Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1031103210331034103510361037103810391040(+10)В кінець >>
1030001
  Кравченко Я. "Паризький красень, богеміст ще й маляр" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 12-13 грудня (№ 234-235). – С. 24


  Яким був шлях у мистецтво українського художника Миколи Глущенка.
1030002
  Кравченко Я. "Паризькі симпатії" Михайла Бойчука, або Спроба персоніфікації портретів пензля художника 1909 - 1910 років із нагоди його Дня народження // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 30-31 жовтня (№ 197/198). – С. 24
1030003
  Вегера С.А. "Парії" або "нічиї" сучасної України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 2 (128). – С. 219-233. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1993-6788
1030004
  Шатіло В. "Парламентаризм" і "конституціоналізм" у правових системах сучасності // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 5 (8). – С. 55-58. – ISSN 2220-1394


  Статтю присвячено проблемі взаємозв’язку між парламентаризмом та конституціоналізмом як засадничими інститутами правових систем сучасності. Статья посвящена проблеме взаимосвязи между парламентаризмом и конституционализмом как основополагающими ...
1030005
  Алєксандрова О.В. "Парменід", або "Про ідеї" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 142-143. – ISBN 966-316-069-1
1030006
  Михайлова Н.И. "Парнасский мой отец" / Н.И. Михайлова. – Москва : Советская Россия, 1983. – 192 с.
1030007
  Антоненко О. "Парні імена" в чеській та українській мовах (словотвір, функціонування) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 44-48. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 12/13)


  Досліджуються словотвір і сфера функціонування іменників на позначення осіб жіночої статі, аналізується система фемінізуючих суфіксів у чеській та українській мовах. Розглядається поняття словотворчого типу за концепцією І.І.Ковалика та М,Докуліла.
1030008
  Гінда В. "Партизани сиділи в кущах, а людей палили" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2013. – № 11 (164). – С. 54-57


  Радянські диверсанти навмисне підставляли цивільне населення під окупаційний терор.
1030009
   "Партизани україни в боротьбі проти німецько-фашистських загарбників". – К., 1947. – 94с.
1030010
  Герасименко І.П. "Партизанська іскра" / І.П. Герасименко. – К, 1967. – 166с.
1030011
  Хіврич Л.М. "Партизанські картини" А.Штогаренка / Л.М. Хіврич. – Київ, 1963. – 24с.
1030012
  Голосов Г.В. "Партии власти" и российский институциональный дизайн : теоретический анализ / Г.В. Голосов, А.В. Лихтенштейн // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2001. – № 1. – С.6-14. – ISSN 0321-2017
1030013
  Шевченко Ганна Михайлівна ПАР-стабілізовані емульсії типу "масло/вода" у титриметричному, спектрофотометричному та атомно-абсорбційному аналізі : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.02 / Шевченко Г.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 18с.. – Бібліогр.: 15 назв
1030014
  Дробан А.Т. Парижская коммуна / А.Т. Дробан. – Москва, 1971. – 112с.
1030015
  Донзель М.О. Парижская Коммуна / М.О. Донзель. – М., 1918. – 46с.
1030016
  Езерский М.В. Парижская Коммуна / М.В. Езерский, 1924. – 115с.
1030017
  Лавров П.Л. Парижская Коммуна 18 марта 1871 года. / П.Л. Лавров. – Птгр., 1919. – 232с.
1030018
  Лавров П.Л. Парижская Коммуна 18 марта 1871 года. / П.Л. Лавров. – 3-е изд. – М., 1922. – 296с.
1030019
  Лавров П.Л. Парижская Коммуна 18 марта 1871 года. / П.Л. Лавров. – 4-е изд. – Л.-М., 1925. – 237с.
1030020
  Галкин И.С. Парижская Коммуна 1871 года / И.С. Галкин. – Москва, 1956. – 32с.
1030021
  Крашенинникова Н.А. Парижская коммуна и ее историческое значение / Н.А. Крашенинникова. – Москва, 1971. – 54 с.
1030022
  Гущин А.С. Парижская Коммуна и художники / А.С. Гущин. – Л., 1934. – 243с.
1030023
  Боденхаузен Г. Парижская конвенция по охране промышленной собственности / Г. Боденхаузен. – М, 1977. – 310с.
1030024
  Розанов М. Парижская партийная конференция / М. Розанов. – Л, 1949. – 140с.
1030025
  Эркман Э. Парижские баррикады / Эркман-Шатриан. – М, 1923. – 108с.
1030026
  Григорович Д. Парижские впечатления : (Из путевых записок), 1860. – [54] с. – Отд.оттиск из : Современник, т. 80, отд. 1, 1860 г.
1030027
  Хейфец Ф.А. Парижские коммунары / Ф.А. Хейфец. – Москва : Политиздат, 1961. – 87 с.
1030028
   Парижские коммунары о религии и церкви. – М., 1971. – 277с.
1030029
  Валицкий А. Парижские лекции Адама Мицкевича: Россия и русские мыслители // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 3. – С.127-150. – ISSN 0042-8744
1030030
  Анненков П.В. Парижские письма / П.В. Анненков ; изд. подгот. И.Н. Конобеевская ; АН СССР. – Москва : Наука, 1983. – 608 с., 9 л. ил. – Библиогр. в примеч.: с. 499-588. – (Литературные памятники)


  Содерж.: Письма из-за границы; Парижские письма; Февраль и март в Париже 1848 года; Путевые записки; Записки о Французской революции 1848 года; Варианты; В прил.: Парижская трилогия и ее автор / И.Н. Конобеевская. К. Маркс, Ф. Энгельс и П.В. Анненков / ...
1030031
  Мазон А. Парижские рукописи И.С. Тургенева / А. Мазон. – М.-Л, 1931. – 259с.
1030032
  Резанов В.И. Парижские рукописные тексты сочинений А.П. Сумарокова / В.И. Резанов. – Санкт-Петербург : Тип. Импер. Акад. наук, 1907. – [2], 35 с. – Отд. оттиск: Известия Отделения русского языка и словесности императорской Академии наук, 1907, т. 12, кн. 2, с. 135-169
1030033
  Собуль А. Парижские санкюлоты во время якобинской диктатуры. / А. Собуль. – М., 1966. – 591с.
1030034
  Ревуненков В.Г. Парижские санкюлоты эпохи Великой французской революции / В.Г. Ревуненков. – Л., 1971. – 176с.
1030035
  Кареев Н.И. Парижские секции времени французской революции : (1790-1795) / Н. Кареев. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1911. – 105 с., 6 л. карт. ил. – Загл. на рус. и фр. яз. - Отд отт.: Историческое обозрение, т. 16
1030036
  Захер Я.М. Парижские секции. 1790-1795 гг., их политическая роль и организация / Я.М. Захер. – Пб., 1921. – 64с.
1030037
  Сю Э. Парижские тайны / Э. Сю. – Саратов
Т. 1. – 1991. – 590с.
1030038
  Саломатин Константин Парижские тайны : Россия // GEO (ГЕО) : Непознанный мир: Земля. – Москва, 2006. – № 10. – С. 182-192 : Іл., карта. – Бібліогр.1 назва. – ISSN 1029-5828
1030039
  Сю Э. Парижские тайны. / Э. Сю. – Москва
1. – 1989. – 606с.
1030040
  Сю Э. Парижские тайны. / Э. Сю. – Москва
2. – 1989. – 653с.
1030041
  Сю Э. Парижские тайны. / Э. Сю. – Курск
1. – 1991. – 624с.
1030042
  Сю Э. Парижские тайны. / Э. Сю. – Курск
2. – 1991. – 680с.
1030043
  Сю Э. Парижские тайны. / Э. Сю. – Саратов
2. – 1991. – 590с.
1030044
  Зарудский Б.А. Парижский клуб Якобинцев в первые годы его существования : Очерки / Б.А. Зарудский. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1914. – [6], 70 с.
1030045
  Бунтури Влада Вадимовна Парижский литературный салон второй половины XVIII века и петербургский литературный салон первой трети XIX века: опыт сравнительного анализа // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 9. – С. 73-77. – ISSN 2073-9702
1030046
  Беляков С. Парижский мальчик Георгий Эфрон между двумя нациями // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2011. – № 3 (1031 ). – С. 123-142. – ISSN 0130-7673
1030047
  Тарле Е.В. Парижский мир 1856 / Е.В. Тарле. – Москва-Л., 1942. – 68с.
1030048
  Смирнова И.Е. Парижский саммит "Украина-ЕС": последствия для Украины // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 37. – С. 80-94
1030049
  Ларин Б.А. Парижский словарь Московитов. 1586 г. Dictiornaire Moscovite. 1586. По рукописи Парижской национальной библиотеки collrction Dupuy №844. Foll. 418-423. / Б.А. Ларин. – Рига, 1948. – 206с.
1030050
  Марченко А.М. Парижский текст в прозе писателей младшего поколения русской эмиграции первой волны : Дисс. ... канд. филологических наук. Спец. 10.01.02 - русская литература / Марченко А.М. ; КНУТШ ; Ин-т филологии. – Киев, 2008. – 225л. – Библиогр. : л.198-225
1030051
  Марченко А.М. Парижский текст рассказов Н.А. Тэффи. Сборники "Рысь" (1923), "Городок" (1927) и "Книга июнь" (1931) // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2007. – Вып. 11. – С. 225-233. – ISBN 966-8571-23-1
1030052
  Марченко А. Парижский текст французской литературы ХІХ - начала ХХ века. Основные тенденции формирования // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 36. – С. 45-53. – Бібліогр.: Лит.: с. 52-53; 10 п.
1030053
   Парижский университет Сорбонна - старейший в Европе // Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал. Спеціальний номер / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 2009. – № 4 (57) : Абітурієнт 2009 !. – С. 20-21.
1030054
  Николаев Д.Д. Парижское "Возрождение" 1920-х гг. о Сергее Есенине. Часть первая: от Бунина к Ходасевичу (1925-1926) // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 20-38. – (Филология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1030055
  Булавинова Мария Парижское бистро. Исповедальня дьявола / Булавинова Мария, Ткач Валентин // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 6 (2849). – С. 44-47 : Фото
1030056
  Эштон Э. Парижское приключение : [пер. с англ.] / Элизабет Эштон. – Санкт-Петербург : Библиополис, 1995. – 491, [5] с. – На обл. и тит. л. авт. и назв. только первого произвед. - Парал. тит. л. англ. - В кн. также: Барри С. Звезды Сан-Сесильо и Кент П. Шанс Гидеона. – (Библиотека любовного романа : БЛР). – ISBN 5-7435-0118-1
1030057
  Оболенская С.В. Парижской Коммуне -- 100 лет / С.В. Оболенская. – Москва, 1971. – 32с.
1030058
  Степанов І. Парижька Комуна 1871 року і питання тактики пролетарської революції. / І. Степанов. – К, 1935. – 199с.
1030059
  Байрон Дж. Г. Паризина / Байрон. – Санкт-Петербург : тир. деп. нар. просвещения, 1827. – 39 с.
1030060
  Агеєва Н.Є. Паризька вулиця з видом на Люксембурзький сад // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (146). – С. 40-43. – ISSN 2518-7104


  Люксембурзький сад (фр. Jardin du Luxembourg) - палацово-парковий ансамбль у центрі Парижа, визначна пам"ятка міста. Колишній королівський парк, розташований в паризькому Латинському кварталі. Займає 26 гектарів. У парку розташований Люксембурзький ...
1030061
   Паризька Декларація "Про культурну спадщину як рушійну силу розвитку" // Праці Науково-дослідного інституту пам"яткоохоронних досліджень : наукове видання / Науково-дослідний інститут пам"яткоохоронних досліджень. – Київ, 2012. – Вип. 7. – С. 29-31. – ISBN 978-966-651-971-2


  Прийнято в Парижі, у штаб-квартирі ЮНЕСКО, 01.12.2011 р.
1030062
  Гайдуцький І. Паризька кліматична угода: стратегія і кон"юнктура // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 10-16 червня (№ 22)


  "Президент США Дональд Трамп, не зважаючи на вкрай негативну реакцію багатьох світових лідерів, таки заявив про вихід Сполучених Штатів з Паризької кліматичної угоди 2015 р.Це стурбувало і світову екологічну спільноту. Адже США — один із найбільших ...
1030063
  Закревський М.Ф. Паризька комуна - політична форма диктатури пролетаріату // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 97-105. – (Серія економіки та права ; № 4, вип. 1)


  В статье исследуются вопросы слома Парижской коммуной буржуазной государственной машины и создания нового государственного аппарата, аппарата диктатуры пролетариата. Подвергнуты анализу важнейшие декреты Парижской коммуны и процесс создания ...
1030064
  Степанов І.И. Паризька Комуна 1871 року і питання тактики пролетарськох революції. / І.И. Степанов. – Харків, 1934. – 191с.
1030065
  Боєв Ю.О. Паризька Комуна і сучасність / Ю.О. Боєв. – Київ, 1971. – 116с.
1030066
  Фролкін М.М. Паризька Комуна і Україна. / М.М. Фролкін. – К, 1971. – 68с.
1030067
  Джеджула К.О. Паризька Комуна та її історичне значення. / К.О. Джеджула; Т-во для поширення політ.і наукових знанб УРСР. – Київ. – (Сер.І / Т-во для поширення політ.і наукових знанб УРСР ; №2)
Сер.І, №2. – 1962. – 48 с.
1030068
  Валлє В. Паризька конвенція про охорону промислової власності // Спадок Джеймса I та королеви Анни: охорона інтелектуальної власності у часі й просторі / В. Валлє. – Київ : Дух і Літера, 2010. – С. 86-89. – ISBN 978-966-378-141-9
1030069
  Майоров М. Паризька мирна конференція // Народження країни. Від краю до держави : назва, символіка, територія і кордони України / К. Галушко, А. Гречило, С. Громенко, Г. Єфіменко, М. Майоров. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – С. 129-136. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0142-2
1030070
  Колесник В.Ф. Паризька мирна конференція (18 січня 1919 р. - 21 січня 1920 р.) / В.Ф. Колесник, В.М. Павленко // Історія міжнародних відносин (1918-1939 рр.) : підручник для студентів ВНЗ / В.Ф. Колесник, В.М. Павленко. – Київ : Бланк-Прес, 2011. – С. 28-42
1030071
  Болобан Л.В. Паризька сюїта. / Л.В. Болобан. – Київ, 1971. – 90с.
1030072
  Болобан Л.В. Паризька сюїта. / Л.В. Болобан. – Харьков, 1978. – 136с.
1030073
   Паризьке відлуння Шевченкового слова / Ю. Мосенкіс, Н. Назаров // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2014. – № 5/6 (1025/1026). – С. 222-223. – ISSN 0320 - 8370


  Про нові публікації українських шевченкознавців - професорів, викладачів, аспірантів, випускників КНУ імені Тараса Шевченка.
1030074
  Тимошик А.М. Паризький журнал "Тризуб" (1925–1940): організаційний аспект // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 19. – С. 114-120


  У статті йдеться про передумови становлення та організацію роботи першого в Європі українського мовного щотижневика, програмою якого стала ідея об"єднання всіх українців західної діаспори довкола ідеї відродження Української держави. The premises ...
1030075
  Тимошик-Сударикова Паризький журнал "Тризуб" у зарубіжній та український історіографії // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 45, жовтень - грудень. – С. 55-61


  Здійснено аналітичний огляд зарубіжних і українських публікацій, у яких ідеться про паризький журнал "Тризуб". Parisian magazine "Tryzub"("Trident") in foreign and Ukrainian historiography. The analytical survey of the foreign and Ukrainian ...
1030076
  Тимошик-Сударикова Паризький журнал "Тризуб". 1925-1940 роки: формування та функціонування / Аліна Тимошик-Сударикова ; Нац. акад. наук України, Львів. нац. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Від-ня "Н.-д. центр періодики". – Київ : Наша культура і наука, 2013. – 407, [1] с. – Резюме англ. та фр.- Бібліогр. покажч. публ. ж-лу "Тризуб" (1925-1940): с. 208-402. - Покажч. осіб: с. 403-405. – Бібліогр.: с. 195-207. – (Серія: Українська періодика за кордоном). – ISBN 978-966-7821-56-2
1030077
  Кравець Я. Паризький колоквіум "Леся Українка" (1982) // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 1. – С. 190-205. – ISSN 2078-340X


  Недостатньо відомий у вітчизняному лесезнавстві Паризький колоквіум “Леся Українка”, організ. 1982 р. відділом загального та порівняльного літературознавства Сорбонни і філософ. факультетом УВУ (Мюнхен). Зібравши п’ятнадцять авторитетних доповідачів ...
1030078
  Ликова А. Паризький конгрес і доля Севастополя // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 8. – С. 38-41. – (Історичні науки)


  "Найважливішим вектором зовнішньої політики російського уряду в середині XIX століття було прагнення вирішити на свою користь так зване східне питання. Сутність його полягала у боротьбі народів, пригноблених Туреччиною, за своє звільнення, у ...
1030079
  Єлісєєв К. Паризький саміт нормандської четвірки: врятувати Україну від стратегічної помилки // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 7-13 грудня (№ 47). – С. 1-2


  "Після майже піврічної епопеї навколо скликання чергового Нормандського саміту в Парижі та узгодження дати його проведення всі завмерли в очікуванні фінальної розв"язки. З фанатичною наполегливістю команда Зеленського рухалася до організації цього ...
1030080
  Бодлер Ш. Паризький сплін : Малі поеми в прозі // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9/10 (1089/1090)/11/12 (1091/1092). – С. 11-15. – ISSN 0320-8370
1030081
  Марченко А.М. Паризький текст у прозі письменників молодшого покоління російської еміграції першої хвилі : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец.10.01.02 - Російська література / Марченко Анастасія Михайлівна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Киев, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1030082
  Арефьева С.А. Парийное руководство организационно-хозяйственным укреплением колхозов Урала в 1935-1937 гг. (На материалах Свердл. и Челяб. обл.) : Автореф. дис. ... канд. ист.наук: 00.01 / Арефьева Светлана Афанасьевна ; Урал. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Свердловск, 1972. – 23 с.
1030083
  Элашвили В.И. Парикаоба / В.И. Элашвили. – Тбилиси, 1956. – 88с.
1030084
  Шюнеманн Х. Парикмахер : роман / Христан Шюнеманн ; [пер. с нем. И. Гиляровой]. – Москва : Иностранка, 2005. – 280, [8] с. – (Серия "Лекарство от скуки" / сост. Б. Акунин). – ISBN 5-94145-322-1
1030085
   Парикмахерские ребята. – М., 1992. – 349с.
1030086
  Роман Л Парименение интерационных методоа типа Ньютона-Канторевича к решению нелинейных краевых задач : Дис... докт.физ-мат.наук: 01.01.07. / Роман Л,Л.;. – Киев, 1985. – 134л.
1030087
  Скіць О. Паримський Ігор Святославович : [спогади] / Олена Скіць // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 228-229. – ISBN 978-966-2726-03-9
1030088
   Париотическое воспитание на уроках литературы и во внеклассной работе. – М., 1985. – 207с.
1030089
  Скрипник А. Паритетний принцип визначення експортних квот на пшеницю / А. Скрипник, Т. Зінчук // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (603). – С. 26-37 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 0131-775Х
1030090
  Василенька Н. Паритетність міжгалузевих відносин та розширене відтворення трудового потенціалу в АПК // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2013. – Т. 6, № 1/2. – С. 66-69. – Бібліогр.: 9 назв.
1030091
  Бутченко Т.І. Паритетність як принцип механізму соціально-політичного проектування // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 27. – С. 192-201. – ISSN 2076-1554
1030092
  Гиви Р.Г. Паритийные организации Юго-Осетии в период отечественной войны. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Гиви Р.Г.; ТГУ. – Тбилиси, 1979. – 29л.
1030093
  Киряев Н.М. Парития большевиков в борьбе за укрепление Советской Армии в годы мирного социалистического строительства / Н.М. Киряев. – Москва, 1951. – 40с.
1030094
  Георгиев Р. Паричната политика като изкуство на баланса / Румен Георгиев ; Съюз за стопанска инициатива, Консултативен Съвет. – София : [ б. в. ], 2004. – 72 с. – (Библиотека "Инициатива"). – ISBN 954-91392-3-9
1030095
  Козлев Г. Паричната реформа и преимуществата на съветската парична система / Г. Козлев. – София, 1948. – 15с.
1030096
  Милецкий А.М. Парк-музей "Древний Киев" : Ист.-археол. и архит. комплекс / А.М. Милецкий, П.П. Толочко. – Киев, 1989. – 149 с.
1030097
  Милецкий А.М. Парк-музей "Древний Киев" : Историко-археологический и архитектурний комплекс / А.М. Милецкий, П.П. Толочко; АНУ ССР Ин-тут археологии. Исполком Киев.городского совета народных депутатов. – Київ : Наукова думка, 1989. – 152с. – ISBN 5-12-001078-4
1030098
  Симеонов Ц. Парк-музей генерал В.Н.Лавров / Ц. Симеонов. – 2-ро изд. – София, 1968. – 36с.
1030099
  Ибрагимбеков Р. Парк : повести / Рустам Ибрагимбеков ;. – Москва : Советский писатель, 1982. – 287 с.
1030100
  Грисюк М.М. Парк "Олександрія" / М.М. Грисюк. – Київ : Наукова думка, 1969. – 71с.
1030101
  Гетьман В.І. Парк "Пирятинський" - окраса Полтавщини // 2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев, 2017. – 24 февраля - 2 марта (№ 8)


  "Національний природний парк «Пирятинський» створено згідно з указом Президента України від 11.12.2009 р. Він займає 12 тис. 28,42 га в північно-західній частині Полтавської області (у т. ч. 5 тис. 555,14 га надано в постійне користування). Парк в ...
1030102
  Фальчук Тетяна Парк "Сирецький" // Ландшафт і архітектура. – Київ, 2021. – № 5. – С. 24-26 : фото
1030103
   Парк "Совки" // Ландшафт і архітектура. – Київ, 2021. – № 3. – С. 22-24 : фото
1030104
  Котельников Валерий Парк Villa Мельци // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2019. – № 5. – С. 72-80 : фото
1030105
  Роббинс Харольд Парк Авеню / Роббинс Харольд. – Ставрополь
3. – 1993. – 670 с.
1030106
  Гапєєв Л. Парк Асмолова: місце, де відпочиваєш душею // Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ, 2020. – № 2/3 (274/275). – С. 6-7. – ISSN 2308-8095


  Сьогодні у часи цівілізаційних змін, глобального потепління та інших природних катаклізмів сучасна людина нерідко почувається знервованою, розгубленою, подавленою від реклами та інших факторів стороннього впливу. А, здавалося б, ще пару століть назад ...
1030107
  Уханов В.В. Парк Ботанического института Академии наук СССР / В.В. Уханов. – Москва-Л. : Издательство АН СССР, 1936. – 168с.
1030108
  Рапопорт В.Л. Парк в Архангельском / В.Л. Рапопорт. – Москва, 1971. – 48 с.
1030109
  Смит М.К. Парк Горького. / М.К. Смит. – Минск, 1994. – 365с.
1030110
  Кириченко Л. Парк для души и шахмат // Сегодня. – Киев, 2014. – 10 октября (№ 220). – С. 33


  Прогулянка парком імені Тараса Шевченка. Навколо парку - безліч цікавих споруд: КНУ імені Тараса Шевченка, Наукова бібліотека ім. М. Максимовича, Інститут філології та інш.
1030111
   Парк и отдых. – М.
2. – 1975. – 282с.
1030112
   Парк им.М.Горького. – М., 1957. – 36с.
1030113
   Парк Киевская Русь : выбирай Украину // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 3. – С. 92-93 : Фото. – ISSN 1998-8044
1030114
  Махно В. Парк культури та відпочику імені Гертруди Стайн // Критика. – Київ, 2002. – Жовтень, (число 10). – С. 27-29


  Гертруда Стайн - американська письменниця, яка більшість життя прожила у Франції.
1030115
  Махно В. Парк культури та відпочинку імені Гертруди Стайн = The Gertrude Stein memorial culture and recreation park : есеї, інтерв"ю / Василь Махно. – Київ : Критика, 2006. – 135, [4] с. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-7679-84-5


  Книжка складається з десяти есеїв і двох інтерв"ю.
1030116
  Гольдберг Ю.Б. Парк культуры и отдыха летом / Ю.Б. Гольдберг. – М., 1946. – 87с.
1030117
  Аникин Андрей Парк лишних слонов // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 1/2, февраль - март. – С. 70-73 : фото
1030118
  Калиновская Л.А. Парк металлообрабатывающего оборудования США / Л.А. Калиновская. – К, 1970. – 28с.
1030119
   Парк педагогічної майстерності // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 10 січня (№ 1/2)


  Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОМС розпочав Всеукраїнський конкурс " Парк педагогічної майстерності",що триватиме п"ять років.
1030120
   Парк природы "Беремицкое" - уникальное место на туристической карте Украины
1030121
   Парк природы "Беремицкое" - уникальное место на туристической карте Украины // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 8 (2935). – С. 85 : фото
1030122
  Галушко К. Парк радянського періоду // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 37 (150). – С. 48-50. – ISSN 1996-1561


  Новий довгочікуваний посібник з історії України для вишів, рекомендований відомством Дмитра Табачника, повертає нас у 1937 рік.
1030123
  Бурма В.А. Парк Славы в Тернополе = Park of Glory in Ternopol. / В.А. Бурма. – Львов, 1986. – 72с.
1030124
  Журавлев Андрей Парк современников мамонта : как из тундры сделать степь / Журавлев Андрей, Каменев Андрей // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – январь № 100. – С. 124-129 : фото
1030125
  Задорожний Микола Парк у Сокиринцях : географічне краєзнавство і туризм // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 10. – С. 39-46
1030126
  Гук О. Парк Шевченко // 20 лучших экскурсий по Киеву : [взгляни на Киев по-новому] / О.М. Гук. – Харьков : Фолио, 2009. – С. 280-281. – ISBN 978-966-03-4391-7
1030127
  Тарас В. Парк. Історичні витоки // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 6 (108), листопад - грудень. – С. 1087-1111. – ISSN 1028-5091
1030128
  Тараненко С.П. Паркан - один з основних елементів планування структури давньоруського Подолу Києва // Слов"яни і Русь: археологія та історія : зб. праць на пошану дійс. члена НАН України Петра Петровича Толочка з нагоди його 75-річчя / НАН України, Ін-т археології ; [відп. ред.: Г.Ю. Івакін]. – Київ : Стародавній Світ, 2013. – С. 314-320. – ISBN 978-966-2608-12-0
1030129
   Парки-пам"ятки садово-паркового мистецтва Чернівецької області - об"єкти рекреаційного природокористування / К.Й. Кілінська, Т.Д. Скутар, Л.В. Лопушняк, Д.Б. Паламар // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 25. – С. 138-151 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв.
1030130
  Васильєв Сергій Парки "Софіївка" та "Олександрія" в контексті розвитку європейського паркобудування кінця XVIII ст. // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі"; Укр. тов-во охорони пам"яток історії та культури; Центр пам"яткознавства НАНУ і УТОПІК. – Київ, 2006. – Вип. 15. – С. 202-205. – ISBN 966-7865-75-4
1030131
  Щигленко Евгений Парки Америки : Взгляд // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 3. – С. 32-44 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
1030132
  Антипов В.Г. Парки Белоруссии / В.Г. Антипов. – Минск : Ураджай, 1975. – 152 с. : ил. – Библиогр.: с. 149-150
1030133
  Литвиненко А.Ю. Парки Вінниччини / А.Ю. Литвиненко. – Одеса, 1972. – 39с.
1030134
  Гузенко Т.Г. Парки Донбасса / Т.Г. Гузенко. – К, 1955. – 136с.
1030135
  Найхаус Мишель Парки завтрашнего дня. Национальные парки: день завтрашний / Найхаус Мишель, Ладзински Кейт // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 159, декабрь. – С. 100-118 : фото
1030136
  Лыпа А.Л. Парки и дендропарки Украины / А.Л. Лыпа. – Ленинград, 1939. – 45-55 с.
1030137
  Гранитов А.В. Парки и сады Москвы / А.В. Гранитов. – М., 1957. – 88с.
1030138
   Парки і сквери Одеси очима художників і архівістів : книжка-альбом / Держ. архів Одеської обл. ; [авт.-упоряд.: Л.Г. Білоусова, Є.О. Волокін, В.В. Левчук, М.І. Пархоменко]. – Одеса : Астропринт, 2017. – 98, [2] с. : іл., табл. – Текст укр., рос. - Сер. засн. у 2017 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Архівна Одіссея / редкол.: В.В. Левчук (голова) [та ін.] ; вип. 1). – ISBN 978-966-927-271-3
1030139
  Олексійченко Н.О. Парки Києва - об"єкти ландшафтної архітектури у світлі європейської ландшафтної конвенції / Н.О. Олексійченко, Н.Ю. Бреус // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2013. – Вип. 23.9. – С. 24-28. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1030140
  Міндер В.В. Парки Києва з умовами складного рельєфу / В.В. Міндер, І.О. Сидоренко // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.5. – С. 41-46. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Проаналізовано територіальний розподіл парків різного функціонального призначення відповідно до умов рельєфу міста Києва. Встановлено, що парки зі складним рельєфом локалізовані у п"яти адміністративних районах на правому березі Дніпра. За методикою ...
1030141
  Волошин М.П. Парки Крыма / М.П. Волошин. – Симферополь, 1964. – 160с.
1030142
  Лунц Л.Б. Парки культуры и отдыха / Л.Б. Лунц. – Москва ; Ленинград, 1934. – 520 с.
1030143
  Горохов В.А. Парки мира / В.А. Горохов, Л.Б. Лунц. – Москва, 1985. – 328с.
1030144
  Коваленко С.Г. Парки над морем / С.Г. Коваленко, А.С. Бонецкий. – Одесса, 1985. – 79с.
1030145
  Раскин А.Г. Парки Петродворца / А.Г. Раскин. – Ленинград, 1956. – 152 с.
1030146
  Раскин А.Г. Парки Петродворца / А.Г. Раскин. – 2-е изд. – Ленинград, 1957. – 148 с.
1030147
  Федорова Н.Н. Парки Петродворца / Н.Н. Федорова. – Ленинград, 1964. – 207 с.
1030148
  Федорова Н.Н. Парки Петродворца / Н.Н. Федорова. – 2-е изд., испр. и доп. – Ленинград, 1966. – 216 с.
1030149
  Колтунов И.Г. Парки Победы / И.Г. Колтунов. – Ленинград, 1946. – 35с.
1030150
  Марков В.И. Парки Победы / В.И. Марков. – Ленинград, 1962. – 155 с.
1030151
  Косаревський І.О. Парки України / І.О. Косаревський. – Київ, 1961. – 176 с.
1030152
  Капустян В.В. Парки: минуле, сучасний стан і проблеми реконструкції // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах. – Київ, 2001. – Вип. 41/42 : Поезія українського парку. – С. 5-13.
1030153
  Аманниязов К.Н. Паркинсонии Средней Азии / К.Н. Аманниязов ; под ред. акад. К.К. Машрыкова ; М-во нар. образования ТССР, Туркм. гос. ун-т им. А.М. Горького ; Геол. упр. СМ ТССР, Туркм. геол. экспедиция. – Ашхабад : [б. и.], 1972. – 58 с. – Библиогр.: с. 33-34
1030154
  Журандир Д. Парковая линия / Д. Журандир. – Москва, 1962. – 575с.
1030155
  Флиге Ирина Парковка на костях // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 8 (161). – С. 150-151 : Фото. – ISSN 1029-5828
1030156
  Мартынов Е.Н. Парковые прицы и млекопитающие / Е.Н. Мартынов. – Л, 1987. – 54с.
1030157
  Кирпичева Е.Г. Парктикум по курсу "Детская литература" / Е.Г. Кирпичева. – Москва : Просвещение, 1975. – 40 с.
1030158
  Облова Л.А. Паркур ясного мышления. К вопросу о духовности // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2009. – Вип. 21. – С. 188-202
1030159
  Лихачев В. Парламенсткий диалог России и ЕС продолжается // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2008. – № 4. – С. 123-133. – ISSN 0130-9625
1030160
   Парламент : інформаційно-аналітичне видання. – Київ
№ 3. – 2001. – з 2002 р.назва "Часопис Парламент"
1030161
   Парламент : інформаційно-аналітичне видання. – Київ
№ 4. – 2001. – з 2002 р.назва "Часопис Парламент"
1030162
   Парламент : інформаційно-аналітичне видання. – Київ
№ 5. – 2001. – з 2002 р.назва "Часопис Парламент"
1030163
   Парламент : інформаційно-аналітичне видання. – Київ
№ 6. – 2001. – з 2002 р.назва "Часопис Парламент"
1030164
  Литвин В.М. Парламент / В. Литвин // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 282-283. – ISBN 966-642-073-2
1030165
  Олійник В.В. Парламент 2002: час вибору / В.В. Олійник. – Київ : Логос, 2001. – 252c/. – ISBN 966-581-235-1
1030166
  Крылов Б.С. Парламент буржуазного государства. Политическая сущность и формы парламента и парламентаризма на современном этапе. / Б.С. Крылов. – Москва, 1963. – 356с.
1030167
  Дідікін А. Парламент в правовому механізмі конституційної реформи: досвід Росії та України / А. Дідікін, О. Чебаненко // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 3 (105). – С. 86-88
1030168
  Бондарь Д.В. Парламент в системі вищих органів державної влади в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 74. – С. 226-233


  Висвітлено сутнісні особливості політико-правового статусу Верховної Ради як єдиного законодавчого органу України. Його політико-правові рішення, відповідно до компетенції парламенту, визначають напрями державної політики та формують правове поле для ...
1030169
  Томенко М. Парламент вийде у прямий телеефір // Голос України, 2003. – 30 листопада


  Розповідь голови Ком. Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації про підсумки роботи очолюваного ним комітету впродовж третьої парлам. сесії
1030170
   Парламент знищує систему охорони природи в Україні // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 5 (74), вересень - жовтень. – С. 2-3
1030171
  Исаев И.А. Парламент или Советы: российский выбор 1918 года // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 19. – С. 3-6. – ISSN 1812-3805
1030172
   Парламент і громадськість: формула співпраці на прикладі ратифікації Палермської конвенції ООН 2000 року. – Київ, 2005. – 48с. – ISBN 966-8026-56-Х
1030173
  Галушко О.П. Парламент і парламентаризм: спільне і відмінне // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 112-119. – ISBN 966-628-132-5
1030174
  Карпенко В.О. Парламент із середини / В.О. Карпенко. – Київ, 1991. – 151с.
1030175
  Овсепян Ж. Парламент как основа демократического конституционного строя (проблемы и перспективы развития в Российской Федерации) // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2007. – № 2. – С. 9-17. – ISSN 1812-7126
1030176
  Коваль О. Парламент на трьох. У Вірменії після дострокових парламентських виборів перезавантажили владу // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 15-20 грудня (№ 48). – С. 4


  "Лідер революції у Вірменії, в.о. прем"єр-міністра і очільник блоку "Мій крок" Нікол Пашинян святкує перемогу. На дострокових парламентських виборах, що відбулися 9 грудня, його політсила заручалася підтримкою понад 70% виборців. У парламент також ...
1030177
  Литвин В. Парламент розхитують // Слово Просвіти, 2004. – 21-27 жовтня


  Прес-конф. Голови Верховної Ради України щодо позиції у відстоюванні інтересів парламенту
1030178
  Письменний М. Парламент Солженицын // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2008. – № 11. – С.179-183. – ISSN 0012-6756
1030179
  Кириченко Ю. Парламент схвалив неконституційний порядок зміни Конституції України / Ю. Кириченко, І. Коліушко // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 17-23 листопада (№ 46)
1030180
  Журавський В.С. Парламент у двох вимірах // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2003. – № 3. – С.5-11


  До ідеї створення в Україні двопалатного парламенту
1030181
  Шевченко Н. Парламент у ранньостюартівській Англії: спроба переосмислення (за матеріалами британської історіографічної дискусії останньої третини ХХ століття) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 114-116. – (Історія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано основні підходи, запропоновані британськими істориками до вивчення Парламенту ранньостюартівської Англії. Особливу увагу приділено аналізу так званого ревізіоністського виклику 1970-х - середини 1980-х рр. The author analyzes several ...
1030182
  Коцур В. Парламент у реформуванні сектору національної безпеки і оборони України в умовах виклиуів XXI ст. // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Кафедра історії та культури України ; Редкол.: В.П. Коцур, В.М. Орлик, А.П. Коцур [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 40 : Спецвипуск. – С. 175-182. – ISSN 2415-3567
1030183
  Фрицький Ю. Парламент України-Верховна Рада та його роль у реалізації законодавчої влади // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 7. – С. 3-8. – ISSN 0132-1331
1030184
  Ганжуров Ю.С. Парламент України в політичній комунікації / Ю.С. Ганжуров. – Київ : Україна, 2007. – 352с. – ISBN 978-966-524-016-7
1030185
   Парламент України: вибори-98 : Інформаційно-аналітичне видання. – Київ. – ISBN 966-95532--1-0
Частина 1. – 1998. – 616с
1030186
   Парламент України: вибори-98 : Інформаційно-аналітичне видання. – Київ. – ISBN 966-95532--2-9
Частина 2. – 1998. – 728с.
1030187
   Парламент України: Вибори "98 (документи, статистика, бібліографія) = Parliament of Ukraine Elections 98 (Documents,statistics bibliography. – Київ : Парламентське видавництво, 1998. – 422с. – ISBN 9667288471
1030188
  Крутоголов М.А. Парламент Франции / М.А. Крутоголов. – М., 1988. – 238с.
1030189
   Парламент як майданчик для юридичного внесення конституційних змін // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 52


  -Наша країна перебуває на порозі змін до Конституції. І якщо український парламент є майданчиком для юридичного внесення цих змін, то одним із основних гразців на ньому є, звичайно, Конституційний Суд, - сказав Голова Верховної Ради України Арсеній ...
1030190
   Парламент як майданчик для юридичного внесення конституційних змін // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 52


  -Наша країна перебуває на порозі змін до Конституції. І якщо український парламент є майданчиком для юридичного внесення цих змін, то одним із основних гразців на ньому є, звичайно, Конституційний Суд, - сказав Голова Верховної Ради України Арсеній ...
1030191
  Томенко М. Парламент як полігон переговорних технологій : Бесіда з головою Ком. Верховної Ради України з питань свободи слова про підсумки роботи 2-ої сесії Верховної Ради України / Бесіду вела Л. Микитюк // Столиця, 2003. – 17-23 січня
1030192
  Шаповал В. Парламент як представницький орган // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3. – С. 114-134. – ISSN 1026-9932
1030193
   Парламент. Початок. 30 років тому // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 19 травня (№ 81)


  15 травня 1990 року відбулося перше засідання Верховної Ради УРСР дванадцятого скликання, яке пізніше стало іменуватися першим демократичним скликанням Верховної Ради України. Привітання Голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова із 30-річчям ...
1030194
  Шаповал В. Парламент: організаційні характеристики // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4. – С. 120-138. – ISSN 1026-9932
1030195
  Шаповал В. Парламент: порядок законотворення // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 6. – С. 165-178. – ISSN 1026-9932
1030196
  Коваль К. Парламент: ремствування чи свобода // Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2007. – № 9. – С. 30-32. – ISSN 1812--514Х
1030197
  Шаповал В. Парламент: функціональні характеристики // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 5. – С. 54-71. – ISSN 1026-9932
1030198
  Сенченко М.І. Парламентаризм - велика брехня нашого часу / Микола Сенченко. – Київ : КИТ, 2011. – 230 с. : іл. – ISBN 978-966-2279-02-3
1030199
  Баликіна Л.І. Парламентаризм - система політичної організації держави // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 2 (124). – С. 100
1030200
  Исламов Т. Парламентаризм в Азербайджане // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квітня 2008 р.) / КНУТШ, Історичний фак. Наукове т-во студентів та аспірантів ; [ред. кол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 1, ч. 2. – С. 41-47
1030201
  Омельянчук И.В. Парламентаризм в идеологии российских консерваторов начала XX в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 2. – С. 13-35. – ISSN 0042-8779
1030202
  Костаки Г. Парламентаризм в Республике Молдова: условия и особенности становления / Г. Костаки, С. Мишин // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2012. – № 3 (243). – С. 4-8. – ISSN 1810-308X
1030203
  Зубов А.Б. Парламентаризм в Таиланде / А.Б. Зубов. – М, 1982. – 262с.
1030204
  Дмитрушко В.М. Парламентаризм в Україні другої половини 19 ст.- 1920 р.: історіографія : автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.06. / Дмитрушко В.М.: КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
1030205
  Дмитрушко В.М. Парламентаризм в Україні другої половини 19 ст. - 1920 р.: історіографія : Дис. ... канд. історич. наук. Спец. 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / КНУТШ; Дмитрушко В.М. – Київ, 2007. – 249л. – Бібліогр.: л.191-249
1030206
  Дмитрушко В.М. Парламентаризм в Україні другої половини XIX ст. - 1920 р.: історіографія / В.М. Дмитрушко, А.П. Коцур ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ ; Чернівці : Книги - XXI, 2009. – 243, [1] с. – Бібліогр.: с. 190-243. – ISBN 978-966-2147-49-0
1030207
  Томенко М. Парламентаризм в Україні: історичне явище і наукова проблема // Український парламентаризм : проблеми історії та сучасної політичної практики (до 145-річчя від дня народження Михайла Грушевського : зб. наук. ст.] / Верховна Рада України, Укр. ін-т нац. пам"яті ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український інститут національної пам"яті, 2012. – С. 18-21. – ISBN 978-966-611-826-7
1030208
  Нечепотенко Г.В. Парламентаризм в Україні: сутність та проблеми становлення : Автореф... канд. політехн.наук: 23.00.02 / Нечепотенко Г.В.; Льв.ДУ. – Львів, 1996. – 24л.
1030209
  Гнатенко Н. Парламентаризм в Україні: сучасний стан і тенденції розвитку // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 173-183
1030210
   Парламентаризм в Центрально-Східній Європі: історія, національні особливості, сучасні тенденції : зб. наук. праць / НАН України, Київ. ун-т права, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича ; [редкол.: Ю.Л. Бошицький, М.Р. Литвин, І.Я. Соляр та ін.]. – Київ : Ліра-К, 2015. – 191, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2609-82-0
1030211
   Парламентаризм і громадянське суспільство в Україні : Матеріали громадських слухань. – Харків : Майдан, 2005. – 104с. – ISBN 966-372-009-3
1030212
  Сенченко М. Парламентаризм і демократія - тотальна дезінформація людства // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (271), лютий. – С. 3-5. – ISSN 2076-9326
1030213
   Парламентаризм і державна незалежність України : Книжкова виставка до 10-ї річниці незалежності України: Бібліографічний покажчик. – Київ, 2001. – 66с.
1030214
  Дмитрушко В. Парламентаризм на західноукраїнських землях (друга половина XIX - початок ХХ ст.): історіографія // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 41-47


  Подається характеристика історіографії проблеми парламентаризму на західноукраїнськихземлях другої половини ХІХ - початку ХХ ст. Подается характеристика историографии проблемы парламентаризма в западноукраинских землях второй половины ХІХ - начала ХХ ...
1030215
  Калінчук О. Парламентаризм Республіки Ірак: нелегкий досвід // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 46-49
1030216
   Парламентаризм та законотворення : вибр. лекції / [Н.В. Агафонова та ін. ; упоряд.: О.Л. Копиленко та ін.] ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – 497, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. в кінці кн.: с. 495-497. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7530-08-3
1030217
  Мартиненко Петро Парламентаризм та імунітети: критичний досвід України // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 88-95
1030218
   Парламентаризм та парламентська діяльність : словник-довідник / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України [уклад.: В.А. Гошовська, Н.Б. Ларіна, Н.Г. Протасова та ін.] ; за заг. ред. д-ра політ. наук, проф. В.А. Гошовської. – Київ : НАДУ, 2010. – 225, [3] с. – Алф. покажч.: с. 209-225. – Бібліогр.: с. 206-208. – ISBN 978-966-394-029-8
1030219
  Омельченко Н.Л. Парламентаризм як концептуальна та інституційна основа сучасного парламентського права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 74-79. – ISSN 2219-5521
1030220
  Антонова О.С. Парламентаризм як фактор політичного консенсусу в умовах перехідного стану української політичної системи // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 73. – С. 400-406
1030221
  Лесюк В.В. Парламентаризм як форма представницького принципу // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 71-77. – (Юридична ; Вип. 1)
1030222
  Керимов А.Д. Парламентаризм: сущность и определение // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2009. – № 12 (66). – С. 16-20. – ISSN 1812-8696


  В статье рассматриваются различные точки зрения отечественных ученых — юристов относительно содержательного наполнения такого важнейшего и часто употребляемого понятия, как «парламентаризм». На основе проведенного анализа автор представляет на суд ...
1030223
  Георгіца А.З. Парламентарна форма державного правління: особливості та видові ознаки // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 10. – С. 67-71. – ISSN 0132-1331
1030224
  Черінько І.П. Парламентарні монархії Західної Європи як різновид політичного режиму: досвід для України // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соціальних дослідж. ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соціальних дослідж. ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; голов. ред. О.М. Балакірєв. – Київ, 2010. – № 3 (34). – C. 146-156. – ISSN 1681-116Х
1030225
  Мошковский А.И. Парламентер / А.И. Мошковский. – М, 1967. – 196с.
1030226
  Снегин Д.Ф. Парламентер выходит из рейхстага / Д.Ф. Снегин. – Алма-Ата, 1962. – 198с.
1030227
  Степанов Н.Т. Парламентеры / Н.Т. Степанов. – Волгоград, 1966. – 127 с.
1030228
  Нижегородов А.И. Парламентеры / А.И. Нижегородов. – Днепропетровск, 1966. – 73с.
1030229
  Рыбченко Л.В. Парламентёры и война // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества. – Киев, 2015. – № 1 (105). – С. 40-43
1030230
   Парламенти світу. – Київ : Молодіжна Альтернатива, 2004. – 63с.
1030231
  Виноградова А. Парламентская ассамблея ОБСЕ // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2011. – № 3 (1622). – С. 93-108. – ISSN 0869-44435


  О некоторых аспектах деятельности межпарламентского института.
1030232
  Лебедева З.А. Парламентская Группа Советского Союза / З.А. Лебедева. – М., 1958. – 63с.
1030233
  Зубов А.Б. Парламентская демократия и политическая традиция Востока / А.Б. Зубов. – М, 1990. – 390с.
1030234
  Попова Т.Н. Парламентская демократия или диктатура? / Т.Н. Попова. – Москва, 1968. – 200с.
1030235
  Бернацек Т.В. Парламентская деятельность Коммунистической партии Западной Украины : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Бернацек Т.В. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 22 с.
1030236
  Бернацек Т.В. Парламентская деятельность Коммунистической партии Западной Украины. (1922-1927 гг.) : Дис... канд. истор.наук: / Бернацек Т. В.; КГУ. Кафедра истории КПСС. – К., 1966. – 318л.
1030237
  Сиратори Х. Парламентская и президентская формы правления: размышления о теории политических систем // Построение демократий: Украина и Япония : помощь Украине в деле демократизации со стороны Японии в 2015 году / [Нац. ин-т стратег. исслед.] ; Р. Сиратори, М. Розумный, К. Хасимото (ред,). – Киев : НИСИ ; Феникс, 2016. – С. 41-50. – ISBN 978-966-136-316-7
1030238
  Киселева Н.П. Парламентская оппозиция в Венгрии накануне буржуазно-демократической революции (1916-1918) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.00., 07.00.03 / Киселева Н.П.; МГУ. Истор. фак-т. – М., 1974. – 30л.
1030239
  Федорова Л.И. Парламентская тактика коммунистических партий развитых капиталистических стран. : Автореф... канд. ист.наук: 621 / Федорова Л.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Спец. объед. учен. совет кафедр теории науч. коммунизма. – М., 1970. – 15л.
1030240
  Макарова Е.А. Парламентские выборы 1938 года и внешняя политика Южно-Африканского Союза в контексте мюнхенского курса Великобритании // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 5. – С. 43-46. – ISSN 1812-3805


  Статья затрагивает вопросы организации внутренней государственной структуры Южно-Африканского Союза (ЮАС) во второй половине 30-х годов XX в., в частности формирования электоральной системы, правового и внешнеполитического курса. Рассматриваются ...
1030241
  Смилов Д. Парламентские выборы 2009 года в Болгарии: популизм и европеизация? // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2009. – № 6 (73). – С. 16-26. – ISSN 1812-7126
1030242
  Кашин В. Парламентские выборы в Индии: новые политические реалии / В. Кашин, Т. Шаумян // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2014. – № 11. – С. 104-114. – ISSN 0131-2227
1030243
  Москаленко В. Парламентские выборы в Пакистане / В. Москаленко, П. Топычканов // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 5. – С. 54-59. – ISSN 0321-5075
1030244
  Боднар А. Парламентские выборы в Польше-октябрь 2007 года: кампания, результаты, перспективы / А. Боднар, Д. Шесьцило // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2008. – № 4 (65). – С. 95-100. – ISSN 1812-7126
1030245
  Султанов Э. Парламентские выборы в Турции: референдум исламской модели // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2007. – № 4. – С. 85-95.
1030246
  Шаповал В. Парламентские выборы в Украине 2007 года // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2008. – № 3. – С. 28-34.


  17-та міжнародна конференція АОВЄ
1030247
  Нарышкин А. Парламентские выборы вновь разогрели косовский котел // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 45. – С. 5-9. – ISSN 0234-1670
1030248
  Баранов А.Н. Парламентские дебаты: традиции и новации / А.Н. Баранов, Е.Г. Казакевич. – Москва : Знание, 1991. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Сер. "Наука убеждать. Риторика" ; № 10)
1030249
  Лавровский В.М. Парламентские огораживания общинных земель в Англии конца XVIII - начала XIX вв. / В.М. Лавровский. – Москва ; Ленинград, 1940. – 200 с.
1030250
  Долиновский С.Л. Парламентский контроль в Великобритании в конце XIX – начале ХХ вв. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 23. – С. 24-25. – ISSN 1812-3805
1030251
  Мельников В.И. Парламентский контроль в сфере национальной безопасности в США и России: сравнительный политико-правовой анализ // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 25 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 19-41. – (Международные отношения и мировая политика ; № 4). – ISSN 0201-7385,2076
1030252
   Парламентский контроль в юридическом образовании: концептуально-праксиологический аспект / Л.Ф. Щербинина, И.Л. Акимова, К.А. Кузьменко, Л.Г. Серебрякова // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2016. – № 4 (67). – С. 38-47. – ISSN 1811-0916
1030253
  Стенина В.К. Парламентский контроль и парламентское расследование в парламентских республиках и монархиях // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 2. – С. 48-53. – ISSN 1812-3910
1030254
   Парламентский контроль над военной сферой в новых независимых государствах. Аналитические доклады. – Москва : Центр Политических и Международных Исследований, 1998. – 304с.
1030255
   Парламентский контроль над сектором безопасности: принципы, механизмы и практические аспекты : пособие для парламентариев / [Г. Борн и др. ; ред. Г. Борн ; гл. ред. : Ф. Флури, А. Б. Джонссон] ; Межпарламент. союз ; Женевский центр демократ. контроля над вооруж. силами. – Киев : [Патент], 2012. – 195, [1] с. – ISBN 978-617-589-043-1
1030256
  Панкевич Иван Парламентский мандат в Украине и других европейских странах (сравнительно-правовой анализ) // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2009. – № 4 (71). – С. 26-33. – ISSN 1812-7126
1030257
  Милибенд Р. Парламентский социализм : Исследование политики лейбористской партии / Р. Милибенд. – М., 1964. – 508с.
1030258
  Соловьев Д. Парламентское расследование в Польше: правовой статус "лица, вызванного следственной комиссией" // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2011. – № 3 (82). – С. 21-31. – ISSN 1812-7126


  В статье на основе анализа положений действующего законодательства, решений Конституционного Трибунала Республики Польша и взглядов современной правовой доктрины раскрывается содержание правового статуса лиц, вызванных следственной комиссией Сейма ...
1030259
  Примаченко Я. Парламентська асамблея ОБСЄ, що звинуватила Росію в окупації України / Я. Примаченко, М. Майоров // Поле битви - Україна. Від "володарів степу" до "кіборгів" : воєнна історія України від давнини до сьогодення / Б. Черкас, О. Сокирко, А. Плахонін, Я. Примаченко, М. та ін. Відейко. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – С. 344-348. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0143-9
1030260
   Парламентська бібліотека // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 2/3 (999). – С. 22-23. – ISSN 0868-9644
1030261
  Вилегжаніна Т. Парламентська бібліотека відзначає ювілей // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2016. – 26 лютого - 3 березня (№ 8). – С. 5
1030262
  Литвин В.М. Парламентська більшість / В. Литвин // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 283-285. – ISBN 966-642-073-2
1030263
   Парламентська більшість і політична криза в Україні // Політичний календар : інформаційно-аналітичний огляд. – Київ, 2001. – № 1. – С.9-28
1030264
  Совгиря О. Парламентська більшість у ФРН: досвід для запозичення в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 156-161. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1030265
  Совгиря О. Парламентська більшість у ФРН: досвід для запозичення в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 156-161. – ISSN 0132-1331
1030266
  Уська У.Р. Парламентська виборча реформа 1907 р. в Цислейтанії і проблема національного представництва // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2007. – С. 59-65. – (Юридичні науки ; Вип. 2). – ISBN 978-966-8256-85-1
1030267
  Бориславський Л.В. Парламентська виборча система в Україні: потреба зміни чи вдосконалення? // Міжнародна наукова конференція "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України" : (м. Київ, 22-23 червня 2017 року) : тези доповідей / "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2017. – С. 49-54. – ISBN 978-617-7069-57-6
1030268
  Совгиря О.В. Парламентська відповідальність Кабінету Міністрів України: теоретичні та практичні аспекти // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 12 (147). – С. 28-35


  В статті досліджується питання правової природи конституційно-правової відповідальності як різновиду юридичної відповідальності, характеризуються особливості парламентської відповідальності уряду.
1030269
  Павленко Р.М. Парламентська відповідальність уряду : світовий та український досвід / Р.М. Павленко. – Київ : КМ Академія, 2002. – 253с. – ISBN 966-518-074-6
1030270
  Мартинюк Р. Парламентська відповідальність уряду в зарубіжній та вітчизняній практиці: компаративний аналіз // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – № 1 (23). – С. 54-62


  У статті досліджуються теоретичні основи інституту парламентської відповідальності уряду, його особливості за змістом конституційних текстів розвинених зарубіжних країн та Основного Закону України в компаративному ключі. Аналізуються вади ...
1030271
  Барабаш Ю. Парламентська відповідальність Уряду в конституційній практиці країн ЄС та України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 4. – С. 12-18. – ISSN 0132-1331
1030272
  Мартинюк Р. Парламентська відповідальність уряду в Україні: особливості нормативного регулювання // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 9. – С. 19-25. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1030273
  Мартинюк Р. Парламентська відповідальність уряду в Україні: особливості нормативного регулювання // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 9. – С. 19-26. – ISSN 0132-1331
1030274
  Гринчак А.А. Парламентська відповідальність уряду у європейських країнах // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 149. – С. 24-35. – ISSN 2224-9281
1030275
  Майор Р. Парламентська діяльність А. Добрянського в угорському сеймі та його боротьба проти мадяризації національних меншин Угорщини в 1861-1868 рр. // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун. ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2012. – Вип. 3. – С. 120-140
1030276
  Цимбалюк Х. Парламентська діяльність українського представництва за надання західноукраїнським землям статусу автономії у складі Австрії та Австро-Угорщини (1848 - 1918 рр.) // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 172-174. – ISBN 978-617-7069-28-6
1030277
  Пуйда Р. Парламентська діяльність УНДО: погляд сучасників // Вісник Прикарпатського університету : збірник наукових праць / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2014. – С. 155-158. – (Історія ; вип. 25). – ISSN 2311-8911
1030278
  Мельник І.А. Парламентська діяльність Юліана Романчука як вияв європейськості в політиці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 101, (ч. 1). – С. 13-20


  У статті проаналізовано пріоритетні напрямки парламентської діяльності відомого українського політичного діяча, віце-президента австрійської Державної ради Юліана Романчука. Автор показує, що, будучи послом віденського парламенту, Ю. Романчук активно ...
1030279
  Лаврук Б. Парламентська діяльність Дмитра Левицького (1928-1930) // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 258-262
1030280
  Совгиря О. Парламентська коаліція-новий суб"єкт конституційного права України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 2. – С. 14-21. – ISSN 0132-1331
1030281
  Совгиря О. Парламентська коаліція в Україні: фактори, що впливають на діяльність, нові реалії правового регулювання // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 178-184. – (Серія юридична ; вип. 60). – ISSN 0136-8168
1030282
  Чобіт Д.В. Парламентська криза в Україні : Причини. Перебіг. Наслідки : (січень-червень 2000 р.) / Дмитро Чобіт ; [ред.: О. Чечель]. – Київ ; Броди : Просвіта, 2001. – 255, [1] с., [4] кольор. фотоіл. : іл. – ISBN 966-7544-04-4


  У пр. №1697887 напис: Бібліотеці Київського національного університету ім. Тараса Шевченка від автора. Підпис. 22.07.2015 р. м. Київ
1030283
  Конончук С. Парламентська опозиція в Україні: модель та провадження : Дослідження проблеми / Світлана Конончук, Олег Ярош. – Київ, 2006. – 64с. – ISBN 966-8136-58-6
1030284
  Бусленко В.В. Парламентська опозиція та уряд в Словаччині в 2010–2014 рр. // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса; редкол.: Нагорняк Т.Л., Польовий М.А., Скопова О.І. [та ін.]. – Вінниця, 2018. – № 3. – C. 15-20. – ISSN 2519-2949
1030285
  Зарицька І.В. Парламентська опозиція як чинник функціонування сучасної демократії : автореф. дис ... канд. політ. наук: 23.00.02 / Зарицька І.В.; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2009. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
1030286
  Зарицька І.В. Парламентська опозиція як чинник функціонування сучасної демократії : дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 / Зарицька І.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 184 л. – Бібліогр.: л. 165-184
1030287
  Ганжуров Ю.С. Парламентська преса: ресурс інформаційної довіри // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 14. – С. 6-9
1030288
  Колюх В.В. Парламентська республіка в Україні: перспективи й перешкоди // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ ; Херсон, 2019. – С. 176-180. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 3 (43)). – ISSN 2308-5053
1030289
  Оношка В.А. Парламентська реформа щодо скорочення депутатського корпусу // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 27 квітня 2018 року "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка)" / "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Людмила, 2018. – С. 152-154. – ISBN 978-617-7638-01-7
1030290
   Парламентська реформа: теорія та практика : Збірник наукових праць.Засновано у 1996 році. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України. – ISBN 966-7024-38-5
Вип.6. – 2001. – 289с. – На тит. арк. Видання присвячується 10-й річниці з дня проголошення незалежності України та 5-й річниці з дня прийняття конституції України
1030291
  Процюк І. Парламентська форма правління: сутність і особливості // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 4 (71). – С. 65-74. – ISSN 1993-0909
1030292
  Теліпко В.Е. Парламентське право : академічний курс : підручник / В.Е. Теліпко. – Київ : Центр учб. л-ри, 2011. – 660, [2] с. – Бібліогр.: с. 613-648. – ISBN 978-611-01-0015-9
1030293
  Олуйко В.М. Парламентське право України : Проблеми теорії та практики / В.М. Олуйко; Верховна Рада України. Хмельницький ін-т регіонального управління та права. – Київ : Юрінком Інтер, 2004. – 216 с. – ISBN 966-667-149-2
1030294
   Парламентське право України : навчальний посібник / О.Н. Ярмиш, О.В. Марцеляк, Ю.М. Коломієць, В.О. Серьогін, Л Т. та ін. Сироїд; [О.Н. Ярмиш, О.В. Марцеляк, Ю.М. Коломієць, В.О. Серьогін , Т.Л Сироїд та ін.]; за ред. О.Н. Ярмиша; МВС України; Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків : Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2007. – 500 с. – ISBN 978-966-610-154-2
1030295
  Омельченко Н.Л. Парламентське право: щодо постановки проблеми формування та розвитку в Україні // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 66. – C. 60-67. – ISSN 1563-3349
1030296
  Корж І.Ф. Парламентське телебачення як механізм забезпечення участі громадян в управлінні державою // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 4 (44). – С. 57-65
1030297
  Коваль В.С. Парламентський аспект розширення Європейського Союзу: роль Європарламенту // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 28, ч. 1. – С.162-169
1030298
  Азаренко Т. Парламентський бікамералізм та адміністративно-територіальна реформа // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11 (297). – С. 171-174. – ISSN 2663-5313
1030299
  Рафальська І. Парламентський вектор: як змусити депутатів бути відповідальними та ефективними? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 12-18 липня (№ 28). – С. 4. – ISSN 1992-9277
1030300
  Крулько І.І. Парламентський вимір адаптації законодавства України до законодавства ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 107-109
1030301
   Парламентський вимір європейської інтеграції. – Київ : Нора-прінт, 2005. – 104с. – ISBN 966-7837-93-9
1030302
  Куропятник О. Парламентський калейдоскоп. На дострокових виборах в Іспанії спробували загнати у пляшку джина сепаратизму // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 11-17 травня (№ 17). – С. 6


  "В останню неділю квітня в Іспанії відбулися дострокові парламентські вибори. Вони були третіми за останні чотири роки. В нинішніх перегонах у запеклому змаганні правлячі соціалісти перемогли консерваторів. Основні дискусії, які відбувалися на виборах, ...
1030303
  Соловйов В.М. Парламентський контроль - спеціальний спосіб забезпечення законності в державному управлінні України // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 1. – С. 77-80. – Бібліогр.: 8 назв
1030304
  Куцин Я.М. Парламентський контроль – основний чинник у забезпеченні ефективності законодавства в Україні // Правова реальність у трансформаційних умовах розвитку сучасної держави : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (28 лют. 2018 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНПІК "Актуальна юриспруденція" ; Центр учбової літератури, 2018. – С. 62-64. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-673-743-8
1030305
  Полякова А.І. Парламентський контроль — як один із механізмів взаємодії законодавчої та виконавчої гілок влади в Україні (1991—2004 pp.) // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 12. – С. 114-116
1030306
  Майданник О.О. Парламентський контроль в Україні / О.О. Майданник ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 2004. – 319, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 281-290. – ISBN 966-660-158-3


  У пр. № 1733927 напис: Вельмишановній Євгенії Антонівні з великою повагою і щирою вдячністю автор Підпис. 1 вересня 2004 р.
1030307
  Мяловицька Н. Парламентський контроль в Україні // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 3. – С. 158-159. – ISSN 0132-1331
1030308
  Свірський Б. Парламентський контроль в Україні та його основні організаційно-правові форми // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 2 : Глобалізація і право.Інтернаціоналізація і фрагментація у правовому розвитку. – С. 93-98.
1030309
  Журавський В. Парламентський контроль в Україні: проблеми нормативно - правового регулювання // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.609-615. – Бібліогр.: 6 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1030310
  Харенко М.В. Парламентський контроль за виконанням Державного бюджету // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – Вип. 125. – С.83-87. – (Правознавство ; Вип. 125). – ISBN 966-568-422-1
1030311
  Климюк О.Ф. Парламентський контроль за діяльністю Міністерства внутрішніх справ України // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 88-98
1030312
  Ківалов С.В. Парламентський контроль за діяльністю органів виконавчої влади в Україні : Історія, теорія, перспективи / С.В. Ківалов, І.К. Залюбовська. – Одеса : Юридична література, 2004. – 152 с. – ISBN 966-8104-69-2
1030313
  Дородний П.Г. Парламентський контроль за діяльністю органів виконавчої влади у державах з парламентською формою державного правління поняття, зміст, стадії, класифікація форм та значення // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 106-111. – ISSN 1563-3349
1030314
  Майданник О.О. Парламентський контроль за додержанням конституційних прав людини в Україні // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 14-19
1030315
   Парламентський контроль за сферою безпеки: принципи, механізми і практичні аспекти. – Женева; Київ : Інтертехнологія, 2003. – 196с. – (Посібник для парламентарів №5 - 2003). – ISBN 966-7295-18-3
1030316
  Майданник О. Парламентський контроль за функціонуванням виконавчої влади в Україні: питання теорії // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 102-108. – ISSN 0132-1331
1030317
  Солодаренко М.А. Парламентський контроль законності державного управління: зміст та основні форми // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 79-85
1030318
  Кравченко В. Парламентський контроль має стати ефективним інструментом розвитку ОПК // Національна безпека: моніторинг реалізації законодавства України / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; Женев. центр демократ. контролю над збройними силами ; Центр дослідж. армії, конверсії та роззброєння ; [упоряд.: О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда, Т.М. Барабаш]. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. – С. 44-47. – ISBN 978-617-7638-06-2
1030319
   Парламентський контроль над збройними силами: досвід європейских країн : Монографія. – Київ : Стилос, 2002. – 552с. – ISBN 966-8009-18-5
1030320
  Флурі Ф. Парламентський контроль над оборонним виробництвом // Національна безпека: моніторинг реалізації законодавства України / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; Женев. центр демократ. контролю над збройними силами ; Центр дослідж. армії, конверсії та роззброєння ; [упоряд.: О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда, Т.М. Барабаш]. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. – С. 14-16. – ISBN 978-617-7638-06-2
1030321
  Зварич І.Т. Парламентський контроль у контексті вітчизняного та зарубіжного досвіду / І.Т. Зварич, О.І. Зварич, Ж.І. Дутчак // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України : збірник наукових праць / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – Спец. випуск. – С. 39-54
1030322
  Бондаренко В.А. Парламентський контроль у системі державного контролю / В.А. Бондаренко, Н.О. Пустова // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – С. 159-171. – (Серія юридична ; вип. 1). – ISSN 2311-8040
1030323
  Ващенко І. Парламентський контроль у структурі державного фінансового контролю в Україні : аналізують науковці // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2004. – № 3. – С. 53-60. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-2005
1030324
  Майданник О.О. Парламентський контроль як складова системи державного контролю в Україні // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 14-17
1030325
  Лікарчук Д.С. Парламентський конфлікт в процесі демократизації // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 29-31
1030326
  Лікарчук Д. Парламентський конфлікт: правляча коаліція vs.опозиція // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 88 (№ 9). – С. 348-352. – ISSN 2076-1554
1030327
  Бориславський Л. Парламентські вибори-2006: недоліки і проблеми // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 2. – С. 81-86.
1030328
  Іщенко Г. Парламентські вибори 2006 р. і українські реалії // Публіцистика і політика : збірник наукових праць політологічної срямованості / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 1 (4). – С. 109-113. – ISBN 978-966-349-110-3
1030329
  Серьогіна Н.С. Парламентські вибори 2006 р.: нові політичні реалії // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 767. – С. 98-106. – (Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки ; Вип. 9). – ISSN 0453-8048
1030330
  Семенюк Т. Парламентські вибори 2006 р.: політичний аналіз // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 69-77
1030331
  Ворона П.В. Парламентські вибори 2007-2014 років на Полтавщині: еволюція волевиявлення чи електорального підкупу? // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 2 (81). – С. 24-32. – (Серія "Політичні науки"). – ISSN 2310-2837
1030332
  Максимова С. Парламентські вибори 2007: виклики, підсумки і перспективи // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 11. – С. 22-27.
1030333
   Парламентські вибори 2012 року в Україні : [наук. дослідження] / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса ; [редкол.: Ю.А. Левенець (голова) та ін.]. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2013. – 363, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-02-7040-4
1030334
  Недокус І. Парламентські вибори 2016 року у Республіці Білорусь: в очікуванні змін // Політологічні та соціологічні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, Каф. політології та держ. управління, Буковин. політолог. центр [та ін.]. – Чернівці, 2018. – Т. 15, тематич. вип. : Електоральні процеси в умовах кризи демократії: регіональні, національні та глобальні тенденції. – С. 74-84. – ISSN 2309-7760
1030335
  Ігнатьєв П. Парламентські вибори в Пакистані - 2013: деякі підсумки // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 6. – С. 10-15
1030336
  Поліщук І.О. Парламентські вибори в Україні 2006 р.: підсумки, висновки, пропозиції // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна : Збірник наукових праць / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – № 737. – С. 110-119. – (Питання політології ; Вип. 8). – ISSN 0453-8048
1030337
  Шишацький В. Парламентські вибори в Україні 2006: електорально-георафічний аналіз : Прикладні дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 39-42 : Табл. – (Географія ; вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено територіальні особливості перебігу парламентських виборів в Україні у 2006 р. проведено порівняння з результатами попередніх виборів. Проаналізовано причини, які впливають на територіальну диференціацію електоральних уподобань населення ...
1030338
  Федорчак Т. Парламентські вибори в Чеській Республіці 2010 року // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2014. – № 7 (215). – С. 228-241
1030339
  Кондратюк С.В. Парламентські вибори і березнева 1921 р. конституція Польщі // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 62-71. – (Юридична ; Вип. 1)
1030340
  Ковтунець В. Парламентські вибори у Сербії // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – № 1. – С. 94-97.
1030341
  Коваль Н. Парламентські вибори у Франції: на шляху до президентської більшості // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 10-16 червня (№ 22)


  "Перші тижні президентства Еммануеля Макрона запам"яталися його яскравим позиціюванням на міжнародній арені. Саміт НАТО в Брюсселі, саміт "Великої сімки" в Таорміні, низка двосторонніх зустрічей і заяв показали світові, що попри молодий вік і брак ...
1030342
  Каспрук В. Парламентські вибори у Франції: перемога чи програш? // Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2007. – № 7. – С. 55-56. – ISSN 1812--514Х
1030343
  Совгиря О.В. Парламентські дебати в Україні: проблеми правового регулювання та перспективи імплементації світового досвіду / О.В. Совгиря, І.С. Пономаренко // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 12 (98). – С. 56-65
1030344
  Ганжуров Ю.С. Парламентські документи в політичній комунікації // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 10. – С. 68-71


  Розкривається зміст поняття "парламентські документи", їх місце в комунікативному процесі державотворення, структури і а ція документів у процесі інформації та кодифікації законодавства. The article explains the concept of "parliamentary documents ...
1030345
  Вороненко О.М. Парламентські коаліції як чинник політичного процесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 37-38. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
1030346
  Горовенко М. Парламентські комітети і комісії в Україні та зарубіжних країнах // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 30-34. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1030347
  Горовенко М. Парламентські комітети і комісії в Україні та зарубіжних країнах // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 30-34. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1030348
  Гаман В. Парламентські коридори, або момент істини у нашій новітній історії : Розмови різних років з українськими парламентарями / Віктор Гаман. – Київ : Український письменник, Вир, 1998. – 328с. – ISBN 5-7707-8391-5
1030349
  Лисюк В. Парламентські органи європейських міжнародних організацій: політико-правові передумови виникнення // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць.Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 121-126. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 20)
1030350
   Парламентські премії // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 21 січня (№ 1/2). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Верховна рада України прийняла постанову № 9410 "Про присудження премії Верховної ради найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2018 рік".
1030351
  Француз-Яковець Парламентські процедури двопалатних парламентів та джерела їх правового регулювання // Прикарпатський юридичний вісник : науково-практичне юридичне видання: збірник наукових праць / Нац.ун-т "Одеська юридична академія". – Івано-Франківськ, 2012. – Вип. 2. – С. 57-66
1030352
  Лихачов Н.С. Парламентські процедури у сфері формування і діяльності уряду в Україні та державах-членах Європейського Союзу : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Лихачов Нікіта Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 215 арк. – Додатки: арк. 213-215. – Бібліогр.: арк. 196-212
1030353
  Лихачов Н.С. Парламентські процедури у сфері формування і діяльності уряду в Україні та державах-членах Європейського Союзу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Лихачов Нікіта Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
1030354
  Лихачов Н.С. Парламентські процедури щодо формування уряду в країнах Європеського Союзу // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 78-81. – ISBN 978-617-7404-86-5
1030355
  Галушко В.В. Парламентські реформи XIX ст. в Англії як пошук компромісу правлячих політичних сил // Вопросы германской истории : сб. науч. трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара. – Днепропетровск, 2013. – [Вып. 39]. – С. 236-246. – ISBN 978-966-551-322-3
1030356
   Парламентські слухання : матеріали парламентських слухань у Верховній Раді України 21 березня 2018 року / Верховна Рада України, Комітет з питань науки і освіти ; редкол.: Скрипник О.О., Співаковський О.В., Кириленко І.Г. [та ін.]. – Київ : Видавництво Верховної Ради України, 2017-
№ 2 : Національна інноваційна система: стан та законодавче забезпечення розвитку. – 2018. – 238, [2] c.
1030357
   Парламентські слухання : матеріали парламентських слухань у Верховній Раді України 4 липня 2018 року / Верховна Рада України, Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи ; редкол.: Борисюк М.М., Халімон Г.В., Бережний Є.О. [та ін.]. – Київ : Видавництво Верховної Ради України, 2017-
№ 3 : Реалізація в Україні міжнародних документів щодо запобігання антропогенним змінам клімату. – 2018. – 237, [2] с.
1030358
   Парламентські слухання "Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів" // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2009. – № 7. – С. 4-8. – ISSN 1608-6422
1030359
   Парламентські слухання на тему "Реалізаціч в Україні міжнародних документів щодо запобігання антропогенним змінам клімату" // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (110), липень - серпень. – С. 2--3 : фото
1030360
   Парламентські слухання на тему: "Про стан, заходи і перспективи подолання наслідків Чорнобильської катастрофи" : матеріали парлам. слухань у Верхов. Раді України, 16 квіт. 2008 р. / Верхов. Рада України, Ком. з питань екол. політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобил. катастрофи ; [над зб. прац.: Борисюк М.М. та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво, 2008. – 445, [1] с., [4] арк. карт : іл., табл. – Назва обкл. як тема слухань. - Текст окр. виступів рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-611-645-4
1030361
  Куян І. Парламентські слухання як форма і засіб забезпечення народовладдя в Україні // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 10. – С. 130-141. – ISSN 1026-9932
1030362
  Гаврилюк Ю. Парламентські спогади з-над Сяну і Бугу // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2015. – № 43. – С. 9. – ISSN 0027-8254


  Про право вільного вибирання членів законодавчих органів, українці мали справу вже в середині XIX ст. Спочатку цією формою політичного життя користувалися тільки мешканці підавстрійської Галичини, пізніше у виборчі змагання включилися Холмщина й ...
1030363
  Біляєва К. Парламентські таємниці // Юридична газета. – Київ, 2015. – 15 грудня (№ 50/51). – С. 24-25
1030364
  Древаль Ю.Д. Парламентські традиції // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 5-7. – ISSN 2220-1394
1030365
  Бондаренко Б. Парламентсько-президентська модель: змістовний підхід проти формального // Юридична газета. – Київ, 2018. – 17 липня (№ 31)
1030366
  Протасова В. Парламентсько-президентська республіка в контексті конституційного реформування в Україні // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 3 (58). – С. 67-74. – ISSN 1993-0909
1030367
  Галай Ю.М. Парламентсько-президентська республіка: чи є вона "ідеальною" формою державного правління? // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 151-157.
1030368
  Ганжуров Ю. Парламентсько-урядова комунікація як модель політичного дискурсу // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2017. – № 3 (89), травень - червень. – C. 239-252. – ISSN 2524-0137
1030369
   Парламенты. – Москва, 1967. – 512с.
1030370
   Парламенты зарубежных стран : Справочник. – Москва : Политиздат, 1968. – 286 с.
1030371
   Парламенты мира. – Москва : Высшая школа, Интерпракс, 1991. – 624 с. – ISBN 5-85235-029-Х
1030372
   Парма : избранные стихи коми-пермяцких поэтов : [переводы / сост. А. Домнин ; худож. М. Тарасова]. – Пермь : Кн. изд-во, 1978. – 118 с. – Миниатюрное издание в суперобл.
1030373
  Молчанов И.Н. Парма моя, парма / И.Н. Молчанов. – Сыктывкар, 1963. – 128с.
1030374
  Овчинников Н.Ф. Парменид - чудо античной мысли и непреходящая идея инвариантов // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 5. – С.81-93. – ISSN 0042-8744
1030375
  Олейник В.А. Парменид и М. Хайдеггер о бытии // Философия хозяйства : альманах Центра общественных наук и экономического ф-та МГУ / Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – № 3 (81). – С. 243-248. – ISSN 2073-6118
1030376
  Кононенко Т.П. Парменід з Елеї // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 141-142. – ISBN 966-316-069-1
1030377
  Стендаль Пармская обитель : роман / Стендаль ; пер. с фр. Н. Немчиновой. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1955. – 491, [2] с.
1030378
  Стендаль Пармская обитель = роман / Стендаль. – Алма-Ата : Художественная литература, 1956. – 525 с.
1030379
  Стендаль Пармская обитель / Стендаль. – Алма-Ата, 1956. – 527 с.
1030380
  Стендаль Пармская обитель : роман / Стендаль; Пер. с фр. Н.Немчиновой. – Минск : Мастацкая літаратура, 1976. – 495с.
1030381
  Стендаль Пармская обитель / Стендаль. – Москва : Художественная литература, 1979. – 509 с.
1030382
  Стендаль Пармская обитель / Стендаль. – Москва, 1981. – 432с.
1030383
  Стендаль Пармская обитель / Стендаль. – Москва, 1982. – 432с.
1030384
  Стендаль Пармская обитель / Стендаль. – Москва, 1982. – 508с.
1030385
  Стендаль Пармская обитель / Стендаль. – Ташкент, 1982. – 423с.
1030386
  Стендаль Пармская обитель / Стендаль. – Харьков, 1983. – 448с.
1030387
  Стендаль Ф. Пармская обитель : Исторический роман / Ф. Стендаль. – Киев : Вища школа, 1986. – 493с.
1030388
  Стендаль Пармская обитель / Стендаль. – К., 1992. – 466с.
1030389
  Стендаль Пармская обитель : Избранные произведения: В 2-х книгах / Стендаль. – Москва : Южная инициатива. – (Библиотека зарубежной классики). – ISBN 5-8217-0003-5
Т.1 : Роман; Новеллы. – 1993. – 552с.
1030390
  Стендаль Пармская обитель. / Стендаль. – Москва, 1930. – 192с.
1030391
  Стендаль Пармская обитель. / Стендаль. – Ставрополь, 1977. – 488с.
1030392
  Стендаль Пармская обитель. / Стендаль. – Грозный, 1980. – 424с.
1030393
  Стендаль Пармская обитель. / Стендаль. – Омск, 1987. – 478с.
1030394
  Стендаль Пармський монастир : Роман / Стендаль; Ін-т літ-ри ім.Т.Г.Шевченка НАНУ; Пер. з франц. Д.Паламарчука. – Харків : Фоліо, 2003. – 478с. – Шифр дубл.809тСтен( доп ст.). – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-1789-1
1030395
  Стендаль Ф. Пармський монастир : роман / Стендаль ; пер. з фр. Дмитра Паламарчука ; [передм. Д.С. Наливайка ; прим. Б.Б. Буніч-Ремізова] ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – Харків : Фоліо, 2013. – 476, [4] с., [1] арк. портр. – Сер. засн. у 2001 р. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978-966-03-6501-8
1030396
  Стендаль Пармський монастир картезіанців / Стендаль. – Харків, 1932. – 439 с.
1030397
   Парнас. – М., 1980. – 512с.
1030398
  Світличний І. Парнас // "Гармонія крізь тугу дисонансів..." : [літопис долі Л. Костенко] / І.М. Дзюба, Л.В. Костенко, Є О. Пахльовська. – Київ : Либідь, 2016. – С. 408. – ISBN 978-966-06-0713-2


  У вірші згадується ім"я Ліни Костенко.
1030399
  Сточик М.Я. Парнас без прикрас. / М.Я. Сточик. – Горький, 1973. – 39с.
1030400
  Андрущенко М. Парнас віршотворний : Києво- Могилянська академія і український літературний процес XVIII ст. / Мирослава Андрущенко. – Київ : Українська книга, 1999. – 208 с. – ISBN 966-7219-07-0
1030401
  Паперная Є.С. Парнас дыбом / Є.С. Паперная. – М., 1989. – 125с.
1030402
   Парнасские страдания : Сборник. Поэтическая кунсткамера. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 494 с.
1030403
  Кро Шарль Парне самогубство : Оповідання // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 7/8. – С.220-223. – ISSN 0320 - 8370
1030404
  Агиш Сагит Парни : повесть и рассказы / Сагит Агиш; авториз. пер. с башк. – Уфа : Башкир. кн. изд., 1955. – 160 с.
1030405
  Кочин Н.И. Парни / Н.И. Кочин. – Москва : Художественная литература, 1958. – 248 с.
1030406
  Жариков А.Д. Парни в шинелях / А.Д. Жариков. – Махачкала, 1967. – 100с.
1030407
  Горчаков М.И. Парни дальних экспедиций / М.И. Горчаков. – Москва : Советская Россия, 1973. – 256с.
1030408
  Ботвинник И.П. Парни ехали на войну / И.П. Ботвинник. – Хабаровск, 1964. – 72с.
1030409
  Шакир С. Парни из легенды / С. Шакир. – Казань, 1978. – 158 с.
1030410
  Савельев М.Ф. Парни из легенды / М.Ф. Савельев. – Ташкент, 1986. – 139с.
1030411
  Ксенофонтов В.А. Парни из нашего цеха / В.А. Ксенофонтов. – Москва, 1975. – 62с.
1030412
  Бискупский С. Парни из Островецких лесов : повесть / С. Бискупский. – Москва : Военное издательство, 1973. – 175 с.
1030413
  Каминский В. Парни из Чикаго / В. Каминский. – Москва : Воиниздат, 1951. – 64 с.
1030414
  Леднев А.Ф. Парни нашего двора / А.Ф. Леднев. – Москва, 1978. – 351с.
1030415
  Болтромеюк В.В. Парни с "Каврана" / В.В. Болтромеюк. – Москва, 1964. – 214с.
1030416
  Васильев В.С. Парни с нашего завода / В.С. Васильев. – Москва, 1969. – 204с.
1030417
   Парни с нашей заставы. – Владивосток, 1969. – 207с.
1030418
  Бурцова Л.А. Парни с наших улиц / Л.А. Бурцова, Е.А. Кудрявцева. – Л., 1969. – 198с.
1030419
  Федотов В.С. Парни с Урала. / В.С. Федотов. – Свердловск, 1965. – 292с.
1030420
  Головин Г.Н. Парни твоих лет. Четвертый старт / Г.Н. Головин. – Донецк, 1962. – 198с.
1030421
  Головин Г.Н. Парни твоих лет. Четвертый старт / Г.Н. Головин. – Изд. 2-е. – Донецк, 1964. – 200с.
1030422
  Назир Х. Парни, которые привели море : повесть и рассказы / Х. Назир; пер. с узб. – Ташкент : Ташкент, 1965. – 223 с.
1030423
  Кочин Н.И. Парни. Юность / Н.И. Кочин. – Москва : Художественная литература, 1965. – 701с.
1030424
  Леонтьев Н.А. Парники для цветов / Н.А. Леонтьев. – Свердловск, 1959. – 18с.
1030425
   Парниковий ефект і зміни клімату В Україні = Greenhouse effect and climate changes in Ukraine : оцінки та наслідки / [О.А. Апостолов та ін.] ; за ред. акад. НАН України В.І. Лялька ; [НАН України та ін.]. – Київ : Наукова думка, 2015. – 282, [2] с., [4] арк. кольор. іл. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 257-275. – ISBN 978-966-00-1526-5
1030426
  Пестушко Валерій Парникові гази - наслідок, а не причина глобального потепління? // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 2. – С. 36
1030427
  Белоконь Е.П. Парниковое хозяйство на приусадебном участке / Е.П. Белоконь, С.А. Бондаренко, Л.С. Чебанов ; Попова Г.П. – Москва : Агропромиздат, 1991. – 96 с.
1030428
   Парниковый эффект, изменение климата и экосистемы. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1989. – 556с.
1030429
  Свитченко Ю.И. Парнишка из горящего Кексгольма: повесть / Ю.И. Свитченко. – Л., 1986. – 267с.
1030430
  Домарев К.В. Парнишка из далеких Дубровок / К.В. Домарев. – К., 1986. – 200с.
1030431
  Хохель Д.Ю. Парні повтори епітетних структур у текстах Г. Пагутяк і С. Кларк // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 59-60
1030432
  Саляк І.З. Парні словосполучення (біноми) як об"єкт порівняльної лінгвістики // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 289-293. – ISBN 966-594-420-7
1030433
   Парновський Сергій Людомирович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 361. – ISBN 978-966-439-754-1
1030434
  Ледницки Р. Парное образование резонансов в П р-взаимодействиях : Автореф... канд .физ. мат.наук: / Ледницки Р.; ОИЯИ. - ЛЯП 1-7550. – Дубна, 1973. – 20л.
1030435
  Гептнер В.Г. Парнокопытные и непарнокопытные / В.Г. Гептнер, А.А. Наумович, А.Г. Банников // Млекопитающие Советского Союза : в 3 т. / под ред. В.Г. Гептнера и Н.П. Наумова. – Москва : Высшая школа, 1961. – Т. 1 : Парнокопытные и непарнокопытные / В.Г. Гептнер, А.А. Наумович, А.Г. Банников. – С. 1-776
1030436
  Вирченко Н.А. Парные (тройные) интегральные уравнения / Н.А. Вирченко. – Київ : Вища школа, 1989. – 160 с.
1030437
  Коркин В.П. Парные акробатические упражнения. / В.П. Коркин. – М., 1968. – 207с.
1030438
  Коркин В.П. Парные и группповые акробатические упражнения для женщин. / В.П. Коркин. – М., 1976. – 152с.
1030439
  Спагис А.А. Парные и непарные глаголы в русском языке / А.А. Спагис. – М, 1969. – 340с.
1030440
  Найдорф М.И. Парные категории культурологии (Статья третья) // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 3. – С. 31-36. – ISSN 2073-9702


  Рассмотрены категории, состоящие в отношениях дополнительности: культура и цивилизация, образ мира и картина мира, ситуация и контекст, действие и алгоритм, смысл и значение. Эти пары понятий ориентируют исследователя одновременно на процессуальную и ...
1030441
  Найдорф М.И. Парные категории культурологии. Статья вторая // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 2. – С. 37-44. – ISSN 2073-9702


  В данной работе рассмотрены категории, состоящие в отношениях дополнительности: культура и цивилизация, образ мира и картина мира, ситуация и контекст, действие и алгоритм, смысл и значение. Эти пары понятий ориентируют исследователя одновременно на ...
1030442
  Картавенко Г В. Парные корреляции и коллективные О+ состояния ядер : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.16 / Картавенко В.Г,; ОИЯИ. 4-8639 Лаб. теорет. физ. – Дубна, 1975. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1030443
  Кайдаров А.Т. Парные слова в современном уйгурском языке. / А.Т. Кайдаров. – Алма-Ата, 1958. – 168с.
1030444
  Абдурахманов Н. Парные слова в тюркских языках. : Автореф... Доктора филол.наук: 10.02.06 / Абдурахманов Н.; МВ и ССО Казахской ССР. – Алма-Ата, 1975. – 66л.
1030445
  Медведева Л.М. Парные словосочетания английского языка / Л.М. Медведева, В.В. Дайненко. – К, 1989. – 181с.
1030446
  Дайнеко В.В. Парные словосочетания современного английского языка в семантическом аспекте // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 1. – С. 3-7.
1030447
  Ольшанский И.Г. Парные сочетания слов современного немецкого языка (Семантика, структура, сочетаемость) : Автореф... канд. филол.наук: / Ольшанский И. Г.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1965. – 25л.
1030448
  Ефимов В.Н. Парные столкновения в разреженном вырожденном ферми-газе : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ефимов В.Н.; АН СССР. Физ.-техн. ин-т им. А.Ф.Иоффе. – Л., 1966. – 6л.
1030449
  Нещименко Г.П. Парные существительные женского рода со значением лица и их функционирование и эволюция в узусе русского, чешского и польского языков // Prace slawistyczne / Polska akademia nauk, Instytut slawistyki. – Warszawa, 2012. – N 136 : Specyfika leksyki i slowotworstwa jezykow slowianskich na przelomie XX i XXI wieku. – С. 107-126


  Автор представляет историю употребления и актуальную ситуацию парных существительных женского рода со значением лица в польском, чешском и русском языках. Указывает историю исследований, посвященых этой теме, а также результаты эксперимента ...
1030450
  Пономарев А.Н. Парные упражнения в подготовке фехтовальщика / А.Н. Пономарев. – М., 1968. – 103с.
1030451
  Быков А.А. Парням в синих робах / А.А. Быков. – Днепропетровск, 1964. – 34с.
1030452
  Тертишна О.В. Парова конверсія газів з високим вмістом оксиду вуглецю на цинк-хромовому каталізаторі : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.17.01 / О.В.Тертишна;Укр. держ. хім.-технол. ун-т. – Дніпропетровськ, 2001. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
1030453
  Подолинський С.А. Парова машина (казка) / Сергій Подолинський // Українська економічна думка : хрестоматія / МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Економ. ф-т ; упоряд. С.М. Злупко. – Київ : Знання, 2007. – С. 189-193. – ISBN 966-346-208-6
1030454
   Парова я турбина мощностью 50000квт. – М., 1961. – 8с.
1030455
  Панкевич Г.И. Паровая обработка почвы / Г.И. Панкевич. – 2-е изд., доп. – Петроград, 1919. – 40с.
1030456
   Паровая турбина К-160-130 ХТГЗ. – М., 1980. – 189с.
1030457
   Паровая турбина К-300-240 ХТГЗ. – М., 1982. – 269с.
1030458
  Шанцовой Т.М. Паровая фаза над соединениями Аx2C2.5 и A2B4C2.5 и некоторые термодинамические расчеты.ю : Автореф... Канд.хим.наук: 03.00.01 / Шанцовой Т.М.; Воронеж.гос.ун-т. – Воронеж, 1975. – 13л.
1030459
  Шанцовой Т.М. Паровая фаза над соединениями Аx2C2.5 и A2B4C2.5 и некоторые термодинамические расчеты.ю : Автореф... канд.хим.наук: 02.000.01 / Шанцовой Т.М.; АН Ин-т общей и неорган.химии. – М, 1976. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1030460
  Сенченко І.Ю. Паровий млин / Сенченко І.Ю. – Харків-Одеса : Молодий більшовик, 1930. – 83 с. – (Повісті та романи для дітей ; № 12)
1030461
  Бондаренко Олена Паровози й лицарі : Польща // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 2 (49), квітень. – С. 84-88 : Фото
1030462
  Пархоменко В.С. Паровозные гудки. / В.С. Пархоменко. – Л., 1989. – 57с.
1030463
  Дмитриев В.В. Паровые аккумуляторы (термомаховики), как фактор экономизации топлива в силовых установках и производствах / В.В. Дмитриев. – Ленинград : Типография М. Волковича, 1924. – 59 с.
1030464
   Паровые двигатели. – М., 1955. – 111с.
1030465
  Шляхин П.Н. Паровые и газовые турбины / П.Н. Шляхин. – М-Л, 1966. – 264с.
1030466
  Шляхин П.Н. Паровые и газовые турбины / П.Н. Шляхин. – 2-е изд,, переработ. и доп. – М., 1974. – 224с.
1030467
  Леонков А.М. Паровые и газовые турбины / А.М. Леонков. – Минск, 1986. – 181с.
1030468
  Трояновский Б.М. Паровые и газовые турбины атомных электростанций / Б.М. Трояновский, Г.А. Филиппов, А.Е. Булкин. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 256 с.
1030469
  Трояновский Б.М. Паровые и газовые турбины атомных электростанций / Б.М. Трояновский. – М., 1987. – 256с.
1030470
  Смоленский А.Н. Паровые и газовые турбины. / А.Н. Смоленский. – М, 1977. – 288с.
1030471
   Паровые и газовые турбины: сб. задач.. – М., 1987. – 240с.
1030472
   Паровые и гаовые турбины. – М., 1985. – 351с.
1030473
  Абрамович А.Д. Паровые котлы и котельные установки за рубежом : [обзор] / А.Д. Абрамович ; Гос. ком. Совета Министров СССР по координации науч.-исслед. работ, Центр. ин-т науч.-техн. информации машиностроения. – Москва : [б. и.], 1961. – 140 с. : ил. – Библиогр. в конце книги
1030474
   Паровые котлы США. – М-Л, 1957. – 104с.
1030475
  Резников М.И. Паровые котлы тепловых электростанций / М.И. Резников, Ю.М. Липов. – Москва, 1981. – 240 с.
1030476
  Лукин Г.Я. Паровые трубы современных морских судов : Атлас и описание / Г.Я. Лукин. – Москва, 1960. – 64 с.
1030477
  Шляхин П.Н. Паровые тубины / П.Н. Шляхин. – М-Л, 1956. – 232с.
1030478
  Лосев С.М. Паровые турбины / С.М. Лосев. – Москва-Ленинград, 1957
1030479
  Щегляев А.В. Паровые турбины / А.В. Щегляев. – 4-е изд. – Москва, 1967. – 367с.
1030480
  Щегляев А.В. Паровые турбины / А.В. Щегляев. – 5-е изд., доп. и подгот. к печати. – Москва : Энергия, 1976. – 368 с.
1030481
  Тубянский Паровые турбины высокого давления Ленинградского металлического завода. Конструкция и обслуживание. / Тубянский, Л.Д. Френкель. – Изд. 2-е, испр. – М.-Л., 1956. – 404с.
1030482
  Лосев С.М. Паровые турбины и контенсационные устройства / С.М. Лосев. – М.-Л, 1935. – 528с.
1030483
  Лосев С.М. Паровые турбины и контенсационные устройства / С.М. Лосев. – М.-Л, 1959. – 384с.
1030484
   Паровые турбины малой мощности КТЗ. – М., 1987. – 215с.
1030485
  Щегляев А.В. Паровые турбины. / А.В. Щегляев. – М-Л, 1955. – 320с.
1030486
  Андрющенко А.И. Парогазовые установки электростанций : Термодинамический и техникоэкономический анализы циклов и тепловых схем / А.И. Андрющенко, В.Н. Лапшов. – Москва-Ленинград : Энергия, 1965. – 247с.
1030487
  Абугов Я.М. Парогазовые энергоустановки для модернизации действующих тепловых электростанций / Я.М. Абугов, М.И. Корнеев ; Науч.-исслед. ин-т информации по тяжелому, энерг. и трансп. машиностроению. – Москва : Информтяжмаш, 1968. – 80 с. : ил. – Библиогр.: с. 75. – (Энергетическое машиностроение ; [Тема] 3-68-12)
1030488
   Парогазовый процесс низкотемпературного (< 1200 °С) превращения поликристаллического кремния в его высокоориентированные анизотропные частицы / А.И. Харламов, Н.В. Кириллова, Л.А. Карачевцева, В.В. Фоменко, М.Є. Бондаренко // Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2006. – № 12
1030489
  Воронова В.П. Парогенератор МЭИ / В.П. Воронова. – Москва, 1975. – 42с.
1030490
  Будовсккий Д.Б. Парогенератор ТГМП--204. / Д.Б. Будовсккий. – М, 1979. – 96с.
1030491
  Рассохин Н.Г. Парогенераторные установки атомных электростанций : учебное пособие для вузов / Н.Г. Рассохин. – Москва : Атомиздат, 1972. – 384 с.
1030492
  Рассохин Н.Г. Парогенераторные установки атомных электростанций / Н.Г. Рассохин. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 383 с.
1030493
  Резников М.И. Парогенераторные установки электростанций / М.И. Резников. – 2-е изд., перераб. идоп. – М., 1974. – 359с.
1030494
   Парогенераторы. – М-Л, 1966. – 448с.
1030495
  Кокорев Б.В. Парогенераторы ядерных энергетичесиких установок с жидкометаллическим охлаждением / Б.В. Кокорев, В.А. Фарафонов ; под общ. ред. П.Л. Кириллова. – Москва : Энергоатомиздат, 1990. – 263, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 253-262
1030496
  Рассохин Н.Г. Парогенераторы, сепараторы и пароприемные устройства АЭС / Н.Г. Рассохин, В.Н. Мельников. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 76 с.
1030497
  Ищенко И.Т. Пародии Салтыкова-Щедрина / И.Т. Ищенко. – Минск : Издательство БГУ, 1973. – 120 с.
1030498
  Архангельский А.Г. Пародии. Иллюстрации Кукрыниксы / Архангельский А.Г. – Москва : Правда, 1958. – 48 с. : ил. – (Б-ка "Крокодила" ; № 185)
1030499
  Архангельский А.Г. Пародии. Эпиграмы / Александр Архангельский ; вступ. ст., с. 5-20, сост., примеч. Е. Ивановой ; ил. Кукрыниксов. – Москва : Художественная литература, 1988. – 348, [1] с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 314-341
1030500
  Вахтел Пародийность "Чайки": символы и ожидания / Вахтел, Э./США/ // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.72-90. – (Филология ; № 1). – ISSN 0201-7385
1030501
  Бабик М.И. Пародийные прототипы образа героя-эстета в русской литературной традиции XVIII века // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 14-19. – ISBN 966-8188-10-1
1030502
  Нестеренко Е. Пародирование готической традиции в "Кентервильском привидении" О. Уальда // Проблеми сучасного літературознавства : Наукове видання / Одеський нац. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одесса, 2002. – № 10. – С. 125-133. – ISBN 966-587-044-0
1030503
  Балабекян А. Пародирование канона баллады в "Метели" А.С. Пушкина // Філологічні студії : збірник студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 6. – С. 176-181. – ISBN 978-617-689-129-1
1030504
  Житницкий А. Пародистый Пегас / А. Житницкий. – Харьков : Прапор, 1969. – 104 с.
1030505
  Мельникова Т.В. Пародическое использование в творчестве И.С. Тургенева // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 90-110. – (Серія "Літературознавство" ; вип. 3 (75), ч. 1)
1030506
  Харитонова Н.Ю. Пародия и эксперимент в прозе Рамона Гомеса де ла Серны 20-х годов // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2015. – № 9. – С. 90-99. – ISSN 0044-748Х
1030507
  Троицкий С. Пародия как проблема онтологии и гносеологии в русском (петербургском) авангарде 1920-х гг. // Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Одес. гум. традиція. – Одеса, 2012. – Вип. 1 (17) : Сміх та смішне: множина виміру. – С. 70-80. – ISSN 2410-2601
1030508
  Івакін Ю.О. Пародії / Ю.О. Івакін. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 127 с.
1030509
  Яковенко Н.М. Пародії і жарти в актових книгах Житомира та Луцька першої половини XVII ст. // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Акад. наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії ; редкол.: П.С. Сохань, Г.В. Боряк, І.М. Забіяка [та ін.]. – Київ, 1993. – Т. 5. – С. 161-176. – (Нова серія ; вип. 2)
1030510
  Стусенко О. Пародії, епіграми // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд.: Л. Дядченко, М. Єщенко. – Київ, 2019. – Вип. 11. – С. 196-214
1030511
  Дзюба В. Пародійна суміш : Літературні пародії, гуморески / В. Дзюба. – Одеса : Астропринт, 1998. – 104с. – ISBN 966-549-212-8
1030512
  Писаренко Ю.В. Пародійний дискурс у романі Дубравки Угрешич "Штефіца Цвек у щелепах життя" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 352-355
1030513
  Мицько Р. Пародійний культ джедаїзму: релігійна інтерпретація культурного явища // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2015. – Кн. 2. – С. 191-196
1030514
  Корецька М. Пародійний стрій "Великого Творення" романтизму // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах ; редкол.: В.Т. Поліщук, Л.В. Скорина, А. Баранов [та ін.]. – Черкаси, 2016. – Вип. 23/25. – C. 566-580. – ISBN 978-966-920-092-1
1030515
  Корецька М. Пародійний стрій "Великого Творення" романтизму // Збірник праць Міжнародної (39-ї) наукової Шевченківської конференції "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір" : 202-й річниці з дня народж. Тараса Григоровича Шевченка присвяч. : 26-27 квіт. 2016 р. / "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір", міжнар. наук. Шевченківська конф. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2017. – С. 566-580. – ISBN 978-966-920-140-9


  "Стаття присвячена дослідженню світоглядної парадигми («я і світ») романтизму, його комунікативної природи. Вомантизм засвідчив перехід людства від традиційної моделі існування (людина-виконавець надособистісної ролі у світі) до індивідуально-творчої ...
1030516
  Костов О.В. Пародійні релігії в контексті релігійних трансформацій у сучасному світі // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (25-26 квітня 2017 року) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2017. – Ч. 6


  Автором терміну "пародійний культ" є американець Керрі Торнлі, більш відомий як Омар Хайям Равенхурст, засновник дискордіанства. У своїй книзі "Principia Discordia" (1965 р.) він характеризує це явище на- ступним чином: "це пародія на релігію або ...
1030517
  Кулинич С. Пародійні, парапародійні, пародичні форми сучасної усної дитячої традиції // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 155-166.
1030518
  Палій О.П. Пародійність як інтертекстуальна гра в романі Владіміра Парала "Професійна жінка" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 2


  У статті аналізуються домінантні риси поетики сучасного чеського письменника Владіміра Парала на матеріалі роману "Професійна жінка" (1971). Яскравими ознаками творчої манери В. Парала є пародійність, алюзивність, еклектичність, поєднання різних ...
1030519
  Шкарлута Пародіювання жанрів романтизму в збірці "Дияболічні параболи" Порфирія Горотака / Шкарлута, (Синьоок) // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – C. 276-280. – (Філологічні науки (літературознавство) ; № 2 (18), листопад). – ISSN 2519-4038
1030520
  Нудьга Г.А. Пародія в українській літературі / Г.А. Нудьга. – Київ, 1961. – 175с.
1030521
  Вільна Я. Пародія І. Нечуя-Левицького "Без пуття". Проблема критичної рецепції // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.В. Науменко ; редкол.: В.В. Берковець, Т.І. Гундорова, О.В. Деменчук [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 3 (57). – C. 26-40. – ISSN 2520-6346


  Проаналізовано минулі та сучасні критичні рецепції пародії І. Нечуя-Левицького "Без пуття". На основі аналізу образного мислення письменника, концепцій його науково-критичних праць "Сьогочасне літературне прямування" та "Українська декаденщина" ...
1030522
  Науменко Н.В. Пародія як феномен літературної критики // Питання літературознавства : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; редкол.: О.В. Чернівська, П.В. Рихло, Р.А. Дзик [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 95. – С. 146-159. – ISSN 2306-2908


  "Визначено особливості пародії не лише як художнього твору, а й як різновиду літературно-критичної розвідки. Зроблено висновок, що пародія, котра, за задумом її автора, має на меті показати й висміяти певні вади твору-оригіналу, насправді при уважному ...
1030523
  Моссаковський В. Пародокси бухгалтерського обліку в Україні : облік: теорія і практика // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 9. – С. 30-35 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв
1030524
   Парожидкостные потоки : сб. науч. трудов. – Минск : Институт тепло- и массообмена, 1977. – 214 с.
1030525
  Лазер-Паньків ПАРОІМІАІ ЕЛЛНNІКАІ. Давньогрецькі прислів"я та приказки : [словник-довідник] / О.В. Лазер-Паньків ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 447, [1] с. : табл. – Алф. покажч.: с. 354-413. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-821-0
1030526
  Марков Г. Парола "Сабя" : Заговорите и превратите на военния съюз 1919-1936 / Г. Марков. – Военноиздателски комплекс "Св. Георги Победоносец". – София : Наука и изкуство, 1992. – 193, [3] с.
1030527
  Вълков Г. Парола "Унтервелт" / Г. Вълков. – София : Издателство на отечествения фронт, 1984. – 313, [2] с.
1030528
  Лапин А.В. Паролем будет "Ракета" / А.В. Лапин. – М, 1971. – 160 с.
1030529
  Курашкевич К.В. Паролі міняються: Повісті та оповід. / К.В. Курашкевич. – К., 1990. – 316с.
1030530
  Качурівський Р.М. Паролі молодості. / Р.М. Качурівський. – К., 1977. – 63с.
1030531
  Матвеев Н.С. Пароль-"Брусника" / Н.С. Матвеев. – Москва, 1972. – 176с.
1030532
  Львов М.Л. Пароль-Балтика / М.Л. Львов. – Калининград, 1985. – 335с.
1030533
  Семенов Г.К. Пароль -- "Испания" / Г.К. Семенов. – 2-е изд., испр. – Харьков : Прапор, 1976. – 336 с.
1030534
  Суходольский В.Ф. Пароль -- революция. / В.Ф. Суходольский. – М, 1986. – 170с.
1030535
  Мамонтов В.И. Пароль - "Аист" / В.И. Мамонтов. – Одесса, 1990. – 196с.
1030536
  Прусаков В.В. Пароль - "Здравствуй, Курск!" / В.В. Прусаков. – Курск, 1962. – 118с.
1030537
  Семенов Г.К. Пароль - "Испания" / Г.К. Семенов. – Харьков, 1974. – 336с.
1030538
  Осипов Г.О. Пароль - "Наступает осень..." / Г.О. Осипов. – Москва, 1984. – 159с.
1030539
  Муравьева Людмила Николаевна Пароль - "Плющиха" : партнёрские издательские проекты ЦГДБ Москвы и "Гранд-Фаира" / Муравьева Людмила Николаевна, Рудишина Татьяна Валерьевна // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 2. – С. 18-21. – ISSN 1727-4893


  В настоящее время практически каждая библиотека занимается выпуском той или иной печатной продукции, а с появлением в библиотечном арсенале множительной техники - тем более. Библиографические списки и правила пользования, читательские билеты и ...
1030540
  Муравьева Людмила Николаевна Пароль - "Плющиха" : партнёрские издательские проекты ЦГДБ Москвы и "Гранд-Фаира" / Муравьева Людмила Николаевна, Рудишина Татьяна Валерьевна // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 2. – С. 18-21. – ISSN 1727-4893


  В настоящее время практически каждая библиотека занимается выпуском той или иной печатной продукции, а с появлением в библиотечном арсенале множительной техники - тем более. Библиографические списки и правила пользования, читательские билеты и ...
1030541
  Гончаренко П.Ф. Пароль - "Прага" : докум. повість / П.Ф. Гончаренко, Я.Ф. Шнайдер. – Київ, 1962. – 185 с.
1030542
  Гончаренко П.Ф. Пароль - "Прага" : докум. повесть / П.Ф. Гончаренко, Я.Ф. Шнайдер. – Москва : Воениздат, 1966. – 152 с. – (Библиотека солдата и матроса)
1030543
  Митичкин С.П. Пароль - "Свобода" / С.П. Митичкин. – Днепропетровск, 1966. – 285с.
1030544
  Исмаилов А. Пароль - "Тишина" / А. Исмаилов. – Ташкент, 1965. – 88 с.
1030545
   Пароль - бессмертие. – Одесса, 1968. – 204с.
1030546
  Сухорукова А.Э. Пароль - БТА : научно-худож. книга / А.Э. Сухорукова. – Ленинград : Детская литература, 1988. – 182 с.
1030547
  Фатеев К.Н. Пароль - качество! / К.Н. Фатеев, Г.Я. Фролов. – Москва, 1964. – 48с.
1030548
   Пароль - мужество. – Воронеж, 1986. – 284с.
1030549
  Воскресенская З.И. Пароль - Надежда / З.И. Воскресенская. – Москва, 1972. – 207с.
1030550
  Воскресенская З.И. Пароль - Надежда / З.И. Воскресенская. – Москва, 1977. – 382с.
1030551
   Пароль - победа. – Куйбышев, 1968. – 335с.
1030552
  Коренев А.А. Пароль - подвиг / А.А. Коренев. – Кишинев, 1968. – 244с.
1030553
  Самойлов Л.С. Пароль - Родина / Л.С. Самойлов, Б.П. Скорбин. – М, 1973. – 332с.
1030554
  Самойлов Л.С. Пароль - Родина! / Л.С. Самойлов, Б.П. Скорбин. – М, 1959. – 62с.
1030555
  Урин В.А. Пароль / В.А. Урин. – М., 1969. – 48с.
1030556
  Танич М.И. Пароль / М.И. Танич. – М, 1983. – 95с.
1030557
  Березняк Е.С. Пароль "Dum Spiro" / Е.С. Березняк. – К, 1987. – 239с.
1030558
  Березняк Е.С. Пароль "Dum spiro..." / Е.С. Березняк. – К, 1979. – 231с.
1030559
  Березняк Є.С. Пароль "Dum spiro..." Розповідь розвідника : розповідь розвідника / Є.С. Березняк. – Київ : Політвидав, 1972. – 156с.
1030560
  Березняк Є.С. Пароль "Dum spiro..." Розповідь розвідника : розповідб розвідника / Є.С. Березняк. – Вид 2-е, доп. – Київ : Політвидав, 1974. – 190с.
1030561
  Моложавенко В.С. Пароль "Белая роза" / В.С. Моложавенко. – Ростов -на-Дону, 1979. – 255с.
1030562
  Осипов Н.Н. Пароль "Виктория" / Н.Н. Осипов. – Симферополь, 1970. – 200с.
1030563
  Осипов Н.Н. Пароль "Виктория" / Н.Н. Осипов. – Симферополь, 1979. – 208с.
1030564
  Кандауров И.М. Пароль "Победа" / И.М. Кандауров. – Волгоград : Нижне-Волжское кн.изд-во, 1973. – 374 с.
1030565
  Черняк С.Я. Пароль "Пропуск №10" : повість / С.Я. Черняк. – Київ, 1986. – 189 с.
1030566
  Петри Э. Пароль "Свобода!" / Э. Петри. – М, 1964. – 190с.
1030567
  Сфиев С. Пароль "седой Каспий" / С. Сфиев. – Махачкала, 1967. – 136с.
1030568
  Разумневич В.Л. Пароль "Стрекоза" / В.Л. Разумневич. – М, 1974. – 359с.
1030569
  Тимченко В. Пароль "Четыре звезды" / В. Тимченко. – Киев : Веселка, 1965. – 144 с.
1030570
  Никольский Б.Н. Пароль 20 века. / Б.Н. Никольский. – Л, 1987. – 140с.
1030571
  Плтниек Я.А. Пароль в будущее / Я.А. Плтниек. – М., 1963. – 95с.
1030572
  Летюк Є.М. Пароль довір"я / Є.М. Летюк. – Донецьк, 1974. – 174с.
1030573
  Летюк Є.М. Пароль довір"я / Є.М. Летюк. – Донецьк, 1986. – 184с.
1030574
  Новак Т.Ф. Пароль знают немногие / Т.Ф. Новак. – Москва : Воениздат, 1966. – 566 с. – (Военные мемуары)
1030575
  Новак Т.Ф. Пароль знают немногие / Т.Ф. Новак. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Воениздат, 1975. – 551с. – (Военные мемуары)
1030576
  Былинов А.И. Пароль и отзыв / А.И. Былинов. – М, 1971. – 199с.
1030577
  Голубовский В.В. Пароль КП / В.В. Голубовский, Л.Н. Овсянников. – Москва, 1964. – 48с.
1030578
  Шулешова А.Е. Пароль на сутки - "Achtung!" / А.Е. Шулешова. – Свердловск, 1969. – 87с.
1030579
  Прудников М.С. Пароль получен / М.С. Прудников. – Москва, 1980. – 280с.
1030580
  Халифман И.А. Пароль скрещенных антенн / И.А. Халифман. – М., 1958. – 255с.
1030581
  Халифман И.А. Пароль скрещенных антенн / И.А. Халифман. – Москва, 1962. – 415с.
1030582
  Халифман И. Пароль скрещенных антенн / И. Халифман. – Москва : Детская литература, 1967. – 414 с.
1030583
  Халіфман Й.А. Пароль схрещених антен / Й.А. Халіфман. – 2-е вид. – К., 1973. – 271с.
1030584
  Тисячна Н. Пароль: "Джеймс Мейс" // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [4] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 784-786. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-20-7


  "День" заснував щорічну премію - в галузі публіцистики за громадянську позицію - імені Джеймса Мейса.
1030585
  Уральский Ю.С. Пароль: "от Петрова" / Ю.С. Уральский. – М., 1988. – 221с.
1030586
   Пароль: "Свобода"!. – М., 1977. – 174с.
1030587
   Пароль: "Свобода"!. – К., 1984. – 135с.
1030588
   Пароль: "Свобода"!. – М., 1984. – 174с.
1030589
  Викторов Б. Паром / Б. Викторов. – Кишинев, 1968. – 104с.
1030590
  Гречко Ю.С. Паром через лето / Ю.С. Гречко. – Краснодар, 1979. – 78с.
1030591
  Рябов Иван Паром. Сидней. Австралия. Сиднейский тянитолкай : такое место // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 3 (2846). – С. 36-39 : Фото
1030592
  Висоцький О.Б. Паромівське й Видибірське родовища апатит-ільменітових руд, деякі особливості їхньої будови та рудоносності // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2017. – № 3. – С. 128-136. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1682-3591
1030593
  Каратюк В.И. Паронимические отношения в сфере однокорневых глаголов современного немецкого языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Каратюк В. И.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1980. – 16л.
1030594
  Вишнякова О.В. Паронимия в русском языке / О.В. Вишнякова. – Москва, 1984. – 128с.
1030595
  Яркова Людмила Георгиевна Паронимия в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Яркова Людмила Георгиевна; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1979. – 16л.
1030596
  Евграфова А.А. Паронимия в современном русском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.660 / Евграфова А.А.; М-во просвещения УССР. – К, 1975. – 20л.
1030597
  Критенко А.П. Паронимия и ее роль в языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Критенко А.П.; Ин-тут языковедения АН УССР. – К., 1974. – 26л.
1030598
  Вишнякова О.В. Паронимы в русском языке / О.В. Вишнякова. – Москва, 1974. – 189с.
1030599
  Никонов В.М. Паронимы в современной русской речи (на матер. речи учащейся молод. и худож. текст.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Никонов В. М.; БГУ. – Минск, 1980. – 23л.
1030600
  Вишнякова О.В. Паронимы современного русского языка / О.В. Вишнякова. – Москва, 1981. – 247с.
1030601
  Вишнякова О.В. Паронимы современного русского языка / О.В. Вишнякова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1987. – 279с.
1030602
  Бикова Г.П. Пароніми як засіб гумору і сатири у творчості Володимира Самійленка // Мова та історія : періодичний збірник наукових праць / редкол.: Б. Бабич (голов. ред.), А. Пучков, Ю. Гриник [та ін.]. – Київ, 1997. – Вип. 32. – С. 4-10
1030603
  Панченко О. Пароніми як основа гри слів та засоби їхнього перекладу // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2015. – С. 286-291. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 22). – ISBN 978-966-2337-89-1
1030604
  Білозуб А.І. Паронімічна атракція як фоносемантичний прийом мовної гри в прозі представників станіславського феномена // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – Вип. 33. – С. 77-82


  У статті досліджено паронімічну атракцію як фоносемантичний прийом мовної гри в прозі Ю. Андруховича, Ю. Іздрика, Т. Прохаська та В. Єшкілєва: виокремлено її структурні типи, проаналізовано тропотвірні та структурноорганізаційні функції. Paronymic ...
1030605
  Тичина П.Г. Пароплав "Мичурин" в Індії / Павло Тичина. – Київ : Радянський письменник, 1952. – 15 с.
1030606
  Эрлих А.М. Паропроводы , арматура и прочие детали / А.М. Эрлих. – Л.М.
1. – 1937. – 256с.
1030607
  Елизаров Д.П. Паропроводы тепловых эелктростанций. / Д.П. Елизаров. – М, 1980. – 264с.
1030608
  Елизаров Д.П. Паропроводы тепловых электростанций. / Д.П. Елизаров. – М, 1987. – 86с.
1030609
   Паростки. – Сімферополь, 1980. – 80 с.
1030610
  Півнєв В.О. Паростки комуністичного розподілу. / В.О. Півнєв. – К., 1962. – 63с.
1030611
  Фея О. Паростки на фундаменті . Як із фундаментальних досліджень виростає наше сьогодення // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 30 (506), 28.07 - 3.08.2017 р. – С. 38-39. – ISSN 1996-1561


  "Якось я читав лекцію для широкого загалу про квантову механіку. Частина її стосувалася суто теоретичних досліджень, а далі планував розказати про технології, що грунтуються на цій науці. Під час перерви одна дівчина сказала мені: «Я розчарувалася в ...
1030612
   Паростки нового в роботі школи. – Київ : Радянська школа, 1963. – 120 с.
1030613
   Паростки нового, комуністичного. – К., 1960. – 248с.
1030614
   Паростки нового, комуністичного. – Львів, 1961. – 132с.
1030615
  Косминіна П.В. Паростки правди, любові і болю. Творчість Михайла Василенка : роздуми, літературно-критичні статті / Поліна Косминіна ; [ред. О. Урбанська ; худож. С. Урбанська]. – Коломия : Вік, 2011. – 240 с., [40] c. фото. – Бібліогр.: с. 219-237. – ISBN 966-550-228-X
1030616
  Лі Паростки. / Лі, Нань-Лі. – К., 1958. – 140с.
1030617
   Паростки: штрихи до соціал-політ. портр. сучас. молоді. – К., 1990. – 84с.
1030618
  Цейтлин А.Б. Пароструйные вакуумные насосы / А.Б. Цейтлин. – М-Л, 1965. – 400с.
1030619
  Дрозд В.Г. Парость / В.Г. Дрозд. – Київ, 1966. – 165 с.
1030620
  Гладкова Е.Н. Паротермическое оксидирование / Е.Н. Гладкова. – Саратов, 1965. – 60с.
1030621
   Паротурбинные установки атомных электростанций. – М., 1978. – 312с.
1030622
  Голота П. Паротяг / П. Голота. – 1928с.
1030623
  Катаєв В.П. Паротягові пригоди / В.П. Катаєв. – Харків-Одеса, 1930. – 99с.
1030624
  Бакун М.В. Парофазна твердофазна мікроекстракція аліфатичних / М.В. Бакун, І.Б. Захарків, М.Ф. Зуй // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 9
1030625
  Миркамилов Иркин Мирамилович Парофазная прививочная полимеризация некоторых виниловых мономеров на облученной целлюлозе : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Миркамилов Иркин Мирамилович; АН Узбекской ССР. Объединенный Ученый Совет по химии и химической технологии. – Ташкент, 1974. – 21л.
1030626
  Сирлибаев Т. Парофазная радиационная прививка фтористого винила к некоторым синтетическим полимерам. : Автореф... канд.хим.наук: 073 / Сирлибаев Т.; Ташк.гос.ун-т. – Ташкент, 1968. – 19л.
1030627
  Федорчук О.І. Парофазне газохроматографічне визначення залишкових розчинників за допомогою кремнеземів модифіковани / О.І. Федорчук, КобилінськаН.Г, В.М. Зайцев // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2017" / "Сучасні Тенденції 2017", Київ. конф. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 31
1030628
  Шибанов Святослав Володимирович Парофазне одержання метилвінілкетону на гетерогенних каталізаторах : Автореф... кандид. техн.наук: 05.17.04 / Шибанов Святослав Володимирович; Держ. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 1997. – 15л.
1030629
  Гехт С.Г. Пароход идет в Яффу и обратно. / С.Г. Гехт. – М., 1936. – 237с.
1030630
  Лисин М.Д. Пароход шел во льдах / М.Д. Лисин. – Горький, 1952. – 84с.
1030631
  Жулинський М. Парпадигма іншого у творах волинського циклу Ю. І. Крашевського // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2013. – Т. 22. – С. 83-94. – ISBN 978-966-2705-45-4


  У статті детально розглядається доробок Юзефа Ігнація Крашевського волинського періоду, показується тісний зв"язок творчості письменника з місцевими суспільно-політичними реаліями крізь призму протиставлення "свій-чужий".
1030632
   Парраллелиз и направленность эволюции насекомых. – Владивосток, 1980. – 127с.
1030633
  Таберио Н. Парсифаль : историческое происхождение сказаний о Парсифале содержание и краткий музыкальный разбор драмы-мистерии того-же названия Р. Вагнера / Н. Таберио. – Санкт-Петербург : Изд. А.И. Воронец ; ]Тип. Спб. Т-ва "Труд"], 1914. – 66 с., 3 л. нот.
1030634
  Владленова І.В. Парсичні впливи та непояснені феномени свідомості // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2009. – Вип. 21. – С. 215-226
1030635
   Парсонс (Parsons) Толкотт // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 849. – ISBN 966-316-069-1
1030636
  Зафировский М. Парсонс и Сорокин. Сравнение вклада в создание социологической теории // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 3 (323 ). – С. 117-126. – ISSN 0132-1625
1030637
  Зафировский М. Парсонс и Сорокин. Сравнение вклада в создание социологической теории // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 4 (324 ). – С. 120-130. – ISSN 0132-1625
1030638
  Рыбальченко В.К. Парспортная система в СССР / В.К. Рыбальченко. – К., 1977. – 40с.
1030639
  Листов А.Ф. Парта и другая школьная мебель / А.Ф. Листов. – М, 1950. – 72с.
1030640
  Панченко Н.И. Партативы в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Панченко Н.И.; Лен. гос. пед.и н-т. – Л., 1977. – 22л.
1030641
  Теліга О. Партачі життя // Український націоналізм : антологія / Орг. Укр. Націоналістів (революційна) ; [упоряд. В. Рог]. – Київ : Українська видавнича спілка ім. Юрія Липи, 2009. – Т. 1. – С. 147-168. – ISBN 978-966-1513-01-2
1030642
  Безыменский А.И. Партбилет № 2243332 / А.И. Безыменский. – Москва, 1968. – 176 с.
1030643
  Безыменский А.И. Партбилет № 2243332. : стихи о Ленине. Воспоминания / А.И. Безыменский. – Москва : Молодая гвардия, 1963. – 176 с.
1030644
  Бахшиев Д.Ю. Партбюро - орган коллективного руководства / Д.Ю. Бахшиев. – Москва, 1962. – 39 с.
1030645
   Партгрупорг : записная книжка / [авт.-сост. Г.А. Менчинов]. – Москва : Политиздат, 1970. – 192 с.
1030646
   Партгрупорг. – Москва, 1972. – 219с.
1030647
  Воронова П.С. Партгруппа на стройке / П.С. Воронова. – Москва, 1956. – 56с.
1030648
  Юхно Е.И. Партгруппа: дела и заботы. / Е.И. Юхно. – Киев, 1987. – 93с.
1030649
  Бояджиев П. Партений Павлович / П. Бояджиев. – София : Наука и изкуство, 1988. – 83 с.
1030650
  Бугельский Ю. Партерная гимнастика / Ю. Бугельский, Ф. Спешенв. – М., 1937. – 111с.
1030651
  Супрун-Яременко Надія Партесні концерти українських невідомих авторів XVII століття : аналіз фактури п"ятиголосих партитур // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2010. – Ч. 1 (29) : Театр. Музика. Кіно. – С. 7-14. – ISSN 1728-6875
1030652
  Янковский Ю.З. Партиархально-дворянская утопия / Ю.З. Янковский. – Москва, 1981. – 275 с.
1030653
   Партией мобилизованы и призваны : Сборник. – Симферополь : Таврия, 1986. – 136, [2] с. : портр.
1030654
  Жерве В.В. Партизан-поэт Денис Васильевич Давыдов : Очерк его жизни и деятельности 1784-1839 : По материалам семейного архива и другим источникам : с портр., ил. и схемами / В.В. Жерве. – Санкт-Петербург : Тип. Пост. Двора Его Имп. Величества Т-ва М.О. Вольф, 1913. – [4], X, 174 с., 10 л. ил. : ил.
1030655
  Хатаевич Н.Л. Партизан А.Н. Сеславин / Н.Л. Хатаевич. – Москва, 1973. – 88с.
1030656
  Володин П.М. Партизан Александр Фигнер (1787-1813 гг.) / П.М. Володин. – Москва, 1971. – 65с.
1030657
  Боциев Б. Партизан Бибо. / Б. Боциев. – Дзауджикау, 1947. – 24с.
1030658
  Парыгина Н.Д. Партизан из отряда "Шторм" / Н.Д. Парыгина, З.Х. Гокжаев. – Тула, 1966. – 128с.
1030659
  Дашківський М.З. Партизан Іван Калашник. / М.З. Дашківський, П.М. Жук. – К., 1977. – 111с.
1030660
  Корольков Ю.М. Партизан Леня Голиков / Ю.М. Корольков. – М, 1953. – 336с.
1030661
  Корольков Ю.М. Партизан Леня Голиков / Ю.М. Корольков. – М, 1956. – 318с.
1030662
  Корольков Юр. Партизан Леня Голиков / Юр. Корольков. – Москва, 1959. – 392 с.
1030663
  Корольков Ю.М. Партизан Леня Голиков / Ю.М. Корольков. – М, 1964. – 703с.
1030664
  Корольков Ю.М. Партизан Леня Голиков / Ю.М. Корольков. – Новосибирск, 1988. – 224с.
1030665
  Евгеньев Б. Партизан Федор Котченко. / Б. Евгеньев. – Москва, 1945. – 48 с.
1030666
  Александровский П.И. Партизан Фриц : о Герое Советского Союза нем. антифашисте Ф. Шменкеле / П.И. Александровский, А.Н. Егоров. – Москва : Молодая гвардия, 1965. – 157 с. : ил. – (Библиотека "Ровесник. Честь. Отвага. Мужество")
1030667
  Литвин В. Партизанам і підпільникам Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років. // Голос України., 2004. – 21 вересня


  [Привітання Голови Верховної Ради В.Литвина з Днем партизанської слави та з нагоди 63-річниці початку в Україні підпільно-партизанського руху проти фашистських загарбників]
1030668
  Крайнов П.І. Партизани Брянських лісів / П.І. Крайнов, І.О. Плахтин. – Х., 1945. – 80с.
1030669
  Корнійчук О.Є. Партизани в степах України / О.Є. Корнійчук. – Москва; Київ : Укрдержвидав, 1944. – 69 с.
1030670
  Автомонов П. Партизани Дніпро. / П. Автомонов. – Київ, 1973. – 106 с.
1030671
  Войцехович В.О. Партизани ідут на захід / В.О. Войцехович. – Київ, 1982. – 256с.
1030672
   Партизани України. – К., 1948. – с.
1030673
  Строкач Т.А. Партизани України. / Т.А. Строкач, 1943. – 40с.
1030674
  Дильбази Мирварид Паша кызы Партизанка : поэма / Дильбази Мирварид Паша кызы; пер. с азерб. А.Плавника. – Баку : Азернешр, 1977. – 71 с.
1030675
   Партизанка Вела, 1949. – 64с.
1030676
  Надеждина Н.А. Партизанка Лара / Н.А. Надеждина. – М., 1971. – 144с.
1030677
  Надеждина Н.А. Партизанка Лара / Н.А. Надеждина. – М., 1988. – 140с.
1030678
  Яковенко В.К. Партизанки / В.К. Яковенко. – Минск, 1989. – 269с.
1030679
  Яковенко В.К. Партизанки. / В.К. Яковенко. – Москва, 1980. – 304с.
1030680
  Андреева Р. Партизанската майка разказва. Спомени за Валентин Андреев / Андреева Райна. – София : Народная младеж, 1961. – 116 с., [1] портр.
1030681
  Мурашов А.Г. Партизанская береза / А.Г. Мурашов. – Минск, 1988. – 174с.
1030682
   Партизанская борьба в национально-освободительных войнах : сб. ст. – Москва : Госполитиздат, 1943. – 116 с.
1030683
  Луми Р.Я. Партизанская борьба и антифашистское движение в Эстонии в период Великой Отечественной войны. : Автореф... канд. ист.наук: / Луми Р.Я.; Ин-т истории партии при ЦК КП Эстонии. – Таллин, 1967. – 28л.
1030684
  Бугашев С.И. Партизанская борьба на территории Ленинградской области // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2010. – № 4 (51). – С. 118-127. – ISSN 2070-9773
1030685
   Партизанская борьба с немецко-фашистскими оккупантами на территории Смоленщины 1941-1943 гг.. – Смоленск, 1962. – 620с.
1030686
  Артозеев Г.С. Партизанская быль : [соединение черниговских партизан им. Попудренко] / Артозеев Г.С. ; лит. запись И. Бразуль. – Москва : Воениздат, 1954. – 272 с. : ил.
1030687
  Артозеев Г.С. Партизанская быль : [соединение черниговских партизан им. Попудренко] / Артозеев Г.С. ; лит. запись И. Бразуль. – Москва : Воениздат, 1956. – 267 с.
1030688
  Линьков Г.М. Партизанская быль / Г.М. Линьков, А.Г. Лебедев. – Москва, 1963. – 96с.
1030689
  Грудзина А.В. Партизанская быль / А.В. Грудзина. – Нальчик, 1968. – 179с.
1030690
  Аветян А. Партизанская война в атомный век // Информационный бюллетень / Институт военной истории Министерства обороны СССР. – Москва, 1971. – Вып. 7 : Военные проблемы национально-освободительного движения в зарубежной литературе. – С. 52-62
1030691
  Никитин М.Н. Партизанская война в Ленинградской области / М.Н. Никитин. – Москва : Госполитизда, 1943. – 113, [3] с., 16 л. ил. : ил. – Без обл. и тит. л.
1030692
  Че Гевара Эрнесто Партизанская война. / Че Гевара Эрнесто. – М., 1961. – 136с.
1030693
  Поляков С.П. Партизанская искра. / С.П. Поляков. – Одесса, 1951. – 314с.
1030694
  Поляков С.П. Партизанская искра. / С.П. Поляков. – 2-е изд., перераб. и доп. – Одесса, 1956. – 412с.
1030695
  Вершигора П.П. Партизанская любовь / П.П. Вершигора. – Москва, 1961. – 112с.
1030696
  Гусаров Д.Я. Партизанская музыка / Д.Я. Гусаров. – Москва : Современник, 1988. – 334с.
1030697
  Азясский Н.Ф. Партизанская операция "Рельсовая война" / Н.Ф. Азясский, А.С. Князьков. – Москва : Знание, 1985. – 63 с. – Библиогр.: с. 63. – (Новое в жизни, науке, технике. Защита Отечества ; № 11)
1030698
  Киселев В.К. Партизанская разведка / В.К. Киселев. – Минск, 1980. – 128с.
1030699
  Калинин П.З. Партизанская республика / П.З. Калинин. – Минск, 1973. – 367с.
1030700
   Партизанская слава. – Л., 1985. – 254с.
1030701
  Логутков А.И. Партизанская тайна / А.И. Логутков. – Тула, 1974. – 193с.
1030702
  Щедров И.М. Партизанская тропа Лаоса / И.М. Щедров. – Москва, 1970. – 112с.
1030703
  Ваупшасов С.А. Партизанская хроника / С.А. Ваупшасов. – Минск, 1971. – 400с.
1030704
   Партизански боеве : cпомени. – София : Държавно военно издателство, 1959. – 576 с. : ил.
1030705
   Партизанские были. – Москва, 1965. – 528с.
1030706
  Павлов В.В. Партизанские были / В.В. Павлов. – Москва, 1983. – 48 с.
1030707
   Партизанские были. – Куйбышев, 1988. – 315с.
1030708
  Соколов В.К. Партизанские были. / В.К. Соколов. – М., 1968. – 49с.
1030709
  Соколов В.К. Партизанские были. / В.К. Соколов. – М., 1980. – 143с.
1030710
  Федоров И.Ф. Партизанские версты / И.Ф. Федоров. – Киев, 1990. – 221 с.
1030711
  Андреев В.А. Партизанские встречи : [рассказы] / Андреев В.А. ; ил. Г.Б. Праксеин. – Ленинград : Лениздат, 1955. – 203 с. : ил.
1030712
  Андреев В.А. Партизанские встречи : (из записок) : [для старш. возроста] / Андреев В.А. ; ил. В. Вальцефер. – Ленинград : Детгиз, 1956. – 174 с. : ил.
1030713
  Андреев В.А. Партизанские встречи : [рассказы] / Андреев В.А. ; худож. Н. Сергеев. – Брянск : Брянский рабочий, 1957. – 203 с. : ил.
1030714
  Соколов В.К. Партизанские годы и судьбы. / В.К. Соколов. – Брянск, 1963. – 216с.
1030715
   Партизанские дни. – М., 1971. – 224с.
1030716
  Доброниченко М.И. Партизанские дни и ночи / М.И. Доброниченко. – Одесса, 1989. – 172с.
1030717
  Левин И.Я. Партизанские и подпольные газеты в годы Великой Отечественной войны 1941-1944 : Указатель / Гос. ком-т Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли; Всесоюз. книжная палата; Сост.: И. Я. Левин. – Москва : Мысль, 1976. – 188с.
1030718
  Герасимов Г.А. Партизанские километры / Г.А. Герасимов. – Петрозаводск, 1982. – 213с.
1030719
  Кучер В.И. Партизанские края и зоны на Украине в годы Великой Отечественной войны (1941-1944 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Кучер В.И.; АН УССР. ИН-т истории. – К., 1973. – 26л.
1030720
  Соловьева Г.И. Партизанские нематоды древеных и травянистых растений / Г.И. Соловьева. – Л., 1972. – 103с.
1030721
  Валах С. Партизанские ночи / С. Валах. – Москва, 1973. – 207с.
1030722
  Валах С. Партизанские ночи / С. Валах. – Москва, 1974. – 207с.
1030723
  Бешеньо Я. Партизанские операции в Западной Сахаре: Полисарио против Марокко и Мавритании // Connections : the quarterly journal / Консорциум "Партнерство ради мира" воен. акад. и ин-тов по изуч. вопросов безопасности. – Garmisch-Partenkirchen, 2017. – T. 16, № 3, Лето. – С. 27-51. – ISSN 1812-1101


  "В этой работе рассматривается партизанская война между Фронтом Полисарио, представляющего жителей Западной Сахары, и Королевством Марокко и Мавританией. Уже сегодня вышеупомянутая война дает ряд уроков, касающихся ведения операций по борьбе с ...
1030724
  Яковенко В.К. Партизанские орлята / В.К. Яковенко. – Москва, 1984. – 336с.
1030725
  Яковенко В.К. Партизанские орлята / В.К. Яковенко. – Минск, 1989. – 300с.
1030726
  Кузьменко В.И. Партизанские оружейники / В.И. Кузьменко. – Минск, 1990. – 47с.
1030727
  Жигалин Я.П. Партизанские отряды занимали города... / Я.П. Жигалин. – Барнаул, 1965. – 164 с.
1030728
  Андреев В. Партизанские песни / Андреев В. – София : Издательство литературы на иностранном языке, 1964. – 91 с. – (Библиотека "Болгария" ; 9)
1030729
  Иванов В. Партизанские повести / В. Иванов. – Москва, 1937. – 327с.
1030730
   Партизанские повести. – Хабаровск, 1982. – 559с.
1030731
  Иванов В.В. Партизанские повести / В.В. Иванов. – Новосибирск, 1986. – 524с.
1030732
  Иванов В.В. Партизанские повести / В.В. Иванов. – Москва, 1987. – 413с.
1030733
  Колобаева Л. Партизанские повести В. Быкова // Литературная учёба : литературно-просветительский журнал / ООО Изд. дом. "Литературная учеба". – Москва, 2015. – № 4, кн. 4 , июль-август. – С. 28-38. – ISSN 0203-5847
1030734
  Иванов В.В. Партизанские повести. (Бронепоезд 14-69. - Партизаны) / В.В. Иванов. – Москва, 1956. – 136с.
1030735
   Партизанские пословицы и поговорки. – Курск, 1958. – 208с.
1030736
  Андреев В. Партизанские рассказы : пер. с болгар. / Андреев В. ; [предисл. Ю. Трифонова. – Москва : Художественная литература, 1965. – 144 с. : ил.
1030737
  Вершигора П.П. Партизанские рейды / П.П. Вершигора, В.А. Зеболов. – Кишинев, 1962. – 136с.
1030738
  Старожилов Н.В. Партизанские соединения Украины в Великой Отечественной войне / Н.В. Старожилов. – К, 1983. – 239с.
1030739
  Бини Партизанские стихи / Бини. – М., 1964. – 55с.
1030740
  Лев М.А. Партизанские тропы : повесть / Михаил Лев; пер. с евр. – Москва, 1948. – 232 с.
1030741
  Лев М.А. Партизанские тропы : повесть / Михаил Лев;авториз. пер. с евр. И.Гуревича. – Москва : Советский писатель, 1958. – 271 с.
1030742
  Агарков Б.М. Партизанские тропы / Б.М. Агарков. – Элиста, 1964. – 76с.
1030743
  Кайсенов К. Партизанские тропы / К. Кайсенов. – Алма-Ата, 1985. – 359с.
1030744
  Червов Н.Г. Партизанские тропы ожинцев / Н.Г. Червов. – М, 1988. – 218с.
1030745
   Партизанские формирования Белоруссии в годы Великой Отечественной войны 1941-1944 гг.. – Минск, 1983. – 765с.
1030746
  Соболев О.М. Партизанский билет №41 / О.М. Соболев. – М, 1989. – 190с.
1030747
  Зыбин В. Партизанский врач / В. Зыбин. – Москва, 1947. – 63с.
1030748
  Рубанов А.Н. Партизанский заповедник Спадщанский лес / А.Н. Рубанов, Ю.П. Мазуренко. – Х., 1974. – 47с.
1030749
  Рубанов А.Н. Партизанский заповедник Спадщанский лес / А.Н. Рубанов, Ю.П. Мазуренко. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Х., 1978. – 56с.
1030750
  Некрасов Г.М. Партизанский колокольчик / Г.М. Некрасов. – Москва, 1977. – 216с.
1030751
  Янюшкин И.А. Партизанский комбриг / И.А. Янюшкин. – Саранск, 1973. – 236с.
1030752
  Яковенко В.К. Партизанский комбриг / В.К. Яковенко. – Москва : Политиздат, 1984. – 112 с.
1030753
  Палажченко А.Е. Партизанский комиссар / А.Е. Палажченко. – М, 1972. – 128 с.
1030754
  Палажченко А.Е. Партизанский комиссар / А.Е. Палажченко. – М, 1978. – 128 с.
1030755
  Брайко П.Е. Партизанский комиссар / П.Е. Брайко. – М., 1982. – 248с.
1030756
  Ливенцев В.И. Партизанский край / В.И. Ливенцев. – Минск, 1956. – 385с.
1030757
  Ливенцев В.И. Партизанский край / В.И. Ливенцев. – Минск, 1969. – 400с.
1030758
  Ливенцев В.И. Партизанский край / В.И. Ливенцев. – 4-е изд., исп. и доп. – Минск, 1983. – 319с.
1030759
  Бринский А.П. Партизанский курьер / А.П. Бринский. – Горький, 1961. – 151с.
1030760
  Гридчин И.И. Партизанский набат / И.И. Гридчин. – Киев, 1983. – 176 с.
1030761
  Рябинина Юлия Партизанский рейд неудобного клиента или Проблема недоосвоенных рынков : практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 46-49
1030762
  Подобед А.И. Партизанский связной / А.И. Подобед. – Москва, 1980. – 96с.
1030763
  Дедюля П И. Партизанский фронт / П И. Дедюля, . – М, 1975. – 317с.
1030764
  Певзнер М.Н. Партизанскими дорогами. / М.Н. Певзнер. – Москва, 1959. – 144с.
1030765
  Камов Б.К. Партизанскими стежками Гайдара / Б.К. Камов. – Киев, 1967. – 238с.
1030766
  Степанов Е.П. Партизанскими тропами / Е.П. Степанов. – Астрахань, 1954. – 295с.
1030767
  Шорохов А.Ф. Партизанскими тропами / А.Ф. Шорохов. – М, 1961. – 295с.
1030768
  Лукашов М.Т. Партизанскими тропами / М.Т. Лукашов. – Киев
кн. 1. – 1968. – 307с.
1030769
  Шамко Е.Н. Партизанскими тропами / Е.Н. Шамко. – Симферополь, 1969. – 134с.
1030770
  Варгович С. Партизанскими тропами / С. Варгович. – Москва, 1977. – 142с.
1030771
   Партизанскими тропами Белоруссии. – М., 1984. – 224с.
1030772
  Бердеева Л.А. Партизанскими тропами Закарпатья : путеводитель / Л.А. Бердеева, Н.И. Гафияк. – Ужгород : Карпати, 1975. – 47с.
1030773
  Степанов Е.П. Партизанскими тропами. / Е.П. Степанов. – Саратов, 1958. – 292с.
1030774
  Николаенко А.В. Партизанскими тропами. / А.В. Николаенко, У.М. Газиков. – Грозный, 1978. – 96с.
1030775
  Тодоровски М. Партизанските одреди и народноослободителната воjска на Македониjа во ослободителната воjна и револуциjата 1941-1944 / М. Тодоровски. – Скопjе, 1972. – 322 с.
1030776
  Митев А. Партизанският отред Гаврил Генов : (Записки) / А. Митев. – Второ издание. – София : Народна култура
Ч. 1. – 1954. – 232 с.
1030777
  Пономаренко П.К. Партизанское движение в Великой Отечественной войне / П.К. Пономаренко. – М., 1943. – 59с.
1030778
  Пономаренко П.К. Партизанское движение в Великой Отечественной войне / П.К. Пономаренко. – Сталинград, 1944. – 54с.
1030779
  Дубина И.Д. Партизанское движение в Восточной Сибири. / И.Д. Дубина. – Иркутск, 1967. – 149с.
1030780
  Бычков Л.Н. Партизанское движение в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 : краткий очерк / Л.Н. Бычков. – Москва : Мысль, 1965. – 454с.
1030781
   Партизанское движение в годы Великой Отечественной войны СССР 1941-45 гг.. – М.
1. – 1969. – 184с.
1030782
   Партизанское движение в годы Великой Отечественной войны СССР 1941-45 гг.. – М.
2. – 1969. – 160с.
1030783
   Партизанское движение в годы Великой Отечественной войны СССР 1941-45 гг.. – М.
3. – 1982. – 174с.
1030784
  Третьяк И.Я. Партизанское движение в горном Алтае в 1919 году / И.Я. Третьяк ; под ред., [со вступ. статьей и примеч.] канд. ист. наук С.Я. Пахаева. – 2-е изд. – Барнаул : Алт. кн. изд-во, 1968. – 144 с. : портр.
1030785
  Вагабов М.В. Партизанское движение в Дагестане / М.В. Вагабов. – Махачкала, 1959. – 110с.
1030786
  Вагабов М.В. Партизанское движение в Дагестане в 1918-1921 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: / Вагабов М.В.; М-во высш.образования СССР. – Махачкала, 1959. – 30л.
1030787
   Партизанское движение в Западной Сибири в 1918-1919 гг.. – Новосибирск, 1936. – 374с.
1030788
  Шамко Е. Партизанское движение в Крыму в 1941-1944 гг. / Е. Шамко. – Симферополь, 1959. – 160с.
1030789
  Штарас П.Ф. Партизанское движение в Литве в годы Великой Отечественной войны. : Автореф... канд. ист.наук: / Штарас П.Ф.; АН Лит.ССР. Ин-т истории. – Вильнюс, 1965. – 24л.
1030790
  Слуцкий В.Д. Партизанское движение в Одесской области против немецко-фашистских захватчиков в дни Великой Отечественной войны Советского Союза : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Слуцкий В.Д. ; Одес. двухгод. партийная школа. – Одесса, 1950. – 30 л.
1030791
  Червяков Д.Е. Партизанское движение в период подготовки и проведения Кутузовым контрнаступления в 1812 году. / Д.Е. Червяков. – Москва, 1953. – 40с.
1030792
  Самсон В.П. Партизанское движение в Северной Латвии в годи Великой Отечественной войны / В.П. Самсон. – Рига, 1951. – 224 с.
1030793
  Омельяненко И.Я. Партизанское движение в Сталинской области в период ВОВ (октябрь 1941 -- сентябрь 1943 гг.) : Автореф... канд ист.наук: / Омельяненко И. Я.; МГУ, Каф. ист. СССР, сов. периода. – М., 1954. – 20л.
1030794
  Крушанов А.И. Партизанское движение в Южном Приморье (март 1918 - март 1920). : Автореф... канд. ист.наук: / Крушанов А.И.; Иркутск. гос. ун-тет им. А.А.Жданова. Каф. истории СССР. – Иркутск, 1954. – 16л.
1030795
  Колесников Г.С. Партизанское движение на Житомирщине в1941-1943 гг : Дис... канд. ист.наук: / Колесников Г.С.; КГУ им Т.Г.Шевченко, кафедра марксизма-ленинизма. – Киев, 1955. – 253л. – Бібліогр.:л.248-253
1030796
  Тканко А.В. Партизанское движение на Закарпатской Украине в Великую Отечественную войну Советского Союза : Автореф. дис. ... канд. истор. наук / Тканко А.В. ;. – Черновцы, 1949. – 10 с.
1030797
  Красильникова К.К. Партизанское движение на Черноморье в период иностранной военной интервенции и гражданской войны (1918--1920 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Красильникова К.К.; Ростов. гос. ун-т им. В.М.Молотова. Каф-ра марксизма-ленинизма. – Ростов-на-Дону, 1951. – 16 с.
1030798
  Зданович В.В. Партизанское движение периода Великой Отечественной войны в белорусской историографии 1990-2005 гг. // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 11. – С. 31-35. – ISSN 0321-0626
1030799
  Ковшаров Н.Д. Партизанское движениев Белоруссии в годы Великой Отечественной войны / Н.Д. Ковшаров. – Минск, 1980. – 91с.
1030800
  Яковенко В.К. Партизанское междуречье. / В.К. Яковенко. – Москва, 1976. – 286с.
1030801
  Пережогин В.А. Партизанское Подмосковье. / В.А. Пережогин. – М., 1981. – 113с.
1030802
  Чавдаров Х. Партизанское сердце / Х. Чавдаров. – София, 1972. – 243с.
1030803
  Камов Б.К. Партизанской тропой / Б.К. Камов. – М., 1965. – 259с.
1030804
  Кайсенов К. Партизанской тропой / К. Кайсенов. – Алма-Ата, 1965. – 431с.
1030805
  Камов Б.Н. Партизанской тропой Гайдара / Б.Н. Камов. – М. : Детская литература, 1973. – 275 с.
1030806
  Вєдєнєєв Д. Партизанство, пам"ять, історична культура: новаторське історико-документальне дослідження меморіалізації партизанського руху в Україні // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2017. – № 4. – C. 110-112. – ISSN 2409-9805


  Рецензія на вид.:Капась І.А. Радянський рух Опору в Україні: організація, легітимація, меморіалізація (1941-1953 рр.): монографія. -К: К.І.С.., 2016. - 2078 с.
1030807
  Бикова Т. Партизанська боротьба кримських татар у Криму // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2021. – № 15
1030808
  Бикова Т. Партизанська боротьба кримських татар у Криму // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2021. – № 16
1030809
  Балабушевич Т.А. Партизанська боротьба селян у 1920-1921 роках в контексті організації // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2011. – Т. 117 : Історичні науки. – С. 53-60. – ISSN 1996-5931
1030810
  Киричук Ю. Партизанська боротьба УПА - ОУН у західних областях УРСР (травень 1945 - 1946 рр.) // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ін-т іст. досліджень ; редкол. : В. Верстюк, Я. Грицак, Л. Зашкільняк [та ін.]. – Київ ; Львів, 2002. – Число 7. – С. 141-162. – ISBN 966-7679-30-6, 966-7493-25-5 (ч.7)
1030811
  Близнець В.С. Партизанська гармата / В.С. Близнець. – Київ, 1978. – 222 с.
1030812
  Зінькович О. Партизанська іскра / О. Зінькович. – К, 1956. – 107с.
1030813
  Гончар О. Партизанська іскра / О. Гончар. – Київ : Молодь, 1956. – 120с.
1030814
  Гончар О. Партизанська іскра : Кіноповість / О. Гончар. – Київ : Держмузвидав, 1958. – 128с.
1030815
  Фельдман Й.І. Партизанська люлька / Й.І. Фельдман. – Х., 1962. – 127с.
1030816
  Яковенко І. Партизанська операція чи злодійська сходка? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 25-26 вересня (№ 181/182). – С. 25, 27


  Замість інавгурації Лукашенка громадяни Білорусі дивилися старий російський серіал "Сині ночі", що розповідає про діяльність піонерської організації СРСР.
1030817
  Оровецький П.А. Партизанська повість / П.А. Оровецький. – Київ : Політвидав України, 1972. – 189 с.
1030818
  Дем"янчук І.Л. Партизанська преса України / І.Л. Дем"янчук. – К., 1956. – 108с.
1030819
  Дем"янчук І.Л. Партизанська преса України (1941-1944 рр.). / І.Л. Дем"янчук; МВО УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : КДУ, 1956. – 108с.
1030820
  Старожилов М.В. Партизанське з"єднання С.А. Ковпака : (З історіїї створення) / М.В. Старожилов. – Львів : Львівський університет, 1966. – 94 с.
1030821
  Палажченко О.О. Партизанський Данко / О.О. Палажченко. – Київ, 1969. – 48с.
1030822
  Руденко Н.М. Партизанський командир (до 100-річчя від дня народження О.Ф. Федорова) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 3. – С.143-148. – ISSN 0130-5247
1030823
  Ляшук Г.Л. Партизанський комісар / Г.Л. Ляшук. – К., 1985. – 152с.
1030824
  Шиян А.І. Партизанський край : документальні нариси / А.І. Шиян. – Київ, 1946. – 255 с.
1030825
  Шиян А.І. Партизанський край : документальні нариси / А.І. Шиян. – Київ : Дніпро, 1971. – 382 с.
1030826
  Гандзюра П.П. Партизанський кур"єр : Роман / П.П. Гандзюра. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 303с.
1030827
  Карпенко Н. Партизанський маркетинг у практиці малого та середнього бізнесу Полтавщини // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2007. – № 3. – С. 33-39 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1606-3732
1030828
  Мисик В.М. Партизанський маркетинг як інструмент підвищення ефективності менеджменту на вітчизняних підприємствах / В.М. Мисик, Х.С. Передало // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 790 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 42-47. – ISSN 0321-0499
1030829
  Чичкань І.В. Партизанський рух в Україні (літо 1941 - осінь 1942 рр.) / І.В. Чичкань, В.І. Горєлов // Патріот України : історичний альманах / Рада організації ветеранів України. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 42-60. – ISBN 978-966-524-029
1030830
  Тканко О.В. Партизанський рух на Закарпатській Україні в Велику Вітчизняну війну. : Дис... канд.наук: / Тканко О.В.;. – Чернівці, 1949. – 284л. – Бібліогр.:л.276-284
1030831
  Кузовков Г.В. Партизанський рух на Україні в період Великої вітчизняної війни / Г.В. Кузовков. – К, 1951. – 36с.
1030832
  Глушко А. Партизанський рух часів Другої світової війни як складова історичної пам"яті: українсько-словенські паралелі // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 5 (55) вересень - жовтень. – С. 333-342
1030833
  Зятьєв С. Партизанський рух: від справжнього героїзму до ідеологічних міфів // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2016. – 22 вересня (№ 37). – С. 19


  На окупованій гітлерівцями території України воювали понад 45 партизанських з"єднань.
1030834
  Кореньков О. Партизанський халіфат. Чому зарано ховати найнебезпечнішу терористичну організацію у світі // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 7-13 квітня (№ 13). – С. 6


  "Колись величезний, завбільшки як Велика Британія, "халіфат" Абу Бакра аль-Багдаді зник. Ну майже. Ті 11 тис. кв. км, які бійці "Ісламської держави" контролюють у розшматованій конфліктом Сирії, - лише згадка про неозорі простори та мільйони населення ...
1030835
  Бабій М.Л. Партизанськими стежками Вінниччини : путівник / М.Л. Бабій, В.І. Кравчук. – Одесса : Маяк, 1975. – 43 с., [8] л. іл.
1030836
  Грицько-Цяпка Партизанськими стежками Закерзоння / Дмитро Грицько-Цяпка. – Львів : Логос, 2000. – 283с. – ISBN 966-7379-37-X
1030837
  Шолін М. Партизанськими шляхами. / М. Шолін. – К., 1946. – 74с.
1030838
  Поляков В. Партизанські загони Керченського півострова - міфи та реальність // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 27. – С. 487-495
1030839
  Поляков В. Партизанські загони Керченського півострова - міфи та реальність // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 27. – С. 487-495
1030840
   Партизанські колекції Меморіального комплексу "Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років" : особові фонди : путівник / Ін-т історії України НАН України, Мемор. комплекс "Нац. музей історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років" ; [авт. та упоряд.: Л.В. Легасова та ін. ; редкол.: В.М. Литвин та ін.]. – Київ : Аеростат, 2014. – 551, [1] с. : іл. – Покажчики: с. 543-550. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7158-05-8
1030841
   Партизанські колекції Національного музею історії України у Другій світовій війні : щоденники / Ін-т історії України НАН України, Нац. музей історії України у Другій світ. війні, Мемор. комплекс ; [авт. та упоряд.: Л.В. Легасова та ін. ; редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ : Аеростат, 2015. – 303, [1] с. – Покажчики: с. 281-302. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7158-07-2
1030842
  Кучер В.І. Партизанські краї і зони на Україні в роки Великої Вітчизняної війни / В.І. Кучер. – К., 1974. – 142с.
1030843
  Квітинський В.А. Партизанські Татри. / В.А. Квітинський. – К., 1982. – 206с.
1030844
  Слободянюк П.Я. Партизансько-підпільна боротьба на Поділлі в роки Другої світової війни // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2005. – № 1/4. – С. 102-105
1030845
  Кайсенов К. Партизанською стежкою : записки командира партизанського загону про бойові дії патріотів-підпільників України під час Великої Вітчизняної війни / Касим Кайсенов ; з казах. [пер. Василь Човба]. – Київ : Дніпро, 1971. – 440 с.
1030846
   Партизаны-казахстанцы. – Алма-Ата, 1965. – 228с.
1030847
  Иванов В. Партизаны : Рассказ / В. Иванов. – Москва. – 80с.
1030848
  Кутатели А.Н. Партизаны : рассказы : пер. с груз. / А.Н. Кутатели. – Тбилиси : Заря Востока, 1942. – 43 с.
1030849
  Толстой Л. Партизаны / Л. Толстой, 1946. – 40с.
1030850
  Колбин Н.И. Партизаны / Н.И. Колбин. – Владивосток, 1948. – 439с.
1030851
  Колбин Н.И. Партизаны : историческое повествование / Н.И. Колбин. – Хабаровск, 1951. – 392с.
1030852
  Становский С.И. Партизаны / С.И. Становский. – Симферополь, 1954. – 192с.
1030853
  Колбин Н.И. Партизаны : историческое повествование / Н.И. Колбин. – Владивосток, 1962. – 399с.
1030854
  Колбин Н.И. Партизаны : историческое повествование / Н.И. Колбин. – Владивосток, 1967. – 414с.
1030855
  Овчаренко И.М. Партизаны / И.М. Овчаренко. – Москва, 1969. – 352с.
1030856
  Власов В.А. Партизаны / В.А. Власов. – Ленинград, 1973. – 96с.
1030857
  Адамович А.М. Партизаны : роман-дилогия / А.М. Адамович ; худож. А.И. Сухоруков. – Москва : Воениздат, 1980. – 574 с. : ил.
1030858
  Адамович А Партизаны : роман-дилогия / Адамович А,М. ; худож. В.Ю. Дукин. – Москва : Изд-во ДОСААФ СССР, 1987. – 588 с. : ил.
1030859
  Чопич Б. Партизаны в Бахаче / Б. Чопич. – Москва, 1985. – 183с.
1030860
   Партизаны Донецка. 1941-1943 годы : Историко-документальные очерки / А.Я. Денисович, Э.Н. Кравчинская, Б.А. Красников, Н.М. Ковригина, Т.В. и др. Целик; А.Я. Денисович, Э.Н. Кравчинская, Б.А. Красников, Н.М. Ковригина и др.; Авт.-сост. Б.А. Красников. – Донецк : СПД Бледнов С.Ф. – ISBN 966-96648-0-2
Кн. 1. – 2006. – 380с. – На тит. листе: Посвящается 65-летию возникновения партизанского движения в Украине и на Донетчине в годы Великой Отечественной войны
1030861
  Футорянский Л.И. Партизаны и подпольнщики Дона и Кубани. 1941-1942 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 12. – С. 131-133. – ISSN 0042-8779
1030862
  Искарай Хесус Партизаны Леванта / Искарай Хесус. – Москва, 1949. – 64 с.
1030863
   Партизаны Прибайкалья. – Улан-Удэ, 1957. – 269с.
1030864
  Клоков В.И. Партизаны Словацких гор: О Словац. нац. восстании 1944 г. / В.И. Клоков. – К., 1986. – 271 с.
1030865
  Макаров П.В. Партизаны Таврии / П.В. Макаров. – М., 1960. – 383с.
1030866
  Федоров А. Партизаны Черниговщины / А. Федоров. – М., 1949. – 112с.
1030867
  Русак А. Партизаны: второй фронт / Анатотлий Русак. – Киев : ДИА, 2010. – 496 с. – ISBN 978-966-8311-62-8
1030868
  Лысаковский Ян Партизаны: Повесть. / Лысаковский Ян. – М., 1979. – 250с.
1030869
  Деревінський В.Ф. Партизація народного руху України: 1990-1992 рр. // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2012. – Вип. 33. – С. 198-208
1030870
  Унпелев Г.А. Партии большевиков в борьбе за создание Уралмашзавода (1923-1933 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук / Унпелев Г.А. ; Академия общественных наук при ЦК ВКП(б) , Кафедра истории ВКП(б). – Москва, 1951. – 17 л.
1030871
  Бекназар-Юзбашев Партии в буржуазных политико-правовых учениях / Т.Б. Бекназар-Юзбашев ; отв. ред. В.М. Чхиквадзе ; АН СССР, Ин-т государства и права. – Москва : Наука, 1988. – 174, [2] с. – ISBN 5-02-012876-7
1030872
   Партии в политической системе. – Москва, 1983. – 249 с.
1030873
  Евдокимов В.Б. Партии в политической системе буржуазного общества / В.Б. Евдокимов. – Свердловск, 1990. – 158с.
1030874
   Партии в системе диктатуры монополий. – М., 1964. – 411с.
1030875
   Партии верные сыны. – Москва, 1962. – 128 с.
1030876
  Игнаци П. Партии и демократия в постиндустриальную эру // Политическая наука : сборник научных трудов / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ .исслед. Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва, 2010. – № 4 : Политические партии, демократия и качество государственного управления. – С. 49-76
1030877
  Абрамов Ю.К. Партии и исполнительная власть в США (70-80-е годы) / Ю.К. Абрамов, В.М. Зубок ; АН СССР, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1990. – 140, [2] с. – Библиогр. в примеч. в конце разделов. – ISBN 5-02-010481-7
1030878
   Партии и новые общественно-политические движения: проблемы диалога. – Москва, 1990. – 63с.
1030879
   Партии и революционный процесс в странах Азии и Африки. – М., 1983. – 253с.
1030880
   Партии Ленина - слава!. – М., 1961. – 124с.
1030881
   Партии Ленина. – Ташкент, 1968. – 28с.
1030882
   Партии научного социализма в Азии и Африке : Видные представители прогрессив. сил Афр. и Азиат. континентов о своих странах и партиях. – Прага : Мир и социализм, 1983. – 190 с.
1030883
   Партии помощник боевой. – Саратов, 1959. – 252с.
1030884
  Суратов К.С. Партии рядовой / К.С. Суратов. – Калининград, 1957. – 455с.
1030885
   Партии рядовой. – М., 1962. – 317с.
1030886
   Партии рядовой. – М., 1964. – 32с.
1030887
   Партии рядовой. – 2-е изд. – М., 1976. – 335с.
1030888
  Артищев В.В. Партии рядовые : роман / Артищев В.В. – Ташкент : Госиздат УзССР, 1954. – 256 с.
1030889
  Моценок М.А. Партии рядовые / М.А. Моценок. – Иркутск, 1960. – 232с.
1030890
  Владиславлев А. Партии там, партии тут // Свободная мысль - 21 : Теоретический и политический журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2003. – № 1. – С.7-16. – ISSN 0869-44435
1030891
  Эрназаров Т. Партийна и советская печать Узбекистана в борьбе за построение социализма. : Автореф... Доктора ист.наук: / Эрназаров Т.; Моск.гос.ун-т. – М, 1965. – 35л.
1030892
  Сапаров А. Партийна организация Туркменистана в борьбе за завершение строительства социалистического общества и проведения Сталинской Конституции : Автореф... канд. ист.наук: / Сапаров А.; АОН при ЦК КПСС, Каф. ист. КПСС. – Москва, 1953. – 16 с.
1030893
  Златков И. Партийната организация и самоуправлението в трудовия колектив / Иван Златков. – София : Партиздат, 1988. – 110 с.
1030894
  Герасименко Г.А. Партийная борьба в Советах Нижнего Поволжья / Г.А. Герасименко. – Саратов, 1966. – 124с.
1030895
  Любомирова Е.С. Партийная борьба в ФРГ вокруг закона о защите молодежи 1951 г. // Вестник Московского университета. Серия 8 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 39-46. – (История ; № 2). – ISSN 0201-7385
1030896
  Везеницина А.С. Партийная группа в колхозе / А.С. Везеницина. – Москва, 1953. – 44с.
1030897
  Комиссаров В.И. Партийная группа подразделения / В.И. Комиссаров. – М., 1968. – 44с.
1030898
  Сарматов Г.А. Партийная забота о качестве продукции / Г.А. Сарматов. – Куйбышев, 1968. – 79с.
1030899
  Синицкий В.Г. Партийная и государстваенная деятельность М.И.Калинина. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Синицкий В.Г.; Высш.парт.шк.при ЦК Ком.Укр. – К, 1982. – 23л.
1030900
  Хоменко В.Я. Партийная и государственная деятельность А.В.Луначарского. 1917-1924 гг. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 570 / Хоменко В.Я. ; Киевский гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1968. – 25 с.
1030901
  Бойко Н.К. Партийная и государственная деятельность Г.И. Петровского в период установления и укрепления Советской власти (ноябрь 1917-1920 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Бойко Н.К. ; КГУ. – Киев, 1968. – 20 c.
1030902
  Курий Г.Н. Партийная и государственная деятельность Г.И.Петровского на Украине в период строительства социализма (1926-май 1938 г.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : / Курий Г.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 24л.
1030903
  Переверзева Раиса Дмитриевна Партийная и государственная деятельность Г.К.Орджоникидзе (1926-1937 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Переверзева Раиса Дмитриевна ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 24 с.
1030904
  Панедилко В.И. Партийная и государственная деятельность Г.К.Орджоникидзе (дек. 1917 - янв. 1920 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор .наук / Панедилко В.И. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 23 с.
1030905
  Азатян Г.Г. Партийная и государственная деятельность Дануша Шавердяна : Автореф... канд. ист.наук: 07.570 / Азатян Г.Г.; Ереванск. гос. ун-т. – Ереван, 1971. – 30л.
1030906
  Блинов А.С. Партийная и государственная деятельность И.А.Акулова. : Автореф... Канд.ист.наук: 571 / Блинов А.С.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1968. – 18л.
1030907
  Юрчук В.И. Партийная и государственная деятельность М.В.Фрунзе на Украине (1921- март 1924 годы) : Автореф... канид.наук: / Юрчук В.И.; Киевский государственный университет им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1949. – 16 с.
1030908
  Юрчук В.И. Партийная и государственная деятельность М.В.Фрунзе на Украине (1921 март 1924 гг.) : Дис... канд. историч.наук: / Юрчук В.И.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1949. – 238,17,15л. – Бібліогр.:л.1-17
1030909
  Парфененко Н.Д. Партийная и государственная деятельность Н.К. Крупской : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Парфененко Н.Д. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 25 с.
1030910
  Тиллаев Ч. Партийная и государственная деятельность Файзуллы Ходжиева (1914-1924 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук / Тиллаев Ч. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Карши, 1972. – 30 с.
1030911
  Никонекно В.Н. Партийная и советская печать -- боевой помощник партии в борьбе за зосзадние индустрии на Урале (1928-1932 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Никонекно В. Н.; Урал.ГУ. – Свердловск, 1977. – 23л.
1030912
  Иванова Р.А. Партийная и советская печать в годы второй пятилетки / Р.А. Иванова. – Москва, 1961. – 75с.
1030913
  Макаускас С. Партийная и советская печать Литвы в борьбе за строительство основ социализма в республике в 1940-1941 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Макаускас С.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1969. – 19л.
1030914
  Снитко Л.П. Партийная и советская печать Украины как источник по истории коллективизации сельского хозяйства : Автореф. дис... канд. ист. наук: / Снитко Л.П.; Киевский гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1965. – 22с.
1030915
  Швец И.А. Партийная информация - инструмент руководства, средство воспитания и контроля / И.А. Швец. – Москва : Знание, 1976. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике . Серия "История и политика КПСС" ; № 11)
1030916
  Гончаров В.А. Партийная информация / В.А. Гончаров. – М, 1971. – 47с.
1030917
  Панфилова А.А. Партийная неделя (1919 год). : Автореф... канд. истор.наук: / Панфилова А.А.; Ин-т Маркса-Энгельса-Ленина при ЦК ВКП(б), 1952. – 20 с.
1030918
  Кисляков Б.И. Партийная организаци в борьбе за высокую производительность труда / Б.И. Кисляков. – Москва, 1955. – 72с.
1030919
  Зырянов Ф.П. Партийная организация-политическое ядро трудового коллектива / Зырянов Ф.П. – Москва, 1975. – 64 с.
1030920
  Диасамидзе Д.Д. Партийная организация Аджарии в борьбе за осуществлении ленинских идей культурной революции. : Автореф... Канд.ист.наук: / Диасамидзе Д.Д.; Ин-т,истории партии при ЦК КП Грузии. – Тбилиси, 1965. – 23л.
1030921
  Джакели А.И. Партийная организация Аджарии в борьбе за подъем сельского хозяйства (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Джакели А. И.; Ин-т ист. партии при ЦК КП Грузии -- филиал ин-та маркс. лен. при ЦК КПСС. – Тбилиси, 1967. – 20л.
1030922
  Думбадзе С.Ш. Партийная организация аджарии в годы Великой Отечественной войны : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Думбадзе С.Ш.; Тбилис.гос.ун-т. – Тбилиси, 1980. – 23л.
1030923
  Тимашев Н.Г. Партийная организация Башкирии в борьбе за подъем культурного урованя трудящихся республики в годы второй пятилетки (1933-1937 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Тимашев Н. Г.; МП РСФСР, Моск. пед. ин-т. – М., 1958. – 18л.
1030924
  Степанов В. Партийная организация в борьбе за стаханоский завод. / В. Степанов. – М, 1951. – 56с.
1030925
  Майстренко В.Ф. Партийная организация г. Одессы в борьбе за социалистическое обобществление промышленного производства (1917-1921 гг.) : Автореф... канд .ист.наук: / Майстренко В. Ф.; ОГУ. – Одесса, 1963. – 22л.
1030926
  Струкова В.Д. Партийная организация города Куйбышева в годы Великой Отечественной войны : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Струкова В.Д. ; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – Москва, 1953. – 16 с.
1030927
  Ильясов Ш.З. Партийная организация Дагестана в борьбе за вовлечение трудящихся в управление промышленным производством в 1959-1965 годах. : Автореф... канд. ист.наук: / Ильясов Ш.З.; Дагест. гос. ун-тет им. В.И.Ленина. – Махачкала, 1967. – 17л.
1030928
  Мартынкова В.В. Партийная организация Днепропетровской области в борьбе за восстановление и дальнейшее развитие сельского хозяйства (1943-1950 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Мартынкова В.В. ; Ин-т повыш. квалиф. преподоват. марксизма-ленинизма при КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1953. – 15л.
1030929
  Гурьев И.М. Партийная организация завода "Красное Сормово" имени А.А. Жданова в период Великой Отечественной войны. : Автореф. дис... канд. ист. наук / Гурьев И.М. ; Горьковск. гос. ун-т. – Горький, 1953. – 20 с.
1030930
  Чечеткин С.Ф. Партийная организация завода в борьбе за повышение производительности труда / С.Ф. Чечеткин. – Куйбышев, 1961. – 80с.
1030931
  Гаджиева А.Г. Партийная организация Закавказья в борьбе за дружбу народов (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Гаджиева А.Г.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1963. – 23л.
1030932
  Губанова А.И. Партийная организация Западно-Казахстанской области в борьбе за подъем сельского хозяйства (1953-1961 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Губанова А.И.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1964. – 22л.
1030933
  Пестриков Ф.С. Партийная организация Западно-Сибирского края в борьбе за социалистическое преобразование сельского хозяйства 1927-1937 гг. : Автореф... д-ра ист.наук: / Пестриков Ф.С.; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. – М., 1967. – 48л.
1030934
  Ленин В.И. Партийная организация и партийная литература / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1965. – 40 с.
1030935
  Ленин В.И. Партийная организация и партийная литература = Партійна організація і партійна література / В.И. Ленин. – Київ : Дніпро, 1975. – 69 с. – Текст парал. на рус. и укр. яз. - Миниатюрное издание
1030936
  Ленин В.И. Партийная организация и партийная литература / В.И. Ленин. – Москва : Книга, 1980. – 238 с. : 1 портр. – Миниатюрное издание
1030937
  Луненко Г.И. Партийная организация и печать / Г.И. Луненко. – М., 1962. – 79с.
1030938
  Давыдов И.В. Партийная организация Кабардинской АССР в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Давыдов И.В.; Рост. гос. ун-т им. В.М.Молотова. Кафедра марксизма-ленинизма. – Ростов -на-Дону, 1954. – 22л.
1030939
  Кайргельдин А. Партийная организация Казахстана в борьбе за выполнение постановлений ЦК ВКП(б) по идеологическим вопросам в годы четвертой Сталинской пятилетки : Автореф... канд. ист.наук: / Кайргельдин А.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории КПСС. – Москва, 1953. – 16 с.
1030940
  Абдвахитов К. Партийная организация Казахстана в борьбе за дальнейшее и укрепление общественного хозяйсва колхозов республики. : Автореф... Канд. ист. наук: / Абдвахитов К.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1959. – 20л.
1030941
  Байгужин К. Партийная организация Казахстана в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг) : Автореф... канд.ист.наук: / Байгужин К.; Казах. гос. ун-т им С.М.Кирова. – Талды-Курган, 1955. – 11л.
1030942
  Демиденко В.Д. Партийная организация Каменец-Подольской области УССР в борьбе за восстановление социалистического хозяйства (1945-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Демиденко В.Д. – Киев, 1950. – 21 с.
1030943
  Дежанова Л.С. Партийная организация Карелии - руководитель движения за коммунистический труд в промышленности республики (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Дежанова Л.С.; Петрозаводский гос. ун-т. – Петрозаводск, 1968. – 28л.
1030944
  Шамрай Н.Г. Партийная организация Каховского ГЭС в борьбе за успешное строительство и досрочный пуск станции. : Автореф... Канд.ист.наук: / Шамрай Н.Г.; Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1966. – 24л.
1030945
  Малабаев М. Партийная организация Киргизии в борьбе за развитие промышленности в первой пятилетке / М. Малабаев. – Фрунзе, 1965. – 96с.
1030946
  Бутенкод Н.И. Партийная организация Киргизии в борьбе за создание и укрепление многонациональной партийно-советской печати. : Автореф... Канд.ист.наук: / Бутенкод Н.И.; Высш.парт.школа при ЦК КПСС. – М, 1961. – 14л.
1030947
  Малабаев М. Партийная организация Киргизии в борьюе за развитие промышленности в реконструктивный период / М. Малабаев. – Фрунзе, 1967. – 352с.
1030948
  Оленюк А.Н. Партийная организация Кировоградсткой области в борьбе за восстановление и дальнейшее развитие сельского хозяйства в послевоенных период (1946-1950 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Оленюк А. Н.; МВО СССР, ИПКП маркс. лен. КГУ. – Киев, 1952. – 18 с.
1030949
  Бонарев Н.П. Партийная организация колхоза "Пламя" / Н.П. Бонарев. – М, 1948. – 44с.
1030950
  Ракин Я. Партийная организация колхоза имени Чкалова. / Я. Ракин. – Молотов, 1953. – 40с.
1030951
  Мышляев Н.П. Партийная организация Красногвардейского района Москвы в годы Великой Отечественной войны Советского союза. : Автореф... Канд.ист.наук: / Мышляев Н.П.; Моск.обл.пед.ин-т. – Москва, 1953. – 16 с.
1030952
  Савицкий А.А. Партийная организация Краснодарского края в борьбе за восстановление и дальнейшее развите народного хозяйства в послевоенный период 1946-1950 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Савицкий А А.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1951. – 15 с.
1030953
  Гнидаш И.В. Партийная организация Кременчугской ГЭС в борьбе за успешное строительство и досрочный пуск станции (1954-1960 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Гнидаш И.В. ; Харьк. гос. ун-т , Кафедра истории КПСС. – Харьков, 1967. – 22 с.
1030954
  Трубицына А.Н. Партийная организация Кубани в борьбе за социалистическую реконструкцию сельского хозяйства в годы первой пятилетки (1928-1932 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Трубицына А.Н.; Ин-т повышен. квалификации преподават. марксизма-ленинизма при Моск. орд. Ленина гос. ун-те им. М.В.Ломо. – Москва, 1953. – 15 с.
1030955
  Федотов И.А. Партийная организация Кузбаса в борьбе за внедрение передового опыта в угольной промышленности в период между ХХ и XXII съездами КПСС (1956-1961 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: / Федотов И.А.; Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1964. – 19л.
1030956
  Коновалова Т.В. Партийная организация Кузбасса в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Коновалова Т.В. ; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Моск. гос. ун-те. – Москва, 1953. – 16 с.
1030957
  Бурмистрова В.А. Партийная организация Ленинграда -- вдохновитель и организатор трудовых подвигов рабочего класса в годы ВОВ (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Бурмистрова В. А.; ЛГУ , каф. ист. КПСС. – Л., 1964. – 15л.
1030958
  Львова К.Ф. Партийная организация Ленинграда в борьбе за усиление роли профсоюзов в хозяйственном строительстве (1956-1958 годы) : Автореф... канд. ист.наук: / Львова К.Ф.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Каф. истории КПСС. – Ленинград, 1967. – 18л.
1030959
  Дербинов Ю.В. Партийная организация Московской обл. в борьбе за организационно-хозяйственное Укрепление укрупненных колхозов (1950-1953 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Дербинов Ю. В.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1954. – 16л.
1030960
  Никифорчук И.П. Партийная организация Одессы в годы реакции и нового революционного подъема (1907-1917 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Никифорчук И.П. ; МВССО УССР, ОГУ. – Одесса, 1963. – 31 с.
1030961
  Мигаль Б.К. Партийная организация Полтавщины в борьбе за восстановление сельского хозяйства. : Автореф... Канд.ист.наук: / Мигаль Б.К.; М-вод высш и сред.образ.УССР,. – Харьков., 1963. – 27л.
1030962
  Алексеев В.Г. Партийная организация Самарской губернии в борьбе за восстановление народного хозяйства (1921-1925 гг.) / В.Г. Алексеев. – Куйбышев, 1961. – 84 с.
1030963
  Алексеев В.Г. Партийная организация Самарской губернии в борьбе за восстановление народного хозяйства (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Алексеев В. Г.; Акад. общ. наук при ЦК КПСС. – М., 1964. – 18л.
1030964
  Стрельцова А.И. Партийная организация Саратовской губернии в борьбе з проведение политики партии в деревне в восстановительный период : Автореф... канд.ист.наук: / Стрельцова А.И.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – Москва, 1953. – 18 с.
1030965
  Петрова М.П. Партийная организация Ставрополья во главе партизанского движения в годы иностранной военной интервенции и гражданской войны : Автореф... канд. ист.наук: / Петрова М.П.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1953. – 16 .
1030966
  Терновой О.И. Партийная организация Сталинграда в борьбе за развитие социалистического соревнования в первой послевоенной сталинской пятилетке : Автореф... канд. ист.наук: / Терновой О.И. – Москва, 1951. – 16 с.
1030967
  Макашов А.В. Партийная организация Таджикистана в 1924-1926 годах / А.В. Макашов. – Душанбе, 1964. – 208с.
1030968
  Шупикова М.С. Партийная организация Таджикистана в борьбе за организационно-хозяйственное укрепление колхозов в послевоенный период : Автореф... канд. ист.наук: / Шупикова М.С.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. – Москва, 1954. – 16л.
1030969
  Кабилов А.Я. Партийная организация Таджикистана в годы Великой Отечественной войны : Автореф... канд. ист.наук: / Кабилов А.Я.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории КПСС. – Москва, 1953. – 16 с.
1030970
  Саркин В.Г. Партийная организация Татарии в условиях восстановительного периода (1921-1926 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Саркин В. Г.; МВССО РСФСР, Казан.ГУ. – Казань, 1963. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1030971
  Гайфуллин У.Н. Партийная организация Татарской АССР в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Гайфуллин У.Н.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломносова. ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма. – М., 1954. – 17л.
1030972
  Некрасов П. Партийная организация укрупненного колхоза / П. Некрасов. – Архангельск, 1952. – 32с.
1030973
  Ульянов П. Партийная организация укрупненного колхоза. / П. Ульянов. – М., 1952. – 92с.
1030974
  Захаров О.А. Партийная организация учреждения / О.А. Захаров, П.А. Окурцов. – Москва, 1976. – 56с.
1030975
  Фатеев П.И. Партийная организация Харьковского завода транспортного машиностроения имени Малышева в борьбе за выполнение решений ХХ съезда КПСС в области развития советского тепловозостроения 91956-1960 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Фатеев П.И.; МВ и ССО УССР. ХГУ им. А.М.Горького. Каф. истории КПСС. – Харьков, 1962. – 24л.
1030976
  Модебадзе С.М. Партийная организация Юго-Осетин в борьбе за осуществление семилетнего плана развития народного хозяйства (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Модебадзе С.М.; Ин-т истории партии при ЦК КПСС Грузии - филиал Ин-та маркс.-лен. при ЦК КПСС. – Тбилиси, 1967. – 22л.
1030977
  Шамарин И.Н. Партийная организацияы Кузнецкого металлургического комбината в борьбе за повышение производительности труда и досрочное выполнение четвертого пятилетнего плана. : Автореф... Канд.ист.наук: / Шамарин И.Н.; М-во просвещения РСФСР.Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1962. – 15л.
1030978
  Тимонин В.И. Партийная печать в борьбе против троцкистко-зиновьевского блока (1926-1927) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Тимонин В.И. ; АОН при ЦК КПСС, Каф. ист. КПСС. – Москва, 1971. – 17 с.
1030979
  Быков В.И. Партийная печать Западной Сибири и ее роль в мобилизации населения на помощь фронту : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 580 / Быков В.И. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1971. – 26 с.
1030980
  Борисов Г.В. Партийная печать как источник изучения пропаганды и практики осуществления ленинского кооперативного плана (1923-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Борисов Г.В.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. Кафедра истории КПСС. – Горький, 1970. – 24л.
1030981
  Делия Владимир Федорович Партийная пресса-инструмент партийного контроля и проверки исполнения (На материалах республиканских и областых газет Украинской ССР (1971-1975 гг.)) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.10 / Делия Владимир Федорович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 24 с.
1030982
  Степин Анатолий Афанасьевич Партийная пропаганда в 60-80-е годы: Опыт и уроки (На материалах компартии Украины) : Дис... доктора ист.наук: 07.00.01 / Степин Анатолий Афанасьевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1989. – 379л. – Бібліогр.:л.351-379
1030983
  Степин А.А. Партийная пропаганда в 60-80-е годы: опыт и уроки. : Автореф... доктора ист.наук: 07.00.01 / Степин А.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1989. – 50л.
1030984
  Акишин Е.М. Партийная пропаганда в системе научного управления развитым социалистическим обществом. : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Акишин Е.М.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1992. – 194 л. – Бібліогр.:л.178-194
1030985
  Горова М.Г. Партийная пропаганда и формирование научного мировоззрения : Автореф... канд. филос.наук: / Горова М. Г.; ВПШ при ЦК КПСС, Каф. науч. коммун. – М., 1972. – 19л.
1030986
  Слободянюк Р.Д. Партийная публицистика на Украине периода гражданской войны : Автореф. дис. ... д-ра историч. наук : 07.00.10 / Слободянюк Р.Д. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 48 с.
1030987
   Партийная работа в военное время. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Госполитиздат, 1943. – 118 с.
1030988
  Кочергин А.Н. Партийная работа в вузе : Некоторые вопр. формирования специалистов в условиях науч.-техн. революции / А. Кочергин, А. Дубнов, Л. Лисс. – Москва : Политиздат, 1979. – 230 с.
1030989
  Ракова Е.И. Партийная работа в деревне в восстановительный период. : Автореф... Канд.ист.наук: / Ракова Е.И.; Моск.ордена Ленина и ордена Труд.Красного Знам.гос.ун-т. – М, 1956. – 17л.
1030990
  Степанов А.М. Партийная работа в деревне в период между 8 и 9 съездами РКП(б). : Автореф... Канд.ист.наук: / Степанов А.М.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1958. – 16л.
1030991
  Сорвина А.С. Партийная работа в условиях специализации и концентрации сельскохозяйственного производства / А.С. Сорвина. – Москва, 1979. – 119 с.
1030992
  Морщаков Ф.М. Партийная работа и научная организация труда. / Ф.М. Морщаков, А.С. Семагин. – Свердловск, 1966. – 138с.
1030993
  Пономарев Л.Н. Партийная работа и экономика / Л.Н. Пономарев. – М., 1987. – 304с.
1030994
  Резванов В.М. Партийная работа на селе (1945=1959 гг.) / В.М. Резванов. – Москва : Мысль, 1986. – 174, [2] с. – Библиогр.: с. 159-175
1030995
  Гапон Э.А. Партийная работа среди женщин Петрограда в годы гражданской войны (1918-1920) : Автореф... канд. ист.наук: 07.570 / Гапон Э.А.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 14л.
1030996
  Макаренко Б.И. Партийная система России в 2008-2009 гг. : аналитический доклад / Б.И. Макаренко ; [отв. за вып. Ю.Ю. Тыртова] ; РАН, Ин-т науч. информ. по общественным наукам. – Москва : ИНИОН РАН, 2009. – 80 с. : илл., табл. – ISBN 978-5-248-00505-5
1030997
  Фоминых В.Н. Партийная тема в газете / В.Н. Фоминых. – М., 1977. – 140с.
1030998
  Свитич Л.Г. Партийная тема в газете. Проблемы эффективности: лекции / Л.Г. Свитич. – М,, 1981. – 80с.
1030999
  Данилов А.П. Партийная тема в прессе Чувашской АССР / А.П. Данилов. – Чебоксары, 1989. – 88с.
1031000
  Окладной Г.М. Партийная этика руководителя / Г.М. Окладной. – Киев, 1987. – 48с.
<< На початок(–10)1031103210331034103510361037103810391040(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,