Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)341342343344345346347348349350(+10)В кінець >>
340001
  Рибалка В. "Всі хвороби від нервів…" або чи не стати вам психотерапевтом для себе та інших // Психопедагогіка і життя : наук.-популярний щорічник : № 1, 2020 р. та № 2, 2021 р. / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. Івана Зязюна, Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи ; [редкол.: В.В. Рибалка (голов. ред.), Л.Б. Лук"янова, В.Г. Панок та ін.]. – Київ : Талком : ІПООД ім. Івана Зазюна НАПН України : УНМЦППСР НАПН України, 2022. – С. 188-192. – ISBN 978-617-8016-45-6
340002
  Барабаш Ю. "Всі ці слов"яністи та європісти...". Гоголівська тема у версії Юрія Шереха // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2016. – № 317/318/319. – C. 250-261
340003
  Шемшученко Ю. "Всією душею поклопотався про заснування української Академії наук..." До 100-річчя Національної академії наук України // Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; ДП "Нац. газетно-журнальне вид-во" ; голов. ред. Ю. Сорока. – Київ, 2018. – № 2. – С. 68-71. – ISSN 0868-9644


  Згадуються: М.П. Василенко, М.С. Грушевський, С.О. Єфремов, А.Ю. Кримський, В.І. Липський, М.В. Птуха, П.А. Тутковський, А.В. Корчак-Чепурківський. (С. 70)
340004
  Володимир Т. "Всіляка істина не вічна...". "Ми за добро - і я, і ти...". "Це було на далекій трасі..." : переклади // Сполучник : альманах літературної творчості : щорічник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – [Вип. 9]. – С. 234-235
340005
  Максименко Л.Я. "Всміхнись, суворий Маркіяне, крізь далину років всміхнись..." : До 200-ліття з дня народження Маркіяна Шашкевича // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 22/24 (278/280). – С. 79-83
340006
  Урнов А.Ю. "Вспомни, товарищ, ты, Афганистан..." // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 1 (630). – С. 55-61. – ISSN 0321-5075
340007
  Урнов А.Ю. "Вспомни, товарищ, ты, Афганистан..." // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 2 (631). – С. 39-44. – ISSN 0321-5075
340008
  Ермолов Арсений "Вспомним, как на Запад шли по Украине..." // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 6. – С. 109-113. – ISSN 0235-7089
340009
  Рожик Ю.С. "Встановленність законом" як спеціальна передумова звернення до суду із заявами органів месцевого самоврядування в порядку статті 45 ЦПК України // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2010. – № 11 (73). – С. 45-47
340010
  Патриляк І.К. "Встань і борись! Слухай і вір..." = "Rise and fight! Listen and have belief..." : укр. націоналістичне підпілля та повст. рух 1939-1960 рр. / Іван Патриляк ; Центр дослідж. визвольного руху. – Львів : Часопис, 2012. – 591, [1] с. : іл., табл. – Алф. та геогр. покажч.: с. 557-590. - Тит. арк. парал. укр., англ. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-2720-01-3


  У пр. № 1719606 напис: Великошановному Володимирові Анатолійовичу, з накращими побажаннями здоров"я, щастя й добра від автора. 26.06.12 р. Підпис.
340011
  Залялиева Р.А. "Встреча Нового года" : Методика и опыт. Внеурочная работа // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 9. – С. 67-69
340012
   "Встречи друзей Амадеус" в южной столице : событие // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 5. – С. 8 (прилож) : Фото. – ISSN 1998-8044
340013
  Бєссонова О.Л. "Вступ до когнітивної лінгвістики" / О.Л. Бєссонова, А.Е. Левицький // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донец. нац. ун-т, Ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2013. – Т. 10, № 3 (30). – С. 149-151. – ISSN 2075-4205
340014
  Кораїс Адамантіос [Вступ до давньогрецьких письменників / Кораїс Адамантіос; Вступ Ем.Н. Фрагкіскоса. – [Афіни : Відділ освіти Національного Банку
Т. 2]. – 1988. – 803 с. – Видання грецькою мовою
340015
  Ярош Я.Є. Всі сторони світу : поезії / Ярослав Ярош. – Київ : Молодь, 1985. – 78 с.
340016
  Журахович С.М. Всі шукають алмазів : маленькі повісті, оповідання / С.М. Журахович. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 386 с.
340017
  Яковенко Ю.П. Всі, хто чесні сердцями... / Ю.П. Яковенко. – К., 1967. – 125с.
340018
  Динник А.Л. Всім по заслузі : гумор та сатира / А.Л. Динник. – Київ, 1970. – 79 с.
340019
  Сосюра В.М. Всім серцем любіть Україну ... : Вибрані твори / В.М. Сосюра; Вступне слово С.А.Гальченка. – Київ : Криниця, 2003. – 608 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 966-7575-57-8
340020
  Подранецька Н. Всім серцем любіть Україну свою : літературно-історична гра. 10-11 класи // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 39-41
340021
  Титов В.А. Всім смертям назло... : повість / В.А. Титов. – Київ : Молодь, 1970. – 141 с.
340022
  Перець П. Всім усе, всім про все / Петро Перець. – Київ : Логос, 2005. – 136с. – ISBN 966-581-632-2
340023
  Щур Едуард Всіх він "чайників" начальник і "тарілок" командир! // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 2 (127). – С. 10-12 : Фото
340024
  Трегубов В. Всіхсвятський храм у парку імені Івана Котляревського в Полтаві // Полтавські єпархіальні відомості : часопис Полтавської єпархії УПЦ Київського Патріархату / Полтав. єпархія Української Православної Церкви Київ. Патріархату ; голов. ред. митрофорний протоієрей М. Храпач ; ред. рада: Г. Антипович, Т. Дениско, Т. Пустовіт [та ін.]. – Полтава, 1998. – Ч. 5. – С. 45-51
340025
  Голубев Г.Н. Всколыхнувший мир: Дарвин : литературный портрет / Г.Н. Голубев. – Москва : Молодая гвардия, 1982. – 174 с. : ил. – (Пионер значит первым ; Вып. 75)
340026
   Вскрытие выбросоопасных угольных пластов проходческими комбайнами : монография / Минеев С.П., Ильющенко А.В., Вострецов Н.А [и др.] ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т геотехн. механики им. Н.С. Полякова (ИГТМ НАН Украины). – Днепр ; Киев : Халиков Р.Х., 2018. – 135, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 133-135. – ISBN 978-617-7565-28-3
340027
  Левченко Е.С. Вскрытие глубоких горизонтов карьера Катока при циклично-поточной технологии с крутонаклонным конвейером / Е.С. Левченко, А.Д. Казола // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 117. – С. 43-52 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1607-4556
340028
  Башкатов Д.Н. Вскрытие и освоение водоносных пластов при бурении гидрогеологических и водозаборных скважин : Обзор / Д.Н. Башкатов. – Москва : ВИЭМС, 1976. – 64с.
340029
   Вскрытие и системы открытой разработки угольных месторождений.. – М, 1953. – 104с.
340030
  Григорян Н.Г. Вскрытие нефтегазовых пластиков стреляющими перфораторами. / Н.Г. Григорян. – М, 1982. – 263с.
340031
  Тесля А.Г. Вскрытие пластов и опробование скважин при бурении на минеральные воды / А.Г. Тесля. – М, 1983. – 158с.
340032
  Сидоровский В.А. Вскрытие пластов и повышение продуктивности скважин / В.А. Сидоровский. – М., 1978. – 256с.
340033
   Вскрытие продуктивных горизонтов и исследование углеводородных систем. – Львов, 1985. – 88с.
340034
   Вскрытие продуктивных горизонтов и исследование углеводородных систем.. – Львов, 1985. – 88с.
340035
   Вскрытие продуктивных пластов и испытание скважин.. – М, 1961. – 56с.
340036
  Стариков Н.А. Вскрытие рудных месторождений. / Н.А. Стариков. – Свердловск-Москва, 1951. – 172с.
340037
   Вскрытие, испытание и опробование продуктивных пластов.. – Минск, 1970. – 112с.
340038
   Вскрытие, опробвание и освоение водоносных горизонтов гидро-геологических скважин.. – М, 1975. – 151с.
340039
  Галеано Э. Вскрытые вены Латинской Америки. / Э. Галеано. – М., 1986. – 398,2с.
340040
   Вскрышные породы Костомукшского железорудного месторождения и пути их использования в народном хозяйстве.. – Петрозаводск, 1983. – 142с.
340041
  Кулинич А.В. Вслед за веком жить спешил / А.В. Кулинич. – Київ, 1980. – 64 с.
340042
  Мухамедов М.М. Вслед за героем : повесть / М.М. Мухамедов; пер. с узб. Л.Г.Бать. – Москва : Воениздат, 1957. – 112 с.
340043
  Бродский Б.И. Вслед за героями книг / Б.И. Бродский. – Москва, 1962. – 119с.
340044
  Бродский Б.И. Вслед за героями книг / Б.И. Бродский. – 2-е изд. – Москва, 1967. – 167с.
340045
  Дублянский В.Н. Вслед за каплей воды : (В пещерах Крыма) / В.Н. Дублянский, В.В. Илюхин. – Москва : Мысль, 1971. – 206с.
340046
  Викторов В.Я. Вслед за копьем. / В.Я. Викторов. – Москва, 1972. – 184с.
340047
   Вслед за ленинской сторокой. – 2-е изд., перераб. – Москва, 1970. – 272с.
340048
  Фахрудинов В.Ф. Вслед за любовью... / В.Ф. Фахрудинов. – Москва, 1985. – 32с.
340049
  Литвин Б.М. Вслед за Мейерхольдом - вопреки Мейерхольду // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2010. – Т.12, вып. 1 (53/54). – С. 197-202. – ISSN 1606-951Х


  Пространство театральной культуры ХХI в.
340050
  Пятков Г.И. Вслед за мечтой своей: повесть и рассказы / Г.И. Пятков. – Симферополь, 1984. – 335с.
340051
   Вслед за памятью.. – Ярославль, 1981. – 336с.
340052
  Дауртас В. Вслед за радугой : роман в новеллах, рассказы / В. Дауртас; пер. с лит. Г.Кановича. – Москва : Советский писатель, 1985. – 295 с.
340053
  Урлин И.Н. Вслед за солнцем / И.Н. Урлин. – М., 1976. – 190с.
340054
   Вслед подвигам Петровым.... – М, 1988. – 573с.
340055
  Рабинович В.И. Вслед Радищеву... / В.И. Рабинович. – М., 1986. – 221с.
340056
   Вслух про себя.. – М, 1975. – 320с.
340057
   Вслух про себя.. – М, 1975. – 350с.
340058
  Паламарчук Г. Вслухання // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 3/4. – С. 11-21. – ISSN 0131-2561
340059
  Губарець В. Вслухаючись у відлуння зболених душ. Що відкривають читачеві та які присуди виносять записи у письменницьких щоденниках // Українська літературна газета. – Вишгород, 2022. – 23 грудня (№ 25/36)


  В усі часи творчий арсенал письменника був і залишається багатим на різножанрові можливості спілкування з читачем та активного й емоційного впливу на нього. А от для порозуміння й комунікування із самим з собою, здається, існує єдиний спосіб ...
340060
  Миропольская Н.Е. Вслушиваясь в слово / Н.Е. Миропольская. – К., 1989. – 93с.
340061
  Наджми Н. Вслушиваясь в тишину : стихи и поэмы / Н. Наджми; авториз. пер. с башк. – Москва : Советская Россия, 1973. – 159 с.
340062
  Осипов В.П. Всматриваясь в 20-30 коды / В.П. Осипов. – Алма-Ата, 1991. – 186с.
340063
  Хандрос Б.Н. Всматриваясь в лица : Документально-художественные повествования / Б.Н. Хандрос. – 2-е изд., доп. – Киев : Молодь, 1990. – 256 с.
340064
  Кастро Вспаханное поле / Кастро, , Л. Эрнесто. – Москва, 1960. – 255с.
340065
  Мехтиев В. Всплеск / В. Мехтиев. – Махачкала, 1968. – 60с.
340066
  Урусов В.Г. Всплеск живой воды / В.Г. Урусов. – М., 1986. – 125с.
340067
  Якушенко А.К. Всплеск. / А.К. Якушенко. – Тула, 1967. – 47-62с.
340068
  Цыбин В.Д. Всплески : повести и рассказы / В.Д. Цыбин. – Москва : Советский писатель, 1967. – 399с.
340069
  Цыбин В.Д. Всплески / В.Д. Цыбин. – М., 1973. – 512с.
340070
  Харазян С.М. Всплески солнечных лучей : стихи / Саркис Харазян; пер. с арм. А.парпара и В.Парфентьева. – Москва : Советский писатель, 1976. – 96 с.
340071
   Всплывающая Гренландия // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 2 (2857). – С. 16 : фото
340072
  Петров В.Ф. Всплытие / В.Ф. Петров. – Симферополь, 1989. – 303 с. – В изд. также: Звездный час Весты / Е. Веникеев
340073
  Тарский Ю.С. Всплыть в назначенном квадрате! / Ю.С. Тарский. – М., 1981. – 192с.
340074
  Михайловский Н.Г. Всплыть на полюсе / Н.Г. Михайловский. – М, 1970. – 187с.
340075
  Скуратов М.М. Всполохи / М.М. Скуратов. – М., 1958. – 159с.
340076
  Абдуллаев З.С. Всполохи : повести, рассказы, очерки / З.С. Абдуллаев; Зияудин Абдулаев ; [худож. Н. Баширов]. – Грозный : Чеченско-Ингушское книжное издательство, 1988. – 314, [2] с. : ил.
340077
  Абдулаев З.С. Всполохи : повести / Зияудин Абдулаев. – Краснодар : Книжное издательство, 1990. – 284, [2] с.
340078
  Попков Л.В. Вспомагательное производство: организация, планирования и управления. / Л.В. Попков. – Днепропетровск, 1988. – 88с.
340079
   Вспомагательные вещества для полимерных материалов. – Справочник. – Москва : Химия, 1966. – 176 с.
340080
  Клещева Е.П. Вспомагательные работы при ремонте лабораторного оборудования. / Е.П. Клещева. – М, 1963. – 72с.
340081
  Руженцев С.К. Вспомагательные таблицы по проекционному черчению и сицированию / С.К. Руженцев, проф. – М., 1931. – 32с.
340082
   Вспомагательные устройства роботизированных систем.. – Новосибирск, 1982. – 529с.
340083
  Заика В.Е. Вспоминаем Ж.-И. Кусто // Морський екологічний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т біології південних морів. – Севастополь, 2010. – Т. 9, № 4. – С. 102-103. – ISSN 1684-1557


  До сторіччя від дня народження Жака-Іва Кусто (1910-1997).
340084
  Демидов П.П. Вспоминайи дальше... / П.П. Демидов, Г.К. Суханов. – М, 1983. – 303с.
340085
  Достоевская А.Г. Вспоминания / А.Г. Достоевская. – М, 1981. – 518с.
340086
  Майский И.М. Вспоминания советского дипломата / И.М. Майский. – М, 1987. – 782с.
340087
  Майский И.М. Вспоминания советского дипломата 1925-1945 гг. / И.М. Майский. – Москва : Наука, 1971. – 711с.
340088
  Диьбази М. Вспоминаю вас / М. Диьбази. – Баку, 1964. – 52с.
340089
  Градов П.М. Вспоминаю каждое свиданье / П.М. Градов. – М, 1985. – 79с.
340090
  Медынцева А. Вспоминая академика Рыбакова // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 9. – С. 26-28. – ISSN 0235-7089
340091
   Вспоминая Владимира Высоцкого.. – М, 1989. – 380с.
340092
  Глац Ф. Вспоминая Домокоша Кошари // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2014. – № 3. – С. 85-93. – ISSN 0132-1366


  К 100-летию со дня рождения историка.
340093
  Де Хуан Хосе Луис Вспоминая Лампе : роман // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 3. – С. 3-89. – ISSN 1130-6545
340094
  Усов М. Вспоминая Ливию... // Азия и Африка сегодня : Научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 6. – С. 72-76. – ISSN 0321-5075
340095
   Вспоминая Михаила Зощенко. – Л, 1990. – 510с.
340096
   Вспоминая Ольгу Берггольц.. – Л, 1979. – 591 с.
340097
  Гончаров Ю.Д. Вспоминая Паустовского / Ю.Д. Гончаров. – Воронеж, 1972. – 180 с.
340098
  Голуб И.Б. Вспоминая профессора Д.Э. Розенталя // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 3. – С. 35-36. – ISSN 1726-667Х


  Воспоминания И.Б. Голуб, о знакомстве, творческом сотрудничестве и дружбе с профессором Дитмаром Эльяшевичем Розенталем. Его книгами и справочниками, интересовались лингвисты и редакторы не только у нас, но и во всех русскоязычных издательствах в ...
340099
  Зайцев А. Вспоминая Рейкьявик // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2009. – № 12. – С. 135-151. – ISSN 0130-9625
340100
  Крысин Л.П. Вспоминая Реформатского // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2008. – № 3. – С. 151-155. – ISSN 0869-0499
340101
   Вспоминая Шукшина. – М, 1985. – 59с.
340102
  Жуковський О.Т. Вспомини часів епохи Великої Східньої Революції початка 1917-19 рр. (Із окопів до Тюрми). Записна книжечка 1919 рік : записна книжечка 1919 р. / Олександр Жуковський ; упоряд. Павло Гай-Нижник. – Київ : Авторитет, 2018. – 271, [3] с. : портр. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-97763-4-1
340103
  Заикина С.А. Вспомни меня, Юлька! / С.А. Заикина. – Ставрополь, 1984. – 320с.
340104
  Казаков В.Б. Вспомни облако! / В.Б. Казаков. – Саратов : Приволжское книжное издательство, 1988. – 384 с.
340105
  Вересова Е.Ю. Вспомни обо мне : [роман] / Екатерина Вересова. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 1998. – 420, [1] с. : портр. – (Баттерфляй). – ISBN 5-04-000854-6
340106
  Казаков В.Б. Вспомни, облако! / В.Б. Казаков. – Саратов, 1981. – 295с.
340107
  Казаков В.Б. Вспомни, облако! / В.Б. Казаков. – Саратов : Приволжское книжное издательство, 1983. – 287 с.
340108
   Вспомним-ка, товарищи!... – Москва, 1949. – 62 с.
340109
  Каревин А. Вспомним в январе : даты и юбилеи // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 28 декабря (№ 52)


  8 января - 101 год со дня рождения украинского композитора, народного артиста Украины Аркадия Филиппенко; 11 января (30.12.1876) - 138 лет назад в Киеве родился будущий титулованный композитор, дирижер, общественный деятель Рейнгольд Глиэр; 15 января - ...
340110
   Вспомним всех поименно. – Донецк, 1986. – 141с.
340111
  Булавин А.А. Вспомним всех поименно... : (украинцы, уроженцы Украины и другие в советской разведке, 1918-1991 гг.) / Александр Булавин. – Киев : Виниченко, 2019. – 525, [1] с. : портр. – ISBN 978-966-2622-35-5
340112
   Вспомним дни походного привала.. – Саранск, 1990. – 224с.
340113
  Якуб С.К. Вспомним забытые игры / С.К. Якуб. – М., 1988. – 158с.
340114
  Мошляк И Вспомним мы пехоту.... / И Мошляк. – М, 1978. – 268с.
340115
   Вспомним песню.. – М, 1963. – 160с.
340116
  Зиманас Г.О. Вспомним поименно / Г.О. Зиманас. – М, 1984. – 80с.
340117
  Оборин А. Вспомните. / А. Оборин, 1970. – 32с.
340118
  Блинов А. Вспомнить всё / А. Блинов, С. Крюкова // Эксперт Украина : украинский деловой журнал; спец. выпуск / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2010. – № 31/32 (269) : Они ковали независимость. – С. 28-33


  Иван Плющ рассказал подноготную вех становления украинской независимос- ти
340119
   Вспомнить Мамушкина.. – М, 1979. – 80с.
340120
  Груша А.И. Вспомнить прошлое, чтобы уверенно смотреть в будущее / А.И. Груша, О.М. Дрозд // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / Нац. акад. наук Украины ; Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадского ; Междунар. ассоциация академий наук ; Совет директоров науч. б-тек и информ. центров. – Киев, 2016. – Вып. 13. – С. 11-15. – ISSN 2224-1825


  Статья посвящена 90-летнему юбилею Центральной научной библиотеки Национальной академии наук Беларуси.
340121
  Соловьев Ю.П. Вспомогательное оборудование паротурбинных электростанций / Ю.П. Соловьев. – Москва : Энергоатомиздат, 1983. – 200 с.
340122
  Соловьев Ю.П. Вспомогательное оборудование ТЭЦ, центральных котельных и его автоматизация / Ю.П. Соловьев, А.И. Михельсон. – М., 1972. – 255с.
340123
  Пастернак Д.Н. Вспомогательное проектирование в системах проекций на одну плоскость. : Автореф... канд.техн.наук: / Пастернак Д.Н.; Киев.инж-строит.ин-т. – К, 1967. – 14л.
340124
  Уваров А.В. Вспомогательное производство : интенсификация и эффективность / А.В. Уваров. – Л, 1991. – 136с.
340125
  Коновалова Е.Н. Вспомогательные (дополнительные) сведения на рукописных картах Западной Сибири (XVII-XIX вв.) / Е.Н. Коновалова, О.В. Трофимова
340126
  Коновалова Е.Н. Вспомогательные (дополнительные) сведения на рукописных картах Западной Сибири (XVII-XIX вв.) / Е.Н. Коновалова, О.В. Трофимова // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 5. – С. 45-55 : рис. – Библиогр.: 32 назв. – ISSN 0016-7126
340127
  Маманов И.Е. Вспомогательные глаголы в казахском языке / И.Е. Маманов. – Алма Ата, 1949. – 94с.
340128
  Большаков А.М. Вспомогательные исторические дисциплины : Антропология. Палеография. Сфрагистика. Геральдика. Нумизматика. Дипломатика. Метрология. Хронология. Историческая география. Архивоведение / А.М.Большаков. – 3-е изд. (перераб. и доп.). – Петроград : Гос. трест "Петропечать", 1923. – 318 с. – Библиогр.: с.307-318
340129
  Большаков А.М. Вспомогательные исторические дисциплины : Антропология. Археология первобыт. и бытовая. Палеография. Эпиграфика. Сфрагистика. Нумизматика. Геральдика. Генеалогия. Метрология. Хронология. Ист. география. Языковедение. Дипломатика. Библиотековедение. Архивоведение. Историография / А.М.Большаков. – 4-е изд. – Ленинград : Изд. П.П.Сойкин, 1924. – IV, 344 с. – Библиогр.: с.335-344
340130
  Пронштейн А.П. Вспомогательные исторические дисциплины / А.П. Пронштейн, В.Я. Кияшко. – Москва, 1973. – 112 с.
340131
   Вспомогательные исторические дисциплины. – Свердловск
Сб. 1. – 1974. – 123 с.
340132
   Вспомогательные исторические дисциплины. – Ленинград : Наука
Т. 10. – 1978. – 339 с.
340133
   Вспомогательные исторические дисциплины. – Ленинград
Т. 14. – 1983
340134
   Вспомогательные исторические дисциплины. – Ленинград
Т. 15. – 1983
340135
  Кобрин В.Б. Вспомогательные исторические дисциплины / В.Б. Кобрин. – Москва, 1984. – 208с.
340136
  Леонтьева Г.А. Вспомогательные исторические дисциплины : Учебник для студ. высших учебных заведений / Г.А. Леонтьева, П.А. Шорин, В.Б. Кобрин; Под ред. Г.А. Леонтьевой. – Москва : Владос, 2000. – 368с. – ISBN 5-691-00495-6
340137
   Вспомогательные исторические дисциплины.. – М-Л, 1937. – 433с.
340138
   Вспомогательные исторические дисциплины.. – Л, 1968. – 312с.
340139
   Вспомогательные исторические дисциплины.. – Ленинград : Наука
Т. 2. – 1968. – 310 с.
340140
   Вспомогательные исторические дисциплины.. – Ленинград : Наука
Т. 3. – 1970. – 372 с.
340141
   Вспомогательные исторические дисциплины.. – Ленинград : Наука
Т. 4. – 1972. – 252 с.
340142
   Вспомогательные исторические дисциплины.. – Ленинград : Наука
Т. 5. – 1973. – 332 с.
340143
   Вспомогательные исторические дисциплины.. – Свердловск
Сб. 2. – 1974. – 84 с.
340144
   Вспомогательные исторические дисциплины.. – Ленинград : Наука
Т. 6. – 1974. – 331 с.
340145
   Вспомогательные исторические дисциплины.. – Ленинград : Наука
Т. 7. – 1976. – 336 с.
340146
   Вспомогательные исторические дисциплины.. – Ленинград : Наука
Т. 8. – 1976. – 324 с.
340147
   Вспомогательные исторические дисциплины.. – Ленинград : Наука
Т. 9. – 1978. – 352 с.
340148
   Вспомогательные исторические дисциплины.. – Ленинград : Наука
Т. 11. – 1979. – 312 с.
340149
   Вспомогательные исторические дисциплины.. – Л
2. – 1981. – 352с.
340150
   Вспомогательные исторические дисциплины.. – Ленинград : Наука
Т. 12. – 1981. – 351 с.
340151
   Вспомогательные исторические дисциплины.. – Ленинград : Наука
Т. 13. – 1982. – 336 с.
340152
   Вспомогательные исторические дисциплины.. – К, 1988. – 280с.
340153
   Вспомогательные иторические дисциплины.. – Ленинград : Наука
Т. 1. – 1968. – 313 с.
340154
   Вспомогательные системы рактно-космической техники.. – М, 1970. – 400с.
340155
   Вспомогательные таблицы для производства основных геодезических работ в городах : приложение к тому 1 Справочного руководства "Геодезия в городском строительстве". – Ленинград : Из-во Минкоммунхоз. РСФСР, 1950. – 127 с.
340156
   Вспомогательные указатели. – Москва, 1950. – 32 с.
340157
   Вспомогательные указатели к 9-18 выпускам "Библиографического указателя литературы по полярографии".. – Кишинев, 1980. – 236с.
340158
  Призмент Э.Л. Вспомогательные указатели к книжным изданиям НПО "Всесоюз. кн. паата" / Э.Л. Призмент, Е.А. Динерштейн. – М, 1988. – 207с.
340159
  Призмент Э.Л. Вспомогательные указатели к научной книге / Э.Л. Призмент. – Москва, 1975. – 142 с.
340160
  Призмент Э.Л. Вспомогательные указатели к научной книге / Э.Л. Призмент, Е.А. Динерштейн. – М, 1975. – 143с.
340161
   Вспомогательные указатели к органам государственной библиографии. – Москва, 1963. – 32 с.
340162
  Михайлюк М.П. Вспомогательные упражнения начинающего тяжелоатлета / М.П. Михайлюк. – ЛЬвов, 1957. – 179с.
340163
   Вспомогательный материал по изучению курса "Гражданское процессуальное право Киргизской ССР".. – Фрунзе, 1988. – 32с.
340164
  Килессо А.И. Вспомогательный флот империалистического государства / А.И. Килессо. – Л, 1955. – 504с.
340165
  Семчик В.І. Вспоре рождается экспертиза // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 529-533. – ISBN 978-617-7021-00-0


  Про зав. кафедри цивільного права юрид. ф-ту КНУ імені Тараса Шевченка - Н.С. Кузнецову. - С. 528.
340166
  Гурзадян Г.А. Вспыхивающие звёзды / Г.А. Гурзадян. – Москва : Наука, 1973. – 367 с.
340167
   Вспыхивающие звезды и родственные объекты : труды симпозиума. – Ереван : Издательство АН АрмССР, 1986. – 331 с.
340168
  Гершберг Р.Е. Вспыхивающие звезды малых масс / Р.Е. Гершберг. – Москва : Наука, 1978. – 127 с.
340169
   Вспыхивающие звезды, фуоры и объекты Хербига-Аро : труды симпозиума / Симпозиум многостороннего сотрудничества АН "Физика и єволюция звезд"; Мирзояна Л.В. – Ереван : Издательство АН АрмССР, 1980. – 328 с.
340170
   Вспышечная активность блазара ЗС454.3 в период 2004-2010 гг. от гамма- до радиодиапазонов длин волн / А.Е. Вольвач, М.Г. Ларионов, Л.Н. Вольвач, А.М. Кутькин, М. Виллата, К.М. Раитери, А. Лахтеенмаки, М. Торникоски, П. Саволаинен, Дж. Тамми, М.Ф. Аллер, Х.Д. Аллер, С.Г. Сергеев, В.Т. Дорошенко, Ю.С. Ефимов, С.А. Климанов, С.В. и др. Назаров // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 2011. – Т. 17, № 2. – С. 68-76. – ISSN 1561-8889


  Вольвач А.Е., Ларионов М.Г., Вольвач Л.Н., Кутькин А.М., Виллата М., Раитери К.М., Лахтеенмаки А., Торникоски М., Саволаинен П., Тамми Дж., Аллер М.Ф., Аллер Х.Д., Сергеев С.Г., Дорошенко В.Т., Ефимов Ю.С., Климанов С.А., Назаров С.В., Борман Г.В., ...
340171
  Изотова И.Ю. Вспышечная активность групп пятен на разных фазах 11-летнего цикла // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1980. – С. 43-45. – (Астрономия ; Вып. 22). – ISSN 0203-7319


  Сравнены зависимости среднемесячного количества вспышек баллов 1,2 + 3 от чисел Вольфа для фаз роста (1965-1967 гг.) и спада (1968-1974 гг.) 20-го цикла солнечной активности. Показано, что в 20 цикле при одинаковых значениях среднемесячных чисел Вольфа ...
340172
  Янкович Иштван Вспышечная активность красных карликовых звезд в области открытого скопления яслей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.02 / Янкович Иштван; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1975. – 10л.
340173
  Несмеянович Э.И. Вспышечная активность Солнца и некоторые индексы межпланетного и геомагнитного полей / Э.И. Несмеянович. – Москва, 1977. – 240с.
340174
  Тулин Шварц Б.Е. Вспышка магния и... свет истории : Из истории ленинских фотографий. / Шварц Б.Е. Тулин. – М., 1989. – 250с.
340175
  Адамчик В.В. Вспышка молнии : рассказы : авториз. пер. с белорус. / В.В. Адамчик ; ил.: В.П. Муравьев. – Москва : Советский писатель, 1970. – 288 с. : ил.
340176
   Вспышка чумы плотоядных у байкальской нерпы (1987/88 г.). – Новосибирск : Наука, 1992. – 71с.
340177
  Гершберг Р.Е. Вспышки красных карликовых звезд / Р.Е. Гершберг. – Москва, 1970. – 168с.
340178
   Вставай, страна огромная !. – Москва : Советская Россия, 1985. – 476с.
340179
   Вставай, страна огромная... : рассказы о Великой Отечественной войне. – в 2-х томах. – Москва
Т. 1. – 1969
340180
  Ющенко В. Вставай, хто живий, в кого думка повстала - знамениті слова славної Лесі Українки вповні передають дух промови Віктора Ющенка на Майдані Незалежності 22 листопада 2004 року // Шлях перемоги, 2004
340181
  Шошин В.А. Вставайте на рассвете / В.А. Шошин. – Москва, 1980. – 191с.
340182
  Асіїв Л.В. Вставлені конструкції в публіцистиці Івана Багряного // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2020. – C. 50-62. – (Серія філологічна ; вип. 72). – ISSN 2078-5119
340183
  Калашник Ю. Вставлені конструкції в щоденнику Костянтина Москальця "Келія чайної троянди" / Ю. Калашник, Р. Трифонов // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2013. – Вип. 15 : Лінгвостилистика ХХІ століття: стан і перспективи. – С. 109-120. – ISSN 2304-9383
340184
  Сворак Н.Я. Вставлені конструкції як елемент авторської репрезентації у текстах засобів масової інформації (на матеріалі української та французької преси) // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 125-135


  У статті аналізується специфіка функціонування вставлених у мові сучасного я конструкцій як репрезентантів авторського газетного тексту. This article is devoted to the analysis of inserted constructions as one of the main forms of the author"s ...
340185
  Романченко А.П. Вставлені одиниці як засіб комунікативного впливу в науковому дискурсі // Одеський лінгвістичний вісник : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – Вип. 3 : Спеціальний випуск, присвячений 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка. – С. 193-198. – ISBN 978-617-7041-71-8
340186
  Кіщенко А. Вставлені синтаксичні конструкції як репрезентанти категорії адресантності в художньому дискурсі // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2021. – Т. 26, вип. 2 (24). – С. 40-45. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
340187
  Ісапчук Ю. Вставна легенда "Таємниці принцеси Кагранської" Інгеборг Бахман в аспекті духовного простору авторки // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 80-84. – (Серія "Філологія" ; вип. 1 (35))


  Аналізуються особливості жанру та персоносфери вставної легенди «Таємниці принцеси Кагранської» з роману «Маліна» Інгеборг Бахман в аспекті духовного простору письменниці. Підкреслюється утопічна спрямованість зображуваного хронотопу у контексті ...
340188
  Бровко О.О. Вставна новела в українській літературі: типологія і модифікації : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.06 / Бровко Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 36 с. – Бібліогр.: 37 назв
340189
  Бровко О.О. Вставна новела в українській літературі: типологія і модифікаціЇ : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.06 / Бровко Олена Олександрівна ; М-во освіти , науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 432 л. – Бібліогр.: л. 372-432
340190
  Астрахан Н.І. Вставна новела в художній структурі роману М. Фріша "Нехай мене звуть Гантенбайн" // Питання літературознавства : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; редкол.: О.В. Чернівська, П.В. Рихло, Р.А. Дзик [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 95. – С. 7-19. – ISSN 2306-2908
340191
  Бровко О.О. Вставна новела у просторі теоретичних оефлексій // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 47-51. – (Б-ка Ін-ту філології)


  Мета роботи полягає в систематизації досліджень вставної новели в літературознавстві. Автор зупиняється на перспективі вивчення новели в якості структурного елемента прози
340192
  Колінько О. Вставна новела у структурі постмодерного роману Міли Іванцової "Гра в паралельне читання" // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 20 : Аналіз та інтерпретація тексту. – С. 136-145. – ISSN 2304-9383
340193
  Ерліхман А.М. Вставні конструкції як засіб реалізації імпліцитності / А.М. Ерліхман, Я.Г. Мельник // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2012. – Т. 9, № 1 (25). – С. 32-40. – ISSN 2075-4205
340194
  Мойсієнко А. Вставні синтаксичні конструкції: граматична природа, структурні характеристики // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 196-201
340195
  Ніколіна Т.Н. Вставні слова, словосполучення, речення. Стилістична роль у мовленні. // Вивчаємо українську мову та літературу : Науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2006. – № 10. – С.12-15.
340196
  Романенко Е.Н. Вставные и вводные предложения в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Романенко Е. Н.; Киев. гос. пед. ин-т ин. яз. – К., 1979. – 22л.
340197
  Яковенко Н.П. Вставные конструкции в публицистической речи В.И. Ленина // В.І. Ленін і актуальні питання філологічної науки : тези доповідей і повідомлень респуб. міжвуз. наук. конф., присвяченої 100-річчю від дня народження В.І. Леніна / М-во вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; [ред. кол.В.Ф. Воробйов, Н.Й. Жук (відпов. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 1970. – С. 146-150
340198
  Котляр Т.Р. Вставочные конструкции в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Котляр Т.Р.; М-во просвещения РСФСР. Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1962. – 27л.
340199
  Котляр Т.Р. Вставочные конструкции в современном английском языке. / Т.Р. Котляр. – Саратов, 1962. – 36с.
340200
  Щеболева И.И. Вставочные конструкции в современном русском литературном языке : Автореф... Канд.филол.наук: / Щеболева И.И.; Моск.ордена Ленина и ордена Труд.Красн.Знам.гос.ун-т. – Москва, 1955. – 15л.
340201
  Бурчак Л. Встаеновлення лічильників тепла: умови та порядок // Юридична газета. – Київ, 2017. – 14 березня (№ 12). – С. 16-17
340202
  Шевченко Т.Г. Встала весна : Вірші / Т.Г. Шевченко. – Київ : Дитвидав, 1961. – 17с.
340203
  Лібов Д. Встановлені вісесиметричні коливання "кубоподібного" циліндра // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 111-113
340204
  Заболотна І. Встановлення автентичності історичного джерела за І. Крип"якевичем // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 479-483. – ISBN 978-966-171-795-3
340205
  Івченко Л.В. Встановлення авторства музичних творів ("безіменний Векслер") / Л.В. Івченко, Є.В. Кожушко // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Н.М. Зубкова, Г.В. Боряк [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 23. – С. 36-55. – ISBN 978-966-02-9036-5. – ISSN 2222-4203
340206
  Андріїшина К. Встановлення авторства наукового тексту: американський досвід // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф.: 30 трав. 2019 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2019. – С. 26-28. – ISBN 978-617-7263-79-0
340207
  Заболотна І. Встановлення авторства як складова атрибуції історичного джерела за І. Крип"якевичем // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 140-142. – ISBN 978-966-171-893-6
340208
  Кріль В. Встановлення американського колоніального панування на Філіппінах в 1899 - 1916 рр. // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 298-301. – ISBN 978-966-171-783-0
340209
  Мантуляк Ю. Встановлення анкетних відомостей підозрюваного (обвинуваченого) у кримінальному провадженні // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 11 (161). – С. 55-67
340210
  Прохорова І.А. Встановлення атестованих значень нормованих метрологічних характеристик стандартного зразка складу чорнозему звичайного // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2016. – Вип. 85. – С. 113-119 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0587-2596
340211
  Санін Б.В. Встановлення в порядку цивільного судочинства фактів, що мають юридичне значення : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Санін Богдан Володимирович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
340212
  Андрушко П. Встановлення відсутності події кримінального правопорушення як підстава закриття кримінального провадження : окремі кримінально-правові та кримінально-процесуальні аспекти застосування // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 12 (162). – C. 47-57
340213
  Андрушко П. Встановлення відсутності події кримінального правопорушення як підстава закриття кримінального провадження. (Окремі кримінально-правові та кримінально-процесуальні аспекти застосування). Частина I // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 7 (157). – С. 55-68
340214
  Андрушко П. Встановлення відсутності події кримінального правопорушення як підстава закриття кримінального провадження. (Окремі кримінально-правові та кримінально-процесуальні аспекти застосування). Частина III // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 9 (159). – С. 60-74
340215
  Андрушко П. Встановлення відсутності події кримінального правопорушення як підстава закриття кримінального провадження. (Окремі кримінально-правові та кримінально-процесуальні аспекти застосування). Частина IV // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 10 (160). – С. 49-61
340216
  Андрушко П. Встановлення відсутності події кримінального правопорушення як підстава закриття кримінального провадження. (Окремі кримінально-правові та кримінально-процесуальні аспекти застосування). Частина IІ // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 8 (158). – С. 66-80
340217
  Андрушко П. Встановлення відсутності події кримінального правопорушення як підстава закриття кримінального провадження. Частина 5 : (окремі кримінально-правові та кримінально-процесуальні аспекти застосування) // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 11 (161). – С. 44-54
340218
  Андрушко П.П. Встановлення відсутності події кримінального правопорушення як підстава закриття кримінального провадження: окремі кримінально-правові та кримінально-процесуальні аспекти застосування // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка , ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 2. – C. 114-122
340219
  Андрушко П.П. Встановлення відсутності події кримінального правопорушення як підстава закриття кримінального провадження: окремі кримінально-правові та кримінально-процесуальні аспекти застосування. - C. 163-170. // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 1. – C. 163-170
340220
  Оверчук О. Встановлення віхи: релікти стародавніх обрядодій у сучасному українському фольклорі / О. Оверчук, І. Барамба // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології" ; голов. ред. Я. Герасим. – Львів, 2015. – № 3/4 (19). – С. 40-54. – ISSN 2225-5095


  У київський період життя на світогляд Федора Вовка мали безпосередний вплив В. Антонович, П. Чубинський та М. Драгоманов. 20 жовтня 1917 р. Вчена рада Київського університету обрала його завідувачем кафедри географії та етнографії.
340221
  Слуцкий О.Б. Встановлення влади рад на Україні / О.Б. Слуцкий. – К., 1957. – 70с.
340222
  Слуцький О.Б. Встановлення влади Рад на Україні / О.Б. Слуцький; АН УРСР, Ін-т історії. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1957. – 70с.
340223
  Овсієнко О.Г. Встановлення влади Рад у Північній Таврії (жовтень 1917 - січень 1918 рр.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 36-43. – (Серія історії ; № 9)
340224
  Чешковська О.В. Встановлення власності у процедурі банкрутства // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 114-119.
340225
  Головенський В.В. Встановлення границь суттєвої переваги по дальності виявлення електромагнітних сигналів інфрачервоного діапазону в порівнянні з видимим // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2018. – Вип. № 59. – C. 12-22. – ISSN 2524-0056
340226
  Варфоломєєва Т.В. Встановлення даних про особу по рукописному тексту документа / Т.В. Варфоломєєва, В.Н. Мартинюк, Т.В. Шабаліна // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1975. – С. 83-91. – (Серія права ; № 16)


  В статье дается обзор литературы о влиянии различных факторов на признаки почерка, высказаны отдельные критические замечания, а также показаны возможности установления по почерку данных о личности исполнителя текста, его состоянии, поведении и т.п.
340227
  Пивовар С. Встановлення державних відносин між Австро-Угорщиною та Україною (1918 рік) // Австрія й Україна на історичних перехрестях : наук. збірник / Дипломат. акад. України при МЗС України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Австрійський культур. форум у Києві ; [упоряд.: І.В. Жалоба, О.Р. Купчик, Л.В. Шпаковськи]. – Київ : ДАУ, 2016. – С. 119-138. – ISBN 978-617-7037-10-0
340228
  Моргун Н.С. Встановлення джерел походження активів як обставина, яка підлягає доказуванню під час розслідування незаконного збагачення / Н.С. Моргун, О.О. Шевчук, С.В. Марчевський // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2022. – Вип. 1 (97). – С. 257-266. – ISSN 2524-0323
340229
  Свєженцева О.І. Встановлення диктатури комуністичної партії та зміна принципів організації державної влади у ЧСР на рубежі 1940-1950-х років / О.І. Свєженцева, О.Ю. Мовчан // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 12 (92) грудень. – С. 22-27. – ISSN 2077-1800
340230
  Мінасян Р. Встановлення дипломатичних відносин між КНР та США // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 319-322. – ISBN 978-966-171-783-0
340231
  Купчик О. Встановлення дипломатичних відносин між Україною та Азербайджаном у 1918 - 1921 рр. / О. Купчик, Даміров, Алі-Іса Умуд-огли // Лідер двох епох : азербайджансько-українські відносини через призму життя і діяльності Гейдара Алієва / А. Денисенко, В. Туркевич, Л. Шпаковськи. – Київ : Планета, 2013. – С. 201-217. – (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 7). – ISBN 966-625-020-9
340232
  Курбанова Т. Встановлення дипломатичних відносин між Україною та ОАЕ // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 116-117
340233
  Пижик А. Встановлення дипломатичних відносин між УСРР і Німеччиною (1920-1922) / А. Пижик, О. Купчик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 95-98. – (Історія ; Вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано особливості переговорного процесу з установлення дипломатичних відносин між УСРР та Німеччиною в 1920-1922 рр. This article analyzes the peculiarities of negotiations on installation diplomatic relations between Ukrainian SSR and German ...
340234
  Купчик О. Встановлення дипломатичних відносин між УСРР і Турецькою Республікою (1920-1922) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 104-106. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано особливості переговорного процесу з установлення дипломатичних відносин між УСРР і Туреччиною 1920-1922 рр. This article analyses the peculiarities of negotiation on installation diplomatic relation between Ukrainian SSR and Turkish in ...
340235
  Купчик О. Встановлення дипломатичних відносин між УСРР та Австрійською республікою в 1921 р. // Австрія й Україна на історичних перехрестях : наук. збірник / Дипломат. акад. України при МЗС України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Австрійський культур. форум у Києві ; [упоряд.: І.В. Жалоба, О.Р. Купчик, Л.В. Шпаковськи]. – Київ : ДАУ, 2016. – С. 186-193. – ISBN 978-617-7037-10-0
340236
  Купчик О.Р. Встановлення дипломатичних відносин між УСРР та Естонською Республікою (1920-1921) // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 109-112. – ISBN 966-614-021-7
340237
  Купчик О.Р. Встановлення дипломатичних відносин між УСРР та Естонською Республікою (1920-1921) // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 109-112. – ISBN 966-614-021-7
340238
  Прищепа О. Встановлення дипломатичних відносин між Японією та Республікою Корея в 1965 р. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 63-66. – ISBN 978-966-171-793-9
340239
  Волковинський В.І. Встановлення дипломатичних відносин СРСР з Китаєм (1917-1924 рр.) / В.І. Волковинський. – Київ : КДУ, 1960. – 116 с.
340240
  Дацків Ігор Встановлення дипломатичних відносин Української держави з країнами Четвертного союзу // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 2 (80). – С. 45-50
340241
  Порхун О.В. Встановлення діагнозу дерматологічних захворювань із застосуванням моделей розподіленого вихідного коду та персептрону // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 151 : Комп"ютерні науки. – С. 31-36. – ISSN 1996-5931
340242
  Яцик А.В. Встановлення екологічних нормативів якості води в країнах ЄС та України / А.В. Яцик, І.В. Гопчак, Т.О. Басюк // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 3 (24). – С. 151-156
340243
  Холоденко В.С. Встановлення екологічно допустимого об"єму відбору води з річок (на прикладі Прип"ятського Полісся України : дис. канд. географічних наук : 11.00.07 / Холоденко В.С. ; Нац. ун-т водного гос-ва та природокористування. – Рівне, 2010. – 225л. + Додатки : л.177-225. – Дисертація. – Бібліогр. : л.162-176
340244
  Холоденко В.С. Встановлення екологічно допустимого об"єму відбору води з річок (на прикладі Прип"ятського Полісся України) : автореф. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Холоденко В.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 21 с. – Бібліогр.: 12 назв.
340245
   Встановлення екологічної безпечної ширини прибережної захисної смуги вздовж водних об"єктів / Ю. Губар, В. Сай, Ю. Хавар, У. Фаріон // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; відп. ред. К.Р. Третяк. – Львів, 2018. – Вип. 88. – С. 55-62 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 61. – ISSN 2414-9993
340246
  Спіцина Л. Встановлення земельного сервітуту // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2007. – № 3. – С. 27-31.
340247
  Галущенко Г. Встановлення змісту іноземного права арбітражем // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5. – С. 67-72. – ISSN 1026-9932
340248
  Галущенко Г.В. Встановлення змісту іноземного права в суді // Нариси з міжнародного приватного права / за ред. проф. А.С. Довгерта, О.М. Бірюкова. – Київ : Правова єдність ; Алерта, 2014. – Вип. 3 : / [А.С. Довгерт та ін.]. – С. 90-97. – ISBN 978-617-566-268-7
340249
  Зьолка В. Встановлення змісту категорій "система" та "структура" на основі аналізу адміністративно-правових основ діяльності державної прикордонної служби України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 244-248. – ISSN 1026-9932
340250
  Погорецька Н. Встановлення змісту норм іноземного права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 107-111. – (Юридичні науки ; вип. 93). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються нормативно-правові та методологічні підходи щодо встановлення змісту норм іноземного права при регулюванні цивільних і господарських відносин у спорах фізичних та юридичних осіб в Україні. В статье рассматриваются ...
340251
  Стоян П.К. Встановлення і зміцнення Радянської влади на Україні / П.К. Стоян ; АН УРСР.Ін-т історії УРСР. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1954. – 84 с.
340252
  Цюра В. Встановлення і припинення речових прав за рішенням суду // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 2. – С. 21-31
340253
  Цюра В. Встановлення і припинення речових прав за рішенням суду (продовження) // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 3. – С. 12-22
340254
  Трутень В.В. Встановлення іноземного права як питання права // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 34-41. – (Юридичні науки ; Вип. 33/34)


  У статті дається відповідь на питання права, як встановити існування за зміст норм іноземного права, та розкривається поняття "елімінації норм іноземного/вітчизняного права" в міжнародному приватному праві.
340255
  Чучукало О. Встановлення істини як мета доказування // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2006. – № 1. – С. 57-60. – ISSN 0132-1331
340256
  Фролов М. Встановлення компартійно-радянської влади в Україні (1919-1920) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2010. – № 3 (87) травень-червень. – С. 32-37
340257
  Удовенко Ю. Встановлення контакту з дитиною під час її влаштування та адаптації до центру соціально-психологічної реабілітації дітей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  Розкрито зміст понять "контакт" та "встановлення контакту з дитиною" під час її влаштування і адаптації до центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Проаналізовано основні підходи до встановлення контакту з дитиною, а також виокремлено ознаки ...
340258
  Гой О. Встановлення контролю за політичним фінансуванням в Україні // Юридична газета. – Київ, 2017. – 12 грудня (№ 50). – С. 30
340259
  Білик Б.І. Встановлення кордонів України (1917-1925 роки) / Б.І. Білик, О.П. Дубрава // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 94-102. – (Історія ; вип. 22)


  Розглянуто історію формування державних кордонів України (1917-1925 рр.).
340260
  Пилипенко І. Встановлення кримінальної відповідальності за самоправство: досвід держав Європейського Союзу // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 1 (163). – С. 103-115
340261
  Грищук В. Встановлення кримінальної відповідальності колективних суб"єктів у зарубіжних державах: до історії проблеми / В. Грищук, О. Пасєка // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 50-61. – ISSN 0132-1331
340262
  Вакуленко Т.С. Встановлення критеріальних порогів результатів зовнішнього незлежного оцінювання методом Ангоффа // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Міжнародний фонд "Відродження"; Видавництво "Факт". – Харків, 2013. – № 1/2. – С. 23-25
340263
  Бурцев О.В. Встановлення меж земельної ділянки як гарантія вирішення межових спорів // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2015. – Вип. 128. – C. 197-203. – ISSN 2224-9281
340264
  Гацько А.Ф. Встановлення меж росту та відповідальності у сфері туризму / А.Ф. Гацько, Т.В. Власенко // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 182. – С. 122-130. – (Економічні науки)
340265
  Пересоляк В.Ю. Встановлення меж сільських, селищних та міських рад - базис ведення державного земельного кадастру / В.Ю. Пересоляк, М.М. Ходанич, С.С. Радомський // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 118-123. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 1)
340266
  Стрєльникова І.Ю. Встановлення міждержавних зв"язків УСРР у 1921-1922 рр. // Правові новели : науково-виробничий журнал / Міжнародний ун-т бізнесу і права. – Херсон, 2014. – № 2. – С. 10-13
340267
  Страшенко В.К. Встановлення мінімальної бар"єрної товщини полімерних плівок / В.К. Страшенко, О.В. Миронюк // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 191
340268
  Мороз В.Г. Встановлення місця вчинення злочину - необхідна умова правильної кваліфікації вчиненого діяння // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 10. – С. 58-65. – ISSN 2222-5374
340269
  Клименко А. Встановлення місця проживання під час здійснення ідентифікації фізичних осіб - клієнтів банку // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 4. – С.85-87. – ISSN 0132-1331
340270
  Фефелов О. Встановлення монопольного становища суб"єкта господарювання. Коротко про проект Методики // Юридична газета. – Київ, 2019. – 9 квітня (№ 15). – С. 28-29
340271
  Констанкевич Ю. Встановлення морально–етичних критеріїв до публічних службовців в контексті індивідуальної свободи // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 61-62
340272
  Ткачук Т. Встановлення нацистського режиму у Німеччині та позиція американського політикуму й дипломатії // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; Укр. асоц. американістики ; редкол.: Перга Т.Ю., Машевський О.П., Таран М..А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10. – С. 60-69. – ISSN 2521-1706
340273
  Стадник Л.Л. Встановлення національних діагностичних рекомендованих рівнів у рентгенодіагностиці як інструмент оптимізації медичного опромінення / Л.Л. Стадник, О.В. Носик, О.Ю. Шальопа // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 3 (74). – С. 68-72 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-7477
340274
  Загорська О.І. Встановлення наявності конфлікту інтересів: окремі аспекти // Доступ до правосуддя в контексті реформи децентралізації в Україні : матеріали Загальнонац. юрид. форуму, 13 груд. 2019 р. / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, Координатор проектів ОБСЄ в Україні ; [ред. Л.Б. Комленко]. – Сєвєродонецьк : Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка, 2020. – С. 218-223. – ISBN 978-617-7627-30-1
340275
  Клочко О.П. Встановлення німецько-фашистського окупаційного режиму в Києві (1941) / О.П. Клочко, О.Ф. Мінгазутдінов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 97-100. – (Історія ; вип. 59/60)


  Розкривається сутність нацистського окупаційного режиму в Києві в роки Великої Вітчизняної війни.
340276
  Денисьєвський В.С. Встановлення норм добрив під цукрові буряки / В.С. Денисьєвський. – Київ ; Харків, 1937. – 60 с.
340277
  Крайнюков О.М. Встановлення нормативів гранично допустимих рівнів токсичності стічних вод на основі застосування конструктивно–географічної методології суб"єкт-об"єктних відносин // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – C. 22-28. – (Серія "Екологія" ; вип. 16). – ISSN 1992-4259
340278
  Ільїн В.М. Встановлення нормативних значень показників математичного аналізу варіабельності серцевого ритму у кваліфікованих футболістів / В.М. Ільїн, М.М. Філіппов, К.О. Апихтін // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, О.Є. Дроздовська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 23-28 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1992-7894
340279
  Рогатинська Н. Встановлення об"єктивної істини як мета доказування // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 4 (12). – С. 268-271. – ISSN 2524-0129
340280
  Єфремов С.О. Встановлення обставини вчинення злочину організованою групою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 48-51. – (Юридичні науки ; Вип. 41)


  Розглядаються фактичні обставини, котрі в процесі доказування в кримінальній справі можуть свідчити про вчинення злочину організованою групою. Actual proofs that could testify while investigating as the facts that the crime was committed by organized ...
340281
  Гачкевич А. Встановлення ознак комерційної таємниці: на прикладі справи "США проти Чанга" / А. Гачкевич, Т. Казарян // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (106). – С. 24-30. – ISSN 2308-0361
340282
  Гуржій Т. Встановлення ознак суб"єкта адміністративного делікту в процесі адміністративно - правової кваліфікації // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 5. – С.75-80. – ISSN 0132-1331
340283
   Встановлення оксалатдеградуючої активності бактерій із використанням флюоресцентної спектроскопії / А.С. Паустовська, О.А. Запорожець, Г.М. Толстанова, І.В. Акуленко // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2017" / "Сучасні Тенденції 2017", Київ. конф. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 146
340284
  Куценко О.О. Встановлення оптимальних зон насінництва перспективного сорту козлятника лікарського чародій та уточнення методичних питань / О.О. Куценко, Л.А. Глущенко, Н.І. Куценко // Збалансоване природокористування : науково-практичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування НААН; ТОВ " Екоінвестком" ; редкол.: Фурдичко О.І., Височанська М.Я., Антоненко І.Я. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 110-118 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2310-4678
340285
  Пінчук Н.В. Встановлення основних збудників коренеїда цукрових буряків та ефективність використання заходів боротьби / Н.В. Пінчук, Т.О. Буткалюк, П.М. Вергелес // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Калетнік Г.М. ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 3. – С. 245-254 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2476626
340286
  Бабенко В. Встановлення особи неповнолітнього та визначення обсягу його цивільної дієздатності при нотаріальному посвідченні правочинів // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 334-336
340287
  Таран О.В. Встановлення особи, яка порушує вимоги законодавства про охорону праці // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2011. – № 8 (132). – С. 44-48
340288
  Собко Б.Ю. Встановлення параметрів гірничотранспортного комплексу кар"єра при розробці обводнених родовищ з використанням земснарядів / Б.Ю. Собко, О.В. Ложніков // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 6 (113). – С. 51-57 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
340289
  Сорокін А. Встановлення побратимських зв"язків Києва з містами Чикаго і Торонто / А. Сорокін, В. Стрілець // Universum Historiae et Archeologiae / Oles Honchar Dnipro National University ; ed. in chief S.I. Svitlenko ; ed. board: A.G. Blazejewski, N.V. Venger, A.A. Yegoreichenko [et al.]. – Dnipro, 2021. – Vol. 4 (29), Lib. 2. – С. 138-155. – ISSN 2664-9950
340290
  Бєлкін Л.М. Встановлення податкової відповідальності в адміністративному судочинстві: роль вироків за угодами про визнання винуватості / Л.М. Бєлкін, М.Л. Бєлкін, Ю.Л. Юринець // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (53). – С. 26-38. – ISSN 2413-1342
340291
  Магденко Ю. Встановлення польської адміністрації на території України, та політика уряду II Речі Посполитої щодо українців // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 622-624. – ISBN 978-966-171-90295
340292
  Кулик В.Г. Встановлення порядку денного освітньої політики в Україні (1998-2014): аналіз впливу акторів // Epistemological studies in philosophy, social and political sciences : scientific journal / Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: Токовенко О.С., Окороков В.Б., Кривошеїн В.В. [та ін.]. – Dnipro, 2020. – Vol. 3, iss. 1. – C. 199-212. – ISSN 2618-1274
340293
   Встановлення посадового окладу доценту, який не має вченого звання // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 18 лютого (№ 7). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Відповідно до пункту 9 статті 55 Закону України "Про вищу освіту" посади науково-педагогічних працівників можуть займати особи, які мають науковий ступінь або вчене звання, а також особи, які мають ступінь магістра. Під час заміщення вакантних посад ...
340294
  Півненко В. Встановлення презумпції правоти та пріорітетності прав потерпілого // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 1. – С.68-73
340295
  Галянтич М. Встановлення принципів житлового права України // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 7. – С. 4-8.
340296
  Татаренко О.М. Встановлення причинного зв"язку гіпертонічної хвороби з дією іонізуючого випромінювання в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у віддаленому післяаварійному періоді : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 03.00.01 / Татаренко Ольга Миколаївна ; Держ. установа "Нац. наук. центр радіац. медицини Нац. акад. мед. наук України". – Київ, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 28 назв
340297
  Беньківський В.О. Встановлення причинового зв"язку в кримінальному праві: сучасний аспект // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 523-525. – ISSN 1563-3349
340298
  Мак-Комбс Встановлення пріоритетів: масмедії та громадська думка = Setting the agenda : the mass media and public opinion / Максвел Мак-Комбс ; пер. з англ. М. Давиденко. – Київ : К.І.С., 2007. – 256 с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - Пер. вид.: Setting the agenda : the mass media and public opinion / Maxwell McCombs. Cambridge, 2004. – Бібліогр.: с. 219-256. – ISBN 966-7048-48-9
340299
  Редик В. Встановлення психологічного контакту з неповнолітнім правопорушником // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 3. – С. 141-145.
340300
  Марчак В.Я. Встановлення психологічного контакту при проведенні комунікативних слідчих дій // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.113-116. – (Правознавство ; Вип. 147). – ISBN 966-568-509-0
340301
  Кульчицький В. Встановлення радянських органів влади в Західній Україні у 1939-1941 роках / В. Кульчицький, С. Кондратюк // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.137-141. – Бібліогр.: 21 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
340302
   Встановлення радянської влади в Угорщині та на Закарпатті в1919 році.. – Ужгород, 1989. – 134с.
340303
  Рибалка І.К. Встановлення Радянської влади на Україні. / І.К. Рибалка. – Київ, 1957. – 56с.
340304
   Встановлення раціональних умов формування водокрижаного струменя та визначення його реальних властивостей / О.Ф. Саленко, Г.В. Габузян, В.Т. Щетинін, В.В. Ткачук // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 6 (107), ч .1. – С. 83-91 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1995-0519
340305
  Вегера В.М. Встановлення розміру мінімальної заробітної плати як спосіб державного регулювання оплати праці в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Вегера Володимир Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 205 л. – Бібліогр.: л. 181-205
340306
  Вегера В.М. Встановлення розміру мінімальної заробітної плати як спосіб державного регулювання оплати праці в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Вегера Володимир Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
340307
  Разбейко Н.В. Встановлення складних юридичних фактів щодо здійснення нарахувань та пені // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 183-190
340308
  Гриценко Г.Г. Встановлення солідарності в різних зобов"язаннях через неподільність їх предмету // Збірник тез IV щорічної підсумкової наукової конференції викладачів та студентів за результатами роботи у 2009/2010 навчальному році "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики" : 22-23 квіт. 2010 р. / "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики", щоріч. підсумк. наук. конф. – Полтава : Техсервіс, 2010. – С. 59-64
340309
  Переймер С.Й. Встановлення співвідношень між системними параметрами аналітичними методами // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1974. – Вип. 34
340310
  Карлін М.І. Встановлення ставок основних податків в Україні на основі принципу прогресивності // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2015. – № 4 (78). – С. 102-107. – ISSN 1562-0905
340311
   Встановлення стану сп"яніння у водіїв транспортних засобів в Україні : наук.-практ. посібник / М-во внутр. справ України, Держ. НДІ ; [упоряд.: М.Г. Вербенський, В.О. Криволапчук, Т.О. Проценко та ін.]. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України, 2017. – 206, [2] с. : іл., табл. – Уклад. зазнач. в кінці книги. – Бібліогр.: с. 175-180. – (Спеціальна техніка для правоохоронної діяльності: науково-технічне та правове забезпечення). – ISBN 978-617-7364-37-4
340312
  Мельничук Н.О. Встановлення строку випробування при прийнятті на роботу // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2004. – № 1. – С.70-75
340313
  Стороженко О. Встановлення суб"єкта зловживаннямонопольним (домінуючим) становищем у ході адміністративно-правової кваліфікації // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 9. – С. 91-95.
340314
  Чурпіта Г.В. Встановлення судом факту батьківства (материнства) // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2016. – № 3. – C. 52-58
340315
  Зайчук О. Встановлення східного кордону УСРР в 1919-1925 роках (історико-правовий аспект) / О. Зайчук, В. Капелюшний, О. Вовк // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2014. – 22 жовтня (№ 203). – С. 4
340316
  Зайчук О. Встановлення східного кордону УСРР в 1919-1925 роках (історико-правовий аспект) / О. Зайчук, В. Капелюшний, О. Вовк // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2014. – 29 жовтня (№ 208). – С. 10
340317
  Зайчук О. Встановлення східного кордону УСРР в 1919-1925 роках (історико-правовий аспект) / О. Зайчук, В. Капелюшний, О. Вовк // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2014. – 15 жовтня (№ 198). – С. 6
340318
  Андрусенко С.В. Встановлення та використання конфіденційного співробітництва в протидії наркозлочинності // Доступ до правосуддя в контексті реформи децентралізації в Україні : матеріали Загальнонац. юрид. форуму, 13 груд. 2019 р. / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, Координатор проектів ОБСЄ в Україні ; [ред. Л.Б. Комленко]. – Сєвєродонецьк : Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка, 2020. – С. 204-206. – ISBN 978-617-7627-30-1
340319
  Литвинець В.М. Встановлення та зміна меж сільських населених пунктів як підстава набуття права власності територіальної громади села на землю // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 466-471. – ISSN 1563-3349
340320
  Юлія Сайфуліна Встановлення та розбудова радянського державного режиму в Північній Буковині у 1940-1945 рр.: стан розроблення проблеми «радянською науковою школою» // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 3 (159). – С. 97-101.
340321
  Дєгтяр А. Встановлення та розвиток довіри як функція управлінського лідерства / А. Дєгтяр, М. Бублій // Лідер. Еліта. Суспільство : філософія, управління, педагогіка, психологія, соціологія : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" ; Ін-т інформ. технол. та засобів навчання ; Нац. акад. пед. наук України [та ін.] ; голов. ред. Романовський О.Г. – Харків, 2018. – № 1. – С. 114-123. – ISSN 2616-3241
340322
  Рендюк Т. Встановлення та розвиток українсько-румунських відносин у 1917 - 1923 рр.: етапи, постаті // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред. А. Денисенко. – Київ, 2018. – Вип. 19. – С. 96-113. – ISBN 978-617-7446-57-5
340323
  Сайфуліна Ю. Встановлення та формування радянської судової системи у Піанічній Буковині (1940-1941 рр.) // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 12. – С. 95-101.
340324
  Дереча Л. Встановлення таксономічної належності волосся тварин за допомогою інструментальних і мікроскопічних методів / Л. Дереча, О. Борзов, Ф. Русіторіу // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України; Нац. наук. центр "Ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса" ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; голов. ред. О. Клюєв ; редкол.: Паткаван Восканян, Даріуш Зуба, Александар Іванович [та ін.]. – Харків, 2022. – Вип. 2 (27). – С. 44-58. – ISSN 1993-0917
340325
  Березовська Н.Л. Встановлення терміна для так званих кримінальних проступків // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 200-203. – ISBN 978-966-458-403-3
340326
  Лучаківська І. Встановлення тимчасових органів влади в Західній Україні і їх діяльність у 1939 році // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 78 (№ 11). – С. 4-6. – ISSN 2076-1554
340327
  Пугач Є.П. Встановлення тоталітарних режимів у країнах Центральної та Південно-Східної Європи : навчально-методичний посібник для студентів історичного факультету / Є.П. Пугач ; МОНУ ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2008. – 92 с.
340328
  Пастушенко В.І. Встановлення трансфертних цін на молокопереробних підприємствах : економіка та управління підприємством // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 3. – С. 123-128 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
340329
  Шумило М.М. Встановлення у судовому порядку фактів, що мають юридичне значення у сфері пенсійного забезпечення // Сьомі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є. В. Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 26 трав. 2017 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 260-265. – ISBN 978-966-927-257-7
340330
  Козловський І.С. Встановлення українсько-польського кордону. 1941-1951 рр. / Іван Козловський; Наук. ред. В.В. Трофимович. – Львів : Каменяр, 1998. – 224с. : табл., карти + карта. – ISBN 966-7255-63-8
340331
  Санін Б.В. Встановлення факту проживання разом із спадкодавцем на час відкриття спадщини // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (35). – С. 111-117
340332
  Головатюк Ю.В. Встановлення фізико-механічних характеристик для оцінювання деградації алюмінієвих сплавів типу Д16 і В95 після тривалої експлуатації : автореф. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Головатюк Ю.В. ; НАНУ; Фізико-механічний ін-т ім. Г. В. Карпенка. – Львів, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
340333
  Маламура О.О. Встановлення хронологічних меж існування "романтизму" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 298-299. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
340334
  Ольховський І. Встановлено фотообраз начальника штабу УПА Бульби-Боровця Леоніда Щербатюка-Зубатого // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 22-28 жовтня (№ 43). – С. 14
340335
  Трутень Віктор Володимирович Встановлювання іноземного права в міжнародному приватному праві : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.03 / Трутень Віктор Володимирович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1996. – 212л. – Бібліогр.:л.167-212
340336
  Трутень Віктор Володимирович Встановлювання іноземного права в міжнародному приватному праві : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Трутень Віктор Володимирович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 26л.
340337
  Босиков Н.А. Встану - до неба достану : роман / Николай Босиков ; пер. с якут. Ю.Дудолкина. – Москва : Современник, 1987. – 271 с.
340338
  Лоог К.К. Встанут тысячи новых борцов / К.К. Лоог, А.М. Тулик. – Л, 1958. – 178с.
340339
  Истомин И.Г. Встань-трава : сборник / Иван Истомин;. – Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1977. – 112 с.
340340
  Райгородецкий Р.И. Встань до счета "девять" / Р.И. Райгородецкий. – Владивосток, 1968. – 164с.
340341
  Юсин А.А. Встань до счета "девять". / А.А. Юсин. – М., 1976. – 95с.
340342
  Степичев М.И. Встань за правду / М.И. Степичев. – М., 1988. – 46с.
340343
  Говорушко Э. Встань и живи : проза: повесть // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Рос. Фонд Мира ; Трудовой коллектив журн. "Москва". – Москва, 2012. – № 5. – С. 3-34. – ISSN 0131-2332
340344
  Базен Э. Встань и иди : роман / Эрве Базен ; пер. с фр. Л. Завьяловой ; предисл. М. Злобиной ; ил. Б. Жутовский. – Москва : Молодая гвардия, 1965. – 319 с.
340345
  Базен Э. Встань и иди : романы ; пер. с фр. / Эрве Базен ; вступ. ст. Ю.П. Уварова ; ил. Л. М. Непомнящего. – Москва : Правда, 1983. – 480 с.
340346
  Нагибин Ю.М. Встань и иди : Повести и рассказы / Ю.М. Нагибин. – Москва : Художественная литература, 1989. – 703с.
340347
  Базен Э. Встань и иди // Здравствуй, грусть. Смутная улыбка : пер. с фр. : романы / Ф. Саган. – Москва : Костик, 1993. – С. 161-366. – (Подросток. Путь в XXI век). – ISBN 5-7234-0004-5
340348
  Остен В.В. Встань над болью своей / В.В. Остен. – М., 1986. – 190с.
340349
  Остен В.В. Встань над болью своей / В.В. Остен. – М., 1989. – 376с.
340350
  Хохлов В.И. Встань над обидами и гневом: стихи и поэма. / В.И. Хохлов. – М., 1988. – 61с.
340351
  Чиж О.С. Встань разом з нами / О.С. Чиж, В.М. Жуляєв. – Київ, 1987. – 88с.
340352
  Законников С.И. Встань раньше солнца : стихи / Сергей Законников; пер. с белорус. – Москва, 1985. – 88с.
340353
  Алчевська Х.О. Встань, Сонце! / Христя Алчевська. – [Харьков] : [Тип. Р. Радомышельского], 1916. – 16 с.


  На тит. арк. примірника № 11885 надпис: На знак пам"яти про першу зустріч року 1922. Христя Алчевська На тит. арк. примірника № 11886 надпис: Шановній Вірі Олександровні Матушевській - авторка На тит. арк. примірника № 104462 надпис: До книгозбірні ...
340354
  Алчевська Х.О. Встань, Сонце! / Христя Алчевська. – [Харьков] : [Тип. Р. Радомышельского], 1916. – 16 с. – Конволют. - Перепл. з: Мандрівець / Алчевська Х.


  На тит. арк. примірника № 104462 надпис: До книгозбірні 1-ої вкраїнської гімназії в Харкові від авторки-вчительки року 1918-го
340355
   Встань, человек!. – М, 1986. – 527с.
340356
  Євлампієв В. Встаньте, легіні! / В. Євлампієв. – К., 1959. – 74с.
340357
  Покальчук О. Встати, самосуд іде! // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 21-27 січня (№ 2). – С. 10


  "Наприкінці минулого року було опубліковано результати соціологічного дослідження "Права людини в Україні", проведеного фондом "Демократичні ініціативи" і фірмою Ukraine Sociology Service на замовлення Програми розвитку ООН в Україні. За результатами ...
340358
  Герасимчук Д.К. Встати, суд іде! / Д.К. Герасимчук. – Київ, 1988. – 124 с.
340359
  Герасимчук Д.К. Встати, суд іде! : повісті / Д.К. Герасимчук. – Київ : Дніпро, 1989. – 277 с.
340360
  Нересян А. Встати, суд іде! Студенти правники взяли участь у судових дебатах із земельного права // Юридична газета. – Київ, 2016. – 19 квітня (№ 16). – С. 37


  11-12 квітня 2016 р. в КНУ імені Тараса Шевченка на юридичному факультеті відбувся VII Всеукраїнський турнір з класичних судових дебатів із земельного права. У заході взяли участь близько 50 студентів з найкращих вузів України. Переможцями також стали ...
340361
  Викулов С.В. Встать пораньше, шагнуть подальше / С.В. Викулов. – Москва, 1980. – 398с.
340362
  Безуглов А.А. Встать! Суд идет : изрид. практики : для ст. возраста / А.А. Безуглов. – Москва : Детская литература, 1989. – 221 с.
340363
  Селиванова Е.И. Встать, суд идет! / Е.И. Селиванова. – Челябинск, 1977. – 78с.
340364
  Сосипатров Е.В. Встать, суд идет! (Записки народного судьи) / Е.В. Сосипатров. – Горький : Волго-Вят. кн. изд-во, 1969. – 159 с.
340365
   Встаю по тревоге.. – Иркутск, 1978. – 128с.
340366
  Стефанова Л. Встают Родопы. / Л. Стефанова. – М, 1953. – 88с.
340367
  Смоляницкий С.В. Встерчи в пути / С.В. Смоляницкий. – Новосибирск, 1957. – 96с.
340368
  Исхак А.А. Встеча в песне : стихи / Ахмет Исхак; пер. с татар. – Москва : Советский писатель, 1960. – 99 с.
340369
  Рождественский А.В. Встечи с динозаврами / А.В. Рождественский. – Москва, 1966. – 64с.
340370
  Риманов И.Ф. Встечи с Ярославом Гашеком / И.Ф. Риманов. – Чебоксары, 1974. – 126с.
340371
   Всторая Всесоюзная выставка эстампа. : каталог. – Киев-Москва : Советский художник, 1962. – 78 с.
340372
   Встраиваемый микроконтроллер 8ХС 251. – Киев : Квазар-Микро, 1995. – 400с.
340373
  Коротеев В.И. Встране оазисов и пустынь / В.И. Коротеев. – М., 1960. – 143с.
340374
  Романова Н.И. Встретились два оленя / Н.И. Романова. – М., 1980. – 24с.
340375
  Гринько В.Д. Встретились двое / В.Д. Гринько. – Москва, 1969. – 48с.
340376
  Псавко Б.Р. Встретились двое / Б.Р. Псавко, П.Я. Старожицкий. – М., 1986. – 63с.
340377
  Довлатов С. Встретились, поговорили / С. Довлатов. – Санкт-Петербург : Азбука, 2003. – 528с. – (Азбука-классика). – ISBN 5-267-00635-1
340378
  Довлатов С. Встретились, поговорили / Сергей Довлатов ; [сост. А. Арьев]. – Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2012. – 523, [5] с. – Содерж. сб. рассказов: Рассказы из сб. "Демарш энтузиастов" ; Рассказы 1970-х ; Рассказы 1980-х ; Компромисс ; Чемодан ; Холодильник ; Иностранка. – ISBN 978-5-389-03130-2


  Имя Сергея Довлатова, замечательного прозаика, хорошо знакомо в России и за рубежом, где он начал публиковаться с 1979 года. В конце второго тысячелетия, в годы крушения незыблемых идеологических доктрин, его проза оказалась на пике популярности. В ...
340379
  Протопопова Е. Встретимся в виртуальной вселенной : единая система доступа к ресурсам образования и науки // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. Спецвыпуск. – Москва, 2013. – № 6. – С. 16-19. – ISSN 0869-4915


  В наши дни значительные перемены происходят как в системе образования, так и в деятельности вузовских библиотек. С уверенностью можно говорить о качественном изменении информационно-библиотечной сферы высшей школы. Единый доступ к электронным каталогам ...
340380
  Афанасьев А.Н. Встретимся в октябре : повесть / А.Н. Афанасьев. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 208 с.


  Содерж.: Комсомольцы. Рабочий класс в СССР.
340381
  Калиничев С.С. Встретимся в понедельник / С.С. Калиничев. – Донбас : Сталино, 1961. – 184 с.
340382
  Алексин А.Г. Встретимся завтра : повести из записной книжки / А.Г. Алексин ; ил. В. Нагаев. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 224 с. – (Ровесник)
340383
  Пестрак Ф.С. Встретимся на баррикадах : роман / Филлип Пестрак авториз. пер. с белорус. Е.Мозолькова и А.Кленова. – Москва : Советский писатель, 1955. – 764 с.
340384
  Пестрак Ф.С. Встретимся на баррикадах : роман / Филлип Пестрак авториз. пер. с белорус. П.Кобзаревск. – Минск : Беларусь
1. – 1967. – 420 с.
340385
  Пестрак Ф.С. Встретимся на баррикадах : роман / Филлип Пестрак авториз. пер. с белорус. П.Кобзаревского. – Москва : Советский писатель, 1987. – 622 с.
340386
  Туницкий А.Н. Встретимся на Волге / А.Н. Туницкий. – Москва : Молодая гвардия, 1953. – 202 с.
340387
  Лыкосова Р.И. Встретимся на высоте: Повести. / Р.И. Лыкосова. – Свердловск, 1980. – 207с.
340388
  Николаев А.Г. Встретимся на орбите / А.Г. Николаев. – Москва, 1966. – 228с.
340389
   Встретимся после задания.. – М, 1973. – 480с.
340390
  Боровик А. Встретимся у трех журавлей / А. Боровик. – М, 1987. – 47с.
340391
  Боровик А. Встретимся у трех журавлей / А. Боровик. – М, 1988. – 203с.
340392
  Барановская Лилия Встретить зеленую фею // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 3. – С. 42-43 : фото
340393
  Рошка В. Встреч с любовью : рассказы / В. Рошка; авториз. пер. с молд. В.Ковальджи. – Москва : Советский писатель, 1969. – 352 с.
340394
  Реймонт В.С. Встреча : Авториз. пер. с пол. Евг. Загорского, со вступ. ст. [об авторе] Савитри / Владислав Реймонт // Тайфун : Драма в четырех действиях / М. Ленгиель. – Москва : Книгоиздат. "Польза" В. Антик и К°, ценз. ; Тип. Рус. Т-ва, 1910. – 100 с. – (Универсальная библиотека ; № 306)
340395
  Муйжель В.В. Встреча / В.В. Муйжель. – Л., 1926. – 63с.
340396
   Встреча : сборник пьес для колхозной сцены. – Воронеж : Воронежское областное книгоиздательство, 1939. – 84 с.
340397
  Радевич Б.Л. Встреча / Б.Л. Радевич. – Енакиево, 1946. – 39с.
340398
  Синельников С. Встреча / С. Синельников. – М., 1952. – 48с.
340399
  Каралийчев А. Встреча / А. Каралийчев. – Москва, 1954. – 48с.
340400
  Арамуни В.Х. Встреча : [стихи] / Ваган Арамуни ; [авториз. пер. с арм. Г. Регистана]. – Ереван : Айпетрат, 1956. – 42 с., [1] л. портр. : портр.
340401
  Шамкенов А. Встреча : сборник стихов / Аманжол Шамкенов; пер. с каз. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1957. – 64 с.
340402
  Меттер И.М. Встреча / И.М. Меттер. – Л., 1957. – 454с.
340403
  Кильдюшев А.В. Встреча / А.В. Кильдюшев. – Новосибирск, 1958. – 44с.
340404
  Васильев В.А. Встреча / В.А. Васильев. – Челябинск, 1960. – 44с.
340405
  Ермаков А.Д. Встреча / А.Д. Ермаков. – Свердловск, 1960. – 74с.
340406
  Мельников Ф. Встреча / Ф. Мельников. – Алма-Ата, 1961. – 47с.
340407
  Орлов Н. Встреча / Н. Орлов. – Волгоград, 1963. – 24с.
340408
  Далекий А Н. Встреча : рассказы / А Н. Далекий. – Москва : Военное издательство, 1965. – 160с. – (Библиотека солдата и матроса)
340409
   Встреча. – Сыктывкар, 1968. – 104с.
340410
  Финн К.Я. Встреча / К.Я. Финн. – М, 1968. – 48с.
340411
  Васильева Л.Н. Встреча / Л.Н. Васильева. – Москва, 1974. – 32с.
340412
  Потрч И. Встреча / И. Потрч. – М., 1975. – 111с.
340413
  Мамедова Д. Встреча : стихи / Джерен Мамедова ; пер. с туркм. А.Наумова. – Ашхабад : Туркменистан, 1975. – 56 с.
340414
  Сангаджиева Б. Встреча : стихи и поэмы / Бося Сангаджиева ;. – Москва : Современник, 1977. – 63 с.
340415
   Встреча. – Москва : Радуга, 1983. – 622с.
340416
   Встреча. – Москва, 1988. – 224с.
340417
  Меньшиков В.М. Встреча / В.М. Меньшиков. – Москва, 1990. – 286с.
340418
  Ватлин Александр Встреча "представителей вселенной" / Ватлин Александр, Хеделер Владислав // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 8. – С. 112-115. – ISSN 0235-7089


  Хто заснував Комінтерн?
340419
  Лимборский И.В. Встреча "своего" и "чужого" в национальном художественном сознании: рецепция русской литературы в украинской культуре начала ХIХ века // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 12. – С. 2-4.
340420
  Работников С.Ф. Встреча в августе / С.Ф. Работников. – М., 1982. – 142с.
340421
  Жакиев Б. Встреча в городе ветров / Б. Жакиев. – Фрунзе, 1969. – 91с.
340422
  Смоляков С.А. Встреча в Заречье / С.А. Смоляков. – Хабаровск, 1957. – 103с.
340423
  Кхай Н. Встреча в конце года / Н. Кхай. – М., 1985. – 256с.
340424
  Антонов С.Ф. Встреча в Кремле : рассказ / С.Ф. Антонов ; ил. И. Ильинского. – Москва : Детгиз, 1962. – 20 с. : ил.
340425
   Встреча в Ланьчжоу. – Москва : Молодая гвардия, 1987. – 254 с.
340426
  Волански Г. Встреча в лесах / Г. Волански. – Москва : Военное издательство, 1966. – 372 с.
340427
  Коренко Я. Встреча в полночь : [повесть] / Ян Коренко ; Пер. со слов. П. Турпитько и др. – Москва : Воениздат, 1973. – 254 с.
340428
  Белецкий В.Н. Встреча в Потсдаме / Белецкий В.Н. – Москва : Международные отношения, 1980. – 263 с. : ил.
340429
  Белоглазова Р.В. Встреча в пути : рассказы / Раиса Белоглазова. – Москва : Современник, 1980. – 240 с. – (Новинки "Современника")
340430
   Встреча в пути.. – М, 1979. – 47с.
340431
   Встреча в пути.. – Грозный, 1980. – 232с.
340432
  Литвинов В.В. Встреча в снегу / В.В. Литвинов. – М., 1983. – 288с.
340433
  Мусаев Сулиман Встреча в степи : рассказ // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 11. – С. 131-140. – ISSN 0012-6756
340434
  Суреев П.А. Встреча в Чащобах / П.А. Суреев. – Иваново, 1957. – 40с.
340435
  Павличенко Е.М. Встреча весны. Стихи / Е.М. Павличенко. – Новосибирск, 1957. – 55с.
340436
  Малышев А.А. Встреча ветров : роман / А.А. Малышев. – Москва : Советский писатель, 1982. – 256с.
340437
   Встреча высших партийных и государственых деятелей стран - участниц Варшавского Договора. – Москва, 1985. – 32 с.
340438
  Прорешная О. Встреча двух онтологий культуры : Н. Я. Данилевский и О. Шпенглер // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 1. – С.14-17. – ISSN 2073-9702
340439
  Нечкина М.В. Встреча двух поколений / М.В. Нечкина. – Москва, 1980. – 566с.
340440
  Манухин А.А. Встреча двух революций: Мексика в советской внешнеполитической стратегии (1919—1930) // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2014. – № 9. – С. 70-86. – ISSN 044-748Х


  В статье рассматриваются важные аспекты советской политики в Мексике, начиная с деятельности первых эмиссаров Москвы в этой латиноамериканской стране до разрыва дипломатических отношений в 1930 г. На основе новых источников автор рассматривает причины ...
340441
  Шама О. Встреча двух хищников // Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч. – Киев, 2017. – № 44 (173), 1 декабря 2017. – С. 60-63


  "Осенью 1940 года СССР собирался стать четвертым членом в союзе нацистской Германии, Италии и Японии. Только завышенные аппетиты Берлина и Москвы не дали появиться нацистско-советскому монстру."
340442
   Встреча друзей : стихи / [сост. И. Лепин ; худож. С. Ковалев]. – Пермь : Пермское кн. изд-во, 1981. – 173 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
340443
   Встреча друзей.. – М, 1961. – 80с.
340444
  Урядов А. Встреча з Бобруйськоі залоговоі гавптвахти 1907 року / А. Урядов. – Х., 1929. – 23 с.
340445
  Костяной С.П. Встреча за звуковым барьером / С.П. Костяной. – Киев, 1986. – 253с.
340446
   Встреча коммунистических и рабочих партий Европы за мир и разоружение.. – М, 1980. – 159с.
340447
   Встреча М.С. Горбачова и Н.И. Рыжкова с рабочими и колхозниками - участниками XXVIII съезда КПСС, 8 июля 1990 г.. – Москва : Политиздат, 1990. – 92 с.
340448
  Голованивский С.О. Встреча Марии / С.О. Голованивский. – Москва, 1938. – 128с.
340449
  Вечера Х. Встреча министров иностранных дел в Бухаресте // Ежегодник ОБСЕ : Ежегодник по вопросам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе / Ин-т исслед.проблем мира и политики безопасности, Гамбург; МГИМО. – Москва, 2005. – за 2002 год № 8. – С. 363-381. – ISBN 5-7712-0333-5
340450
  Васильев А.В. Встреча на 65-й параллели / А.В. Васильев, М.И. Кранс. – Москва, 1987. – 93с.
340451
  Ванаг Юлий Встреча на берегу : пьеса / Ванаг Юлий; пер. с латыш. – Рига : Латгосиздат, 1948. – 104 с.
340452
  Ванаг Юлий Встреча на берегу : пьеса в 3-х д. / Ванаг Юлий; пер. с латыш. – Москва ; Ленинград : Искусство, 1949. – 136 с.
340453
  Уилсон М. Встреча на далеком меридиане / М. Уилсон. – Москва, 1961. – 430с.
340454
  Воронин С.А. Встреча на деревенской улице : повести и рассказы / С.А. Воронин. – Ленинград : Советский писатель, 1980. – 288 с.
340455
  Детков В.П. Встреча на рассвете / В.П. Детков. – Воронеж, 1978. – 135с.
340456
  Свиридов Г. Встреча на ринге. / Г. Свиридов. – Ташкент, 1954. – 80с.
340457
   Встреча на Эбро.. – Москва, 1989. – 541с.
340458
  Тур Встреча на Эльбе / Тур, , и Шейнин Л. братья. – Москва, 1950. – 96 с.
340459
   Встреча на Эльбе. – Москва, 1988. – 216 с.
340460
  Нигмати Р. Встреча над Агиделью : поэма / Р. Нигмати. – Москва : Детская литература, 1964. – 48 с.
340461
   Встреча над планетой.. – М, 1969. – 176с.
340462
  Екимов Б.П. Встреча не состоится / Б.П. Екимов. – Волгоград, 1988. – 269с.
340463
  Хмельковский Ю.Е. Встреча под дождем / Ю.Е. Хмельковский. – Одесса, 1970. – 164с.
340464
   Встреча представителей партий и движений, прибывших на празднование 70-летия Великого Октября.. – М, 1988. – 463с.
340465
  Резник О Встреча прошлого с будущим. / О Резник. – М., 1976. – 448с.
340466
  Резник О.С. Встреча прошлого с будущим. / О.С. Резник. – 2-е изд. – М., 1979. – 391с.
340467
  Садчиков В.М. Встреча с Алтаем: Фотоальбом / В.М. Садчиков. – Барнаул, 1988. – 293с.
340468
   Встреча с Африкой. – Москва : Политиздат, 1964. – 376с.
340469
  Ермаков Дмитрий Встреча с бывшей "Международной" : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 10. – С. 41 : Фото
340470
  Грин Г. Встреча с генералом // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2006. – № 6. – С.134-139. – ISSN 0321-1878
340471
  Казарин В.Н. Встреча с Годом Дракона / Владимир Казарин. – Симферополь : Таврический издательский Дом ; Таврия, 2006. – 48 с. – ISBN 966-435-072-3
340472
  Каразин В.Н. Встреча с Годом Дракона / Владимир Каразин. – Симферополь : Таврический издательский Дом, 2006. – 48 с. – ISBN 966-435-072-3
340473
  Романов Н.А. Встреча с границей / Н.А. Романов. – М., 1966. – 258с.
340474
   Встреча с границей.. – Ужгород, 1966. – 239с.
340475
  Пузанов И.Е. Встреча с детством / И.Е. Пузанов. – М, 1966. – 61с.
340476
  Моложавенко С В. Встреча с Донцом / С В. Моложавенко, . – М., 1979. – 255с.
340477
   Встреча с другом. – Челябинск, 1976. – 232с.
340478
  Дружинин И.А. Встреча с друзьями. / И.А. Дружинин. – Иваново, 1949. – 59с.
340479
  Колосов Е.Н. Встреча с Ирландией : География. Географы путешествуют / Е.Н. Колосов, Н.Н. Колосова // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 1. – С. 32-35. – ISSN 0016-7207
340480
  Бьерре Йенс Встреча с каменным веком / Бьерре Йенс. – Москва : Мысль, 1967. – 159с. – (Путешествия. Приключения. Фантастика)
340481
   Встреча с Кобзарем. – М, 1964. – 108с.
340482
   Встреча с Легендой : Наезд // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 6. – С. 64-66 : Фото
340483
  Кунецкая Л.И. Встреча с Лениным: по материалам музея "Кабинет и квартира В.И. Ленина в Кремле" / Л.И. Кунецкая, К.А. Маштакова. – М., 1987. – 298с.
340484
   Встреча с Литвой.. – Вильнюс, 1965. – 258с.
340485
  Терещенко Д.А. Встреча с любовью / Д.А. Терещенко. – М., 1965. – 112с.
340486
  Исангулов А Ф. Встреча с любовью : повести и рассказы / А Ф. Исангулов, ; пер. с башк. Л.Орловой и А.Дугинца. – Москва : Современник, 1980. – 252 с.
340487
  Рошка В.Ф. Встреча с любовью : рассказы / В.Ф. Рошка; пер. с молд. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1982. – 375 с.
340488
  Трусов Ю . Встреча с мечтой / Ю . Трусов. – Одесса : Маяк, 1984. – 230 с.
340489
  Нардини Б. Встреча с Микеланджело / Б. Нардини. – М, 1986. – 189с.
340490
  Федотов Я.А. Встреча с микроэлектроникой / Я.А. Федотов. – Москва : Знание, 1975. – 64 с.
340491
  Яриш М. Встреча с молодостью / М. Яриш. – М., 1962. – 72с.
340492
  Левитанский Ю.Д. Встреча с Москвой / Ю.Д. Левитанский. – Иркутск, 1949. – 135с.
340493
  Фролкин С.И. Встреча с Москвой : [путеводитель] / С. Фролкин. – Москва : Московский рабочий, 1975. – 381с. : цв. ил. ; 11х8 см. – На пер. авт. не указан. - Миниатюрное издание
340494
  Фролкин С.И. Встреча с Москвой = Discovery of Moscow = La decouverte de Moscou = Moskau stellt sich for : [путеводитель] / С. Фролкин. – [Переизд.]. – Москва : Московский рабочий, 1980. – 384 с. : ил. ; 11х8 см. – На пер. авт. не указан. - Миниатюрное издание
340495
  Глухов А.Г. Встреча с мужеством / А.Г. Глухов. – М, 1967. – 223с.
340496
  Латьева Л.В. Встреча с неожиданностью / Л.В. Латьева. – Кишинев, 1988. – 242 с.
340497
  Меликсетова И.М. Встреча с Океанией 70-х годов / И.М. Меликсетова. – Москва : Наука, 1976. – 144с.
340498
  Зарицкий А.А. Встреча с осенью : стихи / А.А. Зарицкий. – Москва : Советский писатель, 1975. – 112 с.
340499
  Дик И.И. Встреча с отцом / И.И. Дик. – М., 1985. – 191с.
340500
  Долгов Константин Михайлович Встреча с Папой Римским Иоанном Павлом II // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 2. – С. 178-182. – ISSN 0042-8744


  Встреча с Папой Римским Иоанном Павлом II на конгрессе СИЗАК - международной организации, объединяющей общества и организации авторского права стран мира.
340501
  Кобзев И.И. Встреча с песней / И.И. Кобзев. – Москва, 1965. – 160с.
340502
  Борисов А.Б. Встреча с погибшим другом / А.Б. Борисов. – М., 1987. – 158с.
340503
   Встреча с подвигом. – Минск : ДОСААФ, 1969. – 223 с.
340504
  Соболев Р.П. Встреча с польским кино / Р.П. Соболев. – М, 1967. – 104 с.
340505
  Онихимовский Л. Встреча с Польшей / Л. Онихимовский, Д. Кобельский. – Ташкент, 1968. – 96с.
340506
  Прокопенко Ю.Т. Встреча с пришельцем. / Ю.Т. Прокопенко. – М, 1989. – 381с.
340507
  Тихонравов Артемий Николаевич Встреча с прошлым / Тихонравов Артемий Николаевич. – Москва : Моск.рабочий, 1970. – 152с.
340508
  Архипов Т.А. Встреча с прошлым : повесть / Т.А. Архипов ; пер. с удм. Н. Кралиной ; [худож. В.В. Рубцов]. – Ижевск : "Удмуртия", 1975. – 207 с. : ил.
340509
  Федин К.А. Встреча с прошлым : [сборник] / Конст. Федин ; [худож. Б.А. Алимов]. – Саратов : Приволж. кн. изд-во, 1982. – 230 с. : цв. ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
340510
  Золотова Н.Н. Встреча с Пушкиным : Книга для чтения с комментарием на английском языке / Н.Н. Золотова. – Москва : Русский язык, 1982. – 160с.
340511
  Золотова Н.Н. Встреча с Пушкиным : кн. для чтения с комментариями / Н.Н. Золотова. – Москва : Русский язык, 1985. – 160 с.
340512
  Золотова Н.Н. Встреча с Пушкиным / Н.Н. Золотова. – М., 1987. – 158с.
340513
  Зайцев В.П. Встреча с самим собой / В.П. Зайцев. – Баку, 1961. – 51с.
340514
  Михня П. Встреча с собой : стихи / Паул Михня ; пер. с молд. – Кишинев, 1975. – 232 с.
340515
  Шахмагонов Ф.Ф. Встреча с совестью / Ф.Ф. Шахмагонов. – М, 1969. – 303с.
340516
  Сайяр Встреча с солнцем. / Сайяр. – М., 1961. – 104с.
340517
  Доризо Н.К. Встреча с тобой / Н.К. Доризо. – Ростов -на-Дону, 1955. – 130с.
340518
  Давыдов С.Д. Встреча с товарищем / С.Д. Давыдов. – Л, 1956. – 63с.
340519
  Вандышев В.Н. Встреча с философом (к вопросу о влиянии философии Г.С. Сковороды на учение Н.Ф. Федорова) // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 43. – С. 48-56. – ISSN 2072-1692
340520
  Варшавский Я.Л. Встреча с фильмом / Я.Л. Варшавский. – Москва, 1962. – 168с.
340521
   Встреча с Францией. – Москва : Планета, 1986. – 174с. : фото
340522
  Лавренюк Б.П. Встреча с цветами / Б.П. Лавренюк. – М., 1960. – 84с.
340523
  Лавренюк Б.П. Встреча с цветами / Б.П. Лавренюк. – М., 1970. – 104с.
340524
  Саченко Б.И. Встреча с человеком : повести и рассказы / Борис Саченко ; авториз. пер. с белорус. А.Чесноковой. – Москва : Советский писатель, 1973. – 351 с.
340525
  Подвицкий А. Встреча с человеком без лица // На всю твою жизнь : повести / А.К. Гарипов. – Саратов : Приволж. кн. изд-во, 1991. – С. 117-238. – ISBN 5-76330229-X
340526
  Лавров И.М. Встреча с чудом / И.М. Лавров. – М., 1961. – 86с.
340527
  Лавров И.М. Встреча с чудом / И.М. Лавров. – Чита, 1961. – 230с.
340528
  Лавров И.М. Встреча с чудом / И.М. Лавров. – М., 1964. – 223с.
340529
  Рытхэу Ю. Встреча с Чукоткой : фотоальбом / Юрий Рытхэу ;. – Москва : Планета, 1971. – 127 с.
340530
  Малая Виктория Встреча с Шарлем де Голлем = Аєропорт "Руаси - Шарль де Голль" (Roissy - Charles de Gaulle Airport) : Справка // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 5. – С. 16 : Іл.
340531
  Бугорков С.С. Встреча с юностью / С.С. Бугорков. – Луганск, 1959. – 79с.
340532
  Гордеев С.М. Встреча с юностью / С.М. Гордеев. – К, 1963. – 127с.
340533
  Петраков М.П. Встреча с юностью / М.П. Петраков. – М, 1963. – 52с.
340534
  Львов В.Л. Встреча с юностью / В.Л. Львов. – М., 1972. – 111с.
340535
  Хуземи И.К. Встреча с юностью острова мужества. / И.К. Хуземи, В.К. Машкин. – М., 1964. – 80с.
340536
  Соколовский Р.А. Встреча с... / Р.А. Соколовский. – Алма-Ата, 1978. – 69с.
340537
  Голованивский С.О. Встреча солнца / С.О. Голованивский. – Л., 1946. – 135с.
340538
  Смирнов В.В. Встреча состоится завтра / В.В. Смирнов. – Саранск, 1980. – 174с.
340539
   Встреча студентов соцалистических стран. – Москва, 1975. – 222с.
340540
  Жданов Ю.А. Встреча труда и культуры / Ю.А. Жданов. – Москва, 1979. – 64с.
340541
  Авшалумов Х. Встреча у родника : рассказы / Хезгил Авшалумов; пер. с татского С..Щукиной. – Москва : Советская Россия, 1960. – 102 с.
340542
  Грачев А. Встреча цивилизаций: конфликт или диалог? / А. Грачев, В. Домейко. – Тбилиси, 1995. – 216с.
340543
  Лалакин Н.Д. Встреча через века / Н.Д. Лалакин. – Москва, 1985. – 63с.
340544
  Резниченко Т.М. Встреча через шестьдесят лет : (психологический роман) / Татьяна Резниченко. – Киев : Стилос, 2013. – 168, [1] с., [3] л. ил. – ISBN 978-966-2399-22-6
340545
  Томашек Н. Встреча экспертов // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2012. – № 3. – С. 51-55


  Консультант и клиент: встреча экспертов - определение.
340546
  Злобин А.П. Встреча, которая не кончается / А.П. Злобин. – Москва : Советское радио, 1977. – 302с.
340547
  Злобин А.П. Встреча, которая не кончается : Очерки / А.П. Злобин. – Москва : Советский писатель, 1981. – 352с.
340548
  Устинов М.В. Встреча. / М.В. Устинов. – Москва, 1956. – 24с.
340549
  Полонская Е.В. Встреча. / Е.В. Полонская. – Грозный, 1962. – 108с.
340550
   Встреча.. – М, 1962. – 127с.
340551
   Встреча.. – Воронеж, 1963. – 48с.
340552
   Встреча.. – Ижевск, 1964. – 108с.
340553
   Встреча.. – М, 1970. – 192с.
340554
  Максимов В.Г. Встреча. / В.Г. Максимов. – Л., 1970. – 83с.
340555
   Встреча., 1973. – 222с.
340556
   Встреча.. – Красноярск, 1975. – 51с.
340557
   Встреча.. – Алма-Ата, 1981. – 447с.
340558
   Встреча.. – Волгоград, 1982. – 288с.
340559
   Встреча.. – Ярославль, 1982. – 240с.
340560
   Встреча.. – Красноярск, 1982. – 166с.
340561
   Встреча.. – Иркутск, 1988. – 346с.
340562
  Квик А. Встреча. / А. Квик. – Москва, 1996. – 464с.
340563
  Максимов В.И. Встреча. Лирические стихи / В.И. Максимов. – Пенза, 1957. – 20с.
340564
  Воскресенская З.И. Встреча. Повесть о Марии Александровне Ульяновой / З.И. Воскресенская. – Москва, 1963. – 128с.
340565
  Карпов П.Я. Встреча. Рассказы и очерки / П.Я. Карпов. – Ашхабад, 1955. – 140с.
340566
  Омптеда Георг фон Встреча. Рыцарь. Приключение / Георг ф. Омптеда ; Пер. [с нем.] Р. Маркович. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Хронос", 1912. – 32 с. – (Библиотечка изд. "Хронос" ; № 68)


  Содерж.: 1. О смерти; 2. Доктор Джон-Генри-Сцеллег; 3. Нашла!; 4. И все-таки!; 5. Одинокая смерть; 6. Покойной ночи, матушка!; 7. Перед приговором
340567
  Колдунова Е. Встречаемся в АСЕМ! Теория и практика трансрегиональных отношений: памятка для России // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 10. – С. 21-27. – ISSN 0130-9625
340568
   Встречайте Symphony. Corporate - новый продукт для бизнес-тревела // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 5, вересень - жовтень. – С. 4 (Прилож). – ISSN 1998-8044
340569
   Встречайте более 500 уникальных отелей Турции в системе Amadeus Content Inn! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 5. – С. 2 (Прилож) : фото. – ISSN 1998-8044
340570
   Встречайте новое решение - Amadeus Transfers! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 4, липень - серпень. – С. 2 (прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
340571
   Встречайте новый современный интерфейс Amadeus Content Inn! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 1. – С. 8 (Прилож). – ISSN 1998-8044
340572
  Ракша И.Е. Встречайте проездом. / И.Е. Ракша. – М, 1965. – 102с.
340573
  Чон Докхен Встречайте: зомби по-корейски // Koreana : корейская культура и искусство / Корейский фонд международных обменов. – Seoul, 2019. – T. 15, № 1 : Дорога к обновлению: Корея в начале ХХ века. – С. 60-61. – ISSN 1738-8252
340574
  Лоик Ш. Встречаю солнце : стихи / Ш. Лоик; пер. с тадж. – Москва : Художественная литература, 1983. – 222 с.
340575
  Возовикова Т. Встречают по контенту. Над сайтами российских вузов надо еще поработать // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 17 февраля (№ 7/8)


  Представительство российских вузов на первых 500 строчках международного рейтинга Webometrics удвоилось по сравнению с 2011 годом: компанию МГУ (прежде единственному университету нашей страны, чья позиция в сети Интернет была для этого достаточно ...
340576
  Хондзыньская З. Встречаются во мраке корабли. / З. Хондзыньская. – М., 1978. – 176с.
340577
  Воробьева М.В. Встречающие солнце / М.В. Воробьева. – Ростов-на-Дону, 1960. – 298с.
340578
  Соколов Г.А. Встречающие солнце. / Г.А. Соколов. – Москва, 1960. – 166с.
340579
  Гулям Г. Встречая будущее : стихи / Г. Гулям; пер. с узб. – Ташкент : Изд-во художественной литературы, 1966. – 282 с.
340580
  Радьков Д.Ф. Встречая день / Д.Ф. Радьков. – Донецк, 1982. – 48с.
340581
  Кальницкий М. Встречая на улицах старомодную карету, киевляне с почтением говорили: "Он старий Никола поїхав"... // Факты и комментарии. – Киев, 2019. – 31 октября - 6 ноября (№ 42). – С. 29


  Исполнилось 200 лет со дня рождения одного из самых известных украинских предпринимателей, почетного гражданина Киева Николы Терещенко. Филантроп потратил на нужды города сумму, равную муниципальному годовому бюджету.
340582
  Михеев Н.С. Встречи-расставанья / Н.С. Михеев. – Ярославль, 1968. – 79с.
340583
  Пяст В. Встречи / В. Пяст. – М., 1929. – 300с.
340584
  Ковальчук М. Встречи / М. Ковальчук. – М, 1935. – 156с.
340585
  Городской Яков Встречи / Городской Яков. – Київ, 1940. – 128 с.
340586
  Шкловский В.Б. Встречи / В.Б. Шкловский. – Москва, 1944. – 99с.
340587
  Арагон Л. Встречи : рассказы : пер. с фр. / Луи Арагон. – Москва : Правда, 1946. – 63 с. – (Библиотека "Огонек" ; № 22-23)
340588
  Воронин С.А. Встречи / С.А. Воронин. – Ленинград, 1947. – 128с.
340589
  Никитин П.А. Встречи / П.А. Никитин. – Ростов -на-Дону, 1950. – 176с.
340590
  Рыбас Т.М. Встречи / Т.М. Рыбас. – Сталино, 1955. – 100с.
340591
  Кошелев Николай Васильевич Встречи / Кошелев Николай Васильевич. – Симферополь, 1955. – 108с.
340592
  Ардаматский В.И. Встречи : рассказы / В.И. Ардаматский. – Москва : Молодая гвардия, 1956. – 318 с.
340593
  Василевская В. Встречи : рассказы / В. Василевская; пер. с польск. – Москва : Советский писатель, 1960. – 300 с.
340594
  Романов И.С. Встречи / И.С. Романов. – Элиста, 1960. – 100с.
340595
  Иларионов С.К. Встречи / С.К. Иларионов. – Ростов -на-Дону, 1963. – 151с.
340596
   Встречи. – Ярославль, 1964. – 256с.
340597
  Санги В.М. Встречи / Владимир Санги ;. – Москва, 1965. – 48 с.
340598
  Павлова Встречи / Павлова, Е. – Ярославль, 1967. – 119с.
340599
  Богданов-Березовский Встречи / В.М. Богданов-Березовский. – Москва : Искусство, 1967. – 278 с., [20] л. ил. : ил.
340600
  Журавлев Т.К. Встречи / Т.К. Журавлев. – Казань, 1970. – 240с.
340601
  Пальман В.И. Встречи / В.И. Пальман. – М, 1971. – 61с.
340602
   Встречи. – Донецк, 1974. – 214с.
340603
   Встречи. – Псков, 1974. – 260с.
340604
  Ермолович Н.Н. Встречи / Н.Н. Ермолович. – М, 1975. – 255с.
340605
   Встречи. – Киров, 1978. – 247с.
340606
  Вержбицкий Н.К. Встречи / Н.К. Вержбицкий. – Москва, 1978. – 256с.
340607
  Воинов А.И. Встречи / А.И. Воинов. – Москва, 1979. – 360с.
340608
  Ханмагомедов Айдын Встречи / Ханмагомедов Айдын. – Махачкала, 1979. – 59с.
340609
  Глотов В.И. Встречи / В.И. Глотов. – Львов, 1980. – 183с.
340610
  Шулепин А.Н. Встречи / А.Н. Шулепин. – Саратов, 1982. – 88с.
340611
  Кузнецов Б.Г. Встречи / Б.Г. Кузнецов. – Москва : Наука, 1984. – 95 с.
340612
  Рощин Б.А. Встречи / Б.А. Рощин. – Л, 1985. – 350с.
340613
  Лясковский В.Г. Встречи / В.Г. Лясковский. – Одесса, 1988. – 245с.
340614
   Встречи. – Киров, 1990. – 206с.
340615
  Пяст Вл. Встречи / Вл. Пяст; Вступ. статья, подгот. текста и коммент. Р.Тименчика; Ред. А.Рейтблат; Худ. Н.Пескова. – Москва : Новое литературное обозрение, 1997. – 416с. – (Россия в мемуарах). – ISBN 5-86793-026-2
340616
  Краснер Н. Встречи / Натали Краснер. – Ришон ле-Цион : MeDial
№ 271/288 : Информизмы - для самых занятых. – 2010. – 283 с. – На обл.: Плыву в мире людей и событий
340617
  Краснер Н. Встречи / Натали Краснер. – Ришон ле-Цион : MeDial
№ 289/306 : Информизмы - для самых занятых. – 2010. – 283 с. – На обл.: Плыву в мире людей и событий
340618
  Краснер Н. Встречи / Натали Краснер. – Ришон ле-Цион : MeDial
№ 461/480 : Информизмы - для самых занятых. – 2013. – 306 с. – На обл.: Плыву в мире людей и событий
340619
  Краснер Н. Встречи / Натали Краснер. – Ришон ле-Цион : MeDial
№ 481/500 : Со мной не соскучишься. – 2014. – 302 с. – На обл.: Плыву в мире людей и событий
340620
   Встречи "без галстуков" в "Жемчужине" : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 11. – С. 80-81 : Фото
340621
  Мартынов А.Н. Встречи без расставаний / А.Н. Мартынов. – Донецк, 1979. – 108с.
340622
  Потапов Н.М. Встречи без стенограмм / Н.М. Потапов. – М. : Советская Россия, 1971. – 141с.
340623
  Потапов Н.М. Встречи без стенограмм. Воспоминания журналиста / Н.М. Потапов. – М. : Московский рабочий, 1962. – 95 с.
340624
  Иванов Н.К. Встречи в ГДР / Н.К. Иванов. – М, 1985. – 271с.
340625
  Демченко А.А. Встречи в горах / А.А. Демченко. – Барнаул, 1974. – 155с.
340626
  Новицкий В.Н. Встречи в далеких краях / В.Н. Новицкий. – Симферополь, 1979. – 78с.
340627
   Встречи в океане.. – М, 1966. – 158с.
340628
  Лохвицкий М.Ю. Встречи в пути / М.Ю. Лохвицкий. – Тбилиси, 1955. – 124с.
340629
  Константинова В.К. Встречи в пути / В.К. Константинова. – Баку, 1963. – 56с.
340630
  Даули Н. Встречи в пути : поэтический сборник / Н. Даули. – Казань, 1968. – 96 с.
340631
  Салеев Н. Встречи в пути / Н. Салеев. – Рига, 1969. – 147с.
340632
  Водопьянов Б.П. Встречи в пути / Б.П. Водопьянов. – Новосибирск, 1970. – 120с.
340633
  Царев Ф.И. Встречи в пути / Ф.И. Царев. – М, 1973. – 95с.
340634
  Бернадский В.А. Встречи в пути : стихи / В.А. Бернадский ; [худож. Н. Кравцов]. – Алма-Ата : Жалын, 1978. – 75 с. : ил.
340635
  Романов А.В. Встречи в пути / А.В. Романов. – Москва, 1985. – 126 с.
340636
  Верейский О.Г. Встречи в пути / О.Г. Верейский; ред.: И.А. Куратова; предисл. Н. Ильиной. – Москва : Искусство, 1988. – 223 с.
340637
  Катин В.К. Встречи в пути. / В.К. Катин. – М, 1974. – 48с.
340638
  Микулина Е.Н. Встречи в пути. Очерки / Е.Н. Микулина. – Москва, 1964. – 207с.
340639
  Полторацкий В.В. Встречи в пути. Повести нашего времени. / В.В. Полторацкий. – Москва, 1969. – 456с.
340640
  Краснянский Э.Б. Встречи в пути. Страницы воспоминаний. Театр. Эстрада. Цирк / Э.Б. Краснянский. – М., 1967. – 359с.
340641
  Юдович И.М. Встречи в редакции. / И.М. Юдович. – Ростов -на-Дону, 1957. – 142с.
340642
  Юдович И.М. Встречи в редакции. / И.М. Юдович. – М, 1964. – 88с.
340643
  Фиш Г.С. Встречи в Суоми / Г.С. Фиш. – М, 1960. – 419с.
340644
  Фиш Г.С. Встречи в Суоми / Г.С. Фиш. – Петрозаводск, 1978. – 640с.
340645
  Арсеньев В.К. Встречи в тайге : рассказы : [для сред. школ. возраста] / В. Арсеньев ; собрал, обраб. для детей и написал предисл. И. Халтурин ; худож. А.А. Заплавный. – Новосибирск : Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1982. – 127 с. : ил.
340646
   Встречи в южной столице // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 5. – С. 10-11 (прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
340647
  Айриш У. Встречи во мраке / У. Айриш. – Москва ; Пермь : Рипол Джокер ; Урал-Пресс, 1993. – 390 с.
340648
  Кочетов В. Встречи добрые и недобрые : роман / В. Кочетов. – Москва, 1966. – 48с.
340649
  Хелемский Я.А. Встречи друзей / Я.А. Хелемский. – М, 1955. – 180с.
340650
   Встречи друзей Амадеус в стиле "Афро" // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 6. – С. 8-9 (прилож) : фото. – ISSN 1998-8044
340651
  Яковлев Е.В. Встречи за горизонтом / Е.В. Яковлев. – М, 1976. – 175с.
340652
   Встречи за горизонтом. – Ростов -на-Дону : Ростовское книжное издательство, 1980. – 207 с.
340653
  Виленкин Б.А. Встречи за кадром / Б.А. Виленкин. – Москва, 1971. – 160с.
340654
  Зырянов О.И. Встречи за порогами / О.И. Зырянов. – М., 1972. – 183с.
340655
  Селиванов А.А. Встречи за чаем : повествование Петера Мартина Уртеля "Искусство чаепития" / проф. А.А. Селиванов. – Киев : Логос, 2015. – 183, [1] с. : цв. ил. – Сюжет. замысел доп. страницами из романа лауреата Нобелев. премии - Ясунари Кавабата, выдающегося япон. писателя, показавшего образ жизни и общение людей в чайной комнате. - Вип. дан. укр.: Селіванов Анатолій Олександрович. Бесіди за чаєм. – ISBN 978-966-171-831-8


  У пр. № 1740795 напис: Шановному ректору КНУ ім. Т. Шевченка Володимиру Анатолійовичу Бугрову від автора з вдячністю. Підпис. 9.07.2021
340656
  Руднева Л.С. Встречи и верность / Л.С. Руднева. – М., 1986. – 285с.
340657
  Руднева Л.С. Встречи и верность. / Л.С. Руднева. – М., 1960. – 286с.
340658
  Захарьин И.Н. Встречи и воспоминания : Из литературного и военного мира / И.Н. Захарьин (Якунин). – Санкт-Петербург : Изд. М.В. Пирожкова ; [Тип. М. Стасюлевича], 1903. – [8], 369, [10] с. – [10] с. реклама Кн. маг и склад. М.В. Пирожкова


  Содержание: Гость / А. Зайцев; Бесовское детство / А. Ремизов; Сулус / Г. Чулков; Том ление к иным бытиям. Мистерия / Ф. Сологуб; Некоторые случаи из жизни Луки Бедо : повесть / С. Ауслендер; Жрец озера Неми. Лунная баллада / В. Иванов
340659
  Вачнадзе Нато Встречи и воспоминания / Нато Вачнадзе. – Тбилиси : Изд. "Заря Востока", 1949. – 128 с., 1 л. портр. (фронт.) : ил., портр.
340660
  Вачнадзе Нато Встречи и впечатления / Нато Вачнадзе, народная арт. Грузинской ССР. – Москва : Госкиноиздат, 1953. – 150 с., 1 л. портр. (фронт.) : ил., портр.
340661
  Головин А.Я. Встречи и впечатления. Письма. Воспоминания о Головине / А.Я. Головин. – Л.-Москва, 1960. – 389с.
340662
  Тихомиров Юрий Александрович Встречи и надежды / Тихомиров Юрий Александрович. – Киев : Политиздат Украины, 1975. – 279с.
340663
  Назаров И.А. Встречи и письма / И.А. Назаров. – Владимир, 1957. – 146 с.
340664
  Чирков В.И. Встречи и прощания / В.И. Чирков. – Киров, 1981. – 32с.
340665
  Романов А.Н. Встречи и пути / А.Н. Романов. – Фрунзе, 1975. – 169с.
340666
  Полянкер Г.И. Встречи и разлуки : рассказы и юморески / Г.И. Полянкер. – Киев : Радянський письменник, 1970. – 320 с.
340667
  Гусев Н.Н. Встречи и разлуки / Н.Н. Гусев. – Алма-Ата, 1978. – 200с.
340668
  Алигер М.И. Встречи и разлуки : сборник / Маргарита Алигер. – Москва : Известия, 1989. – 571, [2] с. : ил. – (Библиотека "Дружбы народов")
340669
  Певнев Ф.П. Встречи и разлуки. / Ф.П. Певнев. – Воронеж, 1958. – 296с.
340670
  Сафронов В.Н. Встречи и расставания / В.Н. Сафронов. – Саратов, 1981. – 207с.
340671
  Меттер И.М. Встречи и расставания : Повести и рассказы / И.М. Меттер. – Ленинград : Советский писатель, 1984. – 559с.
340672
  Почивалов Л.В. Встречи и растояния = По чужим дорогам с записной книжкой с фотоаппаратом / Л.В. Почивалов. – Москва, 1963. – 140с.
340673
  Безыменский А.И. Встречи комсомольцев с В.И. Лениным : воспоминания / А.И. Безыменский. – Москва, 1956. – 48 с.
340674
  Ладейщиков Н.П. Встречи на Байкале. / Н.П. Ладейщиков. – М, 1970. – 207с.
340675
  Мамонов А.И. Встречи на берегах Едогавы / А.И. Мамонов. – Москва : Наука, 1975. – 135с.
340676
  Маликов К. Встречи на берегу Иссык-Куля : стихи разных лет / Кубанычбек Маликов ;. – Фрунзе : Кыргызстан, 1978. – 283 с.
340677
  Петров Д.И. Встречи на Бузулуке и Хопре / Д.И. Петров. – Волгоград, 1970. – 64с.
340678
  Антюхин Г.В. Встречи на Воронежской земле : [очерки] / Антюхин Г.В. – Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд., 1969. – 184 с. : ил. – Библиогр.: с. 172-183
340679
  Алай А.И. Встречи на всю жизнь : записки кинооператора / А.И. Алай. – Минск ; Беларусь, 1989. – 222 с.
340680
  Шарифов А. Встречи на далеких меридианах / А. Шарифов. – Баку, 1967. – 124с.
340681
  Палей А.Р. Встречи на длинном пути: Воспоминания / А.Р. Палей. – Москва : Советский писатель, 1990. – 256 с.
340682
  Терешенков Е.Я. Встречи на дорогах / Е.Я. Терешенков. – Владивосток, 1954. – 368с.
340683
  Терешенков Е.Я. Встречи на дорогах / Е.Я. Терешенков. – М., 1955. – 263с.
340684
  Терешенков Е.Я. Встречи на дорогах / Е.Я. Терешенков. – Владивосток, 1960. – 400с.
340685
  Соболев А.П. Встречи на дорогах / А.П. Соболев. – Кемерово, 1964. – 62с.
340686
  Терешенков Е. Встречи на дорогах / Е. Терешенков. – Владивосток : Дальневосточное кн.изд., 1968. – 323 с.
340687
  Васенев Н.Ф. Встречи на дорогах / Н.Ф. Васенев. – Киров, 1976. – 144с.
340688
   Встречи на дорогах.. – Челябинск, 1964. – 103с.
340689
   Встречи на дороге.. – М, 1967. – 32с.
340690
   Встречи на Дунае. Горизонты сотрудничества в мире русского языка : традиционная весенняя встреча болгарской национальной сети базовых школ с изучением русского языка / [ сост.: C. Почеканска, К.В. Воронцов, В.С. Лесневский ; ред.: О.Н. Каленкова и др.]. – Видин : [ ЗИП ], 2008. – 271, [ 1 ] с. – ISBN 978-954-9369-11-3
340691
  Гиммельфарб А.М. Встречи на Запорожье / А.М. Гиммельфарб. – Днепропетровск, 1980. – 144с.
340692
  Шапошникова В.Д. Встречи на земле Зинджей / В.Д. Шапошникова. – М., 1975. – 367с.
340693
  Шапошникова В.Д. Встречи на земле Зинджей : Очерки / В.Д. Шапошникова. – Москва : Советский писатель, 1975. – 367с. : ил.
340694
  Напалков С.Н. Встречи на Кубе / С.Н. Напалков. – Л., 1960. – 183с.
340695
  Кошкин В. Встречи на мостах. Россия и Евросоюз будут дружить научно-техническими программами. / беседовала Е. Понарина // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 18 апреля (№ 16). – С. 20


  В эти дни, когда между Россией и ЕС наблюдается серьезный кризис, связанный с ситуацией на Украине, и российско-европейские отношения вышли из привычного рабочего русла, особое значение приобретают прямые контакты между людьми наших стран, а также те ...
340696
  Головин А.Н. Встречи на огненных дорогах / А.Н. Головин. – М., 1961. – 48с.
340697
  Дудочкин П.П. Встречи на отчей земле / П.П. Дудочкин. – М., 1980. – 237с.
340698
  Полевой Б.Н. Встречи на перекрестках / Б.Н. Полевой. – Москва, 1961. – 439 с.
340699
  Ламберов А.Г. Встречи на перекрёстках / А.Г. Ламберов. – Куйбышев, 1967. – 199с.
340700
  Ленч Л.С. Встречи на пути / Л.С. Ленч. – М, 1982. – 224с.
340701
  Бурков Б.С. Встречи на пяти континентах / Б.С. Бурков. – Москва, 1973. – 304с.
340702
  Стржижовский Л.Ф. Встречи на Рейне / Л.Ф. Стржижовский. – Москва, 1971. – 93с.
340703
  Кулаковский А.Н. Встречи на росстанях : роман / Алексей Кулаковский; авториз. пер. с белорус. Е.Мозолькова. – Москва : Молодая гвардия, 1964. – 318 с.
340704
  Кулаковский А.Н. Встречи на росстанях : роман / Алексей Кулаковский; авториз. пер. с белорус. Е.Мозолькова. – Минск : Мастацкая літаратура, 1982. – 352 с.
340705
  Терновский Евгений - Лебедев Андрей Встречи на рю Данкерк : книга-интервью // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 2 (1018 ). – С. 7-62. – ISSN 0130-7673
340706
  Подкладкин В.Н. Встречи на тропе : Краеведческий очерк / В.Н. Подкладкин. – Одесса : Маяк, 1990. – 134с.
340707
   Встречи на фронтовых дорогах. – К, 1985. – 189с.
340708
  Старостин А.П. Встречи на футбольной орбите / А.П. Старостин. – Москва, 1978. – 236с.
340709
  Каирбаев А.К. Встречи на экране / А.К. Каирбаев. – Алма-Ата, 1979. – 69с.
340710
  Шевелева Е.В. Встречи на этой планете / Е.В. Шевелева. – Москва, 1962. – 167с.
340711
  Календаров А. Встречи Невезучего / А. Календаров. – Махачкала, 1974. – 47с.
340712
  Бурнашова К. Встречи одной немолодой пары : рассказ // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2008. – № 10. – С. 28-40. – ISSN 0321-1878
340713
  Осипов И.З. Встречи под открытым небом / И.З. Осипов. – М, 1969. – 360с.
340714
  Пименов В.Ф. Встречи после спектаклей / В.Ф. Пименов. – М, 1981. – 142с.
340715
  Рыклин Г.Е. Встречи приятные и неприятные / Г.Е. Рыклин. – Москва, 1961. – 71с.
340716
  Ухли В.В. Встречи продолжаются : повести и рассказы / Владимир Ухли ;. – Москва : Советский писатель, 1980. – 183 с.
340717
  Юницкая М.С. Встречи разлуки / М.С. Юницкая. – Брянск, 1962. – 48с.
340718
  Дориан Д. Встречи разных лет / Д. Дориан. – Бухарест, 1974. – 48с.
340719
  Вержбицкий Н.К. Встречи с А.И. Куприным / Н.К. Вержбицкий; предисл. коммент. и науч. ред. И. В. Мыльциной. – Пенза : Кн. изд-во, 1961. – 164 с. : 1 л. ил.
340720
  Алянский С.М. Встречи с Александром Блоком / С.М. Алянский. – Москва, 1969. – 169с.
340721
  Алянский С.М. Встречи с Александром Блоком : [для ст. возраста] / С.М. Алянский. – Москва : Детская литература, 1972. – 159 с., [7] л. ил. : ил.
340722
  Криштоф Е.Г. Встречи с Алуштой / Е.Г. Криштоф. – Симферополь, 1973. – 77с.
340723
  Геттинг Г. Встречи с Альбертом Швейцером / Г. Геттинг. – Москва, 1967. – 132с.
340724
  Рахимкулов М.Г. Встречи с Башкирией / М.Г. Рахимкулов. – М, 1982. – 224с.
340725
   Встречи с Берлином. – М, 1979. – 167с.
340726
  Давид К. Встречи с Бетховеном. На нем. яз. / К. Давид. – М., 1978. – 160с.
340727
  Васильев О.С. Встречи с Британией / О.С. Васильев. – Москва, 1977. – 205с.
340728
  Ганюшкин В.А. Встречи с будущим / В.А. Ганюшкин. – М, 1962. – 129с.
340729
   Встречи с будущим.. – Москва : Политиздат, 1966. – 136 с.
340730
  Фотиева Л.А. Встречи с В.И. Лениным в Женеве и Париже / Л.А. Фотиева. – Москва, 1978. – 38 с.
340731
  Подольский А.И. Встречи с Василием Сталиным // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 9. – С. 70-75. – ISSN 0321-0626
340732
  Титов-Омский Виктор Встречи с героями : Избр. стихи / Титов-Омский Виктор. – Ташкент : Гослитиздат УзССР, 1961. – 104с.
340733
  Бескоровайный А.И. Встречи с героями : очерки / А.И. Бескоровайный. – Москва : Издательство ДОСААФ, 1982. – 288 с. – (За честь и славу Родины)
340734
  Суровцев Н.Д. Встречи с героями. / Н.Д. Суровцев. – Хабаровск, 1963. – 64с.
340735
  Рубби А. Встречи с Горбачевым. / А. Рубби. – М, 1991. – 300с.
340736
  Балуашвили В.И. Встречи с Грузией : К проблеме литературного взаимообогащения / В.Й. Балуашвили. – Тбилиси : Мерани, 1978. – 159 с.
340737
  Сырокомский В.А. Встречи с деловой Америкой / В.А. Сырокомский. – М., 1979. – 96с.
340738
  Вайсфельд И.В. Встречи с десятой музой / И.В. Вайсфельд. – Москва
1. – 1981. – 223с.
340739
  Вайсфельд И.В. Встречи с десятой музой / И.В. Вайсфельд. – Москва
2. – 1981. – 175с.
340740
  Рождественский А.К. Встречи с динозаврами / А.К. Рождественский. – Москва : Знание, 1966. – 141с. – (Серия молодежная ; 7)
340741
  Водолагин В.М. Встречи с добротой / В.М. Водолагин. – Москва, 1965. – 96с.
340742
   Встречи с доктором Кашпировским.. – Москва : Профиздат, 1990. – 128 с.
340743
  Петров Н.В. Встречи с драматургами. / Н.В. Петров. – Москва, 1957. – 198с.
340744
  Гончар О. Встречи с друзьями / О. Гончар. – Москва : Молодая гвардия, 1951. – 112с.
340745
  Хренков А.В. Встречи с друзьями / А.В. Хренков. – Л, 1986. – 709с.
340746
  Тазиев Г. Встречи с дьяволом / Г. Тазиев. – М., 1961. – 102с.
340747
  Вержбицкий Н.К. Встречи с Есениным : воспоминания / Н.К. Вержбицкий. – Тбилиси : Заря Востока, 1961. – 128 с. : ил.
340748
  Шнейдер И.И. Встречи с Есениным / И.И. Шнейдер. – М., 1965. – 104с.
340749
  Спангеберг Е.П. Встречи с животными / Е.П. Спангеберг. – Москва : МГУ, 1987. – 288 с.
340750
  Лепешинская О.Б. Встречи с Ильичём / О.Б. Лепешинская. – М., 1957. – 40с.
340751
  Лепешинская О.Б. Встречи с Ильичём / О.Б. Лепешинская. – 2-е изд. – Москва, 1966. – 40с.
340752
  Буденный С.М. Встречи с Ильичем. / С.М. Буденный. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва, 1972. – 286с.
340753
   Встречи с Ильичем.. – Уфа, 1989. – 166с.
340754
  Камоцкий Я. Встречи с Индонезией / Я. Камоцкий. – Москва : Наука, 1982. – 192с.
340755
   Встречи с интересными людьми. – М, 1967. – 320с.
340756
  Калитина Н.Н. Встречи с искусством Франции / Н.Н. Калитина. – Ленинград-Москва : Искусство, 1963. – 160 с.
340757
   Встречи с историей. – Москва, 1987. – 143 с.
340758
  Семенов Г.С. Встречи с Италией / Г.С. Семенов. – Тбилиси, 1971. – 111с.
340759
  Федоренко Н.Т. Встречи с китайскими писателями / Н.Т. Федоренко. – М., 1955. – 64с.
340760
   Встречи с книгой. – М, 1979. – 398с.
340761
   Встречи с книгой : сборник. – Москва : Книга
Вып. 2. – 1984. – 304 с.
340762
   Встречи с Лениным. – Москва : Трансжелдориздат, 1958. – 230 с.
340763
  Онуфриев Е.П. Встречи с Лениным / Е.П. Онуфриев. – М, 1959. – 285с.
340764
   Встречи с Лениным : Воспоминания железнодорожников. – 2-е изд., доп. – Москва : Трансжелдориздат, 1962. – 311 с., 17 л. ил.
340765
  Онуфриев Е.П. Встречи с Лениным / Е.П. Онуфриев. – Москва, 1966. – 285 с.
340766
  Сулиашвили Д. Встречи с Лениным в эмиграции / Д. Сулиашвили. – Тбилиси : Заря Востока, 1957. – 56 с.
340767
  Каралина Е.М. Встречи с любовью / Е.М. Каралина. – Москва, 1965. – 144с.
340768
  Иванов В.В. Встречи с Максимом Горьким / В.В. Иванов. – Москва, 1947. – 147с.
340769
  Иванов В.В. Встречи с Максимом Горьким / В.В. Иванов. – Москва, 1950. – 64с.
340770
  Февральский А.В. Встречи с Маяковским / А.В. Февральский. – М. : Советская Россия, 1971. – 91 с.
340771
  Панькова Н. Встречи с Маяковским // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2010. – № 1. – С. 320-376. – ISSN 0042-8795
340772
   Встречи с Мейерхольдом : сборник воспоминаний. – Москва, 1967. – 622 с.
340773
   Встречи с Молдавией. – Кишинев, 1978. – 172с.
340774
  Рахилло И.С. Встречи с песней / И.С. Рахилло. – М, 1976. – 41с.
340775
  Светловская Н.Н. Встречи с писателями / Н.Н. Светловская. – Москва, 1978. – 288с.
340776
  Боровиков Г.Ф. Встречи с писателями / Г.Ф. Боровиков. – Саратов, 1981. – 192с.
340777
  Корнхаузер Ю. Встречи с польской поэзией: Литературный обзор // Вопросы литературы : Журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2006. – № 4. – С. 344-353. – ISSN 0042-8795
340778
  Князев А.М. Встречи с предками. / А.М. Князев. – Ставрополь, 1970. – 78с.
340779
   Встречи с Прекрасным.. – М, 1973. – 125с.
340780
  Жданов Ю.А. Встречи с природой / Ю.А. Жданов. – Ростов -на-Дону, 1969. – 63с.
340781
  Сысоев Н.Д. Встречи с природой / Н.Д. Сысоев. – 2-е изд., перераб. – Москва, 1982. – 197с.
340782
  Нетисов В.Н. Встречи с природой / В.Н. Нетисов. – Алма-Ата, 1984. – 175с.
340783
  Давыдченков В.Т. Встречи с Прометеем / В.Т. Давыдченков. – Новосибирск, 1971. – 243с.
340784
  Аршаруни А.М. Встречи с прошлым : [воспоминания] / А.М. Аршаруни. – Москва : Советский писатель, 1971. – 167 с. : ил.; портр.
340785
  Козополянский О.М. Встречи с прошлым / О.М. Козополянский. – Якутск, 1971. – 108с.
340786
  Мустафаев Х. Встречи с прошлым : юмористич. рассказыи миниатюры / Хасан Мустафаев ;. – Фрунзе : Кыргызстан, 1978. – 83 с.
340787
   Встречи с прошлым : сборник материалов архив. литерат. – Москва
Вып. 3. – 1978
340788
  Аршаруни А.М. Встречи с прошлым : очерки / А.М. Аршаруни. – Москва : Советский писатель, 1979. – 184 с. : ил.
340789
   Встречи с прошлым. – Москва, 1982
340790
   Встречи с прошлым. – Москва
Вып. 1. – 1983
340791
  Прожогин Н.П. Встречи с Ренато Гуттузо / Н.П. Прожогин. – М., 1982. – 48с.
340792
  Тацкий Ф.И. Встречи с собой / Ф.И. Тацкий. – К., 1995. – 302с.
340793
  Киселев Встречи с современником / Киселев, М. – М., 1979. – 406с.
340794
  Энтелис Л.А. Встречи с современной польской музыкой / Л.А. Энтелис. – Л, 1978. – 143с.
340795
  Кислый Г.П. Встречи с солнцем / Г.П. Кислый. – Одесса, 1966. – 84с.
340796
  Липкин С. Встречи с Твардовским // Вопросы литературы / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2002. – № 2. – С.237-242. – ISSN 0042-8795
340797
  Рождественский И.Д. Встречи с тобой / И.Д. Рождественский. – Красноярск, 1956. – 80с.
340798
  Иоффе А.Ф. Встречи с физиками. Мои воспоминания о зарубежных физиках / А.Ф. Иоффе. – Москва : ГИФМЛ, 1962. – 144 с.
340799
  Иоффе А.Ф. Встречи с физиками. Мои воспоминания о зарубежных физиках / А.Ф. Иоффе. – Ленинград : Наука, 1983. – 262 с.
340800
  Булгаков В. Встречи с художниками. – Л., 1869. – 300с.
340801
   Встречи с цирковым прошлым. – М, 1990. – 462с.
340802
  Мравян В. Встречи с Шаумяном / В. Мравян. – Ереван, 1953. – 47с.
340803
  Корсунов Н.ф. Встречи с Шолоховым / Н.ф. Корсунов. – Алма-Ата, 1981. – 135с.
340804
  Соколов А.И. Встречи с юностью. / А.И. Соколов. – М., 1961. – 63с.
340805
   Встречи у микрофона. – Ростов н/Д, 1985. – 144с.
340806
  Китьян Н.Н. Встречи у экватора / Н.Н. Китьян. – Ростов -на-Дону, 1961. – 256с.
340807
   Встречи художников с В.И.Лениным.. – Л, 1976. – 224с.
340808
  Забелин И.М. Встречи, которых не было. / И.М. Забелин. – Москва, 1958. – 168с.
340809
  Снегин Д.Ф. Встречи, которых не ждешь / Д.Ф. Снегин. – Алма-Ата, 1979. – 262с.
340810
  Коптелов А.Л. Встречи. / А.Л. Коптелов. – Новосибирск, 1952. – 128с.
340811
   Встречи.. – Чита, 1963. – 136с.
340812
  Томашевский Ю.В. Встречи. / Ю.В. Томашевский. – Воронеж, 1975. – 152с.
340813
   Встречи.. – Краснодар, 1980. – 192с.
340814
   Встречи.. – Киров, 1980. – 255с.
340815
   Встречи.. – Киров, 1988. – 176с.
340816
  Коненков С.Т. Встречи. Воспоминания современников о скульпторе / С.Т. Коненков. – М., 1980. – 271с.
340817
  Зорич А.А. Встречи... Разлуки... / А.А. Зорич. – Одесса, 1972. – 214с.
340818
  Решетников Л.В. Встречи: Заметки поэта о лит. и литераторах / Л.В. Решетников. – Новосибирск, 1986. – 506 с.
340819
  Полякова И.Н. Встречи: стихи, поэма / И.Н. Полякова. – Харьков, 1991. – 59с.
340820
  Муратов С.А. Встречная исповедь / С.А. Муратов. – М., 1988. – 55с.
340821
  Кобушко Т.В. Встречная торговля / Т.В. Кобушко, С.А. Пономарев. – М, 1989. – 172с.
340822
  Чубаров В. Встречное движение / В. Чубаров. – Вильнюс, 1981. – 69с.
340823
  Львов М.Д. Встречное движение / М.Д. Львов. – М., 1984. – 112с.
340824
  Цырлина Т.В. Встречное движение / Т.В. Цырлина. – М., 1991. – 79с.
340825
  Недогонов А.И. Встречное дыхание / А.И. Недогонов. – Москва, 1974. – 159с.
340826
  Радостовец Н.В. Встречное планирование / Н.В. Радостовец. – Москва, 1984. – 206 с.
340827
  Иванов В.В. Встречное планирование на предприятии / В.В. Иванов. – К., 1987. – 79с.
340828
  Бабенко Н.И. Встречное течение : [роман] / Надежда Бабенко. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 1976. – 335 с. : ил.
340829
  Шапошникова С.С. Встречные ветры / С.С. Шапошникова. – Кишинев, 1979. – 342с.
340830
  Плоткин Г. Встречные огни / Г. Плоткин. – М., 1979. – 430с.
340831
  Овчинникова А.А. Встречные планы предприятий / А.А. Овчинникова. – М., 1975. – 64с.
340832
  Симанович Д.Г. Встречные поезда / Д.Г. Симанович. – Минск, 1978. – 143с.
340833
  Попов В.М. Встречные поезда. / В.М. Попов. – Воронеж, 1976. – 264с.
340834
  Сергеев В.М. Встречный / В.М. Сергеев. – М., 1974. – 80с.
340835
  Анчишкин В.Н. Встречный бой : повесть / Владлен Анчишкин. – Москва : Современник, 1980. – 237 с. – (Новинки "Современника")
340836
  Рыбин В.А. Встречный бой / В.А. Рыбин. – М., 1983. – 160с.
340837
  Шафалович Ф. Встречный бой 10-го армейского корпуса на р. Золотой Липе 26-29 августа 1914 г. / Ф. Шафалович. – М., 1938. – 122с.
340838
  Яманов А.А. Встречный бой. / А.А. Яманов. – М.
1. – 1959. – 266с.
340839
   Встречный бой.. – Кемерово, 1968. – 126с.
340840
  Титов Федор Иванович Встречный бой. Рассказы. / Титов Федор Иванович. – Петрозаводск : Карелия, 1971. – 140с.
340841
  Елькин А.А. Встречный ветер / А.А. Елькин. – Тула, 1958. – 96с.
340842
  Федоров П.И. Встречный ветер / П.И. Федоров. – М., 1958. – 382с.
340843
  Сомова С.А. Встречный ветер / С.А. Сомова. – Ташкент, 1958. – 151с.
340844
  Федоров П.И. Встречный ветер / П.И. Федоров. – М., 1959. – 382с.
340845
  Давыдов С.Д. Встречный взгляд / С.Д. Давыдов. – Ленинград, 1973. – 126 с.
340846
  Черноголовина Г.В. Встречный иск / Г.В. Черноголовина. – Алма-Ата, 1989. – 254с.
340847
  Богомаз К.В. Встречный иск в гражданском процессе Республики Беларусь // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 69-71
340848
  Гуляев А.М. Встречный иск в проект новой редакции устава гражданского судопроизводства. – [14] с. – Отд.оттиск
340849
  Клейн Н.И. Встречный иск в суде и арбитраже / Н.И. Клейн. – Москва : "Юридическая литература", 1964. – 132 с.
340850
  Новицкий В. Встречный иск: понятие и существенные признаки // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 60-65
340851
  Аванесов И.В. Встречный огонь : стихи / Аванесов И.В. – Баку : Азернешр, 1969. – 38 с. : портр.
340852
  Цырендоржиев С.С. Встречный огонь : повести / Сергей Цырендоржиев ;. – Москва : Советская Россия, 1984. – 285 с.
340853
  Просекин М.М. Встречный пал. / М.М. Просекин. – Иркутск, 1983. – 272с.
340854
  Мартынов Б.М. Встречный план / Б.М. Мартынов. – М, 1977. – 119с.
340855
  Фурман Р. Встречный риск // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 20 февраля (№ 8). – С. 33. – ISSN 1563-6755


  Остается риск, что лицо, права которого нарушены, не сможет защититься, если по объективным причинам его материальное положение не позволяет выполнить требования встречного обеспечения.
340856
  Буркова И.Е. Встречь ветра : Повесть о Николае Бирюкове / И.Е. Буркова. – Москва : Советская Россия, 1971. – 208 с.
340857
  Северов П.Ф. Встречь океану / П.Ф. Северов. – Киев, 1983. – 288с.
340858
  Некрасов Б.В. Встречь солнца / Б.В. Некрасов. – Магадан, 1962. – 192с.
340859
  Аксаментов Ю.П. Встречь солнца / Аксаментов Ю.П. – Москва : Современник, 1975. – 77 с. – (Новинки "Современника" : Книга стихов)
340860
  Скороходов М.Е. Встречь солнцу / М.Е. Скороходов. – Казань, 1980. – 126с.
340861
   Встречь солнцу.. – М, 1987. – 556с.
340862
  Зингер Б.И. Встроенная мебель в вашей квартире : справочное пособие / Б.И. Зингер. – Москва : Стройиздат, 1990. – 254 с. : ил. – ISBN 5-274-00686-8
340863
  Марков В.І. Встроенная система контроля и диагностики ФАР // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2006. – Вип. № 2. – С. 94-101


  Рассмотрены проблемы, возникающие при создании системы встроенного контроля (ВСК) технического состояния и обнаружения отказов в каналах ФАР и приведены методы их решения. Приведены техническая реализация ВСК и результаты контроля. Розглянуті проблеми ...
340864
  Вернигора Наталья Встряска на глобальном рынке деловых путешествий // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 2. – С. 28-30 : фото
340865
  Гриневич Л. Вступ - 2017 - на старті / підготував Д. Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 10 липня (№ 26). – С. 4-5. – ISSN 2219-5793
340866
   Вступ - 2018: що нового? // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2017. – № 12 (161)
340867
   Вступ -2013 розпочався: куди йти навчатися? // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 8 липня (№ 27). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793


  За словами Л. Губерського щороку в КНУ імені Тараса Шевченка впроваджуються нові напрями підготовки абітурієнтів. Нещодавно ліцензовано такі спеціальності: імунологія, медична фізика, фізика наносистем, комп"ютерні системи та мережі тощо. Серед ...
340868
  Герман Ю.П. Вступ / Ю.П. Герман. – К., 1935. – 486с.
340869
  Гарасим Я. Вступ // Культурно-історична школа в українській фольклористиці / Я.І. Гарасим. – Львів : Львівський державний університет ім. Івана Франка, 1999. – С. 5-12. – ISBN 966-613-011-4
340870
   Вступ // Радіофізичний факультет. 50 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.М. Левитський, О.Д. Горчинський]. – Київ : Київський університет, 2002. – С. 3-7. – ISBN 966-594-277-8
340871
  Фігурний Ю. Вступ / Ю. Фігурний, О. Ярошинський // Світочі українознавства : монографія / Ю.С. Фігурний, О.Б. Ярошинський. – Київ : [б. в.], 2008. – С. 4-7


  Про Інститут українознавства КНУ імені Тараса Шевченка. 4 листопада 1992 р. вчена рада КНУ імені Тараса Шевченка ухвалила створити Інститут українознавства. Директором був призначений доктор філолог. наук, проф. Петро Кононенко. Про монографію "Світочі ...
340872
  Ковальчук О.М. Вступ // Теорія права у працях вчених Київського університету (XIX - початок XX століття) : монографія / О.М. Ковальчук. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 10-11. – ISBN 978-966-667-385-8


  Про важливість вивчення історії університетської правової думки на теренах України.
340873
  Ковальчук О.М. Вступ // Теорія права у працях вчених Київського університету (XIX – початок XX століття) : монографія / О.М. Ковальчук. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – С. 10-11. – ISBN 978-966-667-385-8


  Про важливість вивчення історії університетської правової думки на теренах України.
340874
   Вступ // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Європеїзація української юридичної освіти: німецько-український досвід" : Київ, 21-22 листоп. 2014 / "Європеїзація української юридичної освіти: німецько-український досвід", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2014. – С. 8-9


  21 та 22 листопада 2014 р. юридичний факультет КНУ імені Тараса Шевченка у співпраці з Федеральним міністерством освіти і науки ФРН провівМіжнародну науково-практичну конференцію "Європеїзація української юридичної освіти: німецько-український ...
340875
  Губерський Л.В. Вступ // Ідея університету: сучасний дискурс : монографія / Л.В. Губерський, В.Г. Кремень, С.В. Курбатов, В.А. Бугров, А.С. та ін. Філіпенко. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 3-4. – ISBN 978-966-439-753-4
340876
  Шидловський П.С. Вступ / П.С. Шидловський, Є.В. Синиця // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – С. 7-10. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
340877
   Вступ / В.В. Капустян, О.О. Сенчило, В.П. Коломійчук, А.М. Головченко, Р.М. Палагеча, А.В. Капустян // Академік О.В.Фомін - фундатор ботанічної науки в Україні : (присвяч. 150-річчю з дня народження ) / В.В. Капустян, О.О. Сенчило, В.П. Коломійчук, А.М. Головченко, Р.М. та ін. Палагеча. – Київ : Талком, 2017. – С. 4-8. – ISBN 978-617-7397-32-7
340878
   Вступ / Л. Губерський, В. Бугров, А. Гожик, А. Пижик // Досвід участі Київського національного університету імені Тараса Шевченка у розвитку системи забезпечення якості вищої освіти в Україні (за матеріалами проекту QUAERE) : монографія / В.А. Бугров, А.П. Гожик, М. Мазуркевич, А.М. Пижик, О.В. та ін. Хруцька. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 10-11. – ISBN 978-966-439-991-0
340879
  Казьмирчук Г. Вступ // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : КП УкрСіч, 2018. – [Т. 10] : Вступ до університетських студій: нариси [та інформативні документи] / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук ; [передм. Я.Г. Рябцева]. – С. 8-10. – ISBN 978-617-7107-52-0


  Г. Казьмирчук: "Написання нарисів було б практично неможливим, якби авторам не надали всебічної підтримки і допомоги висококваліфіковані спеціалісти Відділу бібліографії університетської Наукової бібліотеки імені Михайла Максимовича, очолюваного Іриною ...
340880
  Хавронюк М.І. Вступ // Злочини проти власності : правова кваліфікація і методика розслідування / О.О. Дудоров, К.П. Задоя, Д.О. Калмиков, Д.В. Каменський, М.В. та ін. Карчевський. – Київ : Дакор, 2019. – С. 3-6. – ISBN 978-617-7020-87-4
340881
  Латиш Ю.В. Вступ // Вступ до університетських студій : навч. посібник / Н.М. Сидоренко, Ю.В. Латиш. – Київ : Київський університет, 2020. – С. 5-7. – ISBN 978-966-933-083-3
340882
  Ковалів І. Вступ без ризику: як обрати надійний виш // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 7 червня (№ 106). – С. 5
340883
  Жегалкін І.І. Вступ в аналіз / І.І. Жегалкін, М.І. Слудська. – Київ-Харків, 1937. – 260 с.
340884
  Тройніков К.І. Вступ в філософію марксизму-ленінізму / К.І. Тройніков. – Вид. 2-е, доп. і випр. – Київ, 1939. – 63с.
340885
  Булаховський Л.А. Вступ до "Нарису літературної болгарської мови" / Л.А. Булаховський. – [9] с. – Окр. відбиток
340886
  Резнікова В. Вступ до актуальної теми / В. Резнікова, Н. Пацурія // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 7. – С. 9-12. – ISSN 1026-9932
340887
  Антонюк Н. Вступ до актуальної теми // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 11 : Злочини проти основ національної безпеки України крізь призму доктрини кримінального права та практики правозастосування. – C. 9-23. – ISSN 1026-9932
340888
  Рєзнікова В. Вступ до актуальної теми / В. Рєзнікова, Л. Дорошенко // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4 : Доктрина договірного права. – C. 9-12. – ISSN 1026-9932
340889
  Рєзнікова В. Вступ до актуальної теми: "Національна доктрина корпоративного права" / В. Рєзнікова, О. Кологойда // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6. – С. 9-13. – ISSN 1026-9932
340890
  Пономаренко О.І. Вступ до актуарної математики : Навчальний посібник / О.І. Пономаренко; Механіко-математичний факультет КНУТШ. – Київ : ЕМЦ, 2003. – 39с.
340891
  Дрозд Ю.А. Вступ до алгебраїчної геометрії : Навчальний посібник / Ю.А. Дрозд; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2001. – 137 с.
340892
  Дрозд Ю.А. Вступ до алгебраїчної геометрії / Ю.А. Дрозд. – Львів : ВНТЛ-Класика, 2004. – 192с. – ISBN 966-7493-53-9
340893
  Ганюшкін О.Г. Вступ до алгебри : навч. посібник / О.Г. Ганюшкін ; [ред. О. Грицаюк] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 176 с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 171-175. – Бібліогр.: с. 176
340894
   Вступ до алгоритмів = Introduction to algorithms : пер. з англ. 3-го вид. / Томас Г. Кормен, Чарльз Е. Лейзерсон, Роналд Л. Ріверст, Кліфорд Стайн. – Київ : К.І.С., 2019. – 1286, [1] с. : іл., табл. – Пер. за вид.: Introduction to algorithms : 3rd ed. / Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein. London: Massachusetts institute of technology, 2009. - Індекси: с. 1243-1286. – Бібліогр.: с. 1225-1242. – ISBN 978-617-684-239-2
340895
  Романов В. Вступ до аналізу державної політики : навчальний посібник / В. Романов, О. Рудік, Т. Брус. – Київ : Основи, 2001. – 238 с. – ISBN 966-500-112-4
340896
  Романовський С. Вступ до аналізу і диференціальне рахування / С. Романовський. – 2-е вид., 1925. – 246с.
340897
  Гаращенко Ф.Г. Вступ до аналізу та оптимізації структурно заданих систем : Навчальний посібник для студ. фак. кібернетики / Ф.Г. Гаращенко, В.В. Пічкур; КНУТШ; Факультет кібернетики. – Київ : Київський університет, 2003. – 113с. – ISBN 966-594-363-4
340898
  Гаращенко Ф.Г. Вступ до аналізу чутливості параметричних систем : Навчальний посібник / Ф.Г. Гаращенко, О.Ф. Швець; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2006. – 115с. – ISBN 966-594-360-X
340899
  Дубнов Я.С. Вступ до аналітичної геометрії / Я.С. Дубнов. – Х, 1935. – 112 с.
340900
  Барабаш О.В. Вступ до асимптотичних методів : інтеграли та ряди : конспект лекцій для студ. фіз. фак-ту / О.В. Барабаш ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 111 с.
340901
  Захожай В.А. Вступ до астрофізики та космогонії : підручник / В.А. Захожай ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – 207, [1] с., [12] арк. фот. : іл., табл., фот. – Предм. покажч.: с. 199-203. – Бібліогр.: с. 204-207 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-285-211-0
340902
  Савлук М.І. Вступ до банківської спpави = Навчальний посібник : Укр. фінансово-банківська школа / Вiдп. pед. Савлук М.И. – Київ : Лiбpа, 1998. – 344с. – ISBN 966-7035-35-2
340903
  Іванов Ю.Б. Вступ до бізнесу. / Ю.Б. Іванов. – К, 1995. – 257с.
340904
   Вступ до біофотоніки : навч. посібник для студентів фіз. ф-тів ун-тів / В.М. Ящук, В.Ю. Кудря, В.М. Кравченко, М.Ю. Лосицький ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Фіз. ф-т. – Київ : Четверта хвиля, 2018. – 177, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 163-177. – ISBN 978-966-529-325-5
340905
  Букреев Б.Я. Вступ до варіаційного числення / Б.Я. Букреев. – Харків ; Київ, 1930. – 107 с.
340906
  Букреев Б.Я. Вступ до варіаційного числення / Б.Я. Букреев. – 2-е. – Харів ; Київ, 1931. – 139 с.
340907
  Букреев Б.Я. Вступ до варіаційного числення / Б.Я. Букреев. – 2-е. – Харків ; Київ, 1931. – 139 с.
340908
  Букреєв Б.Я. Вступ до варіяційного числення / Б.Я. Букреєв. – Харків ; Київ : Держтехвидав України, 1930. – 107 с.
340909
  Букреєв Б.Я. Вступ до варіяційного числення / Б.Я. Букреєв. – 2-ге вид. – Харків ; Київ : Держтехвидав, 1931. – 139 с.
340910
  Ващенко В.С. Вступ до вивчення сучасної української мови / В.С. Ващенко. – Дніпропетровськ, 1973. – 43 с.
340911
  Горбачук О.Л. Вступ до вищої алгебри / О.Л. Горбачук, Б.Д. Воробець. – Львів, 1976. – 88с.
340912
  Четверухін М.Ф. Вступ до вищої геометрії / М.Ф. Четверухін. – К.-Х., 1935. – 196 с.
340913
  Четверухін М.Ф. Вступ до вищої геометрії / М.Ф. Четверухін. – Х., 1938. – 228с.
340914
  Михаловський М. Вступ до вищої математики / М. Михаловський. – Харків, 1926. – 158 с.
340915
  Короденко М. Вступ до ВНЗ: результати і перспективи // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 12 вересня (№ 36). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793


  Відбувся круглий стіл з представниками Спілки ректорів ВНЗ України. На ньому було підбито попередні підсумки Вступної кампанії 2016 року та обговорено пропозиції по вдосконаленню Умов прийому до ВНЗ на 2017 рік. Наведено коментарі Президента спілки ...
340916
  Дайсі А. Вступ до вчення про право конституції // Антологія лібералізму : політико-правничі вчення та верховенство права / [упоряд.: С. Головатий, М. Козюбра, О. Сироїд ; відпов. ред. С. Головатий ; наук. ред. С. Головатий, О. Сироїд, О. Волкова, А. Черевко ; вступ. сл. С. Головатий]. – Київ : Книги для бізнесу, 2008. – С. 511-528. – ISBN 978-966-8865-81-7
340917
  Зражевська Г.М. Вступ до геометрії "в цілому" / Г.М. Зражевська. – Київ, 1971. – 46с.
340918
  Голубець М.А. Вступ до геосоціосистемології = Introduction to geosociosystemology / М.А. Голубець; Ін-т екології Карпат Національної акад. наук України. – Львів : Поллі, 2005. – 199с. – ISBN 966-7307-15-8
340919
  Жлуктенко Ю.О. Вступ до германського мовознавства / Ю.О. Жлуктенко, Т.А. Яворська. – Київ, 1974. – 158с.
340920
  Жлуктенко Ю.О. Вступ до германського мовознавства / Ю.О. Жлуктенко, Т.А. Яворська. – Київ, 1978. – 158с.
340921
  Жлуктенко Ю.О. Вступ до германського мовознавства / Ю.О. Жлуктенко, Т.А. Яворська. – Київ : Вища школа, 1986. – 158с.
340922
  Максимчук Б.В. Вступ до германської філології = Einfuhrung in die germanistik : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / Богдан Максимчук, Ірина Максимчук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 182, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 178-179. – ISBN 978-966-613-730-5
340923
  Стохіна Н. Вступ до герменевтичної теорії природного права // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – С. 102-114. – ISSN 1026-9932
340924
   Вступ до динамічного HTML : навчально-метод. посібник із дисц. "Практикум на EOM" / КНУТШ ; [ упоряд. А.П. Креневич, Г.В. Парусымов, І.Б. Романенко ]. – Київ : Київський університет, 2009. – 86 с.
340925
  Калашник Г.М. Вступ до дипломатичного протоколу та ділового етикету : навчальний посібник / Г.М. Калашник. – Київ : Знання, 2007. – 143с. – ISBN 966-346-307-4
340926
  Андрійчук В.І. Вступ до дискретної математики / В.І. Андрійчук, М.Я. Комарницький, Ю.Б. Іщук; МОіНУ. ЛНУ ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2003. – 254с.
340927
  Андрійчук В.І. Вступ до дискретної математики / В.І. Андрійчук, М.Я. Комарницький, Ю.Б. Іщук; МОіНУ. ЛНУ ім. І.Франка. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 256с. – ISBN 966-8365-14-3
340928
  Карнаух Т.О. Вступ до дискретної математики : Навчальний посібник для студ. факультету кібернетики / КНУТШ; Т.О. Карнаух, А.Б. Ставровський. – Київ : Київський університет, 2006. – 113с. – ISBN 966-594-757-5
340929
  Солдатенко В.Ф. Вступ до другого тому // Політична історія України. 20 століття : У 6- ти томах / НАНУ. Ін-т політ. і етнонац. дослід.; Ред. кол.: І.Ф.Курас (гол.), Ю.І.Шаповал, Ю.А. Левенець, В.О.Котигоренко, та інші. – Київ : Генеза, 2003. – Т.2 : Революції в Україні: політико-державні моделі та реалії (1917-1920) /Кер.тому: В.Ф.Солдатенко; Авт.тому: В.Ф.Верстюк, В.Ф.Солдатенко. – С. 7-20. – ISBN 966-504-256-4; 966-504-286-6 (т.2)
340930
  Волков О.Г. Вступ до екзистенціальної прагматики політичного дискурсу : монографія / О.Г. Волков. – Мелітополь : Видавничий будинок ММД, 2010. – 602, [2] с. – ISBN 978-966-197-077-8
340931
  Дьомкін В. Вступ до екологічної політики / В. Дьомкін; Нац. ун-тет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Тандем, 2000. – 192 с. – Бібліогр.: с.190-192. – ISBN 966-7145-18-2
340932
  Ржевський С.В. Вступ до економетрії : Навч. посібник для студентів економічних спецціальностей / С.В. Ржевський; Європейський ун-тет фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу. – Київ : Європейський університет фінансів, іформ. систем, менеджменту і бізнесу, 1999. – 93 с. – ISBN 966-7508-33-1
340933
  Рибачок І.М. Вступ до економічної географії / І.М. Рибачок. – Київ : Вища школа, 1973. – 142с.
340934
  Голиков А.П. Вступ до економічної і соціальної географії : підручник для студентів геогр. та екон. фак. вузів / Голиков А.П., Олійник Я.Б., Степаненко А.В. – Київ : Либідь, 1996. – 320 с. – Бібліогр.: с. 316-317. – ISBN 5-325-00092-6
340935
  Певзнер Я. Вступ до економічної теорії соціал-демократизму / Яків Певзнер. – Київ : Основні цінності, 2004. – 178с. – (Сучасна думка ; Кн.30). – ISBN 966-7856-37-2
340936
   Вступ до етнопедагогіки : Навчальний посібник. – Київ : Київський університет, 2004. – 88 с. – ISBN 966-594-504-1
340937
  Картунов О.В. Вступ до етнополітології : Науково-навчальний посібник / О.В. Картунов; Інститут економіки, управління та господарського права. – Київ, 1999. – 300с. – ISBN 966-95510-4-8
340938
   Вступ до європейського парламентського права / [О.Л. Копиленко та ін. ; заг. ред. В.О. Зайчука] ; Верхов. Рада України, Ін-т законодавства. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2015. – 475, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7166-31-1
340939
  Муссіс Н. Вступ до Європейського Союзу. Право, економіка, політика / Н. Муссіс. – Київ : Київський університет. – ISBN 2-930119-22-5 (англ.)
Вступ. – 1999. – 60с.
340940
  Муссіс Н. Вступ до Європейського Союзу. Право, економіка, політика / Н. Муссіс. – Київ : Київський університет. – ISBN 2-930119-22-5 (англ.)
1 : Митний союз. – 1999. – 28с.
340941
  Муссіс Н. Вступ до Європейського Союзу. Право, економіка, політика / Н. Муссіс. – Київ : Київський університет. – ISBN 2-930119-22-5 (англ.)
2 : Спільний ринок. – 1999. – 60с.
340942
  Муссіс Н. Вступ до Європейського Союзу. Право, економіка, політика / Н. Муссіс. – Київ : Київський університет. – ISBN 2-930119-22-5 (англ.)
4 : Регіональний розвиток. – 1999. – 40с.
340943
  Муссіс Н. Вступ до Європейського Союзу. Право, економіка, політика / Н. Муссіс. – Київ : Київський університет. – ISBN 2-930119-22-5 (англ.)
6 : Оподаткування. – 1999. – 32с.
340944
  Муссіс Н. Вступ до Європейського Союзу. Право, економіка, політика / Н. Муссіс. – Київ : Київський університет. – ISBN 2-930119-22-5 (англ.)
7 : Конкуренція. – 1999. – 56с.
340945
  Муссіс Н. Вступ до Європейського Союзу. Право, економіка, політика / Н. Муссіс. – Київ : Київський університет. – ISBN 2-930119-22-5 (англ.)
8 : Довкілля. – 1999. – 44с.
340946
  Муссіс Н. Вступ до Європейського Союзу. Право, економіка, політика / Н. Муссіс. – Київ : Київський університет. – ISBN 2-930119-22-5 (англ.)
9 : Промисловість. – 1999. – 56с.
340947
  Муссіс Н. Вступ до Європейського Союзу. Право, економіка, політика / Н. Муссіс. – Київ : Київський університет. – ISBN 2-930119-22-5 (англ.)
10 : Наукові дослідження. – 1999. – 32с.
340948
  Муссіс Н. Вступ до Європейського Союзу. Право, економіка, політика / Н. Муссіс. – Київ : Київський університет. – ISBN 2-930119-22-5 (англ.)
11 : Енергетика. – 1999. – 36с.
340949
  Муссіс Н. Вступ до Європейського Союзу. Право, економіка, політика / Н. Муссіс. – Київ : Київський університет. – ISBN 2-930119-22-5 (англ.)
13 : Сільске господарство. – 1999. – 36с.
340950
  Муссіс Н. Вступ до Європейського Союзу. Право, економіка, політика / Н. Муссіс. – Київ : Київський університет. – ISBN 2-930119-22-5 (англ.)
14 : Рибальство. – 1999. – 28с.
340951
  Муссіс Н. Вступ до Європейського Союзу. Право, економіка, політика / Н. Муссіс. – Київ : Київський університет. – ISBN 2-930119-22-5 (англ.)
15 : Європейський Союз та його громадяни. – 1999. – 44с.
340952
  Муссіс Н. Вступ до Європейського Союзу. Право, економіка, політика / Н. Муссіс. – Київ : Київський університет. – ISBN 2-930119-22-5 (англ.)
16 : Європейський Союз на міжнародній арені. – 1999. – 76с.
340953
  Здоровега В.Й. Вступ до журналістики / В.Й. Здоровега. – Львів, 1975. – 111с.
340954
  Москаленко А.З. Вступ до журналістики : Підручник / А.З. Москаленко. – Київ : Школяр, 1997. – 300с. – ISBN 966-7201-09-0
340955
  Москаленко А.З. Вступ до журналістики : Підручник / А.З. Москаленко; КУ ім.Тараса Шевченка. – 2-е вид., доп. і перероб. – Київ : Київський університет, 1998. – 324 с. – ISBN 966-5940-589
340956
  Дудко О.С. Вступ до журналістики : світова та вітчизняна практика : навчальний посібник / Олена Дудко ; [спец. ред. та упоряд. Н.О. Іллюк]. – Київ : Юн-прес, 2009. – 204 с. : іл., портр. – Предм. покажч.: с. 192-194. – Бібліогр.: с. 195-198. – ISBN 978-966-96852-3-0
340957
  Береговий П.М. Вступ до загального куpсу геоботанiки / П.М. Береговий; МВ і ССО УРСР. Науково-методичний кабінет по заочному навчанню при КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : Київський університет, 1960. – 16с.
340958
  Береговий П.М. Вступ до загального курсу геоботаніки : для студентів - заоч. біол. фак-тів / П.М. Береговий. – Київ : Видавництво Київського університету, 1960. – 16с.
340959
  Коротков П.А. Вступ до загальної екології : Навчальний посібник / П.А. Коротков; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2003. – 133с. – ISBN 966-594-429-0
340960
  Габрель М.М. Вступ до загальної теорії урбаністики / М.М. Габрель, П.Ю. Нагірний // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – C. 264-274. – ISSN 2077-3455
340961
  Гіттік Л.С. Вступ до загальної фізіології людини і тварин : Навч. посібник для студ. біолог. і психологіч. ф-тів вищих навч. закладів / Л.С. Гіттік. – Луцьк : Вежа, 2000. – 100с. – ISBN 966-600-016-4
340962
  Почепцов Г. Вступ до інформаційних війн : КУ. Ін-т журналістики. ІМВ. Центр вільної преси / Г. Почепцов. – Київ : Центр вільної преси, 1999. – 108с.
340963
  Нужний Є.М. Вступ до інформаційних технологій / Є.М. Нужний; Укр.Академія державного управління при Президентові України. – Київ : Українська академія державного управління при Президентові України, 1997. – 178с.
340964
  Король Д.О. Вступ до історичної танатології : навч. посібник / Денис Король ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ : НаУКМА, 2015. – 279, [1] с. : іл. – Покажч. термінів і понять: с. 262-266. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-2410-68-6
340965
  Яковенко Н. Вступ до історії = An Introduction to History / Наталя Яковенко. – Київ : Критика, 2007. – 375 с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 966-8978-17-Х
340966
  Козлик І.В. Вступ до історії західноєвропейської літератури середньовічної цивілізації. Історико-культурний макроетап рефлективного традиціоналізму : Доба Середньовіччя та епоха Відродження / І.В. Козлик; Мін-во освіти і науки України; Прикарпатський ун-тет ун-тет ім.В.Стефаника. – Івано-Франківськ : Поліскан; Гостинець, 2003. – 341 с. – ISBN 966-8207-02-5
340967
  Ступак Ф.Я. Вступ до історії медицини. Медицина і первісне суспільство / Ф.Я. Ступак. – Київ, 2002. – 64с.
340968
  Ковалів П. Вступ до історії східнослов"янських мов / Пантелеймон Ковалів. – Репр. видання. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 160, [1] с. – Покажч. імен: с. 157-158. – Бібліогр.: с. 149-156. – ISBN 978-611-01-1987-0
340969
  Власов В. Вступ до історії України : Підручн. для 5 кл. загальноосв. навч. закл. / В. Власов, О. Данилевська; за ред.Ю.А.Мицика. – Київ : Абрис, 1999. – 272 с. – ISBN 966-531-051-8
340970
  Власов В. Вступ до історії України : Підручник для 5 кл. загальноосвітніх навч. закладів / В. Власов, О. Данилевська. – Київ : Генеза, 2001. – 247с. – ISBN 966-531-051-8
340971
   Вступ до історії України. 5 клас : Дидактичні матеріали до курсу. – Харків : Основа, 2006. – 144с. – (Біб-ка журналу "Історія та правознавство"). – ISBN 966-333-000-0
340972
   Вступ до квантових обчислень та квантових комп"ютерів : [навч. посібник] / М.М. Будник, О.С. Баужа, І.Д. Войтович, В.М. Корсунський ; [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. – Київ : Інтерсервіс, 2014. – 95, [1] с. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 95. – ISBN 978-617-696-287-8
340973
   Вступ до квантової механіки частинок зі спіном : Методична розробка для студ. фізичного факультету. – Київ : Київський університет, 2002. – 57с.
340974
  Загородній А.Г. Вступ до кінетичної теорії плазм / А.Г. Загородній, А.І. Момот ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ : Наукова думка, 2015. – 447, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 438-440. – Бібліогр.: с. 441-446. – ISBN 978-966-00-1536-4
340975
   Вступ до кліматології і метеорології: екологічні аспекти : навч. посіб. для підгот. за спец. 7.070801 "Екологія та охорона навколиш. середовища" / О.І. Бондар [та ін.]. – Херсон : Олді-плюс, 2011. – 219, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 215-219. – ISBN 978-966-2393-50-7
340976
  Низовий М.А. Вступ до книгознавства : навчальний посібник для студ. вищих навчальних закл. / М.А. Низовий ; Мін-во культури і туризму України, Харківська державна академія культури. – Київ : Кондор, 2009. – 144с. – ISBN 978-966-351-240-2
340977
  Скороход А.В. Вступ до комбінаторики : Метод. розробки / А.В. Скороход, М.Й. Ядренко; КДУ ім. Т.Г. Шевченка; Українська студія навчального телебачення; Республіканська фізико-математична школа. – Київ, 1971. – 40с.
340978
  Згуровський М.З. Вступ до комп"ютерних інформаційних технологій : Навч. посібник для студ. економ. спеціальностей вищ. навч. закладів / М.З. Згуровський, І.І. Коваленко, В.М. Міхайленко; Мін-во освіти і науки України; Нац. технічний ун-тет України "КПІ". – 2-е вид. – Київ : Європейський університет, 2002. – 265 с. – ISBN 966-7508-74-9
340979
  Якунов А.В. Вступ до конструювання приладів : Конспект лекцій для студ. фізичного фак-ту / А.В. Якунов; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 1999. – 28с.
340980
  Чумаченко Б.М. Вступ до культурології античності : навчальний посібник / Б.М. Чумаченко. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – 176 с. – Бібліогр.: с. 170-173. – ISBN 978-966-518-470-6
340981
  Чумаченко Б.М. Вступ до культурології античності. Стародавня Греція : навчальний посібник / Б.М. Чумаченко. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2003. – 97, [3] с. – Додатки: с. 88-97. – Бібліогр.: с. 96-98. – ISBN 966-518-219-6
340982
  Писаренко Н. Вступ до курсу "Адміністративне судочинство в Україні" : лекція // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 267-272. – ISSN 0132-1331
340983
  Медведєв Ф.П. Вступ до курсу історії української мови / Ф.П. Медведєв. – Харків, 1967. – 152 с.
340984
  Федорченко А.М. Вступ до курсу статистичної фізики та термодинаміки : посібник / А.М. Федорченко. – Київ : Вища школа, 1973. – 187 с.
340985
  Харитонов Є. Вступ до курсу цивільного права // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 2. – С. 149-159
340986
  Демська О.М. Вступ до лексикографії : навчальний посібник / Орися Демська ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2010. – 268 с. : іл., табл. + Додатки: с. 203-265. – Бібліогр.: с. 189-202. – ISBN 987-966-518-542-0
340987
  Мейзерська І.В. Вступ до лексикографії = Introduction to lexicography : навч. посібник з англомовної лексикогр. для студентів ІІІ курсу ВНЗ / Мейзерська І.В. ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. – Київ : Вид. центр КНЛУ, 2014. – 104 с. : табл. – Загол. обкл. англ. – Бібліогр.: с. 82-83
340988
  Бацевич Ф. Вступ до лінгвістичної генології : Навчальний посібник / Ф.Бацевич. – Київ : Академія, 2006. – 248с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-207-0
340989
  Бацевич Ф.С. Вступ до лінгвістичної прагматики : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / Ф.С. Бацевич. – Київ : Академія, 2011. – 304 с. – Бібліогр.: с. 292-302. – (Серія "Альма-матер"). – ISBN 978-966-580-368-3
340990
   Вступ до літературознавства : Хрестоматія. – Київ : Либiдь, 1995. – 256с. – ISBN 532500669X


  Ця книжка є першим виданням наукових текстів з питань теорії літератури українською мовою. Тексти підібрані відповідно до програми навчального курсу за тематично-хронологічним принципом. До хрестоматії залучено ті праці, які є певними віхами у розвитку ...
340991
  Галич О.А. Вступ до літературознавства : підручник для студентів ВНЗ / О.А. Галич ; М-во освіти і науки України, Держ. заклад "Луганський нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2010. – 288 с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-617-227-6


  Висвітлюються найвиразніші явища літературного процесу в кон-тексті світового літературознавства з урахуванням його новітніх досягнень. Підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
340992
  Білоус П.В. Вступ до літературознавства : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / П.В. Білоус. – Київ : Академія, 2011. – 336 с. – Бібліогр.: с. 331-334. – (Серія "Альма-матер"). – ISBN 978-966-580-367-6
340993
  Білоус П.В. Вступ до літературознавства : навч. посібник для самост. роботи студ. / П.В. Білоус, Г.Д. Левченко. – Київ : Академія, 2012. – 362, [2] с. – Термінол. словник: с. 351-362. - Сер. засн. в 2008 р. – Бібліогр. на початку ч. – (САМ!). – ISBN 978-966-580-388-1
340994
   Вступ до літературознавства: завдання і тести : Методична розробка з курсу "Вступ до літературознавства". – Київ : Київський університет, 2001. – 46с.
340995
  Павленко В.О. Вступ до магнетохімії : навч. посібник для студ. спец. "Неорганічна хімія" та "Фізична хімія" / В.О. Павленко, І.О. Фрицький ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2012. – 167 с. : табл. – Бібліогр.: с.165-166. – ISBN 978-966-439-496-0
340996
  Алієв Азер Аріф огли Вступ до менеджменту зовнішньоекономічної діяльності : навч. посібник-довідник / А. Алієв , В.М. Алієва-Барановська, І.І. Дахно. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 599, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 230-404. – ISBN 978-611-01-0567-5


  В пр. № 1702120 напис: Подарунок Київському національному університету ім. Т.Г. Шевченка від к. ю. н., доц. В.М. Алієвої-Барановської. Підпис.
340997
  Кривий С.Л. Вступ до методів створення програмних продуктів : навч. посіб. для студ. ВНЗ / С.Л. Кривий ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Чернівці ; Київ : Букрек, 2012. – 423, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 420-423. – Бібліогр.: с. 417-419. – ISBN 978-966-399-449-9
340998
  Тимохін В.О. Вступ до міської синергетики // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2008. – Вип. 19. – С. 157-173
340999
  Монжалєй Т.К. Вступ до мовознавства : навч. посібник для студ. ВНЗ / Т.К. Монжалєй. – Суми : Університетська книга, 2011. – 182, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 179-182. – ISBN 978-966-680-556-3
341000
   Вступ до мовознавства : підручник / [І.О. Голубовська та ін.] ; за ред. д-ра філол. наук, проф. І.О. Голубовської. – Київ : Академія, 2016. – 318, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Термінол. слов.: с. 306-312. - Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 313-319. – (Alma mater+). – ISBN 978-966-580-487-1
<< На початок(–10)341342343344345346347348349350(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,