Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)341342343344345346347348349350(+10)В кінець >>
340001
  Кіпень С. "Гіпержанрова" реальність віртуального спілкування // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 134-141. – (Серія іноземні мови ; Вип. 12)
340002
  Семенюта Т.В. "Гіперреальність" як маніпулятивна концепція в американській політичній думці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 1. – С. 75-79
340003
  Прокопов Д.Є. "Гіпотеза природного стану" і тлумачення права Ж. Ж. Руссо // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 1 (99). – С. 22-29.
340004
  Кохлікян Р. "Гіпотетичний читач": три спроби експлікації: стаття друга // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2001. – № 2. – С.132-155
340005
  Головко Т. "Гірка чаша" червоного терору // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 4 травня (№ 18). – С. 14-15. – ISSN 2519-4429
340006
  Гайдабура В. "Гірнячки" та їхні театральні діти ("Життя пройти не сплямлене докором" (листування Йосипа Гірняка із колегою з "Березоля") // Театр, розвіяний по світу. Феномен сцени повоєнної української діаспори (Німеччина, Австрія, Франція, США, Канада, Австралія) / В.М. Гайдабура. – Вид. 2-ге, перероб. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – С. 104-111. – (Авторський цикл "Українське театральне зарубіжжя"). – ISBN 978-966-518-687-8
340007
  Пархоменко Т. "Гірш" по-українськи. Як за державні кошти Міністерство освіти і науки створює корупціогенні проекти // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 23-30 червня (№ 24/25). – С. 13


  "Ухвалення Верховною Радою багатостраждального закону про Вищий антикорупційний суд дає надію на стримування дев"ятого валу корупційних злочинів, тобто злочинів, пов"язаних зі зловживанням владою, службовим становищем або службовими повноваженнями, що ...
340008
  Ясюк І.В. "Гісторыя беларускае літаратуры" Максіма Гарэцкага: уплыу часу // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абармович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 2 (187). – С. 178-185. – ISSN 2522-493X


  Стаття присвячена місцю книги Максима Горецького "Історія білоруської літератури" в тодішній літературній системі. Для аналізу вибрано декілька перевидань, що друкувались у Радянському Союзі і поза його межами. Досліджуються різночитання в оцінці ...
340009
  Коваль Р. "Гітлер був такий же небезпечний, як Путін зараз. Але прогнозованіший" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 35 (238). – С. 38-41


  Петро Порошенко нагадує Симона Петлюру - вважає історик Роман Коваль.
340010
   "Гітлерюгенд" як єдина державна молодіжна організація "Третього рейху" (1936 - 1939 рр.): провідні вектори діяльності // Підготовка "покоління вовків" вишкіл майбутніх виконавців Голокосту : нариси молодіжної політики НСДАП у 1922-1939 рр. / О. Давлєтов. – Дніпропетровськ : Інститут "Ткума" ; Ліра, 2015. – С. 96-113. – ISBN 978-966-02-7332-0
340011
  Кашин В.Н. "Главное содержание марксизма..." / В.Н. Кашин. – Москва, 1991. – 205с.
340012
   Гідро-метеорологічний календар на 14-15 рік пролетарської революції-1931. – Київ : Гімеком, 1931. – с.
340013
  Гельмгольц М. Гідро-метеорологічний календар на 15-16 рік пролетарської революції-1932 / М. Гельмгольц; Гідро-метеорологічний ком. У.С.С.Р. – Київ : Гімеком, 1932. – 150с.
340014
  Клименко В.Г. Гідрологічний режим річки Уда та використання води за водогосподарськими роками (у межах Харківської області) / В.Г. Клименко, Д.С. Балаклійський // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 86-91 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 46). – ISSN 2410-7360
340015
   Гідрологічні розрахунки для річок України : ( При відсутності спостережень). – Київ : АН УРСР, 1962. – 387с
340016
   Гідрологічні розрахунки для річок УРСР : (При відсутності спостереженнь. – Київ : АН УРСР, 1947. – 352с : Табл., карти
340017
  Осадчий В.І. Гідрологічні чинники формування хімічного складу поверхневих вод // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2013. – Вип. 265. – С. 54-65 : рис., табл. – Бібліогр.: 36 назв. – ISBN 978-966-521-658-2
340018
  Хільчевський В.К. Гідрологія - наука географічна (до 65-річчя від Дня народження професора Валентина Хільчевського) // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (90). – С. 121-134. – ISSN 0868-6939
340019
  Огієвський А.В. Гідрологія / А.В. Огієвський. – Харків-Київ, 1933. – 293с.
340020
  Архипова Л.М. Гідрологія : навч. посібник / Л.М. Архипова, Я.О. Адаменко ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 275, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: 270-275. – Бібліогр.: с. 267-269. – ISBN 978-966-694-255-8
340021
  Ревера О.З. Гідрологія Західного Полісся і Волинської височини : Дис... канд. геогр. наук: / Ревера О.З. ; КДУ. – Київ, 1958. – 287 л. – Бібліогр.:л.268-287
340022
  Ревера О.З. Гідрологія Західного Полісся і Волинської височини : Дис... канд. геогр. наук: / Ревера О.З. ; КДУ. – Київ, 1958. – 89 л.
340023
   Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія = Hydrology, hydrochemistry and hydroecology : науковий збірник. – Київ, 2000-. – ISBN 966-521-109-9
Т. 1. – 2000. – 248 с.
340024
   Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія = Hydrology, hydrochemistry and hydroecology : науковий збірник. – Київ, 2000-. – ISBN 966-521-129-3
Т. 2. – 2001. – 872 с.
340025
   Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія = Hydrology, hydrochemistry and hydroecology : науковий збірник. – Київ : Ніка-Центр, 2000-. – ISBN 966-521-129-3
Т. 3. – 2002. – резюме рос., англ. мовами
340026
   Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія = Hydrology, hydrochemistry and hydroecology : науковий збірник. – Київ, 2000-. – ISBN 966-7667-14-6
Т. 4. – 2002. – 279 с.
340027
   Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : Тези доповідей Другої Всеукраїнської наукової конференції, 24-26 листопада, 2003. – Київ : Ніка-Центр, 2003. – 188с. – ISBN 966-521-253-2
340028
   Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія = Hydrology, hydrochemistry and hydroecology : науковий збірник. – Київ : Обрії, 2000-. – ISBN 966-7667-14-6
Т. 5. – 2003. – резюме рос., англ. мовами
340029
   Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія = Hydrology, hydrochemistry and hydroecology : науковий збірник. – Київ : ВГЛ Обрії, 2000-. – ISBN 966-521-129-3
Т. 6. – 2004. – резюме рос., англ. мовами
340030
   Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія = Hydrology, hydrochemistry and hydroecology : науковий збірник. – Київ : ВГЛ "Обрії", 2000-
Т. 7. – 2005. – 306 с. – резюме рос., англ. мовами
340031
   Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія = Hydrology, hydrochemistry and hydroecology : науковий збірник. – Київ : ВГЛ "Обрії", 2000-
Т. 8. – 2005. – 216 с. – резюме рос., англ. мовами
340032
   Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія = Hydrology, hydrochemistry and hydroecology : науковий збірник. – Київ : ВГЛ "Обрії", 2000-
Т. 9. – 2006. – 232 с. – резюме рос., англ. мовами
340033
   Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія = Hydrology, hydrochemistry and hydroecology : науковий збірник. – Київ : ВГЛ "Обрії", 2000-
Т. 10. – 2006. – 218 с. – резюме рос., англ. мовами
340034
   Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія = Hydrology, hydrochemistry and hydroecology : науковий збірник. – Київ : ВГЛ "Обрії", 2000-
Т. 11. – 2006. – 384 с. – резюме рос., англ. мовами
340035
   Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія = Hydrology, hydrochemistry and hydroecology : науковий збірник. – Київ : ВГЛ "Обрії", 2000-
Т. 12. – 2007. – 219 с. – резюме рос., англ. мовами
340036
   Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія = Hydrology, hydrochemistry and hydroecology : науковий збірник. – Київ : ВГЛ "Обрії", 2000-
Т. 13. – 2007. – 218 с. – резюме рос., англ. мовами
340037
   Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія = Hydrology, hydrochemistry and hydroecology : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ : ВГЛ "Обрії", 2000-
Т. 14. – 2008. – 280 с. – резюме рос., англ. мовами
340038
   Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія = Hydrology, hydrochemistry and hydroecology : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ : ВГЛ "Обрії", 2000-
Т. 15. – 2008. – 222 с. – резюме рос., англ. мовами
340039
   Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія = Hydrology, hydrochemistry and hydroecology : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ : ВГЛ "Обрії", 2000-
Т. 16. – 2009. – 220 с. – резюме рос., англ. мовами
340040
   Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія = Hydrology, hydrochemistry and hydroecology : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ : ВГЛ "Обрії", 2000-
Т. 17. – 2009. – 235 с. – резюме рос., англ. мовами
340041
   Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія = Hydrology, hydrochemistry and hydroecology : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ : ВГЛ "Обрії", 2000-
Т. 2 (19). – 2010. – 230 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
340042
   Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія = Hydrology, hydrochemistry and hydroecology : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ : ВГЛ "Обрії", 2000-
Т. 3 (20). – 2010. – 200 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
340043
   Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія = Hydrology, hydrochemistry and hydroecology : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ : ВГЛ "Обрії", 2000-
Т. 4 (21). – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
340044
   Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія = Hydrology, hydrochemistry and hydroecology : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ : ВГЛ "Обрії", 2000-
Т. 18 : Присвячений 60-річчю заснування кафедри гідрології та гідроекології (1949-2009). – 2010. – 320 с. – резюме рос., англ. мовами
340045
   Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія = Hydrology, hydrochemistry and hydroecology : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000-
Т. 1 (22). – 2011. – 204 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
340046
   Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія = Hydrology, hydrochemistry and hydroecology : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000-
Т. 2 (23). – 2011. – 234 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
340047
   Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія = Hydrology, hydrochemistry and hydroecology : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000-
Т. 3 (24). – 2011. – 202 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
340048
   Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія = Hydrology, hydrochemistry and hydroecology : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000-
Т. 4 (25). – 2011. – 191 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
340049
   Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія = Hydrology, hydrochemistry and hydroecology : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000-
Т. 1 (26). – 2012. – 175 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
340050
   Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія = Hydrology, hydrochemistry and hydroecology : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000-
Т. 2 (27). – 2012. – 147 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
340051
   Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія = Hydrology, hydrochemistry and hydroecology : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2000-. – ISSN 2306-5680
Т. 1 (28) : До 80-річчя географічного факультету. – 2013. – 119 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
340052
   Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія = Hydrology, hydrochemistry and hydroecology : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2000-. – ISSN 2306-5680
Т. 2 (29). – 2013. – 106 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
340053
   Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія = Hydrology, hydrochemistry and hydroecology : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2000-. – ISSN 2306-5680
Т. 3 (30). – 2013. – 119 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
340054
   Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія = Hydrology, hydrochemistry and hydroecology : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2000-. – ISSN 2306-5680
Т. 4 (31). – 2013. – 124 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
340055
   Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія = Hydrology, hydrochemistry and hydroecology : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2000-. – ISSN 2306-5680
Т. 1 (32). – 2014. – 109 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
340056
   Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія = Hydrology, hydrochemistry and hydroecology : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2000-. – ISSN 2306-5680
Т. 2 (33). – 2014. – 115 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
340057
   Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія = Hydrology, hydrochemistry and hydroecology : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2000-. – ISSN 2306-5680
Т. 3 (34). – 2014. – 99 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
340058
   Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія = Hydrology, hydrochemistry and hydroecology : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2000-. – ISSN 2306-5680
Т. 1 (36). – 2015. – 150 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
340059
   Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія = Hydrology, hydrochemistry and hydroecology : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2000-. – ISSN 2306-5680
Т. 2 (37). – 2015. – 172 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
340060
   Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія = Hydrology, hydrochemistry and hydroecology : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2000-. – ISSN 2306-5680
Т. 3 (38). – 2015. – 114 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
340061
   Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія = Hydrology, hydrochemistry and hydroecology : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2000-. – ISSN 2306-5680
Т. 4 (39). – 2015. – 92 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
340062
   Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія = Hydrology, hydrochemistry and hydroecology : періодичний науковий збірник / їв. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2000-. – ISSN 2306-5680
Т. 1 (40). – 2016. – 125 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
340063
   Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія = Hydrology, hydrochemistry and hydroecology : періодичний науковий збірник / їв. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2000-. – ISSN 2306-5680
Т. 2 (41). – 2016. – 132 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
340064
   Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія = Hydrology, hydrochemistry and hydroecology : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2000-. – ISSN 2306-5680
Т. 3 (42). – 2016. – 127 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
340065
   Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія = Hydrology, hydrochemistry and hydroecology : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2000-. – ISSN 2306-5680
Т. 4 (43). – 2016. – 109 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
340066
   Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія = Hidrolohiia, hidrokhimiia i hidroekolohiia : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2000-. – ISSN 2306-5680
Т. 1 (44). – 2017. – 146 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
340067
   Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія = Hidrolohiia, hidrokhimiia i hidroekolohiia : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2000-. – ISSN 2306-5680
Т. 2 (45). – 2017. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
340068
   Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія = Hidrolohiia, hidrokhimiia i hidroekolohiia : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2000-. – ISSN 2306-5680
Т. 3 (46). – 2017. – 124 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
340069
   Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія = Hidrolohiia, hidrokhimiia i hidroekolohiia : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2000-. – ISSN 2306-5680
№ 4 (47). – 2017. – 74 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
340070
   Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія = Hidrolohiia, hidrokhimiia i hidroekolohiia : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2000-. – ISSN 2306-5680
№ 1 (48). – 2018. – 102 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
340071
   Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія = Hidrolohiia, hidrokhimiia i hidroekolohiia : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2000-. – ISSN 2306-5680
№ 2 (49). – 2018. – 99 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
340072
   Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія = Hidrolohiia, hidrokhimiia i hidroekolohiia : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2000-. – ISSN 2306-5680
№ 3 (50). – 2018. – 103, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
340073
   Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія = Hidrolohiia, hidrokhimiia i hidroekolohiia : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2000-. – ISSN 2306-5680
№ 4 (51). – 2018. – 149 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
340074
   Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія = Hidrolohiia, hidrokhimiia i hidroekolohiia : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2000-. – ISSN 2306-5680
№ 1 (52). – 2019. – 125 с. – Резюме укр., англ. мовами
340075
  Горбачова Л.О. Гідролого-генетичний аналіз просторово-часових закономірностей водного стоку річок України: методологія, тенденції, прогноз : дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.07 / Горбачова Людмила Олександрівна ; Держ. служба України з надзвич. ситуацій, НАН України, Укр. гідрометеоролог. ін-т. – Київ, 2017. – 399 арк. – Додатки: арк. 307-399. – Бібліогр.: арк. 262-306
340076
  Горбачова Л.О. Гідролого-генетичний аналіз просторово-часових закономірностей водного стоку річок України: методологія, тенденції, прогноз : автореф. дис. ... д-ра. геогр. наук : 11.00.07 / Горбачова Людмила Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 32 с. – Бібліогр.: 23 назви
340077
  Шуляренко І.П. Гідролого-геоморфологічне районування басейну Дніпра як основа вивчення горизонтальних руслових деформацій // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000. – Т. 1. – С. 169-172. – Бібліогр.: 5. – ISBN 966-521-109-9
340078
  Костріков С.В. Гідролого-геоморфологічний підхід до дослідження водозбірної організації флювіального рельєфу : Геоінформатика, геомоделювання // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 46-54 : Рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1561-4980
340079
  Жежеря В.А. Гідролого-гідрохімічна характеристика Китаївських ставків (м. Київ) / В.А. Жежеря, С.В. Батог, М П. Жежеря Линник // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2015. – Вип. 267. – С. 64-81 : рис., табл. – Бібліогр.: 39 назв. – ISBN 978-966-521-117-4
340080
   Гідролого-гідрохімічна характеристика мінімального стоку річок басейну Дніпра / В.К. Хільчевський, І.М. Ромась, М.І. Ромась, В.В. Гребінь, І.О. та ін. Шевчук; В.К. Хільчевський, І.М. Ромась, М.І. Ромась, В.В. Гребінь та ін.; За ред. В.К. Хільчевського. – Київ : Ніка-Центр, 2007. – 184с. – ISBN 978-966-521-445-8
340081
  Хільчевський В.К. Гідролого-гідрохімічна характеристика озер і ставків території м.Києва / В.К. Хільчевський, О.В. Бойко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 529-535 : Табл. – Бібліогр.: 3. – ISBN 966-521-129-3
340082
  Хільчевський В.К. Гідролого-гідрохімічна характеристика середньої та нижньої частини Дунаю // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 29-33 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви. – (Географія ; Вип. 32)
340083
  Гребінь В.В. Гідролого-гідрохімічне районування: історія та сучасний стан // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 83-93. – Бібліогр.: 13. – ISBN 966-521-129-3
340084
  Ободовський О.Г. Гідролого-екологічна оцінка руслових процесів (на прикладі річок України) : Монографія / О.Г. Ободовський; КНУТШ. – Київ : Ніка-Центр, 2001. – 276c. – ISBN 966-521-154-4
340085
  Ободовський О.Г. Гідролого-екологічна оцінка руслових процесів Верхньої Прип"яті в районі водозабору в Дніпро-Бузький канал / О.Г. Ободовський, В.В. Гребінь, В.О. Ободовський // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 53. – С. 149-158. – Бібліогр.: 8 назв. – ISBN 966-95774-3-8
340086
  Березницька Н.О. Гідролого-морфологічні процеси гирлової області р.Дністер // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 185-190. – Бібліогр.: 11 назв
340087
  Настюк М.Г. Гідролого-руслознавчий аналіз даних гідрометричних спостережень у басейнах Верхнього Пруту та Сірету : дис. … канд. геогр. наук : 11.00.07 / Настюк Микола Григорович; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2014. – 228 л. – Додатки: л. 202-228. – Бібліогр.: л. 165-201
340088
  Настюк М.Г. Гідролого-руслознавчий аналіз даних гідрометричних спостережень у басейнах Верхнього Пруту та Сірету : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Настюк Микола Григорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
340089
  Кухтей Р.Р. Гідромакрофіти Шацьких озер в умовах антропогенного пресу / Р.Р. Кухтей, М.М. Мусієнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 139-142. – (Біологія ; вип. 36/37)


  Представлено фітоіндикаційний аналіз сучасного стану Шацьких озер. Встановлено, що в результаті надмірного антропогенного впливу відбувається прискорене евтрофування данних водойм.
340090
  Бондарець Д.С. Гідрометеорологічні особливості рекреаційних ландшафтів Запорізької області // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Олійник Я.Б. ; редкол.: Шищенко П.Г., Іщук С.І., Яценко Б.П. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 16. – C. 283-288


  Зібрано та систематизовано існуючу метеорологічну та кліматологічну інформацію про рекреаційні ландшафти Запорізької області. Собрана и систематизирована существующая метеорологическая и климатологическая информация о рекреационных ландшафтах ...
340091
  Косовець О.О. Гідрометеорологічні рекорди - свідчення фізико-географічного різноманіття України // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 9 (139). – С. 45-47 : табл., карто-схема
340092
   Гідрометеорологічні умови басейну Чорної Тиси та їх вивчення : Навчальний посібник / О.Г. Ободовський, С.І. Сніжко, В.В. Гребінь, Л.В. Паламарчук, І.М. Щербань, П.І. Кобзистий; Ободовський О.Г., Сніжко С.І., Гребінь В.В., Паламарчук Л.В., Щербань І.М., Кобзистий П.І.; За ред. О.Г. Ободовського; КНУТШ. – Київ : ВГЛ Обрії, 2005. – 172с. – ISBN 966-95774-3-7
340093
   Гідрометеорологічні умови формування та прогноз максимальних витрат води весняного водопілля у верхній течії р. Чорна Тиса / О.Г. Ободовський, С.М. Курило, В.М. Манівчук, К.Ю. Данько, Я.О. Щегульна, Ю.О. Ободовський // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 3 (20). – С. 67-75 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви
340094
  Палієнко Е.Т. Гідрометеорологічні фактори сучасного рельєфоутворення в Північно-Західному Причорномор"ї / Е.Т. Палієнко, В.В. Стецюк // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 16-20 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви. – (Географія ; Вип. 23)
340095
  Шакірзанова Ж.Р. Гідрометеорологічні чинники і характеристики весняних водопіль в басейні р.Південний Буг в сучасних кліматичних умовах / Ж.Р. Шакірзанова, А.О. Казакова // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2015. – Вип. 19. – С. 100-106 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2311-0899
340096
  Огієвський А. Гідрометрія / А. Огієвський, Е. Оппоков. – Київ. – 277 с.
340097
  Огієвський А. Гідрометрія / А. Огієвський, Є. Оппоков. – К., 1930. – 352с.
340098
   Гідрометрія. – К., 1968. – 9с.
340099
  Пустовойт С.П. Гідрометрія / С.П. Пустовойт. – Київ : Вища школа, 1974. – 208с. : Іл. – Бібліогр: с.190
340100
  Колодзян Ю.Д. Гідромеханізація - учора, сьогодні, завтра. 1946-2006 / Ю. Колодзян. – Вишгород : Гідромеханізація, 2006. – 287с. : іл.
340101
  Скиданенко М.С. Гідромеханічні показники пристроїв для отримання монодисперсних крапель та гранул : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.08 / Скиданенко Максим Сергійович ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми, 2014. – 22 с. – Бібліогр.: 17 назв
340102
  Коноваленко О.С. Гідроморфодинамічна оцінка руслових процесів гірських річок на прикладі басейну Верхньої Тиси : Дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.07 - гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія / Коноваленко О.С.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 198л. – Бібліогр.: л. 183 - 198
340103
  Коноваленко О.С. Гідроморфодинамічна оцінка руслових процесів гірських річок на прикладі басейну Верхньої Тиси : Автореф. дис. ... канд. географічних наук: 11.00.07 / Коноваленко О.С.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 10 назв
340104
  Коноваленко О.С. Гідроморфодинамічна оцінка руслових процесів гірських річок на прикладі басейну Верхньої Тиси // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 14. – С. 87-101. – Бібліогр.: 16 назв
340105
  Ободовський Ю.О. Гідроморфодинамічна оцінка типів русел річок верхньої частини басейну тиси (в межах України) // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 2 (82). – С. 23-34. – ISSN 0868-6939


  У роботі проаналізовані типи русел та встановлений їх зв"язок з гідроморфологічною оцінкою річок верхньої частини басейну Тиси (в межах України). Наведена характеристика типів русел річок в залежності від їх похилів, та побудовано залежності довжин ...
340106
  Ободовський Ю.А. Гідроморфоекологічна оцінка руслових процесів та гідроенергетичного потенціалу річок верхньої частини басейну Тиси (в межах України) : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Ободовський Юрій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 329 арк. – Додатки: арк. 275-329. – Бібліогр.: арк. 251-274
340107
  Ободовський Ю.А. Гідроморфоекологічна оцінка руслових процесів та гідроенергетичного потенціалу річок верхньої частини басейну Тиси (в межах України) : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Ободовський Юрій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назв.
340108
  Ободовський Ю.О. Гідроморфологічна оцінка екологічного стану річок басейну Верхньої Тиси // Шевченківська весна. Географія : зб. наук. праць XI міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 18-22 берез. 2013 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т.; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: К. Самсонюк та ін.]. – Київ : Обрії, 2013. – Вип. 11. – С. 106-108
340109
  Ярошевич О.Є. Гідроморфологічна оцінка екологічного стану річок басейну Тиси в межах України : Дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.07 - гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія / Ярошевич О.Є.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 207л. – Бібліогр.: л.193-207
340110
  Ярошевич О.Є. Гідроморфологічна оцінка екологічного стану річок бассейну Тиси в межах України : автореф. дис. ...канд. географ. наук : спец.: 11.00.07 - гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія / Ярошевич О.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
340111
   Гідроморфологічна оцінка екологічного стану річок верхньої частини басейну Тиси (в межах України) / Ю.О. Ободовський, В.К. Хільчевський, О.Г. Ободовський, О.С. Коноваленко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 4 (43). – C. 38-53. – ISSN 2306-5680
340112
   Гідроморфологічний аналіз руслових процесів р.Тересви / О.Г. Ободовський, В.В. Онищук, Є.С. Цайтц, В.В. Гребінь, О.С. Коноваленко, Ю.О. Рябокрис, О.М. Козицький // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 343-351 : Рис. – Бібліогр.: 5. – ISBN 966-521-129-3
340113
  Кафтан О.Н. Гідроморфологічні аспекти пропускної здатності русел річок / О.Н. Кафтан, М.В. Корбутяк, В.М. Корбутяк // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 110-115. – Бібліогр.: 9 назв
340114
  Кирилюк О.В. Гідроморфологічно-геоекологічний моніторинг малої річки / О.В. Кирилюк, С.М. Кирилюк // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 307-316 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв.
340115
  Ковтонюк О.В. Гідроморфоструктурний аналіз центральної частини Українського щита // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 848-852. – Бібліогр.: 6. – ISBN 966-521-129-3
340116
  Бубенок О.Б. Гідронім Псел (історико-етимологічний етюд) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 4. – С. 50-64. – ISSN 1608-0599
340117
  Драган Ю.М. Гідроніми в художній системі твору А. Кащенка "Оповідання про славне Військо Запорозьке низове" // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 231-236. – (Філологічні науки ; № 3 (за 2013 р.))
340118
   Гідроніми Нижнього Подністров"я. – К.-Одеса, 1981. – 112с.
340119
  Отін Є.С. Гідроніми Східної України / Отін Є.С. – Київ ; Донецьк : Вища школа, 1977. – 156 с. : схем. – Бібліогр.: с. 141-155
340120
  Вербич С.О. Гідроніми Унава, Унява та споріднені назви на карті Європи // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 79-83. – ISSN 0027-2833
340121
  Армашевська Т. Гідроніми Чернігівщини // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 109-112. – (Серія філологічна ; вип. 59). – ISSN 2078-5534
340122
  Завадська В. Гідроніми як позначення просторової межі у фольклорних текстах // Кодима: історія і культура порубіжжя східної і західної цивілізацій : одес. етногр. читання / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т [та ін.] ; [редкол.: В.К. Борисенко, Л.К. Вахніна, О.М. Дзиговський та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 134-145. – ISBN 978-617-689-163-5
340123
  Желєзняк І.М. Гідронімікон Правобережної України та проблема слов"янської прабатьківщини // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 2/3. – С. 40-49. – ISSN 0027-2833
340124
  Желєзняк І. Гідронімікон Правобережної України та проблема слов"янської прабатьківщини // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – Вип. 2 : 14 Міжнародний з"їзд славістів. (10.09.-16.09. 2008, Охрид, Республіка Македонія) Доповіді. – С. 181-198. – ISBN 978-966-02-4860-1
340125
  Карпенко О.П. Гідронімікон Центрального Полісся / О.П. Карпенко ; [відп. ред. І.М. Желєзняк] ; НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ : КИЙ, 2003. – 317, [1] с. – Покажчики: с. 279-317. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-02-2636-5


  У пр. № 1696057 напис: Бібліотеці ім. М. Максимовича від автора. 2.04.2015. Підпис
340126
  Масенко Л.Т. Гідронімія Східного Поділля. / Л.Т. Масенко. – К., 1979. – 102с.
340127
   Гідронімія України в її міжмовних і міждіалектних зв"язках. – Київ : Наукова думка, 1981. – 263с
340128
  Вербич С.О. Гідронімно-топонімні паралелі в ареалі Верхньо-Середнього Дністра: проблема первинності / вторинності гідронімооснови // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 11-19. – ISSN 2075-437X


  Об"єкт дослідження в пропонованій статті - гідроніми басейну Верхньо-Середнього Дністра, а також їхні дублети з-поміж інших топонімів у межах цього ареалу; предмет лінгвістичного аналізу - з"ясування ролі внутрішньо- та позамовних чинників у ...
340129
   Гідрономічний атлас України. – К., 1967. – 52с.
340130
  Шульгач В.П. Гідрономія басейну Стиру / В.П. Шульгач. – К., 1993. – 143с.
340131
  Бедриковська Н.П. Гідропоніка кімнатних квітів / Н.П. Бедриковська. – Київ : Наукова думка635, 1971. – 60с.
340132
  Кукоба А.Т. Гідроприводний розчинонасос подвійної дії. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.05.02 / Кукоба А.Т.; М-во освіти і наук Укр. – Полтава, 2000. – 20л.
340133
  Кунделєв Андрій Юрійович Гідропружне деформування фізично нелінійних циліндричних оболонок : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.02.04 / Кунделєв А.Ю.; НАНУ. Ін-тут проблем машинобудув. ім. А.М. Підгорного. – Харків, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
340134
  Вітков В.В. Гідростатичні струминні гідродинамічні випромінювачі для звукових технологій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.08 / Вітков Віталій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 23 с. – Бібліогр.: 9 назв
340135
  Коржинський А.Ф. Гідротермально змінені породи і їх значення для розуміння процесів рудоутворення. / А.Ф. Коржинський. – К., 1964. – 167с.
340136
  Шевченко В.І. Гідротермально перетворені породи Балейського рудного поля : загальна історична геологія, мінералогія, геохімія та петрографія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 28-30. – Бібліогр.: 4 назви. – (Геологія ; Вип. 20)


  Аналізуються уявлення щодо особливостей гідротермальних перетворень рудовмісних порід Балейського родовища золота в Східному Забайкаллі. Обгрунтовуються напрями подальших досліджень метасоматитів цього родовища.
340137
  Горбатенко Євген Гідротехніка природних парків і рекреаційних зон / Горбатенко Євген, Братасюк Ірина // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2018. – № 3 (109), травень - червень. – Бібліогр.: 11 назв.
340138
  Пишкін Б.А. Гідротехнічні споруди / Б.А. Пишкін. – К, 1953. – 368с.
340139
  Бабенко Л.О. Гідрофільна флора дендропарку "Олександрія" НАН України як декоративний елемент ландшафтів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 7-8. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Досліджено перспективні декоративні, берегозакріплюючі види гідрофільної флори дендропарку "Олександрія" НАНУ.
340140
   Гідрофільно-гідрофобні кополімери як основа для формування придатних до фотомодифікації мембран / Л.М. Момот, Л.О. Вретік, О.А. Ніколаєва, Т.С. Подвисоцька, А.Ф. Бурбан // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2015. – Т. 170 : Хімічні науки і технології. – С. 25-33. – ISSN 1996-5931
340141
  Шумов С.М. Гідрохімічна інформація і стан поверхневих вод / С.М. Шумов, Т.А. Терлик, І.С. Вишар // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 3 (24). – С. 106-125
340142
  Хільчевський В.К. Гідрохімічна характеристика малих річок м.Киева / В.К. Хільчевський, О.В. Бойко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000. – Т. 1. – С. 106-112 : Табл. – Бібліогр.: 4. – ISBN 966-521-109-9
340143
  Морозова А.О. Гідрохімічна характеристика р. Стрий та деяких її приток в літньо-осінній період спостережень / А.О. Морозова, В.П. Осипенко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (52). – C. 51-57. – ISSN 2306-5680
340144
   Гідрохімічна характеристика та вміст радіонуклідів у воді річок Ірша та Возня (Житомирська область) / Ю.Б. Набиванець, В.Г. Кленус, В.В. Бєляєв, О.Є. Каглян // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 569-575 : Рис. – Бібліогр.: 5. – ISBN 966-521-129-3
340145
  Ромась І.М. Гідрохімічне районування річок басейну Дніпра у меженний період / І.М. Ромась, В.К. Хільчевський // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 9. – С. 128-136.
340146
  Мислюк О.О. Гідрохімічний моніторинг річки Золотоношка / О.О. Мислюк, О.М. Хоменко // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 1 (21). – С. 35-41 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2073-5057
340147
  Забокрицька М.Р. Гідрохімічний режим і якість води основних приток річки Західний Буг у межах Волинської області // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 431-437 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5. – ISBN 966-521-129-3
340148
   Гідрохімічний режим озер системи Опечень (м. Київ) / П.М. Линник, В.А. Жежеря, Т.П. Жежеря, Я.С. Іванечко, І.І. Ігнатенко // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2016. – Вип. 269. – С. 59-69 : рис., табл. – Бібліогр.: 28 назв. – ISBN 978-966-521-019-1
340149
  Мандрик Б.М. Гідрохімічний режим підземних вод в умовах впливу промислових підприємств / Б.М. Мандрик, В.І. Мокіємко, А.М. Мандрик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 64-68. – (Геологія ; Вип. 17)


  На прикладі Нікопольського заводу феросплавів розглянуто особливості дослідження гідрогеохімічної обстановки на промплощадці та навколишніх територіях. На основі гідродинамічної моделі району вивчено баланс та шляхи міграції забруднюючих речових у ...
340150
  Пелешенко В.І. Гідрохімічний режим річок Київського і Чернігівського Полісся УРСР в умовах антропогенного впливу / В.І. Пелешенко, В.К. Хільчевський, І.Г. Гарасевич // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1982. – С. 43-46. – Бібліогр.: 8 назв. – (Географія ; Вип. 24)
340151
  Караван Ю.В. Гідрохімічний режим та екологічний стан Верхнього Сірету : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Караван Юлія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – 214 арк. – Додатки: арк. 176-214. – Бібліогр.: арк. 161-175
340152
  Караван Ю.В. Гідрохімічний режим та екологічний стан Верхнього Сірету : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Караван Юлія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
340153
  Гончар О.М. Гідрохімічний режим та оцінка якості води річки Дністер (Подільська частина річки) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 12. – С. 164-172. – Бібліогр.: 7 назв
340154
  Забокрицька М.Р. Гідрохімічний режим та оцінка якості річкових вод басейну Західного Бугу на території України : Дис. ... канд. географіч. наук: 11.00.07 / Забокрицька М. Р.; Український наук.-дослідний гідрометеорологічний ін-т Мін-ва охорони навколишнього природного середовища і НАНУ. – Київ, 2005. – 237л. + Додатки: л. 222-237. – Бібліогр.: л. 207-221
340155
  Забокрицька Мирослава Романівна Гідрохімічний режим та оцінка якості річкових вод басейну Західного Бугу на території України : Автореф. дис. ... канд. географ. наук: 11.00.07 / Забокрицька М.Р.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
340156
  Хільчевський В.К. Гідрохімічний режим та якість води Інгульця в умовах техногенезу / В.К. Хільчевський, Р.Л. Кравчинський, О.В. Чунарьов. – Київ : Ніка-Центр, 2012. – 179, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 166-179. – ISBN 978-966-521-612-4
340157
  Перевозчиков І.М. Гідрохімічний режим та якість води річки Інгулець / І.М. Перевозчиков, В.М. Савицький // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2013. – Т. 1 (28) : До 80-річчя географічного факультету. – С. 76-82. – ISSN 2306-5680
340158
  Винарчук О.О. Гідрохімічний режим та якість води річок Лівобережного лісостепу України : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Винарчук Ольга Олександрівна ; М-во освіти і науки України. Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 247 л. – Додатки: л. 195-247. – Бібліогр.: л. 179-194
340159
  Винарчук О.О. Гідрохімічний режим та якість води річок Лівобережного лісостепу України : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Винарчук Ольга Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 22 с. – Бібліогр.: 7 назв
340160
   Гідрохімічний режим та якість поверхневих вод басейну Дністра на території України : [наук. дослідж.] / В.К. Хільчевський [та ін.] ; за ред. В.К. Хільчевського та В.А. Сташука. – Київ : Ніка-Центр, 2013. – 255, [1] с. : іл., табл. – Анот. молд. мовою. – Бібліогр.: с. 173-187. – ISBN 978-966-521-570-7
340161
  Лета В.В. Гідрохімічний стан річки Тиса на ділянці українсько-румунського кордону // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 1 (44). – С. 95-103. – ISSN 2306-5680
340162
   Гідрохімічні аспекти дослідження річки Гірський Тікич / П.М. Линник, В.А. Жежеря, Р.П. Линник, Т.П. Дика // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2013. – Т. 3 (30). – С. 34-45. – ISSN 2306-5680


  В умовах сьогодення хімічний склад води поверхневих водних об"єктів зазанає якісних та кількісних змін, що відбуваються за дії різноманітних чинників, насамперед антропогенних.
340163
  Закревський Д.В. Гідрохімічні дослідження в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка / Д.В. Закревський, В.К. Хільчевський // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 39-60. – Бібліогр.: 164. – ISBN 966-521-129-3
340164
  Чернявка С.О. Гідрохімічні особливості р. Західний Буг / С.О. Чернявка, О.О. Джам // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 13. – С. 60-68 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2227-3220
340165
  Руденко Ф.А. Гідрохімічні особливості тріщинних та грунтових вод Українського кристалічного масиву // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1966. – С. 36-44 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Геології та географії ; № 7)
340166
   Гідрохімічні показники та якість вод водотоків та водойм південно-східної частини водозбору Куяльницького лиману (балки Гільдендорфська, Корсунцівська, озера пересипу) / Н.С. Лобода, О.М. Гриб, Я.С. Яров, К.О. Гриб // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 3 (42). – C. 42-49. – ISSN 2306-5680


  Представлені результати експедиційних досліджень по встановленню якості вод водотоків та водойм південно-східної частини водозбору Куяльницького лиману (балки Гільдендорфська, Корсунцівська та озера пересипу). Установлено, що екологічний стан і якість ...
340167
  Курило С.М. Гідрохімічні умови виносу радіонуклідів з забруднених територій в малі водотоки // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000. – Т. 1. – С. 84-86. – ISBN 966-521-109-9
340168
   Гідрохімічні умови Правобережної частини Українського Полісся в зв"язку з осушенням земель / Л.М. Горєв, Д.В. Закревський, В.І. Пелешенко, М.І. Ромась // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1974. – Вип. 12 : Географічні аспекти меліорації на Україні. – С. 65-71 : Карта, табл. – Бібліогр.: 6 назв
340169
  Ромась М.І. Гідрохімія водних об"єктів атомної і теплової енергетики : Монографія / М.І. Ромась; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2002. – 532с. – ISBN 966-594-293-Х
340170
  Ромась Микола Іванович Гідрохімія водних об"єктів атомної і теплової енергетики : Автореф. дис. ... доктора географ. наук: 11.00.07 / Ромась М.І.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 34 с. – Бібліогр.: 40 назв
340171
  Алмазов О.М. Гідрохімія Дніпро-Бузького лиману / О.М. Алмазов, Ю.Г. Майстренко, Ф.Г. Дятловицька Ф.Г. ; АН УРСР, Ін-т гідробіології. – Київ : АН УРСР, 1959. – 180 с.
340172
  Алмазов О.М. Гідрохімія Дніпровсько-Бузького лиману / О.М. Алмазов, Ю.Г. Майстренко, Ф.Г. Дятловицька ; АН УРСР, Ін-т гідробіології. – Київ : АН УРСР, 1959. – 180 с. – Бібліогр.: с. 177-179
340173
  Денисова О.І. Гідрохімія Каховського водоймища / О.І. Денисова, Ю.Г. Майстренко. – Київ, 1962. – 200с.
340174
  Хільчевський В.К. Гідрохімія океанів і морів : Навчальний посібник для студ. географ. фак-тів вищ. закл. освіти / В.К. Хільчевський; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2003. – 114с. – ISBN 966-594-364-2
340175
   Гідрохімія річок Лівобережного лісостепу України : навч. посібник / В.К. Хільчевський [та ін.] ; за ред. В.К. Хільчевського та В.А. Сташука. – Київ : Ніка-Центр, 2014. – 229, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 183-196. – ISBN 978-966-521-107-5
340176
  Коненко Г.Д. Гідрохімія ставків і малих водоймищ України / Г.Д. Коненко. – Київ, 1971. – 312с.
340177
   Гідрохімія та радіогеохімія річок і боліт Житомирської області : Монографія. – Житомир : Волинь, 2002. – 264с. – ISBN 966-690-005-Х
340178
  Горєв Л.М. Гідрохімія України : Підручник / Л.М. Горєв, В.І. Пелешенко, В.К. Хільчевський. – Київ : Вища школа, 1995. – 307 с. – ISBN 5-11-004522-4
340179
  Брехуненко Віктор Анатолійович Гійом Левассер де Боплан про Україну // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 44-47
340180
  Брехуненко Віктор Анатолійович Гійом Левассер де Боплан про Україну // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 44-47
340181
  Назаров Н. Гійом Постель і зародження ренесансної етимології // Українські міждисциплінарні студії / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 60-67. – ISBN 978-2-919320-44-8
340182
  Зарудний М.Я. Гілея : роман / М.Я. Зарудний. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 360 с.
340183
  Зарудний М.Я. Гілея : роман / Микола Зарудний. – Київ : Дніпро, 1979. – 366 с.
340184
   Гілея : філософія, історія, політологія. Науковий вісник. – Миколаїв, 2004-
№ 1. – 2005
340185
   Гілея : філософія, історія, політологія. Науковий вісник. – Миколаїв, 2004-
№ 2. – 2005
340186
   Гілея : філософія, історія, політологія. Науковий вісник. – Миколаїв, 2004-
№ 3. – 2005
340187
   Гілея : філософія, історія, політологія. Збірник наукових праць. – Київ, 2004-
Вип. 10. – 2007. – резюме укр., рос., англ. мовами
340188
   Гілея : науковий вісник.Збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова; Українська Академія Наук. – Київ, 2004-
Вип. 22. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
340189
   Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 45 (№ 3). – 2011. – 731 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
340190
   Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 60 (№ 5). – 2012. – 811 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
340191
   Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 75 (№ 8). – 2013. – 587 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
340192
   Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 76 (№ 9). – 2013. – 270 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
340193
   Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Укр. акад. наук. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 77 (№ 10). – 2013. – 352 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
340194
   Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 78 (№ 11). – 2013. – 438 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
340195
   Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 79 (№ 12). – 2013. – 378 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
340196
   Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 80 (№ 1). – 2014. – 419 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
340197
   Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 81 (№ 2). – 2014. – 371 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
340198
   Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голв. ред. В.М. Вашкевич. – Київ : Видавництво "Гілея", 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 84 (№ 5). – 2014. – 567, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
340199
   Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ : Видавництво"Гілея", 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 88 (№ 9). – 2014. – 431, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
340200
   Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 91 (№ 12). – 2014. – 424 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
340201
   Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 92 (№ 1). – 2015. – 376 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
340202
   Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 93, (№ 2). – 2015. – 443 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
340203
   Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 94 (№ 3). – 2015. – 442 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
340204
   Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 95 (№ 4). – 2015. – 457 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
340205
   Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 96 (№ 5). – 2015. – 510 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
340206
   Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 97 (№ 6). – 2015. – 488 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
340207
   Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 98 (№ 7). – 2015. – 431 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
340208
   Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 99 (№ 8). – 2015. – 398 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
340209
   Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 100 (№ 9). – 2015. – 319 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
340210
   Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 101 (№ 10). – 2015. – 535 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
340211
   Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 102 (№ 11). – 2015. – 455 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
340212
   Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 103 (№ 12). – 2015. – 415 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
340213
   Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 104 (№ 1). – 2016. – 251 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
340214
   Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 105 (№ 2). – 2016. – 405 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
340215
   Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 106 (№ 3). – 2016. – 391 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
340216
   Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 107 (№ 4). – 2016. – 483 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
340217
   Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 108 (№ 5). – 2016. – 315 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
340218
   Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 109 (№ 6). – 2016. – 403 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
340219
   Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 110 (№ 7). – 2016. – 431 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
340220
   Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 111 (№ 8). – 2016. – 383 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
340221
   Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 112 (№ 9). – 2016. – 355 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
340222
   Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 113 (№ 10). – 2016. – 451 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
340223
   Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 114 (№ 11). – 2016. – 460 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
340224
   Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 115 (№ 12). – 2016. – 500 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
340225
   Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ : Видавництво "Гілея", 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 116 (№ 1). – 2017. – 348 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
340226
   Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 117 (№ 2). – 2017. – 320 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
340227
   Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 118 (№ 3). – 2017. – 372 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
340228
   Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 119 (№ 4). – 2017. – 432 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
340229
   Гілея = Hileya : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ : Видавництво "Гілея", 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 120 (№ 5). – 2017. – 312 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
340230
   Гілея = Hileya : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ : Видавництво "Гілея", 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 121 (№ 6). – 2017. – 251, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
340231
   Гілея = Hileya : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ : Видавництво "Гілея", 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 122 (№ 7). – 2017. – 451, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
340232
   Гілея = Hileya : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ : Видавництво "Гілея", 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 123 (№ 8). – 2017. – 351, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
340233
   Гілея = Hileya : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ : Видавництво "Гілея", 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 124 (№ 9). – 2017. – 355, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
340234
   Гілея = Hileya : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ : Видавництво "Гілея", 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 125 (№ 10). – 2017. – 443, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
340235
  Коцур А. Гілка дерева мого роду // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 38-40


  Дідусь і бабуся Коцура А.П.
340236
  Тимошик М. Гілка небесного вогню // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 25 квітня (№ 8). – С. 7


  До 60-річчя кандидата філологічних наук, доцента Олену Михайлівну Логвиненко.
340237
  Нестерчук Д.В. Гілка Шевченківського роду (до 140-річчя від дня народження Фотія Степановича Красицького) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. О. Гінзбург. – Київ, 2014. – № 1 (289), січень - лютий. – С. 188-202. – ISSN 0320-9466
340238
  Дяченко Т. Гілка Шевченкового роду // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 1/2 (83/84). – С. 270-276. – ISSN 0869-3595


  Розповіді про нащадків Тараса Григоровича Шевченка
340239
  Дяченко Т. Гілка Шевченкового роду // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 3 (85). – С. 271-275. – ISSN 0869-3595


  Розповіді про нащадків Тараса Григоровича Шевченка
340240
  Слабошпицький М.Ф. Гілка ялівцю з Сааремаа / М.Ф. Слабошпицький. – Київ, 1988. – 251с.
340241
  Плужник А.О. Гілларі Клінтон і Дональд Трамп: порівняльна характеристика політичних лідерів // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2016. – С. 281-282. – (Серія: Соціологія ; № 3 (30)). – ISSN 2075-7190
340242
  Колар В. Гіллясте дерево : поезії / В. Колар. – Одесса : Маяк, 1974. – 24 с.
340243
  Боднарчук П.І. Гіллясті ланцюгові дроби та їх застосування / П.І. Боднарчук, В.Я. Скоробогатько. – Київ : Наукова думка, 1974. – 272 с.
340244
  Каменюк М. Гілочка барвінку з Тарасової гори // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 11 січня (№ 1). – С. 17


  Спогади про знайомство з Володимиром Затуливітром
340245
  Каменюк М. Гілочка барвінку з Тарасової Гори. Зі спогадів про Володимира Затуливітра // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 25 січня (№ 2. – С. 17
340246
  Слоньовська О.В. Гілочка глоду : поезії / О.В. Слоньовська. – Ужгород, 1986. – 58 с.
340247
  Соломко А.М. Гілочка калини червоної / А.М. Соломко. – Київ, 1988. – 166 с.
340248
  Гук В. Гілочка кримського тиса : поезія / В"ячеслав Гук. – Київ : Фенікс, 2018. – 223, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-136-580-2
340249
  Кондратик Л.Й. Гіляров Олексій Микитович // Історія соціології України в іменах : навч. посіб. / Л.Й. Кондратик. – Луцьк : ВДУ ім. Лесі Українки, 1996. – С. 17. – ISBN 5776391970
340250
  Огородник І.В. Гіляров Олексій Микитович / І.В. Огородник, М.Ю. Русин // Українська філософія в іменах : навч. посіб. / І.В. Огородник, М.Ю. Русин. – Київ : Либідь, 1997. – С. 43-45. – ISBN 5-325-00792-0
340251
   Гіляров Олексій Микитович // Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; редкол.: О.С. Оніщенко (голова), В.Г. Врублевський, С.Г. Даневич [та ін.] ; [укладачі: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін.]. – Київ, 1998. – С. 31-32. – ISBN 966-02-0537-6
340252
  Короткий В.А. Гіляров Олексій Микитович (1855-1938) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції. 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2001. – Кн. 2 : Університет св. Володимира за доби Української Центральної Ради та Гетьманату Павла Скоропадського. – С. 408-409 : фото. – Бібліогр.: біографія. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0; 966-95679-7-1 (Кн. 2)
340253
  Проценко Л. Гіляров Олексій Микитович (8.ХІI.1856-7.ХІІ.1938) // Київський некрополь : путівник-довідник / Л.А. Проценко. – Київ : Український письменник, 1994. – С. 211-212
340254
  Скирта М.Л. Гіляров Олесій Микитович (1856-1938) - філософ // Особові архівні фонди Інституту рукопису : путівник / [О.С. Боляк, С.О. Булатова, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич, Л.А. Дубровіна та ін.] ; НАН України, НБУ ім. В.І. Вернадського. – Київ : [Б. в.], 2002. – С. 102. – ISBN 966-02-2569-5
340255
   Гіляров Сергій Олексійович // Історія Національної Академії наук України 1924-1928: док. і матеріали / Онищенко О.С. – К., 1998
340256
  Конта Р.М. Гіляров Сергій Олексійович / Р.М. Конта, І.І. Тіщенко // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 176. – ISBN 96966-8060-04-0
340257
   Гіляров Сергій Олексійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 170-171. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
340258
  Алєксандрова О.В. Гільберт Порретанський, Жильбер з Порре // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 222-223. – ISBN 966-316-069-1
340259
  Дибко Ірина Гільгамеш = Gilgamesh : Поема / Дибко Ірина. – 2е вид. – Clifton : Потомак, М.Д., 1997. – 94с.
340260
  Дибко І. Гільгамеш : поема / Ірина Дибко ; Рівнен. міськ. об-ня Т-ва "Просвіта" ім. Т. Шевченка. – Вид. 3-є. – Рівне : Видавець О.Зень, 2010. – 109, [1] с. : іл., портр. – На обкл. також.: Gilgamesh. – Бібліогр.: с. 108. – ISBN 978-966-2096-93-4
340261
   Гільдебранд (Hildebrand) Дітріх фон // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 718-719. – ISBN 966-316-069-1
340262
  Толкачова Н.Є. Гільдії та гільдійське право // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 116-120. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються засади формування гільдій як середньовічних корпорацій, управління в них, статус членів гільдій та основні риси гільдійського права. Principles of formation of guilds as medieval corporations, their administration, guild members" status ...
340263
  Новак В. Гільдійське купецтво як об"єкт історичного дослідження // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 160-162. – ISBN 978-966-171-893-6
340264
  Савченко Г.П. Гільдія / Г. Савченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 73. – ISBN 966-642-073-2
340265
  Алєксандрова О.В. Гільом де Конш // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 223-224. – ISBN 966-316-069-1
340266
  Алєксандрова О.В. Гільом з Шампо // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 224-227. – ISBN 966-316-069-1
340267
  Кумжа Альгірдос Гімалаї. Щоденник однієї експедиції : Троянда вітрів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 2. – С. 110-114 : Фото
340268
  Кумжа Альгірдас Гімалаї. Щоденник однієї експедиції : Троянда вітрів / Кумжа Альгірдас, Боднар Ольга // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 3. – С. 112-118 : Фото
340269
  Кумжа Альгірдас Гімалаї. Щоденник однієї експедиції : Троянда вітрів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 1. – С. 136-141 : Фото
340270
  Шолом-Алейхем Гіменазія / Шолом-Алейхем. – Харків, 1930. – 24 с.
340271
  Задорожний М.П. Гімн географів // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 9 (163). – С. 2-3 : фото
340272
  Жадан С. Гімн демократичної молоді / Сергій Жадан. – Харків : Фоліо, 2006. – 223с. – (Графіті). – ISBN 966-03-3388-9
340273
  Жадан С.В. Гімн демократичної молоді / Сергій Жадан. – Харків : Фоліо, 2008. – 224 с. – (Графіті). – ISBN 978-966-03-4641-3
340274
  Жадан С.В. Гімн демократичної молоді / Сергій Жадан. – Харків : Фоліо, 2011. – 222, [2] с. – Сер. засн. у 2004 р. – (Графіті = Graffiti). – ISBN 978-966-03-4641-3
340275
  Жадан С.В. Гімн демократичної молоді / Сергій Жадан ; [худож.-оформлювач І.В. Осіпов]. – Харків : Фоліо, 2014. – 224 с. – (Графіті = Graffiti). – ISBN 978-966-03-4641-3
340276
  Бачинська К. Гімн демократичної молоді. Близько 15 тисяч студентів вийшли на всеукраїнський страйк // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2013. – 28 листопада (№ 175). – С. 3
340277
  Цимбалюк М. Гімн і реквієм родини Литовченків // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 14-20 квітня (№ 15). – С. 14
340278
  Кожушний О. Гімн Климента Олександрійського // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 276-282


  В статті розглядається вживання синонімічних теонімо-поетонімів у "Гімні Христу Спасителю" з творіння Климента Олександрійського "Педагог", а також проводиться аналіз метричної організації твору. Стверджується, що саме теонімо-поетоніми є головним ...
340279
  Дупляк А. Гімн красі та любові // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 21 липня (№ 29). – С. 11. – ISSN 2519-4429


  Роман-трилогія "Возлюбленик муз і грацій. Кохані жінки Тараса Шевченка" Антонії Цвід .
340280
  Бірченко М. Гімн любові і життєлюбству в есеї Степана Процюка "Любити і ненавидіти"; Осуд бездуховності в романі Юрія Андруховича "Московіада" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 5 (650). – С. 11-19. – ISSN 0130-5263
340281
  Дузь І.М. Гімн людині. До 70-річчя з дня народження В.Сосюри / І.М. Дузь. – Київ, 1967. – 47с.
340282
  Павличко Д. Гімн помаранчевої революції // Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 2004. – № 6. – С. 4 обкл.
340283
  Кружков В. Гімн Радянського Союзу / В. Кружков, 1945. – 28с.
340284
  Мірошниченко Л. Гімн України у дитячій п"єсі Олени Пчілки


  Текстологічний етюд про невідому дитячу п"єсу Олени Пчілки, виявлення якої загрожувало авторці неминучим ув"язненням.
340285
  Мамонтова Е.В. Гімн як символ державного суверенітету: історико-політологічний аспект // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров.нац.ун-т ім. Олеся Гончара; Центр соціально-політичн .досліджень. – Дніпропетровськ, 2011. – № 2 (76). – С. 163-166. – ISSN 2077-1800
340286
  Брезан Юрій Гімназист. Семестр змарнованого часу / Брезан Юрій. – К., 1979. – 439с.
340287
  Хома І. Гімназійна освіта Євгена Коновальця // Historical and Cultural Studies : науковий журнал / Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; редкол.: С. Павлюк, С. Шеломенцев-Терський, І. Хома [та ін.]. – Львів, 2017. – Vol. 4, n. 1. – С. 87-93. – ISSN 2409-3408
340288
  Сторчай О.В. Гімназійні романи "Приключения Джека Гольта" і "Похождения Васи Оленина" рукописної книги 1903 року мистецтвознавця Федора Ернста // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів. – Київ, 2014. – Вип. 13. – С. 295-313. – ISBN 966-02-2984-4
340289
  Суслова В.М. Гімназія "Європа" // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 8. – С. 40
340290
  Берзін П.С. Гімназія вищих наук (юридичний ліцей) імені князя Безбородько в Ніжині // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Дакор, 2013. – С. 820-824. – ISBN 978-617-7020-05-8
340291
  Балаба С. Гімназія НПУ ім. М.П. Драгоманова як інноваційний навчальний заклад // Другі міжнародні Драгомановські читання : [27-28 жовт. 2006 р.] : матеріали до 165-річчя з дня народж. Михайла Драгоманова / Драгомановські читання. – Київ : Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2006. – [Вип. 1] : / [редкол.: В.П. Андрущенко, В.П. Бех, Р.М. Вернидуб та ін.]. – С. 13-15
340292
  Черниш А.П. Гімназія як нова форма навчання / А.П. Черниш. – К., 1991. – 45с.
340293
   Гімнастика. – 2-е випр. і доп. вид. – К., 1936. – 48с.
340294
   Гімнастика. – К., 1939. – 96с.
340295
   Гімнастика. – М., 1949. – 140с.
340296
   Гімнастика. – К., 1956. – 203с.
340297
  Мішина Є.В. Гімнастика в комплексі ГПО / Є.В. Мішина. – К., 1974. – 63с.
340298
  Блях В.А. Гімнастика для жінок / В.А. Блях. – К, 1936. – 75с.
340299
  Тамаров І.М. Гімнастика для тих, хто в окулярах / І.М. Тамаров. – К, 1975. – 24с.
340300
  Білокопитова Ж.а. Гімнастика: Краса і здоров"я / Ж.а. Білокопитова. – К., 1991. – 104с.
340301
  Васильков Г.А. Гімнастику - наймолодшим / Г.А. Васильков, В.І. Чукарін. – Київ, 1970. – 123с.
340302
   Гімнастична термінологія. – К., 1939. – 40с.
340303
  Трофим"як Богдан Гімнастично-спортивні організації у національно-визвольному русі Галичини (друга пол. ХІХ ст. - перша пол. ХХ ст.) / Трофим"як Богдан; Мін.освіти і науки України. Тернопільськ.держ. пед. ун-т. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – 696с. – ISBN 966-9995-38-0
340304
  Джиджора Є.В. Гімнографія Київської Русі XI-XIII сторіч: структурне ціле канону мінейного циклу : монографія / Є.В. Джиджора ; за ред. О.В. Александрова, д-ра філол. наук, проф. ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2018. – 479, [1] с. – Анот. укр., англ. – Бібліогр.: с. 418-471. – ISBN 978-966-927-356-7
340305
  Біла-Криниця Ф. Гін : вибр. поезії / Ф. Біла-Криниця [псевд.]. – Харків : Держвидав України, 1925. – 136 с.
340306
  Хмелюк В. Гін. Осіннє сонце. 1926, 1928, 1923 / [ упоряд. І. Ключковська, Н. Гумницька ]. – Факсимільне видання. – Львів ; Прага : Львівська політехніка, 2009. – 16c.+32с.+52с.=28с. – контейнер 4 книги. Перша книга : Переднє слово. – ISBN 978-966-553-840-0


  Ці збірочки – нині раритет, колекційна рідкість – знайдено у фондах Слов"янської бібліотеки в Празі. З ініціативи Міжнародного інституту освіти, культури та зв"язків з діаспорою Львівської політехніки (МІОК) 2009 року побачило світ їхнє факсимільне ...
340307
  Кривенко Л.С. Гінгівіт у дітей з атопічними захворюваннями (клініка, діагностика, профілактика та лікування) : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.22 / Кривенко Людмила Станіславівна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 36 с. – Бібліогр.: 50 назв
340308
  Кулик А.С. Гіндімовна спадщина Аміра Хусро Дехлеві // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 208-217
340309
  Авраменко О.І. Гінці з неволі : про подвиг юних розвідників Миколаїв. підпільного центру Ш. Кобера і В. Хоменка в роки Великої Вітчизн. війни : повість : для серед. шк. віку / Олександр Авраменко. – Київ : Веселка, 1973. – 327 с. : іл. – (Юні герої)
340310
  Авраменко О.І. Гінці з неволі : про подвиг юних розвідників Миколаїв. підпільного центру Ш. Кобера і В. Хоменка в роки Великої Вітчизн. війни : повість : для серед. шк. віку / Олександр Авраменко. – Київ : Веселка, 1976. – 232, [2] с. : іл. – (Юні герої)
340311
  Авраменко О.І. Гінці з неволі : повість : для ст. і середнього шк. віку / Олександр Авраменко. – Київ : Веселка, 1988. – 335 с. – (Доблесть)
340312
  Яковлева Л. Гінцівська стоянка з житлами із кісток мамонта (Україна) = Le site d"habitat a cabanes en os de mammounts de gontsy (Ukraine) : двадцять років розкопок у Гінцях (1993-2013) / Людмила Яковлєва, Франсуа Джінджан. – Київ : ВАІТЕ, 2014. – 38, [1] с., включ. обкл. : іл., фот. – Без тит. арк. - Текст. парал. укр., фр. – ISBN 978-966-2310-35-1
340313
  Василенко О.О. Гіпатія // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих. – Київ, 2019. – № 2/3 (135). – С. 56-57. – ISSN 2518-7104
340314
  Журавльова Л.В. Гіперадипоцитокінемія — маркер ремоделювання підшлункової залози при хронічному панкреатиті на тлі цукрового діабету 2 типу / Л.В. Журавльова, Ю.О. Шеховцова // Сучасна гастроентерологія : український науково-практичний спеціалізований журнал / Держ. установа "Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України" ; Держ. установа "Ін-т гастроентерології НАМН України" ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов.ред.: Г.Д. Фадієнко ; редкол.: О.Я. Бабак, О.М. Біловол, Т.П. Гарник [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5 (91). – C. 15-20. – ISSN 1727-5725
340315
  Засєкіна Л.В. Гіперактивний розлад із дефіцитом уваги: теорія та практика : монографія / Л.В. Засєкіна, О.А. Соловей ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – 227, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 188-206. – ISBN 978-966-600-575-8
340316
  Рибаков С.Й. Гіперальдостеронізм - поширеність та де його шукати / С.Й. Рибаков, В.О. Шідловський, О.В. Шідловський // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2017. – № 1 (86). – С. 5-10. – ISSN 1681-276Х


  "...Гіперальдостеронізм являє собою складний патологічний клініко-метаболічний гормональний симптомокомплекс, що включає синдроми порушень судинного тонусу (артеріальна гіпертензія), мінерального метаболізму, ниркових і нейром’язових розладів, ...
340317
  Лебедев Ю.С. Гіпербазитовий пояс середнього Побужжя // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – С.23-30 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви. – (Серія геології та географії ; № 1, вип. 1)
340318
  Сокіл В. Гіпербола в українських переказах // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 264-269.


  Стаття присвячена розгляду ролі і місця гіперболи в українсь переказах. Увага звертається на перебільшенні людських можливостей, предметів, що створює своєрідну художню реальність. Суть гіперболи полягає у возвеличенні дійсно чогось існуючого, а не ...
340319
  Яровий М.П. Гіпербола все може : сатира і гумор / Микола Яровий. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 95 с.
340320
  Орлова І.С. Гіпербола як проблема художнього тексту (когнітивний аспект) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 381-387. – Бібліогр.: 12 назв. – ISBN 978-966-171-092-3
340321
  Івакін Ю.О. Гіперболи : літературні фейлетони, гумористичні оповідання / Ю.О. Івакін. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 159 с.
340322
  Громик А. Гіперболічна крайова задача в кусково-однорідному порожнистому циліндрі / А. Громик, І. Конет // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 12-14. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (30)). – ISSN 1728-3817


  Методом інтегральних перетворень у поєднанні з методом головних розв"язків побудовано точні аналітичні розв"язки гіперболічних крайових задач в кусково-однорідному порожнистому циліндрі. Методом интегральных преобразований в сочетании с методом ...
340323
  Громик А. Гіперболічна крайова задача в кусково-однорідному суцільному циліндрі / А. Громик, І. Конет // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 22-27. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (29)). – ISSN 1728-3817


  Методом інтегральних перетворень у поєднанні з методом головних розв"язків побудовано точні аналітичні розв"язки гіперболічних крайових задач в кусково-однорідному суцільному циліндрі. Методом интегральных преобразований в сочетании с методом главных ...
340324
  Громик А. Гіперболічна крайова задача в кусково-однорідному циліндрично-круговому півпросторі / А. Громик, І. Конет, Т. Пилипюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 31-36. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (37)). – ISSN 1728-3817


  Методом інтегральних і гібридних інтегральних перетворень у поєднанні з методом головних розвязків (матриць впливу та матриць Гріна) уперше побудовано інтегральне зображення єдиного точного аналітичного розвязку гіперболічної крайової задачі ...
340325
  Громик А. Гіперболічна крайова задача в кусково-однорідному циліндрично-круговому півпросторі з порожниною / А. Громик, І. Конет, Т. Пилипюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 15-18. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (38)). – ISSN 1728-3817


  Методом інтегральних і гібридних інтегральних перетворень у поєднанні з методом головних розв"язків (матриць впливу та матриць Гріна) уперше побудовано інтегральне зображення єдиного точного аналітичного розв"язку гіперболічної крайової задачі ...
340326
  Конет І.М. Гіперболічна крайова задача для кусково-однорідного суцільного циліндра / І.М. Конет, Т.М. Пилипюк // Нелінійні коливання : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т математики ; голов. ред. А.М. Самойленко ; редкол.: Ravi P. Agarwal, Fikret А. Aliev, Yong Zhou [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 21, № 4. – C. 485-495. – ISSN 1562-3076
340327
  Громик А. Гіперболічна крайова задача для кусково-однорідного циліндрично-кругового шару / А. Громик, І. Конет, Т. Пилипюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 19-25. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (39)). – ISSN 1728-3817


  Методом інтегральних і гібридних інтегральних перетворень у поєднанні з методом головних розв"язків (матриць впливу та матриць Гріна) вперше побудовано інтегральне зображення єдиного точного аналітичного розв"язку гіперболічної крайової задачі ...
340328
  Громик А. Гіперболічна крайова задача для кусково-однорідного циліндрично-кругового шару з порожниною


  Методом інтегральних і гібридних інтегральних перетворень у поєднанні з методом головних розв"язків (матриць впливу та матриць Гріна) вперше побудовано інтегральне зображення єдиного точного аналітичного розв"язку гіперболічної крайової задачі ...
340329
  Громик А. Гіперболічна крайова задача для кусково-однорідного циліндрично-кругового шару з порожниною / А. Громик, І. Конет, Т. Пилипюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 25-28. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (39)). – ISSN 1728-3817


  Методом інтегральних і гібридних інтегральних перетворень у поєднанні з методом головних розв"язків (матриць впливу та матриць Гріна) вперше побудовано інтегральне зображення єдиного точного аналітичного розв"язку гіперболічної крайової задачі ...
340330
  Конет І. Гіперболічна крайова задача для необмеженого кусково-однорідного циліндра / І. Конет, Т. Пилипюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 22-27. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (36)). – ISSN 1728-3817


  Методом інтегральних і гібридних інтегральних перетворень у поєднанні з методом головних розв"язків (функцій впливу та функцій Гріна) вперше побудовано інтегральне зображення точного аналітичного розв"язку гіперболічної крайової задачі для необмеженого ...
340331
  Громик А. Гіперболічна крайова задача математичної фізики в напівобмеженому кусково-однорідному просторовому середовищі / А. Громик, І. Конет // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 9-14. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (35)). – ISSN 1728-3817


  Методом інтегральних перетворень у поєднанні з методом головних розв"язків (матриць впливу та матриць Гріна) побудовано точний аналітичний розв"язок алгоритмічного характеру гіперболічної крайової задачі математичної фізики в напівобмеженому ...
340332
  Громик А. Гіперболічна крайова задача математичної фізики в обмеженому кусково-однорідному просторовому середовищі / А. Громик, И. Конет // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 10-16. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (32)). – ISSN 1728-3817


  Методом головних розв"язків (функцій впливу та функції Гріна) у поєднанні з методом інтегральних перетворень побудовано точний аналітичний розв"язок алгоритмічного характеру гіперболічної крайової задачі математичної фізики в обмеженому ...
340333
   Гіпервітамінози / В.С. Січкар, А.Н. Радченко, А.А. Ковальчук, О.Є. Петровський // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 10. – С. 37-41 : фото. – Бібліогр.: 4 назв.
340334
  Білоніжка П. Гіпергенне мінералоутворення в родовищах калійних солей Передкарпаття // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – № 64, вип. 2. – С. 168-175 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2078-6220
340335
  Столяренко А.М. Гіпердіагностична спрямованість психодіагностичних тестів на інтернет-залежність студентів медичних ВНЗ // Медична психологія : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред. О.Г. Луценко ; редкол.: Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник, В.Л. Гавенко [та ін.]. – Харків, 2018. – Т. 13, № 1 (49). – С. 13-16. – ISSN 2308-6300


  Проведено порівняльний аналіз результатів обстеження різними психодіагностичними тестами на інтернет-залежність студентів медичних ВНЗ. Відзначено гіпердіагностичну спрямованість існуючих психодіагностичних тестів у виявленні залежності від мережі ...
340336
  Булавін Л.А. Гіперзвуковий пальник / Л.А. Булавін, С.Л. Рево // Науково-технологічне забезпечення оборонно-промислового комплексу України : матеріали інформ.-комунікат. заходу :14 жовт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, НАН України, Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; [редкол.: М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КиївЕкспоПлаза, 2014. – С. 45
340337
  Грищук С.В. Гіперкомплексні моногенні функції бігармонічної змінної в деяких задачах плоскої теорії пружності // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 6
340338
  Филюк Г.М. Гіперконкуренція як вища форма конкуренції в умовах глобалізації // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 85-92


  Охарактеризовано особливості гіперконкуренції в сучасній системі світового господарства. Розкрито суперечливі наслідки діяльності ТНК. Particular features of hypercompetition in the modern system of the world economy were сharacterized.
340339
   Гіперліпідемії: сучасний погляд на проблему з позиції гастроентеролога (огляд літератури та опис клінічного випадку) / О.О. Абрагамович, М.О. Абрагамович, Я.Л. Лещук, С.А. Кристопчук, А.Б. Федець // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2014. – Т. 20, № 1. – C. 95-103. – ISSN 1029-4244
340340
  Нестеряк Ю.М. Гіперлокальні медіа: перспективи для України // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 130-134


  У статті проаналізовано світові та європейські тенденції розвитку гіперлокальних медіа та журналістики спільнот, зокрема причини їх появи, шляхи залучення аудиторії та монетизації контенту тощо. Практика зарубіжних гіперлокальних проектів засвідчила, ...
340341
  Гвардіян О. Гіпермашина // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України ; Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: С.Й. Вовканич, Б.В. Гриньов, І.М. Дзюба [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (59). – С. 48-51. – ISSN 1819-7329
340342
  Виродов О.П. Гіпермедійні та нейромережеві методи і моделі в комп"ютерно-орієнтованих дидактичних системах : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.23 / Виродов О.П.; Харкківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 12 назв
340343
  Асмукович І.В. Гіперо-гіпонімія в авіаційній терміносистемі англійської мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 10-17


  У статті вивчається сутність лексико-семантичної категорії гіперо-гіпонімії, аналізується характер семантичної організації авіаційної терміносистеми англійської мови, визначаються способи утворення родо-видових відношень, особливості структури ...
340344
  Корлюк О.С. Гіперплощинний класифікатор повнотекстних документів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 136-138. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В даній статті розглядається модель класифікатора повнотекстових документів на природній мові, на прикладі вибірки вебсторінок. Розроблена методика передбачає самоналаштування алгоритму в процесі його виконання, засобами адаптації параметрів функцій ...
340345
  Вовченко В.Ю. Гіперповерхні піонного фрізауту у релятивістських ядро-ядерних зіткненнях / В.Ю. Вовченко, Д.В. Анчишкін // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 5-6
340346
  Зеров К. Гіперпосилання в системі регулювання та захисту авторських прав на твори, що розміщені в мережі Інтернет // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2015. – № 4 (84). – С. 26-35


  Проаналізовано правову природу гіперпосилань у мережі Інтернет і здійснено їх класифікацію. Розглянуто співвідношення гіперпосилання з об"єктами авторського права, з доменними іменами. Досліджено, чи є розміщення гіперпосилання способом використання ...
340347
   Гіперпроліферативний синдром в гінекології та ожиріння / В.К. Кондратюк, І.М. Нікітіна, К.О. Кондратюк, Г.А. Дзюба // Репродуктивная ендокринологія : науково-практичний медичний журнал / МОЗ Україна ; ДУ "ІПАГ НАМН України" ; редкол.: Бенюк В.О., Березенко В.С., Бойчук А.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6 (32). – С. 59-62. – ISSN 2309-4117
340348
  Скляренко Г. Гіперреалізм в контексті українського мистецтва другої половини XX століття // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2013. – Вип. 9. – С. 165-183. – ISSN 2309-8813
340349
  Доскоч І.О. Гіперреальність як форма художньої комунікації // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 55. – С. 49-52
340350
   Гіперспектральні індекси дл визначення змін рослинного покриву над нафтовим родовищем за даними спектрометричної зйомки / В.І. Лялько, З.М. Шпортюк, О.М. Сибірцева, С.С. Дугін, О.А. Кічка // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 4. – С. 79-85 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0367-4290
340351
  Бехта І. Гіпертекст - альтернативна модель конвенційного тексту у постмодерністську епоху // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 38-41. – Бібліогр.: Літ.: С. 40-41; 6 назв. – ISBN 966-7825-79-5
340352
  Пєшкова Т.В. Гіпертекстові ознаки літературно-критичної статті в Інтернеті // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Матеріали конференції: Наукова спадщина професора Євгенії Литвиненко та завдання сучасної романістики, 25 вересня 2002 року. – С. 171-175. – ISBN 966-581-373-0
340353
  Коцарев О.О. Гіпертекстуальність в інтернет-газетах: заголовкові комплекси, матеріали, файли // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 11. – С. 107-110


  У статті досліджено вияви гіпертекстуальності у структурі інтернет-газет. The article considers the activity of information agencies in international information sphere..
340354
  Папіш В.А. Гіпертимна акцентуація характеру в персонажному дискурсі В. Винниченка (на матеріалі новели "Момент") // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 153-158. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
340355
  Бородій М.К. Гіпертонічна хвороба та її профілактика / М.К. Бородій. – К, 1980. – 48с.
340356
   Гіпертонічні кризи в популяції населення великого промислового міста України / Б.М. Голдовський, С.О. Поталов, К.В. Серіков, Є.В. Сідь, І.В. Філімонова, Г.Я. Солонинка // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 6 (85). – С. 53-56. – ISSN 2224-0586
340357
  Зубковський Георгій Гіпертонія - розплата за прямоходіння // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 10, жовтень. – С. 9-10 : фото
340358
  Міщенко Л.А. Гіперурикемія й артеріальна гіпертензія - чи існує зв"язок // Артериальная гипертензия : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / голов. ред. Сіренко Ю.М. ; ред.рада: Березняков І.Г., Більченко А.В., Богмат Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5 (49). – С. 55-60. – ISSN 2224-1485
340359
  Білорус О.Г. Гіперфінансіалізація світової економіки та її глобальні проблеми й наслідки // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 12 (229). – С. 32-41. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2305-7645
340360
  Білорус О.Г. Гіперфінансіалізація світової економіки та її глобальні проблеми й наслідки // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 10 (227). – С. 24-31. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2305-7645
340361
  Дідківська С.П. Гіпноз і неосудність / С.П. Дідківська, П.В. Кобзаренко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 75-80. – (Юридичні науки ; Вип. 22)


  Авторы доказывают возможность совершения уголовно-противоправных деяний под влиянием гипноза, определяют ситуации, когда гипнотик признается невменяемым, а когда подлежит уголовной ответственности наряду с гипнотизером. Показаны также возможности и ...
340362
  Завилянський І.Я. Гіпноз і релігія / І.Я. Завилянський, Г.Л. Воронков. – Київ, 1966. – 38с.
340363
  Довгань-Бочкова Гіпноз як насильницький спосіб вчинення злочину // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 319-325. – (Серія юридична ; Вип. 52). – ISSN 0136-8168
340364
  Турчина І. Гіпноз як спосіб примусу до скоєння зочину // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 151-155
340365
  Сайко О.В. Гіпносугестивна терапія нічного енурезу у військовослужбовців, які захворіли в зоні збройного конфлікту під час проведення антитерористичної операції / О.В. Сайко, М.П. Лучкевич, І.Є. Гайда // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 2 (81). – C. 123-127. – ISSN 2224-0586
340366
  Глива Є. Гіпнотерапевтична інтервенція у глибини людської психіки: джерело внутрішньої травми та її вплив на людину // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. ; редкол.: Я. Бугерко, Л. Журавльова, О. Завгородня [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – № 1/2 (71/72). – C. 131-142. – ISSN 1810-2131
340367
  Круківська О.В. Гіпо-гіперонімічні відношення улегальних дефініціях: комунікативно-прагматичний підхід (на матеріалі французької мови) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 274-291. – Бібліогр.: 49 назв. – ISBN 978-966-171-092-3
340368
  Кіслова Вікторія Гіповітаміноз навесні (нестача вітамінів) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 3, березень. – С. 5-6 : фото
340369
  Рідуш Б.Т. Гіпогенний карстогенез у пісковикових формаціях Українських Карпат : природничо-географічні дослідження // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 18-22 : Рис.,табл. – Бібліограф.: 18 назв. – ISSN 1561-4980
340370
  Рідуш Б.Т. Гіпогенний спелеогенез у пісковикових формаціях Українських Карпат : регіональні проблеми ландшафтознавства та геоморфології // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 56. – С. 123-129 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0868-6939
340371
  Шуляренко Л.В. Гіпоглікемія // Ендокринологія : науково-практичний медичний журнал / Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України". – Київ, 2016. – Т. 21, № 3. – С. 268-271. – ISSN 1680-1466
340372
  Біляшевич Р.З. Гіпостазування сміху в теорії роману Михайла Бахтіна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 372-377. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
340373
  Лященко П.С. Гіпоталамічна регуляція шлункового соковиділення і жовчоутворення у собак / П.С. Лященко, С.П. Весельський, Г.П. Гушинець // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 16-27. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 1)


  Вивчалася роль вентромедіальних ядер середнього гіпоталамусу в регуляції секреторної функції шлунка і печінки у собак. Встановлено, що ці нервові структури гіпоталамусу беруть участь в регуляції рівня шлункового соковиділення і жовчоутворення та ...
340374
  Руденко К.П. Гіпотеза / К.П. Руденко. – Київ, 1957. – 20с.
340375
  Тетерук О.С. Гіпотеза ефективних ринків та ринкова вартість бізнесу // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 135-137
340376
  Домбровський В.С. Гіпотеза ефективного ринку як сучасна концепція фондового ринку / В.С. Домбровський, О.Л. Пластун, В.Л. Пластун // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 1 (139). – С. 14-19 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
340377
  Купрій В.Т. Гіпотеза і модель // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1974. – Вип. 34
340378
  Грималюк А. Гіпотеза інвестиційних грошей // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 10. – С. 27-36. – ISSN 0131-775Х
340379
  Лой А.М. Гіпотеза історична / А. Лой // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 73. – ISBN 966-642-073-2
340380
  Пластун О. Гіпотеза надреакцій: теорія та практика фінансових ринків // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2015. – № 1 (227). – С. 50-55. – ISSN 2310-2624
340381
  Хомин П. Гіпотеза облікової парадигми // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; редкол.: Єфіменко В.І., Голов С.Ф., Калюжна Є.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 29-41 : табл. – Бібліогр.: 18 назв
340382
  Пальм А.Я. Гіпотеза про Аеліту / А.Я. Пальм. – Київ, 1969. – 111с.
340383
  Михайлин І.Л. Гіпотеза про текст і мовлення в журналістиці // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – № 968. – С. 15-21. – (Соціальні комунікації ; Вип. 3). – ISSN 2078-2551


  Текст, будучи скрижанілим мовленням, має дві головні характеристики: відірваність від автора та інтерпретаційність. Інтерпретаційність як множина розуміння тексту перешкоджає створенню в журналістиці адекватної картини світу. Журналістика як текстовий ...
340384
  Шевченко Л.І. Гіпотеза у сучасній лінгвістиці: до проблеми інтелектуалізації мови // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 66-70. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 8)


  Аналізується теоретичні підстави, категорії, поняття й аспектологія концепції інтелектуалізації мови.
340385
  Підвисоцький Я. Гіпотеза фінансової нестабільності Х. Мінскі: сучасні виклики для світової економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 2) : 20 років кафедрі міжнародного бізнесу. – С. 218-220


  Пропонується альтернативна теорія розвитку світової економіки, яку запропонував наприкінці 70-х - початку 80-х років минулого століття Хаймен Філіп Мінскі.
340386
  Наден О. Гіпотези норм кримінального права // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2006. – № 1. – С. 103-107
340387
  Білоус Т. Гіпотези опитування підтвердилися // Київський університет. – Київ, 2015. – Жовтень (№ 13). – С. 6


  На замовлення Ради молодих учених КНУ імені Тараса Шевченка факультет соціології провів опитування на тему актуальних проблем молодих науковців. У ньому взяли участь представники всіх факультетів та інститутів університету, середній вік яких становить ...
340388
  Шепотін Б.М. Гіпотензійні стани / Б.М. Шепотін, В.Н. Крамарева. – К, 1990. – 40с.
340389
  Семчинська Н.С. Гіпотетична модель процесу формування значень та ідіоматизації лексики // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 149-155. – (Літературознавство. Мовознавство. Фолькльористика. ; Вип. 3)


  Пропонується гіпотетична модель процесу формування значень та ідіоматизації лексики. Модель доповнюється пошуком причин тих чи інших семантичних змін. Гіпотеза ілюструється матеріалом, що характеризується високим ступенем ідіоматичності.
340390
  Савченко М.М. Гіппократи: п"єси / М.М. Савченко. – К., 1983. – 263с.
340391
  Найем Л.-М.М. Гіпрерреалізм як нова художня реальність // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 94-96
340392
  Бедзик Ю.Д. Гіпсова лялька : Роман / Ю.Д. Бедзик. – Київ : Дніпро, 1989. – 252 с. – (Романи й повісті). – ISBN 5-308-00837-Х
340393
  Соловей Т.В. Гіпсовий карст та іонний стік у долинні Чорного потоку (Прут-Дніпровське Межеріччя) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 13. – С. 123-132. – Бібліогр.: 10 назв
340394
  Дем"яненко І.І. Гіпсометричні поверхи нафтогазоносності фанерозою Дніпровсько-Донецької западини : [монографія] / І.І. Дем"яненко. – Чернігів : Чернігівський ЦНТЕІ, 2001. – 156с. – ISBN 966-7905-10-1
340395
  Войтович Л.В. Гіреї як спадкоємці Чингізидів-Джучидів // Орієнтальні студії в Україні : до ювілею Л.В. Матвєєвої : зб. наук. статей / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: Мавріна О.С., Отрощенко І.В. ; редкол.: Бубенок О.Б. та ін.]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 2010. – С. 126-146. – ISBN 978-966-02-5736-8
340396
  Жулинський М. Гірка втеча із рабства // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2011. – № 9/10 (215/216). – С. 4-7
340397
  Писемський О.Ф. Гірка доля / О.Ф. Писемський. – К., 1955. – 88с.
340398
  Мінгазутдінов А.Ф. Гірка і страшна правда (про в"язнів фашистських таборів смерті в Україні) / А.Ф. Мінгазутдінов, Л.М. Чиркова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 53-56. – (Історія ; вип. 53)


  Висвітлюється становище в"язнів-військовополонених у створених німецько-фашистськими окупантами таборах смрті на території України в роки війни.
340399
  Жулинський М. Гірка насолода явлення слова // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 16 січня (№ 3). – С. 11


  Передмова Миколи Жулинського до нової книжки А. Кичинського "Жива і скошена тече в мені трава".
340400
  Копитько Ірина Гірка пам"ять // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 12. – С. 32-34
340401
  Коваль Н. Гірка пігулка реформ. Макрон втрачає рейтинг // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 22-28 вересня (№ 35). – С. 4


  "Цього року la rentree, тобто початок нового навчального і політичного року, стартував у Франції доволі бадьоро: буквально протягом тижня було анонсовано дві великі реформи. 13 вересня президент Макрон представив свій план боротьби з бідністю, ...
340402
  Гнатюк М. Гірка пора втрат // Спадщина : літературне джерелознавство : текстологія / [НАН України, Ін-т літ. ім.Т.Г. Шевченка ; редкол.: С. Білокінь та ін.]. – Київ : Laurus, 2015. – Т. 10 : Пам"яті Віктора Дудка. – С. 100-102. – ISBN 978-966-2449-92-1
340403
  Поліщук В. Гірка правда : Злочинність ОУН-УПА: (сповідь українця) / Віктор Поліщук. – Донецьк : Донеччина, 1996. – 496с. – На тит. арк.: По плодах їхніх пізнаєте їх. Матвія 7:16; Парал. тит. аркуш англ. мовою. – ISBN 5-86938-128-2
340404
  Поліщук В.В. Гірка правда : злочинність ОУН-УПА : (сповідь українця) / Віктор Поліщук. – Київ : [Золоті ворота], 2011. – 496 с. – ISBN -5-86938-128-2
340405
  Угляренко П.В. Гірка сльоза радості : романи / П.В. Угляренко. – Ужгород : Карпати, 1982. – 416 с.
340406
  Кравчук В. Гірка туга : поезія: вірші // Весела Січ : часопис міжнародної асоціації гумористів і сатириків. – Запоріжжя, 2002. – № 9. – С. 49-55
340407
  Одрина Т.А. Гірка ягода / Т.А. Одрина. – К., 1984. – 150с.
340408
  Ткач М.М. Гірка ягода калини : повість, оповідання / Михась Ткач ; [ред. В. Сапон]. – Чернігів : Редакційно-видавничий відділ обласного комітету у справах преси та інформації, 1996. – 95, [1] с. : іл. – У змісті також: Марево ночі : оповідання ; Душа не камінь : оповідання ; Помилка Матьохи : оповідання. – ISBN 5-7707-9288-4
340409
  Гончарук П.С. Гірке похмілля : нотатки з приводу селянсько-козацьких війн в Україні кінця XVI - середини XVII ст. : монографія / П.С. Гончарук ; М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : НАКККіМ, 2012. – 140 с. – ISBN 978-966-452-087-1
340410
  Марсюк В.А. Гіркий вітчизни дим : нові вірші, поеми і переклади / Василь Марсюк. – Київ : Щек, 2017. – 297, [7] с. : іл. – ISBN 978-966-7139-73-5
340411
  Карплюк М.А. Гіркий мед : роман / М.А. Карплюк. – Дніпропетровськ : Промінь, 1976. – 176 с.
340412
  Карплюк М.А. Гіркий мед : роман / М.А. Карплюк. – Дніпропетровськ : Промінь, 1982. – 319 с.
340413
  Карплюк М.А. Гіркий мед : роман / М.А. Карплюк. – 2-е изд. – Дніпропетровськ : Промінь, 1986. – 318 с.
340414
  Грибовський В. Гіркий полин ногайського степу // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 50 (370). 12-18 грудня. – С. 44-47. – ISSN 1996-1561


  Ногайці та Україна.
340415
  Шевал М. Гіркий сміх : Роман / М. Шевал, П. Вале. – Київ : Молодь, 1976. – 189с.
340416
  Кравчук М.І. Гіркий цвіт полину : оповідання для серед. та ст. шк. віку / М.І. Кравчук. – Київ : Веселка, 1972. – 119 с.
340417
  Кравчук М.І. Гіркий цвіт полину : оповідання для серед. та ст. шк. віку / М.І. Кравчук. – Київ : Веселка, 1986. – 133 с.
340418
  Кірімов І. Гірких слів не кажіть : Вірші. Сонети. Переклади / І. Кірімов. – Ужгород : ІВА, 2002. – 72 с. – ISBN 966-7231-50-Х
340419
  Бачинський-Гувер Гіркі жнива Голодомору / інтерв"ю провів Сергій Зятьєв // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 12 січня (№ 2). – С. 11


  Фільм "Гіркі жниіва" - це спроба донести до Заходу правду про жахіття, які пережили українці у 1932 - 1933 роках.
340420
  Ротач А. Гіркі і світлі тридцять літ і три роки // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 1 (26). – С. 164-182. – ISSN 2075-1222


  Про заснування Полтавського літературно-меморіального музею І.П. Котляревського та його перших працівників (до 60-річчя музею)
340421
  Салига Т. Гіркі й солодкі муки таланту // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2015. – № 10 (852). – С. 167-170. – ISSN 0868-4790
340422
  Мар"янин В.Г. Гіркі пілюлі / В.Г. Мар"янин. – Ужгород, 1980. – 39с.
340423
  Проскурін П.Л. Гіркі трави. / П.Л. Проскурін. – К., 1966. – 487с.
340424
  Семененко В.І. Гіркі уроки "помаранчевого зриву" / В.І. Семененко, С.О. Руденко // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 767. – С. 107-119. – (Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки ; Вип. 9). – ISSN 0453-8048
340425
  Сергійчук В. Гіркі уроки минулого (Два уроки з дослідження "Трагедія Волині") // Волинь моя / Журнал Міжнародного громадського об"єднання "Волинске братство". – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 114-120.
340426
  Ваколюк П.Б. Гіркі черешні : повість / П.Б. Ваколюк. – Одеса : Маяк, 1976. – 116 с.
340427
  Григорюк І. Гіркокаштан звичайний - історичний символ Києва / І. Григорюк, М. Мельничук, С. Машковська // Науковий світ : Науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2007. – № 9. – С. 17-19
340428
  Салига Т. Гіркою мовою калини, сильвета Петра Перебийноса на тлі літпроцесу // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2006. – № 11/12. – С. 109-114. – ISSN 0868-4790
340429
   Гірник Володимир Іванович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 227 : фото
340430
  Вайнкоф Я.П. Гірнича відробітка / Я.П. Вайнкоф. – Київ, 1969. – 178с.
340431
   Гірнича електромеханіка та автоматика : науково-технічний журнал. – Дніпропетровськ, 1965-. – ISSN 0201-7814
№ 65. – 2000
340432
   Гірнича електромеханіка та автоматика : науково-технічний журнал. – Дніпропетровськ, 1965-. – ISSN 0201-7814
№ 66. – 2001
340433
  Подколзін П.С. Гірнича промисловість України / П.С. Подколзін, П.З. Пінскер. – Київ, 1957. – 112с.
340434
  Решетілова Тетяна Борисівна Гірнича рента в механізмі господарювання корпорацій (на прикладі вугільної промисловості) : Автореф... доктора економ.наук: 08.07.01 / Решетілова Тетяна Борисівна; НАН України. Ін-т економіки промислов. – Донецьк, 1998. – 32л.
340435
  Нагорний В.П. Гірнича справа. Дорога завдовжки у тисячоліття / В.П. Нагорний, В.М. Глоба ; за ред. В.П. Нагорного ; НАН України, Ін-т геофізики ім. С.І. Субботіна. – Київ : Академперіодика, 2014. – 321, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 315-318. – ISBN 978-966-360-259-2
340436
  Мамін-Сибіряк Гірниче гніздо / Мамін-Сибіряк. – К., 1957. – 308с.
340437
   Гірниче матеріалознавство : навч. посібник для студентів ВНЗ, які навч. за спец. "Гірництво" / О.І. Повзун [та ін.] ; за заг. ред. д-ра техн. наук, проф. С.В. Подкопаєва ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т". – Покровськ : ДонНТУ, 2016. – 297 с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. - 95-річчю Донец. нац. техн. ун-ту присвяч. – Бібліогр.: с. 291-296. – ISBN 978-966-377-199-1
340438
   Гірничий вісник : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т" ; редкол.: Вілкул Ю.Г., Ступнік М.І., Азарян А.А. [та ін.]. – Кривий Ріг, 1966-. – ISSN 2306-5435
Вип. 101. – 2016. – 223 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
340439
   Гірничий вісник : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т" ; редкол.: Вілкул Ю.Г., Ступнік М.І., Азарян А.А. [та ін.]. – Кривий Ріг, 1966-. – ISSN 2306-5435
Вип. 102. – 2017. – 249 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
340440
   Гірничий енциклопедичний словник = Msnsng encyclopaedic dictionary. – Донецьк : Східний видавничий дім. – ISBN 966-7804-14-3
Том.1. – 2001. – 512с.
340441
  Приходченко О.В. Гірничо-геологічні чинники формування скупчень метану в підробленому вуглепородному масиві // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 118. – С. 90-103 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1607-4556
340442
  Дяків В.О. Гірничо-гідрогеологічні умови ділянок соленосних відкладів, перспективних для будівництва спелеотерапевтичних об"єктів на території Львівщини / В.О. Дяків, Р.М. Пукало // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Зузук Ф.В., Сухомлін К.Б., Волгін С.О. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 14, Т. 1 : Географія. – С. 106-111 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISBN 978-966-600-672-4. – ISSN 2227-3220
340443
  Пестушко Валерій Гірничо-металургійний комплекс України // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 7. – С. 4
340444
  Гайдін А.М. Гірничо-хімічний потенціал України = Горно-химический потенциал Украины = Mining and chemical potential of Ukraine / А.М. Гайдін, Г.І. Рудько, І.В. Чікова ; Держ. коміс. України по запасах корис. копалин. – Київ ; Чернівці : Букрек, 2017. – 188 с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. та зміст парал. укр., рос. та англ. – Бібліогр.: с. 177-183. – ISBN 978-966-399-852-7
340445
  Андрієвський І. Гірничогеологічні та економічні фактори диференціації нормативів плати за користування надрами : Управління економікою: теорія і практика / І. Андрієвський, М. Коржнєв, П. Пономаренко // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 40-46 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0131-775Х
340446
  Рудько Г.І. Гірничопромислові геоситеми Західного регіону України = Горнопромышленные геосистемы Западного региона Украины = Mining geosystems in the Western region of Ukraine : монографія у 2 т. / Г.І. Рудько, Є.А. Іванов, І.П. Ковальчук ; Держ. коміс. України по запасах корис. копалин ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ ; Чернівці : Букрек. – ISBN 978-617-7663-42-2
Т. 1. – 2019. – 463, [1] с. : іл., табл., к. – Парал. тит. арк., зміст рос., англ. також. - Пагінація розділів спільна з Т. 2. – Бібліогр.: с. 405-461
340447
  Рудько Г.І. Гірничопромислові геоситеми Західного регіону України = Горнопромышленные геосистемы Западного региона Украины = Mining geosystems in the Western region of Ukraine : монографія у 2 т. / Г.І. Рудько, Є.А. Іванов, І.П. Ковальчук ; Держ. коміс. України по запасах корис. копалин ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ ; Чернівці : Букрек. – ISBN 978-617-7663-50-7
Т. 2. – 2019. – 375, [1] с. : іл., табл., карти. – Парал. тит. арк., зміст рос., англ. також. - Пагінація розділів спільна з Т. 1. – Бібліогр.: с. 345-369
340448
  Суматохіна І.М. Гірничопромислові території та об"єкти Дніпропетровської області як геотуристичні атракції // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24 (1). – С. 133-138 : рис. – Бібліогр.: с.138. – (Серія : Геологія. Географія ; вип. 18). – ISSN 2313-2159
340449
  Товстановський Д.П. Гірничорудна промисловість України в 1959-1965 роках / Д.П. Товстановський, П.Г. Нестеров, О.О. Вовк. – Київ : Держтехвидав УРСР, 1959. – 123 с.
340450
  Галаган Т.Г. Гірничотехнічний етап рекультивації порушених земель та його еколого-економічна оцінка // Грунтознавство : scientific journal / Oles Honchar Dnipropetrovsk national university "Telepresinform" Agency. – Київ ; Дніпропетровськ, 2014. – Vol.15 no.1-2 (24). – С. 81-88 : табл. – Бібліогр.: с.87-88. – ISSN 1684-9094
340451
  Эс-Хабіб-Вафа Гірні Камгар / Эс-Хабіб-Вафа. – Х, 1934. – 167с.
340452
  Эс-Хабіб-Вафа Гірні Камгар / Эс-Хабіб-Вафа. – Х, 1935. – 167с.
340453
  Слойко М.І. Гіроскопічна динаміка вихорів на сферичній поверхні / М.І. Слойко, В.П. Кравчук, Д.Д. Шека // Матеріали Х міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : Київ,19-23 берез. 2012 р. / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар.конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 1 : Кібернетика. Межі сучасної математики. Фізика / [ред.: Л.Д. Карабін та ін.]. – С. 109-112
340454
  Нестеровський П. Гірська балада. / П. Нестеровський. – Х., 1937. – 71с.
340455
  Сінокіп І. Гірська бистриця / І. Сінокіп. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 288 с.
340456
  Коваль Г.П. Гірська легенда : поезії / Г.П. Коваль. – Ужгород, 1957. – 88 с.
340457
  Гоян Я.П. Гірська Орлиця : есе / Ярема Гоян ; [худож. В. Касіян]. – Київ : Веселка, 2015. – 310, [2] с. : кольор. іл., портр. – ISBN 978-966-01-0457-0
340458
  Демченко В.В. Гірська політика в Україні: основи формування та шляхи реалізації // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 4 (50). – С. 237-239. – ISSN 1562-0905
340459
   Гірська школа Українських Карпат : науково-методичний журнал / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського нац. ун-ту ім.В.Стефаника, 2006-. – ISSN 1994-4845
№ 6/7 2010-2011. – 2011. – 288 с. – резюме укр., англ. мовами
340460
   Гірська школа Українських Карпат : наукове фахове видання з педагогічних наук / Держ. вищий навч. закл. "Прикарпатський нац. ун-т імені Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2006-. – ISSN 1994-4845
№ 8/9. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
340461
   Гірська школа Українських Карпат : наукове фахове видання з педагогічних наук / Держ. вищий навч. закл. "Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2006-. – ISSN 1994-4845
№ 10. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
340462
   Гірська школа Українських Карпат : наукове фахове видання з педагогічних наук / Держ. вищий навч. закл. "Прикарпатський нац. ун-т імені Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2006-. – ISSN 1994-4845
№ 11. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
340463
   Гірська школа Українських Карпат : наукове фахове видання з педагогічних наук / Держ. вищий навч. закл. "Прикарпатський нац. ун-т імені Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2006-. – ISSN 1994-4845
№ 12/13. – 2015. – 299 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
340464
  Цибульський П.Д. Гірське джерело : оповідання / П.Д. Цибульський. – Київ : Дніпро, 1969. – 160 с.
340465
   Гірське джерело : поезії, новели. – Одеса : Маяк, 1973. – 160 с.
340466
  Цибульський П.Д. Гірське джерело : оповідання / П.Д. Цибульський. – Київ : Дніпро, 1976. – 160 с.
340467
  Худик Я.Г. Гірське землеробство / Я.Г. Худик. – Ужгород, 1971. – 120с.
340468
  Яновський М.В. Гірське серце / М.В. Яновський. – Київ, 1987. – 355 с.
340469
  Нєгош П. Гірський вінець. / П. Нєгош. – К., 1967. – 148с.
340470
  Сартаков С.В. Гірський вітер / С.В. Сартаков. – К., 1963. – 399с.
340471
  Григоренко В. Гірський подих / В. Григоренко. – К., 1958. – 61с.
340472
  Зубар В.В. Гірський потік / В.В. Зубар. – Ужгород, 1978. – 96с.
340473
  Круцик М.Д. Гірські автомобільні дороги і навколишнє середовище // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 5/6. – С. 44-48 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1726-5428
340474
  Хоткевич Г.М. Гірські акварелі : Етюди / Г.М. Хоткевич. – Львів : Каменяр, 1967. – 56с.
340475
  Нагнибіда М.Л. Гірські вершини : Поезії / М.Л. Нагнибіда. – Київ : Радянський письменник, 1960. – 60с.
340476
  Таран Олена Гірські євреї Куби: минуле і сучасність // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2009. – № 2. – С. 71-75. – ISSN 0130-6936
340477
   Гірські квіти. – Ужгород : Зкарпатське обласне книжково-газетне вид-во, 1962. – 93 с.
340478
  Швець В.С. Гірські потоки : поезії / В.С. Швець. – Київ : Радянський письменник, 1955. – 170 с.
340479
  Радигіна К.І. Гірськолижний спорт / К.І. Радигіна. – К., 1975. – 128с.
340480
  Короткий В.А. Гіртль Йозеф / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 108. – ISBN 966-06-0393-2
340481
  Максимчук Л.Т. Гірудотерапія у хворих із цервікогенним головним болем // Міжнародний неврологічний журнал : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького ; Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; голов. ред. С. К. Євтушенко ; редкол.: Волошин П.В., Головченко Ю.І., Гріб В.А. [та ін.]. – Донецьк, 2015. – № 3 (73). – C. 136-139. – ISSN 2224-0713
340482
  Горянський М.М. Гірчак і боротьба з ним / М.М. Горянський. – Київ, 1948. – 24с.
340483
  Пагутяк Г.В. Гірчичине зерно : повісті / Г.В. Пагутяк. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 232 с.
340484
  Дочинець М.І. Гірчичне зерно / М.І. Дочинець. – Ужгород, 1989. – 248с.
340485
  Полонський Л. Гірш Діамант - забутий поет із Волині // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 4 жовтня (№ 20). – С. 16, 17
340486
  Полонський Л. Гірш Діамант - забутий поет із Волині // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 20 вересня (№ 19). – С. 16
340487
  Кушніров А. Гірш Лекерт / А. Кушніров, 1930. – 116с.
340488
  Козаченко Т.І. ГІС- аналіз трансформаційних процесів у економіці України // Київський географічний щорічник : науковий збірник / Українське географічне товариство Київський відділ; Київський нац.. ун. ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. – Київ, 2001. – Вип. 1. – С. 31-52. – Бібліогр.: 16 назв
340489
  Сінна О.І. ГІС-аналіз антропогенної перетвореності ландшафтів Зміївського району Харківської області // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – Вип. 17. – С. 52-56 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2075-1893
340490
  Безрук Віктор ГІС-аналіз функції урбогеосистеми з метою оптимізації розміщення закладів громадського харчування (на прикладі м. Харків( / Безрук Віктор, Костріков Сергій, Чуєв Олексій // Часопис соціально-економічної географії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Редкол.: Л.М. Нємець, Я.Б. Олійник, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 21 (2). – С. 91-101 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2076-1333
340491
  Шипулін В.Д. ГІС-парадигма : геоінформатика і кадастр // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 5. – С. 37-41 : Мал. – Бібліогр.:15 назв
340492
  Колб І.З. ГІС-технології в аналізі проектів розвитку вітрової енергетики на Прикарпатті // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014. – Вип. 80. – С. 79-90 : рис. – Бібліогр.: с.87-88. – ISSN 0130-1039
340493
  Казаченко Л.М. ГІС-технології у виявленні процесів зсуву грунту // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 7 (146). – С. 198-202. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
340494
  Ступень Р. ГІС - технології в регулюванні використання земельних ресурсів // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 8 (310). – С. 55-56. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-3944
340495
   ГІС екологічного моніторингу та комплексного аналізу стану навколишнього природного середовища в Закарпатській області / В.Г. Дробнич, С.С. Поп, Р.В. Пересоляк, О.Т. Цапулич, В.М. Карпюк // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 166-176. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 1)
340496
   ГІС екологічного моніторингу та комплексного аналізу стану навколишнього природного середовища в Закарпатській області / В.Г. Дробнич, С.С. Поп, Р.В. Пересоляк, О.Т. Цапулич, В.М. Карпюк // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 166-176 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 1)
340497
  Спиця Р.О. ГІС неотектонічних активних розломів платформних областей: структура бази даних та зміст аналітико-обчислювальних операцій // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2014. – № 3 (86). – С. 34-42. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1561-4980
340498
  Толчевська О.Є. ГІС технології в землеустрої / О.Є. Толчевська, Ю.Г. Коняєв // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2014. – Вип. 14. – С. 168-179 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 978-966-2633-24-5
340499
  Гаврюшин О.В. ГІС у дослідженні історії адміністративно-територіального поділу // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 3. – С. 58-65


  Розглянуто питання створення баз даних історичних адміністративних одиниць та застосування ГІС для просторово-часового дослідження системи адміністративно-територіального поділу. Обґрунтована актуальність створення таких систем, охарактеризовані їх ...
340500
  Анисенко О.В. ГІС як метод інженерно-геодезичних робіт у будівництві // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7, квітень. – С. 49-54. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
340501
  Ткачук С.М. ГІС як системи підтримки прийняття рішень в електроенергетиці // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 19. – С. 102-105. – ISSN 2075-1893


  Дана стаття покликана розкрити потенціал використання ГІС-технологій в електроенергетиці. ГІС розглянуті як потужний інструмент оптимізації та підвищення ефективності функціонування енергетичного підприємства на всіх етапах його життєвого циклу - ...
340502
  Остроух В.І. ГІС, бази даних та цифрова картографія : (навчально-методичний посібник для студ.-картографів) / В.І. Остроух, Н.О. Полякова ; КНУТШ. – Київ : КиївЦНТЕІ, 2009. – 44с.
340503
  Жданюк Б.С. ГІС/ДЗЗ технології як інструмент вивчення сучасного геоекологічного стану земельних ресурсів західної частини Мізоцького кряжу / Б.С. Жданюк, М.В. Боярин, Ю.М. Андрейчук // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 46-52. – (Серія "Екологія" ; вип. 14). – ISSN 1992-4250
340504
  Воук-Левановіч Гістарычнае вывучэньне беларускай мовы у славянскай філелегіі / Воук-Левановіч. – [30 с.]. – Отд.оттиск
340505
   Гістарычная лексікалогія беларускай мовы. – Минск, 1970. – 340 с.
340506
  Шпілеускі І.Ф. Гістарычны нарыс Дзяржыншчыны. (Койданаушчыны) / І.Ф. Шпілеускі, Л.А. Бабрович. – Менск, 1932. – 111с.
340507
   Гістарычны слоунік беларусскай мовы. – Минск
10. – 1990. – 287с.
340508
  Макушенко І.А. Гістерезисна стратегія для М/М/m/оo - системи з повторними викликами / І.А. Макушенко, І.Я. Усар // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 163-168. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В роботі розглядається система обслуговування з повторними викликами типу М/М/m/оo, в якій інтенсивність вхідного потоку залежить від кількості джерел повторних викликів. Розглядається гістерезисна стратегія керування такою системою. Знайдено умови ...
340509
  Усар І.Я. Гістерезисні стратегії для систем з повторними викликами / І.Я. Усар, Ю.О. Протопоп // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), April 27-30, 2009 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), intern. conference. – Київ : ДП "Інформ.-аналіт. агенство", 2009. – С. 185-185
340510
  Прищепа О. Гістерезисні стратегії керування інтенсивністю вхідного потоку для систем типу М/М/1 з однією спробою повтору // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 45-51. – (Кібернетика ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Досліджується стохастична система з одним приладом та однією спробою повтору, для якої розглянуто проблему оптимального керування інтенсивністю вхідного потоку в класі гістерезисних стратегій. Для процесу обслуговування вимог у такій системі досліджено ...
340511
  Гнатко О.П. Гістерорезектоскопія в лікуванні хворих з гіперпластичними процесами ендометрію / О.П. Гнатко, Н.Г. Скурятіна, О.А. Кравченко // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. "Буковин. держ. мед. ун-т МОЗ України" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Заменська Т.К., Бойчук Т.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – Т. 3, № 2 (8). – C. 62-66. – ISSN 2226-1230
340512
  Суровцев І.В. Гістограмний метод фільтрації електрохімічних сигналів // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 1 (67). – С. 49-54 : фото, рис. – Бібліогр.: 13 назв
340513
   Гістологічна термінологія = Terminologia histologica : міжнародні терміни з цитології та гістології людини : навч. посібник для студ. і викладачів вищих мед. навч. закладів I-IV рівнів акредитації, лікарів-інтернів, курсантів, магістрів / Федеративний міжнар. комітет з анатомічної термінології ; за ред. : Ю.Б. Чайковського, О.Д. Луцика ; [пер. укр. й рос. мовами : О.Д. Луцик, Ю.Б. Чайковський]. – Київ : Медицина, 2010. – 283, [1] с. – ISBN 978-617-505-060-6
340514
  Бабута О.М. Гістологічна характеристика слизової оболонки сліпої кишки щурів після впливу МІ-1 та 5-фторурацилу при хемоіндукованому канцерогенезі / О.М. Бабута, О.В. Линчак, В.К. Рибальченко // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Українська акад. наук ВДНЗУ "Українська медична стоматологічна академія". – Полтава, 2013. – Вип. 3, т. 1 (102). – С. 31-35. – ISSN 2077-4214


  Досліджено стан слизової оболонки сліпої кишки щурів з 1,2-диметилгідразин-індукованим колоректальним раком.
340515
  Добряк В.Й. Гістологічне дослідження уламків спалених кісток із знахідки біля с. Глодоси // Матеріали з антропології України / Акад. наук УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського ; редкол.: С.М. Бібіков, К.Г. Гуслистий, Г.П. Зіневич [та ін.]. – Київ, 1971. – Вип. 5. – С. 73-76
340516
   Гістологічний аналіз зябрової тканини карася срібного (Carassius gibelio) за умов хронічного йонного опромінення у водоймах Чорнобильської зони відчуження / А.В. Чупис, В.В. Шукалевич, О.В. Линчак, Т.В. Рибальченко // XIII міжнародна наукова конференція молодих вчених "Шевченківська весна: біологія - 2015" : матеріали конференції : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / "Шевченківська весна: біологія - 2015", міжнар. наук. конф. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – С. 95-95
340517
  Дудар Л. Гістологічні аспекти цирковірус-асоційованого синдрому свиней, уражених цирковірусом 2-го типу / Л. Дудар, В. Поліщук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 77-79. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  Аналіз патоморфологічних змін органів свиней, уражених цирковірусом свиней 2 типу показав, що найбільше відхилень спостерігається в органах імунної системи, а саме лімфовузлах та селезінці. Таким чином, для встановлення діагнозу як ...
340518
   Гістологічні дослідження внутрішніх органів щурів, які підлягали хронічному інгаляційному впливу диметилетаноламіну / В.К. Рибальченко, В.Л. Коцюба, Т.О. Ковальчук, С.М. Цівінська, С.О. Лукошко, Т.В. Рибальченко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 31-34. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 4)


  На підставі морфологічних досліджень тканин печінки, нирок, легень, мозку та наднирників з урахуванням комплексу фізіологічних, біохімічних і біофізичних досліджень встановлено, що порогова концентрація диметилетаноламіну (ДМЕА) складає 0,3 мг/куб.м ...
340519
  Роговий Ю.Є. Гістологічні особливості кіркової речовини нирок у динаміці розвитку гарячки / Ю.Є. Роговий, Т.Г. Копчук, М.В. Дікал // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Ахтемійчук Ю.Т. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 13, № 2 (48). – С.19-22. – ISSN 1727-0847
340520
   Гістологія : практикум : навч. посібник [для студентів біол., мед. та с.-г. спец. ВНЗ] / М.Е. Дзержинський, Г.В. Островська, Н.В. Скрипник, С.М. Гарматіна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 175, [1] с., [16] арк. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 168-171. – Бібліогр.: с. 165-167. – ISBN 978-966-439-789-3
340521
  Антипчук Ю.П. Гістологія з основами ембріології / Ю.П. Антипчук. – Київ : Вища школа, 1976. – 142 с. : ил.
340522
  Трускавецький Є.С. Гістологія з основами ембріології : Підручник для студентів природничих спеціальностей вищих навчальних закладів / Є.С. Трускавецький, Р.К. Мельниченко. – Київ : Вища школа, 2005. – 328 с. – ISBN 966-642-157-7


  Висвітлено історичний аспект розвитку гістології та ембріології, методи гістологічних і ембріологічних досліджень, викладено основи цитології, охарактеризовано основні розділи ембріології: розмноження організмів, прогенез, основні етапи ембріогенезу та ...
340523
  Луцик О.Д. Гістологія людини : Підручник для студ. медичних інститутів / О.Д. Луцик, А.Й. Іванова, К.С. Кабак. – 2-е вид., допрацьоване і випр. – Львів : Мир, 1993. – 400с. – ISBN 0207-0219
340524
  Маловічко Е.О. Гістологія та мікроскопічна анатомія : короткий підручник / Е.О. Маловічко, Д.І. Петренко. – Харків; Одеса, 1930. – 152 с.
340525
   Гістологія, цитологія та ембріологія : навч. посіб. для студентів вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації : у 3 кн. / за ред. акад. АНВО України, проф. Е.Ф. Барінова, чл.-кор. НАМН України, проф. Ю.Б. Чайковського. – [4-те вид., перероб. і допов.]. – Київ : Медицина. – ISBN 978-617-505-061-3
Кн. 1 : Цитологія і загальна ембріологія / Барінов Е.Ф., Чайковський Ю.Б., Ніколенко О.Г. [та ін.]. – 2010. – 216 с., [16] арк. іл. : іл., табл. – На обкл. назва тому: Цитологія і загальна ембріологія. – Бібліогр.: с. 215
340526
  Футорний С.М. Гістоморфологія та клітинні імунні реакції під впливом фізичних навантажень / С.М. Футорний, В.К. Позур // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 44-47. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Узагальнено дані наукової літератури про вплив стресових факторів (інтенсивні фізичні навантаження) на гістоморфологію органів імунної системи і стан клітинного імунітету. In clause are generalized given of the scientific literature on influence of ...
340527
  Крамко І.І. Гісторія Беларускай літаратурнай мовы / І.І. Крамко. – Мінськ
2. – 1968. – 344с.
340528
  Яноускі А.А. Гісторыя Беларускага дзяржаунага універсітэта у біяграфіях яго рэктарау.1921-2001. 80 гадоу = История Белорусского государственного университета в биографиях его ректоров. 1921-2001. 80 лет / А.А. Яноускі, А.Г. Зельскі. – Минск : БГУ, 2001. – 320с. – ISBN 985-445-541-6
340529
  Шакун Л.М. Гісторыя беларускай літаратурнай мавы / Л.М. Шакун. – Мінськ, 1963. – 340с.
340530
  Жураускі А.І. Гісторыя беларускай літаратурнай мовы / А.І. Жураускі. – Мінськ
1. – 1967. – 372с.
340531
  Бандарчык В.К. Гісторыя беларускай этнаграфії XIX ст. / В.К. Бандарчык. – Мінск : Навука і тэхніка, 1964. – 280, [3] с.
340532
  Бандарчык В.К. Гісторыя беларускай этнаграфії. Пачатак ХХ ст. / В.К. Бандарчык. – Минск, 1970. – 124с.
340533
   Гісторыя беларусскай савецкай літературы. – Минск
2. – 1966. – 608с.
340534
   Гісторыя беларусскай ССР. – Минск
2. – 1958. – 663с.
340535
   Гісторыя выдавецкай дзейнасці у Польшчы і Беларусі у 16 - 20 стагоддзях : Зборнік навуковых артыкулау. – Мінськ : Белфранс, 2003. – 167 с. – ISBN 985-6425-24-7
340536
  Данилевич Ю.О. Гістостереометрична характеристика серцевого м"яза при перикардиті // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Ахтемійчук Ю.Т. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 13, № 2 (48). – С. 26-28. – ISSN 1727-0847
340537
  Шмаін Н. Гість / Н. Шмаін. – К., 1938. – 35с.
340538
  Горкавий С.К. Гість : оповідання / С.К. Горкавий. – Київ : Молодь, 1985. – 167 с.
340539
  Силенко Л. Гість з Храму Предків : З Піснею у Духовній Державі Історії, Релігії, Філософії / Л. Силенко. – Київ : Обереги, 1996. – 143с.
340540
  Савицька Іванна Гість із неба : Міколаївська вистава в трьох відслонах / Савицька Іванна. – Нью-Йорк : Учительска громада-Hью Йорк, 1955. – 19с.
340541
  Бобинский В.П. Гість із ночі / В.П. Бобинский. – Київ, 1990. – 622 с.
340542
   Гість університету - Посол Казахстану // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Грудень (№ 18/19)


  "Ректор ун-ту Леонід Губерський зустрівся з Надзвичайним та Повноважним Послом Республіки Казахстан в Україні Заутбеком Турисбековим". Обговорено питання щодо відкриття філії КНУТШ при одному з університетів Казахстану. На зустрічі були присутні ...
340543
   Гість університету - Посол Хорватії / прес-центр // Київський університет. – Київ, 2013. – Березень (№ 7/8). – С. 1


  Ректор університету Л. Губерський прийняв Надзвичайного і Повноважного Посла Республіки Хорватії в Україні Томіслава Відошевича. Мова йшла про активізацію стосунків університетів двох країн, зокрема, Загребського університету з КНУТШ.
340544
   Гість університету - Президент РФ Дмитро Медведєв // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Червень (№ 7)


  Президент РФ Дмитро Медведєв відвідав КНУ імені Тараса Шевченка.
340545
  Іванніков Т.П. Гітарні цикли М. Кастельнуово-Тедеско: символічні аспекти художніх образів // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Алфьорова З.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 275-289. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 56). – ISSN 2410-5325


  "Вивчено гітарну музику М. Кастельнуово-Тедеско на прикладі циклів «Вітальні листівки» ор. 170 та «24 капрічос Гойї» ор. 195. Виявлено авторські інтенції та досліджено символічні аспекти художніх образів. Позамузичними джерелами інтенцій композитора, ...
340546
  Газін В.П. Гітлер - людина, фюрер, тиран у порівнянні // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун. ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2012. – Вип. 3. – С. 182-192


  У статті аналізується психологічний портрет А. Гітлера у порівнянні з Й. Сталіним, простежується вплив його характеру на прийняття політичних рішень та розвиток Німеччини у роки нацистської диктатури.
340547
  Шаповал Ю. Гітлер, Сталін і Україна: безжальні стратегії // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2013. – № 5/6 (235/236). – С. 28-33
340548
  Новиченко Л.М. Гітлерівьска кріпаччина / Л.М. Новиченко. – Саратов, 1942. – 20с.
340549
  Мартиненко С.В. Гіфоміцет ENGYODONTIUM ALBUM (LIMBER) DE HOOG як збудник ураження павуків у підземних колекторах м. Києва / С.В. Мартиненко, Т.О. Кондратюк, М.М. Сухомлин // Український ботанічний журнал / НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2012. – Т. 69, № 3. – С. 423-432. – ISSN 0372-4123


  Результати досліджень та обговорення підземних комунікацій м. Києва. ННЦ "Інститут біології" Київського національного університету імени Тараса Шевченка. Подяка Є.М.Сингаєвському за допомогу, та студентові третього курсу групи зоології безхребетних ...
340550
  Третяк Г.Й. Гіхман - видатний учений і педагог // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 334-338. – ISBN 978-617-640-146-9
340551
  Сидор-Гібелинда Гічкок та Україна. Текст-пунктир // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – Вип. 2. – С. 196-200. – ISBN 966-7021-96-3
340552
   ГК РФ в новом формате - баланс интересов найден? // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 2014. – май. – С. 32-37. – ISSN 1726-6726


  Одним из знаковых событий недавнего времени стало принятие Федерального закона "О внесении изменений в части первую, вторую и четвёртую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", которое завершило ...
340553
  Марек К. ГК ЧССР: договір на реконструкцію або модернізацію об"єктів / К. Марек, А.Я. Пилипенко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 43-46. – (Юридичні науки ; Вип. 31)


  Розглядається система договорів на нове будівництво, реконструкцію або модернізацію об"єктів, передбачених у Господарському кодексі ЧССР, специфіка їх предмета. На основі порівнювального аналізу ГК ЧССР і чинного законодавства СРСР обґрунтовуються ...
340554
  Правденко С. ГКЧП: Крах СРСР : Інтерв"ю / Сергій Правденко; [інтерв"ю взяла] Юліана Шевчук // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2011. – № 3. – С. 17-20
340555
  Тарасенко Н.А. Глава 175 древнеегипетской Книги Мертвых и ее мифологические параллели // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 2. – С. 143-160. – ISSN 1608-0599


  Представлен перевод и комментарий содержания первой части 175-й главы Кни ги Мертвых, в которой описывается мятеж.
340556
  Куцумакина Е.В. Глава 40 УПК РФ: взгляд на процессуальный статус потерпевшего в контексте мировых тенденций развития уголовного судопроизводства // Известия высших учебных заведений. Правоведение : Научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ. Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2006. – № 6. – С. 150-156. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
340557
   Глава 8. Дилемма стабильности и прогресса: империя и реформы, XIX век: Часть 2. Проектирование национальной империи // Ab Imperio : исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве / ЧНУ "Центр исследований национализма и империи". – [Б. м.], 2015. – № 3. – С. 167-253. – ISBN 978-5-89423-110-5. – ISSN 2166-4072


  АВС: Исследования империи и национализма. Исторический курс "Новая имперская история Северной Евразии".
340558
  Кирн Р. Глава VIIІ Устава ООН: Необходимость более широкой интерпретации // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2003. – № 1. – С.12-15. – ISSN 1812-3910


  Глава VIII дает законные основания для деятельности ОБСЕ
340559
  Данилов А.Г. Глава государства и его окружение в России : исторический опыт // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 7. – С. 83-94. – ISSN 0042-8779
340560
  Скульская Е.Г. Глава двадцать шестая / Е.Г. Скульская. – Таллин, 1978. – 66с.
340561
  Бобруйко О.Ю. Глава держави та його місце в конструкції державного устрою: погляд Євгена Спекторського // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 242-245. – ISBN 978-617-7133-95-6
340562
  Сухонос В.В. Глава держави як адміністративно-правовий інститут // Правові горизонти / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 4 (17). – С. 7-14. – ISSN 2519-2353
340563
  Пластун М. Глава держави як суб"єкт протидії корупції: порівняльно-правовий аналіз // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 2 (10). – С. 121-124. – ISSN 2524-0129
340564
  Феоктистов Е.М. Глава из воспоминаний о писателях и артистах / Е.М. Феоктистов. – Л, 1926. – 83-114с.
340565
  Лерер Джона Глава из книги Джона Лерер "Вообрази" // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 8 (2863). – С. 127-139 : фото
340566
  Буономано Дин Глава из книги Дина Буономано "Тараканы в голове. Как ошибки мозга изменяют жизнь" // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 11 (2866). – С. 223-230 : фото
340567
   Глава из книги Патриции Коэн "В расцвете сил. Как изобрели средний возраст" // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 10 (2865). – С. 207-216 : фото
340568
  Павлова О. Глава Лівї має два українські ордени // Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2011. – № 8 (61). – С. 20
340569
  Чеховская А. Глава семьи / А. Чеховская. – М, 1954. – 32с.
340570
   Глава УГКЦ: "Блаженніший Любомир - Кобзар незалежної України, який залишив нам новий національний український епос" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 8-14 червня (№ 23). – С. 1-2
340571
   Главбух. – Київ
№ 7. – 1998
340572
   Главбух. – Київ
№ 8. – 1998
340573
   Главбух. – Київ
№ 9. – 1998
340574
   Главбух. – Київ
№ 10. – 1998
340575
   Главбух. – Київ
№ 11. – 1998
340576
   Главбух. – Київ
№ 12. – 1998
340577
   Главбух. – Київ
№ 13. – 1998
340578
   Главбух. – Київ
№ 14. – 1998
340579
   Главбух. – Київ
№ 15. – 1998
340580
   Главбух. – Київ
№ 16. – 1998
340581
   Главбух. – Київ
№ 17. – 1998
340582
   Главбух. – Київ
№ 18. – 1998
340583
   Главбух. – Київ
№ 12. – 2000. – + Спец. випуск
340584
   Главбух. – Київ
№ 12/1. – 2000
340585
   Главбух. – Київ
№ 12/2. – 2000
340586
  Донцова Д. Главбух и полцарства в придачу : [роман] / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2004. – 380, [1] с. – Сериал "Виола Тараканова. В мире преступных страстей". – (Иронический роман). – ISBN 5-699-04832-4
340587
  Емец И. Главбух планеты // Viva! Биография. Украина : Украина / ООО "Эдипресс Украина". – Киев, 2014. – № 4 (81), спец. вып. : Франция. – С. 26-35. – ISSN 1818-3948


  О Кристине Лагард - директоре Международного валютного фонда.
340588
   Главконсерв. Статистико-экономический справочник.. – М.-Л., 1936. – 840с.
340589
  Ботвинова В.В. Главная астрономическая обсерватория / Сост. Ботвинова В.В. – Киев : Наукова думка, 1984. – 66 с.
340590
   Главная астрономическая обсерватория Академии наук СССР в Пулкове. (1839-1953). – Москва, Ленинград : Издательство АН СССР, 1953. – 112 с.
340591
   Главная астрономическая обсерватория АН УССР. – Киев : Наукова думка, 1976. – 76 с.
340592
   Главная библиотека Советской страны.. – М., 1962. – 54с.
340593
  Горбачевский Б.С. Главная библиотека страны. Очерки о Государственной ордена Ленина библиотеке СССР имени В.И. Ленина / Б.С. Горбачевский. – Москва : Книга, 1975. – 127 с.
340594
  Цветкова Т.А. Главная геодинамическая граница и сейсмическая визуализация плюмов Восточно-Европейской платформы / Т.А. Цветкова, И.В. Бугаенко, Л.Н. Заец // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2019. – Т. 41, № 1. – С. 137-152 : рис., табл. – Библиогр.: с. 148-150. – ISSN 0203-3100
340595
  Катцов В.М. Главная геофизическая обсерватория в годы Великой Отечественной войны / В.М. Катцов, К.Ш. Хайруллин // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 5. – С. 105-107. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 0130-2906
340596
   Главная геофизическая обсерватория им. А.И.Воейкова в годы Великой Отечественной войны.. – Л., 1985. – 143с.
340597
   Главная диагональ.. – М., 1979. – 79с.
340598
  Кузьмин Л.И. Главная должность / Л.И. Кузьмин. – Пермь, 1971. – 182с.
340599
   Главная должность.. – Пермь, 1985. – 343с.
340600
  Ананьев А.А. Главная дорога : (Писатели о творчестве) / Ананьев А.А. – Москва : Советская Россия, 1978. – 144 с. – (Писатели о творчестве)
340601
  Тюриков В.И. Главная дорога. / В.И. Тюриков. – Ташкент, 1978. – 416с.
340602
   Главная забота сельских коммунистов. – Киев, 1984. – 263с.
340603
  Володарский Л Главная задача / Л Володарский. – Москва, 1976. – 184с.
340604
  Дробноход Ю.Ф. Главная задача десятой пятилетки / Ю.Ф. Дробноход. – К., 1976. – 40с.
340605
  Простяков И.И. Главная задача десятой пятилетки. / И.И. Простяков. – М., 1976. – 53с.
340606
  Ленин В.И. Главная задача наших дней / В.И. Ленин. – Москва, 1918. – 47с.
340607
  Ленин В.И. Главная задача наших дней / В.И. Ленин. – М, 1968. – 40с.
340608
  Ленин В.И. Главная задача наших дней / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1971. – 40 с.
340609
  Ленин В.И. Главная задача наших дней / В.И. Ленин. – М, 1980. – 40с.
340610
  Ленин В.И. Главная задача наших дней / В.И. Ленин. – М, 1981. – 40с.
340611
  Ленин В.И. Главная задача наших дней / В.И. Ленин. – Москва, 1990. – 46с.
340612
  Бузляков Н.И. Главная задача новой пятилетки / Н.И. Бузляков. – Москва, 1971. – 191с.
340613
  Пахомов Ю.Н. Главная задача одиннадцатой пятилетки / Ю.Н. Пахомов, Л.Я. Корнейчук. – Киев, 1982. – 48с.
340614
  Донская Г.К. Главная задача пятилетки : (молодежи о производстве и потреблении) : рек. указ. литературы / Г.К. Донская; Гос. б-ка СССР им. В.И. Ленина. – Москва : Книга, 1973. – 48 с.
340615
  Боксер Б.Я. Главная заповедь : повесть, рассказы, очерки / Б.Я. Боксер. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1986. – 366 с.
340616
  Медников А.М. Главная линия / А.М. Медников. – М, 1975. – 285с.
340617
  Воробьев Л.И. Главная магистраль / Л.И. Воробьев. – Кострома, 1960. – 114с.
340618
   Главная магистраль.. – Волгоград, 1970. – 318с.
340619
   Главная мировая награда для GDS по праву досталась Амадеус // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 5. – С. 4-5 [прилож.]
340620
  Машкова Екатерина Главная опора / Машкова Екатерина, Мернова Мария // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 9 (2900). – С. 58-59 : фото
340621
  Съянова Елена Главная ошибка Гитлера // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 5 (995). – С. 102-108. – ISSN 0130-1640
340622
  Соляников Ю.Е. Главная палуба / Ю.Е. Соляников. – Тула, 1973. – 125с.
340623
  Скворцова Г.Г. Главная подруга / Г.Г. Скворцова. – Петрозаводск, 1990. – 78с.
340624
  Афанасьева Т.М. Главная привилегия / Т.М. Афанасьева. – Москва, 1977. – 191с.
340625
  Семенов В.В. Главная примета / В.В. Семенов. – М., 1955. – 119с.
340626
  Абрамян Е. Главная проблема Homo sapiens в социально-экономическом развитии мирового хозяйства // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2008. – № 9. – С. 41-44.
340627
  Сперанский В.И. Главная проблема российской интелигенции в том, что ее нет // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2009. – № 3. – С. 40-47. – ISSN 1726-667Х


  К 100-летию сборника "Вехи", авторами которого былди широко известные философы, экономисты, юристы и литераторы - Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, М. О. Гершензон (КУ), Б. А. Кистяковский (КУ), П. Б. Струве, С. Л. Франк, и А. С. Изгоев.
340628
  Капелян Е.Х. Главная производительная сила общества / Е.Х. Капелян. – Минск, 1985. – 247с.
340629
   Главная производительная сила развитого социалистического общества. – Уфа, 1978. – 128с.
340630
   Главная производительная сила развитого социалистического общества. – Уфа, 1978. – 128с.
340631
   Главная производительная сила развитого социалистического общества.. – Уфа, 1978. – 128с.
340632
   Главная производительная сила развитоого социалистического общества. – Уфа, 1978. – 128с.
340633
  Пуляев В.Т. Главная производительная сила социалистического общества и материальная основа ее воспроизводства. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Пуляев В.Т.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Каф. полит. экономии. – Л., 1973. – 18л.
340634
  Пуляев В.Т. Главная производительная сила социалистического общества и экономические законы её развития / В.Т. Пуляев. – Л, 1979. – 136с.
340635
  Звездаева В.А. Главная профессия / В.А. Звездаева. – М., 1957. – 203с.
340636
   Главная птица // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 153, июнь. – С. 34-41 : фото
340637
  Красин Ю.А. Главная революционная сила в цитаделях капитализма / Ю.А. Красин. – Москва, 1971. – 48с.
340638
  Толкунов Л.Н. Главная революционная сила современности / Л.Н. Толкунов. – М., 1979. – 414с.
340639
  Вагнер Б.Б. Главная река Австралии : География. Регионы зарубежного мира // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 1. – С. 32-33. – ISSN 0016-7207
340640
  Алешин С.И. Главная роль : драма в 3 действ. / С.И. Алешин. – Москва : Искусство, 1964. – 72 с. – (Сегодня на сцене)
340641
  Штраух М.М. Главная роль / М.М. Штраух. – М, 1977. – 275с.
340642
  Мархасев Л.С. Главная роль. / Л.С. Мархасев. – Л, 1963. – 94с.
340643
  Кучмаев Г.И. Главная сила / Г.И. Кучмаев. – М., 1972. – 131с.
340644
  Власенко А.Н. Главная сила / А.Н. Власенко. – Москва, 1974. – 216с.
340645
  Филимонов А.А. Главная сила и опора Советской власти / А.А. Филимонов. – Минск, 1982. – 344с.
340646
  Куликов В.И. Главная сила Советской власти. (XXIII съезд КПСС и дальнейшее укрепление союза рабочего класса и крестьянства) / В.И. Куликов. – Москва, 1967. – 32с.
340647
  Волгин Михаил Главная тайна Второй мировой войны // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2009. – № 2 (32). – С. 36-41
340648
  Дмитрук А. Главная тайна Египта // Вокруг света : научно-популярный журнал. – Москва, 2001. – № 2. – С.18-27. – ISSN 0321-0669


  Путевые заметки.
340649
  Кузнецов М.М. Главная тема / М.М. Кузнецов. – Москва, 1964. – 420 с.
340650
  Грозовский М. Главная тема : поэзия : стихи // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 5/6. – С. 25-33. – ISSN 0131-8136
340651
   Главная тема.. – М., 1960. – 248с.
340652
  Фомин Б.С. Главная угроза миру в Европе / Б.С. Фомин. – М, 1963. – 255с.
340653
  Лубенский П.А. Главная удача жизни / П.А. Лубенский, Б.С. Ванцак. – М., 1980. – 367с.
340654
  Бедный Д. Главная улица : Поэма / Д. Бедный. – Москва : Московский рабочий, 1924. – 32с.
340655
  Бедный Д. Главная улица / Д. Бедный. – Москва; Ленинград : ГИЗ, 1930. – 252с. – (Дешевая б-ка Госиздата)
340656
  Шавлы С. Главная улица / С. Шавлы. – Чебоксары, 1955. – 392с.
340657
  Льюис С. Главная улица : Роман / С. Льюис. – Москва-Ленинград : Художественная литература, 1960. – 539с.
340658
  Бедный Д. Главная улица : Поэма. 1917 - 7 ноября 1922г. / Д. Бедный. – Москва; Ленинград : Художественная литература, 1966. – 46с.
340659
  Петрусов Г.Г. Главная улица / Г.Г. Петрусов. – Москва, 1971. – 197с.
340660
  Бедный Д. Главная улица : Поэма. 1917 - 7 ноября - 1922г. / Д. Бедный. – Москва : Современник, 1973. – 36с.
340661
  Разумневич В.Л. Главная улица / В.Л. Разумневич. – М, 1983. – 112с.
340662
  Бибикова О. Главная улица Египта // Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 2010. – № 4 (43) : зима. – С. 74-88. – ISSN 1681-7559
340663
  Лысенко А.В. Главная улица Минска / А.В. Лысенко. – Минск, 1963. – 68 с.
340664
  Шатько Е.И. Главная улица России. / Е.И. Шатько. – М., 1980. – 407с.
340665
  Кузнецов В.Н. Главная улица России. Очерки / В.Н. Кузнецов. – М., 1972. – 95с.
340666
  Шавлы С. Главная улица. / С. Шавлы. – Чебоксары, 1955. – 392с.
340667
  Любчик И.И. Главная улица. / И.И. Любчик. – К., 1964. – 80с.
340668
  Льюис С. Главная улица. Бэббит : романы / С. Льюис; Вступ. ст. и коммент. Б. Гиленсона. – Москва : Художественная литература, 1989. – 864 с. – (Библиотека литературы США). – ISBN 5-280-00672-6
340669
   Главная форма жизнедеятельности. – М., 1986. – 195с.
340670
  Литвиненко О.П. Главная функция советского социалистического государства / О.П. Литвиненко. – Душанбе, 1965. – 242с.
340671
  Гранов В.Д. Главная цель внешней политики СССР. / В.Д. Гранов. – М., 1962. – 64с.
340672
  Румянцев А.М. Главная цель социалистического хозяйствования / А.М. Румянцев. – Москва : Экономика, 1986. – 190 с.
340673
  Тихонов Иван Артемьевич Главная экономическая задача и технический прогресс в СССР / Тихонов Иван Артемьевич, Щедренок Владимир Петрович. – Москва : Экономиздат, 1963. – 247с.
340674
  Тихонов Иван Артемьевич Главная экономическая задача партии и народа / Тихонов Иван Артемьевич. – Ленинград : Лениздат, 1962. – 159с.
340675
  Локшин Э.Ю. Главная экономическая задача партии и народа / Э.Ю. Локшин. – Москва, 1962. – 40с.
340676
  Лукашевич С.И. Главная экономическая задача советского народа и пути ее решения. / С.И. Лукашевич, И.Б. Левин. – Минск, 1962. – 39с.
340677
  Ильин С.И. Главная экономическая задача СССР / С.И. Ильин. – М., 1965. – 268с.
340678
  Стрелков С.А. Главнейше этапы развития современного рельефа Севера Сибири / С.А. Стрелков. – М., 1960. – 11с.
340679
  Гулецкая Е.Г. Главнейшие болезни кукурузы в условии БССР и разработка мер борьбы с ними. : Автореф... Канд.биол.наук: / Гулецкая Е.Г.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1958. – 19л.
340680
  Одишария К.Ю. Главнейшие вечнозеленые покрытосеменные растения Черноморского побережья Кавказа / К.Ю. Одишария. – Сухуми, 1959. – 362с.
340681
  Захаров С.А. Главнейшие виды (типы) почв горизонтальных почвенных зон России / С.А. Захаров. – Москва, 1916. – 28 с.
340682
  Барабаш О.Ю. Главнейшие вопросы агротехники выращивания высоких урожаев моркови на Львовщине : Автореф... канд. с.-х.наук: / Барабаш О.Ю.; Львовский с.-х. ин-т. – Львов, 1965. – 21л.
340683
  Щербиновский Н.С. Главнейшие вредители засушливого района. / Н.С. Щербиновский. – М.Л., 1926. – 40с.
340684
   Главнейшие вредители и болезни овощных растений и меры борьбы с ними. – Москва : Сельхозгиз, 1940. – 124 с.
340685
  Сахаров Ю.А. Главнейшие вредители и болезни сельскохозяйственных растений в Адыгее и меры борьбы с ними / Ю.А. Сахаров. – Майкоп, 1953. – 72 с.
340686
  Давыдов А.И. Главнейшие вредители и болезни сельскохозяйственных растений и испытанные меры борьбы с ними : руководство для крестьян нечернозёмной полосы СССР / А.И. Давыдов; под ред. Богданова-Катькова Н.Н. – Ленинград : Прибой, 1926. – 80 с. : рис. 56
340687
  Силантьев И.М. Главнейшие вредители кормовых растений / И.М. Силантьев. – Москва ; Ленинград, 1931. – 216 с.
340688
  Шелюжко Л.А. Главнейшие вредители махорки и основные меры борьбы с ними / Л.А. Шелюжко. – Х-К, 1932. – 52с.
340689
  Чигарев Г.А. Главнейшие вредители овощных культур закрытого грунта и меры боробы с ними / Г.А. Чигарев. – Л., 1954. – 40с.
340690
  Галахов П.Н. Главнейшие вредители прядильных культур с основами общей энтомологии / П.Н. Галахов. – Москва; Ленинград : Сельколхозгиз, 1931. – 144 с.
340691
  Таран Н.А. Главнейшие вредители сахарной свеклы и борьба с ними в Харьковской области : Автореф... канд. биол.наук: / Таран Н.А.; Харьк. с.-х. ин-т им. В.В.Докучаева. – Харьков, 1966. – 18л.
340692
  Клох О. Главнейшие вредители селького хозяйства / О. Клох. – Новгород, 1927. – 48с.
340693
  Щербиновский Н.С. Главнейшие вредители сельского хозяйства и меры борьбы с ними. / Н.С. Щербиновский. – 2-е изд. перераб и расш. – М., 1925. – 172с.
340694
  Котов И.С. Главнейшие вредители сельскохозяйственных растений Бурят-Монгольской АССР и меры борьбы с ними. / И.С. Котов. – Улан-Удэ, 1957. – 60с.
340695
  Ряховский В.В. Главнейшие вредители семенных посевов эспарцета и меры борьбы с ними / В.В. Ряховский. – Киев, 1953. – 71с.
340696
  Литвинов Б.М. Главнейшие вредители яблони в лесостепи Харьковской области и борьба с ними. : Автореф... Канд.биол.наук: / Литвинов Б.М.; М-во с-х.СССР. – Харьков, 1957. – 19л.
340697
  Литвинов Б.М. Главнейшие вредители яблони в Харьковской области и борьба с ними. : Автореф... Доктора биол.наук: 098 / Литвинов Б.М.; Харьк.с-х.ин-т. – Харьков, 1969. – 48л. – Бібліогр.:с.42-43
340698
  Яцентковский А.В. Главнейшие вредные насекомые в лесах СССР. / А.В. Яцентковский. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.Л., 1931. – 117с.
340699
  Липский В.И. Главнейшие гербарии и ботанические учреждения Западной Европы : (Отчет по заграничной командировке 1900 г.) : с черт. и планами / [соч.] В.И. Липского. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. "Герольд", 1901. – [2], 123 с. – Прилож. к: Труды Имп. Ботан. сада, Т. 18


  На тит. л. № 421844 дарств. надпись: Милейшему Василию Карловичу Совинскому автор
340700
  Луговой М. Главнейшие грибные болезни плодовых деревьев и ягодных растений и меры борьбы с ними / М. Луговой. – Киев : Изд-е журнала "Садовод и огородник", 1914. – 76 с. – (Библиотека садовода и огородника)
340701
  Выходцев И.В. Главнейшие дикорастущие кормовые и вредные в кормах растения Киргизской АССР / И.В. Выходцев; под ред. Тасбулатова С. – Фрунзе : Киргосиздат, 1934. – 108 с. – 31 чорно-белых фотографий в приложении
340702
  Флеров К.В. Главнейшие достижения в области минеральных удобрений и известкования / К.В. Флеров. – Ленинград, 1929. – 30с.
340703
  Князев В.П. Главнейшие древесные и кустарниковые породы СССР. / В.П. Князев. – М.-Л., 1931. – 112с.
340704
   Главнейшие железорудные месторождения.. – Ленинград-Москва-Новосибирск
1. – 1934. – 200с.
340705
   Главнейшие железорудные месторождения.. – Ленинград-Москва-Грозный-Новосибирск
2. – 1934. – 403с.
340706
  Плаксенко Н.А. Главнейшие закономерности железорудного осадконакопления в докембии : (На примере Курской магнитной аномалии) / Н.А. Плаксенко. – Воронеж, 1966. – 264с.
340707
  Павлов И.П. Главнейшие законы деятельности центральной нервной ситемы, как они выясняются при изучении условных рефлексов / И.П. Павлов. – Киев, 1953. – 24с.
340708
  Вульф Е.В. Главнейшие культурные растения, их описание и происхождение / Е.В. Вульф. – Москва : Огиз-Сельхозгиз, 1940. – 152 с.
340709
  Цымек А.А. Главнейшие лиственные породы Дальнего Востока. / А.А. Цымек. – Хабаровск, 1950. – 197с.
340710
   Главнейшие медные, свинцовые и цинковые месторождения СССР.. – М.-Л., 1931. – 431с.
340711
  Самоквасов Д.Я. Главнейшие моменты в государственном развитии древней Руси и происхождение Московского государства / Д.Я. Самоквасов. – Варшава : Тип. К. Ковалевского, 1886. – [2], 66, 31 с., 1 л. табл.
340712
  Сокольский В.В. Главнейшие моменты в истории повального обыска : исследование В. Сокольского. – Киев : В унив. тип., 1871. – [4], 154 с. – Отд. отттиск из: Университетские известия, 1871
340713
  Осмоловский В.Д. Главнейшие моменты в развии художественного творчества Пушкина / В.Д. Осмоловский. – 43-50с.
340714
  Челинцев В.В. Главнейшие моменты из истории развития химии пиррольных соединений / В.В. Челинцев, проф. Моск. ун-та. – Москва : Лаб. орг. химии Моск. ун-та, 1917. – 26 с.
340715
  Степович А.И. Главнейшие направления в новой чешской словесности, их смена и взаимное отношение : (лекция, читанная в университете Св. Владимира 24 января 1892 г. для приобретения звания пр.-доцента по предмету Славянской филологии) / [соч.] А. Степовича. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира В. Завадского, 1892. – [2], 17 с. – Отд. оттиск из: Университетские известия, 1892. - Конволт. - Пер. с 6 отд. статьями. – Библиогр. в примеч.


  Содержание конволюта: 1. Главнейшие направления в новой чешской словесности, их смена и взаимное отношение : (лекция, читанная в университете Св. Владимира 24 января 1892 г. для приобретения звания пр.-доцента по предмету Славянской филологии) / А. И. ...
340716
  Трофимов В.П. Главнейшие направления развития угольной промышленности Украинской ССР / В.П. Трофимов. – К, 1960. – 32с.
340717
  Богданов-Катьков Главнейшие насекомые вредящие огородам / Богданов-Катьков. – Петроград : 3-я Государств. литография, 1922. – 32 с. + 51 рис. в тексте. – Отд. оттиск из: кн. П.Н.Штейнберг, Н.Н.Богданов-Катков, Г.Н.Дорогин. "Северное огородничество"
340718
  Урманчиев Максут Ахмедович Главнейшие насекомые вредящие сахарной свекле в Чечено Ингушской АССР и разработка мер борьбы с ними : Автореф... канд. с.-х.наук: 06.01.11 / Урманчиев Максут Ахмедович; Укр. с.-х. ак. – К., 1975. – 21л.
340719
  Курдюмов Н.В. Главнейшие насекомые, вредящие зерновым злакам в Средней и Южной России : с 49 рис. в тексте и семью таблицами в красках, исполненими худ. Е.Д. Ковальской / сост. Н.В. Курдюмов, (энтомолог Полтавской сел.-хоз. опытной станции). – Полтава : Электрич. тип. Д. Н. Подземского, 1913. – [2], IV, [2], 119, [15] с., 7 л. цв. ил. – (Полтавское Общество сельского хозяйства : [Труды Полтавской сельскохозяйственной опытной станции. Отдел сельскохозяйственной энтомологии ; Вып. 6]; № 17)


  На тит. л. экз. № 249781 дартсв. надпись: Многоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову от автора
340720
  Самойлович Е.Н. Главнейшие насекомые, вредящие плодоводству и меры борьбы с ними / Е.Н.Самойлович. – Ленинград : Мысль, 1926. – 56 с.
340721
  Елисеев В.И. Главнейшие особенности кайнозойских аллювиальных отложений прибортовой (северо-восточной) части Чуйской впадины. : Автореф... Кагд.геол-минерал.наук: / Елисеев В.И.; Акад.наук СССР. – М, 1960. – 29л.
340722
  Хрисанов В.А. Главнейшие особенности современного геоморфогенеза восточной части пояса альпийской складчатости : (Большой Кавказ, горы Южного Туркменистана и Востока Средней Азии) / В.А. Хрисанов; Белгородский гос.ун-т. – Белгород, 1997. – 64с.
340723
  Камилова Ф.Г. Главнейшие особенности строения и формирования стебля культурных тыквенных : Автореф... канд. биол.наук: / Камилова Ф.Г.; Среднеазиатский гос. ун-т. – Ташкент, 1953. – 15 с.
340724
  Истомин В.А. Главнейшие особенности языка и слога произведений И.А. Крылова, А.Д. Кантемирова и К.Е. Баратынского в лексических, єтимологических и стилистических отношениях / В. Истомин, чл. Пед. отд. Харьк. ист.-филол. о-ва. – Варшава : Тип. Варш. учебн. окр., 1895. – [2], 134, [2], IV с. – Отд. оттиск: Русский филологический вестник


  На єкз. № 30820 подпись: Турчинович
340725
  Сукачев В.Н. Главнейшие очередные задачи ботаники в СССР / В.Н. Сукачев. – М-Л, 1957. – 1573-1595с.
340726
  Лодочников В.Н. Главнейшие породообразующие минералы / В.Н. Лодочников. – Л.-М., 1933. – 248с.
340727
  Лодочников В.Н. Главнейшие породообразующие минералы / В.Н. Лодочников. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва-Ленинград, 1938. – 228с.
340728
  Лодчников В.Н. Главнейшие породообразующие минералы / В.Н. Лодчников. – 3-е изд., доп. и переработ. – М-Л, 1947. – 244с.
340729
  Лодочников В.Н. Главнейшие породообразующие минералы / В.Н. Лодочников. – 4-е изд. – М., 1955. – 248с.
340730
  Лодочников В.Н. Главнейшие породообразующие минералы / В.Н. Лодочников. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : Недра, 1974. – 248с.
340731
  Говоров Л.И. Главнейшие практические результаты селекционной станции : При Темирязевской (Петровской) сельскохозяйственной Академии / Л.И. Говоров. – Ленинград-Москва : Новая деревня, 1924. – 68 с.
340732
   Главнейшие провинции и формации щелочных пород. – Москва : Наука, 1974. – 376с.
340733
  Криштофович Н.И. Главнейшие результаты изучения послетретичных образований центральной России / Н.И. Криштофович. – 16с.
340734
  Кованько П.А. Главнейшие реформы, проведенные Н.Х. Бунге в финансовой системе России / П.А. Кованько. – К, 1901. – 448с.
340735
  Степанов В.Н. Главнейшие современные проблемы океанологии. / В.Н. Степанов. – М, 1962. – 40с.
340736
  Вагабов З.В. Главнейшие сорняки летних пастбищ Большого Кавказа ( в пределах Азербайджана) и меры борьбы с ними. : Автореф... Канд.биол.наук: / Вагабов З.В.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1965. – 28л.
340737
  Сапалев Г.Б. Главнейшие сосущие вредители яблони Лесостепи Харьковськой области и борьба с вредителями : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Сапалев Г.Б. ; Хар. с. х. ин-т. – Х., 1965. – 24 с.
340738
   Главнейшие статистические сведения о наших финансах.. – М., 1922. – 51с.
340739
  Махмадзиеев А.Р. Главнейшие стволовые вредители лесных полос на каштановых почвах : Автореф... канд. биол.наук: 098 / Махмадзиеев А.Р.; МГУ. – М., 1972. – 21л.
340740
  Баклунд О.А. Главнейшие течения в современной небесной механике : Речь, произнесенная в соединенном заседании Москоаского Математического Общества и секции математики, 3 января 1910 г. / О.А. Баклунд. – [Москва], 1910. – [32] с.


  В издании сохранен текст подлинников. В издании сохранены старые географические названия и прежнее территориальное деление России на губернии и округа.
340741
  Вольфсон Ф.И. Главнейшие типы рудных месторождений / Ф.И. Вольфсон, А.В. Дружинин. – Москва : Недра, 1975. – 391с.
340742
  Вольфсон Ф.И. Главнейшие типы рудных месторождений / Ф.И. Вольфсон, А.В. Дружинин. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : Недра, 1982. – 384с.
340743
  Тимирязев К.А. Главнейшие успехи ботаники в начале 20 столетия / К.А. Тимирязев. – М. : ГИЗ, 1920. – 49 с.
340744
  Зиновсьев В.Г. Главнейшие фитогельминты и их взаимоотношения с растениями : Автореф... канд. биол.наук: / Зиновсьев В.Г.; М-во высш. и сред. спец. образования УССР. ХГУ им. А.М.Горького. Науч.-исслед. ин-т биологии. – Харьков, 1963. – 18л.
340745
  Ляскоронский В.Г. Главнейшие черты общественно-политической и церковно-религиозной деятельности князя Владимира Святого и его заслуг в отношении Русской Земли : Речь, произн. проф. В.Г.Ляскоронским на торж., конф. Историко-филолог.ин-та кн. Безбородько,13 декабря 1915 г., по случаю 900-тия со времмени кончины князя Владимира Святого. – Нежин : Типо-литография В.К.Меленевскаго, 1916. – 23 с.
340746
  Греков Б.Д. Главнейшие этапы в истории крепостного права в России / Б.Д. Греков. – М.-Л., 1940. – 113с.
340747
  Сушицкий Л.А. Главнейшие ядохимикаты, применяемые в борьбе с вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур в Крымской области. / Л.А. Сушицкий. – Симферополь, 1951. – 44с.
340748
  Козлов Е. Главний герой развлекательного нарратива : (архетип и идентификационный потенциал) // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2007. – № 12. – С. 21-24. – ISSN 2073-9702
340749
   Главниот штаб на народноослободителната воjска и партизанските одреди на Македониja (1941-1945): по повод 90 години од раганьето на Михаило Апостолски. – Ckopje, 1997. – 284 с. – ISBN 9989649340
340750
  Зайцев Г.Г. Главное-производительность / Г.Г. Зайцев. – М., 1979. – 61с.
340751
   Главное -- действенность.. – М., 1964. – 47с.
340752
  Зуева Л. Главное - быть, а не казаться // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал / гл. ред. С. Самсонов. – Москва, 2011. – № 12. – С. 31-33. – ISSN 0869-4915


  Статья о стремительном развитии информационных технологий, которые влияют на имидж библиотеки.О важности привлечь внимание потенциальных пользователей и наладить партнерские отношения с другими организациями.
340753
  Бунич П.Г. Главное - заинтересовать! / П.Г. Бунич. – М., 1986. – 247с.
340754
  Менчинов Г.А. Главное - конечный результат / Г.А. Менчинов. – М., 1981. – 80с.
340755
   Главное - не бояться! : Страховка. Спецпредмет // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 7. – С. 105-107 : Іл.
340756
  Манако М.Ф. Главное - предупредить правонарушение / М.Ф. Манако, САуткин. – Минск, 1976. – 64с.
340757
  Пашковский В.А. Главное - предупредить преступление / В.А. Пашковский. – М, 1981. – 64с.
340758
  Маляров М.П. Главное - предупредить преступление. / М.П. Маляров. – М., 1971. – 31с.
340759
  Бопоев Н. Главное - предупреждение правонарушений / Н. Бопоев. – Фрунзе, 1986. – 63с.
340760
  Вибе Ф.И. Главное - спокойствие / Ф.И. Вибе. – Свердловск, 1973. – 80с.
340761
  Кедрина З.С. Главное - человек / З.С. Кедрина. – М, 1972. – 406с.
340762
  Доронин Алексей Главное - чтобы было что вспомнить : Что женщины ждут от поездок на отдых. Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 14 : Фото
340763
  Перес Ш. Главное богатство Израиля - человек / взял интервью Михаил Гусман // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2012. – № 41/42 (1246). – С. 2-5. – ISSN 0234-1670


  Духовная близость между народами России и Израиля, взаимное влияние культур, вклад рускоязычных эмигрантов в становление современного Израиля - эти темы были в центре эксклюзивного интервью, которое президент Шимон Перес дал первому заместителю ген. ...
340764
  Сагиндыкова А.Н. Главное богатство. / А.Н. Сагиндыкова. – Алма-Ата, 1987. – 83с.
340765
  Шудегов Виктор Евграфович Главное в жизни - творческая работа : [интервью с политическим деятелем и ученым В.Е. Шудеговым] // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 1. – С. 13-15. – ISSN 1726-667Х


  Тогда, когда первый номер нашего журнала поступит к читателям, вновь сформированные Комитеты Государственной Думы пятого созыва уже приступят к работе. Приятная новость; в состав Комитета Госдумы по образованию вошел хорошо известный в кругах высшей ...
340766
  Хаустов Л.И. Главное в жизни : Книга стихов / Л.И. Хаустов. – Ленинград : Советский писатель, 1975. – 168с.
340767
  Романов А.В. Главное в искусстве кинематографического отражения / А.В. Романов. – М., 1971. – 32с.
340768
  Кондаков А. Главное внешнеполитическое событие года // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2006. – № 8. – 3-10. – ISSN 0130-9625


  15-17 липня 2006 р. в Санкт-Петербурзі відбувся саміт "Групи восьми" ("G-8")
340769
  Кассиль Л.А. Главное войско / Л.А. Кассиль. – М., 1984. – 39с.
340770
   Главное геомагнитное поле и проблемы палеомагнетизма.. – М.
Ч.2. – 1976. – 127с.
340771
  Березова Е.В. Главное геомагнитное поле, тагнетизм горных пород и палеомагнетизм / Е.В. Березова. – М, 1970. – 292с.
340772
  Майоров В.В. Главное дело - твое! / В.В. Майоров, А.С. Травин. – Л, 1986. – 206с.
340773
  Малиновский Б.Н. Главное дело жизни // Глушковські читання : матеріали конф. до 90-річчя з дня народж. акад. В.М. Глушкова, 10-11 верес. 2013 / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ф-т соціології і права Ін-ту приклад. систем. аналізу, Ф-т інформатики та обчислюв. техніки, Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Ф-т кібернетики ; [уклад.: Новіков та ін.]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2013. – С. 21-26. – ISBN 978-966-622-589-7
340774
  Андреев Ю.А. Главное звено : идеологические вопросы литературы и литературоведения / Андреев Ю.А. – Москва : Современник, 1986. – 346, [3] с.
340775
  Максимов И.А. Главное измерение: О Сов. Армии. / И.А. Максимов. – Куйбышев, 1989. – 170с.
340776
  Печерский Н.П. Главное поручение. / Н.П. Печерский. – Воронеж, 1971. – 268с.
340777
  Геллер М. Главное правило / М. Геллер. – М, 1990. – 142с.
340778
  Капустин Дмитрий Главное путешествие Антона Чехова : люди и судьбы // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 4 (2835). – С. 124-131 : Фото


  Подорож А.П. Чехова на о. Сахалін та о. Цейлон
340779
  Капустин Д. Главное путешествие Антона Чехова // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 4 (2835). – С. 124-131.


  Подорож А.П. Чехова на о. Сахалін та о. Цейлон
340780
  Гордейчев В. Главное свойство / В. Гордейчев. – М, 1966. – 136с.
340781
   Главное теперь - практическое осуществление задач перестройки.. – М., 1987. – 61 с.
340782
  Дайри Н.Г. Главное усвоить на уроке / Н.Г. Дайри. – М., 1984. – 80с.
340783
  Ляпин А.П. Главное условие построения коммунизма. (О росте производительности труда) / А.П. Ляпин. – Москва, 1961. – 48с.
340784
  Бойков В.Э. Главное условие успеха / В.Э. Бойков. – М., 1988. – 173с.
340785
  Юдин Г.Н. Главное чудо света / Г.Н. Юдин. – М, 1991. – 158с.
340786
  Савастенко А.А. Главное, бесценное богатство нашего общества / А.А. Савастенко, А.И. Самаль. – Минск, 1981. – 112с.
340787
   Главное, ребята, сердцем не стареть.. – Кишинев, 1968. – 186с.
340788
   Главному авиационному метеорологическому центру Росгидромета-85 лет // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 3. – С. 122-123. – ISSN 0130-2906
340789
  Яцентковский А.В. Главные враги леса и меры борьбы с ними. / А.В. Яцентковский. – Москва ; Ленинград, 1926. – 72 с.
340790
  Плигинский В.Г. Главные вредители и болезни клевера / В.Г. Плигинский, Л.А. Александров. – М.-Л., 1930. – 32с.
340791
  Плигинский В.Г. Главные вредители и болезни поля и огорода и борьба с ними / В.Г. Плигинский. – М., 1925. – 104с.
340792
  Плотников В.И. Главные вредители и болезни с/х растений в Ср.Азии и борьба с ними в условиях социалистического хозяйства / В.И. Плотников. – Ташкент, 1932. – 224с.
340793
  Плигинский В.Г. Главные вредители и болезни сада / В.Г. Плигинский. – Орел, 1925. – 90с.
340794
   Главные деятели и предшественники судебной реформы : [сборник статей] / под ред. К. К. Арсеньева. – Санкт-Петербург : Брокгауз и Ефрон, 1904. – [4], 61 с., [10] л. портр. – (Галерея русских деятелей)
340795
  Садовничий В. Главные задачи: доступность и качество. Из выступления президента Российского Союза ректоров, ректора МГУ В. Садовничего / В. Садовничий. // Высшая школа 21 века : Альманах / ООО "ЮниВестМедиа". – Москва, 2006. – № 6. – С. 6-10.
340796
  Ганин Н.И. Главные закономерности переходного периода от капитализма к социализму / Н.И. Ганин. – Москва, 1961. – 216с.
340797
   Главные литературные города мира // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 15. – С. 39. – ISSN 1727-4893
340798
  Кириченко В.Н. Главные магистрали пятилетки. / В.Н. Кириченко. – М., 1971. – 71с.
340799
   Главные места планеты // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 3 (2894). – С. 116-127 : фото
340800
  Иовлев Н.Н. Главные методы обеснования геометрии Лобачевского. / Н.Н. Иовлев. – Самара
1. – 1923. – 144,21с.
340801
  Мижуев П.Г. Главные моменты в развитии Западно-Европейской школы : с рисунками в тексте / Сост. П.Г. Мижуев. – Санкт-Петербург : Книгоиздат. "Польза" В. Антик и К*, 1913. – IV, 216 с., 56 ил. : ил. – (Педагогическая академия в очерках и монографиях : (Воспитание в семье и школе) / Под общ. ред. проф. Алекс. Петр. Нечаева ; Т. 14)
340802
  Афанасьев Г.Е. Главные моменты министерской деятельности Тюрго и их значение / Соч. Г.Е. Афанасьева. – Одесса : Тип. В. Кирхнера, 1884. – X, 289, XXI с.


  На тит. стр. № 78411 дарственная надпись от автора. Стцуденту Унив. Св. Владимира П.А. Иванову. г. Киев.15-го апреля 1885 г.
340803
  Влайков Н.Ф. Главные моменты национального возрождения румынского народа / Н.Ф. Влайков. – Харьков : Тип. "Печатное дело", 1915. – 14 с.
340804
  Лисовский А.Н. Главные мотивы в поэзии Т.Г. Шевченко / А.Н. Лисовский. – Полтава : Изд. А.А. Зиновьева ; Типо-литогр. И.А. Дохмана, 1896. – 48, [2] с. – Библиогр.: портр.
340805
  Суханов С. Главные наматериальные активы компании и их значимость для общего успеха бизнеса // Отдел маркетинга : Буквальное издание для маркетологов / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2006. – № 3. – С. 2-6
340806
  Коган П.С. Главные направления в европейской литературе 19 века / П.С. Коган. – М., 1930. – 60с.
340807
   Главные направления в области образования и воспитания в Чехословацкой Социалистической Республике в 1976-1978 гг.. – Братислава, 1978. – 69с.
340808
  Саркисянц Г.С. Главные направления повышения благосостояния советского народа / Г.С. Саркисянц. – М., 1985. – 76с.
340809
  Тонконог Р.И. Главные направления политики партии в сельском хозяйстве / Р.И. Тонконог. – М., 1974. – 64с.
340810
  Загульская О.Б. Главные направления тематической обработки данных ДЗЗ в России: ландшафтоведческий аспект // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 4 (23). – С. 38-47. – Библиогр.: 25 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
340811
  Северцов А.Н. Главные направления эволюционного процесса : Прогресс, регресс и адаптация / А.Н. Северцов. – Москва, 1925. – 84с.
340812
  Северцов А.Н. Главные направления эволюционного процесса / А.Н. Северцов. – Изд. 2-е, измен. и доп. – М.-Л., 1934. – 151с.
340813
  Северцов А.Н. Главные направления эволюционного процесса / А.Н. Северцов. – Изд. 3-е. – Москва, 1967. – 203с.
340814
   Главные направления.. – Рязань, 1971. – 85с.
340815
  Хазина Г.Г. Главные нелинейные резонансы : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Хазина Г.Г.; Моск.ин-т электронного машиностроения. – Москва, 1975. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
340816
  Кареев Н. Главные обобшения всемирной истории : Учеб. пособие для сред. образования / Н. Кареев. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1903. – XXVI, 148 с.
340817
  Кареев Н. Главные обобшения всемирной истории : Учеб. пособие для сред. образования / Н. Кареев. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1905. – XII, 196 с.
340818
  Шубинской Н.П. Главные основания реформы местного суда : Речь, произнесенная 29 декабря 1907 г. в клубе "Союза 17 октября" / Н.П. Шубинской, чл. Государственной Думы. – Москва : Т-во тип.А.И. Мамонтова, 1908. – 31 с.
340819
  Сигуа С.И. Главные особенности художественной прозы Константинэ Гамсахурдиа 20-х годов. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.02 / Сигуа С.И.; АН ГрузССР. Ин-т истории груз. лит. им. Ш.Руставели. – Тбилиси, 1974. – 36л.
340820
  Тамбиев А.С. Главные промышленные и генетические типы месторождений рудных и нерудных полезных ископаемых / А.С. Тамбиев. – Новочеркасск, 1977. – 83с.
340821
  Мальцев А.А. Главные проявления влияния глобализации минерально-сырьевого комплекса на экономику России // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2010. – № 1. – С. 26-33
340822
  Браунштейн А.Е. Главные пути ассимиляции и диссимиляции азота у животных / А.Е. Браунштейн. – М., 1957. – 55с.
340823
   Главные региональные направления внешней политики республиканцев // Соединенные Штаты Америки : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США. – Москва, 1969. – № 1. – С. 25-42
340824
  Уманцев А. Главные романы Л.Н.Толстого / А. Уманцев. – Писек, 1969. – 75с.
340825
   Главные рудные геолого-геохимические системы Урала. – Москва : Наука, 1990. – 269с.
340826
   Главные рудообразующие минералы аномально богатых руд месторождения Томтор (Арктическая Сибирь) / Е.В. Лазарева, С.М. Жмодик, Н.Л. Добрецов, А.В. Толстов, Б.Л. Щербов, Н.С. Карманов, Е.Ю. Герасимов, А.В. Брянская // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 6. – С. 1080-1115 : рис, табл. – Библиогр.: с. 1110-1115. – ISSN 0016-7886
340827
  Сухарев Д.А. Главные слова : стихи / Д.А. Сухарев. – Москва : Советский писатель, 1977. – 79с.
340828
   Главные тектонические комплексы Сибири.. – Новосибирск, 1979. – 151с.
340829
  Крылова М.Д. Главные темноцветные минералы высокометаморфизованных комплексов : Справочное пособие / М.Д. Крылова, В.А. Галибин, Д.П. Крылов. – Ленинград : Недра, 1991. – 351 с.
340830
   Главные темы.. – М., 1971. – 192с.
340831
   Главные темы.. – 2-е изд., перераб. – М., 1977. – 167с.
340832
  Сорока Н.А. Главные тенденции развития современной советской научной публицистики. (На матер. науч.-попул. периодики Украины 1966-1973 гг.) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.01.10 / Сорока Н.А. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 24 с.
340833
  Алексанян И.В. Главные терапевты фронтов и флотов в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. / И.В. Алексанян, М.Ш. Кнопов. – Москва : Медицина, 1987. – 253 с. : ил. – Библиогр.: с. 251-252
340834
  Брандес Г. Главные течения в литературе XIX века. Немецкая литература : 1. Романтическая школа в Германии. 2. Молодая Германия / Георг Брандес ; Пер. с дат. под ред. [и с предисл.] М.В. Лучицкой. – Киев : Изд. Б.К. Фукса ; [Тип. М.М. Фиха], 1903. – 264, [2], 168, 144 с. разд. паг.
340835
  Брандес Г. Главные течения литературы девятнадцатого столетия : Лекции, чит. в Копенгаг. ун-те Г. Брандесом / (Пер. с нем. изд. Адольфа Шродтмана). – Москва : Изд. В.Н. Неведомский ; Тип. Мартынова, 1881. – XVI, 408 с.
340836
  Погодин А.Л. Главные течения польской политической мысли : Посвящается доктору З.С. Дмоховскому / А.Л. Погодин. – XVII, 662 с.
340837
  Кузнецов Ю.А. Главные типы магматических формаций / Ю.А. Кузнецов. – Москва, 1964. – 388с.
340838
  Карклинь Ю.Ю. Главные типы односоставных предложений в современном латышском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: / Карклинь Ю. Ю.;. – Рига, 1952. – 26 с.
340839
  Строна П.А. Главные типы рудных формаций / П.А. Строна. – Ленинград : Недра, 1978. – 199с.
340840
  Эмбер Клеман Главные товары в мире // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 7/8 (208), июль - август. – С. 94-95 : фото. – ISSN 1029-5828
340841
  Мижуев П.Г. Главные федерации современного мира / П.Г. Мижуев. – Санкт-Петербург : Изд. Г.Ф. Львовича, 1907. – [2], 252 с. – Последняя с. ошибочно помечена: 52
340842
  Ойзерман Т.И. Главные философские направления / Т.И. Ойзерман. – Москва, 1971. – 383с.
340843
  Ойзерман Т.И. Главные философские направления: Теорет. анализ ист.-филос. процесса / Т.И. Ойзерман. – 2-е, дораб. изд. – Москва, 1984. – 303с.
340844
   Главные философские труды В.И.Ленина.. – М., 1987. – 287с.
340845
  Егиазаров С.А. Главные формы политического представительства и избирательного права / С.А. Егиазаров. – Киев : Склад издания Киев, Крещатикъ № 33. Книжный магазинъ В. И. Оглоблина, 1917. – 47 с.


  На первой стр. дарственная надпись: В студенческую библиотеку Университета св. Владимира от автора. Анотация: Брошюра содержит текст двух публичных лекций, прочитанных профессором С.А. Егиазаровым в Киевском университете св. Владимира, они посвящены ...
340846
  Островерх С. Главные футбольные бренды - это футболисты // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2012. – № 6 (189). – С. 50-58 : фото знаменитых футболистов мира
340847
   Главные ценности наши.. – Л., 1981. – 240с.
340848
  Митенков Ф.М. Главные циркуляционные насосы АЭС / Ф.М. Митенков, Э.Г. Новинсий, В.М. Будов. – Москва, 1984. – 320 с.
340849
  Митенков Ф.М. Главные циркуляционные насосы АЭС / Ф.М. Митенков, Э.Г. Новинский, В.М. Будов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1990. – 375 с.
340850
  Джапаров А. Главные члены предложения в современном киргизском языке. / А. Джапаров. – Фрунзе, 1964. – 272с.
340851
  Ахматов И.Х. Главные члены предложения и средства их выражения в современном карачаево-балкарском языке / И.Х. Ахматов, 1968. – 164с.
340852
  Москвин В.А. Главные элементы качества работы вуза // Вестник Московского университета. Серия 20 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 22-31. – (Педагогическое образование ; № 1). – ISSN 0201-7385


  В современном мире возрастает потребность в разработке и внедрении более совершенных технологий обучения студентов, а также систем управления его качеством. На базе рассмотрения современного вуза как сложной социально-экономической системы и анализа ...
340853
  Мордухович Л.М. Главные этапы истории экономических учений (учебное пособие). От древних авторов до К.Маркса и Ф.Энгельса включительно. / Л.М. Мордухович. – Вып.1. – М., 1970. – 178с.
340854
  Пестушко Валерий Главный "холодильник" планеты : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 2. – С. 51
340855
  Черномопятов К.Н. Главный архитектор города / К.Н. Черномопятов. – Москва, 1966. – 78 с.
340856
  Черномопятов К.Н. Главный архитектор города / К.Н. Черномопятов. – Москва, 1968. – 78 с.
340857
  Баранов Н.В. Главный архитектор города / Н.В. Баранов. – Москва, 1973. – 190 с.
340858
  Баранов Н.В. Главный архитектор города / Н.В. Баранов. – Москва, 1979. – 171 с.
340859
  Лазарев А. Главный аэропорт страны // Япония сегодня. – Москва, 2010. – № 8. – С. 4-8
340860
  Гонтаренко Л. Главный библиотекарь - главный наставник. Славные имена славной библиотеки // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2016. – № 3 (5). – С. 42-47. – ISSN 2518-7341


  Статья посвящена Вере Николаевне Созоновой - опытнейшему специалисту-практику в области формирования фондов патентов и стандартов, главному библиотекарю отдела технической литературы (ныне - отдела научно-информационного обеспечения инновационных ...
340861
   Главный Ботанический сад РСФСР.. – 2-е изд., доп. – Птгр., 1923. – 35с.
340862
   Главный ботанический сад. (История образования, структура, итоги научной деятельности). – Алма-Ата, 1982. – 96с.
340863
   Главный военный госпиталь.. – М., 1985. – 240с.
340864
  Максимова Е.К. Главный воспитатель школы: уч. пособие / Е.К. Максимова, Н.А. Максимов. – Калинин, 1981. – 80с.
340865
  Пантюшенко Т.А. Главный врач: Роман. / Т.А. Пантюшенко. – Минск, 1990. – 286с.
340866
  Неменова Л.М. Главный геолог / Л.М. Неменова. – Москва : Советская Россия, 1975. – 222с.
340867
  Павлишин В.И. Главный геолог Советского Союза : к 100-летию со дня рождения академика Александра Васильевича Сидоренко // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2016. – Т. 38, № 4. – С. 86-89. – ISSN 2519-2396
340868
  Панков В.К. Главный герой. / В.К. Панков. – М., 1960. – 323с.
340869
  Левашева Г.Я. Главный герой. (О В.В.Стасове) / Г.Я. Левашева. – Л., 1972. – 223с.
340870
  Рышков В.А. Главный день / В.А. Рышков. – Донецк, 1986. – 190 с.
340871
  Мирский М.Б. Главный доктор республики / М.Б. Мирский. – М., 1964. – 94с.
340872
  Ласкин С.Б. Главный доктор республики / С.Б. Ласкин. – Л, 1983. – 173с.
340873
  Кочевых И. Главный Закон Вселенной / Иван Кочевых. – Винница : Антекс, 2001. – 48с. – ISBN 966-7782-05-0
340874
  Кутнякова Н.В. Главный земельный комитет -- орудие аграрной политики Временного правительства : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Кутнякова Н.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ист. фак. Каф. ист. СССР сов. периода. – М., 1973. – 23л.
340875
  Кузнецов Н.Ф. Главный и Первый / Н.Ф. Кузнецов. – М, 1988. – 255с.
340876
  Ковязин Ф.Я. Главный измеритель-качество / Ф.Я. Ковязин. – К., 1978. – 151с.
340877
  Костко В.С. Главный импульс / В.С. Костко. – М., 1967. – 51с.
340878
  Лаптев И.Д. Главный источник / И.Д. Лаптев. – М, 1971. – 78с.
340879
  Смирнов А.В. Главный источник нашей силы / А.В. Смирнов. – М., 1984. – 200с.
340880
  Карасева Ирина Юрьевна Главный каталогизатор : создание модельных библиотек в Республике Марий Эл // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 18. – С. 32-33. – ISSN 1727-4893


  Именно благодаря деятельной помощи Фонда "Пушкинская библиотека" был реализован проект "Модельные сельские библиотеки в Республике Марий Эл". Одна из первых модельных сельских библиотек в республике - Руэмская - была создана Фондом в 2003 г.
340881
  Карасева Ирина Юрьевна Главный каталогизатор : создание модельных библиотек в Республике Марий Эл // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 18. – С. 32-33. – ISSN 1727-4893


  Именно благодаря деятельной помощи Фонда "Пушкинская библиотека" был реализован проект "Модельные сельские библиотеки в Республике Марий Эл". Одна из первых модельных сельских библиотек в республике - Руэмская - была создана Фондом в 2003 г.
340882
  Карасева Ирина Юрьевна Главный каталогизатор : создание модельных библиотек в Республике Марий Эл // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 18. – С. 32-33. – ISSN 1727-4893


  Именно благодаря деятельной помощи Фонда "Пушкинская библиотека" был реализован проект "Модельные сельские библиотеки в Республике Марий Эл". Одна из первых модельных сельских библиотек в республике - Руэмская - была создана Фондом в 2003 г.
340883
  Бражнин И. Главный конструктор / И. Бражнин. – Л., 1949. – 148с.
340884
  Асташенков П.Т. Главный конструктор / П.Т. Асташенков. – Москва, 1975. – 286с.
340885
  Эрлихман Вадим Главный конструктор : Биография // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 4. – С. 136-144 : Іл. – Бібліогр. 3 назви. – ISSN 1029-5828
340886
  Каторгин Б.И. Главный конструктор ракетных двигателей и систем. К 100-летию со дня рождения академика В.П. Глушко / Б.И. Каторгин, Л.Е. Стернин // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2008. – Т. 78, № 8. – С. 734-741. – ISSN 0869-5873
340887
  Колодный Л.Е. Главный Кремль России / Л.Е. Колодный. – Москва : Сов. Россия, 1983. – 204 с.
340888
  Ясинский М.Н. Главный Литовский трибунал, его происхождение, организация и компетенция. Вып. 1 / М.Н. Ясинский // Главный Литовский трибунал, его происхождение, организация и компетенция / М.Н. Ясинский. – Киев, 1901. – Вып. 1 : Происхождение Главного Литовского трибунала. – V, [2], 253 с. – (Очерки по истории судоустройства в Литовско-Русском государстве)


  На тит. л. дарственная надпись от автора: Дорогому Владимиру Константиновичу Пискорскому от автора
340889
  Ясинский М.Н. Главный Литовский трибунал, его происхождение, организация и компетенция / М.Н. Ясинский. – Киев : Тип. Н.А. Гирич
Вып. 1 : Происхождение Главного Литовского трибунала. – 1901. – разд. паг. – Конволют из 6 книг переплетен под общим названием. – (Очерки по истории судоустройства в Литовско-Русском государстве)


  Содержание конволюта: 1. Волнения помещичьих крестьян Киевской губернии в 1855 году : [Чит. в заседании Ист. о-ва Нестора-Летописца 26 нояб. 1889 г.] / М.Н. Ясинский; 2. Уставные земские грамоты Литовско-Русского государства / М.Н. Ясинский; 3. ...
340890
  Хоробрых А.М. Главный маршал авиации А.А. Новиков / А.М. Хоробрых. – М, 1989. – 286с.
340891
  Лебедев Е.В. Главный меридиан / Е.В. Лебедев. – Свердловск, 1948. – 75с.
340892
  Леонов Б.А. Главный объект / Б.А. Леонов. – Москва : Московский рабочий, 1978. – 185 с.
340893
  Чумак И.В. Главный ориентир. / И.В. Чумак. – Ставрополь, 1957. – 123с.
340894
  Жураковский В.Н., Волков М.Д., Климченко Л.Л. Главный отсек / В. Жураковский, М. Волков, Л. Климченко. – Мурманск : Кн. изд-во, 1973. – 63 с. : ил. – Миниатюрное издание. – (Кают-компания)
340895
  Всесоюзная Главный павильон / Всесоюзная, выставка с.-х.; Руденко Н.А. – Москва, 1940. – 88 с.
340896
  Всесоюзная Главный павильон. / Всесоюзная, выставка с.-х.; Колеснев С.Г. – Москва, 1955. – 104с.
340897
  Всесоюзная Главный павильон. / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1958. – 56с.
340898
  Васильев В.С. Главный парадокс рыночной экономики, или финансовая война как новая "холодная война" // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 3 (543). – С. 47-62. – ISSN 0321-2068
340899
  Акимова Галина Сергеевна Главный по снабжению армии комитет (Земгор) 1915-1918 гг. (Организац. устройство и деятельность : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / Акимова Галина Сергеевна ; Моск. гос. ист.-арх. ин-т. – Москва, 1973. – 24 с.
340900
  Новик Д. Главный портретист / Д. Новик, Г. Лернер // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2009. – № 6. – С. 50-57


  Америк. фотограф Ричард Аведон (1923-2004)
340901
  Пахомов А.Г. Главный привод / А.Г. Пахомов. – М., 1986. – 302с.
340902
  Ермолаева Е.Н. Главный путь развития сельского хозяйства / Е.Н. Ермолаева; Мин.культ РСФСР; Гос.публ.б-ка им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. – Ленинград : Издание Гос.Публ.б-ки им.М.Е. Салтыкова-Щедрина, 1963. – 28 с.
340903
  Тэсс Т.Н. Главный редактор. / Т.Н. Тэсс. – М, 1956. – 318с.
340904
   Главный ресурс. Доверие к деятельности Фонда “Сколково” растет // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 4 мая (№ 18)


  Только среди подавших заявки на участие в создании исследовательских центров Сколковского института науки и технологий (СколТех) - шесть нобелевских лауреатов, что свидетельствует о значительном росте доверия к проекту. Этому также способствует и ряд ...
340905
  Исламов Сагит Умерович Главный рычаг реализации социально-экономической политики партии / Исламов Сагит Умерович. – Фрунзе, 1985. – 161с.
340906
  Кутейников В.С. Главный свидетель / В.С. Кутейников. – М., 1979. – 111с.
340907
  Воронина М.Н. Главный свидетель. Ночной дозор / М.Н. Воронина; Марина и Андрей Воронины. – Минск : Современный литератор, 2001. – 348, [3] с. – ISBN 985-456-694-3
340908
  Пронина В.Г. Главный сотрудник редакции. / В.Г. Пронина. – Л., 1971. – 66с.
340909
   Главный стратегический рычаг интенсификации.. – Челябинск, 1987. – 144с.
340910
  Зеленый Л. Главный теоретик и стратег отечественной космонавтики / Л. Зеленый, О. Закутняя // Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 1 (181). – С. 42-46. – ISSN 0869-7078


  Мстислав Всеволодович Келдыш заложил теоретические основы внеземных полетов и определил стратегические задачи изучения космоса.
340911
  Фрейкин З.Г. Главный Туркменский канал Аму-Дарья-Красноярск / З.Г. Фрейкин. – Москва, 1952. – 112с.
340912
  Павлов М.И. Главный Туркменский канал. / М.И. Павлов. – М., 1951. – 136с.
340913
   Главный Туркменский канал.. – Вып.2. – Ашхабад, 1952. – 168с.
340914
   Главный Туркменский канал.. – Вып.3. – Ашхабад, 1953. – 116с.
340915
   Главный Туркменский канал. Природные условия и перспективы орошения и обводнения земель южных районов Прикаспийской равнины Западной Туркмении, низовьев Аму-Дарьи и западной части пустыни Кара-Кумы.. – М., 1952. – 308с.
340916
  Костюковский Б.А. Главный университет : повесть о Михаиле Васильеве-Южине / Б.А. Костюковский, С.М. Табачников. – Москва : Политиздат, 1975. – 367с. – (Пламенные революционеры)
340917
  Костюковский Б.А. Главный университет : (повесть о М. Васильеве-Южине) / Б.А. Костюковский, С.М. Табачников. – 2-е изд. – Москва, 1981. – 336 с.
340918
  Толкунов Л.Н. Главный урок / Л.Н. Толкунов. – М., 1984. – 271с.
340919
   Главный фактор экономического роста.. – М., 1988. – 101с.
340920
  Стрельникова Л. Главный химик страны. Уроки Костандова // Химия и жизнь - ХХI век : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва, 2015. – № 8. – С. 3-17. – ISSN 1727-5903
340921
  Мирский М.Б. Главный хирург / М.Б. Мирский. – М., 1973. – 160с.
340922
  Смородкин С.И. Главный ход / С.И. Смородкин. – М., 1982. – 95с.
340923
  Бахманн Клаус Главный шарнир : тема номера: Как победить боль / Бахманн Клаус, Михал Вольфган, Бороздина Надежда // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 3 (156). – С. 84-85 : Фото. – ISSN 1029-5828
340924
  Дробижев В.З. Главный штаб социалистической промышленности / В.З. Дробижев. – М., 1966. – 286с.
340925
  Кобысов С.А. Главный штрек / С.А. Кобысов. – Иркутск, 1980. – 54с.
340926
  Песляк М и Николаев Н. Главный экзамен. / М и Николаев Н. Песляк. – М., 1952. – 168с.
340927
  Лозунько С. Главным провокатором против власти является она сама // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 9-15 марта (№ 10)


  Премьер-министр Николай Азаров прочитал лекцию студентам в ходе своей рабочей поездки в Закарпатскубю область. Он сказал, что провокации против политической стабильности - это подрыв доверия к власти!
340928
   Главоболия с чужбиже думи.. – София, 1983. – 166с.
340929
   Главред : суспільно-політичний тижневик. – Київ, 2006-
№ 29. – 2007
340930
   Главред : суспільно-політичний тижневик. – Київ, 2006-
№ 31. – 2007
340931
   Главред : суспільно-політичний тижневик. – Київ, 2006-
№ 38. – 2007
340932
   Главред : суспільно-політичний тижневик. – Київ, 2006-
№ 41. – 2007
340933
   Главред : суспільно-політичний тижневик. – Київ, 2006-
№ 42. – 2007
340934
   Главред : суспільно-політичний тижневик. – Київ, 2006-
№ 43. – 2007
340935
   Главред : суспільно-політичний тижневик. – Київ, 2006-
№ 44. – 2007
340936
   Главред : суспільно-політичний тижневик. – Київ, 2006-
№ 45. – 2007
340937
   Главред : суспільно-політичний тижневик. – Київ, 2006-
№ 46. – 2007
340938
   Главред : суспільно-політичний тижневик. – Київ, 2006-
№ 48. – 2007
340939
   Главред : суспільно-політичний тижневик. – Київ, 2006-
№ 49. – 2007
340940
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 1 (50). – 2008
340941
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 2 (51). – 2008
340942
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 5 (54). – 2008
340943
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 6 (55). – 2008
340944
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 11 (60). – 2008
340945
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 14 (63). – 2008
340946
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 15 (64). – 2008
340947
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 21 (70). – 2008
340948
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 23 (72). – 2008
340949
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 24 (73). – 2008
340950
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 25 (74). – 2008
340951
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 26 (75). – 2008
340952
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 28 (77). – 2008
340953
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 30 (79). – 2008
340954
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 31/33 (80/82). – 2008
340955
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 34/35 (83/84). – 2008
340956
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 36 (85). – 2008
340957
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 37 (86). – 2008
340958
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 38 (87). – 2008
340959
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 39 (88). – 2008
340960
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 40 (89). – 2008
340961
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 41 (90). – 2008
340962
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 42 (91). – 2008
340963
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 43 (92). – 2008
340964
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 44 (93). – 2008
340965
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 45 (94). – 2008
340966
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 46 (95). – 2008
340967
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 47 (96). – 2008
340968
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 49 (98). – 2008
340969
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 50 (99). – 2008
340970
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 1/2 (154/155). – 2010
340971
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 3/4 (156/157). – 2010
340972
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 5 (158). – 2010
340973
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 6 (159). – 2010
340974
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 7 (160). – 2010
340975
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 8/9 (161/162). – 2010
340976
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 10/11 (163/164). – 2010
340977
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 12 (165). – 2010
340978
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 13 (166). – 2010
340979
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 21 (174). – 2010
340980
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 22 (175). – 2010
340981
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 23 (176). – 2010
340982
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 24 (177). – 2010
340983
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 25 (178). – 2010
340984
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 26 (179). – 2010
340985
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 27 (180). – 2010
340986
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 28 (181). – 2010
340987
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 29 (182). – 2010
340988
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 30/31 (183/184). – 2010
340989
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 32/33 (185/186). – 2010
340990
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 34 (187). – 2010
340991
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 35 (188). – 2010
340992
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 36 (189). – 2010
340993
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 37 (190). – 2010
340994
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 46 (199). – 2010
340995
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 47 (200). – 2010
340996
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 48 (201). – 2010
340997
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 49 (202). – 2010
340998
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 50 (203). – 2010
340999
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 51 (204). – 2010
341000
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 52 (205). – 2010
<< На початок(–10)341342343344345346347348349350(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,