Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)321322323324325326327328329330(+10)В кінець >>
320001
  Вокальчук Г. "Гардвард": Коралове Сонце : проза: вітраж // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – № 1 (22). – С. 21-48. – ISSN 2075-1222
320002
  Біскуб В. "Гармонійний букет із історичних нарисів" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 8-9 грудня (№ 222/223). – С. 16-17


  Студентка КНУ імені Тараса Шевченка про "секрет" популярності новинки "Дня" "Корона, або Спадщина Королівства Руського".
320003
  Пилипів Г.М. "Гармонія" Піатія Потія в полемічному дискурсі на межі XVI-XVIIст. // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 491-495


  Аналізується текст Іпатія Потія "Гармонія" на основі дискурсивних практик XVI-XVII ст., за допомогою яких здійснюється мовленнєвий вплив
320004
  Лиховид І. "Гарна освіта коштує недешево" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 22 серпня (№ 150). – С. 10


  Чи готові навчальні заклади та уряд втілювати концепцію "Нової української школи".
320005
  Москвітіна Д. "Гаррі Потер" як дзеркало британського життя // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119 (2). – С. 123-128
320006
  Прокоф"єв І. "Гарячі вітри історії" Петра Перебийноса // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 177-179. – ISSN 0208-0710
320007
  Житарюк М. "Гарячі точки" у ЗМІ та засобах масової інформації, пропаганди і маніпуляції. Особливості російсько-української війни 2014 р. // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – C. 208-214. – (Серія "Журналістика" ; вип. 40). – ISSN 2078-7324
320008
  Козицька Т. "Гарячі" послуги сучасної бібліотеки // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2016. – № 4 (74). – С. 16-20
320009
  Лоссовський І. "Гарячі" сполохи "холодної" війни // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 9. – С. 32-35. – (Історичні науки)


  До 60-ї річниці завершення Корейського конфлікту 1950-1953 років.
320010
  Науменко Н.В. "Гастрономічні пейзажі" української поезії ХХ століття // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 88-93


  Мета роботи - визначити, яким шляхом кулінарні образи перетворюються з художніх деталей на символи станів та почуттів ліричного героя української поезії першої третини ХХ століття, представленої іменами П. Тичини, М. Рильського, Б.-І. Антонича
320011
  Страженкова И. "Гаянэ" - бале А.Хачатуряна. / И. Страженкова. – М., 1959. – 40с.
320012
  Янковская О. "Где-нибудь я найду тебя..." // Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 2007. – № 2. – С. 132-139.
320013
  Бирюков Б.В. "Где всё единство без конца..." : Логические воззрения Н. А. Васильева в культурно-философском контексте Серебряного века / Б.В. Бирюков, И.П. Прядко // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 1. – С.88-102. – ISSN 0042-8744
320014
  Прокшин В.Г. "Где же ты, тайна довольства народного?..." / В.Г. Прокшин. – М : Наука, 1990. – 208 с.
320015
  Ахунова Л.С. "Где же я?" Вопрос сознания с позиций энактивизма // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 2. – С. 99-101
320016
  Левандовский Андрей "Где к жизни встает славянин, растут русская мощь и слава" // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 12. – С. 3-6. – ISSN 0235-7089
320017
  Погорельская С. "Где мы сильны..." (Новая германская политика в Евросоюзе в 2010 г.) // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 7. – С. 44-57. – ISSN 0131-2227
320018
  Погорельская С. "Где мы сильны..." Новая германская политика в Евросоюзе в 2010 г. // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 7. – С. 44-57. – ISSN 0131-2227
320019
  Эбаноидзе А.Л. ...Где отчий дом / А.Л. Эбаноидзе. – Москва, 1982. – 479 с.
320020
  Эбаноидзе А.Л. ...Где отчий дом / А.Л. Эбаноидзе. – Москва, 1990. – 683 с.
320021
  Драбкина Е.Я. ...где роботы вытесняют людей / Е.Я. Драбкина. – М, 1958. – 128с.
320022
  Драбкина Е.Я. ...где роботы вытесняют людей / Е.Я. Драбкина. – 2-е доп. – М, 1961. – 143с.
320023
   [Гарник Тетяна Петрівна] // Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т" ; голов. ред. Гарник Т.П. – Київ, 2018. – № 1. – С. 69-70


  До 70-річчя від дня народження - Гарник Тетяни Петрівни, доктора медичних наук, професора, академіка Академії наук Вищої школи України.
320024
  Нікітенко Л. Гарантії реалізації конституційного права на підприємницьку діяльність // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – № 1 (23). – С. 37-43
320025
  Краснова М.В. Гарантії реалізації права громадян на екологічну інформацію : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.06 / Краснова М.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 16л.
320026
  Краснова М.В. Гарантії реалізації права громадян на екологічну інформацію. : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.06 / Краснова М.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – К., 1997. – 199л. – Бібліогр.:л.175-199
320027
  Краснова М.В. Гарантії реалізації права громадян на екологічну інформацію. : 12.00.06. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Краснова М.В.; КНУТШ. – Київ, 1997. – 17 с.
320028
  Процишен М. Гарантії реалізації права на страйк та можливості їх удосконалення // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 11/12 (83/84). – С. 26-31
320029
  Дзюба О.С. Гарантії реалізації принципу верховенства права в нотаріальному процесі // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2018. – № 1. – С. 74-77


  У статті розглянуто особливість реалізаціі? конституціи?ного принципу верховенства права у нотаріальному процесі. В статье рассмотрены особенности реализации конституционного принципа верховен- ства права в нотариальном процес се The article deals ...
320030
  Коваленко Т.О. Гарантії реалізації принципу законності у регулюванні земельних відносин в Україні // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (12). – С. 226-233. – ISSN 2227-796X


  The principle of legality in the legal regulation of land relations is provided by different guarantees. In the Ukrainian legal science the legality guarantees are defined as a system of objective and subjective conditions of social life, ...
320031
  Муза О.В. Гарантії розвитку адміністративної юстиції в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 294-299. – ISSN 1563-3349
320032
  Вороновський Л. Гарантії своєчасного визнання потерпілими під час досудового розслідування близьких родичів загиблого від злочину // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2008. – № 5 (83), травень. – С. 67-75.
320033
  Григораш О.І. Гарантії суб"єктивних прав та законні інтереси: структурні елементи адміністративно-правового статусу особи // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 95-101. – (Правознавство ; Вип.311)
320034
  Рябошапко Г. Гарантії суверенітету: поняття та системи // Суверенітет в Україні: від радянської федерації - до незалежної держави : [монографія] / Г. Рябошапко. – Львів : [Простір-М], 2012. – С. 122-126. – ISBN 978-966-397-158-5
320035
  Польовий О.Л. Гарантії суддівської незалежності при притягненні суддів до юридичної відповідальності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Польовий Олександр Леонідович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
320036
  Польовий О.Л. Гарантії суддівської незалежності при притягненні суддів до юридичної відповідальності : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Польовий Олександр Леонідович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 226 л. – Додатки: л. 221-226. – Бібліогр.: л. 195-220
320037
  Погорецький М.А. Гарантії суддівської незалежності при притягненні суддів до юридичної відповідальності : монографія / М.А. Погорецький, О.Л. Польовий, О.Г. Яновська ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Дакор, 2014. – 257, [1] с. – До 180-річчя Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-617-7020-49-2
320038
  Бєлкін Л. Гарантії США безпеці України: погляд у минуле - близьке і далеке // Юридична газета. – Київ, 2017. – 21 лютого (№ 8). – С. 28-30
320039
  Солодаренко М.А. Гарантії та засоби забезпечення законності у державному управлінні: зміст і співвідношення понять // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2005. – № 4. – С. 141-148
320040
  Потопахіна О.М. Гарантії та пільги для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сфері освіти // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 1 : Правознавство. – С. 118-127


  У науковій статті аналізуються теоретичні та практичні проблеми правового забезпечення соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сфері освіти. Досліджуються гарантії та пільги, встановлен і для дітей-сиріт та ...
320041
  Стек Д. Гарантії тендерного забезпечення // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. ун-т держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11 (130), листопад. – С. 12-15
320042
  Абасов Г.Г. Гарантій прав місцевого самоврядування в Україні: поняття та специфічні ознаки // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 81-86
320043
  Островерх А.М. Гарантійні виплати: теорія і практика // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 399-404. – ISSN 1563-3349
320044
  Хащівська Надія Гарантійні строки у договорах про передання майна у тимчасове користування // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 5 (173). – С. 53-56
320045
  Шпег Н. Гарантія захисту права ЕПЛ на екологічну інформацію органами прокуратури та судом // Екологія. Право. Людина. – Львів, 2011. – № 9/10 (49/50). – С. 21-28
320046
  Єсипова Л.О. Гарантія як інститут українського цивільного права // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2005. – № 5. – С. 53-58
320047
  Паракуда О.В. Гарантія як спосіб забезпечення виконання зобов"язання : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Паракуда Олег Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 17 с. – Бібліогр.: 10 назв
320048
  Паракуда О.В. Гарантія як спосіб забезпечення виконання зобов"язання : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Паракуда Олег Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 232 л. – Додатки: л. 227-231. – Бібліогр.: л. 197-226
320049
  Коновалов С. Гарантія як спосіб забезпечення виконання зобов"язань // Вісник законодавства України : інформаційно-довідкові матеріали, анотації, коментарі, консультації. – Київ, 2001. – № 6. – С.28-30
320050
   Гарантована оплата праці в колгоспах. – К, 1967. – 110с.
320051
   Гарантована оплата праці в колгоспах. – К, 1969. – 215с.
320052
  Баранов М.М. Гарантована оплата. З досвіду застосування акорднопреміальної оплати праці в колгоспі / М.М. Баранов. – Львів, 1967. – 66с.
320053
  Михайлевський А.Ф. Гарантована пісня : поезії / А.Ф. Михайлевський. – Одеса : Маяк, 1977. – 80 с.
320054
  Пришляк В.О. Гарантоване оцінювання розв"язків крайових задач для рівняння Гельмгольца в умовах невизначеності : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Пришляк В.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 128 л. – Бібліогр.: л. 122-128
320055
  Пришляк В.О. Гарантоване оцінювання розв"язків крайових задач для рівняння Гельмгольца в умовах невизначеності : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02. / Пришляк В.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 22с. – Бібліогр.: 7 назв
320056
  Наконечний О.Г. Гарантоване оцінювання розв"язків лінійних диференціальних рівнянь при загальних крайових умовах // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), May 12-17, 2008 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), intern. conference. – Рівне : Ред.-вид. центр Нац. ун-ту вод. госп-ва та природокористування, 2008. – С. 170-171
320057
  Жук С.М. Гарантоване оцінювання у лінійних дескрипторних різнецевих рівняннях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 102-105. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-39-6


  У статті описано метод побудови гарантованих оцінок лінійних функцій визначених на множині розв"язків лінійного різницевого рівняння, права частина якого початкова умова є деякими, наперед невідомими елементами заданих множин. Спостереження за станом ...
320058
  Наконечний О.Г. Гарантовані оцінки розв"язків лінійних рівнянь в гільбертовому просторі з випадковими параметрами / О.Г. Наконечний, Б.В. Стащук, М.М. Верес // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2011. – № 1 (104). – С. 85-96. – (Серія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  В роботi дослiджуються задачi оцiнювання функцiоналiв вiд розв"язкiв операторних рiвнянь в гiльбертових просторах за додатковими данними. Показано, що у випадку лiнiйних операторiв, що залежать вiд випадкового параметру та випадкових похибок у ...
320059
  Наконечний О.Г. Гарантовані оцінки розв"язків лінійних рівнянь в гільбертовому просторі з випадковими параметрами / О.Г. Наконечний, Б.В. Стащук, М.М. Верес // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2011. – № 3 (106). – С. 85-96. – (Cерія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  Досліджено задачі оцінювання функціоналів від розв"язків операторних рівнянь в гільбертових просторах за додатковими данними. Показано, що у випадку лінійних операторів, що залежать від випадкового параметра та випадкових похибок у додаткових даних, ...
320060
  Муранова Н. Гарантом якості професійного навчання мають стати державні стандарти // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 11 (971). – С. 41-44. – ISSN 0131-6788
320061
  Матвєєв В. Гарантування безпеки праці під ча підготовки фахівців у системі вищої освіти в контексті вимог глобалізації суспільства // Вища освіта України в умовах глобалізації суспільства : монографія / Г.О. Вайганг, Н.М. Вдовенко, Л.Г. Горяна, Т.Д. Іщенко, Л.Л. та ін. Ляхоцька. – Київ : Агроосвіта, 2016. – С. 207-247. – ISBN 978-617-7283-08-8
320062
  Соколова О.Б. Гарантування вкладів та його вплив на фінансову стійкість комерційних банків // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 6 (73). – С. 53-56.
320063
  Сипчук С. Гарантування гідного рівня життя особи у сфері соціального забезпечення // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 234-242. – (Серія юридична ; Вип. 52). – ISSN 0136-8168
320064
  Сбітнєв А. Гарантування завершеності спеціального програмного забезпечення за допомогою "Методу тестування" / А. Сбітнєв, О. Грищак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 83-86. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Наведено опис "методу тестування" як засобу підвищення завершеності спеціального програмного забезпечення. This article presents the description of a testing-method as a tool, which provides special software maturity assurance.
320065
  Гультай М. Гарантування Конституційним Судом України окремих особистих прав і свобод людини / М. Гультай, І. Кияниця // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 82-92
320066
  Драган І.В. Гарантування національних інтересів у процесі залучення іноземних інвестицій в умовах глобалізації // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 1. – С. 16-18
320067
  Ковальчук А.Ю. Гарантування права дітей на працю // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 3. – С. 64-69
320068
  Терещенко Ю.В. Гарантування права на захист на початковому етапі розслідування // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 1 (77). – С. 88-96. – ISSN 2524-0323
320069
  Сбітнєв А. Гарантування стійкості функціонування спеціального програмного забезпечення за допомогою "Методу тестових інтерфейсів" / А. Сбітнєв, О. Грищак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 22-23. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Наведено опис "методу тестових інтерфейсів" як засобу підвищення стійкості функціонування та здатності до відновлення спеціального програмного забезпечення. This article presents the description of a "method of test interfaces" as a tool, which ...
320070
  Зельницький А.М. Гарантування якості вищої військової освіти в контексті національної безпеки України // Науковий часопис Академії національної безпеки : науковий журнал / Академія, національної безпеки. – Київ, 2018. – № 2 (18). – C. 52-68. – ISSN 2523-4927


  "У статті представлено концептуальні засади гарантування якості вищої військової освіти - складної, цілеспрямованої, динамічної системи теоретичних знань про педагогічний феномен поняття "гарантування" його органічному зв"язку з поняттям "забезпечення"."
320071
  Литвин В. Гарантувати чесні президентські вибори: Виступ Голови Верховної Ради України на відкритті шостої сесії Верховної Ради України 7 верес. 2004 р. // Сільські вісті, 2004. – 9 вересня
320072
   Гарас Георгій. – К, 1974. – 9с.
320073
   Гаращенко Федір Георгійович // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 69. – ISBN 978-617-7530-19-9
320074
   Гарболинский Веслав. Выставка произведений. Москва. 1978. – М, 1978. – 12с.
320075
  Кохан В.І. Гарбуз від муз / В.І. Кохан. – Ужгород : Карпати, 1971. – 47 с.
320076
  Усик Світлана Гарбузова насолода / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 10, жовтень. – С. 2 : фото
320077
  Усик Світлана Гарбузова насолода / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 11, листопад. – С. 3 : фото
320078
  Слісаренко О. Гарвард іде у відрив: динаміка і стратегії розвитку топ-закладів вищої освіти // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 10 (123). – С. 40-62. – ISSN 1682-2366


  Досліджено динаміку та стратегіїї розвитку топ-закладів вищої освіти, яки займали 1-30-те місця за рейтингом "Шанхайський" у 2003-2013 роках.
320079
  Шруба М. Гарвардский эпизод биографии Д.И. Чижевского (по переписке с М.М. Карповичем) // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2014. – № 4. – С. 57-64. – ISSN 0132-1366
320080
  Антонович М. Гарвардська невдала концепція шевченкознавства : (аналіз праці проф. Джорджа Грабовича "Шевченко як міфотворець". - Кембрідж, 1982. - 212 с.) / Марко Антонович // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць / НАН України, Ін-т історії України, Від. спец. іст. дисциплін. – Київ, 2002. – № 8/9, ч. 2 : Зб. наук. праць на пошану видатного вченого, історика-українознавця, акад. Укр. Могилянсько-Мазепинської Акад. наук (м. Оттава, Канада) Ярослава Івановича Дзири. – С. 314-323. – ISBN 966-02-2554-7
320081
  Гумницька Н. Гарвардський центр українознавства: модель відродження національної ідентичності // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Н.-д. ін-т українознавства ; голов. ред. П. Кононенко ; редкол.: Багров М.В., Баран В.Д., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 1. – С. 272-276
320082
  Рабле Ф. Гаргантюа / Ф. Рабле. – Х, 1929. – 119с.
320083
  Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль / Ф. Рабле. – Ленинград, 1938. – 495с.
320084
  Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль / Ф. Рабле. – М., 1956. – 640с.
320085
  Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль : роман / Франсуа Рабле ; пер. с фр. В.А. Пяста. – Киев : Державне видавництво художньої літератури, 1956. – 464 с.
320086
  Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль / Ф. Рабле. – М., 1961. – 726с.
320087
  Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль / Ф. Рабле. – Москва : Художественная литература, 1961. – 726с.
320088
  Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль / Ф. Рабле. – Л., 1972. – 254с.
320089
  Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль / Ф. Рабле. – М. : Художественная литература, 1973. – 783с.
320090
  Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль / Франсуа Рабле ; Перевод с фр. [Н. Любимова ; вступ. статья А. Дживелегова (с. 5-26) ; примеч. С. Артамонова и С. Маркиша ; ил.: Г. Доре]. – Москва : Художественная литература, 1973. – 783с. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 35 ; Серия первая. Литература древнего Востока, античного мира, средних веков, Возрождения, XVII и XVIII вв.)
320091
  Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль : [роман] / Франсуа Рабле ; пер. с фр. Н. Любимова. – Москва : Правда, 1981. – 560 с.
320092
  Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль / Ф. Рабле. – Л., 1985. – 191с.
320093
  Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль / Ф. Рабле. – Владивосток, 1988. – 718с.
320094
  Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль / Ф. Рабле. – Москва, 1990. – 269с.
320095
  Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль / Ф. Рабле. – Архангельс ; Вологда, 1990. – 206с.
320096
  Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль / Ф. Рабле. – Москва, 1991. – 765с.
320097
  Рабле Франсуа Гаргантюа и Пантагрюэль. Приключения барона Мюнхгаузена. Путешествия Лемюэля Гулливера : Романы / Рабле Франсуа, Распэ Рудольф Эрик, Свифт Джонатан. – М., 1984. – 686с.
320098
  Рабле Ф. Гаргантюа і Пантагрюель / Ф. Рабле. – К., 1984. – 223с.
320099
  Рабле Ф. Гаргантюа і Пантагрюель : роман : для серед. та ст. шк. віку / Ф. Рабле; Скорч. пер. з франц. та прим. Ірини Сидоренко. Післямова Вадима Пащенка. – Київ : Веселка, 1990. – 240 с.
320100
  Рабле Ф. Гаргантюа та Пантагрюель / Ф. Рабле; Переклад зі старофранцузької Анатоля Перепаді. – Львів : Кальварія. – ISBN 966-663-129-6; 966-663-130-Х(Том 1)
Том 1; Кн.1-3. – 2004. – 584с.
320101
  Рабле Ф. Гаргантюа та Пантагрюель / Ф. Рабле; Переклад зі старофранцузької Анатоля Перепаді. – Львів : Кальварія. – ISBN 966-663-129-6; 966-663-131-8(Том 2)
Том 2; Кн.4-5. – 2004. – 416с.
320102
  Рабле Ф. Гаргантюа та Пантагрюель / Франсуа Рабле ; [пер. зі старофр. та прим. А. Перепаді] ; Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – Харків : Фоліо, 2011. – 633, [3] с., [1] арк. портр. : іл. – Сер. засн. у 2001 р. – (Бібліотека світової літератури / редкол.: Т. Денисова, Р. Доценко, І. Дзюба [та ін.] ; Французька література). – ISBN 978-966-03-5287-2
320103
  Чйон Г. Гардарике та Скандинавія // Русь вікінгів / Г. Чйон. – 4-те вид. – Ставангер ; Київ : Ант ; Saga Bok, 2011. – С. 81-82. – ISBN 978-966-432-087-7
320104
  Нагибин Ю.М. Гардемарины!. / Ю.М. Нагибин. – М., 1992. – 222с.
320105
  Соротокина Н.М. Гардемарины, вперед! / Н.М. Соротокина. – Тула, 1992. – 555с.
320106
  Соротокина Н.М. Гардемарины, вперед! / Н.М. Соротокина. – Ростов-на-Дону, 1992. – 352с.
320107
  Соротокина Н.М. Гардемарины, вперед! / Н.М. Соротокина. – Харьков
1. – 1992. – 367 с.
320108
  Соротокина Н.М. Гардемарины, вперед! / Н.М. Соротокина. – Харьков
2. – 1992. – 319 с.
320109
  Эртель А.И. Гарденины, их дворня , приверженцы и враги / А.И. Эртель. – М
1. – 1933. – 541с.
320110
  Эртель А.И. Гарденины, их дворня , приверженцы и враги / А.И. Эртель. – М
2. – 1933. – 477с.
320111
  Эртель А.И. Гарденины, их дворня , приверженцы и враги / А.И. Эртель. – М, 1954. – 616с.
320112
  Эртель А.И. Гарденины, их дворня , приверженцы и враги / А.И. Эртель. – М, 1960. – 627с.
320113
  Эртель А.И. Гарденины, их дворня , приверженцы и враги / А.И. Эртель. – М, 1980. – 614с.
320114
  Эртель А.И. Гарденины, их дворня , приверженцы и враги / А.И. Эртель. – М, 1985. – 558с.
320115
  Эртель А.И. Гарденины, их дворня , приверженцы и враги / А.И. Эртель. – М, 1987. – 365с.
320116
  Эртель А.И. Гарденины, их дворня , приверженцы и враги / А.И. Эртель. – М, 1988. – 556с.
320117
  Прудивус С. Гардероб як соціальний код (на матеріалах опису майна кошового отамана Петра Калнишевського) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Спецвип. 34 : Спец. вип. присвяч. 325-річчю з дня народж. останнього кошового отамана Запоріз. Січі Петра Калнишевського. – C. 39-44
320118
  Гайворон І.Й. Гардовий шлях : поезії / Іван Гайворон. – Київ : Задруга, 2008. – 263, [1] с., [4] арк. кольор. іл. : іл. – Справжнє ім"я авт.: Іван Йосипович Герун. - Зміст включ. розд.: Нескорений полин ; Пелюстки сакури ; Нуртуюча глибінь ; Пісенні тексти. – ISBN 788-966-432-035-8
320119
  Галстян Тереза Овсеповна Гарегин Левонян и его журнал "Гехарвест" : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Галстян Тереза Овсеповна; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1975. – 24л.
320120
  Раффи Ш. Гарем / Ш. Раффи. – Москва, 1966. – 287 с.
320121
  Теньков С.А. Гарем Снежной Королевы "…и звездное небо впридачу" : посвящ. женщинам, без которых эта книга не была бы написана / Сергей Теньков. – Киев : Юринком Интер, 2013. – 155, [2] с. : ил. – Название обл.: Гарем Снежной Королеві. – ISBN 978-966-667-555-5
320122
  Клименко Владимир Гарем торопится в Калугу // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 1 (49). – С. 76-91. – ISSN 1812-867Х
320123
  Марочко В. Гарет Джоунз: подорож у пекло Голодомору // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 25 листопада - 1 грудня (№ 45). – С. 1, 15


  "... Десять днів перебування Г.Джоунза серед голодних селян Харківщини у березні 1933 р. перевернули його духовний світ і виявилися доленосними для сміливого валлійця. Випускник Кембриджського університету, поліглот, радник з міжнародних питань ...
320124
  Лурье А.Я. Гарибальди. / А.Я. Лурье. – М., 1938. – 320с.
320125
  Лурье А.Я. Гарибальди. / А.Я. Лурье. – М., 1957. – 287с.
320126
  Грицай О. Гарибальді // Український націоналізм: історія та ідеї : науковий збірник / Центр нац. відродж. ім. С. Бандери ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І Франка, Каф. нової і новітньої іст. України ; Н.-ідеолог. центр ім. Д. Донцова. – Дрогобич, 2014. – Вип. 2. – С. 335-351
320127
  Галяшин А.А. Гарин-Михайловский в Самарской губернии / А.А. Галяшин. – Куйбышев, 1979. – 120с.
320128
  Прокофьев А.А. Гарислава. / А.А. Прокофьев. – М, 1963. – 207с.
320129
  Шимчишин М М. Гарлемський ренесанс (історія, теорія, поетика та афро-американська самість) / Марія Шимчишин. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2010. – 319, [1] с. : іл. – Рез. англ. – Бібліогр.: с. 285-311. – ISBN 978-966-07-1923-1
320130
  Шимчишин М. Гарлемський ренесанс як етап творення нової афро-американської ідентичності


  У статті розглянуто культурно-мистецький рух Гарлемський ренесанс - знаковий період в історії словесності США. Коротко проаналізовано передумови його виникнення, охарактеризовано тогочасні дискусії про завдання негритянського митця, а також ...
320131
  Мальченко О. Гармати європейського виробництва на озброєнні Києва останньої чверті XVII століття // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 4 (344). – С. 38-61. – ISSN 0869-3595
320132
  Мальченко О. Гармати європейського виробництва на озброєнні Києва останньої чверті XVII століття // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 5 (345). – С. 1-16. – ISSN 0869-3595
320133
  Рибак Н.С. Гармати жерлами на схід : Роман / Н.С. Рибак. – Одеса : Молодий більшовик, 1934. – 189с.
320134
  Сокирко О. Гарматне м"ясо для імперії // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 40 (153). – С. 46-49. – ISSN 1996-1561


  У безславній обороні Севастополя (Кримська війна) поклали голови тисячі українців.
320135
  Опільський Юліян Гарміоне : Нарис із життя Чорноморя під кінець V віку до Хр[иста] / Написав Юліян Опільський. – Львів : Накладом Видавн. Спілки ; З друк. Ставропиг. Ін-та під упр. Ю. Сидорака, 1921. – 50 с. – Прим. № 103604 дефектний, без обкл.
320136
  Наумова Е. Гармонизация авторско-правового регулирования и охраны смежных прав в Европейском Союзе // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2010. – № 10. – С. 57-66. – ISSN 0201-7059
320137
  Рынкевич Н.С. Гармонизация бизнес-стратегии предприятия с организационной культурой // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформ-аналіт. журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 5. – С. 28-30. – Библиогр.: 13 назв
320138
  Саенко А.А. Гармонизация взаимодействия общества и природы как социальный фактор совершенствования развитого социализма : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Саенко А.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1984. – 160л. – Бібліогр.:л.148-160
320139
  Саенко Анатолий Александрович Гармонизация взаимодействия общества и природы как социальный фактор совершенствования развитого социализма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Саенко Анатолий Александрович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 24л.
320140
   Гармонизация законодательства Украины и международная интеграция: внешнеэкономический аспект : сборник научных трудов. – Донецк : Юго-Восток, 2006. – 234 с. – ISBN 966-374-100-7
320141
  Шугуров М. Гармонизация защиты смежных прав вещательных организаций в Европейском Союзе // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "Интеллектуальная пресса". – Москва, 2014. – № 3. – С. 64-72. – ISSN 0201-7059
320142
  Шевчук А.Ю. Гармонизация измерения инфляции в условиях интеграции стран ЕВРАЗЭС // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2012. – С. 90-97. – (Серія: Економіка ; вип. 4). – ISSN 2226-2822
320143
  Филиппова Валентина Ивановна Гармонизация как специфический способ всестороннего развития личности : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Филиппова Валентина Ивановна; Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1979. – 19л.
320144
  Васильев В.С. Гармонизация отношений стран BRICS / В.С. Васильев, В.П. Пономарев // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2016. – № 2. – С. 5-23. – ISSN 0044-748Х
320145
  Клетченкова М.М. Гармонизация правового регулирования отношений с участием потребителей в странах СНГ // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 4. – С. 41-43. – ISSN 1812-3910
320146
  Клетченкова М.М. Гармонизация правовогорегулирования отношений с участием потребителей в странах ЕС // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 3. – С. 55-58. – ISSN 1812-3910
320147
  Тепляшин П.В. Гармонизация уголовно-исполнительного законодательства России в контексте соотношения международного и внутригосударственного права // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 5. – С. 35-37. – ISSN 1812-3910
320148
  Вайман С.Т. Гармонии таинственная власть / С.Т. Вайман. – Москва, 1989. – 365с.
320149
  Капаев И. Гармонистка : повести, рассказ / И. Капаев; пер. с ногайск. – Москва : Современник, 1985. – 319 с.
320150
  Федосеев А.Г. Гармонические и полигармонические неавтономные режимы автогенераторов с твердотельными элементами : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Федосеев А.Г. ; МГУ , Физ. фак-т. – Москва, 1974. – 13 с.
320151
  Гринченко В.Т. Гармонические колебания и волны в упругих телах / В.Т. Гринченко, В.В. Мелешко. – Киев : Наукова думка, 1981. – 283 с.
320152
  Штейнград З.А. Гармонические координаты и хронометрические инварианты. : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.031 / Штейнград З.А. ; МГУ. Гос. астроном. ин-т. – Москва, 1972. – 14 с.
320153
  Олейник С.Г. Гармонические множества и многообразия в теории многочастотных колебаний / С.Г. Олейник ; НАН Украины ; Ин-т электродинамики. – Киев : Наукова думка, 2012. – 252, [3] с. – Проект "Наукова книга". – Библиогр.: с. 245-250. – ISBN 978-966-00-1080-2
320154
  Морозевич А.Н. Гармонические сигналы в цифровых системах контроля и испытаний / А.Н. Морозевич. – Минск, 1990. – 181с.
320155
  Аверин С.В. Гармонические смесители на диодах с барьером Шоттки / С.В. Аверин , В.А. Попов ; АН СССР, Ин-т радиотехники и электроники. – Москва : [б. и.], 1978. – 41с.
320156
  Яшников В.П. Гармонические функции связанные с конечными алгебрами фон Неймана : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.01 / Яшников В.П. ; МГУ. Мех.-мат. фак-т. – Москва, 1973. – 11с.
320157
  Серебренников М.Г. Гармонический анализ / М.Г. Серебренников. – Москва ; Ленинград : Гостехиздат, 1948. – 504 с., [4] л. схем. – Библиогр. в подстроч. примеч.
320158
  Березанский Ю.М. Гармонический анализ в гиперкомплексных системах / Ю.М. Березанский, А.А. Калюжный. – Киев : Наукова думка, 1992. – 352 с.
320159
   Гармонический анализ и развитие аппроксимационных методов. – К., 1989. – 122с.
320160
  Баскаков А.Г. Гармонический анализ линейных операторов / А.Г. Баскаков. – Воронеж, 1987. – 164 с.
320161
   Гармонический анализ на группах в абстрактной теории систем. – М., 1976. – 155с.
320162
  Желобенко Д.П. Гармонический анализ на полупростых комплексных группах Ли / Д.П. Желобенко. – М, 1974. – 240с.
320163
  Семенов-Тян-Шанский Гармонический анализ на римановых симметрических пространствах некомпактного типа и теория рассеяния. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Семенов-Тян-Шанский М.А.; АН СССР.Мат.ин-т. – Л, 1975. – 11л. – Бібліогр.:с.11
320164
  Секефальви-Надь Гармонический анализ операторов в гильлбертовом пространстве. / Секефальви-Надь, Ч. Фояш. – М, 1970. – 432с.
320165
  Хуа Ло-кен Гармонический анализ функций многих комплексных переменных в классических областях / Хуа Ло-кен. – М, 1959. – 163с.
320166
  Желобенко Д.П. Гармонический анализ функций на группе Лоренца и некоторые вопросы теории линейных представлений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Желобенко Д. П. ; МГУ. – Москва, 1961. – 6 с.
320167
  Гольдман С. Гармонический анализ, модуляция и шумы / С. Гольдман. – Москва, 1951. – 408 с.
320168
  Мошинский М. Гармонический осциллятор в современной физике : от атомов до кварков : Пер. с англ. / М. Мошинский. – Москва : Мир, 1972. – 149с.
320169
  Заездный А.М. Гармонический синтез в радиотехнике и электросвязи / А.М. Заездный. – Л., 1957. – 184с.
320170
  Заездный А.М. Гармонический синтез в радиотехнике и электросвязи / А.М. Заездный. – М.-Л., 1961. – 536с.
320171
  Заездный А.М. Гармонический синтез в радиотехнике и электросвязи / А.М. Заездный. – изд. 2-е, испр. и доп. – Ленинград, 1972. – 527 с.
320172
   Гармонический человек. – М., 1965. – 322с.
320173
  Матусевич Н.И. Гармоническое варьирование в сольных обработках народных песен украинских композиторов : Автореф... канд. искусствоведениянаук: 821 / Матусевич Н.И.; Киев. гос. консерватория им. П.И.Чайковского. Кафедра теории музыки. – Киев, 1971. – 29л.
320174
  Щербак Ю.Н. Гармоническое вдохновение : повесть, рассказы / Ю.Н. Щербак. – Киев : Молодь, 1987. – 247 с.
320175
  Лукин Ю.А. Гармоническое развитие личности - гармоническое развитие художественной культуры / Ю.А. Лукин. – М., 1974. – 46с.
320176
  Френкин А.А. Гармоническое развитие личности и единство эстетического вспитания с физическим : Автореф... канд. филос.наук: / Френкин А.А.; Ин-т философии Акад. наук СССР. – М., 1961. – 16л.
320177
  Костаки Г. Гармоничная взаимосвязь государства и права - важное условие для построения правового государства // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2010. – № 10 (228). – С. 4-8. – ISSN 1810-3081
320178
  Брюсова Н. Гармония / Н. Брюсова. – Москва : Крестьянская газета, 1938. – 52 с.
320179
  Рудольф Л. Гармония : практический курс / Л. Рудольф. – Баку : Азернешр, 1938. – 184 с.
320180
   Гармония : Программа для отделения теории музыки музыкальных училищ. – М., 1966. – 30с.
320181
  Шестаков В.П. Гармония / В.П. Шестаков. – М, 1973. – 256с.
320182
  Савельев И.К. Гармония / И.К. Савельев. – М., 1983. – 141с.
320183
  Белоусов В.А. Гармония / В.А. Белоусов, А.В. Демичев. – Владивосток, 1991. – 186с.
320184
  Швидковский О.А. Гармония взаимодействия / О.А. Швидковский. – Москва, 1984. – 280 с.
320185
  Шаповал Н.В. Гармония властного и подвластного начал как всеобщий закон природы по Аристотелю // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : зб. наук. праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 24-30. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 55). – ISSN 2226-0994
320186
  Азизов Эльбрус Ислам оглы Гармония гласных в диалектах и говорах азербайджанского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Азизов Эльбрус Ислам оглы; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Филол. фак. – Баку, 1974. – 24л. – Бібліогр.:с.24
320187
  Берков В.О. Гармония Глинки / В.О. Берков. – Москва; Ленинград, 1948. – 254с.
320188
  Дурова Н. Гармония доброты : [ повести, рассказы, эссе ] / Наталья Дурова. – Москва : АСТ; Зебра Е, 2007. – 576с. – (Актерская книга). – ISBN 978-5-17-046001-4
320189
  Урываев Ю.В. Гармония живой регуляции / Ю.В. Урываев. – М., 1975. – 222с.
320190
  Де-Метц Г.Г. Гармония жизни и школы. – Киев : Тип.Универ.Св.Владимира. Акц.Общ.печат.и изд.дела Н.Т.Корчак-Новицкаго, 1919. – 103с. – Оттиск из Университет.Известий за 1918 г.
320191
  Теряев Д.А. Гармония звучания в структуре материи речи (экспериментально-фонетическое исследование) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 4. – С. 74-81


  В статье рассматривается акустическое структурирование материи звучащей речи по критериям гармонии: симметрия, золотое сечение, числа Фибоначчи, ритм.
320192
   Гармония здоровья (режим труда и отдыха). – Москва, 1987. – 80 с.
320193
  Голицын Г.А. Гармония и алгебра живого / Г.А. Голицын, В.М. Петров. – Москва : Знание, 1990. – 125 с.
320194
  Мещеряков В.Т. Гармония и гармоническое развитие / В.Т. Мещеряков. – Ленинград, 1976. – 120с.
320195
  Жила В.В. Гармония и дисгармония интимной жизни / В.В. Жила, Ю.И. Кушнирук. – К, 1990. – 79с.
320196
  Милтс А.А. Гармония и дисгармония личности / А.А. Милтс. – М., 1990. – 221с.
320197
  Харитонов А.С. Гармония и хаос в равновесной макромолекуле / А.С. Харитонов. – М., 1991. – 32с.
320198
  Демьяненко А.В. Гармония игр / А.В. Демьяненко. – К., 1989. – 149с.
320199
  Демьяненко А.В. Гармония игры / А.В. Демьяненко. – Киев : Молодь, 1989. – 149с. – (Знаменосцы спорта)
320200
  Шицкова А.П. Гармония или трагедия? / А.П. Шицкова. – М, 1989. – 270с.
320201
  Шафрановский И.И. Гармония мира минералов: симметрия и статистика. / И.И. Шафрановский, Г.И. Шафрановский. – СПб., 1992. – 77с.
320202
  Зинар М.А. Гармония пешечного этюда / М.А. Зинар, В.М. Арчаков. – К, 1990. – 143с.
320203
  Подолько Е. Гармония превыше Мамоны // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 21/22. – С. 61-63


  Китайська модель розвитку
320204
  Большаков И.Г. Гармония предметного мира / И.Г. Большаков. – Москва, 1968. – 30 с.
320205
   Гармония противоположностей: Аспекты теории и истории сонета. – Тбилиси, 1985. – 198с.
320206
  Владин В.З. Гармония семейных отношений / В.З. Владин, Д.З. Капустин. – Минск, 1988. – 333с.
320207
  Владин В.З. Гармония семейных отношений / В.З. Владин, Д.З. Капустин. – Петрозаводск, 1991. – 333с.
320208
  Дворниченко О.И. Гармония фильма / О. Дворниченко. – Москва : Искусство, 1982. – 200 с. – Библиогр.: с. 196-199
320209
  Лебедев Ю.С. Гармония форм в живой природе и архитектуре / Ю.С. Лебедев. – Москва, 1976. – 48 с.
320210
  Клима Д. Гармония. Гармоническая личность / Д. Клима. – Кишинев, 1990. – 149с.
320211
  Комзюк Л. Гармонізаційний потенціал проекту кодексу європейського авторського права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 44-46. – (Юридичні науки ; вип. 88). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються деякі аспекти кодифікації європейського авторського права, зокрема проект Європейського кодексу авторського права. Обгрунтовано, що проект кодексу є феноменальним явищем у розвитку і гармонізації авторського права ЄС. В статье ...
320212
  Струк Н. Гармонізація бухгалтерського і статистичного обліку та її вплив на облікову систему ділового партнерства підприємств // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 35, ч. 2. – С. 235-241. – ISSN 2078-5860


  Доведено актуальність потреби гармонізації бухгалтерського і статистичного обліку для якісного формування єдиного інформаційного простору прийняття різнопланових управлінських рішень. Надано рекомендації щодо усунення проблем інтерпретації даних ...
320213
  Нишенко Л. Гармонізація бухгалтерського обліку і калькування собівартості продукції // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 9. – С. 6-9
320214
  Моторин Р.М. Гармонізація бухгалтерського обліку й національного рахівництва : методологія бухгалтерського обліку // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 3 (172). – С. 101-109. – Бібліогр.: 6 назв
320215
  Нишенко Л.П. Гармонізація бухгалтерського обліку та фінансової звітності України : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Нишенко Л. П. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
320216
  Нишенко Л.П. Гармонізація бухгалтерського обліку та фінансової звітності України з міжнародними стандартами : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Нишенко Л.П.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 290с. + Додатки: л.236-290. – Бібліогр.: л.211-235
320217
  Ковальчук О.В. Гармонізація бухгалтерської та податкової методики обліку оподатковуваного прибутку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 3. – С. 42-43. – Бібліогр.: 4 назв
320218
  Печуляк В. Гармонізація відносин контролюючих відносин у сфері оподаткування та платників податків як один із напрямів податкової політики України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 4. – С.130-135
320219
  Гулак О. Гармонізація вітчизняного законодавства з міжнародними правовими актами в контексті оптимізації функціонування кримінально-виконавчих установ // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 12. – С. 56-62.
320220
  Муравйов В.І. Гармонізація внутрішнього права асоційованих країн з правом Європейського Союзу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 272-277. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено особливості гармонізації внутрішнього права асоційованих країн з правом Європейського Союзу. Спеціальна увага приділена аналізу форм та способів гармонізації в рамках третіх країн з ЄС.
320221
  Муравйов В. Гармонізація внутрішнього права асоційованих країн із правом Європейського Союзу / В. Муравйов, Н. Мушак // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2013. – № 17 (350). – С. 12-18
320222
  Булгакова І.В. Гармонізація господарського законодавства України із законодавством Європейського Союзу // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2017. – Т. 14, № 1 (38). – С. 26-33. – ISSN 2310-9769
320223
  Костюк О.Д. Гармонізація державної політики забезпечення якості та безпеки продукції до світових вимог // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 141. – С. 188-193
320224
  Терещенко О.О. Гармонізація державної політики фінансової підтримки підприємств із законодавством Європейського Союзу // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 10. – С. 108-117
320225
  Прудиус Л.В. Гармонізація державної служби України з міжнародними стандартами та нормами ЄС // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2016. – № 6/7 (32/33). – С. 66-76. – ISSN 2311-6420
320226
  Руденко Л.В. Гармонізація динамічних змін бізнес-моделей транснаціональних корпорацій як запорука формування їх певного соціального іміджу / Л.В. Руденко, М. Руденко // Стратегія розвитку України : Науковий журнал. Економіка. Соціологія. Право. / Мін. осв. і науки України; Нац.авіац. ун-т; Ін-т міжн. відн. та інш. – Київ, 2005. – № 4. – С. 25-31. – ISSN 1729-7036
320227
  Скороход І.С. Гармонізація екологічних стандартів України та ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С.52-53
320228
  Копиця Є.М. Гармонізація екологічної політики України зі стандартами ЄС у сфері нормування атмосферного повітря // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Укр. ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – Вип. 126. – С. 116-123. – ISSN 2224-9281
320229
  Кириленко О.М. Гармонізація економіко-правових засад функціонування транспортної системи України з європейським транспортним законодавством // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2016. – Вип. 55. – С. 17-24. – ISSN 2075-4892
320230
  Шеренговський Д. Гармонізація елементів системи безпеки та оборони України стосовно співробітництва та конвергенції України у сфері зовнішньої політики та політики безпеки з Європейським Союзом // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 107-113. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 36, ч. 2). – ISSN 2078-4333
320231
  Віленчук О. Гармонізація єдиного еколого-економічного простору України // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (568). – С. 80-87. – ISSN 0131-775Х
320232
  Муравйов В. Гармонізація законодавства і європейська інтеграція // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2013. – № 6. – С. 12-50. – ISSN 1026-9932


  Стаття висвітлює теоретичні і практичні питання гармонізації законодавства у зв"язку зі здійсненням європейської інтеграції у рамках Європейського Союзу. На конкретних прикладах розглядаються положення установчих договорів про Європейський Союз та про ...
320233
  Павленко Ж.О. Гармонізація законодавства крізь призму інформаційної моделі правової доктрини // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 95. – С. 94-102. – ISSN 0201-7245
320234
  Андрощук Г. Гармонізація законодавства про припинення недобросовісної конкуренції в ЄС // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 2018. – № 6. – С. 20-29. – ISSN 1608-6422
320235
  Кулинич П.Ф. Гармонізація законодавства України з законодавством ЄС у сфері земельних відносин: етапи, проблеми, перспективи // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 256-263. – ISSN 0869-2491
320236
  Євлаш С.О. Гармонізація законодавства України з правом держав - членів Європейського Союзу // Збірник тез студентів, аспірантів та здобувачів - учасників 70-ї звітної конференції, присвяченої 149-й річниці створення Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : Секція екон.-прав. наук : 25 квіт. 2014 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : Астропринт, 2014. – С. 248-252. – ISBN 978-966-190-861-0
320237
  Муравйов В. Гармонізація законодавства України з правом Європейського Союзу в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС / В. Муравйов, Н. Мушак // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2013. – № 8 (341). – С. 12-18
320238
  Бортник Н. Гармонізація законодавства України і Європейського союзу про адміністративну відповідальність у сфері трудової міграції / Н. Бортник, С. Єсімов // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 861. – C. 232-240. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
320239
  Ковальчук А.Ю. Гармонізація законодавства України із законодавством Європейського Союзу з питань фінансового контролю // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2004. – Вип. 253 : Правознавство. – С. 108-112. – (Правознавство ; Вип. 253)
320240
  Саленко О.В. Гармонізація законодавства України про судоустій і статус суддів із міжнародними стандартами = Гармонизация законодательства Украины о судоустройстве и статусе судей с международными стандартами : монографія / О.В. Саленко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Правова єдність ; Алерта, 2016. – 274, [2] с. – Дод. тит. арк. рос. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-400-1
320241
  Саленко О.В. Гармонізація законодавства України про судоустрій і статус суддів із міжнародними стандартами : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Саленко Ольга Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 235 л. – Додатки: л. 229-235. – Бібліогр.: л. 199-228
320242
  Саленко О.В. Гармонізація законодавства України про судоустрій і статус суддів із міжнародними стандартами : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Саленко Ольга Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
320243
  Ментух Н.Ф. Гармонізація законодавства України про фінансові послуги з правом європейського союзу в рамках угоди про асоціацію між Україною та ЄС / Н.Ф. Ментух, О.Р. Шевчук // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – С. 68-72
320244
  Березовська І. Гармонізація законодавства України щодо технічних стандартів з правом Євросоюзу в контексті Угоди про асоціацію // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 8. – С. 184-200. – ISSN 1026-9932
320245
  Мельник С.В. Гармонізація законодавства щодо ПДВ в Україні в частині зовнішньої торгівлі з міжнародною та європейською практикою // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / Донецький, державний університет управління. – Маріуполь, 2016. – Т. 17, вип. 299 : Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку. – С. 167-179. – (Серія "Економіка")
320246
  Гура Н.О. Гармонізація і стандартизація бухгалтерського обліку в житлово-комунальному господарстві // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 5(60). – С. 111-116. – Бібліогр.: на 9 пунктів
320247
  Білик Р.Р. Гармонізація інтересів держави та платників податків в умовах реформування податкової системи України / Р.Р. Білик, С.М. Ревич, Т.О. Люта // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 55-57. – (Економіка ; Вип. 80). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена ефективному поєднанню інтересів держави та платників податків в прцесі реформування податкової системи України. Розглядаються ознаки кризового стану податкових відносин, можливості та способи його подолання. The article is dedicated ...
320248
  Хім"як Ю. Гармонізація КК України та практики Європейського суду з прав людини // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 65-71
320249
  Леонов С. Гармонізація ключових параметрів ресурсної бази інститутів спільного інвестування / С. Леонов, Т. Васильєва, Д. Циганюк // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 8 (198). – С. 10-16 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
320250
  Новицький В. Гармонізація мегарегіональних суперечностей : [рецензія] // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 141-143. – ISSN 0131-775Х
320251
  Бортніков Г.П. Гармонізація механізму управління ризиками банків із міжнародними стандартами / Г.П. Бортніков, О.О. Любіч // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового упр." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (256). – С. 70-85 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2305-7645
320252
  Горник А.В. Гармонізація міжбюджетних стосунків в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 2. – С. 57-60.
320253
  Войчук М.В. Гармонізація міжнародних та національних стандартів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 137-138
320254
  Павліха Н.В. Гармонізація міжнародних та національних стандартів і сертифікації продукції / Н.В. Павліха, М.В. Войчук // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 20 (217). – С. 120-124. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х


  Проаналізовано розвиток національної й міжнародної, зокрема європейської та країн СНД, систем стандартизації й сертифікації.
320255
  Бренько В. Гармонізація міжрегіональних взаємовідносин як передумова формування громадянського суспільства в Україні // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 21-22.
320256
  Ягодзінський С.М. Гармонізація науки й вищої освіти як ознака сучасного наукового дискурсу // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2007. – С. 144-149. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (6))


  У статті досліджуються принципи і механізми взаємозв"язку науки й вищої освіти.
320257
  Кравчук І.В. Гармонізація національних правових систем з правом ЄС / Мін-во юстиції України. Центр європейського та порівняльного права; Авт. Кравчук І.В., Парапан М.В. – Київ : Слово, 2004. – 320с. – ISBN 966-8407-44-X
320258
  Петрук О.М. Гармонізація національних систем бухгалтерського обліку : Монографія / О.М.Петрук; МОН України; Житомирський держ.технол. унів. – Житомир : ЖДТУ, 2005. – 420с. – ISBN 966-683-076-0
320259
  Олейнікова С.С. Гармонізація національних систем стандартизації на європейському рівні // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 117-120. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
320260
  Балюк С.А. Гармонізація національних стандартів з європейськими в аграрній сфері // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2007. – № 3. – С. 5-10.
320261
  Ящищак О.Р. Гармонізація національного законодавства в сфері надання фінансових послуг у відповідності з нормами та принципами Світової Організації Торгівлі // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (27). – С. 226-229. – (Право. Економіка. Управління)
320262
  Стягун Ю.С. Гармонізація національного законодавства України крізь призму історичних епох на прикладі спадкового права / Ю.С. Стягун, О.П. Бичківський // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 4. – С. 196-199.
320263
  Забігайло В. Гармонізація національного права як передумова інтеграції України до Європейського Союзу // Матеріали міжнародної наукової конференції "Ялта-2000. Роль Європи в ХХI столітті" 7-9 травня 2000 року / Ялта-2000. Роль Європи в ХХІ столітті. – Ялта, 2000. – С. 260-267
320264
  Греськів Т.С. Гармонізація національної форми звіту про фінансові результати до міжнародних стандартів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 125-130. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
320265
  Мних Є.В. Гармонізація облікового інформаційного потоку в системі сучасного управління // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 17-18. – (Економіка ; Вип. 51)


  Розглянуто питання гармонізації облікового інформаційного потоку для задоволення потреб зовнішніх і внутрішніх користувачів.
320266
  Моссаковський В. Гармонізація обліку // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 4. – С. 24-32 : табл. – Бібліогр.: 18 назв
320267
  Лищенко О.Г. Гармонізація обліку доходів за національними та міжнародними стандартами // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради О.В. Покатаєва ; голов. ред. В.М. Порохня ; редкол.: О.І. Амоша, В.М. Бородюк, Ю.Г. Лисенко [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 48-52. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 4/5 (97/98)). – ISSN 1814-1161
320268
  Семенов Гармонізація обліку та фінансової звітності промислового підприємства щодо міжнародних стандартів / Семенов, Панченко, Л.А. Птицина // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 195-200. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
320269
  Крисоватий А.І. Гармонізація оподаткування у парадигмі загальнодержавних інтересів : податки / А.І. Крисоватий, Т.В. Кощук // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 109-117. – Бібліогр.: 7 назв
320270
  Комзюк Л.Т. Гармонізація охорони прав на "осиротілі твори" в ЄС як фактор розвитку медіа-права в інформаційному суспільстві // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2013. – № 3 (39). – C. 50-59
320271
  Комзюк Л. Гармонізація охорони прав на бази даних у процесі європейської інтеграції: досвід для України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 60-63. – (Юридичні науки ; Вип. 84). – ISSN 1728-3817


  Обгрунтовано необхідність і оптимальні шляхи адаптації законодавства України про бази даних до законодавства ЄС. Проаналізовано відповідний досвід постсоціалістичних європейських країн, зокрема Польщі, Словаччини і Чехії. Обосновано необходимость и ...
320272
  Комзюк Л. Гармонізація охорони прав на бази даних у процесі європейської інтеграції: досвід для України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 13-16. – (Юридичні науки ; Вип. 86). – ISSN 1728-3817


  Обгрунтовано необхідність і оптимальні шляхи адаптації законодавства України про бази даних до законодавства ЄС. Проаналізовано відповідний досвід постсоціалістичних європейських країн, зокрема Польщі, Словаччини і Чехії. Обосновано необходимость и ...
320273
  Волинець І. Гармонізація патентного законодавства України щодо лікарських засобів відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 321-322
320274
   Гармонізація податкового законодавства: українські реалії : монографія / [Білецька Г.М. та ін. ; за заг. ред. В.Ф. Дейнеки] ; Держ. податк. служба України, Нац. ун-т держ. податк. служби України, НДІ фін. права. – Київ : Алерта, 2011. – 220, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 210-220 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-171-0
320275
   Гармонізація податкового та бухгалтерського обліку в контексті оподаткування прибутку підприємств в Україні = Harmonization of fiscal and financial accounting of corporate income tax in Ukraine : монографія / [І.І. Огороднікова та ін. ] ; М-во доходів і зборів України, Нац. ун-т держ. податк. служби України, НДІ фін. права. – Київ : Алерта, 2013. – 365, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Дод. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 282-300 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-270-4
320276
  Поліщук Л.С. Гармонізація податкової політики Європейського Союзу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 77-81. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто коло проблем у сфері податкового регулювання ЄС. Проаналізовано правову базу податкового процесу ЄС; узагальнено основні напрями гармонізації податків з оцінкою їх впливу на формування єдиного європейського економічного простору.
320277
  Дроб"язко Р. Гармонізація права на відтворення творів України з європейськими нормами // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2003. – № 3. – С.12-17. – ISSN 1608-6422
320278
  Паєнтко Т.В. Гармонізація прибуткового оподаткування : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 37-43. – Бібліогр.: 8 назв
320279
  Задніпряна М.Ю. Гармонізація принципів юридичної відповідальності України та Європейського Союзу : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Задніпряна Мар"яна Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 203 л. – Бібліогр.: л. 179-203
320280
  Задніпряна М.Ю. Гармонізація принципів юридичної відповідальності України та Європейського Союзу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Задніпряна Мар"яна Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
320281
  Гладун О.М. Гармонізація програм вибіркових обстежень населення: проблеми та шляхи вирішення // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 2. – С. 8-13 : табл. – Бібліогр.: 9 назв
320282
  Ігнатенко В.Ю. Гармонізація процесу формування бюджетного потенціалу регіону // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 5 (143). – С. 185-189 : рис. – Бібліогр.: Бібілогр: 10 назв. – ISSN 1993-6788
320283
  Чолану Л.В. Гармонізація роботи навчальних закладів і громадських організацій - засіб активізації відродження української культури в Молдові // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 25. – С. 479-488
320284
  Лір В.Е. Гармонізація систем технічного регулювання як умова зростання товарообігу між Україною та ЄС / В.Е. Лір, О.С. Биконя // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 71-88 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1605-7988
320285
  Жукова Л. Гармонізація системи державного управління як умоа забезечення безпеки життєдіяльності людини // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 70-76. – бібліогр. на 26 пунктів
320286
  Єгоров І.Ю. Гармонізація системи показників науково-технічного та інноваційного розвитку України із стандартами ОЕСР / І.Ю. Єгоров, С.М. Черненко // Проблеми науки : міжгалузевий науково-практичний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 2014. – № 11/12 (167/168). – С. 2-7


  Розглянуто основні міжнародні документи, що визначають стандарти у галузі статистики науки та інновацій у країнах ОЕСР. Спеціальну увагу приділено проблемам, що виникають при застосуванні певних означень показників, які містяться у цих документах. ...
320287
  Литвинчук А.О. Гармонізація системи ресурсно-екологічних податків України з нормами ЄС та їх роль у розвитку економіки // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. 4 (73). – С. 120-128. – ISSN 2414-3499
320288
  Царук О.В. Гармонізація системи статистики державних фінансів з міжнародними стандартами: статистика державного боргу та дефіциту бюджету // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 21-25 : рис. – Бібліогр.: 14 назв
320289
  Луцишин З.О. Гармонізація системи технічного регулювання в Україні до вимог ЄС як складова конкурентоспроможності економіки / З.О. Луцишин, Н.Я. Крачук, Т.О. Фролова // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4, лютий. – С. 5-16. – ISSN 2306-6814
320290
  Молдован О.О. Гармонізація системи фіскальних стимулів із правилами ЄС як чинник підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 2 (219). – С. 115-125 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2305-7645
320291
  Заблоцький К. Гармонізація стандартів процесу злиття та поглинання в Україні у зв"язку з підписанням асоціації з ЄС // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 237-239
320292
  Капіца Ю. Гармонізація та дегармонізація авторського права і суміжних прав у Європейському Союзі // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2. – С. 114-122. – ISSN 1026-9932
320293
  Травінська С. Гармонізація та стандартизація обліку і звітності зобов"язань відповідно до МСФЗ та МСБО // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 46-48. – (Економіка ; вип. 118). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено необхідність гармонізації та стандартизації бухгалтерського обліку зобов"язань, досліджено тлумачення та зміни до МСФЗ, що набувають чинності у поточному році, а також розглянуто переваги складання фінансової звітності відповідно до ...
320294
  Сметана В.В. Гармонізація тенденцій децентралізації та централізації як чинник розвитку унітаризму в сучасній Україні: докринальний аспект // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 101-105. – ISSN 2219-5521
320295
  Булана О.О. Гармонізація трансфертного ціноутворнення та митної оцінки товарів // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 4 (221). – С. 83-93. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2305-7645
320296
  Назаров Д. Гармонізація трудового законодавства з питань оплати праці молоді // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 9. – С. 59-62.
320297
  Шевчук В. Гармонізація українського законодавства відповідно до норм Європейського прецедентного права // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 9. – С. 123-128. – ISSN 0132-1331
320298
  Бессараб Н. Гармонізація українського законодавства про державну допомогу в транспорті з нормами права Європейського Союзу // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 5-7
320299
  Семененко Т.І. Гармонізація українського законодавства як умова ефективного функціонування правової системи України // Правовий розвиток суспільства і держави: традиції та новації : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (7 груд. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 35-38. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-94-0
320300
  Борисов С.В. Гармонізація українського нормативного забезпечення транскордонного злиття та поглинання як фактор підвищення конкурентноздатності національних компаній // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 97-98
320301
  Кюнцлі Р.В. Гармонізація унікально-універсальних співвідношень у культурно-мистецькому просторі архітектури українського села : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 26.00.01 / Кюнцлі Романа Василівна ; М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2018. – 36 с. – Бібліогр.: 44 назви
320302
  Зеліско І.М. Гармонізація фінансових відносин аграрно-промислових компаній // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 24, грудень. – С. 3-7 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
320303
  Зеліско І.М. Гармонізація фінансового механізму інтеграційних аграрних формувань // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 5 (199). – C. 121-123. – ISSN 2221-1055
320304
  Зеліско І.М. Гармонізація фінансового управління інтеграційних аграрних формувань // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 1. – С. 160-167. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
320305
  Позняковська Н.М. Гармонізація фінансової звітності суб"єктів бюджетної сфери України з Міжнародними стандартами фінансової звітності // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 363-368. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 1)
320306
  Кулинич М. Гармонізація фінансової звітності: польський досвід і українська практика / М. Кулинич, О. Прокопчук // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; Генерельне консульство РП у Луцьку ; редкол.: Сухарєва С.В., Цьолик Н.М., Оляндер Л.К. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – Т. 7. – С. 91-95. – ISSN 2306-028X
320307
  Рябенко Р.Г. Гармонізація цивільно-правового регулювання ф"ючерсних договірних відносин за законодавством України до права до ЄС // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 2. – С. 7-14. – ISSN 2222-5374
320308
  Ізарова І. Гармонізація цивільного процесу України та ЄС в умовах підписання Угоди про Асоціацію // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 457-459. – ISBN 978-617-7069-28-6
320309
  Ізарова І.О. Гармонізація цивільного процесуального права в європейських країнах: напрями та основні здобутки // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 66. – C. 149-159. – ISSN 1563-3349


  Досліджено одну з найбільш актуальних проблем сучасного цивільного проце- суального права, а саме тенденції розвитку цивільного процесуального права в європейських країнах - гармонізації цивільного процесуального права та її шляхів, а також аналізу ...
320310
  Нескороджена Л. Гармонізація цивільного та цивільного процесуального законодавства // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т. – Київ, 2016. – № 6 (89). – С. 42-51. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 1028-7507
320311
  Свинчук А.А. Гармонізація цілей діяльності соціального підприємства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 1 : Проблеми фінансування установ охорони здоров"я в Україні. – С. 195-200. – ISSN 2222-4459
320312
  Новосельська І. Гармонізація як спосіб адаптації законодавства України до законодавства ЄС // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 12 (240). – С. 9-12
320313
  Андрейцев В.І. Гармонізація як форма оптимізації українського законодавства: проблеми методології (еколого-правовий аналіз) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 4-14. – (Юридичні науки ; Вип. 38)


  Розкриваються методологічні засади та особливості гармонізації як форми оптимізації українського законодавства, висвітлюються критерії та передумови зближення національного права та міжнародно-правового регулювання. The article deals with ...
320314
  Блінов І.В. Гармонізована рольова модель європейського ринку електроенергії / І.В. Блінов, В.І. Попович // Проблеми загальної енергетики : науковий збірник / Інститут загальної енергетики НАН України. – Київ, 2011. – № 3 (26). – С. 3-4. – ISSN 1562-8965
320315
  Капіца Ю. Гармонізоване та негармонізоване законодавство держав - членів ЄС у сфері інтелектуальної власності // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2016. – № 3/4 (159/160). – С. 98-102. – ISSN 2308-9636
320316
  Антонов В.М. Гармонійна Акме-Особистість : монографія / В.М. Антонов ; Укр. акад. акмеології, Нац. техн. ун-т України "КПІ". – Київ : Аграр Медіа Груп, 2014. – 383, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 252-263. – ISBN 978-617-646-269-9
320317
  Горчаківська Г.В. Гармонійне підприємство і дія принципу "золотого перетину" в економічних системах : економічна теорія та історія економічної думки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 4-8 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
320318
  Кузьмін О.Є. Гармонійний розвиток вищих навчальних закладів як концепція державного регулювання їх діяльності / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, Я М. Яструбський // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Пелехатий А.О. [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 3 (125). – С. 3-8. – ISSN 2071-4653
320319
  Кобзєва І. Гармонійні аспекти калокагатії: історико-філософський аналіз // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку ; редкол.: О. Александрова, С. Караман, М. Камінська [та ін.]. – Київ ; Варшава, 2018. – № 7. – C. 22-28. – ISSN 2226-3012
320320
  Дарморіз О. Гармонійність як естетична основа українського національного світогляду // Духовність. Культура. Нація : збірник наукових статей / Львівський нац. ун. імені Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 5. – С. 138-150. – ISBN 978-966-613-798-5, 978-966-613-799-2
320321
  Лошков Ю.І. Гармоніка в Україні (друга половина XIX - початок XX ст.) // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 47. – С. 238-247
320322
  Шемет Л.В. Гармоніки в американській музичній культурі першої половини ХХ ст. // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – C. 147-156. – (Серія: Культурологія ; вип. 58). – ISSN 2410-5325
320323
  Улітко І.А. Гармонічна хвиля Релея на вільній поверхні пружнього півпростору, який перебуває в обертовому русі / І.А. Улітко, В.М. Баженов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 96-105. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Встановлюються умови існування гармонічної хвилі Релея, локалізованої поблизу поверхні ізотропного пружного тіла, яке обертається рівномірно. Досліджуються кінематичні закономірності такого хвильового мікроруху у випадку малих кутових швидкостей ...
320324
  Затула В.І. Гармонічний аналіз сезонних коливань деяких метеорологічних величин на території України / В.І. Затула, Н.І. Затула // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2014. – Т. 2 (33). – С. 98-103. – ISSN 2306-5680
320325
  Улітко І.А. Гармонічні коливання пружного півпростору, який перебуває в обертовому русі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 63-71. – (Математика. Механіка ; Вип. 2)


  Характеристики поширення гармонічних хвиль у пружному півпросторі, який перебуває в рівномірному обертовому русі, розглядаються як наслідок та доповнення до раніше виконаних автором досліджень у аналогічно сформульованій задачі для необмеженого тіла. ...
320326
  Борисейко О.В. Гармонічні хвилі зсуву в пружному шарі, який рівномірно обертається / О.В. Борисейко, А.М. Малик, І.А. Улітко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 105-110. – (Математика. Механіка ; Вип. 11/12). – ISSN 1728-3817


  Побудовано розв"язки для стаціонарних переміщень і напружень у пружному шарі, що рівномірно обертається і навантажується однорідними розподіленими дотичними напруженнями. Отримано та проаналізовано явища поляризації гармонічних хвиль зсуву та модуляції ...
320327
  Коваль Ю.А. Гармонія : новели / Ю.А. Коваль. – Київ, 1969. – 171 с.
320328
  Косинка Г.М. Гармонія : оповідання / Г.М. Косинка. – Львів : Каменяр, 1971. – 128 с.
320329
  Косинка Г.М. Гармонія : новели / Г.М. Косинка; Упоряд. Т. Мороз-Стрілець. – Київ : Дніпро, 1981. – 223 с.
320330
  Скирда Л.М. Гармонія : поезії / Л.М. Скирда. – Київ : Молодь, 1988. – 136 с.
320331
  Лупій О. Гармонія : Лірика. Публіцистична поезія / Олесь Лупій. – Київ : Просвіта, 2003. – 124 с. – ISBN 966-7551-56-3
320332
   Гармонія Sani // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 3 (105), червень - липень. – С. 80-83 : фото
320333
  Подолян М. Гармонія бачення, відчуття, осмислення // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 5. – С. 23-26


  Стаття викладача Інституту журналістики КНУТШ, члена спілок письменників і журналістів, лауреата Шевченківської та інш. премій, Подоляна М.П. про випускника КНУТШ, журналіста, головного редактора всеукраїнської "Робітничої газети", Шибика М.О.
320334
  Комісаренко С.В. Гармонія в науці і житті. До 80-річчя члена-кореспондента НАН України Е.В. Луговського. // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2017. – № 11. – C. 110-114. – ISSN 1027-3239
320335
  Безклубий І.А. Гармонія взаємин учасників університетської спільноти в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 119-123. – (Юридичні науки ; вип. 81). – ISSN 1728-3817
320336
  Мудрий М. Гармонія духовної єдності живопису, графіки та поезії Миколи Мудрого / М. Мудрий. – [Б. м. : б. в. ]. – 88, [1] с. : іл. – До 200-річчя генія людства Тараса Шевченка
320337
  Мамалига А. Гармонія душі, поезії, праці (про Ніну Вернигору) / А. Мамалига, Д. Данильчук // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 351-355
320338
  Якубін Л.Я. Гармонія емоціонального і раціонального у формуванні особистості / Л.Я. Якубін. – Київ, 1984. – 48 с.
320339
  Павлишин Л.Г. Гармонія з собою та світом як запорука духовності у філософії В. Винниченка та Г. Сковороди // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (45). – С. 13-17
320340
  Теряєв Д. Гармонія звучання поезії Тараса Шевченка (експериментально-фонетичне дослідження) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 50-55. – Бібліогр.: с. 55,. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  На основі результатів експериментально-фонетичного дослідження акустичної природи Тараса Шевченка встановлюється ритм віршування за законами золотого перетину, рядами Фібоначчі.
320341
  Постовий В. Гармонія і дисгармонія стосунків батьків та дітей у сучасній родині. // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 7. – С.33-36. – ISSN 0131-6788
320342
  Гетьман В.І. Гармонія культурного ландшафту у красі заповідної природи // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 5 (135). – С. 43-45
320343
  Волошин І. Гармонія під прицелом. Підвищення цін на колсатингові послуги: як не втратити клієнтів // Консалтинг в Україні : Ділове видання. Експерт твого бізнесу / АП "Асоціація консалтингових фірм". – Київ, 2007. – № 8/9. – С. 27-29.
320344
  Кривуляк О. Гармонія поєднання традиційних і модерністських прийомів у поетиці М. Чернявського та І. Липи // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 43. – С. 122-125
320345
  Тельнюк Г. Гармонія сестер, що йде від батька / розмову вів Станіслав Бондаренко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 4 лютого (№ 4). – С. 1, 7


  Розмова з відомою співачкою Галиною Тельнюк.
320346
  Теряєв Д. Гармонія українського віршування в аспекті рекурентних рядів фібоначчі : експерементально-фонетичне дослідження // Мовознавчі студії : збірник наукових праць / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Ч. 1. – С. 35-40.
320347
   Гармонія чуттів "Elements" // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 1 (145), лютий - березень. – С. 34-37 : фото
320348
   Гармонія чуттів... : мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 8-9 : Фото
320349
  Кропивко І.В. Гармонія як основа художності в новелах О. Гончара // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 8. – С. 238-246
320350
  Косинка Г.М. Гармонія. Спогоди про Григорія Косинку : оповідання, публіцистика / Г.М. Косинка. – Київ : Дніпро, 1988. – 605 с. – ISBN 5-308-00085-9
320351
  Тайнчуков А.П. Гармонь-солдатка / А.П. Тайнчуков. – Орджоникидзе, 1957. – 114с.
320352
  Жаров А.А. Гармонь / А.А. Жаров. – М., 1960. – 40с.
320353
  Жаров А.А. Гармонь / А.А. Жаров. – М., 1978. – 30с.
320354
  Жаров А. Гармонь : Поэма / А. Жаров. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 32с.
320355
  Крайнов Н.Е. Гармонь в лотерею / Н.Е. Крайнов. – Саратов, 1987. – 366 с.
320356
  Виридарский М. Гармонь и сердце / М. Виридарский. – Владимир, 1959. – 32с.
320357
  Мазаев А.И. Гармошка на том берегу / А.И. Мазаев. – Кемерово, 1969. – 25с.
320358
  Мороз Л. Гармрнізуючи земне життя : Українська драматургія "перехідного тридцятиріччя"
320359
  Храмов А.А. Гармская область Таджикской Советской Социалистической Республики. (Экономико-географ. монография) : Дис... канд. географ.наук: / Храмов А.А.;. – Киев, 1948. – 168л. – Бібліогр.:л.162-167
320360
  Губин И.Е. Гармское землетрясение 1941 года / И.Е. Губин. – Сталинабад, 1943. – 131с.
320361
  Влад Мария Гарна пані у Джублику : Камо-грядеши? / Влад Мария, Чийпеша Атанасий // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 1. – С. 80-83 : Фото
320362
  Кутова І. Гарне місце порожнім не буває // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2004. – № 4. – С.16-17. – ISSN 1726-3077


  Договір найму будівлі або капітальної споруди за чинним законодавством України
320363
  Саинян А.А. Гарни и Гегард / А.А. Саинян. – Москва, 1958. – 19 с.
320364
  Аракелян Б.Н. Гарни. 1 : результаты работ Гарнийской арх. экспедиции Ин-та АН АрмССР 1949-1950 гг. / Аракелян Б.Н. // Археологические раскопки в Армении : результаты работ Археологической экспедиции Ин-та истории АН АрмССР 1949-1950 гг. / Аракелян Б. ; АН АрмССР. – Ереван : Изд-во АН АрмССР, 1951. – № 3 : Гарни. 1. – С. 1-90
320365
  Аракелян Б.Н. Гарни. 2 : результаты работ Гарнийской арх. экспедиции 1951-1955 гг. / Аракелян Б.Н. // Археологические раскопки в Армении : результаты работ Археологической экспедиции Ин-та истории АН АрмССР 1951-1955 гг. / Аракелян Б.Н. ; АН АрмССР. – Ереван : Изд-во АН АрмССР, 1957. – № 7 : Гарни. 2. – С. 1-95
320366
  Белый А.Т. Гарнизон / А.Т. Белый. – Свердловск, 1981. – 189с.
320367
  Каганов Э.С. Гарнизон № 17 / Э.С. Каганов. – К : Веселка, 1980. – 80 с.
320368
  Шмаков А.А. Гарнизон в Тайге / А.А. Шмаков. – Челябинск, 1959. – 344с.
320369
  Комяков В.А. Гарнизон Н / В.А. Комяков. – Владивосток, 1959. – 340с.
320370
   Гарнизон несет вахту. – М., 1971. – 80с.
320371
  Плескачевский Л.Ю. Гарнизон острова Свободы : повесть [о Махмуде Хатите] / Л.Ю. Плескачевский. – Майкоп : Адыг. кн. изд-во, 1961. – 339 с.
320372
  Петров В.Н. Гарнизоны первых сирен / В.Н. Петров. – М., 1977. – 343с.
320373
  Панч П.Й. Гарні хлопці / П.Й. Панч. – Київ : Дитвидав, 1959. – 184 с.
320374
  Христозов Н. Гарнізонне стрільбище / Н. Христозов. – К, 1987. – 176с.
320375
  Івченко В.М. Гарної нам космічної погоди! / записала Л. Кіт // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Вересень (№ 7)


  Указом Президента України № 1121 від1.12.08 Державну премію України в галузі науки і техніки 2008 року за роботу "Космічні системи, прилади та методи діагностики електромагнітних полів у геокосмосі" отримав завідувач кафедри астрономії та фізики ...
320376
  Мартынчик Е.Г. Гарнтии прав осужденного в надзорном производстве / Е.Г. Мартынчик. – Кишинев, 1985. – 159с.
320377
  Милль Пьер Гарпагоны в беде. / Милль Пьер. – Петроград ; Москва, 1923. – 144 с.
320378
  Окунева Г.Л. Гарпактициды озера Байкал / Г.Л. Окунева. – Иркутск, 1989. – 150с.
320379
  Донцова Д.А. Гарпия с пропеллером : [роман] / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2005. – 348, [4] с. – Сериал "Любительница частного cыска Даша Васильева". – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-10255-8
320380
  Самарин Н Гарри Гоулдер -- сеятель ненависти / Н Самарин. – М., 1963. – 48с.
320381
  Ливанова М. Гарри Гудини: искусство свободы // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 1 (77). – С. 62-83. – ISSN 1819-6268


  Гаррі Гудіні — американський фокусник, ілюзіоніст, знаменитий "ескейпіст" (від англ. escape "звільнятися") — майстер неймовірних звільнень від найнадійніших пут і замків.
320382
  Дейч А.И. Гарри из Дюссельдорфа / А.И. Дейч. – М, 1957. – 320с.
320383
  Дейч А. Гарри из Дюссельдорфа / А. Дейч. – Москва : Детская литература, 1959. – 295 с.
320384
  Иорш Г.С. Гарри Иорш. / Г.С. Иорш. – М., 1983. – 39с.
320385
   Гарри Каспаров. – М., 1988. – 47с.
320386
  Курган В.П. Гарри Олегович Рокчинский / В.П. Курган. – Элиста, 1984. – 17с.
320387
   Гарри Поллит : Библиогр. указ. – Москва, 1982. – 124с.
320388
  Ролинг Дж.К. Гарри Поттер и Кубок огня / Дж. К. Ролинг; Пер. с англ. под редакцией М.Д. Литвиновой. – 9-е вид. – Київ : Росмэн-Пресс, 2005. – 667с. – ISBN 5-353-00579-1
320389
  Торн Дж. Гарри Поттер и Проклятое дитя : ч. 1 и 2 : [для сред. шк. возраста] : по мотивам новой оригинальной истории от Дж. К. Роулинг, Джона Тиффани и Джека Торна : новая пьеса Джека Торна : cпец. репетиционное изд. сценария / Дж. Торн; [пер. с англ. М. Спивак]. – [Б. м. : б. и. – 327, [1] с. : ил. – На корешке авт.: Дж. К. Роулинг, Дж. Тиффани, Дж. Торн. - Восьмая история. Девятнадцать лет спустя. - Кн. опиc. по обл. - Некоторые сведения установлены с помощью интернета. – ISBN 5-353-00309-8
320390
  Ролинг Дж.К. Гарри Поттер и философский камень / Дж. К.Ролинг ; пер. с англ. И.В. Оранского. – Москва : Росмэн, 2002. – 400 с. – ISBN 5-353-00308-X
320391
  Дубинянский М. Гарри Трумэн: Фишка дальше не идет // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 10 (86). – С. 78-101. – ISSN 1819-6268
320392
  Орлова Р.Д. Гарриет Бичер-Стоу: Очерк жизни и творчества / Р.Д. Орлова. – М., 1971. – 127с.
320393
  Заклекта О. Гаррі Беккер - дослідник-новатор соціальних аспектів економіки / О. Заклекта, Заклекта-Берестовенко // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – С. 144-149. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1993-0240
320394
  Ролінг Дж.К. Гаррі Поттер і в"язень Азкабану / Дж. К. Ролінг; Пер. с англ. В. Морозов; ред.: І. Малкович. – 7-е вид. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2005. – 384с. – ISBN 966-7047-36-9
320395
  Ролінг Дж.К. Гаррі Поттер і напівкровний принц / Дж.К. Ролінг; З англійської переклав В. Морозов; За ред.: О. Негребецького, І. Малковича. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2005. – 576с. – ISBN 966-7047-29-6
320396
  Ролінг Дж.К. Гаррі Поттер і Орден Фенікса / Дж. К. Ролінг; Пер. с англ. В. Морозов. Літ. редакція: І. Малкович, О. Негребецький. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2005. – 816с. – Обкладинка: В. Єрко. – ISBN 966-7047-42-3
320397
  Ролінг Дж.К. Гаррі Поттер і Таємна кімната / Дж. К. Ролінг; З англ. переклав В. Морозов за ред. П. Таращука та І. Малковича. – 8-е вид. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2005. – 352с. – Обкладинка: В. Єрко, В. Бариба. – ISBN 966-7047-34-2
320398
  Ролінг Дж.К. Гаррі Поттер і філософський камінь / Дж. К. Ролінг; Пер. с англ.: В. Морозова за ред. І. Малковича та П. Таращука. – 9-е вид. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2005. – 320с. – Обкладинка: В. Єрко, В. Бариба. – ISBN 966-7047-39-3
320399
  Морозов В. Гаррі Поттер та ідея повної українізації // Київська Русь : Літературно-критичний часопис / ТОВ "Видавничий Дім "Факт". – Київ, 2007. – Кн. 10 : Казки. – С. 193-210.
320400
  Підлуцький О. Гаррі Трумен: головнокомандувач холодної війни // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 15-21 лютого (№ 5). – С. 11


  Історики постійно протиставляють президента США Франкліна Рузвельта його наступникові на цій посаді - Гаррі Трумену. Якщо Рузвельта, який у союзі зі Сталіним та Черчиллем виграв Другу світову війну, визнають "визначним", а то й "великим державним ...
320401
  Підлуцький О. Гаррі Трумен: головнокомандувач холодної війни // Лідери : монографія / О.Г. Підлуцький. – Київ : НТУУ "КПІ", 2014. – С. 24-41. – (Бібліотека газети "Дзеркало тижня. Україна"). – ISBN 978-966-622-651-1
320402
  Осповат Л.С. Гарсиа Лорка / Л. Осповат. – Москва : Молодая гвардия, 1965. – 430 с. – (Жизнь замечательніх людей = Серия биографий ; Вып. 16 ; (410))
320403
  Осповат Л. Гарсиа Лорка // Сервантес / Б. Франк. – Москва : Книга, 1982. – 149-365с.
320404
  Марцинковская Т.Д. Гартли Давид (Hartley D.) (1705-1757) / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский // 50 выдающихся психологов мира : учеб. пособие для студентов / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский. – Москва : Междунар. пед. Академия, 1995. – С. 38-40. – (Труды членов Академии педагогических и социальных наук) (Библиотека школьного психолога). – ISBN 5-87977-030-3
320405
  Кононенко Т.П. Гартлі Девід // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 326. – ISBN 966-316-069-1
320406
  Решетник М.Д. Гартман (Hartmann) Едуард фон // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 583-584. – ISBN 966-316-069-1
320407
   Гартман (Hartmann) Ніколай // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 714-715. – ISBN 966-316-069-1
320408
  Мельникова І.М. Гартована в боротьбі / І.М. Мельникова, Б.І. Співак. – Київ, 1971. – 48с.
320409
  Стученко А.Т. Гартована юність. / А.Т. Стученко. – К., 1967. – 299с.
320410
  Костюченко В.А. Гартоване слово / В.А. Костюченко. – Київ, 1968. – 141 с.
320411
   Гартований театр : статті, матеріали, п"єси). – Харків : Держвидав України
Зб. 1. – 1925. – 87 с.
320412
   Гартований театр : (самодіяльні п"єси). – Харків : Держвидав України
Зб. 2. – 1925. – 145 с.
320413
   Гартований у боях і праці. – К., 1977. – 203с.
320414
   Гартований у боях і праці : Анотований рек. бібліогр. покажч. – Київ, 1988. – 51с. – ISBN 5-319-0146-0
320415
  Муратов А.С. Гартовані бронею : Нариси з минулого і сучасності Львівського ремонтно-механічного заводу / А.С. Муратов, А.В. Фільов. – Львів : Добра справа, 2004. – 358с. – ISBN 966-7964-17-5
320416
  Шульга-Шульженко Гартовані леза : поезії / Михайло Шульга-Шульженко. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 126с.
320417
  Клюєнко Д.М. Гартовані партією / Д.М. Клюєнко. – К., 1973. – 104с.
320418
  Мосейченок І. Гартування молодих рятувальників // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 7. – С. 10-11
320419
   Гартуємось в праці й навчанні : Матеріали першого республіканського зльоту студ.-активістів. – Київ : Київський університет, 1970. – 144с.
320420
   Гартуй м"язи. – К., 1960. – 48с.
320421
  Погорєлов М.Я. Гартуй м"язи / М.Я. Погорєлов. – К., 1960. – 58с.
320422
   Гартуй м"язи. – К., 1962. – 48с.
320423
   Гартуйся, як сталь : пісенник / [упорядник Борис Чіп]. – Київ : Молодь, 1979. – 217 с. : іл. ; 10х7 см. – Текст укр. та рос. мовами. - Мініатюрне видання
320424
  Малюта Іван Гартюк не без химерії? : із циклу "Невизнані слова" // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 39. – ISSN 0868-9644
320425
  Исрапилов А. Гарун Саидов / Исрапилов А. – Махачкала, 1964. – 52 с.
320426
  Евтушенко В.Я. Гарусеновский летописец / В.Я. Евтушенко. – М, 1981. – 400с.
320427
  Евтущенко В.Я. Гарусеновский летописец / В.Я. Евтущенко. – М, 1985. – 128с.
320428
  Зверев А.В. Гарусный платок / А.В. Зверев. – М., 1976. – 175с.
320429
  Гетьман В. Гарцювала воля козацька у степу широкім (український степовий природний заповідник) // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 10 (147). – С. 24-27
320430
  Яців Р. Гарцюючий кінь Олі Окуневської // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 29 серпня (№ 153). – С. 10-11


  Українка серед еліти світового мистецького поступу початку XX ст.
320431
  Даскалов С.Ц. Гарчо. / С.Ц. Даскалов. – М-Л, 1953. – 176с.
320432
  Порудоминский В.И. Гаршин / В.И. Порудоминский. – М., 1962. – 304с.
320433
  Волжский Гаршин, как религиозный тип. / Волжский [псевд.]. – Москва : [Тип. А.П. Поплавского], 1906. – 56 с. – (Религиозно-общественная библиотека ; Серия 1, № 8)
320434
  Ишмехемматев Г. Гарэп теле. На татарском яз. / Г. Ишмехемматев. – Казань, 1961. – 230с.
320435
  Лагода В.К. Гаряча завивка : поезії / В.К. Лагода. – Київ, 1968. – 95 с.
320436
  Іващенко Галина Гаряча зима в Туреччині / Іващенко Галина, Іващенко Микола // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 1 (115), лютий - березень. – С. 142-147 : фото
320437
  Сухомлинський В.О. Гаряча квітка. : оповідання та казки / В.О. Сухомлинський. – Київ : Веселка, 1978. – 104 с.
320438
  Боженко А.І. Гаряча круговерть : повість-усмішка / А.І. Боженко. – Київ : Радянський письменник, 1980. – 213 с.
320439
  Сидоренко Вікторія Гаряча мода. "Жарааааа..." 2008 : Себе показати // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 4. – С. 160-161 : Фото
320440
  Соловей О. Гаряча музика холодної води // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 16 вересня (№ 18). – С. 18-19


  Творчість Сергія Жадана. Збірка поезій "Вогнепальні й ножові".
320441
  Ребро П.П. Гаряча прокатка : гумор та сатира / П.П. Ребро. – Дніпропетровськ : Промінь, 1979. – 88 с.
320442
  Бібіков В.М. Гаряче небо Іспанії : повість / В.М. Бібіков. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 199 с.
320443
  Островський О.М. Гаряче серце. Комедія / О.М. Островський. – К., 1953. – 127с.
320444
  Быховский А.В. Гарячие аэрозольные частицы при техническом использовании атомной энергии / А.В. Быховский, О.М. Зараев. – М, 1974. – 253с.
320445
  Луняк Є. Гарячий Куліш // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10 (206), жовтень 2018. – С. 40-43


  До 200-річчя видатного письменника.
320446
  Офіцинський Р. Гарячий листопад у долі Закарпаття / інтерв"ю взяв Василь Ільницький // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 21-22 грудня (№ 234/235)


  Розмова з Романом Офіцинським — доктором історичних наук, професором Ужгородського національного університету. 8 листопада 1918 року на теренах сучасного Закарпаття утворилася Гуцульська Республіка з центром у селі Ясіня, яка проіснувала ще майже ...
320447
  Овчинников В.В. Гарячий пепел / В.В. Овчинников. – Москва, 1986. – 493с.
320448
  Павленко Г. Гарячий подих життя. Творча лабораторія Данила Лідера // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (134). – С. 36-38. – ISSN 1562-3238
320449
  Карапиш Б.Т. Гарячий рік : роман / Б.Т. Карапиш. – Дніпропетровськ : Промінь, 1980. – 207 с.
320450
  Цинковський І.І. Гарячий серпень : поезії / І.І. Цинковський. – Київ, 1961. – 84 с.
320451
  Вернигора Л.М. Гарячий серпень : повісті та оповідання / Л.М. Вернигора. – Харків : Прапор, 1978. – 144 с.
320452
  Бондарєв Ю.В. Гарячий сніг / Ю.В. Бондарєв. – Київ, 1973. – 336с.
320453
  Підсуха О.М. Гарячий цвіт осені / О.М. Підсуха. – Київ, 1985. – 224 с.
320454
  Малєй Антоніна Гарячі ванни з Ледніце : Чехія/Годонін/Ледніце/Заїн / Малєй Антоніна, Антонюк Ігор // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 1(48), березень. – С. 42-47 : Фото
320455
  Крушинський В. Гарячі дні "холодної війни" : несуб"єктивні нотатки / Вадим Крушинський. – Київ : Академвидав, 2019. – 205, [3] с. – ISBN 978-617-572-107-0
320456
  Баш Я. Гарячі почуття : Роман / Я. Баш. – Київ : Держлітвидав, 1947. – 375 с.
320457
  Баш Я. Гарячі почуття / Я. Баш. – Київ : ДЛВ, 1952. – 316 с.
320458
  Баш Я. Гарячі почуття : Роман / Я. Баш. – Київ : ДЛВ, 1955. – 480 с. – (Б-ка укр. романа та повісті)
320459
  Баш Я. Гарячі почуття : Роман / Я. Баш. – Київ : ДЛВ, 1959. – 504 с.
320460
  Баш Я.В. Гарячі почуття : Роман / Я.В. Баш. – Київ : Держлітвидав УРСР, 1963. – 300 с.
320461
  Баш Я.В. Гарячі почуття : Роман / Я.В. Баш. – Київ : Дніпро, 1967. – 320 с. – (Б-ка української прози)
320462
  Баш Я.В. Гарячі почуття : Роман / Я.В. Баш. – Київ : Дніпро, 1977. – 312 с.
320463
  Баш Я.В. Гарячі почуття : Роман / Я.В. Баш. – Дніпропетровськ : Промінь, 1981. – 304 с.
320464
  Баш Я. Гарячі почуття : Твори / Я. Баш. – Київ : Радянська школа, 1984. – 320 с.
320465
  Баш Я.В. Гарячі почутя : Роман / Я.В. Баш. – Київ : Дніпро, 1970. – 286 с.
320466
  Майоров М.К. Гарячі припарки : гуморески / М.К. Майоров. – Київ : Держлітвидав України, 1962. – 147 с.
320467
  Козаченко В.П. Гарячі руки : Повість / В.П. Козаченко. – Київ : Молодь, 1960. – 247 с.
320468
  Фельдман Й. Гарячі серця / Й. Фельдман. – К.-Х., 1935. – 56с.
320469
  Чернявський Я. Гарячі серця / Я. Чернявський. – Львів, 1953. – 56 с.
320470
  Самсонова М.Б. Гарячі серця : повість / М.Б. Самсонова. – Київ, 1954. – 116 с.
320471
  Іванов З. Гарячі тіні. / З. Іванов. – К., 1971. – 95с.
320472
  Пашицький Е.А. Гарячі точки науки / Е.А. Пашицький. – Київ : Знання, 1986. – 47 с.
320473
  Куюн С. Гас подвійного призначення / С. Куюн, Є. Мочалов // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 27 травня -2 червня (№ 20)


  "За останні три роки український ринок авіаційного палива перевернувся з ніг на голову. Якщо раніше гас приходив з півночі (Росія та Білорусь), то нині - з півдня. Азербайджан, Ізраїль, Італія, Саудівська Аравія - про такі поставки до останнього часу ...
320474
  Эфенди-Заде Гасан-Бек Зардаби / Эфенди-Заде. – М., 1961. – 84с.
320475
  Толлер Э. Гасить котлы / Э. Толлер. – М., 1935. – 117с.
320476
  Рудницька Н. Гаскала: шлях до асиміляції чи спосіб збереження і розвитку єврейства на Волині у XIX ст. // Матеріали Волинської історико-краєзнавчої конференції : 21-22 листоп. 2008 р. / Волинська історико-краєзнавча конференція. – Житомир : Видавництво ЖДУ ім. І. Франка, 2008. – С. 20-23. – ISBN 978-966-485-023-7
320477
  Кучеренко Д.С. Гасла і написи на деяких сучасних гербах / Д.С. Кучеренко, Ю.В. Цимбалюк // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 43-57. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
320478
  Шестопалов В.М. Гасла проєвропейські, а практичні наміри... Хто зацікавлений у руйнуванні системи поводження з радіоактивними відходами в Україні? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 12-18 вересня (№ 33). – С. 11


  Як заявив прем"єр-міністр А.Яценюк у своєму недавньому виступі, Державне агентство з управління зоною відчуження має бути ліквідоване до 30-річчя Чорнобильської трагедії, а на його місці — виникнути Державний концерн для роботи з ядерними матеріалами. ...
320479
  Поліщук В. Гасло "Геть від Москви!": варіант Нечуя-Левицького // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 12 квітня (№ 14). – С. 14


  До 100-річчя з дня смерті класика.
320480
  Сидоренко Н.М. Гасло національної освідомленості в українській пресі Росії початку XX ст. // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 20-30. – (Журналістика ; [Вип. 1])
320481
  Грудевич Т. Гасові лампи та ліхтарі кін. XIX ст. у фондовому зібранні Національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав" / Т. Грудевич, Л. Шкіра // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 37. – С. 78-84. – ISSN 2522-4611
320482
  Кернажыцкі К. Гаспадарка прыгоннікау на Беларусі / К. Кернажыцкі. – Менск, 1935. – 272с.
320483
  Бертран Гаспар из тьмы / Бертран, , Алоизиюс. – Москва : Наука, 1981. – 351с.
320484
  Суховерков В.В. Гаспар Мельчор де Ховельянос // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 4. – С. 29-39. – ISSN 0042-8779
320485
  Боголюбов А.Н. Гаспар Монж, 1746-1818 / А.Н. Боголюбов. – Москва, 1978. – 184с.
320486
  Андреев М. Гаспаров - переводчик Ариосто // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2015. – № 5. – С. 25-31. – ISSN 0042-8795
320487
  Голубева-Монаткина Гаспаров о переводе и переводчиках // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им. М.В.Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 10-15. – (Теория перевода ; № 2). – ISSN 0201-7385


  Статья представляет собой небольшую подборку высказываний М.Л. Гаспарова (извлеченных из его книг, статей и писем) о переводе и переводчиках. The article is a small collection of Mikhail L. Gasparov" utterances (in the form of citations taken from ...
320488
  Тарасюк Г. Гаспид і Маргарита : Повість // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2003. – № 3/4. – С. 33-131. – ISSN 0130-1608
320489
  Насретдинова Д. Гаспринский и язык // Дуслык / Всеукр. культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2014. – № 7 (141), ноябрь. – С. 19-22


  Кримськотатарський просвітитель, письменник, педагог, культурний та громадсько-політичний діяч Ісмаїл Гаспринський був відомий як пропагандист сучасних ідей серед кримських татар, модернізатор їх традиційної ісламської культури.
320490
  Быховский Б.Э. Гассенди / Б.Э. Быховский. – Москва : Мысль, 1974. – 204с. – (Мыслители прошлого)
320491
  Коробова Л.Н. Гастамин в крови и тканях при гипероксии : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Коробова Л. Н.; МВиССО УССР,Хар. ГУ. – Х., 1984. – 16л.
320492
  Шток И.В. Гастелло / И.В. Шток. – М - Л, 1948. – 99с.
320493
  Вознюк Ю.П. Гастика як відображення національної ідентичності (на матеріалі античних джерел) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 129-135


  У статті представлені результати дослідження античних джерел з точки зору гастики у контексті відображення національної ідентичності. Зокрема, аналізується культура споживання їжі, процесу спілкування за трапезою. В статье представлены результаты ...
320494
  Галкин В.А. Гастрит или язвенная болезнь? / В.А. Галкин. – М., 1972. – 80с.
320495
  Васильев Н.Т. Гастриты и гастроэнтериты серебристо-черных лисиц. / Н.Т. Васильев. – Москва, 1953. – 120с.
320496
  Егизбаева Х.И. Гастрогениоз уток в Казахстане / Х.И. Егизбаева. – Алма-Ата, 1989. – 54с.
320497
   Гастроентерологія = Gastroenterology : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України" ; ВГО "Українська гастроентерологічна Асоціація". – Донецьк : Видавничий дім О.Ю. Заславського, 1969-. – ISSN 2308-2097
№ 3 (49). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
320498
   Гастроентерологія = Gastroenterology : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України". – Донецьк : Видавничий дім О.Ю. Заславського, 1969-. – ISSN 2308-2097
№ 2 (52). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
320499
   Гастроентерологія = Gastroenterology : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України". – Донецьк : Видавничий дім О.Ю. Заславського, 1969-. – ISSN 2308-2097
№ 3 (53). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
320500
   Гастроентерологія = Gastroenterology : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України". – Донецьк, 1969-. – ISSN 2308-2097
№ 4 (54). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
320501
   Гастроентерологія = Gastroenterology : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України". – Донецьк, 1969-. – ISSN 2308-2097
№ 1 (55). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
320502
   Гастроентерологія = Gastroenterology : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України". – Дніпропетровськ ; Донецьк, 1969-. – ISSN 2308-2097
№ 2 (56). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
320503
   Гастроентерологія = Gastroenterology : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України". – Дніпропетровськ, 1969-. – ISSN 2308-2097
№ 3 (57). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
320504
   Гастроентерологія = Gastroenterology : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України". – Дніпропетровськ, 1969-. – ISSN 2308-2097
№ 4 (58). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
320505
   Гастроентерологія = Gastroenterology : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України". – Дніпропетровськ, 1969-. – ISSN 2308-2097
№ 1 (59). – 2016. – 122 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
320506
   Гастроентерологія = Gastroenterology : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України" ; головю ред. Степанов Ю.М. ; редкол.: Бабак О.Я., Діденко В.І., Мосійчук Л.М. [та ін.]. – Дніпро, 1969-. – ISSN 2308-2097
№ 3 (61). – 2016. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
320507
   Гастроентерологія = Gastroenterology : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України" ; головю ред. Степанов Ю.М. ; редкол.: Бабак О.Я., Діденко В.І., Мосійчук Л.М. [та ін.]. – Дніпро, 1969-. – ISSN 2308-2097
№ 4 (62). – 2016. – 90 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
320508
   Гастроентерологія = Gastroenterology = Gastroenterologia : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України" ; голов. ред.: Степанов Ю.М. ; редкол.: Бабак О.Я., Діденко В.І., Мосійчук Л.М. [та ін.]. – Дніпро : Заславский, 1969-. – ISSN 2308-2097
Т. 51, № 1. – 2017. – 138 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
320509
   Гастроентерологія = Gastroenterology = Gastroenterologia : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України" ; голов. ред.: Степанов Ю.М. ; редкол.: Бабак О.Я., Діденко В.І., Мосійчук Л.М. [та ін.]. – Дніпро : Заславский, 1969-. – ISSN 2308-2097
Т. 51, № 2. – 2017. – 90 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
320510
   Гастроентерологія = Gastroenterology = Gastroenterologia : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України" ; голов. ред.: Степанов Ю.М. ; редкол.: Бабак О.Я., Діденко В.І., Мосійчук Л.М. [та ін.]. – Дніпро : Заславский, 1969-. – ISSN 2308-2097
Т. 51, № 4. – 2017. – 106 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
320511
   Гастроентерологія = Gastroenterology = Gastroenterologia : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України" ; голов. ред.: Степанов Ю.М. ; редкол.: Бабак О.Я., Діденко В.І., Мосійчук Л.М. [та ін.]. – Дніпро : Заславский, 1969-. – ISSN 2308-2097
Т. 51, № 3. – 2017. – 90 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
320512
   Гастроентерологія = Gastroenterology = Gastroenterologia : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України" ; голов. ред.: Степанов Ю.М. ; редкол.: Бабак О.Я., Діденко В.І., Мосійчук Л.М. [та ін.]. – Дніпро : Заславский, 1969-. – ISSN 2308-2097
Т. 52, № 4. – 2018. – 108 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
320513
   Гастроентерологія = Gastroenterology = Gastroenterologia : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України" ; голов. ред.: Степанов Ю.М. ; редкол.: Бабак О.Я., Діденко В.І., Мосійчук Л.М. [та ін.]. – Дніпро : Заславский, 1969-. – ISSN 2308-2097
Т. 52, № 3. – 2018. – 148 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
320514
   Гастроентерологія = Gastroenterology = Gastroenterologia : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України" ; голов. ред.: Степанов Ю.М. ; редкол.: Бабак О.Я., Діденко В.І., Мосійчук Л.М. [та ін.]. – Дніпро : Заславский, 1969-. – ISSN 2308-2097
Т. 52, № 2. – 2018. – 84 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
320515
   Гастроентерологія = Gastroenterology = Gastroenterologia : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України" ; голов. ред.: Степанов Ю.М. ; редкол.: Бабак О.Я., Діденко В.І., Мосійчук Л.М. [та ін.]. – Дніпро : Заславский, 1969-. – ISSN 2308-2097
Т. 52, № 1. – 2018. – 84 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
320516
   Гастроентерологія = Gastroenterology = Gastroenterologia : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України" ; голов. ред.: Степанов Ю.М. ; редкол.: Бабак О.Я., Vincenzi Bruno, убська О.Ю. [та ін.]. – Дніпро : Издательский дом "Заславский", 1969-. – ISSN 2308-2097
Т. 53, № 1. – 2019. – 94 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
320517
  Омельченко І.В. Гастролерка : оповідання / Ірина Омельченко. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2014. – 245, [3] с. – ISBN 978-966-355-131-9
320518
   Гастроли Будапештского театра оперетты.. – М., 1955. – 37с.
320519
  Мурза А. Гастроли В.В. Андреева 1912-1913 годов и их роль в формировании балалаечного искусства // Музичне мистецтво і культура : науковий вісник / М-во культури України ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: О.В. Сокол, О.І. Самойленко, О.М. Маркова [та ін.]. – Одеса, 2015. – Вип. 21. – С. 354-363
320520
   Гастроли советских артистов за рубежом., 1971. – 32с.
320521
   Гастроли филадельфийского оркестра в СССР. Художественный руководитель и главный дирежер Юджин Орманди.. – М., 1958. – 20с.
320522
  Владимирова Наталья Викторовна Гастроли французских актеров на Украине (80-е годы XIX - начало XX века) : Автореф... канд. искусствовед.наук: 17.00.01 / Владимирова Наталья Викторовна; АН Украины, Ин-т искусствоведения, фольклористики и этнологии им М.Рыльского. – К., 1992. – 26л.
320523
   Гастролі "Веснянки" у Львові // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Червень (№ 10/11)


  Фольклорно-етнографічний ансамбдь КНУ "Веснянка" гастролював у Львові.
320524
  Цирулис Гунар Гастроль в Вентспилсе : повесть / Цирулис Гунар. – Рига : Лиесма, 1979. – 199 с.
320525
  Шерга Екатерина Гастрольных дел мастер : жизненный путь / Шерга Екатерина, Федоров Антон // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 6 (2837). – С. 134-140 : Фото
320526
  Басюк Д.І. Гастронаціоналізм - виклики і перспективи для українського туризму / Д.І. Басюк, Т.Ю. Примак // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – С. 36-47. – ISSN 2308-135X
320527
  Браницька Я.В. Гастроніми в сучасній французькій мові: когнітивно-ономасіологічний аспект : дис. ... канд. філологічних наук. 10.02.05 - романські мови / Браницька Я.В. ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2008. – 197с. – Бібліогр.: л. 166 - 197
320528
  Браницька Я.В. Гастроніми в сучасній французькій мові: когнітивно-ономасіологічний аспект : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Браницька Я.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр. :7 назв
320529
  Аникина Наталия Гастрономические капризы Страны Басков // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 3. – С. 22-25 : фото
320530
   Гастрономические тренды 2014 // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2014. – № 1. – С. 74-77 : фото
320531
   Гастрономический гид. Искуство формы // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 10 (2877), октябрь. – С. 66-67 : фото
320532
  Ундрицова М.В. Гастрономический дискурс: лингвокуртурологические и переводческие аспекты // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им. М.В.Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 86-91. – (Теория перевода ; № 2). – ISSN 0201-7385


  Статья посвящена особому виду вербально-социального дискурса - гастрономическому (глюттоническому), целью которого является достижение коммуникации, связанной с историческими, религиозно-этническими и другими культурологическими аспектами процесса ...
320533
  Стрельникова М.А. Гастрономический туризм: основные тенденции и перспективы // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 43-49. – Библиогр.: 9 назв.
320534
  Клименко Татьяна Гастрономическое путешествие в трех частях : дело вкуса // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 1(2844). – С. 134-137 : Фото


  Альпака - домашнее парнокопытное животное, произошедшее от викуньи (вигони). Разводят в высокогорном поясе Южной Америки (Анды), выращивают альпака для стрижки шерсти, из которой делают теплые и мягкие одеяла, пледы и одежду. А из меха делают предметы ...
320535
  Плюта О.П. Гастрономічна дипломатія як актуальний напрям сучасної культурної політики // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Вєдєнєєв Д.В. – Київ, 2017. – № 2. – С. 154-159. – ISSN 2226-0285
320536
  Нестерчук І.К. Гастрономічний туризм як фасилітатор змін для фізико-географічної області Київського Полісся // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (19). – С. 48-59


  Проаналізовано трансформацію, яка відбувається в індустрії українського туризму, зокрема ролі гастрономічного туризму як активного учасника соціокультурних, економічних і політичних процесів в даний час. Особливо гостро це відчувається в тих країнах, ...
320537
  Нестерчук І. Гастрономічний туризм: експлікація аксіологічних концептів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 97-102. – (Географія ; вип. 3 (68)/4 (69)). – ISSN 1728-3817


  Значна кількість досліджень присвячена національним гастрономічним перевагам і виконана в рамках етнографії, культурології, історії, краєзнавства та лінгвістики. При цьому аксіологічні особливості гастрономічного дискурсу різних національних ...
320538
  Віват Г.І. Гастрономічні метафори та метонімії в пареміях // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 1 (13). – С. 22-32. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
320539
  Вишневська Г.Г. Гастрономічні свята та фестивалі як туристична атракція / Г.Г. Вишневська, А.О. Цегельник // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 55-61. – Бібліогр.: 4 назв.
320540
  Корнілова Н.В. Гастрономічні фестивалі в Україні як фактор розвитку гастрономічного туризму / Н.В. Корнілова, В.В. Корнілова // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 20, жовтень. – С. 21-26 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
320541
  Терещенко Олена Гастрономічно-фалічний символ // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 2. – С. 82. – ISSN 0130-5212
320542
  Макаренко Д.Е. Гастроподы нижнего палеоцена Северной Украины : монография / Д.Е. Макаренко; Отв. ред. Ямниченко И.М. – Киев : Наукова думка, 1976. – 181с.
320543
  Павловская А.В. Гастрософия: наука о еде. К постановке проблемы. Часть 1 // Вестник Московского университета. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 23-38. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 4). – ISSN 0201-7385
320544
   Гатанки : антологиjа на maкедонска поезиjа за деца. – Скопjе : Александар & Александар, 2006. – 124, [ 2 ] с. – (Литература за деца). – ISBN 9989-49-057-0
320545
  Степовой П.А. Гатов / П.А. Степовой. – М.
2. – 1981. – 368с.
320546
  Степовой П.А. Гатов / П.А. Степовой. – М., 1985. – 680с.
320547
  Кононенко Т.П. Гатчесон Френсіс // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 326-327. – ISBN 966-316-069-1
320548
   Гатчина : фотоальбом. – Москва, 1958. – 15 с.
320549
  Рузов Л.В. Гатчина / Л.В. Рузов, Ю.И. Яблочкин. – Л, 1959. – 271с.
320550
  Макаров В.К. Гатчина / В.К. Макаров, А.Н. Петров. – Ленинград, 1974. – 102с.
320551
  Пирютко Ю.М. Гатчина / Ю.М. Пирютко. – Л., 1975. – 136с.
320552
  Пирютко Ю.М. Гатчина / Ю.М. Пирютко. – 2-е издание. – Л., 1979. – 143с.
320553
  Елкина А.С. Гатчина / А.С. Елкина. – Ленинград, 1980. – 160 с.
320554
   Гатчина.. – М., 1952. – 88с.
320555
  Яблочкин Ю.Н. Гатчина. / Ю.Н. Яблочкин. – Ленинград, 1965. – 48с.
320556
   Гатчинский парк. – Ленинград, 1956. – 83 с.
320557
  Саблин В. Гатчинский синтез. Пригород Петербурга становится научным центром мирового значения // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 17 февраля (№ 7/8)


  Расположенный в Гатчине Петербургский институт ядерной физики им. Б.П.Константинова привыкает к роли “ньюсмейкера”: вхождение в состав Национального исследовательского центра “Курчатовский институт”, предстоящий пуск одного из самых мощных в мире ...
320558
  Афанасьев А.Н. Гать; Тупик с незапертой дверью / А.Н. Афанасьев. – Москва, 1992. – 381с.
320559
  Ільїн В.В. Гаудапада // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 42-43. – ISBN 966-316-069-1
320560
  Горланова Н. Гауди из Умывакина : Рассказ / Н. Горланова, В. Букур // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 3. – С. 128-132. – ISSN 0130-7673
320561
  Засєда Л. Гауді під зоряним небом // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 27-28 травня (№ 91/92). – С. 18
320562
  Мандель Е.М. Гауптман / Е.М. Мандель. – Маратов, 1972. – 114с.
320563
  Балова Т.Л. Гауптман и Чехов. : Автореф... канд. филол.наук: / Балова Т.Л.; Моск. гос. пе. ин-т. – Москва, 1969. – 20л.
320564
  Горєлов М. Гауптман Шухевич та генерал Власов, або чим УПА відрізняється від РВА // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2009. – № 11/12. – С. 34-39. – ISSN 0868-8117
320565
  Гура Н.П. Гауптманівська інтерпретація міфу про Іфігенію: Між Аполлоном і Діонісом // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 47-58. – (Філологічні науки ; № 2). – ISSN 2414-9594


  У статті досліджується рецепція міфу про Іфігенію німецького драматурга Герхарда Гауптмана. У пошуках основи драми він пропонував звернутися до людської душі, що перетворилася на поле битви двох протилежних начал. Основна увага сфокусована на ...
320566
  Ананд М.Р. Гаури : [роман] / Ананд М.Р. ; [пер. с англ. Э. Боровика и В. Махотина ; послесл. С. Захира]. – Москва : Молодая гвардия, 1964. – 190 с.
320567
  Лівінська Г.В. Гаусівська апроксимація мереж із змінною інтенсивністю вхідного потоку / Г.В. Лівінська, Є.О. Лебєдєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 189-192. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглядаються багатоканальні стохастичні мережі. Ззовні на кожний вузол мережі надходить пуасонівський потік вимог, характеристики якого залежать від часу. У перевантаженому режимі функціонування побудований апроксимативний гаусівський процес і ...
320568
  Лифшиц М.А. Гаусовские случайные функции. / М.А. Лифшиц. – Киев, 1995. – 246с.
320569
  Бюлер В.К. Гаусс / В.К. Бюлер. – Москва, 1989. – 207с.
320570
  Розе Т.Н. Гаусс и его работы по земному магнетизму. / Т.Н. Розе. – Л, 1952. – 257-293с.
320571
  Го Х.-С. Гауссовские меры в банаховых пространствах / Х.-С. Го. – Москва : Мир, 1979. – 17 с.
320572
  Молчан Г.М. Гауссовские случайные поля с марковским свойством. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Молчан Г.М.; АН СССР. Матем. ин-т. – М., 1974. – 16л.
320573
  Ибрагимов И.А. Гауссовские случайные процессы / И.А. Ибрагимов, Ю.А. Розанов. – Москва : Наука, 1970. – 384 с.
320574
  Долгушин Михаил Донатович Гауссовы базисные функции в атомных и молекулярных расчетах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Долгушин Михаил Донатович; АН УССР. Ин-т теорет. физики. – Киев, 1973. – 22л.
320575
  Гончаренко А.М. Гауссовы пучки света / А.М. Гончаренко. – Минск : Наука и Техника, 1977. – 142 с.
320576
  Гончаренко А.М. Гауссовы пучки света в кристаллах / А.М. Гончаренко. – Минск : ИФ АН БССР, 1972. – 48 с.
320577
   Гаухман Лев Давидович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 53-56. – ISBN 978-617-573-038-6


  Доктор юридичних наук, професор, заслужений співробітник ОВС РФ заслужений діяч науки РФ.
320578
  Маленька Т.Ф. Гафіз, Гете, Франко: до проблеми рецепції перської класичної поезії // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2007. – № 1. – С. 111-115. – ISSN 1608-0599
320579
   Гафний. – М., 1962. – 364с.
320580
  Акбаров А.И. Гафур Гулям : о жизни и творчестве нар. поэта Узбекистана / А.И. Акбаров. – Ташкент : Еш гвардия, 1974. – 375 с., [6] л. ил. – (Жизнь замечательных людей ; Вып. 2)
320581
  Дяченко М.В. Гафур Гулям про філософсько-поетичні виміри часу // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 45. – С. 54-62
320582
  Тхайцухов Б. Гашамида : повесть и рассказы / Б. Тхайцухов. – Москва : Советская Россия, 1972. – 205 с.
320583
  Пытлик Р. Гашек / Р. Пытлик. – М., 1977. – 303с.
320584
  Гашек Я. Гашек смеется и обличает... / Я. Гашек. – Москва, 1983. – 238 с.
320585
  Антонов С.И. Гашек шагает по Поволжью / С.И. Антонов. – Казань, 1964. – 136с.
320586
  Ермолаев И.Н. Гашение дуги постоянного тока при низком атмосферном давлении / И.Н. Ермолаев. – Москва : ЦИНТИ, 1960. – 44 с.
320587
  Гончар Б.М. Гаштейнська конвенція // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 274. – ISBN 966-316-039-X
320588
   Гаю, гаю, зелен розмаю. – К., 1973. – 144с.
320589
  Коновалов М.А. Гаян : роман / М.А. Коновалов; пер. с удм. С.Никитина. – изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Советская Россия, 1975. – 218 с.
320590
  Коновалов М.А. Гаян : роман / М.А. Коновалов; пер. с удм. С.Никитина. – Ижевск : Удмуртия, 1989. – 207 с.
320591
  Аматуни П.Г. Гаяна : фантаст. роман : [для сред. и ст. шк. возраста] / П. Аматуни ; [предисл. А. Казанцева ; худож. П. Садков]. – Ростов-на-Дону : Книжное издательство, 1983. – 447 с. : ил.
320592
  Самойлов П.И. Гвадалахара. / П.И. Самойлов. – М, 1940. – 156с.
320593
  Гончар Б.М. Гвадалупе-Гідальго договір // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 274. – ISBN 966-316-039-X
320594
  Киачели Л. Гвади Бигва / Л. Киачели. – Москва, 1940. – 80 с.
320595
  Киачели Л. Гвади Бигва : роман / Л. Киачели. – Москва : ГИХЛ, 1949. – 208 с.
320596
  Киачели Л. Гвади Бигва / Л. Киачели. – Москва, 1965. – 215 с.
320597
  Киачели Л. Гвади Бигва : роман / Л. Киачели. – Москва : Художественная литература, 1974. – 272 с.
320598
  Кіачелі Л Гваді Бігва / Л Кіачелі. – Київ, 1969. – 214с.
320599
  Кратов Д.Н. Гвардейская дивизия / Д.Н. Кратов. – Душанбе, 1968. – 48с.
320600
  Венков Б.С. Гвардейская доблесть / Б.С. Венков, П.П. Дудинов. – Москва : Военное издательство, 1979. – 183 с.
320601
  Лаврентьев К.Г. Гвардейская зенитная: Боевой путь 2-й гвардейской зенитной артиллерийской Барановической Краснознаменной, ордена Александра Невского дивизии РВГК / К.Г. Лаврентьев. – М., 1984. – 160с.
320602
  Панасенко П.С. Гвардейская Иркутско-Пинская: БОев. путь гвард. мотостр. Иркут-Пин. орденов Ленина, Окт. Рев., ТРижды Краснозн. ордена Суворова дивизии им. Верх. Совета РСФСР. / П.С. Панасенко. – М., 1986. – 172с.
320603
  Самчук И.А. Гвардейская Полтавская / И.А. Самчук. – М., 1965. – 152с.
320604
  Самчук И.А. Гвардейская Полтавская / И.А. Самчук. – М, 1965. – 152с.
320605
  Терехов А.Ф. и др. Гвардейская Таманская / А.Ф. и др. Терехов. – 3-е, испр. и доп. – М., 1981. – 271с.
320606
  Терехов А.Ф. и др. Гвардейская Таманская / А.Ф. и др. Терехов. – 4-е, испр. и доп. – М., 1990. – 287с.
320607
  Зайцев В.И. Гвардейская танковая / В.И. Зайцев. – Свердловск, 1989. – 188с.
320608
   Гвардейская черниговская. Боевой путь 76-й гвардейсокй стрелковой черниговской Краснознам дивизии. – Москва : Воениздат, 1976. – 232с. : ил.
320609
  Фланкин М В. Гвардейские залпы / М В. Фланкин, . – Москва : Советская Россия, 1974. – 237с.
320610
   Гвардейские залпы. – Х., 1979. – 231с.
320611
  Бабиков Ю.Н. Гвардейские залпы (8-й Гвардейский Ясский воздушнодесантный артиллер. полк) / Ю.Н. Бабиков. – М., 1970. – 128с.
320612
  Богачев В.П. Гвардейский Котельниковский / В.П. Богачев. – М, 1981. – 176с.
320613
  Цветков И.Ф. Гвардейский крейсер "Красный Кавказ" / И.Ф. Цветков. – Ленинград : Судостроение, 1990. – 264 с.
320614
  Явич Б. Гвардейский минный заградитель - "Марти" / Б. Явич. – М.Л., 1944. – 48с.
320615
   Гвардейский Николаевско-Будапештский боевой путь 2-го гвардейского механизированного корпуса. – М., 1976. – 192с.
320616
  Алексеев С.П. Гвардейский разговор / С.П. Алексеев. – Москва, 1979. – 333с.
320617
  Магид А.С. Гвардейский Таманский авиационный полк / А.С. Магид. – Москва, 1953. – 252с.
320618
  Магид А.С. Гвардейский Таманский авиационный полк / А.С. Магид. – М., 1966. – 351с.
320619
  Магид А.С. Гвардейский Таманский авиационныйполк / А.С. Магид. – 3-е изд.. доп. и переработ. – М., 1960. – 288с.
320620
  Нечаев В.Н. Гвардейский Уманский / В.Н. Нечаев. – М., 1989. – 174с.
320621
  Данилов А.Е. Гвардейский характер / А.Е. Данилов. – М, 1986. – 61с.
320622
  Голичников В. Гвардейский эскадронный миноносец "Вице-адмирал Дрозд" / В. Голичников. – М-Л, 1944. – 68 с.
320623
  Александров В. Гвардейцы-доверенные люди Петра 1-го / В. Александров ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва : Издательство МГУ, 1947. – 19 с. – (Труды научного студенческого общества ; вып. 1)
320624
  Либединский Ю.Н. Гвардейцы / Ю.Н. Либединский. – М., 1944. – 244с.
320625
  Кондратенко В.А. Гвардейцы / В.А. Кондратенко. – Киев : Радянський письменник, 1950. – 79 с.
320626
  Дягилев В.Я. Гвардейцы / В.Я. Дягилев. – Л., 1954. – 240с.
320627
  Егоров Ф.И. Гвардейцы : повесть / Ф.И. Егоров. – Алма-Ата : Жазушы, 1971. – 134 с.
320628
  Зуфаров М.Ю. Гвардейцы / М.Ю. Зуфаров. – Москва, 1976. – 80с.
320629
  Егоров Ф.И. Гвардейцы : повести / Федор Егоров. – Алма-Ата : Жазушы, 1977. – 240 с.
320630
  Козин Н.Д. Гвардейцы в боях / Н.Д. Козин. – Барнаул, 1975. – 239с.
320631
  Дикань А.П. Гвардейцы двадцать пятой / А.П. Дикань. – М., 1984. – 157с.
320632
  Нагибин Ю.М. Гвардейцы на Днепре. / Ю.М. Нагибин. – М., 1944. – 62с.
320633
  Королев В.О. Гвардейцы первой штурмовой / В.О. Королев. – М, 1980. – 128с.
320634
  Чуйков В.И. Гвардейцы Сталинграда идут на Запад / В.И. Чуйков. – М, 1972. – 253с.
320635
  Родимцев А.И. Гвардейцы стояли насмерть. / А.И. Родимцев. – М., 1969. – 191с.
320636
  Руммер А Гвардейцы труда / А Руммер. – Краснодар, 1949. – 56с.
320637
  Платонов А.П. Гвардейцы человечества / А.П. Платонов. – М., 1985. – 93с.
320638
   Гвардии "Катюша". – Л., 1978. – 320с.
320639
  Лаппо Д.Д. Гвардии генерал-лейтенант / Д.Д. Лаппо. – Воронеж, 1975. – 126с.
320640
  Саркисов А.А. Гвардии генерал Ази Асланов / А.А. Саркисов. – Баку, 1975. – 157с.
320641
  Холендро Д.М. Гвардии казак / Д.М. Холендро. – М., 1958. – 48с.
320642
  Кубанский Г.В. Гвардии капитан / Г.В. Кубанский. – М, 1972. – 175с.
320643
  Гравишкис В. Гвардии Красной сын / В. Гравишкис. – Челябинск, 1958. – 120 с.
320644
   Гвардии Красной сыны. – Свердловск, 1959. – 186с.
320645
  Комиссаров В.С. Гвардии лейтенант / В.С. Комиссаров. – Москва, 1955. – 187с.
320646
  Комиссаров В.С. Гвардии лейтенант / В.С. Комиссаров. – Москва, 1955. – 176с.
320647
  Комиссаров В.С. Гвардии лейтенант / В.С. Комиссаров. – М., 1956. – 205с.
320648
  Резчиков М.А. Гвардии майор. / М.А. Резчиков. – Рига, 1961. – 80с.
320649
  Резников Е.П. Гвардии мира. / Е.П. Резников. – Краснодар, 1964. – 66с.
320650
   Гвардии полковник Борсоев, Георой Советского Союза. – Улан-Удэ, 1966. – 223с.
320651
  Мирошниченко Г.И. Гвардии полковник Преображенский / Г.И. Мирошниченко. – М., 1943. – 88с.
320652
  Мдивани Г.Д. Гвардии рядовой / Г.Д. Мдивани. – М.-Л, 1948. – 104с.
320653
  Смирнов С.В. Гвардии рядовой : стихи и поэмы / С.В. Смирнов. – Москва : Военное издательство, 1963. – 135 с.
320654
  Пантелеев Л. Гвардии рядовой. / Л. Пантелеев. – М.-Л., 1944. – 32с.
320655
  Пантелеев Л. Гвардии рядовой. / Л. Пантелеев. – Ташкент, 1947. – 31с.
320656
  Всеволожский И.Е. Гвардии станичник / И.Е. Всеволожский. – Москва, 1966. – 48с.
320657
  Вольный Ф.Г. Гвардия / Ф.Г. Вольный. – Київ, 1974. – 607с.
320658
  Вольный Ф.Г. Гвардия / Ф.Г. Вольный. – Донецк, 1976. – 600с.
320659
  Вольный Ф.Г. Гвардия / Ф.Г. Вольный. – Донецк, 1983. – 541с.
320660
  Саянов В.М. Гвардия высот / В.М. Саянов. – М., 1942. – 65с.
320661
   Гвардия высот : стихи : Художественная литература, 1942
320662
  Ланн Е. Гвардия Мак Кумгала / Е. Ланн. – М, 1951. – 368с.
320663
  Кассин Н. Гвардия мира : стихи / Н. Кассин. – Киев : Радянський письменник, 1953. – 104с.
320664
   Гвардия Октября. – М., 1987. – 461с.
320665
   Гвардия Октября. Москва. – Москва, 1987. – 461 с.
320666
   Гвардия Октября. Москва. – М., 1987
320667
   Гвардия Октября. Петроград. – Москва, 1987. – 461 с.
320668
   Гвардия рабочего класса. – Л., 1972. – 255с.
320669
  Меньшиков В.М. Гвардия синеблузых / В.М. Меньшиков. – М., 1983. – 127с.
320670
   Гвардия тыла. – М., 1962. – 448с.
320671
  Курчавов И.Ф. Гвардия Эстонии / И.Ф. Курчавов. – Таллин, 1946. – 43с.
320672
  Мирчев С. Гвардия юных болгар / С. Мирчев. – М., 1958. – 93с.
320673
  Поліщук В.П. Гвардійці дев"ятої : оповідання / В.П. Поліщук. – Ужгород : Карпати, 1974. – 88 с.
320674
  Венин В.М. Гватемала / В.М. Венин. – Москва : Географгиз, 1954. – 94с. – (У карты мира)
320675
  Недялков І.П. Гватемала / І.П. Недялков. – К., 1965. – 59с.
320676
  Селиверстов Г.Е. Гватемала / Г.Е. Селиверстов. – М, 1983. – 64с.
320677
  Варламов И. Гватемала выбрала социал-демократию "с лицом майя" // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 4. – С. 16-18. – ISSN 0234-1670


  В Гватемалі новий президент - Альваро Колом, який обіцяє проводити політику в інтересах біднійшого населення
320678
  Николаенко В. Гватемала становится ближе // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2008. – № 6. – С. 3-12. – ISSN 0130-9625


  Візит президента Росії В. Путіна до Гватемали
320679
  Фролов Антон Гватемала. Белый ветер Атитлана // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 2. – С. 78-85 : фото
320680
   Гватемала. Экспедиции с Антоном Фроловым. Новый совместный проект журнала и известного фотожурналиста // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 1. – С. 90 : фото
320681
  Ториэльо Г. Гватемала: революция и контрреволюция / Г. Ториэльо. – М, 1983. – 251с.
320682
  Кубышкин А.И. Гватемальская революция 1944-1954 годов / А.И. Кубышкин. – Саратов, 1987. – 143с.
320683
   Гваттарі (Guattari) Фелікс // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 725. – ISBN 966-316-069-1
320684
  Воскобойников Олег Гвельфы и гибеллины: тотальная война : вехи истории // Вокруг света : украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 12. – С. 154-164
320685
  Лещинер Р.Е. Гвиана / Р.Е. Лещинер. – М., 1960. – 78с.
320686
   Гвиана : Гайна, Французская Гвиана, Суринам. – Москва : Наука, 1969. – 248с.
320687
  Штюренберг Михаэль Гвиана. Европейские индейцы / Штюренберг Михаэль, Мэтр Паскаль // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 5 (194), май. – С. 90-103 : фото. – ISSN 1029-5828
320688
  Горнунг М.Б. Гвинейская республика : краткий географич. очерк / М.Б. Горнунг. – Москва, 1960. – 86, [2] с.
320689
  Сафиров А.А. Гвинейская республика / А.А. Сафиров. – Москва : Знание, 1961. – 31с.
320690
  Сюрэ-Каналь Гвинейская республика / Сюрэ-Каналь. – Москва : Прогресс, 1973. – 392с.
320691
  Гаврилов Н.И. Гвинейская Республика / Н.И. Гаврилов. – М., 1960. – 138с.
320692
  Фирсов А.А. Гвинейская Республика / А.А. Фирсов. – М, 1962. – 60с.
320693
  Фирсов А.А. Гвинейская Республика / А.А. Фирсов. – М, 1963. – 48с.
320694
  Силла Дондо Гвинейско-советские отношения (1958-1988 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.05 / Силла Дондо; МВ и ССО УССР. КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1991. – 16 с.
320695
  Силла Дондо Гвинейско-советские отношения 1958-1988 гг. : Дис... канд. ист.наук: 07.00.05 / Силла Дондо; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 168л. – Бібліогр.:л.151-168
320696
  Лавренов Е.Л. Гвинея-Бисау / Е.Л. Лавренов. – Москва : Мысль, 1977. – 108с.
320697
  Ламбот Р. Гвинея-первый год республики / Р. Ламбот. – М., 1960. – 52с.
320698
  Горнунг М.Б. Гвинея / М.Б. Горнунг. – Москва : ГУГК, 1962. – 19 с. : карта
320699
   Гвинея. – М., 1965. – 71с.
320700
  Бирштейн М. Гвинея / М. Бирштейн. – М., 1965. – с.
320701
   Гвинея : Справочник. – Москва : Наука, 1980. – 270с.
320702
  Акимов В.Г. Гвинея (Бисау), полевая почта / В.Г. Акимов. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 64 с., [8] л. ил. : ил. – (Ровесник шагает по планете)
320703
  Романов А.В. Гвинея далекая и близкая / А.В. Романов. – М., 1970. – 48с.
320704
  Задорожный Олег Гвинея: трудности перевода : Легок на подъем // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 5. – С. 96-99 : Іл.
320705
  Козак С. Гвідо Батталія про Тараса Шевченка // Шевченкознавчі та порівняльні студії : статті, розвідки, лекції / С. Козак. – Київ : [б. в.], 2012. – С. 134-138. – ISBN 978-966-02-6612-4
320706
   Гвоздецький Василь Степанович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 227 : фото
320707
  Фаик С. Гвоздика и томатный сок / С. Фаик. – М, 1971. – 239с.
320708
  Орешета М.Г. Гвоздики на скалах / М.Г. Орешета. – Мурманск, 1989. – 112с.
320709
  Урин В.А. Гвоздки под ливнями / В.А. Урин. – М., 1972. – 303с.
320710
  Микуленок И.О. Гвоздь - дело тонкое // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 8 (112). – С. 28-31
320711
  Мизин Н.И. Гвоздь в сапоге / Н.И. Мизин. – Волгоград, 1978. – 127с.
320712
  Черепанова Н.М. Гвоздь в сапоге. / Н.М. Черепанова. – Чебоксары, 1954. – 96с.
320713
   Гвоздь в шине.. – Таллин, 1981. – 184с.
320714
  Сорин С.Г. Гвоздь на трибуне / С.Г. Сорин. – М., 1966. – 12с.
320715
  Кинли Мак Гвоздь программы - Аляска // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – октябрь № 109. – С. 66-67 : фото
320716
  Алпенидзе В.Т. Гвоздь раздумий : пер. с груз. / Владимир Алпенидзе. – Тбилиси : Мерани, 1975. – 363 с.
320717
  Никитинский Л.В. Гвоздь хозяйственного строительства / Л.В. Никитинский. – М, 1984. – 64с.
320718
  Медерский Л.А. Гданськ / Л.А. Медерский. – Л, 1974. – 87с.
320719
  Сидоренко Віктор Гданськ. Місто свободи і "Солідарності" : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 5. – С. 20 : Іл.
320720
  Кшижановский Л. Гданьск / Л. Кшижановский. – Москва, 1980. – 271 с.
320721
   Гданьск.. – Варшава, 1971. – 12с.
320722
  Соколов В.К. Где-то в Брянском лесу. / В.К. Соколов. – Тула, 1971. – 247с.
320723
  Корольков Ю.М. Где-то в Германии... / Ю.М. Корольков. – М, 1971. – 255с.
320724
  Самохин Н.Я. Где-то в городе, на окраине. / Н.Я. Самохин. – М, 1986. – 333с.
320725
  Исаченко С.М. Где-то в Курляндии / С.М. Исаченко. – М, 1977. – 240с.
320726
  Масс В. Где-то в Москве / В. Масс, М. Червинский. – М.Л., 1945. – 76с.
320727
  Корнюшин Л.Г. Где-то в России / Л.Г. Корнюшин. – М, 1967. – 318с.
320728
  Ирошников И.И. Где-то в Сибири / И.И. Ирошников. – М, 1946. – 231с.
320729
  Ирошников И.И. Где-то в Сибири / И.И. Ирошников. – Владивосток, 1947. – 247с.
320730
  Ирошников И.И. Где-то в Сибири / И.И. Ирошников. – Москва, 1956. – 280с.
320731
  Ирошников И.И. Где-то в Сибири / И.И. Ирошников. – М, 1978. – 238с.
320732
  Нагибин Ю.М. Где-то возле консерватории. / Ю.М. Нагибин. – М., 1975. – 48с.
320733
  Сафронов В.М. Где-то вьется тропинка / В.М. Сафронов. – Тула, 1984. – 161с.
320734
  Астафьев В.П. Где-то гремит война / В.П. Астафьев. – Москва, 1975. – 624с.
320735
   Где-то гремит война : повести, рассказы. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 383 с. – (Б-ка юношества)
320736
  Ципис Н.Ф. Где-то есть город / Н.Ф. Ципис. – М, 1979. – 267с.
320737
   Где-то есть сердце.... – М., 1981. – 367с.
320738
  Бахшиев Ф. Где-то есть сын / Ф. Бахшиев. – Махачкала, 1969. – 88с.
320739
  Грицан Н.И. Где-то за Одером. / Н.И. Грицан. – Минск, 1971. – 104с.
320740
  Родин Н.А. Где-то звенят жаворонки: повести / Н.А. Родин. – М., 1981. – 317с.
320741
  Гордиенко В.И. Где-то идут дозоры / В.И. Гордиенко. – Алма-Ата, 1980. – 135с.
320742
  Зиборов Е.А. Где-то на войне : повести / Е.А. Зиборов. – Москва : Военное издательство, 1979. – 176с.
320743
  Пайчадзе С. Где-то на обочине : повести / Сосо Пайчадзе; пер. с груз. Д.Кондахсазоновой. – Москва : Советский писатель, 1989. – 263 с.
320744
  Волосков В.в. Где-то на Северном Донце / В.в. Волосков. – Москва, 1968. – 181с.
320745
  Волосков В В. Где-то на Северном Донце / В В. Волосков. – Москва, 1974. – 390с.
320746
  Кикнадзе А.В. Где-то недалеко от нас / А.В. Кикнадзе. – М, 1969. – 240с.
320747
  Лаврентьев В.В. Где-то совсем рядом / В.В. Лаврентьев. – Новосибирск, 1967. – 372с.
320748
  Карелин Л.В. Где -то в Москве / Л.В. Карелин. – Москва, 1969. – 447с.
320749
  Иванов Б.В. Где б ни был я... / Б.В. Иванов. – М., 1971. – 124с.
320750
  Томах Т. Где брат твой, Роман? // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2005. – № 10. – С. 118-124. – ISSN 1728-8568
320751
  Ганн Дж. Где бы ты ни был // Другое тело / С. Пэйер. – Харьков, 1994. – 458с.
320752
  Шинкуба Б.В. Где бы я ни был. / Б.В. Шинкуба. – Тбилиси, 1963. – 144с.
320753
  Иванов С.И. Где ваш дом, дети? / С.И. Иванов. – Л, 1990. – 271с.
320754
  Крусанов П.В. Где венку не лечь. / П.В. Крусанов. – М., 1990. – 221с.
320755
  Имерманис А.А. Где встретятся все корабли : стихи / А.А. Имерманис. – Рига : Латгосиздат, 1954. – 160 с.
320756
  Дробот Г.В. Где всходит солнце / Г.В. Дробот. – М., 1981. – 350с.
320757
  Медведев Е.В. Где вы, друзья-товарищи? / Е.В. Медведев. – Изд. 2-е. перерабо. – Новосибирск, 1960. – 176с.
320758
  Медведев Е.В. Где вы, друзья-товарищи? / Е.В. Медведев. – Изд. 2-е. перерабо. – Барнаул, 1966. – 170 с.
320759
  Толстой Л.Н. Где выход? / Л.Н. Толстой. – 31с.
320760
  Корсунов Н.Ф. Где вязель сплелась / Н.Ф. Корсунов. – Алма-Ата, 1977. – 360с.
320761
  Поскребышев О.А. Где гнездятся ласточки / О.А. Поскребышев. – Ижевск, 1966. – 100с.
320762
  Долгова Т.А. Где готовят профессиональных издателей и полиграфистов // Матэрыялы міжнароднага кангрэса "500 гадоу беларускага кнігадрукавання" : у 2 ч. / "500 гадоу беларускага кнігадрукавання", міжнар. кангр. – Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2017. – Ч. 2 : XIII Міжнародныя кнігазнаучыя чытанні : Мінск, 14-15 верас. 2017 г. – С. 250-254. – ISBN 978-985-7125-33-3
320763
  Сперри Шелли Где границы человеческих возможностей? : здоровье // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 3. – С. 50 : Фото
320764
  Сербин А.Н. Где гуляет гиппопо. / А.Н. Сербин. – М., 1967. – 48с.
320765
  Голубков М.Д. Где дом твой. / М.Д. Голубков. – Пермь, 1978. – 352с.
320766
  Буцко А. Где дух поэта обитает. "Германия", "Гете" // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 3 (2834). – С. 34-45
320767
  Гарин Ф.А. Где же вы теперь, друзья-однополчане? / Ф.А. Гарин. – Ярославль, 1959. – 264с.
320768
  Беляев Д.Г. Где же вы теперь? / Д.Г. Беляев. – М., 1959. – 63с.
320769
   Где же вы, друзья-однополчане. Песни Великой Отечественной войны.. – М., 1965. – 116с.
320770
  Корсуков В.А. Где же ты, Сашка? / В.А. Корсуков. – Кемерово, 1991. – 151с.
320771
  Уварова Л.З. Где живет голубой лебедь? / Л.З. Уварова. – Москва, 1970. – 94с.
320772
  Сеннова А.П. Где живет Жар-птица / А.П. Сеннова. – Горький, 1980. – 72с.
320773
  Дмитриев А.В. Где живет советский человек : Социальные проблемы управления расселением / А.В. Дмитриев. – Москва : Мысль, 1988. – 218с.
320774
  Мукимов Ю. Где живет счастье : степная быль / Ю. Мукимов; пер. с узб. Б.Боксера. – Ташкент : Ташкент, 1964. – 49 с.
320775
  Солодовников Э Где живет форель / Э Солодовников. – Уфа, 1974. – 159с.
320776
  Мачюкявичюс Й. Где живут боги : повесть, роман / Й. Мачюкявичюс; пер. с лит. – Москва : Советский писатель, 1981. – 247 с.
320777
  Чернов Ю.В. Где живут домовые? / Ю.В. Чернов. – Новосибирск, 1991. – 118с.
320778
   Где живут камаргу? : Вопрос-ответ // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 7. – С. 128 : Іл.
320779
  Красиков С.П. Где живут соловьи / С.П. Красиков. – М., 1979. – 143с.
320780
  Харабаров И.М. Где жил я и рос... / И.М. Харабаров. – Иркутск, 1975. – 127с.
320781
  Щербаков В.И. Где жили герои эддических мифов? / В.И. Щербаков. – Москва, 1989. – 47с.
320782
  Стаут Рекс Где завещание. Второе признание / Стаут Рекс; Пер. с англ. Г.И.Околелова, И.Н.Сумарокова. – Москва, 1993. – 360с. – (Зарубежный детектив ХХ века). – ISBN 5-7296-0026-7
320783
   Где зарождалась письменность // Природа : Естественно- научный журнал. – Москва, 2002. – № 12. – С.80. – ISSN 0032-874Х


  Гипотеза Д.Шмандт-Бессера (США.Техасский университет в г.Остине) о том, что система письма возникла не только в Междуречье, как это представлялось ранее, а почти одновре- менно в нескольких местах мира
320784
  Кардин Э.В. Где зарыта собака?Полемические статьи 60-80-х / Э.В. Кардин. – М, 1991. – 448с.
320785
  Лапцуй Л.В. Где звезды не гаснут : стихи и поэма / Леонид лапцуй; пер. с ненец. А.Каныкина. – Москва : Советский писатель, 1981. – 87 с.
320786
  Селезнева Е.Г. Где звуки музыки / Е.Г. Селезнева. – Донецк, 1983. – 112с.
320787
  Конкин П.К. Где золото роют в горах / П.К. Конкин. – Якутск, 1963. – 48с.
320788
  Гравишкис В. Где золото роют в горах / В. Гравишкис. – Челябинск : Челябинское кн. изд-во, 1964. – 136 с.
320789
  Менчинов Г.А. Где и для чего создаются партийные группы / Г.А. Менчинов. – М., 1968. – 40с.
320790
  Лугов С.Ф. Где и как искать вольфрамовую руду / С.Ф. Лугов. – М., 1960. – 31с.
320791
  Мельницкий В.В. Где и как искать месторождения бора / В.В. Мельницкий. – Москва, 1957. – 30 с.
320792
  Титов В.А. Где и как искать месторождения ртути / В.А. Титов, П.В. Бабкин. – Магадан : ОТИ, 1960. – 22 с.
320793
   Где и как учат управленцев.. – М., 1990. – 63с.
320794
  Дубровская Динара Где изобрели купюры : Досье // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 3(2786). – С. 51 : Іл.
320795
  Щербаков В.И. Где искать Атлантиду? / В.И. Щербаков. – Москва, 1990. – 45с.
320796
  Малеев Валерий Где искать бородатую куропатку? Бородатая куропатка // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Август, № 131. – С. 34 : фото
320797
  Паркер Гретхен Где искать гелий? : экология // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – март (№ 90). – C. 46 : Фото
320798
  Фрейман Нина Где искать дворец с чудесами? : Семь чудес России // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 19 : Мексика. – С. 88-92 : Фото
320799
  Рогозин С.С. Где искать звуковые законы. / С.С. Рогозин. – Ульяновск, 1931. – 51с.
320800
  Дмитрук М.А. Где искать здоровье? / М.А. Дмитрук. – Москва : Знание, 1991. – 48 с. – (Новое в жизни, науке, технике / О-во "Знание" ; 4 ; Знак вопроса). – ISBN 5-07-001907-4
320801
  Митюрин Дмитрий Где искать остров сокровищ? : Лабиринты // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 21 : Куба. – С. 54-61 : Фото
320802
  Бок И.И. Где искать полезные ископаемые : (Методические рекомендации по наблюдениям за полезными ископаемыми при геологических исследованиях) / И.И. Бок. – Алма-Ата : Наука, 1966. – 66с.
320803
  Боцманов Андрей Где искать ревуна. Последний портрет // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – декабрь, № 111. – С. 64-66 : фото
320804
   Где карта Билли? // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 2. – С. 14-18 : фото
320805
  Венецкий С.И. Где клады зарыты? / С.И. Венецкий. – Москва, 1989. – 47 с.
320806
  Венецкий С.И. Где клады зарыты? / С.И. Венецкий. – Москва : Знание, 1989. – 64с. – (Новое в жизни, науке, технике / О-во "Знание" ; 7 ; Знак вопроса). – ISBN 5-07-000606-1
320807
  Закусило А.Н. Где контроль - там порядок / А.Н. Закусило, А.Я. Левкин. – Днепропетровск, 1988. – 85с.
320808
   Где кончается Земля.. – Мурманск, 1969. – 106с.
320809
  Любимова О.А. Где кончается небо / О.А. Любимова. – М., 1990. – 184с.
320810
  Бударин М.Е. Где кочуют норд-осты / М.Е. Бударин. – Омск, 1963. – 35с.
320811
   Где купить информацию?. – М., 1990. – 47с.
320812
  Погодин Р.П. Где леший живет? / Р.П. Погодин. – Л., 1990. – 206с.
320813
  Решетников Ф.М. Где лучше?: Роман в 2-х ч. / Ф.М. Решетников. – Свердловск, 1971. – 415с.
320814
  Жуков Ю.А. Где мир - там жизнь! / Ю.А. Жуков, И.А. Мельников. – М., 1985. – 224с.
320815
  Аграновский В.А. Где моё "интересно"? / В.А. Аграновский. – Москва, 1967. – 64с.
320816
  Сидельников О.В. Где мой шестнадцать лет?! / О.В. Сидельников. – Ташкент, 1962. – 264с.
320817
  Мишаткин Ю.И. Где море встречается с небом : [рассказы] / Ю.И. Мишаткин. – Сталинград : Кн. изд-во, 1961. – 51с. – (Библиотечка короткого рассказа)
320818
   Где на Земле жить хорошо. Ежегодный рейтинг человеческого развития // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 3 (204), март. – С. 28. – ISSN 1029-5828
320819
  Кузьмин Н.П. Где найдешь, где потеряешь / Н.П. Кузьмин. – Л, 1983. – 144с.
320820
  Толочко П.П. Где находилась изначальная "Русь"? // Християнізаційні впливи в Київській Русі за часів князя Оскольда: 1150 років : матеріали міжнар. наук. конф., 19-20 листоп. 2010 р., м. Чернігів / Ін-т археології НАН України, Ін-т історії України НАН України, Ченігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка [та ін.] ; [редкол.: О.Б. Коваленко (відп. ред.) та ін.]. – Луцьк ; Чернігів : Терен ; Вера и жизнь, 2011. – С. 9-17. – ISBN 978-966-2276-63-3
320821
   Где находится гора святого креста? : Вопрос - ответ // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 4. – С. 76 : Фото
320822
  Мельников Ю Где начало любви... / Ю Мельников. – М., 1969. – 72с.
320823
  Генис Александр Где начинается Европа? // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 6 (207), июнь. – С. 112-113 : фото. – ISSN 1029-5828
320824
  Яковлев О.Я. Где начинается небо / О.Я. Яковлев. – М., 1982. – 495с.
320825
   Где начинается небо. – М., 1987. – 296с.
320826
   Где начинается небо: Сборник коротких рассказов советских писателей.. – М., 1983. – 282с.
320827
  Маркова В. Где начинается хороший сотрудник? : нескучные формы активного обучения // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2013. – № 9. – С. 22-25. – ISSN 0869-4915
320828
  Дудин М.А. Где наша не пропадала / М.А. Дудин. – Л., 1967. – 223с.
320829
  Дудин М.А. Где наша не пропадала / М.А. Дудин. – Л., 1979. – 240с.
320830
  Круговых Н.П. Где не ждут тишины : роман / Н.П. Круговых. – Минск, 1968. – 302 с.
320831
  Майзингер Р. Где нос твой, сфинкс? // Техника - молодёжи : научно-популярный и литературно-художественный журнал / ЗАО "Корпорация ВЕСТ". – Москва, 2012. – № 1 (940). – С. 38-44. – ISSN 0320-331Х


  Большой Сфинкс на западном берегу Нила в Гизе - древнейшая сохранившаяся на Земле монументальная скульптура. Высечена из монолитной известковой скалы в форме колоссального сфинкса - лежащего на песке льва, лицу которого - как издавна принято считать - ...
320832
  Панченко П.Е. Где ночует жаворонок : стихи / П.Е. Панченко; пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1983. – 175 с.
320833
  Степаненко В.И. Где ночует зимний ветер. / В.И. Степаненко. – М., 1975. – 319с.
320834
  Шуртаков С.И. Где ночует солнышко. / С.И. Шуртаков. – М, 1962. – 48с.
320835
  Тарасов А. Где ночуют миражи. / А. Тарасов. – М., 1978. – 191с.
320836
   Где нужен психолог?. – М., 1982. – 47с.
320837
  Супруненко Ю. Где обитает Дед Мороз? : праздники // Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва, 2011. – Вып. 12. – С. 40-45


  Родословная Деда Мороза не такая уж и многовековая. Родился он в одно время с появлением гляциологии - науки о природных льдах и снегах.
320838
  Котыш Н.Т. Где он , Залив Радуги? / Н.Т. Котыш. – М, 1969. – 32с.
320839
  Штанько Н.И. Где она, синяя птица? / Н.И. Штанько. – М., 1981. – 120с.
320840
  Черненко Э.Н. Где опустится парашют? / Э.Н. Черненко. – Алма-Ата, 1989. – 93с.
320841
  Куделин П.Г. Где отдохнуть в выходной день. / П.Г. Куделин. – М, 1966. – 95с.
320842
  Цветаева М.И. Где отступается Любовь... / М.И. Цветаева. – Петрозаводск, 1991. – 360с.
320843
  Литцман Вальтер Где ошибка? / Литцман Вальтер. – Москва, 1962. – 192 с.
320844
   Где пальмы стоят на страже.... – М., 1984. – 207с.
320845
   Где плещет невская волна : Фотоальбом, 1988. – 272с.
320846
   Где получить специальность.. – М., 1954. – 102с.
320847
   Где получить специальность.. – М., 1955. – 200с.
320848
   Где получить специальность.. – М., 1956. – 230с.
320849
  Страухольд Г. Где польская земля? // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 12. – С. 122-124. – ISSN 0235-7089


  Метаморфозы польских границ в XX веке.
320850
  Борщаговский А.М. Где поселится кузнец / А.М. Борщаговский. – М., 1976. – 446с.
320851
  Борщаговский А.М. Где поселится кузнец / А.М. Борщаговский. – М., 1978. – 447с.
320852
   Где похоронен Иван Грозный? // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 3(2786). – С. 129 : ил.
320853
  Личков Л. Где правда? / Л. Личков. – с.
320854
  Берлин Джереми Где причалят обломки // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – январь № 100. – С. 43 : фото
320855
  Добкович В.В. Где провести выходной день. / В.В. Добкович. – 2-е изд доп. испр. – Ленинград, 1966. – 304 с.
320856
  Куделин П.Г. Где провести дни отдыха. / П.Г. Куделин. – М, 1970. – 128с.
320857
  Иваненко Анна Где проводить отпуск в ближайшие полгода? = В поисках приключений, или запланированые подвиги : Армения // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 1/2. – С. 60-61 : Іл.
320858
  Иваненко Анна Где проводить отпуск в ближайшие полгода? = В поисках приключений, или запланированые подвиги : Иордания // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 1/2. – С. 62 : Іл.
320859
  Иваненко Анна Где проводить отпуск в ближайшие полгода? = В поисках приключений, или запланированые подвиги : Индия // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 1/2. – С. 63 : Іл.
320860
  Иваненко Анна Где проводить отпуск в ближайшие полгода? = В поисках приключений, или запланированые подвиги : Северная Корея // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 1/2. – С. 64-65 : Іл.
320861
  Иваненко Анна Где проводить отпуск в ближайшие полгода? = В поисках приключений, или запланированые подвиги : Черногория // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 1/2. – С. 66-67 : Іл.
320862
  Иваненко Анна Где проводить отпуск в ближайшие полгода? = В поисках приключений, или запланированые подвиги : Экстрим // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 1/2. – С. 68-69 : Іл.
320863
  Иваненко Анна Где проводить отпуск в ближайшие полгода? = В поисках приключений, или запланированые подвиги : Венгрия // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 1/2. – С. 70-71 : Іл.
320864
  Буцко Анастасия Где проживают тролли : большое путешествие // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 9 (2828). – С. 42-57
320865
   Где происходило действие "Отелло"? : Вопрос-ответ // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 9. – С. 198 : Іл.
320866
  Носов Е.И. Где просыпается солнце / Е.И. Носов. – М, 1965. – 283с.
320867
  Черненко В.А. Где проходит человек / В.А. Черненко. – Молотов, 1952. – 88с.
320868
  Иванова Е. Где работать хорошо. Коворкинги, популярный западный формат организации рабочего места, завоевывают Украину // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2018. – № 11 (188), 22 марта 2018. – С. 38-39


  "Коворкинги, популярный западный формат организации рабочего места, завоевывают Украину и становятся прибежищем не только для фрилансеров и людей креативных профессий, но и для малого и даже среднего бизнеса. Свое рабочее место в коворкинге Platforma ...
320869
   Где робингуды не пройдут : Наезд // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 9. – С. 66-67 : Фото


  Рудольфо Валентино
320870
  Иванченко С. Где родился английский рожок // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 11. – С. 45-54.


  Англійський ріжок - музичний інструмент cімейства дерев"яних духових, різновид гобою.
320871
  Каревин А. Где родился, там не пригодился = Июнь юбилейный / А. Каревин, А. Кузьмин // 2000 : еженедельник. – Киев, 2014. – 30 мая - 5 июня (№ 22). – С. F 1


  6 июня - 265 лет назад - в Неаполе родился основатель Одессы Осип Михайлович Дерибас; 6 июня - 125 лет назад - в Киеве появился на свет знаменитый авиаконструктор Игорь Сикорский.
320872
  Наумова Ольга Где рождаются гении? // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2009. – № 7. – С. 14-21. – ISSN 1818-2968


  Факти з біографії німецько- швейцарського письменника і художника Германа Гессе (1877-1962), лауреата Нобелівської премії (1946)
320873
  Шадурн Льюис Где рождаются циклоны / Шадурн Льюис; Пер. с франц. В.А.Розеншильд-Паулина. – Ленинград-Москва : Книга, 1924. – 164с.
320874
  Туренская В.И. Где рос ясень / В.И. Туренская. – М., 1956. – 288с.
320875
  Василевский Б.А. Где Север? / Б.А. Василевский. – Москва, 1974. – 286с.
320876
  Крюков В. Где скелет воды = Новая поэзия и ее эксперты // Литературная учёба : литературно-просветительский журнал / ООО Изд. дом. "Литературная учеба". – Москва, 2014. – № 3, кн. 3. – С. 70-78. – ISSN 0203-5847
320877
  Пентикост Х. Где снег был красным : Романы / Х. Пентикост; Пер. с англ. – Москва : Центрполиграф, 2002. – 508 с. – Зміст: Двадцать четвертая лошадь. Где снег был красным. На грани безумия. – (Мастера остросюжетного детектива). – ISBN 5-227-01647-X
320878
   Где спешились легендарные всадники. Рассказы о людях села, героях экспедиции "Коммунар".. – М., 1972. – 191с.
320879
  Любомская Е.И. Где степь живет: Стихи. / Е.И. Любомская. – К., 1982. – 70с.
320880
  Яковлев О.Я. Где стояла батарея / О.Я. Яковлев. – М., 1971. – 320с.
320881
  Менделеев Д.И. Где строить нефтяные заводы? / [соч.] Д. Менделеева // Юбилейное чествование профессора Императорского Казанского университета Алексендра Михайловича Зайцева 5 апреля 1888 года. – Казань : Тип.. ун-та, 1888
320882
  Маканин В.С. Где сходилось небо с холмами / В.С. Маканин. – М, 1984. – 207с.
320883
  Виноградов И.И. Где сходятся дороги / И.И. Виноградов. – Москва, 1962. – 47с.
320884
  Ибрагимбеков М. Где та дорога : рассказы / Максуд Ибрагимбеков;. – Баку : Гянджлик, 1969. – 80 с.
320885
  Казаркин А.П. Где та земля чистая? / А.П. Казаркин. – Кемерово, 1988. – 124с.
320886
  Гогиава К.Л. Где твое счастье / К.Л. Гогиава. – Тбилиси, 1964. – 197с.
320887
  Лупан А.П. Где твои пахари, земля? : роман / Анна Лупан; пер. с молд. Н.Савостина. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1964. – 184 с.
320888
  Лупан А.П. Где твои пахари, земля? : роман / Анна Лупан; пер. с молд. Н.Савостина. – Москва : Художественная литература, 1969. – 254 с.
320889
  Эдлис Ю. Где твой брат, Авель? / Ю. Эдлис. – М., 1971. – 56с.
320890
  Грачев Р.И. Где твой дом / Р.И. Грачев. – Москва ; Ленинград : Советский писатель, 1967. – 124с.
320891
  Гамаюнов И.Н. Где твой дом, человек? / И.Н. Гамаюнов. – М., 1974. – 126с.
320892
  Битюков В.Н. Где твой дом... / В.Н. Битюков. – Саратов, 1968. – 157с.
320893
  Воронкова Л.Ф. Где твой дом? / Л.Ф. Воронкова. – Москва, 1964. – 193с.
320894
  Андреева Евгения Где твой черный пистолет? 9 мифов о Владимире Высоцком // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 1 (2928). – С. 98-103 : фото
320895
  Тлегенов Б. Где тебя найти : повести / Бекежан Тлегенов; пер. с каз. – Алма Ата : Жалын, 1982. – 288 с.
320896
  Мушник С.М. Где течет Донец / С.М. Мушник. – Москва, 1956. – 99 с.
320897
  Симон Ж.-Д. Где тонко, там и рвется / Ж.-Д. Симон. – М., 1977. – 87с.
320898
   Где труд, там и счастье. Пословицы и поговорки.. – М., 1959. – 196с.
320899
   Где труд, там и счастье. Пословицы и поговорки.. – 2-е изд. испр. и доп. – М., 1962. – 208с.
320900
  Назаренко М.А. Где ты бабье лето? / М.А. Назаренко. – М., 1990. – 349с.
320901
  Белль Г. Где ты был, Адам? / Гнрих Белль ; пер. с нем. Гимпелевич, Н. Португалова. – Москва : Гослитиздат, 1963. – 248 с.
320902
  Лисин М.Д. Где ты летала, чайка? / М.Д. Лисин. – М., 1966. – 324с.
320903
  Торопов И.Г. Где ты, город? / И.Г. Торопов. – Сыктывкар, 1971. – 295 с.
320904
  Вольф С.Е. Где ты, маленький "Птиль" / С.Е. Вольф. – Ленинград, 1990. – 286с.
320905
  Кахидзе М. Где ты, мой садовник : стихи / А.Кахидзе; пер. с груз. – Москва : Советский писатель, 1969. – 120 с.
320906
  Фальк-Ренне Аю Где ты, рай? / Фальк-Ренне Аю. – Москва, 1986. – 166с.
320907
  Джамал С. Где ты, Россия? : повесть / С. Джамал. – Ташкент : Еш гвардия, 1971. – 168 с.
320908
  Каткова З.Ф. Где ты, счастье мое? : роман / З.Ф. Каткова; пер. с марийск. – Москва : Современник, 1974. – 367 с.
320909
  Жаров А.А. Где ты, утро раннее? / А.А. Жаров. – М., 1985. – 207с.
320910
  Зубавин Б.М. Где у мальчишки дом? / Б.М. Зубавин. – М, 1955. – 87с.
320911
  Сергеева И.Ф. Где у метро начало / И.Ф. Сергеева. – М., 1989. – 125с.
320912
  Соколов Н.я. Где узнать о законодательных актах / Н.я. Соколов. – М., 1984. – 64с.
320913
  Яковлев О.Я. Где цветет гвоздика / О.Я. Яковлев. – М., 1988. – 46с.
320914
  Лясковский В.Г. Где черти водятся... / В.Г. Лясковский. – Одесса, 1963. – 64с.
320915
  Бычковский В.Л. Где швартуется солнце / В.Л. Бычковский. – Одесса, 1975. – 87с.
320916
  Виноградов А.А. Где шумят города / А.А. Виноградов. – Москва, 1974. – 134с.
320917
  Ростовцев М.И. Где шумят дубравы / М.И. Ростовцев. – Тула, 1982. – 177с.
320918
  Дыховичный В.А. Где эта улица, где этот дом? / В.А. Дыховичный, Слободской, м. – М, 1954. – 100с.
320919
  Новичихин Е.Г. Где эта улица? / Е.Г. Новичихин. – М, 1987. – 200с.
320920
  Вальцева А.В. Где этот дом / А.В. Вальцева. – Москва, 1969. – 407с.
320921
  Кудрявцева Т.А. Где я был и что я видел... // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2012. – № 8 (90). – С. 47


  Именно с таких вопросов и начинались когда-то путеводители. Только в средние века назывались они "литературой путешествий".
320922
  Клещев Д.Я. Где я потерял тебя, Лешка? / Д.Я. Клещев. – Свердловск, 1974. – 88с.
320923
   Где, когда и сколько денег потратить за границей? : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 8. – С. 44-46 : Фото
320924
  Алексеев С. ГДР-оплот миролюбивых сил немецкого народа / С. Алексеев. – Москва, 1954. – 112с.
320925
   ГДР -- СССР друзья навеки.. – Дрезден, 1974. – 92с.
320926
  Тюльпанов С.И. ГДР - 15 лет / С.И. Тюльпанов, Д.С. Корчунова. – Москва, 1964. – 40 с.
320927
  Рыкин В.С. ГДР - надежный фактор мира и социализма в Европе / В.С. Рыкин. – М., 1974. – 56с.
320928
  Ильинский И.П. ГДР / И.П. Ильинский. – Москва, 1971. – 232с.
320929
  Хайцер Х. ГДР / Х. Хайцер. – М., 1982. – 264с.
320930
  Крюков П.С. ГДР в борьбе за создание единой, независимой, демократической, миролюбивой Германии (1949-1953 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Крюков П.С.; АОН при ЦК КПСС. Каф. междунар. отношений. – М., 1954. – 16л.
320931
   ГДР в период развернутого строительства социализма.. – М., 1965. – 168с.
320932
   ГДР в системе социалистической экономической интеграции.. – М., 1989. – 64с.
320933
  Станков Н.Н. ГДР и ее восточные соседи / Н.Н. Станков. – Саратов, 1991. – 132с.
320934
  Лашкова Л.Г. ГДР и страны Тропической Африки (Основн. пробл. полит., экон. и культ. взаимосвяз. в 1960-1977 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Лашкова Л. Г.; АН СССР, Ин-т всеобщ. ист. – М., 1978. – 24л.
320935
  Алексиевец Н.М. ГДР курсом развитого социализма / Н.М. Алексиевец. – Львов : ЛГУ ; Вища школа, 1984. – 167 с.
320936
  Столповский Б.Г. ГДР строит социализм / Б.Г. Столповский. – М, 1962. – 95с.
320937
   ГДР. Актуальные социально-экономические и общественно-политические проблемы.. – М., 1978. – 230с.
320938
   ГДР. Германская Демократическая Республика.. – 4-е перераб. изд. – Dresden : Цайт им бильдр, 1973. – 256с.
320939
  Венгерова Э. ГДР. Новые пьесы 1982-83 гг. // Современная зарубежная драматургия : реферативный сборник / Всесоюзная гос. б-ка иностранной литературы ; ред.: В.И. Маликов, М.Л. Рудницкий, А.Ф. Строев. – Москва, 1984. – № 5 (55). – С. 34-48
320940
   ГДР. Факты и цифры.. – Дрезден, 1974. – 62с.
320941
  Абызов В.И. ГДР: будни и праздники / Абызов В.И., Брок Г. – Москва : Политиздат, 1984. – 126 с.
320942
   ГДР: Общество. Государство. Гражданин. – Москва, 1980. – 295 с.
320943
   ГДР: становление и рост: К истории Герм. Демокр. республики.. – М., 1977. – 455с.
320944
  Шафранек О. Ге, людина з Моого. / О. Шафранек. – К., 1970. – 152с.
320945
   Ге, Николай Николаевич. – М, 1969. – 68с.
320946
  Білан Ю.Я. Геpоїчна боpотьба тpудящих Укpаїни пpоти внутpiшньої конppеволюцiї та iноземних iнтеpвентiв у 1918-1920 pоках / Ю.Я. Білан. – Київ : Радянська Укpаїна, 1957. – 48 с.
320947
  Нейштадт М.І. Геабатанічны аналіз торфу / М.І. Нейштадт, Г.Н. Ендельман. – Менск, 1935. – 79с.
320948
  Маквецян Э.С. Гевонд Алишан и его труд "Сисакан" : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 07.00.10 / Маквецян Э.С. ; Ереван. ГУ. – Ереван, 1975. – 36 с.
320949
   Геворг Багратович Гарибджанян. – Ереван : Изд-во АН АрмССР, 1982. – 86с. – (Материалы к биобиблиографии ученых АрмССР ; Вып. 29)
320950
  Мурацан Геворг Марзпетуни : исторический роман / Мурацан; пер. с арм.А.Иоаннисиан. – Ереван : Айпетрат, 1958. – 368 с.
320951
  Мурацан Геворг Марзпетуни : исторический роман / Мурацан; пер. с арм.А.Иоаннисиан. – Москва : Гослитиздат, 1963. – 368 с.
320952
  Мурацан Геворг Марзпетуни : исторический роман / Мурацан; пер. с арм.А.Иоаннисиан. – Ереван : Айастан, 1966. – 358 с.
320953
  Мурацан Геворг Марзпетуни : исторический роман / Мурацан; пер. с арм.А.Иоаннисиан. – Ереван : Советикан грох, 1984. – 287 с.
320954
  Мурацан Геворг Марзпетуни : исторический роман / Мурацан; пер. с арм. – Москва : Художественная литература, 1990. – 335 с.
320955
   Геворкъян Владимир Христофоровия // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования ; редколл.: Шнюков Е.Ф., Коболев В.П., Кочелаб В.В. [и др.]. – Киев, 2017. – № 1 (47). – С. 91-92 : фото. – ISSN 1999-7566
320956
  Сисян Х Б. Геворт Бархударян. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.03 / Сисян Б.Х,; М-во просвещения Армянской ССР.Ереван.гос.пед.ин-т. – Ереван, 1975. – 51л.
320957
  Мнацаканян В. Гегам Сарян / В. Мнацаканян. – Ереван, 1956. – 83 с.
320958
  Коротких В.И. Гегелевская концепция рефлексии как формы диалектико-спекулятивного метода // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 5. – С. 127-140. – ISSN 0042-8744
320959
  Зоткин А.А. Гегелевская критика "вечного мира" И. Канта // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 40-51. – (Политические науки ; № 3). – ISSN 0201-7385
320960
  Нерсесянц В.С. Гегелевская философия права: история и современность. / В.С. Нерсесянц. – М., 1974. – 287с.
320961
  Мотренко Т.В. Гегелевские идеи в мировоззренческо-религиозной парадигме российской философии 19 - начала 20 веков : Монография / Т.В. Мотренко. – Киев : Слово, 2005. – 448 с. – ISBN 966-8424-32-8
320962
  Козьмук Ярослав Романович Гегелевский рационализм и его трансформация в современном иррационализме : Дис... канд.философ.наук: 09.00.03 / Козьмук Ярослав Романович; КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1991. – 160л. – Бібліогр.:л.150-160
320963
  Быкова М.Ф. Гегелевское понимание мышления / М.Ф. Быкова. – М, 1990. – 122с.
320964
  Жеребник С.В. Гегелевское понятие негации в интерпретации Сартра // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 552-1, ч. 1 : Наука, теологія, постмодерн. – С.152-160. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
320965
  Стеценко В. Гегелівське вчення про релігію як філософія та історіософія релігії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.196-205. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
320966
  Руденко С.В. Гегелівське вчення про рефлексію та його методологічний потенціал для розвитку вітчизняної історико-філософської науки // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 17. – С. 50-57


  У статті розкриваються умови можливості застосування гегелівського вчен- ня про рефлексію до аналізу проблем розробки методологічного інструментарію історії української філософії. This article evolves the conditions of possibility of applying ...
320967
  Фідірко О.І. Гегелівське обгрунтування сутності громадянського суспільства та сучасність // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 10. – С. 66-72. – ISBN 966-628-197-5
320968
  Бобошко Н.М. Гегелівський історико-філософський проект: pro et contra // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 65-66
320969
  Жук А.В. Гегелівський раціоналізм та класична раціональність: від можливостей розуму до культу розсуду // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 20-23. – (Філософія. Політологія ; Вип. 30)


  Простежується генеза філософського погляду на розуміння раціональності - від гегелевського раціоналізму до класичної раціональності.
320970
  Кэрд Э. Гегель : С прил. ст. о Гегеле Вл.С. Соловьева / Соч. проф. Кэрда ; Пер. с англ. под ред. и с предисл. кн. С.Н. Трубецкого. – Москва : типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1898. – XLII, 306 с. – (Труды Московского психологического общества / Э. Кэрд ; 6)
320971
  Гулыга А.В. Гегель / А.В. Гулыга. – М., 1970. – 272с.
320972
  Овсянников М.Ф. Гегель / М.Ф. Овсянников. – Москва, 1971. – 223с.
320973
  Дворцов А.Т. Гегель / А.Т. Дворцов. – Москва, 1972. – 173 с.
320974
  Нерсесянц В.С. Гегель / В.С. Нерсесянц. – Москва : Юридическая литература, 1979. – 111 с.
320975
  Прокопов Д.Є. Гегель (Hegel) Георг Вільгельм Фрідріх // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 412-415. – ISBN 966-316-069-1
320976
  Анисимов О.С. Гегель : мышление и развитие (путь к культуре мышления) / Анисимов О.С. – Москва : Агро-Вестник, 2000. – 800 с. – (Энциклопедия управленческих знаний / ред. кол. : Анисимов О.С., Атаманчук Г.В., Гладышев А.Г. и др.). – ISBN 5-93098-008-Х
320977
  Рокмор Т. Гегель и границы аналитического гегельянства // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 7. – С.80-90. – ISSN 0042-8744
320978
   Гегель и диалектический материализм. – М, 1932. – 276с.
320979
  Хандруев А.А. Гегель и политическая экономия / А.А. Хандруев. – Москва, 1990. – 125с.
320980
  Володин А.И. Гегель и русская социалистическая мысль XIX века. / А.И. Володин. – Москва, 1973. – 304с.
320981
  Киссель М.А. Гегель и современный мир / М.А. Киссель. – Л, 1982. – 152с.
320982
  Митин М.Б. Гегель и теория материалистической диалектики : (к 100-летней годовщине смерти Гегеля) / М. Митин. – Москва : Парт. изд., 1932. – 55 с.
320983
   Гегель и философия в России. – Москва, 1974. – 264 с.
320984
  Лазарев В.В. Гегель и философские дискуссии его времени / В.В. Лазарев, И.А. Рау. – Москва : Наука, 1991. – 160 с.
320985
  Булатов М.О. Гегель і Ейнштейн // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1967. – Вип. 8
320986
  Костєв В.М. Гегель і логіко-методологічні проблеми фізики / В.М. Костєв, Г.М. Піоро // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 21
320987
  Шевцов В.Ф. Гегель і математика // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 21
320988
  Душин А.В. Гегель как теоретик и реформатор образования и современные образовательные реформы // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 1 (40). – С. 119-126. – ISSN 1811-0916
320989
  Хачикян Я.И. Гегель об эстетической категории безобразного // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 7. – С. 95-103. – ISSN 0235-1188
320990
  Хвольсон О.Д. Гегель, Геккель, Коссут и Двенадцатая заповедь : критический этюд / О.Д. Хвольсон, , орд. проф. С.-Петерб. ун-та. – Санкт-Петербург : Physice, 1911. – [2], 138 с.
320991
  Кнабе Г.С. Гегель, Европа и рубеж тысячелетий // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 1. – С.3-15. – ISSN 0042-8744
320992
  Кожев А. Гегель, Маркс и христианство // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 10. – С. 128-143. – ISSN 0042-8744
320993
  Вайнштейн И.Я. Гегель, Маркс, Ленин / И.Я. Вайнштейн. – 2-е изд. – Москва, 1930. – 350с.
320994
  Степанов В. Гегель. Сочинения. Т. 12. "Лекции по эстетике". Книга первая. Перевод В.Г. Столкнера. Москва. Соцэкгиз. 1938 // Атеизм Добролюбова / Л. Коган. – [Москва], 1939. – С. 179-190
320995
  Прокопов Д.Є. Гегельянство // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 415-417. – ISBN 966-316-069-1
320996
  Аржанов М Гегельянство на службе германского фашизма. / М Аржанов. – Москва, 1933. – 152с.
320997
   Гегемонизм : с эпохой в конфликте. – Москва : Прогресс, 1982. – 285 с.
320998
  Анисимов А.Н. Гегемонистические лжетеории на службе антисоветизма / А.Н. Анисимов. – Киев : Политиздат Украины, 1980. – 153 с.
320999
   Гегемонистская политика Китая - угроза народам Азии, Африки и Латинской Америки. – Москва : Изд. полит. лит-ры, 1981. – 288 с.
321000
   Гегемония пролитариата в трех русских революциях. – М, 1975. – 352с.
<< На початок(–10)321322323324325326327328329330(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,