Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)331332333334335336337338339340(+10)В кінець >>
336001
  Арсланов В.Г. "... Гибель правды есть ее победа" (философия и этика Г. Лукача и Мих. Лифшица в свете их переписки) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 1. – С. 116-121. – ISSN 0042-8744
336002
  Кравченко В. "Геть від Києва?" Соціологічне дослідження DT.UA зафіксувало відчутне падіння "соборних" настроїв у Західній Україні / В. Кравченко, С. Рахманін // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 8-14 червня (№ 21). – С. 1-3


  "Єдність країни знову випробовують на міцність. Нові виклики не помітні неозброєним оком, але від того не менш небезпечні. Якщо влада їх ігноруватиме - потенційні ризики можуть перетворитися на реальну загрозу. "Чи є привід говорити про загрозу ...
336003
  Черкасова С. "Гетьман Іван Мазепа - борець за волю України" // Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки, молоді та спорту Укр; Державне інформаційно-виробниче видавництво "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 4 (140), квітень. – С. 21-24
336004
  Папакін Г. "Гетьман Скоропадський дійсно прагнув дотримуватися моральних засад у політиці" / розмовляли Лариса Івшина, Ігор Сюндюков // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 31 серпня - 1 вересня (№ 155/156). – С. 6-7
336005
  Мамалага В. "Гетьману й гарматам бути у Батурині": правда про Українську козацьку державу на Лівобережжі Дніпра // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 15-16 березня (№ 30). – С. 13


  "350-річний ювілей буває раз у житті. Тому найважливішим днем для батуринців та всіх, хто любить Батурин, цього року стане 16 березня. У цей день Земля завершить 350-й повний оберт навколо Сонця з того моменту, як у 1669 році Батурин став гетьманською ...
336006
  Састре А. "Гибель тореро", и еще шесть драм / А. Састре. – М., 1973. – 504с.
336007
  Ткаченко В. "Гибридная война": политические последствия // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2015. – № 1 (75), січень - лютий. – C. 58-69
336008
  Веселовский А.Н. Герцен-писатель : очерк / Алексей Веселовский. – Москва : Типо-литогр. Т-ва И.н. Кушнерев и К*, 1909. – [2], 159 с.
336009
  Кононова Алла Павловна Герцен-писатель и общественно-литературная борьба 40-х годов XIX ст. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.01 / Кононова Алла Павловна ; Львов. гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1977. – 26 с.
336010
  Черепахов М.С. Герцен-публицист. / М.С. Черепахов. – М., 1960. – 57с.
336011
  Волошина С. Герцен и деньги // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2015. – № 6. – С. 35-58. – ISSN 0042-8795
336012
  Антонова Г.Н. Герцен и русская критика 50-60-х годов XIX века / Г.Н. Антонова. – Саратов, 1989. – 198с.
336013
  Розин А.Г. Герцен и русская литература 30 - 40-х годов ХІХ века / А.Г. Розин. – Краснодар : Краснодарское книжное издательство, 1989. – 198с.
336014
  Радек Л.С. Герцен и Тургенев / Л.С. Радек. – Кишинев, 1984. – 175с.
336015
  Дрыжакова Е.Н. Герцен и Тургенев в споре о судьбе России // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 3-20. – (Серия литературы и языка ; Т. 71, № 3). – ISSN 0321-1711
336016
  Порох И.В. Герцен и Чернышевский / И.В. Порох. – Саратов, 1963. – 212с.
336017
  Капустін В.О. Герцен і Україна / В.О. Капустін. – К., 1962. – 48с.
336018
  Шевцова Л. Герцен навчив Росію вимовляти слово "свобода" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 3 квітня (№ 58)


  У "Дні" відбувся круглий стіл "Герцен та українська свобода", присвячений спадщині мислителя.
336019
  Кривых Ю.А. Герцен о немецкой литературе ХІХ века. : Автореф... канд. филолог.наук: / Кривых Ю.А.; Харьков. гос. ун-тет им. А.М.Горького. – Х., 1955. – 16л.
336020
  Аляєв Г.Є. Герцен Олександр Іванович // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 1010-1012. – ISBN 966-316-069-1
336021
  Эйдельман Н.Я. Герцен против самодержавия: секрет полит. история России XVIII-XIX веков и Вольная печать. / Н.Я. Эйдельман. – М., 1973. – 367с.
336022
  Эйдельман Н.Я. Герцен против самодержавия: секрет полит. история России XVIII-XIX веков и Вольная печать. / Н.Я. Эйдельман. – 2-е испр. изд. – Москва : Мысль, 1984. – 317с.
336023
  Пахльовська О. Герцен, Росія, Україна: "Печальное царство беззакония" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 3 квітня (№ 58)


  У "Дні" відбувся круглий стіл "Герцен та українська свобода", присвячений спадщині мислителя.
336024
  Эльсберг Я.Е. Герцен. (1812-1870). Жизнь и творчество / Я.Е. Эльсберг. – Изд. 3-е, переработ. и доп. – М., 1956. – 679с.
336025
  Эльсберг Я.Е. Герцен. Жизнь и творчество. (1812-1870) / Я.Е. Эльсберг. – Изд. 4-е, доп. – М., 1963. – 731с.
336026
   Герцензон Олексій Адольфович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 59-62. – ISBN 978-617-573-038-6


  Доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки РФ.
336027
   Герценовские чтения. 17-я научная сессия, 17 апреля - 5 мая 1964 года : Тезисы докл.: Соц.-эконом. и истор. науки: Тем.сб.: История КПСС, история СССР, история зарубеж. стран, педагогика, конкретная экономика. – Ленинград, 1964. – 92с.
336028
  Эйдельман Н.Я. Герценовский "Колокол" / Н.Я. Эйдельман. – М., 1963. – 104с.
336029
  Пронин А.А. Герценский цикл тектонической истории Земли / А.А. Пронин. – Ленинград : Наука, 1969. – 196с.
336030
  Поршняков Г.С. Герциниды Алтая и смежных районов Южного Тянь-Шаня / Г.С. Поршняков. – Ленинград : Ленинградский университет, 1973. – 216с.
336031
  Бискэ Ю.С. Герциниды Атбаши-Кокшаальского района Южного Тянь-Шаня / Ю.С. Бискэ, С.Е. Зубцов, Г.С. Поршняков. – Ленинград : Из-во Ленинградского ун-та, 1985. – 190с.
336032
  Бискэ Ю.С. Герциниды Ферганского хребта и смежных районов Тянь-Шаня / Ю.С. Бискэ, Г.С. Поршняков, Ю.А. Талашманов. – Ленинград : Ленинградский университет, 1982. – 128с.
336033
  Беляев О.Е. Герцинская структура восточной части областей сочленения каледониц и герцинид Центрального Казахстана : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.120 / Беляев О.Е.; МГУ. Геологич. фак-т. Кафедра историч. и региональной геологии. – М., 1973. – 22л.
336034
  Зайцев Ю.А. Герцинская тектоническая структура западной части Сарысу-Тенизского водораздела и Улу-Тау / Ю.А. Зайцев. – М., 1961. – 1-176с.
336035
   Герцинский Икатский надвиг в Забайкальском сегменте Центрально-Азиатского складчатого пояса / Л.З. Резницкий, С.И. Школьник, А.В. Иванов, Е.И. Демонтерова, Е.Ф. Летникова // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 12. – С. 2118-2133 : рис., табл. – Библиогр.: с. 2131-2133. – ISSN 0016-7886
336036
   Герцинські структури південного занурення Улу-Тау (Центральний Казахстан) / А.В. Чекунов, О.С. Іванушко, Ю.Б. Люльєв, Ю.Г. Чугунний // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 10-20 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – (Геології та географії ; № 3, вип 2)
336037
  Воробьев В. Герцлийская конференция в Иерусалиме // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2008. – № 6. – С. 71-87. – ISSN 0130-9625


  9-10 квітня 2008 р. в Ієрусалимі пройшла міжнар. конференція "Росія, Близький Схід і визови радикального ісламу"
336038
  Беллоу С. Герцог / С. Беллоу. – Москва, 1991. – 350 с.
336039
  Беллоу С. Герцог : роман / Сол Беллоу ; [пер. с англ. В.А. Харитонова]. – Москва : АСТ ; Астрель, 2010. – 382, [2] с. – (Серия "Классическая и современная проза"). – ISBN 978-5-17-067567-8
336040
  Беллоу С. Герцог = Herzog : роман / Сол Беллоу ; [пер. з англ.: В.Б. Чайковського]. – Харків : Фоліо, 2016. – 410, [3] с. – Пер. вид.: Herzog / Soul Bellow. - Сер. засн. у 2010 р. – (Карта світу. США). – ISBN 978-966-03-7522-2
336041
   Герцог миндаля и меда // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 1. – С. 50-51 : фото
336042
  Ворошилов П.С. Герцог подает в отставку / П.С. Ворошилов. – Кемерово, 1971. – 194с.
336043
  Михайленко В. Герцогиня : п"єса // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2016. – № 7. – С. 39-65
336044
  Власова С.К. Герцогиня Акуля / С.К. Власова. – Челябинск, 1966. – 94с.
336045
  Таньшина Н.П. Герцогиня Доротея Дино - alter ego князя Талейрана // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2015. – № 6, ноябрь - декабрь. – С. 177-196. – ISSN 0130-3864
336046
   Герцогство Варшавское : карта. – 1 с.
336047
  Лупій О.В. Герць : роман / О.В. Лупій. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 274 с.
336048
  Гроссман Л.П. Гершензон-писатель / Л.П. Гроссман. – Москва, 1926. – с.
336049
   Гершензон Сергій Михайлович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 22-23. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
336050
  Чугункова Т.В. Гершензон Сергій Михайлович (11.02.1906-07.04.1998) // Физиология и биохимия культурных растений : научно-теоретический журнал / НАН Украины, Ин-т физиологии растений и генетики. – Киев, 2012. – Т. 44, № 4 (258). – С. 365-366. – ISSN 0522-9310


  Видатний український вчений, чиї наукові праці в галузі генетики стали світовим надбанням. Із 1937 р. очолював кафедру дарвінізму і генетики Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка
336051
  Малюта С.С. Гершензон Сергій Михайлович. Науковий подвиг ученого // Герої - освітяни і науковці України / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки НАПН України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [упоряд.: О.А. Сай та ін. ; ред. рада: С.М. Ніколаєнко (голова) та ін.]. – 2-ге вид., доповн. – Київ : Генеза, 2012. – С. 341-344. – ISBN 978-966-11-0226-1


  Очолив кафедру дарвінізму та генетики в Київському ун-ті. Після серпневої сесії ВАСГНІЛ 1948 р. керований С.М. Гершензоном відділ генетики в Ін-ті зоології АН УРСР було розпущено, було звільнено і з посади зав. кафедри дарвінізму і генетики КДУ ім. ...
336052
   Гершон Абрамович Кравцов (1906-1981). – Москва, 1988. – с.
336053
   Герэкологическое картографирование в сетевой среде / А.В. Кошкарев, А.А. Медведев, А.К. Сагателян, Ш.Г. Асмарян, В.С. Мурадян // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 7. – С. 14-19 : рис. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0016-7126
336054
  Клоков Е. Гесенська мушка / Е. Клоков. – Х., 1926. – 24с.
336055
  Кононенко Т.П. Гесіод // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 98-99. – ISBN 966-316-069-1
336056
  Содомора А. Гесіод і його поема "Походження Богів" ("Теогонія") // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 10 (888), жовтень. – С. 222-231. – ISSN 0868-4790-8


  Про давньогрецького поета Гесіода.
336057
  Аляєв Г.Є. Гессен Сергій Йосипович // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 1012. – ISBN 966-316-069-1
336058
  Поспелов В.П. Гессенская муха
в.17. – 1907. – 28с.
336059
  Демокидов К.Э. Гессенская муха или хлебный комарник (Cecidomia [Mayetiola] destructor Say) : Образ жизни и способы борьбы / К.Э. Демокидов. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Типогр. Меркушева, 1912. – 47с. – Отд. оттиск из: Труды Бюро по энтомологии УК ГУЗиЗ, 1912, Т.4, №10
336060
  Кочина П.Я. Геста Миттаг-Леффлер, 1846-1927 / П.Я. Кочина. – Москва : Наука, 1987. – 224 с. – (Научно-биографическая литература)
336061
  Вінкель Е. Гестапо / Е. Вінкель. – Київ, 1936. – 39с.
336062
  Сергеев Ф.М. Гестапо Пиночета / Ф.М. Сергеев. – М., 1987. – 126с.
336063
  Гаєвська Г. Гестаційні домінанти жінки пізнього репродуктивного віку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 68-73. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1). – ISSN 1728-3817


  На підставі наукових досліджень акцентується увага на особливостях утворення гестаційної домінанти у період вагітності. Розглядаються типи психологічного компоненту гестаційної домінанти (ПКГД). Проводиться аналіз ПКГД серед жінок пізнього ...
336064
  Иохельсон В.И. Геся Гельфман / Биографический очерк. – Петроград, 1918. – 24 с. – Отд. оттиск: Былое. Пг., 1918. 21 с.


  (Очерк впервые был напечатан в «Календаре “Народной Воли”» в Женеве в 1883 г. без подписи автора.)
336065
  Твердохлібов Антон Вікторович Гетарилацетонітрили та їх похідні в синтезі 5-аміно-4-гетарил-2,3-дигідро-3-піролонів : Дис... канд. хімічних наук: 02.00.03. / Твердохлібов Антон Вікторович; КНУТШ. – Київ, 2002. – 137 л. – Бібліогр.: л. 108-137
336066
  Твердохлібов Антон Вікторович Гетарилацетонітрили та їх похідні в синтезі 5-аміно-4-гетарил-2,3-дигідро-3-піролонів : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.03 / Твердохлібов А.В.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
336067
  Реснянська Єлизавета Вікторівна Гетарилацетонітрили та їх похідні в синтезі конденсованих піролопіримідинів : Дис... канд. хімічних наук: 02.00.03. / Реснянська Єлизавета Вікторівна; КНУТШ. – Київ, 2002. – 110 л. – Бібліогр.: л. 91-110
336068
  Реснянська Єлизавета Вікторівна Гетарилацетонітрили та їх похідні в синтезі конденсованих піролопіримідинів : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.03 / Реснянська Є.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
336069
  Иванов В.А. Гетарилирование органических соединений гетероароматическими анион-радикалами. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Иванов В.А.; Донецкий гос. ун-тет. – Донецк, 1973. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
336070
  Сонни А. Гете : Лекции, читанные на Киевских Высших Женских курсах в осеннем и весеннем семестрах 1909 и 1910 г. / А. Сонни. – Изд. слушат.. филолог. фак-та Высших Женских Курсов. – Киев : Тип. К.В. Андрусича, 1910. – 150 с.
336071
  Лихтенштадт В.О. Гете : Борьба за реалистическое мировоззрение. Искания и достижения в области изучения природы и теории познания / В.О. Лихтенштадт ; Ред. и предисл. А.Богданова. – Петербург : Госиздат, 1920. – XІІІ, 500 с. – (Труды социалистической академии)
336072
  Зиммель Г. Гете / Г. Зиммель ; пер. А.Г. Габричевского. – Москва : Красная Пресня, 1928. – 264 с.
336073
  Шагинян М.С. Гете / Мариэтта Шагинян ; АН СССР. – Москва-Ленинград : Издательство АН СССР, 1950. – 192 с., 1 л. портр. – (Итоги и проблемы современной науки : АН СССР)
336074
  Вильмонт Н.Н. Гете : Критико-биографический очерк / Н.Вильмонт. – Москва : Гос. изд-во худож. лит., 1951. – 210с.
336075
  Вильмонт Н.Н. Гете : история его жизни и творчества / Н. Вильмонт. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1959. – 335 с. – Библиогр. в прим. : с. 325-334
336076
  Людвиг Э. Гете / Э. Людвиг. – Москва : Молодая гвардия, 1965. – 608 с. – (Жизнь замечательных людей. Серия биографий ; Вып. 13)
336077
  Приходько В.В. Гете (Goethe) Йоган Вольфганг фон // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 423-424. – ISBN 966-316-069-1
336078
   Гете в дзеркалі України : Твори Гете та його творчість в українських бібліотеках: Вибірковий покажчик. – Київ : Гете-інститут, 1999. – 204с.
336079
  Шерр И Гете в молодости и его поэтические произведения / Соч. Иоганна Шерра. – Санкт-Петербург : Тип. "Странник", 1876. – [2], 258 с.
336080
  Жирмунский В.М. Гете в русской литературе / В. Жирмунский. – Ленинград : Государственное издательство художественной литературы, 1937. – 674 с., 1 л. портр.
336081
  Жирмунский В.М. Гете в русской литературе / В.М. Жирмунский. – Л., 1981. – 558с.
336082
  Жирмунский В.М. Гете в русской литературе / В.М. Жирмунский. – Ленинград : Наука, 1982. – 558 с.
336083
  Тураев С.В. Гете в школе / С.В. Тураев. – Москва : Учпедгиз, 1950. – 120 с.
336084
  Кессель Л.М. Гете и "Западно-восточный диван" / Л.М. Кессель ; АН СССР. – Москва : Наука, 1973. – 119 с. – (Из истории мировой культуры)
336085
  Шахов А.А. Гете и его время : Лекции по истории немецкой литературе XVIII века, читанные на Высших женских курсах в Москве / А. Шахов ; [Предисл.: А.Г.]. – изд. 2-е. – Санкт-Петербург : Тип. Тренке и Фюсно, 1897. – VIII, 296 с. – С. V-VIII: Александр Александрович Шахов: (Некролог) / Н. Стороженко
336086
  Шахов А.А. Гете и его время : Лекции по истории немецкой литературе XVIII века, читанные на Высших женских курсах в Москве / А. Шахов ; [Предисл.: А.Г.]. – изд. 3-е. – Санкт-Петербург : Тип. Тренке и Фюсно, 1903. – 308 с. – С. 5-8: Александр Александрович Шахов: (Некролог) / Н. Стороженко
336087
  Лебеденко Н. Гете и Пушкин в оценке Д. Мережковского // Літературна компаративістика / НАНУ, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 3, Ч. 2. – С. 174-187. – Бібліогр.: 15 назв. – ISBN 978-966-193-016-1
336088
  Хавтаси Г. Гете и революция / Г. Хавтаси. – Тбилиси, 1937. – 189 с.
336089
  Бент М.И. Гете и романтизм : (проблема личности в "Фаусте" и драматургии Генриха Клейста): Учеб. пособ. по спецкурсу / М.И. Бент; МВиССО РСФСР. Башкирский госуниверситет. – Челябинск, 1986. – 72с.
336090
  Рожина А.Д. Гете и Руссо: парадигма просветительской философии // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 301-304. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864
336091
  Динамов С.С. Гёте и современный каитализм / С.С. Динамов. – М.-Л., 1932. – 108с.
336092
  Аникст А.А. Гете и Фауст : от замысла к свершению / А.А. Аникст. – Москва : Книга, 1983. – 271 с. : ил. – Библиогр.: с. 268-269. – (Судьбы книг)
336093
  Тураев С.В. Гете и формирование концепции мировой литературы / С.В. Тураев. – Москва : Наука, 1989. – 268 с.
336094
  Пучков А. Гете і Габричевський: Міжвідомчі історико-культурні спостереження // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини : збірник наукових праць з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол. : В.Д. Сидоренко, А.О. Пучков, О.В. Сіткарьова [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 7. – C. 177-278. – ISSN 1992-5557
336095
  Канаев И.И. Гете как естествоиспытатель / И.И. Канаев. – Ленинград : Наука, 1970. – 467с.
336096
  Саидов А.Х. Гете как юрист // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 2. – С. 76-89. – ISSN 0132-0769
336097
  Бельшовский А. Гете, его жизнь и произведения : [в 2-х т.] / А. Бельшовский ; Пер. О.А. Рохмановой под ред. Петра Вейнберга. – Санкт-Петербург : Изд. Л.Ф. Пантелеева
Т. 1. – 1898. – [2], 438, [1] с. – Гёте, его жизнь и произведения. Т 2 / А. Бельшовский
336098
  Бельшовский А. Гете, его жизнь и произведения : [в 2-х т.] / А. Бельшовский ; Пер. О.А. Рохмановой под ред. Петра Вейнберга. – Санкт-Петербург : Изд. Л.Ф. Пантелеева
Т. 1. – 1898. – [2], 438, [1] с.
336099
  Бельшовский А. Гете, его жизнь и произведения : [в 2-х т.] / А. Бельшовский А. ; Пер. под ред. Петра Вейнберга. – Санкт-Петербург : Изд. Л.Ф. Пантелеева
Т. 2. – 1908. – [2], 638, [1] с. – Библиогр. в примеч.: с. 611 - 638
336100
  Бельшовский А. Гете, его жизнь и произведения. Т. 2 : [в 2-х т.] / А. Бельшовский А. ; Пер. под ред. Петра Вейнберга // Гете, его жизнь и произведения : [в 2-х т.] / А. Бельшовский. – Санкт-Петербург : Изд. Л.Ф. Пантелеева, 1898. – Т. 1. – [2], 638, [1] с. – Библиогр. в примеч.: с. 611 - 638
336101
  Людвиг Э. Гёте. / Э. Людвиг. – М.
1. – 1965. – 607с.
336102
   Гете. 1832-1932 : Доклады, прочитанные на торжественных заседаниях в память Гете 26 и 30 марта 1932 г. – Ленинград : Изд. АН СССР, 1932. – 107 с., 10 вкл. л. портр., факс.
336103
  Конради К.О. Гете: жизнь и творчество : пер. с нем. / Карл Отто Конради. – Москва : Радуга
Т. 1 : Половина жизни. – 1987. – 591с.
336104
  Конради К.О. Гете: жизнь и творчество : [пер. с нем.] / Карл Отто Конради. – Москва : Радуга
Т. 2 : Итог жизни. – 1987. – 646 с.
336105
  Копелев Л. Гете: художественные переводы и мировая литература // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1973. – № 9. – С. 406-442
336106
  Булдаков Г.Н. Гетеборг / Г.Н. Булдаков, Н.Я. Лейбошиц. – Ленинград, 1978. – 96 с.
336107
  Шаров О. Гетеолгенізація грошових відносин у процесі гомогенізації грошей // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 5 (207). – С. 10-13. – Бібліогр.: 5 назв
336108
  Стороженко В.А. Гетеорогенные равсновесия в водной системе сульфатных солей лития, калия и серной кислоты при 25 С. : Автореф... Канд.хим.наук: 070 / Стороженко В.А.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1972. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
336109
  Тимошенко М.К. Гетеорозис у томатов и некоторые факторы, влияющие на его проявление : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Тимошенко М.К. ; БГУ. – Минск, 1968. – 26 с.
336110
  Фрежак Э. Гетера Лаиса / Э. Фрежак. – Москва. – 235 с.
336111
  Навашин С.Г. Гетеро- идиохромозы растительного ядра, как причина ядерного диморфизма некоторых видов растений, и значение ядерного диморфизма в процессе видообразования : (предварительное сообщение) ; (Представлено в заседании Физико-математического отделения 30 сентября 1915 г.) / С. Навашин. – Петроград : Тип. Имп. Академии наук, 1915. – С. 1821-1834. – Без тит. л. - Отд. оттиск: Известия Императорской Академии наук. Сер. VI, 1915, № 17, с. 1821-1834


  На обл. дарств. напись ... от автора
336112
  Курбатова А.С. Гетероароматические N- оксиды в реакциях гомогенного дегидрирования : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Курбатова А. С.; Ташкентский гос. ун-т. – Ташкент, 1970. – 24л.
336113
  Тарасов А.В. Гетероароматичні B-хлороальдегіди та заміщені ацетонітрили в реакціях гетероциклізації : автореф. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Тарасов А. В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв.
336114
  Тарасов А.В. Гетероароматичні В-хлороальдегіди та заміщені ацетонітрили в реакціях гетероциклізації : Дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.03 - органічна хімія / Тарасов А.В. ; КНУТШ. – Киев, 2009. – 208л. + Додатки : л.156-208. – Бібліогр. : л.141-155
336115
  Трофимов Б.А. Гетероатомные производные ацетилена / Б.А. Трофимов. – М, 1981. – 319с.
336116
  Шварцман С.Р. Гетеробазидиалдьные и автобазидиальные грибы. / С.Р. Шварцман. – Алма-Ата, 1964. – 5-714с.
336117
   Гетеровалентне заміщення в аніонній підгратці ортофосфату кальцію / Я.Ю. Ковба, Н.Ю. Струтинська, І.В. Затовський, М.С. Слободяник // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 32
336118
  Гальчинський А. Гетерогенізація системи грошових відносин: парадигма перспективи // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 7 (197). – С. 4-10. – Бібліогр.: 10 назв
336119
   Гетерогенна природа тета-активності та її джерела при хворобі Паркінсона / Н. Кожем"яко, С. Крижановський, А. Чернінський, І. Зима, Н. Карасевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 80-85. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  В процесі прогресування хвороби Паркінсона (ХП) зростає вірогідність розвитку немоторних симптомів, до яких належать когнітивні порушення. У багатьох ЕЕГ-дослідженнях було показано, що когнітивні порушення корелюють зі збільшенням спектральної ...
336120
  Федосеев Д.В. Гетерогенная кристаллизация из газовой фазы / Д.В. Федосеев. – М, 1978. – 100с.
336121
  Гзиришвили Т.Г. Гетерогенная нуклеация льда / Т.Г. Гзиришвили. – Тбилиси, 1984. – 140с.
336122
  Стародуб Н.Ф. Гетерогенная система гемоглобина / Н.Ф. Стародуб, В.И. Назаренко. – К., 1987. – 198с.
336123
  Стародуб Н.Ф. Гетерогенная система гемоглобина регуляция синтеза в норме и при патологии. : Автореф... Доктора биол.наук: 03.00.04 / Стародуб Н.Ф.; МГУ. – Москва, 1982. – 46л.
336124
  Гадзыра Николай Филиппович Гетерогенная структура аморфных сплавов и ее влияние на закономерности изменения объема при низкотемпературном отжиге : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Гадзыра Николай Филиппович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 146л. – Бібліогр.:л.132-146
336125
  Круль Л.П. Гетерогенная структура и свойства привитых полимерных материалов / Л.П. Круль. – Минск, 1986. – 236с.
336126
  Гадзыра Николай Филиппович Гетерогенная сттруктура аморфных сплавов и ее влияние на закономерности изменения объема при низкотемпературном отжиге : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Гадзыра Николай Филиппович; КГУ. – л.
336127
   Гетерогенная хемилюминесценция и другие неравновесные эффекты на границе газ-твердое тело. – Норильск, 1984. – 140с.
336128
   Гетерогенная химия атмосферы. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1986. – 492с.
336129
  Поздняков О.В. Гетерогенність німецького молодіжного сленгу як система у системі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 405-412. – Бібліогр.: 18 назв. – ISBN 978-966-171-092-3
336130
  Пролеєв С. Гетерогенність політичного дискурсу: три основні формації // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2013. – № 4 : Відповідальність інтелектуалів : поллллітичний словник. – С. 25-35. – ISSN 0235-7941
336131
  Работягова І.В. Гетерогенність пострадянського габітусу на прикладі збройного конфлікту Слов"янська: методологічні рамки дослідження / І.В. Работягова, В.А. Кисельова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 99-103. – (Серія "Питання політології" ; вип. 29). – ISSN 2220-8089
336132
  Скопненко О.І. Гетерогенність/гомогенність ідіому як проблема сучасної гуманітаристики (на матеріалі української та білоруської літературних мов XX ст.) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 21 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 112-120. – ISSN 2075-437X


  У статті розглянуто проблему гетерогенністі/гомогенності української та білоруської літературних мов ХХ ст. як невід"ємної частини образів названих ідіомів.
336133
  Гороховатский Я.Б. Гетерогенно-гомогенные реакции / Я.Б. Гороховатский. – К., 1972. – 203с.
336134
  Бартан О.О. Гетерогенно-каталитическа полимеризация этиленимина : Автореф... канд. хим.наук: / Бартан О.О.; Ин-т хим. физики АН СССР. – М., 1966. – 18л.
336135
  Подхалюзина Наталья Яковлевна Гетерогенно-каталитический синтез 4-, 5-, 6-, 7-алкокси- и других 5-замещенных индолов : Автореф... канд. химическихнаук: 02.00.03 / Подхалюзина Наталья Яковлевна; Московский химико-технологический институт. – М., 1984. – 23л.
336136
  Везиров Ш.С. Гетерогенно-каталитический синтез, олигомеризация и некоторые превращения винилэтил- и дивинилтоулолов : Автореф... канд. хим.наук: 082 / Везиров Ш.С.; АН АзССР. – Баку, 1968. – 20л.
336137
  Голодец Г.И. Гетерогенно-каталитическое окисление органических веществ / Г.И. Голодец. – К., 1978. – 375с.
336138
  Зуй О.В. Гетерогенно-хемилюминесцентный анализ в определении нанограммовых количеств анионов / О.В. Зуй, В.В. Гончарук ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т коллоидной химии и химии воды им А.В. Думанского. – Киев : Наукова думка, 2013. – 250, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: c. 230-248. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1340-7
336139
  Федорова Л.С. Гетерогенность бактериальной уреазы. (Эксперим. исслед.). : Автореф... канд. биол.наук: / Федорова Л.С.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1965. – 13л.
336140
  Поролло В.Н. Гетерогенность ДНК регенерирующей печени крыс при некоторых патологических процессах и в условиях лечения их рибонуклеазой. : Автореф... канд. биол.наук: / Поролло В.Н.; Лен. хим.-фармацевт. ин-т. – Л., 1967. – 16л.
336141
  Лукьяненко В.И. и др. Гетерогенность и полиморфизм гемоглобина рыб / В.И. и др. Лукьяненко. – СПб., 1991. – 392с.
336142
  Милько Е.С. Гетерогенность популяции бактерий и процесс диссоциации / Е.С. Милько, Н.С. Егоров. – М., 1991. – 141с.
336143
  Сидоренко Е.В. Гетерогенность популяции вируса гриппа и ее роль в проявлении инфекции. : Автореф... доктор биол.наук: 03.00.06 / Сидоренко Е.В.; АМН СССР. Ин-т вирусологии им. Д.И.Ивановского. – М., 1983. – 36л.
336144
   Гетерогенность пород и руд Сибири. – Новосибирск, 1986. – 120с.
336145
  Лисица Н.М. Гетерогенность рекламной информации как предпосылка развития нетократии в современном обществе // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 844. – С.44-46. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 23). – ISSN 0453-8048
336146
  Ковров Б.Г. Гетерогенность физико-химических свойств гемоглобина и ее связь с возрастом эритроцита. : Автореф... Канд.биол.наук: / Ковров Б.Г.; АН СССР. – Красноярск, 1962. – 16л.
336147
   Гетерогенные каталитические процессы. – Л., 1985. – 171с.
336148
   Гетерогенные каталитические процессы во взвешенном и фильтрующем слое. – Л., 1977. – 155с.
336149
   Гетерогенные каталитические процессы во взвешенном и фильтрующем слое. – Л., 1978. – 166с.
336150
   Гетерогенные каталитические процессы во взвешенном и фильтрующем слое. – Л, 1978. – 166с.
336151
   Гетерогенные каталитические процессы во взвешенном и фильтрующем слое. – Л., 1978. – 166с.
336152
   Гетерогенные каталитические процессы во взвешенном и фильтрующем слое :. – Л., 1978. – 166с.
336153
  Ковалев В.Л. Гетерогенные каталитические процессы при входе в атмосферу : Учебное пособие / В.Л. Ковалев; Московский госуд. ун-тет им. М.ВЛомоносова. – Москва, 1999. – 128с. – ISBN 5-87597-040-5
336154
   Гетерогенные полимерные материалы. – К., 1973. – 164с.
336155
  Голубев В.С. Гетерогенные процессы геохимической миграции / В.С. Голубев, А.А. Гарибянц. – Москва : Недра, 1968. – 192с.
336156
   Гетерогенные процессы химической технологии. Кинетика, динамика, явление переноса. – Иваново, 1990. – 130 с.
336157
  Коган В.Б. Гетерогенные равновесия / В.Б. Коган. – Л., 1968. – 432с.
336158
  Абрамов Е.В. Гетерогенные равновесия в идеальных системах. : Автореф... Канд.хим.наук: / Абрамов Е.В.; Казахский гос.ун-т. – Алма-Ата, 1968. – 13л.
336159
  Сурин Ю.В. Гетерогенные равновесия в системах из тиокарбамида, сульфатов, нитратов никеля, кадмия и воды. : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Сурин Ю.В.; Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1969. – 20л.
336160
  Акбаев А. Гетерогенные равновесия в системах, содержащих мышьяковокислые, сернокислые и карбонатные соли меди, натрия и воду при 25 и 50о. : Автореф... канд. хим.наук: / Акбаев А.; Киргиз. гос. ун-т. – Фрунзе, 1962. – 16л.
336161
  Сарукиева Дж.Б. Гетерогенные равновесия в тройных водных системах из нитратов, ацетатов, перхлоратов, роданидов кобальта, никеля и гексаметилентетрамина при 25 градусах : Автореф... канд. хим.наук: / Сарукиева Дж. Б.; Кирг. ГУ. – Фрунзе, 1972. – 26л.
336162
  Цирихова Н.Х. Гетерогенные равновесия в тройных водных системах, содержащих нитрати цинка и других мателлов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Цирихова Н. Х.; РОст.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1973. – 22л.
336163
  Парилова О.И. Гетерогенные равновесия в тройных системах из хлоридов калия, марганца, тиокарбамида и воды при 25-75 градусов : Автореф... Канд.хим.наук: / Парилова О.И.; Моск.обл.пед.ин-т. – Москва, 1968. – 15л.
336164
  Стебнева А.И. Гетерогенные равновесия в четверной системе из хроматов калия, магния и воды при 25 и 40 С. : Автореф... Канд.хим.наук: 070 / Стебнева А.И.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1969. – 12л.
336165
  Макин А.В. Гетерогенные равновесия в четверных синтезах: NaCl-Na2NO3-Na2HPO4-H2O и NaNO3-Na2SO4-Na2HPO4 при 25 о С : Автореф... канд. химт.наук: / Макин А. В.; Ин-т общ. и неорган. хим. АН СССР. – Москва, 1953. – 10 с.
336166
  Махонина Н.В. Гетерогенные равновесия во взаимной водной системе из хлоридов, ацетатов кобальта и калия : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Махонина Н.В.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1969. – 23л.
336167
  Пилипченко В.Н. Гетерогенные равновесия и характеристика твердых фаз в водных системах сульфатных солей натрия, калия, аммония, магния и цинка : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Пилипченко В.Н.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1969. – 29л. – Бібліогр.:с.27-28
336168
  Видякина Л.В. Гетерогенные равновесоя вчетвертной системе из хлоридов калия, никеля, тиокарбомида и воды при 30, 50 и 70 С : Автореф... канд. хим.наук: / Видякина Л.В.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1967. – 17л.
336169
   Гетерогенные реакции и реакционная способность. – Минск, 1964. – 290с.
336170
  Накорчевский А.И. Гетерогенные турбулентные струи / А.И. Накорчевский. – К, 1980. – 142с.
336171
   Гетерогенные хиические реакции и реакционная способность. – Минск, 1975. – 176с.
336172
   Гетерогенные химические реакции. – Минск, 1961. – 263с.
336173
  Розовский А.Я. Гетерогенные химические реакции / А.Я. Розовский. – Москва, 1980. – 324 с.
336174
   Гетерогенные химические реакции. – Алма-Ата, 1983. – 176с.
336175
  Шиманский Викентий Сергеевич Гетерогенные элементы и их функционирование в английском художественном тексте : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04, 10.02.19 / Шиманский Викентий Сергеевич ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 23 с.
336176
  Дегтярева А.А. Гетерогенные явления при фотохимической полимеризации метилметакрилата : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Дегтярева А.А.; АН УССР. Ин-т физ. химии им. Л.В.Писаржевского. – К., 1969. – 14л.
336177
  Качан А.А. Гетерогенные явления при фотохимическом модифицировании и деструкции полимеров : Автореф... д-ра хим.наук: 073 / Качан А.А.; АН СССР. Ин-т нефтехим. синтеза им. А.В.Толчиева. – К., 1969. – 27л. – Бібліогр.:с.27
336178
  Любарский Г.Д. Гетерогенный катализ / Г.Д. Любарский. – М.-Л., 1933. – 124с.
336179
  Жермен Ж Гетерогенный катализ / Ж Жермен. – М, 1961. – 258с.
336180
  Иоффе И.И. Гетерогенный катализ / И.И. Иоффе. – Л, 1985. – 224с.
336181
  Боресков Г.К. Гетерогенный катализ / Г.К. Боресков. – М., 1986. – 302с.
336182
   Гетерогенный катализ в химии гетероциклических соединений. – Рига, 1981. – 210с.
336183
   Гетерогенный катализ в химии гетероциклических соединений. – Рига, 1987. – 223с.
336184
  Томас Дж. Гетерогенный катализ. / Дж. Томас, ТОмас. – М., 1969. – 452с.
336185
  Рогинский С.З. Гетерогенный катализ: некоторые вопросы теории. / С.З. Рогинский. – М., 1979. – 416с.
336186
   Гетерогеные равновесия систем из неорганических и органических соединений. – Фрунзе, 1974. – 199с.
336187
  Капран Н.А. Гетеродиеновый синтез 1,3-диазадиенами-1,3 : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Капран Н.А.; АН УССР. Ин-т органической химии. – К., 1974. – 20л.
336188
  Гаспарян С.С. Гетеродинный и разнесенный прием оптического излучения в турбулентной атмосфере : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.04 / Гаспарян С.С.;. – Ереван, 1978. – 19л.
336189
  Красноголовый Б.Н. Гетеродины приемников СВЧ с параметрическим умножением частоты : Автореф... канд. техн.наук: / Красноголовый Б.Н.; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. Моск. энергет. ин-т. – М., 1963. – 19л.
336190
  Козакова Л. Гетеродієгетична нарація в малій прозі Івана Франка та Олеся Гончара // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 155-159. – ISBN 966-594-298-0
336191
  Матвиенко Н.И. Гетерозиготы и локальная отрицательная интерференция у бактериофага Т4В : Автореф... канд. биол.наук: / Матвиенко Н.И.; АМН СССР. Ин-т вирусологии им. Ивановского. – М., 1968. – 19л.
336192
   Гетерозис. – Минск, 1961. – 266 с.
336193
   Гетерозис. – Минск : Наука и техника, 1982. – 248 с. : табл. 43, ил. 16
336194
   Гетерозис. – Москва : ВО "Агропромиздат", 1987. – 348 с.
336195
   Гетерозис в растениеводстве. – М., 1974. – с.
336196
   Гетерозис и количественная наследственность. – Минск : Наука и Техника, 1977. – 208 с.
336197
  Али-заде М.А. Гетерозис и нуклеиновые кислоты / М.А. Али-заде, Р.Т. Алиев ; АН АзССР, Ин-т генетики и селекции. – Баку : ЭЛМ, 1982. – 129 с. : ил. – Библиогр.: с. 122-128
336198
  Гужов Ю.Л. Гетерозис и урожай / Ю.Л. Гужов. – М, 1969. – 224с.
336199
  Швалб М.Г. Гетерозис. Библиограф. для студ. / М.Г. Швалб. – Х., 1968. – 22с.
336200
   Гетерозис: теория и практика. – Ленинград : Колос, 1968. – 256 с.
336201
  Филатов Г.В. Гетерозис: физиол.-генет. природа. / Г.В. Филатов. – М., 1988. – 96с.
336202
  Сафарян И.М. Гетерозисная селекция арбузов в условиях Араратской равнины Армянской ССР : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Сафарян И. М. ; АН АрмССР , От-ние биол. наук. – Ереван, 1966. – 24 с.
336203
  Мусорина Т.Н. Гетеролитические реакции [альфа]-функционально замещенных акриловых соединений : автреф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Мусорина Татьяна Николаевна ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Иркут. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Иркутск, 1980. – 23 с. – Библиогр.: 17 назв.
336204
  Карташова Н.А. Гетеролитические реакции перекисей под влиянием кислот Льюиса : Автореф... канд. хим.наук: / Карташова Н. А.; Гор.ГУ. – Горький, 1966. – 14л.
336205
   Гетеролігандні комплекси лантаноїдів з диметил-N-трихлорацетиламідофосфатом / В.О. Труш, О.О. Ліціс, Т.Ю. Слива, В.М. Амірханов // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (62). – С. 62-70. – (Серія: Хімія). – ISSN 2304-0947
336206
  Савчук М.О. Гетеролігандні трис- та аніонні тетракіс-комплекси лантаноїдів з дифеніл-N-трихлорацетамідофосфатом / М.О. Савчук, О.О. Ліціс, В.О. Труш // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 67
336207
  Тихонова Т.Н. Гетерологическая трансформация у Bacillus subtilis : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.03 / Тихонова Т. Н.; Ин-т молек. биол. и генет. АН УССР. – К., 1984. – 22л.
336208
   Гетерологічна коекспресія функціонально-активних цитохрому Р450 2Е1 ТА NADPH-цитохром Р450 редуктази в Escherichia coli / В. Заєць, В. Кітам, О. Максимчук, І. Росохацька, М. Чащин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 62-65. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (17)). – ISSN 1728-3817


  Створено біцистронну плазмідну конструкцію з клонованими кДНК цитохрому Р450 2Е1 та NADPH-цитохром Р450 редуктази. В трансформованих плазмідною конструкцією клітинах Escherichia coli отримано експресію каталітично-активних рекомбінантних ...
336209
   Гетерометалічні комплекси міді (II) металокраунового типу з талієм (I) та свинцем (II) на основі піридин-2-гідроксамової кислоти / І.С. Саф"янова, І.О. Голеня, В.О. Павленко, І.О. Фрицький // Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 2014. – Т. 80, № 11/12, ноябрь - декабрь. – С. 78-82. – ISSN 0041-6045
336210
   Гетерометаллический оксалатный Cu(II)/Mn(II) комплекс с этилендиамином как прекурсор электрокатализаторов восстановления кислародна / Ю.К. Пирский, В.С. Кублановский, А.В. Березовская, А.А. Безнищенко, В.Н. Кокозей, В.Г. Маханькова // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 6
336211
  Сколоздра-Шепітко Гетерономінація особи як основний засіб характеристики персонажів (на матеріалі малої прози Івана Франка Бориславського циклу) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 303-312. – (Серія філологічна ; вип. 62). – ISSN 2078-5534
336212
  Ковальчук Ю.А. Гетерообраз Кореї у літературному дискурсі подорожей IX - початку XX століття : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Ковальчук Юлія Андріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2017. – 220 арк. – Додатки: арк. 217-220. – Бібліогр.: арк. 11-12, 187-216 та в додатках: арк. 217-220
336213
  Ковальчук Ю.А. Гетерообраз Кореї у літературному дискурсі подорожей IX - початку XX століття : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Ковальчук Юлія Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
336214
  Константиненко К. Гетерообраз України в італійській літературі: дослідження польських, українських, російських та італійських учених // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 421-430. – ISBN 978-966-3888-379-3
336215
  Большаков Г.Ф. Гетероорганические соединения реактивных топлив. / Г.Ф. Большаков, Е.А. Глебовская. – Л, 1962. – 220с.
336216
  Алферов Ж Гетеропереходы в полупроводниках : Автореф. дис. ... докт. физ.-мат. наук / Алферов Ж И. ; АН СССР , Физ.-техн. ин-т им. Иоффе. – Ленинград, 1970. – 26 с.
336217
  Климов Б.Н. Гетеропереходы в полупроводниках : учеб. -метод. пособие / Б.Н. Климов, Н.М. Цукерман. – Саратов : Издательство Саратовского университета, 1976. – 180 с.
336218
  Милнс А. Гетеропереходы и переходы металл - полупроводник. : Пер.с англ. / А. Милнс, Д. Фойхт. – Москва : Мир, 1975. – 432с.
336219
  Гаррисон Р.Г. Гетеропластические пересадки в эмбриологии / Р.Г. Гаррисон; Пер. Л.Я. Бляхера. – М.-Л., 1936. – 66с.
336220
  Поп М.С. Гетерополи- изополиоксометаллаты / М.С. Поп. – Новосибирск, 1990. – 227с.
336221
  Крачун С.В. Гетерополикислоты - реактивы в анализе органических соединений. : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Крачун С.В.; Кишинев. гос. ун-тет им. В.И.Ленина. – Кишинев, 1971. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
336222
  Латический И.К. Гетерополикислоты с центральным атомом бора : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Латический И. К.; Киш.ГУ. – Кишинев, 1972. – 24л.
336223
  Радул К.К. Гетерополикислоты с центральным атомом мышьяка. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.070 / Радул К.К.; Кишинев.гос.ун-т. – Кишинев, 1971. – 20л.
336224
  Никитина Е.А. Гетерополисоединения / Е.А. Никитина. – М, 1962. – 423с.
336225
  Деркач Л.В. Гетерополисоединения с центральными атомами селена (IV) и теллура (IV) : Автореф... канд. хим.наук: / Деркач Л. В.; Кишин.ГУ. – Кишинев, 1968. – 13л.
336226
  Красносілецький Д.П. Гетеросиксизм як соціально-політичний феномен сучасної України // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 2 (118), лютий. – С. 130-134. – ISSN 2077-1800
336227
  Воронков М.Г. Гетеросилоксины / М.Г. Воронков. – Новосибирск, 1984. – 269с.
336228
  Тимашева И.Н. Гетероспермное осеменение как метод повышения оплодотворяемости и плодовитостки свиноматок и жизненности потомства : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Тимашева И.Н. ; ХГУ. – Х., 1965. – 16 с.
336229
  Гаркавенко Ю.С. Гетеростереотипізація України у британських та німецьких друкованих ЗМІ // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 12. – С. 20-24. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 15). – ISSN 2313-8610
336230
  Курак Владислав Володимирович Гетероструктури АIxGai-xAs-CaAs для ФЕП слабоконцентрованого сонячного випромінювання : Автореф... канд. техн.наук: 05.27.06 / Курак Владислав Володимирович; Херсон. держ. техн. ун-тет. – Херсон, 1999. – 19л.
336231
  Дяденчук А.Ф. Гетероструктури на основі поруватих напівпровідників (Si, A2B6 та A3B5) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.06 / Дяденчук Альона Федорівна ; М-во освіти і науки України ; Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова ; НАН України. – Київ, 2018. – 19 с. – Бібліогр.: 24 назви
336232
  Киридон А.М. Гетеротопії пам"яті : теоретико-метологічні проблеми студій пам"яті / Алла Киридон. – Київ : Ніка-Центр, 2016. – 319, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-521-687-2
336233
  Берендеева Л.Л. Гетеротрофные бактерии морской и лиманной воды - продуценты биологически активных веществ : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 096 / Берендеева Л.Л. ; Ин-т микробиологии и вирусологии. – Киев, 1967. – 26 с. – Бібліогр. : с. 25-26
336234
   Гетеротрофы в экосистемах Центральной лесостепи. – Москва, 1979. – 255 с.
336235
  Батов Иван Пенчев Гетерофазные равновесия в системах индий - галлий - фосфор и галлий-алюминий-фосфор при жидкостной эпитаксии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Батов Иван Пенчев; Ленингр. электротехн. ин-т им. В.И.Ульянова (Ленина). – Ленинград, 1976. – 18л.
336236
  Недуха О.М. Гетерофілія у рослин / О.М. Недуха ; НАН України ; Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ : Альтерпрес, 2011. – 191, [1] с., XVI с. іл. : іл. – Бібліогр.: с. 148-184. – ISBN 978-966-542-494-9
336237
  Прокофьева-Бельговская Гетерохроматические районы хромосом / Прокофьева-Бельговская; АН СССР; Ин-т молекулярной биологии; Отв. ред.: Г.П. Георгиев. – Москва : Наука, 1986. – 432с.
336238
  Шмидт Г.А. Гетерохронии в развитии первичных зародышевых листков и целомической мезодермы у зародыша корлвы (Bos taurus) / Г.А. Шмидт, 1957. – 941-944 с.
336239
  Анистратенко В.В. Гетерохронные периоды и гомологические группы в развитиии фауны моллюсков третичных бассейнов Восточного Паратетиса // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С. 62-71 : табл., рис. – Библиогр.: 36 назв.
336240
  Гетманчук Ю.П. Гетероцепные олигомерные диэлектрики и фотопроводники. Синтез. Свойства : дисс. ... д-ра хим. наук : 02.00.06 / Гетманчук Ю.П. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1986. – 338 л. + Приложение: л. 325-338. – Библиогр.: л. 294-324
336241
  Коршак В.В. Гетероцепные полиэфиры. / В.В. Коршак, С.В. Виноградова. – М., 1958. – 403с.
336242
  Кисель В.М. Гетероциклизации на основе взаимодействия о-бромметилфенилацетонитрила с аминами : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Кисель В.М. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988. – 161 л. + Приложение: л. 157-161. – Библиогр.: л. 139-156
336243
  Кисель В.М. Гетероциклизации на основе взаимодействия о-бромметилфенилацетонитрила с аминами : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Кисель В.М. ; КНУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988. – 18 с. – Библиогр.: 5 назв.
336244
  Ершова Изабелла Ильинична Гетероциклизация ненасыщенных соединений, содержащих амидинные, амидные, тиомидные функциональные группы : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Ершова Изабелла Ильинична; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1977. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
336245
  Соломко З.Ф. Гетероциклизация производных -арил- - аминокислот. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Соломко З.Ф.; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1973. – 52л.
336246
  Лисичкина И.Н. Гетероциклические галогенониевые соли, содержащие в цикле серу : Автореф... канд. хим.наук: 077 / Лисичкина И.Н.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Хим. фак. – М., 1968. – 14л.
336247
  Ершова Нина Серафимовна Гетероциклические оксиазосоединения как реагенты на кобальт : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Ершова Нина Серафимовна; Моск. гос. ун-т. – М., 1974. – 22л.
336248
   Гетероциклические соединения. – Москва : Иностранная литература
Т. 1. – 1953. – 555 с.
336249
   Гетероциклические соединения. – Москва
Т. 2. – 1954. – 438 с.
336250
   Гетероциклические соединения. – Москва : Иностранная литература
Т. 3. – 1954. – 357 с.
336251
   Гетероциклические соединения. – Москва
Т. 4. – 1955. – 538 с.
336252
   Гетероциклические соединения. – Москва : Иностранная литература
Т. 6. – 1960. – 611 с.
336253
   Гетероциклические соединения. – Москва : Иностранная литература
Т. 5. – 1961. – 602 с.
336254
   Гетероциклические соединения. – Москва : Мир
Т. 7. – 1965. – 499 с.
336255
   Гетероциклические соединения. – Москва : Мир
Т. 8. – 1969. – 363 с.
336256
  Наметкин С.С. Гетероциклические соединения / С.С. Наметкин; Беленький Л.И. – М., 1981. – 356с.
336257
  Олкок Г. Гетероциклические соединения и полимеры на их основе. / Г. Олкок. – М., 1970. – 430с.
336258
  Исаев С.Д. Гетероциклические соединения с каркасным фрагментом : автореф. дисс. ... д-ра хим. наук : 02.00.03 / Исаев С.Д. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990. – 36 с. – Библиогр.: 74 назв.
336259
  Исаев С.Д. Гетероциклические соединения с каркасным фрагментом : дисс. ... д-ра хим. наук : 02.00.03 / Исаев С.Д. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990. – 394 л. + Приложение: л. 357-394. – Библиогр.: л. 307-356
336260
  Турелик А.Р. Гетероциклізації на основі a,b-ненасичених y-бромокетонів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Турелик А.Р. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
336261
  Турелик А.Р. Гетероциклізації на основі a,b-ненасичених y-бромокетонів : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Турелик А.Р. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 246 л. + Додаток: л. 153-246. – Бібліогр.: л. 131-152
336262
  Хиля В.П. Гетероциклічні аналоги флавоноїдів та ізофлавоноїдів. Синтез та властивості / В.П. Хиля, М.М. Гаразд // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 89-90
336263
   Гетероциклічні похідні бензотіазолу та бензоксазолу для спектрофотометричного визначення цинку / В.В. Щербань, О.О. Кулешова, Т.Є. Кеда, О.В. Хиля, О.А. Запорожець // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 38
336264
  Москвіна В.С. Гетероциклічні системи (O-, N-, S- вмісні) на основі 4-арилкумаринів: синтез та властивості : автореф. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Москвіна В. С.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр. : 12 назв.
336265
  Москвіна В.С. Гетероциклічні системи (O-,N-,S-вмісні) на основі 4-арилкумаринів: синтез та властивості : Дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.03 - органічна хімія / Москвіна В.С. ; КНУТШ ; Хімічний фак-т ; Каф-ра органічної хімії. – Киев, 2009. – 188л. + Додатки : л.161-188. – Бібліогр. : л.134-160
336266
   Гетероциклы в органическом синтезе. – К., 1970. – 383с.
336267
  Лукевиц Э. Гетероциклы на мировом рынке лекарственных средств / Э. Лукевиц, Л. Игнатович. – Рига, 1992. – 40с.
336268
  Гавалешко О.С. Гетерошари селеніду цинку для приладів твердотільної оптоелектроніки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Гавалешко Олександр Степанович ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
336269
  Лучинин В.В. Гетероэпитаксия и микропрофилирование в технологии карбида кремния : автореф. дис. … канд. физ.-мат. наук : 01.04.10 / Лучинин Виктор Викторович ; М-во высш. и среднего спец. образования РСФСР, Ленингр. электротехн. ин-т им. В.И. Ульянова (Ленина). – Ленинград, 1978. – 24 с.
336270
  Лаптев Ю.П. Гетерплодия в селекции растений / Ю.П. Лаптев. – М, 1984. – 245с.
336271
  Квезерели-Копадзе Гетехили хиди / Квезерели-Копадзе. – Тбилиси, 1956. – 60 с.
336272
   Гетинакс электротехнический листовой. – М., 1954. – 23с.
336273
  Лабай К. Гетівські ремінісценції у романі "Джек / Фауст" Майкла Суенвіка // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 27. – С. 260-269. – ISBN 966-7773-70-1
336274
  Бахревский В.А. Гетман Войска Запорожского / В.А. Бахревский. – М, 1984. – 271с.
336275
   Гетман Иван Мазепа : документы из архивных собраний Санкт-Петербурга: [ в 2 вып. ]. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский университет. – ISBN 978-5-288-04241-6
Вып. 1 : 1687-1705 гг. – 2007. – 256с.
336276
  Костомаров Н.И. Гетман Иван Степанович Мазепа / Н.И. Костомаров. – Киев : Радуга, 2005. – 64с. – (Уроки истории). – ISBN 966-8325-53-2


  В подарочный комплект также входит: 9у1 Стра Страна казаков; Киев: Радуга, 2004. - 215 с., ил. 1553968 - научная
336277
  Павленко С. Гетман Іван Мазепа та його оточення. Невідома іконографія Києво-Печерської лаври XVII століття // Пам"ятки України: історія та культура : всеукраїнський незалежний позавідомчий науково-популярний ілюстрований журнал про національну спадщину / Видавничий дім журн. "Пам"ятки України" ; голов. ред. А. Сєриков. – Київ, 2018. – № 1/2 (245/246). – С. 14-40. – ISSN 0131-2685
336278
  Уманец Ф.М. Гетман Мазепа, 1897
336279
  Донцов Д. Гетман Мазепа в западноевропейской литературе // Питання літературознавства : науковий збірник. – Чернівці, 1998. – Вип. 5. – С. 163-172
336280
  Савченко А. Гетман Скоропадский: В тисках истории // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 11 (75). – С. 80-97. – ISSN 1819-6268
336281
   Гетманское приглашение на свадьбу / Сообщ. Т.В. Кибальчича // Памяти Николая Ивановича Костомарова : (7 апреля 1885 г.), 1885. – С.613-614


  Письмо жены гетмана Данила Апостола к Павлу Акимовичу Скоруппе с приглашением на свадьбу гетманской племянницы
336282
  Костомаров Н.И. Гетманство Выговского / Н.И. Костомаров. – Петербург : [В тип. П.А. Кулиша], 1862. – 112 с. – Отд. оттиск из: Основа. 1861, № 4, 7


  В подарочный комплект также входит: 9у1 Стра Страна казаков; Киев: Радуга, 2004. - 215 с., ил. 1553968 - научная
336283
   Гетманський родовід М.В. Гоголя // Українці та Петербург. – Санкт-Петербург, 2009. – № 2 (28) : 200 лет со дня рождения Н.В. Гоголя, великого русского и украинского писателя. – С. 32
336284
  Ветчинкина Л.Н. Геторозис у межвидовых гибридов и межсортовых гибридов хлопчатника и его прогнозирование по оксидоредуктазам. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.15 / Ветчинкина Л.Н.; АН Узб.ССР. Ин-т эксперемент. биологии растений. – Ташкент, 1988. – 19л.
336285
  Джалалов Т. Геторокарпия у хлопчатника, ее период и проявление в потомстве : Автореф... канд. биол.наук: / Джалалов Т.; Самарк.ГУ. – Самарканд, 1968. – 25л.
336286
   Гетрогенные каталитические процессы во взвешенном и фильтрующем слое. – Л., 1978. – 166с.
336287
  Орлова Т.В. Гетто / Т. Орлова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 72-73. – ISBN 966-642-073-2
336288
  Гете И.В. Гетц фон-Берлихинген, рыцарь с железной рукой : трагедия в 5 д. / Вольфганг Гете ; Предисл. Г. Вендта; Пер. О.Н. Хмелевой. – Санкт-Петербург : Изд. М.М. Ледерле и К* ; [Тип. Е. Евдокимова], 1893. – XIV, [2], 154 с., 1 л. портр. – (Моя библиотека ; № 30/31)
336289
  Никулицэ И.Т. Геты IV - III вв. до н.э. в днестровско-карпатских землях. / И.Т. Никулицэ. – Кишинев, 1977. – 169 с.
336290
  Туфа А. Геть : поезії // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний номер сучасної бельгійської драматургії / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11/12 (1067/1068). – С. 195. – ISSN 0320-8370
336291
  Тичина П.Г. Геть брудні руки від України! / Павло Тичина. – Москва : Укрвидав, 1943. – 14 с.
336292
  Рудь Г.П. Геть бур"яни з нашого поля / Г.П. Рудь. – К., 1962. – 32с.
336293
  Стругацький І. Геть вайквотів. Китайська новела / Стругацький І. – Одеса : Держвидав, 1928. – 28 с. – (Універсальна дитяча бібіотека ; 14)
336294
   Геть від кремлівського ярма! // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 14 лютого (№ 7). – С. 3


  Звернення Народного комітету захисту України до Президента України Віктора Януковича
336295
  Шлапак Я. Геть від Москви! // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 7 грудня (№ 49). – С. 13


  125 років від дня народження Миколи Хвильового, українського письменника.
336296
  Залізняк Л. Геть від Москви, назад у Єврпу! // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 9 (329). – С. 42-44. – ISSN 1996-1561


  Для Києва немає альтернативи рухові у бік цивілізованих країн, які базуються на ринковій економіці та національному принципі державного устрою.
336297
  Макаров Ю. Геть від себе? // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 40 (412), 9-15.10.2015 р. – С. 30-31. – ISSN 1996-1561


  Малоросійство - це підсвідома або навіть цілком свідома втеча від свободи.
336298
  Манжара І.О. Геть сміття без вороття : сатира / І.О. Манжара. – Київ, 1959. – 91 с.
336299
  Теревко О. Гетьман-реформатор // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2018. – 29 березня (№ 13). – С. 20


  290 років від дня народження державного й політичного діяча, останнього гетьмана України Кирила Розумовського.
336300
  Златовратський М.М. Гетьман : псіхологычний нарис / Златовратський ; Пеpеклад з pосійськоі. – Київ : Укр. видав. "Ранок" ; [Дpук. П. Баpського], 1908. – 40, [8] с. – У прим. № 107605 відсутні стор. [1-8] с.у кінці книги - ліквідовані
336301
   Гетьман : Громадсько-політичне науково-популярне видання. – Київ
№ 4. – 2006
336302
   Гетьман : Громадсько-політичне науково-популярне видання. – Київ
№ 5. – 2006
336303
   Гетьман : Громадсько-політичне науково-популярне видання. – Київ
№ 6. – 2006
336304
   Гетьман : Громадсько-політичне науково-популярне видання. – Київ
№ 1. – 2007
336305
   Гетьман : Громадсько-політичне науково-популярне видання. – Київ
№ 2. – 2007
336306
   Гетьман : Громадсько-політичне науково-популярне видання. – Київ
№ 3/4. – 2007
336307
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання. – Київ
№ 5/6. – 2007
336308
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 1. – 2008
336309
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 2/3. – 2008
336310
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 4/5. – 2008
336311
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 6 (23) 2008/№ 1 (24) 2009. – 2008
336312
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 2/3 (26). – 2009
336313
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 4/5 (28). – 2009
336314
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 6 (23) 2008/№ 1 (24) 2009. – 2009
336315
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 6 (30) 2009/№ 1 (30) 2010. – 2009. – Здвоєний, № 6 за 2009р. та № 1 за 2010р.
336316
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 2/3 (32). – 2010
336317
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 4/ 5 (34). – 2010
336318
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 6 (35). – 2010
336319
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 6 -1 (30). – 2010. – Здвоєний, № 6 за 2009р. та № 1 за 2010р.
336320
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 1/2 (37). – 2011
336321
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 3/4 (39). – 2011
336322
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 5 (40). – 2011
336323
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 6 (41). – 2011
336324
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 1 (42). – 2012
336325
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 2 (43). – 2012
336326
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 3 (44). – 2012
336327
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 4 (45). – 2012
336328
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 5/6 (47). – 2012
336329
  Веретенников В.О. Гетьман : кінороман / Віктор Веретенников. – Київ : Академвидав, 2013. – 222, [2] с. – Зміст також: Запороги : драма на 2 дії. – ISBN 978-617-572-052-3


  Адресований навчальний посібник передусім студентам філологічних спеціальностей, а також історикам, культурологам, етнографам, етнологам, соціологам, усім, хто прагне пізнати духовно-естетичні джерела, традиції, культуру українського народу
336330
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 1 (48). – 2013
336331
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 2 (49). – 2013
336332
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 3 (50). – 2013
336333
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 4/5 (52). – 2013
336334
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 6 (53). – 2013
336335
   Гетьман : вітчизняне громадсько-політичне, науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 1 (60). – 2015
336336
   Гетьман : вітчизняне громадсько-політичне, науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 2 (61). – 2015
336337
   Гетьман : вітчизняне громадсько-політичне, науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 3 (62). – 2015
336338
   Гетьман : вітчизняне громадсько-політичне, науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 4 (63). – 2015
336339
   Гетьман : вітчизняне громадсько-політичне, науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 5 (64). – 2015. – 64 с.
336340
   Гетьман : вітчизняне громадсько-політичне, науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 6 (65)"2015/№ 1 (66)"2016. – 2016. – 64 с.
336341
  Калуцький С.С. Гетьман Б. Хмельницький в оцінці В. Липинського // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2011. – На пошану професора О.М. Завальнюка. – С. 71-79. – (Історичні науки ; Т. 21)
336342
  Мельник Л.Г. Гетьман Богдан Хмельницький та його державницька діяльність в історіографії (до 400-річчя від дня народження) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 3-11. – (Історія ; Вип. 36)


  Розглядаються основні аспекти державотворчої діяльності гетьмана Богдана Хмельницького в ході Великого повстання 1648-1657 рр. у вітчизняній історіографії XIX-XX ст. в інтерпретаціях головних представників народницького й державницького напрямів; дано ...
336343
  Мельник Л.Г. Гетьман Богдан Хмельницький у вітчизняній історіографії : Навч. посібник / Л.Г. Мельник; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ : РВЦ Київський університет, 1997. – 72с. – ISBN 966-594-000-7
336344
  Стельмах В. Гетьман був банкіром демократичним // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2005. – № 7. – С. 3-9
336345
  Матях В.М. Гетьман в еміграції Пилип Орлик: історико-історіографічний портрет політика // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 4 (499). – С. 116-131. – ISSN 0130-5247
336346
   Гетьман Вадим Петрович : біобібліогр. покажчик / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Бібліотека ; [авт. вступ. ст. А.О. Дробязко ; наук. ред. Т.В. Куриленко]. – Київ : КНЕУ, 2016. – 94, [8] с. : фотоіл., портр. – До 110-річчя університету. - Покажчики: с. 87-94. – ISBN 978-966-926-086-4
336347
   Гетьман Володимир Іванович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 47-48 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
336348
  Грабовецький В. Гетьман Григорій Лобода та його найстаріша печатка Війська Запорізького 1595 р. : наукові записки музею Олекси Довбуша / Володимир Грабовецький ; Івано-Франківський держ. історико-меморіальний музей Олекси Довбуша. – 2-е вид., доп. – Івано-Франківськ : [Б.в.], 2010. – 54 с. – До 520-річчя Запорізького козацтва
336349
  Крупницький Б.Д. Гетьман Данило Апостол і його доба / Б.Д. Крупницький; Передм. В.М.Горобця. – Київ : Україна, 2004. – 288с. – ISBN 966-524-143-5
336350
  Сергійчук І.М. Гетьман Дем"ян Многогрішний: соціально-політичний портрет // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 6-11. – ISBN 978-966-581-772-1
336351
  Чемерис В. Гетьман Дорошенко, або вольному - неволя // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2004. – № 2. – С. 3-84. – ISSN 0130-1608
336352
  Клименко В. Гетьман Иван Мазепа - строитель православных храмов в Украине // Могилянські читання : матеріали щорічних наукових конференцій. – Київ, 2000. – за 1999 р. : Гетьман Іван Мазепа і Києво-Печерська лавра. – С.86-88
336353
  Половець В. Гетьман і культура
336354
  Горенко-Баранівська Лариса Гетьман І. Мазепа - фундатор закладів культури й освіти в Україні другої половини XVII - початку XVIII ст. // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2002. – Ч. 4. – С. 220-223
336355
  Мицик Ю. Гетьман І. Скоропадський - покровитель Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря у Києві // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 4. – С.50-64
336356
  Ярова Г.І. Гетьман І.Мазепа в концепції музею гетьманства // Могилянські читання : матеріали щорічних наукових конференцій. – Київ, 2000. – за 1999 р. : Гетьман Іван Мазепа і Києво-Печерська лавра. – С.163-167
336357
  Завадський О.О. Гетьман І.С. Мазепа як меценат і покровитель церкви // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2012. – Вип. 33. – С. 22-32
336358
  Мицик Ю. Гетьман І.Скоропадський - покровитель Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря у Києві // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 5. – С.65-81
336359
  Ринсевич В. Гетьман Іван Брюховецький. Історичний нарис // Інформаційно-науковий вісник : наук.-бібліогр. вид. / Ніжинський, університет імені Миколи Гоголя. Бібліотека державний. – Ніжин, 2010. – Вип. 1. – С. 98-135
336360
  Нечуй-Левицький Гетьман Іван Виговський : Роман
336361
  Нечуй-Левицький Гетьман Іван Виговський / Нечуй-Левицький. – Чернівці, 1928. – 335с.
336362
  Мицик Ю.А. Гетьман Іван Виговський / о. Юрій Мицик; НаУКМА; Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. – Київ : КМ Академія, 2004. – 84с. – ISBN 966-518-254-4
336363
  Мицик Юрій Гетьман Іван Виговський // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 9 (97). – С. 36-45
336364
  Мицик Юрій Гетьман Іван Виговський // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 7/8 (95/96). – С. 50-53


  До 350-річчя Конотопської битви 1659 р.
336365
  Мицик Юрій Гетьман Іван Виговський // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 10 (98). – С. 31-32
336366
   Гетьман Іван Мазепа - борець за Україну. – Могилів : Видавництво "Січ" ; [Друк. Клаза і Кагана]. – 7 с. – (Видавництво "Січ" ; № 3)
336367
  Фігурний Юрій Гетьман Іван Мазепа - один з визначних символів українського етнонаціонального державотворчого процесу ( до 375-річчя від дня народження та 320-ліття отримання гетьманської булави ) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 28-37
336368
  Павленко Сергій Гетьман Іван Мазепа / Стаття друга "Життєві уроки юності" // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 57-62
336369
  Павленко Сергій Гетьман Іван Мазепа : стаття друга "Життєві уроки юності" // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 57-62
336370
  Павленко Сергій Олегович Гетьман Іван Мазепа : стаття перша "Отчий поріг" // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 54-56
336371
  Павленко Сергій Гетьман Іван Мазепа // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 41-45
336372
  Павленко С. Гетьман Іван Мазепа // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2010. – № 2. – С. 41-44


  Стаття тринадцята "Походи на Азов та Очаків (1695-1698 рр.) і попередні наміри"
336373
  Мацьків Т. Гетьман Іван Мазепа в західноевропейських джерелах 1678-1709 / Т. Мацьків. – Вид. 2-е, доп. – Київ- Полтава, 1995. – 312с
336374
  Денисенко В. Гетьман Іван Мазепа і духовна освіта // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 1/2 (77/78). – С. 155-158. – ISSN 0869-3595
336375
  Мельник Л.Г. Гетьман Іван Мазепа і правобережна козаччина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 4-6. – (Історія ; Вип. 47)


  Показано спробу гетьмана Івана Мазепи створити об"єднану Гетьманщину під протекцією шведського короля.
336376
  Яценко В. Гетьман Іван Мазепа та "палацовий переворот" Наришкіних 1689 р. у сучасній історіографії // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : зб. наук. праць / Наук.-дослід. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток іст. та культури [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 21, ч. 2. – С. 168-176. – (Бібліотечка "Часи козацькі"). – ISSN 2078-0850
336377
  Чухліб Тарас Гетьман Іван Мазепа та ідея відмови України від московського ярма // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2009. – № 6 (30) 2009/№ 1 (30) 2010. – С. 26-29
336378
   Гетьман Іван Мазепа та його доба = Hetman Ivan Mazepa and his era : [в 250-ліття смерти. 1709-1959] / Олександер Оглоблин // Записки Наукового товариства імени Шевченка / Наукове товариство імени Шевченка. – Нью-Йорк ; Париж ; Торонто, 1960. – Т. 170 : Гетьман Іван Мазепа та його доба / О. Оглоблин. – С. 1-408, [1] арк. мапа, склад. навпіл : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Праці історично-філософічної секції)
336379
  Оглоблин Олександер Гетьман Іван Мазепа та його доба = Hetman Ivan Mazepa and his era / Оглоблин Олександер; Ред.Винар Любомир. – 2-е доп. вид. – Нью-Йорк та ін. : Українське історичне товариство та ін., 2001. – 461с.,1карта : іл. – Тит. аркуш.парал. укр. та англ. мовами. – ISBN 1-879070-13-8
336380
  Ковалевська Ольга Олегівна Гетьман Іван Мазепа та його доба на сторінках навчально-методичних видань України (1991-2007 рр.) // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 3-8. – Бібліогр. в кінці ст.
336381
  Дрофа Андрій Гетьман Іван Мазепа та полковник Семен Палій: роз"єднані в минулому політикою Москви й Варшави - об"єднані сьогодні сучасним українським козацтвом // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2008. – № 4/5. – С. 7-8
336382
  Андрусяк М. Гетьман Іван Мазепа як культурний діяч // Illustrissimus Dominus Mazepa (Ясновельможний пан Мазепа ) - тло і постать : Гетьман Іван Мазепа як культурний діяч / Маланюк Євген. – Київ : Обереги, 1991. – С. 22-40. – ISBN 5-8104-0003-5
336383
  Павленко С. Гетьман Іван Мазепа. // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 5 (93). – С. 34-35
336384
  Павленко Сергій Гетьман Іван Мазепа. // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 7/8 (95/96). – С. 54-56
336385
  Павленко Сергій Гетьман Іван Мазепа. : Стаття дев"ята "Місія 1689-1690 рр." // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 10 (98). – С. 33-37
336386
  Павленко С. Гетьман Іван Мазепа. // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2010. – № 4. – С. 42-46


  Стаття п"ятнадцята "Фінансова, господарська політика"
336387
  Павленко Сергій Гетьман Іван Мазепа. Стаття восьма "Переворот 1689 року" // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 9 (97). – С. 46-48
336388
  Павленко Сергій Гетьман Іван Мазепа. Стаття дванадцята "Нереалізований задум" // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2010. – № 1. – С. 41-43
336389
  Павленко Сергій Гетьман Іван Мазепа. Стаття десята "Підготовка антимосковського виступу" // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 12 (100). – С. 33-34
336390
  Павленко Сергій Гетьман Іван Мазепа. Стаття одинадцята "Повстання" Петрика // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2010. – № 1. – С. 38-41
336391
  Павленко Сергій Гетьман Іван Мазепа. Стаття четверта "Коломацький переворот" // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 3 (91). – С. 42-47
336392
  Юрчук О. Гетьман Іван Мазепа: імперський дискурс у літературі // Літературознавчі студії / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Житомирський держ. ун-т, Каф. укр. літературознавства та компаративістики. – Житомир, 2011. – Вип. 5. – С.151-158
336393
  Рендюк Т.Г. Гетьман Іван Мазепа: українські і румунські шляхи = Hatmanul Ivan Mazepa: Caile Ucrainene-Pomane : [ілюстр. іст.-документ. нарис] / Т.Г. Рендюк. – Чернівці : Букрек, 2009. – 286, [2] с. : фотоіл. – Пам"яті славного гетьмана України Івана Мазепи - 370-й річниці від дня народж. та 300-річчю від дня смерті присвяч. - Парал. тит. арк. румун. - Текст укр. та румун. мовами. – Бібліогр.: с. 120, 263-264. – ISBN 978-966-399-232-7
336394
  Вечерський В.В. Гетьман К. Розумовський і пам"ятки, пов"язані з його діяльністю // Праці Науково-дослідного інституту пам"яткоохоронних досліджень : наукове видання / Науково-дослідний інститут пам"яткоохоронних досліджень. – Київ, 2007. – Вип. 3. – С. 186-218. – ISBN 978-966-651-543-1
336395
  Путро О.І. Гетьман К. Розумовський і судова реформа в Україні - Гетьманщині // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Акад. наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії ; редкол.: П.С. Сохань, Г.В. Боряк, І.М. Забіяка [та ін.]. – Київ, 1993. – Т. 5. – С. 54-61. – (Нова серія ; вип. 2)
336396
  Лазорський М. Гетьман Кирило Розумовський : Роман-хроніка 18 віку / М. Лазорський. – Мюнхен : Дніпрова хвиля, 1961. – 752 с.
336397
  Лазорський М. Гетьман Кирило Розумовський : Роман-хроніка 18 віку / М. Лазорський. – Київ : Український центр духовної культури, 1996. – 592 с. – (Укр. іст. роман). – ISBN 5-7707-5394-3
336398
  Лазорський М. Гетьман Кирило Розумовський = Hetman Kyrylo Rosumowskyj : Роман - хроніка 18 віку / Микола Лазорський. – Київ : Обереги, 2003. – 656 с. – Парал. тит. арк. нім. – ISBN 966-513-046-3
336399
  Путро О.І. Гетьман Кирило Розумовський та його доба (з історії українського державотворення 18 ст.) : монографія : (в 2-х частинах) / О.І. Путро ; Мін-во культури і туризму України ; Держ. академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : ДАКККіМ. – ISBN 978-966-8683-99-2; 978-966-452-001-7
Ч. 1. – 2008. – 240 с., [ 16 ] с. іл.
336400
  Путро О.І. Гетьман Кирило Розумовський та його доба (з історії українського державотворення 18 ст.) : монографія : (в 2-х частинах) / О.І. Путро ; Мін-во культури і туризму України ; Держ. академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : ДАКККіМ. – ISBN 978-966-8683-99-2; 978-966-452-002-4
Ч. 2. – 2008. – 288 с.
336401
  Сушинський Б.І. Гетьман Мазепа : повернення до Батурина : роман-есе / Б.І. Сушинський. – Одеса : Кирилиця, 2001. – 400с. – ISBN 966-550-146-6
336402
  Верстюк В. Гетьман Мазепа в історичній пам"яті України // Культура історичної пам"яті: європейський та український досвід / Ю. Шаповал, Л. Нагорна, О. Бойко, В. Бушанський, А. [та ін.] Киридон. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2013. – С. 274-279. – ISBN 978-966-02-6839-5
336403
  Крупницький Борис Гетьман Мазепа та його доба / Крупницький Борис; Пер.з нім.О.Струкевич; Передм.та комен.В.М.Горобця. – Київ : Україна, 2001. – 240с. – ISBN 966-524-097-8
336404
  Лавренчук Володимир Гетьман Мазепа як "український Макіавеллі"? : художня модель образу історичної особистості в романі Юрія Хорунжого "Любов маєш - маєш згоду"
336405
  Мірчук П. Гетьман Максим Залізняк // Бібліотека українознавства / Наукове товариство ім. Шевченка. – Нью-Йорк, 1973. – Ч. 41 : Коліївщина. Гайдамацьке повстання 1768 р. / Петро Мірчук. – С. 215-227
336406
  Солдатова К. Гетьман обох берегів Дніпра. Ідея єдиної соборної української держави завела Івана Самойловича до Сибіру // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 12-13 квітня (№ 42). – С. 5, 13


  "Продовжуємо знайомство з видатними постатями української історії в рамках відзначення 350-річчя заснування гетьманської столиці в Батурині. Цього разу розповімо про дещо забутого, але не менш значимого гетьмана - Івана Самойловича, котрий три століття ...
336407
  Фостун С.-М. Гетьман Павло Полуботок // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1974. – Рік 11, ч. 4 (30), жовтень-грудень. – С. 17-22
336408
  Ульяновський Василь Іринархович Гетьман Павло Скоропадський і справа заснування Української академії наук // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 6. – С. 26-38. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  Роль гетьмана Павла Скоропадського у справі заснування Української академії наук.
336409
  Папакін Г. Гетьман Павло Скоропадський та Українська академія наук: проблема пошуку президента // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В.А. Смолій ; редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Верстюк, С.В. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (543), листопад - грудень. – С. 53-71. – ISSN 0130-5247


  Згадуються М. Туган-Барановський, П. Тутковський.
336410
  Ковальчук М. Гетьман Павло Скоропадський та українське державотворення доби визвольних змагань // Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2002. – № 1. – С.38-53. – ISSN 0869-3595
336411
  Папакін Г. Гетьман Павло Скоропадський та Український науковий інститут у Берліні // Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; ДП "Нац. газетно-журнальне вид-во" ; голов. ред. Ю. Сорока. – Київ, 2018. – № 5/6. – С. 38-40. – ISSN 0868-9644
336412
  Латиш Ю.В. Гетьман Павло Скоропадський: історичний портрет на тлі епохи // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 59-66. – ISBN 978-966-581-772-1
336413
  Дорошенко Дмитро Гетьман Петро Дорошенко = Hetman Petro Doroshenko : Огляд його життя і політичної діяльности / Дорошенко Дмитро; Ред. Василь Омельченко. – Нью Йорк : Укр. вільна академія наук у США, 1985. – 712с.
336414
  Гуржій О.І. Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний / О.І. Гуржій, В.В. Корнієнко. – Київ : Україна, 2004. – 189с. – ISBN 966-524-164-8
336415
  Димитрій Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний / Димитрій, (Рудюк) // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2013. – № 06 (342), березень. – С. 7
336416
  Яворницький Д.І. Гетьман Петро Конашевич Сагайдачний. / Д.І. Яворницький. – Дніпропетровськ : Січ, 1991. – 70с. – ISBN 5-7775-0454-X
336417
  Загірня Марія Гетьман Петро Сагайдачний : історичне оповідання : / З повісті Д. Моpдовця, з додатками й одмінами, пеpеpобила М. Загіpня [псевд.]. – Вид. 2-е. – У Київі (Київ) : Видано з фонду ім. К. Пpокоповича. Дpук. 1-ї Київ. Дpук. Спілки, 1909. – 135 с. – (Товариство "Пpосвіта" у Київі ; № 29)
336418
  Загірня Марія Гетьман Петро Сагайдачний : історичне оповідання : / З повісті Д. Моpдовця, з додатками й одмінами, пеpеpобила М. Загіpня [псевд.]. – Вид. 2-е. – [Київ] : [Дpук. б[увш.] 1-ої аpтілі дpук. спpави], 1918. – 128 с.
336419
  Загірня М.М. Гетьман Петро Сагайдачний: іст. оповідання / М.М. Загірня. – К., 1991. – 94с.
336420
  Чухліб Т. Гетьман Пилип Орлик - воїн, політик, інтелектуал // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2012. – № 3 (44). – С. 50-51
336421
  Крупницький Б. Гетьман Пилип Орлик / Б. Крупницький. – К, 1991. – 79с.
336422
  Кресіна І.О. Гетьман Пилип Орлик і його Конституція / І.О. Кресіна, О.В. Кресін. – Київ : Фотовідеосервіс, 1993. – 80с. – (Бібліотека українця ; 3 серія). – ISBN 5-7707-4665-3
336423
  Смолка Анатолій Гетьман Пилип Орлик і його Конституція // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2008. – Кн. 2(719), кв.-черв. – С.143-156. – ISSN 0042-9422
336424
  Ємець В. Гетьман Скоропадський та перша капела кобзарів // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2001. – № 4. – С.55-67. – ISSN 0130-6936
336425
  Сивіцький М. Гетьман Тарас Трясило // Український календар. – Варшава, 1969. – 1970. – С. 123-125
336426
  Апанович О. Гетьман України емігрант Пилип Орлик // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив ред. "Хроніка - 2000". – Київ, 2012. – Вип. 1 (91) : Україна - Білорусь Книга 2. – С. 83-132. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
336427
  Дрбал О. Гетьман України Пилип Орлик // Хроніка - 2000. – Київ, 1999. – Вип. 25/26 : Україна - Чехія. – С. 151-154
336428
  Ісаїв Л. Гетьман Хмельницький і Московія // Україна козацька : занальнацыональна газета Украънського реэстрового козацтва. – Донецьк, 2013. – квітень (№ 7/8). – С. 12
336429
  Ісаїв Л. Гетьман Хмельницький і Московія // Україна козацька : загальнонаціональна газета Українського реєстрового козацтва. – Донецьк, 2013. – березень (№ 5/6). – С. 11
336430
  Брехуненко В.А. Гетьман чи старший? За лаштунками номенклатури козацьких провідників (XVI - перша половина XVII ст.) // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : ВПЦ НаУКМА, 2012. – Т. 130 : Історичні науки
336431
  Головатенко В. Гетьман як глава української козацької держави // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 2. – С.115-119
336432
  Мандзюк Д. Гетьмана Полуботка катували чотири місяці // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 50 (253). – С. 18-19
336433
  Єрмолаєв В. Гетьманат і Директорія: спроби відновлення вищих представницьких органів // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 3. – С. 62-79. – ISSN 1026-9932
336434
  Літвіненко Є. Гетьманат Івана Виговського на шпальтах німецькомовної друкованої хроніки "Theatrum Europaeum" // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2010. – Вип. 13. – С. 181-187. – ISSN 2077-7280
336435
  Чабан М. Гетьманат очима учасників / розмову вів Вадим Рожков // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 6-7 липня (№ 117/118). – С. 18-19


  Дніпровський краєзнавець Микола Чабан: "За Скоропадського в містах кипіло й вирувало культурне життя".
336436
  Головченко В.І. Гетьманат П. Скоропадського в новій "східній політиці" центральних держав // Історична і політична наука та суспільна практика в Україні : до 70-річчя акад. НАН України Івана Федоровича Кураса / К.В. Балабанов, Т.А. Бевз, Л.Ю. Беренштейн, М.І. Бушин, В.М. та ін. Вашкевич. – Київ : Парламентське видавництво, 2009. – С. 262-275. – ISBN 978-966-611-701-7
336437
  Чернега А.П. Гетьманат Павла Скоропадського - консервативні спроби національно-державного відродження // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 43-48
336438
  Корольов Г. Гетьманат Павла Скоропадського 1918 р.: уявлення та образи сучасної історіографії // Історія України. – Київ, 2012. – червень (№ 21/22)
336439
  Пиріг Р. Гетьманат Павла Скоропадського в сучасній російській історіографії // Історія України. – Київ, 2012. – червень (№ 21/22)
336440
  Пиріг Руслан Якович Гетьманат Павла Скоропадського з погляду німецько-австрійських союзників // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 4. – С. 38-47. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  У статті висвітлюється складне і суперечливе сприйняття образу Української Держави 1918 р. владними інститутами, політиками і пресою Німеччини та Австро-Угорщини, детермінованість цих уявлень умовами Брестського мирного договору і фактичною окупацією ...
336441
  Пиріг Р. Гетьманат Павла Скоропадського і військовий Білий рух // Українська революція 1917-1921 рр.: подвиг героїв Крут : матеріали наукових читань / Український ін-т національної пам"яті; Ін-т історії України НАНУ; Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя; [ відп. ред. В.Ф. Верстюк ]. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2008. – С. 45-58. – ISBN 978-966-355-019-0
336442
  Іванцова І.В. Гетьманат Павла Скоропадського і професійні спілки / І.В. Іванцова, І.В. Коляка // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 67-70. – (Історія ; Вип. 35)


  Висвітлюється проблема розвитку профспілкового руху за часи Павла Скоропадського, дається аналіз рішень Всеукраїнської конференції профспілок, яка заявила про започаткування професійних спілок самостійної держави - України.
336443
  Терещенко Юрій Іларіонович Гетьманат Павла Скоропадського як прояв консервативної революції // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 4. – С. 19-37. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  У статті розглядається гетьманат Павла Скоропадського в контексті загальноєвропейського процесу протидії консервативних сил лібералізму і радикальному соціалізму. Робиться наголос на конструктивно-творчих здобутках Української Держави.
336444
   Гетьманат Павла Скоропадського: історія, постаті, контроверсії : Всеукраїнська наукова конференція, 19-20 травня 2008 р. / Український інститут національної пам"яті ; Інститут історії України НАНУ ; [ відп. ред. В.Ф. Верстюк ]. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2008. – 320 с. – ISBN 978-966-355-021-3
336445
  Сюндюков І. Гетьманат Павла Скорпадського: проблеми, традиції, виклики часу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 2-3 березня (№ 38-39)
336446
  Руденко Ю. Гетьманат Скоропадського освітня і просвітницька політика / Ю. Руденко, Т. Будняк // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 19-26 грудня (№ 51/52). – С. 5
336447
  Бойко В. Гетьманат та "чинник Берліна" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 3-4 серпня (№ 137/138). – С. 21


  Україна - Німеччина: 100 років міждержавних взаємин.
336448
  Кульчицький С. Гетьманат та його роль в історії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 16-17 лютого (№ 28/29). – С. 20


  Українська держава Павла Скорпадського у вітчизняному державотворчому процесі.
336449
  Кульчицький С. Гетьманат та його роль в історії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 9-10 лютого (№ 23/24). – С. 20


  Українська держава Павла Скоропадського у вітчизняному державотворчому процесі.
336450
  Литвиненко Є. Гетьманат Юрія Хмельницького через призму німецької друкованої хроніки "Theatrum Europaeum" ( XVII- початок XVIII ст.) // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" [та ін.]. – Київ, 2012. – № 1/2 (95/96). – С. 18-29. – ISSN 0869-3595
336451
  Сюндюков І. Гетьманат. Державотворення. Сучасність // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 25-26 травня (№ 91/92). – С. 21


  Колектив учених Інституту історії України НАН України видав фундаментальний узагальнений двотомник про історію Української Гетьманської держави XVII - XVIII століть.
336452
   Гетьмани : Коротенький історичний нарис. – Київ : Державна друк., 1918. – 40 с.
336453
  Чухліб Т.В. Гетьмани і монархи : Українська держава в міжнародних відносинах 1648-1714 рр. / Тарас Чухліб; Наукове т-во ім. Шевченка в США; Ін-т історії України НАНУ; Науково-дослідний ін-т козацтва. – Київ; Нью-Йорк, 2003. – 518с. : іл. – Паралел. титул. аркуш на англ. мові. – ISBN 966-02-2431-1
336454
  Крупницький Б. Гетьмани і Православна Церква в Українській державі XVII - XVIII століть // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2000. – № 9/10. – С. 68-72. – ISSN 0203-5863
336455
  Чухліб Т. Гетьмани Правобережної України в історії Центрально-Східної Європи (1663-1713) / Тарас Чухліб; НАНУ; Ін-тут історії України. – Київ : Видавничий дім "КМ Academia", 2004. – 288с. – ISBN 966-518-304-4
336456
  Чухліб Т.В. Гетьмани України-Русі / Тарас Чухліб ; [ред. Ю.Є. Єфременкова]. – Донецьк : БАО, 2012. – 302, [2] с. : іл. – На обклад. зазнач.: Від лицарів степу до правителів країни. – Бібліогр.: с. 299-302. – ISBN 978-966-481-769-8
336457
   Гетьмани України : Історичні портрети: Збірник. – Київ : Журнал "Україна", газета "Вечірній Київ", 1991. – 216 с. – ISBN 5-7707-1611-8


  Більшість портретів належать перу видатного історика В.Антоновича, окремі написані академіком М.Василенком, письменниками й науковцями Г.Хоткевичем, О.Левицьким, Я.Дзирою, Ю.Хорунжим.
336458
   Гетьмани України // Україна : Громадсько-політичний, літературно-художній. – Київ, 2002. – № 4. – С. 36-41 : Фото. – ISSN 0130-5212
336459
  Замлинський В. Гетьмани України : монографія / Володимир Замлинський ; МОНУ, Держ. заклад "Луганський національний ун-т імені Тараса Шевченка". – Луганськ : ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2008. – 288с. – ISBN 978-966-617-190-3
336460
  Апанович О.М. Гетьмани України і кошові атамани Запорізької Січі / О.М. Апанович. – Київ, 1993. – 284с.
336461
  Уривалкін О.М. Гетьмани України та кошові Запорозької Січі / О.М. Уривалкін, М.О. Уривалкін. – Київ : Дакор; КНТ, 2008. – 395с. – ISBN 978-966-8379-47-5
336462
  Чорнолуцька Тетяна Гетьманич Борис Скоропадський / Чорнолуцька Тетяна, Шаров Володимир // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 30-33. – ISSN 0130-5212
336463
  Корсак І. Гетьманич Орлик : художньо-документальна повість / Іван Корсак. – 2-ге вид., доп. і переробл. – Луцьк : Твердиня, 2008. – 124с. – (Пантеон). – ISBN 978-966-2115-41-3
336464
  Осташко Т. Гетьманівна. Скульптор. "Наша Лизавета" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 10 (382), 13-19.03.2015 р. – С. 42-45. – ISSN 1996-1561


  Ім"я гетьманівни Єлизавети Скоропадської ще має посісти гідне місце у плеяді українських діячів-патріотів, видатних українок вітчизняної історії. У ході радянсько-німецької війни опікувалася українками, вивезеними до Німеччини на примусову роботу. ...
336465
  Осташко Т. Гетьманова / Т. Осташко, Ю. Терещенко // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 8 (328). – С. 40-43. – ISSN 1996-1561


  На діяльність державця завжди впливають найближчі люди: дружина, діти, а також атмосфера вдома. Поруч із гетьманом Скоропадським у житті була дивовижна жінка, яка стала для нього натхненницею і опорою.
336466
  Осташко Т. Гетьманова / Т. Осташко, Ю. Терещенко // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 16 листопада (№ 46). – С. 5. – ISSN 2519-4429


  Олександра Петрівна Скоропадська — російська аристократка. Представниця російського дворянського роду Дурново. Дружина гетьмана Української Держави Павла Скоропадського.
336467
  Калинчук Д. Гетьманоміка // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 19 (287). – С. 42-45. – ISSN 1996-1561


  За сім із половиною місяців уряду П. Скоропадського вдалося створити національну економіку та фінанси фактично з нуля, всупереч німецькій окупації та важкому спадку, який залишили по собі соціалістичні лідери Центральної Ради.
336468
  Степанков В.С. Гетьманство Івана Брюховецького: кілька штрихів до політичного портрету (1663 - 1668 рр.) // Давня і середньовічна історія України : (іст.-археол. збірник) : на пошану Іоана Винокура з нагоди його 70-річчя / Ін-т археології НАН України ; Кам"янець-Поділ. держ. пед. ун-т, Іст. ф-т ; [редкол.: Л.В. Баженов та ін.]. – Кам"янець-Подільський : [б. в.], 2000. – С. 298-305. – ISBN 966-643-002-9
336469
  Пінчук Ю. Гетьманство Івана Виговського в інтерпретації Миколи Костомарова // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 54-60.
336470
  Лупій О.В. Гетьманська булава : історична повість / О.В. Лупій. – Київ : Український письменник, 1996. – 223 с. – ISBN 5-333-01480-9
336471
  Свідзинський А. Гетьманська держава Павла Скоропадського // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2008. – № 7/8. – С. 35-40.
336472
  Ковалевська О. Гетьманська дипломатія // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 50 (318). – С. 42-44. – ISSN 1996-1561


  Царська Росія навчилася не лише експлуатувати Україну як джерело людських та матеріальних ресурсів, а й завойовувала собі руками української еліти місце під сонцем серед провідних країн світу.
336473
  Сидорчук Т. Гетьманська еміграція у міжвоєнній Німеччині і Український Науковий Інститут в Берліні (1926-1945) / Т. Сидорчук, В. Потульницький // II Міжнародна наукова конференція : "Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року" : наук. зб., присвячений 125-річчю від народження Гетьмана Скоропадського, та 80-річчю проголошення Української Держави 1918 року / Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. – Київ, 1998. – С. 101-102
336474
  Галушко К. Гетьманська ідеологія В. Липинського 1920 - 1929 рр. : проблеми інтерпретації // II Міжнародна наукова конференція : "Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року" : наук. зб., присвячений 125-річчю від народження Гетьмана Скоропадського, та 80-річчю проголошення Української Держави 1918 року / Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. – Київ, 1998. – С. 77-81
336475
  Сердюк Наталія Гетьманська столиця - Батурин : географічне краєзнавство і туризм // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (108). – С. 30-32 : Фото
336476
  Брель О. Гетьманська столиця Чигирин: перші кроки в історії / О. Брель, Я. Діденко // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2013. – Вип. 22, ч. 2. – С. 5-8. – ISSN 2078-0850
336477
  Дмитрієнко С. Гетьманська столиця: спроба реконструкції / С. Дмитрієнко, В. Коваленко // Пам"ятки України: історія та культура : науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 18-27. – ISSN 0131-2685
336478
  Гуменюк О. Гетьманська Україна - "Проект Німеччини" чи суверенна держава // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 25 березня (№ 12). – С. 9. – ISSN 0027-8254
336479
  Гуржій О.І. Гетьманська Україна / О.І. Гуржій, Т.В. Чухліб // Україна крізь віки : [у 15 т.] / [НАНУ ; заг. ред. В.А. Смолія]. – Київ : Альтернативи, 1999. – Т. 8 : Гетьманська Україна / Гуржій О.І., Чухліб Т.В. – С.1-302. – ISBN 966-7217-26-4, 966-7217-14-0
336480
  Васильєва О. Гетьманський двір Данила Апостола: принципи формування та особливості функціонування // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 10-13
336481
  Гетьман В. Гетьманський край // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 18-24 березня (№ 10). – С. 11


  Гетьманський національний природний парк (НПП) створено 27 квітня 2009 р. на площі 23 360,1 га (у постійному користуванні — 11 673,2 га). Парк розташований на території Великописарівського, Охтирського та Тростянецького районів Сумської області. ...
336482
  Гетьман В.І. Гетьманський національний природний парк // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 6 (184). – С. 34-39 : фото, карта. – Бібліогр.: 9 назв.
336483
  Зубенок В. Гетьманський переворот 1918 року. Маловідомі факти про відому подію // Історія України. – Київ, 2012. – жовтень (№ 37/38)


  Матеріали до уроку. Історія України. Профільний рівень. 10 клас.
336484
  Горак Володимир Сергійович Гетьманський переворот 29 квітня 1918 р. в інтерпретації П. Скоропадського // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 4. – С. 110-122. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  Стаття присвячена аналізу поглядів П.П. Скоропадського на гетьманський переворот 29 квітня 1918 р. Автор піддає аргументованій критиці концепцію колишнього гетьмана про народний характер перевороту, показуючи як його позитивні, так і негативні риси.
336485
  Тимченко Р. Гетьманський переворот у квітні 1918 р.: здобутки і пробеми студій // Революція, державність, нація: Україна на шляху самоствердження (1917-1921 рр.) : матеріали Міжнар. наук. конф. (м. Київ, 1-2 черв. 2017 р.) / Ін-т історії України НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Укр. ін-т нац. пам"яті [та ін.] ; [упоряд.: В. Верстюк (відп. ред.), В. Скальський, Г. Басара-Тиліщак та ін. ; редкол.: В. Смолій (голова) та ін.]. – Київ ; Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2017. – С. 322-340. – ISBN 978-617-7062-20-1
336486
  Свердл С.К. Гетьманський сад / Сергій Свердл. – Вінниця : Едельвейс и К, 2008. – 96 с. – ISBN 978-966-2150-25-4
336487
  Мушкетик Ю.М. Гетьманський скарб : Роман / Ю.М. Мушкетик. – Київ : Спалах, 1993. – 430 с.
336488
  Мушкетик Ю.М. Гетьманський скарб : [ роман ] / Юрій Мушкетик. – Харків : Фоліо, 2008. – 416 с. – (Історія України в романах). – ISBN 978-966-03-4324-5
336489
  Мушкетик Ю.М. Гетьманський скарб : [роман] / Юрій Мушкетик ; [худож.-іл. С.В. Кривенченко]. – Харків : Фоліо, 2012. – 413, [3] с. : іл. – Сер. засн. у 2012 р. – (Історія України в романах). – ISBN 978-966-03-5985-7
336490
  Савчук Ю. Гетьманські клейноди та особисті речі Богдана Хмельницького // Народне мистецтво / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2009. – № 3/4 (47/48) 1 частина. – С. 52-58
336491
  Савчук Ю.К. Гетьманські клейноди та особисті речі Богдана Хмельницького у колекціях музеїв Європи (пошук, знахідки, атрибуція) = TheHetman Bohdan Khmelnytsky; Symbols of Authority and Artifacts from Europe"s Museums / Мін-во культури і туризму України; НАНУ; Нац. музей історії України; Редкол.: В.А. Смолій, П.М. Білаш, О.В. Бітаєва та ін.; Юрій Савчук. – Київ : Інс-т історії України НАН України, 2006. – 96 с. – На тит. листі: До 350-ї річниці з дня смерті великого гетьмана. – ISBN 966-02-3920-3
336492
  Сегеда С.П. Гетьманські могили / Сергій Сегеда. – Київ : Наш час, 2009. – 440 с. – (Невідома Україна). – ISBN 978-966-1530-45-3


  Розглядається широке коло питань, які є об"ектом вивчення антропології - науки про мінливість фізичного типу людини в часі та просторі. Висвітлюються проблеми походження людини, найдавніші сторінки людської історії, сучасна етнорасова структура ...
336493
  Вечерський В.В. Гетьманські столиці України / Віктор Вечерський. – Київ : Наш час, 2008. – 320с. : іл. – На обкл.: Українська архітектура доби Гетьманщини. – (Невідома Україна). – ISBN 978-966-8174-91-9
336494
  Данилюк Інна Гетьманські столиці. По красу і славу : Україна чудес / Данилюк Інна, Куршин Олена // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 6 (груд.-січень). – С. 124-130 : Фото
336495
   Гетьманські універсали в колекції Чернігівського історичного музею ім. В.В.Тарновського : Публікація третя // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 3. – С. 72-84
336496
   Гетьманські універсали в колекції Чернігівського історичного музею ім. В.В.Тарновського : Публікація п"ята // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 5. – С. 67-82
336497
   Гетьманські універсали в колекції Чернігівського історичного музею ім. В.В.Тарновського : Публікація перша // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 1. – С. 83-90
336498
   Гетьманські універсали з колекції Чернігівського історичного музею ім. В.В.Тарновського : Публікація друга // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 2. – С. 31-46
336499
   Гетьманські універсали з колекції Чернігівського історичного музею ім. В.В.Тарновського : Публікація четверта // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 4. – С. 37-58
336500
   Гетьманські універсали з колеції Чернігівського історичного музею ім. В.В. Тарновського // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 6. – С. 62-85
336501
   Гетьманчук Юрій Петрович // Хіміки Київського університету : [довідник] : 70-річчю хімічного факультету присвячується / [М.С. Слободяник, В.М. Кокозей, Н.О. Щаркіна [та ін.]] ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2003. – С. 22-23
336502
  Ковалевська О. Гетьманші // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 52 (165). – С. 58-59. – ISSN 1996-1561


  Портрети найвідоміших жінок козацької доби знайшли прихисток за межами України.
336503
  Ткаченко О.М. Гетьманщина XVIII ст. (1708-1764 рр.) в "Истории России с древнейших времен" С. М. Соловйова // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 556. – С. 41-46. – (Історія України ; Вип. 5). – ISSN 0453-8048
336504
  Яковлева Т. Гетьманщина в другій половині 50-х років XVII століття : Причини і початок Руїни / Т. Яковлева. – Київ : Основи, 1998. – 447 с. – ISBN 966-500-041-1
336505
  Близняк М. Гетьманщина в творчому доробку проф. В.А. Дядиченка (1909-1973) // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" / Національний університет "Острозька академія". – Острог; Торонто; Нью-йорк, 2006. – С. 152-168. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 7). – ISBN 966-7631-62-1
336506
  Казьмирчук Г.Д. Гетьманщина во время Руины: военно-политическое противостояние и социально-экономическое положение // История Украины : учебник для студ. вузов / Г.Д. Казьмирчук, А.П. Коцур, М.Г. Казьмирчук, А.В. Вербовой, С.И. [и др.] Власенко. – Київ : УкрСИЧ, 2013. – С. 208-236. – ISBN 978-966-2726-16-9
336507
  Шаповал М. Гетьманщина і Директорія : ( спогади ) / Микита Шаповал, упорядкув. Сава Зеркаль. – Нью Йорк : Українська громада ім.Микити Юхимовича Шаповала в Новім Йорку, 1958. – 126 с. – (Бібліотека "Українського громадського слова" ; ч. 8)
336508
  Д-р Гетьманщина і повстання / д-р. – [Київ] : [Друк. т-ва "Криниця"], 1919. – 14 с. – На тит. арк.: Видання відділу преси ЦК УПСР ц.т.


  Лебединець Михайло Мусійович (1888—1934) Земля: Альманах. - [К.]: Вид. Відділу пpеси ЦК УПСР. [Дpук. Т-ва "Кpиниця", 1919]. - Зміст: Радянська влада / Т. Чеpкаський. Політичні пеpспективи / Ів. Клочко. Селянство і pеволюція; Земельна pефоpма / Ол. ...
336509
  Мельник Л.Г. Гетьманщина першої чверті 18 століття : Hавч. посіб. / Л.Г. Мельник; Ін-т змісту і методів навчання, КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 232 с. – Бібліогр.С. 229-231. – ISBN 5-7763-9023-0
336510
  Ніколайчук О.С. Гетьманщина у російсько-турецьких війнах за матеріалами "Полного собрания законов Российской империи" : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Ніколайчук Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 220 арк. – Додатки: арк. 176-220. – Бібліогр.: арк. 165-175
336511
  Ніколайчук О.С. Гетьманщина у російсько-турецьких війнах за матеріалами "Полного собрания законов Российской империи" : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Ніколайчук Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
336512
  Вечерський В. Гетьманщина як центральне явище української історії // Народне мистецтво / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2009. – № 3/4 (47/48) 1 частина. – С. 22-29
336513
  Вечерський В. Гетьманщина як центральне явище української історії // Чумацький шлях : науково-популярний журнал; спецвипуск. – Київ, 2010. – № 4. – С. 10-15. – ISSN 1814-5078
336514
  Божко С. Гетьманщина. / С. Божко. – Полтава, 1923. – 95с.
336515
  Котляр Є. Гефілте фіш в українській олії : Єврейська тема в мистецтві Харкова: від ретроспекції до сучасного живопису // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна спілка художників України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 38-43. – ISSN 0130-1799
336516
   Гефсиманско-Черниговский скит при Свято-Троицкой лавре.. – М., 1992. – 45с.
336517
  Решетник М.Д. Геффдінг (Hoffding) Гаральд // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 584. – ISBN 966-316-069-1
336518
   Гехимический симпозиум при 5 Всемирном конгрессе. – М, 1960. – 118с.
336519
   Гехимия вулканических и осадочных пород Южного Урала. – Свердловск, 1987. – 110с.
336520
  Манская С.М. Гехимия лигнина. / С.М. Манская, Л.А. Кодина. – М., 1975. – 230с.
336521
   Гечас Винцентас.. – М., 1988. – 60с.
336522
  Лебідь-Гребенюк Гештальт-концепт "Холодний Яр" у художній теорії націогенезу українства Т. Шевченка і В. Шкляра // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 19 : За матеріалами Міжнародного круглого столу "Всесвіт Тараса Шевченка" до 201-річниці від дня народження Тараса Шевченка (11-13 березня 2015 року). – С. 135-140


  У статті аналізується специфіка авторського тлумачення гештальт-концепту "Холодний Яр" у поезіях Т. Шевченка та романі В. Шкляра "Залишенець. Чорний ворон". Внутрішньолітературний компаративний аналіз дозволяє дослідити природу образу та визначити його ...
336523
  Литвин Ю. Гештальт-методи як новітня альтернатива класичному маркетингу // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 66-68
336524
  Голуб О. Гештальт-підхід у сучасній педагогіці: витоки і перспективи // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2017. – № 13/14, липень. – С. 39-43


  "Швидкий розвиток українського суспільства та важливі історичні зміни, що відбуваються в ньому, вимагають від освіти відповідної реакції. На зміну застарілим формам і методам навчання приходять якісно нові, покликані реалізувати завдання сучасної ...
336525
  Шевкун Е.В. Гештальт 4 природні елементи: спроба історичної реконструкції концепту стан // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 17. – С. 364-369.
336526
  Шестаков В.П. Гештальт и искусство. Рудольф Арнхейм как основатель современной психологии искусства // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 1. – С. 149-159. – ISSN 0042-8744
336527
  Пуніна О. Гештальт смерті в поезіях "Веселого цвинтаря" В. Стуса та "Живих і мертвих" О. Солов"я : (постановка проблеми регіональної своєрідності) // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2008. – Т. 23 : Література. – С. 251-258. – ISSN 1728-9572
336528
  Новосельцева І.В. Гештальт у сучасній когнітивній лінгвістиці // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 297-302


  У статті робиться спроба вирішити проблему явища гештальтів у сучасній когнітивній лінгвістиці. Наведена лінгвоісторіографія цього терміна в психології та його сприйняття сучасними психологами, психотерапевтами та лінгвістами. В статье делается ...
336529
  Новодержкин Б.А. Гештальттерания / Б.А. Новодержкин, О.К. Романенко. – М, 1997. – 39с.
336530
   Гея : сборник научно-художественной фантастики. – Москва : Мысль, 1988. – 310 с.
336531
   Гея : альманах научной фантастики. – Москва : Мысль, 1990. – 419 с. – (Библиотечная серия)
336532
  Орлов В.С. Гжатск / В.С. Орлов, А.В. Чернобаев. – Гжатск, 1957. – 237с.
336533
  Прокопович Наталья Гжельский государственный художественно-промышленный институт: обучение творчеству : практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 6. – С. 32
336534
  Колодиева С.В. Гжельское чудо : традиции национальных культур // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2009. – № 1 (31). – С.198-211
336535
  Куроедова Н.Н. Ги де Мопассан и Иван Сергеевич Тургенев : Автореф... кандид. филологич.наук: / Куроедова Н.Н.; МВО СССР. Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1952. – 16 с.
336536
  Винниченко Т. Ги Де Мопассан: Une vie // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2013. – № 1 (53). – С. 82-97. – ISSN 1819-6268
336537
  Каспаровская М. Ги де Мопассан: Самый счастливый и самый несчастный из людей // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 1 (61). – С. 56-83. – ISSN 1812-867Х
336538
  Элиасберг Н. Ги Сабо Бела / Н. Элиасберг. – Москва : Изобразительное искусство, 1977. – 47с. : ил. – (Прогрессивные художники мира)
336539
  Мартынов Г.С. Гианэя / Г.С. Мартынов. – Л, 1971. – 400с.
336540
  Мартынов Г.С. Гианэя / Г.С. Мартынов. – Л, 1989. – 397с.
336541
  Мартынов Г.С. Гианэя / Г.С. Мартынов. – М, 1992. – 285с.
336542
  Мирзамухамедов М. Гиацинт - цветок дождей : повести / М. Мирзамухамедов. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1985. – 126 с.
336543
  Баранова М.Б. Гиацинт (систематика, сорта. морфогенез, культура) / М.Б. Баранова; Артюшенко З.Т. – Москва; Ленинград : Наука, 1965. – 128с.
336544
  Кривин Ф.Д. Гиацинтовые острова / Ф.Д. Кривин. – М., 1978. – 288с.
336545
  Алферов В.А. Гиацинты / В.А. Алферов, Е.Н. Зайцева. – Москва : Сельхозиздат, 1963. – 72 с.
336546
  Муромцев С Г. Агнистикова Гиббереллины / С Г. Агнистикова Муромцев. – М., 1984. – 208с.
336547
   Гиббереллины и их действие на растения. – М., 1963. – 390с.
336548
  Чайлахян М.Х. Гиббереллины растений / М.Х. Чайлахян. – М., 1963. – 64с.
336549
  Малышев В.А. Гиббсовские случайные поля : Метод кластер. разложений. / В.А. Малышев, Р.А. Минлос. – Москва : Наука, 1985. – 288 с.
336550
   Гиббсовские состояния в статистической физике : сборник статей. – Москва : Мир, 1978. – 256 с. – (Новое в зарубежной науке ; № 11 : Математика)
336551
  Престон К. Гиббсовские состояния на счетных множествах : пер. с англ. / К. Престон. – Москва : Мир, 1977. – 126 с.
336552
  Козлов О.К. Гиббсовское описание дискретных и точечных случайных полей. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.05 / Козлов О.К.; АН УССР. – К, 1977. – 17л.
336553
  Вежинов П. Гибель "Аякса" / П. Вежинов. – София, 1976. – 231с.
336554
  Гейерманс (Хейерманс) Г. Гибель "Надежды" = (Op Hoop van zegen) : Драма в 4-х д. / Герман Гейерманн[!] ; Пер. со 2 фр. изд. Юлии Махновец. – 2-е изд. – Москва : Моск. союз потреб. о-в, 1917. – 70, [4] с.
336555
  Скрягин Л.Н. Гибель "Титаника" / Л.Н. Скрягин. – М., 1991. – 222с.
336556
  Сысуева О. Гибель "Титаника" : все версии загадочной катастрофы // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 76-85. – ISSN 1812-867Х


  В ніч з 14 на 15 квітня 1912 р. трансатлантичний лайнер "Титанік" зіткнувся з айсбергом : одна з найзагадковіших катастроф світу
336557
  Радемахер Кай Гибель "Трэшера" = Последний рейс : Документ // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 3. – С. 143-158 : Фото, карта. – Бібліогр. 3 назви. – ISSN 1029-5828
336558
  Смелик Клаас Гибель "Эппи Нийбур". / Смелик Клаас. – Москва, 1967. – 79 с.
336559
  Вале П. Гибель 31-го отдела / П. Вале. – Москва, 1966. – 159с.
336560
  Вале П. Гибель 31-го отдела / П. Вале. – Москва, 1988. – 459с.
336561
  Вале П. Гибель 31-го отдела / П. Вале. – Москва, 1989. – 464с.
336562
  Вале П. Гибель 31-го отдела / П. Вале; Пер Валё. – Москва : Радуга, 1992. – 332 с. – В изд. также: Жестокое убийство разочарованного англичанина / Брайан Клив. – (Зарубежный детектив)
336563
  Ольшанский А.Н. Гибель Алмазова / А.Н. Ольшанский. – М., 1974. – 150с.
336564
  Джонс М А.Х. Гибель античного мира. / М А.Х. Джонс. – Ростов-на-Дону : Феникс, Зевс, 1997. – 569с. – ISBN 5-85880-591-4
336565
  Синнот Марк Гибель Арала. Трагедия Аральского моря / Синнот Марк, Дрейк Кэролин // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Июнь. – С. 94-109 : фото
336566
  Иванова Н.Б. Гибель богов / Н.Б. Иванова. – М, 1991. – 46 с.
336567
  Бабаева Дина Гибель богов / Бабаева Дина, Круглов Леонид // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 8 (2875), август. – С. 48-57 : фото
336568
  Магауин М.М. Гибель борзого : повести и рассказы / М.М. Магауин; авториз. пер. с каз. – Москва : Советский писатель, 1978. – 398 с.
336569
  Григорьв С.Т. Гибель Британии. / С.Т. Григорьв. – М-Л, 1926. – 118с.
336570
  Рагхав Р. Гибель великого города / Р. Рагхав. – Москва, 1963. – 406с.
336571
  Мамакаев М. Гибель вендетты / М. Мамакаев, Х. Ошаев, В. Щепотев. – Грозный : Чечено-Ингушское книжное, 1963. – 140 с.
336572
  Ведюшкин Владимир Гибель Вестготского королевства : вехи истории // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 7 (2850). – С. 86-95 : Фото
336573
  Осетров Г.Н. Гибель волхва / Г.Н. Осетров. – М, 1987. – 285с.
336574
  Пичугина Татьяна Гибель гигантов : спираль времени / Пичугина Татьяна, Пахневич Алексей // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 1. – С. 22-29 : Фото, карта


  Історія виникнення Португалії
336575
  Гроссман М.С. Гибель гранулемы / М.С. Гроссман. – Челябинск, 1963. – 244с.
336576
  Алинин С.Ф. Гибель Джонстауна - преступление ЦРУ / С.Ф. Алинин, Б.Г. Антонов, А.Н. Ицков ; [послесл. И.Р. Григулевича]. – Москва : Юридическая литература, 1987. – 222, [1] с. : ил.
336577
  Вахтин Б.Б. Гибель Джонстауна / Б.Б. Вахтин. – Ленинград, 1986. – 325с.
336578
  Луковский И.В. Гибель дракона / И.В. Луковский. – Л.-М., 1949. – 138с.
336579
  Комацу Саке Гибель Дракона / Комацу Саке. – Москва : Мир, 1977. – 600 с.
336580
  Малявин В.В. Гибель древней империи / В.В. Малявин. – Москва : Наука, 1983. – 225с. : ил. – Библиогр.: с.206-217 (326 назв.)
336581
  Грунерт Карл Гибель земли. Шпион с Марса : Фантастические рассказы / К. Грунерт ; Пер. с нем. Р. Марковича. – Санкт-Петербург : Хронос ; [Тип. Т-ва "Екатерингофское печ. дело"] С-Петербург, в Екатерингофе, 1911. – 32 с. – Беспл. прил. к № 4 журн. "За 7 дней"
336582
  Амнуэль П. Гибель или спасение? // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 1. – С. 169-174. – ISSN 1728-8568
336583
  Буранов Ю. Гибель императорского дома, 1917-1919 гг. / Ю. Буранов, В. Хрусталев. – М., 1992. – 347с.
336584
  Курлов П.Г. Гибель императорской России. / П.Г. Курлов. – М., 1991. – 255с.
336585
  Курлов П.Г. Гибель Императорской России. / П.Г. Курлов. – М., 1992. – 255с.
336586
  Гладков И.К. Гибель капитализма - неизбежна / И.К. Гладков. – Л., 1961. – 41с.
336587
  Сальгари Э. Гибель Карфагена ; В дебрях Борнэо ; Черный корсар / Э. Сальгари. – К, 1993. – 555с.
336588
   Гибель кентавров : повести, рассказ. – Москва : Воениздат, 1990. – 381с.
336589
  Грузин В.М. Гибель Киева : роман / Валерий Грузин. – Киев : Амадей, 2008. – 312с. – (Мастера современной киевской прозы). – ISBN 978-966-7689-89-6
336590
  Николаева Г.Е. Гибель командира / Г.Е. Николаева. – М., 1983. – 303с.
336591
  Николаева Г.Е. Гибель командира, / Г.Е. Николаева. – Чита, 1953. – 32с.
336592
  Захаров С.А. Гибель концессии / С.А. Захаров. – Свердловск, 1966. – 291с.
336593
  Нурманов А. Гибель кулана : роман / А. Нурманов; пер. с каз. И.Шухова. – Алма-Ата : Жазушы, 1977. – 181 с.
336594
  Пестушко Валерий Гибель лесов и "темные века" : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 8. – С. 36
336595
  Мейер В. Гибель мира / В. Мейер. – 2-е изд. – М. – 105с.
336596
  Финк В.Г. Гибель мира / В.Г. Финк. – М, 1939. – 119с.
336597
  Бельше Вильгельм Гибель мира и другие очерки / Бельше Вильгельм. – М., 1912. – 128с.
336598
  Бельше Вильгельм Гибель мира и другие очерки / Бельше Вильгельм. – Петербург, 1920. – 112с.
336599
  Жилин П.А. Гибель наполеоновской армии в России / П.А. Жилин. – М, 1968. – 404с.
336600
  Жилин П.А. Гибель наполеоновской армии в России / П.А. Жилин. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М : Наука, 1974. – 451с.
336601
   Гибель озимых хлебов и мероприятия по её предупреждению. – Ленинград, 1929. – 412 с.
336602
  Вирта Н.Е. Гибель Помпеева / Н.Е. Вирта. – Москва : Искусство, 1954. – 100 с.
336603
  Брюллов К.П. Гибель Помпеи / К.П. Брюллов. – Л.-М., 1941. – 15с.
336604
  Званцев С. Гибель профессии / С. Званцев. – Ростов-на-Дону, 1961. – 191с.
336605
  Фридкин В.М. Гибель Пушкина. Полтора века спустя : [хроника и рассказы] / В.М. Фридкин. – Москва : Знание, 1999. – 192с. – (Мир искусств ; № 1/1999). – ISBN 5-07-002845-6
336606
  Анов Н.И. Гибель Светлейшего / Н.И. Анов. – Алма-Ата, 1961. – 262с.
336607
  Болдырев В.Н. Гибель Синего Орла / В.Н. Болдырев. – Саратов, 1960. – 288с.
336608
  Болдырев В.Н. Гибель Синего Орла / В.Н. Болдырев. – Москва, 1962. – 302с.
336609
  Болдырев В.Н. Гибель Синего Орла / В.Н. Болдырев. – Магадан, 1967. – 256с.
336610
  Христофоров Игорь Гибель старого мира : вехи истории // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 3. – С. 72-84 : Фото, карта
336611
  Черных Б.И. Гибель Титаника / Б.И. Черных. – М, 1992. – 398с.
336612
  Казанцев А.П. Гибель Фаэны / А.П. Казанцев. – Москва, 1987. – 402 с.
336613
  Гиреев Д.А. Гибель Фемиды / Д.А. Гиреев. – Орджоникидзе, 1983. – 216с.
336614
  Галкин А. Гибель художника, или Гоголь под руинами "мертвых душ" : Мистические имена, уничтожившие своего творца // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2009. – № 4 (639). – С.12-20. – ISSN 0132-2036
336615
  Мстиславский С.Д. Гибель царизма / С.Д. Мстиславский. – Л., 1927. – 134с.
336616
  Александрова З.Н. Гибель Чапаева : стихи для мл. шк. возраста / З.Н. Александрова. – Москва : Малыш, 1984. – 7 с.
336617
  Сафронов В.Н. Гибель чрезвычайного комиссара / В.Н. Сафронов. – Саратов, 1978. – 262с.
336618
   Гибель экспедиции Андрэ. – Пер. с норвежского. – Ленингра, Москвад, 1931. – 272с.
336619
  Корнейчук А.Е. Гибель эскадры : Пьеса в трех актах, семи картинах / А.Е. Корнейчук; Пер. с укр. И. Крути. – Москва; Ленинград : Искусство, 1948. – 83 с. – (Советская драматургия)
336620
  Станюкович К.М. Гибель ястреба / К.М. Станюкович. – М.-Л., 1944. – 96с.
336621
  Хауштайн Г. Гибкая автоматизация / Г. Хауштайн. – М, 1990. – 198с.
336622
  Иванов Ю.В. Гибкая автоматизация производства РЭА с применением микропроцессоров и роботов / Ю.В. Иванов, Н.А. Лакота. – Москва, 1987. – 464 с.
336623
  Бабынина Л. Гибкая интеграция в ЕС: классификация и проблемы институализации // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 6. – С. 31-37. – ISSN 0131-2227
336624
  Туровец О.Г. Гибкая организация производственных систем: закономерности развития и принципы построения / О.Г. Туровец, В.Н. Родионова. – Воронеж, 1988. – 151с.
336625
  Войчинский А.М. Гибкие автоматизированные производства / А.М. Войчинский, Н.И. Диденко, В.П. Лузин. – Москва : Радио и связь, 1987. – 270 с.
336626
  Баракова М.Я. Гибкие автоматизированные производства: Пособие по обучению чтению на нанглийском языке : пособие для обучения чтению на англ. яз. [для втузов] / Баракова М.Я., Мкртчян Г.А., Наумова Н.И. – Москва : Высшая школа, 1990. – 139, [1] с. : ил.
336627
  Буриков Д А. Чинаев Гибкие автоматизированные производственные системы / Д А. Чинаев Буриков. – Гродно, 1984. – 104с.
336628
  Кафаров В.В. Гибкие автоматизированные системы в химической промышленности. / В.В. Кафаров, В.В. Макаров. – М., 1990. – 318с.
336629
   Гибкие автоматические производства. – Ленинград, 1983. – 38с.
336630
  Михайлов Б.М. Гибкие автоматические производства / Б.М. Михайлов. – М., 1985. – 64с.
336631
   Гибкие волноводы в технике СВЧ. – Москва, 1986. – 127 с.
336632
  Лапидус В.А. Гибкие методы статистического контроля надежности и качества : в помощь слушателям семинара по надежности и прогрессивным методам контроля качества промышленных изделий при Политехническом музее // Обобщенные показатели при исследовании сложных систем : Гибкие методы статистического контроля надежности и качества / Ушаков И.А., Литвак Е.И. – Москва : Знание, 1985. – Гибкие методы статистического контроля....Ч. 2
336633
  Майданик Р.А. Гибкие механизмы Соглашения ТРИПС и доступ к лекарственным средствам в Украине // Альманах цивилистики : сб. статей / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко, Юрид. фак., Каф. гражд. права ; под ред. Майданика Р.А. ; [редкол.: Майданик Р.А. (отв. ред.) и др.]. – Киев : Правова єдність ; Алерта, 2015. – Вып. 6. – С. 342-365. – ISBN 978-617-566-312-7
336634
  Качурин В.К. Гибкие нити с малыми стрелаками / В.К. Качурин. – Москва, 1956. – 224 с.
336635
  Аксельрод Э.Л. Гибкие оболочки / Э.Л. Аксельрод; Аксельрад Э.Л. – Москва : Наука, 1976. – 376 с.
336636
  Владимирский Б.М. Гибкие образовательные технологии: мифы и реальность // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 4. – С. – ISSN 0869-3617


  Для формирования экономики знаний страна нуждается в новой генерации специалистов с высшим образованием, способных решать существующие и возникающие задачи. Это требует существенной модернизации процесса обучения в высшей школе, в частности, широкого ...
336637
   Гибкие организационные АСУ. – М., 1989. – 45с.
336638
  Вольмир А.С. Гибкие пластинки и оболочки / А.С. Вольмир. – Москва : Наука, 1956. – 420 с.
336639
  Корнишин М.С. Гибкие пластины и панели / М.С. Корнишин, Ф.С. Исанбаева. – М, 1968. – 260с.
336640
  Мелконян М.А. Гибкие производства - разведчики будущего / М.А. Мелконян. – М., 1987. – 60с.
336641
  Васильев В.Н. Гибкие производственные системы / В.Н. Васильев. – Москва, 1985. – 64с.
336642
   Гибкие производственные системы. – Свердловск, 1988. – 156с.
336643
  Блехерман М.Х. Гибкие производственные системы / М.Х. Блехерман. – Москва : Экономика, 1988. – 221с.
336644
   Гибкие производственные системы сборки. – Л., 1989. – 348с.
336645
  Гавриш А.П. Гибкие робототехнические системы / А.П. Гавриш, Л.С. Ямпольсикий. – Киев : Вища школа, 1989. – 407 с.
336646
  Крюковских Н.Д. Гибкие системы и типизация в машиностроении / Н.Д. Крюковских. – Горький, 1988. – 189с.
336647
  Мартыненко Н.М. Гибкие формы управления арендными предприятиями / Н.М. Мартыненко. – Киев, 1991. – 166 с.
336648
  Немировский Л.С. Гибкий подход - твердый порядок / Л.С. Немировский, Б.П. Кутырев. – Барнаул, 1989. – 110с.
336649
  Новиков Н.В. Гибкое автоматизированное производство / Н.В. Новиков, Л.Н. Девин. – К., 1984. – 47с.
336650
   Гибкое автоматическое производство. – Л, 1985. – 454с.
336651
   Гибкое развитие предприятия : Эффективность и бюджетирование. – Москва : Дело, 2000. – 352с. – ISBN 5-7749-0203-Х
336652
  Самочкин В.Н. Гибкое развитие предприятия. Анализ и планирование : Акад.народного хозяйства пр Правительстве РФ / В.Н. Самочкин. – Москва : Дело, 1999. – 336с. – ISBN 5-7749-0125-4
336653
  Самочкин В.Н. Гибкое развитие предприятия. Анализ и планирование / В.Н. Самочкин; Акад.народного хозяйства при Правительстве РФ. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Дело, 2000. – 376с. – ISBN 5-7749-0125-4
336654
  Орлов О. Гибкое управление затратами и прибылью (маржинальный подход) : управління підприємством // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 2 (268). – С. 24-28 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-3944
336655
  Лехтинен Л. Гибкость арбитражного соглашения // Материалы II Международных арбитражных чтений памяти академика Побирченко И.Г. : 13 нояб. 2014 г. : [сб. докладов] / Международные арбитражные чтения памяти академика Побирченко И.Г. – Киев : МКАС при ТПП Украины, 2015. – С. 92-98
336656
  Шаброль Ж.-П. Гиблая слобода : [роман] / Жан-Пьер Шаброль ; Пер. с фр. О.В. Моисеенко. – Москва : Иностранная литература, 1957. – 300 с.
336657
  Гузенко Н. Гиблое дело // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО "Корреспондент". – Киев, 2015. – № 40 ( 681 )9 октября 2015. – С. 46-49


  За последние 100 лет более 600 профессий бесследно исчезли, еще 1000 сильно изменились. Корреспондент вспоминает о ледопилах, крысоловах, бурлаках и других ремеслах, которым не удалось пережить XX век.
336658
   Гибнущие леса: последствия обезлесения для человека : доклад для Независимой комиссии по международным гуманитарным вопросам. – Москва : Международные отношения, 1990. – 106 с.
336659
  Вавилов Н.И. Гибрид обыкновенной пшеницы (Triticum vulgare Vill.) с однозернянкой (Triticum monococcum L.) : (с селекционной станции при Московском с.-х. ин-те) / Н. Вавилов. – Санкт-Петербург : [Тип. К. Маттисена], 1915. – 19 с., 1 л. табл. (рис.). – Отд. оттиск из: Труды Бюро по прикладной ботанике, 1913, Т.6, №1
336660
  Савинцев Федор Гибрид с нюансами // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 10 (175). – С. 146-148 : фото. – ISSN 1029-5828
336661
  Шарепо Т.И. Гибридизация географически отдаленных форм гороха : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Шарепо Т.И. ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 1968. – 20 с.
336662
  Джанашвили А.Г. Гибридизация дагестанского тура и домашней козы. / А.Г. Джанашвили, 1943. – с.
336663
  Серебровский А.С. Гибридизация животных / А.С. Серебровский. – Москва-Ленинград, 1935. – 290с.
336664
  Ковнацкий Е.П. Гибридизация и направленное воспитание в селекции дубового шелкопряда : Автореф... Канд.биол.наук: / Ковнацкий Е.П.; М-во высш.образования УССР. – Харьков, 1958. – 14с.
336665
  Мулев Г.Б. Гибридизация и направленное воспитание в селекции шелковицы : Автореф... канд. биол.наук: / Мулев Г.Б.; ХГУ. – Х., 1962. – 17л.
336666
   Гибридизация и проблемы вида у позвоночных. – М., 1993. – 224с.
336667
  Панов Е.Н. Гибридизация и этологическая изоляция у птиц. / Е.Н. Панов. – М., 1989. – 509с.
336668
  Киселев И.В. Гибридизация прудовых рыб семейства карповых (cyprinidae) : Автореф... канд. биол.наук: / Киселев И.В.; АН УССР. Ин-т зоологии. – К., 1958. – 14л.
336669
  Эфрусси Б. Гибридизация соматических клеток = Hybridization of somatic cells / Б. Эфрусси; Пер. с англ. Л.Б. Меклера; Под ред. А.В. Зеленина. – Москва : Мир, 1976. – 195с.
336670
  Лебедева В.С. Гибридизация ячменя в условиях Алма-Атинской области : Автореф... канд. биол.наук: / Лебедева В.С.; Казах.ГУ, Биол. фак. – Алма-Ата, 1967. – 20л.
336671
  Косиков К.В. Гибридизация, направленная изменчивость и наслeдование приобретенных признаков у дрожжей : автореф. дис. ... д-ра биол. наук / Косиков К.В. ; Ин-т генетики АН СССР. – Москва, 1952. – 32 с.
336672
  Гиегерих Бастиан Гибридная война и изменяющийся характер кнофликта // Connections : the quarterly journal / Консорциум "Партнерство ради мира" воен. акад. и ин-тов по изуч. вопросов безопасности. – Garmisch-Partenkirchen, 2016. – T. 15, № 2. – С. 75-83. – ISSN 1812-1098
336673
  Горбулин В. Гибридная война: все только начинается... // Luceafarul : газета Всеукраїнської національно-культурної молдавської асоціації. – Одеса, 2016. – 16 aprilie (№ 16). – С. 3


  Гибридная война не началась и не закончится Украиной. Она только начинается...
336674
  Горбулин В. Гибридная война: все только начинается... // Luceafarul : газета Всеукраїнської національно-культурної молдавської асоціації. – Одеса, 2016. – 2 aprilie (№ 14). – С. 3


  Частичное затишье на фронте не должно вселять в нас самоуспокоительных мыслей, что, дескать, "все закончилось". Мы получили весьма условную передышку (в т.ч. благодаря постоянно критикуемым Минским соглашениям), которую должны использовать для реальных ...
336675
  Магда Е.В. Гибридная война: выжить и победить / Евгений Магда. – Харьков : Vivat, 2015. – 318, [2] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-617-7246-48-9
336676
  Даник Ю. Гибридная война: хай-тек, информационные и кибер конфликты / Ю. Даник, Т. Малярчук, Ч. Бриггс // Connections : the quarterly journal / Консорциум "Партнерство ради мира" воен. акад. и ин-тов по изуч. вопросов безопасности. – Garmisch-Partenkirchen, 2017. – T. 16, № 2, Весна. – С. 5-28. – ISSN 1812-1101
336677
   Гибридная вычислительная техника и электроника. – К., 1972. – 531с.
336678
  Реоргиева Р. Гибридная изменчивость при трансплантации некоторых пасленовых / Р. Реоргиева. – М, 1948. – 44с.
336679
   Гибридная кукуруза : сборник переводов из иностранной литературы. – Москва : Колос, 1964. – 472 с.
336680
  Шама О. Гибридная оккупация // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2018. – № 10 (187), 15 марта 2018. – С. 60-64
336681
   Гибридная пшеница : сборник переводов. – Москва, 1966. – 196 с.
336682
  Воробьев-Обухов Алексей Гибридная спираль // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 9 (2852). – С. 122-125 : фото


  Впервые путевые очерки Александра Дюма, посвященные Каказу, были изданы в России в 1861 г. в сокращенном виде. 150 лет спустя вышел их новый перевод для стотомного собрания сочинений. В статье собраны отрывки из очерков.
336683
  Кафтан А. Гибридная церковь. Почему провалился флешмоб от УПЦ МП
336684
  Щеткина Е. Гибридная церковь. Почему провалился флешмоб от УПЦ МП // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2018. – 19 февраля (№ 8). – С. 23


  Украинское православие все больше напоминает карго-культ.
336685
  Пухов Г.Е. Гибридное моделирование в энергетике / Г.Е. Пухов, М.Н. Кулик ; АН УССР. – Киев : Наукова думка, 1977. – 150 с.
336686
  Мацевитый Ю.М. Гибридное моделирование тепловых процессов. / Ю.М. Мацевитый, Й. Кунеш. – К., 1987. – 266с.
336687
  Химич А.Н. Гибридные алгоритмы решения алгебраической проблемы собственных значений с разреженными матрицами / А.Н. Химич, А.В. Попов, А.В. Чистяков // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Киев, 2017. – Т. 53, № 6. – C. 132-146. – ISSN 0023-1274
336688
   Гибридные вычислительные машины. – К., 1977. – 263с.
336689
   Гибридные вычислительные машины. – К., 1979. – 165с.
336690
  Спалвинь А.П. Гибридные вычислительные машины для решения краевых задач / А.П. Спалвинь. – Рига, 1975. – 104с.
336691
   Гибридные вычислительные машины и комплексы. – К., 1973. – 92с.
336692
   Гибридные вычислительные машины и комплексы. – К., 1974. – 80с.
336693
   Гибридные вычислительные машины и комплексы. – К., 1976. – 200с.
336694
   Гибридные вычислительные системы. – М., 1984. – 64с.
336695
  Мацевитый Ю.М. Гибридные вычислительные системы для исследования физических полей. / Ю.М. Мацевитый, О.С. Цаканян. – К., 1983. – 295с.
336696
  Святный В.А. Гибридные вычислительные системы: уч. пособие / В.А. Святный. – К., 1980. – 247с.
336697
  Смолов В.Б. Гибридные вычислительные устройства с дискретно-управляемыми параметрами / В.Б. Смолов, Е.А. Чернявский. – Л., 1977. – 296с.
336698
  Русанов Ф.Н. Гибридные гибискусы / Ф.Н. Русанов. – Ташкент, 1965. – 84 с.
336699
  Гусейнов М.М. Гибридные гибискусы и гвоздики и перспективы их культурны на Апшероне. : Автореф... Канд.биол.наук: / Гусейнов М.М.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1962. – 16л.
336700
  Шинкарик Николай Иванович Гибридные интегральные преобразования (Фурье, Лежандра) с применением к задачам математической физики : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Шинкарик Николай Иванович; МВ и ССО УССР. Черновицкий гос. ун-т. – Черновцы, 1990. – 18л.
336701
  Рингерц Н Гибридные клетки / Н Рингерц, Р. Сэдвидж. – Москва, 1979. – 415с.
336702
  Семенов В.В. Гибридные методы расщепления для системы операторных включений с монотонными операторами // Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал / Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины. – Киев, 2014. – Т. 50, № 5. – С. 104-112. – ISSN 0023-1274
336703
  Пухов Г.Е. Гибридные методы решения задач оптимального управления / Г.Е. Пухов, А.А. Златник ; АН УССР. – Киев : Наукова думка, 1977. – 292 с.
336704
  Васильев В.В. Гибридные модели задач оптимизации / В.В. Васильев, А.Г. Додонов. – Київ, 1974. – 215с.
336705
  Шимбирев П.Н. Гибридные непрерывно-логические устройства / П.Н. Шимбирев. – М., 1990. – 175с.
336706
  Головков Л.Г. Гибридные ракетные двигатели / Л.Г. Головков. – М., 1976. – 168с.
336707
  Ложичевская Т.В. Гибридные связующие на основе модифицированных полиэфирных и эпоксидных олигомеров для полимерных композиционных материалов : Дисс. канд. химических наук. Спец. 02.00.06 - химия высокомолекулярных соединений / Ложичевская Т.В.; КНУТШ. – Киев, 2008. – 135л. – Библиогр.: л.122-135
336708
   Гибридные средства моделирования и управления. – Ташкент, 1977. – 138с.
336709
  Гаращенко Ф.Г. Гибридный алгоритм идентификации модели Гаммерштейна, линейной по состояниям / Ф.Г. Гаращенко, О.Г. Мороз // Проблемы управления и информатики : международный научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова, Ин-т космич. исследований. – Киев, 2014. – № 1, январь - февраль. – С. 32-41. – ISSN 0572-2691
336710
  Шугаевский В.А. Гибридный денарий Марка Варгунтея и Кая Порция Катона / В.А. Шугаевский. – Санкт-Петербург, 1912. – 12с.
336711
  Семенов В.В. Гибридный метод для уравнений с монотонными нелипшицевыми операторами / В.В. Семенов, С.В. Денисов // Международная летняя математическая школа памяти В.А. Плотникова : 12-17 сент. 2016 г., г. Одесса, Украина : тезисы докл. / Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова, Ин-т математики, экономики и механики ; [сост. и отв. ред.: О.Д. Кичмаренко]. – Одесса : Астропринт, 2016. – С. 56. – ISBN 978-966-927-171-6
336712
  Грамотенко П.М. Гибриды винограда донского сорта Пухляковский : Автореф... канд. бол.наук: / Грамотенко П. М.; МВО СССР, Рост.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1955. – 16л.
336713
  Козлов В.И. Гибриды между шипом и сердюгой из Куринско-Каспийского района. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.10 / Козлов В.И.; АН УССР. – К, 1973. – 23л. – Бібліогр.:с.21-23
336714
  Калмахелидзе Гиви Дмитриевич Гиви Дмитриевич Калмахелидзе, Николай Николаевич Ковалев: Каталог / Калмахелидзе Гиви Дмитриевич, Николай Николаевич. Выставка произведений. Москва. Ковалев, 1979. – М., 1979. – 12с.
336715
   Гиви Ломидзе. – М., 1986. – 40с.
336716
  Белогорлова Л.Ф. Гиви Нармания : Живопись (Альбом) / Л.Ф. Белогорлова. – Москва, 1984. – 136с.
336717
  Джавахишвили М.С. Гиви Шадури : романы и рассказы / М.С. Джавахишвили; пер. с груз. – Москва : Художественная литература, 1970. – 477с.
336718
  Данэм Б. Гигант в цепях / Б. Данэм. – М., 1984. – 380с.
336719
  Данэм Б. Гигант в цепях. / Б. Данэм. – М., 1958. – 250с.
336720
  Ногина Н.А. Гигант на равнине / Н.А. Ногина. – М, 1961. – 62с.
336721
  Пестушко Валерий Гигант растительного мира : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 9. – С. 55 : Іл.
336722
  Анжелини Джованни Гигант уже проснулся // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 1. – С. 36-41 : фото
336723
  Литвинович Н.В. Гигантоидные брахиоподы СССР, их распространение и стратиграфическое значение / Н.В. Литвинович, Т.Н. Воронцова; Отв. ред. Афанасьева Г.А. – Москва : Наука, 1991. – 64с. – ISBN 5-02-005408-9
336724
  Хаткевич Василий Гигантская креветка : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 5. – С. 3
336725
  Артемов Станислав Гигантская лошадь. Конь бледный // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 11 (2878), ноябрь. – С. 192 : фото
336726
  Ликфельд Гигантские выдры = Речные волки : Животные / Ликфельд, Клаус-Петер // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 3. – С. 62-70 : Фото, карта. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
336727
  Кринов Е.Л. Гигантские метеориты (Тунгусский и Сихотэ-Алинский) / Е.Л. Кринов. – Москва : Издательство АН СССР, 1952. – 91с.
336728
  Сурдин В.Г. Гигантские молекулярные облака / В.Г. Сурдин. – Москва : Знание, 1990. – 63 с.
336729
  Ирмер Джульетта Гигантские морские дьяволы : природа / Ирмер Джульетта, Уно Такао, Вонг Стивен // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 9 (162). – С. 56-65 : Фото. – ISSN 1029-5828
336730
  Гожик П.Ф. Гигантские ресурсы нефти и газа континентального склона Евразии / П.Ф. Гожик, В.А. Краюшкин, В.П. Клочко // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2004. – № 1. – С. 9-20 : рис. – Библиогр.: 38 назв. – ISSN 0367-4290
336731
  Холланд Дженнифер Гигантский групер. Большая рыба / Холланд Дженнифер, Дубиле Дэвид, Хэйз Дженнифер // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Июль, № 130. – С. 80-89 : фото
336732
  Орлин В.Н. Гигантский дипольный резонанс в сильно деформированных ядрах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.16 / Орлин В.Н.; МГУ. – М, 1975. – 18л. – Бібліогр.:с.7-18
336733
  Шумаков А.В. Гигантский дипольный резонанс и структура основного состояния ядер 12С и 27Al. : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.16 / Шумаков А.В. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1981. – 16 с.
336734
  Френц Лотар Гигантский кальмар : и все-таки они существуют. Природа // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 11. – С. 134-143 : фото, мал. – ISSN 1029-5828
336735
  Альбиг Гигантский кальмар : и все-таки они существуют. Природа / Альбиг, Йорг-Уве // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 11. – С. 134-143 : фото, мал. – ISSN 1029-5828
336736
  Юлдашбаева Эльмира Хайдаровна Гигантский угловой резонанс и структура нижайших состояний атомных ядер : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Юлдашбаева Эльмира Хайдаровна; Объединен. ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1988. – 16л.
336737
   Гигантское комбинационное рассеяние : пер. с англ. – Москва : Мир, 1984. – 408 с.
336738
  Зеленев С.Б. Гиганты британского бизнеса. / С.Б. Зеленев. – М, 1981. – 192с.
336739
  Кайко Т. Гиганты и игрушки / Т. Кайко. – М., 1978. – 206с.
336740
  Алексеев Б.Д. Гиганты и карлики растительного мира / Б.Д. Алексеев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Агропромиздат, 1987. – 189, [3] с. : ил. – Библиогр.: с. 191
336741
  Смолярчук В.И. Гиганты и чародеи слова: русские судебные ораторы второй пловины XIX - начала ХХ века / В.И. Смолярчук. – Москва : Юридическая литература, 1984. – 272 с.
336742
   Гиганты из мира компьютеров // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 6 : Черный аист. – С. 34 : Фото. – ISSN 1029-5828
336743
  Козлова Ольга Гиганты из Поднебесной : Феномен // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 8 (2791). – С. 8-16 : Іл.
336744
  Телепнев В.П. Гиганты индустрии / В.П. Телепнев. – Киев, 1975. – 240 с.
336745
  Метелкин Николай Гиганты моря : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 4. – С. 2
336746
  Пэч Мартин Гиганты науки : техника / Пэч Мартин, Рихтер Юлиан, Вагнер Бирте // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 5. – С. 84-97 : Фото. – ISSN 1029-5828
336747
  Слепцов М.М. Гиганты океанов / М.М. Слепцов. – Владивосток, 1948. – 96с.
336748
  Шехтер М. Гиганты пятилетки / М. Шехтер. – М.-Л., 1930. – 96с.
336749
  Рымкевич П.А. Гиганты техники / П.А. Рымкевич. – Л., 1925. – 176с.
336750
   Гигиена. – М., 1953. – 56с.
336751
  Габелов А.А. Гигиена брака / А.А. Габелов, Е.Б. Деранкова. – Москва, 1964. – 71 с.
336752
   Гигиена воспитания и обучения детей и подростков. – Минск, 1965. – 175с.
336753
  Голубев И.Е. Гигиена выращивания молодняка сельскохозяйственных животных / И.Е. Голубев. – Минск, 1961. – 24с.
336754
  Мэкензи М. Гигиена голоса : в общедоступном изложении / М. Мэкензи, проф. – Санкт-Петербург : Спб. Электропеч., 1902. – 96 с. – (Библиотека народного здравия ; № 29)
336755
  Кастекс А. Гигиена голоса для певиц, певцов, ораторов и разговорной речи / пер. с фр. [и предисл.] д-ра В.К. Панченко; !Dr. A. Castex. Hygiene de la voix parlee et chantee. – Санкт-Петербург : Изд. книгопрод. В.И. Губинского ; [Пар. тип. А.Л. Трупова и К*], 1898. – II, 168, IV с.
336756
  Зарубин Г.П. Гигиена города / Г.П. Зарубин, Ю.В. Новиков. – Москва : Медицина, 1986. – 272 с.
336757
  Листов А.Ф. Гигиена детей дошкольного возраста и профилактика инфекций и гельминтозов / А.Ф. Листов. – 3-е изд. – М, 1959. – 336с.
336758
   Гигиена детей и подростков. – М., 1965. – 359с.
336759
   Гигиена детей и подростков. – М., 1988. – 512с.
336760
   Гигиена детей и подростков : Учебник для мед. училищ. – Москва : Медицина, 1989. – 320 с. – ISBN 5-225-00313-3
336761
  Чулицкая Л.И. Гигиена дошкольного возраста / Л.И. Чулицкая. – 2-е изд. – Л, 1940. – 160с.
336762
  Пан А.Г. Гигиена женщины / А.Г. Пан. – К., 1964. – 177с.
336763
  Побединский М.Н. Гигиена женщины. / М.Н. Побединский, Л.Г. Степанов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М., 1955. – 152с.
336764
  Красильщиков Д.Г. Гигиена жилища / Д.Г. Красильщиков, М.И. Красильщиков. – М., 1980. – 96с.
336765
  Роменская Т Гигиена зимнего содержания скота / Т Роменская. – Ульяновск, 1957. – 19с.
336766
  Белостоцкая Е.М. Гигиена зрения школьников / Е.М. Белостоцкая. – М, 1960. – 136с.
336767
  Хрипкова А.Г. Гигиена и здоровье / А.Г. Хрипкова, Д.В. Колесов. – М, 1984. – 48с.
336768
  Хрипкова А.Г. Гигиена и здоровье школьника / А.Г. Хрипкова, Д.В. Колесов. – М, 1988. – 191с.
336769
  Томашкова Я. Гигиена и красота. / Я. Томашкова. – М., 1967. – 128с.
336770
   Гигиена и медицинский контроль. : методическое пособие для студентов отделения заочного обучения институтов физической культуры. – Москва ; Ленинград, 1949. – 43 с.
336771
  Лещинский А.Л. Гигиена и организация умственного труда / А.Л. Лещинский. – Ижевск, 1951. – 52с.
336772
  Лещинский А.Л. Гигиена и организация умственного труда / А.Л. Лещинский. – М., 1958. – 84с.
336773
  Гриднева К.В. Гигиена и организация умственного труда студента-заочника / К.В. Гриднева. – Москва, 1971. – 40,6с.
336774
  Донская Л.В. Гигиена и психология труда работников торговли / Л.В. Донская. – М., 1979. – 96с.
336775
   Гигиена и реставрация библиотечных фондов. – М., 1964. – 109с.
336776
   Гигиена и реставрация библиотечных фондов. – М., 1979. – 144с.
336777
   Гигиена и реставрация библиотечных фондов. – М., 1985. – 160с.
336778
   Гигиена и реставрация книг в городской библиотеке. – М., 1960. – 32с.
336779
  Куколевский Г.М. Гигиена и самоконтроль спортсмена. / Г.М. Куколевский. – М, 1955. – 112с.
336780
   Гигиена и токсикология новых Пестицидов и клиника отравлений. – М., 1962. – 480с.
336781
  Гориневская В.В. Гигиена и физическая культура в школах / В.В. Гориневская. – Х, 1928. – 229с.
336782
  Громова З.П. Гигиена и физическое воспитание школьника в семье / З.П. Громова. – Минск, 1973. – 143с.
336783
  Бункин Н.А. Гигиена лыжника / Н.А. Бункин. – М., 1951. – 32с.
336784
  Вайнруб Е.М. Гигиена обучения детей в школах с продленным днем / Е.М. Вайнруб, Г.Н. Еременко, П.Л. Краснянская. – Київ : Здоров"я, 1984. – 104с. – (Б-ка практ. врача)
336785
  Темкин Б.И. Гигиена обучения и профессиональной подготовки учащихся старших классов. / Б.И. Темкин. – Л, 1964. – 168с.
336786
  Делль Р.А. Гигиена одежды / Р.А. Делль. – 2-е изд. – М, 1991. – 160с.
336787
   Гигиена окружающей и производственной среды. – Х., 1987. – 74с.
336788
   Гигиена окружающей среды. – Вып. 9. – М., 1988. – 304с.
336789
  Найштейн С.Я. Гигиена окружающей среды в связи с химизацией сельского хозяйства / С.Я. Найштейн, В.Е. Кармазин. – К., 1984. – 103с.
336790
  Петровский К.С. Гигиена питания / К.С. Петровский. – 2-е изд., переработ. и доп. – Москва, 1975. – 400 с.
336791
  Окорокова Ю.И. Гигиена питания / Ю.И. Окорокова, Ю.Н. Еремин. – Москва, 1981. – 320 с.
336792
  Быховский А.В. Гигиена повседневного быта / А.В. Быховский. – М, 1985. – 96с.
336793
  Быховский А.В. Гигиена повседневного быта / А.В. Быховский. – М, 1985. – 96с.
336794
   Гигиена политехнического и производственного обучения. – М., 1963. – 220с.
336795
   Гигиена политехнического обучения. – М., 1959. – 78с.
336796
   Гигиена политехнического обучения учащихся средней школы. – М., 1958. – 75с.
336797
  Гуткин А.Я. Гигиена политехнического обучения школьников / А.Я. Гуткин. – Л., 1959. – 155с.
336798
  Артемьев С.А. Гигиена половой жизни / С.А. Артемьев. – Москва, 1964. – 45 с.
336799
   Гигиена применения, токсикология пестицидов и клиника отравлений. – Вып. 8. – К., 1970. – 474с.
336800
  Скороходько А.К. Гигиена сельскохозяйственных животных / А.К. Скороходько. – 4-е, перераб. изд. – М., 1950. – 464с.
336801
  Гёбер Ф. Гигиена семьи / Ф. Гёбер. – С.-Петербург : Тип. С.Н. Худекова, 1892. – 151 с. – (После 151 с.: С. 17-496 и ещё 240 с. - Полн. собр. соч. Гергарта Гауптмана. Т. 1, 2. 1908 г.)
336802
  Литвинова Л.И. Гигиена современного жилища / Л.И. Литвинова. – К., 1990. – 111с.
336803
  Скульский М.А. Гигиена труда : пособие по профессиональной гигиене / М.А. Скульский. – Екатеринослав : Типография профшколы им. 5-й год. октябрьской революции, 1923. – 162, [2] с.
336804
  Супоницкий М.Я. Гигиена труда / М.Я. Супоницкий. – К., 1950. – 40с.
336805
  Алексеев С.В. Гигиена труда : Учебник для студ. санитарно-гигиенических фак. мед. ин-тов / С.В. Алексеев, В.Р. Усенко. – Москва : Медицина, 1988. – 576с.
336806
  Красильщиков М.И. Гигиена труда в легкой промышленности / М.И. Красильщиков. – Москва, 1980. – 183с.
336807
   Гигиена труда женщин. – М., 1985. – 238с.
336808
  Паустовская В.В. Гигиена труда и научно-технический прогресс / В.В. Паустовская. – К., 1989. – 46с.
336809
   Гигиена труда и профессиональная ориентация подростков. – Ростов -на-Дону, 1987. – 96с.
336810
   Гигиена труда и профессиональные заболевания. – М., 1982. – 178с.
336811
   Гигиена труда при воздействии электромагнитных полей. – М., 1983. – 176с.
336812
  Демиденко Н.М. Гигиена труда при применении дефолиантов и десикантов хлопчатника : Автореф... докт. мед.наук: / Демиденко Н. М.; Ташк. гос. мед. ин-т. – Ташкент, 1969. – 37л.
336813
  Пархоменко Г.М. Гигиена труда при работе с полонием. / Г.М. Пархоменко. – М., 1963. – 52с.
336814
  Храмцова А.Д. Гигиена труда учащихся профтехучилищ. / А.Д. Храмцова. – М., 1984. – 135с.
336815
   Гигиена труда, профилактика травматизма и организация травматологической помоци в социалистическом сельском хозяйстве. – Х., 1955. – 43с.
336816
   Гигиена трудового и политехнического обучения в восьмилетней и средней школе. – М., 1963. – 231с.
336817
   Гигиена трудового обучения в школе. – Л., 1964. – 16с.
336818
  Кекчеев К.Х. Гигиена умственного труда / К.Х. Кекчеев. – М, 1948. – 104с.
336819
  Фролов Ю.П. Гигиена умственного труда / Ю.П. Фролов. – Москва, 1965. – 152с.
336820
  Трахтенберг И.М. Гигиена умственного труда студентов / Трахтенберг И.М., Рашман С.М. – Киев : Здоров"я, 1973. – 171 с. – Библиогр.: с. 164-169
336821
  Громбах С.М. Гигиена учебных занятий в школе / С.М. Громбах. – М, 1959. – 124с.
336822
  Лагранж Ф. Гигиена физических упражнений детей и молодых людей / Ф. Лагранж. – С-Пб. – 263 с.
336823
  Волжинский В.А. Гигиена физических упражнений и спорта / В.А. Волжинский. – Москва; Ленинград, 1939. – 344 с.
336824
  Вайнбаум Я.С. Гигиена физического воспитания / Я.С. Вайнбаум. – Москва, 1986. – 174с.
336825
  Богорад И.В. Гигиена физического труда / И.В. Богорад. – М, 1980. – 96с.
336826
  Рокитянський В.И. Гигиена физкультурника / В.И. Рокитянський. – М, 1955. – 120с.
336827
  Рокитянський В.И. Гигиена физкультурника / В.И. Рокитянський. – 2-е изд. – М, 1957. – 146с.
336828
  Лаптев А.П. Гигиена физкультурника // О культуре физической и духовной / А.В. Царик. – Москва : Знание, 1989. – С. 98-190. – (Новое в жизни, науке, технике ;Физкультура и спорт ; 1/1989)
336829
  Дешин Д.Ф. Гигиена физкультурника, смоконтроль, подача первой помощи. / Д.Ф. Дешин. – М.-Л., 1949. – 60с.
336830
   Гигиена школьника. – Ташкент, 1965. – 87с.
336831
  Скворцов И. Гигиена, со включением анатомии, физиологии, и патологии человеческого тела : ощедоступно изложенное ученье о здоровьи и болезнях / И. Скворцов. – 2-е перераб. и доп. изд. – С.-Петербург : Типография Я. Трей, 1906. – XX, 360 с.
336832
   Гигиеническая гимнастика. – М., 1955. – 20с.
336833
  Янкелевич Е.И. Гигиеническая гимнастика для работников умственного труда. / Е.И. Янкелевич. – М., 1956. – 60с.
336834
  Букалов М.М. Гигиеническая гимнастика и закаливание / М.М. Букалов, С.В. Янанис. – Москва, 1965. – 44 с.
336835
   Гигиеническая оценка поведения хлорантранилипрола в объектах окружающей среды при выращивании кукурузы в лесостепной зоне Украины / И.В. Лепешкин, В.И. Медведев, Е.Н. Багацкая, Л.П. Иванова, А.П. Гинько // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 2 (73). – C. 73-77 : табл. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 2077-7477
336836
   Гигиеническая оценка условий труда на пищевых объектах. – Л., 1990. – 37с.
336837
  Девятка Д.Г. Гигиеническая характеристика ультрафиолетового климата г.Львова и влияние его на реактивность организма : Автореф... д-ра мед.наук: 756 / Девятка Д.Г.; Львовский гос. мед. ин-т. – Львов, 1968. – 32л.
336838
  Марковская А.Г. Гигиенические вопросы зарегулированного водоема в нижнем бьефе : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Марковская А.Г. ; Куйбышев. гос. пед. ин-т. – Куйбышев, 1966. – 16 с.
336839
   Гигиенические вопросы строительства школы и дошкольных учреждений. – М., 1965. – 244с.
336840
   Гигиенические вопросы школы-интерната. – М., 1964. – 259с.
336841
   Гигиенические и медико-биологические аспекты здоровья населения. – Л., 1989. – 152с.
336842
  Касьяненко А.М. Гигиенические и эпидемиологические аспекты эшерихиозов / А.М. Касьяненко. – Киев, 1988. – 228с.
336843
  Квитницкая Н.Н. Гигиенические обоснования охраны от загрязнения водоемов Украины в связи с их регулированием и развитием промышленности (Исследования в натуральных и опыт. условиях) : Автореф... д-ра мед.наук: / Квитницкая Н.Н.; Киевск. мед. ин-т им. А.А.Богомольца. – К., 1965. – 25л.
336844
  Квитницкая Н.Н. Гигиенические обоснования охраны от загрязнения водоемов Украины в связи с их регулированием и развитием промышленности (Исследования в натуральных и опыт. условиях) : Автореф... д-ра мед.наук: / Квитницкая Н.Н.; Киевск. мед. ин-т им. А.А.Богомольца. – К., 1965. – 25л. – Бібліогр.:с.22-25
336845
  Головань Д.И. Гигиенические основы организации зон санитарной охраны источников водоснабжения / Д.И. Головань. – М., 1989. – 19с.
336846
  Советов С.Е. Гигиенические основы проектирования, строительства и оборудования школ и детских дошкольных учреждений / С.Е. Советов, Г.Н. Сердюковская. – Москва : Медгиз, 1962. – 399 с., [1] л. план. – Библиогр.: с. 388-397
336847
  Корсунская М.И. Гигиенические основы режима учебных занятий учащихся средних школ / М.И. Корсунская. – М., 1961. – 55с.
336848
   Гигиенические основы решения территориальных проблем. – Новосибирск, 1987. – 256с.
336849
  Сахновская Н.Н. Гигиенические основы управления качеством воздушного бассейна / Н.Н. Сахновская. – Киев : Здоров"я, 1984. – 103с. – (Библиотека практического врача ; Гигиена)
336850
   Гигиенические проблемы охраны окружающей среды от загрязнения канцерогенами. – Киев, 1985. – 103 с.
336851
  Режабек Я.В. Гигиенические свойства спирто-калильного освещения : (С обращением особого вниманияна методику исследования) : Дис. ... д-ра медицины / Из Гигиенической лаборатории проф. В.Д.Орлова в Имераторском Университете Св. Владимира. – Киев : Тип. Имерат. У-та Св. Владимира Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1911. – 225, IV с.
336852
  Федоров Ю.А. Гигиенические средства для полости рта / Ю.А. Федоров. – 2-е изд., перераб. и доп. – К., 1985. – 32с.
336853
  Антропова М.В. Гигиенические требования организации режима дня школьника / М.В. Антропова. – Москва, 1954. – 24с.
336854
  Бирюков А.А. Гигиенический самомассаж / А.А. Бирюков. – Москва : Физкультура и спорт, 1983. – 16с.
336855
   Гигиеническое воспитание в школе. – М., 1933. – с.
336856
  Нимен Л.Б. Гигиеническое воспитание в школе. / Л.Б. Нимен. – М., 1933. – 39с.
336857
  Стругацкая Л.Е. Гигиеническое воспитание учащихся в семье и школе / Л.Е. Стругацкая, Д.Б. Синельникова. – Ташкент, 1963. – 20с.
336858
  Заликин Г.А. Гигиеническое воспитание учащихся в школах-интернатах / Г.А. Заликин. – М, 1962. – 134с.
336859
  Лахно Е.С. Гигиеническое значение и биологическое действие пригородных зеленых насаждений : Автореф... докт. мед.наук: / Лахно Е. С.; Льв. гос. мед. ин-т. – К., 1967. – 35л.
336860
  Волощенко О.И. Гигиеническое значение поверхностно-активных веществ. / О.И. Волощенко, И.В. Мудрый. – Київ, 1991. – 172,4с.
336861
  Назаренко В.И. Гигиеническое значение повышенной индивидуальной чувствительности к производствнному шуму и общей низкочастотной вибрации. : Автореф... Канд.биол.наук: 14.00.07 / Назаренко В.И.; М-во здравоохран.Укр.Киев.НИИ гигиены труда и профессион.заболеваний. – К, 1991. – 18л.
336862
  Кундиев Ю.И. Гигиеническое значение проблемы всасывания фосфорорганических инсектицидов через кожу : Автореф... д-ра мед.наук: / Кундиев Ю.И.; Киев. мед. ин-т. – К., 1967. – 28л.
336863
  Головатюк А.П. Гигиеническое значение пыли поливинилхлорида и ее нормирование в воздухе рабочих помещений : Автореф... канд. мед.наук: / Головатюк А.П.; Киевск. мед. ин-т. – К., 1967. – 20л.
336864
  Гордыня Н.П. Гигиеническое изучение выбросов сажевых заводов и влияние их на чистоту атмосферного воздуха и санитарные условия жизни населения : Автореф... канд. мед.наук: / Гордыня Н. П.; Киев.мед. инзт. – К., 1965. – 15л.
336865
  Гончарук Е.И. Гигиеническое изучение систем местной канализации с обоснованием санитарных норм их проектирования и эксплуатации : Автореф... доктора мед.наук: / Гончарук Е.И.; Киевский мед. ин-т. – К., 1967. – 60л.
336866
  Воронова И.А. Гигиеническое обоснование предельно допустимых концентраций некоторых полупродуктив синтеза левомицетина (карбинола, оксиамина и оксицетиламина) в воде водоемов : Автореф... канд. мед.наук: / Воронова И.А.; Харьк. мед. ин-т. – Харьков, 1965. – 15л.
336867
  Пазынич В.М. Гигиеническое обоснование среднесуточной предельно допустимой концентрации пятиокиси ванадия в атмосферном воздухе. : Автореф... канд. мед.наук: / Пазынич В.М.; Днепропетр. гос. мед. ин-т.. – Днепропетровск, 1966. – 18л.
336868
  Новосельская А.П. Гигиеническое обоснование условий использования сточных вод животноводческих комплексов для орошения сельскохозяйственных земель. : Автореф... канд. биол.наук: 14.00.07 / Новосельская А.П.; Киев. мед. ин-т. – К., 1984. – 24л.
336869
  Сапожникова Р.Г. Гигиеническое обучение и воспитание в процессе занятий в школьных мастерских / Р.Г. Сапожникова, Н.Н. Куинджи. – М., 1964. – 56с.
336870
  Кальченко Е.И. Гигиеническое обучение и воспитание школьников / Е.И. Кальченко. – М., 1984. – 127с.
336871
  Дудачева М.И. Гиго Габашвили / М.И. Дудачева. – М, 1958. – 84с.
336872
  Урушадзе И.А. Гиго Габашвили / И.А. Урушадзе. – Тбилиси, 1958. – 56с. : ил.
336873
  Спенсер-Грегори Гигрометрия / Спенсер-Грегори, Е. Роурке. – Москва, 1963. – 204 с.
336874
  Кожанчиков И Гигрорегуляторная реакция куколок Agrotis и Ephestia как реакция на влияние влажности среды / И Кожанчиков, 1934. – 548-552с.
336875
  Кузьмичев А.И. Гигрофильная флора юго-запада Русскойравнины и ее генезис / А.И. Кузьмичев. – СПб, 1992. – 214с.
336876
  Кантор В. Гид // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 6. – С. 6-64. – ISSN 0321-1878
336877
   Гид по престолу : Мировая еда. Тема номера // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 4. – С. 52 : Іл.
336878
   Гид по Сатанову : источник бесконечного вдохновения // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 4. – С. 99 : фото
336879
  Льюис С. Гидеон Плениш / С. Льюис. – Москва, 1947. – 395 с.
336880
  Болховитиниа Е.Г. Гидирование хлопкового маста на никель-хромовом катализаторе : Автореф... канд. хим.наук: / Болховитиниа Е. Г.; Казах.ГУ, Казаз. гос. мед. ин-т. – Алма-Ата, 1963. – 16л.
336881
  Андерсен Г.К. Гидке каченя : казка : для дошк. віку / Ганс Крістіан Андерсен ; пер. з дат. О. Іваненко. – Київ : Веселка, 1985. – 22 с. : іл.
336882
  Парамонов А.А. Гидра / А.А. Парамонов. – Москва-Л., 1927. – 120с.
336883
  Канаев И.И. Гидра / И.И. Канаев. – Москва ; Ленинград, 1952. – 372 с.
336884
  Бекетов В.П. Гидра / В.П. Бекетов. – Белгород, 1963. – 190с.
336885
  Есьман И.Г. Гидравлика / И.Г. Есьман. – 2-е изд., 1926. – 268с.
336886
  Есьман Б.И. Гидравлика / Б.И. Есьман. – 3-е изд перераб. – Тифлис, 1930. – 320 с.
336887
  Евреинов В.Н. Гидравлика / В.Н. Евреинов. – 2-е изд. испр. доп. – Ленинград, 1934. – 500 с.
336888
  Форхгеймер Ф. Гидравлика / Ф. Форхгеймер. – Москва-Ленинград, 1935. – 615 с.
336889
  Отт А.А. Гидравлика : Учеб. пособ. для втузов / А.А. Отт. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва-Ленинград : ОНТИ, Гл. ред. энергетич. лит., 1937. – 404с.
336890
  Френкель Н.З. Гидравлика / Н.З. Френкель. – Москва-Ленинград, 1947. – 460 с.
336891
  Агроскин И.И. Гидравлика : Допущено ... в качестве учебника для гидромелеоративных ин-тов и фак-тов и в качестве учедн. пособия для гидротехнич. фак-тов строит. ин-тов / под ред. И.И. Агроскина. – Москва ; Ленинград : Госэнергоиздат, 1950. – 440 с.
336892
  Рабинович Е.З. Гидравлика / Е.З. Рабинович. – Москва-Ленинград, 1952. – 372 с.
336893
  Агроскин И.И. Гидравлика : Учебное пособие для гидротехнических факультетов строительных институтов / под. общ. ред. И.И. Агроскина. – Изд. 3-е, совершенно переработ. – Москва- Ленинград : Госэнергоиздат
Ч. 3. – 1954. – 484 с.
336894
  Комов В.А. Гидравлика / В.А. Комов. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва-Ленинград, 1955. – 416 с.
336895
  Латышенков А.М. Гидравлика / А.М. Латышенков, В.Г. Лобачев. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва, 1956. – 408с.
336896
  Френкель Н.З. Гидравлика / Н.З. Френкель. – 2-е изд. – Москва-Ленинград, 1956. – 456 с.
336897
  Чертоусов М.Д. Гидравлика / М.Д. Чертоусов. – 4-е, испр. – Москва-Ленинград, 1962. – 630 с.
336898
  Агроскин И.И. Гидравлика / И.И. Агроскин. – Москва ; Ленинград
4. – 1964. – 352 с.
336899
  Богомолов А.И. Гидравлика : Учебник для студентов вузов, обучающихся по спец. "Гидравлическое строительство" / А.И. Богомолов, К.А. Михайлов. – Москва : литературы по строительству, 1965. – 632 с.
336900
  Тихомиров А.П. Гидравлика : Лекции по разделу гидростатики для студ. заочного фак-та по спец. ПГС. / А.П. Тихомиров. – Горький : б.и., 1967. – 38с.
336901
  Бородкин Б.С. Гидравлика / Б.С. Бородкин. – Москва, 1969. – 47 с.
336902
   Гидравлика. – Изд. 2-е. – М., 1980. – 61с.
336903
  Рабинович Е.З. Гидравлика / Е.З. Рабинович. – Москва, 1980. – 278 с.
336904
  Чугаев Р.Р. Гидравлика / Р.Р. Чугаев. – 4-е изд., доп. и перераб. – Ленинград : Энергоиздат, 1982. – 672с.
336905
  Горчин Н.К. Гидравлика в задачах / Н.К. Горчин, М.Д. Чертоусов. – Изд. 2-е испр. – Ленинград, 1933. – 364с.
336906
  Евреинов В.Н. Гидравлика в лаборатории / В.Н. Евреинов. – Ленинград, 1930. – 160 с.
336907
  Филиппов Е.Г. Гидравлика гидрометрических сооружений для открытых потоков / Е.Г. Филиппов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1990. – 278с.
336908
  Ибад-заде Юсиф Али-Кулу-оглы Гидравлика горных рек = Русловые и гидроморфологические расчеты / Ибад-заде Юсиф Али-Кулу-оглы. – Москва : Стройиздат, 1986. – 160с.
336909
  Яблонский В.С. Гидравлика для нефтяных техникумов / В.С. Яблонский. – 2-е изд. доп. и испр. – Москва-Ленинград, 1951. – 232 с.
336910
   Гидравлика дорожных водопропускных сооружений. – М., 1982. – 120с.
336911
  Сточек Н.П. Гидравлика жидкостных ракетных двигателей. / Н.П. Сточек, А.С. Шапиро. – М., 1978. – 126с.
336912
  Смыслов В.В. Гидравлика и аэродинамика / В.В. Смыслов. – Киев : Вища школа, 1979. – 336с.
336913
  Альтшуль А.Д. Гидравлика и аэродинамика / А.Д. Альтшуль. – Москва, 1987. – 414с.
336914
  Копырин М.А. Гидравлика и гидравлические машины / М.А. Копырин. – Москва, 1961. – 302 с.
336915
   Гидравлика и гидравлические машины. – Саратов
1. – 1965. – 180 с.
336916
   Гидравлика и гидравлические машины. – Саратов
2. – 1965. – 124с.
336917
  Дробнис В.Ф. Гидравлика и гидравлические машины / В.Ф. Дробнис. – М., 1987. – 191с.
336918
   Гидравлика и гидрометрия. – Ленинград, 1960. – 5 с.
336919
  Мхитарян А.М. Гидравлика и гидромеханика / А.М. Мхитарян. – Киев, 1958. – 374 с.
336920
  Некрасов Б.Б. Гидравлика и её применение на летальных аппаратах / Б.Б. Некрасов. – 2-е изд. – М, 1967. – 368с.
336921
  Мильштейн П.А. Гидравлика и массопередача в аппаратах с чередующимися кипящими слоями ионита : Автореф... канд. технич.наук: 05.347 / Мильштейн П.А.; Новочеркасский политехнич. ин-т. – Новочеркасск, 1971. – 20л.
336922
  Петров Г.А. Гидравлика переменной массы / Г.А. Петров. – Х., 1964. – 224с.
336923
   Гидравлика русловых и подземных потоков. – Калинин, 1987. – 108с.
336924
  Каминарова Р.И. Гидравлика стратифицированных потоков : (библиогр. зарубежной литературы за период 1950-1966 гг.) / Р.И. Каминарова; М-во энергетики и электрификации СССР. Главтехстрой-проект. Всесоюз. науч.-исслед. ин-т гидротехники им. Б. Е. Веденеева. Отд. науч.-техн. информации. Отд. техн. водоснабжения и охладителей тепловых электростанций. – Ленинград : Энергия, 1968. – 219 с.
336925
  Ионайтис Р.Р. Гидравлика СУЗ ядреных реакторов. / Р.Р. Ионайтис, Н В. Стобецкий, . – М, 1972. – 187с.
336926
  Константинов Н.М. Гидравлика, гидрология, гидрометрия / Н.М. Константинов. – М.
Ч.1. – 1987. – 303с.
336927
  Константинов Н.М. Гидравлика, гидрология, гидрометрия / Н.М. Константинов. – М.
2. – 1987. – 430с.
336928
  Панчурин Н.А. Гидравлика, гидромеханика и насосы. Конспект лекций / Н.А. Панчурин. – Ленинград, 1960. – 184 с.
336929
  Бахметев Б.А. Гидравлика. Общий курс / Б.А. Бахметев. – Москва-Ленинград, 1934. – 332 с.
336930
  Киселев П.Г. Гидравлика.Основы механики жидкости / П.Г. Киселев. – Москва-Ленинград, 1963. – 424 с.
336931
  Мартынов А.П. Гидравлическая вытяжка осесимметричной безмоментной оболочки : Автореф... канд. техн.наук: / Мартынов А.П.; АН СССР. Ин-т механики. – Москва, 1956. – 7л.
336932
  Фукс С.Н. Гидравлическая и воздушная плотность конденсаторов паровых турбин / С.Н. Фукс. – М, 1967. – 120с.
336933
  Озеров И.М. Гидравлическая классификация шлихов / И.М. Озеров. – Ташкент, 1940. – 1-40с.
336934
  Дуэль М.А. и др. Гидравлические автоматические регуляторы тепловых процессов / М.А. и др. Дуэль. – М-Л, 1961. – 200с.
336935
  Кулибабин А.Г. Гидравлические и конструктивные особенности автоматического каскадного регулирования закрытых оросительных систем с обратной гидравлической связью : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 531 / Кулибабин А.Г. ; Укр. ин-т инженеров водного хоз-ва. – Ровно, 1971. – 23 с.
336936
  Шептун Ю.Д. Гидравлические и пневматические приводы промышленных роботов / Ю.Д. Шептун, С.Г. Липицкий. – Днепропетровск, 1986. – 88с.
336937
   Гидравлические и пневматические силовые системы управления. – М., 1962. – 615с.
336938
   Гидравлические и пневматические устройства летательных аппаратов. – К.
3. – 1969. – 174с.
336939
  Аэров М.Э. Гидравлические и тепловые основы работы аппаратов со стационарным и кипящим зернистым слоем / М.Э. Аэров, О.М. Тодес. – Ленинград : Химия, Лениград. отд., 1968. – 512 с. : 29 ьабл., 247 рис.
336940
  Кривченко Г.И. Гидравлические машины / Г.И. Кривченко. – М., 1978. – 320с.
336941
  Кривченко Г.И. Гидравлические машины / Г.И. Кривченко. – 2-е изд. перераб. доп. – М., 1983. – 320с.
336942
  Васильев Б.А. Гидравлические машины / Б.А. Васильев, Н.А. Грецов. – Москва, 1988. – 272с.
336943
  Долгополов А.В. Гидравлические машины в сельскохозяйственном производстве / А.В. Долгополов. – Днепропетровск, 1984. – 90с.
336944
  Жаворонков Н.М. Гидравлические основы скрубберного процесса и теплопередача в скрубберах / Н.М. Жаворонков. – Москва, 1944. – 224 с.
336945
  Вишневский Виктор Иванович Гидравлические особенности крупных мелиоративных каналов с учетом воздействия ветра на водную поверхность : Автореф... канд. технич.наук: 05.14.09 / Вишневский Виктор Иванович; МинвузУССР, Киевский автом.-дорожн. ин-т. – К., 1987. – 20л.
336946
   Гидравлические потери на трение в вод доводах электростанций. – М., 1985. – 104с.
336947
  Альтшуль А.Д. Гидравлические потери на трение в трубопроводах / А.Д. Альтшуль. – Москва - Ленинград, 1963. – 256 с.
336948
  Иванов В.И. Гидравлические приводы автоматических систем и робототехнических комплексов: Конспект лекций по курсу "Гидрогазовые приводы автомат. систем и робототехн. комплексов" / В.И. Иванов. – М., 1989. – 38с.
336949
  Романков П.Г. Гидравлические процессы химической технологии : (материалы к курсу "Процессы и аппараты") / П.Г. Романков ; Ленинград. заоч. индустр. ин-т. – Ленинград ; Москва : Гос. науч.-техн. изд. хим. лит-ры, 1948. – 122 с.
336950
  Шаблинский В.В. Гидравлические расчеты каналов и малых рек при осушении торфяных месторождений, болот и заболоченных земель. / В.В. Шаблинский. – М.-Л., 1959. – 112с.
336951
  Арзуманов Э.С. Гидравлические регулирующие органы систем автоматического управления / Э.С. Арзуманов. – Москва : Машиностроение, 1985. – 256 с. : ил.
336952
  Темный В.П. Гидравлические регуляторы. / В.П. Темный. – М-Л, 1966. – 144с.
336953
  Льюис Э. Гидравлические системы управления / Э. Льюис, Х. Стерн. – М., 1966. – 407с.
336954
  Чугаев Р.Р. Гидравлические термины / Р.Р. Чугаев. – Москва : Высшая школа, 1974. – 104с.
336955
  Крассов И.М. Гидравлические усилители / И.М. Крассов. – М.-Л., 1959. – 88с.
336956
  Леонов Е.А. Гидравлические характеристики и учет стока зарастающих рек : Автореф... канд. техн.наук: / Леонов Е.А.; Гос. гидрол. ин-т. – Л., 1966. – 20л.
336957
  Бочаров Ю.А. Гидравлические штамповочные молоты и прес-молоты. / Ю.А. Бочаров, А.А. Хорычев. – М., 1974. – 48с.
336958
  Крассов И.М. Гидравлические элементы в системах управления / И.М. Крассов. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1967. – 255с.
336959
  Крассов И.М. Гидравлические элементы систем автоматического регулирования / И.М. Крассов. – М., 1963. – 163с.
336960
  Максимович Г.К. Гидравлический разрыв нефтяных пластов. / Г.К. Максимович. – М., 1957. – 98с.
336961
  Агроскин И.И. Гидравлический расчёт каналов (Метод абстрактной модели) / Агроскин И.И. – Москва ; Ленинград : Главэнергоиздат, 1935. – 80 с.
336962
   Гидравлический расчёт сетей водоотведения. – К., 1987. – 120с.
336963
  Фридланд В.Я. Гидравлический расчет элементов намыва плотин и дамб : Автореф... канд. техн.наук: / Фридланд В.Я.; Киевск. ин-т инженеров водного хозяйства. – К., 1958. – 15л.
336964
   Гидравлический следящий привод. – М., 1968. – 563с.
336965
  Зайков А.М. Гидравлический способ добычи торфа / А.М. Зайков. – М.-Л., 1931. – 44с.
336966
   Гидравлический удар в трубопроводах и борьба с ним : Библиогр.указ.отеч.и иностранной литературы. – Донецк, 1972. – 91с.
336967
  Аронович Гидравлический удар и уравнительные резервуары / Аронович, Картвелишвили, Я.К. Любимцев. – Москва : Наука, 1968. – 247с.
336968
  Ефремов В.И. Гидравлическое исследование равномерного руслового потока и вопросы расчета пропускной способности естественных русел : Автореф... канд. техн.наук: / Ефремов В.И.; Ленингр. гидрометеорологич. ин-т. – Л., 1967. – 12л.
336969
  Ляхтер В.М. Гидравлическое моделирование / В.М. Ляхтер, А.М. Прудовский. – М., 1984. – 392с.
336970
  Знаменская Н.С. Гидравлическое моделирование русловых процессов / Н.С. Знаменская. – СПб, 1992. – 239с.
336971
  Железняков Г.В. Гидравлическое обоснование методов речной гидрометрии / Г.В. Железняков; Под ред.Е.В.Близняка. – Москва; Ленинград : АН СССР, 1950. – 164с.
336972
  Гришанин К.В. Гидравлическое сопротивление естественных русел / К.В. Гришанин. – Санкт-Петербург : Гидрометеоиздат, 1992. – 181с.
336973
  Троян В.М. Гидразид малеиновой кислоты - ингибитор обмена нуклеиновых кислот и азотистых соединений : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Троян В.М. ; АН УССР , Науч.-исслед. ин-т физиологии растений. – Киев, 1966. – 19 с.
336974
   Гидразид малеиновой кислоты как регулятор роста растений. – Москва : Наука, 1973. – 368 с.
336975
  Яфарова Р.Л. Гидразиды фосфорилированных карбоновых кислот (синтез, строение, таутомерия и хим. превращения) : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Яфарова Р.Л.; Казан. хим.-технол. ин-т им. С.М.Кирова. – Казань, 1969. – 15л.
336976
  Козловский М.Т. Гидразин и гидрооксиламин и их применение в аналитической химии / М.Т. Козловский, И.К. Букин. – Алма-Ата, 1967. – с.
336977
  Пара Ф.И. Гидразиновые соединения платины и палладия. : Автореф... Канд.хим.наук: 070 / Пара Ф.И.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1969. – 22л.
336978
  Греков А.П. Гидразинометрия. / А.П. Греков, Г.В. Отрошко. – Киев, 1981. – 259с.
336979
  Китаев Ю.П. Гидразоны / Ю.П. Китаев, Б.И. Бузыкин. – М, 1974. – 415с.
336980
  Цундель Г. Гидратация и межмолекулярное взаимодействие. / Г. Цундель. – М., 1972. – 404с.
336981
  Бакеев М.И. Гидратация и физико-химические свойства растворов электролитов / М.И. Бакеев. – Алма-Ата, 1978. – 243с.
336982
  Шестопалова А.В. Гидратация кофеина и его взаимодействие с системой ДНК-вода. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 03.00.02 / Шестопалова А.В.; Ин-т физики АН ГрузССР. – Тбилиси, 1987. – 24л.
336983
  Больбух Т.В. Гидратация нуклекиновых кислот в пленках по данным инфракрасной спектроскопии и пьезогравеметрии : Автореф... канд. физ.мат.наук: 03.00.02 / Больбух Т. В.; АН ГССР, Инзт физики. – Тбилиси, 1986. – 27л.
336984
  Зегельман А.Б. Гидратация третичных трехатомных спиртов ацетиленового ряда : Автореф... канд. хим.наук: / Зегельман А.Б.; Среднеазиат. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Сталинабад, 1959. – 11л.
336985
   Гидратированные оксиды элементов 4 и 5 групп. – М., 1986. – 155с.
336986
  Харт Э. Гидратированный электрон / Э. Харт, М. Анбар. – М, 1973. – 280с.
336987
  Ротенберг З.А. Гидратированный электрон в химии / З.А. Ротенберг. – М., 1979. – 64с.
336988
  Гаджи-Заде Гидргеологические и гидрохимические особенности западной бортовой зоны подкирмакинской свиты Апшеронской области в связи с ее нефтегазоносностью : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Гаджи-Заде З.С.; Азербайдж. ин-т нефти и химии им. М.Азизбекова. – Баку, 1967. – 21л.
336989
  Шпильрайн Э.Э. Гидрид лития. Физико-химические и теплофизические свойства / Э.Э. Шпильрайн, К.А. Якимович. – М., 1972. – 108с.
336990
   Гидриды металлов. – М., 1973. – 431с.
336991
  Михеева В.И. Гидриды переходных металлов / В.И. Михеева. – М., 1960. – 212с.
336992
   Гидриды переходных металлов. – М., 1975. – 311с.
336993
  Лисичкин Г.В. и Юффа А.Я. Гидриды переходных металлов в катализе жизни, науке, технике / Г.В. и Юффа А.Я. Лисичкин. – Москва, 1978. – 64 с.
336994
  Гладышев В.П. Гидриды Р-элементов / В.П. Гладышев. – Алма-Ата, 1975. – 85с.
336995
   Гидриды, гадиды и металлоорганические соединения особой чистоты. – М., 1976. – 151с.
336996
  Иванов А.Н. Гидрирование - дегидрирование углеводородов в условиях реакционно-газохроматографического анализа. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Иванов А.Н.; АН ЭССР. Совет по хим. и геол.-минерал. наукам. – Таллин, 1971. – 33л.
336997
  Думпис Т.Т. Гидрирование 2-илдениндандионо-1,3 и 2-арилиндандионов-1,3. : Автореф... канд.техн.наук: / Думпис Т.Т.; Риж.политехн.ин-т. – Рига, 1962. – 18л.
336998
  Есенгулова Шайзада Камзиновна Гидрирование альдегидов и кетонов на никеле, палладии и платине в присутствии адсорбентов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.15 / Есенгулова Шайзада Камзиновна; АН КазССР. Ин-т орган. катализа и электрохимии. – Алма-Ата, 1973. – 24л. – Бібліогр.:с.24-25
336999
  Искакова С.К. Гидрирование фурфурола и фурилового спирта в условиях специфической адсорбции некоторых катионов на платиновой и палладиевой чернях. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.15 / Искакова С.К.; Казах. гос. ун-тет. Химич. ф-тет. – Алма-Ата, 1973. – 27л.
337000
  Зиброва Н.А. Гидрирование фурфурола на скелетных никелевых катализаторах и катализаторах промотированных титаном и ванадием в растворах : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 073 / Зиброва Н.А. ; Каз. хим.-технол. ин-т , Каз. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1969. – 18 с.
<< На початок(–10)331332333334335336337338339340(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,