Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)331332333334335336337338339340(+10)В кінець >>
337001
  Наєнко М.К. "Грайте вміру почуттів Шевченка...": огляд відзначених Шевченківською премією романів, повістей, новел (1962-2012) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 10 (622). – С. 57-76. – ISSN 0236-1477


  Ідеться про прозові твори українських письменників, які відзначалися Державною (національною) премією України імені Тараса Шевченка протягом 50 років
337002
  Швайка О. "Граматика залежностей" та ії місце серед інших видів граматик // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 685-692. – ISBN 966-581-481-8
337003
  Критська В. "Граматичний словник української літературної мови. Словозміна" в теорії та практиці сучасного мовознавства // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2013. – № 1 (45). – С. 3-19. – ISSN 1682-3540


  У статті запропоновано можливі шляхи використання матеріалів "Граматичного словника укр. літ. мови. Словозміна" для розв"язання сучасних теоретичних і прикладних завдань укр. мовознавства.
337004
  Статєєва Валентина "Граматка" Пантелеймона Куліша / Статєєва Валентина, Шаркань Василь // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 13-14. – ISSN 0868-9644


  Буквар - основа основ. Це перший путівник, який відкриває дитині дорогу в світ Знань. Мабуть, ні в кого не викликає сумнівів, що буквар - одна з книжок, від яких значною мірою залежить ставлення людини до навчання, її успіхи не лише в науці, але й ...
337005
  Галас В.Б. "Грамматика руського языка" І. Гарайди і проблема етнічного самоствердження закарпатських українців // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 22. – С. 148-157
337006
   Гра-змагання для учнів 5-9 класів "Розумники й розумниці знають мову вулиці" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 11. – С. 22-24
337007
  Аршакуни О.К. Гражданская архитектура Пскова / О.К. Аршакуни. – Ленинград, 1975. – 128 с.
337008
  Герольский С.М. Гражданская архитектура. / С.М. Герольский. – 2-е изд. доп. – М., 1929. – 191с.
337009
   Гражданская война. – Москва, 1938. – 96 с.
337010
   Гражданская война 1918-1921. – М.-Л.
3. – 1930. – 560с.
337011
  Эренбург И.Г. Гражданская война в Австрии / И.Г. Эренбург. – М, 1934. – 80с.
337012
  Андрианова О.В. Гражданская война в Гватемале: как все начиналось / О.В. Андрианова, Л.С. Хейфец // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 12 (96). – С. 18-24. – ISSN 2070-9773


  Гражданская война в Гватемале (1960–1996) – самый длительный и кровопролитный вооруженный конфликт второй половины ХХ столетия не только в Центральной Америке, но и на всем латиноамериканском континенте. После десяти лет демократического правления ...
337013
  Кирьякидис Г.Д. Гражданская война в Греции. 1946-1949. / Г.Д. Кирьякидис. – М., 1972. – 374с.
337014
  Согомонян С.Г. Гражданская война в Зангезуре в 1920-1921 гг. : Автореф... кандид. историч.наук: / Согомонян С.Г.; Ереванский гос. армянский пед. ин-т им. Х.Абовяна. Исторический факультет. Кафедра истории народов СССР. – Ереван, 1952. – 26л.
337015
  Моташкова Светлана Владимировна Гражданская война в Испании (1936-1939) в американской литературе и публицистике : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.01.10 / Моташкова Светлана Владимировна ; МГУ , Фак-т журналистики , кафедра истории зарубежной печати и литературы. – Москва, 1981. – 22 с.
337016
  Швецов А.А. Гражданская война в Испании в освещении Луиса Фишера // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2015. – № 1. – С. 83-89. – ISSN 0044-748Х
337017
  Быстрянский В. Гражданская война в истории / В. Быстрянский. – Петербург : Госиздат
[Ч. 1] : Древний мир. – 1920. – 64 с.
337018
   Гражданская война в Ливане и ООП // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1986. – № 4 (243). – С. 133-156
337019
   Гражданская война в Оренбуржье. – Оренбург, 1958. – 384с.
337020
   Гражданская война в Поволжье. – Казань, 1974. – 495с.
337021
   Гражданская война в Северной Осетии. – Орджоникидзе, 1965. – 380с.
337022
  Ганелин Р.Ш. Гражданская война в Сибири и на Дальнем Востоке под пером Б.А. Романова // Межвузовская научная конференция "Гражданская война в России: проблемы истории и историографии" : 29 ноября : сб. докладов / "Гражданская война в России: проблемы истории и историографии", межвуз. науч. конф. – Санкт-Петербург : Издательство СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 2014. – С. 7-15. – ISBN 978-5-7629-1497-0
337023
   Гражданская война в СССР. – М.
1. – 1980. – 367с.
337024
   Гражданская война в СССР. – М.
2. – 1986. – 446с.
337025
  Иванов Ф Р. Гражданская война в США (1861-1865). / Ф Р. Иванов, . – М, 1960. – 180с.
337026
  Папкова Е. Гражданская война в творчестве Всеволода Иванова 1920-х годов // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2010. – № 4. – С. 409-419. – ISSN 0042-8795
337027
  Мусса Бишара Ахмед Гражданская война в Чаде и политика Франции (вторая половина 70-х - начало 90-х годов) : Дис... канд. историческихнаук: 07.00.03 / Мусса Бишара Ахмед; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1994. – 235л. – Бібліогр.:л.213-235
337028
  Мусса Б.А. Гражданская война в Чаде и политика Франции. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.03 / Мусса Б.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1994. – 18л.
337029
   Гражданская война и военная интервенция в СССР. – М., 1983. – 703с.
337030
   Гражданская война и военная интервенция в СССР. – Изд.2. – М., 1987. – 720с.
337031
   Гражданская война и иностранная военная интервенция в Средней Азии. – Ашхабад, 1986. – 283с.
337032
   Гражданская война и иностранная интервенция на Урале. – Свердловск, 1969. – 391с.
337033
  Гусев С.И. Гражданская война и Красная Армия / С.И. Гусев. – М, 1958. – 222с.
337034
  Эренбург Г.Б. Гражданская война и национально-освободительное движение в Китае 1928-1936 гг / Г.Б. Эренбург. – М, 1951. – 24с.
337035
   Гражданская война на Дальнем Востоке. – М., 1973. – 351с.
337036
  Наумов И.В. Гражданская война на Дальнем Востоке / И.В. Наумов. – Иркутск, 1991. – 143с.
337037
  Хмелевский Константин Абрамович Гражданская война на Дону. (Крах красновщины и деникинщины) : Автореф... д-ра ист.наук: / Хмелевский Константин Абрамович; Ленингр. отд-ние Ин-та истории АН СССР. – Л., 1967. – 38л. – Бібліогр.:с.37-38
337038
   Гражданская война на Екатеринославщине. – Днепропетровск, 1968. – 357с.
337039
   Гражданская война на Украине. – К.
Т.1, кн.1. – 1967. – 875 с.
337040
   Гражданская война на Украине. – К.
Т. 1 , Кн.2. – 1967. – 492с.
337041
   Гражданская война на Украине. – К.
2. – 1967. – 920с.
337042
   Гражданская война на Украине. – К.
3. – 1967. – 910с.
337043
   Гражданская война на Урале. – Челябинск, 1983. – 98с.
337044
   Гражданская война на Южном Урале. – Челябинск, 1962. – 440с.
337045
  Лучевников П.С. Гражданская война на Южном Урале. 1918-1919 гг. / П.С. Лучевников. – Челябинск, 1958. – 194с.
337046
  Рябцева Л. Гражданская друкарня в Миколаєві // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 5 (190). – С. 30-33. – ISSN 2076-9326
337047
  Хорозова Л.Ф. Гражданская идентичность гагаузской и болгарской молодежи и ее трансформации под влиянием миграционных установок // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 18, вип. 3 (29). – С. 243-247. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609


  У статті розглядаються проблеми громадянської ідентичності молодих гагаузів та болгар, жителів Автономно-Територіального утворення Гагауз Ери Республіки Молдова, взаємозв"язок їх громадянської ідентичності з різними міграційними установками. ...
337048
   Гражданская идентичность и сфера гражданской деятельности в Российской империи : вторая половина 19 - начало 20 века. – Москва : РОССПЭН, 2007. – 304с. – ISBN 978-5-8243-0862-4
337049
  Алмонд Г.А. Гражданская культура. Подход к изучению политической культуры (1) / Г.А. Алмонд, С. Верба // Полития. Анализ. Хроника. Прогноз : журнал политической философии и социологии политики / Российский общественно-политический центр. – Москва, 2010. – № 2 (57). – С. 122-144
337050
  Чуев Ф.И. Гражданская лирика / Ф.И. Чуев. – Кишинев, 1968. – 64с.
337051
  Хачатрян Ю.Г. Гражданская лирика Паруйра Севака : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.03 / Хачатрян Ю.Г. ; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1978. – 26 с.
337052
  Хачатрян Ю.Г. Гражданская лирика Парура Севака. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.03 / Хачатрян Ю.Г.; Ерев.гос.ун-т. – Ереван, 1978. – 26л.
337053
   Гражданская лирика советских поэтов. – Мю, 1982. – 687с.
337054
   Гражданская оборона. – М., 1965. – 223с.
337055
   Гражданская оборона. – М., 1969. – 351с.
337056
  Егоров П.Т. Гражданская оборона / П.Т. Егоров. – 2-е изд., перераб. – Москва, 1970. – 544с.
337057
   Гражданская оборона. – М., 1976. – 204с.
337058
   Гражданская оборона. – 10-е изд., испр. – М., 1977. – 176с.
337059
  Егоров П.Т. Гражданская оборона / П.Т. Егоров. – 3-е изд., перераб. – М., 1977. – 303с.
337060
   Гражданская оборона. – 2-е изд. – М., 1979. – 176с.
337061
   Гражданская оборона. – М., 1980. – 192с.
337062
   Гражданская оборона. – М., 1982. – 192с.
337063
   Гражданская оборона. – 2-е изд. – М., 1983. – 251с.
337064
   Гражданская оборона. – М., 1984. – 192с.
337065
   Гражданская оборона. – М., 1985. – 192с.
337066
  Атаманюк В.Г. Гражданская оборона / В.Г. Атаманюк. – Москва, 1986. – 207с.
337067
  Атаманюк В.Г. Гражданская оборона / В.Г. Атаманюк. – 2-е изд. – Москва : Высшая школа, 1987. – 288с.
337068
   Гражданская оборона. – М., 1991. – 222с.
337069
  Витренко Н.С. Гражданская оборона в общеобразовательной школе / Н.С. Витренко, А.М. Костров. – Москва, 1983. – 64с.
337070
  Посудин В.П. Гражданская оборона в ракетно-ядерной войне / В.П. Посудин. – К., 1967. – 34с.
337071
  Посудин В.П. Гражданская оборона в ракетно-ядерной войне / В.П. Посудин. – К., 1968. – 46с.
337072
  Фаньян Д.С. Гражданская оборона Молдавской ССР. / Д.С. Фаньян. – Кишинев, 1989. – 170с.
337073
   Гражданская оборона на объектах агропромышленного комплекса. – М., 1990. – 351с.
337074
  Акимов Н.И. Гражданская оборона на объектах сельскохозяйственного производства / Н.И. Акимов, В.Г. Ильин. – Москва, 1973. – 432с.
337075
  Акимов Н.И. Гражданская оборона на объектах сельскохозяйственного производства / Н.И. Акимов, В.Г. Ильин. – 2-е изд., переработанное и дополненное. – Москва, 1978. – 335с.
337076
  Акимов Н.И. Гражданская оборона на объектах сельскохозяйственного производства / Н.И. Акимов, В.Г. Ильин. – 3-е изд., переработанное и дополненное. – Москва, 1984. – 335с.
337077
  Акимов Н.И. Гражданская оборона на объектах сельскохозяйственного производства / Н.И. Акимов, В.Г. Ильин. – 2-е изд., переработанное и дополненное. – Москва, 1984. – 335с.
337078
  Пузанов С.Е. Гражданская оборона при рейгановском руководстве // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1984. – № 5 (43) : Ход предвыборной кампании и настроения избирателей. Об общественных силах в США, выступающих за нормализацию отношений с СССР. Подходы американских специалистов к ограничениям в сфере противолодочной войны... – С. 92-101
337079
  Громов А.А. Гражданская оборона промышленного объекта / А.А. Громов, Н.П. Кречетников. – М, 1972. – 81с.
337080
  Громов А.А. Гражданская оборона промышленного объекта / А.А. Громов, Н.П. Кречетников. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М, 1975. – 97с.
337081
  Белявский В.А. Гражданская оборона СССР-всенародное дело / В.А. Белявский. – Москва, 1968. – 31с.
337082
  Фюстель де Куланж Н. Гражданская община античного мира : исследование о богослужении, праве, учреждениях Греции и Рима / Соч. Фюстель де Куланжа, проф. истории в Страсб. филол. фак., увенч. фр. акад.; Пер. Е. Корша, дозвол. авт. – Москва : Изд. К. Солдатенкова ; Тип. Грачева, 1867. – VIII, 536 с. – Пер. также под загл.: Гражданская община античного мира; Древнее общество; Древняя гражданская община. - Кн. в разных тип. переплетах
337083
  Фюстель де Куланж Н. Гражданская община древнего мира / Фюстель де-Куланж ; Пер. с фр. А.М. ; Под ред. проф. Д.Н. Кудрявского. – Санкт-Петербург : Изд. журн. "Попул.-науч. б-ка" ; Тип. Б.М. Вольфа, 1906. – 459 с. – Пер. также под загл.: Гражданская община античного мира; Древнее общество; Древняя гражданская община
337084
  Антимонов Б.С. Гражданская ответственность за вред, причинённый источником повышенной опасности / Б.С. Антимонов. – Москва, 1952. – 296с.
337085
   Гражданская ответственность за ядерный ущерб. – Вена, 1964. – 573с.
337086
  Саврыга К.П. Гражданская ответственность юридических лиц за нарушение норм международного гуманитарного права и права прав человека, совершенных за рубежом (международный и сравнительно-правовой аспекты) // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2014. – № 2 (77). – С. 11-15. – ISSN 1812-3910
337087
  Жиленко И.Р. Гражданская позиция М.П. Арцыбашева в публицистике эмигрантского периода / И.Р. Жиленко, Д.С. Павлова // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2014. – Т. 6, № 4. – С. 88-94. – ISSN 2077-804X
337088
  Кишкин Л.С. Гражданская поэзия Сватоплука Чеха (1880-1980 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: / Кишкин Л.С.; АН СССР. Инт-т славяноведения. – М., 1956. – 19л.
337089
   Гражданская поэзия Франции. – М., 1955. – 359с.
337090
   Гражданская практика Кассационного сената по вопросам судопроизводства : Обзор решений Гражданского кассационного департамента Правительствующего сената с выводами для практического руководства. – Санкт-Петербург : [В тип. Н. Тиблена и К* (Н. Неклюдова), 1867. – [2], 174, VIII с.
337091
  Гусаров К.В. Гражданская процессуальная правосубъектность суда апелляционной инстанции и его предметные полномочия // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2004. – Т. 3, № 1. – С.80-83. – ISSN 1727-1584
337092
  Арлазоров М.С. Гражданская реактивная создавалась так... / М.С. Арлазоров. – Москва, 1976. – 119с.
337093
  Силяновский Д. Граждански процес / Д. Силяновский, Ж. Сталев. – София
1. – 1958. – 626с.
337094
  Волков М.М. Гражданские воздушные суда / М.М. Волков. – Ленинград, 1965. – 28с.
337095
  Аппиан Гражданские войны / Аппиан; Под ред. С.А.Жебелева и О.О.Крюгера. – Ленинград : ОГИЗ, Ленингр.отделение, 1935. – 351с. – (Известия Гос.Акад.истории материальной культуры ; Вып. 129)
337096
  Пурцеладзе Д.Л. Гражданские законоположения. Собрание законопроектов конца XVIII века. : Автореф... канд. юрид.наук: / Пурцеладзе Д.Л.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1962. – 49л.
337097
   Гражданские законы (Свод законов, том Х, часть I), с разъяснением их по решениям Правительствующего сената. – 2-е изд., доп. и изм. по прод. 1868 г. и поздн. узаконений. – Санкт-Петербург : [В тип. Юлия Андр. Бокрама], 1869. – XX, 675, 16 с.
337098
  Буковский В.И. Гражданские законы губерний Прибалтийских с разъяснениями / Сост. чл. Риж. окр. суда В. Буковский. – Изд. неофиц. – Рига : Печт. в тип. "Астра", 1909. – VIII, 935 с.
337099
  Ставский Б.И. Гражданские законы губерний Царства Польского, разъясненные по решениям бывшего Варшавского IX департамента (1842-1875) и Гражданского кассационного департамента (1876-1904) Правительствующего сената, ... : ... со всеми позднейшими изменениями и дополнениями : в 2 т. / Б.И. Ставский. – 3-е изд., испр. и доп. ; Неофиц. изд. – Варшава Издательская тип. : Издательская тип.
Т. 1 : Гражданское уложение 1825 г.; Положение о союзе брачном; Гражданский кодекс Наполеона, кн. 2 и 3; Ипотечные уставы; Торговый кодекс. – 1905. – XXII, 698, L с.


  Ключевые слова Гражданское уложение 1825 г.; Положение о союзе брачном Гражданский кодекс Наполеона; Торговый кодекс
337100
  Малышев К.И. Гражданские законы Калифорнии в сравнительном изложении с законами Нью-Йорка и других Восточных Штатов и с общим правом Англии и Северной Америки : в 3 т. / соч. Кронида Малышева, члена Ред. комис. для сост. проекта гражд. уложения. – Санкт-Петербург : Изд. К.Л. Риккера
Т. 1. – 1906. – XXIV, 800 с.


  На с. 1 надпись
337101
  Малышев К.И. Гражданские законы Калифорнии в сравнительном изложении с законами Нью-Йорка и других Восточных Штатов и с общим правом Англии и Северной Америки : в 3 т. / соч. Кронида Малышева, члена Ред. комис. для сост. проекта гражд. уложения. – Санкт-Петербург : Изд. К.Л. Риккера
Т. 2. – 1906. – 402 с. – Экз. деф., без тит. л., описан по т. 1
337102
   Гражданские законы Царства Польского, с объяснениями по решениям Правительствующего сената, со всеми позднейшими изменениями и дополнениями по 1910 г. / Сост. под ред. Николая Сандлера. – Санкт-Петербург ; Варшава : Изд. книгоиздат Т-ва "Орос" ; [Тип. Петра Ляскауреса], 1910. – XXIV, 592 с.
337103
  Грибанова Н.Н. Гражданские и промышленные сооружения / Н.Н. Грибанова. – Иркутск, 1989. – 96с.
337104
  Яницкий О.Н. Гражданские инициативы и самодеятельность масс. / О.Н. Яницкий. – М., 1988. – 62с.
337105
  Карганова В.В. Гражданские колхозные дела в суде / В.В. Карганова. – Москва, 1949
337106
   Гражданские колхозные дела в суде. – М., 1955. – 56с.
337107
  Свирская Н.Б. Гражданские колхозные дела в суде. / Н.Б. Свирская, В.В. Карганова. – М., 1949. – 168с.
337108
  Лавлинский Л.И. Гражданские мотивы в лирике 60-х годов : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 641 / Лавлинский Л.И. ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1972. – 21 с.
337109
  Русова С. Гражданские мотивы в малорусской современной поэзии // Щыра правда [Щира правда] : збирнычок статтей [збірничок статей] / С. Козубовський. – Каменец Подольск : Тип. С.П. Киржацкого, 1906. – 10 с.
337110
  Никифорова М.А. Гражданские права и свободы в США / М.А. Никифорова. – М., 1991. – 94с.
337111
  Чечина Н.А. Гражданские процессуальные отношения / Н.А. Чечина. – Л, 1962. – 68с.
337112
  Елисейкин П.Ф. Гражданские процессуальные правоотношения. / П.Ф. Елисейкин. – Ярославль, 1975. – 93с.
337113
  Зейдер Н Гражданские процессуальные провоотношения. / Н Зейдер. – Саратов, 1965. – 74с.
337114
  Григоровский Г. Гражданский брак : очерки политики семейного права / Георгий Григоровский. – Вып. 1. – Петроград : Экономическая Типо-Липография, 1917. – 50 с.
337115
   Гражданский воздушный флот СССР. – М., 1934. – 93с.
337116
  Ключарев В.П. Гражданский воздушный флот СССР / В.П. Ключарев. – М., 1936. – 203с.
337117
  Игнатовский В.И. Гражданский долг и нравственная ответственность личности / В.И. Игнатовский. – Л., 1975. – 39с.
337118
  Малеин Н.С. Гражданский закон и права личности в СССР / Н.С. Малеин. – М., 1981. – 215с.
337119
   Гражданский и арбитражный процесс, нотариат, обязательственые отношения. – Москва : БЕК, 1998. – 528с. – (Образцы документов). – ISBN 5-85639-226-4
337120
   Гражданский и гражданский процессуальный кодексы Киргизской ССР. – Фрунзе, 1964. – 121с.
337121
   Гражданский и гражданско-процессуальный кодексы и закон о семье Чехословацкой республики. – М., 1952. – 392с.
337122
  Гуреев П.П. Гражданский иск в советском уголовном процессе / П.П. Гуреев. – М., 1961. – 95с.
337123
  Давлетов А.Д. Гражданский иск в уголовном деле - важное средство охраны социалистической и личной собственности : Автореф... канд. юрид.наук: 12.715 / Давлетов А.Д.; Ташк. гос. ун-т. Юрид. фак. – Ташкент, 1970. – 20л.
337124
  Чельцов М.А. Гражданский иск в уголовном процессе / М.А. Чельцов. – М, 1945. – 123с.
337125
  Куцова Э.Ф. Гражданский иск в уголовном процессе / Э.Ф. Куцова. – М., 1955. – 52с.
337126
  Мазалов А.Г. Гражданский иск в уголовном процессе / А.Г. Мазалов. – М, 1967. – 200с.
337127
  Тальберг Д.Г. Гражданский иск в уголовном суде или соединенный процесс : исследование экстраорд. проф. Ун-та Св. Владимира Д.Г. Тальберга. – Киев : В Университетской тип. (И.И. Завадского), 1888. – X, 212, II с.
337128
  Монастырев В.А. Гражданский иск: Повести. / В.А. Монастырев. – Краснодар, 1985. – 444с.
337129
   Гражданский кодекс : С изменениями на 1 июня 1937 г. ; Официальный текст с приложением постатейно-систематизированых материалов. – Москва : Юридическое изд. НКЮ СССР, 1937. – 200 с. – (Кодексы РСФСР)


  Теоретическую разработку всех вопросов автор связывает с анализом соответствующих материаловсудебной практики и с критикой теории и практики применения уголовных законов в буржуазных государствах.
337130
   Гражданский кодекс. – М., 1942. – 255с.
337131
   Гражданский кодекс. – М., 1943. – 275с.
337132
   Гражданский кодекс. – М., 1948. – 304с.
337133
   Гражданский кодекс. – М., 1948. – 256с.
337134
   Гражданский кодекс Азербайджанской ССР. – Баку, 1964. – 296с.
337135
   Гражданский кодекс Армянской ССР. – Ереван, 1964. – 296с.
337136
   Гражданский кодекс Белорусской ССР. – М., 1942. – 130с.
337137
   Гражданский кодекс Венгерской Народной Республики. – Будапешт, 1960. – 212с.
337138
   Гражданский кодекс Восточной Галиции 1797 г. = Codex civil pro Galicia Orientali anni MDCCXCVII / под ред. О. Кутателадзе и В. Зубаря ; пер. с лат. А. Гужвы. – Москва ; Одесса : Статут, 2013. – 534, [2] с. – Парал. тит. л. лат. - Текст. парал. лат., рос. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-8354-0942-6
337139
   Гражданский кодекс Грузинской ССР. – Тбилиси, 1965. – 379с.
337140
   Гражданский кодекс Казахской ССР. – Алма-Ата, 1964. – 320с.
337141
   Гражданский кодекс Киргизской ССР. – Басмасы, 1964. – 460с.
337142
   Гражданский кодекс Латвийской ССР. – Рига, 1967. – 520с.
337143
   Гражданский кодекс Латвийской ССР. – Рига, 1988. – 633с.
337144
   Гражданский кодекс Литовской ССР. – Вильнюс, 1973. – 623с.
337145
   Гражданский кодекс Молдавской ССР. – Кишинев, 1965. – 248с.
337146
  Остроух А.Н. Гражданский Кодекс Нижней Канады 1866 г.: творческая рецепция Кодекса Наполеона // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 23. – С. 28-31. – ISSN 1812-3805


  Настоящая статья ставит целью провести сравнительно-правовой анализ Кодекса Наполеона 1804 г. и Гражданского кодекса Нижней Канады 1866 г. в их первоначальном состоянии без учета последующих изменений
337147
   Гражданский кодекс Польской Народной Республики : Закон от 23 апр. 1964 г. – Москва, 1966. – 374 с.
337148
   Гражданский кодекс Республики Беларусь : 7 декабря 1998 г. № 218-З / [отв. за вып. Н.А. Юшкевич]. – Минск : Амалфея, 2013. – 760, [8] с. – (Кодексы Республики Беларусь). – ISBN 978-985-7077-34-2
337149
   Гражданский кодекс Российской Федерации. – Москва : Юристъ, 1999. – 480с. – ISBN 5-7975-0056-6
337150
   Гражданский кодекс Российской Федерации [Електронний ресурс] : принят Государственной Думой 21 октября 1994 года; время звучания 8 часов 32 мин. – Москва : Студия АРДИС/Art Dictation Studio. – (Юридическая академия)
Ч.1. – 2006. – 1CD + буклет (9 с.); в папке DEMO распол. демонстрац. аудиофрагм. Мр3-КНИГ пр-ва студ. книгозап. "АРДИС". – Системн. требования:MPEG-I Layer-3(mp3), 160 Kbps, 16 bit, 44.1 kHz, mono.-Текст проч. по из-нию: Гражданский кодекс РФ. Ч.1.-М.:"Ось-89", 2005.- Загл. с этикетки диска.


  8 часов звучания: Имена папок (Номер главы)_(Номер параграфа) Имена mp3-файлов: (Номер статьи). mp3
337151
   Гражданский кодекс РСФСР. – М., 1923. – 102с.
337152
   Гражданский кодекс РСФСР. – М.-Пг.
1. – 1923. – 106с.
337153
   Гражданский кодекс РСФСР. – М.-Пг.
2. – 1923. – 90с.
337154
   Гражданский кодекс РСФСР. – М.-Пг.
4. – 1923. – 171с.
337155
   Гражданский кодекс РСФСР. – М.-Пг.
6. – 1923. – 29с.
337156
   Гражданский кодекс РСФСР. – М.-Пг.
3. – 1924. – 102с.
337157
   Гражданский кодекс РСФСР. – М.-Пг.
5. – 1924. – 90с.
337158
   Гражданский кодекс РСФСР. – М.-Л., 1925. – 559с.
337159
   Гражданский кодекс РСФСР. – М.
20. – 1928. – 58с.
337160
   Гражданский кодекс РСФСР. – М.
5. – 1929. – 84с.
337161
   Гражданский кодекс РСФСР. – М.
21. – 1929. – 62с.
337162
   Гражданский кодекс РСФСР. – М., 1950. – 296с.
337163
   Гражданский кодекс РСФСР. – М., 1952. – 160с.
337164
   Гражданский кодекс РСФСР. – М., 1954. – 148с.
337165
   Гражданский кодекс РСФСР. – М., 1956. – 272с.
337166
   Гражданский кодекс РСФСР. – М., 1957. – 268с.
337167
   Гражданский кодекс РСФСР. – М., 1961. – 286с.
337168
   Гражданский кодекс РСФСР. – М., 1964. – 303с.
337169
   Гражданский кодекс РСФСР. – М., 1965. – 504с.
337170
   Гражданский кодекс РСФСР. – М., 1968. – 272с.
337171
   Гражданский кодекс РСФСР. – М., 1968. – 272с.
337172
   Гражданский кодекс РСФСР. – М., 1972. – 280с.
337173
   Гражданский кодекс РСФСР. – М., 1976. – 295с.
337174
   Гражданский кодекс РСФСР. – М., 1979. – 272с.
337175
   Гражданский кодекс РСФСР. – М., 1982. – 312с.
337176
   Гражданский кодекс РСФСР. – М., 1987. – 112с.
337177
   Гражданский кодекс РСФСР. – 2-е изд. – М., 1988. – 382с.
337178
   Гражданский кодекс РСФСР. – М., 1988. – 352с.
337179
   Гражданский кодекс РСФСР : С постатейними материалами. (с изменениями и дополнениями на 16 января 1990 г.). – Москва : Юридическая литература, 1990. – 512 с. – ISBN 5-7260-0301-2


  Теоретическую разработку всех вопросов автор связывает с анализом соответствующих материаловсудебной практики и с критикой теории и практики применения уголовных законов в буржуазных государствах.
337180
  Лиманский Г.С. Гражданский кодекс РСФСР 1964 года о наследовании // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 8. – С. 25-27. – ISSN 1812-3805
337181
   Гражданский кодекс РСФСР с постатийно систематизированными материалами. – М., 1926. – 958с.
337182
   Гражданский кодекс РСФСР. Гражданский процессуальный кодекс РСФСР. – Москва : Юридическая литература, 1988. – 256 с. – ISBN 5-7260-0010-2


  Теоретическую разработку всех вопросов автор связывает с анализом соответствующих материаловсудебной практики и с критикой теории и практики применения уголовных законов в буржуазных государствах.
337183
   Гражданский кодекс РСФСР. Жилищный кодекс РСФСР : С постатейними материалами. (с изменениями и дополнениями на 16 января 1990 г.). – Москва : Советская Россия, 1990. – 256 с. – ISBN 5-268-01004-2


  Теоретическую разработку всех вопросов автор связывает с анализом соответствующих материаловсудебной практики и с критикой теории и практики применения уголовных законов в буржуазных государствах.
337184
   Гражданский кодекс с изменениями и дополнениями на 1 июля 1996г.. – К., 1996. – 128с.
337185
   Гражданский кодекс советских республик. – Х., 1927. – 384с.
337186
   Гражданский кодекс советских республик. – Х.
2. – 1927. – 774с.
337187
   Гражданский кодекс Союза ССР. – М., 1947. – 164с.
337188
   Гражданский кодекс Таджикской ССР. – Душанбе, 1964. – 199с.
337189
   Гражданский кодекс Туркменской ССР. – Ашхабад, 1964. – 340с.
337190
   Гражданский кодекс Узбекской Советской Социалистической Республики. – Ташкент : Госиздат УзССР, 1963. – 243 с.
337191
   Гражданский кодекс Узбекской ССР. – Ташкент, 1946. – 82с.
337192
   Гражданский кодекс Украинской ССР. – М., 1954. – 144с.
337193
   Гражданский кодекс Украинской ССР. – Киев, 1964. – 226с.
337194
   Гражданский кодекс Украинской ССР. – К., 1973. – 438с.
337195
   Гражданский кодекс Украинской ССР. – Киев, 1981. – 639с.
337196
   Гражданский кодекс Украинской ССР : Официальный текст с изменениями и дополнениями по состоянию на 20 мая 1985 года. – Київ : Политиздат Украины, 1985. – 275 с.
337197
   Гражданский кодекс Украинской ССР : С изм. и доп. на 10.05.1995 г. – Одеса, 1994. – 160с.
337198
   Гражданский кодекс Украинской ССР. – Одесса, 1996. – 160с.
337199
   Гражданский кодекс Украинской ССР.Гражданский процессуальный кодекс Украины : Hаучно-практический комментарий. – Харьков : Консум, 1998. – 527с. – ISBN 966-7124-16-9
337200
   Гражданский кодекс Украины : (с изменениями и дополнениями на 23.01.97г.). – Київ : Влад и Влада, 1997. – 128с
337201
   Гражданский кодекс Украины : Научно-практический комментарий. – Изд. 3-е, с изм. по сост. на 1 мая 2000 года. – Харків : Одиссей, 2000. – 848c. – ISBN 966-7334-95-3
337202
   Гражданский кодекс Украины (Научно-практический комментарий). – Харків : Одиссей, 1999. – 848c. – ISBN 966-7334-50-3
337203
   Гражданский кодекс Украины и другие законодательные акты. – К., 1992. – 273с.
337204
  Стефанчук Р. Гражданский кодекс Украины о личных неимущественных правах // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2006. – № 3. – С. 39-46. – ISSN 1812-7126
337205
   Гражданский кодекс УССР. – Изд. 3-е. – Х., 1925. – 329с.
337206
  Гиммельфарб Л.А. Гражданский кодекс УССР / Л.А. Гиммельфарб. – Х., 1928. – 292с.
337207
   Гражданский кодекс УССР. – М., 1950. – 136с.
337208
   Гражданский кодекс Франции (Кодекс Наполеона). – Киев : Истина, 2006. – 1008с. – (Частное право). – ISBN 966-7613-89-5
337209
   Гражданский кодекс Чехословацкой Социалистической республики. – М., 1966. – 188с.
337210
   Гражданский кодекс Эстонской ССР. – Таллин, 1964. – 303с.
337211
   Гражданский кодекс Эстонской ССР. – Таллин, 1988. – 374с.
337212
  Журавлев Е.И. Гражданский коллаборационизм на Юге России в годы Великой Отечественной войны // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2009. – № 6. – С. 70-79. – ISSN 0869-5687
337213
  Воронов В.И. Гражданский пафос литературы / В.И. Воронов. – Москва, 1979. – 47с.
337214
  Кузнецова Н. Гражданский почин / беседовал Александр Бильдин // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2014. – 30 сентября (№ 39). – С. 1, 14 : фото. – ISSN 1563-6755


  Про специфіку формування та розвитку в нашій державі громадянського суспільства розповіла доктор юридичних наук , професор КНУ імені Тараса Шевченка, академік НАПрН України Наталія Кузнєцова. О специфике формирования и развития в нашем государстве ...
337215
  Исаченко В.Л. Гражданский процесс : Практический комментарий на вторую книгу устава гражданского судопроизводства : в 6 т. / Составил В.Л. Исаченко, товарищ председателя Минскаго Окружнаго Суда. – 1890-1896. – Минск : Типо- литогр. Б.И. Соломонова
Т. 1, [кн. 2]. – 1890. – [4], 994. – Изд. вышло в 17 вып.- Экз. в разных тип. переплетах


  Содерж.: Т. 1. Вып. 1. О подсудности. Вып. 2. О пререканиях, о поверенных и об исковых прошениях. Вып. 3. О цене иска, о производстве до слушания дела, и доклад дела, и словесное состязание тяжущихся. Вып. 4. Предъявление встречного иска; заключение ...
337216
  Исаченко В.Л. Гражданский процесс : Практический комментарий на вторую книгу устава гражданского судопроизводства : в 6 т. / Составил В.Л. Исаченко, товарищ председателя Минскаго Окружнаго Суда. – 1890-1896. – Минск : Типо- литогр. Б.И. Соломонова
Т. 2, [кн. 2]. – 1891. – [4], 1024. – Изд. вышло в 17 вып.- Экз. в разных тип. переплетах


  Содерж.: Т. 1. Вып. 1. О подсудности. Вып. 2. О пререканиях, о поверенных и об исковых прошениях. Вып. 3. О цене иска, о производстве до слушания дела, и доклад дела, и словесное состязание тяжущихся. Вып. 4. Предъявление встречного иска; заключение ...
337217
  Исаченко В.Л. Гражданский процесс : Практический комментарий на вторую книгу устава гражданского судопроизводства : в 6 т. / Составил В.Л. Исаченко, товарищ председателя Минскаго Окружнаго Суда. – 1890-1896. – Минск : Типо-литогр. Б.И. Соломонова
Т. 3. – 1892. – [4], 946 с. – Изд. вышло в 17 вып.- Экз. в разных тип. переплетах


  Содерж.: Т. 1. Вып. 1. О подсудности. Вып. 2. О пререканиях, о поверенных и об исковых прошениях. Вып. 3. О цене иска, о производстве до слушания дела, и доклад дела, и словесное состязание тяжущихся. Вып. 4. Предъявление встречного иска; заключение ...
337218
  Исаченко В.Л. Гражданский процесс : Практический комментарий на вторую книгу устава гражданского судопроизводства : в 6 т. / Составил В.Л. Исаченко, товарищ председателя Минскаго Окружнаго Суда. – 1890-1896. – Минск : Типо-литогр. Б.И. Соломонова
Т. 3, [вып. 2, 3]. – 1892. – С. 307-946 с. – Изд. вышло в 17 вып.- Экз. в разных тип. переплетах


  Содерж.: Т. 1. Вып. 1. О подсудности. Вып. 2. О пререканиях, о поверенных и об исковых прошениях. Вып. 3. О цене иска, о производстве до слушания дела, и доклад дела, и словесное состязание тяжущихся. Вып. 4. Предъявление встречного иска; заключение ...
337219
  Исаченко В.Л. Гражданский процесс : Практический комментарий на вторую книгу устава гражданского судопроизводства : в 6 т. / Составил В.Л. Исаченко, товарищ председателя Минскаго Окружнаго Суда. – 1890-1896. – Минск : Типо-литогр. Б.И. Соломонова
Т. 4. – 1893. – [4], 894 с. – Изд. вышло в 17 вып.- Экз. в разных тип. переплетах


  Содерж.: Т. 1. Вып. 1. О подсудности. Вып. 2. О пререканиях, о поверенных и об исковых прошениях. Вып. 3. О цене иска, о производстве до слушания дела, и доклад дела, и словесное состязание тяжущихся. Вып. 4. Предъявление встречного иска; заключение ...
337220
  Исаченко В.Л. Гражданский процесс : Практический комментарий на вторую книгу устава гражданского судопроизводства : в 6 т. / Составил В.Л. Исаченко, товарищ председателя Минскаго Окружнаго Суда. – 1890-1896. – Минск : Типо-литогр. Б.И. Соломонова
Т. 5. – 1895. – [4], 671 с. – Изд. вышло в 17 вып.- Экз. в разных тип. переплетах


  Содерж.: Т. 1. Вып. 1. О подсудности. Вып. 2. О пререканиях, о поверенных и об исковых прошениях. Вып. 3. О цене иска, о производстве до слушания дела, и доклад дела, и словесное состязание тяжущихся. Вып. 4. Предъявление встречного иска; заключение ...
337221
  Исаченко В.Л. Гражданский процесс : Практический комментарий на вторую книгу устава гражданского судопроизводства : в 6 т. / Составил В.Л. Исаченко, товарищ председателя Минскаго Окружнаго Суда. – 1890-1896. – Минск : Типо-литогр. Б.И. Соломонова
Т. 6. – 1895. – [4], 623 с. – Изд. вышло в 17 вып.- Экз. в разных тип. переплетах


  Содерж.: Т. 1. Вып. 1. О подсудности. Вып. 2. О пререканиях, о поверенных и об исковых прошениях. Вып. 3. О цене иска, о производстве до слушания дела, и доклад дела, и словесное состязание тяжущихся. Вып. 4. Предъявление встречного иска; заключение ...
337222
  Исаченко В.Л. Гражданский процесс : Практический комментарий на вторую книгу устава гражданского судопроизводства : в 6 т. / Составил В.Л. Исаченко, товарищ председателя Минскаго Окружнаго Суда. – 2-е изд. – Минск : Типо-литогр. Б.И. Соломонова
Т. 5. – 1900. – [4], 671 с. – Изд. вышло в 17 вып.- Экз. в разных тип. переплетах


  Содерж.: Т. 1. Вып. 1. О подсудности. Вып. 2. О пререканиях, о поверенных и об исковых прошениях. Вып. 3. О цене иска, о производстве до слушания дела, и доклад дела, и словесное состязание тяжущихся. Вып. 4. Предъявление встречного иска; заключение ...
337223
  Исаченко В.Л. Гражданский процесс : Практический комментарий на вторую книгу устава гражданского судопроизводства : в 6 т. / Составил В.Л. Исаченко, сенатор. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. М. Меркушева
Т. 5 : Об исполнении решений (ст. 895-1093). – 1907. – [4], 679 с.
337224
  Исаченко В.Л. Гражданский процесс : Практический комментарий на вторую книгу устава гражданского судопроизводства : в 6 т. / сост. В. Л. Исаченко. – 2-е изд., испр. и доп. ; 1909-. – Санкт-Петербург : Тип. М. Меркушева
Т. 2. – 1910. – [2], XXII, 1038 с.
337225
  Исаченко В.Л. Гражданский процесс : Практический комментарий на вторую книгу устава гражданского судопроизводства : в 6 т. / сост. В. Л. Исаченко. – 2-е изд., испр. и доп. ; 1909-. – Санкт-Петербург : Тип. М. Меркушева
Т. 3. – 1911. – [2], XIV, 928 с.
337226
  Исаченко В.Л. Гражданский процесс : Практический комментарий на вторую книгу устава гражданского судопроизводства : в 6 т. / Составил В.Л. Исаченко, сенатор. – 3-е изд., испр. и доп. ; 1900-1912. – Санкт-Петербург : Тип. М. Меркушева
Т. 6. – 1911. – XIV, 622 с. – Экз. в разных тип. переплетах
337227
  Исаченко В.Л. Гражданский процесс : Практический комментарий на вторую книгу устава гражданского судопроизводства : в 6 т. / сост. В. Л. Исаченко. – 2-е изд., испр. и доп. ; 1909-. – Санкт-Петербург : Тип. М. Меркушева
Т. 4. – 1912. – [2], XVIII, 870 с.
337228
   Гражданский процесс. – Москва : Юридическое издательство НКЮ СССР, 1940. – 352 с. + Приложение: с.337-352
337229
   Гражданский процесс. – М., 1968. – 455с.
337230
   Гражданский процесс. – М., 1993. – 600с.
337231
   Гражданский процесс : Учебник. – Москва : Новый юрист, 1999. – 400с. – ISBN 5-7969-0076-5
337232
   Гражданский процесс : Учебник. – Харків : Одиссей, 2001. – 704с. – ISBN 966-633-035-0
337233
  Тертышников В.И. Гражданский процесс : Курс лекций / В.И. Тертышников. – Харків : Консум, 2001. – 240 с. – ISBN 966-7124-92-4
337234
  Тертышников В.И. Гражданский процесс : Конспект лекций / В.И. Тертышников. – 2-е изд., испр. и доп. – Харьков : Консум, 2002. – 240с. – ISBN 966-7124-92-4
337235
  Васильев С.В. Гражданский процесс : курс лекций / С.В. Васильев. – Харьков : Эспада, 2010. – 682, [1] с. – Библиогр. в конце лекц. и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-456-045-7
337236
  Медведев И.Р. Гражданский процесс Англии и США: повышение ответственности сторон за свои объяснения и действия // Известия высших учебных заведений. Правоведение : Научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2007. – № 1. – С. 136-152. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
337237
   Гражданский процесс БССР. – Минск
1. – 1979. – 212с.
337238
   Гражданский процесс БССР. – Минск
2. – 1980. – 203с.
337239
  Кузьменко С.Г. Гражданский процесс в вопросах и ответах : Учебное пособие / С.Г. Кузьменко. – Донецьк : Академия, 1998. – 88с. – ISBN 966-7221-03-2
337240
  Бугаевский А.А. Гражданский процесс в его движении. / А.А. Бугаевский. – 2-е изд. доп. – Л., 1924. – 127с.
337241
   Гражданский процесс в социалистических странах-членах СЭВ. – М.
Т. 1. – 1977. – 335 с.
337242
   Гражданский процесс в социалистических странах-членах СЭВ. – М.
Т. 2. – 1978. – 365 с.
337243
   Гражданский процесс в социалистических странах-членах СЭВ. – Москва
Т. 3. – 1978. – 407 с.
337244
  Клейнман А.Р. Гражданский процесс европейских стран народной демократии / А.Р. Клейнман. – Москва, 1960. – 228с.
337245
  Швейцер Д.В. Гражданский процесс и арбитраж. / Д.В. Швейцер. – М., 1960. – 59с.
337246
  Масленникова Н.И. Гражданский процесс кау форма социального управления. / Н.И. Масленникова. – Свердловск, 1989. – 140с.
337247
  Александровский С.В. Гражданский процесс РСФСР в вопросах и ответах с раз"яснениями НКЮ и Верховного Суда РСФСР / С.В. Александровский. – Ленинград, 1927. – 126с.
337248
  Александровский С.В. Гражданский процесс СРФСР / С.В. Александровский. – Москва, 1925. – 70с.
337249
  Пучинский В.К. Гражданский процесс США. / В.К. Пучинский. – М., 1979. – 190с.
337250
  Пучинский В.К. Гражданский процесс США. / В.К. Пучинский. – М., 1985. – 208с.
337251
   Гражданский процесс Украины : Учебное пособие. – Харьков : Одиссей, 2003. – 352с. – ISBN 966-633-162-4
337252
   Гражданский процесс Украины : учебник для студентов юрид. спец. вузов. – Киев : Истина, 2006. – 400 с. – ISBN 966-7613-34-8
337253
   Гражданский процессуальный кодекс. – М., 1925. – 364с.
337254
   Гражданский процессуальный кодекс. – М., 1944. – 319с.
337255
   Гражданский процессуальный кодекс. – М., 1948. – 344с.
337256
   Гражданский процессуальный кодекс. – М., 1948. – 324с.
337257
   Гражданский процессуальный кодекс Азейбарджанской ССР. – Баку, 1964. – 258с.
337258
   Гражданский процессуальный кодекс Армянской ССР. – Ереван, 1964. – 248с.
337259
   Гражданский процессуальный кодекс Грузинской ССР. – Тбилиси, 1965. – 320с.
337260
   Гражданский процессуальный кодекс Казахской ССР. – Алма-Ата, 1964. – 272с.
337261
   Гражданский процессуальный кодекс Латвийской ССР. – Рига, 1967. – 463с.
337262
   Гражданский процессуальный кодекс Литовской ССР. – Вильнюс, 1975. – 550с.
337263
   Гражданский процессуальный кодекс Молдавской ССР. – Кишинев, 1965. – 200с.
337264
   Гражданский процессуальный кодекс РСФСР. – М., 1926. – 69с.
337265
   Гражданский процессуальный кодекс РСФСР. – М., 1927. – 678с.
337266
  Абрамов С.Н. Гражданский процессуальный кодекс РСФСР : с постатейно систематизир. материалами / С.Н. Абрамов, В.Н. Лебедев. – 5-е изд. – Москва : Советское законодательство, 1931. – 383 с.
337267
   Гражданский процессуальный кодекс РСФСР. – М., 1950. – 320с.
337268
   Гражданский процессуальный кодекс РСФСР. – М., 1953. – 168с.
337269
   Гражданский процессуальный кодекс РСФСР. – М., 1957. – 332с.
337270
   Гражданский процессуальный кодекс РСФСР. – М., 1964. – 255с.
337271
   Гражданский процессуальный кодекс РСФСР. – М., 1968. – 231с.
337272
   Гражданский процессуальный кодекс РСФСР. – М., 1974. – 310с.
337273
   Гражданский процессуальный кодекс РСФСР. – М., 1987. – 156с.
337274
   Гражданский процессуальный кодекс РСФСР. – М., 1987. – 432с.
337275
   Гражданский процессуальный кодекс РСФСР. – М., 1991. – 558с.
337276
  Александровский С.В. Гражданский процессуальный кодекс РСФСР.С постатейно-систематизироваными материалами / С.В. Александровский. – Москва, 1926. – 390с.
337277
  Александровский С.В. Гражданский процессуальный кодекс РСФСР.С постатейно-систематизироваными материалами / С.В. Александровский. – Москва, 1926. – 390с.
337278
  Александровский С.В. Гражданский процессуальный кодекс РСФСР.С постатейно-систематизироваными материалами / С.В. Александровский. – Москва, 1928. – 470с.
337279
   Гражданский процессуальный кодекс советских республик. – Одесса, 1925. – 398с.
337280
   Гражданский процессуальный кодекс советских республик. – Х., 1929. – 452с.
337281
   Гражданский процессуальный кодекс Туркменской ССР. – Ашхабад, 1964. – 294с.
337282
   Гражданский процессуальный кодекс Узбекской ССР. – Ташкент, 1963. – 194с.
337283
   Гражданский процессуальный кодекс Украинской ССР. – М., 1954. – 152с.
337284
   Гражданский процессуальный кодекс Украинской ССР. – М., 1954. – 152с.
337285
   Гражданский процессуальный кодекс Украинской ССР. – Киев, 1964. – 194с.
337286
   Гражданский процессуальный кодекс Украинской ССР. – К., 1973. – 292с.
337287
   Гражданский процессуальный кодекс Украинской ССР. – К., 1979. – 608с.
337288
   Гражданский процессуальный кодекс Украинской ССР. – Киев, 1983. – 200с.
337289
   Гражданский процессуальный кодекс Украины. – К., 1993. – 139с.
337290
   Гражданский процессуальный кодекс Украины. – Харьков : Основи, 1993. – 221с.
337291
   Гражданский процессуальный кодекс Украины : В редакции на 1.08.94 г. (со всеми изменениями и дополнениями, внесенными Верховным Советом). – Одесса : Черноморье, 1994. – 19 2с.
337292
   Гражданский процессуальный кодекс Украины. – Одесса, 1996. – 180с.
337293
   Гражданский процессуальный кодекс Украины : Hеофициальное издание с изменениями и дополнениями на 1 апреля 1997 г. – Киев : Сирин, 1997. – 140с.
337294
   Гражданский процессуальный кодекс Украины : (с изменениями и дополнениями на 05.05.97 г.). – Київ : Влад и Влада, 1997. – 184с.
337295
   Гражданский процессуальный кодекс Украины : Научно-практический комментарий. – Изд. 4-е , дополненное и переработанное. – Харьков : Консум, 1999. – 416с. – ISBN 966-7124-16-9
337296
   Гражданский процессуальный кодекс Украины : Научно-практический комментарий. – Изд. 4-е , дополненное и переработанное. – Харків : Одиссей, 2000. – 224с. – (Законы Украины). – ISBN 966-7334-81-3
337297
   Гражданский процессуальный кодекс Украины : по состоянию на 5 сентября 2007 года. – Харьков : Одиссей, 2007. – 200 с. – (Законы Украины). – ISBN 978-966-633-629-6
337298
   Гражданский процессуальный кодекс Украины : научно-практический комментарий / Червоный Ю.С., Волосатый Г.С., Ермолаева В.О., Кивалов С.А., Чванкин С.А. и др. – Харьков : Одиссей, 2008. – 792с. – (Законы Украины). – ISBN 978-966-633-695-1
337299
   Гражданский процессуальный кодекс УССР. – М., 1942. – 114с.
337300
   Гражданский процессуальный кодекс УССР. – М., 1950. – 136с.
337301
   Гражданский процессуальный кодекс Эстонской ССР. – Таллин, 1964. – 256с.
337302
  Дорская А.А. Гражданский развод в Рссийской империи: историко-правовой аспект // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 6. – С. 6-8. – ISSN 1812-3805
337303
   Гражданский форум по вопросам толерантности в Центральной Азии = Civil forum concerning tolerance in Central Asia = Орталык Азиядагы толеранттылык мэселелері жоніндегі Азаматтык форум багдарламасы / [М-во культуры Республики Казахстан]. – Алматы : [б. и.], 2011. – [6] с. фотоил., 74, [1] c. : ил. – На тит. л. и на обл. название на каз., рус. и англ. языках. – Библиогр. в подстроч. примеч.
337304
   Гражданският и професионалният дълг на учителя. – София, 1979. – 184с.
337305
  Подопригора А.А. Гражданско-правовая защита колхозной собственности / А.А. Подопригора. – М, 1957. – 91с.
337306
  Голеня Е.Ф. Гражданско-правовая защита прав рабочих и служащих и интересов социалистических организаций в области трудовых отношений : Дис... кан. юрид.наук: / Голеня Е.Ф.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1953. – 257л.
337307
  Голеня Е.Ф. Гражданско-правовая защита прав рабочих и служащих и интересов социалистических организаций в области трудовых отношений. (По материалам судебной практики ) : Автореф... канд. юридич.наук: / Голеня Е.Ф.; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – К., 1953. – 16л.
337308
  Боуш Э.П. Гражданско-правовая защита собственнсоти и участие в ней органов внутренних дел. / Э.П. Боуш. – Ташкент, 1977. – 48с.
337309
  Автаева Н.Е. Гражданско-правовая защита социалистической собственности / Н.Е. Автаева, Н.П. Волошин. – Москва : Юридическая литература, 1974. – 64 с. – (Беседы о советском законодательстве)
337310
  Усталова А.В. Гражданско-правовая мера борьбы с пьянством / А.В. Усталова. – Воронеж, 1982. – 120с.
337311
   Гражданско-правовая норма и формы её применения. – Тбилиси, 1982. – 168с.
337312
  Кичатова В.С. Гражданско-правовая ответственность в отношениях по подряду на капитальное строительство : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Кичатова В.С.; МВ и ССО РСФСР. Свердловск. юридич. ин-т. – Свердловск, 1979. – 16л.
337313
  Левандовски Е.Н. Гражданско-правовая ответственность за нанесение ущерба биологическому разнообразию // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 2 (27). – С. 187-210. – (Серія: Правознавство). – ISSN 2304-1587


  Складна правова і біологічна природа генетично модифікованих організмів стала підставою для регулювання їх в якості об’єктів не лише міжнародного публічного права, а й цивільного права України. Визначення й статус генетично модифікованих організмів ...
337314
  Джавадов И.А. Гражданско-правовая ответственность за нарушение земельного законодательства в сфере охраны земель в странах СНГ на примере Украины, Российской Федерации и Азербайджана // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 165, ч. 2. – С. 125-132. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
337315
  Егорова К.Ф. Гражданско-правовая ответственность за невыполнение плана грузовых перевозок. : Автореф... канд.юрид.наук: / Егорова К.Ф.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1955. – 15л.
337316
  Белякова А.М. Гражданско-правовая ответственность за причинение вреда / А.М. Белякова. – М., 1986. – 148с.
337317
  Саниахметова Нина Алексеевна Гражданско-правовая ответственность как средство обеспечения надлежащего осуществления права на жилище : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Саниахметова Нина Алексеевна; МВ и ССО УССР. Харьков. юрид. ин-т им. Ф.Э.Дзержинского. – Харьков, 1985. – 23л.
337318
  Страутманис Я.Я. Гражданско-правовая охрана колхозной собственности / Я.Я. Страутманис. – Рига, 1961. – 219с.
337319
  Страутманис Я.Я. Гражданско-правовая охрана колхозной собственности. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Страутманис Я.Я.; МГУ. – Рига, 1960. – 22л.
337320
  Сергеев А.П. Гражданско-правовая охрана культурных ценностей в СССР. : Автореф... Доктора юрид.наук: 12.00.03 / Сергеев А.П.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1990. – 40л.
337321
  Сергеев А.П. Гражданско-правовая охрана культурных ценностей в СССР. / А.П. Сергеев. – Л., 1990. – 190с.
337322
  Добровольский Г.Ф. Гражданско-правовая охрана социалистической собственности : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Добровольский Г.Ф. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1953. – 17 с.
337323
  Венедиктов А.В. Гражданско-правовая охрана социалистической собственности в СССР / А.В. Венедиктов. – Москва-Ленинград, 1954. – 268с.
337324
  Павлодский Е.А. Гражданско-правовая статистика / Е.А. Павлодский, С.Г. Чаадаев. – М, 1981. – 46с.
337325
  Свердлык Г.А. Гражданско-правовое организационной обязательство по заключению планового договора поставки : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.03 / Свердлык Г. А.; МВССО РСФСР, Сверд. юр. ин-т. – Свердловск, 1973. – 20л.
337326
  Кузнецова Л.Г. Гражданско-правовое положение несовершеннолетних / Л.Г. Кузнецова, Я.Н. Шевченко. – Москва, 1968. – 136с.
337327
  Эльчин Усуб Ариф Оглы Гражданско-правовое регулирование ипотечных правоотношений по законодательству Азербайджана, Казахстана и Украины (опыт сравнительно-правового исследования) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Эльчин Усуб Ариф оглы ; М-во образования и науки Украины, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко. – Киев, 2014. – 207 л. – Библиогр.: л. 185-207
337328
  Нохрина М.Л. Гражданско-правовое регулирование личных неимущественных отношений, не связанных с имущественными / М.Л. Нохрина; Ассоциация юридический центр. – Санкт-Петербург : Юридический центр Пресс, 2004. – 372 с. – (Теория и практика гражданского права и гражданского процесса). – ISBN 5-94201-358-6


  Розглянуто методи дослідження демографічного і соціально-економічного складу населення України та його природного руху. Наведено статистичні дані про стан і рух населення в історичному процесі. Для студентів економічних спеціальностей вищих ...
337329
  Егоров Н.Д. Гражданско-правовое регулирование общественных отношений: единство и дифференциация / Н.Д. Егоров. – Л., 1988. – 174с.
337330
  Мартемьянова А.М. Гражданско-правовое регулирование отношений по производству и поставке инструмента : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Мартемьянова А.М.; МВ и ССО РСФСР. Свердловск. юридич. ин-т. – Свердловск, 1973. – 22л.
337331
  Хохлов С.А. Гражданско-правовое регулирование отношений по созданию и реализации индивидуального оборудования : Автореф... канд. юрид.наук: 12.712 / Хохлов С.А.; МВ и ССО РСФСР. Свердловский юрид. ин-т. – Свердловск, 1970. – 22л.
337332
   Гражданско-правовое регулирование отношений по удовлетворению потребностей граждан. – М., 1989. – 221 с.
337333
  Любчик В.П. Гражданско-правовое регулирование поставки на экспорт комплектного оборудования в страны-члены СЭВ. : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.03 / Любчик В.П.; МВ и ССО УССР. Харьков. юридич. ин-т. – Х., 1973. – 22л.
337334
  Воронина А.А. Гражданско-правовое регулирование правового режима недр // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный университет. – Пермь, 2011. – Вып. 1 (11). – С. 88-93. – (Юридические науки ; Вып. 1 (11)). – ISSN 1995-4190
337335
  Дворжак Я. Гражданско-правовое регулирование услуг в ЧССР / Я. Дворжак. – М., 1989. – 334с.
337336
  Егоров Н.Д. Гражданско-правовое регулирование экономических отношений / Н.Д. Егоров. – Л, 1986. – 213 с.
337337
  Ворожейкин Е.М. Гражданско-правовое регулирование экспедиционных операций органов транспорта (транспортно-экспедиционный договор) : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Ворожейкин Е.М. ; МГУ , Юридический фак. – Москва, 1957. – 18 с.
337338
  Кабалкин А.Ю. Гражданско-правовой договор в сфере обслуживания. / А.Ю. Кабалкин. – М, 1980. – 256с.
337339
   Гражданско-правовой договор и его функции. – Свердловск, 1980. – 143с.
337340
  Ларкин И.И. Гражданско-правовоые способы охраны колхозной собственности : Автореф... канд. юр.наук: / Ларкин И. И.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1955. – 17л.
337341
  Дубровина А.Б. Гражданско-правовые взгляды А.Н.Радищева / А.Б. Дубровина. – М, 1955. – 44с.
337342
  Донцов С.Е. Гражданско-правовые внедоговорные способы защиты социалистической собственности / С.Е. Донцов. – М., 1980. – 144с.
337343
  Хайтович Я.3. Гражданско-правовые воззрения Мориса Ориу в его "Prsncipes de droit public" // Труды цивилистического студенческого кружка при Университете Св. Владимира : [репринтное издание 1916 г.] / Киевский университет. Цивилистический студенческий кружок. – Киев, 2009. – Вып. 2, 1916 г. – С. 9-22. – (Цивилистическое наследие). – ISBN 978-966-2183-63-4
337344
  Шерстобитов А.Е. Гражданско-правовые вопросы охраны прав потребителей / А.Е. Шерстобитов. – Москва : Изд-во МГУ, 1993. – 143, [1] с. – Библиогр. в примеч.: с. 140-143
337345
  Яковлева В.Ф. Гражданско-правовые вопросы специализации промышленности в СССР / В.Ф. Яковлева. – Л., 1968. – 64с.
337346
  Михалев А.С. Гражданско-правовые вопросы финансирования капитального строительства. : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.03 / Михалев А.С.; Саратовский юрид. ин-т. – Саратов, 1980. – 19л.
337347
  Александрова К.И. Гражданско-правовые вопросы эксплуатации железнодорожных подъедзных путей неощего пользования : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Александрова К.И. ; ЛГУ им. А. Жданова. – Ленинград, 1965. – 16 с.
337348
  Кабалкин А.Ю. Гражданско-правовые договоры как форма удовлетворения потребностей трудящихся в период развернутого строительства коммунизма. / А.Ю. Кабалкин. – М, 1963. – 40с.
337349
  Мошак Г.Г. Гражданско-правовые и налоговые аспекты социального контроля : Монография / Г.Г. Мошак, К.М. Соколецкая; МОНУ; Одесский нац. морской ун-тет. – Одесса : Юридична література, 2003. – 200с. – ISBN 966-8104-13-7
337350
  Иеринг Рудольф Гражданско-правовые казусы без решений / [соч.] Рудольфа фон-Иеринга ; пер. с 10-го нем. изд. [... текст в анотации] В.Ф. Огнева и прив.-доц. Моск. ун-та И.Б. Новицкого. – Москва : Тип.Т-ва И.Д. Сытина, 1908. – 260 с.


  (обраб. применительно к Герм. гражд. уложению при содействии нескольких сотр. проф. Геттинг. ун-та Ф. Регельсбергером) [предисл. к рус. пер.: И. Новицкий, предисл. к 8 и 10 нем. изд.: Ф. Регельсбергер.] Пер. авт. предисл.: Новицкий, Иван Борисович ...
337351
  Орданский М.С. Гражданско-правовые обязательства, возникающие из месячного плана перевозок грузов железнодорожнымс транспортом и ответственность за их невыполнение. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Орданский М.С.; Моск.гос.ун-т. – Москва, 1963. – 20л.
337352
  Петухов Николай Максимович Гражданско-правовые последствия изьятия земельных участков для государственных и общественных нужд из земель городов : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Петухов Николай Максимович; Казахск. ССР. Казахск. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1973. – 21л.
337353
  Кохановская Е.В. Гражданско-правовые проблемы предоставления покупателю информации о товаре, который предлагается для продажи // Альманах цивилистики : сб. статей / Киев. нац. ун-т им. Т. Шевченка, Юрид. фак., Каф. гражд. права ; под ред. Майданика Р.А. ; [редкол.: Т.В. Боднар и др.]. – Киев : Правова єдність, 2012. – Вып. 5. – С. 312-320. – ISBN 978-617-566-164-2
337354
  Куник Я.А. Гражданско-правовые сделки. Представительство. Общее учение об обязательстве. Способы обеспечения обязательств. Лекции. / Я.А. Куник. – М., 1960. – 72с.
337355
  Асадов А.И. Гражданско-правовые способы укрепления семьи и обеспечения надлежащегоо воспитания детей в СССР. : Автореф... наук: / Асадов А.И.; Ком. высш. и ср. спец.образ. Совета Мин. АзССР. Азерб. гос. унив. им.С.М.Кирова. – Баку, 1963. – 29л.
337356
  Пугинский Б.И. Гражданско-правовые средства в хозяйственных отношениях / Б.И. Пугинский. – М, 1984. – 224с.
337357
  Диденко А.Г. Гражданско-правовые формы борьбы с нарушениями хозяйственных договоров. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.712 / Диденко А.Г.; Казах.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1971. – 24с.
337358
  Минц Борис Ильич Гражданско-правовые формы организации научной работы в высших учебных заведениях : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Минц Борис Ильич; Свердл. юрид. ин-т. – Свердловск, 1978. – 14л.
337359
  Кузнецов А.Г. Гражданско-правовые формы отношений по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств принадлежащих гражданам : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Кузнецов А.Г. ; Свердловский юрид. ин-т. – Свердловск, 1978. – 15 с.
337360
  Вердников В.Г. Гражданско-правовые формы товарно-денежных отношений / В.Г. Вердников, А.Ю. Кабалкин. – Москва, 1970. – 224с.
337361
  Семякин М.Н. Гражданско-правовые формы управления качеством продукции / М.Н. Семякин. – Свердловск, 1990. – 150с.
337362
  Семякин М.Н. Гражданско-правовые формы управления качеством продукции. / М.Н. Семякин. – Свердловск, 1990. – 150с.
337363
  Рахмилович Виктор Абрамович Гражданско-правовые формы хозяйственного расчета в промышленных и производственных объединениях промышленности СССР : Автореф... д-ра юрид.наук: 12.00.03 / Рахмилович Виктор Абрамович; М-во юстиции СССР. Научно-исслед. ин-т советского законодательства. – М., 1980. – 30л.
337364
  Каразану А.К. Гражданско-процессуальное право : Библиогр. указ. за 1973-1981 гг. / А.К. Каразану, В.В. Мустянцэ. – Кишинев, 1982. – 120с. – (Человек и закон ; Вып. 17)
337365
  Мозолин В.П. Гражданско-процессуальное правоотношение по советскому праву : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Мозолин В.П. ; МГУ. – Москва, 1954. – 15 с.
337366
  Силяновски Д.А. Гражданско-съдопроизводство / Д.А. Силяновски. – София
2. – 1945. – 274с.
337367
  Кононова Л.Н. Гражданско - правовое гарантирование свободы лица // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах), : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.4. – С.48-53
337368
  Пугинский Б.И. Гражданско - правовой договор // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.38-58. – (Право ; № 2). – ISSN 0201-7385
337369
  Силяновски Д.А. Гражданско съдопроизводство / Д.А. Силяновски. – София
1. – 1945. – 260с.
337370
  Сигова А. Гражданское воспитание студентов : проблемы и поиски (программа гражданского воспитания для высших учебных заведений) // Післядипломна освіта в Україні / Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України. – Київ, 2008. – № 1 (12). – С. 95-103.
337371
  Поляков С.Д. Гражданское воспитание: коментарий к статьям О.С.Газмана // Новые ценности образования : серия научно-методических изданий / Межрегиональная общественная организация содействия созданию школ с дем. укладом "Школа и демократия". – Москва, 2011. – № 2 (48) : Школа, социум, гражданское образование. – С. 46-52. – ISSN 1726-5304
337372
   Гражданское законодательство. – М., 1974. – 1088с.
337373
   Гражданское законодательство Народной Республики Болгарии. – М., 1952. – 276с.
337374
   Гражданское законодательство Республики Молдова и Украины: традиции, современность, перспективы : коллективная монография / [Халабуденко О.А. и др. ; под ред.: О.А. Халабуденко (науч. ред.), Е.О. Харитонова] ; Междунар. независимый ун-т Молдовы ; Нац. ун-т "Одесская юрид. акад.". – Кишинев ; Одесса : [ULIM ; б. и.], 2012. – 294, [1] с. – ISBN 978-9975-101-84-4
337375
  Братусь С.Н. Гражданское законодательство Союза ССР и союзных республик / С.Н. Братусь. – Москва, 1966. – 64с.
337376
   Гражданское законодательство СССР и союзных республик. – М., 1957. – 780с.
337377
  Саньяк Ф. Гражданское законодательство французской революции 1789 - 1804 / Ф. Саньяк. – М., 1928. – 376с.
337378
  Саньяк Ф. Гражданское законодательство французской революции. / Ф. Саньяк. – М, 1928. – 376с.
337379
   Гражданское и семейное право : Учебно-практический справочник. – 2-е изд. – Харків : Одиссей, 2000. – 544с. – ISBN 966-7334-79-1
337380
   Гражданское и семейное право развивающихся стран. – М., 1988. – 220с.
337381
   Гражданское и семейное право развивающихся стран. – М. : УДН, 1989. – 205 с. – ISBN 5-209-00117-2
337382
  Слипченко С.А. Гражданское и семейное право Украины : конспект ответов на зачете и экзамене: Учеб. пособие / Слипченко С.А., Смотров О.И., Кройтор В.А. – Харьков : Эспада, 2004. – 320 с. – ISBN 966-7870-66-9
337383
  Богатых Елена Гражданское и торговое право : От древнего римского к современному российскому / Богатых Елена. – М. : ИНФРА-М. – ISBN 5-86225-240-1
Ч.1. – 1996. – 192с.
337384
  Богатых Е.А. Гражданское и торговое право : Учебное пособие / Е.А. Богатых. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юристъ, 2004. – 367с. – (institutiones). – ISBN 5-7975-0652-1
337385
   Гражданское и торговое право зарубежных государств : учебник для студентов вузов, обучаюшихся по спец. "Юриспруденция" : [в 2 т.]. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – Москва : Международные отношения. – ISBN 5-7133-1193-7(Т.1)
Т. 1 : [Буднева Г.Н., Васильев Е.А., Грибанов А.В. и др.]. – 2004. – 556, [4] с.
337386
   Гражданское и торговое право зарубежных государств : учебник для студентов вузов, обучаюшихся по спец. "Юриспруденция" : [в 2 т.]. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – Москва : Международные отношения. – ISBN 5-7133-1243-7
Т. 2 : [Буднева Г.Н., Васильев Е.А., Вершинина Е.В. и др.]. – 2005. – 640 с. – Предм. указ.: с. 609-620. – Библиогр.: с. 621-633
337387
   Гражданское и торговое право зарубежных государств : учебник для студентов вузов, обучаюшихся по спец. "Юриспруденция" : [в 2 т.]. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – Москва : Международные отношения. – ISBN 5-7133-1193-7(Т.1)
Т. 1 : [Буднева Г.Н., Васильев Е.А., Грибанов А.В. и др.]. – 2006. – 556, [3] с.
337388
   Гражданское и торговое право зарубежных государств : учебник для студентов вузов, обучаюшихся по спец. "Юриспруденция" : [в 2-х т.]. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – Москва : Международные отношения. – ISBN 5-7133-1243-7(Т.2)
Т. 2 : [Буднева Г.Н., Васильев Е.А., Грибанов А.В. и др.]. – 2006. – 633, [5] с. – Библиогр.: с. 621-633
337389
   Гражданское и торговое право зарубежных государств : учебник для студ. высших учебных заведений, обучаюшихся по спец. "Юриспруденция" : [в 2-х т.] / Г.Н. Буднева [и др.] ; отв. ред. : Е.А. Васильев, А.С. Комаров. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – Москва : Международные отношения. – ISBN 978-5-7133-1329-6
Т. 1. – 2008. – 560с.
337390
   Гражданское и торговое право зарубежных государств : учебник для студ. высших учеб. заведений, обучаюшихся по спец. "Юриспруденция" : [в 2-х т.] / Буднева Г.Н. [и др.] ; отв. ред. : Е.А. Васильев, А.С. Комаров. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – Москва : Международные отношения. – ISBN 978-5-7133-1331-9
Т. 2. – 2008. – 640 с. – Библиогр.: с. 621-633
337391
   Гражданское и торговое право зарубежных стран : учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по направлению 521400 "Юриспруденция" и спец. 021100 "Юриспруденция". – Москва : МЦФЭР, 2004. – 896 с. – (Серия "Высшая школа"). – ISBN 5-7709-0284-1
337392
   Гражданское и торговое право капиталистических государств. – М., 1966. – 552с.
337393
   Гражданское и торговое право капиталистических государств. – М.
1. – 1973. – 235с.
337394
   Гражданское и торговое право капиталистических государств. – М.
Ч. 2. – 1974. – 238с.
337395
   Гражданское и торговое право капиталистических государств : учебник. – Москва : Международные отношения
Ч. 1. – 1983. – 286 с.
337396
   Гражданское и торговое право капиталистических государств : учебник. – Москва : Международные отношения
Ч. 2. – 1984. – 301 с.
337397
   Гражданское и торговое право капиталистических государств : Учебник. – 3-е изд., перераб. и дополненое. – Москва : Международные отношения, 1993. – 560с. – ISBN 5-7133-0705-0
337398
   Гражданское и торговое право капиталистических стран. – М., 1949. – 544с.
337399
   Гражданское и торговое право капиталистических стран. – М., 1980. – 382с.
337400
  Зенин И.А. Гражданское и торговое право капиталистических стран / И.А. Зенин. – М., 1992. – 190с.
337401
  Богатых Елена Гражданское и торговое право от древнего римского к современному российскому : Учеб. пособие / Богатых Елена. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Контракт, 2000. – 352с. – ISBN 5-900785-44-0
337402
  Суханов Е.А. Гражданское и хозяйственное право европейских социалистических стран / Е.А. Суханов. – М., 1984. – 184с.
337403
  Пернацкий Виктор Гражданское общество - источник и очаг истории // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 3 (1598). – С.177-190. – ISSN 0869-44435
337404
  Гайнутдинова Л.А. Гражданское общество в Аргентине и Бразилии // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 11. – С. 72-79. – ISSN 044-748Х
337405
  Гусаров В.И. Гражданское общество в Африке : очередная утопия или определенное будущее? // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 4. – С. 163-168. – ISSN 0869-1908
337406
  Тояма Кимиеси Гражданское общество в борьбе с коррупцией в Японии // Построение демократий: Украина и Япония : помощь Украине в деле демократизации со стороны Японии в 2015 году / [Нац. ин-т стратег. исслед.] ; Р. Сиратори, М. Розумный, К. Хасимото (ред,). – Киев : НИСИ ; Феникс, 2016. – С. 243-259. – ISBN 978-966-136-316-7
337407
  Гнатенко П.И. Гражданское общество в контексте изменений, происходящих в Украине // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 8 (100), серпень. – С. 96-99. – ISSN 2077-1800
337408
  Ковалев В.В. Гражданское общество в контексте политической моденизации // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 365-367
337409
  Черепанова А. Гражданское общество в Новгородской области / А. Черепанова, К. Черепанова // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 10 (1617). – С. 47-66. – ISSN 0869-44435
337410
  Потемкин Ю.В. Гражданское общество в странах Африки: проблемы становления // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 5. – С. 75-88. – ISSN 0869-1908
337411
  Лэйн Д. Гражданское общество в странах ЕС: идеология, институты и продвижение демократии // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2012. – № 2 (128). – С. 98-116. – ISSN 0321-2017
337412
  Шлыков П.В. Гражданское общество в Турции и влияние европейских институтов на его развитие // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2012. – № 3 : Европа и политические процессы на Ближнем и Среднем Востоке. – С. 210-251. – ISSN 0235-5620
337413
  Шлыков П.В. Гражданское общество в Турции: иллюзии и реальность // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 1. – С. 109-121. – ISSN 0869-1908
337414
  Кочетков А.П. Гражданское общество в фокусе политической науки (историографический обзор) // Вестник Московского университета. Серия 12 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 29-51. – (Политические науки ; № 1). – ISSN 0201-7385
337415
  Мамут Л.С. Гражданское общество и государство: проблема соотношения // Общественные науки и современность : Журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2002. – № 5. – С.94-104. – ISSN 0869-0499
337416
  Басов С.А. Гражданское общество и гражданские отношения: поиск смысла // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 2 (334). – С. 74-82. – ISSN 0132-1625
337417
  Филимонов В.Д. Гражданское общество и его взаимодействие с государством // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2011. – № 5 (83). – С. 9-19. – ISSN 1812-8696
337418
  Кузнєцова Н. Гражданское общество и личные неимущественные права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4. – С. 9-17. – ISSN 1026-9932


  Стаття присвячена визначенню ролі права як важливого регулятора відносин в умовах становлення громадянського суспільства в Україні. Досліджуються особливості як цивільно-правових норм, так і їх впливу на впорядкування суспільних відносин. Особлива ...
337419
  Бажинов М.А. Гражданское общество и местное самоуправление: опыт концептуального анализа // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.82-91. – (Политические науки ; № 4). – ISSN 0201-7385
337420
   Гражданское общество и правовое государство: предпосылки формирования. – Москва : [Ин-т государства и права АЕ СССР], 1991. – 119, [1] с.
337421
  Майданик Р.А. Гражданское общество и регламентация имущественной основы хозяйствования в Хозяйственном кодексе Украины // Альманах цивилистики : сб. статей / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко, Юрид. фак., Каф. гражд. права ; под ред. Майданика Р.А. ; [редкол.: Майданик Р.А. (отв. ред.) и др.]. – Киев : Правова єдність ; Алерта, 2015. – Вып. 6. – С. 151-176. – ISBN 978-617-566-312-7
337422
  Яцюк А.В. Гражданское общество и формирование новой парадигмы социально-экономического развития в условиях глобализации // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины. – Киев, 2015. – № 12 (641). – C. 4-9. – ISSN 0131-7741
337423
  Резник Юрий Михайлович Гражданское общество как объект социологического анализа : (теоретико-методологический аспект исследования) : Автореф. дис. ... канд. социол. наук : 22.00.01 / Резник Юрий Михайлович ; Московский гос. ун-т. – Москва, 1990. – 20 с.
337424
  Зуева А Ю. Гражданское общество как основа правового государства // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах) : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.3. – С.3-9
337425
  Сиземская И.Н. Гражданское общество как социально-культурное пространство консолидации нации // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2016. – № 3. – С. 35-46. – ISSN 0235-1188


  В статье рассматривается гражданское общество как способ диалогического отношения человека с властью и как социально-культурное пространство консолидации нации. Обращаясь к истории интерпретации идеи в этом направлении в отечественной философской ...
337426
  Медведчук В.В. Гражданское общество: украинский выбор : монография / Виктор Медведчук ; [пер. с укр. О. Парадна]. – Киев : Логос, 2012. – 624, [1] с., [1] л. портр. – Библиогр.: с. 596-623 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-17164-4-4
337427
   Гражданское общество: условия формирования // Библиотекарь: юридический консультант. – Москва, 2008. – № 6 : Гражданское общество. – С. 2-96.
337428
  Кирдина С.Г. Гражданское общество: уход от идеологемы // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 2 (334). – С. 63-73. – ISSN 0132-1625
337429
  Жид П. Гражданское положение женщины : С древнейших времен : (Etude sur la condition privee de la femme) / П. Жид (Paul Gide) ; пер. с фр. под ред. и с предисл. проф. Ю. Гамбарова. – Москва : Изд. кн. маг. "Книжное дело" ; [Типо-лит. А.В. Васильева и К*] т-ва И.Д. Сытина. – [2], XL, 479 с. – Библиогр. в примеч.


  Авт. предисл., ред. Гамбаров, Юрий Степанович (1850-1926)
337430
  Жид П. Гражданское положение женщины : С древнейших времен : (Etude sur la condition privee de la femme) / П. Жид (Paul Gide) ; пер. с фр. под ред. и с предисл. проф. Ю. Гамбарова. – Москва : Тип. т-ва И.Д. Сытина. – [2], XL, 479 с.


  Авт. предисл., ред. Гамбаров, Юрий Степанович (1850-1926)
337431
  Вольфсон Ф.И. Гражданское право : допущен науч.-полит. секцией ГУС"а в качестве учебного пособия для юр. курсов / В. Л. Вольфсон ;. – Москва : Юриздат НКЮ РСФСР "Мосполиграф", 16 тип., 1927. – 105 с. – (Краткий курс советского права / под ред. народ. комиссара юстиции Д.И. Курского ; [в 9-ти вып.])
337432
   Гражданское право. – М.
1. – 1938. – 278с.
337433
   Гражданское право. – М.
2. – 1938. – 488с.
337434
  Зимелева В М. Гражданское право / В М. Зимелева, . – Москва, 1944. – 344с.
337435
  Зимелева В М. Гражданское право / В М. Зимелева, . – М, 1947. – 487с.
337436
  Граве К.А. Гражданское право / К.А. Граве. – Москва, 1949. – 256с.
337437
  Братусь С.Н. Гражданское право : (пособие для слушателей народных университетов) / С.Н. Братусь, О.С. Иоффе. – Москва : Знание, 1967. – 159 с.
337438
   Гражданское право. – М., 1969. – 533с.
337439
   Гражданское право. – М.
Том 1. – 1969. – 560с.
337440
   Гражданское право. – М.
Т. 2. – 1970. – 576с.
337441
   Гражданское право. – Владивосток
1. – 1971. – 133с.
337442
  Бирюков И.А. Гражданское право / И.А. Бирюков, Ю.А. Заика. – К.
1. – 1992. – 100с.
337443
   Гражданское право : в 2-х томах : учебник. – Москва : БЕК. – ISBN 5-85639-017-2; 5-85639-016-4
Т. 1. – 1994. – 384с.
337444
   Гражданское право : в 2-х томах : учебник. – Москва : БЕК
Т. 2. – 1994. – 432с.
337445
   Гражданское право : Учебник. – 4-е изд., перераб. и дополн. – Москва : Проспект. – ISBN 5-9278-0003-3
Т.1. – 2000. – 624с.
337446
   Гражданское право : Учебник. – 4-е изд., перераб. и дополн. – Москва : Проспект. – ISBN 5-9278-0003-3
Т.2. – 2000. – 718с.
337447
   Гражданское право. – Москва
2. – 2000. – 718с.
337448
  Харитонов Е.О. Гражданское право : Частное право. Цивилистика. Физические лица. Юридические лица. Вещное право. Обязательства . / Е.О. Харитонов, Н.А. Саниахметова. – Киев : А.С.К., 2001. – 832с. – (Экономика. Финансы. Право.). – ISBN 966-539-300-6
337449
  Харитонов Е.О. Гражданское право : Частное право. Цивилистика. Физические лица. Юридические лица. Вещное право. Обязательства. Виды договоров. Авторское право. Представительство : [ учебное пособие ] / Е.О. Харитонов, Н.А. Саниахметова. – Киев : А.С.К., 2003. – 832с. – (Экономика. Финансы. Право.). – ISBN 966-539-300-6
337450
   Гражданское право : В 4-х т.: учеб. для студ. вузов обучающихся по направлению 521400 "Юриспруденция" и по специальности 021100 "Юриспруденция". – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Волтерс Клувер. – (Классический университетский учебник : Посв. 250-летию Московского университета / Редакционный совет серии: предс. совета ректор Московского ун-та В.А. Садовничий, члены совета). – ISBN 5-466-00083-3
Т. 2 : Вещное право. Наследственное право. Исключительные права. Личные неимущественные права. – 2005. – 23,465,[7]с. – На обл.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова; Классический университетский учебник
337451
   Гражданское право : В 4-х т.: учеб. для студ. вузов обучающихся по направлению 521400 "Юриспруденция" и по специальности 021100 "Юриспруденция". – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Волтерс Клувер. – (Классический университетский учебник : Посв. 250-летию Московского университета / Редакционный совет серии: предс. совета ректор Московского ун-та В.А. Садовничий, члены совета). – ISBN 5-466-00100-7
Т. 3 : Обязательственное право (Общие положения об обязательствах и договорах. Обязательства по передаче имущества в собственность. Обязательства по передаче имущества в пользование. Обязательства по производству работ). – 2005. – 23,768с. – На обл.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова; Классический университетский учебник
337452
   Гражданское право : В 4-х т.: учеб. для студ. вузов обучающихся по направлению 521400 "Юриспруденция" и по специальности 021100 "Юриспруденция". – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Волтерс Клувер. – (Классический университетский учебник : Посвящена 250-летию Московского университета / Редакционный совет серии: предс. совета ректор Московского ун-та В.А. Садовничий, члены совета). – ISBN 5-466-00043-4
Т. 1 : Общая часть. – 2006. – 50,670с. – На обл.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова; Классический университетский учебник
337453
   Гражданское право : В 4-х т.: учеб. для студ. вузов обучающихся по направлению 521400 "Юриспруденция" и по специальности 021100 "Юриспруденция". – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Волтерс Клувер. – (Классический университетский учебник : Посв. 250-летию Московского университета / Редакционный совет серии: предс. совета ректор Московского ун-та В.А. Садовничий, члены совета). – ISBN 5-466-00184-8
Т. 4 : Обязательственное право (Обязательства по использованию исключительных прав. Обязательства по оказанию услуг. Обязательства из многосторонних и односторонних сделок. Внедоговорные обязательства). – 2006. – 28,777с. – На обл.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова; Классический университетский учебник
337454
   Гражданское право (Определения, понятия, законодательство) : Учебно-практический справочник / Под ред. Е.О.Харитонова. – Харків : Одиссей, 1999. – 384c. – ISBN 966-7334-56-2
337455
   Гражданское право БССР. – Минск
1. – 1975. – 384с.
337456
   Гражданское право БССР. – Минск
2. – 1977. – 350с.
337457
   Гражданское право БССР. – Минск
3. – 1978. – 149с.
337458
  Раевич С.И. Гражданское право буржуазно-капиталистического мира в его историческом развитии. 1789-1926 / С.И. Раевич. – М.-Ленинград, 1929. – 310с.
337459
  Матвеев Ю.Г. Гражданское право в вопросах и ответах / Ю.Г. Матвеев. – К., 1987. – 270с.
337460
  Лысенко О.Л. Гражданское право в Германии в ХХ в.: реформирование обязательственного права // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2006. – С. 37-52. – (Право ; № 6). – ISSN 0201-7385
337461
  Алексеев С.С. Гражданское право в период развернутого строительства коммунизма / С.С. Алексеев. – Москва, 1963. – 1962с.
337462
  Дорнбергер Г Гражданское право ГДР / Г Дорнбергер. – М., 1957. – с.
337463
  Дорнбергер Г Гражданское право ГДР / Г Дорнбергер. – М., 1959. – с.
337464
   Гражданское право Германской Демократической Республики. – М., 1957. – 428с.
337465
   Гражданское право Германской Демократической Республики. – М., 1959. – 811с.
337466
   Гражданское право Германской Демократической Республики. – М., 1959. – 432с.
337467
  Муромцев С.А. Гражданское право древнего Рима : лекции Сергея Муромцева, профессора Московского университета. – Москва : Тип. А. И. Мамонтова и К°, 1883. – XXXV, 697 с. : табл. – На стр. 3: Памяти профессора Никиты Ивановича Крылова посвящается этот труд. – Библиогр.: с. 1-7
337468
  Рясенцев В.А. Гражданское право европейских стран народной демократии / В.А. Рясенцев. – М, 1957. – 180с.
337469
  Корецкий В.И. Гражданское право и гражданские правоотношения в СССР. / В.И. Корецкий. – Душанбе, 1967. – 128с.
337470
   Гражданское право и защита имущественных интересов граждан и организаций. – Алма-Ата, 1986. – 168с.
337471
  Менгер А. Гражданское право и неимущие классы населения / соч. Антона Менгера, почет. проф. прав Венск. ун-та ; пер. с 3 испр. и доп. нем. изд. д-ра Я.А. Лурье. – Санкт-Петербург : Т-во "Просвещение", 1906. – X, 229 с. – (Библиотека "Просвещения")


  Пер. Лурье Яков Абрамович
337472
  Данкварт Г. Гражданское право и общественная экономия : этюды Данкварта / пер. Цитовича ; предисл.: В. Рошер. – Санкт-Петербург : Изд. Заленского и Любарского, 1866. – XVIII, 217 с.
337473
  Стучка П.И. Гражданское право и практика его применения. / П.И. Стучка. – М., 1929. – 20с.
337474
   Гражданское право и сфера обслуживания. – Свердловск, 1984. – 153с.
337475
   Гражданское право и экономика. – Москва, 1985. – 162 с.
337476
  Майданик Р. Гражданское право как сфера частного права Украины // Частное право : научный журнал / Редакция журнала "Право Украины". – Киев, 2013. – № 1. – С. 67-83


  В статье обосновывается, что действительными отраслями права следует считать публичное и частное право, составляющие которых формируют одну из сфер соответствующей отрасли права. Описывается система частного права Украины и составляющие ее отраслевые ...
337477
  Александровский С.В. Гражданское право РСФСР / С.В. Александровский. – Москва, 1923. – 156с.
337478
   Гражданское право стран народной демократии. – М., 1958. – 552с.
337479
  Ласк Г. Гражданское право США / Г. Ласк. – М, 1961. – 774с.
337480
  Емельянов В.П. Гражданское право Украины / В.П. Емельянов. – Изд. 2-е испр. и доп. – Харьков, 1996. – 212с.
337481
  Заика Ю.А. Гражданское право Украины / Ю.А. Заика. – К., 1998. – 150с.
337482
  Заика Ю.А. Гражданское право Украины : Учебн. пособ. / Ю.А. Заика. – Київ : МАУП, 1998. – 152с. – ISBN 966-7399-16-Х
337483
  Емельянов В.П. Гражданское право Украины : Практическое пособие / В.П. Емельянов. – Изд. 3-е, стереот. – Харків : Консум, 2000. – 236с. – ISBN 966-7124-79-7, 7707-6756-2
337484
   Гражданское право Украины : Учебное пособие по подготовке к сдаче зачетов экзаменов. – Харків : Эспада. – ISBN 966-9558-7-7
Часть 1. – 2000. – 248с.
337485
   Гражданское право Украины : Учебное посодие по подготовке к сдаче экзаменов. – Харків : Эспада. – ISBN 966-955580-8-5
Часть 2. – 2000. – 400с.
337486
  Харитонов Е.О. Гражданское право Украины : учебник / Е.О. Харитонов, А.В. Старцев, Е.И. Харитонова. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Харьков : Одиссей, 2007. – 920 с. – ISBN 978-966-633-609-8
337487
   Гражданское право Украины. В 2-х частях : Учебник для вузов системы МВД Украины. – Харьков : Основа. – ISBN 5776803306
Ч. 1. – 1996. – 440с.
337488
  Бродовский Ю.Р. Гражданское право УССР в разъяснених НКЮ, Верховного суда , определениях гражданской кассационной коллегии Верхсуда и Высшей арбитражной комиссии при УЭС (1922-1925) / Ю.Р. Бродовский. – Одесса, 1925. – 87с.
337489
   Гражданское право Франции / Жюлио, де ла Морандьер, , Леон. – М.
1. – 1958. – 742с.
337490
   Гражданское право Франции / Жюлио, де ла Морандьер, , Леон. – М.
3. – 1961. – 748с.
337491
  Заборовский К.А. Гражданское право Царства Польского / Соч. чл. Комис. составления законов для Царства Польского, орд. проф. С.-Петерб. ун-та, д. с. с. Заборовского. – Санкт-Петербург : В тип. 2 отд. Собств. его имп. вел. канцелярии
Вып. 1. – 1847. – IV, 289 с.
337492
  Вагацума Сакаэ Гражданское право Японии : (В 2-х кн.) / Вагацума Сакаэ, Ариидзуми Тору; Пер. с яп. В.В.Батуренко; Под ред. Р.О.Халфиной. – Москва
Кн. 1. – 1983. – 351с.
337493
  Вагацума Сакаэ Гражданское право Японии : (В 2-х кн.) / Вагацума Сакаэ, Ариидзуми Тору. – Москва : Прогресс
Кн. 2. – 1983. – 331с. – Библиогр.: Предм. указ. к кн. 1-2: с.321-331
337494
  Тархов В.А. Гражданское право. Общая часть / В.А. Тархов; Саратовская государственная академия права. – Чебоксары, 1997. – 331 с. – ISBN 5-7670-0998-8
337495
   Гражданское процессуальное законодательство : Комментарий. – Москва : Юридическая литература, 1991. – 720с. – ISBN 5726004558
337496
   Гражданское процессуальное законодательство СССР и союзных республик. – М, 1957. – 539с.
337497
  Елисеев Н.Г. Гражданское процессуальное право зарубежных стран : учебник / Н.Г. Елисеев, Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Федерации. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2004. – 602 с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-98032-550-6
337498
  Исаенкова О.В. Гражданское процессуальное право и арбитражное процессуальное право в России в период унификации // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури. – Київ, 2015. – № 1. – С. 82-86
337499
   Гражданское процессуальное право России : учебник для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по спец. 030501 "Юриспунденция" : учебник для курсантов и слушателей образоват. учреждений МВД России юрид. профиля / под ред. П.В. Алексия, Н.Д. Амаглобели ; Эриашвили Н.Д. [ и др.]. – 2-изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ, 2008. – 544 с. – ISBN 978-5-238-01187-5
337500
   Гражданское процессуальное право Украинской ССР. – Киев : Выща школа при КГУ, 1989. – 320с. – ISBN 5-11-000462-5
337501
  Щеглов В.Н. Гражданское процессуальное правоотношение / В.Н. Щеглов. – Москва, 1966. – 169с.
337502
  Джалилов Д.Р. Гражданское процессуальное правоотношение и его субьекты. / Д.Р. Джалилов. – Душанбе, 1962. – 41с.
337503
  Слепченко Е.В. Гражданское процессуальное производство: единство и дифференциация // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2008. – № 3. – С. 83-93. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
337504
  Дрэпер Д.В. Гражданское развитие Америки : (Мысли о будущей гражд. политике Америки) : (Пер. с англ.) / [Соч.] Джона Виллиама Дрэпера. – Санкт-Петербург : А. Аргамаков, 1866. – 334 с.
337505
  Диб А. Гражданское сопротивление в международном праве (новые тенденции в свете международной практики) // Український часопис міжнародного права : журнал для науковців та підприємців / Юридична фірма "Проксен". – Київ, 1995. – № 1. – С. 125-139


  Понятие, правовый статус гражданского сопротивления .
337506
  Резник А.Б. Гражданское становление школьников / А.Б. Резник. – М., 1985. – 81с.
337507
   Гражданское судопроизводство. – Свердловск, 1974. – 323с.
337508
  Васильев С.В. Гражданское судопроизводство государств-участников СНГ / Васильев С.В. – Харьков : Харьков юридический, 2008. – 512с. – ISBN 978-966-8395-30-7
337509
  Сатыбеков С.С. Гражданское судопроизводство Киргизской ССР / С.С. Сатыбеков. – Фрунзе, 1987. – 189с.
337510
  Васильев С.В. Гражданское судопроизводство постсоветских государств : сравнительный анализ / С.В. Васильев. – Харьков : Эспада, 2011. – 383, [1] с. : табл. – Посвящ. 45-летию каф. гражд. процесса Нац. ун-та "Юрид. акад. Украины им. Я. Мудрого". – ISBN 978-966-456-056-3
337511
  Силяновский Д.А. Гражданское съдопроизводство / Д.А. Силяновский. – София
1. – 1945. – 260с.
337512
   Гражданское уложение : Проект Высочайше учрежденной Редакционной Комиссии по составлению Гражданского Уложения. – Санкт-Петербург : Государственная типография
Кн. 5 : Обязательства. Т. 5: Ст. 937-1106: с объяснениями. – 1899. – 696, [1] с.


  На тит. стр. печать Дмитрий Варлаамович Мияковский
337513
   Гражданское уложение : Проект Высочайше учрежденной Редакционной Комиссии по составлению Гражданского Уложения. – Санкт-Петербург : Государственная типография
Кн. 5 : Обязательства. Ст. 1-1106. – 1899. – 222 с.


  На тит. стр. печать Дмитрий Варлаамович Мияковский
337514
   Гражданское уложение : Проект Высочайше учрежденной Редакционной Комиссии по составлению Гражданского Уложения. – Санкт-Петербург : Государственная типография
Кн. 5 : Обязательства. Т. 4: Ст. 719-921: с объяснениями. – 1899. – 570, [1] с.


  На тит. стр. печать Дмитрий Варлаамович Мияковский
337515
   Гражданское уложение : Проект Высочайше учрежденной Редакционной Комиссии по составлению Гражданского Уложения. – Санкт-Петербург : Государственная типография
Кн. 5 : Обязательства. Т. 3: Ст. 505-718: с объяснениями. – 1899. – 568 с.


  Оглавление: Глава XII. Доверенность Общие положения. Ст. 505 - 517 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 II. Обязанности поверенного. Ст. 518 - 524 . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 III. Обязанности доверителя. Ст. 525 - 527 . ...
337516
   Гражданское уложение : Проект Высочайше учрежденной Редакционной Комиссии по составлению Гражданского Уложения. – Санкт-Петербург : Государственная типография
Кн. 5 : Обязательства. Т. 2: Ст. 277-504: с объяснениями. – 1899. – 659 с.


  На тит. стр. печать Дмитрий Варлаамович Мияковский
337517
   Гражданское уложение : Проект Высочайше учрежденной Редакционной Комиссии по составлению Гражданского Уложения. – Санкт-Петербург : Государственная типография
Кн. 5 : Обязательства. Т. 1: Ст. 1-276: с объяснениями. – 1899. – 615 с.


  На тит. стр. печать Дмитрий Варлаамович Мияковский
337518
   Гражданское уложение : Проект Высочайше учрежденной Редакционной Комиссии по составлению Гражданского Уложения. – Санкт-Петербург : Государственная типография
Кн. 2 : Семейственное право. Т. 2: Ст. 350-626: с объяснениями. – 1902. – 488, II с.


  На тит. стр. печать Дмитрий Варлаамович Мияковский
337519
   Гражданское уложение : Проект Высочайше учрежденной Редакционной Комиссии по составлению Гражданского Уложения. – Санкт-Петербург : Государственная типография
Кн. 2 : Семейственное право. Т. 1: Ст. 1-349: с объяснениями. – 1902. – VI, 655 с.


  На тит. стр. печать Дмитрий Варлаамович Мияковский
337520
   Гражданское уложение : Проект Высочайше учрежденной Редакционной Комиссии по составлению Гражданского Уложения. – Санкт-Петербург : Государственная типография
Кн. 2 : Семейственное право. – 1902. – IV, 118 с.


  На тит. стр. печать Дмитрий Варлаамович Мияковский
337521
   Гражданское уложение : Проект Высочайше учрежденной Редакционной Комиссии по составлению Гражданского Уложения. – Санкт-Петербург : Государственная типография
Кн. 3 : Вотчинное право. Т. 3: Ст. 421-590: с объяснениями. – 1902. – 527 с. – Кн. в разных тип. переплетах


  На тит. стр. печать Дмитрий Варлаамович Мияковский
337522
   Гражданское уложение : Проект Высочайше учрежденной Редакционной Комиссии по составлению Гражданского Уложения. – Санкт-Петербург : Государственная типография
Кн. 3 : Вотчинное право. Т. 2: Ст. 175-420: с объяснениями. – 1902. – 723 с.
337523
   Гражданское уложение : Проект Высочайше учрежденной Редакционной Комиссии по составлению Гражданского Уложения. – Санкт-Петербург : Государственная типография
Кн. 3 : Вотчинное право. Т. 1: Ст. 1-174: с объяснениями. – 1902. – 631 с.


  На тит. стр. печать Дмитрий Варлаамович Мияковский
337524
   Гражданское уложение : Проект Высочайше учрежденной Редакционной Комиссии по составлению Гражданского Уложения. – Санкт-Петербург : Государственная типография
Кн. 3 : Вотчинное право. – 1902. – 104 с. – Кн. в разных тип. переплетах


  На тит. стр. печать Дмитрий Варлаамович Мияковский
337525
   Гражданское уложение : Проект Высочайше учрежденной Редакционной Комиссии по составлению Гражданского Уложения. – Санкт-Петербург : Государственная типография
Кн. 1 : Положения общие. – 1903. – [4], 22 с.


  На тит. стр. печать Дмитрий Варлаамович Мияковский
337526
   Гражданское уложение : Проект Высочайше учрежденной Редакционной Комиссии по составлению Гражданского Уложения. – Санкт-Петербург : Государственная типография
Кн. 1 : Положения общие. – 1903. – VI, 465 с.


  На тит. стр. печать Дмитрий Варлаамович Мияковский
337527
  Саатчиан А.Л. Гражданское уложение : Проект Высочайше учрежденной Редакционной Комиссии по составлению Гражданского Уложения (с объяснениями, извлеченными из трудов Редакционной комиссии) / сост. А.Л. Саатчиан ; под ред. [и с предисл.] И.М. Тютрюмова, обер-прокурора 2-го деп. Правительствующего сената;. – Санкт-Петербург : Изд. кн. маг. "Законоведения"
Т. 1. – 1910. – XVI, 1215 с.
337528
  Зарудный С.И. Гражданское уложение Итальянского королевства и русские торговые законы : Опыт сравнительного изучения системы законодательств / [Соч.] С. Зарудного. – Санкт-Петербург : [В тип. Второго Отд-ния собств. е. и. вел. канцелярии]
Ч. 1. – 1869. – XII, 538 с. – Конволют. - Перепл.: Гражданское уложение Итальянского королевства и русские торговые законы. Т. 2. - Экз разные: в разных тип. перелетах и на разной бумаге
337529
  Зарудный С.И. Гражданское уложение Итальянского королевства и русские торговые законы. Ч. 2 : Опыт сравнительного изучения системы законодательств / [Соч.] С. Зарудного // Гражданское уложение Итальянского королевства и русские торговые законы : Опыт сравнительного изучения системы законодательств / С.И. Зарудный. – Санкт-Петербург : [В тип. Второго Отд-ния собств. е. и. вел. канцелярии], 1869. – Ч. 1. – II, 192 с.
337530
  Зарудный С.И. Гражданское уложение Итальянского королевства и русские торговые законы : Опыт сравнительного изучения системы законодательств / [Соч.] С. Зарудного. – Санкт-Петербург : [В тип. Второго Отд-ния собств. е. и. вел. канцелярии]
Ч. 2. – 1869. – II, 192 с.
337531
   Гражданское, торговое и семейное право капиталистических стран. – Москва : Университет Дружбы народов, 1986. – 384с.
337532
   Гражданское, торговое и семейное право капиталистических стран : Сб. нормативных актов. – Москва : Университет Дружбы народов, 1987. – 255с.
337533
   Гражданское, торговое и семейное право капиталистических стран. – Москва : Университет Дружбы народов, 1988. – 205с.
337534
   Гражданское, торговое и семейное право капиталистических стран. – М, 1989. – 293с.
337535
  Немировский Е.И. Гражданскоправовая и административно-правовая охрана лесов в СССР : Автореф... канд. юрид.наук: 714 / Немировский Е.И.; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т советского законодательства. – М., 1968. – 29л.
337536
  Антипов Н.П. Гражданскоправовая ответственность за вред, причиненный колхозу : Автореф... канд. юрид.наук: 712 / Антипов Н.П.; Сарат. юрид. ин-т им. Д.И.Курского. – Саратов, 1968. – 16л.
337537
  Шкаленкова К.В. Гражданскоправовая ответственность промышленных предприятий за причинение увечья работнику : Дис... канд. юридич.наук: / Шкаленкова К.В.;. – Киев, 1965. – 282, 14л. – Бібліогр.:л.1-14
337538
  Шкаленкова К.В. Гражданскоправовая ответственность промышленных предприятий за причинение увечья работнику : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Шкаленкова К.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 18 с.
337539
  Добровольский Г.Ф. Гражданскоправовая охрана имущественных прав колхозов / Г.Ф. Добровольский. – М, 1961. – 140с.
337540
   Гражданскоправовая охрана интересов личности. – М, 1969. – 255с.
337541
  Рыбаков В.А. Гражданскоправовое положение фондов экономического стимула производственных объединений. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Рыбаков В.А.;. – Саратов, 1979. – л.
337542
  Цыбуленко А.П. Гражданскоправовое регулирование ареста имущества : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.03 / Цыбуленко А. П.; Сарат. юр. ин-т. – Саратов, 1976. – 17л.
337543
  Федоров А.В. Гражданскоправовое регулирование воздушных перевозок пассажиров : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 712 / Федоров А.В. ; Харьков. юрид. ин-т. – Х., 1968. – 24 с.
337544
  Алмаз В.А. Гражданскоправовое регулирование материально-технического снабжения сельского хозяйства : Автореф. дис. ... канд. юр. наук / Алмаз В. А. ; Харьков. юр. ин-т. – Харьков, 1966. – 24 с.
337545
  Яковлев В.Ф. Гражданскоправовой метод регулирования общественных отношений : Автореф... д-ра юрид.наук: 12.00.03 / Яковлев В.Ф.; МВ и ССО РСФСР. Свердловск. юрид. ин-т. – Свердловск, 1972. – 40л.
337546
  Яковлев В.Ф. Гражданскоправовой метод регулирования общественных отношений / В.Ф. Яковлев. – Свердловск, 1972. – 210с.
337547
  Волошко С.Д. Граждансок-правовое регулирование отношений в народном хозяйстве / С.Д. Волошко. – Харьков, 1984. – 158с.
337548
  Колбановский В.В. Гражданственность и глобальная социология // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 3 (311). – С.112-121. – ISSN 0132-1625
337549
  Колесник Н.А. Гражданственность и религиозная вера / Н.А. Колесник, В.Г. Фуров. – Киев, 1985. – 118с.
337550
   Гражданственность киногероя. – К, 1983. – 179с.
337551
  Житенев В.А. Гражданственность позиции / В.А. Житенев. – Москва, 1980. – 184 с.
337552
  Лисовский В.Т. Гражданственность позиции моложеди / В.Т. Лисовский. – М., 1978. – 64с.
337553
  Шевцов В.С. Гражданство в Советском союзном государстве. / В.С. Шевцов. – М, 1969. – 168с.
337554
  Малахов В.С. Гражданство и иммиграция в странах либеральной демократии: между идеологией и прагматикой // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 4. – С. 120-128. – ISSN 0869-0499
337555
  Гайдуков Д. Гражданство СССР / Д. Гайдуков. – М., 1940. – 56с.
337556
  Шевцов В.С. Гражданство СССР. / В.С. Шевцов. – М, 1980. – 120с.
337557
  Иванов О.А. Гражданство США // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 2 (470). – С. 108-116. – ISSN 0321-2068
337558
  Андриенко В. Гражданство Украины в вопросах и ответах / В. Андриенко, С. Бритченко, В. Суботенко. – Київ : МП Леся, 2002. – 64с. – ISBN 966-96086-5-1
337559
   Гражданство Украины: принятие, выход, утрата, восстановление. – Харків : Ксилон, 1998. – 36с. – (Justo titulo/На основании закона)
337560
  Мицкевич А. Гражина / А. Мицкевич. – М., 1945. – 47с.
337561
  Мицкевич А. Гражина / А. Мицкевич. – К., 1947. – 35с.
337562
  Мицкевич А. Гражина : литовская повесть / Адам Мицкевич ; Пер. с польск. Н.А. Славятинского, под ред М. Живого, М. Рыльского. – Москва : Художественная литература, 1948. – 64 с. : илл.
337563
  Демерджі Д.Л. Грай, море, добре море / Д.Л. Демерджі. – Дніпропетровськ, 1985. – 62с.
337564
  Бобровников Є.М. Грай, музико / Є.М. Бобровников. – К, 1963. – 99с.
337565
  Бормош-Кум"ятський Грай, трембіто / Бормош-Кум"ятський. – К., 1958. – 120с.
337566
  Алексюк І. Грайс: у пошуках прихованих значень // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2011. – № 3 : Аналітична філософія: метод, традиція, проблематика. – С. 79-93. – ISSN 0235-7941
337567
  Мстиславский С.Д. Грак -- птах весняний / С.Д. Мстиславский. – К., 1950. – 295с.
337568
   Граковские чтения на кафедре археологии МГУ 1989-1990. – М, 1992. – 97с.
337569
  Черткова Г.С. Гракх Бабеф во время термидорианской реакции / Г.С. Черткова. – М., 1980. – 209с.
337570
  Буонарроти Ф. Гракх Бабеф и заговор равных. / Ф. Буонарроти. – Птгр.-М., 1923. – 208с.
337571
  Добролюбский К.П. Гракх Бабеф и термидорианская реакция / К.П. Добролюбский. – Одесса, 1947. – 69-87с.
337572
  Далин В.М. Гракх Бабеф накануне и во время Великой французской революции / В.М. Далин. – М, 1963. – 616с.
337573
  Щеголев П.П. Гракх Бабеф. / П.П. Щеголев. – Х, 1934. – 103с.
337574
  Щоголєв П. Гракх Бабеф. / П. Щоголєв. – Х., 1934. – 104с.
337575
  Езерский М.В. Гракхи / М.В. Езерский. – Москва, 1991. – 351с.
337576
  Карташов Д. Гральний бізнес і спрощена система оподаткування - несумісні // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 19. – С.28
337577
  Новак Е. Гральний бізнес: "за" і "проти" // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 5 січня (№ 1). – С. 7
337578
  Королевська Наталія Гральні заклади можуть сплачувати штраф хоч тричі на день: : [інтерв"ю з головою комітету азартного бізнесу і контролю за ним Н. Королевською] / Королевська Наталія, Філоненко Світлана; розмову вела С. Філоненко // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 62-64


  Законопроекти із врегулювання грального бізнесу викликали дискусії в профільному парламентському Комітеті з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва. Єдиної думки про модель розвитку азартного бізнесу і контролю за ним, сказала ...
337579
  Королевська Наталія Гральні заклади можуть сплачувати штраф хоч тричі на день: : [інтерв"ю з головою комітету азартного бізнесу і контролю за ним Н. Королевською] / Королевська Наталія, Філоненко Світлана; розмову вела С. Філоненко // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 62-64


  Законопроекти із врегулювання грального бізнесу викликали дискусії в профільному парламентському Комітеті з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва. Єдиної думки про модель розвитку азартного бізнесу і контролю за ним, сказала ...
337580
  Стрельник М.О. Гральні кості (II тис. до н. е. - XIV ст. н.е.) з колекції національного музею історії України / М.О. Стрельник, М.А. Хомчик, С.А. Сорокіна // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2009. – № 2. – С. 34-49. – ISSN 0235-3490
337581
   Грамадзянскі кодэкс Беларускай ССР. – Мінськ, 1965. – 440с.
337582
   Грамадзянскі працэсуальны кодэкс Беларускай ССР. – Мінськ, 1965. – 356с.
337583
  Кляучэня А.с. Грамадска-палітычныя і сацыяялагічныя погляды Адама Міцкевіча / А.с. Кляучэня. – Мінськ, 1959. – 80с.
337584
  Смотрицький Мелетій Граматика / Смотрицький Мелетій; Підготовка факс. вид. та дослід. пам"ятки В.В. Німчук. – Факсимильне видання. – Київ : Наукова думка, 1979. – 111 с. + Факсимільне відтворення. – Вкладена у футляр з факс. відтворенням: М.Смотрицький. Граматики славенския правильное синтагма, 1619. – (Пам"ятки української мови 17 ст. / АН УРСР, Ін-т мовознавства)
337585
  Голіцинський Ю.Б. Граматика : Збірник вправ / Ю.Б. Голіцинський. – 2-ге вид., переробл. – Київ : ІНКОС, 2002. – 480с. – (Англійська мова). – ISBN 966-95894-2-8
337586
  Голіцинський Ю.Б. Граматика : Зб. вправ / Ю. Голіцинський. – 4-те вид. – Київ : А.С.К., 2005. – 544 с. – (Англійська мова для школярів). – ISBN 966-539-422-3
337587
  Голіцинський Ю.Б. Граматика : Збірник вправ / Ю. Голіцинський, Н. Голіцинська. – 5-е вид., випр. та доп. – Київ : Арій, 2007. – 544с. – (Англійська мова для школярів). – ISBN 978-966-8959-42-4
337588
  Смаль-Стоцький Граматика // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 1 (622). – С. 40-41. – ISSN 0130-5263
337589
  Хоменко Е.Г. Граматика англійської мови = A Grammar of the English Language : Навчальний посібник / Е.Г. Хоменко. – Київ : Знання-Прес, 2003. – 585с. – ISBN 966-7767-99-Х


  детально висвітлюються найважливіші питання морфології, синтаксису, орфографії сучасної англійської мови
337590
  Хоменко Е.Г. Граматика англійської мови = A grammar of the English language : навчальний посібник / Е.Г. Хоменко. – 2-ге вид,, випр. – Київ : Знання-Прес, 2007. – 606с. – Паралел. титул. аркуш на англ. мові. – ISBN 966-311-057-0


  детально висвітлюються найважливіші питання морфології, синтаксису, орфографії сучасної англійської мови
337591
  Федоренко О.І. Граматика англійської мови = English grammar : теоретичний курс : навчальний посібник для студ. і аспірантів / О.І. Федоренко, С.М. Сухорольська ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2008. – 360 с. – ISBN 978-966-613-517-2
337592
  Хоменко Е.Г. Граматика англійської мови = A grammar of the English language : навч. посібник / Е.Г. Хоменко. – 3-тє вид., випр. – Київ : Знання, 2013. – 606, [2] с. : табл. – Парал. тит. арк. англ. - На корінці назва англ. – ISBN 966-617-07-0116-9


  Детально висвітлюються найважливіші питання морфології, синтаксису, орфографії сучасної англійської мови
337593
  Хоменко Е.Г. Граматика англійської мови = A grammar of the English language : навч. посіб. / Е.Г. Хоменко. – 3-тє вид., випр. – Київ : Знання, 2013. – 606, [2] с. : табл. – Парал. тит. арк. англ. - На обкл. назва англ. та укр. мовами. – ISBN 966-617-07-0117-6
337594
  Хоменко Е.Г. Граматика англійської мови = A grammar of the English language : навч. посібник / Е.Г. Хоменко. – 4-те вид., стер. – Київ : Знання, 2015. – 606, [1] с. : табл. – Парал. тит. арк. англ. - На обкл. назва англ. та укр. мовами. – ISBN 966-617-07-0297-5
337595
  Зайцева А.П. Граматика англійської мови в таблицях і схемах / А.П. Зайцева. – Київ : Логос, 1998. – 112с. – (Біб-ка школяра). – ISBN 966-509-002-Х
337596
  Пазюк Л.К. Граматика англійської мови для школярів, абітурієнтів, студентів : Навчальний посібник / Л.К. Пазюк. – Київ : Кобза, 2002. – 416с. – ISBN 966-8024-06-0
337597
  Роговська Б.И. Граматика англійської мови. / Б.И. Роговська, ХАймович. – К., 1960. – 152с.
337598
  Шубін Е.П. Граматика англійської мови. / Е.П. Шубін, В.В. Систель. – К., 1966. – 274с.
337599
   Граматика или ученіе // Київська "Граматика" з 1705 р. / Біда Константин. – Рим =Romae : Укр.катол. унів. =Univ. cathol. Ucrainorum, 1978. – с.25-208. – (Праці Філос-гуманіст. фак. Укр. катол. унів. ім. св. Климента Папи = ; Т.19 ; Ч. 1 : Пам"ятки української літератури і мови середньої доби)
337600
  Курченко О.О. Граматика і семантика дієслів SER та ESTAR (з вправами і ключами до них) : навч. посібник / Олена Курченко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 121, [1] с. – Текст укр., ісп. – ISBN 978-966-439-604-9
337601
  Кравчук А. Граматика і успішність комунікації (дещо з польсько-українських граматичних контрастів) // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 61. – С. 111-128. – ISSN 0203-9494


  Статтю присв. аналізові тих грамат. явищ у пол. мові, які через контрастність з відповідними явищами в укр. мові можуть ставати причиною комунікативно небезпечних помилок у пол. мовленні українців, що вивчають польську мову як іноземну. Розглянуто ...
337602
   Граматика Івана Федорова. – К, 1964. – 82с.
337603
  Ізюмов О. Граматика й правопис української мови / О. Ізюмов. – К.
5. – 1926. – 48с.
337604
  Ізюмов О. Граматика й правопис української мови / О. Ізюмов. – Х.-К., 1930. – 51с.
337605
  Возняк М. С. Граматика Лаврентія Зизанія з 1596 р. / написав Михайло Возняк. – У Львові [Львів] : Hакладом Hаук. Т-ва ім. Шевченка ; З Дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, 1911. – 111 с. – Окр. відб. з: Зап. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, 1911, тт. 101-102. – (Студії і матеріяли до історії української фільольогії ; [Т.] 2)


  В кн. урив. з тексту "Граматики..." (кирил). - Лексис: Словарець Лаврентія Зизанїя [церковнослов.-укр.]: с. 91-110. Прим. № 9041 на тит.стор. має надпис: От многоуважаемой редакции Журнала Министерства народного Просвещения для отзіва м подпис....
337606
  Самолевич Жигмонт Граматика латиньскої мови / Д-ра Жигмонт Самолевич ; Після девятого польского виданя, виготовленого Томою Солтисїком, для ужитку рускої молодежи приладив [пер.] Іляріон Огоновский. – 3-є вид. – У Львові [Львів] : Hакладом Hаук. Т-ва ім. Шевченка ; З Дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка
Ч. 2 : Складня. – 1911. – 246 с. – Азбучний показчик: с. 229-246.


  В кн. урив. з тексту "Граматики..." (кирил). - Лексис: Словарець Лаврентія Зизанїя [церковнослов.-укр.]: с. 91-110. Прим. № 9041 на тит.стор. має надпис: От многоуважаемой редакции Журнала Министерства народного Просвещения для отзіва м подпис....
337607
  Jанкова В. Граматика на англискиот jазик = English grammar : Обjаснуваньа / В. Jанкова. – Скопjе : "Венециjа"ШТИП, 1999. – 1192с. – ISBN 9989-884-02-1
337608
  Георгиева Е.М. Граматика на грешките / Е.М. Георгиева. – София, 1982. – 140с.
337609
   Граматика на съвременния български книжовен език. – София
1. – 1982. – 300с.
337610
   Граматика на съвременния български книжовен език. – София
Ч. 2. – 1983. – 511с.
337611
   Граматика на съвременния български книжовен език. – София
Т. 3. – 1983. – 465 с.
337612
  Грабар-Пассек Граматика німецької мови : 9 - 10 кл. / Грабар-Пассек. – 3-є вид. – Київ : Радянська школа, 1941. – 264 с.
337613
  Грабар-Пассек Граматика німецької мови : 9 - 10 кл. / Грабар-Пассек. – 5-е вид. – Київ-Львів : Радянська школа, 1947. – 276 с.
337614
   Граматика німецької мови. – 5-е вид. – К, 1947. – 276с.
337615
  Смеречанський Р.І. Граматика німецької мови / Р.І. Смеречанський. – Київ, 1960. – 356с.
337616
  Мамалига Скляр Л.М. Граматика німецької мови / Скляр Л.М. Мамалига. – Київ, 1972. – 235с.
337617
  Кравченко С.М. Граматика німецької мови в таблицях та схемах / С.М. Кравченко. – Київ : Логос, 1998. – 112с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-509-003-8
337618
  Кравченко С.М. Граматика німецької мови в таблицях та схемах / С.М. Кравченко. – Київ : Логос, 2000. – 112с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-509-003-8
337619
  Бергман Н.А. Граматика німецької мови для 8-10 класів середн. школи / Н.А. Бергман, М. Натанзон. – Вид. 10-е. – Київ : Радянська школа, 1959. – 288 с.
337620
  Бергман Н.А. Граматика німецької мови для VIII-X класів середньої школи / Н.А. Бергман, М. Натанзон. – Вид. 3-е. – Київ-Львів, 1952. – 248с.
337621
  Сулим В.Т. Граматика німецької мови для перекладачів = Deutsche grammatik fur translatoren : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.Т. Сулим, М.С. Смолій ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 351, [1] с. – На тит. арк. дані парал. укр., нім. - Відомості на обкл. та на корінці нім. мовою. – Бібліогр.: с. 348. – ISBN 978-966-613-989-7
337622
  Бергман Н.А. Граматика німецької мови. Для 8-10 класів середн. школи / Н.А. Бергман, М. Натанзон. – Вид. 9-е. – Київ, 1958. – 288 с.
337623
   Граматика німецької мови: теоретичний матеріал, комукативні вправи і завдання для студентів : навч. посібник студентів ВНЗ / [Євгененко Д.А. та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Вид. 3-тє, доопрац. та допов. – Вінниця : Нова Книга, 2013. – 575, [1] с. : іл. – Авт. зазн. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 569. – (Grammatik). – ISBN 978-966-382-438-3
337624
  Левінська С.Й. Граматика польської мови / С.Й. Левінська. – Київ, 1976. – 52с.
337625
  Сидор Д. Граматика русинського языка = Grammar of the Rusyn language: for the Rusyns of Ukraine, Ctntral Europe and America : для русинов Украйины центральної Європы и Америкы : кодифікована в децембру 2002 р. : науч. розробкы велися з 1990 р. / Прот. Димитрій Сидор ; Межнар. Карпат ін-т ; Кирило-Мефодієвська акад. славян. просвіщенія ; Закарпат. подкарпат.-русин. Общ-во им. Кирила и Мефодія. – Ужгород : Carpathian Rus, 2005. – 312 с.
337626
  Огоновский О.М. Граматика руского языка для школ средних [Граматика руської мови для шкіл середніх] / написав Омелян Огоновский. – Львов : Hакладом фонду кpаєвого ; З дpук. Т-ва им. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського, 1889. – XII, 288 с. : табл. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  В кн. також відомості пpо твоpчість І.П. Котляpевського, П.П. Гулака-Аpтемовського, Є.П. Гpебінки, О.М. Бодянського, О.О. Коpсуна, П.М. Коpеницького, П.С. Писаpевського, С.В. Александpова, М.М. Макаpовського, Л.І. Боpовиковського, А.Л. Могильницького, ...
337627
  Смаль-Стоцький С., Гартнер Ф. Граматика руської мови / Уложили Степан Смаль-Стоцький і Федіp Гаpтнеp. – 3-є пеpеpоб. виданє. – Відень : Hакладом власним ; [Ц[ісаp.] і к[оpолів.] пpидвоpна і унів. дpук. А. Гольцгавзена], 1914. – 202 с. – Додатки: Пpавопись; Укpаїнське віpшованє; Письмо цеpковно-словянське: с. 159-196. - Азбучний показчик: с. 197-200.
337628
  Лучкай М. Граматика слов"яно-руська. / М. Лучкай. – К., 1989. – с.
337629
  Ужевич І. Граматика слов"янська / І. Ужевич; Відп. ред. М.А.Жовтобрюх. – К. : Наукова думка, 1970. – 114с. : Пам"ятки української мови 17 ст.
337630
  Зизаній Л. Граматика словенська / Л. Зизаній. – К, 1980. – 55с.
337631
  Кульчицький В.І. Граматика словотворення німецького дієслова як засіб активного оволодіння словотворчими закономірностями сучасної німецької мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 28. – С. 152-166. – ISSN 2413-5593
337632
  Станоjчичь Ж. Граматика српског jезика : за гимназиjе и среднье школе / Живоjин Станоjчичь, Льубомир Поповичь. – Београд : Завод за уджбенике, 2008. – 411, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 409-411. – ISBN 978-86-17-15123-0


  Літери сербського алфавіту, які не мають відповідників в українському та російському алфавітах, наведені згідно з їх вимовою
337633
  Бражникова Г.Ф. Граматика сучасної англійської мови / Г.Ф. Бражникова. – Київ : Радянська школа, 1960. – 184 с.
337634
  Верба Л.Г. Граматика сучасної англійської мови = Modern English Grammar (reference book) : довідник / Л.Г. Верба, Г.В. Верба. – Київ : Логос, 1997. – 341с. – (Учням та абітурієнтам). – ISBN 966-509-001-1
337635
  Верба Г.В. Граматика сучасної англійської мови = Modern English Grammar : Довідник / Г.В. Верба, Л.Г. Верба. – Київ : Логос, 2000. – 352с. – ISBN 996-509-001-1
337636
  Верба Граматика сучасної англійської мови = Modern Englich Grammar : Довідник / Верба, Л.Г. Верба. – Київ : Логос, 2002. – 352с. – (Сер.Учням та абітурієнтам). – ISBN 966-509-001-1
337637
  Верба Г.В. Граматика сучасної англійської мови = Modern English Grammar : Довідник / Г.В. Верба, Л.Г. Верба. – Київ : Логос, 2003. – 352с. – ISBN 996-509-001-1
337638
  Верба Г.В. Граматика сучасної англійської мови = Modern English Grammar : Довідник / Г.В. верба, А.Г. Верба. – Київ : Логос, 2004. – 352с. – (Учням та абітурієнтам). – ISBN 996-509-001-1
337639
  Верба Г.В. Граматика сучасної англійської мови = Modern English grammar : (довідник) / Г.В. Верба, Л.Г. Верба. – Київ : ВП Логос-М, 2007. – 352с. – На обкл.: Граматика сучасної англійської мови: посібник. – (Учням та абітурієнтам). – ISBN 966-509-001-1
337640
  Верба Г.В. Граматика сучасної англійської мови = Modern English grammar : (довідник) / Г.В. Верба, Л.Г. Верба. – Київ : ВП Логос-М, 2013. – 341, [1] с. : іл., табл. – Сер. засн. в 1997 р. – (Серія "Учням та абітурієнтам"). – ISBN 966-509-001-1
337641
  Верба Г.В. Граматика сучасної англійської мови ( довідник ) = Modern English Grammar (reference book) / Г.В. Верба, Л.Г. Верба. – Київ : Логос, 2001. – 352с. – (Учням та абітурієнтам). – ISBN 996-509-001-1
337642
  Верба Г.В. Граматика сучасної англійської мови (довідник) / Г.В. Верба, Л.Г. Верба. – Київ : Логос, 1999. – 352с. – (Учням та абітурієнтам). – ISBN 996-509-001-1
337643
  Гузар І.Ю. Граматика сучасної німецької мови / І.Ю. Гузар. – К, 1956. – 148с.
337644
  Гузар І.Ю. Граматика сучасної німецької мови / І.Ю. Гузар. – К, 1960. – 152с.
337645
  Широков В.А. Граматика у феноменологічному вимірі / В.А. Широков, І.В. Шевченко // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 3-27. – ISSN 0027-2833


  У статті обговорюється феноменологічний підхід до розуміння граматичних феноменів і формалізації граматичного опису природної мови. Сформульовано модель мовної картини світу, в концептуальному представленні якої виділяються спостережувані і ...
337646
  Сімович В. Граматика української мови = Grammatik der ukrainischen Sprache / Василь Сімович // Українські граматики / Український вільний університет. Філософічний Факультет. – Мюнхен, 1986. – Вип. 5 : Граматика української мови / В. Сімович. – Стб. 1-584
337647
  Цебенко В. Граматика української мови / В. Цебенко. – 2-е вид. – Х-К, 1934. – 64с.
337648
  Загродський А.О. Граматика української мови / А.О. Загродський. – К.-Х.
1. – 1938. – 176с.
337649
  Загродський А.О. Граматика української мови / А.О. Загродський. – Вид. 5-е. – М.
1. – 1944. – 204с.
337650
   Граматика української мови. – 3-е вид. – М
2. – 1944. – 6-е видс.
337651
  Загродський А.О. Граматика української мови / А.О. Загродський. – Вид. 7-е, преробл. – К.
2. – 1952. – 208с.
337652
  Загродський А.О. Граматика української мови / А.О. Загродський. – Вид. 8-е, випр. – К.
2. – 1953. – 208с.
337653
  Загродський А.О. Граматика української мови / А.О. Загродський. – Вид. 15-те, випр. – К.
1. – 1954. – 272с.
337654
  Загродський А.О. Граматика української мови / А.О. Загродський. – Вид. 10-е, випр. – К.
2. – 1955. – 200с.
337655
  Загородський А.О. Граматика української мови / А.О. Загородський. – К.
1. – 1956. – 240с.
337656
  Загродський А.О. Граматика української мови / А.О. Загродський. – Вид. 17. – Київ : Радянська школа
Ч. 1. – 1956. – 240 с.
337657
  Загродський А.О. Граматика української мови / А.О. Загродський. – Вид. 12-е. – Київ
2. – 1957. – 192с.
337658
  Загродський А.О. Граматика української мови / А.О. Загродський. – Вид. 13-е. – К.
2. – 1958. – 192с.
337659
  Загродський А.О. Граматика української мови / А.О. Загродський. – Вид.14-е. – К.
2. – 1959. – 192с.
337660
  Кислиця Д. Граматика української мови / Дмитро Кислиця. – 9-е вид. – Торонто : Компас
Ч. 1 : Фонетика і морфологія. – 1980. – 127, [1] c.
337661
  Вихованець І.Р. Граматика української мови / І.Р. Вихованець. – Київ, 1982. – 209с.
337662
  Кислиця Д. Граматика української мови / Дмитро Кислиця. – Вид. 5-е. – Торонто : [Компас]
Ч. 2 : Синтакса. – 1986. – 86, [2] c.
337663
  Плющ М.Я. Граматика української мови : У 2-х частинах: Навчальний посібник для студентів філолог. спеціальностей вищих навчальних закладів / М.Я. Плющ. – Київ : Вища школа. – ISBN 966-642-263-8
Ч. 1 : Морфеміка. Словотвір. Морфологія. – 2005. – 286с.


  Охоплено сучасну наукову інформацію з синтаксису сучасної української мови.
337664
  Олійник О.Б. Граматика української мови : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Ольга Олійник, Василь Шинкарук, Григорій Гребницький. – Київ : Кондор, 2008. – 544с. – ISBN 978-966-351-072-9
337665
  Плющ М.Я. Граматика української мови в таблицях : навч. посіб. для студ. філол. спец. вищ. навч. закл. / М.Я.Плющ, Н.Я.Грипас ; [ред. Т.М.Коліна]. – Київ : Вища школа, 2004. – 166, [1] с. : табл. – ISBN 966-642-188-7


  Охоплено сучасну наукову інформацію з синтаксису сучасної української мови.
337666
  Бернацький М.І. Граматика української мови. / М.І. Бернацький. – 3-е изд. – Киев
Ч. 1. – 1940. – 176с.
337667
  Плющ М.Я. Граматика української мови. Морфеміка. Словотвір. Морфологія : підручник для студ. філол. спец. вищих навч. закл. / М.Я. Плющ ; М-во освіти і науки України. – 2-ге вид. допов. – Київ : Слово, 2010. – 327, [1] c. – Бібліогр. наприкінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-194-039-9


  Охоплено сучасну наукову інформацію з синтаксису сучасної української мови.
337668
  Бойко В.М. Граматика української мови. Морфеміка. Словотвір. Морфологія : навч. посібник / В.М. Бойко, Л.Б. Давиденко. – Київ : Академвидав, 2014. – 245, [1] с. : табл. – Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 242-245. – (Альма-матер). – ISBN 978-617-572-084-4
337669
  Безпояско О.К. Граматика української мови. Морфологія : Підручник / О.К. Безпояско, К.Г. Городенська, В.М. Русанівський. – Київ : Либідь, 1993. – 336с. – ISBN 5-325-00173-6
337670
  Вихованець І.Р. Граматика української мови. Синтаксис : Підручник / І.Р. Вихованець. – Київ : Либідь, 1993. – 368с. – ISBN 5-325-00174-4
337671
  Кулик Б.М. Граматика української мови. Синтаксис. Підручник для VI-VII класів середн. школи з неукраїнською мовою навчання. / Б.М. Кулик, Й.Я. Кудрицький. – 3-е вид. – К.
Ч.2. – 1940. – 144с.
337672
  Сімович В.І. Граматика української мови. Як читати церковні книги // Історія української мови : практикум з фонетики й фонології : навч. посібник [для студентів ВНЗ] / Г.М. Наєнко, О.О. Суховій. – Київ : Київський університет, 2016. – С. 262-265. – ISBN 978-966-439-859-3
337673
  Платонова С.О. Граматика фантазії : конспект уроку за твором Гофмана "Малюк Цахес" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 3 : Сміх і сміхова культура. – С. 31-32
337674
  Гойда М.М. Граматика французької мови / М.М. Гойда. – Київ, 1962. – 348с.
337675
   Граматика чеської мови. – Київ : Наукова думка, 1992. – 376с. – ISBN 5-12-002634-6
337676
  Яновицька Н. Граматика як лінгвістична основа формування комукативного мовлення // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 8 (86). – С. 61-65. – Бібліогр.: Літ.: с. 65; 16 назв


  В статті аналізуються особливості вивчення граматичного матеріалу української мови як державної у школах з польською мовою викладання.
337677
  Данильченко Д.О. Граматикалізаційні процеси в дієслівній парадигмі сучасної німецької мови: рушійні сили - динаміка - наслідки // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 108-117
337678
  Вронська О. Граматикалізація дієслів руху у сучасній португальській мові // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 11-14. – (Іноземна філологія ; Вип. 40). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання особливостей граматикалізації дієслів руху у сучасній португальській мові. The article analyses the peculiarities of grammaticalization of the verbs of move in the modern Portuguese language.
337679
  Гаврилів Тимофій Іванович Граматикалізація конструкцій з модальними дієсловами Sollen і Wollen у сучасній німецькій мові : Автореф... канд. філол.наук: 10.02.04 / Гаврилів Тимофій Іванович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 17л.
337680
  Гаврилів Тимофій Іванович Граматикалізація конструкцій з модальніми дієсловами Sollen wollen у сучасній німецькій мові : Дис... канд. філолог.наук: 10.02.04 / Гаврилів Тимофій Іванович; Мін-во освіти України. Львівський держ. ун-тет ім. І.Франка. – Львів, 1997. – 197л. – Бібліогр.:л.186-197
337681
  Вронська О.М. Граматикалізація прийменників у сучасній португальській мові Бразилії // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 54-58. – ISBN 966-581-622-5
337682
  Волошина Т. Граматикалізація семантичних відношень у дво- і багатокомпонентних кібернетичних термінах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 36-38. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються особливості синтагматичних відношень у семантиці кібернетичних термінів та визначається структура граматичних зв"язків кібернетичної терміносистеми. Features of syntagmatic ties in the semantics of cybernetic terms are analyzed. The ...
337683
  Карнаух Т.О. Граматики з пам"яттю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 245-252. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто граматики з пам"яттю та властивості замкненості відповідних класів мов. Доведено рекурсивність NES-мов та розв"язність для них проблеми пустоти.
337684
  Смущинська І.В. Граматико-морфологічний рівень формування текстової модальності // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 114- 120. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-114-0
337685
  Афанасьєва О.С. Граматико-семаничні деревації в текстах нормативно-правових актів // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 9-13. – Бібліогр.: Літ. : с.12-13; 14 назв. – ISSN 1729-360Х
337686
  Серажим К.С. Граматико-семантичний аналіз журналістського тексту (логіко-поняттєвий комплекс і відносно завершений смисл) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 20. – С. 121-127


  У статті подається граматико-семантичний аналіз журналістського тексту в контексті його логіко-поняттєвої перцептивної структури. (За матеріалами статті А. Тарасенко "Генію – належне" // Україна Молода. – 2005. – 1 жовт.). The article deals with ...
337687
  Гладченко А.М. Граматико-семантичні особливості словотвору чеської ботанічної номенклатури // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 19-25. – ISSN 2075-437X


  У статті розглядаються особливості словотвору чеських ботанічних номенів, визначено суфікси, за допомогою яких утворено дендрономени у сучасній чеській мові. Аналізуючи словотворення дендрономенів, приділяється увага питанням їх мотивації. В статье ...
337688
  Стоянов С.И. Граматическата категория определеност в българския език. / С.И. Стоянов. – София, 1980. – 208с.
337689
  Корчиц М.А. Граматические игры / М.А. Корчиц. – Москва : Народная Асвета, 1964. – ил.
337690
  Ільницька Я.В. Граматична адаптація грузинських іменників в українській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 198-203. – ISBN 966-581-481-8
337691
  Бекеш Н.Б. Граматична аналогія в українських говорах (до історії питання) // Постаті та ідеї: з історії мовознавства в Україні. – К., 1995. – С. 67-73
337692
  Матвієнко А.М. Граматична аналогія та споріднені їй явища у відмінюванні іменників української мови : Дис... кандфілол.наук: / Матвієнко А.М.; Ін-т мовознавства. – К., 1958. – 237л. – Бібліогр.:л.1-ХУ
337693
  Ісіченко А.П. Граматична біфункціональність як засіб організації текстових єдностей // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 1. – С. 57-65.
337694
  Франко З.Т. Граматична будова українських гідронімів / З.Т. Франко. – К., 1979. – 186с.
337695
  Кравченко Є. Граматична варіантність іменників як компонент нормативно-стилістичної системи мови // Лінгвістичні студії : збірник наукових праць / Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – Вип. 27. – С. 42-47. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
337696
  Ходаковська О.О. Граматична варіантність української мови кінця XVIII - початку XIX ст. на Слобожанщині (на матеріалі "Словника мови творів Г. Ф. Квітки-Основ"яненка") // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 79-83. – (Філологія)
337697
  Кравченко Н.Ю. Граматична еквівалентність англомовного художнього твору та його українського перекладу (на матеріалі роману Дж. Селінджера "Над прірвою в житі") // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 176-178. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
337698
  Каморникова Ю.В. Граматична категорія членів речення через призму синтаксичних відношень // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 12. – С. 12-18


  Розглядаються основні типи синтаксичних відношень, розкриваються іх особливості. Рассматриваются основные типы синтаксических отношений, раскрываются их особенности. The article are considered the main types of the syntax relations, which are fixed ...
337699
  Бабієва Л. Граматична кваліфікація віддієслівних ад"єктивних слів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 38-42. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 11)


  Визначається місце віддієслівних ад"активних слів (т. з. дієприкметників) у системі частин мови. Вони кваліфікуються як відносні прикметники, оскільки є виразниками віддієслівної відносної ознаки предмета, тобто семантика їх прикметникова. ...
337700
  Бабієва Л. Граматична кваліфікація відчислових та займенник ад"єктивних слів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 34-38. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 10)


  Аналізується стан сучасної граматичної теорії щодо визначення статусу так званих порядкових числівників (відчислові ад"єктивні слова) та атрибутивних займенників (займенні ад"єктивні слова). Ці розряди слів кваліфікуються як належні до обсягу ...
337701
  Марушкевич Ірина Граматична кодифікація української літературної мови у 20-30-х рр. XX ст. // Мова і суспільство : збірник наукових праць. – Львів, 2011. – Вип. 2. – С. 55-61. – Bibliogr.: С.60 ; 17 назв
337702
  Білодід О.П. Граматична концепція О.О. Потебні / О.П. Білодід. – Київ : Вид-во КДУ, 1977. – 304 с.
337703
  Ковальчук М.С. Граматична метафора у прозі Ліни Костенко // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ, 2016. – 2016. – С. 141-150. – ISSN 2313-4437
337704
  Критська В.І. Граматична модель: інтерпретація, наслідки // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 419-423


  Визначені основні характеристики словозмінної парадигми української мови. Представлена модель словозмінної парадигми. Дана інтерпретація моделі. Показані наслідки, що випливають з представленої моделі. Определены основные характеристики ...
337705
  Городенська Катерина Григорівна Граматична неоднорідність сполучників в українській літературній мові // Українська мова : науково-теоретичний журнал ін-ту української мови НАНУ / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 3-14. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-3540


  У статті проаналізовано типові й нетипові (синкретичні) вияви сполучниками української літературної мови їхньої формально-синтаксичної функції, з"ясовано причини нівеляції семантико-синтаксичного навантаження підрядних і сурядних сполучників, ...
337706
  Коць Т. Граматична норма: дієслівна парадигма в прескрипціях і в публіцистичних текстах початку XX століття // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2013. – № 1 (45). – С. 68-75. – ISSN 1682-3540


  У статті проаналізовано дієслівні словотвірні процеси в мові публіцистичного стилю початку 20 ст. у зв"язку з тенденціями динаміки літ. норми. Особливу увагу звернено на функціонування словотвірних варіантів, узагальнено основні напрямки лексичних змін.
337707
  Паламар Л. Граматична організація мовних одиниць офіційно-ділового стилю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 56-58. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 11)


  Розглядається організація мовних одиниць, за допомогою яких здійснюється зв"язок слів у ділових паперах.
337708
  Шклярук О.М. Граматична освіта Середньовіччя та її роль у формуванні лінгвістичної концепції Данте // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 330-337. – Бібліогр.: Літ.: с.336-337; 30 назв
337709
  Кобченко Н.В. Граматична природа й сфери функціонування підрядного синтаксичного зв"язку у формі вільного поєднання / Наталя Кобченко ; [наук. ред. В.М. Ожоган] ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ : НаУКМА, 2016. – 193, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 157-180. – ISBN 978-966-2410-70-9
337710
  Кушнєрова О.А. Граматична репрезентація змінених станів свідомості авторів в англійських, українських та російських віршованих текстах // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 11. – С. 98-104. – ISSN 2311-0821
337711
  Розенштраух Г.І. Граматична система Діонісія Фракійського : Дис... канд. філол.наук: / Розенштраух Г.І.; Львів. держ. ун-т. – Львів, 1951. – 257л. – Бібліогр.:л.210-236
337712
  Нагорна С.С. Граматична сполучуваність конкретних дієслів у текстах різних підмов наукового стилю // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 449-454. – ISBN 966-581-481-8
337713
  Дорошенко С.І. Граматична стилістика української мови / С.І. Дорошенко. – К, 1985. – 200с.
337714
  Омельчук С. Граматична структура умови тестових завдань з української мови у форматі ЗНО // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 1 (706). – С. 40-43. – ISSN 0130-5263


  У статті досліджено синтаксичні моделі й граматичну структуру умов тестових завдань з української мови на матеріалі сертифікаційних робіт з української мови і літератури у форматі ЗНО за останні три роки. Схарактеризовано обов’язкові й необов’язкові ...
337715
  Герета Н. Граматична та психолінгвістичні особливості чужого мовлення (на матеріалі творів Остапа Вишні) // Мовознавчі студії : збірник наукових праць / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Ч. 2. – С. 160-164.
337716
  Горпинич В.О. Граматична типологія латинської й української топонімії // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 36-42. – ISSN 0027-2833


  У статті висвітлено типологічні та контрастивні рими граматичних явищ у топонімії латинської та української мови.
337717
  Бєлікова А.П. Граматична трансформація N - A в перекладі роману Е. Золя "Жерміналь" українською мовою // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 157-158. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
337718
  Сичевська Н.В. Граматична трансформація членування речень в романі А. Дюма "Три мушкетери" і його українському перекладі // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 179-180. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
337719
  Литвиненко Ніна Павлівна. Граматичне вираження імперативної семантики в медичному дискурсі // Українська мова : науково-теоретичний журнал ін-ту української мови НАНУ / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 73-83. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-3540


  У статті проаналізовано функціонально співвідносні ряди спонукальних конструкцій як засіб граматичного вираження імперативної семантики в медичному дискурсі. Аналіз здійснено із залученням таких понять прагмалінгвістики, як комунікативні стратегії і ...
337720
  Зірко І.П. Граматичне вчення О. Потебні у викладанні мови в іноземній аудиторії // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 35-40


  У статті аналізуються основні ідеї О. Потебні щодо ролі і місця граматики у мові та можливості їх використання у процесі навчання іноземців української мови. Автор характеризує закономірності функціонування деяких граматичних форм, формулює принципи ...
337721
  Смагленко Ф.П. Граматичний аналіз. / Ф.П. Смагленко. – Одеса, 1966. – 68с.
337722
  Мадяр О. Граматичний рід іншомовних топонімів у словацькій та українській мовах // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2008. – Вип. 8 : Ювілей. – С. 231-238
337723
  Тищенко О.О. Граматичний рід у системі категорій іменника новогрецької мови : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Тищенко О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
337724
  Тищенко О.О. Граматичний рід у системі категорій іменника новогрецької мови : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Тищенко О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 183 л. – Бібліогр.: л. 165-183
337725
  Алексієнко Л.А. Граматичний словник українських дієслів : у 2 т. / Л.А. Алексієнко, І.В. Козленко. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-594-053-8
Т. 1 : (А-О). – 1998. – 443 с. : іл. – Бібліогр.: с. 7
337726
   Граматичний словник української літературної мови : словозміна : близько 140 000 слів / Критська В.І. [та ін.] ; відп. ред. Н.Ф. Клименко ; Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови, Ін-т мовознав. ім. О.О. Потебні. – Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2011. – 757, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 5-6. – ISBN 978-966-489-107-0
337727
  Колайчук Ю.М. Граматичний статус слів excepto, salvo menos, incluso aun hasta в іспанській мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Матеріали конференції: Наукова спадщина професора Євгенії Литвиненко та завдання сучасної романістики, 25 вересня 2002 року. – С. 87-90. – ISBN 966-581-373-0
337728
  Арібжанова І. Граматичний статус словосполучення // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С.53-61. – Бібліогр.: Літ.: с. 61; 42 назв. – ISSN 0320-3077
337729
  Комогорова М.І. Граматичний тренажер з англійської мови / М.І. Комогорова. – Харків : Основа, 2014. – 127, [1] с. : іл., табл. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 5 (137)). – ISBN 978-617-00-2104-5
337730
  Мариненко І. Граматичні анормативи в текстах сучасної політичної реклами // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 81-92


  Статтю присвячено аналізу граматичних помилок у політичних рекламних друкованих текстах передвиборчих газетних видань 2012 р. Пропонується систематизація таких помилок, зазначаються причини їх появи. The article focuses on the grammatical errors in ...
337731
  Павленко Л. Граматичні архаїзми у творчості Тараса Шевченка // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 18 : Творчість Т. Шевченка: традиції і сучасність. – С. 318-328. – ISSN 2304-9383
337732
  Вознюк Т. Граматичні групи авторських метафор : На прикладі поезій Володимира Базилевського та Петра Перебийноса // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 9 (642). – С. 47-50. – ISSN 0130-5263
337733
  Ревенко М.І. Граматичні дослідження у Китаї // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 45-48. – (Східні мови та літератури ; Вип. 4)


  Розглядаються етапи та напрями граматичних досліджень, наукове вивчення, систематизація морфології та синтаксису китайської мови у працях провідних китайських мовознавців.
337734
  Кірковська І.С. Граматичні засоби вираження категорії проспективності в сучасних романських мовах // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 241-246. – (Філологічні науки ; № 2). – ISSN 2414-9594
337735
  Кучеренко І.К. Граматичні значення і граматичні категорії в українській мові / І.К. Кучеренко. – К., 1959
337736
  Коломийцева В. Граматичні й комунікативні параметри безособових речень в українській мові / Вікторія Коломийцева // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 153-159. – ISSN 0320-3077
337737
  Симонова К.(м. Київ) Граматичні категорії дієслова: основні підходи до вивчення // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / НАН України ; Ін-т укр. мови НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 34-44. – ISSN 1682-3540
337738
  Любченко Т.П. Граматичні лексикографічні системи з флективним і аглютинативним компонентом словозміни / Т.П. Любченко, І.В. Шевченко, К.В. Широков // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2013. – № 2/3. – С. 209-221. – ISSN 0027-2833


  У статті подано концептуальні моделі словозмінної системи мов із флективним компонентом словозміни, мов із флективним та аналітичним компонентами, а також мов з аглютинативним компонентом. Описано технологію побудови граматичних лексикографічних ...
337739
  Гончаров Б.О. Граматичні локалізми в англійській мові країн Карибського басейну // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 34-38. – (Іноземна філологія ; Вип. 25)


  Досліджується питання соціокультурного варіювання англійської мови на граматичному рівні у країнах Карибського басейну. Особлива увага приділяється відхиленням від нормативного британського варіанта у використанні основних частин мови в умовах пост ...
337740
  Сагата Ю.І. Граматичні модифікації в сучасній польській анімалістичній фразеології // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 138-151. – ISSN 2075-437X


  У статті проаналізовано способи порушення фразеологічної граматичної норми (порушення обмежень нормативної словозміни компонентів та вихід за межі передбаченої нормою синтаксичної структури ФО), встановлено, які граматичні модифікації в силу їхньої ...
337741
  Лалаян Н.С. Граматичні модифікації фразеологізмів сучасної німецької мови як один із різновидів їхнього функціонування у мовленні // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 1. – С. 132-135
337742
  Ревенко М.І. Граматичні омоніми чи морфологічні структурні комплекси китайської мови // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 34-38. – (Східні мови та літератури ; Вип. 1)


  Розглядаються проблеми визначення і розмежування повнозначних частин китайської мови, висвітлюється питання методики викладання граматики на морфологічному рівні, погляди провідних китайських лінгвістів, висувається власна гіпотеза морфологічних ознак ...
337743
  Миронова Валентина Миколаївна Граматичні особливості латинської актової мови XV-XVI ст. в Україні (на матеріалі городських і земських судових актів Галицької, Сяноцької,Перемишльської і Львівської адміністративн. округ Галиц.Рус : Дис... кандид. філолог.наук: 10.02.14 / Миронова Валентина Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 140л. – Бібліогр.:л.126-140
337744
  Миронова Валентина Миколаївна Граматичні особливості латинської актової мови XV-XVI ст. в Україні (на матеріалі гродських і земських актів Галицької, Сяноцької, Перемишльської і Львівської адмін. округ Галицької Русі) : Автореф... кандид. філолог.наук: 10.02.14 / Миронова Валентина Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченко. – К., 1999. – 16л.
337745
  Мушніна О.О. Граматичні особливості науково-технічного перекладу у порівнянні з художнім прозовим перекладом (англо-українські паралелі) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 368-372. – ISBN 966-581-388-9
337746
  Костик О.І. Граматичні особливості науково-технічної літератури та їх переклад // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 12. – С. 276-284. – ISBN 966-581-550-4
337747
  Мушніна О.О. Граматичні особливості українського перекладу англомовної науково-технічної та художньої прози : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.02.16 - перекладознавство / Мушніна О.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 250л. – Бібліогр.: л. 195 - 250
337748
  Мушніна О.О. Граматичні особливості українського перекладу англомовної науково-технічної та художньої прози : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.16 / Мушніна О.О.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
337749
  Амеліна С.М. Граматичні особливості українського перекладу німецькомовної аграрної літератури // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2016. – Вип. 14. – С. 5-11. – ISSN 2305-3852


  У статті розглянуто граматичні особливості українського перекладу німецькомовної аграрної літератури. Обгрунтовано необхідність граматичних трансформацій. Визначено, що граматичні відмінності німецької й української мов зумовлюють використання при ...
337750
  Живіцька І.А. Граматичні перетворення при перекладі прикметників (на матеріалі англійської та української мов) // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2015. – С. 50-55. – (Серія : Філологія ; т. 18, № 2). – ISSN 2311-0821
337751
  Лучканин С. Граматичні праці румунського філолога Йона Будай-Деляну // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 54-56. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 11)


  Аналізуються дві граматики румунської мови Йона Будай-Деляну (1760-1820), одна з яких написана латинською мовою. У них простежується ідея походження румунської мови з народної латини і необхідність впровадження латинського алфавіту для румунської мови. ...
337752
   Граматичні студії : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т ; [редкол.: Вихованець І. та ін. ; наук. ред. А.П. Загнітко]. – Вінниця : ДонНУ, 2015. – 211, [1] с. : іл., табл. – 50-річчю організації Донец. нац. ун-ту присвячено. - Текст укр., рос. та серб. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7212-93-4
337753
   Граматичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ; наук. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця : ДонНУ, 2016-. – ISSN 2415-8208
Вип. 2. – 2016. – 138 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
337754
   Граматичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ; наук. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця : ДонНУ, 2016-. – ISSN 2415-8208
Вип. 3. – 2017. – 150 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
337755
  Нічаєнко І. Граматичні та лексико-семантичні засоби вираження оцінки іспанського концепту КРАСА в оригіналі та перекладі // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 38-43. – (Серія: Філологічні науки ; № 3 (304) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
337756
  Журавська Н.В. Граматичні та лексичні трансформації як засіб перекладу сучасної арабської поезії (на прикладі творів Сейфа Ар-Рахбі) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 1. – С. 106-112. – ISSN 1608-0599
337757
  Дубасевич М. Граматичні та лексичні форми вираження часу у міфічному тексті // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 32-39. – (Серія іноземні мови ; Вип. 13)
337758
   Граматичні та стилістичні студії з української і російської мов. – К, 1965. – 279с.
337759
  Кур"янова Марина Олександрівна Граматичні труднощі перекладу німецьких науково-технічних текстів українською мовою : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.16 / Кур"янова М.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 202 л. – Бібліогр.: л.199-202
337760
  Кур`янова М.О. Граматичні труднощі перекладу німецьких науково-технічних текстів українською мовою : Автореф. дис. ...канд. філол. наук. наук: Спец.:10.02.16 / Кур`янова М.О.; Марина Олександрівна Кур"янова; КНУТШ. – Київ, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 10 назв
337761
  Невмержицький І.С. Граматично-семантична дивергенція як прояв українського та німецького менталітету // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 261-265. – ISBN 966-581-231-9
337762
  Невмержицький І.С. Граматично-семантична дивергенція як прояв українського та німецького менталітету // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000
337763
  Іларіон Граматично-стилістичний словник Шевченкової мови = Grammatical and stylistic lexicon of Shevchenko"s poetry / Іларіон; Інститут дослідів Волині. – Вінніпег : Волинь, 1961. – 256с.
337764
  Крижанищ Ю. Граматично изказание об руском языку : писано в Сибири / Ю. Крижанищ. – Москва : Университетская типография, 1859. – 62 с.


  Подано історичний портрет західноєвропейського Середньовіччя. Розкрито становлення та розвиток середньовічних суспільств з урахуванням економічного, екологічного, демографічного і психологічного чинників.
337765
  Слобода Н.В. Граматично неадаптовані англомовні запозичення в сучасній українській мові // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, №11. – С. 207-212. – (Мовознавство ; вип. 19, т. 2). – ISSN 9125-0912
337766
  Куліш П.О. Граматка. – Санкт-Петербург : [В тип.П.А.Куліша], 1857. – 149 с. : іл., табл. – Авт. у вид. не вказ., встановлений за інтернет-пошуком
337767
  Кониський О.Я Граматка або перша чытанка [читанка] за для початку вченья / зложыв О.К. – Киев : Выдав Л.В. Ильницкій ; Тип. Г.Т. Коpчак-Hовицкого, 1882. – 48 с. – Hа тит. аpк. та обкл. епігpаф з твоpу Т.Г. Шевченка та укp. наp. пpиказки. - Видання укр. мовою, транслітерованою символами рос. мови старої орфографії


  В кн. також віpші Т.Г. Шевченка, байки Л.І. Глібова, укp. наp. пpиказки, пpислів"я, загадки, молитви (цеpковнослов), віpш М.О. Hекpасова (pос.) Олександp Кониський-Пеpебендя [псевд.]
337768
  Куліш П. Граматка П. Куліша. – Санкт-Петербург : [В друкарні П.А.Куліша], 1861. – 67, [1] с.
337769
  Лубенець Т.Г. Граматка: (Укpаїнський букваpь), з малюнками / Склав Норець (Т. Лубенець). – видання друге. – Київ : Вид-во книгарні Е. Череповського., 1917. – 48с. : мал.


  Hа тит. аpк. епігpаф з укp. пpиказки. – На звороті тит. арк. урив. з твору Т.Г. Шевченка. – В кн. також укр. нар. вірші, колядки, приказки, скоромовки, прислів"я, байки, казки. – Письмо: с. 45-48.
337770
   Граматыка беларускай мовы. – Минск
1. – 1962. – 540с.
337771
  Костусяк Н. Грамемна структура категорії лексико-граматичної модальності // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – № 1. – С. 127-139. – ISSN 2311-5165


  У статті запропоновано системно-структурну кваліфікацію лексико-граматичної модальності як комунікативно зорієнтованої та суб"єктивно спрямованої категорії, визначено сукупність пов"язаних із нею синтаксичних конструкцій, указано на їхній ...
337772
  Юдович Я.Э. Грамм дороже тонны : Редкие элементы в углях / Я.Э. Юдович. – Москва : Наука, 1989. – 160с.
337773
  Коверин А.А. Граммартический анализ на ЭВМ французских научно-технических текстов. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.664 / Коверин А.А.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1972. – 20л.
337774
  Шапиро А.Б. Грамматика / А.Б. Шапиро. – М.
Ч.11. – 1935. – 144с.
337775
  Табулова Н.Т. Грамматика абазинского языка. Фонетика и морфология. / Н.Т. Табулова. – Черкесск, 1976. – 351с.
337776
  Яковлев Грамматика адыгейского литературного языка / Яковлев, Д. Ашхамаф. – М, 1941. – 463с.
337777
   Грамматика Азербайджанского языка. – Баку, 1971. – 414с.
337778
   Грамматика английского глагола в таблицах.Неличные формы глагола. – К, 1989. – 167с.
337779
  Фитерман А.М. Грамматика английского языка / А.М. Фитерман. – М, 1940. – 172с.
337780
   Грамматика английского языка. – Л., 1959. – 317с.
337781
  Бархударов Л.С. Грамматика английского языка / Л.С. Бархударов, Д.А. Штелинг. – М., 1960. – 422с.
337782
  Беляева М.А. Грамматика английского языка / М.А. Беляева. – 2-е изд. – М., 1962. – 336с.
337783
  Бархударов Л.С. Грамматика английского языка / Л.С. Бархударов, Д.А. Штелинг. – 2-е изд., перераб. – М., 1963. – 428с.
337784
   Грамматика английского языка / В.л. Каушанска, Р.Л. Ковнер, О.Н. Кожевникова, Е.В. Прокофьева, З.М. Райнес; под ред.Б.А. Ильиша. – 2-е изд., переработанное. – Ленинград, 1963. – 319с.
337785
  Беляева М.А. Грамматика английского языка / М.А. Беляева. – 3-е изд. – М., 1964. – 336с.
337786
  Беляева М.А. Грамматика английского языка / М.А. Беляева. – 3-е изд. – М., 1965. – 336с.
337787
  Бархударов Л.С. Грамматика английского языка / Л.С. Бархударов, Д.А. Штелинг. – изд. 3-е. – М., 1965. – 428с.
337788
   Грамматика английского языка. – 3-е изд. – Ленинград, 1967. – 319с.
337789
  Беляева М.А. Грамматика английского языка / М.А. Беляева. – 4-е изд. – М., 1968. – 350с.
337790
  Беляева М.А. Грамматика английского языка / М.А. Беляева. – 5-е изд. – Москва, 1971. – 334с.
337791
  Бархударов Л.С. Грамматика английского языка / Л.С. Бархударов, Д.А. Штелинг. – Москва, 1973. – 423с.
337792
   Грамматика английского языка : [на английском языке ] : учебник / В.Л. Каушанская, Р.Л. Ковнер, О.Н. Кожевникова, Е.В. Прокофьева. – 4-е изд. – Ленинград : Просвещение, 1973. – 319с.
337793
  Беляева М.А. Грамматика английского языка / М.А. Беляева. – Москва : Высшая школа, 1977. – с.
337794
  Берман И.М. Грамматика английского языка / И.М. Берман. – Киев : Вища школа, 1983. – с.
337795
  Барабаш Т.А. Грамматика английского языка / Т.А. Барабаш. – М, 1983. – 240с.
337796
  Беляева М.А. Грамматика английского языка / М.А. Беляева. – 7-е изд., испр. – Москва : Высшая школа, 1984. – 319с.
337797
   Грамматика английского языка : Пособие для студ. пед. ин-тов и ун-тов / В.Л. Каушанская, Р.Л. Ковнер, О.Н. Кожевникова, Е.В. Прокофьева; Под ред. Б.А.Ильиша. – 6-е изд. – Москва
Ч.1 : Морфология. – 1998. – 316с.
337798
  Каушанская В.Л. Грамматика английского языка : Пособие для студ.педагогич. ин-тутов и ун-тетов / В.Л. Каушанская, Р.Л. Ковнер, О.Н. и др. Кожевникова. – 7-е изд. – Москва
Часть I, Часть II : Морфология, Синтаксис. – 2000. – 320с.
337799
  Резник Р.В. Грамматика английского языка : Теория / Р.В. Резник, Т.С. Сорокина, Т.А. Казарицкая. – Москва : Иностранный язык; Оникс 21 век. – ISBN 5-94045-044-X
Ч.1. – 2001. – 288c.
337800
   Грамматика английского языка : Упражнения. Ключи к упражнениям / Р.В. Резник, Т.С. Сорокина, Т.А. Казарицкая, И.В. Резник. – Москва : Иностранный язык; Оникс 21 век. – ISBN 5-94045-045-8
Ч.2. – 2001. – 168c.
337801
   Грамматика английского языка : Морфология. Синтаксис: Учебное пособие / Н.А. Кобрина, Е.А. Корнеева, М.И. Оссовская, К.А. Гузеева; Н.А. Кобрина, Е.А. Корнеева, М.И. Оссовская, К.А. Гузеева. – Санкт-Петербург : Союз, 2004. – 496с. – (Изучаем иностранные языки). – ISBN 5-94033-018-5
337802
   Грамматика английского языка : пособие для студ.педагогич. ин-тутов и ун-тетов / В.Л. Каушанская, Р.Л. Ковнер, О.Н. Кожевникова, Е.В. Прокофьева, З.М. и др. Райнерс; В.Л. Каушанская, Р.Л. Ковнер,О.Н. Кожевникова и др. – 7-е изд. – Москва : Страт
Часть I, Часть II : Морфология, Синтаксис. – 2006. – 320 с.
337803
   Грамматика английского языка = Grammar of the English language / В.Л. Каушанская [и др.] ; под ред. Е.В. Ивановой. – 5-е изд., исправл. и доп. – Москва : Айрис-пресс, 2009. – 384 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-8112-3646-6
337804
   Грамматика английского языка : пособ. для студентов пед. ин-тов и ун-тов / В.Л. Каушанская , Р.Л Ковнер, О.Н. Кожевникова [и др.]. – 7-е изд. – Москва : Страт, 2015. – 318, [2] с. – На обл. краткое содерж.: Ч.1: Морфология ; Ч.2 : Cинтаксис
337805
   Грамматика английского языка : морфология. – М, 1985. – 288с.
337806
  Найфельд А.Д. Грамматика английского языка в сравнении с немецким языком / А.Д. Найфельд. – Свердловск, 1971. – 44с.
337807
  Соколенко А.П. Грамматика английского языка в таблицах / А.П. Соколенко. – М, 1992. – 150с.
337808
  Резник Р.В. Грамматика английского языка для учащихся средней школы / Р.В. Резник. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 1991. – 174с.
337809
   Грамматика английского языка с упражнениями / Резник Р.В.,Сорокина Т.С.,Казарицкая Т.А.,Резник И.В. – Смоленск-Москва, 1994. – 288с.
337810
  Шевалдышев А.Н. Грамматика английского языка. / А.Н. Шевалдышев. – М, 1946. – 320с.
337811
  Шевалдышев А.Н. Грамматика английского языка. / А.Н. Шевалдышев. – Москва, 1947. – 320 с.
337812
  Фролова Т.В. Грамматика английского языка. / Т.В. Фролова. – М., 1961. – 244с.
337813
  Шубин Э.П. Грамматика английского языка. / Э.П. Шубин, В.В. Сытель. – М., 1965. – 319с.
337814
   Грамматика английского языка. Синтаксис : Учеб. пособие. – Москва : Просвещение, 1986. – 160 с.
337815
  Дмитриев Н.К. Грамматика башкирского языка / Н.К. Дмитриев. – М.-Л., 1948. – 276с.
337816
  Чередник Г. Грамматика библиотечного общения / Галина Чередник // Вестник библиотек Москвы : информационно-методический журнал / Комитет по культуре города Москвы; Гос. учреждение культуры гор. Москвы "Центральн. универсаль. науч. б-ка им. Н.А. Некрасова". – Москва, 2008. – № 1. – С. 25-28
337817
  Андрейчин Л. Грамматика болгарского языка / Л. Андрейчин. – Москва, 1949. – 496с.
337818
  Маслов Ю.С. Грамматика болгарского языка. / Ю.С. Маслов. – М., 1981. – 407с.
337819
  Санжеев Г.Д. Грамматика бурят-монгольского языка / Г.Д. Санжеев. – М.-Л., 1941. – 186с.
337820
  Поппе Н.Н. Грамматика бурят-монгольского языка. / Н.Н. Поппе. – М.-Л., 1938. – 268с.
337821
  Захарова К.В. Грамматика в речи: Практикум по грамматике английского языка как второго иностранного. / К.В. Захарова. – Владимир, 1988. – 79с.
337822
   Грамматика в таблицах. – М, 1985. – 231с.
337823
  Быстров И.С. Грамматика вьетнамского языка / И.С. Быстров. – Л, 1975. – 227с.
337824
  Нидерле И. Грамматика греческого языка, обработанная для русских гимназий : в 2 ч. / г. Нидерле, с чеш. пер. И. Мейер. – 2-е изд., вновь пересмотр. – Москва : Изд. Насл. бр. Салаевых ; Тип. Э. Лисснера и Ю. Роман
Ч. 2 : Синтаксис греческого языка / для рус. гимназий обработ. И. Мейер и В. Рейнер. – 1880. – XVIII, 332, IV с. – Прил. с отд. тит. л.


  Пер. Мейер, Игнатий Иванович Автор: Рейнер, Вячеслав Иванович
337825
  Шанидзе А. Грамматика грузинского языка / А. Шанидзе, 1941. – 144 с.
337826
  Кудрявский Д.Н. Грамматика древнегреческого языка / Д.Н. Кудрявский. – Тарту, 1964. – 355 с.
337827
   Грамматика древнегреческого языка. – Тарту, 1964. – 351, [5] с.
337828
  Марр Н.Я. Грамматика древнелитературного грузинского языка / Н.Я. Марр. – Л, 1925. – 215с.
337829
  Рейзен З. Грамматика еврейского языка. / З. Рейзен. – 2-е улуч.изд. – Вильна
1. – 1920. – 162с.
337830
  Панфилов В.З. Грамматика и логика : (Грамматическое и логико-грамматическое членение простого предложения) / В.З. Панфилов ; АН СССР, Науч. совет по теории советского языкознания при отд. лит-ры и языка. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1963. – 79 с. – (Вопросы теории языкознания)
337831
   Грамматика и норма. – М, 1977. – 270с.
337832
  Крючков С.Е. Грамматика и правописание / С.Е. Крючков. – 3-е. – Москва, 1962. – 336 с.
337833
  Крючков С.Е. Грамматика и правописание / С.Е. Крючков. – 12-е. – М., 1971. – 336с.
337834
  Князева А Н. Грамматика и семантика бессоюзного гипотаксиса (на материале современного английского языка) : Дис... Канд .филол.наук: / Князева Н.А; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1982. – 265л. – Бібліогр.:л.221-224
337835
   Грамматика и семантика романских языков. – Москва : Наука, 1978. – 227с.
337836
  Бойко Б.И. Грамматика инверсно-казирекурсивного типа и синтаксические проблемы языков программирования : Дис... канд. физ.мат.наук: / Бойко Б.И.; МВ и ССО УССР. КГУ. – Киев, 1974. – 73л. – Бібліогр.:л.74-79
337837
   Грамматика индонезийского языка. – М, 1972. – 462с.
337838
  Васильева-Шведе Грамматика испанского языка / Васильева-Шведе, Г.В. Степанов. – 2-е изд., пересмотр. – Москва, 1963. – 398с.
337839
  Виноградов В.С. Грамматика испанского языка / В.С. Виноградов. – Москва, 1965. – 451с.
337840
  Литвиненко Е.В. Грамматика испанского языка / Е.В. Литвиненко. – Киев, 1976. – 271с.
337841
  Виноградов В.С. Грамматика испанского языка / В.С. Виноградов. – 2-е изд. – Москва : Высшая школа, 1978. – 392с.
337842
  Попова Н.И. Грамматика испанского языка : Учебник для студентов педагогических вузов по специальности иностранный язык / Н.И. Попова. – Москва : ЧеРо, 2000. – 312с. – ISBN 5-88711-088-0
337843
  Виноградов В.С. Грамматика испанского языка : Практический курс.Учебник для студентов ин-тов и факультетов иностранных языков / В.С. Виноградов. – 4-е изд., испр. – Москва : Университет, 2000. – 432с. – ISBN 5-8013-0018-Х
337844
  Виноградов В.С. Грамматика испанского языка : Практический курс. Учебник для студ. ин-тов и ф-тов иностр. языков / В.С. Виноградов. – 6-е изд. – Москва : Книжный дом "Университет". Высшая школа, 2003. – 432с. – ISBN 5-8013-0170-4
337845
  Виноградов В.С. Грамматика испанского языка : Практический курс. [Учебник для студентов институтов и факультетов иностранных языков] / В.С. Виноградов. – 7-е изд. – Москва : Книжный дом "УНИВЕРСИТЕТ", 2005. – 432с. – ISBN 5-98227-058-X
337846
  Виноградов В.С. Грамматика испанского языка : Практический курс: Учебник для студ. ин-тов и факультетов иностранных языков / В.С. Виноградов. – 8-е изд. – Москва : Университет, 2006. – 432с. – ISBN 5-98227-112-8
337847
  Виноградов В.С. Грамматика испанского языка : практический курс : учебник для студ. ин-тов и фак-тов ин. яз. / В.С. Виноградов. – 8-е изд. – Москва : КДУ, 2008. – 432с. – ISBN 978-5-98227-448-9
337848
  Виноградов В.С. Грамматика испанского языка : практ. курс : учебник для студентов ин-тов и фак. иностр. яз. / В.С. Виноградов. – 7-е изд. – Москва : Университет, 2010. – 429, [1] с. : табл. – К 250-летию Моск. ун-та. – ISBN 5-98227-058-X
337849
  Ленская Л.А. Грамматика испанского языка для учащихся средних школ / Л.А. Ленская. – 2-е изд. дор. – М, 1988. – 224с.
337850
  Виноградов В.С. Грамматика испанского языка. Практический курс : Учебник для студентов ин-тов и факультетов иностранных языков / В.С. Виноградов. – 5-е изд. – Москва : Университет, 2001. – 432с. – ISBN 5-8013-0128-3
337851
   Грамматика кабардино-черкесского литературного языка. – М, 1957. – 240с.
337852
   Грамматика кабардино-черкесского литературного языка. – М
1. – 1970. – 16с.
337853
  Турчанинов Г. Грамматика кабардинского языка / Г. Турчанинов, М. Цагов. – М.-Л., 1940. – 160с.
337854
  Мусаев К.М. Грамматика караимского языка / К.М. Мусаев. – М., 1964. – 344с.
337855
  Горелов В.И. Грамматика китайского языка / В.И. Горелов. – М, 1974. – 275с.
337856
  Горелов В.И. Грамматика китайского языка / В.И. Горелов. – 2-е изд., доп. и перераб. – М, 1982. – 279с.
337857
  Мазур Ю.Н. Грамматика корейского языка (Морфология. Словообразование) : теоретический курс / Ю.Н. Мазур ; МГУ им. М.В. Ломоносова ; Ин-т стран Азии и Африки. – Изд. 2-е, исправл. – Москва : Муравей ; Восточная литература, 2004. – 312 с. – К 250-летию Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. – ISBN 5-8463-0126-6
337858
  Рамстедт Г. Грамматика корейского языка. / Г. Рамстедт. – М, 1951. – 232с.
337859
  Дмитриев Н.К. Грамматика кумыкского языка / Н.К. Дмитриев. – М..-Л., 1940. – 206с.
337860
  Соболевский С.И. Грамматика латинского языка / С.И. Соболевский. – М, 1938. – 424с.
337861
  Соболевский С.И. Грамматика латинского языка / С.И. Соболевский. – изд. 2-е. – М, 1939. – 424с.
337862
  Соболевский С.И. Грамматика латинского языка / С.И. Соболевский. – М
2. – 1947. – 592с.
337863
  Юшманов Н.В. Грамматика литературного арабского языка / Н.В. Юшманов. – М., 1985. – 174с.
337864
  Бубрих Д.В. Грамматика литературного Коми языка. / Д.В. Бубрих. – Л., 1949. – 200,7с.
337865
  Бунин И.А. Грамматика любви / И.А. Бунин. – Красноярск : Красноярское книжное издательство, 1988. – 405 с.
337866
   Грамматика любви. – Омск, 1989. – 382с.
337867
  Бунин И.А. Грамматика любви / И.А. Бунин. – Изд. 2-е. – Киев, 1995. – 462 с.
337868
  Павловский А. Грамматика малороссийского наречия, или грамматическое показание существеннейших отличий, отдаливших Малороссийское наречие от чистаго Российского языка, сопровождаемое разными ... сочинениями. / сочин. Ал. Павловский. – В Санкт-Петербурге : В типографии В. Плавильщикова, 1818. – 114 с.


  Код-Гр,фсд-задовіл. КНУ ім.Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. ХІХ ст.-картон, корінець зі шкіри з тисненням
337869
  Аврорин В.А. Грамматика нанайского языка / В.А. Аврорин ; Акад. наук СССР, Ин-т языкознания. – Москва ; Ленинград : Изд-во Акад. наук СССР ; Ленингр. отд-ние
Т. 2 : Морфология глагольных и наречных частей речи, междометий, служебных слов и частиц. – 1961. – 495 с.
337870
  Гадд Н.Г. Грамматика немецкого языка / Н.Г. Гадд. – Москва, 1942. – 247 с.
337871
  Гадд Н.Г. Грамматика немецкого языка / Н.Г. Гадд, Л.Я. Браве; под ред. Л.В. Щерба. – Изд. второе. – Москва, 1947. – 246 с.
337872
  Смолянский И.М. Грамматика немецкого языка / И.М. Смолянский. – Ленинград, 1958. – 22 с.
337873
  Фридберг М.Х. Грамматика немецкого языка / М.Х. Фридберг. – Л., 1962. – 34с.
337874
  Шнитке Т.А. Грамматика немецкого языка / Т.А. Шнитке, Э.Б. Эрлих. – М., 1963. – 224с.
337875
  Патиш М С. Фромзель И Л. Грамматика немецкого языка / М С. Фромзель И Л. Патиш. – Л., 1963. – 32с.
337876
  Меркель Ю.А. Грамматика немецкого языка / Ю.А. Меркель. – Л., 1964. – 18с.
337877
  Левинсон Л.И. Грамматика немецкого языка / Л.И. Левинсон, Ю.А. Меркель. – Л., 1966. – 16с.
337878
  Фридберг М.Х. Грамматика немецкого языка / М.Х. Фридберг. – Изд. 2-е, переработ. и доп. – Л., 1967. – 37с.
337879
  Фридберг М.Х. Грамматика немецкого языка / М.Х. Фридберг, Н.И. Шатт. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Л., 1968. – 28с.
337880
  Смолянский И.М. Грамматика немецкого языка / И.М. Смолянский. – Ленинград, 1968. – 22 с.
337881
  Барыкина Н.А. Грамматика немецкого языка / Н.А. Барыкина. – Владимир, 1989. – 64с.
337882
  Завьялова В.М. Грамматика немецкого языка / В.М. Завьялова, И.В. Извольская. – М., 1995. – 189с.
337883
  Шнитке Т.А. Грамматика немецкого языка / Т.А. Шнитке, Э.Б. Эрлих. – Киев, 1996. – 224с.
337884
  Юнг В. Грамматика немецкого языка / В. Юнг. – Санкт-Петербург : Лань, 1996. – 544с. – ISBN 5-86617-059-0
337885
  Тагиль И.П. Грамматика немецкого языка = Deutsche grammatik : По новым правилам орфографии и пунктуации немецкого языка / И.П. Тагиль. – 4-е изд., испр., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : КАРО, 2004. – 392с. – ISBN 5-89815-223-7
337886
  Тагиль И.П. Грамматика немецкого языка = Deutsche Grammatik : по новым правилам орфографии и пунктуации немецкого языка 2006 года / И.П. Тагиль. – 6-е изд., испр., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : КАРО, 2008. – 496 с. – ISBN 978-5-9925-0258-9
337887
  Тагиль И.П. Грамматика немецкого языка в упражнениях = Deutsche grammatik in ubungen : По новым правилам орфографии и пунктуации немецкого языка / И.П. Тагиль. – 2-е изд., испр., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : КАРО, 2004. – 240с. – ISBN 5-89815-152-4
337888
  Dreyer H. Грамматика немецкого языка с упражнениями = Lehr- und Ubungsbuch der deutschen Grammatik : aktuell: die Gelbe aktuell / Hilke Dreyer, Richard Schmitt. – Ismaning : Hueber Verlag, 2010. – 416 с., [1] арк., склад. вчетверо : Ill. – На корешке также: Russische Ausgabe / Русское издание. – (Новое Издание). – ISBN 978-3-19-367255-1
337889
  Шендельс Е.И. Грамматика немецкого языка. / Е.И. Шендельс. – М., 1952. – 368с.
337890
  Шендельс Е.И. Грамматика немецкого языка. / Е.И. Шендельс. – 2-е изд. – М., 1954. – 367с.
337891
  Шендельс Е.И. Грамматика немецкого языка. / Е.И. Шендельс. – 3-е изд. – М., 1959. – 366с.
337892
  Каткова Е.В. Грамматика немецкого языка. / Е.В. Каткова, Л.И. Фромзель. – Л, 1960. – 16с.
337893
  Каткова Е.В. Грамматика немецкого языка. / Е.В. Каткова. – Л, 1962. – 28с.
337894
  Каткова Е.В. Грамматика немецкого языка. / Е.В. Каткова. – 2-е изд. – Л, 1970. – 24с.
337895
  Каткова Е.В. Грамматика немецкого языка. / Е.В. Каткова, Л.И. Фромзель. – Л, 1971. – 14с.
337896
  Каткова Е.В. Грамматика немецкого языка. / Е.В. Каткова, Л.И. Фромзель. – Л, 1971. – 15с.
337897
  Смеречанский Р.И. Грамматика немецкого языка. / Р.И. Смеречанский. – Киев, 1981. – 312с.
337898
  Фромзель Л.И. Грамматика немецкого языка. Инфинитив. / Л.И. Фромзель, В.Ф. Лысенко. – М., 1961. – 24с.
337899
  Фромзель Л.И. Грамматика немецкого языка. Инфинитив. / Л.И. Фромзель, В.Ф. Лысенко. – Л., 1966. – 17с.
337900
  Москальская О.И. Грамматика немецкого языка. Морфология / О.И. Москальская. – М., 1956. – 394с.
337901
  Москальская О.И. Грамматика немецкого языка. Морфология / О.И. Москальская. – Изд. 2-е. – М., 1958. – 394с.
337902
  Михайлов Л.М. Грамматика немецкой диалогической речи / Л.М. Михайлов. – М, 1986. – 109с.
337903
  Панфилов В.З. Грамматика нивхского языка / В.З. Панфилов ; АН СССР, Ин-т языкознания. – Москва ; Ленинград : Наука
Ч. 1 : Фонетическое введение и морфология именных частей речи. – 1962. – 262 с.
337904
  Панфилов В.З. Грамматика нивхского языка / В.З.Панфилов ; АН СССР, Ин-т языкознаения. – Москва ; Ленинград : Наука
Ч. 2 : Глагол, наречие, образные слова, междометия, служебные слова. – 1965. – 264 с.
337905
  Багаев Николай Константинович Грамматика осетинского языка : Автореф... канд.филол.наук: / Багаев Николай Константинович; Тбилис. гос. ун-т им И.В.Сталина. – Орджоникидзе, 1955. – 20л.
337906
   Грамматика осетинского языка. – Орджоникидзе
1. – 1963. – 368с.
337907
   Грамматика осетинского языка. – Орджоникидзе
2. – 1969. – 387с.
337908
  Поппе Н.Н. Грамматика письменно-монгольского языка. / Н.Н. Поппе. – М.-Л., 1937. – 196с.
337909
  Никонов Б.А. Грамматика португальского языка / Б.А. Никонов. – Москва, 1981. – 263с.
337910
  Никонов Б.А. Грамматика португальского языка / Б.А. Никонов. – Москва : Высшая школа, 1985. – 272с.
337911
  Позднеев Д.М. Грамматика разговорного японского языка Конспект лекций. / Д.М. Позднеев. – М, 1923. – 171с.
337912
   Грамматика романо-германских языков и их сопоставление с киргизским и русским языками. – Фрунзе, 1978. – 177с.
337913
  Иордан И. Грамматика румынского языка / И. Иордан. – Москва : Иностранная литература, 1950. – 164 с.
337914
  Финкель А.М. Грамматика русского языка / А.М. Финкель, Н.М. Баженов. – Изд. 10-е, перераб. – К
1. – 320с.
337915
  Овсянико-Куликовский Д.Н. Грамматика русского языка / Д.Н. Овсянико-Куликовский. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1907. – 126, [1] с. – (Книги для современной школы)
337916
  Кошутичь Р. Грамматика русского языка : I. фонетика : А. Общая часть (Литературное произношение) / Рад. Кошутичь. – Петроград : Типография Российской АН
2 изд. – 1919. – 512 с.
337917
  Бархударов С.Г. Грамматика русского языка / С.Г. Бархударов. – М.
2. – 1938. – 143с.
337918
  Бархударов С.Г. Грамматика русского языка / С.Г. Бархударов. – М.
2. – 1939. – 143с.
337919
   Грамматика русского языка. – Унгвар, 1941. – 142с.
337920
  Баженов Н.М. Грамматика русского языка / Н.М. Баженов. – Изд. 10-е, испр. – М., 1947. – 152с.
337921
  Баженов Н.М. Грамматика русского языка / Н.М. Баженов. – Изд. 12-е. – Киев
2. – 1949. – 160с.
337922
   Грамматика русского языка. – Москва
Т. 1. – 1952. – 720 с.
337923
  Финкель А.М. Грамматика русского языка / А.М. Финкель, Н.М. Баженов. – Изд. 11-е, перераб. – К
1. – 1953. – 320с.
337924
  Финкель А.М. Грамматика русского языка / А.М. Финкель, Н.М. Баженов. – Изд. 12-е, перераб. – К
1. – 1954. – 320с.
337925
  Матийченко А.С. Грамматика русского языка / А.С. Матийченко. – 4-е. – Москва
ч.1. – 1954. – 320с.
337926
   Грамматика русского языка. – Москва
Т. 2, ч. 1 : Синтаксис. – 1954. – 703 с.
337927
   Грамматика русского языка. – Москва
Т. 2 ч. 2. – 1954. – 444 с.
337928
  Матийченко А.С. Грамматика русского языка / А.С. Матийченко. – 5-е. – Москва
ч.1. – 1955. – 320с.
337929
   Грамматика русского языка. – М.
Т. 1 : Фонетика и морфология. – 1960. – 720 с.
337930
   Грамматика русского языка. – М
Т. 2 ч. 1. – 1960. – 702с.
337931
  Пехливанова К.И. Грамматика русского языка в иллюстрациях / К.И. Пехливанова, М.Н. Лебедева. – М., 1984. – 352с.
337932
  Пехливанова К.И. Грамматика русского языка в иллюстрациях / К.И. Пехливанова, М.Н. Лебедева. – Изд. 4-е, стререотип. – Москва : Русский язык, 1989. – 352с.
337933
  Пехливанова К.И. Грамматика русского языка в иллюстрациях / К.И. Пехливанова, М.Н. Лебедева. – Изд. 5-е, испр. и доп. – Москва : Русский язык, 1990. – 352с.
337934
  Пехливанова К.И. Грамматика русского языка в иллюстрациях : Учебное пособие / К.И. Пехливанова, М.Н. Лебедева. – 11-е изд., стререот. – Москва : Дрофа, 2006. – 352с. – ISBN 5-358-01238-9
337935
  Маштаков П.Л. Грамматика русского языка для самообразования : С прил. крат. корнеслова / Сост. П.Л. Маштаков, преп. С.-Петерб. гимназии Л.Д. Лентовской и Общеобразоват. курсов А.С. Черняева. – Москва : Тип. т-ва И.Д. Сытина, 1909. – 130, II с.
337936
  Богданов В. Грамматика русского языка. (Этимология, сближенная с синтаксисом) : курс среднего и старшего возрастов / составил : В. Богданов. – С.-Петербург : Книжный магазин В. Эриксон, 1897. – 294с., [9] с. + Приложение: с. 1-45. – с прилож.: 1. Краткой грамматики древнеславянского языка и образцов из Остромирова Евангелия. 2. Орфографического указателя
337937
  Гароди Р. Грамматика свободы / Р. Гароди. – М., 1952. – 144с.
337938
  Арутюнян А. Грамматика свободы : (проблемы постсоветского реализма) / Армен Арутюнян. – Ереван : АРТ, 2007. – 141с. – Шифр. дубл. 34 Арут. (доп. карт. всем.). – ISBN 978-99941-72-03-0
337939
  Иртеньева Н.Ф. Грамматика современного английского языка / Н.Ф. Иртеньева. – М, 1956. – 191с.
337940
   Грамматика современного английского языка : для ун-тов. – Москва, 1982
337941
  Крылова И.П. Грамматика современного английского языка : Учебник / И.П. Крылова, Е.М. Гордон, . – 4-е изд. испр. – Москва; Ростов -на-Дону : Книжный дом "Университет". Феникс, 1999. – 448с. – ISBN 5-8013-0020-1
337942
  Крылова И.П. Грамматика современного английского языка : Учебник для ин-тов и фак. иностр. яз. / И.П. Крылова, Е.М. Гордон, . – 6-е изд. – Москва : Книжный дом "Университет". Глосса. Автограф., 2000. – 448с. – ISBN 5-8013-0094-5
337943
  Крылова И.П. Грамматика современного английского языка : Учебник / И.П. Крылова, Е.М. Гордон, . – 5-е изд. – Москва : Книжный дом "Университет". Глосса. Автограф., 2000. – 448с. – ISBN 5-8013-0073-2
337944
  Крылова И.П. Грамматика современного английского языка : учебник для студентов институтов и факультетов иностранных языков / И.П. Крылова, Е.М. Гордон. – 11-е изд. – Москва : Книжный дом " Университет ", 2005. – 448 с. – ISBN 5-98227-068-7
337945
  Крылова И.П. Грамматика современного английского языка: : Учебник для институтов и факультетов иностранных языков / И.П. Крылова, Е.М. Гордон. – 7-е изд. – Москва : Книжный дом " Университет "; "Высшая школа", 2001. – 448с. – ISBN 5-8013-0112-7
337946
  Крылова И.П. Грамматика современного английского языка: : Учебник для институтов и факультетов иностранных языков / И.П. Крылова, Е.М. Гордон. – 8-е изд. – Москва : Книжный дом " Университет "; "Высшая школа", 2002. – 448с. – ISBN 5-8013-0139-9
337947
  Кононов А.Н. Грамматика современного турецкого литературного языка / А.Н. Кононов. – М.-Л., 1956. – 569с.
337948
  Кононов А.Н. Грамматика современного узбекского литературного языка / А.Н. Кононов. – М.-Л., 1960. – 447с.
337949
  Нехендзи Б.Д. Грамматика современного французского языка / Б.Д. Нехендзи, В.В. Благовещенский. – Москва, 1964. – 343с.
337950
  Головнин И.В. Грамматика современного японского языка / И.В. Головнин. – М., 1986. – 315с.
337951
  Щербак А.М. Грамматика староузбекского языка. / А.М. Щербак. – М.Л., 1962. – 274с.
337952
  Шаров В.Д. Грамматика судьбы / В.Д. Шаров. – К., 1988. – 40с.
337953
  Андронов М.С. Грамматика тамильского языка / М.С. Андронов. – Москва, 1966. – 281с.
337954
  Андронов М.С. Грамматика тамильского языка / М.С. Андронов. – Москва, 1987. – 296с.
337955
  Софронов М.В. Грамматика тангутского языка / М.В. Софронов ; АН СССР, Ин-т народов Азии. – Москва : Наука
Кн. 1. – 1968. – 276 с.
337956
  Софронов М.В. Грамматика тангутского языка / М.В. Софронов ; АН СССР, Ин-т народов Азии. – Москва : Наука
Кн. 2 : Материалы для фонетической реконструкции. – 1968. – 404 с.
337957
  Повилейко Р.П. Грамматика творчества: ГДе и как сливается искусство с техникой? / Р.П. Повилейко. – Новосибирск, 1976. – 56с.
337958
  Москальская О.И. Грамматика текста / О.И. Москальская. – М., 1981. – 183с.
337959
  Кононов А.Н. Грамматика турецкого языка / А.Н. Кононов. – М.-Л., 1941. – 312с.
337960
  Нечуй-Левицький І.С. Грамматика української мови Івана Нечуя-Левіцького. – Київ : Друк. І.І. Чоколова
Частка 2. : Синтаксис. – 1914. – 94 с. – Примітка про друге видання "Граматики української мови" с. 91-94. - Прим. № 67041 дефектний, без стор. 84-94
337961
  Родари Джанни Грамматика фантазии : Введение в искусство придумывания историй / Родари Джанни. – 2-е изд. – М., 1990. – 191с.
337962
  Бер О.М. Грамматика французского языка / О.М. Бер. – Ленинград, 1960. – 46 с.
337963
  Алямская Н.В. Грамматика французского языка / Н.В. Алямская, Р.А. Пашинина. – Ленинград
3. – 1960. – 34с.
337964
  Шигаревская Н.А. Грамматика французского языка / Н.А. Шигаревская. – Ленинград
Вып. 6. – 1961. – 40 с.
337965
  Штейнберг Н.М. Грамматика французского языка / Н.М. Штейнберг. – 2-е изд., испр. и доп. – Л.
Ч.1. – 1962. – 370с.
337966
  Штейнберг Н.М. Грамматика французского языка / Н.М. Штейнберг. – Л.
Ч.2. – 1963. – 240с.
337967
  Штейнберг Н.М. Грамматика французского языка / Н.М. Штейнберг. – 3-е изд., испр. и доп. – М.-Л.
Ч.1. – 1966. – 361с.
337968
  Штейнберг Н.М. Грамматика французского языка / Н.М. Штейнберг. – 2-е изд. – М.-Л.
Ч.2. – 1966. – 235с.
337969
  Штейнберг Н.М. Грамматика французского языка / Н.М. Штейнберг. – 4-е изд. – Ленинград
Ч.1. – 1972. – 342с.
337970
  Штейнберг Н.М. Грамматика французского языка / Н.М. Штейнберг. – 3-е изд. – Ленинград
Ч.2. – 1972. – 216с.
337971
  Гойда М.М. Грамматика французского языка / М.М. Гойда. – Киев, 1985. – 119с.
337972
  Попова И.Н. Грамматика французского языка : Практический курс / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова. – Изд. 4-е, перераб. и допол. – Москва : Высшая школа, 1989. – 336с. – ISBN 5-06-001478-9
337973
  Попова И.Н. Грамматика французского языка = Le francais : Практический курс: Учебник для институтов и факультетов иностранных языков / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова. – 6-е изд., стереотипное. – Москва : Нестор Академик Паблишерз, 1999. – 480с. – ISBN 5-901074-01-7
337974
  Ховхун В.П. Грамматика французского языка : для студентов и школьников / В.П. Ховхун. – Москва : ИП Логос-М, 2008. – 384 с. – (Вас ждет успех). – ISBN 978-5-8112-3379-3
337975
  Солодухина И.В. Грамматика французского языка в таблицах с упражнениями и тестами / И.В. Солодухина. – Москва : Филоматис, 2006. – 254, [2] с. : табл. – (Учебники и словари ) ( Le francais). – ISBN 5-98111-073-2
337976
  Нико М.Н. Грамматика французского языка для высш. учеб. заведений / М.Н. Нико. – 3-е изд., 1946. – 288с.
337977
  Заботкина О.С. Грамматика французского языка. / О.С. Заботкина, Л.Л. Тривуш. – Л, 1959. – 40с.
337978
  Заботкина О.С. Грамматика французского языка. / О.С. Заботкина. – Л, 1966. – 36с.
337979
  Попова И.Н. Грамматика французского языка. Практический курс Le francais / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова. – Изд. 10-е, стереотипное. – Москва : Nestor Academic Publishers, 2001. – 480 с. – ISBN 5-901074-13-0
337980
  Попова И.Н. Грамматика французского языка. Практический курс Le francais / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова. – 9-е изд., стереот. – Москва : Нестор Академик Паблишерз, 2001. – 480с. – ISBN 5-901074-10-6
337981
  Попова И.Н. Грамматика французского языка. Практический курс. : Учебник для институтов и факультетов иностранных языков / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова. – 7-е изд., стереот. – Москва : Нестор Академик Паблишерз, 2000. – 480с. – ISBN 5-901074-02-5
337982
  Попова И.Н. Грамматика французского языка. Практический курс.Le francais : Учебник для институтов и факультетов иностранных языков / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова. – 8-е изд., стереот. – Москва : Нестор Академик Паблишерз, 2000. – 480с. – ISBN 5-901074-05-Х
337983
  Попова И.Н. Грамматика французского языка: практич. курс / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова. – 3-е изд., испр. – Москва, 1979. – 407с.
337984
  Попова И.Н. Грамматика французского языка: практич. курс. / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова. – М., 1969. – 456с.
337985
  Попова И.Н. Грамматика французского языка: практич. курс. / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова. – 2-е изд., испр. – Москва : Вища школа, 1975. – 424с.
337986
  Заботкина О.С. Грамматика фркнцузского языка. / О.С. Заботкина. – Л, 1958. – 44с.
337987
  Травничек Ф. Грамматика чешского литературного языка / Ф. Травничек. – М
1. – 1950. – 48с.
337988
  Скорик П.Я. Грамматика чукотского языка. / П.Я. Скорик. – М-Л, 1961. – 448с.
337989
  Скорик П.Я. Грамматика чукотского языка. / П.Я. Скорик. – Л, 1977. – 376с.
337990
  Чекалина Е.М. Грамматика шведского языка / Е.М. Чекалина. – М., 1984. – 107с.
337991
  Меновщиков Г.А. Грамматика языка азиатских эскимосов / Г.А. Меновщиков. – М.-Л.
1. – 1962. – 300с.
337992
  Меновщиков Г.А. Грамматика языка азиатских эскимосов / Г.А. Меновщиков. – Л.
2. – 1967. – 288с.
337993
  Менивщиков Г.А. Грамматика языка азиатских эскимосов. : Автореф... Доктора филол.наук: / Менивщиков Г.А.; АН СССР.Ин-тд языкознания. – М, 1965. – 32л.
337994
  Смирнов Ю.А. Грамматика языка панджаби / Ю.А. Смирнов. – М., 1976. – 478с.
337995
  Лебедев К.А. Грамматика языка пушту / К.А. Лебедев. – Москва, 1988. – 108с.
337996
  Кононов А.Н. Грамматика языка тюркских рунических памятников VII - IX вв. / А.Н. Кононов. – Л., 1980. – 255с.
337997
  Москалев А.А. Грамматика языка чжуан. / А.А. Москалев. – М., 1971. – 336с.
337998
  Чамберлэн Б.Х. Грамматика японского разговорного языка : теоретическая часть / Б.Х. Чамберлэн; пер. с англ. В. Костылева. – С.-Петербург, 1908. – 298, [2] с. – (Издания факультета Восточных языков Императорского С.- Петербургского университета ; № 28)
337999
  Голицынский Ю.Б. Грамматика. Сборник упражнений / Ю.Б. Голицынский. – 3-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : КАРО, 2000. – 507с. – ISBN 5-89815-041-2
338000
  Голицынский Ю.Б. Грамматика. Сборник упражнений / Ю.Б. Голицынский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : КАРО, 2000. – 476с. – ISBN 5-89815-003-Х
<< На початок(–10)331332333334335336337338339340(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,