Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)331332333334335336337338339340(+10)В кінець >>
336001
  Щедрін А.Т. "Вторинна" міфотворчість як соціокультурний феномен : (проблеми релігієзнавчо-культурологічного аналізу): монографія / А.Т. Щедрін; Мін-во культури і туризму України; Харківська держ. академія культури. – Харків : ХДАК, 2007. – 430с. – ISBN 978-966-8308-03-1
336002
  Барыбина Е.Е. "Вторичное" обучение и установление правила // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 5-6
336003
  Оришака О. "Второе дыхание" классической версификации в лирике Арсения Тарковского // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2009. – Вип. 44. – С. 117-122
336004
  Кушнір І. "Втрачені ілюзії" Еміля Маньна та Емми Боварі (за романами "Обставини життя" Ш.-Ф. Рамюза та "Пані Боварі" Г. Флобера) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 323-329. – (Серія іноземні мови ; Вип. 18). – ISSN 2078-340X
336005
  Родионов А.С. "Вуз - студент - отель: навстречу друг другу" : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 7. – С. 38-39 : Фото
336006
  Шелухін М. "Вузлова угода" - поняття, зміст та складові / М. Шелухін, В. Кадала // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 4. – С. 92-101. – ISSN 0132-1331
336007
  Гудима Т. "Вулиця Трояндова" // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 4 (12)


  Зворушливу романтичну новелу “Вулиця Трояндова” презентувала чернівецька письменниця та журналістка Тетяна Гудима. Історія про справжнє кохання на історичному тлі кінця ХІХ – початку ХХ століття в Чернівцях.
336008
  Циркас С. [Втрачена весна : роман / Стратис Циркас. – 33-є вид. – Афіни : Кедрос, 1997. – 258 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-04-0042-3
336009
  Панайотопулос І.М. [Втрачене життя : хроніки минулих літ / І. М. Панайотопулос. – 4-е вид. – Афіни : Астир, 1981. – 150 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-05-0736-8
336010
   Вторая Республиканская конференция по агрогидромеханике, теплообмену и массообмену.. – Киев, 1969. – 64с.
336011
   Вторая Республиканская конференция по аэрогидромеханике, теплообмену и массобмену. – Киев, 1969. – 109 с.
336012
   Вторая Республиканская конференция по аэрогидромеханике, теплообмену и массообмену. – Киев, 1969. – 229с.
336013
   Вторая республиканская конференция по электрохимии.. – Тбилиси, 1982. – 208с.
336014
   Вторая республиканская научная конференция по изучению и использованию производительных сил Подолья : Пленарное заседание (материалы конференции). Февраль 1972 г. – Киев, 1972. – 115с.
336015
   Вторая республиканская художественная выставка "Советская Россия" 6 февраля - 11 апреля 1965 года : каталог. – 2-е испр. и доп. изд. – Москва : Советский художник, 1966. – 130 с.
336016
  Рассадин С. Вторая родина (Кайсын Кулиев и его переводчики) // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1973. – № 9. – С. 15-41
336017
  Калоев Б.А. Вторая родина Коста / Б.А. Калоев. – Ставрополь, 1988. – 317с.
336018
  Гольдберг А.Я. Вторая роса / А.Я. Гольдберг. – Челябинск, 1964. – 174с.
336019
  Бубка С. Вторая Российская Олимпиада - Рига - 1914 / С. Бубка, М. Булатова // Наука в олимпийском спорте / Нац. олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины ; глав. ред. Платонов В.Н. ; редколл.: Бальсевич В.К., Болобан В.Н., Бубка С.Н. [и др.]. – Киев, 2014. – № 4. – С. 4-9. – ISSN 1992-7886
336020
  Бубка С. Вторая Российская Олимпиада - Рига - 2014 : (початок № 4 за 2014 рік) / С. Бубка, М. Булатова // Наука в олимпийском спорте / Нац. олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины ; глав. ред. Платонов В.Н. ; редколл.: Бальсевич В.К., Болобан В.Н., Бубка С.Н. [и др.]. – Киев, 2015. – № 1. – С. 4-10. – ISSN 1992-7886
336021
  Черменский Е.Д. Вторая российская революция, февраль 1917 / Е.Д. Черменский. – Москва, 1986. – 173с.
336022
  Вежинов П. Вторая рота / П. Вежинов. – Москва, 1951. – 104с.
336023
  Вежинов П. Вторая рота / П. Вежинов. – Москва, 1977. – 288с.
336024
  Филатов Л.И. Вторая рота. / Л.И. Филатов. – Москва, 1953. – 190с.
336025
  Бурджалов Э.Н. Вторая русская революция. Восстание в Петрограде / Э.Н. Бурджалов. – М., 1967. – 407с.
336026
  Бурджалов Э.Н. Вторая русская революция. Москва.Фронт. Периферия. / Э.Н. Бурджалов. – Москва, 1971. – 456с.
336027
  Почивалин Н.М. Вторая семья / Н.М. Почивалин. – Пенза, 1959. – 247с.
336028
  Чиковани Г.С. Вторая семья : повесть / Григол Чиковани ;. – Москва : Детгиз, 1960. – 64 с.
336029
  Ябс Густав Вторая семья / Ябс Густав. – Москва, 1965. – 192с.
336030
   Вторая сессия VIII Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая.. – Пекин : Изд-во лит. на иностр. яз., 1958. – [2], 100 с.
336031
   Вторая сессия Верховного Совета Азербайджанской ССР 28-29 июля 1947 г. : Стенограф. отчет. – Баку : Изд-во ВС АзССР, 1949. – 150 с.
336032
   Вторая сессия Верховного Совета Белорусской ССР второго созыва 9-11 июля 1947 года. – Минск, 1949. – 196 с.
336033
   Вторая сессия Верховного Совета Казрельской АССР 7-10 августа 1939 г. : стенографический отчет. – Петрозаводск : Издание Верховного Совета Карельской АССР, 1939. – 183, [5]с.
336034
   Вторая сессия Верховного Совета Литовской ССР (пятого созыва) 24-25 ноября 1959 года.. – Вильнюс, 1960. – с.
336035
   Вторая сессия Верховного Совета СССР / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (2 ; 1989). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия. – ISBN 5-206-00159-7
Ч. 1 : 25 сентября - 2 октября 1989 г. – 1990. – 223, [1] с.
336036
   Вторая сессия Верховного Совета СССР / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (2 ; 1989). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия. – ISBN 5-206-00159-7
Ч. 2 : 3 - 10 октября 1989 г. – 1990. – 271, [1] с.
336037
   Вторая сессия Верховного Совета СССР / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (2 ; 1989). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия. – ISBN 5-206-00159-7
Ч. 3 : 16-23 октября 1989 г. – 1990. – 252, [1] с.
336038
   Вторая сессия Верховного Совета СССР / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (2 ; 1989). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия. – ISBN 5-206-00159-7
Ч. 5 : 1-14 ноября 1989 г. – 1990. – 299, [1] с.
336039
   Вторая сессия Верховного Совета СССР / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (2 ; 1989). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия. – ISBN 5-206-00159-7
Ч. 6 : 15 - 21 ноября 1989 г. – 1990. – 285, [1] с.
336040
   Вторая сессия Верховного Совета СССР / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (2 ; 1989). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия. – ISBN 5-206-00159-7
Ч. 7 : 22-24 ноября 1989 г. – 1990. – 239, [1] с.
336041
   Вторая сессия Верховного Совета СССР / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (2 ; 1989). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия. – ISBN 5-206-00159-7
Ч. 8 : 27-28 ноября 1989 г. – 1990. – 247, [1] с.
336042
   Вторая сессия Верховного Совета СССР / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (2 ; 1989). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия. – ISBN 5-206-00157-0
Ч. 4 : 24-31 октября 1989 г. – 1992. – 285, [1] с.
336043
   Вторая сессия Верховного Совета СССР 10-21 августа 1938 г. : стенографический отчет. – Москва : Издание Верховного Совета СССР, 1938. – 815 с.
336044
   Вторая сессия Верховного Совета УССР 25-28 июля 1939 г. : стенографический отчет. – Киев : Издание Верховного Совета УССР, 1940. – 314 с.
336045
   Вторая сессия Верховного Совета Эстонской ССР четвертого созыва 31-31 января 1956 года.. – Таллин, 1956. – с.
336046
   Вторая сессия Всемирного Совета Мира.. – 32с.
336047
   Вторая сессия Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Х созыва. : стенографический отчет. – Москва : Издание ВЦИК, 1923. – 261, 46с.
336048
   Вторая сессия ЗакЦИК VI созыва.. – Тифлис, 1932. – 124с.
336049
   Вторая сессия Центрального Исполнительного Комитета СССР 6 июля 1923 г.. – Москва, 1923. – с.
336050
   Вторая сессия Центрального Исполнительного Комитета, 3 созыва.. – Москва, 1926. – с.
336051
   Вторая сибирская научно-практическая конференция по надежности научно-технических прогнозов.. – Новосибирск, 1981. – 188с.
336052
  Шичко Г.А. Вторая сигнальная система и ее физиологические механизмы : Вторая сигнальная система и рефлекторная деятельность / Г.А. Шичко; Академия медицинских наук СССР. – Ленинград : Медицина, 1969. – 223 с.
336053
  Дараган Д.Г. Вторая симфония А. Эшпая / Д.Г. Дараган. – Москва : Музыка, 1964. – 36 с.
336054
  Емельянов Е.П. Вторая смена / Е.П. Емельянов. – Ташкент, 1979. – 52с.
336055
  Титов Анатолий Федорович Вторая смена : Стихи / Титов Анатолий Федорович. – Москва : Мол.гвардия, 1979. – 112с. + с портр.
336056
  Наумов И. Вторая смена // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2007. – № 6. – С. 121-129. – ISSN 1728-8568
336057
  Ливанова А.М. Вторая степень понимания: Академик Л.И.Мандельштам / А.М. Ливанова, В.А. Ливанов. – Москва : Знание, 1988. – 192 с.
336058
  Лесс А.Л. Вторая стихия / А.Л. Лесс. – М., 1969. – 224с.
336059
  Финн К.Я. Вторая столица / К.Я. Финн. – М, 1971. – 184 с.
336060
  Ушаков Н.Н. Вторая стрелкования. / Н.Н. Ушаков. – Грозный, 1955. – 168с.
336061
  Родионов С.В. Вторая сущность / С.В. Родионов. – Л., 1985. – 368с.
336062
  Кривошапкин П.А. Вторая сферическая гармоника в распределении космических лучей. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кривошапкин П.А.; НИИ ядерной физики МГУ. – М., 1971. – 16л.
336063
  Перестюк М.О. Вторая теорема Боголюбова Н.Н. для систем дифференциальных уравнений с импульсным воздействием / М.О. Перестюк, А.М. Самойленко // Дифф. уравн., 1974
336064
  Тихоокеанская Вторая тихоокеанская шклда по морской геологии и геофизике, 13-15 сент. 1985г. / Тихоокеанская, по морской геологии и геофизике (2 ; Южно-Сахалинск ; 1985) школа. – Южно-Сахалинск : Б.и., 1985. – 203 с.
336065
   Вторая угольная база СССР Кузбасс.. – Новосибирск-Москва-Ленинград-Грозный
1/2. – 1936. – 209с.
336066
   Вторая ударная в битве за Ленинград.. – Ленинград, 1983. – 376с.
336067
  Палкин Ю.И. Вторая Харьковская гимназия // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков, 2009. – № 1 (32). – С. 78-82.


  Выделение и образование 2-й гимназии прошло во время директорства в 1-й гимназии (1838-1846 гг.) польского писателя О.В. Корженевского, выпускника Львовского ун-та.
336068
   Вторая хрестоматия по истории теории вероятностей и статистики. – Берлин : NG Verlag, 2007. – 264 с. – ISBN 3-938417-45-5
336069
   Вторая экологическая конференция по проблеме: массовые размножения животных и их прогнозы 24-30 ноября 1950г.. – Киев, 1950. – 28 с.
336070
   Вторая экологическая конференция по проблеме:Массовые размножения животных и их прогнозы. – Киев
1. – 1950. – 264с.
336071
   Вторая экологическая конференция по проблеме:Массовые размножения животных и их прогнозы. – Киев
2. – 1950. – 139 с.
336072
   Вторая экологическая конференция по проблеме:Массовые размножения животных и их прогнозы. – Киев
3. – 1950. – 331 с.
336073
  Кондратенко В.А. Вторгнення / В.А. Кондратенко. – Київ, 1970. – 254 с.
336074
  Кульчицький С. Вторгнення // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях"; Луганськ. нац. пед. ун-т.;Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2010. – № 3/4 (58/59). – С. 137-142


  Автор статті переконливо розвінчує радянські міфи про Другу світову війну та радянізацію західноукраїнських земель, розкриває сутність пакту Молотова - Ріббентропа 1939 р. про сферу обопільних інтересів СРСР і нацистської Німеччини.
336075
  Веретенников В. Вторгнення : кінороман / Віктор Веретенников. – Київ : Академвидав, 2017. – 222 [2] с. – Зміст: Вторгнення; Шалене кохання гетьмана. – ISBN 978-617-572-100-1


  Адресований навчальний посібник передусім студентам філологічних спеціальностей, а також історикам, культурологам, етнографам, етнологам, соціологам, усім, хто прагне пізнати духовно-естетичні джерела, традиції, культуру українського народу
336076
  Грабовський С. Вторгнення до Чехословаччини, або "Доктрина Брежнєва" у дії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 17-18 серпня (№ 147/148). – С. 7


  "21 серпня 1968 року Радянський Союз за підтримки своїх сателітів із числа європейських держав з комуністичними режимами здійснив широкомасштабне військове вторгнення до Чехословаччини й окупував її. У цій країні при владі також були комуністи, але ...
336077
  Місаковський С. Вторгнення землі : вибранне / Станіслав Місаковський ; пер. з польської А. Глущака. – Київ : Факт, 2008. – 176 с. – (Зона Овідія). – ISBN 978-966-359-269-5
336078
  Тамір Муаффак Зіяд Вторгнення Іраку до Кувейту як підстава для накладення на нього міжнародно-правових санкцій // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 251-256.
336079
  Джером Джером Клапка Вторем на велосипедах / Джером К. Джером ; С рис. Л. Рэвен-Гилля ; Пер. с англ. Л.Б. Хавкиной. – Киев ; Харков : Южно-русское книгоиздат. Ф.А. Иогансона ; [Тип. И.И. Чоколова, Киев], 1900. – 259, [5] с. : ил. – Пер. также под загл.: В гостях у немцев, Втроем на четырех колесах, Трое на двух велосипедах
336080
  Першин В.И. Вторжение / В.И. Першин. – Магадан, 1968. – 62с.
336081
  Кузнецов А.В. Вторжение / А.В. Кузнецов. – Рига, 1987. – 142с.
336082
  Бегун В.Я. Вторжение без оружия / В.Я. Бегун. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 174 с. – Библиогр.: с. 167-173
336083
  Бегун В.Я. Вторжение без оружия / В.Я. Бегун. – 3-е изд., испр. и доп. – Минск, 1980. – 206с.
336084
  Ашин Г.К. Вторжение без оружия : идеологич. борьба в современ. мире и и буржуазная "массовая культура" / Г.К. Ашин. – Москва : Советская Россия, 1985. – 160 с.
336085
  Лот Г. Вторжение в Восточную Африку / Г. Лот. – Москва, 1971. – 196с.
336086
  Сапронов А. Вторжение в Голландию и Бельгию (10-28 мая 1940 г.) // Информационный бюллетень / Институт военной истории Министерства обороны СССР. – Москва, 1973. – Вып. 12 : Буржуазные историки о начальном периоде второй мировой войны. – С. 38-64
336087
  Тарасенко Н.Д. Вторжение в клетку. / Н.Д. Тарасенко. – 2-е изд., доп. и перераб. – М., 1968. – 62с.
336088
   Вторжение в Персей.. – Ленинград, 1968. – 469с.
336089
   Вторжение в природную среду. – Москва : Прогресс, 1983. – 192с.
336090
  Блинкин С.А. Вторжение в тайны невидимок : пособие для учащихся / С.А. Блинкин. – Москва : Просвещение, 1971. – 255 с. : ил.
336091
  Фролов В.А. Вторжение в тайны погоды / В.А. Фролов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1962. – 63с.
336092
  Лабарка Годдард Вторжение в Чили / Лабарка Годдард, Эдуардо. – Москва, 1972. – 325с.
336093
  Морисон С.Э. Вторжение во Францию и Германию. 1944-1945. (Из истории действий флота США во второй мировой войне) / С.Э. Морисон. – М., 1963. – 352с.
336094
  Арисменди Р. Вторжение доллара в Латинскую Америку : сокращен. перевод с исп. / Родней Арисменди ; под ред. А. Штрахова ; вступ. ст. В. Владимирова. – Москва : Госполитиздат, 1948. – 194, [2] с.
336095
  Захматова М.Р. Вторжение доллара. (Монополии США в Зап. Европе) / М.Р. Захматова. – Москва, 1964. – 40с.
336096
  Петровская Е.В. Вторжение и гостеприимство ( Ж.-Л. Нанси и Ж. Деррида) // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 3. – С. 108-115. – ISSN 0235-1188
336097
  Боярский В.А. Вторжение империалистов США в Советскую Россию и его провал / В.А. Боярский. – М., 1961. – 173с.
336098
  Крон М. Вторжение Исламского государства в Северную Африку и Сахель: угроза для Аль-Каиды? // Connections : the quarterly journal / Консорциум "Партнерство ради мира" воен. акад. и ин-тов по изуч. вопросов безопасности. – Garmisch-Partenkirchen, 2017. – T. 16, № 1, Зима. – С. 71-86. – ISSN 1812-1101
336099
  Тумаркин Д.Д. Вторжение колонизаторов в "край вечной весны" : Гавайский народ в борьбе против чужеземных захватчиков в конце XVIII - начале XIX в / Д.Д, Тумаркин ; Акад. наук СССР. Ин-т этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. – Москва : Наука, 1964. – 191 с. : ил., карт. – Библиогр.: с. 180-189
336100
  Козлов П.М. Вторжение мифа / П.М. Козлов. – М, 1960. – 80с.
336101
  Виноградов А.В. Вторжение немецко-фашистских войск глазами жителей Ленинградской области // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 174-186. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 3, ч. 1). – ISSN 1995-0047
336102
  Гусев А.И. Вторжение солнечных энергичных частиц в магнитосферу Земли, эффекты их воздействия на верхнюю атмосферу по наземным изменениям : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.12 / Гусев А.И. ; Ин-т прикл. геофизики. – Москва, 1978. – 15 с. – Бібліогр.:с.14-15
336103
  Самуйлов С. Вторжение США в Ирак // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2012. – № 3/4 (1632). – С. 26-42. – ISSN 0869-44435
336104
  Артамонов В.А. Вторжение шведской армии на Гетманщину в 1708 г. : [образы и трагедия гетмана Мазепы] / В.А. Артамонов, К.А. Кочегаров, И.В. Курукин ; РАН, Ин-т Рос. истории. – Санкт-Петербург : Русская симфония [и др.], 2008. – 207, [1] с. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-5-91041-033-0
336105
  Гашек Я. Вторжение Швейка в мировую войну : [Текст] / Ярослав Гашек ; [Ил. Бор. Ефимов]. – [Москва] : Воен. изд-во ; [Тип. им. Сталина], 1945. – 66 с., включ. 2 с. обл., без тит. л. – Первая книжка отрывков из книги "Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны". – (Библиотечка журнала "Красноармеец" / Глав. полит. упр. Красной Армии ; № 19 (44))
336106
  Мельников А.О. Вторжение энергичных электронов в зависимости от состояния магнитосферы. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.12 / Мельников А.О.; ЛГУ. – Л, 1978. – 16л. – Бібліогр.:с.14-16
336107
   Вторжение.. – Москва, 1992. – 413с.
336108
  Соколов В.Д. Вторжение. Роман. / В.Д. Соколов. – Москва, 1963. – 512с.
336109
  Соколов В. Вторжение. Роман. / В. Соколов. – М., 1972. – 549с.
336110
  Гай Д. Вторжение: неизвестные страницы необъявленной войны / Д. Гай, В. Снегирев. – М., 1991. – 380с.
336111
  Соколов В.Д. Вторжение: роман / В.Д. Соколов. – Москва, 1988. – 488с.
336112
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
3 : Съвременен български език. – 1987. – 644 с.
336113
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
6 : Българските земи в древността България през средновековието. – 1987. – 757 с.
336114
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
10 : Етнография. – 1987. – 478 с.
336115
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
11 : Стара българска литература. Литература на българското възраждане. – 1987. – 572 с.
336116
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
17 : Театър и кино. Музика. – 1987. – 425 с.
336117
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
19 : Държава и право. – 1987. – 354 с.
336118
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
8 : България след освобождението (1878). – 1988. – 600 с.
336119
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
12 : Българската литература след освобождението (1878). Съвременна българска литература. – 1988. – 576 с.
336120
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
14 : Развитие на обществената мисъл, науката и образованието в България. – 1988. – 464 с.
336121
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
15 : Фолклор. – 1988. – 522 с.
336122
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
16 : Изобразително изкуство и архитектура. – 1988. – 342 с.
336123
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
20 : Международни отношения. – 1988. – 258 с.
336124
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
22 : Българистиката. Състояние и перспективи. Кръгла маса. – 1988. – 244 с.
336125
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
4 : Сравнително и съпоставително езикознание. – 1989. – 396 с.
336126
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
7 : България през XV-XIX век. – 1989. – 610 с.
336127
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
9 : България през социализма. – 1989. – 312 с.
336128
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
13 : Превод и рецепция на българската литература в чужбина и на чуждестранната литература в България. – 1989. – 440 с.
336129
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
18 : Икономика социални отношения. – 1989. – 442 с.
336130
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
21 : Кирило-Методиевистика симпозиум. – 1989. – 470 с.
336131
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
23 : Млади българисти колоквиум. – 1989. – 676 с.
336132
   Втори международен конгрес по българистика. София, 23 май - 3 юни 1986 г. : доклади. – София : Българска академия на науките
Т. 2 : История на българския език. – 1987. – 391 с.
336133
   Втори международен конгрес по българистика. София, 23 май - 3 юни 1986 г. : доклади. – София : Българска академия на науките
Т. 5 : Диалектология и ономастика. – 1988. – 330, [1] с.
336134
   Втори подготовителенъ славянски съборъ въ София. – София : Печатница на П.М. Бжзайтовъ, 1911. – [7], 257 с.
336135
  Буреш И. Втори приносъ къмъ пеперудната фауна на парка Евксиноградъ при Варна / Отъ Д-рь Ив. Бурешъ. – София : Печатница на книгоизательство, 1930. – 207-252 с. – Отд. оттиск: Известия на Бълг. Ентомологично Д-во. 1930, кн. V
336136
  Четверикова О.С. Вторина класифікація засуджених до позбавлення волі за характером вчиненого злочину // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 168-172. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
336137
  Костич Л. Вториннa функція флексії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 45-47. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто генералізацію та пов"язані з нею функції флексії з позицій морфології і словотвору. Дослідження здійснено на матеріалі іменників (власних і загальних назв) у формі множини. The article is devoted to the research of generalization and other ...
336138
  Політова О.А. Вторинна документальна інформація з історії України в бібліографічних посібниках і архівних довідниках 90-х рр. 20 ст.- поч. 21ст. : автореф. ... канд. іст. наук : 27.00.02 / Політова О.А.; М-во культури і туризму України ; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
336139
  Старостіна А. Вторинна інформація в національних і міжнародних маркетингових дослідженнях / А. Старостіна, О. Пригара // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 4 (73). – С. 4-9. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1606-3732
336140
  Четверикова О.С. Вторинна класифікація засудженних до позбавлення волі, індивідуалізація й диференціація виконання покарання // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 84. – С. 199-203. – ISSN 0201-7245
336141
  Гунчик М.В. Вторинна кодифікація цифр-ідеограм у мовній системі / М.В. Гунчик, А.Д. Шкаровецька // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 267-271. – ISSN 1729-360Х
336142
  Дзера О. Вторинна метакомунікація біблійного мотиву в медійних заголовках: перекладацькі проекції // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 127, ч. 1. – С. 118-126. – ISSN 2078-340X
336143
  Шинкаренко Оксана Вікторівна Вторинна номінація в художній мові (на матеріалі творчості М.В.Гоголя) : Автореф... кандид. філолог.наук: 10.02.02 / Шинкаренко Оксана Вікторівна; НАН України. Ін-тут мовознавства ім. О.О.Потебні. – К., 1997. – 19л.
336144
  Приблуда Л.М. Вторинна номінація у мовотворчості Володимира Лиса // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 409-413


  Статтю присвячено дослідженню вторинної номінації у мовотворчості Володимира Лиса. Здійснено аналіз семантичних особливостей антропоморфних метафор, зокрема зооморфізмів, охарактеризовано роль метафори у творенні мовної картини світу ...
336145
  Скідченко О.А. Вторинна номінація як засіб вираження соціального статусу в сучасній англійській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземної філології. – Київ, 1998. – [Вип. 1]. – С. 95-105. – ISBN 966-581-102-9
336146
  Жарко С.Ю. Вторинна номінація як компонент газетно-журнальної публіцистики / С.Ю. Жарко, О.В. Терханова // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: А.О. Бессараб, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2019. – С. 126-132. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (39)). – ISSN 2219-8741
336147
  Ковальчук А.О. Вторинна номінація як спосіб творення термінів у галузі жіночої моди (на матеріалі іспанських журналів моди) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 222-228


  У статті аналізуються іспанські терміни в галузі жіночої моди, утворені способом вторинної номінації. Також розглядаються метонімічне та метафоричне переосмислення існуючих слів для творення термінів у цій сфері. В статье анализируются испанские ...
336148
  Терханова О.В. Вторинна номінація як текстова категорія публіцистичного стилю // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25, № 12. – С. 129-136. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 17). – ISSN 2313-8610


  "Проаналізовано первинну та вторинну номінації в аспекті лінгвістичної теорії номінації та функціональної стилістики публіцистичних творів. Розмежовано зміст понять «первинна» та «вторинна» номінації. Окреслено способи відображення дійсності й ...
336149
  Ашиток Н.І. Вторинна номінація як фактор номінативної класифікації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 36-38. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 9)


  На основі узагальнення значного обсягу матеріалу розглянуто проблему вторинної номінації як одного із факторів номінативної класифікації.
336150
  Становихіна О.С. Вторинна соціалізація як чинник динаміки соціальних здібностей особистості : дис. ... канд. псих. наук: 19.00.05 / Становихіна О. С.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 223 л. + Додатки: л. 168-203. – Бібліогр.: л. 204-223
336151
  Становихіна О.С. Вторинна соціалізація як чинник динаміки соціальних здібностей особистості : автореф. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Становихіна О.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
336152
  Олійник М.П. Вторинна сукцесія рослинного покриву перелогів Південно-Західного Опілля : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Олійник Мар"ян Петрович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
336153
  Довжук О.В. Вторинне законодавство та практика Суду ЄС в сфері регулювання трудової діяльності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 82, ч. 1. – С. 79-84. – (Європейські дослідження)
336154
   Вторинне осідання підземної споруди у водонасиченому масиві при деформуванні грунтової основи з утворенням призми сповзання / С.М. Стовпник, А.Л. Ган, Є.А. Загоруйко, Л.В. Шайдецька // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 4 (105). – С. 56-60 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
336155
  Кузнецова М. Вторинний мультимодальний дискурс сучасної англомовної маскультури як феномен культури конвергенції // Psycholinguistics : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 138-163. – (Philology ; vol. 25, issue 2). – ISSN 2309-1797
336156
  Процак В.П. Вторинний підйом радіоактивних аерозолів при виконанні агротехнічних операцій, осушенні водойм, лугових та лісових пожежах : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 21.06.01 - екологічна безпека / Процак В.П.; Національна академія України, Інститут проблем безпеки атомних електростанцій. – Київ, 2009. – 24с. – Бібліогр.: 23 назв
336157
  Рєпін К. Вторинний ринок земель несільськогосподарського призначення: цінові пропозиції і реальний продаж // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України зі земельних ресурсів. – Київ, 2012. – № 11. – С. 18-19
336158
   Вторинний ріст у дихально-дефіцитному штамі дріжджів saccharomyces cerevisiae внаслідок делеції гена yku70 / Ю. Римар, С. Рушковський, С. Демидов, Л. Великожон, О. Проніна, Б. Моргун // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 53-58. – (Біологія ; вип. 3 (82)). – ISSN 1728-3817
336159
  Гура К.М. Вторинні ефекти в гальваномагнітних перетворювачах електромагнітного поля. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.12.07 / Гура К.М.; КПІ. – Київ, 1998. – 16с.
336160
  Чоботар Л. Вторинні засоби вираження дієслівної множинності у старогрецькій мові (на матеріалі "Іліади" Гомера) // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 127, ч. 1. – С. 1-179. – ISSN 2078-340X
336161
  Покровська І.Л. Вторинні значення номінацій мусульманського літочислення у сучасній турецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 3. – С. 255-261


  Стаття присвячена дослідженню та опису вторинної номінації лексем мусульманського літочислення в турецькій мові на рівні слова та фразеологізму (у широкому розумінні). Більшість одиниць наведена в різножанрових контекстах. Статья посвящена ...
336162
  Сябряй В.Т. Вторинні каоліни та вуглисті глини Дніпровського буровугольного басейну УРСР / В.Т. Сябряй. – Київ : АН УРСР, 1948. – 211с.
336163
  Скибицька Н.В. Вторинні назви фітонімів як наслідок міжстильових переходів лексики сучасної англійської мови // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 290-295


  У статті розглянуто міжстильові переходи лексики у сучасній англійській мові, зокрема фітонімів, а також процеси метафоризації, детермінування як передумови творення вторинних номінацій в словниковому складі сучасної англійської мови. В статье ...
336164
  Тунік О.В. Вторинні перетворення теригенних порід нижнього карбону на великих глибинах (на прикладі деяких районів Дніпровсько-Донецької западини) / О.В. Тунік, В.В. Огар // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 95-108. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 51). – ISSN 2410-7360
336165
  Дзигар О.В. Вторинні пухлинні ураження печінки: діагностика та оцінка ефективності радіохірургічного лікування за допомогою магнітно-резонансної та мультидетекторної комп"ютерної томографії : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.23 / Дзигар Олександр Васильович ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
336166
  Соломонова О.Б. Вторинність оперної традиції як чинник іронічної дескрипції культур // Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк О.В., Апатський В.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 2 (19). – С. 60-69
336167
  Гиленко Е.В. Вторичная занятость: специфика теоретического моделирования // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 26-35. – (Экономика ; Вып. 3). – ISSN 1026-356X
336168
  Пивоваров А.Л. Вторичная ионная эмиссия аморфных металлических сплавов на основе железа : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Пивоваров Александр Львович ; АН Украинской ССР, Ин-т металлофизики. – Киев, 1986. – 16 с. – Библиогр.: 15 назв.
336169
  Герепин В.Т. Вторичная ионная эмиссия и масс- спектральная микроскония металлов и сплавов. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 01.04.06 / Герепин В.Т.; АН УССР. – К, 1972. – 36л.
336170
  Хаджимухамедов Х.Х. Вторичная ионная эмиссия при бомбардировке нагретых металлов полодительными ионами. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Хаджимухамедов Х.Х.; Акад.наук УзССР.Отдел.физ-мат.наук. – Ташкент, 1962. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
336171
  Груич Д.Д. Вторичная ионная эмиссия с металлов при бомбардировке ионами малых энергий : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Груич Д.Д.; АН УзССР. Объедин. учен. совет Отд-ния физ.-техн. и матем. наук. – Ташкент, 1965. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
336172
  Черепин В.Т. Вторичная ионно-ионная эмиссия металлов и сплавов. / В.Т. Черепин, М.А. Васильев. – К., 1975. – 239с.
336173
   Вторичная концентрация минералов при флотации.. – Москва, 1961. – 76с.
336174
   Вторичная концентрация минералов при флотации.. – Москва, 1961. – 76с.
336175
   Вторичная номинация в современном английском языке.. – Пятигорск, 1987. – 197с.
336176
  Амирова С.З. Вторичная номинация как фактор усиления экспрессии в текстах И.А. Бунина // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 1 (39). – С. 87-89. – ISSN 1684-2618
336177
  Смехов Е.М. Вторичная пористость горных пород-коллекторов нефти и газа / Е.М. Смехов, Т.В. Дорофеева. – Ленинград : Недра, 1987. – 95с.
336178
   Вторичная структура в рабочем слое электрических контактов из композиционных материалов и их функциональные свойства / Р.В. Минакова, Е.В. Хоменко, Г.Е. Копылова, М.Е. Головкова, А.Н. Веклич, П.В. Сорока // Труды Института проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины / Институт, материаловедения им. Францевича И.Н. НАН Украины проблем. – Киев, 2012. – С. 38-47. – (Серия " Композиционные, слоистые и градиентные материалы и покрытия. Электрические контакты и электроды")


  Oбобщены представления об особенностях вторичной структуры, формирующейся в рабочем слое электрических контактов из композиционных материалов различных составов под влиянием дугового разряда. Установлено, что рост взаимодействия составляющих материала ...
336179
  Бронштейн И.М. Вторичная электронная эмиссия / И.М. Бронштейн, Б.С. Фрайман. – Москва : Наука, 1969. – 408 с.
336180
  Алиев Б.З. Вторичная электронная эмиссия монокристаллов W и Мо : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук: 040 / Алиев Байрам Зейнал оглы ; Азерб. гос. ун-т им. С.М. Кирова. – Баку, 1971. – 12 с. – Библиогр.: с.12
336181
  Бубнов Л.Я. Вторичная электронная эмиссия некоторых молекулярных кристаллов : Автореф. дис. ... канд. физ. мат. наук / Бубнов Л.Я. ; АН СССР , Ин-т химич. физики. – Москва, 1973. – 16 с.
336182
  Летунов Н.А. Вторичная электронная эмиссия щелочно-галоидных соединений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Летунов Н.А.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Вологда, 1966. – 11л.
336183
  Векслер В.И. Вторичная эмиссия атомных частиц при бомбардировке металлов положительными ионами малых и средних энергий : Автореф... д-р физ.-мат.наук: / Векслер В.И.; Физ.-тех. ин-т. – Л, 1966. – 21л.
336184
  Векслер В.И. Вторичная эмиссия атомных частиц при бомбардировке металлов положительными ионами малых и средних энергий / В.И. Векслер. – Ташкент : Фан, 1970. – 244 с.
336185
  Романовский В.А. Вторичная эмиссия и неупругое рессеяние электронов в тонких пленках некоторых металлов и полупроводников : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Романовский В. А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 9 с.
336186
  Мороз Л.П. Вторичная эмиссия пленок щелочно-галоидных солей на металлических подложках при бомбардировке ионами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мороз Л.П.; АН УзССР. Объедин. учен. свет Отд-ния физ.-мат. наук. – Ташкент, 1965. – 14л. – Бібліогр.:с.14
336187
  Хашимов Н.М. Вторичная эмиссия при босмбардировке металлов отрицательными ионами. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.04 / Хашимов Н.М.; АН УзССР.Объед.учен.совет.по физике Отдел.физ-мат.наук. – Ташкент, 1974. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
336188
  Клейн Г.А. Вторичная эмиссия проводников под действией бомбардировки положительными ионами ртути средних энергий : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Клейн Г.А. ; АН УзССР, Физ.-технич. ин-тут. – Ташкент, 1950. – 8 с.
336189
  Гуртовой М.Е. Вторичная эмиссия электронов под действием положительных ионов и нейтральных (возбужденных и нормальных) атомов : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Гуртовой М.Е.;, 1940. – 81л. – Бібліогр.:л.78-81
336190
  Дубровская Н.А. Вторично-предикативные структуры с причастием 1 в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Дубровская Н.А.; МП РСФСР. Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1974. – 32л.
336191
  Кубецкий Л.А. Вторично-электронные проборы / Л.А. Кубецкий. – М, 1951. – 32с.
336192
  Айнбунд М.Р. Вторично-электронные умножители открытого типа и их применение / М.Р. Айнбунд, Б.В. Поленов. – Москва : Энергоиздат, 1981. – 139 с. : ил. – Библиогр.: с. 128-138
336193
  Красногорская Н.В. Вторично-электронный умножитель, как индикатор магнитного поля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Красногорская Н.В.;. – 5 л.
336194
  Шульман А.Р. Вторично-эмиссионные методы исследования твердого тела / А.Р. Шульман, С.А. Фридрихов. – Москва : Наука, 1977. – 551с.
336195
  Вахидов У.В. Вторично-эмиссионные свойства металлических монокристаллов Ni, Nb, Mo, Ta, W, Re : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.04 / Вахидов У.В.; Такентск. гос. ун-т. – Ташкент, 1974. – 24л.
336196
  Нормурадов Мурадулла Вторично-эмиссионные свойства монокристаллов кремния и германия, легированных ионной бомбардировкой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.04 / Нормурадов Мурадулла; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1974. – 20л. – Бібліогр.:с.20
336197
   Вторичное гамма-излучение в радиационной защите.. – Москва, 1984. – 177с.
336198
  Клубович В.В. Вторичное зародышеобразование в растворах / В.В. Клубович, Н.К. Толочко. – Минск, 1992. – 160с.
336199
   Вторичное использование полимерных материалов.. – Москва, 1985. – 192с.
336200
  Винчаков В.Н. Вторичное квантование в физике твердого тела : учеб. пособие / В.Н. Винчаков. – Ленинград : Ленинградский политехнический институт, 1989. – 23 с.
336201
  Джадд.Б.Р Вторичное квантование и атомная спектроскопия. : Пер.с англ. / Джадд.Б.Р. – Москва : Мир, 1970. – 136с.
336202
  Елохина С.Н. Вторичное минералообразование в природно-техногенных гидрогеологических системах колчеданных месторождений. Моделирование образования фазы (Fe,Mg)SO4-7H2О при окислении сульфидов дегтярского медно-колчеданного месторождения / С.Н. Елохина, Б.Н. Рыженко // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 2. – С. 178-192 : рис., табл. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0016-7525
336203
  Эммонс В. Вторичное обогащение рудных месторождений. / В. Эммонс. – М.Л., 1935. – 480с.
336204
  Михолик С. Вторичное обогащение ураном в осадочных отложениях / С. Михолик. – М., 1961. – 10с.
336205
  Колодин С.М. Вторичное олово / С.М. Колодин. – М., 1963. – 222с.
336206
  Ребане К.К. Вторичное свечение примесного центра кристалла : Конспект лекции, прочит. в летней школе по люминесц., Байкал, Бухта Песчаная, июль 1969 / К.К. Ребане; АН Эст.ССР, Ин-т физики и астрономии. – Тарту : Институт физики и астрономии, 1970. – 98с.
336207
  Шукшенцева В.А. Вторичное серебро / В.А. Шукшенцева. – М, 1990. – 63с.
336208
  Устиновщиков Ю.И. Вторичное твердение конструкционных легированных сталей. / Ю.И. Устиновщиков. – М., 1982. – 128с.
336209
  Бутовский А.Н. Вторичное требование платежа, как уголовно наказуемое деяние : 1. О взыскании пошлин при утверждении раздельных актов // Очерки по вопросам Судебной практики / А.Н. Бутовский. – Т. 2. – С. 79-96
336210
  Аккерман А.Ф. Вторичное электронное излучение из твердых тел под действием гамма-квантов / А.Ф. Аккерман, М.Я. Грудский, В.В. Смирнов. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 165 с.
336211
  Даин Г.В. Вторичные ароматические B-оксикислоты : диссертация на степень магистра фармации Григория Даина / цензорами диссертации по поручению Конференции, были профессора: А.П. Дыанин, С.А. Пржибытек и приват-доц. Е.И.Котляр. – Санкт-Петербург : Паровая типо-литогр. М. Розеноер, 1897. – 80 с. – Без обл. и отстутств. с. 78-80. – (Серия магистерских диссертаций, допущенных к защите в Императорской Военно-медицинской академии в 1896-97 учебном году ; № 3)
336212
  Сает Ю.Е. Вторичные геохимические ореолы при поисках рудных месторождений. / Ю.Е. Сает. – М., 1982. – 168с.
336213
   Вторичные заимствования в говорах Среднего Приобья.. – Томск, 1981. – 179с.
336214
  Пань Ц.-х. Вторичные зеркала телескопов и оптические схемы для контроля формы их поверхности. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Пань Ц.-х.; Акад.наук СССР. – Л, 1960. – 8л.
336215
  Ковалев В.П. Вторичные излучения ускорителей электронов / В.П. Ковалев. – Москва : Атомиздат, 1979. – 189 с.
336216
   Вторичные изменения бокситов из месторождений СССР.. – Москва, 1980. – 327с.
336217
  Бацман В.Ф. Вторичные изменения и коллекторские свойства кайнозойских отложений Юго-Восточной Ферганы : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Бацман В.Ф.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Фрунзе, 1967. – 23л. – Бібліогр.:с.20-22
336218
  Сахибгареев Р.С. Вторичные изменения коллекторов в процессе формирования и разрушения нефтяных залежей / Р.С. Сахибгареев. – Ленинград : Недра, 1989. – 260с.
336219
   Вторичные изменения коллеторов в процессе формирования и разрушения залежей углеводородов и их значение для оптимизации геологоразведочных работ. / Сахибгареев Р.С., Капченко Л.Н. – Ленинград, 1990. – 175с.
336220
  Малинин С.И. Вторичные изменения пород, вмещающих ископаемые угли / С.И. Малинин. – Москва, 1963. – 134с.
336221
  Прошляков Б.К. Вторичные изменения терригенных пород-коллекторов нефти и газа / Б.К. Прошляков. – М., 1974. – 233с.
336222
  Левандовский Е.А. Вторичные источники питания. / Е.А. Левандовский, В.И. Скотников. – М., 1974. – 32с.
336223
  Алексева Л.К. Вторичные кварциты Северного Прибалхашья и их рудоносность : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук / Алексева Л.К. ; АН Каз. ССР , Ин-т геол. наук. – Алма-Ата, 1969. – 23 с.
336224
  Селимханов Н.М. Вторичные кварциты Северо-Восточной части Малого Кавказа. : Автореф... кандю.геол-минерал.наук: / Селимханов Н.М.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1950. – 20 с.
336225
  Наковник Н.И. Вторичные кварциты СССР и связанные с ними месторождения полезных ископаемых / Н.И. Наковник. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Недра, 1968. – 335 с. : ил. – Библиогр.: с. 321-333
336226
  Ерджанов К.Н. Вторичные кварциты юго-восточной части Центрального Казахстана / К.Н. Ерджанов. – Алма-Ата, 1945. – 104с.
336227
  Петраченко Р.И. Вторичные кварциты, пропилиты и оруденение в мезозойских и кайнозойских эффузивах Приморья / Р.И. Петраченко. – Новосибирск : Наука, 1974. – 170с.
336228
  Кордыш Л.И. Вторичные колебания / [соч.] Л.И. Кордыша. – [Санкт-Петербург] : [Тип. В.Ф. Киршбаума], 1908. – 16 с. – Отд.оттиск из: Журнал Русского физико-химического общества. Физический отдел, 1908 г.
336229
  Кордыш Л.И. Вторичные колебания : (Окончание) / [соч.] Л.И. Кордыша. – [Санкт-Петербург] : [Тип. В.Ф. Киршбаума], 1908. – 26 с. – Отд.оттиск из: Журнал Русского физико-химического общества. Физический отдел, № 6, 1908 г.


  На с. 1 печать: физико-мат. библиотека А.Н. Зарубина
336230
  Григорян С.В. Вторичные литохимические ореолы при поисках скрытого оруденения / С.В. Григорян, В.И. Морозов. – Москва : Наука, 1985. – 238с.
336231
  Бобков Л.В. Вторичные материальные ресурсы иэфективность их использования / Л.В. Бобков. – Москва, 1982. – 64 с.
336232
   Вторичные материальные ресурсы номенклатуры Госснаба СССР.. – Москва, 1987. – 244с.
336233
  Ермолова Е.П. Вторичные минералогические процессы в нефтеносных отложениях олигоцена и миоцена Грузии : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Ермолова Е.П.; ин-т нефти Акад. наук СССР. Лаборатория литологии нефтяных месторождений. – М., 1952. – 18л.
336234
   Вторичные минералы кимберлитов. – Киев : Наукова думка, 1987. – 284 с.
336235
   Вторичные моделирующие системы.. – Тарту, 1979. – 116с.
336236
  Поликарпочкин В.В. Вторичные ореолы и потоки рассеяния / В.В. Поликарпочкин. – Новосибирск : Наука, 1976. – 407с.
336237
  Питулько В.М. Вторичные ореолы рассеяния в криолитозоне / В.М. Питулько. – Л, 1977. – 197с.
336238
  Москвитин В.В. Вторичные пластические деформации в полых толстостенных цилиндрах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Москвитин В.В.; МГУ. Научно-исслед. ин-т механики и мат. – Москва, 1951. – 3 л.
336239
  Небрат С.Г. Вторичные погребения ингульской катакомбной культуры // Донецький археологічний збірник : науковий щорічник. – Донецьк, 2013. – № 17. – С. 7-23. – ISSN 2218-2284
336240
  Крылов В.Н. Вторичные преобразователи сигналов изображений / В.Н. Крылов, М.В. Максимов. – Одесса, 1997. – 176с.
336241
   Вторичные приборы.. – Москва, 1965. – 376с.
336242
  Бушуев В.А. Вторичные процессы в рентгеновской оптике / В.А. Бушуев, Р.Н. Кузьмин. – Москва : Издательство Московского университета, 1990. – 110 с.
336243
  Куров Валерий Сергеевич Вторичные процессы и излучение атомных частиц в отрицательном свечении тлеющего разряда в инертных газах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Куров Валерий Сергеевич;. – Томск, 1980. – 18л.
336244
  Колобов Г.А. Вторичные рассеянные и легкие редкие металлы : монография / Г.А. Колобов ; М-во образования и науки Украины, Запорож. гос. инженер. акад. – Запорожье : ЗГИА, 2014. – 233, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 205-233. – ISBN 978-617-685-001-4
336245
  Бербец Николай Андреевич Вторичные реакции в потенциостатическом электролизе : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Бербец Николай Андреевич; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1976. – 26л.
336246
   Вторичные ресурсы. – Москва, 1988. – 461с.
336247
  Савченко А.П. Вторичные ресурсы и безотходное производство / А.П. Савченко. – Москва : Знание, 1986. – 64 с.
336248
  Красновский А. Вторичные ресурсы экономики / А. Красновский. – М., 1990. – 62с.
336249
  Пирогов Н.Л. Вторичные ресурсы: автоматизированная система планирования. / Н.Л. Пирогов, В.К. Михно. – М., 1989. – 109с.
336250
  Одесс В.И. Вторичные ресурсы: хозяйственный механизм использования / В.И. Одесс. – М., 1988. – 159с.
336251
  Пирогов Н.Л. Вторичные ресурсы: эффективность, опыт, перспективы. / Н.Л. Пирогов. – М., 1987. – 197с.
336252
  Офицеров А.С. Вторичные течения / А.С. Офицеров. – М., 1959. – 164с.
336253
  Гречаниченко Ю.В. Вторичные течения в решетках турбомашин / Ю.В. Гречаниченко, В.А. Нестеренко. – Харьков, 1983. – 120с.
336254
  Елшин В.Ю. Вторичные течения вязкой жидкости при вращении в нейтел : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.024 / Елшин В.Ю.; Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1971. – 10л.
336255
   Вторичные цветные металлы и сплавы.. – Москва, 1964. – 95с.
336256
   Вторичные цветные металлы.. – Москва
1. – 1950. – 476с.
336257
   Вторичные цветные металлы.. – Москва
3. – 1956. – 544с.
336258
   Вторичные цветные металлы.. – Москва, 1971. – 207с.
336259
  Ковалев В.П. Вторичные электроны / В.П. Ковалев. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 175с.
336260
  Бережинский А.И. Вторичные энергетические ресурсы в промышленности : лекция для слушателей специальности "Пром. теплоэнергетика" / А.И. Бережинский ; Всесоюз. заоч. политехн. ин-т, Фак. повышения квалификации инженеров - руководящих работников и специалистов МЭ и Э СССР. – Москва, 1972. – 32 с. : ил., черт.
336261
  Сушон С.П. Вторичные энергетические ресурсы промышленности СССР / С.П. Сушон. – М., 1978. – 320с.
336262
  Семененко Н.А. Вторичные энергоресурсы и энерготехнологическое комбинирование в металлургии. / Н.А. Семененко. – М., 1962. – 240с.
336263
   Вторичные эффекты в результате процесса перехода к новой модели роста в Китае и миграции // Перспективы развития мировой экономики. – Washington, 2016. – Октябрь 2016 : Пониженный спрос. Симптомы и лечение. – С. 185-220. – (Обзоры мировой экономики и финансов). – ISBN 978-1-47555-083-2
336264
  Минасян Р.С. Вторичные эффекты при взаимодействии кручения и изгиба поперечной силой составного бруса призматической формы : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Минасян Р.С.; Министерство Высшего образования СССР. Азербайджанский гос. университет им. С.М.Кирова. – Баку, 1949. – 10л.
336265
  Каушанская П.И. Вторичные явления в осадочной хроматографии и их роль в образовании рудных жил : Автореф... канд. хим.наук: / Каушанская П.И.; АН СССР. Сиб. отд. Объедин. ученый совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1963. – 26л.
336266
  Малинин А.Б. Вторичные ядерные реакции при получении радиоактивных изотопов. (Их значение и использование) : Автореф... канд. техн.наук: 341 / Малинин А.Б.; Ин-т биофизики. – М., 1971. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
336267
  Проценко М.И. Вторичный гиперальдостернизм при вазоренальной гипертонии и его подавление усилением метаболизма альдестерона в печени. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Проценко М.И.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1980. – 20л.
336268
  Лукнер М. Вторичный метаболизм у микроорганизмов, растений и животных / М. Лукнер; Под ред. проф. М.Н. Запрометова. – Москва : Мир, 1979. – 548 с.
336269
  Гаргер Е.К. Вторичный подъем радиоактивного аэрозоля в приземном слое атмосферы : монография / Е.К. Гаргер ; НАНУ, Ин-т проблем безопасности атомных электростанций. – Чорнобыль : [ Б. и.], 2008. – 192 с. – ISBN 978-966-02-4900-4
336270
  Гроссман Л.П. Вторник у Каролины Павловой / Л.П. Гроссман. – Одесса, 1919. – 55с.
336271
  Гроссман Л.П. Вторник у Каролины Павловой / Л.П. Гроссман. – Изд. 2-е. – Москва, 1922. – 52с.
336272
  Вебер Ю.Г. Вторник, седьмое мая / Ю.Г. Вебер. – Изд. 2-е, поп. и переребот. – Москва, 1970. – 269 с.
336273
  Вебер Ю.Г. Вторник, седьмое мая / Ю.Г. Вебер. – Москва, 1985. – 256с.
336274
   Второго не дано.. – Москва, 1965. – 32с.
336275
   Второго эшелона не будет.. – Москва, 1986. – 326с.
336276
  Куусберг П.А. Второе "я" Энна Кальма : роман / П.А. Куусберг; пер. с эст. – Москва : Советский писатель, 1962. – 314 с.
336277
  Куусберг П. Второе "я" Энна Кальма : роман / П. Куусберг; пер. с эст. И.Кононова. – Москва : Художественная литература, 1969. – 272 с.
336278
  Поляков А.С. Второе 1-е марта. Покушение на императора Александра ІІІ-го в 1887 г. / А.С. Поляков. – М., 1919. – 64с.
336279
   Второе акарологическое совещание. – Киев, 1970. – 304с.
336280
   Второе акарологическое совещание. – К, 1970. – 304с.
336281
   Второе акарологическое совещание. – К., 1970. – 304с.
336282
   Второе акарологическое совещание., 1970. – 304с.
336283
   Второе акарологическое совещание.. – К., 1970. – 304с.
336284
   Второе акарологическое совещание.. – Киев : Наукова думка
2. – 1970. – 257с.
336285
   Второе акарологическое совещание. Тезисы докладов. – К.
1. – 1970. – 304с.
336286
   Второе акарологичческое совещание
Часть 1. – 1970. – 304с.
336287
  Зверев И.Ю. Второе апреля : рассказы / И.Ю. Зверев. – Москва : Советская Россия, 1965. – 151с.
336288
  Зверев И.Ю. Второе апреля / И.Ю. Зверев. – М., 1968. – 448с.
336289
  Байбаков Н.К. Второе Баку : [Нефт. база в районе между Волгой и Уралом] / Н.К. Байбаков. – Москва : Госполитиздат, 1939. – 40 с. : карт.
336290
   Второе Баку.. – Ленинград, 1940. – 8с.
336291
  Поликутин Е.А. Второе воскресенье августа / Е.А. Поликутин. – Воронеж, 1988. – 142с.
336292
   Второе всесоюзное совещание по теории инвариантности и ее применению в автоматических устройствах.. – Киев, 1962. – 60с.
336293
   Второе всесоюзное совещание по электрокатализу : Тезисы докладов. – Москва, 1978. – 80с.
336294
   Второе Всесоюзное совещание по электрокатализу. – М, 1978. – 80с.
336295
   Второе Всесоюзное совещание по электрокатализу. Москва, 21-23 марта 1978г.. – М., 1978. – 80с.
336296
   Второе Всесоюзное совещание.. – Москва, 1971. – 72с.
336297
   Второе Всесоюзноесовещание по электрокатализу. – М, 1978. – 80с.
336298
  Всеукраинское совещ. по политпросвещению (2; 1920; Харьков) Второе Всеукраинское совещание по просвещению 17-25 августа 1920 г. : (Протоколы пленарных заседаний, тезы и резолюции). – Харьков : Всеукр. госиздат, 1920. – 141 с.
336299
  Мирошникова А. Второе высшее вне закона? // Комсомольская правда : киевский выпуск. – Киев, 2014. – 19 сентября (№ 206). – С.10. – ISSN 1997-1249


  "Комсомолка" разбиралась, как связаны между собой переподготовка, перекрестная магистратура и второе высшее образование.
336300
  Бойко Н.Г. Второе высшее образование как особый сегмент рынка образовательных услуг // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 164-169. – (Экономика ; Вып. 4). – ISSN 1026-356X
336301
  Ярыжко В. Второе высшее: где и почем // Сегодня. – Киев, 2013. – 18 июня (№ 130). – С. 12


  О цене второго диплома проректор по научно-педагогической работе КНУ имени Тараса Шевченко Владимир Бугров.
336302
  Кузнецова С. Второе гадание Светланны : Новая кн. стихов / С. Кузнецова. – Москва : Советский писатель, 1989. – 192с.
336303
  Кузнецова С.А. Второе гадание Светланы / С.А. Кузнецова. – М, 1989. – 189с.
336304
   Второе дополнение к каталогу ччебных руководств и пособий, допущенных к употреблению в низших учебных заведениях ведомства Министерства народного просвещения : ( по 1-е марта 1915 года). – Петроград : Изд. Ученого комитета МНП, 1915. – [7], 34 с.
336305
  Бианки В. Второе дополнение к списку птиц С.-Петербургской губернии 1907 г. и новые данные о редких видах = Deuxieme supplement a la ""Liste des oiseaux du gouv. de St.-Petersbourg""1907 et dates nouvelles concernant quelques especes rares // Весенние экскурсии в Северо-Восточное Закавказье в 1906г. / Шмидт Р. Т. – Б.м. : Б.и., 1908
336306
   Второе дополнение к третьему изданию общего каталога переменных звезд. – Москва : Наука, 1974. – 415 с.
336307
  Ильенков В.П. Второе дыхание / В.П. Ильенков. – Москва, 1943. – 56с.
336308
  Ильенков В.П. Второе дыхание / В.П. Ильенков, 1949. – 64с.
336309
  Пронский В.Г. Второе дыхание / В.Г. Пронский. – Сталино, 1952. – 252с.
336310
  Пронский В.Г. Второе дыхание / В.Г. Пронский. – Киев
1. – 1955. – 307с.
336311
  Крон А.А. Второе дыхание / А.А. Крон. – М, 1957. – 118с.
336312
  Пронский В.Г. Второе дыхание / В.Г. Пронский. – Сталино, 1957. – 280 с.
336313
  Раевский Б.М. Второе дыхание / Б.М. Раевский. – Л., 1961. – 256с.
336314
  Тушнова В.М. Второе дыхание / В.М. Тушнова. – Москва, 1961. – 138с.
336315
  Сорокин Л.Л. Второе дыхание / Л.Л. Сорокин. – Свердловск, 1966. – 94с.
336316
  Глебов Б. Второе дыхание / Б. Глебов. – Ярославль, 1966. – 176с.
336317
  Даен Л.А. Второе дыхание / Л.А. Даен. – К, 1967. – 63с.
336318
  Лисовский К.Л. Второе дыхание / К.Л. Лисовский. – Новосибирск, 1972. – 168с.
336319
  Канубриков А.В. Второе дыхание / А.В. Канубриков. – Одесса, 1975. – 32с.
336320
  Зеленов А.Д. Второе дыхание / А.Д. Зеленов. – Москва, 1981. – 383с.
336321
  Пушкин В.В. Второе дыхание / В.В. Пушкин. – М, 1983. – 192с.
336322
  Голубев В.Ф. Второе дыхание / В.Ф. Голубев. – Москва, 1984. – 253с.
336323
  Мельников Е.З. Второе дыхание / Е.З. Мельников. – Саратов, 1987. – 294с.
336324
  Осадчук П. Второе дыхание / П. Осадчук. – М, 1987. – 144с.
336325
  Голубев В.Ф. Второе дыхание / В.Ф. Голубев. – Ленинград, 1988. – 268с.
336326
  Того В. Второе дыхание : книга стихов / В. Того. – Ленинград : Художественная литература ; Редактор, 1990. – 103 с.
336327
  Фрэнсис Д. Второе дыхание : Роман / Д. Фрэнсис. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2000. – 320с. – (Мастера детектива). – ISBN 5-04-005371-1; 5-04-005238-3
336328
  Григ К. Второе дыхание : Роман / Кристин Григ; Пер. с англ. Л.М. Данько. – Москва : Панорама, 2002. – 192с. – ISBN 5-7024-1380-6
336329
  Кондратьев В. Второе дыхание государственного капитализма // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2013. – № 6. – С. 3-18. – ISSN 0131-2227
336330
  Лебедев Ю.А. Второе дыхание марафонца / Ю.А. Лебедев. – М., 1984. – 120с.
336331
  Лебедев Ю.А. Второе дыхание марафонца / Ю.А. Лебедев. – М., 1990. – 139с.
336332
  Лушников Л.А. Второе дыхание: Повесть. / Л.А. Лушников. – Уфа, 1982. – 232с.
336333
  Филоненко-Алексеев Второе закрепощение в Чехии и крестьянское восстановление 1679-1680 годов : Автореф... канд. ист.наук: / Филоненко-Алексеев Н.Ф.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1955. – 16л.
336334
  Горулев Н.А. Второе знакомство / Н.А. Горулев. – Минск, 1961. – 79с.
336335
  Александрова Э.Б. Второе зрение : для сред. ст. шк. возраста / Э.Б. Александрова. – Москва : Советская Россия, 1965. – 143 с. : ил.
336336
   Второе зрение. – Москва, 1986. – 93с.
336337
  Мишин О. Второе зрение. / О. Мишин. – Петрозаводск, 1973. – 70с.
336338
  Слепов Л. Второе издание биографии товарища И.В.Сталина. / Л. Слепов, Д. Шепилов, 1947. – 32с.
336339
  Россия. Редакционные комис. для составления положений о крестьянах выходящих из крепостной зависимости Второе издание материалов Редакционных комиссий, для составления Положений о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости : в 3 т. – 1859-1860. – Санкт-Петербург : В тип. Имп. Акад наук
Т. 2, Кн. 1 : Доклады Юридического отделения; Доклад соединенных отделений Юридического и Хозяйственного : № 1-11. – 1860. – VII, 545 с. – Конволют. - Пер.: Второе издание материалов Редакционных комиссий, для составления Положений о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости, Т. 2, кн. 2
336340
  Россия. Редакционные комис. для составления положений о крестьянах выходящих из крепостной зависимости Второе издание материалов Редакционных комиссий, для составления Положений о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости. Т. 2, Кн. 2 : в 3 т. // Второе издание материалов Редакционных комиссий, для составления Положений о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости : в 3 т. / Редакционные комис. для составления положений о крестьянах выходящих из крепостной зависимости Россия. – 1859-1860. – Санкт-Петербург : В тип. Имп. Акад наук, 1860. – Т. 2, Кн. 1 : Доклады Юридического отделения; Доклад соединенных отделений Юридического и Хозяйственного : № 1-11. – [7], 340 с.
336341
  Инфантьев В.Н. Второе кипение / В.Н. Инфантьев. – Л., 1962. – 330с.
336342
  Кук Д. Второе кругосветное плавание капитана Джеймса Кука. / Д. Кук. – Москва : Мысль, 1964. – 624с.
336343
  Мазурин В.И. Второе лето / В.И. Мазурин. – М, 1984. – 208с.
336344
  Федотов В.И. Второе лето. / В.И. Федотов. – Москва, 1969. – 72с.
336345
  Солодарь Ц.С. Второе лицо / Ц.С. Солодарь. – Москва : Искусство, 1954. – 31с.
336346
   Второе научное совещание по проблемам медицинской географии. – Ленинград
1. – 1965. – 263 с.
336347
   Второе начало термодинамики : сборник работ / С. Карно, Томсон-Кельвин, Р. Клаузиус, Л. Больцман, М. Смолуховский; Тимирязев А.К. – Москва ; Ленинград : ГТТИ, 1934. – 311 с.
336348
  Стругацкий А.Н. Второе нашествие марсиан / А.Н. Стругацкий, Б.Н. Стругацкий. – Л, 1990. – 79с.
336349
  Полетаев С.Е. Второе небо / С.Е. Полетаев. – М, 1972. – 190с.
336350
  Куклин М.М. Второе небо (Челябинский планетарий) / М.М. Куклин. – Челябинск : Челябинск. книжн. изд-во, 1960. – 20 с.
336351
  Кансузян Л.В. Второе образование в техническом вузе: достоинства и перспективы // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 8/9. – С. 57-61. – ISSN 0869-3617


  В статтье раскрываются наиболее общие вопросы организации второго высшего образования на примере МГТУ им.Н.Э.Баумана, в частности, на примере факультета социальных и гуманитарных наук.
336352
  Верн Жюль Второе отечество. – Санкт-Петербург : П.П. Сойкин. – (Полное собрание сочинений Жюля Верна ; Т. 74-75)
[Ч. 2]. – 1907. – 296 с. : ил. – На обл. назв. сер.: Библиотека романов : (приключения на суше и на море)
336353
  Скоробогатов В.П. Второе открытие Донбасса. / В.П. Скоробогатов. – М, 1967. – 32с.
336354
   Второе открытие спорта.. – Москва, 1963. – 103с.
336355
  Салениек Э. Второе пальто : романы / Эдуард Салениек ; авториз. пер. с латыш. Д.Глезера. – Москва : Советский писатель, 1977. – 480 с.
336356
  Львов М.Д. Второе письмо в молодость / М.Д. Львов. – М., 1986. – 144с.
336357
  Уильямс Р. Второе поколение / Р. Уильямс. – М., 1975. – 400с.
336358
  Калиниченко М.М. Второе поколение американских романтиков // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 11. – С. 12-16.
336359
  Марлинский А.А. (Бестужев-Марлинский А.А.) Второе полное собрание сочинений А. Марлинского [псевд.] : в 4 т. – 4-е изд. – Санкт-Петербург : В тип. Министерства гос. имуществ
Т. 2, ч. IV ,V, VI. – 1847. – 168, 168, 234, [3] с. – Каждая часть имеет свой тит. л. - На шмуцтит.: Полное собрание сочинений А. Марлинского


  Содержание: Ч. 4. Латник; Замок Венден; Ревельский турнир; Роман в семи письмах; Военный антикварий; Часы и зеркало; Будочник-оратор; Сибирские нравы; Ч. 5. Аммалат-Бек; Ч. 6. Поездка в Ревель; Письма из Дагестана; Подвиг Овечкина и Щербины за ...
336360
  Марлинский А.А. (Бестужев-Марлинский А.А.) Второе полное собрание сочинений А. Марлинского [псевд.] : в 4 т. – 4-е изд. – Санкт-Петербург : В тип. Министерства гос. имуществ
Т. 3, ч. VII, VIII, IX. – 1847. – 200, 182, 193 с. – Каждая часть имеет свой тит. л. - На шмуцтит.: Полное собрание сочинений А. Марлинского. - Экз. деф. без ориг. обл. и тит. л.


  Содержание: Ч. 7. Фрегат-Надежда; Роман и Ольга]; Ч. 8. [Вечер на Кавказских водах в 1824 году; Следствие, вечера на Кавказских водах; Изменник; Вечер на бивуаке; Второй вечер на бивуаке; Мореход Никитин]; Ч. 9. [Мулла-Нур; Заключение]
336361
  Марлинский А.А. (Бестужев-Марлинский А.А.) Второе полное собрание сочинений А. Марлинского [псевд.] : в 4 т. – 4-е изд. – Санкт-Петербург : В тип. Министерства гос. имуществ
Т. 4, ч. X, XI, XII. – 1847. – 200, 226, 85, [10] с. – Каждая часть имеет свой тит. л. - На шмуцтит.: Полное собрание сочинений А. Марлинского


  Содержание: Ч. 10. Прощание с Каспием; Путь до города Кубы; Он был убит; Листок из дневника гвардейского офицера; Еще листок из дневника гвардейского офицера; Гедеон; О деревянном строении; Новый русский язык; История серебряного рубля; История знаков ...
336362
  Карабчевский Н.П. Второе прибавление к книге "Речи" : (Дело бывшего студента московского университета Егора Сергеева Сазонова, обвиняемого в убийстве статс-секретаря Плеве и речь в защиту Сазонова) / Н.П. Карабчевский // Речи 1832-1902 / Н.П. Карабчевский. – 2- изд. доп. 5 речами. – Санкт-Петербург : [Тип. Спб. т-ва печ. и изд. дела "Труд"], 1902. – 27 с.
336363
  Карабчевский В.П. Второе прибавление к книге "Речи" : (Дело бывшего студента московского университета Егора Сергеева Сазонова, обвиняемого в убийстве статс-секретаря Плеве и речь в защиту Сазонова). – 2-е изд., испр. и доп. судебным приговором. – Санкт-Петербург : Изд. М.В. Пирожкова, 1906. – [1], 27 с.
336364
  Строев П. Второе прибавление к описанию славяно-российских рукописей : 2-ое прибавление к описанию славяно-российских рукописей,хранящихся в биб-ке тайного советника,сенатора,двора его императорского величества действительного каммергера и кавалера графа Ф.А.Толстова. – Москва : Тип.С.Селивановского, 1827. – 100с. – Видання старою орфографією
336365
  Строев, Павел Второе прибавление к описанию славяно-российских рукописей, хранящихся в библиотеке... Федора Андреевича Толстова. – М., 1827. – 100с.
336366
  Кондрашова М.М. Второе призвание : Очерки / М.М. Кондрашова. – Москва : Профиздат, 1957. – 141с.
336367
  Афанасьев В. и др. Второе призвание : стихи / В. Афанасьев и др. – Новокузнецк, 1963. – 66 с.
336368
  Балдина О.Д. Второе призвание : очерки / О.Д. Балдина. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 126 с. : ил.
336369
   Второе призвание.. – Москва, 1965. – 111с.
336370
   Второе призвание.. – Москва, 1975. – 223с.
336371
   Второе приложение к программе шестого археологического съезда в Одессе : 15-го Августа 1884 года. – Одесса : Типография А. Шульце, 1884. – 8, [2] c.
336372
  Королев Д. Второе пришествие Карла Маркса // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 15-21 марта (№11). – С. А 1, А 4-5


  14 марта - 130 лет со дня смерти великого мыслителя. У Карла Маркса удивительная посмертная судьба. Его то "заново хоронили", объявляя "устаревшим" и "не исполнившим свои пророчества", то он, напротив, "воскресал", утверждая свою правоту, на изломе ...
336373
  Шехтер Я.И. Второе пришествие Кумранского Учителя : роман : в 3 кн. / Яков Шехтер. – Одесса : Астропринт. – ISBN 978-966-927-194-5
Кн. 1 : Поцелуй Большого Змея. – 2016. – 330, [2] с.
336374
  Шехтер Я.И. Второе пришествие Кумранского Учителя : роман : в 3 кн. / Яков Шехтер. – Одесса : Астропринт. – ISBN 978-966-190-195-2
Кн. 2 : Идолы пустыни. – 2016. – 344, [3] с.
336375
  Шехтер Я.И. Второе пришествие Кумранского Учителя : роман : в 3 кн. – Одесса : Астропринт. – ISBN 978-966-927-203-4
Кн. 3 : Комета над Кумраном. – 2016. – 316 с.
336376
  Жуков Борис Второе пришествие леопардов на Кавказ : зоосфера // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 1(2844). – С. 94-99 : Фото


  Альпака - домашнее парнокопытное животное, произошедшее от викуньи (вигони). Разводят в высокогорном поясе Южной Америки (Анды), выращивают альпака для стрижки шерсти, из которой делают теплые и мягкие одеяла, пледы и одежду. А из меха делают предметы ...
336377
  Пулатов Т. Второе путешествие : романтич. повести / Т. Пулатов. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 222 с.
336378
  Горянинов П. Второе разсуждение о холере, основанное на наблюдениях эпидемии в С. Петербурге в 1831 года. – С. Петербург : В тип. ІІІ Отделения Собственной Е.И. В. Канцелярии, 1832. – 69 с.
336379
   Второе республиканское совещание молодых историков-архивистов Украинской ССР // Научно-информационный бюллетень / Архивное, управление МВД УССР. – Киев, 1957. – № 1 (27). – С. 3-19


  17-19 октября 1956 г. в г. Киеве состоялось республиканское совещание молодых историков-архивистов Украинской ССР. В работе совещания приняли участие управления кадров МВД УССР, кафедры архивоведения КГУ им. Т.Г. Шевченко и др.
336380
  Константинов В. Второе рождение / В. Константинов. – Молотов, 1951. – 484с.
336381
  Константинов В. Второе рождение / В. Константинов. – Молотов, 1953. – 583с.
336382
  Ляшко Н.Н. Второе рождение / Н.Н. Ляшко. – Москва, 1958. – 103с.
336383
  Жуков В.Н. Второе рождение / В.Н. Жуков. – Москва, 1963. – 136с.
336384
  Фрадкин Л. Второе рождение / Л. Фрадкин. – Москва : Искусство, 1967
336385
  Жуков В.Н. Второе рождение / В.Н. Жуков. – Москва, 1977. – 111с.
336386
  Нойнер Г. Второе рождение / Г. Нойнер. – Москва : Педагогика, 1981. – 128 с.
336387
  Жанузакова Ф. Второе рождение / Ф. Жанузакова. – Алма-Ата, 1987. – 348с.
336388
   Второе рождение. – Москва, 1988. – 416с.
336389
  Калганов М.И. Второе рождение (проблема рекультивации земель) / М.И. Калганов, Л.Л. Лифшиц. – Москва : Знание, 1975. – 95с. – (Человек и природа ; Вип.№12)
336390
  Поршнев В. Второе рождение Александрийского Мусея // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 42-47. – ISSN 0869-8171


  У Єгипті відродили колись побудований Птолемеями Александрійський Мусей, храм Муз
336391
  Хоботова Любовь Второе рождение жемчуга : феномен / Хоботова Любовь, Авантюрье Патрик // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 12 (2831). – С. 12-19
336392
  Шомоди Тот Второе рождение Жолта Керекеша / Шомоди Тот. – М, 1976. – 238с.
336393
  Левашева Г.Я. Второе рождение музыки / Г.Я. Левашева. – Л., 1966. – 109с.
336394
   Второе рождение отеля "Минск" : "За активную работу по развитию международного туризма" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 1. – С. 32-33
336395
  Бертильсон М. Второе рождение природы: последствия для категории социальное // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 9. – С.118-127. – ISSN 0132-1625
336396
  Пастернак Б. Второе рождение. / Б. Пастернак. – М., 1934. – 98с.
336397
  Моисеенко П Н. Второе рождение. / П Н. Моисеенко, . – К, 1979. – 46с.
336398
   Второе рождение.. – Москва, 1983. – 336с.
336399
   Второе рождение.. – Ленинград, 1984. – 432с.
336400
  Шошин М.Д. Второе свидание / М.Д. Шошин. – Иваново, 1963. – 40с.
336401
  Осинин В.С. Второе свидание / В.С. Осинин. – М, 1964. – 191с.
336402
  Собко В.Н. Второе свидание : Пьесы / В.Н. Собко; Пер.с укр. – Москва : Советский писатель, 1983. – 424 с.
336403
  Агеев Л.М. Второе сердце : рассказы и повесть / Леонид Агеев ; худож. Л. Авидов. – Ленинград : Советское писательское Ленинградское отделение, 1986. – 276, [2] с., ил.
336404
  Нестерова Е.В. Второе слово / Е.В. Нестерова. – Ротов н/Д, 1975. – 39с.
336405
   Второе совещание пе газовой кинетике, 30 мая-1 июня 1978. – Ереван, 1978. – 94с.
336406
   Второе совещание по газовой кинетике.. – Ереван, 1978. – 94с.
336407
   Второе совещание по газофазной кибернетике. – Ереван, 1978. – 94с.
336408
   Второе совещание по газофазной кинетике. – Ереван, 1978. – 94с.
336409
   Второе совещание по газофазной кинетике. – Ереван, 1978. – 94с.
336410
   Второе совещание по газофазной кинетике, 30 мая - 1 июня 1978 г.. – Ереван, 1978. – 94с.
336411
   Второе совещание по газофазной кинетике, 30 мая - 1 июня 1978 г., Ереван. – Черноголовка, 1978. – 94с.
336412
   Второе совещание по ландшафтоведению : тезисы докладов. – Львов : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1956. – 64с.
336413
   Второе совещание по минералогии, геохимии, генезису и возможностям комплексного использования вольфрамовых месторождений СССР.. – Ленинград, 1968. – 110с.
336414
   Второе совещание по паразитологическим проблемам. : тезисы докладов (наружные паразиты, перенощики, природная очаговость и паразитологическая профилактика трансмиссивных болезней). – Москва : Ленинград : Изд-во АН ССР, 1940. – 46 с.
336415
   Второе совещание по электрохимии органических соединений.. – Москва, 1959. – 54с.
336416
   Второе совещание повопросам геронтологии и гериатрии.. – Москва, 1960. – 132с.
336417
   Второе совещание поподземным водам и инженерной геологии Восточной Сибири.. – Чита
2. – 1958. – 68с.
336418
   Второе совещание поподземным водам и инженерной геологии Восточной Сибири.. – Чита
3. – 1958. – 80с.
336419
  Назаренко В.А. Второе солнце / В.А. Назаренко. – М., 1972. – 383с.
336420
   Второе угольное геологическое совещание при лабоработии геологии угля АН СССР.. – Ленинград, 1955. – 35с.
336421
   Второе угольное геологическое совещание при лаборатории геологии угля АН СССР.. – М.-Л., 1955. – 196с.
336422
   Второе уральское петрографическое совещание.. – Свердловск
5. – 1966. – 51с.
336423
   Второе Уральское петрографическое совещание.. – Свердловск
1. – 1966. – 100с.
336424
   Второе Уральское петрографическое совещание.. – Свердловск
2. – 1966. – 75с.
336425
   Второе Уральское петрографическое совещание.. – Свердловск
3. – 1966. – 162с.
336426
   Второе Уральское петрографическое совещание.. – Свердловск
4. – 1966. – 120с.
336427
  Уварова Л.З. Второе цветение / Л.З. Уварова. – М, 1964. – 64с.
336428
  Кочербитов А.М. Второе цветение / А.М. Кочербитов. – Воронеж, 1973. – 127с.
336429
  Медников А.М. Второе чудо / А.М. Медников. – М, 1965. – 431с.
336430
   Второевсесоюзное совещание по элентрокатализму. – М., 1978. – 80с.
336431
  Волькович Л.Е. Второй "Пролетариат" в польском социалистическом движении (1888-1893) / Л.Е. Волькович. – Львов, 1991. – 366с.
336432
  Петров Н.И. Второй азиатский кризис // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 2 (619). – С. 8-13. – ISSN 0321-5075
336433
   Второй антифашистский митинг советских учёных в Москве . 11 июля 1943 года. – Москва : Огиз-Госполитиздат, 1943. – 56 с.
336434
  Зяблин Л.П. Второй буддийский храм Ак-Бещимского городища / Л.П. Зяблин. – Фрунзе, 1961. – 74с.
336435
  Штейн А.П. Второй вариант / А.П. Штейн. – Москва
Кн.2. – 1976. – 432с.
336436
  Теплов Ю.Д. Второй вариант / Ю.Д. Теплов. – М, 1988. – 365с.
336437
  Северский Г.Л. Второй вариант / Г.Л. Северский. – Киев, 1990. – 334с.
336438
   Второй вечер современной песни в исп. Е.И. Мусатовой-Кульженко с участ. пианистки М.В. Польгейм : [программа]. – Киев : Зал Двор. собр., 1910. – [30] с.


  Польгейм Мария Анна
336439
  Верхова В.П. Второй вириальный коэффициент паров и их смесей. : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Верхова В.П.; Гос. науч.-исслед. и проект. ин-т азотной промышленности и продуктов орган. синтеза. – М., 1972. – 27л.
336440
  Можгинская Л.В. Второй вириальный коэффициент паров и их смесей. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Можгинская Л.В.; Гос. науч.-исслед. и проектный ин-т азотной пром. и продуктов орган. синтеза. – М,, 1974. – 19л.
336441
  Кашук Ю.И. Второй виток / Ю.И. Кашук. – Владивосток, 1981. – 96с.
336442
   Второй Всемирный конгресс профсоюзов.. – Москва, 1949. – 32с.
336443
   Второй Всемирный конгресс сторонников мира.. – Москва, 1950. – 14с.
336444
   Второй Всемирный конгресс сторонников мира.. – Москва, 1950. – 48с.
336445
   Второй Всемирный конгресс сторонников мира.. – Москва, 1951. – 543с.
336446
   Второй Всемирный конгресс сторонниов мира.. – Москва, 1950. – 48с.
336447
   Второй Всеросcийский съезд Советов рабочих и солдатских депутотов : сборник документов. – Москва, 1957. – 628 с.
336448
  Дедов Н.Н. Второй Всероссийски съезд Советов и его исторические решения : Автореф... канд. юрид.наук: / Дедов Н.Н.; Ленингр. юридич. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1953. – 13л.
336449
   Второй Всеславянский митинг в Москве 4 апреля 1942 г.. – М.-Л., 1942. – 56с.
336450
   Второй Всесоюзный биохимический съезд : тезисы секционных сообщений. 23 секция биохимия с-х животных, проблемы кормления, продуктивности / Всесоюзное биохимическое общество; АН СССР, Всесоюзное биохимическое общество. – Ташкент : Фан, 1969. – 126 с.
336451
   Второй Всесоюзный биохимический съезд.. – Ташкент
11. – 1969. – 96с.
336452
   Второй Всесоюзный биохимический съезд.. – Ташкент
13. – 1969. – 186с.
336453
   Второй Всесоюзный биохимический съезд.. – Ташкент
21. – 1969. – 124с.
336454
   Второй всесоюзный семинар "Методы синтеза и планирования развития структур сложных систем".. – Ташкент, 1981. – 117с.
336455
   Второй Всесоюзный семинар "Методы синтеза и планирования развития структур сложных систем".. – Ташкент
2. – 1981. – 148с.
336456
   Второй Всесоюзный семинар по автоматизации научных исследований в ядерной физике и смежных областях : пленарные доклады. – Новосибирск : ИЯФ СО АН СССР, 1982. – 238 с.
336457
   Второй Всесоюзный семинар по исторической демографии.. – Рига, 1977. – 115с.
336458
   Второй Всесоюзный симпозиум по биологическим повреждениям и обрастаниям материалов, изделий и сооружений.. – Москва, 1972. – 144с.
336459
   Второй Всесоюзный симпозиум по экспериментальному исследованию эндогенного рудообразования.. – Черноголовка, 1981. – 108с.
336460
   Второй всесоюзный съезд кинематографистов СССР.. – Москва, 1972. – 264с.
336461
  Натко Р.И. Второй Всесоюзный съезд колхозников-ударников : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Натко Р.И. ; Ин-т истории Академии наук СССР. – Москва, 1953. – 16 с.
336462
   Второй Всесоюзный съезд колхозников-ударников 11-17 февраля 1935 г.. – Москва, 1935. – 302с.
336463
   Второй Всесоюзный съезд научно-технических обществ.. – Москва, 1964. – 256с.
336464
  Дементьев А.Г. Второй Всесоюзный съезд писателей - важнейшая веха в истории советской литературы / А.Г. Дементьев. – Москва, 1955. – 32с.
336465
   Второй Всесоюзный съезд советских архитекторов 26 ноября - 3 декабря 1955 г.. – Москва, 1956. – 395 с.
336466
   Второй Всесоюзный съезд советских писателей.. – Москва, 1956. – 607с.
336467
  Никитин М. Второй гигант / М. Никитин. – М, 1931. – 131с.
336468
  Белинский А.И. Второй год войны : повесть : [для сред. и стершего школьного возраста] / Анатолий Белинский ; рис. Л. Епифанова. – Ленинград : Детская литература, 1984. – 95 с. : ил.
336469
  Трошин П. Второй год пятилетки / П. Трошин. – Москва, 1957. – 63с.
336470
  Остроумов А.А. Второй год роста стерляди : (с 3 чертежами в тексте) / А.А. Остроумов. – Казань : Типо-литогр. Имп. Казанского ун-та, 1912. – 24 с. – Без обл.- Отд. оттиск: Труды Общества естествоиспытателей при Казанском университете. Т. 45, вып. 1
336471
  Плотников К.Н. Второй государственный заем восстановления и развития народного хозяйства СССР / К.Н. Плотников. – [Москва] : Госфиниздат, 1947. – 49 с.
336472
  Гиззатуллин И.Г. Второй гром / И.Г. Гиззатуллин; авториз. пер. с башк. – Москва : Современник, 1976. – 205 с.
336473
   Второй групповой космический полет и некоторые итоги полетов советских космонавтов на кораблях "Восток".. – Москва : Наука, 1965. – 228с.
336474
  Сирота Г.П. Второй дивизион, или рассказы о войне / Г.П. Сирота. – Рига, 1978. – 125с.
336475
  Белянкин И.И. Второй дифференциальный параметр квадратичной в дифференциалах формы n независимых переменных / [Иван Белянкин]. – [Казань] : [Типо-лит. Имп. ун-та], 1900. – 6 с. – Авт. указан в конце текста. - Без тит. л. и обл. - Отд. оттиск
336476
  Кайгородов Д.Н. Второй дневник петебургской природы : Сборник весенних, осенних и ззимних Бюллетеней и обзоров за десятилетие 1898-1907 : с табл. / Дм. Кайгородов. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.С. Суворина, 1908. – [6], 162, [5] с., 3 л. табл. : рис.
336477
  Кайгородов Д.Н. Второй дневник петебургской природы : Сборник весенних, осенних и ззимних Бюллетеней и обзоров за десятилетие 1898-1907 : с табл. / Дм. Кайгородов. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.С. Суворина, 1908. – [6], 162, [5] с., 3 л. табл. : рис. – На обл. назв. Дневник Петербургской природы
336478
  Черноусов А. Второй дом / А. Черноусов. – Новосибирск, 1984. – 343с.
336479
  Кривогуз И.М. Второй Интернационал. 1889-1914 / И.М. Кривогуз. – М., 1964. – 494с.
336480
  Кривогуз И.М. Второй Интернационал. 1889-1914 гг. / И.М. Кривогуз. – Москва, 1959. – 79с.
336481
  Преображенский С.К. Второй инфинитив в средневерхненемецкий период и дальнейший характер его использования. : Автореф... канд. филолог.наук: / Преображенский С.К.; 1-й Лен. гос. пед. ин-т ин. языков. – Л., 1956. – 19л.
336482
  Медведева Н.М. Второй ключ / Н.М. Медведева. – Свердловск, 1963. – 92с.
336483
   Второй Конгресс Всемирной Федерации Демократической Молодежи.. – Москва, 1950. – 219с.
336484
   Второй конгресс Коминтерна.. – Москва, 1934. – 754с.
336485
   Второй конгресс Коминтерна.. – Москва : Политиздат, 1972. – 527 с. – (Основные этапы истории международного коммунистического движения / Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС)
336486
  Виноградова М.И. Второй конгресс Коммунистического Интернационала / М.И. Виноградова. – Москва, 1975. – 80с.
336487
   Второй Конгресс польских ученых 26-29 июня 1973 г.. – Вроцлав, 1974. – 206с.
336488
   Второй круг.. – Москва, 1951. – 80с.
336489
  Старостин А.С. Второй круг. / А.С. Старостин. – М., 1981. – 448с.
336490
  Зарецкий Виктор Кириллович Второй Международный конгресс ISCAR / Зарецкий Виктор Кириллович, Д.В. Лубовский, И.А. Корепанова // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 6. – С. 169-173. – ISSN 0042-8841
336491
   Второй международный конкурс артистов балета в Москве. – Москва : Искусство, 1973
336492
   Второй Международный конкурс пианистов, скрипачей и виолончелистов имени П.И.Чайковского.. – Москва, 1962. – 181с.
336493
  Кресин А.В. Второй международный научный симпозиум "Дни сравнительного правоведения" // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 505-513. – ISBN 978-966-171-322-1
336494
   Второй Международный Океанографический Конгресс 30 мая - 9 июня 1966 г.. – Москва, 1966. – 76с.
336495
   Второй Международный океанографический конгресс.. – Москва, 1966. – 456с.
336496
   Второй Международный Океанографический конгресс.. – Москва, 1968. – 324с.
336497
  Челпанов Г.И. Второй международный философский конгресс в Женеве // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 2. – С. 144-158. – ISSN 0235-1188
336498
  Кутахов В. Второй межкорейский саммит - надежды и сомнения // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 39. – С. 22-23. – ISSN 0234-1670
336499
  Зонненштраль А.А. Второй Менделеевский съезд : Отдел мнтодов преподавания физики и химии, 1912. – 15 c. – Отд. оттиск из : Физическое обозрение, Т. 13, 1912 г.
336500
  Розенталь Э.Г. Второй Менделеевский съезд по общей и прикладной химии и физике : [Отчет о командировке проф. Э.Г. Розенталя]. – Варшава : Тип. Варш. учеб. окр., 1912. – [2], 8 с. – Отт. из "Варш. унив. изв.". 1912, № 9
336501
  Мазко А.Г. Второй метод Ляпунова в задачх управления спектром : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.01 / Мазко А. Г.; АН УССР, Ин-т матем. – К., 1980. – 14л.
336502
  Гургула С.І. Второй метод Ляпунова в системах с импульсным воздействием. / С.І. Гургула, М.О. Перестюк // Докл. АН УССР : АН УССР, 1982. – №10
336503
  Иноземцев В. Второй мир в XXI веке: взгляд первооткрывателя : [рецензія] // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 8. – С. 113-119. – ISSN 0131-2227
336504
  Сиделковский А.Л. Второй московский медицинский университет им. Н.И. Пирогова / А.Л. Сиделковский, В.Д. Догузов // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2018. – № 2 (640). – С. 19-21
336505
   Второй московский праздник песни.. – Москва, 1961. – 48с.
336506
  Лаптев И.Д. Второй номер / И.Д. Лаптев. – М, 1973. – 118с.
336507
  Федоров В.Д. Второй огонь / В.Д. Федоров. – Москва, 1965. – 574с.
336508
  Зернов С.А. Второй отчет по исследованию рыболовства Таврической губернии, произведенному, согласно постановлению Таврического губернсого земского собрания 36-й очередной сессии, С.А. Зерновым / С.А. Зернов. – Севастополь : Тип. С.М. Спиро, 1903. – 39 с.
336509
   Второй отчет Полтавского кружка любителей физико-математических наук : 1899-1900 / Полтавский кружок любителей физико-математических наук. – Полтава : Типо-лит.Губернского правл., 1900. – 30 с.
336510
  Руденко С.И. Второй пазырыкский курган. / С.И. Руденко. – Л., 1948. – 64с.
336511
  Самойлов Д.С. Второй перевал. / Д.С. Самойлов. – М, 1963. – 123с.
336512
   Второй период революции.. – Москва
1. – 1957. – 1146с.
336513
   Второй период революции.. – Москва
Ч.2,Кн.1. – 1961. – 704 с.
336514
   Второй период революции.. – Москва
2. – 1962. – 564с.
336515
   Второй период революции.. – Москва
1. – 1963. – 588с.
336516
   Второй период революции.. – Москва
Ч.2 Кн.3. – 1963. – 772с.
336517
   Второй период революции.. – Москва
3. – 1963. – 650с.
336518
   Второй период революции.. – Москва
2. – 1965. – 524с.
336519
  Колесниченко В.В. Второй периодический Общественный отчет об исполнении Украиной положений Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств: тенденции нарушения прав человека усилились / Вадим Колесниченко, Руслан Бортник. – Киев : [Золотые ворота], 2012. – 516 с. : табл. – Библиогр. в подстроч. прим. – (Серия "Права человека"). – ISBN 978-966-2246-18-6
336520
   Второй пленум Всесоюзного совета научно-технических обществ.. – Москва, 1961. – 160с.
336521
   Второй Пленум Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов.. – Москва, 1964. – 212с.
336522
   Второй пленум ВЦСПС 19-22 августа 1949 года.. – Москва, 1949. – 28с.
336523
   Второй пленум Комитета по химизации народного хозяйства СССР при СНК СССР 28 мая - 2 июня 1930 года.. – Ленинград, 1932. – 384, 54с.
336524
   Второй праздник песни Советской Латвии.. – Рига, 1950. – 112с.
336525
  Марьина В.В. Второй президент Чехословакии Эдвард Бенеш: политик и человек 1884-1948 / В.В. Марьина ; Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения. – Москва : Индрик, 2013. – 486, [2] с. – Резюме англ. – Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-91674-243-5
336526
  Вайда И. Второй пятилетний план Венгрии / И. Вайда. – Будапешт, 1963. – 133с.
336527
   Второй пятилетний план развития народного хозяйства СССР.. – Москва, 1934. – 48с.
336528
   Второй пятилетний план развития народного хозяйства СССР.. – Москва, 1934. – 740с.
336529
   Второй пятилетний план развития народного хозяйства СССР.. – Москва
1. – 1934. – 687с.
336530
   Второй пятилетний план развития народного хозяйства СССР.. – Москва
2. – 1934. – 582с.
336531
   Второй пятилетний план развития Народной Республики Болгарии.. – Москва, 1954. – 171с.
336532
  Куйбышев В.В. Второй пятилетний план. / В.В. Куйбышев. – Москва : Партиздат, 1934. – 79 с.
336533
  Литвинова А.В. Второй раз не воскреснешь : Повести / А.В. Литвинова, С.В. Литвинов; Литвиновы Анна и Сергей. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. – 432 с. – (Русский Сидни Шелдон). – ISBN 5-04-006216-8
336534
  Антонов А.И. Второй ребенок / А.И. Антонов, В.М. Медков. – Москва : Мысль, 1987. – 299 с.
336535
   Второй Республиканский симпозиум по дифференциальным и интегральным уравнениям 29 сентября - 2 октября 1978 г.. – Одесса, 1978. – 172 с.
336536
  Алексеева Н.Н. Второй российско-японский семинар по устойчивости окружающей среды / Н.Н. Алексеева, Ю.Л. Мазуров // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 108-109. – (География ; № 4). – ISSN 0201-7385
336537
   Второй симпозиум по использованию избыточности в информационных системах.. – Ленинград, 1966. – 64с.
336538
   Второй симпозиум по структуре и функционированию хромосомы.. – Новосибирск, 1970. – 84с.
336539
   Второй советский искусственный спутник Земли.. – Москва, 1957. – 48с.
336540
   Второй советский космический корабль.. – Москва, 1960. – 199с.
336541
  Пантин В.И. Второй социально-экологический кризис в России: причины и последствия // Общественные науки и современность / Российская академия наук. – Москва, 2001. – № 2. – С.115-124. – ISSN 0869-0499
336542
   Второй срез.. – Кишинев, 1989. – 284с.
336543
  Григорьев Л. Второй старт трансформации украинской экономики? / Л. Григорьев, Е. Буряк, А. Голяшев // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2014. – № 9, сентябрь. – С. 30-52 : табл., рис. – Библиогр.: 16 назв. – ISSN 0042-8736
336544
  Щелоков А.А. Второй старт. / А.А. Щелоков. – М, 1967. – 159с.
336545
  Павлов П. Второй страт особых экономических зон в России // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 8. – С. 69-75. – ISSN 0131-2227
336546
   Второй съезд Всесоюзного астрономо-геодезического общества (Ленинград, январь 1955 г.) : тезисы докладов / Всесоюзного астрономо-геодезического общества. – Москва, Л. : Издательство АН СССР, 1955. – 112 с.
336547
   Второй съезд инженерно-технических работников и новаторов промышленности Узбекистана.. – Ташкент, 1961. – 163с.
336548
   Второй съезд китайских Советов.. – Москва, 1935. – 192с.
336549
   Второй съезд колхозников Молдавской ССР.. – Кишинев, 1973. – 150с.
336550
   Второй Съезд народных депутатов 12-24 декабря 1989 г.. – Стенографический отчет. – Москва
Т. 2. – 1990. – 687 с.
336551
  СССР Съезд Второй Съезд народных депутатов СССР 12-24 декабря 1989 г. / СССР Съезд, депутатов (2 ; 1989 ; Москва) народных. – стенографический отчет. – Москва, 1990. – 624 с.
336552
  СССР Съезд Второй Съезд народных депутатов СССР 12-24 декабря 1989 г. / СССР Съезд, депутатов (2 ; 1989) народных. – Стенографический отчет. – М
Т. 1. – 1990. – 639с.
336553
  СССР Съезд Второй Съезд народных депутатов СССР 12-24 декабря 1989 г. / СССР Съезд, депутатов (2 ; 1989) народных. – Стенографический отчет. – М
Т. 3. – 1990. – 572с.
336554
  СССР Съезд Второй Съезд народных депутатов СССР 12-24 декабря 1989 г. / СССР Съезд, депутатов (2 ; 1989) народных. – Стенографический отчет. – М
Т. 4. – 1990. – 622с.
336555
  СССР Съезд Второй Съезд народных депутатов СССР 12-24 декабря 1989 г. / СССР Съезд, депутатов (2 ; 1989) народных. – Стенографический отчет. – М
Т. 5. – 1990. – 634с.
336556
   Второй съезд писателей РСФСР 3-7 марта 1965 года.. – Москва, 1966. – 472с.
336557
  Багликов Б.Т. Второй съезд РСДРП / Б.Т. Багликов. – Москва : Госполитиздат, 1956. – 96 с. – (Съезды и конференции КПСС)
336558
  Багликов Б.Т. Второй съезд РСДРП / Б.Т. Багликов. – 2-е изд. – Москва : Политиздат, 1972. – 80 с.
336559
   Второй съезд РСДРП. – М, 1974. – 151с.
336560
   Второй съезд РСДРП. – Москва, 1974. – 151с.
336561
   Второй съезд РСДРП. – Москва, 1974. – 151с.
336562
   Второй съезд РСДРП. – М, 1974. – 151с.
336563
  Злобин В.И. Второй съезд РСДРП / В.И. Злобин. – Москва, 1980. – 222с.
336564
   Второй съезд РСДРП и его всемирно-историческое значение. – Москва, 1973. – 64 с.
336565
  Варгатюк П.Л. Второй съезд РСДРП и его историческое значение / П.Л. Варгатюк, П.М. Шморгун. – Киев, 1983. – 155с.
336566
   Второй съезд РСДРП и местные партийные организации России. – Пермь, 1973. – 722с.
336567
   Второй съезд РСДРП июль-август 1903 г. : Протоколы. – Москва : Госполитиздат, 1959. – XX, 850 с., 2 л. ил. – (Протоколы и стенографические отчеты съездов и конференций Коммунистической партии Советского Союза / Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС)
336568
  Крештапов А.Д. Второй съезд РСДРП. Возникновение большевизма как течения политической мысли и как политической партии / А.Д. Крештапов. – Москва, 1957. – 43с.
336569
  Съезд русских деятелей по техническому и профессиональному образованию (2;1895-1896; Москва) Второй Съезд русских деятелей по техническому и профессиональному образованию в России / Императорское Русское техническое общество. – 1895-1896. – Москва : Т-во тип. А.Н. Мамонтова
Секция VI, вып. 2 : Женские профессиональные школы : 1885-1896. – 1897. – IX, 262 с., 1 л. табл. : табл.
336570
  Съезд русских естествоиспытателей (2; 1869; Москва) Второй съезд русских испытателей в Москве с 20-го по 30-е августа 1869 года : Протоколы заседаний. – Москва : В университетской тип. (Катков и К*), 1869. – разд. пагин.
336571
  Кормилов С.И. Второй съезд советских писателей как преддверие "оттепели" // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 48-65. – (Филология ; № 4). – ISSN 0201-7385
336572
  Грачев О.А. Второй съезд ученых Республики Беларусь // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький , П.О.Витязь, В.М. Головатюк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (99). – С. 158-164. – ISSN 0374-3896
336573
   Второй сьезд РСДРП. – М, 1974. – 151с.
336574
   Второй сьезд РСДРП. – Москва, 1974. – 151с.
336575
  Гребенщикова Е.Г. Второй тип производства знания и проблема ответственности // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 12. – С. 67-74. – ISSN 0235-1188
336576
  Шинкарев Л.И. Второй Транссиб / Л.И. Шинкарев. – 2-е изд., доп. – М., 1979. – 287с.
336577
  Шинкарев Л.И. Второй Транссиб. / Л.И. Шинкарев. – М., 1946. – 247с.
336578
  Родин Н.А. Второй урожай земляники: рассказы, повести, роман / Н.А. Родин. – М., 1979. – 384с.
336579
  Краминов Д.Ф. Второй фронт / Д.Ф. Краминов. – Л., 1948. – 222с.
336580
  Кулиш В.М. Второй фронт / В.М. Кулиш. – К., 1960. – 476с.
336581
  Нагаев Г.Д. Второй фронт : роман / Г.Д. Нагаев. – Москва : Современник, 1978. – 333 с.
336582
  Нагаев Г.Д. Второй фронт : роман / Г.Д. Нагаев. – Москва
1. – 1984. – 334 с.
336583
  Золотарев В.А. Второй фронт / В.А. Золотарев, С.Б. Лавров. – Душанбе, 1987. – 396с.
336584
  Розовский Б.Г. Второй фронт криминологии: человек как социо-биологический вид / Б.Г. Розовский, С.Р. Тагиев // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2019. – Вип. 1 (85). – С. 321-333. – ISSN 2524-0323
336585
  Иванов Сергей Второй хлеб Италии : История вещей // GEO (ГЕО) : Непознанный мир: Земля. – Москва, 2006. – № 11. – С. 220-221 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
336586
  Воронин С.А. Второй цвет / С.А. Воронин. – Москва, 1958. – 49с.
336587
  Савойский А.Г. Второй цикл Группы БРИКС // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2014. – № 7. – С. 21-28. – ISSN 2074-6040
336588
  Осокин А. Второй шаг к трагедии 22 июня 1941 года. Во время переговоров в Берлине в ноябре 1940 года Сталин 10 дней никого не принимал в Кремле. 15 ноября он принял начальников, возможно, учавствовавших в переговорах инкогнито // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 37


  "Мы завершаем публикацию начатого в предыдущих номерах документального расследования писателя-историка Александра Осокина о первой зарубежной поездке главы советского правительства - берлинских переговорах делегации Молотова в ноябре 1940 года. ...
336589
  Фишман Джош Второй шанс : чудо биоинженерии / Фишман Джош, Тиесен Марк // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 2. – С. 116-131 : Фото
336590
  Бурмистров Д.В. Второй этап отмены налогов с рабочих и служащих в СССР. / Д.В. Бурмистров, З.Д. Косарева. – Москва, 1961. – 70с.
336591
  Давурин Д.И. Второй эшелон / Д.И. Давурин. – М., 1951. – 200с.
336592
  Давурин Д.И. Второй эшелон / Д.И. Давурин. – Москва, 1957. – 214с.
336593
  Петров Е.А. Второй эшелон (1941-1945 гг.) / Е.А. Петров. – М., 1970. – 128с.
336594
  Розенблюм К Второйй съезд партии / К Розенблюм, 1933. – с.
336595
   Второму Всесоюзному съезду художников.... – Москва, 1963. – с.
336596
   Второму съезду Союза художников РСФСР : о деятельности Правления Союза художников РСФСР 1960-1968. – Москва : Типография № 6 УПЛ, 1968. – 96 с.
336597
   Второн акарологическое совещание. – К, 1970. – 304с.
336598
  Карпаков А.К. Второпричастные оборот в немецком языке (на матер. худож. прозы XVIII и ХХ вв.) : Автореф... канд. филол.наук: / Карпаков А. К.; МВиССО СССР, Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1972. – 26л.
336599
  Рыжих В.И. Второстепенные члены арабского глагольного предложения // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2013. – С. 32-39. – (Серія: Філологія ; вип. 6)


  Стаття присвячена дослідженню другорядних членів арабського дієслівного речення, які діляться на дві групи залежно від характеру управління: слова, що знаходяться під управлінням дієслова і слова, що знаходяться під управлінням імені. До першої групи ...
336600
   Второстепенные члены предложения и приемы их разграничения.. – Киев, 1965. – 20с.
336601
  Федотова Н.А. Второстепенные члены предложения. / Н.А. Федотова. – Х., 1960. – 32с.
336602
   Вторчно-эмиссионные и структурные свойства твердых тел. – Ташкент, 1970. – 212 с.
336603
  Тесленко-Пономаренко Вторчные изменения и коллекторские свойства нижнекаменноугольных отложений центральной части Днепровско-Донецкой впадины на больших глубинах : Автореф... канд. геол. минер.наук: 04.00.21 / Тесленко-Пономаренко В.М.; ХГУ. – Х., 1978. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
336604
  Макаров В.В. Вторые голоса / В.В. Макаров. – М, 1980. – 95с.
336605
   Вторые мясные блюда.. – Фрунзе, 1990. – 158с.
336606
  Кузин Е.П. Вторые петухи / Е.П. Кузин. – Тула, 1966. – 56с.
336607
  Завальнюк Л.А. Вторые травы / Л.А. Завальнюк. – Москва, 1975. – 63с.
336608
  Колпакова Марианна Юрьевна Вторые чтения памяти Т.А. Флоренской // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 1. – С. 177-180. – ISSN 0042-8841
336609
  Клепар Г. Втрата вартості дебіторської заборгованості за національними та міжнародними стандартами, податковим кодексом України // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 4. – С. 18-25 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв
336610
  Тищенко І.Ю. Втрата дому як ключовий абсурдний мотив роману Р. Андріяшика "Додому нема вороття" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 3 (165). – С 394-0400
336611
  Затонський Д. Втрата й повернення ідеалів // Критика. – Київ, 1999. – Листопад, (число 11). – С. 28-29


  Знакова постать у повоєнній австрійській культурі - Вольфганг Краус.
336612
  Войцеховська К.В. Втрата маси тіла при хронічній серцевій недостатності: механізми та клінічне значення : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.11 / Войцеховська Катерина Віталіївна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. М. Д. Стражеска". – Київ, 2020. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
336613
  Соловей Д. Втрата орієнтиру: українська інтелігенція у визвольних змаганнях / Д. Соловей. – Київ : Час, 1998. – 66с.
336614
  Гетьман В. Втрата прив"язаності до рідного - виродження етносу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 3 липня (№ 113). – С. 8


  У незалежній Україні патріотизм досі не став свідомою колективною ідеєю.
336615
  Петрова Т. Втрата семантичноо зв"язку між твірним і похідним словами при суфіксальному способі словотворення // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 131-135. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 1). – ISBN 9666-2917-01-2
336616
  Рябчук М. Втрата України для росіян може виявитися не лише болісною, а й благодійною. Прощавай , "русскій мір" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 2 (255), 15 січня 2015. – С. 32-34


  Ставлення до України формувалось у росіян століттями. Путінські "політтехнологи" лише актуалізували наявні психологічні комплекси та стереотипи.
336617
  Еткіна І. Втрата Україною північних територій Чернігівської губернії (1917-1926) // Проблеми вивчення історії Української революції 1917-1921 років : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: В. Верстюк, С. Віднянський, О. Кудлай [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 12. – C. 189-205. – ISSN 2307-3047
336618
  Грюканова Ю.О. Втрата цінності шлюбу для студентства та молоді // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 90-91
336619
  Печений О. Втрата чинності заповітом. Тлумачення заповіту // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 4 (63). – С. 127-137. – ISSN 1993-0909
336620
  Шуліма А. Втрата чинності нормативно-правовим актом внаслідок нормотворчої діяльності: проблеми практики // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – № 4 (26). – С. 53-61
336621
  Матвєєва Л. Втрата: як загубили другого президента АН УРСР / Л. Матвєєва, Л. Кистерська // Наука і суспільство : Науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2007. – № 5/6. – С. 20-23; 26-27. – ISSN 0130-7037
336622
  Дем"янюк О.Й. Втрати 51-ї ОМБр на Сході України // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : збірник тез доп. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2016 р. / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр сухопутних військ ; [відп. за вип. Лучук Е.В.]. – Львів : Національна академія сухопутних війск, 2016. – С. 6-7
336623
  Кот С. Втрати без терміну давності // Україна : Громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2007. – № 2/3. – С. 39-41. – ISSN 0130-5212
336624
  Сергійчук В. Втрати від Голодомору 1932-1933 років набагато більші, ніж вважають українські демографи // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 28 січня (№ 17). – С. 8
336625
  Сакс Дж. Втрати війни // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 30 липня (№ 138). – С. 3


  Розв"язаний Путіним конфлікт в Україні привів світ на крок ближче до катастрофи.
336626
  Мельник Н.О. Втрати і збитки у сфері земельних відносин: спільні й відмінні риси // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 107. – С. 263-269. – ISSN 0201-7245
336627
  Сергійчук В. Втрати Київщини в 1932-1933 роках // Треті києвознавчі читання: історія та етнокультура : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2020. – С. 175-185. – ISBN 978-617-7399-39-0
336628
  Дзюбан Р. Втрати культурних цінностей з II відділу Staatsbibliothek Lemberg у 1944 р. : (публикация архивного документа отдела рукописей Львовской научной библиотеки им. В. Стефаника НАН Украины) // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2008. – Вип. 1 (16). – С. 379-398. – ISSN 1591-6223


  Висвітлюється організаційна структура бібліотек під час німецької окупації західноукраїнських земель після включення Галичини до складу Генеральної губернії. Вказано мотиви, які спонукали німецьку адміністрацію до вивезення бібліотечних збірок усієї ...
336629
   Втрати міського й сільського населення України внаслідок Голодомору в 1932 - 1934 рр.: нові оцінки / Н.М. Левчук, Т.Г. Боряк, О. Воловина, О.П. Рудницький, А.Б. Ковбасюк // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 4 (523), липень - серпень. – С. 84-112. – ISSN 0130-5247
336630
  Макарчук С. Втрати населення Галичини в роки другої світової війни (1939-19450 // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2000. – С.321-343. – (Серія історична ; Вип. 35/36)
336631
  Лавер О.Г. Втрати населення країн пострадянського простору від воєн, етнічних конфліктів та терористичних атак упродовж 2001 - 2019 рр. / О.Г. Лавер, В.О. Лавер // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 258-269. – (Серія: Історія ; вип. 1 (42)). – ISSN 2523-4498
336632
  Лавер О.Г. Втрати населення країн світу в локальних війнах і конфліктах упродовж 2000-2009 років // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 176-186. – (Історія ; Вип. 24)
336633
  Лавер О.Г. Втрати населення країн Середнього Сходу в локальних війнах і конфліктах 1945-2006 рр. // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 92-98. – (Історія ; Вип. 19)
336634
   Втрати науки і освіти (пам"яті М.І. Щербаня) : втрати науки і освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 78-79. – (Географія ; Вип. 46)
336635
   Втрати науки. Пам"яті Юрія Івановича Лози // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2021. – № 4 (116). – С. 72 : фото. – ISSN 1561-4980
336636
  Сергійчук В. Втрати немовлят як ключ до реального підрахунку жертв Голодомору-геноциду // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 18 грудня (№ 242)
336637
  Верига В. Втрати ОУН в часі Другої Світової війни або "Здобудеш українську державу або загинеш у боротьбі за неї" / В. Верига. – Торонто, 1991. – 206с.
336638
  Авіна С.І. Втрати платиноїдного каталізатора та їх утилізація у технології нітратної кислоти : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Авіна Світлана Іванівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
336639
  Маслов О.О. Втрати радянського генералітету полоненими на території УРСР (1941-1943 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 3 (492). – С. 30-45. – ISSN 0130-5247
336640
  Крук І.С. Втрати СРСР в часи Вітчизняної війни СРСР / І.С. Крук, І.І. Слобода // Гріш і математика : математико-економіко-соціологічний вісник / Т-во ім. Стефана Банаха ; під ред. О.С. Столярчука. – Львів ; Луцьк, 2017. – № 18. – С. 11-12. – ISBN 966-8460-14-6
336641
  Полчанов А.Ю. Втрати української економіки від військового конфлікту // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11, червень. – С. 40-46. – ISSN 2306-6792
336642
  Білокінь С.І. Втрати української культурної спадщини під час голоду 1922 року // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, В.С. Горський [та ін.]. – Київ, 2005. – 2004 рік : Музейне збереження пам"яток сакрального мистецтва. Історія, сучасна практика і майбутнє. – С. 77-98. – ISBN 966-7671-23-2
336643
  Лисенко О. Втрати УПА та українського націоналістичного підпілля в роки Другої світової війни й повоєнне десятиліття // "За край і волю, за нації долю!" : дослідження, документи, свідчення / Нац. музей історії України у Другій світ. війні, Мемор. комплекс, Ін-т історії України НАН України ; [авт. та упоряд.: Л.В. Легасова та ін. ; редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ : Аеростат, 2017. – С. 24-41. – ISBN 978-617-7158-10-2
336644
  Рарок А.В. Втрати урожаю сортів гречки за різних строків збирання / А.В. Рарок, В.М. Бурдига // Наукові основи ефективного розвитку галузі землеробства та використання земельно-ресурсного потенціалу України : матеріали наук.-практ. конф. молодих учених і спеціалістів 1-3 листоп. 2016 р. / Нац. акад. аграр. наук України, ННЦ "Ін-т землеробства НААН" ; [редкол.: В.Ф. Камінський (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Едельвейс, 2016. – С. 46-48. – ISBN 978-966-2742-92-5
336645
  Рингач Н.О. Втрати, спричинені смертністю в результаті самогубств в Україні // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (77). – С. 70-78 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2519-1853
336646
  Левчук Т. Втрачена Батьківщина як об"єкт мистецької ностальгії. Мотиви творчості Оксани Лятуринської // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 11(704). – С. 41-46. – ISSN 0130-5263
336647
  Гоголь М. Втрачена грамота / М. Гоголь. – Київ, 1936. – 24 с. – (Бібліотека Малописьменного)
336648
  Гоголь М.В. Втрачена грамота / М.В. Гоголь. – Харків, 1936. – 24 с. – (Бібіліотека читача-початківця)
336649
  Гоголь М.В. Втрачена грамота / М.В. Гоголь. – К, 1953. – 14с.
336650
  Авіжюс Йонас Втрачена домівка : Роман / Авіжюс Йонас. – Київ : Дніпро, 1988. – 512 с.
336651
  Белей Л. Втрачена еміграція // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 4 (221). – С. 50-52. – ISSN 1996-1561


  Попри несприятливі умови перебування української громади в Боснії, духовна спадщина цієї гілки українства зайняла свою нішу.
336652
  Беттс Р. Втрачена логіка стримування // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 5. – С. 50-56


  Що сьогодні можна, а чого не можна зробити за допомогою стратегії, яка забезпечила перемогу в холодній війні.
336653
  Морен Едгар Втрачена парадигма: Природа людини / Морен Едгар; Перекл.,вступ М.Собуцького. – Київ : Карме-Сінто, 1995. – 208с. – ISBN 5-7719-5062-5
336654
  Лащенко С. Втрачена рідня, або як історичні обставини та асиміляція зменшують український потенціал // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 28 липня (№ 30). – С. 5. – ISSN 2519-4429
336655
  Ніколаєва Т. Втрачена спадщина художника Івана Дряпаченка // Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 2014. – № 6 (1026). – С. 32-33
336656
  Жаліло Я. Втрачене зростання // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 1-7 червня (№ 20). – С. 7


  "Зростання української економіки третій поспіль рік підтвердило злам негативного стагнаційно-кризового тренду. Прихильникам "дефолтів, які несуть економічне зростання", хочеться нагадати, що потенціал економічного зростання залежить не від відсутності ...
336657
  Петровський-Штерн Втрачене спасіння і його загиблий Месія // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2020. – Травень - Червень (число 5/6). – С. 37-39


  Пам"яті Мойсея Фішбейна.
336658
  Король В.Ю. Втрачене, але не забуте : З історії пам"яток церковної архітектури Київщини / В.Ю. Король. – Київ : Академія, 2006. – 96с. – ISBN 966-580-221-6
336659
  Плоткін Г.Д. Втрачений горизонт : драматична повість / Г.Д. Плоткін. – Київ, 1979. – 72 с.
336660
  Дойль А.К. Втрачений світ / А.К. Дойль. – Одеса, 1937. – 324с.
336661
  Браун Д. Втрачений символ = The lost symbol / Ден Браун ; [пер. з англ.: В. Горбатько]. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2011. – 605, [3] с. – Парал. тит. арк. англ.- Від авт. бестселера "Код да Вінчі". – ISBN 978-966-14-0670-3
336662
  Браун Д. Втрачений символ = The lost symbol : роман / Ден Браун ; [пер. з англ.: В. Горбатько]. – 4-те вид. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 606, [2] с. – Парал. тит. арк. англ.- Від авт. бестселера "Код да Вінчі". - Пер. за вид. : The Lost Symbol / Dan Brown, 2009. – ISBN 978-966-14-0670-3
336663
  Гребньов Г.М. Втрачений скарб / Г.М. Гребньов. – Київ, 1962. – 231с.
336664
  Ачебе Ч. Втрачений спокій : роман / Ачебе Чінуа. – Київ : Дніпро, 1965. – 211 с.
336665
  Білик Г.О. Втрачений суб"єкт Р. Русселя // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – № 900-ІІ. – С. 14-19. – (Серія : "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 41). – ISSN 0453-8048
336666
  Геврик Т. Втрачені архітектурні пам"ятки Києва / Т. Геврик. – 4-е. – Київ, 1991. – 62 с.
336667
  Троценко О.В. Втрачені географічні об"єкти Дніпропетровської області: пошук та історико-географічний аналіз : дис. ... канд. геогр. наук: 11.00.13 / Троценко О.В. ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Київ, 2009. – 252л. + Додатки : л.205-252. – Бібліогр. : л.171-204
336668
  Троценко О.В. Втрачені географічні об"єкти Дніпропетровської області: пошук та історико-географічний аналіз : автореф. ... канд. геогр. наук: 11.00.13 / Троценко О.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 21 с. – Бібліогр.: 8 назв
336669
  Литвиненко Я.В. Втрачені іконостаси лаврських церков // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. ради М.Е. Громова ; редкол.: К.К. Крайній, О.Б. Прокоп"юк, М.М. Нікітенко [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 25 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – С. 67-86
336670
  Литвиненко Я. Втрачені іконостаси лаврських церков // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури і туризму України. – Київ, 2012. – № 6 (176). – С. 58-75. – ISSN 0131-2685


  Трапезна церква Св. Антонія і Феодосія Печерських з палатою - пам"ятка архітектури кінця XIX ст., наймолодший храм Києво-Печерського монастиря. Побудована у 1895 р., з 1990 р. в церкві регулярно проводяться богослужіння.
336671
  Бальзак Оноре де Втрачені ілюзії / Оноре де Бальзак. – Київ : ДЛВ, 1956. – 596 с.
336672
  Бальзак Оноре де Втрачені ілюзії : роман / Оноре де Бальзак ; з фр. пер. Д. Паламарчук, В. Шовкун ; [передм. і прим. Д. Наливайка ; худож. І. Вишинський]. – Київ : Дніпро, 1986. – 631 с. : іл. – (Вершини світового письменства ; т. 58)
336673
  Мордвінцев В. Втрачені можливості : реформи другої чверті XIX ст. в Росії / В. Мордвінцев, В. Мордвінцева // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію / Фонд державного майна України. – Київ, 2003. – № 2. – С. 42-48
336674
   Втрачені об"єкти на території природно-заповідного фонду (1971-2016): Запорізька область / І.Г. Дмитрієва, О.Ю. Марущак, О.С. Оскирко, О.В. Василюк // Праці Всеукраїнської науково-практичної конференції "Заповідна справа у Степовій зоні України" : (до 90-річчя від створення Надморських заповідників) : Урзуф, 14-15 берез. 2017 р. / "Заповідна справа у Степовій зоні України", наук.-практ. конф. – Київ : [б. в.], 2017. – Т. 1. – С. 37-46. – (Conservation biology in Ukraine ; вип.2). – ISBN 978-617-7061-41-9
336675
  Марущак О.Ю. Втрачені об"єкти та території природно-заповідного фонду (1960-2016): Кропивницька область / О.Ю. Марущак, О.В. Василюк, О.С. Оскирко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 36-41. – (Серія: Біологія ; № 3 (70)). – ISSN 2078-2357
336676
  Слободян В. Втрачені пам"ятки сакральної архітектури Львівщини : Церкви // Пам"ятки України: історія та культура : Науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 18-52. – ISSN 0131-2685
336677
  Бойко О. Втрачені пам"ятки сакральної архітектури Львівщини : Синагоги // Пам"ятки України: історія та культура : Науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 53-57. – ISSN 0131-2685
336678
  Рожко В.Є. Втрачені православні святині західної історичної Волині 1944-1988 рр. / Володимир Рожко. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2019. – 349, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 214-230. – ISBN 978-966-361-909-5
336679
  Марчук Є. Втрачені роки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 2-3 серпня (№ 137/138). – С. 18


  До 20-річчя виходу дуже чесної книги: Євген Марчук "П"ять років української трагедії".
336680
  Сердюк А.М. Втрачені роки потенційного життя серед населення України як індикатор визначення пріоритетних завдань охорони здоров"я / А.М. Сердюк, С.С. Карташова // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (92). – С. 4-10 : рис., табл., фото. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-7477
336681
  Герасимчук Т.А. Втрачені руські храми Кам"янця на Поділлі та їх історія // Проблеми регіональної історії України : матеріали IV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та студентів, 21 трав. 2020 р. / М-во освіти і науки України ; [редкол.: Н.М. Кузовова та ін.]. – Херсон : ХДУ, 2020. – С. 12-16. – ISBN 978-617-7090-41-9
336682
  Вечерський В.В. Втрачені святині / В.В. Вечерський. – Київ : Техніка, 2004. – 176с. – (Національні святині України). – ISBN 966-575-181-6
336683
  Полюшко Г.В. Втрачені скарби Лаврського музею : Пошуки і знахідки / Г.В. Полюшко; Нац.Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – Київ : Абрис, 2001. – 176с. – ISBN 966-531-117-4
336684
  Третяк К. Втрачені споруди та пам"ятники Києва. Довідник = The Lost Buildings and Monuments of Kyiv / К. Третяк; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 248 с. – ISBN 966-594-548-3
336685
  Романов Н.А. Втреча с границей / Н.А. Романов. – М., 1966. – 258с.
336686
  Витченко С.С. Втреча с юностью. / С.С. Витченко. – Москва, 1979. – 160с.
336687
   Втримати моральну висоту // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 3 грудня (№ 221). – С. 4


  Причини, ризики і шанси нинішньої політичної кризи.
336688
  Возьний В.І. Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу (ст. 343 ККУ): законодавчий та правозастосовчий аспекти // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 3. – С. 155-160
336689
  Залялова І. Втручання в діяльність працівника правоохороного органу, вчинене службовою особою з використанням свого службового становища // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 124-127
336690
  Яковлева В.С. Втручання в діяльність судових органів як виклик для правосуддя в Україні // Доступ до правосуддя в контексті реформи децентралізації в Україні : матеріали Загальнонац. юрид. форуму, 13 груд. 2019 р. / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, Координатор проектів ОБСЄ в Україні ; [ред. Л.Б. Комленко]. – Сєвєродонецьк : Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка, 2020. – С. 193-197. – ISBN 978-617-7627-30-1
336691
  Климчук А. Втручання державних судів України в міжнародний арбітраж: відсутність компетентності судді або усвідомлений підрив економічного розвитку України? // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 12. – С. 59-64. – ISSN 1026-9932
336692
  Іванов В.Ф. Втручання медіа у приватне життя: межі дозволеного / В.Ф. Іванов, Ю.В. Афонін // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 14


  У статті розглядаються правові та етичні аспекти масмедійної діяльності в контексті висвітлення інформації, що стосується приватного життя громадян. Автор визначає межу, за яку не повинен заступати журналіст. Law and moral aspects of mass media ...
336693
  Ліхтей І.М. Втручання німецького правителя Рудольфа І Габсбурга у внутрішньополітичне життя Чеського королівства (серпень 1278–грудень 1280 рр.) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 76-88. – (Серія : Історія ; вип. 2 (33))
336694
  Карапейчик Я.Л. Втручання у діяльність працівника правоохоронних органів: визначення змісту та співвідношення із суміжними поняттями // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 452-457. – ISSN 1563-3349
336695
  Романюк Я. Втручання у право власності з точки зору його відповідності статті і першого протоколу до конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: критерії європейського суду з прав людини та досвід України на окремих прикладах судової практики // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С.14-24. – ISSN 1026-9932
336696
  Ліщина І. Втручання у право власності фіскальними заходами. Підходи та практика Європейського суду з прав людини // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5. – С. 207-234. – ISSN 1026-9932
336697
  Єськов С.В. Втручання у приватне спілкування: вітчизняний досвід регламентації у світлі резолюцій, конвенцій та стандартів Організації Об’єднаних Націй // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 2. – С. 107-113. – ISSN 2220-1394
336698
  Химка І. Втручання: підважуючи міти української історії XX століття // Критика. – Київ, 2012. – Червень, (число 6). – С. 13-15. – ISSN 1563-6461
336699
  Катренко А. Втручаючись у тексти опублікованих листів великого композитора й великого українця-патріота // Пам"ятки : Археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2006. – Т. 6. – С. 128-152.
336700
   ВТСП электронные элементы миллиметрового диапазона длин волн / Г.А. Мелков, Д.А. Соловьев, Д.Е. Рублев, В.Ф. Врацких // 2 Международная конференция "Материаловедение ВТСП"
336701
  Кобзев Г.Н. ВТТ-сводимость. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Кобзев Г.Н.; АН СССР. Сиб. отд. Учен. совет Ин-та матем. по присужд. учен. степеней. – Новосибирск, 1975. – 9л. – Бібліогр.:с.7-9
336702
  Бирюлева Э.Г. Втягивющие (контрактильные) корни некоторых цветковых растений Крыма. : Автореф... Канд.биол.наук: 094 / Бирюлева Э.Г.; АН ТССР. – Ашхабад, 1969. – 22л.
336703
  Гребьонкін А. Втягнення неповнолітнього у вчинення злочину // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 113-125.
336704
  Губерський Л.В. Ву Зионг Хуан (- в"єтнамський дипломат) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 5 : Вод - Гн. – С. 221-222. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3355-8 (Т.5)
336705
  Бортун М. Вуазівки прокурора у кримінальному провадженні як спосіб забезпечення законності при проведенні досудового розслідування / М. Бортун, О. Комарницька // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 6 (168). – С. 51-61
336706
  Саттон Г. Вуайеры. Свидетели любви : [романы] / Генри Саттон ; [пер. с англ.: О.П. Гапанович, В.А. Скороденко ; худож. О.П. Волков]. – Минск : Белфакс, 1993. – 319, [1] с. : ил. – В кн. также: Последнее танго в Париже / Р. Элли. - Сер. основана в 1922 г. – (Стрелы Амура). – ISBN 5-7815-16271
336707
  Принь М.О. ВУАН у проекті "Шефство громадськості Київщини над сталінщиною" (1929-1932): за матеріалами місцевої преси // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т історії України НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; Нац. спілка краєзнавців України ; редкол.: Бажан О.Г., Боднарюк Б.М., Боряк Г.В. [та ін.]. – Суми, 2018. – № 31. – С. 39-55. – ISSN 2227-183Х
336708
   ВУГИ к 17 съезду ВКП (б) и 12 съезду КП(б), 1934. – 48с.
336709
  Кононенко В.М. Вугілля - кокс - пласмаси. / В.М. Кононенко. – Львів, 1965. – 162с.
336710
   Вугілля Любельського родовища ділянок 1-2 Львівсько-Волинського кам"яновугільного басейну - високоякісна сировина для виробництва металургійного коксу / Я.М. Гумен, У.Й. Алексейчик, І.Д. Дроздик, Ю.С. Кафтан, Н.Б. Бідоленко // Углехимический журнал : научно-технический журнал / Украинский научно-промышл. ассоциация УКРКОКС ; Гос. предприятие "Украинский гос. н.-и. углехимический ин-т (УХИН)" [и др.] ; редкол.: Е.Т. Ковалев, В.Д. Барский, А.Л. Борисенко [и др.]. – Харьков, 2017. – № 1-2. – С. 3-10. – ISSN 1681-309X
336711
  Сябряй В.Т. Вугілля на території України / В.Т. Сябряй. – Київ : АН УРСР, 1959. – 51с.
336712
  Пестушко Валерій Вугілля у... бензобаки! : . // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 53
336713
  Власюк О.С. Вугілля як стратегічна енергетична перспектива України / О.С. Власюк, Д.К. Прейгер // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 4 (9). – С. 85-95
336714
  Баташов М.П. Вугілля. (Походження, видобування та використання кам"яного вугілля) / М.П. Баташов. – Харків : Радянська школа, 1931. – 88 с. – (Робоча б-ка учня)
336715
  Полянкер Г.І. Вугіль / Г.І. Полянкер : Укрдержнацменвидав, 1932. – 90 с.
336716
  Ставицька О. Вугільна галузь України: стан та перспективи розвитку // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2004. – № 10/12. – С. 167-173
336717
  Азаров С.І. Вугільна галузь України: стан, загрози та безпеки / С.І. Азаров, Д.В. Семенов, О.В. Азарова // Екологія і ресурси : збірник наукових праць / Рада національної безпеки і оборони України; Ін-т проблем національної безпеки. – Київ, 2008. – Вип. 19. – С. 106-116.
336718
  Подколзін П.С. Вугільна промисловість СРСР / П.С. Подколзін. – Київ, 1956. – 40с.
336719
  Білецький В. Вугільна промисловість України і Польщі: сучасний стан та перспективи / В. Білецький, А. Козловська // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 7 (91). – С. 3-10. – ISSN 1728-9343
336720
  Кабалкін А.С. Вугільний Донбас в третій п"ятирічці. / А.С. Кабалкін. – 89-113с.
336721
  Волошин М. Вугільний Донбас у першому п"ятиріччі / М. Волошин. – Харків : Державне пляново-економічне в-во "Господарство України", 1932. – 112 с.
336722
  Байдебура П.А. Вугільні дні : збірка оповідань / Павло Байдебура. – Харків : ЛіМ, 1933. – 139 с. : іл.
336723
  Довжук І.В. Вугільно-металургійна промисловість Донбасу в середині XIX ст. / І.В. Довжук. – К, 1997. – 17с.
336724
  Довжук І.В. Вугільно-металургійна промисловість Донбасу та України в кінці 80-90-х роках XIX ст. / І.В. Довжук. – Київ, 1997. – 31 с.
336725
  Виноградова Р.П. Вуглеводи (- група біоорганічних сполук) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 5 : Вод - Гн. – С. 225-226. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3355-8 (Т.5)
336726
  Головін П.В. Вуглеводи в житті і промисловості / П.В. Головін. – К., 1950. – 49с.
336727
  Лукін О.Ю. Вуглеводневий потенціал надр України // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 7-24 : рис., табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 0367-4290
336728
  Виноградова Р.П. Вуглеводний обмін (- сукупність хімічних перетворень) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 5 : Вод - Гн. – С. 226-227. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3355-8 (Т.5)
336729
  Гулий М.Ф. Вуглеводний обмін в мускулах при роботі в умовах різного харчування : Дис... наук: / Гулий М.Ф.;. – 262л. – Бібліогр.:л.251-262
336730
  Слівінська М О. Вуглеводний обмін і антиоксидантна система в щурів з експериментальним цукровим діабетом та їх корекція цитратами хрому і цинку : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Слівінська Оксана Миколаївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біології тварин. – Львів, 2020. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 23 назви
336731
  Капля А.В. Вуглеводний обмін і морозостійкість кореневої системи підщеп / А.В. Капля, 1961. – 49-66с.
336732
  Пестушко Валерій Вуглеводні - всьому голова : . // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 52
336733
  Петруняк Г. Вуглеводні та геохімія мінеральних перетворень кремнезему в породах Українських Карпат // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: О. Машковський, М. Павлун, Є. Слиско [та ін.]. – Львів, 2016. – № 66, вип. 1. – С. 142-151 : рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2078-6220
336734
  Наумко І. Вуглеводні флюїдних включень у мінералах нафтогазоносних породних комплексів Кросненської зони Українських Карпат (стан і пріоритети досліджень) / І. Наумко, Г. Занкович // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – № 64, вип. 1. – С. 134-154 : рис., табл. – Бібліогр.: 52 назв. – ISSN 2078-6220
336735
   Вуглеланцюгові функціональні макромолекули з направленою електронною передачею енергії збудження / В.М. Ящук, В.Г. Сиромятніков, Т.Ю. Огульчанський, Т.Ю. Кудря, О.Ю. Колепдо // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 60-63. – (Фізика ; Вип. 2)


  Наведено можливі варіанти послідовностей хромофор функціональної макромолекули з направленим рухом триплетних екситонів, що досягається за рахунок зниження триплетних рівнів ланок уздовж макромолекули. Обговорюються деякі проблеми їх синтезу та ...
336736
  Лазаренко М.І. Вугленосність нижнього карбону на південному крилі Дніпровсько-Донецької западини. / М.І. Лазаренко, 1957. – С. 10-22
336737
  Будник О.А. Вуглепластики триботехнічного призначення на основі фторопласту-4 та модифікованого вуглецевоволокнистого наповнювача : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.06 / Будник О.А. ; Держ. вищ. навч. закл. "Укр. держ. хіміко-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 26 назв
336738
   Вуглехімічний журнал = Journal of Coal Chemistry = Углехимический журнал : науково-виробничий журнал / Укр. науково-промислова асоц. "УКРКОКС" [та ін.] ; голов. ред. Є.Т. Ковальов ; редкол.: В.Д. Барський, М.М. Братичак, О.Б. Гринишин [та ін.]. – Харків : УХІН, 1993-. – ISSN 1681-309X
№ 4. – 2019. – 44 с., включ. обкл. – Резюме укр., рос., англ. мовами
336739
   Вуглехімічний журнал = Journal of Coal Chemistry = Углехимический журнал : науково-виробничий журнал / Укр. науково-промислова асоц. "УКРКОКС" [та ін.] ; голов. ред. Є.Т. Ковальов ; редкол.: В.Д. Барський, М.М. Братичак, О.Б. Гринишин [та ін.]. – Харків : УХІН, 1993-. – ISSN 1681-309X
№ 5. – 2019. – 40 с. – DOI: 10.31081/1681-309X-2019-0-5-1-40 - Резюме укр., рос., англ. мовами. До № 4 2019 р. журн. вих. рос. мов. "Углехимический журнал"
336740
   Вуглехімічний журнал = Journal of Coal Chemistry = Углехимический журнал : науково-виробничий журнал / Укр. науково-промислова асоц. "УКРКОКС" [та ін.] ; голов. ред. Є.Т. Ковальов ; редкол.: В.Д. Барський, М.М. Братичак, О.Б. Гринишин [та ін.]. – Харків : УХІН, 1993-. – ISSN 1681-309X
№ 6. – 2019. – 32 с. – DOI: 10.31081/1681-309X-2019-0-6-1-32 - Резюме укр., рос., англ. мовами. До № 4 2019 р. журн. вих. рос. мов. "Углехимический журнал"
336741
   Вуглехімічний журнал = Journal of Coal Chemistry = Углехимический журнал : науково-виробничий журнал / Укр. науково-промислова асоц. "УКРКОКС" [та ін.] ; голов. ред. Є.Т. Ковальов ; редкол.: В.Д. Барський, М.М. Братичак, О.Б. Гринишин [та ін.]. – Харків : УХІН, 1993-. – ISSN 1681-309X
№ 1. – 2020. – 36 с. – DOI: 10.31081/1681-309X-2020-0-1-1-36 - Резюме укр., рос., англ. мовами. До № 4 2019 р. журн. вих. рос. мов. "Углехимический журнал"
336742
   Вуглехімічний журнал = Journal of Coal Chemistry = Углехимический журнал : науково-виробничий журнал / Укр. науково-промислова асоц. "УКРКОКС" [та ін.] ; голов. ред. Є.Т. Ковальов ; редкол.: В.Д. Барський, М.М. Братичак, О.Б. Гринишин [та ін.]. – Харків : УХІН, 1993-. – ISSN 1681-309X
№ 2. – 2020. – 36 с. – DOI: 10.31081/1681-309X-2020-0-2-1-36 - Резюме укр., рос., англ. мовами. До № 4 2019 р. журн. вих. рос. мов. "Углехимический журнал"
336743
   Вуглехімічний журнал = Journal of Coal Chemistry = Углехимический журнал : науково-виробничий журнал / Укр. науково-промислова асоц. "УКРКОКС" [та ін.] ; голов. ред. Є.Т. Ковальов ; редкол.: В.Д. Барський, М.М. Братичак, О.Б. Гринишин [та ін.]. – Харків : УХІН, 1993-. – ISSN 1681-309X
№ 3/4. – 2020. – 32 с. – DOI: 10.31081/1681-309X-2020-0-3-1-48 - Резюме укр., рос., англ. мовами. До № 4 2019 р. журн. вих. рос. мов. "Углехимический журнал"
336744
   Вуглехімічний журнал = Journal of Coal Chemistry = Углехимический журнал : науково-виробничий журнал / Укр. науково-промислова асоц. "УКРКОКС" [та ін.] ; голов. ред. Є.Т. Ковальов ; редкол.: В.Д. Барський, М.М. Братичак, О.Б. Гринишин [та ін.]. – Харків : [б. в.], 1993-. – ISSN 1681-309X
№ 5/6. – 2020. – 36 c. – DOI: 10.31081/1681-309X-2020-0-5-1-28 - Резюме укр., рос., англ. мовами. До № 4 2019 р. журн. вих. рос. мов. "Углехимический журнал"
336745
   Вуглехімічний журнал = Journal of Coal Chemistry = Углехимический журнал : науково-виробничий журнал / Укр. науково-промислова асоц. "УКРКОКС" [та ін.] ; голов. ред. Є.Т. Ковальов ; редкол.: В.Д. Барський, М.М. Братичак, О.Б. Гринишин [та ін.]. – Харків : УХІН, 1993-. – ISSN 1681-309X
№ 1. – 2021. – 36 c. – DOI: 10.31081/1681-309X-2020-0-1-1-36 - Резюме укр., рос., англ. мовами. До № 4 2019 р. журн. вих. рос. мов. "Углехимический журнал"
336746
   Вуглехімічний журнал = Journal of Coal Chemistry = Углехимический журнал : науково-виробничий журнал / Укр. науково-промислова асоц. "УКРКОКС" [та ін.] ; голов. ред. Є.Т. Ковальов ; редкол.: В.Д. Барський, М.М. Братичак, О.Б. Гринишин [та ін.]. – Харків : УХІН, 1993-. – ISSN 1681-309X
№ 2. – 2021. – 40 с. – DOI: 10.31081/1681-309X-2020-0-2-1-40 - Резюме укр., рос., англ. мовами. До № 4 2019 р. журн. вих. рос. мов. "Углехимический журнал"
336747
   Вуглехімічний журнал = Journal of Coal Chemistry = Углехимический журнал : науково-виробничий журнал / Укр. науково-промислова асоц. "УКРКОКС" [та ін.] ; голов. ред. Є.Т. Ковальов ; редкол.: В.Д. Барський, М.М. Братичак, О.Б. Гринишин [та ін.]. – Харків : УХІН, 1993-. – ISSN 1681-309X
№ 3. – 2021. – 48 с. – DOI: 10.31081/1681-309X-2020-0-3-1-48 - Резюме укр., рос., англ. мовами. До № 4 2019 р. журн. вих. рос. мов. "Углехимический журнал"
336748
   Вуглехімічний журнал = Journal of Coal Chemistry = Углехимический журнал : науково-виробничий журнал / Укр. науково-промислова асоц. "УКРКОКС" [та ін.] ; голов. ред. Є.Т. Ковальов ; редкол.: В.Д. Барський, М.М. Братичак, О.Б. Гринишин [та ін.]. – Харків : УХІН, 1993-. – ISSN 1681-309X
№ 4. – 2021. – 36 с. – DOI: 10.31081/1681-309X-2020-0-4-1-36 - Резюме укр., рос., англ. мовами. До № 4 2019 р. журн. вих. рос. мов. "Углехимический журнал"
336749
   Вуглехімічний журнал = Journal of Coal Chemistry = Углехимический журнал : науково-виробничий журнал / Укр. науково-промислова асоц. "УКРКОКС" [та ін.] ; голов. ред. Є.Т. Ковальов ; редкол.: В.Д. Барський, М.М. Братичак, О.Б. Гринишин [та ін.]. – Харків : [б. в.], 1993-. – ISSN 1681-309X
№ 5. – 2021. – 32 c. – DOI: 10.31081/1681-309X-2020-0-5-1-32 - Резюме укр., рос., англ. мовами. До № 4 2019 р. журн. вих. рос. мов. "Углехимический журнал"
336750
   Вуглехімічний журнал = Journal of Coal Chemistry = Углехимический журнал : науково-виробничий журнал / Укр. науково-промислова асоц. "УКРКОКС" [та ін.] ; голов. ред. Є.Т. Ковальов ; редкол.: В.Д. Барський, М.М. Братичак, О.Б. Гринишин [та ін.]. – Харків : [б. в.], 1993-. – ISSN 1681-309X
№ 6. – 2021. – 32 с. – DOI: 10.31081/1681-309X-2020-0-6-1-44 - Резюме укр., рос., англ. мовами. До № 4 2019 р. журн. вих. рос. мов. "Углехимический журнал"
336751
  Войтович І.Д. Вуглецева наноелектронна елементна база інформатики. Ч. 2. / І.Д. Войтович, В.М. Корсунський, Ф.Т. Лаврик // Математичні машини і системи : науковий журнал / Ін-т проблем математичних машин і систем НАН України. – Київ, 2013. – № 2. – C. 3-18. – ISSN 1028-9763


  Стаття знайомить читачів з новітньою елементною базою, яка може прийти на зміну кремнієвій елементній базі. Стисло описані властивості фулеренів, вуглецевих нанотрубок (ВНТ) і плівок графену та вже реалізовані на їх основі транзистори, логічні ...
336752
  Войтович І.Д. Вуглецева наноелектронна елементна база інформатики. Ч.1. / І.Д. Войтович, В.М. Корсунський, Ф.Т. Лаврик // Математичні машини і системи : науковий журнал / Ін-т проблем математичних машин і систем НАН України. – Київ, 2013. – № 1. – C. 3-13. – ISSN 1028-9763


  Стаття знайомить читачів з новітньою елементною базою, яка може прийти на зміну кремнієвій елементній базі. Стисло описані властивості фулеренів, вуглецевих нанотрубок (ВНТ) і плівок графену та вже реалізовані на їх основі транзистори, логічні ...
336753
  Овсієнко І.В. Вуглецеві матеріали та інтеркальовані сполуки на їх основі : навч. посібник для студентів фізич. спец. вищих закл. освіти / І.В. Овсієнко, Л.Л. Вовченко, Л.Ю. Мацуй ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Наукова думка, 2009. – 127, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 114-127. – ISBN 978-966-00-0827-9
336754
  Куліш М.П. Вуглецеві наноструктури - функціональні матеріали майбутнього // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка : редкол.: Скопенко В.В., Третяк О.В., Литвин В.М. [та ін.] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 11 : Фізичний факультет. – С. 113-120
336755
  Конгурова І.В. Вуглецеві нанотрубки - носії оксидних каталізаторів реакції окиснення СО : Дис. ... канд. хім. наук: Спец. 02.00.04 - фіз. хімія / І.В. Конгурова; КНУТШ. – Київ, 2006. – 135л. – Бібліогр.: л. 122-135
336756
  Конгурова І.В. Вуглецеві нанотрубки - носії оксидних каталізаторів реакції окиснення СО : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.04 / Конгурова І.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 13 назв
336757
  Ременяк О.В. Вуглецеві нанотрубки для нанобіогехнології. Фізичні властивосгі (огляд) / О.В. Ременяк, Ю.В. Гончаренко, С.В. Прилуцька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 279-284. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-966-2142-62-4. – ISSN 1812-5409


  Розглянуто структуру і основні фізичні властивості (електронні та механічні) вуглецевих нанотрубок, які зумовлюють їх біоактивність in vitro та in vivo. The structure and main physical properties (electronic and mechanical ones) of carbon nanotubes, ...
336758
   Вуглецеві нанотрубки як модулятори спонтанної скорочувальної активності гладеньких м"язів кишечника / Н.В. Меленевська, О.В. Цимбалюк, РоманенкоО.В, Т.Л. Давидовська, Ю.І. Прилуцький, В.В. Черепанов, О.А. Марченко // Біотехнологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т біохіміїї ім. О. В. Палладіна. – Київ, 2012. – Т. 5, № 1. – C. 48-52. – ISSN 1995-5537


  Тензометричним методом в ізометричному режимі на ізольованих гладенько-м"язових смужках caecum показано, що їхня спонтанна скорочувальна активність характеризується розподілом амплітуд скорочення за частотами. Встановлено, що за присутності ...
336759
   Вуглецеві сорбенти як носії для паладієвих каталізаторів реакції окиснення монооксиду вуглецю / В.К. Яцимирський, Н.О. Болдирєва, Г.Г. Цапюк, О.В. Іщенко, В.А. Стукало, Н.Я. Нещименко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 11-14. – (Хімія ; Вип. 35)


  Досліджено каталітичні та адсорбційні властивості паладієвих каталізаторів, нанесених на вуглецеві сорбенти КАВ та СКН в окисненій та не окисненій формах. Показано, що каталітична активність у реакції окиснення СО зростає у ряду Pd/СКН ок < Pd/СКН неок ...
336760
  Діюк В.Є. Вуглецеві сорбенти. Одержання, будова та властивості : навч. посібник / В.Є. Діюк ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017. – 143, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 142-143
336761
   Вуглецеві точки як перспективні флюоресцентні мітки / О.С. Юшкевич, І.Д. Панас, Р.П. Линник, О.А. Запорожець, О.П. Демченко // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 39
336762
  Франко І.Я. Вугляр : Оповідання / І.Я. Франко : Книгоспілка. – 32с.
336763
  Франко І.Я. Вугляр : Оповідання / Іван Франко // У столярні / І.Я. Франко. – [Харків] : Книгоспілка, 1928. – 32 с.
336764
  Франко І.Я. Вугляр / І.Я. Франко. – Харків : Рух, 1930. – 11с.
336765
  Ливанова М. Вуди Аллен: записки городского трудоголика // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2012. – № 2 (42). – С. 6-25. – ISSN 1819-6268


  Вуди Аллен (р. 1935) - амер. кинорежиссёр, актёр-комик, продюсер, четырёхкратный обладатель премии "Оскар". Известен также как писатель, автор многочисленных рассказов и пьес. Вуди Аллен - интеллектуал, знаток литературы и кинематографа, а также ...
336766
  Ливанова М. Вуди Аллен: записки городского трудоголика // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; гл. ред. Н. Кравцова. – Киев, 2020. – № 4/5 (135). – С. 4-23. – ISSN 1819-6268


  «Важна сама работа. Не последующий успех или провал фильма, не деньги, не реакция критики. Важно, что работа составляет часть твоей повседневности и что можно при этом достойным образом существовать. Можно заниматься и другими вещами: мне нравится ...
336767
  Гершов З.М. Вудро Вильсон / З.М. Гершов. – Москва, 1983. – 335с.
336768
  Мальков В.Л. Вудро Вильсон и его "принцип национальностей": взгляд из современности // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2010. – № 6. – С. 104-111. – ISSN 0130-3864
336769
  Бекер С. Вудро Вильсон. Мировая война. Версальский мир : по документам и запискам председ. Американского комитета печати на Версальской конференции Стэннарта Бекера / С. Бекер ; пер. А.Н. Карасика, предисл. М. Павловича. – Москва ; Петроград : Госиздат, 1923. – 452 с.
336770
  Скотт Вальтер Вудсток или всадник : История Кромвелевых времен. 1651 год. Соч. Сира Вальтер Скотта / Перевел с французского С. де Шаплет. – Санктпетербург (Санкт-Петербург) : В тип. Департам. народ. просвещения
Ч. 1, 2. – 1829. – 278, 287 с.
336771
  Скотт Вальтер Вудсток или всадник. Ч. 2 : История Кромвелевых времен. 1651 год. Соч. Сира Вальтер Скотта / Перевел с французского С. де Шаплет // Вудсток или всадник : История Кромвелевых времен. 1651 год. Соч. Сира Вальтер Скотта / Скотт Вальтер. – Санктпетербург (Санкт-Петербург) : В тип. Департам. народ. просвещения, 1829. – Ч. 1, 2. – 287 с.
336772
  Суковатая В. Вуду и растафари как концепции "другой" идентичности в ситуации постмодерна // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 552-1, ч. 1 : Наука, теологія, постмодерн. – С.98-104. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
336773
  Востриков И.В. Вуду как антисистема / И.В. Востриков, С.И. Сулимов // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (44). – С. 122-125
336774
  Васильев Ю.С. Вуз - научно-техническому прогрессу / Ю.С. Васильев. – Москва : Высшая школа, 1985. – 56с.
336775
  Мельниченко Т.Ю. Вуз в системе партнёрских отношений // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2013. – № 2. – С. 42-50


  Для оценки вклада вуза в процесс социально-экономического развития в определённых временных, пространственных и культурных рамках важно понимание высшим образовательным учреждением своих функций и способов их реализации.
336776
  Матияш С. Вуз и ныне там // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2016. – 13 сентября (№ 37). – С. 28. – ISSN 1563-6755


  "...Работодатели принимают во внимание вуз, в котором учился сотрудник, но это не является сейчас главным критерием: прежде всего - знания".
336777
  Соломатина Тамара Борисовна Вуз и регион: энергия инновационного взаимодействия : [интервью с ректором Института бизнеса, психологии и управления, доктором педагогических наук, профессором Т.Б. Соломатиной] / Соломатина Тамара Борисовна, Гвоздев Сергей; беседовал С. Гвоздев // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 7. – С. 12-15. – ISSN 1726-667Х


  Лето в вузах трудно назвать порой затишья. Подводятся итоги учебного года, проходят госэкзамены, защищаются выпускные квалификационные работы, вручаются дипломы, проводятся дни открытых дверей и консультации для абитуриентов, начинается прием в ...
336778
   Вуз и школа.. – К, 1974. – 238с.
336779
   Вуз как воспитательное пространство // Педагогика : Научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2002. – № 7. – С.13-19. – ISSN 0869-561Х


  "Круглый стол" 25 апреля2002 г.редакция журнала "Педагогика"провела в Рязанском государственном педагогическом университете им.С.А.Есенина "круглый стол" по проблеме"Вуз как воспитательное пространство"
336780
  Грошев И.В. Вуз как объект брендинга / И.В. Грошев, В.М. Юрьев // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 1. – С. 23-29. – ISSN 0869-3617


  В статье исследуется проблема формирования бренда вуза, предлагается схема процесса его создания. Определяются особенности брендирования деятельности вуза, предлагается алгоритм процесса управления брендом вуза. Предложена модель взаимовлияния ...
336781
  Алавердов А.Р. Вуз как работодатель: проблемы формирования позитивного имиджа // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 5. – С. 102-107. – ISSN 0869-3617


  В статье исследуется зависимость конкурентных позиций современного вуза от степени его привлекательности как работодателя. Определяются основные направления кадровой работы, обеспечивающие повышение имиджа вуза на соответствующем отраслевом рынке ...
336782
  Карчевський К. Вуз як суб"єкт цивільного права // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 93-94


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
336783
  Паламарчук Н.І. Вузи України - науково-технічному прогресу / Н.І. Паламарчук. – Київ : Знання, 1988. – 46 с.
336784
   ВУЗи України. – Київ, 1945. – 88с.
336785
   Вузи УРСР. – Київ, 1968. – 184с.
336786
   Вузівська бібліотека. – Львів, 1993. – 105с.
336787
  Шуст І.В. Вузівська кафедра / І.В. Шуст. – Тернопіль, 1995. – 110с.
336788
  Комарницький В. Вузівська наука і поліція: можливості співпраці // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 15-21 квітня (№ 15). – С. 12. – ISSN 1992-9277


  Методологічне та науково-методичне забезпечення діяльності підрозділів кримінальної поліції України Луганським державним університетом внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка (досвід та перспективи вдосконалення в умовах реформування науки).
336789
  Чухно А.А. Вузівська наука: проблеми і перспективи // Прапор комунізму, 1981. – 18 лютого
336790
  Кіпень В. Вузівський менеджмент і думка академічної спільноти / В. Кіпень, Г. Коржов // Викладачі вузів: соціологічний портрет / П В. Кіпень, Г.О. Коржов. – Донецьк : Донецький національний університет, 2001. – С. 118-133. – ISBN 966-639-065-5
336791
   Вузівські бібліотеки на протязі 21 століття : Матеріали конференції. – Київ, 1998. – 147с. – ISBN 5-7763-44
336792
   Вузівські бібліотеки України. – Київ, 1970. – 28с.
336793
   ВУЗкий круг для избранных. Минобразования урежет количество бюджетных мест в вузах и стипендии студентам // Московский комсомолец в Украине. – Киев, 2014. – 26 ноября - 2 декабря (№ 48). – С. 11


  В проекте "Стратегии реформирования высшего образования до 2020 года" на сайти МОН содержатся довольно радикальные пункты. Например, планируется сократить количество специальностей в вузах до 60-80.
336794
  Лаврук Т.П. Вузли регіональної напруги як елемент системи геополітичної картини сучасного світу // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, І.О. Кресіна, О.В. Скрипник [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 410-425. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 85). – ISSN 1563-3349
336795
  Михеїв К. Вузлики на пам"ять : гумор, сатира / К.Є. Михеїв. – Одеса : Маяк, 1968. – 123 с.
336796
  Пермяк Є. Вузлики на пам"ять / Є. Пермяк. – Київ, 1981. – 166с.
336797
  Гаврилюк Р. Вузлові проблеми розвитку пострадянської теорії податкового права // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 4. – С. 38-43. – ISSN 0132-1331
336798
  Ткачева В. Вузов станет чуть больше 300 // Сегодня. – Киев, 2015. – 11 марта (№ 44). – С. 5


  Начать реформу планируют уже летом - после окончания очередного учебного года. Студентов переведут в другие вузы.
336799
  Абрам С.Я. Вузовец : учебник англ. яз. / С. Абрам, Ф. Зильперт. – Москва ; Ленинград : Главная редакция общетехнических дисциплин ; тип. им. Евг. Соколовой, 1934. – 276, [2] с. : черт.
336800
  Хабарова Е.И. Вузовская библиотека - ретранслятор экологической информации // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2009. – № 4. – С. 30 - 33. – ISSN 0869-608Х
336801
  Медянкина И.П. Вузовская библиотека в системе дистанционного образования: использование элементов логико-структурного анализа / И.П. Медянкина, Л.К. Бобров // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2009. – № 12. – С. 5-11. – ISSN 0130-9765


  Представлен логико-структурный подход к реализации проектов информационно-библиотечной поддержки процессов дистанционного образования.
336802
  Николаенко Н.И. Вузовская библиотека в условиях реформирования высшего образования / Н.И. Николаенко, В.И. Сосипатрова // Сучасні інформаційно-бібліотечні технології як складова реформування навчального процесу : матеріали 15 науково-практичної конференції (до 50-річчя заснування бібліотеки УІПА), 15 квітня 2008 р. / МОНУ; Українська інженерно-педагогічна академія, Бібліотека; [ редкол.: Ніколаєнко Н.М., Пяткова І.М., Рибальченко О.М. ]. – Харків : УІПА, 2008. – С. 7-18.
336803
  Опекунова Е.Н. Вузовская библиотека как объект оценки // Библиосфера : ежеквартальный науч. журнал / Учреждение Рос. акад. наук, Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отделения Рос. акад. наук. – Новосибирск, 2013. – № 2. – С. 46-53. – ISSN 1815-3186


  Исследована проблема оценки деятельности вузовских библиотек. Рассмотрены различные периоды развития библиотечной статистики. Сделаны выводы о необходимости пересмотра некоторых параметров оценки в связи с переменами в сфере библиотечного дела.
336804
  Козицкая И.В. Вузовская библиотека сегодня: новая роль и старые традиции / И.В. Козицкая, Е.А. Подольская // Библиотека в системе академических ценностей университета : монография / В.И. Астахова, Н.Г. Грабарь, И.К. Журавлева, И.В. Козицкая, Н.И. и др. Лазаренко. – Харьков : Издательство НУА, 2017. – С. 56-77. – ISBN 978-966-8558-96-6


  Дана характеристика сучасної вузівської бібліотеки, описана її нова роль, розкритий потенціал старих традицій. Описані напрями модернізації бібліотеки як соціокультурного інституту, обгрунтована доцільність нових інформаційно-бібліотечних продуктів і ...
336805
   Вузовская кафедра. Особенности функционирования в условиях модернизации образования : монография / Нар. укр. акад. ; [редкол.: Е.В. Астахова и др.] ; под общ. ред. д-ра ист. наук, проф. Е.В. Астаховой. – Харьков : Издательство НУА, 2015. – 179, [3] с. : ил. – Библиогр. в конце глав. – ISBN 978-966-2298-12-7
336806
  Штокман И.Г. Вузовская лекция / И.Г. Штокман. – Киев, 1981. – 151с.
336807
  Лосев А.В. Вузовская лекция по истории КПСС / А.В. Лосев. – Москва, 1979. – 86 с.
336808
   Вузовская молодежь: мировоззренческие и ценностные ориентации. – Душанбе
1. – 1990. – 118с.
336809
   Вузовская наука и инновационная политика : по материалам пресс-службы Российского Союза ректоров // Высшая школа 21 века : альманах / ООО "ЮниВестМедиа". – Москва, 2012. – № 17. – С.14


  О заседании Совета Российского Союза ректоров, на котором обсуждались возможности реализации вузами государственных задач научной и инновационной политики.
336810
  Низова Л.М. Вузовская наука и реальный сектор экономики / Л.М. Низова, Т.В. Яндулина // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 7, июль. – C. 93-96. – ISSN 1026-955X


  Представлена динамика инновационного развития Поволжского государственного технологического университета. к направлениям совершенствования взаимодействия вуза и работодателей относятся поддержка программ стратегического развития, расширение ...
336811
  Стеценко А.И. Вузовская наука и студенты // Вестник Воронежского государственного университета : научный журнал / Воронежский государственный университет. – Воронеж, 2007. – С. 65-77. – (Проблемы высшего образования ; № 1). – ISSN 0234-5439


  Воронежский гос. ун-т
336812
   Вузовская наука призвана решать задачи социально-экономической инновационной политики государства // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 3. – С. 47. – ISSN 1726-667Х


  9 февраля состоялось заседание Совета Российского Союза ректоров, на котором обсуждались вопросы реализации высшими учебными заведениями задач государственной научной и инновационной политики на принципах преемственности социально-экономического курса ...
336813
  Аблажей А.М. Вузовская наука России в условиях интернационализации высшего образования / А.М. Аблажей // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2006. – № 3. – С. 111-119. – ISSN 1811-0916


  Изучение потенциала вузовской науки в области международного сотрудничества на базе Новосиб. гос. ун-та и Новосиб. гос. тех. ун-та
336814
  Сорокин Г.М. Вузовская педагогика и госудорство. // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 9. – С. 19-22. – ISSN 0321-0383
336815
  Гречихин А.А. Вузовская учебная книга. Типология, стандартизация, компьютеризация : Учебно- метод. пособие в помощь автору и редактору / А.А. Гречихин, Ю.Г. Древс; Ин-тут открытое общество. – Москва : Логос, 2000. – 255с. – ISBN 5-88439-044-0
336816
  Мильков Ф.Н. Вузовская физическая география : Периоды её развития и характерные черты как фундаментальной науки / Ф.Н. Мильков. – Воронеж : Изд-во Воронежского ун-та, 1984. – 303с. : Ил. – Библиогр.: с.271-297
336817
   Вузовские библиотеки. – Томск
В. 11. – 1983
336818
   Вузовские библиотеки. – Калинин, 1987. – 84с.
336819
   Вузовские библиотеки. – Тверь, 1990. – 57с.
336820
  Зильберман А.О. Вузовские библиотеки в помощь военно-патриотическому воспитанию студентов / А.О. Зильберман. – Москва, 1967. – 45с.
336821
  Николаенко Н. Вузовские библиотеки в условиях реформирования высшего образавония / Н. Николаенко, В. Сосипатрова // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2008. – № 3. – С. 28 - 32. – ISSN 1811-377X
336822
   Вузовские библиотеки Западно-Сибирской зоны. – Томск
Вып. 9. – 1981
336823
   Вузовские библиотеки Западно-Сибирской зоны. – Томск
Вып. 10. – 1982
336824
   Вузовские библиотеки Западной Сибири. Опыт работы. – Томск
В. 19-21. – 1992
336825
   Вузовские библиотеки Западносибирской зоны.. – Томск, 1972. – 49 с.
336826
   Вузовские библиотеки Западносибирской зоны.. – Томск, 1973. – 71 с.
336827
   Вузовские библиотеки Западносибирской зоны.. – Томск, 1974. – 64 с.
336828
   Вузовские библиотеки России : Указатель содержания сборников "Опыт работы" 1955-1994 гг. – Саратовск : Саратовский университет, 1999. – 68с. – ISBN 5-292-02374-4
336829
   Вузовские библиотеки центральной зоны РСФСР. – Калинин, 1984. – 80с.
336830
  Печинина В.А. Вузовские и научные издатели в США и России: сходства и различия // Библиография : научный журнал по библиографоведению и книговедению / Рос. книжная палата ; "Бук чембэр интернэшнл". – Москва, 2015. – № 2 (397). – С. 152-156. – ISSN 0869-6020


  Современное состояние университетского книгоиздания в США и в России в их редакционно-издательской политике.
336831
  Денисенко Н. Вузовские медиатеки // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2007. – № 11. – С. 49-50. – ISSN 0869-4915
336832
  Астахова В.И. Вузовский педагог 21 столетия: некоторые методологические подходы к проблемам подготовки и переподготовки // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : Збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2006. – Том 12. – С. 7-26.
336833
  Скопенко В.В. Вузовский потенциал // Радуга : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал : орган Союза писателей Украины. – Киев, 1986. – № 10. – С. 127-232. – ISSN 0131-8136
336834
  Буга П.Г. Вузовский учебник / П.Г. Буга. – Москва, 1987. – 158с.
336835
  Киричок И. Вузовское виртуальное сообщество: миссия библиотеки в социальных сетях / Ирина Киричок, Оксана Русанова, Катерина Тесленко // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Донецьк, 2014. – № 3 (45). – С. 18-20. – ISSN 1811-377X


  В статье представлена роль социальных медиа и социальных сетей в деятельности библиотеки.
336836
  Крицкая Е.Б. Вузовское занятие в игровой форме // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 10. – С. 52-55. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается деловая игра, которая позволяет развивать навыки самостоятельной деятельности студентов.
336837
  Иванов А.В. Вузовское книгоиздание: реформы неизбежны // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2010. – № 1. – С. 18-21. – ISSN 1726-6726


  В мире уже давно издательская деятельность в вузе признана убыточной, поэтому рассматривать процесс удачного книгораспространения на внешнем рынке не имеет смысла.
336838
   Вузовское обучение: проблемы активизации. – Минск, 1989. – 108с.
336839
  Плахтін І.О. Вузол : повість / І.О. Плахтін. – Київ, 1936. – 246 с.
336840
  Плахтін І.О. Вузол : повість / І.О. Плахтін. – Сімферополь : Кримвидав, 1962. – 176 с.
336841
  Буряк Юрій Вузол = Поема. Фрагменти : проза // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2009. – № 240/241
336842
   Вузы-мошенники // Сегодня. – Киев, 2013. – 11 июня (№ 124). – С. 13


  Как уберечься от поступления в вуз, у которых аннулированы лицензии.
336843
  Задорожний А. Вузы - не только для богатых / беседу вел Е. Магда // Московский комсомолец в Украине. – Киев, 2013. – 11-17 декабря (№ 51). – С. 12
336844
  Розанова Н. Вузы в XXI веке: вызов со стороны исследовательской работы / Н. Розанова, Е. Савицкая // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2006. – № 7. – С. 118-128. – ISSN 0042-8736
336845
  Рубвальтер Д.А. Вузы в пространстве индикаторов международных рейтингов / Д.А. Рубвальтер, Ю.С. Богачев, В.П. Шестак // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 1. – С. 11-19. – ISSN 0869-3617


  В статье дается оценка инновационного развития России на основе изучения между- народных рейтингов. Рассматривается пространство индикаторов, образованное используемыми в международных рейтингах парциальными индикаторами инновационного развития, ...
336846
  Глайсснер О.Ю. Вузы Германии: нагрузка и зарплата // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2010. – № 4 (май). – С. 61-67. – ISSN 0321-0383


  В статье рассматривается тарифная система оплаты преподавателей и научных сотрудников университетов Германии.
336847
  Крикуненко И. Вузы ждет борьба за деньги // Сегодня. – Киев, 2016. – 17 марта (№ 50). – С. 6


  Министерство образования и науки Украины предлагают новую модель госфинансирования университетов. Эксперты бьют тревогу: вузам могут сократить финансирование из бюджета. Это означает, что им может не хватить денег на обновление технической базы, а ...
336848
  Донец С. Вузы ждут бюджетников // Сегодня. – Киев, 2018. – 5 апреля (№ 62). – С. 3


  МОН Украины обнародовало на соем сайте - mon.gov.ua - максимальные объемы госзаказа на прием в высшие учебные заведения в 2018 году.
336849
  Рыбкина Н. Вузы и бизнес: совместные подходы к образованию // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 2015. – № 9, ноябрь. – С. 62-64. – ISSN 1726-6726


  Что можно сказать о корпоративном обучении и классическом высшем образовании? Это два полюса - вузы и бизнес взаимозависимы, но не умеют сотрудничать. При этом вряд ли сегодня найдётся хоть одна отрасль экономики, где не ощущалась бы острая нехватка ...
336850
  Шестак В.П. Вузы и инновационная экономика // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 11. – С. 57-65. – ISSN 0869-3617


  В статье поднимаются вопросы организации научной деятельности в вузах федерального подчинения, расположенных в регионах Российской Федерации. Обсуждается роль вузов в социально-экономическом развитии регионов в процессе их перехода к инновационной ...
336851
  Петров В.М. Вузы и научно-технический прогресс / В.М. Петров. – Москва, 1973. – 246с.
336852
  Мирошникова А. Вузы из Донбасса будут "эвакуированы" / А. Мирошникова, В. Сборщикова // Комсомольская правда : киевский выпуск. – Киев, 2014. – 27 сентября (№ 213). – С. 4. – ISSN 1997-1249


  Донецкий нац.ун-т будет переведен в Винницу.
336853
   Вузы Ленинграда. – Ленинград, 1949. – 202с.
336854
   Вузы Ленинграда. – Ленинград, 1950. – 208с.
336855
   Вузы Ленинграда. – Ленинград, 1951. – 215с.
336856
   Вузы Ленинграда. – Ленинград, 1952. – 200с.
336857
   Вузы Ленинграда. – Ленинград, 1953. – 188с.
336858
   Вузы Ленинграда. – Ленинград, 1954. – 183с.
336859
   Вузы Ленинграда. – Ленинград, 1955. – 159с.
336860
   Вузы Ленинграда. – Ленинград, 1956. – 151с.
336861
   Вузы Ленинграда. – Ленинград, 1957. – 159с.
336862
   Вузы Ленинграда. – Ленинград, 1958. – 143с.
336863
   Вузы Ленинграда. – Ленинград, 1959. – 166с.
336864
   Вузы Ленинграда. – Ленинград, 1960. – 173с.
336865
   Вузы Ленинграда. – Ленинград, 1961. – 179с.
336866
   Вузы Ленинграда. – Ленинград, 1962. – 198с.
336867
   Вузы Ленинграда. – Ленинград, 1963. – 209с.
336868
   Вузы Ленинграда. – Ленинград, 1964. – 208с.
336869
   Вузы Ленинграда. – Ленинград, 1965. – 202с.
336870
   Вузы Ленинграда. – Ленинград, 1966. – 204с.
336871
   Вузы Ленинграда. – Ленинград, 1968. – 255с.
336872
   Вузы Ленинграда. – Ленинград, 1970. – 279с.
336873
   Вузы Ленинграда. – Ленинград, 1971. – 287с.
336874
   Вузы Ленинграда. – Ленинград, 1973. – 295с.
336875
   Вузы Ленинграда. – Ленинград, 1974. – 280с.
336876
   Вузы Ленинграда. – Ленинград, 1975. – 311с.
336877
   Вузы Ленинграда. – Ленинград, 1976. – 313с.
336878
   Вузы Ленинграда. – Ленинград, 1978. – 331с.
336879
   Вузы Ленинграда 84. – Ленинград, 1984. – 294с.
336880
   Вузы Ленинграда 87. – Ленинград, 1987. – 281с.
336881
   Вузы Ленинграда 88. – Ленинград, 1988. – 271с.
336882
   Вузы Ленинграда 89. – Ленинград, 1989. – 185с.
336883
   Вузы Ленинграда, 86. – Ленинград, 1986. – 286 с.
336884
  Добрынина В.И. Вузы России: реальность и перспективы / В.И. Добрынина, В.В. Добрынин // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2009. – № 6. – С. 4-8. – ISSN 0321-0383
336885
  Владимирова К. Вузы СНГ: глобальная конкурентоспособность // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2013. – № 4. – С. 3-7
336886
  Абламейко С.В. Вузы стран-участниц СНГ в мировом вебометрическом рейтинге: анализ с учетом профиля их деятельности / С.В. Абламейко, М.А. Журавков, В.В. Самохвал // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 8/9. – С. 25-31. – ISSN 0869-3617


  Рейтинги учреждений высшего образования стали не только одним из факторов совершенствования качества подготовки специалистов и выполняемых научных исследований, но и инструментом повышения конкурентоспособности на рынке образовательных услуг. В статье ...
336887
  Брітченко І.Г. Вузы Украины на отечественом образовательном МВА / І.Г. Брітченко, Ю.Ю. Євіч, А.О. Князевич // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2014. – № 2. – С. 3-6


  Здійснена класифікація діючих бізнес-шкіл, намічені шляхи подальшого розвитку.
336888
  Горшков М.К. Вузы, внедряющие инновационные образовательные программы : выявленные проблемы и способы их решения / М.К. Горшков, Ф.Э. Шереги // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2008. – № 8. – С. 4-21. – ISSN 1561-2465
336889
   Вузы, техникумы и училища Киргизии : Справ. для поступ. в высшие и средние спец. учебн. заведения на 1971-74 гг. – Фрунзе : Мектеп, 1971. – 156с.
336890
   Вузы: как будем поступать в 2016-м // Сегодня. – Киев, 2015. – 10 ноября (№ 210). – С. 3
336891
  Юданов А.Ю. Вузы: как выживать, несмотря на кризис // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2011. – ноябрь. – С. 55-57. – ISSN 1726-6726


  Презентация книги Беккер Е.Г., Бурделова Т.Н., Юданов А.Ю. "Бренд и экономическая устойчивость вуза" (+CD), М.:КноРус, 2012.
336892
   ВУЗЫ: украинцы верят, что у нас не хуже, чем в мире // Сегодня. – Киев, 2017. – 21 августа (№ 151). – С. 5


  Итоги ВНО-2017.
336893
  Бауеркемпер Арнд Вузька стежка між апологією та звинуваченням: до питання про трактування історії НДР в об"єднаній Німеччині // Історія та історіографія в Європі. – Київ, 2003. – № 1/2. – С. 53-71. – ISBN 966-95788-6-8
336894
  Коханова І. Вузькі фахові дисциплини як запорука отримання якісної вищої бібліотечної освіти (досвід ХДАК) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2013. – № 3 (200). – С. 18-20. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2076-9326


  Розглядається змістове наповнення вузьких фахових дисциплін на факультеті бібліотекознавства та інформатики Харківської державної академії культури. Доводиться їхня значущість у здобуванні студентами якісної вищої бібліотечної освіти. Ключові слова: ...
336895
  Прокопенко О.В. Вузькосмуговий режим вимушеної фазової синхронізації магнітних наноконтактів / О.В. Прокопенко, Р.В. Верба, М.О. Борисенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 210-213. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 978-966-2142-53-2. – ISSN 1812-5409


  Розглянуто динаміку вектора намагніченості в магнітному наноконтакті (МНК). Записано рівняння, що описує процес синхронізації декількох магнітних наноконтактів. Проаналізовано залежність нормованої амплітуди вимушених коливань намагніченості у МНК, що ...
336896
  Эме М. Вуивра / М. Эме. – Л, 1969. – 174с.
336897
  Лазаренко М.С. Вуйна Домна перевиховується / М.С. Лазаренко. – Ужгород : Карпати, 1965. – 96 с.
336898
  Ярмак В. Вук Драшкович "Суддя". (Пропозиція для перекладу) // Украс : українсько-сербський збірник: Історія. Культура. Мистецтво: науково-популярне видання. – Київ, 2011. – Вип. 1 (5)"2010. – С. 117-118
336899
  Білодід І.К. Вук Караджич в історії українсько-сербських наукових зв"язків / І.К. Білодід. – К., 1965. – 48с.
336900
  Глокке Н.Э. Вук Караджич и его значение в истории духовного возрождения сербского народа : (Чтение в общем собрании членов Киевского Славянского благотворительного общества 26 ноября 1897 года) / Н.Э. Глокке. – Киев : Изд. Киевского слав. благоств. об-ва ; Тип. И.И. Горбунова, 1898. – 21 с.


  На экз. № 93010 печать Василенко
336901
  Громов П.Т. Вук Караджич и руская культура (очерк из истории русско-славянских отношений) : Автореф... канд. филол.наук: / Громов П.Т.;. – Ростов -на-Дону, 1950. – 8 с.
336902
  Зыкин В.Н. Вук Караджич и русская наука. : Автореф... канд. филологич.наук: / Зыкин В.Н.; Ленинград. гос. ун-тет им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1950. – 16 с.
336903
  Кулаковский П.А. Вук Караджич. Его деятельность и значение в сербской литературе / П.А. Кулаковский ; вступ. статья : В.К. Журавлев, И.В. Журавлев. – Изд. 2-е, доп. – Москва : КомКнига, 2005. – 16, 270 с. – ISBN 5-484-00117-X
336904
  Дмитриев П.А. Вук С.Караджич и его реформа сербохорватского/ хорватосербского литературного языка. / П.А. Дмитриев, Г.И. Сафронов. – Л., 1984. – 107с.
336905
  Глокке Н.Э. Вук Стефанович Караджич и его значение в истории духовного возрождения сербского народа : (чтение в общем собрании членов Киевского славянского благотворительного общества 26 ноября 1897 года.) / Н.Э. Глокке ; изд. Киев. слав. благотвор. о-ва // Ленора, Людмила и Нерина : заметка по польской литературе / Р. Брандт. – Варшава : Тип. Варшав. учеб. округа, 1896. – 21 с.


  На тит. л. дарственная надпись: Глубокоуважаемому наставнику профессору Петру Владимировичу Владимирову от автора
336906
  Сремац С. Вукадин / С. Сремац. – Београд, 1955. – 271с.
336907
  Сремац С. Вукадин / С. Сремац. – Москва : Художественная литература, 1961. – 287с.
336908
  Сремац С. Вукадин и друге приповетке / С. Сремац, 1977. – 626с.
336909
  Нищук М. Вулекса // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2007. – № 3. – С. 64-71. – ISSN 0868-4790
336910
  Села К.Х. Вулик : роман / К.Х. Села; З ісп.перекл. П. Соколовський та А. Собуцький. – Київ : Дніпро, 1979. – 216 с.
336911
  Дем’яненко Н.Д. Вулики з пасіки П. Прокоповича у фондовій збірці історико-етнографічного заповідника «Переяслав» // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2018. – Вип. 11. – С. 440-443. – ISSN 2218-4805
336912
   Вулиці і площі Дніпропетровська. – Дніпропетровськ : Промінь, 1967. – 152 с.
336913
   Вулиці Києва : (За станом на 1 травня 1958р.). – Київ, 1958. – 399с.
336914
   Вулиці Києва : довідник. – Київ : Реклама, 1975. – 280с.
336915
   Вулиці Києва : Довідник. – 2-ге вид., випр. і доп. – Київ : Реклама, 1979. – 415с.
336916
   Вулиці Києва : Довідник. – Київ : Українська енциклопедія, 1995. – 352с.
336917
  Сигалов Анатолій Вулиці Києва : Нові межі. Нові райони. Нові кордони. Нові поштові індекси. Нові маршрути проїзду. Нові і старі вулиці. Нові і старі паркінги / Сигалов Анатолій. – Київ : Журналіст, 2002. – 194с. – ISBN 966-5447-1-5
336918
  Тинченко Я. Вулиці та площі революцій: 1917 рік // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 7 (327). – С. 48-49. – ISSN 1996-1561
336919
  Лиховид І. Вулицю Леніна - на вулицю Веселу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 5 листопада (№ 207). – С. 9


  Інститут національної пам"яті ініціює процес зміни радянських топонімів на імена власне українських героїв та назви визначних подій.
336920
  Грегор М. Вулиця : роман / М. Грегор. – Київ : Молодь, 1967. – 238с.
336921
  Немирович І.О. Вулиця / І.О. Немирович. – Київ, 1987. – 180 с.
336922
  Бучко М.І. Вулиця : поезії / М.І. Бучко. – Київ, 1989. – 92 с.
336923
  Рибаков М.О. Вулиця архітектора Городецького : іст.-краєзнавч. нариси / М.О. Рибаков. – Київ : Фенікс, 2007. – 224 с. : іл., фотоіл. – Бібліогр.: с. 217-221 та в кінці ст. – ISBN 978-966-651-499-1
336924
  Усиченко Ю.І. Вулиця без світання. / Ю.І. Усиченко. – К., 1958. – 187с.
336925
  Рутковська О. Вулиця Велика Житомирська в містобудівному аспекті // Вісник інституту "УкрНДІпроектреставрація" / Український державний науково-дослідний та проектний інститут "УкрНДІпроектреставрація". – Київ, 2003. – Число 1. – С. 36-53


  Інформація про формування, забудову, памятки архітектури, монументальні споруди вул. Великої Житомирської у м. Києві від давньоруської доби до першої половини ХІХ ст.
336926
  Коротич В.О. Вулиця волошок : поезії / В.О. Коротич. – Київ, 1963. – 71 с.
336927
   Вулиця доброї надії. – Київ, 1978. – 136 с.
336928
  Кичинський А.І. Вулиця закоханих дерев : поезії / А.І. Кичинський. – Київ : Молодь, 1976. – 40 с.
336929
  Шутов І.М. Вулиця зеленого міста. / І.М. Шутов. – Х, 1933. – 104с.
336930
  Антипенко І. Вулиця імені Гандзюк: "за" і "проти" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 26 лютого (№ 35). – С. 2, 5


  У Херсоні бурхливо обговорюють рішення міської ради.
336931
  Бондаренко Р.Г. Вулиця історично сформованого міста ** як комплексна пам"ятка історії та культури // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 4. – С. 122-137. – ISSN 0130-5247
336932
  Барабаш Ю. Вулиця крокодилів / Невський проспект і поза ними: Бруно Шульц і Гоголь - зустріч на пограниччі // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 8 (668). – С. 72-89. – ISSN 0236-1477
336933
   Вулиця Миколи Хвильового в Харкові // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 6 грудня (№ 24). – С. 2
336934
  Біда А. Вулиця Миколи Хвильового в Харкові // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 15 лютого (№ 5/6). – С. 24
336935
  Шаповал П. Вулиця миру : поезії / П. Шаповал. – Дніпропетровськ : Промінь, 1958. – 48 с.
336936
  Кассіль Л. Вулиця молодшого сина / Л. Кассіль, М. Поляновський. – К., 1951. – 495с.
336937
  Будницька Є.М. Вулиця першого кохання : поезії / Є.М. Будницька. – Київ, 1962. – 71 с.
336938
  Кантор Жужа Вулиця Пратера. / Кантор Жужа. – Ужгород, 1959. – 112с.
336939
  Веремійчик О. Вулиця сім"ї Прахових // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 24 грудня - 12 січня (№ 1/2)


  Згадується проф. Університету св. Володимира А.В. Прахов.
336940
  Юхименко А.П. Вулиця сповнена несподіванок / А.П. Юхименко, В.В. Дивак // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 11. – С. 37-40 : фото
336941
  Юхименко А.П. Вулиця сповнена несподіванок. Продовження, початок див. у № 11, 2009 р. / А.П. Юхименко, В.В. Дивак // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 12. – С. 33-37 : фото
336942
  Нагайчук В. Вулиця Тараса Шевченка в Аммані: контекст // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4. – С. 8-10. – (Історичні науки)


  З нагоди 200-річчя від дня народження Кобзаря муніципалітет Великого Аммана прийняв рішення присвоїти одній із вулиць йорданської столиці ім"я Тараса Шевченка.
336943
  Веремійчик О. Вулиця уже кілька років носить ім"я історика Володимира Антоновича // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 25 листопада - 11 грудня (№ 45/46). – С. 7


  Вул. Горького була перейменована на вул. Антоновича.
336944
  Стась А.О. Вулиця Червоних Троянд : повісті та оповідання / А.О. Стась. – Київ : Дніпро, 1977. – 487 с.
336945
  Копштейн А.Й. Вулиця Щорса : поезії / А.Й. Копштейн. – Київ, 1936. – 134 с.
336946
  Мичко С. Вулиця. Родина. Вічність. Сучасні українці все ще мало знають про кращих представників попередніх поколінь // Україна молода. – Київ, 2019. – 16 жовтня (№ 115). – С. 11


  "У часі та просторі ми "перетнулися" з цим славним сімейством завдяки невеликій - усього кільканадцять будинків - вуличці в центрі Тернополя. На ній я виросла і прожила майже половину свого життя, поки сім"я не переїхала в інший мікрорайон. Правда, ...
336947
  Будзей Олег Вулицями Кам"янця-Подільського / Олег Будзей; С.Іванов, дизайн і худ. оформлення. – Львів : Світ, 2005. – 272 с. : 308 іл. – (Історичні місця України). – ISBN 966-603-274-0
336948
   Вулицями Києва. – К, 1998. – 47с.
336949
  Мельник Б. Вулицями старовинного Львова / Борис Мельник; Е. Каменщик, дизайн; Л. Савицька, резюме та переклад англ. мовою; Н. Ступко, резюме та переклад польс. мовою. – 3-є вид., зі змінами. – Львів : Світ, 2006. – 272 с. : 294 іл. – (Історичні місця України). – ISBN 966-603-393-3
336950
  Друг О.М. Вулицями старого Києва / Ольга Друг. – Львів : Світ, 2013. – 496, XVI с. : іл. – Сер. засн. в 2001 р. – (Серія "Історичні місця України"). – ISBN 978-966-603-849-7
336951
  Цибульський П.Д. Вуличка на околиці міста : Роман / П.Д. Цибульський. – Ужгород : Карпати, 1973. – 264с.
336952
  Цибульський П.Д. Вуличка на околиці міста : роман / П.Д. Цибульський. – Ужгород : Карпати
Кн. 1. – 1973. – 264 с.
336953
  Цибульський П.Д. Вуличка на околиці міста : роман / П.Д. Цибульський. – Ужгород : Карпати
Кн. 2. – 1976. – 160 с.
336954
  Шевченко Р.Ю. Вулична (інформаційно-довідкова) картографія м. Києва // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 1. – С. 50-57


  В статті обговорюється новий напрям сучасної картографії - комерційна картографія і її безпосередня реалізація через вуличні (інформаційно-довідкові) карти на території м. Києва. Дається термінологічне визначення цим новим науковим поняттям. Автором ...
336955
  Тараненко С. Вулична мережа Подолу Києва: від формування до сучасності // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2014. – Вип. 18 (21). – С. 164-170. – (Серія "Пам"яткознавство Північного регіону України" ; № 6). – ISSN 2078-063X
336956
  Грицюк О. Вуличне малярство Києва // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 448-453. – ISBN 978-966-95419-8-7
336957
  Грицюк О. Вуличне настінне малярство як об"єкт дослідження: історіографія та стан вивчення // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 58
336958
  Котельніков Валерій Вуличні меблі: відпочинок та розваги // Ландшафт і архітектура. – Київ, 2021. – № 5. – С. 28-31 : фото
336959
  Сетон-Томпсон Ернест Вулі, чабанський пес : / Томпсон Сетон ; Пеpеклав Юp. Сіpий [Ю.П. Тищенко]. – [Київ] : Укp. школа ; Під оpудою С. Русової, Ю. Сіpого [Ю. Тищенко], Я. Чепіги[-Зеленкевича] і С. Чеpкасенка, 1918. – 15 с.
336960
  Зульфикаров М. Вулкан : ист. роман / М. Зульфикаров. – Алма-Ата : Жазушы, 1991. – 319 с.
336961
  Заварицкий А.Н. Вулкан Авача на Камчатке / А.Н. Заварицкий. – Москва : Наука, 1977. – 308с.
336962
  Горшков Г.С. Вулкан Безымянный и особенности его последнего извержения / Г.С. Горшков, Г.Г. Богоявленская. – Москва : Наука, 1965. – 172с.
336963
  Устиев Е.К. Вулкан в Заполярье / Е.К. Устиев. – Магадан, 1956. – 64с.
336964
  Домбровський Т. Вулкан жалоби // Критика. – Київ, 2010. – Травень - Червень, (число 5/6). – С. 2-3


  Авіакатастрофа польського президентського літака в Смоленську 10 квітня 2010 року.
336965
  Мазур Владимир Вулкан за три моря // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 6/7. – С. 40-45 : фото
336966
  Ніколайчук Ірина Вулкан із юрського періоду, або Наукова грань казкового Карадагу // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 6 (143). – С. 26-30 : Фото
336967
  Ніколайчук Ірина Вулкан із юрського періоду, або Наукова грань казкового Карадагу // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 5 (142). – С. 16-19 : Фото


  200 років тому на Поділлі існувала незалежна Миньковецька держава.
336968
  Малыгин Е.В. Вулкан как источник минерального сырья // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 7-8
336969
   Вулкан против авиации: кому выгодно? : авиа // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 3. – С. 20-22 : Фото. – ISSN 1998-8044
336970
  Перебийніс П. Вулкан українства // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 2 листопада (№ 43). – С. 12


  До виходу у світ "Літопису життя і творчості Івана Франка".
336971
   Вулкан, гейзер, кратер... 6 несподіваних місць в Україні! // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 25-31 січня (№ 4). – С. 16


  Іллінецький кратер — одна з найстаріших астроблем Землі, віком близько 400 млн років, розташована поблизу містечка Іллінці на Поділлі (40 км на південний схід від м. Вінниці, у межиріччі Соб — Сібок). 1851 року професор Київського університету К. ...
336972
  Полуденко А. Вулкан, який оживає // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 7/8 (224/225). – С. 78-81. – ISSN 1996-1561


  Сучасна Нікарагуа: між американізацією і традиційністю.
336973
  Фанк Макензи Вулкан: зона эксперимента : тридцать лет спустя / Фанк Макензи, Кук Диана, Дженшел Лен // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 6. – С. 132-149 : Фото
336974
  Тукан Б.П. Вулканештский диалект гагаузского языка : Автореф... кандидата филол.наук: / Тукан Б.П.; АН СССР. Ин-т языкознания. – Кишинев, 1965. – 20л.
336975
  Бондарчук В.Г. Вулкани і землетруси / В.Г. Бондарчук. – Київ, 1945. – 23с.
336976
  Верховський В. Вулкани Криму // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 22 грудня (№ 51)
336977
  Біленко Василь Вулкани та зебри України : акція. Сім природних чудес України // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 4. – С. 16-22 : Фото, карта
336978
  Родіонов С.П. Вулкани та землетруси / С.П. Родіонов. – Київ : АН УРСР, 1947. – 31с.
336979
  Галицький В.І. Вулкани та землетруси / В.І. Галицький. – К.-Л. : Радянська школа, 1951. – 56с.
336980
  Гофманн В. Вулканизация и вулканизуемые агенты / В. Гофманн. – Л., 1968. – 463с.
336981
  Глушко В.В. Вулканизация каучуков системами на основе полигалоидных и серусодержащих соединений : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Глушко В.В.; Моск. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В.Ломоносова. – М., 1970. – 23л.
336982
   Вулканизация эластомеров. – М, 1967. – 428с.
336983
  Мархинин Е.К. Вулканизм / Е.К. Мархинин. – Москва : Недра, 1985. – 288с.
336984
   Вулканизм архейских зеленокаменных поясов Карелии. – Л, 1981. – 152с.
336985
  Пискунов Б.Н. Вулканизм Большой Курильской гряды и петрология пород двысокоглиноземистой серии / Б.Н. Пискунов. – Новосибирск, 1975. – 187с.
336986
   Вулканизм Большой Курильской дуги. – М, 1983. – 118с.
336987
  Красовский В.Ф. Вулканизм в докембрии Белоруссии / В.Ф. Красовский. – Минск, 1981. – 215с.
336988
   Вулканизм гидротермы и глубины Земли. – Петропавловск-Камчатский, 1969. – 120с.
336989
  Лебединский В.И. Вулканизм Горного Крыма / В.И. Лебединский, Н.Н. Макаров. – Киев : АН УССР, 1962. – 208с.
336990
   Вулканизм докембрия : Материалы 2 Всесоюзного палеовулканологического симпозиума. 2-7 июня 1975 г. – Петрозаводск : АН СССР, 1976. – 119с.
336991
  Семинский Ж.В. Вулканизм и гидротермальное оруденение в активизированных областях / Ж.В. Семинский. – Москва : Недра, 1980. – 140с.
336992
  Славин В.И. Вулканизм и его значение в формировании Земли и в жизни людей / В.И. Славин. – М., 1983. – 40с.
336993
  Серавкин И.Б. Вулканизм и колчеданные месторождения Южного Урала. / И.Б. Серавкин. – М., 1986. – 267с.
336994
  Левченко С.В. Вулканизм и магматические горные породы / С.В. Левченко. – Москва : АН СССР, 1958. – 103с.
336995
  Соколов И.А. Вулканизм и почвообразование. : (На примере Камчатки) / И.А. Соколов. – Москва : Наука, 1973. – 224с.
336996
  Зайков В В. Вулканизм и сульфидные холмы палеоокеанических окраин / В В. Зайков, . – М., 1991. – 203с.
336997
  Горшков Г.С. Вулканизм Курильской островной дуги / Г.С. Горшков. – Москва : Наука, 1967. – 288с.
336998
  Федорченко В.И. Вулканизм Курильской островной дуги: геология и петрогенезис. / В.И. Федорченко. – М., 1989. – 238с.
336999
  Ломизе М.Г. Вулканизм Северо-Западного Кавказа и его связь с тектоникой / М.Г. Ломизе. – Москва : Московский университет, 1969. – 204с.
337000
  Есин С.В. Вулканизм средней части Восточного Сихотэ-Алиня / С.В. Есин. – Новосибирск, 1990. – 158с.
<< На початок(–10)331332333334335336337338339340(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,