Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1021102210231024102510261027102810291030(+10)В кінець >>
1021001
   "Повышение эффективности учебно-воспитательного процесса в педвузе" / П.А. Кашутин. – Москва, 1975. – 159с.
1021002
  Опренко М. "Поганих студентів не буває. Вони всі геніальні, тільки поки що про це не знають" // Закон і бізнес. – Київ, 2014. – 15-28 листопада (№ 45/46). – С. 14-15
1021003
  Абель И. "Погибший талант" в контексте музики: Скрипач Ефимов из повести Ф.М. Достоевского "Неточка Незванова" // Вопросы культурологии : Научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2006. – № 8. – С. 65-69. – ISSN 2073-9702
1021004
  Лубчак В. "Погляд крізь час" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 27-28 грудня (№ 239/240). – С. 18


  У Києві представили Шевченківський портал, над яким працювали близько тисячі науковців.
1021005
   "Погляд на Граніто-степове Побужжя" // Київський університет. – Київ, 2013. – Листопад (№ 18/19). – С. 8


  "На факультеті кібернетики діє фотовиставка, присвячена мальовничому куточку України. Куратор виставки й автор світлин Ігор Сіренко.
1021006
  Ігнатьєв П. "Погляд на схід": індійський прагматизм в умовах глобалізації // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2011. – № 9. – С. 40-43
1021007
  Ігнатьєв П. "Погляд на схід": індійський прагматизм в умовах глобалізації // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2011. – № 10. – С. 46-49
1021008
  Яремчук Н. "Погляньмо навколо, скрізь війни, і скрізь замішана Москва!" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 29 липня - 4 серпня (№ 30). – С. 13


  Український співак Назарій Яремчук із 1977 року вів щоденник. Кожен день аналізував і описував. Записи за 10 - 15 червня 1995 року він об"єднав під заголовком "Доки?!"
1021009
  Кортасар Хулио "Поговорим-ка о Евгении Гранде" = Письма издателю и другу Франциско Порруа : эпистолярий // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 8. – С. 154-193. – ISSN 1130-6545
1021010
  Устюжин И.Б. "Поговорим о странностях любви": Платон и теургия Вл. Соловьева // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – № 900-ІІ. – С. 186-197. – (Серія : "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 41). – ISSN 0453-8048
1021011
  Стародубцева Л. "Погода в світі" очима Жака Дерріди та Катрін Малабу // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 6. – С.68-84
1021012
  Краковська С. "Погоду нам диктує океан" / бесіду вела О. Скрипник // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 18-24 травня (№ 18). – С. 1, 12


  "Такої кількості кліматичних рекордів, які принесла нам нинішня весна, мабуть, ще не було. Березень потішив киян раннім теплом, - він став найтеплішим місяцем за останні 139 років. Квітень влаштував нам температурні гойдалки, - дві декади видалися ...
1021013
  Беркхофф Карел "Поголовное уничтожение еврейского населения": Холокост в советских СМИ (1941-1945) // Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі : науковой часопис / Укр. центр вивчення історії Голокосту ; Ін-т політичних і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Курбаса НАН України. – Київ, 2010. – № 1 (7). – С. 62-122. – ISSN 1998-3883
1021014
  Гайворонська М. "Погоня" Максима Богдановича в неокласичному прочитанні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 84-90. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 2)
1021015
  Агєєв О. [Погляд енкавеесників на діяльність українських організацій на території генерал губернаторства Польщі в прикордонній зоні БССР у 1940 р.] // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19. – С. 98-101


  "Цінна інформація про діяльність "українських націоналістів" міститься в розвідкових матеріалах НКВС УРСР про діяльність німецької розвідки та прикордонної поліції, контреволюційних формувань на території Генеральної Губернії Польщі навпроти ...
1021016
   Повышение академической активности студентов путем совершенствования методов обучения. – Уфа, 1987. – 158 с.
1021017
  Нургожаева Ш.Х. Повышение активности и стабильности каталитического раствора в производстве ацетальдегида внесением добавок : Автореф... кандидата хим.наук: / Нургожаева Ш.Х.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Кафедра катализа и техн. химии. – Алма-Ата, 1965. – 24л.
1021018
  Юдин П.Ю. Повышение активности рабочих в общественно-политической жизни страны в годы семилетки. (На материалах Ленинграда) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Юдин П.Ю.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 28л.
1021019
  Панченко П.П. Повышение активности трудящихся в деятельности Советов. / П.П. Панченко, В.И. Кравченко. – К., 1988. – 229с.
1021020
  Низамов Р.А. Повышение активности школьников на уроках труда / Р.А. Низамов. – Казань, 1971. – 60с.
1021021
   Повышение безопасности труда на горнорудных предприятиях. – М., 1989. – 93с.
1021022
  Панченко П.М. Повышение беоспособности первичных партийных организаций промышленных предприятий Украины. : Автореф... Канд.ист.наук: / Панченко П.М.; КГУ. – К, 1982. – 24л.
1021023
  Гордиенко Е Повышение биологической активности выпаханных песчаных почв в сосновых культурах : Автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / Гордиенко Е.И. ; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1968. – 16 с.
1021024
  Мошияхов И.А. Повышение благосостояния трудящихся Такжикской ССР : Автореф... канд. экон.наук: / Мошияхов И.А.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1961. – 15л.
1021025
  Панченко Павел Михайлович Повышение боеспособности первичных партийных организаций промышленных предприятий Украины (1971-1975 гг.) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Панченко Павел Михайлович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1982. – 241л. – Бібліогр.:л.196-241
1021026
  Фуглева А.П. Повышение боеспособности первичных партийных организаций совхозов и колхозов в период между XXIII и XXIV съездами КПСС. (На матер. парт. орг. Казахстана) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Фуглева А.П.; ВПШ при ЦК КПСС. Кафедра партийного строительства. – М., 1972. – 26л.
1021027
  Громыко Г.Н. Повышение болезнеустойчивости сахарной свеклы и пути познания природы иммунитета : Автореф... канд. биол.наук: / Громыко Г.Н.; Харьк. гос. ун-т. – Х., 1965. – 20л.
1021028
   Повышение верности передачи цифровой информации по дискретным каналам. – Москва, 1974. – 239 с.
1021029
   Повышение воспитательной роли литературы. – К. : Радянська школа, 1972. – 320 с.
1021030
  Асланян М.М. Повышение воспроизводительной способности и продуктивности сельскохозяйственных животных. : Автореф... наук: / Асланян М.М.; Ерев. зоотехн. вет. инст. – Ереван, 1967. – 45л. – Бібліогр.:с.43-45
1021031
  Примушко Н.У. Повышение всхожести свежеубранных семян люцерны : Дис... канд. биолог.наук: / Примушко Н.У.;. – Киев, 1949. – 208л. – Бібліогр.:л.195-208
1021032
  Примушко Н.У. Повышение всхожести свежеубранных семян люцерны : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Примушко Н.У. ; Укр. НИИ зернового хоз. им. В.В. Куйбышева. – Днепропетровск, 1950. – 12 с.
1021033
   Повышение всхожести семян проса лозовидного / Л.М. Карпук, С.П. Вахний, Е.В. Крикунова, А.А. Павличенко, В.А. Доронин, Ю.А. Кравченко // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 1 (131). – С. 97-100 : рис., табл. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 2310-9270
1021034
  Малышев В.А. Повышение выхода годного металла при отливке крупных стальных слитков : Автореф. дис. ... кадн. техн. наук / Малышев В.А. ; Днепропетр. металлургич. ин-т. – Днепропетровск, 1963. – 14 с.
1021035
  Куликовская О.К. Повышение выхода и качества льноволокна путем использования активных пектинразлагающих микроорганизмов : Автореф... канд. техн.наук: / Куликовская О.К.; Ленингр. ин-т советской торговли им. Ф.Энгельса. – Ленинград, 1967. – 18л.
1021036
  Полонский Э.М. Повышение геологической эффективности сейсморазведки в условиях тонкослоистого разреза на примере кураараксинской низменности : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 131 / Полонский Э.М.; Азербайджанский ин-т нефти и химии. – Баку, 1970. – 26л.
1021037
  Суханов М.Б. Повышение готовности выпускников вузов к компьютерному решению экономических задач математическими методами // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Акад. образования ; Изд-во "Образование и Информатика". – Москва, 2011. – № 11 (229). – С. 62-63. – ISSN 0234-0453
1021038
  Ле С.Д. Повышение действенности внутризаводского хозяйственного расчета (на прим. маш. стоит. предпр.) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.21 / Ле С. Д.; Хар. инж.-экон. ин-т. – Х., 1987. – 22л.
1021039
  Лисин Евгений Андреевич Повышение действенности печати в воспитании коммунистического отношения к труду (1971-1975 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Лисин Евгений Андреевич; АОН при ЦК КПСС. – М., 1980. – 22л.
1021040
  Горохов Е.В. Повышение долговечности и надежности металлических конструкций промышленных зданий и вооружений в увловиях эксплуатации и реконострукции : Автореф... докт. техн.наук: 05.23.01 / Горохов Е. В.; Днепр. инж. строит. ин-т. – Днепропетровск, 1992. – 53л.
1021041
  Филиппова Галя Александрова Повышение долговечности природных пористых строительных материалов Болгарии путем гидролфобизации : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.11 / Филиппова Галя Александрова; Киев. политехн. ин-т им. 50-летия Великой Октябрьской соц. революции. – К., 1976. – 17л.
1021042
  Челкак В.М. Повышение доли прошлого труда и пропорции общественного воспроизводства. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Челкак В.М.; ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1977. – 24л.
1021043
  Саракаев М.О. Повышение жизненного уровня совертского народа в условиях развитого социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Саракаев М.О.; ВШ проф. движ ВЦСПС, Каф. полит. экон. – М., 1975. – 26л.
1021044
   Повышение жизнеспособности семян некоторых лекарственных растений из коллекций ex situ при обработке миллиметровым излучением / Л. Корлэтяну, С. Маслоброд, А. Ганя, М. Грати, И. Гушкан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – C. 87-89. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  Семена клещевины и дурмана с низкой исходной всхожестью обрабатывали миллиметровым излучением (длина волны 5,6 мм, плотность мощности 6 - 10 мВт/см2, экспозиции 2, 8, 30 минут). Обнаружено стимуляционное действие фактора: у семян повышается энергия ...
1021045
  Старкова А.В. Повышение засухоустойчивости и продуктивности многолетних трав в засушливой зоне Алма-Атаниской области. : Автореф... канд. биол.наук: / Старкова А.В.; АН КазахССР. Ин-т ботаники. – Алма-Ата, 1953. – 15л.
1021046
  Задонцев И А. Повышение зимостойкости и продуктивности озимой пшеницы / И А. Задонцев, . – Днепропетровск, 1974. – 284с.
1021047
  Со Сок-хи Повышение зимостойкости персика путем регулирования плодоношения и роста деревьев : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Со Сок-хи ; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1965. – 21 с.
1021048
  Четкарев А.М. Повышение идейно-теоретического уровня партийных кадров в послевоенный период. : Автореф... канд. истор.наук: / Четкарев А.М.; АОН при ЦК КПСС. Каф. истории КПСС. – М., 1955. – 16л.
1021049
  Асеев Н.В. Повышение износостойкости тепловозных и других двигателей внутреннего сгорания путем ультразвуковой обоработки смазочного масла. : Автореф... наук: 433 / Асеев Н.В.; Харьк. инст. инжен. ж-д. трансп. им.С.М.Кирова. – Харьков, 1969. – 22л.
1021050
  Трайнев В.А. Повышение качества высшего образования и Болонский процесс. Обобщение отечественной и зарубежной практики / В.А. Трайнев, С.С. Мкртчян, А.Я. Савельев. – Москва : Дашков и К, 2008. – 392с. – Библиогр.: с. 381-390. – ISBN 978-5-91131-258-9
1021051
  Богданова Светлана Повышение качества жизни: миссия выполнима? : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 26-29 : Фото
1021052
   Повышение качества и культуры обслуживания населения - важнейшая задача десятой пятилетки. – Владимир, 1977. – 127с.
1021053
  Мартиросян Б.П. Повышение качества инновационной деятельности в образовательных учреждениях // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 7. – С. 25-31. – ISSN 0869-561Х
1021054
   Повышение качества образования - основа развития университета / М. Попов, А. Гугелев, Э. Коротков, Н. Яшин; М. Попов, А. Гугелев, Э. Коротков, Э. Яшин // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 8. – ISSN 0869-3617


  Саратовский гос. социально-экономический университет
1021055
  Беленький П.Е. Повышение качества организации промышленного производства / П.Е. Беленький. – Львов, 1990. – 166с.
1021056
  Вдовец С.И. Повышение качества подготовки квалифицированных работих / С.И. Вдовец. – Москва, 1991. – 54с.
1021057
  Саркисян А.А. Повышение качества программ на основе автоматизированных методов / А.А. Саркисян. – М., 1991. – 156с.
1021058
  Амбарцумян А.А. Повышение качества продукции и его планирование. (На примере машиностроительных предприятий Армянской ССР) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.594 / Амбарцумян А.А.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1971. – 26л.
1021059
  Суханов Ф.И. Повышение качества промышленной продукции / Ф.И. Суханов. – Саратов, 1967. – 28с.
1021060
  Худолий Н.Г. Повышение качества профессиональной подготовки специалистов в инновационном высшем образовательном учреждении // Инновации в образовании / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2004. – № 5. – С.5-11. – ISSN 1609-4646
1021061
  Михайлова М.Р. Повышение качества труда - форма экономии совокупного рабочего времени : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Михайлова М.Р.; Лен. физ.-экон. ин-т им. Н,В.Вознесенского. – Л., 1977. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1021062
  Хлопов В.Д. Повышение качества труда и продукции / В.Д. Хлопов. – Саратов, 1979. – 137с.
1021063
  Платонов О.А. Повышение качества трудовой жизни: Опыт США / О.А. Платонов. – М., 1992. – 185с.
1021064
  Ходорковский Л.М. Повышение качества управления предприятием / Л.М. Ходорковский. – Киев, 1983. – 33с.
1021065
  Мвибудулу Калуит Како Повышение качества управления производством на основе совершенствования информационной системы (на примере машиностроительных предприятий) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.05 / Мвибудулу Калуит Како; Харьковский инженерно-эконом. ин-т. – Харьков, 1984. – 27л.
1021066
  Михальский В.А. Повышение качества учебной работы по русскому языкознанию в педагогических институтах. Методические указания. / В.А. Михальский. – Киев, 1941. – 28 с.
1021067
  Копылов Б.М. Повышение качества эксплуатации радиотрансляционных сетей. / Б.М. Копылов. – М., 1953. – 48с.
1021068
  Сорокин В.И. Повышение квалификации инженерно-технических работников - важнейший элемент расширенного воспроизводства квалифицированной рабочей силы в условиях научно-технического прогресса : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.01 / Сорокин В.И. ; Москов. ин-т управления. – Москва, 1979. – 22 с.
1021069
  Жураковский В.М. Повышение квалификации научно-педагогических кадров: поиск новых организационных форм / В.М. Жураковский, З.С. Сазонова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 2. – С. 27-31. – ISSN 0869-3617


  Обсуждается проблема готовности преподавателей вузов к решению задач, связанных с переходом к работе на основе ФГОС ВПО и с изменением технологии самой преподавательской деятельности. В настоящей статье авторы представляют некоторые концептуальные ...
1021070
  Кинцанс В. Повышение квалификации педагогов и переподготовка учителей в Латвии // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 5 (185). – С. 263-270


  Стаття присвячена питанням підвищення кваліфікації та перепідготовки вчителів у Латвії. Підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у Латвії має історичні традиції – дотримуватися вимог суспільства, опановувати педагогічні інновації світу, ...
1021071
  Лебединцев В.Б. Повышение квалификации педагогов на основе индивидуальных образовательных программ // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 11. – С. 82-86. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается процесс повышения квалификации педагогов на современном этапе развития образования. Освещаются коллективный характер образовательных процессов.
1021072
  Козыренко В.П. Повышение квалификации преподавателей академии по применению современных информационно-коммуникационных технологий в учебно-воспитательном процессе / В.П. Козыренко, О.В. Лазаренко // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2008. – Т. 14. – С. 64-69. – ISSN 1993-5560
1021073
  Ковтюк Н.Г. Повышение квалификации работников профтехобразования / Н.Г. Ковтюк. – Киев, 1985. – 63с.
1021074
  Артемова В.Н. Повышение квалификации рабочих и служащих. (Правовые вопросы) / Артемова В.Н. ; АН БССР, Ин-т философии и права. – Минск : Наука и техника, 1972. – 123 с.
1021075
  Кашкаров Николай Александрович Повышение колхозно-кооперативной собственности до уровня общенародной. (На материалах рыболовецких колхозов) : Автореф... канд. экон.наук: / Кашкаров Николай Александрович; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1962. – 16л.
1021076
  Ткаченко Ю.С. Повышение коммунистической способности емкостной системы коммутации цепей постоянного тока. : Автореф... канд. техн.наук: 240 / Ткаченко Ю.С.; Харьков. политехн. ин-т им. В.И.Ленина. – Харьков, 1971. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1021077
  Варинская Лариса Алесандровна Повышение конструкционной прочности лопаток газотурбинных установок механотермической обработкой : Автореф... канд. техн.наук: 05.02.01 / Варинская Лариса Алесандровна; Запорожск. машностроит. ин-т. – Запорожье, 1993. – 16л.
1021078
  Капаров Б.М. Повышение конурентособности современного вуза на основе теории самоорганизации / Б.М. Капаров // Экономическое возрождение России : Научное издание / Ин-т проблем экономического возрождения. – Санкт-Петербург, 2006. – № 3. – С. 25-30. – ISSN 1990-9780
1021079
  Баканов И.П. Повышение коэффициента полезного действия энергетических установок / И.П. Баканов, Е.И. Гладильщиков; Под ред. А.В.Коваленко. – Москва ; Свердловск : Машгиз, 1962. – 32 с. – (За экономию металлов и электроэнергии)
1021080
  Коваль А.У. Повышение культурно-технического уровня колхозного крестьянства -- необходимое условие преодоления существенных различий между городом и деревней : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 09.00.02 / Коваль А.У. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 22 с.
1021081
  Коваль Анатолий Ульянович Повышение культурно-технического уровня колхозного крестьянства - необходимое условие преодоления существенных различий между городом и деревней (на материалах Украинской ССР) : Дис... канд. ист.наук: 09.00.02 / Коваль Анатолий Ульянович; Укр. сельхоз. Академия. Кафедра научного коммунизма. – К, 1981. – 209л. – Бібліогр.:л.195-209
1021082
  Клопыжников М.С. Повышение культурно-технического уровня колхозного крестьянства на современном этапе коммунистического строительства : Автореф... канд. филос.наук: 09621 / Клопыжников М.С.; Саратов. гос. ун-тет. – Саратов, 1970. – 24л.
1021083
  Рузметов Ш. Повышение культурно-технического уровня рабочего класса - закономерность коммунистического строительства. : Автореф... канд. экон.наук: / Рузметов Ш.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Экон. ф-тет. – Л., 1966. – 13л.
1021084
  Умарова А.А. Повышение культурно-технического уровня рабочего класса в период перехода к коммунизму и его экономическое значение. (На материалах промышленности Туркм. ССР). : Автореф... канд. экон.наук: / Умарова А.А.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1965. – 16л.
1021085
  Шманько Г.И. Повышение культурно-технического уровня рабочего класса ВНР в период строительства социализма (1948-1975 гг.) : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук : 07.00.03 / Шманько Г.И. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 54 с.
1021086
  Шманько Георгий Иванович Повышение культурно-технического уровня рабочего класса ВНР в период строительства социализма (1948-1975 гг.) : Дис... доктор историч.наук: 07.00.03 / Шманько Георгий Иванович; АН УССР. Ин-тут социальных и эконом. проблем зарубежных стран. – Ужгород, 1983. – 421л. – Бібліогр.:л.380-421
1021087
  Адамчук Л.Б. Повышение культурно-технического уровня рабочего класса и его экономическое значение в условиях строительства коммунизма. (На примере нефтеперерабатывающей и нефтехим. пром-сти СССР) : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.590 / Адамчук Л.Б. ; Всесоюз. заоч. фин.-экон. ин-т. – Москва, 1970. – 20 с.
1021088
  Бережной Валерий Михайлович Повышение культурно-технического уровня рабочих - важное условие роста эффективности социалистического производства : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Бережной Валерий Михайлович; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1982. – 23л.
1021089
  Терешин В.И. Повышение культурно-технического уровня рабочих (на опыте работы просоюзн. б-к пром. предпр. СССР) : Автореф... канд. пед.наук: / Терешин В. И.; Моск. гос. ин-т культ. – М., 1967. – 23л.
1021090
  Мякинин Б.А. Повышение культурно-технического уровня рабочих в условиях НТР. / Б.А. Мякинин. – Воронеж, 1977. – 159с.
1021091
  Топоровский Я.Н. Повышение культурно-технического уровня рабочих г.Москвы (1946-1955 гг.) : Автореф... канд. экон.наук: 592 / Топоровский Я.Н.; Всесоюз. заоч. фин.-экон. ин-т. – М., 1971. – 19л.
1021092
  Золотарев В.С. Повышение культурно-технического уровня рабочих как фактор роста производительности общественного труда. : Автореф... канд. эконом.наук: / Золотарев В.С.; Рост. гос. ун-тет. – Ростов -на-Дону, 1966. – 20л.
1021093
  Андреев А.Н. Повышение культурно-технического уровня советских рабочих на современном этапе коммунистического строительства. (На материалах промышленных предприятий западных областей Украины) : Автореф... канд. эконом.наук: / Андреев А.Н.; ЛГУ. – Львов, 1967. – 21л.
1021094
  Франчук Евгений Иванович Повышение культурно-технического уровня трудщихся села Украинской ССР 1971-1980 гг. (на материалах западных областей) : Автореф. дис... канд. ист. наук: 07.00.02 / Франчук Евгений Иванович; Ин-т истории АН УССР. – К., 1985. – 16с.
1021095
  Гумматов Г.Г. Повышение культурно-технического уровня тружеников сельского хозяйства Азербайджанской ССР в годы коммунистического строительств. : Автореф... Канд.ист.наук: 571 / Гумматов Г.Г.; АН АзССР. – Баку. – 34л.
1021096
  Грищинский А.А. Повышение культуры взаимоотношений в трудовых коллективах / А.А. Грищинский. – К, 1988. – 46с.
1021097
  Мадоян А.А. Повышение маневренности и эффективности использования тепловых электростанций / А.А. Мадоян. – Москва, 1987. – 102 с.
1021098
  Куровский Е.А. Повышение материала из зимовки в условиях интенсивного карповодства УССР : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Куровский Е.А.; Черновицкий гос. ун-т. – Черновцы, 1969. – 23л.
1021099
  Генин С. Повышение материально-культурного уровня жизни трудящихся СССР. / С. Генин. – М, 1949. – 76с.
1021100
  Шафионецкий Г.Г. Повышение материального благосостояния и культурного уровня колхозного крестьянства в годы крутого подъема сельского хозяйства. : Автореф... Канд.экон.наук: / Шафионецкий Г.Г.; М-во высш.и сред. образования УССР.Киев.ин-т нар.хоз. – К, 1961. – 29л.
1021101
  Скрипник К.И. Повышение материального благосостояния и культурного уровня колхозного крестьянства западных областей. : Автореф... Канд.ист.наук: 571 / Скрипник К.И.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1970. – 22л.
1021102
  Проскурин П.В. Повышение материального благосостояния и культурного уровня крестьянства воссоединенных областей Украины в послевоенный период (1946-1951 гг.) : Автореф... канд. экон.наук: / Проскурин П.В.; АН УССР. ИН-т экономики. – К., 1953. – 16л.
1021103
  Стадник В.Ф. Повышение материального благосостояния и культурного уровня рабочего класса Украины (1953-1960 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Стадник В.Ф. ; АОН при ЦК КПСС. Каф. истории сов. о-ва. – Москва, 1962. – 16 с.
1021104
  Нечитайло В.В. Повышение материального благосотояния и культурного уровня колхозного крестьянства в период коммунистического строительства (1959-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Нечитайло В. В.; Льв.ГУ. – Львов, 1977. – 28л.
1021105
  Лившиц А.Л. Повышение материального и культурного уровня жизни народа-непреложный закон / А.Л. Лившиц. – Москва, 1950. – 32с.
1021106
  Причинаускас Ю. Повышение материальной заинтересованности колхозов и колхозников Литовской ССР в развитии общественного хозяйства. : Автореф... канд. экон.наук: / Причинаускас Ю.; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1957. – 16л.
1021107
  Микаелян Л.Г. Повышение мощности тракторного дизеля с камерой в поршне присадкой сжиженного газа. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.410 / Микаелян Л.Г.; Арм.с-х.ин-т. – Ереван, 1970. – 30л.
1021108
  Закора В.В. Повышение надежности деталей горных машин методом поверхностного упрочнения / В.В. Закора, В.Ф. Ганкевич, А.Г. Лисняк // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; члени редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 131. – С. 75-82 : рис. – Библиогр.: 3 назв. – ISSN 1607-4556
1021109
  Бугай Н.В. Повышение надежности котлов электростанций. / Н.В. Бугай. – К., 1986. – 176с.
1021110
  Пилипенко Д.О. Повышение надёжности оценки несущих свойств грунтов при использовании их природних геофизических свойств // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 16-19
1021111
  Маслов А.Я. Повышение надежности радиоэлектронной аппаратуры / А.Я. Маслов, В.Ю. Татарский. – Москва, 1972. – 264 с.
1021112
  Хетагуров Я.А. Повышение надежности цифровых устройств методами избыточного кодирования / Я.А. Хетагуров, Ю.П. Руднев. – М., 1974. – 271с.
1021113
  Ромащенко В.Н. Повышение научного уровня организационно-партийной работы обкомво КПСС в современных условияих : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Ромащенко В. Н.; АОН при ЦК КПСС, Каф. парт. стоит. – М., 1974. – 26л.
1021114
  Степин А.А. Повышение научного уровня партийной пропаганды / А.А. Степин. – К., 1988. – 226с.
1021115
  Цветков Б.М. Повышение научного уровня планирования - важнейший вопрос совершенствования управления / Б.М. Цветков. – М, 1979. – 40с.
1021116
  Байбаков А.И. Повышение научного уровня управления трудом / А.И. Байбаков. – М., 1980. – 136с.
1021117
  Козинец А.П. Повышение научной обоснованности в работе партийных организаций с кадрами хозяйственных руководителей в условиях коммунистического строительства. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Козинец А.П.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1974. – 22л.
1021118
  Оганов К.А. Повышение нефтеотдачи пласта переносом тепловой зоны : Автореф... канд. техн.наук: / Оганов К.А.; МВССО УССР, Льв. политехн. ин-т. – Львов, 1961. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
1021119
   Повышение образовательного потенциала Киевского национального университета имени Тараса Шевченко : Программа Развития Организации Объединенных Наций в Украине. – [Киев] : [Киевский университет], 2005. – 40 с. : ил.
1021120
  Сокол Зинаида Степановна Повышение общеобразовательного уровня колхозного крестьянства - закономерность коммунистического строительства : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Сокол Зинаида Степановна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 23 с.
1021121
  Сокол Зинаида Степановна Повышение общеобразовательного уровня колхозного крестьянства - закономерность коммунистического строительства : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Сокол Зинаида Степановна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 193л.
1021122
  Филиппов Ф.Р. Повышение общеобразовательного уровня рабочего класса СССР в период развернутого коммунистического строительства и социальное значение этого процесса : Автореф... канд. филос.наук: / Филиппов Ф.Р.; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1963. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1021123
  Сильченко З.А. Повышение общественно-политической активности киевлян в процессе коммунистического строительства / З.А. Сильченко. – К., 1979. – 28с.
1021124
  Акутина Светлана Петровна Повышение педагогической компетентности родителей студентов педагогических вузов // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 8. – С. 61-62. – ISSN 1726-667Х
1021125
  Лазарчук В.Е. Повышение плодородия деревно-подзолистой почвы под воздействием выводного поля и новой системы обработки : Автореф... канд. биол.наук: 06.01.03 / Лазарчук В.Е.; МГУ. – М., 1974. – 24л.
1021126
  Синягин И.И. Повышение плодородия дерново-подзолистых почв / И.И. Синягин. – Москва, 1974. – 64 с.
1021127
  Ляблин Н.И. Повышение плодородия смытых серых лесных почв Мордовской АССР. : Автореф... канд. с.-х.наук: 530 / Ляблин Н.И.; Горьков. с.-х. ин-т. – Горький, 1968. – 20л.
1021128
  Глазер Ф.Ю. Повышение плотности закрытия поворотных регулирующих диафрагм турбины типа ВПТ-25-3 / Ф.Ю. Глазер. – М, 1963. – 44с.
1021129
  Шалекенова К.Х. Повышение познавательного значения биологического эксперимента при изучении ботаники. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.731 / Шалекенова К.Х.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1969. – 28л.
1021130
  Радионов В.В. Повышение помехолзащищенности судовых многоканальных радиотехнических систем. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.12.02 / Радионов В.В.; Укр.гос.акад.связи. – Одесса, 1994. – 15л.
1021131
  Ветушняк Л.Ф. Повышение породных качеств сортов огурца путем переопыления репродукций различного воспитания : Автореф... канд. сельскохоз.наук: / Ветушняк Л.Ф. – Одесса, 1953. – 13 с.
1021132
  Шамсутдинова К.Г. Повышение продуктивности качества семян яровой пшеницы методом раннего (апрельского) посева в условиях Татарской АССР. : Автореф... Канд.с-х.наук: / Шамсутдинова К.Г.; Волгоград.с-х.ин-т. – Казань, 1961. – 16л.
1021133
  Утеуш Ю.А. Повышение продуктивности кормовых культур на зеленый корм и силос в северной Лесостепи и южном Полесье УССР : Автореф... канд. с.-х.наук: / Утеуш Ю.А.; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1967. – 20л.
1021134
  Акишин Федор Дмитриевич Повышение продуктивности природных кормовых угодий в колхозах и совхозах Латвийской ССР. (На примере опыт. хазяйства "Скривери" Огрского района). : Автореф... канд. с.-х.наук: / Акишин Федор Дмитриевич; Латв. с.-х. акад. – Рига, 1959. – 31л.
1021135
  Рудник А.С. Повышение производительности труда - важнейшее условие роста рентабельности промышленного производства. : Автореф... канд. экон.наук: 596 / Рудник А.С.; Воронеж. гос. ун-т им. Лен. комсомола. – Воронеж, 1971. – 27л. – Бібліогр.:с.25-27
1021136
  Бугуцкий А.А. Повышение производительности труда - ключевая проблема аграрной экономики. / А.А. Бугуцкий. – Киев, 1986. – 215с.
1021137
  Кондаков В.В. Повышение производительности труда - путь к изобилию / В.В. Кондаков. – Пермь, 1961. – 48с.
1021138
  Мельникова Е.Б. Повышение производительности труда в виноградарстве. : Автореф... Канд.экон.наук: / Мельникова Е.Б.; Одес.с-х.ин-т. – Одесса, 1967. – 17л.
1021139
  Бехтерев В.И. Повышение производительности труда в колхозах Лесостепи УССР : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Бехтерев В.И. ; Укр. науч.-исслед. ин-т. экономики и организации сельск. хоз-ва. – Киев, 1968. – 24 с.
1021140
  Волик И.Н. Повышение производительности труда в машиностроении / И.Н. Волик. – Київ, 1988. – 150с.
1021141
  Махмудов А. Повышение производительности труда в промышленности. (По материалам хим. пром-сти Каз.ССР) : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Махмудов А.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1968. – 20л.
1021142
  Венцкунас В.П. Повышение производительности труда в совхозах : Автореф... канд. экон.наук: / Венцкунас В.П.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1962. – 14л.
1021143
  Ротштейн А.Г. и Стомахин В.И. Повышение производительности труда в строительстве / А.Г. и Стомахин В.И. Ротштейн. – Москва, 1964. – 96 с.
1021144
  Самед-заде З.А. Повышение производительности труда и улучшение использования рабочей силы в хлопкосеющих совхозах. (По материалам Азербайдж. ССР) : Автореф... кандидата экон.наук: / Самед-заде З.А.; АН СССР. Ин-т экономики. – М., 1965. – 16л.
1021145
  Литвинович К.Р. Повышение производительности труда как ведущий фактор роста рентабельности колхозного производства. : Автореф... канд.экон.наук: 590 / Литвинович К.Р.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1971. – 17л.
1021146
  Мощелкова Людмила Петровна Повышение производственной активности женщин-работниц в условиях развитого социализма. (По материалам конкретно-социол. исследований на новых предприятия Вост.Сибири) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Мощелкова Людмила Петровна; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1975. – 21л.
1021147
  Красавцева Н.П. Повышение производственной активности рабочего класса в период строительства коммунизма : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Красавцева Н.П.; Моск. ин-т нар. хоз-ва им. Г.В.Плеханова. – М., 1969. – 19л.
1021148
  Авад М.С. Повышение пропускной способности распределительных сетей по режиму напряжения в условиях Иордании : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Авад М.С. ; КПИ. – Киев, 1994. – 17 с.
1021149
  Горбань А.Г. Повышение профессионально-квалифицированного уровня молодых специалистов как объект социального планирования : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.09 / Горбань А. Г. ; МГУ. – Москва, 1982. – 24 с.
1021150
  Хамуи Х А.А. Повышение работосопособности опор скольжения портовых машин. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.05.05,05.02.02. / Хамуи А.А.Х.Л.; Одесск.ин-т.инженеров морского флота. – Одесса, 1993. – 20л.
1021151
  Файзулина О.А. Повышение равномерности пространственно-геометрических полей свойств бетонов за счет введения химических добавок. : Автореф... канд. техн.наук: 05.23.05 / Файзулина О.А.; Одес. гос. Академия строит. и архит. – Одесса, 1995. – 24л.
1021152
  Молчанов О.Н. Повышение разрешающей способности скважинной магниторазведки. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 04.131 / Молчанов О.Н.; АН СССР. Уральский филиал. Объед. уч. совет по геофиз. наукам. – Свердловск, 1970. – 32л.
1021153
  Новикова Н.В. Повышение резистентности клеток кожи эмбриона овцы in vitro к вирусу контагиозной эктимы дибазолом и витамином В12. : Автореф... канд. биол.наук: 03.104 / Новикова Н.В.; АН Казах. ССР. Объед. учен. совет ин-тов зоологии и эксперим. биологии. – Алма-Ата, 1972. – 18л.
1021154
  Поддерегин А.Н. Повышение рентабельности и экономическое стимулирование в плодоовощной консервной промышленности (на материалах предприятий Укрглавконсерва) : Автореф... канд. эконом.наук: 599 / Поддерегин А.Н.; Киевский ин-т нар. хоз. – К., 1970. – 25л.
1021155
  Курдюкова Н.Г. Повышение рентабельности промышленных предприятий - важнейшее условие выполнения семилетки. / Н.Г. Курдюкова. – К., 1960. – 40с.
1021156
  Калиберда Лилия Павловна Повышение роли библиотек партийных комитетов в марксистко-ленинском образовании кадров (1917-1981 гг.) : Дис... канд. историч.наук: 07.00.01 / Калиберда Лилия Павловна; КГУ. – К., 1985. – 200л. – Бібліогр.:л.183-200
1021157
  Калиберда Лилия Павловна Повышение роли библиотек партийных комитетов в марксистско-ленинском образовании кадров (1917-1981 гг. На материалах парт. организ. на Украине) : Автореф. дис. ... канд. историч. наук : 07.00.01 / Калиберда Лилия Павловна; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 18 с.
1021158
  Казанцев А.И. Повышение роли кредита и совершенствование кредитно-расчетных отношений промышленных предприятий. / А.И. Казанцев. – М., 1967. – 72с.
1021159
  Кинкар Ф.А. Повышение роли культурно-просветительных учреждений в коммунистическом воспитании трудящихся (1956-1961 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Кинкар Ф.А.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Каф-ра истории КПСС. – М., 1962. – 17л.
1021160
  Бибичев А.Ф. Повышение роли общественности в борьбе с пережитками прошлого в отношении к социалистической собственности в условиях коммунистического строительства : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Бибичев А. Ф.; МВ и ССО СССР. Днепропетровский гос. ун-т. – Днепропетровск, 1976. – 175л. – Бібліогр.:л.I-XVIII
1021161
  Бабичев Алексей Федосович Повышение роли общественности в борьбе с пережитком прошлого в отношении к социалистической собственности в условиях коммунистического строительства : Автореф... канд филос.наук: 09.00.02 / Бабичев Алексей Федосович; КГУ. – К, 1977. – 24л.
1021162
  Макаров Ю.А. Повышение роли общественных организаций в процессе коммунистического строительства / Ю.А. Макаров. – Саратов, 1970. – 46с.
1021163
  Горин А.О. Повышение роли освободившихся стран в международных отношениях // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1986. – С. 13-18. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 22)
1021164
  Павленко А.Г. Повышение роли партийного контроля в ускорении научно-технического прогресса на промышленных предприятиях : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.14 / Павленко А.Г. ; АОН при ЦК КПСС. – Москва, 1978. – 23 с.
1021165
  Трубинов А.В. Повышение роли первичных партийных организаций промышленных предприятий в годы восьмой пятилетки. (Из опыта работы парт. организаций Свердловск. и Пермск. обл.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Трубинов А.В.; Спец. Ученый Совет по истории КПСС. – М., 1972. – 25л.
1021166
  Колодяжная Валентина Александровна Повышение роли первичных партийных организаций Украины по воспитанию у рабочих коммунистического отношения к труду (1966-1970 гг) : Дис... канд. ист.наук: / Колодяжная Валентина Александровна; МВ и ССО УССР. КГУ. – Киев, 1976. – 184л.
1021167
  Гордин И.Г. Повышение роли пионерской организации в учебно-воспитательной работе школы (Из ист. сов. школы в 1935-1941 гг.) : Автореф... канд. пед.наук: / Гордин И. Г.; Моск. гор. пед. ин-т, Каф. педагог. – М., 1955. – 14л.
1021168
  Кожухарь А.И. Повышение роли рабочего класса в управлении производством в 1966-1970. : Автореф... наук: 07.00.02 / Кожухарь А.И.; Днепропетр.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1977. – 25л.
1021169
  Бубнов К.Ю. Повышение роли сельских райкомов партии в осуществлении аграрной политики КПСС (На материалах парт. орган. Украины, 1965-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Бубнов К. Ю.; КГУ. – К., 1979. – 24л.
1021170
  Бубнов К.Ю. Повышение роли сельских райкомов партии в осуществлении аграрной политики КПСС. (На материалах партийных организаций Украины 1965-1970 гг). : Дис... канд. истор.наук: / Бубнов К.Ю.; Мин-во сельск. хоз. СССР. Сельхоз. АН УССР. – К., 1979. – 203л.
1021171
  Калинин А.Ф. Повышение роли Советов в период завершения социалистической реконструкции народного хозяйства : на материалах Ленинграда / А.Ф. Калинин. – Л., 1976. – 138с.
1021172
  Яковенко Елена Ивановна Повышение роли трудовых коллективов в подготовке и воспитании молодых рабочих кадров: (на материалах компартии Украины. 1971-1975 гг.) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Яковенко Елена Ивановна; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1990. – 207л. – Бібліогр.:л.194-207
1021173
  Яковенко Елена Ивановна Повышение роли трудовых коллективов в подготовке и воспитании молодых рабочих кадров: (На материалах Компартии Украины. 1971-1975 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Яковенко Елена Ивановна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 24л.
1021174
  Михайлов Л.А. Повышение роли трудящихся в деятельности местных Советов (1961-1966 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Михайлов Л.А.; Горьков. гос. ун-тет им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1967. – 16л.
1021175
  Васильев Г.М. Повышение роли трудящихся масс в управлении социалистическим производством : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Васильев Г.М.; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1968. – 22л.
1021176
  Следе Э.Э. Повышение роли экономических методов управления крупным хозяйственным комплексом и рост эффективности производства. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.05 / Следе Э.Э.; Латв.гос.ун-т. – Рига, 1975. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1021177
  Ильин В.М. Повышение рыбопродуктивности прудов / В.М. Ильин. – Москва : Пищепромиздат, 1955. – 120с.
1021178
  Худоерко В.И. Повышение содержания протеина в зерне кукурузы методами селекции : Автореф... канд. с.-х.наук: / Худоерко В.И.; Укр. науч.-исслед. ин-т растениеводства, селекции и генетики им. В.Я.Юрьева. – Харьков, 1967. – 24л.
1021179
  Севастьянов В.И. Повышение солеустойчивости ячменей путем воспитания их на засоленной почве : Автореф... канд. биол.наук: / Севастьянов В. И.; Рост. ГУ, Каф. общ. биол. и дарвинизма. – Ростов -на-Дону, 1954. – 16л.
1021180
  Стачиокас Р.Й. Повышение социально-экономической эффективности научно-технического прогресса в шелковой промышленности. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.05 / Стачиокас Р.Й.; Ин-т экономики АН ЛитССР. – Вильнюс, 1978. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1021181
  Черепанов В.А. Повышение социальной активности трудового коллектива в развитом социалистическом обществе. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Черепанов В.А.; ХГУ. – Харьков, 1984. – 24л.
1021182
  Кунельский Л.Э. Повышение стимулирующей роли заработной платы и оптимизация ее структуры / Л.Э. Кунельский. – Москва, 1975. – 223с.
1021183
  Слепцова В.П. Повышение стимулирующей роли материального поощрения высокоэффективного труда / В.П. Слепцова. – Саратов, 1984. – 176с.
1021184
  Апокин А. Повышение стимулов для инвестиций в основной капитал и технологии: основные направления экономической политики // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2011. – № 6. – С. 43-56. – ISSN 0042-8736
1021185
  Иванова Валентина Михайловна Повышение творческой активности класса в условиях научно-технической революции : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Иванова Валентина Михайловна; МВ и ССО Азерб. ССР. – Баку. – 24л.
1021186
  Граждан В.Д. Повышение творческой активности масс в период развитого социализма / В.Д. Граждан. – М., 1975. – 63с.
1021187
  Кутуза В.Г. Повышение технико-экономических показателей двухзвенного тиристорного преобразователя частоты : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.12 / Кутуза В.Г.; Харьков. политехн. ин-т им. В.И.Ленина. – Х., 1986. – 21л.
1021188
  Анишина Н.В. Повышение технического уровня производства - важный фактор роста производительности труда (на примере предприятий хим. машиностроения УССР) : Автореф... канд. эконом.наук: 594 / Анишина Н.В.; Научно-исслед. эконом. ин-т. – К., 1970. – 28л.
1021189
  Фогель Нина Ивановна Повышение технологичности процесса ткачества на основе учета реологических свойств нитей : Автореф... канд. техн.наук: 05.19.03 / Фогель Нина Ивановна; Херсонский индустриальн. ин-т. – Херсон, 1994. – 23л.
1021190
  Скупейка А. Повышение товарности льноводства в Литовской ССР на основе улучшения первичной обработки льна. : Автореф... Канд.экон.наук: / Скупейка А.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1959. – 34л.
1021191
  Алпатов В.В. Повышение токсичности хинина, освещенного короткими ультрафиолетовыми лучами : (Представлено акад. А.А. Рихтером 3.IV. 1934) / В.В. Алпатов и О.К. Настюкова // [Компакт] / В.В. Алпатов. – [Москва]. – С. 238-243
1021192
  Левенков Я.Б. Повышение точности и скорости сходимости алгоритмов решения обратных нелинейных задач : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.12 / Левенков Я. Б.; Ин-т геофиз. – К., 1983. – 19л.
1021193
  Батырмурзаев А.С. Повышение точности и чувствительности масс-спектрометрических методов изучения диффузии и десорбции радиогенного аргона в кристаллических структурах минералов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Батырмурзаев А.С.; Дагест. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Махачкала, 1969. – 12л.
1021194
   Повышение точности измерительной системы геометрических параметров при случайных возмущениях / В.П. Квасников, Д.А. Перегудов, Е.С. Бабич, В.Ю. Коротков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 12-14. – Бібліогр.: С. 14. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  В статье рассмотрен метод статистического описания первичных преобразователей координатно-измерительных систем, что позволяет определить уровень случайных погрешностей измерений в условиях постоянно действующих возмущений. In the article the method of ...
1021195
  Малышев Владимир Михайлович Повышение точности калориметрического эксперимента и исследование сингулярности теплоемкости вблизи критической точки равновесия жидость-жидкость : Автореф... кадн. техн.наук: 01.04.01 / Малышев Владимир Михайлович; Ин-т атомной энергии им. И.В.Курчатова. – М., 1980. – 20л.
1021196
  Якушев А.К. Повышение точности методов автоматического анализа распределений временных интервалов в диапазоне 10 -11 + 10 -6 сек : Автореф... канд. техн.наук: 260 / Якушев А.К.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1971. – 25л. – Бібліогр.:с.25
1021197
  Контиевский Ю.П. Повышение точности наведения оптических приборов путем применения двойного изображения : Автореф... канд. техн.наук: 01.044 / Контиевский Ю.П.; Гос. оптический ин-т. – Л., 1971. – 15л.
1021198
  Вовчик Ева Богдановна Повышение точности электрофотометрических наблюдений искусственных небесных тел при работе на малых телескопах : Автореф. дис. ... канд. технич. наук : 01.03.02 / Вовчик Ева Богдановна ; АН УССР , Главная астрономическая обсерватория. – Киев, 1983. – 15 с.
1021199
  Кириенко Л.М. Повышение трудовой активности производственного коллектива в условиях развитого социализма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Кириенко Л.М. ; КГУ , ИПК препод. общ. наук. – Киев, 1981. – 18 с.
1021200
  Кириенко Л.М. Повышение трудовой активности производственного коллектива в условиях развитого социализма : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Кириенко Л.М.; Ин-т повышения квалификации преподават. обществ. наук при КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1981. – 183л. – Бібліогр.:л.160-188
1021201
  Шакиро Н.Л. Повышение трудовой и общественно-политической активности незрячих в условиях социализма. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Шакиро Н.Л.; Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1974. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1021202
  Молчанов А.А. Повышение тяговой способности рудничных локомотивов за счет клинового эффекта. : Автореф... канд. техн.наук: 174 / Молчанов А.А.; Днепропетр. горный ин-т. – Днепропетровск, 1969. – 18л.
1021203
  Мешечак Н.А. Повышение удобства использования интерфейса Web-ИРБИС / Н.А. Мешечак, А.С. Карауш // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2016. – № 4. – С. 43-55. – ISSN 0130-9765


  Представлены основные направления работы по повышению удобства использования поискового интерфейса электронных и полнотекстовых каталогов научно-медицинской библиотеки Сибирского государственного медицинского университета. Определены основные задачи и ...
1021204
  Орипов А. Повышение уровня жизни колхозников. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.590 / Орипов А.; Тадж.гос.ун-т. – Душанбе, 1970. – 18л.
1021205
  Бабаева Александра Капитановна Повышение уровня жизни колхозного крестьянства : автореф. дис. ... канд. экон. наук: 07.00.01 / Бабаева Александра Капитановна ; Киев. ин-т нар. хоз. – Киев, 1973. – 29 с.
1021206
  Галажу Иван Яковлевич Повышение уровня жизни колхозного крестьянства в период развитого социализма (На материалах Молдавской ССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Галажу Иван Яковлевич; МВ и ССО РСФСР. Ростовский-на-Дону гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1980. – 23л.
1021207
  Крикун А.Ф. Повышение уровня обобществления кооперативной собственности на основе развития аграрно-промышленных объединений. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Крикун А.Ф.; Киев. ин-тут нар. хоз. им. Д.С.Коротченко. – К., 1975. – 23л.
1021208
  Повод В.М. Повышение уровня обобществления производства и его экономическая эффективность. (На материалах колхозов УССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Повод В.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 23 с.
1021209
  Баженов Юрий Николаевич Повышение уровня обобществления производства и программно-целевое планирование в регионе : Автореф... канд.экон.наук: 080001 / Баженов Юрий Николаевич; Лен. фин-экон. ин-т им Н.А.Вознесенского. – Л, 1981. – 21л. – Бібліогр.:с.21
1021210
  Шевченко Владимир Юлианович Повышение уровня обобществления социалистического производства в условиях научно-технической революции. : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Шевченко Владимир Юлианович; МВ и ССО УССР, КГУ. – К., 1977. – 188л.
1021211
  Адонин С.И. Повышение уровня организаторской и политической работы партии в свете решений XI съезда РКП(б) (март 1922 - март 1923 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Адонин С.И.; АОН при ЦК КПСС. Кафедра истории КПСС. – Куйбышев, 1966. – 20л.
1021212
  Исанов В.В. Повышение уровня организаторской и политической работы партии на селе на современном этапе (1964-1968 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Исанов В.В.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1969. – 23л.
1021213
  Искандер К. Повышение уровня организационно-партийных организаций производственных объединений на современном этапе. : Автореф... наук: / Искандер К.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1976. – 24л.
1021214
  Гайдуков Г.Е. Повышение уровня организационной работы Коммунистической партии на основе решений XVIII съезда ВКП(б) (1939 - июнь 1941 г.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Гайдуков Г.Е. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС, Кафедра истории КПСС. – Москва, 1955. – 16 с.
1021215
  Пушкарева Т.П. Повышение уровня понимания учебного материала при обучении студентов математике // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ ; МАОО. – Москва, 2013. – № 4 (99). – С. 24-31. – ISSN 1818-4243


  В работе проведено обоснование и исследование способов повышения уровня понимания математической информации при обучении студентов в педвузе. Предложены модель понимания, его измерители, а также средства обучения математике, повышающие уровень ее ...
1021216
   Повышение уровня развития колхозного производства. – Москва : Издательство экономической литературы, 1961. – 238 с.
1021217
   Повышение уровня социально-технологической культуры современного специалиста (материалы круглого стола) // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2011. – № 11. – С. 18-49. – ISSN 1561-2465
1021218
  Радионов А.В. Повышение уровня экологической безопасности при использовании магнитожидкостных герметизаторов и частотных преобразователей в процессах эксплуатации электродвигателей серии ВАСО / А.В. Радионов, Е.В. Харламова // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк [та ін.]. – Кременчук, 2016. – Вип. 2 (22). – С. 9-14 : рис., табл. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 2073-5057
1021219
  Андреев Н.Г. Повышение урожаев и расширение посевов однолетних трав / Андреев Н.Г. ; Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний. – Москва : Знание, 1956. – 32 с. – Библиогр. в конце книги. – ([Серия 5 ; № 3])
1021220
  Галушка Иван Филиппович Повышение урожайности плодовых и других сельскохозяйственных культур при использовании минеральных удобрений и сланцевых пород Донбасса : Автореф. дис. ... д-ра с.-х. наук : 536 / Галушка Иван Филиппович ; Укр. с.-х. академия. – Киев, 1969. – 48 с. – Бібліогр.:с.46-48
1021221
  Каневец И И. Повышение урожайности сахарной свеклы овса и люпина при разной зараженности почвы грибом. / И И. Каневец, 1940. – 143-152с.
1021222
  Анциферова Т.А. Повышение урожая семян люцерны в Пензинской области : Автореф... канд. биол.наук: / Анциферова Т.А.;. – Пенза, 1957. – 13л.
1021223
  Белошицкий П.В. Повышение устойчивости гипотермированных и зимнеспящих животных к факторам космического полета. (Эксперим. исследование) : Автореф... кандидата мед.наук: / Белошицкий П.В.; АН УССР. Ин-т физиологии им. А.А.Богомольца. – Киев, 1965. – 18л.
1021224
  Мантров В.М. Повышение устойчивости дуги возбуждения одноанодного ртутного вентиля : Автореф. дис... канд.техн.наук: / Мантров В.М.; Моск. энергетич. ин-т. – М., 1962. – 16с.
1021225
   Повышение устойчивости и управляемости колесных машин в тормозных режимах : монография / Е.Е. Александров, В.П. Волков, Д.О. Волонцевич, В.А. Кононенко, М.А. и др Подригало; Е.Е. Александров, В.П. Волков, Д.О. Волонцевич, В.А. Кононенко и др.; МОНУ; Нац. технич. ун-т "Харьковский политехнический ин-т"; под ред. Д.О. Волонцевича. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2007. – 320с. – ISBN 978-966-384-056-7
1021226
  Иващенко А.В. Повышение устойчивости клубней картофеля к сухой (фузариозной) гнили в условиях Полесья УССР : Автореф... канд. биол.наук: / Иващенко А.В.; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1966. – 22л.
1021227
   Повышение устойчивости растений : Тематический сборник научных трудов. – Баку, 1988. – 101с. – На тит. арк. та обкладинцы назва парал. рос. та азербайджанською мовами
1021228
  Кеннон В. Повышение чувствительности денервированных структур = The supersensitivity of denervated structures : Закон денервации / В. Кеннон, А. Розенблют; пер. с англ.: Т.Г.Путинцевой; Под ред.: Х.С.Коштоянца. – Москва : иностранной литературы, 1951. – 262 с.
1021229
  Артюх В.В. Повышение экономичекой эффктивности грузового транспорта в народном хозяйстве : Автореф... канд. экон.наук: / Артюх В.В.;. – Минск, 1971. – 24л.
1021230
  Колчигин А.П. Повышение экономической роли торговли в период коммунистического строительства : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Колчигин А.П.; Укр. науч.-исслед. ин-т торговли и обществ. питания. – Киев, 1969. – 28л. – Бібліогр.:с.26-28
1021231
  Сафронов А.Д. Повышение экономической эффективносит ремонтных работ в промышленности Украинской ССР (на матер. предпр. респ. и союзно-респ. подчинения) : Автореф... канд. экон.наук: / Сафронов А. Д.; Науч. исслед. экон. ин-т. – К., 1970. – 26л. – Бібліогр.:с.24-25
1021232
  Юмдалын Адьяа Повышение экономической эффективности верблюводства в Монгольской Народной Республике (на примере сельскохозяйственных объединений южных зон страны) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.05 / Юмдалын Адьяа; МВ и ССО Казахской ССР. Алма-Атинский ин-т нар. хоз. – Алма-Ата, 1979. – л.
1021233
  Тимкин Г.А. Повышение экономической эффективности интенсификации в картофелеводстве : Автореф... канд .экон.наук: / Тимкин Г. А.; Гор. с. х. ин-т. – Горький, 1968. – 18л.
1021234
  Тишкевичюс И.А. Повышение экономической эффективности использования средств механизации на заготовке сена в Литовской ССР. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Тишкевичюс И.А.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1972. – 20л.
1021235
  Лысенко Н.М. Повышение экономической эффективности использования труда в мясной промышленности Украинской ССР. : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.21 / Лысенко Н.М.; МВ и ССО УССР. Киев. технол. ин-т пищевой пром. – К., 1986. – 24л.
1021236
  Рубан Г.С. Повышение экономической эффективности концентрации производства путем создания производственных объедиений. (На примере производ. объединения легкой пром-сти УССР) : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Рубан Г.С.; Киевск. ин-т нар. хоз-ва им. Д.С.Коротченко. – Киев, 1970. – 25л.
1021237
  Ахметниязов М.К. Повышение экономической эффективности мясо-сального овцеводства : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Ахметниязов М.К.;. – Алма-Ата, 1977. – л.
1021238
  Кукувинен Г.Н. Повышение экономической эффективности овцеводства на примере совхозов овцеводско-зерновой зоны Ростовской обл. : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.05 / Кукувинен Г.Н.; МСХ СССР.Всес.науч-исслед.ин-т.экономики с-х. – М, 1973. – 17л.
1021239
  Шакин В.А. Повышение экономической эффективности опятных производств / В.А. Шакин. – Москва, 1981. – 64 с.
1021240
  Гляубертас Повышение экономической эффективности первичной обработки молока (на примере молочных ферм колхозов и совхозов Литовской ССР) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.05 / Гляубертас Юргис-Ленгинас Стяпоно; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1973. – 23л.
1021241
  Чугаев А.А. Повышение экономической эффективности производства винограда в специализированных совхозах (на примере совхозов Крымсовхозинтреста М-ва пищевой пром-сти УССР) : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Чугаев А.А.; КИНХ. – К., 1968. – 19л.
1021242
  Аксенов К.И. Повышение экономической эффективности производства кукурузы. (На примере колхозов Днепрпетр. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: / Аксенов К.И.; Укр. науч.-исслед. ин-т экономики и организации сел. хоз-ва. – К., 1967. – 19л.
1021243
  Кузьмин А.В. Повышение экономической эффективности производства табака в условиях индустриализации табаководства. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.05 / Кузьмин А.В.;. – Краснодар, 1979. – 24л.
1021244
  Тыналиев К.Т. Повышение экономической эффективности сельскохозяйственного производства в высокогорной зоне Тянь-Шаня : Автореф... канд. эконом.наук: 594 / Тыналиев К.Т.; Каз. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1969. – 20л.
1021245
  Чернов Ю.Г. Повышение экономической эффективности совхозного производства. (На матер. совхозов Кокчетавской обл.). : Автореф... канд. экон.наук: / Чернов Ю.Г.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Каф. полит. экономии. – Алма-Ата, 1965. – 20л.
1021246
  Спицын А.Т. Повышение экономической эффективности строительного производства. (На матер. сельск. стр-ва). : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Спицын А.Т.; АОН при ЦК КПСС. Каф. полит. экономии и основ науч. упр. соц. экономикой. – М., 1972. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
1021247
  Шульга В.Г. Повышение экономической эффективности управления безопасностью промышленного производства (на прим. угольных шахт Украины) : Автореф... канд. экон.наук: 08.02.03 / Шульга В.Г.; НАН Украины. Ин-т эконом. пром. – Донецк, 1996. – 23л.
1021248
  Браун Р. Повышение экономичности ц.н.д. паровых турбин / Р. Браун. – М., 1965. – 16с.
1021249
  Пасичный О.Ф. Повышение эксплуатационной вибронадежности и долговечности жаток. : Автореф... канд.техн.наук: 05.20.03 / Пасичный О.Ф.; Мелитопольский ин-т механизации сельского хозяйств. – Мелитополь, 1993. – 26л.
1021250
  Ющенко Сергей Александрович Повышение эксплуатационных характеристик гильз цилиндров ДВС методом антифрикционно-деформационного хонингования : Автореф... канд. техн.наук: 05.02.08 / Ющенко Сергей Александрович; МВ и ССО УССР, Киевский политехнический ин-т. – К., 1987. – 18л.
1021251
  Лунев И.В. Повышение эксплутационных характеристик деталей машин и изделий путем нанесения покрытий сложного состава плазменными методами. : Автореф... канд. техн.наук: 05.02.01 / Лунев И.В.; МО Украины, Харктьво. авт.-дорожный ин-т. – Харьков, 1993. – 22л.
1021252
  Башмаков И. Повышение энергоэффективности в российских зданиях: прогноз до 2050 года // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 3. – С. 75-98 : табл., рис. – Библиогр.: 21 назв. – ISSN 0042-8736
1021253
  Визир Н.Ф. Повышение эффективеости хозяйственно-экономических связей промышленности нерудных материалов Казахской ССР. : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Визир Н.Ф.; Каз. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1971. – 26л.
1021254
  Гринченко Тимур Александрович Повышение эффективного плодородия темно-серой оподзоленной почвы Ровенской области применением кальцийсодержащих соединений (гипса, извести) и удобрений : Автореф. дис. ... канд. с.-х. наук : 532 / Гринченко Тимур Александрович ; Укр. с.-х. академия. – Киев, 1969. – 23 с.
1021255
  Волощук Г.А. Повышение эффективности автотранспортного обслуживания торговли. / Г.А. Волощук. – Киев, 1987. – 154,2с.
1021256
  Андрийчук В.Г. Повышение эффективности агропромышленного производства / Андрийчук В.Г., Вихор Н.В. – Киев : Урожай, 1990. – 231, [1] с.
1021257
  Шорников О.Е. Повышение эффективности астрометрических инструментов посредством автоматизации отсчета лимбов и шкал. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.01 / Шорников О.Е.; Глав. астроном. обсерватория. – Л., 1985. – 16л.
1021258
  Гумеров Р.И. Повышение эффективности астрономических наблюдений на основе программно-управляемого измерительного комплекса : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.03.01 / Гумеров Р.И.; КУ им. Тараса Шевченко. – Ленинград, 1988. – 15 с.
1021259
  Новиков Д.Т. Повышение эффективности АСУ материально-техническим снабжением / Д.Т. Новиков. – Москва, 1979. – 158 с.
1021260
  Алексеенко М.Д. Повышение эффективности банковского контроля в процессе краткосрочного кредитования организаций государственной торговли : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.10 / Алексеенко М. Д.; МВиССО УССР, КИНХ. – К., 1987. – 19л.
1021261
  Опольский В.И. Повышение эффективности буровых коронок из синтетических алмазов на основе изученя их контактного взаимодействия с горной породой : Автореф... канд. техн.наук: 05.15.14 / Опольский В. И.; МО Укр. Гос. горн. акад. – Днепропетровск, 1994. – 19л.
1021262
  Добров Г.М. Повышение эффективности внедрения научно-технических программ / Г.М. Добров, М.И. Молдованов. – К, 1987. – 198с.
1021263
  Бураковский И.В. Повышение эффективности внешнеторговых связей стран - членов СЭВ - важное направление интенсификации их взаимного сотрудничества // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1984. – С. 97-100. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 18)
1021264
  Басанец Николай григорьевич Повышение эффективности военно-патриотического воспитания курсантов (На материалах вузов Мин-ва морского флота СССР). : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Басанец Николай григорьевич; КГУ. – К., 1990. – 19л.
1021265
  Басанец Н.Г. Повышение эффективности военно-патриотического воспитания курсантов.(На материалах высших учебных заведений Министерства Морского Флота ССР.). : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Басанец Н.Г.; КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1990. – 203л. – Бібліогр.:л.182-203
1021266
  Радзиховский В.П. Повышение эффективности военно-патриотического воспитания учащихся в военно-патриотических объединениях : Автореф. дис. ... канд.пед.наук: / Радзиховский В.П.; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1986. – 20 с.
1021267
  Сахибов А.Х. Повышение эффективности военного образования посредством информационно-коммуникационных технологий // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  У статті розглядаються питання підвищення ефективності військової освіти шляхом вживання інформаційних комунікаційних технологій (ІКТ). Зокрема, на основі спеціального дослідження визначаються критерії підвищення ефективності військової освіти і етапи ...
1021268
  Попов А.Е. Повышение эффективности воспитательного воздействия художественной литературы на учащихся. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Попов А.Е.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ф-тет психологии. – М., 1975. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1021269
  Титков Н.И. Повышение эффективности глубокого бурения турбобурами / Н.И. Титков, П.Г. Кузьменков. – М. : Недра, 1965. – 172с.
1021270
  Юзликаев Р.Д. Повышение эффективности гормонального метода стимуляции плодовитости каракульских овец в условиях юга Казахстана : Автореф... канд. биол.наук: 102 / Юзликаев Р.Д.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1969. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1021271
  Избастин К.Т. Повышение эффективности государственного предпринимательства // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2008. – № 2. – С. 20-24. – ISSN 1728-8878
1021272
  Фурман Анатолий Васильевич Повышение эффективности графической подготовки школьников (на материале предметов черчения и трудового обучения IV-VIII классов) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Фурман Анатолий Васильевич; Киев. пед. ин-т. – К., 1984. – 26л.
1021273
  Гринбаум М.И. Повышение эффективности демонстрационного эксперимента путем применения новых электронных приборов : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Гринбаум М.И.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1968. – 18л.
1021274
  Кащеева В.Ю. Повышение эффективности деятельности коммерческих банков через сеть структурных подразделений в Украине и за рубежом / В.Ю. Кащеева, Н.З. Карацева, Е.А. Шатравка // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2006. – № 7. – С.24-29
1021275
  Афонина Т.В. Повышение эффективности занятий в вузе на основе динамического анализа результатов процесса обучения. : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Афонина Т.В.; МВ и ССО УССР. Харьков. полит. ин-т им. В.И.Ленина. – Харьков, 1987. – 158л. – Бібліогр.:л.139-153
1021276
  Моргунова Надежда Семеновна Повышение эффективности затрат труда в спиртовой промышленности Украинской ССР : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Моргунова Надежда Семеновна; Киев. технол. ин-т пищевой пром-сти. – К., 1973. – 30л. – Бібліогр.:с.28-30
1021277
  Смирницкий Е.К. Повышение эффективности и интенсификация экономики. / Е.К. Смирницкий. – Москва, 1981. – 64с.
1021278
  Решетняк Е.И. Повышение эффективности и конкурентоспособности кадрового потенциала посредством формирования образовательных кластеров // Кадровый потенциал современных образовательных систем: состояние и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф. : 17-18 февр. 2016 г. / М-во образования и науки Украины [и др.] ; [редкол.: Е.В. Астахова (гл. ред.) и др.]. – Харьков : Народная украинская академия, 2016. – С. 245-250
1021279
  Морозов А.Ф. Повышение эффективности инновационной деятельности в Украине / А.Ф. Морозов, М.Г. Оберемченко, В.В. Микулин // Економіка та право : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т економіко-правових досліджень НАН України; Донецький нац. технічний ун-т. – Донецьк, 2004. – № 2. – С. 89-92. – ISSN 1681-6277
1021280
  Цыгичко А.Н. Повышение эффективности интенсификации производства. / А.Н. Цыгичко. – М., 1982. – 159с.
1021281
  Цэвэгсурэн Ж. Повышение эффективности интернационального воспитания учащихся на занятих изобразительным искусстовм в школах МНР : Автореф... канд. пел.наук: 13.00.01 / Цэвэгсурэн Ж.; АПН , НИИ общ. пробл. воспит. – М., 1979. – 16л.
1021282
  Мурадов Шухрат Одилович Повышение эффективности использования водных ресурсов на орошаеимых землях Каршинской степи : Автореф... канд. техн.наук: 11.00.07 / Мурадов Шухрат Одилович; АН СССР. Ин-т водных проблем. – М., 1986. – 19л.
1021283
  Варламов А.А. Повышение эффективности использования земли. / А.А. Варламов, С.Н. Волков. – Москва, 1991. – 142с.
1021284
  Седлецкая Г Э. Повышение эффективности использования и подготовки инженерно-технических кадров в условиях современного научно-технического прогресса. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.07 / Седлецкая Э.Г,; Моск.ун-т. – М, 1972. – 22л.
1021285
  Василенко М.К. Повышение эффективности использования низменных неудобных земель Лесостепи Украины : Автореф... канд. с.-х.наук: 530 / Василенко М.К.; Львовский с.-х. ин-т. – Львов, 1968. – 20л.
1021286
  Евстратов П.Н. Повышение эффективности использования общенародных фондов / П.Н. Евстратов. – М, 1982. – 128с.
1021287
  Паламарчук А.С. Повышение эффективности использования основных производственных фондов / А.С. Паламарчук. – М, 1971. – 48с.
1021288
  Пищ И.И. Повышение эффективности использования основных производственных фондов лесозаготовительной промышленности БССР : Автореф... канд. экон.наук: 597 / Пищ И.И.; АН БССР. Ин-т экономики. – Минск, 1971. – 20л.
1021289
  Пащенко В.С. Повышение эффективности использования основных производственных фондов сельскохозяйственного машиностроения. : Автореф... Канд.экон.наук: / Пащенко В.С.; Воронеж.гос.ун-т. – Воронеж, 1971. – 20л.
1021290
  Ломотко А.В. Повышение эффективности использования основных фондов в промышленности стрительных материалов БССР. : Автореф... Канд.экон.наук: 597 / Ломотко А.В.; АН БССР. – Минск, 1971. – 21л. – Бібліогр.:с.21
1021291
  Хохлов Николай Пантелеймонович Повышение эффективности использования основных фондов в процессе социалистического реального обобществления средств труда. : Дис... доктор эконом.наук: 08.00.01 / Хохлов Николай Пантелеймонович; Харьковский инж.-эконом. ин-тут. – Харьков, 1986. – 415л. – Бібліогр.:л.343-373
1021292
  Олабина Г.П. Повышение эффективности использования производственных мощностей путем совершнествования организации производства : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Олабина Г.П. ; КИНХ. – Киев, 1971. – 24 с. – Бібліогр.:с.22-23
1021293
  Спицына Т.Ю. Повышение эффективности использования ресурсов в торговле / Т.Ю. Спицына. – К, 1989. – 137с.
1021294
  Юлдашева И.А. Повышение эффективности капитальных вложений в формировании рациональной структуры парка машин (На примере экскаваторного парка) : Автореф... канд. экон.наук: 597 / Юлдашева И.А.; АН КазССР. Учен. совет по экон. наукам при Отд-нии обществ. наук. – Алма-Ата, 1972. – 25л. – Бібліогр.:с.25
1021295
  Гейдаров Мавлют Мурсалович Повышение эффективности капитальных вложений на основе совершенствования инженерно-экономической работы Госбанка. (На примере сельск и водохозяйств. стр-ва КазССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.08 / Гейдаров Мавлют Мурсалович; АН КазССР. Учен. совет по экон. наукм Отд-ния обществ. наук. – Алма-Ата, 1974. – 26 л. – Бібліогр.:с.26
1021296
  Яворовский Юрий Павлович Повышение эффективности капитальных вложений на стадии проектирования : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.08 / Яворовский Юрий Павлович; АН УССР. Ин-т экон. – К., 1974. – 23л.
1021297
  Рябуха В.Н. Повышение эффективности лекарственной терапии злокачественных опухолей путем направленных воздействий на центральную нервную систему (экспериментальное исслед.) : Автореф... канд. биол.наук: 14.00.14 / Рябуха В. Н.; АН УССР, Ин-т проблем онкологии. – К., 1982. – 24л.
1021298
  Лужецкий Н.В. Повышение эффективности машиностроительного производства на основе совершенствования. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.05 / Лужецкий Н.В.; АН УССР.Одесск.отд.ин-та экономики. – Одесса, 1979. – 22л.
1021299
  Лукач С.А. Повышение эффективности метода беседы на уроках украинского языка в IV-VI классах. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Лукач С.А.; КГПИ им. А.М.Горького. – К., 1985. – 25л.
1021300
  Гудкович Б.Д. Повышение эффективности методов стробоскопического преобразования сигналов и синтез частотных характеристик широкополосных стробоскопических преобразователей : Автореф... канд. техн.наук: 290 / Гудкович Б.Д.; Горьк. политехн. ин-т им. А.А.Жданова. – Горький, 1972. – 16л.
1021301
  Черников Ю.В. Повышение эффективности метрологического обеспечения опытных приборостроительных предприятий на основе совершенствования подсистемы оперативного планирования. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.15 / Черников Ю.В.; Киев. ин-т нар. хоз. – К., 1984. – 21л.
1021302
   Повышение эффективности модульных солнечных фотоэлектрических установок / С.И. Клычов, С.А. Бахрамов, З.И. Клычов, В.В. Харченко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 261. – С. 20-28 : рис. – Библиогр.: 9 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
1021303
  Яропуд Зиновий Петрович Повышение эффективности музыкально-эстетического воспитания будущих учителей младших классов в пединститутах : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Яропуд Зиновий Петрович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 22л.
1021304
  Яропуд Зинович Петрович Повышение эффективности музыкально-эстетического воспитания будущих учителей младшых классов в пединститутах : Дис... канд. пед.наук: / Яропуд Зинович Петрович; Киевск. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Киев, 1987. – 214л. – Бібліогр.:л.196-214
1021305
  Изюмников В.К. Повышение эффективности мясного скотоводства Актюбинской области на основе внутрихозяйственной и внутриотраслевой специализации : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Изюмников В.К.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1972. – 22л.
1021306
  Чувашев Виктор Анатольевич Повышение эффективности нерегулируемых электроприводов угольных комбайнов и стругов : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.01 / Чувашев Виктор Анатольевич; Донецк. гос. техн. ун-тет. – Донецк, 1994. – 27л.
1021307
  Рудаков А.С. Повышение эффективности обработки на ЭЦВМ материалов массовых статистических обследований при применении микрофильма в качестве технического носителя информации. : Автореф... канд. техн.наук: / Рудаков А.С.; Москов. экон.-стат. ин-т. Каф. "Счетные машины и их эксплуатация". – М., 1969. – 31л.
1021308
  Телеубаев Кушен Телеубаевич Повышение эффективности овощеводства и бахчеводства в условиях агропромышленного кооперирования. (На материалах специализированных пригородных совхозов низовий реки Урала) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.05 / Телеубаев Кушен Телеубаевич; МВ и ССО КазССР. Алма-Атинский ин-т народного хоз-ва. – Алма-Ата, 1979. – 24л.
1021309
  Чернов В.И. Повышение эффективности оплаты труда на основе совершенствования его организации и нормирования. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.07 / Чернов В.И.; МВ и ССО УССР. КИНХ им. Д.С.Коротченко. – К., 1973. – 29л.
1021310
  Борисенко Нина Ивановна Повышение эффективности оптовой торговли плодоовощными консервами в Украинской ССР : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Борисенко Нина Ивановна; Укр. НИИ торговли и обществ. питания. – Киев, 1978. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1021311
  Баженов Е Г. Повышение эффективности организации системы обслуживания машиностроительного комплекса / Е Г. Баженов. – Томск, 1990. – 138с.
1021312
  Курзин И.Г. Повышение эффективности оребренных воздухоотлавливателей путем гидрофобизации их поверхности : Дис... канд. техн.наук: 05.04.03 / Курзин И. Г.; Одесск. ин-т низкотемпературной техники и энергетики. – Одесса, 1994. – 16л.
1021313
  Мельников Н.Н. Повышение эффективности освоения и использования фосфатной рудно-сырьевой базы Кольского полуострова / Н.Н. Мельников, Л.Ф. Беличенко. – Апатиты, 1986. – 168с.
1021314
  Волков Ф.М. Повышение эффективности основных производственных фондов в процессе интенсификации / Ф.М. Волков, И.Т. Кашкин. – Москва, 1989. – 101с.
1021315
  Мединцев Петр Дмитриевич Повышение эффективности правовой работы в отрасли промышленности : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.04 / Мединцев Петр Дмитриевич; АН СССР. Ин-т государства и права. – Москва, 1977. – 19л.
1021316
  Годик Г.В. Повышение эффективности премирования рабочих за качественные показатели производства : Автореф... канд. экономич.наук: 596 / Годик Г.В.; АН УССР. Ин-т экономики. – К., 1971. – 28л.
1021317
  Щелоков А.Н. Повышение эффективности преобразования света в перестраиваемое излучение ик-диапазона : Автореф... канд. физ-мат. наук: 01.04.04 / Щелоков А.Н.; АН СССР. Ин-т приклад. физики. – Горький, 1982. – 18л.
1021318
  Шустеф Ф.М. Повышение эффективности преподавания математики. / Ф.М. Шустеф. – Минск, 1963. – 136с.
1021319
   Повышение эффективности преподавания обществоведения. – М., 1986. – 204с.
1021320
   Повышение эффективности преподавания педагогических дисциплин в вузе. – Москва, 1978. – 159с.
1021321
   Повышение эффективности проектных работ в промышленности. – Л., 1983. – 112с.
1021322
   Повышение эффективности производства - материальная основа роста благосостояния народа. – Казань, 1982. – 167с.
1021323
   Повышение эффективности производства -Европейского Севера-Востока. – М., 1975. – 237с.
1021324
   Повышение эффективности производства. – К.
1. – 1990. – 209с.
1021325
   Повышение эффективности производства. – К.
2. – 1990. – 227с.
1021326
   Повышение эффективности производства. – К.
3. – 1990. – 243с.
1021327
   Повышение эффективности производства в отраслях народного хозяйства Карельской АССР. – Петрозаводск, 1975. – 96с.
1021328
   Повышение эффективности производства в условиях полного хозяйственного расчета. – Калинин, 1989. – 104с.
1021329
  Глотов И.И. Повышение эффективности производства в условиях хозрасчета / И.И. Глотов, В.А. Макеев. – М, 1989. – 51с.
1021330
   Повышение эффективности производства в условиях экономического эксперимента. – Красноярск, 1985. – 188с.
1021331
  Данылюк Н.А. Повышение эффективности производства и качества продукции нефтеперерабатывающей промышленности. / Н.А. Данылюк, З.А. Насинник. – Львов, 1981. – 121с.
1021332
   Повышение эффективности производства и совершенствование социалистических методов хозяйствования : Сб.статей. – (Вып. дан. 1976). – Тула : Тульский политех.ин-т, 1975. – 187 с.
1021333
  Стебунов Н.С. Повышение эффективности производства на основе коплексного улучшения использования основных фондов. : Автореф... канд.экон.наук: / Стебунов Н.С.; Всес.заоч.фин-экон.ин-т. – М, 1971. – 18л.
1021334
   Повышение эффективности производства на предприятиях пищевой промышленности местного подчинения. – М., 1986. – 119с.
1021335
  Тарасов А.И. Повышение эффективности производственных фондов углеобогатительных фабрик. (В условиях коксохим. пром-сти УССР) : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Тарасов А.И.; Харьк. инж.-экон. ин-т. – Харьков, 1969. – 16л.
1021336
   Повышение эффективности промышленного производства региона. – Донецк, 1981. – 173с.
1021337
   Повышение эффективности профессиональной подготовки учителя-дефектолога в условиях заочной формы обучении. – Москва, 1990. – 119с.
1021338
  Рогинский В.М. Повышение эффективности проходки горизонтальных разведочных выработок. / В.М. Рогинский. – М., 1978. – 150с.
1021339
   Повышение эффективности проходки разведочных скважин в Тюменской области. – Тюмень, 1986. – 167с.
1021340
   Повышение эффективности психолого-педагогической подготовки преподавателей вузов. – М., 1988. – 155с.
1021341
  Чернов В.М. Повышение эффективности работы аппарата управления / В.М. Чернов, Л.Д. Антосенкова. – М., 1979. – 72с.
1021342
  Скуратов Александр Петрович Повышение эффективности работы высокотемпературных теплотехнологических установок на основе математического моделирования процессов сложного теплообмена : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук:01.04.14 / Скуратов А.П.;. – Красноярск, 2001. – 40 с.
1021343
  Тимошенко А.М. Повышение эффективности работы деаэраторов теплоэнергетических установок : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.04 / Тимошенко А. М.; Всес. заоч. политехн. ин-т. – М., 1985. – 24л.
1021344
  Нужнова Вера Григорьевна Повышение эффективности работы разрыхлительно-чесальных агрегатов : Автореф... кандид. техн.наук: 05.19.03 / Нужнова Вера Григорьевна; Херсонский индустриальный ин-т. – Херсон, 1994. – 21л.
1021345
  Сивянкова А.Ф. Повышение эффективности развивающего и воспитывающего обучения математике в восьмилетней школе. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Сивянкова А.Ф.; Азерб. гос. пед. ин-т. – Баку, 1981. – 14л.
1021346
   Повышение эффективности развития народного хозяйства Сибири. – Иркутск, 1982. – 148с.
1021347
   Повышение эффективности развития промышленности крупного региона. – Свердловск, 1983. – 126с.
1021348
   Повышение эффективности развития творческих качеств учителя музыки в процессе вузовского обучения. – Москва, 1991. – 110с.
1021349
   Повышение эффективности разработки и ускорение ввода в промышленное освоение месторождений газа в украинской ССР. – Х., 1976. – 218с.
1021350
   Повышение эффективности разработки месторождений полезных ископаемых Восточной Сибири. – Иркутск, 1989. – 121с.
1021351
   Повышение эффективности разработки нефтяных месторождений. – Бугульма, 1988. – 187с.
1021352
  Хоцкин Валерий Ильич Повышение эффективности распознавания изображений в оптических процессорах : Автореф... кандид. физико-матем.наук: 05.12.20 / Хоцкин Валерий Ильич; АН БССР. Институт электроники АН БССР. – Минск, 1983. – 14л.
1021353
   Повышение эффективности расследования преступлений. – Иркутск, 1986. – 153 с.
1021354
  Жуманкулова Л.О. Повышение эффективности реализации государственных инвестиционных проектов направленных на развитие рынка потребительских товаров // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 5 (120). – С. 58-62
1021355
  Жело Валентина Валентиновна Повышение эффективности региональных принципов международного права : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.10 / Жело Валентина Валентиновна; Ростовский гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1989. – 231л. – Бібліогр.:л.191-230
1021356
  Жело В.В. Повышение эффективности региональных принципов международного права : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.01 / Жело В. В.; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1989. – 25л.
1021357
  Жело В.В. Повышение эффективности региональных принципов международного права : Автореф... канд. юр.наук: 12.0-0.01 / Жело В. В.; МВиССО, КГУ. – К., 1989. – 24л.
1021358
  Шкловский Э.И. Повышение эффективности ремонтного производства в химической промышленности / Э.И. Шкловский, М.В. Макаренко. – М., 1989. – 78с.
1021359
  Рыффа В.Н. Повышение эффективности речевых вещательных передач при трапециальной модуляции : Автореф... канд. техн.наук: / Рыффа В. Н.; Одес. электротехнич. ин-т. – Одесса, 1970. – 20л.
1021360
  Хийе Э.А. Повышение эффективности самостоятельной работы учащихся в начальных классах. (На материале малокомплектных школ Эст. ССР) : Автореф... канд. пед.наук: / Хийе Э.А.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. Кафедра педагогики нач. школы. – Л., 1967. – 24л.
1021361
  Завадский И.А. Повышение эффективности сверточных помехоустойчивых кодов с помощью конечных автоматов // Управляющие системы и машины : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев, 2015. – № 1. – С. 25-31. – ISSN 0130-5395


  Предложен метод повышения эффективности сверточных помехоустойчивых кодов без увеличения вычислительных затрат на кодирование и декодирование. Сверточные коды рассматриваются как частный случай более общей схемы, где кодирование и декодирование ...
1021362
   Повышение эффективности сельского хозяйства западного участка БАМ. – Иркутск, 1982. – 68с.
1021363
  Аскаров Т.С. Повышение эффективности сельскохозяйственного производства в условиях развитого социализма. : Автореф... наук: 08.00.01 / Аскаров Т.С.; МВ и ССО Каз.ССР. Каз. гос. унив. – Алма-Ата, 1981. – 32л.
1021364
   Повышение эффективности сельскохозяйственной науки и укрепление ее связи с производством. – М., 1977. – 248с.
1021365
  Аль-Эззи Али Немр Повышение эффективности систем поддержки оперативного персонала электрических сетей средствами оптимальной организации вычислений : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Аль-Эззи Али Немр ; НАН Украины. Ин-тут электродинамики. – Киев, 1996. – 18 с.
1021366
  Поливянчук А.П. Повышение эффективности систем экологического диагностирования дизельных силовых установок туннелей / А.П. Поливянчук, Е.А. Скуридина, А.И. Каслин // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2016. – № 3/4 (26). – С. 132-140 : рис., табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1992-4224
1021367
   Повышение эффективности системы депозитарного хранения библиотечных фондов. – М., 1984. – 88с.
1021368
  Фунтикова Елена Борисовна Повышение эффективности системы экономического стимулирования на предприятиях службы быта : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Фунтикова Елена Борисовна; МГУ. Экономический фак-т. – М., 1974. – 25л.
1021369
   Повышение эффективности снабжения материальными ресурсами в регионе. – Караганда, 1985. – 164с.
1021370
   Повышение эффективности социалистического воспроизводства. – К., 1982. – 118с.
1021371
   Повышение эффективности социалистического производства. – Омск, 1966. – 15с.
1021372
   Повышение эффективности социалистического производства и рост народного благосостояния. – К., 1984. – 237с.
1021373
  Пронина Л.И. Повышение эффективности социального обеспечения / Л.И. Пронина. – Москва, 1990. – 122 с.
1021374
   Повышение эффективности спецкурсов и спецсеминаров по педагогике в подготовке будущих учителей. – Москва, 1976. – 186с.
1021375
   Повышение эффективности средств электроизмерительной техники. – Ленинград, 1990. – 115 с.
1021376
   Повышение эффективности строительства глубоких скважин на нефть и газ. – М., 1987. – 168с.
1021377
   Повышение эффективности территориального управления экономикой. – Красноярск, 1986. – 237с.
1021378
   Повышение эффективности технических средств охраны труда. – Москва, 1981. – 152с.
1021379
  Глаголев В.Н. Повышение эффективности технического прогресса в электротехнической промышленности Литовской ССР. : Автореф... Канд.экон.наук: 594 / Глаголев В.Н.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1972. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1021380
   Повышение эффективности технического прогресса на материалах машиностроения. – М., 1967. – 175с.
1021381
   Повышение эффективности технологии разработки россыпных месторождений. – Магадан, 1989. – 104с.
1021382
   Повышение эффективности технологических процессов водоподготовки в системах водоснабжения. – М., 1990. – 132с.
1021383
   Повышение эффективности торговли. – Орджоникидзе, 1981. – 131с.
1021384
   Повышение эффективности торгово-технологического оборудования. – Л., 1986. – 188с.
1021385
  Кунельский Л.Э. Повышение эффективности труда в промышленности / Л.Э. Кунельский. – М., 1987. – 254с.
1021386
  Бугуцкий А.А. Повышение эффективности труда в сельском хозяйстве. / А.А. Бугуцкий. – Киев, 1980. – 168с.
1021387
   Повышение эффективности труда в строительстве. – Л., 1989. – 100с.
1021388
  Жигалов В.Т. Повышение эффективности труда в сфере товарного обращения / В.Т. Жигалов. – Киев, 1979. – 160с.
1021389
  Темирбаев А.Р. Повышение эффективности труда при добыче руд (на прим. подземных рудников Рудного Алтая) : Автореф... канд. экон.наук: / Темирбаев А.Р.; Каза.ГУ. – Алма-Ата, 1967. – 22л.
1021390
  Кабаков В.С. Повышение эффективности труда при использовании основных производственных фондов / В.С. Кабаков. – Ленинград, 1979. – 16 с.
1021391
   Повышение эффективности труда рабочих и ИТР. – Барнаул, 1983. – 150с.
1021392
  Семенов А.Д. Повышение эффективности ударновибрационных режимов асинхронного электропровода. : Автореф... канд.техн.наук: 05.09.03 / Семенов А.Д.; Одесск.политехн.ин-т. – Одесса, 1986. – 14л.
1021393
  Николаев В.Б. Повышение эффективности упарвления системами теплоснабжения / В.Б. Николаев. – М, 1990. – 111с.
1021394
   Повышение эффективности управления на сельскохозяйственных предприятиях и в объединениях. – Барнаул, 1988. – 64с.
1021395
  Горбачева Н.Н. Повышение эффективности управления производственной инфраструктурой в условиях рыночной экономики // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля : Науковий журнал / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2005. – № 2, ч. 1. – С. 50-55. – Бібліогр.: на 8 пунктів
1021396
  Кривобок В.Ю. Повышение эффективности управления промышленным производством на основе совершенствования организационно-распорядительного воздействия (на прим. машиностроения) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.05 / Кривобок В.Ю.; Харьков. инж.-эконом. ин-тут. – Х., 1982. – 23л.
1021397
   Повышение эффективности управления учреждениями просвещения в условиях реализации школьной рефомры. – М., 1986. – 95с.
1021398
  Сильченко А.Ф. Повышение эффективности управленческого труда / А.Ф. Сильченко. – Москва, 1981. – 127с.
1021399
  Максимова Л.А. Повышение эффективности урока географии (из опыта работы) / Л.А. Максимова. – Кишинев, 1964. – 32с.
1021400
   Повышение эффективности урока как основной формы организации учебно-воспитательной работы. – М., 1989. – 176с.
1021401
   Повышение эффективности уроков изобразительного искусства. – М., 1975. – 151с.
1021402
  Сандигурский Л.И. Повышение эффективности уроков производственного и теоретического обучения / Л.И. Сандигурский, А.С. Шведов. – Москва, 1965. – 107с.
1021403
   Повышение эффективности уроков русского языка. – М., 1962. – 62с.
1021404
  Рождественский Л.И. Повышение эффективности учебного процесса в вузах с помощью перфорационных устройств (На матер. иностр. яз.) : Автореф... Канд. пед.наук: 13.00.01 / Рождественский Л. И.; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1978. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1021405
  Козленко О.Н. Повышение эффективности физического воспитания младших школьников на основе формирования у них стремеления к физическому совершенствованию. : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.04 / Козленко О.Н.; Киев.гос.ин-т.физ.культ. – К, 1992. – 24л.
1021406
  Цукерник М.С. Повышение эффективности финансового контроля в капитальном строительстве : Автореф... канд. экон.наук: / Цукерник М. С.; МВО УССР, ХГУ. – Х., 1955. – 22л.
1021407
   Повышение эффективности функционирования экономико-производственных систем. – Днепропетровск, 1985. – 161с.
1021408
   Повышение эффективности функционирования экономических систем в условиях ускорения научно-технического прогресса. – Новосибирск, 1987. – 173с.
1021409
  Бьядовский Г.С. Повышение эффективности химических мер борьбы с табачным трипсом в Краснодарском крае : автореф. дис. ... канд. сельскохоз. наук :03.098 / Бьядовский Г.С. ; Укр. сель. хоз. акад. – Киев, 1969. – 12 с.
1021410
  Дюдина Ирина Анатольевна Повышение эффективности хранения семян различных генотипов кукурузы : Дис... кандид. биолог.наук: 03.00.12 / Дюдина Ирина Анатольевна; Одесская госуд. Акад. пищевых технологий. – Одесса, 1997. – 197л. – Бібліогр.:л.163-183
1021411
  Вакал Л.П. Повышение эффективности чебышевской сегментной дробно-рациональной аппроксимации / Л.П. Вакал, Каленчук-Порханова, Е.С. Вакал // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Киев, 2017. – Т. 53, № 5. – С. 120-128. – ISSN 0023-1274
1021412
   Повышение эффективности энергетического комплекса региона. – Таллин, 1988. – 268с.
1021413
  Дякун И.Л. Повышение эффективности энергетической переработки угля / И.Л. Дякун, Нац. акад. наук Украины, Ин-т геотехн. механики им. Н.С. Полякова. – Киев : Наукова думка, 2014. – 125, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 120-124. – (Проект "Наукова книга" ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1427-5
1021414
  Гордиенко В.А. Повышение эффкетивности работы первичных производственных систем на примере трубопрокатного производства : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Гордиенко В. А.; Урал. политхн. ин-т. – Свердловск, 1984. – 24л.
1021415
  Стоколос В.А. Повышениее эффективности премирования ИТР в промышленности / В.А. Стоколос. – М, 1974. – 103с.
1021416
  Казаков Д.Ф. Повышению качества и эффективности материаловв помощь лектору - неослабное внимание / Д.Ф. Казаков. – М, 1977. – 35с.
1021417
  Языков П.П. Повышенная густота стояния и правильноле размещение растений хлопчатника. / П.П. Языков. – Ташкент, 1953. – 112с.
1021418
  Якимов А.Ю. Повышенная ответственность за неоднократное совершение административных правонарушений // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 8. – С. 5-13. – ISSN 0132-0769
1021419
  Виноградский Н.Д. Повышенная производительность труда в торговле / Н.Д. Виноградский. – Київ, 1980. – 232с.
1021420
  Медуницын Н.В. Повышенная чувствительность замедленного типа. / Н.В. Медуницын. – Москва, 1983. – 160с.
1021421
  Покровский В.А. Повышенние эффективности научных исследований и разработок / В.А. Покровский. – М., 1978. – 199с.
1021422
  Медведев Я.К. Повышеные качества продукции - важнейшая народнохозяйственная задача / Я.К. Медведев. – Омск, 1972. – 28 с.
1021423
  Хяккінен Т. Погане виховання / Т. Хяккінен. – К, 1966. – 255с.
1021424
  Андерсен Г. Погане каченя : казка / Г. Андерсен ; Переклала М. Загірня [М.М. Грінченко] // Хатка в лісі : казка / Грімм, брати. – [У Київі (Київ)] : Укр. Учитель ; [З друк. 1-ої Київськ. друк. спілки], 1910. – 16 с. – (Видавництво "Український Учитель" ; № 23, десяток 1-й, кн. 3)
1021425
  Базик М. Погане передчуття // Юридична газета. – Київ, 2015. – 15 грудня (№ 50/51). – С. 26-28


  Проект Закону № 3524: конституційна реформа у сфері правосуддя як крок назад у побудові держави.
1021426
  Бурейчак Т. Погані часи для чоловіків? Соціологічні інтерпретації кризи маскулінності // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2011. – № 1, січень - березень. – С. 79-94. – ISSN 1563-3713
1021427
  Ларионов И.Н. Поганкины палаты / И.Н. Ларионов. – Псков, 1950. – 23 с.
1021428
  Фалин Л.Н. Поганкины палаты / Л.Н. Фалин. – Ленинград, 1966. – 23 с.
1021429
  Федоров В.А. Поганкины палаты во Пскове на фоне классовой борьбы XVII века / В.А. Федоров. – Л., 1924. – 47с.
1021430
  Славінська І. Поганому письменнику жанри заважають // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2010. – № 12. – С. 84-85. – ISSN 0130-321Х


  Огляд жанрів сучасної української літератури
1021431
  Савка М. Поганський і християнський світи у поезії Богдана-Ігоря Антонича й Олекси Стефановича: конфлікт чи гармонія // Krakowskie zeszyty ukrainoznawcze / Uniwersytet Jagiellonski, Fundacja sw. Wlodzimierza. – Krakow, 2000. – Том 9/10. – С. 77-82
1021432
  Черняєв С.П. Поганські боги східних слов"ян у світлі протофілософського ведичного комплексу Індії // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник / Мін. культури та мистецтв Укр.; Харків. держ ак. культури та інш. – Харків, 1998. – Вип. 1. – С. 15-21. – ISBN 966-7077-60-8
1021433
  Онищенко О. Поганяючи коня, не втратити голови // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 23-31 серпня (№ 31). – С. 12


  "Успіх системи освіти тієї чи іншої країни залежить не від обсягу інвестицій, а від того, на що вони витрачаються".
1021434
  Светлевская А. Погасла звезда Чурюмова // Сегодня. – Киев, 2016. – 17 октября (№ 194). – С. 5


  Пам"яті видатного українського астронома Клима Чурюмова.
1021435
  Білоцерківець Наталка Погасла зірка : пам"яті Ігоря Римарука (4.07.1958-3.10.2008) // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 31. – ISSN 0868-9644


  Пам"яті Ігоря Римарука (1958-2008), укр. поета
1021436
  Захаров Б. Погасла свічка Михайла Гориня // Слово просвіти : всеукраънський культурологычний тижневик. – Київ, 2013. – 17-23 січня (№ 3). – С. 7


  13 січня 2013 року відійшов у вічність правозахисник, людина великої і світлдої душі, видатний громадський і політичний діяч Михайло Горинь. Його життя - ціла єпоха боротьби за людські права і незалежність України. Світла Пам"ять.
1021437
  Захаров Б. Погасла свічка Михайла Гориня / Б. Захаров, В. Овсієнко // Наше слово. – Варшава, 2013. – 3 лютого (№ 5). – С. 11. – ISSN 0027-8254
1021438
  Евтеев М.П. Погашение и снятие судимости / М.П. Евтеев. – М, 1964. – 64с.
1021439
  Краксин В.В. Погашение и снятие судимости в советском уголовном праве / В.В. Краксин, Л.Ф. Помчалов. – М., 1963. – 48с.
1021440
  Голина В.В. Погашение и снятие судимости по советскому уголовному праву : Автореф... канд. юридич.наук: 12.715 / Голина В.В.; МВ и ССО УССР. Харьковский юридический ин-т. – Харьков, 1972. – 20л.
1021441
  Голина В В. Погашение и снятие судимости по советскому уголовному праву. / В В. Голина, . – Харьков, 1979. – 137с.
1021442
  Гей В. Погашений світильник : проза: новели // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 1 (807). – С. 61-73. – ISSN 0868-4790
1021443
  Ракитов А.И. Погашенные нимбы. / А.И. Ракитов, И. Туманян. – М, 1966. – 95с.
1021444
  Боднар Т. Погашення договірного зобов"язання як спосіб його припинення // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2004. – № 3. – С.28-33
1021445
  Білик Погашення податкового боргу платників податків за новим Податковим кодексом / Білик, А.І. Грига // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 6 (121). – С. 34-39
1021446
  Дудоров О.О. Погашення податкового боргу як умова кримінально-правового компромісу у сфері оподаткування: проблеми визначення належного суб"єкта // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 96-101. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1021447
  Буряк І. Погашення простроченої заборгованості суб"єктів господарювання в разі виконання місцевого гарантійного зобов"язання: фінансово-правовий аспект // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко ; редкол.: Іншин М.І., Андрійко О.Ф., Арістова І.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (32). – С. 87-95. – ISSN 2306-9082
1021448
  Муратова С.О. Погашення судимості: поняття та правила обчислення строків її погашення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 265-270. – ISSN 2219-5521
1021449
  Сирченко И.Т. Погибаю, но не сдаюсь! / И.Т. Сирченко. – Краснодар, 1969. – 216с.
1021450
  Семененко Е. Погибла ли Западная Римская империя в 476 г.? // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2010. – Вип. 13. – С. 29-35. – ISSN 2077-7280
1021451
  Федоров Ю.И. Погибли в бою / Ю.И. Федоров. – М., 1980. – 272с.
1021452
   Погибли за Австрию. – М., 1974. – 287с.
1021453
  Филатов Илья Погибшая экспедиция. (Крах плана Петра Великого по проникновению в глубины Азии) // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 3 (51). – С. 98-108. – ISSN 1812-867Х
1021454
  Филатов Илья Погибшая экспедиция. Чаcmь II (Крах плана Петра Великого по проникновению в глубины Азии) // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 4 (52). – С. 80-97. – ISSN 1812-867Х
1021455
  Матола М.О. Погідний ранок / М.О. Матола. – Ужгород, 1986. – 55с.
1021456
  Боднарчук Ю.Ю. Погіршення економічного становища українських родин внаслідок депортації з території Польщі в УРСР (1944-1946) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 20. – С. 392-397
1021457
  Топачевський О.В. Погіршення кормності озер Полісся внаслідок масового розвитку хар = Ботанічний журнал / О.В. Топачевський. – Київ
Том 7, № 4. – 1951. – 102-103с.
1021458
  Ковачев Н.П. Поглед върху българската ономастика с корен брат- , бат- / Н.П. Ковачев, 1976. – [9 c.]
1021459
  Кунчев Б. Поглед към поезията / Б. Кунчев. – София : Български писател, 1990. – 224 с.
1021460
  Жечев М. Поглед към съвременната гръцка литература / М. Жечев. – София, 1975. – 167с.
1021461
  Моjсов Л. Погледи во минатото блиско и далечно / Л. Моjсов. – Скопjе : Наша книга, 1977. – 318 с.
1021462
  Пандев Д. Погледите за jазикот на А. Потебна // Українсько-македонський науковий збірник / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Македонська акад. наук і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 6. – С. 152-158. – ISBN 978-966-02-7146-3
1021463
   Поглибення академічної мобільності // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 29 травня (№ 21)


  Посол Об"єднаних Арабських Еміратів в Україні Салем Ахмед Салем Алі Аль-Квабі виступив з ініціативою створення програми для навчання українських студентів в університетах ОАЕ.
1021464
  Фуголь В.О. Поглиблена зона вільної торгівлі між Україною та ЄС як інструмент реформування національної економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 2). – С. 197-203


  У статті окреслений сучасний стан зовнішньоторговельних відносин між Україною та Європейським Союзом. Досліджуються можливі позитивні та негативні наслідки спільної економічної політики ЄС у контексті майбутнього створення зони вільної торгівлі ...
1021465
  Дугінець Г.В. Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі (ЗВТ+) між Україною та ЄС: реалії і перспективи / Г.В. Дугінець, В.В. Тронько // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 155 (11/12). – С. 10-13. – ISSN 1728-6220
1021466
  Панковська-Лір Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом як розширення можливостей для українських та іноземних підприємств // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 56-60. – ISSN 1026-9932
1021467
  Романишина Н. Поглиблене вивчення літератури в генологічному аспекті : (на прикладі думи-казки Степана Васильченка "Ось та Ась")
1021468
   Поглиблений кількісний аналіз кредитоспроможності позичальника як засіб зниження кредитного ризику : аналізують науковці / В. Вітлінський, Г. Великоіваненко, Я. Наконечний, О. Пернарівський // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 6. – С. 45-49
1021469
  Левицький А.Е. Поглиблений курс теоретичної фонетики англійської мови = An advanced course of the theory of english phonetics : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / А.Е. Левицький, Л.А. Гаращук. – Вінниця : ПП Фоліант, 2005. – 80 с. – Назва на обкл. книги на англ. мові. – Бібліогр.: с. 69-70. – ISBN 966-8634-08-X
1021470
   Поглиблений курс французької мови : Підручник / Г.Г. Крючков, В.С. Хлопчук, Л.П. Корж, Г.С. Харламова, П.В. Студенець; За ред. Г.Г. Крючкова. – Київ : Вища школа, 1998. – 400с. – ISBN 5-11-004688-3
1021471
   Поглиблений курс французької мови : Підручник / Г.Г. Крючков, В.С. Хлопчук, Л.П. Корж, Г.С. Харламова, П.В. Студенець; За ред. Г.Г. Крючкова. – 2-ге вид., випр. – Київ : Вища школа, 2000. – 399с. – ISBN 966-642-010-4
1021472
  Мартинов В.І. Поглиблений склероз / В.І. Мартинов. – Львів, 1990. – 78с.
1021473
  Шнирков О.І. Поглиблені та розширені зони вільної торгівлі у світовому господарстві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч.1). – С. 57-63
1021474
  Подвальникова О.А. Поглиблення боргової кризи країн Європейського Союзу в умовах відновлення після економічної рецесії // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 7. – С. 74-76
1021475
  Яковенко Н.Л. Поглиблення демократизації в Україні - наближення до Північноатлантичного альянсу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 86, ч. 1. – С. 152-158
1021476
  Давидович Я. Поглиблення демократизації виборчих процесів в Україні // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 4. – С. 16-21.
1021477
  Кочуєв В. Поглиблення децентралізації державного управління в умовах сучасного етапу його реформування в Україні // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 1 (115). – С. 49-52. – ISSN 1728-9343
1021478
  Косар Н.С. Поглиблення енергетичної кризи як рушійна сила розвитку ринку енергозберігаючого інсталяційного устаткування / Н.С. Косар, В.М. Пилипенко, Н.Є. Кузьо // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 833. – С. 27-36. – (Серія: Логістика). – ISSN 0321-0499
1021479
  Ревуцький С. Поглиблення європейської інтеграції в галузі генерації знань як основної підсистеми національної інноваційної системи (НІС) // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2009. – № 5 (49). – С. 44-47
1021480
  Козирєва О.В. Поглиблення інтеграції України з ЄС // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – С. 157-164. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (4), ч. 1). – ISSN 2313-8114
1021481
  Расшивалов Д. Поглиблення інтернаціоналізації на світовому страховому ринку: зміни рушіїв злиттів та поглинань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 41-45. – (Економіка ; вип. 3 (156)). – ISSN 1728-3817


  В статті проаналізовано питання інтернаціоналізації страхової діяльності та її поглиблення в контексті нових чинників та рушіїв процесів злиттів та поглинань на світовому страховому ринку. Визначено нові мотиви злиттів та поглинаннь в умовах світової ...
1021482
  Бабарицька В.К. Поглиблення методологічних засад дослідження поведінкової проблематики в рекреаційній географії / В.К. Бабарицька, А.П. Федчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 32-35. – (Географія ; вип. 50). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено стан вивчення поведінкової проблематики в рекреаційній географії. Виявлено основні чинники зацікавленості географів проблемами рекреаційної поведінки: загальну гуманізацію географічної науки і властивий їй конструктивізм. Обгрунтовано ...
1021483
  Верещака І.М. Поглиблення міжнародного співробітництва у забезпеченні середньострокової боргової політики в Україні // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. 4 (73). – С. 142-156. – ISSN 2414-3499
1021484
  Тревого І . Поглиблення міжнародної кооперації геодезистів двох університетів / І . Тревого, В. Задорожний, О. Ванчура // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Україн. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого ; редкол.: Бурштинська Х.В., Васютинський І.Ю. Волчко П.І. [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 2 (34). – C. 18-19. – ISSN 1819-1339
1021485
  Мовчан Т.М. Поглиблення морально-етичної деградації українського політикуму // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 15 (240). – С. 96-101. – (Серія "Філософські науки"). – ISSN 1729-360Х
1021486
  Бошицький Ю.Л. Поглиблення наукових досліджень сучасного права: вимога часу та засіб оптимізації юридичної освіти в Київському університеті права НАН України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 4-7. – ISSN 2219-5521
1021487
  Шиян Н.І. Поглиблення обраного профілю навчання у позаурочній діяльності загальноосвітньої школи сільської місцевості / Н.І. Шиян, С.В. Стрижак // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 276-279. – Бібліогр.: 3 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
1021488
  Співаков І.І. Поглиблення партнерства України з ЄС: адміністративно-правове регулювання виборчих відносин // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 132-135. – ISSN 2219-5521
1021489
  Пугачова Д. Поглиблення партнерства Швеції і НАТО в перше десятиліття XXI ст. // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 18-19
1021490
   Поглиблення ринкових реформ та стратегія економічного розвитку України до 2010 року : Матеріали наукової конференції 3-4 березня 1999 року. – Київ : УкрІНТЕІ. – ISBN 966-7505-06-5; 966-7505-01-4
Том 2, ч. 2. – 1999. – 211с.
1021491
  Будкін В.С. Поглиблення соціалістичної екологічної інтеграції / В.С. Будкін. – Київ, 1983. – 48с.
1021492
  Ліпко М.Ю. Поглиблення спеціалізації в тваринництві. На прикладі колгоспів Маньківського района Черкас. обл. / М.Ю. Ліпко. – К., 1969. – 56с.
1021493
  Жадан І.І. Поглиблення спеціалізації колгоспів і радгоспів / І.І. Жадан. – Київ, 1968. – 47с.
1021494
  Poperenko L. Поглиблення співробітництва між молодими вченими-оптиками університетського співтовариства Інтер-Академія та Київського Національного Університету імені Тараса Шевченка // Twelfth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2011" : October 27-30, 2011, Kyiv, Ukraine : sci. works / "Optics & High Technology Material Science SPO 2011", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університе, 2011. – С. 9-19
1021495
  Амбросов В.Я. Поглиблення суспільного поділу праці та трансформація виробничих структур // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 5 (199). – C. 17-25. – ISSN 2221-1055
1021496
  Великій А. Поглиблення християнства в Україні // Християнський голос : українська церковна газета. – [Мюнхен], 2012. – Листопад [№] 21. – С. 6
1021497
   Поглиблювати перебудову, прибавити в роботі. – Київ : Політвидав України, 1986. – 59 с.
1021498
  Саглаєва В.О. Поглиблюємо знання вихователів з питань безпеки життєдіяльності дошкільнят / В.О. Саглаєва, С.І. Коломієць // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 1. – С. 20-21 : фото
1021499
   Поглиблюємо співпрацю // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Травень (№ 5)


  Делегація КНУТШ в складі проректора з наукової роботи В. І. Григорука та проректора з міжнародних зв"язків П. О. Беха відвідала кілька південнокорейських університетів на їхнє запрошення: Сеульський національний ун-т, Університет "Корйо", Університет ...
1021500
  Бочарова О. Поглинання акціонерного товариства шляхом придбання контрольного пакету акцій // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 3 (75). – С. 87-91.
1021501
  Войтюк Ю.Ю. Поглинання важких металів із грунту рослинністю зони техногенезу // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24 (2). – С. 11-17 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-17. – (Серія : Геологія. Географія ; вип. 19). – ISSN 2313-2159
1021502
  Руденко О.М. Поглинання вуглецю та продукування кисню сосною звичайною в умовах Міжрічинського регіонального ландшафтного парку // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 2. – С. 216-219 : рис.. табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2077-4893
1021503
   Поглинання електромагнітного випромінювання (ЕМВ) матричними дисперсними системами з багатошаровими кульовими включеннями / Л.М. Білокриницька, О.Ю. Грищук, В.Є. Клименко, С.В. Шостак, Л.Г. Гречко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 226-231. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 978-966-2142-53-2. – ISSN 1812-5409


  В електростатичному наближенні досліджено поглинання електромагнітного випромінювання (ЕМВ) кульовими багатошаровими малими частинками (БМЧ) та матричними дисперсними системами (МДС) на їх основі. Для БМЧ розроблено процедуру розрахунку її ...
1021504
   Поглинання електромагнітного випромінювання (ЕМВ) матричними дисперсними системами з багатошаровими кульовими включеннями / Л.М. Білокриницька, О.Ю. Грищук, В.Є. Клименко, С.В. Шостак, Л.Г. Гречко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 289-294. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  В електростатичному наближенні досліджено поглинання електромагнітного випромінювання (ЕМВ) кульовими багатошаровими малими частинками (БМЧ) та матричними дисперсними системами (МДС) на їх основі. Для БМЧ розроблено процедуру розрахунку її ...
1021505
   Поглинання електромагнітного випромінювання біметалевими частинками та матричними дисперсними системами на їх основі / Л.Г. Гречко, Л.Б. Лерман, С.Л. Корецький, Я.С. Криворучко, С.В. Шостак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – C. 260-264. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-966-2142-62-4. – ISSN 1812-5409


  Досліджено поглинання електромагнітного випромінювання кульовими біметалевими кульовими частинками та матричними дисперсними системными на їх основі. За допомогою узагальненого розв"язку Мі розраховано спектри та ефективності поглинання ...
1021506
  Антипова Л.К. Поглинання елементів живлення бур"янами залежно від технологій вирощування люцерни насіннєвого призначення // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2017. – Вип. 1 (93) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 79-85 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2313-092X
1021507
  Лисиця М.П. Поглинання і фотопровідність закису міді, опроміненного нейтронами / М.П. Лисиця, Г.А. Холодар. – К., 1967. – С. 1151-1155
1021508
  Могильчак В.Ю. Поглинання світла в атмосфері Землі водяною парою / В.Ю. Могильчак, Л.В. Козак // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : міжнар. конф. в рамках VII Всеукраїнського фестивалю науки, 21-24 трав. 2013 р. : зб. тез доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [sci. organizing comm. (SOC ): S. Vyzhva (chair) et. al. ; sci. comm. members: V. Afanasiev et. al.]. – Kyiv : Київський університет, 2013. – С 99
1021509
   Поглинання світла вільними носіями в кремніх при високих температурах з врахуванням приповерхневих ефектів / М.П. Лисиця, В.М. Малинко, Є.В. Підлісний, Г.Г. Цебуля; Лисиця М.П. – Київ, 1969. – С. 1915-1918
1021510
   Поглинання світла вільними носіями в напіпровідниках з механічно полірованими поверхнями / М.П. Лисиця, В.М. Малинко, Є.В. Підлісний, Г.Г. Цебуля; Лисиця М.П. – Київ, 1969. – С. 1297-1305
1021511
  Горбань І.С. Поглинання світла плівками закису міді / І.С. Горбань, В.Б. Тимофєєв. – Отд.отт. из "Вісник КДУ" №3, 1960, серія астрономії, фізики та х, 1960. – С. 21-24
1021512
  Онуфран Л.І. Поглинання та використання сонячної енергії посівами сої за різних умов вирощування / Л.І. Онуфран, В.І. Нетіс // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2017. – Вип. 2 (94) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 107-115 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2313-092X
1021513
  Головач О.М. Поглинання та розподіл іонів важких металів в органах кукурудзи : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.12 - фізіологія рослин / Головач О.М.; Львівський націон. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – 150л. + Додатки: л.148-150. – Бібліогр.: л.115-147
1021514
  Культенко О.В. Поглинання телекомунікаційною системою автоматизованих інформаційно-пошукових підсистем про транспортні засоби як умови поліпшення якості роботи працівників НЦБ Інтерполу в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 330-334.
1021515
  Коломієць-Людвіг Поглинання як юридична категорія в господарському праві // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 1 (169). – С. 79-83.
1021516
  Вотякова Л.А. Поглинаючі квазімарковські ланцюги // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 9-14. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Пропонується одне узагальнення ланцюгів Маркова, породжуючим елементом яких є напівстохастична матриця. Вводиться поняття поглинаючого квазімарковського ланцюга та його фундаментальної матриці, досліджуються його характеристики.
1021517
  Колосов И.И. Поглотительная деятельность корневых систем растений / И.И. Колосов. – Москва, 1962. – 388с.
1021518
  Ажгалиев К.А. Поглотительная деятельность различных участков и типов корней кормовых бобов и кукурузы : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.101. / Ажгалиев К.А. ; Казахский гос. ун-т. – 24 с.
1021519
  Горбунов Н.И. Поглотительная способность почв и ее природа / Н.И. Горбунов. – М, 1948. – 216с.
1021520
  Сильванов П.М. Поглотительная способность почвы по отношению к сложным органическим веществам : Из химической лаборатории Каанского университета / [соч.] П.М. Сильванова // Сборник статей по химии. – 17 с.
1021521
  Земятченский П.А. Поглотительные свойства русских глин / П.А. Земятченский. – Пг., 1919. – 67с.
1021522
  Метревели М И. Поглощение в параллельных полях и релаксация в системах с неоднородным уширением линий магнитного резонанса : Автореф... канд.физ.-мат.наук: 01.04.03 / Метревели И.М.; Тбилис.гос.ун-т. – Тбилиси, 1981. – 18л.
1021523
  Саляев Р.К. Поглощение веществ растительной клеткой / Р.К. Саляев. – М., 1969. – 207с.
1021524
  Гродштейн А.Е. Поглощение водорода титаном и торием : Автореф... канд. хим.наук: / Гродштейн А.Е.; Акад. наук СССР. Сиб. отд-ние. Объедин. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1961. – 18л.
1021525
  Глебов Г.Д. Поглощение газов активными металлами / Г.Д. Глебов. – Москва-Ленинград, 1961. – 184 с.
1021526
  Науменко В.М. Поглощение длинноволнового инфракрасного излучения в антиферромагнитных кристаллах вольфрамата кобальта : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.050 / Науменко В.М.; АН УССР. Физ.-технический ин-т низких температур. – Харьков, 1971. – 14л.
1021527
  Докучаев Владимир Георгиевич Поглощение железа и центров окраски в силикатных стеклах высокой частоты : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Докучаев Владимир Георгиевич; Оптич. ин-т им. С.И.Вавилова. – Л., 1985. – 15л.
1021528
  Эйчис А.Ю. Поглощение и дисперсия света в кристаллах некоторых конденсированных углеводородах ароматического ряда. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Эйчис А.Ю.; Ин-т физики Акад.наук УССР. – Киев, 1950. – 9 л.
1021529
  Мясников Э.Н. Поглощение и дисперсия света молекулярными экситонами и экситон-фонное взаимодействие : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 041 / Мясников Э.Н. ; Ин-т физики АН УССР. – Киев, 1967. – 17 с.
1021530
  Долгополов В.В. Поглощение и излучение электромагнитных волн неоднородной плазмой : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Долгополов В.В.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1965. – 14л.
1021531
  Боуэн Поглощение и изотопное обогащеник лития дрожжами. / Боуэн. – М., 1957. – 13с.
1021532
  Белый М.У. Поглощение и люминесценция фтоpистых pаствоpов свинца и таллия : Материалы 4 совещания по люминесценции / М.У. Белый, А.А. Шишловский. – Отдельный оттиск. – Минск : АH СССР, 1956. – 574-578с.
1021533
  Мотузова Г.В. Поглощение и миграция цинка в почвах таежной зоны по результатам лабораторных и полевых опытов / Г.В. Мотузова, Н.Ю. Барсова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 8. – С. 855-862 : табл., рис. – Библиогр.: 25 назв. – ISSN 0032-180Х
1021534
  Тихова Е.П. Поглощение и мобилизация аниона серной кислоты в черноземах : Автореф... канд. биол.наук: / Тихова Е. П.; Ворон.ГУ. – Воронеж, 1951. – 12 с.
1021535
  Крамер Н.И. Поглощение и нелинейное рассеяние света в полупроводниках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 049 / Крамер Н.И.; АН СССР. Физ.-техн. ин-т им. А.Ф.Иоффе. – Л., 1968. – 13л. – Бібліогр.:с.13
1021536
  Попков Ю.А. Поглощение и неупругое рассеяние света кристаллами при магнитных структурных и сегнетоэлектрических фазовых переходах. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.07 / Попков Ю.А.; АН УССР. Физ.-техн. ин-т низких температур. – Х., 1977. – 43л.
1021537
  Крыстев П.И. Поглощение и осоциляции нейтрино в земле и солнце. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Крыстев П.И.; АН СССР. Ин-тут ядерных исследований. – М., 1990. – 19л.
1021538
  Эгамбердыев А.Р. Поглощение и распределение С14 у хлопчатника в связи с питанием ли плодоношением. : Автореф... Канд.биол.наук: / Эгамбердыев А.Р.; АН Таджик ССР.Отдел.боил.наук. – Душанбе, 1964. – 19л.
1021539
  Татаренко Николай Федорович Поглощение и транспорт ионов и воды корнями подсолнечника : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.12 / Татаренко Николай Федорович; МГУ. Биол. фак. – М., 1974. – 25л.
1021540
  Аджимурадов З.А. Поглощение инфракрасного излучения в чистых и легированных монокристаллах теллура : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 049 / Аджимурадов З.А.; Даг. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Махачкала, 1971. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1021541
  Мосолова И.М. Поглощение кислорода внутриклеточными струткурами фотосинтезирующих растений на свету и в темноте : Автореф... канд. биол.наук: / Мосолова И.М.; АН СССР. Ин-т биохимии им. А.Н.Баха. – М., 1967. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1021542
  Сковорода А.А. Поглощение колебаний в неоднородной плазме в магнитном поле. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.08 / Сковорода А.А.; МГУ. – М, 1977. – 14л.
1021543
  Желудкова Г.В. Поглощение лития и рубидия гидроокисями металлов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Желудкова Г. В.; АН Каз.ССР, Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1973. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
1021544
  Нурмухаметов Р.Н. Поглощение люминесценция араоматических соединений / Р.Н. Нурмухаметов. – М., 1971. – 216с.
1021545
  Балашов В.В. Поглощение мезонов атомными ядрами (мю-захват и радиационный захват пи- и К-мезонов) / В.В. Балашов. – Москва : Атомиздат, 1978. – 294 с.
1021546
  Бабакишиева Е.А. Поглощение минеральных солей корнями подсолнечника и люпина из предпахотных слоев почвы : Автореф... канд. биол.наук: 101 / Бабакишиева Е.А.; Моск. гос. пед. им В.И.Ленина. – М, 1969. – 20л.
1021547
  Сатклифф Дж.Ф. Поглощение минеральных солей растениями / Дж.Ф. Сатклифф. – Москва, 1964. – 221с.
1021548
  Кирикова М.В. Поглощение неорганического фосфора микропланктоном и распледеление биогенных элементов в Черном море и Северной Атлантике : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.18 / Кирикова М.В.; АН УССР, Ин-т биологии южных морей. – Севастополь, 1990. – 23л.
1021549
  Холодный Н.Г. Поглощение почвой органических веществ атмосферы / Н.Г. Холодный, 1951. – С. 673-676
1021550
  Петров Михаил Александрович Поглощение радиационных центров окраски в щелочносиликатных стеклах и механизмы его фотостимулированного изменения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Петров Михаил Александрович; Гос. оптический ин-т им. С.И.Вавилова. – Ленинград, 1989. – 17л.
1021551
  Уоллес А. Поглощение растениями питательных веществ из растворов / А. Уоллес. – М, 1965. – 280с.
1021552
  Ананян В.Л. Поглощение растениями ячменя радиостронция из различных почв Армении / Ананян В.Л. – [Б. м.] : [б. и.], 1962. – С. 83-87
1021553
  Бялобржеский Ч.Т. Поглощение света в окрашенных растворах : Сообщено в заседании Киевского Физ.-мат. Общества 29 сентября 1903 / [соч.] Ч.Т. Бялобржеский. – [Киев] : [Тип. Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва печ. и изд. д. Н.Т. Корчак-Новицкого], 1903. – 12 с. : табл. в тексте. – Без. обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Университетские известия. 1904, № 10, науч. хроника, Отчеты и протоколы Физико-математического о-ва при университете Св. Владимира за 1903 г., прилож, с. 21-32


  На с. 1 № 115307 дарств. надпись: Глубокоуважаемому учителю Николаю Николаевичу Шиллеру На с. 1 № 421729 дарств. надпись: Многоуважаемому Иосифу Иосифовичу Косоногову
1021554
  Бялобржеский Ч.Т. Поглощение света в окрашенных растворах : Сообщено в заседании Киевского Физ.-мат. Общества 29 сентября 1903 / [соч.] Ч.Т. Бялобржеский // Ионизация жидких и твердых диэлектриков / Ч.Т. Бялобржеский. – Киев : Тип. Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва печ. и изд. д. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1911. – С. 21-32 : табл. в тексте
1021555
  Штурбин А.В. Поглощение света в полупроводниках с участием неравновесных оптических фононов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Штурбин А.В.; Лен. политехн. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1977. – 13л.
1021556
  Крамалей Е.П. Поглощение света в растворах серебра и золота : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Крамалей Е.П.; М-во высш. и сред. спец. образования УССР. Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1963. – 16л.
1021557
  Зарубин А.Н. Поглощение света в тонких слоях твердых анилиновых красок с точки зрения оптического резонанса / Александр Зарубин. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1904. – [2], 22 с. : ил. – Отд. оттиск: Из протоколов Физико-химического отделения при ун-те Св. Владимира


  На тит. л. обоих экз. дарственная надпись: Дорогому Иосифу Иосифовичу Косоногову благодарный АЗарубин; Многоуважаемому Георгию Георгиевичу Де-Метцу
1021558
  Высочанский А.С. Поглощение света и фотолюминисценция галогенидов таллия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Высочанский А.С.; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечнкова. – Одесса, 1954. – 11л.
1021559
  Филиппов М.П. Поглощение света комплексными соедиениями трехвалентного кобальта : Автореф... канд. хим.наук: / Филиппов М.П.; Кишиневск. гос. ун-т. – Кишинев, 1958. – 16л.
1021560
  Пидлисный Е.В. Поглощение света свободными носителями в полупроводниках типа алмаза А3В5 и А2В6 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 049 / Пидлисный Е.В.; АН УССР. Ин-т полупроводников. – К., 1972. – 18л.
1021561
  Лисица М.П. Поглощение свободными носителями в CdTe n-типа / Лисица М.П. – Ленинград, 1969. – С. 1576-1578
1021562
  Гохфельд В.М. Поглощение ультразвука проводниками малых размеров в магнитном поле : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Гохфельд В. М.; Дон.ГУ. – Донецк, 1972. – 12л.
1021563
  Соловьев А.А. Поглощение ультразвуковых волн в жидкостях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.15 / Соловьев А.А.; МГУ. – М., 1973. – 16л.
1021564
  Леднева Т.М. Поглощение ультразвуковых волн в органических жидкостях по линии насыщения в широком интервале температур и давлений : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Леднева Т. М.; МГУ. – Москва, 1953. – 4 с.
1021565
  Палладин В.И., Гюббенет Е.Р. Поглощение ультрафиолетовых лучей растений : (Доложено в заседании Отделения Физико-математических наук 10 мая 1917 г.) / В.И. Палладин и Е.Р. Гюббенет. – Петроград : Тип. Рос. Акад. наук, 1917. – С. 1007-1036. – Без. тит. л. - Отд. оттиск из журн.: Известия Российской Академии наук. 1917


  Авт.: Гюббенет, Елизавета Рудольфовна На экз. дарств. надпись на обл.: Многоуважаемому Александру Михайловичу Лешину от автора
1021566
  Зузяк П.М. Поглощение упругой энергии в нестабильных металлических системах : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Зузяк П.М. ; Ин-тут металлофизики. – Киев, 1988. – 46 с.
1021567
  Пархоменко А.В. Поглощение фосфатов микропланктоном в эвфотической зоне Черного и Средиземного морей. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.18 / Пархоменко А.В.; АН УССР.Ин-т биол.южных морей. – Севастополь, 1988. – 17л.
1021568
  Зайцев В.А. Поглощение энергии золотом в процессе пласической деформации при разных температурах : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Зайцев В.А.;. – М, 1971. – 16л.
1021569
  Львова Е.Ю. Поглощение энергии при электролюминесценции ZnS : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Львова Е.Ю.; Физ. ин-т им. П.Н.Лебедева АН СССР. – Москва, 1966. – 14л.
1021570
  Пришивалко А.П. Поглощение, рассеяние и ослабление света обовдненными частицами атмосферного аэрозоля / А.П. Пришивалко, Л.Г. Астифьева. – Минск, 1975. – 46с.
1021571
  Михайлин В.В. Поглощение, свечение и стимулированное излучение активированных щелочноземельных сульфидов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Михайлин В.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. ф-тет. – М., 1967. – 14л.
1021572
  Рустамов М.Ш. Поглощенные почвой ионы водорода и их определение. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Рустамов М.Ш.; АН Азерб.ССР. Отд. биол. и мед. наук. – Баку, 1962. – 28л.
1021573
  Скунць П.М. Погляд / П.М. Скунць. – Ужгород, 1967. – 29с.
1021574
  Кучковський М.В. Погляд / М.В. Кучковський. – Одеса, 1988. – 71с.
1021575
  Черкаська Г. Погляд "всеукраїнської народної вчительки" / розмову вела Марія Стуканова // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 29-30 травня (№ 99/100). – С. 18-19


  Ганна Черкаська - про те, яким було,є і могло бути Запоріжжя.
1021576
  Єрохіна В. Погляд "за лаштунки" арбітражного процесу // Юридична газета. – Київ, 2019. – 17 вересня (№ 38/39). – С. 8-10
1021577
  Баніна М.Д. Погляд бібліотекарів на професійну освіту // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2001. – Вип. 7. – С. 92-99. – ISBN 966-7352-49-8


  Наведено результати вивчення думок бібліотекарів-практиків з питань якості бібліотечно-бібліографічної освіти.
1021578
  Коваленко Ю. Погляд Блаженнішого Митрополита Володимира на державно-церковні відносини в Україні (1992-2014) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2015. – Кн. 1. – С. 539-549
1021579
  Квітченко А. Погляд бога // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 158-160. – ISSN 0208-0710


  Відомий в Україні критик, публіцист, літературознавець Микола Славинський
1021580
  Ісакова Н.Б. Погляд в минуле, або як Г.М. Добров упроваджував результати наукових досліджень // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький , П.О.Витязь, В.М. Головатюк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (104). – С. 43-54. – ISSN 0374-3896
1021581
  Бєлов Ю.А. Погляд в сьогодення і найближче майбутнє // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – С. 25-27
1021582
  Лубківський Р.М. Погляд вічності : поезії / Р.М. Лубківський. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 73с.
1021583
  Собко В. Погляд вперед : Поезії / В. Собко. – Харків; Київ : Лім, 1932. – 79с.
1021584
  Штонь Г. Погляд Григорія Штоня / бесіду вела Н. Степула // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 118-121. – ISBN 966-7379-16-7


  Другий з"їзд письменників України.
1021585
  Андрушків Б. Погляд економістів на дерево генези науки "ресурсономіка" / Б. Андрушків, Ю. та інші Вовк // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 6 (126). – С. 5-7. – ISSN 1728-9343
1021586
  Чувакова О. Погляд з-під капелюха : проза: оповідання; поезія: вірш // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; голов. ред. І. Мегела. – Київ, 2004. – № 6. – С. 94-96
1021587
  Будько Євген Погляд з "Орбіти" : Люди-пам"ятки // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 3. – С. 86-91 : Фото
1021588
  Попов М. Погляд з Космосу для блага Землі / спілкувалася Лариса Остролуцька // Світ. – Київ, 2017. – Квітень (№ 13/14). – С. 2-3


  Розмова з директором Наукового центру аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук Національної академії наук України щодо наукового дослідження Космосу і Землі, міжнародного співробітництва, проблем екології та ін.
1021589
  Андієвська Е. Погляд з кручі = View from a steep hill : сонети / Емма Андієвська. – Київ : Всесвіт, 2006. – 176 с. – ISBN 966-8439-04-Х
1021590
  Єрьоменко О. Погляд з Луганська: подолання стереотипів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 4-5 липня (№ 120/121). – С. 7
1021591
  Гресик Ірина Погляд з острова : [інтерв"ю з заслуженим художником України І. Гресик] / Гресик Ірина, Кабаченко Володимир; розмову вів В. Кабаченко // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 10-12. – ISSN 0868-9644
1021592
  Боденчук В.І. Погляд з п"єдесталу / В.І. Боденчук. – К, 1982. – 128с.
1021593
  Колодій В.Д. Погляд за видиму грань : поезії / В.Д. Колодій. – Ужгород : Карпати, 1986. – 125 с.
1021594
  Захарчук Т.М. Погляд зарубіжних і вітчизняних науковців на проблему метакогнітивних здібностей // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2018. – С. 54-58. – (Серія "Психологія" ; вип. 6). – ISSN 2415-7384
1021595
   Погляд зсередини
1021596
   Погляд зсередини // Київський університет. – Київ, 2015. – Листопад (№ 14). – С. 5


  Аспіранти К. Степурська, О. Кисловець та студенти О. Гвардіян , К. Степурська про Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка.
1021597
  Липківська А. Погляд із Варшави на українське сценічне життя // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 11 грудня (№ 233). – С. 10


  У Києві на базі Польського центру Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка відбулася презентація спеціального випуску журналу "Театр".
1021598
  Савенець А. Погляд із Любліна / розмову вела Людмила Таран // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 7-8 вересня (№ 160/161). – С. 31


  Поет і перекладач Андрій Савенець - про переклад "зсередини" та українське літературне середовище в Польщі.
1021599
   Погляд із півночі // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 21 (393), 29.05.-4.06.2015 р. – С. 36-37. – ISSN 1996-1561


  Шотландські націоналісти обмірковують наступну спробу здобуття незалежності.
1021600
  Сняданко Н. Погляд із Франкфурта на угорську літературу // Критика. – Київ, 1999. – Грудень, (число 12). – С. 26-27
1021601
  Казьмирчук М. Погляд історіографа на Україну доби незалежності (1991-2012 рр.) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 192-197


  Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Коцуру.
1021602
  Рудик С.К. Погляд крізь віки = The look through centuries / Станіслав Рудик. – Київ : НАУ, 2000. – 164с. – ISBN 966-558-024-9
1021603
  Чуйко Т. Погляд крізь крапельку меду // Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 24-25. – ISSN 0868-9644


  Художник Іван Івко
1021604
  Посохов С.І. Погляд крізь роки / С.І. Посохов, І.Б. Шрамко // Древности : Харьковский историко-археологический ежегодник : статьи, публикации, заметки, рецензии, хроника / М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; Харьк. обл. ист.-археол. о-во ; редкол.: С.И. Посохов, В.С. Аксенов, С.И. Берестнев [и др.]. – Харьков, 2017. – Вып. 15. – С. 234-236. – ISSN 2309-6608


  Пам"яті Олександра Михайловича Лєскова - випускника історичного факультету Харківського університету, людині, що присвятила усе своє життя науці.
1021605
  Козловський В. Погляд крізь роки: покоління шестидесятників як філософський тип // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 5 : Філософія і особистість. – С. 39-64. – ISSN 0235-7941


  Нарис про стан філософії в 60-ті рр. XX ст.: напрямки досліджень, переклади та видання класичних і сучасних філософських текстів, підручники. Багато уваги приділяється українським філософам. Згадуються філософи КДУ: І.В. Бичко, В.О. Босенко, М.О. ...
1021606
  Бєлая О. Погляд крізь століття: землевпорядники та Столипінська реформа / О. Бєлая, Л. Распутіна // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2018. – № 1. – С. 24-26
1021607
  Подрезова М.О. Погляд крізь століття: Наукова бібліотека Одеського національного університету імені І. І. Мечникова // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 1 (17). – C. 9-28. – (Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447


  До 200-річчя Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.
1021608
  Подрезова М.О. Погляд крізь століття: Наукова бібліотека Одеського національного університету імені І.І. Мечникова // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (18). – С. 13-34. – (Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447


  Стаття присвячена 200-річному ювілею Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І.І. Мечникова і докладно розкриває шлях ії виникнення, становлення та розвитку. Зроблено акцент на трансформації функцій бібліотеки на різних етапах ...
1021609
  Іванчишен В. Погляд крізь сторіччя: етнографічні студії в селі Оскіл на Харківщині // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (380), липень - серпень. – С. 67-94. – ISSN 2664-4282
1021610
  Довгий С. Погляд крізь час // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2014. – 5-12 лютого (№ 5-6). – С. 9


  Про створення Порталу - з відображенням життя та творчості Т. Шевченка в наймасштабнішому інформаційному просторі - мережі Інтернет.
1021611
  Гоцуляк В.В. Погляд М. Грушевського на український історіографічний процес крізь призму народницької концепції історії України // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 1997. – Вип. 2. – С. 10-16. – (Соціально-гуманітарні науки)
1021612
  Степула Н. Погляд Миколи Петренка // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 115-118. – ISBN 966-7379-16-7
1021613
  Севім С. Погляд на ад"єктивні словосполучення у віршах засновника сучасної урумської поезії Валерія Кіора // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – С. 355-364


  У синтаксисі всіх тюркських мов, у тому числі й урумської, одним з найбільш часто вживаних типів словосполучень є ад"єктивні словосполучення (sіfat tamlamalarі). Основна функція ад"єктивів - надати пояснення або інформацію щодо іменників, передякими ...
1021614
  Потніцева Т. Погляд на американський романтизм із „незручної позиції” // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 4 : Дискурс романтизму в літературі США. – С. 32-39
1021615
   Погляд на безпеку України у контексті сучасної геополітики : Аспекти Державного управління / М.І. Шпура, І.В. Романов, Ф.В. Саганюк, І.В. Вещицький, С.Є. та ін. Вербицький; Націон. Науково-Дослідний центр оборонних технологій і воєнної безпеки України; Шпура М.І., Романов І.В., Саганюк Ф.В., Вещицький І.В., Вербицький С.Є. та ін. – Київ, 2006. – 257с.
1021616
  Петрова І.А. Погляд на взаємодію експертів і адвокатів при призначенні та проведенні судових експертиз крізь призму закордонного досвіду // Ароцкерівські читання : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю від дня народження видатного вченого-криміналіста, д-ра юрид. наук., проф. Л.Ю. Ароцкера / М-во юстиції України, Харків. НДІ судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: Клюєв О.М. та ін. ; відп. за вип. О.Ф. Дьяченко]. – Харків : Право, 2017. – С. 42-44. – ISBN 978-966-937-203-1
1021617
  Культенко В.П. Погляд на генезу та трансформацію концепції природного права людини в історії філософії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 22-27. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)


  Розглянуто питання зародження та розвитку природного права людини, його співвідношення з правом позитивним, а також вплив та взаємопов"язаність з існуванням громадянського суспільства. Досліджено можливості побудови громадянського суспільства в ...
1021618
  Ортинський В. Погляд на державний примус у контексті європейської інтеграції України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 889. – C. 4-10. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 17). – ISSN 0321-0499
1021619
  Огняник М.С. Погляд на деякі положення закону України "Про питну воду та питне водопостачання" // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 1. – С. 29. – ISSN 1726-5428
1021620
  Резнікова Н.В. Погляд на діяльність МВФ крізь призму валютно-фінансових потрясінь минулого століття // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 46, ч. 1. – С. 126-131
1021621
  Кривовульська Н.М. Погляд на екологічний чинник через призму взаємодії суспільства і навколишнього природного середовища // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 15-22. – (Економіка ; Вип. 30)
1021622
  Мельник Ганна Погляд на економічну освіту і сучасний урок економіки в школі // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 10. – С. 2-6
1021623
  Пішак В.П. Погляд на ефекти мелатоніну / В.П. Пішак, М.І. Кривчанська, О.В. Пішак // Сучасна гастроентерологія : український науково-практичний спеціалізований журнал / Держ. установа "Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України" ; Держ. установа "Ін-т гастроентерології НАМН України" ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов.ред.: Г.Д. Фадієнко ; редкол.: О.Я. Бабак, О.М. Біловол, Т.П. Гарник [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5 (91). – C. 118-120. – ISSN 1727-5725
1021624
  Марусенко Р. Погляд на запровадження Державного земельного кадастру крізь призму принципів останнього // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 53-58. – (Юридичні науки ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються проблеми формування земельного кадастру в Україні відповідно до принципів його функціонування, проголошених законодавством. Анализируются проблемы формирования земельного кадастра в Украине согласно принципам его функционирования, ...
1021625
  Кюніц С. Погляд на Івана Драча - з-за океану і з Києва // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 15 вересня (№ 35). – С. 4
1021626
  Ольховський І. Погляд на інтерпретацію українсько-польської війни 1943-1944 рр. Г. Мотикою // Волинська трагедія: через історію до порозуміння : матеріали Всеукр. наук. конф., м. Луцьк, 19-20 черв. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Волин. облдержадмін., Східноєвроп. нац. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича НАН України ; [укладач Анатолій Шваб]. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – С. 164-170. – ISBN 978-966-600-651-9
1021627
  Айєнгар Б. Погляд на йогу. Йога діпіка : Йога діпіка / Бєллур Крішнамачар Сундарараджа Айєнгар ; пер. з англ. О.Ю. Горенбейна і Г.Й. Гущі. – Київ : Здоров"я, 1992. – 431, [1] с. : іл. – ISBN 5-311-02480-1
1021628
  Панухник О. Погляд на категорію "малий бізнес" у призмі сучасного бачення та європейських підходів / О. Панухник, Н. Голич // Галицький економічний вісник : науковий журнал / Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Білоус О.С., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [ та ін.]. – Тернопіль, 2019. – № 3 (58). – С. 90-97. – ISSN 2409-8892


  Сучасна практика господарювання свідчить, що найважливішою ознакою ринкової економіки є існування та взаємодія великих, середніх і малих підприємств, серед яких значна роль приділяється питанню розвитку малого бізнесу. Даний кластер економіки дає ...
1021629
  Лукашееич В.Г. Погляд на криміналістичну методику як спеціалізовану навчальну дисципліну // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 152-156. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1021630
  Туренко В.Е. Погляд на людську любов у світлі східної святоотецької думки : монографія / В.Е. Туренко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 207, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 185-205 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-900-2
1021631
  Назаров І.В. Погляд на майбутні повноваження Верховного Суду // Актуальні проблеми судового права : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої пам"яті професора Івана Єгоровича Марочкіна, м. Харків, 20 квітня 2017 року : у 2 т. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. орг. судових та правоохоронних органів ; [редкол.: Л.М. Москвич (голова) та ін.]. – Харків : Право, 2017. – Т. 1. – С. 100-103. – ISBN 978-966-937-189-8
1021632
  Мезенцев К.В. Погляд на математико-географічне моделювання промисловості адміністративного району // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 46. – С. 18-21. – Бібліогр.: 3 назви. – ISBN 0201-8683
1021633
  Мезенцев К. Погляд на міста звідусіль / К. Мезенцев, Н. Мезенцева // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Гнатюк О.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 78. – C. 66-69. – ISSN 2413-7154


  26-29 вересня 2017 року в КНУ імені Тараса Шевченка та Дніпропетровському нац. ун-ті імені Олеся Гончара проходила Сьома міжнародна конференція з урбаністичної географії посткомуністичних країн CAT-ference. Конференцію відкрили проректор з наукової ...
1021634
  Жайворонок В.В. Погляд на мову в руслі сучасних наукових парадигм // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 221-226


  Стаття розвиває тезу А.О. Білецького про тісний взаємозв"язок мови і культури народу. На численних прикладах української мовної етносимволики автор статті пробує довести, що через етнакультуру можна пізнати природу багатьох слів і значень – яскравих ...
1021635
  Руденко О.В. Погляд на науку як на соціокультурний феномен // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 21-24. – (Філософія. Політологія ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  У статті йдеться про розмаїту природу науки як пізнавальної діяльності, системи знань чи соціального інституту. Автор доводить, що наука є також соціокультурним феноменом.
1021636
  Порало І. Погляд на нові фахові орієнтири крізь призму сьогодення та перспектив // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2018. – № 3 (13). – С. 2-6. – ISSN 2518-7341


  Подається компаративний аналіз між відповідністю (кореляцією) бібліотек новим вимогам соціуму, що керуються процесами діджиталізації; цифровими відносинами; організаційним та управлінським спрощенням; екологізацією; ресурсозбереженням; глобалізацією ...
1021637
  Матвієнко Василь Погляд на основні проблеми організації допрофільної економічної освіти в старшій школі : Наукові дослідження // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 4. – С. 40-41. – Бібліогр.: 5 назв
1021638
  Іжевська Т.І. Погляд на особливості ватиканської дипломатії // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2009. – Вип. 15 : Світова та українська дипломатія: історичний досвід, сучасний стан, перспективи. – С. 126-128. – ISBN 966-7196-06-2
1021639
  Шишкіна Е. Погляд на питання евтаназії в аспекті статті 3 Європейської конвенції // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2007. – № 1. – C. 30-33. – ISSN 1814-3385
1021640
  Ткаченко М.В. Погляд на події 1708 р. через призму поеми О.Пушкіна "Полтава" // Могилянські читання : матеріали щорічних наукових конференцій. – Київ, 2000. – за 1999 р. : Гетьман Іван Мазепа і Києво-Печерська лавра. – С.133-142
1021641
  Нечитайло П.О. Погляд на початки християнської архітектури України // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2006. – № 3. – С. 87-94. – ISSN 0235-3490


  До концепції О.А.Пламеницької
1021642
  Воловик О.А. Погляд на право і розвиток економіко-правового дискурсу : монографія / О.А. Воловик. – Київ : Юрінком Інтер, 2014. – 270, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 252-270 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-597-5
1021643
  Перестюк Н. Погляд на правову кваліфікацію крізь англосаксонський "траст" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 30, ч. 2. – С.122-129
1021644
  Владимиров В.М. Погляд на пресу з відстані ста років (до 100-річчя виходу у світ книжки д-ра Е. Льобла "Культура і преса") // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 22. – С. 6-12.
1021645
  Бочарнікова А. Погляд на проблематику авестійських гатів крізь призму західної орієнталістики // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 3-9. – (Серія філологічна ; вип. 61). – ISSN 2078-5534


  Розглянуто актуальні у сучасній світовій іраністиці проблеми, пов’язані із Гатами, їхніми складовими частинами, авторством та часом укладання. Проаналізовано полярні погляди різних дослідників та їхню аргументацію, після чого проведено стислий аналіз ...
1021646
  Носенко Е.Л. Погляд на проблеми модернізації освіти крізь призму існуючої ієрархії позитивних цінностей і рис особистості педагогів та студентів // Шлях освіти : науково-методичний журнал / МОНУ ; АПНУ ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2011. – № 2 ( 60). – С. 26-28


  У статті обгрунтовується підхід до оцінки організації освіти, стану і напрямів модернізації змісту з урахуванням її своєрідних "наслідкових результатів", зокрема ієрархії позитивних цінностей і "сильних" рис особистості, що формуються як у педагогів, ...
1021647
  Європіна І. Погляд на проблему паперотворчості в прокуратурі // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 1. – С.80-82
1021648
  Рингач Н.О. Погляд на проблему передчасної смертності населення України крізь призму національної безпеки // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 1 (6). – С. 102-111.
1021649
  Черняк О. Погляд на проблему соціалізації через призму самоактуалізації в гуманістичній психології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 103-105. – (Психологія ; вип. 2 (2))


  У статті розглядаються особливості зв"язку самоактуалізації та соціалізації в гуманістичній психології. В статье рассматриваются особенности связи самоактуализации и социализации в гуманистической психологии. The article deals with communication ...
1021650
  Наєнко М. Погляд на прозу - погляд на літературу


  Автор аналізує літературно-критичні дослідження професора Григорія Штоня, його рецепцію прозової спадщини українських письменників ХІХ-ХХ століть. Основний акцент зроблено на теоретичному обґрунтуванні ліро-епічного обличчя української прози, на ...
1021651
  Легенчук С. Погляд на реформу національної системи бухгалтерського обліку: ефект когнітивного дисонансу / С. Легенчук, Д. Лозинський // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 8. – С. 22-26 : табл. – Бібліогр.: 5 назв
1021652
  Кучер З. Погляд на ризики інвестицій в людський капітал через призму підприємницького сектору економіки // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 7. – С. 42-51
1021653
  Фролов В.С. Погляд на розвиток стратегічного керівництва сектором безпеки та оборони України в умовах гібридної війни / В.С. Фролов, Ф.В. Саганюк, А.С. Пушняков // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / М-во оборони України ; редкол.: В. Вагапов, В. Горбулін, Ю. Гусак [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 27-30
1021654
  Яцків Я. Погляд на систему інтелектуальної власності та її роль у запровадженні інноваційного розвитку економіки України // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 27-29. – ISSN 1608-6422
1021655
  Ліщишин П. Погляд на стан слідства в органах внутрішніх справ // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 11. – С. 24-33.
1021656
  Колесса О М. Погляд на сучасний стан істоpичних pозслїдів укpаїнськоpуської лїтеpатуpи : найдавнїйший пеpиод: Кілька пpоблєм і дезідеpатів / Hаписав Ол. Колесса. – У Львові (Львів) : Hакладом Hаук. Т-ва ім. Шевченка ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Т.Г. Шевченка під заpядом К. Беднаpського, 1901. – 40 с. – Відб. із: Зап. Hаук. Т-ва ім. Шевченка. 1901, т. 39
1021657
  Мельник Т. Погляд на сценографічну спадщину Вадима Меллера = Пам"ятка зі зібрання Держ. музею театрального, музичного та кіномистецтва України // Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – № 3(25)за 2009/№ 1(26)за 2010. – С. 14-25


  Вадим Георгиевич Меллер (1884-1962) - сов. художник-авангардист (кубофутурист, конструктивист), театр. художник, иллюстратор и архитектор. Первый русский художник, получивший золотую медаль на Междунар. Выставке Современ. Индустриальн. и Декоративного ...
1021658
  Гузь О. Погляд на твори Ліни Костенко у ракурсі світової літератури
1021659
  Шкуратенко О. Погляд на українську державність під кутом зору міжнародної правосуб"єктності // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 9. – С.33-38. – ISSN 0132-1331
1021660
  Кайзер Даніел Погляд на Україну із Празького граду // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 42 (362), 17-23 жовтня. – С. 22-23. – ISSN 1996-1561


  Українська криза застала чеське суспільство у момент абсолютної втоми й виснаження минулими 25 роками.
1021661
  Божко В. Погляд на функції оплати праці крізь призму теоретично-правових досліджень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 61-66. – (Юридичні науки ; Вип. 89). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена з"ясуванню властивостей функцій оплати праці та їх співвідношенню із оплатою праці. Дослідивши їх, автор прийшов до висновку, що функції всіх правових явищ є похідними від них, вони зумовлені самими явищами, а отже, не можуть бути ...
1021662
  Даниленко В. Погляд на художній світ Степана Риндика через статистику, публіцистику та постколоніальну критику // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2016. – Вип. 19 : Інтермедіальність: теорія і практика. – С. 215-220. – ISBN 978-966-171-889-9
1021663
  Машков А. Погляд на юридичну відповідальність, як різновид правовідносин, та його значення для формування сучасної юридичної теорії відповідальності / А. Машков, А. Машков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 98-100. – (Юридичні науки ; Вип. 84). – ISSN 1728-3817


  У статті обгрунтовується можливість та доцільність тлумачення юридичної відповідальності, як специфічного різновиду правовідносин. В статье обосновывается возможность и целесообразность толкования юридической ответственности, як специфической ...
1021664
  Яремійчук Р. Погляд не філолога, а технаря // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 8-9 лютого (№ 23/24). – С. 13


  Яким чином знищувалася українська мова в самій Україні.
1021665
  Конєва Я. Погляд польських етнологів ХХ – на початку ХХІ століття на магічне мислення // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т політ. і етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2004. – Вип. 17. – С. 16-20
1021666
  Яскал Л. Погляд потенційних прийомних батьків на умови здійсненні тимчасової опіки // Соціальна політика і соціальна робота, 2001
1021667
   Погляд Світового банку / підготував Максим Короденко // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 7 жовтня (№ 39/40). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793


  Експерти Сваітового банку презентували звіт "Дослідження сфери освіти в Україні: до більшої результативності, справедливості та ефективності". Тези цього документа.
1021668
  Бабенко Л. Погляд сучасного історика на творчість Олеся Гончара // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2008. – № 1. – С. 205 -208.
1021669
  Колеснікова А. Погляд у глибінь століть : До 75-річчя Олеся Лупія // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 3/4. – С. 178-181. – ISSN 0208-0710
1021670
  Кравченко І.Є. Погляд у майбутнє / І.Є. Кравченко. – Київ, 1986. – 303 с.
1021671
  Короденко М. Погляд у майбутнє // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 1 лютого (№ 4). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  На черговому засіданні колегії Міністерства освіти і науки ректор Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" М. Згуровський презентував дослідження "Форсайт соціоекономічного розвитку України на середньостроковому ...
1021672
  Патрікац Л. Погляд у майбутнє: судження, роздуми, прогнози : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 1 (155). – С. 27
1021673
  Лопатюк К. Погляд у минуле в аграрному секторі // Юридична газета. – Київ, 2015. – 22 грудня (№ 52). – С. 14-15


  Ратифікація Римського статуту може відтермінуватись на 3 роки.
1021674
   Погляд у минуле і майбутнє : До 20-тої річниці Чорнобильської трагедії. – Київ, 2006. – 126с. – На обкл.: Яна Метьолкіна. Погляд у минуле і майбутнє. – ISBN 966-7252-42-6
1021675
  Стріха М. Погляд у розплющені очі Вія, або Білорусь на розі Енгельса та Скорини // Критика. – Київ, 1998. – Лютий, (число 2). – С. 6-8
1021676
  Сербин Р. Погляд українофілів на студентське служіння народові у 1861- 62 роках // Війни і мир, або "Українці - поляки: брати / вороги, сусіди ..." : [збірник] / [упоряд. В. Горобець та ін.] ; за заг. ред. Л. Івшиної. – Київ : АТЗТ "Українська прес-група", 2004. – С. 391-396. – (Бібліотека газети "День" Україна Incognita). – ISBN 966-8152-04-2
1021677
  Орлова Н.В. Погляд українських журналістикознавців на поняття "терміносистема журналістикознавства" // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 35-38


  У статті проаналізовано погляди українських науковців щодо термінологічного найменування науки про журналістику, розглянуто питання називання і визначення її термінологічної системи. В статье проанализированы взгляды украинских ученых, касающиеся ...
1021678
  Красіков О.М. Погляд учених на організацію дистанційного навчання // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2012. – № 5 (84). – С. 39-46
1021679
  Лагодич М. Погляд Фоми Аквінського на релігійну віру / М. Лагодич, А. Волощук // Богословський вісник : науковий журнал / Богословське від-ня Київ. православ. богослов. акад. при Філософсько-теолог. ф-ті Чернівец. нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2016. – № 13. – С. 58-66. – ISSN 2310-0923
1021680
  Сивоглаз О. Погляд чотирьох на "ніби банальну" істину // Київський університет. – Київ, 2013. – Лютий (№ 3/4). – С. 7


  Що думають студенти Інституту журналістики про свої студентські роки? Чи є вони, як завжди вважалося, найкращими?
1021681
   Погляди Адольфа Гітлера на виховання німецької молоді (за матеріалами книги "Моя боротьба") // Підготовка "покоління вовків" вишкіл майбутніх виконавців Голокосту : нариси молодіжної політики НСДАП у 1922-1939 рр. / О. Давлєтов. – Дніпропетровськ : Інститут "Ткума" ; Ліра, 2015. – С. 37-44. – ISBN 978-966-02-7332-0
1021682
  Кралюк П. Погляди Андрея Шептицького на владу та державу // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр. Інформ. Служба. Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія. – Київ, 2006. – Кн. 12. – С. 6-10. – ISSN 0042-9422
1021683
  Ескіна Л. Погляди Артуро Переса-Реверте на професійну етику й моральну відповідальність журналіста // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 187-193. – Бібліогр.: Літ.: с. 193 ; 13 назв
1021684
  Бігун В. Погляди В. Брюггера на уявлення про людину в концепції прав людини / В. Бігун, В. Горбатенко // Людина і політика : Український соціально-гуманітарний науковий журнал. – Київ, 2003. – № 1. – С.50-54. – ISSN 1609-5499
1021685
  Дем"янюк О. Погляди В. Липинського й П. Скоропадського та їх вплив на розвиток постреволюційного гетьманського руху: від співпраці до конфлікту // Літопис Волині : всеукраїнський науковий часопис / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2012. – Число 11. – С. 103-107. – ISSN 2305-9389
1021686
  Матяш І. Погляди В. М. Автократова на об"єкт і предмет архівознавства // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України ; НАН України ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського ; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 10. – С. 11-24


  У статті на основі аналізу накової спадщини визначного російського вченого-архівознавця В. М. Автократова проаналізовано його новаторсські погляди на об"єкт та предмет архівознавства.
1021687
  Козелко І.Р. Погляди Василя Сімовича на культуру мови // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови ; редкол.: І.С. Попова, В.О. Горпинич, Н.І. Заверталюк [та ін.]. – Дніпро, 2018. – 2018. – С. 108-116. – ISSN 2313-4437
1021688
  Мокляк В. Погляди видатних учених на автономію університету // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко ; О. Гнізділова, Р. Андерсоне [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 68. – С. 139-149. – ISSN 2075-1478


  Згадується Університет Св. Володимира.
1021689
  Горкіна Л.П. Погляди вітчизняних економістів ХІХ - початку ХХ ст. на інституціональне забезпечення економічного розвитку // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2006. – Вип. 103-2. – С. 4-11. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1021690
  Чернега Н.С. Погляди вітчизняних та зарубіжних учених на формування позитивного іміджу вищого навчального закладу // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2015. – С. 64-68. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 43). – ISSN 2072-4772


  У статті автором наведено результати аналізу наукових джерел вітчизняних та зарубіжних науковців з розв"язання проблем щодо формування іміджу освітніх установ.
1021691
  Голубка С.М. Погляди Володимира Навроцького на систему оподаткування / С.М. Голубка, А.А. Чинчик // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2016. – С. 262-267. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (5)). – ISSN 2313-8114
1021692
  Бартуш Д. Погляди вчених на місце і роль вина у побуті французького селянина // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20 : На пошану професора кафедри етнології та краєзнавства історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктора історичних наук Валентини Борисенко. – С. 78-84
1021693
  Головко О.М. Погляди вчених щодо виникнення та сутності права та держави у східних слов"ян / О.М. Головко, В.А. Греченко // Право Київської Русі в дослідженнях вчених університетів на теренах України у XIX - на початку XX ст. : монографія / О.М. Головко, В.А. Греченко. – Харків : Константа, 2018. – С. 147-193. – ISBN 978-966-342-404-0
1021694
  Краснокутський О.В. Погляди Г. Сковороди на владу та їх місце у кратологічній думці людства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 50. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
1021695
  Лаврова І.І. Погляди Г.І. Челпанова на історію як науку // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 10 (90). – С. 11-16. – ISSN 2077-1800


  Георгій Іванович Челпанов - відомий, перш за все, видатною науковою діяльністю в сфері філософії, логіки та психології. У 1892 р. вчений обійняв посаду штатного приват-доцента (пізніше - професора) на кафедрі філософії Київського університету ім ...
1021696
  Ткаченко Т. Погляди Г.П. Галагана на підготовку та проведення селянської реформи 1861 р. // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 1 (15). – С. 5-12. – ISSN 2518-7732


  Звернення до питань ролі видатної особи в історії України, аналіз її діяльності та здобутків сприяє піднесенню національної самосвідомості, надає можливість зрозуміти не лише події певного історичного періоду, а й деякі важливі проблеми сучасного ...
1021697
  Саф"янюк З.Г. Погляди галицьких педагогів на реальну освіту (кінець XIX - початок XX ст.) // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2005. – Вип. 72. – С. 46-52. – (Серія "Педагогічні науки")
1021698
  Горкіна Л.П. Погляди Д.І. Піхна на основні аспекти економічної політики держави // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2005. – Вип. 37/38. – С. 264-276. – ISSN 0320-4421
1021699
  Закревський М.Ф. Погляди декабристів у питанні тілесних покарань // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1974. – С. 50-56. – (Серія права ; № 15)


  Действующее в начале XIX ст. в России уголовное законодательство санкционировало применение телесных наказаний. Кроме того, телесные наказания широко применялись помещиками к своим крепостным и офицерами в армии к подчиненным. Автор, излагая отношение ...
1021700
  Кралюк П. Погляди діячів Львівсько-Варшавської школи // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 356-359. – ISBN 978-966-2254-74-7
1021701
  Кралюк П.М. Погляди діячів Львівсько-Варшавської школи // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 356-359. – ISBN 978-966-373-777-5
1021702
  Цвєткова Ю.В. Погляди Є. Спекторського на зміст, формування та поняття федеративного територіального устрою // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 99-101. – ISBN 978-617-7133-95-6
1021703
  Ізарова І.О. Погляди Є.В . Васьковського та сучасний стан реформування цивільного процесу Європейського Союзу // Шості юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського : (до 150-річчя від дня його народж.) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. : Одеса, 20-21 трав. 2016 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 8-12. – ISBN 978-966-927-142-6
1021704
  Кузнець Л.А. Погляди Є.В. Спекторського на демократію // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 133-137. – ISBN 978-617-7133-95-6
1021705
  Кузнець Ю.А. Погляди Є.В. Спекторського на поняття, призначення та типологію держави // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 138-142. – ISBN 978-617-7133-95-6
1021706
  Леоненко П.М. Погляди західних дослідників на економічні реформи в Радянському Союзі // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 41-52. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 2)


  Західні дослідники розглядають радянські економічні реформи з позицій системного, порівняльно-історичного та порівняльно-системного підходів. У межах їхніх трактувань реформ можна виділити три великі взаємопов"язані сфери: сучасну радянську економічну ...
1021707
  Зінченко Н.І. Погляди І. Нечуя-Левицького на національну справу в умовах цензурного режиму 60–70-х років XIX століття // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 86-90. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6


  Йдеться про світогляд І.С. Нечуя-Левицького, про причини звернення до нової для української літ. 60–70-х рр. 19 ст. теми інтелігенції, яку письменник розробляв паралельно з селянською. Наголошується на тому, що проблема національних відносин у ...
1021708
  Супрун Н.Т. Погляди І.Канта щодо доцільності викладання логіки // Проблеми викладання логіки та дисциплін логічного циклу : V міжнар. наук.-практ. конф. (3-4 трав. 2012 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 167-169
1021709
  Прозор Н. Погляди Івана Огієнка на вульгаризми в українській мові в контексті сучасної стилістичної науки // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : Збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України. Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2006. – Вип. 10. – С. 118-131. – ISBN 966-7400-79-4
1021710
  Оверчук О. Погляди Івана Франка на походження народної пісенності // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 222-226. – ISBN 966-594-298-0
1021711
  Микитюк В. Погляди Івана Франка на програми викладання української літератури // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; голов. ред. Корпанюк М.П. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 73-84. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 26). – ISSN 2309-1517
1021712
  Мохнатюк І.О. Погляди Івана Франка на релігію // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 67-71. – ISSN 2076-1554
1021713
  Бунчук О.Б. Погляди Івана Франка на сутність права // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2010. – С. 20-23. – (Правознавство ; Вип. 550). – ISSN 2221-173X
1021714
  Лабур О. Погляди Івана Франка як джерело вивчення гендерної історії України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 106-110. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено погляди видатного українського діяча кінця ХІХ - початку ХХ ст. І. Франка на рівність чоловіків і жінок. Показано розуміння І. Франком ґендерної культури українців та його ідей щодо подолання проблем нерівності між чоловіком і жінкою в ...
1021715
  Ленський П.С. Погляди Китаю до питань забезпечення національної та регіональної безпеки у Центральній Азії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 70, ч. 2. – С. 164-169
1021716
  Филюк В.В. Погляди Л. фон Мізеса на сутність та значення економічної ідеології // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 111-113
1021717
  Зархіна С.Е. Погляди Лона Л. Фуллера на мову права // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – Вип. 120. – С. 268-277. – ISSN 2224-9281
1021718
  Пивовар С.Ф. Погляди М. Бажана на історію української державності в контексті партійно-державної ідеології в УРСР (1940-ві роки) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 26-30. – (Історія ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто вплив партійно-державної ідеології на висвітлення історії української державності в політико-публіцистичних і літературних творах М. Бажана.
1021719
  Корпусова В. Погляди М. Волошина на нищівну роль Росії у культурі Криму козацьких часів // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Київ, 1999. – Вип. 8. – С. 230-232. – ISBN 966-95758-1-8
1021720
  Шпик І.Є. Погляди М. Грушевського на українсько-болгарські духовно-культурні відносини епохи середньовіччя // Дриновський збірник : [зб. статей] / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: Страшнюк С.Ю. (голов. ред.) та ін. ; ред. рада: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво Болгарської академії наук ім. проф. Марина Дринова, 2015. – Т. 8. – С. 333-340. – ISBN 978-954-322-848-5


  Висвітлюються формування та розвиток поглядів М. Грушевського на процес українсько-болгарської духовно-культурної взаємодії в епоху Середньовіччя.
1021721
  Саяпіна С. Погляди М. Корфа на систему підготовки й перепідготовки вчителів (ІІ пол. ХІХ ст.) // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2007. – Вип .2. – С. 74-78.
1021722
  Гунчик І. Погляди М. Крушевського на замовляння та народні молитви з позицій філософії первісного мислення й асоціативної психології // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 28-34. – (Серія: Філологічні науки ; № 9 (286) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1021723
  Корновенко С.В. Погляди М. Макарова на вирішення аграрної проблеми в Росії 1917 р. / С.В. Корновенко, Ю.Г. Пасічна // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; редкол.: В.А. Смолій, С.В. Корновенко, А.Г. Морозов [та ін.]. – Черкаси, 2017. – Вип. 12. – C. 162-165. – ISBN 978-966-353-452-7
1021724
  Волгов М. Погляди М. Маора на проблему класифікації дефініцій політичної партії // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 4 (60), липень - серпень. – С. 363-372
1021725
  Трикіша А. Погляди М. Туган-Барановського щодо перспектив побудови соціалістичного ладу в період Української революції 1917-1920 рр. / Андрій Трикіша // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів 8 Всеукраїнської науково-практичної конференції, [12-13 травня 2005 р.: у 6-ти томах] / Асоціація навч. закладів України приватної форми власності; [редкол.: Тимошенко І.І., Кондратенко Л.І. та ін.]. – Київ : Європейський університет, 2005. – Т. 1. – С. 277-279
1021726
  Мулярчук І.Ф. Погляди М.І. Туган-Барановського на соціалізм // Добродій: Людина і Боголюдина : етична антропологія / І.Ф. Мулярчук. – Київ : Логос, 2016. – С. 141-143. – ISBN 978-966-171-218-7
1021727
  Посохов С.І. Погляди М.Н. Каткова на "університетське питання" у дзеркалі публіцистики та історіографії // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2003. – Вип. 6 : Біографістика в контексті сучасних історичних та історіографічних досліджень. – С. 46-53. – ISBN 966-544-258-9
1021728
  Тарабан В.М. Погляди М.С.Грушевського на історичний процес // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 612 : Держава та армія. – С. 219-222. – ISSN 0321-0499
1021729
  Макарчук Д. Погляди Маркса на походження держави // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – С. 11-13
1021730
  Лозовий В.С. Погляди Михайла Грушевського на соціальну базу українського державотворення в період революції 1917 - 1921 рр. // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 91-98. – (Історичні науки ; вип. 7). – ISSN 2309-8074
1021731
  Горленко В.В. Погляди Михайла Драгоманова на реформування українського суспільства // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 52-54
1021732
  Степаненко М. Погляди Михайла Жовтобрюха на систему лінгвістичної освіти у вищих навчальних закладах // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Присяжнюк [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (57). – С. 13-26. – ISSN 1682-3540
1021733
  Горнова І. Погляди Михайла Пселла щодо зовнішньополітичного становища Візантійської імперії XI ст. // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; Нац. заповідник "Софія Київська". – Київ, 2011. – [Вип. 1] : Збірка статей на пошану доктора історичних наук професора Надії Миколаївни Нікітенко. – С. 48-56. – ISBN 978-966-02-6215-7
1021734
  Ржевська В. Погляди Мішеля Монтеня на право (російською) // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2005. – № 1. – С. 10-20. – ISSN 1814-3385


  Данное исследование проведено с целью изложения правовых взглядов известного французского писателя и мыслителя Мишеля Монтеня выраженных в различных главах его прославленного труда "Опыты" Монтень размышляет о привычках которые являются источником ...
1021735
  Годованець Н.І. Погляди муфассира Ібн Касира та їх відображення в його Тафсирі // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 20. – С. 36-43


  Проаналізовані основні етапи діяльності Ібн Касира як одного з ослідовників ашаризму. Розглянуто в цілому, що являє собою тафсир як вид ісламської веровчальної літератури, а також досліджено зміст тафсиру Корану Ібн Касира "Тафсир аль-Курані"ль-Азім" ...
1021736
  Александрович Т. Погляди на геополітичне становище України в добу Ренесансу через призму творів Йосипа Верещинського / Т. Александрович, М. Малинка // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур ; редкол.: О.В. Александров, М.П. Корпанюк, Б.С. Криса [та ін.]. – Ніжин, 2015. – Вип. 3. – С. 5-10. – ISBN 978-617-640-200-8


  У статті розглядаються проблема геополітичного становища України в добу Ренесансу, а також концепції державотворення зі збереженням національної самоідентичності. У зв"язку з цим аналізуються ідеї, представлені в творах Й. Верещинського, С. Наливайка, ...
1021737
  Шакурова О.В. Погляди на етногенез українського народу Любомира Терлецького // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 122 (№ 7). – C. 105-108. – ISSN 2076-1554
1021738
  Гордіца К.А. Погляди на інститут власності економістів України і Росії на рубежі ХІХ-ХХ ст. // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2006. – Вип. 103-2. – С. 11-17. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1021739
  Мельник А. Погляди на історію у філософській думці України кінця XIX- початку XX століть // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 75-79
1021740
  Александрова М.В. Погляди на культуру та цивілізацію в українській філософській думці кін. XIX - поч. XX ст. (на прикладі концепцій М. Драгоманова, І. Франка та В. Вернадського) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2003. – № 579-1 : Наука, культура, постмодерн. – С. 25-29. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
1021741
  Кеба О.М. Погляди на назалізацію в сучасній лінгвістиці // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 253-258
1021742
  Шмігер Т. Погляди на переклад в українському контексті Х-XV сторіч // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 147-154. – (Серія філологічна ; вип. 68). – ISSN 2078-5119
1021743
  Петрів-Буряк Погляди на питання державної мови науковців Українського вільного університету (1921-1945 рр.) // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2018 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2018. – Ч. 1. – С. 78-81


  Серед науковців, які досліджували проблематику мовного питання професор УВУ Сергій Шелухін (з 1883 року студент університету св. Володимира, навчавчався на юридичному факультеті).
1021744
  Короєд С.О. Погляди на правову природу цивільного процесу в працях дореволюційних вчених-процесуалістів // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 206-215. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 74). – ISSN 1563-3349
1021745
  Тимочко Н.О. Погляди на предмет економічної історії в ретроспективі // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ. Інститут економіки. – Київ, 2003. – Вип. 35/36. – С. 262-272. – ISSN 0320-4421
1021746
  Мельников О.Г. Погляди на розвиток військової освіти і науки // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 257-261


  У статті розглянуті перспективи розвитку військової освіти і науки. Впровадження болонських вимог, як інструменту гармонізації системи військової освіти в Україні з європейською полягає в оновленні змісту освіти та вдосконаленні її методології ...
1021747
  Романченко І.С. Погляди на розвиток системи матеріально-технічного забезпечення Збройних Сил України / І.С. Романченко, В.О. Шуєнкін // Наука і оборона : Науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 22-27.
1021748
  Александрович Т. Погляди на усну народну творчість М. Максимовича та Г. Сковороди // Я син свого народу. Наукова спадщина Михайла Максимовича (до 200-річчя з дня народження вченого) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Т. Александрович, Г. Бикова, Т. Видайчук, Г. Гайович, М. та ін. Дмитренко. – Київ : Просвіта, 2006. – С. 11-18. – ISBN 966-8547-39-X
1021749
  Бочарніков В.П. Погляди на характер сучасних воєнних конфліктів / В.П. Бочарніков, С.В. Свешніков // Наука і оборона. – Київ : Стилос, 2017. – № 1. – Бібліогр.: Літ.: 14 назв
1021750
  Черкас Т.В. Погляди Німеччини на "Євро - 2012" в Україні // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 88 (№ 9). – С. 93-97. – ISSN 2076-1554
1021751
  Решмеділова О.М. Погляди О. Богомазова, О. Архипенка, М. Рославця в контексті філософсько-антропологічних досліджень // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 2. – С. 40-43
1021752
  Шабуніна В.В. Погляди О.О. Потебні на зв"язок мови й мислення та їх значення для сучасності // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 58-62


  У статті розглядаються питання зв"язку мови з мисленням, впливу мови на духовний розвиток суспільства. Значна увага приділяється еволюції мови в історичному контексті існування нації, відображенню ролі історичних подій в житті народу у розвитку мовних ...
1021753
  Боярко Г.В. Погляди О.О. Потебні на смішне і вивчення мовних засобів комічного / Г.В. Боярко, Г.П. Проценко // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 43-47. – (Б-ка Ін-ту філології)


  Проаналізовано погляди О. Потебні про засоби досягнення комічного враження, розглянуто словесне оформлення комічних ситуацій, наведено приклади мовних засобів комічного.
1021754
  Кравченко С.С. Погляди Олівера Венделля Холмса на поняття "закон", "право" і "свобода слова" // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 25-29
1021755
  Вдовичин І. Погляди організованого українського націоналізму на свободу особи (В. Мартинець) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 222-227. – (Серія філософсько-політологічні студії ; Вип. 2)
1021756
  Тетерына О.Б. Погляди П. Куліша у розвитку гоголезнавства // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 25. – С. 260-264
1021757
  Мазуренко В.В. Погляди П.Є. Казанського на міжнародне приватне право // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 321-326. – ISSN 2219-5521
1021758
  Моренець В.І. Погляди П.М. Ткачова на російську общину // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – С. 55-63. – (Серія економіки та права ; № 1, вип. 2)


  В статье освещаются взгляды одного из известных представителей народнического движения в России - П.Н. Ткачева на характер и роль русской земельной (сельской) общины в хозяйственной и политической жизни России 60-70-х годов развития России в ...
1021759
  Кривицький Ю. Погляди П.П. Михайленка щодо питання реформування міліції (поліції) України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 4 (242). – С. 45-50


  У статті розглянуто погляди П.П. Михайленка щодо питання реформування міліції (поліції) України. Систематизовано та проаналізовано міркування П.П. Михайленка стосовно, по-перше, причин, мети, засад, способів і напрямів реформування міліції (поліції) ...
1021760
  Чернишова Н.В. Погляди педагогів другої половини ХХ ст. на виховання моральних якостей молоді // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2015. – Вип. 1 : Педагогічні науки. – C. 308-312


  Психолого-педагогічні основи виховання моральності у вітчизняній педагогічній думці другої половини ХХ ст. представлено в наукових роботах В. Білоусової, А. Борисова, Л. Виготського, І. Кон, В. Коцур, І. Краснобаєва, Е. Погребняк, В. Сухомлинського, А. ...
1021761
  Нужна І.Г. Погляди Платона на виховання // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 172-173. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
1021762
  Кожедуб О.В. Погляди Платона та Аристотеля на соціокультурний зміст військової освіти і виховання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 10-14. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 2)


  Проведено історико-філософський аналіз проблем військової освіти та виховання в системах Платона та Аристотеля.
1021763
  Недужко Ю.В. Погляди Президента УНР в екзилі Миколи Лівицького (1907-1989) на "східну політику" канцлера ФРН Віллі Брандта в контексті національних інтересів України // Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграціії України / МОНУ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [за ред. В.Й. Лажніка]. – Луцьк : Вежа, 2008. – С. 63-70. – ISBN 978-966-600-373-0
1021764
  Панов Д.І. Погляди професора В.Б. Антоновича на роль та значення магдебурзького права для українських міст // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 79-84.
1021765
  Головко О.М. Погляди професора В.Г. Демченка (1831-1914) щодо показів свідків як доказу у судочинстві в добу Київської Русі / О.М. Головко, В.А. Греченко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 25-32. – (Серія "Право" ; вип. 27). – ISSN 2075-1834


  Василь Григорович Демченко - ординарний професор кафедри цивільних і межових законів, декан юридичного факультету Університету Св. Володимира.
1021766
  Климаш Р.Б. Погляди радянських учених на американський фольклор і фольклористику (1950-1974) // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 3/4 (93/94), спецвип., травень - серпень : Українська фольклористика в Канаді: нові візії традиційного, традиційні візії нового. – С. 497-500. – ISSN 1028-5091
1021767
  Мельник О. Погляди С. Русової на особу: історіографія питання // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 2 (35). – С. 53-57


  Стаття присвячена аналізу стану розробки освітніх поглядів С. Русової на особу в науковій літературі.Твори С. Русової є важливим світоглядним джерелом української освітньої думки, яке містить ідеї і підходи, що відповідають потребам сучасної ...
1021768
  Семашко Н. Погляди С.В. Петлюри на значення мови, освіти, мистецтва в процесі українського державотворення в XX столітті // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 234-238. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1021769
  Семашко Н. Погляди С.В. Петлюри на роль церкви в процесі українського державотворення // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – С. 171-175. – (Серія: Історичні науки ; вип. 22)
1021770
  Мельник О. Погляди С.Русової на особу: історіографія питання // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2012. – Т. 15, ч. 2/3. – С. 150-155


  Стаття присвячена аналізу стану розробки освітніх поглядів С.Русової на особу в науковій літературі. З"ясовано, що твори С.Русової є важливим світоглядним джерелом української освітньої думки, яке містить ідеї і підходи, що відповідають потребам ...
1021771
  Федулова В.В. Погляди С.С. Гогоцького на розвиток понять про філософію історії (на основі праці "Вступ до історії філософії") // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 73-76. – (Філософія. Політологія ; Вип. 27)


  Розглядаються засади філософії історії за С.С. Гогоцьким. З цих позицій розглядається генеза філософсько-історичного знання.
1021772
  Пасічна Ю.Г. Погляди Семена Маслова на вирішення аграрного питання в Росії (травень - червень 1917 р.)
1021773
  Жилякова Ю.С. Погляди Симона Петлюри на соборність українського народу // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 261-263. – ISBN 978-617-7777-14-3
1021774
  Латишева Д. Погляди студентської молоді міста Києва на шлюб як соціальний інститут: етнологічний аспект // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 38. – С. 102-111. – ISSN 2522-4611
1021775
  Держипільська А. Погляди сучасних науковців про роль професора Герша Лаутерпахта у створенні міжнародного Білля прав людини та його юридичного забезпечення // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 67-74. – (Серія юридична ; вип. 66). – ISSN 0136-8168
1021776
  Гетьман-П"ятковська Погляди сучасного студентства на проблему національної ідеї як чинник об"єднання народу в демократичній державі // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2010. – № 1. – С. 31-34
1021777
  Аззуз Д.Д. Погляди Сьюзен Зонтаг на феномен фотографії // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 54-55
1021778
  Марченко М.І. Погляди Т.Г.Шевченка на історичне минуле українського народу. / М.І. Марченко. – [Київ], 1961. – С. 84-94. – У надзаголовку : До 100-річчя з дня смерті Т.Г. Шевченка. - Без тит. л. - Окр. відб.: Український історичний журнал. 1961, № 1


  На форз. дарчий надпис: Бібліотеці Київського університету з подякою за допомогу 5. IV. 61 (підпис)
1021779
  Кравчук О.М. Погляди та діяльність Т. Г. Масарика в працях українських емігрантів 20-30 рр. ХХ ст. // Дриновський збірник : [зб. статей за матеріалами XIII Дриновских читань] / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2017. – Т. 10 : [Збірник статей за матеріалами XIII Дриновских читань (2016) / ред. С. Філчева]. – С. 438-450. – ISSN 2218-0567
1021780
  Шинкарук Л.В. Погляди та теорії Адама Сміта на категорію "Основний капітал" // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 257. – С. 116-123. – (Серія: Філологічні науки). – ISSN 2413-5305
1021781
  Скоморович І.Г. Погляди українськиї вчених на проблеми фунціонування грошової системи зі стародавніх часів до середини ХIХ століття // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 1 (151). – С. 16-23. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1021782
  Лазаренко К.О. Погляди українських вчених та громадських діячів щодо сутності соборності та її значення у боротьбі за незалежну Україну // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 312-314. – ISBN 978-617-7777-14-3
1021783
  Мазуренко К. Погляди українських компаративістів на сутність релігійної освіти у зарубіжжі // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. 15-16 черв. 2017 р., м. Київ : [збірник доп.] : 25-річчю НАПН України присвяч. / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Педагогічна думка, 2017. – С. 152. – ISBN 978-966-644-365-9
1021784
  Колесник В.Ф. Погляди українських націонал-комуністів кінця 20-х років на деякі проблеми економіки і державного будівництва України / В.Ф. Колесник, В.Ю. Васильєв // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 48-57. – (Історія ; вип. 22)


  На основі архівних та інших матеріалів показується наявність і суть націонал-комуністичних поглядів в КП(б)У наприкінці 20-х рр.
1021785
  Банчук О. Погляди українських представників теорії соціального права на проблему розмежування публічного і приватного права // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 2. – С. 118-120. – ISSN 0132-1331
1021786
  Турута О.В. Погляди українських філософів на проблему реальності прав людини / О.В. Турута, Н.А. Дубина // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1142. – С. 158-164. – (Серія "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 52). – ISSN 2306-6687
1021787
  Лаголдич М. Погляди Фоми Аквінського на проблему сенсу життя людини // Богословський вісник : науковий журнал / Богословське від-ня Київ. православ. богослов. акад. при Філософсько-теолог. ф-ті Чернівец. нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2015. – № 12. – С. 29-40. – ISSN 2310-0923
1021788
  Саганюк Ф.В. Погляди щодо вдосконалення системи стратегічного планування у секторі безпеки і оборони України / Ф.В. Саганюк, М.М. Лобко, О.В. Устименко // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (55). – С. 43-47. – ISSN 2304-2699
1021789
  Лада М.Д. Погляди щодо контролю кордонів прибічників вільних імміграційних рухів у Великій Британії // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2016. – № 2 (130), лютий. – C. 95-99. – ISSN 2077-1800
1021790
  Желіховська Н. Погляди Ю. Лазебника на публіцистику та публіцистичність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 17-22. – (Журналістика ; вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Ідеться про зміст понять "публіцистики" і "публіцистичність" та про спільне й відмінне у поняттях "публіцистика" і "журналістика". It is considered the content of definitions "social and political journalism" and "publicism" as well as the common and ...
1021791
  Заремський М.Й. Погляди Я.П. Козельського в контексті європейської та вітчизняної філософії : дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.05 / Заремський Мечислав Йосипович ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 214 л. – Бібліогр.: л. 191-214
1021792
  Заремський М.Й. Погляди Я.П. Козельського в контексті європейської та вітчизняної філософії : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Заремський Мечислав Йосипович ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 16 назв
1021793
  Демченко В. Погляди Яра Славутича на органічність української мови // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : Літературно-науковий збірник. – Київ - Херсон, 2006. – Вип. 2. – С. 71-75. – ISBN 966-8547-61-6
1021794
   Поглядите на него. – Л-М., 1965. – 163с.
1021795
  Єщенко М.Ю. Поговори зі мною : [оповідання] / Марина Єщенко. – Київ : Поліграфсервіс, 2015. – 239, [1] с. – ISBN 978-966-8618-60-7


  Сучасні комунікації дозволють людині підтримувати зв’язок з усім світом без зайвих зусиль, однак дедалі частіше вона обирає самотність. Герої збірки "Поговори зі мною" знайомляться, закохуються, одружуються, народжують дітей, борються з ...
1021796
  Бейлін П. Поговори зі мною, лікарю : Повісті. Есе / П. Бейлін. – Київ : Дніпро, 1982. – 564с.
1021797
   Поговори зі мною, мамо!. – К., 1978. – 183с.
1021798
  Тараканова Л.В. Поговори со мной : Стихи / Л.В. Тараканова. – Москва : Советский писатель, 1989. – 175с.
1021799
  Бейлин П.Е. Поговори со мною, доктор / П.Е. Бейлин. – Киев, 1980. – 367 с.
1021800
  Исаев Е.А. Поговорим как современники / Е.А. Исаев. – М, 1987. – 206с.
1021801
  Гаршина Е.Я. Поговорим на педагогические темы / Е.Я. Гаршина. – М., 1985. – 128с.
1021802
  Кулунчакова Б. Поговорим на равных : повести и рассказы / Б. Кулунчакова; пер. с ногайск. – Москва : Современник, 1988. – 251 с.
1021803
  Бибро Г.И. Поговорим о белой магии / Г.И. Бибро. – Запорожье, 2000. – 48с.
1021804
  Бибро Г.И. Поговорим о белой магии / Г.И. Бибро. – Запорожье, 2002. – 80с.
1021805
  Бибро Г.И. Поговорим о белой магии / Г.И. Бибро. – Запорожье, 2004. – 104 с.
1021806
  Павлов В.И. Поговорим о вашем сыне / В.И. Павлов. – Москва, 1977. – 96с.
1021807
  Бушелева Б.В. Поговорим о воспитанности / Б.В. Бушелева. – Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1988. – 158с. – (КБ: Каким быть). – ISBN 5-7424-0151-5
1021808
  Бобров Л.В. Поговорим о демографии / Л.В. Бобров. – М, 1974. – 223с.
1021809
  Перестюк М.О. Поговорим о дифференциальных уравнениях / М.О. Перестюк, В.А. Вішенский, А.М. Самойленко // Квант, 1980. – №1
1021810
  Макарова Н.Ф. Поговорим о жизни и о себе / Н.Ф. Макарова. – М., 1961. – 70с.
1021811
  Никитин Н.Н. Поговорим о звездах / Н.Н. Никитин. – Ленинград, 1936. – 191с.
1021812
  Трофимкина Н.Д. Поговорим о здоровье / Н.Д. Трофимкина, В.С. Виноградов. – Л, 1961. – 72с.
1021813
  Демин В.П. Поговорим о кино / В.П. Демин. – М, 1984. – 63с.
1021814
  Левашева Г.Я. Поговорим о музыке / Г.Я. Левашева. – Л., 1964. – 251с.
1021815
  Михеева Л.В. Поговорим о музыке / Л.В. Михеева. – М.-Л., 1965. – 233с.
1021816
  Михеева Л.В. Поговорим о музыке / Л.В. Михеева. – 2-е изд. доп. – Л., 1969. – 224с.
1021817
  Мильто И.П. Поговорим о музыке. / И.П. Мильто. – Минск, 1989. – 79с.
1021818
   Поговорим о наших детях. – М., 1959. – 368с.
1021819
   Поговорим о наших детях. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1967. – 432с.
1021820
  Асеева Е.И. Поговорим о профессиях / Е.И. Асеева. – Москва, 1975. – 64с.
1021821
  Асеева Е.И. Поговорим о профессиях / Е.И. Асеева. – изд. 2-е, испр. и доп. – Москва, 1980. – 64с.
1021822
   Поговорим о прочитанном. – М., 1986. – 204с.
1021823
  Щемелева Е.Е. Поговорим о прочитанном / Е.Е. Щемелева. – Москва, 1987. – 148с.
1021824
  Ковшарь А.Ф. Поговорим о птицах / А.Ф. Ковшарь. – Алма-Ата, 1985. – 110с.
1021825
  Шишаков В.А. Поговорим о религии / В.А. Шишаков. – Москва, 1960. – 393 с.
1021826
  Шишаков В.А. Поговорим о религии / В.А. Шишаков. – Москва : Соцэкгиз, 1960. – 110 с.
1021827
  Бардин С.М. Поговорим о скромности / С.М. Бардин. – М, 1959. – 61с.
1021828
  Алексин А.Г. Поговорим о совести / Анатолий Алексин. – Москва : Московский рабочий, 1961. – 50 с. – (Беседы о нравственности)
1021829
  Метаев Ю.А. Поговорим о спорте. / Ю.А. Метаев, В.А. Пашнин. – М., 1973. – 216с.
1021830
  Лившин С.А. Поговорим о странностях любви / С.А. Лившин. – М., 1988. – 255с.
1021831
  Матлина Слава Поговорим о странностях любви... к "мероприятиям" и "массовой" работе // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 10. – ISSN 1727-4893
1021832
  Панова В.Ф. Поговорим о странностях любви... Пьесы. / В.Ф. Панова. – Ленинград, 1968. – 447с.
1021833
  Гагарин Ю.В. Поговорим о суевериях / Ю.В. Гагарин. – Сыктывкар, 1968. – 88с.
1021834
   Поговорим о тех, кто позорит честь советского человека. – М., 1961. – 128с.
1021835
  Алексин А.Г. Поговорим о человечности / А.Г. Алексин. – Москва : Политиздат, 1964. – 88 с. : ил. – (Заметки писателя)
1021836
  Ахмедов Д.Н. Поговорим об адатах / Д.Н. Ахмедов. – Махачкала, 1963. – 14с.
1021837
  Петрович Н.Т. Поговорим об информации / Н.Т. Петрович. – М., 1973. – 206с.
1021838
  Беляцкая В.П. Поговорим об искусстве / В.П. Беляцкая, А.С. Либерман. – Ленинград, 1963. – 119с.
1021839
  Трофименко В.П. Поговорим об этике / В.П. Трофименко. – Москва : Московская правда, 1991. – 94 с.
1021840
  Потапова А.В. Поговорим откровенно / А.В. Потапова. – Киев, 1988. – 230с.
1021841
  Кривомазов Н.П. Поговорим откровенно / Н.П. Кривомазов. – Красноярск, 1989. – 223с.
1021842
  Рожкова Ф.М. Поговорим по -английски / Ф.М. Рожкова. – М, 1968. – 255с.
1021843
  Рожкова Ф.М. Поговорим по -английски / Ф.М. Рожкова. – 2-е изд. – М, 1970. – 256с.
1021844
  Рожкова Ф.М. Поговорим по -английски / Ф.М. Рожкова. – 3-е изд. – М, 1980. – 272с.
1021845
  Бовин А.Е. Поговорим по существу / А.Е. Бовин. – М, 1985. – 101с.
1021846
  Флеров Н.Г. Поговорим с тобой наедине / Н.Г. Флеров. – М, 1963. – 47с.
1021847
  Ангелевич А.Е. Поговорим! : пособие по франц. яз. для учащихся старш. классов. / А.Е. Ангелевич. – Москва : Просвещение, 1967. – 142 с. : ил. – (Conversons)
1021848
  Топчий А. Поговорим, брат... : очерки, рассказы, повести, миниатюры / Александр Топчий. – Николаев : Атолл, 2004. – 282, [2] с. : ил. – ISBN 966-7726-99-1


  Виктору Павлюку с любовью от старинного друга и коллеги Сашки сию книжку! Подпись. Май 2008 г.
1021849
  Лутков Г.Я. Поговорим, отец. / Г.Я. Лутков. – Воронеж, 1969. – 54с.
1021850
  Лутков Г.Я. Поговорим, отец... / Г.Я. Лутков. – М., 1979. – 207с.
1021851
   Поговорим, сын. – Свердловск, 1988. – 320с.
1021852
  Разумихин А.М. Поговорим... / А.М. Разумихин. – Москва, 1987. – 301с.
1021853
  Яцків Я. Поговоримо про космічну сферу // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (35). – С. 34-37. – ISSN 1819-7329
1021854
  Климишин І.А. Поговоримо про літочислення / І.А. Климишин. – Київ : Політвидав України, 1965. – 67 с.
1021855
  Погрібний А. Поговоримо про мовну стійкість українців (уривок зі статті) : До 70-річчя із дня народження Анатолія Погрібного // Педагогічна думка / Головне упр. освіти і науки Льв. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2012. – № 1. – С. 23-26
1021856
  Левашева Г.Я. Поговоримо про музику / Г.Я. Левашева. – К., 1967. – 247с.
1021857
  Гольдштейн Л.М. Поговоримо серйозно / Л.М. Гольдштейн. – К., 1991. – 67с.
1021858
  Кислик И.И. Поговорите с моей женой! / И.И. Кислик. – Тула, 1966. – 65с.
1021859
  Сидоренко Віктор Поговорімо про секрети : мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 2 (98), квітень-травень. – С. 86-87 : Фото
1021860
  Хорош Н.А. Поговорки и пословицы греков Приазовья // Греки Украины: история и современность : материалы науч.-практ. конф. "Греки Украины: поиск и формирование национальной культуры", 9-19 февр. 1991 г. / Респ. о-во греков Украины ; [редкол.: И.А. Яли (отв. ред.) и др.]. – Донецк : [б. и.], 1991. – С. 155-157
1021861
  Королева Н.М. Погода белая / Н.М. Королева, 1979. – 118с.
1021862
  Беттен Л.Дж. Погода в нашей жизни / Л.Дж. Беттен. – Пер. с англ. – Москва : Мир, 1985. – 224с.
1021863
  Чулков Б.А. Погода века / Б.А. Чулков. – Архангельск, 1966. – 64с.
1021864
  Осташ В. Погода для іноходця, або Дещо про досвід читання нової книжки поезій Романа Скиби // Українська літературна газета. – Вишгород, 2015. – 28 грудня (№ 25/26). – С. 22-23
1021865
  Фиккер Г. Погода и ее изменения / Г. Фиккер. – М - Л, 1934. – 112с.
1021866
  Богатова Г.П. Погода и ее научное предвидение / Г.П. Богатова. – М, 1955. – 19с.
1021867
   Погода и ее предвидение. – М., 1947. – 10с.
1021868
  Колобков Н.В. Погода и ее предвидение / Н.В. Колобков. – Изд. 2-е, доп. – М.-Л., 1950. – 56с.
1021869
  Беляков М.В. Погода и ее предвидение / М.В. Беляков. – Москва : Госиздат технико-теоретической л-ры, 1958. – 64с.
1021870
  Некрасов П.И. Погода и её предвидение / П.И. Некрасов. – Москва, 1937. – 96с.
1021871
  Гальцов А.П. Погода и ее предсказание / А.П. Гальцов. – М, 1947. – 64с.
1021872
  Бугаев В.А. Погода и ее предсказание : Стенограмма публичной лекции / В.А. Бугаев. – Москва : Правда, 1950. – 32с.
1021873
  Гальцов А.П. Погода и ее предсказание / А.П. Гальцов. – Москва, 1955. – 32с.
1021874
  Румянцев Н.В. Погода и ее предсказание. / Н.В. Румянцев. – М., 1941. – 47с.
1021875
  Потемкин М.П. Погода и ее предсказание. / М.П. Потемкин. – М., 1945. – 29с.
1021876
  Потемкин М.П. Погода и ее предсказание. / М.П. Потемкин. – Тамбов, 1946. – 16с.
1021877
  Васильев Л.И. Погода и ее предсказание. / Л.И. Васильев. – Пенза, 1955. – 60с.
1021878
  Карельский С. Погода и ее предсказания / С. Карельский. – Воронеж, 1932. – 50с.
1021879
  Зверев М.Д. Погода и животные / М.Д. Зверев. – Москва, 1965. – 55с.
1021880
  Деревянко А.Н. Погода и качество зерна озимых культур / А.Н. Деревянко. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1989. – 128 с.
1021881
  Уотт Фиона Погода и климат : Учеб.пособие для дополн.образования / Уотт Фиона, Уилсон Фрэнсис; Ред.К.Стокли.Пер.с англ.Е.В.Комиссарова. – Москва : Росмэн, 1998. – 48с. – (Энциклопедия окружающего мира). – ISBN 5-257-00407-0
1021882
  Швердтфегер В. Погода и климат Антарктики / В. Швердтфегер; Пер. с англ. под ред. Воскресенского А. И. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 261с.
1021883
  Барри Р.Г. Погода и климат в горах / Р.Г. Барри. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1984. – 311с.
1021884
  Кондратьев К.Я. Погода и климат на планетах / К.Я. Кондратьев. – Москва : Знание, 1975. – 64 с.
1021885
   Погода и летний отдых. – Л., 1969. – 80с.
1021886
  Пасечнюк А.Д. Погода и полегание зерновых культур / А.Д. Пасечнюк. – Л., 1990. – 211с.
1021887
  Астапенко П.Д. Погода и полеты самолетов и вертолетов / П.Д. Астапенко, А.М. Баранов, И.М. Шварев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1980. – 280с.
1021888
  Максимов С.А. Погода и сельское хозяйство / С.А. Максимов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1963. – 203 с.
1021889
  Максимов С.А. Погода и сельское хозяйство / С.А. Максимов. – 5-е изд., стереотип. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1965. – 203с.
1021890
  Могилева А.М. Погода и травы / А.М. Могилева. – Ленинград : ГИМИЗ, 1957. – 60с.
1021891
  Каменщиков Н.П. Погода и урожай / Н.П. Каменщиков. – Л., 1935. – 92с.
1021892
   Погода и урожай. – М., 1990. – 331с.
1021893
  Коваленко В.П. Погода и хлопчатник / В.П. Коваленко, И.Г. Сабинина. – Ташкент, 1964. – 48с.
1021894
  Федосеев А.П. Погода и эффективность удобрений / А.П. Федосеев. – Л, 1985. – 144с.
1021895
  Баррет Э.К. Погода из космоса / Э.К. Баррет. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1970. – 140с.
1021896
  Пфейфер Ф. Погода интересует всех / Ф. Пфейфер. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1966. – 268с.
1021897
  Даниленко Л.І. Погода і pohoda у світлі української та чеської мов // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 51-61. – ISSN 0027-2833
1021898
  Луцько В.С. Погода і економіка // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури; НАНУ, Ін.т телекомунікацій і глобального інформац. простору. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 186-198
1021899
  Усик Світлана Погода і самопочуття / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 3, березень. – С. 9 : фото
1021900
   Погода і якість врожаю плодово-ягідних культур на Україні / Г.Д. Проценко, Т.М. Мельник, О.І. Ситник, О.І. Шушукіна // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1989. – С. 12-15 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географія ; Вип. 31)
1021901
  Шипчинский В. Погода мая нового стиля 1916 года в Архангельске на фоне прошлого. – Архангельск : Губернская тип., 1916. – 5 с. – Отд. оттиск из : "Известия А. О. И. Р. С.", №7-8, 1916 г.,
1021902
  Валєєв Д.Н. Погода на завтра / Д.Н. Валєєв. – Київ, 1973. – 91с.
1021903
   Погода на завтра. – Москва : Знание, 1978. – 47с.
1021904
  Бровченко В.Я. Погода на завтра : поезії / В.Я. Бровченко. – Київ, 1979. – 122 с.
1021905
   Погода на завтра. – Горький, 1990. – 350с.
1021906
  Шатров М.П. Погода на завтра. / М.П. Шатров. – К., 1975. – 85с.
1021907
  Волеваха М.М. Погода на замовлення / М.М. Волеваха. – Київ, 1964. – 48с.
1021908
  Ваксберг Дж. Погода на Земле / Дж. Ваксберг. – Ленинград, 1980. – 247с.
1021909
  Вайсберг Дж. Погода на Земле. Метеорология / Дж. Вайсберг. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1980. – 247 с.
1021910
  Погосян Х.П. Погода на земном шаре / Х.П. Погосян. – Москва : Знание, 1972. – 64с. – (Наука о Земле)
1021911
  Оринг Д. Погода на планетах / Д. Оринг. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1968. – 123с.
1021912
  Сатина Н.В. Погода на территории Российской Федерации // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 11. – С. 103-108 : рис. – ISSN 0130-2906
1021913
  Сатина Н.В. Погода на территории Российской Федерации в апреле 2015 г. // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 7. – С. 114-120 : рис., табл. – ISSN 0130-2906
1021914
  Захаренкова В.И. Погода на территории Российской Федерации в апреле 2016 г. // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 7. – С. 111-118 : табл. – ISSN 0130-2906
1021915
  Захаренкова В.И. Погода на территории Российской Федерации в декабре 2014 г. // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 3. – С. 115-121 : рис., табл. – ISSN 0130-2906
1021916
  Астапенкова Е.М. Погода на территории Российской Федерации в декабре 2015 г. / Е.М. Астапенкова, Л.Н. Паршина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 3. – С. 109-114 : рис., табл. – ISSN 0130-2906
1021917
  Сатина Н.В. Погода на территории Российской Федерации в июле 2015 г. // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 10. – С. 109-114 : рис., табл. – ISSN 0130-2906
1021918
  Дегтярева В.В. Погода на территории Российской Федерации в июле 2016 г. / В.В. Дегтярева, Л.Н. Паршина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 10. – С. 110-115 : рис. – ISSN 0130-2906
1021919
  Паршина Л.Н. Погода на территории Российской Федерации в июне 2015 г. / Л.Н. Паршина, Л.К. Озерская // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 9. – С. 106-110 : рис., табл. – ISSN 0130-2906
1021920
  Паршина Л.Н. Погода на территории Российской Федерации в июне 2016 г. / Л.Н. Паршина, В.В. Дегтярева // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 9. – С. 104-109 : рис. – ISSN 0130-2906
1021921
  Захаренкова В.И. Погода на территории Российской Федерации в мае 2015 г. // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 8. – С. 112-117 : рис., табл. – ISSN 0130-2906
1021922
  Дегтярева В.В. Погода на территории Российской Федерации в мае 2016 г. / В.В. Дегтярева, Л.Н. Паршина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 8. – С. 107-114 : рис., табл. – ISSN 0130-2906
1021923
  Озерская Л.К. Погода на территории Российской Федерации в марте 2015 г. / Л.К. Озерская, Л.Н. Паршина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 6. – С. 115-122 : рис., табл. – ISSN 0130-2906
1021924
  Паршина Л.Н. Погода на территории Российской Федерации в марте 2016 г. / Л.Н. Паршина, В.В. Дегтярова // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 6. – С. 111-118 : рис., табл. – ISSN 0130-2906
1021925
  Сатина Н.В. Погода на территории Российской Федерации в ноябре 2014 г. // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 2. – С. 109-114 : рис., табл. – ISSN 0130-2906
1021926
  Захаренкова В.И. Погода на территории Российской Федерации в ноябре 2015 г. // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 2. – С. 112-117 : рис., табл. – ISSN 0130-2906
1021927
  Паршина Л.Н. Погода на территории Российской Федерации в октябре 2014 г. / Л.Н. Паршина, Л.К. Храмова // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 1. – С. 110-114 : рис., табл. – ISSN 0130-2906
1021928
  Паршина Л.Н. Погода на территории Российской Федерации в октябре 2015 г. // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 1. – С. 113-119 : рис., табл. – ISSN 0130-2906
1021929
  Паршина Л.Н. Погода на территории Российской Федерации в сентябре 2015 г. / Л.Н. Паршина, Л.К. Озерская // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 12. – С. 103-109 : рис., табл. – ISSN 0130-2906
1021930
  Захаренкова В.И. Погода на территории Российской Федерации в сентябре 2016 г. // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 12. – С. 106-110 : рис. – ISSN 0130-2906
1021931
  Паршина Л.Н. Погода на территории Российской Федерации в феврале 2015 г. / Л.Н. Паршина, Л.К. Озерская // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 5. – С. 121-127 : рис., табл. – ISSN 0130-2906
1021932
  Паршина Л.Н. Погода на территории Российской Федерации в феврале 2016 г. / Л.Н. Паршина, Е.М. Астапенкова // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 5. – С. 106-113 : рис., табл. – ISSN 0130-2906
1021933
  Озерская Л.К. Погода на территории Российской Федерации в январе 2015 г. / Л.К. Озерская, Л.Н. Паршина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 4. – С. 101-107 : рис., табл. – ISSN 0130-2906
1021934
  Сатина Н.В. Погода на территории Российской Федерации в январе 2016 г. // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 4. – С. 110-117 : рис., табл. – ISSN 0130-2906
1021935
  Миллер Питер Погода сошла с ума. Мы и погода: состязание безумных // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – сентябрь № 108. – С. 112-131 : фото
1021936
  Степанов Н.Д. Погода Среднего Урала / Н.Д. Степанов. – Свердловск, 1955. – 48с.
1021937
  Костик П. Погода та бог : народні та наукові погляди на погоду / П. Костик. – Харків : Державне видавництво України, 1930. – 75 с.
1021938
  Прох Л.З. Погода та її перебачення / Л.З. Прох. – К., 1957. – 77с.
1021939
  Мучник В.М. Погода та її передбачення / В.М. Мучник. – К., 1946. – 44с.
1021940
  Прихотько Г.Ф. Погода та її передбачення / Г.Ф. Прихотько. – К., 1950. – 36с.
1021941
  Прох Л.З. Погода та клімат / Л.З. Прох. – Київ : Радянська школа, 1957. – 163с.
1021942
  Крыжановский С.Т. Погода у моря : стихотворения / С.Т. Крыжановский. – М., 1986. – 79с.
1021943
  Бугаев В.А. Погода, климат и их изменения / В.А. Бугаев, А.Л. Кац. – Москва : Знание, 1966. – 48с.
1021944
  Муминов Ф.А. Погода, климат и хлопчатник / Ф.А. Муминов. – Л, 1991. – 192с.
1021945
  Зоидзе Е.К. Погода, климат и эффективность труда в земледелии / Е.К. Зоидзе. – Л., 1987. – 223с.
1021946
  Щербань М.І. Погода, клімат і навколишнє середовище // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 26-32. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географія ; Вип. 23)
1021947
  Коровин А.И. Погода, огород и сад любителя / А.И. Коровин, О.Н. Коровина. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1989. – 231с.
1021948
  Фурса Д.И. Погода, орошение и продуктивность винограда / Д.И. Фурса. – изд. 2-е, перераб. и доп. – Л, 1986. – 200с.
1021949
  Дегтярева Г.В. Погода, урожай и качество зерна яровой пшеницы / Г.В. Дегтярева; Кириличева К.В. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1981. – 216 с.
1021950
  Вільгушинський М.Й. Погоджувальне правосуддя у кримінальній юстиції України: актуальні проблеми впровадження та застосування / М.Й. Вільгушинський, М.В. Сіроткіна // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2012. – № 6 (9) : До питань застосування Кримінального процесуального кодексу України. – С. 97-112
1021951
  Варнеке Б.В. Погодин и Островский / Б.В. Варнеке. – Одесса, 1926. – 2с.
1021952
  Сушко О. Погодитися на незгоду. У пошуках українсько-польського порозуміння // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 25 листопада - 1 грудня (№ 45). – С. 1, 4


  "... Проект польського художника Ярослава Козяра на українсько-польському кордоні. У листопаді, на тлі чергового загострення українсько-польських відносин, група політичних експертів від обох сторін, до яких належить і автор цих рядків, виступила зі ...
1021953
  Тишинська Евстахія Погодін і Зубрицький : Відбитка з Записок Наук. Тов. ім. Шевченка, т.СХ / Тишинська Евстахія. – с.101-1227
1021954
  Короткий В. Погодін Михайло Петрович // Листи / М.О. Максимович. – Київ : Либідь, 2004. – С. 222-226. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 966-06-0352-5
1021955
  Короткий В.А. Погодін Михайло Петрович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 128-129. – ISBN 966-06-0393-2
1021956
  Короткий В. Погодін Михайло Петрович (1800-1875) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 433. – ISBN 5-7707-1062-4
1021957
  Божко Л.Ю. Погодні умови і розвиток лугового метелика / Л.Ю. Божко, Д.В. Друмов // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2015. – Вип. 19. – С. 63-68 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2311-0899
1021958
  Мохов И.И. Погодно-климатические аномалии в российских регионах и их связь с глобальными изменениями климата / И.И. Мохов, В.А. Семенов // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 2. – С. 16-28 : рис. – Библиогр.: 78 назв. – ISSN 0130-2906
1021959
  Щербань М.І. Погодно-кліматичні умови і будівництво / М.І. Щербань, М.М. Михайленко // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1975. – Вип. 13. – С. 155-163 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв
1021960
  Михайленко Н. Погодно-кліматичні умови рекреаційної та спортивної діяльності в Українських Карпатах / Наталія Михайленко, Ірина Щербань // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 268-274. – (Серія географічна ; вип. 48). – ISSN 2078-6441
1021961
   Погодные записки Смоленских Иезуитов 1611 год : [пер. с лаин. по рукописи, предисл. Л.Я. Лавровского]. – [Смоленкс], 1916. – 39 с. – Отд. отттик из кн.: Смоленская старина. Смоленкск, 1916, вып. 3, ч. 2, с. 1-39, (паг. 2). - Экз. деф., отсутств. с. 33-39
1021962
  Знатнов А. Погодой лунною. Драматическая история песни "Дорогой длинною" и трагическая судьба автора ее бессмертных слов // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический ежемесячный журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей"; Междунар. фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2013. – № 11. – С. 110-124. – ISSN 0027-8238


  Поезія К.М.Подревського.
1021963
   Погодообразующие процессы и опасные явления погоды над Литвой и Калининградской областью. – Ленинград, 1988. – 152 с.
1021964
  Щемелевас В.М. Погоды Литовской ССР : автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Щемелевас В.М. ; М-во высш. и сред. спец. образования СССР. Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1959. – 17 с.
1021965
  Никулин М.А. Погожая осень / М.А. Никулин. – Москва, 1964. – 348с.
1021966
  Никулин М.А. Погожая осень. / М.А. Никулин. – Ростов -на-Дону, 1962. – 171с.
1021967
  Никулин М.А. Погожая осень. / М.А. Никулин. – Ростов -на-Дону, 1973. – 162с.
1021968
  Сидоренко Погожий день / Сидоренко, н. – Москва, 1952. – 128с.
1021969
  Энтин В. Погожий день / В. Энтин. – Брянск, 1958. – 40с.
1021970
  Щелоков Ю.М. Погожий день / Ю.М. Щелоков. – Тула, 1978. – 222с.
1021971
  Кацнельсон А. Погожі дні. / А. Кацнельсон. – К, 1956. – 99с.
1021972
  Король О. Поголений кактус : поезії // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 8 (886), серпень. – С. 227-229. – ISSN 0868-4790-8
1021973
  Петриченко О. Погони під контролем // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2003. – № 10. – С.28-31. – ISSN 1726-3077


  Цивільний контроль над армією
1021974
  Иванов А.В. Погонофоры / А.В. Иванов. – М.-Л., 1960. – 272с.
1021975
  Чигрин Евгений Погонщик : поэзия // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 2 (1018 ). – С. 93-96. – ISSN 0130-7673
1021976
  Причард К.С. Погонщик волов / К.С. Причард. – Москва, 1965. – 288с.
1021977
  Ругин Р.П. Погоня : рассказы / Р.П. Ругин. – Свердловск, 1965. – 68 с.
1021978
  Пиголкин М.И. Погоня / М.И. Пиголкин. – Горький, 1967. – 71с.
1021979
  Хеллман Л. Погоня / Л. Хеллман. – Москва, 1971. – 121с.
1021980
  Поженян Г.М. Погоня / Г.М. Поженян. – Москва, 1983. – 287 с.
1021981
   Погоня. – М., 1987. – 46с.
1021982
  Поженян Г.М. Погоня / Г.М. Поженян. – Москва, 1987. – 287 с.
1021983
   Погоня. – Алма-Ата, 1990. – 736с.
1021984
  Сименон Ж. Погоня / Ж. Сименон. – Москва, 1990. – 62 с.
1021985
  Бондар В. Погоня : повість / Василь Бондар // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 2015. – № 11/12. – С. 13-46. – ISSN 0208-0710
1021986
  Муракамі Х. Погоня за вівцею / Харукі Муракамі; Переклад з яп. Івана Дзюби. – Харків : Фоліо, 2004. – 318с. – (Література). – ISBN 966-03-2581-9
1021987
  Муракамі Х. Погоня за вівцею / Харукі Муракамі; [переклад з яп. Івана Дзюби]. – Харків : Фоліо, 2007. – 318с. – . – (Література). – ISBN 978-966-03-4067-1
1021988
  Тарасов К.И. Погоня за Грюнвальд : историческая повесть / К.И. Тарасов. – Москва : Военное издательство, 1986. – 270 с.
1021989
  Подсвиров И.Г. Погоня за дождем / И.Г. Подсвиров. – М, 1978. – 384с.
1021990
  Безбородько Г. Погоня за невидимками / Г. Безбородько. – К, 1959. – 64с.
1021991
  Болдырев В.Н. Погоня за невидимкой / В.Н. Болдырев. – Саратов, 1961. – 68с.
1021992
  Циммеринг М. Погоня за сапогом : книга для чтения на нем. яз. в 10-м кл. / М. Циммеринг. – 3-е изд. – Москва : Просвещение, 1981. – 80 с.
1021993
  Циммеринг М. Погоня за сапогом. / М. Циммеринг. – М, 1968. – 80с.
1021994
  Циммеринг М. Погоня за сапогом. / М. Циммеринг. – М, 1973. – 80с.
1021995
  Савицкая Л. Погоня за солнцем // Управление компанией / Агентство "Стандарт". – Киев, 2010. – № 12. – С. 71-74


  Антуан де Сент-Экзюпери - один из пионеров авиации, писатель и философ-гуманист - был неутомимым искателем счастья, летящим за неумолимо ускользающим солнцем.
1021996
  Гехт Ф.И. Погоня за счастьем / Ф.И. Гехт, С. Тамара. – Москва, 1958. – 104с.
1021997
  Иванов Н.А. Погоня за тайной / Н.А. Иванов, П.Д. Лысов. – Грозный, 1982. – 111с.
1021998
  Ціммерінг М. Погоня за чоботом. / М. Ціммерінг. – Київ, 1958. – 92с.
1021999
  Ялымов М.П. Погоня за электричеством. / М.П. Ялымов. – Харьков, 1990. – 220с.
1022000
  Дорофеев Э.Д. Погоня на рассвете / Э.Д. Дорофеев. – Тула, 1989. – 172с.
<< На початок(–10)1021102210231024102510261027102810291030(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,