Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1031103210331034103510361037103810391040(+10)В кінець >>
1030001
  Пахльовська О. "Поїзд у Варшаву" // "Гармонія крізь тугу дисонансів..." : [літопис долі Л. Костенко] / І.М. Дзюба, Л.В. Костенко, Є О. Пахльовська. – Київ : Либідь, 2016. – С. 554-563. – ISBN 978-966-06-0713-2
1030002
  Шевченко Максим "Пока Европа в соединении, мы с ней бороться не в силах" // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 8. – С. 87-91. – ISSN 0235-7089


  Російська стратегія в Кримській війні та суспільна думка.
1030003
  Массіміліано Ді "Показати Україну без стереотипів і штампів" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 22-23 червня (№ 110/111). – С. 28


  Італійський журналіст Массіміліано Ді Паскуале - про нову книжку, присвячену Україні, та неоднозначну ситуацію в італійському суспільстві."
1030004
  Горбаневская Н. "Показать, каким был журнал на самом деле..." : интервью / / Наталия Горбаневская; Е. Скарлыгина // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2007. – № 2. – С. 298-307. – ISSN 0042-8795


  Журнал "Континент"
1030005
  Шевченко А.Є. "Покарання" та "намір" в канонічному праві: сподівання П"єра Абеляра / А.Є. Шевченко, О.С. Туренко // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 3 : Основоположні принципи права як його ціннісні виміри. – С. 59-62
1030006
  Перепелиця Г. "Поки не будуть офіційно визначені суб"єкти конфлікту, жодного вирішення він не матиме" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 9 липня (№ 119). – С. 9


  Як слід оцінювати інформаційний наступ Кремля та дипломатичну контратаку української влади?
1030007
  НепомнящийА.А "Поки оберігаємо та рятуємо, де можна, але це дуже важко...": невідомі матеріали з історії пам"яткоохоронної роботи в Криму за матеріалами листування А.І. Маркевича та С.Ф. Платонова // Праці Центру пам"яткознавства : наукове видання / Центр пам"яткознавства НАНУ. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 201-227. – ISBN 966-531-142-5
1030008
  Диб"як Неоніла "Поки я обриватиму вишні..." : поезія : вірші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 99-104. – ISSN 0208-0710
1030009
  Жежера В. "Покиньте Капацію та їдьте до Гетьманщини" // Країна : тижневий журнал по - українськи. – Київ, 2010. – № 5 (8). – С. 54-57
1030010
  Шебеліст С. "Поклик дужого чину": публіцистика професора А. Погрібного // Постаті в історії журналістики : невідоме про відомих, нові факти про забутих діячів : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної студентської наукової конференції "Студентська наука і практика: моделі трансформації, Болонський процес та розвиток інформаційного простору", Київ, 3-4 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики ; Дослідницький центр історії укр. преси ; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – С. 78-80
1030011
  Торба В. "Поклик звіра" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 24 грудня (№ 241)


  Донбас врятують лише світові процеси, які мають знести хвору диктаторську машину агресора.
1030012
  Цветаева М.И. "Поклонись Москве..." / М.И. Цветаева. – М, 1989. – 527с.
1030013
  Кабкова О. "Поклоніння ящірці" Л. Дереша та "Оригінал Лаури" В. Набокова6 естетична дзеркальність


  Стаття пропонує погляд на співбуття двох очевидно відмінних текстів, що уможливлюють віднаходження подібностей. Універсальні культурні ходи, властиві прозі Л. Дереша та В. Набокова, дозволяють простежити естетичний відблиск останнього незавершеного ...
1030014
  Мережинская А.Ю. "Поколение 90-х" и "двадцатилетние". Типологические черты литературного направления. Статья первая // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2009. – Вып. 13. – С. 262-283. – ISBN 978-966-8906-28-2
1030015
  Хазанов А.М. "Поколение Кабрала": путь в революцию // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2012. – № 3. – С. 159-184. – ISSN 0130-3864


  Амілкар Кабрал - лідер національно-визвольного руху Гвінеї-Бісау та Островів Зеленого Мису , убитий 20 січня 1973 року.
1030016
  Парфенюк Любовь "Покоряем" средние таблицы ББК // Библиотека : Массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 40-41. – ISSN 0869-4915
1030017
  Карасев А.С. ...Пока не зажглись ракеты / А.С. Карасев. – Саратов, 1975. – 158с.
1030018
  Пападопулу А. [Покірлива дочка та інші оповідання / Александра Пападопулу. – Афіни : Нефелі, 1993. – 233, [3] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Наша прозова традиція ; 50]). – ISBN 960-211-148-8
1030019
  Каздагліс Н. [Покликані : роман / Нікос Каздагліс ; худож. оформлення Йоргоса Варламоса. – 8-е вид. – Афіни : Кедрос, 1992. – 207 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою
1030020
  Вітті М. [Покоління 30-х років : ідеологія та форма / Маріо Вітті. – Афіни : Ерміс, 1989. – 375, [4] с. – Видання новогрецькою мовою
1030021
  Кондратьева Д.К. «Показання перед неведомым судом...» (по материалам "Рабочих тетрадей 60-х годов" А.Т. Твардовского) // Проблеми сучасного літературознавства / Одеський нц. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одесса, 2004. – № 13. – С. 127-136. – ISBN 966-587-057
1030022
  Авраамов Д.С. По-коммунистически : движение за коммунистич. труд и воспитание молодежи / Авраамов Д.С. – Москва : Знание, 1960. – 40 с. – Библиогр. в конце кн. – (Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний ; Серия 10. Молодежная 5)
1030023
   Поиски, разведка и геология-экономическая оценка месторождений вольфрама.. – М, 1983. – 230с.
1030024
   Поиски, разведка и геолого-промышленная оценка апатитовых месторождений хибинского типа.. – Л, 1987. – 187с.
1030025
  Сыса Л.В. Поиски, разведка и оценка запасов пресных подземных вод для целей водоснабжения : Учебное пособие / Л.В. Сыса. – Воронеж, 1980. – 76с.
1030026
   Поиски, разведка и оценка месторождений бора.. – М, 1983. – 193с.
1030027
   Поиски, разведка и оценка месторождений молибдена. – Москва : Недра, 1984. – 199с.
1030028
   Поиски, разведка и оценка прогнозных ресурсов и эксплуатиционных запасов теплоэнергетических вод.. – М, 1989. – 124с.
1030029
   Поиски, разведка и оценка россыпных месторождений олова.. – М, 1984. – 143с.
1030030
   Поиски, разведка и оценка хромитовых месторождений. – М, 1987. – 166с.
1030031
   Поиски, разведка и оценка хромитовых месторождений.. – М, 1987. – 165с.
1030032
  Вартанян Г.С. Поиски, разведка и оценка эксплуатационных запасов месторождений минеральных вод. / Г.С. Вартанян, Л.А. Яроцкий. – Москва, 1972. – 127с.
1030033
   Поиски, разведка и промышленная оценка месторождений хризотиласбеста.. – М, 1979. – 93с.
1030034
  Нечаев Г.А. Поиски, разведка и промышленная оценка месторождений цементного сырья / Г.А. Нечаев. – М., 1971. – 192с.
1030035
   Поиски, разведка и разработка нефтяных и газовых месторождений Западного Урала и Приуралья.. – Пермь, 1983. – 109с.
1030036
   Поиски, разведка и эксплуатация морских месторождений нефти и газа.. – Л, 1975. – с.
1030037
   Поиски, разведка, оценка запасов и эксплуатация линз пресных вод.. – М, 1969. – 304с.
1030038
  Хазанович Ю.Я. Поиски, тревоги, мечты: Очерки и рассказы / Ю.Я. Хазанович. – Свердловск, 1958. – 364с.
1030039
  Сноу Чарлз Перси Поиски. / Сноу Чарлз Перси. – Москва, 1964. – 343с.
1030040
  Палиенко Э.Т. Поискова и инженерная геоморфология : Учебное пособие / Э.Т. Палиенко. – Киев : Вища школа, 1978. – 198с.
1030041
  Ротенберг В.С. Поисковая активность и адаптация / В.С. Ротенберг, В.В. Аршавский. – Москва, 1984. – 192с.
1030042
  Палиенко Э.Т. Поисковая и инженерная геоморфология / Э.Т. Палиенко, 1979. – 198с.
1030043
  Евзикова Н.З. Поисковая кристалломорфология / Н.З. Евзикова. – Москва : Недра, 1984. – 143с.
1030044
  Кудряшев М.О. Поисковая оптимизация: что надо делать / Михаил Олегович Кудряшев // Современная библиотека : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информ. центр сотрудничества "ЛИТЕРА" ; Изд. центр "Литера-Пресс". – Москва, 2013. – № 10 (40). – С. 58-63. – ISSN 2072-3849


  Поисковые системы дают сайту наибольшее количество посетителей, поэтому очень важно, чтобы размещаемые тексты соответствовали определенным требованиям. С помощью таких текстов можно вывести сайт на более высокие позиции в поисковой выдаче. В публикации ...
1030045
  Якубович А.Л. Поисково-разведочная радиометрическая аппаратура / А.Л. Якубович. – Москва : Госгеолтехиздат, 1960. – 206с.
1030046
  Бакулин В.Г. Поисковое бурение : Опыт нефтяников Краснодарского экономич. района / В.Г. Бакулин. – Москва, 1961. – 89с.
1030047
  Бестужев-Лада Поисковое социальное прогнозирование / Бестужев-Лада. – Москва, 1984. – 271 с.
1030048
  Рагимова М.А. Поисковые возможности Сводного каталога в Интернете // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2005. – № 1. – С. 71-76. – ISSN 0130-9765


  Анализ поисковых возможностей БД Российский сводный каталог (РСвК) в Интернете. Краткая характеристика системы. Перспективы развития базы данных.
1030049
  Тохтуев Г.В. Поисковые критерии железистых кварцитов и богатых железных руд украинского щита / Г.В. Тохтуев. – Киев, 1978. – с.
1030050
  Губкин Н.В. Поисковые критерии и основы прогноза гидрогенных урановых месторождений / Н.В. Губкин, А.А. Смирнов. – М, 1981. – 54с.
1030051
   Поисковые критерии твердых полезных ископаемых БССР.. – Минск, 1985. – 196с.
1030052
  Батищев Д.И. Поисковые методы оптимального проектирования / Д.И. Батищев. – Москва, 1975. – 216 с.
1030053
  Перебитюк Николай Васильевич Поисковые научно-технические средства и их применение при расследовании преступлений : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.09 / Перебитюк Николай Васильевич; КУ им.Т.Шевченко. – К., 1995. – 220л. – Бібліогр.:л.198-211
1030054
  Лазько Е.М. Поисковые признаки и геологические предпосылки поисков полезных ископаемых / Е.М. Лазько. – Львов-Х., 1953. – 48с.
1030055
  Пономарев В.Г. Поисковые признаки и оценочные критерии свинцово-цинкового оруднения Енисейского кряжа / В.Г. Пономарев, Ю.А. Забиров. – Новосибирск, 1988. – 141с.
1030056
  Никитин М. Поисковые теории рынков (Нобелевская премия по экономике 2010 года) / М. Никитин, А. Юрко // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2011. – № 1. – С. 51-64. – ISSN 0042-8736


  В работе дан обзор поискового подхода к анализу рынков, разработанного лауреатами Нобелевской премии по экономике 2010 г. – Питером Даймондом, Дейлом Мортенсеном и Кристофером Писсаридесом. Основное внимание уделяется применению поискового подхода к ...
1030057
  Фалькович П.А. Поитическая жизнь Германии / Павел Фалькович. – Москва : Изд. Печать Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1914. – 32 с. – (Война и культура : серия брошюр, изд. Исторической комиссией при уч. отд. О.Р.Т.З. ; № 27)
1030058
  Столяров Ю.Н. Поищем истоки идеи электронной библиотеки в Библии и Коране // Научные и технические библиотеки : ежемесячный сб. по вопросам теории и практики библ. дела. – Москва, 2001. – № 2. – С.61-69. – ISSN 0130-9765
1030059
  Діковська І. Поіменовані та непоіменовані договори у праві окремих країн // Приватне право : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 1. – С. 260-266


  У статті розглядаються підходи до розуміння поіменованих договорів у праві окремих країн, аналізуються способи регулювання непоіменованих договорів. Зроблено висновок про те, що право різних держав по-різному підходить до визначення поняття ...
1030060
  Резнік О. Поінформованість населення України щодо впровадження урядових реформ // Соціальні виміри суспільства : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т соціології ; голов. ред. М. Шульга. – Київ, 2012. – Вип. 4 (15). – C. 269-279. – ISSN 2078-6948
1030061
  Большак В. Поїдем за Десну / В. Большак. – Київ, 1959. – 124 с.
1030062
  Большак В.Г. Поїдем за Десну... : документальні повісті. нариси / В.Г. Большак. – Київ : Дніпро, 1976. – 304 с.
1030063
   Поїдемо від Перемишля до Берліна // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 4. – С. 60-61 : фото. – ISSN 1998-8044
1030064
   Поїдемо з вітерцем? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 2, березень - квітень. – С. 14-17 : фото. – ISSN 1998-8044
1030065
  Литвинов В.В. Поїзд із ночі / В.В. Литвинов. – К., 1992. – 365с.
1030066
  Кононенко Петро Поїзд на Варшаву : поезії // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2003. – № 2/3 (7/8). – С. 246-248
1030067
  Суходольський В. Поїзд прийде вчасно / В. Суходольський. – К, 1958. – 200с.
1030068
  Реджані Р. Поїзд сонця / Р. Реджані. – Київ, 1989. – 221с.
1030069
  Самойлов Юрій Поїзд як літак... Чи це можливо? // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 6. – С. 60-62 : фото. – ISSN 1998-8044
1030070
  Ющенко О. Поїзди гудуть за Ірпінню... / Олекса Ющенко, Олександр Ющенко. – Ірпінь : [б. в.], 2003. – 416 с. – ISBN 966-8071-58-1
1030071
  Головко О.Ф. Поїзди надії : поезії / О.Ф. Головко. – Київ, 1984. – 103 с.
1030072
  Вакар Г. Поїзди підуть на Париж / Г. Вакар. – Харків, 1932. – 236с.
1030073
  Плоткін Г. Поїздка до Ізраїлю : Подорожні нататки / Г. Плоткін. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 175с.
1030074
  Іванина В.М. Поїздка до матері / В.М. Іванина. – Київ : Молодь, 1987. – 157 с.
1030075
  Константинов В.О. Поїздка М.Ф. Біляшівського до Глухова у 1901 році / В.О. Константинов, С.Ю. Жарикова // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2016. – Вип. 9. – С. 426-428. – ISSN 2218-4805
1030076
   Пой песню,пой!. – М, 1961. – 192с.
1030077
   Пой с друзьями.. – Л, 1957. – 191с.
1030078
  Садри М. Пой соловей : стихи / Мухамед Садри ; пер. с татар. – Казань : Советский писатель, 1963. – 68 с.
1030079
  Украинка Леся Пой, моя песня. / Украинка Леся. – М., 1971. – 143с.
1030080
  Макаров П А. Пой, моя хорошая! / П А. Макаров, . – Пермь, 1959. – 454с.
1030081
  Котта Ф.М. Пой, скворец! / Ф.М. Котта. – Таллин, 1956. – 104с.
1030082
  Блынский Д.И. Пойдем в мой край / Д.И. Блынский. – М, 1971. – 158с.
1030083
  Скворцов А.М. Пойдем в мой цех / А.М. Скворцов. – Симферополь, 1962. – 32с.
1030084
  Баташов В.С. Пойдем Волошинской тропой / В.С. Баташов. – Симферополь, 1991. – с.
1030085
  Сенкевич Г. Пойдем за ним : рассказ Генрика Сенкевича / Пер. с пол. В.М. Лаврова. – Москва : Изд. ред. "Русская мысль" ; Типо-лит. Высч. утв. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1895. – 56 с.
1030086
  Стиль А. Пойдем танцевать, Виолина / А. Стиль. – Москва, 1973. – 192 с.
1030087
  Кусургашев М.Д. Пойдемте с нами! / М.Д. Кусургашев, А.М. Невский. – Москва, 1959. – 96 с.
1030088
  Семиноженко В. Пойдет на пользу? Результативность науки поднимают грантами и льготами / беседу вела В. Гаташ // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 13 сентября (№ 37). – С. 20


  "Сегодня законодательно определено наличие лишь одного фонда, который имеет право осуществлять финансовую поддержку научных исследований за счет средств госбюджета, - это Государственный фонд фундаментальных исследований. План же предусматривает ...
1030089
  Злобина Д.Д. Пойдешь ли со мной в дорогу? / Д.Д. Злобина. – Саратов, 1979. – 95с.
1030090
  Голубков М.Д. Пойду глухаря добуду / М.Д. Голубков. – Пермь, 1991. – 284,2с.
1030091
  Щеткина Е. Пойдут ли деньги за студентом в нашем вузовском бедламе? // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2017. – 19 июня (№ 25). – С. 22


  "Представляя основы бюджетной политики до 2020 г., министр финансов Александр Данилюк сообщил, что уже через три года система финансирования высшего образования коренным образом изменится: будет введен принцип "деньги ходят за студентом", а высшие ...
1030092
  Шевченко О. Пойма : сценарий // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2008. – № 6. – С. 106-147.
1030093
  Бойнов А.И. Пойма Иртыша / А.И. Бойнов, А.И. Кузьмин. – Омск, 1975. – 111с.
1030094
  Шустов Б.С. Пойма реки Оки и Мещерская низменность в пределах Рязанской области и освоение их богатств. / Б.С. Шустов. – Рязань, 1951. – 32с.
1030095
  Даррелл Д. Поймайте мне колобуса / Д. Даррелл. – М, 1975. – 156с.
1030096
  Даррелл Д. Поймайте мне колобуса / Д. Даррелл. – М, 1985. – 311с.
1030097
  Демидов В.Е. Пойманное пространство / В.Е. Демидов. – Москва : Знание, 1982. – 208 с.
1030098
  Мейнк В. Пойманное солнце / В. Мейнк. – М., 1974. – 150с.
1030099
  Стаздайте Ю. Пойманные луга юры и минии. : Автореф... канд.биол.наук: 094 / Стаздайте Ю.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1968. – 21л.
1030100
   Пойманные почвы Русской равнины. – Москва, 1962. – 220 с.
1030101
   Пойманные почвы Русской равнины.. – М, 1963. – 199с.
1030102
  Жемайте Пойманный бес : рассказы / Жемайте; пер. Ф.Шуравина. – Каунас : Гос. изд. худ. лит. ЛССР, 1950. – 428 с.
1030103
  Бакбергенов К.С. Пойманый ветер / К.С. Бакбергенов. – Алма-Ата, 1980. – 55с.
1030104
   Пойманыс поличным.. – 2-е изд. – М, 1962. – 152с.
1030105
  Юрченко В. Поймать волну. Стране пора подняться на новый технологический уровень / подготовила Н. Булгакова // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 15 ноября (№ 46). – С. 5


  Девиз I Международного форума технологического развития “Технопром-2013”, прошедшего в Новосибирске, - “Шестой технологический уклад как стратегический вектор развития России”. Между тем, по данным на 2010 год, в нашей стране доля пятого ...
1030106
   Поймать вора.. – М, 1991. – 77с.
1030107
  Миловидова Елена Поймать впечатление: сезон рыбалки на форель // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 12 (2939). – С. 52-53 : фото
1030108
  Копривица-Ковачевич Поймать лисицу. / Копривица-Ковачевич. – М, 1985. – 142с.
1030109
  Сасовский А. Поймать муху на обратной стороне Луны // 2000 : еженедельник. – Киев, 2014. – 31 октября - 6 ноября (№ 44). – С. С 1-2


  Про франц. математика Ферма і його знамениту теорему.
1030110
  Марчук Андрей Поймать рыбку в мутной воде : фотомастер // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 8. – С. 44-50 : Фото
1030111
  Доброхотив Б.П. Пойменно-болотные очаги туляреми Европейской части СССР и некоторые вопросы их районирования. : Автореф... Канд.биол.наук: / Доброхотив Б.П.; АМН СССР. – М, 1966. – 18л.
1030112
  Рязанов П.Н. Пойменные геокомплексы малых рек Центра Русской равнины и особенности их динамики и развития (на примере р. Протвы) : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.01 / Рязанов П. Н.; МГУ. – М., 1978. – 20л.
1030113
  Рязанов П.Н. Пойменные геокомплексы р. Протвы и перспективы их использования (опыт изучения поймы малой реци центра русск. равнины) : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.01 / Рязанов П. Н.; МГУ. – М., 1980. – 20л.
1030114
  Морозов И.Р. Пойменные ивняки и их использование / И.Р. Морозов. – М.-Л., 1936. – 88с.
1030115
  Буртыс Н.А. Пойменные луга верхнего течения Немана : Автореф... канд. биол.наук: / Буртыс Н. А.; АН БССР, Ин-т эксперим. ботаники. – Минск, 1966. – 21л.
1030116
  Афанасьев Д.Я. Пойменные луга Днепра. (Их геоботан. характеристика и сравнение с лугами основных днепрвских притоков и крупных рек - Дона и Волги) : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Афанасьев Д.Я. ; АН УССР. Объедин. совет биол. наук. – Киев, 1965. – 36 с. – Бібліогр.:с.35-36
1030117
  Номоконов Л.И. Пойменные луга Енисея / Л.И. Номоконов. – М, 1959. – 456с.
1030118
  Сипайлова Л.М. Пойменные луга левобережного Полесья УССР, пути их улучшения и рационального использования. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.05 / Сипайлова Л.М.; Центр.Республ.Бот.сад. – Киев, 1983. – 25л.
1030119
  Сапегин Л.М. Пойменные луга Птичи, их улучшение и рациональное использование : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Сапегин Л.М. ; АН УССР , Ин-т ботаники. – Киев, 1968. – 24 с.
1030120
  Зарубин А.М. Пойменные луга рек Онона и Ингоды, их состояние и использование : Автореф... канд. биол.наук: / Зарубин А.М.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1967. – 24л.
1030121
  Агелеуов Е.А. Пойменные луга реки Урал / Е.А. Агелеуов. – Алма-Ата : Наука, 1982. – 224 с.
1030122
  Рыжиков А.И. Пойменные луга Русской равнины : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 8. – С. 28-30 : Фото. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0016-7207
1030123
  Агелеуов Е.А. Пойменные луга среднего теения р.Урал (в природном и сельскохозяйственном отношениях). : Автореф... канд. биол.наук: / Агелеуов Е.А.; Саратовский гос. ун-т. – Саратов, 1966. – 21л.
1030124
  Зинченко А.И. Пойменные почвы реки Оки : Автореф... канд. географ.наук: 695 / Зинченко А.И.; МГУ. – М., 1970. – 28л.
1030125
   Пойменные почвы Русской равнины. – Москва : МГУ
Вып.1. – 1962. – 218 с. + Прилож.
1030126
   Пойменные почвы Русской равнины. – Москва
Вып.2. – 1963. – 198 с.
1030127
  Петренко А.З. Пойменные тополёвые леса среднего течения р.Урала. (От п. Илек до п. Калмыково) : Автореф... канд. биол.наук: / Петренко А.З.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1966. – 18л.
1030128
  Баженов Г.В. Пойми меня / Г.В. Баженов. – Москва, 1977. – 287с.
1030129
  Постников О.П. Пойми своего ближнего: повесть / О.П. Постников. – Алма-Ата, 1984. – 189с.
1030130
  Потапов Владимир Поймите правильно : Зачем горожанину Jeep? // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 8. – С. 142-143 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
1030131
  Роговой П.П. Поймы рек Днепра, Сожа и Припяти (в пределах БССР) и их хозяйственное использование. / П.П. Роговой, П И. Янович, . – Минск, 1957. – 238с.
1030132
  Баткин В.С. Пойте песни о верности / В.С. Баткин. – Харьков, 1967. – 72с.
1030133
  Короткова Р.С. Пойте с нами / Р.С. Короткова. – Москва, 1973. – 95 с.
1030134
  Арутюнян Г.А. Пойте с нами / Г.А. Арутюнян. – Москва, 1981. – 112с.
1030135
   Пойте с нами : сборник песен на французском языке / Арутюнян Г.А. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 1991. – 127 с.
1030136
   Пойте с нами!. – М, 1957. – 152с.
1030137
   Пойте с нами.... – М, 1973. – 127с.
1030138
  Шесталов Ю.Н. Пойте, мои звезды : стихи / Юван Шесталов ; авториз. пер. с манси. – Ленинград : Советский писатель,ЛО, 1959. – 119 с.
1030139
  Быков В. Пойти и не вернуться / Василь Быков ;. – Москва, 1979. – 71 с.
1030140
  Быков В. Пойти и не вернуться : повесть / В. Быков; пер. с белорус., авт. – Элиста : Калм. кн. изд-во, 1985. – 159 с.
1030141
  Селезнев Ю. Пойти и не вернуться // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 11. – С. 49-51. – ISSN 0235-7089


  Поездки князей Руси в Орду.
1030142
  Комаров Б.Д. Пока "Скорая" в пути. / Б.Д. Комаров, В.М. Лыков. – Москва, 1985. – 80с.
1030143
  Литвинова А. Пока ангелы спят : [роман] / А. Литвинова; Анна и Сергей Литвиновы. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. – 448с. – (Русский Синди Шелдон). – ISBN 5-04-005969-8
1030144
  Литвинова А. Пока ангелы спят : [роман] / А. Литвинова; Анна и Сергей Литвиновы. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2002. – 443, [2] с. – (Русский Сидни Шелдон). – ISBN 5-04-005969-8
1030145
  Магистрова Л.В. Пока беспокойно сердце... / Л.В. Магистрова. – Тбилиси, 1966. – 84с.
1030146
  Симонович Н.К. Пока бились сердца / Н.К. Симонович. – К., 1985. – 239с.
1030147
  Кириллов П.П. Пока билось сердце. / П.П. Кириллов, А.А. Хренников. – Ташкент, 1965. – 98с.
1030148
  Ерымовский К.И. Пока бьется сердце / К.И. Ерымовский. – Элиста : Калмгосиздат, 1963. – 183 с.
1030149
  Данилов С.П. Пока бьется сердце : роман / С.П. Данилов; авторих. пер. с якут. В.Литвинова. – Якутск : Якуткнигоиздат, 1971. – 440 с.
1030150
  Рубан П.С. Пока бьется сердце / П.С. Рубан. – М., 1982. – 206с.
1030151
  Мельников И. Пока бьётся сердце / И. Мельников. – Симферополь, 1969. – 296с.
1030152
  Мельников И.К. Пока бьётся сердце / И.К. Мельников. – Симферополь, 1969. – 296с.
1030153
  Поздняков И.Ф. Пока бьется сердце. / И.Ф. Поздняков. – Волгоград, 1963. – 219с.
1030154
  Можаровский Г.М. Пока бьется сердце. / Г.М. Можаровский. – М, 1973. – 133с.
1030155
  Гвоздев Г.Б. Пока бьется сердце. Фронтовая тетрадь / Г.Б. Гвоздев. – Москва, 1967. – 189с.
1030156
  Шабаев Д.В. Пока бьется серце / Д.В. Шабаев. – Нальчик, 1974. – 199 с.
1030157
  Винник А. Пока в душе цветет весна : Стихотворения (1970-2004) / Анатолий Винник. – Дніпропетровськ : Гамалія, 2006. – 44с. – ISBN 966-8589-72-6
1030158
  Винник А.В. Пока в душе цветет весна... : стихотворения (1967-2011) / Анатолий Винник. – Изд. 2-е, доп. и исправл. – Дніпропетровськ : Пороги, 2011. – 192 с., [6] с. илл. : фото. – ISBN 978-611-518-009-7
1030159
  Осадчий В. Пока вертится камень / В. Осадчий. – Москва : Советский писатель, 1991. – 125 с.
1030160
  Гулиа Г.Д. Пока вращается земля... / Г.Д. Гулиа. – М., 1964. – 583с.
1030161
  Гулиа Г.Д. Пока вращается Земля... / Г.Д. Гулиа. – М., 1962. – 428с.
1030162
  Борисова М.И. Пока вчера еще сегодня / М.И. Борисова. – Л, 1975. – 11с.
1030163
  Красников Г.Н. Пока вы любите... / Г.Н. Красников. – М., 1985. – 79с.
1030164
  Мележ И.П. Пока вы молоды : пьеса / Иван Мележ ;. – Москва, 1968. – 92 с.
1030165
  Горшков Сергей Пока горит вулкан // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – апрель (№ 91). – С. 34 : фото
1030166
  Абдуллина Л.С. Пока горит пресветлая звезда : стихотворения / Л.С. Абдуллина. – Москва : Современник, 1986. – 95, [1] с. – (Новинки Современника)
1030167
  Сурков А.Б. Пока горит свеча / А.Б. Сурков. – М., 1990. – 173с.
1030168
  Копылов В.М. Пока греет огонь. / В.М. Копылов. – Ставрополь, 1986. – 173с.
1030169
  Анашенков Б.А. Пока гром не грянет : [повесть / Б.А. Анашенков; Анашенко Б.А. ; ил. В. Медведев]. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 222 с. : ил.
1030170
  Доризо Н.К. Пока деревья есть на свете / Н.К. Доризо. – М., 1978. – 224с.
1030171
  Доризо Н.К. Пока деревья есть на свете : Стихи, поэмы, песни / Н.К. Доризо. – Москва : Советская Россия, 1984. – 303с.
1030172
  Адо У. Пока дремлют олени : [стихи и поэмы] : пер. с юкагир. / У. Адо ; ил.: Е. Скакальский. – Москва : Советская Россия, 1973. – 112 с.
1030173
  Картель И.А. Пока дышу - надеюсь / И.А. Картель. – Кемерово : Книжное издательство, 1991. – 325с. – ISBN 5-7550-0209-6
1030174
  Рывлин А.И. Пока есть время / А.И. Рывлин. – Киев, 1965. – 215с.
1030175
  Случ С.З. Пока еще не последовали удары... Политика Германии в СССР в отношении Польши (октябрь 1938г. - август 1939 г.) // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2009. – № 5. – С. 64-85. – ISSN 0869-5687
1030176
  Милюков Д.Е. Пока жив -- свидетель. / Д.Е. Милюков. – Иркутск, 1969. – 151с.
1030177
  Миллер Б.И. Пока жив человек : сборник / Борис Миллер ; пер. с евр. – Москва : Советский писатель, 1986. – 382 с.
1030178
  Софронов А.В. Пока живешь и сердце бьется / А.В. Софронов. – Минск, 1981. – 207с.
1030179
  Клюев В.В. Пока живешь... / В.В. Клюев. – М., 1989. – 366с.
1030180
  Воронько П.Н. Пока живой - иди! : Стихи, поэмы / П.Н. Воронько. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 87с.
1030181
  Ганина М.А. Пока живу - надеюсь : Роман, рассказы, публицыстика / М.А. Ганина. – Москва : Современник, 1987. – 536с.
1030182
  Ганина М.А. Пока живу - надеюсь / М.А. Ганина. – М., 1989. – 540с.
1030183
  Поройков Ю.Д. Пока живу... / Ю.Д. Поройков. – К., 1988. – 292с.
1030184
  Соколов Ю.Ф. Пока живы - надо встречаться / Ю.Ф. Соколов. – М., 1988. – 368с.
1030185
  Кожухова О.К. Пока живы, пока не забылось / О.К. Кожухова. – М., 1983. – 47с.
1030186
  Коротаев В.В. Пока звезда не закатилась / В.В. Коротаев. – М, 1982. – 174с.
1030187
  Денисова В И. Пока земля ещё вертится... / В И. Денисова, . – М., 1991. – 63 с.
1030188
  Мамедов А. Пока идет дождь : проза: рассказ // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 2012. – № 7. – С. 116-120. – ISSN 0012-6756
1030189
  Бутченко М. Пока Крым их // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2017. – № 32 (161), 8 сентября 2017. – С. 14-17


  За три года оккупации в Крыму выросли не только зарплаты, но и цены на все...
1030190
  Листов Вадим Пока молчат вулканы : Очерки о Панаме / Листов Вадим. – Москва : Мысль, 1990. – 220с.
1030191
  Золотусский С.И. Пока мы вместе / С.И. Золотусский. – Москва : Детская литература, 1971. – 144 с.
1030192
  Мельников Ю Пока мы живы / Ю Мельников. – М., 1981. – 191с.
1030193
  Крайгер Н. Пока мы живы. / Н. Крайгер. – М., 1980. – 328с.
1030194
  Аббас Х.А. Пока мы не достигнем звезд : (Рассказ о Ю. Гагарине) / Аббас Ходжа Ахмад ; пер. с англ. В. Коткина. – Ташкент : Изд-во худож. лит., 1968. – 178 с.
1030195
  Рядченко И.И. Пока на свете есть война... / И.И. Рядченко. – К., 1958. – 219с.
1030196
  Орлов В.А. Пока не погасла свеча : повести и рассказы / Орлов В.А., пер. с белорус. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 302 с.
1030197
  Парыгина Н.Д. Пока не поздно / Н.Д. Парыгина. – Тула, 1963. – 216с.
1030198
   Пока не поздно.... – Л, 1986. – 61с.
1030199
  Лемешев М.Я. Пока не поздно... / М.Я. Лемешев. – М., 1991. – 237с.
1030200
  Калашников Л.Н. Пока не сгорела роса : очерки / Л.Н. Калашников. – Фрунзе : Кыргызстан, 1983. – 104 с.
1030201
  Сата И. Пока не угаснет пламя / И. Сата. – М., 1960. – 224с.
1030202
  Романов Р.Г. Пока он не выстрелил / Р.Г. Романов. – М., 1971. – 40с.
1030203
  Жуковский М.А. Пока организм формируется / М.А. Жуковский. – Москва, 1985. – 96с.
1030204
  Алексеева А.И. Пока рука держит кисть.... / А.И. Алексеева. – Москва, 1982. – 250с.
1030205
  Кондратьев Н.Д. Пока свободою горим / Н.Д. Кондратьев. – Ленинград, 1975. – 503 с.
1030206
  Самвелян Н.Г. Пока сердца для чести живы / Н.Г. Самвелян. – М, 1986. – 254с.
1030207
  Сидельников И.В. Пока сердце бьется... : повесть-быль / И.В. Сидельников ; [ил.: Ю. Зибров]. – Воронеж : Воронежское Центрально-Черноземное книжное издательство, 1964. – 126 с. : ил.
1030208
  Сидельников И.В. Пока сердце бьется... : повесть-быль / И.В. Сидельников ; [ил.: В. Ермаков]. – Изд. 2-е. – Воронеж : Воронежское Центрально-Черноземное книжное издательство, 1969. – 133 с. : ил.
1030209
  Калиничев С.С. Пока следы тают : Повесть, рассказы / С.С. Калиничев. – Киев : Радянський письменник, 1973. – 207 с.
1030210
  Степанов А.Я. Пока согласны на ничью. / А.Я. Степанов. – Москва, 1994. – 558с.
1030211
  Аббасзаде Г. Пока стоит земля / Г. Аббасзаде. – Москва : Военное издательство, 1989. – 351 с.
1030212
  Руднева Е.М. Пока стучит сердце. / Е.М. Руднева. – М., 1955. – 128с.
1030213
  Руднева Е.М. Пока стучит сердце. / Е.М. Руднева. – М., 1958. – 127с.
1030214
  Канашин И.И. Пока стучит сердце... / И.И. Канашин. – Л, 1963. – 199с.
1030215
  Мельниченко И.М. Пока ты молод / И.М. Мельниченко. – М, 1961. – 188с.
1030216
  Мельниченко И.М. Пока ты молод / И.М. Мельниченко. – Донецк, 1966. – 230с.
1030217
  Мельниченко И.М. Пока ты молод : Роман. Повесть. Рассказы / И.М. Мельниченко. – Киев : Дніпро, 1973. – 251с.
1030218
  Канахин У. Пока хожу по земле : повесть и рассказы / У. Канахин; пер. с каз. – Алма-Ата : Жазушы, 1970. – 256 с.
1030219
  Винниченко И.Ф. Пока шумит листва / И.Ф. Винниченко. – Москва, 1964. – 119с.
1030220
  Львов Ю.Л. Пока я дышать умею... / Ю.Л. Львов. – К., 1963. – 214с.
1030221
  Ошанин Л.И. Пока я дышать умею... : стихи, поэма / Л.И. Ошанин. – Москва : Советский писатель, 1985. – 175 с.
1030222
  Герия Ю. Пока я дышу / Ю. Герия. – Сухуми, 1975. – 139с.
1030223
  Леднев В.В. Пока я жив / В.В. Леднев. – М., 1960. – 112с.
1030224
  Смирнов-Черкезов Пока я жив... / Смирнов-Черкезов. – Москва, 1965. – 64 с.
1030225
  Чесно-Хелль Пока я жив... / Чесно-Хелль. – М., 1972. – 192с.
1030226
  Мищенко Л.Г. Пока я помню... / Лев Мищенко. – Москва : Возвращение, 2006. – 143с. – ISBN 5-7157-0197-X
1030227
  Стадний Є. Покажіть свого Гірша, шановні викладачі // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 15-21 лютого (№ 5). – С. 12


  Починаючи з листопада в Міністерстві освіти і науки триває розробка різних варіантів того, як можна стимулювати українських викладачів публікуватись у міжнар. фахових журналах і, відповідно, підвищувати цитування їхніх праць. Було створено спеціальну ...
1030228
  Безорудько В. Покажіть Тимошеві Венеру : лірично-іронична повість, гумористичні оповідання / В. Безорудько. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 176 с.
1030229
   Покажчик змісту журналу "Бібліотечний вісник" за 2008 рік // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 6. – С. 51-52. – ISSN 1029-7200
1030230
   Покажчик змісту журналу "Бібліотечний вісник" за 2015 рік // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – № 6 (230). – С. 55-56. – ISSN 1029-7200
1030231
   Покажчик змісту журналу "Бібліотечний вісник" за 2018 рік. // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: В. Горовий, Л. Дубровіна, Н. Маслакова [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (248). – С. 65-66. – ISSN 1029-7200
1030232
  Сидоренко Н. Покажчик змісту журналу "Нова громада" (Київ, 1906) / Наталя Сидоренко; Дослідницький центр історії української преси. – Київ, 2006. – 30с.
1030233
   Покажчик змісту за 2018 рік // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2018. – № 4. – С. 125-127. – ISSN 2409-9805
1030234
  Хроменко Ірина Покажчик матеріалів за новою програмою із зарубіжної літератури для 12-річної школи : (5-7 класи) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 15-23
1030235
  Хроменко І.А. Покажчик матеріалів за новою програмою із зарубіжної літератури для 12-річної школи : 5-7 класи // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 6. – С. 57-63
1030236
   Покажчик матеріалів, надрукованих у 1992-2002 pp. // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 4. – С. 122-128


  Перелік публікацій за 1992-2002 pp. в журналі "Український часопис міжнародного права".
1030237
   Покажчик матеріалів, надрукованих у журналі "Наука та інновації" за 2013 рік (том 9) // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – Т. 9, № 6. – С. 103-107. – ISSN 1815-2066
1030238
   Покажчик матеріалів, уміщених в "Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України" за 2008 рік // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 36. – С. 28-32. – ISSN 0130-8890
1030239
   Покажчик матеріалів, що вийшли друком у 2010 році // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 24 (285). – С. 26-32


  Перелік публікацій за 2010 p. в журналі "Віче".
1030240
   Покажчик матеріалів, що вийшли друком у 2011 році // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2011. – № 24 (309). – С. 26-32


  Перелік публікацій за 2011 p. в журналі "Віче".
1030241
   Покажчик матеріалів, що вийшли друком у 2012 році // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 24 (333). – С. 26-32


  Перелік публікацій за 2012 p. в журналі "Віче".
1030242
  Полфьоров Я.Я. Покажчик музичних творів до слів та на твори Тараса Шевченка / Я.Я. Полфьоров, 1929. – 16с.
1030243
   Покажчик наукових праць та редакційна діяльність [В.І. Стрельського] // Професор В"ячеслав Стрельський : монографія / І.Н. Войцехівська, Н.А. Коломієць, І.М. Мага, В.В. Патик, Г.В. Стрельський, Л.В. Шевченко. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 137-152. – (Історики Київського університету: історіографія персоналій). – ISBN 978-966-439-319-2
1030244
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 1. – 1995
1030245
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 2. – 1995
1030246
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 3. – 1995
1030247
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 4. – 1995
1030248
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 5. – 1995
1030249
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 6. – 1995
1030250
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 1. – 1996
1030251
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 2. – 1996
1030252
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 3. – 1996
1030253
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 4. – 1996
1030254
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 5. – 1996
1030255
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 6. – 1996
1030256
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 7. – 1996
1030257
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 8. – 1996
1030258
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 9. – 1996
1030259
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 10. – 1996
1030260
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 11. – 1996
1030261
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 12. – 1996
1030262
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 1. – 1997
1030263
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 2. – 1997
1030264
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 3. – 1997
1030265
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 4. – 1997
1030266
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 5. – 1997
1030267
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 6. – 1997
1030268
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 7. – 1997
1030269
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 8. – 1997
1030270
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 9. – 1997
1030271
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 10. – 1997
1030272
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 11. – 1997
1030273
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 12. – 1997
1030274
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 1. – 1998
1030275
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 2. – 1998
1030276
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 3. – 1998
1030277
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 4. – 1998
1030278
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 5. – 1998
1030279
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 6. – 1998
1030280
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 7. – 1998
1030281
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 8. – 1998
1030282
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 9. – 1998
1030283
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 10. – 1998
1030284
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 11. – 1998
1030285
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 12. – 1998
1030286
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 1. – 1999
1030287
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 2. – 1999
1030288
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 3. – 1999
1030289
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 4. – 1999
1030290
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 5. – 1999
1030291
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 6. – 1999
1030292
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 7. – 1999
1030293
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 8. – 1999
1030294
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 9. – 1999
1030295
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 10. – 1999
1030296
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 11. – 1999
1030297
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 12. – 1999
1030298
   Покажчик нормативних правових актів України : юридичний журнал - довідник. – Київ
№ 1. – 2000
1030299
   Покажчик нормативних правових актів України : юридичний журнал - довідник. – Київ
№ 2. – 2000
1030300
   Покажчик нормативних правових актів України : юридичний журнал - довідник. – Київ
№ 3. – 2000
1030301
   Покажчик нормативних правових актів України : юридичний журнал - довідник. – Київ
№ 4. – 2000
1030302
   Покажчик нормативних правових актів України : юридичний журнал - довідник. – Київ
№ 5. – 2000
1030303
   Покажчик нормативних правових актів України : юридичний журнал - довідник. – Київ
№ 6. – 2000
1030304
   Покажчик нормативних правових актів України : юридичний журнал - довідник. – Київ
№ 7. – 2000
1030305
   Покажчик нормативних правових актів України : юридичний журнал - довідник. – Київ
№ 8. – 2000
1030306
   Покажчик нормативних правових актів України : юридичний журнал - довідник. – Київ
№ 9. – 2000
1030307
   Покажчик нормативних правових актів України : юридичний журнал - довідник. – Київ
№ 10. – 2000
1030308
   Покажчик нормативних правових актів України : юридичний журнал - довідник. – Київ
№ 11. – 2000
1030309
   Покажчик нормативних правових актів України : юридичний журнал - довідник. – Київ
№ 12. – 2000
1030310
   Покажчик нормативних правових актів України : юридичний журнал - довідник. – Київ, 1995-
№ 1. – 2001
1030311
   Покажчик нормативних правових актів України : юридичний журнал - довідник. – Київ, 1995-
№ 2. – 2001
1030312
   Покажчик нормативних правових актів України : юридичний журнал - довідник. – Київ, 1995-
№ 3. – 2001
1030313
   Покажчик нормативних правових актів України : юридичний журнал - довідник. – Київ, 1995-
№ 4. – 2001
1030314
   Покажчик нормативних правових актів України : юридичний журнал - довідник. – Київ, 1995-
№ 5. – 2001
1030315
   Покажчик нормативних правових актів України : юридичний журнал - довідник. – Київ, 1995-
№ 6. – 2001
1030316
   Покажчик нормативних правових актів України : юридичний журнал - довідник. – Київ, 1995-
№ 7. – 2001
1030317
   Покажчик нормативних правових актів України : юридичний журнал - довідник. – Київ, 1995-
№ 8. – 2001
1030318
   Покажчик нормативних правових актів України : юридичний журнал - довідник. – Київ, 1995-
№ 9. – 2001
1030319
   Покажчик нормативних правових актів України : юридичний журнал - довідник. – Київ, 1995-
№ 10. – 2001
1030320
   Покажчик нормативних правових актів України : юридичний журнал - довідник. – Київ, 1995-
№ 11. – 2001
1030321
   Покажчик нормативних правових актів України : юридичний журнал - довідник. – Київ, 1995-
№ 12. – 2001
1030322
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал- довідник. – Київ, 1995-
№ 1. – 2002
1030323
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал- довідник. – Київ, 1995-
№ 2. – 2002
1030324
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал- довідник. – Київ, 1995-
№ 3. – 2002
1030325
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал- довідник. – Київ, 1995-
№ 4. – 2002
1030326
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал- довідник. – Київ, 1995-
№ 5. – 2002
1030327
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал- довідник. – Київ, 1995-
№ 6. – 2002
1030328
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал- довідник. – Київ, 1995-
№ 7. – 2002
1030329
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал- довідник. – Київ, 1995-
№ 8. – 2002
1030330
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал- довідник. – Київ, 1995-
№ 9. – 2002
1030331
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал- довідник. – Київ, 1995-
№ 10. – 2002
1030332
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал- довідник. – Київ, 1995-
№ 11. – 2002
1030333
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал- довідник. – Київ, 1995-
№ 12. – 2002
1030334
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал-довідник. – Київ, 1995-
№ 1. – 2003
1030335
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал-довідник. – Київ, 1995-
№ 2. – 2003
1030336
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал-довідник. – Київ, 1995-
№ 3. – 2003
1030337
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал-довідник. – Київ, 1995-
№ 4. – 2003
1030338
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал-довідник. – Київ, 1995-
№ 5. – 2003
1030339
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал-довідник. – Київ, 1995-
№ 6. – 2003
1030340
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал-довідник. – Київ, 1995-
№ 7. – 2003
1030341
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал-довідник. – Київ, 1995-
№ 8. – 2003
1030342
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал-довідник. – Київ, 1995-
№ 9. – 2003
1030343
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал-довідник. – Київ, 1995-
№ 10. – 2003
1030344
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал-довідник. – Київ, 1995-
№ 11. – 2003
1030345
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал-довідник. – Київ, 1995-
№ 12. – 2003
1030346
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал-довідник. – Київ, 1995-
№ 1. – 2004
1030347
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал - довідник. – Київ, 1995-
№ 2. – 2004
1030348
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал - довідник. – Київ, 1995-
№ 3. – 2004
1030349
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал - довідник. – Київ, 1995-
№ 4. – 2004
1030350
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал - довідник. – Київ, 1995-
№ 5. – 2004
1030351
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал - довідник. – Київ, 1995-
№ 6. – 2004
1030352
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал - довідник. – Київ, 1995-
№ 7. – 2004
1030353
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал - довідник. – Київ, 1995-
№ 8. – 2004
1030354
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал - довідник. – Київ, 1995-
№ 9. – 2004
1030355
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал - довідник. – Київ, 1995-
№ 10. – 2004
1030356
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал - довідник. – Київ, 1995-
№ 11. – 2004
1030357
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал-довідник. – Київ, 1995-
№ 12. – 2004
1030358
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал-довідник. – Київ, 1995-
№ 1. – 2005
1030359
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал-довідник. – Київ, 1995-
№ 2. – 2005
1030360
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал-довідник. – Київ, 1995-
№ 3. – 2005
1030361
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал-довідник. – Київ, 1995-
№ 4. – 2005
1030362
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал - довідник. – Київ, 1995-
№ 5. – 2005
1030363
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал - довідник. – Київ, 1995-
№ 6. – 2005
1030364
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал - довідник. – Київ, 1995-
№ 7. – 2005
1030365
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал - довідник. – Київ, 1995-
№ 8. – 2005
1030366
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал - довідник. – Київ, 1995-
№ 9. – 2005
1030367
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал - довідник. – Київ, 1995-
№ 10. – 2005
1030368
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал - довідник. – Київ, 1995-
№ 11. – 2005
1030369
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал - довідник. – Київ, 1995-
№ 12. – 2005
1030370
   Покажчик опублікованих праць співробітників інституту економіки АН УРСР.. – К, 1970. – 202с.
1030371
   Покажчик опублікованих статей у 2012 році // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 1. – С. 107-130. – ISSN 2222-5374


  Перелік публікацій за 2012 p. в журналі "Юридична наука".
1030372
   Покажчик основних перводжерел на допомогу вивчаючим "Короткий курс історії ВКП(б)". – Київ, 1940. – 157с.
1030373
   Покажчик періодичних видань, які одержала Державна історична бібліотека УРСР в 1957 році. – Київ, 1958. – 38с.
1030374
  Фісун В. Покажчик персоніфікованих образів скарбу та його охоронців в українській неказковій прозі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С. 53-58. – Бібліогр.: С. 53
1030375
   Покажчик праць, опублікованих науковими співробітниками Інституту історії.. – К, 1969. – 295с.
1030376
   Покажчик праць, опублікованих у виданнях Черкаського державного педагогічного інституту : (1941-1965 рр). – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2006. – 196 с. – (Бібліографія вчених Черкаського національного ун-ту ім. Б. Хмельницького ; Вип. 1). – ISBN 966-353-019-7
1030377
  Карпенко В. Покажчик публікацій Віктора Акуленка з правової охорони історико-культурної спадщини // Пам"ятки України: історія та культура : Науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 96-105. – ISSN 0131-2685
1030378
   Покажчик публікацій у "Бібліотечній планеті" за 2015 рік // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2015. – № 4 (70). – С. 39-42
1030379
   Покажчик публікацій у "Бібліотечній планеті" за 2017 рік // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (78). – C. 40-42
1030380
   Покажчик публікацій, надрукованих у журналі "Бібліотечна планета" за 2008 рік / підгот. Ю. Ворона // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 4 (42). – С. 39-42
1030381
  Мороз Раїса Покажчик рідкісної літератури в бібліотеці Колегії Св. Андрея = Selected guide to the rare book collection of st. Andrew"s college library / Мороз Раїса. – Вінніпег : Колегія св. Андрея. – ISBN 0-919927-40-8
Ч.1: Рукописи і стародруки; Ч.2: Видання української діаспори. – 2002. – 144с.
1030382
   Покажчик статей і матеріалів, опублікованих у журналі за 2017 рік // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 12 (257). – С. 49-52. – ISSN 2076-9326
1030383
   Покажчик статей і матеріалів, опублікованих у журналі за 2018 рік // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 12 (269), грудень. – С. 48-52. – ISSN 2076-9326
1030384
   Покажчик статей, надрукованих у журналі "Психологія і суспільство" за 2008 рік // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 4 (34). – С. 164-166. – ISSN 1810-2131
1030385
  Фісун В. Покажчик традиційних способів приховування та пошуку заклятих скарбів в українській народній неказковій прозі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 11. – С. 103-114
1030386
  Фісун В. Покажчик традиційних способів приховування та прикмет скарбу в українській народній неказковій прозі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 7. – С. 328-338
1030387
  Устіннікова О. Покажчики змісту періодичних видань / Ольга Устіннікова, Прасковія Сенько, Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 10. – С. 14-17
1030388
  Добрускин Л. Показ великих строек коммунизма в креведческих музеях / Л. Добрускин, Ф. Пленкин. – Москва : Культпросветиздат, 1952. – 104 с.
1030389
  Тамарин Б.П. Показ театральных спектаклей из телевизионной студии / Б.П. Тамарин. – М, 1960. – 80с.
1030390
  Яременко В. Показав годинник "Володці Сосюрі - Нестор Махно" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2013. – № 20 (173). – С. 50-53


  Сім спогадів літературознавця. Із 1966-го до 2001 р. викладав історію літератури на філологічному факультеті Київського університету ім. Шевченка. Віктор Цвєтков тоді був першим проректором університету, який прийняв Яременка на роботу після ...
1030391
  Стойков Показалець на обнародванить материали по българска диалектология от Стойко Стойков / Стойков, , Стойко. – София, 1937. – 142с.
1030392
  Розенблит С.Я. Показание свидетелей и подсудимых в международном уголовном процессе / С.Я. Розенблит. – М., 1948. – 96с.
1030393
  Авейде О. Показания и записки о Польском восстании 1863 года Оскара Авейде / О. Авейде; [предисл. И. Миллер, с. XI-XXIX ; [текст к печати подгот. В. Давыдова и О. Морозова] ; Акад. наук СССР, Ин-т славяноведения, Гл. архивное упр. СССР, Polska akad. nauk. Inst. historu, Naczelna dyrekcja archiwow panstwowych. – Москва : Изд-во Акад. наук СССР, 1961. – XLVIII, 663 с. – (Восстание 1863 г. ; Материалы и документы)
1030394
  Мотовиловкер Я.О. Показания и объснения обвиняемого ка средство защиты в советском уголовном процессе / Я.О. Мотовиловкер. – М, 1956. – 180с.
1030395
  Каминская В.И. Показания обвиняемого в советском уголовном процессе / В.И. Каминская. – Москва, 1960. – 183с.
1030396
  Добровольская Т.Н. Показания обвиняемого как доказательство в советском уголовном процессе. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Добровольская Т.Н.; Свердловск.юрид.ин-т. – Свердловск, 1950. – 19 с.
1030397
  Якуб М.Л. Показания обвиняемого как источник доказательств в советском уголовном процессе / М.Л. Якуб. – М., 1963. – 80с.
1030398
  Приходько О. Показания пророка = Из записок господина Горемыкина : проза: роман-апперцепция // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 10. – С. 22-105. – ISSN 0131-8136
1030399
  Сенкевич А.Н. Показания свидетелей защиты / А.Н. Сенкевич. – М., 1992. – 63с.
1030400
  Якуб М.Л. Показания свидетелей и потерпевших / М.Л. Якуб. – Москва, 1968. – 128с.
1030401
  Тейлор У. Показания Уильяма Тейлора в конгрессе США / бесіду вів К. Василькевич // 2000 : еженедельник. – Киев, 2019. – 25-31 октября (№ 43). – С. 1, 4-5


  "22 октября с данными под присягой показаниями на объединенном заседании нескольких комитетов Палаты представителей США выступил один из ключевых (если не самый главный) свидетелей по делу «Украинагейта» - временный поверенный в делах США в Украине ...
1030402
  Острійчук О. Показання в системі процесуальних джерел доказів // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; ТОВ ВО "Юстініан". – Київ, 2014. – № 11/12 (137/138). – С. 101-111
1030403
  Старенький О.С. Показання з чужих слів за новим КПК України // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 114-116. – ISBN 978-966-2571-07-3


  Обговорення нового проекту Кримінального процесуального кодексу України, зареєстрованого за № 9700 від 13 січня 2012 року у Верховній Раді України.
1030404
  Адаменко М. Показання з чужих слів: недоліки та наслідки // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 430-431. – ISBN 978-617-7069-15-6
1030405
  Льовкін В.Л. Показання обвинуваченого в кримінальному процесі України : Дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза / Льовкін В.Л.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 221л. – Бібліогр.: л. 183-202
1030406
  Льовкін В.Л. Показання обвинуваченого в кримінальному процесі України : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук; 12. 00. 09 / Льовкін В. Л.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 18с.
1030407
  Сенченко Н. Показання особи, яка страждає на психічне захворювання: поняття і допустимість у кримінальному процесі // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 138-142
1030408
  Стахівський С.М. Показання свідка як джерело доказів у кримінальному процесі : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. / Стахівський С.М. ; МВС України ; Укр. акад. внутрішніх справ. – Київ, 1996. – 210 л. – Додатки: л. 195-210. – Бібліогр.: л..174-194
1030409
  Стахівський С.М. Показання свідка як джерело доказів у кримінальному процесі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. / Стахівський С.М. ; Укр. акад. внутрішніх справ. – Київ, 1996. – 24 с. – Бібліогр.: 8 назв
1030410
  Стахівський С.М. Показання свідка як джерело доказів у кримінальному процесі : Навчальний посібник / С.М. Стахівський. – Київ : Олан, 2001. – 96с. – ISBN 966-95893-7-1
1030411
  Калмикова Я.С. Показання свідка як засіб доказування в адміністративному судочинстві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 119-122. – ISSN 2219-5521
1030412
  Лушпієнко В.М. Показання свідка як процесуальне джерело доказів у кримінальному процесі України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Лушпієнко Вадим Миколайович ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1030413
  Лушпієнко В.М. Показання свідка як процесуальне джерело доказів у кримінальному процесі України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Лушпієнко Вадим Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 255 арк. – Додатки: арк. 245-255. – Бібліогр.: арк. 212-244
1030414
  Николайчук А.И. Показатели азотистого обмена у кур при ультрафиолетовом облучении : Автореф... канд. биол.наук: / Николайчук А. И.; АН УССР, Ин-т биохим. – К., 1969. – 16л.
1030415
  Маслянко Н.Ф. Показатели белкового и липидного обмена в молочной железе крупного рогатого скота в связи с онтогенезом и физиологическим состоянием : Автореф... канд. биол.наук: / Маслянко Н.Ф.; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1965. – 16л.
1030416
  Маслянко Н.Ф. Показатели белкового и липидного обменов в молочной железе крупного рогатого скота в связи с онтогенезом и физиологическим состоянием : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Маслянко Н.Ф. ; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1965. – 16 с.
1030417
  Вийкмяэ В.Ю. Показатели белкового обмена и силы мышц у спортсменов скоростно-силовых видов на фоне различного питания : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.13 / Вийкмяэ В.Ю. ; Тарт. гос. ун-т. – Тарту, 1975. – 35 с.
1030418
  Шибистый А.И. Показатели белкового обмена у крупного рогатого скота в онтогенезе : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Шибистый А.И. ; Львовский зоовет. ин-т. – Львов, 1966. – 18 с.
1030419
  Крастинь О.П. Показатели вариации и асимметрии / О.П. Крастинь, И.Э. Циеминя. – Рига, 1990. – 50с.
1030420
  Бакало В.Я. Показатели влагообеспеченности и режимы орошения трав в высокогорьях Киргизии / В.Я. Бакало; Министерство мелиорации и водного хоз-ва СССР; Кирг. науч.-исслед. ин-т водного хоз-ва. – Фрунзе : Кыргызстан, 1966. – 177 с.
1030421
   Показатели времени в социально-экономическом планировнии.. – М, 1981. – 191с.
1030422
  Бакало Н.А. и др. Показатели демографического развития как оценка эффективности государственного управления (на примере Европейских стран) // Народонаселение : научный журнал / Ин-т социально-экономических проблем народонаселения РАН. – Москва, 2013. – № 2 (60). – С. 39-50. – ISSN 1561-7785
1030423
  Кисловская Г.А. Показатели деятельности библиотек (международный опыт) / Галина Александровна Кисловская // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2008. – № 1. – С. 92-95. – ISSN 0869-608Х
1030424
  Шевелев В.А. Показатели деятельности предприятий и их экономический анализ в новых условиях хозяйствования. / В.А. Шевелев. – М, 1970. – 256с.
1030425
  Павлова А.Д. Показатели для оптимизации внутреннего размещения промышленности / А.Д. Павлова. – Минск, 1975. – 160с.
1030426
  Кулева О. Показатели и инструменты оценки эффективности сайта библиотеки // Библиотечное дело. Спецвыпуск: библиотечные технологии: наука о мастерстве / ООО "Агентство Информ-Планета". – Санкт-Петербург, 2011. – №6 (144) спецвыпуск № 1 (07) : Библиотечные технологии: наука о мастерстве. – С. 15-19. – ISSN 1727-4893


  С позиции системного подхода рассматривается сайт как интегрированный ресурс. Предлагается его структура и система показателей для оценки качества, т.е. для успешного создания электронных информационных ресурсов библиотеки.
1030427
   Показатели и логарифмические уравнения и неравенства.. – Саранск, 1977. – 48с.
1030428
   Показатели и методы анализа конечных результатов работы предприятий и объединений. – Ярославль, 1983. – 129с.
1030429
  Мелкумян М.А. Показатели и методы измерения производительности труда. : Автореф... канд.экон.наук: / Мелкумян М.А.; М-во высш и сред.спец.образования РСФСР. – Ростов н/Д, 1963. – 36л.
1030430
   Показатели и методы их расчета в эпидемиологии неинфекционных заболеваний : учеб.-метод. пособие для студентов высш. мед. учеб. заведений IV уровня аккредитации и врачей-интернов / М-во здравоохранения Украины, Нац. акад. мед. наук Украины ; [сост.: В.А. Бузунов и др.]. – Киев : Авіцена, 2014. – 119, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 114-116. – ISBN 978-966-2144-71-0
1030431
  Рябушкин Б.Т. Показатели и методы экономико-статистического изучения народного хозяйства / Б.Т. Рябушкин. – Москва : Статистика, 1978. – 103 с.
1030432
  Киперман Г.Я. Показатели и нормативы в новых условиях хозяйствования: Оценка деятельности предприятия. / Г.Я. Киперман. – М., 1989. – 174с.
1030433
   Показатели и условия для отбора участников Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 1950 года.. – Кострома, 1949. – 31с.
1030434
   Показатели и условия для отбора участников Всесоюзной сельскохозяйственной выставки на 1958 год по итогам работы за 1957 год.. – Благовещенск, 1957. – 40с.
1030435
   Показатели и условия для участников Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 1958 года.. – Воронеж, 1957. – 68с.
1030436
  Бранштеттер Л. Показатели инноваций // В мире науки : ежемесячный научно-информационный журнал / Некоммерческое партнерство "Международное партнерство распространения научных знаний". – Москва, 2013. – № 12, декабрь. – С. 62-63. – ISSN 0208-0621


  Как используют достижения науки развитые и развивающиеся страны
1030437
  Александров Г.Н. Показатели интеллектуальных умений студента-первокурсника : проблемы управления их развитием / Г.Н. Александров ; МВ и ССО СССР, Отд. науч. информ. науч.-исслед. ин-та проблем высш. школы. – Москва, 1979. – 45 с. – (Обучение в высшей и средней сец. школе. Обзорная информация ; вып. 2)
1030438
   Показатели использования времени жителями города. – Москва
Вып. 4, доп. – 1988. – 84 с.
1030439
  Игольников Г.Л. Показатели использования ресурсов и их применение для анализа резервов и экономического уровня производства. (На примере предприятий хим., цел.-бум., хим.-фарм. и гидролизной отраслей промышленности : Автореф... канд. экон.наук: / Игольников Г.Л.; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1966. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1030440
   Показатели коньюктуры народного хозяйства СССР за 1923/24-1928/29 гг.. – М, 1930. – 164с.
1030441
  Малыш И.Р. Показатели корреляционной зависимости у пострадавших с развитием синдрома полиорганной недостаточности / И.Р. Малыш, Л.В. Згржебловская // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 1 (80). – С. 106-111. – ISSN 2224-0586
1030442
  Демидов В.А. Показатели крови при истоцении / В.А. Демидов. – Киев, 1950. – 134 с.
1030443
  Розенвассер Е.Н. Показатели Ляпунова в теории линейных систем управления / Е.Н. Розенвассер. – Москва : Наука, 1977. – 344 с.
1030444
  Тарвидас В. Показатели метаболизма в рубце, физиологическое состояние и продуктивность коров при скармливании им некоторых небелковых азотистых веществ : Автореф... канд. биол.наук: / Тарвидас В.; Литовская сельскохозяйственная академия. – Каунас, 1966. – 20л.
1030445
  Жукова А.Д. Показатели микробного дыхания в почвенном покрове импактной зоны предприятия по производству минеральных удобрений / А.Д. Жукова, Д.М. Хомяков // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 8. – С. 984-992 : рис., табл. – Библиогр.: 28 назв. – ISSN 0032-180Х
1030446
  Наконечна Я.Я. Показатели обмена азота в организме коров прискармливании им серосодержащих соединений. : Автореф... Канд.биол.наук: / Наконечна Я.Я.; Львов.зоовет.ин-т. – Львов, 1965. – 15л.
1030447
  Левыкин И.Т. Показатели образа жизни / И.Т. Левыкин. – М, 1985. – 131с.
1030448
  Башкатов Б.И. Показатели отчетного финансового баланса строительства как отрасли народного хозяйства. (Вопросы теории и методики исчисления). : Автореф... канд. экон.наук: / Башкатов Б.И.; Моск. экон.-стат. ин-т. Кафедра экон. статистики. – М., 1966. – 18л.
1030449
   Показатели оценки деятельности промышленных предприятий.. – Минск, 1977. – 229с.
1030450
  Зеленко Е.А. Показатели оценки региональных экономических отношений на основе социального диалога в украинском Донбассе // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Губенко В.І. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – № 4 (37). – С. 92-97. – ISSN 2308-1988
1030451
  Брезицкий Я. Показатели оценки эффективности логистической деятельности в цепи поставок // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2013. – № 2 (45). – С. 84-85 : фото
1030452
   Показатели планирования и оценки работы промышленного предриятия.. – М, 1967. – 272с.
1030453
  Миничева Галина Григорьевна Показатели поверхности водорослей в структурно-функциональной оценке микрофитобентоса (На примере северо-западной части Черного моря) : Автореф... канд. биологическихнаук: 03.00.18 / Миничева Галина Григорьевна; Ин-т биологии южных морей им. А.О.Ковалевского. – Севастополь, 1989. – 19л.
1030454
  Клецкий В.И. Показатели работы предприятий в новых условиях хозяйственности. / В.И. Клецкий. – Минск, 1983. – 88с.
1030455
  Лебедев А.А. Показатели работы промышленного предприятия / А.А. Лебедев. – М., 1973. – 96с.
1030456
  Акодис И.А. Показатели рентабельности и их анализ в условиях АСУ / Акодис И.А. – Москва : Финансы, 1975. – 111 с.
1030457
  Мартинавечене Е. Показатели ретинального и темпорального артериального давления у больных гипертонической болезнью : Автореф... канд. мед.наук: / Мартинавечене Е.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1967. – 18л.
1030458
   Показатели связи в сложном предложении.. – Новосибирск, 1987. – 162с.
1030459
   Показатели социального развития и планирования.. – М, 1980. – 280с.
1030460
   Показатели социального развития молодежи.. – М, 1986. – 194с.
1030461
   Показатели социального развития советского общества.. – М, 1985. – 173с.
1030462
  Гришина Э.В. Показатели специализации машиностроительных предприятий : Автореф... канд. экон.наук: 08.594 / Гришина Э.В.; Харьк. инж.-экон. ин-т. – Х., 1970. – 18л.
1030463
  Леонтьев А.М. Показатели степени совершенства техники и их роль в повышении эффективности общественного производства : Автореф... канд. эконом.наук: 594 / Леонтьев А.М.; Ленингр. финансово-эконом. ин-т. – Л., 1967. – 17л.
1030464
  Лихачев И. Показатели торговой конъюктуры Вятской губернии в зиму 1924-1925 гг. / И. Лихачев. – Вятка, 1925. – 44с.
1030465
  Карпенко О.М. Показатели уровня образования населения в странах мира : анализ данных международной статистики / О.М. Карпенко, М.Д. Бершадская, Ю.А. Вознесенская // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2008. – № 6. – С. 4-20. – ISSN 1561-2465
1030466
   Показатели финансовой устойчивости : руководство по составлению. – Вашингтон : Международный валютный фонд, 2007. – 11,312 с.. – ISBN 978-1-58906-401-0
1030467
  Коцюба М.Д. Показатели фосфорного обмена в молочной железе крупного рогатого скота в связи с онтогенезом и физиологическим состоянием : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Коцюба М.Д. ; Львовск. гос. ун-т. – Львов, 1965. – 19 с.
1030468
  Розеншильд Л.К. Показатели функционального состояния нервно-мышеченого препарата при различных экспериментальных условиях : Автореф... канд. биолнаук: / Розеншильд Л. К.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1970. – 22л.
1030469
  Блисс Д. Показатели хозяйственной успешности предприятий / Д. Блисс. – 3-е изд. – М.Л., 1931. – 100с.
1030470
   Показатели экономического развития социалистических стран.. – М, 1966. – 319с.
1030471
  Никифоров А.Ф. Показатели экономической эффективности новой техники / А.Ф. Никифоров. – Л, 1964. – 52с.
1030472
   Показатели эффективности в условиях финансового планирования.. – М, 1982. – 208с.
1030473
  Зайденварг В.А. Показатели эффективности краткострочного кредита / В.А. Зайденварг, Г.П. Герасименко. – М., 1978. – 96с.
1030474
  Сатуновский Л.М. Показатели эффективности общественного производства / Л.М. Сатуновский. – М., 1980. – 176с.
1030475
  Диленко В.А. Показатели эффективности экономической системы и экономико-математические подходы к решению задачи ее сбалансированного повыщения // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 241-247 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1030476
  Арутюнов В.В. Показатели эффективности эрготехнических систем // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2014. – № 6. – С. 5-14. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрены базовые группы показателей эффективности эрготехнических (человеко-машинных) систем, включающие технические, экономические, социальные и наукометрические составляющие; отражены их соответствующие показатели; приведены примеры расчёта ...
1030477
  Думанский Б.В. Показатель преломления гидрозолей. Сообщение 11 / Б.В. Думанский, Б.С. Пучковский. – Оттиск из Ж.Р.Ф.-Х.О., ч. химич. Т.LXI. Вып. 8
8. – 1301-1307с.
1030478
  Куряева Р.Г. Показатель преломления и сжигаемость стекла состава Di64An36 в интервале давлений 0-5.0 ГПа / Р.Г. Куряева, Н.В. Сурков // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 12. – С. 1140-1146 : табл., рис. – Библиогр.: 41 назв. – ISSN 0016-7525
1030479
  Холда А. Показатель производительности труда и валютный курс в экономике Украины / А. Холда, Ю. Ренкас // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 2 (176). – С. 337-347. – ISSN 1993-6788
1030480
  Хурцидзе Н.К. Показатель чистой продукции и роль его применения в совершенствовании хозяйственного механизма. / Н.К. Хурцидзе. – Тбилиси, 1986. – 85с.
1030481
  Бородуля И.Т. Показательная и логарифмическая функции / И.Т. Бородуля. – Москва, 1984. – 112 с.
1030482
  Михно Н.А. Показательное хозяйство при народной школе / Н.А. Михно. – Богородицк, 1918. – 16с.
1030483
  Пекаревич Э.В. Показательные и логарефмические уравнения / Э.В. Пекаревич. – Рига, 1976. – 74с.
1030484
  Бородуля И.Т. Показательные и логарифмические уравнения и неравенства / И.Т. Бородуля. – Москва : Просвещение, 1968. – 110 с.
1030485
  Чуриков А.Ю. Показательные итоги по-настоящему демократических выборов // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2010. – № 12. – С. 40-45. – ISSN 044-748Х
1030486
  Сабило И.И. Показательный бой / И.И. Сабило. – М, 1980. – 175с.
1030487
  Кортнев Ю.П. Показательный процесс / Ю.П. Кортнев. – М., 1973. – 110с.
1030488
  Геттлмен Джеффри Показать. Цена комфорта. Танталовр проклятие / Геттлмен Джеффри, Блисдейл Маркус // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – октябрь, № 121. – С. 84-101 : фото
1030489
  Бєлов О.В. Показник "прискорення" у аналізі динаміки обсягів фінансування науки в світі // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 10/1. – C. 122-127. – (Серія : Економіка ; вип. 9 (2)). – ISSN 2312-6779
1030490
  Терещенко С.І. Показник cash flow як критерій оцінки фінансового стану компанії : фінанси підприємств // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 5. – С. 36-46 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв
1030491
  Алексєєв І.В. Показник відносної ентропії в оцінюванні конкурентоспроможності машинобудівних підприємств / І.В. Алексєєв, А.С. Мороз, А.І. Хоменко // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 96-104


  Розглядається взаємоз"язок між фінансовим станом підприємства і його конкурентоспроможністю. Ппроведено аналіз динаміки показника відносної ентропії для машинобудівних підприємств Львівської області.
1030492
  Киричук Ю. Показник доступності житла як основний критерій ефективності державної житлової політики // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 86-93
1030493
  Городнов В.П. Показник і критерій кількісної оцінки оперативно-службових можливостей прикордонного загону / В.П. Городнов, В.А. Кириленко, А.В. Шевченко // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Дробаха Г.А. ; редкол.: Телелим В.М., Городнов В.П., Єрмошин М.О.[та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (64). – С. 25-28. – ISSN 2078-7480
1030494
  Пестушко Валерій Показник продовольчої доступності // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 41
1030495
  Григор"єва Н.В. Показники 10-річного ризику основних остеопоротичних переломів та переломів стегнової кістки, визначені за допомогою української версії FRAX, у жінок із переломами тіл хребців / Н.В. Григор"єва, В.В. Поворознюк // Боль. Суставы. Позвоночник : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Укр. асоц. остеопорозу ; Укр. асоц. менопаузи, андропаузи та захворювань кістково-м"язової системи ; голов. ред. Поворознюк В.В. ; редкол.: Безруков В.В., Борткевич О.П., Бублик Л.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 7, № 1. – С. 16-23. – ISSN 2224-1507
1030496
   Показники апеліну в крові хворих на гіпертонічну хворобу з цукровим діабетом 2 типу та без нього / С.М. Коваль, К.О. Юшко, Т.Г. Старченко, І.В. Шуть // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1. – С. 49-54. – ISSN 1605-7295
1030497
  Плєшакова Н. Показники безпеки грошово-кредитного сектора як складова фінансової безпеки України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 76-79. – (Економіка ; вип. 8 (149)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується стан фінансової безпеки України через її основну складову – безпеку грошовокредитного сектора. В статье исследуется состояние финансовой безопасности через ее основную составляющую – безопасность денежнокредитного сектора. The ...
1030498
  Цехмістренко С.І. Показники білково-нуклеінового обміну та пероксидного окислення ліпідів у органах травлення курей у постнатальному періоді онтогенезу і в умовах дії іонізуючої радіації : Автореф... докт. с. г.наук: 03.00.04 / Цехмістренко С. І.; КМ Укр. Нац. аграрн. ун-т. – К., 1999. – 35л.
1030499
   Показники бюджету // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 3 лютого (№ 5). – С. 4. – ISSN 2219-5793
1030500
  Максюта А.А. Показники виконання бюджету у 1999 році : бюджет / А.А. Максюта, І.Я. Чугунов // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 6. – С. 44-63 : Табл., рис.
1030501
  Опалько В.В. Показники вимірювання бідності у постсоціалістичних країнах : економіка та соціальна політика // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 12. – С. 179-186 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв
1030502
  Бомко В.С. Показники відтворної здатності високопродуктивних корів за різних рівнів цинку у раціонах / В.С. Бомко, В.П. Даниленко, М.Г. Повозніков // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2016. – Вип. 2 (89), ч. 1. – С. 35-42 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2313-092X
1030503
  Левченко В.А. Показники гемодинаміки в умовах дозованого фізичного навантаження в дівчат на тлі низького систилічного артеріального тиску // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім.Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 02. – С. 43-46. – ISSN 1818-9172
1030504
   Показники гемостатичного потенціалу на різних стадіях раку сечового міхура / А. Василакі, В. Дмитрик, Т. Луговська, П. Яковлев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 42-46. – (Біологія ; вип. 2 (76)). – ISSN 1728-3817


  Рак сечового міхура (РСМ) характеризується високим показником смертності та є 9-м за частотою онкологічним захворюванням у світі. За великого арсеналу діагностичної бази, до якого входить цистоскопія, ультразвукове дослідження, комп"ютерна та ...
1030505
  Охріменко І.М. Показники діяльності правоохоронних органів України: теоретико-прикладний аналіз // Юриспруденція у формуванні правової держави та громадянського суспільства : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (6 жовт. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 159-162. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-29-2
1030506
  Тертична Ю.В. Показники діяльності туристичних підприємств Закарпатської області у 2014 році // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 34. – С. 213-218
1030507
  Шидловська Т.А. Показники довголатентних слухових викликаних потенціалів у осіб, які отримали акутравму в зоні проведення антитерористичної операції, з різним ступенем порушень слухової функції / Т.А. Шидловська, Л.Г. Петрук // Журнал вушних, носових і горлових хвороб : науково-практичний двомісячний журнал / ДУ "Ін-т отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України" ; Укр. наукове мед. т-во лікарів-оториноларингологів ; редкол.: Заболотний Д.І., Абизов Р.А., Верьовка С.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1, січень - лютий. – С. 28-36. – ISSN 0044-4650
1030508
  Шелеметьєва Т.В. Показники економічного значення розвитку туризму в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради О.В. Покатаєва ; голов. ред. В.М. Порохня ; редкол.: О.І. Амоша, В.М. Бородюк, Ю.Г. Лисенко [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С, 27-31. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 6 (99)). – ISSN 1814-1161
1030509
  Ящук Д.В. Показники економічної ефективності заходів з розвитку персоналу // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : Збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства": До 170-річчя Київсбкого нац. ун-ту імені тараса Шевченка; До 60-річчя економічного фак-ту / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 4. – С. 60-65
1030510
  Потапов І.Ю. Показники економічної ефективності інвестиційного проекту // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 1995. – [Вип. 1] : Матеріали наук. конф. студентів та аспірантів ІМВ, присвяченої 50-річчю ООН. – С. 85-94
1030511
  Раєцька Я.Б. Показники ендогенної інтоксикації при експериментальній опіковій хворобі в стадії токсемії // Науковий вісник Чернівецького університету : науковий журнал / Чернівецький національний університет. – Чернівці, 2016. – С. 24-27. – (Біологічні системи. Біологія ; т. 8, вип. 1). – ISSN 2078-8673


  Досліджено, що при моделюванні лужного опіку стравоходу 2 ступеня у статевонезрілих щурів відбувався синдром ендогенної інтоксикації. Показано зростання токсинів різної природи: специфічних, неспецифічних та медіаторів імунних реакцій (підвищення рівню ...
1030512
  Царенко Т. Показники ендотоксемії пацієнтів із ішемічним інсультом та цукровим діабетом другого типу / Т. Царенко, Л. Гайда, О. Кравченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Одним із загальновизнаних чинників гострих порушень мозкового кровопостачання є цукровий діабет. Численні дослідження показали, що у патогенезі діабетичних церебральних порушень бере участь багато факторів, найбільш важливими з яких є метаболічні ...
1030513
  Гвоздю С.Ю. Показники ефективності витрат на інноваційну діяльність машинобудівних підприємств // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 1. – С. 56-58 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
1030514
  Ковальчук К.Ф. Показники ефективності лізингової угоди : фінансові послуги / К.Ф. Ковальчук, І.В. Вишнякова // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 6. – С. 141-146 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
1030515
  Яремович П.П. Показники ефективності програм розвитку мережі міжнародних транспортно-логістичних комплексів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 1. – С. 224-226.
1030516
  Савчук С.Є. Показники ефективності фінансово-економічної діяльності в готельному бізнесі // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 2362-366. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1030517
  Омельян А.М. Показники забою молодняку перепелів при використанні комбікорму з різними рівнями аргініну // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2016. – Вип. 2 (90), ч. 2. – С. 70-77 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2313-092X
1030518
  Бєлікова І.В. Показники здоров"я населення та сучасні погляди на методику їх розрахунку / І.В. Бєлікова, А.В. Костріков // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Багацька Н.В., Берегова Т.В. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Т. 17, вип. 1 (57). – C. 18-20. – ISSN 2077-1096
1030519
  Овчаренко В.В. Показники і критерії кількісної оцінки можливостей підрозділів, частин і з"єднань Національної гвардії України з виконання планових і раптово виникаючих службово-бойових завдань // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Дробаха Г.А. ; редкол.: Телелим В.М., Городнов В.П., Єрмошин М.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (67). – С. 47-53. – ISSN 2078-7480
1030520
  Турило А.М. Показники і критерії оцінки якості прибутку на стадії його формування в системі менеджменту підприємства / А.М. Турило, О.А. Зінченко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 106-115. – Бібліогр.: с. 106-109, 114


  Розроблено систему показників і критеріїв, що характеризують якість прибутку підприємства при його формуванні. Удосконалено визначення сутності поняття "якість прибутку підприємства". Запропоновано теоретичні підходи до трактування поняття ...
1030521
  Зінченко О.А. Показники і критерії якості прибутку підприємства на етапі його використання : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 7 (97). – С. 106-111 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1030522
  Габрель М.М. Показники і методи оцінки стану простору метрополій в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 9 ( 160 ). – C. 178-186


  Досліджуються проблеми творення й розвитку метрополій, ширшого використання метрополійних ефектів у розвитку регіонів держави. Обгрунтовано показники і методики оцінки стану метрополій.
1030523
  Абдулоєва О. Показники інвазійного потенціалу чужинних рослин як основа процедури оцінки ризику / О. Абдулоєва, Н. Карпенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 51-53. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 16). – ISSN 1728-3817


  На підставі аналізу показників фітобіології та популяційної біології відомих інвазійних рослин в Україні запропоновані 13 загальних критеріїв оцінки інвазійного потенціалу видів чужинних рослин. Наведені характеристики проявів (станів) цих показників, ...
1030524
  Кузьмін О.Є. Показники інноваційності економічних явищ, процесів і діяльності підприємств: досвід економічно розвинених країн / О.Є. Кузьмін, В.Й. Жежуха // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 38-45


  У статті проаналізовано показники, які використовуються теоретиками та практиками в економічно розвинених країнах для характеристики інноваційності різноманітних економічних явищ і процесів, а також обґрунтовано неможливість їх застосування у процесі ...
1030525
  Сорг М. Показники іноземних кредитів у приватному секторі Естонії / М. Сорг, Д. Туусіс // Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2009. – Т. 2, № 3. – С. 4-10. – ISSN 1998-6068
1030526
  Іванов Є.І. Показники інтеграції національної економіки в глобальні ланцюги доданої вартості // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2015. – № 5/6 (82/83). – С. 68-75. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507
1030527
  Рябініна Л. Показники ліквідності банківської системи та фактори, які впливають на них / Л. Рябініна, О. Русєва // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2010. – № 6 (96). – С. 53-64. – ISSN 1605-2005
1030528
  Моісеєнко І.О. Показники ліпідного обміну та ризик виникнення дисліпідемії у хворих на артерійну гіпертензію залежно від С825Т поліморфізму ґену b3-субодиниці G-протеїну / І.О. Моісеєнко, Л.Н. Приступа // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2015. – Т. 21, № 4. – C. 26-31. – ISSN 1029-4244
1030529
  Ткачишин О.В. Показники ліпідограми у хворих на гіпертонічну хворобу, ускладнену геморагічним інсультом, після раннього відновного періоду // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (90). – С. 10-16 : табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 2077-7477
1030530
  Бистрицька М.А. Показники метаболізму та структурно-функціонального стану кісткової тканини в пацієнтів із травмою хребта та повним пошкодженням спинного мозку через 5 та більше років після травми / М.А. Бистрицька, В.В. Поворознюк // Боль. Суставы. Позвоночник : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Укр. асоц. остеопорозу ; Укр. асоц. менопаузи, андропаузи та захворювань кістково-м"язової системи ; голов. ред. Поворознюк В.В. ; редкол.: Безруков В.В., Борткевич О.П., Бублик Л.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 7, № 2. – С. 33-38. – ISSN 2224-1507
1030531
  Зайцева О.О. Показники метакогнітивної активності та особливості мотивації студентів // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2018. – С. 83-87. – (Серія "Психологія" ; вип. 7). – ISSN 2415-7384
1030532
  Волощук В.М. Показники мікроклімату у відділенні для дорощування поросят залежно від способу вентилювання приміщення / В.М. Волощук, В.М. Герасимчук // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2017. – Вип. 1 (93) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 120-128 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2313-092X
1030533
  Хайрулліна Ю.О. Показники міри сформованості світоглядної культури особистості // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 72. – С. 77-84
1030534
  Мась Н.М. Показники морально-психологічного стану особового складу військових підрозділів // Системи обробки інформації : щоквартальне наукове видання / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба ; редкол.: Тимочко О.І., Сухаревський О.І., Байрамов А.А.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 3 (149). – C. 143-145. – ISSN 1681-7710
1030535
  Кучеренко Валентина Показники народжуваності знижуються : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 9. – С. 15
1030536
  Сидорчук А. Показники оцінки збалансованості фінансових ресурсів державного соціального страхування // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 17-22 : табл. – Бібліогр.: 3 назв.
1030537
  Михайленко С.В. Показники оцінки обгрунтованості проектів бюджетів : гроші, фінанси, кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 219-227. – Бібліогр.: 23 назви. – ISSN 1993-6788
1030538
  Дєліні М.М. Показники оцінки соціально-економічної відповідальності підприємництва в Україні // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4. – C. 263-270. – ISSN 2222-0712
1030539
  Рзаєва Т.Г. Показники оцінки та аналізу інвестиційної привабливості підприємства у розрізі існуючих методик / Т.Г. Рзаєва, М.В. Грицаюк // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 94-102. – (Економічні науки ; № 3, т. 1). – ISSN 2226-9150
1030540
  Шило К.М. Показники оцінки трудового потенціалу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 12 (115). – С. 242-248
1030541
  Кобеля З. Показники оцінки трудової мотивації / З. Кобеля, Р. Білик // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 6. – С. 42-46
1030542
  Гавриленко В.О. Показники оцінювання антикризового контролінгу // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 : Глобалізація, імпортозаміщення та економічна безпека держави. – С. 400-405. – ISSN 2222-4459
1030543
  Дідик А. Показники оцінювання продуктивності та економності використання бюджетних коштів закладами вищої освіти / А. Дідик, Ю. Погорелов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 20-28. – (Економіка ; вип. 1 (202)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто завдання оцінювання продуктивності та економності використання бюджетних коштів закладами вищої освіти. Проаналізовано нормативні вимоги щодо вирішення такого завдання. Запропоновано вимоги до показників оцінювання продуктивності та ...
1030544
  Комарницька Г.О. Показники оцінювання якості митного обслуговування державно-приватного партнерства // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 14, липень. – С. 5-10. – ISSN 2306-6814
1030545
  Васенко О.Г. Показники пігментного фонду донних відкладів пониззя Дунаю (в межах України) / О.Г. Васенко, Г.А. Верніченко, Верниченко-Цветков // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (48). – С. 46-56. – ISSN 2306-5680
1030546
   Показники протеїнового обміну у крові щурів при вивченні хронічної токсичності композиції на основі меланіну / К. Дворщенко, А. Драницина, Є. Торгало, О. Короткий, Т. Берегова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Досліджено хронічну токсичність композиції на основі меланіну на показники протеїнового обміну у сироватці крові щурів обох статей. Встановлено, що при дії меланіну у терапевтичній дозі 0,3 мг?кг-1 протягом 90 діб у сироватці крові самців і самиць ...
1030547
  Федорчук С.В. Показники реакції на рухомий об"єкт у операторів теплових електростанцій / С.В. Федорчук, В.І. Тараненко, Ю.П. Горго // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 67-68. – (Біологія ; Вип. 45/46). – ISSN 1728-3817


  Досліджено реакцію на рухомий об"єкт у операторів теплових електростанцій. Виявлено, що для визначення особливостей оцінки параметрів часу й простору при операторській діяльності цілком доцільно використовувати такі показники реакції на рухомий об"єкт, ...
1030548
  Базалійська Н.П. Показники результативності реалізації трудової поведінки робітників промислового підприємства // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (31). – С. 189-196 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
1030549
  Горбачик А Показники розвитку сучасного українського суспільства в контексті європейських досліджень // Проблеми розвитку соціологічної теорії : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 4 грудня 2009 р. (м. Київ) та VII Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 20-21 травня 2010 р. (м. Київ) / КНУТШ, Ф-т соціології ; Ін-т соціології НАН України ; Соціолог. асоц. України, Київ. від-ня САУ ; [заг. ред.: Куценко О.Д., Судаков В.І.]. – Київ : Логос, 2010. – С. 25-32. – ISBN 978-966-171-387-0
1030550
  Іванова А.М. Показники системи захисту прав споживачів як індикатор розвитку інфраструктури ринку споживчих товарів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 9 (124). – С. 163-168
1030551
  Ємченко Я.О. Показники системного запалення у хворих на псоріаз з супутнім метаболічним синдромом // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Багацька Н.В., Берегова Т.В. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Т. 16, вип. 4 (56), ч. 3. – С. 119-122. – ISSN 2077-1096
1030552
   Показники соціалістичиних забов"язань виробництва продуктів твариннцтва в колгоспах ірадгоспах Одеськох області на 1 травня 1959 року.. – Одеса, 1959. – 45с.
1030553
  Ратушняк С.М. Показники соціально-економічної безпеки // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2013. – № 7 : Ювілейний випуск до 15 річчя Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. – С. 371-376. – ISSN 2078-6670
1030554
  Вишневська О.А. Показники соціальної статистики як базова інформація для розробки та реалізації соціальної політики // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 4 (47). – С. 93-97 : рис. – Бібліогр.: 13 назв
1030555
  Случик І.Й. Показники сперматогенезу у жаби озерної (rana ridibunda) у зоні впливу Бурштинської теплоелектростанції // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є.Г., Вознесенський С.О., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (93). – С. 64-66 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-7477
1030556
  Попович Н. Показники сталого розвитку та можливості їх картографування // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Вип. 24. – С. 135-139 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2075-1893
1030557
  Федунь Ю. Показники сталості еколого-економічного розвитку // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 321-328. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 25)
1030558
  Андрійчук О.Я. Показники стану здоров"я населення Волинської області, потерпілого внаслідок аварії на ЧАЕС // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 24-29 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв.
1030559
  Храбко М. Показники стану імунної та антиоксидантної систем у крові вагітних самиць щурів F1 під дією різних доз цитрату германію / М. Храбко, Р. Федорук, С. Кропивка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 50-53. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (22)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив різних доз цитрату Ge, отриманого методами нанотехнології і хімічного синтезу, на активність імунної та антиоксидантної систем крові вагітних самиць щурів. Дослідження виконано на самицях щурів F1, яким випоювали з водою цитрат Ge у ...
1030560
  Мельник О.Г. Показники та індикатори в системі управління підприємством: сутність та класифікація // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 67-73.
1030561
  Дишкантюк О.В. Показники та індикатори програмно-цільового планування розвитку індустрії гостинності // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 245-248. – (Економічні науки ; № 6). – ISSN 2226-9150
1030562
  Касич А.О. Показники та критерії якості роботи науково-дослідної установи : економіка та управління підприємствами / А.О. Касич, Б.М. Ілющенко // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 2. – С. 60-67 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1030563
  Городнов В.П. Показники та критерій оцінки ефективності структури системи управління повітряних сил / В.П. Городнов, В.Г. Малюга // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Дробаха Г.А. ; редкол.: Телелим В.М., Городнов В.П., Єрмошин М.О.[та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (64). – С. 73-77. – ISSN 2078-7480
1030564
   Показники та методи їх розрахунку в епідеміології неінфекційних захворювань : навч.-метод. посіб. для студентів ВНЗ IV рівня акредитації та лікарів-інтернів / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України ; [уклад.: В.О. Бузунов та ін.]. – Київ : Авіцена, 2013. – 119, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 114-116. – ISBN 978-966-2144-61-1
1030565
  Михайленко О.Г. Показники та проблеми відкритої економіки України в умовах глобалізаційних процесів // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 10/2. – С. 70-77. – (Серія "Світове господарство і міжнародні економічні відносини" ; вип. 5). – ISSN 9125-0912
1030566
  Затула В.І. Показники термічної континентальності та океанічності клімату і сучасна практика їх застосування / В.І. Затула, Н.І. Затула // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 269-271. – ISBN 978-617-7069-75-8
1030567
  Бучко Ж.І. Показники транскордонного туризму України та Польщі / Ж.І. Бучко, Я.І. Меленко // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – С. 127-134. – (Географія ; вип. 762/763). – ISSN 2311-9276
1030568
  Рогов Г. Показники фінансової стійкості в системі стратегічного управління підприємством : економіка підприємств // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 7 (285). – С. 50-52 : Рис. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1810-3944
1030569
   Показники формули фінансування // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 27 січня (№ 3/4). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Визначено особливості цьогорічного фінансування ЗВО, про це йддеться у наказі МОН "Про встановлення показників для розподілу видатків державного бюджету між закладами вищої освіти на 2020 рік" № 65 від 17 січня 2020 року.
1030570
  Макарчук М.Ю. Показники функціональної рухливості нервових процесів у операторів теплових електростанцій / М.Ю. Макарчук, С.В. Федорчук, В.І. Тараненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 42-43. – (Біологія ; вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  Досліджувалися показники функціональної рухливості нервових процесів у операторів теплових електростанцій. Запропоновано поряд із мінімальною експозицією пред"явлення сигналів, досягнутою досліджуваними під час тестування, як показник функціональної ...
1030571
  Вороненко І.В. Показники функціонування веб-сайтів аграрних компаній як складова цифровізації економіки / І.В. Вороненко, С.О. Костенко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10, травень. – С. 53-60. – ISSN 2306-6792
1030572
  Рабійчук С.О. Показники цінності здорового образу життя // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 233-234. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
1030573
  Щеглова О. Показники якості житлових умов населення у регіонах України // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 221-224. – ISSN 1993-0259
1030574
  Герасимов Б.М. Показники якості інформаційного забезпечення та їх вплив на ефективність застосування систем підтримки прийняття рішень / Б.М. Герасимов, І.Ю. Субач // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 27-29. – Бібліогр.: С. 29. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано систему показників якості для оцінки інформації, що використовується під час відпрацювання рі-шень у системах підтримки прийняття рішень. Проведено аналіз впливу цієї інформації на ефективність рішень, що відпрацьовуються. The system of ...
1030575
  Грицай З.В. Показники якості насіння лип в умовах забруднення довкілля викидами Придніпровської ТЕС м. Дніпро / З.В. Грицай, Т.І. Юсипіва, М.О. Трифонов // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; редкол.: А.П. Травлєєв, В.М. Зверковський, Jose Manuel Recio Espejo [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 45. – С. 109-113 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2073-8331
1030576
  Момот О. Показники якості продукції - конкурентна перевага підприємств у галузі менеджменту якості / О. Момот, В. Акопова // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 3 (103). – С. 28-31. – ISSN 1728-9343
1030577
  Король С.А. Показники якості продукції та методи їх оцінювання // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 140-151. – (Економіка та підприємництво ; № 2 (72)). – ISSN 1814-1161
1030578
   Показники., 1923. – 14с.
1030579
  Пунько Б.М. Показниково-статистична оцінка та економіко-математичне моделювання розвитку національної економіки у глобальному економічному середовищі // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 12-15. – ISSN 1728-6220
1030580
  Богословская Л.А. Показния обвиняемого как средство защиты его законных интересов // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 97. – С. 172-182. – ISSN 0201-7245
1030581
  Матусов В.А. Показуха: Юмор, сатира. / В.А. Матусов. – Днепропетровск, 1989. – 126с.
1030582
   Показчик [покажчик] до Записок Наукового Товариства імені Шевченка : Т. 1-20 : роки 1-6. – У Львові (Львів) : Дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського, 1898. – 66 с. – Примірник починається зі стор. 9. – Бібліогр.: Показчик імен особистих, географічних і річей: с. 51-56
1030583
   Показчик періодичних видань, які одержують бібліотеки Львіського державного університету в 1959. – Львів, 1959. – 100с.
1030584
  Педаев Д.К. Показчик російської журнальної метеорологічної літератури. / Д.К. Педаев. – К, 1928. – 267с.
1030585
   Показывает "Мосфильм".. – М, 1967. – 115с.
1030586
  Новаковский С.В. Показывает Москва. / С.В. Новаковский, В.Б. Ренард. – М., 1954. – 96с.
1030587
  Теснек Ю.И. Показывающие электроизмерительные приборы и гальванометры / Ю.И. Теснек, С.И. Коломыцев. – Москва : ЦНИИПИ, 1964. – 36 с.
1030588
  Логвиненко Є.С. Покаранння військових в античних державах // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (64). – С. 31-35. – ISSN 1727-1584
1030589
  Оксамитний В.В. Покарання "звичних" злочинців за англійським кримінальним правом // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1972. – С. 52-57. – (Серія права ; № 13)


  Ряд английских уголовных законов предоставляют право государственным карательным органам применять к преступникам дополнительные наказания в виде продления срока тюремного заключения. Английские юристы теоретически обосновывают превентивные меры ...
1030590
  Шевченко Т. Покарання в єзуїтських школах Речі Посполитої ранньомодерного часу // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 119-123. – ISBN 978-966-171-795-3
1030591
  Овчаренко Д.А. Покарання в первісному суспільстві // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 52-58. – ISSN 1563-3349
1030592
  Рябчинська О.П. Покарання в Український козацький державі (середина XVI ст. - перша половина XVIII ст.) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 3-7. – (Серія: Право ; № 3 (49)). – ISSN 1813-338Х
1030593
  Онищенко Г. Покарання від царя і подарунок від графіні, або Як боровся з сараною на Півдні України Олександр Пушкін // Надзвичайна ситуація : Центральне видання Мін. України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи / Державне підприємство "Агентство інформації, міжнародного співробітництва та розвитку "Чорнобильінтерінформ". – Київ, 2005. – № 3. – С. 60-63. : Портрети. – ISBN 966-95383-5-1
1030594
  Демидова Л.М. Покарання за заподіяння майнової шкоди за чинним КК України // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 112. – С. 91-98. – ISSN 0201-7245
1030595
  Антонюк Н. Покарання за заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 66-73
1030596
  Бочарников С.О. Покарання за злочин, передбачений ст. 298 КК України // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2012. – № 4 (64). – С. 419-424. – ISSN 2078-3566
1030597
  Єна І.О. Покарання за злочини проти основ національної безпеки (держави) відповідно до норм Руської правди та Литовських статутів // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2018. – С. 87-95. – ("Право" ; вип. 29). – ISSN 2312-1661
1030598
  Янко В.М. Покарання за злочини проти основ суверенітету українського народу (ст. ст. 109, 110 КК України): проблеми, тенденції, перспективи // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 3 (79). – С. 111-122. – ISSN 2524-0323
1030599
  Мислива О.О. Покарання за злочини у сфері трансплантації // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (65). – С. 383-392. – ISSN 2078-3566
1030600
  Кочуріна Д.В. Покарання за злочини, що вчинені через необережність: огляд стану проблеми // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 342-346. – ISSN 2219-5521
1030601
  Віктор Бодаєвський Покарання за корисливі посягання військовослужбовців на військове майно (ст. 410 КК України) // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 3 (159). – С. 128-132.
1030602
  Кирило О. Покарання за кримінальним судочинством Польщі у міжвоєнний період (1918-1939 рр.) // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 2 (194). – С. 115-117
1030603
  Коваль А. Покарання за порушення прав на торговельні марки: практика призначення, пролеми вдосконалення // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 2. – С. 21-34
1030604
  Мацелюх І. Покарання за правопорушення проти віри, церкви та моралі на Запорозькій Січі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 59-63. – (Юридичні науки ; вип. 2 (107)). – ISSN 1728-3817


  Аналізується юридична відповідальність за злочини проти віри, церкви та моралі, яка закріплювалася нормами звичаєвого права та діяла на Запорозькій Січі. Здійснено порівняльно-правовий аналіз відповідної міри покарання із кримінальним законодавства ...
1030605
  Шаблистий В.В. Покарання за хуліганство, поєднане з опором особам, наділеними владними повноваженнями, та іншим громадянам, які припиняли хуліганські дії / В.В. Шаблистий, О.А. Галемін // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України ; редкол.: О.М. Бандурка, О.М. Литвинов, А.В. Байлов [та ін.]. – Харків, 2016. – № 3 (14). – С. 76-85. – ISSN 2304-4556
1030606
  Назимко Є. Покарання неповнолітніх у мусульманських країнах (Ісламська Республіка Афганістан) // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 409-410. – ISBN 978-617-7069-15-6
1030607
  Назимко Є. Покарання неповнолітніх. Змістовні складові міжнародних та європейських стандартів його застосування // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 27 червня - 3 липня (№ 25). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
1030608
  Музика А.А. Покарання та його застосування за злочини проти здоров"я населення / А.А. Музика, О.П. Горох ; Держ. НДІ митної справи. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2012. – 402, [2] с., [1] арк. портр. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-437-286-9


  У пр. № 1728424 напис: Вельмишановному Павлу Сергійовичу Берзіну з побажаннями добробуту і творчого довголіття. Щиросердно Підпис. 10 січня 2012 р.
1030609
  Марисюк К. Покарання у вигляді обмеження волі може бути реформоване (досвід Республіки Білорусь) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 510-514. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1030610
  Бурда С.Я. Покарання у виді довічного позбавлення волі в Україні: шлях до гуманізації // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – С. 279-287. – (Серія юридична ; вип. 4). – ISSN 2311-8040
1030611
  Мігоцький Л. Покарання у виді обмеження волі: кримінально-виконавча характеристика // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 9. – С. 82-90.
1030612
  Житник Г.В. Покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю: історичний аспект // Право та юстиція : науково-практичний юридичний журнал / М-во юстиції України, Ін-т права та післядипломної освіти, Н.-д. ін-т публічного права ; редкол.: Чижмарь К.І., Галунько В.В., Бобровник С.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (4). – С. 80-87. – ISSN 2523-4889
1030613
  Леонов Б. Покарання як засіб запобігання злочинності // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2015. – № 2 (40). – С. 66-70. – ISSN 2311-6676
1030614
  Мірошниченко С. Покарання як захід протидії злочинам проти правосуддя // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУТШ. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 35-42
1030615
  Назимко Є.С. Покарання як інститут кримінального законодавства України: теоретичний аспект // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донецький юридичний ін-т. – Донецьк, 2013. – № 1 (52). – С. 119-124
1030616
  Назимко Є. Покарання як категорія наук кримінально-правового циклу // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 4 (100). – С. 82-87
1030617
  Корнякова Т. Покарання як міра відображення ступеня тяжкості та суспільної небезпечності злочинів у сфері довкілля // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 92-97. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1030618
  Корнякова Т. Покарання як міра відображення ступеня тяжкості та суспільної небезпечності злочинів у сфері довкілля // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 92-98. – ISSN 0132-1331
1030619
  Овчаренко Д.А. Покарання як соціальне та правове явище: філософсько-правові аспекти : монографія / Овчаренко Дмитро Анатолійович. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2015. – 265, [1] с. : іл. – Предм. покажч.: с. 261-263. – Бібліогр.: с. 234-257. – ISBN 978-966-437-407-8
1030620
  Головко Т.М. Покарання як форма реалізації кримінальної відповідальності // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 1 (39). – С. 14-20.
1030621
  Палійчук О.В. Покарання, що можуть бути застосовані до неповнолітніх злочинців // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 427-433. – ISSN 1563-3349
1030622
  Омельченко Г. Покарати зло. Момент істини: чи спроможне правосуддя Нідерландів засудити вбивцю Путіна і його терористичну організацію // Україна молода. – Київ, 2020. – 4 березня (№ 25). – С. 7-10


  "9 березня 2020 року в окружному суді Гааги розпочнеться заочний судовий процес над обвинуваченими у збитті 17 липня 2014 року літака малайзійських авіаліній рейсу МН17. Ця публікація - певний політично-юридичний підсумок (обвинувальний акт) мого ...
1030623
  Юр"єва І. Покарати колаборанта // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 13-19 січня (№ 1). – С. 11


  "...Напередодні Нового року було офіційно презентовано законопроект №7425 "Про захист української державності від проявів колабораціонізму". Проект спрямований на встановлення адміністративних бар"єрів для участі в державотворенні осіб, які активно ...
1030624
  Харис Ренат Покатился мой клубок : стихи и поэма / Ренат Харис; пер. с татар. – Москва : Советский писатель, 1984. – 127 с.
1030625
   Покатная миграция молоди рыб в реках Волга и Или.. – М, 1981. – 320с.
1030626
   Покатная миграция рыб.. – М, 1985. – 200с.
1030627
  Ливанова М. Покахонтас: Лицо нового света // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2013. – № 9 (61). – С. 86- 103. – ISSN 1819-6268
1030628
   Покаяние. – М, 1988. – 173с.
1030629
  Симоненко В.К. Покаяние или когда мы выйдем на дорогу, ведущую к истинным реформам / В.К. Симоненко. – К., 1997. – 93с.
1030630
  Бойцов М.А. Покаяние императора: Феодосий I и Амвросий Медиоланский // Вестник древней истории / РАН, Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2009. – № 2 (269). – С. 21-48. – ISSN 0321-0391
1030631
   Покаяние.. – М, 1988. – 168с.
1030632
  Майданович Т.В. Покаянна молитва : поезії / Т.В. Майданович. – Київ, 1999. – 151 с.
1030633
  Майданович Тетяна Покаянна молитва : Поезія / Майданович Тетяна. – Київ : Криниця, 2000. – 152с. – ISBN 966-95558-6-8
1030634
  Панков Г.Д. Покаянна молитва в інтерпретації "Філософії життя" як герменевтичного проекту // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – C. 42-51. – (Серія: Культурологія ; вип. 58). – ISSN 2410-5325
1030635
  Павличко Д.В. Покаянні псалми : поезії / Дмитро Павличко ; [уклад., ред.: Дмитро Пилипчук]. – Київ : Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2009. – 878, [2] с. : портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-500-309-0
1030636
  Селищева Евгения Покаянные дни / Селищева Евгения, Каротенуто Джузеппе // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 11 (2854). – С. 86-94 : фото
1030637
  Кундеревич О.В. Покаяння в духовно-моральному бутті людини : Дис... канд. филос.наук: 09.00.07 / Кундеревич О. В.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1998. – 144л. – Бібліогр.:л.138-144
1030638
  Кундеревич Олена вікторівна Покаяння в духовно-моральному бутті людини : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.07 / Кундеревич Олена вікторівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 17л.
1030639
  Соколов Б. Покаяння чи розрахунок? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 14 січня (№ 4). – С. 4


  Визнання Іраном знищення пасажирського літака відбулося після того, як напередодні увечері українських експертів нарешті допустили до уламків авіалайнера.
1030640
  Макаров Олег Покемоны, флешмобы и прочие помешательства. Магия преследования // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 10 (2913). – С. 104-109 : фото
1030641
  Чубук М. Покер // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / ТзОВ "Видавнича група "Сучасність". – Київ, 2004. – № 12. – С. 80-85. – ISSN 0585-8365
1030642
  Донцова Д.А. Покер с акулой / Д.А. Донцова; Роман. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2002. – 416с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-04-005756-3
1030643
  Торба В. Поки в Австрії "танцювали"... / В. Торба, Т. Осташко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 21 серпня (№ 149). – С. 5


  "Мисляча Україна згадує, оплакує, вшановує - австрійського архікнязя Вільгельма Габсбурга (Василя Вишиваного).
1030644
  Анхайр Гельмут Поки вони спали // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 25 січня (№ 12). – С. 3


  Чому незначна політична нестабільність буде корисною для Німеччини.
1030645
  Сайко О. Поки впаде зірка : повість // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2007. – № 9/10. – С. 8-46. – ISSN 0130-321Х
1030646
  Крупко О.І. Поки горить моя свіча // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 267-274


  Статтю присвячено творчості поета-пісняра В. Крищенка, зокрема його афористиці, в якій - роздуми про філософію життя, складні людські взаємини, духовність, про проблеми сьогодення
1030647
  Бортняк А.А. Поки дихаю, поки живу : поезії / А.А. Бортняк. – Одеса : Маяк, 1989. – 108 с.
1030648
  Васильківський О.О. Поки є час : роман / О.О. Васильківський. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 382 с. – (Бібліотека "Сучасний роман")
1030649
  Зятьєв С. Поки живе мова - житиме й народ як національність... // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 16 лютого (№ 7). – С. 11
1030650
  Воронько П.Н. Поки живий - іди! : Поезії / П.Н. Воронько. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 191с.
1030651
  Гнатюк Н.Ю. Поки люблю і вірю : поезії / Н.Ю. Гнатюк. – Київ, 1985. – 102 с.
1030652
  Кремінь Дмитро Поки наша мова : Поезія // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 33-40. – ISSN 0208-0710
1030653
  Грипась В. Поки стоять гори : Оповідання // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2007. – № 3/4. – С. 14-43. – ISSN 0130-321Х
1030654
  Казаков Б.І. Поки швидка в дорозі. Прийоми та правила надання екстреної реанімаційної та першої медичної допомоги / Б.І. Казаков, Е.А. Чадов // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 11. – С. 29-32
1030655
  Томенко М. Поки що уряд працює на 11 за 12-бальною системою // Україна молода, 2005. – 25 лютого


  Про збільшення кількості учасиків "Євробачення"; поїздку урядовців на метро; найбільшу проблему Кабміну й можливість надання рос. мові статусу офіційної
1030656
  Тублин В.С. Покидая Эдем. / В.С. Тублин. – Л., 1978. – 223с.
1030657
   Покидько Костянтин Вадимович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 349 : фото
1030658
  Столович Л.Н. Покинула ли "Сова Минервы" эстетику? // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 7. – С. 75-86. – ISSN 0042-8744


  В статье анализируется книга "История эстетики", изданная в Санкт-Петербурге в 2011 г.
1030659
  Бласко Ібаньєс В. Покинули людину : новелла з іспанського життя / переклад П. Дмитренка. – [Київ] : [Зоря ; З друк. 1-ої Київ. друк. спілки], 1911. – 12 с. – (Видавнициво "Зоря" ; № 5)
1030660
  Луків М. Покинута хата // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Квітень (№ 5)


  Надруковано вірш випускника університету Миколи Луківа, присвячений Дню Чорнобильської трагедії.
1030661
  Бальзак Оноре де Покинутая женщина / Бальзак Оноре де. – Киев, 1993. – 450с.
1030662
  Бальзак Оноре де Покинутая жещина / Бальзак Оноре де. – Москва, 1957. – 45с.
1030663
  Садовяну П. Покинутая планета / П. Садовяну ; пер. Е. Логиновской. – Бухарест : Румыния, 1980. – 47 с. – (Библиотека "Румыния" ; № 10)
1030664
  Гуданец Н.Л. Покинутые во Вселенной / Н.Л. Гуданец. – Рига, 1990. – 199с.
1030665
  Бродский Б.И. Покинутые города / Б.И. Бродский. – М, 1963. – 149с.
1030666
  Даниэль М. Покинутые особняки / М. Даниэль. – Москва : Пролетарий. – 149 с.
1030667
  Баиндер П. Покка-пу / П. Баиндер. – М., 1936. – 112с.
1030668
  Голобородько В. Поклав своє життя за Україну // Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України; літературно-художнє видання. – Черкаси, 2008. – № 3. – С. 124-130. – ISBN 978-966-96923-6-8
1030669
  Чернявський А. Покладення на державу обов"язку припинити діяльність, що призводить до забруднення вод відкритого моря, як форма її міжнародно-правової відповідальності // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 11. – С. 115-120.
1030670
  Винниченко Володимир Поклади золота : Роман / Винниченко Володимир. – Hью-Йорк : Українська Вільна Академія Hаук у США, 1988. – 268 с. – ISBN 0-916381-04-8
1030671
  Суслов В.Н. Покладистый Ложкин. / В.Н. Суслов. – Л, 1980. – 112с.
1030672
  Бондарчук Н.І. Поклала юність на олтар:Поезії / Н.І. Бондарчук. – Київ : Поезія, 1998. – 80с. – ISBN 966-7116-12-З
1030673
  Присяжнюк В. Покласти край земельному свавіллю // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 10. – С. 16-20.
1030674
  Красюк М.І. Поклик : поезії / М.І. Красюк. – Київ, 1967. – 43 с.
1030675
  Бойко Г. Поклик : Лірика, жарти, пародії / Г. Бойко. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 79с.
1030676
  Костецька Т.С. Поклик / Т.С. Костецька. – Київ, 1975. – 63 с.
1030677
   Поклик : Із світової поезії XX сторіччя. – Київ : Веселка, 1984. – 222 с.
1030678
  Чіладзе Т.І. Поклик / Тамаз Чіладзе ;. – Київ, 1987. – 80 с.
1030679
  Колодій В.С. Поклик весни : поезії / В.С. Колодій. – Львів : Каменяр, 1988. – 127 с.
1030680
  Москаленко А.З. Поклик вічності. / А.З. Москаленко. – К., 1976. – 223с.
1030681
  Москаленко А.З. Поклик вічності. / А.З. Москаленко. – К., 1991. – 347с.
1030682
  Попович П.Р. Поклик Галактики / П.Р. Попович. – Вид. 2-е, доп. і перероб. – Київ : Молодь, 1975. – 392 с.
1030683
  Погрібний А.Г. Поклик дужого чину : (з розмов про наболіле) / Анатолій Погрібний ; [ред. Л. Ільєнко]. – Київ : Просвіта, 2004. – 493, [3] с. – ISBN 966-8547-20-9
1030684
  Погрібний А. Поклик дужого чину : статті, портрети, силуети, наближення, публіцистика / Анатолій Погрібний ; вступ. слово : В.Г. Дончика, П.П. Кононенка. – Київ : Просвіта, 2009. – 680 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-2133-50-9
1030685
  Пепа В. Поклик за океан // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 184-188. – ISSN 0208-0710


  Про Олександра Кошиця
1030686
  Тома Л.В. Поклик зорі / Л.В. Тома. – Харків, 1982. – 48с.
1030687
  Лавкрафт Говард Поклик Ктулху : повість // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 5/6 (977/978). – С. 135-161. – ISSN 0320 - 8370
1030688
  Шутько Я.І. Поклик літа : поезії / Я.І. Шутько. – Харків : Прапор, 1971. – 52 с.
1030689
  Козак В.С. Поклик літа: Поезії / В.С. Козак. – К., 1988. – 119с.
1030690
  Базилевський В.О. Поклик простору : поезії / В.О. Базилевський. – Київ, 1977. – 111 с.
1030691
  Морозовський Р. Поклик роду / Руслан Морозовський ; [передм.: Г. Лозко ; оформ.: І. Кугно]. – (Вид. 2-ге, випр. і допов.). – Київ : Панмедія, 2008. – 123, [1] с. – ISBN 966-8947-03-7
1030692
  Тимяк-Лончина Поклик сумління = Conscience calls : Спогади спостерігача за виборами в Донецьку під час Помаранчевої революції / Роксоляна Тимяк-Лончина. – Львів : Мс, 2005. – 124с. – ISBN 966-8461-19-3
1030693
  Кондратюк А. Поклик творчості : Бесіди про літературу і життя / Андрій Кондратюк, Борис Боровець. – Рівне : Азалія, 2003. – 280 с. – ISBN 966-7358-55-0
1030694
  Трачук О. Поклик Трипіля. Питання відродження Трипільської культури крізь призму ювілею її вікривача, видатного вченого Вікентія Хвойки // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2001. – № 1. – С.27-28. – ISSN 0868-9644


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1030695
  Ткаченко Р.П. Поклик Химери. Декаданс в українській літературі кінця XIX - початку XX ст. : монографія / Роман Ткаченко. – Київ : Книга, 2011. – 134, [1] с. – Бібліогр.: с. 124-135. – ISBN 978-966-8314-73-5
1030696
  Мех Н.О. Покликана любити слово (лінгвоукраїнознавча методологія С.Я. Єрмоленко) // У просторі культури мови і стилю : Світлані Яківні Єрмоленко / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд.: С.П. Бибик, Т.А. Коць ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова), С.П. Бибик, А.Ю. Ганжа та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. – С. 30-32. – (Глибини рідної мови...). – ISBN 978-617-7621-08-8
1030697
  Гнатюк І.С. Покликаний словом Світлої пам"яті В.В. Жайворонка (07.11.1941 - 12.08.2019) // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (72). – С. 159-163. – ISSN 1682-3540


  "Прийшовши у відділ лексикології та лексикографії, Віталій Вікторович відразу поринув у підготовку 11-томного «Словника української мови» (1970 — 1980). Його перу належить бл. 10 друк. арк. матеріалів на літеру П у VII томі та 17 друк. арк. на літери ...
1030698
   Покликаний творити добро [академік І.А. Зязюн] // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 27 лютого - 6 березня (№ 10/11). – С. 10


  Співробітники Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України вітают Івана Андрійовича Зязюна з юбілеєм - 75 -літтям!
1030699
  Костицький М. Покликаність про роль наукової еліти в часи революційних змін в українському суспільстві і державі // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 17-24 серпня (№ 34/35). – С. 2
1030700
  Панчук Д.О. Покликання -- пропагандист: Про кращих пропагандистів Житом. обл. / Д.О. Панчук. – К., 1987. – 126с.
1030701
  Галик Я. Покликання - архітектор (До 75-ліття з дня народження Степана Миколайовича Дзюбінського) // Лемківський календар на 2017 рік / Всеукр. т-во "Лемківщина" ; Фундація дослідж. Лемківщини у Львові ; [редкол.: М. Литвин, О. Кровицька, С. Гавенко та ін.]. – Львів : [б. в.], 2016. – С. 183-187. – (Бібліотека Лемківщини ; ч. 66). – ISBN 978-966-02-8122
1030702
  Філончук З.В. Покликання - вчитель економіки // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 2 (180). – С. 2-3 : фото
1030703
  Петринка Л.В. Покликання - вчити // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 3 (145). – С. 14-15 : фото
1030704
   Покликання - журналіст : нариси про ветеранів професії / Черкас. обл. орг., нац. спілки журналістів України ; [упоряд. С.А. Томіленко]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – 160 с. – ISBN 978-966-453-082-5
1030705
  Слюсаренко А. Покликання - історія // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Лютий (№ 2)


  Про підготовку істориків-фахівців розповідає декан історичного ф-ту.
1030706
  Кузнєцов Е. Покликання - творити! = До 75-річчя академіка В. Горбуліна // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 18-24 січня (№ 1). – С. 10


  17 січ. - день народження Володимира Павловича Горбуліна, заснов. і першого генер. директора Національного космічного агентства України, акад. Національної академії наук України і Міжнародної академії астронавтики, д-ра техн. наук, лауреата Державних ...
1030707
  Лазаренко А.І. Покликання // Світло у вікнах : життя видатних людей / А.І. Лазаренко. – Київ : Літопис - XX, 2007. – Ч. 3. – С. 185-197. – ISBN 966-7252-43-4


  Про доктора економічних наук, декана економічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка - Віктора Дмитровича Базилевича.
1030708
   Покликання : біобібліогр. покажчик : до 90-річчя від дня народж. П.П. Чучки / [М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Філол. ф-т, Каф. словац. філології, Наук. б-ка ; уклад.: Л.О. Мельник, Н.С. Лехман, О.В. Бряник за участю Н.А. Мальованої ; відп. за вип. М.М. Медведь ; передм. С.М. Пахомова]. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2018. – 223, [1] с. : фотоіл. – Імен. покажч.: с. 188-201. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-617-531-175-2
1030709
   Покликання бути людиною : пам"яті Юрія Зіновійовича Данилюка (1958-2005) / [ упоряд. : В.І. Дмитрук, Р.Ю. Подкур, І.І. Ставнюк ]. – Київ : Телесик, 2008. – 208 с. : фото. – ISBN 966-95963-3-5
1030710
  Лизанчук В. Покликання журналістського слова - випромінювати позитивну енергію // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – № 1. – С.20-39
1030711
  Левочко М. Покликання і вибір обліково-економічної освіти : теоретичні підходи // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 7. – С. 111-115. – ISSN 1682-2366
1030712
  Черченко Г.Л. Покликання людини / Г.Л. Черченко. – К., 1973. – 48с.
1030713
  Самчук Т. Покликання мого покоління - довершити справу своїх батьків // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 22-23 червня (№ 107/108)


  Студент історичного факультету КНУТШ, учасник X Літньої школи журналістики - про свої захоплення, мрії та амбіції.
1030714
  Александров О. Покликання та доля: до 75-річчя від дня народження Андрія Володимировича Манджоса / О. Александров, І. Ізотова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 55-59. – (Астрономія ; вип. 2 (56)). – ISSN 1728-3817


  У листопаді 2017 р. виповнилося б 75 років від дня народження доктора фізико-математичних наук А. В. Манджоса (1942-1997), лідера Астрономічної обсерваторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка із застосувань загальної теорії ...
1030715
   Покликання університету : Збірник наукових праць. – Київ : Янко; Веселка, 2005. – 304с. – ISBN 966-01-0371-9
1030716
  Осипчук Н. Покликанням стала освіта // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 1-8 березня (№ 9/10)


  Біографічні дані ювілярів: Івана Івановича Тимошенко - голови Асоціації навчальних закладів України приватної форми власності, засновника і ректора Європейського університету, професора, члена ради ректорів Київського регіону та його дружини Зої ...
1030717
  Васильківський О.О. Покличте мене, тривоги! / О.О. Васильківський, О.Р. Гижа. – Київ, 1980. – 160с.
1030718
  Шумовський Арсен Поклін Св. Почаївській Лаврі / Шумовський Арсен. – Торонто : Святоволодимирське Братство, 1962. – 40 с
1030719
  Макеев В.С. Поклон / В.С. Макеев. – Волгоград, 1974. – 78с.
1030720
  Ершов Т Л. Поклон / Т Л. Ершов. – Барнаул, 1979. – 78с.
1030721
  Грибанов В.И. Поклон / В.И. Грибанов. – Чебоксары, 1982. – 80с.
1030722
  Мияшев Т. Поклон бессмертию / Т. Мияшев. – М, 1987. – 351с.
1030723
  Рыскулов Р. Поклон земле : стихи / Р. Рыскулов; пер. с кирг. – Москва : Советский писатель, 1968. – 128 с.
1030724
   Поклон земле родной. – М, 1974. – 350с.
1030725
  Полторацкий В.В. Поклон идущему впереди. -- (Метаморфозы Владимирского Ополья. -- В Мещере после пожаров. Очерки). / В.В. Полторацкий. – М., 1973. – 76с.
1030726
  Боков В.Ф. Поклон России / В.Ф. Боков. – Москва, 1976. – 272с.
1030727
   Поклон тайги : [писатели Севера о В.И. Ленине : переводы / предисл. Г. Ходжера ; ил.: Г.Д. Павлишин]. – Хабаровск : Кн. изд-во, 1970. – 127 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
1030728
  Тлябичева Мира Поклон тебе, мир : стихи и поэмы / Мира Тлябичева; пер. с абазин. Б.Сиротина. – Москва : Современник, 1977. – 64 с.
1030729
  Люшнин Г.И. Поклон тебе, Россия / Г.И. Люшнин. – М., 1964. – 151с.
1030730
  Грибов Ю.Т. Поклон хлебу / Ю.Т. Грибов. – М., 1981. – 63с.
1030731
  Суздалев Г.М. Поклон. / Г.М. Суздалев. – Москва, 1984. – 93с.
1030732
  Холодный Э.Ф. Поклонение / Э.Ф. Холодный. – Ростов -на-Дону, 1976. – 63с.
1030733
  Ягуб Муса Поклонение земле : стихи / Муса Ягуб ;пер. с азерб. – Баку : Язычы, 1981. – 53 с.
1030734
  Лафарг П. Поклонение золоту : пер. с фр. – Санкт-Петербург : Книгоизд. Молот ; Тип. тов-ва "Общественная польза", 1905. – 31 с. – Конволют. - Перепл.: из 9 оттисков. – (Народ и земля : Попул.-науч. журн. : Беспл. прил. к журн. "Север" ; Кн. 9)


  На тит. стр. надпись 1905 г. Содержание конволюта: 1. Поклонение золоту / Лафарг П. - Санкт-Петербург : Книгоизд. Молот ; Тип. тов-ва "Общественная польза", 1905. - 190, [2] с. - (Народ и земля : Попул.-науч. журн. : Беспл. прил. к журн. "Север". Кн. ...
1030735
  Лафарг П. Поклонение золоту / П. Лафарг. – М, 1918. – 32с.
1030736
  Лафарг П. Поклонение золоту / П. Лафарг. – М, 1923. – 61с.
1030737
  Масловська С. Поклонилися українцеві, який збудив і просвітив буковинський нарід // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 15-21 серпня (№ 33). – С. 1


  До 185-річниці з дня народження Юрія Федьковича.
1030738
  Челышев Е.П. Поклонимся великим тем годам // Вопросы филологии : Научный журнал / Ин-т иностранных языков; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2005. – № 1. – с. 6-11. – ISSN 1562-1391
1030739
  Брыжинский М.И. Поклонись борозде / М.И. Брыжинский. – Саранск, 1988. – 400с.
1030740
  Ларин О.И. Поклонись дереву: (О мастерах худож. промысла). / О.И. Ларин. – М., 1985. – 128с.
1030741
  Перевозчиков Г.К. Поклонись земле / Г.К. Перевозчиков. – Ижевск, 1983. – 580 с.
1030742
  Диптан О.К. Поклонись землі. / О.К. Диптан. – К., 1972. – 232с.
1030743
  Блинский А.Д. Поклонись Мугоджарам / А.Д. Блинский. – Алма Ата, 1977. – 142с.
1030744
  Бородкин Ю.С. Поклонись роднику / Ю.С. Бородкин. – М., 1989. – 255с.
1030745
  Мартьянов С.Н. Поклонись своей молодости. / С.Н. Мартьянов. – Алма-Ата, 1968. – 272с.
1030746
  Сеитов Х. Поклонись холму у дороги : роман / Ходжабек Сеитов; пер. с каракалпак. Э.Арбенова. – Ташкент : Изд-во литературы и искусства, 1973. – 240 с.
1030747
  Колесников Г.С. Поклонитесь колымскому солнцу. / Г.С. Колесников. – Магадан, 1973. – 191с.
1030748
  Гудима А. Поклонитися любові : роман / А. Гудима. – Київ : Радянський письменник, 1991. – 271 с.
1030749
  Авдеев Олег Поклониться кобре... / Авдеев Олег, С. Макеев, С. Ригин // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 3. – С. 38-47 : Іл.
1030750
  Алекян Б. Поклоніння // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1/2 (997/998). – С. 34-36. – ISSN 0320 - 8370
1030751
  Ціпко А.В. Поклоніння небесним світлам у язичництві давніх слов"ян // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991


  Розглянуто деякі аспекти релігійного світогляду давніх слов"ян, які сповідали язичництво, що включало в себе різноманітні культи. Одним із найпоширеніших серед них був астральний - культ небесних світил.
1030752
  Дереш Л. Поклоніння ящірці : Як нищити ангелів: Роман / Любко Дереш. – Львів : Кальварія, 2004. – 176 с. – ISBN 966-663-146-6
1030753
  Дереш Л. Поклоніння ящірці : як нищити ангелів : роман / Любко Дереш. – Харків : Фоліо, 2009. – 192 с. – (Графіті). – ISBN 978-966-03-3821-0
1030754
  Благов Н.Н. Поклонная гора / Н.Н. Благов. – Саратов, 1975. – 175с.
1030755
  Благов Н.Н. Поклонная гора / Н.Н. Благов. – М., 1979. – 224с.
1030756
  Благов Н.Н. Поклонная гора / Н.Н. Благов. – Москва, 1984. – 176с.
1030757
   Поклонный день. – Краснодар, 1985. – 301с.
1030758
  Рашидов Р.М. Поклоняюсь высокому солнцу : стихи / Р.М. Рашидов; пер. с даргин. – Москва : Современник, 1975. – 157 с.
1030759
  Стингл М. Поклоняющиеся звездам / М. Стингл. – М., 1983. – 182с.
1030760
   Поклянись, вступая!. – Астрахань, 1984. – 83с.
1030761
   Покой в разгаре бури.. – 130с.
1030762
  Красухин Г.Г. Покой и воля : Некоторые проблемы пушкинского творчества / Г.Г. Красухин. – Москва : Современник, 1987. – 269 с.
1030763
  Поздова Людмила Михайловна Покой и морозостойкость черной смородины разного географического происхождения. Возможная роль абсцизовой кислоты : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.12 / Поздова Людмила Михайловна; Академия сельскохоз. наук, научно-исслед. ин-т растениеводства им. Н.И.Вавилова, 1980. – 21л.
1030764
  Мельников Н.А. Покой им только снится... / Н.А. Мельников. – М., 1967. – 32с.
1030765
  Кассис В. Покой нам и не снился... / В. Кассис, В. Комаров, В. Чичков. – Москва : Молодая гвардия, 1982. – 254 с.
1030766
  Собко В.Н. Покой нам только снится : Роман / В.Н. Собко. – Москва : Молодая гвардия, 1960. – 320с.
1030767
  Михайлов Н.А. Покой нам только снится / Н.А. Михайлов. – М., 1968. – 316с.
1030768
  Михайлов Н.А. Покой нам только снится / Н.А. Михайлов. – 2-е доп. изд. – М., 1972. – 415с.
1030769
  Першин А.Н. Покой нам только снится / А.Н. Першин. – М, 1972. – 286с.
1030770
  Першин А.Н. Покой нам только снится / А.Н. Першин. – Ставрополь, 1978. – 560с.
1030771
  Михайлов Н.А. Покой нам только снится / Н.А. Михайлов. – 3-е изд., испр. – М., 1982. – 239с.
1030772
  Рубина М.И. Покой нам только снится... / М.И. Рубина. – Новосибирск, 1973. – 192с.
1030773
  Левин Р.А. Покой, которого нет. Стихи, поэмы. / Р.А. Левин. – Х., 1969. – 78с.
1030774
  Кузмин М. Покойница в доме. Сказки : Четвертая книга рассказов. – Санкт-Петербург : Изд. М.И.Семенова, 1914. – 191 с.
1030775
  Ломоносов М.В. Покойного статского советиника и профессора собрание разных сочинений в стихах и прозе. – Москва
3. – 1778. – 669 с.
1030776
  Клюева В.А. Покойный был с причудами : [роман] / Варвара Клюева. – Москва : АСТ ; Астрель, 2005. – 381, [2] с. – (Нескучный детектив). – ISBN 5-17-027791-1
1030777
  Пиранделло Л. Покойный Маттиа Паскаль. / Л. Пиранделло. – Л., 1967. – 259с.
1030778
  Сименон Ж. Покойный мсье Галле; Вдовец; Мегрэ в тревоге / Ж. Сименон. – Рига, 1988. – 366с.
1030779
  Бабичев Г.С. Поколени е отважных. комсомольцы Крыма - активные помощники партии в Великой Отечественной войне / Г.С. Бабичев. – Симферополь, 1958. – 200с.
1030780
  Чешко Б. Поколение / Б. Чешко. – М., 1965. – 231с.
1030781
  Торопыгин В.В. Поколение / В.В. Торопыгин. – Л, 1967. – 182с.
1030782
  Минач В. Поколение / В. Минач. – Москва, 1974. – 976с.
1030783
   Поколение. – М, 1975. – 182с.
1030784
   Поколение. – М, 1975. – 191с.
1030785
  Чешко Б. Поколение / Б. Чешко. – М., 1977. – 220с.
1030786
  Еременко В.Н. Поколение / В.Н. Еременко. – М., 1981. – 544с.
1030787
   Поколение. – М, 1982. – 735с.
1030788
  Еременко В.Н. Поколение / В.Н. Еременко. – Москва, 1984. – 528с.
1030789
   Поколение. – Киев, 2000-. – ISBN 966-95601-5-2
№ октябрь. – 2001
1030790
   Поколение. – Киев, 2000-. – ISBN 966-95601-5-2
№ ноябрь. – 2001
1030791
   Поколение. – Киев, 2000-. – ISBN 966-95601-5-2
№ декабрь. – 2001
1030792
   Поколение. – Киев, 2000-. – ISBN 966-95601-5-2
№ июль - август. – 2001
1030793
   Поколение. – Киев, 2000-. – ISBN 966-95601-5-2
№ сентябрь. – 2001
1030794
   Поколение. – Киев, 2000-. – ISBN 966-95601-5-2
№ январь-февраль+CD. – 2002
1030795
   Поколение. – Киев, 2000-. – ISBN 966-95601-5-2
№ июнь. – 2002
1030796
   Поколение. – Киев, 2000-. – ISBN 966-95601-5-2
№ апрель. – 2002
1030797
   Поколение. – Киев, 2000-. – ISBN 966-95601-5-2
№ май. – 2002
1030798
   Поколение. – Киев, 2000-. – ISBN 966-95601-5-2
№ март. – 2002
1030799
   Поколение. – Киев, 2000-. – ISBN 966-95601-5-2
№ июль-август. – 2002
1030800
   Поколение. – Киев, 2000-. – ISBN 966-95601-5-2
№ декабрь. – 2002
1030801
   Поколение. – Киев, 2000-
октябрь. – 2002
1030802
   Поколение. – Киев, 2000-. – ISBN 966-95601-5-2
№ сентябрь. – 2002
1030803
   Поколение. – Киев, 2000-. – ISBN 966-95601-5-2
№ октябрь. – 2002
1030804
   Поколение. – Киев, 2000-. – ISBN 966-95601-5-2
№ ноябрь. – 2002
1030805
   Поколение : Журнал нашего времени. – Киев, 2000-. – ISBN 966-95601-5-2
№ март. – 2003
1030806
   Поколение : Журнал нашего времени. – Киев, 2000-. – ISBN 966-95601-5-2
№ январь - февраль. – 2003
1030807
   Поколение : Журнал нашего времени. – Киев, 2000-. – ISBN 966-95601-5-2
№ октябрь. – 2003
1030808
   Поколение : Журнал нашего времени. – Киев, 2000-. – ISBN 966-95601-6-2
№ сентябрь. – 2003
1030809
   Поколение : Журнал нашего времени. – Киев, 2000-. – ISBN 966-95601-5-2
№ май. – 2003
1030810
   Поколение : Журнал нашего времени. – Киев, 2000-. – ISBN 966-95601-6-2
№ апрель. – 2003. – + CD
1030811
   Поколение : Журнал нашего времени. – Киев, 2000-. – ISBN 966-95601-6-2
№ июль - август. – 2003
1030812
   Поколение : Журнал нашего времени. – Киев, 2000-. – ISBN 966-95601-5-2
№ июнь. – 2003
1030813
   Поколение : Журнал нашего времени. – Киев, 2000-. – ISBN 966-95601-5-2
№ ноябрь. – 2003
1030814
   Поколение : Журнал нашего времени. – Киев, 2000-. – ISBN 966-95601-5-2
№ декабрь 2003 г. - январь 2004 г. – 2003
1030815
   Поколение : Журнал нашего времени. – Киев, 2000-. – ISBN 966-95601-5-2
№ декабрь 2003г. - январь 2004 г. – 2004
1030816
  Даскалов С.Ц. Поколение без земли. / С.Ц. Даскалов. – София, 1965. – 280с.
1030817
  Митовски З. Поколение в две эпохи / З. Митовски. – София, 1982. – 475с.
1030818
   Поколение в лицах.. – М, 1987. – 381с.
1030819
  Деев Роин Поколение графта : Ярмарка идей // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 1. – С. 76-83 : Фото
1030820
  Оноприенко В.И. Поколение долгожителей в науке: взгляд социолога // Науковедение: поиск системных идей / В.И. Оноприенко. – Киев : Информационно-аналитическое агентство, 2008. – С. 173-187. – (Бібліотека Державного фонду фундаментальних досліджень). – ISBN 978-966-2142-16-7
1030821
  Климов Ю.М. Поколение кризиса или кризис поколения? / Ю.М. Климов. – М., 1988. – 269с.
1030822
  Славутский А.О. Поколение металлургов / А.О. Славутский. – Сталино, 1953. – 343с.
1030823
  Кулагин А.С. Поколение оптимистов / А.С. Кулагин. – Москва, 1968. – 47с.
1030824
  Бабичев Г.С. Поколение отважных / Г.С. Бабичев. – Симферополь, 1958. – 200с.
1030825
  Кожемяко В.С. Поколение счастливых / В.С. Кожемяко. – Рязань, 1962. – 48с.
1030826
   Поколение Х // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Апрель. – С. 57-61 : фото
1030827
  Арефьев А.Л. Поколение, которое теряет Россия // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 8. – С.97-105. – ISSN 0132-1625
1030828
   Поколение.. – Калуга, 1963. – 71с.
1030829
  Милявский А.И. Поколение. / А.И. Милявский. – Симферополь, 1968. – 143с.
1030830
   Поколение. / Варголик, , Юрай, , Чмолик, , Отто. – Москва, 1979. – 112с.
1030831
   Поколение.. – М, 1986. – 557с.
1030832
  Кудряшов В.И. Поколение: стихи / В.И. Кудряшов. – М., 1986. – 60с.
1030833
  Бельман С. Поколения антисемитизма // Запорожские еврейские чтения : сб. статей и материалов (14-15 апр. 2016 г.) / Запорож. нац. ун-т, Укр. ин-т изучения Холокоста "Ткума" ; [редкол.: В.И. Мильчев, В.С. Орлянский, И.А. Пискарева и др.]. – Днипро : Лира ; Ткума, 2017. – С. 90-104. – (Проект "Изучение Холокоста в Украине для формирования атмосферы толерантности"). – ISBN 978-966-383-831-1
1030834
  Макаров А.Н. Поколения и судьбы / А.Н. Макаров. – М : Советский писатель, 1967. – 375 с.
1030835
  Руденко Н. Поколения идут : стихи / Н. Руденко. – Москва, 1952. – 140 с.
1030836
  Морозов А.И. Поколения молодых / А.И. Морозов. – М., 1989. – 252с.
1030837
  Таранов Е.В. Поколения Прометеев. / Е.В. Таранов. – Москва, 1978. – 301с.
1030838
  Сайко Э.В. Поколенное измерение жизненных пространств человека // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2009. – № 3 ( 59). – С.167-175
1030839
   Поколенческий анализ современной России = A generational analysis of contemporary Russia. – Москва : Новое литературное обозрение, 2005. – 328 с. – На обл. загл : Отцы и дети : Поколенческий анализ современной России. – (Библиотека журнала "Неприкосновенный запас" / ред. И. Калинин). – ISBN 5-86793-370-9
1030840
  Седов Л.А. Поколенческий прогноз // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 1. – С. 78-85. – ISSN 0869-0499
1030841
  Ткаченко Н.Ю. Покоління / Н.Ю. Ткаченко. – К, 1980. – 54с.
1030842
  Чешко Б. Покоління / Б. Чешко. – К., 1980. – 216с.
1030843
  Єрьоменко В.М. Покоління / В.М. Єрьоменко. – Київ : Дніпро, 1985. – 461 с.
1030844
  Тендітна Н. Покоління "вісімдесятників" і сучасний літературний процес // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 282-286. – ISBN 966-8110-14-5
1030845
  Харченко О. Покоління "Незалежності" / О. Харченко, А. Соколинська, І. Антипенко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 29 січня (№ 15). – С. 8


  Про ультрас як "приклад громадської стихійної українізації".
1030846
  Нагаєць І.Ю. Покоління Y як найбільш ефективний сегмент маркетингової активності. / І.Ю. Нагаєць, Р.М. Гиря // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 146-152. – (Економічні науки ; № 3 (35)). – ISSN 2414-0287
1030847
  Томек В. Покоління анархістських письменників-бунтарів // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 3/4 (1011/1012). – С. 197-210. – ISSN 0320 - 8370
1030848
  Корабльова В.М. Покоління в полі культури: множинність репрезентацій : монографія / В.М. ; Мін. освіти і науки України ; Харківськ. нац. ун-т. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2009. – 180 с. – ISBN 978-966-623-590-2
1030849
  Короташ О. Покоління візуалістів і потреба наївної філософії // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1/2 (1081/1082). – С. 205-206. – ISSN 0320-8370
1030850
  Боднарчук І. Покоління зійдуться : повість / І. Боднарчук. – Едмонтон ; Торонто ; Вінніпег, 1974. – 150 с.
1030851
  Сизоненко Сергій Покоління несправедливості // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 14-19


  Довгожителів минулого століття характеризували коротко й змістовно: пережив три війни (маються на увазі дві світові та революція). І мало хто замислюється, що ж випало на долю наших сучасників, кому довелося жити на рубежі століть. Герой моєї історії ...
1030852
  Сизоненко Сергій Покоління несправедливості // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 14-19


  Довгожителів минулого століття характеризували коротко й змістовно: пережив три війни (маються на увазі дві світові та революція). І мало хто замислюється, що ж випало на долю наших сучасників, кому довелося жити на рубежі століть. Герой моєї історії ...
1030853
  Сдержиков Ф.С. Покоління новаторів. / Ф.С. Сдержиков. – Донецьк, 1970. – 43с.
1030854
  Доній О. Покоління оксамитової революції (як нам дожити до 2009 року?) / О. Доній. – Київ : Смолоскип, 1999. – 24с.
1030855
  Залізняк Н. Покоління прав людини. Взаємодія четвертого покоління прав людини з мораллю // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 32-33. – ISBN 978-617-7069-17-0
1030856
  Тиріна М.П. Покоління прав людини: проблеми сучасної класифікації // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 684-689. – ISSN 1563-3349
1030857
  Снєт А.П. Покоління сімдесятників. Київська школа поетів // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2010. – № 15 (235). – С. 17-21
1030858
  Ямпольский Б.Б. Покоління трударів. / Б.Б. Ямпольский. – К., 1965. – 126с.
1030859
   Поколряющим космос.. – М, 1963. – 47с.
1030860
  Олексійченко Н.О. Покомпонентний підхід дослідження естетики ландшафту / Н.О. Олексійченко, Н.В. Гатальська // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України ; редкол.: С.М. Ніколаєнко, І.І. Ібатуллін, В.І. Кирилюк [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 9, № 5/6. – С. 131-140. – ISSN 2078-9912
1030861
  Поповит Покондирена тиква. Родольупци / Поповит, J.С. – Београд : Просвета ; Нолит, 1978. – 173с.
1030862
  Холл Г. Покончить с "холодной войной" / Г. Холл. – М., 1963. – 56с.
1030863
  Спок Б. Покончить с войной во Вьетнаме! / Б. Спок. – М, 1970. – 80с.
1030864
  Михайлов В.И. Покончить с остатками второй мировой войны в Европе / В.И. Михайлов. – М, 1962. – 88с.
1030865
  Черниш Р.І. Покоординатна декомпозиція області для еволюційних задач математичної фізики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 191-194. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-966-2142-62-4. – ISSN 1812-5409


  Розглянуто початково-крайову задачу на одиничному гіперкубі. Для її розщеплення за просторовими напрямками використано модифікований адитивно-усереднений метод. Для кожної підзадачі запропонована своя декомпозиція області, яка дозволяє здійснювати ...
1030866
  Кобилянська О.Ю. Покора : нариси / Ольга Кобиляньска. – [Львів] : Hакладом Укp.-Руської Видавн. Спілки, 1899. – [1], 111 с. – (Літературно-наукова бібліотека українсько-руської видавничої Спілки ; Сер. 1; Ч. 3)


  Зміст: Покоpа; Жебpачка; Що я любив; Мати Божа; У сьв. Івана; Час; Він і Вона; Аpистокpатка; Битва; Impromtu Phantasie; Мужик; Банк pустикальний.
1030867
  Родичев Н.И. Покорение "Великана" / Н.И. Родичев. – Киев, 1962. – 201с.
1030868
  Адабашев И.И. Покорение "Голубого континента" / И.И. Адабашев. – Москва : Знание, 1966. – 48 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия 12 . Естествознание и религия ; № 6)
1030869
  Новиков В.Д. Покорение Арктики. / В.Д. Новиков. – Москва : АН СССР, 1962. – 156с.
1030870
  Проценко А.Н. Покорение атома / А.Н. Проценко. – 2-е изд. – Москва : Атомиздат, 1967. – 167с.
1030871
   Покорение бесконечности.. – М, 1981. – 734с.
1030872
  Ильин Е. Покорение вершин. Президентский совет делает ставку на мегаустановки // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 17 мая (№ 19/20). – С. 4


  Владимир Путин посетил Петербургский институт ядерной физики им. Б.П.Константинова НИЦ "Курчатовский институт" в Гатчине, где провел заседание Совета при Президенте РФ по науке и образованию.
1030873
  Сорокин И.В. Покорение высоты / И.В. Сорокин. – Москва, 1983. – 175 с.
1030874
  Рототаев П.С. Покорение гигантов / П.С. Рототаев. – Москва : Географгиз, 1958. – 448с.
1030875
  Овчинников В.В. Покорение дракона / В.В. Овчинников. – М., 1961. – 126с.
1030876
  Величко В.А. Покорение Кара-Кумов / В.А. Величко. – Москва, 1951. – 80с.
1030877
   Покорение космоса. – 2-е изд. – Москва, 1969. – 148с.
1030878
   Покорение космоса. – 2-е изд. – Москва, 1972. – 179с.
1030879
  Щабельская М.Н. Покорение космоса / М.Н. Щабельская, М. Улиг. – Москва, 1980. – 126 с.
1030880
  Михейкин Н.И. Покорение молнии / Н.И. Михейкин. – Тула, 1958. – 80 с.
1030881
  Гильберг Л.А. Покорение неба / Л.А. Гильберг. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1973. – 384с.
1030882
  Гильберг Л.А. Покорение неба / Л.А. Гильберг. – М., 1977. – 224с.
1030883
  Хрунов Е.В. Покорение невесомости : записки космонавта / Е.В. Хрунов. – Москва : Воениздат, 1976. – 175 с.
1030884
  Кнунянц И.П. Покорение неприступного элемента. / И.П. Кнунянц, А.В. Фокин. – М., 1963. – 193с.
1030885
  Лиходеев Л.И. Покорение пустыни. Книга стихов. / Л.И. Лиходеев. – М., 1953. – 83с.
1030886
  Тихонов-Бугров Евгений Дмитриевич Покорение рек / Тихонов-Бугров Евгений Дмитриевич. – Ленинград : Детгиз, 1957. – 157с.
1030887
  Гинко С.С. Покорение рек / С.С. Гинко. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1965. – 208с.
1030888
  Юрезанский В.Т. Покорение реки / В.Т. Юрезанский. – М, 1946. – 355с.
1030889
  Спирин И.Т. Покорение Северного полюса / И.Т. Спирин. – Москва : Географической литературы, 1950. – 316с.
1030890
   Покорение Сибири Ермаком : картина В.И. Сурикова. – Ленинград : Художник РСФСР, 1963. – 19 с., 28 ил.
1030891
  Суриков В.И. Покорение Сибири Ермаком / В.И. Суриков, 1968. – 4с.
1030892
  Непомнящий В.И. Покорение тайги. / В.И. Непомнящий. – Новосибирск, 1964. – 102с.
1030893
  Меркульева К. Покорение тундры / К. Меркульева. – М.-Л., 1939. – 152с.
1030894
  Ордин К.Ф. Покорение Финляндии : Опыт описания по неизд. источникам : [В 2 т.]. / [Соч.] К. Ордина. – Санкт-Петербург : Тип. И.Н. Скороходова
Т. 1 : С картой Финляндии. – 1889. – XI, 460, IV, 122 с. + 1 карта. – Алфавитный указ. лиц, упомин. во 1-м томе, с. 486-460. - Приложение ко 1-му т., с. 1-122
1030895
  Ордин К.Ф. Покорение Финляндии : Опыт описания по неизд. источникам : [В 2 т.]. / [Соч.] К. Ордина. – Санкт-Петербург : Тип. И.Н. Скороходова
Т. 2. – 1889. – VI, 498, VI, 190 с. – Алфавитный указ. лиц, упомин. во 2-м томе, с. 486-498 - Приложение ко 2-му т., с. 1-190
1030896
  Беллвуд П. Покорение человеком Тихого океана / П. Беллвуд. – М., 1986. – 522с.
1030897
  Аккуратов В. Покоренная Арктика / Аккуратов В. – Москва : Молодая гвардия, 1948. – 124 с.
1030898
   Покоренная высота.. – М, 1961. – 109с.
1030899
  Пучеров Н.Н. Покоренная радиация. (О радиоактивных изотопах). / Н.Н. Пучеров. – К., 1970. – 87с.
1030900
  Рототаев П.С. Покоренные гиганты / П.С. Рототаев. – 2-е изд.,перераб. и доп. – Москва : Мысль, 1975. – 283с.
1030901
  Марков М. Покоренные стихии / М. Марков. – М, 1948. – 119с.
1030902
  Дроздов И.В. Покоренный "Атаман" / И.В. Дроздов. – Донецк, 1968. – 211 с.
1030903
  Песчанский И.С. Покорись, Енисей! / И.С. Песчанский. – Л., 1966. – 184 с.
1030904
  Сытин В.А. Покорители вечных бурь. / В.А. Сытин. – М., 1955. – 126с.
1030905
  Эберле Ута Покорители волн и ветра / Эберле Ута, Верманн Тим // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 5 (182), май. – С. 132-139 : фото. – ISSN 1029-5828
1030906
  Блинов Г.А. Покорители земных недр / Г.А. Блинов, Э.С. Махновецкий. – Ленинград : Недра, Ленингр. отд., 1986. – 143 с. : ил. – ("Кем быть?")
1030907
  Киселев А.Н. Покорители космоса / А.Н. Киселев, М.Ф. Ребров. – Москва, 1971. – 367с.
1030908
  Пономарев А.Н. Покорители неба / А.Н. Пономарев. – Москва : Военное издательство, 1980. – 200 с.
1030909
  Лаузен Каролине Покорители неба : Документ // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 1. – С. 130-138 : Фото. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1029-5828
1030910
  Бадигин К.С. Покорители студеных морей : историческая повесть / К.С. Бадигин. – Москва, 1962. – 224 с.
1030911
  Маленький А.Г. Покорители тундры / А.Г. Маленький. – Москва : Советский писатель, 1962. – 716 с.
1030912
  Маленький А.Г. Покорители тундры / А.Г. Маленький. – М., 1964. – 663с.
1030913
  Маленький А.Г. Покорители тундры / А.Г. Маленький. – М., 1968. – 655с.
1030914
   Покорители целины : feature // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 4. – C. 60-65 : Фото
1030915
  Шухов И.П. Покорители целины. / И.П. Шухов. – М, 1955. – 120с.
1030916
  Борисова О.В. Покоритель вершин науки : [110 лет лауреату Нобелевской премии (1958), акад. И.Е. Тамму (1895-1971)] // Наука в России : Иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал. – Москва, 2005. – № 4. – С. 69-72. – ISSN 0869-706Х
1030917
  Жаколио Л. Покоритель джунглей / Л. Жаколио. – Москва, 1991. – 281с.
1030918
  Клименко И.Е. Покоритель мирового эфира / И.Е. Клименко. – Сталинград : Областное книгоиздательство, 1947. – 32 с.
1030919
  Сузюмов Е.М. Покоритель нехоженых земель / Е.М. Сузюмов. – Москва : Мысль, 1967. – 88с. + Карта. – (Замечательные географы и путешественники)
1030920
  Бок Л. Покорнейше докладываю... / Л. Бок. – М., 1980. – 415с.
1030921
   Покоряющим космос.. – М, 1963. – 47с.
1030922
  Ведміцький Ол. Покоси / Ол. Ведміцький. – Київ, 1929. – 92с.
1030923
  Когтянц К.А. Покохати відьму : роман / Костянтин Когтянц. – Харків : Фоліо, 2011. – 186, [2] с. – ISBN 978-966-03-5722-8
1030924
  Ачебе Чинуа Покоя больше нет. / Ачебе Чинуа. – Москва, 1965. – 207с.
1030925
  Некрасов Г.А. Покоя мы не ищем / Г.А. Некрасов. – Л., 1982. – 95с.
1030926
  Аношкин М.П. Покоя не будет : [дорогу найдет идущий] : повести / М.П. Аношкин ; ил.: Н.А. Кудричев. – Челябинск : Южно-Уральское кн. изд-во, 1966. – 232 с. : ил.
1030927
  Бахарев А.А. Покоя не будет / А.А. Бахарев. – М, 1972. – 56с.
1030928
  Абдашев Ю.Н. Покоя не ищем : повесть / Юрий Абдашев. – Краснодар : Кн. изд-во, 1962. – 228 с.
1030929
  Абдашев Ю.Н. Покоя не ищем : повесть / Юрий Абдашев. – Краснодар : Кн. изд-во, 1973. – 237 с. : ил.
1030930
  Воеводин В.П. Покоя нет / В.П. Воеводин. – Ленинград, 1961. – 439с.
1030931
  Кравцов А.Ф. Покоя нет / А.Ф. Кравцов. – Х., 1963. – 87с.
1030932
  Воеводин В.П. Покоя нет : Роман / В.П. Воеводин. – Ленинград : Советский писатель, 1971. – 416с.
1030933
  Фесенко А.Я. Покоя нет / А.Я. Фесенко. – М., 1976. – 327с.
1030934
  Воеводин В.П. Покоя нет / В.П. Воеводин. – Ленинград, 1977. – 558с.
1030935
  Рамазанов Г.З. Покоя нет : стихи / Г.З. Рамазанов; пер. с башк. – Москва : Правда, 1984. – 32 с.
1030936
  Лукерченко М.П. Покоя нет. Роман / М.П. Лукерченко. – Оренбург, 1961. – 222с.
1030937
  Хомутова М.Д. Покоящие домены и осцилляции тока в полупроводниках с N-образной ВАХ : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Хомутова М.Д.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1971. – 11л.
1030938
  Епифанова О.Г. Покоящиеся клетки: Свойства и функции в организме / О.Г. Епифанова, В В. Терских, В.А. Полуновский. – Москва : Наука, 1983. – 180 с. : табл., ил.
1030939
  Панькевич І. Покрайні записи на підкарпатських церковних книгах. / І. Панькевич
Ч.1. – 129-198с.
1030940
  Панькевич І. Покрайні записи на підкарпатських церковних книгах. / І. Панькевич
Ч.2. – 1-36с.
1030941
  Сухацький Р.П. Покрання у вигляді позбавлення волі: історія становлення // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. матеріалів XII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 26-27 черв. 2015 р.) / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; [уклад. Л.М. Джурак ; редкол.: Коцан І.Я. (голова) та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – С. 59-61. – ISBN 978-617-7272-11-2
1030942
  Ягуп К.В. Покращання енергетичних показників електротехнічних систем із застосуванням пошукової оптимізації на комп"ютерних моделях : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.09.03 / Ягуп Катерина Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2018. – 40 с. – Бібліогр.: 46 назв
1030943
  Здеб В.Б. Покращання метрологічних характеристик промислових багатоканальних засобів вимірювання на місці експлуатації : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.01.02 / Здеб Володимир Богданович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1030944
  Яцук Ю.В. Покращання метрологічних характеристик цифрових перетворювачів температури в робочих умовах експлуатації : Автореферат дис. ... канд.технічних наук: спец. 05.11.04-Прилади та методи вимірювання теплових величин / Яцук Ю.В.; М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т"Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 19с. – Бібл.:11 назв
1030945
  Репетацька Г. Покращена оцінка ортогональної регресії для неявної функціональної моделі з похибками в змінних // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 37-45. – (Математика. Механіка ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  Для неявної функціональної моделі регресії з похибками в змінних розглядається оцінка ортогональної регресії. Встановлено умови неконзистентності, знайдено перший член розкладу асимптотичного відхилення оцінки по дисперсії похибок, та запропонована ...
1030946
  Джамаль С.А. Покращення динамічних властивостей електромеханічних систем з підпорядкуваним регулюванням та від"ємнім в"язким тертям настройкою їх контурів : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.03 / Джамаль С. А.; Хар. держ політехн. ін-т. – Х., 1998. – 17л.
1030947
  Задорожня І.М. Покращення динамічних показників головного електроприводу стана гарячої прокатки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 - електротехнічні комплекси та системи / Задорожня І.М. ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2010. – 19 с. – Бібліогр. : 12 назв.
1030948
  Денис І.В. Покращення динамічних показників роботи гібридного тепловозу з вентильно-індукторним приводом : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.22.07 / Денис Ігор Володимирович ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т інфраструктури та технологій. – Київ, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 8 назв
1030949
  Петрів А.Л. Покращення доступу до екологічної інформації шляхом стимулювання відкритості відповідних державних органів : (аналітичний звіт) / Петрів А.Л., Шпег Н.І. ; [за заг. ред.: Кравченко О.В., Хомечко Г.І. ; Міжнар. благодійна орг. "Екологія - Право - Людина"]. – Львів : [Манускрипт], 2011. – 48 с. : іл. + Додатки: с. 36-47
1030950
  Гречко М.В. Покращення експлуатаційних характеристик вентильного генератора індукторного типу з суміщеними обмотками : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.01 / Гречко Микола Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
1030951
  Ложкін Р.С. Покращення енергетичних характеристик секції сильнострумного лінійного індукційного прискорювача заряджених часток шляхом удосконалення її елементів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.13 / Ложкін Руслан Сергійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2018. – 23 с. – Бібліогр.: 23 назви
1030952
  Трубчанінов К. Покращення зовнішньої комунікації нового ВС відповідає вимогам часу // Юридична газета. – Київ, 2018. – 30 січня (№ 4/5). – С. 33


  Інтерв"ю умовного корепондента умовного фахового видання з умовним працівником апарату ВС.
1030953
  Матвієнко П.В. Покращення інвестиційного клімату - пріоритетне завдання державного управління // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 11. – С. 57-61
1030954
   Покращення контрасту цифрових рентгенівських зображень з урахуванням дозового навантаження для повних пацієнтів під час флюорографії / Л.І. Асламова, Н.В. Меленевська, Є.В. Куліч, Н.С. Мірошниченко, С.І. Мірошниченко // Ядерна та радіаційна безпека : науково-технічний журнал / Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки Держатомрегулювання України та Нац. акад. наук України ; Одеський нац. політехнічний ун-т М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – Вип. 2 (66). – С. 62-65. – ISSN 2073-6231


  Високі показники захворюваності серед населення України на туберкульоз потребують флюорографічних обстежень, проте такі профілактичні заходи роблять основний внесок у колективну ефективну дозу. Проблема підвищеного дозового навантаження є особливо ...
1030955
  Пічугіна Т. Покращення лекторської майстерності викладача вищої школи - шлях до професійного успіху // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 61-69. – (Серія педагогічна ; Вип. 25, ч. 3)
1030956
  Гуль А.Є. Покращення методів проектування перехресть вулиць з урахуванням енергетичних параметрів // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 2 (16). – С. 42-49 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 978-966-929-203-2
1030957
  Пархуць Л.Т. Покращення метрологічних характеристик переносних пірометрів аппаратними засобами. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.11.04 / Пархуць Л.Т.; Держ.ун-т."Львів.політехн.". – Львів, 1997. – 17л.
1030958
  Чурило П.Б. Покращення нормативно-правового та організаційно-методологічного забезпечення процесів злиття і поглинання в Україні : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 12. – С. 62-66 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв
1030959
  Савенко І.М. Покращення організаційної структури прикордонної служби України // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2015. – № 7/8 (21/22). – С. 5-11. – ISSN 2311-6420
1030960
  Андрощук М.О. Покращення оцінки сталої Лауе для додатньо визначених щільностей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 11-13. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  У статті дано огляд оцінок сталої Лауе, тобто інфімума добутку дисперсій спряжених додатньо визначених щільностей. Покращено верхню оцінку сталої Лауе.
1030961
  Оболонский О.І. Покращення перебігу бронхолегеневої дисплазії у недоношених новонароджених шляхом оптимізації терапії фармакологічного закриття артеріальної протоки / О.І. Оболонский, В.І. Снісарь, Д.М. Сурков // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2016. – Т. 6, № 2 (20). – C. 34-40. – ISSN 2226-1230
1030962
  Дудкіна Т.В. Покращення планування розвитку аграрних формувань на основі економіко-математичного моделювання // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12, червень. – С. 65-72 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2306-6792
1030963
  Овчинніков О.О. Покращення показників високообертового автомобільного дизеля шляхом раціонального управління паливоподачею : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.03 / Овчинніков Олексій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1030964
  Сидоренко В.М. Покращення показників моніторингу систем електропривода шляхом корекції електричних сигналів силових кіл : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.09.03 / Сидоренко В.М. ; Кременчуцький держ. ун-т ім. М. Остроградського. – Кременчук, 2010. – 22 с. – Бібліогр. : 16 назв
1030965
  Труш О.В. Покращення показників якості системи управління записом - відтворенням інформації з магнітооптичних носіїв : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.20 / Труш Олександр Вікторович ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т інформ.-комунік. технологій. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1030966
  Плосконос М.Ю. Покращення поперечних п"єзоелектричних перетворювачів лінійних та вібраційних прискорень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Плосконос Микола Юрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Черкаськ. держ. технолог. ун-т. – Черкаси, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв.
1030967
   Покращення процесів пам"яті та уваги за допомогою методів вірного та вільного сприйняття інформації в школярів / О.І. Плиска, Є.В. Антощук, В.В. Подпала, О.Г. Дзюба, О.В. Рубан, М.Ю. Макарчук, Н.Б. Філімонова, О.О. Плиска // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2005. – С. 110-118. – (Серія 20 : Біологія ; вип. 1 (1))
1030968
  Дубровська Є.В. Покращення реабілітаційного простору в закладах соціального захисту дітей : метод. матеріали для спеціалістів / [Дубровська Є.В., Грачова О., Алєксєєнко М.К. ; ред. Небесна Т.] ; Жіночий консорціум України. – Київ : [б. в.], 2009. – 39, [1] с. : іл., табл. – Загол. обкл.: Покращення реабілітаційного простору в дитячих закладах. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 34-39 та в підрядк. прим.
1030969
  Ясинський А.М. Покращення робочого процесу багатоківшевого дреноукладача за рахунок вдосконалення зуба на ковші ескаватора // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – Вип. 1 (6). – С. 58-61 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2313-0431
1030970
  Базіло К.В. Покращення технічних характеристик ємнісних датчиків рівня : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.05 - комп"ютерні системи та компоненти / Базіло К.В.; Базило К.В. ; Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 22 назви
1030971
  Креховецький В.В. Покращення транспортного комплексу Івано-Франківської області у контексті Євро-2012 // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 135-139. – Бібліогр.: 6 назв.
1030972
  Румянцева Г. Покращення фінансового забезпечення підприємств вугільної промисловості Західного регіону у контексті оптимізації їх конкурентоспроможності // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; редкол.: Качан Є.П., Бандур С.І., Брич В.Я. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – Вип. 21. – С. 14-23 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв.
1030973
  Каріка І.М. Покращення фінансового стану підприємства за рахунок розробки механізму поповнення оборотних коштів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 106-111. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1030974
  Кірєєв В.О. Покращення характеристик (метрологічних та експлуатаційно-технічних) теплолічильників для водяних мереж теплопостачання : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.04 / Кірєєв В.О.; Держ. ун-т "Львівська політехніа". – Львів, 1999. – 18л.
1030975
  Макаришкін Д.А. Покращення характеристик генератора зондуючих імпульсів надширокосмугових мобільних радіолокаторів : автореф. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Макаришкін Д.А. ; М-во освіти і науки України ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1030976
  Озгович А.І. Покращення характеристик передачі термошумових сигналів в шумових термометрах : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.04 / Озгович А. І.; ДУ "Львів. політ.". – Львів, 1999. – 19л.
1030977
  Саміла А.П. Покращення шумових та сигнальних характеристик автодинного спектрометра ядерного квадрупольного резонансу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Саміла А.П. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1030978
  Дронь Л.А. Покращення якості життя хворих на гіпертонічну хворобу, поєднану з хронічним обструктивним захворюванням легень / Л.А. Дронь, І.Г. Купновицька // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 39-45. – ISSN 1605-7295
1030979
  Швець Л.С. Покращення якості знань студентів шляхом використання тестового контролю на практичних заняттях з медичної біології в умовах кредитно-трансферної системи // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Вип. 4, т. 2 (134). – C. 159-162. – ISSN 2077-4214
1030980
  Голотяк Тарас Степанович Покращення якості зображень у радіометричних системах на підставі узгодження їх просторових характеристик : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.12.17 / Голотяк Тарас Степанович; Голотюк Т.С.; НУ "Львівська політехніка". – Львів, 2001. – 16 с.
1030981
  Синявський А.Т. Покращення якості обробки спеклу в когерентних радіолокаційних системах побудови зображень : Автореф...канд.техн.наук:05.12.17 / Синявський А.Т.;НУ "Львівська політехніка". – Львів, 2001. – 20с. – Бібліогр.:с.16-18
1030982
  Кутиркін А. Покращення якості освіти та правової освіти в середніх навчальних закладах // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 81-84. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1030983
  Кутиркін А. Покращення якості освіти та правової освіти в середніх навчальних закладах // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 81-84. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1030984
  Фішман І. Покращити агітаційно-масову роботу : [Вище рівень агітаційної роботи !] // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 26 грудня (№ 39). – С. 1


  Останні збори парторганізації механіко-математичного факультету були присвячені агітаційній роботі . Збори намітили ряд заходів для покращення агітроботи на факультеті.
1030985
  Дубінська М. Покращити дисципліну // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 31 жовтня (№ 32). – С. 4


  Партійній і комсомольській організаціям факультету необхідно вжити заходів для ліквідації порушень трудово-академічної дисципліни, які ще мають місце на філологічному факультеті.
1030986
  Болюк О. Покращити наш світ : (Урок-психологічне дослідження за повістю Оксани Забужко "Казка про калинову сопілку" в 11 класі)
1030987
  Безносюк Ю. Покращити побутові умови студентів в гуртожитках // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 26 грудня (№ 39). – С. 4


  Профком університету рекомендує адміністративно-господарській частині, профкомові та студкомові потрібно приділити більше уваги покращеню побутових та санітарних умов студентів в гуртожитках.
1030988
  Диомидов М.Н. Покрение глубин / М.Н. Диомидов, А.Н. Дмитриев; Под ред. Л.А. Зенкевича. – 3-е изд. перераб. и доп. – Ленинград : Судостроение, 1969. – 384с.
1030989
  Диомидов М.Н. Покрение глубин / М.Н. Диомидов, А.Н. Дмитриев. – 4-е изд. перераб. и доп. – Ленинград : Судосторение, 1974. – 324с.
1030990
  Хемингуей Е. Покретни празник / Е. Хемингуей. – Белград, 1964. – 239с.
1030991
  Бердник О.П. Покривало Ізіди : повість-легенда / О.П. Бердник. – Київ : Веселка, 1969. – 166 с.
1030992
  Бердник О.П. Покривало Ізіди : повість-легенда / О.П. Бердник. – Київ, 1988. – 154 с.
1030993
  Матківський Микола Петрович Покривні пігментні концентрати для шкіри на основі дисперсних мінералів : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.01 / Матківський Микола Петрович; Держ. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 1995. – 22л.
1030994
  Шувалов А.Я. Покрители Северной Атлантики. / А.Я. Шувалов. – Мурманск, 1959. – 92с.
1030995
  Гудима А.О. Покритництво як сакральний феномен в етологічних поемах Т. Шевченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 119-123


  У статті покритництво представлено як сакральний феномен, подано характеристику сакрального, висвітлено його двозначність, що відкриває новий рівень розуміння етологічних поем Т. Шевченка
1030996
  Каргалов В.В. Покров / В.В. Каргалов. – 2. – М., 1974. – 56с.
1030997
  Сотников В.М. Покров / В.М. Сотников. – М., 1991. – 235с.
1030998
   Покров // Творчество народов мира. – Москва, 2006. – Вып. 6. – С.72-76
1030999
  Дашвар Л. Покров : [роман] / Люко Дашвар. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 378, [2] с. : іл. – ISBN 978-617-12-0095-1
1031000
  Дашвар Л. Покров : [роман] / Люко Дашвар. – 2-ге вид. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 378, [2] с. – (Клуб Сімейного Дозвілля). – ISBN 978-617-12-0095-1
<< На початок(–10)1031103210331034103510361037103810391040(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,