Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)331332333334335336337338339340(+10)В кінець >>
335001
   [Георгій Челпанов] // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 24. – ISBN 966-7060-92-6
335002
  Липшиц С.Ю. Георг-Франц Гофман (1761-1826) / С.Ю. Липшиц. – М., 1940. – 47с.
335003
  Ранюк Ю. Георгій Гамов: той, хто відкрив дорогу // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (41). – С. 59-61. – ISSN 1819-7329


  З історії астрономії і Кримської астрофізичної обсерваторії.
335004
  Лата А. Георгій Гапон - провокатор чи революціонер? : Іст.дослідження / А. Лата. – Київ, 1999. – 208с. – ISBN 966-25-325-5-8
335005
  Самохвалова Л. Георгій Гонгадзе знайшов спокій... // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 30 березня - 5 квітня (№ 13). – С. 5


  Український протест. Саме після Гії він почав рости, став зрілим і усвідомленим.
335006
  Сохань П.С. Георгій Димитров і Україна / П.С. Сохань. – К., 1982. – 108с.
335007
  Благоева С.Д. Георгій Дімітров / С.Д. Благоева. – Х., 1934. – 96с.
335008
  Благоева С. Георгій Дімітров / С. Благоева. – К., 1935. – 103с.
335009
   Георгій Дімітров. – К., 1938. – 202с.
335010
   Георгій Іванович Баталін (до 90-річчя від дня народження) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – C. 4. – (Хімія ; вип. 46). – ISSN 1728-3817
335011
  Летцев В.М. Георгій Іванович Челпанов - психолог і педагог // Педагогіка і психологія : Вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 1/2. – С.187-197
335012
   Георгій Іванович Челпанов // Історія української філософії : хрестоматія / Мін-во освіти й науки України ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка ; упоряд. М.В. Кашуба. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2004. – С. 277. – ISBN 966-613-240-0
335013
   Георгій Ілліч Рудько (До 50-річчя від дня народження) : ювілей // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 1. – С. 95
335014
   Георгій Йосипович Потапенко - професор Одеського університету (геоботанік, дендролог, природоохоронець, педагог, історик науки) : Біобібліографічний дайджест. – Одеса-Харків, 2004. – 72 с.
335015
  Міщанин В.Д. Георгій Кардашевський із роду Опішнянських дворян Кардашевських: трагічні сторінки долі
335016
   Георгій Кистяківський // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2009. – Вип. 77 : Культура і наука світу: внесок України. – С. 18-20


  Георгій Богданович Кистяківський народився 18 листопада 1900 року в Києві. Вивчав фізичну хімію у Берлінському університеті і у 1925 року захистив дисертацію, наступного року переїхав до Сполучених Штатів, де чотири роки навчався в Пристоні. У 1930 р. ...
335017
  Латанський С. Георгій Кожокарь // Народне мистецтво / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2006. – № 1/2. – С.51-53
335018
   Георгій Кожолянко (1946-2019) : некролог // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (377), січень - лютий. – С. 115-117. – ISSN 0130-6936
335019
  Кашуба М.В. Георгій Кониський - світогляд та віхи життя / М.В. Кашуба. – Київ : Український центр духовної культури, 1999. – 228c. – (Духовні скарби України). – ISBN 966-7276 20-1
335020
  Страшко Євгенія Георгій Кониський в історико-культурній спадщині України // Ніжинська старовина : ніжинознавчі студії № 5: збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Ніжин, 2008. – Вип. 6 (9). – С. 139-144. – ISBN 978-966-8999-16-1
335021
  Чутченко С. Георгій Кониський та його вчення про душу // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2012. – Вип. 13 (16). – С. 67-74. – (Серія: Ніжинознавчі студії ; № 9). – ISSN 2078-063X
335022
  Фощан Я.І. Георгій Кониський як носій українських церковних та культурних традицій на теренах Білорусі : дис. ... канд. іст. наук : 09.00.12 / Фощан Я.І. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 242 л. + Додаток: л. 210-242. – Бібліогр.: л. 180-209
335023
  Фощан Я.І. Георгій Кониський як носій українських церковних та культурних традицій на теренах Білорусі : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 09.00.12 / Фощан Я.І. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр. : 8 назв.
335024
  Костюк Л. Георгій Косміаді: художник між Сходом і Заходом // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 3 (105), червень - липень. – С. 443-451. – ISSN 1028-5091
335025
  Зінькевич О.С. Георгій Майборода / О.С. Зінькевич. – Київ : Музична Україна, 1973. – 51 с.
335026
  Белічко Ю.В. Георгій Малаков / Ю.В. Белічко. – К., 1974. – 95с.
335027
  Белічко Н. Георгій Малаков : життя і творчість / Наталія Белічко, Дмитро Малаков ; [перед. слово: Д. Малаков ; пер. резюме англ. Ю. Сірош]. – Київ : Мистецтво, 2015. – 223, [1] с. : іл., репрод., портр. – Резюме англ. – Бібліогр.: с. 208-209. – ISBN 978-966-577-212-5
335028
  Белічко Н. Георгій Малаков : життя і творчість / Наталія Белічко, Дмитро Малаков ; [переднє слово: Д. Малаков ; пер. резюме англ. Ю. Сірош]. – Київ : Мистецтво, 2016. – 223, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 208-209. – ISBN 978-966-577-219-4
335029
  Різниченко Т.М. Георгій Марков / Т.М. Різниченко. – К : Дніпро, 1971. – 184 с.
335030
  Різниченко Т.М. Георгій Марков : Нарис життя і творчості / Т.М. Різниченко. – Київ : Дніпро, 1981. – 181, [2] с.
335031
  Римар А.П. Георгій Нарбут - творець перших українських грошових знаків та державних атрибутів УНР // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Народознавчі студії пам"яті В.Т. Скуратівського" : з проведенням Круглого столу, 21-22 жовт. 2010 р. / "Народознавчі студії пам"яті В.Т. Скуратівського", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Сталь, 2010. – С. 258-263. – ISBN 978-966-1555-63-0
335032
   Георгій Олексійович Білявський (До 70-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 133-134 : фото. – ISSN 0367-4290
335033
  Портнов Г.С. Георгій Степанович Меліхов / Г.С. Портнов. – К., 1962. – 47с.
335034
  Селівачов М. Георгій Ткаченко: особистість, паломник, художник, музикант: Спогади про незабутнього друга та його розповіді // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини : збірник наукових праць з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол. : В.Д. Сидоренко, А.О. Пучков, О.В. Сіткарьова [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 7. – C. 394-427. – ISSN 1992-5557
335035
  Селівачов М.Р. Георгій Ткаченко: особистість, поломник, художник, музикант (спогади про незабутнього друга та його розповіді) // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. ради М.Е. Громова ; редкол.: К.К. Крайній, О.Б. Прокоп"юк, М.М. Нікітенко [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 25 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – С. 135-153
335036
   Георгій Федорович Проскура - життєвий та творчій шлях // Проблемы машиностроения : международный научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины ; Ин-т проблем машиностроения им. А.Н. Подгорного. – Харьков, 2016. – Т. 19, № 4. – С. 3-5. – ISSN 0131-2928


  Видатний вчений у галузі аерогідродинаміки та гідромашинобудування, заслужений діяч науки й техніки України.
335037
  Алексапольський Д.Я. Георгій Федорович Проскура / Д.Я. Алексапольський, О.І. Борисенко, Ю.М. Дедусенко ; відп. ред. А.М, Підгорний. – Київ : Наукова думка, 1979. – 68 с. : іл.
335038
  Голубович І.В. Георгій Флоровський і філософська традиція Новоросійського університету // Ювілейна збірка наукових праць : присвячена 150-річчю Одеського нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; [голов. ред. І.М. Коваль ; редкол.: В.О. Іваниця, В.М. Хмарський]. – Одеса : ОНУ, 2015. – C. 293-303. – ISBN 978-617-689-150-5
335039
  Романченко М.З. Георгій Целех / М.З. Романченко. – Львів, 1966. – 28с.
335040
   Георгій Шевель - міністр, патріот, людина : очима сучасників. – Київ : Парламентське видавництво, 2005. – 128с. – ISBN 966-611-374-0
335041
  Лагутенко О. Георгій Якутович: графічний контур майбуття // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 96-101. – ISSN 0130-1799
335042
   Георгіца Аурел Зіновійович // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 10 (124). – С. 61


  Георгіца Аурел Зіновійович. Некролог. 11 листопада 2012 року на 72-му році життя несподівано відійшов у вічність доктор юридичних наук, професор кафедри міжнародного права Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. У 1980-1984 ...
335043
   Георгію Васильовичу Гайку - 80 років! // Український медичний часопис : науково-практичний загальномедичний журнал / ТОВ "МОРІОН" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; голов. ред. І.С. Зозуля ; ред. рада: Ю.Г. Антипкін, Д.А. Базика, В.В. Бережний [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6 (116). – С. 56-47. – ISSN 1562-1146
335044
  Малаков Д. Георгію Малакову - 80 // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 39-43. – ISSN 0130-1799
335045
   Георгію Трохимовичу Продайводі - 80 років // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2017. – Т. 39, № 6. – С. 201-205 : фото. – ISSN 0203-3100
335046
  Беляков С. Георграф и его боги : Алексей Иванов // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2010. – № 2. – С. 8-22. – ISSN 0042-8795


  Творчество писателя Алексея Иванова
335047
  Сляднев А.П. Георграфические основы климатического районирования : Автореф. дис. ... д-ра геогр. наук / Сляднев А.П. ; Томск. политехн. ин-т. – Томск, 1966. – 40 с. – Бібліогр.:с.38-39
335048
  Тонких О.Г. Георегіональні виміри міжнародної конкурентоспроможності України : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Тонких Олексій Григорович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 228 л. – Додатки: л. 194-228. – Бібліогр.: л. 172-193
335049
  Тонких О.Г. Георегіональні виміри міжнародної конкурентоспроможності України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Тонких Олексій Григорович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 26 назв
335050
  Деделюк К.Ю. Георегіональні виміри розвитку сфери послуг з транзиту енергоносіїв в Україні : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Деделюк Катерина Юріївна ; М-во освіти і наук України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – 255, [5] л. – Додатки: л. 231-255. – Бібліогр.: л. 198-230
335051
  Деделюк К.Ю. Георегіональні виміри розвитку сфери послуг з транзиту енергоносіїв в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Деделюк Катерина Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
335052
  Динцес А.И. Геори Гоголя в изобразительном искусстве / А.И. Динцес, П. Корнилов. – Изд. 2-е испр. – Л., 1937. – 46с.
335053
  Самойлова Х.С. Георізноманітність: нова категорія в розвитку природно-заповідного фонду України / Х.С. Самойлова, Д.О. Самойлич, В.В. Манюк // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 1. – С. 104-107. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія : Геологія. Географія ; вип. 17). – ISSN 9125-0912
335054
  Гладцин И.Н. Георморфология СССР : учебное пособие / И.Н. Гладцин. – Ленинград : Учпедгиз
Ч. 1 : Геоморфология Европейской части СССР и Кавказа. – 1939. – 384 с.
335055
  Кирик В.Л. Георолітична експансія за часів глобалізації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20. – С. 192-199. – ISBN 966-628-134-1
335056
   Георусистика. Вызовы XXI века : [сборник науч. ст.] / [Виноградов В.А. и др. ; под ред. А.Н. Рудякова]. – Симферополь : Антиква, 2011. – 155, [1] с. : ил., табл. – ISBN 978-617-562-003-8
335057
   Георусистика. Первое Приближение / [под ред. А.Н. Рудякова]. – Симферополь : Антиква, 2010. – 152 с. – ISBN 978-966-2930-58-0
335058
  Рудяков А.Н. Георусистика: языки в глобальном мире // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 3. – С. 7-9. – ISSN 2219-4290


  Статья посвящена проблеме исследования русского языка в современных условиях. Термин "георусистика" предложен в качестве понятия, которое может отразить особенности взаимодействия русского языка с другими языками. На некоторых примерах показаны ...
335059
  Сорокіна Г.О. Геосайти Луганскої області: їх раціональне використання та охорона : Автореф. дис. ...канд. географю наук: Спец. 11.00.11 / Галина Олександрівна Сорокіна; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.; 14 назв
335060
  Сорокіна Галина Олександрівна Геосайти Луганської області: їх раціональне використання та охорона : Дис. ... канд. географ. наук: 11.00.11 / Сорокіна Г.О.; МОіНУ; Луганськ. нац. педагог. ун-т ім.Т.Г.Шевченка. – Луганськ, 2006. – 242л. + Додатки: л.197-242. – Бібліогр.: л.182-196
335061
  Шищенко П.Г. Геосайти Луганської області: їх раціональне використання та охорона : монографія / П.Г. Шищенко, Г.О. Сорокіна ; МОНУ ; Держ. заклад "Луганський нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка". – Луганськ : Державний заклад "Луганський нацыональний ун-т ім. Тараса Шевченка", 2008. – 184 с. – ISBN 978-966-617-177-4
335062
  Денисик Г.І. Геосайти Поділля / Г.І. Денисик, Л.В. Страшевська, В.І. Корінний. – Вінниця : Вінницька обласна друкарня, 2014. – 211, [3] с. : іл., табл. – На обкл. назва серії: Поділля: природа і ландшафти. – Бібліогр.: с. 197-211. – (Серія "Природа і ландшафти Поділля"). – ISBN 978-966-621-561-4
335063
  Страшевська Л.В. Геосайти Поділля як об"єкти наукового туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 54-64. – Бібліогр.: 10 назв.
335064
  Резанов И.А. Геосинклинали и платформы - два типа структур земной коры : География. История земли // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 5. – С. 27-30 : Фото, рис. – ISSN 0016-7207
335065
  Казаков И.Н. Геосинклинали и складчатые области / И.Н. Казаков. – Ленинград : Недра, 1978. – 256с.
335066
  Кэй М. Геосинклинали Северной Америки / М. Кэй. – Москва : Иностранная л-ра, 1955. – 192с.
335067
  Обуэн Ж. Геосинклинали. Проблемы происхождения и развития / Ж. Обуэн. – Москва : Мир, 1967. – 302с. – (Наука о Земле)
335068
  Маркевич П.В. Геосинклинальное терригенное осадконакопление на Востоке Азии в фанерозое: на прим. Сихотэ-Алиня и Камчатки / П.В. Маркевич. – М., 1985. – 118с.
335069
  Огородников О.Н. Геосинклинальные месторождения боктитов на Урале и их связь с вулканизмом / О.Н. Огородников, А.К. Гладковский. – М., 1975. – 96с.
335070
   Геосинклинальные осадочно-вулканогенные формации советского Дальнего Востока. – Владивосток, 1987. – 153с.
335071
  Азербаев Н.А. Геосинклинальные отложения ордовика Байконурского синклинория : состав и условия формирования / Н.А. Азербаев ; АН КазССР, Ин-т геол. наук им. К.И. Сатпаева. – Алма-Ата : Наука, 1978. – 136 с., 17 л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 115-120
335072
  Фролова Т.И. Геосинклинальный вулканизм. / Т.И. Фролова. – М., 1977. – 265с.
335073
  Фролова Т.И. Геосинклинальный вулканизм. Некоторые проблемы размещения и происхождения вулканогенных формаций на примере Восточного склона Южного Урала : Автореф... д-ра геол.-мин.наук: / Фролова Т.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Геологич. фак-т. – М., 1970. – 36л.
335074
   Геосинклинальный литиогенез на границе континент - океан. – М, 1987. – 175с.
335075
  Колотуха О. Геосистемна парадигма спортивного туризму // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 123-132 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 35)). – ISSN 2311-3383
335076
  Дронова О.Л. Геосистемний аналіз факторів ризику техногенних надзвичайних ситуацій в Україні : дис. ... канд. географічних наук : 11.00.11 / Дронова О.Л. ; КНУТШ, Кафедра географії України. – Київ, 2010. – 266 л. + Додаток: л.241-250. – Бібліогр.: л. 251-266
335077
  Дронова О.Л. Геосистемний аналіз факторів ризику техногенних надзвичайних ситуацій в Україні : автореф. дис. ... канд. географічних наук :11.00.11 / Дронова О.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 22 с. – Бібліогр.:15 назв
335078
  Дронова О.Л. Геосистемний аналіз факторів ризику техногенних надзвичайних ситуацій в Україні : геоекологія // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 1(73). – С. 63-68 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1561-4980
335079
  Олещенко А.В. Геосистемний підхід як методологічна основа оптимізації територіальної організації біосферних заповідників : наукові та освітні проблеми фізичної географії та геоекології // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 55. – С. 43-49. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0868-6939
335080
  Воровка В.П. Геосистемний принцип розвитку заповідної справи у прибережній смузі Азовського моря // Праці Всеукраїнської науково-практичної конференції "Заповідна справа у Степовій зоні України" : (до 90-річчя від створення Надморських заповідників) : Урзуф, 14-15 берез. 2017 р. / "Заповідна справа у Степовій зоні України", наук.-практ. конф. – Київ : [б. в.], 2017. – Т. 1. – С. 148-154. – (Conservation biology in Ukraine ; вип.2). – ISBN 978-617-7061-41-9
335081
  Олещенко А.В. Геосистемні засади оптимізації територіальної організації біосферних заповідників : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.01 / Олещенко А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
335082
  Олещенко А.В. Геосистемні засади оптимізації територіальної організації біосферних заповідників : дис. ... канд. географ. наук : 11.00.01 / Олещенко А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 236л. + Додаток : л.191-219. – Бібліогр. : л.220-236
335083
  Боков В.А. Геосистемные взаимодействия: их учет в природопользовании : естественно-географические аспекты рационального природопользования // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1989. – Вип.36. – С. 8-14 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0201-4122
335084
   Геосистемный мониторинг в биосферных заповедниках. – М, 1984. – 191с.
335085
   Геосистемный мониторинг мелиорируемых территорий : ландшафтные предпосылки регионального природопользования / П.Г. Щишенко, Д.А. Тютюнник, Р.П. Федорищак, В.В. Царь, Б.А. Мусиенко // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1983. – Вип.30. – С. 3-13 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0201-4122
335086
  Кривульченко А.И. Геосистемы Каховского массива орошения и особенности засоленности их почвогрунтов : теория и практика ландшафтно-географических исследований / А.И. Кривульченко, В.И. Николюк, Н.А. Орловский // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1990. – Вип.37. – С. 24-30 : Табл. – ISSN 0201-4122
335087
   Геосистемы контакта тайги и степи : юг Центральной Сибири. – Новосибирск : Наука, 1991. – 214с.
335088
   Геосистемы предгорий Западного Саяна. – Новосибирск : Наука, 1979. – 320с
335089
  Кисельов Ю.О. Геософічні аспекти європейської інтеграції України // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 181-188 : рис. – Бібліогр.: 14 назв.
335090
  Никитина М.Г. Геосоциология: период формирования // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 62-66. – Бібліогр. 6 назв. – ISSN 1561-4980
335091
  Киреева Т.И. Геосоциоэтногенезис музыкальной культуры Восточной Украины как символ биполярного общества // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 2. – С. 245-250. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  Предлагаемая научная статья посвящена исследованию становления музыкальной культуры региона. Необычайно сложен для изучения, подачи научной интерпретации событий культурно-исторической жизни в ретро- и перспективе, но и в реальном поиске, возрождении ...
335092
  Голубець М.А. Геосоціосистемологія = Geosociosystemology / М.А. Голубець ; Ін-т екології Карпат Нац. акад. наук України. – Львів : Манускрипт, 2013. – 263, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. та зміст англ. – Бібліогр.: с. 245-262. – ISBN 978-966-2400-31-1


  Бібліотеці КНУ. 08.94.14. Підпис
335093
  Замятин Д.Н. Геоспациализм. Онтологическая динамика пространственных образов. Статья 1. На пути к геоспациализму: пространство и цивилизация в зеркале гуманитарной географии // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 5. – С. 129-138. – ISSN 0869-0499
335094
  Замятин Д.Н. Геоспациализм. Онтологическая динамика пространственных образов. Статья 2. Цивилизация, проект Модерна, глобализация и геоспациализм // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 6. – С. 165-173. – ISSN 0869-0499
335095
  Замятин Д.Н. Геоспациализм: онтологическая динамика пространственных образов // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 2 (334). – С. 3-11. – ISSN 0132-1625
335096
  Шуман В.Н. Геосреда и сейсмический процесс: проблемы управления // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 2. – С. 16-27. – Бібліогр.: с. 26-27. – ISSN 0203-3100
335097
  Шуман В.Н. Геосреда как открытая нелинейная диссипативная динамическая система - задачи идентификации, возможности управления, прогноз эволюции (обзор) // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 5. – С. 35-50. – Бібліогр.: с. 48-50. – ISSN 0203-3100
335098
  Давид М. Геостатистические методы при оценке запасов руд / М. Давид. – Ленинград : Недра, 1980. – 360с.
335099
   Геостатистический анализ характеристик почв и урожайности в полевом опыте по точному земледелию / В.А. Сидорова, Е.Е. Жуковский, П.В. Лекомцев, В.В. Якушев // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 8. – С. 879-888 : рис., табл. – Библиогр.: 39 назв. – ISSN 0032-180Х
335100
  Тютюнник Ю. Геостатистичне вивчення латерального і радіального розподілу концентрацій хімічних елементів у ґрунтовому покриві зони помірного техногенезу (на прикладі субурбії Київського мегаполісу) / Ю. Тютюнник, О. Шабатура, Дауніс-і-Естадел"я // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 79-85. – (Геологія ; вип. 4 (79)). – ISSN 1728-3817


  Розподіл концентрацій хімічних елементів у ґрунтовому покриві залежить від дії природних і техногенних факторів і характеризується різними закономірностями міграції та накопичення в латеральному і радіальному напрямках. Вивчення концентрацій хімічних ...
335101
  Лазоренко-Гевель Геостатистичне моделювання агроекологічного моніторингу грунтв засобами ГІС // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2013. – № 2 (83). – С. 36-40 : мал. – Бібліогр.: 14 назв
335102
  Лазоренко-Гевель Геостатистичне моделювання результатів моніторингу поверхневих вод Київської області засобами ГІС // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 1 (88). – С. 32-38 : мал., табл. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 2311-9780
335103
  Кузьменко О.Б. Геостатистичні дослідження собівартості виробництва залізорудного концентрату // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2004. – № 2. – С. 92-96 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0367-4290
335104
  Новикова В.А. Геостатический анализ твердости дерновой боровой слаборазвитой песчаной почвы в природном заповеднике "Днепровско-Орельский" // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2016. – Вип. 85. – С. 87-95 : рис., табл. – Библиогр.: 22 назв. – ISSN 0587-2596
335105
  Шарко С. Геостратегические интересы Южной Кореи и будущее Корейского полуострова // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2014. – № 6. – С. 141-150. – ISSN 0130-9625
335106
  Кучер С.О. Геостратегії Японії: історія та сучасний стан // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 351-358
335107
  Габер Ю.А. Геостратегічна пастка Східного партнерства // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2014. – № 11 (225). – С. 25-30. – ISSN 2310-2624
335108
  Радченко О.В. Геостратегічна Україна // Публічне урядування : наукове видання / Всеукр. асамблея докторів наук з держ. упр. ; Міжрегіон. акад. управл. персоналом ; голов. ред. Романенко Є.О. – Київ, 2016. – № 3 (4), вересень. – С. 119-141. – ISSN 2414-05-62
335109
  Кравчук Н. Геостратегічне позиціонування України в умовах дивергенції глобального розвитку // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 4 (124). – С. 30-38. – ISSN 1728-9343
335110
  Гончар Б. Геостратегічний "порядок денний" для НАТО: точка зору З. Бжезинського / Б. Гончар, Ю. Гончар // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 11-13. – (Історія ; Вип. 104). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу поглядів та підходів З. Бжезинського щодо проблем та перспектив діяльності і ефективності НАТО в сучасній геополітичній ситуації. The article is devoted to analysis of Z. Brzezinski"s views and approaches to the problems and ...
335111
  Савчук І. Геостратегічний аспект пасажирського високошвидкісного залізничного сполучення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 22-24. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (35)). – ISSN 1728-3817


  Геостратегічний аспект пасажирського високошвидкісного залізничного сполучення є важливим елементом національної стратегії оборони. Використання цього виду транспорту створює нові можливості щодо переміщення військовослужбовців та водночас породжує ...
335112
  Кондратенко О.Ю. Геостратегічний вимір зовнішньої політики Російської Федерації : монографія / Олег Кондратенко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017. – 607, [1] с. – Імен. покажч.: с. 599-605. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-957-6
335113
  Турпак Н. Геостратегічні ідеї Володимира Вернадського // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 1 (50). – С. 123-132
335114
  Нагорний С. Геостратегічні інтереси Китаю та Туреччини в розширеному Чорноморсько-Каспійському басейні: 5 геополітичних висновків для України // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1. – С. 34-37. – (Історичні науки)
335115
  Макаренко Є.А. Геостратегічні інтереси США у сучасному світі // Стратегічне партнерство в міжнародних відносинах : монографія / О.І. Брусиловська, В.І. Бурдяк, М.В. Зайцева, В.В. Копійка, О.П. та ін. Кучмій. – Київ : Вадекс, 2018. – С. 230-254. – (Наукова серія "Трансантлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-43-1
335116
  Грищенко Т.А. Геостратегічні концепції З. Бжезинського першої половини 70-х років // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 46-49. – (Історія ; Вип. 48)


  В статті розглядаються міжнародно-політичні погляди З. Бжезинського напередодні початку його урядової діяльності. Показано, що він мав чіткий намір геостратегічних концепцій, які контрастували з геостратегічним кодом Р. Ніксона - Г. Кіссінджера
335117
  Міщенко А.Б. Геостратегічні пріоритети України // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 9 (137), вересень. – C. 125-130. – ISSN 2077-1800
335118
  Перепелиця Г.М. Геостратегія нового експансіонізму // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 135. – С. 108-110. – ISSN 2308-6912
335119
  Полтораков О. Геостратегія Росії: у пошуках альтернативного "полюсу сили" // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 9. – С. 26-28. – (Політичні науки)
335120
  Гольцов А.Г. Геостратегія Російської Федерації на пострадянському просторі : дис. ... д-ра політ. наук : 21.03.03 / Гольцов Андрій Геннадійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 500 арк. – Додатки: арк. 492-500. – Бібліогр.: арк. 389-491
335121
  Гольцов А.Г. Геостратегія Російської Федерації на пострадянському просторі : автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 21.03.03 / Гольцов Андрій Геннадійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 39 с. – Бібліогр.: 50 назв
335122
  Кондратенко О.Ю. Геостратегія Російської Федерації: теоретичні засади і практична реалізація : автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 21.03.03 / Кондратенко Олег Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 66 назв
335123
  Кондратенко О.Ю. Геостратегія Російської Федерації: теоретичні основи і практична реалізація : дис. ... д-ра політ. наук: 21.03.03 / Кондратенко Олег Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 565 арк. – Додатки: арк. 529-565. – Бібліогр.: арк. 416-528
335124
  Борділовська О.А. Геостратегія України в контексті європейської політики сусідства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 59, ч. 1. – С. 26-33. – (Європейські дослідження)
335125
  Андрущенко С.В. Геостратегія України в новому геополітичному середовищі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 57, ч. 1. – С. 31-43
335126
  Моргацький Владислав Геостратигічні інтереси України в регіоні Західні Балкани у контексті нових геополітичних реалій / Моргацький Владислав, Дністрянський Мирослав // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : Scientific Notes Ternopil Volodymyr Hnatyuk National Pedagogical University / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 51-64 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 44)). – ISSN 2311-3383
335127
  Кротова В.А. Геострофическая циркуляция вод Байкала в период прямой термической стратификации. : Автореф... канд. географ.наук: 11.696 / Кротова В.А.; Иркутский гос. ун-тет. – Иркутск, 1971. – 19л.
335128
  Атеев А.Е. Геоструктура надсолевых отложений Саратовского Заволжья в связи с оценкой перспектив их нефтегазоносности. : Автореф... наук: / Атеев А.Е.; Сарат. гос.унив. им,Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1967. – 22л.
335129
  Макареску В.С. Геоструктурные взаимоотношения осадочного покрова и фундамента и перспективы нефтогазоносности эпигерцинсокй платформы юго-запада Бессарабии : Автореф. дис. ... канд. геол.-минер. наук / Макареску В. С. ; Гос. геол. ком. СССР , Всес. нефт. науч.-исслед. геол. разв. ин-т. – Ленинград, 1963. – 19 с.
335130
  Грекова Н.В. Геоструктурные особенности юго-восточной части Пачелмско-Саратовского авлакогена в связи с дценкой перспектив нефтегазоностности : Автореф... канд .геол. минер.наук: 04.00.17 / Грекова Н. В.; МВиССР РСФСР, Сарат.ГУ. – Саратов, 1974. – 24л.
335131
   Геоструктурный анализ Волго-Уральсой нефтегазоностной области. – М, 1977. – 81с.
335132
   Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 1. – 2008. – до 2008 р.назва Вокруг света.Украина. Геосфера
335133
   Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 2. – 2008. – до 2008 р.назва Вокруг света.Украина. Геосфера
335134
   Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 3. – 2008. – до 2008 р.назва Вокруг света.Украина. Геосфера
335135
   Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 4. – 2008. – до 2008 р.назва Вокруг света.Украина. Геосфера
335136
   Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 5. – 2008. – до 2008 р.назва Вокруг света.Украина. Геосфера
335137
   Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 6. – 2008. – до 2008 р.назва Вокруг света.Украина. Геосфера
335138
   Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 7. – 2008. – до 2008 р.назва Вокруг света.Украина. Геосфера
335139
   Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 8. – 2008. – до 2008 р.назва Вокруг света.Украина. Геосфера
335140
   Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 9/11. – 2008. – до 2008 р.назва Вокруг света.Украина. Геосфера
335141
   Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 12. – 2008. – до 2008 р.назва Вокруг света.Украина. Геосфера
335142
   Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 1. – 2009. – до 2008 р.назва Вокруг света.Украина. Геосфера
335143
   Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 2. – 2009. – до 2008 р.назва Вокруг света.Украина. Геосфера
335144
   Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 3. – 2009. – до 2008 р.назва Вокруг света.Украина. Геосфера
335145
   Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 4. – 2009. – до 2008 р.назва Вокруг света.Украина. Геосфера
335146
   Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 5. – 2009. – до 2008 р.назва Вокруг света.Украина. Геосфера
335147
   Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 6. – 2009. – до 2008 р.назва Вокруг света.Украина. Геосфера
335148
   Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 7/8. – 2009. – до 2008 р.назва Вокруг света.Украина. Геосфера
335149
   Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 9/10. – 2009. – до 2008 р.назва Вокруг света.Украина. Геосфера
335150
   Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2002-
№ 11/12. – 2009. – до 2008 р.назва Вокруг света.Украина. Геосфера
335151
   Геотектионическое развитие Куринской впадины. – Баку, 1984. – 111с.
335152
  Безуглий А.М. Геотектонiка / А.М. Безуглий. – Київ : Київський університет, 1968. – 188с.


  Подаються вiдомостi пpо pозвиток геотектонiчних знань та сучаснi погляди на геостpуктуpу земної коpи.Розpаховано на студентiв,аспipантiв.
335153
  Потапов И.И. Геотектоника / И.И. Потапов. – Ростов-на-Дону, 1964. – 251с.
335154
  Белоусов В.В. Геотектоника : Учебное пособие для вузов / В.В. Белоусов. – Москва : МГУ, 1976. – 334с.
335155
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 1. – 1980. – резюме рос., англ. мовами
335156
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 2. – 1980. – резюме рос., англ. мовами
335157
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 3. – 1980. – резюме рос., англ. мовами
335158
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 4. – 1980. – резюме рос., англ. мовами
335159
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 5. – 1980. – резюме рос., англ. мовами
335160
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 6. – 1980. – резюме рос., англ. мовами
335161
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 1. – 1981. – резюме рос., англ. мовами
335162
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 2. – 1981. – резюме рос., англ. мовами
335163
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 3. – 1981. – резюме рос., англ. мовами
335164
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 4. – 1981. – резюме рос., англ. мовами
335165
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 5. – 1981. – резюме рос., англ. мовами
335166
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 6. – 1981. – резюме рос., англ. мовами
335167
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 1. – 1982. – резюме рос., англ. мовами
335168
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 2. – 1982. – резюме рос., англ. мовами
335169
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 3. – 1982. – резюме рос., англ. мовами
335170
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 4. – 1982. – резюме рос., англ. мовами
335171
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 5. – 1982. – резюме рос., англ. мовами
335172
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 6. – 1982. – резюме рос., англ. мовами
335173
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 1. – 1983. – резюме рос., англ. мовами
335174
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 2. – 1983. – резюме рос., англ. мовами
335175
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 3. – 1983. – резюме рос., англ. мовами
335176
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 4. – 1983. – резюме рос., англ. мовами
335177
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 5. – 1983. – резюме рос., англ. мовами
335178
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 6. – 1983. – резюме рос., англ. мовами
335179
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 1. – 1984. – резюме рос., англ. мовами
335180
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 2. – 1984. – резюме рос., англ. мовами
335181
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 3. – 1984. – резюме рос., англ. мовами
335182
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 4. – 1984. – резюме рос., англ. мовами
335183
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 5. – 1984. – резюме рос., англ. мовами
335184
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 6. – 1984. – резюме рос., англ. мовами
335185
  Карташев В.Ф. Геотектоника : Учебное пос. для вузов / В.Ф. Карташев. – Минск : Вышэйшая школа, 1985. – 159с.
335186
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 1. – 1985. – резюме рос., англ. мовами
335187
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 2. – 1985. – резюме рос., англ. мовами
335188
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 3. – 1985. – резюме рос., англ. мовами
335189
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 4. – 1985. – резюме рос., англ. мовами
335190
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 5. – 1985. – резюме рос., англ. мовами
335191
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 6. – 1985. – резюме рос., англ. мовами
335192
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 1. – 1986. – резюме рос., англ. мовами
335193
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 2. – 1986. – резюме рос., англ. мовами
335194
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 3. – 1986. – резюме рос., англ. мовами
335195
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 4. – 1986. – резюме рос., англ. мовами
335196
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 5. – 1986. – резюме рос., англ. мовами
335197
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 6. – 1986. – резюме рос., англ. мовами
335198
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 1. – 1987. – резюме рос., англ. мовами
335199
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 2. – 1987. – резюме рос., англ. мовами
335200
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 3. – 1987. – резюме рос., англ. мовами
335201
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 4. – 1987. – резюме рос., англ. мовами
335202
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 5. – 1987. – резюме рос., англ. мовами
335203
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 6. – 1987. – резюме рос., англ. мовами
335204
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 1. – 1988. – резюме рос., англ. мовами
335205
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 2. – 1988. – резюме рос., англ. мовами
335206
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 3. – 1988. – резюме рос., англ. мовами
335207
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 4. – 1988. – резюме рос., англ. мовами
335208
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 5. – 1988. – резюме рос., англ. мовами
335209
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 6. – 1988. – резюме рос., англ. мовами
335210
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 1. – 1989. – резюме рос., англ. мовами
335211
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 2. – 1989. – резюме рос., англ. мовами
335212
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 3. – 1989. – резюме рос., англ. мовами
335213
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 4. – 1989. – резюме рос., англ. мовами
335214
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 5. – 1989. – резюме рос., англ. мовами
335215
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 6. – 1989. – резюме рос., англ. мовами
335216
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 1. – 1990. – резюме рос., англ. мовами
335217
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 2. – 1990. – резюме рос., англ. мовами
335218
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 3. – 1990. – резюме рос., англ. мовами
335219
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 4. – 1990. – резюме рос., англ. мовами
335220
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 5. – 1990. – резюме рос., англ. мовами
335221
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 6. – 1990. – резюме рос., англ. мовами
335222
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 1. – 1991. – резюме рос., англ. мовами
335223
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 2. – 1991. – резюме рос., англ. мовами
335224
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 3. – 1991. – резюме рос., англ. мовами
335225
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 4. – 1991. – резюме рос., англ. мовами
335226
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 5. – 1991. – резюме рос., англ. мовами
335227
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 6. – 1991. – резюме рос., англ. мовами
335228
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 1. – 1992. – резюме рос., англ. мовами
335229
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 2. – 1992. – резюме рос., англ. мовами
335230
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 3. – 1992. – резюме рос., англ. мовами
335231
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 4. – 1992. – резюме рос., англ. мовами
335232
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 5. – 1992. – резюме рос., англ. мовами
335233
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 6. – 1992. – резюме рос., англ. мовами
335234
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 1. – 1993. – резюме рос., англ. мовами
335235
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0435-4281
№ 2. – 1993. – резюме рос., англ. мовами
335236
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0435-4281
№ 3. – 1993. – резюме рос., англ. мовами
335237
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0435-4281
№ 4. – 1993. – резюме рос., англ. мовами
335238
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0435-4281
№ 5. – 1993. – резюме рос., англ. мовами
335239
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 1. – 1995. – резюме рос., англ. мовами
335240
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 2. – 1995. – резюме рос., англ. мовами
335241
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 3. – 1995. – резюме рос., англ. мовами
335242
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 4. – 1995. – резюме рос., англ. мовами
335243
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 5. – 1995. – резюме рос., англ. мовами
335244
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 6. – 1995. – резюме рос., англ. мовами
335245
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 1. – 1996. – резюме рос.,англ. мовами
335246
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 2. – 1996. – резюме рос.,англ. мовами
335247
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 3. – 1996. – резюме рос.,англ. мовами
335248
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 4. – 1996. – резюме рос.,англ. мовами
335249
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 5. – 1996. – резюме рос.,англ. мовами
335250
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 6. – 1996. – резюме рос.,англ. мовами
335251
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 1. – 1997. – резюме рос., англ. мовами
335252
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 2. – 1997. – резюме рос., англ. мовами
335253
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 3. – 1997. – резюме рос., англ. мовами
335254
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 4. – 1997. – резюме рос., англ. мовами
335255
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 5. – 1997. – резюме рос., англ. мовами
335256
   Геотектоника. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-853X
№ 6. – 1997. – резюме рос., англ. мовами
335257
   Геотектоника европейского Северо-Вотока СССР. – Сыктывкар, 1988. – 165с.
335258
  Щерба Г.Н. Геотектоника и металлогения / Г.Н. Щерба. – Алма-Ата, 1988. – 173с.
335259
  Хаин В.Е. Геотектоника с основами геодинамики : Учебник для студ. вузов по спец. "Геология" / В.Е. Хаин, М.Г. Ломизе. – Москва : Московский университет, 1995. – 480с. – ISBN 5-211-03063-Х
335260
  Бабаев А.Г. Геотектоническая история Западного Узбекистана и региональные закономерности размещения скоплений нефти и газа. / А.Г. Бабаев. – Ленинград : Недра, 1966. – 372с.
335261
  Коржнев М.Н. Геотектоническая основа геолого-геофизических моделей формирования Черноморского нефтегазоносного бассейна // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования ; редколл.: Шнюков Е.Ф., Коболев В.П., Кочелаб В.В. [и др.]. – Киев, 2017. – № 1 (47). – С. 20-32. – ISSN 1999-7566
335262
  Хаин В.Е. Геотектонические основы поиска нефти / В.Е. Хаин. – Баку, 1954. – 692с.
335263
  Чекунов А.В. Геотектонические особенности Северо-Западной части Черного моря в неогене / А.В. Чекунов. – К, 1966. – Отд. оттиск: Доклады АН СССР. 1966, т. 168, № 1
335264
  Архангельская В В. Геотектонические позиции и систематика стратиформных свинцово-цинковых месторождений / В В. Архангельская, . – Москва, 1977. – 274с.
335265
  Божко Н.А. Геотектонические факторы локализации коренных источников алмаза и их роль в оценке перспектив алмазоносности украинского щита // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2013. – Т. 35, № 2. – С. 24-38. – ISSN 0204-3548
335266
  Чекунов А.В. Геотектонические черты Азово-Кубанской впадины в верхнемеловую эпоху / А.В. Чекунов, 1958. – С. 46-51. – Отд. оттиск
335267
  Чекунов А.В. Геотектонические черты Северо-Западной части Черного моря в палеогене и неогене / А.В. Чекунов, 1967. – С. 25-31. – Отд. оттиск
335268
  Чекунов А.В. Геотектонические черты северо-западной части Черного моря в среднем-верхнем миоцене и плиоцене по геофизическим данным / А.В. Чекунов, Л.И. Рябчун, 1965. – С. 12-23. – Отд. оттиск
335269
  Гюльдуст М.А. Геотектоническое развитие Мишовдаг-Баяндованской антиклинальной зоны и прилегающих структур. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 136 / Гюльдуст М.А.; Совет Азерб.науч-исслед.ин-та по добыче нефти. – Баку, 1968. – 26л.
335270
  Кудинова Е.А. Геотектоническое развитие структуры центральных областей Русской платформы. / Е.А. Кудинова. – М., 1961. – 96с.
335271
  Хаин В.Е. Геотектоническое развитие Юго-Восточного Кавказа / В.Е. Хаин. – Баку, 1950. – 224с.
335272
  Чекунов А.В. Геотектоничний розвиток Кримсько-Кавказького передового прогину та деякі основні його закономірності / А.В. Чекунов. – Київ, 1958. – С. 77-89. – Окр. відбиток
335273
  Чекунов А.В. Геотектоничні риси Азово-Кубанської западини в еоцені / А.В. Чекунов. – Київ, 1960. – [6] с. – Окр. вілб.: Геологічний журнал. 1960, т. 20, вип. 2
335274
  Чекунов А.В. Геотектоничні риси Азово-Кубанської западини в майкопі / А.В. Чекунов. – Київ, 1958. – [4] с. : рис. – Окр. відбиток з: Доповіді АН УРСР. Геологія, 1958, № 4 (с. 422-425)
335275
  Чекунов А.В. Геотектоничні риси Азово-Кубанської западини в палеоцені / А.В. Чекунов. – Київ, 1958. – [4] с. – Окр. відбиток
335276
  Безуглий А.М. Геотектоніка / А.М. Безуглий. – Київ : КДУ, 1968. – 188с.
335277
  Шевчук В.В. Геотектоніка : текст лекцій / В.В. Шевчук, А.М. Лисак; МОНУ; ЛН університет ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2000. – 176с.
335278
  Кирилюк В.П. Геотектонічна періодизація раннього докембрію // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2010. – № 3. – С. 111-119 : табл. – Бібліогр.: 36 назв. – ISSN 0367-4290
335279
  Костенко М.М. Геотектонічне районування Українського щита як єдина основа тектонічних, стратиграфічних та інших побудов // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2016. – № 3. – С. 144-163 : рис. – Бібліогр.: 46 назв. – ISSN 1682-3591
335280
  Іванова А.В. Геотектонічний режим формування вугленосних відкладів Західного Донбасу (Україна) / А.В. Іванова, Л.Б. Зайцева, О.І. Спіріна // Геологічний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т геологічних наук ; голов. ред. Гожик П.Ф. ; редкол.: Андрєєва-Григорович А.С., Веліканов В.Я., Гінтов О.Б. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (362). – С. 66-79 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 76-79. – ISSN 1025-6814
335281
  Михайлов Володимир Альбертович Геотектонічні аспекти стадійності рудоутворення раннього докембрію (на прикладі золота) // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 3 : Географічний факультет. Геологічний факультет. – С. 156-161 : Рис. – Бібліогр.: 16 назв
335282
  Чекунов А.В. Геотектонічні риси Азово-Кубанської западини в середньому і верхньому міоцені // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 3-11 : Рис. – Бібліогр.: 20 назв. – (Геології та географії ; № 2, вип 2)
335283
  Щерба Г.Н. Геотектоногены и рудные пояса. / Г.Н. Щерба. – Алма-Ата, 1970. – 184с.
335284
   Геотектоногены Казахстана и редкометальное оруденение / Щерба Г.Н. – Алма-Ата : Наука
Т.1 : Геотектоногены и магматизм. – 1972. – 217с.
335285
   Геотектоногены Казахстана и редкометальное оруденение / Щерба Г.Н. – Алма-Ата
2. – 1973. – 292с.
335286
   Геотеплофизические исследования в Сибири. – Новосибирск : Наука, 1978. – 173с.
335287
  Дворов И.М. Геотермальная энергетика. / И.М. Дворов. – М., 1976. – 192с.
335288
  Берман Э. Геотермальная энергия / Э. Берман; Пер. с англ. Б.Ф. Маврицкого. – Москва : Мир, 1978. – 416с.
335289
   Геотермальная энергия. Ресурсы, разработка, использование. – Москва : Мир, 1975. – 354с.
335290
  Святловский А.Е. Геотермальный проект - вулканический очаг / А.Е. Святловский. – Москва : Знание, 1973. – 63 с.
335291
  Богомолов Г.В. и др. Геотермическая зональность территории БССР / Г.В. и др. Богомолов. – Минск : Наука и Техника, 1972. – 212с.
335292
   Геотермическая карта СССР в масштабе 1:5 000 000. – Москва, 1972. – 40с.
335293
   Геотермические и геохимические исследования высокотемпературных гидротем. – М, 1986. – 209с.
335294
   Геотермические исследования. – М, 1964. – 176с.
335295
   Геотермические исследования на дне акваторий. – Москва : Наука, 1988. – 147с.
335296
   Геотермические исследования нефтяных и газовых месторождений. – Москва : Недра, 1971. – 216с.
335297
  Якубов Геотермические исследования тефтегазовых месторождений Апшерона / Якубов, И.С. Атакишиев. – Баку, 1973. – 88с.
335298
  Атакишиев И.С. Геотермические исследования юго-западной части Апшеронской нефтегазоносной области. : Автореф... Канд.геол.-минарал.наук: / Атакишиев И.С.; АН АзССР. – Баку, 1968. – 16л.
335299
  Осадчий В.Г. Геотермические критерии нефтегазоносности недр / В.Г. Осадчий, А.И. Лурье, В.Ф. Ерофеев. – Киев : Наукова думка, 1976. – 143с.
335300
   Геотермические методы исследований в гидрогеологии. – Москва : Недра, 1979. – 285с.
335301
   Геотермические модели геологических структур. – С., 1991. – 175с.
335302
   Геотермические поиски полезных ископаемых. – Киев : Наукова думка, 1979. – 147с.
335303
  Кутас Р.И. Геотермические условия бассейна Черного моря и его обрамление // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 6. – С. 135-158. – Список літ.: с. 154-158. – ISSN 0203-3100
335304
  Кутас Р. Геотермические условия зон неовулканизма Закарпатского прогиба / Р. Кутас, Д. Майцин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 38-43. – (Геологія ; вип. 3 (66)). – ISSN 1728-3817


  По отношению к стабильным тектоническим регионам (например, докембрийским платформам) аномальные зна - чения теплового потока в Паннонском бассейне достигают 50-60 мВт / м 2, что предполагает тесную взаимосвязь неоген-четвертичного вулканизма с ...
335305
  Кутас Р.І. Геотермические условия зон неовулканизму Закарпатського прогиба / Р.І. Кутас, Д. Майцин // Континентальний неовулканізм Альпійської складчастої зони Східної Європи : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : 4-5 берез. 2013 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: П.Ф. Гожик, М.І. Толстой, В.А. Михайлов ; відп. за вип.: О.В. Шабатура]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 39-44
335306
  Кутас Р.И. Геотермические условия и мезо-кайнозойская эволюция Карпато-Паннонского региона // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. Бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 5. – С. 75-107 : рис. – Библиогр.: с. 101-107. – ISSN 0203-3100
335307
  Гордиенко В.В. Геотермические условия и тепловые свойства пород Крымского полуострова : Дис... канд. геолого-минералогич.наук: / Гордиенко В.В.; АН УССР. Ин-т геофизики. – Киев, 1966. – 132л.
335308
  Шаоршадзе М.П. Геотермические условия и термальные воды зоны западного погружения Грузинской глыбы : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 04.125 / Шаоршадзе М.П. ; Груз. политехн. ин-т. – Тбилиси, 1970. – 16 с.
335309
  Хребтов А.И. Геотермические условия и термальные воды Центрального Предкавказья / А.И. Хребтов; АН СССР. Научн. совет по геотермическим исследованиям. – Москва : Наука, 1985. – 109с.
335310
  Лысак С.В. Геотермические условия и термальные воды южной части Восточной Сибири / С.В. Лысак; Отв. ред. Пиннекер Е.В., АН СССР, Сибирское отделение, Институт земной коры. – Москва : Наука, 1968. – 120с.
335311
  Лысак С.В. Геотермические условия и термальные воды южной части Восточной Сибири. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Лысак С.В.; Иркутск. гос. ун-тет им. А.А.Жданова. АН СССР, Сиб. отд. Ин-т земной коры. – Иркутск, 1965. – 21л.
335312
  Годердзишвили Нора Артемовна Геотермические условия и терминальные воды зоны восточного погружения Аджаро-Триолетской складчатой системы : Автореф. дис. ... канд. геол.-мин. наук : 04.00.06 / Годердзишвили Нора Артемовна ; Груз. полит. ин-т. – Тбилиси, 1975. – 20 с.
335313
  Арболишвили Д.З. Геотермические условия межгорных впадин Грузии в связи с поисками залежей нефти и газа : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 136 / Арболишвили Д.З.; Совет Азерб. гос. науч.-исслед. и проектного ин-та нефт. пром-сти по присуждению учен. степеней. – Баку, 1972. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
335314
  Аветисьянц А.А. Геотермические условия недр Армении / А.А. Аветисьянц; АН СССР. Научн.совет по геотермическим исслед. Геологический институт. – Москва, 1979. – 85с.
335315
  Аветисьянц А.А. Геотермические условия недр Армении в связи с особенностями ее геологического строения и поисками термальных вод : автореф. ... канд. геол.-минерал. наук: 120 / Аветисьянц А.А. ; Ереван. гос. ун-т. – Грозный, 1969. – 22 с.
335316
  Власова Светлана Петровна Геотермические условия недр Восточного Предкавказья и Северо-Восточного Кавказа : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Власова Светлана Петровна; Грозн. нефт. ин-т. – Грозный, 1967. – 24л.
335317
  Котровский В.В. Геотермические условия образования и размещения залежей углеводородов в осадочном чехле Прикаспийсокй впадины / В.В. Котровский. – Саратов, 1986. – 153с.
335318
  Атрощенко П.П. Геотермические условия северной части Припятской впадины / П.П. Атрощенко; Под.ред.Богомолова Г.В. – Минск : Наука и Техника, 1975. – 104 с.
335319
  Атрощенко П.П. Геотермические условия северной части Припятской впадины / П.П. Атрощенко. – Минск, 1975. – 104с.
335320
  Атрощенко П.П. Геотермические условия северной части Припятской впадины / П.П. Атрощенко. – Минск, 1975. – 104с.
335321
  Кашпур Я.Н. Геотермические условия Юго-Западной части Донбасса. / Я.Н. Кашпур, А.Ф. Захарьин. – М., 1958. – 116с.
335322
  Дучков А.Д. Геотермический метод обнаружения газовых гидратов в донных осадках акваторий / А.Д. Дучков, В.Е. Истомин, Л.С. Соколова // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 7. – С. 920-929 : рис. – Библиогр.: с. 928-929. – ISSN 0016-7886
335323
  Дружинин А.В. Геотермический режим Куйбышевского Поволжья и использование геотремии при поисках и разведке нефтяных месторождений : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Дружинин А.В.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1966. – 24л.
335324
  Сальников В.Е. Геотермический режим Южного Урала / В.Е. Сальников. – М, 1984. – 89с.
335325
  Мириджанян Рафик Тигранович Геотермическое поле Армянской ССР и перспективы практического использования подземного тепла : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.12 / Мириджанян Рафик Тигранович; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1976. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
335326
  Лысак С.В. Геотермическое поле Байкальской рифтовой зоны. / С.В. Лысак. – М., 1976. – 92с.
335327
  Аширов Тачмет Геотермическое поле Туркмении / Аширов Тачмет. – Москва, 1984. – 160с.
335328
   Геотермия. – М, 1974. – 162с.
335329
  Гогель Ж. Геотермия / Ж. Гогель. – Москва : Мир, 1978. – 171с.
335330
  Голубев В.А. Геотермия Байкала / В.А. Голубев; Отв. ред. Ю.А.Зорин. – Новосибирск : Наука, 1982. – 150с.
335331
  Дьяконов Д.И. Геотермия в нефтяной геологии / Д.И. Дьяконов. – Москва : Гостоптехиздат, 1958. – 278 с.
335332
  Чихрадзе Ш.Г. Геотермия Колхидской низменности. / Ш.Г. Чихрадзе. – М., 1972. – 103с.
335333
  Курчиков А.Р. Геотермия нефтегазоносных областей Западной Сибири / А.Р. Курчиков, Б.П. Ставицкий. – Москва : Недра, 1987. – 132с.
335334
   Геотермия нефтегазоностных областей Азербайджана и Туркмении. – М, 1973. – 191с.
335335
  Непримеров Н.Н. Геотермия областей нефтегазонакопления / Н.Н. Непримеров, Э.Я. Ходырева, Н.Н. Елисеева. – Казань, 1983
335336
  Череменский Г.А. Геотермия. / Г.А. Череменский. – Л., 1972. – 271с.
335337
  Назаревич А. Геотермічний метод у сейсмопрогностичних дослідженнях у Закарпатті / А. Назаревич, А. Микита // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 16-19. – (Геологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  Представлено перспективи застосування геотермічного методу в сейсмопрогностичних дослідженнях у Закарпатті. Коротко розглянуто фізику флюїдно-гідротермальних процесів як фізичну основу методу, методико-апаратурне забезпечення та деякі результати ...
335338
  Кутас Р.І. Геотермічні умови і структура земної кори Північно-Західних Карпат // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України. – Київ, 2015. – № 4 (56). – С. 17-28 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1684-2189
335339
  Таланцев А.С. Геотермобарометрия по доломит-кальцитовым парагенезисам / А.С. Таланцев. – Москва : Наука, 1981. – 136с.
335340
   Геотермометры и палеотемпературные градиенты. – Москва : Наука, 1981. – 166с.
335341
   Геотерсические исследования. – Тбилиси, 1989. – 245с.
335342
   Геотерсические исследования и использование тепла Земли. – М, 1966. – 432с.
335343
   Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : межведомственный сборник научных трудов / НАН Украины; Ин-т геотехнической механики им. Н.С. Полякова. – Днепропетровск. – ISSN 1607-4556
Вып. 97. – 2012. – Резюме на англ. яз. и на яз. статьи
335344
   Геотехническая механика = Geotechnical mechanics=Геотехнічна механіка : межведомственный сборник научных трудов / НАН Украины; Ин-т геотехнической механики им. Н.С. Полякова. – Днепропетровск. – ISSN 1607-4556
Вып. 98. – 2012. – Резюме на англ. яз. и на яз. статьи
335345
   Геотехническая механика = Geotechnical mechanics = Геотехнічна механіка : межведомственный сборник научных трудов / НАН Украины ; Ин-т геотехнической механики им. Н.С. Полякова. – Днепропетровск. – ISSN 1607-4556
Вып. 100. – 2012. – Резюме на англ. яз. и яз. статей
335346
   Геотехническая механика = Geotechnical mechanics=Геотехнічна механіка : межведомственный сборник научных трудов / НАН Украины; Ин-т геотехнической механики им. Н.С. Полякова. – Днепропетровск. – ISSN 1607-4556
Вып. 101. – 2012. – Резюме на англ. яз. и на яз. статьи
335347
   Геотехническая механика = Geotechnical mechanics=Геотехнічна механіка : межведомственный сборник научных трудов / НАН Украины; Ин-т геотехнической механики им. Н.С. Полякова. – Днепропетровск. – ISSN 1607-4556
Вып. 102. – 2012. – Резюме на англ. яз. и на яз. статьи
335348
   Геотехническая механика = Geotechnical mechanics=Геотехнічна механіка : межведомственный сборник научных трудов / НАН Украины; Ин-т геотехнической механики им. Н.С. Полякова. – Днепропетровск. – ISSN 1607-4556
Вып. 104. – 2012. – Резюме на англ. яз. и на яз. статьи
335349
   Геотехническая механика = Geotechnical mechanics = Геотехнічна механіка : межведомственный сборник научных трудов / НАН Украины ; Ин-т геотехнической механики им. Н.С. Полякова. – Днепропетровск. – ISSN 1607-4556
Вып. 105. – 2012. – Резюме на англ. яз. и яз. статьи
335350
   Геотехническая механика = Geotechnical mechanics = Геотехнічна механіка : межведомственный сборник научных трудов / НАН Украины ; Ин-т геотехнической механики им. Н.С. Полякова. – Днепропетровск. – ISSN 1607-4556
Вып. 107. – 2012. – Резюме на англ. яз. и яз. статьи
335351
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; члени редкол.: В.А. Баранов, Б.О. Блюсс, В.І. Дирба [та ін.]. – Дніпропетровськ, 1996-. – ISSN 1607-4556
Вип. 108. – 2013. – 238 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. назв. журн. рос. мовою
335352
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 1993-. – ISSN 1607-4556
Вип. 109. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. назв. журн. рос. мовою
335353
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ. – ISSN 1607-4556
Вип. 110 : Присвячується 95-річчю Національної академії наук України. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. назв. журн. рос. мовою
335354
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ. – ISSN 1607-4556
Вип. 111. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. назв. журн. рос. мовою
335355
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 1993-. – ISSN 1607-4556
Вип. 112. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. назв. журн. рос. мовою
335356
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 1993-. – ISSN 1607-4556
Вип. 114. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. назв. журн. рос. мовою
335357
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 1993-. – ISSN 1607-4556
Вип. 115. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. назв. журн. рос. мовою
335358
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 1993-. – ISSN 1607-4556
Вип. 117. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. назв. журн. рос. мовою
335359
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 1993-. – ISSN 1607-4556
Вип. 118. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. назв. журн. рос. мовою
335360
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 1993-. – ISSN 1607-4556
Вип. 119. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. назв. журн. рос. мовою
335361
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 1993-. – ISSN 1607-4556
Вип. 120. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. назв. журн. рос. мовою
335362
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 1993-. – ISSN 1607-4556
Вип. 121. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. назв. журн. рос. мовою
335363
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 1993-. – ISSN 1607-4556
Вип. 122. – 2015. – 299 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. назв. журн. рос. мовою
335364
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 1993-. – ISSN 1607-4556
Вип. 123. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. назв. журн. рос. мовою
335365
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 1993-. – ISSN 1607-4556
Вип. 124. – 2015. – 306 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. назв. журн. рос. мовою
335366
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 1993-. – ISSN 1607-4556
Вип. 125. – 2015. – 271 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. назв. журн. рос. мовою
335367
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; члени редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпропетровськ, 1993-. – ISSN 1607-4556
Вип. 126. – 2016. – 188 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. назв. журн. рос. мовою
335368
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпропетровськ, 1993-. – ISSN 1607-4556
Вип. 127. – 2016. – 242 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. назв. журн. рос. мовою
335369
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпро, 1993-. – ISSN 1607-4556
Вип. 128. – 2016. – 240 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. назв. журн. рос. мовою
335370
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; редкол.: А.Ф. Булат, О.І. Волошин, О.П. Круковський [та ін.]. – Дніпро : Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України, 1993-. – ISSN 1607-4556
Вип. 129. – 2016. – 275 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. назв. журн. рос. мовою
335371
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; редкол.: А.Ф. Булат, О.І. Волошин, О.П. Круковський [та ін.]. – Дніпро, 1993-. – ISSN 1607-4556
Вип. 130. – 2016. – 267 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. назв. журн. рос. мовою
335372
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; члени редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпро, 1993-. – ISSN 1607-4556
Вип. 131. – 2016. – 205 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. назв. журн. рос. мовою
335373
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; члени редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпро, 1993-. – ISSN 1607-4556
Вип. 132. – 2017. – 263 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. назв. журн. рос. мовою
335374
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред. А.Ф. Булат ; редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпро, 1993-. – ISSN 1607-4556
Вип. 134. – 2017. – 242 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. назв. журн. рос. мовою
335375
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред. А.Ф. Булат ; редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпро : ПП "Інтеграл", 1993-. – ISSN 1607-4556
Вип. 135. – 2017. – 279 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. назв. журн. рос. мовою
335376
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geo-technical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред. А.Ф. Булат ; редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпро : Інттеграл, 1993-. – ISSN 1607-4556
Вип. 136. – 2017. – 237 с. – До 2013 р. назв. журн. рос. мовою
335377
   Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geo-technical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред. А.Ф. Булат ; редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпро : Інттеграл, 1993-. – ISSN 1607-4556
Вип. 142. – 2018. – 182 с. – До 2013 р. назв. журн. рос. мовою. - Резюме укр., рос., англ. мовами
335378
   Геотехнологии и природа : экологизация технологий. – Москва : Знание, 1987. – 94с. – (Человек и природа. Народный университет ; № 4 1987г.)
335379
   Геотехнологические проблемы топливно-энергетических ресурсов Украины : Сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1985. – 248с.
335380
  Денк С.О. Геотехнология межблоково-проницаемых коллекторов нефти и газа : Производственное (практическое) издание / Денк Святослав Отеллович. – Пермь : Электронные издательские системы
Т.1. – 2001. – 215с.
335381
  Денк С.О. Геотехнология межблоково-проницаемых коллекторов нефти и газа : Производственное (практическое) издание / Денк Святослав Отеллович. – Пермь : Электронные издательские системы
Т.2. – 2001. – 231с.
335382
  Стефаник Ю.В. Геотехнология некондиционных твердых топлив. / Ю.В. Стефаник. – К, 1990. – 266с.
335383
  Маланчук З.Р. Геотехнології гірництва : навч. посібник для студентів ВНЗ / З.Р. Маланчук, С.Р. Боблях ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : Національний університет водного господарства та природокористування, 2013. – 200, [1] с. : іл., табл. – Рез. англ. – Бібліогр.: с. 192-196. – ISBN 978-966-327-229-0
335384
  Продайвода Г.Т. Геотопія - новий перспективний напрямок геоінформатики / Г.Т. Продайвода, В.В. Грицак // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 18-22. – (Геологія ; Вип. 14)


  Пропонується короткий огляд нового напрямку геоінформатики геотопії.
335385
   Геотраверс Сихоте-Алинь-Японское море - Остров Хонсю - Тихий океан. – М, 1982. – 55с.
335386
   Геотреверс Северо-Китайская равнина - Филиппинское море - Марианский желоб. – М, 1991. – 149с.
335387
  Меркис А.И. Геотропизм растений и его значение для ориентации побегов : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук / Меркис А.И. ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1966. – 30 с. – Бібліогр.:с.29-30
335388
  Меркис А.И. Геотропическая реакция растений / А.И. Меркис. – Вильнюс, 1973. – 264с.
335389
  Кіш Г.В. Геотуризм як можливість пізнання унікальності дестинації // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 15. – С. 45-51 : рис. – Бібліогр.: 6 назв.
335390
   Геотуризм: деякі приклади з Туреччини / С. Кейгилі, Д. Сініногу, Е. Аксой, А. Шашмаз // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2018. – Т. 26 (1). – С. 79-87. – (Серія: Геологія. Географія ; вип. 22). – ISSN 2313-2159
335391
   Геотуристичні об"єкти Карпатського національного природного парку: сучасний стан та перспективи використання / М.І. Гриник, М.В. Цуркан, А.А. Скульчук, Н.С. Андрусяк // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 36. – С. 84-92. – ISSN 2308-135X
335392
  Дронова О.Л. Геоурбаністика : навч. посібник / О.Л. Дронова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 419, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 408-417. – ISBN 978-966-439-767-1
335393
   Геофизика -1962. – Москва, 1964. – 500с.
335394
  Пришлецов В.И. Геофизика / В.И. Пришлецов. – Москва : Гиодезиздат, 1946. – 320с.
335395
   Геофизика. – Иркутск, 1972. – 55с.
335396
   Геофизика. – М, 1980. – 192с.
335397
   Геофизика
№ 1. – 1986
335398
   Геофизика
№ 2. – 1986
335399
   Геофизика
№ 3. – 1986
335400
   Геофизика
№ 4. – 1986
335401
   Геофизика
№ 5. – 1986
335402
   Геофизика
№ 6. – 1986
335403
   Геофизика
№ 7. – 1986
335404
   Геофизика
№ 8. – 1986
335405
   Геофизика
№ 9. – 1986
335406
   Геофизика
№ 10. – 1986
335407
   Геофизика
№ 11. – 1986
335408
   Геофизика
№ 12. – 1986
335409
   Геофизика
№ 1. – 1996
335410
   Геофизика
№ 2. – 1996
335411
   Геофизика
№ 3. – 1996
335412
   Геофизика
№ 4. – 1996
335413
   Геофизика
№ 5/6. – 1996
335414
  Франтов Г.С. Геофизика в археологии / Г.С. Франтов, А.А. Пинкевич. – Ленинград : Недра, 1966. – 212с.
335415
  Сазонов В.А. Геофизика в маркшейдерском деле / В.А. Сазонов, Д.И. Сосик. – М., 1989. – 118с.
335416
   Геофизика и антропогенные изменения ландшафтов Чукотки. – Москва : Наука, 1987. – 270с.
335417
   Геофизика и тектоника Кольского полуострова. – М.-Л, 1966. – 91с.
335418
   Геофизика и тектоника переходной зоны Западно-Тихоокеанского типа. – Владивосток, 1985. – 134 с.
335419
   Геофизика ландшафта. – Москва : Наука, 1967. – 166с
335420
  Беручашвили Н.Л. Геофизика ландшафта : Учебное пособие / Н.Л. Беручашвили. – Москва : Высшая школа, 1990. – 286с.
335421
  Дьяконов К.Н. Геофизика ландшафта. Биоэнергетика, модели, проблемы : учебно-методическое пособие / К.Н. Дьяконов. – Москва : Московский университет, 1991. – 95 с.
335422
  Дьяконов К.Н. Геофизика ландшафта: Метод балансов : Учебно методическое пособие / К.Н. Дьяконов. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1988. – 95 с.
335423
  Галкин И.Н. Геофизика Луны / И.Н. Галкин. – Москва : Наука, 1978. – 176 с.
335424
  Ушаков С.А. Геофизика о дрейфе материков : (от гипотезы дрейфа материков к теории тектоники литосферных плит) / С.А. Ушаков. – Москва : Знание, 1976. – 48с.
335425
   Геофизика океана. – Москва : Наука
Т.1 : Геофизика океанского дна. – 1979. – 470с.
335426
   Геофизика океана. – Москва : Наука
Т.2 : Геодинамика. – 1979. – 416с.
335427
   Геофизика. Околоземное космическое пространство : Лекции в летней школе теоретической физики. – Москва : Мир, 1964. – 464 с.
335428
  Педлоски Д. Геофизическая гидродинамика. / Д. Педлоски. – М
1. – 1984. – 400с.
335429
  Педлоски Д. Геофизическая гидродинамика. / Д. Педлоски. – М
2. – 1984. – 811с.
335430
   Геофизическая диагностика нефтегазоносных и угленосных разрезов. – К, 1989. – 168с.
335431
   Геофизическая информатика и дестанционные методы изучения Земли. – М, 1985. – 155с.
335432
  Костицын В.И. Геофизическая кибернетика / В.И. Костицын, А.И. Колосов. – Пермь, 1989. – 93с.
335433
   Геофизическая модель тектоносферы Европы. – Киев : Наукова думка, 1987. – 184 с. + Карта
335434
   Геофизическая модель тектоносферы Украины. – Киев : Наукова думка, 1985. – 212с.
335435
   Геофизическая разведка. – Москва : Недра
Выпуск 1. – 1960. – 87 с.
335436
   Геофизическая разведка. – Москва : Недра
Выпуск 2. – 1960. – 128 с.
335437
   Геофизическая разведка. – Москва : Недра
Выпуск 3. – 1961. – 128 с.
335438
   Геофизическая разведка. – Москва : Недра
Выпуск 4. – 1961. – 120 с.
335439
   Геофизическая разведка. – Москва : Недра
Выпуск 5. – 1961. – 117 с.
335440
   Геофизическая разведка. – Москва : Недра
Выпуск 6. – 1962. – 132 с.
335441
   Геофизическая разведка. – Москва : Недра
Выпуск 7. – 1962. – 144 с.
335442
   Геофизическая разведка. – Москва : Недра
Выпуск 8. – 1962. – 113 с.
335443
   Геофизическая разведка. – Москва : Недра
Выпуск 9. – 1962. – 128 с.
335444
   Геофизическая разведка. – Москва : Недра
Выпуск 10. – 1962. – 133 с.
335445
   Геофизическая разведка. – Москва : Недра
Выпуск 11. – 1963. – 128 с.
335446
   Геофизическая разведка. – Москва : Недра
Выпуск 13. – 1963. – 152 с.
335447
   Геофизическая разведка. – Москва : Недра
Выпуск 14. – 1963. – 156 с.
335448
   Геофизическая разведка. – Москва : Недра
Выпуск 15. – 1964. – 167 с.
335449
   Геофизическая разведка. – Москва : Недра
Выпуск 16. – 1964. – 116 с.
335450
   Геофизическая разведка Аджарской группы медно-полиметаллических месторождеий. – Тбилиси, 1974. – 199с.
335451
  Шенк Ф.Л. Геофизическая разведка в Ливии / Ф.Л. Шенк. – М, 1960. – 10с.
335452
  Тархов А.Г. Геофизическая разведка методом индукции / А.Г. Тархов. – Москва : Госгеолтехиздат, 1954. – 96с.
335453
   Геофизическая разведка на нефть и газ. – М, 1959. – 51с.
335454
   Геофизическая разведка нефтяных и газовых месторождений Украины. – Киев : Техніка, 1977. – 103с.
335455
   Геофизическая характеристика и сейсмичность Киргизского Тянь-Шаня. – Фрунзе : Из-во "Илим", 1984. – 234с.
335456
  Кунин Н.Я. Геофизическая характеристика и строение земной коры Западной Сибири / Н.Я. Кунин, Л.И. Иогансон. – М, 1984. – 220с.
335457
  Белокуров В.С. Геофизическая характеристика и строение земной коры Черноморской впадины : Дис... канд. геол.-мин.наук: / Белокуров В. С.; АН СССР. Ин-т геофизики. – К., 1974. – 264л. – Бібліогр.:л.224-264
335458
  Белокуров Валентин Сергеевич Геофизическая характеристика и строение земной коры Черноморской впадины : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 04.00.12 / Белокуров Валентин Сергеевич ; КГУ им. Тараса Шевченко , Геол. фак-т. – Киев, 1975. – 28 с. – Бібліогр.:с.27-28
335459
  Барулин Г.И. Геофизическая характеристика отложений палеозоя Нижнего Поволожья / Г.И. Барулин. – Саратов : Изд-во Саратовского ун-та, 1980. – 317с.
335460
   Геофизическая характерстика и тектоника нефтегазоносных провинций Средней Азии и европейской части СССР. – М, 1988. – 188с.
335461
   Геофизические аспекты строения и генезиса Ильинецкой структуры: импакт или вулкан / В.А. Ентин, М.И. Орлюк, С.И. Гуськов, А.В. Федоров, В.Н. Павлюк, В.В. Друкаренко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2013. – Т. 35, № 1. – С. 100-112 : рис. – Библиогр.: с. 111-112. – ISSN 0203-3100
335462
   Геофизические и геодезические исследования на северо-востоке Балтийского щита. – Апатиты, 1982. – 150с.
335463
   Геофизические и геодезические методы и средства при поисках полезных ископаемых в Сибири. – Новосибирск, 1982. – 127с.
335464
   Геофизические и геологические исследования угольных пластов и вмещающих пород на шахтах и разрезах. – Л, 1981. – 81с.
335465
   Геофизические и геохимические исследования глубинных зон земной коры. – М, 1983. – 177с.
335466
   Геофизические и геохимические методы поисков и оценки эндогенных месторождений олова. – Л, 1974. – 224с.
335467
   Геофизические и геохимические методы поисков редкометальных пегматитов. – Новосибирск : Наука, 1983. – 121с.
335468
   Геофизические и геохимические методы при решении экологических и техногенных проблем на урбанизарованных территориях. – М, 1985. – 90с.
335469
   Геофизические и математические методы исследований при поисках и изучении рудных месторождений Казахстана. – Алма-Ата : КазИМС, 1982. – 101с.
335470
  Мухер А.А. Геофизические и прямые методы исследования скважин : Учебник для подготовки рабочих на производстве / А.А. Мухер, А.Ф. Шакиров. – Москва : Недра, 1981. – 295с.
335471
  Мухер А.А. Геофизические и прямые методы исследования скважин : Учебник для проф-тех училищ / А.А. Мухер, А.Ф. Шакиров. – 2-е, перераб. и доп. – Москва : Недра, 1992. – 335с.
335472
   Геофизические и сейсмологические исследования строения земной коры территории Армянской ССР. – Ереван : АН АССР, 1975. – 223с.
335473
  Зурабишвили И.И. Геофизические исслдеование напряженно-деформирвоанного состояния горного массива при разработке рудных месторождений пластового типа / И.И. Зурабишвили. – Тбилиси, 1971. – 124с.
335474
   Геофизические исследования. – К, 1980. – 208с.
335475
   Геофизические исследования. – М, 1986. – 101с.
335476
   Геофизические исследования. – К, 1988. – 317с.
335477
   Геофизические исследования в 27-м рейсе НИС "Владимир Паршин" в Черном море / В.П. Коболев, О.М. Русаков, Ю.А. Богданов, Ю.В. Козленко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 2. – С. 167-178 : Рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0203-3100
335478
   Геофизические исследования в Африке. – М, 1975. – 79с.
335479
   Геофизические исследования в Днепровско-Донецкой впадине и Предкарпатье. – Львов, 1979. – 83с.
335480
   Геофизические исследования в зоне полярных сияний. – Апатиты, 1972. – 146с.
335481
  Бродовой В.В. Геофизические исследования в рудных провинциях / В.В. Бродовой. – Москва : Недра, 1984. – 269с.
335482
  Итенберг С.С. Геофизические исследования в скважинах / С.С. Итенберг, Т.Д. Дахкильгов. – Москва : Недра, 1982. – 351с.
335483
  Старинский Н.В. Геофизические исследования в скважинах. / Н.В. Старинский. – К., 1966. – 28с.
335484
   Геофизические исследования в Якутии. – Якутск, 1990. – 171с.
335485
   Геофизические исследования в Японском море. – Владивосток, 1972. – 69с.
335486
   Геофизические исследования восточной части Балтийского щита. – Петрозаводск, 1980. – 175с.
335487
   Геофизические исследования глубинного строения земной коры. – К, 1978. – 145с.
335488
   Геофизические исследования глубинного строения территории Белоруссии. – Минск, 1989. – 137с.
335489
  Ильинский В.М. Геофизические исследования глубоких скважин / В.М. Ильинский, Ю.А. Лимбергер. – Москва : Недра, 1977. – 200с.
335490
  Малышев Ю.Ф. Геофизические исследования докембрия Алданского щита / Ю.Ф. Малышев. – Москва : Наука, 1977. – 128с.
335491
   Геофизические исследования земной коры. – М, 1976. – 160с.
335492
   Геофизические исследования земной коры и мантии Украины. – Киев : Наукова думка, 1975. – 124с.
335493
   Геофизические исследования зоны перехода от азиатского континента к Тихому океану. – М, 1977. – 154с.
335494
   Геофизические исследования и разработки. – Казань, 1980. – 139с.
335495
   Геофизические исследования и Татарии и сопредельных областях. – Казань, 1990. – 152с.
335496
   Геофизические исследования и тектоника юга Европейской части СССР. – Киев : Наукова думка, 1969. – 248с.
335497
  Ильинский В.М. Геофизические исследования коллекторов сложного строения / В.М. Ильинский, Ю.А. Лимбергер. – М., 1981. – 208с.
335498
   Геофизические исследования литосферы : (по международным проектам КАПГ). Сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1985. – 192с.
335499
   Геофизические исследования литосферы. – К, 1985. – 191с.
335500
   Геофизические исследования литосферы Украины. – К, 1978. – 167с.
335501
   Геофизические исследования месторождений полезных ископаемых в Восточной Сибири. – Новосибирск, 1982. – 132с.
335502
   Геофизические исследования месторождений твердых полезных ископемых. – Л, 1984. – 90с.
335503
   Геофизические исследования на Курской магнитной аномалии. – Воронеж, 1984. – 167с.
335504
   Геофизические исследования на нефть в Белорусской ССР. – Минск, 1984. – 187с.
335505
   Геофизические исследования на нефть и газ в Узбекистане. – Ташкент, 1974. – 166с.
335506
   Геофизические исследования на Украине. – К, 1968. – 276с.
335507
   Геофизические исследования на Украине. – Киев : Наукова думка, 1969. – 263с.
335508
   Геофизические исследования на Украине : Cб. статей. – Киев : Техніка, 1969. – 237с. : Ил. – Библиогр. 13с.
335509
   Геофизические исследования на Украине. – К
1. – 1970. – 226с.
335510
   Геофизические исследования на Украине. – К
1. – 1971. – 218с.
335511
   Геофизические исследования на Украине. – К, 1972. – 228с.
335512
   Геофизические исследования на Украине. – К, 1973. – 171с.
335513
   Геофизические исследования нефтегазоносных толщ Украины : Сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1984. – 168с.
335514
   Геофизические исследования подземных скважин. – Москва : Недра, 1988. – 133 с.
335515
  Козяр В.Ф. Геофизические исследования подсоленвых отложений при аномальных пластовых давлениях / В.Ф. Козяр. – М., 1983. – 209с.
335516
   Геофизические исследования при геологическом картировании. – Алма-Ата, 1968. – 356с.
335517
   Геофизические исследования при поисках и разведке полезных ископаемых в Восточной Сибири. – Новосибирск, 1985. – 91с.
335518
   Геофизические исследования при поисках и разведке руд в Казахстане. – Алма-Ата, 1979. – 128с.
335519
   Геофизические исследования при поисках и разведке рудных месторождений. – Алма-Ата, 1976. – 120с.
335520
   Геофизические исследования при поисках и разведке рудных месторождений в Казахстане. – Алма-Ата, 1978. – 286с.
335521
   Геофизические исследования при поисках и разведке рудных месторожденийв Казахстане. – Алма-Ата, 1978. – 108с.
335522
   Геофизические исследования при решении геологических задач в Восточной Сибири. – М, 1964. – 240с.
335523
   Геофизические исследования при решении геологических задач в Восточной Сибири. – М, 1970. – 312с.
335524
   Геофизические исследования разведочных скважин. – М, 1982. – 120с.
335525
   Геофизические исследования северо-восточной части Балтийского щита. – Апатиты, 1976. – 132с.
335526
   Геофизические исследования сейсмогенных зон Киргизии. – Фрунзе, 1983. – 224с.
335527
   Геофизические исследования Сибирской платформы. – Иркутск, 1977. – 290с.
335528
   Геофизические исследования Сибирской платформы и смежных регионов. – Иркутск, 1982. – 196с.
335529
  Мейер В.А. Геофизические исследования скважин : Учебное пособие для вузов / В.А. Мейер. – Ленинград : Ленинградский ун-т, 1981. – 463с.
335530
  Горбачев Ю.И. Геофизические исследования скважин : Учебник для студ. геофизических специальностей вузов / Ю.И. Горбачев; Под ред. Е.В. Каруса. – Москва : Недра, 1990. – 398с. – ISBN 5-247-01972-5
335531
  Нгуен Хыу Бинь Геофизические исследования скважин при изучении коллекторов в кристаллическом фундаменте месторождения Белый Тигр / Нгуен Хыу Бинь, В.И. Исаев // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2013. – Т. 35, № 3. – С. 131-145 : рис., табл. – Библиогр.: с. 145. – ISSN 0203-3100
335532
   Геофизические исследования строения земной коры. – Москва, 1976. – 252с.
335533
  Ушаков С.А. Геофизические исследования строения земной коры в Восточной Антарктиде. / С.А. Ушаков. – М., 1963. – 91с.
335534
  Гайнанов А.Г. Геофизические исследования строения земной коры в области Атлантического океана / А.Г. Гайнанов, Е.Д. Корякин. – Москва : Недра, 1967. – 172с.
335535
   Геофизические исследования строения земной коры Юго-Воточной Европы. – Москва, 1967. – 163с.
335536
   Геофизические исследования территории Украины. – Киев : Наукова думка, 1972. – 254с.
335537
   Геофизические исследования титосферы европейского Севера СССР. – Апатиты, 1989. – 94с.
335538
  Бондарь К.М. Геофизические критерии поисков и разведки памятников черняховской культуры на территории Украины // Черняхівська культура : до 120-річчя від дня народж. В.П. Петрова : [збірник] / Ін-т археології НАН України, Від. археології ран. слов"ян та регіон. польових дослідж., Ін-т іст. освіти НПУ ім. М.П. Драгоманова, Лаб. археол. дослідж. ; [відп. ред.: О.В. Петраускас, С.А. Горбаненко]. – Київ : [б. в.], 2014. – С. 7-13. – (OIUM ; № 4). – ISBN 978-966-02-7336-8
335539
  Шарма П.В. Геофизические методы в региональной геологии / П.В. Шарма. – Москва : Мир, 1989. – 487с.
335540
  Андреев Б.А. Геофизические методы в региональной структурной геологии / Б.А. Андреев. – Москва : Госгеолтехиздат, 1960. – 260 с. : ил. – Библиогр.: с. 242-254
335541
  Андреев Б.А. Геофизические методы в региональной структурной геологии / Б.А. Андреев. – Москва, 1960. – 260с.
335542
  Андреев Б.А. Геофизические методы в региональной структурной геологии / Б.А. Андреев. – 2-е,доп. – Москва, 1965. – 324с.
335543
  Андреев Б.А. Геофизические методы в региональной структурной геологии / Б.А. Андреев. – 2-е,доп. – Москва, 1965. – 324с.
335544
  Ив Геофизические методы горной разведки / Ив, Кейс и. – Ленинград, 1932. – 176с.
335545
  Лукин А.Е. Геофизические методы и проблема выявления нетрадиционных источников природного газа // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2014. – № 1. – С. 7-22 : рис. – Библиогр.: с. 21-22. – ISSN 0367-4290
335546
  Башлыкин И.И. Геофизические методы и техника исследования скважин : Лекция / И.И. Башлыкин. – Москва
1 : Физические свойства и химический состав горных пород. – 1967. – 68с.
335547
  Матвеев Б.К. Геофизические методы изучения движения подземных вод / Б.К. Матвеев. – Москва : Госгеолтехиздат, 1963. – 135с.
335548
  Дахнов В.Н. Геофизические методы изучения нефтегазоносных коллекторов / В.Н. Дахнов, Л.П. Долина. – Москва, 1959. – 265с.
335549
  Лаптев В.В. Геофизические методы изучения около- и межскважинного пространства нефтегазовых месторождений. / В.В. Лаптев. – М., 1975. – 45с.
335550
   Геофизические методы изучения подсчетных параметров при определении запасов нефти и газа. – Москва : Недра, 1985. – 248с.
335551
  Богославский В.А. Геофизические методы изучения фильтрации из водохранилищ : Автореф... канд. геол. минерал.наук: / Богославский В. А.; МГУ. – М., 1970. – 16л.
335552
  Огильви А.А. Геофизические методы исследования : Учебник для вузов / А.А. Огильви. – Москва : Московский университет, 1962. – 411с.
335553
   Геофизические методы исследования. – Харьков, 1977. – 42с.
335554
   Геофизические методы исследования : Учеб. пособие для горнотехнол. спец. вузов. – Москва : Недра, 1988. – 395с. – (Высшее образование). – ISBN 5-247-00301-2
335555
   Геофизические методы исследования в инженерных изысканиях, 1968. – 52с.
335556
  Зыков Ю.Д. Геофизические методы исследования криолитозоны : Учебное пособие / Ю.Д. Зыков. – Москва : Московский университет, 1999. – 243с. – ISBN 5-211-02545-8
335557
   Геофизические методы исследования нефтяных и газовых скважин. – М, 1981. – 376с.
335558
  Комаров С.Г. Геофизические методы исследования нефтяных скважин / С.Г. Комаров. – М-Л. : Гостоптехиздат, 1952. – 360с.
335559
  Огильви А.А. Геофизические методы исследования при инженерно-геологических и гидрогеологических изысканиях : Автореф... докт. геол. минер.наук: / Огильви А. А.; М-во геол и охр. недр. СССР, ВНИИ гидротехнол. и инж. геол. – М., 1962. – 43л. – Бібліогр.:с.41-42
335560
  Комаров С.Г. Геофизические методы исследования скважин / С.Г. Комаров. – М., 1963. – 408с.
335561
  Комаров С.Г. Геофизические методы исследования скважин / С.Г. Комаров. – 2-е изд, перераб. и доп. – Москва : Недра, 1973. – 368с.
335562
  Заворотько Ю.М. Геофизические методы исследования скважин : Учебник для техникумов / Ю.М. Заворотько. – Москва : Недра, 1983. – 208с.
335563
   Геофизические методы исследования скважин : Справочник геофизика. – Москва : Недра, 1983. – 591с.
335564
   Геофизические методы исследования угольных бассейнов и эффективность геофизических работ. – М, 1979. – 131с.
335565
  Гречухин В.В. Геофизические методы исследования угольных скважин / В.В. Гречухин. – М., 1965. – 468с.
335566
  Гречухин В.В. Геофизические методы исследования угольных скважин / В.В. Гречухин. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1970. – 549с.
335567
  Бочко Э.А. Геофизические методы контроля качества закрепления рыхлых грунтов / Э.А. Бочко, В.С. Дубровин. – Москва : Недра, 1976. – 87с.
335568
   Геофизические методы контроля напряжений в горных породах. – Новосибирск, 1980. – 146с.
335569
  Кузнецов Г.С. Геофизические методы контроля разработки нефтяных и газовых месторождений : Учебник для вузов / Г.С. Кузнецов, Е.И. Леонтьев, Р.А. Резванов. – Москва : Недра, 1991. – 222с.
335570
   Геофизические методы контроля разработки нефтяных месторождений. – Москва : Недра, 1986. – 221с.
335571
  Хуснуллин М.Х. Геофизические методы контроля разработки нефтяных пластов / М.Х. Хуснуллин. – Москва, 1989. – 188с.
335572
   Геофизические методы локального прогноза нефтегазоносности в Западной Сибири. – Тюмень, 1989. – 116с.
335573
  Рокитянский И.И. Геофизические методы магнитовариационного зондирования и профилирования / И.И. Рокитянский. – Киев : Наукова думка, 1972. – 226с.
335574
   Геофизические методы обнаружения газовых залежей на Сибирской платформе. – М, 1983. – 128с.
335575
  Турчанинво И.А. Геофизические методы определения и контроля напряжений в массиве / И.А. Турчанинво. – Л., 1976. – 163с.
335576
  Дахнов В.Н. Геофизические методы определения коллекторских свойств и нефтегазонасыщения горных пород / В.Н. Дахнов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1985. – 311с.
335577
  Дахнов В.Н. Геофизические методы определения коллекторских свойств и нефтегазонасыщения горных пород. / В.Н. Дахнов. – М., 1975. – 343с.
335578
  Вендельштейн Б.Ю. Геофизические методы определения параметров нефтегазовых коллекторов (При подсчете запасов и проектировании разработки месторождений) / Б.Ю. Вендельштейн, Р.А. Резванов. – Москва : Недра, 1978. – 318с.
335579
  Гринбаум И.И. Геофизические методы определения фильтационных свойств горных пород. / И.И. Гринбаум. – Москва : Недра, 1965. – 188с.
335580
  Ковалевич В.Б. Геофизические методы поисков железорудных месторождений в восточной части Ангарской железорудной провинции и предложения по повышению их эффективности. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 131 / Ковалевич В.Б.; Иркутск. гос. ун-тет им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1972. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
335581
   Геофизические методы поисков и подготовки нефтегазоперспективных сруктур к глубокому бурению. – М, 1978. – 114с.
335582
   Геофизические методы поисков и разведки : Учебник для вузов. – Ленинград : Недра, 1982. – 304с.
335583
  Крутиховская З.А. Геофизические методы поисков и разведки железорудных месторождений / З.А. Крутиховская, Н.Г. Шмидт. – Москва : Госгеолтехиздат, 1961. – 79с.
335584
   Геофизические методы поисков и разведки месторождений нефти и газа. – Пермь, 1982. – 142с.
335585
   Геофизические методы поисков и разведки месторождений нефти и газа. – Пермь, 1985. – 154с.
335586
   Геофизические методы поисков и разведки месторождений нефти и газа. – Пермь, 1986. – 151с.
335587
   Геофизические методы поисков и разведки месторождений нефти и газа. – Пермь, 1987. – 144с.
335588
   Геофизические методы поисков и разведки месторождений нефти и газа. – Пермь, 1989. – 111с.
335589
   Геофизические методы поисков и разведки месторождений нефти и газа. – Пермь, 1991. – 127с.
335590
  Кудымов Б.Я. Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых. Гравиметрич. метод. Уч. пособие / Б.Я. Кудымов. – М., 1970. – 371с.
335591
   Геофизические методы поисков и разведки неметаллических полезных ископаемых. – Москва : Недра, 1984. – 223с.
335592
   Геофизические методы поисков и разведки нефти и газа. – Пермь, 1980. – 159с.
335593
   Геофизические методы поисков и разведки нефти и газа. – Пермь, 1983. – 143с.
335594
   Геофизические методы поисков и разведки нефти и газа : Менждународный сборник науных трудов. – Пермь, 1988. – 110с.
335595
   Геофизические методы поисков и разведки нефти и газа в Припятской впадине. – Минск, 1970. – 142с.
335596
   Геофизические методы поисков и разведки нефтяных и газовых месторождений. – М, 1962. – 40с.
335597
   Геофизические методы поисков и разведки рудных и нерудных месторождений. – Свердловск, 1981. – 112с.
335598
   Геофизические методы поисков и разведки рудных и нерудных месторождений. – Свердловск, 1982. – 101с.
335599
   Геофизические методы поисков и разведки рудных и нерудных месторождений. – Свердловск, 1983. – 125с.
335600
   Геофизические методы поисков и разведки рудных и нерудных месторождений. – Свердловск, 1984. – 120с.
335601
   Геофизические методы поисков и разведки рудных и нерудных месторождений. – Свердловск, 1985. – 128с.
335602
   Геофизические методы поисков и разведки рудных и нерудных месторождений. – Свердловск, 1986. – 147с.
335603
   Геофизические методы поисков и разведки рудных и нерудных месторождений. – Свердловск, 1987. – 128с.
335604
   Геофизические методы поисков и разведки рудных и нерудных месторождений. – Свердловск, 1989. – 103с.
335605
   Геофизические методы поисков и разведки рудных и нерудных месторождений. – Свердловск, 1990. – 118с.
335606
   Геофизические методы поисков литологических неоднородностей в осадочном чехле. – Саратов, 1982. – 75с.
335607
   Геофизические методы поисков месторождений полезных ископаемых в Сибири. – Новосибирск, 1989. – 96с.
335608
  Меламед Г.Ш. Геофизические методы при крупномасштабном геологическом картировании на слюдяных месторождениях Северной Карелии : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 131 / Меламед Г.Ш.; Ленингр. горный ин-т им. Г.В.Плеханова. – Л., 1968. – 22л.
335609
   Геофизические методы при обосновании объектов нефтепоисковых работ в центральных районах Западной Сибири. – Тюмень, 1988. – 127с.
335610
  Газарян Г.О. Геофизические методы при организации и ведении мониторинга экзогенных геологических процессов / Г.О. Газарян. – Ереван, 1990. – 125с.
335611
  Зайцев И.М. Геофизические методы при поисках и разведке месторождений термальных вод и пара на Камчатке : Автореф... канд. геол.минер.наук: / Зайцев И.М.;. – Л, 1972. – 18л.
335612
   Геофизические методы при происках и разведке оловорудных месторождений в Средней Азии и Казахстане. – М, 1976. – 72с.
335613
  Мелькановицкий И.М. Геофизические методы при региональных гидрогеологических исследованиях / И.М. Мелькановицкий. – Москва : Недра, 1984. – 176с.
335614
  Хэйланд К.А. Геофизические методы разведки / К.А. Хэйланд. – изд. 2-е. – М - Л, 1922. – 156с.
335615
  Соколов К.П. Геофизические методы разведки / К.П. Соколов. – Ленинград : Недра, 1966. – 464с.
335616
   Геофизические методы разведки в Казахстане. – Алма-Ата, 1958. – 67с.
335617
  Знаменский В.А. Геофизические методы разведки и исследование скважин / В.А. Знаменский. – Москва : Недра, 1981. – 320с.
335618
  Знаменский В.А. Геофизические методы разведки и исследование скважин : Учебник для техникумов / В.А. Знаменский, М.С. Жданов, Л.П. Петров. – 2-е изд., перер. и допол. – Москва : Недра, 1991. – 304с. – ISBN 5-247-01557-6
335619
  Шрайбман В.И. Геофизические методы разведки месторождений полезных ископаемых / В.И. Шрайбман, А.А. Борисов. – М.
2. – 1961. – 12с.
335620
  Поспелов П.А. Геофизические методы разведки нефти и газа / П.А. Поспелов. – М, 1960. – 39с.
335621
   Геофизические методы разведки рудных месторождений. – Москва : Недра, 1990. – 295с.
335622
  Хэйланд К.А. Геофизические методы разведки, основы ее методов и результаты их применения в Соед. Штатах / К.А. Хэйланд. – М - Л, 1931. – 162с.
335623
  Хэйланд К.А. Геофизические методы разведки, основы ее методов и результаты их применения в Соед. Штатах / К.А. Хэйланд. – М - Л, 1932. – 256 с.
335624
   Геофизические методы рифогенных залежей нефти. – Казань, 1986. – 182с.
335625
   Геофизические наблюдения во время пролета метеороида "Челябинск" / В.С. Селезнев, А.В. Лисейкин, А.А. Еманов, А.Ю. Белинская // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 3. – С. 516-522 : рис., табл. – Библиогр.: с. 522. – ISSN 0016-7886
335626
   Геофизические неоднородности литосферы мегавпадины Черного моря / В.И. Старостенко, И.Б. Макаренко, О.М. Русаков, И.К. Пашкевич, Р.И. Кутас, О.В. Легостаева // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 5. – С. 3-20 : Рис. – Список літ.: с.18-20. – ISSN 0203-3100
335627
  Барулин Г.И. Геофизические основы регионального прогноза нефтегазоносности / Г.И. Барулин. – Москва : Недра, 1983. – 177с.
335628
  Рудина М.П. Геофизические параметры ионосферы. / М.П. Рудина, Н.Ф. Солоницына. – Алма-Ата, 1979. – 116с.
335629
   Геофизические поиски рудных месторождений. – Алма-Ата, 1970. – 611с.
335630
   Геофизические поиски рудных месторождений. – Алма-Ата
2. – 1971. – 154с.
335631
   Геофизические поля Атлантического океана. – Москва, 1988. – 156с.
335632
   Геофизические поля и сейсмичность. – М, 1975. – 198с.
335633
  Добрев Т.Б. Геофизические поля и сейсмичность восточной части Карпато-Балканского региона / Т.Б. Добрев, Ю.К. Щукин. – Москва : Наука, 1974. – 170с.
335634
   Геофизические поля и строение для океанских котловин. – Москва : Наука, 1990. – 219с.
335635
   Геофизические поля и строение земной коры Закавказья. – М, 1985. – 174с.
335636
  Таль-Вирский Геофизические поля и тектоника Средней Азии / Таль-Вирский. – М, 1982. – 271с.
335637
   Геофизические поля Тихого и Индийского океанов. – Москва, 1988. – 118с.
335638
  Юдахин Ф.Н. Геофизические поля, глубинное строение и сейсмичность Тянь-Шаня. / Ф.Н. Юдахин. – Фрунзе, 1983. – 248с.
335639
   Геофизические приборы и разведочная аппаратура для нефтяной и газовой промышленности. – М, 1961. – 93с.
335640
  Коваленко В.Е. Геофизические работы в скважинах : Учебник для ПТУ / В.Е. Коваленко. – Москва : Недра, 1992. – 222с.
335641
  Сельский В Геофизические работы на службе нефтяной промышленности. / В Сельский. – М-Л, 1933. – 128с.
335642
   Геофизические работы при решении геологических задач в Восточной Сибири. – М, 1961. – 232с.
335643
  Максимов И.В. Геофизические силы и воды океана / И.В. Максимов. – Ленинград, 1970. – 448с.
335644
  Максимов И.В. Геофизические силы и воды океана / И.В. Максимов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1970. – 447 с.
335645
  Бейдык А.А. Геофизические факторы развития туристско-рекреационной деятельности в Донецкой области / А.А. Бейдык, Н.С. Кудокоцев // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 1. – С. 114-121


  Проанализированы историко-культурные, природные рекреационно-туристские ресурсы, а также геофизические факторы развития туризма и рекреации на территории Волновахского района Донецкой области (в пределах т. н. "Волновахского туристско-рекреационного ...
335646
   Геофизические характеристики земной коры Атлантического океана. – Ленинград : Недра, 1985. – 248с.
335647
  Погребной В.Н. Геофизические эффекты и модель экваториальной электроструи : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 051 / Погребной В.Н.; Туркм. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Ашхабад, 1970. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
335648
  Петрищевский А.М. Геофизические, магматические и металлогенические признаки проявления мантийного плюма в верховьях рек Алдан и Амур / А.М. Петрищевский, Ю.П. Юшманов // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 4. – С. 568-593 : рис., табл. – Библиогр.: с. 588-593. – ISSN 0016-7886
335649
   Геофизический анализ проявления сейсмичности в северных районах Монголии, охваченных мерзлотой / В.И. Джурик, С.П. Серебренников, Ц. Батсайхан, А.Ф. Дреннов, Т. Дугармаа // Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 4. – С. 155-161 : Рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0203-3100
335650
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 1, № 3. – 1979
335651
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 1, № 2. – 1979
335652
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 1, № 1. – 1979
335653
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 2, № 6. – 1980
335654
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 2, № 5. – 1980
335655
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 2, № 4. – 1980
335656
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 2, № 3. – 1980
335657
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 2, № 2. – 1980
335658
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 2, № 1. – 1980
335659
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 3, № 1. – 1981
335660
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 3, № 2. – 1981
335661
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 3, № 3. – 1981
335662
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 3, № 4. – 1981
335663
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 3, № 5. – 1981
335664
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 3, № 6. – 1981
335665
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 4, № 4. – 1982
335666
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 4, № 5. – 1982
335667
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 4, № 6. – 1982
335668
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 4, № 1. – 1982
335669
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 4, № 2. – 1982
335670
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 4, № 3. – 1982
335671
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 5, № 1. – 1983
335672
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 5, № 2. – 1983
335673
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 5, № 3. – 1983
335674
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 5, № 4. – 1983
335675
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 5, № 5. – 1983
335676
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 5, № 6. – 1983
335677
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 6, № 1. – 1984
335678
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 6, № 2. – 1984
335679
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 6, № 3. – 1984
335680
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 6, № 4. – 1984
335681
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 6, № 5. – 1984
335682
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 6, № 6. – 1984
335683
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 7, № 1. – 1985
335684
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 7, № 2. – 1985
335685
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 7, № 3. – 1985
335686
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 7, № 4. – 1985
335687
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 7, № 5. – 1985
335688
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 7, № 6. – 1985
335689
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 8, № 1. – 1986
335690
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 8, № 2. – 1986
335691
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 8, № 3. – 1986
335692
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 8, № 4. – 1986
335693
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 8, № 5. – 1986
335694
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 8, № 6. – 1986
335695
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 9, № 5. – 1987
335696
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 9, № 6. – 1987
335697
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 9, № 1. – 1987
335698
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 9, № 2. – 1987
335699
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 9, № 3. – 1987
335700
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 9, № 4. – 1987
335701
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 10, № 1. – 1988
335702
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 10, № 2. – 1988
335703
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 10, № 3. – 1988
335704
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 10, № 4. – 1988
335705
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 10, № 5. – 1988
335706
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 10, № 6. – 1988
335707
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 11, № 1. – 1989
335708
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 11, № 2. – 1989
335709
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 11, № 3. – 1989
335710
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 11, № 4. – 1989
335711
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 11, № 5. – 1989
335712
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 11, № 6. – 1989
335713
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 12, № 1. – 1990
335714
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 12, № 2. – 1990
335715
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 12, № 3. – 1990
335716
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 12, № 4. – 1990
335717
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 12, № 5. – 1990
335718
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 12, № 6. – 1990
335719
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 13, № 1. – 1991
335720
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 13, № 2. – 1991
335721
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 13, № 3. – 1991
335722
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 13, № 4. – 1991
335723
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 13, № 5. – 1991
335724
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 13, № 6. – 1991
335725
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 14, № 6. – 1992
335726
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 14, № 5. – 1992
335727
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 14, № 4. – 1992
335728
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 14, № 3. – 1992
335729
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 14, № 2. – 1992
335730
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 14, № 1. – 1992
335731
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 15, № 1. – 1993
335732
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 15, № 2. – 1993
335733
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 15, № 3. – 1993
335734
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 15, № 4. – 1993
335735
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 15, № 5. – 1993
335736
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 15, № 6. – 1993
335737
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 16, № 1. – 1994
335738
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 16, № 2. – 1994
335739
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 16, № 3. – 1994
335740
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 16, № 4. – 1994
335741
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 16, № 5. – 1994
335742
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 16, № 6. – 1994
335743
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 17, № 1. – 1995
335744
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 17, № 2. – 1995
335745
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 17, № 3. – 1995
335746
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 17, № 4. – 1995
335747
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 17, № 5. – 1995
335748
   Геофизический журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 17, № 6. – 1995
335749
   Геофизический журнал. – Київ. – ISSN 0203-3100
№ 2. – 1996
335750
   Геофизический журнал. – Київ. – ISSN 0203-3100
№ 3. – 1996
335751
   Геофизический журнал. – Київ. – ISSN 0203-3100
№ 4. – 1996
335752
   Геофизический журнал. – Київ. – ISSN 0203-3100
№ 5. – 1996
335753
   Геофизический журнал. – Київ. – ISSN 0203-3100
№ 6. – 1996
335754
   Геофизический журнал. – Київ. – ISSN 0203-3100
Т. 18, № 1. – 1996
335755
   Геофизический журнал. – Київ. – ISSN 0203-3100
№ 1. – 1997
335756
   Геофизический журнал. – Київ. – ISSN 0203-3100
№ 2. – 1997
335757
   Геофизический журнал. – Київ. – ISSN 0203-3100
№ 3. – 1997
335758
   Геофизический журнал. – Київ. – ISSN 0203-3100
№ 4. – 1997
335759
   Геофизический журнал. – Київ. – ISSN 0203-3100
№ 5. – 1997
335760
   Геофизический журнал. – Київ. – ISSN 0203-3100
№ 6. – 1997
335761
   Геофизический журнал. – Київ. – ISSN 0203-3100
№ 1. – 1998
335762
   Геофизический журнал. – Київ. – ISSN 0203-3100
№ 2. – 1998
335763
   Геофизический журнал. – Київ. – ISSN 0203-3100
№ 3. – 1998
335764
   Геофизический журнал. – Київ. – ISSN 0203-3100
№ 4. – 1998
335765
   Геофизический журнал. – Київ. – ISSN 0203-3100
№ 5. – 1998
335766
   Геофизический журнал. – Київ. – ISSN 0203-3100
№ 6. – 1998
335767
   Геофизический журнал. – Київ. – ISSN 0203-3100
№ 1. – 1999
335768
   Геофизический журнал. – Київ. – ISSN 0203-3100
№ 2. – 1999
335769
   Геофизический журнал. – Київ. – ISSN 0203-3100
№ 3. – 1999
335770
   Геофизический журнал. – Київ. – ISSN 0203-3100
№ 4. – 1999
335771
   Геофизический журнал. – Київ. – ISSN 0203-3100
№ 5. – 1999
335772
   Геофизический журнал. – Київ. – ISSN 0203-3100
№ 6. – 1999
335773
   Геофизический журнал. – Киев. – ISSN 0203-3100
Т. 22, № 1. – 2000
335774
   Геофизический журнал. – Киев. – ISSN 0203-3100
Т. 22, № 2. – 2000
335775
   Геофизический журнал. – Киев. – ISSN 0203-3100
Т. 22, № 3. – 2000
335776
   Геофизический журнал. – Киев. – ISSN 0203-3100
Т. 22, № 4. – 2000
335777
   Геофизический журнал. – Киев. – ISSN 0203-3100
Т. 22, № 5. – 2000
335778
   Геофизический журнал. – Киев. – ISSN 0203-3100
Т. 22, № 6. – 2000
335779
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев
Т. 23, № 1. – 2001
335780
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев
Т. 23, № 2. – 2001
335781
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев
Т. 23, № 3. – 2001
335782
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев
Т. 23, № 4. – 2001
335783
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев
Т. 23, № 5. – 2001
335784
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев
Т. 23, № 6. – 2001
335785
   Геофизический журнал. – Киев. – ISSN 0203-3100
Т. 24, № 2. – 2002
335786
   Геофизический журнал. – Киев. – ISSN 0203-3100
Т. 24, № 3. – 2002
335787
   Геофизический журнал. – Киев. – ISSN 0203-3100
Т. 24, № 4. – 2002
335788
   Геофизический журнал. – Киев. – ISSN 0203-3100
Т. 24, № 5. – 2002
335789
   Геофизический журнал. – Киев. – ISSN 0203-3100
Т. 24, № 6. – 2002
335790
   Геофизический журнал. – Киев. – ISSN 0203-3100
Т. 24, № 1. – 2002
335791
   Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 25, № 1. – 2003. – резюме - укр., англ. мовами
335792
   Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 25, № 2. – 2003. – резюме - укр., англ. мовами
335793
   Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 25, № 3. – 2003. – резюме - укр., англ. мовами
335794
   Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 25, № 4. – 2003. – резюме - укр., англ. мовами
335795
   Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 25, № 5. – 2003. – резюме - укр., англ. мовами
335796
   Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 25, № 6. – 2003. – резюме - укр., англ. мовами
335797
   Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 26, № 1. – 2004. – резюме - укр., англ. мовами
335798
   Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 26, № 2. – 2004. – резюме - укр., англ. мовами
335799
   Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 26, № 3. – 2004. – резюме - укр., англ. мовами
335800
   Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 26, № 4. – 2004. – резюме - укр., англ. мовами
335801
   Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 26, № 5. – 2004. – резюме - укр., англ. мовами
335802
   Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 26, № 6. – 2004. – резюме - укр., англ. мовами
335803
   Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 27, № 1. – 2005. – резюме - укр., англ. мовами
335804
   Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 27, № 2. – 2005. – резюме - укр., англ. мовами
335805
   Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 27, № 3. – 2005. – резюме - укр., англ. мовами
335806
   Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 27, № 4. – 2005. – резюме - укр., англ. мовами
335807
   Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 27, № 5. – 2005. – Резюме - укр.. англ. мовами
335808
   Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 27, № 6. – 2005. – резюме - укр., англ. мовами
335809
   Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 28, № 1. – 2006. – резюме - укр., англ. мовами
335810
   Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 28, № 3. – 2006. – резюме - укр., англ. мовами
335811
   Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 28, № 4. – 2006. – резюме - укр., англ. мовами
335812
   Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 28, № 5. – 2006. – резюме - укр., англ. мовами
335813
   Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 28, № 6. – 2006. – резюме - укр., англ. мовами
335814
   Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 28, № 2. – 2006. – резюме - укр., англ. мовами
335815
   Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 29, № 3. – 2007. – резюме - укр., англ. мовами
335816
   Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 29, № 4. – 2007. – резюме - укр., англ. мовами
335817
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 29, № 6. – 2007. – резюме - укр., англ. мовами
335818
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 29, № 2. – 2007. – резюме - укр., англ. мовами
335819
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 29, № 5. – 2007. – резюме - укр., англ. мовами
335820
   Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 29, № 1. – 2007. – резюме - укр., англ. мовами
335821
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 30, № 1. – 2008. – резюме - укр., англ. мовами
335822
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 30, № 5. – 2008. – резюме - укр., англ. мовами
335823
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 30, № 2. – 2008. – резюме - укр., англ. мовами
335824
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 30, № 3. – 2008. – резюме - укр., англ. мовами
335825
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 30, № 4. – 2008. – резюме - укр., англ. мовами
335826
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 30, № 6. – 2008. – резюме - укр., англ. мовами
335827
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 31, № 1. – 2009. – резюме - укр., англ. мовами
335828
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 31, № 2. – 2009. – резюме - укр., англ. мовами
335829
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 31, № 3. – 2009. – резюме - укр., англ. мовами
335830
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 31, № 5. – 2009. – резюме - укр., англ. мовами
335831
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 31, № 4. – 2009. – резюме - укр., англ. мовами
335832
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 31, № 6. – 2009. – резюме - укр., англ. мовами
335833
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 32, № 1. – 2010. – резюме - укр., англ. мовами
335834
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 32, № 2. – 2010. – резюме - укр., англ. мовами
335835
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 32, № 3. – 2010. – резюме - укр., англ. мовами
335836
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 32, № 4. – 2010. – резюме - укр., англ. мовами
335837
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 32, № 5. – 2010. – резюме - укр., англ. мовами
335838
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 32, № 6. – 2010. – резюме - укр., англ. мовами
335839
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 33, № 3. – 2011. – резюме - укр., англ. мовами
335840
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 33, № 4. – 2011. – резюме - укр., англ. мовами
335841
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 33, № 6. – 2011. – резюме - укр., англ. мовами
335842
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 33, № 5. – 2011. – резюме - укр., англ. мовами
335843
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 33, № 2. – 2011. – резюме - укр., англ. мовами
335844
   Геофизический журнал = Geophysical journal : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 33, № 1. – 2011. – 160 с. – Резюме укр., англ. мовами
335845
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 34, № 5. – 2012. – резюме - укр., англ. мовами
335846
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 34, № 6. – 2012. – резюме - укр., англ. мовами
335847
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 34, № 4. – 2012. – резюме - укр., англ. мовами
335848
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 34, № 2. – 2012. – резюме - укр., англ. мовами
335849
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 34, № 3. – 2012. – резюме - укр., англ. мовами
335850
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 34, № 1. – 2012. – резюме - укр., англ. мовами
335851
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 35, № 1. – 2013. – Резюме на укр., англ. яз.
335852
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 35, № 2. – 2013. – Резюме на укр., англ. яз.
335853
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 35, № 5. – 2013. – Резюме на укр., англ. яз.
335854
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 35, № 6. – 2013. – Резюме на укр., англ. яз.
335855
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 35, № 3. – 2013. – Резюме на укр., англ. яз.
335856
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 35, № 4. – 2013. – Резюме на укр., англ. яз.
335857
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 36, № 5. – 2014. – Резюме на укр., англ. яз.
335858
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 36, № 6. – 2014. – Резюме на укр., англ. яз.
335859
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 36, № 4. – 2014. – Резюме на укр., англ. яз.
335860
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 36, № 3. – 2014. – Резюме на укр., англ. яз.
335861
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 36, № 2. – 2014. – Резюме на укр., англ. яз.
335862
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 36, № 1. – 2014. – Резюме на укр., англ. яз.
335863
   Геофизический журнал = Geophysical journal : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 37, № 1. – 2015. – 180 с. – Резюме укр., англ. мовами
335864
   Геофизический журнал = Geophysical journal : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 37, № 2. – 2015. – 170 с. – Резюме укр., англ. мовами
335865
   Геофизический журнал = Geophysical journal : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 37, № 3. – 2015. – 164 с. – Резюме укр., англ. мовами
335866
   Геофизический журнал = Geophysical journal : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 37, № 4. – 2015. – 150 с. – Резюме укр., англ. мовами
335867
   Геофизический журнал = Geophysical journal : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 37, № 5. – 2015. – 190 с. – Резюме укр., англ. мовами
335868
   Геофизический журнал = Geophysical journal : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 37, № 6. – 2015. – 160 с. – Резюме укр., англ. мовами
335869
   Геофизический журнал = Geophysical journal : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. Бобров [и др.]. – Киев : Эссе, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 38, № 1. – 2016. – 108 с. – Резюме укр., англ. мовами
335870
   Геофизический журнал = Geophysical journal : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. бобров [и др.]. – Киев : Эссе, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 38, № 2. – 2016. – 152 с. – Резюме укр., англ. мовами
335871
   Геофизический журнал = Geophysical journal : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. Бобров [и др.]. – Киев : Эссе, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 38, № 3. – 2016. – 164 с. – Резюме укр., англ. мовами
335872
   Геофизический журнал = Geophysical journal : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. Бобров [и др.]. – Киев : Эссе, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 38, № 4. – 2016. – 164 с. – Резюме укр., англ. мовами
335873
   Геофизический журнал = Geophysical journal : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. Бобров [и др.]. – Киев : Эссе, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 38, № 5. – 2016. – 184 с. – Резюме укр., англ. мовами
335874
   Геофизический журнал = Geophysical journal : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. Бобров [и др.]. – Киев : Эссе, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 38, № 6. – 2016. – 208 с. – Резюме укр., англ. мовами
335875
   Геофизический журнал = Geophysical journal : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 39, № 3. – 2017. – 112 с. – Резюме укр., англ. мовами
335876
   Геофизический журнал = Geophysical journal : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 39, № 4. – 2017. – 130 с. – Резюме укр., англ. мовами
335877
   Геофизический журнал = Geophysical journal : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 39, № 2. – 2017. – 170 с. – Резюме укр., англ. мовами
335878
   Геофизический журнал = Geophysical journal : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 39, № 1. – 2017. – 148 с. – Резюме укр., англ. мовами
335879
   Геофизический журнал = Geophysical journal : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 39, № 5. – 2017. – 130 с. – Резюме укр., англ. мовами
335880
   Геофизический журнал = Geophysical journal : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 39, № 6. – 2017. – 208 с. – Резюме укр., англ. мовами
335881
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 41, № 3. – 2019. – резюме - укр., англ. мовами
335882
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 41, № 1. – 2019. – резюме - укр., англ. мовами
335883
   Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 1979-. – ISSN 0203-3100
Т. 41, № 2. – 2019. – резюме - укр., англ. мовами
335884
  Глушко В.Т. Геофизический контроль в угольных шахтах / В.Т. Глушко. – К, 1978. – 224с.
335885
   Геофизический сборник. – Саратов, 1973. – 121с.
335886
   Геофизический сборник. – Саратов, 1987. – 104с.
335887
   Геофизический сборник. – Саратов, 1987. – 112с.
335888
   Геофизическое изучение геологического строения нефтегазоносных областей Азербайджана. – Баку, 1963. – 306с.
335889
  Лукашев К.И. Геофизическое изучение земных недр и околезмного космического пространства / К.И. Лукашев. – Минск, 1976. – 53с.
335890
  Боронин В.П. Геофизическое изучение кристаллического фундамента Татарии / В.П. Боронин, Б.П. Степанов, Б.Л. Гольштейн. – Казань : Изд-во Казанского ун-та, 1982. – 200с.
335891
  Сутуев А.Б. Геофизическое изучение показателей нефтегазоносности мезозойских отложений Прикумской области Дагестана. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Сутуев А.Б.; Совет Азерб. ин-та нефти и химии по присужд. ученых степеней по геол.-минералог. наукам. – Баку, 1968. – 16л.
335892
  Перьков Н.А. Геофизическое исследование нефтяных и газовых скважин / Н.А. Перьков. – Москва : ВИЭМС, 1970. – 15с.
335893
  Барсегян А.Г. Геофинансовые перспективы Украины в контексте евроинтеграционной стратегии // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 58-59
335894
  Сикура И.И. Геофиты природной флоры Средней Азии и использование их на Украине : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Сикура И.И. ; АН УССР , Ин-т ботаники. – Киев, 1966. – 17 с.
335895
  Меньшов О. Геофізика педосфери та природознавство В.І. Вернадського / О. Меньшов, А. Сухорада // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 29-32. – (Геологія ; вип. 3 (62)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто наукові здобутки В.І. Вернадського та В.В. Докучаєва у галузі ґрунтознавства. Приведено основи концепції геофізики педосфери. Продемонстровано можливості магнітних досліджень ґрунтів. Рассмотрены научные достижения В.И. Вернадского и В.В. ...
335896
   Геофізики року // Київський університет. – Київ, 2018. – Листопад (№ 9). – С. 5


  "На найбільшій геофізичний конференції року – SEG Annual Meeting, яка у 2018 році проходила у місті Анахайм, США – були підведені підсумки діяльності студентських осередків SEG, яких налічується понад 500 у всьому світі. Цей момент став надзвичайно ...
335897
   Геофізики року // Київський університет. – Київ, 2019. – Вересень (№ 7), дайджест. – С. 3


  На найбільшій геофізичній конференції року - SEG Annual Meeting, яка у 2018 році проходила у м. Анахайм (США), були підбиті підсумки діфяльності студентських осередків SEG, яких налічується понад 500 у всьму світі. Крім отримання перехідного кубку, ...
335898
  Безсмертний А.Ф. Геофізична інтерпритація схилових деформацій в межах розвитку зсувів на Південному березі Криму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 37-41. – Бібліогр.: 8 назв. – (Геологія ; Вип. 19)


  Розглянуто проблемні питання інженерно-геологічних робіт на етапі проектування протизсувних споруд на Південному березі Криму та запропоновано шляхи їх вирішення комплексом геофізичних методів. Результати праці показують, що визначені геофізичні ...
335899
  Тройніч К. Геофізична томографія: сучасний стан і перспективи впровадження / К. Тройніч, Б. Матвійчук, С. Вижва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 59-63. – (Геологія ; вип. 4 (67)). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються сучасні підходи до застосування методу сейсмічної томографії - інструменту розв"язання оберненої задачі геофізики. Основну увагу приділено застосуванню геофізичної томографії для вирішення завдань нафтогазової промисловості на всіх етапах ...
335900
   Геофізична характеристика України. – Київ, 1927. – 32с.
335901
   Геофізична характеристика України. – К, 1928. – 59с.
335902
   Геофізична характеристика України. – К, 1928. – 68с.
335903
  Асташкіна О.А. Геофізичний моніторинг геологічного середовища на техногенно-навантажених територій : дис. ... канд. геол. наук : 04.00.05. / Асташкіна О.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 125 л. – Бібліогр.: л. 109-125
335904
  Асташкіна О.А. Геофізичний моніторинг геологічного середовища на техногенно-навантажених територіях : Автореф. ... канд. геол. наук : 04.00.05 / Асташкіна О.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр. : 10 назв.
335905
  Вижва С.А. Геофізичний моніторинг карстово-суфозійних процесів на території Рівненської АЕС / С.А. Вижва, С.І. Дейнеко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 4-7. – (Геологія ; Вип. 29/30). – ISSN 1728-3817


  Наводяться результати статистичної обробки даних геофізичного моніторингу радіоізотопними методами густини дисперсних грунтів і крейдяної товщі території Рівненської АЕС та зроблено прогноз стану густини крейдяних відкладів до 2006 р.
335906
  Вижва С.А. Геофізичний моніторинг небезпечних геологічних процесів / С.А. Вижва; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2004. – 236 с. – ISBN 966-95774-0-4
335907
   Геофізичний моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища : Тези доповідей Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2000 р. м.Київ / КНУТШ;Ред.кол.:Г.Т.Продайвода,С.А.Вижва. – Київ : Київський університет, 2000. – 66с.
335908
  Вижва С.А. Геофізичний моніторинг небезпечних природних та техногенних процесів на початку ХХІ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 73-80 : Рис. – Бібліогр.: 18 назв. – (Геологія ; вип. 26/27). – ISSN 1728-3817


  Наведено оцінки тенденцій розвитку небезпечних природних та техногенно-природних процесів у світі та в Україні. Вивчаються можливості застосування геофізичних досліджень для визначення природи катастрофічних процесів та розробки методів їх прогнозування.
335909
  Вижва С.А. Геофізичний моніторинг як складова загальної системи моніторингу довкілля : випуск 24 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 63-66 : Рис. – Бібліогр.: 20 назв. – (Геологія ; вип. 23/24)


  Розглянуто проблеми організації геофізичного моніторингу небезпечних природних і техногенних явищ як складової загальної системи моніторингу довкілля.
335910
  Онищук В.І. Геофізичні дослідження верхньої частини розрізу при вивченні техногенного забруднення довкілля : дис. ... канд. геол. наук : 04.00.22 / Онищук В.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 212 л. + Додаток : л.190-212. – Бібліогр. : л.176-189
335911
  Онищук В.І. Геофізичні дослідження верхньої частини розрізу при вивченні техногенного забруднення довкілля : автореф. ... канд. геол. наук : 04.00.22 / Онищук В.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв.
335912
   Геофізичні дослідження при пошуках пунктів захоронення радіоактивно забруднених матеріалів / М. Рева, В. Онищук, Д. Онищук, В. Петруняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 38-41. – (Геологія ; Вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються особливості методики та результати геофізичних досліджень при пошуках пунктів захоронення радіоактивно забруднених матеріалів. Наведений приклад застосування радіометричних досліджень на одній із ділянок зони відчуження Чорнобильської ...
335913
   Геофізичні методи досліджень трубопровідних транспортних систем / М. Глоба, І. Зінченко, Я. Глоба, О. Дзюба // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 42-46. – (Геологія ; вип. 1 (76)). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано використання комплексу геофізичних досліджень для інженерних вишукувань при проектуванні і експлуатації лінійних підземних споруд трубопровідного транспорту. Показано можливість вибору ділянок для будівництва та експлуатації ...
335914
   Геофізичні методи оцінки продуктивності колекторів нафти і газу : монографія / Г.Т. Продайвода, С.А. Вижва, І.М. Безродна, Т.Г. Продайвода ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 367 с. – Бібліогр. : С. 348-367. – ISBN 978-966-439-339-0
335915
  Бондар К. Геофізичні методи при дослідженні взаємозв"язків між природними та історичними процесами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 17-21. – (Геологія ; Вип. 59). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано інформативність польових і лабораторних геофізичних методів при вивченні змін природного середовища та еволюції просторових структур археологічних пам"яток. Оглянуті шляхи пошуку загальних закономірностей та взаємозв"язків між природними ...
335916
  Коболев В.П. Геофізичні технології прогнозування та моніторингу геологічного середовища / В.П. Коболев, Р.І. Кутас, В.Ю. Максимчук // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. Бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 6. – С. 194-197. – ISSN 0203-3100


  У Карпатському відділенні Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України (КВ ІГФ) відбулася VI Міжнародна конференція "Геофізичні технології прогнозування та моніторингу геологічного середовища", присвячена 25-й річниці з дня заснування КВ ІГФ та ...
335917
  Кобзістий П.І. Геофізичні фактори формування природних комплексів у субальпійській зоні Українських Карпат : географія // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 48-52 : Табл. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 7)
335918
  Ена А.В. Геоформула как синтезирующий ландшафтный индикатор // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1980. – Вип. 24. – С. 120-125 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв
335919
   Геохимиеческие исследования в лесных и тундровых ландшафтах : межвузовский сборник научных трудов. – Москва, 1986. – 152 с.
335920
   Геохимиеческие исследования горных пород, минералов и вод забайкалья. – Улан-Удэ, 1981. – 194с.
335921
   Геохимиеческие исследования для решения задач региональной геологии. – Л, 1991. – 123с.
335922
   Геохимиеческие исследования и поиски полезных ископаемых в Белоруссии и Прибалтике. – Минск, 1977. – 281с.
335923
   Геохимиеческие исследования на горе Верблюжьей. – М-Л, 1933. – 96с.
335924
  Поляков А.И. Геохимии тория в щелочных породах Кольского полуострова : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Поляков А.И.; АН СССР. Ин-т геохимии и аналит. химии им. В.И.Вернадского. – М., 1967. – 29л.
335925
   Геохимимя пегматитов и методы их поисков. – Новосибирск, 1983. – 215с.
335926
  Буренков Э.К. Геохимическая зональность апатит-магнетит-редкометальных месторождений / Э.К. Буренков, Э.С. Кравченко. – Отв. ред. Овчинников Л.Н. – Москва : Наука, 1989. – 111с.
335927
  Сидорина Ю.Н. Геохимическая зональность Находкинской порфирово-эпитермальной системы (Запдная Чукотка) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 78-84 : рис., табл. – Библиогр.: с. 84. – (Геология ; № 2). – ISSN 0201-7385
335928
  Никитин Н.В. Геохимическая зональность сульфидно-касситеритовых месторождений Комсомольского района : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Никитин Н. В.; Лен.. горн. ин-т. – Л., 1969. – 23л.
335929
  Остафийчук И.М. Геохимическая и металлогеническая специализация палеозойских гранитоидов Северного Казахстана : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук / Остафийчук И.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 32 с.
335930
  Коваль В.Б. Геохимическая модель накопления урана в щелочнокарбонатных метасоматитах докембрия / В.Б. Коваль. – К, 1980. – 148с.
335931
  Хованский А.Д. Геохимическая оценка состояния речной системы Нижнего Дона / А.Д. Хованский, В.В. Приваленко. – Ростов-на-Дону, 1990. – 144 с.
335932
  Ковальский В.В. Геохимическая среда и жизнь / В.В. Ковальский; АН СССР, Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского. – Москва : Наука, 1982. – 78 с.
335933
   Геохимическая типизация базитовых даек Ингульского и Волынского мегаблоков Украинского щита / А.В. Митрохин, Л.В. Шумлянский, Е.А. Вишневская, А.Н. Омельченко, Т.В. Митрохина // Геохімія та рудоутворення : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: Л.М. Степанюк, Г.В. Артеменко, О.Б. Бобров [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 38. – C. 50-57. – ISSN 2224-6487
335934
  Архипова А.И. Геохимическая характеристика интрузивных траппов Норильского плато. : Автореф... наук: / Архипова А.И.; МГУ. – М., 1967. – 23л.
335935
  Маковецкий П.С. Геохимическая характеристика нефтей и других бимутов Украины и Молдавии / П.С. Маковецкий. – М., 1966. – 244с.
335936
  Лапуть В.А. Геохимическая характеристика палеозойских отложений Припятской впадины. / В.А. Лапуть. – М., 1970. – 206с.
335937
  Страховенко В.Д. Геохимическая характеристика сапропелевых отложений малых озер Обь-Иртышского междуречья / В.Д. Страховенко, О.П. Таран, Н.И. Ермолаева // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 10. – С. 1466-1477 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1476-1477. – ISSN 0016-7886
335938
  Летунова Светлана Владимировна Геохимическая экология микроорганизмов : Автореф... докт. биол.наук: 03.00.07 / Летунова Светлана Владимировна; МГУ им. М.В.Ломоносова. Биол. фак-т. – М., 1973. – 52л.
335939
  Летунова С.В. Геохимическая экология микроорганизмов / С.В. Летунова, В.В. Ковальский. – Москва : Наука, 1978. – 147 с.
335940
  Миняйло И.А. Геохимическеие особенности эксгаляций Большого трещинного Толбачинского извержения. / И.А. Миняйло. – М., 1980. – 235с.
335941
  Иванов Ю.Г. Геохимические и минералогические критерии поисков вольфрамового оруденения / Ю.Г. Иванов. – Москва : Недра, 1974. – 213с.
335942
  Бессонов О.А. Геохимические исследования некоторых современных и ископаемых моллюсков бассейна Азовского моря. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 04.121 / Бессонов О.А.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов н/Д, 1970. – 27л.
335943
  Думлер Ф.Л. Геохимические исследования при крупномасштабной геологической съемке / Ф.Л. Думлер. – Ленинград : Недра, 1975. – 36с.
335944
  Кузнецов В.А. Геохимические корреляции в речных долинах / В.А. Кузнецов. – Минск, 1984. – 288с.
335945
  Комов И.Л. Геохимические методы поисков месторождений неметаллических полезных ископаемых. / И.Л. Комов. – М., 1982. – 266с.
335946
  Соловов А.П. Геохимические методы поисков рудных месторождений : Сборник задач / А.П. Соловов, А.А. Матвеев, В.М. Ряховский. – Москва : Московский университет, 1978. – 184с.
335947
  Соловов А.П. Геохимические методы поисков рудных месторождений : Сборник задач / А.П. Соловов, А.А. Матвеев. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Недра, 1985. – 228с.
335948
  Вадковская И.К. Геохимические основы биосферы / И.К. Вадковская, К.И. Лукашев. – Москва : Наука и Техника, 1977. – 276 с. – Список лит.: с. 267-272
335949
  Глазовская М.А. Геохимические основы типлогии и методики исследований природных ландшафтов : учебное пособие / М.А. Глазовская. – М, 1964. – 230 с.
335950
  Юдович Я.Э. Геохимические особенности аутигенной минерализации в черных сланцах / Я.Э. Юдович. – Сыктывкар, 1990. – с.
335951
  Ян Геохимические особенности горно-лесных ландшафтов Крыма в связи с литологией и климатом. (На примере изучения с.Патизанское и Никитского ботанического сада) : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Ян Вэй-Юнь ; СГУ. Географ. фак-т. – Москва, 1966. – 22 с.
335952
   Геохимические особенности и геодинамическая обстановка формирования Лукиндинского дунит-троктолит-габбрового массива : (юго-восточное обрамление Сибирской платформы) / И.В. Бучко, А.А. Сорокин, В.А. Пономарчук, А.Э. Изох // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 7. – С. 834-850 : рис., табл. – Библиогр.: с. 847-850. – ISSN 0016-7886
335953
   Геохимические особенности и источники расплавов раннемеловых гранитоидов Самаркинского террейна (Сихотэ-Алинь) / Н.Н. Крук, В.П. Симаненко, В.И. Гвоздев, В.В. Голозубов, В.П. Ковач, П.А. Серов // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 2. – С.276-302 : рис., табл. – Библиогр.: с. 299-302. – ISSN 0016-7886
335954
  Кекелия М.А. Геохимические особенности и петрология Зекарского массива (Груз.ССР.) : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Кекелия М.А.; АН Груз.ССР. Геол. ин-т. – Тбилиси, 1966. – 19л.
335955
  Авгитов А.К. Геохимические особенности и эндогенные ореолы рассеяния Беганьского рудного поля в Закарпатье : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 132 / Авгитов А,К. ; АН СССР. – Москва, 1968. – 24 с.
335956
  Пополитов Э.И. Геохимические особенности кислых и щелочных пород северо-восточной Тувы и их генезис. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Пополитов Э.И.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т земной коры. – Иркутск, 1966. – 22л.
335957
   Геохимические особенности лампроитовых лав четвертичного вулкана Гауссберг (Восточная Антарктида)- результат влияния мантийного плюма Кергелен / Н.М. Сущевская, Н.А. Мигдисова, А.В. Антонов, Р.Ш. Крымский, Б.В. Беляцкий, Д.В. Кузьмин, Я.В. Бычкова // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 12. – С. 1079-1098 : рис., табл. – Библиогр.: 66 назв. – ISSN 0016-7525
335958
  Гуцуляк В.Н. Геохимические особенности ландшафтов г.Черновцы : теория и практика ландшафтно-географических исследований // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1990. – Вип.37. – С. 63-70 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0201-4122
335959
   Геохимические особенности метаморфизма базитов Красной губы, Беломорский подвижный пояс / И.Т. Расс, Л.Я. Аранович, Д.И. Корпечков, В.М. Козловский // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 8. – С. 732-748 : рис., табл. – Библиогр.: 47 назв. – ISSN 0016-7525
335960
  Костровицкий С.И. Геохимические особенности минералов кимберлитов: по данным изуч. среднепалеозойс. кимберлитов Якутии / С.И. Костровицкий. – Новосибирск, 1986. – 260с.
335961
  Шмакин Б.М. Геохимические особенности мусковитовых пегматитов и их контактовых ореолов : Маско-Витимская провинция / Б.М. Шмакин, В.А. Макрыгина. – Москва : Наука, 1969. – 280с.
335962
  Акаев Башир Адильханович Геохимические особенности палеоцен-эоценовых отложений предгорного Дагестана в связи с их нефтегазоносностью : Автореф. дис. ... канд. геол.-минералогич. наук / Акаев Башир Адильханович ; Совет Азербайдж. ин-та нефти и химии по присуждению учен. степеней по геол.-минералогии. – Баку, 1965. – 18 с.
335963
  Аракелян Г.Б. Геохимические особенности подземных вод основных сульфидных месторождений северной части Армянской ССР : автореф. дис. ... канд. геол-минерал. наук : 04.00.06 / Аракелян Г.Б. ; МВ и ССО ГССР. – Тбилиси, 1974. – 22 с.
335964
  Поливанов Владимир Сергеевич Геохимические особенности почв юго-восточной Грузии в связи с поисками колчеданного оруденения : Автореф... канд. географическихнаук: 11.00.06 / Поливанов Владимир Сергеевич; МГУ. – М., 1975. – 34л.
335965
  Пампура В.Д. Геохимические особенности процессов оклорудных изменений и их термодинамический анализ на примере Шахтаминского молибденового месторождения. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Пампура В.Д.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т земной коры. – Иркутск, 1965. – 22л.
335966
  Ратиев Леонид Александрович Геохимические особенности распределения свинца, меди, цинка и серебра на железорудном месторождении Кремиковцы (Болгария) : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 04.00.02 / Ратиев Леонид Александрович; МГУ. – М., 1974. – 28л.
335967
  Бадалов С.Т. Геохимические особенности рудообразующих систем / С.Т. Бадалов. – Ташкент : Фан, 1991. – 139с.
335968
  Коржнев П.М. Геохимические особенности сухарных глин в связи с их генезисом // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 2. – С. 111-119 : рис., табл. – Библиогр.: 6 назв.
335969
  Айвазян Анастасия Дмитриевна Геохимические особенности флоры ландшафтов юго-западного Алтая : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.06 / Айвазян Анастасия Дмитриевна ; МГУ, геогр. фак-т. – Москва, 1974. – 24 c.
335970
  Суеркулов Э.А. Геохимические поиски ртутных месторождений в Южной Фергане. / Э.А. Суеркулов. – Фрунзе, 1979. – 109с.
335971
  Макаров В.Н. Геохимические поиски скрытых месторождений в криолитозоне / В.Н. Макаров, И.П. Винокуров. – Якутск, 1988. – 108с.
335972
  Кураева И.В. Геохимические показатели экологического состояния загрязненных почв // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24 (2). – С. 61-69 : рис., табл. – Библиогр.: с.69. – (Серія : Геологія. Географія ; вип. 19). – ISSN 2313-2159
335973
  Таусон Л.В. и др. Геохимические поля рудно-магматических систем / Л.В. и др. Таусон. – Новосибирск, 1987. – 200с.
335974
   Геохимические проблемы оценки нефтегазоносности. – М, 1989. – 147с.
335975
   Геохимические работы и методика их проведения в зоне БАМ. – М, 1984. – 129с.
335976
   Геохимические работы на различных стадиях геологоразведочного процесса. – М, 1989. – 156с.
335977
  Бадалов С.Т. Геохимические свойства главнейших породо- и рудообразующих элементов / С.Т. Бадалов. – Ташкент : ФАН, 1987. – 166с.
335978
  Овчинников Л.Н. Геохимические типы и зональность колчеданного оруденения Урала / Л.Н. Овчинников, Р.И. Лутков. – Москва : Наука, 1983. – 183с.
335979
  Таусон Л.В. Геохимические типы и потенциальная рудоносность гранитоидов / Л.В. Таусон. – Москва : Наука, 1977. – 280с.
335980
  Ферштатер Г.Б. Геохимические тренды габбро и гранитов Урала, отражающие историю геологического развития подвижного пояса // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 12. – С. 1094-1109 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1109. – ISSN 0016-7525
335981
  Александров И.В. Геохимические уловия образования эндогенного тачтало-ниобиевого орудия : Автореф. дис. ... докт. геол.-минер. наук : 04.00.02 / Александров И.В. ; АН СССР, Ин-т гехим. и аналит. хим. им. В.Вернадского. – Москва, 1974. – 43 с.
335982
   Геохимические факторы аутигенного минералообразования в донных отложениях озер Тажеранской системы (Прибайкалье) / В.Д. Страховенко, Э.П. Солотчина, Ю.С. Восель, П.А. Солотчин // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 10. – С. 1825-1841 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1839-1841. – ISSN 0016-7886
335983
  Александров И.А. Геохимические факторы и парагенезисы элементов в гранитоидах / Александров И.А. ; отв. ред. Ю.А. Балышов ; АЕ СССР, Ин-т геохимии и аналит. химии им. В.И. Вернадского. – Москва : Наука, 1989. – 181 с. – (Литература по геологии)
335984
  Глазовская М.А. Геохимические функции микроорганизмов / М.А. Глазовская, Н.Г. Добровольская. – Москва : Московский университет, 1984. – 153 с. : табл.
335985
  Бадалов С.Т. Геохимические циклы важнейших рудообразующих элементов / С.Т. Бадалов. – Ташкент : Фан, 1982. – 168с.
335986
   Геохимические, геохронологические и геодинамические особенности магматизма Харагольского террейна Западного Хэнтэя (Северная Монголия) / И.В. Гордиенко, А.Я. Медведев, М.А. Горнова, О. Томуртогоо, Т.А. Гонегер; И.В. Гордиенко и др. // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 3. – С. 365-379 : рис., табл. – Библиогр.: с. 378-379. – ISSN 0016-7886
335987
  Эрнст В. Геохимический анализ фаций / В. Эрнст; Под ред. И.С. Грамберга. – Ленинград : Недра, 1976. – 128с.
335988
  Мягков В.Ф. Геохимический метод парагенетического анализа руд / В.Ф. Мягков. – Москва : Недра, 1984. – 126с.
335989
  Осипова Г.А. Геохимический метод прогнозирования оловорудных месторождений / Г.А. Осипова. – Москва : Наука, 1980. – 148с.
335990
  Борисенок Л.А. Геохимический цикл галлия : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Борисенок Л.А.; АН СССР. Ин-т геохимии и аналит. химии им. В.И.Вернадского. – М., 1966. – 41л. – Бібліогр.:с.40-41
335991
  Гордеев В.В. Геохимическое взаимодействие пресноводной и морской гидросфер / В.В. Гордеев, А.П. Лисицын // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 5/6. – С. 721-744 : рис., табл. – Библиогр.: с. 741-744. – ISSN 0016-7886
335992
  Кушнир М.И. Геохимическое изучение битуминологичесих особенностей юрских, меловых и палеогеновых отложений Ферганской впадины в связи с их нефтегазоносностью : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 121 / Кушнир М.И.; Ин-т геологии и разведки нефт. и газовых месторождений. – Ташкент, 1970. – 24л.
335993
   Геохимическое изучение гиперсферы. – Минск, 1977. – 220с.
335994
   Геохимическое изучение ладншафтов Белоруссии. – Минск : Наука и Техника, 1984. – 121с.
335995
   Геохимическое изучение ландшафтов Березинского биосферного заповедника. – Минск : Наука и Техника, 1985. – 144с.
335996
   Геохимическое изучение процессов миграции углеводородных систем. – М, 1985. – 102с.
335997
  Злобин Б.И. Геохимическое исследование щелочных пород массива Сандык и их генезис : Автореф... канд. геол.-минералогич.наук: / Злобин Б.И.; АН СССР. Ин-т геохимии и аналит. химии им. В.И.Вернадского. – М., 1963. – 30л.
335998
  Месон Б. Геохимическое поведение некоторых элементов в метеоритах. / Б. Месон. – М., 1966. – 72-79с.
335999
  Бордон В.Е. Геохимическое поле платформенного чехла / В.Е. Бордон; АН БССР. Ин-т геохимии и геофизики. – Минск : Наука и техника, 1986. – 143с.
336000
  Водяницкий Ю.Н. Геохимическое фракционирование лантанидов в почвах и горных породах (обзор литературы) // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 1. – С. 69-81 : рис. – Библиогр.: 76 назв. – ISSN 0032-180Х
<< На початок(–10)331332333334335336337338339340(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,