Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)321322323324325326327328329330(+10)В кінець >>
320001
  Афанасьев Игорь "Гаган" - значит "небо" : Планетарий / Афанасьев Игорь, Воронцов Дмитрий // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 8. – С. 54-60 : Фото
320002
  Смоляр Н.О. "Гадяцький локалітет" Diphasiastrum complanatum (Lycopodiaceae) на території Лівобережного Лісостепу / Н.О. Смоляр, О.Р. Ханнанова // Український ботанічний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного ; редкол.: С.Л. Мосякін, Г.В. Бойко, В.П. Гайова [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 75, № 3. – С. 274-281. – ISSN 0372-4123
320003
  Фадеичев Е.М. "Газета" / Е.М. Фадеичев. – М, 1984. – 414с.
320004
  Макарський О. "Газова війна" в дзеркалі ЗМІ // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 1. – С. 9-11
320005
  Ільчук С.А. "Газова війна" між Росією та Україною в оглядах кореспондентів інтернет-версії газети "The Times" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 36, липень - вересень. – С. 165-168


  У статті аналізується висвітлення журналістами британського видання "Тайме" проблем енергопостачання. Причини, перебіг та наслідки "газової війни" між Україною та Росією є предметом Ґрунтовного дослідження. У роботі використано матеріали ...
320006
  Константинов Віктор "Газові війни" та заручники транзитного потенціалу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 86, ч. 2 : 65 років Кафедрі міжнародних відносин та світової політики. – С. 28-32
320007
  Геворкьян В.Х. "Газовое дыхание" планеты и баланс диоксида углерода в атмосфере и гидросфере // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 2. – С. 77-91 : рис., табл. – Библиогр.: 34 назв. – ISSN 0367-4290
320008
  Венжега К "Газонебезпека" для учнів 6 класу // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 9. – С. 24-26
320009
  Кодрикас П. [Газети / Панайотис Кодрикас ; за ред. Алкі Ангелу. – Афіни : Ерміс, 1991. – 255, [2] c. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька бібліотека ; 57])
320010
  Сергійчук В. [Газету "Освіта" з ювілеєм] // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 22-29 березня (№ 18). – С. 14
320011
  Кононенко П. [Газету "Освіта" з ювілеєм] // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 22-29 березня (№ 18). – С. 10
320012
  Чешихин-Ветринский Г.И.Успенский / Чешихин-Ветринский. – М, 1929. – 381с.
320013
  Лисин Л.Ф. Г.И.Успенский / Л.Ф. Лисин. – Иркутск, 1961. – 332с.
320014
  Соколов Н.И. Г.И.Успенский / Н.И. Соколов. – Л., 1968. – 318с.
320015
   Г.И.Успенский в русской критике. / Соколова Н.И. – М-л, 1961. – 524с.
320016
   Г.И.Успенский.. – Тула, 1952. – 36с.
320017
   Г.І. Гончарук і ті, хто про нього : попередні підсумки / [уклад. Л.М. Іваніченко]. – Одеса : Астропринт, 2017. – 307, [1] с., [6] кольор. фотоіл. : фот. – Ст. укр., рос. – ISBN 978-966-927-332-1
320018
  Летцев В.М. Г.І. Челпанов - філософ, психолог, педагог // Філософська психологія Георгія Челпанова : до 155-річчя з дня народж. та 120-річчя відкриття психологічної семінарії при Імператорському університеті Святого Володимира / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; Укр. психол. асоц. [та ін. ; уклад.: О.І. Власова, С.О. Канєвська, О.М. Ткаченко та ін.]. – Київ ; Одеса ; Гамильтон : Accent Graphics Communications & Publishing, 2018. – С. 189-194. – (Науково-психологічний спадок класичних університетів). – ISBN 978-1-77192-421-4
320019
  Летцев М В. Г.І. Челпанов - філософ, психолог, педагог // Філософська психологія Георгія Челпанова : до 155-річчя з дня народж. та 120-річчя відкриття психологічної семінарії при Імператорському університеті Святого Володимира / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; Укр. психол. асоц. [та ін. ; уклад.: О.І. Власова, О.М. Ткаченко, О.С. Дячок та ін.]. – Київ ; Одеса ; Гамильтон : Accent Graphics Communications & Publishing, 2018. – С. 189-194. – (Науково-психологічний спадок класичних університетів). – ISBN 978-1-77192-421-4
320020
  Березінець І.В. Г.І. Челпанов: особливості сприйняття простору незрячими // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 7-9
320021
  Меленевський А.Ф. Г.І.Петровский / А.Ф. Меленевський, Г.М. Курій. – Київ, 1968. – 296с.
320022
  Людковський Ш.С. Г.І.Петровський у Миколаєві / Ш.С. Людковський. – Одеса, 1974. – 63с.
320023
   Г.К. Жуков. – Москва, 1984. – 240 с.
320024
   Г.К. Жуков. – Москва, 1986. – 240 с.
320025
   Г.К. Жуков. – Изд. 3-е. – Москва, 1987. – 239 с.
320026
  Восканян С.С. Г.К. Жуков: несостоявшийся правитель СССР? // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2012. – № 2 (62). – С. 145-147. – ISSN 2070-9773
320027
  Москвін Я. Г.К. Честертон как провокатор публичных дискуссий // XIV Харківські студентські філософські читання: до 230-річчя Артура Шопенгауера : матеріали міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів, [17 трав. 2018 р.] / "Харківські студентські філософські читання", всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2018. – С. 80-82. – ISBN 978-966-285-491-6
320028
   Г.К.Жуков. – Изд. 4-е. – Москва, 1989. – 237с.
320029
  Воротников М.Ф. Г.К.Жуков на Халхин-Голе / М.Ф. Воротников. – Омск, 1989. – 222с.
320030
  Рубцов В.Ю. Г.К.Жуков: "Любое указание... приму как должное" // Военно-исторический журнал : издание Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. – Москва, 2001. – № 12. – С.54-60. – Библиогр.: 29 назв. – ISSN 0321-0626
320031
  Шелия К.И. Г.К.Орджоникидзе - руководитель грузинских коммунистов (1921-1926 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Шелия К.И.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1953. – 31 с.
320032
  Захаревич П.В. Г.К.Орджоникидзе / П.В. Захаревич, В.А. Семенова. – М., 1948. – 64с.
320033
  Агаджанов М.В. Г.К.Орджоникидзе в борьбе за утановление и упрочение Советской власти в Закавказье : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Агаджанов М.В. ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1961. – 32 с.
320034
  Сейранян Ф.Г. Г.К.Орджоникидзе на фронтах гражданской войны / Ф.Г. Сейранян. – Тбилиси, 1977. – 215с.
320035
  Діброва Н.А. Г.Квітка-Основ"яненко "Маруся". М.Карамзін "Бідна Ліза" : інтегрований урок у 9 класі (українська література; література "інтегрований курс" / Н.А. Діброва, О.Є. Мірошина // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків, 2012. – № 31 (323). – С. 6-15
320036
  Вайсфельд И.В. Г.Козинцев и Л.Трауберг.Творческий путь / И.В. Вайсфельд. – Москва, 1940. – 64с.
320037
  Шевченко Віктор Г.Л. де Боплан - перший автор карт українських територій : визначні дати та видатні імена // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 48-50 : Фото
320038
  Кавуненко Л.Ф. Г.М. Добров в воспоминаниях учеников и коллег // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; Держ. установа "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький , П.О.Витязь, В.М. Головатюк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (104). – С. 31-42. – ISSN 0374-3896
320039
  Воронов М.Г. Г.М. Козлов / М.Г. Воронов. – Ленинград, 1982. – 114с.
320040
  Даль М.К. Г.М. Мінх (1835-1896) / М.К. Даль. – Киів : Держмедвидав України, 1956. – 138 с. – (Видатні діячи вітчизняної медицини)
320041
  Партола Яна Вікторівна Г.М. Хоткевич і українська театральна культура кінця 19 - початку 20 століття : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавство:17.00.01 / Партола Я.В.; Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2003. – 23с. – Бібліогр.: 6 назв
320042
   Г.М.Василевич - крупнейший советский тунгусовед. – Якутск, 1965. – 48с.
320043
  Артемова В.Я. Г.М.Добров і міжнародне науково-технічне співробітництво / В.Я. Артемова, О.П. Кострица // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2009. – № 4 (66). – С. 114-119. – ISSN 0374-3896
320044
  Лапшин В.П. Г.М.Коржев / В.П. Лапшин. – Л., 1962. – 44с.
320045
  Басыров А.Я. Г.М.Коржев. / А.Я. Басыров. – Л., 1988. – 30с.
320046
  Флаксерман Ю Г.М.Кржижановский (1872-1959) / Ю Флаксерман. – М, 1964. – 248с.
320047
  Ботвинник М. Г.М.Лившиц / М. Ботвинник. – К., 1994. – 192с.
320048
  Мамедов М.А. Г.М.Мусабеков - видный деятель Коммунистической партии и Советского государства : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Мамедов М.А.; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1969. – 24л.
320049
  Марквэнд Д.Ф. Г.М.Пулэм, эсквайр / Д.Ф. Марквэнд. – Москва, 1963. – 451с.
320050
  Гамезардашвили З.Д. Г.М.Туманишвили - критик грузинской литературы : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Гамезардашвили З.Д.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1975. – 29л.
320051
  Суюншалиев Х. Г.Мустафин / Х. Суюншалиев, И. Габдиров. – Алма-Ата, 1958. – 27с.
320052
  Мигунова Е.С. Г.Н. Высоцкий и география : (к 150-летию со дня рождения Г.Н. Высоцкого) // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 3 (79). – С. 185-189. – ISSN 0868-6939


  Г.М. Висоцький заклав основи ландшафтознавства, запропонував перший гідротермічний коефіцієнт (опади/випаровуваність), обгрунтував виділення серії місць розташування (плакор, плаккати та ін). Висоцьким був зроблений істотний внесок у розробку питань ...
320053
   Г.Н. Доленко (100 років від дня народження) / підготовлено Ю.І. Мушкало // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький, О.О. Грачев, П. Джозефсо [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (95). – С. 175-176. – ISSN 0374-3896
320054
  Леонов И.Т. Г.Н. Каминский / И.Т. Леонов. – М, 1967. – 68с.
320055
  Гордлевский В.А. Г.Н. Потанин как народословесник : [По поводу 80-летия со дня рождения] / В.А. Гордлевский. – Москва : Тип. Т-ва Рябушинских, 1916. – С. 67-76. – Отд. оттиск: Этнографическое обозрение 1915 г., № 3-4, кн. 107-108
320056
  Василенко Н.П. Г.Н. Теплов і його "Записка о непорядках в Малороссии". – [Київ] : б.и., 1911. – 42 с. – Відбитка з "Записки українського наукового товариства в Києві. - 1911. - Т. 9. - С. 13-54".
320057
  Нечаев С.В. Г.Н.Габричевский - основоположник отечественной микробиологии. 1860-1907 / С.В. Нечаев. – М., 1960. – 224с.
320058
  Равич Л.М. Г.Н.Геннади (1826-1880) / Л.М. Равич. – Москва, 1981. – 127 с.
320059
  Сагалаев А.М. Г.Н.Потанин: Опыт осмысления личности. / А.М. Сагалаев, В.М. Крюков. – Новосибирск, 1991. – 230с.
320060
  Варвак П.М. Г.Н.Савин, В.В. Георгиевская.Развитие механики на Украине за годы Советской власти : Критика і бібліографія / П.М. Варвак, 1962. – 4с.
320061
  Стрельський Г. Г.О. Афанасьєв - дослідник всесвітньої історії, громадсько-політичний, державний діяч України // Всесвітня історія очима українських істориків : присвячена науковому і педагогічному доробку фундаторів кафедри, професорів М.Ф. Александри та А.Ф. Трубайчука : [зб. наук. статей учасників конференцій (Київ, 8 груд. 2011 р.)] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т іст. освіти, Каф. всесвіт. історії ; [редкол.: Андрусишин Б.І. та ін. ; відп. ред.: О.С. Черевко, О.С. Осмоловський, Ю.Б. Гончар]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2012. – С. 169-173
320062
  Синьов В.М. Г.О. Радов та розвиток пенітенціарної ідеї / В.М. Синьов, В.І. Кривуша // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України. – Чернігів, 2014. – № 1 (спецвип.) : Пенітенціарна ідея Георгія Радова: минуле, сьогодення, майбутнє.../Матеріали круглого столу (Київ, 6 лютого 2014 року). – С. 23-29
320063
  Цейтлин В.М. Г.О.Винокур. 1896-1947 / В.М. Цейтлин. – М., 1965. – 94с.
320064
  Дібровенко М.Ф. Г.П. Затиркевич-Карпинська. Нарис про життя і творчість / М.Ф. Дібровенко. – К., 1956. – 78с.
320065
  Булаховська Ю.Л. Г.П. Кочур і деякі питання сучасного українського поетичного перекладу // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 38-41.
320066
  Петлін В.М. Г.П. Міллер у сучасному ландшафтознавстві : До 70-річчя від дня народження (11.05.1934 - 19.07.1994) // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 82 -83. – Бібліогр. 11 назв. – ISSN 1561-4980
320067
   Г.П.Федотов о судьбе русской интеллигенции. Сб.. – М., 1991. – 61с.
320068
  Романов Д.А. Г.Р. Державин в истории русского литературного языка и стиля // Филологические науки : научные доклады высшей школы / М-во образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 3. – С. 58-71. – ISSN 0130-9730
320069
  Эпштейн Е.М. Г.Р.Державин в Карелии / Е.М. Эпштейн. – Петрозаводск, 1987. – 132 с.
320070
  Докторов В.З. Г.С. Батыгин и формирование четвертого поколения советских/российских социологов // Социологический журнал / РАН, Институт социологии. – Москва, 2011. – № 1. – С. 114-127. – ISSN 1562-2495
320071
  Воронова О.П. Г.С. Мызников / О.П. Воронова. – Ленинград, 1984. – 73с.
320072
  Ремезов И.И. Г.С. Пирогов / И.И. Ремезов. – М.-Л, 1951. – 67с.
320073
   Г.С. Писаренко : Ученый, педагог и организатор науки. – Киев : Академпериодика, 2005. – 458с. – ISBN 966-360-019-5
320074
  Арнаудов М. Г.С. Раковски: живот - произведения - идеи : от М.Арнаудов, проф. в Соф ун-т : с портрет на Раковски и 18 образа в текста. – София : Държавна Печатница, 1922. – 251 с. – (Университетска библиотека ; Кн. 23)
320075
  Товкачевський Г.С. Сковорода. – Київ : Життя й мистецтво, 1913. – 67 с.
320076
  Шаблиовский Е.С. Г.С. Сковорода / Е.С. Шаблиовский. – М., 1972. – 40с.
320077
  Билыч Т.А. Г.С. Сковорода выдающийся украинский философ XVIIIвека / Т.А. Билыч; Министерство культуры СССР ; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Київ : КГУ им. Т.Г. Шевченко, 1953. – 39 с.
320078
   Г.С.Космачов. Графіка. Каталог виставки.. – Х., 1965. – 26с.
320079
  Табачников И.А. Г.С.Сковорода (Философские и общественно-политические взгляды) : автореф. дис. ... кандид. философ. наук / Табачников И.А. ; Академия наук Украинской ССР. Институт рукописи. – Киев, 1950. – 23 с.
320080
  Ткаченко Л.І. Г.С.Сковорода і В.О.Сухомлинський про розвиток особистості: традиція гуманістичної педагогічної думки // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Національна акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 2 (75). – С. 77-82


  Зіставлено погляди видатних українських педагогів Г.С.Сковороди та В.Осухомлинського на особистість та розвиток особістості. Зроблено висновок про гуманістичну педагогічну традицію розвитку особистості в українській освітньо-педагогічній думці.
320081
  Ткаченко Л.І. Г.С.Сковорода про особистість і розвиток особистості: педагогічний підхід // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 4 (69). – С. 31-39
320082
  Білий В. Г.С.Сковорода. / В. Білий. – К., 1924. – 46с.
320083
  Ніженець А.М. Г.С.Сковорода. Заповідні місця на Харківщині / А.М. Ніженець. – Х., 1962. – 42с.
320084
  Ніженець А.М. Г.С.Сковорода. Заповідні місця на Харківщині / А.М. Ніженець. – Х., 1969. – 62с.
320085
  Мельникова О.М. Г.Сковорода і В. Каразін: два погляди на проблему освіти // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 165-168. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
320086
  Месхишвили М.В. Г.Сундукян и грузинская лексика и фразеология в его произведениях. : Автореф... Канд.филол.наук: / Месхишвили М.В.; Тбилиский гос.ун-т. – Тбилиси, 1950. – 12 с.
320087
  Цибулько Л. Г.У.А. Фіт та його внесок у розвиток фізичного виховання Німеччини / Л. Цибулько, О. Шпінь // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 5 (91). – С. 304-316. – ISSN 2077-1827
320088
  Баженов Н.М. Г.Ф. Квитка, как вдохновитель Гоголя : К вопросу о литературном заимствовании / Н. Баженов. – Харьков : Тип. т. д. А.М. Суханов и А.М. Иванов, 1916. – [2], 25 с.
320089
  Тарнавський В. Г.Ф. Квітка-Основ"яненко : Бібліографічна розвідка. З нагоди 150-х роковин народження письменника (1778-1928) / В. Тарнавський. – Київ, 1929. – 351с.
320090
  Волинський П. Г.Ф. Квітка-Основ"яненко / П. Волинський. – Київ, 1949. – 15с.
320091
  Вербицька Є. Г.Ф. Квітка-Основ"яненко / Є. Вербицька. – Харьков, 1968. – 155с.
320092
  Базилевич А.Д. Г.Ф. Квітка-Основ"яненко : Пан Халявський в малюнках А. Базилевича / [Ізоматеріал] : (комплект листівок укр. та рос. мовами) / А.Д. Базилевич; Авт. текту А. Шпаков ; ред. О. Полянський. – Київ : Держвидав образотворчого мистецтва і музичної літ. УРСР, 1961. – 16 л., 4 с. : 16 листівок + 1 обкл.+ 1 л. вкладиш
320093
  Багалий Дм. Г.Ф. Квітка-Основ"яненко і його доба // Квітка-Основ"яненко : Збірник на 150-річчя народження 1778-1928 / Квітка-Основ"яненко. – [Харків] : Вид. "Український робітник", 1929. – С. 147-173
320094
  Ятищук О. Г.Ф. Квітка-Основ"яненко та харківський театр першої половини XIX століття // Українська біографістика : збірник наукових праць / НАНУ; Нац. біб-ка України ім Вернадського .Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 164-180. – ISBN 966-02-3596-8(серія); 978-966-02-4822-9(вип.4)
320095
  Мацапура В. Г.Ф. Квітка-Основ"яненко як популяризатор української теми в російській літературі (повість "Головатий") // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 2. – С. 10-17. – ISSN 2075-1486
320096
  Айзеншток Є. Г.Ф. Квітка і М.П. Погодін. (До історії літературних відносин) // Записки кол. Історичної Секції Українського Наукового Товариства в Київі. – Київ, 1928. – Т. 25, кн. 2 : За сто літ. Матеріяли з громадського й літературного життя України 19 і початків 20 століття. – С. 12-32
320097
  Бейлин И.Г. Г.Ф. Морозов- выдающийся лесовод и географ / И.Г. Бейлин. – Москва : АН СССР, 1954. – 176с.
320098
  Мелехов И.С. Г.Ф. Морозов и его роль в русской науке / И.С. Мелехов. – М, 1946. – 16с.
320099
  Норакидзе Юрий Ясонович Г.Ф.Зданович-Маиашвили и эволюция народнических общественно-экономических взглядов в Грузии последней четверти XIX и начала ХХ вв. : Автореф... канд. экон.наук: 591 / Норакидзе Юрий Ясонович; АН ГССР. Ин-т экономики и права. – Тбилиси, 1969. – 62л. – Бібліогр.:с.61-62
320100
  Тарнавський Вадим Г.Ф.Квітка-Основ"яненко : Біобіліографічна розвідка / Тарнавський Вадим. – Київ, 1929. – 350с.
320101
  Тарнавський Вадим Г.Ф.Квітка-Основ"яненко : Біобібліографічна розвідка: З нагоди 150-х роковин народження письменника / Тарнавський Вадим. – Київ : Держтрест "Київ-Друк", 1929. – 352с.
320102
  Чалий В Д. Г.Ф.Квітка-Основ"яненко / В Д. Чалий. – К, 1962. – 206с.
320103
  Канделаки М.И. Г.Ф.Маишвили. / М.И. Канделаки. – Тбилиси, 1969. – 244с.
320104
  Бекетова М. Г.Х. Андерсен, его жизнь и литературная деятельность : биографический очерк М.А. Бекетовой ; С портретом Андерсена, гравированым в Лейпциге Геданом. – Санкт-Петербург : Тип. С.Н. Худекова, 1892. – 78 с., 1 л. фронт. (портр.). – (Жизнь замечательных людей. Биографическая библиотека Ф. Павленкова)
320105
  Семичов Б.В. Г.Ц.Цыбиков - исследователь Тибета / Б.В. Семичов. – Улан-Удэ, 1957. – 56с. : Карта
320106
  Папикян Д.Н. Г.Цейтлин / Д.Н. Папикян. – М., 1988. – 32с.
320107
  Чайка С.А. Г.Челпанов та українське неокантіанство // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 110
320108
  Гавришкив Б.М. Г.Э.Лессинг как критик и борец за новый немецкий литературный язык : Автореф... канд. филол.наук: / Гавришкив Б.М.; Чернович. гос. ун-т. Кафедра зарубежных литератур. – Черновцы, 1957. – 16л.
320109
  Овакимян Владимир Карапетович Г.Эмин и некоторые вопросы советской поэзии : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Овакимян Владимир Карапетович; М-во просвещения Армянской ССР. Армянский пед. ин-т. – Ереван, 1975. – 37л.
320110
  Соловьев Н. Г.Я. Ломакин и его духовно-музыкальная деятельность : (К столетию со дня рождения) 1812 г. - 25-го марта 1912 г. – [Санкт-Петербург] : [Синод. тип.], 1912. – С. 529-534. – Авт. указ. в конце текста. - Отд. оттиск: Прибаление к церковным ведомостям, №№ 12-13$# За 1915-1916 гг. приложение к газете: Приходский листок
320111
  Парасюк І.О. Гiперболiчнi iнварiантнi тори швидко-повiльної системи, у якiй спостерiгається динамiчна бiфуркацiя багаточастотних коливань / І.О. Парасюк, Б.В. Репета // Нелінійні коливання : науковий журнал / НАН України ; Ін-т математики ; голов. ред. А.М. Самойленко ; редкол.: Ravi P. Agarwal, Fikret А. Aliev, Yong Zhou [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 19, № 1. – C. 101-121. – ISSN 1562-3076
320112
  Силєнко Л. Гiсть з хpаму Пpедкiв / Л. Силєнко, Силєнко Лев. – Київ : Обереги, 1996. – 144с.
320113
  Белецкий А.А. Гpеческая надпись на базе статуи из Оливии / А.А. Белецкий; АН ССР. : АH СССР, 1955. – 180-191с. – Оттиск
320114
  Кониський О.Я. Гpошолюбка / О.Я. Коныськый // Байкы [Байки] М. Цупкого / Т.О. Зіньківський. – У Петербурзи (Петербург) : [Тип. В.С. Балашева], 1889
320115
   Гаагская декларация по открытию знаний в цифровую эпоху / перевод Н.И. Потепко // Библиотековедение : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка". – Москва, 2015. – № 4. – С. 83-87. – ISSN 0869-608Х


  6 мая 2015 г. в Брюсселе Лига европейских научных библиотек (LIBER) обнародовала Гаагскую декларацию по открытию знаний в цифровую эпоху. Приведен текст декларации.
320116
   Гаагская конвенция 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооружённого конфликта. – М., 1957. – 46с.
320117
  Бернаскони Кр. Гаагская конвенция о праве, применимом к определенным правам на ценные бумаги, находящиеся во владении посредника ( Гаагская конвенция по ценным бумагам) / Кр. Бернаскони, Х.Г. Сигман // Государство и право / Российская академия наук . Институт государства и права. – Москва, 2006. – № 12. – C. 70-88. – ISSN 0132-0769
320118
  Штейн Б.Е. Гаагская конференция / Б.Е. Штейн. – Москва, 1922. – 59с.
320119
   Гаагская Конференция. – М., 1922. – 289с.
320120
  Гросул В.Я. Гаагская конференция 1899 года // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 4. – С. 82-84. – ISSN 0321-0626


  За ініціативою Миколи II 18 травня 1899 р. в Гаазі зібралася конференція, в якій взяли участь представники 26 держав Європи, Азії, Америки. Як і подальша конференція 1907 р., вона була названа "мирною", оскільки головним завданням її учасників була ...
320121
  Комаровский (Камаровский) Л.А. Гаагская мирная конференция 1899 года / Л.А. Комаровский, проф. гр. – Москва : [Типо-лит. Г.И. Простакова], 1902. – 104 с. – Библиогр. в прим.
320122
  Мандельштам А.Н. Гаагские конференции о кодификации международного частного права : в 2 т. / А.Н. Мандельштам. – Санкт-Петербург : [Тип. А. Бенке]
Т. 1 : Кодификация международного частного права. – 1900. – [4], VIII, IV, 275 с. – Пар. тит. л. фр. яз. - Экз. в разных тип. переплетах
320123
  Мандельштам А.Н. Гаагские конференции о кодификации международного частного права : в 2 т. / А.Н. Мандельштам. – Санкт-Петербург : [Тип. А. Бенке]
Т. 2 : Кодификация международного брачного права. – 1900. – [4], XIV, 541 с. – Пар. тит. л. фр. яз. - Экз. в разных тип. переплетах
320124
  Коротеева А.К. Гаагский конгресс 1 Интернационала / А.К. Коротеева. – М., 1963. – 184с.
320125
   Гаагский конгресс Первого Интернационала 2-7 сентября 1872 г. : Протоколы и документы. – М. : Политиздат, 1970. – 676с.
320126
   Гаагский конгресс Первого Интернационала 2-7 сентября 1872 г.. – М., 1972. – 608с.
320127
   Гаагский трибунал. Фемиде забыли завязать глаза // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 13. – С.5-11. – ISSN 0234-1670


  [Суд над Слободаном Милошевичем.]
320128
  Черняк Ю. Гаазька Конвенція 1980 р. про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей в системі міжнародних правових актів України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 78-82. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (43)). – ISSN 1728-3817


  У статті встановлено основне коло питань, які для належного врегулювання потребують паралельного застосування положень Гаазької конвенції 1980 та Гаазької конвенції про юрисдикцію, право, що застосовується, визнання, виконання і співробітництво щодо ...
320129
  Кулеба Д. Гаазька справедливість по-українськи / Д. Кулеба, М. Гнатовський // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 8-14 лютого (№ 4). – С. 6


  Трохи нав"язлива і дедалі популярніша ідея відправити на суд у Гаагу представників української влади, підозрюваних у скоєнні злочинів після 30 лист. 2013 р., базується на двох припущеннях. Перше полягає в тому, що Українська держава не здатна ...
320130
  Валлє В. Гаазька угода про міжнародну реєстрацію промислових зразків // Спадок Джеймса I та королеви Анни: охорона інтелектуальної власності у часі й просторі / В. Валлє. – Київ : Дух і Літера, 2010. – С. 96-98. – ISBN 978-966-378-141-9
320131
  Коболєв А. Гаазький гамбіт // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 20-26 травня (№ 18)


  "За п"ять останніх місяців Гаага перетворилася на майданчик міжнародно-правової баталії між Україною та Росією, апогеєм якої стало винесення МС ООН 19 квітня наказу щодо тимчасових заходів. Ухвалений наказ — це ще не кінець справи. Це навіть не початок ...
320132
  Русинов М.М. Габаритные расчеты оптических систем / М.М. Русинов. – 2-е изд., перераб. – Москва : ГНТИ, 1963. – 400 с.
320133
  Русинов М.М. Габаритный расчет оптических систем / М.М. Русинов. – Рига : Геодезиздат, 1959. – 259 с.
320134
  Ханох Б.Ю. Габаритный энергетический расчет активных фотоэлектрических систем : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 01.044 / Ханох Б.Ю. ; Белорус. гос. ун-т. – Москва, 1969. – 16 с.
320135
  Ефимов А.А. Габбро-гипербазитовые комплексы Урала и проблема офиолитов / А.А. Ефимов. – М, 1984. – 232с.
320136
   Габбро-гранитные серии западной части Зайсанской складчатой системы. – Новосибирск : Наука, 1977. – 246с.
320137
  Юдин Б.А. Габбро-лабрадоритовая формация Кольского полуострова и ее металлогения / Б.А. Юдин. – Ленинград : Наука, 1980. – 168с.
320138
  Морковкина В.Ф. Габбро-перидотитовая формация полярного Урала. / В.Ф. Морковкина. – М., 1967. – 280с.
320139
  Шинкарев Николай Филиппович Габбро-сиенитовая формация Туркестано-Алая и проблемы генезиса щелочных пород в свете современных данных физико-химии : Автореф. дис. ... д-ра геол.-минерал. наук / Шинкарев Николай Филиппович ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1967. – 31 с.
320140
  Пясковский Б.В. Габбро в порожистой части Днепра. / Б.В. Пясковский, 1932. – 583-390с. – Отдельный оттиск
320141
  Баранов В.В. Габброидные комплексы западной части Южного Тянь-Шаня и их минерагения / В.В. Баранов, К.М. Кромская, Я.С. Висьневский. – Ташкент : ФАН, 1978. – 167с.
320142
   Габдулла Тукай. – Казань, 1968. – 244 с.
320143
  Халит Гали Габдулла Тукай и татарское литературное движение начала ХХ века. / Халит Гали. – Казань, 1956. – 232 с.
320144
   Габдулла Тукай.. – Казань, 1979. – 237 с.
320145
  Хайдарова Л. Габдулла Тукай. Библиогр. указ. / Л. Хайдарова, Н. Ахметзянова. – Казань, 1974. – 116с.
320146
   Габдулла Тукай. Фотоальбом.. – Казань, 1966. – 116 с.
320147
  Бухараев Р. Габдулла Тукай: 125 лет народной памяти : поэт о поэте // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2011. – № 5. – С. 99-103. – ISSN 0012-6756


  Габдулла Тукай (Габдулла Мухамедгарифович Тукаев (1886-1913) - выдающийся татарский народный поэт, литературный критик, публицист и переводчик
320148
  Ляликов Д.Н. Габель Ж. Утопия и психопатология // Социокультурные утопии XX века : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т научной информации по офщественным наукам ; отв. ред. Чаликова В.А. – Москва, 1979. – [б/н]. – С. 273-280. – (Общественные движения и проблемы общественного сознания)
320149
   Габермас (Habermas) Юрген // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 703-704. – ISBN 966-316-069-1
320150
   Габермас (Habermas) Юрген // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 703-704. – ISBN 966-316-069-1
320151
  Куліна О.С. Габермас і Фуко: консенсус чи конфлікт? // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 53. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
320152
  Кирабаев С.С. Габиден Мустафин. / С.С. Кирабаев. – Алма-Ата, 1957. – 80 с.
320153
   Габілітації / Український вільний університет. – Мюнхен : Ukrainische Freie Universitat
Ч. 1. – 1996


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
320154
  Буніна Ю.О. Габіони як засіб формування архітектурно-ландшафтного середовища / Ю.О. Буніна, Л.С. Шевченко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 16-21 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-3455
320155
  Осипчук А.Д. Габітус як механізм синтезу структури й агентності в соціолгічній теорії П"єра Бурдьє // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 148 : Соціологічні науки. – С. 3-10. – ISSN 1996-5931
320156
  Орлова Т. Габітус, війна і роль суспільствознавців у консолідації українства // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19. – С. 174-178


  "У сенсі подолання постколоніального синдрому у суспільствознавчих науках робиться спроба актуалізувати концепцію габітусу П.Бурдьє стосовно процесів, які відбуваються в Україні на сучасному етапі її розвитку. Використовуючи підходи соціальної ...
320157
   Габович Марк Давидович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 224-225 : фото
320158
  Мелехов Б. Габон / Б. Мелехов. – Москва, 1977. – 64с. – (У карты мира)
320159
  Зеленский Ю.И. Габон : Справочник / Ю.И. Зеленский. – Москва, 1977. – 237с.
320160
  Готовцев В.Г. Габон / В.Г. Готовцев. – М, 1978. – 127с.
320161
  Пирогів Андрій Габон. Віднайдений світ : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 2. – С. 58-63 : Фото
320162
  Чиркова Г.М. Габонская Республика / Г.М. Чиркова. – М., 1983. – 64с.
320163
  Абов Г.А. Габриел Сундукян. Жизнь и творчество : жизнь и творчество / Г. Абов. – Ереван : Айпетрат, 1956. – 354, [5] с., [16] л. ил. : ил.
320164
  Ясайтис Ю. Габриеле Петкевичайте-Бите : Автореф... канд. филол.наук: 10.642 / Ясайтис Ю.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1969. – 24л.
320165
  Гарсиа Маркес Габриель Габриель Гарсиа Маркес: Сто лет одиночества; Море исчезающих времен; День после субботы / Гарсиа Маркес Габриель; [Пер.с исп.М.Былинкиной и Е.Любимова; Сост.М.Былинкина]. – Ростов-на-Дону; Харьков : Феникс; Фолио, 1999. – 352c. – (Классики ХХ века). – ISBN 5-222-00529-1
320166
  Папоров Ю. Габриель Гарсия Маркес. Путь к славе / Юрий Папоров. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2003. – 348с. – (Азбука классика). – ISBN 5-352-00279-9
320167
  Никольский А. Габриель Гарсия Маркес: Солнечный карибский гений // Личности. – Киев, 2009. – № 2 (18). – С. 28-49. – ISSN 1819-6268


  Габриэль Хосе де ла Конкордиа «Гaбо» Гарсиа Маркес (1927)— знаменитый колумбийский писатель-прозаик, журналист, издатель и политический деятель; лауреат Нобелевской премии по литературе 1982 года. Представитель литературного направления «магический ...
320168
  Воронина М.М. Габриєль Ламе / М.М. Воронина. – Ленинград, 1987. – 196с.
320169
   Габриэл Микаэлович Гюрджян. Статья о творчестве художника и репродукции с его произведений. – М., 1957. – 27с.
320170
  Амаду Ж. Габриэла : (Хроника одного провинциального города) : роман / Ж. Амаду ; пер. с португ. [Г. Калугина ; стихи в пер. А. Сиповича ; предисл. Ю. Дашкевича]. – Москва : Издательство иностранной литературі, 1961. – 500 с.
320171
  Амаду Ж. Габриэла, корица и гвоздика. Старые моряки / Жоржи Амаду ; [пер. с португ. Ю. Калугина ; вступ. ст. Ю. Дашкевича]. – Москва : Правда, 1987. – 749. [2] с.
320172
  Крывелев И.А. Габриэль-сатаноборец / И.А. Крывелев. – М., 1978. – 139с.
320173
  Шелешнева Н.А. Габриэль Брачо / Н.А. Шелешнева. – М., 1980. – 29с.
320174
  Маристаин М. Габриэль Гарсиа Маркес и Марио Варгас Льоса: близкие враги на разных сторонах улицы // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2014. – № 6. – С. 19-22. – ISSN 044-748Х
320175
  Теракопян М.Л. Габриэль Гарсиа Маркес по-японски // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2016. – № 6. – С. 99-106. – ISSN 0044-748Х
320176
  Никольский А. Габриэль Гарсиа Маркес: солнечный карибский гений // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 5 (69). – С. 6-23. – ISSN 1819-6268
320177
  Земсков В.Б. Габриэль Гарсия Маркес : очерк творчества / В.Земсков. – Москва : Художественная литература, 1986. – 222 с., 1 л. порт.
320178
  Макдермотт А. Габриэль Гарсия Маркес: история одного обещания // Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 2011. – № 4. – С. 104-115. – ISSN 1726-6084
320179
  Суанкей Б. Габриэль Дюмон и восстание 1885 в Саскачеване / Б. Суанкей. – Москва : Прогресс, 1980. – 141 с.
320180
  Кутузова Г. Габріеля Запольська: життя сповнене творчості // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; Генеральне консульство Республіки Польща в м. Луцьку ; редкол.: Оляндер Л.К., Жулинський М.Г., Радишевський Р.П. [та ін.]. – Луцьк, 2014. – Т. 3. – С. 19-21. – ISSN 2306-028X
320181
  Сірук М. Габріель і німецька дипломатія / М. Сірук, С. Солодкий, М. Капітоненко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 3-4 березня (№ 38/39)


  Експерт: "Україні потрібно домагатися активнішої ролі Берліна для тиску на Росію".
320182
  Гарт Ф.Б. Габрієл Конрой / Ф.Б. Гарт. – Київ, 1989. – 605 с.
320183
  Амаду Ж. Габрієла : (Хроніка одного провінціального міста) : роман / Ж. Амаду ; пер. з португ. Л. Олевський та Ю. Петренко. – Київ : Дніпро, 1970. – 448 с.
320184
  Амаду Ж. Габрієла : роман / Жоржі Амаду ; з португ. пер. Ю. Петренко, Л. Олевський ; [передм. М. Жердинівської ; худож. О.В. Бичко]. – Київ : Дніпро, 1987. – 451, [2] с. : іл. – (Вершини світового письменства ; Т. 59)
320185
  Приймак Т. Габрієль Рой і Стівен Давидович: історія одного кохання // Новий шлях : український тижневик. – [Торонто], 2012. – Рік 82, 29 березня (число 12). – С. 11


  Габрієль Руа — квебекська франко-канадська письменниця та український емігрант, член ОУН Стівен Давидович.
320186
  Кононов Ю.В. Габрові масиви Українського щита (центральна частина) / Ю.В. Кононов. – Київ : Наукова думка, 1966. – 99с.
320187
   Габровские улыбки. – Минск, 1968. – 111с.
320188
   Габровские шутки. – М., 1969. – 62с.
320189
   Габровцы шутят. – М., 1991. – 62с.
320190
  Чернецький Є. Габсбурги // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 11-12 жовтня (№ 184/185). – С. 9


  Габсбурги є єдиним у світі монаршим родом, що має серед своїх членів українця, який зі зброєю в руках боровся за самостійну Україну. Ним був Вільгельм фон Габсбург-Льотрінген (Василь Вишиваний).
320191
  Зайцева З. Габсбурзька імперія на етапі лібералізації: поступ громадянського суспільства // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник накових статей / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Макар Ю.І., Струтинський В.Є., Коврик-Токар Л.І. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Т. 35/36. – С. 222-228. – ISSN 2519-4518
320192
  Тейлор Дж.А. Габсбурзька монархія 1809-1918 = The Habsburg monarchy 1809-1918 : Історія Австрійської імперії та Австро-Угорщини / Дж.А. Тейлор. – Львів : ВНТЛ-Класика, 2002. – 268 с. – ISBN 966-7493-37-7
320193
  Франко І.Я. Гава / І.Я. Франко. – Харків, 1926. – 68с.
320194
  Франко І.Я. Гава. Гава і вовкун / І.Я. Франко. – Харків : Рух, 1926. – 68с.
320195
  Ракочі Вадим Гаваї. Алоха Оаху! // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 2 (104), квітень - травень. – С. 106-114 : фото
320196
  Кріль Віктор Гаваї. По той бік світу : Вояж-колекція / Кріль Віктор, Губенко Дмитро // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 6. – С. 26-31 : Фото
320197
  Сагайдак Максим Гаваї. Рай у зоні цунамі : Гаваї / спецрепортаж / Сагайдак Максим, Сагайдак Ольга, Мельниченко Анастасія // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 1(55). – С. 92-98 : Фото
320198
  Ланкастер Джон Гавайи: ловцы волн. Настоящие гавайцы / Ланкастер Джон, Никлен Пол // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Февраль. – С. 68-91 : фото
320199
  Зиман Л.Я. Гавайские острова / Л.Я. Зиман. – Москва : Географгиз, 1952. – 40с. – (У карты мира)
320200
  Бараташвили В.В. Гавайский соловей : Роман / В.В. Бараташвили. – Тбилиси, 1987. – 475с.
320201
  Крупа В. Гавайский язык / В. Крупа. – М, 1979. – 76с.
320202
  Филиповская Н.М. Гавана / Н.М. Филиповская. – Ленинград, 1980. – 88 с.
320203
  Гайдаенко И.П. Гавана. Бейрут / И.П. Гайдаенко. – Одесса, 1963. – 138с.
320204
  Дудкін Іван Гавана. Бульвар, гітара і сигара : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 6. – С. 20-23
320205
  Кірімов І. Гаванські ночі / Іван Кірімов. – Ужгород : ІВА, 2001. – 52 с. – ISBN 966-7231-48-8
320206
  Логвиненко В.А. Гавань : повість / В.А. Логвиненко. – Київ, 1988. – 261 с.
320207
  Шолян А. Гавань : повесть / Антун Шолян ; пер. с хор. Т. Поповой ; пред. Л. Графовой. – Москва : Известия, 1989. – 189 с.
320208
  Чесноков И.Н. Гавань Благополучия / И.Н. Чесноков. – М., 1986. – 254с.
320209
  Степанов А.А. Гавань далекой окраины / А.А. Степанов. – Владивосток, 1990. – 296с.
320210
  Шеренговий О.Г. Гавань долі твоєї / О.Г. Шеренговий. – Київ, 1980. – 184 с.
320211
  Кашафутдинов И.В. Гавань надежды / И.В. Кашафутдинов. – Тула, 1974. – 119с.
320212
  Стриженюк С.С. Гавань синього літа : лірика / С.С. Стриженюк. – Одеса : Маяк, 1972. – 87 с.
320213
  Чжан Чжи-мин Гавань Фэйюньган / Чжан Чжи-мин. – М., 1959. – 119с.
320214
   Гавань янтарного моря. – Лиепая, 1963. – 588с.
320215
   Гавдеамус по-емігрантськи. – Рим, 2005. – 146 с. – (Антологія творчості заробітчан ; 2). – ISBN 966-7740-86-2
320216
  Баранченко В.Е. Гавен / В.Е. Баранченко. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 160 с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 15(440))
320217
  Сцяшковіч Т.Ф. Гаворкі Ваукавыскага раёна Градзенской вобласці Беларуская ССР / Т.Ф. Сцяшковіч. – Гродна, 1959. – 131с.
320218
  Булдаков Г.Н. Гавр / Г.Н. Булдаков, Н.Я. Лейбошиц. – Ленинград, 1974. – 112 с.
320219
  Суслов А.К. Гавриил Адрианович Тихов (1875-1960) / А.К. Суслов; АН СССР. – Ленинград : Наука, 1980. – 120 с. – (Научно-биографическая серия)
320220
  Алексеев А.И. Гавриил Андреевич Сарычев / А.И. Алексеев. – Москва : Наука, 1966. – 168с
320221
  Алексеев А.И. Гавриил Андреевич Сарычев (1763-1831) / А.И. Алексеев ; АН СССР. – Москва : Наука, 1966. – 168 с., [2] л. портр., карт. : ил., портр., карт. – (Научно-биографическая серия)
320222
  Гарецкий Р.Г. Гавриил Иванович Горецкий 1900-1988 / Р.Г. Гарецкий, В.И. Оноприенко ; отв. ред. чл.-кор. НАН Белоруси А.К. Карабанов. – Киев : Информационно-аналитическое агентство, 2012. – 545, [1] с. : фотоил., табл. – Сер. осн. в 1959 г. - Указ. имен: с. 531-543. – Библиогр.: с. 452-478 и в подстроч. примеч. – (Серия "Научно-биографическая литература" / Рос. акад. наук ; редкол.: Н.П. Лаверов (председатель) [и др.]). – ISBN 978-617-571-059-3
320223
   Гавриил Никитич Горелов, 1950. – с.
320224
  Иконников В.С. Гавриил Романович Державин в своей государственной и общественной деятельности : речь, читанная в торжественном собрании Отделения русского языка и словесности Академии наук, 9 октября 1916 г. / В.С. Иконников. – Петроград ; Киев : Тип. ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва печ. и изд. дела И.Т. Корчак-Новицкого, 1917. – [2], 84 с. – Отд. оттиск из сборник: Речи, читанные в торжественном собрании Отделения русского языка и словесности Академии наук, 9 октября 1916 г., посвященном памяти Г.Р. Державина
320225
  Скобелев В.П. Гавриил Троепольский. / В.П. Скобелев. – Москва : Советская Россия, 1969. – 120 с.
320226
  Пушкін О.С. Гавриіліада / О.С. Пушкін. – К, 1957. – 20с.
320227
  Стеценко В. Гавриїл Костельник - оригінальний мислитель і філософ // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – Сю 113-123. – (Серія філософські науки ; Вип. 14). – ISSN 2078-6999
320228
  Загребельний І. Гавриїл Костельник і дискусія щодо місця томізму у богословській культурі Української Греко-Католицької Церкви // Українське релігієзнавство : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців ; Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Е. Бистрицька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 86. – С. 66-73. – ISSN 2306-3548
320229
   Гавриїл Костельник на тлі доби: пошук істини = Havryil Kostelnyk an the background of the epoch: search for truth : збірник наукових праць. – Львів; Ужгород : Гражда, 2007. – 526 с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – (Українська філологія: школи, постаті, проблеми ; Вип. 8). – ISBN 978-966-8924-32-3
320230
  Вежель Л. Гавриїл Костельник про першопричини та характер церковних уній // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Вип. 3, ч. 1. – С.16-20
320231
  Вежель Ліна Михайлівна Гавриїл Костельник як журналіст і літературний критик : Дис...канд.філолог.наук:10.01.08 / Вежель Ліна Михайлівна; КНУТШ. – Київ, 2001. – 193л. – Бібліогр.:л.178-193
320232
  Вежель Ліна Михайлівна Гавриїл Костельник як журналіст і літературний критик : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.06 / Вежель Л.М.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 21 с.
320233
  Кашуба М. Гавриїл Костельник: філософські погляди / Марія Кашуба, Ірина Мірчук. – Дрогобич : Вимір, 2002. – 140с. – ISBN 966-7444-72-4
320234
  Велков В. Гаврил Кацаров / В. Велков. – София, 1991. – 125с.
320235
  Воронова О.П. Гаврил Мащенко / О.П. Воронова. – Москва, 1984. – 14с.
320236
  Павич Милорад Гаврил Стефанович Венцлович / Павич Милорад. – Београд, 1972. – 326 с. ; коло LXVкньига 437
320237
   Гаврила Державин 1743-1816 = Gavriil Derzhavin 1743-1816. – Нортфилд : Русская школа Норвического университета, 1995. – 415 с. – Бібл.415с. – (Норвические симпозиумы по русской литературе и культуре ; Т. 4)
320238
  Некрасова Е.А. Гаврила Иванович Скородумов 1755-1792 / Е.А. Некрасова. – Москва : Искусство, 1954. – 26, [2] с.
320239
  Западов В.А. Гаврила Романович Державин / В.А. Западов. – М.-Л. : Просвещение, 1965. – 166 с.
320240
   Гавриленко Олена Петрівна // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 27
320241
   Гавриленко Олена Петрівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 41 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
320242
   Гавриленко Олена Петрівна (1964) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 26. – ISBN 966-95774-3-5
320243
  Пушкин А.С. Гаврилиада / А.С. Пушкин. – М. – 107с.
320244
  Пушкин А.С. Гаврилиада / А.С. Пушкин. – М. – 107с.
320245
  Пушкин А.С. Гаврилиада / А.С. Пушкин. – Пг. – 29с.
320246
  Пушкин А.С. Гаврилиада / А.С. Пушкин. – К, 1918. – 32с.
320247
  Пушкин А.С. Гаврилиада / А.С. Пушкин. – Пб, 1922. – 115с.
320248
  Пушкин А.С. Гаврилиада / А.С. Пушкин. – М, 1991. – 123с.
320249
  Горенко Лариса Гаврило Андрійович Рачинський та Новгород-Сіверський патріотичний гурток кінця XVIII - початку XIX ст. : (до 230-річчя від дня народження композитора) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 228-234. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті висвітлено діяльність Новгород-Сіверського патріотичного гуртка "автономістів" кінця XVIII - початку XIX ст. в контексті нац. культуротворєння та піднесення нац. свідомості укр. народу. Також представлено творчість укр. композитора Гаврила ...
320250
  Коляда Г.І. Гаврило Дорофеєвич, український літератор 17 ст. / Коляда Г.І. – [Б.м., 1958. – С. 49-59. – Окр. відб. з: Радянське літературознавство, № 3, 1958
320251
  Атаманенко А. Гаврило Дорофейович (Дорофеєвич) // Острозькі просвітники XVI-XX ст. / Ун-тет "Острозька Академія"; У ІТ;Ред.кол.:І.Д.Пасічник,М.П.Ковальський та ін. – Острог, 2000. – С. 108-113. – ISBN 966-7631-05-2
320252
  Оборський Г.О. Гаврило Костянтинович Суслов: третій ректор Одеського політехнічного інституту (1921-1928) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 32. – С. 420-432. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932


  У 1888 році був призначений виконувачем обов"язків екстраординарного професора на кафедрі механіки в Університеті св. Володимира.
320253
  Глинін А. Гаврило Максимович Гордієнко // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1982. – Рік 33, ч. 10 (392), жовтень : жовтень. – С. 28-29
320254
  Шандор А. Гаврило Мартинович Глюк / А. Шандор. – К., 1959. – 23с.
320255
   Гаврило Петрович Міллер (11.05.1934 - 19.07.1994). – Київ, 2004. – 83с. – (Видатні географи України)
320256
  Гнидюк М.Я. Гаврило Чолавин / М.Я. Гнидюк. – Львів, 1966. – 27с.
320257
  Бордуляк Т. Гаврило Чорній та Іван Бразилієць / Т. Бордуляк. – К., 1928. – 148с.
320258
   Гаврилова Ельза Федорівна // Хіміки Київського університету : [довідник] : 70-річчю хімічного факультету присвячується / [М.С. Слободяник, В.М. Кокозей, Н.О. Щаркіна [та ін.]] ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2003. – С. 20-21
320259
   Гаврилюк Віктор Степанович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 27-28
320260
   Гаврилюк Віктор Степанович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 42 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
320261
   Гаврилюк Віктор Степанович (1911-1994) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 26-27. – ISBN 966-95774-3-5
320262
   Гаврильченко Ірина Валеріївна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 225 : фото
320263
  Петрова Є.С. Гавриш Володимир Костянтинович (До 80-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 107-108 : фото. – ISSN 0367-4290
320264
  Гюго В. Гаврош / В. Гюго, 1922. – 54с.
320265
  Гюго В. Гаврош : для 7 кл. серед. шк. / В. Гюго. – Київ : Радянська школа, 1947. – с. – (Быблыотека учня (французькою мовою))
320266
   Гавроши продолжают борьбу. – Киев, 1985. – 111с.
320267
  Гимар П. Гаврская улица / П. Гимар. – М., 1961. – 120с.
320268
  Колосов М.М. Гаврюшкина любовь : повести и рассказы / М.М. Колосов. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 272с.
320269
  Вергунов В.А. Гавсевич Петро Іванович (1883-1920) // Увічнені славетні імена та події аграрної історії України / В.А. Вергунов. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 157-165 : фото
320270
  Гатуев Д. Гага-аул : избр. произв. / Д. Гатуев. – Москва : Гослитиздат, 1960. – 366 с.
320271
  Успенский В.С. Гага и гагачье хозяйство / В.С. Успенский. – М., 1946. – 36с.
320272
  Чепижный А.К. Гагаи / А.К. Чепижный. – К, 1965. – 245с.
320273
  Чепижный А.К. Гагаи / А.К. Чепижный. – Донецк : Донбас, 1968. – 336 с.
320274
  Чепижный А.К. Гагаи / А.К. Чепижный. – Донецк : Донбас, 1969. – 232с.
320275
  Чепижный А.К. Гагаи / А.К. Чепижный. – К, 1972. – 567с.
320276
  Чепижный А.К. Гагаи / А.К. Чепижный. – К
Ч. 1. – 1989. – 796с.
320277
  Чепижный А.К. Гагаи / А.К. Чепижный. – К
Ч. 2. – 1989. – 789с.
320278
  Смогоржевський Л.О. Гагари, норці трубконосі, веслоногі, голінасті, фламінго / Л.О. Смогоржевський. – К
5. – 1979. – 140с.
320279
  Савицкая С. Гагарин - наше все! // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 4. – С. 16-23. – ISSN 0130-9625


  50 лет назад Юрий Гагарин впервые в истории человечества полетел в космос. Космонавтика - национальная идея, национальный дух нашего народа
320280
   Гагарин. – М., 1971. – 55с.
320281
   Гагарин. – 2-е изд., доп. – М., 1976. – 95с.
320282
   Гагарин. – М., 1976. – 79с.
320283
   Гагарин в Оренбурге. – Челябинск, 1975. – 128с.
320284
  Кузнецов И. Гагарин и Серёгин погибли ещё в воздухе // Техника - молодёжи : научно-популярный и литературно-художественный журнал / ЗАО "Корпорация ВЕСТ". – Москва, 2011. – № 931 (4). – С. 50-53. – ISSN 0320-331Х
320285
  Первушин А. Гагарин и цензура // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2011. – № 4. – С. 70-77. – ISSN 0028-1263
320286
   Гагарин Ю.А.. – М., 1986. – 219с.
320287
   Гагарин Ю.А. (К 50-летию со дня рождения). – Москва : Знание, 1984. – 64 с.
320288
  Тарасов Гагаринская стоянка и ее место в палеолите Европы. / Тарасов, л.М. – Л., 1979. – 168с.
320289
   Гагаринские научные чтения по космонавтике и авиации. – М., 1991. – 254с.
320290
   Гагаринские научные чтения по космонавтике и авиации, 1989 г. : [ Материалы XVIII чтений 1988 г., XIX чтений 1989 г.]. – Москва : Наука, 1990. – 254, [1] c. : ил. – Библиогр. в конце докл. – ISBN 5-02-000170-8
320291
   Гагаринские орбиты. – Ижевск, 1991. – 238с.
320292
  Голованенко Володимир Гагаріна "збив" Су-15. Маловідоме про відоме // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 5 (130). – С. 5-6 : Фото
320293
  Муллер Э. Гагат = Разновидность угля, используемая в художественном промысле / Э. Муллер. – Москва : Мир, 1991. – 168с.
320294
  Шелест Г. Гагаузія: у пошуках відповідей // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 8-14 лютого (№ 4). – С. 6


  2 лют. в Автономному територіальному утворенні (АТУ) Гагаузія було проведено два референдуми - законодавчий і консультативний. Жителі регіону відповідали на три запитання. У рамках законодавчого референдуму вони мали відповісти "так" або "ні" на ...
320295
   Гагаузознавство = Gagauzbilgisi : бібліогр. покажчик / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. б-ка імені М. Максимовича, Турец. центр інформації та досліджень ; Кавказ. ун-т, Укр. культур. центр ; [упоряд.: Ф. Арнаут, В. Нестеренко, Н. Кошлякова та ін. ; відп. ред. В. Підвойний]. – Київ ; Карс : Київський університет, 2014. – 102, [1] с. : іл. – Загол. обкл.: Видання Турецького центру інформації та досліджень "Гагаузознавство : бібліографічний покажчик. Gagauzbilgisi bibliyografyasi". Вип. 2. – (Видання Турецького центру інформації та досліджень ; № 2)
320296
  Ославская С. Гагаузская мечта // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; гл. ред. С. Литвиненко. – Киев, 2016. – № 45 (503), 11.11.2016. – С. 30-37. – ISSN 2075-7093


  Как призрак коммунизма поселился в степях Молдовы и почему молодежь мечтает о реставрации СССР. Репортаж из Гагаузии.
320297
  Сырф В.И. Гагаузская фольклористика (историографический обзор) // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ, 2012. – № 57/58. – С. 127-146. – ISSN 1682-671Х
320298
  Дрон И.В. Гагаузские географические названия. / И.В. Дрон. – Кишинев, 1992. – 184с.
320299
  Кулаксиз О. Гагаузский народный фольклор как средство морально-этического воспитания младших школьников // Матеріали III-го Міжнародного симпозіуму "Тюркомовні народи України" : [збірник статей] / "Тюркомовні народи України", міжнар. симпозіум. – Київ : [б. в.], 2012. – С. 279-287
320300
  Теосе В. Гагаузы Молдовы: этническое самосознание в литературной традиции и проблемы социетальной интеграции на современном этапе // Матеріали III-го Міжнародного симпозіуму "Тюркомовні народи України" : [збірник статей] / "Тюркомовні народи України", міжнар. симпозіум. – Київ : [б. в.], 2012. – С. 98-103


  "Включенность этнических меньшинств в политическую, культурную и экономическую сферы жизни Республики Молдова является предметом многих современных исследований. Особый интерес представляет интеграция гагаузов в данном контексте. В статье сделана ...
320301
  Шабашов А.В. Гагаузы: система терминов родства и происхождение народа / А.В. Шабашов; Одесский нац. ун-тет им.И.И.Мечникова. – Одесса : Астропринт, 2002. – 744с. – (Материалы и исследования по этнографии балканских этнических общностей Украины). – ISBN 966-549-837-1
320302
  Чорна Л.В. Гагаузька колонізація Буджаку у XVIII - XIX ст. // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2013. – Вип. 32. – С. 42-45. – (Історічні науки. Педагогічні науки. Філологічні науки)
320303
  Шабашов А. Гагаузька система термінів спорідненості // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 39. – С. 24-28


  У статті аналізується система термінів спорідненості гагаузів: її типологія, структуроутворюючі принципи, обумовленість соціальною структурою та етногенезом. Автор приходить до висновку, що термінологія спорідненості гагаузів показує їх зв"язок з ...
320304
  Фуйор В. Гагаузький пасьянс // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 27-28 березня (№ 53/54). – С. 3


  Чим загрожує неувага України і слабкість Молдови в Бессарабському регіоні, де Кремль посилено просуває свої інтереси?
320305
  Шудря Є. Гагенмейстер Володимир Миколайович // Дослідники народного мистецтва : біобібліогр. нариси / Є.С. Шудря. – Київ : Вісник "АНТ", 2008. – Зошит 3. – С. 61-64. – (Праці наукового товариства ім. Миколи Трохименка ; вип. 17). – ISBN 978-966-432-035-8
320306
  Пачулиа В.П. Гагра / В.П. Пачулиа. – Сухуми, 1979. – 130с.
320307
   Гагрские беседы. – Тбилиси
7. – 1979. – 595с.
320308
  Элиаде Мирча Гадальщик на камешках : Новеллы / Элиаде Мирча; Пер. с румынского. – Санкт-Петербург : Азбука, 2001. – 512с. – ISBN 5-267-00163-5
320309
   Гадамер (Gadamer) Ганс-Георг // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 723-724. – ISBN 966-316-069-1
320310
  Росциус Ю.В. Гадание / Ю.В. Росциус. – М., 1991. – 48с.
320311
  Колесникова М.В. Гадание на иероглифах / М.В. Колесникова. – М., 1983. – 424с.
320312
  Колесникова М.В. Гадание на иероглифах : Повести / М.В. Колесникова. – Москва : Советский писатель, 1986. – 428с.
320313
  Кузнецова С.А. Гадание Светланы / С.А. Кузнецова. – М, 1982. – 151с.
320314
   Гадания народов мира. – М., 1995. – 315с.
320315
  Паркер Гретчен Гаджет- лучший парковщик. Умные парковки // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – декабрь, № 111. – С. 84 : фото
320316
  Лукьяненко С. Гаджет // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2003. – № 4 (Декабрь). – С. 119-124. – ISSN 1728-8568
320317
  Куліш П. Гадки при святкованню осьмих роковин Шевченкової смерті // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2009. – Вип. 78 : Пантелеймон Куліш: письменник, філософ. громадянин. До 190-річчя від дня народження П.О.Куліша. – С. 139-148
320318
  Майхнер Ф. Гадкий утенок. / Ф. Майхнер. – М, 1967. – 127с.
320319
  Курочкин Евгений Гадрозавры на Амуре : Спираль времени // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 9 (2792). – С. 84-91 : Іл., карта
320320
  Никольский А.М. Гады и рыбы. / А.М. Никольский. – С-Пб, 1902. – 872с.
320321
  Толстой А.Н. Гадюка / А.Н. Толстой. – Х-К, 1930. – 52с.
320322
  ТолстойА Гадюка / ТолстойА. – Л., 1934. – 48с.
320323
  Толстой А. Гадюка / А. Толстой. – Київ; Харків, 1935. – 59с.
320324
  Толстой А.Н. Гадюка / А.Н. Толстой. – Владивосток, 1983. – 480с.
320325
  Донцова Д.А. Гадюка в сиропе : Роман / Д.А. Донцова. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. – 400с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-04-006660-0
320326
  Моріак Ф. Гадючник; Дорога в нікуди : романи / Ф. Моріак. – Київ : Дніпро, 1980. – 320с. – (Вершина світового письменства ; т.35)
320327
  Моріак Ф. Гадючник; Дорога в нікуди; Тереза Дескейру: Романи. : романи / Ф. Моріак. – Львів : Вища школа, 1986. – 447с.
320328
  Семенюк Степан Гадяцька угода (16.09.1658 р.) // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2008. – Кн. 4 (721) жовт-груд. – С. 117-128. – ISSN 0042-9422
320329
  Чухліб Тарас Васильович Гадяцька угода 1658 р. та ідея її відновлення в українсько-польських стосунках другої половини XVII ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 3. – С. 45-74. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  У статті висвітлюється історія українсько-польських відносин другої половини XVII ст. Фокусується увага на Гадяцькій угоді 1658р., подіях, пов"язаних із її укладенням і перманентною ідеєю відновлення, у стосунках між Українським гетьманатом і Короною ...
320330
  Чухліб Тарас Васильович Гадяцька угода 1658 р. та ідея її відновлення в українсько-польських стосунках другої половини XVII ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 3. – С. 45-74. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  У статті висвітлюється історія українсько-польських відносин другої половини XVII ст. Фокусується увага на Гадяцькій угоді 1658р., подіях, пов"язаних із її укладенням і перманентною ідеєю відновлення, у стосунках між Українським гетьманатом і Короною ...
320331
  Чухліб Т.В. Гадяцька угода 1658 р. та ідея її відновлення в українсько-польських стосунках другої половини XVII ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 3. – С. 45-74. – ISSN 0130-5247
320332
  Стадник М. Гадяцька унія // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2009. – Вип. 80 : Україна - Польща: діалог упродовж тисячоліть. – С. 250-292
320333
   Гадяцька унія 1658 року : збірник / Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН Уукраїни; Націон. ун-т "Києво-Могилянська академія"; Канадський ін-т українських студій; [ редкол.: П. Сохань, В. Брехуненко та ін. ]. – Київ, 2008. – 342с. – ISBN 978-966-02-4776-5
320334
  Стадник М. Гадяцька унія. / М. Стадник. – К. – 56с.
320335
  Горобець В. Гадяцький договір 1658 р. - чому угода так і не стала унією? (Про перспективи та проблеми реалізації проекту у 360-ліття його укладення) // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології ; голов. ред.: Чабай В.П. ; редкол.: Баран В.Д., Болтрик Ю.В., Бороффка Н. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – C. 21. – ISSN 0235-3490
320336
  Мокляк В. Гадяцький договір як перша спроба євроінтеграції // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 27 вересня - 3 жовтня (№ 39). – С. 10
320337
  Саранча В. Гадяцький повіт під час Першої світової війни // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (83). – С. 66-75. – ISSN 2222-5250
320338
  Брехуненко В. Гадяцький полковник Кіндрат Бурляй // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 6. – С.11-16
320339
  Маслак В. Гадяцькі акти другої половини XVII століття у серійному виданні "Універсали українських гетьманів" // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (83). – С. 53-55. – ISSN 2222-5250
320340
  Чухліб Т. Гадяч - гетьманська резиденція Івана Брюховецького у 1663-1668 рр. // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (83). – С. 31-46. – ISSN 2222-5250
320341
  Костюк В.С. Гадяч - Гетьманська столиця та незагоєні рани України / Володимир Костюк ; [худож. оформл. К. Сачек]. – Київ : КВІЦ, 2013. – 149, [1] с. : іл., портр. – На тит. арк., в кінці кн. зазнач. також: Кн. 3-тя. – Бібліогр.: с. 138-141. – ISBN 978-966-2003-95-6
320342
  Костюк В.С. Гадяч у старовинній листівці / Володимир Костюк. – Київ : КВІЦ, 2007. – 95, [1] с. : іл., фотогр. – Бібліогр.: с. 94. – ISBN 978-966-2003-01-7
320343
  Костюк В.С. Гадяч. Краєзнавчі розвідки / Володимир Костюк. – Київ : КВІЦ, 2010. – 95, [1] с. : іл. – На тит. арк. також зазнач.: (Кн. 2-га). – Бібліогр.: с. 41-45. – ISBN 978-966-2003-49-9
320344
   Гажа нечерноземья для химимческой мелиорации кислых почв : межвузовский сборник научных трудов. – Пермь, 1986. – 139 с.
320345
  Самохвалова Л.С. Газ - источник энергии и химического сырья. / Л.С. Самохвалова. – М., 1960. – 20с.
320346
  Сыркин В.Г. Газ выращивает металлы / В.Г. Сыркин, В.Н. Бабин. – М., 1986. – 189с.
320347
  Волков В.А. Газ для загородного дома : (практ. рекомендации) / В. А. Волков. – Москва : Знание, 1992. – 144 с. – (Новое в жизни, науке, технике ; Подписная научно-популярная серия "Сделай сам" ; 4/1992). – ISBN 5-07-002577-5
320348
  Козловский Борислав Газ за решеткой // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 2 (203), февраль. – С. 46 : фото. – ISSN 1029-5828
320349
  Слісаренко І. Газ і арабська весна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 29 травня (№ 90)


  Сирія є вирішальною частиною будь-якого плану транспортування і газу Затоки, і газу північноафриканського. З метою диверсифікації джерел енергонносіїв відбувається сплеск активності Туреччини, Катару та України.
320350
  Окунів Я. Газ професора Морана. / Я. Окунів. – Х., 1926. – 63с.
320351
  Маскалевич І. Газ: нові цінники старих проблем // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 22-28 вересня (№ 35). – С. 1, 8


  "Не пропетляли. Тарифи на газ для населення зростуть і дуже скоро - з 1 жовтня. Натомість ми одержимо (можливо) гроші від МВФ і разом із ними шанс уникнути різкої девальвації гривні. Щоправда, не одразу. Зважаючи на все, буде ще раунд переговорів із ...
320352
  Жаравин Максим Газа нет // GEO : ежемесячный журнал / ЗАО "Аксель Шпрингер Раша". – Москва, 2013. – № 12 (189), декабрь. – С. 34 : фото. – ISSN 1029-5828
320353
  Гражевская Н.И. Газвитие трдового коллектива как субъекта социалистических производственных отношений в условиях демократизации хозяйственной системы : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Гражевская Н. И.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1989. – 25 c.
320354
  Физули Газели / Физули ; пер. с азерб. А.В.Старостина. – Москва, 1959. – 223 с.
320355
  Навои Алишер Газели : [пер. с узб. : к 525-летию со дня рождения] / Алишер Навои ; [сост. К. Симонов ; ил.: Н. Халиков и Г. Фролов]. – Ташкент : Изд-во худож. лит., 1968. – 45 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
320356
  Хафиз Газели / Хафиз. – М, 1969. – 87с.
320357
  Хафиз Газели / Хафиз. – 2-е изд. – М, 1984. – 254с.
320358
  Клименко А. Газели Алишера Навои в русских поэтических переводах // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1977. – № 11 : 1976. – С. 283-295
320359
  Даниленко В. Газелі бідного Ремзі : уривки із сатиричного роману // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2008. – № 7/8. – С. 7-93. – ISSN 0130-1608
320360
  Давлатов М. Газель и ее традиция в творчестве А.Лахути : Автореф... канд. филол.наук: / Давлатов М.; Таджик. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Душанбе, 1965. – 20л.
320361
  Халимоненко Г.І. Газель у творчості Ахмеді (1334 (?) - 1413) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / редкол.: Г.І. Халимоненко, Л.В. Грицик, О.Н. Мушкудіані [та ін.]. – Київ, 2001. – С. 50-55. – (Східні мови та літератури ; вип. 5)


  Висвітлюється місце газелі у системі жанрів Ахмеді, розглядається архітектоніка, художні образи та фоніка лірики поета.
320362
  Муксинов Р.З. Газета -- воин / Р.З. Муксинов. – Волгоград, 1972. – 134с.
320363
   Газета - могучее оружие воспитания воинов. – М., 1954. – 144с.
320364
  Кузин В.И. Газета - орган партийного комитета / В.И. Кузин. – Л., 1971. – 213с.
320365
   Газета - орган партийного комитета. – Москва, 1972. – 176 с.
320366
   Газета - орган партийного комитета. – 2-е изд., доп. – М., 1976. – 167с.
320367
  Гоголашвили В.Г. Газета - организатор сельскохозяйственного производства. По материалам газет Груз. ССР в период после мартовского (1965 г.) Пленума ЦК КПСС : Автореф... канд. филол.наук: / Гоголашвили В.Г.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1967. – 23л.
320368
  Керженцев В. Газета / В. Керженцев. – М., 1919. – 160с.
320369
  Гребнев А. Газета / А. Гребнев. – М., 1961. – 120с.
320370
  Гребнев А.В. Газета / А.В. Гребнев. – М., 1971. – 183с.
320371
  Гребнев А.В. Газета / А.В. Гребнев. – Изд. 2-е доп. – Москва, 1974. – 215 с.
320372
   Газета " Санктпетербургские ведомости" 18-го века : Указ. к содерж., 1741-1745 гг. – Ленинград, 1991. – 276с.
320373
  Срібняк І. Газета "Mainichi Shimbun": штрихи до історії її видання // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 54. – С. 275-279
320374
  Мамедов М.И. Газета "Азербайджан колхозчусу" в борьбе за социалистическое переустройство азербайджанской деревни (1923-1935 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Мамедов М.И.; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1971. – 37л. – Бібліогр.:с.37
320375
  Неби Газета "Аль-Ахали" и ее роль в общественно-политической борьбе Ирака (1932-1963) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.10 / Неби Аль-Иди Абдель Хасан Абдель; МГУ. – М., 1974. – 22л.
320376
  Сегеда С.П. Газета "Армія" (1918 р.) в інформаційному просторі Української Держави // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 28. – С. 335-341
320377
  Гусейнов Ш.А. Газета "Бакинский рабочий" в борьбе за установление Советской власти в Азербайджане. : Автореф... Канд.ист.наук: / Гусейнов Ш.А.; Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – Москва, 1954. – 20с.
320378
  Мельничук Ю. Газета "Буковина" (1885-1909) як противник румунізації Української православної церкви // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 112-116


  Стаття присвячена питанню румунізації Української православної церкви та його інтерпретації в газеті «Буковина» кінця ХІХ – початку ХХ століття. Проаналізовано матеріали на релігійну проблематику та визначено їх вплив на формування думки щодо ...
320379
  Любовская Б Л. Газета "Вашингтон пост" в системе информационно-пропагандистского концерна "Вашингтон пост компани" (1927-1976) : Автореф... канд. филолог.наук: 00.01.10 / Любовская Л.Б,; МВ ССО СССР. МГУ. – М., 1979. – 22л.
320380
  Скороспелова В.А. Газета "Весть" в общетсвенно-политической жизни России 60-х годов 19 века. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.02 / Скороспелова В.А.; МГУ. – М, 1975. – 25л.
320381
  Лазаренко В. Газета "Відомості Верховної Ради СРСР 1938 - 1987 рр. як важливе джерело про нагородження Державними нагородами СРСР України, підприємств, об"єднань, установ, організацій і військово-навчальних закладів м. Києва // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 146-148. – ISBN 978-966-171-893-6


  Стаття присвячена 140 Державним нагородам СРСР, які були вручені УРСР, Київській обл., Києву, і його 116 підприємствам, організаціям, об"єднанням і навчальним закладам в період з 1923 по 1986 рр. Серед учбових закладів згадується Київський Державний ...
320382
  Розовик Д. Газета "Відродження" і національно-освітнє будівництво в Україні (березень - грудень 1918) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 97-102. – (Історія ; Вип. 85/86). – ISSN 1728-3817


  Досліджено пропагандистську й організаційну роботу колективу газети "Відродження" з розбудови національної системи освіти в Україні у 1918 р. This article is devoted to the problems of activities "Vidrodgennja" newspaper"s collective to foundation of ...
320383
  Левчук М.А. Газета "Волинські єпархіальні відомості" (2004–2009) у системі видань Української православної церкви // Українське журналістикознавство : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; Науково-метод. комісія з журналістики при М-ві освіти і науки України. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 14-19


  Розглядається часопис "Волинські єпархіальні відомості" в контексті періодичних видань Української православної церкви. Увагу зосереджено на проблемно-тематичному рівні часопису. Regional Orthodox newspaper "Volynski Yeparkhialni Vidomosti" is ...
320384
  Радчик Раїса Віталіївна Газета "Волинь" та однойменне видавництво (1941-1944 рр.): організаційний і проблемно-тематичний аспекти : Дис. ... канд. філологіч. наук: 10.01.08 / Радчик Р.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 203л. + Додаток: л.184-203. – Бібліогр.: л.169-183
320385
  Радчик Раїса Віталіївна Газета "Волинь" та однойменне видавництво (1941-1944 рр.): організаційний і проблемно-тематичний аспекти : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Радчик Р.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
320386
  Неврузова Г.М. Газета "Ворошиловградська правда" 1953 р.:особливості тематичних змін як передчуття перших паростків демократизації суспільного життя // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті здійснюється моніторинг тематичного складника обласної газети "Ворошиловградська прав- да" упродовж 1953 р. This article presents the monitoring of thematic component of the regional newspaper "Voroshilovgradska Pravda"/"Ворошиловградська ...
320387
  Стельникович С. Газета "Гайдамака" як пресове видання Поліської Січі (вересень-листопад 1941 р.) // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 188-191


  У статті аналізується газета «Гайдамака», яка протягом вересня-листопада 1941 р. видавалася Поліською Січчю у м. Олевськ. Проаналізовано специфіку її діяльності та головні тематичні напрямки. Визначено, що газета була важливим джерелом інформації про ...
320388
  Кобинець А.В. Газета "Громадська думка" / "Рада" (1905-1914 рр.) : утвердження національної ідеї на тлі доби : монографія / А.В. Кобинець ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя : КПУ, 2010. – 203, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 157-172. – ISBN 978-966-414-087-1
320389
  Євграфова А. Газета "День" із позицій її читачів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 20-22. – (Журналістика ; вип. 1 (24)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто оцінні судження щодо цієї газети, яка позиціонує себе як видання, розраховане на інтелектуальну читацьку аудиторію. Джерелом добору емпіричного матеріалу стало щоденне видання "День" за 2016 р. Матеріал, який би містив у собі теоретичні ...
320390
  Житарюк М. Газета "Діло" як комунікаційний канал боротьби за українську автономію в Польщі (30-ті роки XX ст.) // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 65-71


  У статті професора Мар’яна Житарюка, присвяченій історії української преси, на прикладі розгляду ідеї державності на шпальтах щоденного часопису «Діло» (Львів), показано дієвість комунікаційного каналу «газета – громада» у 30-ті рр. ХХ століття. В ...
320391
  Акперов А.З. Газета "Ени фикир" в борьбе за подъем экономики и культуры Закавказских республик : Автореф... канд. ист.наук: / Акперов А.З.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирвоа. – Баку, 1967. – 23л.
320392
  Панкина О.Г. Газета "Женьминь Жибао" в борьбе за социалистические преобразования в Китайской Народной Республике (1953-1957) : Автореф... канд. ист.наук: / Панкина О.Г.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ф-тет журналистики. – М., 1962. – 15л.
320393
  Панкина О.Г. Газета "Жэньминь жибао" в борьбе за социалистическое преобразование в сельском хозяйстве Китайской Народной РЕспублики в период первой пятилетки. / О.Г. Панкина. – М., 1961. – 51с.
320394
  Гутянская Е.В. Газета "За Радянську Україну" в борьбе против немецко-фашистских захватчиков : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.10 / Гутянская Е.В. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 35 с.
320395
  Гутянська О.В. Газета "За Радянську Україну" у боротьбі проти німецько-фашистських загарбників (1941-1943 рр.) : Дис... канд. філол.наук: / Гутянська О.В.; МВ і ССО УРСР. КДУ ім. Т.Г.Шевченко. – К., 1974. – 216л. – Бібліогр.:л.І-ХХ
320396
  Бичикашвили И.Б. Газета "Заря Востока" - организатор литературных взаимосвязей : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.10 / Бичикашвили И.Б. ; Тбилисск. гос. ун-т. – Тбилиси, 1979. – 23 с.
320397
  Булацкий Г.В. Газета "Звезда" -- боевой помощник Коммунистической партии Белоруссии в борьбе за выполнение второго пятилетнего плана республики в области промышленности и сельского хозяйства (1933-1937 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Булацкий Г. В.; БГУ,Каф. терии и практ. сов. печати. – Минск, 1954. – 22л.
320398
  Ефремова О.И. Газета "Звезда" и её роль в распространении марксизма в Белоруссии / Ефремова О.И. – Минск, 1977. – 88 с.
320399
  Достанко Н.Е. Газета "Звязда" в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941 - май 1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Достанко Н.Е.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. Филол. фак. Кафедра истории журналистики. – Минск, 1967. – 34л.
320400
  Половинчак Ю. Газета "Киевлянин" і українство : досвід національної самоідентификації : монографія / Юлія Половинчак ; НАНУ, НБУ імені В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2008. – 218 с. – ISBN 978-966-02-4786-4
320401
  Сорокін А. Газета "Київський університет" як джерело з історії Київської міської та районних в місті Києві Рад народних депутатів XXI скликання доби суверенізації Української РСР (1900-1991) // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 196-199. – ISBN 978-966-171-893-6
320402
  Стрельцов А.Е. Газета "Комуніст" - боевой помощник партийной организации Украны в борьбе за социалистическую индутраилизацию : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.01 / Стрельцов А.Е.; МВ и ССО УССР.Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1982. – 19с.
320403
  Мокшин С.И. Газета "Ленинградская правда" в годы Великой Отечественной войны. : Автореф... канд. ист.наук: / Мокшин С.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Фак-тет журналистики. – М., 1962. – 21л.
320404
  Лапшина Г.С. Газета "Неделя" в 1868-1871 гг. : Автореф... канд. филол.наук: / Лапшина Г. С.; МГУ,Фак. журн. Каф. ист. рус. журнал. и лит. – М., 1970. – 17л.
320405
  Азаров Ю.А. Газета "Новое время" в эмиграции // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.119-133. – (Филология ; № 1). – ISSN 0201-7385
320406
  Кострикова Е.Г. Газета "Новое время" и дипломатия Тройственного союза накануне Первой мировой войны // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2010. – № 4 (51). – С. 83-86. – ISSN 2070-9773
320407
  Кенчошвили Г.Г. Газета "новое обозрение" о классиках русской литературы XIX века : Автореф... канд. филол.наук: / Кенчошвили Г.Г.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1967. – 20л.
320408
  Осинский И.Н. Газета "Нойес Дойчланд" в борьбе за социалистические преобразования в ГДР / И.Н. Осинский. – Минск, 1976. – 96с.
320409
  Осинский И.Н. Газета "Нойес Дончланд" в борьбе за решение экономических проблем развитого социализма в ГДР. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.10 / Осинский И.Н.; МГУ. – М, 1978. – 21л.
320410
  Антропов Т.И. Газета "Правда" в борьбе за победу Октябрьской революции / Т.И. Антропов. – Москва, 1954. – 200с.
320411
  Пивнев Н.П. Газета "Правда" в борьбе КПСС за поюъем колхозного производства в 1953-1958 годах : Автореф... канд. ист.наук: / Пивнев Н.П.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1965. – 16л.
320412
  Балуев В.П. Газета "Правда" в годы Великой Отечественной войны. / В.П. Балуев. – М., 1970. – 86с.
320413
  Смирнова Е.К. Газета "Правда" в период борьбы партии за реализацию ленинского плана приступа к социалистическому строительству (весна-лето 1918 г.) : Автореф... кандид. ист.наук: / Смирнова Е.К.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. М.Н.Покровского. Кафедра марксизма-ленинизма. – Ленинград, 1952. – 11 с.
320414
  Калинчук Александр Николаевич Газета "Правда" и развитие революционного движения на Украине (март 1917 - февраль 1918 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Калинчук Александр Николаевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 25л.
320415
  Калинчук Александр Николаевич Газета "Правда" и развитие революционного движения на Украине (март 1917 - февраль 1918 гг.) : Дис... канд. историч.наук: 07.00.01 / Калинчук Александр Николаевич; КГУ. – К., 1991. – 257л. – Бібліогр.:л.240-257
320416
  Добровольський Л.Г. Газета "Правда" і робітничий рух на Україні в 1912-1914 рр. / Л.Г. Добровольський. – К, 1960. – 112с.
320417
   Газета "Правда" о советском телевидении и радиовещании. – М., 1973. – 132с.
320418
   Газета "Правда" о советском телевидении и радиовещании. – М., 1974. – 104с.
320419
  Виноградова М.И. Газета "Пролетарий" в 1905 году. : Автореф... канд. ист.наук: / Виноградова М.И.; Моск. экон.-статич. ин-т. – Москва, 1951. – 29 л.
320420
  Будніков В.П. Газета "Пролетарій" і її роль у революційному русі на Україні.в 1905 р. / В.П. Будніков. – К, 1955. – 175с.
320421
   Газета "Рабочий" в борьбе за массы / С Каримова, К, , . – Казань, 1957. – 119с.
320422
  Ткаченко І. Газета "Рада" як джерело до історії видання Літературно-наукового вісника у Києві (1907-1914) // Студії з архівної справи та документознавства / Укр. н.-.д ін-т архівної справи та документознавства. Європейський університет. – Київ, 2004. – Т. 12. – С. 92-98. – ISBN 966-625-052-7
320423
  Опанащук П. Газета "Рада" як осередок українського національно-культурного руху (1906-1914 рр.) // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Державний вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун.ім. Григорія Сковороди Кафедра історії та культури України. – Тернопіль, 2007. – Вип. 19. – С. 152-158. – ISBN 978-966-308-217-2
320424
  Цимбалюк М.І. Газета "Рада": її місце і роль в українському національно-визвольному русі початку ХХ ст. // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 7-11


  У статті досліджується історія створення і функціонування щоденної київської газети “Рада” (1906–1914) The article deals on the history of the weekly newspaper “Rada” (1906–1914), published in Kyiv
320425
  Морозова Роза Ивановна Газета "Роте фане" в ноябрьской революции в Германии. (Ноябрь 1918 - январь 1919 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.10 / Морозова Роза Ивановна; МГУ. Фак-т журналистики. – М., 1973. – 17л.
320426
   Газета "Санктпетербургские ведомости" XVIII века. 1732 - 1735 гг.. – Л., 1989. – 204с.
320427
   Газета "Санктпетербургские ведомости" XVIII века: указатели к содержанию 1728 - 1731 гг.. – Л., 1987. – 170с.
320428
   Газета "Санктпетербургские новости" 18-го века : Указатели к содерж. 1736 -1740 гг. – Ленинград, 1990. – 256с.
320429
   Газета "Санктпетербургские новости" XVIII века: указатели к содержанию 1774 г.. – Л., 1987. – 210с.
320430
  Рожин Н.В. Газета "Северо-западный край" / Н.В. Рожин. – Минск, 1970. – 168 с.
320431
  Боровець І. Газета "Слово" (1907-1909 рр.): проблеми політичного майбутнього України та діяльність Думи // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 15-19. – ISBN 978-966-171-795-3
320432
  Кузнецов И.В. Газета "Социал-демократ" / И.В. Кузнецов, С.С. Матвиенко. – Москва, 1960. – 191с.
320433
  Радчик Р. Газета "Українське слово" (1941): організаційний аспект // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 9 (34). – С. 12-21


  Досліджено основні етапи створення й функціонування під час німецької окупації України однієї з найбільш впливових українських газет "Українське Слово", програмні засади діяльності редакційного колективу, а також його трагічну жертовність в ім"я ...
320434
  Черепаня Г.М. Газета "Українське слово" та її редактор // Українська періодика: історія і сучасність. – Львів, 1993. – С. 258-260
320435
  Аникеев В.Е. Газета "Фигаро" - выразительница интересов проатлантических кругов французской буржуазии. (Полит. позиция "информ." газеты в отношении Североатлант. пакта 1949-1969 гг.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 678 / Аникеев В.Е. ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Фак. журналистики. Кафедра зарубежной печати и литературы. – Москва, 1969. – 13 с.
320436
  Новрузов Ш.Г. Газета "Шпрги-Рус" (1903-1905 гг.) : Автореф... канд. филолог.наук: / Новрузов Ш.Г.; АН АзССР. Ин-т литературы и языка. – Баку, 1968. – 20л.
320437
  Мамедов Вели Газета "Экинчи" : Автореф... канд. филол.наук: / Мамедов Вели М.; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1964. – 17л.
320438
  Кистанова И.Ф. Газета "Эфиопиэн геральд" и революционно-демократические перемены в Эфиопии : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.10 / Кистанова И.Ф.; МГУ. Фак. журналистики. Каф-ра истории зарубеж. печати и лит-ры. – М., 1977. – 23л.
320439
  Шевченко А.В. Газета "Юг" під редакцією В. Гошкевича: її позиціонування та роль в суспільно–політичному житті південного регіону // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 100 (№ 9). – С. 50-53. – ISSN 2076-1554
320440
  Бараночникова Л.И. Газета *файнэншл тайм*-орган финансового капитала Англии : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.10 / Бараночникова Л.И.; Московский гос. ун-т. – М., 1974. – 16л.
320441
  Пустовіт В. Газета в боротьбі за семирічку / В. Пустовіт. – Ужгород, 1959. – 12 с.
320442
   Газета в бою. – Москва : Огиз, 1942. – 131 с.
320443
  Муксинов Р.З. Газета в бою / Р.З. Муксинов. – Волгоград, 1968. – 78с.
320444
  Алексеева М.И. Газета в зеркале социологического анализа / М.И. Алексеева. – Ленинград, 1970. – 34с.
320445
  Белякова Людмила Петровна Газета в системе средств формирования "нового агроэкономического мышления" : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.10 / Белякова Людмила Петровна; Белорусск. госуниверситет. – Минск, 1992. – 21л.
320446
  Орлова Э.Н. Газета в системе эстетического воспитания : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.10 / Орлова Э.Н. ; МГУ. – Москва, 1974. – 23 с.
320447
  Телень Э.Ф. Газета в современном мире : пособие по англ. языку / Э.Ф. Телень. – Москва : Высшая школа, 1991. – 158 с.
320448
   Газета в старій Росії. – Київ : Держполітвидав, 1940. – 102 с.
320449
  Вартанов Г.И. Газета в творческом поиске. : Совершенствование связей печати с массами / Г.И. Вартанов. – Москва : Мысль, 1971. – 184с.
320450
   Газета в школе как учебное средство : Хрестоматийній сборник под ред. Н.Н. Иорданского. – Москва ; Ленинград : Моск. акц. изд. О-во, 1926. – 114 с.


  Авторы: Иорданский, Дмитриев, Сингалевич, Сабурова, Фунт, Бурханов, Пельц, Огнев, Краснобаев, Габо, Янковская-Байдина, Дзюбинский. Ред.: Иорданский, Николай Николаевич
320451
  Индурский С.Д. Газета выходит вечером / С.Д. Индурский. – Москва : Мысль, 1979. – 163 с.
320452
  Павловский С.В. Газета Г.С.Раковского "Дунавски дебед" как источник по истории болгарского национально-освободительного движения начала 60-х годов XIX в. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.00, 07.00.09 / Павловский С.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ист. ф-тет. – М., 1980. – 25л.
320453
  Табашников И.Н. Газета делается по модели / И.Н. Табашников. – Москва, 1980. – 94 с.
320454
  Литвинова Г.А. Газета для детей как средство идеологического влияния и коммунистического воспитания подростающего поколения в современных условиях : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 678 / Литвинова Г.А.. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 23 с.
320455
  Литвнова Г.А. Газета для дітей як знаряддя ідеологічного впливу та засіб комуністичного виховання підростаючого покоління в сучасних умовах. : Дис... Канд. філол. наук.: / Литвнова Г.А.; КДУ. – К, 1970. – 333л. – Бібліогр.:л.1-37
320456
  Литвинова Г.А. Газета для дітей як знаряддя ідеологічного впливу та засобів комуністичного виховання підростаючого покоління в сучасних умовах. : Дис... Канд. філософ. наук: / Литвинова Г.А.; КДУ. – К, 1970. – 333л. – Бібліогр.:л.1-37
320457
  Кушнір Г.О. Газета Євгена Сверстюка "Наша віра" як феномен української релігійної журналістики // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – C. 10-17. – (Серія "Соціальні комунікації" ; вип. 7/8). – ISSN 2078-2551
320458
   Газета и жизнь. – Свердловск, 1975. – 164с.
320459
  Толкунов Л.Н. Газета и жизнь / Л.Н. Толкунов. – М., 1976. – 128с.
320460
  Стрельцов Б.В. Газета и кодекс коммунистическо морали. : Автореф... Канд.ист.наук: 678 / Стрельцов Б.В.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1968. – 15л.
320461
  Позойский С.И. Газета и мы с вами. / С.И. Позойский. – Тула, 1968. – 176с.
320462
  Сосновская Э.И. Газета и нравственные основы труда / Э.И. Сосновская. – М., 1981. – 111с.
320463
   Газета и партийная жизнь. – М., 1958. – 94с.
320464
  Кость Степан Андрійович Газета и пропаганда советского образа жизни (вопросы методологии, методики , эффективности) : Дис... канд.филолог.наук: 10.01.10 / Кость Степан Андрійович; МВ и ССО УССР ЛЬвовський гос. ун-т им. І.Франка. – Львов, 1983. – 231л. – Бібліогр.:л.197-231
320465
  Кость С.А. Газета и пропаганда советского образа жизни (Вопросы методологии, методики , эффективности) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Кость С. А.; КГУ. – К., 1983. – 20л.
320466
  Силантьев И.В. Газета и роман : риторика дискурсных смешений / И.В. Силантьев ; Российская академия наук, Сибирское отделение, Ин-т филологии ; отв. ред. Ю.В. Шатин. – Москва : Языки славянской культуры, 2006. – 224с. – (Studia philologica). – ISBN 5-9551-0117-9
320467
   Газета и советское строительство. – М., 1957. – 79с.
320468
   Газета и технический прогресс. – М., 1956. – 99с.
320469
  Сосновская Э.И. Газета и формирование трудовой морали. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.10 / Сосновская Э.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ф-тет журналистики. – М., 1977. – 21л.
320470
  Орлова Э.Н. Газета и эстетическое воспитание / Э.Н. Орлова. – М., 1973. – 40с.
320471
  Вартанов І Г. Газета і актив / І Г. Вартанов. – Київ, 1977. – 88 с.
320472
   Газета і виховання трудящих. – Київ : Політвидав Ураїни, 1984. – 168 с. – (Бібліотека журналіста)
320473
  Машовець Ф. Газета і життя / Ф. Машовець. – К., 1958. – 64с.
320474
  Фомичева И.Д. Газета как общенациональная коммуникация (коммуникативный кризис в России) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 10 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2001. – С.23-30. – (Журналистика ; № 1). – ISSN 0201-7385


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
320475
  Тесленко М.В. Газета московских металлургов / М.В. Тесленко, А. Рыжков. – М, 1952. – 108с.
320476
  Яблоков М.Н. Газета на расстояние. / М.Н. Яблоков. – М., 1971. – 144с.
320477
  Васильев В.А. Газета на уроке русского языка / В.А. Васильев. – Ленинград, 1968. – 100с.
320478
  Терещенко Я.В. Газета о книжной торговле / Я.В. Терещенко. – М., 1957. – 60с.
320479
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
7 лютого (№ 10). – 2013. – 40 с.
320480
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
19 листопада (№ 98). – 2013. – 24 с.
320481
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
24 січня (№ 6). – 2013. – 40 с.
320482
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
28 травня (№ 48). – 2013. – 24 с.
320483
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
1 квітня (№ 25). – 2014. – 40 с.
320484
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
2 липняня (№ 50). – 2014. – 24 с.
320485
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
4 березня (№ 17). – 2014. – 40 с.
320486
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
5 серпня (№ 60). – 2014. – 24 с.
320487
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
7 лютого (№ 10). – 2014. – 40 с.
320488
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
8 липняня (№ 52). – 2014. – 24 с.
320489
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
11 червня (№ 44). – 2014. – 40 с.
320490
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
15 квітня (№ 29). – 2014. – 40 с.
320491
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
17 червня (№ 46). – 2014. – 24 с.
320492
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
18 лютого (№ 13). – 2014. – 40 с.
320493
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
19 грудня (№ 99). – 2014. – 32 с.
320494
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
20 травня (№ 38). – 2014. – 40 с.
320495
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
24 червня (№ 48). – 2014. – 24 с.
320496
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
25 березня (№ 23). – 2014. – 40 с.
320497
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
27 травня (№ 40). – 2014. – 40 с.
320498
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
28 березня (№ 24). – 2014. – 40 с.
320499
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
28 лютого (№ 16). – 2014. – 40 с.
320500
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
4 грудня (№ 97). – 2015. – 32 с.
320501
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
18 вересня (№ 75). – 2015. – 32 с.
320502
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
21 квітня (№ 32). – 2015. – 40 с.
320503
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
22 грудня (№ 102). – 2015. – 32 с.
320504
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
29 грудня (№ 104). – 2015. – 32 с.
320505
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
11 березня (№ 21). – 2016. – 32 с.
320506
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
13 травня (№ 39). – 2016. – 32 с.
320507
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
15 листопада (№ 92). – 2016. – 24 с.
320508
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
16 вересня (№ 75). – 2016. – 32 с.
320509
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
18 березня (№ 23). – 2016. – 32 с.
320510
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
21 жовтня (№ 85). – 2016. – 32 с.
320511
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
1 серпня (№ 61). – 2017. – 24 с.
320512
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
3 листопада (№ 88). – 2017. – 32 с.
320513
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
4 серпня (№ 62). – 2017. – 32 с.
320514
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
10 жовтня (№ 81). – 2017. – 24 с.
320515
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
13 червня (№ 40). – 2017. – 23 с.
320516
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
14 березня (№ 21). – 2017. – 24 с.
320517
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
14 липня (№ 56). – 2017. – 32 с.
320518
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
17 березня (№ 22). – 2017. – 32 с.
320519
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
19 травня (№ 40). – 2017. – 32 с.
320520
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
24 листопада (№ 94). – 2017. – 32 с.
320521
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
27 жовтня (№ 86). – 2017. – 32 с.
320522
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
27 червня (№ 51). – 2017. – 24 с.
320523
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
27 грудня (№ 103). – 2017. – 24 с.
320524
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
28 березня (№ 25). – 2017. – 24 с.
320525
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
29 вересня (№ 78). – 2017. – 32 с.
320526
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
31 січня (№ 9). – 2017. – 24 с.
320527
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
0. – 2019. – 32 с.
320528
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
1 жовтня (№ 76). – 2019. – 24 с.
320529
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
1 лютого (№ 9). – 2019. – 32 с.
320530
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
1 березня (№ 17). – 2019. – 32 с.
320531
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
2 квітня (№ 26). – 2019. – 24 с.
320532
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
2 липня (№ 50). – 2019. – 24 с.
320533
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
2 серпня (№ 59). – 2019. – 32 с.
320534
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
3 травня (№ 34). – 2019. – 32 с.
320535
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
3 вересня (№ 68). – 2019. – 24 с.
320536
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
4 жовтня (№ 77). – 2019. – 32 с.
320537
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
4 червня (№ 42). – 2019. – 24 с.
320538
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
4 січня (№ 1). – 2019. – 32 с.
320539
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
5 липня (№ 51). – 2019. – 32 с.
320540
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
5 квітня (№ 27). – 2019. – 32 с.
320541
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
5 березня (№ 18). – 2019. – 23 с.
320542
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
5 лютого (№ 10). – 2019. – 24 с.
320543
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
6 серпня (№ 60). – 2019. – 24 с.
320544
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
6 вересня (№ 69). – 2019. – 32 с.
320545
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
7 червня (№ 43). – 2019. – 32 с.
320546
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
7 березня (№ 19). – 2019. – 32 с.
320547
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
8 травня (№ 35). – 2019. – 32 с.
320548
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
8 лютого (№ 11). – 2019. – 32 с.
320549
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
8 жовтня (№ 78). – 2019. – 24 с.
320550
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
9 квітня (№ 28). – 2019. – 24 с.
320551
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
9 серпня (№ 61). – 2019. – 32 с.
320552
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
9 липня (№ 52). – 2019. – 24 с.
320553
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
9 січня (№ 2). – 2019. – 24 с.
320554
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
10 вересня (№ 70). – 2019. – 24 с.
320555
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
11 жовтня (№ 79). – 2019. – 32 с.
320556
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
11 червня (№ 44). – 2019. – 24 с.
320557
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
11 січня (№ 3). – 2019. – 32 с.
320558
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
12 квітня (№ 29). – 2019. – 24 с.
320559
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
12 липня (№ 53). – 2019. – 32 с.
320560
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
12 березня (№ 20). – 2019. – 24 с.
320561
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
12 лютого (№ 12). – 2019. – 24 с.
320562
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
13 серпня (№ 62). – 2019. – 24 с.
320563
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
13 вересня (№ 71). – 2019. – 12 с.
320564
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
14 червня (№ 45). – 2019. – 32 с.
320565
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
14 травня (№ 36). – 2019. – 24 с.
320566
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
15 лютого (№ 13). – 2019. – 32 с.
320567
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
15 березня (№ 21). – 2019. – 32 с.
320568
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
15 січня (№ 4). – 2019. – 24 с.
320569
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
16 квітня (№ 30). – 2019. – 24 с.
320570
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
16 серпня (№ 63). – 2019. – 32 с.
320571
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
16 липня (№ 54). – 2019. – 24 с.
320572
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
16 жовтня (№ 80). – 2019. – 24 с.
320573
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
17 вересня (№ 72). – 2019. – 24 с.
320574
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
17 травня (№ 37). – 2019. – 32 с.
320575
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
18 жовтня (№ 81). – 2019. – 32 с.
320576
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
18 січня (№ 5). – 2019. – 32 с.
320577
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
19 червня (№ 46). – 2019. – 23 с.
320578
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
19 березня (№ 22). – 2019. – 24 с.
320579
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
19 лютого (№ 14). – 2019. – 24 с.
320580
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
19 липня (№ 55). – 2019. – 32 с.
320581
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
19 квітня (№ 31). – 2019. – 32 с.
320582
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
20 серпня (№ 64). – 2019. – 24 с.
320583
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
20 вересня (№ 73). – 2019. – 32 с.
320584
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
21 червня (№ 47). – 2019. – 32 с.
320585
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
21 травня (№ 38). – 2019. – 24 с.
320586
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
22 березня (№ 23). – 2019. – 40 с.
320587
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
22 лютого (№ 15). – 2019. – 32 с.
320588
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
22 жовтня (№ 82). – 2019. – 24 с.
320589
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
22 січня (№ 6). – 2019. – 24 с.
320590
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
23 квітня (№ 32). – 2019. – 24 с.
320591
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
23 серпня (№ 65). – 2019. – 32 с.
320592
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
23 липня (№ 56). – 2019. – 24 с.
320593
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
24 травня (№ 39). – 2019. – 32 с.
320594
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
24 вересня (№ 74). – 2019. – 24 с.
320595
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
25 червня (№ 48). – 2019. – 24 с.
320596
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
25 січня (№ 7). – 2019. – 32 с.
320597
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
26 квітня (№ 33). – 2019. – 32 с.
320598
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
26 липня (№ 57). – 2019. – 32 с.
320599
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
26 березня (№ 24). – 2019. – 24 с.
320600
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
26 лютого (№ 16). – 2019. – 24 с.
320601
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
27 червня (№ 49). – 2019. – 32 с.
320602
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
27 вересня (№ 75). – 2019. – 32 с.
320603
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
28 серпня (№ 66). – 2019. – 24 с.
320604
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
28 травня (№ 40). – 2019. – 24 с.
320605
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
29 березня (№ 25). – 2019. – 32 с.
320606
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
29 січня (№ 8). – 2019. – 24 с.
320607
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
30 серпня (№ 67). – 2019. – 32 с.
320608
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
30 липня (№ 58). – 2019. – 24 с.
320609
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
31 травня (№ 41). – 2019. – 32 с.
320610
  Измайлов Альберт Федорович Газета производственного объединения: особенности развития и функционирования (по материалам печати трудовых коллективов Ленинграда) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.10 / Измайлов Альберт Федорович ; МГУ. – Москва, 1979. – 26 с.
320611
  Измайлов А.Ф. Газета трудовового коллектива / А.Ф. Измайлов. – Л,, 1983. – 135с.
320612
  Бессарабов О.Є. Газета Черноморського флоту "Флаг Родины" як інструмент реалізаціі Російської зовнішньої політики // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць зі спеціальності "Теорія та історія журналістики" / МОНУ; КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журн-ки. – Київ, 2008. – Вип. 3 (8). – С. 124-134. – ISBN 978-966-406055-1


  Розглядається роль газети Чорноморського флоту Російської Федерації (ЧФ РФ) "Флаг Родины" у формуванні негативного іміджу України та реалізації зовнішньої політики російського керівництва. На підставі численних публікацій показується наявність ...
320613
  Антонченко Т.В. Газета як джерело вивчення історії української державності на початку ХХ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 106-107. – (Історія ; Вип. 77/79). – ISSN 1728-3817


  Присвячено історії преси в Україні та її впливу на державотворчі процеси в українській державі на поч. ХХ ст. This article is devoted to the press history and its influence on the process of state development in Ukraine at the beginning of XX century.
320614
  Вереш М.Т. Газета як один з аспектів вивчення іноземної мови на факультеті міжнародних відносин / М.Т. Вереш, Л.Ю. Сідун // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2007. – Вип. 5. – С. 575-583
320615
   Газета, автор и читатель. – М., 1971. – 167с.
320616
   Газета, автор и читатель. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1975. – 175с.
320617
  Шандра В.А. Газета, пропаганда, жизнь: вопросы теории и методики / В.А. Шандра. – М., 1982. – 143с.
320618
  Ненашев М.Ф. Газета, читатель, время. / М.Ф. Ненашев. – М., 1986. – 158с.
320619
  Рахліс В Газета, що міняє назву // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 26 грудня (№ 39). – С. 2


  Засідання редколегії факультетської газети "Філософ" розпочалося з критики. Філософський факультет, який готує кадри працівників ідеологічного фронту, повинен мати цікаву, бойову газету.
320620
  Михайлюта О. Газета, яку зробив Степан Курпіль // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – № 1. – С.3-8
320621
   Газета: опыт, проблемы. – Л., 1975. – 303с.
320622
  Гедз В.А. Газети "Українське Слово" та "Нове Українське Слово" як джерело з історії України періоду Другої світової війни ( жовтень 1941 - вересень 1943 рр. ) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Гедз В.А. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16 с. – Бібліогр. : 4 назв.
320623
  Гедз В.А. Газети "Українське Слово" та "Нове Українське Слово" як джерело з історії України періоду другої світової війни (жовтень 1941 - вересень 1943 рр.) : дис. ... канд. істор.наук : 07.00.06 / Гедз В.А.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 211л. + Додатки: л. 167-172. – Бібліогр.: л. 173-211
320624
  Сидоренко О. Газети для дітей в Україні останнього двадцятиліття: проблемно-тематичний діапазон // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 1. – С. 277-281


  У статті розглядаються особливості розвитку періодики, зокрема газет, призначених для дитячої аудиторії, в Україні з часу проголошення незалежності. Звертається увага на проблемно-тематичне призначення та характеристику читацьких категорій таких ...
320625
   Газети заводів у боротьбі за техніку. – Харків : Технічно-теоретичне видавництво, 1932. – 66 с.
320626
  Загорулько Р. Газети Києва 1905-1914 рр. як джерело вивчення діяльності товариств "Просвіта" в Наддніпрянській Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 22-25. – (Історія ; Вип. 113). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена з"ясуванню інформативного потенціалу газетної періодики Києва 1905-1914 рр. для дослідження діяльності товариств "Просвіта" в Наддніпрянській Україні. This article focuses on determination of Kyiv newspapers" information potential ...
320627
   Газети Радянської України 1917 -1920 рр. : (За матеріалами газетних фондів ЦНБ АН УРСР) Бібліогр. покажчик. – Київ, 1979. – 112с.
320628
   Газети радянської України 1921-1925 рр. : (За матеріалами газетних фондів ЦНБ АН УССР) : каталог. – Київ : [ЦНБ АН УРСР], 1981. – 228, [4] c.
320629
   Газети України 1917-1920 років у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : науковий каталог / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [авт.-уклад.: О.А. Вакульчук (керівник), О.С. Залізнюк ; редкол.: О.С. Онищенко (голова) та ін.]. – Київ : НБУВ, 2014. – 433, [2] с. : іл. – Покажч.: с. 269-426. – ISBN 978-966-02-7457-0
320630
   Газети України 1930 - 1934 рр. у фондах Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського : Каталог. – Київ : НБУВ. – ISBN 966-02-3192-Х
Частина 1. – 2004. – 853с.
320631
   Газети України 1930 - 1934 рр. у фондах Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського : Каталог. – Київ : НБУВ. – ISBN 966-02-3192-Х
Частина 2. – 2004. – 986с.
320632
   Газети України 1935-1940 років у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : каталог / НАН України, Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [уклад. : О.А. Вакульчук (кер.), О.С. Залізнюк, К.В. Лобузіна та ін. ; редкол. : О.С. Онищенко (гол.) та ін. ; ред.-бібліогр. : С.С. Гарагуля, І.М. Швець]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського. – ISBN 978-966-02-6311-6
Ч. 1. – 2012. – 567, [4] с.
320633
   Газети України 1935-1940 років у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : каталог / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [уклад.: О.А. Вакульчук (керівник), О.С. Залізнюк, К.В. Лобузіна та ін. ; редкол.: О.С. Онищенко (голова) та ін. ; ред.-бібліографи: С.С. Гарагуля, І.М. Швець]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського. – ISBN 978-966-02-6311-6
Ч. 2. – 2012. – 661, [1] с. – Покажч.: с. 544-645
320634
   Газети України 1941-1945 рр. у фондах НБУ імені В.І. Вернадського : каталог / НАНУ, Національна біб-ка України ім. В.І. Вернадського ; [ авт.-уклад. : Н.Ф. Самохіна (кер.), Т.О. Борисенко, О.С. Залізнюк, О.С. Лук"янчук ; ред.-бібліографи : Н.Ф. Криворучко, О.С. Лук"янчук ; редкол. О.С. Онищенко (голова) та ін. ]. – Київ : НБУВ, 2009. – 504 с. – ISBN 978-966-02-4976-9
320635
   Газети України 1946-1950 років у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : каталог / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [авт.-уклад.: О.А. Вакульчук (кер.), О.С. Залізнюк, К.В. Лобузіна ; редкол.: О.С. Онищенко та ін. ; ред.-бібліографи: О.О. Стиркул, І.М. Швець]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2012. – 409, [1] с. – ISBN 978-966-02-6310-9
320636
   Газети України 1951-1955 років у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : каталог / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [авт.-уклад.: О.А. Вакульчук (кер.), О.С. Залізнюк ; редкол.: О.С. Онищенко та ін. ; ред.-бібліографи: О.О. Стиркул, І.М. Швець]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2013. – 496, [2] с. – ISBN 978-966-02-7077-0
320637
   Газети України 1956-1960 рр. у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : каталог / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [авт.-уклад.: Н.М. Носкіна (керівник), С.В. Дригайло, Д.Г. Захаров та ін. ; редкол.: О.С. Онищенко (голова) та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, 2017. – 981, [3] с. – Покажч.: с. 791–979. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8077-9
320638
  Шульженко С. Газети Української РСР 1955-1960 років у фонді Державного архіву друку Книжкової палати України: аналітичний огляд // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 12 (269), грудень. – С. 37-44. – ISSN 2076-9326


  Висвітлено результати науково-дослідної роботи Книжкової палати України з аналітико-синтетичного опрацювання ретроспективного фонду українських періодичних видань (газет) 1955—1960 рр., які знаходяться на довічному зберіганні у фонді Державного архіву ...
320639
  Рута Л. Газеті "Демократична Україна" - 95 років // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 6. – С. 34-37
320640
   Газеті "Київський університет" - 80 // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Жовтень (№ 9)


  Історія газети "Київський університет"
320641
  Крикунова В. Газеті "Київський Університет" - 80 // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Вересень (№ 7)
320642
  Загорулько Р.О. Газетна періодика Києва часів Першої російської революції як джерело вивчення боротьби української громадськості за українізацію Київського Імператорського університету святого Володимира // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 122 (№ 7). – C. 58-63. – ISSN 2076-1554
320643
  Левчук О. Газетна періодика Києва як джерело вивчення транспортних послуг міста (1905–1914 рр.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 50. – C. 37–44. – ISSN 2309-9356
320644
  Левчук О.В. Газетна періодика Києва як джерело дослідження міського повсякдення (1905-1914 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Левчук Олена Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 280 арк. – Додатки: арк. 258-280. – Бібліогр.: арк. 221-257
320645
  Левчук О.В. Газетна періодика Києва як джерело дослідження міського повсякдення (1905-1914 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Левчук Олена Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
320646
  Ганжуров Юрій Семенович Газетна періодика як джерело вивчення суспільних відносин в Україні (друга половина 50-х - перша половина 60-х років) : Автореф... канд. історичнихнаук: 07.00.01 / Ганжуров Юрій Семенович; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1993. – 23л.
320647
  Ганжуров Юрій Семенович Газетна періодика як джерело вивчення суспільних відносин в Україні (друга половина 50-х - перша половина 60-х рр.) : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.01 / Ганжуров Юрій Семенович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 23л.
320648
  Ганжуров Юрій Семенович Газетна періодика як джерело вивчення суспільніх відносин в Україні (друга половина 50-х -- перша половина 60-х рр.) : Дис... канд. істнаук: 07.00.01 / Ганжуров Юрій Семенович; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1993. – 200л. – Бібліогр.:л.186-200
320649
  Рудик М.С. Газетна публіцистика Володжимира Здоровеги // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 36, липень - вересень. – С. 91-95


  Автор досліджує газетну публіцистику Володимира Здоровеги. Визначає її проблематику, поділяє публіцистичні виступи у пресі на суспільно-політичні та ті, що стосуються професійної діяльності журналіста. Доводить важливе значення публіцистики Володимира ...
320650
  Фастовец Е.В. Газетная графика: структура, функции и принципы моделирования. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.10 / Фастовец Е.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ф-тет журналистики. Каф. техники газ. дела и средств информации. – М., 1973. – 21л.
320651
  Карасийчук Е.П. Газетная кампания как средство повышения творческой активности масс (1971-1981 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Карасийчук Е. П.; АОН при ЦК КПСС, Каф. журнал. – М., 1981. – 24л.
320652
  Черняков Б.И. Газетная революционная изобразительная публицистика в России 1905-1907 годов : Методическая разработка по спецкурсу "Основы изобразительной журналистики" / Б.И. Черняков; МВ и ССО УССР КГУ им.Т.Г.Шевченко.Фак.Журналистики. – Киев : Fotoinfo, 1991. – 19с.
320653
  Герліх Гюнтер Газетне повідомлення / Герліх Гюнтер. – Київ, 1983. – 176с.
320654
  Климчук Л. Газетні видання Поділля як складова документальної забезпеченості краєзнавчих досліджень / Людмила Климчук // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 9 (158). – С. 30-31


  У статті висвітлено та проаналізовано газетні видання Поділля другої половини XIX - початку XX ст. як складову документної забезпеченості краєзнавчих досліджень регіону.
320655
  Рябокляч А.К. Газетні жанри / А.К. Рябокляч. – Київ, 1959. – 46 с.
320656
  Климов М.А. Газетні жанри / М.А. Климов. – Київ, 1966. – 131с.
320657
  Карпенко В.О. Газетні жанри як комунікативні форми журналістики : Текст лекції для студ.Ін-ту журналіст.з курсу "Основи професійн.комунікації" / В.О. Карпенко; КНУТШ; Ін-т журнал-ки;Текст лекції для студ.Ін-туту журналіст. з курсу "Основи професійної комунікації". – Київ : Київський університет, 2002. – 30с.
320658
  Хороб С.С. Газетні засоби масової інформації та їх роль у формуванні суспільно-громадської позиції машканців Прикарпаття // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (39). – С. 303-309. – (Слово). – ISSN 2304-7402
320659
  Мелещенко О.К. Газетні інформаційні моделі // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 195-206. – (Журналістика ; [Вип. 1])
320660
  Мелещенко Олександр Костянтинович Газетні інформаційні моделі: взаімозалежність концепціх і структури тематики : Дис... канд.філолог.наук: 10.01.10 / Мелещенко Олександр Костянтинович; КУ ім.Т.Шевченка. – К., 1993. – 176л. – Бібліогр.:л.147-176
320661
  Радчик Р.В. Газетно-журнальні жанри: метологічні проблеми викладання в українскькій школі журналістики // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 45, жовтень - грудень. – С. 21-29


  У статті розглядається жанрова структура національної пресової журналістики та еволюція формування жанрології. Також порушується проблема викладання груп жанрів, які склалися обє"ктивно, у зв"язку із значними впливами на жанроутворення методик і ...
320662
  Васильева А.Н. Газетно-публицистический стиль речи : Курс лекций по стилистике русского языка : учеб. пособ. для студ.-иностр. / А.Н. Васильева. – Москва : Русский язык, 1982. – 198 с.
320663
   Газетное оформление. Теория и практика моделирования. – Москва, 1981. – 86 с.
320664
  Фельдман Б.А. Газетное производство / Б.А. Фельдман. – М., 1972. – 319с.
320665
  Строцев Дмитрий Газетные вырезки : поэзия // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 7 (1023). – С. 3-8. – ISSN 0130-7673
320666
   Газетные жанры. – М., 1955. – 283с.
320667
   Газетные жанры. – Свердловск, 1962. – 144с.
320668
   Газетные жанры. – М., 1971. – 184с.
320669
   Газетные жанры. – М., 1976. – 176с.
320670
  Блажнов Е.А. Газетные жанры в экономической пропаганде / Е.А. Блажнов. – М., 1974. – 68с.
320671
  Вяземский Б.А. Газетные заголовочные шрифты / Б.А. Вяземский, М. Урлауб. – Ленинград, 1935. – 88с.
320672
   Газетные фонды библиотек: проблемы учета и обеспечения сохранности. – М., 1984. – 126с.
320673
   Газетные фонды библиотек: совершенствование организации и повышение эффективности использования. – М., 1980. – 97с.
320674
   Газетный и книжный мир : справочная книга. – Москва : Издательство "Двигатель", 1925. – 288 с.
320675
   Газетный мир. – М., 1971. – 279с.
320676
  Кузнецов И.В. Газетный мир Советского Союза / И.В. Кузнецов, Е.М. Фингерит. – Москва
1. – 1972. – 310с.
320677
  Кузнецов И.В. Газетный мир Советского Союза / И.В. Кузнецов, Е.М. Фингерит. – Москва
2. – 1976. – 365с.
320678
  Лазарев Л.М. Газетный поиск. / Л.М. Лазарев. – М., 1962. – 24с.
320679
  Вейсберг М. Газетный редактор в роли менеджера и предпринимателя : как перейти от бюджет. финансирования к самостоятельному зарабатыванию денег на газет. рынке / Михаил Вейсберг ; Укр. Ассоц. Издателей Период. Печати. – Киев : УАИПП, 2003. – 92 с.
320680
  Мамедов Дж.А. Газетный стиль современного азербайджанского литературного языка : Автореф... канд. фило.наук: 10.02.06 / Мамедов Дж.А.; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1973. – 34л.
320681
  Кочевий М М. Газетный фельетон / М М. Кочевий, . – Х, 1958. – 23с.
320682
  Дригайло С.В. Газетный фонд Национальной библиотеки Украины им.В.И. Вернадского: формирование, моделирование и использование // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки Рос. Федирации ; Гос. публичная науч.-техн. б-ка России. – Москва, 2012. – № 4. – С. 29-37. – ISSN 0130-9765


  Освещены формирование, моделирование, профиль, тематико-технологический план комплектования и использование газетного фонда Национальной библиотеки Украины им. В.И. Вернадского.
320683
  Новиков С.Н. Газеты - могучее оружие партии / С.Н. Новиков. – М., 1954. – 36с.
320684
  Войцеховская Ирина Нинеливна Газеты "Комуніст" и "Советская Украина" в период Великой Отечественной войны как источник изучения борьбы трудящихся против немецко-фашистских захватчиков : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02, 07.00.09 / Войцеховская Ирина Нинеливна; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1988. – 16 с.
320685
  Войцеховская И.Н. Газеты "Комуніст" и "Советская Украина" периода Великой Отечественной войны как источник изучения борьбы трудящихся против немецко-фашистских захватчиокв : Дис... канд. ист.наук: 07.00.02, 07.00.09 / Войцеховская И. Н.; МВи ССО УССР, КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1987. – 195л. – Бібліогр.:л.164-195
320686
  Когут Татьяна Газеты врать не будут // Корреспондент : спецвыпуск / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2008. – № 49 (338) : Личность года Виктор Балога. – С. 80-82


  Життя в окупації на території України під час Другої світової війни.
320687
   Газеты и журналы каждой семье. – Х., 1967. – 30с.
320688
  Розен Е.В. Газеты и журналы на немецком языке / Е.В. Розен. – М., 1985. – 128с.
320689
  Хомский А.П. Газеты и журналы СССР. Справоч. на 1929 г. / А.П. Хомский, П.С. Чеховский. – М., 1929. – 168с.
320690
   Газеты на иностранных европейских языках в фондах Государственной библиотеки СССР имени В.И. Ленина. – М.
Ч. 1. – 1985. – 192с.
320691
   Газеты на иностранных европейских языках в фондах Государственной библиотеки СССР имени В.И. Ленина. – М.
Ч. 2. – 1985. – 177с.
320692
   Газеты на иностранных европейских языках в фондах Государственной библиотеки СССР имени В.И. Ленина. – М.
Ч. 3. – 1985. – 176с.
320693
   Газеты на иностранных европейских языках в фондах Государственной библиотеки СССР имени В.И. Ленина. – М.
Ч. 4. – 1985. – 117с.
320694
   Газеты СССР 1917 - 1960. – М.
4. – 1980. – 492с.
320695
   Газеты СССР 1917 -1960. – М.
1. – 1970. – 288с.
320696
   Газеты СССР, 1917 - 1960. – М.
3. – 1978. – 614с.
320697
   Газеты СССР, 1917 - 1960. – М.
5. – 1984. – 263с.
320698
   Газеты СССР: 1917 - 1960. – М.
2. – 1976. – 567с.
320699
  Каюмов Л.П. Гази / Л.П. Каюмов. – Ташкент : Изд. АН на УК Узбекской ССР, 1959. – 145 с.
320700
  Антонюк Н.Г. Гази: ефірні сотворіння // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4/5 (124). – С. 21-23


  Згадується Базаров, Олександр Іванович , який за дисертацію: "Про будову деяких азотистих сполук" отримав ступінь магістра і затверджений доцентом хімії в Київському університеті (1871).
320701
  Антонюк Н.Г. Гази: ефірні сотворіння // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (125). – С. 28-30. – ISSN 2518-7104
320702
  Антонюк Н.Г. Гази: ефірні створіння // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8 (126). – С. 33-35. – ISSN 2518-7104
320703
  Абсалямов А.С. Газинур : роман [о герое Советского Союза, повторившем подвиг А. Матросова] / А.бдурахман Абсалямов ; авториз. пер. с татар. М. Демидовой, М. Чечановского. – Москва : Советский писатель, 1955. – 382 с.
320704
  Абсалямов А.С. Газинур : роман [о герое Советского Союза, повторившем подвиг А. Матросова] / Абдурахман Абсалямов ; авториз. пер. с татар. М. Демидовой, М. Чечановского ; [ил.: Л.П. Анисимов]. – Москва : Советский писатель, 1956. – 416 с.
320705
  Абсалямов А.С. Газинур : роман [о герое Советского Союза, повторившем подвиг А. Матросова] : [для старшего шк. возраста] / Абдурахман Абсалямов ; авториз. пер. с татар. М. Демидовой, М. Чечановского ; [ил.: Л.П. Анисимов]. – Казань : Таткнигоиздат, 1965. – 384 с., [8] л. ил. : ил.
320706
  Некрасов Н.Н. Газификация в народном хозяйстве / Н.Н. Некрасов. – М.Л., 1940. – 136с.
320707
   Газификация Донбасса. – Донбасс, 1936. – 192с.
320708
  Грачевский М.Н. Газификация местных топлив и дальнее газоснабжение / М.Н. Грачевский. – М.-Л., 1936. – 200с.
320709
  Гинзбург Д.Б. Газификация топлива / Д.Б. Гинзбург. – М.-Л., 1936. – 128с.
320710
  Абдулін С.Ю. Газифікація вуглецевмісної сировини з використанням плазм / С.Ю. Абдулін, Ю.Р. Оршанський // Углехимический журнал : научно-технический журнал / Укр. научно-промышл. ассоциация УКРКОКС ; Гос. предприятие "Укр. гос. н.-и. углехимический ин-т (УХИН)" [и др.] ; редкол.: Е.Т. Ковалев, Э.М. Бабенко, В.Д. Барский [и др.]. – Харьков, 2018. – № 1-2. – C. 3-5. – ISSN 1681-309X
320711
  Гофман Б.С. Газифікація міст УСРР / Б.С. Гофман. – Х, 1931. – 96с.
320712
  Абсалямов А.С. Газінур : роман / Абдурахман Абсалямов. – Київ : ДЛВ, 1957. – 368 с.
320713
   Газлийские землетрясения 1976 г.. – М., 1982. – 196с.
320714
   Газлийские землетрясения 1976 г.. – М., 1983. – 198с.
320715
   Газлийские землетрясения 1976 г. Геолого-геофизическая природа очагов. – Москва : Наука, 1984. – 199с.
320716
   Газлийские землетрясения 1976 и 1984 гг.. – Ташкент, 1986. – 368с.
320717
   Газлийское землетрясение 1984 г.: анализ повреждения зданий и инженерных сооружений. – М., 1988. – 117с.
320718
   Газлийское землетрясение 1984 г.: инженерный анализ последствий. – М., 1988. – 156с.
320719
  Киселев А.В. Газо-адсорбционная хроматография / А.В. Киселев, Я.И. Яшин. – М., 1967. – 256с.
320720
  Крук С.І. Газо-аналітичні методи контролю токсичних газів у повітрі / С.І. Крук, О.В. Лущевський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 271-274. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У статті проведено аналіз проблеми детектування в повітрі малих концентрацій небезпечних газів. Приділена увага історичному розвитку питання. Розглянуті основні сучасні методи реєстрації токсичних та горючих газів. Наведено порівняльний аналіз переваг ...
320721
  Березкин В.Г. Газо-жидко-твердофазня хроматография / В.Г. Березкин. – М, 1986. – 112с.
320722
  Дегтярев Валерий Афанасьевич Газо-жидкостная хроматография алкилпиридинов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Дегтярев Валерий Афанасьевич; Науч.-исслед. физ.-хим. ин-т. – Москва, 1973. – 22л.
320723
  Лиштанова Л.Н. Газо-жидкостная хроматография эфирных масел. : Автореф... Канд.хим.наук: / Лиштанова Л.Н.; АН КазССР. – Алма-Ата, 1964. – 19л.
320724
  Шляпников С.В. Газо-жидкостная хроматография эфиров N-ациламинокислот и ее применение : Автореф... кандидата хим.наук: / Шляпников С.В.; АН СССР. Ин-т химии природных соединений. – Москва, 1966. – 19л.
320725
  Прокопенко Н.А. Газо-жидкостная хромотография кислородсодержащих продуктов нефтехимического синтеза с использованием полиэфирных неподвижных фаз. : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Прокопенко Н.А.; ВНИИ нефтехим. процессов. – Л., 1970. – 22л. – Бібліогр.:с.22
320726
  Иванов В.С. Газо-масляное хозяйство генераторов с водородным охлаждением / В.С. Иванов, Ф.З. Серебрянский. – Москва-Ленинград : Энергия, 1965. – 288 с.
320727
  Кругликова В.С. Газо-хроматографические методы изучения кинетики жидкофазных реакций. : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Кругликова В.С.; АН СССР. Ин-тут нефтехим. синтеза им. А.В.Топчиева. – М., 1968. – 20л.
320728
   Газоанализатор типа ГИП-5. – М., 1959. – 18с.
320729
  Дем"янчук І. Газова війна. Імперія завдала удару у відповідь / І. Дем"янчук, В. Головко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 1 (267). – С. 12-14. – ISSN 1810-3944
320730
  Гірін О.Г. Газова динаміка : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / О.Г. Гірін ; МОНУ ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; Ін-т математики, економіки та механіки. – Одеса : Астропринт, 2007. – 208 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 207. – ISBN 978-966-318-775-4
320731
  Мітрофанова О. Газова криза в контексті інформаційної війни // Дослідження світової політики : збірник наукових праць / Інст. світової економіки і міжнар. відносин НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 49. – С. 179-186
320732
  Кальченко В.Н. Газова промисловість і технічний прогрес / В.Н. Кальченко. – К., 1972. – 204с.
320733
  Кальченко В.Н. Газова промисловість України / В.Н. Кальченко, А.Є. Слівак. – Х., 1969. – 115с.
320734
  Бомк О.Й. Газова чутливість поверхнево-бар"єрних структур на основі кремнію, арсеніду галію та сульфіду кадмію з надтонкими плівками титану та нікелю : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.04.10 / Бомк О. Й.; КУ ім. Шевченка. – К., 2000. – 16л.
320735
  Бомк О.Й. Газова чутливість поверхнево-бар"єрних структур на основі кремнію, арсеніду галію та сульфіду кадмію з надтонкими плівками титану та нікелю : 01.04.10:Дис.на здоб.наукового ступеня канд. фіз.-мат. наук / Бомк О.Й.; КУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – 122л. – Бібліогр.: С.111-122
320736
  Вовченко Н. Газована вода: пити чи не пити? // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 9. – С. 28 : фото
320737
   Газовая динамика. – Москва, 1950. – 360 с.
320738
   Газовая динамика. – Москва, 1965. – 722 с.
320739
   Газовая динамика. – Томск, 1977. – 140 с.
320740
  Черный Г.Г. Газовая динамика / Г.Г. Черный. – Москва : Издательство Московского университета, 1983. – 83 с.
320741
  Черный Г.Г. Газовая динамика / Г.Г. Черный. – М, 1984. – 160с.
320742
  Черный Г.Г. Газовая динамика / Г.Г. Черный. – М, 1984. – 112с.
320743
   Газовая динамика. – Томск, 1984. – 152 с.
320744
   Газовая динамика. – Томск, 1987. – 194с.
320745
  Черный Г.Г. Газовая динамика / Г.Г. Черный. – М, 1988. – 424с.
320746
  Меньшиков В.М. Газовая динамика / В.М. Меньшиков, В.М. Тешуков. – Новосибирск, 1990. – 137с.
320747
  Атанов Г.А. Газовая динамика / Г.А. Атанов. – Київ, 1991. – 358с.
320748
  Абрамович Г.Н. Газовая динамика воздушно-реактивных двигателей / Г.Н. Абрамович. – [Москва] : Издательство и тип. Издательства Бюро новой техники Министерства авиационной промышленности СССР, 1947. – 224 с. : ил.
320749
  Тимошенко В.И. Газовая динамика высокотемпературных технологических процессов / В.И. Тимошенко; НАНУ; Нац. космическое агентство Украины; Ин-т техн. механики. – Днепропетровск, 2003. – 460с. – ISBN 966-02-2493-1
320750
  Борисенко А.И. Газовая динамика двигателей / А.И. Борисенко. – М., 1962. – 793с.
320751
   Газовая динамика двухфазных течений в соплах. – Томск, 1986. – 261 с.
320752
   Газовая динамика космических аппаратов. – М., 1965. – 278с.
320753
  Пирумов Газовая динамика сопел / Пирумов, Росляков Г.С. .У.Г. – М., 1990. – 364с.
320754
  Рахматулин Х. Газовая и волновая динамика / Х. Рахматулин. – М, 1983. – 196с.
320755
   Газовая и газокерновая съемки и анализ газа. – М.-Л. : Гостоптехиздат, 1954. – 226с.
320756
  Старцев С.А. Газовая промышленность стран Персидского залива и Северной Африки / С.А. Старцев. – М, 1988. – 163с.
320757
  Авдеева А.В. Газовая сера / А.В. Авдеева. – М.- Л., 1950. – 108 с.
320758
  Воронкевич С.Д. Газовая силикация песчаных пород / С.Д. Воронкевич. – Москва, 1974. – 150с.
320759
  Анваер Б.И. Газовая хромаграфия неорганических веществ / Б.И. Анваер, Ю.С. Другов. – Москва : Химия, 1976. – 235 с. : ил.
320760
   Газовая хроматография. – М., 1964. – 484с.
320761
   Газовая хроматография. – М.
1. – 1977. – 308с.
320762
   Газовая хроматография. – Москва, 1982. – 547 с.
320763
   Газовая хроматография. – Тбилиси, 1982. – 79с.
320764
   Газовая хроматография. – М.
2. – 1983. – 255с.
320765
   Газовая хроматография. – Тбилиси, 1986. – 87с.
320766
  Сунозова Е.В. Газовая хроматография аминокислот / Е.В. Сунозова. – М., 1976. – 83с.
320767
  Андерсон А.А. Газовая хроматография аминосоединений / А.А. Андерсон ; АН Латв.ССР, Ин-т орган. синтеза. – Рига : Зинатне, 1982. – 374 с. : граф. – Библиогр.: с. 285-360
320768
  Литвинов Л.Д. Газовая хроматография в биологии и медицине / Л.Д. Литвинов, Б.А. Руденко. – Москва : Медицина, 1971. – 224 с.
320769
  Берчфилд Г. Газовая хроматография в биохимии. / Г. Берчфилд, Э. Сторрс. – Москва, 1964. – 619с.
320770
  Колесникова Л.П. Газовая хроматография в исследованиях природных газов, нефтей и конденсатов. / Л.П. Колесникова. – М., 1972. – 135с.
320771
   Газовая хроматография в нефтехимии. – М., 1975. – 271с.
320772
  Шляхов А.Ф. Газовая хроматография в органической геохимии / А.Ф. Шляхов. – М., 1984. – 222с.
320773
  Шингляр М. Газовая хроматография в практике. / М. Шингляр. – М., 1964. – 195с.
320774
  Соколов Д.Н. Газовая хроматография летучих комплексов металлов. / Д.Н. Соколов. – Москва, 1981. – 123 с.
320775
  Дженнингс В. Газовая хроматография на стеклянных капиллярных колонках. / В. Дженнингс. – М, 1980. – 232с.
320776
   Газовая хроматография с неидеальными элементами. – М., 1980. – 145с.
320777
  Скворцова Е.В. Газовая хроматология / Е.В. Скворцова, В.Ф. Ильин. – Саратов, 1983. – 62с.
320778
  Литвинова Э.М. Газовая хромотография: библиогр. указ. отеч. и зарубеж. лит-ры (1967-1972) / Э.М. Литвинова. – М.
ч. 1. – 1974. – 319с.
320779
  Литвинова Э.М. Газовая хромотография: библиогр. указ. отеч. и зарубеж. лит-ры (1967-1972) / Э.М. Литвинова. – М.
ч. 2. – 1974. – 379с.
320780
  Витенберг А.Г. Газовая экстракция в хроматографическом анализе / А.Г. Витенберг, Б.В. Иоффе. – Ленинград, 1982. – 279с.
320781
  Швилкин Б.Н. Газовая электроника и физика плазмы в задачах : учеб.пособие / Б.Н. Швилкин. – Москва : Наука, 1978. – 160с.
320782
  Войціцька В. Газове кріпацтво споживачів. Споживач має право змінювати постачальника газу // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 2-8 грудня (№ 46). – С. 8


  "... Чи задумувались ви над тим, наскільки задовольняє вас якість постачання газу в вашу оселю? Адже, наприклад, коли не подобається, як працює оператор мобільного зв"язку чи інтернет-провайдер, то його можна швидко замінити на кращого — ...
320783
  Легка Г. Газовий котел у кредит : проза:п"єса // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 12. – С. 104-109. – ISSN 0130-321Х
320784
  Малиновський Олександр Газовий лабіринт // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2012. – 24-30 березня (№ 11)
320785
  Левін Д.І. Газовий трикутник Росія-Україна-ЄС // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бабкіна О.В., Головатий М.Ф. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 451-457
320786
  Костюченко Д. Газовий фактор в україно-російських відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 2. – С. 31-33.
320787
  Рамазанов В. Газові "хаби" Європи. Створення східноєвропейського газового хаба // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2014. – № 11 (337), листопад. – С. 20-22. – ISSN 1810-3944


  У статті досліджено основні проблеми диверсифікації постачання природного газу і запропоновано шляхи їх вирішення.
320788
  Сивий М. Газові альтернативи України / М. Сивий, В. Кітура // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 225-232 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 34)). – ISSN 2311-3383
320789
  Гончар М.М. Газові кризи та обхідна стратегія Росії: взаємозв"язок і обумовленість // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2009. – № 11/12. – С. 9-12. – ISSN 1728-6220
320790
  Швець І.Т. Газові турбіни. / І.Т. Швець. – К, 1955. – 69с.
320791
  Иванов И. Газового картеля пока нет, а вот координировать цены будем // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 16. – С. 18-19. – ISSN 0234-1670


  Катар в Перській затоці
320792
   Газовые гидраты в экосистеме Земли. – Новосибирск, 1997. – 59с.
320793
  Рерих К.Э. Газовые двигатели большой мощности / К.Э. Рерих, М.П. Беликов. – Харьков; Киев, 1936. – 250с.
320794
   Газовые и газоконденсатные месторождения. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1983. – 375с.
320795
  Чайковский С.А. Газовые и жидкие включения в кварцах пегматитов Коростеньского плутона Волыни : Дис... канд. геолого-минералогич.наук: / Чайковский С.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Геологический фак-тет, 1951. – 126л.
320796
  Чайковский С.А. Газовые и жидкие включения в кварцах пегментов Коростеньского плутона Волыни : Автореф. дис. ... канд. геол.-мин. наук / Чайковский С.А. ; МВО СССР. КГУ им. Т.Г. Шевченко. Геол. ф-тет. – Киев, 1951. – 12 с.
320797
   Газовые коллекторы района Мертвого моря - реконструкция на базе геохимических характеристик пород грязевого палеовулкана Наби Муса / Э.В. Сокол, О.А. Козьменко, С.Н. Кох, Е. Вапник // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 8. – С. 975-997 : табл., рис. – Библиогр.: с. 994-997. – ISSN 0016-7886
320798
  Припачкин В.А. Газовые компоненты щелочных горных пород Хибинского массивна и закономерности их распределения. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 127 / Припачкин В.А.; Воронеж. гос. ун-т им. Лен. комсомола. – Воронеж, 1971. – 31л. – Бібліогр.:с.31
320799
  Беннет В. Газовые лазеры / В. Беннет. – Москва, 1964. – 186 с.
320800
   Газовые лазеры. – Москва, 1968. – 344 с.
320801
  Елецкий А.В. Газовые лазеры / А.В. Елецкий, Б.М. Смирнов. – Москва, 1971. – 152 с.
320802
   Газовые лазеры. – Новосибирск, 1977. – 360 с.
320803
   Газовые лазеры / Д.Л. Хьюстис, П.Дж. Чантри, В.Дж. Виганд, Дж.У. Рич, М.Р. Фланнери, М.А. Бионди, Дж.Дж. и др. Хинчен; Мак-Даниель И. – Москва : Мир, 1986. – 548 с.
320804
  Юсуфадзе Х.Б. Газовые месторождения Каспийского моря в пределах акватории СССР / Х.Б. Юсуфадзе, И.А. Аббасов. – М, 1975. – 48с.
320805
  Щерба В.М. Газовые месторождения Предкарпатья. / В.М. Щерба. – Киев, 1987. – 146с.
320806
   Газовые месторождения СССР. – Ленинград : Гостоптехиздат, 1961. – 748с.
320807
   Газовые месторождения СССР : Справочник. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Москва : Недра, 1968. – 1968с.
320808
   Газовые опоры турбомашин. – М., 1976. – 160с.
320809
  Шейнин М.А. Газовые приборы / М.А. Шейнин. – М-Л, 1950. – 116с.
320810
  Кароль И.Л. Газовые примеси в атмосфере / И.Л. Кароль, В.В. Розанов, Ю.М. Тимофеев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 192с.
320811
  Кароль И.Л. Газовые примеси в атмосфере. / И.Л. Кароль. – Л., 1983. – 192с.
320812
   Газовые ресурсы СССР. – М., 1959. – 350с.
320813
  Барил М.А. Газовые системы оборудования производства полупроводниковых приборов и интегральных схем / М.А. Барил, В.К. Самойликов. – Москва, 1978. – 112 с.
320814
  Ротт Л.А. Газовые системы при высоких и сверхвысоких давлениях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ротт Л.А.; МГУ. Физ. фак. – Москва, 1954. – 12л.
320815
  Ротт Л.А. Газовые системы при высоких и сверхвысоких давлениях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ротт Л.А.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1955. – 10л.
320816
  Лануа А. Газовые трубины малой мощности / А. Лануа. – М., 1958. – 60с.
320817
  Воронцов-Вельяминов Газовые туманности и новые звезды / Воронцов-Вельяминов. – Москва, 1948. – 588с.
320818
  Воронцов-Вельяминов Газовые туманности и новые звёзды / Воронцов-Вельяминов. – Москва, Ленинград : Издательство АН СССР, 1948. – 588 с.
320819
   Газовые турбины. – М., 1958. – 178с.
320820
  Шнеэ Я.И. Газовые турбины : (теория и конструкция) : [учеб. пособ. для втузов] / Я.И. Шнеэ. – Москва : Машгиз, 1960. – 560 с.
320821
  Витт П. Газовые турбины / П. Витт. – Москва, 1965. – 200с.
320822
  Абианц В.Х. Газовые турбины / В.Х. Абианц. – Москва : Знание, 1971. – 48 с. : ил.
320823
  Локай В.И. Газовые турбины двигателей летательных аппаратов / В.И. Локай. – 3-е изд., переработ. и доп. – Москва, 1979. – 447 с.
320824
   Газовые факелы на дне Чёрного моря. – Київ, 1999. – 134с. – ISBN 5-02-002062-1
320825
  Хаскинс Д. Газовые хроматографы - анализаторы технологических процессов / Д. Хаскинс. – Москва : Атомиздат, 1979. – 158 с.
320826
  Кулаков М.В. Газовые хроматографы : физические и физико-химические методы контроля состава и свойств вещества / М.В. Кулаков, Е.Ф. Шкатов, В.А. Ханберг. – Москва : Энергия, 1968. – 128 с. : ил.
320827
  Лихачев М.Ф. Газовые черенковские счетчики и их применение в экспериментах на синхрофазотроне ОИЯИ. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 3303 / Лихачев М.Ф.; Объед.ин-т.ядерн.исслед. – Дубна, 1967. – 23л. – Бібліогр.:с.15-16
320828
  Перепелкин К.Е. Газовые эмульсии / Перепелкин К.Е., Матвеев В.С. – Ленинград : Химия, Ленингр. отд-ние, 1979. – 200 с. – Библиогр.: с. 182-192 (364 назв.)
320829
  Францен Г. Газовый анализ / Г. Францен. – М.-Птгр., 1923. – 96с.
320830
  Петров А.Д. Газовый анализ / А.Д. Петров. – Л, 1933. – 100с.
320831
  Шнюков Е.Ф. Газовый вулканизм Черного моря / Е.Ф. Шнюков, В.П. Коболев, А.А. Пасынков ; Нац. акад. наук Украины, Гос. науч. учреждение "Отделение морской геологии и осадочного рудообразования", Ин-т геофизики ; Таврический. нац. ун-т. – Киев : Логос, 2013. – 383, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 334-381и в подстроч. прим. – ISBN 978-966-171-714-4
320832
  Померанц Л.И. Газовый каротаж / Л.И. Померанц. – М., 1982. – 240с.
320833
  Чекалин Л.М. Газовый каротаж скважин и геологическая интерпретация его результатов. / Л.М. Чекалин. – М., 1965. – 116с.
320834
  Юровский Ю.М. Газовый кароттаж скважин. / Ю.М. Юровский. – М., 1957. – 159с.
320835
  Юровский Ю.М. Газовый карттаж нефтяных скважин. / Ю.М. Юровский. – М,-Л., 1953. – 188с.
320836
  Артынюк А.А. Газовый обен и оксигенция артериальной крови при напряженной циклической работе в связи с различной тренированностью человека : Автореф... канд. биолог.наук: / Артынюк А.А.;. – Л, 1968. – 18л.
320837
  Артынюк А.А. Газовый обен и оксигенция артериальной крови при напряженной циклической работе в связи с различной тренированностью человека : Автореф... канд. биолог.наук: / Артынюк А.А.;. – Л, 1968. – 18л.
320838
  Лукьянчиков А.С. Газовый обжиг железных руд / А.С. Лукьянчиков. – К, 1962. – 92с.
320839
  Попова Г.М. Газовый обмен и оксигенация артериальной крови при мышечной работе максимальной интенсивности. : Автореф... канд. биол.наук: 03.102 / Попова Г.М.; Тартуский гос. ун-т. Лен. гос. ин-т физ. культуры. – Л., 1971. – 22л.
320840
  Евдаков А.Н. Газовый обмен у овец в горах Заилийского Ала-Тау. : Автореф... Канд.биол.наук: / Евдаков А.Н.; Акад.наук Казах.ССР. – Алма-Ата, 1954. – 14л.
320841
  Войтович А.П. Газовый оптический квантовый генератор с селективными нелинейными потерями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 043 / Войтович А.П.; АН БССР. Объедин. учен. совет ин-тов физики, математики, физики твердого тела и полупроводников. – Минск, 1968. – 17л. – Бібліогр.:с.16
320842
  Елецкий А.В. Газовый разряд / А.В. Елецкий. – Москва : Знание, 1981. – 63 с.
320843
  Жижченко Б.П. Газовый режим вод и осадков современных акваторий / Б.П. Жижченко. – М., 1974. – 40с.
320844
  Макаров Б.Н. Газовый режим почвы / Б.Н. Макаров. – М, 1988. – 104с.
320845
  Кудельский А.В. Газовый режим Припятского прогиба. / А.В. Кудельский, В.М. Бурак. – Минск, 1982. – 173с.
320846
  Миртов Б.А. Газовый состав атмосферы Земли и методы его анализа / Б.А. Миртов. – М., 1961. – 263с.
320847
  Мхеидзе Б.С. Газовый состав и формирование минеральных вод Сванетии и Верхней Рачи. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 04.00.06 / Мхеидзе Б.С.; Груз.политехн.ин-т. – Тбилиси, 1973. – 26л.
320848
  Собакин О.Н. Газовый состав подземных вод Таджикистана и его гидрохимическое значение : Автореф... канд. геолого-минерал.наук: / Собакин О.Н.; ЛГУ. – Л., 1968. – 23л.
320849
  Байков С.С. Газовый усилитель бегущей волны на линии 3,39 мкм неона : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 044 / Байков С.С. ; МГУ. – Москва, 1970. – 14 с. – Бібліогр.:с.14
320850
  Иноземцев Владислав Газовый фронт // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 12 (2843). – С. 102-109 : фото
320851
  Гинзбург Д.Б. Газогенераторные установки / Д.Б. Гинзбург. – М.-Л.
2. – 1937. – 603с.
320852
  Поливцев А.В. Газогеохимические поиски полезных ископаемых в Карпатском регионе / А.В. Поливцев, Г.П. Поморцев, А.А. Борковский. – Киев : Наукова думка, 1990. – 195с.
320853
  Виноградов Р.И. Газогидравлическая аналогия и её практическое приложение / Р.И. Виноградов. – Москва, 1978. – 152с.
320854
  Султанов М.А. Газогидродинамический нагрев ударносжатой плазмы / М.А. Султанов. – Душанбе : Дониш, 1990. – 276с.
320855
  Савченко В.П. Газогидрохимические критерии поисков залежей нефти и газа. / В.П. Савченко. – М,, 1974. – 105с.
320856
   Газогідрати. Гідратоутворення та основи розробки газових гідратів = Gas hydrates. Gas hydrates formation and basics of their recovery : монографія / Генадій Півняк [та ін.] ; під заг. ред.: акад. НАН України Г.Г. Півняка, акад. НАН України Є.І. Крижанівського, проф., д-ра екон. наук В.О. Онищенка ; [Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т" та ін.]. – Дніпропетровськ : Літограф, 2015. – 218, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 192-203. – ISBN 978-966-2267-84-6
320857
  Гуревич Б.Х. Газодвигательные рефлексы фиксации как основа пространственного зрения и как модель направленного поведения : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук / Гуревич Б.Х. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1962. – 27 с.
320858
  Швец А.И. Газодинамика ближнего следа. / А.И. Швец. – К, 1976. – 382с.
320859
  Носовицкий А.И. Газодинамика влажнопаровых турбинных ступеней / А.И. Носовицкий. – Л, 1977. – 182с.
320860
  Щелкин К.И. Газодинамика горения / К.И. Щелкин, Я.К. Трошин. – Москва, 1963. – 256с.
320861
  Зверев И.Н. Газодинамика горения / И.Н. Зверев, Н.Н. Смирнов. – М., 1987. – 306с.
320862
  Дейч М.Е. Газодинамика двухфазных сред / М.Е. Дейч, Г.А. Филлипов. – Москва, 1968. – 423 с.
320863
  Дейч Е М. Газодинамика двухфазных сред / Е М. Дейч, Г.А. Филлипов. – 2-е изд. – М, 1981. – 471с.
320864
  Денисов Ю.Н. Газодинамика детонационных структур / Ю.Н. Денисов. – М., 1989. – 175с.
320865
  Дейч М.Е. Газодинамика дифуззоров и выхлопных патрубков турбомашин / М.Е. Дейч, А.Е. Зарянкин. – Москва : Энергия, 1970. – 384с.
320866
   Газодинамика и акустика струйных течений. – Новосибирск, 1987. – 159 с.
320867
  Костюк Н.Д. Газодинамика и излучение солнечных вспышек : Автореф... канд. физ.м ат.наук: / Костюк Н. Д.; МГУ, Гос. астрон. ин-т. – М., 1975. – 7л.
320868
   Газодинамика и теплообмен при наличии химических реакций. – М., 1962. – 552с.
320869
   Газодинамика и физика горения. – М., 1959. – 172с.
320870
   Газодинамика и физическая кинетика. – Новосибирск, 1974. – 199с.
320871
  Новиков Л.А. Газодинамика обводненных участков дегазационного трубопровода и методы расчета их параметров // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 120. – С. 235-244 : рис. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 1607-4556
320872
   Газодинамика проточной части ГДЛ : сборник научных статей. – Новосибирск, 1987. – 163 с.
320873
  Дулов В.Г. Газодинамика процессов истечения / В.Г. Дулов, Г.А. Лукьянов. – Новосибирск : Наука, 1984. – 234 с.
320874
   Газодинамика разреженных газов. – Москва, 1963. – 656 с.
320875
  Дейч М.Е. Газодинамика решеток турбомашин / М.Е. Дейч; Под ред. Г.А.Филиппова. – Москва : Энергоатомиздат, 1996. – 528с. – ISBN 5-283-00155-5
320876
   Газодинамика сверхзвуковых укороченных сопел. – Киев : Наукова думка, 1993. – 224 с.
320877
  Копейка П.И. Газодинамика спиновой детонации : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.024 / Копейка П.И.; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1972. – 21л.
320878
   Газодинамика течений в соплах и диффузорах. – Новосибирск, 1982. – 164 с.
320879
  Франкль Ф.И. Газодинамика тонких тел / Ф.И. Франкль, Е.А. Карпович. – Москва-Ленинград, 1948. – 176 с.
320880
  Лосев С.А. Газодинамические лазеры / С.А. Лосев. – Москва, 1977. – 335 с.
320881
  Андерсон Дж. Газодинамические лазеры / Дж. Андерсон ; пер.с англ. О.П. Шаталова ; под ред. С.А. Лосева. – Москва : Мир, 1979. – 202 с. : ил. – Библиогр.: с. 194-197
320882
  Солоухин Р.И. Газодинамические лазеры на смешении / Р.И. Солоухин, Н.А. Фомин. – Минск : Наука и Техника, 1984. – 248 с.
320883
  Александров М.Л. Газодинамические молекулярные, ионные и кластированные пучки / М.Л. Александров, Ю.С. Куснер ; отв. ред. Е.П. Велихов ; АН СССР, Науч.-техн. об-ние. – Ленинград : Наука, 1989. – 270 с.
320884
  Новиков Л.А. Газодинамические параметры участковых трубопроводов со скоплениями конденсата // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 128. – С. 55-61 : рис. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 1607-4556
320885
  Шехтерман А.М. Газодинамические функции реальных газов / А.М. Шехтерман. – М., 1988. – 175с.
320886
  Щепановский В.А. Газодинамическое конструирование / В.А. Щепановский. – Новосибирск, 1991. – 198с.
320887
  Серебрянский В.Н. Газодинамическое профилирование камеры ЖРД с применением ЭВМ / В.Н. Серебрянский. – Днепропетровск, 1992. – 36с.
320888
   Газодинамическое совершенствование проточной части циліндра високого давления паровой турбины К-325-23,5 / А.В. Русанов, А.И. Косьянова, П.Н. Сухоребрый, О.Н. Хорев // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього. Науково-практичний журнал / НАН України. – Київ, 2013. – Т. 9, № 1. – С. 33-40. – ISSN 1815-2066
320889
  Ділай І.В. Газодинамічні синтезатори для приготування сумішей заданного складу. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.11.13 / Ділай І.В.; Мін-во освіти Укр. – Львів, 1994. – 16л.
320890
  Абуталиев Э.Б. Газодинмические методы расчета разработки газовых месторождений батреями скважин : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Абуталиев Э.Б.; АН УзССР. – Ташкент, 1964. – 26л.
320891
  Стефогло Е.Ф. Газожжидкостные реакторы с суспендированным катализатором / Е.Ф. Стефогло. – Новосибирск, 1990. – 229с.
320892
   Газожидкостная хроматография. – М., 1963. – 316с.
320893
  Аксельрод Ю.В. Газожидкостные хемосорбционные процессы. Кинетика и моделирование / Аксельрод Ю.В. – Москва : Химия, 1989. – 240 с.
320894
  Павлюк Н.Ю. Газокассетная технология очистки выбросов в атмосферу от углеводородов. : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.16 / Павлюк Н.Ю.; АН Украины. Ин-т газа. – К., 1993. – 22л.
320895
  Великовский А.С. Газоконденсатные месторождения / А.С. Великовский, В.В. Юшкин ; Гос. науч.-техн. Совета Министров РСФСР ; Гос. НИИ науч. и техн. информ. – Москва : ГОСИНТИ, 1959. – 112 с.
320896
  Дурмишьян А.Г. Газоконденсатные месторождения / А.Г. Дурмишьян. – М., 1979. – 335с.
320897
  Оберфелл Г. Газолин из природного газа. / Г. Оберфелл, Р. Алден. – М.-Л., 1926. – 471с.
320898
  Мирошниченко В.Д. Газомерщик / В.Д. Мирошниченко. – М., 1961. – 144с.
320899
  Лактюшина В.Ф. Газометрическое исследование при поисках нефти и газа в Юго-Западной части Прикаспийской впадины : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.17 / Лактюшина В.Ф.; Саратов. гос. ун-т. – Саратов, 1975. – 20л.
320900
  Киреева А.И. Газометрическое микроопределение активного атома водорода при помощи эфирного раствора магнийиодметила (реактива Чугуева) : Автореф... канд. хим.наук: / Киреева А.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Науч.-исслед. ин-тут химии. – Москва, 1951. – 4 с.
320901
  Герценштейн М.Г. Газонаполненные кабели на напряжение 35 кв. / М.Г. Герценштейн. – М., 1960. – 87с.
320902
  Пешехонов Владимир Дмитриевич Газонаполненные проволочные координатные детекторы ионизирующего излучения для физических и прикладных исследований : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.01 / Пешехонов Владимир Дмитриевич; Объедин. ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1986. – 23л.
320903
  Кулибакина И.Б. Газонефтеносность нижнепермских-каменноугольных отложений Верхне-Печорской впадины / И.Б. Кулибакина. – М., 1976. – 31с.
320904
  Гаджи-Касумов Газонефтепромысловая геохимия / Гаджи-Касумов. – Москва : Недра, 1975. – 129с.
320905
  Іванова А.В. Газоносність вугленосної формації карбону Донбасу // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 82-86 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 0367-4290
320906
  Дудніков М. Газоносність ущільнених порід Артемівської площі в південно-східній частині Дніпровсько-Донецької западини / М. Дудніков, В. Михайлов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 73-77. – (Геологія ; вип. 4 (67)). – ISSN 1728-3817


  Метою статті є розгляд особливостей геологічної будови та нафтогазоносності Артемівської площі, де під час проведення геологорозвідувальних робіт у минулі роки було отримано прямі ознаки газоносності московських відкладів середнього карбону. ...
320907
  Гусейнов Р.А. Газоносность и геохимическая характеристика углеводородных газов юго-западной части Прикуринской нефтегазоносной области. : Автореф... Канд.геол.-менерал.наук: / Гусейнов Р.А.; АН АзССР. – Баку, 1968. – 20л.
320908
  Брижанев Анатолий Михайлович Газоносность каменноугольных отложений Боково-Хрустальского района Донбасса : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.16 / Брижанев Анатолий Михайлович; Днепропетр. горный ин-т им. Артема. – Днепропетровск, 1973. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
320909
  Никонов В.Ф. Газоносность севера Тюменской области. / В.Ф. Никонов. – М, 1975. – 48с.
320910
  Кушнирук В.А. Газоносность угленосной толщи Львовско-Волынского угольного бассейна / В.А. Кушнирук. – Киев : Наукова думка, 1978. – 119с.
320911
   Газоносность угольных бассейнов и месторождений СССР : В 3-х тт. – Москва : Недра
Т.1 : Угольные бассейны и месторождения европейской части СССР. – 1979. – 627с.
320912
   Газоносность угольных бассейнов и месторождений СССР : В 3-х тт. – Москва : Недра
Т.2 : Угольные бассейны и месторождения Сибири, Казахстана и Дальнего Востока. – 1979. – 454с.
320913
   Газоносность угольных бассейнов и месторождений СССР : В 3-х тт. – Москва : Недра
Т.3 : Генезис и закономерности распределения природных газов угольных бассейнов и месторождений СССР. – 1980. – 218с.
320914
  Букин И.В. Газоносность угольных месторождений Кузнецкого бассейна и основные вопросы методикии ее изучения : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Букин И. В.; Томск. полит. инзт, ВНИИ природных газов. – Хабаровск, 1967. – 23л. – Бібліогр.:с.21-23
320915
  Косенко Б.М. Газоносность угольных пластов среднего карбона югозападной части Донбасса : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Косенко Б. М.; Днепр. горн. ин-т. – Днепропетровск, 1969. – 18л. – Бібліогр.:с.16-18
320916
  Лаптев А.А. Газоны / А.А. Лаптев. – К, 1965. – 64с.
320917
  Лаптев А.А. Газоны / А.А. Лаптев. – Москва, 1983. – 176с.
320918
  Сааков С.Г. Газоны и цветочное оформление / С.Г. Сааков. – Москва. – 157с.
320919
  Головач А.Г. Газоны, их устройство и содержание / А.Г. Головач; Соколов С.Я. – Москва; Ленинград : Академия Наук СССР, 1955. – 338 с.
320920
  Кланг И.И. Газоны, их устройство и уход за ними. / И.И. Кланг. – М-Л, 1950. – 36с.
320921
  Лаптев А.А. Газоны. / А.А. Лаптев. – Киев, 1983. – 176с.
320922
   Газоны. Научные основы интродукции и использования газонных и почвопокровных растений. – Москва : Наука, 1977. – 252 с. : табл. 18, ил. 40 и цветн. вкл., библ. 4с.
320923
  Нужный Д.А. Газообмен и кислородная задолженность в процессе лечения больных гипертонической болезнью : Автореф... канд. мед.наук: 754 / Нужный Д.А.; Киевск. ин-т усовершенст. врачей. – К., 1967. – 17л.
320924
  Григорьева М.Б. Газообмен и кислородный порог рыб и некоторых водных беспозвоночных в зависимости от условий внешней среды : Автореф... канд. биол.наук: / Григорьева М.Б.; Карело-Финский гос. ун-т. – Петрозаводск, 1953. – 26л.
320925
  Бреслав И.С. Газообмен и натуральные условные пищевые рефлексы с обонятельного анализатора : Автореф... канд. биолог.наук: / Бреслав И.С.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Ленинград, 1951. – 10 с.
320926
  Трошихин Г.В. Газообмен и некоторые функции центральной нервной системы при длительном пребывании животных в атмосфере с высоким содержанием кислорода : Автореф... канд. мед.наук: / Трошихин Г.В.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1967. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
320927
  Блохин И.П. Газообмен и оксигенация артериальной крови при двигательной деятельности гимнастов. : Автореф... Канд.биол.наук: / Блохин И.П.; Ан СССР. – Л, 1965. – 28л.
320928
  Лукьянова Л.М. Газообмен и пигментная система растений Кольской Субарктики / Л.М. Лукьянова. – Апатиты, 1986. – 126с.
320929
  Михайлов К.И. Газообмен и температура клуба зимующих пчел в связи с задачами улучшения зимовки. : Автореф... канд. биол.наук: / Михайлов К.И.; Горьков. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1965. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
320930
  Бисерова А.Г. Газообмен и терморегуляция при мышечной деятельности в уловиях охлаждения. : Автореф... Канд.биол.наук: / Бисерова А.Г.; АН СССР. – Душанбе, 1967. – 31л.
320931
  Еремеева Л.В. Газообмен океана с атмосферой: Модели, обраб. данных наблюдений / Л.В. Еремеева, А.Х. Дегтерев. – СПб., 1992. – 129с.
320932
  Петрунь Н.М. Газообмен через кожу и его значение для организма человека. / Н.М. Петрунь. – М., 1960. – 179с.
320933
   Газообразование при катагенезе органического вещества осадочных пород. – Л., 1983. – 164с.
320934
  Шнюков Е.Ф. Газоотдача дна Черного моря: геолого-поисковое, экологическое и навигационное значение / Е.Ф. Шнюков, В.В. Янко // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 4 (23). – С. 225-241. – Библиогр.: 41 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
320935
  Бедениг Д. Газоохлаждаемые высокотемпературные реакторы / Д. Бедениг. – Москва, 1975. – 224 с.
320936
  Пашковский И. Газопровод "Набукко": проект создания // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 4. – С. 71-80. – ISSN 0131-2227
320937
  Адаменко О.М. Газопроводи і довкілля : монографія за ред. авторів / Олег Адаменко, Ярослав Адаменко ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун -т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 243, [1] с. : іл., табл. – Присвяч. 50-річчю Івано-Франків. нац. техн. ун-ту нафти і газу. – Бібліогр.: с. 227-243. – ISBN 978-966-694-275-6


  У пр. № 1717077 напис: Бібліотеці Київського національного університету від авторів. Кафедра екології. Підпис. 1.07.2017
320938
  Кретова Л.И. Газопроницаемость напряженно-деформированных полимерных мембран. : Автореф... канд. техн.наук: 02.076 / Кретова Л.И.; Воен. акад. хим. защиты. Второй Москов. мед. ин-тут им. Н.И.Пирогова. – М., 1970. – 23л.
320939
  Артамонов В.А. Газопроницаемость пространственно-структурированных полимеров-матриц ионитов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Артамонов В.А.;. – Минск, 1976. – 21л.
320940
  Рой М.М. Газопрояви, причини їх виникнення та технологічні прийоми їх усунення // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2016. – № 2. – С. 128-136 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1682-3591
320941
  Джуплин В.Н. Газоразрядная техника / В.Н. Джуплин. – Таганрог, 1988. – 82 с.
320942
  Малышев Е.К. и др. Газоразрядные детекторы для контроля ядерных реакторов / Е.К. и др. Малышев. – М., 1991. – 156с.
320943
  Пластинин В.В. Газоразрядные источники возбуждения света / В.В. Пластинин. – Томск : Издательство Томского университета, 1978. – 159с.
320944
  Рохлин Г.Н. Газоразрядные источники света / Г.Н. Рохлин. – Москва-Ленинград : Энергия, 1966. – 560 с.
320945
   Газоразрядные источники света для спектральных измерений. – Минск : Университетское, 1987. – 200 с.
320946
  Черепанов В.П. Газоразрядные источники шумов / В.П. Черепанов, В.М. Коневских, В.Н. Львов. – Москва : Советское радио, 1968. – 55 с.
320947
  Новик А.Е. Газоразрядные лазеры / А.Е. Новик. – Москва : Радио и связь, 1982. – 120 с. – (Массовая библиотека инженера ; Электроника)
320948
  Привалов В.Е. Газоразрядные лазеры в судовых измеритльных комплексах / В.Е. Привалов. – Ленинград : Судостроение, 1977. – 151 с.
320949
  Солдатов А.Н. Газоразрядные лазеры на самоограниченных переходах в парах металлов / А.Н. Солдатов, В.И. Соломонов. – Новосибирск : Наука, 1985. – 151 с.
320950
  Мельников Л.А. Газоразрядные лазеры с линзоподобными средами / Л.А. Мельников, Э.М. Рабинович, В.В. Тучин. – Саратов, 1987. – 84 с.
320951
  Фугенфиров М.И. Газоразрядные лампы / М.И. Фугенфиров. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Энергия, 1975. – 128 с.
320952
  Уэймаус Д. Газоразрядные лампы / Д. Уэймаус. – Москва : Энергия, 1977. – 343 с.
320953
  Якимов О.П. Газоразрядные матричные индикаторные панели / О.П. Якимов. – Москва : Советское радио, 1980. – 73 с.
320954
  Бахтаев Ш.А. Газоразрядные микрометры / Ш.А. Бахтаев. – Алма-Ата, 1967. – с.
320955
   Газоразрядные приборы ГРП. – Б.м. – Комплект таблиц
320956
  Яблонский Ф.М. Газоразрядные приборы для отображения информации / Ф.М. Яблонский. – Москва : Энергия, 1979. – 137с.
320957
  Актон Д.Р. Газоразрядные приборы с холодным катодом / Актон Д.Р., Свифт Д.Д. – Москва-Ленинград : Энергия, 1965. – 480 с.
320958
   Газоразрядные приборы. Материалы 3 Всесоюзной научно-технической конференции (19 мая 1970 г.). – Вып. 2. – Москва, 1970. – 152с.
320959
  Мовшев В.Г. Газоразрядный водородный лазер в вакуумной ультрафиолетовой области спектра и его применение в спектроскопии. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Мовшев В.Г.; АН СССР. Ин-т спектроскопии. – М., 1978. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
320960
  Кузьмичєв А.І. Газорозрядні системи з вторинними емітерами для електронної апаратури : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.27.02 / Кузьмичєв Анатолій Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2018. – 47 с. – Бібліогр.: 77 назв
320961
  Фурсов В.З. Газортутный метод поисков месторождений полезных ископаемых / В.З. Фурсов. – Москва : Наука, 1983. – 205с.
320962
  Ельченко Я.С. Газосветная реклама / Я.С. Ельченко. – Москва : Экономика, 1967. – 48 с.
320963
  Мироненков В.В. Газосветные установки / В.В. Мироненков, Н.Л. Петрова. – Ленинград : Энергия, 1979. – 111 с. – (Библиотека светотехника ; Вып. 4)
320964
   Газоснабжение городов. – Л.-М.
Ч. 2. – 1950. – 180с.
320965
  Янченко А.П. Газоснабжение промышленности и быта в БССР / А.П. Янченко. – Минск, 1961. – 32с.
320966
  Айзенберг А.М. Газоснабжение тепломонтажных работ на АЭС / А.М. Айзенберг, П.М. Хазин. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 78, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 78-79. – (Библиотека тепломонтажника)
320967
  Румянцев С.В. Газосорбционная радиоизотопная дефектоскопия. / С.В. Румянцев, К.С. Фурман. – М., 1979. – 144с.
320968
  Щукин В.К. Газоструйные компрессоры / В.К. Щукин, И.И. Калмыков. – Москва, 1963. – 146с.
320969
   Газотермическое напыление : учебное пособие для студентов / Л.Х. Балдаев, В.Н. Борисов, В.А. Вахалин, Г.И. Ганноченко, А.Е. и др. Затока; Л.Х. Балдаев, В.Н. Борисов, В.А. Вахалин, Г.И. Ганноченко, А.Е. Затока и др. ; под общ. ред. Л.Х. Балдаева. – Москва : Маркет ДС, 2007. – 344 с. – ISBN 978-5-7958-0146-9
320970
  Мухін В.В. Газотранспортна система України як фактор енергетичної безпеки країн Європи // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2014. – № 2. – С. 49-61 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1605-7988
320971
  Джадж А. Газотрбинные двигатели малой мощности. / А. Джадж. – М, 1963. – 420с.
320972
  Свечников С.В. Газотроны и тиратроны / С.В. Свечников. – Киев : Государственное издательство технической литературы УССР, 1961. – 324 с.
320973
  Беляков М.П. Газотурбинные автомобили и двигатели / М.П. Беляков. – М., 1961. – 84с.
320974
  Предтеченский Г.П. Газотурбинные установки / Г.П. Предтеченский. – М.Л., 1957. – 376с.
320975
  Швец И.Т. Газотурбинные установки / И.Т. Швец. – Киев, 1958. – 124 с.
320976
  Саликов А.П. Газотурбинные установки. / А.П. Саликов. – М.Л., 1958. – 288с.
320977
   Газотурбинные установки. Атлас конструкций и схем. – Москва, 1967. – 167с.
320978
  Симпсон А.Э. Газотурбинный наддув дизелей / А.Э. Симпсон. – М., 1958. – 196с.
320979
  Юдин Ю.Н. Газоустойчивость биосистем / Ю.Н. Юдин, Л.К. Клюкина. – Киев : Наукова думка, 2007. – 288с. – ISBN 978-066-00-0683-6
320980
  Илькун Г.М. Газоустойчивость растений / Г.М. Илькун. – К., 1971. – 146с.
320981
   Газоустойчивость растений. – Новосибирск, 1980. – 239с.
320982
  Івасів В.В. Газофазна конденсація карбонільних сполук з формальдегідом на гетерогенних каталізаторах : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: 05.17.04 / Володимир Васильович Івасів; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 11 назв
320983
  Пенчев П.И. Газофазная полимеризация формальдегида в открытой системе : Автореф... канд. хим.наук: / Пенчев П.И.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – Москва, 1970. – 16л.
320984
  Лабарткава М.О. Газофазное взаимодействие урана и его производных с трихлорсиланом : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Лабарткава М.О.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1980. – 26л.
320985
  Кисилев В.Г. Газофазное окисление этилена и пропилена кислородом под действием быстрых электронов : Автореф... канд. хим.наук: / Кисилев В.Г.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1961. – 12л.
320986
  Другов Ю.С. Газохроматографическая идентификация загрязнений воздуха, воды, почвы и биосред : практическое руководство / Ю.С. Другов, И.Г. Зенкевич, А.А. Родин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний ; Физматлит, 2005. – 752 с. – (Методы в химии). – ISBN 5-94774-212-8
320987
  Устиновская Инна Анатольевна Газохроматографический анализ продуктов каталитического окисления на модифицированных пористых полимерах : Автореф... канд. хим.наук: 02.071 / Устиновская Инна Анатольевна; АН СССР. Сиб. отделение. Учен. Совет ин-та неорган. химии. – Новосибирск, 1974. – 24л.
320988
  Хахенберг Х. Газохроматографический анализ равновесной паровой фазы / Х. Хахенберг, А. Шмидт. – Минск, 1979. – 160с.
320989
  Михайленко В.П. Газохроматографическое исследование хелатов металлов с фторированными -дикетонами и применение их в анализе. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Михайленко В.П.; КГУ. – К., 1981. – 22л.
320990
  Михайленко Валерий Петрович Газохроматографическое исследование хелатов металлов с фторированными b-дикетонами и применение их в анализе : Дис... канд. химич.наук: 02.00.02 / Михайленко Валерий Петрович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1981. – 159л. – Бібліогр.:л.141-159
320991
  Мокеева Р.Н. Газохроматографическое разделение и анализ соединений в производстве полиуретанов. : Автореф... канд. хим.наук: 002 / Мокеева Р.Н.; МВ и ССО РСФСР. Горьковский политехн. ин-т. – Горький, 1972. – 26л.
320992
  Бакун М.В. Газохроматографічне визначення аліфатичних альдегідів с1-с5 з попереднім концентруванням твердофазною мікроекстракцією / М.В. Бакун, І.Б. Захарків, М.Ф. Зуй // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 11
320993
  Лупиніс І.С. Газохроматографічне визначення флудиоксонілу, фенарімолу та металаксилу з попереднім міцелярно-екстракційним концентруванням // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 21
320994
  Бакун М.В. Газохроматографічне визначення формальдегіда і ацетальдегіда після дериватизації і твердофазної мікроекстракції / М.В. Бакун, І.Б. Захарків, М.Ф. Зуй // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2018" : 17-20 жовт. 2018, Київ / "Сучасні Тенденції 2018", Київ. конф. з аналіт. хімії. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 18-19
320995
   Газочутливі властивості Pt - та Се - вмісних наноматеріалів на основі діоксиду олова / Г.О. Арінархова, І.В. Матушко, Л.П. Олексенко, Н.П. Максимович // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 109
320996
  Головко А.С. Газоэнергетический обмен и внешнесекреторная функция поджелудочной железы и печени у овец : Автореф... канд. биол.наук: 03.102 / Головко А.С.; Одес. с.-х. ин-т. – Одесса, 1970. – 27л.
320997
  Коновалов В.В. Газоэнергетический обмен и секреторная функция тонкого кишечника овец : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Коновалов В.В. ; Одес. с.-х. ин-т. – Одесса, 1967. – 17 с.
320998
  Зеленский В.С. Газоэнергетический обмен при всасывании некоторых аминокислот в изолированной петле тонкого кишечника овец : Автореф... канд. биол.наук: 102 / Зеленский В.С.; Львовский зоовет. ин-т. – Львов, 1969. – 20л.
320999
  Грундман Г.А. Газоэнергетический обмен, кровообращение и легочное дыхание в онтогенезе у свиней : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Грундман Г.А. ; Акад. наук СССР , Ин-т физиологии. – Ленинград, 1961. – 18 с.
321000
  Панюшкін В. Газпром : нова зброя Росії / Валєрій Панюшкін, Мїхаїл Зигарь за участю Ірини Рєзнік ; [ пер. з рос.]. – Київ : Факт, 2008. – 392 с. – ISBN 978-966-359-222-0
<< На початок(–10)321322323324325326327328329330(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,