Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)331332333334335336337338339340(+10)В кінець >>
335001
  Процун Н.М. "Вплив міжнародного фінансового капіталу на інноваційний розвиток країн з ринками, що формуються" : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Процун Наталя Михайлівна ; М-во освіти та науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 286, [9] л. – Додатки: л. 227-286. – Бібліогр.: л. 196-226
335002
  Миськів Г.В. Вплив інтеграції корпоративних структур на їхню капіталізацію / Г.В. Миськів, Н.В. Шевченко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 2 (195). – С. 119-127 : рис. – Бібліогр.: 5 назв
335003
  Малащук Д.В. Вплив інтеграційни х зв"язків на конкурентоспроможність української економіки // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 3 (46). – С. 32-38. – Бібліогр.: на 11 пунктів
335004
  Давиденко Г. Вплив інтеграційних процесів на гармонізацію стандартів України та ЄС // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2019. – С. 62-73. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240


  "Можна стверджувати, що стандарти, до яких наразі частина українських експортерів непристосована, стають вагомішою перешкодою лібералізації торгівлі з ЄС. І попри те, що було прийнято важливі для українських виробників Закони ...
335005
  Корнєєва Ю.В. Вплив інтеграційних процесів на ефективність системи грошово-кредитного регулювання в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 2). – С. 180-188


  У даній статті досліджується ефективність механізму грошово-кредитного регулювання в Україні у контексті інтеграційних процесів. Також розглядаються аспекти впливу процесів фінансової глобалізації на ефективність стабілізаційних програм ...
335006
  Мельник В.М. Вплив інтеграційних процесів на оподаткування в країнах ЄС / В.М. Мельник, Т.В. Кощук // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2014. – № 4. – С. 136-150 : табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1605-7988
335007
  Кочергіна Н. Вплив інтеграційних процесів на розвиток міжнародного бізнесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 52-54. – (Економіка ; вип. 103). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз переваг розвитку міжнародного бізнесу в умовах поширення світових інтеграційних процесів. Thіs artіcle іs devoted to the advantages of the іnternatіonal busіness development іn the condіtіons of spread world іntegratіon processes.
335008
  Лагутін В.Д. Вплив інтеграційних процесів на розвиток ринків реального сектора України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2013. – № 2. – С. 151-152. – ISSN 1605-7988
335009
  Кузьмін П.В. Вплив інтеграційних процесів на транзитний потенціал України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 89-90
335010
  Комендант О.В. Вплив інтеграційного угрупування на економічне зростання країни в умовах нової економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 116, (ч. 1). – С. 185-193. – ISSN 2308-6912


  В умовах динамічного розвитку інформаційної економіки, що підкріплена ситуацією глобальної пост-кризової нестабільності відокремлене функціонування економіки окремої держави виявляється майже неможливим. Обов’язковою вимогою нових умов є наявність ...
335011
  Попова Д.В. Вплив інтелектуалізації HR-менеджменту на якість людського капіталу міжнародних корпорацій // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2021. – С. 111-120. – (Серія: Економіка, менеджмент та право ; вип. 5). – ISSN 2707-8620
335012
  Ситник Й.С. Вплив інтелектуалізації на процес менеджменту інноваційних підприємств // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 725 : Проблеми економіки та управління. – С. 372-378. – ISSN 0321-0499
335013
  Василик А.В. Вплив інтелектуального капіталу на розвиток виробництва в контексті інтеграційних процесів // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 259-265.


  Досліджено особливості розвитку виробництва в контексті сучасних інтеграційних процесів. Розглянуто значення та роль інтелектуального капіталу для розвитку підприємств й економічного зростання країни. Aspects of production development are studied in ...
335014
  Діденко О.М. Вплив інтенсивності регулювання банківської діяльності на прибутковість банківської системи країни // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 2. – С. 219-225. – ISSN 2222-0712
335015
  Луначевський Л.С. Вплив інтенсивності рубок доглядк на таксаційні показники дубових деревостанів в умовах свіжої кленово-липової діброви Лівобережного Лісостепу / Л.С. Луначевський, М.Г. Румянцев // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 131. – С. 33-39 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 38-39. – ISSN 0459-1216
335016
  Негрич Т.І. Вплив інтенсивності та нейропатичного компонента болю на якість життя хворих на розсіяний склероз / Т.І. Негрич, Н.Л. Боженко, М.І. Боженко // Запорожский медицинский журнал : научно-практический журнал / Запорож. гос. мед. ун-т ; редкол.: Ю.М. Колесник, В.А. Визир, В.В. Сыволап [и др.]. – Запорожье, 2021. – Т. 23, № 5 (128), сентябрь - октябрь. – С. 628-635. – ISSN 2306-4145
335017
  Пришва О. Вплив інтенсивності фізичної активності чоловіків зрілого віку на їхній фізичний стан // Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 4 (28). – С. 77-82. – ISSN 2220-7481


  Розглянуто особливості фізичної активності чоловіків із різним фізичним станом у віковій динаміці 22–70 років. Досліджено їхні зросто-вагові показники, стан серцево-судинної системи, інтенсивність фізичної активності. Визначено особливості впливу ...
335018
  Гончаренко А.Р. Вплив інтернет-маркетингу на розвиток електронної комерції / А.Р. Гончаренко, О.Ю. Чубукова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10 (221). – С. 69-75. – ISSN 2522-1620
335019
  Вовк Ю.В. Вплив інтернету як засобу коммунікації в сучасній політиці // II Національний політологічний конвент МАСПН (Україна) : (Укр. від-ня Міжнар. асоц. студентів політ. науки), 15-16 берез. 2012 р. / Міжнародна асоціація студентів політичної науки (МАСПН). Українське відділення. Національний політологічний конвент. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 60-61
335020
  Аксьом Н.М. Вплив інфільтрації води атмосферних опадів на ступінь стійкості схилів // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2004. – № 2. – С. 101-108 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0367-4290
335021
  Скоморович І.Г. Вплив інфляції на діяльність фінансових установ в Україні // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2019. – № 10. – С. 32-35 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2409-1944
335022
  Паливода К.В. Вплив інфляції на інвестиційну активність у сучасному суспільстві : міжнародна конференція // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 12 (169). – С. 96-103 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
335023
  Савчук В.П. Вплив інфляції на оцінку показників прибутковості підприємства : фінанси підприємств / В.П. Савчук, О.В. Москаленко // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 1. – С. 50-60 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
335024
  Мельник О. Вплив інфляції на розвиток кредитних відносин в Україні : пошуки науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 1. – С. 53-56. – Бібліогр.: 1 назва
335025
  Бодаковський В. Вплив інфляції на функціонування та розвиток фінансової інституційної інфраструктури країни // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Ппанчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 1. – С. 21-25. – ISSN 2078-5860


  Здійснено аналіз основних теоретичних положень функціонування фінансової інституційної інфраструктури. Розглянуто чинники, які впливають на ефективність її функціонування. Проведено теоретичне дослідження інфляції й інвестицій та обґрунтовано їхній ...
335026
  Белінська Я.В. Вплив інфляції та девальвації на рівень заробітної плати // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 12-13. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Досліджено основи і чинники економічного зростання, а також вплив інфляції та девольвації на рівень заробітної плати.
335027
  Сусіденко Ю.В. Вплив інфляційних процесів на економіку України // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 18, № 1. – С. 88-92. – ISSN 1993-0259
335028
  Головко В. Вплив інфляційних процесів на формування показників фінансової звітності суб"єктів господарювання / В. Головко, В. Шарманська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 24-27. – (Економіка ; вип. 130). – ISSN 1728-3817


  Досліджено методологічні аспекти вимірювання впливу інфляції на показники фінансової звітності з метою підвищення їх достовірності шляхом коригування згідно чинного законодавства. Исследованы методологические аспекты измерения влияния инфляции на ...
335029
  Вінарік Л.С. Вплив інформатизації на ефективність людського потенціалу в комп"ютеризованому виробництві / Л.С. Вінарік, О.О. Щедріна // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 76. – С. 54-58. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
335030
  Апшай Н. Вплив інформатизації на інформаційне бібліотечне середовище вищих навчальних закладів // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2010. – № 4. – С. 212-215


  Визначаються напрями інтеграції бібліотек до інформаційного середовища вищих навчальних закладів освіти.
335031
  Самоздра М.М. Вплив інформатизації на соціально-економічний розвиток регіону // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2002. – С.133-137. – (Економічні і технічні науки ; № 2)
335032
  Гончарова О. Вплив інформатизації освіти на мотивацію навчання студентів / О. Гончарова // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С.106-111. – (Серія педагогічна ; Вип. 20)
335033
  Комендант О.В. Вплив інформації на економічне зростання в умовах нової економіки // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 3. – С. 43-49.
335034
  Карпенко С. Вплив інформації на психологію людини в умовах війни / С. Карпенко, О. Пригодюк // Збірник доповідей VI Всеукраїнської науково-практичної конференції "Сучасні теорія і практика менеджменту та бізнес-адміністрування" : 25 трав. 2022 р. / "Сучасні теорія і практика менеджменту та бізнес-адміністрування" всеукр. наук.-практ. конф. – Черкаси : Черкаський державний технологічний університет, 2022. – С. 124-126. – ISBN 978-966-2554-72-4
335035
  Дубас О. Вплив інформації на розширення ступеня свободи суспільства і особи // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 13. – С. 246-255. – ISBN 966-628-197-5
335036
  Лівандовський М. Вплив інформації на свідомість мас // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць / КНУТШ; Ін-т журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 39-42. – ISBN 966-294-186-0
335037
  Бабак І.М. Вплив інформації на соціальний настрій населення // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політич. досліджень та ін. – Дніпропетровськ, 2013. – № 4 (96), квітень. – С. 93-97. – ISSN 2077-1800
335038
  Лактіонов Д.В. Вплив інформації, що надається ЗМІ, на скоєння проступків дітьми: адміністративно-правове дослідження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Лактіонов Денис Вадимович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
335039
  Самохович О.С. Вплив інформаційних логістичних потоків на процеси поводження з муніципальними відходами / О.С. Самохович, О.Ю. Лесняк // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 6 : Розвиток "інтелектуальних" технологій як чинник конкурентоспроможності міста. – C. 33-37. – ISSN 2222-4459
335040
  Мазуренко В.П. Вплив інформаційних сигналів на стан та динаміку світової фінансової системи в умовах кризи / В.П. Мазуренко, Є.В. Ткаченко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 99, ч. 2. – С. 193-196


  У статті розглянуто роль інформації у світовій економіці, особливості впливу інформаційних сигналів на стан економіки та динаміку економічних процесів на прикладі фінансового ринку, виокремлено та проаналізовано інформаційні чинники низької ...
335041
  Нетреба І.О. Вплив інформаційних систем управління на ефективність функціонування підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 34-36. – (Економіка ; Вип. 73). – ISSN 1728-3817


  Розкрито сутність і значення інформаційних систем управління для функціонування підприємств у ринкових умовах. Розглянуто основні чинники, що впливають на процес прийняття рішення про впровадження інформаційної системи. Розроблено схему інформаційних ...
335042
  Яровий В.Ф. Вплив інформаційних та комунікаційних стратегій на підвищення інвестиційної привабливості туристичних підприємств та дестинацій // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 19/20, жовтень. – C. 42-46. – ISSN 2306-6792
335043
  Шкарабура І.М. Вплив інформаційних технологій на конкурентні переваги компанії в Україні / І.М. Шкарабура, Л.Ю. Гальчинський // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 16. – С. 109-114. – ISSN 2310-5534
335044
  Мельниченко О.І. Вплив інформаційних технологій на освітню галузь / О.І. Мельниченко, В.Г. Кабанов, К.В. Цеков // Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 14, ч. 1. – С. 121-127. – (Серія "Технічні науки"). – ISSN 2309-8635


  У статті запропоновано підхід до аналізу світових тенденцій освітньої галузі в контексті впливу інформаційних технологій та можливості їх врахування для вітчизняного сектору освіти.
335045
  Шевщова А.О. Вплив інформаційних технологій на становлення світових міст // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 61-63. – Бібліогр.: 5 назв
335046
  Мазуренко В.І. Вплив інформаційних технологій на сферу міжнародних розрахунків // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 17, ч. 2. – С. 114-130
335047
   Вплив інформаційних технологій на характер, форми та способи ведення збройної боротьби = Тенденції та перспективи застосування інформаційних технологій у збройній боротьбі на підставі використання новітніх технологій з прогнозом до 2010-2025 років / С. Лєнков, В. Балабін, О. Грищак, Д. Перегудов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 40-42. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Наведено інформаційно-аналітичний матеріал щодо способів і форм організації та ведення бойових дій на підставі використання новітніх інформаційних технологій. Запропоновано алгоритм створення моделі якості спеціального програмного забезпечення воєнного ...
335048
  Великий Ю.В. Вплив інформаційних чинників на інноваційний розвиток машинобудівних підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ, 2017. – № 8, квітень. – С. 42-47 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
335049
  Гусєва Л.В. Вплив інформаційно-комунікативних технологій на психологічне здоров"я студентів / Л.В. Гусєва, Т.М. Куйліна // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 30-35. – (Серія " Валеологія: сучасність і майбутнє" ; вип. 23). – ISSN 2073-3771
335050
  Корнєєва Т.М. Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на конкурентоспроможність України із врахуванням макроекономічних чинників // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 89-95. – Бібліогр.: на 11 пунктів. – ISBN 966-614-021-7
335051
  Макарова О. Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на медіатизацію політики // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Міжнар. наук. конф. (15 трав. 2018 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; [упоряд.: Т.Ю. Гранчак ; редкол.: В.В. Бездрабко, Л.М. Галаган, Т.Ю. Гранчак та ін.]. – Київ : КНУКіМ, 2018. – С. 82-83
335052
  Сандугей В. Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на розвиток українського ринку праці // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 1. – С. 29-34 : табл. – Бібліогр.: 9 назв
335053
  Горбунова Т.В. Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на сучасний економічний розвиток // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 10 (65). – С. 27-34
335054
  Призіглей М.О. Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на формування громадської думки // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 126-128
335055
  Найдьонов О.Г. Вплив інформаційно–комп"ютерних технологій на розвиток мережевого суспільства // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 122 (№ 7). – C. 283-289. – ISSN 2076-1554
335056
  Редько Т. Вплив інформаційного поля середовища на географію турпотоків України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 51-53. – (Географія ; вип. 56). – ISSN 1728-3817


  Авторським дослідженням було виявлено особливості просторового сприйняття територій України, визначені перспективні дестинації та види туризму, досліджені фактори впливу на інформаційне поле середовища, зокрема, на силу поширення просторової ...
335057
  Єсімов С.С. Вплив інформаційного права на процес реформування суспільних відносин в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – С. 15-22. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
335058
  Дубинецька О.М. Вплив інформаційного середовища на механізм податкового регулювання в національному господарстві / О.М. Дубинецька, О.М. Мартин, О.В. Повстин // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 12. – С. 12-17 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2078-4643
335059
  Гривнак Б.Л. Вплив інформаційного суспільства на розвиток освіти в Україні // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 76 (№ 9). – С. 213-215. – ISSN 2076-1554
335060
  Комісаров О.Г. Вплив інформаційного суспільства на сферу функціонування сил охорони правопорядку // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (55). – C. 113-118. – ISSN 1727-1584
335061
  Чупрінова Н.Ю. Вплив інформаційного суспільства на формування світоглядної культури майбутнього офіцера Національної гвардії України // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 95 (№ 4). – C. 266-269. – ISSN 2076-1554
335062
  Кучеров О.П. Вплив інформаційної реальності на зміну парадигми управління національним господарством / О.П. Кучеров, Я.Є. Паздрій // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 262-268 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
335063
  Бадер А.В. Вплив інформаційної складової збройного насилля на політичний процес в Україні // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 116 (№ 1). – С. 301-305. – ISSN 2076-1554
335064
  Семенов В.В. Вплив інфраструктури на ефективність виробництва // International workshop "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009)" : abstracts : October 5-9, 2009 / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2009. – С. 107-108
335065
  Вакуленко О.В. Вплив інфрачервоного випромінювання на люмінесценцію напівпровідників з амфотерними центрами рекомбінації / О.В. Вакуленко, В.М. Супруненко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 70-73. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Теоретична досліджена дія ІЧ-підсвітки на люмінесценцію широкозонного нескомпенсованого напівпровідника з двома рівнями амфотерної домішки у забороненій зоні: донорним та акцепторним. Показано, що для різних спектральних областей ІЧ-радіації можливі ...
335066
  Гейко Т.М. Вплив іншомовних запозичень на системний характер лексики мови-реципієнта: парадигматичні зрушення словниковому складі французької мови ( на прикладі лексичних запозичень у сфері культури) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 70-82. – Бібліогр.: Літ.: с.82; 12 назв


  У статті розглядаються лексико-семантичні особливості питомих і запозичених одиниць словникового складу французької мови, які вступають між собою у синонімічні, гіпогіперонімічні та омонімічні зв"язки. Вирізняються генетичні типи омонімів та критеріїв ...
335067
  Усенко Є.Л. Вплив іонів Mg2+, Ca2+, Cd2+ і Ni2+ на конформаційну рівновагу між одно-, дво- та трьохнитковими полінуклеотидами за умов, близьких до фізіологічних : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 03.00.02 / Усенко Євгенія Леонідівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
335068
  Хоменко І.М. Вплив іонів кадмію на динаміку накопичення пігментів у рослинах салату / І.М. Хоменко, О.І. Косик // XIII міжнародна наукова конференція молодих вчених "Шевченківська весна: біологія - 2015" : матеріали конференції : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / "Шевченківська весна: біологія - 2015", міжнар. наук. конф. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – С. 91-91
335069
  Хоменко І.М. Вплив іонів кадмію на морфометричні показники та динаміку накопичення антоціанів у рослинах салату / І.М. Хоменко, О.І. Косик // Шевченківська весна 2013: біологічні науки : матеріали XI міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 18-22 берез. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2013. – С. 101
335070
  Богуцька К. Вплив іонів кадмію на суперпреципітацію актоміозину серцевого та скелетних м"язів / К. Богуцька, П. Мінченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 21-23. – (Біологія ; Вип. 56). – ISSN 1728-3817


  У представленій роботі досліджено вплив іонів кадмію на реакцію суперпреципітації актоміозину серцевого м"яза бика та скелетних м"язів кроля. Результати проведених досліджень свідчать, що іони кадмію за своєю дією виявляють інгібуючий вплив на реакцію ...
335071
  Хоменко І. Вплив іонів кадмію та ессенціальних нанометалів на фізіолого-біохімічні параметри рослин салату посівного / І. Хоменко, О. Косик, Н. Таран // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 37-45. – (Біологія ; вип. 1 (75)). – ISSN 1728-3817


  Згідно з метою роботи досліджено вплив передпосівної обробки неіонним колоїдним розчином суміші наночасток металів міді, цинку, мангану й заліза, іонів кадмію та їх сумісної дії на показники вмісту продуктів перекисного окиснення ліпідів і балансу ...
335072
  Богуцька К.І. Вплив іонів металів на АТФазну активність міозину й актоміозину серцевого м"язу / К.І. Богуцька, В.С. Трегубов, В.М. Данилова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 76-80. – (Фізіологія. Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 5)


  Досліджено вплив двовалентних (Ca2+, Mg2+, Zn2+, Cd2+, Sr2+) та тривалентних (Al3+, Fe3+) іонів на Mg2+ - АТФазну активність актоміозину та Ca2+ - АТФазну активність міозину серцевого м"яза для з"ясування можливої ролі цих катіонів у процесі ...
335073
  Злацький І. Вплив іонів міді на ембріональний розвиток DANIORERIO (Hamilton, 1822) / І. Злацький, В. Гандзюра // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 43-45. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 13). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто вплив іонів міді на розвиток ембріонів. Досліджено зміни в ембріогенезі Danio rerio. Встановлено безпечні та небезпечні концентрації токсикана. Influence of ions of copper on development embryos is considered. Changes in embryogenesis are ...
335074
   Вплив іонів міді та pH середовища на антиоксидантну активність у тканинах коренів проростків озимої пшениці / М.Є. Рязанова, Л.М. Бацманова, М.С. Коваленко, Л.М. Михальська, В.В. Швартау // Физиология растений и генетика : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т физиологии растений и генетики. – Киев, 2015. – Т. 47, № 6 (278), ноябрь - декабрь. – С. 497-504. – ISSN 2308-7099
335075
   Вплив іонів на властивості розчину ізомасляна кислота-вода поблизу критичної температури розшарування / Б.Ж. Абдікарімов, О.Д. Альохін, Ю.Л. Остапчук, Ю.П. Скляров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 259-262. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В роботі проведено дослідження впливу іонів КС1 на рівняння стану розчину ізомасляна кислота-вода поблизу критичної температури розшарування. Експериментальні дані були проаналізовані на основі моделі системи поблизу критичної точки як газу флуктуацій ...
335076
   Вплив іонів на діелектричку релаксацію в твердих розчинах гідроксипропіл-метилцелюлози / І.О. Максимец, М.М. Лазаренко, О.М. Алексеєв, В.І. Ковальчук, Є.Г. Рудніков, Ю.Ф. Забашта // Медична фізика - сучасний стан, проблеми, шляхи розвитку. Новітні технології : матеріали X Міжнар. конф. (Київ, 22-24 верес. 2021 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Навч.-наук. центр радіац. безпеки, Всеукр. об-ня мед. фізиків та інженерів. – Київ : Інтерсервіс, 2021. – С. 268-272. – ISBN 978-966-999-173-7
335077
  Булавін Л.А. Вплив іонів на критичну точку розшарування бінарної суміші пікаїн-тяжка вода / Л.А. Булавін, А.В. Олєйнікова // УФЖ. – № 7
335078
   Вплив іонів на рівняння стану розчину метанол-гексан поблизу критичної температури розшарування / Б.Ж. Абдікарімов, О.Д. Альохін, Л.А. Булавін, Ю.Л. Остапчук, Є.Г. Рудніков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 181-184. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-003-6. – ISSN 1812-5409


  В роботі рефрактометричним методом проведені експериментальні дослідження впливу іонів КСl на рівняння стану розчину метанол-гексан поблизу критичної температури розшарування. Одержані експериментальні дані проаналізовані на основі моделі системи ...
335079
  Богуцька К. Вплив іонів стронцію на конформаційні зміни актоміозину серцевого та скелетних м"язів / К. Богуцька, П. Мінченко, О. Мінченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 24-26. – (Біологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  У представленій роботі досліджено вплив іонів стронцію на реакцію суперпреципітації актоміозину скелетних м"язів кроля та серцевого м"яза бика. Результати проведених досліджень свідчать, що іони стронцію за своєю дією на актоміозин скелетних або ...
335080
   Вплив іонів цинку та свинцю на агрегацію віріонів ВТМ In vitro / О.А. Камзел, О.В. Літвінцова, О.В. Шевченко, А.Л. Бойко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал; спеціальний випуск / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2008. – червень. – С. 88-89.
335081
   Вплив іонізуючого випромінювання in vitro на геном лімфоцитів периферичної крові безсимптомних носіїв мутації 5382insC у гені BRCF1 / М. Романенко, Д. Курінний, О. Демченко, С. Клименко, С. Рушковський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – C. 55-61. – (Біологія ; вип. 4 (83)). – ISSN 1728-3817
335082
  Доброжан А.І. Вплив іонізуючого випромінювання на структуру і властивості плівкових гетеросистем сульфіду і телуриду кадмію отриманих методом магнетронного розпилення на постійному струмі : автореф. дис. … канд. техн. наук : 01.04.07 / Доброжан Андрій Ігорович ; НАН України, Ін-т електрофізики і радіац. технологій. – Харків, 2021. – 20 с. – Бібліогр. :
335083
   Вплив іонізуючого випромінювання на фертильність пилкових зерен рослин / С.В. Оптасюк, О.М. Оптасюк, І.Д. Григорчук, Х.В. Савалага // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2017. – С. 159-171 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 2). – ISSN 2309-8074
335084
  Чоботько Григорій Михайлович Вплив іонізуючого випромінювання на формування дисліпопротеїнемій і розвиток атеросклерозу : Автореф. дис. ... доктора біолог. наук: 03.00.01 / Чоботько Г. М.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 42 с. – Бібліогр.: 51 назв.
335085
  Чоботько Григорій Михайлович Вплив іонізуючого випромінювання на формування дисліпопротеїнемій і розвиток атеросклерозу (експериментально-клінічні дослідження) : Дис....доктора біолог.наук:03.00.01 / Чоботько Григорій Михайлович; Академія медичних наук України.Науковий центр радіаційної медицини. – Київ, 2000. – 302л. + Додатки:с.294-302. – Бібл.:с.257-294
335086
   Вплив іонізуючого випромінювання та кадмію на функціональний стан мітохондрій ентероцитів тонкого кишечнику / О.О. Кисіль, А.В. Клепко, Н.В. Биць, Л.В. Левченко, С.В. Хижняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 25-26. – (Біологія ; вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Виявлено порушення функціонального стану мітохондрій ентероцитів тонкого кишечнику за окремої дії іонізуючої радіації та сумісно з кадмієм. Отримані дані вказують на існування різних механізмів порушення процесу спряження окиснення та фосфорилювання за ...
335087
  Скачек Марина Юріївна Вплив іонізуючого опромінення на гіпоталамо-гіпофізарно-тиреоідну систему та модифікація його за допомогою речовин природнього походження : Дис... кандид. біолог.наук: 03.00.01 / Скачек Марина Юріївна; Акад. медич. наук України. Ін-тут експеримент. радіології Наук. центру радіац. медицини. АМН Укра. – К., 1999. – 172л. – Бібліогр.:л.154-172
335088
  Скачек М.Ю. Вплив іонізуючого опромінення на гіпоталомо-гіпофізарно-тиреоідну систему та модифікація його за допомогою речовин природного походження. : Автореф... Канд.біол.наук: 03.00.01 / Скачек М.Ю.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 2000. – 19л.
335089
  Топольнікова Н.В. Вплив іонізуючого опромінення на глюкокортикоідну функцію надниркових залоз щурів різного віку. : Автореф... канд. біол.наук: 03.00.01 / Топольнікова Н.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 20л.
335090
  Нальовіна О.Є. Вплив іонізуючого опромінення на морфофункціональний стан клітин імунокомпетентних органів щурів / О.Є. Нальовіна, Л.І. Остапченко, М.Є. Кучеренко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 6-10. – (Біологія ; Вип. 25)


  Встановлені істотні порушення в кількості і співвідношенні клітин білої крові, а також функціональної активності клітин лімфоїдних органів при опроміненні тварин в дозах 0,5 і 1 Гр через 6 та 12 год. після дії іонізуючої радіації. Кількість лейкоцитів ...
335091
  Драган Л.П. Вплив іонізуючої радіації на лімфоїдні клітини тимуса та можливі шляхи їх корекції / Л.П. Драган, В.В. Полякова, Б.О. Цудзевич // Збірник наукових праць 7 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях" : (1-5 верес. 2008 р.) / "Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях", міжнародна наук.-практ. конф. – Київ ; Харків ; Рибаче : [б. в.], 2008. – С. 241-247. – ISBN 978-966-187-005-4
335092
   Вплив іонізуючої радіації на умовнорефлекторну інструментальну діяльність щурів / Є. Тукаленко, В. Варецький, О. Ракочі, М. Макарчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 31-33. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Вивчено залежність змін інструментальної поведінки щурів від дози одноразового тотального гамма-опромінення (0,25-6,5 Гр) за результатами щотижневого тестування тварин у скіннерівській камері впродовж двох місяців після опромінення. Виявлено ...
335093
  Цудзевич Б.О. Вплив іонізуючої радіації та інгібіторів енергетики мітохондрій на міжнуклеосомну фрагментацію ДНК у тимоцитах щурів / Б.О. Цудзевич, Т.Р. Андрійчук, Н.Г. Кудіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 91-92. – (Біологія ; вип. 36/37)


  Досліджено вплив іонізуючої радіації в дозах 1,0 і 7,78 Гр та інгібіторів енергетики мітохондрій на міжнуклеосомну фрагментацію ДНК тимоцитів щурів. Показано зниження ступеня деградації ДНК при використанні інгібітору дихального ланцюга мітохондрій ...
335094
   Вплив іонізуючої радіації та іонів кадмію на активність кислих ДНКаз і РНКаз та вміст нуклеїнових кислот у печінці і слизовій оболонці тонкого кишечника щурів / А.О. Прохорова, О.О. Бутенко, О.І. Лимар, Ю.Д. Бабенюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 10-11. – (Біологія ; вип. 32)


  Спектрофотометричним методом досліджено зміни активності кислих ДНКаз і РНКаз та вміст ДНК і РНК у тонкому кишечнику і печінці щурів після ренгенівського опромінення (1 та 2 Гр) за перорального уведення кадмію (0,5 мг/кг маси тіла) та комбінованої дії ...
335095
   Вплив іонізуючої радіації та іонів кадмію на морфологічний стан тонкої кишки / С.В. Хижняк, Нагнибедюк, ВВ, Л.І. Пазюк, В.І. Гаврилей, В.М. Войціцький // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 16-18. – (Біологія ; Вип. 27)


  Методом світлової мікроскопії досліджено морфофункціональний стан тонкої кишки щурів після рентгенівського опромінення (1,0 та 2,0 Гр) при пероральному введені кадмію (0,5 мг Cd/кг маси) та комбінованої дії цих факторів на організм. Встановлено, що ...
335096
  Дворщенко Катерина Олександрівна Вплив іонізуючої радіації та пероксиду водню на показники окисно-антиоксидантної рівноваги та енергетичного обміну в тимоцитах і гепатоцитах In vitro : Дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.04. / Дворщенко К.О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 140 л. – Бібліогр.: л. 115-140
335097
  Дворщенко Катерина Олександрівна Вплив іонізуючої радіації та пероксиду водню на показники окисно-антиоксидантної рівноваги та енергетичного обміну в тимоцитах і гепатоцитах IN VITRO : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.04 / Дворщенко К.О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
335098
  Мельник Микола Костянтинович Вплив іонізуючої радіації та свинцю на показники нейроендокринної системи у щурів та їх корекція : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.01 / Мельник Микола Костянтинович; Акад. мед. наук України. Ін-тут експеримент. радіології наукового центру радіац. медицини. – Київ, 2003. – 134 л. – Бібліогр.: л. 121 - 134
335099
  Мельник Микола Костянтинович Вплив іонізуючої радіації та свинцю на показники нейроендокринної системи у щурів та їх корекція : Автореф. дис. ...канд. біолог. наук: 03.00.01 / Мельник М.К.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 15 с. – Бібліогр.: 10 назв
335100
  Кучеренко Є.Т. Вплив іонного бомбардування на електронну емісію оксидного катода / Є.Т. Кучеренко, В.П. Дем"яненко. – С. 1-2
335101
  Поперенко Л.В. Вплив іонного бомбардування на оптичні властивості та мікрорельєф поверхонь нікелевих та мідних дзеркал / Л.В. Поперенко, М.В. Вінніченко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 388-395. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Досліджено механізми впливу бомбардування та імплантації іонів Ar[верхній індекс 2+] з енергіями Е = 30-5000 еВ на оптичні властивості дзеркал із нікелю та іонів Ar[верхній індекс 2+], Cu[верхній індекс 2+], Е = 1-3 МеВ, Не[верхній індекс 2+], Е = 4 ...
335102
  Мельник П.В. Вплив іонного бомбардування на формування Cu/Si(100) інтерфейсів / П.В. Мельник, М.Г. Находкін, М.І. Федорченко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 360-365. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  За допомогою ультрафіолетової фотоелектронної спектроскопії досліджено формування Cu/Si інтерфейсів при адсорбції Cu на впорядкованих та на розупорядкованих бомбардуванням іонами Ar+ поверхнях Si(100). Установлено, що на розупорядкованій поверхні ...
335103
  Булавін Л.А. Вплив іонної домішки на криву співіснування бінарної суміші 3-метилпіридин+важка вода поблизу нижньої критичної точки розшарування / Л.А. Булавін, А.В. Олейнікова, В.А. Піпіч // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 411-420. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В данній роботі досліджено вплив солі NaCl на криву співіснування (КС) бінарного розчину 3-метилпіридин+важка вода (МП + D[нижній індекс 2]О) поблизу нижньої критичної точки розшарування. Експериментальні данні були проаналізовані з показником ...
335104
  Лацик Г.М. Вплив іпотечного ринку України на розвиток економіки України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 7/8 ( 98/99). – С. 56-61
335105
  Дмітрієв В.С. Вплив іпотечної кризи в США на світову економіку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 139-141.
335106
  Андрущенко С.В. Вплив іранського й афганського питань на геополітику Близького й Середнього Сходу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 2. – С. 18-27


  The article is devoted to the present day geopolitical environment in the region of Middle East and Central Asia. The vast region called "the arc of instability" is in the center of the strategic approaches of the most prominent actors of the modern ...
335107
  Богданова І.Г. Вплив ісламського чинника на міжнародну політику // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 32-33. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
335108
  Корнієнко М. Вплив Ісламської держави Іраку та Сирії на регіональну безпеку Близького Сходу // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 65-68
335109
  Ботвінкін Ю.В. Вплив ісламу на розвиток релігійно-філософських течій ніргун бгакті і сагун бгакті в середньовічній Північній Індії // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2006. – № 33/34. – ISSN 1682-671Х
335110
  Хмель А. Вплив Іспанії на врегулювання конфліктів у регіоні ЛАКБ у 2000-2016 рр. / А. Хмель, Д. Біляєв // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 2 (14), т. 3, квітень - червень. – С. 54-59. – ISSN 1998-4634
335111
  Масненко В. Вплив історико-етнологічних досліджень на еволюцію національної свідомості українців (середина 19 - перша третина 20 ст.): загальнотеоретичні аспекти // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 9 : Історико-етнологічні дослідження і національна ідея. – С.22-27


  Праці викладачів університету з цієї проблеми
335112
  Ієвлева В.П. Вплив історичних інженерних споруд на формування київського міського ландшафту // Праці Науково-дослідного інституту пам"яткоохоронних досліджень / Науково-дослідний інститут пам"яткоохоронних досліджень. – Київ, 2010. – Вип. 5 : Присвячується 100-річчю з дня народження Григорія Логвина. – С. 151-174. – ISBN 978-966-651-795-4
335113
  Більченко І. Вплив історичних процесів ХVІІІ-ХХІ ст. в Переяславщині на зміну архітектурних та функціональних особливостей будинку місцевого колегіуму 1753 року // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур ; редкол.: О.В. Александров, М.П. Корпанюк, Б.С. Криса [та ін.]. – Ніжин, 2015. – Вип. 3. – С. 233-239. – ISBN 978-617-640-200-8


  У статті досліджено основні архітектурні зміни та особливості будинку місцевого колегіуму внаслідок впливу історичних процесів ХVIII- поч. ХХІ ст. на Переяславщині, починаючи з 1738 року.
335114
  Кузьменко А. Вплив історичних та суспільно-політичних поглядів Тараса Шевченка на формування української національної ідеї // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 104-108
335115
  Рябоконь О.В. Вплив історичних чинників на формування та розвиток сучасного освітнього комплексу Чернігівської області // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 3 (22). – С. 160-167. – Бібліогр.: 3 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
335116
  Смирнов Є.В. Вплив історичних, релігійних і соціокультурних особливостей на формування світогляду сучасного стилю українського підприємництва / Є.В. Смирнов, О.П. Смирнова // Чернігівський науковий часопис : електронний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: О.І. Гонта, Л.О. Коваленко, І.С. Каленюк [та ін.]. – Чернігів, 2016. – C. 43-51. – (Серія 1 "Економіка і управління" ; Вип. 1 (7)). – ISSN 2223-1633
335117
  Линдюк О.А. Вплив історичного досвіду модернізації на сучасний розвиток державної служби України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 30-34. – (Державне управління ; вип. 2 (4)). – ISSN 1728-3817


  У статті систематизовано історичні форми модернізації, характерні для державної служби, виявлено їх відмінності. Досліджено вплив історичного досвіду модернізації на сучасний розвиток державної служби України. Доведено, що універсальна, ...
335118
  Рудницька Н.М. Вплив історичного та соціального контекстів першотвору минулого на його переклад (на матеріалі перекладів "Кентерберійських оповідей" Дж. Чосера) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С.269-272. – ISBN 966-7825-78-7
335119
  Бастун Н.А. Вплив історичної генези наукових понять на психолого-педагогічну практику // Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки : зб. ст. ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 1 лют. - 1 берез. 2016 р. : історична психологія та мультикультурність / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України [та ін.] ; [міжнар. редкол.: Л.М. Дунаєва, І.В. Данилюк, О.В. Яремчук та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 276-282. – ISBN 978-617-689-193-2
335120
  Харчук Р. Вплив історичної літератури на творчість Шевченка // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20 : Театр літературного процесу: теорія і дійові особи. – С. 128-135. – ISBN 978-617-7442-48-5
335121
   Вплив історичної пам"яті, міфів та стереотипів на формування регіональних та етнокультурних ідентичностей населення Криму і Надазов"я : аналітична доп. / [М.А. Араджионі та ін.] ; НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ : Прометей, 2017. – 127, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7502-17-2
335122
  Доценко В. Вплив історичної пам’яті на подолання постколоніального синдрому сучасними українцями // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 22. – С. 36-40. – ISSN 2520-2626


  "У статті на основі аналізу праць сучасних істориків, політологів і суспільствознавців робиться спроба визначити основні фундаментальні історичні міфи, які використовували радянські та сучасні російські ідеологи для формування історичної свідомості ...
335123
  Гринчук М.Л. Вплив історіософської концепції В. Антоновича на формування сучасного суспільного знання // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голв. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 84 (№ 5). – С. 358-361. – ISSN 2076-1554
335124
  Білоус О.І. Вплив йонів KCl на динамічні властивості водних розчинів 1,2-пропілового спирту в околі їх особливих точок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016


  У роботі представлено результати експериментальних досліджень впливу додавання іонів KCl на температурні та концентраційні залежності зсувної в"язкості, коефіцієнту поглинання та швидкості розповсюдження звуку бінарних водних розчинів 1,2-пропілових ...
335125
  Лисюк В.О. Вплив йонної імплатації на оптичні властивості тонких молібденових плівок на ніобаті літію // Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2011. – Т. 33, № 10. – С. 1343-1349. – ISSN 1024-1809
335126
  Коваль Олексій Дмитрович Вплив кавітації на реологічні і гідравлічні характеристики степеневих неньютонівських рідин : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: 05.23.16 / Коваль О.Д.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2001. – 19 с.
335127
   Вплив кадмієвих нанодотів на пухлинні клітини In Vitro / Т.В. Ніколаєнко, В.В. Нікуліна, Л.В. Гарманчук, Г.М. Толстанова, М.М. Борова, Я.В. Пірко, А.І. Ємець // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень" : [10-11 листоп. 2015] / "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень", Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 36-37
335128
  Хоменко І.М. Вплив кадмію і наночастинок есенціальних металів на параметри антиоксидантного метаболізму рослин салату / І.М. Хоменко, О.І. Косик, Н.Ю. Таран // Физиология растений и генетика : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т физиологии растений и генетики ; гл. ред. В.В. Моргун ; редкол.: А. Атанасов, А.П. Бонжан, Н.В. Борисюк [та ін.]. – Киев, 2018. – Т. 50, № 5 (295), сентябрь - октябрь. – С. 402-409. – ISSN 2308-7099
335129
   Вплив кадмію на бентосні форамініфери шельфу Чорного моря ( район дельти Дунаю) / Г.О. Кравчук, О.П. Кравчук, Г.Г. Золоторьов, М.Г. Золоторьов // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2017. – № 3/4 (28). – С. 50-56 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1992-4224
335130
  Ювченко А. Вплив казок на тендерну соціалізацію особистості // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 168-169
335131
  Цимбалюк О.В. Вплив каліксарену С-90 на скоротливу активність гладеньких м"язів міометрія щурів / О.В. Цимбалюк, С.О. Костерін // Біологічні студії : науковий журнал / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Т. 7, № 3. – C. 5-20. – ISSN 1996-4536
335132
   Вплив кальдесмону на фосфорилування регуляторних легких ланцюгів міозину гладеньких м"язів / В.С. Трегубов, Н.В. Куликова, В.М. Данилова, В.С. Омельянюк, В.Л. Зима // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 111-112. – (Біологія ; вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  У дослідах на скоротливих білках гладеньких м"язів другого шлунка курчат вивчали вплив кальдесмону (КД) на фосфорилування регуляторних легких ланцюгів міозину (РЛЛМ).
335133
   Вплив кальмодуліну на активність кальційзалежних протеїнкіназ з селезінки щурів в умовах радіаційної дії / Л.І. Остапченко, С.Г. Остапченко, О.І. Харченко, К.В. Тронь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 21-22. – (Біологія ; вип. 32)


  Використання математичної моделі для оцінки механізму пострадіаційних змін характеру взаємодії Ca2+ з КМ-кіназою дозволило встановити, що досліджуваний фермент як у контролі, так і після опромінення активується неідентичними молекулярними формами ...
335134
   Вплив кальцитоніну на спектр кон"югатів білірубіну в жовчі щурів / І. Вашека, С. Весельський, З. Горенко, Л. Карбовська, О. Грінченко // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 341-347. – (Серія біологічна ; вип. 65). – ISSN 0206-5657


  У гострих дослідах на щурах із канюльованою загальною жовчною протокою досліджено вплив кальцитоніну на рівень холерезу та спектр кон"югатів білірубіну в жовчі щурів. Показано, що кальцитонін у дозах 200 та 800 нг/кг маси тіла збільшує об"єм ...
335135
  Вашека І. Вплив кальцитоніну на співвідношення жовчних кислот в жовчі щурів / І. Вашека, З. Горенко // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 31-32
335136
  Десятник К.О. Вплив кальцієвмісних меліорантів на поведінку рухомих форм важких металів та фізико-хімічні показники ясно-сірого лісового грунту // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук України ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2013. – Вип. 80. – С. 136-140 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0587-2596
335137
  Гончарова Н.О. Вплив кар"єрних орієнтацій на формування професійної мотивації майбутніх учителів у навчальному процесі // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2015. – № 1 (130). – С. 31-35. – ISSN 2311-8466


  Вивчення кар"єрних орієнтацій майбутніх учителів у процесі неперервної освіти, що дозволяє визначити шляхи формування професійної мотивації на етапі їх навчання у виші.
335138
  Степанчук А.П. Вплив карантинних обмежень на розвиток професійного вигорання викладачів вищих навчальних закладів України // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Укр. мед. стоматологічна акад. ; редкол.: Ждан В.М., Білаш С.М., Безкоровайна І.М. [та ін.]. – Полтава, 2021. – Т. 21, вип. 1 (73). – С. 141-145. – ISSN 2077-1096
335139
  Леоненко П.М. Вплив кардинальних соціально-економічних зрушень на розвиток сучасної економічної науки та відображення його в економічній літературі // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 22. – С. 5-18


  Стаття присвячена дослідженню основних чинників впливу на розвиток сучасної економічної теорії та їх відбиттю в економічній літературі. Доведено, що кардинальні соціально-економічні зсуви (економічні кризи та їх наслідки, крах окремих економічних ...
335140
  Артеменко А.В. Вплив Карпатських гір на кількість опадів у теплий період при проходженні холодного фронту // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 66-67
335141
  Колодницька Р.В. Вплив катастрофічних паводків та повеней на структуру агроландшафтів Карпатського національного природного парку // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 2 (37). – С. 166-170. – ISSN 2306-5680
335142
  Материнська О. Вплив категоризації відношень між частиною та цілим на семантику меронімів у німецькій та англійській мовах // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 8-16. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
335143
  Кузьменко О. Вплив категорії "бюджет" на концептуальні засади сутності міжбюджетних відносин: теоретичні питання // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 12 (168). – С. 63-67
335144
  Лукашев О.А. Вплив категорії "фінансова система" на побудову системи фінансового права: теоретичні питання // Фінансове право : щоквартальний науково-юридичний журнал / НДІ фінансового права. – Ірпінь, 2007. – № 1. – С. 21-24.
335145
  Буряк Р.І. Вплив категорії "якість" на соціально-економічний розвиток суспільства // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 3 (58). – С. 9-17. – ISSN 2309-1533
335146
  Шпиг В.М. Вплив категорій землекористування на прогноз WRF та його точність / В.М. Шпиг, А О. Щеглов // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3 (65). – С. 68-78. – ISSN 2306-5680


  В даній роботі проведено аналіз щодо можливостей та способів коригування або рекласифікації даних щодо підстильної поверхні та категорій землекористування, отриманих у ході моделювання ефектів від застосування більш точних даних такого типу та оцінки ...
335147
  Янчук П.І. Вплив катехоламінів на постачання і споживання кисню печінкою // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 39. – С. 145-151. – (Серія "Біологічні науки")
335148
  Чен Х. Вплив катіонів Na + та Rb+ на структуру ДНК у водних розчинах / Х. Чен, Ф.-Ш. Цханг, Н.О. Атамась // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий центр "Інститут біології". – Київ, 2014. – Т. 21, № 1/2


  Методом молекулярної динаміки були проведено дослідження впливу концентрації катіонів Na+ та Rb+ на структуру ДНК, які дозволили на атомарному рівні з"ясувати механізми взаємодії катіонів з ДНК та визначити вплив процесів конкуренції між цими двома ...
335149
  Вовчук І. Вплив катіонів двовалентних металів на активність карбоксипептидази А немалігнізованого та пухлинного яєчника // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 84-86. – (Біологія ; вип. 1 (66)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив катионів двовалентних металів на активність карбоксипептидази А, яка булла отримана із немалігнізованої та пухлинних тканин яєчника жінок. Встановлено, що всі досліджені катіони двовалентних металів проявляли негативний вплив на ...
335150
  Вовканич Любомир Степанович Вплив катіонів лужноземельних і перехідних металів на функціонування мітохондрій печінки щурів : 03.00.02: Дис. ... канд. біол. наук / Вовканич Любомир Степанович; Мін-во освіти України. ЛДУ ім. І. Франка. – Львів, 1999. – 145л. – Бібліогр.:л.109-143
335151
  Вовканич Любомир Степанович Вплив катіонів лужноземельних і перехідних металів на функціонування мітохондрій печінки щурів : Автореф... кандид. біол.наук: 03.00.02 / Вовканич Любомир Степанович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 19л.
335152
  Лівіцька О.В. Вплив катіонів цезію на формування фосфатів у водних розчинах системи [хімічні формули] / О.В. Лівіцька, Н.Ю. Струтинська, М.С. Слободяник // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 11. – С. 68-75. – ISSN 1025-6415
335153
  Невинна Г. Вплив католицизму на функціонування теократичної політичної системи Ватикану // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2009. – С. 175-182. – (Серія "Історичне релігієзнавство" ; вип. 1). – ISBN 966-7631-79-6
335154
  Кондратенко С.В. Вплив квадратичної рекомбінації на форму спектра фотопровідності // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 511-516. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Отримано наближений розв"язок основного рівняння фотопровідності при врахуванні квадратичної рекомбінації. Аналіз форми спектра фотопровідності показав, що спад спектра при зменшенні довжини хвилі можливий навіть при нульовій швидкості приповерхневої ...
335155
  Оверченко М.Д. Вплив кваліфікації кадрів на ефективність використання основних виробничих фондів радгоспів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1959. – С. 41-47. – (Серія економіки та права ; № 2, вип. 2)


  К концу текущего семилетия удельный вес продукции совхозов в общем объеме заготовок сельскохозяйственных продуктов в стране составит: по зерну - около 40%, по мясу - 32%, по молоку - около 26%, по шерсти - около одной трети. Одним из важнейших условий ...
335156
  Гнатенко Х.П. Вплив квантованості простору на властивості класичних і квантових систем : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Гнатенко Христина Павлівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 37 назв
335157
   Вплив кверцетину на вроджені і набуті поведінкові реакції алкоголізованих щурів / Н. Піскорська, Н. Філімонова, А. Пахомова, С. Тукаєв, С. Крижанівський, А. Чернінський, О. Залевська, І. Зима // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 28-30. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив антиоксиданту кверцетину на вроджені та набуті поведінкові реакції щурів з різними моделями алкогольної інтоксикації. Встановлено, що гостра та хронічна алкоголізація справляє істотний вплив на діяльність організму і проявляється в ...
335158
  Пахомова А.О. Вплив кверцетину на вроджені та набуті поведінкові реакції алкоголізованих щурів : дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.13 / Пахомова А.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 167л. + Додаток : л.153-167. – Бібліогр. : л.125-152
335159
  Пахомова А.О. Вплив кверцетину на вроджені та набуті поведінкові реакції алкоголізованих щурів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Пахомова А.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 24 с. – Бібліогр.: 13 назв
335160
  Мірошниченко М.С. Вплив кверцетину на параметри скорочення м"язових волокон жаби в ізотонічному режимі / М.С. Мірошниченко, Д.М. Ноздренко, О.М. Мельничук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 69-70. – (Біологія ; вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  Дослідження проведено на поодиноких волокнах м"яза т. tibialis жаби Rana temporaria. Установлено, що кверцетин інгібує параметри м"язового скорочення. Зміна довжини й сила м"язового скорочення були максимальними в дослідах без кверцетину. Розчин ...
335161
   Вплив кверцетину на умовну реакцію в Т-подібному лабіринті та на рівень перекисного окислення ліпідів в мозку й печінці алкоголізованих щурів / А. Пахомова, Т. Говоруха, Є. Решетнік, О. Коваленко, М. Макарчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 53-55. – (Біологія ; вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Досліджено латентний період хронічно алкоголізованих щурів в складному Т-подібному лабіринті за умов дії кверцетину протягом 14 та 30 діб до, під час та після хронічної алкоголізації, а також інтенсивність ліпопероксидних процесів в тканинах мозку та ...
335162
  Торгало Є. Вплив кверцетину та ліпофлавону на активність глутатіонпероксидази за умов експериментального геморагічного інсульту / Є. Торгало, Л. Гайда, Ю. Степанов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 5-6. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 13). – ISSN 1728-3817


  Досліджували вплив кверцетину та ліпофлавону на активність глутатіонпероксидази в головному мозку, нирках та селезінці за умов експериментального геморагічного інсульту. Виявлено, що активність глутатіонпероксидази при геморагічному інсульті ...
335163
  Торгало Є. Вплив кверцетину та ліпофлавону на рівень відновленого глутатіону за умов експериментального геморагічного інсульту / Є. Торгало, Л. Гайда, Л. Остапченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 57-58. – (Біологія ; вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Досліджували вплив кверцетину та ліпофлавону на рівень відновленого глутатіону в головному мозку, нирках та селезінці за умов експериментального геморагічного інсульту. Встановлено, що введення щурам кверцетину та ліпофлавону сприяло зростанню вмісту ...
335164
   Вплив КВЧ-опромінення на активність ферментів та вміст АТФ у клітинах крові / Н.Є. Нурищенко, С.В. Андрейченко, Ю.В. Мінін, М.С. Мірошниченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 24-25. – (Біологія ; вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  Показано, що КВЧ-терапія призводить до зниження активності гідролітичних, енергетичних та іон-транспортних ферментів у лімфоцитах і нейтрофілах хворих на вазомоторний риніт, тоді як операційне втручання, навпаки, зумовлює зростання їхньої ...
335165
  Баранюк Н.І. Вплив керівника на підлеглих як прояв його влади та авторитету / Н.І. Баранюк, В.М. Гоза // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 223-232. – (Серія психологічна ; вип. 1). – ISSN 2311-8458
335166
  Дранник В.А. Вплив керівника трудового колективу на рівень мотивації до праці підлеглих // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (33). – С.135-141
335167
  Васильєв В.В. Вплив керівників і менеджерів виробництва на трудову мотивацію співробітників // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 27-30. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 3)


  Розкриваються підходи діяльності менеджерів з оцінки потенційної привабливості роботи для молоді та трудової мотивації співробітників.
335168
  Науменко О.М. Вплив керівної еліти на вектор державного розвитку України // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" ; Спілка журналістів України. – Київ, 2012. – № 5/8. – С. 22-23. – ISSN 0868-8117
335169
  Бурега В. Вплив Київської духовної академії на Сербську Православну Церкву у XIX - на початку XX ст // Шлях у чотири століття : матеріали Міжнар. наук. конф. "Ad fontes - до джерел" до 400-ї річниці заснування Києво-Могилянської академії, 12-14 жовт. 2015 р. / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." ; [упоряд. Н. Шліхта ; наук. ред. Н. Яковенко]. – Київ : НаУКМА, 2016. – С. 189-205. – ISBN 978-966-2410-77-8
335170
  Ярмошик І. Вплив київської історичної школи В. Антоновича на розвиток Волинського краєзнавства в другій половині XIX століття // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ, 1996. – [Ч. 1]. – С. 171-190. – ISBN 5-7702-0821-X
335171
  Желєзко А.М. Вплив Київської комісії краєзнавства на розвиток краєзнавчого руху в Україні: перша половина 20-х років XX ст. // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2013. – № 4. – С. 242-247. – ISSN 2226-3209
335172
  Моїш В. Вплив Кирило-Мефодіївського братства на творчість Тараса Шевченка // Pagini ale Sevcenkianei din Romania : Editie bilingva / pref. Octavia Nedelcu ; antologare, traduceri: Ioan Rebusapca. – Bucuresti : RCR Editorial, 2017. – Vol. 2. – С. 320-332. – ISBN 978-606-745-014-9


  "У цій статті ми мали намір висвітлити більш делікатне питання, яке найменш досліджене науковцями українського національного поета – вплив Кирило-Мефодіївського братства на творчість Тараса Шевченка. З самого початку зазначимо, що це есе є особистим ...
335173
  Гребінник Д.Й. Вплив кислої та лужної годівлі на тваринний організм : Дис. ... канд. біол. наук / Гребінник Д.Й., 1938. – 94 л.
335174
  Линник П.М. Вплив кисневого режиму та гумонових кислот на десорбцію Zn s Pb з донних відкладів в умовах експериментального моделювання / П.М. Линник, О.В. Зубко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 8. – С. 79-86. – Бібліогр.: 13 назв
335175
   Вплив кисню на процес міграції триплетних екситонів у макромолекулах ароматичних полімерів / В.Г. Сиромятніков, Ю.Т. Кононенко, В.М. Ящук, Т.Ю. Огульчанський, А.Я. Кальницький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 64-66. – (Фізика ; Вип. 1)


  Досліджувалось затримане випромінювання карбазолмістких полімерів (ПВК, ПЕПК, ПВБК) та сополімера ВК-ОМА. На підставі отриманих даних зроблено висновок про існування триплетних екситонів в карбазолмістких полімерах при Т>290 К і атмосферному тискові. ...
335176
  Чан Пен Вплив китайської архітектури і мистецтва на європейську архітектуру і дизайн ХVIII- початку XX століть // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; редкол.: Гнатюк Л.Р., Голубець О.М., Даниленко В.Я. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 17 : Мистецтвознавство. – С. 152-169. – ISSN 2415-8151
335177
  Мусыйчук В.А. Вплив китайської мови та культури на фразеологічний фонд в"єтнамської мови // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 1. – С. 151-156. – ISSN 1608-0599
335178
  Антошко М.О. Вплив китайської філософії на музичну культуру країни // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2020. – № 3. – С. 178-182. – ISSN 2226-3209
335179
  Плаксій О.М. Вплив Китаю на світове економічне зростання: огляд емпірічної літератури // Матеріали міжнародної конференції "Мега-тренди світового розвитку та економічні перспектви України" : 30 червня 2016 р., м. Київ / "Мега-тренди світового розвитку та економічні перспективи України", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2016. – С. 170-172
335180
  Віщун В.В. Вплив кібератак на ефективність функціонування інформаційних систем // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 35. – С. 72-77


  Викладені результати досліджень щодо порядку оцінки ефективності функціонування інформаційних систем, представлена схема залежності функціонування інформаційної системи від впливу кібератак
335181
  Скибун О.Ж. Вплив кіберзагроз на функціонування електронних комунікацій (телекомунікацій) в умовах побудови "цифрової держави" // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2020. – С. 84-92. – (Серія "Державне управління" ; № 4 (99)). – ISSN 2310-2837
335182
  Буров О. Вплив кіберзлочинності на цифрову економіку // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Федорова Н.В., Якуша Є.С.[ та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (121). – С. 69-78. – ISSN 2308-0361
335183
  Савченко Р.О. Вплив кібернетики на розвиток управлінського контролю / Р.О. Савченко, Н.М. Савченко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 24, грудень. – С. 11-14. – ISSN 2306-6792
335184
  Шірінян Л.В. Вплив кількості страховиків на ефективність страхової галузі України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 303-311 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
335185
  Матвієнко М.Г. Вплив кісспептина на функціональну активність тестикул нестатевозрілих щурів за умов блокади та активації альфа-адренорецепторів і при введенні мелатоніна / М.Г. Матвієнко, А.С. Пустовалов, М.Е. Дзержинський // Сучасні проблеми біології, екології та хімії : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю біол. ф-ту, 11-13 трав. 2012 р., м. Запоріжжя / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України ; Гос. науч.- произв. об-ние "Науч.-практ. центр по Биоресурсам" Нац. акад наук Беларуси ; Рос. акад. с.-х. наук [и др. ; редкол.: Бондар О.Г. и др.]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 235-236
335186
  Апостол М.В. Вплив класиків зоотехнічної науки на становлення М. В. Зубця як вченого–селекціонера в галузі тваринництва // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 112 (№ 9). – С. 85-87. – ISSN 2076-1554
335187
  Івко А.В. Вплив класифікації та структуризації капіталу підприємства на якість управління його структурою // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : Науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2007. – № 1. – С. 47-50.
335188
  Крижанівська В.В. Вплив класової боротьби на Правобережній Україні на внутрішню політику уряду Речі Посполитої (кінець XVII - 60-і роки XVIII ст.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1974. – С. 105-110. – (Серія історії ; № 16)
335189
   Вплив кластерів на розвиток туристично-рекреаційного регіону в Закарпатті / О. Микула, С. Радомський, С. Малахова, З. Кок // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2014. – С. 35-42. – (Економіка АПК ; № 21 (2))
335190
  Хмара М.П. Вплив кластерних утворень на ефективність міжнародних інтеграційних процесів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 61-62
335191
  Баранов І.В. Вплив кластерної моделі організації економіки на розвиток інноваційної діяльності підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 12 ( 103). – С. 92-96
335192
  Махоркін М.І. Вплив клиновидної вставки з функціонально-градієнтного матеріалу на особливість напружень у складеній клиноподібній структурі за антиплоскої деформації // Прикладні проблеми механіки і математики : науковий збірник / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача ; голов. ред. Р.М. Кушнір. – Львів, 2018. – Вип. 16. – С. 112-118. – ISSN 1810-3022
335193
  Лобода Н.С. Вплив кліматичних змін на водні ресурси Північно-Західного Причорномор"я у сценарних умовах (за RCP4.5 та RCP8.5) / Н.С. Лобода, Ю.В. Божок // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / їв. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2016. – Т. 2 (41). – С. 48-58. – ISSN 2306-5680


  Установлені основні тенденції зміни кліматичних чинників формування стоку та водних ресурсів Північно-Західного Причорномор"я на основі моделі "клімат-стік" у майбутньому з використанням сценаріїв глобальної зміни клімату RCP4.5 та RCP8.5. Показано, що ...
335194
  Гребінь В.В. Вплив кліматичних змін на гідрологічний режим річок басейну Дністра (ретроспективний аналіз попередніх досліджень) / В.В. Гребінь, К.В. Мудра // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 3 (42). – C. 34-41. – ISSN 2306-5680


  Розглянуто результати досліджень українських та молдовських вчених щодо впливу кліматичних змін на водні ресурси та гідрологічний режим річок басейну Дністра. Зроблено висновок про те, що більшість дослідників намагається оцінити зміни водних ресурсів ...
335195
   Вплив кліматичних змін на просторовий розвиток територій землі: наслідки та шляхи вирішення = The impact of climate change on spatial development of Earth"s territories: implications and solutions : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 черв. 2019 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України ; М-во аграр. політики та продовольства України, Голов. упр. держгеокадастру у Херсон. обл. [та ін.] ; [голов. ред. Яремко Ю.І.]. – Херсон : ХДАУ "ХДАУ", 2019. – 234, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр, рос., англ. - У надзаг. дан: II Міжнародна науково-практична конференція. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-97932-0-1
335196
  Польовий А.М. Вплив кліматичних змін на режим зволоження вегетаційного періоду в Україні // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2015. – № 16. – С. 128-140 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2311-0902
335197
  Карлін М. Вплив кліматичних обмежень на фінанси підприємств: проблеми та способи їх розв"язання // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – № 4 (12). – С. 89-96. – ISSN 2411-4014
335198
  Купріков І. Вплив клімату на внутрішній хід річкового стоку та атмосферних опадів в Україні / І. Купріков, С. Сніжко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 25-28. – (Географія ; вип. 56). – ISSN 1728-3817


  Досліджено зміни внутрирічного ходу річкового стоку та атмосферних опадів під впливом кліматичних змін на території України. Inneryear course changes of river flow and atmospheric precipitation under climatic changes in Ukraine are researched.
335199
  Шишканинець І.Ф. Вплив клімату на радіальний приріст бука в середньовікових деревостанах у верхів"ї басейну річки Латориця / І.Ф. Шишканинець, В.Г. Мазепа // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 133. – С. 112-118 : табл., рис. – Бібліогр.: с.117-118. – ISSN 1026-3365
335200
  Ямненко К.В. Вплив когнітивних стилів на рівень навчальної успішності студентів // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства" : 11-12 листоп. / "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Віваріо, 2016. – С. 172-173
335201
  Куценко Т. Вплив когнітивного навантаження на прояв емоційного ефекту Струпа // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 30-34. – (Біологія ; вип. 1 (80)). – ISSN 1728-3817
335202
  Засєкін С.В. Вплив когнітивного стилю та провідного каналу сприйняття інформації на перекладацькі рішення // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 2. – С. 70-77


  У статті автор пропонує до розгляду питання взаємозв"язку психолінгвістичних чинників – когнітивного стилю перекладача й провідного каналу декодування тексту оригіналу та стратегій перекладу художнього тексту. Одержані дані засвідчили існування впливу ...
335203
  Пацурія Н.Б. Вплив кодифікації господарського законодавства на розвиток страхових правовідносин // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 124-130
335204
  Гіждіван Л.Ю. Вплив кодифікації на формування міжнародного екологічного права // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 88-91. – (Правознавство ; Вип. 492)


  Автор досліджує питання систематизації стандартів міжнародного екологічного права в аспекті кодифікації і показує також роль, яку ООН та її спеціалізовані установи відіграють у згаданій сфері. В роботі підкреслюється значення кодифікації в чіткому ...
335205
  Корецька С.О. Вплив кодування на формування митної вартості автотранспортних засобів / С.О. Корецька, Н.М. Левченко, С.В. Пальчиковський // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 5. – С. 44-46. – Бібліогр.: 14 назв
335206
  Бедрій М.М. Вплив козацького звичаєвого права на формування української держави у XVII ст. // Особливості формування законодавства України: філософсько-правові, історичні та прикладні аспекти : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. (27 берез. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Івано-Франків. ун-т права ім. Короля Данила Галицького, Юрид. ф-т Терноп. нац. екон. ун-ту [та ін.] ; [упоряд.: О.В. Острогляд, М.Й. Гаврецька ; оргком. та редкол.: А.І. Луцький та ін.]. – Івано-Франківськ : Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, 2015. – С. 103-106
335207
  Дроздова О.В. Вплив Козельщанської ікони Божої Матері на моральну свідомість місцевого населення Полтавщини // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 164-167. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У статті відновлюється історична справедливість щодо картини становлення справи історії релігійної думки Полтавщини, зокрема діяльності церковних установ у кінці XIX - на початку XX століття, що відіграли своєрідну роль у загальному процесі розвитку ...
335208
  Колесник Т. Вплив коливань валютних курсів на експорт України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 307-314. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 15)
335209
  Іванова Ольга Іллівна Вплив колхіцину на проведення збудження у нервово-м"язовій системі : Автореф... кандид. біолог.наук: 03.00.13 / Іванова Ольга Іллівна;. – К., 1997. – 17л.
335210
  Бочар О.М. Вплив комбінації телмісартану та аторвастатину на клінічний перебіг артерійної гіпертензії у поєднанні з ожирінням та неалкогольною жировою хворобою печінки / О.М. Бочар, Є.Я. Скляров // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2014. – Т. 20, № 3/4. – C. 34-38. – ISSN 1029-4244
335211
  Жук А.Н. Вплив комбінованого хірургічного лікування ревматогенного відшарування сітківки у поєднанні з катарактою на морфофункціональні показники сітківки // Матеріали IІІ Міжнародної наукової конференції "Наукові тренди постіндустріального суспільства" : 21 жовт. 2022 р., м. Дніпро, Україна / "Наукові тренди постіндустріального суспільства", міжнар. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 188-189. – ISBN 978-617-8037-94-9
335212
  Остапченко Л.І. Вплив комбінованої дії рентгенівського опромінення та стресу на розвиток ерозивно-виразкових ушкоджень у слизовій оболонці шлунка щурів / Л.І. Остапченко, Т.В. Берегова, Т.М. Фалалєєва // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – Т. 2, № 2. – C. 77-80. – ISSN 2413-550Х
335213
  Кущ К.О. Вплив комбінованої нейрометаболічної терапії на регрес неврологічної симптоматики у хворих із гострим ішемічним інсультом / К.О. Кущ, О.М. Клигуненко, О.О. Зозуля // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 5 (84). – С. 86-90. – ISSN 2224-0586
335214
  Авербах М.Я. Вплив комерціалізованих просторів на візуальні якості архітектурного середовища // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 135. – С. 66-73 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура ; вип. 135). – ISSN 0869-1231
335215
  Бойченко О.К. Вплив комерційних банків на діяльність підприємств в Україні : Автореф... канд. екон.наук: 08.06.01 / Бойченко О. К.; КУ ім. Шевченка. – К., 1998. – 16л.
335216
  Ізмайлов Я. Вплив комп"ютеризованих інформаційних систем бухгалтерського обліку на формування обліково-аналітичної інформації, прогнозування і прийняття управлінських рішень / Я. Ізмайлов, А. Бошко, Н. Овдіна // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. Єфіменко В.І. – Київ, 2017. – № 5. – С. 19-32
335217
  Пісцо М. Вплив комп"ютерних технологій на розвиток полісемії та омонімії англійської мови // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів і аспірантів "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень" : (14-15 трав. 2013 р.) / "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень", міжнар. наук.-практ. конф. студентів і аспірантів. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – Т. 2. – С. 190-191. – ISBN 978-966-600-646-5
335218
  Безкоровайна І.М. Вплив комп"ютерного навантаження на зміни якісного складу сльози / І.М. Безкоровайна, Д.О. Наконечний // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Багацька Н.В., Берегова Т.В. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Т. 17, вип. 2 (58). – С. 83-85. – ISSN 2077-1096
335219
  Лосієвська О.Г. Вплив комп"ютерного спілкування на розвиток комунікативних компетенцій професіоналізму майбутніх фахівців гуманітарного профілю // Актуальні проблеми психології : збірник наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2013. – С. 125-130. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 39). – ISSN 2072-4772
335220
  Остроух В. Вплив комп"ютерної картографії на сучасне картографічне виробництво : Теоретичні дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 17-18. – Бібліогр.: 8 назв. – (Географія ; вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості використанні програмних та апаратних засобів комп"ютерної картографії в сучасному картографічному виробництві. Features of use program and hardware resources of computer cartography in modern cartography, manufacture are ...
335221
  Кузьменко Ю.В. Вплив компартійної ідеології на професійну повсякденність освітян СРСР у 1945-1953 рр. / Ю.В. Кузьменко, О.М. Корпас // Література та культура Полісся : збірник наукових праць / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя ; редкол.: Г.В. Самойленко, М.К. Бойко, О.Д. Бойко [та ін.]. – Ніжин, 2018. – Вип. 90. – С. 125-135. – (Серія "Історичні науки" ; № 9). – ISSN 2520-6966


  Стаття присвячена дослідженню повсякденності працівників сфери освіти СРСР у повоєнний період (1945–1953 рр.) та впливу на професійну діяльність освітян компартійної ідеології. На основі наявних досліджень, аналізу повоєнної педагогічної літератури та ...
335222
  Демов О.Д. Вплив компенсувальних установок промислових споживачів на зниження втрат в електричних мережах енергопостачальних компаній / О.Д. Демов, Ю.В. Никитенко, В.А. Коноплицький // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 6 (123). – С. 125-128. – ISSN 1997-9266
335223
  Будак В.Д. Вплив компетентнісного підходу на формування професійної успішності студентів ВНЗ // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 27-30. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 1.41 (93), т. 1). – ISSN 2078-2128
335224
  Надтока В.О. Вплив компетентнісного та особистісно орієнтованого підходів на конструювання підручника з економіки профільного рівня навчання // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 21. – C. 283-294. – ISBN 978-966-544-404-5
335225
   Вплив комплексного легування на властивості шарів GaAs, отриманих методом рідинно-фазної епітаксії / В.В. Козаченко, С.І. Круковський, Ю.Є. Ніколаєнко, Р.К. Савкіна, О.Б. Смірнов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 359-364. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджується вплив комплексного легування розплавів галію гадолінієм, алюмінієм та кремнієм на фотолюмінісцентні та електрофізичні властивості шарів GaAs, отриманих методом рідинно-фазної епітаксії. Ключові слова: рідинно-фазна епітаксія, епітаксійні ...
335226
  Рубцов Р.В. Вплив комплексного лікування пневмоконіозу у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень на деякі показники інтоксикації // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (98). – С. 42-48 : табл., фото. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2077-7477
335227
   Вплив комплексного мікробного інсектициду "Бактофунгін-LS" на процеси життєдіяльності рослин / А.О. Кононенко, О.А. Дрегваль, Н.В. Черевач, І.В. Жерносєкова // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 44. – С. 60-65 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2073-8331
335228
   Вплив комплексної інокуляції насіння на грунтову мікрофлору агрофітоценозу зернобобових культур / О.Л. Туріна, С.В. Дідович, Р.О. Кулініч, О.М. Дідович // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 3. – С. 82-87 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-4893
335229
   Вплив комплексної радіотерапії на молекулярні механізми трансдукції сигналу / Б.Я. Раєцька, Л.І. Остапченко, Л.І. Гавриш, О.П. Гаділія // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2008. – Т. 16, № 2. – С. 122-126. – ISSN 1023-2427


  На підставі проведених досліджень встановлено, що опромінення призводить до змін молекулярних механізмів трансдукції сигналу за умов злоякісного росту
335230
  Іванова Ксенія. Вплив комплексності інноваційного продукту на договірне регулювання його створення // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 5 (101). – С. 78-83
335231
  Біденко В.М. Вплив комплексонатів мікроелементів на питому активність 137Cs у молоці корів / В.М. Біденко, В.П. Славов // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 1. – С. 21-25 : табл. – Бібліогр.: с. 25. – ISSN 2077-4893


  Наведено результати оцінювання особливостей забруднення агроекосистем Полісся України у віддалений період після аварії на ЧАЕС. Встановлено, що основні чинники впливу на надходження 137 Cs з ґрунтів радіоактивно забруднених сільськогосподарських угідь ...
335232
  Куцик А.М. Вплив комплексоутворення в молекулярних бінарних розчинах на дифузію та інфрачервоні спектри : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14, 104, 10 / Куцик Андрій Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 206 арк. – Додатки: арк. 200-206. – Бібліогр.: арк. 174-199
335233
  Куцик А.М. Вплив комплексоутворення в молекулярних бінарних розчинах на дифузію та інфрачервоні спектри : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Куцик Андрій Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 21 с. – Бібліогр.: 32 назв.
335234
  Ніконова В.В. Вплив комплексоутворення на нелінійну дифузію в молекулярних розчинах : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Ніконова Вікторія Віталіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 165 арк. – Додатки: арк. 163-165. – Бібліогр.: арк. 149-162
335235
  Ніконова В.В. Вплив комплексоутворення на нелінійну дифузію в молекулярних розчинах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Ніконова Вікторія Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
335236
  Мороз Д.Г. Вплив комплексу маркетингу на розвиток туризму // 25 років незалежності України : історія, сьогодення, стратегії майбутнього розвитку : зб. наук. праць за матеріал. Міжвуз. наук.-практ. конф. 12 квіт. 2017 р. / Міжрегіон. Акад. упр. персоналом ; Одес. ін-т ; [редкол.: В.П. Марущак, О.Ф. Каракасіді, О.В. Захарченко та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2017. – С. 41-44. – ISBN 978-966-2710-86-1
335237
  Вдовиченко А. Вплив компонентів газових викідів на ріст мікроводоростей Chlorella Vulgaris / А. Вдовиченко, Н. Голуб // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2022. – С. 3-14. – (Серія біологічна ; вип. 86). – ISSN 0206-5667
335238
   Вплив компонентів геополімерних в"яжучих речовин на властивості компаундів за цементування борвмісних рідких радіоактивних відходів / Ю.Г. Федоренко, Ю.О. Ольховик, А.М. Розко, Г.П. Павлишин // Ядерна енергетика та довкілля : науково-технічний журнал / Ін-т проблем безпеки атом. електростанцій НАН України (ІПБ АЕС НАН України) [та ін.] ; голов. ред. Носовський А.В. ; редкол.: Бондарьков М.Д., Борисенко В.І., Васильченко В.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (21). – С. 71-77. – ISSN 2311-8253
335239
  Ніченко С.В. Вплив компресорних мастил на термодинамічні властивості робочих тіл холодильного устаткування : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.06 - Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика / Ніченко С.В. ; Одеська державна академія холоду. – Одеса, 2008. – 22 с. – Бібліогр.: 19 назв
335240
  Нехайчук Д.В. Вплив комунальної власності на фінансові ресурси регіону // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2010. – № 2 (7). – С. 20-23
335241
  Гетьман З.О. Вплив комунікативно-дискурсивних вимірів літературного розмовного мовлення на граматичні структури // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 105-107. – Бібліогр.: Літ.: с. 107; 2 п. – ISBN 978-966-171-165-4


  Йдеться про іспанське літературне мовлення, втілене в діалогічному тексті. Синтаксичний аспект прагматики тексту. Речь идет об испанской литературной разговорной речи, воплощенной в диалогическом тексте. Синтаксический аспект грамматики ...
335242
  Загородня Л.З. Вплив комунікативного фокусу на вибір перекладацьких відповідників (на прикладі перекладу англійських артиклів українською мовою) // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т". – Ужгород, 2010. – Вип. 8. – С. 203-214. – ISBN 978-966-8904-46-2
335243
  Автушенко І. Вплив комуністичного тоталітарного режиму на культурний розвиток України (1920 - перша половина 30-х рр.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 5 : Україна та Фінляндія: західні й східні впливи на історичний та культурний розвиток. – C. 118-122
335244
  Попрозман О.І. Вплив кон"юнктури ринку чинників виробництва на діяльність підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (237). – С. 71-77. – ISSN 2522-1620
335245
  Радіщук Т.П. Вплив кон"юнктури товарного ринку на інноваційний розвиток підприємства // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 20, жовтень. – С. 98-104. – ISSN 2306-6792
335246
  Гіждіван Л.Ю. Вплив конвенцій Ради Європи на українське законодавство про статус національних меншин // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – Вип. 125. – С.60-64. – (Правознавство ; Вип. 125). – ISBN 966-568-422-1
335247
  Чекмишев О.В. Вплив конвергованих методів дослідження системи соціальних комунікацій на медіаконтент // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 21-26


  У статті висунуто й обґрунтувано гіпотезу про те, що проведення конвергованого соціальнокомунікаційного дослідження та публічне оголошення його результатів безпосередньо впливає на медіа контент. В статье выдвинута и обоснована гипотеза о том, что ...
335248
  Кривоберець М.М. Вплив конкурентного середовища на маркетингове плануваннч потенціалу туристичного підприємста // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5, березень. – С. 70-74. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
335249
  Галелюк М.М. Вплив конкурентоспроможності національної економіки на діяльність українських підприємств // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 624 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 214-220. – ISSN 0321-0499
335250
  Ліпова О.Л. Вплив конкурентоспроможності персоналу на привабливість харчового бізнесу / О.Л. Ліпова, О.В. Євтушок // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Т. 9, вип. 3. – С. 52-60 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2312-847X
335251
  Резнікова Н.В. Вплив конкуренції інфраструктурних проєктів США та КНР на глобальну економічну кон"юктуру та економічну безпеку країн, що розвиваються: боргові, технологічні і фінансові важелі тиску на сталий розвиток / Н.В. Резнікова, В.Г. Панченко, О.А. Іващенко // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 8, серпень. – С. 9-16. – ISSN 2306-6806
335252
  Лагутін В. Вплив конкуренції на інноваційний розвиток та конкурентоспроможність економіки / В. Лагутін, О. Ясько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 22-26. – (Економіка ; вип. 10 (151)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено взаємовплив конкуренції, інноваційного розвитку та конкурентоспроможності економіки. Обґрунтовано, що для забезпечення інноваційного розвитку економіки необхідним є створення моделі ефективної конкуренції. Також в статті ...
335253
  Дучинська Н.І. Вплив конкуренції на концентрацію капіталу в економіці України // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 176-182. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (2)). – ISSN 9125-0912
335254
  Павленко Л. Вплив конкуренції на ціноутворення в банку // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 7. – С. 162-165. – ISSN 1993-0259
335255
  Букет Є.В. Вплив Константинопольського патріархату на терени Київського воєводства Речі Посполитої в першій половині XVIII століття // Інгульський степ : збірник: історія, краєзнавство, родовід, джерела, спадщина / упоряд. В.А. Сердюк. – Київ, 2021. – Вип. 6. – С. 13-21. – ISBN 978-966-8382-66-6
335256
  Хван Р.М. Вплив Конституції України на формування державної муніципальної політики // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 520-526
335257
  Ляпін Д. Вплив конституційних змін у повноваженнях парламенту на регуляторну політику / Д. Ляпін, В. Тимощук // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 92-97.
335258
  Малишев Б. Вплив конституційного судочинства на законодавчу діяльність Верховної Ради України / Б. Малишев, Ю. Криченко // Часопис Парламент : науково-популярний журнал / ГО "Лабораторія законодавчих ініціатив" ; голов. ред. Р. Кобець. – Київ, 2016. – Вип. 4. – С. 5-29. – ISBN 978-617-7157-32-7
335259
  Тарасенко Т. Вплив Конституційного Суду України на визначення відповідальності суб"єктів владних повноважень місцевого самоврядування // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Вип. 1 (40). – С. 158-166. – ISSN 2414-4436
335260
  Євграфов П. Вплив Конституційного Суду України на формування громадського суспільства і правової держави // Вісник Конституційного Суду України. – Київ, 2001. – № 5. – С.36-41
335261
  Гринюк Р. Вплив Конституційного Суду України на формування конституційної правосвідомості як засіб зміцнення його авторитет / Р. Гринюк, О. Багрій // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 58-61. – ISSN 2310-6158
335262
  Зубченко С.О. Вплив конституційної реформи на гуманітарну безпеку української держави // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 236-243
335263
  Смокович М.І. Вплив конституційної реформи на розвиток адміністративної юстиції // Судова реформа в Україні: реалії та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. 18 листоп. 2016 р. / О.Л. Копиленко, Р.М. Мінченко, Ю.В. Баулін, Р.П. Князевич, К.Ю. та ін. Красовський. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – С. 68-79. – ISBN 978-617-7530-15-1
335264
  Бошицький Ю.Л. Вплив конституційної реформи та децентралізації влади в Україні на розвиток інтелектуальної власності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 230-235. – ISSN 2219-5521
335265
  Замойський С.М. Вплив конструктивно-технологічних параметрів ротаційного розпушувача на якість підготовки грунту / С.М. Замойський, К.В. Замойська // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ.держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 26, ч. 2 : Технічні науки. Економічні науки. – С. 16-22 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2410-1125
335266
  Челюбеєв Віктор Миколайович Вплив контактних неоднорідностей на електричні характеристики діодів Ганна : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.27.01 / Челюбеєв .М.; "КПІ". – Київ, 2002. – 18 с.
335267
  Соколова С. Вплив контактної мови: джерело помилок чи джерело збагачення? // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Присяжнюк [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (59). – C. 17-27. – ISSN 1682-3540
335268
  Лещенко Н.А. Вплив контекстів на формування та розвиток міського архітектурного середовища // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 1. – С. 186-190. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2077-3455
335269
  Загородня Л. Вплив контексту на переклад числових форм англійських абстрактних іменників українською мовою // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 107-110
335270
  Хилько М.М. Вплив контенту засобів масової комунікації на український соціум / М.М. Хилько, В.М. Корнєєв // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 16. – С. 57-68. – ISSN 2312-5160


  З метою дослідження впливу контенту засобів масової комунікації на український соціум було проведено соціологічне опитування методом анонімного анкетування, польовий етап якого відбувся в грудні 2013 р. - січні 2014 р. Виявлено, що найбільший вплив на ...
335271
  Хилько М.М. Вплив контенту ЗМІ на формування політичної культури і становлення ідеологій // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 69-70
335272
  Рогатинська Н.З. Вплив контрабанди на митну безпеку держави // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Західноукр. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 1 (25). – C. 127-132. – ISSN 2524-0129
335273
  Опалко А.І. Вплив контрольованого інбридингу на якість насіння представників роду Malus Mill / А.І. Опалко, Ф.О. Заплічко, О.А. Опалко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 44-45. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Гейтоногамія пилком, попередньо обробленим мутагенами, сприяла зав"язуванню плодів і якісного насіння видів і сортів яблуні порівняю із самозапиленням необробленим пилком. Встановлено ефективність мутагенів для всіх вивчених генотипів. Geitonogamy by ...
335274
  Браїлко Юлія Вплив конфесійного стилю на поетичне мовлення Івана Гнатюка: лексико-семантичний аспект // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 3 (6). – С. 84-91. – Бібліогр.: Літ.: С. 90; 5 назв. – ISSN 2075-1486
335275
  Прасоленко О.В. Вплив конфліктних ситуацій на міських вулицях на показники трудової діяльності водія у темну пору доби // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 3 (149). – С. 152-157 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
335276
  Заваріка Г.М. Вплив конфліктного періоду на розвиток міжнародного туризму / Г.М. Заваріка, А.В. Солодовник // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 39. – С. 24-31. – ISSN 2308-135X
335277
   Вплив концентрацiї на динамiчнi властивостi однозарядних електролiтiв / Н.О. Атамась, Л.А. Булавін, А. Британ, Г.М. Вербинська
335278
   Вплив концентрації ванадію (V) на будову скла K2O-P2O5-WO3-V2O5 / К.В. Теребіленко, В.О. Зозуля, В.П. Чорній, С.Г. Неділько, М.С. Слободяник // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2021. – № 3. – С. 72-77. – ISSN 1025-6415
335279
  Білоцерківець І.Д. Вплив концентрації виробництва на фактори зростання продуктивності праці (на матеріалах вугільної промисловості Донбасу) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – С. 13-20. – (Серія економіки та права ; № 1, вип. 2)


  На материалах угольной промышленности Донбасса показано, что на крупных шахтах уровень механизации всех производственных процессов значительно выше, чем на мелких. Высокая степень механизации производственных процессов дает возможность более четко ...
335280
  Сабадин В.Я. Вплив концентрації мутагену на господарсько цінні ознаки генотипів ячменю ярого // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 1 (131). – С. 91-96 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2310-9270
335281
   Вплив концентрації на динамічні властивості однозарядних електролітів / Н.О. Атамась, Л.А. Булавін, А. Британ, Г.М. Вербинська // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 2
335282
  Ткачук О.П. Вплив концентрації свинцю на зміну еколого-агрохімічних показників грунту // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Калетнік Г.М. ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 3. – С. 217-225 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2476626
335283
  Лисенко О. Вплив концентрації СО2 і О2 на структуру дихальної реакції за умов фізичних навантажень різного характеру // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 52-55. – (Біологія ; Вип. 61). – ISSN 1728-3817


  Представлені результати дослідження особливостей впливу концентрації СО2 і О2 на структуру дихальної реакції організму та ефективності діяльності дихальної системи за умов фізичних навантажень різного характеру енергозабезпечення. The results of study ...
335284
  Нікітіна Т.А. Вплив концентрації та централізації капіталу та глобальну та національну економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 20. – С. 181-187


  Статтю присвячено дослідженню впливу подальшої концентрації та централізації капіталу, як невід"ємної частини процесу глобалізації, на глобальну та національну економіки. The article are describe research influence of capital"s concentration and ...
335285
  Дорошенко Г.М. Вплив концентраційних фазових переходів на структуру, гальваномагнітні, теплові і термоелектричні властивості твердих розчинів вісмут-сурма і плівок на їх основі : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Дорошенко Ганна Миколаївна ; НАН України, Ін-т електрофізики і радіаційних технологій. – Харків, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 24 назви
335286
  Федоренко Я. Вплив концепції "сродної" праці Г.С. Сковороди на формування особистості українс ьких селян середини XX століття // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 1. – С. 232-238
335287
  Тарасенко Д.І. Вплив концепції доказів на можливість реалізації принципів рівності та змагальності сторін у кримінальному процесі України // Актуальні проблеми правоохоронної діяльності : зб. матеріалів Всеукр. наук.- практ. Інтернет конф. (23 груд. 2016 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: В.С. Бондар, М.В. Кривонос]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О.Дідоренка, 2017. – С. 328-331. – ISBN 978-617-616-075-5
335288
  Заремський М.Й. Вплив концепції Е. Шефтсбері на формування моральної філософії Я. Козельського // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2019. – Вип. 12. – С. 185-190. – ISSN 2218-4805
335289
  Дідківська К.В. Вплив концепції маркетингу партнерських відносин на діяльність транснаціональних корпорацій // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 3 (106). – С. 105-110
335290
  Жукова Є.О. Вплив концепції незначущості приватних інтересів людини і громадянина на систему державного управління // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2022. – С. 85-90. – (Серія "Право" ; вип. 13 (25)). – ISSN 2078-6670
335291
  Новіцький В.В. Вплив концепцій праворозуміння на формування методології юридичної науки // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2018. – № 8, серпень. – С. 45-50. – ISSN 2312-1831
335292
  Політюк А.П. Вплив концепцій Ст. Тулміна та Х. Перельмана на розвиток логічної думки ХХ і ХХI ст. // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 23. – С. 77-88


  У статті досліджуються чинники появи аргументативного повороту, аналізуються передумови появи перших робіт з аргументативної проблематики та мотиви переосмислення античної логічної спадщини на тлі стану логічної науки у середині 20 ст. В статье ...
335293
  Мітчук О.А. Вплив концепцій Томаса Джефферсона на розвиток української ліберальної журналістики // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 191-194


  Розглядається взаємозв"язок зародження та розвитку української ліберальної журналістики з поширенням концепцій ліберального суспільства Томаса Джефферсона. Аналізуються чинники адаптації українського медійного простору до загальносвітових тенденцій ...
335294
   Вплив координаційних вправ на розвиток уваги студентів на заняттях з фізичного виховання / Р. Харченко, А. Леоненко, В. Ганчева, О. Гончаренко, О. Жуков // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, О.А. Біда, Ю.А. Бондаренко [та ін.]. – Суми, 2020. – № 2 (96). – С. 175-183. – ISSN 2312-5993
335295
  Карамушка Л.М. Вплив копінг-стратегій на структурні компоненти психологічного здоров"я персоналу освітніх організацій // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 12-21. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 57). – ISSN 2072-4772
335296
  Годованець Н.І. Вплив Корану на формування релігійно-правових шкіл сунітського та шиїтського спрямування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 4-6. – (Філософія. Політологія ; вип. 98). – ISSN 1728-3817


  Здійснено аналіз змісту діяльності релігійно-правових шкіл (мазхабів) сунітського та шиїтського спрямування щодо джерел мусульманського права та методів вирішення духовно - правових питань. The author is analysing Sunni and Shiite religious law ...
335297
   Вплив корвітину на біотрансформацію жовчних кислот у печінці щурів з експериментальною гіперхолестеринемією / А.М. Ляшевич, Є.М. Решетнік, І.М. Сєчина, С.П. Весельський, К.В. Гарник // Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціації народної медицини". – Київ, 2016. – № 4. – С. 12-16
335298
   Вплив корвітину на печінковий кровообіг та серотоніну на скоротливу активність ворітної вени / О. Віноградова, О. Пасічніченко, Т. Вовкун, П. Янчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 30-32. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Вивчали вплив корвітину (1 і 5 мг/кг) на локальний кровотік в печінці у дослідах in vivo та дію серотоніну в концентраціях 1*10[у -4 ступені]-1*10[у -8 ступені] моль/л на тонічну і скоротливу активність ізольованих препаратів ворітної вени щурів. ...
335299
   Вплив кореляційних ефектів на коефіціент заповнення у випадку адсорбції на поверхню, модифіковану спейсорами / Л.А. Булавін, Д.А. Гаврюшенко, В.М. Сисоєв, П.А. Якунов // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журн. Президії Нац. акад. наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 6
335300
  Гаврющенко Дмитро Анатолійович Вплив кореляційних ефектів на розподіл густини неоднорідної рідини : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.14 / Гаврющенко Дмитро Анатолійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 16л.
335301
  Гаврюшенко Дмитро Анатолійович Вплив кореляційних ефектів на розподіл густини неоднорідної рудини : Дис... канд. фізико-математ.наук: 01.04.14 / Гаврюшенко Дмитро Анатолійович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 148л. – Бібліогр.:л.123-148
335302
  Парфенюк А.І. Вплив кореневих екзометаболітів гібридів соняшнику на ріст і розвиток гриба / А.І. Парфенюк, Ю.А. Туровнік, В.В. Круть // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. ; редкол.: Бойко А.Л., Бородай В.П., Булигін С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 36-41 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-4893
335303
  Тітаренко Тетяна Євгеніївна Вплив кореневої гіпоксії на фізіологічні процеси у плодових культур : Дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.12. / Українська академія аграрних наук; Ін-тут садівництва; Тітаренко Т.Є. – Київ, 2003. – 161л. – Бібліогр.: л.133-155; Додатки: л.156-161
335304
  Тітаренко Тетяна Євгеніївна Вплив кореневої гіпоксії на фізіологічні процеси у плодових культур : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.12 / Тітаренко Т.Є.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв.
335305
  Шебанін П.О. Вплив кормової добавки "Біо Плюс 2Б" на якісні показники свинини // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2016. – Вип. 2 (90), ч. 2. – С. 171-178 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2313-092X
335306
  Разанов С.Ф. Вплив корму і його часткових замінників на вміст радіонуклідів організмі бджіл та їх гнізді. : Автореф... Канд.с-х.наук: 06.02.04 / Разанов С.Ф.; Каб.Мін.Укр.Нац.аграрн.ун-т. – К, 1998. – 16л.
335307
  Зінчук О. Вплив королеви Вікторії на зовнішньополітичне життя Великої Британії в 40-х - 90-х рр. XIX ст. // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 463-466. – ISBN 978-966-171-893-6
335308
  Зінчук О. Вплив королеви Вікторії на політичне життя Великої Британії в 30-х - 90-х рр. XIX ст. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 407-410. – ISBN 978-966-171-793-9
335309
  Фалалєєва Тетяна Михайлівна Вплив коротколанцюгових жирних кислот на шлункову секрецію : Дис. ... канд. біологіч. наук: 03.00.13 / Фалалєєва Т.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 146л. + Дод.: 144-146. – Бібліогр.: л. 115-143
335310
  Фалалєєва Тетяна Михайлівна Вплив коротколанцюгових жирних кислот на шлункову секрецію : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук:03.00.13 / Фалалєєва Т.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв
335311
   Вплив короткотривалої гіпертермії на реліктові рослини ginkgo l. та magnolia l / Н. Нужина, А. Голубенко, Р. Палагеча, О. Футорна, Н. Гензерська, М. Гайдаржи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 67-72. – (Біологія ; вип. 3 (82)). – ISSN 1728-3817
335312
  Бобиль В Вплив корпоративного управління банку на рівень операційних ризиків / В Бобиль, // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 6 (137). – С. 40-51 : Табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1605-2005
335313
  Баюра Д.О. Вплив корпоративного управління на економічне зростання // Теоретичні та прикладні питання економіки : Збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 8. – С. 45-50. – ISBN 966-7131-74-2 "Вікар"
335314
  Приятельчук О.А. Вплив корпоративної звітності на стан інформаційної безпеки підприємства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 102, (ч. 1). – С. 88-91


  Кардинально відмінні за своєю суттю та формами прояву категорії відкритості корпоративної звітності та забезпечення високого рівня інформаційної безпеки підприємства є досить взаємопов"язаними поняттями. У даній статті автор здійснив спробу довести їх ...
335315
  Приятельчук О.А. Вплив корпоративної культури міжнародних компаній на реформування національних культур країн їх перебування // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 2). – С. 120-128


  Для досягнення успіху у багатокультурному середовищі світового ринку міжнародним компаніям слід приділяти підвищену увагу складності, розбіжностям і неоднорідності національних культур приймаючих країн, а також існуючому широкому різноманіттю ...
335316
  Ізюмцева Н. Вплив корпоративної культури на діяльність банківської установи / Н. Ізюмцева, Д. Кац // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 10 (200). – С. 25-29 : рис. – Бібліогр.: 12 назв
335317
  Брустинов Д.М. Вплив корпоративної культури на діяльність менеджерів / Д.М. Брустинов, Т.А. Калініченко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 31-33. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
335318
  Голубенко К.О. Вплив корпоративної культури на ефективність діяльності підприємств // X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008", всеукр. студент. наук. конф. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 66-67. – (Серія "Економічні науки")
335319
  Ліфінцев Д.С. Вплив корпоративної культури на мотивацію персоналу : менеджмент // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 2. – С. 154-158. – Бібліогр.: 12 назв
335320
  Замлинскький В.А. Вплив корпоративної культури на розвиток компанії // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Аскарані Д., Бардаш С.В., Бездушна Ю.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (83). – С. 145-151. – ISSN 2307-9878
335321
  Круглікова В.В. Вплив корпоративної культури на управління якістю підприємства // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.151-153. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
335322
  Бєлоусова О.С. Вплив корпоративної культури на формування позитивного іміджу комерційних банків України / О.С. Бєлоусова, Н.А. Пащенко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 199-202. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
335323
  Савчук І. Вплив корпоративної політики на розвиток експортоорієнтованих галузей України (на прикладі залізорудної промисловості) : управління економікою: теорія і практика // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 8 (597). – С. 33-39 : Табл. – Бібліогр.: 24 назви. – ISSN 0131-775Х
335324
   Вплив корпоративної соціальної відповідальності та задоволеності інвесторів на їх лояльність : новини зарубіжної науки / Імран Алі, Кашіф, ур Реман, , Мухаммад Акрам // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 348-357 : Табл., рис. – Бібліогр.: 45 назв. – ISSN 1993-6788
335325
  Абдул Монгід Вплив корупції на банківську рентабельність у країнах АСЕАН: емпіричний аналіз / Абдул Монгід, Ізах Мохд Тахір // Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2011. – Т. 4, № 1. – С. 42-50. – ISSN 1998-6068
335326
  Гусєва В.П. Вплив корупції на імідж України в світі // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2012. – № 2 (28). – С. 113-119. – ISSN 1609-0462
335327
  Копистира А.М. Вплив корупції на міжнародну торгівлю // Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", міжнар. наук. конф. – Київ, 2012. – С. [25-26]
335328
  Поплавська О.В. Вплив корупції на розвиток корпоративної соціальної відповідальності в Україні // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 59-62. – (Економічні науки ; № 4, т. 2). – ISSN 2226-9150
335329
  Копистира А.М. Вплив корупції на сектор державних послуг // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 38, ч. 1. – С. 84-87
335330
  Кіржецька М. Вплив корупції на тіньовий ринок праці / М. Кіржецька, Ю. Кіржецький // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Рогатинський Р.М., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – № 2 (69). – С. 24-30. – ISSN 2409-8892
335331
  Червякова О.Б. Вплив корупційних ризиків на забезпечення доступу до інформаційних ресурсів: постановка питання // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2015. – Вип. 128. – C. 209-216. – ISSN 2224-9281
335332
  Парновський О. Вплив космічної погоди / підготувала Марія Чадюк // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 22-23 травня (№ 94/95). – С. 28-29


  Для України участь у міжнародних робочих та координаційних групах - це ще можливість просування українських ідейі розробок на світовому ринку, - кандидат фізико-математичних наук Олексій Парновський.
335333
   Вплив краплинного зрошення на якість сировини валеріани лікарської (Valeriana officinalis L.) / Н.В. Приведенюк, Л.О. Середа, А.П. Шатковський, О.В. Середа // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 2. – С. 122-128 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-4893
335334
  Ощипок О.С. Вплив краплинного зрошення та захисту рослин на продуктивність винограду в умовах Південного Степу України : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.02 / Ощипок Олександр Степанович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т зрошуваного землеробства. – Херсон, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 10 назв
335335
  Тормахова А.М. Вплив креативних індустрій на візуальний образ міста
335336
  Тормахова А.М. Вплив креативних індустрій на візуальний образ міста // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (4). – С. 77-80. – ISSN 2616-9967


  Метою статті є висвітлення специфіки візуальних трансформацій, які відбуваються в сучасному міському просторі під впливом розвитку креативних індустрій. Методика дослідження передбачає міждисциплінарний підхід та залучення кола робіт культурологічного, ...
335337
  Сторожук Т.М. Вплив креативності в обліку на показники фінансової звітності // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (72). – С. 65-70. – ISSN 2307-9878
335338
  Шиловська О.М. Вплив креативності на процес породження наративу // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; ред. Н.В. Чепелєва ; редкол.: Максименко С.Д., Балл Г.О., Карамушка Л.М. [та ін.]. – Київ, 2007. – С. 102-111. – (Психологічна герменевтика ; т. 2, вип. 5). – ISBN 966-8063-50
335339
  Лагодзінська В.І. Вплив креативності на структурні компоненти психологічного здоров"я персоналу освітніх організацій // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Україн. Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за наук. ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2022. – № 2 (26). – С. 73-81. – ISSN 2411-3190
335340
  Твердохлібова Д.В. Вплив кредитних операцій корпоративного сектора на доходи бюджету України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 118-132 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-7988
335341
  Реверчук Н.Й. Вплив кредитування на економічну безпеку підприємств // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 7. – С.66-70
335342
  Будкіна Л.Г. Вплив Кременчуцького водосховища на прилеглу територію / Л.Г. Будкіна, Н.Г. Бунякіна, С.П. Пустовойт // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1971. – Вип. 5 : Ландшафти України та методи їх дослідження. – С. 78-82 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
335343
  Онопрієнко В.В. Вплив кремнеземистого компоненту на формування споживчих властивостей силікатної цегли / В.В. Онопрієнко, П.В. Захарченко // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2016. – С. 164-171. – (Серія : Технічні науки ; вип. 3 (78)). – ISSN 1728-4260
335344
  Марущак О.Я. Вплив кризи на маркетингову діяльність підприємств та поведінку споживачів / О.Я. Марущак, Н.С. Косар, Н.Є. Кузьо // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 691 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 181-188. – ISSN 0321-0499
335345
  Попельнюк Б. Вплив кризи полісної системи на характер і напрямок економіки давньогрецьких полісів V-IV ст. до н.е. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2019. – № 3 (27), липень - вересень. – С. 171-180. – ISSN 1998-4634
335346
  Мішин О. Вплив кризи у Республіці Ємен на Україну // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 4-8
335347
  Пилявець О.Л. Вплив кризових процесів 2008-2011 рр. на розвиток демократичних інститутів ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, (ч. 2). – С. 132-135


  Автором висвітлено політичні наслідки фінансової кризи 2008-2011 років для європейської інтеграції. Проаналізовано пропоновані альтернативи розвитку європейської інтеграційної моделі, а саме "федералізації" ЄС та "Європи двох швидкостей". Окреслено ...
335348
  Смерека С.Б. Вплив кризових чинників на окремі підгалузі житлово-комунального господаства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 1 (104). – С. 92-98
335349
  Багрова І.В. Вплив кризових явищ на господарську діяльність підприємства / І.В. Багрова, О.О. Єрьоменко // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : Науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2007. – № 1. – С. 71-74.
335350
  Близнюк В.В. Вплив кризових явищ у національній економіці на модернізаційний потенціал України / В.В. Близнюк, Я.І. Юрик // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 15, серпень. – С. 34-40. – ISSN 2306-6814
335351
  Шульгін В.В. Вплив кримінально-процесуальної систематизації на ефективність реалізації військового законодавства України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 2. – С. 104-115. – ISSN 2222-5374
335352
  Кучма О.Л. Вплив кримінальної відповідальності за ухилення від сплати ЄСВ на наповнення бюджету Пенсійного фонду України // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12 (216). – С. 107-109. – ISSN 2308-9636
335353
  Ніколаєва Н.Б. Вплив Кримської війни 1853–1856 рр. на події в Україні // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 88 (№ 9). – С. 22-27. – ISSN 2076-1554
335354
  Рукомеда Р.М. Вплив Кримської кризи на енергетичну безпеку Чорноморсько-Каспійського регіону // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 3 (32). – С. 46-51. – ISSN 2306-5664
335355
  Бобиль В. Вплив криптовалют на розвиток альтернативного банкінгу в Україні / В. Бобиль, М. Дронь // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (145). – С. 85-91. – ISSN 1605-2005
335356
  Агапова А.І. Вплив криптовалют на фінансову систему в Україні / А.І. Агапова, А.О. Сігайов // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 134-141. – ISSN 2310-5534
335357
  Барановський Ф. Вплив критеріїв вступу в Євросоюз на побудову демократичної, соціальної, правової держави в Україні // Геополітика України: історя і сучасність : збірник наукових праць. – Ужгород, 2010. – Вип. 2. – С. 108-124. – ISSN 2078-1431
335358
  Яриш О. Вплив критерію невідчужованості на цивільну оборотоздатність інформації // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 11 (143). – С. 80-85. – ISSN 2308-9636


  У статті представлено дослідження що визначення критерію невідчужованості інформації.
335359
  Булавін Л.А. Вплив кріогенної та лазерної обробки на оптичні властивості аморфних металевих сплавів / Л.А. Булавін, К.Л. Вінніченко, Д.Ю. Манько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 16-18. – (Фізика ; вип. 4)


  Наведено результати досліджень оптичних властивостей аморфних сплавів на основі Co чи Fe після проведених низькотемпературних обробок і лазерного відпалювання за наявності магнітного поля. Оцінено рівень змін оптичних параметрів цих сплавів залежно від ...
335360
  Чуб О.В. Вплив кріоконсервованих експлантів плаценти на перебіг дисциркуляторної енцефалопатії в постменопаузі : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.35 / Чуб Олег Володимирович ; НАН України, Ін-т проблем кріобіології і кріомедицини. – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
335361
   Вплив кріообробки на термічну стабільність аморфних сплавів / В.І. Лисов, Т.Л. Цареградська, О.В. Турков, Г.В. Саєнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 299-302. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Для аморфних сплавів Fe80B20, Fe83B17, Fe80B14Si6, Fe70Cr15B15, Fe40Ni40B20, Fe76,2B14Si6Ni3,8, Fe77,5B16Si2Ni3,5Мо1 проведено експерименти по кріоообробці з метою впливу на термічну стабільність. За допомогою високочутливої дилатометричної методики ...
335362
  Мєднікова М.А. Вплив кругових отворів на напружено-деформований стан циліндричних оболонок скінченної довжини при крученні : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.04 / Мєднікова Маргарита Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т ім. Оленся Гончара. – Дніпро, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
335363
  Теслик О.М. Вплив крутильних коливань на гідродинаміку НеІІ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 319-322. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В роботі розглянуто вимушені коливання нормальної і надплинної компонент в плівці НеІІ на внутрішніх поверхнях циліндричної камери "торсіонного осцилятора", який здійснює малі крутильні коливання. Показано, що в тому випадку, коли товщина плівки НеІІ ...
335364
  Скляренко О. Вплив кубинського лоббі на зовнішню та внутрішню політику США (1960-і рр. - поч. ХХІ ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 55-57. – (Історія ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджується вплив американців кубинського походження на формування внутрішньої і зовнішньої політики США. Cuban Americans" influence on the US foreign and domestic policy formulation is studied in the article.
335365
  Лихолай А. Вплив кубинської еміграції в США на розвиток кубино-російських відносин у 90-х рр. XX ст. // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 422-426. – ISBN 978-966-171-90295
335366
  Герейханова Д. Вплив культу Осіріса на оформлення саркофагів Середнього царства // Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Ver Kyiviens" : абстракти доповідей та програма Міжнар. наук. конф. / "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Vеr Куіvіеns", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 118
335367
  Келехсаєва Л.З. Вплив культури бойового гопака на українські народні ігри Київщини // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 4. – С. 90-94
335368
  Бабич О.М. Вплив культури візуального на моделі суспільної поведінки: роман Х. А. Маньяса „Історії з бару „Кронен” // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 2. – С. 265-272. – ISBN 966-8474-40-6
335369
  Кучмій О.П. Вплив культурних війн на формування іміджу держави / О.П. Кучмій, В. Тубальцева // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 1. – С. 128-131
335370
  Артюшенко З.В. Вплив культурних та історичних чинників на творчість Максима Рильського та Івана Білика // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 34


  Розглянуто вплив культурних та історичних чинників на творчість Максима Рильського та Івана Білика. Рассмотрено влияние культурных и исторических факторов на творчество Максима Рыльского и Ивана Билыка. This article considers the influence of ...
335371
  Ярошенко Ірина Вплив культурних традицій Галичини на розвиток музичного життя Буковини у другій половині ХІХ століття // Добрий Пастир : науковий вісник Івано-Франківської теологічної академії / Івано-Франківська теологічна академія УГЦК. – Івано-Франківськ, 2009. – № 2 : Теологія. Щорічний збірник наукових праць. – С. 195-204
335372
  Молоткіна В. Вплив культурно-ідеологічних процесів на функціонування видавництв в Україні у 40 - 50-і рр. ХХ ст. // Український літопис : зб. наук. праць / Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі ; редкол.: Молоткіна В.К., Коцур В.П., Хмельницька Л.В. [та ін.]. – Переяслав, 2023. – Вип. 1. – С. 58-65. – ISSN 2786-8575
335373
  Стрельцова В.Ю. Вплив культурно-освітнього середовища вищого навчального закладу на адаптаційний процес // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський нац. пед. ун-т ім.Т. Шевченка. – Луганськ, 2011. – № 4. – С. 43-47. – ISSN 1817-3764
335374
  Пижик А.М. Вплив культурно-освітньої політики Директорії УНР на процес відродження національної самосвідомості українського народу (1918-1920) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – До 10-річчя проголошення незалежності України. – С. 42-46. – (Історія ; вип. 52)


  Аналізується культурно-освітня політика Директорії УНР, спрямована на відродження національної самосвідомості українського народу.
335375
  Нехаєва І. Вплив культурно-просвітницької діяльності бібліотек вищих навчальних закладів на формування особистості студента // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2011. – № 3 (33). – С. 22-24. – ISSN 1811-377X
335376
  Нехаєва І. Вплив культурно-просвітницької діяльності бібліотек вищих навчальних закладів на формування особистості студента / Ірина Нехаєва // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2011. – № 3 (33). – С. 25-28. – ISSN 1811-377X


  У статті підкреслюється важливість культурно-просвітницької діяльності бібліотек та встановлюється досвід виховної роботи бібліотеки Луганського національного аграрного університету.
335377
  Рудницька Н.М. Вплив культурного контексту першотвору минулого на прагматичну адаптацію перекладу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 216-220
335378
  Ковальчук Т.І. Вплив культурного чинника на динаміку європейської інтеграції // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 646-652. – ISSN 1563-3349
335379
  Генералюк Л.С. Вплив культурної аури садиб українського дворянства на картину світу Тараса Шевченка // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2011. – Вип. 8. – С. 237-247
335380
  Паньків Н.Є. Вплив культурної спадщини на розвиток туризму в Україні / Н.Є. Паньків, О.М. Гаврилишин // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 212-224. – (Економічні науки ; № 6, т. 1 (300)). – ISSN 2307-5740
335381
  Скирда А.Є. Вплив культурної упередженості на виявлення та визнання обдарованих студентів у меншинних групах Австралії // Духовність особистості: методологія, теорія і практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля ; Науково-дослідний ін-т духовн. розвитку людини [та ін.] ; редкол.: Шевченко Г.П., Алфімов В.М., Бех І.Д. [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2017. – Вип. 6 (81). – С. 209-217. – ISSN 2220-6310


  У статті розглядається проблема виявлення обдарованих студентів у меншинних групах, представниками яких можуть бути особистості із культурних і релігійних груп, інваліди тощо. Стаття доводить думку, що обдарована людина може мати досвід або погляди, що ...
335382
  Пилипенко Р.Є. Вплив культурологічних досліджень на германську філологію // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 260-265. – Бібліогр.: Літ.: с. 265, 4 п.
335383
  Кучмій О.П. Вплив культурологічних чинників на структурні частини світової політики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 151-154. – (Міжнародні відносини ; вип. 21/24)


  Розглянуто процеси формування політичної, економічної, соціальної парадигми у світовій політиці під впливом культурного фактору. The process of generating political, economic, social paradigm in the international policy under the influence of culture ...
335384
  Чагайда М.О. Вплив куріння на організм людини // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 11, листопад. – С. 2-4 : фото
335385
  Чагайда М.О. Вплив куріння на організм людини // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 4, квітень. – С. 3-5 : фото
335386
  Костецька Я.М. Вплив кута відсічки та типу приймача на точність визначення положення пунктів / Я.М. Костецька, Ю.Р. Пішко, І.М. Торопа // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014. – Вип. 80. – С. 20-29 : табл. – Бібліогр.: с.27. – ISSN 0130-1039
335387
   Вплив лазерного відпалювання на морфологію поверхні та оптичні характеристики нанокремнієвих плівок / Т.В. Родіонова, А.С. Сутягіна, А.Г. Гуменюк, Л.Й. Робур // Журнал нано- та електронної фізики : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т. – Суми, 2015. – Т. 7, № 1. – С. 01033-1-01033-5. – ISSN 2077-6772


  Досліджено вплив лазерного відпалювання на мікрорельєф поверхні та оптичні властивості нанокристалічних плівок кремнію, що отримані методом хімічного осадженні з газової фази в реакторі зниженого тиску. Показано, що при взаємодії з лазерним ...
335388
  Решетник К.С. Вплив лазерного опромінення міцелію на інтенсифікацію ростових параметрів деяких видів Basidiomycota : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.21 / Решетник Катерина Сергіївна ; Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. – Київ, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 23 назви
335389
   Вплив лазерного опромінення на рухливість дислокацій в кристалах кремнію / В.А. Макара, Л.П. Стебленко, В.О. Пасічний, В.С. Овечко, А.М. Дмитрук // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 392-396. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  В роботі виконані експериментальні дослідження впливу імпульсного лазерного випромінювання на динаміку дислокацій в кристалічному кремнії. Показана можливість регулювання пластичних властивостей кремнію під дією лазерного випромінювання. Висловлені ...
335390
  Мудрий С.І. Вплив лазерного опромінення на структуру аморфних металевих сплавів : монографія / С.І. Мудрий, Ю.С. Никируй ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 118 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 101–116. – ISBN 978-617-10-0325-5
335391
  Косогова Т.М. Вплив лазерного опромінення насіння на вміст, активність рибулозобісфосфаткарбоксилази С3- та С4-рослин залежно від освітленості // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 40-41. – (Біологія ; Вип. 29)


  Фотоактивація насіння тритикале та кукурудзи лазером сприяє незначному підвищенню вмісту розчинного білка, у тому числі рибулозобісфосфаткарбоксилази (РБФК) у семидобових паростка, вирощених за освітленості 0,4 та 100 Вт/м2; активність РБФК залишається ...
335392
  Шелудько В.Є. Вплив лазерної обробки на структуру та властивості композиційних товстих плівок на основі Ni3B, BaB6-LaB6 та SnO2-Sb : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Шелудько Володимир Євгенійович ; НАН України, Ін-т проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича. – Київ, 2015. – 25 с. – Бібліогр.: 10 назв
335393
  Скрипченко Н. Вплив лазерної обробки насіння на ріст та розвиток деяких деревних ліан / Н. Скрипченко, О. Дзюба // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 144-146. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  Проведено дослідження впливу лазерної обробки насіння Аctinidia arguta (Siebold et Zucc.) Planch. ex Miq. Та Sсhizandra chinensis (Turcz.) Baіll на його схожість і подальший розвиток сіянців. Встановлено можливість стимуляції процесів проростання ...
335394
  Скварко К. Вплив лазерної фотоактивації насіння на ростові процеси у Belamcanda Chinensis (L.) dc. в умовах інтродукції / К. Скварко, М. Скибіцька, І. Скрипа // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 84-87. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  Вивчали ростові процеси у рослин в умовах інтродукції після фотоактивації насіння B. chinensis лазерним опроміненням, яке в неперервному та сканованому режимах неоднаково стимулює схожість насіння, приріст довжини коренів та стебел рослин. ...
335395
  Берегова Т.В. Вплив лактульози на базальну та стимульовану інсуліном шлункову секрецію у щурів / Т.В. Берегова, Т.М. Фалалєєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 5-9. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 8)


  В умовах гострого експерименту на білих нелінійних щурах-самцях методом перфузії шлунка за Грошем і Шільдом досліджували вплив синтетичного дисахариду лактульози (4-О-В-D-галактопіранозил-D-фруктоза) на кислотність базальної та стимульованої інсуліном ...
335396
  Градовський А. Вплив латиномовної літератури XVI століття на розвиток української полемічної літератури : (на прикладі типологічної парадигми: Еразм Роттердамський - Іван Вишенський) // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2007. – Вип. 118. – С. 133-135. – (Філологічні науки)
335397
  Горлова О.В. Вплив латинської мови на культурне життя в Україні XVI- XVII ст. // Грані історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т ; Горлів. ін-т іноземних мов [та ін.]. – Артемівськ, 2015. – Вип. 8. – С. 11-19. – ISBN 978-966-8469-54-2
335398
   Вплив легувальної добавки на теплофізичні та реологічні властивості полімерної композиції, що не містить галогенів, для ізоляції та оболонок кабелів / В.М. Золотарьов, О.В. Чулєєва, В.Л. Чулєєв, Т.А. Кулешова, М.С. Суслін // Електротехніка і електромеханіка : науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"; ed. board: Sokol Ye.І., Korytchenko К.V., Rozov V.Yu. [et al.]. – Харків, 2022. – № 2. – С. 35-40. – ISSN 2074-272X
335399
   Вплив легування на структуру і властивості сплаву Si0,85Ge0,15 / В.З. Куцова, М.М. Новиков, О.А. Носко, А.С. Шерстобитова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – C. 301-306. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Вивчено мікроструктуру зразків сплаву Si0,85Ge0,15 [подано формулу], легованих Ga (2 і 5 моль 0/0) [подано формулу] і Ga(2 і 5 моль 0/0) [подано формулу] і бором спільно. Показано, що структура сплавів суттєво неоднорідна і багатофазна. Методом ...
335400
  Захаренко М Вплив легування перехідними металами на електроопір аморфних сплавів на основі Fe / М Захаренко, М.П. Семенько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С.439-443. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено вплив легування перехідними металами на електричний опір р аморфних сплавів на основі заліза. Показано, що характер температурної залежності електроопору залежить від положення легуючої домішки в таблиці Менделєєва відносно заліза. Знайдені ...
335401
  Кирильчук В.В. Вплив легування перехідними металами на термічну стабільність, структурну релаксацію, кристалізацію та магнітні властивості аморфних сплавів системи CoSiB : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.13 / Кирильчук Василь Володимирович ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2021. – 28 с. – Бібліогр.: 24 назви
335402
   Вплив легування фосфором на структурні характеристики дендритних полікремнієвих плівок / М.Г. Находкін, М.П. Куліш, П.М. Литвин, Н.О. Новохацька, Т.В. Родіонова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – C. 359-364. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Методами атомної силової мікроскопії та просвічуючої електронної мікроскопи досліджено особливості стиків границь зерен та поверхневі неоднорідності в нелегованих та легованих фосфором полікремнієвш плівках з дендритною структурою. Проаналізована роль ...
335403
  Находкін М.Г. Вплив легування фосфором на структуру аморфно-кристалічних плівок кремнію / М.Г. Находкін, Т.В. Родіонова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 171-174. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 2). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409


  Структура нелегованих та легованих фосфором аморфно-кристалічних плівок кремнію, що отримані методом хімічного осадження з газової фази, була досліджена методом просвічуючої електронної мікроскопії. В легованих фосфором плівках було виявлено два типи ...
335404
  Неділько С.А. Вплив легуючих добавок Аl2О3, Nb2O5, Tа2О5 та ZrO2 на властивості надпровідного металооксиду Ві2Sr2СаСu2Oy / С.А. Неділько, Ю.О. Галаган // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 8-10. – (Хімія ; Вип. 38)


  Систематизовано серію композитних ВТНП зразків на основі Bi2Sr2CaCu2Oy з легуючими добавками Al2O3, Nb2O5, Ta2O5 та ZrO2. Досліджено вплив легуючих добавок на надпровідні властивості вісмутової кераміки. Доведено, що оксиди алюмінію, цирконію, ніобію ...
335405
  Сендецький О. Вплив легуючих елементів на магнітні та електрофізичні характеристики швидкозагартованих стрічок на основі Fe82Si6B12 / О. Сендецький, Ю. Мазур // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 175-180. – (Серія фізична ; Вип. 46). – ISSN 1024-588X
335406
  Жадько М.О. Вплив легуючих елементів на процеси кристалізації, структуру та властивості конденсатів міді : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Жадько Марія Олександрівна ; НАН України, Ін-т електрофізики і радіац. технологій. – Харків, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
335407
   Вплив лей-енкефаліну на активність ферментів сироватки крові щурів з підгострим алкогольним ураженням печінки / Ж. Картіфузова, Є. Решетнік, М. Макарчук, О. Осіпова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 30-31. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив природного опіоїдного пентапептиду лей-енкефаліну на активність ферментів сироватки крові щурів при змодельованому підгострому алкогольному ураженні печінки. Установлено різноспрямований вплив пептиду на показники активності різних ...
335408
  Гуменюк І.Л. Вплив лексико-граматичних засобів на просодію описів природи в англомовних прозових творах // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 111-116. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
335409
  Білокінь І.П. Вплив летких оpганiчних pечовин гpунту на утвоpення хлоpофiлу у сiм`ядолях гаpбуза : Відбиток / І.П. Білокінь. – Київ : КДУ iм. Т.Г.Шевченка, 1955. – 187-190с.
335410
  Білокінь І.П. Вплив летких органічних речовин грунту на утворення хлорофілу у сім"ядолях гарбуза / І.П. Білокінь, 1955. – 3с. – Окр. відбиток
335411
  Новицький В.П. Вплив лисиці звичайної на чисельність мисливської фауни агроландшафтів Лісостепу України / В.П. Новицький, В.П. Ландін, П.В. Маціборук // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 3. – С. 119-123 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-4893
335412
  Ткаченко В.В. Вплив листа Й.В. Сталіна "Про деякі питання історії більшовизму" до редакції журналу "Пролетарська революція" на наукове життя в Україні (30-і роки XX ст.) // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 21. – С. 75-84
335413
  Єрменчук М.М. Вплив Литовських статутів на сучасне право // Права людини, демократія, правосуддя: проблеми, досягнення, перспективи : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (10 грудня 2020 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : АртЕк, 2020. – С. 15-17. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7814-86-2
335414
  Гуцал О.В. Вплив литовських статутів на формування права на українських землях у XVI - XVIII ст. // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Ю.Л. Бошицький [та ін.] ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького [та ін.]]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 73-75. – ISBN 978-617-7363-7-0
335415
  Синковець Н.І. Вплив лібералізації візового режиму з ЄС на конкурентоспроможність // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (30). – C. 495-504


  У статті розглянуто вплив лібералізації візового режиму з ЄС на конкурентоспроможність України. Показано, що лібералізація візового режиму з ЄС, міграція українських громадян до країн Євросоюзу справляють неоднозначний, суперечливий вплив на міжнародну ...
335416
  Непоп Л.В. Вплив лібералізації Європейським Союзом візового режиму для громадян України на розвиток громадського суспільства в Україні // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2014. – Вип. 21, ч. 2 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 126-132. – (Серія "Політичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В21-2)
335417
  Гнатишин М.А. Вплив лібералізації торгівлі на шкідливі викиди в країнах, що розвиваються // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.13. – С. 101-106. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
335418
  Вербенська В.М. Вплив лібералізації торгівлі фінансовими послугами на стійкість банківських систем країн Центральної та Східної Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 53, ч. 2. – С. 278-283.
335419
  Купрейчук В.Ю. Вплив лівансько-ізраїльської війни 2006 року на міжнародні відносини близькосхідного регіону // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 117, (ч. 2). – 48-54. – ISSN 2308-6912


  В статті аналізуються причини, структура та вплив лівансько-ізраїль- ської війни 2006 р. на міжнародні відносини на Близькому Сході. Особлива увага акцентується на геополітичному вимірі цього конфлікту в рамках арабо-ізраїльського протистояння. ...
335420
  Жукова Н.М. Вплив лінгвокультур колоністів на формування австралійського варіанту англійської мови // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 1 (113). – С. 66-73
335421
  Славова Л.Л. Вплив лінгвокультурологічного фактору на особливості прояву мовної особистості американського та українського політика // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 2 (114). – С. 136-139
335422
  Николишин Т.М. Вплив лінійного пружного середовища на граничну рівновагу пружно-пластичної циліндричної оболонки з тріщиною // Прикладні проблеми механіки і математики : науковий збірник / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача ; голов. ред. Р.М. Кушнір. – Львів, 2018. – Вип. 16. – С. 126-131. – ISSN 1810-3022
335423
  Мочалов Є. Вплив Ліонеля Тріллінга на суспільно-політичні погляди та діяльність американських неоконсерваторів (1940 - 1960-ті рр.) // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – C. 506-508. – ISBN 978-966-171-893-6
335424
   Вплив ліпіну на фактори захисту слизової оболонки шлунка щурів за дії ульцерогенних чинників / Т.Л. Проценко, Т Ц Хілько, І.В. Якубцова, Л.В. Лєвківська, І.М. Савицька, Т.Я. Чурілова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 46-47. – (Біологія ; Вип. 45/46). – ISSN 1728-3817


  Досліджено динаміку морфологічних змін слизової оболонки шлунка щурів за умов дії гострого стресу та етанолу. Установлено збільшення кількості глікопротеїнів шлункового слизу у разі використання ліпіну при етаноловій моделі. The dynamics of ...
335425
  Степанов Ю.В. Вплив ліпосомальної форми кверцетину на показники пероксидного окиснення ліпідів у нервовій тканині при експериментальній цереброваскулярній патології (геморагічному інсульті) / Ю.В. Степанов, Н.Ф. Конахович, Є.О. Василенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 71-72. – (Біологія ; вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  Наведено матеріали з механізму дії розчинної форми кверцетину "Ліпофлавону" при експериментальній цереброваскулярній патології (геморагічному інсульті). Уведення розчинної форми кверцетину призводить до інтенсифікації процесів пероксидного окиснення ...
335426
  Косянчук О.О. Вплив лірики Горація на українську одичну поезію XVIII - поч. XIX ст. // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 2. – С. 169-173
335427
  Стахєєва Г. Вплив Лісабонського договору на право конкуренції Європейського Союзу // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2010. – № 1 (36). – С. 42-47
335428
  Козій Н.І. Вплив лісів Українських Карпат на формування схилового стоку води : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.03.03 / Козій Наталія Ігорівна ; М-во освіти і науки, Держ. вищ. навч. закл. Нац. лісотехн. ун-т України. – Львів, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
335429
   Вплив лісових пожеж на рослинний покрив радіоактивно забруднених територій / В.П. Ландін, О.Г. Тищенко, В.В. Гуреля, Т.Л. Кучма, В.П. Фещенко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2021. – № 1. – С. 68-80 : рис., табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2077-4893
335430
  Ткач В.П. Вплив лісовідновних рубок на процеси відтворення природних соснових лісів Північного Степу / В.П. Ткач, О.М. Тарнопільська, В.О. Манойло // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького. – Харків, 2015. – Вип. 126. – С. 114-121 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0459-1216
335431
  Дронова О.О. Вплив лісового господарства півдня України на регулювання вуглекислого газу в атмосферному повітрі / О.О. Дронова, Ю.О. Кузнєцова // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2016. – № 17. – С. 79-85 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2311-0902
335432
  Бойко Н.В. Вплив лісової меліорації на хімічні властивості та продуктивність чернозему Таврії, осолонцьованого в процесі зрошення мінералізованою артезіанською водою : Автореф... канд. с.х.наук: 06.01.02 / Бойко Н. В.; Херс. держ. агр. ун-т. – Херсон, 1998. – 20л.
335433
  Демещенко Віолета Вплив літератури на становлення кіномистецтва // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 36-42. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглядаються впливи літератури, її взаємозв"язки та взаємодія з екранними мистецтвами з різних точок зору. Приділяється увага найочевиднішому аспекту взаємодії - запозиченню екраном сюжетів і сюжетних схем у мистецтва слова, яке ...
335434
  Компаніченко Н.В. Вплив літератури ХІХ століття на сучасне тлумачення образу Кобзаря // Матеріали науково-практичної конференції "Діалог культур: дослідження, практики, виклики" : 3-5 жовт. 2011 р. / "Діалог культур: дослідження, практики, виклики", наук.-теорет. конф. – Київ : НАКККіМ, 2011. – С. 63-67


  Згадуються М. Костомаров та А. Метлинський.
335435
  Матицин О. Вплив літературних джерел на розвиток характерних рис українського іконопису XV-XVI ст. // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 2. – С. 460-467. – ISBN 966-7379-92-11
335436
  Щербінін Н. Вплив літературних творів та публікацій Івана Наумовича на формування української нації у Східній Галичині другої половини XIX ст. // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 196-198. – ISBN 978-966-439-357-4
335437
  Щербінін Н. Вплив літературних творів та публікацій Івана Наумовича на формування української нації у Східній Галчині другої половини XIX cn/ // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – C. 196-199. – ISBN 978-966-439-357-4
335438
  Гуйванюк М. Вплив літературної інтелігенції на страйковий рух сільськогосподарських робітників Галичини й Буковини початку ХХ ст. // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого. – Чернівці ; Сучава, 2016. – № 3 (11). – C. 45-49. – ISSN 2311-9896
335439
  Піонтковська А.К. Вплив лобізму на формування державної політики в Україні // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 78-79
335440
  Горбачов А.В. Вплив лобізму на формування політичної еліти США // Сучасне суспільство : політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Денисенко І.Д., Зеліньський Я., Култаєва М.Д. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 1 (17). – С. 51-59. – ISSN 2411-7587
335441
  Попов О.І. Вплив логістики на скорочення об"ємів оборотних активів підприємств харчової промисловості // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 1. – С. 48-52 : табл. – Бібліогр.: 9 назв
335442
  Мамчин М.М. Вплив логістичних ризиків на підвищення ефективності діяльності підприємств / М.М. Мамчин, О.А. Русановська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 720 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 45-51. – ISSN 0321-0499
335443
  Іванова М.І. Вплив логістичної інтеграції на становлення системних і мережевих підприємств // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 30/1. – С. 7-15. – ISSN 2306-546X
335444
  Польова О.Л. Вплив логістичної системи на управління фінансовими потоками підприємства // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2015. – № 4 (4). – С. 43-49
335445
  Горобець Оксана Юріївна Вплив локалізованих наномасштабних магнітних неоднорідностей на властивості моно- та полідоменних материалів з одновісною магнітною анізотропією : Дис... канд. фіз.-мат.наук: / Горобець Оксана Юріївна; Ін-тут магнетізма НАН України. – Київ, 2000. – 131л. – Бібліогр.:л.117-127
335446
  Горобець Вплив локалізованих наномаштабних магнітних неоднорідностей на властивості моно -- та полі- доменних матеріалів з одновісною магнітною анізотропією : Автореф... канд. фіз. мат.наук: 01.04.02 / Горобець О. Ю; КУ ім. Шевченка. – К, 2000. – 18л.
335447
  Пацай Богдан Дмитрович Вплив локальних структурних дефектів на розсіяння рентгенівських променів та магнітну сприйнятливість кисневомістких кристалів кремнію : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.07 / Пацай Б.Д.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 148л. – Бібліогр.: л.132 - 148
335448
  Пацай Богдан Дмитрович Вплив локальних структурних дефектів на розсіяння рентгенівських променів та магнітну сприйнятливість кисневомістких кристалів кремнію : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.07 / Пацай Б.Д.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв.
335449
  Сініцький А.Ц. Вплив Люблінської унії 1569 р. на інкорпорацію політичною системою Польщі української князівсько–шляхетської еліти (історіографічні підходи) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 63-67. – ISSN 2076-1554
335450
  Сенчук В.В. Вплив людиноцентризму на охорону назв держави: правові підходи // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 8 : Людиноцентризм у праві: теоретико-прикладні засади. – C. 375-379. – ISSN 2524-017X
335451
  Малацай І.В. Вплив Людовіта Штура на національний рух словаків (30-40-ві pp. XIX ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 132-133. – (Історія ; вип. 63/64)


  Висвітлюється діяльність Л. Штура в 30-40-ві рр. XIX ст. та його вплив на подальший розвиток національного руху словаків.
335452
  Нога І.М. Вплив людського капіталу на сталий розвиток держави // Публічне управління для сталого розвитку: виклики та перспективи на національному та місцевому рівнях : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Донец. держ. ун-т упр., Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." [та ін. ; редкол.: С.Ф. Макарова та ін.]. – Маріуполь ; Київ : Халіков Р.Р., 2019. – С. 29-31. – ISBN 978-617-7565-33-7


  "Глобальні зміни та процеси, які відбуваються у сучасному суспільстві, вимагають створення нової системи управління, що формує і розвиває людину, і як наслідок збільшує людський ка пітал держави, забезпечує кращий економічний і соціальний ре зультат. ...
335453
  Бражко О.В. Вплив людського потенціалу на соціально-економічний розвиток України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 7 (79). – С. 97-99
335454
  Ющик М. Вплив людського чиннику на безпеку даних // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 359-364 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
335455
  Терещенко О.Ю. Вплив лютеран на розвиток освіти в Україні // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; відп. ред.: Бровко М.М., Шутов О.Г. ; редкол.: Левицька О.І., Левчук Л.Т., Лічкова В.А. (та ін.). – Київ, 2002. – Вип. 10. – С. 250-255. – ISBN 966-638-110-9
335456
  Палеха Ю.М. Вплив м. Києва на планувальну організацію території приміської зони / Ю.М. Палеха, Н.В. Вербило // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 6. – C. 179-184


  У статті розкрито основні напрями зміни планувальної організації на території, яка тяжіє у своєму розвитку до м. Києва. Акцентовано на визначеності її розвитку особливостями планувальних та соціально-економічних трансформацій столичного міста. Наведено ...
335457
  Ємець Т. Вплив М. Костомарова на формування поглядів В. Вернадського: українознавчий вимір // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 15-18. – (Українознавство ; вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Вплив Миколи Костомарова, одного із фундаторів українського культурного відродження другої половини ХІХ ст., на становлення світогляду Володимира Вернадського був значним, але здійснювався опосередковано: як через родину (батько був знайомий із ...
335458
  Скоропад І. Вплив М. Максимовича на формування особистості В. Науменка // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2007. – Вип. 1. – С. 56-58.
335459
  Баскакова Л.В. Вплив м. Харкова на хімічний склад води р. Уди // Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта - наука - виробництво - 2015 : зб. тез доповідей XVIII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 26-27 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – С. 15-16. – ISBN 978-966-285-274-5
335460
  Мойсеєнко В. Вплив М.П. Драгоманова на формування політичних поглядів А.Ю. Кримського // Перші Міжнародні драгоманівські читання : [30 верес. – 2 жовт. 2003 р.] : матеріали : [до 170-річного ювілею] / Драгомановські читання. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2003. – Вип. 3 : / [уклад.: Г.І. Волинка та ін.]. – С. 22-27
335461
  Якімова А.М. Вплив М.П. Драгоманова на формування фольклорно- етнографічних поглядів І.Д. Шишманова // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 2 (156). – C. 34-37
335462
  Кобилецький М. Вплив магдебурзького права на розвиток місцевого самоврядування в Україні (ХІV-ХІХ століття) // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 212-224. – ISSN 1026-9932
335463
   Вплив магматичних порід Вигорлат-Гутинського вулканічного пасма на час пробігу сейсмічних хвиль / Е. Козловський, Д. Малицький, А. Парфенюк, О. Грицай, В. Тимощук, О. Ярема, А. Асташкіна, М. Махніцький // Геоінформатика : науковий журнал / НАН України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України ; голов. ред. М.А. Якимчук. – Київ, 2017. – № 3 (63). – С. 43-47 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1684-2189
335464
  Елиїв А.А. Вплив магнітних полів на поширення та енергетичний спектр космічних променів надвисоких енергій : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.03.02 / Елиїв А.А.; НАНУ; Головна астрономічна обсерваторія. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 29 назв
335465
  Мартинюк В.С. Вплив магнітних полів наднизької частоти на організм людини і тварин : Дис. ... доктора біологічних наук. Спец. 03.00.02 - біофізика / Мартинюк В.С.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 437л. – Бібліогр.: л.394-437
335466
  Мартинюк В.С. Вплив магнітних полів наднизької частоти на організм людини і тварин : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. біол. наук : спец. 03.00.02 - Біофізика / Мартинюк В. С. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 44 с. – Бібліогр.: 48 назв
335467
  Цейслєр Ю.В. Вплив магнітних полів наднизької частоти на структурно-функціональні властивості глобулярних білків : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.02 - біофізика / Цейслєр Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 159л. – Бібліогр.: л. 136-159
335468
  Цейслєр Ю.В. Вплив магнітних полів наднизької частоти на структурно-функціональні властивості глобулярних білків : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.02 / Цейслєр Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
335469
  Копань В.С. Вплив магнітного поля і механічних напруг на термо-е.р.с. аморфного сплаву Fe78,5Ni1MO0,5Si6B14 / В.С. Копань, Хуторянська, Ю.В. Копань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 484-488. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Термо-електрорушійна сила аморфного сплаву Fe78,5Ni1MO0,5Si6B14 лінійно зростає з деформацією: Ер=-0,39*10(-9)*бр мкВ/К (при розтягові) та Ec=1,3*10(-9) *бс мкВ/К (при стисканні), де бP (Па) та бC (Па) - напруги розтягу і одноосного стискання, ...
335470
   Вплив магнітного поля і механічних напруг на термо-е.р.с. аморфного сплаву Fе75Ni4Mo3Si2B16 / М.І. Захаренко, В.С. Копань, Ю.В. Копань, Н.В. Хуторянська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 420-427. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Доведено, що термоелектрорушійна сила аморфного сплаву Fе75Ni4Mo3Si2B16 лінійно зростає з деформацією: Ер=-3*10-10 *бр мкВ/К (при розтягові) та Ec=4*10-10 *бc мкВ/К (при стисканні), де бр<50 МПа та бс - напруги розтягу і одноосного стискання, ...
335471
  Копань В.С. Вплив магнітного поля і механічних напруг на термо-е.р.с. нікелю / В.С. Копань, Н.В. Хуторянська, Ю.В. Копань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 332-338. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Зміну термо-е.р.с. нікелю внаслідок деформації молена подати виразами: E=-1,3*I0(15)o (В/К), де o<20*(7) Па напруга розтягу; Е=0,5*І0(-13)o, де o [подано формули] -напруга одноосного стискання. В магнітному полі Н= 5 кЕ E=const=-3*10(-7) В/К [подано ...
335472
   Вплив магнітного поля на властивості парафінових палив для двигунів гібридних ракет / Л.Ю. Вергун, В.Я. Черняк, С.Г. Орловська, О.А. Недибалюк, О.В. Соломенко, С.А. Попов // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агенство України ; голов. ред.: Б.Є. Патон. – Київ, 2016. – Т. 22, № 3 (100). – С. 16-24. – ISSN 1561-8889
335473
  Козирський В.В. Вплив магнітного поля на водопоглинання насіння зернових культур / В.В. Козирський, В.В. Савченко, О.Ю. Синявський // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 256. – С. 55-60 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
335474
  Савченко В.В. Вплив магнітного поля на водопоглинання насіння ячменю / В.В. Савченко, О.О. Синявський // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 261. – С. 58-64 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
335475
  Конончук Г.Л. Вплив магнітного поля на поляризацію випромінювання лазера з квазіізотропним резонатором // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 373-379. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Кутовий відгук ортогонально поляризованих мод на зовнішнє магнітне поле (МП) виявився різним як за величиною, так і за знаком для всіх частот, крім точок, віддалених на (320 +/- 20) МГц від центра лінії підсилення (ЛП). Це веде до порушення ...
335476
   Вплив магнітного поля на розподіл домішкових молекул у структурі оптично-прозорих полімерних плівок / Л.А. Булавін, Ю.Ф. Забашта, О.О. Бровко, Л.Ю. Вергун, Н.В. Ярова, Т.Ф. Самойленко, А.В. Олійник // Полімерний журнал : науковий журнал з хімії та фізики полімерів, полімерних матеріалів і композитів / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії високомолекулярних сполук. – Київ, 2016. – Т. 38, № 3. – С. 205-210. – ISSN 1818-1724
335477
   Вплив магнітного поля на рухливість дислокацій в кристалах кремнію / В.А. Макара, Л.П. Стебленко, М.Я. Горідько, В.М. Кравченко, А.М. Коломієць // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 316-322. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  В роботі вивчався вплив постійного магнітного поля на рухливість дислокацій у кристалах кремнію. Показано, що виявлені зміни у динаміці дислокацій після магнітної обробки мають елементи подібності до змін, що викликаються процесами старіння кристалів ...
335478
  Собко В.М. Вплив магнітного поля наднизької частоти на внутрішньоклітинну концентрацію іонів кальцію в тимоцитах щура за умов пероксид-індукованого ушкодження / В.М. Собко, В.С. Мартинюк, О.Ю. Артеменко // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий центр "Інститут біології". – Київ, 2012. – Т. 20, № 1


  В даній роботі ми досліджували модулюючий вплив магнітного поля наднизької частоти на дію пероксиду водню. Для цього визначали концентрацію цитоплазматичного кальцію у тимоцитах щура. Для оцінки зміни внутрішньоклітинної концентрації кальцію [Ca2+]i ...
335479
  Бардадим Ю.В. Вплив магнітного та електричного полів на структуру і властивості епоксидних композитів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.06 / Бардадим Юлія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". – Дніпро, 2018. – 24 с. – Бібліогр.: 30 назв
335480
   Вплив магнітоактивованої води на мікромеханічні характеристики кремнію / Л. Стебленко, С. Науменко, О. Кріт, Г. Весна, А. Курилюк, О. Руденко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 25-26. – (Фізика ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Досліджено зміну мікромеханічних характеристик кристалів кремнію, які були попередньо витримані в магнітоактивованій вoдi. Виявлено складний двохстадійний процес релаксації мікротвердості, зміненої в "омагніченій" вoдi Одержані результати можуть бути ...
335481
  Бабич В.І. Вплив магнітотерапії на метаболізм серотоніну і показники імунних комплексів при анафілактичному шоці у тварин // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 35-44. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 2)


  Досліди поставлено на 403 мурчаках з моделлю анафілаксії, де тварин піддавали дії гіпогіпермагнітного поля і визнавали показники виживання (WCD), серотоніну в крові і тканинах внутрішніх органів, 5-оксиіндолоцтової кислоти в сечі (5-ОІОК), циркулюючі ...
335482
  Мулякова-Бочі Вплив макроекономічних показників на стан платіжного балансу України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4 (130). – С. 106-113. – ISSN 1993-6788


  У статті на основі економетричного аналізу розглянуто особливості впливу макроекономічних показників на стан рахунків платіжного балансу країни. Для цього проаналізовано статистичні дані економічних показників за період 2000-2010 років. На основі ...
335483
  Гриценко О.А. Вплив макроекономічних показників на стан ринку нерухомості України // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію / Фонд державного майна України. – Київ, 2002. – № 9. – С.59-61
335484
  Чеберяко О. Вплив макроекономічних показників на фінансування потреб оборони держави / О. Чеберяко, А. Смаль // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 45-49. – (Економіка ; Вип. 138). – ISSN 1728-3817


  Дана стаття визначає організацію стратегічного, у тому числі оборонного, планування, яке провадять центральні органи виконавчої влади, а також механізм та методологію бюджетного планування відповідно до показників звітного періоду. Эта статья ...
335485
  Клапків Л.М. Вплив макроекономічних факторів на рівень фінансових ризиків у діяльності страховиків // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 3 (118). – С. 139-143
335486
  Лисенко Р.С. Вплив макроекономічних факторів на стійкість фінансової системи України // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2006. – Т. 16. – С. 173-181. – ISBN 966-8958-03-9
335487
  Базарний Д. Вплив макроекономічних факторів на управління процесом формування вартості банків // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 3. – С. 10-13. – ISSN 1993-0259


  Основну увагу звернено на аналіз впливу, який здійснюють зміни макроекономічних показників розвитку країни на вартість банку. Також запропоновано антициклічні заходи, що можуть бути впроваджені центральним банком на вартість комерційних банків.
335488
  Савченко С.О. Вплив макроекономічних факторів на флуктуацію економічних процесів // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сумський держ. ун-т. – Суми, 2015. – № 2. – C. 193-200. – ISSN 2218-4511


  Метою роботи є виявлення типів макроекономічних чинників, що викликають коливання економічних циклів. Визначено, які змінні сприяють зростанню, які - рецесійному характеру, й ті, які мають сильнішу кореляцію на реальний ВВП. Робота виконана на прикладі ...
335489
  Бобиль В. Вплив макроекономічного середовища на банківську систему // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 4 (106). – С. 51-59 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-2005
335490
  Рудченко І.В. Вплив макроекономічної ситуації й інфраструктури ринку на розвиток банківських послуг у сучасних умовах // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 157-161. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
335491
  Васильченко З.М. Вплив макроекономічної ситуації у країні на формування ресурсної бази банків для здійснення валютних операцій / З.М. Васильченко, В.А. Делас // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – № 1 (57). – С. 94-102. – ISBN 966-614-021-7
335492
  Цирюк Олена Іванівна Вплив макролідів на секреторну функцію шлунка : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Цирюк О.І.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 126с. + Додатки: л. 125 - 126. – Бібліогр.: л. 101 - 125
335493
  Цирюк Олена Іванівна Вплив макролідів на секреторну функцію шлунка : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Цирюк О.І.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
335494
   Вплив макроциклічних координаційних сполук міді (ІІІ) на продуктивність вірусінфікованих рослин пшениці ярої / Л. Міщенко, К. Криницька, В. Павленко, А. Дуніч // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 72-76. – (Хімія ; вип. 1 (55)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив двох макроциклічних координаційних сполук міді (ІІІ) на ріст і розвиток рослин пшениці ярої, уражених вірусом смугастої мозаїки пшениці. Встановлено, що сполуки збільшують масу рослин і вміст сухої речовини залежно від способу обробки. ...
335495
  Прасоленко А.В. Вплив максимальної ентропії швидкості транспортного потоку на характеристики свідомої та підсвідомої діяльності водія // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 1 (147). – С. 54-60 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
335496
   Вплив малих доз іонізуючого опромінення на шлункову секрецію у щурів / Т.Д. Преображенська, І.Є. Стасюк, Л.Я. Штанова, М.М. Харченко, Т.В. Берегова, М.Є. Кучеренко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 19-21. – (Біологія ; Вип. 29)


  Рентгенівське опромінення в дозах 10-100 сГр справляє виражений стимулюючий вплив на активність нестимульованих парієнтальних клітин шлунка у щурів. За дози опромінення 10 сГр у секреторних клітинах шлунка розвиваються адаптаційно-компенсаторні ...
335497
  Зірчак Г.П. Вплив маніпулятивних технологій на суспільну думку за допомогою PR / Г.П. Зірчак, Д.В. Марущак // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології XXI століття : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конференції: м. Одеса, 11-13 верес. 2019 р. / М-во освіти і науки України, Одес. облрада, Одес. облдержадмін. [та ін.] ; за заг. ред. В.Г. Спрінсяна ; [редкол.: Г.О. Оборський, В.Г. Спрінсян, В.М. Шейко [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2019. – С. 104-109. – ISBN 978-966-927-534-9
335498
  Мінінберг С.Я. Вплив марганцю і бору на інтенсивність фотосинтезу у винограду. / С.Я. Мінінберг, М.М. Шатковська. – К., 1961. – 34-37с.
335499
  Мінінберг С.Я. Вплив марганцю і бору на міцність зв"язку хлорофілу з білковим комплексом у листках винограду. / С.Я. Мінінберг. – К., 1962. – 28-32с.
335500
  Гринкевич С. Вплив маркетингового середовища на розвиток об"єднаних територіальних громад / С. Гринкевич, О. Брух, І. Бернацька // Аграрна економіка : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2018. – Т. 11, № 1/2. – С. 59-69 : рис. – Бібліогр.: с. 69. – ISSN 2313-3627
335501
  Корінєв В.Л. Вплив маркетингового середовища на формування цінової політики підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 62-68. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 4 (85)). – ISSN 1814-1161


  У статті досліджено особливості впливу маркетингового середовища на цінову діяльність українського підприємства. На прикладі машинобудівного підприємства проведено аналіз зовнішніх і внутрішніх чинників маркетингового середовища та їх кількісне ...
335502
  Лі Юнь Чань Вплив маркетингу вражень на задоволеність клієнтів на прикладі спортивних клубів / Лі Юнь Чань, Чі Мінь Хуань // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 480-490 : табл., рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1993-6788
335503
  Кучер О.В. Вплив маркетингу на ефективність збутової діяльності підприємства // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 174-180. – (Економічні науки ; вип. 23). – ISSN 2410-1125
335504
  Назарова К.О. Вплив маркетингу на фінансові результати діяльності підприємств торгівлі // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 12. – С. 117-126 : табл., рис. – Бібліогр.: 2 назв
335505
  Сохацька О. Вплив маркетингу соціальних медіа на купівельну поведінку споживача: концептуальні аспекти / О. Сохацька, Сідхарх // Журнал європейської економіки : науковий економічний журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Амоша О., Борсекова К. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Т. 18, № 2 (69), квітень - червень. – С. 228-241. – ISSN 1684-906Х
335506
  Мартиненко П.Ф. Вплив марксистсько-ленінської ідеології на соціалістичне конституційне будівництво // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 81-88. – (Серія права ; № 8)


  В работе выясняется влияние марксистско-ленинской идеологии на социалистическое конституционное строительство. Критически рассматривается буржуазная концепция о соответствии конституции и идеологии. Автор различает три обстоятельства, объективно ...
335507
  Козій І.В. Вплив марксистської парадигми на формування української філософії першої половини XX століття // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 106 (№ 3). – C. 227-230. – ISSN 2076-1554
335508
  Прилепа Д.М. Вплив маршалітизації на деякі фізичні властивості гематитових кварцитів Криворізького басейну / Д.М. Прилепа, В.Д. Євтєхов // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: О.М. Пономаренко, Б. Багінські, А. Беккер [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 40, № 1. – С. 79-87. – ISSN 2519-2396
335509
  Хлистун Г. Вплив мас-медіа на військові кампанії: теорія та історія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 53-56. – (Міжнародні відносини ; вип. 2 (50)). – ISSN 1728-3817


  Під час активного розвитку конфлікту та після його завершення важливу роль відіграють мас-медіа, які формують думку аудиторії про явище та його наслідки. Розвиткові конфлікту багато в чому сприяють саме засоби масової інформації, які, маніпулюючи ...
335510
  Мамалига А. Вплив мас-медіа на врегулювання хронотопної відповідності сучасних міських топонімів / А. Мамалига, Д. Данильчук // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 86-95. – (Серія філологічна ; Вип. 46, ч. 1)
335511
  Сабадаш Ю.С. Вплив мас-медіа на формування особистості: за творами Умберто Еко // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : зб. наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2015. – Вип. 1 (4). – С. 9-14. – ISSN 2312-4679
335512
  Гриценко О. Вплив мас-медіа на формування політичної культури // Збірник праць науково-дослідного центру періодики / НАНУ, Львів. наук. б-ка ім .В. Стефаника, Наук.-досл. центр періодики. – Львів, 2003. – Вип. 11. – С. 417-437. – ISBN 966-02-2800-7; 966-02-2801-5 (Вип.11)
335513
  Вечеря Ю.О. Вплив маси яєць курей м"ясного напряму продуктивності на їх морфологічні та інкубаційні якості // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2016. – Вип. 2 (89), ч. 1. – С. 53-59 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2313-092X
335514
  Васильчук Є.О. Вплив масової культури на зростання радикалістських настанов та екстремістських проявів у молодіжному середовищі України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 72. – С. 382-396
335515
  Насонова К.Ю. Вплив масової культури та глобалізації та трансформацію соціокультурних відносин в сучасному суспільстві // Наукова конференція "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства" : (2 липня 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 128-129
335516
  Хитровська Ю.В. Вплив масонів на громадсько-політичне життя в Російській імперії початку XX ст. // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2012. – Вип. 33. – С. 91-98
335517
  Широкова-Мурараш Вплив масонсова на формування міжнародно-правової свідомості та розвиток міжнародного права // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2017. – С. 174-182. – (Серія: Право ; вип. 14). – ISSN 2226-3047
335518
  Гоцуляк В.М. Вплив масонства на формування національно–державних поглядів С. Петлюри // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 120 (№ 5). – С. 242-245. – ISSN 2076-1554
335519
  Звєрєва І.С. Вплив материнсько-плодової інфекції на морфофункціональний стан легеневої артерії та аорти плодів та новонароджених : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.02 / Звєрєва Ірина Сергіївна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 12 назв
335520
  Чекалюк В.В. Вплив матеріалів спортивної тематики у ЗМІ на формування іміджу держави // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 174-178


  У статті простежується значення спортивних матеріалів ЗМІ у формуванні державного іміджу. Адже спортивні події мають вагомий вплив на аудиторію, незалежно від віросповідання та політичних симпатій споживачів інформації. Спортивна перемога — це успіх не ...
335521
  Масляк П.О. Вплив машинобудування на територіальну організацію господарства // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – Вип. 45. – С. 76-81. – Бібліогр.: 3 назви. – ISBN 5-8238-D147-5
335522
  Нестеренко В.Г. Вплив медико-соціальних чинників на формування здоров"я академічно здібних дітей середнього шкільного віку : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.01 / Нестеренко Валентина Геннадіївна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 23 с. – Бібліогр.: 17 назв
335523
  Актан О.Ю. Вплив медичних препаратів, що містять фермент "Гіалуронідаза" на формування колагенових структур // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 220-222. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 978-966-2142-53-2. – ISSN 1812-5409


  Встановлено, що медичні препарати, які містять фермент "Гіалуронідаза", впливають на формування колагенових структур при регенерації сполучної тканини. Ця дія зводиться до збільшення ступеня невпорядкованості колагенових волокон. Наслідком цього є ...
335524
  Воронцова К.О. Вплив медичної деонтології на зміст прав інтелектуальної власності // Реформування патентного законодавства: етика, мораль, право : зб. наук. праць наук.-практ. конференції / Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2018. – С. 41-48. – ISBN 978-617-696-813-9
335525
  Петрухно Ю.Є. Вплив медіа-екології на бібліотечну діяльність // Короленківські читання 2016 "Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору" : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конференції, м. Харків, 12 жовт. 2016 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія), ВГО "Укр. бібл. асоц."; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін. ; наук. ред. Л.В. Глазунова]. – Харків : [б. в.], 2017. – Ч. 1. – С. 156-163


  Розглядається та аналізується поняття "медіа-екологія", її основні характеристики, а також вплив на сучасну бібліотечну діяльність і бібліотечні колективи.
335526
  Вакулич В.М. Вплив медіа на розвиток політичних процесів у суспільстві (на прикладі Української революції гідності 2013 - 2014 років) // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: В.П. Коцур, В.М. Орлик, А.П. Коцур [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 42 (спецвипуск). – C. 15-26. – ISSN 2415-3567
335527
  Мазур Р.І. Вплив медіаконтенту на формування альтруїстичної поведінки молоді // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 33 (36). – С. 190-198
335528
  Голоднікова Ю. Вплив медіакультури на характер трансформацій соціальної комунікацій в сучасному місті // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 89-91. – (Філологія ; Вип. 20)
335529
  Шабунова А.О. Вплив медіаосвіти на формування особистості в умовах інформаційного суспільства // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 153-157. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (26))
335530
  Котляревський Я.В. Вплив медіапланування на стратегію періодичних друкованих видань / Я.В. Котляревський, Н.І. Передерієнко // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2010. – № 1 (51). – С. 37-43. – ISSN 0554-4866
335531
  Тещук В.Й. Вплив Медотиліну на функціональний стан пацієнтів після перенесених гострих порушень мозкового кровообігу / В.Й. Тещук, Н.В. Тещук // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 1 (80). – С. 73-76. – ISSN 2224-0586
335532
  Гавриш Л.І. Вплив меланіну на активність 5"-нуклеотидази та Са2+, Мg2+-АТФази мембран лімфоцитів за умов експериментальної моделі виразки шлунка в щурів / Л.І. Гавриш, О.В. Скопенко, Л.І. Томачинська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 28-29. – (Біологія ; вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Установлено, що при утворенні експериментальної моделі виразки шлунка відбувається різке підвищення активності 5"-нуклеотидази та Са[верхній індекс 2+], Mg[верхній індекс 2+]-АТФази в плазматичних мембранах лімфоцитів селезінки щурів. Виявлені зміни ...
335533
   Вплив меланіну на активність протеїнкіназ слизової оболонки шлунка щурів за умов розвитку аспіринової виразки / В.А. Ковальова, Л.І. Гавриш, Ю.В. Степанов, Л.І. Остапченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 48-49. – (Біологія ; Вип. 45/46). – ISSN 1728-3817


  Досліджено активність протеїнкіназ у мембранах клітин слизової оболонки шлунка щурів у нормі й за дії ацетилсаліцилової кислоти. Показано, що у тварин з ерозивно-виразковими ушкодженнями слизової, які викликані аспірином, відбувається зниження ...
335534
   Вплив меланіну на виразкоутворення в слизовій оболонці шлунка щурів, викликане рентгенівським опроміненням та методом "соціального стресу" / Т.Д. Преображенськая, Т.В. Берегова, Ю.В. Степанов, В.М. Орендаренко, А.О. Прохорова, М.Є. Кучеренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 43-44. – (Біологія ; вип. 32)


  Встановлено взаємозв"язок між дозою опромінення, перекисним окисненням ліпідів та дистрофічними змінами в слизовій оболонці шлунка у щурів. Виявлено, що меланін ефективно захищає слизову оболонку шлунка від нейродистрофічних уражень, викликаних ...
335535
   Вплив меланіну на електричні характеристики модельних біліпідних мембран (in vitro) / Д. Голишкін, В. Рибальченко, А. Бичко, Т. Берегова, Т. Фалалєєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 90-92. – (Біологія ; вип. 1 (66)). – ISSN 1728-3817


  Дослідити дозозалежний вплив меланіну на провідність та електричну ємність модельних біліпідних мембран (in vitro). Дозозалежний ефект визначали за методом аналізу нестандартних циклічних вольт-амперних характеристик бімолекулярних ліпідних мембран ...
335536
  Чижанська Н.В. Вплив меланіну на збереженість поголів"я поросят при відлученні / Н.В. Чижанська, Т.В. Берегова, Л.І. Кобзар // III Міжнародний полярний рік 2007-2008: результати та перспективи : IV МАК 2009, IV Міжнар. Антаркт. Конф., м. Київ, Україна, 12-14 трав. 2009 р. : тези / М-во освіти і науки України, НАН України, Ін-т геол. наук [та ін.]. – Київ : Національний антарктичний научний центр України, 2009. – С. 145
335537
   Вплив меланіну на концентрацію кортизолу в крові щурів за умов дії стресу / Т.М. Фалалєєва, О.І. Цирюк, Н.В. Чижанська, В.П. Жарова // III Міжнародний полярний рік 2007-2008: результати та перспективи : IV МАК 2009, IV Міжнар. Антаркт. Конф., м. Київ, Україна, 12-14 трав. 2009 р. : тези / М-во освіти і науки України, НАН України, Ін-т геол. наук [та ін.]. – Київ : Національний антарктичний научний центр України, 2009. – С. 143
335538
   Вплив меланіну на морфофункціональний стан шкіри щурів з експериментальними ранами / О.В. Табурець, В.В. Верещака, Т.В. Берегова, Л.І. Остапченко // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 93-98. – (Біологічні науки ; № 2). – ISSN 2410-0943
335539
   Вплив меланіну на прооксидантно-оксидантний гомеостаз у сироватці крові за умов різаної рани шкіри щурів / О.В. Табурець, О.О. Грінченко, К.О. Дворщенко, В.В. Верещака, Л.І. Остапченко // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 1 (135). – C. 191-196. – ISSN 2077-4214
335540
  Ковальова В.А. Вплив меланіну на процеси пероксидного окиснення ліпідів і стан антиоксидантної системи в гомогенаті слизової оболонки шлунка щурів при експериментальній моделі виразки / В.А. Ковальова, Ю.В. Степанов, О.В. Скопенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 25-26. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Установлено, що меланін суттєво знижує вміст продуктів пер оксидного окиснення ліпідів та підвищує активність антиоксидантних ферментів у гомогенаті слизової оболонки шлунка при аспіриновій моделі виразки у щурів.
335541
   Вплив меланіну на ферментативну активність підшлункової залози в умовах гострого стресу / Н.М. Слободяник, В.М. Слободяник, К.С. Непорада, Т.В. Берегова // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 4, т. 1 (139). – C. 253-256. – ISSN 2077-4214
335542
  Голишкін Д.В. Вплив меланіну та нанокристалічного діоксиду церію на стан слизової оболонки шлунку та реакцію кори наднирників за умов дії гострого стресу : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Голишкін Дмитро Віталійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 170 арк. – Бібліогр.: арк. 131-170
335543
  Голишкін Д.В. Вплив меланіну та нанокристалічного діоксиду церію на стан слизової оболонки шлунку та реакцію кори наднирників за умов дії гострого стресу : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Голишкін Дмитро Віталійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
335544
   Вплив меланіну та ульцерогенних речовин на фосфоліпідний склад слизової оболонки шлунка у щурів / Т.Д. Хілько, Т.Л. Проценко, І.В. Якубцова, В.О. Чайка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 120-122. – (Біологія ; вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Досліджено фосфоліпідний склад слизової оболонки шлунка у щурів у нормі й за дії різних ульцерогенних речовин. Показано, що у тварин з ерозивно-виразковими ушкодженнями слизової, викликаними як аспірином, так і преднізолоном, відбувається статистично ...
335545
   Вплив мелатоніну на гіпоталамо-адреналову систему птахів : ефект блокади дофамінових D1-рецепторів / І. Варенюк, Н. Нужина, В. Варенюк, М. Дзержинський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 40-42. – (Біологія ; вип. 3 (68)). – ISSN 1728-3817


  Показано, що ввечері та вдень (але не вночі та вранці) дофамін через D1-рецептори може опосередковувати вплив мелатоніну на гіпоталамо-адреналовий комплекс птахів. Також дофамін через D1-рецептори може бути залучений до шляхів впливу мелатоніну на ...
335546
   Вплив мелатоніну на гіпоталамо-тиреоїдну систему птахів: ефект блокади дофамінових D1-рецепторів / Н. Нужина, І. Варенюк, Н. Орлова, М. Дзержинський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 39-41. – (Біологія ; Вип. 60). – ISSN 1728-3817


  Показано, що у птахів дофамін через D1-рецептори може опосередковувати ефекти мелатоніну на центральні гіпоталамічні структури гіпоталамо-тиреоїдного комплексу ввечері, а на саму щитоподібну залозу - вдень та вночі, і не залучений в інший час доби. It ...
335547
   Вплив меліоративних каналів і водойм, споруджених у басейні річки Удай, на особливості розвитку гравітаційних процесів, а також процесів затоплення і підтоплення : регіональні проблеми ландшафтознавства та геоекології / Ю.М. Філоненко, І.М. Філоненко, В.Б. Слюта, О.О. Комлєв // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 55. – С. 285-290. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 0868-6939
335548
  Крута Н.С. Вплив меліоративних робіт на еколого-географічний стан басейну р. Луг (Лівобережжя Дністра) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 363-369. – Бібліогр.: 14 назв
335549
  Дрозд О.М. Вплив меліоративного обробітку на властивості темно-каштанового солонцюватого грунту сухого степу // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 84. – С. 101-105 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0587-2596
335550
  Кожукало В.Є. Вплив мембрано-активних адаптогенів на ферменти вуглеводного обміну цукрових буряків : Автореф... канд.біол.наук: 03.00.12 / Кожукало В.Є.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1999. – 19л.
335551
  Пятигін А.С. Вплив менеджменту на інвестиційну привабливість підприємств в конкурентному середовищі // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 1. – С. 414-421


  Розглядаються результати діяльності всесвітніх компаній, що працюють на ринку громадського харчування, та вплив менеджменту на їх фінансові показники.
335552
  Камінська Т.М. Вплив мережевої економіки на ринок праці IТ-спеціалістів / Т.М. Камінська, Л.В. Нечипорук // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2015. – № 5 (54), жовтень. – C. 66-69. – ISSN 2218-1199
335553
  Горошко О.І. Вплив мережі інтернет на комунікативні глобальні процеси // Соціальні комунікації: результати досліджень - 2014 : колект. монографія / В. Ільганаєва, Х. Ельбесхаузен, О. Горошко, О. Холод, А. [та ін.] Sуnоwіес. – Київ : КНУКіМ, 2015. – С. 60-84. – ISBN 978-966-8299-26-2
335554
  Грановський А.В. Вплив мережі Інтернет на розвиток сучасних міжнародних економічних відносин // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 13, липень. – С. 119-124. – ISSN 2306-6814
335555
  Селюк Є.В. Вплив мережі на формування особистості в інформаційному суспільстві // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 82-84
335556
   Вплив мет- і лей-енкефалінів на стимульовану пентагастрином шлункову секрецію / О.Л. Коршак, Г.В. Островська, В.Л. Коцюба, В.К. Рибальченко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 53-60. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 2)


  У хронічних дослідах на собаках з фістулами шлунка і стимуляцією секреції пентагастрином введенням мет- чи лей-енкефалінів та блокадою ацетилхолін естерази встановлено, що мет- і лей-енкефаліни гальмують стимульовану пентагастрином шлункову секрецію ...
335557
  Білявська Л.О. Вплив метаболічних біопрепаратів на основі грунтових стрептоміцетів на продуктивність пшениці ярої // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 3. – С. 74-83 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2077-4893
335558
  Левчик І.Ю. Вплив метакогнітивних стратегій на вдосконалення англомовного читання та академічну успішність магістрантів / І.Ю. Левчик, О.І. Мазур, Н.І. Закордонець // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2021. – С. 98-109. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382
335559
  Занкевич Е.Х. Вплив металевих йонів на форму та динаміку плазмолізи / Е.Х. Занкевич. – Київ, 1932. – 18 с.
335560
   Вплив металевих наноструктур на люмінесценцію Eu3+ в коорденаційних комплексах / Д.П. Козак, С.Г. Неділько, В.П. Щербацький, С.Г. Розуван, Амірханов, О.О. Ліцис, М.С. Недєлько, Т.С. Лєбєдєва, П.Б. Шпильовий // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 68
335561
  Кіптенко Є.М. Вплив метеорологічних умов на забруднення повітря у промислових містах України / Є.М. Кіптенко, Т.В. Козленко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 13. – С. 208-215. – Бібліогр.: 5 назв
335562
  Боярин М.В. Вплив метеорологічних умов на рівень забруднення атмосфери ландшафтів Волинської області / М.В. Боярин, І.М. Нетробчук, В.У. Волошин // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 58-66 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 15). – ISSN 1992-4250
335563
  Надточій Л.М. Вплив метеорологічних умов на формування рівня забруднення атмосферного повітря в промислових містах України : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.09 / Надточій Людмила Михайлівна ; М-во освіти і науки України, НАН України, Укр. гідрометеорологічний ін-т, Держ. служба України з надзвич. ситуацій, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 240 арк. – Додатки : арк. – Бібліогр.: 183-202 арк.
335564
  Надточій Л.М. Вплив метеорологічних умов на формування рівня забруднення атмосферного повітря в промислових містах України : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.09 / Надточій Людмила Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 26 назв
335565
   Вплив метеорологічних факторів на самопочуття і функціональний стан людини в осінній і весняний періоди / Д. Горлов, Р. Шарафі, В. Богданов, В. Лисенко, Ю. Горго // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 77-80. – (Біологія ; вип. 49/50). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив комплексу метеорологічних параметрів (температура, атмосферний тиск, швидкість вітру та низькочастотних флуктуацій атмосферного тиску на усвідомлювані і неусвідомлювані прояви функціонального стану організму людини в різних ...
335566
   Вплив метил-третбутилового ефіру на експресію мРНК протеінкінази snark, казеінкінази-1, Clock, bmal1 та per2 у щурів / А. Кундієва, Д. Мінченко, О. Яворовський, О. Мінченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 6-10. – (Біологія ; Вип. 55). – ISSN 1728-3817


  Протікання як фізіологічних, так і біохімічних процесів у організмі має циркадіальний характер і контролюється генами Per2, BMal та Clock, а також казеїнкінази-1, що контролює їх функціональну активність та приймає участь у регуляції ряду інших ...
335567
  Рафальська К.В. Вплив методів педагогічного викладання на ефективність навчальної діяльності студентів вищих навчальних закладів // Магістр медсестринства : український науково-практичний журнал / КВНЗ "Житомир. ін-т медсестринства" Житомир. облради ; голов. ред. В.Й. Шатило ; редкол.: І.Ю. Андрієвський, О.В. Богдан, О.В. Горай [та ін.]. – Житомир, 2018. – № 2 (20). – С. 52-56
335568
  Додонова В.І. Вплив методології постмодернізму на соціальну раціональність постнекласичного типу // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1 (81). – С. 41-44. – ISSN 2077-1800
335569
  Собчук В.В. Вплив методу адаптивного самодіагностування на процес попередження наслідків відмов модулів інформаційної системи підприємства / В.В. Собчук, О.В. Барабаш, А.П. Мусієнко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2021. – Вип. № 70. – С. 77-88. – ISSN 2524-0056
335570
  Лизогуб М.В. Вплив методу анестезії на об"єм крововтрати при оперативних втручаннях на поперековому відділі хребта / М.В. Лизогуб, М.А. Георгіянц, К.І. Лизогуб // Медицина невідкладних станів : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України" ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти ; Харків. міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2019. – № 3 (98). – С. 93-97. – ISSN 2224-0586
335571
   Вплив методу синтезу на структуру та властивості La1-xEuxVO4 (0[більше або дорівнює]x[більше або дорівнює]0,3) / Т. Войтенко, С.А. Неділько, А. Сліпець, С. Манченко, С.Г. Неділько, О. О. Чукова, В. Щербацький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 26-28. – (Хімія ; вип. 1 (52)). – ISSN 1728-3817


  Синтезовано серію зразків складу La1-xEuxVO4 (0[більше або дорівнює]x[більше або дорівнює]0,3) методом твердофазного синтезу та методом сумісного осадження компонентів. Досліджено залежність параметрів та виду симетрії кристалічної гратки системи від ...
335572
  Новицька-Усенко В Л. Вплив метоклопраміду та l-аргініну на показники моторно-евакуаторної функції ШКТ та гемодинаміку після невідкладних абдомінальних операцій / В Л. Новицька-Усенко, С.Г. Дьомін // Медицина неотложных состояний : науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; глав. ред. Никонов В.В. – Київ, 2015. – № 2 (65). – С. 98-103. – ISSN 2224-0586
335573
  Маринушкін А.Г. Вплив механізмів контролю на забезпечення ефективності публічного управління // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 18, вересень. – С. 235-238. – ISSN 2306-6814
335574
  Сушарник Я.А. Вплив механізмів регулювання конкурентноспроможного розвитку галузі свинарства в контексті поняття ринкової інклюзії / Я.А. Сушарник, А.М. Місько // Вектор Поділля : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. спец. навч.-реабілітаційний соц.-екон. коледж ; голов. ред. Тріпак М.М. ; редкол.: Anetta Zielinska, Bozena Ryszawska, Georgy Abuselidze [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Вип. 4. – С. 130-142. – ISSN 2617-1112
335575
  Єгоричева С.Б. Вплив механізму монетарної трансмісії на фінансовий стан підприємств / С.Б. Єгоричева, Т.П. Гудзь // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 8 (213). – С. 62-72 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2305-7645
335576
  Наследов Д.М. Вплив механічних деформацій на властивості купроксних випростувачів / Д.М. Наследов, П.В. Шаравський. – К, 1936. – 105с.
335577
  Коваленко В.Ф. Вплив механічних напружень на електромагнітооптичний ефект в ферит-гранатових плівках / В.Ф. Коваленко, В.Є. Короновський // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 390-393. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Методом оптичної поляриметрії проводились дослідження впливу зовнішніх механічних напружень на прояви електромагнітооптичного ефекту в ферит-гранатових плівках.
335578
  Онанко А. Вплив механічної обробки, зміни дефектної наноструктури на різницю внутрішнього тертя в підкладках Sі + SіO2 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 16-18. – (Фізика ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано метод, який дозволяе по різниці внутрішнього тертя вільних пружних коливань на сусідніх гармонік f1 i f2 визначать інтегральну густину структурних дефектів, ix розподіл і глибину порушеного шару, для неруйнівного контролю дефектності ...
335579
  Нестеренко П. Вплив мистецьких стилів на обкладинки часописів першої третини XX століття // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, Г. Корбич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7 (691), липень. – С. 58-66. – ISSN 0236-1477
335580
  Кудлей О. Вплив мистецько-естетичної концепції Рембрандта на живопис Шевченка // Літературна компаративістика / НАНУ, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 3, Ч. 2. – С. 242-250. – ISBN 978-966-193-016-1
335581
  Козловська М.П. Вплив мистецького середовища на формування демократичних поглядів В.К. Розвадовського // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 173-174
335582
  Ігнатенко О. Вплив мистецького середовища повоєнного Львова на формування сучасної творчості скульптора Івана Самотоса // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 4 (106), липень - серпень. – С. 708-718. – ISSN 1028-5091
335583
  Хамініч С.Ю. Вплив митних податків на формування бюджету України // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 273-279. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
335584
  Харкова Л.О. Вплив митних союзів на створення міжнародних виробничих систем в країнах-учасницях // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч. 2). – С. 140-144


  В роботі висвітлено взаємозв’язок участі країни у інтеграційних угрупу- ваннях, включаючи митний союз, та міжнародних виробничих системах. Розглянуто останні тенденції існування міжнародних виробничих систем в рамках інтеграційних угрупувань, ...
335585
  Харкова Л.О. Вплив митних союзів на структурні зрушення в економіках країн-учасниць : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Харкова Людмила Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 222 л. – Додатки: л. 199-222. – Бібліогр.: л. 175-198
335586
  Харкова Л.О. Вплив митних союзів на структурні зрушення в економіках країн-учасниць : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Харкова Людмила Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
335587
  Бараннік А.М. Вплив митних традицій Речі Посполитої на формування митної системи Війська Запорозького Низового (кінець XVI-XVII ст.) // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т; Ін-т світової економіки та міжнар. відносин НАН України ; наук. ред. Канцелярук Б.І. – Київ, 2015. – Вип. 10/11. – С. 376-389. – ISSN 2221-5719
335588
  Дубнюк Е.М. Вплив митної політики на стратегію інвестування в сучасних умовах // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 337-343
335589
  Брик М.М. Вплив міграції висококваліфікованої робочої сили на приймаючі країни (досвід Швейцарії) // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / ЗВО "Подільський держ. ун-т" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль, 2022. – № 1 (90). – С. 88-94. – ISSN 2309-1533
335590
  Гринкевич С.С. Вплив міграції на розвиток трудового потенціалу в умовах євроінтеграційних процесів / С.С. Гринкевич, З.З. Постна // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2010. – Вип. 20.15. – С. 160-164. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
335591
  Білокінь І.В. Вплив міграції населення на структуру трудових ресурсів у сільській місцевості (На прикладі Південного економічного району) // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1972. – Вип. 13. – С. 26-32. – Бібліогр. 4 назви
335592
  Синковець Н. Вплив міграції робочої сили на економіку України // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 115-117
335593
  Дудар С.Е. Вплив міграцій на соціальні та етнодемографічні процеси в Україні // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1101. – С. 155-159. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 32). – ISSN 2227-6521
335594
  Гаспарян А.Л. Вплив міграційних проблем на безпекову політику ФРН // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 112 (№ 9). – С. 326-329. – ISSN 2076-1554
335595
  Генералова Ю.В. Вплив міграційних процесів на економічне зростання України // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 4. – С. 181-185
335596
  Ярошенко В.І. Вплив міграційних процесів на ефективність функціонування професійного ринку праці // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 9 ( 100). – С. 143-152
335597
  Кулик Р.В. Вплив міграційних процесів на європейський ринок праці: український аспект // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 11. – С. 117-120
335598
  Лукіна Г.І. Вплив міграційних процесів на формування людського капіталу // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – C. 194-201. – (Економічні науки ; № 1 (21), т. 2)
335599
  Стрельчук Наталія Вплив міграційних та суспільно-політичних процесів на Балканах на формування етнічного складу населення Республіки Македонія ( друга половина XX ст.) // Українсько-македонський науковий збірник / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. МАНМ. – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 243-254. – ISBN 978-966-02-4324-8
335600
  Дем"янчук Ю.І. Вплив міграційного капіталу на зростання соціально-демографічного потенціалу країн, що розвиваються // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2013. – Вип. 23.7. – С. 384-393. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
335601
  Гайдуцький А. Вплив міграційного капіталу на розвиток реального сектору економіки країни : аналізують фахівці НБУ // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 4. – С. 20-34 : Рис. – Бібліогр.: 33 назви. – ISSN 1605-2005
335602
  Гайдуцький А. Вплив міграційного капіталу на розвиток фінансово-банківської системи країни // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 28-32.
335603
  Гайдуцький А. Вплив міграційного капіталу на соціально-економічний розвиток України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 7. – С. 36-39. – ISSN 1810-3944
335604
  Безпала О.В. Вплив міграційного чинника на формування ринку прці столичного суспільно-географічного району // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 92-98. – Бібліогр.: 6 назв
335605
  Цехановський І. Вплив міжбюджетних трансфертів на розвиток територій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 62-65. – (Економіка ; Вип. 112). – ISSN 1728-3817


  У статті на основі економіко-математичного аналізу, виконаного на матеріалах місцевих бюджетів Вінницької області, досліджено вплив державної міжбюджетної трансфертної політики держави на бюджетні показники органів місцевого самоврядування субрайоного ...
335606
  Яців І.Б. Вплив міжгалузевої конкуренції на розвиток аграрного сектора економіки. // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 206-210. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
335607
  Рибчук А.В. Вплив міждержавних фінансових інституцій на розвиток об"єктів глобальної виробничої інфраструктури : світова економіка / А.В. Рибчук, А.В. Бойчук // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 5. – С. 56-61. – Бібліогр.: 15 назв
335608
  Кремпова Л.О. Вплив міждисциплінарних зв"язків на теорію та практику редагування лінгвістичних словників // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 129-132


  У статті розглянуто вплив міждисциплінарних зв’язків на теорію та практику редагування лінгвістичних словників, зокрема обґрунтовано необхідність розширення теорії та практики цієї сфери редакторської діяльності за рахунок теоретичних надбань ...
335609
  Гріднева Ю.В. Вплив міжмолекулярної взаємодії на дифузію в рідинах / Ю.В. Гріднева, В.В. Обуховський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 284-288. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянута дифузія в багатокомпонентних рідких сумішах. Міжмолекулярна взаємодія моделюється як утворення і швидкий розпад нестійких сполук. Для випадку бінарної суміші теоретично знайдена концентраційна залежність ефективного коефіцієнта дифузії.
335610
  Коротков П.А. Вплив міжмолекулярної взаємодії на розбіжність прояву частоти молекулярного коливання у спектрах комбінаційного розсіяння та інфрачервоних спектрах полярних рідин / П.А. Коротков, І.В. Присяжневич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 25-28. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Виявлено різницю між значеннями КР та ІЧ частот, відповідних одному й тому самому молекулярному коливанню, яка перевищує точність проведення експерименту. Максимум ІЧ смуги валентного коливання С=О бензальдегіду спостеріга-ється на тій самій частоті, ...
335611
  Олійник М. Вплив міжнародних відносин на розвиток і крах останньої колоніальної імперії в Європі // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2019. – № 3 (27), липень - вересень. – С. 208-216. – ISSN 1998-4634
335612
  Манчуленко О. Вплив міжнародних військових кампаній США на прийняття закону Голдвотера-Ніколса та його наслідки // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник накових статей / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Макар Ю.І., Струтинський В.Є., Коврик-Токар Л.І. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 33/34. – С. 110-117. – ISSN 2519-4518
335613
  Чорноус Ю. Вплив міжнародних договорів і практики Європейського суду з прав людини на розвиток криміналістики в Україні // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 8. – С. 77-90. – ISSN 1026-9932
335614
  Бочарова Н.Є. Вплив міжнародних економічних відносин на трансформацію економічної ролі держави / Н.Є. Бочарова, А.Г. Подеряко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 61, ч. 2. – С. 269-273.
335615
  Шевчук О.А. Вплив міжнародних інтеграційних процесів на розвиток системи державного фінансового контролю в Україні // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет банківської справи Національного банку України. – Київ, 2014. – № 2 (20). – С. 204-207. – ISSN 2221-755X
335616
  Іоффе Ю. Вплив міжнародних кримінальних трибуналів на звичаєве міжнародне гуманітарне право // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 99-100
335617
  Копцева Л.О. Вплив міжнародних митних правил на законодавство України щодо митного аудиту // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТОВ " Митна газета". – Львів, 2010. – № 4 (70). – С. 62-71
335618
  Царук В.Ю. Вплив міжнародних моделей корпоративного управління на розвиток облікової практики // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Житомир. держ. технол. ун-т ; редкол.: Євдокимов В.В., Олійник О.В., Замула І.В. [та ін.]. – Житомир, 2019. – Вип. 1 (42). – С. 104-109. – ISSN 1994-1749
335619
  Філатов В.В. Вплив міжнародних норм на процедуру митного контролю в Україні // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2009. – № 5 (65). – С. 19-25
335620
  Валецька О.В. Вплив міжнародних норм на розвиток інституту оплати праці в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 358-364. – ISSN 1563-3349
335621
  Жоравович Д. Вплив міжнародних норм про працю на вітчизняне трудове право // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 3. – С.69-71. – ISSN 0132-1331


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
335622
  Вилінський С.І. Вплив міжнародних організацій на політику енергетичної безпеки Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 1. – С. 114-119


  Energy security is an integral component of economic and national security, a necessary condition of existence and development of European countries. This important issue as well as a role and functions of international organizations and their ...
335623
  Савелко Т.В. Вплив міжнародних платіжних карткових систем на розвиток ринку банківських послуг України : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Савелко Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 185 л. – Бібліогр.: л.167-185
335624
  Савелко Т.В. Вплив міжнародних платіжних карткових систем на розвиток ринку банківських послуг України : автореф. ... канд. економ. наук : 08.00.02 / Савелко Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 21 с. – Бібліогр.: 10 назв
335625
  Шаповал Ю.І. Вплив міжнародних потоків капіталу на формування пропозиції грошей в Україні : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.08 / Шаповал Юлія Ігорівна ; НАН України, Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 23 назви
335626
  Кулик С.В. Вплив міжнародних стандартів на конституційну реформу у сфері правосуддя в Україні // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 326-337. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 71). – ISSN 1563-3349
335627
  Назимко Є.С. Вплив міжнародних та європейських стандартів покарання неповнолітніх на функціонування моделей кримінального правосуддя для неповнолітніх / Є.С. Назимко, С.В. Лосич // Правовий часопис Донбасу : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донец. юрид. ін-т ; редкол.: Бесчастний В.М., Зозуля Є.В., Іванов І.В. [та ін.]. – Кривий Ріг ; Маріуполь, 2017. – № 2 (60), ювілейний випуск. – С. 121-133. – ISSN 2524-0064
335628
  Довгань Ж. Вплив міжнародних фінансових відносин на фінансову стійкість національних банківських систем // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський нац. економічний ун-т. – Тернопіль, 2013. – Т. 12, (№ 2), червень. – С. 178-195. – ISSN 1684-906Х
335629
  Чернишова М.І. Вплив міжнародних фінансових інституцій на розвиток енергетичного сектору України / М.І. Чернишова, С.О. Тульчинська // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 19, жовтень. – C. 38-41. – ISSN 2306-6814
335630
  Школьник І.О. Вплив міжнародних фінансових конгломератів на розвиток фінансового ринку України / І.О. Школьник, В.М. Кремень // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 9 (166). – С. 34-42
335631
  Рожко О.Д. Вплив міжнародних фінансових організацій на глобалізаційні процеси та ефективність використання їх кредитних ресурсів в Україні / О.Д. Рожко, Р.В. Рак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 44-47. – (Економіка ; вип. 102). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються проблеми діяльності міжнародних фінансових організацій у процесі глобалізації економічних відносин. Визначаються чинники, які впливають на ефективність використання їх позикових ресурсів в Україні. The problems of international financial ...
335632
  Колосова В.П. Вплив міжнародних фінансових організацій на економічний розвиток країни: питання теорії // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Гнибіденко І.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 12 (661). – С. 61-71. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0131-775Х
335633
  Кушерець Д.В. Вплив міжнародних фінансових організацій на рівень зовнішньоекономічної безпеки України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 46, ч. 1. – С. 74-77
335634
  Литвиненко П.О. Вплив міжнародних фінансових організацій на формування приватного сектора в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 46, ч. 1. – С. 118-120
335635
  Шепітько М.В. Вплив міжнародно-правових актів на зміст злочинів проти правосуддя // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; відп. за вип. О.В. Петришин. – Харків, 2017. – № 4 (91). – С. 30-41. – ISSN 1993-0909
335636
  Брик Х.І. Вплив міжнародного бізнесу на економіку України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 51-52


  Розглянуті позиції залежності України від зовнішньої торгівлі.
335637
  Іваненко В.І. Вплив міжнародного бізнесу на розвиток підприємницької діяльності в Україні / В.І. Іваненко, О.В. Пазиніч, Л.І. Долгова // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 15, серпень. – С. 62-68. – ISSN 2306-6814
335638
  Козьміна Т.В. Вплив міжнародного досвіду боротьби з корупцією на формування в Україні державних антикорупційних органів // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів, 3 груд. 2016 р., м. Одеса : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Студент. наук. т-во ; [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – Одеса : Юридична література, 2016. – Т. 2 : / [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – С. 184-187. – ISBN 978-966-419-280-1
335639
  Павлова О.В. Вплив міжнародного законодавства на розвиток екологічної демократії в Україні // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2015. – Вип. 128. – C. 165-174. – ISSN 2224-9281
335640
  Лисик В. Вплив Міжнародного комітете Червоного Хреста на формування Доктрини гуманітарного права // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 143-150. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 21)
335641
  Лисик В. Вплив Міжнародного комітету Червоного Хреста на розвиток гуманітарного права // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал; спецвипуск / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2006. – № 2 : Міжнародне гуманітарне право. – С. 74-81. – ISSN 1814-3385
335642
  Вишневський В.П. та інш. Вплив міжнародного оподаткування доходів підприємств на прямі іноземні інвестиції // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 9. – С.87-91
335643
  Григор"єв Г.С. Вплив міжнародного поділу праці і конфуціанських цінностей на формування китайської економічної моделі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 2 (128). – С. 41-50. – Бібліогр.: 34 назв. – ISSN 1993-6788
335644
  Котенко О.О. Вплив міжнародного ринку електромобілів на розвиток інфраструктури доріг / О.О. Котенко, М.Д. Домашенко, С.В. Сердюк // Економіка, управління та адміністрування : науковий журнал / Державний університет "Житомирська політехніка". – Житомир, 2019. – Вип. 4 (90). – С. 222-229. – (Економіка, управління та адміністрування ; вип. 4 (90)). – ISSN 2664-245X
335645
  Дудар А.П. Вплив міжнародного ринку консалтингових послуг на розвиток українського консалтингу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 164-167. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Розглянуто питання впливу міжнародного консалтингу на розвиток українського ринку консалтингових послуг.
335646
  Циганов С.А. Вплив міжнародного руху капіталу на економіку трансформаційних країн // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 3. – С. 105-112. – Бібліогр. в кінці ст.


  Аналізуються проблеми формування сприятливого інвестиційного клімату в країнах із трансформаційною економікою, їх інтеграції у світове господарство. Розглядаються місце і роль банків у інтеграційних процесах, різноманітні форми інтернаціоналізації ...
335647
  Циганов С.А. Вплив міжнародного руху капіталу на економіку трансформаційннх країн // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 3. – С. 105-112.
335648
  Петренко К.В. Вплив міжнародного співробітництва на соціально-економічний розвиток Чорнобильської зони відчуження. // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2 : Виклики та загрози четвертої промислової революції: наслідки для України. – C. 37-42. – ISSN 2222-4459
335649
  Руденко М.М. Вплив міжнародного тероризму на трансформацію інформаційної політики Російської Федерації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 262-264. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Ескалація міжнародного тероризму змінює державну інформаційну політику. Дослідження даної проблеми є актуальними для країн, що потерпають від екстремального тероризму. В даній статті відслідковується трансформація інформаційної політики Росії після ...
335650
  Линник І.Е. Вплив міжнародного транспортного коридору "Європа - Азія" на транспортну інфраструктуру м. Чугуєва / І.Е. Линник, К.Є. Вакуленко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 3, вип. 156. – С. 22-28. – Бібліогр.: табл., рис. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
335651
  Ченшова Н.В. Вплив міжнародного трудового права на трудове право України // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [та ін.]. – Київ, 2014. – № 10 (169). – С. 31-34
335652
  Євтушенко В.А. Вплив міжнародного туризму на економічний розвиток та імідж окремої країни / В.А. Євтушенко, М.С. Рахман, В Д. Мангушев // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2. – С. 26-34. – ISSN 2222-0712
335653
  Подлепіна П.О. Вплив міжнародного туризму на сталий розвиток країн, що розвиваються : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.02 / Подлепіна Поліна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса. – Вінниця, 2020. – 21 с. – Бібліогр.: 11 назв
335654
  Процун Н.М. Вплив міжнародного фінансового капіталу на інноваційний розвиток країн з ринками, що формуються : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Процун Наталя Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 21 назва
335655
  Процун Н.М. Вплив міжнародного фінансового капіталу на формування економічної політики приймаючої країни // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 5 (64). – С. 119-123
335656
  Іванова В.М. Вплив міжнародної економіки на розвиток фондового рику України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 198-200. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Проаналізовано сучасний стан розвитку фондового ринку в Україні.
335657
  Попов В.Ю. Вплив міжнародної інтеграції на розподіл доходів а Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 4 (71). – С. 87-90.
335658
  Рибчук А.В. Вплив міжнародної інфраструктури на глобалізацію світогосподарських відносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 182-183. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Розглянуто значення міжнародної інфраструктури для оптимізації виробничих процесів, ефективного використання ресурсів, управління інвестиціями у світовому господарстві.
335659
  Рожко О.Д. Вплив міжнародної іпотечної кризи на розвиток національних фінансових систем / О.Д. Рожко, О.О. Головень // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 9 (148). – С. 52-55
335660
  Піпченко Н.О. Вплив міжнародної комунікації на зовнішньополітичну діяльність США // Зовнішня та безпекова політика США: аналітичні дослідження : монографія / Є.А. Макаренко, М.М. Рижков, І.І. Погорська, Н.О. Піпченко. – Київ : Центр вільної преси, 2016. – С. 418-432. – (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-58-6
335661
  Лепак Л.А. Вплив міжнародної конкуренції на ринок страхових послуг в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 114-115
335662
  Тиндик Н.П. Вплив міжнародної міграції на геополітичне становище країн // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 103-112. – (Юридична ; Вип. 3)
335663
  Малиновська О. Вплив міжнародної міграції на етнічну композицію населення України // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; редкол.: Г. Скрипник, В. Борисенко, Л. Мушкетик [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 18 (21). – С. 24-36. – ISSN 2313-8505
335664
  Українець Л. Вплив міжнародної міграції на розвиток торгівлі та прямого іноземного інвестування між Китаєм та країнами Африки // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 429-437. – (Серія економічна ; вип. 51). – ISSN 2078-6115
335665
  Кияшко О.М. Вплив міжнародної міграції робочої сили на українську економіку / О.М. Кияшко, В.О. Гузь // International scientific conference "The formation of a modern competitive environment: integration and globalization" : proceedings of the conf. : Мay 25, 2018 / "The formation of a modern competitive environment: integration and globalization", intern. sci. conf. – Greenwich : University of Greenwich ; Baltija Publishing, 2018. – Pt. 2. – С. 81-84. – ISBN 978-9934-571-43-5
335666
  Самойленко А.О. Вплив міжнародної молодіжної міграції на формування людського капіталу регіонів в умовах глобалізації світової економіки / А.О. Самойленко, С.Е. Сардак // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4, лютий. – С. 10-14. – ISSN 2306-6814
335667
  Буряк Вплив міжнародної податкової конкуренції на соціально-економічний розвиток держави / Буряк, Х.В. Кулинич // Вісник Львівської державної фінансової академії / Львівська, державна фінансова академія. – Львів, 2013. – С. 18-27. – (Економічні науки ; № 25). – ISSN 2219-7915


  У статті розглянуто місце України в основних рейтингах міжнародної податкової конкуренції з точки зору на соціально-економічний розвиток країни.
335668
  Дон О.Д. Вплив міжнародної трудової міграції на світовий ринок праці // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 11, листопад. – С. 106-111 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2306-6806
335669
  Акімова Л.М. Вплив міжнародної фінансової системи на економічний розвиток України // Вісник Академії митної служби України : науковий журнал / Академія митної служби України. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 45-52. – (Серія "Економіка" ; № 1 (51)). – ISSN 2310-0672
335670
  Ковтун О.І. Вплив міжпідприємницької кооперації на вирішення проблем функціонування та розвитку вітчизняних підприємств в умовах глобалізації та очікувань другої хвилі економічної кризи // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 12. – С. 48-52
335671
  Шаповал І.М. Вплив міжпредметних зв"язків у викладанні математики і фізики на розвиток інтересу учнів старших класів до науки. : Дис... канд. пед.наук: / Шаповал І.М.; КДУ. – К., 1971. – 194л. – Бібліогр.:л.179-194
335672
   Вплив мікробіологічних препаратів на продуктивність гірчиці / Н.М. Лис, О.Й. Боднар, Н.Л. Ткачук, С.І. Мойсей, Р.С. Іванюк, М.В. Соловка // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2015. – Вип. 2. – С. 143-151 : табл. – Бібліогр.: 7 назв.
335673
  Кучерявенко О.О. Вплив мікробних препаратів на продуктивність та якість рослин картоплі з культури in vitro за дії МВК / О.О. Кучерявенко, О.В. Пиріг, І.Г. Будзанівська // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 4. – С. 65-70. – ISSN 2077-4893
335674
   Вплив мікробних препаратів на шкодочинність вірусної інфекції на посадках картоплі в умовах Полісся України / Т. Бова, Ю. Дмитрук, О. Пиріг, В. Шепелевич, Л. Авдєєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 66-68. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (17)). – ISSN 1728-3817


  Встановлено зниження шкодочинності вірусних інфекцій на посадках картоплі сортів Невська, Сувенір Чернігівський, Жуківський ранній, Пікассо при застосуванні мікробних препаратів гаупсин та бактопасльон. Відмічено підвищення врожайності картоплі та ...
335675
   Вплив мікробного препарату Бактофунгін-LS на персикову попелицю в умовах теплиці / О.А. Дрегваль, О.Г. Власенко, Н.В. Черевач, А.І. Вінніков // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 4. – С. 85-89 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-4893
335676
  Таран Є.Ю. Вплив мікродинаміки недеформівних ланцюгових макромолекул у розведеному розчині на його макрореологію / Є.Ю. Таран, Р.Я. Кондрат // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 51-56. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Демонструється, що відмінність макрореологічної поведінки розведених розчинів недеформівних вільнопротічних ланцюгових макромолекул у течіях одновісного розтягу і простого зсуву є наслідком різної мікродинаміки зважених макромолекул під дією ...
335677
  Аскаров В.Р. Вплив мікродобрив і фунгіцидів на урожайність та якість буряків цукрових // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2016. – Вип. 2. – С. 89-95 : табл. – Бібліогр.: 7 назв.
335678
  Топчій О.В. Вплив мікродобрив та регуляторів росту на урожайність сочевиці / О.В. Топчій, О.І. Присяжнюк // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Варченко О.М., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 2 (135). – С. 86-91 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2310-9270
335679
  Аскаров В.Р. Вплив мікродобрив та фунгіцидів на біологічні параметри рослин цукрових буряків // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2016. – № 2 (128). – С. 80-84 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2310-9270
335680
  Кравець Г.К. Вплив мікроелементів та іних речовин на розвиток і продуктивність дубового шовкопряда / Г.К. Кравець. – 65-73с.
335681
  Міняйло Я.М. Вплив мікрорельєфу поверхні на оптичні властивості мідних та алюмінієвих дзеркал / Я.М. Міняйло, К.П. Розуван, І.А. Шайкевич // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 434-438. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Спектроеліпсометричним методом виміряні оптичні сталі (показник заломлення і показник поглинання) мідних та алюмінієвих дзеркал з різною шорсткістю поверхні в ультрафіолетовій, видимій та ближній інфрачервоній ділянці спектру. Обчислені спектральні ...
335682
  Тараненко В.М. Вплив мікроструктури металевих вакуумних конденсатів на їхні дисипативні властивості : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Тараненко Віктор Миколайович ; НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є.О. Патона. – Київ, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 13 назв
335683
   Вплив мікроструктури на електроакустичні властивості пластин-резонаторів ніобату літія / О.І. Половина, І.М. Лобанова, А.Б. Надточій, О.А. Коротченков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 426-432. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено електроакустичні властивості (характеристичні частоти, добротність) пластин-резонаторів ніобату літія Х- та Y-зразків за умови високої амплітуди збуджуючої електричної напруги. Встановлено, що характер зміни добротності зразка зі зміною ...
335684
   Вплив мікрохвильового опромінення на процес сорбції іонів цинку бентонітом із концентрованих водних розчинів / А.З. Концур, Ю.І. Рудик, Л.В. Сиса, Я.Б. Кирилів // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременч. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк ; редкол.: Адаменко Я.О., Азаров С.І., Бездєнєжних Л.А. [та ін.]. – Кременчук, 2018. – Вип. 1 (25). – С. 38-45 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2073-5057
335685
  Григор"єва О.О. Вплив мікрохвильового опромінення на рух протоплазми клітин Vallisneria Spiralis L. / О.О. Григор"єва, О.В. Вакуленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 37-38. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив мікрохвильового опромінення дециметрового діапазону з частотою 2450 МГц (довжина хвилі 12,5 см.) на швидкість руху протоплазми клітин Vallisneria spiralis L. Показано, що зі збільшенням дози опромінення швидкість знижується, що ...
335686
  Брижик Л.С. Вплив мікрохвильового резонансного випромінювання на перенос заряду в процесі дихання / Л.С. Брижик, О.О. Єремко // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1999. – Т. 7, № 2. – С. 106-108. – ISSN 1023-2427
335687
  Шматок Ю.В. Вплив мікрохвильової дії на морфологію та електрохімічні характеристики Co- і Mn-вмісних електродних матеріалів для літій-іонних акумуляторів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Шматок Юрій Володимирович ; НАН України, Ін-т фіз. хімії ім. Л.В. Писаржевського. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
335688
  Григор"єва О.О. Вплив мікрохвильової радіації на життєздатність ікри та пуголовків жаби ставкової Rana eskulenta // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 42-43. – (Біологія ; вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Досліджено вплив мікрохвильового опромінення з частотою 2450 МГц (довжина хвилі 12,5 см) на ікру та пуголовків Rana esculenta. Показано, що смертність піддослідних організмів зростає зі збільшенням поглиненої дози опромінення і залежить від початкової ...
335689
  Дегода В. Вплив мілких пасток на імпульс струму напівпровідникового детектора при поглинанні рентгенівського кванту / В. Дегода, А. Софієнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 10-15. – (Фізика ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Запропонована система розрахунку імпульсу струму, який виникає при поглинанні рентгенівського кванту в напівпровідниковому детекторі, що містить мілкі пастки. При розрахунках враховується дифузія нерівноважних носіїв заряду, а для випадку значної ...
335690
  Линник П.М. Вплив мінералізації на міграцію Zn(II) I Pb(II) в системі "Донні відклади - вода" / П.М. Линник, О.В. Зубков // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 13. – С. 146-152. – Бібліогр.: 10 назв
335691
  Соболєв А.С. Вплив мінералізації поливної води на коефіцієнти переходу 137Cs та 90Sr в сільськогосподарську продукцію // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000. – Т. 1. – С. 112-116 : Табл. – Бібліогр.: 2. – ISBN 966-521-109-9
335692
  Фурман В.М. Вплив мінеральних добавок і добрив на біологічну активність торфових грунтів / В.М. Фурман, А.В. Люсак, Т.М. Солодка // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2019. – С. 75-80 : табл. – Бібліогр.: с. 80. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
335693
  Можар А.О. Вплив мінеральних добавок на природну резистентність великої рогатої худоби в умовах тривалої дії низьких доз радіації. : Автореф... канд. с.-г.наук: 03.00.16 / Можар А.О.; Мін. агропром. комплексу України. Держ. агроеколог. Акад. України. – Житомир, 1999. – 17л.
335694
  Євтушок І.М. Вплив мінеральних добрив і регуляторів росту на накопичення радіоцезію кормовими культурами в умовах радіоактивного забруднення зони Полісся України : Автореф. дис. ... канд. сільгосп. наук : 06.00.32 / Євтушок І.М.; Держ. агроекологічна акад. – Київ, 1995. – 25 с.
335695
  Коник Г.С. Вплив мінеральних добрив на врожайність та якість насіння рижію / Г.С. Коник, А.М. Лихочвор // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2017. – Вип. 1. – С. 41-50 : табл. – Бібліогр.: 18 назв.
335696
  Гушель Л.М. Вплив мінерально-сировинних ресурсів на формування промислового комплексу столичного макрорайону // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 49. – С. 178-181. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 966-7293-90-4
335697
  Мулярчук О.І. Вплив мінерального живлення на вихід біоетанолу з сорго цукрового / О.І. Мулярчук, О.Т. Кобернюк // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ.держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 26, ч. 1 : Сільськогосподарські науки. – С. 94-101 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2410-1125
335698
  Прокопов В.О. Вплив мінерального складу питної води на хвороби системи кровообігу / В.О. Прокопов, О.В. Липовецька, М.Ю. Антомонов // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2016. – № 1 (77). – С. 54-58 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-7477
335699
  Вільний Р.П. Вплив мінімізації обробітку грунту на структуру мікробних угруповань азотного циклу чорнозему типового // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2014. – Вип. 81. – С. 118-122 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0587-2596
335700
  Гирич Я. Вплив містобудівної політики на урбанізацію в Україні в роки семирічки (1959-1965) // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів; [ редкол.: Я.М. Гирич, Б.М. Гончар, В.Ф. Колесник (голова), Ю.В. Латиш (відп. ред.)]. – Київ, 2008. – Вип. 6, ч. 1 : Історія : праці вчених. – С. 11-13
335701
  Гирич Я. Вплив містобудівної політики на урбанізацію в УРСР (друга половина 50-х - початок 60-х років XX століття) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 73-76. – (Історія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано основні напрями містобудівної політики радянської влади та її вплив на урбанізацію в Україні у другій половині 1950-х - на початку 1960-х рр. The article deals with the analysis of the main ways of city-building policy of soviet power ...
335702
  Рязанцева М.В. Вплив місцевого мовного середовища на формування ойконімії Дніпропетровщини // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 10 : Ономастика. Топоніміка. – С. 287-292. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-95-0
335703
  Фоломіна С.А. Вплив місцевого самоврядування на стан керованості регіональних соціально-економічних процесів // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 4. – С. 56-58 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв.
335704
  Андрійчук О.Я. Вплив місця народження та гендерної приналежності на компоненти здоров"я в якості життя студентів / О.Я. Андрійчук, О.З. Касарда // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім.Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 02. – С. 3-10 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1818-9172
335705
  Батиргареєва В.С. Вплив місць позбавлення волі на розвиток злочинної "кар"єри" рецидивістів // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2007. – Вип. 14. – С. 125-135.
335706
  Карп В.С. Вплив мобільних технологій на вибір споживачів міжнародних туристичних послуг // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; загальна ред.: Вергун В.А., Расшивалов Д.П. – Київ, 2016. – Спец. випуск : Міжнародний бізнес. – С. 85-92. – ISSN 2308-6912
335707
  Анісімов А.В. Вплив мови на тривалість життя популяцій штучного інтелекту / А.В. Анісімов, О.О. Марченко, В.Р. Землянський // Кібернетика та системний аналіз : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: О.М. Хіміч, Н.Б. Шишкіна, П.І. Андон [та ін.]. – Київ, 2021. – Т. 57, № 5, вересень-жовтень. – С. 3-11. – ISSN 1019-5262
335708
   Вплив мовленнєво-мовної компетентності дошкільників на успішність подальшого оволодіння L1 і розвитку мовлення в школі: результати порівняльного психолінгвістичного аналізу / Л. Калмикова, Н. Харченко, Х. Кючуков, І. Мисан // Preschool education: Global Trends / Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav ; ed. board: L. Kalmykova, N. Kharchenko, I. Mysan [et al.]. – Pereiaslav, 2022. – Vol. 2. – С. 7-37. – ISSN 2786-703X
335709
  Кононова Д.В. Вплив мовних особистостей на ситуацію спілкування з огляду на особистісні риси індивідів // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 1 (163). – С. 67-70
335710
  Тищенко-Монастирська Вплив мовно-культурного середовища на фольклор етномовних груп Кримського півострова // Екологія мови і мовна політика в сучасному суспільстві : зб. наукових праць / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Укр. бюро лінгвіст. експертиз ; [відп. ред.: Б.М. Ажнюк]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – С. 322-331. – ISBN 978-966-489-161-2
335711
  Ткаченко Л.О. Вплив мовної інтерференції на нормативність української мови (на матеріалі мови реклами) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 281-287


  У статті йдеться про порушення норм української літературної мови у текстах реклами під впливом лексичних та граматичних систем інших мов. В статье рассматривается вопрос о нарушении нормативности украинского литературного языка в текстах рекламы под ...
335712
  Чернишева Ю.О. Вплив мовної картини світу на релігійну свідомість: до проблеми перекладу релігійних текстів // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 5. – С. 93-100. – ISBN 966-581-476-1
335713
  Романюк С.З. Вплив мовної політики країн проживання на рідномовну освіту діаспорних українців // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 27. – С. 427-430
335714
  Товчигречка Л.В. Вплив мовної політики США на розвиток двомовної освіти // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 46. – С. 86-89


  Висвітлено залежність мовної політики США від політичного курсу правлячої партії. Розглянуто основні нормативно-правові акти щодо мовної освіти в США. Схарактеризовано їх вплив на розвиток двомовної освіти країни в історичному контексті. Подано ...
335715
  Ярмолюк А.А. Вплив моделі відкритих інновацій на правову охорону інтелектуальної власності // Матеріали Міжнародної науково-практичноїконференції "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності) : секція № 2 "Проблеми юридичної відповідальності за порушення прав у сфері інтелектуальної власності" : [17 квіт. 2020 р., м. Київ : зб. наук. праць] / "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективневикористання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності), міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 264-270. – ISBN 978-966-999-024-2
335716
  Коваленко Ю. Вплив моделі сектору фінансових корпорацій і ринку цінних паперів на інвестиційні процеси в Україні / Ю. Коваленко, І. Коваль, Є. Близненко // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2020. – № 2 (22). – С. 117-130. – ISSN 2411-5215
335717
   Вплив моделювання синтезу сірководню та глутатіону на окисно-нітрозативний метаболізм міокарда в умовах ішемії-реперфузії / Р. Федічкіна, Ю. Коркач, І. Охай, Ю. Гошовська, В. Сагач // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 43-47. – (Біологія ; вип. 1 (84)). – ISSN 1728-3817
335718
  Вегеш А. Вплив моди на літературно-художній антропонімікон романів Ірен Роздобудько // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2010. – Вип. 14. – С. 11-14. – Бібліогр.: С. 13-14; 7 + 13 назв


  У статті досліджується творення літературно-художніх антропонімів романів Ірен Роздобудько під впливом різних чинників, подається їх аналіз, виражальні можливості, функції
335719
  Харсун В.А. Вплив модифікації мінерального живлення на фізіологічні та біохімічні показники помідорів / В.А. Харсун, О.М. Білогубова, П.С. Славний // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 42-43. – (Біологія ; Вип. 29)


  На основі вивчення ксилемного сокоруху, накопичення сухої речовини, цукрі, вітаміну С, кислотності, нітратів у плодах помідорів за зміни температури субстрату вирощування показано необхідність модифікації осмотичного потенціалу живильного розчину в ...
335720
  Броварець О.О. Вплив модифікації урацилу на бар"єр таутомеризації зміщеної пари Gua o 5XUra у пару з вотсон-криківською геометрією Gua* o 5XUra: квантово-хімічне дослідження // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАН України / Національна академія наук України. – Київ, 2013. – № 4


  Вперше на рівні квантово-хімічної теорії MP2/6-311++G(2df,pd)//B3LYP/6-311++G(d,p) встановлено, що галогенізація Ura спричиняє мутагенний ефект за рахунок зниження бар"єру таутомеризації зміщених пар основ Gua ? 5XUra (X = Н, СНз, Вг, СІ, F) у пари з ...
335721
   Вплив модифікованих мікропризм Френеля на контрастну чутливість органа зору / С.О. Риков, Є.Є. Антонов, В.Б. Меліна, Н.М. Алеєва // Архів офтальмології України : науково-практичний медичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України ; Всеукр. громадська орг. "Асоціація дитячих офтальмологів України" ; голов. ред. С.О. Риков. – Київ, 2017. – Т. 5, № 1 (7). – С. 44-50. – ISSN 2309-8147
335722
  Паюк О.П. Вплив модифікування на структурні та фізичні властивості трисульфіду миш"яку : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Паюк Олександр Петрович ; НАН України ; Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 46 назв
335723
  Лоза К.М. Вплив модифікування та термічної обробки на формування структури і властивостей вторинного поршневого сплаву АЛ25 : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Лоза Костянтин Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Запоріз. нац. техн. ун-т. – Запоріжжя, 2012. – 17 с. – Бібліогр.: 11 назв
335724
  Федорчук О. Вплив модифікуючих добавок на фазоутвореня в розчинах неіонної ПАР ОП-7 при температурі помутніння / О. Федорчук, В. Дорощук, С. Куліченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 44-45. – (Хімія ; вип. 45). – ISSN 1728-3817


  Досліджено явище фазового розшарування в розчинах неіонної ПАР ОП-7 у присутності гідротропних добавок, електроліту та додецилсульфат натрію. З"ясовано вплив концентраційних умов, додатків електролітів, аніонної ПАР і фенолу на фазоутворення у водних ...
335725
  Лобанов С.В. Вплив модуля забезпечення якості перекладу на якість письмових перекладів студентів-перекладачів / С.В. Лобанов, Н.М. Ковальчук // In Statu Nascendi : актуальні проблеми перекладознавства : збірник студентських статей / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. перекладознавства ім. Миколи Лукаша ; відп. ред. О.В. Ребрій ; редкол.: Черноватий Л.М., Мартинюк А.П., Фролова І.Є. [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 21. – С. 94-99. – ISBN 978-966-285-684-2
335726
  Литкін Д.В. Вплив модуляторів активності ароматази жирової тканини на перебіг експериментального метаболічного синдрому : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Литкін Дмитро Віталійович ; М-во охорони здоров"я України, Тернопіл. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
335727
  Ступчук М.С. Вплив модуляторів сиртуїнів та наночастинок срібла на функціонування клітин яєчника миші : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Ступчук Марія Сергіївна ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2019. – 21, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 24 назви
335728
  Ковальова О.В. Вплив модульованого електричного струму на функціональний стан організму людини : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Ковальова Олександра Володимирівна ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя, 2014. – 211, [22] л. – Додатки: 22 л. – Бібліогр.: л. 185-211
335729
  Ковальова О.В. Вплив модульованого електричного струму на функціональний стан організму людини : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Ковальова Олександра Володимирівна ; М-во освіти і науки, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
335730
  Ковальова О.В. Вплив модульованого електричного струму на функціональний стан організму людини : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Ковальова Олександра Володимирівна ; М-во освіти і науки, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
335731
  Ільченко О.О. Вплив модульованого магнітного поля на структуроутворення у слабких розчинах / О.О. Ільченко, В.В. Обухівський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 159-161. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-40-2


  Робота присвячена вивченню дії змінного магнітного паля, що генерується приладом CleanSymag, на властивості технічної води. В CleanSymag генеруються магнітні поля складної структури з частотами 10-5000Гц. Технічна вода розглядається як слабкий розчин, ...
335732
  Ледней М.Ф. Вплив модульованого світлового поля та взаємодії з поверхнею та орієнтаційні явища в рідких кристаллах : Автореф... канд. фіз. мат.наук: 01.04.02 / Ледней М.Ф.; КУ. – К., 1997. – 24л.
335733
  Ледней М.Ф. Вплив модульованоосвітлового поля та взаємодії з поверхнею на орієнтаційні явища в рідких кристалах : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.02 / Ледней М. Ф.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1996. – 121л. – Бібліогр.:л.112
335734
  Подшивалова К. Вплив можливостей використання ресурсів Інтернету на методику навчання іноземних студентів / К. Подшивалова, С. Фисун // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2 (96). – С. 64-66. – ISSN 1562-529Х
335735
   Вплив молеклярної структури кополімерів Декстран-полі-N-ізопропілакриламід на особливості конформаційного переходу / В.А. Чумаченко, Н.В. Куцевол, Ю.І. Гарагуц, В.О. Рижко, Н.П. Мельник // Полімерний журнал : науковий журнал з хімії та фізики полімерів, полімерних матеріалів і композитів / НАН України ; Ін-т хімії високомолекулярних сполук ; редкол.: Є.В. Лебедєв, Ю.В. Савельєв, А.М. Дьякова [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 39, № 2. – С. 122-128. – ISSN 1818-1724
335736
   Вплив молекул декстрану на дифузію іонів у водних розчинах NaCl / О.М. Алєксєєв, Л.А. Булавін, Л.М. Гаркуша, Ю.Ф. Забашта, С.Ю. Ткачов // Полімерний журнал : науковий журнал з хімії та фізики полімерів, полімерних матеріалів і композитів / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії високомолекулярних сполук. – Київ, 2013. – Т. 35, № 4. – С. 350-354. – ISSN 1818-1724
335737
  Атамась Н.О. Вплив молекул розчиненої речовини на локальну структуру молекулярних та іонних розчинів : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Атамась Н.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 314 л. – Бібліогр.: л. 285-314
335738
  Атамась Н.О. Вплив молекул розчиненої речовини на локальну структуру молекулярних та іонних розчинів : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Атамась Н.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 36 с. – Бібліогр.: 52 назви
335739
  Атамась Олександр Олексійович Вплив молекул розчиненої речовини на структуру та термодинамічні властивості води : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.14 / Атамась О.О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 119л. – Бібліогр.:л.108-119
335740
  Атамась Олександр Олексійович Вплив молекул розчиненої речовини на структуру та термодинамічні властивості води : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.14 / Атамась О.О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 15с. – Бібліогр.: 11 назв.
335741
   Вплив молекулярного оточення на властивості алкалоїдів протипухлинного препарату Коніум / М.А. Заболотний, Н.А. Полуян, Г.І. Довбешко, Ю.М. Кондрацький, М.П. Куліш, А.І. Момот, О.П. Дмитренко // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2014. – Т. 12, вип. 4. – С. 651-664. – ISSN 1816-5230


  В роботі обгрунтовано використання моделі для опису характеристик алкалоїдів Коніуму. Критерієм адекватности моделі була мінімізація середньоквадратичної різниці між розрахованими і виміряними ІЧ-спектрами поглинання Коніуму у водному розчині. ...
335742
  Обуховський В.В. Вплив молекулярної взаємодії на процеси нелінійної дифузії / В.В. Обуховський, В.В. Попова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 333-338. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Застосовано теорію нелінійної дифузії для опису процесів переносу в сумішах типу ,,речовина - розчинник". На основі п`ятикомпопентної моделі теоретично знайдено залежність узагальненого коефіцієнта дифузії від концентрації розчиненої речовини. The ...
335743
  Павліщук А.В. Вплив молекулярної і електронної будови комплексів Ln3+ на виникнення моноіонного магнетизму (огляд) / А.В. Павліщук, В.В. Павліщук // Теоретична та експериментальна хімія : науковий журнал / НАН України, Ін-т фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського ; редкол.: В.Г. Кошечко, А.Л. Бучаченко, О.О. Іщенко [та ін.]. – Київ, 2021. – Т. 57, № 3. – С. 135-159. – ISSN 0497-2627
335744
   Вплив молекулярної кластеризації на коливальні спектри молекул метанолу в області валентних С-О коливань / В.Є. Погорелов, І.Ю. Дорошенко, Т.В. Борзда, В. Шаблінскас // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 221-224. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Зареєстровані спектри інфрачервоного поглинання молекул метанолу, ізольованих в аргоновій матриці. За допомогою програми Gaussian 03 виконано квантово-хімічні розрахунки просторової будови та коливальних спектрів різних кластерів метанолу. Досліджено ...
335745
   Вплив молекулярної маси на властивості поліетиленгліколей, допованих багатошаровими вуглецевими нанотрубками / Булавін, , , Мельник, , , Гончарук, , , Клепко, , , Лебовка, , , Лисенков, // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 8


  Методом диференційної скануючої калориметрії та дослідженням електричної провідності вивчено вплив допування багатошаровими вуглецевими нанотрубками (НТ) на властивості поліетиленгліколей (ПЕГ) різних молекулярних мас, M w (ПЕГ-400, ПЕГ-1000, ...
335746
  Дубровська В.В. Вплив молекулярної маси пластифікатора на його сумістність з полімером, що кристалізується : хімія / В.В. Дубровська, С.С. Пелішенко, Б.В. Єременко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 18-23 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 4)
335747
  Булавін Л.А. Вплив молекулярної рухливості на комплексоутворення в плівках полі-N-епоксипропілкарбазолу. Ч. 2 / Л.А. Булавін, Л.Я. Танцюра, Т.П. Танцюра // 1-ша Укр. конф. "Структура і фізичні властивості невпорядкованих систем
335748
  Шибирин Олена Володимирівна Вплив молекулярної та надмолекулярної структури на фотохімічну модифікацію поліолефінів і сумішей на їх основі : Автореф... кандид. хімічн.наук: 02.00.06 / Шибирин Олена Володимирівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 19л.
335749
  Шибирин Олена Володимирівна Вплив молекулярної та надмолекулярної структури на фотохімічну модифікацію поліолефінів та сумішей на їх основі : Дис... канд. хім.наук: 02.00.06 / Шибирин Олена Володимирівна; НАН УКраїни. Ін-тут біоорганічної хімії та нафтохімії. – Київ, 1999. – 148л. – Бібліогр.:л.134-148
335750
  Шумік С.А. Вплив молібдену та хлорхолінхлориду на продуктивність яблуні та вміст легкорозчинних білків у її листках : біологія / С.А. Шумік, І.М. Меніцька, О.О. Русько // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 48-51 : Рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 4)
335751
  Канавець М.В. Вплив молодіжних громадських об"єднань на євроінтеграційні процеси в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – C. 12-15. – (Серія: Державне управління ; № 3 (47)). – ISSN 1813-3401
335752
  Роїк Ю. Вплив молодіжних субкультур на формування особистості підлітків // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 612-616. – ISBN 978-966-171-795-3
335753
  Довгань Л. Вплив молодіжного руху на процес реалізації державної молодіжної політики // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 241-248.
335754
  Таран Є.Ю. Вплив моментних напружень у дисперсійному середовищі на реологію суспензії / Є.Ю. Таран, Ю.В. Придатченко, Н.В. Куренкова // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 150-163. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  Одержано реологічні рівняння стану розведеної суспензії осесиметричних недеформівних частинок, дисперсійним середовищем якої є рідина Стокса з моментними напруженнями. Як гідродинамічна модель зважених частинок використовується одновісна гантель. ...
335755
  Чировський М. Вплив монголо-татар на соціально-політичні процеси Московщини-Росії // [Праці] / Канадське, товариство ім.Тараса Шевченка наукове. – Торонто, 1972. – Т. 12 : Збірник наукових праць на пошану Євгена Вертипороха = Proceedings of the Shevchenko scientific society in Canada in honor of Eugene Wertyporoch president of the supreme council of the Shevchenko scientific society and in Canada on his 70-th birthday. – С. 172-179
335756
  Прокопенко В.Ю. Вплив монетарних інструментів на ринки нерухомості в окремих країнах світу // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 41-49 : рис. – Бібліогр.: 37 назв. – ISSN 2222-0712
335757
  Прунцева Г.О. Вплив монетарної політики держави на систему продовольчої безпеки // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 2 (84). – С. 55-61. – ISSN 1562-0905
335758
  Ставицький А.В. Вплив монетарної політики на економічну безпеку України / А.В. Ставицький, В.Р. Хом"як // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 51-59.
335759
  Юдін С.В. Вплив монетарної політики на інфляційні процеси: світовий досвід та реалії України // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. М.С. Кулик. – Київ, 2016. – № 1. – С. 190-193. – ISSN 1729-7036
335760
  Перепьолкіна О.О. Вплив монетарної політики НБУ на макроекономічну динаміку в Україні // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.3. – С.277-295. – Бібліогр.: на 12 пунктів. – ISBN 5-7763-2435-1
335761
  Міхель Р. Вплив монетарної політики Німеччини на монетарну політику ЄС // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 5 (119). – С. 28-34. – ISSN 1728-9343
335762
  Журавльов О.В. Вплив монетарної політики Угорщини на корегування платіжного балансу / О.В. Журавльов, Я.В. Шляхова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 113, (ч. 2). – С. 77-82
335763
  Метлушко О. Вплив монетизації на грошово-кредитну політику держави // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2013. – С. 97-107. – (Економічні науки ; вип. 1, січень - березень). – ISSN 1993-0240
335764
  Янов Д.М. Вплив монетної реформи Сулеймана II 1688-1691 рр. на грошовий обіг Аккермана // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Чабай В.П. ; редкол.: Болтрик Ю.В., Бороффка Н., Браунд Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3. – С. 48-54. – ISSN 0235-3490
335765
  Ільчишин О.Я. Вплив моніторингу внутрішньочерепного тиску в пацієнтів після видалення гліальних пухлин зі значним мас-ефектом та дислокаційним синдромом / О.Я. Ільчишин, Я.І. Діжак // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2016. – № 8 (79). – С. 130-133. – ISSN 2224-0586
335766
   Вплив моно-, полі- та комбінованих пробіотиків на розвиток ожиріння, викликане глутаматом натрію / І. Лещенко, Н. Скочко, О. Вірченко, О. Гаділія, Т. Фалалєєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 65-67. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 2 (19)). – ISSN 1728-3817


  Дослідиили вплив моно-, полі- та комбінованих пробіотиків на масу тіла та вісцерального жиру у щурів за умов неонатального введення глутамату натрію. Ожиріння викликали шляхом неонатального введення глутамату натрію (4 мг/г, підшкірно) на 2, 4, 6, 8, ...
335767
  Варенюк Ігор Миколайович Вплив моноамінів і тестостерону на електричну активність аркуатного ядра гіпоталамуса та гістофізіологію гонад птахів : Дис...канд.біолог.наук:14.03.09 / Варенюк Ігор Миколайович; КНУТШ. – Київ, 2001. – 179л. – Бібліогр.:л.146-179
335768
  Литвинко А.С. Вплив монографії М.М. Боголюбова "Проблеми динамічної теорії в статистичній фізиці" (1946) на розвиток статистичної фізики вс Україні (до 70-річчя від виходу книги) // Двадцять перша всеукраїнська наукова конференція молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів за темою: "Модернізація науково-технологічної політики України" : 15 квіт. 2016 р., Київ / "Модернізація науково-технологічної політики України", всеукр. наук. конф. – Київ : Українське товариство істориків науки [та ін.], 2016. – С. 96-101
335769
   Вплив мономолекулярних плівок поверхнево-активних речовин на деякі фізико-хімічні параметри поверхневого шару води = хімія / А.В. Архаров, В.Г. Чаленко, М.І. Ярошевич, Ю.С. Кургін, В.П. Кармазін // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 29-32 : Рис., табл. – Бібліогр.: 3 назви. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 1)
335770
  Ковальчук Н.В. Вплив монополій на суспільство та економіку України // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (29). – С. 30-36. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310


  Розглянуто сутність та характерні риси монополії, тенденції розвитку монополій у зарубіжних країнах та в Україні; досліджено вплив монополій на економіку України; проаналізовано причини негативного ставлення українського суспільства до монополій
335771
  Нурищенко Н.Є. Вплив моночастотного та стохастичного ультразвуку на вільнорадикальне окислення при експериментальному запаленні / Н.Є. Нурищенко, О.Є. Марченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 14-17. – (Біологія ; вип. 36/37)


  Проведене дослідження впливу традиційного моночастотного ультразвуку (МУЗ) та принципово іншого ультразвукового сигналу, так званого стохастичного ультразвуку (СТУЗ) на процеси вільнорадикального окислення при експериментальному запаленні. Встановлено, ...
335772
  Нурищенко Н.Є. Вплив моночастотного та стохастичного ультразвуку різних інтенсивностей на пероксидне окиснення ліпідів у крові щурів / Н.Є. Нурищенко, М.С. Мірошниченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 108-110. – (Біологія ; вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Досліджено вплив різних інтенсивностей (0,2-1,0 Вт/кв.см) моночастотного (МУЗ) і стохастичного (СТУЗ) ультразвуку на рівень кінцевого продукту пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ) - малонового діальдегіду (МДА) та активність супероксиддисмутази й ...
335773
  Шашкова І.О. Вплив МОП на запобігання та ліквідацію дитячої праці // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 173-179
335774
  Єфіменко О.А. Вплив моралі на діяльність працівника міліії / О.А. Єфіменко, Ю.Ю. Азаров // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 271-275
335775
  Овсянкіна Л. Вплив моралі на економічну поведінку людини (соціально-філософський аспект) // Університетська кафедра : альманах / М-во освіти і науки, молоді та спорту україни ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т прикладної та професійної етики. – Київ, 2012. – № 1. – С. 58-67. – ISSN 2227-1503
335776
  Дячишин І.М. Вплив моралі на формування правової культури в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Дячишин Іван Михайлович ; Закл. вищої освіти "Ун-т Короля Данила". – Івано-Франківськ, 2023. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
335777
  Сандровська Л.І. Вплив морально-правових факторів на формування комуністичної свідомості людей / Л.І. Сандровська. – Київ, 1971. – 44 с.
335778
  Білецька Г.М. Вплив мораторію на встановлення та розвиток ринку землі в Україні // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2006. – № 11. – С. 26-29.
335779
  Зигрій О. Вплив мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2016. – Вип. 3 (7). – C. 64-68
335780
  Анисенко О.В. Вплив мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення / О.В. Анисенко, А.І. Козак // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4, лютий. – С. 64-67. – ISSN 2306-6792
335781
  Товкайло Т. Вплив морфемної структури та словотвірно-розрядних значень на акценті ознаки формантів іншомовного походження / Т. Товкайло, Л. Довбня // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 106-112. – (Серія : Філологічні науки ; №2 (279) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
335782
  Потапенко Г.В. Вплив морфології і стану поверхні на властивості електродних матеріалів для літій-іонних акумуляторів високої потужності : автореф. дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.04 / Потапенко Ганна Валентинівна ; НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка. – Київ, 2021. – 39 с. – Бібліогр.: 35 назв
335783
  Москаленко С.А. Вплив мотивації на ефективність засвоєння іноземної мови // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 143. – С.145-150. – (Педагогіка. Психологія. Філософія)
335784
  Артеменко О.В. Вплив мотивації на проходження державної служби в органах державної податкової служби // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 14-17. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
335785
  Зуєнко Н.О. Вплив мотивації на процес оволодіння іноземною мовою
335786
  Зуєнко Н.О. Вплив мотивації на процес оволодіння іноземною мовою / Н.О. Зуєнко, С.А. Москаленко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 186, ч. 1. – С. 151-154. – (Серія "Філологічні науки")
335787
  Грінченко А.В. Вплив мотивації на розвиток персоналу // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 7. – С. 215-223
335788
  Зінонос Н.О. Вплив мотивації на успішність і результати навчання іноземних студентів при вивченні природничоматематичних дисциплін // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / Криворіз. нац. ун-т ; голов. ред. Дороніна Т.О. ; редкол.: Бакум З.П., Гаманюк В.А., Дубенко Н.Г. [та ін.]. – Кривий Ріг, 2017. – Вип. 1 (50). – C. 269-275. – ISSN 2304-4470


  Аналіз механізмів комплектування професорсько-викладацького складу в Університеті Св. Володимира, Новоросійському та Харківському університетах не міг відбуватися без оцінки ролі приват-доцентури як надзвичайно важливого чинника в підвищенні якості ...
335789
  Кириченко О.С. Вплив мотивації праці на стан охорони праці / О.С. Кириченко, В.Ю. Степанюк // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Дергачова В.В. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 212-215. – ISSN 2310-5534
335790
  Кудрявський І.В. Вплив мотивації праці персоналу на прибутковість підприємства // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 67-77
335791
  Дьяченко Н.К. Вплив мотиваційних чинників на підвищення продуктивності праці в аграрному підприємстві / Н.К. Дьяченко, В.О. Лапа // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 5, березень. – С. 37-43 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2306-6792
335792
  Ярмолка В.М. Вплив мотиваційного аспекту на управління якістю послуг туристичних фірм // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 173-179. – ISSN 1993-6788
335793
  Кліяненко Б. Вплив мотиваційного фактора на формування конкурентоспроможного трудового потенціалу регіону / Б. Кліяненко, С. Большенко // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2004. – № 4. – С. 7-15. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – ISSN 1562-0905
335794
  Гайдуцький А. Вплив мотиваційного фактора на формування конкурентоспроможного трудового потенціалу регіону // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2004. – № 4. – С. 81-86. – Бібліогр.: на 11 пунктів. – ISSN 1562-0905
335795
  Масол Д.І. Вплив мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості на призначення покарання засудженому // Європейські перспективи : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; Київ. міжнар. ун-т [та ін.] ; редкол.: Кузнєцов Є.В., Власюк О.С., Кирилич В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 6. – С. 127-132
335796
  Легкошкур О. Вплив Муай-Тай на розвиток історії та ідеології Таїланду // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 29-30
335797
  Осадча О. Вплив музики на формування самосвідомості людини / О. Осадча, І. Чорноморденко // Гуманітарний дискурс у перспективі ХХІ століття: методологічні засади : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 5-6 листоп. 2021 р. , м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [редкол.: В. Балух, М. Марчук, М. Чікарькова та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2021. – С. 88-89. – ISBN 978-966-423-670-3
335798
  Лукава Д. Вплив музичної культури другої половини XIX ст. на розвиток оперного мистецтва України // Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір : матеріали IV міжнар. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та магістрантів, 3-4 листоп. 2020 р. / М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; [редкол.: С.В. Іванов та ін.]. – Київ : НАККіМ, 2020. – С. 45-46
335799
  Демко В.С. Вплив мультиплікативного ефекту інвестиційних витрат індустрії туристичних послуг на економіку України // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технол. ун-т ; редкол.: Дубина М.В., Гонта О.І., Білгілі Ф. [та ін.]. – Чернігів, 2020. – Вип. 2 (21). – С. 145-154. – ISSN 2410-9576
335800
   Вплив мультипольної взаємодії на поляризованість кульової частинки, розташованої біля підкладки / Д.Л. Водоп"янов, Л.Г. Гречко, Л.Б. Лерман, Л.М. Білокриницька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 273-278. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто електродинамічний відгук системи: мала кульова частинка (наночастинка) - підкладка в зовнішньому електромагнітному полі. В загальному випадку мультипольної взаємодії частинки з підкладкою розроблено алгоритм розв"язання цієї задачі. Знайдено ...
335801
   Вплив мультипробіотика "Апібакт" на активність синтази оксиду азоту та вміст нітрит-іонів у тимоцитах і спленоцитах щурів за умов тривалої шлункової гіпоацидності / С. Пилипенко, О. Короткий, Я. Максимович, Т. Берегова, Л. Остапченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 53-56. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 16). – ISSN 1728-3817


  Встановлено значне зростання активності синтази оксиду азоту та вмісту нітрит-іонів у тимоцитах і спленоцитах щурів з тривалою шлунковою гіпоацидністю, викликаною 28-добовим введенням омепразолу. Введення мультипробіотика "Апібакт" викликає незначне ...
335802
   Вплив мультипробіотика "Апібакт" на моторну функцію товстої кишки у щурів в умовах тривалої гіпоацидності шлункового соку / С.В. Пилипенко, Т.В. Берегова, О.В. Кабанов, Д.С. Янковский // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Українська акад. наук ; ВДНЗУ "Укр. мед. стоматологічна акад.". – Полтава, 2014. – Вип. 1 (106). – С. 162-166. – ISSN 2077-4214
335803
   Вплив мультипробіотика "Апібакт" на продукцію інтерферону й активність 2,5- олігоаденілат в лімфоцитах тимусу щурів за умов гіпоацидності, викликаної омепразолом / І.В. Компанець, С.В. Пилипенко, О.Г. Короткий, Т.П. Карповець, В.В. Нікольська, Л.І. Остапченко, Т.В. Берегова, Д.С. Янковський // Біологічні студії : науковий журнал / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Т. 7, № 2. – С. 27-36. – ISSN 1996-4536
335804
   Вплив мультипробіотика "Апібакт®" на вміст ТБК-активних продуктів і функціонування глутатіонової ланки антиоксидантного захисту в сироватці крові щурів з тривалою шлунковою гіпоацидністю / С. Пилипенко, О. Короткий, Т. Берегова, Л. Остапченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 86-89. – (Біологія ; вип. 1 (66)). – ISSN 1728-3817


  Тривале зниження шлункової секреції гідрохлоридної кислоти викликало збільшення вмісту ТБК-активних продуктів, активності глутатіонпероксидази і глутатіонтрансферази, зменьшення рівня відновленого глутатіону і активності глутатіонредуктази в сиворотці ...
335805
  Торгало Є. Вплив мультипробіотика "Симбітер […] ацидофільний" на вміст продуктів перекисного окислення ліпідів у сироватці крові та тканинах внутрішніх органів у щурів різного віку / Є. Торгало, Т. Довбинчук, Л. Остапченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 46-47. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вміст продуктів перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) та активність ферментів антиоксидантного захисту супероксиддисмутази (СОД) та каталази (КАТ) в сироватці крові, гепатоцитах, тканині підшлункової залози та в слизовій оболонці шлунка у ...
335806
   Вплив мультипробіотика "Симбітер форте" на слизову оболонку шлунка та пристінковий слиз в умовах тривалої гіпоацидності / К. Абдулахад, О. Цирюк, К. Непорада, Т. Берегова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 44-46. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Досліджено глікопротеїдний та протеогліканний склад шлункового слизу у щурів після тривалої гіпоацидності шлункового соку, викликаної введенням інгібітора протонної помпи омепразолу, та за умов одночасного тривалого введення омепразолу і ...
335807
   Вплив мультипробіотика на тканини пародонта щурів за умов глутамат-індукованого ожиріння / Т.В. Берегова, Т.М. Фалалєєва, Д.С. Янковський, А.А. Сухомлин, К.С. Непорада // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – Т. 2, № 4 (6). – С. 43-45. – ISSN 2413-550Х
335808
   Вплив мультипробіотиків на вміст інтерферону-гамма в сироватці крові щурів за умов тривалої гіпоацидності / О. Короткий, С. Пилипенко, О. Цирюк, Л. Остапченко, Т. Берегова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 47-49. – (Біологія ; вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вміст інтерферону-гамма в сироватці крові щурів за умов тривалої гіпоацидності після двадцяти восьми денного введення "Омезу®" і мультипробіотиків "Симбітеру® ацидофільного концентрованого" та "Апібакту®". Встановлено значне підвищення ...
335809
  Радчук О.М. Вплив мультипробіотиків на стан слизової оболонки товстої кишки щурів за умов тривалої гіпергастринемії : дис. ... канд. біологічних наук : 03.00.11 / Радчук О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 141 л. – Бібліогр.: л. 118-141
335810
  Радчук О.М. Вплив мультипробіотиків на стан слизової оболонки товстої кишки щурів за умов тривалої гіпергастринемії : автореф. дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.11 / Радчук О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
335811
   Вплив мультипробіотику "Симбітер ацидофільний " на структурний стан ліпідів печінки щурів за умов тривалої шлункової гінохлоргідрії / С.А. Сенін, К.О. Дворщенко, Т.В. Берегова, Л.І. Остапченко // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 50
335812
   Вплив мультипробіотику "Симбітер ацидофільний" на структурний стан ліпідів печінки щурів за умов тривалої шлункової гіпохлоргідрії / С. Сенін, К. Дворщенко, Т. Берегова, Л. Остапченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 37-39. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 13). – ISSN 1728-3817


  Встановлено, що за умов тривалої шлункової гіпоацидності спричиненої "Омезом®", спостерігались суттєві зміни в структурній організації ліпідів печінки щурів. Мультипробіотик "Симбітер® ацидофільний" нормалізував вміст функціо нальних груп ліпідів у ...
335813
  Каденко Н.І. Вплив мусульманського чинника на європейські інтеграційні процеси (на прикладі Нідерландів, Франції, Німеччини) : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Каденко Наталія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
335814
  Каденко Н.І. Вплив мусульманського чинника на європейські інтеграційні процеси (на прикладі Нідерландів, Франції, Німеччини) : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Каденко Наталія Ігорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2017. – 211 арк. – Надзаг. дані тит. арк. продубльовано. – Бібліогр.: арк. 192-211
335815
  Шевченко Ю.І. Вплив мутацій у генах лігаз Waal НА стресостійкість бактерій Yersinia enterocolitica O:3 та О:8 / Ю.І. Шевченко, В.К. Позур, М. Скурнік // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – C. 206-215. – (Біологічні науки ; № 1). – ISSN 2410-0943
335816
  Примаченко І.В. Вплив МФІ на економіки країн, що трансформуються // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 58, ч. 2. – С. 64-66.


  [Виступ на на міжнародній конференції "60-річчя ООН: осмислення звершень та шляхи посилення ефективності в ХХІ столітті", яка пройшла в Ін-ті міжнар. відносин КНУТШ]
335817
  Гринюк І. Вплив Н2О2 ТА Са2+ на набухання мітохондрій тимоцитів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 54-56. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 13). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив пероксиду водню та кальцію на набухання мітохондрій тимоцитів. Встановлено, що додавання до середовища інкубації мітохондрій 0,1 мМ Н2О2 та Са2+ (50 мкМ) викликало посилення неселективної проникності мітохондріальної мембрани. ...
335818
  Гордієнко Л. Вплив на ВВП країн ЄС видатків на освіту й охорону здоров"я / Л. Гордієнко, Ю. Пасічник, Ю. Смаковська // Журнал європейської економіки : науковий економічний журнал / Західноукр. нац. ун-т ; редкол.: Савельєв Є., Куриляк В., Шаров О. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Т. 20, № 3 (78), липень - вересень. – С. 444-463. – ISSN 2519-4070
335819
  Войнаровський-Столобут Т. Вплив на економічний розвій України-Руси : історично-економічна розвідка / Hаписав Тит Войнаpовський. – Львів ; Київ : Накладом автора ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка під заpядом К. Беднаpського, 1910. – 59 с.
335820
  Ткаленко С.І. Вплив на економічну безпеку і суверенітет України // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 223-226. – (Економічні науки ; № 5, т. 1). – ISSN 2226-9150
335821
  Ільїна О.В. Вплив на кримінальну відповідальність обтяжучих обставин // Верховенство права: історія, теорія, практика : збірник наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (22 груд. 2010 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Андрушко, І.А. Безлуклубий та ін.]. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 334-337
335822
  Козлов І. Вплив на матерію. Розуміння часу в іудаїзмі / розмову вела Анна Козлова // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2020. – Березень (№ 3) : Подорож часом
335823
  Антонова К. Вплив на мистецький простір міста на прикладі діяльності композитора Миколи Лисенка: особливості формування сучасного мистецького простору // Сучасні проблеми художньої освіти в Україні : збірник наукових праць / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол. : В.Д. Сидоренко, А.О. Пучков, Л.А. Дрофань та ін. – Київ, 2015. – Вип. 10 : "Молоде мистецтво України". Проблеми реалізації творчого потенціалу випускників мистецьких вишів. – C. 15-17. – ISSN 2309-8406
335824
  Петрова Л.О. Вплив на навколишнє середовище відходів вуглевидобутку і вуглепереробки // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 2. – С. 81-87 : табл., рис.
335825
   Вплив на навколишнє середовище повсякденної діяльності промислових об"єктів військового признгачення / А.І. Сбітнєв, І.С. Романченко, С.Г. Бутенко, В.М. Шмиголь // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 187-201


  У статті розглядається вплив військової діяльності на навколишнє середовище та основні Іджерела забруднення, які виникають у результаті діяльності промислових об"єктів військового [призначення, характер екологічних наслідків та комплекс заходів, які ...
335826
  Крімер Б.О. Вплив на народжуваність воєнних конфліктів останніх десятиліть у країнах Європи // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2015. – № 1 (23). – С. 126-136. – ISSN 2072-9480
335827
  Лизогуб А.М. Вплив на підготовчий процес вступу Польщі до Європейського Союзу змін у законодавстві ЄС щодо Європейської Комісії // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвип. / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 18 : Всеукр. теор. й науково-практ. конф. з правозн., політології та соціології. "Трансформація політ. системи: соціальні перетвор. та законодавч. процес". Т. 4. – С. 5-8
335828
  Шинкаренко І.В. Вплив на податкові системи країн світу змін у мобільності факторів виробництва, спричинених процесами глобалізації // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 3/4 (56/57). – С. 107-112
335829
  Уханова Н.С. Вплив на психологічно-емоційний стан людини завдяки засобам масової комунікації та соцмережам // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 4 (44). – С. 22-27
335830
   Вплив на пухлинні клітини квантових точок сульфіду кадмію, синтезованих з використанням різних біологічних систем / Т.В. Ніколаєнко, В.В. Нікуліна, А Н. Присяжнюк Петрук, О.В. Скачкова, М.М. Борова, Я.В. Пірко, В Л. Толстанова Гарманчук, А.І. Ємець // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 5. – С. 117-124. – ISSN 1025-6415
335831
  Пашинська Н. Вплив на регіональний розвиток полюсів соціально-економічного зростання, що формуються на основі транспортних вузлів та мереж // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Іщук С.І. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 3 (73). – С. 111-114. – ISSN 2413-7154


  У статті проаналізовано сучасні тенденції розвитку транспорту та розглянуто напрями його впливу на регіональний розвиток. Виявлено підходи до дослідження транспорту з позицій формування полюсів соціально-економічного зростання. Дано коротку ...
335832
   Вплив на стан та розвиток електроенергетики впровадження "зеленого тарифу" та нової моделі ринку електроенергії в Україні / Б.А. Костюковський, Т.П. Нечаєв, М.В. Парасюк, С.В. Шульженко // Проблеми загальної енергетики : науковий збірник / Інститут загальної енергетики НАНУ. – Київ, 2010. – № 3 (23). – С. 13-18. – ISSN 1562-8965
335833
  Михалевич В.В. Вплив на трансформацію розуміння символу центру альтернативних щодо раціоналізму тенденцій в європейській культурі та мистецтві XIX – початку XX століть // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 28. – С. 23-31. – ISSN 2225-7586
335834
  Ярова Н.В. Вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 5 (95). – С. 230-236. – ISSN 1993-6788
335835
  Сапожнікова Л.Я. Вплив на формування художнього образу семантики лінгвокультурем та сенсорної лексики // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2015. – Вип. 2 (22). – С. 377-384. – ISSN 2312-394X
335836
  Бондаренко Л.Б. Вплив навантаження раціону магнієм на амінокислотний склад кислоторозчинного колагену шкіри щурів, уражених карциномою герена / Л.Б. Бондаренко, Г.Л. Гайдай // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 15-16. – (Біологія ; вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  Установлено, що при навантаженні раціону магнієм в амінокислотному складі кислоторозчинного колагену шкіри щурів, уражених карциномою Герена, виникають зміни вмісту більшості амінокислот, вірогідні як щодо норми, так і до білка тварин із карциномою, ...
335837
  Акрітіду Е.О. Вплив навчальних завдань та особливостей мотивації на ефективність запам"ятовування, відтворення та збереження професійних текстів студентами-психологами // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 5-13. – (Психологія ; вип. 51). – ISSN 2312-1599
335838
  Григорова І.А. Вплив навчального стресу на розвиток мігрені у студентів та методи його запобігання / І.А. Григорова, О.К. Різниченко, В.О. Щебетенко // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.] ; голов. ред. В.М. Мойсишин. – Івано-Франківськ, 2017. – № 7 (43). – С. 9-14. – (Пульс). – ISSN 2304-7437
335839
  Теслик Н.М. Вплив навчальної мотивації на розвиток професійної правосвідомості курсантів-правознавців вищих навчальних закладів МВС України // Право і безпека : науковий журнал / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2012. – № 4 (46). – С. 347-352. – ISSN 1727-1584
335840
  Імран Алі Вплив навчання та інноваційності на показники роботи організації: за даними МСБ Пакистану / Імран Алі, Мухаммад Акрам, Сардар Мухаммад Захід // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 342-347 : табл., рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1993-6788
335841
  Хотомлянський О. Вплив навчання та розвитку персоналу на показники фінансового стану підприємства / О. Хотомлянський, Т. Дерев"янко // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 4. – С. 41-46. – ISSN 1728-9343
335842
  Якименко Л.М. Вплив нагірно-карабахського конфлікту на американсько-азербайджанські відносини (кінець XX ст.) // Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за ред. А.І. Кудряченка. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2014. – С. 150-157. – ISBN 978-966-136-196-5
335843
  Дучинська Н.І. Вплив нагромадження капіталу на структурні зрушення суспільного виробництва // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 200-206.
335844
  Баран Б.А. Вплив надвисокочастотних електромагнітних полів на біохімічні процеси / Б.А. Баран, О.Я. Березюк, Г.А. Покришко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 2. – С. 33-37 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1726-5428
335845
  Бойко С.А. Вплив надвисокочастотного електромагнітного поля на іонну рівновагу в клітинах поперечносмугастих м"язів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 18-20. – (Біологія ; Вип. 33)


  Нормальне функціонування м"язової клітини передбачає асиметрію іонів калію на мембрані, що досягається рухом іонів проти градієнту концентрації. Впливаючи на клітину надвисокочастотним електромагнітним полем, рух іонів проти градієнту концентрації ...
335846
  Григор"єва Олеся Олегівна Вплив надвисокочастотного опромінення як екологічного фактора на деякі гідробіонтні організми : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.16 / Григор"єва О.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 140л. – Бібліогр.: л. 127 - 140
335847
  Григор"єва Олеся Олегівна Вплив надвисокочастотного опромінення як екологічного фактора на деякі гідробіонтні організми : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.16 / Григор"єва О.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
335848
  Березянко Т.В. Вплив наддержавних міжнародних організацій на коригування національного корпоративного середовища // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 4. – С. 25-27
335849
  Першаков В.М. Вплив надійності конструкцій будинків та споруд на проблеми розвитку міського середовища / В.М. Першаков, М.О. Сидорченко // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (14). – С. 72-80. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 978-617-7202-87-4
335850
  Атамась А. Вплив надкритичних умов на локальну структуру нескінченно розведеного водного розчину NaBr / А. Атамась, В. Меклеш // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 5-8. – (Фізика ; вип. 1/2 (16/17)). – ISSN 1728-3817


  Методом молекулярної динаміки досліджений вплив однозарядного натрієвого електроліту на локальну структуру нескінченно розведеного водного розчину NaBr і рухливість його компонент за температур T = 683 K та T = 300 K. Отримані дані дали можливість ...
335851
  Гальченко С.М. Вплив надмалих концентрацій важких металів на рентгенофлуоресцентні спектри зразків біологічного походження : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Гальченко Світлана Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
335852
  Гальченко С.М. Вплив надмалих концентрацій важких металів на рентгенофлуоресцентні спектри зразків біологічного походження : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Гальченко Світлана Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 160 л. – Бібліогр.: л. 136-160
335853
  Бервено О.В. Вплив надмірної нерівності доходів на якість життя // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 304-308 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2222-0712
335854
  Хоббі Ю.С. Вплив наднаціональності на суверенітет держав-членів Європейського Союзу // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 555-559. – ISSN 1563-3349
335855
   Вплив наднизьких концентрацій гліоксалю та метилгліоксалю на енергетичний та азотистий обмін лімфоцитів in vitro / С. Гірін, І. Савінова, Н. Науменко, І. Антоненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 78-81. – (Біологія ; вип. 1 (66)). – ISSN 1728-3817


  Досліджували дію наднизьких концентрацій гліоксалю (1,29 • 10-12 М) і метилгліоксалю (1,04 • 10-12 М) на окремі ланки енергетичного та азотистого обмінів лімфоцитів in vitro протягом 72 годин. Було показано, що дані активні карбонільні сполуки ...
335856
  Тімкіна С.Ю. Вплив наземного громадського транспорту на потік насичення і розосередження черги на вулично-дорожній мережі міcта // Наукоємні технології : науковий журнал / Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. О.К. Юбін ; редкол.: В.В. Бараннік, П. Бейтс, С.В. Бойченко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (31). – С. 299-302. – ISSN 2075-0781


  "Проведений аналіз впливу наземного громадського транспорту на потік насичення та час розосередження черги на вулично-дорожній мережі міста. Виявлено, що при знаходженні наземного громадського транспорту на зупиночному пункті, виключається рух іншого ...
335857
  Імре Ерсой Вплив накопичення резервів на зовнішню заборгованість фінансово нерозвинених економік перехідного типу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 399-410 : табл., рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1993-6788
335858
  Трахтенгерц Г.Я. Вплив накопичувачів відходів гірничо-збагачувального комплексу України на довкілля // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 2 (73). – C. 58-61 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 2077-7477
335859
  Коваль І.В. Вплив нанокарбіду вольфраму на мікроструктуру і властивості твердих сплавів на основі карбіду титану : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Коваль Ігор Володимирович ; М-во освіти і науки України, Луц. нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
335860
  Дворщенко О.С. Вплив нанокомпозитів саліцилальімінатів та фулеренів на стан імунної системи у інтактних тварин і пухлиноносіїв : Дис. ... канд. біолог. наук. Спец. 03.00.09 - імунологія / Дворщенко О.С.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 136л. – Бібліогр.: л. 106 - 136
335861
  Дворщенко О.С. Вплив нанокомпозитів саліцилальімінатів та фулеренів на стан імунної системи у інтактних тварин і пухлиноносіїв : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.09 / Дворщенко О.С.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
335862
   Вплив наноміді на токсичність текстильних виробів / В.Ф. Бабій, Н.І. Брень, М.В. Пімушина, О.Є. Кондратенко // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2016. – № 3 (79). – С. 27-28 : рис., табл., фото. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-7477
335863
  Кондратенко С.В. Вплив наноострівців SiGe на процеси рекомбінації в гетероструктурах Si/Ge з наноострівцями SiGe / С.В. Кондратенко, Д.П. Сторожук // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 74-75
335864
  Бабушкіна О.О. Вплив нанопрепаратів на ростові процеси та водний режим у рослинах TRITICUM AESTIVUM I. / О.О. Бабушкіна, О.І. Косик // Шевченківська весна 2013: біологічні науки : матеріали XI міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 18-22 берез. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2013. – С. 15
335865
   Вплив нанорозмірного діоксиду кремнію на акустичні, термічні та механічні властивості ненасиченої поліефірної смоли / А.М. Горб, Б.М. Горелов, С.В. Валицька, О.І. Половина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 295-302. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Досліджено вплив нанорозмірного діоксиду кремнію на механічні властивості однієї поліефірної смоли, в якій для поперекового зв"язування лінійних поліефірних ланцюгів використовується стирол. Показано, що за малих концентрацій наповнювача (до 5 масових ...
335866
  Городниченко О.С. Вплив наносекундного імпульсного лазерного опромінення на рекомбінаційні процеси в n-InSb / О.С. Городниченко, В.А. Гнатюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 469-473. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Представлено результати дослідження впливу наносекундних імпульсів випромінювання рубінового лазера на процеси рекомбінації в монокристалах n-InSb. Показано, що лазерне опромінення призводить до трансформації системи точкових структурних дефектів ...
335867
   Вплив наноструктурованого диоксиду церію на окисну модифікацію білків крові в умовах її зберігання / О.В. Шелюк, М.М. Мороз, Ю.В. Гостєва, В.М. Собко, Н.Є. Нурищенко, Ю.В. Цейслєр, М.Я. Співак, Н.М. Жолобак, В.С. Мартинюк // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий центр "Інститут біології". – Київ, 2014. – Т. 21, № 1/2


  Актуальність. На цей час наночастинки диоксиду церію розглядаються як неорганічний антиоксидант, що здатний ефективно захищати живі системи від окисного стресу. З іншого боку існує певний масив даних щодо прооксидантних властивостей цього ...
335868
  Таланкова-Середа Вплив наночастинок біогенних металів на ефективність морфогенетичних процесів м"яти перцевої (Mentha piperita L.) у культурі in vitro // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 2. – С. 149-155 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2077-4893
335869
   Вплив наночастинок благородних металів на ефективність вимушеного комбінаційного розсіювання / А.І. Іванісік, О.Ю. Ісаєнко, П.А. Коротков, Г.В. Понежа // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 304-308. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Теоретично досліджено вплив ефекту гігантського комбінаційного розсіювання на умови генерації вимушеного комбінаційного розсіювання у рідинах за відсутності самофокусування. Отримано чисельні оцінки для толуолу та бензолу з наночастинками срібла. ...
335870
   Вплив наночастинок диоксиду церію на властивості гемоглобіну еритроцитів крові щурів в умовах ії тривалого зберігання / М.М. Мороз, Ю.В. Гостєва, А.О. Стьопіна, І.В. Харченко, В.М. Собко, О.В. Шелюк, В.С. Мартинюк // XIII міжнародна наукова конференція молодих вчених "Шевченківська весна: біологія - 2015" : матеріали конференції : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / "Шевченківська весна: біологія - 2015", міжнар. наук. конф. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – С. 65-65
335871
   Вплив наночастинок діоксиду церію на вільно радикальне пошкодження ліпідів і білків в крові щурів в умовах ії зберігання / Ю.В. Гостєва, М.М. Мороз, А.О. Стьопіна, І.В. Харченко, О.В. Шелюк, В.М. Собко, В.С. Мартинюк // XIII міжнародна наукова конференція молодих вчених "Шевченківська весна: біологія - 2015" : матеріали конференції : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / "Шевченківська весна: біологія - 2015", міжнар. наук. конф. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – С. 38-38
335872
  Лагутіна О.С. Вплив наночастинок оксиду заліза (Fe2O3) на окремі показники природного імунітету щурів в умовах субхронічного експерименту / О.С. Лагутіна, Н.М. Дмитруха // XIII міжнародна наукова конференція молодих вчених "Шевченківська весна: біологія - 2015" : матеріали конференції : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / "Шевченківська весна: біологія - 2015", міжнар. наук. конф. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – С. 58-58
335873
   Вплив наночастинок оксиду заліза на життєздатність генерованих дендритних клітин людини / О. Скачкова, С. Антонюк, В. Орел, Н. Храновська, М. Іномістова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 5-9. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 2 (23)). – ISSN 1728-3817


  Метою роботи було дослідити властивості генерованих дендритних клітин (ДК) із моноцитів периферичної крові, навантажених наночастинками (НЧ) оксиду заліза. Результати цитологічних досліджень показали, що у генерованих ДК практично здорових людей та ...
335874
   Вплив наночастинок срібла на кісспептин-опосередковану регуляцію морфо-функціонального стану сім"яників щурів / В. Калиновський, А. Пустовалов, М. Дзержинський, Г. Гродзюк, Н. Андрюшина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 8-11. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  Встановлено, що наночастинки срібла пригнічують функціонування репродуктивної системи самців щурів. При цьому активація гіпоталамічного центру регуляції статевої функції не мала стимуюючого впливу на сім"яник. Отримані дані дозволяють припустити, що ...
335875
  Лисенков Е.А. Вплив наночастинок срібла на структуру та функціональні властивості антимікробних полімерних нанокомпозитів на основі поліетиленоксиду / Е.А. Лисенков, О.В. Стрюцький // Фізика аеродисперсних систем : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; редкол.: Калінчак В.В., Алтоїз Б.А., Асланов С.К. [та ін.]. – Одеса, 2022. – Вип. 60. – С. 8-16. – ISSN 0367-1631
335876
   Вплив наночастинок та йонів золота на морфо-функціональний стан сім"яників статевонезрілих щурів / В. Калиновський, А. Пустовалов, М. Дзержинський, Г. Гродзюк, Н. Андрюшина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  Досліджували вплив золота у формі колоїду та солі на функціонування сім"яників статевонезрілих щурів Встановлено, що йони золота стимулюють проліферативні процеси в сперматогенному епітелії, а також підвищують функціональну активність інтерстиціальних ...
335877
   Вплив наночастинок церію на гемаглютинуючі властивості вірусу хвороби Ньюкастла / Н.М. Жолобак, Г.Г. Галіцька, О.В. Сітнікова, О.Б. Щербаков, М.Я. Співак // Тези конференції, присвяченої 50-річчю кафедри вірусології "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє" : Київ, 12 квітня 2012 / "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє", конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 34-35
335878
  Яковлєва А.Н. Вплив наночасток срібла на вміст ТБК-активних продуктів у проростках пшениці за інфікування збудником церкоспорельозу / А.Н. Яковлєва, В.Н. Белава, О.В. Войцехівська // XIII міжнародна наукова конференція молодих вчених "Шевченківська весна: біологія - 2015" : матеріали конференції : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / "Шевченківська весна: біологія - 2015", міжнар. наук. конф. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – С. 101-101
335879
  Чернобровкін В. Вплив напружених педагогічних ситуацій на психічну активність вчителя // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 2. – С.30-36. – Бібліогр.:8пунктів
335880
  Кір"язєв П.М. Вплив напруженого стану на динаміку споруд / П.М. Кір"язєв, Б.Ю. Писаревський // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 2 (16). – С. 102-116 : рис.,табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 978-966-929-203-2
335881
  Мойсеєнко І.П. Вплив напрямів інвестиційної діяльності на економічний розвиток України // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2015. – С. 152-160. – (Серія економічна ; вип. 1). – ISSN 2311-844X
335882
  Коваленко Г.В. Вплив напряму природного права на формування судових рішень в умовах сучасного суспільства // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2021. – № 4 (51). – С. 108-122. – (Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія). – ISSN 2075-7190
335883
  Савельєва Ю.А. Вплив народної дипломатії на врегулювання грузино-абхазького конфлікту // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 49-50.
335884
  Величко Ю.М. Вплив насильства в родині на психічний розвиток дитини молодшого шкільного віку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 109-111. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 22/23). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему родинного насильства по відношенню до дитини. Розкрито вплив насильства в сім"ї на психічний розвиток дитини, зокрема, на такі сфери, як емоційна, мотиваційна, пізнавальна та сфера самосвідомості Теоретично доведено, що під впливом ...
335885
  Майорова І.М. Вплив наслідків вступу України до СОТ на розвиток її відносин з ЄС // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 4. – С. 104-109.
335886
  Зуляк І.С. Вплив наслідків Першої світової війни на становлення "Просвіти" у Західній Україні в міжвоєнний період // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 27. – С. 312-319
335887
  Онікієнко В. Вплив наслідків фінансово-економічної кризи на ринок праці України / В. Онікієнко, Л. Ємельяненко // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 15. – С. 19-27
335888
  Рябець А.П. Вплив наслідків фінансово-економічної кризи на рівень життя в Україні // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2009. – Вип. 11. – С. 121-130
335889
  Засанський В.В. Вплив НАТО на забезпечення економічної безпеки європейських держав / В.В. Засанський, В.І. Шаргут, Р.М. Брицький // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – № 1. – С. 53-55. – ISSN 1729-7036
335890
  Сорокіна Л. Вплив натрій дихлорацетату на перебіг проокисно-антиоксидантних процесів в організмі мишей з саркомою 37 / Л. Сорокіна, А. Білюк, С. Хижняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 35-37. – (Біологія ; Вип. 57). – ISSN 1728-3817


  Показано, що натрій дихлорацетат у дозі 86 мг/кг на добу інгібує ріст саркоми 37. Виявлена здатність данного препарату підвищувати інтенсивність вільнорадикальних процесів та знижувати активність супероксиддисмутази і каталази у пухлині, а також ...
335891
  Яворська М.К. Вплив науки вищої школи на реформування національної економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Яворська Моніка Катажина ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 19 назв
335892
  Верменич Я. Вплив наукових дискурсів на процеси формування національної свідомості в Україні в другій половині XIX – на початку XX століття // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (386), липень - вересень. – С. 26-42. – ISSN 2664-4282
335893
  Авдєєва Г.К. Вплив наукових здобутків М.С. Бокаріуса на розвиток криміналістики і судової експертизи // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 13-15
335894
  Шевчук В.М. Вплив наукових ідей Л.Ю. Ароцкера на формування концепції тактичних операцій у судовому провадженні // Ароцкерівські читання : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю від дня народження видатного вченого-криміналіста, д-ра юрид. наук., проф. Л.Ю. Ароцкера / М-во юстиції України, Харків. НДІ судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: Клюєв О.М. та ін. ; відп. за вип. О.Ф. Дьяченко]. – Харків : Право, 2017. – С. 7-9. – ISBN 978-966-937-203-1
335895
  Шевчук В.М. Вплив наукових ідей М.С. Бокаріуса на розвиток криміналістики та судової медицини // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 9-11


  "Сучасна криміналістика та судова медицина - це результат довгого та складного історичного шляху, вагомий внесок в який зробив Заслужений професор Микола Сергійович Бокаріус, один із видатних науковців Харківської школи судових медиків та ...
335896
  Тарарук Д. Вплив наукових підходів на педагогічний супровід учнів закладу загальної середньої освіти в процесі професійного самовизначення // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 10 (114). – С. 177-187. – ISSN 2312-5993
335897
  Щербина В.С. Вплив наукових поглядів Ф.В. Тарановського на формування поняття засобів законодавчої техніки // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 506-508. – ISSN 2413-6433
335898
  Березовенко А.В. Вплив наукових поглядів Юрія Шевельова на формування української національної ідентичності та державності // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 2 (64), березень - квітень. – С. 324-339
335899
  Гутник М. Вплив наукових розробок харківських учених-технологів на формування нового урбаністичного простору на межі XIX-XX століть (на прикладі міста Харкова) // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (359), січень - лютий. – С. 91-95. – ISSN 0130-6936
335900
  Солкарян Л. Вплив наукових та просвітянських товариств на розвиток гімназійної освіти в Україні // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2014. – Вип. 1/2. – С. 99-102. – ISSN 1609-8595


  Згадується Історичне товариство Нестора Літописця при Київському університеті (1873-1932).
335901
  Штукіна А. Вплив науково-дослідної роботи на розвиток креативності студентів // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених "Молода наука - 2014" / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Н.-д. частина, Наук. т-во студентів та аспірантів. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – Т. 4 : "Біологічні науки", "Педагогічні науки", "Соціальна педагогіка", "Психологія", "Фізичні науки" / [редкол.: Фролов М.О. та ін.]. – С. 229-231
335902
  Козич І.В. Вплив науково-дослідної роботи на розвиток креативності студентів ВНЗ // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 69-74. – (Педагогічні науки ; № 2 (25))
335903
  Толкунов А.А. Вплив науково-технічного прогресу й змін економічних умов на розвиток нафтогазодобувної промисловості / А.А. Толкунов, Р.О. Гаврилюк // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 2015. – № 4. – С. 30-33 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1682-721Х
335904
  Порохня В.М. Вплив науково-технічного прогресу на економічне становище держави / В.М. Порохня, В.А. Лось, Є.В. Порохня // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.248-252. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
335905
  Кочмар Н.В. Вплив науково-технічного прогресу на конкурентоздатність промислових підприємств / Н.В. Кочмар, М.В. Іванова // Економічний вісник ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет" : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (1). – С. 102-106
335906
  Кир’ян Т.І. Вплив науково-технічного прогресу на підготовку медичних фахівців у другій половині ХХ ст. // Імідж сучасного педагога : всеукраїнський науково-практичний освітньо-популярний журнал / Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М.В. Остроградського, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; редкол.:Білик Н.І., Гриньова М.В., Жданова-Неділько О.Г. [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 2 (171). – C. 19-22. – ISSN 2221-6316
335907
  Сливка Т.О. Вплив науково-технічної революції на зовнішньоекономічні зв’язки та міжнародну економічну інтеграцію у другій половині XX ст. // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. В.В. Небрат ; редкол.: Вербова О.С., Голубка С.М., Єлісєєва Л.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 52. – С. 255-275. – ISSN 0320-4421
335908
  Черненко М.С. Вплив науково-технічної революції на підвищення продуктивності праці / М.С. Черненко. – К., 1979. – 48с.
335909
  Самсонюк К.О. Вплив науково-технічної революції на трансформацію систем природокористування // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 166-168
335910
  Коров"яковська Н.В. Вплив науково-технічної революції на характер і зміст праці / Н.В. Коров"яковська. – К, 1975. – 120с.
335911
  Жарінова А.Г. Вплив науково-технічної та освітньої діяльності на розвиток інтелектуального капіталу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 44-47


  Визначено основні фактори, що відіграють ключову роль у формуванні національної інноваційної системи знань.
335912
  Граб М. Вплив наукової спадщини М.М. Боголюбова на розвиток сучасної математичної та теоретичної фізики // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 18-19
335913
  Костюченко О.Є. Вплив наукової спадщини О.І. Процевського на розвиток сучасної науки трудового права // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. О.І. Процевського (Харків, 5 квіт. 2019 р.) / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Юрид. ф-т, Каф. цивіл.-прав. дисциплін, госп. та труд. права ; [відп. за випуск О.В. Москаленко]. – Харків : Юрайт, 2019. – С. 22-25. – ISBN 978-617-7450-09-1
335914
  Савчин М. Вплив наукової спадщини професора Олександра Задорожнього на розвиток доктрини порівняльного конституційного права та міжнародного кримінального права / М. Савчин, А. Андрушко // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал : міжнародне право, порівняльне правознавство / Україн. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукраїнська громад. орг. "Українська асоц. міжнар. права" ; голов. ред. О.В. Буткевич ; редкол.: Л.Р. Кузьменко, М.О. Баймуратов, У.Е. Батлер [та ін.]. – Київ, 2017. – Спецвип. : Прсвячений пам"яті професора О.В. Задорожнього. – С. 113-118. – ISSN 1814-3385
335915
  Залевський О.В. Вплив нафтового забруднення на угруповання дощових червів родини Lumbricidae // Питання біоіндикації та екології : періодичне наукове видання / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2007. – Вип. 12, № 2. – С. 80-85.
335916
  Пендерецький О.В. Вплив нафтогазодобування на деградацію земель на Прикарпатті та в Україні // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 5. – С. 36-40. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1726-5428
335917
  Байсарович І.М. Вплив нафтопереробних заводів півдня України на стан геологічного середовища / І.М. Байсарович, О.Ю. Митропольський // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С. 41-46 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
335918
  Грідіна І.М. Вплив нацистської пропаганди на духовне життя населення України ( технології, механізми та ефективність ) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 3 (486). – С. 123-132. – ISSN 0130-5247
335919
  Пальшина О.М. Вплив національних засобів масової інформації на зовнішню політику Сполученого Королевства Великобританії та Північної Ірландії // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3
335920
  Авраменко Л. Вплив національних і міжнародних чинників на формування і розвиток права // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 5. – С.20-27
335921
  Пригодій О. Вплив національних особливостей на підсвідомому рівні перекладача при перекладі роману Ф.С. Фіцджеральда "Великий Гетсбі" // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 407-410. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
335922
  Коломієць І. Вплив національних традицій на етнічну самосвідомість українців / І. Коломієць, В. Войцех, Н. Ісікова // Перспективні напрями розвитку наукової думки в ХХІ столітті : зб. наук. праць за матеріалами IV Міжнар. наук.-практ. конф. та Всеукр. студент. наук.-практ. конф. "Проблеми інтеграції вітчизняної освіти та науки у міжнародний простір" : 20 трав. 2022 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом" ; Одес. ін-т ; Держ. установа "Ін-т ринку і економіко-екол. дослідж. НАН України" [та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2022. – С. 69-75. – ISBN 978-617-7768-34-9
335923
  Храмова-Баранова Вплив національних традицій на розвиток візуальної культури в Україні / Храмова-Баранова, Г.О. Баранов // Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2018. – Число 28. – C. 38-44. – (Серія: Історичні науки ; вип. 12)
335924
  Рева Л. Вплив Національно-визвольної боротьби українського народу, очолюваної козацтвом, на розвиток культури в Галичині в першій половині XIX ст. // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2013. – Вип. 22, ч. 2. – С. 126-142. – ISSN 2078-0850
335925
  Матвієнків С. Вплив національно-політичної свідомості сучасного українського суспільства на інформаційний простір держави // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Митко А., Вознюк Є., Бояр А. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 2 (4). – С. 126-136. – ISSN 2522-1663
335926
  Римар А.П. Вплив національно свідомої інтелігенції на формування ідеї українського націєтворення у 1950-х - 1990-х роках XX ст. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "X Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва "Українська культура: виклики сьогодення" : 31 трав. - 1 черв. 2012 р. / Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАКККіМ, 2012. – С. 210-218. – ISBN 978-966-452-103-8
335927
  Цзє Л. Вплив національного живопису і поезії на фортепіанну програмну музику китайських композиторів // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2017. – Число 1 (23). – С. 72-82. – ISSN 2224-0926
335928
  Снігир О.В. Вплив національного інтересу західноєвропейських держав на перебіг інтеграціййних процесів на початку ХХ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 30-35. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)


  Розглядається проблема національного інтересу європейських країн - одного з найважливіших чинників, який мав значний вплив на розвиток інтеграційних процесів у Західній Європі в першій половині ХХ ст.
335929
  Шевчук Андрій Вплив національного фактора на облаштування земельного устрою чиншовиків Волинської губернії за законом 1886 р. // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 2. – С. 38-42. – ISSN 1999-4966
335930
  Гнилицька Л. Вплив національної безпеки на стан економічної безпеки суб"єктів господарювання в умовах інноваційно-інвестиційного етапу розвитку світової економіки // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 2/3. – С. 61-69
335931
  Скакальська І.Б. Вплив національної еліти на політичне життя Волинського воєводства (20-30-рр. XX ст.) // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 25-29. – (Історія та географія ; вип. 48)
335932
  Ануфрієнко О.А. Вплив національної культури на формування політичної культури юриста // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України : Науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 5. – С. 38-46
335933
  Спіцин Є. Вплив національної ментальності на реформування системи вищої освіти України / Є. Спіцин, В. Лещенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 58-62. – (Педагогіка ; вип. 2 (16)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено результати дослідження прояву ментальних факторів у реакціях науково-педагогічних працівників у контексті сприймання ними заходів із реформування системи вищої освіти України; визначено типи реакцій науково-педагогічних працівників, що ...
335934
  Парубій А. Вплив національної міфології на сучасну молодь України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.289-298. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
335935
  Погорська І.І. Вплив національної стратегічної ідентичності на формування безпекових стратегій США // Зовнішня та безпекова політика США: аналітичні дослідження : монографія / Є.А. Макаренко, М.М. Рижков, І.І. Погорська, Н.О. Піпченко. – Київ : Центр вільної преси, 2016. – С. 302-356. – (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-58-6
335936
  Піронкова О.Ф. Вплив наявності психіатричного діагнозу на вибір людини для створення сім"ї // Чоловіче здоров"я, гендерна та психосоматична медицина : український журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти [та ін.] ; голов. ред.: Б.В. Михайлов ; редкол.: Л.А. Болотна, В.О. Бондаренко, Л.Г. Воронков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (03). – С. 106-110. – ISSN 2413-8843
335937
  Палашкевич В.О. Вплив негативних психічних станів на процес навчально-пізнавальної діяльності курсантів ВВНЗ / В.О. Палашкевич, С.П. Васильєв // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 231
335938
  Свердел М.О. Вплив недержавних пенсійних фондів на соціально-економічну систему // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 8. – С. 50-53
335939
  Мугир Т Вплив недобросовісної конкуренції на торгові марки та бренди // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 102-109
335940
  Матвієнко В.І. Вплив недоліків дизайну на сприйняття електронного видання // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 73-75. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
335941
  Окуньовська Ю.В. Вплив незалежної самоврядної професійної спілки "Солідарність" на становлення громадянського суспільства у Польщі // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса; редкол.: Нагорняк Т.Л., Примуш М.В., Неприцька Т.І. [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 1/2. – С. 33-37. – ISSN 2519-2949
335942
  Подлужний С.Г. Вплив нейрогуморальних факторів на перебіг пароксизмальної фібриляції передсердь у хворих із ішемічною хворобою серця у поєднанні з гіпертонічною хворобою : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.11 / Подлужний Сергій Георгійович ; Держ. закл. "Дніпропетр. мед. акад. М-ва охорони здоров"я України" ; Держ. установа "Ін-т гастроентерології Нац. акад. мед. наук України". – Дніпро, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
335943
  Пазюк Л.М. Вплив нейрогуморів на реакцію гіпоталамотиреоїдної системи птахів = біологія // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 27-30 : Табл. – Бібліогр.: 13 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 2)
335944
   Вплив нейрокініну В на жовчоутворення та хімічний склад жовчі в щурів / Л.С. Співак, М.Ю. Макарчук, С.П. Весельський, Т.П. Лященко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 86-88. – (Біологія ; вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  Вивчали зміни рівня холерезу й хімічного складу жовчі в гострих спробах на щурах із канюльованою жовчною протокою. Установлено, що ендогенний агоніст NK3 тахікініннових рецепторів - нейрокінін B у дозах 1,0 і 10,0 мкг/100г маси тіла тварини змінює як ...
335945
  Ганжа В.В. Вплив нейропротекторних та ушкоджуючих факторів на культивовані нейрони гіпокампу щурів при дії бета-амілоїду : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Ганжа Віта Вікторівна ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2021. – 27 с. – Бібліогр.: 13 назв
335946
  Гарська Наталія Олександрівна Вплив нейтрофілів на формування адаптаційних реакцій систем крові за умов змін імунного статусу організму : Дис... канд. біолог.наук: 03.00.13 / Гарська Наталія Олександрівна; Луганськ. педагог. ун-тет ім. Т.Шевченка. – Луганськ, 2000. – 179л. – Бібліогр.:л.142-179
335947
  Гарська Наталя Олександрівна Вплив нейтрофілів на формування адаптаційних реакцій систем крові за умов змін імунного статусу організму : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Гарська Н.О.; КНУТШ. – Київ, 2000. – 16 с. – Бібліогр.: 4 назви
335948
  Бабець І.Г. Вплив нелегальної імміграції на економічну безпеку Німеччини / І.Г. Бабець, О.І. Руда // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Франчук В., Наконечна Н. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 2. – С. 140-147. – ISSN 2617-4162
335949
  Константінов С.Ф. Вплив нелегальної міграції на розбудову правової держави в Україні // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 11-15.
335950
  Столяр О.П. Вплив нелегальної міграції на сучасні американо-мексиканські відносини // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 115 (№ 12). – C. 463-467. – ISSN 2076-1554
335951
  Постригач Надія Олегівна Вплив нелетальних доз іонізуючої радіації і спіруліни на біохімічні та ультраструктурні показники стану сперматозоїдів та органів регуляції сперматогенезу щурів : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.01 / Постригач Надія Олегівна; Академія медичних наук України. Ін-тут експеримент. радіології. Наук. центру рад. медицини. – Київ, 2001. – 138 л. + Додатки: л.137 - 138. – Бібліогр.: л.115 -137
335952
  Постригач Надія Олегівна Вплив нелетальних доз іонізуючої радіації і спіруліни на біохімічні та ультраструктурні показники стану сперматозоїдів та органів регуляції сперматогенезу щурів : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.01 / Постригач Н.О.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 15 с. – Бібліогр.: 17 назв.
335953
  Пугач І.П. Вплив нелінійної анізотропії підсилюючого середовища на поляризацію випромінювання кільцевого лазера // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 371-377. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Активна підсилююча речовина лазера характеризується матрицею. Елементи матриці залежать від еліптичності поляризації та потужності вхідної світлової хвилі. Аналізується вплив цієї матриці на загальну матрицю кільцевого лазера з квазіізотропним ...
335954
  Мольченко Л. Вплив нелінійності на згинні коливання стержня в магнітному полі / Л. Мольченко, І. Лоос, П. Голуб // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 43-46. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (30)). – ISSN 1728-3817


  У статті проводиться оцінка впливу геометричної нелінійності при визначенні згинних коливань стержня під дією магнітного поля. Отримані оцінки для стержня характеризують якісну сторону поведінки гнучких пластин та оболонок під дією електромагнітного ...
335955
  Косьмій М.М. Вплив нематеріального чинника на трансформаційний потенціал населених пунктів Карпатського регіону (на прикладі сільських територій) // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Сухонос М.К., Дядін Д.В. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 4, вип. 157. – С. 38-43 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
335956
  Кононов М.В. Вплив немонохроматичності випромінювання на реконструкцію томограм у проективній томографії / М.В. Кононов, А.В. Нетреба, О.О. Нагуляк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 311-316. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  На основі проведення числового математичного моделювання запропонована методика оцінки залежності якості реконструкції від частотних характеристик джерела випромінювання. Кількісні оцінки параметрів спектра випромінювання проведені у відповідності до ...
335957
  Мірошниченко Дмитро Сергійович Вплив неньютонівських властивостей дисперсних систем на реологічну поведінку розбавлених суспензій : Автореф... кандид. фізико-математ.наук: 01.02.05 / Мірошниченко Дмитро Сергійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 20л.
335958
  Скорбург С. Вплив необслуговуваних кредитів на прибутковість менших банків у США та вартість у посткризовий період / С. Скорбург, Шенай Віджай // Журнал європейської економіки : науковий економічний журнал / Західноукр. нац. ун-т ; редкол.: Савельєв Є., Куриляк В., Шаров О. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Т. 20, № 2 (77), квітень - червень. – С. 341-366. – ISSN 2519-4070
335959
  Шатній Т.Д. Вплив неоднорідного ближнього впорядкування на електронні властивості модельних сплавів / Т.Д. Шатній, О.А. Молебний // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 408-416. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Методом когерентного потенціалу досліджуються електронні властивості невпорядкованих сплавів з нерегулярною структурою, для чого використовується одна з моделей неоднорідного ближнього порядку з гетерогенним включенням фаз, які мають різний тип ...
335960
  Бондар І.С. Вплив неоднорідностей кристалічної структури на електронні властивості гексагональної модифікації дихалькогеніду ніобію та графену : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Бондар Іван Сергійович ; НАН України, Фізико-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна. – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
335961
  Ковтун Є.О. Вплив неорелігій на свідомість людини // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 95-97
335962
  Талько Т.М. Вплив неорелігійних рухів на формування міжконфесійної толерантності українців // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 50-51
335963
   Вплив неостигміну, гексаметонію і метиллікаконітину на високопровідні катіонні канали ядерної мембрани нейронів Пуркіньє мозочка щурів / Б.-М. Брянцева, О. Тарнопольська, О. Котик, А. Котлярова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 6-11. – (Біологія ; вип. 4 (87)). – ISSN 1728-3817


  Високопровідні катіонні канали (LCC-канали), знайдені в обох ядерних мембранах нейронів Пуркіньє мозочка, є най- більш розповсюдженим типом спонтанно-активних іонних каналів серед інших ідентифікованих. Їхні структура та фі- зіологічні функції на ...
335964
  Луцький Р.П. Вплив неофіційного тлумачення через громадську думку на формування уявлення про законність, справедливість та правопорядок // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 12 : Тлумачення права: від теорії до практики. – С. 89-93. – ISSN 2524-017X
335965
  Шевчук В. Вплив неохристиянських рухів на українську етнокультуру // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 2 (116), березень - квітень. – С. 31-33
335966
  Гончар М.М. Вплив непрозорості ресурсних і цінових чинників на безпеку постачання природного газу до Європи в умовах гіпердинаміки // Національна безпека: український вимір : щоквартальний науковий збірник / Рада нац. безпеки і оборони України; Ін-т проблем нац безпеки. – Київ, 2008. – № 1/2 (20/21). – С. 69-80.
335967
  Скиданович В. Вплив нервово-психічної стійкості на формування копінг-стратегій військовослужбовців // Збірник наукових праць: психологія / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; [редкол.: Л.Д. Заграй, О.А. Ліщинська, І.М. Гоян та ін.]. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 21. – С. 104-111. – ISSN 2312-1246
335968
  Медвецька В.Б. Вплив нерівномірних попусків Київської ГЕС на водний режим гирлової ділянки Десни // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 7. – С. 190-196. – Бібліогр.: 6 назв
335969
  Ієрусалімова Т.С. Вплив несинусоїдальних режимів роботи електричних мереж на процеси електроспоживання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Ієрусалімова Тетяна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2016. – 20 с.
335970
  Немсадзе Г.Г. Вплив нестабільного економічного середовища на фінансову архітектуру корпорації // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 7, липень. – С. 165-170. – ISSN 2306-6806
335971
  Фоменко І. Вплив нестероїдних протизапальних препаратів на показники систем NO та Н2S в слизовій оболонці товстої кишки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 45-48. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (18)). – ISSN 1728-3817


  Було досліджено вплив нестероїдних протизапальних препаратів різних механізмів дії на показники систем синтезу Н2S та NO в слизовій оболонці товстої кишки щурів. Исследовано влияние нестероидных противовоспалительных препаратов различных механизмов ...
335972
  Лобода К.В. Вплив нетарифного методу регулювання на експортний потенціал цукрової галузі : податки // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 3. – С. 51-58 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
335973
  Дудзяк О.А. Вплив нетрадиційних джерел енергії та енергозбереження на розвиток сільських територій // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Примостка О.О., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8 (194/195). – С. 107-111
335974
  Ковальчук О.В. Вплив нетрадицыйної рослинної сировини на якість та збереження жировміщуючих борошняних кондитерських виробів. : Автореф... канд.техн.наук: 05.18.15 / Ковальчук О.В.; МО Укр. Київ держ.торг.-екон.ун-т. – К, 1994. – 17л.
335975
  Скрипник В Н. Вплив нетривалих і нечастих епілептичних нападів на характер нейрогенезу гранулярних клітин зубчатої звивини гіпокампу мишей / В Н. Скрипник, М.Е. Дзержинський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 98-100. – (Біологія ; вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  З використанням техніки імуногістохімічного аналізу було показано, що нетривалі й нечасті епілептичні напади не лише спричинюють посилення рівня проліферативної активності попередників гранулярних клітин зубчатої звивини епілептичного гіпокампу мишей, ...
335976
  Первак Ю.О. Вплив неузгодженості резонаторів на спектральні характеристики і просторовий розподіл електричного поля в 1-D фотонних кристалах з трьома пів хвильовими резонаторами / Ю.О. Первак, В.В. Федоров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 295-298. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Досліджено спектральні характеристики пропускання і просторовий розподіл електричного поля на частотах дозволених зон, що виникають в просторово-обмежених 1-D фотонних кристалах з трьома пів хвильовими дефектами. Фотонний кристал містить 49 шарів ...
335977
  Куліш І.М. Вплив неформальних інститутів на розвиток сільської кооперації в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 4 (82). – С. 75-82 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1562-0905
335978
  Абрамов Ф.В. Вплив неформальних інституціональних факторів побічного попиту на динаміку якості вищої освіти // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 9/10. – С. 29-31. – ISSN 1728-6220


  Рассматриваются пути сокращения побочного спроса на высшее образование.
335979
  Дмитришин Л.І. Вплив неформальної освіти на розвиток ефективної економіки в Україні / Л.І. Дмитришин, А.С. Кондрацька // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 5 (532) : Втрати трудового та освітнього потенціалу України за період воєнного стану. – С. 57-61. – ISSN 2222-4459
335980
  Халімончик В.В. Вплив низьких доз кетаміну на маркери запалення при лапароскопічних операціях у гінекології / В.В. Халімончик, О.М. Клигуненко // Медицина невідкладних станів : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України" ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти ; Харків. міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2019. – № 3 (98). – С. 156-161. – ISSN 2224-0586
335981
   Вплив низьких та сублітальних доз іонізуючої радіації на синтез мембранних ліпідів тонкого кишечника щурів / Л.І. Степанова, Т.Д. Преображенська, Т.В. Мельнічук, М.Є. Кучеренко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : наукове видання / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 10-12. – (Біологія ; Вип. 28)


  Встановлено, що через 24 год після опромінення щурів у дозах 0,1 та 0,4 Гр інтенсивність включення 2-[верхній індекс 14]С-ацетату в ліпіди слизової оболонки тонкого кишечнику не змінюється, тоді як після опромінення в дозах 1,0; 2,0 і 3,0 Гр ...
335982
  Модилевский Я.С. Вплив низьких температур в природі на схожість і енергію проростання насіння вівса і пшеницю. / Я.С. Модилевский. – 125-141с.
335983
  Макаренко О.А. Вплив низьких температур на протеоліз у зелених проростках озимої пшениці : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Макаренко О. А.; КУ. – К., 1994. – 19л.
335984
   Вплив низькоінтенсивного випромінювання оптичного діапазону спектра (...=630-660 нм) на показники імунорезистентності у тварин з експериментальним перитонітом / О. Клімова, А. Коробов, А. Биченко, О. Лавінська, Т. Кордон, Л. Дроздова, // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 35-41. – (Біологія ; вип. 3 (82)). – ISSN 1728-3817
335985
  Панас М.А. Вплив низькоінтенсивного лазерного випромінювання на умовно-патогенні мікробні симбіонти ротової порожнини : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 03.00.07 / Панас Марта Андріївна ; М-во охорони здоров"я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М.І. Пирогова. – Вінниця, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 20 назв
335986
   Вплив низькомолекулярних фрагментів колагену, одержаних з луски риб антарктичного регіону, на розвиток ожиріння / О.Ю. Нагірняк, Н.Г. Ракша, О.М. Савчук, Л.І. Остапченко // Український антарктичний журнал : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Держ. установа "Нац. антарктичний науковий центр" ; голов. ред.: П.Ф. Гожик ; редкол.: Т.В. Берегева, С.Ю. Бортник, Н.І. Бурау [та ін.]. – Київ, 2016. – № 15. – С. 161-169. – ISSN 1727-7485
335987
   Вплив низькомолекулярних фрагментів колагену, одержаних з луски риб Антарктичного регіону, на розвиток ожиріння / А.В. Юрченко, Н.Г. Ракша, О.М. Савчук, Л.І. Остапченко // VIII Міжнародна Антарктична конференція, присячена 25-річчю приєднання України до Договору про Антарктику : присвяч. 25-річчю приєднання України до Договору про Антарктику : VIII МАК 2017 : м. Київ, Україна, 16-18 трав. 2017 р. : тези конф. / Антарктична конференція. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 109-110
335988
   Вплив низькомолекулярної органічної сполуки 2-(2-гідроксифенокси) ацетил)-l-пролінат натрію на стимульовану карбахоліном шлункову секрецію у щурів / А. Маркевич, Л. Богун, О. Харченко, К. Кудрявцев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 60-64. – (Біологія ; вип. 3 (68)). – ISSN 1728-3817


  Показано ефекти низькомолекулярної органічної сполуки (НМОС) на шлункову секрецію гідрохлоридної кислоти і пепсину та на активність Н+, К+-АТФази, за умов стимуляції карбахоліном. На 20 білих лабораторних щурах досліджували стимульовану карбахоліном ...
335989
   Вплив низькомолекулярної органічної сполуки на базальне виділення шлункової секреції у щурів / А. Маркевич, Т. Фалалєєва, Л. Богун, О. Харченко, Л. Остапченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 59-62. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (17)). – ISSN 1728-3817


  Дослідити вплив нової низькомолекулярної органічної сполуки на базальну секрецію гідрохлоридної кистоти і пепсину та активність Н+, К+-АТФази парієтальних клітин шлунка. На 40 білих лабораторних щурах було досліджено базальну секрецію методом перфузії ...
335990
   Вплив низькомолекулярної органічної сполуки на базальну шлункову секрецію у щурів / МаркевичА, Т. Фалалєєва, Л. Богун, О. Харченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 49-52. – (Біологія ; вип. 2 (67)). – ISSN 1728-3817


  Дослідити вплив нової низькомолекулярної органічної сполуки на базальну секрецію гідрохлоридноїкистоти і пепсину та активність Н+, К+-АТФазипарієтальних клітин шлунка. На 40 білих лабораторних щурах було досліджено базальну секрецію методом перфузії ...
335991
  Гулюк Н.О. Вплив низькотемпературного відпалу на ВАХ мезаструктур PtGaАs з бар"єром Шотткі / Н.О. Гулюк, А.Г. Шкавро // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 30-33. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 1)


  Експериментально показано, що термічному відпалі (Т=310-370°С) структур сформованих напиленням Pt на GaАs при 300°С, границя поділу Pt-GaАs зсувається відносно свого вихідного положення внаслідок дифузії напівпровідника в метал. Ця дифузія суттєво не ...
335992
  Тинькова А.А. Вплив низькотемпературного відпалу на дифузійні зміни структури нанорозмірних плівкових систем Au/M, Ag/M, Pt/M (M - перехідний метал) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.01 / Тинькова Альона Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 25 с. – Бібліогр.: 22 назв
335993
  Капустян А.В. Вплив низькотемпературного стресу на активність пероксидази проростків озимих злаків / А.В. Капустян, В.П. Кучеренко, М.М. Мусієнко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 43-45. – (Біологія ; Вип. 29)


  Проаналізовано лабільність пероксидази в проростках 13 озимих злаків за холодового стресу (0 - +2 С) протягом 48 год. Встановлено, що коли активність пероксидази за дії низької температури підвищується, рослина спроможна протистояти ...
335994
  Васильєв О.М. Вплив нікотинової кислоти та прозерину на альтернативні шляхи біосинтезу холінвмісних фосфоліпідів при променевому ураженні / О.М. Васильєв, М.Є. Кучеренко // Вісник Київського університету. Сер. біологія, 1978. – Вип. 20
335995
  Кошелюк Д. Вплив німецьких гуманістів на Реформацію та їхній внесок у формування цього руху // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 291-294. – ISBN 978-966-171-783-0
335996
  Ковальва Н.А. Вплив німецько-австрійської військової присутності на розробку українськими урядами 1918 року планів аграрної реформи // Вопросы германской истории : сб. науч. ст. / ДНУ. – Днепропетровск, 2000. – [Вып. 26]. – С.187-196. – ISBN 966-551-070-3
335997
  Кравченко А.І. Вплив німецького ідеалізму на українську філософську думку XIX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 73. – (Філософія. Політологія ; вип. 32)
335998
  Кобилецький М. Вплив німецького права на науку Австрійського адміністративного права // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2019 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2019. – Ч. 1. – С. 19-22
335999
  Гаспарян А.Л. Вплив німецького фактора на розвиток відносин між США та ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 123, (ч. 2). – С. 44-55. – ISSN 2308-6912


  Досліджуються відносини між США та ЄС. Аналізується вплив німецького фактора на процес розвитку відносин США - ЄС, так як Німеччина є важливим складовим елементом системи цих відносин. Визначаються основні особливості розвитку трансатлантичних ...
336000
  Шолухо Н.Є. Вплив німецької інтелектуальної думки на формування концепції культури повсякденності Еманюеля Левінаса // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 33. – С. 40-48
<< На початок(–10)331332333334335336337338339340(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,