Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1021102210231024102510261027102810291030(+10)В кінець >>
1022001
  Четвертак Є. Особливості "політкоректності " політичного дискурсу США // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 4 (166). – С. 239-245
1022002
  Покровська К.І. Особливості PR-забезпечення політичної діяльності в умовах глобалізації : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Покровська Катерина Іванівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, М-во освіти і науки України. – Львів, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1022003
  Белінська С.М. Особливості автоматизації облікового процесу / С.М. Белінська, Т.А. Белінська // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 14, липень. – С. 31-36 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
1022004
  Скрипник С.В. Особливості автоматизації обліку підприємств у сучасних умовах / С.В. Скрипник, І.Б. Франчук, І.В. Шепель // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 10, жовтень. – С. 39-45 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6806
1022005
  Зацерковний В. Особливості автоматизованого дешифрування космознімків сільськогосподадських угідь (на прикладі Кіптівської територіальної громади) / В. Зацерковний, В. Бабій, А. Скоробогатько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 50-53. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (44)). – ISSN 1728-3817


  Історично склалось, що роль сільського господарства у нашій державі доволі велика, і останнім часом, після деякого спаду, зростає інтерес до цього сегмента економіки. Зазвичай це пов"язано зі зміною земельної політики України, у землі з"являється ...
1022006
  Білоголовий Я. Особливості автоматичного поновлення договорів оренди землі приватної власності // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 1-15 липня (№ 26-27)
1022007
  Міхєєв А.О. Особливості адаптації іноземних студентів спеціальності "Медицина" до навчання / А.О. Міхєєв, В.Б. Попович, В.С. Джуряк // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; редкол.: Т.М. Бойчук, О.Б. Бєліков, О.І. Годованець [та ін.]. – Чернівці, 2020. – Т. 24, № 2 (94). – С. 167-172. – ISSN 1684-7903
1022008
  Несина І. Особливості адаптації китайських запозичень зі сфери мистецтва в українській мові // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 6 (168). – С. 193-197
1022009
  Таволжанський О.В. Особливості адаптації національної системи покарань до європейських стандартів / О.В. Таволжанський, В.Ю. Приходько // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: Р.В. Шаповал, С.В. Глібко, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2020. – № 2 (30). – С. 87-92. – ISSN 2311-4894
1022010
  Задоянчук О. Особливості адаптації сучасного православ"я до модернізаційних процесів в Україні // Українське релігієзнавство : науковий збірник : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, П. Павленко, А. Арістова [та ін.]. – Київ, 2015. – № 73 : Україна - Ватикан: християнство в контексті його включення в різноманіття сфер суспільного буття. – С. 164-168


  В контексті розбудови інформаційного суспільства, ми відмічаємо зміни в усіх складових життя соціуму. Автор аналізує ступінь використання сучасних технологій у межах конкретно-конфесійних проявів християнської традиції та детально зупиняється на ...
1022011
   Особливості адаптаційних реакцій студентів з різним напрямом навчання та рівнем фізичної активності : монографія / В.П. Ляшенко, Г.С. Петров, І.М. Кофан, В.В. Мізін ; М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро : Ліра, 2018. – 211, [1] с. : іл., табл. – До 100-річчя Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара (1918-2018). – Бібліогр.: с. 189–209. – ISBN 978-966-981-020-5
1022012
  Заровецька О.Є. Особливості адвокатської діяльності при альтернативному вирішенні спорів у цивільному процесі // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 321-324. – ISBN 978-617-7096-97-8
1022013
  Крайніков Е. Особливості адиктивної особистості / Е. Крайніков, Є. Прокопович, А. Баланюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 55-60. – (Психологія ; вип. 1 (10)). – ISSN 1728-3817


  Ми дослідили 50 осіб віком 18-25 років. Більшість респондентів є студентами вищих навчальних закладів. Нами був використаний такий психодіагностичний інструментарій: СМОЛ (скорочена адаптація MMPI), Методика діагностики копінг-стратегій Хейма, методика ...
1022014
  Глущенко Н.В. Особливості адміністративної відповідальності юридичних осіб / Н.В. Глущенко, В.О. Сагайдак // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Павленко Б.О., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2021. – Т. 14, № 2. – С. 44-49. – ISSN 2519-2353
1022015
   Особливості аеродинамічного сепарування однокомпонентних насіннєвих сумішей на прикладі кукурудзи / М.Я. Кирпа, С.О. Скотар, О.І. Лупітько, О.О. Рослик // Зернові культури : науковий журнал / ДУ Ін-т зернових культур Нац. акад. аграрних наук України ; редкол.: Черенков А.В., Шевченко М.С., Черчель В.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 1, № 1. – С. 45-50 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2311-6609
1022016
  Мусаєва Р.Ш. Особливості актуалізації ролей суб"єкта в комунікативній ситуації "Бесіда друзів" (на матеріалі англомовних ігрових кінотворів) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Мусаєва Росала Шахін кизи ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1022017
  Кобиринка Г. Особливості акцентної системи української наддунайської говірки // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2018. – Вип. 38. – С. 20-25. – (Серія "Філологічні науки")
1022018
  Шарова Т.М. Особливості альманаху "Русалка Дністровая" // Історія української літератури : I пол. XIX ст. : [навч. посібник] / Т.М. Шарова. – Мелітополь : Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2017. – С. 134-136. – ISBN 978-617-7346-65-3
1022019
  Пустельник Л. Особливості американських виборів 2020 / розпитувала Любов Голота // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 3-9 грудня (№ 49)


  Розмова з головною редакторкою сайту для українських мігрантів за кордоном та діаспори Global Vilage - Лудмилою Пустельник.
1022020
  Гудков Д.М. Особливості аналітичного забезпечення експлуатації обладнання у сучасних умовах / Д.М. Гудков, О.О. Мусорін // Новітні технології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Приватний вищ. навч. заклад "Університет новітніх технологій". – Київ, 2016. – Вип. № 1 (1). – С. 75-80 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISBN 2524-0102. – ISSN 2524-0102
1022021
  Сибірна Р.І. Особливості аналітичної діяльності у науковому дослідженні // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2021. – Вип. 4 (14). – С. 49-55. – ISSN 2617-4162
1022022
  Дудікова Л. Особливості англійського медичного сленгу та ознайомлення з ним студентів вищих медичних навчальних закладів як засіб мотивування до вивчення іноземної мови. / Л. Дудікова, А. Марлова // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 9 (164), вересень. – C. 22-27. – ISSN 2308-4634
1022023
  Фролова І.Є. Особливості англо-українського перекладу герундія в науковому тексті / І.Є. Фролова, А.С. Колпакчі // In Statu Nascendi : актуальні проблеми перекладознавства : збірник студентських статей / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. перекладознавства ім. Миколи Лукаша ; відп. ред. О.В. Ребрій ; редкол.: Мартинюк А.П., Ольховська А.С., Фролова І.Є. [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 20. – С. 90-97. – ISBN 978-966-285-638-5
1022024
  Никіфорчук Ж.В. Особливості англомовного релігійного дискурсу для формування компетентності в читанні майбутніх богословів // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Майєр Н.В. ; редкол.: Бігич О.Б., Бориско Н.Ф., Задорожна І.П. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (102). – С. 27-31. – ISSN 1817-8510
1022025
  Печера Л.Ю. Особливості анестезіологічного забезпечення трансназальних операцій з приводу аденом гіпофіза: огляд літератури / Л.Ю. Печера, М.О. Гук, А.О. Мумлєв // Український нейрохірургічний журнал : науково-практичний журнал (спеціалиізоване видання для лікарів); / Нац. акад. мед. наук України, Ін-т нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України, Українська Асоц. Нейрохірургів ; голов. ред. Зозуля Ю.П. – Київ, 2017. – № 4 (80). – C. 18-23. – ISSN 1810-3154
1022026
  Останіна Г.Г. Особливості антиімперського та антиколоніального пафосу "історичних" творів М. Грушевського та В. Леонтовича // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 21, т. 5 (194) : Аналіз і інтерпретація художнього тексту (проблеми, стратегії, досліди): II Міжнар. наук. конф., Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, 26-27 квітня 2018 р. – С. 232-239. – ISSN 2522-493Х
1022027
  Янишин Я. Особливості антикризового управління у сільськогосподарських підприємствах / Я. Янишин, Г. Батюк, І. Колодій // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2019. – С. 36-39. – (Економіка АПК ; № 26). – ISSN 2524-0862
1022028
  Доронкіна Н.Є. Особливості аргументативних структур в англійськомовних науково-технічних статтях : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Доронкіна Надія Євгеніївна ; Херсон. держ. ун-т, М-во освіти і науки України. – Херсон, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1022029
  Хлюпін О.А. Особливості архітектурно-планувальної організації Центрального офісу територіального органу поліції / О.А. Хлюпін, В.С. Дугіна // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 283-288 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-3455
1022030
  Гречко М.С. Особливості архітектурно-плануваоьної організації центрів дозвілля / М.С. Гречко, О.О. Савченко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 273-278 : рис. – Бібліогр.: Бібілогр.: 4 назв. – ISSN 2077-3455
1022031
  Гончарик Р.П. Особливості архітектурно-просторових змін Івано-Франківська в радянський період // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 47. – С. 249-264 : рис., фото. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-3455
1022032
  Куриленко Є.О. Особливості архітектурно-художнього вирішення інтер"єру виставкових комплексів / Є.О. Куриленко, В.Г. Топорков // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 310-315 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-3455
1022033
  Пушина В. Особливості аудіовізуального перекладу / В. Пушина, А. Сітко // General and specialist translation/interpretation: theory, methods, practice : [intern. conf. papers] / Nat. Aviation Univ., Dep. of English Philology and Translation (Ukraine) ; Siberian Federal Univ., Dep. of Business Foreign Language (Russian Federation) [et al. ; ed.-in-chief: A. Gudmanian ; ed. board: Z. Kikvidze et al.]. – Kyiv : Agrar Media Group, 2019. – С. 119-124. – ISBN 978-617-646-477-8
1022034
  Водоп"ян Т.В. Особливості банкрутства в Україні: ретроспективний та перспективний аналіз / Т.В. Водоп"ян, Т.Б. Слаб"як // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2019. – № 12.1 (76.1), грудень 2019 р., спецвипуск. – С. 24-28. – ISSN 2304-5809
1022035
  Піскун А.В. Особливості безбольової ішемії міокарда у хворих на ішемічну хворобу серця у поєднанні з цукровим діабетом 2 типу та її медикаментозна корекція : автореф. дис. … канд. мед. наук : 14.01.02 / Піскун Анастасія Вадимівна ; М-во охорони здоров"я України, ДЗ "Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти М-ва охорони здоров"я України". – Запоріжжя, 2020. – 20 с. – Бібліогр. : 9 назв
1022036
  Мороз О. Особливості бібліометричних досліджень у гуманітарних науках // Людина. Комп"ютер. Комунікація : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т комп"ютер. наук та інформ. технологій, Каф. приклад. лінгвістики ; [редкол.: Н.І. Андрейчук, Н.В. Бардіна, Бацевич Ф.С. та ін.]. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010. – С. 157-158. – ISBN 978-966-553-924-7
1022037
   Особливості біології гриба Phomopsis Helianthi M. та патогенезу фомопсису соняшника / Є.В. Сиводед, М.М. Кирик, О.В. Колесніченко, В.І. Мельник // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України ; редкол.: С.М. Ніколаєнко, І.І. Ібатуллін, В.І. Кирилюк [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 10, № 3/4. – C. 41-48 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2078-9912
1022038
  Долженко М.О. Особливості больового синдрому при політравмі у геронтологічних хворих : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.30 / Долженко Марина Олександрівна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1022039
  Кобренюк Т.М. Особливості будови і функціонування центральної нервової системи та основні причини його розладів // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 8, серпень. – С. 9-16. – Бібліогр.: 10 назв.
1022040
  Рябовол В.М. Особливості будови, фізико-хімічних і токсилогічних властивостей наночастинок діоксиду титану, одержаного за технологією // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (97). – С. 63-70 : рис., фото. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2077-7477
1022041
  Яременко Л.М. Особливості бухгалтерського обліку фінансових результатів об"єднань підприємств / Л.М. Яременко, К.В. Авдалян // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8, квітень. – С. 109-117 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
1022042
  Лютий І. Особливості бюджетування в класичному університеті як умова фінансової автономії / І. Лютий, О. Білявська // Вісник економіки : науковий журнал / Західноукраїнський нац. ун-т ; голов. ред. Задорожний З.М. ; редкол.: Борисова Т., Буяк Л., Желюк Т. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 2 (100), квітень - червень. – С. 39-53. – ISSN 2786-4537


  Стаття присвячена вивченню нових підходів в управлінні фінансами класичних університетів, а саме: впровадженню бюджетування, що орієнтоване на результат. Актуальність дослідження посилюється тим, що технології бюджетування ефективно застосовувати в ...
1022043
  Гук Н. Особливості варіаційного формулювання оберненої задачі теорії тонких пластин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – C. 40-47. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (40)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто задачу ідентифікації жорстких включень у матеріалі пружної пластини за результатами вимірювання деформацій. Задачу сформульовано як обернену задачу теорії тонких пластин. Варіаційне формулювання враховує фу- нкціонал повної енергії пластини ...
1022044
  Холодьон О. Особливості варіювання семантики дієслів східнополіського діалекту // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2018. – Вип. 38. – С. 79-85. – (Серія "Філологічні науки")
1022045
  Завидівська Н. Особливості вдосконалення системи фізичного виховання студентів у контексті нового закону про Вищу освіту / Н. Завидівська, О. Римар // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2015. – С. 65-69. – (Серія 15 : "Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)" ; вип. 11 (66) 15). – ISSN 2311-2220
1022046
  Коник Ю. Особливості ведення книг записів актів громадянського стану в Україні у 1920-х роках (на прикладі Херсонщини) / Ю. Коник, О. Крючкова // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; редкол.: М. Палієнко, О. Бачинська, В. Бездрабко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (331), квітень - червень. – С. 99-117. – ISSN 0320-9466
1022047
  Андрух О.О. Особливості ведення протиповітряної оборони корабельними угрупованнями в англо-аргентинському збройному конфлікті 1982 року // Воєнно-історичний вісник : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ; редкол.: Вєдєнєєв Д.В., Карпов В.В., Лисенко О.Є. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (38). – С. 284-294. – ISSN 2707-1383
1022048
  Медвідь Л. Особливості велотуризму та його інфраструктури // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 162-170. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 40). – ISSN 2078-4333
1022049
  Тома Н.М. Особливості вербалізації концепту "любов" у творах Петра Могили // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 22, т. 2 (197). – С. 146-150. – ISSN 2522-493Х
1022050
  Левчук О.А. Особливості вербалізації образу ремісника у структурі внутрішньої форми фразеологічних одиниць (на матеріалі української, англійської та німецької мов) // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2021. – С. 88-92. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 15). – ISSN 2312-6353
1022051
  Сабліна С.В. Особливості вживання й правопису відтворення займенників у рукописах Т. Шевченка / С.В. Сабліна, Л.М. Стовбур // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 168-174. – (Філологічні науки ; № 2). – ISSN 2414-9594
1022052
  Ніколаєва Т. Особливості вживання фразових дієслів в англійській мові // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", Ф-т іноземної філології ; відп. ред. М.П. Фабіан ; редкол.: П.М. Лизанець, В.В. Барчан, А.Г. Гудбанян [та ін.]. – Ужгород, 2018. – Вип. 16. – С. 110-117. – ISSN 2617-3921
1022053
  Рябоконь Є.О. Особливості вжиття нотаріусом заходів щодо охорони спадкового майна (на підставі аналізу методичних рекомендацій щодо вчинення нотаріальних дій від 29 січня 2009 р.) // Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті проф. Г.К. Матвєєва та Ю.Г. Матвєєва (Київ, 10 листоп. 2011 р.) / Каф. цивіл. права юрид. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Т.В. Боднар та ін. ; відп. ред. Р.А. Майданик]. – Київ : Алерта, 2012. – С. 350-354. – ISBN 978-617-566-165-9
1022054
  Ільницький В. Особливості взаємовідносин між командним складом відділів УПА та керівниками структурних підрозділів ОУН у Карпатському краї (1944–1947 рр.) // Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпатс. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Фак. історії, політології і міжнародних відностн ; голов. ред. М. Кугутяк. – Івано-Франківськ, 2017. – № 29/30. – C. 9-15. – ISSN 2312-1165
1022055
  Кутрик Н.В. Особливості взаємодії архітектури та ландшафту в однородинній забудові на прикладі м. Івано-Франківська // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 47. – С. 337-352 : рис., фото. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-3455
1022056
  Дорош Т.Л. Особливості взаємодії викладача та здобувача вищої освіти мистецького спрямування в дистанційному процесі // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харків. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; голов. ред. Школа О.М. ; редкол.: Голубнича Л.О., Васьківська Г.О., Тиха Рената [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 47. – C. 14-20. – ISSN 2074-8167
1022057
  Котова Н. Особливості взаємодії компонентів у рідких сплавах потрійних систем Al-Ge-3d-Me (Me=Mn, Fe,Ni,Cu) / Н. Котова, Н. Усенко, Н. Головата // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 34-40. – (Хімія ; вип. 1 (57)). – ISSN 1728-3817
1022058
  Ібрагімов Е.Е. Особливості взаємодії науки і бізнесу на сучасному етапі // Інтеграція освіти, науки і бізнесу : монографія / Запоріз. нац. ун-т М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2017. – Т. 5 : / [Мєжеєвскі Д., Пайонк К., Квілінський О. та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Череп А.В. – С. 55-58. – ISBN 978-966-599-550-0
1022059
  Ковбас І. Особливості взаємодії органів публічного врядування з консультативно-дорадчими органами / І. Ковбас, І. Торончук, П. Крайній // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Бакалінська О.О., Бобрик В.І., Вавженчук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (302). – С. 151-156. – ISSN 2663-5313
1022060
  Петренко П.Д. Особливості взаємодії судової і виконавчої влади в умовах судової реформи // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 37-39. – ISBN 978-617-7096-97-8
1022061
  Корнієнко В.В. Особливості взаємозв"язку перфекціонізму та копінг-стратегій у студентів / В.В. Корнієнко, А.К. Іванова // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 1 (77), січень 2020 р. – С. 34-38. – ISSN 2304-5809
1022062
  Журавльова О. Особливості взаємозв"язку прокрастинації та ірраціональних переконань особистості // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Україн. Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2020. – № 1 (19). – С. 26-35 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2411-3190
1022063
  Карпенко Ю.П. Особливості вивчення англійської мови майбутніми лікарями // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 2 (78), лютий 2020 р. – С. 116-119. – ISSN 2304-5809
1022064
  Купріяненко А.В. Особливості вивчення студентами дисципліни "Медична та соціальна реабілітація" на основі професійної компетентності // Магістр медсестринства : український науково-практичний журнал / Житомир. медичний ін-т Житомир. облради ; голов. ред. В.Й. Шатило ; редкол.: І.Ю. Андрієвський, О.В. Антонов, К.В. Балабанова [та ін.]. – Житомир, 2020. – № 2 (24). – С. 56-61. – ISSN 2618-1592
1022065
  Ткачук А.І. Особливості вивчення теми "Загальнообов"язкове державне соціальне страхування" при викладанні нормативної дисципліни "Охорона праці в галузі" // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – С. 214-219. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 12, ч. 2). – ISSN 2519-254X


  "Стаття присвячена особливостям вивчення студентами вищих педагогічних навчальних закладів при викладанні нормативної дисципліни «Охорона праці в галузі» системи загальнообов’язкового державного соціального страхування в Україні, як складової частини ...
1022066
  Гаврилюк Л.В. Особливості визнання показань з чужих слів доказом у кримінальному провадженні крізь призму судових рішень // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (55). – С. 110-118. – ISSN 2072-8670
1022067
  Чупрун В.Т. Особливості визначення замислу проведення естафетного пошуку / В.Т. Чупрун, Т.А. Сутюшев, О.П. Нефедов // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Дробаха Г.А. ; редкол.: Телелим В.М., Городнов В.П., Єрмошин М.О.[та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (64). – С. 58-66. – ISSN 2078-7480


  "Розглядаються проблемні питання організації та ведення пошуку естафетним способом. Наводяться методи визначення можливостей особового складу для виконання пошукових завдань, формулюються питання стосовно визначення їх порогових значень. Пропонується ...
1022068
  Кучеренко О. Особливості визначення місця проживання дитини в разі розірвання шлюбу // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Бакалінська О.О., Бобрик В.І., Вавженчук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (302). – С. 43-46. – ISSN 2663-5313
1022069
  Загородній С.А. Особливості визначення об"єкта та предмета знищення або пошкодження майна, що належить працівникові правоохоронного органу чи його близьким родичам // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 313-319. – ISBN 978-617-7404-86-5
1022070
  Яковенко О.В. Особливості визначення походження товарів відповідно до угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – № 3 (40). – С. 52-59. – ISSN 2308-1988
1022071
  Кривуша С.Г. Особливості визначення та аналізу продуктивності праці в освіті // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 : Ухилення від сплати податків в Україні: причини та методи боротьби. – C. 127-132. – ISSN 2222-4459
1022072
  Царенко О.В. Особливості визначеності об"єкта локалізації зусиль при впровадженні системи контролю якості аудиторських послуг // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5, березень. – С. 5-10. – ISSN 2306-6814
1022073
  Канюк О. Особливості викладання англійської мови для студентів немовних спеціальностей // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Малихін О.В.,Топузов О.М., Акірі І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 117-122. – ISSN 2411-1317


  Мета статті полягає в дослідженні та розгляді проблем і особливостей викладання англійської мови для студентів немовних спеціальностей. Аналізуючи, систематизуючи й узагальнюючи останні наукові праці та публікації вчених, через структуру організації ...
1022074
  Новицька Л.І. Особливості викладання вищої математики для студентів-екологів / Л.І. Новицька, В.М. Дубчак // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 159-163. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609


  Підготовка майбутніх фахівців-екологів потребує формування у студентів не тільки системи екологічних знань та вмінь, але і належного рівня математичних знань. Мета статті полягає у висвітленні деяких аспектів навчання математики студентів, зокрема на ...
1022075
  Вовк О.П. Особливості викладання геохімічних дисциплін на географічних факультетах // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Зузук Ф.В., Сухомлін К.Б., Волгін С.О. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 14, Т. 1 : Географія. – С. 162-165. – Бібліогр.: 19 назв. – ISBN 978-966-600-672-4. – ISSN 2227-3220
1022076
  Кузьмін В.В. Особливості викладання дисципліни "Методика соціальних досліджень" для студентів спеціальності "231-Соціальна робота" / В.В. Кузьмін, М.О. Кузьміна, С.О. Борисюк // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 204-210. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (48)). – ISSN 2524-0609
1022077
  Вавіліна С. Особливості викладання іноземних мов професійного спрямування в контексті інтегрованого навчання предмета і мови (clil) // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2018. – Вип. 1/2 (60/61) : Педагогіка. – C. 131-138. – ISSN 2078-1687
1022078
  Гаргула Т.І. Особливості викладання клінічної анатомії та оперативної хірургії в сучасних умовах / Т.І. Гаргула, М.С. Гнатюк // Проблеми безперервної медичної освіти та науки : щоквартальний науково-практичний журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; О.М. Корж, О.П. Волосовець, Ю.В. Вороненко [та ін.]. – Харків, 2021. – № 1 [41]. – С. 22-25. – ISSN 2308-3220
1022079
  Муравська С. Особливості викладання музейної педагогіки для музейників (на прикладі Національного університету "Львівська політехніка") // Музейна педагогіка в науковій освіті : зб. тез доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 25 листоп. 2021 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури та інформац. політики України ; НАН України [та ін. ; редкол.: С.О. Довгий, О.М. Топузов, В.А. Бітаєв та ін.]. – Київ : Мала академія наук України, 2021. – Ч. 1. – С. 137-140. – ISBN 978-617-7945-31-3
1022080
  Перхач О. Особливості викладання спецкурсу "Екологія людини" // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 1. – С. 202-203. – ISBN 978-617-7069-36-1
1022081
   Особливості викладання термінології на заняттях з іноземної мови в професійній діяльності в немовному закладі вищої освіти / К. Дегтярьова, Л. Кібенко, В. Живолуп, А. Карась, І. Ляхова // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Черниш В.В. ; редкол.: Бігич О.Б., Задорожна І.П., Зєня Л.Я. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (109). – С. 16-22. – ISSN 1817-8510
1022082
  Величко С. Особливості викладання фізики у процесі підготовки висококваліфікованих фахівців нефізичного профілю / С. Величко, Е. Сірик // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – С. 71-82. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 12, ч. 3). – ISSN 2519-254X
1022083
  Харченко Ю.В. Особливості викладання хімії неорганічної для іноземних студентів у СУМДПУ імені А.С. Макаренка / Ю.В. Харченко, О.М. Бабенко // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; голов. редкол.:О.С. Чашечникова ; редкол.: В.Г. Бевз, Н.В. Бровка, В. Ватсон [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 1 (13). – С. 111-117. – ISSN 2519-2361
1022084
  Мельниченко А. Особливості виконання судового рішення про поновлення на посаді // Юридична газета. – Київ, 2020. – 24 листопада (№ 22)
1022085
  Мокляк В.М. Особливості використання Google-диску в навчально-виховному процесі закладів загальної середньої освіти / В.М. Мокляк, Т.С. Бондаренко // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 3 (79), березень 2020 р. – С. 118-121. – ISSN 2304-5809
1022086
  Лучкевич В. Особливості використання активних методів навчання іноземних мов у закладах вищої освіти (на прикладі французької мови) / В. Лучкевич, Г. Кутасевич // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 5/6 (191/192), травень - червень. – С. 130-134. – ISSN 2308-4634
1022087
  Рудич О.О. Особливості використання англомовної літератури у процесі підготовки майбутніх учителів / О.О. Рудич, Ю.С. Стиркіна // Імідж сучасного педагога : всеукраїнський науково-практичний освітньо-популярний журнал / Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М.В. Остроградського, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; редкол.: Білик Н.І., Гриньова М.В., Жданова-Неділько О.Г. [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 1 (170). – C. 49-51. – ISSN 2221-6316
1022088
  Грабовчак В.В. Особливості використання бетонів на основі паливних зол у сучасному будівництві // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 1 (15). – С. 23-32 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISBN 978-966-929-202-5
1022089
  Авраменко О. Особливості використання електронного підручника як засобу підготовки майбутніх учителів інформатики до медіаосвітньої діяльності / О. Авраменко, І. Нищак, Я. Ярошик // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2022. – № 3/4 (201/202), березень - квітень. – С. 24-29. – ISSN 2308-4634
1022090
  Чумаченко О.М. Особливості використання земельних ресурсів європейських країн / О.М. Чумаченко, Є.В. Кривов"яз // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (220). – С. 88-96. – ISSN 2522-1620
1022091
  Санніков Д.В. Особливості використання і охорона земельних ділянок для садівництва громадян : монографія / Д.В. Санніков. – Харків : ФІНН, 2010. – 159, [1] с. – Бібліогр.: с. 141-159. – (Актуальні проблеми земельного права ) ( Бібліотека Юриста). – ISBN 978-966-8030-56-7
1022092
  Філімонова І.А. Особливості використання інноваційних технологій під час проведення практичних робіт фахових дисциплін харчового профілю // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 427-430. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (48)). – ISSN 2524-0609
1022093
  Бенедюк В. Особливості використання інтерактивних технологій у процесі формування географічних знань // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2019. – С. 3-8. – (Серія: Географічні науки ; № 1 (385)). – ISSN 1729-360Х
1022094
  Бєй Г.А. Особливості використання математичного моделювання в аналізі та прогнозуванні політичних процесів // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 57. – С. 253-259


  Розглянуто методику математичного моделювання, розкрито її сутність, основні види та характеристики, з"ясовано переваги та недоліки щодо використання в політичному аналізі та прогнозуванні. Ключові слова: модель, математичне моделювання, теорія ігор, ...
1022095
  Хлюпин О.А. Особливості використання медіа об"єктів у історичному середовищі міста / О.А. Хлюпин, Г.О. Осиченко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 182-186 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-3455
1022096
  Плахотнік О. Особливості використання методу кейс-стаді при вивченні східних мов / О. Плахотнік, О. Назаренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 54-57. – (Педагогіка ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817
1022097
  Євтушенко Ю.О. Особливості використання модульної технології навчання студентів вищих медичних закладів освіти // Education and pedagogical sciences / Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Курило В.С., Савченко С.В., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Старобільськ, 2018. – № 1 (168). – C. 35-42. – ISSN 2227-2747
1022098
  Левицька Г.Н. Особливості використання мультимедійних технологій навчання в сучасній освіті // Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; редкол.: В.В. Мохор, В.М. Білецький, Б.В. Дурняк [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 80. – С. 177-182. – ISSN 2309-7647
1022099
  Кондрашов В. Особливості використання окремих тактичних прийомів в ході допиту неповнолітніх // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 423-424
1022100
  Рибакова К.А. Особливості використання ономастичної лексики доби Кримської війни 1853-1856 рр. у назвах англомовних художніх текстів вікторіанського періоду // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2014. – С. 162-165. – (Серія: Філологія ; вип. 8, т. 1)
1022101
  Ваховський Л.Ц. Особливості використання парадигмального підходу в дослідженнях з історії освіти та педагогічної думки // Education and pedagogical sciences / Держ. закл. "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Караман О.Л., Юрків Я.І., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Старобільськ, 2021. – № 2 (177). – С. 75-82. – ISSN 2227-2747
1022102
  Воробйова Г.Ю. Особливості використання політичних метафор : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Воробйова Ганна Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 201 арк. – Бібліогр.: арк. 178-201
1022103
  Воробйова Г.Ю. Особливості використання політичних метафор : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Воробйова Ганна Юріївна ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
1022104
  Линник Ю. Особливості використання пошукових систем в організації наукових лінгвістичних досліджень // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ф-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Ажнюк Б.М., Андрейчук Н.І. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 9. – С. 124-133. – ISSN 2410-0927
1022105
  Дроздова В.В. Особливості використання проектних технологій у процесі дистанційного навчання іноземної мови в ЗВО / В.В. Дроздова, О.О. Рогульська, К.В. Рудніцька // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 127-132. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (48)). – ISSN 2524-0609
1022106
  Писєва В. Особливості використання промислового зразка для лікарських засобів // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Мироненко Н.М., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (102). – С. 22-28. – ISSN 2308-0361
1022107
  Волянська Я.Б. Особливості використання регуляторів різних типів у системах керування електрорухом спеціальних плавальних заходів / Я.Б. Волянська, С.М. Волянський // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 3 (104), ч. 1. – С. 14-19 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1995-0519
1022108
  Зозуля Д. Особливості використання середовища Tinkercad при вивченні мікроелектроніки // Наука. Освіта. Молодь : матеріали XIV Всеукр. наук. конф. студентів та молодих науковців (Умань, 28 квіт. 2021 р.) ; [у 2 ч.] / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, Рада молодих науковців [та ін. ; редкол.: А.М. Гедзик та ін. ; голов. ред. О.І. Безлюдний]. – Умань : Візаві, 2021. – Ч. 1. – С. 147-150
1022109
  Василенко В.Ю. Особливості використання технологій WEB 2.0 як основного інструменту іміджевих соціокомунікаційних технологій ЗВО // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська В.В. – Київ, 2022. – № 1. – С. 62-71. – ISSN 2409-9805
1022110
  Ковальчук П.В. Особливості використання тренінгів у фізкультурно-оздоровчій діяльності здобувачів вищої освіти / П.В. Ковальчук, Д.В. Подейко // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – Вип. 2 (12). – С. 138-141. – ISSN 2313-0431
1022111
  Комарова І.С. Особливості використання художніх відеофільмів для навчання іншомовного спілкування студентів вузів // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13, т. 1 (137). – С. 395-399
1022112
  Тарнавська А.І. Особливості використання штучного освітлення глядацьких залів / А.І. Тарнавська, О.Г. Єрещенко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 415-420 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-3455
1022113
  Прокопенко О.В. Особливості використання ядерно-фізичних методів при досліженні речових доказів у кримінальному судочинстві // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 201-203
1022114
  Дембіцький С.С. Особливості вимірювання особистісного та соціального благополуччя в Європейському соціальному дослідженні // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Бакіров В.С., Балакірєва О.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (67). – С. 19-34. – ISSN 1681-116Х
1022115
  Резнік О. Особливості вимірювання популістських орієнтацій громадян у соціальних науках / О. Резнік, О. Козловський // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2, квітень - червень. – С. 40-58. – ISSN 1563-3713
1022116
  Шикор І. Особливості вираження емотивності у романі Джоджо Мойєс "Срібна затока" // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; [редкол.: О.А. Бігун, Я.Т. Билиця, Я.В. Бистров та ін.]. – Івано-Франківськ : Кушнір Г.М., 2021. – С. 97-100. – ISBN 978-617-7926-22-0
1022117
  Суятинова К. Особливості вираженя проблеми національної свободи у поемі І. Франка "Мойсей" та статті У. Самчука "Нарід чи чернь?" // Літературознавчі студії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відповід. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 18. – С. 139-142
1022118
  Лук"яненко І.В. Особливості виробництва двошарових виливків із модифікованих у ливарній формі чавунів : автореф. дис. … канд. техн. наук. : 05.16.04 / Лук"яненко Іван Віталійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 21 назва
1022119
  Сухенко Ю.Г. Особливості виробництва дизельного біопалива з жировмісних відходів ресторанів / Ю.Г. Сухенко, В.Ю. Сухенко, М.М. Муштрук // Новітні технології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Приватний вищ. навч. заклад "Університет новітніх технологій". – Київ, 2016. – Вип. № 1 (1). – С. 52-58 : рис., табл. – Бібліогр.:11 назв. – ISBN 2524-0102. – ISSN 2524-0102
1022120
  Ткаченко М. Особливості виробничої прози в українській радянській літературі: повість Дмитра Бузька "Домни" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6 (720). – С. 66-81. – ISSN 0236-1477


  У статті висвітлено специфіку виробничої прози в українській радянській літературі 30-х років. З’ясовано основні формальні та змістові ознаки виробничих жанрів, простежено їх рецепцію в критиці. На основі аналізу повісті Дмитра Бузька «Домни» розкрито ...
1022121
  Можарівська І.А. Особливості вирощування Silphium perfoliatum L.в умовах радіоактивного забруднення Полісся України // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред.: О.І. Фурдичко. – Київ, 2016. – № 4. – С. 153-158 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-4893
1022122
  Вдовенко С.А. Особливості вирощування селери у відкритому грунті розсадним способом // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т. – Вінниця, 2015. – № 2. – С. 61-68 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2476626
1022123
  Кисіль Н.Р. Особливості вищої освіти в Чехії та в Україні: сучасний досвід // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – C. 22-26. – ISSN 2411-1317
1022124
  Столярчук Л.Б. Особливості вищої правової освіти в Канаді // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Матвієнко О.В., Євтух М.Б., Михайличенко О.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 54. – С. 58-62. – ISSN 2411-5983
1022125
  Бортнікова О.Г. Особливості вияву депресивних станів у різних вікових груп / О.Г. Бортнікова, І.М. Охріменко, І.С. Тодорова // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2021. – Вип. 1 (11). – С. 163-172. – ISSN 2617-4162
1022126
  Мірошниченко М.М. Особливості відбору проб грунту за локального внесення мінеральних добрив / М.М. Мірошниченко, Є.Ю. Гладкіх, А.В. Ревтьє // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред.: О.І. Фурдичко. – Київ, 2016. – № 4. – С. 75-80 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-4893
1022127
  Добіжа В.В. Особливості відносин ДПУ УСРР із православною церквою на Поділлі / В.В. Добіжа, О.В. Колесник // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 131-144. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 78). – ISSN 1563-3349
1022128
  Максименко І.Я. Особливості відображення в обліку операцій з ліквідації основних засобів в управлінні підприємством / І.Я. Максименко, О.І. Філатова // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 19, жовтень. – C. 37-40. – ISSN 2306-6814
1022129
  Чорненька Ю. Особливості відтворення епітета, метафори та порівняння у перекладі роману Одрі Ніффенеггер "Дружина мандрівника в часі" // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; [редкол.: О.А. Бігун, Я.Т. Билиця, Я.В. Бистров та ін.]. – Івано-Франківськ : Кушнір Г.М., 2021. – С. 141-143. – ISBN 978-617-7926-22-0
1022130
  Бугрим А.В. Особливості відтворення ідіостилю Ф.С. Фіцджеральда в українських перекладах / А.В. Бугрим, К.В. Вороніна // In Statu Nascendi : актуальні проблеми перекладознавства : збірник студентських статей / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. перекладознавства ім. Миколи Лукаша ; відп. ред. О.В. Ребрій ; редкол.: Мартинюк А.П., Ольховська А.С., Фролова І.Є. [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 20. – С. 20-26. – ISBN 978-966-285-638-5
1022131
  Медведєва А.О. Особливості відтворення мовлення персонажів із розумовими вадами // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – С. 20-23. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; Т. 2, № 5). – ISSN 2312-6353
1022132
  Чеботарьова А. Особливості відтворення семіокодів в трагедіях В. Шекспіра (на прикладі перекладів п"єси "Ромео та Джульєтта") // Філологія початку XXI сторіччя : традиції та новаторство : зб. наук. праць молодих учених / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за ред. Г.А. Александрової, Г.А. Черненко]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 60-61. – (Бібліотека Інституту філології)
1022133
  Кириченко Т.М. Особливості відшкодування моральної шкоди в трудовому праві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Кириченко Тамара Марківна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
1022134
  Остапчук А. Особливості візії Італії в поезії Оскара Вайлда // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 229-236
1022135
  Решетченко С.І. Особливості вітрового режиму на території Донецької області / С.І. Решетченко, А.С. Удовиченко // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 22. – С. 116-120 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2075-1893
1022136
  Булат В.В. Особливості влаштування фундаментів малоповерхових будинків, зведених за "канадською" технологією будівництва / В.В. Булат, М.М. Корзаченко // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління : електронний збірник наукових праць / Чернігівський, інститут економіки і управління державний. – Чернігів, 2012. – С. 87-91 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія 2 : Техніка і природа ; Вип. 1 (3)). – ISSN 2223-1633
1022137
  Сергєєва Л.Н. Особливості внутрішніх ризиків ВНЗ із точки зору управління / Л.Н. Сергєєва, А.А. Єлесіна // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький, національний університет. – Запоріжжя, 2012. – С. 140-147. – (Економічні науки ; № 3 (15))
1022138
  Пітулей В.В. Особливості впливу дистанційного навчання на психіку студента та викладача // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2021. – C. 64-68. – (Серія "Психологія" ; вип. 12). – ISSN 2415-7384
1022139
  Сліпчишин Л. Особливості впровадження STEAM підходу у вищу освіту / Л. Сліпчишин, О. Стечкевич // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2022. – № 2 (200), лютий. – С. 17-22. – ISSN 2308-4634
1022140
  Гуменюк М.М. Особливості впровадження антикризового контролінгу як інструмента запобігання банкрутству підприємства / М.М. Гуменюк, О.В. Мельничук // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Губенко В.І. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – № 4 (37). – С. 79-85. – ISSN 2308-1988
1022141
  Загорулько Д.І. Особливості впровадження гейміфікації в медіа // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 52-56. – (Серія "Соціальні комунікації" ; вип. 11). – ISSN 2078-2551
1022142
  Кива Л. Особливості впровадження дистанційного навчання ВНЗ / Л. Кива, В. Пилипенко, О. Сипченко // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4 (84). – С. 45-57. – ISSN 2077-1827


  "У статті висвітлено проблему впровадження дистанційного навчання у ВНЗ".
1022143
  Янкова Т Особливості впровадження методології WCM в умовах підприємств України / Т Янкова, , Ю.В. Слива // Новітні технології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Приватний вищ. навч. заклад "Університет новітніх технологій". – Київ, 2016. – Вип. № 2 (2). – С. 34-37 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2524-0102
1022144
  Зміївський Г. Особливості впровадження мультимедійних технологій у військову освіту / Г. Зміївський, В. Горбунов // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2021. – № 4 (106). – С. 36-39. – ISSN 1562-529Х
1022145
   Особливості впровадження процесу комерціалізації результатів наукових досліджень у закладах вищої медичної освіти / І.М. Кліщ, М.І. Марущак, І.Я. Криницька, Г.Г. Габор // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 4 (80). – С. 48-51. – ISSN 1681-2751
1022146
  Заболотна Ю.А. Особливості впровадження судово-правової реформи // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 294-296. – ISBN 978-617-7096-97-8
1022147
  Миколайчук Р. Особливості впровадження технологій дистанційного навчання у вищих військових навчальних закладах // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – C. 142-149
1022148
  Лоджук М.Т. Особливості впровадження юридичних клінік у навчальну програму підготовки студентів-правників // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одес. нац. юрид. акад." ; редкол.: В.В. Завальнюк, М.В. Афанасьєва, С.С. Андрейченко [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 76. – C. 112-120. – ISSN 2309-818X


  Останніми роками помітно зростає роль юридичних клінік при вищих навчальних закладах України, які стали унікальними базами для практичного навчання, проведення навчальної та інших видів практики студентів, де вони під контролем професійних кураторів ...
1022149
  Цюра В.В. Особливості встановлення сервітуту за рішенням суду // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 172-174
1022150
  Андрущенко Т.С. Особливості встановлення та оцінки нотаріусом доказів в процесі посвідчення аліментного договору // Правова наукова школа Фурси С.Я. : 55 років / [упоряд. к.ю.н., проф. Фурса Є.І., асп. Нікітюк О.М.]. – Київ : Алерта, 2016. – С. 271-276. – ISBN 978-617-566-402-5
1022151
  Зорочкіна Т. Особливості вступу та навчання в закладах вищої освіти Великої Британії // Педагогічний часопис Волині : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Лякішева А.В., Кузава І.Б., Влосінський М. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 3 (10). – С. 20-25. – ISSN 2415-8143
1022152
   Особливості вступу, навчання та оцінювання в карантинний період // Світ. – Київ, 2020. – Червень (№ 15/16). – С. 2
1022153
  Пермінова А.В. Особливості входження американської поезії в українську літературну полісистему // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 4 (158). – С. 338-343
1022154
  Пермінова А.В. Особливості входження американської поезії в українську літературну полісистему // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 4 (166). – С. 555-561
1022155
   Особливості генерації коливань напруги структурою "Кремній з діелектричною ізоляцією" / С.П. Павлюк, В.І. Григорук, Л.В. Іщук, В.М. Телега, В.Г. Ковток, Є.О. Вакуляк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016


  Від"ємну диференціальну провідність пов"язують з нестійкістю однорідного стаціонарного стану відносно просторових флуктуацій електричного поля і концентрації носїів, що призводить до просторово неоднорідних розподілів густини струму або поля. Коливання ...
1022156
  Остроух В.І. Особливості геоінформаційного аналізу і картографічного моделювання змін хімічного складу підземних вод / В.І. Остроух, О.А. Остроух // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (20). – С. 39-50
1022157
  Папакін Г.В. Особливості герменевтичного аналізу джерел з історії ОУН і УПА // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. архіографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Сум. держ. ун. ; Держ. архів Сумської обл. ; редкол.: Сохань П.С., Боряк Г.В., Брехуненко В.А. [та ін.]. – Суми, 2011. – № 12/13. – C. 7-19. – ISSN 2227-183Х
1022158
  Кисленко Р.В. Особливості гібридних політичних режимів посткомуністичного простору // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 125 (№ 10). – C. 372-377. – ISSN 2076-1554
1022159
  Малюта К.О. Особливості гносеологічної проблематики в ісмаїлітській філософії // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голв. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 84 (№ 5). – С. 278-281. – ISSN 2076-1554
1022160
  Матвіїшина Ж.М. Особливості голоценового педогенезу поселення доби ранньої бронзи неподалік с. Мальчівці (Барський район Вінниччини) / Ж.М. Матвіїшина, О.Г. Пархоменко // Фізична географія та геоморфологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: О.М. Адаменко, Д. Верес, М.Д. Гродзинський [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1/2 (99/100). – С. 26-36. – ISSN 0868-6939
1022161
   Особливості гострих стресових реакцій дитини з різним рівнем травматичного досвіду війни / Д. Похілько, А. Кибкало, Ю. Костюченко, Ю. Горюн // Проблеми екстремальної та кризової психології : науковий журнал / Нац. ун-т цивіл. захисту України ; редкол.: Н.В. Оніщенко, О.В. Тімченко, Alexis Lorenzo Ruiz [та ін.]. – Харків, 2022. – № 1 (3). – С. 97-108. – ISSN 2786-5541
1022162
  Сидоренко Н.С. Особливості громадського контролю у сфері публічної служби в умовах її реформування в Україні // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцев А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 4 (49). – С. 234-240
1022163
  Крилова О.В. Особливості грошово-кредитної політики Національного банку України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 23, грудень. – С. 23-26. – ISSN 2306-6814
1022164
  Кухарук К.С. Особливості грунтозахисного картографування Молдови із застосуванням комп"ютерних технологій / К.С. Кухарук, Ю.Х. Корман // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 21. – С. 42-44. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2075-1893
1022165
  Савеко М.Є. Особливості дезактивації техніки на стаціонарних пунктах спеціальної обробки // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 4, квітень. – С. 28-30 : рис., табл.
1022166
  Кухта В. Особливості демократичного транзиту країн тропічної Африки // Україна і Центральна Європа: історія, політика, культура : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. "Формат розвитку відносин України та країн Центральної Європи у контексті впливу гібридної війни, виборчих процесів, прав нац. меншин та пандемії COVID-19", м. Ужгород, 24 верес. 2021 р. / Департамент освіти і науки, молоді та спорту Закарпат. ОДА, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Ф-т суспіл. наук, Ф-т міжнар. екон. відносин [та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2021. – С. 148-149. – ISBN 978-617-8046-15-6
1022167
  Когут А.А. Особливості депортації українського населення під час операції "Запад" (за документими ГДА СБУ) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Когут Андрій Андрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 316 арк. – Додатки: 231-316 арк. – Бібліогр.: 182-230 арк.
1022168
  Когут А.А. Особливості депортації українського населення під час операції "Запад" (за документими ГДА СБУ) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Когут Андрій Андрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1022169
  Демедюк Ю.Г. Особливості державно-церковних взаємин на півдні України у 1991-2010 рр. // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 40. – С. 126-138. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1022170
  Рижикова Н.І. Особливості державного регулювання інноваційно-орієнтованого інвестиційного бізнесу в Україні // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2019. – Вип. 202. – С. 73-83. – (Економічні науки)
1022171
  Мельник І.М. Особливості державного регулювання процесів соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 12 : Суспільні настрої як фактор динаміки антикорупційних формальних правил. – С. 78-83. – ISSN 2222-4459
1022172
  Целуйко О.І. Особливості державного регулювання фінансової безпеки, як фактора забезпечення національних інтересів держави // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9, травень. – С. 143-146. – ISSN 2306-6814
1022173
  Куркіна В. Особливості державного та гарантованого державою боргу України (станом на 31 травня 2010) // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 114-115
1022174
  Ткаченко Н.М. Особливості державного управління в сфері судово-експертної діяльності (на прикладі міністерства юстиції України) // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України ; Харків. н.-д. ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: О.М. Клюєв, В.Ю. Шепітько, Е.Б. Сімакова-Єфремян [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 20, ювілейний. – С. 121-138. – ISSN 1993-0917
1022175
  Зигрій О. Особливості державного управління використанням земель сільськогосподарського призначення в Україні / О. Зигрій, В. Малиновський // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2018. – Вип. 1 (13). – С. 130-134. – ISSN 2524-0129
1022176
  Кірдан О.Л. Особливості державного управління вищими навчальними закладами у 1863-1884 рр. (на прикладі Харківського, Київського та Новоросійського університетів) // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2014. – С. 49-54. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 23 (33))
1022177
  Костик Є.П. Особливості державного управління кооперативними та приватними формами видавничої діяльності населення в умовах НЕПу (теоретичний аспект до вивчення проблем економічної історії) // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2022. – Вип. 52. – С. 97-113. – ISSN 2306-546X
1022178
  Палюх В.В. Особливості державного управління науково-дослідницькою діяльністю студентів університету в сучасних соціокультурних умовах // Вісник Національного університету цивільного захисту України : збірник наукових праць / Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2018. – С. 296-302. – (Державне управління ; вип. 2 (9)). – ISSN 2414-5858


  Проаналізовано особливості державного управління діяльності студентів університету в сучасних соціокультурних умовах. Зокрема, досліджено загальну проблему соціального управління. Виділено напрями дослідження проблеми соціального управління. ...
1022179
  Гречко О.Ю. Особливості державної міграційної політики сучасної України : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Гречко Оксана Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 193 арк. – Додатки: арк. 191-193. – Бібліогр.: арк. 171-190
1022180
   Особливості дешифрування рослинних угрупувань національного природного парку "Слобожанський" із застосуванням супутникових даних / О.С. Третьяков, О.В. Бодня, М.О. Балинська, А.П. Біатов, О.О. Волковая // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 21. – С. 73-79 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2075-1893
1022181
   Особливості дизайну сучасного дитячого ігрового простору / О.І. Сідорова, Сідорова, М.-Ю.А, А.С. Євтушенко // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. Трошкіна О.А. – Київ, 2017. – Вип. № 2 (18). – С. 132-140 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 978-966-929-446-3
1022182
  Решетченко С. Особливості динаміки атмосферних явищ на території Харківської області / С. Решетченко, М. Христосов // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; В.А. Пересадько, О.О. Жемеров, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 26. – С. 61-66 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2075-1893
1022183
  Вовк І.В. Особливості динаміки звукового поля при взаємодії точкових вихорів / І.В. Вовк, Т.П. Коновалюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 98-101. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  У рамках моделі точкових вихорів та акустичної аналогії Лайтхіла виконано чисельні розрахунки та аналіз звукових полів, що генеруються трьома точковими вихорями в необмеженій ідеальній рідині при прямій та обмінній взаємодіях. Встановлено ...
1022184
  Сенюта І.Я. Особливості динаміки медичних правовідносин в умовах воєнного стану: окремі аспекти // Медичне право : науково-практичний журнал / ЛОБФ "Медицина і право" ; голов. ред. І.Я. Сенюта ; редкол: Терешко Х.Я., Арда Берна ., Батигіна О.М. [та ін.]. – Львів, 2022. – № 1 (29). – С. 26-36. – ISSN 2072-084X
1022185
  Харчук О.О. Особливості дипломатичних відносин 1917 - 1921 рр. // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 45
1022186
  Афанасьєва О. Особливості дистанційного викладання технічних дисциплін / О. Афанасьєва, Н. Лалазарова, С. Гончарова // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2021. – № 3 (105). – С. 29-32. – ISSN 1562-529Х
1022187
   Особливості дистанційного навчання в рамках післядипломної підготовки лікарів з медицини невідкладних станів / А.О. Волосовець, Б.І. Слонецький, І.С. Зозуля, В.І. Боброва, О.В. Іващенко, І.В. Вербицький, О.Г. Крамарева, Д.С. Савченко // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Терноп. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2020. – № 3 (88). – С. 5-8. – ISSN 1681-2751
1022188
  Кітура О.Є. Особливості дистанційного навчання лікарів-інтернів з фаху "Медицина невідкладних станів" / О.Є. Кітура, Г.В. Невойт, Т.В. Настрога // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Укр. мед. стоматологічна акад. ; редкол.: Ждан В.М., Білаш С.М., Безкоровайна І.М. [та ін.]. – Полтава, 2020. – Т. 20, вип. 4 (72). – С. 180-184. – ISSN 2077-1096
1022189
   Особливості дистанційного навчання студентів в умовах пандемії COVID-19 (за результатами анкетування) / Н.О. Теренда, О.А. Теренда, М.І. Горішний, Н.Я. Панчишин // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Терноп. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2020. – № 4 (89). – С. 57-60. – ISSN 1681-2751
1022190
  Гаргула Т.І. Особливості дистанційного навчання у медичних ЗВО в умовах пандемії // Проблеми безперервної медичної освіти та науки : щоквартальний науково-практичний журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; О.М. Корж, О.П. Волосовець, Ю.В. Вороненко [та ін.]. – Харків, 2021. – № 1 [41]. – С. 5-9. – ISSN 2308-3220
1022191
  Грабовська Т.І. Особливості дистанційного навчання у післядипломній педагогічній освіті Закарпаття / Т.І. Грабовська, О.В. Грабовський // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 154-159. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (46), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
1022192
  Гончаренко В. Особливості дисциплінарної відповідальності адвоката іноземної держави в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  З урахуванням особливостей правового становища адвоката іноземної держави, який здійснюють професійну діяльність в Україні, визначаються підстави і порядок притягнення його до дисциплінарної відповідальності. С учётом особенностей правового положения ...
1022193
  Дорофеєва Л.М. Особливості дисциплінарної відповідальності посадових осіб митних органів // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 173-177. – ISBN 978-617-7404-86-5
1022194
  Чубрей О. Особливості дифенцеренції освітніх можливостей учнів // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 1. – С. 219-220. – ISBN 978-617-7069-36-1
1022195
  Баранник А.В. Особливості диференціації і властивостей грунтів Свидовецького та Чорногірського масивів Українських Карпат / А.В. Баранник, С.П. Позняк // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 3 (87). – С. 101-108. – ISSN 0868-6939
1022196
  Маюра Н.А. Особливості діагностики та лікування хворих на жовчно-кам"яну хворобу в поєднанні з синдромом Фітц-Х"ю-Куртіса : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / Маюра Назія Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 10 назв
1022197
  Кваша О.М. Особливості діагностики та хірургічного лікування хворих з простими кістами та кістозними утвореннями нирок : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.06 / Кваша Олександр Миколайович ; Держ. установа "Ін-т урології Нац. акад. мед. наук України". – Київ, 2020. – 22 с. – Бібліогр.: 14 назв
1022198
  Зіненко О.А. Особливості діалектизмів німецької мови // Політ. Сучасні проблеми науки : гуманітарні науки : тези доп. XVIII Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (3-6 квіт. 2018 р.) : [у 2 т.] / Нац. авіац. ун-т (Україна) ; Пол.-укр. дослід. ін-т (Польща) ; Міжнар. ун-т логістики і трансп. міста Вроцлав (Польща) [та ін. голов. ред.: В.М. Ісаєнко ; члени редкол.: О.М. Акмалдінова та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – Т. 2 : / [голов. ред.: В.М. Ісаєнко ; чл. редкол.: О.М. Акмалдінова та ін.]. – С. 208-210
1022199
  Асєєва Ю. Особливості діджиталізації навчально-педагогічного процесу у закладах вищої освіти / Ю. Асєєва, А. Кузнецова, В. Грачковська // Перспективні напрями розвитку наукової думки в ХХІ столітті : зб. наук. праць за матеріалами IV Міжнар. наук.-практ. конф. та Всеукр. студент. наук.-практ. конф. "Проблеми інтеграції вітчизняної освіти та науки у міжнародний простір" : 20 трав. 2022 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом" ; Одес. ін-т ; Держ. установа "Ін-т ринку і економіко-екол. дослідж. НАН України" [та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2022. – С. 15-18. – ISBN 978-617-7768-34-9
1022200
  Польщиков В.В. Особливості дій злочинця щодо приховування вбивств // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2017. – С. 218-224. – (Серія: Право ; вип. 14). – ISSN 2226-3047
1022201
  Чумак В.В. Особливості діяльності митних органів щодо протидії контрабанді // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2020. – Вип. 3 (91). – С. 320-328. – ISSN 2524-0323
1022202
   Особливості діяльності місцевих органів публічного управління в умовах переформатування владних повноважень : колект. монографія / [М.П. Бутко, О.В. Попело, В.А. Жовток та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф., засл. економіста України М.П. Бутка ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Чернігів. політехніка". – Чернігів : Чернігівська політехніка, 2020. – 349, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в змісті. - Текст укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7932-05-4
1022203
  Стойко О.М. Особливості діяльності місцевого самоврядування в умовах воєнного стану в Україні / О.М. Стойко, А.І. Некряч, Є.О. Кончаковський // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Г.П. Тимченко, О.В. Скрипнюк [та ін.]. – Київ, 2022. – С. 154-167. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 91). – ISSN 1563-3349
1022204
  Ворона Л.І. Особливості діяльності обласних закладів позашкільної освіти України (Полтавська, Кіровоградська, Сумська області) : монографія / Ворона Лариса Іванівна ; за наук. ред. Віталія Семеновича Курила. – Київ : АртЕк, 2022. – 330, [4] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 241-277. – ISBN 978-617-8043-44-5
1022205
  Лебідь О.В. Особливості діяльності офшорних зон та їх роль у системі світових фінансових центрів / О.В. Лебідь, В.О. Гаркуша // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 11 (502) : Заходи з попередження маніпулювання суспільними настроями. – С. 290-296. – ISSN 2222-4459
1022206
  Фокіна Т.Ю. Особливості діяльності регіональних товариств культурно-освітньої громадської організації "Просвіта" // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 254-258. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
1022207
  Левченко А. Особливості діяльності саморегулівних організацій в механізмі захисту дітей від негативного впливу реклами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 20-24. – (Юридичні науки ; вип. 3 (110)). – ISSN 1728-3817


  Дослідження має на меті визначити роль органів саморегулювання при здійсненні контролю за рекламною діяльністю і в захисті дитини від негативного інформаційного впливу реклами, а також оцінити поточний стан саморегулювання в цій сфері в Україні та ...
1022208
  Приліпко С.М. Особливості діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів у сфері житлово-комунального господарства // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцева А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 1 (54). – С. 260-267
1022209
  Вашуленко О.П. Особливості добору системи вправ у підручнику з геометрії для ліцею на рівні стандарту / О.П. Вашуленко, Е.Г. Сердюк // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 21. – C. 73-82. – ISBN 978-966-544-404-5
1022210
   Особливості договорів про попереднє узгодження ціноутворення як інструменту взаємодії платника податків з контролюючим органом / [Л.Д.Тимченко, П.О. Селезень, М.В. Кармаліта, Д.М. Стародуб] ; за заг. ред. Л.Д. Тимченка ; Ун-т держ. фіскал. служби України, НДІ фіскал. політики. – Київ : Алерта, 2017. – 70, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 65-70. – ISBN 978-617-566-472-8
1022211
  Смаглюк Л.В. Особливості додипломного дистанційного навчання з фаху "ортодонтія" / Л.В. Смаглюк, А.М. Білоус, А.Є. Карасюнок // Проблеми безперервної медичної освіти та науки : щоквартальний науково-практичний журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; О.М. Корж, О.П. Волосовець, Ю.В. Вороненко [та ін.]. – Харків, 2021. – № 1 [41]. – С. 29-32. – ISSN 2308-3220
1022212
  Білоус І.М. Особливості доказування злочинних діянь з ознаками корупції // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2017. – C. 82-87. – (Серія: Право ; вип. 13). – ISSN 2226-2830
1022213
  Єрошкін М.В. Особливості доказування у кримінальних провадженнях про насильницьке зникнення : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Єрошкін Микола Володимирович ; М-во внутр. справ України, Донецьк. юрид. ін-т МВС України. – Маріуполь, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1022214
  Самбор М.А. Особливості документування адміністративного правопорушення у сфері порушення правил карантину людей // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Волошин Ю.О., Оніщук М.В., Батлер В.Е. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (32). – С. 60-74. – ISSN 2707-6849
1022215
  Денисенко Г.В. Особливості допиту нотаріуса в якості свідка в кримінальному провадженні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 259-262. – ISSN 2219-5521
1022216
  Жихарев О. Особливості дослідження експертом промислових зразків з урахуванням змін до законодавства // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (114). – С. 32-41. – ISSN 2308-0361
1022217
  Войцеховська Т. Особливості дослідження козацьких літописів у історіографії ХІХ - початку ХХ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 5-8. – (Історія ; вип. 4 (143)). – ISSN 1728-3817


  Яскравими представниками вітчизняного історіописання ХVІІ-ХVІІІ ст. є так звані козацькі літописи. Ці пам"ятки, написані козацькою верхівкою Гетьманщини, служать прекрасним джерелом для дослідження історичної та суспільно-політичної думки доби ...
1022218
  Пушина Н.Л. Особливості досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених у сфері господарської діяльності із використанням сучасних комп"ютерних технологій : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. / Пушина Наталія Львівна ; М-во освіти і накуи України, ПВНЗ "Європейський ун-т". – Київ, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 10 назв
1022219
  Гребень О.С. Особливості евтрофікації водоймищ елементами агрохімічних добрив / О.С. Гребень, О.М. Трофимчук // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2018. – вип. 4 (28), жовтень - грудень 2018 р. – С. 65-70 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2411-4049
1022220
  Даценко Л. Особливості екологічного картографування території для навчальних цілей / Л. Даценко, Ю. Ніжинська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 12-15. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (39)). – ISSN 1728-3817


  Представлено інформацію про основні принципи та правила екологічного картографування території. Розкрито відмінність створення таких карт для використання в навчальних цілях. Екологічна карта - це картографічна модель екологічних станів ландшафтних ...
1022221
  Денисенко М.П. Особливості економічного розвитку готельно-ресторанного бізнесу / М.П. Денисенко, О.Ю. Будякова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 10, жовтень. – С. 19-23 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6806
1022222
  Жданюк Л.О. Особливості емоційного ставлення до навчання у студентів з різними типами емоційних профілів, рівнями навчальної мотивації та гендерними ознаками // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2018. – С. 14-21. – (Серія "Психологія" ; вип. 6). – ISSN 2415-7384
1022223
  Шутак Л. Особливості епістолярної спадщини Т.Г. Шевченкa / Л. Шутак, Г. Навчук // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; редкол.: Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей [та ін.]. – Чернівці ; Сучава, 2018. – № 1 (17). – С. 84-88. – ISSN 2311-9896
1022224
  Шевченко С.Л. Особливості етичних поглядів К. Ранера на проблему трансформації християнських цінностей в нових культурних умовах // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 57. – С. 52-61


  Розглянуто ключові моменти зв"язку трансцендентального томізму К. Ранера з філософією екзистенціалізму. Проаналізовано концептуальні положення його етики в контексті сучасної трансформації ціннісних основ християнства. Ключові слова: цінності, людське ...
1022225
  Матвієнко А.С. Особливості європейських реформ територіальної організації влади // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 74. – С. 201-208


  Встановлено причини сучасних реформ територіальної організації влади у країнах Європи, зокрема такі як поступова відмова від концепції держави загального добробуту, зростання незадоволення громадян діяльністю органів публічної влади тощо. Визначено ...
1022226
  Бобровник Т.Д. Особливості життєдіяльності особистості в соціокультурних умовах пандемічного періоду // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (8). – С. 70-72. – ISSN 2616-9967
1022227
  Плахотнікова Л.О. Особливості забезпечення інвестиційної привабливості підприємства / Л.О. Плахотнікова, Т.М. Булах // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (92). – С. 26-33 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2519-1853
1022228
  Гончар С.Ф. Особливості забезпечення кібербезпеки об"єктів критичної інфраструктури // Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; редкол.: В.В. Мохор, В.М. Білецький, Б.В. Дурняк [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 80. – С. 27-32. – ISSN 2309-7647
1022229
  Коломоєць Т.О. Особливості забезпечення національної безпеки України шляхом здійснення розвідувальної діяльності: історичний досвід Запорозької Січі / Т.О. Коломоєць, М.С. Жуков // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – C. 7-12. – (Юридичні науки ; № 1)
1022230
  Стецюк В.В. Особливості забезпечення оптимальних умов праці інженера-програміста // Якість і безпека. Сучасні реалії : матеріали наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2018 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Вінниц. мед. коледж ім. Данили Заболотного ; [редкол.: О.В. Кобилянський, І.М. Кобилянська, М.А. Томчук]. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 82-84. – ISBN 978-966-641-732-2
1022231
  Короткова Ю.М. Особливості забезпечення післядипломної педагогічної освіти учителів-філологів у Греції та Республіці Кіпр наприкінці XX - початку XXI століття // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Матвієнко О.В., Євтух М.Б., Михайличенко О.В. [та ін. – Київ, 2016. – № 53. – С. 17-21. – ISSN 2411-5983
1022232
  Лєзін Є. Особливості забезпечення показань свідків у цивільному процесі України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 2 (264). – С. 24-34. – ISSN 2307-8049
1022233
  Скок Л.В. Особливості забезпечення та реалізації судом і нотаріусом спадкових прав у Німеччині // Цивілістична процесуальна думка : зб. наук. статей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотар. та виконав. процесу і адвокатури, Центр прав. дослідж. Фурси ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. С.Я. Фурси. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2012. – С 478-484. – ISBN 978-966-437-304-0
1022234
  Постригач Н.О. Особливості забезпечення якості педагогічної освіти в країнах ЄС // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 23-24 квіт. 2020 р. : до 90-тої річниці каф. педагогіки Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – Т. 1. – С. 155-158. – ISBN 978-966-698-290-5
1022235
  Пілюков Ю. Особливості завдань планових та позапланових ревізій і перевірок. Використання їх результатів у кримінальних провадженнях // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 3 (23). – С. 171-176. – ISSN 2524-0129
1022236
  Білявська А.Ю. Особливості загальноекономічних передумов сучасних внутрішніх державних запозичень // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; Редкол.: І.Г. Ткачук, З.М. Криховецька, Е. Янтонь-Дроздовська [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 13, Т. 2. – С. 178-184. – ISSN 2313-8246
1022237
  Карпенко Ю. Особливості залучення студентів до наукової діяльності у вищих медичних навчальних закладах // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2018. – C. 266-272. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
1022238
  Федіна А.В. Особливості запровадження психологічного обстеження кандидата на посаду судді // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 56-57. – ISBN 978-617-7096-97-8
1022239
  Шульгін В. Особливості застосування військово-соціального законодавства: практика правотлумачення адміністративних судів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 64-75. – (Юридичні науки ; вип. 3 (114)). – ISSN 1728-3817
1022240
  Німенко М. Особливості застосування до неповнолітніх запобіжних заходів // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 388
1022241
  Тищенко О.І. Особливості застосування запобіжних заходів щодо осіб, які страждають на психічні розлади: національний вимір / О.І. Тищенко, І.А. Тітко // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2020. – Т. 27, № 1. – С. 241-260. – ISSN 1993-0909
1022242
  Козубенко К.В. Особливості застосування інтерактивних технологій кооперативного навчання // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 277. – C. 123-129. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
1022243
  Тарасенкова Н.А. Особливості застосування інтерактивних технологій на уроках математики базової школи / Н.А. Тарасенкова, Ю.С. Оладенко // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; голов. редкол.:Н.А. Тарасенкова ; редкол.: І.А. Акуленко, М. Гарнер, Н.Б. Грицай [та ін.]. – Суми, 2020. – Вип. 1 (15). – С. 150-158. – ISSN 2519-2361
1022244
  Кравченко О.І. Особливості застосування інформаційних технологій у вищому навчальному закладі в Україні // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 53. – С. 202-209. – ISSN 2524-0056
1022245
  Блажівська Н.Є. Особливості застосування компенсації та реституції Європейським судом з прав людини з метою захисту права власності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 267-271. – ISSN 2219-5521
1022246
  Бездухов О.А. Особливості застосування кореляційного аналізу при еколого-геоморфологічному оцінюванні території (на прикладі Чернігівської області) / О.А. Бездухов, Ю.М. Філоненко // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 4 (88). – С. 45-50. – ISSN 0868-6939
1022247
  Кухта К.О. Особливості застосування кредит-ноти від нерезидента в Україні / К.О. Кухта, В.В. Джура // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 7, липень. – С. 114-118. – ISSN 2306-6806
1022248
  Дьяченко Н.К. Особливості застосування математичних методів та моделей в управлінні аграрними підприємствами // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9, травень. – С. 121-126 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6792
1022249
  Кононов О.А. Особливості застосування методик багатокритеріального вибору варіантів модернізації бортового обладнання літальних апаратів військового призначення / О.А. Кононов, В.Б. Єрко // Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації : щорічний наук.-теоретич. та наук.-практич. збірник наук. праць / Державний, науково-дослідний інститут авіації. – Київ, 2017. – Вип. № 13 (20). – С. 55-59
1022250
  Гончар Р.О. Особливості застосування протизасадних заходів під час здійснення маршу підрозділами і частинами Національної гвардії України // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Дробаха Г.А. ; редкол.: Телелим В.М., Городнов В.П., Єрмошин М.О.[та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (64). – С. 43-52. – ISSN 2078-7480
1022251
  Міщинська І.В. Особливості застосування соціально маркованої лексики в медіа дискурсі // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 2.1 (78.1), лютий 2020 р. – С. 56-59. – ISSN 2304-5809
1022252
  Гнатюк Л.Р. Особливості захисних споруд цивільної оборони Верони / Л.Р. Гнатюк, О.М. Лугова // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; редкол.: Гнатюк Л.Р., Абизов В.А., Абрамюк І.Г., Бармашина Л.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 18 : Дизайн архітектурного середовища. – С. 44-50. – ISSN 2415-8151
1022253
  Третьякова Ю.В. Особливості захисно-опановуючої поведінки у осіб з різним рівнем психологічного благополуччя / Ю.В. Третьякова, О.Л. Вакуленко // Psychological journal : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Kyiv ; Paris, 2020. – Vol. 6, iss. 8 (40). – С. 119-128. – ISSN 2414-0023
1022254
  Богатчук Д. Особливості захисту адвокатам прав та інтересів декількох підзахистних у одній кримінальній справі // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 371-372
1022255
  Авдєєва М.С. Особливості захисту архітектурного середовища від терористичних загроз у місті Києв (концептуальне проектування студентів-архітекторів / М.С. Авдєєва, Н.Ю. Авдєєва // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. Трошкіна О.А. – Київ, 2020. – Вип. № 1 (24). – С. 3-10. – ISBN 978-617-7890-11-8
1022256
  Хавронюк О.О. Особливості захисту прав на бази даних шляхом визнання правочину недійсним // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 203-206. – ISSN 2219-5521
1022257
  Теремцова Н.В. Особливості захисту суб"єктів фінансових правовідносин в Україні // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 249-251
1022258
  Гончаренко О.А. Особливості захисту честі, гідності та ділової репутації в мережі Інтернет: практичний аспект // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування ; редкол.: С.Г.Серьогіна, І.І. Бодрова, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 33. – С. 116-129. – ISSN 1993-0941
1022259
  Ширінбекова Світлана Особливості звітрювання фосфідів у речовині залізного метеорита Каалі / Ширінбекова Світлана, Андрєєв Олександр // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: О. Матковський, М. Павлунь, Є. Сливко [та ін.]. – Львів, 2018. – № 68, вип. 1. – С. 13-155. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2078-6220
1022260
  Поснова Т.В. Особливості здійснення бюджетно-податкової політики та шляхи її вдосконалення / Т.В. Поснова, С.Л. Циганкова // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3, лютий. – С. 71-75. – ISSN 2306-6814
1022261
  Гусонька Д.М. Особливості здійснення державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності на ринку аграрної продукції // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 22, листопад. – С. 47-52 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
1022262
  Цюра В.В. Особливості здійснення договірного представництва // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2018. – № 7, липень : Зміни в порядку ведення державного реєстру речових прав на нерухоме майно. – С. 34-39. – ISSN 2312-1831
1022263
  Семенюк І.Я. Особливості здійснення захисту українськими адвокатами у політичних процесах над членами УВО // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 36-40. – ISSN 2219-5521
1022264
  Нараєвський С.В. Особливості здійснення зовнішньоекономічної діяльності фармацевтичними підприємствами / С.В. Нараєвський, С.Г. Корольова // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9, травень. – С. 116-120 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
1022265
  Швидка Т.І. Особливості здійснення контролю за концентрацією в рамках світової економіки // Актуальні проблеми господарського права і господарського процесу : (матеріали круглого столу, м. Київ, 9 листоп. 2018 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок ; відп. за вип. В.С. Щербина]. – Київ : Ліра-К, 2018. – С. 184-187. – ISBN 978-617-7605-90-3
1022266
  Дорощук А.М. Особливості здійснення кримінального провадження щодо неповнолітніх // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 317-319. – ISBN 978-617-7096-97-8
1022267
  Барікова А. Особливості здійснення перетину кордону вантажів та іншого майна у прикордонному режимі господарської діяльності: аналіз судової практики // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – C. 246-247
1022268
  Абдуллаєва А.Є. Особливості здійснення стратегічного управління фінансовими ресурсами на вітчизняних підприємствах // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 188-191. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2307-5740
1022269
  Бурдін М.Ю. Особливості земельних відносин у Кримському ханстві (1449-1783 рр.) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2017. – № 4 (79). – С. 26-34. – ISSN 1999-5717
1022270
  Будник Ю.А. Особливості земельної правосуб"єктності громадян як учасників земельних відносин / Ю.А. Будник, А.А. Курмазенко // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 367-371. – ISBN 978-617-7404-86-5
1022271
  Чумаченко О.М. Особливості землеволодіння та правовий статус земель європейських країн // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (239). – С. 69-76. – ISSN 2522-1620
1022272
  Смольницька О. Особливості змалювання гуцульської синкретичної свідомості в рецепції Івана Фрака та Віри Вовк // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 2. – С. 212-224
1022273
  Смольницька О. Особливості змалювання народного католицизму в творчості Віри Вовк: компаративний аналіз українського та латиноамериканського магічного реалізму // Spheres of culture : journal of philology, history, social and media communication, political science, and cultural studies / Maria Curie-Sklodovska University in Lublin, Faculty of Humanities, Branch of Ukrainian Studies. – Lublin, 2014. – Vol. 8. – С. 252-258. – ISSN 2300-1062
1022274
  Заплетнюк О. Особливості змін у титулатурі фараона Ехнатона // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 28-32. – (Історія ; вип. 1 (136)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено дослідженню змін у царській титулатурі єгипетського фараона XVIII династії Аменхотепа IV (Ехнатона) з першого по дванадцятий рік його правління, які відображали релігійну спрямованість політики молодого царя та його місце в новоствореному ...
1022275
  Кашканова Н.Г. Особливості змісту договорів про застосування медико-біологічних експериментів на людях // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 166-172. – ISSN 2219-5521
1022276
  Мінаєва К. Особливості ЗНО з хімії. Як успішно підготуватися до іспиту й вдало його скласти // Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ : Видавничий дім "Перше вересня", 2021. – Листопад - грудень (№ 11/12) : Підготовка до ЗНО
1022277
  Кролівець Ю. Особливості зовнішньомовленнєвих операцій розповідного мовлення дітей старшого дошкільного віку // Psycholinguistics : collection of research papers / Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav ; ed. board: L.О. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Pereiaslav, 2022. – Vol. 31, iss. 1. – C. 63-91. – ISSN 2309-1797
1022278
   Особливості зростання іван-чаю вузьколистого (Epilobium angustifolium L.) у природних популяціях на території України / В.І. Волочай, В.Г. Десенко, О.І. Чабовська, Н.Б. Клімович, А.В. Козурак // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2021. – № 1. – С. 166-172 : табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2077-4893
1022279
   Особливості і зміст розвитку організацій з позициї прийняття ефективних управлінських рішень / Є.М. Рудніченко, Н.І. Гавловська, С.А. Омелянчук, І.В. Лісовський, С.Й. Ядуха // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 130-134. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 2307-5740
1022280
  Гірник А.М. Особливості і проблеми використання фрілістингу в психологічних дослідженнях // Всеукраїнська науково-практична конференція "Якісні дослідження в психології: проблеми та їх вирішення" : тези доп., 23-24 січ. 2022 р. / "Якісні дослідження в психології: проблеми та їх вирішення", всеукр. наук.-практ. конф. – Дніпро : Університет імені Альфреда Нобеля, 2022. – С. 13-18. – ISBN 978-966-434-530-6
1022281
  Богом"я В.І. Особливості ідентифікації геостаціонарних космічних об"єктів // Новітні технології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Приватний вищ. навч. заклад "Університет новітніх технологій". – Київ, 2016. – Вип. № 2 (2). – С. 88--93 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2524-0102
1022282
  Бойчук В. Особливості ідентифікації песимізму персонажа в тексті художнього твору (на матеріалі англійської мови) / В. Бойчук, Н. Єфремова // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ф-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Андрейчук Н.І., Бахов І.С. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 12. – С. 18-23. – ISSN 2410-0927
1022283
  Новіков М.В. Особливості імунного статусу і імунокорекції та прогнозування у хворих на хронічний абактеріальний простатит герпесвірусної етіології : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.06 / Новіков Михайло В"ячеславович ; Держ. установа "Ін-т урології НАМН України". – Київ, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1022284
   Особливості імунної відповіді організму піддослідних тварин на дію мийних засобів на основі аніонних поверхнево-активних речовин / О.М. Голіченков, Л.Є. Григоренко, С.В. Степанчук, В.І. Ляшенко // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (101). – С. 27-33 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-7477
1022285
  Горбаль Н.М. Особливості імунної відповіді у пацієнтів із системними захворюваннями сполучної тканини за умов реактивованої герпетичної інфекції першого типу та тактика їх ведення : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.08 / Горбаль Наталя Миронівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2021. – 21 с. – Бібліогр.: 8 назв
1022286
  Даниленко А.І. Особливості інвестиційної політики в реальному секторі економіки України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (305). – С. 24-47. – Бібліогр.: 55 назв. – ISSN 2305-7645
1022287
  Турман Н.О. Особливості ініціювання угоди про визнання винуватості // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 161-164. – ISBN 978-617-7096-97-8
1022288
  Ханін І.Г. Особливості інноваційної моделі економічного розвитку і зростаюча роль освіти в ній / І.Г. Ханін, В.С. Білозубенко, С.Є. Шаблій // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 9 (512) : Роль освіти в інноваційній моделі економічного розвитку. – C. 56-64. – ISSN 2222-4459
1022289
  Войчук А.Ю. Особливості інституту президентства в пострадянських президентських республіках // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 138-149. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 79). – ISSN 1563-3349
1022290
  Новікова І.Е. Особливості інституційного забезпечення активізації трансферу технологій в Україні у контексті імплементації європейського досвіду // Активізація технологічного трансферу у дослідницьких університетах: теорія та практика : монографія / І.Е. Новікова. – Кам"янець-Подільський : Зволейко Д.Г., 2019. – С. 302-319. – ISBN 978-617-620-309-4
1022291
  Кравчук Н. Особливості інституційного та правового регулювання ісламських ринків цінних паперів / Н. Кравчук, М. Вербіцька // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2018. – Вип. 3 (15). – С. 87-92. – ISSN 2524-0129
1022292
  Сергеєва А.О. Особливості інституціональної історії ГУАМ: зовнішньополітичний та діаспоральний дискурси // Внутрішні та зовнішні складові формування зовнішньої політики країни пострадянського простору : збірник наук. праць / НАН України, ДУ "Ін-т всесвітньої історії НАН України" ; [редкол.: А.Г. Бульвінський (заг. ред.) та ін.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2021. – С. 22-29. – ISBN 978-966-02-9738-8
1022293
  Яців С. Особливості інтенсифікації виробництва окремих видів продукції в сільськогосподарських підприємствах // Аграрна економіка : науковий журнал Львів. нац. аграр. ун-ту / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2017. – Т. 10, № 3/4. – С. 83-91 : табл. – Бібліогр.: с. 91. – ISSN 2313-3627
1022294
  Марлова А. Особливості інтернаціоналізації вищої освіти у сучасному суспільстві / А. Марлова, С. Лозинський, Л. Лозинська // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2020. – № 3/4 (182/183), серпень - вересень. – C. 35-39. – ISSN 2308-4634
1022295
  Скляренко Г. Особливості інтерпретації імпресіоністичних тенденцій в українському мистецтві // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (393), січень - березень. – С. 30-45. – ISSN 2664-4282
1022296
  Мельник І.О. Особливості інтерпретації концепту ВОЛЯ у проповідях А. Радивиловського // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2019. – Вип. 66


  У статті проаналізовано концепт "воля", його тлумачення у словниках та у проповідях А. Радивиловського, зіставлено особливості трактування цього концепту в творах А. Радивиловського та інших тогочасних авторів, розглянуто інтерпретацію поняття "свободи ...
1022297
  Верховод В.І. Особливості інтерпретації корупції та хабарництва в науковому та суспільному дискурсі сучасної України // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Т. 22, № 1. – C. 86-94. – ISSN 2077-1800
1022298
  Александров О.В. Особливості інформаційно-аналітичної діяльності в країнах ЄС // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцев А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 4 (49). – С. 191-197
1022299
  Булгаков В.П. Особливості інформаційно-комунікаційного забезпечення у процесі вивчення географії в загальноосвітній школі (методичні аспекти) / В.П. Булгаков, М.О. Баштова // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 20. – С. 17-25. – ISBN 978-966-544-404-5
1022300
  Ортинський В. Особливості інформаційного забезпечення оперативно-розшукового прогнозування у протидії злочинам у сфері обігу наркотичних засобів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 876. – С. 4-9. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
1022301
  Шевченко О.В. Особливості інформаційної безпеки в навчальних закладах США / О.В. Шевченко, Т.В. Амірханова // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2012. – Вип. 57 (№ 2). – С. 670-672. – ISSN 2076-1554
1022302
  Невинна Ю.П. Особливості іспанського меню та його переклад українською мовою // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2019. – Вип. 66


  Тапас як складовий елемент іспанського меню відносять до безеквівалентної лексики, що тільки ускладнює переклад таких одиниць. Реалія - одна з найскладніших одиниць для дослідження, адже такі одиниці належать до безеквіалентної лексики, екзотизмів, ...
1022303
  Ткачук Р.Ф. Особливості історико-літературного процесу кінця XVI - початку XVII ст. в Україні // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 22, т. 1 (196). – С. 214-226. – ISSN 2522-493Х
1022304
  Іншаков А. Особливості історичної лексики в повісті "Захар Беркут" І. Франка // Літературознавчі студії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відповід. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 18. – С. 183-186
1022305
  Лук"янов Д.В. Особливості іудейської (єврейської) правової системи // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 105-107. – ISBN 978-966-171-322-1
1022306
  Непрядкіна Н.В. Особливості й перспективи розвитку зовнішньої торгівлі України і ЄС сільськогосподарською продукцією // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – C. 60-65. – (Серія "Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 7). – ISSN 2310-9513
1022307
  Кобернік С.Г. Особливості календарно-тематичного планування уроків географії у 10 класі за новою програмою / С.Г. Кобернік, Р.Р. Коваленко // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 7/8 (197/198). – С. 32-36
1022308
  Бур"ян С.А. Особливості капілярної поверхні на твердій підкладці в неоднорідному полі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016


  У роботі представлені результати дослідження форми рівноважної капілярної поверхні нанорозмірної бульбашки на гідрофобній твердій підкладці. Розглянуто випадок сильно неоднорідного зовнішнього поля спричиненого присутністю твердотільної підкладки. ...
1022309
  Гончаренко О. Особливості карт НАТО / О. Гончаренко, В. Куколь, С. Міхелі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 43-50. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (43)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено та описано базові відомості створення та застосування карт НАТО. Наведено інформацію про стандарти масштабів топографічних карт НАТО, структуру топографічних карт, порядок їх створення, основні призначення, завда ння, вимоги. Топографічні ...
1022310
  Шпурік К.В. Особливості картографічного дизайну при розробці атласу природної та історико-культурної спадщини Харківської області // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – Вип. 18. – С. 173-176 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2075-1893
1022311
  Павлова А.К. Особливості категорії новини в газетному тексті: спосіб відбору та подачі матеріалу (на прикладі газети "День") / А.К. Павлова, А.Д. Криворучко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. А.К. Досенко ; редкол.: Бессараб А.О., Богуславський О.В., Гиріна Т.С. [та ін.]. – Запоріжжя, 2021. – С. 62-67. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (45)). – ISSN 2219-8741
1022312
  Сватко Ю. Особливості кваліфікації незаконного використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації ст. 359 КК України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 363
1022313
  Юріков О. Особливості кваліфікації умисного пошкодження або руйнування телекомунікаційної мережі // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Бакалінська О.О., Бобрик В.І., Вавженчук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (303). – С. 209-214. – ISSN 2663-5313
1022314
  Антипенко І.В. Особливості класифікації політичних ризиків у науковому дискурсі // Законодавчі аспекти модернізації публічного управління та адміністрування в Україні / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; [заг. ред.: О.Л. Копиленко, В.Є. Воротіна]. – Київ : Людмила, 2020. – С. 230-235. – (Серія "Законодавчі аспекти державного управління та місцевого самоврядування" ; вип. 4). – ISBN 978-617-7974-57-3
1022315
  Ільчишин С.М. Особливості кластеризації туристичної індустрії // International scientific conference "The formation of a modern competitive environment: integration and globalization" : proceedings of the conf. : Мay 25, 2018 / "The formation of a modern competitive environment: integration and globalization", intern. sci. conf. – Greenwich : University of Greenwich ; Baltija Publishing, 2018. – Pt. 1. – С. 75-78. – ISBN 978-9934-571-43-5
1022316
   Особливості клініко-лабораторної діагностики хвороби Помпе у дітей / Н.О. Пічкур, Н.В. Ольхович, Т.П. Іванова, Н.В. Самоненко // Здоровье ребенка : научно-практический журнал / Донец. нац. мед. ун-т им. М. Горького ; голов. ред. Юліш Є.І. ; редкол.: Абатуров О.Є., Антипкін Ю.Г., Араєв М.Л. [та ін.]. – Киев, 2017. – Т. 12, № 7. – C. 68-76. – ISSN 2224-0551
1022317
  Татарінова Л. Особливості книговидання у Франції // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6 (299), червень. – С. 26-31. – ISSN 2076-9326
1022318
  Цукур О.Г. Особливості комбінованої стратегії вивчення православної ідентичності: синтез двух методологій та об"єднання дослідницьких процедур // Всеукраїнська науково-практична конференція "Якісні дослідження в психології: проблеми та їх вирішення" : тези доп., 23-24 січ. 2022 р. / "Якісні дослідження в психології: проблеми та їх вирішення", всеукр. наук.-практ. конф. – Дніпро : Університет імені Альфреда Нобеля, 2022. – С. 66-72. – ISBN 978-966-434-530-6
1022319
   Особливості комети 8Р/ TUTTLE за спектральними спостереженнями її коми / В. Пономаренко, К. Чурюмов, А. Жданов, О. Сергєєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 52-55. – (Астрономія ; вип. 2 (56)). – ISSN 1728-3817


  Представлено результати спостережень і досліджень короткоперіодичної комети 8P/Tuttle на основі оптичних спектрів із середньою роздільною здатністю ([lambda]/[delta][lambda] ? 1500). Спектри були отримані у січні 2008 р. на високогірній обсерваторії ...
1022320
  Міщинська І.В. Особливості комунікативних ситуацій професійного прикордонного дискурсу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. І.Л. Покровська ; редкол.: Р. Бальсис, І.В. Кононенко, І.О. Голубовська [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 69 (2). – С. 87-94. – ISSN 2520-6397


  Розглянуто особливості прикордонного дискурсу як особливої форми соціальної взаємодії. Висвітлено характерні риси комунікативних ситуацій прикордонного дискурсу. Проаналізовано умови, за яких відбувається сучасний прикордонний дискурс. Особлива увага ...
1022321
  Корніяка О. Особливості комунікативно-мовленнєвої компетентності викладача вищої школи // Psycholinguistics : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Калмикова Л.О., Навальна М.І., Харченко Н.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – С. 183-206. – (Psychology ; vol. 24, issue 1). – ISSN 2309-1797
1022322
  Бабатіна С.І. Особливості комунікативної взаємодії дистантних сім"ях / С.І. Бабатіна, А.М. Яцюк // Ціннісний вимір політичної діяльності : VII (XI) Всеукр. наук.-практ. конф., 25 черв. 2021 р. : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т ; [редкол.: Ю.М. Бардачов та ін.]. – Херсон : Вишемирський В.С., 2021. – С. 91-94. – ISBN 978-617-7941-36-0


  У статті висвітлюються основні причини виникнення та проблеми сучасної дистантної сім’ї. Особлива увага приділяється вивченню сімейних ролей.
1022323
  Кушнєрьова А.М. Особливості комунікації медичних працівників з пацієнтами кардіологічного профілю : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.04 / Кушнєрьова Аліна Миколаївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2021. – 21 с. – Бібліогр.: 6 назв
1022324
  Башманівський В. Особливості комунікації реципієнта та засобів масової інформації у глобалізованому світі / В. Башманівський, Л. Башманівська // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 10 (267), жовтень. – С. 20-23. – ISSN 2076-9326


  Розкрито проблему комунікації реципієнта й засобів масової інформації у глобалізованому просторі; ЗМІ розглянуто як активну інформаційно-комунікаційну систему, що сприяє досягненню взаєморозуміння в суспільстві на основі загальнокультурних норм
1022325
  Шипко О.М. Особливості комунікаційних процесів в умовах інтернаціоналізації вищої освіти // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 121 (№ 6). – C. 174-177. – ISSN 2076-1554
1022326
   Особливості конструктивних схем двигунів з імпульсними детонаційними камерами / О.Є. Золотько, О.В. Золотько, О.В. Сосновська, О.С. Аксьонов, І.С. Савченко // Авіаційно-космічна техніка і технологія : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; голов. ред. С.В. Єпіфанов ; редкол.: С.М. Фірсов, Л.О. Базима, О.О. Баранов [та ін.]. – Харків, 2020. – 2 (162), березень - квітень. – С. 4-10. – ISSN 1727-7337


  Розглянуто особливості детонаційних двигунів (ДД) різних конструктивних схем: однокамерного та багатокамерного імпульсних детонаційних двигунів (ІДД), пульсуючого ДД з ежекторним підсилювачем тяги, гібридного імпульсного ДД та інтегрованої ...
1022327
  Завалій О.І. Особливості конструкції Небелівського храму: монументальні елементи, устрій та їхній ритуально-релігійний сенс // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Шкіль С.О. ; редкол.: Борейко Ю.Г., Вергелес К.М., Конта Р.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (17). – С. 5-11. – ISSN 2521-6570
1022328
  Мартинюк В. Особливості контролю за реалізацією окремих напрямів фінансової політики у вищій освіті // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 35, ч. 2. – С. 23-28. – ISSN 2078-5860


  Проаналізовано систему фінансового контролю та аудиту за діяльністю навчальних закладів у сфері вищої освіти. Висвітлено роль основних контролюючих органів, запропоновано шляхи модернізації їхньої діяльності та взаємодії із закладами вищої освіти.
1022329
  Дідух Т. Особливості конфесійного життя Римо-католицької церкви в західних областях України у 1953–1958 рр. // Українське релігієзнавство : науковий збірник : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, П. Павленко, А. Арістова [та ін.]. – Київ, 2015. – № 73 : Україна - Ватикан: християнство в контексті його включення в різноманіття сфер суспільного буття. – С. 158-164
1022330
  Олійник Н.А. Особливості конфліктів у педагогічному середовищі вищої школи // Організаційна та економічна психологія в Україні: сучасні проблеми та перспективи розвитку : тези доповідей XIII Міжнар. наук.-практ. конф. з організаційної та екон. психології (Київ, 12-13 квіт. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.Г. Костюка, Лаб. організаційної та соц. психології [та ін.] ; за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки, М.С. Корольчука. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 68-69. – ISBN 978-966-629-858-7
1022331
  Чебан В.М. Особливості конфлікту інтересів у діяльності судді // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 44-47. – ISBN 978-617-7096-97-8
1022332
  Рожко Н.Я. Особливості концепції маркетингу і логістики у функціонуванні суб"єктів ринку овочів та фруктів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, квітень. – С. 141-145 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6806
1022333
  Ярош Н.С. Особливості копінг-стратегій студентів, які виховувались у неповній родині / Н.С. Ярош, М.В. Розумна // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2020. – С. 29-36. – (Серія "Психологія" ; вип. 69). – ISSN 2225-7756
1022334
  Яворська Т.П. Особливості копінгу у пацієнтів на різних етапах розвитку цереброваскулярної патології // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнародний науково-практичний журнал / Харків нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. В.І. Пономарьов ; редкол.: Є.Г. Дубенко, О.С. Кочарян, М.І. Яблучанський [та ін.]. – Харків, 2018. – № 10. – С. 118-124 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2312-5675
1022335
  Свінціцький І.А. Особливості коронарного атеросклерозу та предиктори його вираженості в пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця: статево-вікові аспекти : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.11 / Свінціцький Ігор Анатолійович ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
1022336
  Птащенко О.В. Особливості корпоративного управління процесами злиття та поглинання // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 11 (514) : Пандемія як загроза нового типу для економічної безпеки в умовах глобалізації. – С. 424-429. – ISSN 2222-4459
1022337
  Боровик А.М. Особливості криміналістичної характеристики злочинів, вчинених з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості, і предмету доказування у досудовому розслідуванні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Боровик Анна Миколаївна ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т. – Маріуполь, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1022338
   Особливості кримінального провадження в умовах воєнного стану: питання щодо застосування норм матеріального та процесуального права / підготував Максим Іллюк // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 1-15 липня (№ 26-27)
1022339
  Ковальчук А.М. Особливості кримінального процесуального регулювання інституту примирення зарубіжних країн // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.С. Ковальський, А.Б. Гриняк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7 (187). – С. 34-40. – ISSN 2308-9636
1022340
  Боролюк Г. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх за законодавством окремих зарубіжних країн // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 339
1022341
  Ландіна А.В. Особливості кримінальної відповідальності осіб з психічними аномаліями: зарубіжний досвід // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 32. – С. 417-424. – ISSN 0869-2491
1022342
   Особливості кристалічної структури нітриду титану в композиті c BN-TiN-Al, спеченому при високих тиску і температурі / Н.М. Білявина, Д.А. Стратійчук, О.І. Наконечна, Т.Г. Авраменко, А.М. Курилюк, В.З. Туркевич // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2022. – № 2. – C. 58-66. – ISSN 1025-6415
1022343
  Спільник Т.М. Особливості лексико-семантичного наповнення частин складного речення як чинник формування традиційного відношення // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 4 (166). – С. 156-162
1022344
  Третяк П.Р. Особливості лісової типології в країнах Альпійсько-Карпатського макрорегіону / П.Р. Третяк, Ю.І. Черневий // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2015. – Вип. 13. – С. 237-243 : табл. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1991-606X
1022345
  Сидорчук В. Особливості локалізації уранового зруденіння в межах терейну Тазіаст-Тіджіріт, Регібатський щит / В. Сидорчук, В. Загнітко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 90-94. – (Геологія ; вип. 3 (94)). – ISSN 1728-3817


  Регібатський щит є територією активної розвідки урану і за останні десятиліття в його межах було відкрито бли - зько 80 рудопроявів . Дослідження проводились у межах терейну Тазіаст - Тіджіріт , що являє собою північно - західну частину архейського ...
1022346
  Лукієнко І.М. Особливості магнетооптичних ефектів Кера і Фарадея в багатошарових наноплівках Co/Cu(111) : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.11 / Лукієнко Ірина Миколаївна ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна. – Харків, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1022347
  Благун І.І. Особливості маркетингової діяльності туристичних підприємств в Україні / І.І. Благун, В.В. Папп, Н.В. Бошота // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 8 (523) : Удосконалення підходів до податкового реформування в Україні. – C. 210-216. – ISSN 2222-4459
1022348
  Ільченко Т.В. Особливості маркетингу в агробізнесі // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 20, жовтень. – С. 19-23 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2306-6792
1022349
   Особливості маркетингу ринку об"єктів інтелектуальної власності / І.В. Долина, А.В. Косенко, М.В. Маслак, Н.П. Ткачова // Методологія оцінки вартості майнових прав інтелектуальної власності та практичні аспекти її застосування : зб. матеріалів III Всеукр. наук.-практ. конф. "Всеукр. семінар з проблем економіки інтелект. власності" (24 верес. 2020 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во розвитку економіки, торгівлі та сіл. госп-ва України ; НДІ інтелект. власності [та ін. ; уклад.: Г.К. Дорожко ; редкол.: О.Ф. Дорошенко та ін.]. – Київ : Інтерсервіс, 2021. – С. 79-81. – ISBN 978-966-999-094-5
1022350
  Джалілова О.М. Особливості мас-медіа як системного засобу комунікації (за роботами Н.Лумана) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 79. – С. 159-169
1022351
  Пясецька С.І. Особливості масового розповсюдження відкладень ожеледі на території України в умовах сучасного клімату (2011-2016 рр.) // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (86). – С. 96-108. – ISSN 0868-6939
1022352
   Особливості матеріального забезпечення військових підрозділів під час проведення операції об"єднаних сил (антитерористичної операції) = Features of material support of military units durung the joint forces iperation (anti-terrorist operation: Educ. manual) : навч. посібник / А.В. Фомуляєв [та ін.] ; М-во оборони України ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Каф. військ. підготовки. – Київ : Ліра-К, 2020. – 146, [2] с. : іл., табл. – Дод. тит. арк. англ. - Предм. покажч.: с. 138-143. – Бібліогр.: с. 144-146. – ISBN 978-617-7844-93-7
1022353
  Драч К.Р. Особливості мексиканських національних гастрономічних символів // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М., Скрильник С.В. ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Буає Г., Гетьман З.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 35. – С. 191-211. – ISSN 2413-5593
1022354
  Каурковська О.О. Особливості металічних матеріалів для виготовлення стентів / О.О. Каурковська, О.Я. Беспалова // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 5 (106). – С. 56-61 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1995-0519
1022355
  Грицай А. Особливості метафорики у поезії: Василь Стус ТА Заза Пауалішвілі // Лінгвокомп"ютерні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Укрїни ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса ; редкол.: Біскуб І., Гарбера І., Данилюк І. [та ін.]. – Вінниця, 2021. – Вип. 14. – С. 37-39. – ISSN 2307-0544
1022356
  Кравченко В.В. Особливості методики викладання навчальних дисциплін з проблематики виборчого права у вищому навчальному закладі // Міжнародна наукова конференція "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України" : (м. Київ, 22-23 червня 2017 року) : тези доповідей / "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2017. – С. 113-118. – ISBN 978-617-7069-57-6
1022357
  Тушко К.Ю. Особливості методики викладання навчальної дисципліни "СТАРТ-АП-технології" майбутнім офіцерам-прикордонникам / К.Ю. Тушко, С.М. Совва // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 419-422. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (48)). – ISSN 2524-0609
1022358
  Меленко О.В. Особливості методики викладання навчальної дисципліни "Цивільне право": традиційний та інноваційний аспекти // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 87-89. – (Серія "Право" ; вип. 19, т. 2). – ISSN 2616-7700
1022359
  Петренко О. Особливості методики навчання студентів вправам з пілатесу на заняттях з фізичного виховання / О. Петренко, Н. Петренко, Т. Лоза // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 2 (106). – С. 341-350. – ISSN 2312-5993
1022360
  Лозан Т.А. Особливості методики формування умінь українського монологічного мовлення російськомовних студентів // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2020. – № 1 (130). – С. 36-44. – ISSN 2414-5076
1022361
  Бевз А.В. Особливості методів навчання фізики і астрономії у коледжах на засадах індивідуального підходу // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 30-34. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 177, ч. 1). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1022362
  Євтушевський В.А. Особливості методології викладання корпоративного управління у вищій школі // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 4 : Економічний факультет. Юридичний факультет. – С. 53-58
1022363
  Третяк А.М. Особливості методологічних засад формування землекористування оборони / А.М. Третяк, А.Ю. Мельничук // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 86-95. – ISSN 2306-1677


  Обгрунтовано доцільність перегляду засад віднесення земель до категорії оборони. Визначено класифікацію землекористування оборони у залежності від ступеня еколого-економічного ризику. Запропоновано логічно-змістовну модель методологічного процесу ...
1022364
  Шегда Л.В. Особливості мислення композитора Лесі Дичко та її творчий експеримент у музиці для дітей // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Традиційна культура українського народу в XXI столітті: стан та перспективи розвитку" : [29 жовт. 2009 р., Київ] / Народознавчі студії пам"яті В.Т. Скуратівськогого. "Традиційна культура українського народу в ХХІ столітті: стан та перспективи розвитку", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : ДАКККіМ, 2009. – С. 235-239. – ISBN 978-966-452-035-2
1022365
  Семенкова М.А. Особливості міграційних процесів під час збройного конфлікту на Сході України і їх вплив на безпекове середовище // Epistemological studies in philosophy, social and political sciences : scientific journal / Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: Токовенко О.С., Окороков В.Б., Кривошеїн В.В. [та ін.]. – Dnipro, 2020. – Vol. 3, iss. 1. – C. 233-240. – ISSN 2618-1274
1022366
  Суріна І.А. Особливості міжкультурної взаємодії в умовах полікультурного суспільства // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2018. – № 2 (316), квітень : Філологічні науки. – С. 39-50. – ISSN 2227-2844


  Представлена характеристика міжкультурної взаємодії в епоху глобалізації. Описані рівні і механізми міжкультурної взаємодії. Визначено поняття "картина світу" та "життєвий світ", а також показано вплив міжкультурної взаємодії на їх формування. Особливу ...
1022367
  Каспрук О.С. Особливості міжнародно-правового регулювання міжнародних транспортних коридорів : монографія / О.С. Каспрук ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ ; Одеса : Фенікс, 2020. – 179, [1] с. – Бібліогр.: с. 148-173. – ISBN 978-966-928-529-4
1022368
  Авсєєвич В.П. Особливості міжнародно-правового режиму Антарктики / В.П. Авсєєвич, О.А. Кирпичов // Юридична наука і практика: пошук правової гармонії : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (5 жовт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 43-48. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-57-5
1022369
  Поляков М.В. Особливості міжнародного науково-технічного обміну / М.В. Поляков, В.С. Білозубенко, С.Є. Шаблій // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 11 (514) : Пандемія як загроза нового типу для економічної безпеки в умовах глобалізації. – С. 29-36. – ISSN 2222-4459
1022370
   Особливості міжрегіональної взаємодії у головному мозку бійців із черепно-мозковими травмами при здійсненні простої сенсомоторної реакції / О. Книр, Н. Філімонова, М. Макарчук, А. Чебуркова, І. Зима, В. Кальниш // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 50-54. – (Біологія ; вип. 1 (75)). – ISSN 1728-3817


  В обстеженні взяли участь 16 добровольців-чоловіків, правші, віком 18-21 роки, без скарг на здоров"я - студенти Київського національного університету імені Тараса Шевченка (контрольна група) та 16 добровольців-чоловіків, правші, віком 27-43 роки, ...
1022371
  Філоненко Ю.М. Особливості мікрорельєфу боліт і заболочених ділянок Чернігівщини / Ю.М. Філоненко, О.А. Бездухов // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 4 (88). – С. 50-54. – ISSN 0868-6939
1022372
  Чиркін А. Особливості місцевого самоврядування Франції / А. Чиркін, В. Кушнір // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Вавженчук С.Я., Васильєва В.А., Коструба А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (291). – С. 176-180. – ISSN 2663-5313
1022373
  Юревич М.В. Особливості мови мас-медіа Польщі // Мовні і концептуальні картини світу / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; відп. ред. О.І. Чередниченко ; редкол.: А.Д. Бєлова, В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 386-388
1022374
  Кучеренко А.О. Особливості мовного варіювання в єгипетських онлайн-новинах (на матеріалах газети "Al-Yawm as-sabi") // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 13-16. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (27)). – ISSN 1728-3817
1022375
  Яремчук І. Особливості мовного стилю Івана Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; редкол.: Л. Марчук, О. Рарицький, Т. Джурбій [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2020. – С. 125-130. – (Серія філологічна ; вип. 17). – ISSN 2309-7086
1022376
  Царик О. Особливості мовної освіти в східній Україні на початку XX ст. // Освітній простір України : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника" ; редкол.: І.Д. Бех, Н.М. Бібік, В.І. Бондар [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 9. – С. 44-49. – ISSN 2409-9244
1022377
  Молоткіна В. Особливості мовної політики радянської влади в Україні: соціокультурний аспект // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі ; редкол.: С. Орлик, В. Куйбіда, А. Зленко [та ін.]. – Переяслав, 2022. – Вип. 15. – С. 82-105. – ISSN 2518-7600
1022378
  Дудюк В.О. Особливості моделі надійності гідроабразивного різання для сучасних композиційних матеріалів / В.О. Дудюк, П.П. Мельничук // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 4 (99). – С. 69-74 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
1022379
  Скрипченко О.В. Особливості моделювання кам"яного матеріалу на поверхні покриття автомобільної дороги / О.В. Скрипченко, К.В. Краюшкіна // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 2 (16). – С. 79-87 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 978-966-929-203-2
1022380
  Павлюк О.І. Особливості модернізації ландшафтних територій міста для забезпечення безбар"єрного простору / О.І. Павлюк, Р.С. Семенюк, І.В. Стукан // Просторовий розвиток територій: традиції та інновації : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 25-26 листоп. 2021 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. освіти Київ. нац. ун-ту буд-ва і архітектури. – Київ : ДКС Центр, 2021. – С. 159-161. – ISBN 978-617-7300-94-5
1022381
  Хомерікі О.А. Особливості модернізації системи вищої освіти в окремих європейських країнах // Модернізація вищої освіти в Україні: соціологічний аналіз / О.А. Хомерікі. – Київ : Едельвейс і К, 2013. – С. 189-204. – ISBN 978-966-2462-25-8
1022382
  Батюк Л.А. Особливості модернізаційних процесів в Республіці Корея: досвід застосування для України / Л.А. Батюк, Т.О. Бабан, О.Ю. Бобловський // International scientific conference "The formation of a modern competitive environment: integration and globalization" : proceedings of the conf. : Мay 25, 2018 / "The formation of a modern competitive environment: integration and globalization", intern. sci. conf. – Greenwich : University of Greenwich ; Baltija Publishing, 2018. – Pt. 1. – С. 10-12. – ISBN 978-9934-571-43-5
1022383
  Пустовійт А. Особливості молодіжного сленгу в іспанській та українській мовах. Спільне та відмінне // Філологія початку XXI сторіччя : традиції та новаторство : зб. наук. праць молодих учених / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за ред. Г.А. Александрової, Г.А. Черненко]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 44-47. – (Бібліотека Інституту філології)
1022384
  Левшенюк Н.А. Особливості мотиваційної складової особистісної готовності викладачів закладів післядипломної освіти до діяльності в умовах змін // Psychological journal : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Kyiv ; Paris, 2020. – Vol. 6, iss. 7 (39). – C. 30-38. – ISSN 2414-0023
1022385
  Качмар М. Особливості музичного тексту догматика другого гласу в нотолінійних ірмологіонах XVI-XVIII ст. (до питання запису мутації) // Українська музика : науковий часопис : щоквартальник / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2018. – Число 1 (27). – С. 5-10. – ISSN 2224-0926
1022386
  Голяк Л.В. Особливості муніципального рівня забезпечення та захисту прав і свобод людини і громадянина / Л.В. Голяк, В.П. Садовнік // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2019. – № 12.1 (76.1), грудень 2019 р., спецвипуск. – С. 33-37. – ISSN 2304-5809
1022387
  Логвин Н.Г. Особливості мурування київських пам"яток кінця Х - початку ХІІ століть // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. В.В. Товбич ; редкол.: Дьомін М.М., Тімохін В.О., Левченко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. № 58. – C. 105-117. – ISSN 2077-3455
1022388
  Дроздова І.П. Особливості навчальної мотивації у процесі навчання української мови як іноземної у творчих ВНЗ / І.П. Дроздова, Н.А. Золотухіна // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2018. – C. 83-87. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2522-1477
1022389
  Калюжна Ю.І. Особливості навчальної та трудової мотивації майбутніх психологів // Психологія і особистість : науковий журнал / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред.: Бочелюк В.Й. – Полтава ; Київ, 2020. – № 1 (17). – С. 158-168. – ISSN 2226-4078
1022390
  Заярна І.С. Особливості навчання англійського аргументованого писемного мовлення студентів-юристів засобами дистанційної освіти // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 2 (109), ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 35-44. – ISSN 1995-0519
1022391
  Масіян Н.Б. Особливості навчання гебрайської мови на Буковині (друга половина XIX - початок XX ст.) // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Майєр Н.В. ; редкол.: Бігич О.Б., Бориско Н.Ф., Задорожна І.П. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (102). – С. 53-60. – ISSN 1817-8510


  У статті проаналізовані особливості навчання гебрайської мови на Буковині у другій половині XIX – початок XX століття. Продемонстровано історико-соціальні передумови становлення і розвитку єврейської освіти на Буковині, представлено два основних типи ...
1022392
  Ябковська С. Особливості навчання за допомогою встановлення міжпредметних зв"язків на заняттях естетичного циклу / С. Ябковська, О. Шахрай // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 11 (166), листопад. – С. 133-137. – ISSN 2308-4634


  У статті розкрито сутність застосування міжпредметних зв’язків, творчого самовираження особистості. Висвітлено філософські, педагогічні, психологічні погляди на проблему естетичного виховання учнів. Визначено етапи актуалізації творчого самовираження ...
1022393
  Денисенко І.І. Особливості навчання іноземної мови в умовах співпраці в контексті вищої освіти / І.І. Денисенко, А.М. Тарасюк // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Черниш В.В. ; редкол.: Бігич О.Б., Бориско Н.Ф., Задорожна І.П. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (103). – С. 18-23. – ISSN 1817-8510
1022394
  Волошанська І. Особливості навчання іноземної професійної комунікації студентів ВНЗ / І. Волошанська, З. Хало // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 5 (160), травень. – C. 32-37. – ISSN 2308-4634
1022395
  Зайцева І.В. Особливості навчання майбутніх філологів ведення англомовної дискусії з використанням проблемних ситуацій // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Черниш В.В. ; редкол.: Бігич О.Б., Задорожна І.П., Зєня Л.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (105). – С. 10-17. – ISSN 1817-8510
1022396
  Кузнєцова О. Особливості навчання персоналу як засобу розвитку трудового потенціалу підприємств / О. Кузнєцова, О. Ігнатушенко, В. Гончарук // Перспективні напрями розвитку наукової думки в ХХІ столітті : зб. наук. праць за матеріалами IV Міжнар. наук.-практ. конф. та Всеукр. студент. наук.-практ. конф. "Проблеми інтеграції вітчизняної освіти та науки у міжнародний простір" : 20 трав. 2022 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом" ; Одес. ін-т ; Держ. установа "Ін-т ринку і економіко-екол. дослідж. НАН України" [та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2022. – С. 182-188. – ISBN 978-617-7768-34-9
1022397
  Карапетян А.О. Особливості навчання представників покоління Z у вищій школі // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С. 115-120. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 186). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1022398
  Семенцова О.В. Особливості навчання у вищій школі // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 91-92
1022399
  Бєй Л.Б. Особливості навчання української мови іноземних студентів на Сході України / Л.Б. Бєй, О.М. Тростинська // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 1 (113). – С. 356-364
1022400
  Чусова О.М. Особливості надання соціальних послуг в Україні / О.М. Чусова, Г.О. Котломанітова, Л.А. Олексієнко // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 209-213. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (47)). – ISSN 2524-0609
1022401
  Голубенко Т.О. Особливості надання соціальних послуг внутрішньо переміщеним особам на період воєнного стану / Т.О. Голубенко, М.І. Демченко // Матеріали III Міжнародної наукової конференції "Технології, інструменти та стратегії реалізації наукових досліджень" : 15 квіт. 2022 р., м. Львів, Україна / "Технології, інструменти та стратегії реалізації наукових досліджень", міжнар. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – Т. 1. – С. 51-52. – ISBN 978-617-8037-61-1
1022402
  Кірносова Н.А. Особливості наративної техніки в романі Май Дзя "Дешифрувати" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 22, т. 4 (199). – С. 49-52. – ISSN 2522-493Х
1022403
  Аксьонова С.Ю. Особливості народжуваності та шлюбності у столицях східноєвропейських країн / С.Ю. Аксьонова, Л.І. Слюсар // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; голов. ред. Е.М. Лібанова ; редкол.: О.А. Грішнова, Т.А. Заяць, І.С. Каленюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (41). – С. 37-58. – ISSN 2072-9480
1022404
  Чаплінська Ю. Особливості наслідування дітьми медіаперсон у парасоціальних стосунках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 104-108. – (Психологія ; вип. 2 (12)). – ISSN 1728-3817
1022405
  Меліх О.О. Особливості наукових досліджень в економіці / О.О. Меліх, В.В. Немченко // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 222-226. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 2307-5740
1022406
  Шедяков В.Є. Особливості наукових праць та методології в умовах розповсюдження Інтернет-простору // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 57. – С. 117-128


  Розглядаються специфика наукових праці та методології в умовах розповсюдження Інтернет-простору, зокрема - ключові питання використання об"єктивних розумових форм задля розвитку наукової рефлексії. Ключовi слова: наукова праця, методологія, об"єктивні ...
1022407
  Повідайчик О.С. Особливості науково-дослідницької роботи майбутніх фахівців сфери гостинності в процесі професійної підготовки / О.С. Повідайчик, М.М. Попик, А.М. Реблян // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 333-337. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (48)). – ISSN 2524-0609
1022408
  Вакульчук О. Особливості науково-інформаційного та бібліографічного опису багатотиражних газет // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Т. Гранчак ; редкол.: К. Лобузіна, С. Гарагуля, Т. Антонюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (261). – С. 56-64. – ISSN 1029-7200
1022409
   Особливості наукової освіти у навчанні фізико-технічних дисциплін у контексті музейного простору / О. Кузьменко, І. Савченко, В. Дем"яненко, Я. Савченко // Музейна педагогіка в науковій освіті : зб. тез доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 25 листоп. 2021 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури та інформац. політики України ; НАН України [та ін. ; редкол.: С.О. Довгий, О.М. Топузов, В.А. Бітаєв та ін.]. – Київ : Мала академія наук України, 2021. – Ч. 2. – С. 40-44. – ISBN 978-617-7945-31-3
1022410
  Сенченко О. Особливості національних моделей "м"якої сили" КНР і США // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 8 (313), серпень. – С. 24-30. – ISSN 2076-9326
1022411
  Старюк К.А. Особливості національної моделі соціального діалогу у сфері праці // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. О.І. Процевського (Харків, 5 квіт. 2019 р.) / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Юрид. ф-т, Каф. цивіл.-прав. дисциплін, госп. та труд. права ; [відп. за випуск О.В. Москаленко]. – Харків : Юрайт, 2019. – С. 343-346. – ISBN 978-617-7450-09-1
1022412
  Бондарчук Т.О. Особливості невербальної комунікації японців (лінгвосоціокультурний аспект) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 4 (116). – С. 277-282
1022413
  Стаднюк О.І. Особливості недружнього поглинання // Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Треті щорічні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті проф. О.А. Підопригори" : 13 берез. 2009 р. / "Треті щорічні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті проф. О.А. Підопригори", міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2009. – С. 145-147
1022414
  Бородай І. Особливості некласичної парадигми вітчизняної зоотехнії // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 36. – С. 132-137
1022415
  Русавська Н. Особливості нетипових форм правління // Перспективні напрями розвитку наукової думки в ХХІ столітті : зб. наук. праць за матеріалами IV Міжнар. наук.-практ. конф. та Всеукр. студент. наук.-практ. конф. "Проблеми інтеграції вітчизняної освіти та науки у міжнародний простір" : 20 трав. 2022 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом" ; Одес. ін-т ; Держ. установа "Ін-т ринку і економіко-екол. дослідж. НАН України" [та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2022. – С. 193-198. – ISBN 978-617-7768-34-9
1022416
  Хома В. Особливості німецько-австрійської окупації в Україні у 1918 році: авторська інтродукція до віивчення проблеми // Аннали юридичної історії : міждисциплінарний науковий журнал / Міжнар. центр громад. політології при Київ. нац. ун-ті ім. Т. Шевченка ; Львів медієвістичний клуб при Львів. нац. нац. ун-ті ім. І. Франка ; голов. ред. В.М. Мельник ; редкол.: М.Р. Арпентьєва, О.А. Бакалець, О.О. Белов [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 4, № 2, квітень - червень : Історико-правовий дискурс: від географії до економіки. – С. 76-86. – ISSN 2520-2553
1022417
  Скляренко Л. Особливості німецькомовного дискурсу оповідань (на матеріалі оповідань І. Бахманн) // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Ваджибов М.Д., Доброскок І.І., Дроздова І.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – С. 113-121. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 28). – ISSN 2309-1517
1022418
  Подойніцин В.М. Особливості нормативних документів зі стандартизації НАТО / В.М. Подойніцин, М.А. Бакал // Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України , Держ. н.-д. ін-т ; Нац. авіац. ун-т ; редкол.: Конахович Г.Ф., Рибальський О.В., Марченко О.С. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (67). – С. 144-150. – ISSN 2411-3816
1022419
  Риков С.О. Особливості нормативно-правового забезпечення своєчасного виявлення порушень зорових функцій у дітей раннього віку / С.О. Риков, Н.В. Медведовська, Ю.В. Барінов // Архів офтальмології України : науково-практичний медичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України ; Всеукр. громадська орг. "Асоціація дитячих офтальмологів України" ; голов. ред. С.О. Риков. – Київ, 2017. – Т. 5, № 3 (9). – С. 12-17. – ISSN 2309-8147
1022420
  Хільчевський В.К. Особливості нормативного оцінювання якості води водних об"єктів для рекреаційних цілей в Україні / В.К. Хільчевський, М.Р. Забокрицька // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (63). – С. 40-53. – ISSN 2306-5680


  Мета даного дослідження полягає у висвітленні сучасних підходів до методів нормативного оцінювання якості води для рекреаційних цілей в Україні. Якість води серед низки чинників, що впливають на рекреаційне використання водного об"єкта (географічне ...
1022421
  Громчевська Н.В. Особливості нотаріального посвідчення згоди на відчуження житлових будинків, власниками яких є діти, та в яких проживають або зареєстровані діти // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 237-240. – ISBN 978-617-7404-86-5
1022422
  Мелконян Н.Г. Особливості нотаріального посвідчення секретного заповіту подружжя // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2017. – № 4. – С. 59-64


  Статтю присвячено дослідженню нотаріального посвідчення секретного заповіту по- дружжя. Розкривається зміст понять "заповіт подружжя" та "секретний заповіт". Автором проаналізовано особливості посвідчення секретного заповіту подружжя за сучасним ...
1022423
  Клочан В.В. Особливості об"єднання територіальних громад в Україні / В.В. Клочан, В.О. Мірошник, К.П. Надточий // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 142-147. – ISSN 2306-6814
1022424
  Кушнір І.І. Особливості обліку в країнах ЄС: порівняльний аспект / І.І. Кушнір, О.М. Шпирко // Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції : тези доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю Одес. нац. екон. ун-ту, 26 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т (м. Одеса, Україна), Світ. банк Київ. нац. екон. ун-ту ім. В. Гетьмана (м. Київ, Україна) [та ін.] ; [відп. за вип. Звєряков М.І., Ковальов А.І.]. – Одеса ; Херсон : Грінь Д.С., 2016. – С. 143-145. – ISBN 978-966-930-102-4
1022425
  Ясишена В. Особливості обліку внутрішнього гудвілу / В. Ясишена, В. Пилявець // Вісник економіки : науковий журнал / Західноукраїнський нац. ун-т ; голов. ред. Задорожний З.М. ; редкол.: Борисова Т., Буяк Л., Желюк Т. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 4 (102), жовтень - грудень. – С. 171-186. – ISSN 2786-4537
1022426
  Мамонтова Н.А. Особливості обліку дебіторської заборгованості за національними і міжнародними стандартами / Н.А. Мамонтова, Т.С. Корнійчук // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2021. – С. 115-119. – (Серія "Економіка" ; вип. 21 (49)). – ISSN 2311-5149
1022427
  Гноєва І.М. Особливості обліку модернізації та реконструкції основних засобів / І.М. Гноєва, С.М. Винник // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2014. – С. 160-166 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія "Економічні науки" ; № 1 (3)). – ISSN 1995-0519
1022428
  Ковальчук С.Я. Особливості обліку та оподаткування операцій по міжнародних автотранспортних перевезеннях / С.Я. Ковальчук, А.О. Цуркан // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7, квітень. – С. 31-36 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
1022429
  Вознюк Г.А. Особливості образу ліричної героїні збірки Йосано Акіко "Скуйовджене волосся" // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 3 (79), березень 2020 р. – С. 139-143. – ISSN 2304-5809
1022430
  Ясенев С.О. Особливості оброблення космічних знімків // Новітні технології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Приватний вищ. навч. заклад "Університет новітніх технологій". – Київ, 2016. – Вип. № 1 (1). – С. 9-12. – Бібліогр.: 8 назв. – ISBN 2524-0102. – ISSN 2524-0102
1022431
  Дунаєвська Л.Г. Особливості огляду медичних документів під час розслідування злочинів, скоєних при наданні медичної допомоги // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 154-157
1022432
  Слюта Аліна Особливості озелення зон обмеженого користування міста Чернігова // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (119), січень - лютий. – С. 21-22 : фото
1022433
  Зарічна О.Й. Особливості окиснювальних процесів та захисних систем організму у тварин з токсичним ураженням печінки галактозаміном на тлі гіпотиреозу : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 03.00.04 / Зарічна Ольга Йосипівна ; М-во охорони здоров"я України, Тернопіл. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України. – Тернопіль, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1022434
  Кохановська О.В. Особливості оновлення цивільного законодавства України у сфері права на інформацію в умовах розвитку глобального віртуального середовища // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2020. – Т. 27, № 4. – С. 166-187. – ISSN 1993-0909


  Право на інформацію вирізняється сьогодні особливостями реалізації і захисту порівняно із первісними підходами, закладеними у Цивільному кодексі України і пов"язаними із звичними для врегулювання правом відносинами у матеріальному "фізичному" світі. ...
1022435
  Ішков В.В. Особливості онтогенезу уролітів жителів Дніпропетровської області / В.В. Ішков, Є.С. Козій, М.О. Труфанова // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: О.М. Пономаренко, Б. Багінські, А. Беккер [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 42, № 4. – С. 50-59 : рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2519-2396
1022436
   Особливості оподаткування та соціального страхування фермерських господарств / В. Скупейко, В. Хомка, О. Вознюк, А. Грицайко // Аграрна економіка : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Яців Г. ; редкол.: Барвінська-Малайович А., Гнатишин Л., Гринкевич С. [та ін.]. – Львів, 2020. – Т. 13, № 1/2. – С. 14-22. – Бібліогр.: с. 22. – ISSN 2313-3627
1022437
  Дьяченко Н.К. Особливості оптимізації виробничої програми аграрного підприємства / Н.К. Дьяченко, В.В. Гусак // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6, березень. – С. 62-66 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2306-6792
1022438
  Ханчич К.Ю. Особливості оптичних і теплофізичних властивостей системи (фулерен C60)-(O-ксилол) : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Ханчич Катерина Юріївна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2021. – 26 с. – Бібліогр.: 25 назв
1022439
  Петренко Л.В. Особливості організації дистанційного навчання в процеси фахової підготовки майбутніх учителів математики // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 23-24 квіт. 2020 р. : до 90-тої річниці каф. педагогіки Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – Т. 1. – С. 149-152. – ISBN 978-966-698-290-5
1022440
  Третько В. Особливості організації дистанційного навчання магістрів публічного адміністрування в університетах США / В. Третько, А. Шевченко // Освітній простір України : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника" ; редкол.: І.Д. Бех, Н.М. Бібік, В.І. Бондар [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 9. – С. 37-44. – ISSN 2409-9244
1022441
  Шевченко І.Л. Особливості організації дистанційного навчання студентів мистецького факультету при вивченні навчальної дисципліни "Сучасні музично-педагогічні технології в закладах освіти" // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С. 160-164. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 188). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1022442
  Матвеєва Н. Особливості організації дистанційного навчання учнів з порушеннями розвитку в умовах карантину // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Совгіра С.В., Чирва Г.М., Коломієць Н.А. [та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 2 (4). – С. 111-118. – ISSN 2706-6258
1022443
  Рибак М.П. Особливості організації землекористування заповідників України // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2/3. – С. 85-97. – ISSN 2306-1677
1022444
  Стечкевич О. Особливості організації змішаного та дистанційного навчання у закладах фахової передвищої та вищої освіти // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2022. – № 1 (199), січень. – С. 101-106. – ISSN 2308-4634
1022445
  Саблук С. Особливості організації кримінально-правового контролю за злочинністю в контексті реформування правоохоронних органів першої половини 1920-х рр. // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Вавженчук С.Я., Васильєва В.А., Коструба А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (292). – С. 202-206. – ISSN 2663-5313
1022446
  Трегубов К.Ю. Особливості організації музейної мережі України // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 452-457 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2077-3455
1022447
  Бурмага В.П. Особливості організації навчального процесу та адаптації шкільної молоді до мирного життя в 1944-1945 рр. (на матеріалах Дніпропетровської спецшколи ВПС) / В.П. Бурмага, П.Л. Уткін // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики ; редкол.: О.Б. Шляхов, Є.І. Бородін, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 13. – С. 228-237. – ISSN 2409-3661


  Спираючись на архівний матеріал, розкрито особливості організації навчального процесу у Дніпропетровській спеціальній школі ВПС у першому після відновлення роботи 1944–1945 навчальному році.
1022448
  Гловин Н.М. Особливості організації навчального процесу у вищій школі при підготовці фахівців-екологів з дисциплін природничо- математичного циклу // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забезпечення діяльності ВНЗ "Агроосвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.] ; голов. ред. Дуганець В.І. ; редкол.: Атаманчук П.С., Кравець В.П., Мешко Г.М. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 5. – С. 21-28. – ISSN 2521-6449
1022449
  Коробова Ю.В. Особливості організації навчання майбутніх учителів англійської мови мовленнєвої адаптації // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Майєр Н.В. ; редкол.: Бігич О.Б., Бориско Н.Ф., Задорожна І.П. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (102). – С. 3-8. – ISSN 1817-8510


  У статті досліджено особливості організації навчального процесу для ефективного формування та розвитку вмінь мовленнєвої адаптації у студентів третього курсу закладів вищої освіти – майбутніх учителів англійської мови, на заняттях із практики усного та ...
1022450
  Поведа Т.П. Особливості організації науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти на перших етапах навчання в університеті / Т.П. Поведа, Р.А. Поведа // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Концепція формування природничо-наукової компетентності та світогляду майбутнього фахівця в умовах STEM-освіти. – С. 120-125. – (Серія педагогічна ; вип. 27). – ISSN 2307-4507


  Тенденції розвитку вищої освіти в Україні передбачають підготовку на педагогічних спеціальностях закла дів вищої освіти учителя-дослідника, здатного розуміти особливості науково-дослідної діяльності, долучатись до неї самому та активно долучати до ...
1022451
  Гнатюк Н.О. Особливості організації наукової діяльності на навчально-дослідній земельній ділянці в загальноосвітньому навчальному просторі // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2017. – С. 34-44 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 2). – ISSN 2309-8074
1022452
  Довбуш А.В. Особливості організації обліку на підприємствах малого бізнесу в Україні / А.В. Довбуш, Г.І. Давидовська // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 5/6 (84). – С. 162-167. – ISSN 2309-1533
1022453
  Андрш О.В. Особливості організації оплати праці в галузях освіти / О.В. Андрш, Р.В. Кузіна // Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції : тези доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю Одес. нац. екон. ун-ту, 26 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т (м. Одеса, Україна), Світ. банк Київ. нац. екон. ун-ту ім. В. Гетьмана (м. Київ, Україна) [та ін.] ; [відп. за вип. Звєряков М.І., Ковальов А.І.]. – Одеса ; Херсон : Грінь Д.С., 2016. – С. 9-10. – ISBN 978-966-930-102-4
1022454
  Могильна О.І. Особливості організації органів місцевого самоврядування // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2020. – С. 40-44. – (Юридичні науки ; т. 5). – ISSN 2617-2607
1022455
  Зябловська Д.Є. Особливості організації професійного навчання дизайнерів у європейській вищій школі // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 162-165. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (48)). – ISSN 2524-0609
1022456
  Крайнюк В.М. Особливості організації психологічної програми формування стресостійкості особистості // Проблеми емпіричних досліджень у психології / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; редкол.: Маноха І.П., Український Я.І., Бурлачук Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 22-28
1022457
  Міщенко К.А. Особливості організації різних типів робочих зон офісного простору / К.А. Міщенко, О.Г. Єрещенко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 331-335 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2077-3455
1022458
  Влад С. Особливості організації роботи органів прокуратури України у галузі міжнародного співробітництва // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Вавженчук С.Я., Васильєва В.А., Коструба А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (291). – С. 319-324. – ISSN 2663-5313
1022459
  Гузиніна Т.В. Особливості організації самостійної роботи курсантів військових ЗВО в процесі вивчення іноземної мови // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 59. – C. 59-66. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
1022460
  Громова Т.В. Особливості організації самостійної роботи майбутніх лікарів при вивченні курсу "Мікробіологія, вірусологія, імунологія" / Т.В. Громова, О.В. Терещенко, В.М. Плющ // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – С. 80-83. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 173, ч. 2). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1022461
  Гайдаржийська О.М. Особливості організації самостійної роботи студентів та її мотивація в процесі опанування бухгалтерського обліку / О.М. Гайдаржийська, О.В. Костюнік, Т.Г. Щепіна // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 3 (79), березень 2020 р. – С. 18-22. – ISSN 2304-5809
1022462
  Васильєва-Халатникова Особливості організації соціокультурного середовища інклюзії у закладі освіти для людини з інвалідністю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 10-12. – (Соціальна робота ; вип. 1 (6)). – ISSN 1728-3817


  Представлено особливості організації соціокультурного середовища інклюзії у закладі освіти для людини з інвалідністю. Проаналізовано визначення соціокультурного середовища, сформульовано власне визначення феномена для людини з інвалідністю. Розроблено ...
1022463
  Лупу Д.В. Особливості організації та діяльності адвакатури у країнах Європейського Союзу // Права людини та публічне врядування : матеріали ІІ всеукр. правн. форуму, 15 трав. 2019 р., м. Чернівці / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. публ. права ; [уклад.: І.В. Ковбас, А.М. Худик, П.І. Крайній]. – Чернівці : Технодрук, 2019. – С. 152-154. – ISBN 978-617-7611-44-7
1022464
  Гагалюк О.І. Особливості організації та історичні передумови адміністративно-територіальної реформи в Україні // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 33-41. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 2307-5740
1022465
   Особливості організації та проведення моніторингу підземних та поверхневих вод у районі розташування вуглевидобувної шахти "Любельська" № 1-2 Волино-Подільського вугільного басейну / О.О. Дмитрієва, М.В. Бабаєв, Н.К. Маркіна, О.О. Доценко // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки : збірник наукових праць / М-во екології та природних ресурсів України ; М-во освіти і науки України ; Український н.-д. ін-т екологічних проблем ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. А.В. Гриценко. – Харків, 2017. – Вип. 39. – С. 88-99. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2522-1388
1022466
  Штефуца В.О. Особливості організації та проведення федеральних виборів у Німеччині // Країни Центрально-Східної Європи в умовах регіоналізації: історико-методологічний, політико-правовий та економічний аспекти / Є.В. Бевзюк, Е.І. Балога, В.Ф. Баньоі, І.І. Богданович, О.Я. та ін. Богів. – Ужгород : Видавництво ЗакДУ, 2010. – С. 285-298. – ISBN 978-966-2075-11-3
1022467
   Особливості організації управлінського обліку в банках України / Л.В. Джулій, Л.М. Білорусець, Л.В. Ємчук, Н.В. Бочуля // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 86-89. – (Економічні науки ; № 4. т. 1). – ISSN 2307-5740
1022468
  Лотоцька О.В. Особливості організації централізованого водопостачання населення у західному регіоні України / О.В. Лотоцька, В.О. Прокопов, В.А. Кондратюк // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (94). – С. 48-55 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2077-7477
1022469
  Бех М. Особливості орнаментики та функціональне значення килимів села Бехина Житомирщині (кінець ХІХ - перша половина ХХ століття) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 51. – С. 16-23. – ISSN 2309-9356


  У статті на матеріалах польових досліджень проаналізовано килимарство околичноїшляхти, описано основні прийоми та способи виготовлення виробів. Представлено найпоширеніші види орнаменту та мотиви зображення. Відстежено використання килимів упобуті та ...
1022470
  Вітченко А. Особливості освітньо-професійної підготовки слухачів ВВНЗ на засадах військової андрагогіки // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (42). – С. 100-110. – ISSN 2617-1775
1022471
  Решетченко С.І. Особливості освітнього процесу в електронному навчальному середовище / С.І. Решетченко, Т.Г. Ткаченко // Змішане навчання у реформуванні освітньої моделі : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), М.С. Синєкоп, В.О. Бабенко та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2018. – С. 41
1022472
  Макаревич А. Особливості османського вакфу на території Північного Причорномор"я у XVI столітті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 37-40. – (Історія ; вип. 1 (136)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено особливості функціонування османського вакфу на території Північного Причорномор"я після завоювання цього регіону османцями. Показано характерні риси забудови міст османцями, у якій було відображено надбання ісламо-османської цивілізації. ...
1022473
  Масич С.Ю. Особливості особистісно-професійного саморозвитку викладача вищого навчального закладу // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 59. – C. 181-190. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
1022474
  Білецький Б.С. Особливості охорони праці для робітників в сфері IT // Якість і безпека. Сучасні реалії : матеріали наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2018 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Вінниц. мед. коледж ім. Данили Заболотного ; [редкол.: О.В. Кобилянський, І.М. Кобилянська, М.А. Томчук]. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 57-59. – ISBN 978-966-641-732-2
1022475
  Карпушенко М.Ю. Особливості оцінки вартості start-up підприємств / М.Ю. Карпушенко, О.М. Ващенко // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 59-62. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 2307-5740
1022476
  Третяк А.М. Особливості оцінки вартості сільськогосподарського землекористування в земельній іпотеці / А.М. Третяк, В.М. Третяк, А.С. Поліщук // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 7/8, квітень. – С. 10-17. – ISSN 2306-6792
1022477
   Особливості оцінки ділової репутації підприємств водопостачання та водовідведення / О.О. Конопліна, Ю.І. Мізік, Н.О. Чех, К.С. Савенко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Плотницька С.І., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 2, вип. 155. – С. 29-33 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
1022478
  Дроздович Н.Л. Особливості оцінки доказів судом касаційної інстанції: сучасна практика // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 32. – С. 424-432. – ISSN 0869-2491
1022479
   Особливості оцінки конкурентоспроможності національної економіки / А.П. Гречан, Л.М. Бабич, Е.Г. Парфентьева, С.А. Наконечна // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2020. – № 2 (47). – C. 79-89. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645
1022480
  Касперевич Л.В. Особливості оцінки сільськогосподарських земель в умовах ринкових відносин // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 19, жовтень. – С. 3-10 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
1022481
  Григорян Е. Особливості оцінювання посмертного інтервалу для розслідування злочинів / Е. Григорян, А. Стащак, Н. Резаї // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України; Нац. наук. центр "Ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса" ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; голов. ред. О. Клюєв ; редкол.: Паткаван Восканян, Даріуш Зуба, Александар Іванович [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 2 (24). – С. 165-170. – ISSN 1993-0917
1022482
  Аль-Омарі Мохаммад Абдулла Мохаммад Особливості параметричного рентгенівського випромінення та іонізації атомів при розповсюдженні високоенергетичних електронів у кристалах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Аль-Омарі Мохаммад Абдулла Мохаммад ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2018. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 19 назв
1022483
  Мамонтов І.М. Особливості патогенезу та лікування повної і часткової обструкції позапечінкових жовчних шляхів (експериментально-клінічне дослідження) : автореф. дис. … д-ра мед. наук : 14.01.03 / Мамонтов Іван Миколайович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Харків, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 33 назви
1022484
  Мітченко М.В. Особливості патогенезу, діагностики та лікування хворих на гострий неускладнений пієлонефрит (клініко-експериментальне дослідження) : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.06 / Мітченко Микола Вікторович ; Держ. установа "Ін-т урології Нац. акад. мед. наук України". – Київ, 2020. – 44 с. – Бібліогр.: 50 назв
1022485
  Смеречак Л. Особливості педагогічної діяльності викладача вищої школи // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 11 (166), листопад. – С. 125-129. – ISSN 2308-4634
1022486
  Опанасенко Я. Особливості педагогічної компетентності викладача в умовах дистанційної освіти // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2020. – № 4 (133). – С. 15-21. – ISSN 2414-5076
1022487
  Ошуркевич О.О. Особливості перебігу вагітності та корекція ускладнень у жінок із ретрохоріальною гематомою : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Ошуркевич Оксана Орестівна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. – Київ, 2020. – 20, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 11 назв
1022488
  Ткачишин О.В. Особливості перебігу гіпертонічної хвороби, ускладненої геморагічним інсультом, та зміни системи гемостазу у процесі лікування : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 / Ткачишин Олександр Володимирович ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2021. – 21 с. – Бібліогр.: 16 назв
1022489
  Іськів М.Ю. Особливості перебігу пієлонефриту у дітей з недиференційованою дисплазією сполучної тканини : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 / Іськів Мар"яна Юріївна ; М-во охорони здоров"я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1022490
  Павловський С.А. Особливості перебігу, діагностики і лікування хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки на тлі цукрового діабету 2-го типу : автореф, дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.02 / Павловський Сергій Анатолійович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2020. – 38 с. – Бібліогр.: 27 назв
1022491
  Стегніцька Л.В. Особливості перекладу англійських медичних епонімічних одиниць // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 3 (165). – С. 469-473
1022492
  Севастюк М. Особливості перекладу ідіолектів у казковій повісті Р. Дала "ВДВ (Великий дружній велетень)" // Філологія початку XXI сторіччя : традиції та новаторство : зб. наук. праць молодих учених / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за ред. Г.А. Александрової, Г.А. Черненко]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 51-52. – (Бібліотека Інституту філології)
1022493
  Воробйова В.М. Особливості перекладу коміксів / В.М. Воробйова, О.А. Кальниченко // In Statu Nascendi : актуальні проблеми перекладознавства : збірник студентських статей / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. перекладознавства ім. Миколи Лукаша ; відп. ред. О.В. Ребрій ; редкол.: Мартинюк А.П., Ольховська А.С., Фролова І.Є. [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 20. – С. 31-37. – ISBN 978-966-285-638-5
1022494
  Павлюк О.О. Особливості перекладу матеріалів інформаційно-новинного характеру з англійської мови // Політ. Сучасні проблеми науки : гуманітарні науки : тези доп. XVIII Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (3-6 квіт. 2018 р.) : [у 2 т.] / Нац. авіац. ун-т (Україна) ; Пол.-укр. дослід. ін-т (Польща) ; Міжнар. ун-т логістики і трансп. міста Вроцлав (Польща) [та ін. ; голов. ред.: В.М. Ісаєнко ; члени редкол.: О.М. Акмалдінова та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – Т. 1 : / [голов. ред.: В.М. Ісаєнко ; чл. редкол.: О.М. Акмалдінова та ін.]. – С. 56-58
1022495
  Воротченко В.О. Особливості перекладу назв органів влади та посад з іспанської мови // Політ. Сучасні проблеми науки : гуманітарні науки : тези доп. XVIII Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (3-6 квіт. 2018 р.) : [у 2 т.] / Нац. авіац. ун-т (Україна) ; Пол.-укр. дослід. ін-т (Польща) ; Міжнар. ун-т логістики і трансп. міста Вроцлав (Польща) [та ін. голов. ред.: В.М. Ісаєнко ; члени редкол.: О.М. Акмалдінова та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – Т. 2 : / [голов. ред.: В.М. Ісаєнко ; чл. редкол.: О.М. Акмалдінова та ін.]. – С. 200-201
1022496
  Ткачук-Мірошниченко Особливості перекладу ономастичних одиниць (на матеріалі англомовних назв телепередач) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 21, т. 4 (193). – С. 353-360. – ISSN 2522-493Х
1022497
  Ладані Є. Особливості перекладу прозових творів Івана Франка угорською мовою ("Свинська конституція" в перекладі Імре Герега та Ласло Шандора) // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 2. – С. 316-323
1022498
  Шванова О. Особливості перекладу сертифікату енергоефективності будівлі "Energy performance certificate" / О. Шванова, О. Шванов // General and specialist translation/interpretation: theory, methods, practice : [intern. conf. papers] / Nat. Aviation Univ., Dep. of English Philology and Translation (Ukraine) ; Siberian Federal Univ., Dep. of Business Foreign Language (Russian Federation) [et al. ; ed.-in-chief: A. Gudmanian ; ed. board: Z. Kikvidze et al.]. – Kyiv : Agrar Media Group, 2019. – С. 73-78. – ISBN 978-617-646-477-8
1022499
  Сурсаєва А.О. Особливості перекладу синонімів у англійських текстах економічного спрямування // Політ. Сучасні проблеми науки : гуманітарні науки : тези доп. XVIII Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (3-6 квіт. 2018 р.) : [у 2 т.] / Нац. авіац. ун-т (Україна) ; Пол.-укр. дослід. ін-т (Польща) ; Міжнар. ун-т логістики і трансп. міста Вроцлав (Польща) [та ін. ; голов. ред.: В.М. Ісаєнко ; члени редкол.: О.М. Акмалдінова та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – Т. 1 : / [голов. ред.: В.М. Ісаєнко ; чл. редкол.: О.М. Акмалдінова та ін.]. – С. 69-71
1022500
  Андрієвська Е. Особливості перекладу технічних текстів із застосуванням новітніх технологій // General and specialist translation/interpretation: theory, methods, practice : [intern. conf. papers] / Nat. Aviation Univ., Dep. of English Philology and Translation (Ukraine) ; Siberian Federal Univ., Dep. of Business Foreign Language (Russian Federation) [et al. ; ed.-in-chief: A. Gudmanian ; ed. board: Z. Kikvidze et al.]. – Kyiv : Agrar Media Group, 2019. – С. 300-305. – ISBN 978-617-646-477-8


  Розвиток сучасного перекладознавства зумовлює об"єктивну потребу у використанні нових інформаційних технологій. Водночас технічні інновації останніх років сприяють появі дієвих систем автоматичного перекладу. Так, унікальні можливості перекладу ...
1022501
  Тріфонова М.С. Особливості перекладу фразеологічних одиниць сучасної німецької мови // Політ. Сучасні проблеми науки : гуманітарні науки : тези доп. XVIII Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (3-6 квіт. 2018 р.) : [у 2 т.] / Нац. авіац. ун-т (Україна) ; Пол.-укр. дослід. ін-т (Польща) ; Міжнар. ун-т логістики і трансп. міста Вроцлав (Польща) [та ін. голов. ред.: В.М. Ісаєнко ; члени редкол.: О.М. Акмалдінова та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – Т. 2 : / [голов. ред.: В.М. Ісаєнко ; чл. редкол.: О.М. Акмалдінова та ін.]. – С. 218-219
1022502
  Купцова І.О. Особливості перекладу французьких фразеологічних одиниць на українську мову // Політ. Сучасні проблеми науки : гуманітарні науки : тези доп. XVIII Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (3-6 квіт. 2018 р.) : [у 2 т.] / Нац. авіац. ун-т (Україна) ; Пол.-укр. дослід. ін-т (Польща) ; Міжнар. ун-т логістики і трансп. міста Вроцлав (Польща) [та ін. голов. ред.: В.М. Ісаєнко ; члени редкол.: О.М. Акмалдінова та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – Т. 2 : / [голов. ред.: В.М. Ісаєнко ; чл. редкол.: О.М. Акмалдінова та ін.]. – С. 210-211
1022503
  Баклаженко Ю. Особливості перекладу юридичних неологізмів на прикладі терміна "малозначна справа" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 10-14. – (Юридичні науки ; вип. 2 (117)). – ISSN 1728-3817


  Тема юридичного перекладу з англійської мови на українську та навпаки стала особливо актуальною після набуття чинності Угоди про асоціацію між Україною та ЄС і спричинена необхідністю забезпечення перекладів великого корпусу документів економічного й ...
1022504
  Петровець О.Д. Особливості перекладу юридичної термінології // Політ. Сучасні проблеми науки : гуманітарні науки : тези доп. XVIII Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (3-6 квіт. 2018 р.) : [у 2 т.] / Нац. авіац. ун-т (Україна) ; Пол.-укр. дослід. ін-т (Польща) ; Міжнар. ун-т логістики і трансп. міста Вроцлав (Польща) [та ін. голов. ред.: В.М. Ісаєнко ; члени редкол.: О.М. Акмалдінова та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – Т. 2 : / [голов. ред.: В.М. Ісаєнко ; чл. редкол.: О.М. Акмалдінова та ін.]. – С. 216-217
1022505
  Момотюк В.О. Особливості перекладу юридичної термінології з англійської на українську мову // Політ. Сучасні проблеми науки : гуманітарні науки : тези доп. XVIII Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (3-6 квіт. 2018 р.) : [у 2 т.] / Нац. авіац. ун-т (Україна) ; Пол.-укр. дослід. ін-т (Польща) ; Міжнар. ун-т логістики і трансп. міста Вроцлав (Польща) [та ін. голов. ред.: В.М. Ісаєнко ; члени редкол.: О.М. Акмалдінова та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – Т. 2 : / [голов. ред.: В.М. Ісаєнко ; чл. редкол.: О.М. Акмалдінова та ін.]. – С. 212-214
1022506
  Кушнарьова І.М. Особливості перемикання мовного коду на рівні морфолого-синтаксичних структур (усний та електронний різновиди дискурсу) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 9 (121). – С. 48-55
1022507
  Власенко Н.І. Особливості перетворення структурних матриць традиціоналістської поетики в генеалогічних моделях англійського роману Відродження // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 1 (113). – С. 281-288
1022508
  Надольська Ю.А. Особливості писемного мовлення при вивченні німецької мови як другої іноземної у ВНЗ // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 1 (163). – С. 419-423
1022509
  Яцино О. Особливості підвищення кваліфікації фахівців служб персоналу в збройних силах США // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 7 (81). – C. 71-80. – ISSN 2312-5993
1022510
  Артемов В. Особливості підвищення якості підготовки кадрів вищої кваліфікації закладів вищої освіти України зі специфічними умовами навчання // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (38). – С. 7-17. – ISSN 2617-1775
1022511
  Матвеєва Н. Особливості підвищення якості професійної підготовки майбутніх педагогів на сучасному етапі // Освітній простір України : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника" ; редкол.: І.Д. Бех, Н.М. Бібік, В.І. Бондар [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 9. – С. 96-102. – ISSN 2409-9244
1022512
  Толок І. Особливості підготовки військових фахівців тактичногго рівня у ВВНЗ США та окремих країн НАТО / І. Толок, Ю. Супрунов // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (37). – С. 259-271. – ISSN 2617-1775


  "У статті розглянуто досвід підготовки військових фахівців тактичного рівня для збройних сил США та окремих країни НАТО в контексті його можливого використання при подальшому реформуванні військової освіти України".
1022513
  Колісник-Гуменюк Особливості підготовки вчителів мистецтвознавства у закладах вищої освіти України // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 7/8 (193/194), липень - серпень. – C. 38-42. – ISSN 2308-4634
1022514
  Вільчинська Т. Особливості підготовки вчителя-філолога через вибіркові лінгвістичні дисципліни когнітивного спрямування / Т. Вільчинська, Г. Бачинська, О. Вербовецька // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2022. – С. 64-72. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382
1022515
  Неліпа Д.В. Особливості підготовки магістрів спеціальності "Державна служба" у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка // Науковий часопис Академії національної безпеки : науковий журнал / Академія національної безпеки. – Київ, 2018. – № 1 (17). – С. 70-79. – ISSN 2523-4927
1022516
  Фізеші О.Й. Особливості підготовки майбутніх викладачів педагогіки до викладання курсу "Дидактика" // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 423-426. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (48)). – ISSN 2524-0609
1022517
  Шевчук К. Особливості підготовки майбутніх учителів початкових класів до організації краєзнавчої роботи / К. Шевчук, Г. Бигар, А. Предик // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, О.А. Біда, Ю.А. Бондаренко [та ін.]. – Суми, 2020. – № 2 (96). – С. 215-224. – ISSN 2312-5993
1022518
  Островська М.Я. Особливості підготовки майбутніх учителів у контексті реформи початкової школи // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 315-319. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (48)). – ISSN 2524-0609
1022519
   Особливості підготовки майбутніх фахівців фізичної підготовки і спорту до роботи з військовослужбовцями з обмеженими фізичними можливостями / Н. Вербин, В Шемчук, А. Саїнчук, Т. Терещенко // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (42). – С. 49-58. – ISSN 2617-1775
1022520
  Решетняк О.І. Особливості підготовки наукових кадрів у системах вищої освіти країн світу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, квітень. – С. 96-103 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6806
1022521
  Касянчук В.О. Особливості підготовки наукової періодики зарубіжними видавництвами (на прикладі журналів з імпакт-фактором) // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25, № 12. – С. 44-50. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 17). – ISSN 2313-8610


  "Запропоновано аналіз публікаційної діяльності зарубіжних видавництв у сфері наукової періодики, зокрема на матеріалі видань комунікаційної тематики з імпакт-фактором. Актуальність дослідження продиктована прагненням українських редакцій вивести свої ...
1022522
   Особливості підготовки офіцерів запасу старшого та вищого офіцерського складу в умовах воєнного стану / А. Зельницький, О. Заболотний, О. Васильєв, В. Корнієнко // Військова освіта : збірник наукових праць / Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (45). – С. 85-101. – ISSN 2617-1775
1022523
  Зосименко О. Особливості підготовки педагогів до роботи з обдарованими дітьми: опис досвіду // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 6 (80). – C. 13-25. – ISSN 2312-5993
1022524
  Тадеєв П.О. Особливості підготовки фахівців з IT-технологій за різними освітньо-професійними програмами / П.О. Тадеєв, І.М. Шевченко // III Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем" (PCSITS) : 12 червня 2020 р. : збірник матеріалів доп. та тез / "Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем " (РСSІТS). – Київ : Київський університет, 2020. – С. 351-354
1022525
  Товканець О.С. Особливості підготовки фахівців з менеджменту освіти в Україні // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 405-409. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (48)). – ISSN 2524-0609
1022526
   Особливості підготовки фахівців науково-дослідних установ та військових представництв.. / О. Сафронов, Г. Капосльоз, О. Мельниченко, О. Голубєва // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – C. 199-209
1022527
  Алексеєнко О. Особливості підтримання та реалізації інноваційного потенціалу закладів вищої освіти в сучасних умовах // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (41). – С. 9-17. – ISSN 2617-1775
1022528
   Особливості підходів, орієнтованих на потерпілих, у судових процесах, пов"язаних з воєнними злочинами / підготувала Ілля Дмитрук // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 1-15 серпня (№ 30/31). – С. 12. – ISSN 1992-9277
1022529
  Якубовський І.В. Особливості планувальних вирішень садибних ділянок у Львові другої половини ХІХ- початку 30-тих років ХХ ст. / І.В. Якубовський, В.Б. Якубовський // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 47. – С. 420-427 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-3455
1022530
  Безуглий В.М. Особливості планування бойової підготовки Сил Оборони // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : зб. тез доп. наук.-практ. конф. 20 листоп. 2020 р. / М-во оборони України, Нац. акад. Сухопут. військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр Сухопут. військ ; [відп. за вип. П. Казан, Т. Лаврут]. – Львів : НАСВ, 2020. – С. 107. – ISBN 978-966-2699-94-4
1022531
   Особливості планування досліджень рівнів радону у повітрі будинків у рамках реалізації плану дій / Т.О. Павленко, М.В. Аксьонов, М.А. Фризюк, А.П. Оперчук, О.В. Федоренко // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (94). – С. 26-33 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2077-7477
1022532
  Хрущ Н.А. Особливості планування та оцінювання грошових потоків підприємств // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 167-172. – (Економічні науки ; № 6, т. 2). – ISSN 2226-9150
1022533
  Корчагіна О. Особливості побудови брендингу країни: сучасні теорії / О. Корчагіна, О. Куцевська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 883. – С. 106-112. – (Серія : Журналістські науки). – ISSN 0321-0499
1022534
  Твердохлібова Д.В. Особливості побудови індикаторів бюджетної стійкості в Україні // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4, жовтень - грудень. – С. 24-55. – ISSN 1605-7988
1022535
  Рижиков В. Особливості побудови професіограми сучасного наукового працівника наукових підрозділів вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти та наукових установ у системі Міністерства оборони України / В. Рижиков, К. Горячева, С. Бурий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 5-11. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 3 (47)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито основні теорії розробки професіографічного профілю (професіограми) і досліджено закономірності, зміст, методи, засоби, умови розвитку сучасного наукового працівника наукових підрозділів ВВНЗ, ВНП ЗВО і НУ в системі Міністерства оборони ...
1022536
  Михальська О.Л. Особливості побудови управлінського обліку виробничих витрат на олійно-жирових підприємствах // International scientific conference "Modern economic research: theory, methodology, strategy" : September 28th, 2018 : proceeding of the conf. / "Modern economic research: theory, methodology, strategy", intern. sci. conf. – Kielce : State University of Jan Kochanowski, 2018. – P. 2. – С. 87-88. – ISBN 978-9934-571-51-0
1022537
  Бех К. Особливості побутування фото- та відеозйомки у традиційному й сучасному весіллі та інноваційно-технологічні формати проведення шлюбних церемоній // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (386), липень - вересень. – С. 66-74. – ISSN 2664-4282
1022538
  Ількович В.М. Особливості повоєнного розвитку кінематографу в УРСР (1945-1955 рр.) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 121 (№ 6). – C. 25-28. – ISSN 2076-1554
1022539
  Нажмудінова О.М. Особливості повторюваності сильних опадів теплого півріччя на території України у 2007-2016 рр. // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 4 (88). – С. 77-81. – ISSN 0868-6939
1022540
  Семен Н.Ф. Особливості подачі інформації про пандемію Сovid-19 на instagram-акаунтах сучасних українських медіа (на прикладі профілів телеканалів "НТА" та "Україна 24") // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. А.К. Досенко ; редкол.: Бессараб А.О., Богуславський О.В., Гиріна Т.С. [та ін.]. – Запоріжжя, 2021. – С. 130-135. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (46)). – ISSN 2219-8741
1022541
  Куцик А. Особливості поетики літературних казок Дж.Р.Р. Толкіна (на основі збірки "Сказання з небезпечного королівства") // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2022. – № 2 (200), лютий. – С. 157-160. – ISSN 2308-4634
1022542
  Олійник Л. Особливості поетики творів для дітей Ніни Шмурікової // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; редкол.: Л. Марчук, О. Рарицький, Т. Джурбій [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2021. – С. 149-158. – (Серія філологічна ; вип. 18). – ISSN 2309-7086
1022543
  Вознюк Г.А. Особливості поетичного ідіостилю Йосано Акіко // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 2 (78), лютий 2020 р. – С. 155-159. – ISSN 2304-5809
1022544
  Косик О.І. Особливості поєднання архітектурних стилів та озеленення в м. Севілья / О.І. Косик, Б.М. Зененко // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; редкол.: Гнатюк Л.Д., Абизов В.А., Абрамюк І.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 19 : Дизайн архітектурного середовища. – С. 16-27. – ISSN 2415-8151
1022545
  Ліннік Ю.В. Особливості позиції українських православних церков у протестному русі (2013-2014 рр.) // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 88 (№ 9). – С. 57-61. – ISSN 2076-1554
1022546
  Ротар Н. Особливості позиціонування зовнішньополітичних пріоритетів Європейсько-го Союзу // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Ю. Макар, О. Филипчук, І. Монолатій [та ін.]. – Чернівці, 2020. – Т. 41. – C. 146-156. – ISSN 2519-4518
1022547
  Назарков В.К. Особливості політичних трансформацій в країнах Аравійського півострова : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Назарков Василь Костянтинович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 184 арк. – Додатки: 183-184 арк. – Бібліогр.: 161-182 арк.
1022548
  Підвисоцька А.В. Особливості політичного дискурсу Фіделя Кастро / А.В. Підвисоцька, Ю.В. Андрійченко // Мовні і концептуальні картини світу / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; відп. ред. О.І. Чередниченко ; редкол.: А.Д. Бєлова, В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 208-212
1022549
  Перепелиця Н.О. Особливості політичної концепції Френсіса Фукуями // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 122 (№ 7). – C. 434-438. – ISSN 2076-1554
1022550
  Кривий О.Ф. Особливості поля напружень біля тунельної тріщини, яка виходить в площину з"єднання двох різних анізотропних півпросторів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 162-165. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Задача про тунельну тріщину, яка виходить під довільним кутом в площину з"єднання двох різних анізотропних півпросторів, зведена до системи трьох сингулярних інтегральних рівнянь (СІР) з нерухомою особливістю, для якої доведено існування і встановлені ...
1022551
  Колесніков С.В. Особливості поляризованого випромінювання небесних тіл різної природи : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.03.02 / Колесніков Сергій Вячеславович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І. Мечникова. – Одеса, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 116 назв
1022552
  Колесніков С.В. Особливості поляризованого випромінювання небесних тіл різної природи : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.03.02 / Колесніков Сергій Вячеславович ; НАН України, Головна астрономічна обсерваторія. – Київ, 2021. – 36 с. – Бібліогр.: 115 назв
1022553
  Стражник Т. Особливості посвідчення договорів купівлі-продажу житла для дітей-сиріт // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юрид.-видав. приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2020. – № 5 (113), жовтень 2020 р. – С. 171-181
1022554
  Шпакова Н.В. Особливості посткомуністичних трансформацій на пострадянському простірі // Гілея : науковий вісник : історія, політологія, філософія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2008. – Вип. 17. – С. 196-204
1022555
  Порохняч І.В. Особливості поширення верхівкового короїда в соснових деревостанах Східного Полісся // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 133. – С. 136-141 : рис., табл. – Бібліогр.: с.140-141. – ISSN 1026-3365
1022556
  Любінська Л.Г. Особливості поширення регіонально рідкісного виду зніту розмаринолистого (Chamaerion Dodonaei (Vill.) Holub.) в умовах Кам"янецького Придністров"я / Л.Г. Любінська, О.А. Сосула, В.А. Соломаха // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2020. – № 1. – С. 46-51 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2077-4893
1022557
   Особливості поширення та основні аспекти відтворення Аnthurus Archery (Berk.) E. Fisch на території національного природного парку "Гуцульщина" / М.В. Пасайлюк, Ю.В. Петричук, Н.В. Цвид, М.М. Сухомлин // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України ; редкол.: С.М. Ніколаєнко, І.І. Ібатуллін, В.І. Кирилюк [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 10, № 1/2. – С. 5-13. – ISSN 2078-9912
1022558
  Воркуєва К. Особливості права публічних осіб на приватне життя в демократичному суспільстві // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 116-118
1022559
  Дякович М.М. Особливості права спадкування дітей, народжених у результаті штучного запліднення / М.М. Дякович, М.О. Михайлів, В.М. Коссак // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2020. – Т. 27, № 4. – С. 259-278. – ISSN 1993-0909


  Серед інноваційних медичних технологій, що підвищують народжуваність, виділяються допоміжні репродуктивні методи лікування безпліддя, при застосуванні яких деякі або всі стадії зачаття та раннього розвитку ембріонів проводяться поза організмом матері. ...
1022560
  Сороченко А. Особливості правовідносин у сферах публічних закупівель та публічно-приватного партнерства за законодавством України / А. Сороченко, Т. Мішта, Л. Лахтіонова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 66-71. – (Юридичні науки ; вип. 1 (106)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню специфічних особливостей правового регулювання відносин у сфері публічних закупівель, а також удосконаленню законодавства у сферах публічних закупівель та публічно-приватного партнерства. Пропонується уніфікований підхід ...
1022561
  Морозюк О.В. Особливості правового забезпечення виділення особливо цінних для збереження лісів в Україні / О.В. Морозюк, Б.В. Дубровець, В.І. Невмержицький // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2015. – Вип. 13. – С. 144-148. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1991-606X
1022562
  Менів Я.О. Особливості правового забезпечення діяльності господарських організацій великого бізнесу в Україні = Features of legal support of the activity of big business organizations in Ukraine : монографія / Я.О. Менів ; [Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого]. – Харків : Право, 2021. – 199, [1] с. – Дод. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 182-199 та в підрядк. прим. – (Серія "Наукові праці кафедри господарського права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого" = Series "Scientific works of the Department of Economic Law Yaroslav Mudryi National Law University"). – ISBN 978-966-998-302-2
1022563
  Вапнярчук Н.М. Особливості правового забезпечення професійного розвитку працівників у зарубіжних країнах // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Г.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 (23). – С. 122-127. – ISSN 2311-4894
1022564
  Стасів О. Особливості правового регулювання дистанційної праці в Україні // Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник / Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка ; редкол.: В. Бурдін, Мачей Маршал, Р. Шандра [та ін.]. – Львів, 2021. – № 12. – С. 127-140. – ISSN 2082-4939
1022565
  Плавич І.В. Особливості правового регулювання договору позики за цивільним законодавством держав, до складу яких входили землі Західної України в період з 1918 по 1945 р. // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 33. – С. 602-609. – ISSN 0869-2491
1022566
   Особливості правового регулювання екологічних, земельних, аграрних, природоресурсних відносин в умовах глобалізації : збірник матеріалів всеукр. наук.-практ. конф. (м. Івано-Франківськ - м. Яремче, 20-22 верес. 2019 р.) / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Навч.-наук. юрид. ін-т [та ін. ; відп. ред. Н.Р. Кобецька]. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, 2019. – 241, [3] с. – Бібліогр. в кінці ст. – (Правова політика Української держави). – ISBN 978-966-640-470-4
1022567
  Пашков К.О. Особливості правового регулювання електронної комерційної діяльності у Європейському Союзі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р. (голов. ред.), Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 410-417. – ISSN 2219-5521
1022568
  Галушка В. Особливості правового регулювання захисту державної таємниці в Україні та за її межами / В. Галушка, Г. Тіхонов // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (299). – С. 205-209. – ISSN 2663-5313
1022569
  Федотова Г.В. Особливості правового регулювання категорії "кримінальний проступок" // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (47). – С. 327-337. – ISSN 2072-8670
1022570
  Лисяк О.І. Особливості правового регулювання трудових відносин в сільському господарстві України // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. О.І. Процевського (Харків, 5 квіт. 2019 р.) / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Юрид. ф-т, Каф. цивіл.-прав. дисциплін, госп. та труд. права ; [відп. за випуск О.В. Москаленко]. – Харків : Юрайт, 2019. – С. 203-206. – ISBN 978-617-7450-09-1
1022571
  Семенюк К.О. Особливості правового регулювання цифрових об’ємно-просторових творів в авторському праві // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 148. – С. 76-86. – ISSN 2224-9281
1022572
  Шибко Р. Особливості правового становища виробників сировини для дитячого харчування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 66-71. – (Юридичні науки ; вип. 2 (113)). – ISSN 1728-3817
1022573
  Піскун І. Особливості правового статусу військової частини як суб’єкта господарської діяльності // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – C. 170-177
1022574
  Яцишин М.М. Особливості правового статусу засуджених в Україні та інших європейських державах // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 480-482. – ISBN 978-966-171-322-1
1022575
  Проценко І.М. Особливості правового статусу майна супротивника у війні в світлі агресії Росії проти України // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 33. – С. 114-122. – ISSN 0869-2491
1022576
  Пожарова О.В. Особливості правового статусу роботодавця - фізичної особи // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : тези доп. учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (2 квіт. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: М.Б. Мельник, А.В. Іваницький] ; за ред. М.І. Іншина, І.С. Сахарук. – Київ : Освіта України, 2019. – С. 86-89. – ISBN 978-617-7625-72-7
1022577
  Князька Л.А. Особливості правової природи інституту усиновлення в Україні // Право. Людина. Довкілля : науково-практичний журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: В.М. Єрмоленко, В.В. Ладиченко, В.І. Мельник [та ін.]. – Київ, 2020. – Vol. 11, № 4. – С. 80-87. – ISSN 2663-1350
1022578
  Михайленко В. Особливості правової процедури визнання активів необгрунтованими // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 16-31 липня (№ 28-29)
1022579
  Чуприна Л.М. Особливості правосуб"єктності бюджетних установ // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 218-219
1022580
  Віндюк А.В. Особливості практико-орієнтованого змісту професійної підготовки майбутніх фахівців із туризмознавства в закладах вищої освіти // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 98-103. – (Педагогічні науки ; № 2 (29)). – ISSN 2522-4360
1022581
  Чубар Т.М. Особливості практичного застосування заліку зустрічних однорідних вимог у процедурі санації // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 197-200. – ISBN 978-617-7096-97-8
1022582
  Павліченко Л.В. Особливості практичної підготовки майбутніх вчителів філологів // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 3.1 (79.1), березень 2020 р., спецвипуск. – С. 57-59. – ISSN 2304-5809
1022583
  Польщиков В.В. Особливості пред"явлення для впізнання за участю неповнолітньої особи // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2018. – С. 145-149. – (Серія: Право ; вип. 16). – ISSN 2226-3047
1022584
  Мамічева О.В. Особливості предметно-педагогічних здібностей викладачів ВНЗ гуманітарного профілю / О.В. Мамічева, М.А. Крюкова // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 1 (43). – С. 24-31. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1022585
  Коваленко Т. Особливості принципів земельного права України серед засобів мінімізації юридичних дефектів // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; упоряд. О. Крикунов ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 1 (11). – С. 65-71. – ISSN 2409-4544
1022586
  Мельничук А. Особливості припинення угоди про розподіл продукції // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 270-271
1022587
   Особливості проведення занять з фізичної культури в період дистанційного навчання / В. Кондратенко, І. Зайцев, В. Любимов, С. Черевко, А. Черевко // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2022. – Вип. 2 (71). – С. 66-72. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1022588
  Костів М.Т. Особливості проведення конкурсу з надання грантової допомоги // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (221). – С. 40-45. – ISSN 2308-9636
1022589
  Матусяк М.В. Особливості проведення ландшафтних рубок у лісопарковій зоні м. Вінниці // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Калетнік Г.М. ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 3. – С. 209-216 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2476626
1022590
  Скляр О.І. Особливості проведення неруйнівного контролю шасі літаків / О.І. Скляр, Д.І. Чусь, Р.Б. Бєлінська // Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації : щорічний наук.-теоретич. та наук.-практич. збірник наук. праць / Державний, науково-дослідний інститут авіації. – Київ, 2017. – Вип. № 13 (20). – С. 177-181
1022591
  Опара В.М. Особливості проведення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення у 2017 році / В.М. Опара, О.А. Домбровська // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; В.А. Пересадько, О.О. Жемеров, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 26. – С. 47-50. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2075-1893
1022592
  Мойсей А. Особливості проведення обряду маланки у зоні етнокультурних контактів і міжетнічного пограниччя українців та східних романців // Spheres of culture : journal of philology, history, social and media communication, political science, and cultural studies / Maria Curie-Sklodovska University in Lublin, Faculty of Humanities, Branch of Ukrainian Studies. – Lublin, 2014. – Vol. 8. – С. 379-388. – ISSN 2300-1062
1022593
  Щипанський П.В. Особливості проведення попередньої експертизи дисертацій здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії / П.В. Щипанський, В.І. Колесник // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / голов. ред. Семон Б.Й. ; редкол.: Бочарніков В.П., Вагапов В.Б., Волошенко А.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 44-47. – ISSN 2618-1614
1022594
  Тарчинець Ю. Особливості проведення практичних занять із медичної та біологічної фізики під час дистанційного навчання / Ю. Тарчинець, О. Тарчинець, С. Пудова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 1 (105). – С. 278-287. – ISSN 2312-5993
1022595
  Савков П. Особливості проведення робіт з землеусторю на території військових містечок / П. Савков, Н. Левінськова, Ю. Криць // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 63-67. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (44)). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлюються основні аспекти нормативно - правової бази земельного кадастру в Україні. Визначено недоліки існуючої, неефективно діючої, земельно - кадастрової системи, які істотно підвищують конфліктний потенціал земельних відносин. ...
1022596
  Артемов В.Ю. Особливості проведення спеціальних інформаційних операцій в Україні в умовах ведення гібридної війни / В.Ю. Артемов, Н.І. Литвиненко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 51. – С. 77-82. – ISSN 2524-0056
1022597
  Богом"я В.І. Особливості прогнозування стану суднового обладнання в умовах трансокеанських рейсів / В.І. Богом"я, Н.В. Кучерук // Новітні технології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Приватний вищ. навч. заклад "Університет новітніх технологій". – Київ, 2016. – Вип. № 1 (1). – С. 92-101 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 2524-0102. – ISSN 2524-0102
1022598
  Васильєва Н.В. Особливості програмно-цільового планування видатків місцевого бюджету // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 14, липень. – C. 65-67. – ISSN 2306-6814
1022599
  Демешкант Є.М. Особливості проектування вертикального озеленення в сформованому середовищі / Є.М. Демешкант, А.С. Денисова // Просторовий розвиток територій: традиції та інновації : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 25-26 листоп. 2021 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. освіти Київ. нац. ун-ту буд-ва і архітектури. – Київ : ДКС Центр, 2021. – С. 84-87. – ISBN 978-617-7300-94-5
1022600
  Здравчева К.І. Особливості проектування дитячих ігрових просторів у містах / К.І. Здравчева, Г.О. Осиченко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 1. – С. 146-154 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-3455
1022601
  Осиченко Г.О. Особливості проектування пішохідно-прогулянкових просторів / Г.О. Осиченко, О.В. Кондрашенко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 47. – С. 319-326 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2077-3455
1022602
  Пащенко Г.В. Особливості проектування та благоустрою сучасних еко-кемпінгів // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 47. – С. 387-391 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-3455
1022603
  Ковальська Г.Л. Особливості проектування та будівництва вбудовано-прибудованих дошкільних навчальних закладів // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 378-383 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-3455
1022604
  Богородецька О. Особливості промоції вищої освіти республіки Польща // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Шуляк А., Вознюк Є., Бояр А. [та ін.]. – Луцьк, 2019. – № 2 (6). – C. 78-88. – ISSN 2522-1663
1022605
  Пясецька І С. Особливості просторово-часового розподілу відкладень ожеледі по областях у випад ках її масововго відкладення на території України протягом десятиріч 1991 - 2000, 2001 - 2010 та 2011 - 2020 рр. // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (64). – С. 71-95. – ISSN 2306-5680


  Представлена робота присвячена встановленню особливостей просторово - часового розподілу випадків масового відкладення ожеледі на території України пр отягом окремих десятиріч 1991 - 2000, 2001 - 2010, 2011 - 2020 рр. Розглянуто випадки масового ...
1022606
  Чичкан Ю. Особливості просування освітніх проектів у соціальних мережах / Ю. Чичкан, Т. Лучникова // Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій : науково-практичне видання / Державний університет інфраструктури та технологій. – Київ, 2018. – С. 111-122. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 42 (2))
1022607
  Балюн О. Особливості просування розважальних проєктів на платформі Instagram / О. Балюн, Д. Трубіна, Т. Фісенко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 6 (311), червень. – С. 19-26. – ISSN 2076-9326
1022608
  Коваленко А. Особливості професійного благополуччя працівників сфери інформаційних технологій / А. Коваленко, Г. Рик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 26-34. – (Психологія ; вип. 2 (12)). – ISSN 1728-3817
1022609
  Лисенко О. Особливості професійного розвитку ірландських педагогів шкільних закладів освіти // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 111-117. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382
1022610
  Боднар А.Я. Особливості професійного самовизначення сучасних студентів / А.Я. Боднар, К.А. Рибалочка // Психологія та психосоціальні інтервенції : науковий журнал : щорічник / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: В. Чорнобровкін, В. Чернобровкіна, С. Богданов [та ін.]. – Київ, 2021. – Т. 3 (за 2020). – С. 3-10. – ISSN 2617-2348
1022611
  Варга Н.І. Особливості професійної діяльності викладача вищої школи США // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – C. 38-41. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609


  Стаття присвячена проблемі професійної діяльності викладача вищої школи. Обгрунтовано, що в сучасних умовах поряд з традиційною культуротворчою місією, робота педагога спрямовується на ефективність, раціональність, організованість і мобільність. Ці ...
1022612
  Ташматов В. Особливості професійної діяльності психологів державної служби України з надзвичайних ситуацій в умовах війни // Проблеми екстремальної та кризової психології : науковий журнал / Нац. ун-т цивіл. захисту України ; редкол.: Н.В. Оніщенко, О.В. Тімченко, Alexis Lorenzo Ruiz [та ін.]. – Харків, 2022. – № 1 (3). – С. 30-38. – ISSN 2786-5541
1022613
  Шуляк А. Особливості професійної діяльності учителя інформатики // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Совгіра С.В., Чирва Г.М., Коломієць Н.А. [та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 2 (4). – С. 140-149. – ISSN 2706-6258
1022614
   Особливості професійної захворюваності медичних працівників Житомирської області на COVID- 19 та оцінка ризиків / О.П. Яворовський, Ю.М. Скалецький, Р.П. Брухно, Л.В. Харчук, І.М. Киричук // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (98). – С. 4-13 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-7477
1022615
  Канова Л. Особливості професійної іншомовної підготовки офіцерів тактичного рівня ЗСУ / Л. Канова, С. Тарасенко // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 3. – С. 92-98. – ISSN 2307-4906
1022616
  Мельник Н. Особливості професійної підготовки дошкільних педагогів у Великій Британії // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2018. – Вип. 1/2 (54/55). – C. 98-108. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1022617
  Ігнатюк О.А. Особливості професійної підготовки здобувачів педагогічних спеціальностей в умовах надзвичайного віддаленого навчання (на прикладі класичного та технічного університетів) / О.А. Ігнатюк, А.І. Комишан, М.В. Бикова // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харків. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; голов. ред. Школа О.М. ; редкол.: Голубнича Л.О., Васьківська Г.О., Тиха Рената [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 47. – C. 33-42. – ISSN 2074-8167
1022618
  Любарець В. Особливості професійної підготовки менеджерів соціокультурної діяльності для індустрії гостинності // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищої освіти НАПН України [та ін.] ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2018. – № 4 (71). – С. 56-61. – ISSN 2078-1016
1022619
  Волкова Н.В. Особливості професійної підготовки молодших спеціалістів художників у сучасній мистецькій практиці // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 1. – С. 92-98. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2077-3455
1022620
  Соловей О.В. Особливості професійної підготовки працівників експертної служби міністерства внутрішніх справ України // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України ; Харків. н.-д. ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: О.М. Клюєв, В.Ю. Шепітько, Е.Б. Сімакова-Єфремян [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 20, ювілейний. – С. 230-238. – ISSN 1993-0917
1022621
  Чичук А.П. Особливості професійної підготовки учителів початкової школи у вищих навчальних закладах США // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 277. – C. 302-308. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
1022622
  Остапович І.П. Особливості профілактичної діяльності підрозділів ювенальної превенції Національної поліції України // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (48). – С. 318-324. – ISSN 2072-8670
1022623
  Никитченко Н. Особливості процедур банкрутства об"єктів державної власності / Н. Никитченко, С. Донков // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук , В. Рєзнікова (голов. ред.), І. Венедіктова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4. – С. 216-224. – ISSN 1026-9932
1022624
  Московчук Д. Особливості процедури врегулювання спору за участю судді / Д. Московчук, А. Кіліміченко // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Махінчук В.М. ; редкол.: Бакалінська О.О., Берестова І.Е., Бобрик В.І. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6 (304). – С. 55-58. – ISSN 2663-5313
1022625
  Воробйова М. Особливості процедури прийняття рішення про здійснення проектів державно-приватного партнерства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018


  Досліджено процедуру прийняття рішення про здійснення державно-приватного партнерства,що склалася в Україні. Комплексно розглянуто три послідовні етапи підготовки до реалізації проектів партнерської взаємодії держави та бізнесу. Визначено головні ...
1022626
  Савка В.Я. Особливості процесу гнучкої інтеграції в Європейському Союзі : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Савка Віталій Янович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1022627
  Янсонс Я. Особливості процесу демократизації в Україні, що негативно впливають на становлення та розвиток електронної демократії / Я. Янсонс, А. Семенченко // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2020. – № 1. – С. 72-79. – ISSN 2664-3618
1022628
  Белінська С.М. Особливості процесу експлуатації необоротних активів / С.М. Белінська, Т.А. Белінська // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 14, липень. – C. 37-40. – ISSN 2306-6814
1022629
  Остапець Ю. Особливості процесу інституціалізації партійної системи України (1998-2020 рр.): начерк методології дослідження // Розвиток політичної науки: європейські практики та національні перспективи : матеріали Х Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 1 груд. 2020 р.) / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича [та ін. ; редкол.: А.М. Круглашов (наук. ред.) та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2020. – С. 18-22. – ISBN 978-617-8034-00-9
1022630
  Лешанич М.М. Особливості процесу інституціалізації політичних партій і партійної системи України в умовах демократичного транзиту : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Лешанич Мирослав Михайлович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1022631
  Величко О. Особливості процесу організації та впровадження технологій дистанційного навчання при підготовці інженерів-будівельників // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 27 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т неперерв. освіти ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – С. 57-60


  У статті аналізуються особливості процесу організації та впровадження технологій дистанційного навчання при підготовці фахівців за спеціальністю "Будівництво та цивільна інженерія". Використання інноваційних технологій у освітньому процесі ...
1022632
  Фельцан І.Ю. Особливості процесу радянізації адвокатури у післявоєнному Закарпатті (1946-1950 рр.) // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 24-26. – ISBN 978-617-7404-86-5
1022633
  Тітова С. Особливості процесу формування земельного сервітуту та землі оборонного призначення / С. Тітова, Л. Гребеник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 65-70. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (39)). – ISSN 1728-3817


  На основі обґрунтованих методологічних положень представлено особливості підстав установлення та припинення сервітутів для практичного застосування їх у військовій сфері. Розкрито зміст сервітутів у системі обмежень і відмежовано їх від способів ...
1022634
  Циган Л.В. Особливості процесу формування фахової компетентності майбутніх перекладачів // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 8 (162). – C. 194-198
1022635
  Павлов М.М. Особливості процесу цифровізації публічного управління в розвинутих країнах // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 15, серпень. – С. 140-144. – ISSN 2306-6814


  У статті проаналізовано особливості процесу цифровізації публічного управління в розвинутих країнах. Доведено, що проблематика цифрових трансформацій, цифровізації публічного управління є одним із ключових завдань розвитку для будь-якої країни. ...
1022636
  Піщанська О.О. Особливості прояву емоційних станів осіб із соціальною депривацією : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Піщанська Ольга Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1022637
  Риков О. Особливості прояву психофізіологічних властивостей пілотів цивільної авіації // Проблеми екстремальної та кризової психології : науковий журнал / Нац. ун-т цивіл. захисту України ; редкол.: Н.В. Оніщенко, О.В. Тімченко, Alexis Lorenzo Ruiz [та ін.]. – Харків, 2022. – № 1 (3). – С. 62-72. – ISSN 2786-5541
1022638
  Черпак Т. Особливості прямої політичної комунікації в Україні // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Міжнар. наук. конф. (15 трав. 2018 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; [упоряд.: Т.Ю. Гранчак ; редкол.: В.В. Бездрабко, Л.М. Галаган, Т.Ю. Гранчак та ін.]. – Київ : КНУКіМ, 2018. – С. 91-92
1022639
  Айдинян А. Особливості психічного ставлення до віку неповнолітньої (малолітньої) особи у складі умисного злочину: деякі теоретичні і правозастосовні підходи // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 196-197
1022640
  Бадзюк Б. Особливості психології жінки-злочинниці // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; упоряд. О. Крикунов ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 1 (11). – С. 138-142. – ISSN 2409-4544
1022641
  Волинчук О.В. Особливості психологічних меж і стилів мислення студентів та викладачів // Journal of psychology research / М-во осіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: І.Ф. Аршава, Е.Л. Носенко, Д.С. Волков [та ін.]. – Дніпро, 2021. – Vol. 27 (10). – С. 35-40. – ISSN 2663-2950
1022642
  Яновська Т.А. Особливості психологічної адаптації першокурсників до навчання у закладі вищої освіти різних напрямів підготовки // Психологія і особистість : науковий журнал / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред.: Седих К.В., Максименко С.Д. – Полтава ; Київ, 2019. – № 2 (16). – С. 92-103. – ISSN 2226-4078
1022643
  Гончаренко Н.А. Особливості психологічної допомоги батькам дітей з синдромом дефіциту уваги та гіперактивності : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.04 / Гончаренко Наталія Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1022644
  Лігоцький А. Особливості психологічної підготовки майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 64-67. – (Психологія ; вип. 1 (10)). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджується проблема концептуалізації когнітивно-комунікативних та інформаційно-семіотичних вимірів психологічної підготовки майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності як складне комплексне психічне утворення між компонентами ...
1022645
  Самара О. Особливості психологічної реабілітації осіб, які переживають травматичні події війни / О. Самара, В. Лефтеров // Проблеми екстремальної та кризової психології : науковий журнал / Нац. ун-т цивіл. захисту України ; редкол.: Н.В. Оніщенко, О.В. Тімченко, Alexis Lorenzo Ruiz [та ін.]. – Харків, 2022. – № 1 (3). – С. 73-83. – ISSN 2786-5541
1022646
  Бабенко В.Г. Особливості психолого-педагогічної підготовки до окремих тактичних і спеціальних заходів, які проводить Національна поліція України / В.Г. Бабенко, І.І. Пампура // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (47). – С. 356-363. – ISSN 2072-8670
1022647
  Маркова М.В. Особливості психосоціального функціонування комбатантів та їх дружин з різним станом задоволеності подружніми стосунками / М.В. Маркова, Г.С. Росінський // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнародний науково-практичний журнал / Харків нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. В.І. Пономарьов ; редкол.: Є.Г. Дубенко, О.С. Кочарян, М.І. Яблучанський [та ін.]. – Харків, 2018. – № 10. – С. 87-96 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2312-5675
1022648
  Лазарєва О.Б. Особливості психофізичного розвитку недоношених дітей різного ступеня гестації з руховими порушеннями у перші три місяці життя / О.Б. Лазарєва, Є.В. Василенко // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, С.Б. Дроздовська [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 54-60 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1992-7894
1022649
  Горобінська І.В. Особливості реалізації грошово-кредитної політики в сучасних умовах / І.В. Горобінська, В.О. Уляницька // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2021. – № 2 (49). – С. 32-40. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645
1022650
  Ніколаєнко Т.Б. Особливості реалізації звільнення від кримінальної відповідальності у разі зміни правового режиму в державі // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (47). – С. 283-291. – ISSN 2072-8670
1022651
  Федосєєва Г.С. Особливості реалізації зовнішньоекономічної політики на сільськогосподарському ринку: проблемні аспекти та перспективи // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 : Реформування системи надання спрощень суб"єктам ЗЕД в Україні. – С. 60-64. – ISSN 2222-4459
1022652
   Особливості реалізації компетентнісного підходу в освіті дітей з інтелектуальними порушеннями : навч.-метод. посібник / О.В. Чеботарьова [та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т спец. педагогіки і психології ім. Миколи Ярмаченка, Від. освіти дітей з порушенням інтелект. розвитку. – Київ : Симоненко О.І., 2019. – 423, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд.
1022653
  Годованик Є.В. Особливості реалізації конституційно-правових норм у сучасних умовах розвитку системи права // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2018. – С. 149-155. – (Серія: Право ; вип. 16). – ISSN 2226-3047
1022654
  Ситар Г. Особливості реалізації моделей фразеологізованих речень у творах Богдана Лепкого // Лінгвістичні студії : міжнар. зб. наук. праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: А. Архангельская, Ю. Голоцукова, І. Данилюк [та ін.]. – Вінниця, 2020. – Вип. 40, т. 1. – С. 64-80. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
1022655
  Довгаль О.А. Особливості реалізації національних інноваційних моделей розвитку Бразилії, Чилі та Мексики / О.А. Довгаль, Г.В. Довгаль // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 11 (514) : Пандемія як загроза нового типу для економічної безпеки в умовах глобалізації. – С. 49-54. – ISSN 2222-4459
1022656
  Маркович І. Особливості реалізації основних принципів податкової системи в Україні // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Павликівська О.І., Кіляр О.Р., Марущак Л.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – № 4 (71). – С. 133-139. – ISSN 2409-8892
1022657
  Божко Н.О. Особливості реалізації права на доступ до інформації у формі відкритих даних // Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми захисту інформаційних прав особи в умовах технологічних викликів та цифрової реальності" : 17-18 верес. 2019 р. / "Актуальні проблеми захисту інформаційних прав особи в умовах технологічних викликів та цифрової реальності", міжнар. наук.-практ. конф. – Херсон : Гельветика, 2019. – С. 87-90. – ISBN 978-966-916-903-7
1022658
  Ботвінов Р.Г. Особливості реалізації правоохоронної функції держави в сучасному українському суспільстві // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцев А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 4 (49). – С. 156-163
1022659
  Онатій А. Особливості реалізації прислівно-кореляційного зв"язку в займенниково-співвідносних реченнях симетричної, напівсиметричної та несиметричної структури // The Per Jacobsson lecture. – Washington, 2010. – June 27 : Markets and government before, during, and after the 2007-20XX crisis / T. Padoa-Schioppa. – С. 12-17. – ISSN 0252-3108
1022660
  Бояринова К.О. Особливості реалізації проєктів технологічного забезпечення підприємствами з іноземними інвестиціями / К.О. Бояринова, К.А. Каніфольська // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 19/20, жовтень. – С. 17-22. – ISSN 2306-6814
1022661
  Торяник О. Особливості реалізації прокурором конституційних повноважень щодо нагляду за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 2 (264). – С. 120-123. – ISSN 2307-8049
1022662
  Шклярук М.Г. Особливості реалізації стратегічної комунікації у діяльності державних службовців // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцев А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 4 (49). – С. 250-256
1022663
  Кулик К.В. Особливості регіональної структури страхового ринку України // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 275-280


  Проаналізовано поділ страхового ринку України на регіони. Визначено особливості регіональної структури страхового ринку України. Ключові слова: страховий ринок, структура, регіон Проанализировано разделение страхового рынка Украины на регионы. ...
1022664
  Тибінка Г.І. Особливості регулювання оплати праці в ринкових системах зарубіжних країн та в Україні // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький, національний університет. – Запоріжжя, 2012. – С. 158-164. – (Економічні науки ; № 2 (14))
1022665
  Ружицька Н.Е. Особливості регулювання правомірного використання територій об"єктів нерухомої спадщини історичного центру міста Києва / Н.Е. Ружицька, І.О. Сидоренко // Науковий вісник НЛТУ України : збірник наукових праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2020. – Т. 30, № 1. – С. 45-48. – ISSN 1994-7836
1022666
  Сіньова Л.М. Особливості регулювання трудових правовідносин керівних працівників : навч. посібник / Сіньова Л.М., Кузьменко Г.В., Погорєлова О.С. ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Маслаков, 2020. – 208, [1] с. – Бібліогр.: с. 195-208 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7862-41-2
1022667
  Заячківська О.В. Особливості регулювання фінансів зовнішньоекономічної діяльності // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2020. – C. 48-55. – (Економічні науки ; вип. 4 (92)). – ISSN 2306-5478
1022668
  Каптур Г. Особливості редагування наукового тексту / Г. Каптур, О. Денисюк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – С. 24-29. – (Серія: Педагогічні науки ; № 2 (375)). – ISSN 1729-360Х
1022669
  Кадум Л.Л. Особливості режисури екстремального документального фільму : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.04 / Кадум Леон Лейт (Лейт Абдул Амир) ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1022670
  Єрфан Є.А. Особливості реклами транснаціональних корпорацій у соціальних мережах // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська. – Львів, 2019. – Вип. 4 (138). – С. 89-92. – ISSN 2071-4653
1022671
  Висовень О. Особливості релігійного життя в радянській Україні (середина 40-х рр. ХХ ст. - 1953 р.): синергетична модель // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 58
1022672
   Особливості релігійного і церковно-релігійного самовизначення громадян України: тенденції 2000-2020 рр. : (інфом. матеріали) : підготовлені до черг. засідання постійно діючого Круглого столу "Релігія і влада в Україні: проблеми взаємовідносин" 25 листоп. 2020 р. за сприяння Представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні : [соціологічні дослідження] / Razumkov centre. – Київ : Центр Разумкова, 2020. – 110 с. : іл., табл. – Інформ. матеріали підгот. до чергового засідання постійно діючого Круглого столу "Релігія і влада в Україні: проблеми взаємовідносин" 25 листоп. 2020 р. за сприяння Представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні. – Бібліогр.: с. 83-84 та в підрядк. прим. – (Бібліотека Центру Разумкова)
1022673
  Мишков В. Особливості релігійної практики сучасного українського старообрядництва // Українське релігієзнавство : науковий збірник : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, П. Павленко, А. Арістова [та ін.]. – Київ, 2015. – № 73 : Україна - Ватикан: християнство в контексті його включення в різноманіття сфер суспільного буття. – С. 175-179
1022674
  Щелкунова О. Особливості релігійності у творчості Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 21. – С. 81-84


  Стаття присвячена дослідженню особливостей прояву релігійних аспектів у творчості Тараса Шевченка. Проаналізовано знакові для розуміння ставлення поета до релігії твори. Наголошено на специфіці інтерпретації біблійного образу Богоматері. Статья ...
1022675
  Бончковський О.С. Особливості реліктової посткріогенної морфоскульптури східної частини Волинської височини // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (86). – С. 48-59. – ISSN 0868-6939
1022676
  Філоненко Ю.М. Особливості рельєфоутворюючої діяльності комах на території Українського Полісся / Ю.М. Філоненко, І.М. Філоненко // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (86). – С. 59-66. – ISSN 0868-6939
1022677
  Бікетов С.О. Особливості рельєфу пейзажних парків // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – Вип. № 1 (13). – С. 17-27 : табл., схема. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 978-617-7202-74-4
1022678
  Марченко С. Особливості реорганізації сільськогосподарських підприємств за законодавством України // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 158-159
1022679
  Коротич К. Особливості репрезентації вибачення в листах Лесі Українки // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Ю. Романенко ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (733), квітень. – С. 43-47. – ISSN 0130-5263


  "Розглянуто лексико-семантичні, фразеологічні, морфологічні та синтаксичні особливості реалізації комунікативного наміру вибачення в епістолярії Лесі Українки, виявлено залежність етикетних і нестандартизованих мовних засобів, які виражають вибачення, ...
1022680
  Князь Т. Особливості репрезентації соціальної дійсності засобами фразеології в медійному дискурсі // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ф-т філол. та журналістики ; редкол.: Громик Ю., Богдан С., Тарасюк Т. [та ін.]. – Луцьк, 2021. – Вип. 14. – С. 61-70. – ISSN 2413-0923
1022681
  Ємельяненко Є.О. Особливості репрезентації форм маргінального в різні історичні епохи // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 88 (№ 9). – С. 156-160. – ISSN 2076-1554
1022682
  Плотнікова-Лісайчук Особливості репрезентації чоловічих образів в романі Енн Райс "Інтерв"ю з вампіром" / Плотнікова-Лісайчук, Л.Б. Сліпченко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2018. – № 2 (316), квітень : Філологічні науки. – С. 163-168. – ISSN 2227-2844


  "Був запропонований аналіз образів Луї, Лестата та Армана в романі Енн Райс „Інтерв"ю з вампіром”. Мета роботи - дослідити особливості репрезентації чоловічих образів через світосприйняття жінки-авторки. Авторка аналізує образ головного героя Луї з ...
1022683
  Кушнеров В.А. Особливості ресурсів психологічної безпеки військовослужбовців : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Кушнеров В"ячеслав Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2021. – 16 с. – Бібліогр.: 5 назв
1022684
  Цюра С. Особливості реформування змісту освіти майбутніх лікарів-стоматологів (початок ХХІ століття) / С. Цюра,  Солина // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 2 (157), лютий. – С. 19-24. – ISSN 2308-4634


  У статті визначено, що ознаки вищої стоматологічної освіти в Україні обумовлені: змінами в сфері стоматологічної допомоги, зростанням вимог до її стандартів, теоретично складним змістом освіти. За етапами реформування змісту освіти у 2003, 2007, 2009, ...
1022685
  Дмитренко В. Особливості рецепції творчості Лесі Українки в романі Г. Брасюка "Донна Анна" // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, НДІ Лесі Українки, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Вежа, 2008. – Т. 4, кн. 2 : / [редкол.: М. Жулинський, Л. Мірошниченко, М. Мірченко та ін.]. – С. 116-123. – ISBN 978-966-600-359-4
1022686
  Цвєткова Ю.В. Особливості римської правосвідомості в республіканський період як чинник релігійної толерантності // Вісник Пенітенціарної асоціації України : науковий журнал / Пенітенціарна асоціація України. – Київ, 2019. – № 3 (9). – С. 131-138. – ISSN 2523-4552
1022687
  Михайловський Д.В. Особливості роботи вузлів позацентрового стикування елементів верхніх поясів металодерев"яних ферм / Д.В. Михайловський, М.С. Коваленко // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління : електронний збірник наукових праць / Чернігівський, інститут економіки і управління державний. – Чернігів, 2012. – С. 64-68 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія 2 : Техніка і природа ; Вип. 1 (3)). – ISSN 2223-1633
1022688
  Чернишова Т.М. Особливості розвитку агротуристичного продукту Житомирського регіону (на прикладі агросадиби "Поліська хата") // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Лісовський С.А. ; редкол.: Антонюк Н.В., Бучко Ж.І., Гукалова І.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 51. – С. 45-50. – ISSN 2308-135X


  У статті на прикладі діяльності культурно-мистецького центру "Поліська хата" було проаналізовано особливості формування та структурно-функціональні характеристики туристичного продукту сільського туризму у Житомирському регіоні, а також проведено ...
1022689
  Петренко К.В. Особливості розвитку високотехнологічних японських ТНК в умовах глобалізації / К.В. Петренко, К.Ю. Савченко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 3 (506) : Новий ринок електроенергії в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку. – С. 40-45. – ISSN 2222-4459
1022690
   Особливості розвитку гастрономічного туризму: зарубіжний досвід / С.І. Уліганець, С.П. Батиченко, Л.М. Мельник, Ю. Сологуб // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – C. 48-52. – (Географія ; вип. 1/2 (78/79)). – ISSN 1728-3817
1022691
  Вервега Б.М. Особливості розвитку гострого поширеного перитоніту на тлі цукрового діабету та їх фармакокорекція : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.03.04 / Вервега Богдана Михайлівна ; М-во охорони здоров"я України, Буковин. держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2021. – 42 с. – Бібліогр.: 27 назв
1022692
  Гарафонова О.І. Особливості розвитку державно-приватного партнерства в умовах трансформації економік світу / О.І. Гарафонова, В.Ю. Худолей, О.Л. Демченко // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 236-243. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 2307-5740
1022693
  Шинкар Т.С. Особливості розвитку дитячих освітніх видань в Україні // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – С. 126-138. – (Сері "Філологічні науки" ; вип. 5). – ISSN 2518-7600
1022694
  Балюк Г.І. Особливості розвитку екологічного законодавства України в умовах глобалізації // Особливості правового регулювання екологічних, земельних, аграрних, природоресурсних відносин в умовах глобалізації : збірник матеріалів всеукр. наук.-практ. конф. (м. Івано-Франківськ - м. Яремче, 20-22 верес. 2019 р.) / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Навч.-наук. юрид. ін-т [та ін. ; відп. ред. Н.Р. Кобецька]. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, 2019. – С. 9-11. – (Правова політика Української держави). – ISBN 978-966-640-470-4
1022695
  Гайдар А.А. Особливості розвитку екологічного маркетингу в біотехнологічному виробництві // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2020. – № 2. – С. 98-105 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2077-4893
1022696
  Баллак Е. Особливості розвитку комплементарних інститутів фінансування країн-учасниць Ліги арабських держа // International scientific conference "Modern economic research: theory, methodology, strategy" : September 28th, 2018 : proceeding of the conf. / "Modern economic research: theory, methodology, strategy", intern. sci. conf. – Kielce : State University of Jan Kochanowski, 2018. – P. 1. – C. 8-11. – ISBN 978-9934-571-51-0
1022697
  Попович М.Д. Особливості розвитку культури в суспільстві мережевих структур // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 79. – С. 148-158
1022698
  Луцишин Г. Особливості розвитку культурної дипломатії України в сучасних умовах / Г. Луцишин, А. Гончарук // Гуманітарні візії : науковий журнал / Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; редкол.: І. Карівець, Я. Турчин, О. Паньків [та ін.]. – Львів, 2017. – Vol. 3, № 1 (5). – С. 25-30. – ISSN 2411-8060
1022699
  Мельник Л.В. Особливості розвитку лікувально-оздоровчого туризму в регіонах України / Л.В. Мельник, С.П. Батиченко // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (19). – С. 41-46


  Розкрито теоретичні питання лікувально-оздоровчого туризму. Проаналізовано стан та розвиток санаторно-курортної бази, яка є основою лікувально-оздоровчого туризму. Висвітлено питання попиту серед населення на послуги лікувально-оздоровчого туризму. ...
1022700
  Корж-Усенко Особливості розвитку національної вищої школи періоду правління українських урядів. // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 3 (77). – C. 285-300. – ISSN 2312-5993
1022701
  Нежива О.М. Особливості розвитку освіти у Великій Британії // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 123 (№ 8). – C. 278-282. – ISSN 2076-1554
1022702
  Темрук О.В. Особливості розвитку особистісної зрілості майбутнього вчителя на початковому етапі професійної підготовки // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2005. – С. 116-119. – (Серія 12 : Психологічні науки ; вип. 4 (28))
1022703
  Островський І.А. Особливості розвитку підприємництва в сфері поводження з відходами: європейський досвід і перспективи України / І.А. Островський, О.І. Славута // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5, травень. – C. 52-56. – ISSN 2306-6806
1022704
  Баб"як Ж. Особливості розвитку професійної компетентності викладачів іноземних мов у США / Ж. Баб"як, Н. Щур // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 2 (22). – С. 12-20. – ISSN 2307-4914
1022705
  Гедін М.С. Особливості розвитку релігійного туризму в сучасній Україні! // Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12 трав. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т, Ф-т перекладачів, Каф. історії України і туризмознавства, Ін-т Конфуція Київ. нац. лінгвіст. ун-ту ; [редкол.: Терещенко Ю.І. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЛУ, 2017. – С. 33-38
1022706
  Косик О.І. Особливості розвитку садово-паркових об"єктів міста–держави Ватикан / О.І. Косик, Л.Р. Гнатюк, Є.Ю. Бутмерчук // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; редкол.: Гнатюк Л.Р., Абизов В.А., Абрамюк І.Г., Бармашина Л.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 18 : Дизайн архітектурного середовища. – С. 58-67. – ISSN 2415-8151
1022707
  Матвієнко Н.М. Особливості розвитку сільського зеленого туризму в Україні / Н.М. Матвієнко, В.М. Матвієнко, І.І. Околович // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 202-205. – ISBN 978-617-7069-75-8
1022708
  Пікус Р.В. Особливості розвитку страхового ринку в умовах інформаційного суспільства / Р.В. Пікус, К.Ю. Винокурова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 6, червень. – С. 180-185. – ISSN 2306-6806
1022709
  Огнєва Т.К. Особливості розвитку сучасного мистецтва і кінематографу у Китаї, Кореї та Японії // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (6). – С. 69-83. – ISSN 2616-9967
1022710
  Алексеєнко О. Особливості розвитку сфери інноваційної діяльності в закладах вищої освіти та наукових установах збройних сил України / О. Алексеєнко, Л. Наливайко // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (42). – С. 9-17. – ISSN 2617-1775
1022711
  Шевчук О. Особливості розвитку та застосування альтернативних способів вирішення спорів суб"єктів господарювання в Україні / О. Шевчук, І. Теслюк // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2018. – Вип. 3 (15). – С. 77-81. – ISSN 2524-0129
1022712
  Головатий М.Ф. Особливості розвитку та подальшої демократизації системи вищої освіти в сучасній Україні // Реформування вищої освіти у процесі демократизації українського суспільства / Б.А. Головко, Б.Ф. Сагалаков, А.П. Горбачик, О.Ю. Платоненко, М.А. та ін. Нахабич. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 112-116. – ISBN 966-594-559-9
1022713
  Коновал Є.В. Особливості розвитку технопарків України // Шевченківська весна - 2019. Географія : зб. наук. праць XVIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 11 квіт. 2019 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: А.Д. Яременко, А.А. Шевчук, Є.С. Трикоцька та ін.]. – Київ : Фенікс, 2019. – Вип. 17. – С. 90-92. – ISBN 978-966-136-643-4
1022714
  Максименко Н.В. Особливості розвитку трудових відносин в Україні // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 185-192. – (Серія: Економіка, менеджмент та право ; вип. 1). – ISSN 2707-8620
1022715
  Пікулик О. Особливості розвитку туризму та туристичної політики в Південній Кореї / О. Пікулик, Т. Криса // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2019. – С. 106-111. – (Серія: Географічні науки ; № 1 (385)). – ISSN 1729-360Х
1022716
  Ковтун М. Особливості розвитку української архівної періодики на початку 1990–х рр. // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2009. – № 1/2. – C. 203-208. – ISSN 0320-9466
1022717
  Кузьміч І. Особливості розвитку фахової передвищої освіти в умовах сталого розвитку суспільства // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2022. – Вип. 1 (70). – С. 49-60. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1022718
  Мартинова Н.С. Особливості розвитку форм державно-приватного партнерства в індустрії туризму в Україні / Н.С. Мартинова, О.В. Назаренко // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; редкол.: Звєряков М.І., Ковальов А.І., Балджи М.Д. [та ін.]. – Одеса, 2020. – № 3/4 (74/75). – С. 190-204. – ISSN 2313-4569
1022719
  Мамосюк О.С. Особливості розгортання когнітивно-наративного сценарію "Оповідь-лабіринт" (на матеріалі прозових творів А. Роб-Грійє) // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2015. – С. 88-90. – (Серія: Філологія ; вип. 19, т. 1)
1022720
  Сербіна А. Особливості розлучення із особами, які зареєстровані в РФ // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2018. – № 6 (44), червень. – С. 35-39
1022721
  Цюра В.В. Особливості розмежування представництва та посередництва за законодавством України // Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті проф. Г.К. Матвєєва та Ю.Г. Матвєєва (Київ, 10 листоп. 2011 р.) / Каф. цивіл. права юрид. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Т.В. Боднар та ін. ; відп. ред. Р.А. Майданик]. – Київ : Алерта, 2012. – С. 402-404. – ISBN 978-617-566-165-9
1022722
  Гаврилюк Ольга Особливості розміщення йоду у підземних водах північного борту Дніпровсько-Дошецької западини // Геологія і геохімія горючих копалин : науковий журнал / НАН України ; Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Україн. нафтогаз. акад. ; голов. ред.: М. Павлюк. – Львів, 2018. – № 1/2 (174/175). – С. 68-69. – ISSN 0869-0774
1022723
  Лаптєв В.Г. Особливості розміщення корпоративних цінних паперів в Україні / В.Г. Лаптєв, А.В. Білаш // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 23, грудень. – С. 55-60. – ISSN 2306-6814
1022724
  Капліна А.Б. Особливості розміщення медіафасадів на міських об"єктах архітектури / А.Б. Капліна, О.А. Хлюпін // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 293-297 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2077-3455
1022725
  Самолюк Н.М. Особливості розподілу доходів стейкхолдерів соціально-трудової сфери // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2020. – C. 324-333. – (Економічні науки ; вип. 4 (92)). – ISSN 2306-5478
1022726
   Особливості розподілу РЗЕ в апатитах грануліто-гнейсових порід Подільського блоку Українського щита / О.М. Пономаренко, А.І. Самчук, І.М. Лісна, Л.В. Сьомка, І.А. Швайка, Л.І. Проскурко // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: О.М. Пономаренко, Б. Багінські, А. Беккер [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 42, № 3. – С. 27-38 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2519-2396
1022727
  Кухтяк О. Особливості розроблення навчально-методичного забезпечення професійної підготовки бакалаврів спеціальності "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" в контексті компетентісного підходу // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2022. – № 1 (199), січень. – С. 140-143. – ISSN 2308-4634
1022728
  Пашкевич І. Особливості розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельної ділянки та їх погодження // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10. – С. 36-40
1022729
  Федорчук М.А. Особливості розслідування кримінальних правопорушень, пов"язаних із рейдерськими захопленнями : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Федорчук Михайло Анатолійович ; М-во освіти і науки України, ПВНЗ "Європ. ун-т". – Київ, 2020. – 22 с. – Бібліогр.: 10 назв
1022730
  Олійничук Р. Особливості розслідування незаконної порубки лісу // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 3 (23). – С. 166-170. – ISSN 2524-0129
1022731
  Сиводєд І.С. Особливості розслідування умисних вбивств військовослужбовців, які скоєні під час ведення бойових дій з використанням вибухових пристроїв та вибухових речовин // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Західноукр. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 1 (25). – C. 133-139. – ISSN 2524-0129
1022732
  Нофенко А. Особливості російсько-української гібридної війни та її значення для європейської безпеки // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2019. – C. 83-89. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 8 (392)). – ISSN 1729-360Х
1022733
  Петриченко В.Ф. Особливості росту рослин сої залежно від інокуляції та морфорегулятора в умовах Лісостепу Правобережного / В.Ф. Петриченко, В.М. Чорна // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 4. – С. 42-54 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2476626
1022734
  Мороз В.В. Особливості росту та розвитку Pinus sylvestris L. в Яворівському національному природному парку / В.В. Мороз, Н.М. Стасюк // Збалансоване природокористування : науково-практичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування НААН; ТОВ " Екоінвестком" ; редкол.: Фурдичко О.І., Височанська М.Я., Антоненко І.Я. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 147-154 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2310-4678
1022735
  Князюк О.В. Особливості росту, розвитку та продуктивність коріандру посівного залежно від строків сівби / О.В. Князюк, Р.А. Князюк // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2016. – № 2 (128). – С. 104-108 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2310-9270
1022736
   Особливості рухової активності жінок похилого віку у режимі дня санаторно-курортного комплексу / О.В. Андрєєва, А.В. Гакман, С.П. Дудіцька, А.М. Медвідь // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. С.М. Футорний ; редкол.: Ж. Андасова, С.М. Афанасьєв, О.В. Борисова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 46-50 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1992-7894
1022737
  Клочко А. Особливості саморозвитку менеджерів освітніх організацій та його зв"язок із традиційними та інноваційними стилями управління // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Україн. Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2020. – № 1 (19). – С. 72-80 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2411-3190
1022738
  Шарманова Н. Особливості світобачення письменника у контексті мовної афористики (на матеріалі творчості Івана Франка та Івана Багряного) // Літературознавчі студії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відповід. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 18. – С. 212-217
1022739
  Томенко О. Особливості секційної моделі організації фізичного виховання студентів у закладах вищої освіти / О. Томенко, С. Матросов, О. Ярова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, О.А. Біда, Ю.А. Бондаренко [та ін.]. – Суми, 2020. – № 1 (95). – С. 309-322. – ISSN 2312-5993
1022740
  Семів Л.К. Особливості середовищного творення освітньої міграції в Україні // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська. – Львів, 2019. – Вип. 4 (138). – С. 79-83. – ISSN 2071-4653
1022741
  Станіслав О.В. Особливості синтаксичної когезії у структурі внутрішнього мовлення (на матеріалі психологічної прози Ф. Моріака) // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – С. 108-111. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; Т. 2, № 5). – ISSN 2312-6353
1022742
   Особливості системи медичного захисту населення України під час проведення контртерористичних операцій / Є.Д. Мороз, М.Д. Близнюк, Н.В. Гуселетова, В.О. Крилюк, Ф.М. Новіков, М.А. Максименко, К.П. Трофімова, В.І. Іванов, В.Ю. Кузьмін // Екстрена медицина: від науки до практики : міжнародний науково-практичний журнал / ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2017. – № 2 (23). – С. 21-28. – ISSN 2312-7104
1022743
  Матіюк Д.В. Особливості системи неперервної освіти в німецькомовних країнах Європи // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С. 184-189. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 188). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1022744
  Мочков О.Б. Особливості системи територіальної оборони Ізраїлю // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Ворона П.В., Новак-Каляєва Л.М., Бєльська Т.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (17). – С. 55-59. – (Серія: Державне управління ; № 1 (17)). – ISSN 2617-0515
1022745
  Набока Р.М. Особливості ситуаційного управління логістичною діяльністю харчових підприємств / Р.М. Набока, В.В. Шукліна // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8, квітень. – С. 94-99. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6792
1022746
  Пономарьова І. Особливості сільських поселень греків Приазов"я // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 22. – C. 17-22


  В статті, в основі якої - польові етнографічні матеріали автора, зроблено аналіз особливостей грецьких населених пунктів. При цьому широко використовується термінологія греків-елліфонів (румеїв) та греків-тюркофонів (урумів).
1022747
  Козяр Н.О. Особливості сільського господарства як об"єкту інвестування // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 23, грудень. – С. 82-87. – ISSN 2306-6814
1022748
  Крімер Б.О. Особливості сімейної політики у великих містах в умовах демографічного переходу // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; голов. ред. Е.М. Лібанова ; редкол.: О.А. Грішнова, Т.А. Заяць, І.С. Каленюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (43). – С. 19-37. – ISSN 2072-9480
1022749
  Ларікова Т. Особливості складання звіту про власний капітал розпорядниками бюджетних коштів // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Бруханський Р.Ф. ; редкол.: Альбрехт Д., Алшарарі Н., Вахрушина М.А. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Вип. 3/4. – С. 139-147. – ISSN 2410-0706
1022750
  Дишко В.А. Особливості сортовипробування сосни звичайної на продуктивність і стійкість : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.03.01 / Дишко Валентина Андріївна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ Нац. лісотехн. ун-т України. – Львів, 2021. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 24 назви
1022751
  Похиленко І.С. Особливості соціалізації в Київському університеті права НАН України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 301-304. – ISSN 2219-5521
1022752
  Перга Т. Особливості соціально-економічного розвитку Мексики у 40-70-х рр. ХХ століття // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 223-232
1022753
  Чугаєвський В.Г. Особливості соціально-педагогічної роботи з молоддю // Реформування вищої освіти у процесі демократизації українського суспільства / Б.А. Головко, Б.Ф. Сагалаков, А.П. Горбачик, О.Ю. Платоненко, М.А. та ін. Нахабич. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 104-111. – ISBN 966-594-559-9
1022754
  Бубенок О. Особливості соціально-політичного устрою об"єднань номадів північного Причорномор"я у період між експансіями гунів і монголів (VI - початок XIII століття) // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавеіших часів до кінця XVIII ст.) / НАН України ; Ін-т історії України ; редкол.: В. Смолій, В. Станіславський, Т. Чухліб [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 86-133
1022755
  Челахова А.С. Особливості соціально-психологічної адаптації у представників молодіжних субкультур // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнародний науково-практичний журнал / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. В.І. Пономарьов ; редкол.: Є.Г. Дубенко, О.С. Кочарян, М.І. Яблучанський [та ін.]. – Харків, 2018. – № 9. – С. 113-123 : рис., табл., фото. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2312-5675
1022756
  Осіпова Л.В. Особливості соціального забезпечення в умовах глобалізації економічного простору // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 78-83. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2307-5740
1022757
  Ковач Л.Л. Особливості соціального розвитку Закарпаття в незалежній Україні // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ : Логос, 2007. – Вип. 1


  У статті проаналізовано процеси суспільного розвитку Закарпаття в незалежній Україні. The article deals with the analysis of the specific feature of social development of Transcarpathia in independent Ukraine.
1022758
  Вєтринський І.М. Особливості соціокультурного розвитку Сирії від найдавніших часів до початку XX ст. // Проблеми всесвітньої історії : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії Нац. акад. наук України" ; редкол.: Кудряченко А.І., Ткаченко В.М., Лакішик Д.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (5). – С. 37-51
1022759
  Волинець В. Особливості спадкування корпоративних прав ТОВ // Юридична газета. – Київ, 2021. – 23 березня (№ 6)
1022760
  Романюк І.І. Особливості спадкування у сфері авторського права // Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Треті щорічні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті проф. О.А. Підопригори" : 13 берез. 2009 р. / "Треті щорічні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті проф. О.А. Підопригори", міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2009. – С. 137-140
1022761
  Шевцова Я.О. Особливості спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді, які мають стаж роботи на посаді помічника судді щонайменше три роки // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 49-51. – ISBN 978-617-7096-97-8
1022762
  Цюра В.В. Особливості співвідношення понять "користування" та "тримання" в цивільному праві // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (221). – С. 33-39. – ISSN 2308-9636
1022763
  Попадинець Н.М. Особливості споживчої поведінки населення України та країн-членів Європейського Союзу // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 5 (127). – С. 9-14. – ISSN 2071-4653
1022764
  Бачук В.Б. Особливості спорів, що виникають із спадкових відносин / В.Б. Бачук, К.О. Кісілевич // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2019. – № 12.1 (76.1), грудень 2019 р., спецвипуск. – С. 1-4. – ISSN 2304-5809
1022765
  Кудринська Г. Особливості сприймання власної професійної діяльності працівниками служб управління персоналом державних органів // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Україн. Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2020. – № 1 (19). – С. 80-89 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2411-3190
1022766
  Мильченко Л. Особливості сприйняття візуальної книги. Комікси. Манга. Графічний роман // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12 (293), грудень. – С. 10-15. – ISSN 2076-9326
1022767
  Спіцина В. Особливості сприйняття та відтворення концепту "Влада" // Філологія початку XXI сторіччя : традиції та новаторство : зб. наук. праць молодих учених / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за ред. Г.А. Александрової, Г.А. Черненко]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 55-57. – (Бібліотека Інституту філології)
1022768
  Яблонський В. Особливості сприйняття та спадкоємності УНР в сучасній Україні // Революція, державність, нація: Україна на шляху самоствердження (1917-1921 рр.) : матеріали Міжнар. наук. конф. (м. Київ, 1-2 черв. 2017 р.) / Ін-т історії України НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Укр. ін-т нац. пам"яті [та ін.] ; [упоряд.: В. Верстюк (відп. ред.), В. Скальський, Г. Басара-Тиліщак та ін. ; редкол.: В. Смолій (голова) та ін.]. – Київ ; Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2017. – С. 372-383. – ISBN 978-617-7062-20-1
1022769
  Клибанівська Т. Особливості ставлення дітей підліткового віку до соціальної реклами / Т. Клибанівська, О. Попова // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Україн. Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2020. – № 1 (19). – С. 61-71 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2411-3190
1022770
  Хмелевський В.О. Особливості стадіального аналізу літогенезу : навч. посібник / В.О. Хмелевський ; М-во освіти та науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 139, [1] с. : табл., портр. – Шифр. дубл. 55 Хмел. – Бібліогр.: с. 133-137. – ISBN 978-617-10-0265-4
1022771
  Рогова Н.В. Особливості сталого розвитку туризму на засадах партнерства // Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 жовт. 2014 р., м. Черкаси) / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки і права, Каф. туризму і готельно-ресторан. справи ; [відп. за вип.: С.Р. Пасєка, В.І. Новикова]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 42-46
1022772
  Філатов А.. Особливості становлення і розвитку корпоративної освіти Польщі у другій половини ХХ - початку ХХІ століття // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку ; редкол.: О. Александрова, О. Горбань, Т. Дерека [та ін.]. – Київ, 2021. – № 10. – С. 98-105. – ISSN 2226-3012
1022773
  Чайківська Е.Ф. Особливості становлення репродуктивної функції у дівчат з хронічними дифузними захворюваннями печінки : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.01 / Чайківська Еліна Флавіанівна ; Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук"янової Нац. акад. мед. наук України". – Київ, 2021. – 39 с. – Бібліогр.: 21 назва
1022774
  Блудов А.В. Особливості становлення системи викладання композиції на творчих факультетах вузів України // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. Трошкіна О.А. – Київ, 2019. – Вип. № 2 (23). – С. 30-38. – ISBN 978-617-7804-22-1
1022775
  Василенко О. Особливості становлення україномовних перекладів творів Ернеста Хемінгуея в ХХ столітті / О. Василенко, Л. Костюк // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ф-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Андрейчук Н.І., Бахов І.С. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 12. – С. 28-33. – ISSN 2410-0927
1022776
  Мороз В.В. Особливості стану дубових лісових насаджень Хмельницької області / В.В. Мороз, Н.І. Шевчук, О.М. Руденко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 1. – С. 21-27 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2077-4893
1022777
  Бялик О. Особливості статевого виховання молоді в закладах освіти країн-засновників європейського макрорегіону // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2020. – № 5 (184), жовтень. – С. 35-40. – ISSN 2308-4634
1022778
  Бялик О. Особливості статевого виховання учнівської молоді в країнах другої та третьої хвиль вступу до європейського співтовариства // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2020. – С. 195-203. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208


  У статті проаналізовано особливості статевого виховання учнівської молоді в країнах другої хвилі вступу до європейського співтовариства, у яких воно є важливим напрямком державної освітньої політики. Визначено, що Австрія, Швеція, Фінляндія ...
1022779
  Лазебник Ю.О. Особливості статистичного оцінювання рівня професійної захворюваності // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 20, жовтень. – С. 10-20 : рис., табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 2306-6792
1022780
  Кресін О.В. Особливості статусу та захисту прав осіб, які проживають на окупованих територіях / О.В. Кресін, І.О. Кресіна // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 32. – С. 433-446. – ISSN 0869-2491
1022781
  Губа І.І. Особливості створення багатоквіткового вихідного матеріалу в селекції жита озимого : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.05 / Губа Ірина Іванівна ; М-во освіти і науки України, Білоцерків. нац. аграр. ун-т. – Біла Церква, 2021. – 23 с. – Бібліогр.: 14 назв
1022782
  Бочарова М.І. Особливості створення вихідного матеріалу для селекції видів пажитниці в умовах Лісостепу України : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.05 / Бочарова Марина Іванівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Миронів. ін-т пшениці ім. В.М. Ремесла. – с. Центральне, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 11 назв
1022783
   Особливості створення геоінформаційного забезпечення для ведення моніторингу Чорнобильського радіаційно - екологічного біосферного заповідника / Лазоренко-Гевель, І. Галіус, В. Зацерковний, Б. Денисюк, Н . Шудра // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 100-111. – (Геологія ; вип. 2 (93)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено стан та перспективи застосування геоінформаційних систем ( ГІС ) для вирішення моніторингових завдань природоохоронних територій України . Представлено результати вперше виконаного в Україні проєкту геоінформаційного забезпечення території ...
1022784
  Трифонова О.М. Особливості створення освітнього середовища на засадах самоорганізації й інтеграції природничих наук, цифрової трансформації та комп"ютерних технологій // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 410-413. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (48)). – ISSN 2524-0609
1022785
  Безкоровайна Л.В. Особливості створення та реалізації проєкту віртуального студентського бюро з надання туристичних послуг у Запорізькому національному університеті // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2019. – С. 63-67. – (Педагогічні науки ; № 1 (32)). – ISSN 2522-4360
1022786
  Олійник О.П. Особливості стилю мінімалізм у творчості архітекторів США та Японії кін. ХХ - поч. ХХІ ст. / О.П. Олійник, А.В. Мельник // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; редкол.: Гнатюк Л.Р., Голубець О.М., Даниленко В.Я. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 17 : Мистецтвознавство. – С. 66-76. – ISSN 2415-8151
1022787
  Радзімовська О. Особливості стосунків батьків і дітей під час карантину // Психопедагогіка і життя : наук.-популярний щорічник : № 1, 2020 р. та № 2, 2021 р. / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. Івана Зязюна, Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи ; [редкол.: В.В. Рибалка (голов. ред.), Л.Б. Лук"янова, В.Г. Панок та ін.]. – Київ : Талком : ІПООД ім. Івана Зазюна НАПН України : УНМЦППСР НАПН України, 2022. – С. 234-238. – ISBN 978-617-8016-45-6
1022788
  Хомерікі О.А. Особливості стратегії державного управління вищою освітою в Україні: історія і сучасність // Модернізація вищої освіти в Україні: соціологічний аналіз / О.А. Хомерікі. – Київ : Едельвейс і К, 2013. – С. 267-286. – ISBN 978-966-2462-25-8
1022789
  Миндреску Ю. Особливості стратегічного планування антикорупційної політики в Румунії // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Ю. Макар, О. Филипчук, І. Монолатій [та ін.]. – Чернівці, 2020. – Т. 41. – C. 174-184. – ISSN 2519-4518
1022790
  Мовчан У.В. Особливості стратегічного планування політико-правового розвитку держави // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Г.П. Тимченко, О.В. Скрипнюк [та ін.]. – Київ, 2021. – С. 242-250. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 90). – ISSN 1563-3349
1022791
  Єлагін В.П. Особливості стратегічного планування розвитку пенсійної системи в Україні / В.П. Єлагін, Н.В. Мартиненко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2020. – С. 101-110. – (Серія "Державне управління" ; № 2 (97)). – ISSN 2310-2837
1022792
  Прокопчук О. Особливості страхового захисту в аграрному секторі економіки України / О. Прокопчук, С. Колотуха // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Д. Базилевич ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (151). – С. 26-41 : рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1605-2005
1022793
  Семенько М.П. Особливості структури високоентропійного сплаву FeCoNiCrMn / М.П. Семенько, Р.В. Остапенко // Журнал нано- та електронної фізики : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; голов. ред. Проценко І.Ю. ; редкол.: Азарєнкова М.О., Денисов С.І., Непийко С.О. [та ін.]. – Суми, 2018. – Т. 10, № 4. – С. 04032-1-04032-10. – ISSN 2077-6772
1022794
  Васильєва А.О. Особливості структури воднево-зв"язаних кластерів та їхні прояви в коливальних спектрах : дис. ... д-ра філософії : 104 ; 10 / Васильєва Антоніна Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2020. – 133 арк. – Додаток: арк. 129-133. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 115-128
1022795
  Качайло К. Особливості структури і семантики конфіксальних іменників на -ок, використаних у поетичних творах І.Я. Франка // Літературознавчі студії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відповід. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 18. – С. 196-199
1022796
  Бондарчук О.І. Особливості суб"єктивного благополуччя керівників освітніх організацій залежно від їхніх кар"єрних орієнтацій // Організаційна та економічна психологія в Україні: сучасні проблеми та перспективи розвитку : тези доповідей XIII Міжнар. наук.-практ. конф. з організаційної та екон. психології (Київ, 12-13 квіт. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.Г. Костюка, Лаб. організаційної та соц. психології [та ін.] ; за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки, М.С. Корольчука. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 88-89. – ISBN 978-966-629-858-7
1022797
  Усатий Г.О. Особливості суб"єктного складу злочинів у сфері службової діяльності // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Волошин Ю.О., Оніщук М.В., Батлер В.Е. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (32). – С. 125-132. – ISSN 2707-6849
1022798
  Бишевець О.В. Особливості судового захисту прав і свобод людини та громадянина адвокатами // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 176-178
1022799
  Яценко О.В. Особливості судового розгляду корпоративних конфліктів за окремими категоріями справ // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 9-12
1022800
  Зинов"єва А.В. Особливості судового розгляду справ про визнання особи безвісно відсутньою: порівняльно-правовий аналіз // Європейське право та порівняльне правознавство : зб. статей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Савойський ун-т у м. Шамборі [та ін. ; упоряд.: О.В. Кресін, О.Д. Рожко ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, І.С. Гриценко, Ж. Аженьє та ін.]. – Київ ; Шамборі : Логос, 2010. – С. 527-535. – ISBN 978-966-171-267-5
1022801
  Науменко С.М. Особливості судової експертизи об"єктів інтелектуальної власності в Україні та за кордоном / С.М. Науменко, Л.В. Золота // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України; Нац. наук. центр "Ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса" ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; редкол.: О.М. Клюєв, В.Ю. Шепітько, Е.Б. Сімакова-Єфремян [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 23. – С. 326-335. – ISSN 1993-0917
1022802
  Солодан К.В. Особливості судової практики щодо оподаткування ІТ-діяльності // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 250-252. – ISBN 978-617-7096-97-8
1022803
  Набока С.В. Особливості суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку України в роки незалежності // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 122 (№ 7). – C. 101-105. – ISSN 2076-1554
1022804
   Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору = The peculiarities of socio-political modernization of the countries of the post-soviet space : монографія / [А.Г. Бульвінський, О.А. Васильєв, А.Б. Добровольська та ін.] ; за ред. канд. іст. наук, доц. Бульвінського А.Г. ; Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України". – Київ : Фенікс, 2017. – 286, [1] с. – Тит. арк., зміст та інформація про авт. парал. укр. та англ. - Авт. зазнач. на с. 283-286. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8276-6
1022805
  Кичкирук Т.В. Особливості сучасних змін в освіті економічного напряму // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 123 (№ 8). – C. 275-278. – ISSN 2076-1554
1022806
  Харабара В.М. Особливості сучасного банківського маркетингу / В.М. Харабара, Р.І. Грешко, О.В. Третякова // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4, лютий. – С. 43-46. – ISSN 2306-6814
1022807
  Цибульник Н. Особливості сучасного механізму адміністративно-правового регулювання у секторі безпеки України // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Р.В. Шаповал, К.В. Єфремова [та ін.]. – Харків, 2021. – № 3 (35). – С. 49-55. – ISSN 2311-4894
1022808
  Найденко Н. Особливості сучасного підліткового мовлення в Італії / Н. Найденко, О.В. Пономаренко // Мовні і концептуальні картини світу / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; відп. ред. О.І. Чередниченко ; редкол.: А.Д. Бєлова, В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 125-128
1022809
  Патійчук В. Особливості сучасного розвитку винного туризму в Молдові / В. Патійчук, А. Кирик // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2019. – С. 97-105. – (Серія: Географічні науки ; № 1 (385)). – ISSN 1729-360Х
1022810
  Коваленко В. Особливості сучасного стану фінансової системи України у контексті глобалізаційних процесів // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Ппанчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 1. – С. 265-270. – ISSN 2078-5860


  Обгрунтовано необхідність удосконалення фінансової системи України у відповідності до глобалізаційних процесів світової економіки. Виявлено надвисокий рівень відкритості національної економіки України та зростаючу залежність її фінансової системи від ...
1022811
  Тихомирова Є. Особливості сучасної кліматичної дипломатії // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Тихомирова Є.Б., Бортніков В.І., Вакулич В.М. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 1 (3). – С. 18-23. – ISSN 2522-1663
1022812
  Лисенко Г.І. Особливості сучасної організації психолого-педагогічної підготовки майбутніх викладачів технічних ВНЗ // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2018. – C. 102-107. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2522-1477
1022813
  Павко Я.А. Особливості сучасної правової політики України в сфері боротьби зі зміною клімату // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 33. – С. 530-539. – ISSN 0869-2491
1022814
  Пасісниченко В.Л. Особливості східноєвропейської концептуалізації громадянського суспільства / В.Л. Пасісниченко, І.М. Пасісниченко // Сучасне суспільство : політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Денисенко І.Д., Зеліньський Я., Култаєва М.Д. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 1 (17). – С. 145-155. – ISSN 2411-7587
1022815
  Костюнік О.В. Особливості та відмінності обліку основних засобів за національними та міжнародними стандартами бухгалтерського обліку / О.В. Костюнік, Т.С. Чайковська // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2019. – № 1. – С. 35-37. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2409-1944
1022816
  Онешко С.В. Особливості та ефективність податкових інструментів для підтримки малого та середнього бізнесу / С.В. Онешко, С.В. Скрипник, М.В. Ольшанська // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2, січень. – С. 50-57. – ISSN 2306-6814
1022817
  Осьмак А.С. Особливості та критерії оцінювання управлінських послуг залежно від типу транзакції // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2020. – С. 50-59. – (Серія "Державне управління" ; № 2 (97)). – ISSN 2310-2837
1022818
  Жеребецька О.М. Особливості та новаторство у творчості Ігоря Маїка // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська академія мистецтв. – Ужгород, 2018. – Вип. 10. – С. 50-52. – ISSN 2520-6419


  "Досліджується творчість відомого львівського живописця І. Маїка. Аналізуються тенденції творчості митця, який зробив значний внесок у розвиток українського мистецтва. Досліджується вплив львівської монументальної школи на становлення творчої ...
1022819
  Петрушанко Т.О. Особливості та перспективи дистанційного навчання на кафедрі терапевтичної стоматології / Т.О. Петрушанко, Т.Д. Бублій, Л.І. Дубовая // Проблеми безперервної медичної освіти та науки : щоквартальний науково-практичний журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; О.М. Корж, О.П. Волосовець, Ю.В. Вороненко [та ін.]. – Харків, 2021. – № 1 [41]. – С. 14-16. – ISSN 2308-3220
1022820
  Плекан В. Особливості та причини виникнення корупції в правоохоронних органах України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Бакалінська О.О., Бобрик В.І., Вавженчук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (302). – С. 231-238. – ISSN 2663-5313
1022821
  Пилипяк О.В. Особливості та проблеми застосування методу стандартизації показників в комплексній оцінці інвестиційних проектів // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 144-150. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 2307-5740
1022822
  Сторонянська І. Особливості та проблеми здійснення громадського контролю виконання місцевих бюджетів територіальних громад / І. Сторонянська, А. Беля // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 4 (65). – С. 103-117 : рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1818-5754
1022823
  Боднарук І.Л. Особливості та проблеми реалізації програм державного молодіжного житлового кредитування в Україні // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Балакірєва О.М., Бандурка О.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (74). – С. 78-90. – ISSN 1681-116Х
1022824
  Смирна О.В. Особливості та проблеми реалізації факторингових операцій в Україні / О.В. Смирна, О.А. Береславець // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (504) : Системна трансформація національної економіки України. – С. 324-330. – ISSN 2222-4459
1022825
  Куриліна В. Особливості та проблемні питання судового розгляду справ про примусову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 239-240
1022826
  Малиновська Ю.Б. Особливості та результативність фінансового планування суб"єктів господарювання державного сектору економіки України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8, квітень. – С. 118-122 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
1022827
  Кузнєцова Т.В. Особливості та розвиток менеджменту зовнішньоекономічної діяльності віртуальних підприємств в Україні / Т.В. Кузнєцова, Т.О. Рибакова // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2022. – Вип. 52. – С. 10-19. – ISSN 2306-546X
1022828
  Поліщук Л.М. Особливості та сучасні тенденції модернізації системи цивільного захисту України та за кордоном // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 3 (79), березень 2020 р. – С. 6-9. – ISSN 2304-5809
1022829
  Колос К.Р. Особливості та тенденції використання комп"ютерно орієнтованого навчального середовища закладів післядипломної педагогічної освіти України // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Ваган Т. [та ін.]. – Херсон, 2016. – Вип. 3 (28). – С. 19-43. – ISSN 1998-6939
1022830
  Кондратенко Н.О. Особливості та умови прийняття управлінських рішень на підприємстві / Н.О. Кондратенко, М.В. Волкова // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2021. – С. 47-53. – (Серія "Економіка" ; вип. 23 (51)). – ISSN 2311-5149
1022831
  Вегеш А. Особливості творення літературно-художніх антропонімів у романі Василя Шкляра "Маруся" // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; відп. ред. І.В. Сабадош ; редкол.: В.В. Барчан, Н.П. Бедзір, Л.О. Белей [та ін.]. – Ужгород, 2017. – Вип. 22. – С. 9-12
1022832
  Усик Г. Особливості творення та семантика англомовної термінології сфери охорони довкілля / Г. Усик, В. Кузьміна // Advanced Linguistics / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т "Київ. політехн. ун-т ім. І. Сікорського", Ф-т лінгвістики ; голов. ред. Н. Саєнко ; редкол.: М. Ангель Кандель-Мора, Р. Касань Пітарх, Ю. Ільчук [та ін.]. – Київ, 2021. – № 7. – С. 59-64. – ISSN 2617-5339
1022833
  Жаровська І.В. Особливості темпоральних властивостей держслужбовців з різними рівнями ригідності : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Жаровська Інна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2021. – 18 с. – Бібліогр.: 5 назв
1022834
  Кушнірук О. Особливості тендерного забезпечення // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / ДП "Держ. управління комплексного забезпечення" ; редкол.: Шкуропат О.Г., Солянік Ю.В., Марчук Т.П. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (171), квітень. – С. 14-16
1022835
  Лопацький С.В. Особливості типів постави студентів у процесі фізичного виховання на сучасному етапі // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – C. 40-50. – (Фізичне виховання та спорт ; № 1)
1022836
  Мілютіна К. Особливості толерантності до невизначеності в дітей із синдромом дефіциту уважності та гіперактивності (СДУГ) / К. Мілютіна, В. Князєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 61-65. – (Психологія ; вип. 2 (12)). – ISSN 1728-3817
1022837
  Милославська О.В. Особливості толерантності до невизначеності працюючих студентів / О.В. Милославська, О.В. Гуляєва, Є.О. Сапьян // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2020. – С. 16-22. – (Серія "Психологія" ; вип. 69). – ISSN 2225-7756
1022838
  Сімбірьова А.С. Особливості топометричної підготовки до променевої терапії хворих на рак тіла матки I-II стадії з використанням дозиметрії in vivo : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.23 / Сімбірьова Анна Сергіївна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. мед. акад. післядипломної освіти. – Харків, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
1022839
  Лапко О.А. Особливості транспозиції сюжету драми "Украдене щастя" І. Франка в її телевізійній версії // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 4 (166). – С. 234-239
1022840
  Васильєва Г.Ю. Особливості транспортних територій центральної зони міста / Г.Ю. Васильєва, С.В. Дубова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 47. – С. 209-220 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-3455
1022841
  Загорянський В.Г. Особливості транспортно-технологічних систем, що включають автомобільні перевезення, як комплекс технологічних операцій // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 5 (106). – С. 62-67 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1995-0519
1022842
   Особливості трансформації деградованих торфових грунтів Західного Полісся України / В.А. Гаврилюк, О.В. Валецька, О.В. Коляда, А.М. Бортнік, Д.В. Коротинський // Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України ; редкол.: В.Ф. Камінський, В.Ф. Сайко, Ю.О. Соколюк [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (92). – С. 44-49 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0372-8498
1022843
  Волощук С. Особливості трансформації НАТО в 1990-2008 роках // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 210-213. – (Серія: Політологія, соціологія, філософія ; вип. 11)
1022844
  Чижевська Л. Особливості туристично-рекреаційної атрактивності Іваничівського району Волинської області / Л. Чижевська, З. Карпюк, Р. Качаровський // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2019. – С. 136-142. – (Серія: Географічні науки ; № 1 (385)). – ISSN 1729-360Х
1022845
  Сідловська А. Особливості туристичного потенціалу Осло // Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12 трав. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т, Ф-т перекладачів, Каф. історії України і туризмознавства, Ін-т Конфуція Київ. нац. лінгвіст. ун-ту ; [редкол.: Терещенко Ю.І. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЛУ, 2017. – С. 237-241
1022846
  Єрко І. Особливості туристичної привабливості Горохівського району Волинської області / І. Єрко, Р. Качаровський, Н. Чир // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2019. – С. 131-136. – (Серія: Географічні науки ; № 1 (385)). – ISSN 1729-360Х
1022847
  Радзивилюк Є. Особливості убезпечення інформаційного простору Італії в контексті розвитку інформаційно-комунікативних технологій. // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Шуляк А., Вавринюк А.А., Васюта О. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 1 (7). – C. 112-122. – ISSN 2522-1663
1022848
  Щербина В. Особливості укладання господарських договорів щодо державного майна / В. Щербина, Т. Боднар // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 5 : Доктрина договірного права (продовження). – С. 9-20. – ISSN 1026-9932
1022849
  Дацків І.Б. Особливості українсько-британських дипломатичних відносин у період Української революції (1917 - 1921 рр.) // Проблеми всесвітньої історії : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії Нац. акад. наук України" ; редкол.: Кудряченко А.І., Ткаченко В.М., Лакішик Д.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (4). – С. 155-169
1022850
  Чирва Ю.О. Особливості українського перекладу твору Трумена Капоте "З холодним серцем" // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2010. – С. 320-326. – (Серія "Філологічна" ; вип. 15). – ISBN 966-7631-70-2
1022851
  Ангерчік Є.Д. Особливості українського суржику як елемента розмовно-побутового стилю та його відтворення в англійському художньому перекладі // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 5 (159). – C. 386-391
1022852
  Білошапка А.О. Особливості української дипломатії 1917 - 1921 років // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 152-153
1022853
  Воропаєва Т. Особливості української ментальності у світлі новітніх досліджень // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2001. – [на 2002 рік]
1022854
  Горобець Н.М. Особливості управління бізнес-процесами в системі збуту нішевої рослинницької продукції // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5, березень. – С. 28-33 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
1022855
  Данилюк В.О. Особливості управління виробничою програмою підприємств харчової промисловості / В.О. Данилюк, А.О. Костромін // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 118-124. – (Економічні науки ; № 5, т. 1). – ISSN 2307-5740
1022856
  Безручко О.О. Особливості управління економічним потенціалом підприємства в умовах мінливого зовнішнього середовища // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2014. – С. 96-107 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія "Економічні науки" ; № 1 (3)). – ISSN 1995-0519
1022857
  Чичун В.А. Особливості управління економічним розвитком сучасного підприємства в умовах трансформації економічного середовища // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2018. – С. 297-302. – (Економічні науки ; вип. 1/2 (69/70)). – ISSN 2310-8185
1022858
  Єпіфанова І.Ю. Особливості управління капіталом підприємств легкої промисловості / І.Ю. Єпіфанова, В.В. Супрун // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 74-78. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 2307-5740
1022859
  Решетняк О.І. Особливості управління науково-інноваційними системами в умовах економіки знань / О.І. Решетняк, О.І. Сахненко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 2 (505) : Мережеві ознаки підприємництва в умовах глобалізації. – С. 225-235. – ISSN 2222-4459
1022860
  Рикун Ю.В. Особливості управління політикою прибутковості підприємств сільського господарства // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: О.А. Грішкова, Д.О. Баюра, Ю.І. Єхануков [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (19). – С. 111-115
1022861
  Золотарьова О.В. Особливості управління ризиками транспортного страхування / О.В. Золотарьова, Т.М. Нікітіна, М.Ю. Марченко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 2, лютий. – С. 61-64. – Бібліогр.: 8 назв
1022862
  Ольхова І.О. Особливості управління стратегічним розвитком підприємства / І.О. Ольхова, С.В. Сазонова // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (34). – С. 79-83. – ISSN 2415-8089
1022863
  Буяджи Г. Особливості управління цінними паперами в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 5 (267). – С. 9-12. – ISSN 2307-8049
1022864
  Минюк О.Ю. Особливості управління цінними паперами в Україні / О.Ю. Минюк, В.С. Андросович // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (47). – С. 118-125. – ISSN 2072-8670
1022865
  Яценюк Г. Особливості утворення органів державного управління в роки Української революції (1917-1918) / Г. Яценюк, Ф. Яценюк // Питання історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Баженов Л.В., Ботушанський В.М., Гальчак Б. [та ін.]. – Чернівці, 2018. – Т. 20 : До 100-річчя Буковинського народного віча 3 листопада 1918 року. – С. 19-24
1022866
  Андрусів В. Особливості участі адвоката-захисника у судовому розгляді справ про злочини неповнолітніх // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 370-371
1022867
  Коваль І. Особливості участі з акладів вищої освіти у заснуванні суб"єктів інноваційної діяльності / І. Коваль, Н. Щербакова // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Вавженчук С.Я., Васильєва В.А., Коструба А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (291). – С. 79-85. – ISSN 2663-5313
1022868
  Степанова Т. Особливості участі неповнолітніх осіб у господарському судочинстві // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 7. – С. 84-94. – ISSN 1026-9932
1022869
  Лушпієнко М В. Особливості участі неповнолітніх осіб як свідків у кримінальному провадженні України // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одес. нац. юрид. акад." ; редкол.: В.В. Завальнюк, М.В. Афанасьєва, С.С. Андрейченко [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 78. – С. 92-97. – ISSN 2309-818X
1022870
  Фонова О. Особливості участі свідків у господарському процесі // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 7. – С. 71-83. – ISSN 1026-9932
1022871
  Бервено О.В. Особливості фахової підготовки майбутніх економістів-міжнародників / О.В. Бервено, Г.В. Стадник // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Плотницька С.І., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 5, вип. 158. – С. 64-71. – Бібліогр.: 24 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
1022872
  Коваль Д. Особливості фахової підготовки майбутніх учителів історії та правознавства в контексті формування правової культури // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 2 (22). – С. 82-94. – ISSN 2307-4914
1022873
  Маринчук П.І. Особливості фізичної підготовленості студентів музичних спеціальностей // Здоровье, спорт, реабилитация : научный журнал по проблемам физ. воспитания, спорта, реабилитации и рекреации / Харьков. нац. пед. ун-т им. Г.С. Сковороды ; глав. ред. Козина Ж.Л. ; редкол.: Базылюк Т.А., Ермаков С.С.,Ильницкая А.С. [и др.]. – Харьков, 2018. – Т. 4, № 1. – С. 67-72. – ISSN 2520-2677


  "Проведення оцінки фізичної підготовленості студентів дозволило визначити загальну тенденцію погіршення показників за період навчання, за переважною кількістю показників це було статистично достовірне погіршення. За гендерною ознакою найбільших змін ...
1022874
  Терещук А.Д. Особливості філософсько-психологічного ставлення до проблеми особистості у XIX - на початку XXI століть // Протидія злочинності: теорія та практика : матеріали VІІІ Міжнар. наук.- практ. конф., 26 жовт. 2018 р. / Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України, НДІ вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса [та ін. ; уклад.: С.І. Мінченко, Н.В. Лісова, С.П. Барандич, С.В. Садова]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2018. – С. 405-407. – ISBN 978-617-7500-68-0
1022875
  Литвиненко А. Особливості фінансово-правового регулювання державної реєстрації акціонерних товариств в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 2 (264). – С. 131-136. – ISSN 2307-8049
1022876
  Голик М.М. Особливості фінансового забезпечення особового складу російської армії 50-70 рр. XVIII ст. // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голв. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 84 (№ 5). – С. 176-179. – ISSN 2076-1554
1022877
  Коритін Д. Особливості фінансової державної підтримки малого та середнього підприємництва в Україні у сучасних умовах // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Р.В. Шаповал, К.В. Єфремова [та ін.]. – Харків, 2021. – № 4 (36). – С. 135-141. – ISSN 2311-4894
1022878
  Беспалов М.О. Особливості фінансової децентралізації в контексті світого досвіду // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 11, листопад. – С. 112-115 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6806
1022879
  Шолудько О. Особливості фінансової поведінки домогосподарств та їхня адаптація до сучасних економічних реалій / О. Шолудько, О. Грицина // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2019. – С. 87-91. – (Економіка АПК ; № 26). – ISSN 2524-0862
1022880
  Житник Ю. Особливості фінансування діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, як спеціально уповноваженого органу щодо реалізації державної регуляторної політики // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 331-333
1022881
  Левченко А.І. Особливості фінансування міжнародних інститутів громадянського суспільства // International scientific conference "Modern economic research: theory, methodology, strategy" : September 28th, 2018 : proceeding of the conf. / "Modern economic research: theory, methodology, strategy", intern. sci. conf. – Kielce : State University of Jan Kochanowski, 2018. – P. 1. – С. 21-25. – ISBN 978-9934-571-51-0
1022882
  Василевська Г.В. Особливості фіскального простору України: теоретичні та практичні рефлексії формування // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Дем"яненко М.Я., Жук В.М., Бичкова С.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (82). – C. 84-93. – ISSN 2307-9878
1022883
   Особливості флюїдного режиму формування рідкіснометалевих родовищ лужних порід за даними спектроскопічних параметрів мінералів / Лупашко Тетяна, Таращан Аркадій, Ільченко Катерина, Гречановська Олена, Гаращенко Віктор // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: О. Матковський, М. Павлунь, Є. Сливко [та ін.]. – Львів, 2018. – № 68, вип. 1. – С. 135-138. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2078-6220
1022884
  Вайсберг К. Особливості фориули винаходу, яка характеризує штам мікроорганізму // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 12. – С. 6-8. – ISSN 1608-6422
1022885
  Рудкевич Н. Особливості форми соціально-педагогічної роботи із студентами закладу вищої освіти // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – С.181-190. – (Серія: Педагогічні науки ; № 2 (375)). – ISSN 1729-360Х
1022886
  Авдєєва М.С. Особливості формування архітектури медіа споруд у інформаційному середовищі / М.С. Авдєєва, Т.О. Ковтун // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 1 (15). – С. 10-16 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 978-966-929-202-5
1022887
  Булкін С.С. Особливості формування беззбитковості та економічної ефективності сільськогосподарських підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 5, травень. – С. 238-240. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6806
1022888
  Стрілець О. Особливості формування бібліотечних фондів обласних бібліотек // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2018. – № 2 (12). – С. 12-15. – ISSN 2518-7341
1022889
  Гоцинець І.Л. Особливості формування білінгвальної комунікативної компетентності студентів-філологів // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2021. – С. 58-63. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 1). – ISSN 2076-586Х


  Стаття присвячена технологізації в галузі вищої педагогічної освіти, особливостям технологічного підходу до навчання, розширенню інновацій, серед яких створення та постійне оновлення цифрового контенту за кожною освітньою програмою, забезпечення ...
1022890
   Особливості формування Великовисківського сієнітового масиву (Корсунь-Новомиргородський плутон, Український щит) за розплавними включеннями у цирконі / Д.К. Возняк, К.В. Лєвашова, С.Г. Скублов, С.Г. Кривдік, А.О. Вишневський // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: О.М. Пономаренко, Б. Багінські, А. Беккер [та ін.]. – Київ, 2021. – Т. 43, № 1. – С. 3-15 : рис, табл. – Бібліогр.: 40 назв. – ISSN 2519-2396
1022891
   Особливості формування військового кадрового потенціалу Збройних Сил України із залученням іноземних інструкторів-викладачів / А. Зельницький, О. Заболотний, О. Васильєв, В. Корнієнко // Військова освіта : збірник наукових праць / Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (45). – С. 71-84. – ISSN 2617-1775
1022892
  Рой Д.В. Особливості формування внутрішніх просторів інклюзивних загальноосвітніх закладів / Д.В. Рой, О.П. Тишкевич // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 369-374 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-3455
1022893
  Шевченко В. Особливості формування Всеукраїнського центрального повстанського комітету (1921 р.) // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 593-598. – ISBN 978-966-171-90295
1022894
  Ісаєва Н.С. Особливості формування гендерної термінології в сучасному китайському літературознавстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 24-28. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 2 (30)). – ISSN 1728-3817
1022895
  Кучинська І. Особливості формування громадянськості у педагогічних поглядах Івана Огієнка та Софії Русової // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; редкол.: Л. Марчук, О. Рарицький, Т. Джурбій [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2021. – С. 104-116. – (Серія філологічна ; вип. 18). – ISSN 2309-7086
1022896
  Усаченко О.О. Особливості формування державного оборонного замовлення в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2, січень. – С. 95-98. – ISSN 2306-6814
1022897
  Біда О.А. Особливості формування дослідницької компетентності у майбутніх маркетологів // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 267. – C. 9-15. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
1022898
  Щур Р.І. Особливості формування доходів місцевих бюджетів в умовах бюджетної децентралізації / Р.І. Щур, Т.Я. Зварич // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; Редкол.: І.Г. Ткачук, З.М. Криховецька, Е. Янтонь-Дроздовська [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 13, Т. 2. – С. 201-209. – ISSN 2313-8246
1022899
  Дзюбишина Н. Особливості формування духовно-творчого потенціалу студентської молоді // Соціальна робота та соціальна освіта / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Коляда Н.М., Кравченко О.О., Албул І.В. [та ін.]. – Умань, 2021. – Вип. 1 (6). – С. 154-163. – ISSN 2618-0715


  У статті розглянуто особливості формування духовно-творчого потенціалу студентської молоді на основі соціокультурних, морально-етичних, творчих потреб та ціннісних орієнтацій студентів. Проаналізовано взаємозв’язок та взаємозалежність об’єктивних та ...
1022900
  Авдєєва М.С. Особливості формування екологічного простору паркових зон, наближених до аеропортів / М.С. Авдєєва, К.С. Лісова // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – Вип. № 1 (13). – С. 3-11 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISBN 978-617-7202-74-4
1022901
  Сафонік Н.П. Особливості формування економічного потенціалу підприємства із позицій його іміджу в умовах адаптації до змін / Н.П. Сафонік, А.М. Ковальчук, І.О. Карпенко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 11 (526) : Регіональна орієнтація економічних систем в умовах слоубалізації. – С. 287-293. – ISSN 2222-4459
1022902
  Тодоров В.І. Особливості формування етногеографічного середовища // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 127-130. – ISBN 978-617-7069-75-8
1022903
  Гудзь С. Особливості формування еубактеріального комплексу ризосфери пшениці озимої (Triticum durum) / С. Гудзь, Л. Сківка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 31-36. – (Біологія ; вип. 2 (81)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено кількісний, якісний склад і таксономічну структуру еубактеріального комплексу у ризосфері пшениці озимої при застосуванні різних систем удобрення. Мікробіологічними методами визначали вміст у ризосфері пшениці озимої мікроорганізмів, а ...
1022904
  Козак Л.С. Особливості формування ефективної моделі інноваційного розвитку транспортно-дорожнього комплексу України / Л.С. Козак, О.В. Федорук // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 3, березень. – С. 53-60 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6806
1022905
  Терюханова І. Особливості формування загальних компетентностей для професій соціальної сфери / І. Терюханова, Н. Стульпінас, О. Терещенко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: О.В. Терещенко, В.Е. Адаменко, В.В. Іванкевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 45-50 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2411-6912 01
1022906
  Фесенко М. Особливості формування зовнішньої політики США за президентства Дж. Байдена // Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи", ТОВ "Наукові журнали" ; редкол.: Т.В. Сидорук, Д.В. Вєдєнєєв, В.М. Власенко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3/4. – С. 28-33. – ISSN 2663-2675
1022907
  Наконечна О.І. Особливості формування і властивості інтерметалідів, карбідів перехідних металів та нанокомпозитів на їх основі : дис. … д-ра фіз.-мат. наук : 01.04. 07 / Наконечна Олеся Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 374 арк. – Додатки: арк. 346-374. – Бібліогр.: арк. 309-345
1022908
  Наконечна О.І. Особливості формування і властивості інтерметалідів, карбідів перехідних металів та нанокомпозитів на їх основі : автореф. дис. … д-ра фіз.-мат. наук : 01.04. 07 / Наконечна Олеся Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 47 назв
1022909
  Бондар Г.О. Особливості формування і розвитку пізнавального інтересу у студентів немовних факультетів при навчанні іноземної мови / Г.О. Бондар, А.П. Іванчук // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2022. – С. 19-22. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (50)). – ISSN 2524-0609
1022910
  Копійка М. Особливості формування іміджу України в міжнародному інформаційному просторі // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 124 (№ 9). – C. 266-269. – ISSN 2076-1554
1022911
  Яремчук Н. Особливості формування індивідуальної освітньої траєкторії майбутнього вчителя початкової школи в умовах дистанційного навчання // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2021. – Вип. 4 (69). – С. 60-67. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1022912
  Іотова О.В. Особливості формування інтер"єрів демонстраційних залів будинків моди / О.В. Іотова, В.В. Рденко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 288-293 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2077-3455
1022913
  Фомкіна О.Г. Особливості формування інформаційно-аналітичної компетентності студентів ЗВО при вивченні природничо-наукових дисциплін / О.Г. Фомкіна, О.П. Кошова, А.І. Шурдук // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; голов. редкол.:О.С. Чашечникова ; редкол.: В.Г. Бевз, Н.В. Бровка, В. Ватсон [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 2 (14). – С. 132-140. – ISSN 2519-2361


  Визначено роль методичної складової професійного розвитку науково-педагогічних працівників у забезпеченні якості вищої освіти.
1022914
  Захарченко В. Особливості формування й реалізації пакету економічних реформ в Україні та її регіонах // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – № 1 (13). – C. 102-110. – ISSN 2411-4014
1022915
  Прокопова О.П. Особливості формування комунікативної культури студентів вищих навчальних закладів / О.П. Прокопова, Ю.Ф. Павельчук // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забезпечення діяльності ВНЗ "Агроосвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.] ; голов. ред. Дуганець В.І. ; редкол.: Атаманчук П.С., Кравець В.П., Мешко Г.М. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 5. – С. 97-102. – ISSN 2521-6449
1022916
  Ляшук К.П. Особливості формування механізму управління соціальною взаємодією торговельних підприємств із стейкхолдерами // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 287-293. – (Економічні науки ; № 5, т. 1). – ISSN 2307-5740


  Статтю присвячено розробленню алгоритмізованої методики ідентифікації та ранжування ключових стейкхолдерів для торговельних підприємств. Цілями управління взаємодією зі стейкхолдерами є соціальна досконалість, розвиток компетенцій, забезпечення ...
1022917
  Руденко М. Особливості формування механізму цифровізації управління в сільськогосподарських підприємствах // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2019. – С. 20-28. – (Економіка АПК ; № 26). – ISSN 2524-0862
1022918
  Крижевська К.В. Особливості формування мотивації до професійного саморозвитку магістрантів педагогічного профілю / К.В. Крижевська, Ю.О. Бутенко // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2018. – С. 109-117. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 4). – ISSN 2522-1477
1022919
  Булгакова О.В. Особливості формування науково–педагогічної інтелігенції Радянської України у середині 1950–х – першої половині 1960–х рр. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 125 (№ 10). – C. 86-90. – ISSN 2076-1554
1022920
  Панченко О.М. Особливості формування облікової політики в частині інноваційної діяльності підприємства / О.М. Панченко, Д.В. Шелудько // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Губенко В.І. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – № 4 (37). – С. 120-125. – ISSN 2308-1988
1022921
  Кисельов Д.О. Особливості формування основних біохімічних показників плодів яблуні у промислових садах Львівської області осіннього та зимового строку достигання / Д.О. Кисельов, І.В. Гриник // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 1 (131). – С. 151-156 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2310-9270
1022922
  Побочий І.А. Особливості формування партійної системи сучасної України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2018. – Вип. 81


  The level of social harmony in society and the development of democracy depends to a large extent on the level of development of parties, their ideological and political orientation, methods and means of action. The purpose of the article is to study ...
1022923
  Азаренкова Г.М. Особливості формування підсистеми інформаційного забезпечення системи фінансової безпеки суб"єкта господарювання / Г.М. Азаренкова, А.В. Майборода // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (504) : Системна трансформація національної економіки України. – С. 210-217. – ISSN 2222-4459
1022924
  Грубінко А.В. Особливості формування політики кібербезпеки Європейського Союзу: правові аспекти // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Західноукр. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 1 (25). – C. 5-10. – ISSN 2524-0129
1022925
  Свістунов О.С. Особливості формування політики технологічного оновлення підприємств машинобудівної галузі // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 177-180. – (Економічні науки ; № 4. т. 1). – ISSN 2307-5740
1022926
  Білик Р. Особливості формування працеохоронної компетентності майбутніх фахівців професійної освіти // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 2, ч. 1. – С. 14-22. – ISSN 2307-4906
1022927
   Особливості формування проєктної компетентності майбутніх фахівців в умовах розвитку інформаційно-комунікаційних технологій / Ю. Козловський, Н. Мукан, О. Ієвлєв, Т. Кучай // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2022. – № 2 (200), лютий. – С. 6-11. – ISSN 2308-4634
1022928
  Скаковська С.С. Особливості формування професійної компетентності фінансистів у ЗВО / С.С. Скаковська, О.В. Котик // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2020. – C. 348-357. – (Економічні науки ; вип. 4 (92)). – ISSN 2306-5478
1022929
  Боднар А.Я. Особливості формування професійної самоідентифікації курсантів вищих військових навчальних закладів / А.Я. Боднар, Н.Г. Макаренко // Психологія та психосоціальні інтервенції : науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; редкол.: В. Чорнобровкін, І. Бушай, С. Богданов [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 1. – C. 3-8. – ISSN 2617-2348


  Статтю присвячено проблемі формування професійної самоідентифікації курсантів вищих військових навчальних закладів. Наголошено на тому, що саме в період навчання у ВВНЗ юнаки проходять етап становлення та укорінення їхньої самосвідомості, як ...
1022930
  Брюховецька О. Особливості формування професійної толерантності у керівників закладів загальної середньої освіти // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України ; голов. ред. М.О. Кириченко ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ю. Биков, О.І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 63-68
1022931
  Олійник Я.Б. Особливості формування регіональної соціально- економічної нерівності в столичному макрорайоні України / Я.Б. Олійник, Т.В. Нич, Ю.А. Перегуда // Регіон - 2018: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 8-9 листоп. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: Л.М. Нємець (голова), М.О. Барановський, П. Беднар та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018. – С. 320-324. – ISBN 978-966-285-535-7
1022932
  Гомонюк О. Особливості формування соціально-комунікативної компетентності майбутніх офіцерів в освітньому процесі ВВНЗ // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2022. – № 3/4 (201/202), березень - квітень. – С. 29-34. – ISSN 2308-4634
1022933
  Циган Л.В. Особливості формування соціокультурної компетенції у майбутніх перекладачів // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13, т. 1 (137). – С. 389-394
1022934
  Копильчак Х.С. Особливості формування спільноти фанатів мальописів у сучасному інформаційному просторі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. А.К. Досенко ; редкол.: Бессараб А.О., Богуславський О.В., Гиріна Т.С. [та ін.]. – Запоріжжя, 2021. – С. 68-74. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (45)). – ISSN 2219-8741
1022935
  Завитій О.П. Особливості формування стратегії економічного розвитку регіонів в сучасних умовах // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – С. 88-90. – ISBN 978-966-654-490-5
1022936
  Сердюк Н.А. Особливості формування структур управління соціальної правової України // Міжнародна наукова конференція "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України" : (м. Київ, 22-23 червня 2017 року) : тези доповідей / "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2017. – С. 236-241. – ISBN 978-617-7069-57-6
1022937
  Денисенко С.І. Особливості формування судової практики з митних питань в Україні // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Павленко Б.О., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2021. – Т. 14, № 2. – С. 70-76. – ISSN 2519-2353
1022938
  Велігоцька Ю.С. Особливості формування сучасних інтер"єрів медичних закладів / Ю.С. Велігоцька, С.М. Гордієнко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Сухонос М.К., Дядін Д.В. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 6, вип. 159. – С. 56-61 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1022939
  Баб"як Г. Особливості формування та використання економічно активного населення регіону / Г. Баб"як, А. Кошіль // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; редкол.: Качан Є.П., Бандур С.І., Брич В.Я. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – Вип. 21. – С. 24-27 : табл. – Бібліогр.: 8 назв.
1022940
  Рудік Н.М. Особливості формування та перспективи розвитку ринку олійно-жирової продукції // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 24, грудень. – С. 59-65 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1022941
  Наумчук К.М. Особливості формування та реалізації державної антикорупційної політики // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, лютий. – С. 134-138. – ISSN 2306-6814
1022942
  Вініченко І.І. Особливості формування та розвитку інтелектуального капіталу аграрних підприємств / І.І. Вініченко, В.О. Лапа // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, квітень. – С. 85-90 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6806
1022943
  Щипанський П.В. Особливості формування та функціонування спеціалізованих вчених рад для присудження ступенів доктора наук і доктора філософії / П.В. Щипанський, І В. Колесник // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / голов. ред. Семон Б.Й. ; редкол.: Бочарніков В.П., Вагапов В.Б., Волошенко А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 33-36. – ISSN 2618-1614
1022944
  Ліщинська-Кравець Особливості формування творчої активності майбутніх учителів та технологій як структурного компонента їх педагогічної майстерності / Ліщинська-Кравець, Г. Мельник // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2022. – № 1 (199), січень. – С. 128-133. – ISSN 2308-4634
1022945
  Алієв Ф.М. Особливості формування транспортного потоку як невід"ємної складової матеріального потоку аграрного сектору // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10, травень. – С. 32-38 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
1022946
  Савелій І.О. Особливості формування фахівця-професіонала в системі вищої освіти в умовах сучасних викликів та перспектив розвитку // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2019. – Vol. 10. – С. 176-206. – ISBN 978-966-97809-1-1. – ISSN 2415-3729
1022947
  Коваль С. Особливості формування фінансових ресурсів домогосподарств у сучасних умовах / С. Коваль, Л. Грицишина // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 4 (65). – С. 131-143 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1818-5754
1022948
  Мостов"як І.І. Особливості формування фітопатогенного фону мікроміцетів - збудників хвороб в агроценозах зернових злакових культур Правобережного Лісостепу УКраїни / І.І. Мостов"як, О.С. Дем"янюк, В.В. Бородай // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2020. – № 1. – С. 28-38 : табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 2077-4893
1022949
  Берляк Г.В. Особливості формування, обліку та розподілу прибутку інноваційного підприємства / Г.В. Берляк, С.Є. Пиріжок // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т "Житомир. політехніка"; редкол.: Євдокимов В.В., Олійник О.В., Вигівська І.М. [та ін.]. – Житомир, 2020. – Вип. 3 (47). – С. 9-14. – ISSN 1994-1749
1022950
  Дзиба А.А. Особливості формуваня парків-пам"яток садово-паркового мистецтва другої половини XX століття Українського Полісся // Ukrainian journal of forest and wood science : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; голов. ред. П.І. Лакида ; редкол.: Р.Д. Василишин, В.В. Миронюк, В.І. Мельник [та ін.]. – Київ, 2021. – Vol. 12, № 4. – С. 26-40. – ISSN 2664-4452
1022951
  Адбряхімов Р.А. Особливості фрустаційного реагування в учасників бойових дій з клінічними проявами посттравматичного синдрому та частковою втратою зору // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнародний науково-практичний журнал / Харків нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. В.І. Пономарьов ; редкол.: Є.Г. Дубенко, О.С. Кочарян, М.І. Яблучанський [та ін.]. – Харків, 2018. – № 10. – С. 54-61 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2312-5675
1022952
  Пушміна О.В. Особливості функціонально-планувальної організації річкових та морських-річкових вокзалів // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 407-411 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2077-3455
1022953
  Луценко О.І. Особливості функціонального стану центральної гемодинаміки у жінок в різні фази оваріально-менструального циклу : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Луценко Олена Іванівна ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
1022954
  Волот О.І. Особливості функціонування віртуальних підприємств під впливом глобальних процесів цифровізації / О.І. Волот, Н.В. Голячук // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (236). – С. 80-86. – ISSN 2522-1620
1022955
  Володіна Ю. Особливості функціонування європеїзмів у перській мові // Філологія початку XXI сторіччя : традиції та новаторство : зб. наук. праць молодих учених / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за ред. Г.А. Александрової, Г.А. Черненко]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 19-21. – (Бібліотека Інституту філології)
1022956
  Навальна М. Особливості функціонування запозичених лексем у мові українських засобів масової інформації // Наукові записки Інституту журналістики : науковий журнал / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2019. – Т. 1 (74). – С. 68-77. – ISSN 2522-1272
1022957
  Левченко Лариса. Особливості функціонування Інтернет-сайтів архівних служб країн Південно-Східної Азії // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2009. – № 3/4. – C. 213-226. – ISSN 0320-9466
1022958
  Дем"янчук О.І. Особливості функціонування малого бізнесу в Україні та закордоном / О.І. Дем"янчук, К.С. Жук // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2021. – С. 11-16. – (Серія "Економіка" ; вип. 22 (50)). – ISSN 2311-5149
1022959
  Масовець В.П. Особливості функціонування механізмів забезпечення релігійної безпеки України в умовах гібридної війни // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 14, липень. – C. 111-115. – ISSN 2306-6814
1022960
  Воробйова О.П. Особливості функціонування наглядової ради у закладах вищої освіти // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 166. – C. 160-163. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1022961
  Демченко Н.С. Особливості функціонування неологізмів в сучасній англійській мові // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 22, т. 1 (196). – С. 48-55. – ISSN 2522-493Х
1022962
  Лівінський А.І. Особливості функціонування підприємств тваринництва в Україні та їх реноваційний розвиток // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 15/16, серпень. – С. 3-8 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1022963
  Калатур М. Особливості функціонування правоохоронних систем держав Європейського Союзу // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (299). – С. 131-135. – ISSN 2663-5313
1022964
  Мельникова О. Особливості функціонування ринку онлайн-освіти у світі та в Україні / О. Мельникова, Ю. Олійник // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Наук. клуб "СОФУС" ; голов. ред. Барна М.Ю. ; редкол.: Андрейків Т.Я., Анісіч З., Барроз Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 3. – С. 16-27. – ISSN 2410-0919
1022965
  Хахула Б.В. Особливості функціонування ринку продукції племінного свинарства в Україні // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 13/14, липень. – С. 104-110. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6792
1022966
  Філіпова Н.В. Особливості функціонування світових моделей фінансування охорони здоров"я // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технол. ун-т ; редкол.: Дубина М.В., Гонта О.І., Білгілі Ф. [та ін.]. – Чернігів, 2020. – Вип. 2 (21). – С. 136-144. – ISSN 2410-9576
1022967
  Гончаренко Н.І. Особливості функціонування світового ринку інформаційних технологій в умовах трансформаційних змін глобального економічного середовища // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – C. 95-100. – (Серія "Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 7). – ISSN 2310-9513
1022968
   Особливості функціонування світового ринку криптовалюти в умовах трансформаційних змін глобального економічного середовища / І.М. Макарчук, О.В. Перчук, Л.М. Яременко, А.В. Стратан // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 7/8, квітень. – С. 85-93. – ISSN 2306-6792
1022969
  Знась О.Ф. Особливості функціонування синтактико-семантичної структури контрасту у простих реченнях (на матеріалі новел Й.В. Гете) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 9 (121). – С. 87-93
1022970
   Особливості функціонування системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Тернопільському національному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського МОЗ України / М.М. Корда, А.В. Чорномидз, А.Г. Шульгай, А.І. Машталір // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Терноп. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2020. – № 4 (89). – С. 32-37. – ISSN 1681-2751
1022971
  Заволока Ю.М. Особливості функціонування страхового ринку України в умовах сучасної цифрової трансформації / Ю.М. Заволока, А.Г. Єфременко, Ю.А. Малашенко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 6, червень. – С. 102-106 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6806
1022972
  Сбруєва А.А. Особливості функціонування структур зовнішнього та внутрішнього ЗЯВО в Україні // Порівняльна педагогіка вищої школи: національний, європейський та глобальний контексти : навч. посібник / А.А. Сбруєва. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2021. – С. 166-174. – ISBN 978-966-698-309-4
1022973
  Білограць Х. Особливості функціонування студентської періодики: від виникнення до сьогодення // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 883. – С. 62-67. – (Серія : Журналістські науки). – ISSN 0321-0499
1022974
  Догадіна В.Ю. Особливості функціонування сучасного ринку освітніх послуг // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 (42). – С. 14-20. – ISSN 2222-0712
1022975
  Король О. Особливості функціонування та методи відтворення сленгу в українському перекладі роману Л. Олівер "Поки я не впала" // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; [редкол.: О.А. Бігун, Я.Т. Билиця, Я.В. Бистров та ін.]. – Івано-Франківськ : Кушнір Г.М., 2021. – С. 168-171. – ISBN 978-617-7926-22-0
1022976
  Галамай Анатолій Особливості хімічного складу океанічної води раннього палеозою за даними досліджень рідких включень у галіті ордовицького солеродного басейну Ордос, Китай) / Галамай Анатолій, Сидор Дарія // Геологія і геохімія горючих копалин : науковий журнал / НАН України ; Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Україн. нафтогаз. акад. ; голов. ред.: М. Павлюк. – Львів, 2019. – № 4 (181). – С. 78-95 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 92-94. – ISSN 0869-0774
1022977
  Відейко М.Ю. Особливості хліборобства носіїв трипільської культури // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Залізняк Л.Л., Моця О.П., Отрощенко В.В. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 36 : Археологічні студії. – С. 14-19


  "Трипільська археологічна культура, яку також називають культурною спільністю Кукутень-Трипілля, була поширена на значній території, в різних ландшафтних зонах. Враховуючи час існування (понад 2500 років) та зміни, які відбувалися впродовж цього часу у ...
1022978
  Коломієць Н.Є. Особливості художнього виявлення соціально-психологічних аспектів особистості в прозі Б.Д. Грінченка // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2000. – С. 179-188. – (Серія "Літературознавство" ; вип. 1 (25)). – ISBN 966-7427-54-4
1022979
  Суховєєнко К. Особливості художнього простору в драмі Є. Плужника Професор Сухораб // Spheres of culture : journal of philology, history, social and media communication, political science, and cultural studies / Maria Curie-Sklodovska University in Lublin, Faculty of Humanities, Branch of Ukrainian Studies. – Lublin, 2014. – Vol. 8. – С. 143-147. – ISSN 2300-1062
1022980
  Філат Т. Особливості художнього трактування трагедії Чорнобиля в ліриці Ліни Костенко (стаття перша) // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун. ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, Н.І. Бернадська, Леслава Кореновська [та ін.]. – Одеса, 2018. – Вип. 26. – С. 183-195. – ISSN 2312-6809
1022981
  Чистяк Д.О. Особливості художньої концептуалізації в ранній поезії Макса Ельскампа // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2015. – С. 147-149. – (Серія: Філологія ; вип. 19, т. 1)


  Стаття присвячена дослідженню функціонування художньої концептуалізації в ранній поетичній творчості М. Ельскампа (збірка «Хвала життю»), знакового явища бельгійського символізму. Аналізується широка палітра фонічних прийомів «ефекту наїву», що ...
1022982
  Кіт О.І. Особливості художньої реалізації образу Жанни д"Арк у п"єсі Бертольда Брехта "Свята Йоанна зі скотобійні" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 1 (163). – С. 364-369
1022983
  Полєщук Г.Я. Особливості художньої реалізації проблеми братовбивства в прозових творах М. Вінграновського ("Северин Наливайко") і Ю. Мушкетика ("На брата брат") // Літературознавчі студії : збірник наукових статей, присвячений 80-річчю від дня народження Юрія Мушкетика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 142-147. – ISBN 978-966-171-249-1
1022984
  Щербина М.А. Особливості художньої репрезентації пасторальної модальності в еклозі "Січень" поеми "Пастуший календар" Е. Спенсера // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 7 (161). – C. 298-304
1022985
  Кеба О.В. Особливості художньої трансформації євангельського сюжету про Понтія Пілата у світовій літературі кінця XIX - початку XX століть : монографія / О.В. Кеба, Л.М. Комарніцька ; М-во освіти і науки України, Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Поділ. спец. навч.-реабілітаційний соц.-екон. коледж. – Кам"янець-Подільський : Рута, 2020. – 263, [1] с. – Бібліогр.: с. 244-262 та в підрядк. прим.
1022986
  Комарніцька Л.М. Особливості художньої трансформації євангельського сюжету про Понтія Пілата у світовій літературі кінця XIX - початку XXI століть : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Комарніцька Людмила Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1022987
  Гриськова Н. Особливості церковно-релігійної політики російського самодержавства у Подільському регіоні наприкінці XVIII - на початку 30-х рр. XIX ст. // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – С. 144-164. – (Історичні науки ; т. 33). – ISSN 2309-2254
1022988
  Дзера І.О. Особливості цивільно-правової відповідальності особи за шкоду, завдану у разі здійснення нею права на самозахист або у стані крайньої необхідності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 21-26. – (Юридичні науки ; вип. 3 (118)). – ISSN 1728-3817


  Цивільне законодавство містить як загальні норми, що передбачають підстави та порядок відповідальності за завдану особою шкоду, так і спеціальні підстави для притягнення або звільнення від такої відповідальності у разі, коли особа, завдаючи таку шкоду, ...
1022989
  Батракова Т.І. Особливості цифрової економіки в Україні та у світі / Т.І. Батракова, А.В. Кузнецова // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 84-89. – (Економічні науки ; № 2 (38)). – ISSN 2414-0287
1022990
  Садова М. Особливості ціннісних орінтацій молоді / М. Садова, Ю. Комарова // Перспективні напрями вітчизняної науки : зб. наук. праць, присвяч. 20-річчю Одес. ін-ту ПрАТ "ВНЗ "МАУП" / Міжрег. Акад. упр. персоналом, Одес. ін-т ; [редкол.: Каракасіді О.Ф., Стадник О.І., Ананьєв Є.П. та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2018. – С. 113-123. – ISBN 978-966-2710-92-2
1022991
  Лінькова О.Ю. Особливості ціннісної моделі управління // Економіка розвитку : науковий журнал / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (86). – С. 35-41. – ISSN 1683-1942


  "Досліджено елементи управління бізнесом в умовах Європейської інтеграції економіки України. Розроблено методологічний підхід до оцінювання умов розвитку бізнесу за показниками: інфляції; вартості кредитів; рівня оподаткування; корумпованості. ...
1022992
  Кіндюк К. Особливості юридичної відповідальності неповнолітніх у працях М.М. Гернета // Поняття та категорії юридичної науки : зб. наук. праць : матеріали V міжнар. наук.-прак. конф. (Київ, 18 лист. 2014 р.) : до 145-річчя акад. Всеукр. акад. наук. М.І. Палієнка (1869-1937) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила]. – Київ : Ніка-Центр, 2014. – С. 251-254. – ISBN 978-966-7067-07-6


  Розглядаючи питання про вік кримінальної деліктоздатності неповнолітніх, що підлягають соцільно-правовому захисту, М.М.Гернет зауважував наступне. Законодавство більшості країн встановлюють одні вікові межі при притягненні неповнолітніх до юридичної ...
1022993
  Погребняк М. Особливості юридичної конструкції та суті правовідносин представництва в адміністративному судочинстві: компаративістський аспект // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 2 (264). – С. 108-114. – ISSN 2307-8049
1022994
  Мінченко О.В. Особливості юридичної освіти в країнах германського права // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 126-129. – ISBN 978-966-171-322-1
1022995
  Туліна Е.Є. Особливості юридичної термінології об"єктів тваринного світу, що негативно впливають на довкілля // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 148. – С. 152-161. – ISSN 2224-9281
1022996
  Клімаш Т.П. Особливості Я-концепції нарцисичної особистості // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 85-90. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 56). – ISSN 2072-4772
1022997
  Бондарчук Т.О. Особливості японської комунікативної поведінки: айдзуті та способи їх передачі українською мовою // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 3 (157). – С. 129-133
1022998
  Криштанович М. Особливості структури формування професійної компетентності майбутнього учителя // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 8 (163), серпень. – С. 22-25. – ISSN 2308-4634


  У статті розглянуто структуру професійно-педагогічної компетентності, яка є важливим показником професійного розвитку кожного учителя, викладача. Проаналізовано праці вчених щодо структури професійно-педагогічної компетентності учителя, ...
1022999
  Литвин В. Особливості, логіка та параметри операціоналізації президентсько-парламентського напівпрезиденталізму в країнах Європи // Гуманітарні візії : науковий журнал / Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; редкол.: І. Карівець, Я. Турчин, О. Паньків [та ін.]. – Львів, 2017. – Vol. 3, № 1 (5). – С. 37-44. – ISSN 2411-8060
1023000
  Глущенко Г. Особливості, що визначають феномен мусульманського права і їх вплив на сучасний цивілізаційний розвиток // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 24-25
<< На початок(–10)1021102210231024102510261027102810291030(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,