – С. 134-142. – ISSN 1728-3671
337433
  Мальцева С.С. Гуманитаризация обучения как условие реализации ключевых идей профильного образования // Вестник Тюменского государственного университета / Тюменский государственный университет. – Тюмень, 2009. – № 5 : Педагогика. Психология. Философия. – С. 25-32. – ISSN 1562-2983
337434
  Моложавенко А.В. Гуманитаризация психологической подготовки педагогов-психологов периода профессиональной адаптации // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 131-144. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
337435
   Гуманитаризация содержания образования в профтехучилищах. – СПб, 1992. – 31с.
337436
   Гуманитарии в поиске форм диалога с обществом. Об итогах Общего собрания Отделения историко-филологических наук РАН // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 5. – С. 3-32. – ISSN 0130-3864
337437
  Бермус Г А. Гуманитарная методология в образовании : истоки, контексты, опыт // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 6. – С. 15-22. – ISSN 0869-561Х
337438
  Бермус А.Г. Гуманитарная методология в образовании: истоки, контексты, опыт // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 6. – С. 15-22. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
337439
  Бондаревская Е.В. Гуманитарная методология науки о воспитании // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. журн. "Педагогика". – Москва, 2012. – № 7. – С. 3-14. – ISSN 0869-561Х


  В статье раскрываются особенности и обосновывается необходимость использования гуманитарной методологии при разработке теории воспитания, основанной на онтологическом подходе.
337440
  Богатая Л.М. Гуманитарная сложность: возможность нового витка в развитии синергетики // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 7-9
337441
  Артеменко Л.А. Гуманитарная составляющая в процессе обучения английскому языку как второму языку общения / Л.А. Артеменко, В.С. Полина // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2010. – Т. 16. – С. 49-55. – ISSN 1993-5560
337442
  Минзарипова Р. Гуманитарная среда классического университета / Р. Минзарипова // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 7. – С. 128-131. – ISSN 0869-3617


  Весь процесс организации высшего образования в ун-те следует подчинить одной цели - сделать выпускника высококультурным человеком
337443
  Минзарипов Р.Г. Гуманитарная среда классического университета и формирование конкурентоспособной личности / Р.Г. Минзарипов, Г.В. Ившина // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 5. – С. 51-61. – ISSN 0869-3617


  Казанский государственный университет.
337444
   Гуманитарная теория и научно-техническая революция. – Вып.2. – Калинин, 1975. – 196с.
337445
  Чарная И.В. Гуманитарная университетская наука в системе приоритетов государственной политики // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2007. – № 3. – С. 49-54
337446
  Гребенщикова Е.Г. Гуманитарная экспертиза в "обществе риска" // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2011. – Т. 13, вып. 2 (63/64). – С. 166-172. – ISSN 1606-951Х
337447
  Киященко Л.П. Гуманитарная экспертиза: герменевтика субъектности / Л.П. Киященко, П.Д. Тищенко // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2011. – Т. 13, вып. 2 (63/64). – С. 152-165. – ISSN 1606-951Х
337448
  Пусько В.С. Гуманитарній компонент инженерного образования // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2013. – № 8. – С. 4-12. – ISSN 1561-2465
337449
  Трофимов В.М. Гуманитарное знание и технологии / В.М. Трофимов, А.А. Лысюк // Вестник педагогических инноваций : научно-практический журнал / Новосибирский гос. пед. университет. – Новосибирск, 2009. – № 1 (17). – С. 67-83. – ISSN 1812-9463
337450
  Ашмарин И.И. Гуманитарное знание и участники инновационного процесса // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2010. – № 4 (июль-август). – С. 28-38. – ISSN 0236-2007
337451
   Гуманитарное знание: сущность и функции : межвузов. сборник. – Санкт-Петербург, 1991. – 152с.
337452
  Кемеров В.Е. Гуманитарное и социальное: от оппозиции к синтезу // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2011. – № 1 (январь - февраль). – С. 5-19. – ISSN 0236-2007
337453
  Соловьев Э. Гуманитарное измерение "мягкой силы": "человеческая безопасность" во внешней политике РФ // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 8. – С. 48-60. – ISSN 0130-9625
337454
  Антипов А.А. Гуманитарное образование в современной россии: исчезновение литературы как угроза человеку // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 3 (48). – С. 47-53. – ISSN 1811-0916


  В статье рассматривается проблема исчезновения литературы как важнейшего компонента современной философии образования. Показано, что русская литература выполняет важнейшую мироориентирующую функцию для становления человека в человеке как ...
337455
  Манухин А.А. Гуманитарное образование в техническом вузе: опыт МГТУ им.Н.Э. Баумана и Массачусетского технологического института / А.А. Манухин, Н.Н. Володина // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 4, апрель. – C. 115-120. – ISSN 1026-955X


  Представлен анализ преподавания гуманитарных наук в МГТУ им. Н.Э. Баумана и Массачусетском технологическом институте, обладающих богатыми традициями оригинальных достижений в данной области. Авторы сравнивают особенности учебных программ и дают ...
337456
  Сенько Ю.В. Гуманитарное основание глобализации образования // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 1 (46). – С. 48-52. – ISSN 1811-0916


  Глобализация образования сегодня – реальность современного миро-устройства. Это прогресс укрепления и углубления связей национальных образовательных систем, направленных на становление жизненно важных компетенций людей в меняющемся многополярном мире. ...
337457
  Гнатовский Н.Н. Гуманитарное право в международных судебных учреждениях: опасна ли институциональная фрагментация? // Международное право как основа современного миропорядка : Liber Amicorum к 75-летию проф. В.Н.Денисова / А.Я. Мельник, В.Г. Буткевич, В.И. Акуленко, С.А. Мельник, А.В. и др. Кресин. – Киев ; Одесса : Фенікс, 2012. – С. 694-709. – ISBN 978-966-438-738-2
337458
  Гамурарь В. Гуманитарные интервенции, операции ООН по поддержанию мира и соблюдение международного гуманитарного права // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал; спецвипуск / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2005. – № 2 : Міжнародне гуманітарне право. – С. 71-79. – ISSN 1814-3385
337459
   Гуманитарные исследования в Интернете. – Москва : Можайск-Терра, 2000. – 432с. – ISBN 5-7542-0074-9
337460
   Гуманитарные исследования в Сибири: итоги и перспективы. – Новосибирск, 1984. – 300с.
337461
   Гуманитарные науки в контексте социалистической культуры : межвуз. сборник научных трудов. – Новосибирск, 1984. – 164с.
337462
   Гуманитарные науки и их закономерности. – Казань
Ч.2. – 1978. – 180с.
337463
  Межуев В.М. Гуманитарные науки и образование // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2012. – № 1. – С. 4-16. – ISSN 1561-2465
337464
   Гуманитарные науки: (Тр. молодых ученых ТашГУ). – Ташкент, 1989. – 81с.
337465
  Афанасьев А.И. Гуманитарные парадигмы и их особенности // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2010. – Вип. 11. – С. 216-225. – ISSN 2076-7382
337466
  Серикова И.А. Гуманитарные принципы управления в современной бизнес-среде // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 119-121. – (Социология и политология ; № 4). – ISSN 0201-7385
337467
   Гуманитарные проблемы освоения. – Тюмень, 1990. – 241с.
337468
  Татьянина Т.В. Гуманитарные технологии формирования деятельностно-исследовательского компонента профессионально-педагогической компетентности в условиях теоретического семинара кафедры / Т.В. Татьянина, Т.И. Шукшина // Высшее образование сегодня : рецензируемое издание ВАК России в области психологии, педагогики и социологии; реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 8. – С, 14-17. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается актуальная проблема формирования профессиональной педагогической компетентности. Внимание акцентируется на применении гуманитарных технологий как эффективного средства овладения деятельностно-исследовательским компонентом ...
337469
  Иванов О.А. Гуманитарный аспект в иммиграционной политике США // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2007. – № 12. – С. 69-84. – ISSN 0321-2068
337470
  Бежин Л.Е. Гуманитарный бум / Л.Е. Бежин. – М, 1985. – 352с.
337471
  Жуланова И.В. Гуманитарный вектор высшего образования сегодня: намерения и возможности / И.В. Жуланова, А.М. Медведев // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 10. – С. 37-43. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается проблема переориентации высшего образования в гуманитарном, субъектно-личностном направления. Постановка и поиск решения проблемы связываются с необходимостью психологического анализа отношения "человек - профессия".
337472
  Елканова Т.М. Гуманитарный потенциал дисциплины "Физическая культура" // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2015. – № 12. – С. 70-74. – ISSN 1726-667Х
337473
  Мейдер В.А. Гуманитарный потенциал математического познания // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 8 (сентябрь). – С, 74-77. – ISSN 0321-0383


  В статье рассматриваются возможные пути формирования интереса учащейся молодежи к математике и математическому познанию. The author deals with possible ways to arouse students interest in mathematics and maths cognition
337474
   Гуманитарный экологический журнал : международный экологический журнал. – Киев
Т. 1, вып. 1. – 1999
337475
   Гуманитарный экологический журнал : международный экологический журнал. – Киев
Т. 1, вып. 2. – 1999
337476
   Гуманитарный экологический журнал : международный экологический журнал. – Киев
Т. 2, вип. 2. – 2000
337477
   Гуманитарный экологический журнал : международный экологический журнал. – Киев
Т. 2, вип. 1. – 2000
337478
   Гуманитарный экологический журнал : международный экологический журнал. – Киев
Т. 3, вип. 1. – 2001
337479
   Гуманитарный экологический журнал : международный экологический журнал: спецвыпуск. – Киев
Т. 3. – 2001
337480
   Гуманитарный экологический журнал : международный экологический журнал. – Киев
Т. 3, вип. 2. – 2001
337481
   Гуманитарный экологический журнал : международный экологический журнал. – Киев
Т. 4, вип. 1. – 2002
337482
   Гуманитарный экологический журнал : международный экологический журнал. – Киев
Т. 4 : Дискуссии об идеологии охраны дикой природы. – 2002
337483
   Гуманитарный экологический журнал : Международный экологический журнал. – Киев. – ISSN 1727-2661
Т. 4, вып. 2. – 2002
337484
   Гуманитарный экологический журнал : Международный экологический журнал. Спецвыпуск. – Киев. – ISSN 1727-2661
Т. 5 : Дискуссия о правах природы. – 2003
337485
   Гуманитарный экологический журнал : Международный экологический журнал. – Киев. – ISSN 1727-2661
Т. 5, № 1/2. – 2003
337486
   Гуманитарный экологический журнал : Международный экологический журнал. Спецвыпуск. – Киев. – ISSN 1727-2661
Т. 6 : Движение дружин охраны природы. (ДОП). – 2004
337487
   Гуманитарный экологический журнал : Международный экологический журнал. – Киев. – ISSN 1727-2661
Т. 6, вып. 1. – 2004
337488
   Гуманитарный экологический журнал : Международный экологический журнал. – Киев. – ISSN 1727-2661
Т. 6, вып. 2. – 2004
337489
   Гуманитарный экологический журнал : Международный экологический журнал. Спецвыпуск. – Киев. – ISSN 1727-2661
Т. 7, вып. 2 : Заповедники и дикая природа : номер посвящен памяти Штильмарка Ф.Р. – 2005
337490
   Гуманитарный экологический журнал : Международный экологический журнал. Спецвыпуск. – Киев. – ISSN 1727-2661
Т. 7, вып. 3 : Природоохранная эстетика. – 2005
337491
   Гуманитарный экологический журнал : Международный экологический журнал. – Киев. – ISSN 1727-2661
Т. 7, вып. 4. – 2005
337492
   Гуманитарный экологический журнал : Международный экологический журнал. Спецвыпуск. – Киев. – ISSN 1727-2661
Т. 7 : Защита прав животных. – 2005
337493
   Гуманитарный экологический журнал : Международный экологический журнал. Спецвыпуск. – Киев. – ISSN 1727-2661
Т. 8, вып. 2 : Экзоэтическое отношение к живым существам. – 2006
337494
   Гуманитарный экологический журнал : международный экологический журнал. – Киев. – ISSN 1727-2661
Т. 9, вып. 1. – 2007
337495
   Гуманитарный экологический журнал : международный экологический журнал / Киевский эколого-культурный центр. – Киев. – ISSN 1727-2661
Т. 10, вып. 2. – 2008
337496
   Гуманитарный экологический журнал : международный экологический журнал / Киевский эколого-культурный центр. – Киев. – ISSN 1727-2661
Т. 12, вып. 4 (39). – 2010
337497
   Гуманитарный экологический журнал = Humanitarian Environmental Magazine : международный экологический журнал / Киевский эколого-культурный центр. – Киев. – ISSN 1727-2661
Т. 13, вып. 2 (41). – 2011
337498
   Гуманитарный экологический журнал = Humanitarian Environmental Magazine : международный экологический журнал / Киевский эколого-культурный центр ; редкол.: В.А. Агафонов, Д.А. Александров, В.Е. Борейко [и др.]. – Киев. – ISSN 1727-2661
Т. 17, вып. 3 (54). – 2015. – 16 с.
337499
   Гуманитарный экологический журнал = Humanitarian Environmental Magazine : международный экологический журнал / Киевский эколого-культурный центр ; редкол.: В.А. Агафонов, Д.А. Александров, В.Е. Борейко [и др.]. – Киев. – ISSN 1727-2661
Т. 18, вып. 4 (59). – 2016. – 16 с.
337500
   Гуманитарный экологический журнал = Humanitarian Environmental Magazine : международный экологический журнал / Киевский эколого-культурный центр ; редкол.: В.А. Агафонов, Д.А. Александров, В.Е. Борейко [и др.]. – Киев. – ISSN 1727-2661
Т. 18, вып. 3 (58). – 2016. – 16 с.
337501
   Гуманитарный экологический журнал = Humanitarian Environmental Magazine : международный экологический журнал / Киевский эколого-культурный центр ; редкол.: В.А. Агафонов, Д.А. Александров, В.Е. Борейко [и др.]. – Киев. – ISSN 1727-2661
Т. 19, вып. 1 (60). – 2017. – 16 с.
337502
  Алексєєва О.А. Гуманізація вищої освіти як фактор відродження духовності української молоді / О.А. Алексєєва, Д.А. Ракша // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 67-70. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 27/28). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто певні соціальні зміни, що обумовлюють необхідність духовного відродження українського та світового суспільств. Основну увагу зосереджено на гуманізації вищої освіти, соціальному й особистісному підході до інновацій у контексті гуманізації ...
337503
  Сащак Н. Гуманізація вищої освіти як чинник відродження духовності української молоді // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2009. – № 4. – С. 31-34
337504
  Автушенко О.С. Гуманізація військового виховання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 33-37. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 4)


  Розглядаються методологічні основи гуманізації військового виховання у Збройних силах України, визначаються її сутність, принципи та напрямки.
337505
  Любіцева О.О. Гуманізація географічних досліджень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 49-51. – (Географія ; Вип. 46)


  Проаналізовано зрушення у бік гуманізації та соціологізації досліджень у комплексних географічних науках.
337506
  Купрійчук В. Гуманізація державного управління в контексті соціальної модернізації українського суспільства // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 283-292.
337507
  Ричко О.В. Гуманізація державного управління в Україні: проблеми та перспективи // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 12. – С. 141-144. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6806
337508
  Линдюк О.А. Гуманізація державної служби в контексті європейської інтеграції України // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Серьогін С.М. [та ін.]. – Дніпро, 2016. – № 37/38 (11/12). – C. 50-56. – ISSN 2311-6420
337509
  Мотиль І.І. Гуманізація діяльності правової соціальної держави // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України : Науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 5. – С. 62-70
337510
  Чернишева Р. Гуманізація змістового компонента процесу навчання / Р. Чернишева, В. Андрюханова // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова та ін. – Київ, 2009. – № 6. – С. 110-115
337511
   Гуманізація і гуманітаризація -- пріорететний напрямок державної політики України в галузі вищої освіти. – Дніпропетровськ
Ч.1. – 1992. – 115с.
337512
  Гончаренко С. Гуманізація і гуманітаризація освіти / С. Гончаренко, Ю. Мальований // Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2001. – № 2. – С.2-6
337513
  Столяренко О. Гуманізація і гуманітаризація освіти на шляху духовного розвитку особистості // Рідна школа : Науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2002. – № 3. – С.19-21. – ISSN 0131-6788
337514
   Гуманізація і гуманітарізація математичної освіти в школі та вищому навчальному закладі : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 21-22 квітня 2000 року. – Луцьк : Вежа, 2000. – 197с. – ISBN 966-7294-94-3
337515
  Шинальський О.І. Гуманізація каральної політики в ідеях та поглядах нового часу // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 457-460. – ISSN 1563-3349
337516
  Яцишин М. Гуманізація кримінально-виконавчого права України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 9. – С. 100-105.
337517
  Кончаковська В.В. Гуманізація кримінального законодавства у контексті Концепції реформування кримінальної юстиції України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 558-564. – ISSN 1563-3349
337518
  Грек Б.М. Гуманізація кримінального законодавства України в контексті світових тенденцій // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 111-117
337519
  Попович В.М. Гуманізація кримінального законодавства Ураїни: проблеми, виклики та загрози / В.М. Попович, В.Б. Дацюк // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 405-409. – ISSN 1563-3349
337520
  Грек Б.М. Гуманізація кримінальної відповідальності як напрям кримінально-правової політики в Україні / Б.М. Грек, Т.Б. Грек // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 7 (142). – С. 45-48
337521
  Семенченко Ф.Г. Гуманізація менталітету підростаючого покоління як суспільно-політична проблема. : Автореф... Канд.політ.наук: 23.00.03 / Семенченко Ф.Г.; Одеск.держ.ун-т. – Одесса, 1993. – 16л.
337522
   Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник. – Слов`янськ : ІЗМН-СДПІ. – ISBN 5-7763-4577-4
Вип. 2. – 1997. – 185 с.
337523
   Гуманізація навчально-виховного процесу : Науково-методичний збірник. – Вип.4. – Слов"янськ, 1998. – 346с.
337524
   Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник. – Слов`янськ : ІЗМН-СДПІ. – ISBN 5-7763-4577-4
Вип. 3. – 1998. – 147 с.
337525
   Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник. – Слов`янськ. – ISBN 5-7763-4577-4
Вип.5. – 1999
337526
   Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник. – Слов`янськ. – ISBN 5-7763-4577-4
Вип.6. – 1999
337527
   Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник. – Слов`янськ. – ISBN 5-7763-4577-4
Вип. 7. – 2000
337528
   Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник. – Слов`янськ. – ISBN 5-7763-4577-4
Вип. 8. – 2000
337529
   Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник. – Слов`янськ. – ISBN 5-7763-4577-4
Вип. 11. – 2001
337530
   Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник. – Слов`янськ. – ISBN 5-7763-4577-4
Вип. 12. – 2001
337531
   Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник / Мін.освіти і науки Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ. – ISSN 2077-1827
(Спецвипуск 5) ч. 1 : Матеріали 5 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном". – 2010. – мова резюме англ., укр., рос.
337532
   Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник / Мін.освіти і науки Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ. – ISSN 2077-1827
(Спецвипуск 5) ч. 2 : Матеріали 5 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном". – 2010. – мова резюме англ., укр., рос.
337533
   Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник / Мін.освіти і науки Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ. – ISSN 2077-1827
(Спецвипуск 5) ч. 3 : Матеріали 5 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном". – 2010. – мова резюме англ., укр., рос.
337534
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки, молоді та спорту Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ. – ISSN 2077-1827
(Спецвипуск 7) ч. 1 : Матеріали 6 Міжнар. наук-практ. конф. "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном" Горлівка, 28-29 жовтня 2011 р. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
337535
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки, молоді та спорту Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ. – ISSN 2077-1827
(Спецвипуск 7) ч. 2 : Матеріали 6 Міжнар. наук-практ. конф. "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном" Горлівка, 28-29 жовтня 2011 р. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
337536
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ : ДДПУ. – ISSN 2077-1827
Спецвип. № 13, ч. 1. – 2013. – 340 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
337537
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ : ДДПУ. – ISSN 2077-1827
Спецвип. № 13, ч. 2. – 2013. – 236 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
337538
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ : ДДПУ. – ISSN 2077-1827
Вип. 61. – 2013. – 415 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
337539
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ : ДДПУ. – ISSN 2077-1827
Вип. 62, ч. 1. – 2013. – 237 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
337540
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ : ДДПУ. – ISSN 2077-1827
Вип. 62, ч. 2. – 2013. – 223 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
337541
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наук. праць / Мін.освіти і науки Ураїни; Донбаський держ. пед. ун-т. – Слов`янськ : ДДПУ. – ISSN 2077-1827
Вип. 63. – 2013. – 314 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
337542
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наук. праць / Мін.освіти і науки Ураїни; Донбаський держ. пед. ун-т. – Слов`янськ : ДДПУ. – ISSN 2077-1827
Вип. 65. – 2013. – 399 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
337543
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наук. праць / Мін.освіти і науки Ураїни; Донбаський держ. пед. ун-т. – Слов`янськ : ДДПУ. – ISSN 2077-1827
Вип. 66. – 2013. – 426 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
337544
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ : ДДПУ. – ISSN 2077-1827
Спецвип. 14. – 2014. – 188 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
337545
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Ураїни ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ : ДДПУ. – ISSN 2077-1827
Вип. 67. – 2014. – 189 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
337546
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ : ДДПУ. – ISSN 2077-1827
Вип. 68, ч. 1. – 2014. – 224 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
337547
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ : ДДПУ. – ISSN 2077-1827
Вип. 68, ч. 2. – 2014. – 227 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
337548
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Ураїни ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ : ДДПУ. – ISSN 2077-1827
Вип. 69. – 2014. – 375 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
337549
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ : ДДПУ. – ISSN 2077-1827
Вип. 70, ч. 1. – 2014. – 271 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
337550
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ : ДДПУ. – ISSN 2077-1827
Вип. 70, ч. 2. – 2014. – 249 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
337551
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ : ДДПУ. – ISSN 2077-1827
Спецвип. 15, ч. 1. – 2015. – 259 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
337552
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ : ДДПУ. – ISSN 2077-1827
Спецвип. 15, ч. 2. – 2015. – 257 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
337553
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ : ДДПУ. – ISSN 2077-1827
Вип. 71. – 2015. – 346 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
337554
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ : ДДПУ. – ISSN 2077-1827
Вип. 72 (LXXII). – 2015. – 339 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
337555
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ : ДДПУ. – ISSN 2077-1827
Вип. 73. – 2015. – 343 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
337556
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ : ДДПУ. – ISSN 2077-1827
Вип. 74. – 2015. – 236 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
337557
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Харків : НТМТ, 1996-. – ISSN 2077-1827
№ 2 (76). – 2016. – 211 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
337558
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Харків : НТМТ, 1996-. – ISSN 2077-1827
№ 3 (77). – 2016. – 180 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
337559
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Харків : НТМТ, 1996-. – ISSN 2077-1827
№ 4 (78). – 2016. – 188 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
337560
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Днрж. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; за загальною редакцією В.І. Сипченка. – Харків : НТМТ, 1996-. – ISSN 2077-1827
№ 5 (79). – 2016. – 224 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
337561
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Днрж. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; за загальною редакцією В.І. Сипченка. – Харків : НТМТ, 1996-. – ISSN 2077-1827
№ 6 (80). – 2016. – 188 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
337562
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ : ДДПУ. – ISSN 2077-1827
Вип. 75. – 2016. – 247 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
337563
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Днрж. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; за загальною редакцією В.І. Сипченка. – Харків : НТМТ, 1996-. – ISSN 2077-1827
№ 1 (81). – 2017. – 301 с. – Присвячується 50-річчу факультету спеціальної освіти. Резюме англ., укр., рос. мовами
337564
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Днрж. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; за загальною редакцією В.І. Сипченка. – Харків : НТМТ, 1996-. – ISSN 2077-1827
№ 2 (82). – 2017. – 234 с. – Присвячується 50-річчу факультету спеціальної освіти. Резюме англ., укр., рос. мовами
337565
  Дебич М. Гуманізація навчально-виховного процесу у вищій школі ХХI століття // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 5/6. – С. 47-55. – ISSN 1682-2366
337566
  Демченко С.В. Гуманізація освіти у вищому навчальному закладі / С.В. Демченко, Б.Г. Жиров // Тези доповідей X Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє" : 21 листоп. 2014 р. / "Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2014. – С. 154


  Про необхідність утвердження нового педагогічного мислення та доцільності суб"єкт-суб"єктного спілкування як рівноправного і рівноцінного особистісного спілкування викладача і студента.
337567
  Пітра Н.В. Гуманізація освіти як одне з найактуальніших питань процесу євроінтеграції України // Міжнародний науковий вісник / Мін. освіти і науки України; Закарпатський держ. ун.; Нац. ак. пед. наук України. ; Ін-т вищої освіти. – Ужгород, 2011. – Вип. 3 (22), ч. 2. – С. 145-151. – ISSN 2218-5348
337568
  Шепеленко Т.Л. Гуманізація освіти як основний принцип педагогічної інноватики // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – C. 341–345. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 2 (12) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501
337569
  Воронкова В. Гуманізація освіти, науки, політики, влади, суспільства // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 204-220
337570
  Федан Я.І. Гуманізація освітніх процесів як основа розвитку сучасної освітньої системи // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 4, лютий. – С. 132-137. – ISSN 2306-6814
337571
  Гребенюк С. Гуманізація по-українськи // Юридична газета. – Київ, 2012. – 28 лютого (№ 9)


  "... Чого насправді слід очікувати від нового Закону".
337572
  Гребенюк С. Гуманізація по-українськи, або Скільки коштує свободи // Юридична газета. – Київ, 2012. – 14 лютого ( )
337573
  Погорєлова А.І. Гуманізація політичного діалогу в українському парламенті і суспільстві // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 652-659. – ISSN 1563-3349
337574
  Малежик Д.І. Гуманізація пострадянської культурології у вищій школі України / Д.І. Малежик, Г.В. Хоменко // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 106 (№ 3). – C. 270-273. – ISSN 2076-1554
337575
  Чухно А.А. Гуманізація праці // Трибуна, 1991. – №10
337576
  Шутенко О.В. Гуманізація процесуального права // Судова практика : науково-практичний юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2014. – № 3. – С. 7-14. – ISSN 2227-7048
337577
  Огнєва Т.К. Гуманізація сакральної культури в Україні XVII ст. // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 10-19. – (Філософія. Політологія ; Вип. 23). – ISBN 5-7707-0312-2
337578
  Кобрій О.М. Гуманізація свідомості майбутнього вчителя як основа формування його ціннісних орієнтацій (історико- методологічний аспект) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 26-31. – (Педагогіка ; № 2)


  Обгрунтовано основні тенденції розвитку проблеми гуманізації свідомості майбутнього вчителя у вітчизняній педагогіці в другій половині XX ст. - на початку XXIст.У радянський період вони були пов"язані зі спробами демократизації освіти, висвітлювалися ...
337579
  Мотиль І.І. Гуманізація соціальної функції української держави // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 54-61.
337580
  Кульчицький Б.В. Гуманізація сучасних економічних систем як чинник еволюції парадигми теорії діяльності // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету : збірник науково-технічних праць / Український державний лісотехнічний університет. – Львів, 2001. – Вип. 11.3. – С.160-163. – ISBN 5-7763-2435-1
337581
  Чистовська І.П. Гуманізація та гуманітаризація навчально-виховного процесу у вищих технічних навчальних закладах // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – С. 191-195. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (22))
337582
  Гончаренко С. Гуманізація та гуманітаризація освіти / С. Гончаренко, Ю. Мальований // Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2001. – № 3. – С.2-8.
337583
  Кожин В.М. Гуманізація та гуманітаризація технічної освіти в університетах // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти України ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992. – Вип. 78 : Методологічні проблеми перебудови університетської освіти
337584
  Онищук Л.А. Гуманізація управління загальноосвітньою школою першого ступеня: теорія і практика : Науково-методичний посібник / Л.А. Онищук; Ін-т педагогіки і психології професійної освіти. Академія педаг. наук України. – Київ, 2001. – 326 с. – ISBN 966-02-1724-2
337585
  Красновський В.М. Гуманізація шкільної освіти : психологічний вимір / В.М. Красновський ; АПН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ : Наукова думка, 2007. – 144 с. – ISBN 978-966-00-0690-4
337586
  Кубальський О.Н. Гуманізація як одна з тенденцій розвитку науки в демократичному суспільстві : Автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Кубальський О.Н. ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1996. – 20 с.
337587
  Кубальський Олег Нарцизович Гуманізація як одна з тенденцій розвитку науки в демократичному суспільстві : Дис... канд. філософ.наук: 19.00.03 / Кубальський Олег Нарцизович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 206л. – Бібліогр.:л.184-206
337588
  Клімашевський О.В. Гуманізація як основна філософська тенденція у розвитку сучасного спорту // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 28-30
337589
  Чугай О.Ю. Гуманізація як провідна тендценція в освіті дорослих США // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С.101-107. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 8 (301)). – ISSN 2076-586Х
337590
  Зуєв В.М. Гуманізація як тенденція еволюції соціального знання (світоглядно-методологічний аналіз) : Автореф... доктор філософ.наук: 09.00.11 / Зуєв В.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 29л.
337591
  Зуєв В.М. Гуманізація як тенденція еволюції соціального знання. : Автореф... доктор філософ.наук: 09.00.11 / Зуєв В.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 29л.
337592
  Губерський Л.В. Гуманізація: "від культу знань до культу мислення" // Рідна школа, 1993. – № 10
337593
  Слюсаренко А.Г. Гуманізм / А. Слюсаренко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 79. – ISBN 966-642-073-2
337594
  Мусієнко О.С. Гуманізм і антигуманізм в сучасному кіномистецтві Заходу / О.С. Мусієнко. – К., 1978. – 48с.
337595
  Акуленко В.І. Гуманізм і варварство / В.І. Акуленко, Н.Ш. Юнак. – Київ, 1987. – 45с.
337596
  Сідоркіна О.М. Гуманізм і гуманність культури в інформаційному суспільстві // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 120-122. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (25)). – ISSN 2411-5606
337597
   Гуманізм і духовність. – Івано-Франківськ, 2002. – 364с. – ISBN 966-7768-31-7
337598
  Ладиченко В.В. Гуманізм і народовладдя-основи організації державної влади в демократичному суспільстві // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 40-47. – ISSN 1563-3349
337599
  Ільїна Г.В. Гуманізм і раціоналізм: єдність чи суперечність? // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 22-23. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
337600
  Шамота М.З. Гуманізм і соціалістичний реалізм / М.З. Шамота. – К., 1976. – 283с.
337601
  Александрова Г.О. Гуманізм історичної прози В. Будзиновського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 12-17
337602
  Маслова А.Г. Гуманізм марксистсько-ленінського атеїзму. / А.Г. Маслова. – К., 1974. – 136с.
337603
  Гордієнко А.Т. Гуманізм мистецтва - сфера сучасної ідеологічної боротьби / А.Т. Гордієнко. – К, 1981. – 48с.
337604
  Шаповал Ю. Гуманізм наукових концепцій та публіцистичних вислідів В.І. Вернадського (1863-1945) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 204-211. – (Журналістика ; Вип. 2)
337605
  Семчук Ю.В. Гуманізм нової епохи у філософських поглядах К. Леві-Строса // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 57-58. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
337606
  Харченко Т. Гуманізм педагогіки Еміля Дюркгейма // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 48-52.
337607
  Карпенко Г.І. Гуманізм педагогічної думки в Україні (XX-XIX ст) / Г.І. Карпенко, С.І. Кривчик // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2010. – Вип. 65. – С. 121-127.
337608
  Гнатовський М. Гуманізм періоду турбулентності / спілкувалася Л. Кіт // Київський університет. – Київ, 2017. – Квітень (№ 4). – С. 3


  Європейський комітет із запобігання катуванням (КЗК) - міждержавна структура, створена на підставі ухваленої 1987 р. у рамках Ради Європи конвенції задля доповнення зусиль Європейського суду з прав людини із захисту осіб, яких тримають у закритих ...
337609
   Гуманізм радянського суспільства. – Київ : Політвидав України, 1973. – 164с.
337610
  Кузьменко Г.В. Гуманізм рівності та нерівності прав та обов"язків в нормах трудового права України // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : тези доп. та наук. повідомл. учасників II Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 21-22 квіт. 2016 р.) : [зб. наук. пр.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.В. Іваницький] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., Заслуж. юриста України М.І. Іншина, д-ра юрид. наук, проф. В.І. Щербини. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – С. 109-114. – ISBN 978-617-7069-34-7
337611
  Табачковський В. Гуманізм та проблема діалогу культур // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2001. – № 1. – С.6-25
337612
  Дончик В.Г. Гуманізм творення / В.Г. Дончик. – К., 1980. – 200с.
337613
  Грибаков О.М. Гуманізм у контексті соціально-філософської теорії суспільного виробництва // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 76 : Інтелектуальний потенціал і нове мислення
337614
  Токман О.В. Гуманізм у світлі сьогоденної реальності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 313. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)
337615
  Сенюшкіна Т.О. Гуманізм філософії Фейєрбаха. : Автореф... канд.філосю.наук: 09.00.03 / Сенюшкіна Т.О.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1993. – 16л.
337616
  Сумцов М. Гуманізм Шевченка / студія Миколи Сумцова. – Київ : Друкарня Другої Артілі, 1915. – 7 с. – Окр. вібиток з: Збірник пам"яти Тараса Шевченка
337617
  Шабліовський Є.С. Гуманізм Шевченка і наша сучасність. / Є.С. Шабліовський. – К., 1964. – 378с.
337618
  Кривицький Ю.В. Гуманізм як принцип діяльності міліції України: сучасний стан і перспективи реалізації // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 5-9. – (Право ; № 3 (37)). – ISSN 1813-338Х
337619
  Рудник Т. Гуманізм як принцип кримінально-виконавчого права // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 11. – С. 142-145.
337620
  Максимюк О.Д. Гуманізм як складова принципу невідворотності юридичної відповідальності // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 61-65. – ISSN 1563-3349
337621
  Семенов В.Г. Гуманізм як сутнісний принцип філософії Л. Фейєрбаха / В.Г. Семенов, О Т. Сенюшкіна // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 44-55. – (Філософія. Політологія. Соціологія. Психологія ; [за 1994 рік])
337622
  Миндрищук Л.А. Гуманізм як творення людської сутності в екзистенціалізмі Ж.-П. Сартра // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 27. – С. 85-90. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
337623
  Сабадаш Ю.С. Гуманізм як феномен італійської культури: традиції та сучасний стан : автореф. ... д-ра культурології: 26.00.01 / Сабадаш Ю.С.; Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – 32 с. – Бібліогр.: 38 назв
337624
  Толстоухлв А.В. Гуманізм як формула майбутнього // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (50). – С. 3-7
337625
  Хилько М. Гуманізм як характерна риса української геополітики кінця XIX - першої половини XX століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 4-7. – Бібліогр.: с. 7, Літ.:39 поз. – (Українознавство ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Автор статті доводить, що українська геополітична думка кінця XIX - першої половини XX ст., на противагу багатьом популярним на той час на Заході та і Росії геополітичним підходам, характеризувалася домінуванням гуманістичних течій, схильних до ...
337626
  Будз В.П. Гуманізм як чинник зближення України та ЄС // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 83-84. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
337627
  Лібанова Е.М. Гуманізм, суспільна інтеграція та соціальний розвиток // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2010. – № 2 (14). – С. 3-15. – ISSN 2072-9480
337628
   Гуманізм. Людина. Культура: Людинознавчі філософські читання: (постійно діючий філософський семінар), 8-10 жовтня 1992 р.. – Дрогобич, 1992. – 36с.
337629
  Триліс Г.В. Гуманізм: реальність та ідея // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 76-78
337630
   Гуманізм: сучасні інтерпретації та перспективи. – Київ : Український центр духовної культури, 2001. – 380с. – ISBN 966-628-016-7
337631
  Кирилюк Ф.М. Гуманіст новітньої епохи // Сучасна українська філософія: традиції, тенденції, інновації : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [відп. ред.: А.Є. Конверський, Л.О. Шашкова]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 173-179. – ISBN 978-966-439-447-2
337632
  Грінченко І. Гуманіст, творець духовного спадку, "київський святий" - Яновський Теофіл Гаврилович // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 292-296. – ISBN 978-966-95419-8-7
337633
  Помпео Л. Гуманістична етнографія в Посланні щодо релігії і жертвопринесень давніх прусів Яна Сандекія Малекія (Мелетіуса) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С. 103-108
337634
  Москальчук М.М. Гуманістична євпраксофія як практична філософія життя за Полом Куртцом // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 25. – С. 125-133


  У статті розкривається зміст поняття "євпраксофія", розглянуто її функції щодо людини окремо та суспільства загалом. Проаналізовано майбутнє євпраксофії та її основи, які допоможуть даному вченню закріпитися серед людей. В статье раскрывается ...
337635
  Гіоргадзе Г.В. Гуманістична ідея в філософії стародавності : Автореф. дис. ... канд філософських наук: спец. 09.00.05 / Гіоргадзе Г.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 18с. – Бібл.: 8 назв
337636
  Гіоргадзе Г.В. Гуманістична ідея в філософії Стародавності : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.05 - історія філософії / Гіоргадзе Г.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 181л. – Бібліогр.: 166-181
337637
  Сітало О. Гуманістична ідея перемоги добра над злом у авантюрно-пригодницькому романі Івана Багряного "Тигролови" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 20-23
337638
  Сопко Т.М. Гуманістична історіографія Угорщини // Carpatica - Карпатика : науковий збірник / Ужгородський національний університет; Ін-т карпатознавства. – Ужгород, 2005. – Вип. 32 : присвячений світлій пам"яті педагога і вченого Томаша Сопка. – С. 13-37
337639
  Мороз О.В. Гуманістична концепція православних діячів Волині кінця ХІХ - початку ХХ століття у контексті сучасної релігієзнавчої думки // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 35-38
337640
  Кузьменко В.І. Гуманістична критика веберо-тейлорівської концепції управління // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 15-20. – ISBN 966-614-021-7
337641
  Гулько Ю. Гуманістична мета Данте Аліг"єрі у поемі "Божественна комедія" // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 262-268. – ISBN 978-966-306-020-4
337642
  Векуа О Гуманістична основа художнього та етичного ідеалу Володимира Винниченка (на матеріалі драматичних творів) : Дис... канд. філолог.наук: 01.01.01 / Векуа О В.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1998. – 163л. – Бібліогр.:л.143-163
337643
  Іщук С.І. Гуманістична парадигма географії / С.І. Іщук, О.В. Гладкий // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 11-19. – Бібліогр.: 21 назва
337644
  Кухаренко А.Л. Гуманістична парадигма діяльності бібліотек вищих навчальних закладів: теоретико-методичні засади розвитку : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Кухаренко Анжеліка Леонідівна ; М-во культкри України, Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
337645
  Лиско Л.Р. Гуманістична парадигма економічної науки та системна методологія її обгрунтування // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету : Збірник науково-технічних праць / Український державний лісотехнічний університет. – Львів, 2002. – Вип. 12.6 : Сучасна економічна теорія та проблеми її застосування. – С.201-209. – ISBN 5-7763-2435-1
337646
  Зязюн Л. Гуманістична парадигма освіти і виховання // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.42-46.
337647
  Ладиченко В.В. Гуманістична парадигма системного підходу до організації державної влади // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 29. – С. 7-13. – ISSN 1563-3349
337648
  Козловець Гуманістична парадигма як імператив соціально-економічного поступу країни / Козловець, А // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 25-29
337649
  Клевцов А.І. Гуманістична природа архітектурно-художнього образу в радянському містобудуванні // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1967. – Вип. 9
337650
  Дьяконов Г.В. Гуманістична психотерапія К.Роджерса і психологія діалогу // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Полтава, 2012. – № 1 (1). – С. 127-136. – ISSN 2226-4078
337651
  Кудрявцева Н.П. Гуманістична складова економічної освіти // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 6 ( 97). – С. 111-115
337652
  Мороз Л.Б. Гуманістична спрямованість діяльності Міжнародної організації праці по забезпеченню соціально-економічних прав людини в умовах глобалізації суспільства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 28, ч. 2. – С.180-190
337653
  Голянич М. Гуманістична спрямованість футурологічних пошуків Володимира Винниченка // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2015. – С. 12-19. – (Філософські і психологічні науки ; вип. 19). – ISSN 2312-1211
337654
  Басс Л.Ю. Гуманістична спрямованість як складова професійної діяльності психолога / Л.Ю. Басс, Н.В. Волинець // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2014. – № 1 (9). – С. 5-11
337655
  Кухаренко А. Гуманістична стратегія розвитку комунікаційної діяльності бібліотек ВНЗ // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 5 (226). – С. 10-12. – ISSN 2076-9326


  Відсутність аксіологічних орієнтирів у розвитку інформаційно-комунікаційного простору ВНЗ призводить до формування негативного іміджу і закладів загалом, і бібліотек вишів зокрема. Гуманістичні цінності як основа спілкування та психологічної взаємодії ...
337656
  Мухін М. Гуманістична сутність педагогічних переконань і освітньої практики В.О.Сухомлинського / М. Мухін, І. Добрянський // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 8/9 (992/993). – С. 13-19. – ISSN 0131-6788


  У статті проаналізовано педагогічні переконання великого гуманіста В.О.Сухомлинського і досвід роботи очолюваної ним Павлиської школи. Багатогранна діяльність педагога-новатора розглядається як важливий етап в розвитку гуманістичної традиції у світовій ...
337657
  Ярошовець В.І. Гуманістична традиція пізнання (античність, середньовіччя) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 193-199. – (Філософія. Політологія ; Вип. 24). – ISBN 5-7707-0312-2
337658
  Шморгун О.О. Гуманістична філософія Андре Мальро: пошук виходу із загальносвітоглядної кризи // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 47-49
337659
  Гетьман В.І. Гуманістична цінність заповідних ландшафтів національної та регіональних екомереж України // Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2006. – Формування національної екологічної мережі України. – С. 5-10. – (Охорона навколишнього середовища ; № 12). – ISBN 966-8670-38-8
337660
  Яковлєва В.А. Гуманістичне виховання учнів шкіл-інтернатів як основа безпеки їх майбутньої життєдіяльності // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 8. – С. 37-40. – Бібліогр.: 6 назв
337661
  Фадієнко С.В. Гуманістичне дослідження ландшафтів як антропічний зріз ландшафтознавчого пізнання : наукові та освітні проблеми фізичної географії та геоекології // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 55. – С. 75-80. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0868-6939
337662
  Бойко М.П. Гуманістичний аспект формування національної культури України в умовах глобалізації (в контексті ідей Кирило-Мефодіївського товариства, Д. Донцова, М. Драгоманова) / М.П. Бойко; МОНУ; Дніпродзержинський держ. техн. ун-т. – Дніпродзержинськ : ДДТУ, 2008. – 262с. – ISBN 978-966-8551-57-4
337663
  Савчин Л.М. Гуманістичний аспект цінностей в суспільстві (мистецтвознавче тло) // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 31-38
337664
  Кухаренко А.Л. Гуманістичний вектор розвитку діяльності бібліотек вищих навчальних закладів // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 1. – С. 12-17. – ISSN 2409-9805


  Визначається основний зміст гуманістичного вектора розвитку діяльності бібліотек як соціально-комунікаційних центрів.
337665
  Соснін О.В. Гуманістичний вимір поглядів на національну безпеку та процеси інформатизації України // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 612-620. – ISSN 1563-3349
337666
  Добридень О.В. Гуманістичний вимір простору споживання в Україні за умов сучасних реалій глобалізації: проблеми та перспективи // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2012. – Вип. № 48. – С. 79-83. – ISSN 2072-1692
337667
  Вільна Я. Гуманістичний діалог: Г. Квітка-Основ"яненко і Т. Шевченко // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 14-22


  У статті розглядається спільність гуманістичної парадигми творчості двох класиків нової української літератури: Т.Шевченка та Г. Квітки-Основ"яненка
337668
  Ільїн В.В. Гуманістичний зміст історико-культурного буття філософського логосу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 21-25. – (Філософія. Політологія ; Вип. 33)


  Досліджено проблему специфіки формування гуманізму в українській духовній культурі.
337669
  Ярошовець Володимир Іванович Гуманістичний зміст методології пізнання : Автореф. дис. ... д-ра філософ. наук : 09.00.01 / Ярошовець Володимир Іванович; КУ ім. Тараса Шевченка. – Киев, 1996. – 46 с.
337670
  Ярошовець Володимир Іванович Гуманістичний зміст методології пізнання : Дис... д-ра філософ.наук: 09.00.01 / Ярошовець Володимир Іванович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 365л. – Бібліогр.:л.356-365
337671
  Ярошовець В. Гуманістичний зміст методології пізнання // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – № 4 (50). – С. 9-26. – ISSN 1810-2131
337672
  Тімуш І. Гуманістичний зміст права та його переосмислення в умовах демократизації суспільства // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 139. – ISSN 0132-1331
337673
  Савицька І.М. Гуманістичний зміст проблем свободи та духовності в контексті розвитку сучасного суспільства // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 124-126
337674
  Ржевська Ніна Федорівна Гуманістичний ідеал в політичній думці України в період Відродження (кінець XVI - поч. XVII ст.) : Автореф... канд. політичнихнаук: 23.00.01 / Ржевська Ніна Федорівна; Львівський державний університет ім. І.Франка. – Львів, 1994. – 19л.
337675
  Кухаренко А.Л. Гуманістичний імідж бібліотек у сучасному комунікаційному просторі // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2014. – № 3. – C. 30-36


  У статті аналізуються актуальні питанняі формування позитивного, гуманістично спрямованого іміджу бібліотек, який здатен забезпечити її конкурентоспроможність у комунікаційному просторі сучасності
337676
  Миненко Ю. Гуманістичний пафос "Ляменту міщан острозьких 1636 року" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (637). – С.70-75. – ISSN 0236-1477
337677
  Заплатинська А.Б. Гуманістичний підхід сучасного інклюзивного навчання: філософсько-психологічний аспект // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 149-151
337678
  Негоденко Т. Гуманістичний погляд на світ у творчості О. Гончара (роман "Собор") та В. Шевчука (романи "На полі смиренному", "Три листки за вікном") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 6. – С. 156-158
337679
  Мусатов С.О. Гуманістичний потенціал педагогічної комунікації : науково-методичний посібник для вчителів / Мусатов С.О., Зливков В.Л., Хомутиннікова Н.Н. ; Акад пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Гостюка ; [ за ред. С.О. Мусатова ]. – Київ : Педагогічна думка, 2008. – 96 с. – ISBN 978-966-644-105-1
337680
  Мороз О.В. Гуманістичний потенціал спадщини православних діячів Волині кінця ХІХ - початку ХХ ст. // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)


  Здійснюється аналіз гуманістичних аспектів релігійно-філософських поглядів А. Сендульського, М. Теодоровича, А. Хойнацького, які у вертикальному зрізі осмислюються на основі відношення "людина - Бог" (теоцентризм), у горизонтальному зрізі - в контексті ...
337681
  Мартич Р.В. Гуманістичний потенціал східнохристиянських учень про живе // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 199-200
337682
  Лазарєва С.В. Гуманістичний потенціал філософії у формуванні всебічно розвиненої особистості // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 165-167
337683
  Тімченко О.П. Гуманістичний потенціал як вихідний пункт філософської антропології М. Бердяєва // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 106-114
337684
  Кулаков В.В. Гуманістичний ресурсний потенціал ландшафтів: окреслення проблеми // Київський географічний щорічник : науковий збірник / Українське географічне товариство Київський відділ; Київський нац.. ун. ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 151-165. – Бібліогр.: 34 назви
337685
  Кулаков В.В. Гуманістичний ресурсний потенціал ландшафтних комплексів (на прикладі півдня Миколаївської області) : дис. ... канд. географ. наук : 11.00.01 / Кулаков В.В. ; Київ. нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – 255 л. + Додаток : л. 190-227. – Бібліогр.: л. 228-255
337686
  Кулаков В.В. Гуманістичний ресурсний потенціал ландшафтних комплексів (на прикладі півдня Миколаївської області) : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.01 / Кулаков В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр. : 15 назв.
337687
  Шморгун О. Гуманістичні виміри свободи в екзистенційній драматургії Лесі Українки та Ж.-П. Сартра // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 2 (590). – С. 41-53. – Бібліогр.: с. 53, 21 п. – ISSN 0236-1477
337688
  Гапченко О.В. Гуманістичні виміри стилю життя особистості в період культурно–національного відродження // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 212-215. – ISSN 2076-1554
337689
  Старинець Олександр Гуманістичні витоки соціалістичної ідеї // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 30-34. – Бібліогр. в кінці ст.


  Поняття "соціалізм" походить від латинського socialis - "суспільний" і відображає певну форму соціально-політичних відносин. Найкращі мислителі людства здавна задумувалися над сутністю соціалістичних відносин, принципами, на яких вони грунтуються, та ...
337690
  Старинець Олександр Гуманістичні витоки соціалістичної ідеї // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 30-34. – Бібліогр. в кінці ст.


  Поняття "соціалізм" походить від латинського socialis - "суспільний" і відображає певну форму соціально-політичних відносин. Найкращі мислителі людства здавна задумувалися над сутністю соціалістичних відносин, принципами, на яких вони грунтуються, та ...
337691
  Стеценко Ю.В. Гуманістичні засади використання допомоги психолога у кримінальному судочинстві // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 508-513. – ISSN 1563-3349
337692
  Кириченко Михайло Сергійович Гуманістичні засади розуміння людської природи у філософії Д.Юма та їх сучасні інтерпретації : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Кириченко М.С.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 16с. – Бібліогр.: 7 назв
337693
  Кириченко Михайло Сергійович Гуманістичні засади розуміння людської природи у філософії Д.Юма та їх сучасні інтерпретації : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Кириченко М.С.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 182с. – Бібліогр.: л. 165-182
337694
  Іванова Д.Г. Гуманістичні засади соціально-педагогічного консультування // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 112-119
337695
  Дєдяєва І.П. Гуманістичні засади структурної антропології Клода Леві-Строса // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 7-12. – (Філософія. Політологія ; Вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  Стаття містить головні гуманістичні розвідки антропології Клода Леві-Строса, розглянуті в контексті його методологічної програми - структурного методу дослідження.
337696
  Ніколаєнко Н.В. Гуманістичні засади сучасних наукових досліджень // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 39-41
337697
  Нічик В.М. Гуманістичні і реформаційні ідеї на Україні / В.М. Нічик. – К., 1990. – 379с.
337698
  Шебітченко А.П. Гуманістичні ідеали в житті та творчості В.Г. Короленка / А.П. Шебітченко, Я.Є. Блоха // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2009. – № 1 (38). – С. 12-17. – (Гуманітарні науки)
337699
  Корогод Л.П. Гуманістичні ідеали в політичній публіцистиці М. Грушевського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 171-175. – (Філософія. Політологія ; Вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  У статі досліджуються погляди М.Грушевського на значимість розвитку індивідуальності особистості для соціально-політичного прогресу нації в цілому, заборони вбивств у соціальній практиці людства, формування основ соціальної політики. The paper ...
337700
  Беслюбняк О.О. Гуманістичні інваріанти екзистенціалізму: Ж.-П. Сартр та Н. Аббаньяно : Автореф. дис. ... канд. філос. наук: 09.00.05 / Беслюбняк О.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 5 назв
337701
  Беслюбняк О.О. Гуманістичні інваріанти екзистенціалізму: Ж.-П. Сартр та Н. Аббаньяно : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.05 - історія філософії / Беслюбняк О.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 174л. – Бібліогр.: л.161-174
337702
  Кузьменко Г. Гуманістичні основи державно-правового регулювання охорони праці на прикладі Великобританії та Сполучених штатів Америки // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 11 (143). – С. 86-89. – ISSN 2308-9636


  У статті наведені основні підходи до розуміння охорони праці в трудових відносинах США та Сполученого Королівства Великобританії. Здійснений огляд державно-правового регулювання охорони праці в зазначених країнах з метою втілення позитивного до¬свіду у ...
337703
  Юхименко Наталія Федорівна Гуманістичні параметри самореалізації особистості: потреби, інтереси, цінності : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.03 / Юхименко Н.Ф.; МОіНУ. Переяслав-Хмельницький держ. педагог. ун-тет ім. Г.Сковороди. – Київ, 2003. – 173с. – Бібліогр.: л.159 - 173
337704
  Юхименко Наталія Федорівна Гуманістичні параметри самореалізації особистості: потреби, інтереси, цінності : Автореф. дис. ...канд. філософ. наук: 09.00.03 / Юхименко Н.Ф.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18с. – Бібліогр.: 5 назв
337705
  Захарова Т.Й. Гуманістичні параметри соціальної активності : Автореф... канд. філософ.наук: 09.00.11 / Захарова Т.Й.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 21л.
337706
  Дубровіна О.В. Гуманістичні погляди, покладені в основу виховання талантів С. Судзукі // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 192, ч. 1. – С. 131-136. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624
337707
  Плахотнік О.В. Гуманістичні тенденції в еколого-економічній освіті студентів технічних коледжів / О.В. Плахотнік, С.Є. Кінчик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 70-73. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 14)
337708
  Татрабасова Л.Г. Гуманістичні тенденції дошкільної освіти в Японії: теоретико-методологічне дослідження // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (117), січень. – С. 34-39. – ISSN 2077-1800
337709
  Горбатенко В.П. Гуманістичні цінності та виклики XXI століття / В.П. Горбатенко, Н.В. Жабінець // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 13. – С. 55-62. – ISBN 966-628-197-5
337710
  Пащенко В.М. Гуманістичність екомережі: географічний аспект // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 29-35. – Бібліогр. 5 назв. – ISSN 1561-4980
337711
  Кушлаба М. Гуманістично-духовний аспект: саме його бракує у сфері сучасної системи освіти // Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Гревцева. – Київ, 2017. – № 6 (432), червень. – C. 47-54
337712
  Андрійчук Тамара Володимирівна Гуманістично-екзистенціальні мотиви в творчості М.Коцюбинського : Автореф... канд. філософ.наук: 09.00.03 / Андрійчук Тамара Володимирівна; Дніпропетровський держуніверситет. – Дніпропетровськ, 1993. – 18л.
337713
  Норкіна Ольга Федорівна Гуманістично-зорієнтовані технології навчання дисциплін природничого циклу в загальноосвітній школі (кінець 20 - початок 21 століття) : Дис. ... канд. педагогічних наук: 13.00.01. / Норкіна О.Ф.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 268л. – Бібліогр.: л. 175-201; Дод.: л. 202-268
337714
  Норкіна Ольга Федорівна Гуманістично-зорієнтовані технології навчання дисциплін природничого циклу в загальноосвтній школі (кінець 20 - початок 21 століття) : Автореф. дис. ... канд. педагог. наук:13.00.01 / Норкіна О.Ф.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
337715
  Норкіна О.Ф. Гуманістично-зорієнтовані технології навчання у загальноосвтній школі України (кінець 20 - початок 21 століття) : Монографія / КНУТШ; Норкіна О.Ф. – Київ : Київський університет, 2006. – 164с. – ISBN 966-594-855-5
337716
  Федоренко С.В. Гуманістично-культурологічна парадигма як методологічна основа формування гуманітарної культури студентів вищих навчальних закладів США // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2014. – № 4 (38). – С. 66-75. – ISSN 2312-5993
337717
  Решетніченко А. Гуманістично-правова концепція соціального розвитку // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 2003. – № 1. – С.58-71. – ISBN 966-7800-03-2
337718
  Москаленко Н.М. Гуманітаризація вищої культурологічної освіти в Україні XX - XXI ст. : автореф. ... канд. культурології : 26.00.01 / Москаленко Н.М. ; М-во культури і туризму України ; Київський нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2010. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
337719
  Сащак Н. Гуманітаризація вищої технічної освіти в Україні у контексті Болонського процесу / Н. Сащак, Н. Соломчак // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 56-58. – ISSN 0131-6788
337720
  Козьма В. Гуманітаризація вищої школи та роль викладача в процесі формування політичної культури молоді // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 4 (60), липень - серпень. – С. 135-140
337721
  Григор"єв В.Й. Гуманітаризація здорового способу життя : пошуки альтернатив // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2010. – № 1 (35). – С.76-83
337722
  Канак Ф.М. Гуманітаризація інженерної освіти: реалії і проблеми // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти України ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992. – Вип. 79 : Гуманізація науково-технічного прогресу
337723
  Воронка Г.С. Гуманітаризація післядипломної економічної освтіи в університетах великобританіх : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01, 13.00.04 / Воронка Г. С.; Ін-т педагог. і психол. проф. освіти ак-мії пед. наук Укр. – К., 1996. – 245л. – Бібліогр.:л.198-245
337724
  Воронка Галина СТепанівна Гуманітаризація післядипломної кеономічної освіти в університетах Великобританії : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01, 13.00.04 / Воронка Галина СТепанівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 24л.
337725
  Пестушко В. Гуманітаризація як засіб удосконалення методики навчання географії // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 4. – С.15-17. – ISSN 0131-6788
337726
  Ченбай А Н. Гуманітаризація як чинник модернізації освіти в сучасному технічному університеті // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 131-133. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (25)). – ISSN 2411-5606
337727
  Гирич І. Гуманітаристика Київського університету і Українська академія наук (до 175 річчя з дня заснування Університету Св. Володимира) // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 10 (98). – С. 29-31.
337728
  Синєокий А. Гуманітарізація навчання природничих дисциплін засобами вивчення іноземної мови // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених "Молода наука - 2014" / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Н.-д. частина, Наук. т-во студентів та аспірантів. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – Т. 4 : "Біологічні науки", "Педагогічні науки", "Соціальна педагогіка", "Психологія", "Фізичні науки" / [редкол.: Фролов М.О. та ін.]. – С. 214-215
337729
   Гуманітарії про проблеми освіти : Збірка науково-методичних праць. – Запоріжжя, 1995. – 53 с.
337730
  Костенко Л. Гуманітарна аура або дефект головного дзеркала // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 15-22 березня (№ 16/17). – С. 1. 8-9
337731
  Костенко Л. Гуманітарна аура нації, або дефект головного дзеркала / Ліна Костенко // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – № 1 (59). – С. 6-15. – ISSN 1810-2131
337732
  Костенко Л.В. Гуманітарна Аура нації, або дефект головного дзеркала / Л.В. Костенко. – Київ : Вид.дім "КМ Аkademia", 1999. – 32с. – ISBN 966-518-126-2
337733
  Олійник Я.Б. Гуманітарна географія як наука / Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 58. – С. 3-19
337734
  Кравченко А. Гуманітарна дипломатія від мальтійського Ордена // Київський університет. – Київ, 2016. – Квітень (№ 4). – С. 6


  На початку квітня університет став місцем проведення Міжнародної конференції «Мальтійський Орден і Україна: історія, сьогодення, перспективи», що пройшла в рамках першого робочого візиту до України Прем’єр-міністра (Великого канцлера) Мальтійського ...
337735
  Дужич Л. Гуманітарна дипломатія Мальтійського ордену та її роль у сучасному міжнародному праві // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 6 (244). – С. 197-200
337736
  Завальнюк О.М. Гуманітарна діяльність Івана Огієнка в Кам"янці-Подільському: основні напрямки, масштаби і результативність (1918-1920 рр.) // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 54-62. – (Серія історична та філологічна ; вип. 11). – ISSN 2309-7086
337737
  Ткач Т.Я. Гуманітарна діяльність ООН з подолання наслідків стихійних лих : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Ткач Тетяна Ярославівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2016. – 248 арк. – Бібліогр.: арк. 200-248
337738
  Ткач Т.Я. Гуманітарна діяльність ООН з подолання наслідків стихійних лих : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Ткач Тетяна Ярославівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
337739
  Ткач Т.Я. Гуманітарна діяльність ООН з подолання наслідків цунамі в Індійському океані 2004 року // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 96 (№ 5). – C. 488-492. – ISSN 2076-1554
337740
  Балдинюк Олександр Васильович Гуманітарна діяльність ООН у контексті врегулювання збройних конфліктів /1990-2000 рр./. : Автореф... кандид. політнаук: 23.00.04 / Балдинюк Олександр Васильович; КУ ім. Т.Шевченка. – Киев, 2000. – 18л.
337741
  Балдинюк О.В. Гуманітарна діяльність ООН у контексті врегулювання збройних конфліктів /1990-2000рр./ : 23.00.04:Дис....канд. політичн. наук. / Балдинюк О.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 222л. – Бібліогр.: C.185-222
337742
  Аракелова І.О. Гуманітарна допомога міжнародних організацій-донорів постраждалим від воєнного конфлікту в Україні // Менеджер : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління. – Маріуполь, 2016. – № 1 (70). – C. 18-26. – (Серія "Державне управління"). – ISBN 978-966-430-134-0. – ISSN 2308-104X
337743
  Олексишин О.О. Гуманітарна інтелігенція Прикарпаття в період сталінізму (1944-1953 рр.) // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 27. – С. 328-334
337744
  Мотиль В.І. Гуманітарна інтервенція в міжнародному праві : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.11- міжнародне право / Мотиль В.І.; Львівський Національний ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2005. – 226 л. – Бібліогр.: л. 195-226
337745
  Мотиль В.І. Гуманітарна інтервенція в міжнародному праві : Автореф. дис. ...канд. юрид. наук: Спец. 12.00.11 / Володимир Ігорович Мотиль; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
337746
  Мотиль В.І. Гуманітарна інтервенція та міжнародне право : теорія і практика : монографія / В.І. Мотиль ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2011. – 301, [1] с. – Бібліогр.: с. 278-301 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-613-807-4
337747
  Мойсеєнко А. Гуманітарна інтервенція: поняття та роль в міжнародних відносинах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 96, ч. 2. – С. 117-121


  В даній статті автор досліджує проблему одностороннього застосування сили з гуманітарних мотивів у сучасних міжнародних відносинах. Зокрема, обґрунтовується необхідність рішучого застосування міжнародним співтовариством мирних засобів впливу на певні ...
337748
  Куйбіда В. Гуманітарна катастрофа в контексті ідей "рускава міра" / В. Куйбіда, І. Розпутенко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 9 червня (№ 22). – С. 5
337749
  Костриця Н.М. Гуманітарна культурологічна підготовка студентів-аграрників // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 221-224
337750
  Новохатський К. Гуманітарна місія архівів та реформування архівної справи в Україні // Архіви України : Науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2007. – № 1/3. – С. 79-85. – ISSN 0320-9466
337751
  Коваленко О.М. Гуманітарна наука і освіта як чинники постіндустріального розвитку України // Економіка і менеджмент культури : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецрв. – Київ, 2011. – № 1. – С. 20-26
337752
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7773-31-0
Вип. 1 : 70-річчю НАУ присвячується. – 2002
337753
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7773-28-0
Вип. 2. – 2002
337754
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7773-48-5
Вип. 3. – 2002
337755
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7773-50-7
Вип. 4. – 2002
337756
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7773-61-2
Вип. 7. – 2003
337757
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7773-70-1
Вип. 8. – 2004. – резюме - укр., англ. мовами
337758
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7773-70-1
Вип. 9. – 2004. – резюме - укр., англ. мовами
337759
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7773-70-1
Вип. 10. – 2005. – резюме - укр., англ. мовами
337760
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7773-70-1
Вип. 11. – 2005. – резюме - укр., англ. мовами
337761
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7773-70-1
Вип. 12. – 2006. – резюме - укр., англ. мовами
337762
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7773-70-1
Вип. 13. – 2006. – резюме - укр., англ. мовами
337763
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7773-70-1
Вип. 14. – 2007. – резюме укр., англ. мовами
337764
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7773-70-1
Вип. 15. – 2007. – резюме укр., англ. мовами
337765
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ : ДП: "Інформ.-аналіт. агенство". – ISBN 966-7773-70-1
Вип. 16. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
337766
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ : ДП: "Інформ.-аналіт. агенство". – ISBN 966-7773-70-1
Вип. 17. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
337767
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ : ДП: "Інформ.-аналіт. агенство". – ISBN 966-7773-70-1
Вип. 18. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
337768
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ. – ISBN 966-7773-70-1
Вип. 27. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
337769
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ. – ISBN 966-7773-70-1
Вип. 28. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
337770
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ. – ISBN 966-7773-70-1
Вип. 29. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
337771
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ
Вип. 30. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
337772
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ
Вип. 31. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
337773
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ. – ISSN 2413-3094
Вип. 33. – 2016. – 275 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
337774
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ. – ISSN 2413-3094
Вип. 34. – 2016. – 266 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
337775
  Чернілевський Д. Гуманітарна освіта в умовах глобалізаціі // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 177-179
337776
  Горячковська Г.М. Гуманітарна освіта в умовах технократії // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 105-112. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 54). – ISSN 2306-6687
337777
  Романюк О.В. Гуманітарна освіта періоду протоетапу в епонімах // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 6 (3). – С. 150-154


  Досліджено ключеві епоніми періоду розвитку гуманітарної освіти людини, що дало можливість аналізувати індивідуально-авторську інноваційну діяльність, яка складає фундамент науки і освіти, зокрема гуманітарної.
337778
   Гуманітарна освіта України на межі століть : збірник наукових праць. – Дрогобич. – ISBN 966-538-124-5
№ 4 : Науковий семінар 2-3 жовтня 2000 року. – 2001
337779
   Гуманітарна освіта: досвід і проблеми : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. "Трансформація гуманітарної освіти" (Ужгород, 25-27 трав. 1998 р.). – Ужгород : Гражда, 1999. – 603, [9] с. – Бібліогр. наприкінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 966-7112-16-0
337780
  Грицаєнко П.М. Гуманітарна освіта: сутність та особливості прояву (соціально-філософський аналіз) : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Грицаєнко П.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 206л. – Бібліогр. : л.186-206
337781
  Грицаєнко П.М. Гуманітарна освіта: сутність та особливості прояву (соціально-філософський аналіз) : автореф. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Грицаєнко П. М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
337782
   Гуманітарна педагогічна парадигма вищої освіти : монографія / Г. Онкович, В. Андрущенко, В. Луговий, М. Михальченко, В. та ін. Ткаченко; Г. Онкович, В. Андрущенко, В. Луговий, М. Михальченко, В. Ткаченко та ін. ; Академія педагогічних наук України ; Ін-т вищої освіти, відділ теорії і методології гуманітаної освіти ; редкол. : В. Кремень та ін. – Київ : Педагогічна думка, 2007. – 333с. – ISBN 978-966-644-065-8
337783
  Войдило Я. Гуманітарна підготовка інженерних кадрів: потреба та суперечності реалізації // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 102 (№ 11). – C. 341-345. – ISSN 2076-1554
337784
  Зотова-Садило Гуманітарна підготовка як науково-педагогічне явище // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 7 (109). – С. 70-77. – ISSN 1682-2366
337785
  Дзоз В.О. Гуманітарна політика держави у сфері релігії // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2006. – С. 7-10. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (16))
337786
   Гуманітарна політика української держави в новітній період : Монографія. – Київ : НІСД, 2006. – 403с. – ISBN 966-554-097-1
337787
  Біла О. Гуманітарна політика уряду Отто фон Бісмарка в польському питанні (1871 - 1890 рр.) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 6-8
337788
  Іваненко Н. Гуманітарна політика як дзеркало духовного нездоров"я держави // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 21 (282). – С. 7-10
337789
   Гуманітарна політика як фактор сталого громадського розвитку : матеріали круглого столу, 10 лип. 2012 р. / Харк. облдержадмін., Рада ректорів вищ. навч. закладів Харк. регіону, Харк. обл. громад. гуманіт. рада, Харк. гуманіт. ун-т "Нар. укр. акад." ; [редкол.: В.І. Астахова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Вид-во НУА, 2012. – 77, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст.
337790
  Стояцька Г.М. Гуманітарна складова вищої освіти у стратегії євроінтеграції // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 7 (123), липень. – C. 118-123. – ISSN 2077-1800
337791
  Гогоша О. Гуманітарна складова миротворчих операцій ООН // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 104-108. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 32). – ISSN 2078-4333
337792
  Розумний Олег Гуманітарна складова міжнародної миротворчої діяльності Збройних Сил України (історіографія) // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 2. – С. 69-77. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статье рассматриваются вопросы историографии гуманитарной составляющей международной миротворческой деятельности Вооруженных Сил Украины.
337793
  Житар Б.О. Гуманітарна складова підготовки інженерів залізничного транспорту // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 6. – С. 26-27 : рис. – Бібліогр.: 4 назв.
337794
  Кротюк В.А. Гуманітарна складова підготовки майбутніх офіцерів у контексті модернізаційних перетворень вищої військової освіти // Проблеми та напрями вдосконалення підготовки військових фахівців з урахуванням досвіду антитерористичної операції у східних областях України : XV наук.-метод. конф. : 21 трав. 2015 р. : тези доп. / М-во оборони України, Житомир. військ. ін-т ім. С.П. Корольова ; [редактор Л.П. Сбродова]. – Житомир : ЖВІ, 2015. – С. 105-107


  У сучасних умовах гуманітарний розвиток, духовно-моральне виховання майбутніх офіцерів є найважливішим імперативом модернізації системи вищої військової освіти.
337795
  Панченко Л.М. Гуманітарна складова сучасної освіти // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : [наукове видання] / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – C. 189-198. – (Філософія ; вип. 47, (ч. 1)). – ISSN 2312-1947
337796
   Гуманітарна сфера України. Стан. Розвиток. Перспективи : збірник довідково-інформаційних матеріалів / Всеукраїнський форум інтелігенції ; [ відп. за вип.Саган О.Н., Пилипенко Т.І. ]. – Київ, 2008. – 132 с.
337797
  Турчин В.В. Гуманітарна фахова комунікація: лінгвокогнітивно-онтологічні аспекти : [монографія] / В.В. Турчин. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського нац. ун-ту ім. Василя Стефаника, 2011. – 600 с. – Бібліогр.: с. 456-592. – ISBN 978-966-640-297-7
337798
  Баркит Б. Гуманітарна філософія техніки // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 94-103. – (Серія філософські науки ; Вип. 14). – ISSN 2078-6999
337799
   Гуманітарне знання в сучасному філософському просторі / Л.В. Губерський, І.В. Бойченко, М.Ю. Зелінський, А.О. Приятельчук, Л.О. Шашкова // Філософська та політологічна освіта в Україні на перетині тисячоліть : монографія / А.Є. Конверський, В.А. Бугров, Л.В. Губерський, В.І. Ярошовець, Г.Є. [та ін.] Аляєв. – Київ : Київський університет, 2007. – С. 56-90. – ISBN 966-594-988-8
337800
   Гуманітарне знання на порозі XXI століття. – Київ : Стилос, 2002. – 184 с. – (Бібліотека журналу "Генеза"). – ISBN 966-8009-26-6
337801
  Літвінчук Л.Й. Гуманітарне знання та технології культури доби Просвітництва // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 88-89
337802
  Романчишин В.Г. Гуманітарне знання як чинник становлення ціннісно-смислових концептів української культурологічної думки 70-90-х років XX століття : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Романчишин Василь Григорович ; М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
337803
  Шашкова Л.О. Гуманітарне значення у проектах некласичної епістемології // Філософія та політологія у структурі сучасного соціогуманітарного знання (теоретичні та методологічні аспекти) : монографія / Л.В. Губерський, А.Є. Конверський, В.А. Бугров, Г.Є. Аляєв, Т.М. [та ін.] Білоус. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 26-52. – ISBN 978-966-439-469-4
337804
  Шашкова Л.О. Гуманітарне пізнання: нові виклики епістемології // Вісник Національного авіаційного університету : Збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2006. – С. 57-62. – (Філософія. Культурологія ; № 1). – ISBN 966-598-198-6
337805
  Грицаєнко П.М. Гуманітарне пізнання: сутність та особливість поняття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 121-124. – (Філософія. Політологія ; Вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто специфічність розвитку поглядів стосовно визначення поняття гуманітарного пізнання. Здійснюється соціально-філософський аналіз сутності та особливостей розвитку гуманітарного пізнання. This article is consideration specificity of ...
337806
  Куйбіда В. Гуманітарне роззброєння? Інформаційний простір як об"єкт зовнішньої і внутрішньої політико-ідеологічної агресії проти України / В. Куйбіда, І. Розпутенко // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 25 лютого - 2 березня (№ 8). – С. 1-2
337807
  Бугар А. Гуманітарне співробітництво СНД: вимір молодіжної політики // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 117-118
337808
  ЧекаленкоЛ Гуманітарне співробітництво України та Росії / ЧекаленкоЛ, М. Васильєва // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4. – С. 30-35. – (Історичні науки)
337809
  Васильєва О. Гуманітарний аспект політики України щодо Придністров"я // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 52-53
337810
  Чекаленко Л. Гуманітарний вимір відносин України та Росії / Л. Чекаленко, В. Ціватий // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 8 (364). – С. 23-27
337811
  Сакун А.В. Гуманітарний вимір освіти: модус майбутнього // Філософські проблеми гуманітарних наук / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 21. – С. 39-42. – ISBN 966-7943-03-8


  Досліджується проблема гуманізації освіти, що означає перехід від авторитарного, монологічного навчання до діалогічного; зазначається необхідність переходу від концепту "людина-засіб" до концепту "людини-мети", що повинно зробити освіту майбутнього ...
337812
   Гуманітарний вісник : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр.; Київський нац. лінгвістичний ун-т; Горлівський держ. пед. ін-т іноземних мов. – Київ ; Горлівка : ГДПІІМ
Вип. 1. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
337813
   Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" : збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2000-. – ISBN 978-617-7009-02-2
Вип. 26 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
337814
   Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" : збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2000-. – ISBN 978-617-7009-09-1
Вип. 27 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
337815
   Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" : збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2000-. – ISBN 978-617-7009-13-8
Вип. 28, т. 1 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
337816
   Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : зб. наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Переяслав-Хмельницький, 2000-. – ISBN 978-617-7009-20-6
Вип. 28, т. 2 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – 2013. – 632 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
337817
   Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Переяслав-Хмельницький, 2000-. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
Вип. 32 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – 2014. – 305 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
337818
   Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Переяслав-Хмельницький, 2000-. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
Вип. 33 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – 2014. – 277 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
337819
   Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Переяслав-Хмельницький, 2000-. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
Вип. 34 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – 2014. – 302 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
337820
   Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Переяслав-Хмельницький, 2000-. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
Вип. 35 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – 2014. – 294 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
337821
   Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Переяслав-Хмельницький, 2000-. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
Вип. 36 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – 2015. – 293 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
337822
   Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Переяслав-Хмельницький, 2000-. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
Вип. 37 : Психологія. – 2015. – 169 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
337823
   Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Переяслав-Хмельницький, 2000-. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
Вип. 37 : Педагогіка. – 2015. – 186 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
337824
   Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Переяслав-Хмельницький, 2000-. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
Вип. 37 : Філософія. – 2015. – 182 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
337825
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя. – ISBN 966-7101-37-1
№ 8. – 2002
337826
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя. – ISBN 966-7101-37-1
№ 9. – 2002
337827
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя. – ISBN 966-7101-37-1
№ 10. – 2002
337828
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя. – ISBN 966-7101-37-1
№ 11. – 2002
337829
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя. – ISBN 966-7101-37-1
№ 13. – 2003
337830
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя. – ISBN 966-7101-37-1
№ 14. – 2003
337831
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя. – ISBN 966-7101-37-1
№ 15. – 2003
337832
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : Збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя
№ 17. – 2004
337833
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : Збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя
№ 18 : Філософія. – 2004
337834
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : Збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя : ЗДІА
№ 19. – 2004
337835
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : Збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-
№ 20. – 2005
337836
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : Збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-
№ 21. – 2005
337837
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : Збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-
№ 22. – 2005
337838
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : Збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-
№ 23. – 2005. – резюме укр. або рос. мовою
337839
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : Збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-
№ 24. – 2006. – резюме укр. або рос. мовою
337840
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : Збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-
№ 25. – 2006. – резюме укр. або рос. мовою
337841
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : Збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-
№ 26. – 2006. – резюме укр. або рос. мовою
337842
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : Збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-
№ 27. – 2006. – резюме укр. або рос. мовою
337843
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія; Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-
№ 28. – 2007. – резюме укр. або рос. мовою
337844
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія; Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-
№ 29. – 2007. – резюме укр., англ. мовами
337845
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія; Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-
№ 30. – 2007. – резюме укр., англ. мовами
337846
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія; Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-
№ 31. – 2007. – резюме укр., англ. мовами
337847
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-
Вип. № 32. – 2008. – резюме укр., англ. мовами
337848
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-
Вип. № 33. – 2008. – резюме укр., англ. мовами
337849
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-
Вип. № 34. – 2008. – резюме укр., англ. мовами
337850
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-
Вип. № 35. – 2008. – резюме укр., англ. мовами
337851
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-
Вип. № 36. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
337852
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 37. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
337853
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 38. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
337854
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 39. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
337855
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 40. – 2010. – резюме укр., англ. мовами
337856
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 41. – 2010. – резюме укр., англ. мовами
337857
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 42. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
337858
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 43. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
337859
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 44. – 2011. – резюме укр., англ. мовами
337860
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 45. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
337861
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 46. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
337862
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 47. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
337863
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 48. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
337864
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 49. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
337865
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 50. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
337866
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 51. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
337867
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Запорізька держ. інженерна акад. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 53. – 2013. – 284 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
337868
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Запорізька держ. інженерна акад. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 54. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
337869
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Запорізька держ. інженерна акад. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 55. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
337870
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Запорізька держ. інженерна акад. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 56. – 2014. – 292 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
337871
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Запорізька держ. інженерна акад. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 57. – 2014. – 283 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
337872
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Запорізька держ. інженерна акад. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 58. – 2014. – 290 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
337873
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Запорізька держ. інженерна акад. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 59. – 2014. – 294 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
337874
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Запорізька держ. інженерна акад. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 60. – 2015. – 294 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
337875
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 61. – 2015. – 289 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
337876
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 62. – 2015. – 290 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
337877
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Запорізька держ. інженерна акад. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 63. – 2015. – 288 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
337878
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 64. – 2016. – 288 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
337879
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 65. – 2016. – 291 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
337880
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Запорізька держ. інженерна акад. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 66. – 2016. – 291 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
337881
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Запоріжжя : ЗДІА, 2000-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 67. – 2016. – 290 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
337882
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: В. Банах, В. Воронкова, І. Рижова [та ін.]. – Запоріжжя : ЗДІА, 2000-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 68. – 2017. – 290 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
337883
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; голов. ред. В. Воронкова ; редкол.: В. Андрущенко, В. Бех, В. Білогур [та ін.]. – Запоріжжя : ЗДІА, 2000-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 69 (1). – 2017. – 212 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
337884
   Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди : Науково-теоретичний збірник / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2000-. – ISBN 966-7053-09-1
Спец. вип. № 3 : Психологія. Педагогіка. – 2003
337885
   Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди : Науково-теоретичний збірник / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2000-. – ISBN 966-8550-03-Х
Спец. вип. : Педагогіка. – 2004
337886
   Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди : Науково-теоретичний збірник / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Тернопіль : Астон, 2000-. – ISBN 966-7053-09-1
Вип. 8 : Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія. – 2006
337887
   Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукр. зб. наук. праць / М-во освіти і науки України. – Черкаси : ЧДТУ
Число 20. – 2014. – 131 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія : Історичні науки ; вип. 4, ч. 2)
337888
   Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукр. зб. наук. праць / М-во освіти і науки України. – Черкаси : ЧДТУ
Число 21. – 2014. – 217 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія : Історичні науки ; вип. 5, ч. 1)
337889
   Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Черкаси : ЧДТУ
Число 21. – 2014. – 251 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія : Історичні науки ; вип. 5, ч. 2)
337890
   Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукр. зб. наук. праць / М-во освіти і науки України. – Черкаси : ЧДТУ
Число 22. – 2015. – 277 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія : Історичні науки ; вип. 6)
337891
   Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукр. зб. наук. праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: Бушин М.І., Лазуренко В.М., Стадник І.Ю. [та ін]. – Черкаси : ЧДТУ
Число 25. – 2016. – 179 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія : Історичні науки ; вип. 9)
337892
   Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукр. зб. наук. праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: Бушин М.І., Лазуренко В.М., Стадник І.Ю. [та ін]. – Черкаси : ЧДТУ
Число 26. – 2017. – 173 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія : Історичні науки ; вип. 10)
337893
  Пасова Т. Гуманітарний Давос у Києві // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Травень (№ 10/11)


  Днями в університеті відбулася зустріч інтелектуалів України та Туреччини. У головній залі зібралися українські вчені, письменники, громадські діячі й навіть священнослужителі, а також група професорів із турецьких університетів, щоб обговорити ...
337894
  Козловець М.А. Гуманітарний дискурс як фактор національного самоусвідомлення українців // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2015. – № 1 (55). – С. 28-35
337895
   Гуманітарний дискурс: політика, управління, влада : колект. монографія / [Д.Ю. Арабаджиєв та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т прав. політології та соціології. – Одеса : Гельветика, 2015. – 467, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Глави укр. та рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-916-008-9
337896
  Пролеєв С.В. Гуманітарний жypнaл versus збірка наукових праць? / С.В. Пролеєв, О.І. Хома // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / Нац. акад. наук України ; редкол.: Я.С. Яцків, О.М. Гузь, О.С. Онищенко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 13. – С. 15-21. – ISBN 978-966-360-321-6 (вип. 13) ; 978-966-02-4704-8 (серія)
337897
   Гуманітарний журнал. – Дніпропетровськ, 1999-
№ 2. – 1999
337898
  Сазоненко Ганна Стефанівна Гуманітарний ліцей періоду становлення національної системи освіти : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Сазоненко Ганна Стефанівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 188л. – Бібліогр.:л.155-165
337899
  Сазоненко Ганна Стефанівна Гуманітарний ліцей періоду становлення національної системи освіти : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Сазоненко Ганна Стефанівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 22л.
337900
  Остапчук О. Гуманітарний ресурс модернізації педагогічних систем // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2010. – № 4 (58). – С. 14-17.
337901
   Гуманітарний форум НТУ: часопис студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. транспортний ун-т. – Київ : НТУ, 2014-
Вип. 2 : Соціально-гуманітарні науки. – 2015. – 51 с. – До 50-річчя від дня заснування факультету економіки, менеджменту і права. Резюме укр. англ. мовою
337902
  Завітневич Н.Г. Гуманітарний чинник в українсько-польських міждержавних відносинах : Дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Завітневич Н.Г. ; КНУТШ ; Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2008. – 240л. – Бібліогр. : л.205-240
337903
  Завітневич Н.Г. Гуманітарний чинник в українсько-польських міждержавних відносинах : Автореф. дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Завітневич Н.Г.; КНУТШ. Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2009. – 23с. – Бібліогр.: 5 назв
337904
  Анджапарідзе А. Гуманітарний чинник українсько-грузинського стратегічного партнерства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 87, ч. 2. – С. 46-55


  The article spotlights humanitarian background of the strategic partnership between Ukraine and Georgia, special attention is paid to analysis of civilization s identity and Ukrainian-Georgian cultural cooperation. У статті висвітлюються гуманітарні ...
337905
  Чупрій Л.В. Гуманітарні аспекти ідеології сучасних політичних партій // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 3 (59), травень - червень. – С. 266-179
337906
  Демків Уляна Гуманітарні аспекти інтервенціонізму в міжнародних відносинах XIX - початку XX ст. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць.Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 57-62. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 20)
337907
   Гуманітарні аспекти наукових досліджень у вищому педагогічному навчальному закладі : Тези доповідей та повідомлень на конф. з підсумків наукової роботи кафедр за 1993 р. – Горлівка, 1994. – 256с.
337908
  Крисенко Д.С. Гуманітарні аспекти режиму антиіракських санкцій (1991-2003 рр.) // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 5 (52). – С. 119-123. – ISBN 966-614-021-7
337909
  Кривонос Р.А. Гуманітарні аспекти світової політики як предметне поле наукового дослідження // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 2. – С. 78-91.
337910
  Кобута С. Гуманітарні аспекти сучасних українсько-грузинських відносин / С. Кобута, А. Яворський // Вісник Прикарпатського університету : збірник наукових праць / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2014. – С. 68-76. – (Історія ; вип. 25). – ISSN 2311-8911
337911
  Богачевська І.В. Гуманітарні важелі розвитку Української держави та гуманітарна освіта // Україна: поступ у майбутнє : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю від дня Незалежності України, 22 квітня 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. трансп. ун-т, Каф. філософії та педагогіки ; [редкол.: І.В. Богачевська та ін. ; відп. ред. вип.: С.В. Волобуєва]. – Київ : НТУ, 2016. – С. 22-24


  Аналізується державна політика у сфері гуманітарної освіти.
337912
  Деревінський В. Гуманітарні виклики для освіти й міністерства // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 5 (377), 6-12.02.2015 р. – С. 14-17. – ISSN 1996-1561


  Сьогодні Україна потребує комплексної стратегії гуманітарної політики в усіх сферах. Стратегічним пріоритетом політики нацбезпеки має бути утвердження національної ідентичності громадян української держави.
337913
   Гуманітарні виклики та соціальні наслідки військових дій на Сході України : матеріали Круглого столу : м. Київ ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 22 верес. 2015 р. / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; [голов. ред. Г. Скрипник]. – Київ : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 2015. – 275, [1] с., [2] арк. кольор. іл. : іл. – Назва обкл.: Круглий стіл "Гуманітарні виклики та соціальні наслідки військових дій на Сході України", 22 вересня 2015 р. – ISBN 978-966-02-7789-2
337914
  Панасюк К. Гуманітарні дисципліни як чинник формування духовності майбутніх офіцерів-військовиків // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; гол. ред. К.М. Левківський ; ред. кол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11/12 (149). – С. 64-73. – ISSN 1682-2366
337915
  Язикова А.М. Гуманітарні зв"язки Росії та України // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 87-88
337916
  Корнієнко В.В. Гуманітарні комунікативні системи як чинники європейської інтеграції. Україна та Франція: кроскультурний діалог : автореф. дис. ... д-ра культурології : 26.00.01 / Корнієнко Владислав Вікторович ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2017. – 39 с. – Бібліогр.: 40 назв
337917
   Гуманітарні науки : науково-теоретичний журнал. – Київ, 2000-
№ 1. – 2001
337918
   Гуманітарні науки : науково-практичний журнал. – Київ, 2000-
№ 2. – 2001
337919
   Гуманітарні науки : Науково-практичний журнал. – Київ, 2000-
№ 1. – 2002
337920
   Гуманітарні науки : Науково-практичний журнал. – Київ, 2000-
№ 2. – 2002
337921
   Гуманітарні науки : Науково-практичний журнал. – Київ, 2000-
№ 1. – 2003
337922
   Гуманітарні науки : Науково-практичний журнал. – Київ, 2000-
№ 2. – 2003
337923
   Гуманітарні науки : Науково-практичний журнал. – Київ, 2000-
№ 1. – 2004
337924
   Гуманітарні науки : Науково-практичний журнал. – Київ, 2000-
№ 2. – 2004
337925
   Гуманітарні науки : Науково-практичний журнал. – Київ, 2000-
№ 2. – 2005
337926
   Гуманітарні науки : Науково-практичний журнал. – Київ, 2000-
№ 1. – 2006
337927
   Гуманітарні науки : Науково-практичний журнал. – Київ, 2000-
№ 2. – 2006
337928
   Гуманітарні науки : науково-практичний журнал. – Київ, 2000-
№ 1. – 2007. – резюме рос., англ. мовами
337929
   Гуманітарні науки : науково-практичний журнал. – Київ, 2000-
№ 2. – 2007. – резюме рос., англ. мовами
337930
   Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2000-
№ 1. – 2008. – резюме рос., англ. мовами
337931
   Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2000-
№ 2. – 2008. – резюме рос., англ. мовами
337932
   Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2000-
№ 1 (17). – 2009. – резюме рос., англ. мовами
337933
   Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2000-
№ 2 (18). – 2009. – резюме рос., англ. мовами
337934
   Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2000-
№ 1 (19). – 2010. – резюме рос., англ. мовами
337935
   Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2000-
№ 2 (20). – 2010. – резюме рос., англ. мовами
337936
   Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2000-
№ 2 (22). – 2011. – резюме рос., англ. мовами
337937
   Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2000-
№ 1 (23). – 2012. – резюме рос., англ. мовами
337938
   Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2000-
№ 2 (24). – 2012. – резюме рос., англ. мовами
337939
  Абрамович С.Д. Гуманітарні науки в сучасному вищі в можливій перспективі Болонського процесу // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2014. – № 2 (91), березень - квітень. – С. 25-32
337940
  Афанасьєв О.І. Гуманітарні науки і гуманітаристика. // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 9/2. – C. 9-14. – (Серія "Філософія. Соціологія. Політологія" ; вип. 24 (2)). – ISSN 2312-2714


  У гуманітарному знанні треба розрізняти гуманітарні науки, які сприйняли класичні ідеали науковості, і гуманітаристику, яка ігнорує їх. Одна частина гуманітаристики орієнтована на суб"єктивне, одиничне, унікальне, позараціональне, є позанауковою. ...
337941
   Гуманітарні науки і сучасність : Збірник наукових праць. – Київ : КНТЕУ, 2001. – 336с. – ISBN 966-7376-64-8
337942
  Федічев В.М. Гуманітарні проблеми воєнної безпеки держави та стан їх вирішення у Збройних Силах України // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 39-44
337943
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць. – Київ
Вип. 2. – 2007. – 199 с.


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
337944
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
Вип. 7. – 2010. – 204 с. – резюме укр., рос.. англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
337945
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
Вип. 8. – 2010. – 203 с. – резюме укр., рос.. англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
337946
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
Вип. 14. – 2012. – 247 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
337947
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
Вип. 15. – 2012. – 283 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
337948
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
Вип. 16. – 2012. – 107 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
337949
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
Вип. 17. – 2013. – 91 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
337950
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
Вип. 18. – 2013. – 91 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
337951
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
Вип. 19. – 2013. – 111 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
337952
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
Вип. 20. – 2013. – 263 с. – Резюме укр., рос.. англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
337953
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
Вип. 21. – 2014. – 171 с. – резюме укр., рос.. англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
337954
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
Вип. 22. – 2014. – 163 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
337955
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
Вип. 23. – 2014. – 129 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
337956
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
Вип. 24. – 2014. – 135 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
337957
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет
Вип. 25. – 2015. – 278 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
337958
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет
Вип. 26. – 2015. – 235 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
337959
   Гуманітарні та соціальні науки = Humanities and social sciences : матеріали III Міжнар. конф. молодих вчених HSS-2010, 25-27 листоп., 2010 Україна, Львів / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; [відп. за вип. О.Л. Березко]. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2010. – 325, [3] с. : іл., табл. – На тит. арк. також: 2ий міжнародний молодіжний фестиваль науки "Litteris et Artibus" .- Парал. тит. арк. англ. - На обкл. дані англ. - Текст укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-607-004-7
337960
   Гуманітарні та соціальні науки = Humanities and social sciences : матеріали III Міжнар. конф. молодих вчених HSS-2011, 24-26 листоп., 2011 Україна, Львів / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; [відп. за вип. О.Л. Березко]. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2011. – 325, [3] с. : іл., табл. – На тит. арк. також: 3ій міжнародний молодіжний фестиваль науки "Litteris et Artibus" .- Парал. тит. арк. англ. - На обкл. дані англ. - Текст укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-607-154-9
337961
   Гуманітарні технології : Конспект лекцій. – Київ : КМ Аcademia, 1994. – 60с.


  Конспект лекцій сприятиме підвищенню рівня загально методологічної й теоретичної підготовки учителів, викладачів гуманітарного профілю.
337962
  Іщенко Ю.А. Гуманітарні технології: витоки та спрямування // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 3 (53). – С. 161-169
337963
  Купрійчук В.М. Гуманітарні чинники в розвитку українського державотворення (1917-1920 рр.) : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр. : 25.00.01 / Купрійчук Василь Михайлович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ, 2015. – 36 с. – Бібліогр.: 48 назв
337964
  Мокій А.І. Гуманітарно-інституціональні імперативи безпеки розвитку України: теоретико-методологічний аспект / А.І. Мокій, О.І. Дацко // Творчий внесок професора А.С. Філіпенка у навчально-наукову спеціальність "Світове господарство і міжнародні економічні відносини" : матеріали наук. симпозіуму, 17 жовт. 2013 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. світ. господарства і міжнар. екон. відносин, Каф. міжнар. фінансів [та ін. ; матеріали до друку підгот.: Хмара М.П., Підчоса О.В.]. – Київ : Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2013. – С. 66-69
337965
  Соловйов Е. Гуманітарно-правова проблематика у філософській публіцистиці В.С. Соловйова // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 494-511. – ISSN 2227-7153
337966
  Діденко Л.В. Гуманітарно-соціальні виміри концепту "нормність" // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 147-149
337967
  Ховрич С.М. Гуманітраний аспект підготовки інженерних кадрів - особливість української системи вищої технічної освіти // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 246-257


  Висвітлено основні проблеми навчально-виховного процесу стосовно викладання у вищих технічних навчальних закладах дисципліни "Історія України". Аргументовано доведено, що гуманітарні дисципліни посідають чільне місце у процесі формування громадянського ...
337968
  Хохлов А.Н. Гуманная акция России в отношении населения Китая и Монголии в 1912 г. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 9. – С. 83-92. – ISSN 0042-8779


  Акція по порятунку більше 600 китайських підданих, що стали заручниками в Західній Монголії в ході Синьхайської революції 1911-1912 рр. в Китаї
337969
  Титов А.Л. Гуманность -жэнь в философской системе Сюнь-цзы // Вестник Московского университета. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 38-54. – (Философия ; № 4). – ISSN 0201-7385
337970
  Зиньковская Е.М. Гуманность как нравственный идеал личности социалистического общества : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.05 / Зиньковская Е.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 25 с. – Бібліогр.:с.25
337971
  Волченко Л.Б. Гуманность, деликатность, вежливость и этикет. / Л.Б. Волченко. – Москва, 1992. – 117,2с.
337972
  Заболотский П. Гуманные мотивы поэзии Н.А. Некрасова / П. Заболотский. – 35-72с.
337973
  Шалыганова А. Гуманный деятель общественного просвещения : [к 180-летию со дня рождения Филонова Б.Г.] / Алла Шалыганова // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Донецьк, 2015. – № 1 (47). – С. 66-71. – ISSN 1811-377X


  Статья к 180-летию со дня рождения Бориса Григорьевича Филонова, председателя правления Харьковской общественной библиотеки.
337974
  Ткаченко М. Гуманщина в XVI-XVII в / М. Ткаченко. – К, 1927. – 32с.
337975
  Петросян Д.С. Гуматистическая экономика и социальная справедливость // Общественные науки и современность. ОНС : Журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 5. – С. 18-27. – ISSN 0869-0499
337976
  Массон М.Е. Гумбез Манаса / М.Е. Массон, Г.А. Пугаченкова. – Москва, 1950. – 144 с.
337977
  Шмид Томас Гумбольдт : Александр фонд Гумбольдт. Биография // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 10. – С. 215-230 : Фото, карти, схеми. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
337978
  Прокопов Д.Є. Гумбольдт (Humboldt) Вільгельм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 421-423. – ISBN 966-316-069-1
337979
   Гуминовые и полимерные препараты в сельском хозяйстве. – Ташкент, 1961. – 180с.
337980
   Гуминовые удобрения. Теория и практика их применения. – Киев
2. – 652 с.
337981
   Гуминовые удобрения. Теория и практика их применения. – Харьков, 1957. – 376 с.
337982
   Гумифицированные виды сырья. – Рига, 1976. – 168с.
337983
  Аляєв Г.Є. Гумільов Лев Миколайович // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 1013-1014. – ISBN 966-316-069-1
337984
  Гандзій О. Гумільов стрілявся з Волошиним. Це була остання дуель у Російській імперії // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2017. – № 22 (375), № 23 (376), 15 червня 2017. – С. 62-66
337985
  Линник Р. Гумінові кислоти, адсорбовані на поверхні силікагеля, модифікованого четвертинною амонійною сіллю, для вилучення цинку з природних вод // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 23-27. – (Хімія ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено сорбцію гумінових кислот силікагелем, модифікованим тетрадециламоній нітратом. На підставі отриманих результатів запропоновано методику нековалентної іммобілізації гумінових кислот на поверхні модифікованого кремнезему. Вивчено стійкість ...
337986
  Короткий В.А. Гуммерус Герман (1877-1948) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції. 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2001. – Кн. 2 : Університет св. Володимира за доби Української Центральної Ради та Гетьманату Павла Скоропадського. – С. 412. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0; 966-95679-7-1 (Кн. 2)
337987
  Ельяшевич А. Гумно. Картина А.Г.Веницианова. / А. Ельяшевич. – Л., 1949. – 13с.
337988
  Кучеренко А. Гумор в арабських ЗМІ як явище постфольклору // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – C. 262-271


  У статті розглянуто одну з форм масової культури – постфольклор. Приділено увагу поняттю гумор та його літературному й психоаналітичному тлумаченню. Детально проаналізовано сучасні вияви арабського масового гумору, зокрема анекдоти, жарти, дотепи. ...
337989
  Підгрушна О.Г. Гумор в аспекті перекладності (на матеріалі англомовних художніх творів) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 386-392


  У статті досліджено відтворення гумору в художньому перекладі та межі його перекладності. Розглянуто причини нерозуміння гумору з іншої культури. Проаналізовано втрати, які виникають при відтворенні гумору іншою мовою. В статье исследованы принципы и ...
337990
  Юдкін-Ріпун Гумор і гротеск в українській культурі // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2012. – Ч. 2 (38) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 7-19. – ISSN 1728-6875
337991
  Брежньов Г.І. Гумор і сатира / Г.І. Брежньов. – Київ, 1959. – 62 с.
337992
  Івакін Ю.О. Гумор і сатира / Ю.О. Івакін. – Київ, 1979. – 288 с.
337993
  Сліпчук П.О. Гумор і сатира / П.О. Сліпчук. – Київ : Дніпро, 1984. – 223 с.
337994
  Молякевич Д.О. Гумор і сатира : вірші / Д.О. Молякевич. – Київ, 1986. – 215 с.
337995
  Івакін Ю.О. Гумор і сатира / Ю.О. Івакін. – Київ, 1986. – 421 с.
337996
  Сочивець І.Й. Гумор і сатира / І.Й. Сочивець. – Київ, 1987. – 561 с.
337997
  Нестер З.М. Гумор і сатира в творчості С.Васильченка / З.М. Нестер. – Київ, 1962. – 152с.
337998
  Березовський О.О. Гумор і сатира в Україні / Олександр Березовський. – Вид. 3-тє випр. і доповн. – Черкаси : Вертикаль, 2011. – 115, [1] с. : портр. – ISBN 978-966-2256-68-0


  Бібліотеці Київського Національного університету ім. Т. Шевченка, Від автора, Підпис 19.01.2014 р.
337999
  Сивкова І. Гумор і сатира у повісті Івана Нечуя-Левицького "Старосвітські батюшки та матушки" // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2008. – Вип. 138. – С. 24-36. – (Філологічні науки)
338000
  Сивкова І. Гумор і сатира у повісті Івана Нечуя-Левицького "Старосвітські батюшки та матушки" // Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України ; літературно-художнє видання. – Черкаси, 2013. – № 3. – С. 279-302. – ISBN 978-966-493-818-8


  Стаття присвячена дослідженню своєрідності гумору і сатири у повісті Івана Нечуя-Левицького "Старосвітські батюшки та матушки". Іван Семенович називав себе "літописцем життя народного". Для цього були всі підстави, однак вважати повістяра тільки ...
<< На початок(–10)331332333334335336337338339340(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,