Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)331332333334335336337338339340(+10)В кінець >>
336001
  Дубина С. "Галерея на колесах" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 19 січня (№ 7). – С. 12


  Наївні картини Андрія Ліпатова: оригінальний арт-об"єкт з"явився у Кропивницькому.
336002
  Гісем О. "Галицьке питання" у зовнішній політиці УСРР та Польщі // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2009. – № 11/12. – С. 16-22
336003
  Гісем О. "Галицьке питання" у зовнішній політиці УСРР та Польщі // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2010. – № 22. – С. 105-122. – (Польські студії ; № 2/3 ;II та III конкурси ім. Єжи Гедройця)
336004
  Войналович В. "Галицький проект" релігійного відродження в Україні 1970-1980 років // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2017. – № 1 (87), січень - лютий. – C. 72-103. – ISSN 2524-0137
336005
  Возняк Т. "Галицький сепаратизм - не більше ніж кабінетна гра" / розмову вела Олеся Яремчук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 20 березня (№ 50). – С. 7


  Редактор журналу "Ї", культуролог і політолог - про нові виклики й наслідки анексії Криму.
336006
  Кох А. "Галицькі сепаратисти" // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2016. – 14 лютого (N 7). – С. 4. – ISSN 0027-8254


  Мова йде про режисований план Кремля, який має основну мету - не допустити вихід України з орбіти впливу і контролю Росії.
336007
  Пилипчук С.М. "Галицько-руські народні приповідки": пареміологічно-пареміографічна концепція Івана Франка / Святослав Пилипчук ; МОНУ ; ЛНУ ім. І. Франка, Ін-т франкознавства, Кафедра укр. фольклористики ім. акад. Філарета Колесси. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2008. – 218 с. – ISBN 978-966-613-584-4
336008
  Корев С.И. "Галька" С. Монюшко / С.И. Корев. – 2-е изд. – Москва : Музгиз, 1961. – 67 с.
336009
  Федорук О. "Гамбурзький рахунок" Віктора Дудка // Спадщина : літературне джерелознавство : текстологія / [НАН України, Ін-т літ. ім.Т.Г. Шевченка ; редкол.: С. Білокінь та ін.]. – Київ : Laurus, 2015. – Т. 10 : Пам"яті Віктора Дудка. – С. 13-21. – ISBN 978-966-2449-92-1


  "Це і спогад, і огляд творчости, і формулювання тих проблем, через які стан нашої гуманітаристики є ані задовільним, ані нормальним. Проблема школи (зазначу, що в КНУ україністам роками не читали ані текстології, ані джерелознавства, ані ...
336010
  Добин Е.С. "Гамлет" -- фильм Козинцева / Е.С. Добин. – Ленинград; Москва, 1967. – 163с.
336011
   "Гамлет" в русских переводах : [статья], 1891. – С. 224-235. – Отд. оттиск из журн.: Книжки недели, прилож. к газете "Неделя", 1891, т. 1, № 11
336012
  Василик-Фурман "Гамлет" В. Шекспира в перекладі М. Рудницького в контексті перекладацької множинності // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 122. – С. 194-200. – ISSN 2078-340X
336013
  Муратов Н. "Гамлет" как он есть" // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2021. – № 1/2. – С. 106-112. – ISSN 0131-8136


  Поэзия.
336014
  Гулямова Д. "Гамлет" на узбекском языке // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1975. – № 10 : 1974. – С. 321-332
336015
  Піговська І. "Гамлет" наш і польський // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 4 (664). – С. 80-86. – ISSN 0236-1477
336016
  Верцман И.Е. "Гамлет" Шекспира / И.Е. Верцман. – Москва, 1964. – 143с.
336017
  Семейкина Н.Н. "Гамлет" Шекспира в пародийном дискурсе интерпретаций // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абармович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 2 (187). – С. 38-44. – ISSN 2522-493X


  Самое загадочное произведение Шекспира «Гамлет» постоянно является объектом театральных и кино интерпретаций, адаптаций, а также литературных пародий. В эпоху модернизма и постмодернизма объем научных теорий, нередко тенденциозных, и ученых дискуссий, ...
336018
  Белинский В.Г. "Гамлет", драма Шекспира / В.Г. Белинский. – Москва, 1956. – 120с.
336019
  Митро П. "Ганг встречается с морем", и др. рассказы / П. Митро. – М., 1957. – 146с.
336020
  Иванов Д.И. "Гангут" идет в шторм. / Д.И. Иванов. – 2-е изд., доп. – Львов, 1979. – 248с.
336021
  Самокиш І. "Ганді" із М"янми // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 3 липня (№ 112)


  Правозахисниця, лауреат Нобелівської премії миру Аун Сан Су Чі здійснила перше європейське турне після 15-річного домашнього арешту.
336022
  Вламі Е. [Галаксида, або Доля однієї морської держави / Ева Вламі ; ксилографія Спіроса Василіоса. – 3-е вид., доп. – Афіни : Естія, 1989. – 152 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-05-0076-2
336023
  Ювілер Л. Га-йесод : Основи івриту / Люба Ювілер, Нахум М. Бронзик ; [пер. укр. Б. Козаченко]. – [Б. м. : б. в.], 2004. – XV, 418 с. – (Бібліотека Інституту Юдаїки / Центр єврейської освіти України)
336024
  Омельчук Н.В. Гай–Нижник П. П. Кримський вузол і питання Чорноморського флоту РФ у російсько–українських воєнно–політичних взаєминах (1991–2013 рр.) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 117 (№ 2). – С. 77-90. – ISSN 2076-1554
336025
  Дмитрев А. Гайдамачина. (Из истории классовой борьбы на Украине в первой половине XVIII века). / А. Дмитрев. – М., 1934. – 56с.
336026
  Горбань М. Гайдамаччина. – Харків : Вид "Шлях Освіти" при наркомосвіті У.С.Р.Р. ; [Дpук. Hаpкомосвіти УСРР Всеукp. акад. наук], 1923. – 84с. – (Быблыотека селянина)
336027
  Мордовцев Д.Л. Гайдамаччина : Історична монографія / Д.Л. Мордовцев. – Дніпропетровськ : Січ, 2004. – 359с. – ISBN 966-511-385-2
336028
  Мірчук П. Гайдамаччина до 1768 року // Бібліотека українознавства / Наукове товариство ім. Шевченка. – Нью-Йорк, 1973. – Ч. 41 : Коліївщина. Гайдамацьке повстання 1768 р. / Петро Мірчук. – С. 51-74
336029
  Лебедева Т.В. Гайдар-публицист / Т.В. Лебедева. – Воронеж, 1988. – 141с.
336030
  Рыбаков Н.И. Гайдар в Арзамасе / Н.И. Рыбаков. – М, 1984. – 95с.
336031
   Гайдар в школе. – М., 1976. – 126с.
336032
  Котов М.И. Гайдар на войне / М.И. Котов, В.Г. Лясковский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1971. – 271с.
336033
  Котов М.И. Гайдар на войне. / М.И. Котов, В.Г. Лясковский. – 2-е изд. – М., 1984. – 319с.
336034
  Бурлов А.Н. Гайдар на Севере. / А.Н. Бурлов. – Архангельск, 1965. – 58с.
336035
  Бурлов А.Н. Гайдар на Севере. / А.Н. Бурлов. – Архангельск, 1973. – 105с.
336036
  Королев В.Т. Гайдар шагает впереди / В.Т. Королев. – Владивосток, 1967. – 96с.
336037
  Сазанович Е. Гайдебуровский старик : проза: роман / окончание. Начало в № 1, 2, 3, 4, 5, 2012 г. // Юность : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Труд. коллектив ред. журн. "Юность". – Москва, 2012. – № 6 (677). – С. 75-104. – ISSN 0132-2036
336038
   Гайдеггер (Heidegger) Мартін // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 704-713. – ISBN 966-316-069-1
336039
  Богачов А.Л. Гайдегерова герменевтика фактичності і трансценденталізм // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 4-9. – (Філософія. Політологія ; вип. 99). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуті принципи герменевтики фактичності Хайдеггера в контексті трансценденталізму. Проаналізовані протиріччя герменевтики фактичної і вказаний спосіб їх подолання у філософській герменевтиці. The author studies the principles of ...
336040
  Рабинович А. Гайдн / А. Рабинович. – Ленинград : Музгиз, 1937. – 44 с.
336041
  Попова Т.В. Гайдн / Т.В. Попова. – 2-е перераб. изд. – Москва : Музгиз, 1959. – 172 с.
336042
  Барбу Е. Гайдук Амза / Е. Барбу. – Бухарест : [б. и.], 1969. – 46 с. – (Библиотека "Румыния" ; № 11)
336043
  Веселинович Я. Гайдук Станко / Я. Веселинович. – Москва, 1967. – 318с.
336044
  Веселинович Я. Гайдук Станко / Я. Веселинович. – Москва, 1969. – 319с.
336045
  Драгнев Д.М. Гайдуки - народные мстители / Д.М. Драгнев. – Кишинев, 1962. – 52с.
336046
  Нушич Б. Гайдуки / Б. Нушич. – Київ, 1969. – 195с.
336047
   Гайдуков Леонід Федорович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 86. – ISBN 978-966-439-754-1
336048
   Гайдуков Леонід Федорович (1937) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 96. – ISBN 978-966-933-054-3
336049
  Мойсей А. Гайдуцкие зимние драматические обряды румын Буковины (на основе полевых этнографических исследований) // Codrul Cosminului : scientific annals, history section / "Stefan cel Mare" univ. of Suceava. – Suceava, 2016. – С. 41-56. – (New series ; vol. 22, no. 1). – ISSN 1224-032X
336050
  Подгорець В. Гайдуцька криниця / В. Подгорець. – К, 1974. – 208с.
336051
   Гайєк (Hayek) Фрідріх Август фон // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 713. – ISBN 966-316-069-1
336052
  Яворовський О.П. Гайк Хачатурович Шахбазян - організатор санітарно-гігієнічної справи, науковець, педагог, палкий патріот України / О.П. Яворовський, Г.А. Шкурко, Ю.Г. Чайка // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (99). – С. 72-79 : фото. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-7477
336053
   Гайна Георгій Анатолійович (1954) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 96. – ISBN 978-966-933-054-3
336054
   Гайна: выбор пути. – М., 1989. – 175с.
336055
  Книпович Е.Ф. Гайне как политический лирик / Е.Ф. Книпович. – М., 1932. – 141с.
336056
  Дарчия М.Д. Гайоз Ректор и его просветительско-педагогическая деятельность : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Дарчия М.Д.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1969. – 22л.
336057
  Кривко П.С. Гайсин / П.С. Кривко. – Одеса, 1973. – 48с.
336058
  Пшеничный Г.Н. Гайское медноколчеданное месторождение Южного Урала / Г.Н. Пшеничный. – Москва : Наука, 1975. – 187с.
336059
  Татаренко Ірина Гайтана: Під вінець поїду на велосипеді // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 5. – С. 14-15 : Фото
336060
  Ходжер Г.Г. Гайчи / Г.Г. Ходжер. – М., 1978. – 269с.
336061
  Ходжер Г.Г. Гайчи // Чугра / Г.А. Юшков. – Москва : Современник, 1989. – С. 403-656. – (Библиотека советского романа). – ISBN 5-270-00597-2
336062
  Фурса С.Я. Галаган Іван Степанович // Кафедра правосуддя : історія та сучасність / КНУТШ ; [упоряд.: С.Я. Фурса]. – Київ : Медіа Бренд, 2010. – С. 7-8. – ISBN 978966-97130-0-1
336063
   Галаган Юлія Олександрівна // Хіміки Київського університету : [довідник] : 70-річчю хімічного факультету присвячується / [М.С. Слободяник, В.М. Кокозей, Н.О. Щаркіна [та ін.]] ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2003. – С. 21
336064
  Манжола В.А. Галака Сергій Павлович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2008. – Т. 8 : Дл - Дя. – С. 693. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-4458-0 (Т.8)
336065
   Галака Сергій Павлович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 86-87. – ISBN 978-966-439-754-1
336066
   Галака Сергій Павлович (1956) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 96-97. – ISBN 978-966-933-054-3
336067
  Марочник Л.С. Галактика / Л.С. Марочник, А.А. Сучков. – Москва : Наука, 1984. – 392с.
336068
  Мак-Люен Маршалл Галактика Гутенберга = The Gutenberg galaxy : Становлення людини друкованої книги / Мак-Люен Маршалл; Пер. з англ. В.І.Постнікова та ін. – Київ : Ніка-Центр, 2001. – 464с. – (Зміна парадигми ; Вип.1). – ISBN 966-521-162-5; 966-521-169-2;
336069
  Гунько С.М. Галактика друкованого слова (до 500-річчя засновника друкарства на Україні Івана Федоровича) // Квалілогія книги : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 2012. – Вип. № 1 (21). – С. 137-140. – ISBN 966322012-0
336070
  Частакова Н. Галактика на ймення Віра Вовк // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 24 квітня (№ 8). – С. 7


  Книга Надії Гаврилюк "Під плахтою неба: поезія Віри Вовк".
336071
   Галактика Слова : Галині Макарівні Гнатюк : [праці, спогади] / НАН України, Ін-т української мови ; [редкол.: П.Ю. Гриценко, Н.Г. Горголюк, А.Д. Гнатюк та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2020. – 352, [3] с., [1] арк. порт. : іл., портр., табл. – Текст укр., частк. англ. – Бібліогр.: с. 49-52, в кінці ст. та в підрядк. прим. – (Не все сплива рікою часу ...). – ISBN 978-966-489-492-7
336072
  Мишенина Т.В. Галактика, ее строение и обогащение химическими элементами : монография / Т.В. Мишенина ; М-во образования и науки Украины, Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса : Астропринт, 2017. – 167, [1] с., [6] л. фотоил. : ил. – Библиогр.: с. 142-164. – ISBN 978-966-927-260-7
336073
  Шепли Х. Галактики : пер. с англ. / Х. Шепли. – Москва, Ленинград : ОГИЗ, 1947. – 226 с.
336074
  Засов А.В. Галактики / А.В. Засов. – Москва : Знание, 1976. – 64 с.
336075
  Ходж П. Галактики : пер. с англ. / П. Ходж. – Москва : Наука, 1992. – 189 с.
336076
  Сучков А.А. Галактики знакомые и загадочные / А.А. Сучков. – Москва : Наука, 1988. – 191 с.
336077
  Зонн В. Галактики и квазары / В. Зонн. – Москва : Мир, 1978. – 247с.
336078
   Галактики ПГАСА = Галактики ПДАБА : литератур. произведения сотрудников ПГАСА / М-во образования и науки Украины, Приднепр. гос. акад. строительства и архитектуры ; [редкол.: В.И. Большаков (глав. ред.) и др.]. – Днепропетровск : ПГАСА, 2013. – 206, [2] с. – Навстречу 85-летию со дня основания академии. - Парал. тит. л. укр. – ISBN 978-976-323-098-6
336079
  Воронцов-Вельяминов Галактики, туманности и взрывы во Вселенной / Воронцов-Вельяминов. – Москва, 1967. – 174с.
336080
  Воронцов-Вельяминов Галактики, туманности и взрывы во Вселенной / Воронцов-Вельяминов. – Москва : Просвещение, 1967. – 175 с.
336081
  Хойл Ф. Галактики, ядра и квазары : пер. с англ. / Ф. Хойл. – Москва : Мир, 1968. – 156 с.
336082
  Гинзбург А. Галактики. Какие они бывают? Часть 2 // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Безпалова Н.Ю., Кладов И.И., Зубарев А.Н. [и др.]. – Киев, 2021. – № 4 (178). – С. 30-33


  Как и у звезд, у галактик цвет и светимость не являются совершенно независимыми параметрами, хотя они связаны друг с другом не так строго, как у звезд, и совсем по иной причине.
336083
  Тейлер Р.Дж. Галактики: Строение и эволюция : пер. с англ. / Р.Дж. Тейлер. – Москва : Мир, 1981. – 223 с.
336084
  Чилая С.Е. Галактион Табидзе / С.Е. Чилая. – Москва, 1958. – 131 с.
336085
  Табидзе Г.В. Галактион Табидзе / Галактион Табидзе ;. – Тбилиси, 1979. – 114 с.
336086
  Маргвелашвили Г.Г. Галактион Табидзе. Очерк жизни и творчества. / Г.Г. Маргвелашвили. – Тбилиси, 1973. – 149с.
336087
   Галактическая и внегалактическая радиоастрономия. : пер. с англ. – Москва : Мир, 1976. – 622 с.
336088
  Аксененко С.И. Галактическая осень : сборник стихов / Аксененко С.И. – Миколаїв : Тетра, 1997. – 142 с.
336089
  Кривдик В.Г. Галактические космические лучи в источниках и межзвездном пространстве. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.02 / Кривдик В.Г.; Одес. гос. ун-тет. – Одесса, 1981. – 16л.
336090
  Зусманович А.Г. Галактические космические лучи в межпланетном пространстве / А.Г. Зусманович. – Алма-Ата : Наука, 1986. – 193 с.
336091
  Нортон А. Галактический почтовый... / А. Нортон. – К, 1992. – 752с.
336092
   Галактіонов Євген Олександрович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 48. – ISBN 978-617-573-038-6
336093
  Шелухина Н.П. др. Галактуроновая кислота, методы ее получения и определения / Н.П. др. Шелухина. – Фрунзе, 1972. – 95с.
336094
  Млинченко К.М. Галан бореться / К.М. Млинченко. – Киев, 1972. – 47с.
336095
  Бликер С.С. Галантерейщик : новелла // Иностранная литература : ежемесячный литературно-художественный журнал. – Москва, 2014. – № 11. – С. 235-248. – ISSN 0130-6545
336096
  Викторов Э. Галантный век и сексуальная революция : [нравы Западной Европы ХVIII века] // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2007. – № 12. – С. 37-41. – ISSN 2073-9702
336097
  Хоменко Інна Галапагоси. В обнімку з тюленем // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 2 (128), квітень - травень. – С. 98-104 : фото
336098
  Телевной Игорь Галапагосы. Рай эволюции // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 6. – С. 80-83 : фото
336099
  Сидоренко В.П. Галапагоська черепаха : повість / В.П. Сидоренко. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 200 с.
336100
  Маківчук Ф.Ю. Галас у жабуринні / Ф.Ю. Маківчук. – Київ, 1967. – 198 с.
336101
   Галатея. – Москва : Тип. Решетникова и Уткина
Ч. 1-2, № 1-11. – 1829. – 362, 274, II c. – Видання старою орфографією, розд. пагінація
336102
   Галатея. – Москва : Тип. Лазаревых Института восточных языков
Ч. 15, № 22, 23, 3, 25, 4. – 1830. – С. 101, 52-149, 151-299, 69-81. – Видання старою орфографією
336103
   Галатея. – Москва : Тип. С. Селивановского
т. 17, № 33-37. – 1830. – 33, II c. – Видання старою орфографією
336104
  Дашкієв М.О. Галатея : оповідання / М.О. Дашкієв. – Київ, 1967. – 258 с.
336105
  Сервантес Мигель де Галатея / Сервантес Мигель де. – Москва, 1973. – 390с.
336106
  Дорошко-Берман Галатея : Стихи и песни / Дорошко-Берман; Сост. и предисл. М.М.Красикова, худож. - оформитель Б.Е.Захаров. – Харьков : Фоліо, 2001. – 104с. – В оформлении обложки использована картина автора "Зеленая гора". – ISBN 966-03-1501-5
336107
  Мірошниченко О.А. Галатея і робот : оповідання / О.А. Мірошниченко. – Київ, 1979. – 206 с.
336108
  Барабаш В.Й. Галезева структура та районування промисловості Полтавської області : галузі господарства / В.Й. Барабаш, В.П. Благов // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 19. – С. 35-42 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
336109
   Галенджик. – Краснодар, 1957. – 68с.
336110
  Осадчук П.І. Галера : поезії / П.І. Осадчук. – Одеса : Маяк, 1993. – 88 с.
336111
  Эльбронн М. Галереи Лафайет, Бухенвальд / М. Эльбронн. – М., 1991. – 156с.
336112
  Михальчук В.В. Галерейна діяльність в системі художньої культури незалежної України // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 147-154
336113
  Михальчук В.В. Галерейна діяльність в системі художньої культури незалежної України : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Михальчук Вадим Володимирович ; М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
336114
  Богданов Е.Н. Галерея / Е.Н. Богданов. – М, 1979. – 222с.
336115
  Шевчук Д. Галерея авторитетів польського дисидента // Критика. – Київ, 2005. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 18-19


  Адам Міхнік — польський громадсько-політичний діяч, журналіст, видавець, дисидент і політв"язень часів ПНР. Один із ідейних натхненників "Солідарності".
336116
  Барсамова С.А. Галерея Айвазовского : путеводитель / С.А. Барсамова. – Симферополь : Таврия, 1971. – 57 с. : ил.
336117
  Смирнова А. Галерея Александра Шилова // Мир музея : Иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2006. – № 10. – С. 45-47. – ISSN 0869-8171
336118
  Кисиль В.Я. Галерея античных философов : учеб. пособие : в 2 т. / В.Я. Кисиль, В.В. Рибери. – Москва : ГРАНД : ФАИР-ПРЕСС. – ISBN 55-8183-0410-8
Т. 1. – 2002. – 572, [1] с.
336119
  Кисиль В.Я. Галерея античных философов : учеб. пособие : в 2 т. / В.Я. Кисиль, В.В. Рибери. – Москва : ГРАНД : ФАИР-ПРЕСС. – ISBN 55-8183-0411-6
Т. 2. – 2002. – 571, [1] с. – Библиогр. в конце кн.
336120
  Кулахмедова Л. Галерея в окружении стеллажей : библиотекарь в роли экскурсовода // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. Спецвыпуск. – Москва, 2013. – № 4 : Пенза. Библиотечный конгресс РБА. – С. 53-55. – ISSN 0869-4915
336121
   Галерея геологічних знахідок // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2017. – Лютий (№ 2)


  З 1986 року працює геологічний музей Коледжу геологорозвідувальних технологій Університету імені Тараса Шевченка. 2000 експонатів, виставлених у його залах, представляють майже всі континенти земної кулі. При музеї функціонує студентський гурток ...
336122
  Нестеренко П. Галерея екслібрісів Володимира Окрутного // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 29 травня (№ 10). – С. 5. – ISSN 2519-4429
336123
  Гриник-Сутанівська Галерея еліти народу / написала Валентина Гриник-Сутанівська. – Київ : Аверс, 1999. – 166, [10] с., [4] арк. портр. : іл., портр. – На обкл. авт. не зазнач. - На тит арк. зміст: Ольга Басистюк, Юрій Бойко, Микола Жулинський, Анатолій Матвієнко, Віктор Пинзеник, Геннадій Удовенко, Валерій Шевчук. – ISBN 966-95423-0-8
336124
   Галерея західноєвропейського мистецтва. – Х., 1937. – 127с.
336125
   Галерея лауреатів [Премії імені Тараса Шевченка Київського університету] // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 43-359. – ISBN 978-966-439-757-2
336126
  Кінджибала О.С. Галерея образів головних героїв корейських казок / О.С. Кінджибала, Кім Сук Вон


  На матеріалі корейських казок висвітлюється специфіка жанру корейської казки, окреслюються головні персонажі та герої. Зроблено спробу провести паралелі між корейськими й українськими казками. Korean Folktales, their main characters and specialty of ...
336127
  Мискарян Кара Галерея под открытым небом : Феномен // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 11. – С. 8-16 : Фото


  Анна Болейн, фаворитка короля Генріха VIII (ХVI ст.)
336128
  Костомаров М.І. Галерея портретів : Біографічні нариси / М.І. Костомаров. – К., 1993. – 323с.
336129
  Новиков А. Галерея портретів "нових людей" у драматургії Марка Кропивницького // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 44-48. – ISSN 0130-5263
336130
  Новиков Анатолій Галерея портретів "нових людей" у драматургії Марка Кропивницького // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 44-47. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
336131
  Михайлюта В. Галерея портретів сучасників у художній прозі Олени Пчілки // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т іім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 65-69


  У статті розглядаються портрети інтелігенції та дворянства, створені Оленою Пчілкою в її художній прозі. The article deals with the portraits of intellectuals and the noble class created by Olena Pchilka in her fiction. Статья посвящена анализу ...
336132
  Гольбах П.А. Галерея святых / П.А. Гольбах. – Москва, 1962. – 352с.
336133
  Гольбах П. Галерея святых / П. Гольбах. – Киев : Политиздат, 1987. – 334с.
336134
  Оганисьян Ю.С. Галерея тиранов / Ю.С. Оганисьян, А.Ю. Рабин. – Москва, 1968. – 127с.
336135
  Щеголова Вера Галерея Уффици // Творчество народов мира. – Москва, 2009. – Вып. 2. – С. 63-75


  Палац у Флоренції, побудований у 1560-1581 рр. і зараз є одним з найбільших музеїів європейського образотворчого мистецтва
336136
  Дудар Є.М. Галерея чудотворців : вибр. твори у 2 т. / Євген Дудар. – Київ : Ярославів вал. – ISBN 966-8135-09-10
Т. 1 : Профілактика розуму. – 2003. – 351, [1] с. – Розгорнутий тит. арк.
336137
  Дудар Є.М. Галерея чудотворців : вибр. твори у 2 т. / Євген Дудар. – Київ : Ярославів вал. – ISBN 966-8135-10-1
Т. 2 : Профілактика совісті. – 2003. – 351, [1] с. – Розгорнутий тит. арк.
336138
  Бондаренко С Ф. Галерея шахматных этюдистов / С Ф. Бондаренко, . – М, 1968. – 304с.
336139
  Гриценко В.С. Галеризм и эстетика - цена вопроса // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 3 (41). – С. 8-15
336140
  Подольский В.А. Галерка / В.А. Подольский. – М, 1956. – 48с.
336141
  Янчар Д. Галерник : роман / Драго Янчар ; [пер. со словен. Л. Симоновича] // Доротей : роман / Д. Ненадич. – Москва : Радуга, 1982. – С. 225-508
336142
  Куклинова И. Галечная мозаика Туниса // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2008. – № 3. – С. 44-46. – ISSN 0869-8171
336143
  Эйнгорн Л.Н. Галиды титана (хлорид и бромид), как растворители, в связи с теорией растворимости неэлектролитов. : Дис... наук: / Эйнгорн Л.Н.;, 1940. – 119л. – Бібліогр.:л.1-7
336144
  Цейтлин З. Галилей / З. Цейтлин. – Москва, 1935. – 285 с.
336145
  Кузнецов Б.Г. Галилей / Б.Г. Кузнецов. – Москва : Наука, 1964. – 326 с.
336146
  Штекли А.Э. Галилей / А.Э. Штекли. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 383 с. – (Жизнь замечательных людей)
336147
  Выгодский М.Я. Галилей и инквизиция / М.Я. Выгодский. – Москва; Ленинград
Часть 1 : Запрет пифагорейского учения. – 1934. – 194с.
336148
  Седов Л.И. Галилей и основы механики / Л.И. Седов. – Москва : Наука, 1964. – 40 с.
336149
  Перель Ю.Г. Галилей и современная астрономия / Ю.Г. Перель. – Москва : Знание, 1964. – 29 с.
336150
  Галилей Г. Галилей и современность / Г. Галилей. – Москва : Знание, 1964. – 48 с.
336151
  Немет Л. Галилей. Пьеса / Л. Немет. – Москва, 1958. – 140с.
336152
  Сорока Леонид Галилейский круг : книга стихов / Сорока Леонид. – Иерусалим-Нью-Йорк-Санкт-Петербург : Академический проект, 2002. – 143с. – ISBN 965-222-802-8
336153
  Егоршин В. Галилео Галилей : (К 375-летию со дня рождения) / В. Егоршин, 1939. – С. 91-106. – Отд. оттиск
336154
  Шишаков В.А. Галилео Галилей / В.А. Шишаков. – М, 1963. – 393с.
336155
  Шишаков В.А. Галилео Галилей / В.А. Шишаков. – Москва : Советская Россия, 1964. – 39 с.
336156
  Бублейников Ф.Д. Галилео Галилей / Ф.Д. Бублейников. – Москва : Просвещение, 1964. – 88 с.
336157
  Шмутцер Э. Галилео Галилей / Э. Шмутцер, В. Шютц. – М., 1987. – 140с.
336158
  Анцелиович Е.С. Галилео Галилей. (Элементы физики) / Анцелиович Е.С. – Москва : Учпедгиз, 1955. – 100 с., [1] л. портр. : ил. – Библиогр.: с. 52 (15 назв.). – (Классики физики)
336159
  Габсалямова Ф.Г. Галимджан Ибрагимов : Библиогр. указ., 1907-1977 гг. / Ф.Г. Габсалямова, У.И. Гимадиев. – Уфа, 1979. – 249с.
336160
  Хасанов М.Х. Галимжан Ибрагимов / М.Х. Хасанов. – Казань, 1969. – 432с.
336161
  Хасанов М.Х. Галимжан Ибрагимов / М.Х. Хасанов. – Казань, 1977. – 432с.
336162
  Короткий В. Галин Мартирій (1856-1943) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 404. – ISBN 5-7707-1062-4
336163
  Асадов Э.А. Галина : лирич. проза / Э.А. Асадов. – Москва : Молодая гвардия, 1960. – 110 с.
336164
  Вишневская Г.П. Галина / Г.П. Вишневская. – Москва, 1991. – 556с.
336165
  Вишневская Г.П. Галина : история жизни / Галина Вишневская. – Изд. дополненное. – Москва : Вагриус, 2007. – 576с. – (Мой 20 век). – ISBN 978-5-9697-0396-4
336166
  Караваева Г.А. Галина Адольфовна и Валентин Александрович Караваевы : мастера Советской Карикатуры / Г.А. Караваева, В.А. Караваев. – Москва : Советский художник, 1974. – 40 с.
336167
   Галина Анфилова, 1936-1985 : [кинодекорац. искусство, живопись, графика] : каталог выставки. – Москва : Совецкий художник, 1987. – [31] с. : ил.
336168
   Галина Анфилова, 1936-1985 : [каталог выставки]. – Москва : Совецкий художник, 1990. – [32] с. : ил.
336169
  Галик Я. Галина Баранкевич: спалахнула яскрава лемківська зірка // Лемківський календар на 2017 рік / Всеукр. т-во "Лемківщина" ; Фундація дослідж. Лемківщини у Львові ; [редкол.: М. Литвин, О. Кровицька, С. Гавенко та ін.]. – Львів : [б. в.], 2016. – С. 149-153. – (Бібліотека Лемківщини ; ч. 66). – ISBN 978-966-02-8122
336170
   Галина Бондаренко // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (386), липень - вересень. – С. 89. – ISSN 2664-4282


  Бондаренко Галина Борисівна - кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник відділу "Український етнологічний центр" Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського Національної академії наук України.
336171
   Галина Бородай, 1949-1980. – М, 1988. – 55с.
336172
  Негода М.Т. Галина Буркацька. / М.Т. Негода. – К., 1960. – 52с.
336173
   Галина Василівна Лошманова // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України ; Харк. н.-д. ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – Вип. 16. – С. 477-478. – ISSN 1993-0917
336174
  Рябикина Т. Галина Васильева / Т. Рябикина. – М., 1969. – 112с.
336175
  Пинская Т. Галина Вишневская. Гранд-дама // Академия : интересный журнал для интересных людей / ООО "Караван-Медиа". – Киев, 2007. – № 2. – С. 56-58. – ISSN 1684-4912
336176
  Глаголюк В. Галина Волощук про "Художнє мислення Уляни Кравченко" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 4-10 квітня (№ 14). – С. 8
336177
  Колесник В. Галина Георгіївна Коцур: штрихи до портрета // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 29. – С. 7-9
336178
  Дубровський Р. Галина Гордасевич: портрет на тлі України // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 7/8 (688/689). – С. 75-79. – ISSN 0130-5263
336179
  Бойко Н. Галина Дидик - остання зв"язкова Романа Шухевича // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька. – Київ, 2016. – № 9 (229). – С. 34-35. – ISSN 0131-2685
336180
   Галина Дмитриева : гракфика. Каталог. – Москва : Советский художник, 1990. – [32] с.
336181
  Ковалів Ю. Галина Журба // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 12 (696), грудень. – С. 72-75. – ISSN 0236-1477
336182
   Галина Ивановна Гладышева : графика. Каталог выставки. – Москва : Советский художник, 1985. – 22 с.
336183
  Бандарина З.А. Галина Ильина / З.А. Бандарина. – Минск, 1959. – 206с.
336184
  Косогор В. Галина Іванівна В"юн // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1973. – Рік 24, ч. 277, лютий : лютий. – С. 29-30


  В"юн Галина Іванівна — українська письменниця, громадсько-культурна діячка, автор мемуарів.
336185
   Галина Костянтинівна Степанківська // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна академія медичних наук України. – Київ, 2017. – Т. 23, № 1/2. – С. 157. – ISSN 2413-7944
336186
  Кузьменко Г.І. Галина Кузьменко. Наука як покликання / Г.І. Кузьменко. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2017. – 415, [1] с. : іл., портр., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-189-425-8
336187
  Москаленко Леся Галина Лисенко. З мрією про Домінікану // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 2 (82). – С. 48-49 : фото
336188
  Мартынов А.К. Галина любовь : поэма / Александр Мартынов ;. – Саранск : Морд. кн. изд., 1968. – 82 с.
336189
  Верба І.І. Галина Львівна Петрашевич / І.І. Верба. – Київ, 1965. – 54с.
336190
  Марченко Н. Галина Малик - дитяча письменниця інформаційної доби // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 10 (715). – С. 55-62. – ISSN 0130-5263
336191
  Георгиевская С.М. Галина мама / С.М. Георгиевская. – М, 1980. – 32с.
336192
  Георгиевская С.М. Галина мама / С.М. Георгиевская. – Москва, 1983. – 32с.
336193
  Панова М. Галина Махрова - художник русского зарубежья в Тунисе // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 12 (617). – С. 50-53. – ISSN 0321-5075
336194
   Галина Мезенцева : Музыка, 1984. – 32 с.
336195
   Галина Миколаївна Швецова-Водка : Біобібліографічний покажчик. – Київ, 2004. – 60 с. – (Провідні діячі української книги ; Вип. 17)
336196
   Галина Михайловна Черногаева (к 75-летию со дня рождения) // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 9. – С. 127. – ISSN 0130-2906
336197
  Филиппова М. Галина Науменко: протокол - это знаковость // Личности. – Киев, 2008. – № 3 (13). – С. 116-125. – ISSN 1819-6268


  Галина Алексеевна Науменко была единственной женщиной, которая работала со всеми официальными лицами, посетившими СССР в 1970-1980-е годы. С ее участием готовился дипломатический протокол встреч с Валери Жискар д"Эстеном, Франсуа Миттераном, Джорджем ...
336198
  Тарланов Э.К. Галина Николаевна Акимова // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 4. – С. 122-124. – ISSN 0130-9730


  До 80-річчя від дня народження Галини Миколаївни Акимової
336199
  Велигорська-Сеньків Галина Новаківська і її виставка // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1991. – Vol. 42, № 491, січень : січень. – С. 23-25
336200
   Галина Озолина: Скульптура, графика / Озолина, Выставка, Москва. произведений., 1983. – Москва, 1983. – 24с.
336201
   Галина Польских. – Москва, 1966. – 14с.
336202
  Морозов С.Т. Галина Санько. / С.Т. Морозов. – Москва, 1975. – 26с.
336203
  Соловьева Г.С. Галина Сергеевна Соловьева. / Г.С. Соловьева. – М., 1984. – 22с.
336204
  Богданов-Березовский Галина Сергеевна Уланова / Богданов-Березовский. – М, 1961. – 174с.
336205
   Галина Скляренко // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (386), липень - вересень. – С. 95. – ISSN 2664-4282
336206
  Стефанова Г. Галина Стефанова:"Леся Українка - це було рідне, одразу привласнене, вона стала моя" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 25 лютого - 3 березня (№ 8). – С. 7


  Українська актриса театру і кіно про своє ставлення до Лесі Українки та її творчості.
336207
  Куджиев В.М. Галина Тушовская. / В.М. Куджиев. – Петрозаводск, 1967. – 52с.
336208
  Львов-Анохин Галина Уланова / Львов-Анохин. – М. – 279с.
336209
  Богданов-Березовский Галина Уланова / Богданов-Березовский. – М.-Л., 1949. – 140с.
336210
  Львов-Анохин Галина Уланова / Львов-Анохин. – 2-е изд., доп. – М., 1984. – 350с.
336211
  Соколова Екатерина Галина Уланова = "Я из другого века" // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2009. – № 7. – С. 38-41. – ISSN 1818-2968
336212
   Галина Харитонівна Рябошапко: життєва шляхетність Людини та Вченого // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 349. – ISSN 2219-5521
336213
   Галина Шубина, 1902-1980: графика. – Москва, 1990. – 32с.
336214
  Ходацька О. Галина Яблонська - людина-легенда // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2021. – 12-26 березня (№ 5/6)
336215
  Яволовська Н. Галине життя / Н. Яволовська. – Харків-Одеса, 1930. – 147с.
336216
  Садомская Н.Н. Галисийці. (Ист. этногр. очерк) : Автореф... канд. ист.наук: / Садомская Н. Н.; АН СССР, Ин-т этнографии. – М., 1967. – 17л.
336217
  Зубковский В. Галиция : краткий обзор географии, этнографии, истории и экономической жизни страны / В. Зубковский. – Харьков : Типография Мирный Труд, 1914. – 48 с.
336218
  Трусевич С.М. Галиция и польское восстание 1863-1864 гг. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Трусевич С.М. ; Львовский гос. ун-т им. И.Франко. Ист. фак. Кафедра истории южн. и зап. славян. – Львов, 1965. – 21 с.
336219
  Пауткин А.А. Галицкая летопись как памятник литературы Древней Руси / А.А. Пауткин. – М., 1990. – 76 с.
336220
  Тищик Б.И. Галицкая Социалистическая Советская Республика в 1920 году : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Тищик Б.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 18 с.
336221
  Кульчицкий В.С. Галицкий сейм в системе колониального аппарата Австро-Венгрии : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Кульчицкий В.С. ; МГУ , Юрид. фак. – Москва, 1953. – 17 с.
336222
  Левицкий И.Е. Галицко-pусская библиогpафия за 1887 год / Составил Иван Ем. Левицкий. – Львов : Накл. автора ; Типогр. Ставропиг. ин-та, 1889. – 69 с. – Конволют. Перепл. с : Галцко-русская библиография за 1888 г. / сост. И.Е. Левицкий. - Львов, 1888. - В изд. отд. позиции библиогр. на укр. яз.
336223
  Левицкий И.Е. Галицко-pусская библиогpафия за 1888 г. / Составил Иван Ем. Левицкий // Галицко-pусская библиогpафия за 1887 год / И.Е. Левицкий. – Львов : Накл. автора ; Типогр. Ставропиг. ин-та, 1889. – 127 с.
336224
  Левицкий И.Е. Галицко-pусская библиогpафия за 1888 год / Составил Иван Ем. Левицкий. – Год издания 2-й. Изд. автора. – Львов : Изд. автора ; Типогр. Ставропиг. ин-та, 1889. – 121 с.
336225
  Левицкий И.Е. Галицко-pусская библиогpафия за 1889 год / Составил Иван Ем. Левицкий // Галицко-pусская библиогpафия за 1888 год / И.Е. Левицкий. – Год издания 2-й. Изд. автора. – Львов : Изд. автора ; Типогр. Ставропиг. ин-та, 1889. – 130 с.
336226
  Казьмирчук Г.Д. Галицко-Волынское княжество / Г.Д. Казьмирчук, О.Р. Купчик // История Украины : учебник для студ. вузов / Г.Д. Казьмирчук, А.П. Коцур, М.Г. Казьмирчук, А.В. Вербовой, С.И. [и др.] Власенко. – Київ : УкрСИЧ, 2013. – С. 90-122. – ISBN 978-966-2726-16-9
336227
  Левицкий И.Е. Галицко-русская библиография XIX-го столетия = Bibliographie des publications Rutheniennes du XIX-eme siecle parues en Galicie : С увзгляднением руских изданий появившихся в Угорщине и Буковине : 1801-1886 / Составил Иван Ем. Левицкий. – Изд. автора. – Львов : Типогр. Ставропигийского ин-та. Директор: О.И. Тарнавский
Т. 1 : Хронологический список публикаций (1801-1860). – 1888. – XXII, 162 с. – Конволют. Переплетено с : Галицко-русская библиография XIX-го столетия... / Сост. Иван.Ем. Левицкий. Т. 2. - Парал. тит. л. на франц. яз. - Отд. позиции библиографии на укр. яз.
336228
  Левицкий И.Е. Галицко-русская библиография XIX-го столетия, дополненная русскими изданиями вышедшими в Венгрии и Буковине (1801-1886). Т. 2 / Сост. Иван. Ем. Левицкий // Галицко-русская библиография XIX-го столетия : С увзгляднением руских изданий появившихся в Угорщине и Буковине : 1801-1886 / И.Е. Левицкий. – Изд. автора. – Львов : Типогр. Ставропигийского ин-та. Директор: О.И. Тарнавский, 1888. – Т. 1 : Хронологический список публикаций (1801-1860). – 736 с.
336229
  Левицкий И.Е. Галицко-русская библиография за 1889 г. = Bibliographie des publications Russes parues en Galicie en 1889 / Составил Иван Ем. Левицкий. – Год издания 3-й. Изд. автора. – Львов : Типогр. Ставропигийского ин-та. Директор: Иван Ф. Пухир, 1890. – 129 с. – Парал. тит. л. на франц. яз. - В изд. отд. позиции библиогр. на укр. яз.
336230
  Яворский Ю.А. Галицко-русская вирша о злой жене. – 5 с.
336231
  Кадлубовский А.П. Галицко-русский вариант сказания о крестнике / А.П. Кадлубовский. – Харьков : Тип. Печатное дело, 1914. – 13 с.
336232
  Танфильевъ Г.И. Галицыя и Буковина : географическій очерк / Г.И. Танфильевъ, 1915. – 52 с. : карты + карты
336233
  Великочий С В. Галицька армія (1918-1919): актуальні проблеми української історіографії // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 209-217. – (Історія ; Вип. 20)
336234
  Гандзюк В. Галицька Армія на теренах Східного Поділля у боротьбі за визволення від більшовиків (за газетною періодикою 1919 року) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 143-156. – (Серія журналістика ; Вип. 29)
336235
  Солдатенко В.Ф. Галицька армія у Наддніпрянській Україні / В.Ф. Солдатенко, Б.П. Савчук; НАНУ. Ін-т політичних і етнонац. досліджень. – Київ, 2004. – 213с. – ISBN 966-96360-5-1
336236
  Пушик С.Г. Галицька брама : роман / С.Г. Пушик. – Ужгород : Карпати, 1989. – 411 с. – ISBN 5-7757-0121-6
336237
   Галицька Брама. Річники. 1994. 1995. 1996. 1997. : алфавітний покажчик змісту " Галицької Брами" вип.1-36 (вересень1994- грудень 1997). – Львів
1994 - 1997. – 1997
336238
  Жалоба І.В. Галицька залізниця, галицькі дворяни та австрійський уряд (40-і роки ХІХ ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 25-29. – (Історія ; вип. 51)


  У статті йдеться про перебіг подій, пов"язаних з прагненням галицьких дворян збудувати в Галичині залізницю, і ставлення до цього австрійського уряду.
336239
  Рудий В. Галицька земля ХІ - середини XVI ст. в українській історіографії // Археологічні дослідження Львівського університету : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – Вип. 9. – С. 157-178
336240
  Личук М.І. Галицька інтелігенція і формування національної платформи Української держави // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 62-63
336241
  Ковалів С.М. Галицька Каліфорнія : оповіданя / Степан Ковалів ; за ред. і передм. А. Березинського. – [Харків] : Кооперативне вид. "Рух", 1926. – 226 с.
336242
  Пастернак Я. Галицька кафедра у Крилосі / Я. Пастернак. – Львів, 1937. – 24с.
336243
   Галицька Митрополія 1303-1807-2007 : статті і матеріали / Ін-т релігієзнавства - Філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського ; [редкол.: З. Білик [та ін.]. – Львів : Логос, 2008. – 151, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 966-7379-77-9
336244
  Новакович М.О. Галицька музика габсбурзької доби : у пошуках української ідентичності / Мирослава Новакович. – Львів : Т. Тетюк, 2019. – 367, [1] с., [2] арк. іл. : іл., ноти. – Покажч. імен: с. 364-367. – Бібліогр.: с. 322-342 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-97770-2-7
336245
  Сацький П. Галицька нафта і Центральна Європа між світовими війнами. Історія замороженого конфлікту // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 13-19 червня (№ 21). – С. 14


  Закінчення Першої світової війни, якого очікували народи Європи протягом більш як чотирьох років, мало принести мир і нові надії народам воюючих країн. Принаймні на це сподівалися і політики, і солдати, і пересічні громадяни. Та, за словами ...
336246
  Гарайда И. Галицька политика угорськихъ королевъ Бейлы III и Андрія II-го / Иван Гарайда
336247
  Колубаєв О.Л. Галицька популярна пісня в процесі еволюції регіональної традиції естрадно-музичного мистецтва : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Колубаєв Олег Леонідович ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової. – Одеса, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
336248
  Тимків Н. Галицька прем"єра "Камінного господаря" Лесі Українки у Львівському оперному театрі 22 грудня 1942 року // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 231-236. – (Серія мистецтвознавство ; Вип. 11). – ISSN 2078-6794
336249
  Палюх О. Галицька преса про 350-річчя української друкованої книги в контексті видавничих проблем міжвоєнної доби // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2015. – Вип. 5 (23). – С. 151-168. – ISSN 1561-6224
336250
  Сидор М.Б. Галицька придорожня каплиця другої половини XIX - XX століть: культурологічний аспект : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Сидор М.Б. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
336251
  Кульчицький В.С. Галицька радянська республіка. Лекції / В.С. Кульчицький. – Львів, 1965. – 67с.
336252
  Котляр Ф М. Галицька Русь у другій половині XIV-першій чверті XV ст. / Ф М. Котляр. – Київ : Наукова думка, 1968. – 144 с.
336253
  Кагамлик С. Галицька складова київської церковної ієрархії XVII - XVIII ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 13-17. – (Українознавство ; вип. 15). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується церковно-політична та культурно-просвітницька діяльність київських церковних ієрархів XVII - XVIII ст. - вихідців із Галичини: Йова Борецького, Варлама Ванатовича, Рафаїла Заборовського. The church"s-political and ...
336254
  Тищик Б.Й. Галицька Соціалістична Радянська Республіка (1920) / Б.Й. Тищик. – Львів, 1970. – 198 с.
336255
  Тищик Б.Й. Галицька Соціалістична Радянська Республіка в 1920 році. : Дис... канд. юридич.наук: / Тищик Б.Й.; Львів. держ. універ. Каф. теорії і історії держави та права. – Львів, 1965. – 455л. – Бібліогр.:л.I-XXVIII
336256
  Піддубна В. Галицька та західноукраїнська лексика у "Словнику українсько-російському" Андрія Ніковського (1926 р.) // Збірник Харківського історико-філологічного товариства : наукові розвідки, матеріали та публікації, рецензії / Харківське історико-філологічне товариство. – Харків, 2009. – Т. 13. – С. 229-242. – Бібліогр.: 16 назв. – (Нова серія). – ISBN 978-966-1630-047
336257
  Коваль І. Галицька Троя Ярослава Пастернака // Галич : збірник наукових праць / Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; Науков. ред.: М.М. Волощук. – Івано-Франківськ, 2016. – С. 27-80. – (Серія 2 ; вип. 1). – ISBN 978-966-668--390-1
336258
  Грицак Я. Галицька Україна // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 37 (290), 24 вересня 2015. – С. 32-35
336259
  Комарницький С. Галицька шляхта / С. Комарницький, А. Кобилянський // Універсум : Журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2007. – № 1/2. – С. 37-42
336260
  Хом"як О.В. Галицьке братство колишніх вояків Першої Української дивізії Української національної армії: заснування та діяльність // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 143 : Історичні науки. – С. 20-25. – ISSN 1996-5931
336261
  Олійник С.В. Галицьке вчительство в умовах освітньої політики окупаційної влади російського царизму в період Першої світової війни // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 573-580. – (Історичні науки ; вип. 6). – ISSN 2309-8074
336262
  Дубова Т. Галицьке друкарство крізь призму "Кіевской старины" (1882-1906): український вектор // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2008. – Вип. 1 (16). – С. 307-316. – ISSN 1591-6223


  Розглядається рецепція українського друкарства в Галичині у часописі “Кіевская старина” (1882–1906). У сукупності оглядів, рецензій, статистичних даних і списків літератури, опублікованих у часописі, відображено розвиток видавничої справи українських ...
336263
  Козачок О.Б. Галицьке князівство і повстання болгар у середині 80-х років ХІІ ст. // Дриновський збірник : [зб. статей за матеріалами XIII Дриновских читань] / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2017. – Т. 10 : [Збірник статей за матеріалами XIII Дриновских читань (2016) / ред. С. Філчева]. – С. 141-149. – ISSN 2218-0567
336264
  Ідзьо В.С. Галицьке королівство: протекторат без короля / інтерв"ю підготував Зиновій Партико // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 20-21 квітня (№ 70/71). – С. 20
336265
  Зеров М. Галицьке літературне відродження // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 120-128. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
336266
  Айзенбарт Л.М. Галицьке літературне пограниччя в персоналіях // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – C. 111–117. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (12)). – ISSN 2226-551X
336267
  Мазепа Т.Л. Галицьке музичне товариство у культурно-мистецькому процесі ХІХ -початку ХХ століття : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 26.00.01 / Мазепа Тереса Лешеківна ; М-во культури України, Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2018. – 36 с. – Бібліогр.: 38 назв
336268
  Кульчицький В. Галицьке намісництво: структура і діяльність / В. Кульчицький, Л. Присташ // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.90-95. – (Серія юридична ; Вип. 38)


  1849-1917рр.
336269
  Павличко Дмитро Галицьке поліття : Поезії / Павличко Дмитро. – Львів : Каменяр, 1964. – 36 с. – До 25-річчя возз"єднання Зах. України з УРСР. – Бібліогр.: [ Біогр. довідка ; с.2 ]
336270
  Пірко В.О. Галицьке село наприкінці 17 - в першій половині 18 ст. : (історико-економічний нарис за матеріалами Перемишльської землі) / Пірко В.О.; МОНУ; Донецький націон. ун-т; Донецьке відділення Наукового тов-ва ім. Т. Шевченка; Український культурологічний центр. – Донецьк, 2006. – 192с. – ISBN 966-7710-25-4
336271
  Гнатюк М. Галицьке шевченкознавство // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2014. – № 3 (845), березень. – С. 126-130. – ISSN 0868-4790
336272
  Франко І.Я. Галицький "Москаль Чарівник" / І.Я. Франко. – 22с. – Вирізка з "Записок Наук. Т-ва ім. Шевченка" Т. 27-й
336273
  Микитюк В. Галицький бандурист // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 11 (656). – С. 60-64. – ISSN 0130-5263
336274
  Липовецький С. Галицький бойкот і волинська перемога // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 38 (670), 18-24.09.2020. – С. 42-45. – ISSN 1996-1561


  Як українці брали участь у виборах під час Другої Речі Посполитої.
336275
  Адамчук Євген Галицький Вавілон, або Вулицями й століттями Львова : Від свята до свята // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 3. – С. 120-122 : Фото
336276
  Кусяк М.М. Галицький геоекономічний регіон в контексті зовнішньоекономічної діяльності України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 114-117
336277
  Сирцов О. Галицький Донбас // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 24 (292). – С. 46-47. – ISSN 1996-1561


  Червоноград (Львівська область) - місто двох назв і двох традицій.
336278
  Когут О.В. Галицький драматичний феномен: Любов та Ігор Липовські // Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпатс. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Фак. історії, політології і міжнародних відностн ; голов. ред. М. Кугутяк. – Івано-Франківськ, 2016. – № 28. – С. 102-109. – ISSN 2312-1165


  "У статті автор розглядає п’єси сучасних українських драматургів Любові та Ігоря Липовських “П’ять нещасних днів”, “Скочмен”, “Маняки”, “Ріка Граната”. П’єси розглянуто в контексті постапокаліптичного дискурсу. З’ясовано, що визначальними для творчості ...
336279
   Галицький економічний вісник : науковий журнал. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2004-. – ISBN 966-303-007-1
№ 1. – 2004
336280
   Галицький економічний вісник = Galician economic bulletin : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2004-
№ 2 (45). – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
336281
   Галицький економічний вісник = Galician economic bulletin : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2004-
№ 3 (46). – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
336282
   Галицький економічний вісник = Galician economic bulletin : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2004-
№ 4 (47). – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
336283
   Галицький економічний вісник = Galician economic bulletin : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2004-. – ISSN 2409-8892
№ 1 (48). – 2015. – 165 с. – Резюме укр., англ. мовами
336284
   Галицький економічний вісник = Galician economic bulletin : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2004-. – ISSN 2409-8892
№ 2 (49). – 2015. – 222 с. – Резюме укр., англ. мовами
336285
   Галицький економічний вісник = Galician economic bulletin : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; голов. ред. Панухник О.В. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2004-. – ISSN 2409-8892
№ 1 (50). – 2016. – 192 с. – Резюме укр., англ. мовами
336286
   Галицький економічний вісник = Galician economic bulletin : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; голов. ред. Панухник О.В. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2004-. – ISSN 2409-8892
№ 2 (51). – 2016. – 224 с. – Резюме укр., англ. мовами
336287
   Галицький економічний вісник = Galician economic bulletin : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; голов. ред. Білоус О.С. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2004-. – ISSN 2409-8892
№ 1 (52). – 2017. – 168 с. – Резюме укр., англ. мовами
336288
   Галицький економічний вісник = Galician economic bulletin : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; голов. ред. Білоус О.С. ; редкол.: Павликівська О.І., Оксентюк Б.А., Рогатинський Р.В. [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2004-. – ISSN 2409-8892
№ 2 (53). – 2017. – 159, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
336289
   Галицький економічний вісник = Galician economic bulletin : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; голов. ред. Білоус О.С. ; редкол.: Павликівська О.І., Оксентюк Б.А., Рогатинський Р.В. [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2004-. – ISSN 2409-8892
№ 1 (54). – 2018. – 151, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
336290
   Галицький економічний вісник = Galician economic bulletin : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; голов. ред. Білоус О.С. ; редкол.: Павликівська О.І., Оксентюк Б.А., Рогатинський Р.В. [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2004-. – ISSN 2409-8892
№ 2 (55). – 2018. – 143, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
336291
   Галицький економічний вісник = Galician economic bulletin : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; голов. ред. Білоус О.С. ; редкол.: Павликівська О.І., Кіляр О.Р., Рогатинський Р.В. [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2004-. – ISSN 2409-8892
№ 1 (56). – 2019. – 177, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
336292
   Галицький економічний вісник = Galician economic bulletin : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; голов. ред. Білоус О.С. ; редкол.: Павликівська О.І., Кіляр О.Р., Рогатинський Р.В. [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2004-. – ISSN 2409-8892
№ 2 (57). – 2019. – 163, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
336293
   Галицький економічний вісник = Galician economic bulletin : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Білоус О.С., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [ та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2004-. – ISSN 2409-8892
№ 3 (58). – 2019. – 150, [2 ] с. – Резюме укр., англ. мовами
336294
   Галицький економічний вісник = Galician economic bulletin : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Білоус О.С., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2004-. – ISSN 2409-8892
№ 4 (59). – 2019. – 167, [1] с. – https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2019.04 - Резюме укр., англ. мовами
336295
   Галицький економічний вісник = Galician economic bulletin : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Білоус О.С., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2004-. – ISSN 2409-8892
№ 5 (60). – 2019. – 139, [1] с. – https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2019.05 - Резюме укр., англ. мовами
336296
   Галицький економічний вісник = Galician economic bulletin : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Білоус О.С., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2004-. – ISSN 2409-8892
№ 6 (61). – 2019. – 198, [2] c. – https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2019.06. - Резюме укр., англ. мовами
336297
   Галицький економічний вісник = Galician economic bulletin : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Рогатинський Р.М., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2004-. – ISSN 2409-8892
№ 1 (62). – 2020. – 190, [2] c. – https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.01. - Резюме укр., англ. мовами
336298
   Галицький економічний вісник = Galician economic bulletin : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Рогатинський Р.М., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2004-. – ISSN 2409-8892
№ 2 (63). – 2020. – 288, [2] c. – https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.02. - Резюме укр., англ. мовами
336299
   Галицький економічний вісник = Galician economic bulletin : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Рогатинський Р.М., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2004-. – ISSN 2409-8892
№ 3 (64). – 2020. – 226, [2] с. – https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.03. - Резюме укр., англ. мовами
336300
   Галицький економічний вісник = Galician economic bulletin : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Рогатинський Р.М., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2004-. – ISSN 2409-8892
№ 4 (65). – 2020. – 253, [3] c. – https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.04. - Резюме укр., англ. мовами
336301
   Галицький економічний вісник = Galician economic bulletin : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Рогатинський Р.М., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2004-. – ISSN 2409-8892
№ 5 (66). – 2020. – 215, [1] с. – https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.05. - Резюме укр., англ. мовами
336302
   Галицький економічний вісник = Galician economic bulletin : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Рогатинський Р.М., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2004-. – ISSN 2409-8892
№ 6 (67). – 2020. – 220, [1] с. – https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.06. - Резюме укр., англ. мовами
336303
   Галицький економічний вісник = Galician economic bulletin : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Рогатинський Р.М., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2004-. – ISSN 2409-8892
№ 1 (68). – 2021. – 184, [2] c. – https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2021.01. - Резюме укр., англ. мовами
336304
  Паславський І.В. Галицький єпископ Петро – ставленик і дипломат Данила Романовича // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 5 (512), вересень - жовтень. – С. 75-87. – ISSN 0130-5247
336305
  Гаврилюк Ю. Галицький класицизм // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 31 липня (№ 132)


  Епоха не дозволяла Григорію Кузневичу вписатися у велику історію мистецтва. Хоча його талант це дозволяв.
336306
  Пастушенко Н. Галицький педагог Юліян Дзерович (1871-1943) // Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2001. – № 1. – С.48-52
336307
  Головко О. Галицький період діяльності Мстислава Мстиславича Удатного // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавеіших часів до кінця XVIII ст.) / НАН України ; Ін-т історії України ; редкол.: В. Смолій, В. Станіславський, Т. Чухліб [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 7. – C. 71-93
336308
  Карачко С. Галицький птах з американською ознакою // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (40). – С. 18-19
336309
  Мацькович М.Р. Галицький світ прози Анджея Кусьневича // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 342-346


  У статті розкривається своєрідність прози Анджея Кусьневича. Темо. дослідження є образ "Східної Галичини". А. Кусьневич - один із письменників, що народився на цих землях. Зі спогадів свого дитинства він намагається створити утопію, в якій всі нації ...
336310
  Аркуша О. Галицький сейм : виборчі кампанії 1889 і 1895 рр. / О. Аркуша; Олена Аркуш ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів : [б. в.], 1996. – 173, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 158-169 та в підрядк. прим. – ISBN 5-7702-1019-2
336311
  Мацькевич М. Галицький становий сейм та його роль в управлінні Галичиною // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 9. – С. 2-10
336312
  Настасяк І. Галицький становий сейм: історія становлення та дяльність (1775-1845 рр.) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.75-78. – Бібліогр.: 10 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
336313
  Куташев І.В. Галицький трактат у контексті розвитку української політичної думки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 54-57. – (Філософія. Політологія ; Вип. 81/83). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено вивченню ролі Гадяцького трактату у контексті розвитку української політичної думки доби Козацької держави. Аналізується політичне спрямування трактату, його головні ідеї та положення, а також практичне значення для розвитку ...
336314
  Тимус К.Л. Галицький Шліман (про дослідника галицької церковної археології Льва Лаврецького) // Могилянські читання : збірник наукових праць : щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2008. – 2007 рік : Музейники XX століття дослідники української сакральної культури. – С. 148-154. – ISBN 978-966-651-576-9
336315
  Паршин І. Галицькі війська у битві Дюрнкруті 1278 року: факти і згоди // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 45-60. – (Серія історична ; вип. 48). – ISSN 2078-6107
336316
  Возняк М.С. Галицькі граматики української мови першої половини XIX ст[оліття] : [Розвідка] / написав Михайло Возняк. – У Львові [Львів] : Hакладом Hаук. Т-ва ім. Шевченка ; З Дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка під зарядом К. Бернарського, 1911. – [2], 260 с. – Окр. відб. з: Зап. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, 1908-1910, тт.89-91, 93-95, 98. Примі. № 109124 дефектний: відсутні с. 261-340 (Додатки: с. 263-332. - Доповненнє: Уривок граматики Ів. Лаврівського: с. 333-340.). – (Студії і матеріяли до історії української фільольогії ; [Т.] 1)


  В кн. урив. з тексту "Граматики..." (кирил). - Лексис: Словарець Лаврентія Зизанїя [церковнослов.-укр.]: с. 91-110. Прим. № 9041 на тит.стор. має надпис: От многоуважаемой редакции Журнала Министерства народного Просвещения для отзіва м подпис....
336317
  Саввов Р. Галицькі гривні та знахідки монетних гривень XI - XIII ст. на Поділлі / Р. Саввов, І. Яковеліс // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2015. – № 1 (73). – С. 34-36. – ISSN 1811-542X
336318
  Чорний М. Галицькі землі у контексті східної політики Тевтонського Ордену та антиосманських хрестових походів // Єлисавет : збірник наукових праць / Кіровоградський нац.техн.ун-т. – Кіровоград, 2012. – Вип. 1. – С. 402-420. – (Історичні науки)
336319
  Липовецький С. Галицькі злидні // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 51(579), 21- 27.12.2018. – С. 52-55. – ISSN 1996-1561


  130 років тому галичани вдвічі менше їли і вчетверо менше виробляли продукції, ніж інші європейці.
336320
   Галицькі іконостаси і церковна археологія / Бойчук Богдан [та ін.] ; Галиц. райдержадмін. ; Гал. райрада ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника [та ін.]. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. – 198, [2] с. : іл. – На обкл. авт. не зазнач. - Словник іконогр. термінів: 187-192. – Бібліогр.: с. 193-197. – ISBN 978-966-428-243-4


  У пр. 1717259 відбиток печатки: Подарунок від Фонду Миколи Томенка "Рідна Країна"
336321
  Світлична В.В. Галицькі й Галицько-Волинські князі та роки їх правління // Практикум з історії України : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.В. Світлична. – 2-ге вид., стер. – Київ : Каравела, 2019. – С. 337. – ISBN 978-966-222-966-0
336322
  Волощук М. Галицькі князі та знать у відносинах із Литвою ХІІ–XIV ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій ; редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Версьтюк, С.В. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (541), липень - серпень. – C. 4-19. – ISSN 0130-5247
336323
   Галицькі контракти. – Київ, 2000
336324
   Галицькі контракти. – Київ
№ 27. – 2000
336325
   Галицькі контракти : український діловий тижневик. – Київ, 1990-
№ 1-2. – 2001
336326
   Галицькі контракти : український діловий тижневик. – Київ, 1990-
№ 3. – 2001
336327
   Галицькі контракти : український діловий тижневик. – Київ, 1990-
№ 4. – 2001
336328
   Галицькі контракти : український діловий тижневик. – Київ, 1990-
№ 5. – 2001
336329
   Галицькі контракти : український діловий тижневик. – Київ, 1990-
№ 6. – 2001
336330
   Галицькі контракти : український діловий тижневик. – Київ, 1990-
№ 7. – 2001
336331
  Матейко Р.М. Галицькі лицарі волі : Українські визвольні змагання на Тернопільщині 1900-1920 років у контексті історії України / Роман Матейко. – 2-ге вид., зі змінами та допов. – Тернопіль : Принтер-інформ, 2003. – 152с. – ISBN 966-567-172-3
336332
  Матейко Р.М. Галицькі лицарі волі : Українські визвольні змагання на Тернопільщині 1900-1920 років у контексті історії України / Роман Матейко. – Вид. 3-тє, із змінами та допов. – Тернопіль : Принтер-інформ, 2005. – 152с. – ISBN 966-567-172-3
336333
  Мазуренко Олена Галицькі мандри // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2018. – № 2 (108), березень - квітень. – С. 15-18 : фото. – Бібліогр.: 2 назв.
336334
  Макарчук В.С. Галицькі москвофіли та австрійський суд: досвід конституційної монархії // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 837. – С. 396-403. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
336335
  Макарчук В.С. Галицькі москвофіли та австрійський суд: досвід конституційної монархії // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 474-481. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
336336
  Гунчик І. Галицькі народні молитовки у зібранні та коментарях Франка-фольклориста // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 76. – С. 246-265. – ISSN 0130-528Х


  Розглянуто галицькі народні молитовки - паремійний різновид фольклорної молитви, які увійшли до відомого збірника І. Франка "Галицько-руські народні приповідки"
336337
  Франко І.Я. Галицькі образки / І.Я. Франко. – Харків : Рух, 1926. – 31с.
336338
  Литвин М. Галицькі осередки у Радянській Росії (1920 рік) // Студії з історії української революції 1917-1921 років : зб. наук. праць на пошану д-ра іст. наук, проф. Р.Я. Пирога з нагоди 70-річчя з дня народж. та 40-річчя наук.-пед. діяльності / НАН України, Ін-т історії України ; [редкол.: Г. Боряк (голова) та ін.]. – Київ : Інститут історії України, 2011. – С. 344-356. – ISBN 978-966-02-6038-2
336339
   Галицькі приповідки і загадки зібрані Григорієм Ількевичем. – Львів, 2003. – 144 с. – Репринтне відтворення з вид. 1841 р. – ISBN 966-613-287-7
336340
  Ададуров В. Галицькі русини у концепціях польської політики Франції та Австрії 1805 - 1812 років // Україна в минулому / [НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, Львів. від-ня ; редкол.: Я. Дашкевич та ін.]. – Київ ; Львів : [б. в.], 1996. – Вип. 9. – С. 38-60. – ISBN 5-7702-0810-4
336341
  Бідер Г. Галицькі та буковинські граматики української мови (1850-1918)
336342
  Добржанський С. Галицькі та буковинські міста другої половини XIX - початку XX ст.: порівняльні особливості системи управління // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2017. – С. 13-19. – (Історія ; вип. 2 (46)). – ISSN 2414-9012


  "Pдійснено порівняльно-історичний аналіз розвитку міст Буковини (Чернівці, а також Бояни, Вашківці, Вижниця, Заставна, Кіцмань, Садгора, Сторожинець) в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Простежено специфіку активності впровадження реформ міського ...
336343
  Федевич К.К. Галицькі українці у Польщі 1920-1939 рр. : (Інтеграція галицьких українців до Польської держави у 1920-1930-ті рр.) / К.К. Федевич ; пер. з рос. Тетяна Портнова. – Київ : Основа, 2009. – 280 с. – ISBN 978-966-699-464-9
336344
  Тельвак В. Галицькі ювілеї Михайла Грушевського // Вісник НТШ : інформаційне видання Світової ради Наукових товарист ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Львів, 2016. – Число 55, весна - літо. – С. 31-36. – ISSN 1563-3977
336345
  Франко І.Я. Галицько-pуські наpоднї пpиповідки. Вип. 1 / зібрав, упоряд. і пояснив Іван Франко // Етнографічний збірник / Наукове, імені Шевченка. Етнографічна комісія товариство. – Львів, 1901. – Т. 10 : Галицько-руські народні приповідки / Зібрав, упоряд. і пояснив Іван Франко, [т. 1 (А - Діти)], вип. 1 (А - Відати). – С. VIII, 1-200
336346
  Хома І. Галицько-буковинський комітет допомоги жертвам Першої світової війни: створення та основні засади діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 43-45. – (Історія ; вип. 3 (121)). – ISSN 1728-3817


  Стаття розкриває проблему утворення та основних засад діяльності у Києві гуманітарної соціальної організації допомоги українцям Австро-Угорщини, потерпілим від Першої світової війни. Актуальність дослідження полягає в тому, що більшість фактів вперше ...
336347
  Бойко І. Галицько-Волинська - спадкоємниця і наступниця княжої України-Русі (до 820-річчя утворення) // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2019 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2019. – Ч. 1. – С. 32-41
336348
  Грицак П. Галицько-Волинська держава = The duchy of Halych-Volhynia / Павло Грицак // Бібліотека українознавства / Наукове товариство ім. Шевченка. – Торонто, 1958. – Ч. 5 : Галицько-Волинська держава / Павло Грицак. – 176 с.
336349
  Кульчицький В. Галицько-Волинська держава (1199-1349) / В. Кульчицький, Б. Тищик, І. Бойко ; під заг. ред. Б.Й. Тищика ; ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів : Бібльос, 2006. – 280 с. – ISBN 966-7762-13-0
336350
   Галицько-Волинська держава 12-14 ст. : Збірник наукових праць. У 2-х книгах. – Львів : Світ. – ISBN 966-603-217-1
Кн.1. – 2002. – 128с.
336351
  Войтович Л. Галицько-Волинська держава: князівство чи королівство? / інтерв"ю підготував Зіновій Партико // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 12-13 травня (№ 78/79). – С. 21
336352
  Войтович Л. Галицько-Волинська держава: князівство чи королівство? / інтерв"ю підготував Зіновій Партико // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 19-20 травня (№ 83/84). – С. 20
336353
  Котляр М.Ф. Галицько-Волинська Русь // Україна крізь віки : [у 15 т.] / [НАНУ ; заг. ред. В.А. Смолія]. – Київ : Альтернативи, 1998. – Т. 5 : Галицько-Волинська Русь / Котляр М.Ф. – С.1-336. – ISBN 966-7217-26-4, 966-7217-44-2
336354
  Чорна С. Галицько-Волинське князівство - продовжувач держави "Руської Землі" // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 20 травня (№ 92). – С. 4-5
336355
  Крип"якевич І.П. Галицько-Волинське князівство / І.П. Крип"якевич; АН УРСР.Ін-т суспільних наук. – Київ : Наукова думка, 1984. – 173 с.
336356
  Крип"якевич І. Галицько-Волинське князівство / Іван Крип"якевич; НАНУ, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – 2-ге вид., із змінами і доп. – Львів, 1999. – 220 с. : іл. – ISBN 966-02-1265-8
336357
  Ковальчук А. Галицько-Волинське князівство // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 195-198
336358
  Гудима Ю.В. Галицько-Волинське князівство в XI - XIV ст.: територія, природні та людські ресурси : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Гудима Юрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
336359
  Войтович Л. Галицько-Волинське князівство і монгольські улуси у XVIII ст. // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 11. – С. 151-170. – ISSN 2078-6077
336360
  Коструба Т. Галицько-Волинський літопис / Т. Коструба. – Львів : Друк. Медицький - Тиктор
Ч. 1. – 1936. – 128 с.
336361
  Коструба Т. Галицько-Волинський літопис / Т. Коструба. – Львів : Друк. Медицький - Тиктор
Ч. 2. – 1936. – 128 с.
336362
   Галицько-Волинський літопис : Дослідження. Текст. Коментар. – Київ : Наукова думка, 2002. – 400с. – ISBN 966-00-0780-9
336363
  Сліпушко О.М. Галицько-Волинський літопис // Література Київської Русі : Нариси / О.М. Сліпушко. – Київ : Редакції загальнопедагогічних газет, 2005. – С. 80-85. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 966-8651-07-3
336364
   Галицько-Волинський літопис : текстологія / [НАН України, Ін-т історії України] ; за ред. О.П. Толочка. – Київ : Академперіодика, 2020. – 927, [2] с., [9] арк. іл. : іл., табл. – Текст укр., старослов"ян. - Покажчик інципітів : с. 57-69. - Предм. покажч.: с. 660-691. - Грамат. покажч. до Галицького літопису : с. 694-913. – Бібліогр.: с. 914-925 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-360-419-0
336365
   Галицько-Волинський літопис [Електронний ресурс] : (Уривки)
336366
  Котляр М.Ф. Галицько-Волинський літопис XIII ст. / М.Ф. Котляр; АН України, Інститут історії України. – Київ, 1993. – 168 с. – ISBN 5-7702-0582-2
336367
  Кириченко К.В. Галицько-Волинський літопис і створення легендарної частини 2-го зводу літописів Великого князівства Литовського // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 6 (507). – С. 111-129. – ISSN 0130-5247
336368
  Вілкул Т.Л. Галицько-Волинський літопис про постриження литовського князя Войшелка // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 4. – С. 26-37. – ISSN 0130-5247
336369
  Гарасюк В. Галицько-Волинський літопис як джерело церковної історії нашого краю // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали IV наук.-практ. конф. 12-14 листоп. 2013 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія ; [під ред. прот. Олександра Федчука]. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ : Волинська духовна семінарія, 2013. – С. 114-119
336370
  Генсьорський А.І. Галицько-Волинський літопис. / А.І. Генсьорський. – К, 1958. – 104с.
336371
  Генсьорський А.І. Галицько-Волинський літопис. / А.І. Генсьорський. – К, 1961. – 284с.
336372
  Соловйова А. Галицько-Волинський літопис: правові аспекти // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 106-109. – ISBN 978-966-171-795-3
336373
  Левицький І.Е. Галицько-руська бібліографія за роки 1772-1800 / зладив Іван Єм. Левицький. – Накладом Товариства. – У Львові : З друкарні Наук. Тов. ім. Шевченка під зарядом К. Беднарського. – 44 с. – Відбитка з "Записок Наукового Товариства імені Шевченка", т. 52
336374
  Тершаковець М. Галицько-руське літературне відродженє / Михайло Тершаковець. – У Львові (Львів) : Накл. автора ; З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. Під зарядом К. Беднарського, 1908. – 164, [2] с.


  Записки Наукового Товариства імени Шевченка: Наукова часопись, присвячена перед усїм українській історії, фільольогії й етнографії / Виходить у Львові що два місяцї під редакцією Михайла Грушевського. - Львів: Накладом Наук. Т-ва ім. Шевченка. Друк. ...
336375
  Драгоманов М.П. Галицько-руське письменство Михайла Дpагоманова / Михайло Драгоманов. – Львів : З друк. Т-ва им. Шевченка, 1876. – 38 с.
336376
  Франко І.Я. Галицько-руські народні приповідки. Т. 1 (А - Діти), вип. 2 = Galizisch-Ruthenische Volkssprichworter / Зібрав, упор., і пояснив І. Франко // Етнографічний збірник / Наукове, імені Шевченка. Етнографічна комісія товариство. – Львів, 1905. – Т. 16 : Галицько-руські народні приповідки / Зібрав, упоряд. і пояснив Іван Франко, т. 1 (А - Діти), вип. 2 (Відати - Діти). – С. XXV, 201-600
336377
  Франко І.Я. Галицько-руські народні приповідки. Т. 2 (Діти - Пять), Вип. 1-й / Зібрав, упор., і пояснив Іван Франко // Етнографічний збірник / Наукове, імені Шевченка. Етнографічна комісія товариство. – Львів, 1907. – Т. 23 : Галицько-руські народні приповідки / Зібрав, упоряд. і пояснив Іван Франко, т. 2 (Діти - Пять), вип. 1 (Діти - Кпити). – С. 1-300
336378
  Франко І.Я. Галицько-руські народні приповідки. Т. 2 (Діти - Пять), вип. 2 / Зібрав, упор., і пояснив Іван Франко // Етнографічний збірник / Наукове, імені Шевченка. Етнографічна комісія товариство. – Львів, 1908. – Т. 24 : Галицько-руські народні приповідки / Зібрав, упоряд. і пояснив Іван Франко, т. 2 (Діти - Пять), вип. 2 (Кравець - Пять). – С. X, 301-612
336379
  Франко І.Я. Галицько-руські народні приповідки. Т. 3 (Рабунок - Ячмінь), вип. 1 / Зібрав, упор., і пояснив Іван Франко // Етнографічний збірник / Наукове, імені Шевченка. Етнографічна комісія товариство. – Львів, 1909. – Т. 27 : Галицько-руські народні приповідки / Зібрав, упоряд. і пояснив Іван Франко, т. 3 (Рабунок - Ячмінь), вип. 1 (Рабунок - Час). – С. 1-300
336380
  Франко І.Я. Галицько-руські народні приповідки. Т. 3 (Рабунок - Ячмінь), вип. 2 / Зібрав, упор., і пояснив Іван Франко // Етнографічний збірник / Наукове, імені Шевченка. Етнографічна комісія товариство. – Львів, 1910. – Т. 28 : Галицько-руські народні приповідки / Зібрав, упоряд. і пояснив Іван Франко, т. 3 (Рабунок - Ячмінь), вип. 2 (Час - Ячмінь). – С. X, 301-541
336381
   Галицько-руські народні приповідки : У 3-х т. / МОНУ; ЛНУ ім. І.Франка; Зібрав, упоряд. і пояснив Др. Іван Франко; Наук. ред. С.М. Пилипчук. – 2-ге вид. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка. – ISBN 966-613-463-2
Том 1 : А - Діти. – 2006. – 832с.
336382
   Галицько-руські народні приповідки : у 3-х т. / МОНУ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка; зібрав, упорядкував і пояснив Др. Іван Франко; [наук. ред. С.М. Пилипчук]. – 2-ге вид. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка. – ISBN 966-613-463-2; 966-613-494-2
Том 2 : Діти - П"ять. – 2006. – 818с.
336383
   Галицько-руські народні приповідки : у 3-х томах / МОНУ; ЛНУ ім. І.Франка; зібрав, упоряд., пояснив Др. Іван Франко; [наук. ред. С.М. Пилипчук]. – 2-ге вид. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка. – ISBN 966-613-463-2; 966-613-504-3
Том 3 : Рабунок - Ячмінь. – 2007. – 699с. – Шифр. дубл. 8уф Гали. (доп. карт. )
336384
  Зеров М. Галицько-українське відродження // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 128-135. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
336385
  Марухняк Й. Галицькому Орфею - 150 // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 7-13 вересня (№ 36). – С. 12


  150-річчя Осипа Маковея.
336386
  Белов Л. Галич / Л. Белов. – Кострома, 1959. – 144с.
336387
  Поліщук Г.М. Галич / Г.М. Поліщук, О.П. Шеремет. – Ужгород, 1975. – 79с.
336388
  Шеремет О.П. Галич / О.П. Шеремет. – Ужгород, 1984. – 71с.
336389
  Пушик С.Г. Галич : поезії / С.Г. Пушик. – Київ : Молодь, 1990. – 115 с.
336390
   Галич. Серія 2 : збірник наукових праць / Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; Науков. ред.: М.М. Волощук. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ. – ISBN 978-966-668--390-1
  вип. 1. – 2016. – 280 с. – назв. вип. серії: Вітольд Ауліх та археологічні студії княжого Галича / І. Коваль
336391
   Галич : збірник наукових праць / Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; За ред.: М. Волощука. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ. – ISBN 978-966-668-384-0
Вип. 1. – 2016. – 216 с.
336392
   Галич : збірник наукових праць / Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; За ред.: М. Волощука. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ. – ISBN 978-966-668-421-2
Вип. 2. – 2017. – 288 с. – Резюме укр., англ. мовами
336393
  Федунків З. Галич в "Історично-статистично-географічному словнику королівства Галичини" Францішека Сярчинського // Галич : збірник наукових праць / Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; За ред.: М. Волощука. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 1. – С. 155-178. – ISBN 978-966-668-384-0
336394
   Галич і Галицька земля : зб. наук. праць. – Київ ; Галич : Національний заповідник "Давній Галич", 1998. – 147 с. : іл., табл. – Бібліогр. в прим. в кінці ст.
336395
   Галич Ніна Олександрівна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 226-227 : фото
336396
  Фонт М. Галич у політиці династії Арпадів (фрагмент авторської статті) // Галич : збірник наукових праць / Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; За ред.: М. Волощука. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 1. – С. 201-207. – ISBN 978-966-668-384-0
336397
  Войтович Л.В. Галич у політичному житті Європи XI-XIV століть : монографія / Леонтій Войтович ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, НАН України, Ін-т ураїнознавства ім. Івана Крип"якевича. – Львів : Левада, 2017. – 475, [3] с. : іл. – На тит. арк. рік вид.: 2015. - Імен. покажч.: с. 445-470. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7527-12-0
336398
  Арсенич П. Галичани - жертви більшовицького режиму / П. Арсенич; Науково-редакційний відділ "Звід пам"яток історії та культури України. Івано-Франківська область"; ОО ВУТ "Просвіта" ім. Т. Шевченка. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2006. – 72с. : фотоіл. – ISBN 966-8265-83-1
336399
  Лозинський А.Ф. Галичани на фронтах Першої світової війни // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 118 (№ 3). – С. 41-45. – ISSN 2076-1554
336400
   Галичанин, 1862
336401
  Лозинський М. Галичанин Андрей Шептицький та наддніпрянець Іван Огієнко в контексті науки і видавничої справи в ХХ ст. // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – C. 26-30. – (Серія "Журналістика" ; вип. 41). – ISSN 2078-7324
336402
  Румянцев О.Є. Галичина - Боснія - Воєводина : українські переселенці з Галичини на території югославських народів в 1890-1990 роках / О.Є. Румянцев. – Київ : ФАДА, 2008. – 256 с. – ISBN 978-966-8940-21-7
336403
  Конвісар В.Т. Галичина : роман / В.Т. Конвісар. – Київ : Радянський письменник, 1964. – 578 с.
336404
  Конвісар В.Т. Галичина : роман / В.Т. Конвісар. – Київ, 1964. – 578 с.
336405
   Галичина : Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ, 1997-
№ 1. – 1997
336406
   Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ, 1997-
№ 1. – 1998
336407
   Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ, 1997-
№ 3. – 1999
336408
   Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ, 1997-
№ 4. – 2000
336409
   Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ, 1997-
№ 5/6. – 2001
336410
   Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ, 1997-
№ 7. – 2001
336411
  Івченко Андрій Галичина // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 23
336412
   Галичина : Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ, 1997-
№ 11. – 2005
336413
   Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпатс. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Фак. історії, політології і міжнародних відностн ; голов. ред. М. Кугутяк. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 1997-. – ISSN 2312-1165
№ 28. – 2016. – 277 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
336414
   Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпатс. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Фак. історії, політології і міжнародних відностн ; голов. ред. М. Кугутяк. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 1997-. – ISSN 2312-1165
№ 29/30. – 2017. – 416 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
336415
   Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Держ. ВНЗ "Прикарпатс. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Фак. історії, політології і міжнародних відностн ; голов. ред. М. Кугутяк ; редкол.: С. Адамович, М. Волощук, О. Єгрешій [та ін.]. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 1997-. – ISSN 2312-1165
№ 31. – 2018. – 237, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
336416
  Яринович А. Галичина в ее прошлом и настоящем / А. Яринович. – М., 1915. – 67с.
336417
   Галичина в етнополітичному вимірі / [В.О. Котигоренко та ін. ; редкол.: О.О. Рафальський (голова) та ін.] ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД імені І.Ф. Кураса, 2017. – 838, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8312-1
336418
  Лозинський М.М. Галичина в життю України / М. Лозинський, д-р. – Накладом "Союза Визволення України. – Відень : Накладом "Союза Визволення України ; З друкарні ад. Гольцгавзена, 1916. – 60, [4] с. – (Иданнє Союза Визволення України)
336419
  Райківський І. Галичина в ідейних поглядах і діяльності Кирило-Мефодіївського братства. До 175-річчя від заснування // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (225), січень - лютий 2021. – С. 2-8
336420
  Лисенко В.С. Галичина в месіанській візії Ю. Пілсудського // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 7 (147). – C. 39-44. – ISSN 2077-1800
336421
  Дудко В. Галичина в неопублікованому листуванні Івана Аксакова з редактором "Основи" Василем Білозерським (1861) : (публикация архивного документа отдела рукописей Львовской научной библиотеки им. В. Стефаника НАН Украины) // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2008. – Вип. 1 (16). – С. 426-434. – ISSN 1591-6223


  Проаналізовано листування відомого слов"янофільського діяча Івана Аксакова з редактором першого українського журналу "Основа" Василем Білозерським, які мали кардинально відмінні погляди на перспективи суспільно-політичного розвитку Східної Галичини. ...
336422
  Марискевич Тарас Галичина в роки Другої світової: порівняльний аналіз окупаційних режимів / Марискевич Тарас, Гаврилів Ігор // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 3 (81). – С. 47-53
336423
  Цибенко Л. Галичина в романі Йозефа Рота "Марш Радецького": феноменологія простору // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 196-206. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 2). – ISSN 2078-340X


  На прикладі роману австр. письм. Йозефа Рота"“Марш Радецького" продемонстровано можливості доповнення літературознавства культурологічним дискурсом, передусім у контексті звернення до простору та просторовості. У центрі уваги аналізу тексту - генеза ...
336424
  Лозинський М. Галичина в рр. 1918-1920 = Galicia in 1918-1920 / Михайло Лозинський ; [вступ. сл. Івана Кедрина]. – Репр. відтворення вид. 1922 р. – Ню Йорк : Червона калина, 1970. – XII, 228 c. : портр. – Вих. дан. ориг. : Лозинський М. Галичина в рр. 1918-1920 / М. Лозинський — Відень : 1922. — 228 с. — (Українська революція. Розвідки і матеріяли ; Кн.5). – Бібліогр. в підрядк. прим.


  У пр. № 1695072: Ех Libris Д-ра Мирослава Малецького
336425
  Яручик Ю. Галичина в... Бразилії / Ю. Яручик, А. Свентах // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 6-7 липня (№ 115/116)


  У Києві презентували першу книжку про бразильських українців: "Українці Бразилії", збірник історично-етнологічних досліджень. Книжка - міжнародний українсько-канадсський проект. Керівник проекту від української сторони - доктор історичних наук Марина ...
336426
  Дзюба-Погребняк Галичина і Західна Україна в художній та мемуарній прозі про Першу світову війну (на матеріалі літератур словенської, хорватської, сербської) // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Укр. комітет славістів, ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського ; редкол.: О. Онищенко, Л. Дубровіна, Л. Вахніна [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 9 : XVІ Міжнародний з"їзд славістів. – С. 216-232
336427
  Дюрович Л. Галичина і культурні ізоглоси Європи // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2001. – № 5. – С.37-45. – ISSN 0869-3595
336428
  Кревецький І. Галичина і Росія : Кілька історичних пригадок. – У Львові : З друкарні "Діла", 1914. – 7с. – (Вчора і нині ; 4)
336429
  Студинський К. Галичина і Україна в листуванні 1862 - 1884 рр / К. Студинський. – Харьків - Київ, 1931. – 604с.
336430
  Галущак І. Галичина між двома світовими війнами: від розвою до занепаду // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 15-21червня (№ 24). – С. 10-11
336431
  Смолій І. Галичина на зламі епохи : вибр. твори / Іван Смолій ; Дослідна Фундація ім. О. Ольжича в США. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2009. – 703, [1] с. : портр. – ISBN 978-966-355-034-3
336432
  Осечинський В.К. Галичина під гнітом Австро-Угорщини в епоху імперіалізму / В.К. Осечинський. – Львів, 1954. – 183с.
336433
  Крип"якевич І.П. Галичина під час російської окупації, сеpпень 1914 - чеpвень 1915 / Hаписав Іван Петpович [псевд.]. – [Відень] : Hакладом вид-ва "Полїтична бібліотека", 1915. – 116, [3] с. – (Полїтична бібліотека / [під pед. М. Залізняка]).)


  Місце вид. встановлено за кн.: Чепига І. Укpаїнська лїтеpатуpна пpодукція на емігpації у Віднї. - Відень, 1916.
336434
   Галичина та Волинь у добу середньовіччя : До 800-річчя з дня народження Данила Галицького. – Львів, 2001. – 252с. – (Історичні та культурні студії ; 3). – ISBN 966-02-2210-6
336435
  Мельник І. Галичина та її межі у часі й просторі // Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; Українське географічне т-во, Географічна комісія наук. т-ва ім. Шевченка ; редкол.: Шаблій О.І., Заставецька О.В., Дітчук І.Л. [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – Вип. 27. – С. 38-47
336436
  Бойко І.Й. Галичина у державно-правовій системі Австрії та Австро-Угорщини (1772 - 1918) : навч. посібник / Бойко І.Й. ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 311, [1] с. – Бібліогр.: с. 280-311 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0350-7
336437
  Лисенко В. Галичина у концепції польської месіанської візії // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 3 (19), липень - вересень, т. 1. – С. 19-23. – ISSN 1998-4634
336438
  Сокіл Г. Галичина у фольклорному обстеженні Володимира Левинського та Мирослава Капія // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2011. – № 3 (99), травень - червень. – С. 489-496. – ISSN 1028-5091
336439
   Галичина, Буковина, Угорская Русь. – 2-е доп. изд. – Москва. – 280, [1] с. – Дефект. кн.: без тит. листа
336440
   Галичина, Буковина, Угорская Русь. – Москва : Товарищество на паях Тип. Рябушинских, 1915. – 230, [1] с.
336441
   Галичина, Буковина, Угорская Русь / составлено сотрудниками журнала "Украинская жизнь". – Москва : Задруга, 1915. – 231 с. – На тит. листе : с рисунками в тексте и картой Галичины, Буковины и Угорской Руси, исполненной в красках
336442
   Галичина: етнічна історія : тематичний збірник статей / МОН України ; Львівський національний університет ім. І.Франка, Історичний фак-т ; [ ред. кол.: С. Макарчук, Г. Рачковський, М. Глушко та ін. ]. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2008. – 216 с.
336443
  Огньановик-Лоноски Риста Галичник и Миjаците / Риста Огньановик-Лоноски ; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Скопjе : МАНУ, 2004. – 349 с. – ISBN 9989-101-36-1
336444
   Галичский клад. – Санкт-Петербург : Тип. И.Н.Скороходова, 1903. – 7 с.
336445
  Мильков Ф.Н. Галичья гора : Опыт ландшафтно-типологической характеристики / Ф.Н. Мильков, К.А. Дроздов, В.И. Федотов; Под ред. Ф.Н. Милькова. – Воронеж : Воронежский ун-т, 1970. – 92с. : Ил. – На обкл. авт. не вказ. – Библиогр.: с.82-87
336446
  Авдеева Л.А. Галия Измайлова / Л.А. Авдеева ; Театр. о-во УзССР. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1975. – 95 с., [15] л. ил. : ил.
336447
  Пикунова А.Г. Галия Имашева / А.Г. Пикунова. – Уфа, 1968. – 68с.
336448
  Николаева Г.В. Галия Имашева / Г.В. Николаева. – Л., 1983. – 91с.
336449
   Галіакбаров Рамен Рахіммулович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 49-50. – ISBN 978-617-573-038-6


  Доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки РФ.
336450
  Селівестров Сергій Галіку Ісаковичу Артемчуку - 70 років / Селівестров Сергій, Спіцин Євгеній // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 71-72. – ISSN 1682-2366
336451
  Селівестров Сергій Галіку Ісаковичу Артемчуку - 70 років / Селівестров Сергій, Спіцин Євгеній // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 71-72. – ISSN 1682-2366
336452
  Селіверстов С. Галіку Ісаковичу Артемчуку - 70 років / С. Селіверстов, Є. Спіцин // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 71-72. – ISSN 1682-2366
336453
  Баранник А Т. Галілеєво-інваріантні системи нелінійних рівнянь реакції-дифузії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 27-29. – (Математика. Механіка ; Вип. 11/12). – ISSN 1728-3817


  Описано галілеєво-інваріантні системи нелінійних рівнянь реакції-дифузії.
336454
  Олефіренко М.М. Галілеї : роман / Олефіренко М.М. – Київ : Україна, 2015. – 431, [1] с. : іл. – На тит. арк. також: Криниця : повість. - Назва обкл. та корінця: Галілеї. – ISBN 978-966-524-426-4
336455
  Сєров М. Галілеївська інваріантність n-вимірної системи нелінійних рівнянь реакції-дифузії / М. Сєров, О. Омелян // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 21-28. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (34)). – ISSN 1728-3817


  Шляхом застосування класичного алгоритму Лі та методу оберненої групової класифікації досліджено галілеївську інваріантність системи нелінійних рівнянь реакції-дифузії з n просторовими змінними. With classic Lie method and reverse group classification ...
336456
  Ічанська Н.В. Галілеївська інваріантність нелінійної системи еволюційних рівнянь третього порядку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 97-106. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджені симетрійні властивості нелінійної системи рівнянь третього порядку еволюційного типу. Прокласифіковані нелінійні праві частини, при яких дана система інваріантна відносно алгебр Галілея.
336457
  Городній М.Ф. Галілей : "Природа говорить мовою математики" // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2009. – № 6 (65)


  До 175-річчя Університету. Якість підготовки студентів механіко-математичного факультету.
336458
  Лесновський Г. Галілео Галілей / Г. Лесновський. – Харків : Держвидав України, 1930. – 112 с.
336459
   Галіція = Galizien : українсько-австрійський огляд / Всеукраїнська громадська організація "Українсько-австрійське товариство". – Львів
№ 01. – 2008
336460
   Галіція = Galizien : українсько-австрійський огляд / Всеукраїнська громадська організація "Українсько-австрійське товариство". – Львів
№ 05. – 2016. – 52 с.
336461
  Автомонов П.Ф. Галка : Роман / П.Ф. Автомонов. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 352с.


  Герої нового роману і фронтові розвідники, які діють при звільнені Ленінградської області й Прибалтійських республік. Автор розкриває високі моральні якості характерів героїв і їх беззавітну вірність своїй великій Батькивщині
336462
  Беккер В.А. Галл : Сцены из римской жизни времен Августа ; пер. с нем. / В.А. Беккер. – Санкт-Петербург : Тип. В.Демакова, 1876. – [2], IV, [2], 156, [5] с., 1 л. фронт. (ил.), 1 л. – Конволют. - Общее назв. кн.: Сцены из жизни римлян и греков ; Перепл в одной кн. Харикл / В.А. Беккер


  Беккер избрал эпоху Августа потому, что сведений о частной жизни римлян предшествовавшего времени сохранилось очень мало. Источниками для его изучения служили отчасти музеи - хранилища всего открытого в развалинах древних римских городов, но больше ...
336463
  Беккер В.А. Галл : Сцены из римской жизни времен Августа ; пер. с нем. / В.А. Беккер. – Санкт-Петербург : Тип. В.Демакова, 1876. – [2], IV, [2], 156, [5] с., 1 л. фронт. (ил.), 1 л.


  Беккер избрал эпоху Августа потому, что сведений о частной жизни римлян предшествовавшего времени сохранилось очень мало. Источниками для его изучения служили отчасти музеи - хранилища всего открытого в развалинах древних римских городов, но больше ...
336464
  Денискина В.Я. Галлахер М. Политические партии в Ирландской Республике // Актуальные проблемы Западной Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник. – Москва, 1988. – Вып. 22. – С. 193-202
336465
   Галлерея Айвазовского.. – Симферополь, 1968. – 72с.
336466
   Галлерея деятелей освободительного движения в России / под ред. С.М. Брилианта. – [Санкт-Петербург] : [Типо-литогр. Шака]
Вып. 1 : [А.Н. Радищев / Н. Белозерский; А.И. Герцен / Ив. Порошин; К.Ф. Рылеев / Д. Городецкий; С.Н. Трубецкой / Вл. Буякович]. – 1906. – 8 с., 4 л. портр. – Без. тит. л. и ориг. обл.
336467
   Галлерея Петра Великого в Императорской публичной библиотеке / [авт. В. Стасов, в конце предисл.]. – Санкт-Петербург : Т-во Р. Голике и А. Вильборга, 1903. – XIV, [2]. 63 с., 28 л. ил., портр. : ил., портр.
336468
   Галлерея руссих писателей / Текст ред. И. Игнатов ; Цинкографические клише портр. выполнены в худ. маст. Отто Ренара. – Москва : Изд. С. Скирмунта ; Типо-литогр. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1901. – VIII, 589 с. – Экз. деф., без ориг. обл. и отсутст. с.577-589 и портр.


  В тексте помещено 253 портрета, исполненных цинкографией в художественной мастерской О. Ренара. Издание было выпущено на простой и на веленевой бумаге
336469
   Галлерея русских писателей : [альбом портретов]. – [Москва] : Изд. Т-ва "Образование", 1913. – 37 л. портр. : 37 портр.
336470
  Мартов Н. Галлерея русских писателей и художников : (с пушкинской эпохи до наших дней) : с 214 портп., исп. фототипогравюрой в арт. ателье Бренамура в Штутгарте / Сосставил Н. Мартов. – Санкт-Петербург : Изд. Н.Ф. Мертца, 1901. – 112 с.
336471
  Гольбах П. Галлерея святых / П. Гольбах. – Москва, 1937. – 316 с.
336472
   Галлерея советских писателей.. – М.
1. – 1947. – 80с.
336473
   Галлерея советских писателей.. – М.
1. – 1947. – 24с.
336474
  Кевлич В. Галлерея современных деятелей : [Эпиграммы] ; (Из альбома полусознательного товарища) / В. Кевлич. – Посмертное издание. – Штутгарт, 1907. – 128 с.
336475
   Галлерея старинной живописи.. – Одесса, 1924. – 25с.
336476
   Галлерея Шлиссельбургских узников / под ред Н.Ф. Анненского, В.Я. Богучарского, В.И. Семевского, П.Ф. Якубовича. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Ч. 1 : с 29 портетами. – 1907. – XLV, 298, 29 л. портр.
336477
  Любин В.П. Галли Дж. Бенедетто Беттино // Актуальные проблемы Западной Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам ; отв. ред. Борко Ю.А. – Москва, 1983. – Вып. 5. – С. 152-157


  Бенедетто (Беттіно) Краксі — італійський політик, Голова Ради Міністрів Італії від 4 серпня 1983 до 17 квітня 1987 року. Здійснював політичну кар"єру у лавах Соціалістичної партії (член з 1951) і був у 1976 обраний її секретарем.
336478
  Гринь Н Ю. Гладышевский Галлиды / Н Ю. Гладышевский Гринь. – Москва : Металлургия, 1989. – 302 с.
336479
  Шека И.А. Галлий / И.А. Шека, И.С. Чаус, Т.Т. Митюрева. – Киев : Гос. изд-во технической литературы УССР, 1963. – 296 с.
336480
  Коган Б.И. Галлий = Геология, применение, экономика / Б.И. Коган, О.В. Вершковская, И.М. Славиковская. – Москва : Наука, 1973. – 474с.
336481
  Либман Э.П. Галлий и рений / Э.П. Либман. – Москва-Ленинград
61. – 1948. – 27с.
336482
   Галлий Методы анализа.. – М., 1977. – 64с.
336483
  Яценко С.П. Галлий. Взаимодействие с металлами / С.П. Яценко. – М., 1974. – 220с.
336484
  Коломоец Тамара Петровна Галлицы (Cecidomyiidae, Diptera) бобовых растений Урала : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Коломоец Тамара Петровна; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1974. – 32л.
336485
  Мамаев Б.М. Галлицы, их биология и хозяйственное значение / Б.М. Мамаев. – Москва, 1962. – 72с.
336486
  Куликова Ю.В. Галлия в стратегии Цезаря // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 8. – С. 151-154. – ISSN 0042-8779


  Гaллія - область в Європі відома з часів давнього Риму, одна з областей Римської Імперії. Назва походить від римської назви кельтских племен галлів, які довгий час боролися за свою свободу з Римом
336487
  Устинов А.А. Галловая нематода : Автореф... докт. биологич.наук: / Устинов А.А.; Министерство высшего образования СССР. Научно-исслед. институт биологии Харьковского гос. университета им. – Харьков, 1950. – 19 с.
336488
  Устинов А.А. Галловая нематода. / А.А. Устинов. – Х., 1959. – 294с.
336489
  Матлашенко Е.В. Галловые нематоды-паразиты эфиромасличной герани и химический метод борьбы с ними в Таджикистане : Автореф... канд. сельскохоз.наук: 06.540 / Матлашенко Е.В.; АН Тадж.ССР. Отд. биол. наук. – Душанбе, 1971. – 24л.
336490
  Киньшакова Е.И. Галловые нематоды в Туркмении и мероприятия по борьбе с ними : Автореф... канд. биол.наук: / Киньшакова Е.И.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1966. – 16л.
336491
  Гущин Б.Е. Галловые нематоды овощных культур защищенного грунта и разработка мер борьбы с ними в условиях Краснодарского края. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.20 / Гущин Б.Е.; Всесоюз.акад.с-х.наук. – Москва, 1976. – 26л.
336492
  Ковалев О.В. Галлы и насекомые-галлообразователи юга Приморского края. : Автореф... канд. биол.наук: / Ковалев О.В.; Зоол. ин-тут АН СССР. Учен. совет. – Л., 1965. – 21л.
336493
  Эгамов В. Галля-аралский говор Самаркандской области. : Автореф... Канд.филол.наук: / Эгамов В.; Узбекский гос.ун-т. – Самарканд, 1954. – 25л.
336494
  Михайличенко В.Н. Галогенез и осолонцевание почв равнин Северного Казахстана / В.Н. Михайличенко. – Алма-Ата, 1979. – 172с.
336495
  Богашова Л.Г. Галогенез и стратиформное рудообразование / Л.Г. Богашова. – Москва : МГУ, 1991. – 143 с. : ил. – Библиогр.: с. 136-142 (92 назв.). – (Геология). – ISBN 5-211-00730-1
336496
  Гринь Г.С. Галогенез лёсовых почво-грунтов Украины / Г.С. Гринь. – Киев : Урожай, 1969. – 218 с. : табл.20, ил. 48, библиогр. 154 назв.
336497
  Гарбуз Светлана Викторовна Галогенидные и псевдогалогенидные комплексы некоторых непереходных металлов в неводных средах : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Гарбуз Светлана Викторовна; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 24 с.
336498
  Гарбуз Светлана Викторовна Галогенидные и псевдогалогенидные комплексы некоторых непереходных металлов в неводных средах : Дис... канд. хим.наук: / Гарбуз Светлана Викторовна; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 175л. – Бібліогр.:л.160-175
336499
  Скопенко В.В. Галогенидные и псевдогалогенидные комплексы цинка в диметилацетамидных растворах / В.В. Скопенко, В.М. Самойленко, О.Г. Мовчан // Журн.неорган.химии, 1982. – №6
336500
  Скопенко В.В. Галогенидные и тиоцианатные комплексы висмута в диметилформамиде / В.В. Скопенко, В.М. Самойленко, С.В. Гарбуз // Журн. неорган. химии, 1983. – №2
336501
  Скопенко В.В. Галогенидные и тиоцианатные комплексы висмута в метаноле / В.В. Скопенко, С.В. Гарбуз, В.М. Самойленко // Журн. неорган. химии, 1984. – № 6
336502
  Коршунов Б.Г. Галогенидные системы / Б.Г. Коршунов, В.В. Сафонов. – М., 1984. – 303с.
336503
  Скопенко В.В. Галогениды и псевдогалогениды висмута / В.В. Скопенко, А.Ж. Жумабаева, В.А. Калибабчук. – Нукус : Каракалпакстан, 1988. – 200с.
336504
  Шека Галогениды индия и их координационные соединения / Шека, З.А. Шека. – Киев, 1981. – 299 с.
336505
   Галогениды молибдена.. – Новосибирск, 1972. – 260с.
336506
  Кирюхин В.К. Галогенирование 2,2"-, 2,3"-, 3,3"-дипиридилов и некоторых их гидрированных производных : Автореф... канд. хим.наук: / Кирюхин В.К.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1965. – 10л.
336507
  Карапетян Р.Г. Галогенирование непредельных соединений галогенидами двухвалентной меди : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Карапетян Р. Г.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1978. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
336508
  Горячев А. и. Галогенно-карбонатные отложения нижнего кембрия .дной части Сибирской платформы : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Горячев А. и.; Иркут.ГУ. – Иркутск, 1967. – 19л.
336509
  Иванов А.А. Галогенные формации / А.А. Иванов, М.Л. Воронова. – М., 1972. – 328с.
336510
   Галогенные формации Северо-Западного Донбасса и Днепровско-Донецкой эпадины и их калиеносность.. – М., 1968. – 240с.
336511
   Галогенные формации Северо-Западного Донбасса и Днепровско-Донецкой эпадины и их калиеносность.. – М., 1968. – 240с.
336512
   Галогенные формации Украины. – Киев : Наукова думка, 1983. – 168с.
336513
   Галогенные формации Украины и связанные с ними полезные ископаемые.. – К., 1971. – 260с.
336514
   Галогенування та амінування поверхневого шару активованого вугілля / В.Є. Діюк, Л.М. Гріщенко, О.М. Задерко, Т.М. Безугла, О.В. Місчанчук // Катализ и нефтехимия / Нац. акад. наук Украины ; Институт биоорганической химии и нефтехимии и Нац. ун. "Львовская политехника". – Киев, 2014. – № 23. – С. 91-96


  Проведено бромування і хлорування активованого вугілля марки СКН, досліджено хімічні й термодесорбційні властивості отриманих зразків. Встановлено, що галогенування приводить до введення в поверхневий шар СКН до 0,5 ммоль/г брому та 4,6 ммоль/г хлору. ...
336515
  Бушляков И.Н. Галогены в петрогенезисе и рудоносности гранитоидов / И.Н. Бушляков, В.В. Холоднов. – Москва : Наука, 1986. – 190с.
336516
  Завьялов Л.В. Галоидакриловые кислоты в рекциях с циклическими тиомидами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Завьялов Л.В.;. – Москва, 1978. – 17л.
336517
  Бугрова Л.В. Галоидалкилирование бензола хлорбромкалканами : Автореф... канд. хим.наук: / Бугрова Л. В.; Таше.ГУ. – Ташкент, 1964. – 29л.
336518
  Ермохина Валентина Александровна Галоидалкиловые эфиры в реакции Фределя-Крафтса : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Ермохина Валентина Александровна; Ташкентский гос. ун-т. – Ташкент, 1973. – 23л.
336519
  Самойлова З.Е. Галоидзамещенные этиленимины и ассиметрический этилениминный азот : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 072 / Самойлова З.Е. ; Всесоюз. науч.-исслед. хим.-фармацевт. ин-т. – Москва, 1969. – 19 с. – Бібліогр.:с.19
336520
  Снегоцкая В.А. Галоидирование сульфонов : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Снегоцкая В.А.; АН СССР. Ин-т нефтехим. синтеза. – М., 1970. – 19л.
336521
  Попова В.А. Галоидометилорование в ряду производных бензола. : Автореф... канд. хим.наук: / Попова В.А.; Саратов. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1951. – 7 с.
336522
  Каришин А.П. Галоидопроизводные аценафтена. : Дис... канд. химич.наук: / Каришин А.П.;. – Полтава, 1947. – 98л. – Бібліогр.:л.95-96
336523
  Каришин А.П. Галоидопроизводные ацетофтена : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Каришин А. П. – Полтава, 1949. – 7 с.
336524
  Поконова В Ю. Галоидсульфиды. / В Ю. Поконова, . – Л, 1977. – 278с.
336525
  Зайцева Н.В. Галопелиты Старобинского месторождения калийных солей / Н.В. Зайцева. – Минск, 1979. – 154с.
336526
  Патиківський Ю. Галопом по Марокко: чим вражає африканське королівство // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2017. – 5 квітня (№ 42). – С. 12-13
336527
   Галопом по Новому свету // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 8, ноябрь - декабрь. – С. 58-62 : фото
336528
   Галопом по Северу // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 3. – С. 30-33 : фото
336529
  Самойлова А.П. Галофитная растительность озерных депрессий Хакассии : Автореф... канд. биологич.наук: / Самойлова А.П.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1952. – 15 с.
336530
  Кури Али Махмуд Галофиты апшерона и их экологические особенности : Автореф... канд. биолог.наук: 03.00.16 / Кури Али Махмуд; Львовск. гос. ун-т им. Ив.Франко. – Львов, 1982. – 23л.
336531
  Войтюк Богдан Юрійович Галофільна рослинність Північно-Західного Причорномор"я ( синтаксономія, сучасний стан, напрямки трансформації, охорона та використання) : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.05 / Войтюк Б.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 323л. + Додатки: л. 162 - 323. – Бібліогр.: л. 145 - 162
336532
  Войтюк Богдан Юрійович Галофільна рослинність Північно-Західного Причорномор"я ( синтаксономія, сучасний стан, напрямки трансформації, охорона та використання) : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.05 / Войтюк Богдан Юрійович. – Київ, 2005. – 24с. – Бібліогр.: 10 назв
336533
  Иваненко О. Галочка / О. Иваненко. – М., 1961. – 20с.
336534
  Дроботов В.Н. Галстук цвета зари / В.Н. Дроботов. – Волгоград : Кн. изд-во, 1962. – 54 с.
336535
  Цапу В.Ф. Галузеа структура і питання територіальної спеціалізації промисловості Півдня Молдавської РСР // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1971. – Вип. 10. – С. 101-110 : Табл.
336536
  Кришталь Г.О. Галузева і територіальна структура виробничого (індустріального) туризму Сумщини / Г.О. Кришталь, С.І. Сюткін // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 225-227. – ISBN 978-966-285-361-2
336537
  Гонак М.І. Галузева і територіальна структура народного господарства ЧССР / М.І. Гонак. – Львов, 1978. – 85с.
336538
  Мосенкіс Ю.Л. Галузева корейська лексика в українських текстах (на матеріалі спортивної термінології) / Ю.Л. Мосенкіс, Р.І. Синишин // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 444-449. – ISBN 966-581-481-8
336539
  Томіленко Л.М. Галузева лексика в "Російсько-українському словнику" за редакцією А. Кримського та С. Єфремова: спроба цілісного аналізу // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: О.О. Тараненко, С.С. Єрмоленко, В.І. Чумак [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 42-58. – ISSN 0027-2803
336540
  Шніпко О.С. Галузева модель діагностики економічної безпеки та резервів її підвищення // Вісник Української академії банківської справи : Теоретичний та науково-практичний журнал. Ювілейний випуск / Українська академія банківської справи. – Суми, 2006. – № 1 : Банківській академії 10 років. – С. 111-117
336541
  Сороченко А. Галузева належність та юридична сутність корпоративних відносин // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 4 (196). – С. 54-57
336542
  Ігнатюк А. Галузева політика в системі державного регулювання економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 14-19. – (Економіка ; вип. 101). – ISSN 1728-3817


  У роботі визначено сутність, об"єкт регулювання галузевої політики. Проаналізовано головні пріоритети, напрямки та інструменти проведення державної політики на галузевих ринках країни. In the article is defined the essence and subject of the industry ...
336543
   Галузева програма впровадження профільного навчання на 2008-2010 рр.(проект) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 6-10 : табл.
336544
   Галузева програма поліпшення вивчення української мови у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин на 2008-2011 роки : затверджено наказом МОН України від 25.05.2008 р. №461 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 18. – С. 9-19. – ISSN 0130-8890
336545
   Галузева програма поліпшення вивчення української мови у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин на 2008-2011 роки : затверджено наказом МОН України від 25.05.2008 р. №461 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 18. – С. 9-19. – ISSN 0130-8890
336546
   Галузева Програма поліпшення вивчення української мови у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин на 2008-2011 роки : затверджено наказом МОН України від 25.05.2008 №461
336547
  Кліценко Г.Г. Галузева система відстеження потенційних небезпек та виробничих ризиків в АПК // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет. – Наукове фахове вид. – Мелітополь, 2014. – Вип. 14, т. 3 : Технічні науки. – C. 229-236. – ISSN 2078-0877
336548
   Галузева соціологія : Збірник частково анатованих бібліографічних покажчиків літератури за 1980-2002 роки. – Днепропетровск : ДНУ, 2003. – 418с.
336549
  Хриков Є.М. Галузева спеціалізація педагогічної науки // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – C. 38-46. – ISSN 2411-1317
336550
   Галузева співпраця // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 7 червня (№ 21). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Відбулося шосте засідання Кластера 4 "Співробітництво у сфері науки та технологій, інформаційного суспільства, аудіовізуальної політики, освіти, навчання та молоді, культури, спорту та фізичної культури" Підкомітету з питань економіки та іншого ...
336551
  Іщук С.І. Галузева структура і територіальна спеціалізація промисловості Львівської області // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1967. – Вип. 2. – С. 134-142 : Табл.
336552
  Білозерова В.О. Галузева структура народного господарства та проблема зближення рівнів господарського розвитку економічних районів : теорія. Історія // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 19. – С. 9-15. – Бібліогр.: 2 назви
336553
  Гілецький Й.Р. Галузева структура природокористування та підходи до її аналізу на прикладі гірських регіонів // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 32. – С. 186-196 : табл. – Бібліогр.: 7 назв.
336554
  Ігнатюк А.І. Галузева структура ринку як основа конкурентних відносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 45-49. – (Економіка ; Вип. 49)


  Розкрито фактори, що визначають структуру ринку за кількістю учасників та характеру товару. Подано класифікацію типів побудови ринку, визначено основи концентрації ринку, критерії ефективного розміру фірми на ринку певного товару та особливості ...
336555
  Міхелі С.В. Галузева структура сучасного українського ландшафтознавства : наукові та освітні проблеми фізичної географії та геоекології // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 55. – С. 99-109. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0868-6939
336556
  Кунанець Н.Е. Галузеве бібліотекознавство: досвід зарубіжних бібліотек // Сучасна бібліотека: філософія, інновації, якість роботи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23-26 квіт. 2013 р.) / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка ; Наук.-техн. б-ка нац. техн. ун-ту "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров, С.А. Бука, В.О. Оніщенко та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 94-97. – ISBN 978-966-285-103-8
336557
  Партико З.В. Галузеве редагування в засобах масової інформації / З.В.Партико. – Львів : Афіша, 2007. – 104 с. – ISBN 978-966-325-085-4
336558
  Володарський О. Галузеве та регіональне розміщення ПІІ в Китаї // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 238-239
336559
  Ластовецький В.О. Галузевий бухгалтерський облік: проблеми теорії і практики : Монографія / В.О. Ластовецький; МОНУ; Західноукраїнський економіко-правничий ун-т. – Чернівці : Прут, 2005. – 200с. – ISBN 966-560-316-7
336560
  Глейх Є.І. Галузевий курс бухгалтерського обліку : підручник для фінансових технікумів / Є.І. Глейх і С.О. Щенков. – Київ : Держфінвидав, 1949. – 331 с.
336561
  Дам`янов А. Галузевий маркетинг : Hавч.посіб.для студ.екон.спец. / А. Дам`янов, Савєльєв Євген Васильович, Штефанич Дмитро Андрійович; МОУ,Інст.змісту і методів навчання;Тернопільська акад.народного господарства;Свінцовська екон.акад. – Київ, 1997. – 176с. – ISBN 5-7763-9073-7
336562
  Хомин П. Галузевий облік: sik et non! // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 8. – С. 30-34. – Бібліогр.: 6 назв
336563
  Кучер З.І. Галузевий переклад = Fachubersetzung : (німецька мова) : навч. посібник / Кучер З.І., Орлова М.О., Ліпісівіцький М.Л. – Вінниця : Нова Книга, 2018. – 141, [1] с. – На обкл. назва парал. укр., нім. – Бібліогр.: с. 141. – ISBN 978-966-382-703-2
336564
  Букшина Т. Галузевий реферативний сегмент із періодичних і продовжуваних видань України психолого-педагогічної тематики в УРЖ "Джерело" (2009-2013 рр.) / Тамара Букшина // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 12 (233), грудень. – С. 22-26. – ISSN 2076-9326


  У статті висвітлено результати одного з аспектів моніторингів опублікування реферативної інформації в чотирьох серіях УРЖ "Джерело" за 2009-2013 рр., зокрема стану відображення назв періодичних і продовжуваних видань із питань педагогіки, психології й ...
336565
  Шовкун І. Галузевий сектор науки в контексті інноваційних процесів в економіці України // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 10. – С. 49-59. – ISSN 0131-775Х
336566
   Галузевий стандарт проекту землеустрою щодо організації території державних наукових установ / Й.М. Дорош, Р.А. Харитоненко, Є.В. Бутенко, Д.М. Мельник // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2/3. – С. 127-135. – ISSN 2306-1677
336567
  Гриценко Л. Галузеві аспекти вибору пріоритетів при державному інвестуванні / Л. Гриценко, Т. Васильева // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 10 (312). – С. 41-44 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-3944
336568
  Жилінська О. Галузеві аспекти фінансового забезпечення інноваційної діяльності промислових підприємств України / О. Жилінська, Т. Петровська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 16-19. – (Економіка ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто фінансову складову інноваційної діяльності промислових підприємств України загалом та вуглевидобувних зокрема. The article revises a financial component of innovative activities at Ukrainian industrial enterprises in general and at ...
336569
  Вербова В. Галузеві бібліографічні покажчики з вищої освіти у фонді Державної науково-падагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 9 (266), вересень. – С. 24-28. – ISSN 2076-9326


  Охарактеризовано змістове наповнення бібліографічних покажчиків із проблем вищої освіти з фонду ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. Згадується перший випуск бібліографічного бюлетеня "Вища школа Української РСР" Наукової бібліотеки при Київському ...
336570
  Гавриш Н. Галузеві бібліотечно-інформаційні ресурси як комунікаційні засоби // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 4 (189). – С. 20-23. – ISSN 2076-9326
336571
  Білецький В. Галузеві енциклопедії та перспективи держави // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 28-29 липня (№ 130/131). – С. 13


  Вихід і фахова апробація "Гірничого енциклопедичного словника" і тритомної "Малої гірничої енциклопедії" перервали паузу у виданні енциклопедій з інженерних наук.
336572
  Вергунов В.А. Галузеві ініціативи Полтавського товариства сільського господарства (1865-1920 рр.) в аграрному секторі країни // Universum Historiae et Archeologiae / Oles Honchar Dnipro National University ; ed. in chief S.I. Svitlenko ; ed.: A.G. Blazejewski, N.V. Venger, A.A. Yegoreichenko [et al.]. – Дніпро, 2020. – Vol. 3 (28), Lib. 1. – С. 26-40. – ISSN 2664-9950
336573
  Гумен О.С. Галузеві інформаційні ресурси готельно-ресторанної справи: модернізація та перспективи розвитку // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2017. – С. 168-177. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 51). – ISSN 2410-5333


  Розглянуто проблему інформаційного забезпечення готельно- ресторанного бізнесу, визначено основні складові сучасної системи ін- формаційних ресурсів готельно-ресторанної галузі: виробничо-практичні та фахові періодичні видання. Охарактеризовано ...
336574
  Васильєва Н К Галузеві й регіональні аспекти інноваційно-інвестиційної моделі розвитку аграрних підприємств // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 264-268. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
336575
  Кірчев В. Галузеві кіностудії на Миколаївщині у кінці 1950-х - на початку 1990-х років // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 3 (23), липень - вересень, т. 1. – С. 69-74. – ISSN 1998-4634
336576
  Ільїн Л.В. Галузеві класифікації озер Полісся // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000. – Т. 1. – С. 215-220 : Табл. – Бібліогр.: 7. – ISBN 966-521-109-9
336577
   Галузеві накази Генерального прокурора України : збірник станом на 12 лютого 2013 року. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 263, [1] с. – (Законодавство України). – ISBN 978-611-01-0408-1
336578
  Партико З. Галузеві норми редагування зібрань творів / З. Партико, С. Старкова // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 1 (234). – С. 14-20. – ISSN 2076-9326
336579
  Партико Галузеві норми редагування поетичних творів / Партико, С.В. Бевзюк // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 137-141


  У статті подано каталог галузевих норм редагування поетичних творів. Для виявлення ступеня обґрунтованості вказаних норм застосовано метод експертних оцінок (опитано сім експертів; опитування проведено на основі розробленої анкети). З проаналізованих ...
336580
  Партико З.В. Галузеві норми редагування радіопередач // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Т. 4. – С.42-46
336581
  Партико З.В. Галузеві норми редагування телепередач // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 27. – С. 91-96


  Виділено такі етапи телевізійного процесу, як авторський (сценарний) , редакційний, знімальний (окремо підетапи відео- та аудіомонтажу), озвучувальний, передавальний та післяефірний.Для кожного з етапів вказано й детально описано галузеві норми ...
336582
  Партико З.В. Галузеві норми редагування телепередач (огляд.чавстина 2) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 100-107. – (Соціальні комунікації ; № 4). – ISSN 2219-8741
336583
  Сенюта Л.Б. Галузеві ознаки інститутів особливої частини земельного права України. // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 109-116. – (Юридичні науки ; № 2)
336584
  Марченко В.М. Галузеві особливості злиттів та поглинань в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 1 (152). – С. 65-69
336585
  Крамаренко І.С. Галузеві особливості інвестиційної привабливості підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 21, листопад. – С. 30-35. – ISSN 2306-6792
336586
  Сюркало Б.І. Галузеві особливості складу та структури оборотних активів підприємств / Б.І. Сюркало, Я.В. Рябець // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 6 : Ідентифікація національної моделі енергетичної безпеки України. – C. 150-154. – ISSN 2222-4459
336587
  Черевко Д. Галузеві особливості формування конкурентоспроможності молокопереробних підприємств в умовах членства України в СОТ / Д. Черевко, І. Дроздяк // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2013. – Т. 6, № 1/2. – С. 59-65 : рис. – Бібліогр.: 5 назв.
336588
  Поліводський О. Галузеві правила професійної етики у конкуренції в системі законодавства України про захист економічної конкуренції // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1/2 (52/53). – С. 73-75
336589
  Сінічкіна Л. Галузеві правила професійної етики як механізм саморегулювання та засіб попередження недобросовісної конкуренції / Л. Сінічкіна, М. Баранович // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1/2 (52/53). – С. 8-13
336590
  Кривак А.П. Галузеві пріоритети у спеціалізації експорту національної економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 10 (89). – С. 114-117.
336591
  Ігнатюк А.І. Галузеві ринки : теорія, практика, напрями регулювання : монографія / А.І. Ігнатюк. – Київ : ННЦ "Ін-т аграр. економіки", 2010. – 464, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 424-462. – ISBN 978-966-669-301-6
336592
  Ігнатюк А.І. Галузеві ринки та інновації // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 20. – С. 90-100


  У статті розглянуто підходи різних економічних шкіл та напрямків економічної теорії до застосування теорії інновацій у дослідженні галузевих ринків, проаналізовано взаємозв"язок між інноваціями та структурою ринку, розміром фірми, вплив інновацій на ...
336593
   Галузеві соціології в умовах глобальних змін і суспільних трансфомацій : зб. наук. статей / Каф. галузевої соціології Ф-ту соціології Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: А.О. Петренко-Лисак, В.В. Чепак ; вітальне слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Каравела, 2017. – 307, [1] с. : портр., іл., табл. – До 25-річчя каф. галузевої соціології. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2229-90-5
336594
  Прокопюк А. Галузеві структури зрушення як чинник економічного зростання регіону // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 3 (81). – С. 55-62. – ISSN 1562-0905
336595
  Пікус А.Ю. Галузеві структурні зрушення як чинник економічного зростання : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Пікус А.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 229 л. + Додатки: л. 215-229. – Бібліогр.: л. 192-214
336596
  Пікус А.Ю. Галузеві структурні зрушення як чинник економічного зростання : автореф. дис. ... канд. економ. наук : 08.00.01 / Пікус А.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв.
336597
  Юрків Н. Галузево-секторальний вимір конкурентоспроможності та економічної безпеки держави: досвід України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 5 (195). – С. 59-61
336598
  Шевчук С.М. Галузево-статистична школа української суспільної географії (до 140-річчя від дня народження академіка К.Г. Воблого) // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – С. 240-251. – ISSN 2308-135X
336599
  Марушинець А.В. Галузево-територіальна трансформація аграрної сфери Київського Придніпров"я // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2015. – № 1 (89). – С. 42-49 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1561-4980
336600
  Даневич Л.Г. Галузевому державному архіву СБ України – 20 років // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. О. Гінзбург. – Київ, 2014. – № 2 (290), березень - квітень. – C. 106-118. – ISSN 0320-9466
336601
  Поданчук В.Д. Галузі важкої промисловості : географія промисловості // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1971. – Вип. 11. – С. 43-65 : Рис., табл. – Бібліогр.: 1 назва
336602
  Щербина В.С. Галузі та види господарської діяльності // Актуальні проблеми господарського права : (особлива частина) : навч. посібник / О.С. Горяєва, О.В. Клепікова, О.В. Кологойда, І.М. Кравець, І.В. та ін. Лукач. – Київ : Ліра-К, 2018. – C. 13-21. – ISBN 978-617-7320-74-5
336603
  Мамалига А. Галузі функціонально-комунікативного вивчення тексту // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 177-188. – (Журналістика ; Вип. 2)
336604
  Микитась В.Л. Галузка могутнього дерева. (Про розвиток літератури на Закарпатті в другій половині ХІХ ст.) / В.Л. Микитась. – Ужгород, 1971. – 206с.
336605
  Кучин С.П. Галузь культури та мистецтва як складова частина народного господарства країни // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 4 (45). – С. 185-188
336606
  Короленко Ігор Галузь потребує змін! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 4, липень - серпень. – С. 22. – ISSN 1998-8044
336607
  Здановский А.Б. Галургия / А.Б. Здановский. – Ленинград, 1972. – 527с.
336608
  Поліщук Ю.О. Галут як чинник формування іудейської діаспори // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 134-137. – (Філософія. Політологія ; вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  У цій статті робиться спроба розглянути поняття "іудейська діаспора" і "галут" та проаналізувати різні погляди на цю проблему. In this article an attempt is made to consider the concepts of Jewish Diaspora and Galut and to analyze different views at ...
336609
   Галушко Кирило Юрійович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 74. – ISBN 978-966-439-757-2
336610
   Галущенко Микола Григорович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 28-29
336611
   Галущенко Микола Григорович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 44-45 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
336612
   Галущенко Микола Григорович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 44-45. – ISBN 978-966-439-961-3
336613
   Галущенко Микола Григорович (1936) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 28. – ISBN 966-95774-3-5
336614
  Алексєєва Т. Галшка Гулевичівна - гордість українського меценатства // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків, 2012. – № 12 (304). – С. 32-34
336615
   Галшка Гулевичівна // Український пантеон / С. Сегеда. – Київ : Балтія-Друк, 2013. – С. 58-60. – ISBN 978-966-8137-97-6
336616
  Чарот М. Галя / М. Чарот. – Харків, 1929. – 62 с.
336617
  Тарновський М.Ю. Галя : оповідання / М.Ю. Тарновський. – Львів, 1954. – 111 с.
336618
  Брыль Я. Галя / Я. Брыль. – Минск, 1965. – 28 с.
336619
  Розен А.Г. Галя вернулась из отпуска. / А.Г. Розен. – М, 1963. – 48с.
336620
  Лавров И.М. Галя Ворожеева / И.М. Лавров. – Новосибирск, 1976. – 191с.
336621
  Певнев Ф.П. Галя и Тимка. / Ф.П. Певнев. – Воронеж, 1966. – 149с.
336622
  Ковалів Ю. Галя Мазуренко // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, М. Бондар, О. Боронь [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (708), грудень. – С. 74-79. – ISSN 0236-1477
336623
  Богомолов А. Галя, дочь генсека // Совершенно секретно : международный ежемесячник. – Киев, 2014. – Май, № 5. – С. 22-24. – ISSN 2075-7522


  Галина Брежнева.
336624
  Кремінь Дмитро Галявина орхідей : вірші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 11/ 12. – С. 79-88. – ISSN 0208-0710
336625
  Рева Л. Галятовський Іоаникій - український письменник, церковно-освітній і громадський діяч, засновник теоретичних засад барокової проповіді // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 9. – С. 181-186. – ISBN 966-95758-1-8
336626
  Али-Заде оглы Гальано и термомагнирные эфффекты в двойных сплавах негель германий : Автореф... канд физ.мат.наук: / Али-Заде М. З. оглы; В378.734. – Ашхабад, 1970. – 13л.
336627
  Али-Заде оглы Гальано и термомагнирные эфффекты в двойных сплавах негель германий : Автореф... канд физ.мат.наук: / Али-Заде М. З. оглы;. – Ашхабад, 1970. – 13л.
336628
  Сочеванов В.Г. Гальваваческие элементы / В.Г. Сочеванов. – М-Л, 1951. – 272с.
336629
  Пастусяк Л. Гальванизация агрессора / Л. Пастусяк. – Москва, 1968. – 312с.
336630
  Спижевский И.И. Гальванические батареи и аккумуляторы / И.И. Спижевский. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1949. – 72 с.
336631
  Денисьевский М. Гальванические сухие элементы / сост. М. Денисьевский. – Санкт-Петербург : Тип. В. Демакова, 1890. – IV, 58 с. : черт.


  На тит. л. надпись: Из б-ки Ф.В. Эндимонова С-Пб. 25 авг. 1890 .
336632
  Вейнер Р. Гальваническое хромирование = Die galvanische Verchromung : блестящее и твердое / Р. Вейнер ; пер. с нем. инж. Н.Б. Сциборовской. – Москва : Машиностроение, 1964. – 152 с. : ил. – Библиогр.: с. 149-150
336633
  Миколайчук М. Гальванічні елементи та акумулятори : популярний виклад теоретичних основ роботи первинних та вторинних електричних елементів для учнів електротехнічних профшкіл / М. Миколайчук. – Харків-Київ : Енерговидав, 1932. – 112 с.
336634
  Воронюк П.И. Гальвано- и термомагнитные свойства теллуристого свинца : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 049 / Воронюк П.И.; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1969. – 10л.
336635
  Кайданов В.И. Гальвано- и термомагнитные явления в полупроводинках : учеб. пособие / Кайданов В.И., Нуромский А.Б. ; Ленингр. политехн. ин-т им. М.И. Калинина. – Ленинград : ЛПИ, 1984. – 79 с.
336636
  Кайданов В.И. Гальвано- и термомагнитные явления в полупроводниках при смешанной проводимости : учеб. пособие / В.И. Кайданов, А.Б. Муромский. – Ленинград : ЛПИ, 1989. – 27 с.
336637
  Нормантас Э.С. Гальвано- и термомагнитные явления в полупроводниках с вырожденной зоной : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.049 / Нормантас Э.С.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1969. – 12л. – Бібліогр.:с.12
336638
  Бивол В.Г. Гальвано- и термомагнитные явления в сплавах сурьма-висмут в интервале температур 77 -- 300 К. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 049 / Бивол В.Г.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1968. – 15л. – Бібліогр.:с.14
336639
  Петров И.Н. Гальвано- и термомагнитные явления и работа выхода оксидного покрытия катодов в вакууме и парах Ba, Mg, Cs : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 043 / Петров И.Н.; АН СССР. Ин-т полупроводников. – Л., 1968. – 23л.
336640
  Думанский А.В. Гальвано-коллоиды / А.В. Думанский, З.П. Чешева. – Оттиск из Ж.Р.Ф.-Х.О., ч. химич. Т. LXI. Вып. 8
8. – с.
336641
  Иоффе И.В. Гальваномагнитные волны и градиентная неустойчивость тока в полупроводниках и полуметаллах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Иоффе И.В.; АН СССР. Лен. физ.-тех. ин-тут им. А.Ф.Иоффе. – Л., 1964. – 8л.
336642
  Афарида А.М. Гальваномагнитные и термомагнитные свойства некоторых бинарных сплавов : Автореф... кандидат физ.-мат.наук: / Афарида А.М.; Туркменский государственный университет им.А.М.Горького. – Ашхабад, 1967. – 23л.
336643
  Розыев М.А. Гальваномагнитные и термомагнитные свойства тонких пленок системы сплавов никель-палладий : Автореф... канд. физ мат.наук: / Розыев М. А.; Турк.ГУ. – Ашхабад, 1970. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
336644
  Кувадников О.К. Гальваномагнитные и термомагнитные эффекты в нормальных и переходных металлах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.11 / Кувадников О.К.; МГУ. – М, 1973. – 9л.
336645
  Кувандиков О.К. Гальваномагнитные и термомагнитные эффекты в нормальных и переходных металлах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.11 / Кувандиков О.К.; МГУ. – М, 1973. – 9л.
336646
  Конин Александр Михайлович Гальваномагнитные и термомагнитные эффекты в ограниченных полупроводниках при разогреве и увеличении фонов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.10 / Конин Александр Михайлович ; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1977. – 17 с.
336647
  Абдурахманов А.А. Гальваномагнитные и термомагнитные эффекты в феромагнетиках. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Абдурахманов А.А.; Моск. гос.ун-т.им.Ломоносова. – Москва, 1964. – 6л.
336648
  Ермеев С.Н. Гальваномагнитные и термомагнитные эффекты в феромагнитных металлах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ермеев С.Н.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Физ. фак. – М., 1966. – 15л.
336649
   Гальваномагнитные преобразователи в измерительной технике. – Москва, 1984. – 360 с.
336650
  Викулин И.М. Гальваномагнитные приборы / И.М. Викулин, Л.Ф. Викулина, В.И. Стафеев. – Москва, 1983. – 104 с.
336651
  Исмаилов З.А. Гальваномагнитные свойства антимонида индия в сильных импульсных магнитных полях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Исмаилов З.А.; АН СССР. Физ.-тех. ин-тут. – Л., 1965. – 20л.
336652
  Костина Т.И. Гальваномагнитные свойства висмута в сильных эффективных полях : Автореф... канд .физ. мат.наук: / Костина Т. И.; МГУ,Физ. фак. – М., 1965. – 9л. – Бібліогр.:с.9
336653
  Завадский Э.А. Гальваномагнитные свойства германия в сильных импульсных магнитных полях : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Завадский Э.А.;. – К, 1961. – 17л.
336654
  Акперов М.А. Гальваномагнитные свойства и энергетический спектр носителей тока в твердых растворах сурьма-мышьяк : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 049 / Акперов М.А.; АН АзССР. Ин-т физики. – Баку, 1972. – 16л. – Бібліогр.:с.16
336655
  Усаров Уктам Туратович Гальваномагнитные свойства кобальта и рения при низких температурах в сильных магнитных полях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.11 / Усаров Уктам Туратович; МГУ. Физ. фак. – Москва, 1974. – 16л.
336656
  Оразгулыев Б. Гальваномагнитные свойства кремния в сильных импульсных магнитных полях : Автореф... канд. ффиз. мат.наук: / Оразгулыев Б.; Туркм.ГУ. – Ашхабад, 1966. – 15л.
336657
  Андриевский Владимир Васильевич Гальваномагнитные свойства тонких пленок висмута : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Андриевский Владимир Васильевич; АН УССР. Физ.-техн. ин-т низких температур. – Харьков, 1975. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
336658
  Волоцкая В.Г. Гальваномагнитные свойства чистого индия и алюминия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Волоцкая В.Г.; АН УССР. Физико-технич. ин-т низких температур. – Х., 1965. – 12л.
336659
  Хомерки О.К. Гальваномагнитные элементы и устройства автоматики и вычислительной техники / О.К. Хомерки. – Москва, 1975. – 176с.
336660
  Галепов П.С. Гальваномагнитные эффекты в монокристаллических пленках никеля, железа, кобальта и их двойных сплавов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Галепов П.С.; Туркм. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Ашхабад, 1971. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
336661
  Мусаев П.Х. Гальваномагнитные эффекты в полупроводниках с ториодальными изоэнергетическими поверхностями. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 049 / Мусаев П.Х.; АН УзССР.Объед.учен.совет.по физ-мат.наукам Отд-ния физ-техн.и матем.наук. – Ташкент, 1969. – 15л. – Бібліогр.:с.15
336662
  Вильнюс И.И. Гальваномагнитные эффекты в сильных электрических полях при неупругом рассеянии носителей тока в полупроводниках со сложной зонной структурой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.049 / Вильнюс И.И.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1969. – 15л.
336663
  Ву Динь Кы Гальваномагнитные эффекты в ферромагнитных пленках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ву Динь Кы; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломносова. Физ. фак. – М., 1965. – 11л.
336664
  Кечин В.В. Гальваномагнитные эффекты и графите и сурме под высоким давленим : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Кечин В.В.; АН СССР, Физ. ин-т им. С.Н.Лебедева. – М., 1972. – 19л. – Бібліогр.:с.19
336665
  Кучис Е.В. Гальваномагнитные эффекты и методы их исследования / Е.В. Кучис. – Москва : Радио и связь, 1990. – 263 с.
336666
  Рабинович Р.И. Гальваномагнитные эффекты и циклотронный резонанс электронов в сильных электрических полях : Автореф. дис. ... канд. физ-матю. наук : 01.049 / Рабинович Р.И. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1970. – 18 с. – Бібліогр.:с.18
336667
  Пинчук И.И. Гальваномагнитные явления в квантующих магнитных полях / И.И. Пинчук, П.М. Томчук. – Киев : Институт физики, 1978. – 44 с.
336668
  Овчаренко Н.И. Гальваномагнитные явления в полупроводниках и их техническое использование / Н.И. Овчаренко. – Москва, 1961. – 100 с.
336669
  Дроздова З.С. Гальваномагнитный эффект ^R:R и его гистерезисные явления в кобальтовых, железных и никелевых пленках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 050 / Дроздова З.С.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т физики. – Красноярск, 1968. – 14л.
336670
   Гальваномагнітні дослідження плівок Іn2ОЗ при температурі рідкого гелію / С.В. Лисоченко, Л.В. Іщук, Ю.С. Жарких, О.В. Третяк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 407-416. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Представлені результати електрофізичних досліджень процесів переносу двовимірних (2D) вільних електронів в плівках легованого оловом оксиду Індія при температурі рідкого гелію. Досліджені залежності компонент тензору поверхневого опору рik [подано ...
336671
   Гальванометр универсальный. – Москва : НАРКОМПРОС РСФСР - УЧСБЫТ, 1937. – 16 с.
336672
   Гальванометрические компенсаторы. – Москва-Ленинград, 1964. – 280 с.
336673
  Минц М.Б. Гальванометрические приборы / М.Б. Минц. – Ленинград, 1982. – 181 с.
336674
  Карандеев К.Б. Гальванометры постоянного тока / К.Б. Карандеев. – Львов, 1957. – 170 с.
336675
  Буан Эмиль Гальванопластика / Буан Эмиль. – Б.м. – 203с.
336676
  Попилов Л.Я. Гальванопластика / Л.Я. Попилов. – Москва-Ленинград : МАШГИЗ, 1961. – 64 с. – (Библиотека гальванотехника ; Вып. 8)
336677
  Егорова Н.П. Гальванопластика / Н.П. Егорова. – М., 1963. – 24с.
336678
  Изгарышев Н.А. Гальванопластика и гальваностегия / Н.А. Изгарышев. – Москва-Ленинград : Государственное издательство, 1926. – 79 с. – (Рабочпя школьная библиотека ; Серия по химии)
336679
  Каданер Л.И. Гальваностегия / Л.И. Каданер. – Киев, 1964. – 312 с.
336680
  Баширов Радиф Исхакович Гальванотермомагнитные явления в полупроводниках типа АшВу и АпВу в сильных магнитных полях : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 049 / Баширов Радиф Исхакович; Азербайджанск. гос. ун-т. – Баку, 1972. – 34л.
336681
  Мовшович А.Е. Гальванотехника : практическое руководство для ремесленников-кустарей (гальванопластика и гальваностратегия) с 20 рисунками / А.Е. Мовшович. – Ленинград : БРОКГАУЗ-ЕФРОН, 1928. – 128 с.
336682
  Павловский Э.А. Гальванотехника / Э.А. Павловский. – Москва, 1931. – 88 с.
336683
  Лаворко П.К. Гальванотехника / П.К. Лаворко, К.С. Гончаренко. – Киев, 1941. – 279 с.
336684
  Блащук Е.Ф. Гальванотехника / Е.Ф. Блащук, П.К. Лаворко. – Москва-Киев, 1961. – 246 с.
336685
  Однорвлоы Н.В. Гальванотехника в декоративном искусстве / Н.В. Однорвлоы. – 2-е изд. доп. – М., 1974. – 191с.
336686
  Гиндлин В.К. Гальванотехника в полиграфии. / В.К. Гиндлин. – М., 1965. – 325с.
336687
  Ямпольский А.М. Гальванотехника драгоценных и редких металлов / А.М. Ямпольский. – Москва-Ленинград : Машгиз, 1958. – 44 с.
336688
  Гюнтер Г. Гальванотехніка / Г. Гюнтер. – Харків-Київ, 1930. – 20 с.
336689
  Вашкевичус А.Р. Гальвиномагнитные явления в германии в сильных электрических полях : Автореф... канд. физ-мат.наук: 01.049 / Вашкевичус А.Р.;. – Вильнюс, 1971. – 13л.
336690
  Лапин К.К. Галька-ветерок. -- (Девушка с винтовкой. -- "Босая" атака. Рассказы). / К.К. Лапин. – М., 1967. – 48с.
336691
  Мищик А.В. Галька / А.В. Мищик. – Краснодар, 1964. – 108с.
336692
  Жолдак Б. Гальманах / Богдан Жолдак. – Київ : Факт, 2007. – 248с. – (Exceptis excipiendis). – ISBN 978-966-359-175-9
336693
  Магуза В.С. Гальминтофауна амфибий Полесья Украины : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.20 / Магуза В. С.; АН УССР, Ин-т зоол. – К., 1973. – 27л. – Бібліогр.:с.27
336694
  Резниченко Б.В. Гальмівне випромінювання атомного ядра в немарківській динамівці поділу / Б.В. Резниченко, В.М. Коломієць, С.В. Радіонов // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 87
336695
  Юшкевич О.О. Гальмівний вплив радіаційного забруднення на розвиток сільськогосподарських підприємств: 30 років після аврії на ЧАЕС // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – № 5/6 (63). – С. 61-69. – ISSN 2309-1533
336696
   Гальмівні ефекти гетерополіядерних комплексів Cu(II)/Co(III) з діетаноламіном на секрецію жовчі у щурів / Т.Б. Синельник, С.П. Весельський, В.М. Кокозей, В.Г. Маханькова, Т.В. Рибальченко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 9
336697
   Гальмування і розгальмування // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 714. – ISBN 966-316-069-1
336698
   Гальпєрін Ісаак Михайлович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 51-52. – ISBN 978-617-573-038-6


  Доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки РРФСР.
336699
  Ройтберг О О. Гальс / О О. Ройтберг. – Москва, 1957. – 61 с.
336700
  Марцинковская Т.Д. Гальтон Фрєнсис (Galton F.) (1822-1911) / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский // 50 выдающихся психологов мира : учеб. пособие для студентов / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский. – Москва : Междунар. пед. Академия, 1995. – С. 35-37. – (Труды членов Академии педагогических и социальных наук) (Библиотека школьного психолога). – ISBN 5-87977-030-3
336701
  Губерський Л.В. Гальчинський Анатолій Степанович // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 269-270. – ISBN 966-316-039-X
336702
   Гальчинський Анатолій Степанович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 87. – ISBN 978-966-439-754-1
336703
   Гальчинський Анатолій Степанович // Понад чверть століття на ниві науки і освіти / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [редкол. А.С. Філіпенко (відп. ред.), О.І Рогач, О.І. Шнирков та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський, В.В. Копійка, А.С. Філіпенко ; підгот. до друку: Ю.О. Шкрабалюк, К.А. Бех, А.В. Ткачук]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 53-54
336704
   Гальчинський Анатолій Степанович (1935) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 97. – ISBN 978-966-933-054-3
336705
  Ковальський М. Гальшка княжна Острозька // Острозькі просвітники XVI-XX ст. : зб. статей / Ун-т "Острозька академія", Укр. іст. т-во ; відп. ред. М.П. Ковальський. – Острог : ніверситет "Острозька академія", 2000. – С. 17-23. – ISBN 966-7631-05-2
336706
  Малєєв Ю.М. Гальштатські городища Північно-Східного Прикарпаття // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 109-116. – (Історичні науки ; вип. 20)


  Статья посвящена изучению малоисследованого вопроса о гальштатских памятниках на территории нашей страны. Дается описание местоположения и типографии, а также устройства оборонительных сооружений на городищах Лисичники и Нижнее Крывче в ...
336707
  Гольданский В.И. Гама-резонансные методы и приборы для фазового анализа минерального сырья / В.И. Гольданский, А.В. Доленко, Б.Г. и др. Егиазаров. – М., 1975. – 144с.
336708
  Головня В. Гама-спалахи - огляд областей неба на платівках архіву (1976-1998) / В. Головня, Л. Пакуляк, Л. Кізюн // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 36-40. – (Астрономія ; вип. 49). – ISSN 1728-3817


  Результати постійного моніторингу гамма-спалахів регулярно публікуються в GCN Circulars як для подальших спостережень післясвітіння, так і для вивчення всіх об"єктів, які розташовані в ділянках поблизу зареєстрованого спалаху. Останнє завдання може ...
336709
   Гама-спектрометрия скважин при поисках и разведке нефти и твердых полезных ископаемых. – М., 1987. – 112 с.
336710
  Лапиня И.М. Гамазовае клещи Латвии / И.М. Лапиня. – Рига, 1988. – 196с.
336711
  Брегетова Н.Г. Гамазовые клещи / Н.Г. Брегетова. – Москва-Л., 1956. – 247с.
336712
  Антоненко В.В. Гамазовые клещи грызунов среднего Приднепровья : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Антоненко В.В. – Днепропетровск, 1967. – 19 с.
336713
  Журавлева Л.А. Гамазовые клещи грызунов юга степной части Украины : Автореф... канд. биол.наук: / Журавлева Л. А.; ОГУ. – Одесса, 1964. – 16л.
336714
  Давыдова М.С. Гамазовые клещи Западной Сибири : Автореф... д-ра биол.наук: / Давыдова М.С.; АН КазССР. Объедин. учен. совет ин-тов зоологии и эксперимент. биологии. – Алма-Ата, 1968. – 44л.
336715
  Давыдова М.С. Гамазовые клещи Западноц Сибири / М.С. Давыдова, В.В. Никольский. – Новосибирск, 1986. – 122с.
336716
  Белоконь Е.М. Гамазовые клещи и блохи мелких млекопитающих на территории западных областей Украины : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Белоконь Е.М. ; Львовский гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1965. – 23 с.
336717
  Еропов В.И. Гамазовые клещи Иркутской области, их значение в очагах некоторых болезней. (Клещевого энцефалита, клещевого риккетсиоза Азии и лихорадки Ку) : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Еропов В.И.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1971. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
336718
  Прошин В.Г. Гамазовые клещи мелких млекопитающих в природных очагах туляремии Западного Казахстана. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Прошин В.Г.; ВНИИ Противочум. – Саратов, 1977. – 16л.
336719
  Агапова И.Н. Гамазовые клещи мелких млекопитающих Воронежской области : Автореф... канд. биол.наук: / Агапова И.Н.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1968. – 20л.
336720
  Челпанова Е.В. Гамазовые клещи мелких млекопитающих Камского Предуралья. : Автореф... канд. биол.наук: 03.098 / Челпанова Е.В.; Пермский гос. ун-т. – Пермь, 1970. – 18л.
336721
  Пинчук Л.М. Гамазовые клещи млекопитающих Днестровско-Прутского междуречья / Л.М. Пинчук. – Кишинев, 1976. – 174с.
336722
  Пиряник Г.И. Гамазовые клещи мышевидных грызунов лесостепи Украины : Автореф... канд. биол.наук: / Пиряник Г.И.; КГУ. Кафедра зоологии беспозвоночных. – Киев, 1959. – 14л.
336723
  Пиряник Г.И. Гамазовые клещи мышевидных грызунов лесостепи Украины / Г.И. Пиряник; Мин-во высш. и средн. спец. образов. УССР; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Изд-во КГУ, 1962. – 176с.
336724
  Черных П.А. Гамазовые клещи мышевидных грызунов Хабаровского Приамурья (материалы по фауне и экологии). : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Черных П.А.; Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1969. – 20л.
336725
  Исакова Т.Т. Гамазовые клещи птиц Восточного Забайкалья. : Автореф... канд. биол.наук: / Исакова Т.Т.; Иркутск. гос. ун-тет им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1968. – 20л.
336726
  Давыдова М.С. Гамазовые клещи семейства parasitidae Западной Сибири / М.С. Давыдова. – Новосибирск, 1976. – 200с.
336727
  Буякова Г Т. Гамазовые клещи специальных мест храпения запаса продуктов в Забайкалье и Южном Прибайкалье. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.097 / Буякова Т.Г,; Иркут.гос.ун-т. – Чита, 1970. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
336728
  Арзамасов И.Т. Гамазовые клещи фауны Белоруссии / И.Т. Арзамасов ; АН СССР, Отд. зоологии и парантологии. – Минск : Наука и техника, 1968. – 100 с. – Библиогр.: с. 90-97
336729
  Меледжаева М.А. Гамазовые клещи юго-восточной Туркмении (Gamasoidea, Parasitiformes) : Автореф... кандидата биол.наук: / Меледжаева М.А.; АН Туркм. ССР. Отд-ние биол. наук. Ин-т зоологии и паразитологии. – Ашхабад, 1964. – 12л.
336730
  Новожилов С. Гамак для новобрачних // Эхо планеты : Москва, 2000
336731
  Чухно В. Гамаліївський Харлампіївський монастир: історія та сьогодення // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 156-169. – ISSN 2222-5250


  Гамаліївський (Харлампіївський) монастир - православний жіночий, а потім чоловічий монастир, який у 1713-1924 рр. (з перервами) діяв у околицях с. Гамаліївка Шосткинського району Сумської області. Історія монастиря пов"язана з діяльністю козацької ...
336732
  Шевченко Т. Гамалія / Т. Шевченко, 1911
336733
  Шевченко Т.Г. Гамалія / Т.Г. Шевченко. – Санкт-Петербург : Вид. В. Яковенка, 1911. – 12с. : мал. і портр.
336734
  Шевченко Т. Гамалія // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 614-619. – ISBN 978-966-500-300-7
336735
  Іскорко-Гнатенко Гамалія К.М. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 70. – ISBN 978-617-7442-69-0
336736
  Агарышев А.А. Гамаль Абдель Насер / А.А. Агарышев. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 191с. – (Жизнь замечательных людей)
336737
  Агарышев А.А. Гамаль Абдель Насер / А.А. Агарышев. – Москва
2. – 1979. – 207с.
336738
  Брагар Є. Гамаль Абдель Насер. Життя і діяння "вільного офіцера" // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 10-11
336739
  Прокопов Д.Є. Гаман (Hamann) Йоган Георг // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 410-412. – ISBN 966-316-069-1
336740
  Радченко О.А. Гаман Й.Г. в лингвистическом дискурсе XVIII столетия / О.А. Радченко, Л.С. Аликаэва // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2011. – № 1 январь-февраль. – С. 82-101. – Bibliogr.: С. 100-101;[23 поз.]. – ISSN 0373-658Х


  В статье рассматриваются лингвистические взгляды Иоганна Георга Гамана, выдающегося теоретика языка и философа [Германия, Кёнигсберг(1730-1788)]. Оказал влияние на становление языкознания в Германии XVIII в., в частности - на творчество И.Г. ...
336741
  Корнєєв Д.Ю. Гаманець або життя, чи дещо про безцінний мінерал / Д.Ю. Корнєєв, С.О. Чернюк // Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 1999. – № 8. – С. 25-28. – ISSN 1605-9875
336742
  Гамарджвеба Гамарджвеба : Стихи грузинских поэтов 1941-1944 / Гамарджвеба; Под ред. Петра Скосырева и Симона Чиковани. – Москва : Советский писатель, 1944. – 144 с.


  Ред.: Скосырев, Петр Георгиевич
336743
  Михайлин І.Л. Гамартія Миколи Хвильового / І.Л. Михайлин. – Харків, 1993. – 40 с.
336744
  Первенцев А.А. Гамаюн - птица вещая / А.А. Первенцев. – Москва : Молодая гвардия, 1963. – 431 с.
336745
  Первенцев А. Гамаюн - птица вещая : роман / А. Первенцев. – М : Молодая гвардия, 1963. – 432 с.
336746
  Первенцев А.А. Гамаюн - птица вещая / А.А. Первенцев. – Москва : Московский рабочий, 1967. – 368 с.
336747
  Первенцев А.А. Гамаюн - птица вещая. Остров Надежды : романы / А.А. Первенцев. – Москва : Московский рабочий, 1974. – 623 с.
336748
  Орлов В.Н. Гамаюн: Жизнь А.Блока / В.Н. Орлов. – М., 1981. – 719с.
336749
  Орлов В.Н. Гамаюн: Жизнь Александра Блока / В.Н. Орлов. – Ленинград : Советский писатель, 1980. – 726 с.
336750
  Орлов В.Н. Гамаюн: Жизнь Александра Блока / В.Н. Орлов. – Киев : Мистецтво, 1989. – 626с. – ISBN 5-7715-0197-2
336751
  Стаут Р. Гамбит / Р. Стаут. – М, 1991. – 108с.
336752
  Ильин Е.И. Гамбит Пегаса : Сборник / Е.И. Ильин. – Москва, 1981. – 111с.
336753
  Коровиков В.И. Гамбия / В.И. Коровиков. – Москва : Мысль, 1971. – 56с. – (У карты мира)
336754
   Гамбия. Коста-Барселога: удивительное рядом // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 7 (2934). – С. 38-39 : фото
336755
  Рейснер Л.М. Гамбург на барикадах / Л.М. Рейснер. – Харьков, 1926. – 109с.
336756
  Давидович Д.С. Гамбург на баррикадах / Д.С. Давидович. – Москва, 1985. – 172 с.
336757
  Бегишева Алия Гамбург. Прыжок через Эльбу / Бегишева Алия, Дресслер Хауке // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 5 (182), май. – С. 80-91 : фото. – ISSN 1029-5828
336758
  Кізлова О. Гамбург: культурний пласт // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 3-9 грудня (№ 46). – С. 16


  "У Гамбургу - сотні місць, де варто побувати туристові. Це друге за величиною місто Німеччини. І для багатьох його жителів та шанувальників - перше за красою. У гирлі Ельби мешкають два мільйони не тільки німців, а й мігрантів з усіх куточків ...
336759
  Леонов Сергей Гамбургер : мировая вещь / Леонов Сергей, Гребер Райан // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 10 (2841). – С. 32 : Фото
336760
  Лессинг Г.Э. Гамбургская драматургия / Г.Э. Лессинг ; Пер. с нем. И.П. Рассадин ; С предисл. [переводчика], прим. разных комментаторов и алф. указ. – Москва : Изд. Н.Т. Солдатенкова ; Тип. В.Ф. Рихтера, 1883. – [2], 504, XVII, [2] с. – Экз. в разных тип. переплетах
336761
  Лессинг Г.Э. Гамбургская драматургия / Г.Э. Лессинг. – М.-Л., 1936. – 455с.
336762
  Имерманис А. Гамбургский оракул : роман / Анатоль Имерманис ; пер. с латыш. – Москва : Советский писатель, 1975. – 295 с.
336763
  Имерманис А. Гамбургский оракул : романы-памфлеты / Анатоль Имерманис ; пер. с латыш. – Москва : Советский писатель, 1980. – 415 с.
336764
  Шкловский В.Б. Гамбургский счет / В.Б. Шкловский. – Москва, 1990. – 544с.
336765
  Сизоненко А. Гамбургский счет / Александр Сизоненко. – Киев : АДЕФ-Украина, 2008. – 240 с. – ISBN 978-966-187-009-2
336766
  Эмар Г. Гамбусино / Г. Эмар. – Мурманск, 1986. – 189с.
336767
  Шут Н. Гамельнский дудочник. / Н. Шут. – Л, 1976. – 167с.
336768
  Чешихин В Гамерлинг : характеристика / Всеволод Чешихин. – Рига : гл. скл. у авт., Печ. (Санкт-Петербург), 1904. – [2], IV, 348, V-XIII с. – Кн. деф.: отсутствует обл.
336769
   Гаметная и зиготная селекция растений : материалы Республиканской конференции 23 июня 1986 г. – Кишинев : Штиинца, 1987. – 206 с.
336770
  Широкова М.Я. Гаметогенез и структура нерестовой популяции Балтийского трески. (Gadus morhua callarias) : Автореф... канд. биол.наук: 03.100 / Широкова М.Я.; Калининградский технический ин-т рыбной промышленности и хозяйства. – Калининград, 1971. – 24л.
336771
  Кошелев Б.В. Гаметогенез, половые циклы и биология размножения рыб : Автореф... д-ра биол.наук: 097 / Кошелев Б.В.; АН СССР. Ин-т эволюц. морфологии и экологии животных им. А.М.Северцова. – М., 1971. – 64л. – Бібліогр.:с.60-63
336772
  Капиева Н.В. Гамзат Цадаса : Критико-биографический очерк / Н.В. Капиева. – Москва : Советский писатель, 1952. – 144с. – Библиогр.: с. 142-143
336773
  Корабельников Г.М. Гамзат Цадаса. / Г.М. Корабельников. – Москва, 1976. – 87 с.
336774
   Гамзат Цадаса. Воспоминания современников.. – Махачкала, 1968. – 318 с.
336775
  Тестина Р.И. Гамзат Цадаса. К 90-летию со дня рождения : Рекомендательный указатель литературы / Р.И. Тестина. – Махачкала : Дагестанское книжное издательство, 1967. – 40 с.
336776
  Печатнов В.О. Гамильтон и Джефферсон / В.О. Печатнов. – М., 1984. – 335с.
336777
  Тахтаджян Л.А. Гамильтонов подход в теории солитонов / Л.А. Тахтаджян, Л.Д. Фаддеев. – Москва : Наука, 1986. – 527с.
336778
  Зуб С.С. Гамильтонов формализм для магнитного взаимодействия свободных тел // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2010. – № 3 (102). – С. 49-62. – (Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  Предложен гамильтонов формализм на основе пуассоновых структур (ПС), описывающий магнитное взаимодействие осесимметричных тел (постоянные/сверхпроводящие магниты и их различные комбинации). Магнитная потенциальная энергия для таких смешанных систем ...
336779
  Зуб С.С. Гамильтонова динамика симметричного волчка во внешних аксиально-симметричных полях. Магнитное удержание твердого тела // Проблемы управления и информатики : международный научно-технический журнал / НАН Украины ; Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова ; Ин-т космич. исследований ; глав. ред.: В.М. Кунцевич ; редкол.: В.М. Белов, С.Н. Васильев, Ф.Г. Гаращенко [и др.]. – Киев, 2018. – № 4, июль - август. – С. 10-28. – ISSN 0572-2691
336780
  Кривенко В.М. Гамильтоновы и дуально-гамильтоновы полугруппы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Кривенко В.М.; АН МолдССР. Ин-тут матем. с вычисл. центром. – Кишинев, 1979. – 10л.
336781
  Андриянов В.И. Гамильтоновы кольца : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Андриянов В.И.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1966. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
336782
  Брежнев В.С. Гамильтоновы методы в теории тяготения : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Брежнев В.С.; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. Кафедра теорет. физики. – М., 1966. – 7л.
336783
  Павленко Ю.Г. Гамильтоновы методы в электродинамике и в квантовой механике / Ю.Г. Павленко. – Москва : Издательство Московского университета, 1985. – 337 с.
336784
  Трубенко А.І. Гамільтон (Hamilton) Вільям // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 583. – ISBN 966-316-069-1
336785
  Лімборська О.М. Гамлет - вічний образ світової культури : урок-дослідження. 9 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 11. – С. 45-47.
336786
  Чушкин Н.Н. Гамлет - Качалов / Н.Н. Чушкин. – М, 1966. – 362с.
336787
  Шекспір В. Гамлет / В. Шекспір. – Київ. – 192с.
336788
  Шекспир В. Гамлет : трагедия в 5 д. / сочинение В. Шекспира ; пер. с англ. М. В. – Санктпетербург (Санкт-Петербург) : В тип. медицинского департамента Министерства внутренних дел, 1828. – 205, 207, 142 с. – На корінці напис: Театр. 8. - Зміст конволюту: Димитрий Самозванец / Нарежной В. (Москва, 1830) ; Борис Годунов / Пушкин А. (СПб., 1831)
336789
  Шекспир Уильям Гамлет : трагедия ; с биографией В. Шекспира и изъяснениями лит. знач. трагедии "Гамлет" / В. Шекспир ; Пер. с англ. А.И. Кронеберга. – Одесса : Книгоиздат "Школа", 1915. – 160 с.
336790
  Шекспир В. Гамлет / В. Шекспир. – Москва, 1964. – 255с.
336791
  Шекспир В. Гамлет / В. Шекспир. – Куйбышев, 1979. – 176с.
336792
  Шекспир В. Гамлет / В. Шекспир. – Москва, 1982. – 190с.
336793
  Шекспір В. Гамлет : трагічна історія Гамлета - принца Данського : трагедія на 5 дій / Вільям Шекспір ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, Факультет культури і мистецтв, Кафедра театрознавства та акторської майстерності ; переклад з англійської М. Рудницького. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2008. – 192 с., [ 4 ] с. илл. – ISBN 978-966-613-609-4
336794
  Шекспир У. Гамлет : трагедия в пяти актах // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2008. – № 8. – С. 121-137. – ISSN 0130-7673


  Новий переклад Олексія Цвєткова
336795
  Тургенев Иван Сергеевич Гамлет и дон-Кихот. Речь, произнесеннная на публичном чтении / Тургенев Иван Сергеевич. – Санкт-Петербург, 1885. – 24с.
336796
  Кантор Владимир Карлович Гамлет как "христианский воин" // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 32-46. – Бібліогр.: с. 32, 34-40, 42-46. – ISSN 0042-8744
336797
  Кантор В. Гамлет как христианин // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 5 (408). – С. 30-34
336798
  Лисаковский И.Н. Гамлет не пришел на свидание / И.Н. Лисаковский. – Одесса, 1972. – 175с.
336799
  Власова Л.В. Гамлет ХХ століття : вивчення поезії Б. Пастернака. 11 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 6. – С. 38-40
336800
  Даниленко А. Гамлет, Гемлет чи Гамлєт: Кулішів Шекспір у критиці галицьких мовотворців
336801
  Деблин А. Гамлет, или Долгая ночь подходит к концу : роман / А. Деблин; Альфред Дёблин ; пер. с нем. Л. Черной. – Москва : Художественная литература, 1983. – 574 с. : іл. – (Зарубежный роман XX века)
336802
  Шекспір В. Гамлет, принц Данський // Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2001. – № 3/4. – С.130-208
336803
  Шекспір В. Гамлет, принц Данський = Hamlet, prince of Denmark / В. Шекспір; З англ. переклав Л. Гребінка. – Київ : Основи, 2003. – 193с. – (Зарубіжна література). – ISBN 966-500-064-0
336804
  Шекспір В. Гамлет, принц Данський = Hamlet, Prince of Denmark / Вільям Шекспір ; з англ. переклав Ю. Андрухович. – [Вид. 2-ге]. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2009. – 240 с. : іл. – ISBN 978-966-7047-79-5
336805
  Шекспір В. Гамлет, принц Данський. Король Лір / Вільям Шекспір. – Харків : Фоліо, 2008. – 304 с. – (Зарубіжна класика). – ISBN 978-966-03-4174-6
336806
  Шекспир Уильям Гамлет, принц Датский : трагедия в 5 д. Виллиама Шекспира / пер. с англ. Н.А. Полевого. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Суворина, 1889. – XL, 136, 10 с. – (Дешевая библиотека ; [№ 39])
336807
  Шекспир Уильям Гамлет, принц Датский : трагедия в 5 д. Вильяма Шекспира / пер. с англ. Н.А. Полевого. – Киев ; Харьков : Южно-русское изд. Ф.А. Иогансонf, 1896. – [2], II, 120 с. – (Всеобщая библиотека ; № 2)
336808
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский / В. Шекспир. – М.-Л., 1947. – 190с.
336809
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский / В. Шекспир. – Москва, 1956. – 190с.
336810
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский / В. Шекспир. – Москва, 1964. – 202 с.
336811
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский / В. Шекспир. – 2-е. – Москва, 1965. – 202с.
336812
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский / В. Шекспир. – Москва, 1965. – 221с.
336813
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский / В. Шекспир. – Москва, 1969. – 366с.
336814
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский / В. Шекспир. – Москва, 1971. – 270 с.
336815
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский / В. Шекспир. – Минск, 1972. – 352с.
336816
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский : Король Лир / В. Шекспир. – Минск : Народная асвета, 1974. – 352с.
336817
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский / В. Шекспир. – М., 1975. – 207с.
336818
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский / В. Шекспир. – Москва, 1976. – 180с.
336819
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский / В. Шекспир. – Москва, 1977. – 261с.
336820
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский : трагедия / В. Шекспир; Пер. с англ. Б. Пастернака. – Москва : Правда, 1980. – 180 с.
336821
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский / В. Шекспир. – Новосибирск, 1980. – 176 с.
336822
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский / В. Шекспир. – Москва, 1980. – 263с.
336823
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский / В. Шекспир. – Москва, 1982. – 328с.
336824
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский / В. Шекспир. – Москва, 1983. – 511с.
336825
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский / В. Шекспир. – Владивосток, 1984. – 182 с.
336826
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский / В. Шекспир. – Челябинск, 1984. – 132 с.
336827
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский / В. Шекспир. – Москва, 1989. – 525с.
336828
  Шекспир У. Гамлет, принц Датский. Король Лир : Для 9-го класса / У. Шекспир. – Москва : Искусство, 1972. – 269с. – (Школьная библиотека)
336829
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский. Король Лир : пьесы : для 9-го класса / В. Шекспир. – Москва : Искусство, 1986. – 510 с. – В изд. также : Гроза. Бесприданница / А.Н. Островский ; Три сестры. Вишневый сад / А.П. Чехов. – (Школьная библиотека)
336830
  Шекспир В. Гамлет. Избранные переводы : [сб.] / Уильям Шекспир ; [сост. А.Н. Горбунов]. – Москва : Радуга, 1985. – 640 с.
336831
  Шекспир У. Гамлет. Ричард II. / У. Шекспир; Пер. с англ. /Худож.-оформ. Л.Д.Киркач. – Москва. Хаоьков : АСТ. Фолио, 2001. – 236с. – (Мастера. Классика.). – ISBN 5-17-006527-2; 966-03-1201-6
336832
  Шекспир В. Гамлет; / В. Шекспир. – Москва, 1980. – 367с.
336833
  Шекспир В. Гамлет; / В. Шекспир. – Москва, 1984. – 304с.
336834
  Опря О. Гамлетизм і донкіхотство в європейському контексті XIX-XX століть // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 34-38. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 2). – ISSN 2078-340X


  Досліджено проблему творчого сприйняття образів Гамлета й Дон Кіхота у рамках головних літературних течій. Гамлетизм і донкіхотство розглянуто не тільки як складні соціокультурні феномени, але й загальнолюдські моделі поведінки, що призводить до ...
336835
  Дучимінська Г.Ю. Гамлетизм як основа для моделювання художньої дійсності у творчості А. Григор"єва / Г.Ю. Дучимінська, Р.Й. Вишнівський // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 3.2 (79.2), березень 2020 р., спецвипуск. – С. 26-29. – ISSN 2304-5809
336836
  Торкут Н.М. Гамлетівський концепт у світлі перекладознавчої компаративістики // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 2. – С. 273-285. – ISBN 966-8474-40-6
336837
  Кириллов-Угрюмов Гамма-астрономия / Кириллов-Угрюмов, А.М. Гальпер, Б.И. Лучков. – Москва : Знание, 1978. – 64с.
336838
  Степанян А.М. Гамма-астрономия сверхвысоких энергий и космические лучи / А.М. Степанян. – Москва : Знание, 1983. – 64 с.
336839
  Хилльер Р. Гамма-астрономия. : пер. с англ. / Р. Хилльер. – Москва : Мир, 1987. – 214с.
336840
  Гнатик Б. Гамма-випромінювання постадіябатичних залишків наднових / Б. Гнатик, І. Тєлєжинський // Журнал фізичних досліджень / Львівський нац. ун. ,Західноукр. фізичне т-во. – Львів, 2007. – Т. 11, ч. 3. – С. 343-349. – ISSN 1027-4642
336841
  Гнатик Р. Гамма-випромінювання ТеВного діапазону від залишку наднової Вітрила / Р. Гнатик, К. Винокурова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 44-48. – (Астрономія ; вип. 2 (58)). – ISSN 1728-3817


  Залишки наднових вважаються одними із основних джерел галактичних космічних променів (КП) з енергіями до 1017 еВ. Експериментальним підтвердженням присутності ядерного компонента КП у залишках є їхнє гаммавипромінювання дуже високих енергій (понад 100 ...
336842
  Красноперов В.А. Гамма-гамма-каротаж с фотонными низкоэнергетическими радионуклидами (20-150 кэВ) для расчленения геологических разрезов / В.А. Красноперов. – Алма-Ата, 1989. – 159с.
336843
  Гулин Ю.А. Гамма-гамма-метод исследования нефтяных скважин / Ю.А. Гулин. – М., 1975. – 160с.
336844
  Джрбашян В.А. Гамма-гамма угловая корреляция при мезоатомных переходах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Джрбашян В.А.; Акад.наук Арс.ССР. – М-Ереван, 1957. – 7л.
336845
   Гамма-глутамінтранспептидазна активність в трансформованних клітинах за впливу на рецептор епідермального фактора росту / О. Сторожук, О. Руденко, А. Білюк, Л.В. Гарманчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 14-16. – (Біологія ; вип. 1 (69)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено гамма-глутамінтранспептидазну активність (ГГТ активність) клітин ліній HeLa (рак шийки матки людини) та HepG2 (гепатокарцинома людини) за умов впливу на рецептор епідермального фактора росту мітогеном (EGF) та моноклональними антитілами до ...
336846
  Чубинский-Надеждин Гамма-годоскоп-спектрометр для изучения жестких v-лучей малой интенсивности. Исследование жесткого v-излучения Na24, As76, Ag110 : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Чубинский-Надеждин О.В. ; ЛГУ. – Ленинград, 1959. – 7 с.
336847
  Лейпунский О.И. Гамма-излучение атомного взрыва / О.И. Лейпунский. – Москва, 1959. – 154 с.
336848
  Лашук А.И. Гамма-излучение при неупругом рассеянии нейтринов на некоторых ядрах : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Лашук А. И.;. – Обнинск, 1963. – 20л.
336849
  Лашук А.И. Гамма-излучение при неуругом рассеянии нейтронов на некоторых ядрах. : Автореф... канд. физ .мат.наук: / Лашук А. И.; Физ. энерг. ин-т. – Обнинск, 1963. – 20л.
336850
  Хамьянов Л.П. Гамма-излучение при резонансном захвате нейтронов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Хамьянов Л.П.; Физ-энерг.ин-т. – Обнинск, 1965. – 20л. – Бібліогр.:с.20
336851
  Израэль Ю.А. Гамма-излучение радио-активных выпадений / Ю.А. Израэль, Е.Д. Стукин. – М., 1967. – 224с.
336852
   Гамма-излучение радиоактивных изотопов и продуктов деления. – Москва, 1958. – 208 с.
336853
  Горшков Г.В. Гамма-излучение радиоактивных тел / Г.В. Горшков. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1956. – 139 с.
336854
  Горшков Г.В. Гамма-излучение радиоактивных тел и элементы расчета защиты от излучения / Г.В. Горшков. – Москва ; Ленинград : Издательство АН СССР, 1959. – 292 с.
336855
  Меднис И.В. Гамма-излучение радионуклидов, применяемых в нейтронно-активационном анализе / И.В. Меднис. – Рига, 1987. – 212с.
336856
  Оганесян Ю.Ц. Гамма-излучение ядер с высоким спином в реакциях с тяжелыми ионами : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Оганесян Ю. Ц.; МВССО РСФСР, МГУ, НИИ яд. физ. – Дубна, 1962. – 13л.
336857
  Федотов С.П. Гамма-излучение. / С.П. Федотов. – Новосибирск, 1968. – 67с.
336858
  Джелепов Б.С. Гамма-кванты изотопов, применяемых в нейтронноактивационном анализе. / Б.С. Джелепов, С.Ф. Кокшарова. – Москва : Атомиздат, 1974. – 73с.
336859
  Высоцкий В.И. Гамма-лазеры / В.И. Высоцкий, Р.Н. Кузьмин. – Москва : Издательство Московского университета, 1989. – 174 с.
336860
  Кузьмин Р.Н. Гамма-лазеры: новые идеи / Р.Н. Кузьмин. – Москва, 1978. – 64 с.
336861
   Гамма-лучи. – АН СССР. Физико-технический институт. – Москва ; Ленинград : Издательство АН СССР, 1961. – 720 с.
336862
   Гамма-методы в рудной геологии. – Ленинград : Недра, 1976. – 407с.
336863
  Звольский С.Т. Гамма-методы измерения объемной массы дисперсных грунтов и донных отложений. / С.Т. Звольский. – М, 1980. – 112с.
336864
  Худавердян А.Г. Гамма-переходы в нечетных ядрах со средним атомным весом : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Худавердян А.Г.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1964. – 16л.
336865
  Кириллова Л.М. Гамма-пиперидолы в синтезах замещенных пиридинов, бензо [g] изохинолинов и 2-азафлуоренов : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Кириллова Л.М.; Ун-т дружбы народов им. П.Лумумбы. – М., 1969. – 18л.
336866
  Воробьев В.А. Гамма-плотнометрия / В.А. Воробьев. – Москва, 1989. – 136с.
336867
  Суздалев И.П. Гамма-резонансная спектроскопия белков и модельных соединений / И.П. Суздалев. – Москва : Наука, 1988. – 261с.
336868
  Балтрунас Гамма-резонансные исследования сурьмы и теллура в некоторых полупроводниковых соединениях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Балтрунас Далис-Антанас Йоно.; АН СССР. – Москва, 1973. – 18л.
336869
  Данилова Н.Н. Гамма-ритм в условиях различения временных интервалов / Н.Н. Данилова, А А. Ханкевич // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2001. – С.51-64. – Библиогр.: 24. – (Психология ; № 1). – ISSN 0201-7385
336870
  Хольнов Ю.В. Гамма-спектрометр по электронам отдачи : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Хольнов Ю.В.; Радиев. ин-т им. В.Г. Хлопина АН СССР. Ленингр. гос. орд. Ленина ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1952. – 4 с.
336871
  Сурков Ю.А. Гамма-спектрометрия в космических исследованиях / Ю.А. Сурков. – Москва : Атомиздат, 1977. – 239 с.
336872
  Дидоренко А В. Гамма-спектроскопические исследования ядер Аg и Cd с нечетной массой из распада изотопов Cd, Pd Iп, Ag. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.16 / Дидоренко В.А,; АН Каз.ССР. – Алма-Ата, 1974. – 19л.
336873
  Бегжанов Р.Б. Гамма-спектроскопия атомных ядер / Р.Б. Бегжанов, В.М. Беленький. – Ташкент : Фан, 1980. – 471 с.
336874
   Гамма-установки для радиобиологических исследований (конструкции и результаты экспериментальных исследований). – Москва : Энергоиздат, 1981. – 60 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 58-59
336875
  Южный О.В. Гамма-электронный метод экспресс-анализа вещества : Автореф... канд. техн.наук: 05.300 / Южный О.В.; МВ и ССО БССР. Белорусский гос. ун-т. – Минск, 1972. – 20л.
336876
   Гамма - гамма-метод в рудничной геологии. – М., 1971. – 102с.
336877
  Сикорский В.В. Гамма / В.В. Сикорский. – М., 1988. – 239с.
336878
  Шацов А.Н. Гаммаметрия морского дна при поисках полезных ископаемых. / А.Н. Шацов. – М., 1977. – 167с.
336879
  Емельянова Людмила Владимировна Гаммариды литорали днепровских водохронилищ : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.18 / Емельянова Людмила Владимировна; АН УССР. Ин-т гидробиологии. – К., 1988. – 18л.
336880
  Гаряев В.П. Гаммариды озера Байкала / [соч.] В.П Гаряева // Юбилейный сборник : Фауна Байкала : (результаты Зоол. экспедиции 1900-1901 г., снаряженной под руководством проф. Ун-та Св. Владимира А.А. Коротнева) / под ред. А. Коротнева. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1901. – Вып. 1. – С. 57-64. – (Пятидесятилетие Восточно-Сибирского отдела имп. Русского географического общества. 1851-1901)
336881
  Соколова Галина Алексеевна Гаммарус и личинки семейства Tendipedidae подводных зарослей некоторых озер восточного склона Среднего Урала : Автореф... кандидата биол.наук: / Соколова Галина Алексеевна; Уральский филиал АН СССР. Ин-т биологии. – Свердловск, 1964. – 21л.
336882
  Зубовский Г.А. Гаммасцинтиграфия / Г.А. Зубовский. – Москва, 1978. – 251с.
336883
  ЧАстикова Гаммы. / ЧАстикова. – Горький, 1982. – 63с.
336884
  Рябченко С.М. Гамота Джорж (фізик) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г - Ді. – С. 16-17. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
336885
  Мушкудіані О.Н. Гамсахурдіа Константіне Симонович (грузинський письменник і літературознавець) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г - Ді. – С.17-18. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
336886
  Доценко Р. Гамсун, голод і колаборанство // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2007. – № 5. – С. 123-133. – ISSN 0869-3595
336887
  Циховська Е. Гамсунівські відлуння в ідилії "На узліссі" Максима Рильського
336888
   Гамченко Сергій Свиридович // Історія Національної Академії наук України 1929-1933: док. і матеріали / Сохань П.С. – К., 1998
336889
  Таран О. Гамченко Сергій Спиридонович [Свиридович] // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000дакції. – Київ, 2013. – 2012. Вип. 4 (94) : До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. – С. 289-290. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-73-2


  Протягом 1876-1880 навчався на фіз.-мат. та іст.-філ. ф-тах Ун-ту Св. Володимира.
336890
  Плетнев В.Н. Гамэр Алмасзаде / В.Н. Плетнев. – Баку, 1985. – 131с.
336891
  Озадовський А.А. Гана / А.А. Озадовський. – Київ, 1960. – 47с.
336892
  Николов Е. Гана / Е. Николов. – София, 1962. – 50 с.
336893
  Александровская Л.И. Гана / Л.И. Александровская. – Москва : Мысль, 1965. – 149 с. : ил., карт.
336894
  Абрамов В.В. Гана / В.В. Абрамов. – Москва : Мысль, 1976. – 64 с. : ил. – (У карты мира)
336895
  Каменир Т.Е. Гана Квапилова. / Т.Е. Каменир. – Л., 1978. – 182с.
336896
  Потехин И.И. Гана сегодня : Дневник, 1957 г. / И.И. Потехин. – Москва, 1959. – 158с.
336897
  Савицкий Ю.В. Гана сегодня / Ю.В. Савицкий. – Москва, 1988. – 218с.
336898
  Черников Д.А. Гана строит и борется / Д.А. Черников. – М., 1964. – 32с.
336899
  Немченко В.П. Гана. Президентские выборы - 2008-2009 // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 5 (622). – С. 37-39. – ISSN 0321-5075
336900
  Буайон Ж. Гана. Рождение африканского государства / Ж. Буайон. – М., 1960. – 353с.
336901
  Куприянов П. Гана: 50-летие независимости // Азия и Африка сегодня : Научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 6. – С. 41-44. – ISSN 0321-5075
336902
  Абрамов В.В. Гана: поиск путей развития / В.В. Абрамов, А.М. Михайлов. – Москва : Знание, 1981. – 64 с. – Библиогр. в конце текста. – (Новое в жизни, науке, технике ; № 5 ; У политической карты мира)
336903
  Ципе К.А. Ганатрированная денежная оплата труда колхозникова в колхозах Латв. ССР : Автореф... канд. экон.наук: / Ципе К. А.; От-ние обществ. наук АН Латв.ССР. – Рига, 1961. – 31л.
336904
  Мацковик Г. Ганацкий ячмень на своей родине. / Г. Мацковик. – К. – 28с.
336905
  Гомбоджаб Ганга-йин урусхал / Гомбоджаб. – М., 1960. – 43,66с.
336906
  Туманова С.Ю. Ганглиозиды головного мозга : Автореф... канд. биол.наук: / Туманова С.Ю.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1966. – 20л.
336907
  Голуб Д.М. Ганглиопексия и реиннервация органов. / Д.М. Голуб. – Минск, 1986. – 109с.
336908
  Азиз Ганготри : оповідання / Ахмед Азиз уд Дин ; пер.з індійск. мови (гиндусани), вступ. ст. О.П. Баранникова. – Київ : Слово, 1926. – 78 с.
336909
  Никифоров А.С. Гангстеризм в США / А.С. Никифоров. – М, 1991. – 162с.
336910
  Емельянов Т.Ф. Гангстеры без кольтов / Т.Ф. Емельянов. – М., 1984. – 96с.
336911
  Новиков Н.В. Гангут / Н.В. Новиков. – М., 1944. – 95с.
336912
   Гангут. 1941. – Л., 1974. – 399с.
336913
  Рыкачев Я.С. Гангутская победа / Я.С. Рыкачев. – Москва, 1951. – 52с.
336914
  Эппель А. Гангутский рубль : проза : рассказ // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 9. – С. 53-64. – ISSN 0012-6756
336915
  Рудний В.А. Гангутці. / В.А. Рудний. – К., 1959. – 520с.
336916
  Рудный В.А. Гангутцы. / В.А. Рудный. – Москва, 1952. – 583с.
336917
  Рудный В.А. Гангутцы. / В.А. Рудный. – Москва, 1953. – 712с.
336918
  Рудный В.А. Гангутцы. / В.А. Рудный. – Москва, 1956. – 644с.
336919
  Рудный В.А. Гангутцы. / В.А. Рудный. – Москва, 1957. – 640с.
336920
  Рудный В.А. Гангутцы: Роман. / В.А. Рудный. – Москва, 1981. – 605с.
336921
  Рудный В.А. Гангутцы: Роман. / В.А. Рудный. – Москва, 1989. – 556с.
336922
  Ордін Л. Гандбол / Л. Ордін. – Х., 1933. – 60с.
336923
  Латишкевич Л.А. Гандбол / Л.А. Латишкевич, Л.Р. Маневич. – К, 1974. – 96с.
336924
   Гандбол. – М., 1983. – 62с.
336925
  Латышевич Л.А. Гандбол / Л.А. Латышевич. – К, 1988. – 199с.
336926
   Гандбол. – К., 1989. – 127с.
336927
  Габорець В.С. Гандбольна зірка із Закарпаття : документальна повість / Василь Габорець. – Ужгород : КП "Ужгородська міська друкарня", 2009. – 256 с., [64] с. іл. – Бібліогр.: с. 249-253. – ISBN 978-966-2921-53-3
336928
  Шергин Б.В. Гандвик - студеное море / Б.В. Шергин. – Архангельск, 1971. – 207с.
336929
  Шергин Б.В. Гандвик - студеное море / Б.В. Шергин. – Архангельск, 1977. – 160с.
336930
  Шергин Б.В. Гандвик - студеное море / Б.В. Шергин. – Пермь, 1987. – 384с.
336931
   Гандзюра Володимир Петрович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 87. – ISBN 978-966-439-754-1
336932
   Гандзюра Володимир Петрович (1957) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 97. – ISBN 978-966-933-054-3
336933
  Рославцев У. Гандизм / У. Рославцев. – М.-Л., 1931. – 112с.
336934
  Пивовар С.Ф. Гандизм / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 67. – ISBN 966-642-073-2
336935
  Борділовська О. Гандизм у зовнішній політиці Індії // Політика і час : Суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 41-45. – ISSN 0868-8273
336936
  Борділовська Олена Гандизм у зовнішній політиці Індії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 86, ч. 2 : 65 років Кафедрі міжнародних відносин та світової політики. – С. 120-126
336937
  Ставицький О. Гандикапізм в системі споріднених понять // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 3. – С. 98-102
336938
  Ставицький О.О. Гандикапізм та ксенофобії: спільне і відмінне у поняттях // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 164-172. – ISBN 978-966-8063-99-45
336939
  Гош Мрідула Ганді на пропускному пункті // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 40 (568), 5-11.10.2018. – С. 7. – ISSN 1996-1561
336940
  Савків Б. Ганебна метаморфоза початкуючого шістдесятника // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 7 квітня (№ 7). – С. 4


  Про В. Коротича — українського радянського поета, прозаїка, публіциста.
336941
  Скрипник А.Ю. Ганебна поразка чи «піррова перемога»? (До історії російсько-турецької війни 1828–1829 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 4 (535), липень - серпень. – С. 38-46. – ISSN 0130-5247
336942
   Ганебний демонтаж національної пам"яті // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 3 жовтня (№ 38). – С. 1


  25 вересня депутати Харківської міської ради на пленарному засіданні скасували рішення топонімічної комісії про встановлення у Харкові пам"яної дошки видатному вченому, мовознавцеві-славісту, літературознавцю, культурному діячеві, лауреату ...
336943
  Сирота Н.Й. Ганебний шлях українських буржуазних націоналістів / Н.Й. Сирота. – Київ, 1959. – 32 с.
336944
  Руднев К. Ганза и витальеры // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 27. – С. 8-9


  Усилившийся разбой на сухопутных и морских путях заставил купцов Северо-Западной Европы объединиться для защиты своих общих интересов и безопасности торговли. С этой целью весной 1241 года в зале любекской ратуши в присутствии всех членов городского ...
336945
  Перхавко В. Ганзейское пространство // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2008. – № 9. – С. 60-81. – ISSN 1812-867Х


  Ганза (союз) — військово-торговий союз купецьких гільдій, який встановив і підтримував торгову монополію на Балтійському морі, частково на Північному морі і в більшій частині Північної Європи в період між XIII і XVII століттями. Також називають ...
336946
  Ткачук Б.П. Ганзейський Союз: генеза становлення та розвитку // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ " Митна газета". – Львів, 2011. – № 4 (76). – С. 30-37
336947
  ПодалякН.Г Ганзейсько-новгородський мир 1392 р. і любекський дипломат Йохан Нібур // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.2 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С. 372-385. – ISBN 966-7196-06-2
336948
  Гулямов М. Гани Арифханович Мавлянов. / М. Гулямов. – Ташкент, 1970. – 32с.
336949
  Карплюк М.А. Ганка : роман / М.А. Карплюк. – Днепропетровск : Промінь, 1974. – 383 с.
336950
  Карплюк М.А. Ганка : роман / М.А. Карплюк. – Київ, 1987. – 374 с.
336951
  Костомаров М.І. Ганна-козачка / М. Костомаров. – [Харків] : Книгоспілка, 1929. – 24 с. – (Бібліотека школяра : Невеличкі дешеві книжечки-оповідання)
336952
  Косач О.А. Ганна : поэма-былыця Е. Ластивкы. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1881. – 24 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
336953
  Ковальська М. Ганна : роман / Марія Ковальська. – Мюнхен : Дніпрова хвиля, 1957. – 127 с.
336954
  Бочин Н.Д. Ганна / Н.Д. Бочин. – Москва, 1964. – 119с.
336955
  Бражник С. Ганна : проза: повість // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2009. – № 11/12. – С. 88-122. – ISSN 0131-2561
336956
  Ротач П. Ганна Барвінок // Український календар. – Варшава, 1971. – 1971. – С. 213-215
336957
   Ганна Барвінок : Збірник до 170-річчя від дня народження. – Київ : Рада, 2001. – 556 с. – ISBN 966-7087-20-4
336958
  Сікиринський О.В. Ганна Барвінок (Кулішева) в її листах 1902-1911 / О.В. Сікиринський. – Одеса, 1928. – 64 с.


  На тит. стор. № 105612 дарчий надпис автора
336959
  Старовойтенко Інна Ганна Барвінок та її лист до Євгена Чикаленка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 48-51. – Бібліогр.: с. 48-50. – ISSN 0130-5263


  Як і більшість тогочасних літераторів-сучасників, Ганна Барвінок залишила по собі не тільки літературні твори, а й значний масив листування, бо в часи, коли їй випало жити, листування відігравало ролю основного засобу комунікації. Її кореспонденція, ...
336960
  Старовойтенко І. Ганна Барвінок та її лист до Євгена Чикаленко // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 48-52. – ISSN 0130-5263
336961
  Жежера В. Ганна Барвінок: "Для мене найкращим концертом був шелест його книжок" // Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2011. – № 25 (78). – С. 54-57
336962
   Ганна Вінтоняк. – К., 1983. – 88с.
336963
   Ганна Володимирівна Онкович : Біобібліографія. – Київ : Видавничій Дім Дмитра Бураго, 2004. – 36с. – До 60-річчя від дня народження. – ISBN 966-7825-77-9
336964
   Ганна Гопко прочитала лекції студентам // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 19 квітня (№ 76). – С. 2


  Голова Комітету у закордонних справах Ганна Гопко прочитала відкриті лекції студентам Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.
336965
  Сіренко М. Ганна Горенко і Комарове : до 125-річчя Анни Ахматової // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 21серпня (№ 31). – С. 10, 11
336966
  Сіренко М. Ганна Горенко і Комарове : до 125-річчя А.А. Ахматової // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 10 жовтня (№ 20). – С.16, 17
336967
  Сіренко М. Ганна Горенко і Комарове : до 125-річчя Анни Ахматової // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 26 вересня (№ 19). – С. 17
336968
  Мадієвський С. Ганна і її редактор // Критика. – Київ, 2007. – Травень, (число 5). – С. 15-16


  100-річчя від дня народження Ганни Арендт - одного з найвідоміших політичних мислителів минулого мстоліття. "Від початку 1950-х років Ганна Арендт писала англійською, отож у Німеччині її книжки виходили у перекладах. Видавало їх поважне мюнхенське ...
336969
  Рябець Л.В. Ганна Іванівна Мартинова - дослідниця середньонаддніпрянського діалекту / Л.В. Рябець, Т.В. Щербина // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (74). – С. 117-122. – ISSN 1682-3540


  У сучасному полімовному світі одним із основних завдань є збереження народної мови, представлення цілісної інформації про первинне мовне утворення стосовно його літературного варіанта. Для української національної мови таким першодже релом став ...
336970
   Ганна Іванівна Погребняк : [некролог] // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 4 (42). – С. 39
336971
   Ганна Кулага // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – № 1. – С.64
336972
  Ярославцев Б. Ганна Ладані / Б. Ярославцев. – К, 1960. – 44с.
336973
  Ревуцький В. Ганна Малієва-Тагаїва // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1958. – Рік 9, ч. 106, листопад : листопад. – С. 29


  Малієва-Тагаєва Ганна — українська драматична акторка, співачка. З 1918 року працювала в трупі режисера Сабініна Лева. З 1923-го — у державних театрах рідного міста (Червонозаводський, Музкомедії (з 1931), оперному). Емігрувала до Німеччини, відтак ...
336974
  Шатилов М. Ганна Музика, яка стала панею славою = Спомини : проза : публіцистика (фрагмент) // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2010. – № 7/8. – С. 135-141. – ISSN 0130-1608
336975
   Ганна Новосад - міністр освіти і науки України // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 2 вересня (№ 35). – С. 2. – ISSN 2219-5793
336976
  Ольбрахт И. Ганна пролетарка / И. Ольбрахт. – Харків; Київ, 1930. – 289с.
336977
  Мєстєчкин Г.А. Ганна Собачко. / Г.А. Мєстєчкин. – К., 1965. – 48с.
336978
  Белемець Н. Ганна Терентіївна Гревцова (з нагоди 50-річчя трудової діяльності у Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна) / Н. Белемець, Н. Карпенко, В. Капустян // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 6-7. – (Біологія ; вип. 2 (78)). – ISSN 1728-3817


  У липні 2019 року виповнюється 50 років трудової діяльності у Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка відомого вченого-ботаніка, доктора біологічних наук, професора, заслуженого діяча науки і ...
336979
   Ганна Чубач - поетеса Божою милістю : [публіцист. нарис : поезії]. – Київ : Бібліотека українця, 2001. – 190, [1] с., [16] арк. іл. – Загол. обкл.: Ганна Чубач - поет Божою милістю. – (Перша українська книга третього тисячоліття. Знані люди України ) ( Бібліотека українця). – ISBN 966-7419-54-1
336980
   Ганна Чубач // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 13 лютого - 26 лютого (№ 7/8)


  Пам"яті Ганни Чубач.
336981
   Ганна Чубач лишила нам слово... // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 28 лютого - 6 березня (№ 9)
336982
  Іскорко-Гнатенко Ганненко (Ганенко) Є.А. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 70. – ISBN 978-617-7442-69-0
336983
  Линдсей Д. Ганнибал / Д. Линдсей; Пер. с англ. М. Ермашева. – М., 1962. – 334с.
336984
  Кораблев И.Ш. Ганнибал / И.Ш. Кораблев. – Москва : Наука, 1976. – 400 с.
336985
  Кораблев И.Ш. Ганнибал / И.Ш. Кораблев. – Москва : Наука, 1981. – 400 с.
336986
  Линдсей Д. Ганнибал / Д. Линдсей. – Москва, 1989. – 751с.
336987
  Линдсей Д. Ганнибал : Роман / Джек Линдсей; Пер. с англ. М.Ермашевой. – Харьков : Фолио, 2005. – 319с. – (Время и судьбы). – ISBN 966-03-1666-6
336988
  Смирнов С. Ганнибал и Пушкины в Вильнюсе // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Ред. журн. "Наука и жизнь". – Москва, 2012. – № 6. – С. 92-95. – ISSN 0028-1263
336989
  Гулиа Г.Д. Ганнибал, сын Гамилькара : роман / Георгий Гулиа. – Москва : Советский писатель, 1984. – 176 с.
336990
  Ганнибал А. Ганнибалы : Новые данные для их биогр. / А. Ганнибал. – Санкт-Петербург : Тип. Акад. наук
1. – 1913. – [2], 44 с. – Отт. из изд. "Пушкин и его современники". Вып. 17-18
336991
  Лядава Григір Ганнуся : Опеpка ув одноі діі / Hаписав Гpиг. Лядава [псевд.]. – Херсон : : [В тип. Хеpсон. губеpн. пpавл.], 1870. – 64 с.
336992
  Тарасенко І. Ганнуся : Ливобережна поэма Ивана Таpасенка (А.А. Савич). – Золотоноша : Тип. П. Лепскаго и И. Вуpмана, 1891. – 148, [2] с. – Hа тит. аpк. та обкл. епігpаф з віpша Т.Г. Шевченка. - Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Прим. дефектний, відсутні с. 145-148, [2] с.
336993
  Суходольський В. Ганнуся / В. Суходольський. – Київ : Мистецтво, 1955. – 39 с.
336994
  Юренко О.С. Ганнуся / О.С. Юренко. – Харків, 1965. – 155 с.
336995
  Горбатюк В. Ганнуська : проза: повість // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 9/10. – С. 148-169. – ISSN 0208-0710
336996
   Ганс Айзенк (Hans Jurden Eysenck) // Психологія особистості в біографіях, подіях, портретах : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / В.І. Гордієнко, Л.В. Копець. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – С. 207-223. – ISBN 978-966-518-287-0
336997
   Ганс Арп // Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев, 2005. – Ч. 97 : Дадаизм. – С. 10-24
336998
  Пиріг Р. Ганс Берхем - радник посольства, тимчасово повірений у справах Німеччини в України (березень 1918 - лютий 1919 рр.) // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9. – С. 34-38. – (Політичні науки)
336999
   Ганс Вернер Лиссман: страницы биографии = Подробности для любознательных // Наука и жизнь : научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2005. – № 11. – Бібліогр. 8 назв
337000
  Бездрабко В.В. Ганс Гайнріх Боомс і теорія експертизи цінності документів // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т історії України НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; Нац. спілка краєзнавців України ; редкол.: Бажан О.Г., Боднарюк Б.М., Боряк Г.В. [та ін.]. – Суми, 2019. – № 32. – С. 5-11. – ISSN 2227-183Х
<< На початок(–10)331332333334335336337338339340(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,