Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)321322323324325326327328329330(+10)В кінець >>
320001
  Мазепа Н.Р. "...Во всем дойти до совершенства" // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 2. – С. 74-76
320002
  Мазепа Н.Р. "...Во всем дойти до совершенства" // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 2. – С. 74-76
320003
  Добріян Д. "Во внимание известности Вашей на художественном поприще..." : Як Вільгельм Котарбінський став академіком // Антиквар : журнал про мистецтво та колекціонування / ТОВ "Видавничий дім "Антиквар" ; голов. ред. Ганна Шерман. – Київ, 2021. – № 5/6 (124) : Світ і світло Вільгельма Котарбінського. – С. 124-129. – ISSN 2222-436X
320004
  Купряшина Н.А. "Во имя отца и матери и тех, кому надо" (целительские стратегии в практиках городских шаманов) // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 3. – С. 53-60. – ISSN 0869-5415


  Рассматривается место и роль духовного исцеления в вероучительной и бытовой практике христиан веры
320005
  Яременко В.І. "Во Іудеї во дні они…": Біблійна та священна історія у творчості Тараса Шевченка за історіософським дискурсом // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 2 (515) березень - квітень. – С. 30-49. – ISSN 0130-5247
320006
  Журавлев Н.А. "Во льдах океана" / Н.А. Журавлев. – М., 1953. – 32с.
320007
  Файзулин Я. "Во мне глубоко укоренилось сознание того, что все идущее с севера, из России, является душителем украинской нации". Співпраця з ГПУ не врятувала Йосипа Пшонника від розстрілу // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 3-9 жовтня (№ 36/37). – С. 15


  За чекістськими даними, Йосип Пшонник належав до дванадцятки найнебезпечніших повстанських ватажків, які продовжували боротьбу з радянською владою на початку 1920-х років. Після поразки Другого Зимового походу, та й загалом українських ...
320008
  Січкар О. "Вовкулака" В.Дрозда В загальнолітературному контексті // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 270-272. – ISBN 966-8110-14-5
320009
  Едвард Бальцежан "Вовчанськ. Народження" // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: О. Балабко, Ф. Баландин, В. Герасим"юк [та ін.]. – Київ, 2023. – № 9/10. – С. 144-145. – ISSN 0208-0710


  "Пісні Вавілону". Антологія сучасної зарубіжної поезії. Едвард Бальцежан (Edward Balcerzan; 1937, Вовчанськ) — польський учений, письменник, літературознавець, літературний критик і перекладач польсько-українського походження.
320010
  Тимченко В. "Вогнем колись карали..." // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтав. держ. пед. ун-т ім.В.Г. Короленка ; голов. ред. ради М. Наєнко ; редкол.: М. Жулинський, П. Хропко, Г. Сивокінь [та ін.]. – Полтава, 2001. – № 1 (4). – С. 5-6. – ISBN 966-7576-18-3


  Вірші.
320011
  Дарницький Володимир "Вогні" великого Тесли // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 12 (137). – С. 32
320012
  Положенцева А.В. "Вогонь - друг чи ворог?".(Урок з курсу "Основи здоров"я" для учнів 2 класу) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 7. – С. 20-23 : фото
320013
  Гірник Павло "Вогонь до мене руки простяга..." : вірші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 5/6. – С. 16-22. – ISSN 0208-0710
320014
  Зуркер Ентоні "Вогонь і лють": десять одкровень із нової книги про Трампа // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 25 січня (№ 3). – С. 14
320015
  Мирний В. "Вогонь Панаса Мирного" // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтав. держ. пед. ун-т ім.В.Г. Короленка ; голов. ред. ради М. Наєнко ; редкол.: М. Жулинський, В. Мелешко, М. Степаненко [та ін.]. – Полтава, 1999. – № 1. – С. 20. – ISBN 966-7576-01-9


  Мирний Володимир Степанович (1935-2020) — поет, прозаїк. Член Національної спілки письменників України з 1973 року. Поезія.
320016
  Боровський О. "Вогонь" прокинувся. У Гватемалі щонайменше 25 людей загинули унаслідок виверження вулкана // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 5 червня ( №59)
320017
  Радавська О.М. "Вогонь" як архетип творчого процесу в поезії модерністів початку ХХ ст. // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 13. – С. 112-116. – (Філологічні науки. Літературознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті показано, що в поезії французького, українського та російського модернізму трапляються численні приклади "Поетики Вогню", які можна пов"язати з посиленням експресивності зображальних засобів
320018
  Поліщук В. "Вода і ліс" // Харківський університет і література : антологія творів випускників, викладачів і студентів / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; за заг. ред. В.С. Бакірова та Ю.М. Безхутрого ; [уклад.: П.М. Бабай, О.І. Борзенко, І.В. Бурлакова та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018. – С. 186-188. – ISBN 978-966-285-507-4


  Поезії.
320019
  Зайченко А. "Вода" // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М.К. Наєнко. – Київ, 2023. – Вип. 14. – С. 89-94


  Переможці конкурсу. Номінація "Проза і драматургія". Призери "Живої троянди". Трилогія.
320020
  Артемова Юлия "Вода, наполненная мудростью"... // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2019. – № 6. – С. 70-77 : фото
320021
  Горбушин С. "Водевили" Даниила Хармса / С. Горбушин, Е. Обухов // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 1, январь - февраль. – С. 360-368. – ISSN 0042-8795
320022
   [Водевіль. – Афіни : Ерміс. – ([Новогрецька бібліотека ; 41])
1. – 1981. – 295 с., 32 арк. іл. – Видання новогрецькою мовою
320023
   [Водевіль. – Афіни : Ерміс. – ([Новогрецька бібліотека ; 41])
2 : Доля Марули / Д. Коромілас. Дядько Лінардос, або Кінець Марули. Ліра дядька Ніколаса / Д. Коккос. – 1981. – 277 с., 12 арк. іл. – Видання новогрецькою мовою
320024
  Лісовець О.І. Внутрішньо-видова мінливість Acalipha australis L. (Euphorbiaceae) в умовах Дніпропетровщини / О.І. Лісовець, Ю.Р. Василенко // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 44. – С. 16-20 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2073-8331
320025
  Чухно А.А. Внутрішньо-заводський госпрозрахунок / А.А. Чухно. – К, 1972. – 104с.
320026
  Моштак О.В. Внутрішньо-омотиваційні принципи при вивченні іноземної мови за професійним спрямуванням // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 76-77
320027
  Ткаченко Р.П. Внутрішньо-психологічні колізії вченого вромані Ю. Мушкетика "Біла тінь" // Літературознавчі студії : збірник наукових статей, присвячений 80-річчю від дня народження Юрія Мушкетика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 161-166. – ISBN 978-966-171-249-1
320028
  Дичковська Г.О. Внутрішньо-смислова структурна схема політико-ідеологічних систем // Гілея : науковий вісник : історія, політологія, філософія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 233-245
320029
  Пірожкова Ю.А. Внутрішньо-та зовнішньополітичні мотиви модифікації політики США щодо СРСР у другій половині 50х - на початку 60-х років ХХ ст. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 132-137. – ISBN 966-614-021-7
320030
  Ващенко О.В. Внутрішньо-територіальні відмінності формування трудового потенціалу Київської області // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Лісовський С.А. ; редкол.: Антонюк Н.В., Бучко Ж.І., Гукалова І.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 52. – С. 67-73. – ISSN 2308-135X
320031
  Медведько О. Внутрішньо-управлінська компетенція Генерального прокурора України // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2010. – № 2 (68). – С. 3-10
320032
  Басова І.С. Внутрішньо переміщена особа як суб"єкт права соціального захисту : монографія / Ірина Басова ; [наук. ред. М. Шумило]. – Київ : Ніка-Центр, 2020. – 287, [1] с. – Бібліогр.: с. 252-287 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7067-42-7


  У пр. №1734552 напис: Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича Київського національного університету ім. Т. Шевченка від автора. Підпис.
320033
  Юрчик Г.М. Внутрішньо переміщені особи (ВПО) на ринку праці України: проблеми та механізми / Г.М. Юрчик, Н.М. Самолюк // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: Г.М. Филюк, А.І. Ігнатюк, Б. Гечбаія [та ін.]. – Київ, 2023. – Вип. 1 (46). – С. 143-155. – ISSN 2617-8044


  Стаття присвячена дослідженню становища ВПО та механізмів їх підтримки як на загальному, так і зареєстрованому ринку праці. На основі аналізу кількісних показників розміщення ВПО в регіональному розрізі доведено значимість ВПО як особливого сегменту ...
320034
  Басова І. Внутрішньо переміщені особи в Україні - нова правова категорія у науці права соціального забезпечення // Юридичні факти в системі правового регулювання : зб. наук. праць : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. (26 листоп. 2015 р.) : до 145-річчя академіка Всеукр. акад. наук Станіслава Дністрянського (1870-1935) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової]. – Київ : Дакор, 2015. – С. 117-122. – ISBN 978-617-7020-61-4
320035
  Басова І.С. Внутрішньо переміщені особи в Україні: історично-правовий аспект // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 8 : Людиноцентризм у праві: теоретико-прикладні засади. – C. 296-301. – ISSN 2524-017X
320036
  Новак І. Внутрішньо переміщені особи в Україні: наміри щодо повернення // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (372), березень - квітень. – С. 55-63. – ISSN 0130-6936
320037
  Шуджаат А. Внутрішньо переміщені особи та участь у виборах: короткий огляд : Біла книга IFES : верес. 2016 р. / Айша Шуджаат, Ханна Робертс, Пітер Ербен. – Київ : Міжнародна фундація виборчих систем, 2016. – 30 с. : іл. – International Foundation for Electoral Systems (IFES) 30 years. - На обкл. авт. не зазнач. - В б-ці є аналог. вид. рос. мовою. – Бібліогр.: с. 24-28 та в підрядк. прим.
320038
  Мезенцев К.В. Внутрішньо переміщені особи у містах: мікрогеографія вимушеного переселення // Регіон - 2020: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (8-9 жовтня 2020 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: Л.М. Нємець (голова), П. Беднар, Н. Елізбарашвілі та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2020. – С. 19-25. – ISBN 978-966-285-669-9
320039
  Балуєва О.В. Внутрішньо переміщені особи як ресурс інноваційного розвитку в контексті теорії людського капіталу / О.В. Балуєва, Н.О. Никифоренко // Менеджер : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління ; редкол.: Марова С.Ф., Балуєва О.В., Амоша О.І. [та ін.]. – Маріуполь, 2018. – № 3 (80). – С. 5-15. – (Серія "Державне управління"). – ISSN 2308-104X
320040
  Басова І.С. Внутрішньо переміщені особи: теоретичні та практичні проблеми // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 504-511. – ISSN 0869-2491
320041
   Внутрішньо пластифіковані кополімери N-вінілкарбазолу з алкілметакрилатами / Н.О. Березіна, Гребенюк-Морозова, І.В. Лисова, В.Г. Сиромятніков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 44-46. – (Хімія ; вип. 42). – ISSN 1728-3817


  Одержано статистичні кополімери N-вінілкарбазолу з метил-, бутил-, гексил-, октил-, ноніл- та лаурилметакрилатами і досліджені їх температурні переходи термомеханічним методом та за допомогою ДСК метода. Виявлено пластифікуючу дію алкільних замісників ...
320042
  Павленко М.В. Внутрішньобанківський контроль як об"єкт правового регулювання законодавством України // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 136-140.
320043
  Тарантуха І.Ю. Внутрішньобанківські методи роботи з проблемою заборгованістю: переваги та недоліки // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2012. – № 3. – С. 259-267. – ISSN 1729-7036
320044
  Соловйова М.В. Внутрішньобібліотечні механізми економічного регулювання комерційної діяльності бібліотек // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 149-158


  З"ясовано внутрішньобібліотечні процеси комерціалізації. Проаналізовано внутрішньобібліотечні механізми економічного регулювання комерційної діяльності бібліотек. Виявлені напрями їх удосконалення.
320045
  Тимченко А.С. Внутрішньовенні імуноглобуліни і захворювання системи крові: показання до призначення, ускладнення при їх використанні, вимоги до якості сучасних внутрішньовенних імуноглобулінів (огляд літератури і власних досліджень) // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна, академія медичних наук України. – Київ, 2016. – Т. 22, № 3/4. – C. 334-341. – ISSN 2413-7944
320046
  Панасенко Т. Внутрішньовидова різноманітність культивованої дендрофлори парків Полтавщини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – C. 9-11. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Встановлено, що дендрофлора парків Полтавщини нараховує 650 видів, форм і гібридів. Виявлено 127 декоративних форм, які належать до 63 видів. Вивчено декоративні ознаки рослин: форму крони, розміри і колір листків, плодів, особливості цвітіння та ...
320047
  Адамик О. Внутрішньовідомчі розрахунки у системі органів Пенсійного фонду України: організаційно-правові та облікові аспекти // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2008. – № 2. – С. 39-49.
320048
  Цехмістрова Г.С. Внутрішньовузівський контроль-складова управління закладом освіти // Науковий вісник Національного аграрного університету / Національний аграрний університет. – Київ, 2000. – № 21. – С.46-53.
320049
  Іванченкова Л.В. Внутрішньогосподарська звітність в системі управління бізнесом / Л.В. Іванченкова, Г.О. Ткачук // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2016. – Т. 8, вип. 1. – С. 73-80 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2312-847X
320050
  Задорожний З.-М. Внутрішньогосподарська звітність у системі управління підприємством / З.-М. Задорожний, І. Омецінська // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2020. – С. 169-184. – (Економічні науки ; вип. 4, жовтень - грудень). – ISSN 1993-0240
320051
  Іванюта П.В. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік у виробничих підрозділах сільськогосподарських господарюючих суб"єктів : Навч. посібн. для студ. вищ. навч. закл. / П.В. Іванюта, З.М. Левченко; МОНУ; Полтавська державна аграрна акад. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 368с. – ISBN 966-364-244-0
320052
  Бородкін О. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік: концепція і організація // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2001. – № 2. – С.45-53
320053
  Шевчук О.А. Внутрішньогосподарський і державний фінансовий контроль: подібність і відмінності // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 2. – С. 466-474
320054
  Ткачук Г.О. Внутрішньогосподарський контроль операцій з товарно-матеріальними цінностями / Г.О. Ткачук, О.П. Володіна, А.В. Жиговська // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Т. 9, вип. 3. – С. 74-80 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2312-847X
320055
  Коцурпатий М. Внутрішньогосподарський контроль: організаційні аспекти та класифікаційні ознаки / М. Коцурпатий, У. Гуцаленко // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 433-436. – ISSN 1993-0259
320056
  Олійник В.М. Внутрішньогосподарський розрахунок і ефективність колгоспного виробництва / В.М. Олійник, А.М. Стельмащук. – К., 1986. – 80с.
320057
  Пилипенко І.І. Внутрішньогосподарський розрахунок і колективний підряд у сільськогосподарських підприєимств / І.І. Пилипенко. – К., 1988. – 92 с.
320058
  Баренгольц Я.М. Внутрішньогосподарський розрахунок у колгоспах і радгоспах / Я.М. Баренгольц. – Київ : Урожай, 1972. – 150 с. – (Бібліотека економіста)
320059
  Тимошенко М.О. Внутрішньогосподарські відносини приватних вищих навчальних закладів України: правовий аспект // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 178-182


  У статті досліджуються питання сутності та значення внутрішньогосподарських відносин за участю приватних вищих навчальних закладів, обгрунтовується авторський підхід до характеристики їх особливостей, пропонуються зміни до чинного законодавства України.
320060
  Панченко В.В. Внутрішньогосподарські локальні нормативно-правові акти сільськогосподарських підприємств як форма аграрного права : монографія / В.В. Панченко ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків : С.А.М., 2012. – 163, [1] с. – Бібліогр.: с. 145-161. – ISBN 978-966-8591-99-0
320061
  Соловйов О. Внутрішньодержавне застосування норм міжнародних договорів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 312-316
320062
  Кияниця І. Внутрішньодержавне значення джерел міжнародного публічного права // Український часопис міжнародного права : міжнародне право, порівняльне правознавство: науково-практичний журнал / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2001. – № 1 (14). – С. 19-24


  Розглядається питання про співвідношення джерел міжнародного і внутрішньодержавного права в регулюванні внутрішньодержавних відносин The issue of correlation of international and domestic law sources in regulating relations within State is considered.
320063
  Оніщенко Н.М. Внутрішньодержавне та міжнародне право: аспекти взаємодії та взаємовідповідності // Право та юстиція : науково-практичний юридичний журнал / М-во юстиції України, Ін-т права та післядипломної освіти, Н.-д. ін-т публічного права ; редкол.: Чижмарь К.І., Галунько В.В., Бобровник С.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (2). – С. 31-40
320064
  Полосенко К. Внутрішньодержавний захист від дії адміністративних актів // Адміністративний акт: теорія та практика : II Міжнародна наук.-практ. конф. (м. Київ, 9 жовт. 2017 р.) : тези доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. ; за ред. В.М. Бевзенка. – Київ : Дакор, 2018. – С. 117-122. – ISBN 978-617-7020-43-0
320065
   Внутрішньодержавні і транскордонні перекази за підсумками 2009 року // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 3 (169). – С. 36-40
320066
  Чмелик Г.В. Внутрішньодержавні небанківські платіжні системи - потреба часу. Правові аспекти // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2005. – Т. 14. – С. 309-316. – бібліогр.: 5 пунктів. – ISBN 966-8958-00-4
320067
  Недбайло К.М. Внутрішньодієслівні транспозиції в англо-українському художньому перекладі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 187-191. – ISBN 966-581-727-2
320068
  Сазонова Ю. Внутрішньожанрові типи інтерв"ю в спортивній клубній пресі (на прикладі журналу "Шахтёр") // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 194-204


  Проаналізовано жанр інтерв"ю на шпальтах журналу "Шахтёр", окреслено історію розвитку і місце цього жанру в спортивній пресі, досліджено типии інтерв"ю на шпальтах клубного видання, що репрезентують усі три жанрові парадигми, а також схарактеризовано ...
320069
  Бардієр Ф.Ф. Внутрішньозаводський господарський розрахунок на промислових підприємствах / Ф.Ф. Бардієр; Ф.Ф. Бардієв. – Київ : Вища школа, 1972. – 36 с. – Список лит.: с. 35. – (Екон. б-чка студента. Промисловість)
320070
  Садрицька С.В. Внутрішньоінституційні ризики системи вищої освіти // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – № 891. – С. 184-187. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 26). – ISSN 0453-8048
320071
  Загородня Л.З. Внутрішньокатегоріальні заміни словоформ в англо-українському перекладі : (на прикладі числових форм іменника): дис. ... канд філологічних наук. Спец. 10.02.16 - перекладознавство / Загородня Л.З.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 208л. – Бібліогр.: л. 177 - 201
320072
  Загородня Л.З. Внутрішньокатегоріальні заміни словоформ в англо-українському перекладі (на прикладі числових форм іменника) : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.16 / Загородня Л.З.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
320073
  Гольдштейн Б.І. Внутрішньоклітина регуляція дії і хімічна природа активної групи катепсину. / Б.І. Гольдштейн. – К., 1941. – 41с.
320074
  Костюк П.Г. Внутрішньоклітинна кальцієва сигналізація: структури і функції = Intracellular calcium signalling: structures and functions / П.Г. Костюк, О.П. Костюк, О.О. Лук"янець ; НАНУ, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ : Наукова думка, 2010. – 175 с. – ISBN 978-966-00-0898-8
320075
  Лук"янець О.О. Внутрішньоклітинні механізми регуляції активності кальцієвих каналів вторинними посередниками. : Автореф... канд. біолог.наук: 03.00.02 / Лук"янець О.О.; АН України, Ін-т фізіології ім. О.Богомольця. – К., 1993. – 27л.
320076
  Глазков В. Внутрішньоколгоспне землевпорядження / В. Глазков, Р. Голомб. – Київ; Харків, 1940. – 88 с.
320077
  Мусійчук В.А. Внутрішньоконцептуальна сегментація в"єтнамських паремій // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 3. – С. 147-156. – ISSN 1608-0599
320078
   Внутрішньокорпоративні комунікації в цифровому середовищі / Л.В. Щетініна, С.Г. Рудакова, О.М. Поплавська, Н.С. Данилевич, А.В. Гула // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2023. – № 2 (541) : Проблеми експортоориєнтованого бізнесу регіонів України в умовах війни. – С. 229-235. – ISSN 2222-4459
320079
  Джинджоян В.В. Внутрішньокорпоративні соціальні програми туристичних підприємств // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 39-43. – ISSN 2306-6814
320080
   Внутрішньолікарняне інфікування новонароджених, які перебувають у відділенні інтенсивної терапії: залежність від гестаційного віку / О.С. Яблонь, І.І. Ремінна, О.А. Моравська, К.Т. Берцун, Т.В. Чекотун // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2016. – Т. 6, № 4 (22). – C. 17-22. – ISSN 2226-1230
320081
  Гаврилюк О.К. Внутрішньоміські патерни соціально-просторових трансформацій в Україні : дис. ... д-ра філософії : 106 ; 10 / Гаврилюк Олексій Костянтинович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2022. – 277 арк. – Додатки: арк. 258-277. – Бібліогр.: арк. 219-257
320082
  Клименко Н. Внутрішньомовна і міжмовна міграція термінів як джерело поповнення лексиконів слов"янських мов // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Укр. комітет славістів, ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського ; редкол.: О. Онищенко, Л. Дубровіна, Л. Вахніна [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 9 : XVІ Міжнародний з"їзд славістів. – С. 94-107
320083
  Пашко М.О. Внутрішньомолекулярна коні-єнова реакція 1,3 дикарбонільних сполук з алкінами каталізована хлоридом цинку / М.О. Пашко, К.П. Мельников // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 123
320084
   Внутрішньомолекулярна циклізація 3-(2-карбоксифеніл)- та 3-(2-карбоксибензил)ізокумарину / О. Шабликіна, В. Іщенко, С. Чумаченко, В. Хиля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 64-66. – (Хімія ; вип. 1 (49)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено внутрішньомолекулярну циклізацію 3-(2-карбоксифеніл)- та 3-(2-карбоксибензил)ізокумарину під дією сильних мінеральних кислот; досліджено поведінку одержаних конденсованих систем в лужному середовищі. Исследована внутримолекулярная ...
320085
  Колендо О.Ю. Внутрішньомолекулярне перенесення енергії у L-фталімідогістидині // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 61-63. – (Хімія ; Вип. 38)


  З методом РМЗ/СІ проведено квантово-хімічні розрахунки перших збуджених синглетних і триплетних рівнів енергії для фталімідогістидину та показано можливість ефекту внутрішньомолекулярного перенесення триплетної енергії в цій сполуці. Синтезовано ...
320086
  Жураківський Р.О. Внутрішньомолекулярні водневі зв"язки в усіх можливих конформерах 2"-дезоксиуридину: неемпіричний квонтово-хімічний аналіз топології електронної густини / Р.О. Жураківський, Д.М. Говорун // Ukrainica bioorganica acta : Журнал біоорганічної та біологічної хімії / НАН України Ін-т молекулярної біології і генетики. – Київ, 2006. – Т. 4, № 1. – С. 34-41.
320087
  Жураківський Р.О. Внутрішньомолекулярні водневі зв"язки у всіх можливих конформерах 2"-дезокситимідину: неемпіричний квантово-хімічний аналіз топології електронної густини / Р.О. Жураківський, Д.М. Говорун // Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 3
320088
  Жураківський Р.О. Внутрішньомолекулярні водневі зв"язки, що стабілізують конформери дезоксигуанозону: результати квантово-механічного аналізу топології електонної густини / Р.О. Жураківський, Д.М. Говорун // Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 5
320089
  Ніколаєнко Т.Ю. Внутрішньомолекулярні нековалентні зв"язки у молекулі 2-дезоксицитидилової кислоти / Т.Ю. Ніколаєнко, Л.А. Булавін, Д.М. Говорун // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 241-243
320090
  Моштак О.В. Внутрішньомотиваційні принципи при вивченні іноземної мови за професійним спрямуванням // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 76-77


  У статті проаналізовано взаємозалежність успішності навчального процесу та внутрішньомотиваційних принципів навчання іноземній мові за професійним спрямуванням. Розкривається питання розвитку мотивації навчання студентів іноземній мові за професійним ...
320091
  Мороз В.І. Внутрішньоорганізаційна конкуренція як складова трудових відносин // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 8. – С. 70-76
320092
  Олійник В.В. Внутрішньоособистісний конфлікт у студентів: сучасне осмислення // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2018. – № 1 (49). – С. 68-73
320093
  Ликова М. Внутрішньоособистісний конфлікт як один із чинників розвитку лідерських якостей студентів // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Україн. Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2020. – № 2/3 (20). – С. 83-92. – ISSN 2411-3190
320094
  Волошко Н.І. Внутрішньоособистісні конфлікти у хворих на артеріальну гіпертензію // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 123-126. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Виявлено психологічну дезадаптацію, внутрішньо особистісні конфлікти в різних життєвих сферах, інтенсивність і зміст емоційних переживань різних ітрапсихічних конфліктів. Запропоновано метод психотерапії гіпертензії відповідно до виявлених ...
320095
  Волошко Н.І. Внутрішньоособистісні конфлікти у хворих на артеріальну гіпертензію : Автореф. дис. ... канд.з психолог. наук : 19.00.04 / Волошко Наталія Іванівна. ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
320096
  Юрченко З.В. Внутрішньоособистісні начала дитячої художньої творчості з погляду психоаналізу // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 11 (123). – С. 370-373
320097
  Ануфрієва Н.М. Внутрішньоособистісні протиріччя та конфлікти: сутність і особливості прояву // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 5-8. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 26). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено природу та особливості прояву внутрішніх конфліктів особистості в умовах сьогодення, проаналізовано поняття мобінгу як чинника виникнення внутрішньоособистісного конфлікту працюючого в сучасній організації. The article uncovers the nature ...
320098
  Тупиця О.Л. Внутрішньопартійна демократія як чинник консолідації перехідного суспільства // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 9 (137), вересень. – C. 81-88. – ISSN 2077-1800
320099
  Пуховець Д.С. Внутрішньополітична діяльність Константина Великого (306-337 рр.) : дис. ... канд. історичних наук: 07.00.02 / Пуховець Д.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 207 л. – Бібліогр. : л. 187-207
320100
  Пуховець Д.С. Внутрішньополітична діяльність Константина Великого (306-337 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Пуховець Д.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
320101
  Тиркус Ю.С. Внутрішньополітична консолідація як умова інтеграції України до ЄС // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 8 (112), серпень. – С. 113-117. – ISSN 2077-1800
320102
  Костюк Т.О. Внутрішньополітична криза в Україні - наслідок синдрому "перманентної революції"? // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2009. – Вип. 89. – С. 118-125
320103
  Корсак Р.В. Внутрішньополітична та економічна ситуація в Чеській Республіці після парламентських виборів 2010 р. // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 137-140. – (Історія ; Вип. 29)
320104
  Затовський Б.О. Внутрішньополітичне та конфесійне життя в країнах Центральної та Південно-Східної Європи в оцінці російської періодики (1905-1918 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Затовський Богдан Олегович ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2021. – 16 с. – Бібліогр.: 13 назв
320105
  Жалоба І.В. Внутрішньополітичні аспекти залізничного будівництва в Дунайських князівствах у 60-х роках XIX ст. // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2012. – Вип. 19 : Зовнішня політика і дипломатія: досвід, моделі, традиції. (До 95-річниці дипломатичної служби України). – С. 222-226. – ISBN 966-7196-06-2 (В19)


  За матеріалами газет "Bukowina, Czernowitzer Zeitung".
320106
  Кривонос Р. Внутрішньополітичні аспекти німецького об"єднання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 59-63. – (Міжнародні відносини ; Вип. 33/34). – ISSN 1728-3817


  Досліджено внутрішньонімецькі фактори процесу німецького об"єднання. Установлено, що крах НДР відбувався швидко завдяки неспроможності СРСР силою підтримувати її владу, привабливості для населення альтернативної моделі розвитку, реалізованої у ФРН, ...
320107
  Кривонос Р. Внутрішньополітичні аспекти німецького об"єднання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 29-30. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Досліджено процеси внутрішньополітичної боротьби в НДР у контексті її входження до складу ФРН. The processes of internal political struggle in GDR in a context of its occurrence in structure of Germany are investigated.
320108
  Розумюк В. Внутрішньополітичні детермінанти зовнішньої політики // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 3 (47) травень - червень. – С. 294-308
320109
  Бєлоусова Н.Б. Внутрішньополітичні механізми забезпечення національної безпеки України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 70, ч. 2. – С. 34-38.
320110
  Цапко О.М. Внутрішньополітичні чинники формування політики сучасного Туркменістану // Внутрішні та зовнішні складові формування зовнішньої політики країни пострадянського простору : збірник наук. праць / НАН України, ДУ "Ін-т всесвітньої історії НАН України" ; [редкол.: А.Г. Бульвінський (заг. ред.) та ін.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2021. – С. 207-219. – ISBN 978-966-02-9738-8
320111
   Внутрішньопопуляційна різноманітність рідкісних, ендемічних і реліктових видів рослин Українських Карпат. – Львів : Поллі, 2004. – 198с. – ISBN 966-7307-14-X
320112
  Рассоха І.В. Внутрішньопредметні зв"язки в курсі вищої математики / І.В. Рассоха, Л.М. Блажко, Т.О. Карпалюк // Матеріали Вісімнадцятої міжнародної наукової конференції імені академіка Михайла Кравчука : 7-10 жовт. 2017 р., Луцьк-Київ / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2017. – Т. 2. – С. 306-309. – ISBN 978-617-7021-58-1
320113
  Пугач С.О. Внутрішньорегіональна міграція населення Волинської області на початку ХХІ ст. // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 18. – С. 56-62. – (Географічні науки). – ISSN 1729-360Х
320114
  Кононенко О.Ю. Внутрішньорегіональні відмінності природно-техногенної безпеки Київського регіону / О.Ю. Кононенко, А.Л. Мельничук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 24-26. – (Географія ; вип. 51). – ISSN 1728-3817


  Оцінено основні природні та техногенні ризики в Київському регіоні та згруповано його райони за рівнем природно-техногенної безпеки. There are estimated the main natural and technological hazards in Kiev region and grouped its region by natural and ...
320115
  Мельничук А. Внутрішньорегіональні відмінності природно-техногенної безпеки Східного вибухо-, пожежо-, хімічно-, геологонебезпечного з високою загрозою виникнення НС метеорологічного характеру району // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 33-36. – (Географія ; вип. 57). – ISSN 1728-3817


  Розкрито суспільно-географічні аспекти внутрішньорайонних відмінностей природно-техногенної безпеки життєдіяльності населення Східного району. Оцінено основні природні та техногенні ризики у його межах. Здійснено аналіз надзвичайних ситуацій природного ...
320116
  Лубкович І. Внутрішньоредакційне спілкування // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – C. 250-257. – (Серія "Журналістика" ; вип. 40). – ISSN 2078-7324
320117
  Осипенко В.П. Внутрішньорічний розподіл органічних та біогенних речовин у воді озера Вербного (м. Київ) / В.П. Осипенко, О А. Морозова // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (56). – С. 41-47. – ISSN 2306-5680
320118
  Василенко Є.В. Внутрішньорічний розподіл стоку завислих наносів річок Кримського півострова залежно від періоду водності / Є.В. Василенко, В.В. Гребінь // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 13. – С. 94-102.
320119
  Гребінь В.В. Внутрішньорічний розподіл стоку завислих наносів річок Українських Карпат залежно від періоду водності / В.В. Гребінь, Є.В. Василенко, Ю.О. Чорноморець // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 164-169.
320120
  Пашкова О.В. Внутрішньосезонна та внутрішньодобова динаміка пелагічного зоопланктону у верхній частині Канівського водосховища // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 1 (22). – C. 158-165


  Встановлено, що на протязі літнього сезону в зоопланктоні Канівського водосховища відбуваються дуже суттєві якісні та кількісні зміни, які можна пояснити нерегулярними осциляціями кількості окремих видів. В той же час зміни в зоопланктоні протягом ...
320121
  Шаповал М.О. Внутрішньотекстова гра свідомостей драматургії Неди Нежданої // Літературознавчі студії : збірник наукових статей, присвячений 90-річчю від дня народження Олексія Коломійця / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 27. – С. 131-142. – ISBN 978-966-171-250-7
320122
  Єрмоленко С.С. Внутрішньотекстуальний суб"єкт і категорія персональності в поетичній мові Михайля Семенка // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6. – С. 56-63. – ISSN 0027-2833
320123
  Івашина С. Внутрішньотематичні опозиції фразем сучасної української мови // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін. – Київ, 2006. – Вип. 35. – С. 16-20. – ISSN 0320-3077
320124
   Внутрішньоуніверситетська нормативна база як важлива складова система управління якістю / А.В. Васильєв, В.В. Хоменко, В.О. Любчак, Ю.М. Коровайченко, Д.В. Фільченко // Інформаційно-аналітична підтримка діяльності університету: інтегрована інформаційна система : монографія / А.В. Васильєв, В.В. Хоменко, В.О. Любчак, Ю.М. Коровайченко, Д.В. Фільченко. – Суми : Сумський державний університет, 2013. – С. 20-28. – ISBN 978-966-657-496-4
320125
  Краєвський Ф. Внутрішньоуправлінська функція - механізм здійснення конституційних повноважень органів прокуратури // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 7. – С. 54-61.
320126
  Балюк Т.В. Внутрішньофірмове управління короткостроковими фінансовими ресурсами ТНК // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 3/4. – С. 316-20. – ISSN 1728-6220
320127
  Балюк Т.В. Внутрішньофірмовий рух фінансових ресурсів у транснаціональних компаніях : дис. ... канд. економ. наук : 08.00.02 / Балюк Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 328 л. + Додаток: л. 198-294. – Бібліогр.: л. 295-328
320128
  Балюк Т.В. Внутрішньофірмовий рух фінансових ресурсів у транснаціональних компаніях : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Балюк Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 20 назв
320129
  Лубенченко О.Е. Внутрішньофірмовий стандарт "Політика та процедури системи внутрішнього контролю якості аудиторських послуг" // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (86). – С. 107-115 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2519-1853
320130
  Олтаржевський Д.О. Внутрішньофірмові медіа та їх значення в корпоративних комунікаціях // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 16, липень - грудень. – С. 5-9


  Висвітлюються ключові аспекти та принципи корпоративних медіа в системі корпоративних комунікацій.Вивчаються призначення та специфічні методи використання цього інформаційного ресурсу для досягнення бізнес-цілей компаній. The article highlights key ...
320131
  Балюк Т. Внутрішньофірмові фінансові інструменти в економічній політиці ТНК // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 34-35. – бібліогр. в кінці ст.


  Однією з визначальних відмінностей ТНК від національних компаній є їх здатність здійснювати транскордонний рух фінансових ресурсів між своїми підрозділами за допомогою широкого спектру внутрішньофірмових фінансових інструментів.
320132
  Григораш А. Внутрішньофразеологічні синтаксичні прийоми авторської інтерпретації фразеологічних одиниць у публіцистичних текстах (на матеріалі преси України 90-х років) // Українська філологія: школи, постаті, проблеми : зб. наук. праць Міжнар. конф., присвяч. 150-річчю від дня заснування каф. укр. словесності у Львів. ун-ті (Львів, 23-25 жовт. 1998 р.) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [редкол.: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : Світ, 1999. – Ч. 2. – С. 120-125. – ISBN 966-603-098-5
320133
  Кириленко В. Внутрішьобанківський контроль за депозитними операціями банків // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 9. – С. 56-64
320134
  Верейская Е.Н. Внучка коммунара / Е.Н. Верейская. – Ленинград, 1966. – 127с.
320135
  Іскорко-Гнатенко Внучкова Л.І. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 60-61. – ISBN 978-617-7442-69-0
320136
  Кравков С.В. Внушение / С.В. Кравков. – М., 1924. – 47с.
320137
  Бехтерев В.М. Внушение и воспитание / В.М. Бехтерев. – Санкт-Петербург : Тип. П.П. Сойкина, 1912. – 20 с. – (Психо-неврологический институт)
320138
  Тома Ф. Внушение и его роль в деле воспитания / Феликс Тома, проф. философии в Версал. лицее ; Пер. с 4 фр. изд. Л.А. Бессель, под ред. и с предисл. Н.А. Рубакина и с прил. списка кн. по пед. психологии. – Москва : Тип. Н.И. Гросман и Г.А. Вендельштейн, 1911. – 140, II с. – (Педагогическая библиотека книгоиздательства К.И. Тихомирова)
320139
  Линецкий М.Л. Внушение и мы / М.Л. Линецкий. – Москва, 1983. – 96с.
320140
  Васильев Л.Л. Внушение на расстоянии / Л.Л. Васильев. – Москва, 1962. – 160с.
320141
  Линецкий М.Л. Внушение. Знание. Вера / М.Л. Линецкий. – Киев : Политиздат, 1988. – 158с.
320142
  Торопыгин В.В. Во-вторых, о себе / В.В. Торопыгин. – Л, 1973. – 238с.
320143
  Кравченко И. Во благо умов и сердец. О российско-германском молодежном сотрудничестве // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 7. – С. 52-65. – ISSN 0130-9625
320144
  Фролов Л.А. Во бору брусника... / Л.А. Фролов. – М, 1977. – 318с.
320145
  Маяковский В.В. Во весь голос : Стихи / В.В. Маяковский. – Москва : Советский писатель, 1939. – 12 с.
320146
   Во весь голос. – Москва, 1973. – 479 с.
320147
  Маяковский В.В. Во весь голос. Стихи / В.В. Маяковский. – Москва, 1963. – 63с.
320148
  Машбиц-Веров Во весь голос: О поэмах Маяковского / Машбиц-Веров. – Куйбышев, 1973. – 495 с.
320149
  Машбиц-Веров Во весь голос: О поэмах Маяковского / Машбиц-Веров. – Куйбышев, 1980. – 447 с.
320150
  Коулмен Д. Во власти денег / Д. Коулмен. – М, 1989. – 416с.
320151
   Во власти Желтого Дьявола. – Москва : Воениздат, 1985. – 479 с.
320152
  Лу Э. Во власти женщины / Э. Лу; Пер. с норвеж. О.Вронской. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2003. – 256с. – (Bibliotheca stylorum). – ISBN 5-352-00272-1


  Черезвычайно смешная и искусная книга. Настоящее событие. Первый роман автора бестеллеров "Наивно. Супер" и "Лучшая страна в мире"
320153
  Бондарь А.А. Во власти магнитного поля / Александр Бондарь. – Киев : [б. и.], 2020. – 719, [1] с. : ил., табл. – (Магнитные поля и климат). – ISBN 978-966-139-110-8
320154
  Дурсун Т. Во власти моря / Т. Дурсун. – М., 1973. – 235с.
320155
  Козловский Станислав Во власти толпы : человековедение // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 10 (2853). – С. 176-183 : Фото
320156
   Во Внуково чертеров станет больше : Турэкспообзор. Спецвыпуск. Весенние выставки // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 30 : Фото
320157
  Ураков И.Г. Во вред себе и обществу / И.Г. Ураков, куликов. – Москва, 1975. – 96с.
320158
  Матье М.Э. Во времена Нефертити / М.Э. Матье. – Л.-М. : Искусство, 1965. – 180 с.
320159
  Муравьев В.Б. Во времена Перуна / В.Б. Муравьев. – М., 1980. – 96с.
320160
  Масперо Г. Во времена Рамзеса и Ассурбанипала : [т.] 1-2 / Г. Масперо ; Пер. Е. Григорович. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых ; Типо-литография Т-ва И.Н.Кушнерев и Ко. – (Страны, века и народы)
[Т.] 1 : Египет. – 1916. – 324 с., из них 6 с. объявл. ил. : рис.
320161
  Масперо Г. Во времена Рамзеса и Ассурбанипала : [т.] 1-2 / Г. Масперо ; Пер. Е. Григорович. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых ; Типо-литография Т-ва И.Н.Кушнерев и Ко. – (Страны, века и народы)
[Т.] 2 : Ассирия. – 1916. – 295 с., из них 7 с. объявл. ил. : рис.
320162
  Котрелл Л. Во времена фараонов / Л. Котрелл. – Москва : Наука, 1982. – 380 с.
320163
  Морэ А. Во времена фараонов : [пер. с фр.] / А. Морэ; А. Море ; [коммент. В.В. Солкина]. – Москва : Алетейа, 1998. – 233, [2] с. : ил. – Сер. осн. в 1996 г. - Напеч. по изд.: Морэ А. Во времена фараонов (Москва, 1913). – Библиогр. в примеч.: с. 226-234 и в подстроч. примеч. – (Vita memoriae). – ISBN 5-89321-017-4
320164
  Рышков В.А. Во время : деревенские картины / Виктор Рышков // Беглецы : роман из жизни на Далеком Востоке / А. Ильин. – Санкт-Петербург : Тип. С. Добродеева, 1888. – 68 с.
320165
  Смолян А.С. Во время бурана и другие рассказы / А.С. Смолян. – Л., 1969. – 312с.
320166
  Вишневская С. Во время паспортизации 1932-1933 годов украинцев на Кубани просто записывали русскими: Шинкар становился Шинкаревым, Хрущ - Хрущевым // Факты и комментарии. – Киев, 2018. – 6-12 сентября (№ 35)


  7 сентября 1792 года 3847 запорожских казаков высадились в Тамани, положив начало заселению этих земель украинцами.
320167
  Ждан О.А. Во время прощания / О.А. Ждан. – Минск, 1975. – 175с.
320168
  Силвер Марк Во все глаза : технологии // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 3. – С. 28 : Фото
320169
  Дедков А И. Во все концы дорога далека / А И. Дедков, . – Ярославль, 1981. – 199 с.
320170
  Тихонов Николай Семенович Во все стороны света : Стихотворения и поэмы / Тихонов Николай Семенович. – Ленинград : Лениздат, 1984. – 253с.
320171
  Непоменко Ф.И. Во всей своей полынной горечи / Ф.И. Непоменко. – Москва, 1980. – 223 с.
320172
  Горелик Л.Р. Во всем быть честным и правдивым / Л.Р. Горелик. – Л, 1962. – 35с.
320173
  Никандров Н.Н. Во всем дворе первая / Н.Н. Никандров. – Л., 1926. – 90с.
320174
  Лермонтов Ю М. Во всём дойти до совершенства / Ю М. Лермонтов. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 398с. – (Библиотека юношества)
320175
  Зернов В. Во всём мире правила игры для государственных и частных вузов одинаковы / беседу вела Е. Бейлина // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 2015. – апрель. – С. 12-17. – ISSN 1726-6726


  Негосударственное высшее образование переживает не лучшие времена. Общеэкономическая ситуация, демографический кризис, налоговая политика, отсутствие государственной поддержки, инициативы профильных ведомств поставили частные вузы на грань выживания. ...
320176
  Смирнова Ольга Во всем мире электронный доход гостиниц поднялся на 14,6% // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 6. – С. 28-29 : фото
320177
  Шитов А. Во Всемирном банке новая метла. И опять американская // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 25. – С. 16-18. – ISSN 0234-1670


  Американський дипломат і економіст Роберт Зеллик - новий голова Всесвітнього банку
320178
  Алексеев М.Н. Во всеоружии аргументов / М.Н. Алексеев. – Москва, 1986. – 64с.
320179
  Белоконь И.П. Во всесоюзном Ботаническом обществе / И.П. Белоконь; АН СССР. – Москва-Ленингpад : АH СССР
8. – 1957. – 1297-1302с. – Отдельный оттиск
320180
  Белоконь И.П. Во всесоюзном Ботаническом обществе. Втоpой делегатский съезд укpаинского ботанического общества / И.П. Белоконь; АН СССР. – Москва-Ленингpад : АH СССР
12. – 1960. – 1828-1833с. – Отдельный оттиск
320181
  Крупин В.Н. Во всю ивановскую : Повести, рассказы / В.Н. Крупин. – Москва : Советский писатель, 1985. – 542с.
320182
  Михалевич А.В. Во всю силу чудесности / А.В. Михалевич. – Киев, 1980. – 195 с.
320183
  Бадьева Э.А. Во вторник после двенадцати : повесть и рассказы / Э. А. Бадьева. – Свердловск. : Средне-Уральское книжное издательство, 1971. – 256 с.
320184
  Ваншенкин К.Я. Во второй половине дня / К.Я. Ваншенкин. – Москва, 1966. – 71с.
320185
  Тарасенко Наталия Во Вьетнаме расцвет туризма : Destionations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 4. – С. 72-73 : Фото
320186
  Яковенко И.П. Во главе атакующих рот / И.П. Яковенко. – Киев, 1983. – 172 с.
320187
  Скороденко П.П. Во главе боевого союза. / П.П. Скороденко. – М, 1985. – 224с.
320188
  Парамонов В.Н. Во главе борьбы за интенсификацию экономики / В.Н. Парамонов. – К., 1986. – 47с.
320189
  Голиков Г.Н. Во главе Великого Октября / Г.Н. Голиков, Г.З. Мухина. – Москва, 1966. – 151с.
320190
  Лозинская Л.Я. Во главе двух академий / Л.Я. Лозинская. – Москва, 1978. – 143с.
320191
  Лозинская Л.Я. Во главе двух академий / Л.Я. Лозинская. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1983. – 141с.
320192
   Во главе защиты Советской Родины : Очерк деятельности КПСС в годы Великой Отечественной Войны. – Москва : Политиздат, 1975. – 407 с.


  30 лет со дня великой победы.
320193
   Во главе защиты Советской Родины : очерк деятельности КПСС в годы Великой Отечественной Войны. – Изд. 2-е. – Москва : Политиздат, 1984. – 336 с.


  В книге показывается многогранная деятельность партии по мобилизации всех материальных и духовных сил нашего народа на разгром фашистских захватчиков.
320194
  Исбах А.А. Во главе колонны : очерки о фр. лит. ; Роллан , Барбюс , Сент-Єкзюпери , Риффо , Маньян / Александр Исбах. – Москва : Художественная литература, 1970. – 240 с. – Библиогр.: ил.
320195
   Во главе культурного строительства. – Москва
1. – 1983. – 465с.
320196
   Во главе культурного строительства. – Москва, 1985. – 736с.
320197
  Карпенко П. Во главе масс / П. Карпенко, А. Новиков. – Хабаровск, 1953. – 40с.
320198
   Во главе масс. – Мурманск, 1957. – 59с.
320199
   Во главе масс. Из опыта работы партийных организаций пищевых предприятий г. Москвы в 1956-1966 гг.. – Москва, 1967. – 184с.
320200
   Во главе нерушимого братства : Комм. партия - вдохновит. и организ. боевого и трудового содруж. народов СССР в ходе освобожд. Советской Украины от нем.-фашист. захватчиков : Матер. респ. науч. конф. 29.09.1984г. – Киев : Политиздат Украины, 1985. – 335с.
320201
  Шумилов М.И. Во главе обороны Севера России в 1918-20 гг. / М.И. Шумилов. – Петрозаводск, 1967. – 200с.
320202
  Михайловский Н.Г. Во главе особого экипажа / Н.Г. Михайловский. – Москва : Знание, 1976. – 96 с.
320203
   Во главе похода за экономию. – Мю, 1987. – 140с.
320204
  Плотников И.Ф. Во главе революционной боробы в тылу колчаковских войск / И.Ф. Плотников. – Свердловск, 1989. – 337с.
320205
  Войтиков С.С. Во главе советского военного ведомства: о коллегии Наркомвоена в первые месяцы советской власти // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2008. – № 11 (107). – С.32-44. – ISSN 1606-0219
320206
  Хоменко Г.И. Во главе социалистического соревнования. / Г.И. Хоменко. – Горький, 1967. – 72с.
320207
   Во главе строительства нового общества. – Москва, 1988. – 283с.
320208
   Во главе творческих коллективов. – Киев, 1983. – 163с.
320209
  Брусов В.А. Во главе творческого поиска / В.А. Брусов, А.Ф. Лысюк, О.Ф. Черкашин. – Львов : Каменяр, 1980. – 128 с. : граф. – (Из опыта партийной работы . Организационно-партийная работа)
320210
   Во главе творчества масс. – Москва, 1979. – 205с.
320211
  Воробьев М.Л. Во главе технического прогресса / М.Л. Воробьев, М.И. Жаринов. – Горький, 1966. – 108с.
320212
   Во главе технического прогресса и творческой активности масс. – Ростов-на-Дону, 1969. – 278с.
320213
  Пономаренко Г.Я. Во главе трудового подъема / Пономаренко Г.Я. – Киев, 1971. – 175 с.
320214
  Левушкин А.И. Во глубине России / А.И. Левушкин. – М, 1960. – 128с.
320215
  Певнев Ф.П. Во глубине России / Ф.П. Певнев. – Белгород, 1961. – 424с.
320216
  РябовД.Д Во глубине России / РябовД.Д. – Москва : Правда, 1967. – 543 с.
320217
  Макаров А.Н. Во глубине России / А.Н. Макаров. – Пермь, 1969. – 104с.
320218
  Макаров А.Н. Во глубине России / А.Н. Макаров. – М, 1973. – 462с.
320219
  Певнев Ф.П. Во глубине России / Ф.П. Певнев. – М, 1977. – 320с.
320220
  Паустовский К.Г. Во глубине России : повести и рассказы / К.Г. Паустовский. – Москва : Московский рабочий, 1982. – 286 с.
320221
  Митина Н.П. Во глубине сибирских руд. / Н.П. Митина. – М., 1966. – 144с.
320222
  Дворниченко Н.Е. Во глубине сибирских руд. / Н.Е. Дворниченко. – Чита, 1968. – 115с.
320223
  Гессен А.И. Во глубине сибирских руд... / А.И. Гессен. – М., 1963. – 335с.
320224
  Гессен А.И. Во глубине сибирских руд... / А.И. Гессен. – Москва, 1969. – 352с.
320225
  Гессен А.И. Во глубине сибирских руд... / А.И. Гессен. – Минск, 1978. – 344с.
320226
  Гессен А.И. Во глубине сибирских руд... / А.И. Гессен. – Махачкала, 1982. – 351с.
320227
  Гессен А.И. Во глубине Сибирских руд... Декабристы на каторге и в ссылке : Документ. пов. / А.И. Гессен. – Москва : Детская литература, 1976. – 351 с. : ил.
320228
  Кострикин В.К. Во дворе - трава: Повесть / В.К. Кострикин. – Воронеж, 1987. – 95с.
320229
  Полонский Я. Во дни помешательства : рассказ // Сборник рассказов из Русского вестника. – Москва : Унив. тип. (М. Катков), 1885. – Евсевий Ломбар : роман А. Тэрье. – С. 650-720
320230
  Олійник В. Во дні "немудрого" царя // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 7-15 березня (№ 9). – С. 11


  Про вшанування памяті Тараса Григоровича Шевченка в 1914 р., якого цькували як за життя, так і після відходу у вічність. "Кобзаря" вилучили з народних шкіл, забороняли Шевченківські читання, вистави, навіть молитви за раба Божого Тараса.
320231
  Федорова Л.Ф. Во днях Марии: повести и рассказы. / Л.Ф. Федорова. – М., 1982. – 384с.
320232
  Медведев Ю.Э. Во избежание эпилога / Ю.Э. Медведев. – Москва : Знание, 1987. – 192 с.
320233
  Леонович В.Н. Во имя / В.Н. Леонович. – М, 1971. – 96с.
320234
  Галин Б.А. Во имя будущего / Б.А. Галин. – Москва, 1955. – 56с.
320235
  Галин Б.А. Во имя будущего / Б.А. Галин. – Москва, 1958. – 584с.
320236
  Блохин А.Д. Во имя будущего / А.Д. Блохин. – М, 1968. – 128с.
320237
  Молодцов Л.М. Во имя будущего человечества / Л.М. Молодцов, М.Н. Молодцова. – М., 1981. – 48с.
320238
  Блохин А.Д. Во имя будущего. Воспоминания / А.Д. Блохин ; лит. запись В. Наумова. – 2-е изд. – Москва : Московский рабочий, 1971. – 128 с. : ил.
320239
  Ким И.С. Во имя великого революционного подъема в социалистическом строительстве / И.С. Ким. – Пхеньян, 1974. – 16с.
320240
  Иванов Г.А. Во имя великой цели / Г.А. Иванов. – Иваново, 1962. – 77с.
320241
   Во имя высокой цели. – Л., 1988. – 159с.
320242
  Новиков-Прибой Во имя долга / Новиков-Прибой. – Москва-Л., 1942. – 126с.
320243
  Симонов К.М. Во имя дружбы : Избр. стихотворения: Для ст. возраста / К.М. Симонов. – Москва : Детгиз, 1961. – 143с. – (Поэтич. б-чка школьника)
320244
   Во имя дружбы. – Таллин
1. – 1975. – 400с.
320245
   Во имя дружбы. – Таллин
1-2. – 1975. – 401, 424с.
320246
   Во имя единства и сплоченности. – София, 1966. – 321с.
320247
  Письменний А.Г. Во имя жизни / А.Г. Письменний. – Москва, 1942. – 21с.
320248
  Демирчян Д.К. Во имя жизни : рассказы / Д.К. Демирчян. – Ереван : Айпетрат, 1954. – 195 с.
320249
  Гиллер В.Е. Во имя жизни / В.Е. Гиллер. – М., 1956. – 383с.
320250
  Мударрис Ш.Х. Во имя жизни / Ш.Х. Мударрис. – Казань, 1957. – 104с.
320251
  Третьяков Ф.А. Во имя жизни / Ф.А. Третьяков. – Симферополь, 1963. – 171с.
320252
  Демирчян Д.К. Во имя жизни : рассказы / Д.К. Демирчян; пер. с арм. – Москва : Советский писатель, 1964. – 274 с.
320253
   Во имя жизни. – Таллин, 1965. – 110с.
320254
  Семерджиев Атанас Во имя жизни / Семерджиев Атанас. – М., 1975. – 397с.
320255
  Дмитриев М.А. Во имя жизни / М.А. Дмитриев. – Минск, 1981. – 191с.
320256
   Во имя жизни. – М., 1984. – 528с.
320257
   Во имя жизни. – Москва, 1986. – 350 с.
320258
  Карец И.И. Во имя жизни / И.И. Карец. – М., 1986. – 174с.
320259
  Фоломьев Г.Г. Во имя жизни героев / Г.Г. Фоломьев. – М, 1973. – 176с.
320260
   Во имя жизни, добра и красоты : Рек. указ. кн. по искусствудля уч-ся 6-8-х кл. – Москва : Книга, 1986. – 92с.
320261
  Поповский А.Д. Во имя жизни. / А.Д. Поповский. – М., 1949. – 272с.
320262
  Мильчаков А.И. Во имя жизни. / А.И. Мильчаков. – Киров, 1954. – 64с.
320263
  Фомичев Н.А. Во имя истины и добродетели / Н.А. Фомичев. – М., 1984. – 191с.
320264
  Мухтар А. Во имя коммунизма : стихи и поэмы / Аскад Мухтар ;. – Ташкент : Гос. изд. УзССР, 1951. – 176 с.
320265
   Во имя коммунизма. – М., 1955. – 296с.
320266
  Наумова Ольга Во имя красоты : Личность // Человек без границ : философия, психология. история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2007. – № 9. – С. 30-37. – ISSN 1818-2968


  Про Вінсента Ван Гога
320267
  Росси Во имя лжи / Росси, Ф. Ломбрасса. – М., 1983. – 127с.
320268
  Белоусов Р.А. Во имя лучшей жизни / Р.А. Белоусов. – Москва : Госполитиздат, 1959. – 70 с. : ил. – (СССР в семилетке)
320269
  Краснопольская Н.Е. Во имя любви к человечеству... : Докум. повесть о В.В.Воровском / Н.Е. Краснопольская. – Москва : Политиздат, 1981. – 288 с. : ил.
320270
   Во имя мира : очерки. – Владивосток : Примиздат, 1951. – 150 с.
320271
   Во имя мира : стихи. – Челябинск : Челябинское областное государственное издательство, 1951. – 64 с.
320272
  Джонстон А. Во имя мира / А. Джонстон. – М., 1952. – 156с.
320273
   Во имя мира. – М., 1952. – 192с.
320274
   Во имя мира. – Свердловск, 1952. – 132с.
320275
  Абрамов М.А. Во имя мира : [альбом рисунков : к поездке Н.С. Хрущева в США] / М.А. Абрамов, Б.Е. Ефимов. – Москва : Госполитиздат, 1959. – 32 с.
320276
   Во имя мира. – Москва, 1977. – 191с.
320277
  Ус А.П. Во имя мира / А.П. Ус. – Минск, 1979. – 207с.
320278
  Иванов В.М. Во имя мира и счастья людей / В.М. Иванов, С.И. Мурашов. – Москва, 1983. – 224с.
320279
  Брежнев Л.И. Во имя мира и счастья советских людей : Во имя мира и счастья советских людей / Л.И. Брежнев. – Москва : Политиздат, 1975. – 31 с.
320280
   Во имя мира на земле. – Москва : Советский художник, 1983. – 13 с.
320281
   Во имя мира на земле. – Москва, 1986. – 198с.
320282
   Во имя мира на земле: Советский Союз в борьбе за мир и сотрудничество народов. – М.
1. – 1977. – 576с.
320283
   Во имя мира на земле: Советский Союз в борьбе за мир и сотрудничество народов. – Москва
2. – 1977. – 598 с.
320284
   Во имя мира, безопасности и сотрудничества. – Москва, 1975. – 96 с.
320285
  Долгополов Н.М. Во имя мира, во славу спорта / Н.М. Долгополов. – Москва : Физкультура и спорт, 1986. – 78с.
320286
  Грыбчева М. Во имя народа / М. Грыбчева. – М., 1965. – 408с.
320287
  Семанов С.Н. Во имя народа. Очерк жизни и борьбы А.Ульянова / С.Н. Семанов. – М., 1961. – 159с.
320288
  Майер В.Ф. Во имя народного благосостояния / В.Ф. Майер, В.М. Рутгайзер. – Москва, 1976. – 64с.
320289
  Бауков И.П. Во имя нас / И.П. Бауков. – Москва, 1973. – 288 с.
320290
  Бауков И. Во имя нас : стихи и поэмы / Бауков И.П. – Москва : Советская Россия, 1973. – 288 с. : ил.
320291
  Норден А. Во имя нации / А. Норден. – Москва, 1953. – 376 с.
320292
   Во имя общего дела. – Петрозаводск, 1980. – 343с.
320293
   Во имя Отчизны. – Казань, 1975. – 317 с.
320294
  Либман А.Б. Во имя победы / А.Б. Либман. – Таллин, 1979. – 272с.
320295
  Любимова С.Т. Во имя Победы : [История создания и роста оборонного завода в годы Великой Очечественной войны] / С.Т. Любимова, М. Рыбченкова; С. Любимов, М. Рыбченкова ; под ред. З.А. Гуриной. – Москва : Московский рабочий, 1947. – 156 с. : ил., портр.
320296
   Во имя Победы. – Якутск, 1965. – 200с.
320297
  Алещенко Н.М. Во имя Победы / Н.М. Алещенко. – Москва : Просвещение, 1985. – 160 с. : ил.
320298
   Во имя Победы. – Саратов, 1986. – 137с.
320299
  Крюковских А.П. Во имя Победы : Идеол. работа Ленингр. парт. орг. в годы Великой Отеч. войны / А.П. Крюковских ; [Ин-т истории партии Ленингр. обкома КПСС - фил. Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС]. – Ленинград : Лениздат, 1988. – 333, [1] с.
320300
  Устинов Д.Ф. Во имя Победы : Записки наркома вооружения. / Д.Ф. Устинов. – М., 1988. – 318с.
320301
  Бродский Е.А. Во имя победы над фашизмом : антифашистская борьба советских людей в гитлеровской Германии (1941-1945 г.) / Е.А. Бродский ; АН СССР, Ин-т всеобщей истории, Вторая мировая война в исследованиях, воспоминаниях, документах. – Москва : Наука, 1970. – 588 с.
320302
  Храмков Л.В. Во имя Победы: деят. мест. Советов Поволжья в годы ВОВ (1941-1945). / Л.В. Храмков. – Саратов, 1978. – 223с.
320303
  Ушаков С.Ф. Во имя Победы: очерки / С.Ф. Ушаков. – Москва, 1987. – 140с.
320304
  Ганичев В.Н. Во имя потомков / В.Н. Ганичев. – М., 1982. – 47с.
320305
  Мельниченко В.Е. Во имя правды истории / Мельниченко В.Е. – Киев, 1988. – 47 с.
320306
   Во имя прибыли. – М., 1975. – 126с.
320307
  Шеварднадзе Э.А. Во имя прочного мира - на земле и в космосе / Э.А. Шеварднадзе. – М, 1985. – 48 с.
320308
  Левандовский А. Во имя равенства: повесть / А. Левандовский. – Москва, 1987. – 158 с.
320309
  Козлов А.И. Во имя революции / А.И. Козлов. – Ростов -на-Дону, 1985. – 221с.
320310
  Личак Н.К. Во имя Родины / Н.К. Личак. – М., 1954. – 56с.
320311
   Во имя Родины. – М., 1968. – 672с.
320312
   Во имя Родины. – 2-е изд. – М., 1982. – 415с.
320313
  Утехин С.Г. Во имя Родины. / С.Г. Утехин. – М., 1958. – 76с.
320314
  Давыдов Э. Во имя солнечного дня : поэмы / Э. Давыдов; авториз. пер. с татар. – Москва : Советский писатель, 1954. – 55 с.
320315
  Лямин М.А. Во имя счастья : повесть / Михаил Лямин; авториз. пер. с удмурд. В.Панфеновой. – Ижевск : Удмур. кн. изд-во, 1966. – 251 с.
320316
  Брежнев Л.И. Во имя счастья советских людей / Л.И. Брежнев. – Киев : Политиздат, 1979. – 32 с.
320317
  Грушин Б.А. Во имя счастья человеческого / Б.А. Грушин, В.В. Чикин. – М., 1960. – 96с.
320318
  Котенко Н.Н. Во имя сына. / Н.Н. Котенко. – К, 1987. – 139с.
320319
  Проханов А.А. Во имя твое / А.А. Проханов. – Москва, 1975. – 72с.
320320
  Прасолов А.Т. Во имя твое. / А.Т. Прасолов. – Воронеж, 1971. – 120с.
320321
  Щипахина Л.В. Во имя тебя. / Л.В. Щипахина. – Волгоград, 1964. – 87с.
320322
  Громыко А.А. Во имя торжества ленинской внешней политики / А.А. Громыко. – Москва, 1978. – 600с.
320323
  Пуппо И.П. Во имя чего я живу : стихи / И.П. Пуппо. – Киев : Дніпро, 1983. – 158с.
320324
  Борщуков В.И. Во имя человека : (о партийности и народности искусства0 / В.И. Борщуков. – Москва : Политиздат, 1963. – 70 с. : ил. – (Популярная библиотечка по эстетике)
320325
   Во имя человека. – Симферополь, 1963. – 48с.
320326
  Дементьев Н.С. Во имя человека / Н.С. Дементьев. – М, 1975. – 351с.
320327
  Гус М.С. Во имя человека / М.С. Гус. – Москва : Советский писатель, 1976. – 391с.
320328
  Яковлев Б.Г. Во имя человека / Б.Г. Яковлев. – М., 1981. – 38с.
320329
   Во имя человека труда. – М., 1979. – 207с.
320330
   Во имя человека, для блага человека. – Казань, 1966. – 24с.
320331
  Поповский А.Д. Во имя человека. / А.Д. Поповский. – Москва, 1948. – 495с.
320332
  Клепач Н.Я. Во имя человека. / Н.Я. Клепач. – М, 1967. – 32с.
320333
  Белявский А.В. Во имя чести : [охрана чести и достоинства советских граждан] / А.В. Белявский. – Москва : Советская Россия, 1988. – 160 с. : ил. – ISBN 5-268-00368-2
320334
  Верхоустинский Б.А. Во лесях : рассказы; поэмы; апокриф / Б. Верхоустинский. – Санкт-Петербург : Изд. Шиполвник ; [Тип. Двигатель], 1914. – 232, [1] с.
320335
  Бадигин К.С. Во льдах Арктики / Бадигин К.С. – Москва ; Ленинград : Главсевморпути, 1951. – 104 с
320336
  Бадигин К.С. Во льдах Арткики : воспоминания капитана о жизни и работе на ледокольном параходе "Георгий Седов", дрейфовавшем с 23 октября 1397 года по 13-е января 1940 года в Север. Ледовитом океане / К.С. Бадигин. – Пенза : Облиздат, 1950. – 128 с.
320337
  Виноградов С.Ф. Во льдах его дороги / С.Ф. Виноградов. – Москва : Политизхдат, 1981. – 127с.
320338
  Гильдер У. Во льдах и снегах. Путешествие в Сибирь для поисков экспедиции капитана Делонга / У. Гильдер. – С.-Петербург : Типография А.С. Суворина, 1886. – 274, [2] с.
320339
  Арикайнен А.И. Во льдах Североамериканской Арктики : этапы развития Северо-Западного морского пути / А.И. Арикайнен. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1989. – 206 с. – Библиогр.: с. 206-207
320340
  Свердлуп Х.У. Во льды на подводной лодке / Х.У. Свердлуп. – М, 1958. – 124с.
320341
  Свердлуп Х.У. Во льды на подводной лодке / Х.У. Свердлуп. – Москва, 1958. – 124с.
320342
  Кузнецов Ю.П. Во мне и рядом-даль / Ю.П. Кузнецов. – Москва, 1974. – 111с.
320343
  Кислых М. Во многих польских университетах стоимость обучения ниже, чем в украинских / беседу вела Екатерина Копанева // Факты и комментарии. – Киев, 2016. – 15 апреля (№ 69). – С. 16


  Государственные вузы Польши снизили цену на обучение иностранцев. О своем опыте поступления в одно из учебных заведений этой страны рассказала выпускница киевского лицея Мария Кислых.
320344
  Лафоре С. Во мраке ночи : роман / Серж Лафоре ; [пер. с фр. И. Бессоновой]. – Москва : Радуга, 1994. – 190, [2] с. – (Мужской сюжет 2). – ISBN 5-05-004262-3
320345
  Стаматоски Т. Во одбрана на македонскиот литературен jазик / Траjко Стаматоски. – Скопje : Култура, 2001. – 243, [3] с. – (Библиотека посебни изданиjа). – ISBN 9989-32-252-Х
320346
  Аникина Наталия Во Орлов! или невероятные приключения русских в Париже // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 3/4, апрель - май. – С. 36-37 : фото
320347
  Сапаев В.Ф. Во поле береза : повести ир ассказы / Василий Сапаев; пер. с марийск. Л.В.Урушевой и В.Б.Муравйова. – Йошкар-Ола : Марийск. кн. изд-во, 1973. – 152 с.
320348
  Клетников Е. Во потрага по целината : есеи и критика / Е. Клетников. – Скопjе : Култура, 1990. – 335 с.
320349
  Крюкова М.С. Во славном городе Киеве / М.С. Крюкова. – с.
320350
  Анушкин А.И. Во славном месте Виленском : очерки из истории книгопечатания / Анушкин А.И. – Москва : Искусство, 1962. – 172 с. : ил. – Библиогр.: с. 169-171
320351
  Иенсен В. Во славу Божию : историческая повесть В. Иензена / пер. с нем. Ю. Менжинской // Под знаменем "Башмака" : Крестьянская война в Германии : историческая повесть из XVI века : с рис. худож. К. Фридберга / Ал. Алтаев. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва "Общественная польза", 1906. – Ч. 1. – 89 с.
320352
   Во славу великой Родины. – Ленинград, 1946
320353
  Яремчук А. Во славу Гната Хоткевича // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 20-21. – ISSN 0868-9644
320354
  Четвериков Б.Д. Во славу жизни : Роман / Б.Д. Четвериков. – Москва : Воениздат, 1971. – 479с.
320355
   Во славу мира. – Петрозаводск, 1952. – 100с.
320356
  Преображенский А.А. Во славу Отечества / А.А. Преображенский. – М., 1989. – 62с.
320357
  Раш К. Во славу Отечества / К. Раш. – Москва, 1990. – 136с.
320358
  Шовунов К.П. Во славу Отечества / К.П. Шовунов. – Элиста, 1990. – 60с.
320359
  Золотарев В.А. Во славу Отечества Российского / В.А. Золотарев. – Москва, 1984. – 335с.
320360
  Раш К.Б. Во славу Отечества: офицер в обществе: долг, честь, подвижничество / К.Б. Раш. – М., 1990. – 134с.
320361
   Во славу Родины. – Ленинград : Художественная литература, 1940. – 180 с.
320362
   Во славу Родины (1941-1945). – М., 1961. – 342с.
320363
  Заболотских Б.В. Во славу российского флага / Б.В. Заболотских. – Москва, 1990. – 277с.
320364
   Во славу спорта : стихи / [составитель Н. Аверина ; худож. Е. Нестеров]. – Пермь : Пермское кн. изд-во, 1985. – 92 с. : ил. ; 9х6 см. – Миниатюрное издание в суперобл.
320365
  Кутузов Е.В. Во сне и наяву, или Игра в бирюльки / Е.В. Кутузов. – Л., 1991. – 495с.
320366
  Казаков Ю.П. Во сне ты горько плакал / Ю.П. Казаков. – М : Современник, 1977. – 368 с.
320367
  Казаков Ю.П. Во сне ты горько плакал / Ю.П. Казаков. – Москва : Правда, 1987. – 48 с.
320368
  Рацин К. Во спомените на современиците / К. Рацин. – Скопjе : Култура, 1972. – 214 с.
320369
  Барский Л.М. Во Флоренах : [повесть] / Л.М. Барский ; авториз. перевод с молдавского Р. Рубиной, Я. Штернберга ; Рис. Е. Мерега. – Кишинев : Шкоала советикэ, 1955. – 230 с.
320370
  Финк В.Г. Во Франции / В.Г. Финк. – М, 1942. – 39с.
320371
  Караваева А.А. Во Франции / А.А. Караваева. – Л., 1946. – 191с.
320372
  Мохова И. Во Франции принят закон о запрете на "сокрытие лица" мусульманками // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 2 (224). – С. 163-173. – ISSN 1998-1813
320373
   Во французской стороне : Спецпредмет // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 8. – С. 105-107 : Іл.
320374
   Во французской стороне : Спецпредмет. Обучение // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 8. – С. 105-107 : Іл.
320375
  Будзивула Ирина Во Фюджи - за здоровьем! // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 4, липень - серпень. – C. 60-61 : фото. – ISSN 1998-8044
320376
  Уолтерс Пэт Во фьордах Аляски. Дайвер во льдах / Уолтерс Пэт, Гроуб Марко // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – март, № 114. – С. 102-103 : фото
320377
  Григоренко А.К. Во храм душі : поезії / Анатолій Григоренко ; [упоряд. Л. Власова]. – Київ : Пульсари, 2004. – 168 с. : фотоіл. – ISBN 966-7671-75-5
320378
  Соколовский В.Г. Во цвете самых пылких лет. Мурашов. Двойной узел / В.Г. Соколовский. – Пермь : Пермское кн.изд., 1987. – 307 с.
320379
  Ветров А. [Мейер] Во чтго сегодня верит Германия? / А. Ветров. – Петроград : Изд. "Корабль", 1916. – 37 с.
320380
  Ахшарумов Н Во что бы ни стало : роман // Сочинения Н. Ахшарумова / Н Ахшарумов. – Санкт-Петербург : Изд. М.К. Ремезовой, 1895. – [Т. 2. 5-10] : Граждане леса : сказка : в 2 ч. – 157, 139 с. – (Библиотека Севера)
320381
  Перфильева А.В. Во что бы то ни стало / А.В. Перфильева. – М., 1961. – 320с.
320382
  Перфильева А.В. Во что бы то ни стало / А.В. Перфильева. – М., 1967. – 320с.
320383
  Перфильева А.В. Во что бы то ни стало / А.В. Перфильева. – 3-е. – М., 1987. – 317с.
320384
  Ключников Ю. Во что верил Шукшин // Литературная учёба : литературно-просветительский журнал / ООО Изд. дом. "Литературная учеба". – Москва, 2014. – № 4, кн. 4, июль - август. – С. 75-96. – ISSN 0203-5847
320385
   Во что обходится капитализм. – Москва, 1976. – 295 с.
320386
   Во что обходится ненадежность?, 1959. – 13с.
320387
  Власьевич Ю.Е. Во что обходятся народам империалистические войны / Ю.Е. Власьевич. – Москва : Военное издательство, 1971. – 175 с.
320388
  Берри Г.Дж. Во что они верят : пер. с англ. / Г.Дж. Берри. – Москва : Духовное возрождение, 1994. – 390 с. – ISBN 5-7259-0005-7
320389
  Беляева Е.В. Во что превратились табу ? // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2010. – № 1 (январь-февраль). – С.58-65. – ISSN 0236-2007
320390
  Дюкло Ж. Во что я верю / Ж. Дюкло. – Москва : Прогресс, 1980. – 270 с.
320391
  Мориак Ф. Во что я верю : роман / Ф. Мориак. – Bruxelles : Жизнь с богом, 1981. – 110 с.
320392
  Базен Э. Во что я верю : эссе / Эрве Базен ; пер. с фр. Ю. Жукова, Р. Измайловой ; предисл. Т.В. Балашовой. – Москва : Известия, 1984. – 126 с. – (Библиотека журнала "Иностранная литература")
320393
  Франко І.Я. Воa constrictor : [Повість] / І. Франко ; З передмовою ["Іван Франко. 1856-1916"] М. Плевако. – Київ : Держ. Вид-во ; 2-а Рад. Друк., 1920. – XXVIII, 187 с. : порт. – Передмова ["Іван Франко. 1856-1916"] М. Плевако та бібліогр.: Твори Франкові; Про Франка / [Уклад.] М.П. [М.А. Плевако] , вилучені С. I-XXVIII. – (Універсальна бібліотека ; № 11)
320394
   Воблий Костянтин Григорович // Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; редкол.: О.С. Оніщенко (голова), В.Г. Врублевський, С.Г. Даневич [та ін.] ; [укладачі: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін.]. – Київ, 1998. – С. 28-31. – ISBN 966-02-0537-6
320395
   Воблий Костянтин Григорович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 23-24
320396
  Левінець Р.П. Воблий Костянтин Григорович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 171. – ISBN 96966-8060-04-0
320397
  Гаврилюк Л. Воблий Костянтин Григорович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури України; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 119-122. – ISBN 966-02-3529-1
320398
   Воблий Костянтин Григорович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 64. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
320399
  Шемета Ю.М. Воблий Костянтин Григорович // Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності : [посібник для студентів ВНЗ] / Т.Ю. Горбань, О.В. Даниленко, Л.В. Іваницька, А.П. Коцур, Г.Г. та ін Коцур. – Київ : Книги - XXI, 2007. – С. 86-90. – ISBN 978-966-8653-95-7
320400
  Гриценко І.С. Воблий Костянтин Григорович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 206. – ISBN 978-966-06-0557-2
320401
   Воблий Костянтин Григорович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 36-37 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
320402
   Воблий Костянтин Григорович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 37-38. – ISBN 978-966-439-961-3
320403
  Лисоченко І.Д. Воблий Костянтин Григорович (1876-1947) - економіст, статистик, економ-географ // Особові архівні фонди Інституту рукопису : путівник / [О.С. Боляк, С.О. Булатова, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич, Л.А. Дубровіна та ін.] ; НАН України, НБУ ім. В.І. Вернадського. – Київ : [Б. в.], 2002. – С. 81-85. – ISBN 966-02-2569-5
320404
   Воблий Костянтин Григорович (1876-1947) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 22-24. – ISBN 966-95774-3-5
320405
   Воблий Костянтин Григорович (1876-1947) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 77-78. – ISBN 978-966-439-754-1
320406
   Воблий Костянтин Григорович (1876-1947) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 86. – ISBN 978-966-933-054-3
320407
  Sakowicz Anna Вобраз роднага ў лірычнай прозе Юркі Геніюша // Bibliotekarz Podlaski : ogolnopolskie naukowe pismo bibliotekoznawcze i bibliologiczne. – Bialystok, 2019. – R. 20, nr. 4 (45). – C. 283-298. – ISSN 1640-7806
320408
  Барсток М.Н. Вобраз станоучага героя у творчасці Якуба Коласа / М.Н. Барсток. – Мінск : Вид.-ва АН БССР, 1951. – 224 с.
320409
  Каваленка М. Вобраз У.І.Леніна у беларускай мастацкай літаратуры. / М. Каваленка. – Мінськ, 1969. – 22с.
320410
   Вовеки живые. – Л., 1987. – 174с.
320411
  Іскорко-Гнатенко Вовк-Карачевський В.Н. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 62. – ISBN 978-617-7442-69-0
320412
  Цзян Жун Вовк-тотем = Wolf totem : роман / Цзян Жун ; [пер. з кит. Н.А. Кірносової ; худож.-оформлювач В.М. Карасик]. – Харків : Фоліо, 2016. – 730, [3] с. : іл. – Сер. заснована у 2010 р. - Пер. вид. : Wolf totem / Jiang Rong. – (Карта світу. Китай). – ISBN 978-966-03-7541-3
320413
  Неділько Оксана Вовк : оповідання // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2009. – № 9/10. – С. 78-103. – ISSN 0130-1608
320414
  Іскорко-Гнатенко Вовк (Волков) Ф.К. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 61-62. – ISBN 978-617-7442-69-0
320415
  Шудря Є. Вовк (Волков) Федір (Хведір) Кіндратович // Дослідники народного мистецтва : біобібліогр. нариси / Є.С. Шудря. – Київ : Вісник "АНТ", 2008. – Зошит 3. – С. 8-12. – (Праці наукового товариства ім. Миколи Трохименка ; вип. 17). – ISBN 978-966-432-035-8
320416
   Вовк (Волков) Федір Кіндратович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 168. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
320417
  Ваховська Н. Вовк в овечій шкурі, або Не-гендерність письма Б. Вандербеке // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2005. – № 3/4. – С. 151-152. – ISSN 0320 - 8370
320418
  Астаф"єв О.Г. Вовк Віра ( справж - Селянська Віра Остапівна - письменниця, перекладачка і літературознавець) / О.Г. Астаф"єв, І.М. Дзюба // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 675-676. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
320419
  Бучацький Л.П. Вовк Надія Іллівна (- мікробіолог, іхтіопатолог) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 678. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
320420
  Іскорко-Гнатенко Вовк П.С. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 61. – ISBN 978-617-7442-69-0
320421
  Багмут А.Й. Вовк Поліна Самаріївна (- мовознавець) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 679. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
320422
   Вовк Поліна Самаріївна (1930-2011) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 86-87. – ISBN 978-966-933-054-3
320423
  Лондон Д. Вовк Рудько / Д. Лондон. – Х.-К, 1929. – 31с.
320424
  Корнєєв О.П. Вовк та його знищння / О.П. Корнєєв. – К.-Х., 1950. – 104с.
320425
   Вовк Тетяна Андріївна // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 82. – ISBN 978-966-2726-03-9
320426
  Васідлов Ю. Вовк у Карпатах / Ю. Васідлов, С. Новак, Р. Мислаєк. – Івано-Франківськ : Сіверсія, 2001. – 72с. – ISBN 966-7515-17-6
320427
  Геник С. Вовк Федір // 150 великих українців / С. Геник. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2001. – С. 40-41 : Фото. – ISBN 966-7263-79-7
320428
  Лозко Г. Вовк Федір (Хведір) Кіндратович // Історія української соціологічної думки : навч. біографічна енциклопедія / Н.С. Абаніна, С.М. Вакуленко, О.І. Вишняк, О.Ю. Волощук, С.И. та ін. Гавриленко. – 2-ге вид. перероб. і допов. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 59-61. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-286-4
320429
  Дука М.В. Вовк Федір Кіндратович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 172. – ISBN 96966-8060-04-0
320430
  Терес Н.В. Вовк Федір Кіндратович // Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності : [посібник для студентів ВНЗ] / Т.Ю. Горбань, О.В. Даниленко, Л.В. Іваницька, А.П. Коцур, Г.Г. та ін Коцур. – Київ : Книги - XXI, 2007. – С. 91-95. – ISBN 978-966-8653-95-7
320431
  Наулко В.І. Вовк Федір Кіндратович (- етнограф, антрополог, археолог, педагог) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 680-681. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
320432
  Дубогриз Є. Вовк, Нацбанк і капуста // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 51 (683), 18-24.12.2020. – С. 24-25. – ISSN 1996-1561


  Які завдання постають перед НБУ в 2021 році та чи здатний він їх здолати.
320433
  Шманкевич А.П. Вовка - зеленая фуражка / А.П. Шманкевич. – М, 1970. – 144с.
320434
  Свиридов Г.И. Вовка - сын командира, или Необыкновенные приключения в тылу врага. / Г.И. Свиридов. – М., 1966. – 160с.
320435
  Корженко С. Вовка я годував бульбою і шкварками // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2012. – № 13 (116). – С. 48-50


  15 історій від письменника Володимира Лиса
320436
  Хоронжий А. Вовканич Степан Йосипович // Історія української соціологічної думки : навч. біографічна енциклопедія / Н.С. Абаніна, С.М. Вакуленко, О.І. Вишняк, О.Ю. Волощук, С.И. та ін. Гавриленко. – 2-ге вид. перероб. і допов. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 61-64. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-286-4


  Вовканич Степан Йосипович (1936) - доктор економічних наук (1992), професор (1998). Член («член-кореспондент») ГО Української Академії інформатики. Провідний науковий співробітник Інституту регіональних досліджень НАН України, заслужений діяч науки і ...
320437
  Роллан Р. Вовки : революційна драма / Ромен Роллян ; За дозволом автоpа з фpанцузького пеpеклала Ганна Чикаленко. – Кмїв ; Ляйпціг : Укp. Hакладня. Дpук. К.Г. Редеpа, 1923. – 85, [3] с. – (Загальна бібліотека ; № 188)
320438
  Нищук М. Вовки // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 4. – С. 70-92. – ISSN 0868-4790
320439
  Стельмах Богдан Вовки любові : Драматична поема // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2005. – № 12. – С.24-66. – ISSN 0868-4790
320440
  Опільський Юліян Вовкулака : оповідання з Х віку / Юліян Опільський. – Львів : Накладом Укр. книгарні і антикварні ; [Друк. Ставропіг. ін-та], 1922. – 120 с.
320441
  Нинциев К.Х. Вовлечение в общественное производства и закрепление в нем молодежи как фактор воспроизводства рабочей силы : Автореф... канд.наук: / Нинциев К. Х.; Лен. финанс. экон. ин-т. – Л., 1970. – 21л.
320442
  Адейшвили Л.Н. Вовлечение в производство несовершеннолетних и охрана их труда по советскому законодательству : Автореф... канд. юрид.наук: 713 / Адейшвили Л.Н.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1969. – 18л.
320443
  Швец Д.В. Вовлечение в разработку законсервированных геологических запасов железной руды под существующими транспортными коммуникациями действующих глубоких карьеров // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; редкол.: А.Ф. Булат, О.І. Волошин, О.П. Круковський [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 129. – С. 98-105 : рис., табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1607-4556
320444
  Горбань Владимир Иванович Вовлечение коммунистической партией мелкой буржуази города в мирное хозяйственое, социалистическое строительство 1921-1925 гг. : Дис... канд. ист.наук: / Горбань Владимир Иванович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 216л. – Бібліогр.:л.184-216
320445
  Горбань В.И. Вовлечение коммунитической партией мелкой буржуазии городов в мирное хозяйственное, социалистичксое строительство 1921-1925 гг. (Опыт компартии Украины) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Горбань В. И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 22 с.
320446
  Степин А.П. Вовлечение мелкой городской буржуазии в социалистическое строительство. : Автореф... канд.филос.наук: / Степин А.П.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1967. – 16л.
320447
  Гогалева Л.К. Вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность / Л.К. Гогалева. – К, 1991. – 94с.
320448
   Вовлечение подростков в пьянство и иное антиобщественное поведение - опасное преступление. – Иркутск, 1972. – 28с.
320449
  Пелипас В.Е. Вовлечение семьи в профилактику злоупотребления психоактивными веществами / В.Е. Пелипас, Л.Н. Рыбакова // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 4. – С. 51-59. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
320450
  Климкина О.И. Вовлечь обучающихся в живой, непринужденный разговор / О.И. Климкина, Н.С. Николаева // Русская словесность в школах Украины : научно-методический журнал / Мин. обр. и науки Укр; Ин-т педагогики АПНУ и др. – Киев, 2010. – № 6. – С. 14-16
320451
  Боб"як Д. Вовняна "ліжникова" тканина в практиці художників, модельєрів і народних майстрів: вплив композиції на формотворення вбрання // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 2 (128), березень - квітень. – С. 412-417. – ISSN 1028-5091
320452
   Вовочка [Електронний ресурс] : продолжительность 95 мин. – Москва : RUSCICO, 2001. – 1DVD. – DVD video.-Интерактивн. меню русск., англ.-Звуков. версии DOLBY DIGITAL 5.1. русск.-Субтитр. версии: русск., англ., фран.- Загл. с этикетки видеодиска.- Свед. об издании с контейнера. – (RUSSIAN CINEMA COUNCIL COLLECTION ; коллекция "Любимые комедии")


  Эта легкая, искрометная, полная доброго юмора история будет и нтересна и детям и взрослым. Наш Вовочка - не герой анекдотов, а реальный 10-летний мальчишка, непосредственный и неугомонный, выдумщик и озорник... Дополнительные материалы : интервью с ...
320453
  Свирский М.С. Вовпросы квантовой теории обменного взаимодействия и сверхпроводимости : Автореф... докт. физ. мат.наук: / Свирский М. С.; Объед. уч. сов. при Ин-те физ. металл. АН СССР,. – Свердловск, 1966. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
320454
  Зиновьев Н.Н. Вовремя / Н.Н. Зиновьев. – Москва, 1976. – 95с.
320455
  Биков В В. Вовча зграя : повісті / В. Биков ; пер. з білорус. О. Жолдак, М. Шудря ; іл. М.В. Богданець. – Київ : Дніпро, 1975. – 247 с. – (Романи й повісті ; 3)
320456
  Пашковський Е.В. Вовча зоря : роман / Е.В. Пашковський. – Київ : Молодь, 1991. – 215с. – (Перша книжка прозаїка)
320457
  Яворівський Володимир Вовча ферма / Яворівський Володимир. – Київ : Криниця, 2000. – 295с. – 8утЯвор Шифр дубл. – (Нова проза). – ISBN 966-7575-07-1
320458
  Решодько П.Ф. Вовчанський район. / П.Ф. Решодько, М.А. Щукін. – К., 1967. – 396-410с.
320459
  Чабала К. Вовче / Костянтин Чабала. – Київ : ДІПА, 2020. – 171, [5] с. : іл. – ISBN 978-966-97622-7-6
320460
   Вовче лыхо [Вовче лихо] : оповидання / П[еpеказав] З. Р[осійськ]-ои [Б.Д. Гpінченко]. – Київ : Вид. кныгаpни С.И. Гомолинського. Дpук. б[ывшая] Фед[оpова], аp[енд]. Л. Блехманом, 1890. – 16 с. – Авт. та скоpочення "П[еpеказав] З. Р[осійськ]-ои" встановлено за кн.: Бібліотечні колекції: Б.Д. Гpінченко. - К., 1988. - Hа обкл.: Дpук. ген[еpала] Бpуна, аp[енд]. Л.И. Блехманом. - Вид. укр. мов. у транслітерації симв.рос. мови старої орфографії
320461
  Кротевич Є.М. Вовченя / Є.М. Кротевич. – Харків, 1928. – 64 с.
320462
  Олесь О. Вовченя : Вірші: Для дошк. віку / О. Олесь. – Київ : Веселка, 1991. – 30с. – ISBN 5-301-00770-Х
320463
   Вовчий мед. – К., 1979. – 167с.
320464
  Васильченко Є. Вовчий розгул : Сатиричний розріз сьогодення / Є. Васильченко. – Суми : Козацький вал, 1998. – 72с. – ISBN 966-589-037-9
320465
  Замлинский В. Вовчий шпиль (- або Вовча гора) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 167. – ISBN 978-966-8567-14-8
320466
   Вовчик-Блакитна Майя Василівна // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 26. – ISBN 966-8352-11-4
320467
   Вовчик Андрій Филимонович (1918-2002) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 78. – ISBN 978-966-439-754-1
320468
   Вовчик Андрій Филимонович (1918-2002) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 87. – ISBN 978-966-933-054-3
320469
  Ананьєв О.М. Вовчиха : драма на 3 д., 8 карт. з прологом за мотивами однойм. оповідання О. Клбилянської. [Режисерські поради Євгенії Золотової] / Ананьєв О.М. – Київ : Мистецтво, 1966. – 100 с. – (Бібліотечка художньої самодіяльності ; № 2)
320470
  Гончар Л. Вовчиці вирію / Леся Гончар ; малюнки Руслана Найди. – Київ : Нова Січ, 2009. – 159, [1] с., включ. обкл. : іл. – На авантит. арк. екслібрис Дмитра Міщенка. – (Пам"ятниці Предків). – ISBN 978-966-2157-13-0
320471
  Станев Е. Вовчі ночі / Е. Станев. – Львів, 1986. – 255 с.
320472
  Фучеджієв Д. Вовчі сни / Д. Фучеджієв. – К, 1964. – 143с.
320473
  Залата Л.Д. Вовчі ягоди : роман / Л.Д. Залата. – Дніпропетровськ : Промінь, 1981. – 264 с.
320474
  Залата Л.Д. Вовчі ягоди : роман / Л.Д. Залата. – Київ, 1989. – 453 с.
320475
  Кондратюк В.Г. Вовчі ягоди пахучі в умовах первинної культури // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 67-68. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Наведено результати досліджень біолого-екологічних особливостей вовчих ягід пахучих (Daphne cneorum L.) в умовах первинної культури. Зроблено висновок про можливість культивування цих реліктових рослин для практичних потреб.
320476
  Чопик Р. Вовчок // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 8. – С. 3-14. – ISSN 0236-1477
320477
   Вовчок Марко // Прижиттєві видання класиків української літератури XIX - початку XX ст. : каталог колекції н.-д. від. стародруків, цінних та рідкісних вид. Нац. іст. б-ки України : до 80-річчя Нац. іст. б-ки України / М-во культури України, Нац. іст. б-ка України ; [уклад. Н. Хівренко ; ред.: О. Марченко, С. Смілянець ; авт. перед. слова О. Романенко]. – Київ : Національна історична бібліотека України, 2018. – С. 19-20
320478
   Вовчок Марко "Інститутка" : Біографія письменниці. Характеристика творчості. Посіб. для 9 кл. – Харків : Ранок, 2000. – 64с. – (Літературна крамниця). – ISBN 966-7534-98-7
320479
  Хромченко В.Г. Вогнева підготовка : навчальний посібник [для вищих навчальних закладів] / В.Г. Хромченко, М.Г. Івануц, А.О. Яфонкін ; [за заг. ред. Хромченка В.Г.]. – Київ : Кондор, 2009. – 335, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 335. – ISBN 978-966-351-268-6
320480
   Вогнева підготовка : навчальний посібник [для слухачів, курсантів та студ. вищих навч. закладів] / [М.М. Ляпа та ін.]. – Суми : Сумський державний університет, 2011. – 283 с. : іл., табл. – Бібліогр. : 281-282. – ISBN 978-966-657-344-8
320481
  Мельник І. Вогнева підготовка студентів спеціальності "Правоохоронна діяльність" з використанням елементів методики бойового хортингу / І. Мельник, В. Канюка, В. Богайчук // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Західноукр. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Слома В.М. ; редкол.: Балинська О.М., Банах С.В., Гречанюк С.К. [та ін.]. – Тернопіль, 2022. – Вип. 2 (30). – С. 135-141. – ISSN 2524-0129
320482
  Стахневич В.Л. Вогнева підготовка. Підготовка стрілецької зброї і протитанкового гранатомета до стрільби та прийоми і правила стрільби із них : навч. посібник (з метод. рекомендаціями) / В.Л. Стахневич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Військ. ін-т. – Київ : Ліра-К, 2015. – 192, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 192. – ISBN 978-966-96938-9-1
320483
  Шерстюк В. Вогневидобування за козацької доби // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Бондаренко І.П., Івакін Г.Ю., Самойленко Г.В. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 118-121. – ISBN 966-7865-75-4
320484
   Вогневий поріг. – К., 1970. – 310с.
320485
  Сингаївський М.Ф. Вогневиця : поезії / М.Ф. Сингаївський. – Київ : Молодь, 1971. – 103 с.
320486
  Стоєцький Валентин Вогнегасник - надійний помічник при гасінні пожеж (Інтерв"ю з директором Київського спецпідприємства "Пожтехніка" ДПТ України Віктором Давиденко) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 8, серпень. – С. 17-19 : фото
320487
  Треніна А.С. Вогнегасник для авто // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 9, вересень. – С. 24-25
320488
  Григор"єв Володимир Вогнегасник у кожен дім! / Григор"єв Володимир, Жилко Сергій // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 3, березень. – С. 17
320489
  Сухомлинський В.О. Вогнегривий коник : Казки. Притчі. Оповідання / Василь Сухомлинський ; упоряд. і передмова Ольги Сухомлинської. – 2-ге вид., стер. – Київ : Вікар, 2008. – 200 с. : іл. – (Скарби української літератури). – ISBN 978-966-7131-91-3
320490
  Воронов Ю.П. Вогнедишні дракони. Чи можливі були вони? // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2018. – № 1/2 (128). – С. 35-40. – ISSN 2518-7104
320491
  Петров В. Вогнезрубна система хліборобства й хліборобський культ вогню / В. Петров. – Київ : ВУАН, 1932. – 60 с.
320492
  Зуб І.В. Вогнем гартоване слово / І.В. Зуб. – Київ : Знання, 1988. – 46 с.
320493
  Сенкевич Г. Вогнем і мечем : Роман / Генрік Сенкевич; Переклад В.Бойка. – Харків : Фоліо, 2006. – 638с. – (Історія України в романах). – ISBN 966-03-3415-X
320494
  Сенкевич Г. Вогнем і мечем : Роман / Генрік Сенкевич; Переклад В.Бойка; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ; Переклад В. Бойка. – Харків : Фоліо, 2006. – 638с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-3415-X
320495
  Сухолотюк Ігор Вогнем і мечем : Розвідка боєм / Сухолотюк Ігор, Пузанов Вадим, Мохнатко Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 4. – С. 72-75 : Фото
320496
  Сенкевич Г. Вогнем і мечем : роман / Генрік Сенкевич ; пер. Віктора Бойко ; [передм. і слов. іст. постатей Р.П.Радишевського]. – Харків : Фоліо, 2008. – 635, [3] с., [1] арк. портр. : іл. – Бібліогр. в підрядк. приміт. – (Історія України в романах). – ISBN 978-966-03-4045-9
320497
  Салига Т.Ю. Вогнем пречистим / Тарас Салига. – Львів : Світ, 2004. – 181, [3] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-603-357-7
320498
  Білогуб І.М. Вогнем Прометея. Атеістичні ідеї в творах українських письменників-демократів / І.М. Білогуб. – Луганськ : Облвидав, 1960. – 100 с.
320499
  Коломієць П.П. Вогнене око : повість / П.П. Коломієць. – Київ, 1976. – 119 с.
320500
  Колесников П.В. Вогнений ураган. / П.В. Колесников. – К., 1965. – 247с.
320501
  Владимиров М.І. Вогненна зона / М.І. Владимиров. – Київ : Політвидав України, 1982. – 100 с.
320502
  Сингаївський М.Ф. Вогненна трава : вірші та поеми / М.Ф. Сингаївський. – Київ : Молодь, 1986. – 335 с.
320503
  Ковальчук Л.З. Вогненна траєкторія : повість / Л.З. Ковальчук. – Київ, 1984. – 127 с.
320504
  Маленький І.М. Вогненна, вітряна і зливна... / Ігор Маленький. – Київ : МАУП, 2006. – 144с. : іл. – ISBN 966-608-668-9
320505
  Лук"яненко О. Вогненне дерево / О. Лук"яненко. – Київ, 1981. – 136с.
320506
  Лук"яненко О. Вогненне дерево / О. Лук"яненко. – Київ, 1988. – 436с.
320507
  Ульяненко О.С. Вогненне око : роман / Олесь Ульяненко. – Київ : Український письменник, 1999. – 229, [3] с. : портр. – (Сучасна українська література). – ISBN 966-579-044-7
320508
  Ульяненко О. Вогненне око : роман / Олесь Ульяненко ; [худож.-оформлювач Д.О. Самойленко]. – Харків : Фоліо, 2013. – 312, [2] с. – Справжнє ім"я авт.: Олександр Ульянов. – ISBN 978-966-03-6434-9
320509
  Ульяненко О. Вогненне око : роман / Олесь Ульяненко ; [худож.-оформлювач Д.О. Самойленко]. – Харків : Бібколектор, 2016. – 312, [2] с. – Справжнє ім"я авт.: Олександр Ульянов. – ISBN 978-617-7013-26-5
320510
  Кузьміна Л.М. Вогненне серце / Л.М. Кузьміна. – К, 1987. – 162с.
320511
   Вогненне слово боротьби. – Львів, 1982. – 220с.
320512
   Вогненне слово Кобзаря. – Київ, 1984. – 248с.
320513
  Сафронов Ю.П. Вогненний водоспад / Ю.П. Сафронов. – Київ, 1971. – 150с.
320514
  Вертій О. Вогненний декалог української літератури від Тараса Салиги // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 30 листопада (№ 24). – С. 14-15
320515
  Вертій О. Вогненний декалог української літератури від Тараса Салиги // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 14 грудня (№ 25). – С. 14
320516
  Куштенко І.Ф. Вогненний мис / І.Ф. Куштенко. – К., 1985. – 182с.
320517
  Сидоренко Віктор Вогненний рай Гаваїв // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 2 (146), квітень - травень. – С. 114-121 : фото
320518
  Орленко С.Г. Вогненний Цикл : збірка віршів (укр., рос., англ. мовами) / Світлана Орленко. – Запоріжжя : Дике Поле, 2010. – 200 с. – ISBN 978-966-2994-33-9
320519
   Вогненні барви. – Київ : Молодь, 1978. – 202 с.
320520
   Вогненні вітри. – Київ, 1983. – 248с.
320521
  Мироненко П Г. Дубовик Вогненні долі. / П Г. Дубовик Мироненко. – Дніпропетровськ, 1976. – 136с.
320522
   Вогненні дороги. – Київ, 1984. – 393с.
320523
  Дмитрук А. Вогненні змії з космосу // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (146). – С. 33-39. – ISSN 2518-7104
320524
  Іваничук Роман Вогненні стовпи : Романний триптих / Іваничук Роман. – Львів : Літопис, 2002. – 432с. – ISBN 966-7007-61-7
320525
  Іваничук Р.І. Вогненні стовпи : тетралогія / Роман Іваничук. – Харків : Фоліо, 2009. – 512 с. – (Історія України в романах). – ISBN 978-966-03-4557-7
320526
  Іваничук Р.І. Вогненні стовпи : тетралогія / Роман Іваничук ; [худож.-оформ. Є.В. Вдовиченко]. – Харків : Фоліо, 2011. – 505, [5] с. – Серія засн. у 2006 р. – (Історія України в романах). – ISBN 978-966-03-4557-7
320527
  Іваничук Р. Вогненні стовпи : тетралогія / Ромн Іваничук. – Харків : Фоліо, 2015. – 505, [4] с. – Зміст: Кн. 1: Передлуння: прелюд ; Кн. 2: Рев оленів нарозвидні: легенда ; Кн. 3: Вогненні стовпи: притча ; Кн. 4: Космацький гердан: реквієм. - Сер. засн. у 2006 р. – (Історія України в романах). – ISBN 978-966-03-7279-5
320528
  Бакуменко Д.О. Вогнепад : поезії / Д.О. Бакуменко. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 71 с.
320529
  Цвіркун А.А. Вогнепальна зброя // Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Юрій Ладиславович Бошицький [та ін.]]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 105-111. – ISBN 978-617-7363-14-8
320530
  Шемета Ю. Вогнепальна зброя та ножі в училищах і гімназіях Київського навчального округу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 80-84. – (Історія ; вип. 2 (145)). – ISSN 1728-3817
320531
   Вогнепальні поранення м"яких тканин склепіння черепа : навч. посібник / [А.О. Данчин та ін. ; за ред. А.В. Верби, О.Г. Данчина] ; Військ.-мед. департамент М-ва оборони України [та ін.]. – Київ : Лазурит-Поліграф, 2017. – 115, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на обкл. – Бібліогр.: с. 116. – ISBN 978-966-1543-55-2
320532
  Рахім І. Вогнероб / І. Рахім. – Київ, 1961. – 56 с.
320533
  Бердник О.П. Вогнесміх : роман-феєрія / О.П. Бердник ; худож. В.С. Соловйов. – Київ, 1988. – 541 с.
320534
  Половко А.П. Вогнестійкість енергоефективних стінових огороджуючих конструкцій житлових та громадських будівель : автореф. ... канд. техн. наук : 21.06.02 / Половко А.П. ; М-во України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорноб. катастрофи; Львів. держ. ун-т безпеки і життєдіяльності. – Львів, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
320535
  Субота А.В. Вогнестійкість несучих сталевих конструкцій машинних залів атомних електростанцій за умов аварійного горіння водню : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.02 / Субота Андрій Вікторович ; Держ. служба України з надзвичайних ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
320536
  Омельченко В.І. Вогнетворці / В.І. Омельченко. – Київ, 1972. – 55 с.
320537
   Вогнетривка промисловість України до сорокових роковин Великої Жовтневої соціалістичної революції. – Х., 1958. – 51с.
320538
  Пітак Ярослав Миколайович Вогнетривкі та жаростійкі неформовані матеріали на основі композицій системи RO-R2O3-RO2-P2O5 : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.17.11 / Пітак Я.М.; Національний технічний університет " Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2005. – 36с. – Бібліогр.: 62 назви
320539
  Нагорный А.О. Вогнетривкі цементи на основі композицій системи СаО-АL2O3-SiO2-P2O5. : Автореф... канд.техн.наук: 05.17.11 / Нагорный А.О.; Харків.держ.політехн.ун-т. – Харків, 1998. – 17л.
320540
  Станіц Б. Вогнеходці // Міжнародний туризм / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2001. – № 1. – С.26-28


  Свято."Ті, що ходять по вогні" у Болгарії.
320541
   Вогни. – К., 1990. – 203с.
320542
  Шморгун Є.І. Вогник-цвіт / Є.І. Шморгун. – Львів, 1989. – 238с.
320543
  Кучер В.С. Вогник : збірка / В.С. Кучер. – Київ, 1969. – 91с.
320544
   Вогник. – К., 1986. – 191с.
320545
  Вовк П. Вогник : збірка віршів (2004-2006) / Поліна Вовк. – Київ : Київський університет, 2006. – 20 с. – ISBN 966-594-858-X
320546
  Чайка К. Вогник : [поезія] // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд.: Л. Дядченко, М. Єщенко. – Київ, 2019. – Вип. 11. – С. 113
320547
  Антонов С.П. Вогник вдалині : повість / С.П. Антонов. – Київ, 1970. – С. 131-223
320548
  Серпілін Л.С. Вогник на узліссі : повість / Л.С. Серпілін. – Київ : Молодь, 1967. – 254 с.
320549
  Сергієнко І. Вогник у вікні : Поезія // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2006. – № 9/10. – С. 8-13. – ISSN 0131-2561
320550
  Тартаковський Б.С. Вогник у Карпатах / Б.С. Тартаковський. – Київ : Молодь, 1956. – 103 с.
320551
  Мікульонок І.О. Вогник у руці! / І.О. Мікульонок, Ревуцька Любов, Ревуцька Людмила // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2012. – № 9/10 (91). – С. 14-21


  Історія взаємовідносин людини і вогню.
320552
  Капустинська Н. Вогник, що зцілює, Або місія Світлани Касьяненко // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 13 березня (№ 5). – С. 7. – ISSN 2519-4429


  Дитяча письменниця, поет-пісняр, автор та виконавець Світлана Касьяненко створила 130 різножанрових пісенних творів.
320553
  Гетьман В.П. Вогник. / В.П. Гетьман. – К., 1967. – 218,5с.
320554
  Тимчук В. Вогнити! Вижити! Перемогти! / Володимир Тимчук ; за літ. ред. Ярини-Марії Тягнибок. – Львів : Астролябія, 2016. – 159, [1] с. : портр., іл. – ISBN 978-617-664-071-4


  В пр. №1708978 напис: Дарунок з нагоди 25-ліття Збройних Сил України! У день відзначення цієї книги - лауреата премії ім. Богдана Хмельницького. З вірою в Україну. Перемагаймо! Підпис. Київ, 5.12.2016
320555
  Тимчук В. Вогнити! Вижити! Перемогти! / Володимир Тимчук. – Вид. 7-ме (скороч. версія). – Львів : Астролябія, 2017. – 39, [1] с. : іл. – Премія Богдана Хмельницького за краще висвітлення військ. тематики у творах літ. та мистецтва (2016). – ISBN 978-617-664-071-4
320556
  Лисенко І.М. Вогнища української культури : енциклопедичний словник / Іван Лисенко. – Житомир : Рута, 2014. – 198, [2] с. – ISBN 978-617-581-217-4


  Бібліотеці Київського національного університету ім. Тараса Шевченка - від автора. Підпис, м. Київ, 25. 07. 2014
320557
  Бичко В В. Вогнище / В.В. Бичко. – Київ : Дитвидав, 1959. – 316 с. : іл.
320558
  Федін К.О. Вогнище / К.О. Федін. – Київ
1. – 1963. – 405с.
320559
  Бичко В.В. Вогнище : вибр. твори : [для серед. шкільного віку] / В.В. Бичко ; вступ. ст. Б. Чайковський. "Поет піонерської романтики" с. 5-23. Портрет та мал. худож. Зінаїди Волковинської. – Київ : Веселка, 1969. – 236 с., 5 л. іл. : іл. – (Шкільна бібліотека)
320560
  Павличко Д.В. Вогнище : поезії / Д.В. Павличко. – Київ, 1979. – 74 с.
320561
  Рябий М.О. Вогнище / М.О. Рябий. – Одеса : Маяк, 1981. – 272с.
320562
   Вогнище землетрусу: моделювання, визначення параметрів і використання / Д.В. Малицький, О.О. Муйла, А.Ю. Павлова, О.Д. Грицай, Ю.П. Коваль, О.О. Обідіна // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України. – Київ, 2016. – № 1 (57). – С. 66-78 : рис., табл. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1684-2189
320563
  Ірванець О.В. Вогнище на дощі / О.В. Ірванець. – Львів, 1987. – 117с.
320564
  Рильський М.Т. Вогні / М.Т. Рильський. – Київ : Молодь, 1961. – 191 с.
320565
  Шкаровська І.І. Вогні в яру / І.І. Шкаровська. – Київ : Веселка, 1977. – 123 с.
320566
  Глушко О.К. Вогні маяків / О.К. Глушко. – Одеса, 1970. – 36с.
320567
  Дарницький Володимир Вогні маяків // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 5 (130). – С. 8-9 : Фото
320568
  Василевська В. Вогні на болотах : роман / В. Василевська, 1940
320569
  Василевська В. Вогні на болотах : роман / В. Василевська. – Київ : Молодий більшовик
1. – 1945. – 357 с.
320570
  Юрезанський В.Т. Вогні на Дніпрі / В.Т. Юрезанський. – Київ : Художня література, 1952. – 203 с.
320571
  Тимошенко В.І. Вогні над буровими / В.І. Тимошенко. – Х. : Прапор, 1978. – 61с.
320572
  Тимошенко В.І. Вогні над буровими / В.І. Тимошенко. – Х, 1978. – 61с.
320573
  Науменко П О. Вогні над Дінцем / П О. Науменко. – К, 1961. – 127с.
320574
  Дубов М.І. Вогні над рікою / М.І. Дубов. – К, 1953. – 108с.
320575
  Чернець В.І. Вогні райкому / В.І. Чернець. – Київ, 1971. – 79с.
320576
  Клевцова Л.Д. Вогні рампи / Л.Д. Клевцова. – К, 1977. – 176с.
320577
   Вогні свята на передовій // Київський університет. – Київ, 2016. – Грудень (№ 11). – С. 4


  Оркестр Військового інституту – постійний учасник культурно-мистецьких турів у районі проведення АТО, його творчий колектив щороку готує Різдвяну виставу. Військовий диригент ВІКНУ - майор Юрій Копач.
320578
  Лисенко Ф.К. Вогні семирічки / Ф.К. Лисенко, Й.А. Железняк. – К., 1959. – 48с.
320579
  Мушкетик Ю.М. Вогні серед ночі : Повість / Ю.М. Мушкетик. – Київ : Молодь, 1959. – 232с.
320580
  Алексєєнко Г.Д. Вогні у міжгір"ях / Г.Д. Алексєєнко. – Ужгород, 1981. – 256с.
320581
  Кочура Панас Вогні юності / Кочура Панас. – Київ : Радянський письменник, 1957. – 318 с.
320582
  Кочура П. Вогні юності : Оповідання, повісті / П. Кочура. – Київ : Дніпро, 1965. – 291с.
320583
  Гоян Я.П. Вогні яворові : нариси / Я.П. Гоян. – Київ, 1984. – 223 с.
320584
  Совинський В.В. Вогнівки (Lepidoptera, Pyralididae) Київщини / В.В. Совинський. – Київ, 1935. – С. 47-139


  На с. 47 дарчий надпис: Глубокоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову от Влад. Совинского
320585
   Вогнівки (Lepidoptera; Pyralidae) Чернігівської області / О.В. Говорун, П.М. Шешурак, О.І. Коваленко, О.А. Колесник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 34-36. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Подано результати багаторічних досліджень фауни вогнівок Чернігівської області. Список містить 113 видів вогнівок, 56 з яких вперше вказано для області. Уперше вказано для України: Catoptria permiacus (G. Petersen, 1924).
320586
  Куликов А.В. Вогнутость функции выплат свинг опциона в биномиальной модели / А.В. Куликов, Н.О. Малих // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та МП "ТВіМС". – Київ, 2014. – № 91. – С. 74-85. – ISSN 0868-6904
320587
  Завірюхіна Марія Вогняна Земля на двох / Завірюхіна Марія, Кастейс Жорді // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 5 (107), жовтень - листопад. – С. 26-32 : фото
320588
  Кокотюха А. Вогняна зима : три місяці, які змінили всіх назавжди : [гостросюжетний] роман / Андрій Кокотюха ; [передм. Ю. Луценка]. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2015. – 348, [2] с. : іл. – На обкл. також: Від володаря Гран-прі конкурсу "Коронація слова" та Три місяці, які змінили всіх назавжди. Гостросюжетний роман. – ISBN 978-966-14-9094-8
320589
  Мамчур Ф.І. Вогняна обітниця / Ф.І. Мамчур. – Київ, 1985. – 134 с.
320590
  Загорулько Б.Т. Вогняна саламандра : повість / Б.Т. Загорулько. – Львів : Каменяр, 1968. – 183 с.
320591
  Халіде-Едіт Вогняна сорочка. / Халіде-Едіт. – Харків. – 143с.
320592
  Букет Є. Вогняне слово надихає нащадків. На Київщині відзначили 100-річчя історика й письменника Віталія Кулаковського // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2024. – 8-14 лютого (№ 5). – С. 9


  До 100-річчя від дня народження Віталія Кулаковського – відомого українського історика, педагога, письменника. 100 років від дня народження В М. Кулаковського відзначається на державному рівні відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про ...
320593
  Бердник О.П. Вогняний вершник : феєрії / О.П. Бердник ; худож. оформ. С.Н. Набережних. – Київ : Молодь, 1989. – 365 с. – (ППФ. Компас)
320594
  Гамарра П"єр Вогняний дім / Гамарра П"єр. – Київ, 1981. – 111с.
320595
  Лисюк Д.П. Вогняні заграви : [поезії] / Дмитро Лисюк. – Хмельницький : Цюпак А.А., 2015. – 79, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-513-329-3


  У пр. № 1719075 напис: Київському національному університету ім. Т.Г. Шевченка від автора. 21.06.2018 р. Підпис.
320596
  Вільний В.М. Вогняні троянди : роман / В.М. Вільний. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 359 с.
320597
  Ребро П.П. Вогнярі : поезії / П.П. Ребро. – Київ : Молодь, 1971. – 72 с.
320598
  Голубєв Г.М. Вогонь-охоронець / Г.М. Голубєв. – К., 1965. – 163с.
320599
  Братунь Р.А. Вогонь : поезії / Р.А. Братунь. – Львів : Каменяр, 1956. – 68 с.
320600
  Зайвий О.Ф. Вогонь : поезії / О.Ф. Зайвий. – Дніпропетровськ : Промінь, 1967. – 58 с.
320601
  Коротич В.О. Вогонь : поезії / В.О. Коротич. – Київ, 1968. – 95 с.
320602
  Анрі Барбюс Вогонь : оповідання / Анрі Барбюс. – Київ, 1969. – 340 с.
320603
  Конак С.В. Вогонь : поезії / С.В. Конак. – Одеса : Маяк, 1975. – 24 с.
320604
  Козланюк П.С. Вогонь : оповідання, нариси, статті / П.С. Козланюк. – Львів : Каменяр, 1979. – 184 с.
320605
  Бетчен Дж. Вогонь бажання: зародження фотографії = Burning with desire: the conception of photography / Джефрі Бетчен ; пер. з англ. Ярослави Стріхи. – Київ : Родовід, 2019. – 243, [2] с. : іл., фотоіл. – Пер. за вид.: Batchen Geoffrey. Burning with desire: the conception of photography. MIT Press, 1997. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в прим.: с. 198-243. – (Теорія та історія фотографії : серія перекладів / за наук. ред. Олени Червоник). – ISBN 978-617-7482-38-2
320606
  Речмедін В.О. Вогонь батькових ран : роман / В.О. Речмедін. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 252 с.
320607
  Речмедін В.О. Вогонь батькових ран : Романи / В.О. Речмедін. – Київ : Дніпро, 1976. – 424с.
320608
  Речмедін В.О. Вогонь батькових ран. Народження Афродіти : романи / В.О. Речмедін. – Київ, 1976. – 424 с.
320609
  Василашко В. Вогонь без диму - для добра // Наука і суспільство : щомісячний науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Правління Т-ва "Знання" України : голов. ред. Д.М. Єсипенко ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ф. Василашко, М.К. Дмитренко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5/6. – С. 40. – ISSN 0130-7037
320610
  Мірошниченко О. Вогонь в народній традиції та фольклорних текстах українців та іранських народностей // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 287-292
320611
  Сохань П.С. Вогонь вічної дружби (російського, українського та болгарського народів / П.С. Сохань. – К., 1966. – 115с.
320612
  Каттаріна С. Вогонь горить завжди = Un fuoco sempre acceso : як віднайти жагу до життя / Сильвіо Каттаріна. – Київ : Дух і Літера, 2019. – 215, [4] с. – Парал. тит. арк. італ. - Пер. вид.: Un fuoco sempre acceso / Silvio Cattarina. Itaca, 2014. – (Bibliotheca paedagogica). – ISBN 978-966-378-624-7
320613
  Петльований В.І. Вогонь для Промітея / В.І. Петльований. – Київ, 1976. – 156 с.
320614
   Вогонь доблесті. – Одеса, 1990. – 287с.
320615
  Андрущенко Ю.В. Вогонь душі : поезії : біогр. довідка / Андрущенко Ю.В. – Київ : Держлітвидав УРСР, 1963. – 63 с.
320616
  Матіос М.В. Вогонь живиці / М.В. Матіос. – Ужгород : Карпати, 1986. – 54с.
320617
  Драч І.Ф. Вогонь з попелу : поезії / І.Ф. Драч. – Київ, 1995. – 117 с.
320618
  Лютий-Лютенко Вогонь з Холодного яру : спогади / Іван Лютий-Лютенко. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 143, [1] с. : фотоіл. – ISBN 978-617-673-903-6
320619
  Байдебура П.А. Вогонь землі : повість / Павло Байдебура. – Київ : Радянський письменник, 1967. – 163 с. : іл.
320620
  Бейдебура П.А. Вогонь землі : роман : оповідання / П.А. Бейдебура. – Київ : Дніпро, 1979. – 496 с.
320621
  Байдебура П.А. Вогонь землі : роман, оповідання / Павло Байдебура. – Донецьк : Донбас, 1981. – 350 с.
320622
  Артюх Л. Вогонь і вода в системі звичаєвих заборон // Народна творчість та етнологія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2012. – № 3 (337) травень - червень. – С. 31-41. – ISSN 0130-6936
320623
  Німенко А.В. Вогонь і камінь. : поезії / А.В. Німенко. – Київ, 1975. – 71 с.
320624
  Рахманний Р. Вогонь і попіл = Fire and cinders : порив і злам Івана Дзюби / Р. Рахманний; Роман Рахман ; передм.: д-р М. Антонович. – Монреаль : ВіК, 1974. – 112 с. – Розгорнутий тит. арк. укр., англ. - Текст укр., англ.
320625
  Андрійченко Б.М. Вогонь і попіл : роман / Борис Андрійченко ; [худож. Г.Г. Якимчук]. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 343 с. : іл.
320626
  Мадзя Дж. Вогонь і слова : поезія / Джіді Мадзя ; пер. з англ. Теодозії Зарівної. – Київ : Бізнесполіграф, 2020. – 223, [1] с. – ISBN 978-966-139-112-2
320627
  Мигаль Т.С. Вогонь і чад : роман / Т.С. Мигаль. – Львів, 1970. – 451 с.
320628
  Мигаль Т.С. Вогонь і чад : роман / Т.С. Мигаль. – Львів : Каменяр, 1974. – 656 с.
320629
   Вогонь її пісень // Український історичний календар : науково-популярний та літературний альманах Історичного товариства Нестора-літописця / за ред. П.П. Толочка ; упоряд.: А.В. Денисенко, В.Д. Туркевич. – Київ, 1995. – Вип. 2 (на 1996). – С. 51-52. – ISSN 0869-3595
320630
   Вогонь його серця. Спогади про Анатолія Москаленка / Нац. спілка журеналістів України ; [авт.-упоряд. Ю.В. Бондар ; ред. рада: Ю.В. Бондар та ін.]. – Київ : Експрес-об"ява, 2014. – 389, [3] с., [16] арк. фот. : фот. – Сер. засн. 2011 р. – Бібліогр.: с. 360-389. – (Золоті імена української журналістики ; вип. 4). – ISBN 978-966-97450-0-2
320631
  Калинець І.М. Вогонь купала : поезії. – Київ : Молодь, 1966. – 64 с.
320632
  Вовк В. Вогонь Купала / Віра Вовк. – Ріо-де-Жанейро ; Львів : БаК, 2014. – 139, [1] с. – ISBN 978-966-2227-31-4
320633
  Влизько О. Вогонь любві : поезії / О. Влизько. – Київ, 1968. – 231 с.
320634
  Бондаренко С. Вогонь майданів і магнатів / Станіслав Бондаренко. – Київ : Український пріоритет, 2015. – 128 с. : іл. – На тит. арк. зазнач. зміст: Шанси чинів і шанці бійців : лірика останніх літ ; Нічна розмова з Європою, або Таємниці наших літер: (філософська поема-кліп) ; Пікнік із мільярдером, або Травми трав (психол. поема-кліп) [та ін.]. – ISBN 978-966-2669-92-3
320635
  Лойтра П. Вогонь музичної душі // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць учасників Міжнар. конф. "XXI Сковородинівські читання", приурочених до 300-річчя від дня народження Г. Сковороди / М-во освіти і науки України ; Ун-т Г. Сковороди в Переяславі, Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур. – Ніжин, 2022. – Вип. 9. – С. 299-310. – (Філологія. Філософія. Педагогіка). – ISSN 2409-1146


  Робота композитора над поетичними творами, присвячених Григорію Сковороді.
320636
  Бедзик Ю.Д. Вогонь на вершині Комо / Юрій Бедзик. – Київ : Дитвидав, 1960. – 231 с.
320637
  Бровченко В.Я. Вогонь на обрії : поезії / Володимир Бровченко ; [худож. О.І. Мікловда]. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 154, [4] с. : іл. – ISBN 5-333-00377-7
320638
  Салімонович Л. Вогонь на рани. Найбільшу кількість медичних закладів рашисти зруйнували на території прифронтової Харківщини, і ця тенденція залишається невтішною // Україна молода. – Київ, 2024. – 6 березня (№ 10)


  До початку листопада 2022 року кацапи у харківському регіоні пошкодили або повністю вивели з ладу 249 лікарень різного профілю. І це все, що треба знати про міф кремлівської пропаганди, за яким, новоявлена орда, нібито, прийшла нищити в Україні лише ...
320639
  Фісун В.П. Вогонь над скарбом як продукт метаморфози золота в архітектоніці епосу народів Європи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 79-81. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 8)


  Мова йде про поширений в українському фольклорі сюжетотворчий мотив перетворення вогню в золото та навпаки, оснований на прадавній вірі людини у здатність переходу однієї природної сутності в іншу.
320640
   Вогонь непогасимий. Син артелериста. Руки гевари. Героїчні поеми. : Для середнього та старшого шкілььного віку / К. Симонов, И. Тарба, Э. Долматовський, В. Аптекарев. – Київ, 1983. – 48с.
320641
  Головко Д.А. Вогонь папороті / Д.А. Головко. – К., 1988. – 188с.
320642
  Сюндюков І. Вогонь під попелом // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 7-8 вересня (№ 159/160)


  У чому саме Тарас Шевченко був пророком?
320643
  Вітович І. Вогонь поглинув 200 років історії Бразилії // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 4 вересня (№ 95). – С. 9


  Масштабна пожежа знищила Національний музей Бразилії: втрачено 200 років історії.
320644
  Совенко Олена Вогонь помилок не пробачає // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 3, березень. – С. 20
320645
  Собко В.М. Вогонь Сталінграда : Роман / В.М. Собко. – Львів : Радянський письменник, 1947. – 218с.
320646
  Семенчук І.Р. Вогонь творення / І.Р. Семенчук. – Київ, 1968. – 165 с.
320647
  Де Олександр Вогонь трояндний / Де Олександр. – Лондон : Чайка, 1970. – 112с.
320648
  Проненко Володимир Вогонь у кишені. 180 років тому винайдено сірники // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 6 (143). – С. 17-20 : Фото
320649
  Грябан В. Вогонь у лікувальній магії українців // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України ; редкол.: Курас І.Ф., Слюсаренко А.Г., Гладких М.І. [та ін.]. – Київ, 1999. – [Вип. 1] : Традиційна етнічна культура слов"ян. – С. 26-29
320650
  Грябан В. Вогонь у лікувальній магії українців // Етнічна історія народів Європи : Традиційна етнічна культура слов"ян. Зб. наук. праць / КУ ім. Т. Шевченка. Ін-тут політичних і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ : Стилос, 1999. – [Вип. 2]. – C. 26-29. – ISBN 966-7321-42-8
320651
  Машкін М.В. Вогонь у пітьмі : повість / М.В. Машкін. – Ужгород : Карпати, 1968. – 152 с.
320652
  Філіпчук Г. Вогонь української душі // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2023. – 9-15 листопада (№ 45). – С. 3


  "Time", Шустер, "TheEconomist", світовий політичний роздрай на тлі "найтехнологічнішого" воєнного "гуманізму". Цю сучасну, єдино реальну історію не можна ні осягнути, ні описати за допомогою людських знань, солідаризуючись із Попперівським умовиводом, ...
320653
  Виговський В. Вогонь юного серця : повість / В. Виговський. – Київ, 1955. – 100 с.
320654
  Виговський В.С. Вогонь юного серця : повість / В.С. Виговський. – Київ : Молодь, 1958. – 144 с.
320655
  Флентер Керстен Вогонь&лед // Протей : Перекладацький альманах / Народна українська академія; Кафедра теорії та практики перекладу. – Харків, 2006. – Вип. 1. – С. 318. – ISBN 966-8558-62-6
320656
  Слабошпицький М. Вогонь, а не попіл // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 19-25 квітня (№ 16). – С. 12


  Нотатки про Івана Корсак після появи його роману "За серпанком, загадковим серпанком".
320657
  Єрмаков Микола Вогонь, вода й пожежні відра // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 53-54 : рис.
320658
  Царський А.Я. Вогонь, людина і пожежа // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 7. – С. 48
320659
  Крижанівська Р. Вогонь, що запалюється від вогню / Матеріали підготувала викладач коледжу О. Остапченко // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 19-26 липня (№ 32). – С. 1-2


  Про педагогічний коледж Головного управління освіти держадміністрації м. Києва при Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка. У березні 1992 року Вчена рада КДУ ім. Т.Г. Шевченка своїм рішенням прийняла коледж до своєї структури.
320660
  Салига Т.Ю. Вогонь, що не згаса ... / Тарас Салига ; [голов. ред. С. Головко]. – Київ : Либідь, 2017. – 639, [1] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 630-639. – Бібліогр. в кінці підрозд. – ISBN 978-966-06-0747-7
320661
  Барбюс А. Вогонь. (Щоденник взводу) : роман, оповідання / А. Барбюс ; пер. з фрунц. М. Терещенка [та ін.]. – Київ : Дніпро, 1969. – 340 с.
320662
  Барбюс Анрі Вогонь. (Щоденник взводу) / А. Барбюс ; пер. з фрунцузької Терещенко М. – Київ : Молодь, 1974. – 303 с.
320663
  Барбюс Анрі Вогонь. (щоденник одного взводу) / А. Барбюс. – Київ : Молодь, 1958. – 308 с. : іл.
320664
  Павловский В. Вогулы / В. Павловский. – Казань : Типо-литография Императорского Университета, 1907. – 229, VIII с.
320665
  Чернецов В. Вогульские сказки / В. Чернецов. – Л., 1935. – 143с.
320666
  Мурашкін М.Г. Вода-вогонь / Михайло Мурашкін. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2014. – 42, [2] с. – ISBN 978-617-7109-33-3
320667
  Лурье А.И. Вода - бесценный дар природы : Научно-популярный очерк / А.И. Лурье. – Харьков : Прапор, 1984. – 103с.
320668
  Лурье А.И. Вода - бесценный дар природы / А.И. Лурье. – 2-е изд., перераб. и доп. – Харьков : Прапор, 1990. – 175с.
320669
  Ходжаєв М. Вода - на добро : роман / М. Ходжаєв. – Київ, 1979. – 168 с.
320670
  Антонюк Н.Г. Вода - найкоштовніший мінерал Землі // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2014. – № 9/10 (104)
320671
  Логвін В. Вода - ресурс, який визначає шляхи розвитку людства // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 55-60. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1682-2366
320672
  Романченко І.С. Вода - стратегічний ресурс майбутнього / І.С. Романченко, М.П. Бойчак, З.І. Аксенова // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 25-29
320673
  Горский Н.Н. Вода - чудо природы / Н.Н. Горский. – Москва, 1962. – 224с.
320674
  Анисимов-Спиридонов Вода - это здоровье и долголетие / Анисимов-Спиридонов Д.Д., Лабза А.Д. – Москва, 1991. – 16 с.
320675
  Суслов Б.Н. Вода / Б.Н. Суслов; Под ред. проф. В.Г.Богорова. – Москва-Ленинград, 1950. – 64с.
320676
  Юрков Г.К. Вода / Г.К. Юрков, И.Н. Сафонова. – Москва : Учпедгиз, 1962. – 88 с.
320677
  Артемьева С.Ф. Вода : (Свойства, ресурсы, использ.) / сост.: С. Ф. Артемьева. – Москва : Знание, 1981. – 32с. – (В помощ лектору)
320678
  Лосев К.С. Вода / К.С. Лосев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1989. – 269с.
320679
  Аросев Григорий Вода : поэзия : стихи // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 6. – С. 25-26. – ISSN 0321-1878
320680
  Ошанин Л.И. Вода бессмертия / Л.И. Ошанин. – М, 1976. – 159с.
320681
  Клинов Ф.Я. Вода в атмосфере при низких температурах / Ф.Я. Клинов. – М., 1960. – 172с.
320682
   Вода в атомной энергетике. – Киев : Наукова думка, 1983. – 254 с.
320683
  Малаш О. Вода в болгарському мовосвіті (на матеріалі народних пісень українських болгар) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. І.Л. Покровська ; редкол.: Р. Бальсис, І. Голубовська, М. Іваницька [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 1 (71). – С. 53-65. – (Бібліотека Інституту філології). – ISSN 2520-6397


  Стаття присвячена символіці води в болгарській лінгвокультурі. На матеріалі народних пісень, записаних українськими та болгарськими дослідниками від нащадків болгар переселенців XIX ст., які нині проживають в Одеській, Запорізькій, Миколаївській ...
320684
   Вода в дисперсных системах. – Москва : Химия, 1989. – 288 с.
320685
  Камолікова Ольга Вода в житті, в будинках. в садах та парках. Від історії до сьогодення, від естетики до екології та економіки // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2020. – № 2/3. – С. 49-55 : фото
320686
  Орленок В.В. Вода в истории Земли и планет / В.В. Орленок. – Калининград, 1989. – 132с.
320687
  Орленок В.В. Вода в истории Земли и планет / В.В. Орленок. – М., 1990. – 47с.
320688
  Матяш И.В. Вода в конденсированных средах / И.В. Матяш. – Киев : Наукова думка, 1971. – 100с.
320689
  Гороф"янюк І. Вода в магічних віруваннях подолян: етнолінгвістичні спостереження / І. Гороф"янюк, В. Волинець // Філологічний часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Зелінська О., Архангельська А., Гладкий Ю. [та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 1 (15). – C. 31-37. – ISSN 2415-8828
320690
  Кадик А.А. Вода в магматических расплавах / А.А. Кадик, Е.Б. Лебедев, Н.И. Хитаров. – Москва : Наука, 1971. – 267с.
320691
  Кондрашев С.К. Вода в орошаемом хозяйстве / С.К. Кондрашев. – М, 1922. – 163с.
320692
  Хачатурян С.А. Вода в орошаемом хозяйстве низменной зоны ССР Армении / С.А. Хачатурян. – Тифлис, 1931. – 87с.
320693
   Вода в полимерах. – Москва, 1984. – 555 с.
320694
  Талалай Л.М. Вода в пригорщі : поезії / Л.М. Талалай. – Київ, 1981. – 158 с.
320695
  Лункевич В.В. Вода в природе / В.В. Лункевич. – М.-Л., 1929. – 127с.
320696
  Лункевич В.В. Вода в природе / В.В. Лункевич. – 7-е испр. изд. – М.-Л., 1929. – 127с.
320697
  Колобанов С.К. и др. Вода в природе и технике / С.К. и др. Колобанов. – Киев, 1982. – 134с.
320698
  Ярошенко М.Ф. Вода в природе и хозяйстве Молдавии / М.Ф. Ярошенко, М.А. Пояг. – Кишинев, 1966. – 78с.
320699
  Кирста Б.Т. Вода в пустыне. / Б.Т. Кирста, Н.Т. Кузнецов. – Ашхабад, 1985. – 97с.
320700
  Наймушина Т.А. Вода в русской, турецкой и сомалийской языковых картинах мира (на материале пословиц и поговорок) // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 21. – С. 93-96. – ISSN 2307-4558
320701
  Михайленко А.Г. Вода Вербової криниці : повісті / А.Г. Михайленко. – Київ, 1986. – 248 с.
320702
  Дерпгольц В.Ф. Вода во Вселенной. В космосе, на малых телах Солнечной системы, в атмосферах, на поверхности и в недрах планет / В.Ф. Дерпгольц. – Ленинград : Недра, 1971. – 223с.
320703
   Вода волшебного ущелья // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 7. – С. 41 : Іл.
320704
  Пестушко В. Вода все помнит! : Научная мозаика // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 12. – С. 70 : Іл.
320705
  Падерин Г.Н. Вода для пулемета / Г.Н. Падерин. – Новосибирск, 1986. – 288с.
320706
  Шнайдер Йоханнес Вода для Рима / Шнайдер Йоханнес, Верманн Тим // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 10 (187), октябрь. – С. 116-123 : фото. – ISSN 1029-5828
320707
  Вергеенко С.А. Вода живая и мертвая в народно-мифологической картине мира // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – С. 247-250


  Статья посвящена анализу одного из образов-архетипов поэтического пространства заговоров - воде. Образ воды рассматривается с точки зрения мифологической традиции.
320708
  Кудельский А.В. Вода жизни нашей. / А.В. Кудельский. – Минск, 1992. – 203с.
320709
  Іваничук Р.І. Вода з каменю : роман / Р.І. Іваничук. – Львів : Каменяр, 1982. – 264 с.
320710
  Іваничук Р.І. Вода з каменю : роман / Р.І. Іваничук. – Київ, 1983. – 242 с.
320711
  Іваничук Р.І. Вода з каменю. Саксаул у пісках : романи / Роман Іваничук. – Харків : Фоліо, 2007. – 416с. – (Українська література). – ISBN 978-966-03-3950-7


  П"ятнадцятирічну українську дівчину Настасю Лісовську захопив у полон турецький військовий загін. Запаливши серце могутнього султана вогнем любві, вона незабаром стає його законною дружиною, володаркою Сходу, відомою світу на ім"я Роксолана
320712
  Іваничук Р.І. Вода з каменю. Саксаул у пісках : романи / Роман Іваничук. – Харків : Фоліо, 2008. – 416 с. – (Українська література). – ISBN 978-966-03-4007-7


  П"ятнадцятирічну українську дівчину Настасю Лісовську захопив у полон турецький військовий загін. Запаливши серце могутнього султана вогнем любві, вона незабаром стає його законною дружиною, володаркою Сходу, відомою світу на ім"я Роксолана
320713
  Кіпоренко М.І. Вода з криниці : повість / М.І. Кіпоренко. – Київ, 1971. – 150 с.
320714
  Баклай Н. Вода з надбитого глека // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2006. – № 1/2. – С. 55-57.
320715
  Кауфман Л. Вода закрытых шахт - источник геотермальной энергии // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2021. – № 1 (175). – С. 10-14
320716
  Перхавко Валерий Вода Земли Обетованной // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 5 (53). – С. 66-83. – ISSN 1812-867Х
320717
  Кульский Л.А. Вода знакомая и загадочная / Л.А. Кульский, В.В. Даль, Л.Г. Ленчина. – Киев : Радянська школа, 1982. – 120 с.
320718
   Вода и водные растворы при температурах ниже О градусов по Цельсию. – К, 1985. – 387с.
320719
  Линд Г. Вода и город / Г. Линд. – Л., 1984. – 68с.
320720
  Крафтс А.С. Вода и ее значение в жизни растений / А.С. Крафтс, Х.Б. Карриер, К.Р. Стокинг. – Москва : Изд-во иностранной литературы, 1951. – 388с.
320721
  Суслов Б.Н. Вода и ее применение / Б.Н. Суслов. – Москва, 1954. – 108с.
320722
  Аксенов С.И. Вода и ее роль в регуляции биологических процессов / С.И. Аксенов ; отв. ред. А.Б. Рубин ; АН СССР, Моск. о-во испытателей природы. – Москва : Наука, 1990. – 117 с.
320723
  Игнатьев И.И. Вода и жидкие тела / Ив. Игнатьев. – Петербург : [б. и.]. – 102 с. – (Физика дома и в школе ; Кн. 1)
320724
  Конычев А.А. Вода и жизнь / А.А. Конычев, Ф.М. Магальник. – Кишинев, 1984. – 198 с.
320725
  Конычев А.А. Вода и жизнь / А.А. Конычев, Ф.М. Магальник. – Кишинев, 1985. – 198 с.
320726
  Львович М.И. Вода и жизнь (Водные ресурсы, их преобразование и охрана) / М.И. Львович. – Москва : Мысль, 1986. – 253с.
320727
  Новиков Ю.В. Вода и жизнь на Земле / Ю.В. Новиков, М.М. Сайфутдинов. – Москва : Наука, 1981. – 183с.
320728
  Грабоу К У.О. Вода и здоровье населения // Энциклопедия систем жизнеобеспечения : Знания об устойчивом развитии / Ред. С.Б. Созинов. – Москва : Магистр-Пресс, 2005. – Т. 1. – С. 581-622. – ISBN 5-89317-203-5
320729
  Мернова Мария Вода и камень // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 11 (2914). – С. 65 : фото
320730
  Классен В.И. Вода и магнит / В.И. Классен. – Москва : Наука, 1973. – 111 с.
320731
  Палей М. Вода и пламень // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2003. – № 6. – С. 69-80. – ISSN 0130-7673
320732
  Колодин М.В. Вода и пустыни / М.В. Колодин. – Москва, 1981. – 119с.
320733
  Сычев А.П. Вода и растворы. / А.П. Сычев. – М., 1961. – 38с.
320734
   Вода и человек : Сборник статей. – Кишинев : Штиинца, 1990. – 79с. – ISBN 5-376-00850-9
320735
  Иванычук Р.И. Вода из камня / Р.И. Иванычук. – М, 1986. – 461с.
320736
  Пестушко В. Вода из камня : Научная мозаика // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 11. – С. 70 : Іл.
320737
  Синюков В.В. Вода известная и неизвестная / В.В. Синюков. – Москва : Знание, 1987. – 175с.
320738
  Батмангхелидж Ф. Вода исцеляет, лекарства убивают : [как вода излечила людей от неизлечимых заболеваний : руководство по естественному оздоровлению] / Ф. Батмангхелидж ; [пер. с англ. О.Г. Белошеев]. – Минск : Попурри, 2005. – 348, [3] с. – Пер. изд.: Water cures: drugs kill / F. Batmanghelidj. Vienna: Global Health Solutios, 2003. - Сер. осн. в 1998 г. – (Серия "Здоровье в любом возрасте" ) ( Здоровье и альтернативная медицина). – ISBN 985-483-354-2
320739
  Козішкурт С.М. Вода і війна: небезпека сьогодні і завтра / С.М. Козішкурт, В.О. Турченюк, І.В. Гопчак // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2022. – С. 71-79. – (Технічні науки ; вип. 2 (98)). – ISSN 2306-5478
320740
   Вода і водоочисні технології : науково-технічні вісті / Нац. техніч. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т" ; ТОВ "Українська водна спілка" (Українська спілка фахівців в галузі очистки води). – Київ, 2010-. – ISSN 2218-9300
№ 1 (14). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
320741
   Вода і водоочисні технології : науково-технічні вісті / Нац. техніч. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т" ; ТОВ "Українська водна спілка" (Українська спілка фахівців в галузі очистки води). – Київ, 2010-. – ISSN 2218-9300
№ 2 (15). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
320742
   Вода і водоочисні технології : науково-технічні вісті / Нац. техніч. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т" ; ТОВ "Українська водна спілка" (Українська спілка фахівців в галузі очистки води). – Київ, 2010-. – ISSN 2218-9300
№ 2 (19). – 2016. – 72 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
320743
   Вода і водоочисні технології : науково-технічні вісті / Нац. техніч. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т" ; ТОВ "Українська водна спілка" (Українська спілка фахівців в галузі очистки води) ; голов. ред. І.М. Астрелін. – Київ, 2010-. – ISSN 2218-9300
№ 3 (20). – 2016. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
320744
   Вода і водоочисні технології : науково-технічні вісті / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" ; ТОВ "Українська водна спілка" (Українська спілка фахівців в галузі очистки води) ; голов. ред. І.М. Астрелін. – Київ, 2010-. – ISSN 2218-9300
№ 1 (21). – 2017. – 70 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
320745
  Мальцев П.М. Вода і життя. / П.М. Мальцев. – К., 1971. – 48с.
320746
  Павленко А.М. Вода і її роль в природі та народному господарстві : лекція / А.М. Павленко. – Київ : Вид-во АН УССР, 1947. – 45 с.
320747
  Чернявська О.О. Вода і символіка очищення в поезії Б.-І. Антонича // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 19. – С. 286-290. – ISBN 978-966-188-046-6
320748
   Вода й вогонь в українських легендах та віруваннях : [збірка] / [авт.-упоряд.] Алла Ковтун ; [авт. передм. А.А. Ковтун ; ред. Т.Є. Мозгова ; фото: Володимир Говоруха та ін.]. – Київ : Успіх і кар"єра, 2015. – 143, [1] с. : кольор. іл. – На тит. арк. та обкл. упоряд. зазнач. як авт. – Бібліогр.: с. 143. – ISBN 978-966-2082-16-6
320749
  Рождественський І.Г. Вода й калій у главконітових пісках Канівського й Подільського районів / І.Г. Рождественський, 1930. – С. 57-65. – Окремий відб. з "Матеріалів до вивчення агрономічних руд України".Вип.6/2,Київ,1930
320750
  Волеваха М.М. Вода й повітря нашої планети / М.М. Волеваха. – Київ : Наукова думка, 1974. – 157с.
320751
  Ходжаев М. Вода к добру снится : роман / Мухиддин Ходжаев; пер. с тадж. В.Тальвика. – Москва : Советский писатель, 1982. – 311 с.
320752
  Амвросьева Т.В. Вода как естественный фактор передачи инфекционных заболеваний / Т.В. Амвросьева, З.Ф. Богуш // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 4. – С. 49-53 : Рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1726-5428
320753
  Щигленко Евгений Вода камень точит : Мозаика // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 12. – С. 24-26 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
320754
  Бобак А. Вода Криму: від роздратування до погроз // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2020. – 9 жовтня (№ 19)
320755
  Белов Ю.П. Вода мертвая и живая : роман / Ю. Белов. – Ашхабад : Туркменистан, 1977. – 271 с. : ил.
320756
   Вода мира и мир воды : (Проблема чистой воды на планете). – Москва : Знание, 1976. – 95с.
320757
  Кузьменко М.І. Вода міняє колір / М.І. Кузьменко. – Київ : Наукова думка, 1977. – 123с.
320758
  Коровин А. Вода моего детства : поэзия : стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 9 (1025). – С. 101-105. – ISSN 0130-7673
320759
  Рубакин Н.А. Вода на земле, под землей и над землей / Н.А. Рубакин. – Москва, 1918. – 39с.
320760
  Шим Э.Ю. Вода на камешках. / Э.Ю. Шим. – Москва, 1970. – 208с.
320761
  Гунько В.М. Вода на межфазной границе = Water at the interface / В.М. Гунько, В.В. Туров, П.П. Горбик ; под ред. В.В. Гончарука. – Киев : Наукова думка, 2009. – 694 с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1005-2
320762
  Фольварочний В.І. Вода отчої криниці / В.І. Фольварочний. – Київ, 1980. – 56с.
320763
  Загубинога О. Вода під прицілом науковців. Інтегрована авторська програма гуртка // Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ, 2019. – Серпень (№ 8). – С. 18-63
320764
  Зецкер И.С. Вода под водой / И.С. Зецкер. – Москва, 1988. – 48с.
320765
  Киссин И.Г. Вода под землей / И.Г. Киссин ; АН СССР. – Москва : Наука, 1976. – 224 с. – (Серия "Проблемы науки и технического прогресса")
320766
  Усик Світлана Вода помилок не прощає! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 8, серпень. – С. 28
320767
  Гята Ф. Вода спит, враг не спит : повесть / Фатмир Гята ; пер. с алб. А. Сиповича. – Москва : Иностранная литература, 1953. – 111 с.
320768
  Гята Ф. Вода спить - ворог не спить : повість / Фатмір Гята ; [пер. А. Шиняна і Л. Смілянського]. – Київ : Радянський письменник, 1954. – 140 с.
320769
  Коненко Г.Д. Вода та її значення у народному господарстві / Г.Д. Коненко. – К., 1965. – 39с.
320770
  Гудим Л.І. Вода та її особливості. П"єзоефект. Інформаційні поля / Л.І. Гудим. – Київ : ЕКМО, 2003. – 44с.
320771
  Чурков А. Вода тече вгору : записки юного мандрівника / Аркадій Чурков ;. – Київ : Молодь, 1957. – 100 с.
320772
  Вербицька Л. Вода у поетичному світі Івана Франка: філософська символіка стихії на рівні макро- та мікрокосму // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 74. – С. 130-139. – ISSN 0130-528Х
320773
  Сорочук Л. Вода як "жіночий" символ родючості // Українознавчий альманах / Головне управління культури КМДА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Філософський факультет [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 6. – С. 47-49. – ISBN 978-966-2213-81-2


  Розглядаються особливості сприйняття навколишнього світу нашими предками через обрядно-символічну систему символів. Визначним символом жінки, чистоти та родючості в міфологічній свідомості є вода.
320774
  Зигрій О. Вода як об"єкт правового регулювання використання та охорони / О. Зигрій, А. Вітик, А. Кузьменчук // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. ; редкол.: Крупчан О.Д., Галянтич М.К., Галай А.О. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 4 (16). – С. 168-173. – ISSN 2524-0129
320775
  Коларова Я. Вода! / Я. Коларова. – Донбасс, 1982. – 191с.
320776
   Вода, дарующая здоровье // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 2. – С. 46-47 : фото. – ISSN 1998-8044
320777
  Кульский Л.А. Вода, ее использование в настоящем и будущем / Л.А. Кульский. – Киев : Знание, 1977. – 48 с.
320778
  Потушняк Ф.М. Вода, земля и воздухъ в народномъ върованю / Федор Потушняк. – Унгварь : Выдання Подкарпадского Общества наук, 1942. – 28 с. – Резюме на нем. и фр. яз. – (Литературно-наукова библиотека ; Ч. 24)
320779
  Гайдук В.И. Вода, излучение, жизнь / В.И. Гайдук. – Москва : Знание, 1991. – 63 с.
320780
  Кобахидзе Д.Н. Вода, как важный фактор динамики биоценозов пониженной части колхидской низменности / Д.Н. Кобахидзе ; АН Грузинской ССР, Зоологический ин-т. – Тбилисси, 1940. – [5] с.
320781
  Зарубин Г.П. Вода, которую мы пьем / Г.П. Зарубин. – М, 1972. – 80с.
320782
  Онегов А.С. Вода, настоянная на чернике / А.С. Онегов. – М, 1983. – 238с.
320783
  Реглер Г. Вода, хлеб и пули / Г. Реглер. – Ленинград, 1936. – 293с.
320784
  Эйнгорн Г.Л. Вода. / Г.Л. Эйнгорн. – Х., 1923. – 60с.
320785
  Суслов Б.Н. Вода. : пер. с рос. вид. / Б.Н. Суслов ; під ред. В.Г. Богорова, проф. – Київ : Держжвидав технічної літ-ри УРСР, 1952. – 72 с. : мал., карт. – (Науково-популярна бібліотека)
320786
   Вода. Индикаторные системы / В.М. Островская, О.А. Запорожец, Г.К. Будников, Н.М. Чернавская; Всерос. ин-т науч. и техн. информации (ВИНИТИ РАН). Науч. - произв. предприятие ЭКОНИКС. – Москва, 2002. – 266с.
320787
   Вода. Комплексное использование и охрана водных ресурсов Советского Союза = Water. Integrated Use and Conservation of Water Resources in the Soviet Union. – Москва : Внешторгиздат, 1990. – 100 с. – к Международному десятилетию питьевого водоснабжения и санитарии 1981-1990 гг.
320788
  Белый Л.М. Вода...Прошлое, настоящее и будущее / Л.М. Белый. – Одесса : Маяк, 1974. – 116 с. : ил.
320789
  Бахман Клаус Вода: загадочная родина жизни : Наука // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 1. – С. 76-94 : Фото. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1029-5828
320790
  Соколов А.А. Вода: проблемы на рубеже ХХІ века / А.А. Соколов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1986. – 168с.
320791
  Гончарук В.В. Вода: проблемы устойчивого развития цивилизации в XXI веке / В.В. Гончарук ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т коллоид. химии и химии воды им. А.В. Думанского НАН Украины ; Satellite centre of the Trace Element Inst. for UNESCO. – Киев : ИКХХВ НАН Украины, 2003. – 47, [1] с.
320792
  Кони Ф.А. Водевили / Ф.А. Кони. – Москва, 1937. – 248 с.
320793
  Ленский Д.Т. Водевили / Д.Т. Ленский. – М, 1937. – 264с.
320794
  Чехов А.П. Водевили и инсценировки / А.П. Чехов. – М, 1935. – 167с.
320795
  Чехов А.П. Водевили. / А.П. Чехов. – 2-е изд. – МоскваЛ,, 1937. – 135с.
320796
  Чехов А.П. Водевили. / А.П. Чехов. – Калинин, 1937. – 76с.
320797
  Чехов А.П. Водевили. / А.П. Чехов. – Ставрополь, 1944. – 74с.
320798
  Чехов А.П. Водевили. Свадьба. Юбилей. Предложение. Медведь. Трагик по неволе / А.П. Чехов. – МоскваЛ,, 1944. – 59с.
320799
  Елисеева Валерия Водевиль Идалии, или Полемика вокруг Полетики : Люди и судьбы / Елисеева Валерия, Карусель Вероника // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 5. – С. 158-168 : Фото
320800
  Елисеева В. Водевиль Идалии, или Полемика вокруг Полетики // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 4. – С. 158-168.
320801
  Мусулевская Е. Водевильное творчество Петра Андреевича Каратыгина // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 41. – С. 64-69
320802
  Шестакова Д. Водевілі Антона Чехова на сцені київського театру Миколи Садовського // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 254-262. – ISSN 1997-4264
320803
  Кислинська Г.Є. і Содатов М.П. Водень / Г.Є. і Содатов М.П. Кислинська. – Київ : Радянська школа, 1967. – 43 с.
320804
  Сміян О.Д. Водень і руйнування металу об"єктів тривалої експлуатації / О.Д. Сміян ; за заг. ред. акад. НАН України В.В. Панасюка ; НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є.О. Патона. – Київ : Наукова думка, 2018. – 342, [2] с. : іл., табл. – Від ред., автора та зміст парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 310-339. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1659-0
320805
  Дєєв Ю.О. Води : природні умови та ресурси // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 18. – С. 21-25
320806
  Банник Г.І. Води алювіальних відкладів Слов"яно-Краматорського району / Г.І. Банник, В.І. Пелешенко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 56-63 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Геології та географії ; № 2, вип 2)
320807
  Іваненко О.Д. Води з кринички : повісті, оповідання / О.Д. Іваненко. – Київ : Радянський письменник, 1981. – 216 с.
320808
  Будько Назар Води і культпоходи // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 1 (145), лютий - березень. – С. 12-16 : фото
320809
   Води і насолоди // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 4 (148), серпень - вересень. – С. 12-13 : фото
320810
  Такакура Т. Води Хаконе / Т. Такакура. – К., 1955. – 272с.
320811
  Рыбаков А.Н. Водители / Рыбаков А.Н. – Москва : Советский писатель, 1951. – 312 с. : портр.
320812
  Рыбаков А.Н. Водители / А.Н. Рыбаков. – М, 1952. – 226с.
320813
  Рыбаков А.Н. Водители / А.Н. Рыбаков. – М, 1954. – 226с.
320814
  Рыбаков А.Н. Водители / А.Н. Рыбаков. – М, 1964. – 226с.
320815
  Рыбаков А.Н. Водители : Екатерина Воронина; Приключения Кроша; Каникулы Кроша; Неизвестный солдат: Романы и повести / А.Н. Рыбаков. – Москва : Советский писатель, 1971. – 702с.
320816
  Рыбаков А.Н. Водители / А.Н. Рыбаков. – М, 1973. – 226с.
320817
  Баскаков Н. Водители стахановского класса / Н. Баскаков, З. Гинзбург. – Ленинград : Лен. газ.-журн. и кн. изд-во, 1948. – 120 с.
320818
  Чуковский Н.К. Водители фрегатов / Н.К. Чуковский. – М, 1959. – 479с.
320819
  Чуковский Н.К. Водители фрегатов / Н.К. Чуковский. – М, 1966. – 480с.
320820
  Чуковский Н.К. Водители фрегатов / Н.К. Чуковский. – Владивосток, 1977. – 463с.
320821
  Чуковский Н.К. Водители фрегатов / Н.К. Чуковский. – М, 1985. – 479с.
320822
  Чуковский Н.К. Водители фрегатов / Н.К. Чуковский. – М, 1989. – 480с.
320823
  Чуковский Н.К. Водители фрегатов / Николай Чуковский. – Москва : АСТ; Астрель; Транзиткнига, 2006. – 608с. – (Внеклассное чтение). – ISBN 5-17-036343-5
320824
  Рыбаков А. Водители. Екатерина Воронина / А. Рыбаков. – Москва, 1964. – 486 с.
320825
  Рыбаков А. Водители. Екатерина Воронина. Неизвестный солдат / А. Рыбаков. – Москва, 1972. – 448 с.
320826
  Рыбаков А. Водители.Екатерина Воронина.Неизвестный солдат / А. Рыбаков. – Москва : Известия, 1973. – 568 с.
320827
  Афанасьев М.Б. Водителю о дорожном движении / М.Б. Афанасьев. – Москва : Изд-во ДОСААФ, 1977. – 159 с. : ил. – Библиогр.: с. 157
320828
  Афанасьев М.Б. Водителю о дорожном движении / М.Б. Афанасьев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Изд-во ДОСААФ, 1980. – 160 с. : ил.
320829
  Папышев Н.М. Водителю о первой медицинской помощи / Н.М. Папышев. – 2-е изд. перераб. доп. – М, 1985. – 96с.
320830
  Калисский В.С. Водителю о правилах дорожного движения / В.С. Калисский. – К, 1976. – 288с. + приложение
320831
  Покровская А.К. Водитель "Седова" / А.К. Покровская. – Москва, 1932. – 160с.
320832
  Жулев В.И. Водитель и безопасность дорожного движения / В.И. Жулев. – М., 1984. – 160с.
320833
  Челяпов Л.Ю. Водитель и пешеход / Л.Ю. Челяпов. – М, 1990. – 62с.
320834
  Егоров А.Д. Водитель электротележек и автотележек / А.Д. Егоров, Н.С. Савин. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – М, 1979. – 232с.
320835
   Водитель, автомобиль, дорога. – М, 1978. – 224с.
320836
   Водич кроз музей града Београда. – Београд, 1950. – 29с.
320837
  Богаденко В.М. Водієві про адміністративне законодавство УРСР / В.М. Богаденко, С.В. Каракай. – Київ : Знання України, 1991. – 47, [2] с. : табл. – (Серія 11, Громадянин і закон / Т-во "Знання" України ; № 6)
320838
  Рибаков А.Н. Водії / А.Н. Рибаков. – Київ : Художня література, 1952. – 226с.
320839
  Треніна А.С. Водіння в умовах недостатньої видимості // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 10, жовтень. – С. 32-33
320840
  Петрунь А.С. Водіння в умовах недостатньої видимості // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 2, лютий. – С. 23-24
320841
   Водіям приготуватися: які зміни до ПДР вже запрацювали в Україні? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 1-15 листопада (№ 44/45). – С. 46. – ISSN 1992-9277
320842
  Голіков А.П. Водна безпека людства: глобальний та регіональний виміри / А.П. Голіков, Н.А. Казакова, В.А. Пересадько // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – C. 26-34. – (Серія "Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 7). – ISSN 2310-9513
320843
  Світличний О.О. Водна ерозія грунтів у правобережному лісостеу України / О.О. Світличний, А.П. П"яткова // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2021. – Т. 26, вип. 2 (49). – C. 51-63. – (Серія : Біологія ; Т. 26, вип. 2 (49)). – ISSN 2077-1746
320844
  Антипчук А.Ф. Водна мікробіологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А.Ф. Антипчук, І.Ю. Кірєєва. – Київ : Кондор, 2005. – 256 с. – ISBN 966-8251-33-4
320845
  Хільчевський В.К. Водна політика: світові тенденції, стан в Україні // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 4 (70). – C. 6-22. – ISSN 2306-5680


  Стаття присвячена дослідженню багатогранного поняття "водна політика" та основних тенденцій прояву водної політики у світі, формально торкаючись питань, які стосуються України. У міжнародних публікаціях у водній політиці виділяються напрями: ...
320846
   Водна Рамкова Директива ЄС 2000/60/ЕС = EU water framework directive 2000/60/EC : основні терміни та їх визначення. – Київ, 2006. – 240с.
320847
  Канова Г.О. Водна стихія еросу і танатосу у поезії романтизму (на матеріалі творчості лейкістів та романтиків харківської школи // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 274-281


  Дослідження поетики водної стихії у творчості лейкістів та харківської школи романтиків. На образно-символічному рівні вода творить свою неповторну метапоетику , наснажуючи творчими першоімпульсами романтичну лірику українських та англійських ...
320848
  Звонков В.В. Водная и ветровая эрозия земли. / В.В. Звонков. – Москва : Издательство АН СССР, 1962. – 176с.
320849
  Рычин Ю.В. Водная и прибрежная флора / Ю.В. Рычин. – Москва, 1939. – 184с.
320850
  Мусли Н. Водная проблема в Сирии / Н. Мусли; Ред.Е.А.Щукин. – Пер. с франц. – Москва, 1954. – 284с.
320851
  Катанская В.М. Водная растительность дельты реки Аму-Дарьи и материалы по продуктивности ёё зарослей : Автореф... канд. геогр.наук: / Катанская В. М.; Ленингр. гос. ун-т им. А. А. Жданова. – Л., 1963. – 21л.
320852
  Смирнова-Гараева Водная растительность Днестра и ее хозяйственное значение / Смирнова-Гараева. – Кишинев, 1980. – 135с.
320853
  Дулепова И Б. Водная растительность южного и юго-западного Прибайкалья : Автореф... Канд.биол.наук: / Дулепова Б.И,; М-во высш.и сред.спец.образования РСФСР. – Иркутск, 1962. – 18л.
320854
  Филенко О.Ф. Водная токсикология / О.Ф. Филенко. – Киев, 1988. – 154с.
320855
  Арнштам Н.Г. Водная энергия и ее использование / Н.Г. Арнштам. – Ленинград, 1932. – 72с.
320856
  Сурмач Г.П. Водная эрозия и борьба с ней / Г.П. Сурмач. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1976. – 256с.
320857
  Нагирный П.Н. Водная эрозия и охрана почв лесостепи Черновицкой области // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1981. – Вип. 26. – С. 28-36 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
320858
   Водная эрозия почв в Сибири. – Новосибрск : Наука, 1975. – 160с.
320859
   Водная эрозия почв и борьба с ней. – Москва : Колос, 1977. – 256с.
320860
  Орлов А.Д. Водная эрозия почв Новосибирского Приобья / А.Д. Орлов. – Новосибирск, 1971. – 176с.
320861
   Водне господарство. – Харків : Державне пляново-економічне в-во "Господарство України", 1932. – 52 с.
320862
   Водне господарство. – К, 1997. – 366с.
320863
   Водне господарство в Україні. – Київ : Генеза, 2000. – 456с. – ISBN 966-504-128-2
320864
  Погорілко М. Водне господарство ранньомодерного Львова // Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2011. – Вип. 4, ч. 5. – С. 54-55
320865
  Черкашина М.К. Водне законодавство країн пострадянського простору в умовах європейської інтеграції // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 233-235. – ISBN 978-966-419-269-6
320866
  Іоффе Ю. Водне право в збройному конфлікті // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 84-85.
320867
  Процевський В.О. Водне право України : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.О. Процевський, О.М. Шуміло ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 174, [2] с. – Покажч. термінів: с. 128-150. – Бібліогр.: с. 163-174 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-673-078-1
320868
  Шостак Л.Б. Воднева економіка як сучасна антикризова стратегія / Л.Б. Шостак, О.І. Дікарєв // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (229). – С. 16-33. – ISSN 2522-1620
320869
  Зеленько О.О. Воднева енергетика та перспективи її розвитку в економіці України / О.О. Зеленько, Т.Г. Гуцан, І.В. Осьмірко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 8 (535) : Проблеми та перспективи розвитку малого бізнесу в Україні. – С. 20-26. – ISSN 2222-4459
320870
  Фаляхова А.О. Водневий показник (рН) природних водойм та чинники, що впливають на його значення // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 2 (10). – С. 52-55 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2313-0431
320871
  Велков А. Водни знаци в османотурските документы / А. Велков, С. Андреев. – София
1. – 1983. – 169с.
320872
  Галущенко М.Г. Водний баланс басейнів рік Псла, Ворскли і Орелі / М.Г. Галущенко, В.М. Зеленьов // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1982. – С. 38-43 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географія ; Вип. 24)
320873
  Кожем"якін Д.В. Водний баланс басейнів річок Дністра до міста Заліщини / Д.В. Кожем"якін, Ю.О. Чорноморець // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (48). – С. 24-36. – ISSN 2306-5680
320874
  Бесараб Ю.С. Водний баланс басейну р. Велика Вись та сучасні зміни його складових / Ю.С. Бесараб, О.І. Лук"янець // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (53). – C. 101-105. – ISSN 2306-5680


  Визначено річний водний баланс басейну р. Велика Вись за період 1961-2014 рр та багаторічні зміни його складових (кількості атмосферних опадів, температури та абсолютної вологості повітря, водного стоку та сумарного випаровування). Для оцінки змін у ...
320875
  Бесараб Ю.С. Водний баланс басейну р. Велика Вись та сучасні зміни його складових // Шевченківська весна - 2019. Географія : зб. наук. праць XVIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 11 квіт. 2019 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: А.Д. Яременко, А.А. Шевчук, Є.С. Трикоцька та ін.]. – Київ : Фенікс, 2019. – Вип. 17. – С. 30-33. – ISBN 978-966-136-643-4
320876
  Анахов П.В. Водний баланс водосховищ змінної місткості / П.В. Анахов, С.П. Анахов // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 3 (38). – С. 109-112. – ISSN 2306-5680


  Непередбачені порушення водного балансу обертаються гідрологічними катастрофами. Теорія водосховищ не враховує внутрішніх чинників варіацій водного балансу, які визначають зміни їх місткості. Скорочення місткості приводить до дефіциту протипаводкової ...
320877
  Галущенко О.М. Водний баланс річкових водозборів басейну Дніпра за маловодні і багатоводні роки // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000. – Т. 1. – С. 173-176. – Бібліогр.: 3. – ISBN 966-521-109-9
320878
  Гопченко Є.Д. Водний баланс системи оз. Ялпуг-Кугурлуй (в період 2006-2014 рр.) / Є.Д. Гопченко, Ю.С. Медведєва, Ю.А. Македонська // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2015. – № 16. – С. 176-183 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2311-0902
320879
  Кризська Н.М. Водний баланс схилів // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2004. – № 1. – С. 108-113 : рис. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0367-4290
320880
   Водний баланс як форма сценарію управління використанням водних ресурсів в умовах зрошення / Ю.О. Михайлов, А.М. Шевченко, Ю.Ю. Даниленко, С.М. Лютницький, В.О. Богаєнко // Меліорація і водне господарство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т водних проблем і меліорації ; редкол.: М.І. Ромащенко, А.П. Шатковський, Т.І. Трошина [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 104. – C. 10-15. – ISSN 0507-2166
320881
   Водний кодекс України : Офіційне видання. Текст із змінами та доповненнями станом на 10 грудня 2004 р. – Київ : ІнЮре, 2004. – 136с. – ISBN 966-313-138-1
320882
   Водний кодекс України : Офіційне видання. Текст із змінами та доповненнями станом на 20 квітня 2004 р. – Київ : ІнЮре, 2004. – 136с. – ISBN 966-313-138-1
320883
   Водний кодекс України : кодекс України від 6 червня 1995 року №213/95-ВР. Офіційний текст зі змінами та доповненнями станом на 20 квітня 2008 року // Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 5 : Водний кодекс України. Лісовий кодекс України. Кодекс України про надра. – С. 3-65
320884
   Водний кодекс України : із змінами та доповненнями станом на 1 січня 2008 року / [ упоряд.: А.П. Гетьман, М.В. Шульга ]. – Харків : Право, 2008. – 112 с. – ISBN 978-966-458-036-3
320885
   Водний кодекс Української РСР. – К, 1973. – 95с.
320886
  Овчаренко І.І. Водний менеджмент у контексті впровадження європейських вимог // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 67-68. – ISSN 2306-5680
320887
  Лапіна Т.В. Водний режим томатів при вирощуванні їх у закритому грунті. / Т.В. Лапіна, 1959. – С. 59-67
320888
   Водний та сольовий баланси озера Катлабух за різних умов експлуатації водойми / Є.О. Романова, Ж.Р. Шакірзанова, Є.Д. Гопченко, Ю.С. Медведєва // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (55). – С. 23-40. – ISSN 2306-5680


  Зміна умов експлуатації та регулювання Придунайського озера Катлабух призвела до зниження рівнів води і підвищення солоності, що не дає можливості використовувати воду для різних господарських потреб. Імітаційне моделювання водно-сольового режиму озера ...
320889
  Туровецький Ф.І. Водний транспорт України та шляхи його соціалістичної реконструкції / Ф.І. Туровецький, С. Лузгін. – Х., 1932. – 92с.
320890
  Хвесик М.А. Водний фактор у стратегії розвитку і розміщення продуктивних сил України та її регіонів у ХХІ ст. / М.А. Хвесик, І.Л. та інш. Головинський // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2003. – № 7. – С. 30-41. – Бібліогр.: на 7 пунктів
320891
   Водний фонд України. Штучні водойми. Водосховища і ставки : довідник / [В.В. Гребінь та ін. ; за ред. В.К. Хільчевського, В.В. Гребеня] ; Проект ЄС "Додаткова підтримка М-ва екології та природ. ресурсів України у впровадженні Секторальної бюджет. підтримки". – Київ : Інтерпрес ЛТД, 2014. – 163, [1] с. : іл., табл., мапи. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 162-163. – ISBN 978-96501-098-2
320892
  Грунский Н.К. Водник и его время : 1.Словенская литература; 2. Жизнь и деятельность Водника; 3. Словенцы / Пер. с словен. Н.К. Грунский. – Воронеж : Тип. В.И. Исаева, 1895. – [2], 18 с. – Отд. оттиск из: Филологические записки, 1895, вып. 6
320893
  Денисик Г.І. Водні антропогенні ландшафти Поділля / Денисик Г.І., Хаєцький Г.С., Стефанков Л.І. – Вінниця : Теза, 2007. – 216с. – (Антропогенні ландшафти Поділля). – ISBN 966-7699-72-2
320894
  Василевський Г.А. Водні багатства Карпат / Г.А. Василевський. – Ужгород : Карпати, 1973. – 184с.
320895
  Галущенко М.О. Водні баланси і водні ресурси річкових водозборів басейну Дніпра та їх використання (в межах України) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 77-81 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви. – (Географія ; Вип. 43)


  Розглянуто середній багаторічний водний баланс і водні ресурси за гідрологічні роки для 85 річкових водозборів басейну Дніпра в межах України за період 1951 - 1990 рр. Наведено розподіл складових водного балансу (атмосферних опадів, сумарного, ...
320896
  Галущенко О.М. Водні баланси і водні ресурси України // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 226-229. – Бібліогр.: 6. – ISBN 966-521-129-3
320897
   Водні види спорту. – К, 1958. – 290с.
320898
  Дудка І.О. Водні гіфоміцети України / І.О. Дудка. – Київ, 1974. – 240с.
320899
  Мартиненко С.В. Водні гриби у дощових колекторних системах міста Києва / С.В. Мартиненко, М.М. Сухомлин, С.С. Савощенко // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Зузук Ф.В., Сухомлін К.Б., Волгін С.О. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 14, Т. 2 : Біологія. – C. 20-23. – ISSN 2227-3220
320900
  Міщенко О. Водні джерела Волинської області в структурі сакрального ландшафту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 88-93. – (Географія ; вип. 3 (72)). – ISSN 1728-3817


  Дослідження гідрогеологічної ситуації Волинської області показує, що при формуванні водних джерел найбільше значення мають водоносні горизонти неоплестоценових і голоценових відкладів, а також верхньої крейди. Обґрунтовано наявність просторової, ...
320901
  Міщенко О. Водні джерела Волинської області: класифікація та просторове розташування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 36-40. – (Географія ; вип. 3/4 (80/81)). – ISSN 1728-3817


  Науковий інтерес вивчення водних джерел пов"язаний із їхнім рекреаційним, природоохоронним і сакральним значен- ням, а також перспективою використання в питному водопостачанні. Об"єктом поданого дослідження є природні водні джерела Волинської області. ...
320902
  Забокрицька М.Р. Водні об"єкти Луцька: гідрографія, локальний моніторинг, водопостачання та водовідведення / М.Р. Забокрицька, В.К. Хільчевський // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 3 (42). – C. 64-76. – ISSN 2306-5680


  Виконано аналіз гідрографічної мережі на території м. Луцька. Наведено гідрологічну та гідрохімічну характеристику р. Стир та його приток - малих річок Сапалаївка, Омеляник та Жидувка. Охарактеризовано якість питної води у м. Луцьк. Выполнен анализ ...
320903
  Хільчевський В.К. Водні об"єкти України та рекреаційне оцінювання якості води : навч. посібник / В.К. Хільчевський, В.В. Гребінь ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. – Київ : ДІА, 2022. – 239, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 232-239. – ISBN 978-617-7785-46-9
320904
  Царик Л.П. Водні об’єкти міста Тернопіль: гідрографія, екологічний стан та водопостачання / Л.П. Царик, І.Р. Кузик, Л.В. Янковська // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Максименко Н.В. ; редкол.: Ачасов А.Б., Борковський Якуб, Василенко О.В. [та ін.]. – Харків, 2022. – Вип. 37. – C. 22-36. – ISSN 1992-4224
320905
  Юрченко В.В. Водні організми в умовах глобального потепління / В.В. Юрченко, М.О. Додашьянц // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2016. – Вип. 2 (90), ч. 2. – С. 179-186. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2313-092X
320906
  Ковтун А. Водні прогалини // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОНУ ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 11 (113). – С. 73-82
320907
   Водні процедури від Агромат-SPA та Jacuzzi // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 106-107 : Іл.
320908
  Бондарець Д.С. Водні рекреаційні ландшафти Запорізької області // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 268-275


  Розглянуті й узагальнені відомості про сучасний стан використання водних рекреаційних ландшафтів Запорізької області. Визначені поточні проблеми використання та перспективи підвищення ефективності використання водних рекреаційних ландшафтів області. ...
320909
  Ігнатьєв П.М. Водні ресурси в регіональній політиці Південної Азії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 1. – С. 14-23
320910
  Ігнатьєв П.М. Водні ресурси в регіональній політиці Південної Азії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 36. – С. 325-343
320911
   Водні ресурси і оцінка зміни гідрохімічного режиму річок Донбасу в умовах інтенсивного господарського освоєння / Л.Г. Будкіна, Л.М. Козінцева, О.І. Криволап, І.Д. Багрій // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 44-47. – (Географія ; Вип. 30)
320912
  Зінь Е.А. Водні ресурси і розвиток економіки / Е.А. Зінь. – К, 1987. – 47с.
320913
  Хвесик М.А. Водні ресурси і соціально-економічний розвиток у контексті ідей В.І. Вернадського / М.А. Хвесик, І.М. Кирпач, М.В. Степчин // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 3. – С. 3-11 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1726-5428
320914
  Приходько М.М. Водні ресурси Івано-Франківської області: забезпеченість, якість, проблеми використання та охорони // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 22-27 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1561-4980
320915
  Хільчевський В.К. Водні ресурси країн Європи: характеристика на основі бази даних fao-aquastat // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 1 (67). – C. 6-16. – ISSN 2306-5680


  Мета даного дослідження – оцінити кількісний стан водних ресурсів 50 країн Європи на основі бази даних FAO-Aquastat за середньорічними показниками, виконати їхнє ранжування, оцінити зовнішню залежність водних ресурсів країн, виявити країни з водним ...
320916
  Бересток А.А. Водні ресурси Сумської області як складова територіальної рекреаційної системи регіону // Проблеми гідрогеології на сучасному етапі : матеріали І наук. конф. присвяч. пам"яті проф. Харків. ун-ту І.К. Решетова (м. Харків, 5-6 листоп. 2014 р.) / М-во освіти і нуки України, Ін-т геол. наук. НАН України, Харків. нац. ун-т імені В.Н. Каразіна [та ін.] ; [редкол.: М.О. Азаренков та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 12-13
320917
   Водні ресурси та якість річкових вод басейну Південного Бугу : монографія / Хільчевський В.К. [та ін.] ; за ред. В.К. Хільчевського. – Київ : Ніка-Центр, 2009. – 184 с. – ISBN 978-966-521-516-5
320918
  Пишкін Б.А. Водні ресурси України / Б.А. Пишкін. – Київ, 1966. – 45с.
320919
  Шевчук Ю.Ф. Водні ресурси України та їх використання // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – Вип. 762/763. – С. 79-83. – (Географія ; вип. 762/763). – ISSN 2311-9276


  Згадуються дослідження вчених-географів Київського університету: В.К. Хільчевського, С.І. Сніжка, В.І. Осадчого, О.Г. Ободовського та ін.
320920
  Лобода Н.С. Водні ресурси України ХХІ сторіччя за сценаріями змін клімату (RCPS.5 та RCP4.5) / Н.С. Лобода, Ю.В. Божок // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2016. – № 17. – С. 114-122 : рис. – Бібліогр.: 36 назв. – ISSN 2311-0902
320921
   Водні ресурси УРСР (проблеми та перспективи). – К, 1988. – 152с.
320922
  Тащук К.О. Водні ресурси як фактор формування територіальної структури виробництва : природні ресурси // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1974. – Вип. 16. – С. 30-39
320923
  Ковальчук І.П. Водні ресурси, гідрологічний режим річок та озер регіонального ландшафтного парку "Прип"ять-Стохід" // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 323-334 : Табл. – Бібліогр.: 5. – ISBN 966-521-129-3
320924
   Водні ресурси: використання, охорона, відтворення, управління : підручник для студ. вищ. навч. закл. / А.В. Яцик, Ю.М. Грищенко, Л.А. Волкова, І.А. Пашенюк; А.В. Яцик ; за ред. А.В. Яцика. – Київ : Генеза, 2007. – 360 с. – ISBN 978-966-504-708-7
320925
   Водні ресурси: використання, охорона, відтворення, управління : підручник для студентів ВНЗ / А.В. Яцик, Л.А. Волкова, В.А. Яцик, І.А. Пашенюк ; за ред. акад. А.В. Яцика. – Київ : Талком, 2014. – 405, [1] с. : портр., іл., табл. – Бібліогр.: с. 397-400. – ISBN 978-617-7133-58-1
320926
  Курило С.М. Водні ресурси: забезпеченість та використання в умовах змін клімату // Природничі проблеми національної безпеки України у викликах новітньої історії : монографія / Г.І. Рудько, В.В. Стецюк, В.І. Біланюк, Е.Л. Бондаренко, С.Ю. та ін. Бортник. – Київ ; Львів ; Гейдельберг ; Малага ; Чернівці : Букрек, 2019. – С. 367-383. – ISBN 978-617-7770-24-3
320927
  Казіміров В.П. Водні розчини електролітів : навчальний посібник [для студентів хім. фак-ту] / В.П. Казіміров, Г.Ю. Гречишкіна; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 80с.
320928
  Мельник І.П. Водні рослини та якість води / І.П. Мельник, Т.В. Паршикова // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2007. – № 10
320929
   Водні системи з вуглецевими нанотрубками: молекулярна структура і токсичність / В.Ф. Королович, Пур Хосро, К.О. Мороз, Д.О. Меленевський, А.Г. Держипольський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 285-290. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В даній роботі представлено огляд літератури з молекулярної структури води, що оточує одностінну вуглецеву нанотрубку. Аналіз молекулярної структури здійснювався за функціями радіального розподілу атомів кисню та водню, орієнтацією молекул води і ...
320930
  Ромащенко М.І. Водні стихії. Карпатські повені : Статистика, причини, регулювання / М.І. Ромащенко, Д.П. Савчук; За ред. М.І. Ромащенка. – Київ : Аграрна наука, 2002. – 304с. – ISBN 966-540-068-1
320931
  Хільчевський В.К. Водні та збройні конфлікти - класифікаційні ознаки: у світ і та в Україні // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (63). – C. 6-19. – ISSN 2306-5680


  Мета цього дослідження полягає у висвітленні поняття водні конфлікти, які можуть бути беззбройними та воєнними (із застосуванням зброї), їхніх класифікаційних ознак, ілюстрації на практиці проявів водних конфліктів у світі та в Україні. База даних ...
320932
  Мазур Т.П. Водні та прибережно-водні рослини Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна / Т.П. Мазур, М.Я. Дідух // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 36-38. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Водні та прибережно-водні рослини в колекції Ботанічного саду систематично представлені 4 відділами, 5 класами, 4 порядками, 91 родиною, 276 родами, 360 видами, 25 різновидностями, 40 культиварами і 30 гібридами і нараховують до 5 тисяч зразків ...
320933
  Лозовіцький П.С. Водні та хімічні меліорації грунтів : навчальний посібник / П.С. Лозовський ; КНУТШ. – 2-е вид. – Київ : Київський університет, 2010. – 276 с.
320934
  Мателешко О.Ю. Водні твердокрилі Українських Карпат = Water beetles of the Ukrainian Carpathians / О.Ю. Мателешко ; МОНУ ; Ужгородський нац. ун-т ; Фонд охорони дикої природи ; Фонд Вітлі. – Ужгород : Мистецька Лінія, 2008. – 200с., [ 8c. іл. ]. – ISBN 978-966-8764-68-4
320935
  Швець Г.І. Водність Дніпра / Г.І. Швець. – Київ : АН УРСР, 1960. – 182 с.
320936
  Проценко Д.П. Воднй режим рослин / Д.П. Проценко. – Киев, 1958. – 72с.
320937
  Суздальцева В.А. Воднй режим яблони в связи с зимостойкостью. : Автореф... канд. биол.наук: / Суздальцева В.А.; Воронеж. гос. ун-т. – Мичуринск, 1966. – 21л.
320938
  Гушля А.В. Водно-балансовые исследования / А.В. Гушля, В.С. Мезенцев. – Киев : Вища школа, 1982. – 229с.
320939
  Барсегян А.М. Водно-болотная растительность Армянской ССР / А.М. Барсегян ; АН АрмССР, Ин-т ботаники. – Ереван : Изд-во АН АрмССР, 1990. – 352, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 313-350. – ISBN 5-8080-0068-8
320940
  Барсегян А.М. Водно-болотная флора и растительность Араратской долины. : Автореф... канд. биол.наук: / Барсегян А.М.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1959. – 23л.
320941
   Водно-болотні угіддя Дніпровського екологічного коридору / [В.І. Мальцев та ін. ; відп. ред.: В.І. Мальцев] ; НАН України, Карадазький природ. заповідник, Недерж. наук. установа, Ін-т екології ІНЕКО. – Київ : [б. в.], 2010. – 142 с. : іл., табл. – Анот. укр., англ. - Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 113-121. – ISBN 978-966-02-5841-9
320942
   Водно-болотні угіддя України : довідник. – Київ : Wetlands international, 2006. – 312 с, [8] арк. карт. : іл. – Бібліогр. в кінці ст.
320943
  Рак Л.К. Водно-болотні угіддя як складова ресурсно-рекреаційного потенціалу українського Причорномор"я (на прикладі Херсонської та Миколаївської областей) // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Олійник Я.Б. ; редкол.: Шищенко П.Г., Іщук С.І., Яценко Б.П. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 16. – C. 291-297


  В роботі розглянуто рекреаційні об"єкти в Херсонській і Миколаївській областях на території водно-болотних угідь, проведено порівняльний аналіз цих об"єктів з природним парком "Копачки Ріт" в Хорватії, обчислено коефіцієнти рекреаційної місткості та ...
320944
   Водно-болотні червонокнижні птахи України. – Київ, 1999. – 16с.
320945
  Серебряков В.В. Водно-болотные угодья Азово-Черноморского побережья Украины = Wetlands of the Asov-Black sea region of Ukraine : Библиографический указатель 1970-1999 гг. / В.В. Серебряков, В.Р. Алексеенко; КНУТШ. – Київ, 2000. – 202с. – ISBN 90-5882-9952
320946
  Казанник В.В. Водно-болотяна орнітофауна Святошинських ставків м. Київ та її сезонні зміни / В.В. Казанник, А.В. Турчик, В.О. Яненко // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету : науково-теоретичний, науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (33) : Біологічні науки. – С. 170-174. – ISSN 2310-0974


  В основному за допомогою маршрутного методу на Святошинських ставках виявлено 33 види водно-болотяної орнітофауни, два з них занесені до Червоної книги України (шуліка чорний та орлан-білохвіст) і охороняються Вашингтонською конвенцією (CITES). Чотири ...
320947
  Шкуринов П.И. Водно-воздушный режим дерново-подзолистых почв на лессовидных суглинках : Автореф... канд. с.-х.наук: 532 / Шкуринов П.И.; Белорус. с.-х. акад. – Горки, 1969. – 22л.
320948
  Фесюк В.О. Водно-господарський комплекс Луцька - модель сучасного стану водокористування міст і його впливу на оточуюче середовище // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 535-543 : Рис. – Бібліогр.: 3. – ISBN 966-521-129-3
320949
  Будько О.С. Водно-ерозійні форми рельєфу Костопольської денудаційної рівнини // Фізична географія та геоморфологія : Міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2006. – Вип. 51 : Присв. ювілеям зав. каф. геоморф. та палеогр. КНУШ, проф. П.К. Заморія (1906-1975) та Ю.О.Кошика (1936-1994). – С. 205-209. – ISSN 0868-6939


  Петро Костьович Заморій заснував каф. геоморфології КНУТШ
320950
  Пермяков Н.А. Водно-земельные мелиорации / Н.А. Пермяков. – Москва; Ленинград, 1932. – 248с.
320951
   Водно-ледовые ресурсы Иссык-Кульской области. – Фрунзе : Нлим, 1988. – 129с.
320952
  Ходаков В.Г. Водно-ледовый баланс районов современного и древнего оледенения СССР / В.Г. Ходаков. – Москва : Наука, 1978. – 194с.
320953
  Парсамов С.С. Водно-мифологические персонажи земного происхождения / С.С. Парсамов. – Кировоград, 1995. – 307с.
320954
  Костюченко К.О. Водно-міцелярні розчини неонолів для міцелярно-екстракційного концентрування / К.О. Костюченко, С.О. Лелюшок // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 23
320955
   Водно-моторный спорт. – Москва - Ленинград : Физкультура и спорт, 1948. – 47 с.
320956
   Водно-моторный спорт. – Москва - Ленинград : Физкультура и спорт, 1949. – 72 с.
320957
   Водно-моторный спорт. – М, 1953. – 48с.
320958
   Водно-моторный спорт. – М, 1955. – 56с.
320959
   Водно-моторный спорт. – М, 1955. – 368с.
320960
  Леонтьев П.А. Водно-моторный спорт в СССР / П.А. Леонтьев. – М, 1953. – 64с.
320961
   Водно-пейзажний парк Саржин Яр // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2020. – № 5. – C. 66-73 : фото
320962
  Лешков А.П. Водно-пищевой режим почв и эффективность удобрений в условиях Бийско-Чумышской зоны и предгорий Салаира Алтайского края : Автореф... канд. с.-х.наук: 06.583 / Лешков А.П.; Всес. академия с.-х. наук. Почвенный ин-т. – М., 1970. – 32л.
320963
  Вольвач Ф.В. Водно-почвенная миграция углерода в ландшафтах южной лесостепи : теория и методы комплексных географических исследований // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1979. – Вип. 22. – С. 62-67 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви
320964
  Шекера Ю.О. Водно-ресурсний потенціал України: проблеми та перспективи розвитку // Нові вектори розвитку демократії та інститутів держави і права : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-прак. конф. : тези наук. доп. (10 груд. 2015 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНПІК "Актуальна юриспруденція", 2015. – С. 170-172. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-611-01-0509-5
320965
  Клименко Валентина Водно-ресурсний потенціал Харківської області: проблеми використання / Клименко Валентина, Решетченко Світлана, Машкіна Вікторія // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 19 (2). – С. 135-139 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2076-1333
320966
  Казакова Надія Артурівна Водно-ресурсний потенціал як регіональний фактор соціально-економічного розвитку (на прикл. Харківської обл.) : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук:11.00.02 / Казакова Н.А.; КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2001. – 19 с.
320967
  Казакова Надежда Артуровна Водно-ресурсный потенциал как региональный фактор социально-экономического развития (на примере Харьковской обл.) : Дис...канд.географ.наук:11.00.02 / Казакова Надежда Артуровна; ХНУ им.В.Н.Каразина. – Харьков, 2001. – 154л. – Библиогр.:л.143-154
320968
   Воднобалансовые исследования на сельскохозяйственных полях : Материалы совещания на Валдае, сентябрь 1976. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1978. – 206с.
320969
  Водогрецкий В.Е. Воднобалансовые экспедиционные исследования : Задачи, организация и методика исследований / В.Е. Водогрецкий, О.И. Крестовский. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1975. – 144с.
320970
  Кляшторин Л.Б. Водное дыхание и кислородные потребности рыб. / Л.Б. Кляшторин. – Москва : Легкая и пищевая промышленность, 1982. – 168с.
320971
  Колбасов О.С. Водное законодательство в СССР / О.С. Колбасов. – Москва : Юридическая литература, 1972. – 216 с.
320972
   Водное поло. – Москва - Ленинград : Физкультура и спорт, 1948. – 30 с.
320973
   Водное поло. – М, 1952. – 31с.
320974
   Водное поло. – М, 1954. – 48с.
320975
   Водное поло. – М, 1954. – 30с.
320976
   Водное поло. – М, 1956. – 32с.
320977
   Водное поло. – М, 1956. – 191с.
320978
  Штеллер И.П. Водное поло / И.П. Штеллер. – Москва, 1956. – 22 с.
320979
   Водное поло. – М, 1957. – 31с.
320980
   Водное поло. – М, 1961. – 28с.
320981
   Водное поло : спортивные термины на пяти языках: русский, франц.,англ.,нем.,исп. – Москва : Русский язык, 1979. – 108 с.
320982
  Кистяковский А.Ю. Водное поло. Учебное пособие для секций коллективов физической культуры / А.Ю. Кистяковский. – Москва : Физкультура и спорт, 1949. – 116 с.
320983
  Байсалов С.Б. Водное право Казахской ССР : некоторые проблемы теории и практики / С.Б. Байсалов ; АН КазССР, Ин*т философии и права, Отд. гражд.-прав. наук. – Алма-Ата : Наука, 1966. – 399 с.
320984
  Яковлев В.Н. Водное право Молдавскоай ССР / В.Н. Яковлев. – Кишинев, 1981. – 247с.
320985
   Водное строительство и судоходство в Египте и Италии. – Москва : [б. и.], 1927. – 194 с.
320986
   Водное хозяйство Белоруссии. – Минск : АН БССР, 1963. – 212с.
320987
   Водное хозяйство Белоруссии. – Минск
Вып. 5. – 1975
320988
   Водное хозяйство Белоруссии. – Минск
Вып. 6. – 1976
320989
   Водное хозяйство Белоруссии. – Минск
Вып. 7. – 1977
320990
  Бахтиаров В.А. Водное хозяйство и водохозяйственные расчеты : [учебник для гос. ун-тов и гидрометеорол. вузов / Бахтиаров В.А. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1961. – 430 с. : черт. и карт.
320991
   Водное хозяйство и гидротехническое строительство : сборник статей. – Минск
Вып. 8. – 1978
320992
   Водное хозяйство и гидротехническое строительство : сборник статей. – Минск
Вып. 9. – 1979
320993
   Водное хозяйство и гидротехническое строительство : сборник статей. – Минск
Вып. 12. – 1982
320994
  Ивлева Татьяна Николаевна Водное хозяйство и экономическое развитие Мексики : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.17 / Ивлева Татьяна Николаевна; АН СССР. Ин-т Латин. Америки. – М., 1973. – 27л.
320995
  Рубель К.В. Водноенергетичні суперечності у Центральній Азії як фактор політичної крихкості Шанхайської організації співробітництва // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 1). – С. 60-69


  У статті проаналізований деструктивний вплив міждержавних водноенергетичних суперечностей в регіоні Центральної Азії на організаційну стабільність Шанхайської організації співробітництва (ШОС). Доведено, що до їхнього врегулювання або мінімізації ...
320996
   Воднолыжный спорт. – М, 1983. – 48с.
320997
  Агамирзоева Э.А. Воднорастворенные газы Балаханы - Сабунчи-Раманинского нефтяного месторождения : автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук / Агамирзоева Э.А. ; АН УзССР, Ин-т геологии им. акад. И.М. Губкина. – Баку, 1967. – 18 с.
320998
  Кадушкина Л.А. Воднорастворимая форма фосфорной кислоты в термофосфатах : Автореф... кандид. химич.наук: / Кадушкина Л.А.; Казахский гос. университет им. С.М.Кирова. Кафедра неорганической химии. – Алма-Ата, 1951. – 10 с.
320999
  Думанский А.В. Воднорастворимые коллоиды в продуктах пищевой промышленности и значение их в технологических процессах / А.В. Думанский. – Москва, 1943. – 44с.
321000
  Хвесик М.А. Водноресурсний потенціал в прогнозах розвитку і розміщення продуктивних сил / М.А. Хвесик, І.З. Загоровська, П.П. Пастушенко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000. – Т. 1. – С. 27-31. – ISBN 966-521-109-9
<< На початок(–10)321322323324325326327328329330(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,