Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)331332333334335336337338339340(+10)В кінець >>
334001
  Голобородько Ярослав "Господні зерна" Григорія Гусейнова - мегакнига про Україну : стаття перша // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 3-5


  Зацікавленому читачеві представляємо серію статей професора Я. Голобородька з проблем розвитку сучасної літератури "НОВІТНІ ХУДОЖНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПОСТАТІ", що виголошені були на конференції в м. Миколаєві під час зустрічей із учителями-словесниками.
334002
  Бондарев Н. "Госприемка" агента Вальтера. Тито на службе Коминтерна в 1935-1936 годах // Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2007. – № 7. – С. 90-94. – ISSN 0235-7089


  Йосип Броз Тіто, лідер Югославії з кінця Другої Світової війни до своєї смерті (1945—1980), маршал (1943)
334003
  Горак Р. "Гостем у німців" (листи редакції журналу "Die Zeit" до Івана Франка) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 320-429. – (Серія філологічна ; вип. 62). – ISSN 2078-5534
334004
   "Гостепримечательность" по-турецки : Новости. События // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 8. – С. 10 : Іл.
334005
  Нагорная О. "Гости кайзера" и "политическая декорация": солдаты и офицеры многонациональных империй в лагерях военнопленных Первой мировой войны // Ab Imperio : исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве. – Казань, 2010. – № 4. – С. 225-244. – ISBN 978-5-89423-110-5
334006
  Святовець В.Ф. "Гострому, всерозуміючому погляду на світ ми зобов"язані великим подробицям" // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 14. – С. 56-59


  У статті досліджуються погляди видатного німецького письменника Й. В. Ґете на важливі стильові категорії одиничного і конкретного як найменших величин у літературі й мистецтві, їх неминуча інтеграція у поняття загального та внесок у кристалізацію ідеї ...
334007
  Каджуни Н.Г. "Государственный дети" / Н.Г. Каджуни. – Ростов -на-Дону, 1990. – 140с.
334008
  Гонатас Е.Х. [Гостинний кардинал / Е. Х. Гонатас. – 2-е вид. – Афіни : Стигмі, 1997. – 73 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-269-036-4
334009
  Кастринакі А. [Гостя : оповідання / Ангела Кастринакі. – Афіни : Естія, 1990. – 78 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-05-0203-Х
334010
  Тахоцкий Л. Господин Петр Струве в политике / Л. Тахоцкий. – Москва : Книгоизд. "Новый мир", 1906. – 72с. – Кн.нап.: рос. стар. орф.
334011
  Зарьян Н. Господин Петрос и его министры : роман / Н. Зарьян. – Москва : Советский писатель, 1961. – 431 с.
334012
  Вериссимо Э. Господин посол / Э. Вериссимо. – Москва, 1969. – 424с.
334013
  Гидаш А.Ф. Господин Фицек / А.Ф. Гидаш. – 2-е изд. – Москва, 1947. – 648 с.
334014
  Гидаш А.Ф. Господин Фицек / А.Ф. Гидаш. – Москва, 1951. – 656 с.
334015
  Гидаш А.Ф. Господин Фицек / А.Ф. Гидаш. – Москва, 1953. – 696 с.
334016
  Гидаш А Господин Фицек / А Гидаш. – М., 1955. – 680с.
334017
  Гидаш А Господин Фицек / А Гидаш. – М., 1967. – 600с.
334018
  Гидаш А. Господин Фицек / А. Гидаш. – М., 1973. – 590с.
334019
  Маркс К. Господин Фогт / К. Маркс. – Москва, 1936. – 540с.
334020
  Маркс К. Господин Фогт / К. Маркс. – Ленинград, 1938. – 454 с.
334021
  Розит П. Господин Цеплис : роман / П. Розит; пер. с латыш. В.Невского. – Москва : Гослитиздат, 1960. – 371 с.
334022
  Петрухин Г.В. Господин чрезвычайный посол: роман / Г.В. Петрухин. – Фрунзе, 1983. – 411с.
334023
  Скаррон П. Господина Скаррона шутливая повесть / Переведена с немецкого языка Васильем Тепловым. – В Санкт-Петербурге : При Императорской Акдемии Наук
Ч. 1. – 1763. – [8], 255 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХVIIIст. - картон, папір, корінець зі шкіри з тисненням, заставка, кінцівка
334024
  Мелещенко О. Господиня деканату - вічна нянька журналістів : [спогади] / Олександр Мелещенко // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 415-416. – ISBN 978-966-2726-03-9
334025
  Гусейнов Г. Господні зерна : В 6 книгах: Художньо-документальний життєпис / Г. Гусейнов. – Кривий Ріг : Видавничий дім. – ISBN 966-7388-27-1
Кн. 1. – 2000. – 480с.
334026
  Гусейнов Г.Д. Господні зерна : В 6 книгах: Художньо-документальний життєпис / Г.Д. Гусейнов. – Кривий Ріг : Видавничий дім. – ISBN 966-7388-18-2
Кн. 2. – 2000. – 592с.
334027
  Гусейнов Г.Д. Господні зерна : В 6 книгах: Художньо-документальний життєпис / Г.Д. Гусейнов. – Кривий Ріг : Видавничий дім. – ISBN 966-7388-23-9
Кн. 3. – 2000. – 568с.
334028
  Гусейнов Григорий Господні зерна : В 6 книгах: Художньо-документальний життєпис / Гусейнов Григорий. – Кривий Ріг : Видавничий дім. – ISBN 966-7388-08-5
Кн. 4. – 2000. – 568с.
334029
  Гусейнов Григорій Господні зерна : Художньо-документальний життєпис.У 8 кн. / Гусейнов Григорій. – Кривий Ріг : Видавничий дім. – ISBN 966-7388-22-0
Кн. 5. – 2002. – 612с.
334030
  Гусейнов Григорій Господні зерна : Художньо-документальний життєпис. У 8 кн. / Гусейнов Григорій. – Кривий Ріг : Видавничий дім. – ISBN 966-7388-45-Х
Кн. 6. – 2002. – 640с.
334031
  Гусейнов Г.Д. Господні зерна : Художньо-документальний життєпис. У 8 книгах / Григорій Гусейнов. – Кривий Ріг : Видавничий дім. – ISBN 966-7388-45-Х
Кн. 7. – 2003. – 800с.
334032
  Гусейнов Г.Д. Господні зерна : Художньо-документальний життєпис: У 8 книгах / Г.Д. Гусейнов. – Дніпропетровськ : Січ. – ISBN 966-511-209-0
Кн. 8. – 2004. – 1000 с.
334033
  Гусейнов Г. Господні зерна : Художньо-документальний життєпис: У 8 книгах / Григорій Гусейнов. – Дніпропетровськ : Січ. – ISBN 966-511-246-5
P.P.S. Алфавітний покажчик імен. – 2005. – 352с.
334034
  Гусейнов Г. Господні зерна : Художньо-документальний життєпис: У 8 книгах / Г. Гусейнов. – Дніпропетровськ : Січ. – ISBN 966-511-244-9
Post scriptum. – 2005. – 712с.
334035
  Зайцев Н.С. Господство монополий в сельском хозяйстве США / Н.С. Зайцев. – М., 1966. – 155с.
334036
  Матевосян Рафаэль Хачатурович Господство монополий США в сахарной промышленности Кубы до революции : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.17 / Матевосян Рафаэль Хачатурович; Ин-т Латин. Америки АН СССР. – М., 1973. – 35л.
334037
  Моисеенко В.Г. Господство финансового капитала в довоенной Чехословакии 1918-1938 гг. : Автореф... канд. экон.наук: / Моисеенко В.Г.; МВТ СССР. Всесоюз. акад. внешней торговли. – М., 1955. – 18л.
334038
  Андриасов М.А. Господствующая высота : очерки / М.А. Андриасов. – Ростов-на-Дону : Ростовское книжное издательство, 1953. – 96 с.
334039
  Нагибин Ю.М. Господствующая высота. / Ю.М. Нагибин. – М., 1951. – 164с.
334040
   Господствующие классы Латинской Америки. – Москва : Наука, 1978. – 444 с.
334041
  Наумов Е.П. Господствующий класс и государственная власть в Сербии / Е.П. Наумов. – Москва, 1975. – 336с.
334042
  Куусинен А. Господь низвергает своих ангелов: Воспоминания, 1919-1965 / А. Куусинен. – Петрозаводск, 1991. – 240с.
334043
  Флобер Г. Госпожа Бовари / Г. Флобер. – Рига, 1950. – 312с.
334044
  Флобер Г. Госпожа Бовари / Г. Флобер. – М, 1984. – 536с.
334045
  Флобер Г. Госпожа Бовари / Г. Флобер. – Москва, 1989. – 428с.
334046
  Флобер Г. Госпожа Бовари : Провинциальные нравы: Роман / Г. Флобер; Пер. с фр. Н. Любимова. – Москва, Харьков : АСТ. Фолио, 2003. – 313 с. – (Мировая классика). – ISBN 5-17-014102-5
334047
  Флобер Г. Госпожа Бовари : провинциальные нравы / Гюстав Флобер ; [пер. с фр. А. Ромма ; послесл. Т. Панасенко ; примеч. Б. Бунич-Ремизов. – Харьков : Фолио, 2011. – 413, [3] с. – Сер. осн. в 2010 г. - На обл. сер.: Школьная библиотека. Зарубежная литература. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной литератури). – ISBN 978-966-03-5320-6
334048
  Флобер Г. Госпожа Бовари .Провинциальные нравы / Г. Флобер. – М, 1952. – 344с.
334049
  Флобер Г. Госпожа Бовари : провинциальные нравы / Г. Флобер. – М, 1977. – 320с.
334050
  Флобер Г. Госпожа Бовари : провинциальные нравы / Г. Флобер. – М, 1979. – 351с.
334051
  Флобер Г. Госпожа Бовари : провинциальные нравы / Г. Флобер. – М, 1981. – 352с.
334052
  Флобер Г. Госпожа Бовари : провинциальные нравы / Г. Флобер. – М, 1981. – 271с.
334053
  Флобер Г. Госпожа Бовари : провинциальные нравы / Г. Флобер. – Воронеж, 1985. – 332с.
334054
  Флобер Г. Госпожа Бовари : провинциальные нравы / Г. Флобер. – Свердловск, 1986. – 320с.
334055
  Флобер Г. Госпожа Бовари : провинциальные нравы / Г. Флобер. – Алма Ата, 1987. – 302с.
334056
  Флобер Г. Госпожа Бовари : провинциальные равы / Г. Флобер. – Йошкар-Ола, 1984. – 288с.
334057
  Флобер Г. Госпожа Бовари ; Воспитание чувств / Г. Флобер. – Москва : Художественная литература, 1971. – 735с.
334058
  Флобер Г. Госпожа Бовари ; Саламбо / Г. Флобер. – Ашхабад, 1984. – 606с.
334059
  Флобер Г. Госпожа Бовари т.1 = Gustave Flaubert. Madame Bovary : Провинциальные нравы : Роман Густава Флобера : С прил. дела по обвинению Флобера перед судом исправительной полиции : в 2 т. / Пер. с фр. Л.Г. Т. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Суворина. – (Новая библиотека А.С. Суворина ; Т. 60)
Т. 1. – 1895. – 297 с.
334060
  Флобер Г. Госпожа Бовари т.2 = Gustave Flaubert. Madame Bovary : Провинциальные нравы : Роман Густава Флобера : С прил. дела по обвинению Флобера перед судом исправительной полиции : в 2 т. / Пер. с фр. Л.Г. Т. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Суворина. – (Новая библиотека А.С. Суворина ; Т. 60)
Т. 2. – 1895. – 271 с.
334061
  Флобер Г. Госпожа Бовари. Провинциальные нравы / Г. Флобер. – М, 1944. – 411с.
334062
  Флобер Г. Госпожа Бовари; Воспитание чувств : романы / Гюстав Флобер ; Вступ. ст. Б.Реизова, прим. Т.Соколовой и М.Эйхенгольца, перев. с фр. Н.Любимова и А.Федорова. – Кишинев : Литература Артистикэ, 1984. – 734 с.


  Госпожа Бовари и Воспитание чувств - посвящены современной Флоберу французской действительности, периоду между двумя революциями:1830 и 1848 годов
334063
  Холт В. Госпожа замка Меллин: роман. / В. Холт. – М., 1993. – 272с.
334064
  Мессиджер Филипп Госпожа из Сити. / Мессиджер Филипп. – М., 1960. – 168с.
334065
  Марс Ф.Ст. Госпожа крыса и неизвестный : [Рассказ] / Ф. Марс ; Пер. с англ. В.А. Гатцука. – Москва : Изд. ред. журн. "Юная Россия" ; Тип. К.Л. Меньшова, 1911. – 16 с. – (Дешевая библиотека для семьи и школы)
334066
  Диковский С.В. Госпожа Слива / С.В. Диковский. – М., 1935. – 48с.
334067
  Золя Э. Госпожа Сурдис / Э. Золя. – Москва, 1955. – 48с.
334068
  Дмитренко Я. Госпремия Украины: венец трудов ученых и чиновничий трофей = Процедура определения лауреатов Государственной премии Украины в области науки и техники за 2013 г. вышла на финишную прямую // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 23-29 августа (№ 34). – С. В 1, В 4-5


  Согласно положению о присуждении Государственной премии Украины в области науки и техники ежегодно вручается не более 20 премий, в том числе до двух - за учебники и до трех - за работы, представляющие государственную тайну.
334069
  Пономаренко Н.З. Госприемка -- действенный рычаг перестройки / Н.З. Пономаренко. – К., 1988. – 47с.
334070
  Доценко А.П. Госпродарські реформи в країнах соціалізму / А.П. Доценко. – Київ, 1972. – 48с.
334071
  Павлишенко М.М. Госпрозрахункова ціна і прибуток у період розвинутого соціалізму. / М.М. Павлишенко. – Львів, 1974. – 191с.
334072
  Дідковська Л.Г. Госпрозрахунковий доход трудового колективу / Л.Г. Дідковська. – К., 1990. – 31с.
334073
  Коваленко С Ю. Госпрозрахунковий механізм сільськогосподарських підприємств / С Ю. Коваленко, В.Б. Моссаковський. – К, 1989. – 130с.
334074
  Старченко В.Д. Госпрозрахункові методи стимулювання, інтенсифікації суспільного виробництва / В.Д. Старченко. – К, 1977. – 48с.
334075
  Аленьков В.Г. Госпрозрахунок-рушійна сила / В.Г. Аленьков. – Київ, 1987. – 102с.
334076
  Ястремський І.С. Госпрозрахунок і економічні підйоми підвищення ефективності виробництва. / І.С. Ястремський. – К., 1981. – 48с.
334077
  Ядчук С.В. Госпрозрахунок і кредит у РАПО / С.В. Ядчук. – К, 1988. – 47с.
334078
  Городній В.В. Госпрозрахунок і матеріальне стимулювання у колгоспах / В.В. Городній. – Київ : Наукова думка, 1973. – 112 с.
334079
  Горелік Л.Е. Госпрозрахунок на промісловому підприємстві / Л.Е. Горелік. – К, 1948. – 32с.
334080
  Пронська Г.В. Госпрозрахунок органів господарського керівництва // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – С. 48-52. – (Юридичні науки ; Вип. 24)


  В статье рассматривается хозрасчет органов хозяйственного руководства как метод управления, неотъемлемый элемент хозрасчета отраслевой хозяйственной системы. Имея в своей основе ту же экономическую закономерность, опираясь на те же организационные ...
334081
  Кушнерова Т.П. Госпрозрахунок у боротьбі за рентабельність соціалістичних промислових підприємств / Т.П. Кушнерова. – Київ, 1959. – 48с.
334082
  Шрайбман М. Госпрозрахунок цеху й робітничої бригади / М. Шрайбман. – Х., 1933. – 88с.
334083
  Русаков А. Госпрозрахунок цеху та майстерні / А. Русаков. – Харків : Пролетар, 1931. – 76 с.
334084
  Павлишенко М.М. Госпрозрахунок як основа ринкової економіки // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2006. – № 5. – С. 70-79
334085
  Лукінов І.І. Госпрозрахунок, ціна і земельна рента / І.І. Лукінов. – Київ, 1970. – 64с.
334086
  Дзюбик С.Д. Госпрозрахунок: Ділові бесіди / С.Д. Дзюбик. – К., 1990. – 268с.
334087
  Тарасенко Г.С. Госпрозрахуноу у колгоспах і радгоспах / Г.С. Тарасенко. – К., 1986. – 47с.
334088
  Каринцев Н.А. Госсек / Н.А. Каринцев. – 2-е изд. – Москва : Музгиз, 1935. – 68 с.
334089
  Каринцев Н.А. Госсек / Н.А. Каринцев. – 4-е изд. – Москва : Музгиз, 1937. – 56 с.
334090
  Зінченко Н. Госсекретарь Александр Зинченко: Сегодня уровень жизни дончан не отвечает тому огромному потенциалу, который сосредоточен в Донбассе. // Факты, 2005


  Держ. секретар Президента Ющенка - про нову ідеологію і наповнення Банкової та влади загалом
334091
  Бирюков В. и др. Госсобственность и госсектор в рыночной экономике // Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 2002. – № 3. – С. 14-21. – ISSN 0131-2227
334092
  Гирявец П.В. Госсударственная социалистическая собственность и ее развитие в период строительства Коммунизма : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Гирявец П.В. ; Киев. ин-т. нар хоз-ва. – Киев, 1969. – 27с.
334093
  Тихомирова Т.Б. Госсударственный строй Ирана / Т.Б. Тихомирова. – Москва, 1957. – 25с.
334094
  Александрова А.Ю. Гостевой туризм как инновационная форма туризма (экономико-географический анализ) / А.Ю. Александрова, О.А. Химченко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 24-31 : рис. – Библиогр.: 8 назв.
334095
  Стефанссон В. Гостеприимная Арктика / В. Стефанссон. – Москва, 1948. – 327с.
334096
  Табарев А.В. Гостеприимные боги Сан-Агустина // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2013. – № 4. – С. 83-96. – ISSN 044-748Х


  Записки археолога о поездках в Колумбию.
334097
  Русавская Валентина Гостеприимство - фактор успеха : культура сервиса // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2011. – № 4. – С. 54-55 : фото
334098
  Щеглов Л.С. Гостеприимство : Стихи лирические и иронические / Л.С. Щеглов. – Москва : Советский писатель, 1973. – 78с.
334099
  Лисовский К.Л. Гостеприимство / К.Л. Лисовский. – М., 1979. – 247с.
334100
   Гостеприимство "Ореанда" Премьер Отеля отмечено Кондолизой Райс на форуме YES // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 3. – С. 47 : фото
334101
  Ватолина Ю.В. Гостеприимство в предельной интерпретации: Жак Деррида // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 3-7. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; вып. 1). – ISSN 1995-0055
334102
  Лупашко Артур Гостеприимство по-одесски // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 1. – С. 87 : фото
334103
  Парубоча Наталья Гостеприимство по-швейцарски : актуально // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 6. – С. 64-69. – Библиогр.: Фото
334104
  Мамсуров Гости : рассказы / Мамсуров, , Дабе. – Орджоникидзе, 1964. – 211 с.
334105
  Дудин М.А. Гости / М.А. Дудин. – Л., 1974. – 75с.
334106
  Гроссо А. Гости / А. Гроссо. – Москва : Радуга, 1990. – 160с.
334107
   Гости 13 страницы. – Москва : Известия, 1990. – 251 с.
334108
  Перхавко В. Гости бунташного века // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2006. – № 9/10. – С. 70-82. – ISSN 1812-867Х
334109
  Баркер Кэтрин Гости из Азии : экология // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 3. – С. 45 : Фото
334110
  Дзасохов М. Гости из Барагуина : стихотворения и поэма / М. Дзасохов; пер. с осет. – Москва : Современник, 1982. – 96 с.
334111
  Васин М.Д. Гости из будущего / М.Д. Васин. – Москва, 1977. – 190с.
334112
  Казанцев А.П. Гости из Космоса. / А.П. Казанцев. – Москва : Гос. из-во географической литературы, 1958. – 238 с.
334113
  Казанцев А.П. Гости из Космоса. / А.П. Казанцев. – М., 1963. – 612 с.
334114
  Ровнер А.Б. Гости из области. / А.Б. Ровнер. – М., 1991. – 301с.
334115
  Крошкин Павел Гости из прошлого // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 1. – С. 14-16 : Іл. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
334116
   Гости о нашем городе. – Горький, 1987. – 14с.
334117
  Стыпов П. Гости с Миона. / П. Стыпов. – София, 1966. – 299с.
334118
   Гости страны фантазии. – М, 1968. – 366с.
334119
   Гости страны фантазии. – М, 1968. – 366с.
334120
  Артюх Л. Гостина в українців у контексті комунікації // Народна творчість та етнографія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 3. – С.64-71. – Бібліогр.: Літ.: в приміт. с. 71; 27 п. – ISSN 0130-6936
334121
  Калитовський Ієроним Гостина св. Николая : Драматична игра в чотирьох выходах / Написав Иероним Калитовский // Рукавичка : повисть Евгения Згарского / Є. Згарський. – Коломыя : З печатни А.В. Кисилевского и Сполки, 1910. – 31 с., 2 л. нот. – (Библиотека для рускои молодежи ; Вып. 68, т. 129, рік 17)


  Библиотека для руской молодежи / пoд ред. Юлияна Насальского ; рoк ХVІІ, вып. LХVІІІ, т. СХХХ (Вып. 68, т. 131, рік 17)
334122
  Андреев Л.Н. Гостинец : рассказ Л.Андреева. – Ростов-на-Дону : Изд. и тип. Т-ва "Донская речь", 1904. – 16 с. – На обл. номер изд. № 17
334123
  Смоляк Б. Гостинець : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 9 (815). – С. 7-13. – ISSN 0868-4790
334124
   Гостинець для президента. – К, 1989. – 375с.
334125
  Білецький-Носенко П. Гостинець землякам : казки сліпого бандуpиста, чи співи об pізних pічах : [збіpка поезій] / скомпоновав Павло Білецкій-Hосенко. – Київ : Дpук. Е.Я. Федоpова, 1872. – 157, II с. – На обкл. рік видання 1872. - Примірник № 75218 дефектний, тит.арк. та стор.1-2 мають значні пошкодження. - описано за інтернет-пошуком
334126
  Коваленко Вадим Сергеевич Гостиница "Аврора". Всегда оставаться успешной // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 3. – С. 20-21 : фото
334127
  Штейн А.П. Гостиница "Астория" / А.П. Штейн. – М., 1957. – 114с.
334128
  Штейн А.П. Гостиница "Астория" / А.П. Штейн. – М.
Кн.2. – 1957. – 114с.
334129
  Уэббер Г. Гостиница "Большой бизон" / Г. Уэббер. – М, 1986. – 318с.
334130
  Михановский В.Н. Гостиница "Сигма": Научно-фантаст. повести и рассказы. / В.Н. Михановский. – М., 1979. – 304с.
334131
  Мунтяну Ф. Гостиница "Тристеце" / Ф. Мунтяну. – М., 1959. – 112с.
334132
   Гостиница Spa Dr. Irena Eris приглашает на отдых // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 5. – С. 58-59 : фото. – ISSN 1998-8044
334133
  Тевелев М.Г. Гостиница в Снеговце / М.Г. Тевелев. – Ужгород, 1955. – 128с.
334134
   Гостиница: 2 пути дополнительных продаж : стандарты успеха // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2011. – № 2. – С. 72-73 : Фото
334135
   Гостинице "Альфа" четверть века : Тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 4. – С. 9 : Фото
334136
  Чичкина Светлана Гостиницы Москвы: с новыми кадрами в новое тысячелетие : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 8. – С. 30-31 : Фото
334137
  Миклевский Ежи Гостиничная инвестиция - трудно ли это? / Миклевский Ежи, Пидмогильный Сергей // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 1. – С. 36-37 : фото
334138
  Чичкина Светлана Гостиничная индустрия России развивается неравномерно : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 11. – С. 42-43 : Фото
334139
  Кехтер Игорь Гостинично-туристский комплекс "Горячие ключи" ООО "СВР - Холдинг", Суздаль : Представляем лауреатов. Спецвыпуск - Лидеры - 2006 // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 39 : Фото
334140
  Байлик С.И. Гостиничное хозяйство. Организация, управление, обслуживание : учебное пособие для студ. вузов / Байлик С.И. – Киев : ВИРА-Р, 2002. – 252 с. – ISBN 966-542-193-Х


  Даны рекомендации по рациональной организации, управлению и обслуживанию гостей в совр. гостинничных комплексах с учётом опыта работы других стран мира.
334141
  Байлик С.И. Гостиничное хозяйство. Оснащение. Евроремонт. Эксплуатация : Учебное пособие / С.И. Байлик. – Киев : ВИРА-Р, 2003. – 334с. – ISBN 966-95845-8-2


  Книга посвящена эксплуатации материально-технической базы гостиничных, туристических и курортных комплексов. Для студентов высших учебных заведений
334142
  Байлик С.И. Гостиничное хозяйство. Проблемы, перспективы, сертификация : Учебное пособие / С.И. Байлик. – Київ : ВІРА-Р, 2001. – 208с. – ISBN 966-7808-01-0
334143
  Шадурский Егор Гостиничному комплексу Санкт-Петербурга нужно $7,5 млрд! : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 1. – С. 70-71 : Фото
334144
  Коробкин Алексей Гостиничные Договоры на Управление в России и СНГ // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 3. – С. 10-13 : фото
334145
  Аверьянов Борис Гостиничные проекты нужно активно пропагандировать : Туринформ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 6. – С. 13 : Фото
334146
  Веллер Татьяна Гостиничные рынки России, СНГ и Грузии. Тенденции и перспективы / Веллер Татьяна, Коробкин Алексей, Кузьмина Галина // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 4. – С. 28-40 : фото, табл.
334147
   Гостиничные сети в Европе. Главные цифры : гостиница // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2011. – № 2. – С. 54-58 : Фото, табл.
334148
   Гостиничный low cost торжествует : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 2. – С. 38-39
334149
  Чичкина Светлана Гостиничный бизнес Латвии на подъеме : Destination // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 5. – С. 66-67 : Фото
334150
   Гостиничный и ресторанный бизнес : Отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 1. – 2007. – 98с. – на обложке назв. "Гостиничный и ресторанный бизнес"
334151
   Гостиничный и ресторанный бизнес : Отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 2. – 2007. – 98с. – на обложке назв. "Гостиничный и ресторанный бизнес"
334152
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 3. – 2007. – 98с. – на обложке назв. "Гостиничный and ресторанный бизнес"
334153
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 4. – 2007. – 98с. – на обложке назв. "Гостиничный and ресторанный бизнес"
334154
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 1. – 2009
334155
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 2. – 2009
334156
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 3. – 2009
334157
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 4. – 2009
334158
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 1. – 2010. – на обложке назв. "Гостиничный и ресторанный бизнес"
334159
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 2. – 2010
334160
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 3. – 2010
334161
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 4. – 2010
334162
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 1. – 2011
334163
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 2. – 2011
334164
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 3. – 2011
334165
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 4. – 2011
334166
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 1. – 2012
334167
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 2. – 2012
334168
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 3. – 2012
334169
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 4. – 2012
334170
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 1. – 2013
334171
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 2. – 2013
334172
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 3. – 2013
334173
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 4. – 2013
334174
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 1. – 2014
334175
   Гостиничный и туристический бизнес : Учебник. – Москва : Тандем; Экмос, 1998. – 352с. – ISBN 5-88124-014-Х
334176
   Гостиничный комплекс "Берлин": все для бизнеса, доступные цены : актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 31
334177
   Гостиничный ресторан // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 2. – С. 52-56 : фото
334178
  Трофимова Ирина Гостиничный рынок Екатеринбурга : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 2. – С. 74-75 : Фото
334179
  Доронин Алексей Гостиничный рынок Италии тенденции и перспективы : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 9. – С. 28 : Фото
334180
  Катеночкин Анатолий Гостиничный рынок России и СНГ. Курс на грамотное управление : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 7. – С. 56-59 : Фото
334181
   Гостиничный сегмент свободен : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 10. – С. 29-30 : Фото
334182
  Прима В.В. Гостинність в європейському культурному просторі: історія, теорія і сучасні практики : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Прима Вікторія Володимирівна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
334183
  Русавська В.А. Гостинність в українській традиційній культурі : [навч. посібник] / В.А. Русавська ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2014. – 279, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 227-243. – ISBN 978-966-2609-88-2
334184
   Гостинність і клас // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 1 (133), лютий - березень. – С. 48-49 : фото
334185
  Русавська В.А. Гостинність у контексті соціально-культурних трансформацій XIX ст. // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 45. – С. 98-107
334186
  Шолухо Н.Є. Гостинність як модель повсякденності в "філософії іншого" Еманюеля Левінаса // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1064. – С. 103-108. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 48). – ISSN 2226-0994
334187
  Швець В.С. Гостинці : поезії / В.С. Швець. – Київ, 1968. – 75 с.
334188
  Петров Г.Ф. Гостиный двор / Г.Ф. Петров. – Ленинград, 1966. – 44 с.
334189
  Русинович И.А. Гостищевское железорудное месторождение. / И.А. Русинович, В.Ф. Небосенко. – Воронеж, 1964. – 83с.
334190
  Шевченко Б.В. Гості // Качанівка, душі спочинок : фотоальбом / Б.В. Шевченко. – Київ : Гнозіс, 2011. – С. 29-64. – ISBN 978-966-8840-79-1


  Як і кожна велика дворянська садиба, Качанівка мала свої традиції і неповторну культурно-побутову, духовну атмосферу. Вона уславилися гостинністю, надто за господарювання трьох поколінь Тарнавських (1824-1897). Серед гостей здебільшого називають ...
334191
  Кондратюк А. Гості з Аргентини : Повісті. Оповідання. Думки / Андрій Кондратюк. – Рівне : Волинські обереги, 2009. – 528 с. – ISBN 978-966-416-142-5
334192
  Дімаров А.А. Гості з Волині / А.А. Дімаров. – Львів, 1949. – 48 с.
334193
  Ячейкін Ю.Д. Гості з греків / Ю.Д. Ячейкін. – Київ, 1986. – 158 с.
334194
   Гості з німецької служби академічних обмінів (DAAD) / Прес-центр // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Жовтень (№ 14/15)


  На робочій зустрічі представників Офісу Німецької служби академічних обмінів в Україні з проректором з науково-педагогічної роботи (міжнародні зв"язки) Петром Бехом були обговорені питання співпраці, розвитку академічної мобільності студентів, ...
334195
   Гості з Японії в університеті // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Листопад (№ 16/17)


  До університету завітали президент університету м. Кіото проф. Хіроші Мацумото та Надзвичайний і Повноважний Посол Японії в Україні пан Тоїчі Саката, яких приймав ректор Л. Губерський. Великий інтерес у студентів викликала лекція проф. Хіроші Мацумото.
334196
   Гості іноземних посольств // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Листопад (№ 10)


  На святкуванні 175-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка до палацу "Україна" були представники з 28 посольств
334197
  О"Коннор Гості Ірландії / О"Коннор. – К, 1984. – 332с.
334198
  Рутківський В.Г. Гості на мітлі / В.Г. Рутківський. – К, 1988. – 286с.
334199
  Луб"янова Тетяна Гості школи - письменники Росії // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 20-21
334200
  Кононенко П.Т. Гостра могила : роман-хроніка / П.Т. Кононенко. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1963. – 253 с.
334201
  Кононенко П.Т. Гостра могила : роман-хроніка / П.Т. Кононенко. – Київ : Дніпро, 1970. – 278 с.
334202
  Савчук О.І. Гостре письмо : повість / О.І. Савчук. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 215 с.
334203
  Гайовий Г.Т. Гостре сміхотворче перо // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 9. – С. 42-43


  Стаття про Гайового Григорія Титовича - відомого журналіста, члена Національної спілки письменників України та випускніка факультету журналістики Київського держуніверситету.
334204
  Пелехатий К.М. Гострим пером / К.М. Пелехатий. – Львів, 1971. – 160с.
334205
  Шаповалова Г.В. Гостримо перо : основи журналістикознавчих розвідок / Галина Шаповалова, Ярослава Шебештян. – Ужгород : Карпати, 2012. – 165, [3] с. – Бібліогр.: с. 85-88, 147-162, 165-166. – ISBN 978-966-671-337-0
334206
  Іващенко В.Й. Гострі кути / В.Й. Іващенко. – Київ, 1967. – 59 с.
334207
  Тертишник В.М. Гострі кути судово-правової реформи // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 65-73
334208
  Макаренко О.М. Гострі психологічні реакції людини на стресогенні події / О.М. Макаренко, І.В. Федосєєва // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2005. – Т. 47 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – С. 45-48.
334209
  Ковінька О.І. Гостріше гостріть пера : гумор, сатира / О.І. Ковінька. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 198 с.
334210
  Герасименко Н. Гостро по жіночому // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 4 вересня (№ 33). – С. 6-7


  Про сучасний український жіночий детектив.
334211
  Попова І.С. Гострота зору Валер"яна Підмогильного // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 12. – С. 6-8. – ISBN 978-966-551-315-5
334212
  Шешуряк Ю. ГОСТы из будущего. Учасники II Legal TMT Forum обсуждали новые стандарты юридической профессии в связи с перспективным развитием цифровых технологий / Ю. Шешуряк, В. Дудин // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2017. – 28 ноября (№ 48). – С. 22-24. – ISSN 1563-6755
334213
  Фролкин С.И. Гостю Москвы / С.И. Фролкин. – Москва, 1969. – 176с.
334214
  Солоненко Михаил Гость - посланник бога : Путешествие // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 8 : Индонезия. – С. 92-99 : Фото


  Місто Великий Новгород, Росія
334215
  Брандес Э. Гость : Драма в 2 д. Эдуарда Брандеса / Пер. с дат. Петра Ганзена. – Москва : Тип. Сытина, 1893. – 38 с. – Экз дефектный, отсут стр. с. 39-40. – (Для интеллигентных читателей ; 10)
334216
  Зайцев Б.К. Гость : рассказ / Борис Зайцев. – [Санкт-Петербург] : [Книгоиздат Д.К. Тихомирова], 1908. – 21-184, [8] с. – Оригинальное название кн.: Сборник "Факелы" : Кн. 3. - В кн. удалены: Предисловия; Вольные мысли / Александр Блок, с. 1-21


  Содержание: Гость / А. Зайцев; Бесовское детство / А. Ремизов; Сулус / Г. Чулков; Том ление к иным бытиям. Мистерия / Ф. Сологуб; Некоторые случаи из жизни Луки Бедо : повесть / С. Ауслендер; Жрец озера Неми. Лунная баллада / В. Иванов
334217
  Сергеева И.А. Гость / И.А. Сергеева. – Л., 1973. – 143с.
334218
  Фоняков И.О. Гость / И.О. Фоняков. – Новосибирск, 1974. – 207с.
334219
  Баянов В.М. Гость : стихи / Виктор Баянов ; [худож. Г.И. Кравцов]. – Кемерово : Кн. изд-во, 1976. – 112 с. : ил. – Миниатюрное издание
334220
  Гегешидзе Г. Гость : роман / Г. Гегешидзе. – Тбилиси : Мерани, 1979. – 312 с.
334221
  Шкляревский И.И. Гость / И.И. Шкляревский. – Минск, 1980. – 126с.
334222
  Шмитт Гость : Пьеса / Шмитт, Эрик-Эмманюэль // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2004. – № 6. – С. 88-128. – ISSN 1130-6545
334223
  Ермаков Дмитрий Гость в Старинном интерьере : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 4. – С. 78-81 : Фото
334224
  Ронкин М Гость земли / М Ронкин. – Фрунзе, 1971. – 88с.
334225
  Мартынов Г.С. Гость из бездны / Г.С. Мартынов. – Л, 1962. – 120с.
334226
  Архипов А.Н. Гость из города / А.Н. Архипов. – Москва, 1974. – 95с.
334227
  Туренская В.И. Гость из космоса / В.И. Туренская, П.П. Мелибеев. – Ставрополь, 1967. – 320с.
334228
  Голубев Г.Н. Гость из моря / Г.Н. Голубев. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 240с.
334229
  Зубавин Б.М. Гость из соседней республики / Б.М. Зубавин. – М, 1955. – 49с.
334230
  Беркова Н.М. Гость из страны фантастики / Н.М. Беркова. – М, 1981. – 176с.
334231
  Николаева Е.М. Гость из юности : стихи / Елена Николаева. – Петрозаводск : Карелия, 1971. – 44 с. : 11х8 см. – Миниатюрное издание
334232
  Аббасзаде Г. Гость издалека : роман, повести / Гусейн Аббасзаде ; пер. с азерб. Е. Войскунского. – Москва : Художественная литература, 1978. – 333 с. : ил.
334233
  Митрохин Л.Н. Гость или хозяин? / Л.Н. Митрохин. – М., 1964. – 56с.
334234
  Пирес Ж.К. Гость Иова / Ж.К. Пирес. – Москва, 1971
334235
  Чалая З.А. Гость конференции / З.А. Чалая. – М., 1952. – 24с.
334236
  Чайковская Анна Гость незванный : Россия / Чайковская Анна, Шпиленок Николай // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 6. – С. 80-91 : Фото. – ISSN 1029-5828
334237
  Богданов В.А. Гость полей / В.А. Богданов. – М, 1970. – 47с.
334238
  Говоров А.А. Гостья / А.А. Говоров. – Москва, 1974. – 95с.
334239
  Маринелли К. Гостья из его снов = His pregnant mistress : роман / Кэрол Маринелли ; пер. с англ. Л. Ронис. – Москва : Радуга, 2006. – 160 с. – (Любовный роман). – ISBN 5-05-006357-4
334240
  Косточкин В.В. Государев мастер Федор Конь / В.В. Косточкин. – Москва, 1964. – 176 с.
334241
  Садовяну М. Государева кобыла / М. Садовяну. – Бухарест, 1975. – 48с.
334242
  Дангулов С.А. Государева почта / С.А. Дангулов. – М, 1987. – 521с.
334243
  Колосов Е.Е. Государева тюрьма - Шлиссельбург : (по официальным данным) / Е.Е. Колосов ; предисл. Н.А. Морозова. – Петроград : Антей, 1924. – 256 с. – (Историко-революционная библиотека / Ред. А.А. Шилова)
334244
  Павлов-Сильванский В.Б. Государевы служивые люди : происхождение русского дворянства / [соч.] Н. Павлов-Сильванский. – Санкт-Петербург : Гос. тип., 1898. – [X], 336 с.


  На тит. л. дарственная надпись: ГлубокоуважаемомуНиколаю Дмитриевичу Сергиевскому благодарный автор
334245
  Короленко В.Г. Государевы ямщики / В.Г. Короленко. – Ростов -на-Дону. – 63с.
334246
  Рыбин В.Ф. Государи и кочевники. Перлом : Романы / В.Ф. Рыбин. – Москва : Советский писатель, 1987. – 576с.
334247
  Шалюпа Государсвенный арбитраж в СССР / Шалюпа, П, Донде Я.А. и. – М., 1953. – 96с.
334248
  Шуркин А.О. Государсвтенные финансы послевоенной Японии на службе американской агрессии.. : Автореф... канд. экон.наук: / Шуркин А.О.; Москов. гос. ин-т междунар. отношений. – М., 1953. – 20л.
334249
  Новоселов П.И. Государсвтенный банк и торговые организации. / П.И. Новоселов, Г.И. Зысман. – М., 1974. – 96с.
334250
  Левин Д.Б. Государсвтенный строй Великобританции. Лекции / Д.Б. Левин. – М., 1957. – 64с.
334251
  Шабанов Ф.Ш. Государсвтенный строй и правовая система Турции в период танзимата. / Ф.Ш. Шабанов. – Баку, 1967. – 204с.
334252
  Левин И.Д. Государсвтенный строй Индии. / И.Д. Левин, В.А. Мамаев. – М., 1957. – 151с.
334253
  Негматов Н.Н. Государсвто Саманидов. / Н.Н. Негматов. – Душанбе, 1977. – 279с.
334254
  Курдюков Г.И. Государства в системе международно-правового регулирования. / Г.И. Курдюков. – Казань, 1979. – 174с.
334255
  Денисов Е.К. Государства социалистической ориентации / Е.К. Денисов. – М., 1987. – 63с.
334256
   Государственная Академическая капелла имени М.И. Глинки. – Ленинград : [Музгиз], 1957. – 170 с. : 5 л. ил.
334257
  Любашиц В.Я. Государственная власть в РФ как выражение народовластия // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Вип. 1. – С.23-35
334258
  Ким А.И. Государственная власть в СССР / А.И. Ким, А.М. Барнашов. – Томск, 1980. – 89с.
334259
  Тененбаум-Мушинский Государственная власть и государственная собственность / Тененбаум-Мушинский. – Саратов, 1984. – 109с.
334260
  Ким А.И. Государственная власть и народное представительство в СССР / А.И. Ким. – Томск, 1975. – 216с.
334261
  Чемшит А.А. Государственная власть и политическое участие / А.А. Чемшит. – Киев : Украинский Центр духовной культуры, 2004. – 528с. – ISBN 966-628-087-6
334262
  Королев А.И. Государственная власть и рабочий класс СССР / А.И. Королев. – Л, 1980. – 187с.
334263
  Добролюбов А.И. Государственная Власть, как техническая система: О трех великих социальных изобретениях человечества / А.И. Добролюбов. – Минск, 1995. – 240с.
334264
  Родзевич Н.Н. Государственная граница России : география. Россия сегодня // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 4. – С. 18-23 : Фото. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0016-7207
334265
  Генкина Э.Б. Государственная деятельность В.И.Ленина. / Э.Б. Генкина. – М, 1969. – 520с.
334266
  Щербаков С.Н. Государственная деятельность князя Ю.А. Долгорукова в царствование Федора Алексеевича // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 1. – С. 30-32. – ISSN 1812-3805
334267
  Гавриленко Д.А. Государственная дисциплина / Д.А. Гавриленко. – Минск, 1988. – 326 с.
334268
  Манохин В.М. Государственная дисциплина в народном хозяйстве / В.М. Манохин. – М., 1970. – 206с.
334269
  Васьков П.Т. Государственная дисциплина в советском государственном аппарате : Автореф... канд. юрид.наук: / Васьков П.Т.; АОН при ЦК КПСС. – М, 1955. – 16л.
334270
   Государственная дума узаконения 6 августа 1905 г. : Высочайший манифест. Именной высочайший указ Правительствующему сенату. Учреждение Государственной думы. Положение о выборах в Государственную думу. – Изд. неофициальное. – Санкт-Петербург : [Книгопеч. "Труд и польза"], 1905. – 36, 11, 10 с.
334271
  Спекторов А. Государственная и военная тайна / А. Спекторов. – М.-Л., 1945. – 74с.
334272
  Якунин В.И. Государственная идеологоия и национальная идея: конституционно-ценностный подход // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 5. – С. 5-13. – ISSN 0132-0769
334273
  Аникин В.М. Государственная итоговая аттестация аспиранта: от формальности к превентиве / В.М. Аникин, Б.Н. Пойзнер // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научно-теоретический журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 11, ноябрь. – С. 17-21. – ISSN 1026-955X


  Предлагается при защите аспирантами выпускной квалификационной научной работы давать оценку их общей способности к самостоятельной творческой деятельности как ключевой компетентности. Сформулированы вопросы, способствующие рефлексии аспирантов над ...
334274
  Дрампян Р.Г. Государственная картинная галерея Армении / Р.Г. Дрампян. – М., 1982. – 248с.
334275
  Тарцан В.Н. Государственная молодежная политика в современной России // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2010. – № 3 (117). – С.156-160. – ISSN 0321-2017
334276
  Беляев В. Государственная оперная студия-театр имени Народного артиста республики К.С.Станиславского / В. Беляев. – М., 1928. – 60с.
334277
  Рассудовский В.А. Государственная организация науки : Автореф... д-ра юрид.наук: 12.711 / Рассудовский В.А.; АН СССР. Ин-т гос. и права. – М., 1972. – 32л.
334278
   Государственная ордена Ленина Библиотека СССР им. В.И.Ленина в 1971-1972 году. – Москва, 1974. – 149с.
334279
   Государственная ордена Ленина библиотека СССР имени В.И.Ленина-национальная библиотека страны : Каталог книжно-иллюстративной выставки. – Москва, 1978. – 50с.
334280
  Смирнова Е.И. Государственная оружейная палата / Е.И. Смирнова. – М., 1986. – 204с.
334281
   Государственная Оружейная плата Московского Кремля. – Москва, 1954. – 579с.
334282
  Генкина Э.Б. Государственная переписка В.И.Ленина / Э.Б. Генкина. – Москва : Знание, 1970. – 48 с.
334283
  Алигожин Б.К. Государственная поддержка венчурного инвестирования: мировой опыт и перспективы развития в Казахстане // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 7 (181). – С. 59-69. – ISSN 1993-6788


  В статье на примере стран с развитой венчурной индустрией раскрыты меры государственной поддержки и стимулирования развития венчурного инвестирования. Отмечена значимость законодательного поощрения деятельности венчурных компаний и инвесторов, ...
334284
  Пчелинцев В.С. Государственная политика в области высшего образования в Финляндии: Приоритеты и механизмы регулирования // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2013. – № 2. – С. 83-113. – ISSN 0235-5620


  В статье исследуется государственная политика в сфере высшего образования Финляндии; направленная на повышение эффективности деятельности вузов, интернационализаци и интеграцию высшего образования страны в глобальное и европейское образовательное ...
334285
  Уалиев К. Государственная политика в области издательского дела и нормативно-законодательная база книжного дела в Казахстане / К. Уалиев, А. Сейдуманов, Ж. Сейдуманов // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 6 (239). – С. 47-49. – ISSN 2076-9326
334286
  Стронгин Г Р. Государственная политика в сфере образования: реформа высшей школы в Великобритании / Храмова Ю.В. // Высшее образование сегодня : Реферируемое издание ВАК России. Реформы. Нововведения. Опыт / ВАК России. – Москва, 2006. – № 10. – С. 44-46. – ISSN 1726-667Х


  Инновационная образовательная программа Нижегородского гос. ун-та
334287
  Лапшина И.К. Государственная политика в условиях разделенного правления: теоретические аспекты вопроса // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 15. – С. 3-7. – ISSN 1812-3805


  В статье рассматриваются теоретические проблемы взаимодействия исполнительной и законодательной ветвей власти в условиях их контроля разными партиями, воздействие разделенного правления на законодательный процесс и разработку внутренней политики.
334288
  Тасиц Н. Государственная политика СССР в сфере науки. 1929-1941 // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2008. – № 1. – С. 129-142. – ISSN 0869-44435
334289
  Лютов А.А. Государственная политика США по охране окружающей среды // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2008. – № 4. – С. 115-127. – ISSN 0321-2068
334290
  Стюарт Ю. Государственная помощь в отдельных "чуствительных" отраслях экономики Украины / Ю. Стюарт, С. Цемнолонскис // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины. – Киев, 2015. – № 11 (640). – С. 32-44. – ISSN 0131-7741
334291
  Фролова Е.П. Государственная помощь матерям и детям / Е.П. Фролова, Г.И. Потшеба. – Москва : Финансы и статистика, 1989. – 111с.
334292
  Гусев М.И. Государственная помощь многодетным и одиноким матерям / М.И. Гусев, А.В. Сипко. – М, 1946. – 126с.
334293
  Буланая А.А. Государственная помощь отечественным субъектам хозяйствования и ее трансформация в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; глав. ред. Геец В.М. ; редкол.: Быстряков И.К., Бородина Е.Н., Гнибиденко И.Ф. [и др.]. – Киев, 2017. – № 1 (654). – C. 18-30. – ISSN 0131-7741
334294
  Иванкина Т.В. Государственная помощь семьям, имеющим детей / Т.В. Иванкина, Е.Ф. Чернышева. – М., 1985. – 112с.
334295
  Винокур С.И. Государственная пошлина / С.И. Винокур. – Москва, 1972. – 94с.
334296
  Винокур С.И. Государственная пошлина / С.И. Винокур, Е.А. Авдошина. – Москва, 1987. – 86с.
334297
  Фалькович М.С. Государственная пошлина в органах госарбитража / М.С. Фалькович. – М, 1973. – 54с.
334298
  Винокур С.И. Государственная пошлина по арбитражным делам / С.И. Винокур, М.С. Фалькович. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва, 1979. – 64с.
334299
  Петропавловский Н.В. Государственная приемка и контроль качества / Н.В. Петропавловский, А В. Мордвинов. – М., 1989. – 79с.
334300
  Авдаков Ю. Государственная промышленность СССР в переходный период / Ю. Авдаков, В. Бородин. – Москва, 1977. – 320 с.
334301
  Змеева Н.Я. Государственная Публичная библиотека им. М.Е.Салтыкова-Щедрина / Н.Я. Змеева. – Л., 1960. – 147с.
334302
  Вульфиус Г.Л. Государственная публичная библиотека имени М.Е. Салтыкова-Щедрина / Г.Л. Вульфиус. – Ленинград, 1956. – 105с.
334303
  Вульфиус Г.Л. Государственная публичная библиотека имени М.Е. Салтыкова-Щедрина в 1956 г. / Г.Л. Вульфиус. – Ленинград, 1957. – 104с.
334304
  Киртока А. Государственная республиканская библиотека МССР им. Н.К.Крупской. / А. Киртока. – Кишинев, 1961. – 80с.
334305
  Киртока А.С. Государственная республиканская библиотека МССР им. Н.К.Крупской. / А.С. Киртока. – Кишинев, 1961. – 80с.
334306
  Абатуров А.И. Государственная розничная торговля / А.И. Абатуров. – Ленинград : Лениздат, 1971. – 260 с.
334307
  Степанова Н.М. Государственная семейная политика в странах Западной Европы (1990-2000-е годы) // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2010. – № 5 (119). – С. 88-95. – ISSN 0321-2017
334308
  Рутковский Д.В. Государственная служба как субъект политической власти // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 1 (39). – с.240-242. – ISSN 1684-2618
334309
  Еганов Г.Л. Государственная собственность в Англии и США / Г.Л. Еганов. – Ереван, 1964. – 206с.
334310
  Розовский Б.Г. Государственная собственность: Чья она? // Економіка та право : наук. журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень, Держ. вищ. навч. заклад "Донец. нац. техн. ун-т", М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Донецьк, 2013. – № 1 (35). – С. 26-31. – ISSN 1681-6277
334311
  Васюнин М.К. Государственная социалистическая собственность на средства производства / М.К. Васюнин. – Саратов, 1973. – 283с.
334312
  Клименко Б.М. Государственная территория. / Б.М. Клименко. – М., 1974. – 168с.
334313
  Ахундов Ф.Г. Государственная торговля плодоовощами и картофелем в городе Баку и пути ее улучшения : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Ахундов Ф.Г. ; АН АзССР , Отд-ние обществ. наук , Совет секции экон. наук. – Баку, 1969. – 20 с.
334314
  Архиереев С.И. Государственная трансакционная политика и общественный трансмакционный сектор в условиях рыночной трансформации // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 70. – С. 114-120. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
334315
  Антонова В.И. Государственная Третьяковская галерея / В.И. Антонова. – Москва, 1956. – 79с.
334316
  Антонова А.И. Государственная Третьяковская галерея / А.И. Антонова. – Москва, 1968. – 184с.
334317
  Барило В.С. Государственная финансовая поддержка развития инфраструктуры как одного из элементов национальной инновацийной системы // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2006. – № 7
334318
  Черниченко С.А. Государственние и профсоюзние органи Украинн по зашите трудових прав батрачества в годы нэпа (1922- 1929 гг.) // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 81. – С. 18-27. – ISSN 0201-7245
334319
  Лугвин С.Б. Государственно-административные структуры России и Великого княжества Литовского ( к вопросу о том , почему Москва оказалась сильнее) // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 9. – С. 42-46. – ISSN 1812-3805
334320
  Алиева А.А. Государственно-капиталистические тенденции в сельском хозяйстве Турции : Автореф... канд. экон.наук: / Алиева А. А.; АН АзССР, Отд. обществ. наук, Совет секц. экном. наук. – Баку, 1971. – 20л.
334321
  Недашковская Алла Дмитриевна Государственно-капиталистический уклад в развивающихся странах на современном этапе (На материалах стран - членов АСЕАН) : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Недашковская Алла Дмитриевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 212л. – Бібліогр.:л.180-202
334322
  Тенюх-Юраева Государственно-конфессиональные отношения - новый вектор развития: авторское право и товарные знаки // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 4. – С. 272-276. – ISSN 1561-4999
334323
  Бурджалов Ф.Э. Государственно-монополистическая политика доходов концепции и практика. / Ф.Э. Бурджалов. – М., 1973. – 240с.
334324
  Хурцилава Мераб Сократович Государственно-монополистическая система эксплуатации рабочего класса ФРГ : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Хурцилава Мераб Сократович; Ин-т экономики и права АН Грузинской ССР. – Тбилиси, 1979. – 25л.
334325
  Сабельников Л.В. Государственно-монополистические средства торговой войны / Л.В. Сабельников. – М, 1973. – 215с.
334326
  Кузьминков И.И. Государственно-монополистический капитализм / И.И. Кузьминков. – М, 1955. – 424с.
334327
  Демин А.А. Государственно-монополистический капитализм / А.А. Демин. – Л, 1983. – 151с.
334328
  Портной М.А. Государственно-монополистический капитализм 70-х годов / М.А. Портной. – М., 1977. – 62с.
334329
  Иовович Б.Б. Государственно-монополистический капитализм в Италии : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 590 / Иовович Б.Б. ; Киев. ин-тут нар. хоз. – Киев, 1969. – 19 с.
334330
  Чураков В.П. Государственно-монополистический капитализм в Италии. / В.П. Чураков. – М., 1960. – 124с.
334331
  Перович М.М. Государственно-монополистический капитализм во Франции / М.М. Перович. – Киев, 1969. – 432с.
334332
  Кулагин М.И. Государственно-монополистический капитализм и юридическое лицо. / М.И. Кулагин. – М., 1987. – 175с.
334333
  Мартынов В.Т. Государственно-монополистический капитализм ФРГ и структурные изменения в промышленности / В.Т. Мартынов, В.М. Соколинский. – Казань, 1973. – 111с.
334334
  Чепраков В.А. Государственно-монополистический капитализм. : Автореф... доктор экон.наук: / Чепраков В.А.; Ин-т мировой экономики и междунар. отношений АН СССР. – Москва, 1963. – 35л. – Бібліогр.:с.34-35
334335
  Тимошик Т.А. Государственно-монополистический механизм интеграции в ЕЭС : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.16 / Тимошик Т. А.; ЛГУ. – Л., 1972. – 17л.
334336
  Осипов Ю.М. Государственно-монополистический хозяйственный механизм / Ю.М. Осипов. – М, 1987. – 104с.
334337
  Пономарев В.А. Государственно-монополистическое регулирование деятельности банков: границы и противоречия. / В.А. Пономарев. – М., 1987. – 206с.
334338
  Турусова Л.И. Государственно-монополистическое регулирование кредита в ФРГ : Автореф... канд. экон.наук: / Турусова Л.И.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Экон. фак. – Москва, 1967. – 13л.
334339
  Слесарев Е.С. Государственно-монополистическое регулирование топливно-энергетического хозяйства в Великобритании. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.03 / Слесарев Е.С.; Ленингр.фин-экон.ин-т. – Л, 1974. – 24л.
334340
  Саар К.А. Государственно-монополистическое регулирование экономики малых стран Западной Европы в условиях империалистической интеграции (на прим. Норвегии) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Саар К. А. ; Ин-т экономики АН Латв. ССР. – Рига, 1978. – 22 с. – Бібліогр.: с. 22
334341
  Прокопенко И.И. Государственно-монополитическое программирование экономики. / И.И. Прокопенко. – К, 1974. – 232с.
334342
  Потреки О.Д. Государственно-монополитстическое регулирование социально-экономического развития ФРГ. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Потреки О.Д.; Латв. гос. ун-т им. П.Стучки. – Рига, 1975. – 16л.
334343
  Налоева Е.Д. Государственно-политический строй и международное положение Кабарды в первой половине XVIII века : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Налоева Е.Д.; МВ и ССО РСФСР. Кабардино-Балкарский гос. ун-т. – Нальчик, 1973. – 21л.
334344
  Васильева С.В. Государственно-правовое регулирование положения старообрядцев Забайкалья после провозглашения Указа о свободе вероисповедания // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 23. – С. 16-19. – ISSN 1812-3805
334345
  Исаев И.А. Государственно-правовое регулирование частного капитала в народном хозяйстве СССР в первые годы нэпа (1921-1925) : Автореф... канд. юридич.наук: 120001 / Исаев И.А.; Всесоюз. юридич. заоч. ин-тут. – М., 1972. – 20л.
334346
  Алмазов М.С. Государственно-правовое регулирование экономики в австралийской федереци (торговые, финансовые отношения и арбитраж) : Автореф. дис. ... канд. юр. наук / Алмазов М.С. ; АН СССР, Ин-т гос. и права. – Москва, 1972. – 18 с.
334347
  Нурбеков К.Н. Государственно-правовое строительство Советского Киргизстана / К.Н. Нурбеков. – Фрунзе, 1981. – 186с.
334348
  Топорнин Н.Б. Государственно-правовой механизм внешних сношений стран содружества (на прим. Австралии, Великобритании, Канады и Новой Зеландии). : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Топорнин Н.Б.; Москов. гос. ин-т МО МИД СССР. – М., 1991. – 28л.
334349
  Павлов Е.Я. Государственно-правовой механизм осуществления внешней политики СССР / Е.Я. Павлов. – М., 1985. – 118с.
334350
  Грачев В.С. Государственно-правовой механизм противодействия легализации криминальных доходов // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 23. – С. 3-4. – ISSN 1812-3805
334351
  Прянишников Д.Б. Государственно-правовой статус Индии нового и новейшего времени / Д.Б. Прянишников. – М., 1961. – 35с.
334352
  Таукелев А.Н. Государственно-правовые взгляды аль-Фараби / А.Н. Таукелев, Г.С. Сапаргалиев. – Алма-Ата, 1975. – 102с.
334353
  Пахоленко Н.Б. Государственно-правовые взгляды Г.В.Плеханова (1883-1903 гг.) / Н.Б. Пахоленко ; Отв. ред.: Скрипилев Е.А. – Москва : Наука, 1987. – 124 с.
334354
  Бонташ П.К. Государственно-правовые взгляды М.М.Сперанского. : Дис... канд. юрид.наук: / Бонташ П.К.; КГУ им.Т.Шевченко. Юрид. факульт. Кафедра теории и истории государства и права. – К., 1953. – 520л. – Бібліогр.:л.509-519
334355
  Яхин Р.Х. Государственно-правовые взгляды П.И. Пестеля / Р.Х. Яхин. – Казань, 1961. – 215с.
334356
  Овсепян О.А. Государственно-правовые взгляды Ст.Шаумяна : Автореф... канд. юрид.наук: 710 / Овсепян О.А.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1969. – 21л.
334357
  Ермолович Е.В. Государственно-правовые воззрения Н.Г.Чернышевского : Дис... кандид. юридич.наук: / Ермолович Е.В.;. – К., 1949. – 341л. – Бібліогр.:л.1-7
334358
  Кожевников С.Н. Государственно-правовые основы советского образа жизни и социальной активности личности / С.Н. Кожевников, Ю.И. Агеев. – Иркутск, 1989. – 192с.
334359
  Бутусова Н.В. Государственно-правовые отношения между Советским государством и личностью / Н.В. Бутусова. – Воронеж, 1986. – 171с.
334360
  Шукуров А. Государственно-правовые проблемы взаимоотношений Бухарской Народной Советской республики с РСФСР и СССР. : Автореф... канд. юрид.наук: 710 / Шукуров А.; АН УзССР. Ин-т философии и права. – Ташкент, 1972. – 23л.
334361
  Рянжин В.А. Государственно-правовые проблемы образования и развития советской государственности в Эстонии : Автореф... докт. юр.наук: / Рянжин В. А.; ЛГУ. – Л., 1970. – 32л.
334362
  Сяо Вэй-юнь. Государственно-правовые средства разрешения национального вопроса в социалистических странах. (СССР и Китайск. Нар. Респ.). : Автореф... канд. юрид.наук: / Сяо Вэй-юнь.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1959. – 17л.
334363
  Иванов И.А. Государственно-церковные отношения в политике "просвещенного абсолютизма" Екатерины II // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 4. – С. 20-23. – ISSN 1812-3805
334364
  Максимов В. Государственно-частное партнерство в транспортном секторе // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2008. – № 1. – С. 16-26.
334365
  Дерябина М. Государственно-частное партнерство: теория и практика // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 8. – С. 61-77. – Бібліогр.: с. 61-68, 70-71, 74, 76. – ISSN 0042-8736
334366
  Ходов Л.Г. Государственное вмешательство в экономику ФРГ в интересах монополий / Л.Г. Ходов. – М., 1966. – 164с.
334367
  Нагибин Ю.М. Государственное дело. / Ю.М. Нагибин. – М., 1950. – 48с.
334368
  Мирошниченко Б.П. Государственное задание пролетариату / Б.П. Мирошниченко, Г.В. Перов. – Москва, 1969. – 104с.
334369
   Государственное и муниципальное управление : Справочник. – Москва : Магистр, 1997. – 496с. – ISBN 5-89317-053-9
334370
  Попова О.Ю. Государственное и рыночное регулирование эффективности инвестиционной деятельности в промышленности // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2002. – № 5. – С.220-226
334371
  Саркисов Государственное нормирование зароботной платы рабочих и служащих в СССР : Автореф... канд. юр.наук: / Саркисов а. и.; Аз.ГУ. – Баку, 1953. – 23л.
334372
  Савицкий В.М. Государственное обвинение в суде / В.М. Савицкий. – Москва, 1971. – 344с.
334373
  Чумакова Т.Е. Государственное обеспечение детей и вопросы советского семейного права (по материалам Белорусской ССР) : Дис... канд. юр.наук: / Чумакова Т.Е.; БГУ. Отдел правовых наук. – К., 1963. – 217л. – Бібліогр.:л.198-217
334374
  Терентьев М.Л. Государственное планирование колхозного производства / М.Л. Терентьев. – М., 1971. – 111с.
334375
  Середницкая Е. Государственное планирование материально-технического снабжения народного хозяйства. : Автореф... канд. экон.наук: / Середницкая Е.; Москов. гос. экон. ин-т. Каф. народнохоз. планирования. – Москва, 1952. – 19л.
334376
  Гурович С.Г. Государственное планирование промышленного производства / С.Г. Гурович. – М., 1956. – 40с.
334377
   Государственное потребение и внутренний рынок в США : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Карнаху Л. Д,; Карнаху Л. Д,; Лен. фин.-экон. ин-т. – Л., 1977. – 24л.
334378
  Елистратов А.И. Государственное право : Пособие к лекциям / А.И. Елистратов, проф. – Москва : [Печатня А. Снегиревой], 1912. – 360, II, [2] с. – Библиогр. в начале гл. и в примеч.


  Надпис: Из книг В.О. Яновского
334379
  Терновая Г.Г. Государственное право буржуазных стран / Г.Г. Терновая. – Минск, 1963. – 71с.
334380
  Беер Я. Государственное право Венгерской Народной Республики / Я. Беер. – М, 1963. – 703с.
334381
  Воеводин Л.Д. Государственное право зарубежных социалистических стран / Л.Д. Воеводин. – Москва, 1972. – 478с.
334382
  Ильинский И.П. Государственное право зарубежных социалистических стран / И.П. Ильинский. – М., 1985. – 462с.
334383
  Воеводин Л.Д. Государственное право зарубежных социалистических стран. / Л.Д. Воеводин, Д.Л. Златопольский. – Москва, 1984. – 368с.
334384
  Арановский К.В. Государственное право зарубежных стран : Учебник для вузов / К.В. Арановский. – Москва : Форум, Инфра-М, 1998. – 488с. – (Сер.:"Высшее образование"). – ISBN 5-86225-742-Х
334385
  Заварнов Н.А. Государственное право развивающихся стран / Н.А. Заварнов. – Москва, 1989. – 72с.
334386
  Еременко Ю.П. Государственное право социалистических стран / Ю.П. Еременко. – Волгоград, 1976. – 117с.
334387
  Ильинский И.П. Государственное право стран народной демократии / И.П. Ильинский. – Москва, 1964. – 355с.
334388
  Клинова М.В. Государственное предпринимательство в странах Европейского сообщества: Экон. роль и тенденции развития / М.В. Клинова. – Москва, 1988. – 182с.
334389
  Хрусталев Б.Ф. Государственное предприятие / Б.Ф. Хрусталев. – М, 1976. – 166с.
334390
  Серегина В.В. Государственное принуждение по советскому праву / В.В. Серегина. – Воронеж, 1991. – 117с.
334391
  Швырков Ю.М. Государственное программирование в капиталистических странах / Ю.М. Швырков. – Москва, 1975. – 286с.
334392
  Осипов Ю.М. Государственное программирование капиталистической экономики на примере Франции / Ю.М. Осипов. – М, 1979. – 175с.
334393
  Панова М.И. Государственное промышленное предприятие в системе социалистического производства. : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Панова М.И.; Москов. экон.-стат. ин-т. – М., 1971. – 25л.
334394
  Цеханович В.Б. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 5. – С. 25-31. – ISSN 1993-6788
334395
  Безруков А.И. Государственное регулирование деятельности международных монополий / А.И. Безруков. – М, 1982. – 160с.
334396
  Чувилин Е.Д. Государственное регулирование и контроль цен в капиталистических странах / Е.Д. Чувилин, В.Г. Дмитриева. – М, 1991. – 108с.
334397
  Плишкин Д.С. Государственное регулирование конкурентоспособного малого бизнеса // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2008. – № 6 (38). – С. 43-46. – ISSN 1684-2618
334398
  Ле Т. Государственное регулирование многоукладности общества в переходный период от капитализма к социализму : Автореф... канд. фило.наук: 09.0.02 / Ле Т.; КГУ. – К., 1990. – 24л.
334399
  Ле Туан (СРВ) Государственное регулирование многоукладности общества в переходный период от капитализма к социализму : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Ле Туан (СРВ); КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1990. – 145л. – Бібліогр.:л.132-145
334400
  Комир Л.И. Государственное регулирование природопользование // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : Збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2005. – Том 11. – С. 440-446. – Бібліогр.: на 5 пунктів
334401
  Круглов В.В. Государственное регулирование развития сельского хозяйствав малых странах Западной Европы / В.В. Круглов, Г.Л. Фактор. – М, 1973. – 72с.
334402
  Овсянников Алексей Леонидович Государственное регулирование регионального развития сельского хозяйства Бразилии : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.17 / Овсянников Алексей Леонидович; Ин-т Латин. Америки АН СССР. – М., 1975. – 23л.
334403
  Гарлицкий Л. Государственное регулирование религии: противоречивые тенденции? // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2006. – № 3. – С. 50-58. – ISSN 1812-7126
334404
  Павлова Э.И. Государственное регулирование сельского хозяйства во Франции / Э.И. Павлова. – М., 1988. – 172с.
334405
  Расулев А. Государственное регулирование экономики и мировой финансовый кризис / А. Расулев, С. Воронин // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2009. – № 1. – С. 71-83. – ISSN 0207-3676
334406
  Белякова З.С. Государственное руководство колхозами в период развернутого строительства коммунизма в СССР / З.С. Белякова, И.Ф. Панкратов. – М., 1961. – 168с.
334407
  Григорьев В.К. Государственное руководство колхозами. / В.К. Григорьев. – М., 1961. – 56с.
334408
   Государственное руководство комплексным развитием территорий в СССР. – М., 1981. – 204с.
334409
  Мокряк В.И. Государственное руководство народным хозяйством в Социалистической Республике Румынии. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Мокряк В.И.; АН СССР. Ин-т гос. и права. – М., 1973. – 26л.
334410
  Панкратов И.Ф. Государственное руководство сельским хозяйством в СССР / И.Ф. Панкратов. – Москва, 1969. – 216с.
334411
  Рослов П.Н. Государственное руководство сельскохозяйственными предприятиями / П.Н. Рослов. – Харьков, 1985. – 140с.
334412
  Скрыпник А.П. Государственное руководство физической культурой и спортом в СССР / А.П. Скрыпник. – Харьков, 1989. – 111 с.
334413
  Скрыпник А.П. Государственное руководство физической культуры и спортом в СССР. : Автореф... канд.юрид.наук: 12.00.02 / Скрыпник А.П.; МВ и ССО УССР.Харьк.юрид.ин-т. – Харьков, 1982. – 18л.
334414
   Государственное социальное страхование. – М., 1948. – 304с.
334415
  Гумбат Г. Государственное стимулирование частных трансфертов как перспективный механизм повышения благосостояния малоимущего населения Республики Азербайджан // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 146-149. – (Економічні науки ; № 6). – ISSN 2226-9150
334416
  Гумбатов Г. Государственное стимулирование частных трансфертов как перспективный механизм повышения благосостояния малоимущего населения Республики Азербайджан // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2017. – № 1/2 (243/244). – С. 46-55. – ISSN 2409-9260
334417
   Государственное страхование в социалистических странах. – М., 1981. – 255с.
334418
   Государственное страхование в СССР. – 3-е изд., доп. и перераб. – М., 1980. – 326с.
334419
   Государственное страхование в СССР. – 4-е изд., доп. и перераб. – М., 1985. – 320с.
334420
  Мотылев Л.А. Государственное страхование в СССР / Л.А. Мотылев. – М, 1986. – 70с.
334421
   Государственное страхование в СССР, 1990. – М., 1990. – 93с.
334422
  Калкенов Ш.К. Государственное страхование и вопросы его дальнейшего развития / Ш.К. Калкенов. – Алма-Ата, 1979. – 42с.
334423
  Гладков Н.И. Государственное страхование имущества колхозов / Н.И. Гладков. – 2-е изд. перераб. – М., 1973. – 112с.
334424
  Братякин Петр Семенович Государственное страхование сельскохозяйсвенных культур и вопросы его дальнейшего совершенствования : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Братякин Петр Семенович; МВ и ССО РСФСР. Ростовский-на-Дону институт нар. хоз. – Ростов н/Дону, 1974. – 26л.
334425
  Шерменев М.В. Государственное страхование сельскохозяйственных структур / М.В. Шерменев. – М, 1952. – 132с.
334426
  Биндер М.А. Государственное строительство в казахском ауле в 1926-1929 гг. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Биндер М.А.; Акад.наук Казах.ССР. – Алма-Ата, 1950. – 25 с.
334427
  Свирский Б.М. Государственное строительство и местное самоуправление в Украине : Учебное пособие / Б.М. Свирский. – Харьков : Эспада, 2001. – 488с. – ISBN 966-7870-04-9
334428
  Бабий Б.М. Государственное строительство и право Украинской ССР в период восстановления народного хозяйства (1921-1925 гг) : Автореф... докт юрид.наук: / Бабий Б.М.; АН УССР Отд обществ. наук. – К, 1963. – 54л.
334429
  Кривобоков В.А. Государственное строительство. Дворец или лачуга? = State construction. A palace or a hovel? / В.А. Кривобоков. – Харьков : Фоліо, 2002. – 318с. – ISBN 966-03-1747-6
334430
  Павлович З.А. Государственное управление агропромышленным комплексом / З.А. Павлович. – К., 1984. – 232с.
334431
  Свистунов А.А. Государственное управление в области отечественной науки (1950-1990-е гг.) // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 21. – С. 3-7. – ISSN 1812-3805
334432
   Государственное управление в переходных экономиках : бюллетень LGI. – Киев
№ 9. – 2000
334433
   Государственное управление в переходных экономиках : бюллетень LGI. – Киев
март. – 2001
334434
   Государственное управление в переходных экономиках : бюллетень LGI: ежеквартальное издание программы "Инициатива реформирования местного самоуправления и государственных услуг". – Киев
июнь. – 2001
334435
   Государственное управление в переходных экономиках : бюллетень LGI: ежеквартальное издание программы "Инициатива реформирования местного самоуправления и государственных услуг". – Киев
осень. – 2001
334436
   Государственное управление в переходных экономиках : бюллетень LGI. – Киев
№ 1. – 2001
334437
   Государственное управление в переходных экономиках : Бюллетень LGI. – Киев
весна. – 2002
334438
   Государственное управление в переходных экономиках : Бюллетень LGI. – Киев
лето. – 2002
334439
   Государственное управление в переходных экономиках : Бюллетень LGI. – Киев
зима. – 2002
334440
   Государственное управление в переходных экономиках : Бюллетень LGI. Издание программы "Инициатива реформирования местного самоуправления и государственных услуг". – Киев
осень. – 2003
334441
   Государственное управление в переходных экономиках : Бюллетень LGI. – Киев
лето. – 2003
334442
   Государственное управление в переходных экономиках : Бюллетень LGI. – Киев
зима. – 2003
334443
   Государственное управление в переходных экономиках : Бюллетень LGI. – Киев
осень. – 2004
334444
   Государственное управление в переходных экономиках : Бюллетень LGI. – Киев
лето. – 2004
334445
   Государственное управление в переходных экономиках : Бюллетень LGI. – Киев
зима. – 2005
334446
   Государственное управление в переходных экономиках : журнал программы LGI. – Киев
Осень. – 2006
334447
   Государственное управление в переходных экономиках : журнал программы LGI. – Киев
Осень. – 2007
334448
  Юзьков Леонид Петрович Государственное управление в политической системе советского общества : Автореф... д-ра юрид.наук: 12.00.02 / Юзьков Леонид Петрович; АН УССР, Ин-т гос-ва и права. – К., 1985. – 37л.
334449
  Аисимов А.А. Государственное управление в странах капитала / А.А. Аисимов. – Москва, 1970. – 193с.
334450
  Карпенко А.Д. Государственное управление в сфере промышленной собственности: организационно-правовые вопросы. : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.07 / Карпенко А.Д.; Укр. Акад. гос. управл. при президенте Украины. – К., 1997. – 210л. – Бібліогр.:л.196-210
334451
  Порфирьев Б.Н. Государственное управление в чрезвычайных ситуациях / Б.Н. Порфирьев. – М., 1991. – 135с.
334452
  Пронкин С.В. Государственное управление зарубежных стран : Учебное пособие для студ. вузов / С.В. Пронкин, О.Е. Петрунина; Московский гос. ун-т. им. М.В. Ломоносова. – Москва : Аспект Пресс, 2004. – 415с. – (Классический университетский учебник). – ISBN 5-7567-0364-0
334453
  Гумаров К. Государственное управление здравоохранением в Казахской ССР. : Автореф... Канд.юрид.наук: 711 / Гумаров К.; АН Каз.ССР. – Алма-Ата, 1969. – 20л.
334454
  Опрышко Ф В. Государственное управление качеством продукции / Ф В. Опрышко, . – К, 1980. – 103с.
334455
  Дикань В.Л. Государственное управление развитием экономики Украины в условиях "третьей волны" глобализации // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту ; редкол.: Дикань В.Л., Якименко Н.В., Горелов Д.О. [та ін.]. – Харків, 2013. – Вип. 43, спецвип. – С. 11-20. – ISSN 2075-4892
334456
  Кожабаева И.К. Государственное управление социальным обеспечением в Казахской ССР. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Кожабаева И.К.; Каз.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1967. – 20л.
334457
  Селиванов А.А. Государственное управление экономикой союзной республики / А.А. Селиванов. – К, 1988. – 165с.
334458
  Русинова С.И. Государственное устройство (территориально-нац. организация). : Автореф... доктор юрид.наук: / Русинова С.И.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Юрид. ф-тет. – Л., 1967. – 35л. – Бібліогр.:с.34-35
334459
  Филимонов В.Г. Государственное устройство РСФСР (историко-правовое исследование национально-территориальной и административно-территориальной организации) : Дис... канд. юридич.наук: / Филимонов В.Г.; КГУ. – К., 1962. – 358л. – Бібліогр.:л.I-XXV
334460
  Куприц Н.Я. Государственное устройство СССР / Н.Я. Куприц. – М, 1952. – 112с.
334461
   Государственное устройство СССР и РСФСР. – М., 1938. – 52с.
334462
  Денисов И А. Государственное устройство СССР, союзных и автономных республик / И А. Денисов, . – М., 1952. – 32с.
334463
  Попков В.Д. Государственное устройство СССР. / В.Д. Попков. – М, 1960. – 83с.
334464
   Государственное училище циркового и эстрадного искусства. – М., 1967. – 48с.
334465
  Штерн А.Б. Государственное финансирование промышленности в 1918 - 1924 гг / А.Б. Штерн. – М - Л, 1924. – 187с.
334466
  Мухамметкулиева О.Д. Государственной библиотеке Туркменистана - 120 лет // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии ; Рос. гос. б-ка. – Москва, 2015. – № 4. – С. 31-33
334467
  Биндер М.А. Государственноправовые проблемы взаимопомощи советских народов. : Автореф... Доктора юрид.наук: 711 / Биндер М.А.; Таджикский гос.ун-т. – Алма-Ата, 1970. – 68л.
334468
   Государственные (национальные) библиографические указатели социалистических стран. – М
Ч. 1. – 1984. – с.
334469
   Государственные акты от указа 12 декабря 1904 до указа 11 декабря 1905г., с приложением официально опубликованных извлечений из журналов Комитета Министров по всем пунктам указа 12-го декабря / сост. Мих Миронов. – Изд. неофициальное. – Санкт-Петербург : Изд. книгоиздат "Жизнь", 1906. – 271, [2] с.


  с приложением официально опубликованных извлечений из журналов Комитета Министров по всем пунктам указа 12-го декабря
334470
   Государственные архивы и архивное дело в союзных республиках. – М., 1971. – 233с.
334471
   Государственные архивы РСФСР. – М., 1980. – 368с.
334472
   Государственные архивы Союза ССР. – М., 1956. – 508с.
334473
   Государственные архивы Союза ССР. – М, 1956. – 508с.
334474
   Государственные архивы СССР. – М., 1960. – 110с.
334475
   Государственные архивы СССР, Справочник. – Москва : Мысль
2. – 1989. – 412с.
334476
   Государственные архивы СССР. Справочник. – Москва : Мысль
1. – 1989. – 606с.
334477
   Государственные архивы Ставропольского края и Карачаево-Черкесской автономной республики. – Ставрополь, 1987. – 351с.
334478
   Государственные архивы Украинской ССР. – К., 1988. – 220с.
334479
   Государственные библиографические указатели. – М., 1982. – 14с.
334480
   Государственные библиографические указатели социалистических стран. – М.
2. – 1985. – 40с.
334481
   Государственные библиотеки союзных республик в библиотечно-информационной системе СССР. – М., 1984. – 194 с.
334482
   Государственные бюджеты и социально-экономическое развитие стран - членов СЭВ. – М., 1989. – 238с.
334483
  Сабиров Х.Р. Государственные бюджеты Туркменской Автономной Советской Социалистической Республики (1918-1924 гг) : Автореф... наук: / Сабиров Х. Р.;. – Ташкент, 1949. – 29л.
334484
   Государственные гербы и флаги СССР, союзных и автономных республик. – М., 1972. – 80с.
334485
   Государственные гербы и флаги СССР, союзных и автономных республик. – М, 1972. – 80с.
334486
   Государственные гербы и флаги СССР, союзных и автономных республик. – М, 1982. – 103с.
334487
   Государственные доходы. – М., 1967. – 280с.
334488
   Государственные доходы. – 4-е изд., доп. и перераб. – М, 1978. – 304с.
334489
   Государственные доходы. – 5-е изд. – М., 1983. – 351с.
334490
   Государственные доходы. – 3-е изд. – М., 1983. – 335с.
334491
  Сучков А.К. Государственные доходы СССР. / А.К. Сучков. – М., 1949. – 192с.
334492
  Сучков А.К. Государственные доходы СССР. / А.К. Сучков. – М., 1952. – 200с.
334493
  Сучков А.К. Государственные доходы СССР. / А.К. Сучков. – М., 1960. – 296с.
334494
  Слатин И.М. Государственные заготовки сельскохозяйственных продуктов в СССР. / И.М. Слатин. – М., 1956. – 48с.
334495
   Государственные займы, сберегательные кассы и коллективное страхование жизни. – Москва, 1941. – 48 с.
334496
  Табулдин М.Н. Государственные закупки колхозной продукции - важная форма экономических связей между городом и деревней (на мат. Казахской ССР) : Дис... канд. эконом.наук: / Табулдин М.Н.; КГУ. – К., 1965. – 225л. – Бібліогр.:л.206-225
334497
  Васюнин М.К. Государственные закупки колхозной продукции / М.К. Васюнин, А.С. Давыдов. – Москва, 1978. – 142с.
334498
   Государственные закупки сельскохозяйственных продуктов. – М., 1961. – 88с.
334499
  Бабич А.М. Государственные и муниципальные финансы : Учебник для студ.высш.учеб.заведений / А.М. Бабич, Л.Н. Павлова. – Москва : Финансы; ЮНИТИ, 2001. – 687с. – ISBN 5-238-00081-2
334500
   Государственные и общественно-политические деятели Афганистана. – М., 1967. – 56с.
334501
  Устинович Е.С. Государственные информационные услуги // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 10. – С. 86-88. – ISSN 0132-0769
334502
  Красильников Ю.Д. Государственные клубные учреждения РСФСР / Ю.Д. Красильников. – М., 1967. – 36с.
334503
  Сидорчук В.К. Государственные комитеты союзной республики: правовые вопросы организации и деятельности. : Автореф... канд.наук: 12.00.02 / Сидорчук В.К.; АН УССр. Ин-т гос. и права. – К., 1987. – 16л.
334504
  Сыромятников А.Н. Государственные концерны в ФРГ. : Автореф... канд. экон.наук: 08.605 / Сыромятников А.Н.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 20л.
334505
  Сильвестров С. Государственные корпорации: отношения собственности и контроля / С. Сильвестров, А. Зельднер // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2009. – № 7. – С. 88-98. – ISSN 0207-3676
334506
  Антелава И.Г. Государственные крестьяне Грузии в 19 веке / И.Г. Антелава. – Тбилиси
2. – 1962. – 362с.
334507
  Антелава И.Г. Государственные крестьяне Грузии в 19 веке / И.Г. Антелава. – Тбилиси
1. – 1969. – 484с.
334508
  Дружинин Н.М. Государственные крестьяне и реформа П.Д,Киселева. / Н.М. Дружинин. – М
2. – 1958. – 619 с.
334509
  Дружинин М Н. Государственные крестьяне и реформа П.Д.Киселева / М Н. Дружинин. – Москва; Ленинград
1. – 1946. – 635с.
334510
  Булдаков К.А. Государственные крестьяне Костромской губернии от реформы П. Д. Киселева до отмены крепостного права (1839-1866 гг) : Автореф... канд. ист.наук: / Булдаков К. А.; Моск. гор. пед. ин-т. – М., 1958. – 15л.
334511
  Ковалева Т.Л. Государственные крестьяне Смоленской губернии в конце XVIII - первой половине ХІХ века. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Ковалева Т.Л.; Калинин. гос. ун-тет. – Калинин, 1981. – 16л.
334512
  Пундани В.В. Государственные крестьяне Тобольской губернии в конце XVIII - первой половине ХІХ века. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Пундани В.В.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1973. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
334513
  Лазанская Т.И. Государственные крестьяне Украины в период кризиса феодально-крепостнической системы. / Т.И. Лазанская. – Киев, 1989. – 112с.
334514
   Государственные крестьяне Урала в эпоху феодализма. – Екатеринбург, 1992. – 159с.
334515
  Кабанов А.К. Государственные крестьяне. / А.К. Кабанов. – 175-184с.


  Крепостное право в России и реформа 19 февраля: [сборник статей] / ред. А. К. Дживелегова, С. П. Мельгунова, В. И. Пичета; Ист. Ком. Уч. Отд. О. Р. Т. З. — М.: Тип. т-ва И. Д. Сытина, 1911.
334516
   Государственные массовые библиотеки БССР в 1979 гг.. – Минск, 1980. – 90с.
334517
   Государственные массовые библиотеки БССР в 1981-1985 гг.. – Минск, 1986. – 43с.
334518
   Государственные массовые библиотеки БССР в 1986-1990 гг.. – Минск, 1991. – 39с.
334519
   Государственные музеи Берлина. – Москва, 1983. – 286с.
334520
   Государственные музеи в Кусково. – Кусково, 1938. – 16 с.
334521
   Государственные награды Союза ССР. – К, 1987. – 270с.
334522
   Государственные награды СССР. – М., 1987. – 314с.
334523
  Мордвинцев В.М. Государственные налоги и повинности монастырских крестьян Левобережной Украины в ХVІІІ веке / В.М. Мордвинцев. – Киев : Знання, 1998. – 184с. – Библиогр. с. 162-183. – ISBN 966-7537-21-8
334524
  Топуриа П.А. Государственные образования Восточного Закавказья в XI-XII веках. (на груз. яз.). : Автореф... канд. ист.наук: 573 / Топуриа П.А.; Тибилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1972. – 36л.
334525
  Красовицкая Т.Ю. Государственные органы руководства просвещением национальностей РСФСР (1917-1922 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Красовицкая Т.Ю.; Москов. гос. пед. ин-тут им. В.И.Ленина. – М., 1976. – 23л. – Бібліогр.:с.23
334526
  Ачаркан В.А. Государственные пенсии / В.А. Ачаркан. – Москва, 1967. – 165с.
334527
  Неупокоев В.И. Государственные повинности крестьян Европейской России в конце XVIII -- начале XIX века. / В.И. Неупокоев. – М., 1987. – 286с.
334528
   Государственные преступления. – М, 1961. – 228с.
334529
   Государственные преступления. – М., 1963. – 228с.
334530
  Дьяков С.В. Государственные преступления (против основ конституционного строя и безопасности государства) и государственная преступность / С.В. Дьяков. – Москва : Норма, 1999. – 320с. – ISBN 5-89123-332-0
334531
  Тотоев Р.Р. Государственные преступления в законодательстве Российской империи // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 22. – С. 16-17. – ISSN 1812-3805
334532
  Тарасова Н.Н. Государственные работники США. / Н.Н. Тарасова. – М., 1982. – 204с.
334533
  Камушер К.Г. Государственные расходы и проблема рынка / К.Г. Камушер. – Москва, 1965. – 135с.
334534
   Государственные расходы на образование в странах Европейского Союза (ЕС) // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2010. – № 2. – С. 160-171. – ISSN 0207-3676
334535
  Метревели Р.В. Государственные реформы в Грузии первой четверти 12 века. : Автореф... Канд.ист.наук: / Метревели Р.В.; Тбилис.гос.ун-т. – Тбилиси, 1965. – 18л.
334536
   Государственные стандарты СССР. – М, 1974. – 444с.
334537
   Государственные стандарты СССР. – М, 1974. – 439с.
334538
   Государственные стандарты СССР. – М, 1974. – 800с.
334539
  Левицкий В.С. Государственные стандарты СССР / В.С. Левицкий. – М, 1976. – 91с.
334540
   Государственные стандарты СССР. – М
1. – 1977. – 415с.
334541
   Государственные стандарты СССР. – М
1. – 1979. – 407с.
334542
   Государственные стандарты СССР. – М
2. – 1979. – 443с.
334543
   Государственные стандарты СССР. – М
3. – 1979. – 352с.
334544
   Государственные стандарты СССР. – М
1. – 1980. – 415с.
334545
   Государственные стандарты СССР. – М
2. – 1980. – 495с.
334546
   Государственные стандарты СССР. – М
3. – 1980. – 368с.
334547
   Государственные стандарты СССР. – Москва
Т. 2. – 1984. – 312 с.
334548
   Государственные стандарты СССР. – М.
1. – 1986. – 422с.
334549
   Государственные стандарты СССР. – М.
2. – 1986. – 395с.
334550
   Государственные стандарты СССР. – М.
1. – 1987. – 444с.
334551
   Государственные стандарты СССР. – М.
4. – 1987. – 439с.
334552
   Государственные стандарты СССР. Указатель. 1975. – М.
1. – 1975. – 823с.
334553
   Государственные стандарты СССР. Указатель. 1976. – М.
1. – 1976. – 239с.
334554
   Государственные стандарты СССР. Указатель. 1976. – М.
2. – 1976. – 321с.
334555
   Государственные стандарты СССР. Указатель. 1976. – М.
3. – 1976. – 371с.
334556
   Государственные стандарты СССР. Указатель. 1977. – М.
1. – 1977. – 415с.
334557
   Государственные стандарты СССР. Указатель. 1977. – М.
2. – 1977. – 360с.
334558
   Государственные стандарты СССР. Указатель. 1977. – М.
3. – 1977. – 400с.
334559
   Государственные стандарты СССР. Указатель. 1979. – М.
1. – 1979. – 407с.
334560
   Государственные стандарты СССР. Указатель. 1979. – М.
2. – 1979. – 443с.
334561
   Государственные стандарты СССР. Указатель. 1979. – М.
3. – 1979. – 352с.
334562
   Государственные стандарты СССР. Указатель. 1980. – М.
1. – 1980. – 415с.
334563
   Государственные стандарты СССР. Указатель. 1980. – М.
2. – 1980. – 495с.
334564
   Государственные стандарты СССР. Указатель. 1980. – М.
3. – 1980. – 368с.
334565
   Государственные стандарты СССР. Указатель. 1981. – М.
1. – 1981. – 390с.
334566
   Государственные стандарты СССР. Указатель. 1981. – М.
2. – 1981. – 480с.
334567
   Государственные стандарты СССР. Указатель. 1981. – М.
3. – 1981. – 384с.
334568
   Государственные стандарты СССР. Указатель. 1983. – М.
3. – 1983. – 284с.
334569
   Государственные стандарты СССР. Указатель.1985. – М.
4. – 1985. – 115с.
334570
  Романова З.С. Государственные торудовые резервы СССР, (по матер. Молотовск. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: / Романова З. С.; ИПКП марск. лен. при МГУ. – М., 1953. – 16л.
334571
  Мартынов Б.С. Государственные тресты / Б.С. Мартынов. – М, 1924. – 60с.
334572
  Забелин Н.Н. Государственные трудовые резервы : Автореф... канд.эконнаук: / Забелин Н.Н.; МГУ. – М, 1956. – 16л.
334573
  Забелин Н.Н. Государственные трудовые резервы : Автореф... канд.эконнаук: / Забелин Н.Н.; МГУ. – М, 1956. – 16л.
334574
  Кедров Г. Государственные трудовые резервы страны Советов / Г. Кедров. – Москва : Политиздат, 1941. – 56с.
334575
   Государственные университеты, экономические и юридические институты. – Москва, 1960. – 580с.
334576
  Серова О.В. Государственные услуги по библиотечно-информационному обслуживанию в новых условиях финансирования // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Рос. книжная палата. – Москва, 2012. – № 4 (381). – С. 13-22. – ISSN 0869-6020


  В статье изложены подходы к учёту основных государственных базовых услуг библиотек на тримере Российской государственной библиотеки (РГБ). В частности, отмечены трудности при определении сущности оказываемых услуг, показателей их объёма и качества, ...
334577
   Государственные учреждения в XVI-XVII вв.. – М., 1955. – 28с.
334578
   Государственные учреждения в XVI - XVII вв.. – М, 1955. – 28с.
334579
   Государственные учреждения в XVIII вв.. – М., 1960. – 578с.
334580
   Государственные учреждения России XVI-XVIII вв.. – М., 1991. – 190с.
334581
   Государственные учреждения России в XVIII веке. – М, 1960. – 578с.
334582
  Смирнова Т.М. Государственные учреждения СССР в условиях развитого социализма / Т.М. Смирнова. – М., 1977. – 79с.
334583
   Государственные учреждения, промышленные фирмы и университеты США, осуществляющие информационное обслуживание в области электротехники. – Москва, 1974. – 107с.
334584
   Государственные финансы. – Киев : Либидь, 1991. – 276с.
334585
  Брайчева Т.В. Государственные финансы / Т.В. Брайчева. – Санкт-Петербург : Питер, 2001. – 288с. – (Учебные пособия). – ISBN 5-318-00518-7
334586
  Кузнецова Евгения Семеновна Государственные финансы в экономике США / Кузнецова Евгения Семеновна; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К. Крупской. – Москва : Финансы, 1975. – 176с. – Список лит.: с.173-175 (85 назв.)
334587
  Велиев Дунямалы Амир оглы Государственные финансы и социально-экономическое развитие Турции / Велиев Дунямалы Амир оглы. – Баку, 1991. – 235с.
334588
  Пятненков В.М. Государственные финансы Индийского Союза. : Автореф... Канд.экон.наук: / Пятненков В.М.; М-во внешней торговли СССР.Ин-т внешней торговли. – М, 1955. – 16л.
334589
   Государственные финансы несоциалистических стран Азии. – М., 1965. – 376с.
334590
  Динкевич А.И. Государственные финансы послевоенной Японии / А.И. Динкевич. – М., 1967. – 407с.
334591
  Фарамазян Р.А. Государственные финансы Турции на службе милитаризма после второй мировой войны. : Автореф... канд. экон.наук: / Фарамазян Р.А.; АН СССР. Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. – М., 1958. – 18л.
334592
  Коган М. Государственные финансы Франции и народный фронт / М. Коган. – М.-Л., 1939. – 151с.
334593
  Гватуа Ш.А. Государственные формы диктатуры пролетариата / Ш.А. Гватуа. – М., 1957. – 51с.
334594
   Государственные эталоны и общесоюзные поверочные схемы. – Москва, 1978. – 283с.
334595
   Государственные эталоны СССР. – М., 1976. – 45с.
334596
   Государственные эталоны СССР. – М, 1976. – 45с.
334597
  Флорин В.Н. Государственный административный аппарат независимой Индии / В.Н. Флорин. – М, 1975. – 223с.
334598
   Государственный ансамбль песни и танца Дагестана, 1973. – 26с.
334599
   Государственный аппарат. – М., 1984. – 248с.
334600
  Калинин Г.С. Государственный аппарат в России от февраля до октября 1917 года, его классовая природа и характерные черты : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук / Калинин Г.С. ; Московский ордена Ленина гос. университет им. М.В. Ломоносова. Юридический фак-т. – Москва, 1951. – 30 л.
334601
  Егоров К.А. Государственный аппарат КНР, 1967-1981 / К.А. Егоров. – М., 1982. – 190с.
334602
  Брайков С. Государственный арбитраж в социалистических странах / С. Брайков, А. Рац, Нгуен Ниен [и др.] ; отв. ред. Т. Е. Абова ; АН СССР, Ин-т государства и права. – Москва : Наука, 1982. – 319 с.
334603
  Каллистратова Р.Ф. Государственный арбитраж. (Проблемы совершенствования организации и деятельности) / Р.Ф. Каллистратова. – М., 1973. – 206с.
334604
   Государственный Архив Витебской области и его филиал в Полоцке. – Минск, 1972. – 296с.
334605
   Государственный Архив Витебской области и его филиал в Полоцке. – Минск, 1972. – 296с.
334606
  Воропанова Т.М. Государственный архив Вологодской области / Т.М. Воропанова, Б.Н. Матавкин. – Вологда, 1970. – 432с.
334607
   Государственный архив Одесской области. – Одесса, 1961. – 388с.
334608
   Государственный Архив Одесской области. – Одесса, 1961. – 388с.
334609
   Государственный архив Пензенской области. – Пенза, 1962. – 304с.
334610
   Государственный архив Тамбовской области. – Воронеж, 1987. – 247с.
334611
   Государственный архивный фонд СССР - документальная память народа. – М., 1987. – 223с.
334612
  Мартынов Д.Я. Государственный астрономический институт им. П.К. Штернберга / Д.Я. Мартынов. – Москва : Издательство АН СССР, 1958. – 32 с.
334613
  Гиндин Ф И. Государственный банк и экономическая политика царского правительства. : Автореф... Доктора ист.наук: / Гиндин И.Ф,; Акад.наук СССР. – Москва, 1959. – 33л.
334614
   Государственный банк СССР. – М., 1957. – 255с.
334615
   Государственный банк СССР. – М., 1960. – 36с.
334616
   Государственный Банк СССР. – М, 1957. – 255с.
334617
   Государственный Банк СССР. – М, 1960. – 36с.
334618
   Государственный банк СССР в 1971-1975 гг.. – Москва, 1976. – 64 с.
334619
   Государственный банк СССР к VII Всесоюзному съезду Советов. – Москва, 1935. – 61с.
334620
   Государственный биологический музей им. К.А. Тимирязева : фотопутеводитель. – Москва, 1981. – 32с. : ил.
334621
   Государственный бюджет. – Москва, 1965. – 519 с.
334622
   Государственный бюджет. – М, 1965. – 300с.
334623
   Государственный бюджет Венгерской Народной Республики 1954 г., 1954. – 61с.
334624
   Государственный бюджет Венгерской Народной Республики 1954г., 1954. – 61с.
334625
  Ким И.Л. Государственный бюджет и интерсификация общественного производства / И.Л. Ким. – Алма-Ата, 1985. – 145 с.
334626
  Либерман Я.Г. Государственный бюджет и проблемы социалистического воспроизводства / Я.Г. Либерман. – М., 1966. – 260с.
334627
  Мухамед Д.Б. Государственный бюджет Сирии : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.10 / Мухамед Д.Б. ; МВ и ССО УССР , Киев. ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1974. – 44 с.
334628
  Точилиников Г. Государственный бюджет СССР / Г. Точилиников. – М, 1928. – 63с.
334629
   Государственный бюджет СССР. – Москва, 1962. – 16с.
334630
   Государственный бюджет СССР. – М., 1962. – 16с.
334631
   Государственный бюджет СССР. – М., 1968. – 448с.
334632
   Государственный бюджет СССР. – М, 1969. – 496с.
334633
   Государственный бюджет СССР. – М., 1975. – 415с.
334634
   Государственный бюджет СССР. – М., 1975. – 415с.
334635
   Государственный бюджет СССР. – М., 1978. – 408с.
334636
   Государственный бюджет СССР. – М., 1980. – 364с.
334637
   Государственный бюджет СССР. – М, 1981. – 408с.
334638
   Государственный бюджет СССР. – М, 1983. – 397с.
334639
   Государственный бюджет СССР. – М, 1985. – 392с.
334640
   Государственный бюджет СССР. – М, 1987. – 407с.
334641
   Государственный бюджет СССР. – Москва : Финансы и статистика, 1988. – 382 с.
334642
   Государственный бюджет СССР. – М, 1990. – 160с.
334643
  Либерман Я.Г. Государственный бюджет СССР в новых условиях хозяйствования / Я.Г. Либерман. – М., 1970. – 367с.
334644
   Государственный бюджет СССР и бюджеты союзных республик. – М, 1962. – 224с.
334645
   Государственный бюджет СССР и бюджеты союзных республик. – М., 1962. – 224с.
334646
   Государственный бюджет СССР и бюджеты союзных республик. – М., 1966. – 224с.
334647
   Государственный бюджет СССР и бюджеты союзных республик 1966-1970 гг.. – М, 1966. – 224с.
334648
   Государственный бюджет СССР и бюджеты союзных республик 1966-1970 гг.. – М, 1972. – 231с.
334649
   Государственный бюджет СССР и бюджеты союзных республик 1971-1975 гг.. – М, 1976. – 214с.
334650
   Государственный бюджет СССР и бюджеты союзных республик, 1966-1970 гг.. – М., 1972. – 231с.
334651
   Государственный бюджет СССР и бюджеты союзных республик, 1971-1975 гг.. – М., 1976. – 214с.
334652
   Государственный бюджет СССР и бюджеты союзных республик, 1976-1980 гг.. – М., 1982. – 184с.
334653
  Ипатов П.Ф. Государственный бюджет СССР и его народнохозяйственное значение / П.Ф. Ипатов. – М, 1964. – 44с.
334654
   Государственный бюджет СССР на 1937 г.. – Москва, 1937. – 96с.
334655
   Государственный бюджет СССР, 1981-1985. – М, 1987. – 214с.
334656
   Государственный бюджет СССР, 1988. – М, 1988. – 158с.
334657
   Государственный бюджет СССР, 1989. – М., 1989. – 159с.
334658
  Ровинский Н.Н. Государственный бюджет СССР. / Н.Н. Ровинский. – М.
ч. 2. – 1950. – 347с.
334659
  Ровинский Н.Н. Государственный бюджет СССР. / Н.Н. Ровинский. – М., 1951. – 455с.
334660
  Ровинский Н.Н. Государственный бюджет СССР. Уч. пособие / Н.Н. Ровинский. – Москва, 1944. – 385с.
334661
  Василик О.Д. Государственный бюджет Украинской ССР / О.Д. Василик, Н.Я. Глущенко. – Москва, 1978. – 167с.
334662
   Государственный бюджет Украинской ССР на 1939 год. – 70с.
334663
  Николаев Т.Ф. Государственный бюджет, / Т.Ф. Николаев. – М., 1959. – 38с.
334664
   Государственный визит Президента СССР М.С.Горбачева в Канаду. – М., 1990. – 46с.
334665
   Государственный визит Президента СССР М.С.Горбачева в Соединенные Штаты Америки. – М., 1990. – 335с.
334666
   Государственный герб СССР, 1950. – 20с.
334667
   Государственный герб СССР, 1950. – 20с.
334668
   Государственный герб СССР. – Москва, 1959. – 40с.
334669
   Государственный гимн Союза Советских Социалистических Республик. – Москва : Детская литература, 1977. – [6] с. : ил., нот.
334670
   Государственный гимн Союза Советских Социалистических Республик / муз. А.В. Александрова ;текст С. Михалкова и Г. Эль-Регистана. – Москва : Книга, 1979. – [96] с. : ил., нот. – Текст парал. на рус. и др. яз. народов СССР. - Миниатюрное издание
334671
  Самуйлов С.М. Государственный департамент и решение о расширении НАТО (1993-1994 гг.) // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2006. – № 12. – С. 80-97. – ISSN 0321-2068
334672
  Вейсман Л. Государственный деятель / Л. Вейсман. – Ростов-на-Дону, 1948. – 96с.
334673
   Государственный заем Второй Пятилетки. – М, 1946. – 64с.
334674
   Государственный заем Второй Пятилетки. – М., 1946. – 64с.
334675
   Государственный заем Третьей Пятилетки. – Москва, 1946. – 63 с.
334676
  Шеляг-Сосонко Государственный запеведник "Дунайские плавни". / Шеляг-Сосонко, Д.В. Дубына. – К., 1984. – 287с.
334677
  Шеляг-Сосонко Государственный заповедник "Мыс Мартьян". / Шеляг-Сосонко. – К., 1985. – 256с.
334678
  Рашек В.Л. Государственный заповедник "Остров Барса-Кельмес" / В.Л. Рашек, В.А. Рашек. – Алма-Ата, 1963. – 92с.
334679
  Черных Ю. Государственный защитник // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 6/7. – С. 125-145. – ISSN 1728-8568
334680
   Государственный и общественный контроль в системе регионального управления. – Саранск, 1987. – 154с.
334681
   Государственный и общественный контроль в СССР. – М., 1970. – 336с.
334682
  Троицкий Н.Н. Государственный институт защиты растений в Германии / Н.Н. Троицкий. – Л, 1928. – 20с.
334683
  Яновский А.Д. Государственный исторический музей // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 92-97. – ISSN 0042-8779


  Державний історичний музей в Москві
334684
  Узунова Н. и Фехнер М.В. Государственный Исторический музей / Н. и Фехнер М.В. Узунова. – М., 1954. – 180с.
334685
   Государственный исторический музей, Москва. – Л, 1986. – 166с.
334686
  Рудый К. Государственный капитализм в Беларуси // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2016. – Т. 60, № 4. – С. 77-85. – ISSN 0131-2227
334687
  Сеид-Гусейнов Государственный капитализм в переходный период от капитализма к социализму / Сеид-Гусейнов. – М, 1960. – 143с.
334688
  Брагина Е.А. Государственный капитализм в промышленности стран Востока / Е.А. Брагина, О. Ульрих. – М., 1961. – 94с.
334689
  Егоров И.И. Государственный капитализм в развиващейся экономике Индии. : Автореф... Доктора экон.наук: 08.00.17 / Егоров И.И.; Ан СССР. – М, 1981. – 39л.
334690
  Егоров И.И. Государственный капитализм в развивающейся экономике Индии / И.И. Егоров. – М., 1978. – 279с.
334691
  Троицкая Ф.А. Государственный капитализм в развивающихся странах. (На прим. стран Восточ. Африки). : Автореф... канд. экон.наук: / Троицкая Ф.А.; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. – М., 1967. – 26л.
334692
  Рудой Я. Государственный капитализм в России во время империалистической войны / Я. Рудой. – Ленинград, 1925. – 95 с.
334693
   Государственный капитализм в странах Востока. – М., 1960. – 292с.
334694
  Алибеков И.В. Государственный капитализм в Турции / И.В. Алибеков. – Москва, 1966. – 244с.
334695
  Коссой А.М. Государственный капитализм в условиях строительства социализма / А.М. Коссой. – М., 1975. – 307с.
334696
  Мишанин Д.И. Государственный капитализм в экономике переходного периода от капитализма к социализму в СССР. : Автореф... канд. экон.наук: / Мишанин Д.И.; МВ и ССО КазССР. Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1962. – 23л.
334697
  Яшкин В.А. Государственный капитализм и воспроизводство в Индии / В.А. Яшкин. – М., 1970. – 288с.
334698
   Государственный капитализм и социальная эволюция стран зарубежного Востока. – М., 1980. – 295с.
334699
   Государственный капитализм и социальная эволюция стран зарубежного Востока. – М, 1980. – 295с.
334700
  Комаров Н.Я. Государственный комитет обороны постановляет... / Н.Я. Комаров. – М., 1990. – 428с.
334701
  Малышко Николай Иванович Государственный контроль в области охраны атмосферного воздуха от загрязнения : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Малышко Николай Иванович; АН УССР. Ин-т гос-ва и права. – К., 1979. – 24л.
334702
  Тарасов А.М. Государственный контроль в советское время: его сущность и этапы развития // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2003. – № 1. – С.8-17
334703
  Федосеева Н.Н. Государственный контроль виртуального пространства в системе функций современного Российского государства // Информационное право : научно-практическое и информационное издание. – Москва, 2009. – № 3 (18). – С. 7-9.


  В статье анализируются соответствующие доктринальные источники, обосновывается необходимость государственного контроля виртуального пространства как самостоятельного обособленного направления деятельности государства. Рассматривается структура ...
334704
   Государственный контроль за ведением работ по геологическому изучению недр. – М., 1980. – 88с.
334705
  Вавилов Ю.Я. Государственный кредит / Ю.Я. Вавилов. – Москва, 1992. – 89 с.
334706
  Энтов Р.М. Государственный кредит США в период империализма / Р.М. Энтов. – М, 1967. – 342с.
334707
  Ломан О.В. Государственный мемориальный музей Н. А. Некрасова / О.В. Ломан. – Л., 1956. – 164 с.
334708
  Егоров К.А. Государственный механизм военно-бюрократческой диктатуры в Китае. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.02 / Егоров К.А.; МИМО МИД СССР. – М, 1974. – 30л.
334709
  Селиванов В.Н. Государственный механизм управления США в условиях углубления общего кризиса капитализма / В.Н. Селиванов. – К, 1983. – 190с.
334710
  Арзамасцев В.П. Государственный музей-усадьба В.Г. Белинского / В.П. Арзамасцев, Е.А. Грачев. – Пенза, 1985. – 127с.
334711
   Государственный музей-усадьба В.Д.Поленова. – Ленинград, 1979. – 158с.
334712
  Костомарова И.А. Государственный музей И.С. Тургенева. Путеводитель / И.А. Костомарова. – Тула, 1972. – 160с.
334713
   Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. – М., 1987. – 183с.
334714
   Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. – Л., 1988. – 183с.
334715
   Государственный музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина. – М., 1980. – 154с.
334716
   Государственный музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина. – Москва, 1980. – 12с.
334717
   Государственный музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина. – М., 1981. – 154с.
334718
   Государственный музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина. – Москва, 1981. – 236с.
334719
   Государственный музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина. – М., 1981. – 154с.
334720
   Государственный музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина. – Москва, 1986. – 23с.
334721
   Государственный музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина. – Москва, 1988. – 23с.
334722
   Государственный музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина. – Ленинград, 1989. – 286с.
334723
   Государственный музей искусства народов Востока. – Москва, 1978. – 19с.
334724
   Государственный музей искусства народов Востока. – Москва, 1979. – 16с.
334725
  Румянцева О.В. Государственный музей искусства народов Востока: кратк. обзор коллекций. / О.В. Румянцева. – М., 1982. – 222с.
334726
   Государственный музей книги и книгопечатания Украинской ССР. – К., 1977. – 24с.
334727
   Государственный музей Т.Г. Шевченко. – К., 1983. – 144с.
334728
   Государственный музей Татарской АССР. – Казань, 1980. – 160с.
334729
   Государственный музей этнографии народов СССР. – Л., 1980. – 215с.
334730
   Государственный национальный художественный театр.. – Пхеньян, 1960. – 36с.
334731
   Государственный нотариат. – Москва : Юридическая литература, 1989. – 478с.
334732
  Рзаева Т.А. Государственный организованный набор рабочей силы в Азербайджанской ССР : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.07 / Рзаева Т. А.; АН АзССР, От-ние обществ. наук. Совет секц. экон. наук. – Баку, 1974. – 31л.
334733
   Государственный ордена Ленина академический театр оперы и балета имени С.М. Кирова. – Л, 1957. – 206с.
334734
   Государственный ордена Ленина Библиотека СССР им. В.И.Ленина в 1963 году. – Москва, 1964. – 138 с.
334735
   Государственный ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции академический Малый Театр СССР. – М., 1978. – 783с.
334736
   Государственный ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции академический Малый Театр СССР. – Москва
Т. 2. – 1983. – 752 с.
334737
   Государственный ордена трудового красного знамени центральный кукольный театр под руководством народного артиста СССР С.В. Образцова. – Москва : Искусство, 1980
334738
  Полехов С.В. Государственный переворот 1432 г. в Великом княжестве Литовском // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 35-48. – (История ; № 1). – ISSN 0201-7385
334739
  Белохвостиков И.И. Государственный план - закон развития производства / И.И. Белохвостиков. – Краснрдар, 1960. – 36с.
334740
   Государственный план породного районирования лошадей, крупнго рогатого скота, овец, свиней и коз : Проект Главного Управления Животноводства и Главного Управления Коневодства Наркомзема СССР. – Москва : ОГИЗ Сельхзгиз, 1938. – 30с.
334741
  Сипко А.В. Государственный подоходный налог по положению от 14 декабря 1926 г. Таблицы автоматического определения окладов налога / А.В. Сипко. – 3-е перераб. изд. – М., 1928. – 128с.
334742
  Голев Я.И. Государственный подоходный налог с рабочих, служащих и госпенсионеров. / Я.И. Голев, В.К. Лисицын. – 3-е изд., перераб. – М., 1928. – 95с.
334743
  Иванова Е.А. Государственный русский музей / Е.А. Иванова. – Л, 1971. – с.
334744
  Курбатов В Государственный сектор в сельском хозяйстве КНР и его роль в социалистическом преобразовании китайской деревни (1949-1957 гг.) : Автореф... канд. эконом.наук: / Курбатов В, П.; Моск. ин-т междунар. отношений. – М., 1962. – 16л.
334745
  Кууз А.А. Государственный сектор в сельском хозяйстве стран Африки / А.А. Кууз. – М., 1991. – 116с.
334746
  Гашев Б.Н. Государственный сектор в экономике Арабской Республики Египет / Б.Н. Гашев. – М., 1978. – 200с.
334747
  Гуревич Н.М. Государственный сектор в экономике Афганистана / Н.М. Гуревич. – М., 1962. – 112с.
334748
  Шахбазян Г.С. Государственный сектор в экономике Ирака / Г.С. Шахбазян. – М, 1974. – 263с.
334749
  Илларионов С.И. Государственный сектор в экономике Пакистана / С.И. Илларионов. – Ташкент, 1979. – 69с.
334750
  Мирзоян С.М. Государственный сектор в экономике развивающихся стран / С.М. Мирзоян, Л.Н. Орехов. – Москва, 1965. – 46с.
334751
  Донскова Станислава Павловна Государственный сектор в экономике развивающихся стран Арабского Востока : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.14 / Донскова Станислава Павловна; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1977. – 26л.
334752
  Уляхин В.Н. Государственный сектор во внутреннем товарном обращении развивающихся стран. / В.Н. Уляхин. – М., 1981. – 168с.
334753
  Фарид Саид Хассун Государственный сектор и его перспективы в экономике ОАР : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Фарид Саид Хассун ; МГУ. – Москва, 1969. – 17 с.
334754
  Чекури Н.Р. Государственный сектор и его эффективность в экономике Индии. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Чекури Н.Р.; МВ и ССО УССР. Киев. ин-т нар. хоз. – К., 1982. – 24л.
334755
  Карпинский Иван Федорович Государственный сектор и социально-экономическое развитие освободившихся стран (на мат. стран Восточной Африки) : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Карпинский Иван Федорович; МВ и ССО УССР. КГУ. Каф. полит. экономии. – К., 1977. – 202л.
334756
  Колесов В.П. Государственный сектор экономики развивающихся стран. / В.П. Колесов. – М., 1977. – 224с.
334757
  Медио Д. Государственный служащий / Д. Медио. – М, 1960. – 212с.
334758
  Степанский А.Д. Государственный совет в период революции 1905-1907 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: / Степанский А.Д.; Моск.гос.ист-архивный ин-т. – М, 1965. – 25л.
334759
  Щеглов В.Г. Государственный совет в России, в особенности в царствование императора Александра Первого : История образования Русского государственного совета сравнительно с аналогичными Западно-Европейскими учреждениями / Ист.-юрид. исслед. В.Г. Щеглова, проф. Демид. юрид. лицея. – 1892-1895. – Ярославль : Типо-литогр. М.Х. Фальк
Т. 1. – 1892. – 1056 с. разд. паг.
334760
  Рунов Т. Государственный сортовой фонд. (1925-1926 года) / Т. Рунов. – 76с.
334761
  Либкнехт В. Государственный социализм и революционная социалдемократия / В. Либкнехт. – 20с.
334762
  Дадиани Л.Я. Государственный строй Австрии / Л.Я. Дадиани. – М, 1958. – 91с.
334763
  Куприц Н.Я. Государственный строй Албании / Н.Я. Куприц. – М, 1960. – 62с.
334764
  Томсинов В.А. Государственный строй Англии накануне революции 1640-1660 гг. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2006. – С. 3-22. – (Право ; № 3). – ISSN 0201-7385
334765
  Томсинов В.А. Государственный строй Англии накануне революции 1640-1660 гг. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2006. – С. 3-33. – (Право ; № 5). – ISSN 0201-7385
334766
  Крылов Б.С. Государственный строй Великобритании. / Б.С. Крылов. – М., 1957. – 82с.
334767
  Баглай М.В. Государственный строй Гватемалы / М.В. Баглай. – Москва, 1959. – 63с.
334768
  Некрич А.М. Государственный строй и политические партии Великобритании / А.М. Некрич, Л.В. Поздеева. – М, 1958. – 264с.
334769
  Черняк Е.Б. Государственный строй и политические партии США / Е.Б. Черняк. – М., 1957. – 242с.
334770
  Почкаева М.В. Государственный строй Индии / М.В. Почкаева. – Москва, 1957. – 60с.
334771
  Шарма М.П. Государственный строй Индийской Республики / М.П. Шарма. – М., 1958. – 395с.
334772
  Орлов Е.А. Государственный строй Иордании / Е.А. Орлов, Н. Сашко. – М., 1961. – 64с.
334773
  Похлебкин В.В. Государственный строй Исландии / В.В. Похлебкин. – Москва, 1967. – 48с.
334774
  Гантман В.И. Государственный строй Италии / В.И. Гантман. – М, 1961. – 340с.
334775
  Протопопов А.С. Государственный строй Италии. / А.С. Протопопов, РЕзников. – М., 1960. – 86с.
334776
  Орлов Е.А. Государственный строй Йемена / Е.А.Орлов. – Москва : Гос. изд. юридической литературы, 1958. – 32 с. – (Государственный строй стран мира)
334777
  Воеводин Л.Д. Государственный строй Китайской Народной Республики. / Л.Д. Воеводин. – Москва, 1956. – 271с.
334778
  Оконишников А.П. Государственный строй Лаоса / А.П. Оконишников. – М, 1959. – 45с.
334779
  Дадиани Л.Я. Государственный строй Ливана / Л.Я. Дадиани. – М, 1973. – 87с.
334780
  Дадиани Л.Я. Государственный строй Ливана / Л.Я. Дадиани. – М, 1973. – 87с.
334781
  Иванов Д. Государственный строй Ливии. / Д. Иванов, Н. Борисов. – М., 1957. – 58с.
334782
  Шафир М.А. Государственный строй Люксембурга. / М.А. Шафир. – М., 1958. – 40с.
334783
  Титков Василий Иванович Государственный строй Монгольской Народной Республики / Титков Василий Иванович. – М. : Госюриздат, 1961. – 91с.
334784
  Айзенштат Я.И. Государственный строй Народной Республики Болгарии / Я.И. Айзенштат ; под ред. Н.П. Фарберова. – Москва : Госюриздат, 1951. – 288 с.
334785
  Солнцев Н.Н. Государственный строй Нидерландов / Н.Н. Солнцев. – М., 1960. – 77с.
334786
  Дадиани Л.Я. Государственный строй ОАР / Л.Я. Дадиани. – Москва, 1967. – 111с.
334787
  Махненко А.Х. Государственный строй Польской Народной Республики : Автореф... канд. юрид.наук: / Махненко А.Х.; Московск. юрид. ин-т. – Москва, 1953. – 16 с.
334788
  Стешенко Л.А. Государственный строй России в первой четверти XVIII в. : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: / Стешенко Л.А. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1967. – 24 с.
334789
  Стешенко Л.А. Государственный строй России в первой четверти XVIII в. / Л.А. Стешенко, К.А. Софроненко. – Москва, 1973. – 120 с.
334790
  Левин И.Д. Государственный строй социалистической демократии. Стеногр. лекции / И.Д. Левин. – М., 1946. – 23с.
334791
  Левин И.Д. Государственный строй стран арабского востока / И.Д. Левин, В.А. Мамаев. – Москва, 1957. – 312с.
334792
  Ступишинд В.П. Государственный строй стран тропической Африки. : Автореф... канд.юрид.наук: / Ступишинд В.П.; Моск.гос.ин-т междунар.отношений. – М, 1962. – 15л.
334793
  Фельдман Д.И. Государственный строй Турции / Д.И. Фельдман. – М., 1957. – 32с.
334794
  Кострицын Б.В. Государственный строй Уругвая. / Б.В. Кострицын. – М., 1959. – 63с.
334795
  Попов Д.Г. Государственный строй Финляндии / Д.Г. Попов. – Москва, 1958. – 61с.
334796
  Бартелеми Жозеф Государственный строй Франции / Бартелеми Жозеф. – М.-Л., 1936. – 191с.
334797
  Глебов В. Государственный строй Франции / В. Глебов. – М., 1958. – 84с.
334798
  Мельников Е.Н. Государственный строй Центральноафриканской Республики / Е.Н. Мельников. – М., 1984. – 156с.
334799
  Самарцева Н.Т. Государственный строй Чехословацкой республики / Н.Т. Самарцева. – М, 1957. – 64с.
334800
  Ильинский И.П. Государственный строй Швейцарии / И.П. Ильинский. – М., 1959. – 62с.
334801
  Малонин С. Государственный строй Швеции. / С. Малонин. – М., 1958. – 67с.
334802
  Абаршалин В.М. Государственный строй Эфиопии : автореф. дис. ... канд. юрид.наук : 711 / Абаршалин В.М. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1970. – 16 с.
334803
  Раевский Б.М. Государственный Тимка / Б.М. Раевский. – Л., 1969. – 240с.
334804
  Бровко Е.А. Государственный топографический мониторинг. Автоматизированная генерализация цифрового картографического изображения. Методологические и технологические аспекты (Часть 1) / Е.А. Бровко, Р.Э. Софинов // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 11. – С. 20-25. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0016-7126
334805
  Владимирова О.В. Государственный финансовый контроль // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2003. – № 4. – С.52-64. – ISSN 1608-8794
334806
  Локшин Д.Л. Государственный хор русской песни / Д.Л. Локшин. – М., 1955. – 36с.
334807
   Государственный Эрмитаж : Музей истории культуры и искусств ; Краткий справочник с планом [и 19 табл.]. – 3-е изд. – Ленинград
Ч. 1. – 1934. – 118 с. : с черт., 20 вкл. л. илл. и план
334808
   Государственный Эрмитаж. – Москва, 1956. – 31с.
334809
  Персианова О.М. Государственный Эрмитаж / О.М. Персианова. – Л, 1968. – 160с.
334810
   Государственный Эрмитаж. – Ленинград, 1970. – 92с.
334811
   Государственный Эрмитаж. – Ленинград, 1970. – 67с.
334812
   Государственный Эрмитаж. – Москва, 1981. – 25 с.
334813
  Воронихина А.Н. Государственный Эрмитаж / А.Н. Воронихина. – Ленинград, 1983. – 456с.
334814
   Государственный Эрмитаж : (16 открыток). – Москва : Изобразительное искусство, 1983. – 16с.
334815
   Государственный Эрмитаж. – 2-е изд. – Москва, 1984. – 24с.
334816
   Государственный Эрмитаж. – Москва, 1987. – 357с.
334817
   Государственный Эрмитаж. – 3-е изд. – Москва, 1989. – 23с.
334818
   Государственный Эрмитаж. – 2-е изд. – Москва, 1991. – 358с.
334819
   Государственный Эрмитаж . По залам музея. – М.Л., 1959. – 72с.
334820
   Государственный Эрмитаж. Ленинград. – Москва, 1975. – 343с.
334821
   Государственный Эрмитаж. Планы. – Ленинград, 1964. – 22 с.
334822
   Государство- это мы. – М, 1962. – 70с.
334823
   Государство- это мы. – М, 1963. – 80с.
334824
   Государство- это мы. – М, 1982. – 209с.
334825
  Кареев Н.И. Государство-город античного мира : Опыт исторического построения политической и социальной эволюции античных гражданских общин ; с 2-мя историческими картами / Н. Кареев. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1903. – X, 348 с., [2] л. карт.
334826
  Горохов С.А. Государство-город Ватикан : География. Образ страны // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 1. – С. 27-31 : Схема. – ISSN 0016-7207
334827
  Тененбаум В.О. Государство / В.О. Тененбаум. – Саратов, 1971. – 214с.
334828
  Ябров А.С. Государство № 49 и его президент Лукьян Тузов / А.С. Ябров. – Кемерово, 1990. – 223с.
334829
  Хмелева Н.Г. Государство Абд аль-Кадира алжирского / Н.Г. Хмелева. – М, 1973. – 126с.
334830
  Абидова М. Государство Ак-Коюнлу в Иране во второй половине 15 века : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Абидова М. ; Лен. гос. ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1953. – 18 с.
334831
  Буниятов З.М. Государство атабеков Азербайджана / З.М. Буниятов. – Баку, 1978. – 271с.
334832
  Аллахвердян Д.А. Государство без налогов / Д.А. Аллахвердян. – Москва, 1960. – 32с.
334833
  Завадский С. Государство благоденствия / С. Завадский. – Москва, 1966. – 376с.
334834
  Шавкунов Є.В. Государство Бохай и памятники его культуры в Приморье. / Є.В. Шавкунов. – Л., 1968. – 129с.
334835
  Баллод К. Государство будущего / К. Баллод. – М, 1920. – 180с.
334836
   Государство в докапиталистических обществах Азии : сборник статей. – Москва : Наука ; Главн ред. восточ. лит-ры, 1987. – 319 с.
334837
  Бабаджанян М.А. Государство в период перехода от социализма к коммунизму : Автореф. дис... канд. филос. наук: / Бабаджанян М.А.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1965. – 32с.
334838
   Государство в странах капиталистической ориентации. – М, 1982. – 301с.
334839
  Малахов В.С. Государство в условиях глобализации : учебно-методич. комплекс для студентов вузов / В.С. Малахов ; Нац. фонд подготовки кадров ; Московская школа социальных и эконом. наук. – Москва : КДУ, 2007. – 256 с. – (Политический разум и практика политики). – ISBN 978-5-98227-253-9
334840
  Расков Николай Васильевич Государство в экономике империализма : Автореф... д-ра эконом.наук: 08.00.01 / Расков Николай Васильевич; МВ и ССО РСФСР. ЛГУ. – Л., 1980. – 34л.
334841
   Государство все нам держати. – М, 1985. – 637с.
334842
  Пороховський А.А. Государство и "новая экономика": американский подход // США - Канада. Экономика, политика, культура. : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2002. – № 3. – С.3-14. – ISSN 0321-2068
334843
   Государство и аграрная эволюция в развивающихся странах Азии и Африки. – Москва : Наука, 1980. – 227, [2] с.
334844
  Теперман В.А. Государство и бизнес в начале ХХІ в. // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 7. – С. 49-68. – ISSN 044-748Х
334845
   Государство и демократия. – М, 1974. – 296с.
334846
  Фарберов Н.П. Государство и демократия в период строительства коммунизма. / Н.П. Фарберов. – Москва, 1968. – 80 с.
334847
   Государство и идеалогическая борьба. – М, 1986. – 115с.
334848
  Александров Н.Г. Государство и коммунизм / Н.Г. Александров. – Москва, 1961. – 48с.
334849
   Государство и коммунизм. – М, 1962. – 195с.
334850
  Бовин А.Е. Государство и коммунизм / А.Е. Бовин. – Москва, 1963. – 52с.
334851
  Бурлацкий Ф.М. Государство и коммунизм. / Ф.М. Бурлацкий. – М., 1963. – 247с.
334852
  Сабиров Х.Р. Государство и личность в развитом социалистическом обществе / Х.Р. Сабиров. – М, 1980. – 62с.
334853
  Затонский В.А. Государство и личность в системе государственности (К вопросу о содержании базовых категорий теории государства и права) // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 10. – С. 5-12. – ISSN 0132-0769
334854
  Патюлин В.А. Государство и личность в СССР / В.А. Патюлин. – М., 1974. – 246с.
334855
  Патюлин В.А. Государство и личность в СССР / В.А. Патюлин. – М., 1978. – 144с.
334856
  Лаверычев В.Я. Государство и монополии в дореволюционной России / В.Я. Лаверычев. – М., 1982. – 200с.
334857
  Левин С.Ф. Государство и монополистическая буржуазия в Пакистане. / С.Ф. Левин. – М., 1983. – 273с.
334858
  Шундеев В.М. Государство и накопление капитала в США / В.М. Шундеев. – М., 1967. – 262с.
334859
  Кожокин Е.М. Государство и народ / Е.М. Кожокин. – М., 1989. – 173с.
334860
  Владимирский-Буданов М.Ф. Государство и народное образование в России с XVII века до учреждения министерств : [Сочинения Владимирского-Будвнова]. – Санкт-Петербург : Тип. В.С. Балашева, 1874. – [2], 142 с. – Конволют.- Отд. отт. из: Журнал Министерства народного просвещения. 1873, окт., нояб.; 1874, апр., май. – Библиогр. в примеч.


  Содержание конволюта: 1. Государство и народное образование в России с XVII века до учреждения министерств:[Сочинения Владимирского-Будвнова].– Санкт-Петербург:Тип. В.С. Балашева, 1874.– [2], 142 с. 2. Государство и народное образование в России с ...
334861
  Филиппов В.М. Государство и образование // Высшее образование сегодня / ВАК России. – Москва, 2002. – № 10. – С.2-7.
334862
  Аскеров Г.И. Государство и общественный прогресс. : Автореф... наук: 620 / Аскеров Г.И.; Азерб .гос. унив. им.С.М.Кирова. – Баку, 1972. – 33л. – Бібліогр.:с.33
334863
  Ворожейкина Т.Е. Государство и общество в России: исчерпание государствоцентричной матрицы развития // Политические исследования. ПОЛИС : Научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2002. – № 4. – С.60-66. – ISSN 0321-2017
334864
   Государство и общество. История. Экономика. Политика. Право : научный междисциплинарный журнал. – Санкт-Петербург- Ижевск, 1999-
№ 3/4. – 1999
334865
  Байтин М.И. Государство и политическая власть / М.И. Байтин. – Саратов, 1972. – 239с.
334866
  Байтин Михаил Иосифович Государство и политическая власть : Автореф. дис. ... док. юрид. наук : 12.00.01 / Байтин Михаил Иосифович ; Московский гос. ун-т им .М.В. Ломоносова. – Москва, 1973. – 52 с.
334867
  Лиходедов Ф.М. Государство и построение коммунизма / Ф.М. Лиходедов. – Москва, 1968. – 415с.
334868
  Алексеев С.С. Государство и право / С.С. Алексеев. – 2-е изд. – Москва, 1994. – 202с.
334869
   Государство и право. – Москва
№ 1. – 2001
334870
   Государство и право. – Москва
№ 2. – 2001
334871
   Государство и право. – Москва
№ 3. – 2001
334872
   Государство и право. – Москва
№ 4. – 2001
334873
   Государство и право. – Москва
№ 5. – 2001
334874
   Государство и право. – Москва
№ 6. – 2001
334875
   Государство и право. – Москва
№ 7. – 2001
334876
   Государство и право. – Москва
№ 8. – 2001
334877
   Государство и право. – Москва
№ 9. – 2001
334878
   Государство и право. – Москва
№ 10. – 2001
334879
   Государство и право. – Москва
№ 11. – 2001
334880
   Государство и право. – Москва
№ 12. – 2001
334881
   Государство и право. – Москва
№ 1. – 2002
334882
   Государство и право. – Москва
№ 2. – 2002
334883
   Государство и право. – Москва
№ 3. – 2002
334884
   Государство и право. – Москва
№ 4. – 2002
334885
   Государство и право. – Москва
№ 5. – 2002
334886
   Государство и право. – Москва
№ 6. – 2002
334887
   Государство и право. – Москва
№ 7. – 2002
334888
   Государство и право. – Москва
№ 8. – 2002
334889
   Государство и право. – Москва
№ 9. – 2002
334890
   Государство и право. – Москва
№ 10. – 2002
334891
   Государство и право. – Москва
№ 11. – 2002
334892
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 8. – 2003
334893
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 10. – 2003
334894
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 11. – 2003
334895
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 12. – 2003
334896
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 2. – 2004
334897
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 4. – 2004
334898
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 5. – 2004
334899
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 7. – 2004
334900
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 8. – 2004
334901
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 10. – 2004
334902
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 12. – 2004
334903
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 2. – 2005
334904
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 3. – 2005
334905
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 4. – 2005
334906
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 10. – 2005
334907
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 5. – 2006
334908
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 7. – 2006
334909
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 10. – 2006
334910
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 12. – 2006
334911
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 3. – 2007
334912
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 6. – 2007
334913
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 9. – 2007
334914
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 12. – 2007
334915
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 2. – 2008
334916
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 4. – 2008
334917
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 5. – 2008
334918
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 9. – 2008
334919
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 4. – 2009
334920
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 8. – 2009
334921
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 9. – 2009
334922
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 10. – 2009
334923
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 11. – 2009
334924
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 1. – 2010
334925
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 4. – 2010
334926
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 5. – 2010
334927
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 6. – 2010
334928
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 7. – 2010
334929
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 8. – 2010
334930
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 10. – 2010
334931
   Государство и право / Рос. акад. наук ; Ин-т государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 1. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
334932
   Государство и право / Рос. акад. наук, Ин-т государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 5. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
334933
   Государство и право / Рос. акад. наук ; Ин-т государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 6. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
334934
  Аржанов М.А. Государство и право в их соотношении / М.А. Аржанов. – Москва, 1960. – 287с.
334935
  Бобылев А.И. Государство и право в политической системе общества // Право и политика : Научный юридический журнал.Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2002. – № 10. – С.4-16
334936
   Государство и право в системе социального управления. – Свердловск, 1981. – 124с.
334937
  Галанза П.Н. Государство и право древнего Рима. / П.Н. Галанза. – М., 1963. – 124с.
334938
   Государство и право Парижской Коммуны. – М, 1971. – 296с.
334939
   Государство и право развитого социализма в СССР : (к 60-летию Великой Октябрьской социалистической революции). – Ленинград : Ленинградский университет, 1977. – 472с.
334940
  Амелин Г.К. Государство и право Руси в период феодальной раздробленности / Г.К. Амелин. – Москва, 1962. – 72с.
334941
  Азимов Ш. Государство и право саманидов : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Азимов Ш. ; Моск. гос. ордена Ленина ун-т им. М.В. Ломоносова. Юрид. фак. – Москва-Сталинабад, 1953. – 32 с.
334942
  Страхов Н.Н. Государство и право феодальной Англии / Н.Н. Страхов. – Х, 1964. – 55с.
334943
  Беляева Г.П. Государство и право Чехии XIII-XIV веков : Автореф... канд. юрид.наук: / Беляева Г.П.; Ленингр. юрид. ин-т им. М.И.Калинина. – Ленинград, 1952. – 15 л.
334944
  Емельянов Е.В. Государство и проблемы безработицы в начале ХХІ века: опыт США / Е.В. Емельянов, Е.В. Озерова // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2008. – № 12. – С. 51-62. – ISSN 0321-2068
334945
  Басов С. Государство и профессиональное сообщество: три уровня взаимодействия // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2010. – № 4. – С. 7 - 11. – ISSN 0869-4915
334946
  Снигирева Государство и профсоюзы / Снигирева, Л.С. Явич. – М, 1967. – 263с.
334947
   Государство и процесс классообразования в тропической Африке. – М, 1987. – 36с.
334948
  Эльянов А. Государство и развитие // Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 2003. – № 1. – С.3-15. – ISSN 0131-2227
334949
  Ленин В.И. Государство и революция : Учение марксизма о государстве и задачи пролетариата в революции. – Петроград, 1919. – 116 с.
334950
  Ивлева Т.Н. Государство и сельское хозяйство Мексики в переходный период // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2007. – № 10. – С. 43-57. – ISSN 044-748Х
334951
  Явич Л.С. Государство и социалистический правопорядок. / Л.С. Явич. – Л., 1967. – 40с.
334952
   Государство и социальные структуры на древнем Востоке. – Москва, 1989. – 158 с.
334953
  Графский В.Г. Государство и технократия: Ист-критич. исслед. / В.Г. Графский. – М., 1981. – 289с.
334954
   Государство и управление в США. – М, 1985. – 303с.
334955
  Одинцов М.И. Государство и церковь / М.И. Одинцов. – М., 1991. – 63с.
334956
  Лукьянов С.А. Государство и церковь в борьбе с "городскими ересями" в Древней и Московской Руси в XIV-XVI вв. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 1. – С. 11-13. – ISSN 1812-3805


  В статье раскрывается содержание государственно-правовой политики в отношении религиозного инакомыслия в Древней и Московской Руси XIV-XVI вв. и взаимодействия государства и церкви в борьбе с "ересями".
334957
  Щапов Я.Н. Государство и церковь Древней Руси 10-13 вв. / Я.Н. Щапов. – Москва, 1989. – 228с.
334958
  Скрынников Р.Г. Государство и церковь на Руси, XIV-XVI вв. / Р.Г. Скрынников. – Новосибирск, 1991. – 393с.
334959
  Гиндин И.Ф. Государство и экономика в годы управления С. Ю. Витте // Вопросы истории : Ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 6. – С. 80-106. – ISSN 0042-8779
334960
  Гиндин И.Ф. Государство и экономика в годы управления С. Ю. Витте // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 7. – С. 64-93. – ISSN 0042-8779
334961
  Гиндин И. Государство и экономика в годы управления С. Ю. Витте // Вопросы истории : Ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 4. – С. 70-97. – ISSN 0042-8779
334962
  Гиндин И.Ф. Государство и экономика в годы управления С.Ю.Витте // Вопросы истории : Ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 10. – С. 74-99. – ISSN 0042-8779


  Із архіва історика
334963
  Гиндин И.Ф. Государство и экономика в годы управления С.Ю.Витте // Вопросы истории : Ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 11. – С. 79-110. – ISSN 0042-8779
334964
   Государство и экономика Канады. – М, 1986. – 317с.
334965
   Государство и экономика развитых капиталистических стран в 80-х годах. – Москва : Наука, 1989
334966
  Дэвид Государство и экономическая трансформация: российский и китайский опыт перехода к рынку / Дэвид, Котц // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2005. – С. 48-64. – (Экономика ; Вып. 2). – ISSN 1026-356X
334967
   Государство Израиль. – М, 1982. – 197с.
334968
   Государство Израиль. – М, 1986. – 278с.
334969
   Государство Израиль в 80-е годы. – М, 1992. – 284с.
334970
  Волков А.Б. Государство Израиль и Всемирный еврейский конгресс / А.Б. Волков, П.Г. Тарасов. – Москва, 1991. – 175с.
334971
  Строева Л.В. Государство исмаилитов в Иране в 11-13 вв. / Л.В. Строева. – М, 1978. – 274с.
334972
  Исмаилов Р.И. Государство Ихшидидов. (935-969) : Автореф... канд. ист.наук: 573 / Исмаилов Р.И.; АН АзССР. Отд. общ. наук. Ин-тут народов Ближнего и Среднего Востока. – Баку, 1971. – 54л.
334973
  Осинян Б.А. Государство как временная мера социального "детовождения" // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 2. – С. 37-40. – ISSN 1812-3805
334974
  Кумеков Б.Е. Государство кимаков. IX - XI вв. по арабским источникам / Б.Е. Кумеков. – Алма-Ата, 1972. – 156с.
334975
  Ахмедов Б. Государство кочевых узбеков при Абл-Хайр-хане : Автореф... канд. ист.наук: / Ахмедов Б.; ЛГУ. Ии-т востоковедения. – Л., 1961. – 21л.
334976
   Государство Кувейт. – М, 1990. – 271с.
334977
  Струве В.В. Государство Лагаш / В.В. Струве. – Москва, 1961. – 104 с.
334978
  Арунова М.Р. Государство Надир-шаха Афшара / М.Р. Арунова, К.З. Ашрафян. – Москва, 1958. – 284с.
334979
   Государство против катастроф // Основы безопасности жизнедеятельности : Информационно-методическое издание. Спецвыпуск / МЧС России. – Москва, 2007. – № 7/8 : История катастроф государства Российского в летописях, исторических очерках и официальных изданиях. – С. 96-144.


  История катастроф государства Российского
334980
  Ковершников Е.М. Государство развитого социалистического общества. : Автореф... Канд.юрид.наук: 710 / Ковершников Е.М.; Моск.гос.ун-т. – М, 1972. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
334981
  Нурпеисов Е.К. Государство реальной демократии / Е.К. Нурпеисов, А.И. Егоров. – Алма-Ата, 1980. – 71с.
334982
  Грязнова Т.Е. Государство с историко-социологической точки зрения: либеральная мысль России конца XIX - начала XX вв. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 1. – С. 39-42. – ISSN 1812-3805


  В статье раскрываются теории государства (происхождение, сущность, социальное назначение) крупнейших представителей формирующегося во второй половине XIX в. социологического направления отечественной юридической науки: А.Д. Градовского, Н.М. Коркунова, ...
334983
  Кампанелла Т. Государство солнца / Т. Кампанелла. – Изд. 2-е, 1918. – 66с.
334984
  Чубарова Т.В. Государство социальных инвестиций - новый поворот в социальной политике? // Общественные науки и современность. ОНС / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 6. – С. 14-28. – ISSN 0869-0499


  В статье рассматриваются вопросы, связанные с теорией и практикой государства социальных инвестиций. Показана общая ситуация, которая привела к появлению самой идеи такого государства, проанализированы концептуальные основы данного подхода, его ...
334985
  Алиев А.Г. Государство Тулунидов (868-905) : Автореф... канд. ист.наук: / Алиев А. Г.; Аз.ГУ им. Кирова. – Баку, 1969. – 67л.
334986
  Буниятов З.М. Государство хорезмшахов-Ануштегинидов, 1097-1231 / З.М. Буниятов. – М., 1986. – 247с.
334987
  Райская Н. Государство, инновации и развитие экономики / Н. Райская, Я. Сергиенко, А. Френкель // Мировая экономика и международные отношения / РАН. Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2006. – № 10. – С. 27-33. – ISSN 0131-2227
334988
  Пущанский В.В. Государство, общество и Православная Церковь в условиях российской ментальности // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 11. – С. 7-8. – ISSN 1812-3805
334989
  Патюлин В.А. Государство, общство и личность / В.А. Патюлин. – М., 1974. – 45с.
334990
   Государство, право и демократия : тезисы докладов 2-й научно-теоретической конференции аспирантов (2-4 февраля 1973 г.). – Москва, 1973. – 271с.
334991
   Государство, право и молодежь. – М, 1985. – 151с.
334992
   Государство, право, демократия. – М, 1978. – 211с.
334993
   Государство, право, законность. – Пермь, 1976. – 119с.
334994
   Государство, право, законность развитого социализма. – Пермь, 1977. – 128с.
334995
  Явич Л.С. Государство, право, общественный порядок в период строительства коммунизма. / Л.С. Явич. – М., 1967. – 43с.
334996
  Селезнев М.А. Государство, революция, диктатура пролетариата / М.А. Селезнев. – Москва, 1960. – 136с.
334997
  Канов А.А. Государство, собственность и экономика : Проблемы взаимодействия в системе национального хозяйства современного мексиканского общества / А.А. Канов; Таврический национальный университет им. В.И.Вернадского. – Симферополь : Таврия, 2004. – 396с. – ISBN 966-572-534-3
334998
   Государство. Право. Экономика. – М, 1970. – 488с.
334999
   Государство. Право. Экономика. – М, 1970. – 488с.
335000
  Бутко И.Ф. Государствоведческие исследования и практика местных Советов / И.Ф. Бутко. – К., 1983. – 159с.
<< На початок(–10)331332333334335336337338339340(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,