Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1021102210231024102510261027102810291030(+10)В кінець >>
1025001
  Перепелиця Г. "Подібні заяви є пропагандистськими й спрямовані на те, щоб якмога швидше залучити Україну до Митного союзу" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 29 січня (№ 15). – С. 5


  Експерт "Дня" Григорій Перепелиця, доктор політичних наук, професор КНУТШ про "жартівливу" заяву екс-міністра фінансів Росії Кудріна, що його країна швидше буде в ЄС, ніж Україна.
1025002
  Пахльовська О. "Поділ України проходить по одній лінії: між Європою і не-Європою" / розмову вела Лариса Івшина // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; [упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [3] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 93-118. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-19-1
1025003
   "Поділений будинок довго не встоїть" / підготував Лесь Курінний // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 16-22 листопада (№ 46). – С. 14. – ISSN 1992-9277
1025004
  Голубович І. "Подія", "подорож" і "ситуація" думки: до питання про можливості біоконцептографії // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2010. – № 5 : Логіка за часів перемін: академізм vs прагматизм. – С. 89-102. – ISSN 0235-7941
1025005
  Кошелев Я.Р. "Поднятая целина" М. Шолохова : Автореф... канд. филологич.наук: / Кошелев Я.Р.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1952. – 11 с.
1025006
  Литвинов В.М. "Поднятая целина" М. Шолохова / В.М. Литвинов. – М., 1975. – 93с.
1025007
  Капленко С.Г. "Поднятая целина" М.А. Шолохова : Автореф... канд. филол.наук: / Капленко С.Г.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва. – 14 с.
1025008
  Бардин А.В. "Поднятая целина" М.Шолохова / А.В. Бардин. – Оренбургское кн. изд-во, 1958. – 212с.
1025009
  Капітоненко М. "Подобається нам "нормандський формат" чи ні, але його наявність краща за повну відсутність" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 6 вересня (№ 158). – С. 3
1025010
  Смут Джордж "Подождите миллиард лет". Нобелевский лауреат Джордж Смут о том, почему небо темное по ночам // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 12 (177). – С. 36-37 : фото. – ISSN 1029-5828
1025011
  Кудряченко А.І. "Подолання минулого" і політика пам"яті у Федеративній республіці Німеччина // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України ; голов. ред. Меншун В.І. – Київ, 2019. – № 1/4. – С. 24-28. – ISSN 0868-8117
1025012
  Шимкевич К. "Подолання минулого": досвід врегулювання протиріч у постконфліктних суспільствах на прикладі колишньої Югославії // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 146-148. – ISSN 2076-1554
1025013
  Бурлака Г. "Подорож на Ай-Петрі": у пошуках автора


  Низка публікацій 1990-х років утвердила традицію приписувати авторство оповідання "Подорож на Ай-Петрі" М. Грушевському. У статті викладено аргументи, які заперечують таку версію.
1025014
  Школа І.В. "Подорож..." М. Йогансена і "Повернення Дон Кіхота" Г.-К. Честертона: дискурс театральності недраматичного твору // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 304-308. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
1025015
  Казьмирчук М. "Подорожні журнали" – джерела про виробничу культуру і побут робітників Київської губернії кінця ХІХ ст. // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 74-78


  У статті аналізуються недосліджені архівні матеріали "Подорожніх журналів" та висвітлюється їхня інформаціящодо розвитку промисловості Київської губернії кінця ХІХ ст. Автор статті розглядає відображення національних проблем, які зачіпаються у ...
1025016
  Добровольская Алеся "Подорожуймо Україною"! // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 3. – С. 16-17 : фото
1025017
  Никольский С.А. "Подпольность" как мессианский национализм: трагическая ошибка Достоевского // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 7. – С. 109-120. – ISSN 0042-8744
1025018
  Даниленко І.І. "Подражаніє" як форма інтертекстуальної творчості в поетичному дискурсі Т. Шевченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 204-208


  У статті уточнюється поняття "подражаніє", що запроваджене в українській літературі Т.Шевченком на позначення поезій, створених засобами творчого наслідування. В статье уточняется понятие "подражание", введенное в украинскую литературу Т.Шевченко ...
1025019
  Бовдуй Д. ...Подорожуй... : вірші // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2016. – № 7. – С. 84-96
1025020
  Казандзакіс Н. [Подорoжуючи : Іспанія / Н. Казандзакіс. – Афіни : Казандзакі, 1996. – 225 с. – Видання новогрецькою мовою. - В книзі немає точних даних про дату видання, приблизно: 1996
1025021
  Терзакіс А. [Подорож із вечірньою зорею : роман / Ангелос Терзакіс. – 11-е вид. – Афіни : Естія, 1998. – 171 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька література ; 79]). – ISBN 960-05-0299-4
1025022
  Казандзакіс Нікос [Подорожyючи : Англія / Казандзакіс Нікос. – Афіни : Казандзакі, 1996. – 284 с. – Видання новогрецькою мовою
1025023
  Ураніс К. [Подорожі: Греція / Костас Ураніс. – 7-е вид. – Афіни : Естія, 1992. – 445 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька література ; 216]). – ISBN 960-05-0425-3
1025024
  Ураніс К. [Подорожі: Іспанія / Костас Ураніс. – 2-е вид. – Афіни : Естія, 1997. – 352 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька література ; 14]). – ISBN 960-05-0709-2
1025025
  Ураніс К. [Подорожі: Італія / Костас Ураніс. – Афіни : Естія, 1978. – 242 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька література ; 15])
1025026
  Казандзакіс Нікос [Подорожуючи : Італія, Єгипет, Синай, Єрусалим, Кіпр, Пелопонес / Казандзакіс Нікос. – 6-е вид. – Афіни : Казандзакі, 1969. – 329 с. – Видання новогрецькою мовою
1025027
  Казандзакіс Н. [Подорожуючи : Росія / Н. Казандзакіс. – Афіни : Казандзакі, 1996. – 275 с. – Видання новогрецькою мовою. - В книзі немає точних даних про дату видання, приблизно: 1996
1025028
  Казандзакіс Н. [Подорожуючи : Японія, Китай / Н. Казандзакіс. – Афіни : Казандзакі, 1996. – 413 с. – Видання новогрецькою мовою. - В книзі немає точних даних про дату видання, приблизно: 1996
1025029
  Зензинов З. По-дорожное : Слово о странствующих // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 3. – С. 8-23. – ISSN 0130-7673
1025030
  Плотников Н.И. Подземные воды - наше богатство / Н.И. Плотников. – Москва : Недра, 1976. – 208с.
1025031
  Кочина-Полубаринова Подземные воды / Кочина-Полубаринова. – Новосибрск, 1964. – 72 с.
1025032
  Пантелеев И.Я. Подземные воды Алжира -- Groud water of Aigeria. / И.Я. Пантелеев, С.М. Голубев. – М., 1978. – 212с.
1025033
  Оганезов Г.Г. Подземные воды Араратской котловины / Г.Г. Оганезов. – Ереван
1. – 1957. – 167с.
1025034
  Оганезов Г.Г. Подземные воды Араратской котловины / Г.Г. Оганезов. – Ереван
4. – 1957. – 80с.
1025035
  Оганезов Г.Г. Подземные воды Араратской котловины / Г.Г. Оганезов. – Ереван
2. – 1958. – 151с.
1025036
  Оганезов Г.Г. Подземные воды Араратской котловины / Г.Г. Оганезов. – Ереван
3. – 1962. – 452с.
1025037
  Оганезов Г.Г. Подземные воды Араратской котловины / Г.Г. Оганезов. – Ереван
5. – 1964. – 144с.
1025038
  Швай Л.П. Подземные воды Днепровско-Донецкой впадины в связи с нефтегазоносностью / Л.П. Швай. – Москва : Недра, 1973. – 105с.
1025039
  Розин А.А. Подземные воды Западно-Сибирского артезианского бассейна и их формирование / А.А. Розин. – Новосибирск : Наука, 1977. – 101с.
1025040
  Белявский Г.А. Подземные воды зоны интенсивного водообмена в пределах Западного Полесья Украинской ССР : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Белявский Г.А.; АН УССР. Ин-т геол. наук. – Киев, 1966. – 20л.
1025041
  Вишняков А.С. Подземные воды зоня активного водообмена Туранской плиты / А.С. Вишняков, Х.Р. Дусходжаев. – Ташкент, 1988. – 122с.
1025042
  Фотиев С.М. Подземные воды и мерзлые породы Южно-Якутского угленосного бассейна / С.М. Фотиев. – М., 1965. – 231с.
1025043
  Жоров А.А. Подземные воды и окружающая среда : Опыт исследований в Нидерландах для Центральной России / А.А. Жоров; Под ред. А.Н. Клюквина, В.Н. Лазаренко, И.С. Пашковского. – Москва, 1998. – 380с.
1025044
  Фролов Н.М. Подземные воды и палеогидрогеологические условия Западного Причерноморья. / Н.М. Фролов. – М-Кишинев, 1958. – 67с.
1025045
  Нехорошев В.М. Подземные воды Керченского железорудного бассейна и особенности определения фильтрационных характеристик при гидрогеологических исследованиях : Автореф. дис. ... канд. геол.-минер. наук / Нехорошев В. М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 23 с.
1025046
  Ланге О.К. Подземные воды на службе социалистического хозяйства : Научно-популярные очерки / О.К. Ланге. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Вып.21 : Среди природы. – 1950. – 92с.
1025047
  Радько Н.И. Подземные воды области внутреннего прогиба. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 04.125 / Радько Н.И.; АН УССР.Ин-т геол.наук. – К, 1970. – 33л.
1025048
  Варава К.Н. Подземные воды палеогеновых и меловых отложений Днепровско-Донецкой впадины / К.Н. Варава, Г.Н. Негода. – Киев : Наукова думка, 1968. – 107с.
1025049
  Питьева К.Е. Подземные воды палеозоя Северного Прикаспия / К.Е. Питьева. – Москва : Московский университет, 1971. – 356с.
1025050
  Эпштейн Д.Г. Подземные воды плиоценовых отложений северо-западного обрамления Прикаспийской впадины. : Автореф... канд.геол-минерал.наук: 125 / Эпштейн Д.Г.; Казан.гос.ун-т. – Саратов, 1968. – 31л.
1025051
  Бочкарева В.А. Подземные воды Прикаспийской впадины и ее восточных обрамлений : (Растпространение, гидрогеохимические типы, формирование и использование) / В.А. Бочкарева, Ж.С. Сыдыков, Д.А. Джангирьянц; АН КазССР, Ин-т гидрогеологии и гидрофизики. – Алма-Ата : Наука, 1973. – 225с.
1025052
  Закревский Д.В. Подземные воды Причерноморского артезианского бассейна на междуречье Ю.Буга-Ингулец и некоторые вопросы их формирования : Автореф. дис. ... канд. геол.-минералогич. наук / Закревский Д.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. Кафедра гидрогеологии и инжен. геологии. – Киев, 1964. – 22 с.
1025053
  Будзинский Ю.А. Подземные воды Приэльбрусья и условия формирования их химического состава : Автореф. дис. ... канд. геол.-минер. наук / Будзинский Ю. А. ; ЛГУ. – Ленинград, 1969. – 24 с.
1025054
  Черненко И.М. Подземные воды Северного Приаралья. : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Черненко И.М.; Днепропетр. горный ин-т им. Артема. Каф. гидрогеологии и инж. геологии. – Днепропетровск, 1965. – 21л.
1025055
  Бурджанадзе И. и. Подземные воды северо-западной части Южного склона Большого Кавказа и условия их формирования (Бассейны верхних течений тек Мзымты, Бзыби и Кодори) : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Бурджанадзе И. и.; Груз. политехн. ин-т им. Ленина. – Тбилиси, 1968. – 30л.
1025056
  Семихатов А.Н. Подземные воды СССР / А.Н. Семихатов. – Москва-Ленинград-Новосибирск
Ч. 1. – 1934. – 400с.
1025057
   Подземные воды СССР. – Москва, 1970. – 143 с.
1025058
  Станкевич Е.Ф. Подземные воды Татарии / Е.Ф. Станкевич. – Казань, 1967. – 40с.
1025059
   Подземные воды Татарии. – Казань, 1987. – 187 с.
1025060
  Сардаров Э. и. Подземные воды центрального вулканического нагорья Армянской ССР : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Сардаров Э. и.; Аз. ин-т нефти и химии. – Баку, 1970. – 30л.
1025061
  Куликов Г.В. Подземные воды четвертичных отложений Северной Ферганы как источник орошеня и водоснабжения : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Куликов Г.В.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1961. – 18л.
1025062
  Шапиро С.М. Подземные воды юго-востока Центрального Казахстана. (Формирование, ресурсы, использование) / С.М. Шапиро. – Алма-Ата, 1974. – 184с.
1025063
  Бабинець А.Е. Подземные воды юго-запада Русской платформы. (Распространение и условия формирования) / А.Е. Бабинець. – Киев : АН Укр.ССР, 1961. – 380 с.
1025064
   Подземные воды Южного Прибалхашья. – Алма-Ата, 1980. – 128с.
1025065
   Подземные воды Якутии. – М, 1967. – 112с.
1025066
   Подземные воды Якутии. – М, 1967. – 112с.
1025067
  Бурмин Ю.А. Подземные кладовые Подмосковья. / Ю.А. Бурмин, В.Л. Зверев. – М., 1982. – 144с.
1025068
  Басков Е.А. Подземные минеральные воды и палеогидрогеология Восточно-Сибирской артезианской области : Автореф... д-ра геол.-минерал.наук: / Басков Е.А.; Всесоюз. науч.-исслед. геол. ин-т. – Л., 1967. – 62л. – Бібліогр.:с.60-62
1025069
   Подземные минеральные воды Казахстана. – Алма-Ата, 1984. – 231с.
1025070
  Ахмедсафин У. Подземные моря Казахстана / У. Ахмедсафин. – Алма-Ата, 1964. – 52с.
1025071
  Бишай Н.З. Подземные промышленности воды западного побережья Суэцкого залива. : Автореф... Канд.геол.-минерал.наук: / Бишай Н.З.; Моск.геол-развед.ин-т. – М, 1965. – 28л.
1025072
  Бондаренко С.С. Подземные промышленные воды / С.С. Бондаренко, Г.В. Куликов. – Москва : Недра, 1984. – 358с.
1025073
   Подземные ядерные взрывы. – М, 1962. – 248с.
1025074
   Подземный водный и солевый сток в бассейне Аральского моря. – Алма-Ата, 1983. – 160с.
1025075
  Зекцер И.С. Подземный водообмен суши и моря. / И.С. Зекцер. – Л, 1984. – 206с.
1025076
  Камбулов Н.И. Подземный гарнизон. Повесть. / Н.И. Камбулов. – Изд. переработ и доп. – М. : Военное издательство, 1962. – 256 с.
1025077
  Линдсей Д. Подземный гром : роман из жизни Рима в годы Нерона / Д. Линдсей. – Москва, 1970. – 478с.
1025078
  Мухин В.Е. Подземный десант / В.Е. Мухин. – М., 1988. – 155с.
1025079
  Костылева Н. Подземный Киев. Часть 1. Мистические ходы и древние артефакты // Стена : всеукраинский молодёжный информационно-аналитический журнал / гл. ред. Правдивец А.В. ; редкол.: Волков О., Доев А., Муза Э. [и др.]. – Киев, 2019. – № 1 (47). – С. 74-81
1025080
   Подземный лед : К 7 Международному конгрессу ассоциации по изучению четвертичного период (ИНКВА) в США, 1965г. – Москва : Московский университет, 1965. – 218с.
1025081
   Подземный лед. – Москва : Московский университет
Вып. 2. – 1965. – 182с.
1025082
   Подземный лед. – Москва : Московский университет
Вып. 3. – 1967. – 182с.
1025083
  Дроздов И.В. Подземный меридиан. / И.В. Дроздов. – М., 1972. – 272с.
1025084
  Лункевич В. Подземный мир : (вымершие организмы) / В. Лункевич; Государственное антирелигиозное издательство. – Изд. 6-е, перераб. – Москва : Государственное антирелигиозное из-во, 1937. – 107с.
1025085
  Рубакин Н.А. Подземный огонь. откуда, как и когда он появился под землей / Н.А. Рубакин. – Москва : Изд. Всероссийского Центр. исп. комитета советов и депутатов, 1918. – 140 с.
1025086
  Адабашев И И. Подземный океан / И.И. Адабашев. – Москва : Географгиз, 1962. – 101с. : ил., карты. – (Природа и человек. Нар. б-ка)
1025087
  Лаврушко П.Н. Подземный ремонт скважин. / П.Н. Лаврушко. – М, 1961. – 464с.
1025088
  Суров В.П. Подземный стаж. / В.П. Суров. – М, 1990. – 286с.
1025089
   Подземный сток. – Москва : Наука, 1972. – 139с.
1025090
  Джамалов Р.Г. Подземный сток в моря и Мировой океан / Р.Г. Джамалов, И.С. Зекцер, А.В. Месхетели. – Москва : Наука, 1977. – 94с.
1025091
  Симнишкайте И.Ч. Подземный сток в реки Северной Литвы и Калининградской области РСФСР. : Автореф... канд. географ.наук: 11.696 / Симнишкайте И.Ч.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1972. – 28л.
1025092
  Всеволожский В.А. Подземный сток и водный баланс платформенных структур / В.А. Всеволожский. – Москва, 1983. – 167с.
1025093
   Подземный сток на территории Сибири. – Москва, 1979. – 139 с.
1025094
   Подземный сток на территории Сибири и методы его изучения. – Новосибрск : Наука, 1979. – 136с.
1025095
   Подземный сток на территории СССР. – Москва : Московский университет, 1966. – 304с.
1025096
  Колодеев Евгений Иванович Подземный сток рек о.Сахалин : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.07 / Колодеев Евгений Иванович; Одесский гидрометеорологический ин-т. – Одесса, 1987. – 18л.
1025097
   Подземный сток территории центральной и восточной европы. – М, 1982
1025098
  Джамалов Р.Г. Подземный сток Терско-Кумскогоартезианского бассейна. / Р.Г. Джамалов. – М., 1973. – 95с.
1025099
  Лясковский Б.Ю. Подземный сток южного склона и предгорий Украинских Карпат. : Автореф... канд. геол.наук: 04.00.06 / Лясковский Б.Ю.; АН УССР. Ин-т геол. наук. – К., 1974. – 26л.
1025100
  Мечников Ю.П. Подземный температурный фон Саксаганского железорудного района Криворожского бассейна / Ю.П. Мечников, С.В. Тихливец, О.Г. Волков // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2019. – Т. 41, № 5. – С. 156-164 : рис. – Библиогр.: с. 164. – ISSN 0203-3100
1025101
  Стась А.А. Подземный факел / А.А. Стась. – М, 1965. – 165с.
1025102
  Поляков Ю. Подземный художник : Повесть // Нева : Литературный журнал. – Санкт-Петербург, 2002. – № 11. – С. 5-43. – ISSN 0130741-Х
1025103
  Сухов Ф.Г. Подзимь. / Ф.Г. Сухов. – М, 1985. – 41ё4с.
1025104
  Васильев В.П. Подзменые воды Полесской седловины / В.П. Васильев. – Минск, 1984. – 94с.
1025105
  Татаринов С.Ф. Подзолистые почвы Архангельской области / С.Ф. Татаринов. – Архангельск, 1948. – 64с.
1025106
   Подзолистые почвы Запада Европейской части СССР. – Москва : Колос, 1977. – 288с.
1025107
   Подзолистые почвы Северо-Запада Европейской части СССР. – Москва : Колос, 1979. – 288с.
1025108
   Подзолистые почвы Северо-Запада Европейской части СССР. – Москва : Колос, 1979. – 256с.
1025109
   Подзолистые почвы Центральной и Восточной частей Европейской территории СССР (на суглинистых почвообразующих породах). – Ленинград : Наука, 1980. – 301с.
1025110
   Подзолистые почвы Центральной и Восточной частей Европейской территории СССР(на песчаных почвообразующих породах). – Ленинград : Наука, 1981. – 200с.
1025111
  Зайдельман Ф.Р. Подзоло- и глееобразование / Ф.Р. Зайдельман. – М., 1974. – 208с.
1025112
  Роде А.А. Подзолообразовательный процесс. / А.А. Роде. – М.-Л., 1937. – 455с.
1025113
  Городков Б.Н. Подзона лиственных лесов в пределах Ишимского уезда Тобольской губернии / Б.Н. Городков, 1915. – 140с. – (Труды почвенно-ботанических экспедиций по исследованию колонизационных районов Азиатской России ; Часть 2)
1025114
  Гарін Ф. Подив / Ф. Гарін. – Харків, 1968. – 56с.
1025115
  Хижняк М.В. Подивись мені в очі / М.В. Хижняк. – Донецьк, 1967. – 83с.
1025116
  Воскрекасенко С.І. Подивись на себе з боку / С.І. Воскрекасенко. – Київ, 1962. – 141 с.
1025117
  Тарнашинська Л. Подивитися на світ... на всі чотири боки" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 26 вересня (№ 19). – C. 4, 5


  18 вересня шістдесятниці Аллі Горській виповнилося б 85.
1025118
  Коноваленко Ю. Подивімось на себе з боку // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 26 квітня -3 травня (№ 17/18)


  Типові помилки педагогів: мовні паразити, зовнішній вигляд, професійні огріхи, голос, імідж.
1025119
   Подивіться фільм. – К, 1968. – 118с.
1025120
  Василев М. Подиграните мисионери / М. Василев. – София : Народна младеж, 1975. – 132 с.
1025121
  Крикун М.Г. Подимні реєстри XVII ст. як джерело // Третя республіканська наукова конференція з архівознавства та інших спеціальних історичних дисциплін / Архівне управління при Раді Міністрів УРСР ; [ред. кол. : І.Л. Бутич, А.М. Катренко, Ф.П. Шевченко]. – Київ : [Друкарня ЦРМ АУ при РМ УРСР], 1968. – Друга секція : Спеціальні історичні дисципліни. – С. 69-98
1025122
  Усач Г.Д. Подих : вірші / Г.Д. Усач. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 78 с.
1025123
  Сенченко І. Подих 20-х років


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
1025124
  Бистрова О. Подих античності в універсумі Дмитра Чижевського // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 122. – С. 224-228. – ISSN 2078-340X
1025125
  Герасименко Ю.Г. Подих бурі : поезії / Ю.Г. Герасименко. – Київ : Держлітвидав України, 1961. – 168 с.
1025126
  Вихрущ В.П. Подих весни : поезії / В.П. Вихрущ. – Львів : Каменяр, 1980. – 95 с.
1025127
  Скосарева Н. Подих вітру : поезія // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 8. – С. 19-22. – ISSN 0868-4790
1025128
  Мележ І.П. Подих грози / Іван Мележ :. – Київ, 1969. – 480 с.
1025129
  Мусієнко П.Н. Подих давнини глибокої / П.Н. Мусієнко. – Київ, 1972. – 79 с.
1025130
  Мушник С.М. Подих життя : поезії / С.М. Мушник. – Київ, 1956. – 84 с.
1025131
  Музыченко Н.М. Подих землі / Н.М. Музыченко. – К., 1964. – 96с.
1025132
  Котлярчук Андрій Подих Істанбула : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 5. – С. 38-43 : Фото
1025133
  Коломієць В.Р. Подих моєї землі : вірші та поема / В.Р. Коломієць. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 223 с.
1025134
  Загнітко А.П. Подих рідного слова / Анатолій Загнітко ; [відп. ред. І. Вихованець] ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т. – Донецьк : ДонНУ, 2014. – 235, [1] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 232-235. - Рез. англ. – Бібліогр.: с. 225-231 та в кінці розд. – ISBN 978-966-639-651-1


  У пр. № 1713691 напис: Вельмишановному Григорієві Фоковичу з повагою від автора. 13.11.14. Підпис.
1025135
  Никодим Подих серця до Творця : У 2 томах / Никодим, (Руснак). – Харків : Майдан. – ISBN 966-8478-83-5
Т.2. – 2004. – 224 с.
1025136
  Никодим Подих серця до Творця : Вибрані вірші у 5 томах / Никодим (Руснак); Ред. Ю.О. Голубкін. – Харків : Майдан. – ISBN 966-372-050-6; 966-372-051-4 (т.5)
Т.5. – 2006. – 176с.
1025137
   Подих смерті. – К, 1989. – 440с.
1025138
  Терен В.В. Подих степу / В.В. Терен. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 128 с.
1025139
  Базилевський В. Подих степу // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 25 січня (№ 3). – С. 6-7


  Нова поетична книга Віктора Терена "Жити".
1025140
   Подих столітньої історії. Полтавський педагогічний університет / [уклад. О.П. Єрмак ; ред.: М.І. Степаненко, Л.М. Кравченко]. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2014. – 215, [3] с. : табл. – ISBN 978-966-2538-29-8
1025141
  Буркатов Б.А. Подих сучасності / Б.А. Буркатов. – К., 1975. – 215с.
1025142
  Станішевський Ю.О. Подих сучасності / Ю.О. Станішевський. – Київ, 1981. – 208 с.
1025143
  Жулинський М. Подих третього тисячоліття. Українська література на межі тисячоліть
1025144
  Гриценко П.Ю. Подих часу над материком Михайла Стельмаха // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків, 2012. – № 19/21 (311/313). – С. 91-95
1025145
  Дрозд В.Г. Подих чудесного / В.Г. Дрозд. – Київ, 1988. – 293 с.
1025146
  Довгий О.П. Подих яблуні : поезії / О.П. Довгий. – Київ : Дніпро, 1974. – 174 с.
1025147
  Слабошпицький М. Подібна тільки до самої себе // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 6 грудня (№ 45/46). – С. 8


  Штрихи до портрета прозаїка і вченого Марини Гримич.
1025148
  Абдаллах Д. Подібне математичне моделювання при керуванні складною системою з неявно вираженим критерієм оптимальності. : Автореф... Канд. техн. наук: 01.05.02 / Абдаллах Д.; Вінницький держ. техн. ун-тет. – Вінниця, 1997. – 16л.
1025149
   Подібність і відмінності ореолів фенітизації Пенченгінського та Чернігівського карбонатитових масивів / С. Шнюков, І. Лазарєва, Ю. Никанорова, В. Морозенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 28-33. – (Геологія ; вип. 4 (67)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено мінералого-петрографічні й геохімічні особливості карбонатитів та ореолів фенітизації двох карбонатитових масивів лінійного структурно-морфологічного типу: Пенченгінського (Єнісейський кряж) та Чернігівського (Приазов"я). Мета роботи ...
1025150
  Вовк П.С. Подібність і нетотожність морфонологічних центрів української та польської мов : доповідь на секційному засіданні Міжнародних славістичних читань Ін-ту філології КНУТШ, Ін-ту Мовознавства НАНУ ім. О.О.Потебні, Ін-ту укр. мови НАНУ, Ін-ту літ-ри НАНУ ім.Т.Г.Шевченка... присвячених пам"яті акад. Л.А.Булаховського 04 квітня 2008 р. / Поліна Вовк. – Київ, 2008. – 21с.
1025151
  Вовк П.С. Подібність і нетотожність морфонологічних центрів української та російської мов / П.С. Вовк, філол.н. д., проф. // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 129-134
1025152
  Титова В.С. Подієвий маркетинг у просуванні бренду країни: український контекст // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 118, (ч. 1). – С. 60-69. – ISSN 2308-6912


  В сучасному світі під впливом глобалізаційних процесів конкуренція між національними державами все більш нагадує боротьбу за споживача між великими корпораціями. В таких умовах конкурентного змагання все більшого значення для держав набуває свій ...
1025153
  Ковтун Т.В. Подієвий маркетинг у системі інтегрованих маркетингових комунікацій // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 12, липень - грудень. – С. 20-27


  Статтю присвячено аналізу подієвого маркетингу як технології сучасних маркетингових комунікацій. Об"єктом аналізу є стан ринку подієвого маркетингу, його тенденції та базові чинники. The article is devoted to the analysis of event marketing ...
1025154
  Маренич В.М. Подієвий маркетинг як спосіб створення гармонійних стосунків з громадськістю // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – С. 96-102. – (Філософія, філософія права, політологія, соціологія ; № 3(13). – ISSN 2075-7190
1025155
  Корнілова Н.В. Подієвий туризм в Україні // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 112-119 : табл. – Бібліогр.: 7 назв.
1025156
  Захарчин Р.М. Подієвий туризм як чинник модернізації підготовки професіоналів з івент-менеджменту у вищій школі (на прикладі досвіду Дьвівського інституту економіки і туризму) // Науковий вісник НЛТУ України : збірник наукових праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2017. – Вип. 27 (2). – С. 178-181. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Висвітлено проблеми вищої школи щодо підготовки сучасних кадрів туризму, зокрема основну увагу приділено зростаючій потребі ринку праці у професіоналах з інвент-менеджменту та можливий шлях вирішення цієї проблеми через модернізацію освітнього процесу ...
1025157
  Парфіненко А.Ю. Подієвий туризм як чинник формування туристичної привабливості міста // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 34. – С. 144-153
1025158
  Пригодій С.М. Подієвість versus інтерпретація у художньому творі // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 204-208
1025159
  Малиновський А. Подієвість наукового буття Арнольда Слюсаря
1025160
  Абаїмов А.В. Події 11 вересня 2001 року в дзеркалі українських мас-медіа // Українське журналістикознавство : щорічний науковий журнал / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка Ін-т журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 2. – С.53-54
1025161
  Конаков Б. Події 11вересня 2001 р. як привід в Афганістані // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 280-282. – ISBN 978-966-171-783-0
1025162
  Шендрик Л. Події 1708 - 1709 років на Полтавщині в контексті Північної війни // Полтавська битва 1709 року в історичній долі України, Росії, Швеції та інших держав : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Полтав. міськрада ; Посольство Рос. Федерації в Україні ; Посольство Швеції в Україні [та ін. ; редкол.: Н.В. Білан та ін.]. – Полтава : Толмачова Н.Ю., 2009. – С. 333-344. – ISBN 978-966-8591-31-0
1025163
  Забіяка І.М. Події 1905-1907 р.р. у житті Василя Горленка // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 21. – С. 116-121.
1025164
  Мотрук С. Події 1968 та 1989 рр. в Чехословаччині: проблеми інтерпретації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 40-45. – (Історія ; Вип. 102). – ISSN 1728-3817


  В статті проаналізовано дискусійні аспекти подій Празької весни 1968 р. та "оксамитової революції" 1989 р. в Чехословаччині, проблеми тлумачення їх сутності в сучасній вітчизняній та зарубіжній історіографії. The article deals with some debatable ...
1025165
  Сурнін В.Б. Події 9 січня 1905 року в Петербурзі через призму поняття "кольорових революцій" // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – C. 44-50. – (Серія: Історія ; вип. 2 (35))
1025166
  Райхель Ю. Події в Актобе // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 14 червня (№ 103). – С. 11


  Події в Казахстані ставлять Москву в дуже складне становище.
1025167
  Талат-Кялпша Лаймонас Події в Грузії: справжня й удавана правда // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 10. – С. 50-51. – ISSN 0130-5212
1025168
  Данилова В.Є. Події в емпіричній та художній дійсності. Особливості їх зближення // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 37-46. – (Серія: Культурологія ; вип. 55). – ISSN 2410-5325


  "Проаналізовано концепт «подія» в емпіричному та художньому аспектах. Виявлено умови, за яких відбувається життєва подія. Описано класифікацію подій за рівнем суб’єктності сприйняття. Окремо висвітлено відмінності художньої події від події, що ...
1025169
  Еванс Г. Події в Лівії та їх наслідки: межі інтервенції? // Щорічник СІПРІ 2012: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. – Київ, 2013. – Вип. 43. – С. 22-30. – ISBN 978-966-2050-00-4
1025170
  Шейміна Н. Події голодних 1946-1947 років в Україні через музейну колекцію // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – С. 347-351
1025171
  Шейміна Н. Події голодних 1946 - 1947 років в Україні через музейну колекцію // Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні XX століття" : матеріали конф. : Київ, 16 трав. 2018 р. / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 681-690
1025172
  Ткачук Д. Події Голодомору 1932-1933 рр. Крізь призму приватних історій жителів Житомира // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – С. 321-327
1025173
  Ткачук Д. Події Голодомору 1932 - 1933 рр. крізь призму приватних історій жителів Житомира // Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні XX століття" : матеріали конф. : Київ, 16 трав. 2018 р. / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 624-639
1025174
   Події і особистості революційної доби. – Київ, 2003. – 267с. – ISBN 966-02-2609-8
1025175
  Добровольський В.О. Події і факти : біогр. нариси / В"ячеслав Добровольський ; Нац. акад. наук України, Ін-т енцикл. досліджень. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2012. – 351, [2] с., [1] арк. портр. : іл., фотогр. – Текст укр., рос. – Бібліогр.: с. 333-351. – ISBN 978-966-02-6181-5


  Бібліотеці Київського університету в подарунок від автора - бувшого студента філософського факультету КДУ в 1947 р. Підпис
1025176
   Події Майдану очима бельгійського фотохудожника // Київський університет. – Київ, 2014. – Листопад (№ 16/17). – С. 3 : фото


  Нещодавно у Виставковій галереї університету відбулося відкриття виставки відомого бельгійського фотохудожника Жима Сюмкаї, присвяченої подіям, що відбувалися на Майдані. Відкриваючи виставку, ректор університету Леонід Губерський відзначив неймовірну ...
1025177
  Томин Ю. Події на західноукраїнських землях у контексті революції 1918 р. в Австро-Угорщині / Ю. Томин, М. Сигидин // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів, 2000. – Вип. 6 : Західно-Українська Народна Республіка: історія і традиції. – С. 127-129. – ISBN 966-02-2208-4
1025178
  Вакулич В. Події на Майдані Незалежності України восени 2013 - взимку 2014 рр. // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 6. – С. 120-131


  У світлі окремих українських і російських друкованих ЗМІ.
1025179
  Андрухів І. Події на Станіславщині в перші дні німецько-радянської війни // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 56-64. – ISSN 2222-5250
1025180
  Задорожний М.П. Події не місцевого значення // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 5 (171). – С. 48 : фото
1025181
  Денисенко Г. Події Північної війни в Україні в пам"ятках  історії та культури: теорія та практика / Г. Денисенко, О. Денисенко // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 190-200
1025182
  Демиденко Т. Події Північної війни у шкільному курсі історії: методичний аспект // Полтавська битва 1709 року в історичній долі України, Росії, Швеції та інших держав : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Полтав. міськрада ; Посольство Рос. Федерації в Україні ; Посольство Швеції в Україні [та ін. ; редкол.: Н.В. Білан та ін.]. – Полтава : Толмачова Н.Ю., 2009. – С. 470-475. – ISBN 978-966-8591-31-0
1025183
  Скальський В. Події під Крутами: відображення в українській пресі початку 1918 року // Українська революція 1917-1921 рр.: подвиг героїв Крут : матеріали наукових читань / Український ін-т національної пам"яті; Ін-т історії України НАНУ; Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя; [ відп. ред. В.Ф. Верстюк ]. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2008. – С. 102-107. – ISBN 978-966-355-019-0
1025184
  Чуря О.В. Події у Львові 1 жовтня 1989 р. та їхні наслідки // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 35-39. – (Серія : Історія ; вип. 2 (31))
1025185
  Демуз І. Події Української революції 1917-1921 рр в інтерпретаціях Петра Стебницького // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 13. – С. 20-30. – ISSN 2518-7732
1025186
  Русаль Л. Події як підстави припинення трудового договору // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.382-388. – (Серія юридична ; Вип. 38)
1025187
  Шинкаренко В.Ф. Події, що зацікавили науку // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2014. – № 1 (90), січень - лютий. – С. 59-66


  Реформування української науки.
1025188
  Слепічева М.О. Подійне моделювання адсорбції молекулярного водню вуглецевими наноструктурами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Слепічева Маргарита Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1025189
  Петрущенков С.П. Подійний аспект наукового пізнання // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 71-79. – (Філософія. Політологія. Соціологія. Психологія ; [за 1993 рік])
1025190
  Бежевець О. Поділ або виділення підприємства. Розділ майнових зобов"язань // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 1. – С.73-74
1025191
  Правдюк В.М. Поділ без поділу: правові проблеми поділу земель України на категорії // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2010. – № 10 (72). – С. 21-26
1025192
  Пильгун Н.В. Поділ влади - конституцйна основа взаємодії // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 35-39. – ISSN 1563-3349
1025193
  Яценко І. Поділ влади як правова фікція (погляди польського вченого Владислава Маліняка) // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2016. – № 5/6 (161/162). – С. 4-8. – ISSN 2308-9636
1025194
  Еллинек Георг Поділ держави // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – № 3 (17). – С. 70-84.
1025195
  Процюк І.В. Поділ державної влади в парламентсько-президентській республіці // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – Вип. 119. – С. 3-13. – ISSN 2224-9281
1025196
  Кучук А. Поділ державної влади та правоохоронна діяльність // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 1 (157). – С. 68-71.
1025197
  Правдюк В.М. Поділ земель за цільовим призначенням за законодавством України : монографія / В.М. Правдюк. – Київ : Правова єдність, 2018. – 203, [1] с. – Бібліогр.: с. 175-203. – ISBN 978-617-566-465-0
1025198
  Лобунько А.В. Поділ землі за основним цільовим призначенням як функція управління землекористуванням в Україні // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 165-171. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-1677
1025199
  Мельниченко О.В. Поділ майна подружжя в умовах дислокації українських сімей та капіталу у країни ЄС // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 143-147. – ISSN 2219-5521


  У статті досліджено причини соціального, економічного, правового походження та умови дислокації українських сімей і капіталу у країни ЄС. Основну увагу звернено на проблеми поділу майна подружжя в умовах дислокації українських сімей та капіталу у ...
1025200
  Пашинський А. Поділ майна подружжя за англійським правом // Юридична газета. – Київ, 2017. – 15 серпня (№ 31/32). – С. 22-23
1025201
  Кравцова Т. Поділ майна при розлученні // Юридична газета. – Київ, 2013. – 3 вересня (№ 35/36). – С. 26-27


  У статті розглядаються проблеми поділу майна при розлученні в аспекті врахування боргових зобов"язань.
1025202
  Шелеп І.Ф. Поділ норм трудового права на матеріальні й нематеріальні // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 104. – С. 245-251. – ISSN 0201-7245
1025203
  Пивовар С.Ф. Поділ Польщі / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 293-294. – ISBN 966-642-073-2
1025204
  Шабуніна В.В. Поділ права на публічне і приватне в римському праві // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 77. – С. 14-21. – ISSN 0201-7245
1025205
  Гладких М.І. Поділ праці / М. Гладких // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 292-293. – ISBN 966-642-073-2
1025206
  Сень А.О. Поділ Р. Рорті приватної і публічної сфери життєдіяльності, або як можна одночасно бути постмодерністом і лібералом // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 173-175
1025207
  Харченко Г. Поділ речових прав у доктрині цивільного права // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (279). – С. 73-78. – ISSN 2663-5313
1025208
  Підлісний Є. Поділ сімейного гнізда // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2004. – № 3. – С.42-45. – ISSN 1726-3077


  Майнові аспекти розірвання шлюбу
1025209
  Маркович Х.М. Поділ спільного майна у фактичних шлюбних відносинах: теоретичний та практичний аспект // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – C. 399-405. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1025210
  Федоренко О. Поділ та єдність влади: інтеграційні механізми на парламентському рівні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 11. – С.13-15. – ISSN 0132-1331
1025211
  Копча В.В. Поділ ЧСФР і становлення незалежної Словацької Республіки: конституційні основи і політична практика // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник. – Київ, 2006. – № 57. – С. 3-10.
1025212
  Філінюк А.Г. Поділи Речі Посполитої в долі Правобережної України // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 4. – С. 102-118
1025213
  Кисленко В.О. Поділися скарбами душі / В.О. Кисленко. – К., 1971. – 61с.
1025214
  Грищук Б.А. Поділля - колиско і доле : роман / Б.А. Грищук. – Львів, 1988. – 292 с.
1025215
  Павлович П. Поділля = Podolia = La Podolie = Podolien : історичні пам"ятики : іл. видання / Петро Павлович. – Авгсбург : Брама Софії, 1946. – 38 с., [28] арк. фот. – Назва обкл. парал. укр., англ. - Текст парал. укр., англ., фр. та нім.
1025216
  Маняк В.А. Поділля / В.А. Маняк. – Київ, 1984. – 520 с.
1025217
  Зінченко А. Поділля : Навчальний посібник з історії рідного краю для 5-9 класів / Арсен Зінченко. – Київ : Проза, 1998. – 208с. – ISBN 5-7707-5398-6
1025218
  Григоріїв Н.Я. Поділля : географично-історичний нарис / Н.Я. Григоріїв. – Репринтне вид. – Кам"янець-Подільський : Оіюм, 2003. – 92с. – ISBN 966-7975-20-7
1025219
  Івченко Андрій Поділля // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 7. – С. 9
1025220
  Казьмирчук Г.Д. Поділля в біографіях декабристів: маловідомі факти / Г.Д. Казьмирчук, А.В. Сілкін // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : Логос, 2012. – Т. 1 : Декабристи в Україні. – С. 103. – ISBN 978-966-171-565-2
1025221
  Божко Л. Поділля в дослідженнях Кабінету музичної етнографії (20–30-ті роки ХХ століття) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т політ. і етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2004. – Вип. 17. – С. 117-120
1025222
   Поділля в період відбудови народного господарства (1921-1925 рр.) : збірник документів і матеріалів. – Вінниця, 1957. – 627 с.
1025223
   Поділля в роки громадянської війни : документи й матеріали. – Вінниця : Кижково-газетне вид-во, 1959. – 487 с.
1025224
  Войнаровський А.М. Поділля в системі торговельно-економічних зв"язків Євро-Азійського простору (1362-1647 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Войнаровський Андрій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1025225
  Оліпер С.І. Поділля кінця XVIII - початку XX ст. в історичних дослідженнях Даніеля Бовуа // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий збірник / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Хмельницька обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Центр дослідження історії Поділля. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 6. – С. 124-128


  До 75-річчя французького вченого Даніеля Бовуа.
1025226
  Білецька О. Поділля на зламі 14 - 15 ст.: до витоків формування історичної області / Мін-во освіти і науки України. Одеськ. нац. ун-тет ім.І.І.Мечникова; Ольга Білецька. – Одеса : Астропринт, 2004. – 416с. – ISBN 966-318-155-9
1025227
  Баженов Л.В. Поділля у працях Михайла Грушевського // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий збірник / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Хмельницька обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Центр дослідження історії Поділля ; голов. ред. Л.В. Баженов ; редкол.: С.А. Копилов, В.С. Прокопчук, І.О. Старенький [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 10. – С. 107-114
1025228
  Адамський В.Р. Поділля у революційних процесах 1917 року // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – C. 351-359. – (Історичні науки ; вип. 11). – ISSN 2309-8074
1025229
  Григорьєв-наш. Поділля.Географічно-історичний нарис / Григорьєв-наш. – Кам"янець-Подільськ, 1918. – 85 с.
1025230
  Земський Ю.С. Подільский єпархіальний історико-статистичний Комітет: Становлення та діяльність / Ю.С. Земський. – Хмельницький, 1997. – 27с.
1025231
   Подільскі обнови. – Львів, 1980. – 64с.
1025232
  Толочко Л.І. Подільскі храми Києва / Л.І. Толочко, М.Г. Дегтярьов. – Київ : Техніка, 2003. – 176с. – (Національні святині України). – ISBN 966-575-036-4
1025233
  Микитюк В. Подільська "бурса" в рецепції Івана Франка
1025234
  Бухта Г. Подільська земля вшанувала композтитора та фольклориста Віталія Іжевського // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2019. – 31 травня (№ 21/22). – С. 3. – ISSN 2519-4429
1025235
  Кушка Н.М. Подільська осінь Ференца Ліста // Країна знань : Науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2007. – № 9
1025236
  Андрійчук К. Подільська сторона : поезії / Андрійчук К. – Київ : Радянський письменник, 1958. – 99, [5] с.
1025237
  Щокіна Мирослава Подільське весілля. Шлюб двох часів : Моя країна // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 6 (груд.-січень). – С. 148-153 : Фото
1025238
  Ващук Д. Подільське князівство у другій половині XIV ст.: особливості правового статусу // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2018. – № 2 (539), березень - квітень. – C. 4-19. – ISSN 0130-5247
1025239
  Скворцова І. Подільське село на завершальному етапі радянської доби: поселенська мережа та міграційні процеси (1961–1991 рр.) // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 18. – С. 31-40. – ISSN 2077-7280
1025240
  Колесник В. Подільське товариство сільського господарства і сільськогосподарської промисловості (1896-1918) : історичний нарис / Вікторія Колесник ; Вінницький обл. краєзнав. музей ; Краєзнав. тов-во "Поділля". – Вінниця : Розвиток, 2007. – 160 с. – ISBN 978-966-8877-00-1
1025241
  Поліщук О. Подільський "Пентагон". За 410 років замок у Чорткові знав і поляків, і турків, й австріяків, а за радянських часів на його території працювала навіть газоправна станція // Україна молода. – Київ, 2020. – 5 травня (№ 38). – С. 14


  Цьогоріч минає 410 років із часу будівництва замку в місті Чорткові - одного з найоригінальніших панських маєтків на Поділлі. Ця фортифікаційна споруда ХVІІ століття - мало досліджена, і тому викликає неабиякий інтерес як науковців, так і небайдужої ...
1025242
   Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка = Podilian Bulletin: agriculture, engineering, economics : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ.держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2005-. – ISSN 2410-1125
Вип. 26, ч. 2 : Технічні науки. Економічні науки. – 2017. – 244 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
1025243
   Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка = Podilian Bulletin: agriculture, engineering, economics : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ.держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2005-. – ISSN 2410-1125
Вип. 26, ч. 1 : Сільськогосподарські науки. – 2017. – 222 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
1025244
   Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка = Podilian Bulletin: agriculture, engineering, economics : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2005-. – ISSN 2410-1125
Вип. 27. – 2017. – 329 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
1025245
   Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка = Podilian Bulletin: agriculture, engineering, economics : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський державний агро-технічний університет, 2005-. – ISSN 2410-1125
Вип. 28. – 2018. – 293, [1] с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1025246
   Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка = Podilian Bulletin: agriculture, engineering, economics : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський державний агро-технічний університет, 2005-. – ISSN 2410-1125
Вип. 29. – 2018. – 220, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1025247
   Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка = Podilian Bulletin: agriculture, engineering, economics : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Овчарук В. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський державний агро-технічний університет, 2005-. – ISSN 2706-9052
Вип. 30. – 2019. – 130, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1025248
   Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка = Podilian Bulletin: agriculture, engineering, economics : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Горюк В., Мєжва-Герштек М., Носал П. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський державний агро-технічний університет, 2005-. – ISSN 2706-9052
Вип. 31. – 2019. – 126, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1025249
  Заставний Федір Подільський економічний район : Економіка України // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 6. – С. 5-7 : Карта
1025250
  Юрчишина О. Подільський лікар - поет / О. Юрчишина, О. Боржовський, М. Кузьмина // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2013. – 30 квітня (№ 81). – С. 7


  Свого часу український поет-класик, міський лікар Ялти Степан Руданський збирав кошти на впорядкування могили Тараса Шевченка на Чернечій горі в Каневі.
1025251
  Козаченко В. Подільський ліцей: глибокі знання і цікаве спілкування / спілкувався В. Скрипник // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 13 липня (№ 126). – С. 12


  Подільський науково-технічний ліцей для обдарованої молоді - створено у Вінниці. Розповідає директор В. Козаченко.
1025252
  Кошель О.М. Подільський період життя і діяльності архієпископа Парфенія (Памфіла Левицького) (1904-1908 рр.) // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – C. 164-172. – (Історичні науки ; вип. 11). – ISSN 2309-8074
1025253
  Хованко А.Б. Подільський печерний регіон як перспектива для туристичного забезпечення Євро-2012 // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 106-111. – Бібліогр.: 3 назв.
1025254
  Мазур К. Подільський письменник і публіцист Юліан Волошиновський / К. Мазур, Е. Лозовер // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В. Снєгірьова. – Київ, 2017. – № 12 (436), грудень. – С. 45-46
1025255
  Дідик Д. Подільський слід у творчості Михайла Лермонтова // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В. Снєгірьова. – Київ, 2017. – № 7/8 (432), липень - серпень. – С. 61-64


  Історія села Верхівка Барського району Вінницької області. У великій літературній спадщині М.Ю. Лермонтова є вірші, які були знайдені у Верхівці.
1025256
  Дідик Д. Подільський слід у творчості Михайла Лермонтова // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В. Снєгірьова. – Київ, 2017. – № 6 (431), червень. – С. 9-13
1025257
  Шалак О.І. Подільський фольклор на сторінках "Киевской старины": тематика досліджень, едиція // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 333-345


  У статті розкрито особливості публікації на сторінках «Киевской старины» українського фольклору Поділля у записах та розвідках В. Боржковського, С. Венгрженовського, Х. Ящуржинського, Г. Афанасьєва, Ю. Сіцінського, ін. дослідників. Здійснюючи ...
1025258
  Куцевол О. Подільськими стежками дитинства сонцепоклонника (вивчення життя і творчості Михайла Коцюбинського) // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2014. – № 7 (117). – С. 47-52
1025259
  Земський Ю.С. Подільські дослідники кін. 19 - поч. 20 ст. про стосунки Української Греко-Католицької (Уніатської) та православної церкви / Ю.С. Земський. – Хмельницький, 1997. – 23с.
1025260
  Яременко М. Подільські краєзнавці Микола Яворський та о. Павло Вікул: штрихи до біографій // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (87). – С. 49-57. – ISSN 2222-5250
1025261
  Вдовцов М. Подільські новели : проза: новели // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; ТОВ "Журн. "Київ". – Київ, 2012. – № 6. – С. 29-59. – ISSN 0208-0710
1025262
  Роговий О.І. Подільські стежини Тараса Шевченка / Олександр Роговий ; Вінниц. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України [та ін.]. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2014. – 223, [1] с., [24] арк. іл. : іл., табл. – До 200-річчя з дня народж. Т.Г. Шевченка. – Бібліогр.: с. 177-184. – ISBN 978-966-2696-90-5
1025263
  Гільберг Тетяна Подільські Товтри - одне із семи природних чудес України : охорона довкілля // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 2. – С. 38-40 : Фото. – Бібліогр.: 8 назв
1025264
  Надуваний П. Подільсько-волинські мандри Коцюбинського // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 27 квітня (№ 17). – С. 14
1025265
  Окопний Б.П. Подільському державному підприємству геодезії, картографії та кадастру - 60 років : історіографія і персоналії // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 2. – С. 38-40 : Фото
1025266
  Петренко І. Подія в історико-етнографічних дослідженнях України - перше видання про жіночу фізіологію, жіноче тіло та пов"язані з ним народні вірування // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 39. – С. 151
1025267
  Соколенко О. Подія в курортному Ворзелі / О. Соколенко, І. Каленчцук, Д. Костура // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 16 листопада (№ 46). – С. 12-13. – ISSN 2519-4429


  З усієї когорти видатних людей Ворзеля особливе місце належить Борису Миколайовичу Лятошинському.
1025268
  Брайко О. Подія в художній системі ранніх романів Володимира Винниченка: парадокси ініціації


  У статті розглядається функціонування подійяк важливого елемента художньої структури твору, їх зв"язок із жанрово-стильовою манерою прозаїка, читацькою рецепцією, літературним і культурним контекстами
1025269
  Ковальчак Г.І. Подія великого історичного значення / Г.І. Ковальчак, Ю.Ю. Сливка. В.П. Чугайов. – Київ : Вид-во політичної літератури України, 1979. – 220 с.
1025270
  Макарський О. Подія для мільйонів // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 2. – С. 23-25
1025271
  Шевченко М.Ю. Подія і факт як емпіричні об"єкти дискурсу французької преси // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 89-92. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
1025272
  Вознюк І.І. Подія кримінального правопорушення як елемент предмета доказування у кримінальному провадженні // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 231-232. – ISBN 978-617-7363-7-0
1025273
  Брижицька С. Подія на Чернечій і долі людей : Про заміну чавунного хреста на могилі Тараса Шевченка / КНУТШ; Центр українознавства; Світлана Брижицька. – Київ : Корвін Пресс, 2004. – 32 с. – ISBN 966-8193-02-4
1025274
  Брижицька С.А. Подія на Чернечій і долі людей : про заміну чавунного хреста на могилі Тараса Шевченка / Світлана Брижицька ; М-во культури України, Шевченків. нац. заповідник. – 2-ге вид., переробл., допов. – Черкаси : Ольга Вовчок, 2013. – 198, [3] с. : іл. – Бібліогр.: с. 183-196. – ISBN 978-966-8645-57-0
1025275
  Щербак Ю. Подія суспільного резонансу / спілкувалась Світлана Короненко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 21 грудня (№ 47/48). – С. 13


  Інтерв"ю з Юрієм Щербаком після презентації його книги "Україна в епоху війномиру (книга підсумків і пророцтв), що побачила світ у видавництві "Ярославів Вал".
1025276
  Ковалів Ю. Подія та синдром В. Винниченка в українському літературно-культурному світі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 119-127. – ISBN 966-594-246-8
1025277
  Васюк Л.И. Подїем материального благосостояния и культурного уровня жизни трудящихся западніх областей УССР : Автореф... канд. ист.наук: / Васюк Л.И.; АН УССР. Ин-т истории. – Киев, 1960. – 22л.
1025278
  Панькевич И. Подкарпато-руській діялектологічный (областный) словарь, 1923. – 6 с. – Отд.отт.
1025279
  Панькевич І. Подкарпаторуська записка студентських верш из 1751 року. / І. Панькевич. – 1-7с.
1025280
  Лелекач Н. Подкарпатское письменство на початку XX века / Н. Лелекач. – Унгвар, 1944. – 32с.
1025281
  Досенко А.К. Подкаст-журналістика як популярний вид радіодіяльності в інтернеті в XXI столітті // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук, Л.Г. Пономаренко [та ін.]. – Запоріжжя, 2018. – С. 46-50. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (36)). – ISSN 2219-8741
1025282
  Страшко І.В. Подкаст: погляд крізь призму соціальної філософії // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2017. – Вип. 71. – С. 83-89. – ISSN 2072-1692
1025283
  Робертс Р.Л. Подкастинг для информационной грамотности // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2009. – № 6. – С. 59-68. – ISSN 0130-9765


  С разрешения автора - Регины Ли Робертс (Regina Lee Roberts), сотрудницы Библиотеки Стэнфордского университета (Green Library Stanford University, USA), публикуем перевод ее выступления на совместном заседании Секции национальных библиотек, Альянса ...
1025284
  Тіщенко А. Подкастинг у бібліотеках - навіщо та як? / Антоніна Тіщенко // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Донецьк, 2014. – № 3 (45). – С. 59-63. – ISSN 1811-377X


  Подкасти - відносно молодий спосіб інформування громади про діяльність бібліотек. Саме тому це явище викликає багато сперечань, а отже, інтерес до нього зростає. У статті розглядаються тонкощі самої суті подкастингу - цього нового для бібліотек ...
1025285
  Авраменко А.П. Подкасты и видеокасты мобильного формата в преподавании иностранных языков // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 101. – С. 7-9. – (Серія : Педагогічні науки)
1025286
  Суханова Н.А. Подкидыш / Н.А. Суханова. – Ростов н/Д., 1989. – 287с.
1025287
  Иобст Г. Подкидыш. -- Воспитанник. / Г. Иобст. – М, 1962. – 445с.
1025288
  Каверенков К.Н. Подкидыш. / К.Н. Каверенков. – Смоленск, 1962. – 304с.
1025289
  Алиев Г.Р. Подкирмакинская свита юго-восточной части Апшеронского архипелага и ее нефтегазоносность (антиклинальная зона Камни Григоренко -- Нефтяные Камни) : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Алиев Г. Р.; АзГУ им. Кирова. – Баку, 1965. – 22л.
1025290
  Янковский А.В. Подкласс Chonotricha / А.В. Янковский. – Л.
2. – 1973. – с.
1025291
  Дзюбак С.Н. Подключение бытовых персональных компьютеров к телевизорам цветного изображения / С.Н. Дзюбак. – К., 1992. – 32с.
1025292
  Хомченко В. Подкова : рассказы / В. Хомченко. – Москва : Воениздат, 1966. – 166 с.
1025293
   Подкова. – Нальчик, 1990. – 254с.
1025294
  Паниев Н.А. Подкова и атом / Н.А. Паниев. – М., 1974. – 255с.
1025295
  Леонов В.Н. Подкова на счастье / В.Н. Леонов. – М, 1981. – 192с.
1025296
  Луговской В.А. Подкова счастья / В.А. Луговской. – Баку, 1970. – 220с.
1025297
  Топоров В.В. Подкова счастья / В.В. Топоров. – М, 1972. – 79с.
1025298
  Волков В.А. Подкова счастья / В.А. Волков. – Тула, 1979. – 221с.
1025299
  Робурс В. Подкова счастья. / В. Робурс. – Рига, 1954. – 36с.
1025300
  Межиров А.П. Подкова. / А.П. Межиров. – М, 1967. – 88с.
1025301
  Хонинов М. Подкова: стихи и поэма. : стихи и поэма / Михаил Хонинов; пер. с калм. – Москва : Современник, 1977. – 190 с.
1025302
  Ломидзе А.И. Подковы и цветы : рассказы / А.И. Ломидзе; пер. с груз. – Тбилиси : Заря Востока, 1957. – 119 с.
1025303
  Грунин К.Я. Подкожные овода (Hypoder atidae) / К.Я. Грунин. – М.-Л., 1962. – 1-238с.
1025304
  Баратов Ш. Подкожные овода крупного рогатого скота в Таджикистане : Автореф... канд. биол.наук: 098 / Баратов Ш.; АН Тадж.ССР. – Душанбе, 1969. – 26л.
1025305
  Ромашенва Л .Ф. Подкожные осоды крупного рогатого скота в условиях Киргизии : Автореф... канд. биол.наук: / Ромашенва Л .Ф.; АН Кирг. ССР, Ин-т зоол. и паразитологии. – Фрунзе, 1959. – 18л.
1025306
  Ведяев Ф.П. Подкорковые механизмы сложных двигательных рефлексов : Автореф... д-р мед.наук: / Ведяев Ф.П.; Ин-т эксперим. медицины. – Л, 1964. – 37л.
1025307
  Ведяев Ф.П. Подкорковые механизмы сложных двигательных рефлексов / Ф.П. Ведяев. – Ленинград, 1965. – 216с.
1025308
  Корсакова Н.К. Подкорковые структуры мозга и психические процессы / Н.К. Корсакова, Л.И. Московичюте. – Москва, 1985. – 120с.
1025309
  Авдонин Н.С. Подкормка растений / Н.С. Авдонин. – Москва : Сельхохгиз, 1939. – 168 с. : ил. – Библиогр.: с. 156-167
1025310
  Фищенко Г.И. Подкормка сахарной свеклы и других культур / Г.И. Фищенко, П.Ф. Присяжнюк. – Киев ; Харьков, 1936. – 39 с.
1025311
  Авдонин Н.С. Подкормка сельскохозяйственных растений / Н.С. Авдонин. – Москва : Сельхозгиз, 1954. – 296 с. : ил. – Библиогр.: с. 278-295
1025312
  Шишкина Алена Ивановна Подкрепление как условие обеспечения самостоятельности выполнения усвоенных действий // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 6. – С. 51-53. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1025313
  Смирнов О.П. Подкрепление. -- (Мы еще подышим ветром. -- Не называйте его мертвым) / О.П. Смирнов. – Москва, 1960. – 49с.
1025314
  Абрамова М.П. Подкумский могильник / М.П. Абрамова ; отв. ред. Н.Л. Членова ; АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Наука, 1987. – 178, [3] с. : ил. – Библиогр. в примеч. в конце глав
1025315
  Самарин Д.А. Подледное ужение рыбы / Д.А. Самарин. – М., 1959. – 88с.
1025316
  Самарин Д.А. Подледный лов / Д.А. Самарин. – М., 1952. – 80с.
1025317
  Перфилова Г.В. и Сергеева И.А. Подлежащее в немецком языке / Г.В. и Сергеева И.А. Перфилова. – Саратов, 1973. – 18 с.
1025318
  Мкртчян Э.С. Подлежащее и его выражение в древнеармянском языке (грабаре) V века. : Автореф... канд. филолог.наук: 661 / Мкртчян Э.С.; АН АрмССР. Ин-т яз. им. Р.Арчаряна. – Ереван, 1968. – 20л.
1025319
  Глебова Н.Б. Подлежащее и его действующая модель. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Глебова Н.Б.; Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1978. – 22л. – Бібліогр.:с.22
1025320
  Быкова М Е. Подлежащее и сказуемое в современном бенгальском языке / Е.М. Быкова ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Изд-во восточной литературы, 1960. – 152 с.
1025321
  Коптилин С. Подлежащий камень // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 20 марта (№ 12)


  Наличие в собственности лекарственных средств, подлежащих утилизации, может стать камнем преткновения в завершении ликвидационной процедуры.
1025322
  Гершуни С.М. Подлежит списанию / С.М. Гершуни. – Челябинск, 1963. – 48 с.
1025323
  Жигжитов М.И. Подлеморье / М.И. Жигжитов. – Москва
1. – 1974. – 375с.
1025324
  Самарин Д.А. Подленная ловля рыбы / Д.А. Самарин. – 3-е. – Москва, 1965. – 102 с.
1025325
  Самарин Д.А. Подленная ловля рыбы / Д.А. Самарин. – М., 1971. – 72с.
1025326
  Кондаков Г.В. Подлесок / Г.В. Кондаков. – М, 1959. – 87с.
1025327
  Мосунов А.И. Подлесок / А.И. Мосунов. – Йошкар-Ола, 1970. – 64с.
1025328
  Дудин М.А. Подлесок / М.А. Дудин. – Л., 1975. – 190с.
1025329
  Рябов Б.А. Подлесок / Б.А. Рябов. – М., 1989. – 236с.
1025330
  Калашников И.К. Подлесок. / И.К. Калашников. – Улан-Удэ : Бурятское кн. изд-во, 1963. – 188 с.
1025331
  Максимов А.Н. Подлетыши: повесть для детей / А.Н. Максимов. – Хабаровск, 1983. – 127с.
1025332
  Варналис К. Подлинная апология Сократа / К. Варналис. – Москва, 1935. – 74с.
1025333
  Лу Синь Подлинная история А-кью / Лу Синь. – М., 1959. – 207с.
1025334
  Лу Синь Подлинная история А-кью / Лу Синь. – М., 1986. – 161с.
1025335
  Лу Синь Подлинная история А-Кью / Лу Синь. – М., 1955. – 158с.
1025336
  Лу Синь Подлинная история А-Кью / Лу Синь. – Москва, 1960. – 162 с.
1025337
  Дунаевский А.М. Подлинная история Кароя Лигети / А.М. Дунаевский. – М., 1969. – 190с.
1025338
  Дунаевский А.М. Подлинная история Кароя Лигети; Иду за Гашеком; Красный Дундич / А.М. Дунаевский. – М., 1978. – 366с.
1025339
  Олдридж Д. Подлинная история Плеваки Мак-Фи / Д. Олдридж. – Москва, 1992. – 237с.
1025340
  Нечаев Сергей Подлинная история Синей Бороды : люди и судьбы // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 1 (2832). – С. 136-141 : Фото


  Російсько-англійські відносини в першій половині XIX століття.
1025341
  Костылева Н. Подлинная история человечества (труды Елены Блаватской) // Стена : всеукраинский молодёжный информационно-аналитический журнал / гл. ред. Правдивец А.В. ; редкол.: Антонюк И., Волков О., Доев А. [и др.]. – Киев, 2014. – № 1. – С. 36-45
1025342
  Буслаев Ф. Подлинник по редакции XVII века / Ф. Буслаев. – [16] с. – Отд. оттиск
1025343
  Арго А.М. Подлинники и переводы / А.М. Арго. – Москва, 1957. – 55с.
1025344
  Вишневский Ю.Р. Подлинное и мнимое единство культуры / Ю.Р. Вишневский. – Москва : Знание, 1974. – 64 с.
1025345
  Арзамазов В.П. Подлинное лицо иеговизма / В.П. Арзамазов. – Иркутск : Восточно-Сибирское книжное изд-во, 1964. – 160 с.
1025346
  Агешин Ю.А. Подлинное народовластие и демократия для избранных / Ю.А. Агешин, Э.Л. Кузьмин. – Москва : Знание, 1987. – 63, [1] с.
1025347
  Киселева Л.А. Подлинное открытие Есенина: Первое в России академическое издание писателя Х Х столетия // Русский язык и литература в учебных заведениях : Научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2002. – № 5. – С.14-18
1025348
  Киселева Л.А. Подлинное открытие Есенина: Первое в России академическое издание писателя ХХ века // Русский язык и литература в учебных заведениях : Научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2002. – № 6. – С.14-17


  Новое прочтение творчества Сергея Есенина. Статья 4-я. Начало см. в №№3-5 за 2002 год
1025349
  Белова В.С. Подлинное равноправие. / В.С. Белова. – М., 1965. – 40с.
1025350
  Бубнов Н.М. Подлинное сочинение Герберта об Абаке или система элементарной арифметики классической древности. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, 1911. – 483с. – Кн.нап.:.рус.яз. стар. орф. – (Исследования по истории науки в Европе ; Т. 2)
1025351
  Артемьев П. Подлинные и мнимые друзья движения неприсоединения : (о политике Пекина в отношении неприсоединившихся стран) / Артемьев Павел. – Москва : Наука, 1982. – 264 с. – Библиогр.: с. 258-263 (213 назв.)
1025352
   Подлинные рассказы о могущественном халифе Харун ар-Рашиде. – М, 1976. – 304с.
1025353
   Подлинные свидетельства о взаимных отношениях России и Польши во время самозванцев. – Москва : Тип. Селивановского, 1834. – IX, 274 c.
1025354
  Кольменарес Х.С. Подлинные хозяева страны: олигархии и монополии в Колумбии / Х.С. Кольменарес. – М., 1981. – 296с.
1025355
  Никольников Г.Л. Подлинный облик маоизма / Г.Л. Никольников. – Киев, 1975. – 96 с.
1025356
  Кунцевич Г.Э. Подлинный список о новых чудотворцах к Феодосию, архиепископу Новгорода и Пскова // Извеcтия II Отделения Императорской академии наук / Императорская академия наук. Отделение русского языка и словесности. – [Санкт-Петербург], 1910. – Т. 15, кн. 1. – С. 251-257
1025357
  Бонди С. Подлинный текст и политическое содержание "Воображаемого разговора с Александром I" // Литературное наследство / Акад. Наук СССР, Отд. литературы и языка ; ред.: А,М. Еголин, Н.Ф. Бельчиков, И.С. Зильберштейн [та ін.]. – Москва, 1952. – Т. 58 : Пушкин. Лермонтов. Гоголь. – С. 167-194


  "Последние месяцы 1824 г. были самым тяжелым временем михайловской ссылки Пушкина. Оставшись один в деревне после крупной ссоры с отцом и отъезда всей семьи в Петербург, Пушкин тосковал и рвался на свободу. Он пытался действовать одновременно и ...
1025358
  Хитров М. Подлиный лик Спасителя : с приложением альбома древнейших изображений. – Москва : Тип. Т-ва И.Д.Сытина, 1894. – [8] с. – Экз. деф. : отс.стр.
1025359
  Решетников Ф.М. Подлиповцы : этнографический очерк (из жизни бурлаков) ; в двух частях. – Санкт-Петербург : Изд. книгопродавца С.В.Звонарева, 1945. – 226 с.
1025360
  Решетников Ф.М. Подлиповцы / Ф.М. Решетников. – Москва-Ленинград, 1948. – 142с.
1025361
  Решетников Ф.М. Подлиповцы : этногр. очерк : (из жизни бурлаков) : в 2 ч. / Ф. Решетников. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1954. – 132 с. – (Массовая серия)
1025362
  Решетников Ф.М. Подлиповцы. / Ф.М. Решетников. – М., 1934. – 39с.
1025363
  Решетников Ф.М. Подлиповцы. / Ф.М. Решетников. – М., 1935. – 192с.
1025364
  Решетников Ф.М. Подлиповцы. / Ф.М. Решетников. – Молотов, 1945. – 101с.
1025365
  Решетников Ф.М. Подлиповцы: Повести, рассказы и очерки / Ф.М. Решетников. – Москва, 1988. – 444 с.
1025366
   Подлог. – М, 1985. – 303с.
1025367
  Жижиленко А.А, Подлог документов : Историко-догматическое исследование : [Дис.] / А.А. Жижиленко, прив.-доц. Имп. С.-Петерб. ун-та. – Санкт-Петербург : Невская тип., 1900. – X, 746 с. – Экз. в разных тип. переплетах


  В РГБ имеется электронная копия
1025368
  Введенский А. Подлог и фальсификация исторических документов в Грузии в первой половине XIX в. / А. Введенский. – [Б. м.] : [Б. в.]. – 54-79 с. – Без обл. и тит. л.
1025369
  Френсис Д. Подлость / Д. Френсис. – Москва, 1992. – 206с.
1025370
  Ушаков А.Г. Подлунная охота. / А.Г. Ушаков. – Алма-Ата, 1976. – 56с.
1025371
  Худокормов А.Г. Подмастерья реакции: критика ревизионист. воззрений на соц. экономику. / А.Г. Худокормов. – М,, 1985. – 64с.
1025372
  Шлепнев Д. Подмена культур: несколько примеров // General and specialist translation/interpretation : theory, methods, practice : [intern. conf. papers] / Nat. Aviation Univ., Dep. of English Philology a. Translation (Ukraine) ; Siberian Federal Univ., Dep. of Business Foreign Language (Russian Federation) [etc. ; голов. ред.: А.Г. Гудманян ; редкол.: З.З. Кіквідзе та ін.]. – Kyiv : Agrar Media Group, 2019. – С. 160-167. – ISBN 978-617-646-453-2


  The paper deals with what is called here substitution or misrepresentation of cultures, i.e. the cases in which one culture is misrepresented in translation through the distorting prism of another culture (not necessarily the target one) on untenable ...
1025373
  Тарабукин И.И. Подмеченная репутация. / И.И. Тарабукин. – Свердловск, 1969. – 93с.
1025374
  Килов Х.И. Подмножество PI / Х.И. Килов. – Рига, 1975. – с.
1025375
  Терехин Л.С. Подмосковная глубинка / Л.С. Терехин. – М., 1975. – 94с.
1025376
   Подмосковная природа на службе здоровья. – М, 1965. – 176с.
1025377
   Подмосковное эхо. – М, 1963. – 280с.
1025378
   Подмосковные. – М, 1946. – 127 с.
1025379
  Зубавин Б.М. Подмосковные вечера / Б.М. Зубавин. – М, 1969. – 200с.
1025380
  Матусовский М.Л. Подмосковные вечера. / М.Л. Матусовский. – М., 1960. – 111с.
1025381
   Подмосковные дома-музеи В.И.Ленина. – М, 1971. – 56с.
1025382
  Макеев В.Ф. Подмосковные зори / В.Ф. Макеев. – М, 1978. – 109с.
1025383
  Иванов В.И. Подмосковные места. Путеводитель по районам туризма. / В.И. Иванов. – М., 1967. – 392с.
1025384
   Подмосковные музеи. – М-Л, 1925. – 95с.
1025385
   Подмосковные музеи. – М-Л, 1925. – 132с.
1025386
   Подмосковные музеи. – М-Л, 1925. – 100с.
1025387
  Греч А.Н. Подмосковные музеи / А.Н. Греч, В.В. Згура. – М., 1926. – 44с.
1025388
  Долинин Н.П. Подмосковные полки в национально-освободительном движении 1611-1612 гг. / Н.П. Долинин. – Х., 1958. – 132с.
1025389
  Панов В.А. Подмосковные угодья / В.А. Панов. – Москва, 1978. – 78с.
1025390
  Торопов С.А. Подмосковные усадьбы / С.А. Торопов. – Москва, 1947. – 37 с.
1025391
  Перцов П. Подмосковные экскурсии / П. Перцов. – Москва, 1924. – 68 с.
1025392
  Тимофеев В.Г. Подмосковный каменноугольный бассейн / В.Г. Тимофеев. – Москва-Ленинград-Новосибирск : Горнаучтехиздат, 1932. – 64 с.
1025393
  КривицкийА Подмосковный караул / КривицкийА. – М., 1970. – 192с.
1025394
  Кривицкий Ю А. Подмосковный караул / Ю А. Кривицкий. – Йоошкар-Ола, 1974. – 368с.
1025395
  Богданова Светлана Подмосковный туризм на ВВЦ : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 120-121 : Фото
1025396
   Подмосковье. – Москва, 1956. – 387с.
1025397
  Веселовский С.Б. Подмосковье / С.Б. Веселовский. – Москва, 1962. – 583с.
1025398
  Ильин М.А. Подмосковье / М.А. Ильин. – Москва, 1965. – 315 с.
1025399
  Ильин М.А. Подмосковье / М.А. Ильин. – Изд. 2-е испр. – Москва, 1966. – 315 с.
1025400
   Подмосковье. – Москва, 1970. – 80с.
1025401
  Ильин М.А. Подмосковье / М.А. Ильин. – Изд. 3-е испр., доп. – Москва, 1974. – 271 с.
1025402
   Подмосковье. – М, 1977. – 581с.
1025403
   Подмосковье. – Москва, 1978. – 145с.
1025404
  Дубинская Л.С. Подмосковье / Л.С. Дубинская. – М, 1985. – 288с.
1025405
   Подмосковье (запад). – Москва, 1966. – 5с.
1025406
  Чичкина Светлана Подмосковье: лучшее для тела и души : Спецвыпуск. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 7. – С. 59 : Фото
1025407
  Попов Б.Ф. Подмостки / Б.Ф. Попов, 1972. – 351с.
1025408
  Мухин В.Е. Поднадзорный Черницын / В.Е. Мухин. – Сталино, 1960. – 174с.
1025409
  Лойченко Елена Афанасьевна Поднебесная становится ближе : экспозиция книг о Китае на Дальневосточной книжной ярмарке // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 22. – С. 43-44. – ISSN 1727-4893


  Одну из самых ярких экспозиций на прошедшей в начале октября этого года во Владивостоке выставке показал Институт Конфуция ДАГУ. Уникальные издания о Китае, книги на китайском языке, справочники и учебники, - каждый посетитель ярмарки мог найти здесь ...
1025410
  Демченко А.С. Поднебесный гром / А.С. Демченко. – М., 1980. – 398с.
1025411
  Демченко А.С. Поднебесный гром / А.С. Демченко. – Москва : Наукова думка, 1988. – 223 с.
1025412
  Демченко А.С. Поднебесный гром / А.С. Демченко. – М., 1989. – 239с.
1025413
  Гнедков Валерий Никитович Подневольных труд польских рабочих в фашистской Германии 1939-1941 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Гнедков Валерий Никитович; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1974. – 23л.
1025414
  Лаврин А.П. Поднимается ветер, или Зимние любовники / А.П. Лаврин. – М., 1991. – 77с.
1025415
  Бухаров А.В. Поднимание тяжестей / А.В. Бухаров. – М, 1933. – 72с.
1025416
  Семакин В.К. Поднимаются травы / В.К. Семакин. – М., 1959. – 126с.
1025417
  Жученко И.Я. Поднимая партизан в атаку: Парт. руководство деятельностью партизан. формирований Украины в годы Великой Отеч. войны / И.Я. Жученко, П.А. Савчук. – Киев, 1984. – 220с.
1025418
   Поднимаясь к новой жизни. – М, 1954. – 412с.
1025419
   Поднимаясь к новой жизни. – М, 1979. – 718с.
1025420
   Поднимаясь на перевал. – Орджоникидзе, 1981. – 182 с.
1025421
  Пазинич В.Г. Подніпров"я в перигляціалі // Супутник Київського географічного щорічника : науковий альманах / Укр. геогр. т-во, Київський відділ ; КНУТШ, Географічний ф-т. – Київ, 2004. – Вип. 2 : Подніпров"я в перигляціалі. Ч.1. Зміни водності річок.\Пазинич В.Г.\. – С. 9-130 : Рис. – Бібліогр.: 32 назви. – ISBN 966-340-047-1
1025422
  Шишков В.Я. Подножие башни / В.Я. Шишков. – М, 1920. – 79с.
1025423
  Орлова Р.Д. Поднявшие меч / Р.Д. Орлова. – М., 1975. – 440с.
1025424
  Сарамаго Ж. Поднявшиеся с земли : Роман / Ж. Сарамаго. – Москва : Прогресс, 1982. – 391с.
1025425
  Егиазаров А.С. Поднявший меч... / А.С. Егиазаров, Ю.А. Анохин. – М, 1961. – 112с.
1025426
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – М, 1934. – 336с.
1025427
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – М
1. – 1934. – 346с.
1025428
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – М
1. – 1935. – 358с.
1025429
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – Л
1. – 1936. – 388с.
1025430
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – М
1. – 1945. – 330с.
1025431
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов
1. – 1947. – 330с.
1025432
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – Москва-Ленинград
Кн.1. – 1950. – 372 с.
1025433
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – К, 1951. – 328с.
1025434
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – изд. испр. – М
1. – 1952. – 332с.
1025435
  Шолохов М. Поднятая целина / М. Шолохов. – Москва : Московский рабочий
Кн.1. – 1952. – 347 с.
1025436
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – изд. испр. – М
1. – 1953. – 331с.
1025437
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – М
1. – 1954. – 352с.
1025438
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – испр. изд. – М
1. – 1956. – 259с.
1025439
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – М, 1957
1025440
  Лондон Т. Поднятая целина / Т. Лондон. – М, 1958. – 108с.
1025441
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – М, 1960. – 720с.
1025442
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – Москва : Молодая гвардия
Кн. 1-2. – 1960. – 614с.
1025443
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – М
2. – 1962. – 383с.
1025444
  Шолохов М.А. Поднятая целина : Роман / М.А. Шолохов. – Москва : Известия
Т. 1. – 1965. – 328с.
1025445
  Шолохов М.А. Поднятая целина : Роман / М.А. Шолохов. – Москва : Известия
Т. 2. – 1965. – 384с.
1025446
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – Ростов -на-Дону, 1968. – 674с.
1025447
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – Л, 1969. – 704с.
1025448
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – М, 1969. – 656с.
1025449
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – М, 1970. – 717с.
1025450
  Шолохов М.А. Поднятая целина : роман в 2-х кн. / М.А. Шолохов. – Москва : Советский писатель, 1971. – 598 с.
1025451
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – Петрозаводск, 1971. – 656с.
1025452
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – Ростов -на-Дону
1. – 1972. – 292с.
1025453
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – Ростов -на-Дону
2. – 1972. – 327с.
1025454
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – М, 1973. – 655с.
1025455
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – Ленинград, 1974. – 688с.
1025456
  Шолохов М.А. Поднятая целина : Роман / М.А. Шолохов. – Москва : Детская литература, 1974. – 640с.
1025457
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – М, 1975. – 688с.
1025458
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – М, 1975. – 687с.
1025459
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – Красноярск, 1976. – 696с.
1025460
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – Киев, 1977. – 736с.
1025461
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – М, 1977. – 654с.
1025462
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – М, 1977. – 538с.
1025463
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – Минск, 1978. – 544с.
1025464
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – М, 1978. – 654с.
1025465
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М. Шолохов. – Москва : Просвещение, 1980. – 559 с. – (Школьная библиотека)
1025466
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – Хабаровск, 1980. – 686с.
1025467
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – М, 1983. – 736с.
1025468
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – М, 1984. – 415с.
1025469
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – Ростов -на-Дону, 1985. – 671с.
1025470
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – Львов, 1986. – 605 с.
1025471
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – М, 1986. – 636с.
1025472
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – М, 1987. – 507с.
1025473
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – Москва : Художественная литература, 1987. – 654с. – (Библиотека советского романа)
1025474
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – М, 1988. – 700с.
1025475
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – М, 1989. – 701с.
1025476
  Волоцкой М.В. Поднятие жизненных сил расы : (Новый путь) / М.В. Волоцкой, старший лаборант евгенического отдела Московского институт[а] экспер. биологии. – Москва : Коопер. изд. "Жизнь и знание", 1923. – 96 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 88-96. – (Биологическая библиотека ; Кн. № 1)
1025477
  Кишняков И.П. Поднятое письмо : рассказы / И.П. Кишняков. – Саранск : Мордовское кн. изд-во, 1960. – 32 с.
1025478
  Амисулашвили Ш.З. Поднятые паруса : стихи : пер. с груз. / Ш.З. Амисулашвили. – Тбилиси : Литература да хеловнеба, 1965. – 104 с.
1025479
  Амисулашвили Ш.З. Поднятые паруса : стихи и баллады / Ш.З. Амисулашвили ; авториз. пер. с груз. В. Лугового и А. Флешина. – Москва : Советский писатель, 1972. – 112 с. : портр.
1025480
   Поднятые пласты. – Х, 1935. – 251с.
1025481
  Лябога И.Е. Поднятый из пепла и руин. (К 25-летию со дня освобождения Харькова от нем.-фашистских захватчиков 1943-1968). / И.Е. Лябога. – Х., 1968. – 38с.
1025482
   Поднять на смех!. – М, 1984. – 336с.
1025483
  Шафарик П. Подобие (статуя) Чернобога в Бамберку / П. Шафарик. – Москва, 1838. – 81, [1] с. – (Выемок из Летописи Чешского Музея 1837. № 1)
1025484
  Вулис А Л. Кострица Подобие и электрическое моделирование процессов переноса нейтронов / А Л. Кострица Вулис. – Москва, 1959. – 15 с.
1025485
  Филиппов Л.П. Подобие свойств веществ (использование теории термодинамического подобия для описания свойств веществ) / Л.П. Филиппов. – Москва : Издательство Московского университета, 1978. – 255с.
1025486
  Баренблатт Г.И. Подобие, автомодельность, промежуточная асимптотика / Г.И. Баренблатт. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1978. – 208с.
1025487
  Баренблатт Г.И. Подобие, автомодельность, промежуточная асимптотика : Теория и приложения к геофизической гидродинамики / Г.И. Баренблатт. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1982. – 255 с.
1025488
  Ланге П.В. Подобно солнцу.... : Жизнь Фернана Магеллана и первое кругосветное плавание / П.В. Ланге; Под ред.С.Я.Серова. – Пер.с немецкого. – Москва : Прогресс, 1988. – 237с.
1025489
  Возовикова Т. Подобное с подобным. Российские университеты сравнили с вузами стран-соседей // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 26 декабря (№ 52)


  В рамках конференции “Раскрывающийся потенциал: развивающаяся Европа и Центральная Азия”, организованной компанией Quacquarelli Symonds (QS) в будапештском Университете имени Лоранда Этвеша, были обнародованы итоги рейтинга вузов обоих регионов, в ...
1025490
  Грязев А.А. Подобру да поздорову / А.А. Грязев. – Архангельск, 1981. – 112с.
1025491
  Допіра І. Подовжена освіта - шлях у майбутнє / І. Допіра, О. Обнявко, О. Чернега // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 101-106. – ISSN 1682-2366
1025492
  Бужин О. Подовольча безпека в системі забезпечення біологічної конкурентоспроможності населення країни // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 18-21.
1025493
  Апатовский Л.Е. Подогрев воздуха на тепловых электростанциях / Л.Е. Апатовский, В.Н. Фомина, В.А. Халупович ; под ред. Л.Е. Апатовского. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 120 с. – Список лит.: с. 115-118
1025494
   Подождем до понедельника. – М, 1990. – 286с.
1025495
  Возовикова Т. Подождешь, молодежь? Власть не спешит с поддержкой подрастающего поколения // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 11 апреля (№ 15). – С. 8


  На днях Центр стратегических и международных исследований США опубликовал результаты Глобального рейтинга благополучия молодежи, в котором Российская Федерация заняла 25-е место среди 30 стран мира. Оценивались вовлеченность молодых людей от 10 до 24 ...
1025496
  Дружников Ю.И. Подожди до шестнадцати. / Ю.И. Дружников. – М, 1976. – 183с.
1025497
  Василевич А. Подожди, задержись... : повесть / А. Василевич; авториз. пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1972. – 478 с.
1025498
  Василевич А. Подожди, задержись... : повесть / А. Василевич; авториз. пер. с белорус. В.Жиженко. – Минск : Мастацкая літаратура, 1975. – 496 с.
1025499
  Бабиченко В.И. Подождите апреля / В.И. Бабиченко. – Ставрополь, 1969. – 63с.
1025500
  Бекешко С.П. Подозреваемый в советском уголовном процессе / С.П. Бекешко, Е.А. Матвиенко. – Минск, 1969. – 128с.
1025501
  Денежкин Б.А. Подозреваемый в советском уголовном процессе : Автореф... канд. юрюнаук: 12.00.08 / Денежкин Б. А.; Сарт. юр. ин-т. – Саратов, 1975. – 16л.
1025502
  Денежкин Б.А. Подозреваемый в советском уголовном процессе / Б.А. Денежкин ; под ред. В.А. Познанского. – Саратов : Изд-во Саратовского ун-та, 1982. – 141, [2], с.
1025503
  Быков В.М. Подозреваемый в уголовном процессе России // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2007. – № 4. – С. 108-116. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1025504
  Акинча Н.А. Подозреваемый и обвиняемый на предварительном следствии / Акинча Н.А. ; под. общ. ред. А.Л. Цыпкина ; Саратов. юрид. ин-т. – Саратов : Приволжское кн. изд., 1964. – 80 с.
1025505
  Вале П. Подозревается в убийстве / П. Вале, М. Шеваль. – Москва, 1991. – 156с.
1025506
  Дюрренматт Ф. Подозрение / Ф. Дюрренматт. – М., 1968. – 192с.
1025507
   Подозрение. – М, 1990. – 567с.
1025508
  Комов В.Е. Подозрение отвергнуто. / В.Е. Комов. – Воронеж, 1968. – 181с.
1025509
  Простаков Иван Подойдет ли России западноевропейская модель? : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 42-44 : Фото
1025510
   Подол : Путеводитель. – Київ : Укрреклама, 1996. – 48 с. – (Знакомьтесь: Киев). – ISBN 966-7006-00-Х
1025511
  Гупало К.Н. Подол в древнем Киеве / К.Н. Гупало. – Киев : Наукова думка, 1982. – 128с.
1025512
  Шишкін А.О. Подолання / А.О. Шишкін. – Киев, 1987. – 298 с.
1025513
  Кудирко Л. Подолання "інформаційних розривів" в освітній підготовці економістів-міжнародників // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 35-39. – (Економіка ; вип. 9 (162)). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснено аналіз підходів щодо відповідності методологічної спадщини теорії макро - та мікроекономіки викликам сучасного світогосподарського розвитку. Аргументовано положення щодо необхідності розширення методологічного інструментарію для ...
1025514
  Лисенко О.Є. Подолання "міфу війни", або Від якої спадщини ми відмовляємося: науковий дискурс, політика пам"яті та сучасні виклики : (з приводу 70-річчя перемоги над нацизмом і фашизмом) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 2 (521), березень - квітень. – С.4-21. – ISSN 0130-5247
1025515
  Кушерець Т.В. Подолання антиномії детермінізму і свободи в концепції габітуса П.Бурдьє // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2009. – Вип. 10. – С. 117-126. – ISBN 978-966-177-064-4
1025516
  Ворона В.А. Подолання антропоцентризму як передумова зміни ставлення до тварин в західній культурі // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 215-218. – ISSN 2076-1554
1025517
  Олейнікова Л.Г. Подолання асиметрії податкової інформації // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11 (288). – С. 58-75 : табл., рис. – Бібліогр.: 32 назв. – ISSN 2305-7645
1025518
  Полтавець С.В. Подолання Б. Хмельницьким охлократичності низового козацтва як фактора руйнації державності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 146-148. – (Філософія. Політологія ; вип. 38/41)


  Показано розвиток владних відносин між Б. Хмельницьким як головою держави та запорізьким козацтвом як джерелом охлократичних настроїв в українському суспільстві ХVII ст.
1025519
  Студінська Г.Я. Подолання бар’єрів на шляху формування бренд // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – C. 85-89. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (45). Т. 1). – ISSN 2409-6857


  Розглядаються системні перешкоди на шляху створення розгалуженої конкурентоспроможної системи українських брендів. Досліджуються історичні, семантичні, методологічні, юридичні, економічні, організаційні та психологічні бар"єри на шляху до ефективного ...
1025520
  Прокопенко Ю.В. Подолання безробіття серед молоді та забезпечення їхнього працевлаштування / Ю.В. Прокопенко, Л.Ю. Малюга // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (22 листоп. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина, канд. юрид. наук М.Б. Мельник. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 267-270. – ISBN 978-617-7625-74-1
1025521
  Тумакова С. Подолання бідності - важлива умова формування цивілізованого ринку робочої сили // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.317-321. – ISBN 966-73-53-51-Х
1025522
  Гаман Г.В. Подолання бідності - ключова проблема розвитку людського капіталу // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць. – Київ, 2013. – № 1 (5). – С. 125-131
1025523
  Садова У. Подолання бідності в контексті локалізації цілей розвитку тисячоліття в Україні / У. Садова, Н. Андрусишин // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 3. – С. 21-31. – ISSN 1562-0905
1025524
  Сіньова Л.М. Подолання бідності в Україні: соціально-правовий аспект // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Національний, "Одеська юридична академія". Чернівецький університет, факультет. – Чернівці, 2016. – Вип. № 3. – С. 183-194
1025525
  Жорнова О.І. Подолання бідності і самовизначення у сфері освіти: до обговорення можливостей особистості // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Полтава, 2013. – № 2 (4). – С. 68-84. – ISSN 2226-4078
1025526
  Пірен Марія Подолання бюрократизму як чинник перезавантаження управлінської діяльності політико-владної еліти України в кризовий період // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 4 (38). – С.153-159. – ISSN 1810-2131
1025527
  Величко Олександр Володимирович Подолання відчуження праці в умовах переходу до ринкової економіки : Автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.01.01 / Величко Олександр Володимирович ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – 21 с.
1025528
  Симоненко І.М. Подолання віктимності історичної пам"яті українського суспільства // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 4 (17). – С. 37-43
1025529
  Грабовська І. Подолання гендерних стереотипів як умова цивілізаційного поступу cучасного українства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 51-53. – (Українознавство ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються стереотипи щодо жіночого політичного лідерства в сучасній Україні та акцентується увага на необхідності їх подолання як на умові цивілізаційного поступу українства, насамперед у напрямку до спільного європейського простору. The ...
1025530
  Задоя А.О. Подолання депресивності економічної системи як умова її конкурентоспроможності // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 17-23.
1025531
  Корнєєв В.В. Подолання дефіциту інвестиційних ресурсів за допомогою інструментарію банку розвитку / В.В. Корнєєв, С.В. Кульпінський // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 5 (246). – С. 82-96. – ISSN 2305-7645
1025532
  Власова А. Подолання дискримінації жінок та захист їх прав міжнародними організаціям (1945-1967 роки) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 18-22. – (Історія ; вип. 1 (128)). – ISSN 1728-3817


  "Жіноче питання" у французькому суспільстві залишилось невирішеним після надання жінкам виборчих прав, які фактично зрівнювали їх із чоловіками. Дискримінація за гендерним принципом у Франції посіла місце у традиційному мисленні, основною тезою якого ...
1025533
  Ларін Д.І. Подолання дитячих страхів у старшому дошкільному віці методом психосинтезу Р. Ассаджіолі // Авторський збірник статей з наукової та практичної психології / Д.І. Ларін. – Beau Bassin : LAP LAMBERT Academic Publishing RU, 2018. – С. 57-59. – ISBN 978-613-8-33760-7
1025534
  Суддя І. Подолання дитячої бездоглядності й безпритульності в Сатніславській області на завершальному етапі Другої світової війни (1944-1945 рр.) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 4 (88). – С. 90-93. – ISSN 1728-9343
1025535
  Суддя І. Подолання дитячої безпритульності й бездоглядності в УРСР на завершальному етапі Другої світової війни // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 2 (102). – С. 93-97. – ISSN 1728-9343
1025536
  Михальченко Г.Г. Подолання диференціації соціально-економічного розвитку регіонів України // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 9/10. – С. 32-35. – ISSN 1728-6220
1025537
  Балагура А.Є. Подолання духовної кризи особистості засобами освіти // Гуманітарний форум НТУ: часопис студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2015. – Вип. 2 : Соціально-гуманітарні науки. – С. 10-12
1025538
  Пашукова Т.І. Подолання егоцентризму в релігійному подвижництві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 45-48. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 8)


  Розглядаються особливості подолання егоцентризму в традиції релігійного подвижництва. Показано роль механізму децентрації у транс комунікативному психодуховному перетворенні подвижників. з погляду подолання егоцентризму аналізується феномен святості та ...
1025539
  Єрмоленко А.М. Подолання етичного антропоцентризму як проблема екологічної комунікації // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 14. – С.45-49. – (Філософські науки)
1025540
  Переверза О. Подолання завідомо неправдивих показань допитуваного за допомогою експертиз в ході досудового слідства // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 12. – С.75-78. – ISSN 0132-1331
1025541
  Ігнатова Л. Подолання інвестбар"єрів. Юридичні послуги у сфері інвестування за кордон // Юридична газета. – Київ, 2017. – 30 травня (№ 22). – С. 26-27
1025542
  Козак Є В. Подолання істотних відмінностей між містом і селом / Є В. Козак. – Київ, 1977. – 46 с.
1025543
  Гнип"юк В.Ю. Подолання істотних відмінностей між містом і селом в умовах розвинутого соціалістичного суспільства : Дис... канд. іст.наук: 09.00.02 / Гнип"юк В.Ю.; М-во сільського господарства СРСР. Укр. сільскогосп. академія. Кафедра наукового комунізму. – К., 1973. – 179л. – Бібліогр.:л.I-XXI
1025544
  Геєць В.М. Подолання квазіринковості - шлях до інвестиційно орієнтованої моделі економічного зростання // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 6 (643). – С.4-17 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
1025545
  Шуть А. Подолання колізій - "Per aspera ad astra" // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 75-77


  "...На думку Кравченка М. для покращення практики реалізації законів в Україні необхідно в першу чергу поглиблено дослідити сам процес реалізації законів, відмежувати закономірне від випадкового в даному процесі, визначити його особливості [Кравченко ...
1025546
  Москалюк О.В. Подолання колізій між нормами права рівної юридичної сили : монографія / О.В. Москалюк. – Київ : Дакор, 2013. – 213, [3] с. – Бібліогр.: с. 186-213 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7020-18-8
1025547
  Москалюк В.М. Подолання колізій норм права кодексів та законів: теорія і судова практика / В.М. Москалюк, О.В. Москалюк // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 4 (115). – С. 17-22
1025548
  Нікончук М.Г. Подолання комплексу культурно-естетичного месіанства в англійській літературі початку XX сторіччя


  На матеріалі творчості визначних англійських письменників початку ХХ століття - Кіплінга, Конрада, Форстера, Моема - висвітлюється складний процес подолання в суспільній свідомості комплексу культурно-естетичного месіанства та його наслідків.
1025549
  Тільняк Н.В. Подолання комунікативних бар"єрів у міжкультурній комунікації / Н.В. Тільняк, Л.М. Сидоренко // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 4 (189). – С. 110-114. – ISSN 2522-493X
1025550
  Політова А. Подолання корупції в Україні: проблемні питання // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 45-47
1025551
  Мельниченко О. Подолання корупції як складова державної політики детінізації доходів чиновників // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр ;. НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 4. – С. 20-28.
1025552
  Мельниченко А.А. Подолання кризи в сфері освіти як чинник забезпечення стійкого розвитку суспільства / А.А. Мельниченко, С.В. Лазарєва // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2011. – С. 49-54. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (33))
1025553
  Краєва О.А. Подолання кризи ідентичності в підлітковому віці : монографія / О.А. Краєва ; М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Харків : Видавництво Іванченка І.С., 2018. – 216, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 177-200. – ISBN 978-617-7675-15-9
1025554
  Зеленько Г.І. Подолання кризи інституційної довіри як передумова розвитку соціального капіталу // Політика суспільних реформ: стратегія, механізми, ресурси : [збірник наук. праць] / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса ; [упоряд.: З.Ф. Самчук, Г.І. Зеленько, М.С. Кармазіна та ін. ; за ред. О.О. Рафальського, О.М. Майбороди]. – Київ : ІПіЕНД НАН України, 2018. – С. 38-66. – ISBN 978-966-02-8821-8
1025555
  Динь І. Подолання кризових явищ у сфері пенсійного страхування із врахуванням досвіду країн Європейського Союзу // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 161-164. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
1025556
  Тугай Л.В. Подолання кризових явищ як чинник фінансового оздоровлення регіонів : регіональна економіка // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 12. – С. 118-123 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
1025557
  Волковинська І. Подолання культурної дистанції через поетичну інтерпретацію форми ("Книга пісень" Г. Гейне в перекладах В. Кобилянського) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 10 (694), жовтень. – С. 66-79. – ISSN 0236-1477
1025558
  Литвицький В. Подолання макроекономічної анемії в Україні : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 2. – С. 3-13. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1605-2005
1025559
  Боженко Н. Подолання міфів про Другу світову війну // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 15-18
1025560
  Столбуненко Н.М. Подолання молодіжного безробіття в Україні як один з чинників антикризового управління на підприємстві / Н.М. Столбуненко, А.Т. Джумачук // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т ; редкол.: Е.А. Кузнецова, Є.І. Масленніков, В.І. Борщ [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 17, вип. 2 (39). – С. 79-92. – ISSN 2413-9998
1025561
  Новіков В. Подолання надмірної нерівності - пріоритет соціальної політики // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 3-7. – Бібліогр.: 1 назв.
1025562
   Подолання наслідків Чорнобильської катастрофи в агросфері України / В.П. Ландін, Г.М. Чоботько, М.Д. Кучма, Л.А. Райчук // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 2. – C. 67–75. – ISSN 2077-4893
1025563
  Хлапонін Д. Подолання наукових, соціально-технічних та інших викликів в галузі впровадження кіберфізичних системам // Роль держави та громадського сектору в соціальній адаптації переміщених осіб із зони агресії РФ та учасників АТО : матеріали доп. круглого столу до Дня захистника України (17 жовт. 2018 р.) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін. ; редкол.: Р.В. Войтович, В.І. Токарева, П.В. Ворона та ін.]. – Київ : АртЕк, 2019. – С. 204-206
1025564
  Остапчук Т. Подолання національно-культурних стереотипів як одна з визначальних умов формування власної ідентичності (на матеріалі роману Дж. С. Фоера та фільму Л. Шрайбера „Все ЯСНО”) // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 5/6 за 2008/2009 : Американський модернізм: контекст, постаті. Післяпостмодерністський погляд. – С. 342-354. – ISBN 978-966-359-360-9
1025565
   Подолання негативних наслідків назалежності до неефективних субкультур: соціально-психологічний тренінг : метод. рек. / [Т.І. Бєлавіна та ін.] ; за ред. В.О. Васютинського ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Київ : Міленіум, 2016. – 57, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 54-57. – ISBN 978-966-8063-77-6
1025566
  Тарутіна З.Є. Подолання негативних наслідків стресів у студентів як одні і з елементів гуманізації університетської освіти // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – C. 77-78
1025567
  Ревенко С.О. Подолання негативних наслідків членства України в СОТ для вітчизняного сільськогосподарського ринку // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 2. – С. 426-433


  Розглядаються позитивні та негативні наслідки для економіки України від членства у СОТ.
1025568
  Бойченко М.І. Подолання неймовірності соціального досвіду // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Губерський Л.В., Андрущенко В.П., Єрмоленко А.М. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 24. – С. 18-24. – ISBN 966-7943-03-8
1025569
  Тучіна О.М. Подолання номенклатурного правового нігілізму силою тиску громадянського суспільства: практичні аспекти // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 72-89. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 79). – ISSN 1563-3349
1025570
  Кучма Л. Подолання політичного маніпулювання: суб"єктний вимір // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т народознавства, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича; Нац. ун. "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 22. – С. 70-75
1025571
  Гаврилюк К.К. Подолання політичної кризи в Україні в умовах гібридної війни: інформаційна складова // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 154-166. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 76). – ISSN 1563-3349
1025572
  Дубінко Д.О. Подолання практики втручання в процес функціонування судової влади // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 66-69. – ISSN 2219-5521
1025573
  Кулик Б.В. Подолання проблеми забуття і відчуження в контексті націєтворчого процесу // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 27-30
1025574
  Бейгул Т.О. Подолання проблемних питань в обліку кредиторської та дебіторської заборгованості на підприємствах України / Т.О. Бейгул, І.М. Гноєва // Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції : тези доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю Одес. нац. екон. ун-ту, 26 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т (м. Одеса, Україна), Світ. банк Київ. нац. екон. ун-ту ім. В. Гетьмана (м. Київ, Україна) [та ін.] ; [відп. за вип. Звєряков М.І., Ковальов А.І.]. – Одеса ; Херсон : Грінь Д.С., 2016. – С. 15-18. – ISBN 978-966-930-102-4
1025575
  Москалюк О.В. Подолання прогалин у конституційному праві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 95-98. – ISSN 2219-5521
1025576
  Плоткін Г.Д. Подолання простору : поезії / Г.Д. Плоткін. – Київ, 1940. – 88 с.
1025577
  Чичиркіиа С.П. Подолання протидії розслідуванню службового підроблення // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 512-518. – ISSN 1563-3349
1025578
  Мудрецький Р.В. Подолання протидії судовому розгляду у кримінальних провадженнях : автореф. дис. … канд. юрид. наук (д-ра філософії) : 12.00.09 / Мудрецький Роман Володимирович ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т МВС України. – Кривий Ріг, 2019. – 18 с. – Бібліогр.: 14 назв
1025579
  Руденко О.В. Подолання психологізму в логіці та математиці (за Г. Фреге та Е. Гуссерлем) / О.В. Руденко, А.П. Сторожук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 29-31. – (Філософія. Політологія ; вип. 97). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються питання подолання психологізму в логіці та математиці та способи його спростування у працях "Основи арифметики" Фреге і "Логічних дослідженнях" Гуссерля. This article investigates the questions of overcoming of psychologism in ...
1025580
  Єщенко П.С. Подолання ринкового романтизму і фундаменталізму - економічний імператив сучасності / П.С. Єщенко, А.Г. Арсенко // Економіка і прогнозування : науковий журнал / "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України". – Київ, 2010. – № 2, квітень - червень. – С. 7-25. – ISSN 1605-7988


  Розглянуто існуючу фінансово-економічну кризу в контексті сучасних глобалізаційних трансформацій. З цих позицій обгрунтовано системні фактори кризи, розкрито місце і роль bubbleeconomics у витесненні реального виробництва й створенні "економіки ...
1025581
  Пріб Г.А. Подолання розладів адаптації як чинник успішного професійного розвитку та кар"рного зростання в осіб, які працюють в умовах підвищеної стресогенності / Г.А. Пріб, Т.В. Лапінська // Psychological journal : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Kiev, 2019. – Vol. 5, iss. 11 (31). – С. 237-252. – ISSN 2414-0023
1025582
  Пілічаускас Р. Подолання розриву між правом та демократичним суспільством: роль адміністративного судді // Міжнародна науково-практична конференція "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права" : збірник матеріалів конф., м. Київ, 29-30 листопада 2012 року : до 10-ї річниці утворення Вищого адміністративного суду України / "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права", [міжнар. наук.-практ. конф.]. – Київ : Істина, 2012. – С. 176-184. – ISBN 978-966-8909-91-7
1025583
  Шаповал М. Подолання синкретизму у стилістичній інтертекстуальності: розмежування понять цитата, алюзія, ремінісценція // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2009. – Видається на пошану і з нагоди 60-річчя від дня народження доктора філологічних наук, професора Ткачука М.П. – С. 338-344. – (Літературознавство ; Вип. 27)
1025584
  Венцковський Д.Ю. Подолання системних проблем зовнішньоекономічної безпеки України як чинник економічного відновлення // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2016. – № 1 (38). – C. 42-55. – (Серія "Економіка"). – ISSN 2306-5664
1025585
  Лівенцов В.О. Подолання соціальних відмінностей між людьми фізичної та розумової праці в умовах розвинутого соціалізму / В.О. Лівенцов. – К., 1980. – 119с.
1025586
  Петровська І.П. Подолання соціальних проблем шляхом приватного бізнесу / І.П. Петровська, Д.В. Буханевич // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Дергачова В.В. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 157-164. – ISSN 2310-5534
1025587
  Перепелиця А.М. Подолання соціально-класових відмінностей і перехід до безкласового суспільства / А.М. Перепелиця. – Харків, 1967. – 24с.
1025588
  Підопригора С. Подолання соцреалістичного канону в повісті М. Вінграновського "Сіроманець"


  У статті розглядається специфіка авторського подолання соцреалістичного канону в повісті М. Вінграновського "Сіроманець". Твір тематично-образною двоплановістю, параболічністю, наявністю гротескних та пародійних елементів входить до масиву химерної ...
1025589
  Геник М. Подолання стереотипів стосовно міжнаціональних відносин періоду Першої Річпосполитої в процесі польсько-українського примирення // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2010. – С. 94-100. – (Історія ; Вип. 17)
1025590
  Паламарчук Д.Т. Подолання та психосоціальний стрес в контексті педіатричної онкології: огляд основних підходів до дослідження // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 280-282
1025591
  Шестопалова Л.М. Подолання термінологічних колізій норм законів, які регулюють діяльність державних органів з попередження злочинів // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 9. – С.16-28
1025592
  Зуєва Л.С. Подолання тіньової економіки - нагальна проблема суспільства України / Л.С. Зуєва, О.І. Драган // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2004. – № 7. – С. 26-28
1025593
  Антоненко В.Т. Подолання тканинної несумісності / Антоненко В.Т. – Київ : Наукова думка, 1975. – 112, [8] с. – (Горизонти науки і техніки)
1025594
  Пикало А.О. Подолання тоталітарного минулого в Україні та Німеччині: досвід Німеччини та виклики для України // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 62-70. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 25). – ISSN 2227-6505
1025595
  Кузнєцов М.А. Подолання хвилювання на іспиті: копінг-поведінка студентів під час перевірки знань : монографія / М.А. Кузнєцов, А.В. Колчигіна. – Харків : Діса Плюс, 2017. – 205, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 159-174. – ISBN 978-617-7384-70-9
1025596
  Гончар Б. Подолання Японією обмежень на використання сил самооборони за межами країни в 1990-ті рр. / Б. Гончар, І. Семеніст // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 6-9. – (Історія ; Вип. 101). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено проблему подолання Японією обмежень на використання сил самооборони за межами країни як фактора посилення американсько-японського союзу безпеки у 1990-ті рр. The article pays attention to the overpass the limitation of using abroad Japan"s ...
1025597
  П"ятигорська Є.М. Подолання. / Є.М. П"ятигорська. – К., 1961. – 207с.
1025598
  Черненко М. Подолати злочинність можна тільки спільними зусиллями // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 2. – С.48-56
1025599
  Дорохов М. Подолати історичні стереотипи / М. Дорохов, О. Візгін // Київський університет. – Київ, 2015. – Жовтень (№ 13). – С. 3


  Студентами та аспірантами історичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка започаткован проект "Історія для воїна". Його учасники читатимуть лекції насамперед військовослужбовцям, які беруть участь в антитерористичній операції на Сході України. ...
1025600
  Совсун І. Подолати плагіат. Місія неможлива? / І. Совсун, А. Чубко // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 17 - 23 вересня (№ 33). – С. 12


  Академічну спільноту України сколихнув черговий плагіатний скандал. Цього разу — довкола обраних членів Національного агентства з забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО). Це не перший випадок зафіксованого плагіату в обраних членів НАЗЯВО — органу, ...
1025601
   Подолати себе : докум. розповіді. – Киев : Молодь, 1990. – 184 с.
1025602
  Мамутов В.К. Подолати слабкість і хвороби громадянського суспільства
1025603
  Гужва І. Подолати трикратну діру в торговельному балансі. Місія можлива? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 2 - 8 червня (№ 21)


  "У травні 2018-го Україна дуже скромно відзначила десяту річницю членства в СОТ. Незважаючи на окремі здобутки і перемоги, загалом приводів для святкувань небагато. Починаючи з 2005 р. (рис.), відтоді, як Україна, готуючись до повноцінного членства в ...
1025604
  Кондратик Л.Й. Подолинський Сергій Андрійович // Історія соціології України в іменах : навч. посіб. / Л.Й. Кондратик. – Луцьк : ВДУ ім. Лесі Українки, 1996. – С. 80-83. – ISBN 5776391970
1025605
  Огородник І.В. Подолинський Сергій Андрійович / І.В. Огородник, М.Ю. Русин // Українська філософія в іменах : навч. посіб. / І.В. Огородник, М.Ю. Русин. – Київ : Либідь, 1997. – С. 221-224. – ISBN 5-325-00792-0
1025606
   Подолинський Сергій Андрійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 40-41. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1025607
   Подолинський Сергій Андрійович // Історія економічних учень : хрестоматія / КНУТШ ; [упоряд. : В.Д. Базилевич, Т.В. Гайдай, А.О. Маслов, Н.І. Гражевська, О.П. Нестеренко, Л.В. Вернигора] ; за ред. В.Д. Базилевича. – Київ : Київський університет, 2008. – С. 398-401. – ISBN 978-966-439-104-4
1025608
  Кухар В. Подолинський Сергій Андрійович // Історія соціологічної думки : навч. енциклопед. слов.-довідник / Н.С. Абаніна, Д.М. Афанасьєв, А.А. Ашурбеков, Т.М. Байдак, К.В. та ін. Батаєва. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – С. 572-574. – ISBN 978-966-418-286-4
1025609
  Чернецький Є. Подолинські // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 9-10 листопада (№ 204/205)


  Активний громадівець, соратник Михайла Драгоманова, економіст і предтеча екологічного світогляду Сергій Подолинський належить до грона найталановитіших українських мислителів останньої третини ХІХ століття, закінчив фізико-математичний факультет ...
1025610
  Петров Н.И. Подолия, .историческое описание : с одной хромолитографией, 2-мя фотокописми, 48-ю гравюрами и 2-мя картами. – Санкт-Петербург : Тип. Товарищества "Обществ. польза", 1891. – 401 с.


  Книга о Подолии (историческая область в бассейне Южного Буга и левобережья Днестра на территории современной Украины) входит в серию «Памятники русской старины в западных губерниях». Издателем книги является П. Н. Батюшков. Автор исторического очерка о ...
1025611
   Подолія. – Вінниця, 2001
1025612
   Подолян Микола Петрович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 238. – ISBN 978-966-2726-03-9
1025613
  Трембіцький А.М. Подолянин Іван Розгін про Національну революцію 1917-1921 рр. на Поділлі / А.М. Трембіцький, Л.А. Іваневич // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2012. – На пошану професора М.Б. Петрова. – С. 454-466. – (Історичні науки ; Вип. 5)
1025614
  Прокопчук В.С. Подолянин Кость Туркало: доля учасника українізації // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 47-48
1025615
  Прокопчук В.С. Подолянин М.Л. Боровський - керівник Інституту дослідів Волині у Вінніпезі у 1956-1968 рр. // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2011. – На пошану професора О.М. Завальнюка. – С. 476-483. – (Історичні науки ; Т. 21)


  Михайло Леонтійович Боровський — фахівець у галузі бджільництва й садівництва, автор підручників з пасічництва й садівництва. Голова управи Інституту дослідів Волині у Вінніпезі протягом 1956-1968 рр.
1025616
  Прокопчук В.С. Подолянини К. Туркало - жертва сфальсифікованої справи "Спілки визволення України" // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2012. – На пошану професора М.Б. Петрова. – С. 448-453. – (Історичні науки ; Вип. 5)
1025617
  Маняк В.А. Подолье / В.А. Маняк. – Москва, 1989. – 517 с.
1025618
  Гордиевич А.С. Подольские пейзажи : фотоочерки / А.С. Гордиевич. – Одесса : Маяк, 1981. – 96 с.
1025619
  Выржиковский Р.Р. Подольские фосфориты и будущее фосфоритовой промышленности на Украине / Р.Р. Выржиковский. – 191 с.
1025620
  Циборовский А. Подольское градостроительство / А. Циборовский. – Варшава, 1956. – 78с.
1025621
  Курилко Алексей Подонок : киноповесть // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 3. – С. 48-79. – ISSN 0131-8136
1025622
  Михеев В.К. Подонье в составе Хазарского каганата / В.К. Михеев. – Х., 1985. – 148с.
1025623
  Андієвська Е. Подорож : новелі / Емма Андієвська. – Мюнхен : [б. в.], 1955. – 99, [2] c.


  У пр. №1694956 напис: Марині Приходько єдиній поетові-українці. Емма Андієвська. Нью-Йорк, 3.2.1960
1025624
  Зегерс А. Подорож : Історія одного кохання / А. Зегерс. – Київ : Молодь, 1973. – 106с.
1025625
  Павленко І. Подорож "Роксоланії" до Країни Сонця / Іван Павленко // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Грудень (№ 14/15)


  Народний ансамбль української музики "Роксоланія" Ін-ту філології КНУТШ побував у Японії на запрошення взяти участь у культурно-освітній програмі "Осака у світі" з метою репрезентації української традиційної музичної культури в Японії. Ансамбль ...
1025626
   Подорож без кінця. – К, 1986. – 279с.
1025627
  Канюка М.С. Подорож без надії : оповідання та повісті / М.С. Канюка. – Київ : Веселка, 1973. – 412 с.
1025628
  Пашицький Е.А. Подорож буде небезпечною / Е.А. Пашицький, О.П. Рожен. – К., 1989. – 152с.
1025629
  Мазуренко Олена Подорож Буковинськими Карпатами // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (114), березень - квітень. – С. 15-19 : фото. – Бібліогр.: 1.
1025630
  Асєєв Ю.С. Подорож в античний світ / Ю.С. Асєєв. – Київ, 1970. – 128с.
1025631
  Пржевальський Н.М. Подорож в Уссурійському краі 1867-1869 / Н.М. Пржевальський. – Київ : Радянська школа, 1951. – 324с.
1025632
  Капіруліна С.Л. Подорож гірською системою Юри // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 11 (177). – С. 39-47 : фото
1025633
  Рошко М. Подорож головного героя як ініціація у "Божественной комедии" Данте Аліг"єрі та "Маленькому принці" Антуана де Сент-Екзюпері // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 84-89. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 2 (32))
1025634
  Свіфт Д. Подорож Гуллівера до країни ліліпутів. / Д. Свіфт. – Харків, 1929. – 77с.
1025635
  Свіфт Д. Подорож Гуллівера до краю великанів / Джонатан Свіфт ; Після нїмецкої пеpеpібки Фp. Камбеpія пеpеклав Василь В-p. – Львів : [Виданє Руского Т-ва Пед.] ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка під заpядом К. Беднаpского, 1906. – 39 с.
1025636
  Куликова Лілія Подорож давньогрецьким містом. Давня Спарта. Спортивні змагання. Олімпійські ігри // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 27-32
1025637
  Балабко О.В. Подорож до Венеції з Коцюбинським // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 1 (131). – С. 48-52 : фото
1025638
  Ковінька О.І. Подорож до Ворскли / О.І. Ковінька. – К., 1975. – 384с.
1025639
  Лігостов В.О. Подорож до Ельдорадо : гумористичні повісті / В.О. Лігостов. – Київ, 1969. – 230 с.
1025640
  Лігостов В.О. Подорож до Ельдорадо : гумористичні повісті / В.О. Лігостов. – Київ : Дніпро, 1983. – 295 с.
1025641
  Гусейнова О. Подорож до Європи: поетика екзотичного в американському літературному романтизмі // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 4 : Дискурс романтизму в літературі США. – С. 74-79
1025642
  Харчук Б.М. Подорож до зубра : повісті / Борис Харчук. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 368 с.
1025643
  Полторацький О.І. Подорож до Італії / О.І. Полторацький. – Київ, 1960. – 92с.
1025644
  Тичина П.Г. Подорож до Іхтімана : поема : з рукопис. спадщини / Павло Тичина ; [післямова та прим. З. Гончарука]. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 125 с.
1025645
  Маковей О. Подорож до Києва / О. Маковей. – Київ : Бібліотека українця, 1998. – 50с. – (Бібліотека українця). – ISBN 9667419312
1025646
   Подорож до країни безпеки // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 2, лютий. – С. 23-25 : фото
1025647
   Подорож до країни безпеки // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 1, січень. – С. 9-11 : фото
1025648
   Подорож до країни безпеки // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 3, березень. – С. 17-20 : фото
1025649
  Онищенко Геннадій Подорож до Країни Чудес (Інтерв"ю з репортером ЗМІ Лесею Туровською) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 7, липень. – С. 30-32
1025650
  Пляшко Л.А. Подорож до міста XVIII століття. / Л.А. Пляшко. – Київ : Наукова думка, 1980. – 151с.
1025651
  Букет Є. Подорож до міста свободи й надії // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 27 серпня - 2 вересня (№ 34). – С. 14-15


  Столиця країни ацтеків Мехіко.
1025652
  Багмут І.А. Подорож до Небесних гір : нотатки туриста до Центрального Тієнь-Шану- / І.А. Багмут. – Харків : Держвидав, 1930. – 95с.
1025653
  Іванчеко Н. Подорож до стольного града Коростень // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2010. – № 4 (38). – С. 39-40
1025654
  Верн Ж. Подорож до центру Землі / Ж. Верн. – Харків, 1928. – 264с.
1025655
  Сенченко І.Ю. Подорож до Червонограда : повісті / Сенченко І.Ю. ; [ іл.: Лопата В.І. ]. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 216 с. : іл., 1 л. портр.
1025656
  Сухарєва С.В. Подорож довкола світу. Вивчаємо польську мову : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / С.В. Сухарєва ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волинський національний університет ім. Лесі Українки, 2011. – 285, [3] с. – Бібліогр.: с. 283-285. – (Серія "Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-493-5; 978-966-600-582-6
1025657
  Капіруліна С.Л. Подорож долиною Луари // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 1/2 (155/156). – С. 39-46 : фото
1025658
   Подорож європейським простором // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2017. – Лютий (№ 2)


  Побачити, як функціонують інституції Євросоюзу та парламентська система Франції, департаменти перекладу Єврокомісії та дипломатичні представництва України за кордоном змогли студенти Інституту міжнародних відносин КНУ – учасники міжнародної ...
1025659
  Верзілін М М. Подорож з домашніми рослинами / М М. Верзілін. – Київ, 1956. – 336 с.
1025660
  Тичина П.Г. Подорож з капелою К. Г. Стеценка : Щоденник / П.Г. Тичина. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 261 с.
1025661
  Радіщев О.М. Подорож з Петербурга в Москву / О.М. Радіщев. – Київ, 1949. – 156с.
1025662
  Федор О.Т. Подорож за кордон // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 9, вересень. – С. 38-39 : фото
1025663
  Багдай А. Подорож за саму усмішку / А. Багдай. – К., 1967. – 215с.
1025664
  Голиш Г.М. Подорож Златокраєм : нарис історії та сьогодення Золотоніського району / Г.М. Голиш, Л.Г. Голиш, М.Ф. Пономаренко. – Черкаси : Вертикаль, 2008. – 572 с. – ISBN 978-966-8438-79-0
1025665
  Герасименко Арсеній Подорож зоряним небом / Герасименко Арсеній, Щегельський Олексій, Бризгалов Олег // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 6 (114), грудень - січень. – С. 142-147 : фото
1025666
  Букет Є. Подорож із Києва до Житомира з Дмитром Малаковим // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 16 листопада (№ 46). – С. 4. – ISSN 2519-4429
1025667
  Антоненко В. Подорож крізь віки // Київський університет. – Київ, 2013. – Березень (№ 7/8). – С. 7


  Студенти, викладачі історичного факультету та гості: ректор Л. Губерський і проректор з навчально-виховної роботи В.А. Бугров - стали учасниками тематичного вечора у вигляді середньовічного балу.
1025668
  Ципердюк І. Подорож крізь туман : статті та есеї / Іван Ципердюк. – Київ : Грані-Т, 2010. – 119, [1] с. : іл. – Сер. засн. 2007 р. – (De profundis). – ISBN 978-966-465-310-4
1025669
  Груша Я.А. Подорож лабіринтами пам"яті в романі У. Еко "Загадкове полум"я королеви Лоани" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 130-133. – (Б-ка Ін-ту філології)
1025670
   Подорож Мавки // Київський університет. Дайджест : дайджест. – Київ, 2017. – Вересень (№ 7). – С. 2


  "Обкладинку березневого випуску американського журналу Animation Magazine прикрасила наша Мавка - та сама героїня Лесі Українки. Великим тиражем видання розійшлося на Cartoon Movie - найбільшому майданчику Європи для професіоналів анімаційної ...
1025671
  Челпан В. Подорож мовними знаками в часі і просторі // Cucuteni-Trypillia-Troy-Greece : written history 3500-1500 BC / I.L. Mosenkis. – Kyiv : ARATTA, 2018. – С. 39-40


  Автор цієї книжки - український учений Юрій Мосенкіс - відтворює історію чотиритисячолітньої давності у вимірах часу і простору.
1025672
  Федака П.М. Подорож музеями Закарпаття з гірким присмаком некомпетентності та плагіату // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – C. 134-136. – (Серія: Історія ; вип. 2 (35))
1025673
  Баженова-Сорокіна Подорож мумі-тролів у часі і просторі // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; Рекламне агенство "Освіта України" ; голов. ред. В. Снєгірьова ; редкол.: В. Бойко, Є. Волощук, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2018. – № 8 (444), вересень. – С. 42-44
1025674
  Караславов С.Г. Подорож на "Десиславі" / С.Г. Караславов. – Київ, 1983. – 200с.
1025675
  Дубовик М С. Подорож на "Пінгвіні" / М С. Дубовик, . – К, 1965. – 167с.
1025676
  Задорожний Микола Подорож на Ай-Петрі : географічне краєзнавство і туризм / Задорожний Микола, Скоробогатов Андрій // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 6. – С. 19
1025677
  Пшеничний В.М. Подорож на Верецький перевал / В.М. Пшеничний. – Львів, 1979. – 48с.
1025678
  Гейне Г. Подорож на Гарц / Генpіх Гайне; Пеpеклад О. Чеpняхівського; З пеpедмовою й поясненями Івана Фpанка. – [Львів] : Hакладом Укp.-Руської Видавн. Спілки ; [З дpук. Hаук.Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського], 1902. – V, 88 с.
1025679
  Селін Подорож на край ночі : Роман / Селін, Луї-Фердінан; Пер. з франц. Петро Таращук. – Київ, Харків : Юніверс, 2000. – 368с. – ISBN 966-7305-26-0; 966-03-0756-Х
1025680
  Селін Л.-Ф. Подорож на край ночі : Роман / Л.-Ф. Селін; Луї-Фердінан Селіт; Ін-т літ-ри ім.Т.Г.Шевченка НАНУ; Переклад з французької П.Таращука. – Харків : Фоліо, 2006. – 367с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-2827-3
1025681
  Конашевич С. Подорож на Крим Левка Чикаленка // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2020. – 24 січня (№ 2)
1025682
  Верн Ж. Подорож на місяць / Ж. Верн. – Харків, 1928. – 207с.
1025683
  Верн Ж. Подорож на Місяць / Ж. Верн. – Київ, 1948. – 252 с.
1025684
  Карпенко В.О. Подорож на острови / В.О. Карпенко. – Одеса, 1979. – 126с.
1025685
  Шлінк Б. Подорож на південь : проза: оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 5/6 (989/990). – С. 166-175. – ISSN 0320 - 8370
1025686
  Кідрук М. Подорож на Пуп Землі : роман / Макс Кідрук. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 364, [4] с., [4] арк. іл. : іл., карт. – На обкл. також: Faster Island - Rapa Nui. – ISBN 978-617-12-0844-5
1025687
  Чепіженко В.В. Подорож на Схід в культурному дискурсі англійського рицарства XIV століття // Древности : Харьковский историко-археологический ежегодник : статьи, публикации, заметки, рецензии, хроника / М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; Харьк. обл. ист.-археол. о-во ; редкол.: С.И. Посохов, В.С. Аксенов, С.И. Берестнев. – Харьков, 2016. – Вып. 14. – C. 64–73. – ISSN 2309-6608
1025688
  Жулинський Микола Подорож нащадків доктора Леонардо в безсмертя // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 98-99. – ISSN 0130-5212
1025689
  Будько Євген Подорож от-кутюр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 6 (108), грудень - січень. – С. 24-25 : фото
1025690
  Лівінгстон Д. Подорож по Замбезі і її притоках / Д. Лівінгстон, Ч. Лівінгстон. – Київ, 1936. – 367с.
1025691
  Бохенський Я. Подорож по радянській країні. / Я. Бохенський. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1956. – 75с.
1025692
  Харченко Лідія Подорож по Стародавньому світу : (театралізована гра для 6-х класів) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 3. – С. 15-17
1025693
  Бабовал Р. Подорож поза форми = Journey beyond the forms / Роман Бабовал ; [обкл. і графіка Аркадії Аленської-Петришин]. – Нью Йорк : В-во Нью-Йорської групи, 1972. – 72 с. : іл.
1025694
  Поляновський М.Л. Подорож у жаркі країни / М.Л. Поляновський. – Харків-Одеса, 1937. – 115с.
1025695
  Захарченко В. Подорож у завтра. / В. Захарченко. – К., 1953. – 138с.
1025696
  Гаврилюк Оксана Подорож у казку : урок позакласного читання у 5 класі за казкою Валерія Шевчука "Панна квітів" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 20-22. – ISSN 0130-5263
1025697
  д"Обон Подорож у Космос. / д"Обон. – К., 1966. – 78с.
1025698
  Кулік Н. Подорож у минуле // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 10 серпня (№ 31/32). – С. 12-13. – ISSN 2219-5793


  Історія Київського національного університета імені Тараса Шевченка.
1025699
  Бедзик Д.І. Подорож у молодість : Роман / Д.І. Бедзик. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 247с.
1025700
  Клід Б. Подорож у Павлокому // Критика. – Київ, 2011. – Травень - Червень, (число 5/6). – С. 25-26


  "Село Павлокома, розташоване у південно-східній Польщі, на берегах Сяну, за сорок кілометрів на захід від Перемишля, нині є гомогенним етнічно польським селом. Однак іще у міжвоєнній Польщі воно було переважно українським у змішаному ...
1025701
  Фарина І. Подорож у пам"ять // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 24 травня (№ 10). – С. 20


  Повість латиського письменника Яніса Акуратерса "Палаючий острів".
1025702
  Афанасьєв-Чужбинський Подорож у Південну Росію : Історична монографія / Олександр Афанасьєв-Чужбинський. – Дніпропетровськ : Січ, 2004. – 469с. – ISBN 966-511-400-Х
1025703
  Радзієвський В.О. Подорож у підземну казку / В.О. Радзієвський. – Львів, 1973. – 63с.
1025704
  Волошінська Н. Подорож у просторі і часі: туристично-інформаційні та історико-краєзнавчі видання з фонду Національної історичної бібліотеки України / Н. Волошінська, О. Покропивна // Історико-культурний туризм: український та світовий досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. [Київ, 5 квіт. 2019 р.] / Іст. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. етнології та краєзнавства ; Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міська орг. ; [упоряд.: Н.В. Терес, О.П. Гончаров ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2019. – С. 240-250. – ISBN 978-617-7399-29-1


  "Туризм є невід"ємною складовою життя сучасного сус- пільства. На економічному рівні - це потужна світова ін- дустрія. При цьому варто не втрачати погляд на туризм як на історико-культурне, просвітницьке явище, покликане за- довольняти також потребу ...
1025705
  Горбачов Д. Подорож у Ренесанс / Д. Горбачов, П. Утевська // Ренесансні студії / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України; Запоріз. держ. ун-т ; відп. ред. Н. Торкун ; редкол.: Д.С. Наливайко, О.В. Мишанич, М.П. Кобак [та ін.]. – Запоріжжя, 2000. – Вип. 5. – С. 4-20. – ISBN 966-7809-05-6
1025706
  Вуйцінська А. Подорож у світ іншої людини // Критика. – Київ, 2011. – Травень - Червень, (число 5/6). – С. 32-35


  Сучасна польська література.
1025707
  Цінько С. Подорож у світ Олександра Довженка / С. Цінько, О. Ковальова
1025708
  Данильчук А. Подорож у часі до волинської столиці // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 21-22 липня (№ 125/126). – С. 20


  Замок Любарта, оселя Вітовта, Лучеськ Великий.
1025709
  Данильчук А. Подорож у часі до волинської столиці // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 28-29 липня (№ 130/131). – С. 20


  Старовинний Луцьк - "дзеркало" унікальної, драматичної історії міста, центру української Волині. Замок Любарта, оселя Вітовта, Лучеськ Великий.
1025710
  Горський Вілен Подорож як феномен культури (погляд з українського берега) // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2003. – № 2/3 (7/8). – С. 225-227
1025711
  Булкіна І. Подорожанин і Домосид, або Листи українського мандрівника // Критика. – Київ, 2002. – Вересень, (число 9). – С. 22-24
1025712
  Козланюк П.С. Подорожі / П.С. Козланюк. – Львов, 1959. – 84с.
1025713
  Капущинський Р. Подорожі з Геродотом = Podroze z Herodotem / Ришард Капущинський ; пер. з польської А. Чердаклі ; [ред. Д. Чередниченко ; худ. оформ. К. Міщук]. – Київ : Юніверс, 2011. – 194, [2] с. – (Серія "Історична думка"). – ISBN 978-966-8118-78-4
1025714
  Положій В.І. Подорожі з маленькою дочкою / Віктор Положій // Сіно / І.Ф. Куштенко. – Київ : Дніпро, 1987. – С. 128-239. – (Романи й повісті ; 1987/8)
1025715
   Подорожі П.К.Козлова : (Тібет, Туркестан, Джунгарія, Тієнь-Шан, Монголія, Кам, Амдо, Мертве місто Хара-Хото. Ріки: Селенга, Тола та інші. Пустиня Гобі) / Максакова В.; Під ред. П.К.Козлова. – Харків : Радянська школа, 1931. – 292с. : іл., 1 к.
1025716
  Стефановська Л. Подорожі пана Когіто // Критика. – Київ, 2010. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 38-39


  Творчість Збігнєва Герберта.
1025717
   Подорожі по Криму : Короткий довідник. – Сімферополь, 1959. – 104с.
1025718
  Радишевський Р. Подорожі та мемуаристика // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; Міжн. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 21 : Юзеф Ігнацій Крашевський: діалог із Україною/ Радишевський Р. – С. 28-41. – ISBN 978-966-2462-81-4


  Роки, проведені в Україні Ю.І. Крашевським, і постійні мандрівки її теренами, знайшли своє художнє втілння в об"ємних томах вражень: "Спогади про Волинь, Полісся і Литву" (1840), "Картини з життя і подорожей" (1841), "Спогади про Одесу, Єдисан і ...
1025719
  Лабай К.В. Подорожі у часі у фаустівському сюжеті // Сучасна філологія: теорія та практика : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 7-8 листоп. 2014 р., м. Одеса / [М-во освіти і науки України], Міжнар. гуманітар. ун-т, Ф-т лінгвістики та перекладу ; [відп. ред. І.В. Ступак ; редкол.: І.Б. Морозова та ін.]. – Одеса : Міжнародний гуманітарний університет, 2014. – С. 32-35. – ISBN 978-617-7178-39-1
1025720
   Подорожі. Пошуки. Відкриття. – К, 1977. – 205с.
1025721
  Жуков В.С. Подорожная / В.С. Жуков. – М., 1977. – 111с.
1025722
  Симанович Д.Г. Подорожная Александра Пушкина / Д.Г. Симанович. – Минск, 1977. – 158с.
1025723
  Белоусов В.Н. Подорожная без бубенцов / В.Н. Белоусов. – Тула, 1968. – 191с.
1025724
  Шугаев В.М. Подорожная на Ангару: история одного знакомства с Сибирью / В.М. Шугаев. – М., 1989. – 255с.
1025725
  Душкин Н. Подорожник / Н. Душкин. – Алма-Ата, 1969. – 60с.
1025726
  Штейн Б.С. Подорожник / Б.С. Штейн. – Таллин, 1975. – 133с.
1025727
  Романова Р.А. Подорожник / Р.А. Романова. – Воронеж, 1976. – 32с.
1025728
  Маландій О.М. Подорожник / О.М. Маландій. – Х., 1987. – 46с.
1025729
   Подорожник. – Москва, 1989. – 16 с.
1025730
   Подорожник. – М, 1990. – 16с.
1025731
  Кулик М.В. Подорожник / М.В. Кулик. – Львів : Каменяр, 1990. – 70 с.
1025732
  Орач О. Подорожник. / О. Орач. – Донецьк, 1965. – 35с.
1025733
  Юдалевич М.И. Подорожник. / М.И. Юдалевич. – Барнаул, 1978. – 439с.
1025734
  Леднев Ю.М. Подорожники / Ю.М. Леднев. – М., 1972. – 87с.
1025735
  Юхимович В.Л. Подорожники : поезії / В.Л. Юхимович. – Київ : Дніпро, 1974. – 223 с.
1025736
  Вовчок В.Ю. Подорожники / В.Ю. Вовчок. – Ужгород : Карпати, 1987. – 196 с.
1025737
  Новиков В.В. Подорожники. Стихи. / В.В. Новиков. – Йошкар-Ола, 1970. – 56с.
1025738
  Рубцов Н.М. Подорожники: Стихи. / Н.М. Рубцов. – М., 1976. – 302с.
1025739
  Рубцов Н.М. Подорожники: Стихи. / Н.М. Рубцов. – М., 1985. – 319с.
1025740
  Кузовова Н. Подорожні записки м. Куліша як джерело історії голоду 1921-1923 рр. // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – C. 178-182
1025741
  Кузова Н. Подорожні записки М. Куліша як джерело історії голоду 1921 - 1923 рр. // Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні XX століття" : матеріали конф. : Київ, 16 трав. 2018 р. / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 342-351
1025742
  Денисенко О. Подорожні записки Юрія Шевельова // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 6 (402). – С. 126-140. – ISSN 0869-3595
1025743
  Гіленко О.І. Подорожні нариси Віталія Коротича на сторінках журналу "Вітчизна" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 49, жовтень - грудень. – С. 30-32


  У статті аналізуються особливості подорожніх нарисів В. Коротича, їх стиль, архітектоніка, авторська позиція та особливості індивідуального стилю автора. The article deals with structure peculiarities of V. Korotych"s essays, published in the ...
1025744
  Королева Н. Подорожній : легенди / Наталена Королева. – Торонто : Добра книжка
Вип. 147. – 1953. – 64 с.
1025745
  Мовчан Р. Подорожній "бранець птахів" над криницею в степу... // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 5 жовтня (№ 39). – С. 3


  Світоій пам"яті Поета Володимира Коломійця.
1025746
  Терлецький Валентин Подорожній і жінка : роман-притча (фрагменти) // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2009. – № 7/8. – С. 68-106. – ISSN 0130-1608
1025747
  Крман Даніел Подорожній щоденник : ( Itinerarium 1708 - 1709 ) / Крман Даніел; Пер. із слов.Ольга й Григорій Булахи; Впор.й прим. М.Неврлого. Вступ слово І.Дзюби. – Київ : Просвіта, 1999. – 160c. – ISBN 966-7551-04-0
1025748
  Крман Д. Подорожній щоденник (Itinerarium 1708-1709) / Даніел Крман ; пер. зі словацької : О. Булах, Г. Булах ; впорядкування й прим. М. Неврлого ; вступне слово : П. Мовчана, І. Дзюби. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Просвіта, 2010. – 242, [2] c., XVI с. іл. – ISBN 966-7551-04-0
1025749
   Подорожуємо з UM Air. Єгипет : Інформаційно-рекламний блок UM Air // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 27 : фото
1025750
   Подорожуємо з UM Air. Крим : Інформаційно-рекламний блок UM Air // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 5. – С. 18 : фото
1025751
   Подорожуємо з UM Air. Крим : Інформаційно-рекламний блок UM Air // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 7. – С. 16 : фото
1025752
   Подорожуємо з авіакомпанією UM Air. Сирія : Інформаційно-рекламний блок // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 34
1025753
   Подорожуємо з авіакомпанією UM Air. Узбекистан : Інформаційно-рекламний блок UM Air // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 28
1025754
   Подорожуючи з WINDROSE : авіакомпанія // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 4 (58). – С. 42-43 : Фото
1025755
  Онищенко Лідія Подорожуючи містами Баварії : Країна і люди / Онищенко Лідія, Хардекопф Оксана // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 57-60 : Карта
1025756
  Куренной Е.Е. Подорожье : повести и рассказы / Е.Е. Куренной. – Иркутск, 1988. – 266с.
1025757
  Борхсениус Н.С. Подотряд червецы и щитовки / Н.С. Борхсениус. – М.-Л., 1960. – 284с.
1025758
  Борхсениус Н.С. Подотряд червецы и щитовки, семейство подушечницы и ложнощитовки / Н.С. Борхсениус. – М.-Л., 1957. – 494с.
1025759
  Муххамад-Казим Подох Надир-шаха в Индию / Муххамад-Казим. – М., 1961. – 207с.
1025760
  Свирщевский А. Подоходный налог / исследование. А. Свирщевского // Чтение о политической экономии и финансах / М.Н. Капустин. – Ярославль, 1879. – [2], VI, 247 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1025761
   Подоходный налог. – М, 1928. – 551с.
1025762
   Подоходный налог и культсбор с рабочих и служащих. – М, 1936. – 38с.
1025763
   Подоходный налог и налог с холостяков, одиноких и малосемейных граждан СССР. – М, 1947. – 32с.
1025764
   Подоходный налог и сбор на нужды жилищного и культурно-бытового строительства. – Москва, 1939. – 24 с.
1025765
   Подоходный налог и сбор на нужды жилищного и культурно-бытового строительства. – М, 1939. – 24с.
1025766
  Алексеенко М.М. Подоходный налог и условия его применения / Речь, произнес. на торжеств. собр. Имп. Харьк. ун-та, 17 янв. 1885 г. проф. М.М. Алексеенко. – Харьков : Тип. М.Ф. Зильберберга, 1885. – [2], 35 с.
1025767
  Ефименко Т.И. Подоходный налог как фактор инвестирования социальных программ // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 2002. – № 1. – С.89-94
1025768
  Болдырев Г.И. Подоходный налог на Западе и в России. / Г.И. Болдырев. – Л, 1924. – 274с.
1025769
  Мюллер Отто Подоходный налог по законодательствам различных государств : Сравнительное исследование ; Пер. с нем. / Д-р Отто Мюллер. – Санкт-Петербург : Тип. П.П. Сойкина, 1905. – 126 с. – Печ. по распоряжению Деп. окладных сборов


  На тит. стр. стоит подпись: И. Миримонов.
1025770
  Богатеев Р.Х. Подоходный налог с колхозов / Р.Х. Богатеев. – Казань, 1978. – 128с.
1025771
  Данков В.С. Подоходный налог с колхозов. / В.С. Данков. – М., 1948. – 86с.
1025772
  Миллионщиков А.Д. Подоходный налог с колхозом. / А.Д. Миллионщиков, В.П. Ольшевская. – М, 1966. – 71с.
1025773
  Александров В.И. Подоходный налог с населения : учебное пособие для курсовой сети и фиансовых техникумов сстемы наркомфина СССР / В.И. Александров ; под ред. Г.Л. Марьяхина ; Нар. Ком. Финансов Союза ССР ; Управление учебными заведениями. – Москва : Госфиниздат, 1946. – 80 с.
1025774
  Данилов Д.В. Подоходный налог с населения / Д.В. Данилов, Ф.А. Фотиев. – Москва, 1949. – 92 с.
1025775
  Могилевич А.В. Подоходный налог с населения / А.В. Могилевич, С.И. Винокур. – М, 1957. – 136с.
1025776
   Подоходный налог с населения. – М, 1991. – 208с.
1025777
  Хезретов А. Подоходный налог с населения в СССР. / А. Хезретов. – Ашхабад, 1990. – 90 с.
1025778
  Куприянов А.С. Подоходный налог с промысловой кооперации инвалидов / А.С. Куприянов. – М, 1948. – 75 с.
1025779
  Замойский П.И. Подпасок : повесть / П.И. Замойский. – Москва : Художественная литература, 1953. – 296с.
1025780
  Замойский П.И. Подпасок : повесть / П.И. Замойский. – Москва : Детская литература, 1970. – 303с.
1025781
  Замойский П.И. Подпасок. - Молодость / П.И. Замойский. – Москва, 1950. – 644с.
1025782
   Подписан Закон Республики Беларусь "Об авторском праве и смежных правах" // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2011. – № 2. – С. 52
1025783
  Узиков Ю.А. Подписано В.И. Лениным / Ю.А. Узиков. – 2-е, доп. – Уфа, 1982. – 143с.
1025784
  Узиков Ю.А. Подписано В.И. Лениным / [Узиков Ю.А.]. – [3-е изд.]. – Уфа : Башкирское кн. изд-во, 1989. – 173, [1] с. : ил. – Авт. указан перед вып. дан. - Миниатюрное издание. – (Башкирская Лениниана). – ISSN 5-295-00224-1
1025785
  Юров Ю.М. Подписано Лениным / Ю.М. Юров. – Москва, 1970. – 256с.
1025786
   Подписано соглашение о контенте с singapore airlines // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 3. – С. 2 (прилож) : Фото. – ISSN 1998-8044
1025787
  Кириллина Е. Подписано: Илья Репин // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Ред. журн. "Наука и жизнь". – Москва, 2012. – № 9. – С. 137-144. – ISSN 0028-1263


  Ілля Юхимович Рєпін (1844-1930) - російський художник-реаліст українського походження.
1025788
  Кузнецов А.Ю. Подписка на электронные ресурсы в Росссии: тенденции последних лет / А.Ю. Кузнецов, И.К. Разумова // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2011. – июнь. – С. 49-53. – ISSN 1726-6726


  В условиях глобализации и повсеместного распространения Интернета большое значение приобритает интеграция российских наук и образования в мировую систему. Успешность этого процесса напрямую связана с распространением научной информации.
1025789
  Макаров В. Подписные базы данных РНБ - крупный научный ресурс по библиотечному делу и гуманитарным наукам / Виктор Макаров // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2015. – № 10 (244). – С. 36-39. – ISSN 1727-4893


  Статья посвящена подписным базам данных Российской национальной библиотеки (РНБ).
1025790
  Кулик А.С. Подпись отца. / А.С. Кулик. – М., 1958. – 23с.
1025791
  Кицно П.П. Подпокровные и поживные посевы многолетних трав в южной части лесостепи Украинской ССР : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / Кицно П.П. ; М-во высш. образования СССР. Уман. с.-х. ин-т. – Киев, 1954. – 28 с.
1025792
  Занин Н. Подполковник Азаров / Н. Занин. – Беломорск, 1943. – 24с.
1025793
  Изюмский Б.В. Подполковник Ковалёв / Б.В. Изюмский. – Ростов -на-Дону, 1975. – 252с.
1025794
  Герман Ю.П. Подполковник медицинской службы / Ю.П. Герман. – Ленинград : Советский писатель, 1956. – 210с.
1025795
  Герман Ю.П. Подполковник медицинской службы / Ю.П. Герман. – Ленинград : Советский писатель, 1968. – 656с.
1025796
  Герман Ю.П. Подполковник медицинской службы / Ю.П. Герман. – Ленинград : Советский писатель, 1972. – 207с.
1025797
  Герман Ю.П. Подполковник медицинской службы / Ю.П. Герман. – Л., 1980. – 640с.
1025798
  Закржевский А.К. Подполье : психологические параллели :Достоевский, Леонид Андреев, Федор Сологуб, Лев Шестов, Алексей Ремизов, Михаил Пантюхов / Александр Закржевский. – Киев : Изд. журн. "Искусство и печатное дело" ; Тип. С.В. Кульженко, 1911. – 108, [8] с.
1025799
  Козлов И.А. Подполье : драма из 1919 года в 4-х действиях / И. Козлов. – Харьков : Изд. Политотдела Укрсовтрударма и Южфронта, 1920. – 80 с.
1025800
  Лукин В.М. Подполье возглавил Васькин: докум. повесть / В.М. Лукин. – Л., 1982. – 304с.
1025801
  Кашина-Евреинова Подполье гения / Кашина-Евреинова. – Птгр., 1923. – 93 с.
1025802
  Игнатов П.К. Подполье Краснодара / П.К. Игнатов. – Москва, 1947. – 179с.
1025803
  Игнатов П.К. Подполье Краснодара / П.К. Игнатов. – Краснодар, 1982. – 255с.
1025804
  Андрющенко В.А. Подполье на передовой : докум. повесть [о патриотах г. Новороссийска / Андрющенко В.А., Иванов Г.П., Зырянов Ф.П. ; ил.: Б.А. Липовцев]. – Краснодар : Книжное издательство, 1973. – 190 с. : ил.
1025805
  Амаду Ж. Подполье свободы : роман / Ж. Амаду ; пер. с португ. Г. Калугина, А. Сиповича и И. Тыняновой ; под ред. Ю. Владимирова и А. Гольдмана ; предисл. Ф. Кельина. – Москва : Иноиздат, 1954. – 864 с.
1025806
  Шакинко И.М. Подпольная кличка - Михаил / И.М. Шакинко. – Свердловск, 1970. – 144с.
1025807
  Шакинко И.М. Подпольная кличка - Михаил / И.М. Шакинко. – Свердловск, 1970. – 144с.
1025808
  Шакинко И.М. Подпольная кличка - Михаил / И.М. Шакинко. – Куйбышев, 1981. – 151 с.
1025809
  Кузьмичев А.П. Подпольная кличка / А.П. Кузьмичев. – Минск, 1987. – 526с.
1025810
  Маяускайте А.С. Подпольная коммунистическая печать Литвы и ее роль в борьбе против фашизма (1926-1940 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Маяускайте А.С.; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А.Жданова. Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-. – Ленинград, 1953. – 15 с.
1025811
   Подпольная лаборатория // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 7/8 (208), июль - август. – С. 46 : фото. – ISSN 1029-5828
1025812
  Баришполец А.Т. Подпольная печать большевиков Украины периода гражданской войны и иностранной военной интервенции /1918-1920 гг./. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 570 / Баришполец А.Т. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 21 с.
1025813
  Нечаева И.Ю. Подпольная пресса США как форма проявления молодженого движения протеста: возникновение, эволюция, типология (1960-1975) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Нечаева И. Ю.; МГУ, Фак. журн. Каф. заруб. печати и лит. – М., 1978. – 17л.
1025814
  Поляк Л. Подпольная Россия / Л. Поляк. – М., 1925. – 42с.
1025815
  Степняк-Кравчинский Подпольная Россия / Степняк-Кравчинский. – Л., 1929. – 256с.
1025816
  Степняк-Кравчинский Подпольная Россия / Степняк-Кравчинский. – М., 1960. – 222с.
1025817
  Таратура Е. Подпольная Россия. / Е. Таратура. – Москва, 1967. – 272с.
1025818
   Подпольная типография ЦК РСДРП. – М, 1959. – 24с.
1025819
  Строганова Н.П. Подпольная типография ЦК РСДРП 1905-1906 гг. / Н.П. Строганова. – М., 1976. – 80с.
1025820
  Мацай А.И. Подпольное издание комедии В.В.Капниста "Ябеда". (Эпизод из истории обличительной литературы XVII в.) / А.И. Мацай. – 127-137с.
1025821
  Цирульников А.М. Подпольной музы адьютанты. / А.М. Цирульников. – Горький, 1971. – 319с.
1025822
  Факторович А.А. Подпольные антифашистские организации - помощники КП(б)Б в борьбе против оккупантов на территории западных областей Белоруссии (1941-1944 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Факторович А.А.; Ин-т истории партии при ЦК КПБ - филиал Ин-та маркс.-лен. при ЦК КПСС. – Минск, 1967. – 29л.
1025823
  Жеймантас Л.В. Подпольные типографии КП Литвы в 1918 -1940 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Жеймантас Л. В.; Вильн. ГУ. – Вильнюс, 1970. – 22л.
1025824
  Иванов Ю.Г. Подпольные типографии ленинской "Искры" в России 1901-1903 годы. / Ю.Г. Иванов. – Кишинев, 1962. – 56с.
1025825
  Ордубади М.С. Подпольный Баку : историч. / Саид Ордубади ; пер. с азерб. И.Печенева. – Баку : Азернешр
1. – 1965. – 344 с.
1025826
  Ордубади М.С. Подпольный Баку : историч. / Саид Ордубади ; пер. с азерб. И.Печенева. – Баку : Азернешр, 1980. – 317 с.
1025827
  Твед М.А. Подпольный госпиталь / М.А. Твед. – Смоленск, 1963. – 155с.
1025828
  Мартынов М.М. Подпольный госпиталь / М.М. Мартынов, А.М. Эвентов. – Тула, 1964. – 167с.
1025829
  Овчаров М.И. Подпольный госпиталь / М.И. Овчаров. – Донецк, 1970. – 36с.
1025830
  Ефремов В.В. Подпольный госпиталь / В.В. Ефремов, Л.И. Ефремова. – Тула, 1984. – 207с.
1025831
  Федоров А.Ф. Подпольный обком действует / А.Ф. Федоров. – Л., 1948. – 63с.
1025832
  Федоров А.Ф. Подпольный обком действует / А.Ф. Федоров. – Москва
Кн. 1. – 1948. – 198 с.
1025833
  Федоров А.Ф. Подпольный обком действует / А.Ф. Федоров. – М.
Кн.2. – 1949. – 268с.
1025834
  Федоров А.Ф. Подпольный обком действует / А.Ф. Федоров. – М., 1950. – 480с.
1025835
  Федоров А.Ф. Подпольный обком действует / А.Ф. Федоров. – Л.
Кн.2. – 1950. – 88с.
1025836
  Федоров А.Ф. Подпольный обком действует / А.Ф. Федоров. – М.
Кн.1-2. – 1952. – 456с.
1025837
  Федоров А.Ф. Подпольный обком действует / А.Ф. Федоров. – М., 1955. – 684с.
1025838
  Федоров А.Ф. Подпольный обком действует / А.Ф. Федоров. – М., 1957. – 591с.
1025839
  Федоров А.Ф. Подпольный обком действует / А.Ф. Федоров. – М., 1961. – 735с.
1025840
  Федоров А.Ф. Подпольный обком действует / А.Ф. Федоров. – М., 1975. – 671с.
1025841
  Федоров А.Ф. Подпольный обком действует / А.Ф. Федоров. – Кишинев, 1985. – 639с.
1025842
  Федоров А.Ф. Подпольный обком действует / А.Ф. Федоров. – Киев, 1986. – 781 с.
1025843
  Петшак Т. Подпольный фронт / Т. Петшак. – М., 1966. – 160с.
1025844
  Кодзяс К. Подпольщик / К. Кодзяс. – М., 1977. – 282с.
1025845
  Викторов И.В. Подпольщик, воин, чекист / И.В. Викторов. – Москва, 1963. – 80с.
1025846
  Тобино М. Подпольщики / М. Тобино. – М, 1986. – 399с.
1025847
  Красноперов В.М. Подпольщики Бухенвальда. (Об антифашистской борьбе советских военнопленных) / В.М. Красноперов. – М., 1960. – 96с.
1025848
  Малиновский А.Д. Подпольщики Пушкинских гор / А.Д. Малиновский. – Л., 1984. – 104с.
1025849
  Варламов И. Подпольщица во власти // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС ; Коллектив журн. "Эхо планеты". – Москва, 2012. – № 47 (1251). – С. 8-9. – ISSN 0234-1670
1025850
  Юнусов М.С. и др. Подпороговые радиационные эффекты в полупроводниках / М.С. и др. Юнусов. – Ташкент : Фан, 1989. – 224 с.
1025851
  Султанова Б.Д. Подпороговые радиационные эффекты в полупроводниках Ge и GaP. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Султанова Б.Д.; АН УзССр. Ин-т ядерной физики. – Ташкент, 1988. – 17л.
1025852
  Тынянов Ю.Н. Подпоручик Киже / Ю.Н. Тынянов. – М., 1954. – 32с.
1025853
  Тынянов Ю.Н. Подпоручик Киже / Ю.Н. Тынянов. – М., 1981. – 204с.
1025854
  Тынянов Ю.Н. Подпоручик Киже / Ю.Н. Тынянов. – Иркутск, 1981. – 45с.
1025855
  Тынянов Ю.Н. Подпоручик Киже / Ю.Н. Тынянов. – М., 1985. – 109с.
1025856
  Корнев В.Г. Подпочвенное орошение / В.Г. Корнев. – Москва ; Ленинград, 1935. – 176 с.
1025857
  Перехрест С.М. Подпочвенное орошение. / С.М. Перехрест, В.А. Павленко. – К., 1956. – 104с.
1025858
  Борисова Э.П. Подпрограмма интерационного метода решения общей задачи линейного программирования / Э.П. Борисова. – М., 1964. – 44 с.
1025859
  Прохорова Г . Подпрограммы ввода и вывода числовой информации для ИП-5 / Г . Прохорова. – Москва, 1966. – 36 с.
1025860
   Подпрограммы обмена и печати для транслятора ТА-1М. – Л, 1974. – 15с.
1025861
  Ганюшкин Александр Григорьевич Подпрямые произведения групп, их обобщения и применения : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Ганюшкин Александр Григорьевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 14 с.
1025862
  Ганюшкин Александр Григорьевич Подпрямые произведения групп, их обобщения и применения : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Ганюшкин Александр Григорьевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1982. – 103л. – Бібліогр.:л.99-103
1025863
  Ильюк Борис Артурович Подражание в письменной речи учащихся IV-VIII классов : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Ильюк Борис Артурович; Науч.-исслед. ин-т педагогики УССР. Науч.-исслед. ин-т психологии УССР. – Киев, 1974. – 33л.
1025864
   Подражание Шекспиру : Историческое представление без сохранения обыкновенных театральных правил из жизни Рюрика / С примечаниями генерал-майора И. Болтина. – 3-е изд. – Санктпетербург : Тип. Корпуса чужестранных единоверцев, 1793. – 88с.
1025865
  Тряпкин Н.И. Подражание Экклезиасту. / Н.И. Тряпкин. – М., 1989. – 39с.
1025866
  Тодуа М.А. Подражания "Голестану" в таджикской и персидской литературе. : Автореф... канд. филолог.наук: / Тодуа М.А.; Тбилис. гос. ун-т им. И.В.Сталина. Каф. персид. филологии. – Тбилиси, 1954. – 18л.
1025867
  Мерзляков А. Подражания и переводы из греческих и латинских стихотворцев А. Мерзлякова. – Москва : В университетской типографии
Ч. 1. – 1825. – XLI, [2], 234 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст. - картон, папір, корінець зі шкіри з тисненням.
1025868
  Мерзляков А. Подражания и переводы из греческих и латинских стихотворцев А. Мерзлякова. – Москва : В университетской типографии
Ч. 2. – 1825


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст. - картон, папір, корінець зі шкіри з тисненням.
1025869
  Шевченко Т. Подражаніє 11 Псалму // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 708-709. – ISBN 978-966-500-300-7
1025870
  Кудайбергенов С. Подражательные слова в киргизском языке / Кудайбергенов С. ; Акад. наук Киргиз. ССР, Ин-т языка и литературы. – Фрунзе : Киргизучпедгиз, 1957. – 108 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1025871
  Джафарова С.М. кызы Подражательные слова в современных тюркских языках : Автореф... канд. филолнаук: 10.02.06 / Джафарова С. М. кызы; Аз.ГУ, Филол. фак. – Баку, 1973. – 31л.
1025872
  Худайкулиев М. Подражательные слова в туркменском языке. / М. Худайкулиев. – Ашхабад, 1962. – 134с.
1025873
  Кротков С.П. Подражающая и изобретающая личность ребенка / С.П. Кротков. – 15с.
1025874
  Красногоров В. Подражающие молниям / В. Красногоров. – М., 1977. – 191с.
1025875
  Рыбяна А.А. Подразделение в ночном бою / А.А. Рыбяна. – Москва, 1984. – 208 с.
1025876
  Эристави М.С. Подразделение нижнего мела Альпийской зонёы / М.С. Эристави. – Тбилиси, 1962. – 116с.
1025877
  Никитин Н.С. Подразделения в бою / Н.С. Никитин. – М, 1985. – 206с.
1025878
  Гредасов Ф.И. Подразделения в разведке : [учеб. пособие для командиров подразделений] / Ф.И. Гредасов ; под ред. Д.А. Гринкевича. – Москва : Воениздат, 1988. – 255, [1] с.
1025879
  Александров А.В. Подразделения и части сухопутных войск ФРГ / А.В. Александров, Т.К. Фомичев. – Москва : Воениздат, 1967. – 234 с.
1025880
  Голоколенко И.И. Подразделения иностранных армий / И.И. Голоколенко, Н.С. Никитин. – М., 1972. – 272с.
1025881
  Голоколенко И.И. Подразделения иностранных армий / И.И. Голоколенко. – 2-е доп. изд. – М., 1975. – 368с.
1025882
  Голоколенко И.И. Подразделения иностранных армий / И.И. Голоколенко, Н.С. Никитин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1980. – 320с.
1025883
  Романов В.В. Подразделения политической полиции в Поволжских губерниях в 1826-1860 гг.: формы и основные направления деятельности : [монография] / В.В. Романов. – Ульяновск : УлГУ, 2008. – 270 с. : табл. – ISBN 975-5-88866-324-0
1025884
  Левітас Фелікс Подразлива тема новітньої української історіографії // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2009. – № 10. – С. 1-10
1025885
  Капран-Чемоданова Подраненная чайка / Капран-Чемоданова. – Таллин, 1983. – 110с.
1025886
  Андреев М.В. Подранок : поэма [и стихотворения] / Михаил Андреев. – Москва : Современник, 1986. – 77, [1] с.
1025887
   Подрастающее поколение. – М, 1981. – 111с.
1025888
  Макаров-Кожухов Подрезка и формировка виноградников / Макаров-Кожухов. – Краснодар, 1947. – 80с.
1025889
  Сторчай О. Подробиці з історії мистецької освіти та культурно-художнього життя Харкова 1910-1930-х років в автобіографічних спогадах Анатолія Бондаровича // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г.А. Скрипник, Р.В. Забашта, В.В. Кузик [та ін.]. – Київ, 2018. – Число 2 (62) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 103-108. – ISSN 1728-6875
1025890
  Гримайло Я.В. Подробиці листом... : повість / Я.В. Гримайло. – Київ : Радянський письменник, 1956. – 180 с.
1025891
  Гримайло Я.В. Подробиці листом... : повість / Я.В. Гримайло. – Київ, 1960. – 124 с.
1025892
  Гримайло Я.В. Подробиці листом... : повісті, оповідання / Я.В. Гримайло. – Київ : Дніпро, 1976. – 424 с.
1025893
  Святовець В.Ф. Подробиця та художня деталь як мікро- і макромодель субстанції стилю Григора Тютюнника // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 130-141. – (Журналістика ; [Вип. 1])
1025894
  Селифонтов Н.Н. Подробная опись 440 рукописям XVII, XVIII и начала XIX стол. Первого Собрания "Линевского Архива" с двумя приложениями / Составлена Председателем Костромской губернской ученой архивной комиссии Н.Н.Селифонтовым. – Санкт-Петербург : Тип. А.Мучника, 1891. – VII, 85, [14], 27 с.
1025895
   Подробно об Австрии : Цифры и факты. – Вена : Федеральная служба печати, 2005. – 171 с. : илл.
1025896
  Лукина Ирина Подробно Таиланд = Тутк-тук "Желание" для одинокой дамы // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 3. – С. 72-83 : Іл.
1025897
  Яковлев Н. Подробное изложение особенностей беотийского наречия по дошедшим до нашего времени литературным произведениям ... : ... (как-то: фрагментам коррины и беотийским фразам в "Ахарнанянах" Аристофана) и надписям и определение места беотийского наречия в семье прочих эолийских наречий / [соч.] Н. Яковлева. – Казань : В тип. ун-та, 1874. – [2], 16 с.
1025898
  Олеарий Адам Подробное описание путешествия Голштинского посольства в Московию и Персию в 1633, 1636 и 1639 годах, составленное секретарем Посольства Адамом Олеарием / Пер. с нем. [и снабдил предисл.] Павел Барсов. – Москва : Изд. О-ва истории и древностей российских при Моск. ун-те ; В унив. тип. (Катков и К*), 1870. – 1174 с. разд. паг. – Отд. оттиск: Чтения в О-ве истории и древностей рос. при Моск. ун-те 1868-1870


  Пер. и авт. предисл.: Барсов, Павел Петрович (182-?-1881) На тит. л. єкз. № 145206 печать: Книгохранилище С.Р. Минцлова [Сергея Рудольфовича Минцлова], в 1913 году, появляется так называемое "Книгохранилище Сергея Рудольфовича Минцлова"
1025899
  Двинянинов С. Подробное описание редких монет составленное по практическим и официальным данным : Какими ценами надо продавать редкие монеты : Практическое руководство для всех / С. Двинянинов. – Казань : Типо-лит. М.А. Семенова, 1913. – 128, [2] с.
1025900
   Подробное описание совершенно новой методы содержания померанцовых, лимонных и всех к сему роду принадлежащих дерев // О содержании иностранных плодовитых дерев в горшках / Диль. – часть 1. – Москва, 1824. – 16с.
1025901
  Коробейников П М. Подробности войны / П М. Коробейников, . – М, 1988. – 254с.
1025902
  Александрова Н.А. Подробности двух минут : очерки / Н.А. Александрова. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 192 с. : ил.
1025903
  Виноградов И.И. Подробности жизни / И.И. Виноградов. – Ленинград, 1980. – 352с.
1025904
  Виноградов И.И. Подробности жизни / И.И. Виноградов. – Ленинград, 1983. – 352с.
1025905
  Глазов Г.С. Подробности неизвестны / Г.С. Глазов. – Львов, 1981. – 292с.
1025906
  Навашин С.Г. Подробности об образовании мужских половых ядер у Lilium Martagon / С. Навашин. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, Акц. Общ. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1910. – С. 119-151, 2 л. ил. : ил. + табл.2. – Отд.оттиск из ХХІЗаписок Киев.Об-ва Естеств.


  На обл. дарственная надпись: Многоуважаемому Николаю Григорьевичу Холодному от автора
1025907
  Гримайло Я.В. Подробности письмом : повесть / Я.В. Гримайло. – Москва, 1964. – 162 с.
1025908
  Цирулис Г. Подробности письмом : роман / Г. Цирулис. – Москва : Советский писатель, 1981. – 271 с.
1025909
  Цирулис Г. Подробности письмом : роман / Г. Цирулис. – Москва : Советский писатель, 1983. – 383 с.
1025910
  Нефедьев Н. Подробные сведения о волжских калмыках : собранная по листам. – Санкт-Петербург, 1854. – 286 с.
1025911
   Подробный каталог изданий археографической комиссии. – Птгр, 1918. – 116с.
1025912
  Владимирский-Буданов М.Ф. Подробный конспект истории русского права, составленный применительно к университетской программе по учебнику профессора М.Ф. Владимирского-Буданова / М.Ф. Владимирский-Буданов. – Киев : Изд. книжн. магаз. С.И. Иванова и К* ; [Тип. Петра Барского], 1907. – XII, III, 149 с.
1025913
   Подробный конспект по энциклопедии права составленный применительно к программе Универ. Св. Владимира. – Киев : Изд. Д. Тягая ; Типо-лит. "Прпогресс", 1907. – 21, [2] с.


  На тит. л. Николай Прокофьевич Василенко
1025914
  Зелинский В. Подробный ороографический словарь : заключает в себе: правильное начертание слов, обьяснение малопонятных и непонятных слов, указание ударений в словах и разделение каждого слова на части, для правильного переноса их из одной строки в другую / В. Зелинский; В.Зеленский. – изд-ние второе. – Москва : Типография Вильде, 1914. – 688 с. – Библиогр.: 687-688
1025915
  Ровинский Д.А. Подробный словарь русских граверов XVI-XIX вв. / Д.А. Ровинский. – Санкт-Петербург : Типография Императорской Академии Наук, 1895. – 806 с. – Дефект. кн.: № 51374 - отсутсв. стр. 805, 806
1025916
  Ровинский Д..А. Подробный словарь русских гравированных портретов : издание с 700 фототипными портретами : в 4 т. / сост. Д.А. Ровинский. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук
Т. 1 : А - Д. – 1886. – XV, 736 с.
1025917
  Ровинский Д..А. Подробный словарь русских гравированных портретов : в 2 т. / сост. Д.А. Ровинский. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук
Т. 1 : А - О. – 1889. – XVI с., 1202 стб. – Экз. № 13056 деф., отсутствуют, обл. и с. 1169-1202 стб.
1025918
  Ровинский Д..А. Подробный словарь русских гравированных портретов : в 2 т. / сост. Д.А. Ровинский. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук
Т. 2 : П - Ф; Приложения, заключение и алфавитные указатели. – 1889. – [4] с., 1205-1888, [4], 880 стб. – Экз. № 66368 деф., с. 865-880 оторваны в верхней части и утрачены
1025919
  Лучник В. Подрод Morphnosoma mihi (=Omaseus aut.) рода Platysma (Bon.) Tschitsch. и его виды (Coleoptera, Carabidae) / В. Лучник, 1914. – 3 с. – Отд. оттиск из: Русск. Энтом. Обозр., т. 14, № 4, 1914 г., c. 424-426
1025920
  Лучник В. Подрод Poecilus (Bon.) рода Platysma (Bon.) Tschitsch. и его секции (Coleoptera, Carabidae) / В. Лучник, 1914. – 6 с. – Отд. оттиск из: Русск. Энтом. Обозр., т. 14, № 4, 1914 г., c. 412-417
1025921
  Эйхвальд К.Ю. Подрод ежевик Cylactis rafin. Исследование филогенеза одной бореальной растительной группы. : Автореф... Канд.биол.наук: / Эйхвальд К.Ю.; Тартус.гос.ун-т. – Тарту, 1958. – 39л.
1025922
  Семенов-Тян-Шанский Подроды Chaetoleistus Sem. / Семенов-Тян-Шанский, Д.В. Знойко. – М.Л., 1928. – 207-212с.
1025923
   Подросткам - нашу заботу. – Минск, 1984. – 96с.
1025924
  Барто А.Л. Подростки / А.Л. Барто. – Москва, 1943. – 48с.
1025925
  Яковлева М.Ф. Подростки / М.Ф. Яковлева. – Ленинград, 1969. – 87 с.
1025926
  Ершов Я.А. Подростки / Я.А. Ершов. – Москва, 1974. – 303 с.
1025927
  Бродский Марк Аркадьевич Подростки и юношество в Сети: "вызовы для библиотекарей" / Бродский Марк Аркадьевич, Чудинова Вера Петровна, Михайлова Анастасия Игоревна // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 23. – С. 27-30. – ISSN 1727-4893


  Интернет используется подростками и юношеством очень активно. Подростки любят скользить по киберпространству, общаться и развлекаться в Интернете, но процесс взаимодействия с ним и роль его в их жизни в полной мере ими еще не осмыслена.
1025928
  Орловский Ю.П. Подростки на производстве / Ю.П. Орловский. – М., 1966. – 120с.
1025929
  Лебединская К.С. Подростки с нарушениями в аффективной сфере: Клинико-психол. характеристика "трудных" подростков / К.С. Лебединская. – М., 1988. – 165с.
1025930
  Барто А.Л. Подростки, подростки... / А.Л. Барто. – Москва, 1980. – 79с.
1025931
  Печерникова И.А. Подростки. / И.А. Печерникова. – М., 1949. – 224с.
1025932
  Коршунов М.П. Подростки. / М.П. Коршунов. – М., 1975. – 206с.
1025933
  Печерникова И.А. Подростки. Пед. повесть. / И.А. Печерникова. – Свердловск, 1950. – 256с.
1025934
  Печерникова И.А. Подростки. Пед. повесть. / И.А. Печерникова. – М., 1951. – 256с.
1025935
  Печерникова И.А. Подростки. Пед. повесть. / И.А. Печерникова. – 5-е изд. – М., 1955. – 240с.
1025936
  Печерникова И.А. Подростки. Пед. повесть. / И.А. Печерникова. – 6-е изд. – М., 1960. – 334с.
1025937
  Ицын Б.С. Подростки. Повесть / Б.С. Ицын. – Челябинск, 1967. – 238 с.
1025938
  Дроздова И.Г. Подростковая наркомания : советы психолога // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 67-68, 73. – ISSN 0016-7207
1025939
  Адлер А. Подростковый возраст и половое воспитание // Вікова психологія: хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [упоряд.: Л.В. Долинська, Т.М. Лисянська, Л.М. Ширяєва та ін.]. – 2-ге вид., стер. – Київ : Каравела, 2019. – С. 318-322. – ISBN 978-966-222-967-7
1025940
  Ремшмидт Х. Подростковый и юношеский возраст: Проблемы становления личности / Х. Ремшмидт. – М., 1994. – 318с.
1025941
  Ремшмидт Х. Подростковый и юношеский возраст: Проблемы становления личности // Вікова психологія: хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [упоряд.: Л.В. Долинська, Т.М. Лисянська, Л.М. Ширяєва та ін.]. – 2-ге вид., стер. – Київ : Каравела, 2019. – С. 384-404. – ISBN 978-966-222-967-7
1025942
  Полукаров В.В. Подростковый клуб: самодеятельность, творчество, самоопределение / В.В. Полукаров. – Москва, 1988. – 79с.
1025943
  Малкова Е.Е. Подростковый период формирования личности как фундаментальная проблема науки и практики / Е.Е. Малкова, А.А. Наумова // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 12 (165). – С. 29-37
1025944
  Манукян Э.А. Подростку нужен друг / Э.А. Манукян. – Москва, 1972. – 48с.
1025945
  Достоевский Ф.М. Подросток : роман : ч. 1-3 / Ф.М. Достоевский. – Санкт-Петербург : Тип. и хромолитография А. Траншеля
Ч. 1-3. – 1876. – 247, 184, 277 с. – Каждая ч. имеет отд. тит. л.
1025946
  Достоевский Ф.М. Подросток / Ф.М. Достоевский. – Москва-Л, 1947. – 544с.
1025947
  Достоевский Ф.М. Подросток / Ф.М. Достоевский. – М, 1955. – 564с.
1025948
  Достоевский Ф.М. Подросток : Роман / Ф.М. Достоевский. – Ташкент, 1956. – 568с.
1025949
  Достоевский Ф.М. Подросток / Ф.М. Достоевский. – М, 1961. – 610с.
1025950
  Достоевский Ф.М. Подросток : роман в трех частях / Ф.М. Достоевский. – Москва : Художественная литература, 1972. – 590с.
1025951
  Драгунова Т.В. Подросток / Т.В. Драгунова. – Москва, 1976. – 96с.
1025952
  Достоевский Ф.М. Подросток : роман в 3-х ч. / Ф.М. Достоевский. – Москва : Советская Россия, 1977. – 478 с.
1025953
   Подросток. – М, 1977. – 175с.
1025954
  Достоевский Ф.М. Подросток : роман / Ф.М. Достоевский. – Москва : Правда, 1984. – 608 с.
1025955
  Достоевский Ф.М. Подросток / Ф.М. Достоевский. – Минск, 1986. – 574с.
1025956
  Достоевский Ф.М. Подросток / Ф.М. Достоевский. – М, 1986. – 565с.
1025957
  Достоевский Ф.М. Подросток : роман в трех частях / Ф.М. Достоевский. – Москва : Современник, 1987. – 543 с.
1025958
  Достоевский Ф.М. Подросток : роман / Ф.М. Достоевский. – Москва : Просвещение, 1988. – 510 с. – (Школьная библиотека). – ISBN 5-09-000-535-4
1025959
  Достоевский Ф.М. Подросток / Ф.М. Достоевский. – Пермь, 1989. – 531с.
1025960
  Очаковская Л.С. Подросток в городе / Л.С. Очаковская. – М., 1980. – 95с.
1025961
  Камаева Г.И. Подросток в клубе: Об использовании различных форм театрализованной игры во внешкольной работе с детьми и подростками. / Г.И. Камаева, Т.С. Позднякова. – М., 1985. – 143с.
1025962
   Подросток в семье. – Минск, 1980. – 95с.
1025963
  Прихожан А.М. Подросток в учебнике и в жизни / А.М. Прихожан, Н.Н. Толстых. – М., 1990. – 79с.
1025964
  Сергеевичев В.Н. Подросток в школе и дома / В.Н. Сергеевичев. – Иваново, 1969. – 60с.
1025965
  Боцманова М.Э. Подросток и его друзья. / М.Э. Боцманова. – М., 1976. – 80с.
1025966
  Нарикбаев М.С. Подросток и закон / М.С. Нарикбаев. – Алма-Ата, 1981. – 96с.
1025967
  Архипов В.Д. Подросток и закон / В.Д. Архипов. – Куйбышев, 1984. – 110с.
1025968
  Кобринский Ю.Г. Подросток и закон / Ю.Г. Кобринский, И.К. Туркевич. – Киев, 1986. – 75с.
1025969
  Филимонов И.П. Подросток и закон / И.П. Филимонов. – Саранск, 1989. – 142с.
1025970
  Вельчев А.Д. Подросток и правонарушение / А.Д. Вельчев, Г.Г. Мошак. – Кишинев, 1990. – 120с.
1025971
  Орлов В.С. Подросток и преступление / В.С. Орлов. – Москва, 1969. – 204с.
1025972
  Махов Ф.С. Подросток и свободное время / Ф.С. Махов. – Москва : Лениздат, 1982. – 151 с.
1025973
  Волков В.М. Подросток и физическая культура / В.М. Волков, И.И. Бахрах. – Смоленск, 1970. – 34с.
1025974
  Кононов И.Ф. Подросток и физическая культура / И.Ф. Кононов, Г.И. Куценко. – М., 1982. – 64с.
1025975
  Левшина И.С. Подросток и экран / И.С. Левшина. – М, 1989. – 175с.
1025976
  Наруск А. Подросток из благополучной семьи / А. Наруск. – Таллинн : Периодика, 1989. – 111 с.
1025977
  Найманов К.Х. Подросток на заводе / К.Х. Найманов. – Фрунзе, 1974. – 53с.
1025978
  Кузьменко Л.М. Подросток совершил преступление / Л.М. Кузьменко. – Кишинев, 1983. – 123с.
1025979
  Шапинова С.А. Подросток: общество и закон / С.А. Шапинова. – Алма-Ата, 1989. – 157с.
1025980
   Подруга. – М, 1959. – 463с.
1025981
   Подруга. – М, 1970. – 255с.
1025982
   Подруга. – К, 1972. – 239с.
1025983
   Подруга. – К, 1977. – 225с.
1025984
  Кокоулин Л.Л. Подруга / Л.Л. Кокоулин. – М, 1988. – 430с.
1025985
  Смирнова А. Подруга мента : И передай привет полковнику : [повести] / Алена Смирнова. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 1999. – 432с. – (Криминальное танго). – ISBN 5-04-002639-0
1025986
  Веремійчик О. Подруга Олени Теліги талановита поетка Наталя Левицька-Холодна // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 6 жовтня - 20 жовтня (№ 39/40). – С. 11
1025987
  Фаулз Д. Подруга французского лейтенанта / Д. Фаулз. – Л, 1985. – 480с.
1025988
  Фаулз Д. Подруга французского лейтенанта / Д. Фаулз. – М, 1990. – 80с.
1025989
  Фаулз Д. Подруга французского лейтенанта : Роман / Д. Фаулз. – Москва : Правда, 1990. – 480с.
1025990
  Фаулз Д. Подруга французского лейтенанта / Д. Фаулз. – М, 1991. – 80с.
1025991
  Фаулз Д. Подруга французского лейтенанта / Д. Фаулз. – М, 1993. – 436с.
1025992
  Пахомов Н.П. Подруга юных дней: Варенька Лопухина / Н.П. Пахомов. – Москва, 1975. – 26 с.
1025993
  Петров-Сокольский Подруги / Петров-Сокольский, Я. Поляков. – М., 1943. – 24с.
1025994
  Фиш Г.С. Подруги / Г.С. Фиш. – Беломорск, 1943. – 542с.
1025995
  Угловский В Н. Подруги / В Н. Угловский, . – Вологда, 1962. – 192с.
1025996
  Шишкова Л.М. Подруги / Л.М. Шишкова. – М, 1963. – 248с.
1025997
  Данилина Л.Д. Подруги / Л.Д. Данилина. – М-Л, 1963. – 92с.
1025998
  Бакшеева Г.З. Подруги / Г.З. Бакшеева. – Ташкент, 1964. – 106с.
1025999
  Сыромятникова А.С. Подруги / А.С. Сыромятникова. – Якутск, 1965. – 196с.
1026000
  Роговенко В.В. Подруги : Повесть / В.В. Роговенко. – Краснодар, 1974. – 176с.
<< На початок(–10)1021102210231024102510261027102810291030(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,