Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1021102210231024102510261027102810291030(+10)В кінець >>
1024001
  Кирилюк Ф.М. "Парадокс Олсона" (аналіз теорії груп) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 7-18
1024002
  Вітченко А.О. "Парадокси самої дійсності" : Система уоаків та позакласний захід за темою "Б.Шоу."Пігмаліон" // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 4. – С.41-51. – ISSN 0205-471Х
1024003
  Остудін В.І. "Парадокси" Юліана Бачинського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 48-53. – (Філософія. Політологія ; вип. 47)


  Матеріали наукової конференції, присвяченої праці Ю. Бачинського "Україна irredenta". Ряд фактів у біографії Юліана Бачинського та окремі висловлені ним теоретичні положення видаються сьогодні, на перший погляд, дещо незрозумілими, незвичними, а то й ...
1024004
  Колмановский Илья "Паразитолог должен быть в контакте со всем миром" / Колмановский Илья, Савинцев Федор // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 8 (2863). – С. 94-102 : фото
1024005
   "Парастас" - його значення і символіка // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1977. – Рік 14, ч. 1/2 (40/41), січень-березень. – С. 64
1024006
  Ливанова М. "Париж, Пастер" // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2013. – № 10 (62). – С. 86-103. – ISSN 1819-6268
1024007
   [Паранько Микола Михайлович] // Медичні перспективи : науковий журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров"я України" ; редкол.: Г.В. Дзяк, Т.О. Перцева, Е.М. Білецька [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 21, № 4. – С. 169-171. – ISSN 2307-0404


  "...8 жовтня 2016 року відствяткував свій 85-річний ювілей Микола Михайлович Паранько - видатний вчений-гігієніст, профілактик, педагог та наставник, доктор медичних наук, професор."
1024008
   [Парасюк Ігор Остапович] // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 59. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
1024009
  Степанова Світлана Пар-Замбія. В Африку - гулять! : живий світ // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 3 (99), червень - липень. – С. 44-53 : Фото
1024010
  Ермишкина Светлана Алексеевна Пара-замещенных моно- и дициклопропилбензолы в реакциях с электрофильными реагентами : Автореф... канд. хим.наук: 02.003 / Ермишкина Светлана Алексеевна; МГУ. Хим. фак. Кафедра орган. химии. – М., 1975. – 18л.
1024011
  Скаруффі П. Парадокс THE BEATLES: конформізм, ар"єргард, пристосуванство // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1/2 (1069/1070). – С. 155-164. – ISSN 0320-8370
1024012
  Тарабанов Н.А. Парадокс анализа, определение и реляционная концепция истины // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 3 (50). – С. 54-67. – ISSN 1560-7488
1024013
  Леонов В.В. Парадокс асиметрії в сучасних міжнародних збройних конфліктах / В.В. Леонов, Б.О. Ворович // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (56). – С. 29-34. – ISSN 2304-2699
1024014
  Валуйцева И.И. Парадокс билингвизма (к вопросу об авторском двуязычии) / И.И. Валуйцева, Г.Т. Хухуни // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2014. – № 3, май. – C. 3-10. – ISSN 0130-9730
1024015
  Довмонтов А. Парадокс близнецов / А. Довмонтов. – Л., 1991. – 212с.
1024016
  Горбачук Парадокс Браесса й умови його врегулювання / Горбачук, Н.І. Гаркуша // XVI international conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), October 4-8, 2010 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), intern. conference. – Київ : Освіта України, 2010. – С. 52-53. – ISBN 978-966-188-165-4
1024017
  Бердяєв М. Парадокс брехні // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – № 4 (58). – С. 20-23. – ISSN 1810-2131
1024018
  Жаренов А.А. Парадокс великого Пта, или Экскурсия в прошлое, битком набитая загадками, размышлениями и предположениями о том, что было, когда вробе бы ничего не было / А.А. Жаренов. – М., 1970. – 256с.
1024019
  Владимиров В.М. Парадокс відсутності теорії масової інформації // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 45, жовтень - грудень. – С. 6-9


  У статті порушується питання про парадокс відсутності твори масової інформації. У наші часи таке становище не може не викликати подиву й неприйняття. Така проблема склалося не тільки в українській, ай у світовій науці. Майбутня теорія має всі підстави ...
1024020
  Гельфер Я.М. Парадокс Гиббса и тождественность частиц в квантовой механике / Я.М. Гельфер. – Москва : Наука, 1975. – 272 с.
1024021
  Аматуни П.Г. Парадокс Глебова : фантаст. роман / П.Г. Аматуни ; [ил.: К.Г. Кащеев]. – Ростов-на-Дону : Книжное издательство, 1966. – 199 с. : ил.
1024022
  Эйзенштадт Ш.Н. Парадокс демократических режимов: хрупкость и изменяемость (ІІ) // Политические исследования. ПОЛИС : Научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2002. – № 3. – С.81-95. – ISSN 0321-2017
1024023
  Савельєва М.Ю. Парадокс как форма мышления (уроки Аристотеля) // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (46). – С. 163-178
1024024
  Горобець Л.В. Парадокс креаціонізму // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2012. – № 8 (90). – С. 26-29
1024025
  Холопова В.Ф. Парадокс любви / В.Ф. Холопова. – М. : Современник, 1990. – 250 с.
1024026
  Брюкнер П. Парадокс любові : [есей] / Паскаль Брюкнер ; [передм. А. Дністрового ; пер. з фр. Л. Кононовича]. – Київ : Грані-Т, 2012. – 340, [2] с. : іл. – Сер. засн. в 2007 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (De profundis). – ISBN 978-966-465-381-4


  У пр. №1696418 надпис: В День народження Юліїї від Олександра, 12.01.2014, Підпис
1024027
  Панченко Володимир Парадокс Мазепи : машина часу // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 3 ( 87). – С. 132-133 : Фото
1024028
  Піскунова О.Б. Парадокс містичного шляху до свободи в "Арабесках" Миколи Хвильового // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 165-169. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
1024029
  Дубняк З.О. Парадокс модерної індивідуалізації і соціальна філософія Джона Дьюї // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2019. – С. 115-128. – (Філософія ; вип. 52 (ч. 2)). – ISSN 2312-1947
1024030
  Степанов С.А. Парадокс недвижимых вещей: постановка проблем // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2007. – Вип. 1. – С. 56-63. – (Право. Економіка. Управління)
1024031
  Манн Ю.В. Парадокс о Гоголе // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2010. – С. 3-7. – (Серия литературы и языка ; Т. 69, № 1). – ISSN 0321-1711
1024032
  Федь Н.М. Парадокс о положительном герое / Н.М. Федь. – М, 1986. – 363с.
1024033
  Дидро Д. Парадокс об актере / Д. Дидро. – Москва, 1922. – 78с.
1024034
  Дидро Д. Парадокс об актере / Д. Дидро; Ред. Н. Эфрос. – Ярославль, 1923. – 86с.
1024035
  Дидро Д. Парадокс об актере / Д. Дидро. – Москва-Л., 1938. – 168с.
1024036
  Федоров В.В. Парадокс об актере // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2007. – Вип. 31/32. – С. 6-11. – ISBN 966-72-77-79-8
1024037
  Савельева М.Ю. Парадокс основания. Эллинский контекст / Марина Савельева. – Киев : ПАРАПАН, 2008. – 496с. – ISBN 978-966-8210-74-7
1024038
  Боброва А.О. Парадокс пізнання бога у Діонісія Ареопагіта: апофатика й катафатика, знання та незнання // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 7-10
1024039
  Стоун Дебора Парадокс політики : Мистецтво ухвалення політичних рішень / Стоун Дебора; Укр.пер.О.Буценка. – Київ : Альтернативи, 2000. – 304с. – ISBN 966-7217-19-1
1024040
  Стоун Дебора Парадокс політики : Мистецтво ухвалення політичних рішень / Стоун Дебора; З англ.переклав О.Буценко. – Київ : Альтернативи, 2001. – 304с. – ISBN 966-7217-19-1
1024041
  Береза А.В. Парадокс посередника у запровадженні електронної демократії // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 669-673. – ISSN 1563-3349
1024042
  Петренко Я.В. Парадокс потребления как результат действия эффекта потребительского лага : економіка та соціальна політика // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 8. – С. 206-213 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв
1024043
  Дідро Д. Парадокс про актора / Д. Дідро. – Киев, 1937. – 99с.
1024044
  Дідро Д. Парадокс про актора / Д. Дідро. – Київ : Мистецтво, 1966. – 146с.
1024045
  Кужельний О. Парадокс про актрису // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 16-17 липня (№ 103/104)


  16 липня Ада Роговцева відмітить день народження, представляючи документально-публіцистичний фільм "Вітер зі Сходу".
1024046
  Кузин И.В. Парадокс Р. Декарта и экзистенциализм Ж.-П. Сартра // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2011. – Т. 13, вып. 4 (67/68). – С. 236-242. – ISSN 1606-951Х
1024047
   Парадокс Рассела // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 848. – ISBN 966-316-069-1
1024048
  Треер Л.Я. Парадокс Симы / Л.Я. Треер. – Новосибирск, 1980. – 240с.
1024049
  Комиссаренко С.А. Парадокс со временем / С.А. Комиссаренко. – Москва, 1981. – 158 с.
1024050
  Кабіна Ю.Г. Парадокс у художньому творі: семантика та еволюція поняття // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2016. – C. 31-36. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 1, т. 2). – ISSN 2076-5770
1024051
  Шевчук Ю. Парадокс українського капіталізму -бізнес вороже ставиться до україномовного клієнта / розмову вела Наталія Малиновська // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 26 жовтня - 1 листопада (№ 43)


  Мовознавець та лектор Колумбійського університету (США) Юрій Шевчук здивований, що в постмайданній Україні досі мало хто розуміє, що інстинкт самозбереження нації полягає саме у збереженні її мови.
1024052
  Мардер Л. Парадокс часов : пер. с англ. / Л. Мардер. – Москва : Мир, 1974. – 223 с.
1024053
  Скляренко Н.В. Парадокс як основа самоорганізації штучних дизайн-систем // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 10 : Технічна естетика. – С. 177-188. – ISSN 2415-8151
1024054
  Бумага Е.Ю. Парадокс: логика как царство неожиданности // Логіка і аргументація в праві : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 24 квіт. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; [редкол.: Юркевич О.М. та ін.]. – Харків : [б. в.], 2013. – С. 95-96
1024055
  Кузнєцова Т. Парадоксальна оцінність медійних текстів // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 29-38
1024056
  Кузнєцова Т.В. Парадоксальна оцінність медійних текстів: сутність, специфіка вияву // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 69-72


  У статті розглядається аксіологічна сутність парадоксальних текстів - тих матеріалів, в яких наявна суперечливість оцінного знаку. Як правило, це такі мас-медійні тексти, оцінність яких виявляє двоїсту, антиномічну сутність: з різних точок зору одне і ...
1024057
  Леонтьев О. Парадоксальна парадигма і вульгаризація економічної теорії // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 5. – С.61-68. – ISSN 0131-775Х
1024058
  Коваль-Зайцева Парадоксальная геометрия любви. Грамматический анализ любовного треугольника в стихотворении Г. Гейне "Жил-был король суровый" // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 55-62. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; вып. 2). – ISSN 1813-1921
1024059
  Петрова О. Парадоксальний "час" в проектах українського контемпорарі арт // Сучасні проблеми художньої освіти в Україні : збірник наукових праць / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол. : В.Д. Сидоренко, А.О. Пучков, В.О. Тузов [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 8. – C. 262-264. – ISSN 2309-8406
1024060
  Баган О. Парадоксальний інтелектуал на перехрестях доби // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Г. Александрова ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (754), січень. – С. 49-57
1024061
  Шаповал Ю. Парадоксальний Шелест // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 49-53.
1024062
  Денискіна Г. Парадоксальні висловлення: логічний та лінгвістичний феномен. На матеріалі "Записок українського самашедшого" Ліни Костенко // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 1 (694). – С. 43-46. – ISSN 0130-5263
1024063
  Денискіна Г. Парадоксальні висловлення: типологія, семантика, функції (на матеріалі есе Юрія Шереха (Шевельова)) // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 38-46. – (Серія "Філологія" ; вип. 23). – ISSN 2309-1517
1024064
  Маріна О.С. Парадоксальні смакові образи у світлі інтерсеміотичних трансформацій (на матеріалі поезій С. Крейна і К. Сміта та їх аудіовізуальних версій) // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2012. – С. 109-119. – (Серія : Філологія ; т. 15, № 1). – ISSN 2311-0821
1024065
  Бондаревська І.А. Парадоксальність естетичного в українській культурі 17-18 ст. / І.А. Бондаревська. – Киев : Парапан, 2005. – 308с. – ISBN 966-8210-26-3
1024066
  Гладир Я. Парадоксальність мислення персонажів драматичної поеми Лесі Українки "Оргія" та роману В. Винниченка "Хочу!" // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, НДІ Лесі Українки, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Вежа, 2007. – Т. 4, кн. 1 : / [редкол.: М. Жулинський, Л. Мірошниченко, М. Мірченко та ін.]. – С. 390-398. – ISBN 978-966-600-358-7
1024067
  Матвієнко Г.І. Парадоксальність циклічності кохання в післяапокаліптичному світі непростих (на прикладі роману Т. Прохаська "Непрості") // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 334-341. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)
1024068
  Лаури Малькольм Парадоксальное утешение, даруемое нашей профессией // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 11. – С. 241-254. – ISSN 1130-6545
1024069
  Раковская И. Парадоксальность критической стратегии Ак. Волынского // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 3 (9). – С. 55-63. – (Серія: Філологія)
1024070
  Кащенко Е.А. Парадоксальность предмета психологии сексуальности // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 7. – С. 29-42. – ISSN 0235-1188
1024071
  Мусий В. Парадоксальность ситуации инициации в "Ученике чародея" А.С. Грина и "Чудесах магии" Акугатавы Рюноскэ // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 3 (9). – С. 24-30. – (Серія: Філологія)


  В статье предпринят компаративный анализ произведений двух писателей- модернистов начала ХХ века. В основе сопоставления – ситуация инициации, перехода героя в новое, более совершенное качество. Однако финал оказывается неожиданным – инициация не ...
1024072
  Шевцов С.П. Парадоксальность философии: современность как история или история как современность // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 104-105. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
1024073
  Староверова Наталья Парадоксальный Вьетнам. Драконы и бабушки // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 11 (221), ноябрь. – С. 66-83 : фото. – ISSN 1029-5828
1024074
  Прокофьев А.В. Парадоксальный гуманизм и критика морали (Опыт этического анализа "Философии в будуаре " Д.А.Ф. де Сада) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 1. – С.55-68. – ISSN 0042-8744


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
1024075
  Грабовський С. Парадокси "червоного" українофільства Лева Троцького // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 44-46. – (Українознавство ; вип. 1 (19)). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються пов"язані з Україною сюжети діяльності одного з лідерів "жовтневого перевороту" та міжнародного комуністичного руху Лева Троцького. Стаття відстежує еволюцію поглядів Троцького на "українське питання" та деконструює численні ...
1024076
  Стрєльнікова Світлана Парадокси буття реставраторів : [інтерв"ю з генеральним директором Національного науково-дослідного реставраційного центру України С. Стрєльніковою] / Стрєльнікова Світлана, Мельник Ольга; розмовляла О. Мельник // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 10-12. – ISSN 0868-9644


  Ще не закінчилась Друга світова війна, а вже до реставраційних майстерень на вулиці Терещенківській почали прибувати твори олійного та темперного живопису з колекцій багатьох музеїв Києва, Львова, Сум, Одеси. Саме тут "оживили" 55 картин Дрезденської ...
1024077
  Нагнибіда М.І. Парадокси в шахових задачах / М.І. Нагнибіда. – Київ, 1991. – 165с.
1024078
  Жигадло О. Парадокси в юридичному дискурсі // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 398-399
1024079
  Карась А. Парадокси глобалізації та геополітика Москви
1024080
  Лук"янець Д. Парадокси деліктного регулювання // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2006. – № 1. – С. 77-80
1024081
  Зухба Д. Парадокси державних короткострокових зобов"язань на інвестиційному ринку України : пошуки науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 5. – С. 70-71 : Рис.
1024082
  Спасибо-Фатсєва Парадокси діалогу інновації і традиції в праві ( на прикладі регулювання відносин на стику приватного і публічного права) // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 3. – С. 113-124.
1024083
  Сивіцький Микола Парадокси доби / Сивіцький Микола; Фундація ім. О.Ольжича. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2000. – 368с. – ISBN 966-7601-17-Х
1024084
  Коцарев О. Парадокси естетики // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 20-21 вересня (№ 171/172). – С. 31


  Побачив світ роман Ігоря Астапенка "Чаполоч".
1024085
  Булкин И.А. Парадокси иностранного финансирования научно-технической деятельности в Украине. Часть II // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький , П.О.Витязь, В.М. Головатюк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (100). – С. 45-67. – ISSN 0374-3896
1024086
  Губенко О.В. Парадокси і суперечності соціально-історичної творчості: соціально-психологічні аспекти проблеми соціальних перетворень // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 6 (159). – С. 72-78
1024087
  Сподарець М. Парадокси І. Багряного: біографічна проекція на текст // Історико-літературний журнал / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2002. – № 7. – С. 177-182
1024088
  Білоус П. Парадокси києворуського літературного життя


  У статті розглядаються особливості функціонування літератури за часів Київської Русі. Автор завважує парадоксальне поєднання офіційної та неофіційної літератури, відсутність ліричних і драматичних жанрів, характеризує літературне життя не як процес, а ...
1024089
  Шатіло В.А. Парадокси конституційного судочинства // Юриспруденція: теорія і практика / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2005. – № 12. – С. 3-5
1024090
  Ричка В. Парадокси містифікаційної історіографії // Критика. – Київ, 2005. – Червень, (число 6). – С. 15-18


  "Літопис Аскольда" Михайла Брайчевського - цілковите переоцінення постаті Аскольда в історії Київської Русі.
1024091
  Шишка Р.Б. Парадокси Національної стратегії розвитку сфери інтелектуальної власності в Україні на період 2020 року // Політика інтелектуальної власності в університетах та науково-дослідних установах : зб. матеріалів Міжнар. семінару, 29 лют.-01 берез. 2016 р. (Львів), 03-04 берез. 2016 р. (Київ) / НАН України, Київ. ун-т права, Всесвіт. орг. інтелект. власності ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ ; Львів : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 25-30. – ISBN 978-617-7363-04-9
1024092
  Моклиця М. Парадокси неокласицистської інтерпретації творчості Лесі Українки // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – С. 85-90. – (Серія: Філологічні науки ; № 11/12 (360-361) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1024093
  Кононенко Є. Парадокси неперекладності // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2006. – № 15/16. – С. 335-337


  Європейський словник філософій (фр. Vocabulaire europ?en des philosophies) з підзаголовком Лексикон неперекладностей - українська версія французького енциклопедичного словника філософської лексики, створеного під керівництвом Барбари Кассен.
1024094
  Невважай І.Д. Парадокси обгрунтування у фізичному пізнанні // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 75 : Філософські проблеми фізики, астрономії, синергетики
1024095
  Кравець В. Парадокси педагогічної освіти в епоху цивілізаційних змін // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2011. – № 1 (59). – С. 4-11
1024096
  Княжанський В. Парадокси першого працевлаштування // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 6 квітня (№ 69). – С. 10


  Безробітних випускників - майже 100 тисяч. Їм важко знайти роботу, хоча саме вони сьогодні є найпривабливішими для ринку праці.
1024097
  Арель Д. Парадокси Помаранчевої революції // Критика. – Київ, 2005. – Квітень, (число 4). – С. 2-4
1024098
  Швед П. Парадокси постколоніяльного виміру // Критика. – Київ, 2005. – Травень, (число 5). – С. 21-24


  Мовна політика в Україні.
1024099
  Валлє В. Парадокси права інтелектуальної власності / Віра Валлє. – Київ : Освіта України, 2010. – 414, [26] с. : іл., табл. – Висновки укр., англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-188-136-4


  В пр. №1716156 напис: Від автора. 10.11.17 р. Підпис
1024100
  Околітенко Н.І. Парадокси професіоналізму : Публіцистичне дослідження / Н.І. Околітенко. – Київ : Радянський письменник, 1991. – 100 с. – (Роздуми письменника)
1024101
  Абакумова В. Парадокси процесу відтворення мистецьких кадрів (Україна. XII п"ятирічка) // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів; [ редкол.: Я.М. Гирич, Б.М. Гончар, В.Ф. Колесник (голова), Ю.В. Латиш (відп. ред.)]. – Київ, 2008. – Вип. 6, ч. 1 : Історія : праці вчених. – С. 47-49
1024102
  Прибиткова І. Парадокси радянського класоутворення: поява та ліквідація класу куркулів як синхронний процес // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред.: В. Воронова ; редкол.: В. Бакіров, О. Вишняк, В. Волович [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2, квітень - червень. – С. 98-104. – ISSN 1563-3713
1024103
  Голіченко Т. Парадокси рецепції сучасної французької філософії в Україні, або про те, чи гідна французька думка XX століття бути предметом історико-філософських досліджень // Українські інтелектуали: погляд із сьогодення : [зб. статей / упоряд.: Т. Голіченко ; відп. ред.: Н. Амельченко]. – Київ : Дельта, 2006. – С. 87-92. – ISBN 966-8797-20-5
1024104
  Зибарева О.В. Парадокси розвитку людського капіталу в умовах соціалізації економіки / О.В. Зибарева, В.Н. Підгірна // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький, торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2013. – С. 13-21. – (Економічні науки ; вип. 4 (52)). – ISSN 2310-8185
1024105
  Панченко О.А. Парадокси розуміння соціалізації та розвитку особистості водія-професіонала / О.А. Панченко, А.В. Кабанцева, І.О. Сердюк // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інститу психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 19-24 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 52). – ISSN 2072-4772
1024106
  Маслянка Ю. Парадокси сарматизму // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; Міжн. школа україністики. – Київ, 2013. – Т. 23


  Поняття "сарматизм" найчастіше вживається на позначення культурної формації, створеної польською шляхтою впродовж більш ніж двох століть, із кінця XVI до кінця XVIII століття Ця формація включає в себе одночасно сферу суспільного публічного життя, ...
1024107
  Кисельова К.О. Парадокси свободи в антропології М. Бердяєва // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 169-170
1024108
  Вітман К.М. Парадокси сепаратизму на європейському просторі // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 46-57. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 67). – ISSN 1563-3349
1024109
  Сиваченко Г.М. Парадокси словацького роману / Г.М. Сиваченко. – Київ : Наукова думка, 1993. – 173 с.
1024110
  Хоменко Л. Парадокси смерті суб"єкта у світі-тексті // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 123-126
1024111
  Колеснікова І.А. Парадокси суб"єктивного та об"єктивного при виборі одиниці номінації // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 79-83. – ISSN 2075-437X


  У статті розглянуто парадокси суб"єктивного та об"єктивного в процесі відбору одиниці професійної номінації, виділено функції мовної особистості та принципи відбору лінгвального знака в спеціальній коммунікації. В статье рассмотрены парадоксы ...
1024112
  Владимиров В.М. Парадокси сучасної науки про масову комунікацію : монографія / В.М. Владимиров. – Київ : Наукова столиця, 2020. – 183, [1] с. – Бібліогр.: с. 174-183 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7649-26-6
1024113
  Олійник О.В. Парадокси сучасної української вищої школи // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 263-269. – (Серія соціологічна ; вип. 7). – ISSN 2078-144X
1024114
  Кралюк П. Парадокси українсько-польських культурних стосунків: образи князів Вишневецьких у польській та українській літературах // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2012. – Вип. 21 : Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. – С. 468-474. – ISSN 2223-1196
1024115
  Попов В.Ю. Парадокси українського ринку: міжгалузевий розподіл доходів // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 64-69 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
1024116
  Грицак Я. Парадокси української модернізації // Критика. – Київ, 1999. – Листопад, (число 11). – С. 20-22


  Книга канадського політолога українського походження, доктора суспільних наук, директора Канадського інституту українських студій (КІУС) Богдана Кравченка "Соціальні зміни і національна свідомість в Україні XX століття".
1024117
  Ковалів Ю.І. Парадокси франкознавчої рецепції // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2017. – Вип. 2 (49). – С. 188-196. – ISSN 2520-6346
1024118
  Пахаренко В. Парадокси шевченкознавства Сергія Єфремова // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 153-159. – ISBN 966-693-015-3
1024119
  Стехіна В. Парадокси як мовна гра в сучасних медіатекстах // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 2. – С. 336-341. – Бібліогр.: Літ.: с. 341; 10 назв. – ISSN 2078-1911
1024120
  Федченко Є. Парадокси, на які варто зважати / розмову вела Ольга Харченко // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 23-24 квітня (№ 73/74). – С. 28-29


  Співзасновник StopFake.org Євген Федченко - про (не)стійкість нашого суспільства, оновлену роль медіа і старі-нові фейки.
1024121
  Жилинскайте В. Парадоксы : юморески и пародии / В. Жилинскайте. – Москва : Советский писатель, 1979. – 255 с.
1024122
  Смыкалин А.С. Парадоксы "двойного" законодавства в СССР // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2012. – № 12. – С. 61-70. – ISSN 0042-8779
1024123
  Секей Г. Парадоксы в теории вероятностей и математической статистике / Г. Секей. – Москва : Мир, 1990. – 240с.
1024124
  Макаров А.Н. Парадоксы взаимодействия рынка образования и рынка труда // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 2. – С. 33-39. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
1024125
  Кононенко В.П. Парадоксы видео / В.П. Кононенко. – Минск, 1988. – 144с.
1024126
  Боссарт А.Б. Парадоксы возраста или воспитания / А.Б. Боссарт. – М., 1991. – 174с.
1024127
  Сергеев Александр Парадоксы волнового мира : феномен // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 6 (2825). – С. 8-16
1024128
  Зарубина Н.Н. Парадоксы денег как фактора социальной эмансипации : на пути к глобальному финансовому кризису // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 11. – С.44-58. – ISSN 0235-1188
1024129
  Ахметова Д. Парадоксы дистанционного обучения. // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2007. – № 3. – С.57-62. – ISSN 0869-3617
1024130
   Парадоксы души : Сборник. – Симферополь : Реноме, 1998. – 400с. : ил. – Содержание: Характеристики / Теофраст (с.1-34) ; Характеры, или Нравы нынешнего века / Жан де Лабрюйер (с.34-395). – (Интеллектуальная библиотека). – ISBN 966-7198-26-Х
1024131
   Парадоксы жизни : рассказы немецких писателей / Пер. Р. Марковича. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Хронос", 1913. – [32] с. – Бесплатное прилож. к журналу "За 7 дней". – (Библиотека издательства "Хронос" ; № 10)


  Содержание: Убийца / Адольф Вильбрандт. Право на счастье / Гейнрих Лилиенфейн. Наследник / Рихард Дэмель Авт.: Вильбрандт, Адольф (1837-1911) Лилиенфейн, Генрих (1879-) Демель, Рихард (1863-1920) Пер.: Маркович, Розалия Марковна (1871-1919)
1024132
  Злочевская А. Парадоксы зазеркалья в романах Г. Гессе, В. Набокова и М. Булгакова // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2008. – № 2. – С. 201-221. – ISSN 0042-8795
1024133
  Говалло В.И. Парадоксы иммунологии / В.И. Говалло. – Москва, 1983. – 168с.
1024134
  Бекасова Е.Н. Парадоксы интерпретации языковой ситуации Древней Руси: провидение И. И. Срезневского // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – № 1021. – С. 8-12. – (Філологія ; Вип. 66). – ISSN 2227-1864


  Розглядається перша в славістиці повна версія розвитку східнослов. і староруської мов І. І. Срезневського і визначається її концептуальна значущість для славістики. Затверджуючи єдність літ. і розмовної мови, І. І. Срезневський запобігав про цілий ряд ...
1024135
  Бурдина С.В. Парадоксы каранавального мира "Поэмы без героя" А. Ахматовой // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2010. – Вып. 9/10. – С. 42-48. – ISBN 978-966-439-298-0
1024136
  Худолей Д.М. Парадоксы Кондорсе и их решение // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный национальный исследовательский университет. – Пермь, 2017. – Вып. 37. – С. 288-302. – ISSN 1995-4190


  "Анализируются парадоксы Кондорсе и способы их решения. Цель: определить наиболее справедливую избирательную систему на выборах в одно- и многомандатных округах. Методы: использованы общенаучные (диалектика, анализ и синтез, абстрагирование и ...
1024137
  Штернфельд А.А. Парадоксы космонавтики / А.А. Штернфельд. – М, 1991. – 154с.
1024138
  Раковская Н.М. Парадоксы критической рефлексии В. Розанова // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 18, вип. 1 (5). – C. 123-130. – (Серія: Філологія)
1024139
  Соловьева Е. Парадоксы любви. Русская тема в романе В. Вульф "Орландо" // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2009. – № 5. – С. 426-437. – ISSN 0042-8795
1024140
  Козачок А.А. Парадоксы механики сплошных сред : Новые подходы к постановкам и решения некоторых классических задач математической физики; Учебное пособие / А.А. Козачок; Под общ. ред. академика НАН Украины В.Г. Барьяхтара. – Киев : Задруга, 2005. – 206с.
1024141
  Ахромеева Т.С. Парадоксы мира нестанционарных структур / Т.С. Ахромеева, С.П. Курдюмов, Г.Г. Малинецкий. – Москва : Знание, 1985. – 48 с. : ил. – Библиогр.: с. 48. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия "Математика, кибернетика" ; № 5)
1024142
  Сергеев Б.Ф. Парадоксы мозга / Б.Ф. Сергеев. – Л., 1985. – 207с.
1024143
  Савельева М.Ю. Парадоксы мышления Максимилиана Волошина // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (52). – С. 140-151
1024144
  Савельева М.Ю. Парадоксы мышления Максимилиана Волошина // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 3 (53). – С. 170-177
1024145
  Сухотин А.К. Парадоксы науки / А.К. Сухотин. – М., 1978. – 239с.
1024146
  Сухотин А.К. Парадоксы науки / А.К. Сухотин. – 2-е изд. – М., 1980. – 239с.
1024147
  Тесемникова Екатерина Парадоксы национальной памяти мешают нормализации российско-польских отношений // Евразия сегодня : журнал большого континента / Евразийская медиа группа. – Москва, 2008. – № 77 (ноябрь). – С. 22-29. – ISSN 1681-9012
1024148
  Семенов В.М. Парадоксы нашей жизни : занимательные, загадочные, горестные, поучительные / В.М. Семенов. – Москва : Флинта, 2005. – 280с. – ISBN 5-89349-765-1
1024149
  Эпштейн М.Н. Парадоксы новизны : о литературном развитии 19-20 веков / Михайл Эпштейн. – Москва : Советский писатель, 1988. – 414 с.
1024150
  Ляпон М.В. Парадоксы отрицания в авторском дискурсе // Русистика и компаративистика : сборник научных статей / Департамент образования города Москвы ; ГОУ ВПО МГПУ : Вильнюсский пед. ун-т. – Москва, 2008. – Вып. 3. – С. 224-233. – ISBN 978-5-243-00283-7
1024151
  Розенталь Э.М. Парадоксы протеста / Э.М. Розенталь. – Москва, 1985. – 27 с.
1024152
  Голубев А. Парадоксы развития аграрной экономики России // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2012. – № 1. – С. 115-126. – ISSN 0042-8736
1024153
  Лебедев С.Д. Парадоксы религиозности в мире позднего модерна // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 12 (320). – С. 85-93. – ISSN 0132-1625
1024154
  Павленко И.В. Парадоксы референции // Дослідження з історії і філософії науки і техніки : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: О.Є. Тверитнікова, В.С. Савчук, С.В. Шевцов [та ін.]. – Дніпро, 2020. – Т. 29, № 1. – С. 28-36. – ISSN 2617-1929
1024155
  Хижняк И.А. Парадоксы рок-музыки: мифы и реальность / И.А. Хижняк. – Киев, 1989. – 295с.
1024156
  Гайденко П.П. Парадоксы свободы в учении Фихте / П.П. Гайденко. – Москва, 1990. – 127с.
1024157
  Крапивенский С.Э. Парадоксы социальных революций / С.Э. Крапивенский. – Воронеж, 1992. – 192с.
1024158
  Лившиц Ю.М. Парадоксы справедливости / Ю.М. Лившиц, Г. Соотла. – Таллинн, 1989. – 174с.
1024159
  Черных В.В. Парадоксы стратиграфии // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 4. – С. 682-693 : рис. – Библиогр.: с. 692-693. – ISSN 0016-7886
1024160
  Бурова И.Н. Парадоксы теории множеств и диалектики / И.Н. Бурова. – М., 1976. – 176с.
1024161
  Терлецкий Я.П. Парадоксы теории относительности / Я.П. Терлецкий. – Москва, 1965. – 140 с.
1024162
  Терлецкий Я.П. Парадоксы теории относительности / Я.П. Терлецкий. – Москва : Наука, 1966. – 120с.
1024163
  Лаврухина Е.А. Парадоксы трудоустройства выпускников аграрных вузов // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 2. – С. 126-130. – ISSN 0869-3617
1024164
  Хохряков Г.Ф. Парадоксы тюрьмы. / Г.Ф. Хохряков. – Москва, 1991. – 222 с.
1024165
  Куклин В.М. Парадоксы украинских реформ. / В.М. Куклин, С.М. Куклин. – Харьков, 1997. – 326с.
1024166
  Горохов С.А. Парадоксы урбанизации современной Индии : география. Регионы зарубежного мира / С.А. Горохов, Р.В. Дмитриев // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 17-22 : Карта, табл. – ISSN 0016-7207
1024167
  Горохов С.А. Парадоксы урбанизации современной Индии : география. Регионы зарубежного мира / С.А. Горохов, Р.В. Дмитриев // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 3. – С. 24-28 : Табл. – ISSN 0016-7207
1024168
  Капелюшников Р. Парадоксы формирования резервной заработной платы на российском рынке труда : Часть 2 / Р. Капелюшников, А. Лукьянова // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 9. – С. 94-110 : табл. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0042-8736
1024169
  Капелюшников Р. Парадоксы формирования резервной зароботной платы на российском рынке труда : Часть 1 / Р. Капелюшников, А. Лукьянова // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 8. – С. 5-27 : табл., рис. – Библиогр.: 26 назв. – ISSN 0042-8736
1024170
  Кривушин И.В. Парадоксы шотландской политики: референдум 2014 года // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2015. – № 6, ноябрь - декабрь. – С. 129-143. – ISSN 0130-3864
1024171
  Толоченко В.Б. Парадоксы экономики / В.Б. Толоченко. – Ростов-на-Дону, 1988. – 141с.
1024172
  Поспелов Г.Л. Парадоксы, геолого-физическая сущность и механизмы метасоматоза / Г.Л. Поспелов. – Новосибирск, 1973. – 355с.
1024173
  Лавров Д Г. Паразитарная зараженность судака из р. Волги в Саратовской области / Г.Д. Лавров, доц.
1024174
  Лавров Д Г. Паразитарная зараженность судаков-сеголеток в районе г. Саратова / Г.Д. Лавров, доц.
1024175
  Найт Р. Паразитарные болезни / Р. Найт. – М., 1985. – 416с.
1024176
  Догель В.А. Паразитарные заболевания рыб / В.А. Догель. – Москва-Л., 1932. – 151с.
1024177
  Маркевич А.П. Паразитарные заболевания рыб. (По материалам паразитологического обследования рыб водоемов Ленобласти). / А.П. Маркевич. – Ленинград; Москва, 1934. – 100 с.
1024178
  Коротнев А.А. Паразитарный характер раковой опухоли : (Предварительное сообщение) / [Соч.] А.А. Коротнева, проф. [зоологии] Ун-та св. Владимира. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, В.И. Завадского, 1893. – [2], 39 с. : ил. – Отд. оттиск: Университетские известия, 1893 г.


  На обл. дарств. надпись: Василию Карловичу Совинскому от автора
1024179
  Белановський І.Д. Паразити гессенської мухи і їх роль у регулюванні чисельності мухи в 1937-1938 рр. / І.Д. Белановський ; АН УРСР, Інститут зоології. – Київ-Львів : Вид. АН УРСР, 1940. – 88 с.
1024180
  Гак А. Паразити під мікроскопом / А. Гак. – Харків, 1930. – 205с.
1024181
  Вілсон К. Паразити свідомості / Вілсон К. – Київ, 1988. – 205 с.
1024182
  Мордвилко А.К. Паразитизм животных. – [Варшава], 1905. – 8 с. – Отдельный оттиск
1024183
  Графф Л. Паразитизм и паразиты : с 08 рис. в тексте / Л. Графф, проф. и О. Линстов, проф ; Пер. с нем. Л.Ю. Шмидта. – Санкт-Петербург : Брокгауз-Ефрон, 1910. – 2112. – (Дешевая библиотека ; № 4)


  Линстов, Отто
1024184
  Бейлин И.Г. Паразитизм и эпифитотиология : на прим. паразитов из высш. растений / И.Г. Бейлин ; отв. ред. Н.Т. Нечаева, [вступ. ст. В.А. Парнеса] ; АН СССР, Секция хим.-технол. и биол. наук. – Москва : Наука, 1986. – 351, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 267-302
1024185
  Федотова Т.И. Паразитизм фитопатогенных организмов. / Т.И. Федотова, О Б.В. Громова. – М., 1974. – 60с.
1024186
  Зимин Л.С. Паразитичесике двукрылые фауны СССР / Л.С. Зимин, Н.Г. Коломиец. – Новосибирск, 1984. – 233с.
1024187
  Маркевич А.П. Паразитические веслоногие рыб СССР / А.П. Маркевич. – Киев, 1956. – 260с.
1024188
  Маркевич А.П. Паразитические веслоногие СССР и сопредельных стран : Дис... наук: / Маркевич А.П.;. – К. – 118л.
1024189
  Земская А.А. Паразитические гамазовые клещи и их медицинское значение / А.А. Земская. – М., 1973. – 168с.
1024190
   Паразитические животные Волгоградской области. – Волгоград, 1969. – 336с.
1024191
  Костенко С.М. Паразитические инфузории рыб среднего Днепра : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Костенко С. М. ; АН УССР , Ин-т зоологии. – Киев, 1968. – 20 с.
1024192
  Оленев Н.О. Паразитические клещи Ixodoidae фауны СССР // Определители по фауне СССР : Издаваемые Зоологическим музеем АН СССР. – Ленинград : Изд-во АН СССР, 1931. – 4 : Паразитические клещи Ixodoiae фауны СССР/ Н.О. Оленев. – с.1-125
1024193
  Шлугер Е.Г. Паразитические клещи подсемейства Trembiculinae фауны СССР : Автореф... кандид. биологич.наук: / Шлугер Е.Г.; Зоологический институт Академии наук СССР. Ученый совет. – Ленинград, 1950. – 7 с.
1024194
  Иванова Т.С. Паразитические корневые кематоды / Т.С. Иванова. – Л, 1976. – 180с.
1024195
  Ерошенко А.С. Паразитические корневые нематоды / А.С. Ерошенко. – Л., 1976. – 80с.
1024196
  Кралль Э.Л. Паразитические корневые нематоды / Э.Л. Кралль. – Ленинград, 1978. – 421с.
1024197
  Трач В.Н. Паразитические личинки стронгилят домашних жвачных животных / В.Н. Трач; АН УССР, Ин-т зоологии. – Киев : Наукова думка, 1983. – 123с.
1024198
  Зайцев Ф В. Паразитические мухи семейства Bombiliidae (Diptera) / Ф В. Зайцев, . – М.-Л., 1966. – 376с.
1024199
   Паразитические нематоды и вызываемые ими заболевания. – Москва : Изд-во АМН СССР
Т. 1 : Оксиураты. Кн. 1. – 1949. – 613с. : илл. – Библиогр.: Лит.: с. 605-610
1024200
  Мюге С.Г. Паразитические нематоды растений / С.Г. Мюге. – М., 1964. – 76с.
1024201
  Кирьянова Е.С. Паразитические нематоды растений и меры борьбы с ними. / Е.С. Кирьянова, Э.Л. Кралль. – Л.
1. – 1969. – 448с.
1024202
  Кирьянова Е.С. Паразитические нематоды растений и меры борьбы с ними. (Справочник). / Е.С. Кирьянова, Э.Л. Кралль. – Л.
2. – 1971. – 522с.
1024203
   Паразитические нематоды растений Таджикистана. – Душанбе, 1987. – 136с.
1024204
  Ерошенко А.С. Паразитические нематоды растений юга Дальнего Востока / А.С. Ерошенко, Т.В. Волкова. – Владивосток, 1988. – 135 с.
1024205
  Семиколенова Н.И. Паразитические нематоды тонковолокнистых сортов хлопчатника, устойчивых и восприимчивых к фузариозному вилту : Автореф... канд. биол. наук: 097 / Семиколенова Н.И.; Тадж.гос.ун-т. – Душанбе, 1967. – 21л.
1024206
  Мейер Н.М. Паразитические перепончатокрылые сем ichneumonidae СССР и сопредельных стран / Н.М. Мейер. – М-Л : Изд-во АНСССР
Вып. 6. – 1936. – 356 с.
1024207
  Мейер Н.Ф. Паразитические перепончатокрылые сем. Ichneumonidae в СССР и сопредельных стран / Н.Ф. Мейер. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР
Вып. 1. – 1933. – 458с.
1024208
  Мейер Н.Ф. Паразитические перепончатокрылые сем. Ichneumonidae СССР и сопредельных стран / Н.Ф. Мейер. – Москва; Ленинград : Изд-во АН СССР
Вып. 2. – 1933. – 325с.
1024209
  Мейер Н.Ф. Паразитические перепончатокрылые сем. Ichneumonidae СССР и сопредельных стран / Н.Ф. Мейер. – Москва; Ленинград : Изд-во АН СССР
Вып. 3. – 1934. – 271с.
1024210
  Мейер Н.Ф. Паразитические перепончатокрылые сем. Ichneumonidae СССР и сопредельных стран / Н.Ф. Мейер. – Ленинград; Москва : Изд-во АН СССР
Вып. 4. – 1935. – 535с.
1024211
  Мейер Н.Ф. Паразитические перепончатокрылые сем. Ichneumonidae СССР и сопредельных стран / Н.Ф. Мейер. – Москва; Ленинград : Изд-во АН СССР
Вып. 5. – 1936. – 340с.
1024212
  Мейер Н.Ф. Паразитические перепончатокрылые сем. Ichneumonidae СССР и сопредельных стран. Вып. 6 // Определители по фауне СССР : Изд. Зоологическим ин-том АН СССР. – Москва; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1936. – 22 : Паразитические перепончатокрылые семейства Ichneumonidae СССР и сопредельных стран. Вып. 5/ Н.Ф. Мейер. – с.1-356
1024213
  Мейер Н.Ф. Паразитические перепончатокрылые, выведенные из лугового мотылька (Loxostege sticticalis L.) в СССР летом 1929 года / Н.Ф. Мейер. – Отд. отт. из "Известий по прикладной энтомологии", т. IV, вып. 2, 1930. – 499-501с.
1024214
  Кандилов Н.К. Паразитические простейшие рыб бассейна реки Куры : Автореф... канд. биол.наук: / Кандилов Н.К.; Зоол. ин-т АН СССР. Учен. совет. – Баку, 1964. – 15л.
1024215
  Целищев А.А. Паразитические простейших Казахстана / А.А. Целищев; Павловский Е.Н. – Алма-Ата
1. – 1946. – 144с.
1024216
  Сухенко Г.Е. Паразитические ракообразные прудовых рыб и меры борьбы с ними. (На базе Васильевского нерестововырастного рыбного хозяйства, Запорож. обл. и рыбхоза "Ровно" Ровен. обл., УССР). : Автореф... канд. биол.наук: / Сухенко Г.Е.; ДГУ. – Днепропетровск, 1964. – 19л.
1024217
   Паразитические фитонематоды северной части Вьетнама.. – Л., 1985. – 128с.
1024218
  Парамонов А.А. Паразитические черви (гельминты) животных и растений и борьба с ними / А.А. Парамонов. – М., 1952. – 112с.
1024219
  Мазурмович Б.Н. Паразитические черви амфибий окрестнотей Киева, их взаимоотношении с хозяевами и внешней средой : Автореф... канд. биол.наук: / Мазурмович Б. Н.; Зоол. ин-т АНСССР. – Киев, 1949. – 16 с.
1024220
  Мазурмович Б.Н. Паразитические черви амфибий окрестнотей Киева, их взаимоотношении с хозяевами и внешней средой : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Мазурмович Б. Н. ; Зоол. ин-т АНСССР. – Киев, 1956. – 16 с.
1024221
  Мазурмович Б.Н. Паразитические черви амфибий, их взаимоотношения с хозяевами и внешней средой / Б.Н. Мазурмович. – Киев, 1951. – 99с.
1024222
   Паразитические черви домашних и диких животных.. – Владивосток, 1965. – 348с.
1024223
  Парухин А.М. Паразитические черви донных рыб южных морей / А.М. Парухин. – Киев : Наукова думка, 1989. – 153с.
1024224
   Паразитические черви животных Приморья и Тихого океана. Сб. работ. – Москва, 1963. – 128с.
1024225
   Паразитические черви животных Ферганской долины.. – Ташкент, 1971. – 268с.
1024226
  Мацаберидзе Гиви Варламович Паразитические черви микромаммалий Закавказья (генезис гельминтофауны, ландшафтно-экологическая характеристика, роль в циркуляции гельминтозов человека, домашних и охотничье-промысловых животных) : Автореф. дис. ... д-ра биолог. наук : 03.00.19 / Мацаберидзе Гиви Варламович; АН АзССР, Ин-т зоологии. – Тбилиси, 1986. – 49 с.
1024227
  Ошмарин П.Г. Паразитические черви млекопитающих и птиц Приморского края / П.Г. Ошмарин; К.И.Скрябин. – Москва, 1963. – 323с.
1024228
  Шапиро В.П. Паразитические черви пресмыкающихся фауны СССР. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.20 / Шапиро В.П.; АН Каз.ССР.Ин-т зологии. – Алма-Ата, 1980. – 41л.
1024229
  Шарпило В.П. Паразитические черви пресмыкающихся фауны СССР: Систематика, хорология, биология / В.П. Шарпило. – Киев, 1976. – 287с.
1024230
  Парухин А.М. Паразитические черви промысловых рыб южных морей. / А.М. Парухин. – К., 1976. – 184с.
1024231
  Лавітська З.Г. Паразитні гриби зіллястих декоративних рослин правобережного лісостепу / З.Г. Лавітська. – Вирізка з журн. Труди Канівського біогеографічного заповідника. – Київ, 1950. – 93-116с.
1024232
  Осипян Л.Л. Паразитные гифальные грибы Армянской ССР / Л.Л. Осипян. – Ереван, 1962. – 208с.
1024233
  Брундза К.И. Паразитные грибы культивируемых растений Литовской ССР / К.И. Брундза. – Вильнюс, 1961. – 303с.
1024234
  Савинцева З.Д. Паразитные грибы на луговых и пастбищных растениях Кабардино-Балкарии / З.Д. Савинцева. – Нальчик, 1982. – 140с.
1024235
  Ячевский А.А. Паразитные грибы русских лесных пород : с 28 раскрашенными табл. исполн. с натуры В. Любименко / А.А. Ячевский ; М.З. и Г.И. Лесн. деп. – Санкт-Петербург : Тип. В. Киршбаума, 1897. – [8], 150, [1] с., 28 л. ил. – Библиогр.: "Библиографический список важнейших сочинений и статей по микологии общей и лесной" (с. 133-137)


  На обл. надпись Совинский
1024236
   Паразитные грибы степной зоны Украины. – Киев : Наукова думка, 1987. – 280с.
1024237
  Бенуа К.А. Паразитные грибы Якутии (Пероноспоровые, мучнисторосяные, головневые и ржавчинные) / К.А. Бенуа, Карпова-Бенуа; Ульянищев В.И. – Новосибирск : Наука, Сибирское отделение, 1973. – 336с.
1024238
  Васильевский Н.И. Паразитные несовершенные грибы / Н.И. Васильевский, Б.П. Каракулин. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР
2. – 1950. – 680с.
1024239
  Волин М.Л. Паразитные процессы в радиоэлектронной аппаратуре / М.Л. Волин. – Москва, 1972. – 280 с.
1024240
  Волин М.Л. Паразитные процессы в радиоэлектронной аппаратуре / М.Л. Волин. – 2-е изд, перераб. и доп. – Москва, 1981. – 296 с.
1024241
  Волин М.Л. Паразитные связи и наводки / М.Л. Волин. – Москва, 1960. – 199 с.
1024242
  Акимов Ю.С. Паразитные связи и устойчивость аналоговых интегральных микросхем / Ю.С. Акимов, В.А. Цветков. – Москва : Радио и связь, 1984. – 111 с. : ил. – Библиогр.: с. 109-110. – (Массовая библиотека инженера "Электроника" ; Вып. 44)
1024243
  Терехин Э.С. Паразитные цветковые растения / Э.С. Терехин. – Л., 1977. – 219с.
1024244
  Давыдов О.Н. Паразито-хозяйственные отношения при цестодозах рыб / О.Н. Давыдов, Л.Я. Куровская. – Киев : Наукова думка, 1991. – 172 с.
1024245
   Паразитози жуйних тварин зоопарку "Асканія-Нова" : метод. рекомендації / Нац. акад. аграр. наук України, Біосфер. заповідник "Асканія-Нова" ім. Ф.Е. Фальц-Фейна ; [розроб. Н.С. Звегінцова]. – Київ : Аграрна наука, 2015. – 47, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 44-47. – ISBN 978-966-540-403-3
1024246
   Паразитологические исследования в Азербайджане. – Баку : Элм, 1981. – 164с.
1024247
   Паразитологические исследования в заповедниках. – Москва, 1983. – 144с.
1024248
   Паразитологические исследования в Карельской АССР и Мурманской области. – Петрозаводск, 1976. – 240с.
1024249
  Павловский Е.Н. Паразитологические экспедиции в Таджикистане 1933- и 1934 гг по линии здравоохранения / Е.Н. Павловский. – 12с.
1024250
  Павловский Е.Н. Паразитологические экспедиции в Таджикистане 1933 и 1934 гг., по линии здравоохранения / Е.Н. Павловский ; [Паразитологическая станция базы АН в Таджикистане] // [Компакт] / Е.Н. Павловский. – С. 219-224 : ил.
1024251
   Паразитологический сборник. – Ленинград, 1930. – 260с.
1024252
   Паразитологический сборник. – Ленинград : Издательство АН СССР
2. – 1931. – 325с.
1024253
   Паразитологический сборник. – Ленинград : Издательство АН СССР
3. – 1932. – 259с.
1024254
   Паразитологический сборник. – Ленинград : Издательство АН СССР
5. – 1935. – 337с.
1024255
   Паразитологический сборник. – Москва-Л. : Издательство АН СССР
6. – 1936. – 482с.
1024256
   Паразитологический сборник. – Москва-Л. : Издательство АН СССР
7. – 1940. – 243с.
1024257
   Паразитологический сборник. – Москва-Л. : Издательство АН СССР
8. – 1940. – 248с.
1024258
   Паразитологический сборник. – Москва-Л. : Издательство АН СССР
9. – 1948. – 269с.
1024259
   Паразитологический сборник. – Москва-Л. : Издательство АН СССР
10. – 1948. – 294с.
1024260
   Паразитологический сборник. – Москва-Л. : Издательство АН СССР
11. – 1949. – 280с.
1024261
   Паразитологический сборник. – Москва-Л. : Издательство АН СССР
12. – 1950. – 392с.
1024262
   Паразитологический сборник. – Москва-Л. : Издательство АН СССР
13. – 1951. – 464с.
1024263
   Паразитологический сборник. – Москва-Л. : Издательство АН СССР
14. – 1952. – 310с.
1024264
   Паразитологический сборник. – Москва-Л. : Издательство АН СССР
15. – 1953. – 424с.
1024265
   Паразитологический сборник / Павловский Е.Н. – Москва-Л. : Издательство АН СССР
16. – 1956. – 280с.
1024266
   Паразитологический сборник. – Москва-Л. : Издательство АН СССР
18. – 1958. – 331с.
1024267
   Паразитологический сборник. – Москва-Л. : Издательство АН СССР
19. – 1960. – 279с.
1024268
   Паразитологический сборник. – Москва-Л. : Издательство АН СССР
20. – 1961. – 399с.
1024269
   Паразитологический сборник. – Москва-Л. : Издательство АН СССР
21. – 1963. – 272с.
1024270
   Паразитологический сборник. – Москва-Л. : Издательство АН СССР
22. – 1964. – 266с.
1024271
   Паразитологический сборник.. – М.-Л.
17. – 1957. – 276с.
1024272
  Дубинина М.Н. Паразитологическое исследование птиц / М.Н. Дубинина. – Л, 1971. – 140с.
1024273
  Быховская-Павловская Паразитологическое исследование рыб / Быховская-Павловская. – Ленинград : Наука, 1969. – 109 с. : ил. – Бібліогр.: с. 95-108
1024274
   Паразитология Дальнего Востока. – Ленинград : Медгиз, 1947. – 427с.
1024275
  Захаров В.И. Паразитология и аллергология / В.И. Захаров. – Кишинев, 1972. – 125с.
1024276
   Паразитология человека.. – Л., 1974. – 575с.
1024277
  Жуков О.В. Паразитологія / О.В. Жуков, О.Ф. Пилипенко; Мін-во освіти і науки України; Дніпропетровськ. нац. ун-тет. – Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2001. – 76 с.
1024278
  Гаєвська А.В. Паразитологія та патологія риб : Енциклопедичний словник-довідник / А.В. Гаєвська. – Київ : Наукова думка, 2004. – 366 с. – ISBN 966-00-0139-8
1024279
  Шевцов О.О. Паразитологія. / О.О. Шевцов. – К, 1978. – 151с.
1024280
  Успенская А.В. Паразитофауна бентических ракообразных Баренцова моря / А.В. Успенская. – М.-Л., 1963. – 128с.
1024281
  Чернобай В.Ф. Паразитофауна врановых птиц нижнего Поволжья. : Автореф... канд. биол.наук: 106 / Чернобай В.Ф.; ХГУ. – Х., 1969. – 15л.
1024282
  Нечаева Н.Л. Паразитофауна и паразитарные болезни молоди осетра и севрюги, выращиваемой в бассейнах и прудах : Автореф... канд. биол.наук: / Нечаева Н. Л.; Моск. техн. ин-т рыб. пром. и хоз. – Москва, 1953. – 8 с.
1024283
  Титова С.Д. Паразитофауна лососевых рыб бассейна р. Оби / С.Д. Титова. – [Томск : б.и.], 1946. – [14] с. – Отд. ттиск из: Ученые записки Томского гос. ун-та, 1947, № 6 (с. 76-83)
1024284
  Убайдуллаев К.К. Паразитофауна молоди основных промысловых рыб дельты Аму-Дарьи и юга Аральского моря. : Автореф... канд. биол.наук: 106 / Убайдуллаев К.К.; АН УзССР. Объедин. учен. совет по зоол. профилю Отд-ния жим.-техн. и биол. наук). – Ташкент, 1969. – 26л.
1024285
  Ха Ки. Паразитофауна некоторых пресноводных рыб Северного Вьетнама и меры борьбы с важнейшими их заболеваниями. : Автореф... канд.биол.наук: 106 / Ха Ки.; АН СССР.Зоол.ин-т. – Л, 1969. – 18л.
1024286
  Маркевич А.П. Паразитофауна пресноводных рыб УССР. / А.П. Маркевич. – Киев, 1951. – 376с.
1024287
  Косарева Н.А. Паразитофауна промысловых рыб водохранилищ Волго-Донского судоходного канала им. В. И. Ленина : Автореф... канд. биол.наук: / Косарева Н. А.; Гос. НИИ озерного и речного рыбного хоз. ВСНХ. – Л., 1963. – 24л.
1024288
  Палий М.А. Паразитофауна прудовых рыб западных областей УССР. : Автореф... канд. биол.наук: / Палий М.А.; ОГУ им. И.И.Мечникова. Каф. зоологии беспозвоночных животных ОГУ. – Одесса, 1952. – 11 с.
1024289
  Кулаковская О.П. Паразитофауна рыб бассейна Дуная. / О.П. Кулаковская, В.П. Коваль. – К., 1973. – 212с.
1024290
  Колесникова М.Н. Паразитофауна рыб бассейна низовьев реки Сыр-Дарьи : Дис... канд. биолог.наук: / Колесникова М.Н.; КГУ. – Киев, 1964. – 284л. – Бібліогр.:л.1-24
1024291
  Колесникова М.Н. Паразитофауна рыб бассейна низовья реки Сыр-Дарьи : Автореф. дис... канд. биол. наук: / Колесникова М.Н.; Киевский гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1965. – 25с.
1024292
  Колесникова М.Н. Паразитофауна рыб бассейна низовья реки Сыр-Дарьи : Автореф... кандидата биол.наук: / Колесникова М.Н.; Киевский гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1965. – 25л.
1024293
  Курашвили Б.Е. Паразитофауна рыб бассейна реки Куры в пределах СССР / Б.Е. Курашвили, Т.К. Микаилов, И.В. Гогебашвили. – Тбилиси : Мецниереба, 1980. – 260 с.
1024294
  Бочарова Татьяна Анатольевна Паразитофауна рыб водоемов Васючания : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.19 / Бочарова Татьяна Анатольевна;. – Томск, 1977. – л.
1024295
  Лукьянцева Е.Н. Паразитофауна рыб Минусинских озер - фауна, экология, зоогеография.. : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Лукьянцева Е.Н.; Томский гос. ун-тет им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1972. – 17л.
1024296
  Шумило Р.П. Паразитофауна рыб низовьев реки Днестра. : Автореф... канд. биол.наук: / Шумило Р.П.; ОГУ им. И.И.Мечникова. Каф. зоологии беспозвоночных животных. – Одесса, 1953. – 17л.
1024297
  Погорельцева Т.П. Паразитофауна рыб северо-восточной части Черного моря : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Погорельцева Т.П. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. Биолого-почвенный факультет. – Киев, 1952. – 12 с.
1024298
  Никулина В.Н. Паразитофауна рыб степных озер Алтайского край : Автореф... канд. биол.наук: / Никулина В. Н.; Объед. сов. по биол. и мед. наукам при Том.ГУ. – Томск, 1964. – 17л.
1024299
  Олигер И.М. Паразитофауна теревиных птиц лесной зоны Европейской части РСФСР : Автореф... канд. биол.наук: / Олигер И. М.; Зоолог. ин-т АН СССР, Уч. Сов. – Ленинград, 1950. – 8 c.
1024300
  Олигер И.М. Паразитофауна тетеревины птиц лесной зоны Европейской части РСФСР : Автореф... канд. биол.наук: / Олигер И.М.; Зоолог. ин-т АН СССР, Уч. сов. – Л., 1950. – 9л.
1024301
  Ваккер В.Г. Паразитофауна юга Казахстана и их роль в циркуляции некоторых гельминтов человека и животных. : Автореф... Канд.биол.наук: 107 / Ваккер В.Г.; АН Каз.ССР. – Алма-Ата, 1970. – 27л.
1024302
   Паразитоценология : теория и прикл. пробл. – Киев : Наукова думка, 1985. – 248с.
1024303
   Паразитоценология на начальном этапе. – Киев : Наукова думка, 1985. – 268с.
1024304
   Паразиты - компоненты водных и наземных биоценозов Казахстана. – Алма-Ата : Наука, 1981. – 190с.
1024305
  Сойя К.-Э. Паразиты / К.-Э. Сойя. – М, 1959. – 112с.
1024306
   Паразиты животных Западной Туркмении. – Ашхабад, 1980. – 304с.
1024307
   Паразиты животных и вредители растений Прибайкалья и Забайкалья. – Улан-Удэ, 1979. – 136с.
1024308
   Паразиты животных и человека низовьев Амударьи.. – Ташкент, 1969. – 208с.
1024309
   Паразиты животных Молдавии и вопросы краевой паразитологии. – Кишинев, 1963. – 88с.
1024310
   Паразиты животных Туркмении. Сб. ст.. – Ашхабад, 1973. – 112с.
1024311
   Паразиты и болезни гидробионтов Ледовитоморской провинции : Сборник научных трудов. – Новосибирск : Наука, 1990. – 166с.
1024312
  Диарова Г.С. Паразиты и болезни карпа и эпизоотическое состояние прудовых хозяйств южной зоны Казахстана : Автореф... канд.биол.наук / Диарова Г.С.; АН Каз.ССР. – Алма-Ата, 1967. – 25л.
1024313
  Кириченко Л.М. Паразиты и болезни рыб в прудовых хозяйствах Волгоградской области : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Кириченко Л.М.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1976. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1024314
   Паразиты и болезни рыб и водных беспозвоночных. – Москва : Наука, 1972. – 178с.
1024315
  Рубцов И.А. Паразиты и враги блох. / И.А. Рубцов. – Л., 1981. – 100с.
1024316
   Паразиты и другие симбионты водных беспозвоночных и рыб. – Киев : Наукова думка, 1987. – 124с.
1024317
   Паразиты и паразитозы животных и человека. – Киев : Наукова думка, 1975. – 392с.
1024318
  Исков М.П. Паразиты и паразитозы рыб Васильевского нерестово-вырастного хозяйства и их связь с заюолеваниями рыб Каховского водохранилища. : Автореф. дис... канд. биол. наук: / Исков М.П.; АН УССР. Ин-т зоологии. – Киев, 1965. – 19с.
1024319
   Паразиты и паразитозы человека и животных : Респ. межвед. сб. – Киев : Наукова думка, 1965. – 411с. – (Проблемы паразитологии)
1024320
   Паразиты и паразитозы человека и животных : сб. науч. трудов. – К., 1982. – 263с.
1024321
   Паразиты и паразитоценозы животных и растений Днестровско-Прутского междуречья. – Кишинев, 1987. – 159с.
1024322
   Паразиты и хищники в зищате растений: сб. ст.. – Кишинев, 1989. – 96с.
1024323
  Тряпицын Паразиты и хищники вредителей сельскохозяйственных культур. / Тряпицын, Шапиро, В.А. Щепетильникова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л., 1982. – 256с.
1024324
  Старков О.А. Паразиты и ядовитые животные в "Каноне врачебной науки" Абуали ибн-Сино / О.А. Старков. – Душанбе, 1980. – 200с.
1024325
  Мкртчян З.А. Паразиты крови рептилий Армении. : Автореф... канд. биол.наук: / Мкртчян З.А.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1967. – 24л.
1024326
  Орлов М.А. Паразиты людей и животных / М.А. Орлов. – Петроград : Типография П.П. Сойкина, 1915. – 36 с.
1024327
  Бабаев Байрам Паразиты местных аклиматизируемых рыб водоемов Каракумского канала : Автореф... канд.биолог.наук: / Бабаев Байрам; АН ТуркмССР. Отд-ние биол. наук. – Ашхабад, 1966. – 20л.
1024328
  Комарова Т.И. Паразиты молоди рыб Кременчугского водохранилища и их влияния на организм хозяев / Т.И. Комарова. – Киев : Наукова думка, 1982. – 223 с. : табл. – Библиогр.: с. 208-221
1024329
  Соснина Е.Ф. Паразиты мышевидных грызунов в Таджикистане. : Автореф... канд. биол.наук: / Соснина Е.Ф.; Зоологич. ин-т АН СССР. Учен. совет. – Ленинград, 1950. – 14 с.
1024330
  Король Э Паразиты наземных молюсков Крыма : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.09 / Король Э Н.; МГУ. – М., 1990. – 19л.
1024331
  Пугачев О.Н. Паразиты пресноводных рыб северо-востока Азии / О.Н. Пугачев. – Ленинград, 1984. – 155с.
1024332
  Ахметова Б. Паразиты растительноядных рыб в Казахстане : Автореф... канд. биол.наук: 106 / Ахметова Б.; АН Каз.ССР. Объедин. учен. совет ин-тов зоологии и эксперим. биологии. – Алма-Ата, 1969. – 25л.
1024333
  Быховская-Павловская Паразиты рыб : руководство по изучению / Быховская-Павловская. – Ленинград : Наука, 1985. – 121 с. – (Методы зоологических иследований- практике)
1024334
  Алламуратов Б. Паразиты рыб бассейна Реки Сурхандарьи : Автореф... канд. биол.наук: / Алламуратов Б.; Ан УССР, Ин-. зоол. – К., 1966. – 21л.
1024335
  Титова С.Д. Паразиты рыб бассейна реки Томи / С.Д. Титова. – [Томск : б.и.], 1946. – [14] с. – Отд. ттиск из: Труды Томского гос. ун-та, 1946, т. 97 (с. 137-150)
1024336
  Красильникова Н.и. Паразиты рыб Верхнего Дона : Автореф... канд. биол.наук: / Красильникова Н.и.; Гос. науч.-исслед. ин-т озерного и речного рыбного хоз-ва. – Л., 1966. – 17л.
1024337
  Кротас Р.А. Паразиты рыб внутренних водоемов Литовской ССР. : Автореф... канд. биол.наук: / Кротас Р.А.; Вильнюский гос. ун-тет им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1963. – 22л.
1024338
  Агапова А.И. Паразиты рыб водоёмов Казахстана / А.И. Агапова. – Алма-Ата, 1966. – 343с.
1024339
  Рауцкис Э. Паразиты рыб водоемов Литвы / Э. Рауцкис. – Вильнюс, 1988. – 207с.
1024340
  Мариц Н.М. Паразиты рыб водоемов Молдавской ССР : Автореф... канд. биол.наук: / Мариц Н.М.; АН Молдав. ССР. – Кишинев, 1964. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1024341
  Сидоров Е.Г. Паразиты рыб водоемов Центрального Казахстана. : Автореф... канд. биол.наук: / Сидоров Е.Г.; Казах. гос. ун-т. Биол.-почв. ф-тет. – Алма-Ата, 1962. – 20л.
1024342
   Паразиты рыб и водных беспозвоночных низовьев Амударьи. – Ташкент : ФАН, 1980. – 155с.
1024343
  Захваткин В.А. Паразиты рыб озер Ильменского заповедника на Урале / В.А. Захваткин, Н.С. Ажеганова. – Вырезка. – 31с.
1024344
  Соусь С.М. Паразиты рыб озер лесостепной зоны Западной Сибири (фауна, экология, влияние заморов). : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Соусь С.М.; Томский гос. ун-т. – Томск, 1969. – 21л.
1024345
  Доброхотова О.В. Паразиты рыб озера Зайсан в связи с реконструкцией его ихтиофауны. : Автореф... Канд.биол.наук: / Доброхотова О.В.; АН Казах.ССР. – Алма-Ата, 1953. – 11 с.
1024346
  Пронин Н.М. Паразиты рыб Чарской котловины (Забайкальский Север). : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Пронин Н.М.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1968. – 22л.
1024347
  Степанов П. Паразиты саранчи / Напечатано по определению общего собрания Общества испытателей природы при Императорском Харьковском Университете. – Харьков : Университетская тип., 1880. – 14 п. : рис. – Отд. оттиск из: Труды Общества, т. 13
1024348
   Паразиты сельскохозяйственных животных Казахстана. – Алма-Ата : Издательство АН КССР
1. – 1962. – 278с.
1024349
   Паразиты сельскохозяйственных животных Казахстана. – Алма-Ата : Издательство АН КССР
2. – 1963. – 207с.
1024350
   Паразиты сельскохозяйственных животных Казахстана. – Алма-Ата : Издательство АН КССР
3. – 1964. – 172с.
1024351
   Паразиты теплокровных животных Молдавии. – Кишинев, 1976. – 104с.
1024352
  Якимов В.Л. Паразиты человека : с 80 рис. / В.Л. Якимов. – Петроград : Мысль, 1922. – 88 с.


  На обл. надпись: Совинский
1024353
  Шимкевич В.М. Паразиты человека у животных. / В.М. Шимкевич. – Берлин; Петербург, 1921. – 40с.
1024354
   Паразиты, комменсалы и болезни черноморской мидии. – Киев : Наукова думка, 1990. – 127с.
1024355
   Паразиты, переносчики и ядовитые животные = Parasites, transmetteurs, animaux venimeux : Сборник работ, посвящ. 25-ю науч. деятельности проф. Евгения Никаноровича Павловского. 1909-1934. – Москва; Ленинград : ВИЭМ, 1935. – 251с. : илл. – Пристатейная библиогр. и резюме
1024356
  Монич А.Л. Паракомпактность в битопологических пространствах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Монич А.Л.; Москов. гос. пед. ин-т. – М., 1979. – 14л.
1024357
  Черінь Г. Паралелі : (2006 – 2009) : [вірші] / Ганна Черінь. – Київ : Сучасний письменник, 2009. – 228, [3] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-8620-12-6
1024358
  Красюк М.І. Паралелі і меридіани : поезії / М.І. Красюк. – Львів : Каменяр, 1968. – 75 с.
1024359
  Демченко С.Ф. Паралелі і меридіани господарських та адміністративних судів // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2009. – № 6. – С. 73-80
1024360
  Світличанин І. Паралелі історії // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 19 травня (№ 20). – С. 2


  "Від страшних днів 1944 року минуло 73 роки - життя одного покоління, і те, що подібне може повторитися, здавалося абсурдом. Однак події весни 2014-го повернули в життя кримчан - не лише кримських татар, а й кримських українців, росіян та представників ...
1024361
  Лучканин С. Паралелі між античністю й сучасністю (статті Григорія Кочура, коментарі Андрія Содомори, підручники Івана Мегели та повісті на античні сюжети Юрія Мушкетика) // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 127, ч. 2. – С. 79-88. – ISSN 2078-340X
1024362
  Марковський А.І. Паралелі німецької авангардної архітектури та забудови Києва // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. В.В. Товбич ; редкол.: Дьомін М.М., Тімохін В.О., Левченко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. № 58. – C. 302-313. – ISSN 2077-3455
1024363
  Троненко Р.В. Паралелі та мередіани співпраці: португальські перспективи України / Р.В. Троненко, О.М. Шаров // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2009. – Вип. 15 : Світова та українська дипломатія: історичний досвід, сучасний стан, перспективи. – С. 129-134. – ISBN 966-7196-06-2
1024364
  Терещенко-Кайдан Паралелі та особливості розвитку духовної культури України - Греції як яскравий виразник культурного діалогу XVII – XVIII ст. // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 36. – С. 55-62. – ISSN 2225-7586
1024365
  Чекмишев О. Паралелі театру абсурду // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Квітень (№ 5)


  Спогади, враження про Чорнобильську катастрофу: До 10-річчя з дня катастрофи на Чорнобильській АЕС.
1024366
  Загороднюк В.Є. Паралелі у роздумах про медіаосвіту та ед"ютейнмент (технологія/стратегія "Освіта+розвага") // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 40-45


  У статті зіставляються поняття "медіаосвіта" та "ед"ютейнмент". Висунуто припущення про тотожність цих понять та розглянуто можливий взаємозв"язок між ними. In the article it is compared the concept of "media education" to "edutainment". It is made a ...
1024367
  Насіров Е.М. Паралелізація невід"ємної факторизації розріджених лінгвістичних матриць та тензорів надвеликої розмірності : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Насіров Еміл Мехдієвич ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 149 арк. – Додатки: арк. 134-149. – Бібліогр.: арк. 127-133
1024368
  Козленко Г.І. Паралелізм дієслівних форм минулого часу // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 109-116. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 2)


  Розглядаються фактори, що зумовлюють становище граматичних норм уживання основоформ минулого часу українських дієслів.
1024369
  Леміш Н.Є. Паралелізм концептів допустовості та причинності // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 56. – С. 41-46
1024370
  Костанда І.О. Паралелізм як основний принцип танської поезії та його прояви на різних рівнях мови // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України; Бібліотечка журналу "Східний світ". – Київ, 2008. – № 41/42. – С. 44-56. – ISSN 1682-671Х
1024371
   Паралель : українська мова для початківців. Вступний курс : навч. посібник / [Н.І. Ушакова та ін.] ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018. – 63, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в копірайті. – ISBN 978-966-285-463-3
1024372
  Даниленко І. Паралель Ізраїль - Україна в поетичній футурології Тараса Шевченка // VIII Міжнародний конгрес україністів : літературознавство : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – Ч. 1 : / [редкол.: Г. Гундорова, В. Дончик, М. Жулинський та ін.]. – С. 143-154. – ISBN 978-966-02-7586-7
1024373
  Фур"єр І.А. Паралель квантової герменевтики осмислення світу з гайдегерівським проектом пізнання // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – № 1. – С. 15-18. – ISSN 2226-3209
1024374
  Казакевич Г. Паралельна боротьба // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 50 (267). – С. 54-55. – ISSN 1996-1561


  90 років тому стало відомо, що Ірландія отримає свободу від Великої Британії. Водночас на іншому кінці Європи свою незалежність утратила Україна.
1024375
  Білокінь С. Паралельна історія УРСР. Большевики і українська культурна спадщина // Перші читання пам"яті М.Ф. Біляшівського : матеріали наук. конф. 22 черв. 2005 р. / Читання пам"яті М.Ф. Біляшівського, наук. конф. – Київ : Артанія Нова, 2006. – С. 131-175. – ISBN 966-8914-06-6
1024376
  Григоренко В.А. Паралельна реалізація алгоритму LU-розкладу для розв"язання СЛАР в пружно-пластичних задачах // Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС 2015 : десята міжнар. наук.-практ. конф., 22-26 черв. 2015 р. : тези доп. / М-во освіти і науки України, НАН України, Акад. технол. наук України [та ін.] ; [редкол.: Казимир В.В. (голова) та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 2015. – С. 120-123. – ISBN 978-966-2188-64-6
1024377
  Погорілий С.Д. Паралельна реалізація алгоритму Едмондса-Карпа / С.Д. Погорілий, А.Д. Гусаров // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 10
1024378
  Саад Алла Ібрагім Паралельна реалізація генетичних алгоритмів для задач теорії розкладів, заданих на перестановках : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Саад Алла Ібрагім; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
1024379
  Черниш Р.І. Паралельна реалізація моделі макромасштабної циркуляції атмосфери // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 155-158. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-87-7. – ISSN 1812-5409


  Розглянуто модель циркуляції атмосфери, що описується основними гідро- та термодинамічними законами за припущення нестисливості повітря. Модель також враховує явище турбулентності. Додаткові умови визначалися шляхом інтерполяції даних об"єктивного ...
1024380
  Предборський В.А. Паралельна тіньова псевдореальність як сучасна потужна форма панування неоімперіалізму // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12 (235). – С. 34-47. – ISSN 2522-1620
1024381
  Теплинський К.С. Паралельне комп"ютерне моделююче середовище, орієнтоване на ідентифікацію параметрів моделей складних динамічних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Теплинський Костянтин Сергійович ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т". – Красноармійськ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 9 назв
1024382
  Гальчук В.Ю. Паралельне наголошення деяких слів у ліричних поезіях В. Забіли, О. Афанасьєва-Чужбинського, Є. Гребінки, Л. Глібова // Література та культура Полісся / Ніжин. держ. пед. ін-т ім. М.В. Гоголя ; редкол. : Г.В. Самойленко (упоряд. і відп. ред.), Н.М. Арват, Ф.С. Арват [та ін.]. – Ніжин, 1997. – Вип. 9 : Творча спадщина письменників Полісся (М. Гоголя, Є. Гребінки, Л. Глібова, П. Куліша, П. Тичини та інш.) та особливості мови їх творів. – С. 108-111
1024383
  Кв"ятковська А. Паралельне програмування на мові ява : інформаційні технології в економіці та управлінні / А. Кв"ятковська, Б. Паньчик // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 10. – С. 95-105 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви
1024384
  Кульчицький Ю.М. Паралельне програмування на основі скелетонів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 145-150. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Основою метою прискорення обчислень за допомогою паралельних систем є одночасність виконання дій багатьма процесорами чи багатьма комп"ютерами, що об"єднані в мережу. Але в дійсності це не вирішує в такий спосіб проблему прискорення, її просто ...
1024385
  Андрощук Г. Паралельний імпорт і режим вичерпання прав: проблеми регулювання // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 2017. – № 9
1024386
  Пахаренко О. Паралельний імпорт товарів і його українські реалії // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАН України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 13-19. – ISSN 1608-6422
1024387
  Слинько Д.М. Паралельний обіг валют у світовій економіці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 72-73. – (Економіка ; Вип. 48)


  Розглядаються причини, передумови і теорії паралельного обігу валют та доларизації.
1024388
  Яковенко Наталя Паралельний світ : Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні 16 - 17ст. / Яковенко Наталя. – Київ : Критика, 2002. – 416с. – (Критичні студії ; Вип.1). – ISBN 966-7679-23-3
1024389
  Тютюнник М.І. Паралельні алгоритми комплексного оцінювання стану та якості функціонування складних систем : дис. … канд. техн. наук : 01.05.03 / Тютюнник Марія Ізидорівна ; М-во освіти і науки України, НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 183 арк. – Додатки: арк. 161-183. – Бібліогр.: арк. 142-160
1024390
  Тютюнник М.І. Паралельні алгоритми комплексного оцінювання стану та якості функціонування складних систем : автореф. дис. … канд. техн. наук : 01.05.03 / Тютюнник Марія Ізидорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – [21] с. з обкл. – Бібліогр.: 21 назва
1024391
  Погорецький В. Паралельні арбітражні процеси і принцип res judicata // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 3. – С. 75-79.
1024392
  Зербіно Д.Д. Паралельні арифметичні обчислення на клітинних автоматах : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.06 / Зербіно Д.Д.; Нац. аген. з пит. фніорм. при Призид. України. Держ. наук- досл. ін-ту. – Львів, 1999. – 16л.
1024393
  Вовкун В Паралельні видива Василя Вовкуна : альбом / Василь Вовкун : [ред. Людмила Таран]. – Київ : ВД Дмитра Бураго. – ISBN 966-8188-75-6
Т. 1. – 2007. – 226 с. : фот.
1024394
   Паралельні влади // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 28 січня (№ 14). – С. 5


  "День" запитав регіональних експертів: які наслідки захоплень ОДА в областях?
1024395
  Рендзіняк С.Й. Паралельні діакоптичні методи розрахунку динамічних режимів електричних кіл : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.09.05 / Рендзіняк С.Й.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – 40с. – Бібліогр.: 21 назва
1024396
  Грязнухіна Т.О. Паралельні корпуси текстів і машинний переклад / Т.О. Грязнухіна, Т.П. Любченко // Мовознавство : Науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 71-82. – ISSN 0027-2833
1024397
  Мекуш О.Г. Паралельні методи мультиекспоненціювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 217-222. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  В статті дається огляд ефективних паралельних алгоритмів прискорення обчислення модулярного мультиекспоненціювання [подано формулу] і пропонується новий ефективний паралельний метод.
1024398
  Шоман О.В. Паралельні множини в геометричному моделюванні явищ і процесів : монографія / О.В. Шоман ; МОНУ ; Національний технічний ун-т "Харківський політехнічний інститут". – Харків : НТУ "ХПІ", 2007. – 288 с. – ISBN 978-966-593-526-1
1024399
  Малашонок Г.І. Паралельні обчислення на розподіленій пам"яті OpenMPI, Java, Math Partner : підручник / Г.І. Малашок, А.А. Сідько ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ : НаУКМА, 2020. – 265, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 263-265. – ISBN 978-617-7668-14-4
1024400
  Мартинова Оксана Петрівна Паралельні обчислення структури для рішення задач маршрутизації в комп"ютерних мережах : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.13 / Мартинова О.П.; Національний авіаційний університет. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв.
1024401
  Новицький Р.М. Паралельні оптико-електронні методи та засоби порівняння зображень, орієнтовані на сучасні технології : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Новицький Руслан Михайлович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 20 назв
1024402
  Ледаков О.М. Паралельні органи охорони порядку у Криму восени 1918 р.: проекти та реалії // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2014. – № 6 (519), листопад - грудень. – С. 58-64. – ISSN 0130-5247
1024403
  Погорецький В. Паралельні процеси в міжнародному комерційному арбітражі: принцип lis pendens // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 2. – С. 115-118. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1024404
   Паралельні світи : збірник [віршів та прози] / [ред.-упоряд.: Н. Дев"ятко. Е. Заржицька]. – Дніпропетровськ : Пороги, 2014. – 302, [2] с., [6] арк. іл. : іл. – (Літературна надія Дніпра 2013). – ISBN 978-617-518-297-0
1024405
  Ткаченко Т. Паралельні світи Романа Бабовала // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 148. – С. 150-156. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1024406
  Кохан Григорій Романович Паралельні світи, зламана гвоздика та нічний лайнер кінематографії : [інтерв"ю з кінорежисером Г.Р. Коханом і доктором філософських наук, професором кафедри етики національного університету ім. Т. Шевченка Л.Т. Левчук] / Кохан Григорій Романович, Славинський Микола; розмову вів М. Славинський // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 66-68


  Григорій Кохан і Лариса Левчук... Вони прожили разом понад сорок років - кінорежисер, який не відмовляється від жодного поставленого фільму, й доктор філософських наук, професор кафедри етики, естетики та культурології Київського національного ...
1024407
  Кохан Григорій Романович Паралельні світи, зламана гвоздика та нічний лайнер кінематографії : [інтерв"ю з кінорежисером Г.Р. Коханом і доктором філософських наук, професором кафедри етики національного університету ім. Т. Шевченка Л.Т. Левчук] / Кохан Григорій Романович, Славинський Микола; розмову вів М. Славинський // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 66-68


  Григорій Кохан і Лариса Левчук... Вони прожили разом понад сорок років - кінорежисер, який не відмовляється від жодного поставленого фільму, й доктор філософських наук, професор кафедри етики, естетики та культурології Київського національного ...
1024408
  Маньковська Л.Ю. Паралельні системи захисту прав людини // Актуальні проблеми теорії та історіїї прав людини, права і держави : матеріали Міжнар. наук. конф. молодих науковців, аспірантів і студентів, присвяч. пам"яті видатних вчених-юристів П.О. Недбайла, О.В. Сурілова, В.В. Копєйчикова, 21-22 листоп. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. юрид. акад., Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка [та ін. ; за заг. ред. Ю.М. Оборотова]. – Одеса ; Львів : Фенікс, 2008. – С. 75-79. – ISBN 978-966-438-135-9
1024409
  Курило О.Б. Паралельні форми в українській мові, їх значення для стилю : Читано у філологічній секції Української Академії наук / О Курило. – Київ : Вид-во Вукоспілки ; [Дpук. Київ. Філії Вукопспілки], 1923. – 24 с.
1024410
  Тимченко Леонід Іванович Паралельно-ієрархічне перетворення як системна модель ефективних засобів штучного інтелекту : Автореф. дис. ... док. техн. наук: 05.13.23 / Тимченко Л. І.; Держ. ком. зв"язку та інформації України НАНУ, Укр. держ. наук.-дослід. ін-т інформац. інфрастр. – Львів, 2002. – 35 с.
1024411
   Паралельно-ієрархічне перетворення як системна модель оптико-електронних засобів штучного інтелекту : Монографія / В.П. Кожем`яко, Ю.Ф. Кутаєв, С.В. Свєчніков, Л.І. Тимченко, А.А. Яровий; МОіНУ. НАНУ. Ін-тут фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова. Вінницьк. нац. техн. ун-тет. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2003. – 324 с. – ISBN 966-641-072-9
1024412
  Кожем"яко В.П. Паралельно-ієрархічні мережі як структурно-функціональний базис для побудови спеціалізованих моделей образного комп"ютера : Монографія / В.П. Кожем"яко, Л.І. Тимченко , А.А. Яровий ; МОНУ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2005. – 161с. – ISBN 966-641-142-3
1024413
  Яровий Андрій Анатолійович Паралельно-ієрархічні мережі як структурно-функціональний базис розробки оптико-електронної моделі для побудови образного комп"ютера : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.13 / Яровий А.А.; Вінницький нац. техн. ун-тет. – Вінниця, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 26 назв
1024414
  Шевченко О.В. Паралельно-ієрархічні методи передачі та обробки інформації у автоматизованій геоінформаційно-енергетичній системі : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Шевченко О.В.; М-во трансп. та зв"язку України; НАНУ; Держ. н.-д. ін-т інформ. інфраструктури. – Львів, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 24 назви
1024415
  Бондарчук Ю.В. Паралельно-розподіленна реалізація рекурсивного алгоритму для двохрівневої багатовимірної задачі про ранець / Ю.В. Бондарчук, І.П. Світличний // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 172-177. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  Продовжено дослідження алгоритму послідовного аналізу варіантів для цілочисельної багаторівневої задачі про ранець з багатьма обмеженнями, що був запропонований у серії попередніх робіт. Розглядаються різні варіанти його розв"язку за допомогою ...
1024416
  Колшанский Г.В. Паралингвистика / Г.В. Колшанский; АН СССР, Институт языкознания. – Москва : Наука, 1974. – 81с.
1024417
  Мейнерте Сармите Яновна Паралингвистические и коммуникативные особенности сценической речи : Автореф... канд. филос.наук: 10.02.19 / Мейнерте Сармите Яновна; Московский гос. пед. ин-т ин. яз. им. М.Тореза. – М., 1986. – 22л.
1024418
  Давыдов М.В. Паралингвистические функции сверхсегментных средств английского языка в сопоставлении с русским : Автореф... канд. филол.наук: / Давыдов М.В.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Филол. фак. Кафедра англ. яз. – М., 1965. – 18л.
1024419
   Паралипомен Зонарин. – Издание Императорского Общества Истории и Древностей Российских. – Москва : В Университетской Типографии, 1847. – VIII с.,
1024420
  Драган-Іванець Параліінгвіістичніі засоби креоліізованого іінтернет--тексту // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 222-230


  У статті проаналізовано паралінгвістичні засоби креолізованого інтернет тексту. Розглянуто конкретні зразки мультимедійних текстів на прикладі інтернет-видання "Тексти" (http://texty.org.ua). Досліджено інфографіку та інтерактивну візуалізацію даних ...
1024421
  Макарук Л. Паралінгвальні засоби як композиційні складники сучасних англомовних мультимодальних текстів // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Ажнюк Б.М., Андрейчук Н.І. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – № 4. – C. 94-98. – ISSN 2410-0927
1024422
  Макарук Л. Паралінгвальні засоби як механізми впливу та маніпуляції в сучасному англомовному мультимодальному рекламному дискурсі // Psycholinguistics : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Калмикова Л.О., Навальна М.І., Харченко Н.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – C. 148-164. – (Philology ; vol. 23, issue 2). – ISSN 2309-1797
1024423
  Соболєва О.В. Паралінгвістична активність текстів інтерв"ю сучасної французької преси для жінок // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 330-340. – Бібліогр.: 18 назв.
1024424
  Левицький В. Паралітература та міський текст: від "київського романсу" до "слобідського шансону" // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Література і паралітература : де межа?. – С. 113-120. – ISBN 978-966-171-392-4
1024425
  Білик Г. Паралітературне і постмодерне в художньому тексті Михайла Бриниха // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – № 1 (24). – С. 126-135. – ISSN 2075-1222


  У статті досліджено текстовірну взаємодію постмодерних стильових домінант і парастильових компонентів масової літератури в художній прозі сучасного українського письменника Михайла Бриниха, вирізнено їх естетичні функції, роль у формуванні ідіостилю ...
1024426
  Соболь В. Паралітературні ухили в барокових панегіриках // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Література і паралітература : де межа?. – С. 84-93. – ISBN 978-966-171-392-4


  У статті звертаєься увага на недостатнє вивчення українських панегіриків барокової доби. Йдеться передусім про твори, важливі для пізнання системи гуманістичних цінностей. Неперебутню вагу панегірикам забезпечує не приземлена житейська реальність, а ...
1024427
  Сергійчук В. Параліч історичної пам"яті, або Чому через 87 років німецькі дипломати стали занадто обережними // Україна молода. – Київ, 2020. – 11 листопада (№ 110)


  "Чого не почув Бундестаг. Згідно із законодавством Німеччини, важливі питання виносяться на розгляд Бундестагу, якщо вони наберуть 50 тисяч голосів громадян на підтримку. Завдяки зусиллям тамтешньої української громади зініційована в грудні 2018 року ...
1024428
  Смирнов Л.Е. Параллактические линейки и пластины : методическое руководство / Ленинградский ордена Ленина Государственный Ун-т им. А.А. Жданова ; Отдел Заочного Обучения ; географический ф-тет ; Л.Е. Смирнов. – Ленинград : ЛОЛГУ, 1959. – 20 с.
1024429
   Параллелепипед. – М., 1990. – 254с.
1024430
  Телеукэ В.Г. Параллели : стихи / Виктор Телеукэ ;. – Кишинев : Литература артистикэ,, 1977. – 96 с.
1024431
   Параллели. – М., 1980. – 239с.
1024432
  Терещенко Алексей Параллели // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 9 (2840). – С. 18-26 : Фото
1024433
  Котов Павел Параллели // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 3 (2846). – С. 22-30 : Фото
1024434
  Дёмин Михаил Параллели и меридианы : стихи / Дёмин Михаил. – Москва : Советский писатель, 1962. – 84 с.
1024435
  Николаев А.М. Параллели и меридианы / А.М. Николаев. – М, 1984. – 103с.
1024436
  Теракопян Л.А. Параллели и пересечения / Л.А. Теракопян. – М., 1984. – 367с.
1024437
   Параллели пересекаются. – Барнаул, 1977. – 318с.
1024438
   Параллели пересекаются. – М., 1978. – 47с.
1024439
  Акмен Р. Параллели пересекаются в сердце : роман / Акмен Р. – Рига : Лиесма, 1971. – 560 с.
1024440
  Немцов В.И. Параллели сходятся / В.И. Немцов. – М., 1969. – 366с.
1024441
  Немцов В.И. Параллели сходятся / В.И. Немцов. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1975. – 447с.
1024442
   Параллели: Миссионеры и первопечатники // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 4 (2871), апрель. – С. 36 : фото
1024443
  Тараненко Александр Анисимович Параллелизм и аналогия в лексической полисемии. (На материале укр. яз.) : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Тараненко Александр Анисимович ; АН УССР, Ин-т языкознания им. А.А.Потебни. – Киев, 1976. – 20 с.
1024444
  Тюлин Ю.Н. Параллелизмы в музыкальной теории и практике / Ю.Н. Тюлин. – Ленинград : Искусство, 1938. – 56 с.
1024445
   Параллель. – Донецк, 1981. – 310с.
1024446
  Пламеневский В.Ю. Параллель / В.Ю. Пламеневский. – Иркутск, 1981. – 31с.
1024447
  Маханек М.М. Параллельная вычислительная система для высокоскоростной реализации логических операций / М.М. Маханек. – Минск, 1994. – 148с.
1024448
  Семенов В.В. Параллельная декомпозиция вариационных неравенств с монотонными операторами // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 2 (108). – С. 53-58. – (Серія "Прикладна математика". Cерія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  Предложен вариант параллельного алгоритма проксимальной декомпозиции для решения вариационных неравенств с монотонными операторами. Доказана теорема о слабой в среднем сходимости алгоритма.
1024449
  Семенов В.В. Параллельная декомпозиция операторных включений с максимальными монотонными операторами // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 2 (112). – С. 155-166. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
1024450
  Королев С.А. Параллельная жизнь: человек в интернете // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 9. – С.112-128. – ISSN 0235-1188
1024451
  Мелков Г.А. Параллельная накачка спин-волновой нестабильности в ферритах различной намагниченности / Г.А. Мелков, В.Л. Гранкин, В.А. Рубан // ФТТ, 1973. – №2
1024452
  Жаналина Л.К. Параллельная номинация отрицания прищзнака словообразовательными и сингтаксическими единицами в современном русском языке. : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Жаналина Л.К.; Ташк.гос. ун-т. – Ташкент, 1978. – 23л.
1024453
  Ососков А.Г. Параллельная обработка изображений на многопроцессорных системах, управляемых потоком событий / А.Г. Ососков. – М., 1986. – 39с.
1024454
   Параллельная обработка информации. – Киев : Наукова думка
Т. 1. – 1985. – 279 с.
1024455
   Параллельная обработка информации. – К.
Т. 2. – 1985. – 279с.
1024456
   Параллельная обработка информации. – Киев : Наукова думка
Т. 4. – 1985. – 270 с.
1024457
   Параллельная обработка информации. – Киев : Наукова думка
3. – 1986. – 286 с.
1024458
   Параллельная обработка информации. – Киев : Наукова думка
Т. 5. – 1990. – 502 с.
1024459
   Параллельная обработка информации и параллельные алгоритмы. – Таллин, 1981. – 297с.
1024460
   Параллельная обработка структур данных. – Минск : Университетское, 1988. – 271с.
1024461
  Денисов С.В. Параллельная схема декомпозиции для поиска седловой точки и равновесия Нэша // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2010. – № 3 (102). – С. 40-48. – (Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  Предложен параллельный декомпозиционный алгоритм для решения задачи поиска седловой точки выпукло-вогнутого функционала и равновесий Нэша. Доказана теорема о слабой сходимости по Чезаро порожденной алгоритмом последовательности. Изучен также вопрос о ...
1024462
  Мкртчян Ф.А. Параллельное декодирование для равномерного кодирования. : Автореф... канд. техн.наук: 051215 / Мкртчян Ф.А.; Мин. связи СССР. Лен. электротехн. ин-т связи. – Л., 1973. – 30л.
1024463
  Духнякова З.У. Параллельное исследование скорости растворения магния и марганца в кислотах и аммиачных буферных растворах : Автореф... Канд.хим.наук: / Духнякова З.У.; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1950. – 11 с.
1024464
  Кулябко Петр Петрович Параллельное программирование в среде управлющих пространств : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 05.13.11 / Кулябко Петр Петрович; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 13 с.
1024465
  Кулябко П.П. Параллельное программирование в среде управляющих пространств : Дис... канд. физ.-мат.наук: 05.13.11 / Кулябко П. П.; КГУ. – К., 1987. – 130л. – Бібліогр.:л.118-130
1024466
  Миренков Н.Н. Параллельное программирование для многомодульных вычислительных систем. / Н.Н. Миренков. – Москва : Радио и связь, 1989. – 320с.
1024467
   Параллельное программирование и высокопроизводительные системы. – Новосибирск
1. – 1980. – 158с.
1024468
  Шамордин Е.А. Параллельное сближение полусвязной и связанной пар точек переменной массы. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 020 / Шамордин Е.А.; Перм.гос.ун-т. – Пермь, 1969. – 9л.
1024469
  Люблинская Б Л. Параллельное употребление наклонений в дополнительных придаточных предложениях в современном французском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Люблинская Л.Б,; Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1967. – 24л.
1024470
  Анисимов А.В. Параллельные алгоритмы выполнения массовых вычислений в нейронных сетях / А.В. Анисимов, М.С. Яджак // Проблеми програмування : науковийжурнал / НАНУ, Ін-т програмних систем. – Київ, 2008
1024471
   Параллельные алгоритмы и программы для ЭВМ с общим управлением. – М., 1991. – 81с.
1024472
  Хохлюк В.И. Параллельные алгоритмы целочисленной оптимизации / В.И. Хохлюк. – М., 1987. – 223с.
1024473
   Параллельные алгоритмы. Разработка и реализация : учеб. пособие / [Демьянович Ю.К. и др.]. – Москва : Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ" ; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 343, [1] с. : ил., табл. – Авт. указаны на обороте тит. л. - Предм. указ.: с. 339-342. – Библиогр.: с. 343. – (Основы информационных технологий). – ISBN 978-5-9963-0496-7
1024474
   Параллельные вычисления. – Москва : Наука, 1986. – 372с.
1024475
  Шевченко В.П. Параллельные вычисления в алгебре составных объектов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.09 / Шевченко В. П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 20 с.
1024476
  Шевченко Владимир Петрович Параллельные вычисления в алгебре составных объектов. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Шевченко Владимир Петрович; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 187л.
1024477
  Амербаев В.М. Параллельные вычисления в комплексной плоскости / В.М. Амербаев, И.Т. Пак ; АН КазССР, Ин-т математики и механики. – Алма-Ата : Наука, 1984. – 182 с. : ил. – Библиогр.: с. 177-179
1024478
  Пярнпуу А.А. Параллельные вычисления в прикладных задачах / А.А. Пярнпуу, В.И. Хохлюк. – Москва, 1985. – 64с. – (Сообщения по прикладной математике)
1024479
   Параллельные вычисления и моделирование : шк.-семинар : к 95-летию Нац. акад. наук Украины / Нац. акад. наук Украины, Ин-т проблем моделирования в энергетике им. Г.Е. Пухова ; [оргкомитет: А.А. Чемерис (пред.) и др.]. – Киев, 2013. – 25, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце ст.
1024480
  Шолохович Ф.А. Параллельные вычисления и системы / Ф.А. Шолохович. – Свердловск, 1989. – 55с.
1024481
  Головкин Б.А. Параллельные вычислительные системы / Б.А. Головкин. – М., 1980. – 520с.
1024482
  Прангишвили И.В. Параллельные вычислительные системы с общим управлением / И.В. Прангишвили. – М., 1983. – 311с.
1024483
  Евдокимов В.Ф. Параллельные вычислительные структуры на основе разрядных методов вычислений / В.Ф. Евдокимов, А.И. Стасюк. – Киев : Наукова думка, 1987. – 310с.
1024484
  Кернбах В. Параллельные зеркала / В. Кернбах. – Бухарест, 1966. – 40с.
1024485
  Казаков П.Г. Параллельные проекции и методы решения конструктивных задач / П.Г. Казаков. – М., 1960. – 115 с.
1024486
  Ясинявичюс Р.Ю. Параллельные пространственно-временные вычислительные структуры / Р.Ю. Ясинявичюс. – Вильнюс, 1988. – 181с.
1024487
  Фет А.И. Параллельные процессоры для управляющих систем / А.И. Фет. – М., 1981. – 158 с.
1024488
  Барский А.Б. Параллельные процессы в вычислительных системах. Планирование и организация / А.Б. Барский. – Москва : Радио и связь, 1990. – 256 с. : ил. – Библиогр.: с. 250-254 (87 назв.). – ISBN 5-256-00474-3
1024489
  Елагина А.Г. Параллельные суффиксальные образования имен прилагательных от однокоренных имен существительных. / А.Г. Елагина. – М, 1965. – 27с.
1024490
  Кочетков В.П. Параллельные суффиксальные образования прилагательных с одинаковой основой в английском языке (на материале прилагательных с исходными -аi и -оио : Автореф... канд. филол.наук: 10.663 / Кочетков В.П.; ЛГУ. – Л., 1969. – 21л.
1024491
  Малышко Г.И. Параллельные формы местоимений в украинском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.661 / Малышко Г.И. ; Одесск. гос. ун-т. – Одесса, 1971. – 24 с.
1024492
  Дмитриева О.А. Параллельные численные методы моделирования динамических объектов : монография / О.А. Дмитриева. – Красноармейск : ДонНТУ, 2016. – 384, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 343-384. – ISBN 978-966-377-194-6
1024493
  Хокни Р. Параллельные ЭВМ: Архитектура, программирование и алгоритмы / Р. Хокни, К. Джессхоуп. – Москва, 1986. – 392 с.
1024494
  Бурневский Д. Параллельный Ботанический словарь латинско-польский-руский, польско-латинский-русский и русско-латинский-польский / сост. Д. Бурневским. – Ченстохов : Тип. и лит. Ф.Д. Вилькошевского, 1903. – [6], 73 с.
1024495
   Параллельный мир - туризм нового формата : Побывать в параллельном мире даст возможность новая разработка в области российского туризма. Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 2. – С. 40-41 : Фото
1024496
  Гливенко Е.В. Параллельный процессор первичной обработки информации / Е.В. Гливенко. – Москва : Радио и связь, 1992. – 104 с.
1024497
  Романов И.М. Парамагнитная дисперсия в перпендикулярных полях на частотах 10 герц : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Романов И. М.; Казан.ГУ. – Казань, 1950. – 9 л.
1024498
  Гортер К. Парамагнитная релаксация / К. Гортер. – Москва, 1949. – 144 с.
1024499
  Тишков П.Г. Парамагнитная релаксация в жидких растворах солей элементов группы железа. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Тишков П.Г.; МВ и ССО РСФСР. Казан. гос. ун-т. – Казань, 1961. – 12л.
1024500
  Вишневская Г.П. Парамагнитная релаксация в растворах некоторых электролитов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Вишневская Г.П.; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1965. – 16л.
1024501
  Гарифьянов Н.С. Парамагнитное поглощение в некоторых соединениях редкоземельных элементов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Гарифьянов Н.С. ; Казанский гос. ун-т им. В.И. Ульянова-Ленина. – Казань, 1953. – 9 л.
1024502
  Герасимова Г.Ф. Парамагнитные дефекты окиси цинка и их роль в адсорбции и катализе : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Герасимова Г.Ф. ; АН СССР. – Новосибирск, 1975. – 22 с. – Бібліогр.:с.22
1024503
  Кандул Сергей Васильевич Парамагнитные металлопротеины и свободные радикалы в органах и тканях животных при гипер- и гипокортицизме : Автореф... канд. биол.наук: 14.00.03 / Кандул Сергей Васильевич; Киевск. НИИ эндокринологии и обмена веществ. – К., 1986. – 20л.
1024504
  Жданов И Р. Парамагнитные модели биологически активных соединений / И Р. Жданов, . – Москва : Наука, 1981. – 280 с.
1024505
  Лисовская И.Л. Парамагнитные нитрозильные комплексы железа в биологических системах : Автореф... канд. биол.наук: 091 / Лисовская И.Л.; АН СССР. Ин-т биол. физики. – Пущино, 1971. – 15л.
1024506
  Храмцов Владимир Анатольевич Парамагнитные примесные центры в 2S1/2-состоянии в щелочно-галоидных кристаллах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Храмцов Владимир Анатольевич; Ленинградский политехн. ин-т. – Л., 1980. – 20л.
1024507
   Парамагнитные центры в магнийсодержащем гидроксилапатите / Т.Г. Калиниченко, Н.Н. Багмут, А.Б. Брик, В.В. Радчук // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: О.М. Пономаренко, Б. Багінські, А. Беккер [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 40, № 4. – С. 45-52 : рис. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 2519-2396
1024508
   Парамагнитный резонанс. – Казань, 1960. – 211 с.
1024509
   Парамагнитный резонанс. – Казань, 1964. – 164 с.
1024510
   Парамагнитный резонанс. – Казань
3. – 1971. – 276с.
1024511
   Парамагнитный резонанс (1944-1969) : Всесоюзная юбилейная конференция (Казань, 24-29 июня 1969 г.). – Москва : Наука, 1971. – 304с.
1024512
  Маненков А.А. Парамагнитный резонанс в некоторых соедиениях элементов группы железа и редких земель : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Маненков А.А.; Акад. наук СССР. Физ. ин-т им. П.Н.Лебедева. – М., 1955. – 8л.
1024513
  Лоу В. Парамагнитный резонанс в твердых телах : Пер. с англ. / В. Лоу. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 242 с.
1024514
  Герасименко В.И. Парамагнитный резонанс и поляризация ядер в металлах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Герасименко В.И.; М-во высш.образования УССР. – Харьков, 1958. – 10л.
1024515
  Яблоков Ю.В. Парамагнитный резонанс обменных кластеров / Ю.В. Яблоков. – Москва : Наука, 1988. – 181 с. – ISBN 5-02-006587-0
1024516
  Колесников Н.В. Парамагнитный резонанс свободных атомов Cu, Ag, Au, Na, K и Rb, стабилизированных в матрице из бензола при температурах жидкого азота : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Колесников Н.В.; Физ.-техн. ин-т им. А.Ф.Иоффе АН СССР. – Л., 1965. – 8л.
1024517
  Пейк Дж.Э. Парамагнитный резонанс. : Пер. с англ. / Дж.Э. Пейк. – Москва : Мир, 1965. – 280с.
1024518
  Ройцин О.Б. Парамагнітний резонанс / О.Б. Ройцин. – Київ : Держ.видавництво тех.літератури, 1963. – 144с.
1024519
  Попірний М.А. Парамагнітні властивості гумінових кислот чорнозему типового та їх зміна за різного способу обробітку // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2016. – Вип. 85. – С. 99-105 : рис., табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 0587-2596
1024520
  Ситников К.П. Параманитное поглощение в некоторых солях элементов переходных групп. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Ситников К.П.; М-во высш. образования СССР.Казан.гос.ун-т. – Казань, 1954. – 10л.
1024521
  Цегелик Г.Г. Параматерический метод исследования нулей аналитических функций : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 008 / Цегелик Г.Г. ; Львов. ГУ. – Львов, 1969. – 10 с. – Бібліогр.:с.9-10
1024522
  Пискунов А.К. Парамегнитный резонанс триплетного состояния молекул органических соединений и радикальных продуктов фотохимических реакций : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 042 / Пискунов А.К.; АН СССР. Физ. ин-т. – М., 1971. – 40л.
1024523
  Шот М. Парамедиків готуватимуть у Тернополі. Такий центр працюватиме на базі медичного університету ім. Івана Горбачевського // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 15 листопада (№ 215). – С. 8
1024524
  Сорочан С.Б. Парамедицина Византии // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. обл. орг. "Асоц. лікарів загал. практики - сімейної медицини" ; голов. ред. Опарін О.А. ; редкол.: Алієв Д.А., Бабак О.Я., Біловол О.М. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1. – С. 69-81. – ISSN 2411-1457
1024525
  Авделькарим Э М.Б. Параметпрический синтез систем автоматики технологических объектов с уругими элементами : Автореф... Канд. техн. наук: 05.02.06 / Авделькарим М.Б.Э.; Харьков.госуд. политехн. ун-т. – Харьков, 1994. – 22л.
1024526
  Космеда Т. Параметр "вишуканість мовлення" у лінгвістичній концепції Івана Франка // Людина. Комп"ютер. Комунікація : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т комп"ютер. наук та інформ. технологій, Каф. приклад. лінгвістики ; [редкол.: Н.І. Андрейчук, Н.В. Бардіна, Бацевич Ф.С. та ін.]. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010. – С. 45-49. – ISBN 978-966-553-924-7
1024527
  Жданов В. Параметр Габбла в f (r)-гравітації / В. Жданов, О. Сташко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 22-25. – (Астрономія ; вип. 1 (61)). – ISSN 1728-3817
1024528
  Жданов В. Параметр Габбла і потенціал космологічного скалярного поля / В. Жданов, О. Александров, О. Сташко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 15-19. – (Астрономія ; вип. 1 (61)). – ISSN 1728-3817
1024529
  Ральченко К.В. Параметр норм и его практическое определение // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2013. – № 5 (125). – С. 35-39


  В статье приводятся практические рекомендации по вопросу выявления параметра норм (Nr) в функциях модели А. Рассмотрены некоторые типичные ошибки начинающих социоников.
1024530
  Данилевська О.М. Параметри аналізу мовної ситуації у сфері шкільної освіти в Україні на початку XXI століття // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (72). – С. 90-104. – ISSN 1682-3540


  У статті узагальнено результати дослідження, проведеного на основі даних масового опитування в межах Проєкту Фонду Фольксваген «Бі- та мультилінгвізм: між інтенсифікацією та розв’язанням конфлікту. Етнолінгвістичні конфлікти, мовна політика і контактні ...
1024531
  Онанко Ю.А. Параметри анізотропії в гірських породах / Ю.А. Онанко, Л.І. Курочка // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 16-18
1024532
  Бабюк Н. Параметри антропологізованого простору в повістевій трилогії Ірини Вільде "Метелики на шпильках" // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2018. – С. 66-76. – (Серія "Культурологія" ; вип. 19). – ISBN 978-966-2254-07-2


  Представлено параметри антропологізованого простору в повістевій трилогії Ірини Вільде “Метелики на шпильках”, окреслено модуси соціальної поведінки та становлення особистості головної героїні в дотичному просторі. Для виявлення й аналізу ...
1024533
  Тучкова О.О. Параметри будови заголовка, епіграфа і зачину як ідентифікаторів образу автора (на матеріалі французького жіночого автобіографічного роману XX століття) // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2014. – С. 187-195. – (Серія : Філологія ; т. 17, № 1). – ISSN 2311-0821
1024534
  Лукашов Д. Параметри виведення важких металів з організму молюсків Lumnaea stagnalis (L.) як показники забруднення водних екосистем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 6-10. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 13). – ISSN 1728-3817


  Моллюсків Lymnaea stagnalis, які містили різко відмінні концентрації Cd, Cr та Cu в м"яких тканинах, утримували протягом 72 діб в штучному водному середовищі за умов відсутності зазначених металів. Параметри динаміки втрати металів описувалися ...
1024535
  Пікула М.М. Параметри вимірювання європейської політичної свідомості // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 10/1 (126), жовтень : Політологія. Соціологія. – C. 20-26. – ISSN 2077-1800
1024536
  Егупов Б.А. Параметри виробничої програми сучасного промислового підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7 (169). – С. 134-147 : Рис. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 1993-6788
1024537
  Акуленко А.А. Параметри внутрішнього лексикону дитини шкільного віку : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / Акуленко А.А.; КНУТШ; Ін-т філологфї. – Київ, 2007. – 21с. – Бібліогр.: 8 назв
1024538
  Акуленко А.А. Параметри внутрішнього лексикону дитини шкільного віку : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.02.01 - українська мова / Акуленко А.А.; КНУТШ; Ін-т філології; Кафедра сучасної української мови. – Київ, 2007. – 288л. + Додатки: л. 195-288. – Бібліогр.: л. 165-194
1024539
  Хоменко І. Параметри водного обміну рослин салату посівного за дії іонів кадмію / І. Хоменко, О. Косик, Н. Таран // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 20-25. – (Біологія ; вип. 2 (76)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив іонів кадмію на показники водного обміну рослин салату Lactuca sativa L. двох відмінних за здатністю до накопичення вторинних метаболітів сортів (Лоло та Лоло Росса). Було використано одномісячні рослини, в середовище живлення яких ...
1024540
   Параметри вуглеводного обміну при глутамат-індукованому ожирінні у щурів за умов корекції пробіотичними штамами лактобацил та біфідобактерій / І. Лещенко, О. Вірченко, О. Гаділія, Л. Лазаренко, Т. Фалалєєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 20-23. – (Біологія ; вип. 2 (70)). – ISSN 1728-3817


  З"ясували вплив пробітичних штамів на інсулінорезистентність, викликану глутамат-індукованим ожирінням у щурів. Ожиріння викликали шляхом неонатального введення глутамату натрію (4 мг/г, підшкірно) на 2, 4, 6, 8, 10 день життя. Введення пробіотиків ...
1024541
  Васильківський С.П. Параметри генетичної варіації та комбінаційна здатність сучасних сортів ячменю ярого за масою зерна з рослини / С.П. Васильківський, В.М. Гудзенко // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Варченко О.М., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 2 (135). – С. 24-30 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2310-9270
1024542
   Параметри горіння підстилки соснових лісів Українського Полісся / В.П. Ворон, В.Г. Борисенко, О.М. Ткач, В.К. Мунтян, І.О. Барабаш // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 129. – С. 130-138 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0459-1216
1024543
  Федорова О. Параметри джерела в гравітаційно-лінзовій системі Q2237+0305 та події зі значним підсиленням // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 39-45. – (Астрономія ; вип. 43). – ISSN 1728-3817


  За даними спостережень кривих блиску подій сильного мікролінзування зображення квазара групи OGLE визначено параметри джерела в гравітаційно-лінзовій системі "Хрест Ейнштейна" за 2001-2005 рр. Моделювання параметрів джерела проведено для степеневого та ...
1024544
  Криводубський В.Н. Параметри динамо і перебудова великомасштабного магнітного поля в конвективній зоні сонця : Автореф. дис. ...д-ра фіз.-мат. наук: Спец.01.03.03 / валерій Никифорович Криводубський; НАНУ, Голов. астроном. обсерваторія. – Київ, 2006. – 40с. – Бібліогр.: 34 назв
1024545
  Алимов О.М. Параметри економічного зростання за наслідками реалізації політики формування інтелектуального капіталу в контексті модернізації національного господарства. / О.М. Алимов, Т.В. Бауліна // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2010. – № 2 (18). – С. 3-7. – ISSN 1729-7206
1024546
  Гілета І.В. Параметри елементів структури газетного видання // Квалілогія книги : збірник наукових праць / Укр. акад. друкарства. – Львів, 2009. – Вип. № 2 (16). – С. 19-24. – ISBN 966322012-0
1024547
  Якоб М.М. Параметри ідеї соціально-правової держави: версія Гоббса й Локка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 177-178. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
1024548
  Єлісовенко Ю. Параметри комунікативної майстерності ведучого (на прикладі телепрограми "Паралельний світ" / Ю. Єлісовенко, К. Тарасова, // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 73-80


  Досліджуються параметри комунікативної майстерності телевізійного ведучого. Розглянуто такі поняття, як "мовна особистість", а також "індивідуальний стиль мовлення" журналіста, з"ясовано головні його компоненти. У роботі проаналізовано показники ...
1024549
  Зеніна А.В. Параметри лексикографічного опису банківських термінів-англіцизмів (спроба укладання словника) // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство : тези доп. Всеукр. лінгвіст. форуму молодих учених, Київ, 21-23 квіт. 2010 р. / НАН України, Ін-т укр. мови НАН України, Рада молодих учених Ін-ту укр. мови НАНУ [та ін] ; [відп. ред.: В.Л. Іващенко, І.А. Казимирова ; наук. ред. П.Ю. Гриценко ; редкол.: В.В. Німчук та ін.]. – Київ : Спейс-Інформ ; Гудименко, 2010. – С. 167-169. – ISBN 978-966-96911-8-7
1024550
   Параметри ліпідного обміну при глутамат-індукованому ожирінні у щурів за умов корекції пробіотичними штамами лактобацил та біфідобактерій / А. Польшакова, М. Ящук, І. Прибитько, Н. Кобиляк, Т. Фалалєєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 21-24. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 2 (19)). – ISSN 1728-3817


  Дослідили вплив пробіотикотерапії на ліпідний обмін щурів, яким після народження вводили глутаматнатрію. Ожиріння викликали шляхом неонатального введення глутамату натрію (4 мг/г, підшкірно) на 2, 4, 6, 8, 10 день життя. Введення пробіотиків починали ...
1024551
  Торосян О.М. Параметри міжкультурної компетенції особистості // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 174-180


  У статті йдеться про необхідність особистісного, прагматичного розуміння мови, аналізується поняття особистості та її міжкультурної компетенції як необхідних складників комунікативної ситуації (дискурсу), підкреслюється значимість розроблення типології ...
1024552
  Васильєва Т.О. Параметри мовного втілення мовленнєвого жанру прес-конференції ( на матеріалі іспаномовних урядових прес-конференцій) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 123-132
1024553
  Дорда В.О. Параметри мовної моди американських студентів // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2011. – Т. 3, № 3. – С. 18-22
1024554
  Наєнко Г.М. Параметри наукового стилю у трактаті І. Галятовського "Наука, албо способ зложеня казаня" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 16, кн. 1. – С. 319-322
1024555
  Луньо Л.Є. Параметри опису іменника в соціолінгвістиці // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов; Донецький національний ун-т. – Горлівка, 2010. – С. 249-256. – (Мовознавство ; Вип. 18). – ISSN 1992-9196
1024556
  Колісник О.В. Параметри осягнення людини в американській філософії другої половини XX століття : монографія / О.В. Колісник. – Київ : VADEX, 2012. – 212, [1] с. – Бібліогр. наприкінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-97253-3-2
1024557
  Шкіль Л.Л. Параметри осягнення особистості у філософії Поля Рікера // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 197-199
1024558
  Скриньковський Р.М. Параметри оцінки якості освітньо-фахового потенціалу в системі соціально-економічного розвитку регіону / Р.М. Скриньковський, Л.А. Янковська // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 11. – С. 43-44. – Бібліогр.: 4 назв.
1024559
  Пономаренко В. Параметри пилу та газу у комі комет C/2014 Q2 (LOVEJOY) і C/2013 US10 (CATALINA) / В. Пономаренко, А. Сімон, К. Чурюмов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Представлено результати спостережень і досліджень довгоперіодичних комет C/2014 Q2 (Lovejoy) і C/2013 US10 (Catalina) на основі оптичних спектрів з середньою роздільною здатністю ([lamtha]/[thelta] [lamtha] [приблизно дорівнює] 1200). Спектри були ...
1024560
   Параметри пилу та газу у комі комети С/2009 P1 (Garradd) / В. Пономаренко, К. Чурюмов, В. Клещонок, Н. Коваленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 52-55. – (Астрономія ; вип. 1 (50)). – ISSN 1728-3817


  Спектри комети С/2009 Р1 (Garradd) були отримані 15-18.06.2011 та 06.04.2012 рр. Отримано спектри двох видів: ешеле з роздільною здатністю ([lamtha] /[thelta lamtha])=14000 та щільові - ([lamtha] /[thelta lamtha])=1500. Проведено дослідження на предмет ...
1024561
  Щербань Анатолій Параметри підземель Опішного // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : Збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Укр. тов-во охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2007. – Вип. 16. – С. 75-81. – ISBN 978-966-89991-7-8
1024562
  Вонсович С.Г. Параметри політичного переходу: проблеми визначення // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 67. – С. 175-184


  Основна увага приділяється параметрам політичного транзиту у контексті постсоціалістичного розвитку; розкрито варіативність підходів до етапів і механізмів політичного переходу у сучасній зарубіжній і українській транзитології. Ключові слова: ...
1024563
  Мостіпака О.В. Параметри порядку як атрактивна структура для архітектоніки суспільно-економічної системи України // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. – Хмельницький, 2017. – № 2 (35). – С. 47-57. – ISSN 2308-1988
1024564
  Берковець В. Параметри просодичних фоностилем // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 34--36. – ISBN 966-8188-07-1
1024565
  Захарків І.Б. Параметри розчинності Хансена у дисперсійній рідинній мікроекстракції фталатів / І.Б. Захарків, М.Ф. Зуй // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2015" / "Сучасні Тенденції 2015", Київ. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 70
1024566
  Ковальчук А. Параметри стоку води в басейновій системі річки Бистриця та їх відображення в геоекологічному атласі / А. Ковальчук, І. Ковальчук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – C. 42-54. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 45)). – ISSN 2311-3383
1024567
  Шашина М.В. Параметри структурної модернізації регіональної економіки // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8, квітень. – С. 72-76 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
1024568
  Толстов С.В. Параметри та критерії оновлення моделі міжнародної безпеки України // Актуальні проблеми всесвітньої історії: стратегії партнерства і співробітництва в міжнародних відносинах : зб. наук. праць [учасників Міжнар. наук. конф. "Стратегії партнерства і співробітництва у контексті актуальних проблем всесвітньої історії та міжнародних відносин", берез. 2015 р.] / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за ред. С.В. Толстова ; [відп. ред. Лакішик Д.М.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2015. – С. 16-23. – ISBN 978-966-02-7653-6
1024569
  Томарева В.В. Параметри та шляхи забезпечення інвестиційної безпеки національної економіки на регіональному рівні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 253-257. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1024570
  Єрмошенко А.М. Параметри успіху взаємодії страхового сектору і банківської сфери : гроші, фінанси, кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 204-211 : Рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
1024571
  Пазюк Р. Параметри форми поетичних творів Б. Лепкого 1910-1919 років (строфіка та римування) // Волинь філологічна : текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2013. – Вип. 16 : Мова і вірш. – С. 199-208. – ISSN 2304-9383
1024572
  Кравченко Н.В. Параметри формування людського капіталу інноваційної праці в умовах глобальних змін / Н.В. Кравченко, А.Ю. Шахно // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 10 : Політичні аспекти розвитку газової галузі України. – C. 390-397. – ISSN 2222-4459
1024573
  Александров В.В. Параметризация бароклинной неустойчивости в моделях общей циркуляции атмосферы / В.В. Александров. – Москва : ВЦ АН СССР, 1982. – 59 с. – (Сообщиство по прикладной математики / АН СССР, ВЦ)
1024574
  Ситников А.Б. Параметризация грунтов территории радиоактивного загрязнения вокруг ЧАЭС (коэффициенты сорбции стронция-90) / А.Б. Ситников, Э.Ф. Гулевич, М.Т. Дробноход // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 99-110 : рис., табл. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 0367-4290
1024575
  Нгуен Ван Хай Параметризация приземного слоя атмосферы на основе стандартных метеорологических наблюдений : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.09 / Нгуен Ван Хай; Одесский гидрометеорол. ин-т. – Одесса, 1983. – 19л.
1024576
  Шевель С.М. Параметризація конститутивних одиниць епістолярію // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство : тези доп. Всеукр. лінгвіст. форуму молодих учених, Київ, 21-23 квіт. 2010 р. / НАН України, Ін-т укр. мови НАН України, Рада молодих учених Ін-ту укр. мови НАНУ [та ін] ; [відп. ред.: В.Л. Іващенко, І.А. Казимирова ; наук. ред. П.Ю. Гриценко ; редкол.: В.В. Німчук та ін.]. – Київ : Спейс-Інформ ; Гудименко, 2010. – С. 116-118. – ISBN 978-966-96911-8-7
1024577
  Старко В. Параметризація корпусу як спосіб підвищення його репрезентативності та збалансованості / В. Старко, Н. Чейлитко // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 43. – С. 87-94. – ISSN 0320-3077


  Розглянуто різні методи параметризації корпусу з метою підвищення його репрезентативності та збалансованості. Обґрунтовано, що оптимального ефекту можна досягти завдяки виваженій комбінації різних підходів до параметризації корпусу з огляду на його ...
1024578
  Луцкевич О.В. Параметризація механізму управління фінансовими ризиками обігу цифрових цінних паперів // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технол. ун-т ; редкол.: Шкарлет С.М., Коваленко Л.О., Гонта О.І. [та ін.]. – Чернігів, 2020. – Вип. 1 (20). – С. 77-83. – ISSN 2410-9576
1024579
  Самойленко В.М. Параметризація моделей стійкості малих урболандшафтних басейнових геосистем / В.М. Самойленко, К.О. Верес // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 12. – С. 9-31.
1024580
  Хвесик М.А. Параметризація оцінювання перспектив розвитку сільських територій різних типів / М.А. Хвесик, М.В. Ільїна // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; редкол.: Боднар О.В., Валентинов В.Л., Жук В.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (296). – С. 6-14. – ISSN 2221-1055
1024581
  Гуцуляк М.Я. Параметризація поняття корупції в нормативно-правовій площині: дефініції, ознаки та проблеми регламентації / М.Я. Гуцуляк, І.І. Равлюк // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2018. – Вип. 5 (17). – С. 156-161. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
1024582
  Медведєв В.В. Параметризація просторової неоднорідності грунтового покриву в межах малих ареалів (теоретичні і прикладні аспекти) / В.В. Медведєв, І.В. Пліско // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – С. 5-21 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 20-21. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
1024583
  Гавриленко І.В. Параметризм як новий стиль у сучасній архітектурі / І.В. Гавриленко, Л.М. Бармашина // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 473-482 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-3455
1024584
  Арутюнян В.В. Параметризованные экстремальные задачи и многозначные отображения : Автореф... канд. физ-мат.наук: 01.01.09 / Арутюнян В.В.; КГУ. – К, 1987. – 21л.
1024585
  Арутюнян В.В. Параметризованные экстремальные задачи и многозначные отображения. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Арутюнян В.В.; Мв и ССО Арм. ССР Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1987. – 98л. – Бібліогр.:л.89-98
1024586
  Капля Е.В. Параметрическая аппроксимация плотности распределения относительной влажности атмосферного воздуха в условиях континентального климата // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 5. – С. 44-51 : рис., табл. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 0130-2906
1024587
  Глаз А.Б. Параметрическая и структурная адаптация решающих правил в задаах распознавания / А.Б. Глаз. – Рига, 1988. – 170с.
1024588
  Хусейн Салих Ахмед Салама Параметрическая идентификация схем замещения транзисторов при контроле процесса их производства : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.07, 05.13.05 / Хусейн Салих Ахмед Салама; Харьковск. политехнич. ин-т. – Харьков, 1994. – 12л.
1024589
   Параметрическая идентификация, анализ и синтез систем управления технологическими процессами : монография / В.Н. Ткаченко [и др.] ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т прикл. математики и механики. – Славянск : Издательство ИПММ НАН Украины, 2016. – 525, [1] с. : ил., табл. – Резюме англ. – Библиогр.: с. 516-524. – ISBN 978-966-02-7687-1
1024590
  Абрамов О.В. Параметрическая коррекция систем управления / О.В. Абрамов [и др.]. – Москва : Энергоиздат, 1982. – 175 с. : ил. – Библиогр.: с. 169-173
1024591
  Сыноров В.Ф. Параметрическая надежность и физические модели отказов интегральных схем / В.Ф. Сыноров, Р.П. Пивоварова. – Воронеж : Воронежский университет, 1983. – 152 с.
1024592
  Мелков Г.А. Параметрическая нестабильность первого порядка под действием волны накачки / Г.А. Мелков, С.В. Шолом // Региональная конференция "спиноволновые явления электроники СВЧ". Тезисы докладов
1024593
  Мелков Г.А. Параметрическая нестабильность спиновых волн в ферритовых пленках при локальном возбуждении / Г.А. Мелков, С.В. Шолом // Региональная конференция "спиноволновые явления электроники СВЧ". Тезисы докладов
1024594
  Тырнов Валерий Федорович Параметрическая неустойчивость потоков заряженных частиц во внешних пространственно-периодических полях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Тырнов Валерий Федорович ; Харьк. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Харьков, 1977. – 15 с.
1024595
   Параметрическая общая теория систем и ее применения : сб. трудов, посвящ. 80-летию проф. А.И.Уемова / М-во образования и науки Украины, Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова ; под ред. А.Ю. Цофнаса. – Одесса : Астропринт, 2008. – 244, [4] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-966-318-900-0
1024596
   Параметрическая оптимизация и методы аппроксимации несобственных задач математического программирования. – Свердловск, 1985. – 135с.
1024597
   Параметрическая оптимизация технических систем. – Владивосток, 1983. – 157с.
1024598
  Гаєв Є.О. Параметрическая роза - предмет математики, программирования, эстетики. / Є.О. Гаєв, Д.І. Малініна // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Богомолов С. [та ін.]. – Херсон, 2017. – Вип. 1 (30). – С. 9-24. – ISSN 1998-6939
1024599
  Казарян В.П. Параметрическая теория систем и системная практика // Параметрическая общая теория систем и ее применения : сб. трудов, посвящ. 80-летию проф. А.И.Уемова / М-во образования и науки Украины, Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова ; под ред. А.Ю. Цофнаса. – Одесса : Астропринт, 2008. – С. 185-196. – ISBN 978-966-318-900-0
1024600
  Каплан А.Е. Параметрические генераторы и делители частоты / А.Е. Каплан, Ю.А. Кравцов, В.А. Рылов. – Москва : Советское радио, 1966. – 334 с.
1024601
  Холодных Александр Иванович Параметрические генераторы свет работающие в частотном режиме и их применение в нелинейной спектроскопии : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Холодных Александр Иванович ; МГУ. – Москва, 1974. – 16 с.
1024602
  Копылова К.Ф. Параметрические емкостные усилители низких частот. / К.Ф. Копылова, Н.В. Терпугов. – М., 1973. – 88с.
1024603
  Медведев В.И. Параметрические и автоколебательные системы / В.И. Медведев, А.А. Белов; Моск. гос. ун-т. – Москва : Издательство Московского университета, 1990. – 119 с.
1024604
  Шмидт Г. Параметрические колебания = Parametererregte schwingungen / Г. Шмидт; Под ред. М.З. Литвина-Седого ; Пер. с нем. В.М. Старжинского. – Москва : Мир, 1978. – 336с.
1024605
  Литвинчук В.И. Параметрические колебания в контуре с тонкой магнитной пленкой. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.11 / Литвинчук В.И.; Томск.гос.ун-т. – Томск, 1973. – 16л. – Бібліогр.:с.16
1024606
  Чечурин С.Л. Параметрические колебания и устойчивость периодического движения / С.Л. Чечурин. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1983. – 219 с.
1024607
  Дидковский В Параметрические колебания лопаток турбомашин в неравномерном потоке : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Дидковский В,Н.; АН СССР. – Новосибирск, 1979. – 10л.
1024608
  Кушнир А.Ф. Параметрические методы анализа многомерных временных рядов / А.Ф. Кушнир, В.М. Лапшин. – М., 1986. – 241с.
1024609
  Мартыненко О.Г. Параметрические методы в свободной конвекции / О.Г. Мартыненко. – Минск, 1984. – 239с.
1024610
  Баранов Ю А. Параметрические методы оптимизации : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 009 / Баранов А.Ю; Моск. ин-т электронного машиностроения. – М., 1972. – 20л.
1024611
  Переверзев Е.С. Параметрические модели отказов и методы оценки надежности технических систем / Е.С. Переверзев, Л.Д. Чумаков. – К, 1989. – 184с.
1024612
  Финкельштейн Е.Я. Параметрические оценки надежности / Е.Я. Финкельштейн. – Рига : Зинатне, 1975. – 195с.
1024613
  Александров И.А. Параметрические продолжения в теории однолистных функций / Александров И.А. – Москва : Наука, 1976. – 343 с.
1024614
  Волошинов В.В. Параметрические свойства обратных задач оптимизации. / В.В. Волошинов, Г.Г. Коткин. – Москва, 1990. – 44,1с.
1024615
  Догановский С.А. Параметрические системы автоматического регулирования / С.А. Догановский. – М., 1973. – 168с.
1024616
  Редько В.Н. Параметрические системы программирования : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 007 / Редько В.Н.; АН УССР. Ин-т кибернетики. – Київ, 1970. – 35л.
1024617
  Эткин В.С. Параметрические системы СВЧ на полупроводниковых диодах / В.С. Эткин, Е.М. Гершензон. – Москва : Советское радио, 1964. – 351 с.
1024618
  Иванчук Б.Н. Параметрические стабилизаторы напряжения на полупроводниковых приборах и магнитных усилителях / Б.Н. Иванчук, Б.Я. Рувинов. – Москва, 1971. – 129 с.
1024619
   Параметрические транслирующие системы. – Кишинев
Ч. 2. – 1974. – 111с.
1024620
  Головко Ю.П. Параметрические усилители биоэлектрических сигналов / Ю.П. Головко. – М., 1971. – 160с.
1024621
  Грабовски К. Параметрические усилители и преобразователи с емкостным диодом / К. Грабовски. – Москва, 1974. – 304 с.
1024622
  Бобров И.Н. Параметрические усилители и преобразователи СВЧ / И.Н. Бобров. – Киев, 1969. – 240 с.
1024623
  Блекуэлл Л.А. Параметрические усилители на полупроводниковых диодах / Л.А. Блекуэлл, К.Л. Коцебу. – Москва : Мир, 1964. – 242 с.
1024624
  Перцов С.В. Параметрические усилия / С.В. Перцов. – М.-Л., 1962. – 56с.
1024625
  Головков В.П. Параметрические явления и цепи : учебное пособие / В.П. Головков, Н.М. Золотухина, Б.А. Мартынов. – Ленинград, 1981. – 43 с.
1024626
  Глазунов В.Н. Параметрический метод разрешения противоречий в технике / В.Н. Глазунов. – М, 1990. – 144с.
1024627
  Твердислов Всеволод Александрович Параметрический насос и активный транспорт ионов в клетках : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 03.00.02 / Твердислов Всеволод Александрович ; МГУ , Физ. фак-т. – Москва, 1973. – 16 с. – Бібліогр.:с.15-16
1024628
   Параметрический резонанс. – Горький, 1969. – 15с.
1024629
  Морозов Н.Ф. Параметрический резонанс в задаче Ишлинского о скачкообразном продольном нагружении стержня / Н.Ф. Морозов, А.К. Беляев, Д.Н. Ильин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 34-37. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Решена задача о динамической устойчивости стержня в случае скачкообразной продольной нагрузки с помощью метода разложения в ряд по формам продольных и изгибных колебаний. Продольные колебания проявляются в виде продольных периодических сил, вызывающих ...
1024630
  Якубович Параметрический резонанс в линейных системах / Якубович, В.М. Стражинский. – Москва : Наука, 1987. – 328 с.
1024631
  Фомин В.Н. Параметрический резонанс линейных систем с распределенными параметрами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Фомин В.Н.; ЛГУ. – Л., 1965. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1024632
  Эскин В.И. Параметрический синтез в малом в задачах на экстремум : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 020 / Эскин В.И. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1968. – 7 с.
1024633
  Абрамов О.В. Параметрический синтез настраиваемых технических систем / О.В. Абрамов, С.П. Инберг ; отв. ред. В.П. Чипулис ; АН СССР, Дальневост. науч. центр, Ин-т автоматики и процессов управления. – Москва : Наука, 1986. – 121, [3] с. : ил. – Библиогр.: с. 118-122
1024634
  Кирьянов Д.М. Параметрический синтез нечеткого регулятора системы автоматического управления подъёмом антенной мачты военных средств радиосвязи : Дисс. ...канд. техн. наук: 20.02.12 - военная кибернетика, системы упр. и связь / Д.В.Кирьянов; Полтавский воен. ин-т связи. – Полтава, 2007. – 164л. – Библиогр.: Бибилогр.: л.156-164
1024635
  Заварин А.Н. Параметрический синтез систем контроля качества промышленной продукции : Автореф... канд. тех.наук: 05.13.01 / Заварин А.Н.;. – К, 1978. – 22л.
1024636
  Апанасевич П.А. Параметрическое взаемодействие световых волн в резонансных средах / П.А. Апанасевич, А.А. Афанассьев ; Ин-т физики АН БССР. – Минск : [б. и.], 1972. – 72 с. – Библиогр.: с. 69-71
1024637
  Юхимчук Вячеслав Адамович Параметрическое взаимодействие волн в космической плазме : Дис... канд. физ.-матнаук: 01.03.02, 01.04.02 / Юхимчук Вячеслав Адамович; Мин-во просвещения Украины. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1995. – 125л. – Бібліогр.:л.115-124
1024638
  Урбанович Александр Иосифович Параметрическое взаимодействие световых потоков в средах с насыщающимся поглощением : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.04 / Урбанович Александр Иосифович; АН БССР. Учен. совет по физике Отд-ния физ.-мат. наук. – Минск, 1975. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1024639
  Гришаев Владимир Игоревич Параметрическое взаимодействие электромагнитных волн конечной амплитуды с плазмой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Гришаев Владимир Игоревич; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1981. – 22л.
1024640
  Мелков Г.А. Параметрическое возбкждение спиновых волн в ферритах при низких температурах / Г.А. Мелков, И.В. Круценко // ФНТ, 1981. – №6
1024641
  Мелков Г.А. Параметрическое возбуждение в ферритах второй группы спиновых волн. / Г.А. Мелков, И.В. Круценко // ФТТ, 1979. – №1
1024642
  Мурмужев Б.А. Параметрическое возбуждение магнитостатические волн в ферромагнетиках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 042 / Мурмужев Б.А.; АН СССР. Ин-т радиотехники и электроники. – Москва, 1970. – 22л.
1024643
  Мелков Г.А. Параметрическое возбуждение спиновых волн в ферромагнитном диэлектрике / Г.А. Мелков, И.А. Дерюгин // Физика твердого тела, 1965. – №10
1024644
  Мелков Г.А. Параметрическое возбуждение спиновых волн локальной накачкой / Г.А. Мелков, С.В. Шолом // ФТТ, 1987. – №11
1024645
  Мелков Г.А. Параметрическое возбуждение спиновых волн поверхностной магнитостатической волной / Г.А. Мелков, С.В. Шолом // ЖЭТФ, 1989. – №2(8)
1024646
  Мелков Г.А. Параметрическое возбуждение спиновых волн поверхностной магнитостатической волной. / Ин-т физики СО АНСССР // III семинарпо функциональной электронике. Тез. докл.
1024647
  Мелков Г.А. Параметрическое возбуждение спиновых волн при переключении чвастоты накачки. / Г.А. Мелков, В.С. Житнюк // Письма в Журнал экспериментальной теоретической физики, 1980. – №2
1024648
  Мелков Г.А. Параметрическое возбуждение спиновых волн электромагнитной накачкой в структуре ферромагнитная пленка - пленка ВТСП / Г.А. Мелков, С.В. Шолом // 19 Всесоюзная конференция по физике магнитных явлений, Тезисы докладов, ч.1
1024649
  Мелков Г.А. Параметрическое возбуждение споновых волн поверхностей магнитостатической волной. // ФТТ. – Т. 30
1024650
  Блиох П.В. Параметрическое возбуждение электромагнитных колебаний в электронных пучках. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Блиох П.В.; М-во высш.образования УССР. – Харьков, 1959. – 9л.
1024651
  Силин В.П. Параметрическое воздействие излучения большой мощности на плазму / В.П. Силин. – Москва : Наука, 1973. – 287с.
1024652
  Бухари Ш А.Х. Параметрическое воздействие на автогенератор с нелинейным контуром. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 042 / Бухари А.Х.Ш.; МГУ. – М, 1971. – 17л.
1024653
  Полковников Борис Федорович Параметрическое и поляритонное рассеяние света в анизотропных кристаллах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Полковников Борис Федорович ; МГУ , Физ. фак-т. – Москва, 1974. – 11 с. – Бібліогр.:с.10-11
1024654
  Овечко Владимир Сергеевич Параметрическое преобразование оптических полей с повышением частоты в кристаллах и парах щелочных металлов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Овечко Владимир Сергеевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 11 с.
1024655
  Овечко Владимир Сергеевич Параметрическое преобразование оптических полей с повышением частоты в кристаллах и парах щелочных металлов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Овечко Владимир Сергеевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1979. – 11л.
1024656
  Овечко Владимир Сергеевич Параметрическое преобразование оптических полей с повышением частоты в кристаллах и парах щелочных металлов : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Овечко Владимир Сергеевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Научно-произв. объедин "Квант". – Киев, 1979. – 170л.
1024657
  Вильямс Н.Н. Параметрическое программирование в экономике. / Н.Н. Вильямс. – Москва, 1976. – 96с.
1024658
   Параметрическое решение Йоста. – Иркутск, 1969. – 8с.
1024659
   Параметрическое управление биосинтезом микроводослей. – Новосибирск, 1980. – 120с.
1024660
  Хотунцев Ю.Л. Параметрическое усиление / Ю.Л. Хотунцев. – М, 1965. – 40с.
1024661
  Кабелка Видимантас Ионо Параметрическое усиление и генерация сверхкоротких импульсов света в кристаллах КДР и a-H2O3 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Кабелка Видимантас Ионо; Вильнюс. гос. ун-т. – 16л.
1024662
  Фадеев В.В. Параметрическое усиление и параметрическая генерация света. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Фадеев В.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1967. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
1024663
  Мелков Г.А. Параметрическое усиление обратных объемных магнитостатических волн. / Г.А. Мелков, И.В. Круценко, С.А. Уханов // Труды респ. Семинара "Устройство интегральной и функциональной СВЧ электроники"
1024664
  Вагнер И.В. Параметрическое усиление постоянных и медленно меняющихся электрических оков и магнитных полей : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Вагнер И.В. ; Харьков. ин-т радиоэлектроники. – Харьков, 1966. – 20 с.
1024665
   Параметрическое усиление солиттонов спиновых волн в пленках железо-иттриевого граната / Г.А. Мелков, А А. Серга, А.Л. Гордон, А.В. Багада // ХХVII Международная зимняя школа-симпозиум физиков-теоретиков, Коуровка-98, 2-7 марта 1998, 1997. – №8
1024666
  Слободянюк Д.В. Параметрична багатомодова взаємодія в магнетиках та наноструктурах на їх основі : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.03 / Слободянюк Денис Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 158 л. – Бібліогр.: л. 145-158
1024667
  Слободянюк Д.В. Параметрична багатомодова взаємодія в магнетиках та наноструктурах на їх основі : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.03 / Слободянюк Денис Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 15 назв
1024668
  Тиберкевич Василь Степанович Параметрична взаємодія магнітостатичних хвиль з електромагнітною накачкою : Дис.... канд.фізико-математ.наук: 01.04.03 / Тиберкевич Василь Степанович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 146л. – Бібл.: л.138-146
1024669
  Тиберкевич В.С. Параметрична взаємодія магнітостатичних хвиль з електромагнітною накачкою : Автореф. ... канд. фізико-математ. наук:01.04.03 / Тиберкевич В.С.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 18 с. – Бібліогр.: 13 - 15 с.
1024670
  Серга О.О. Параметрична взаємодія спінових хвиль та коливань з нестаціонарною локальною накачкою : Дис. .... доктора фіз.-мат.наук. Спец.01.04.03 - радіофізика / Серга О.О.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 327л. – Бібліогр.: л. 312 - 327
1024671
  Серга О.О. Параметрична взаємодія спінових хвиль та коливань з нестаціонарною локальною накачкою : Автореф. ... дис. д-ра фіз.-мат. наук: Спец. 01.04.03 / Серга О.О.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 35с. – Бібліогр.: 24 назви
1024672
  Юхимук Вячеслав Адамович Параметрична взаємодія хвиль в космічній плазмі : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.03.02, 01.04.02 / Юхимук Вячеслав Адамович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 16л.
1024673
  Гащук П.М. Параметрична ідентифікація автомобіля / П.М. Гащук, М.П. Сичевський // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 12. – С. 191-208 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2078-4643
1024674
  Зінченко А.Ю. Параметрична ідентифікація динамічних систем на основі хаотичної синхронізації та адаптивного контролю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 153-162. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В роботі запропоновано алгоритм параметричної ідентифікації на основі хаотичної синхронізації та адаптивного контролю. На прикладі системи Ресслера показано, що вплив шуму на неавтономну динамічну систему, що знаходиться на границі встановлення ...
1024675
  Дивак Т.М. Параметрична ідентифікація макромоделей об"єктів з розподіленими параметрами у вигляді інтервальних різницевих операторів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Дивак Тарас Миколайович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1024676
  Гончарук І.Л. Параметрична надійність материкової ділянки Північно-Кримського каналу // Меліорація і водне господарство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т водних проблем і меліорації ; редкол.: М.І. Ромащенко, А.П. Шатковський, Т.І. Трошина [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (107). – C. 55-58. – ISSN 2616-5643
1024677
  Сопронюк Є.Ф. Параметрична оптимізація в системах зі зміною вимірності фазового простору // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 236-245. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для лінійних нестаціонарних систем зі зміною вимірності фазового простору сформульована і розв"язана задача про оптимальний вибір параметрів функціонування такого роду систем. Доведена теорема про диференціювання критерію якості по параметрах, на ...
1024678
  Гаращенко Ф.Г. Параметрична оптимізація пучка траєкторії для систем зі змінною структурою / Ф.Г. Гаращенко, А.П. Верченко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 213-219. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі розглянуто задачі параметричної оптимізації динаміки пучка траекторій для систем зі змінною структурою та розривними фазовими координатами. Приведено формули обчислення частинних похідних критерію якості за параметрами, які використовуються ...
1024679
  Бербюк В.Є. Параметрична оптимізація ходи та пружних характеристик пасивних приводів двоногого крокуючого робота / В.Є. Бербюк, М.В. Демидюк, Б.А. Литвин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 17-20. – (Кібернетика ; вип. 3)


  Досліджується задача сукупної оптимізації конструктивних параметрів пасивних приводів та ходи двоногого антропоморфного робота. Моделюється хода робота по нерухомій горизонтальній поверхні з врахуванням основних ритмічних кінематичних особливостей ...
1024680
  Зань О.В. Параметрична схема сополімеризації бутадієну та стиролу / О.В. Зань, В.І. Бородін // Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології : Восьма [тобто Дев"ята] наук.-практ. конф. студентів : тези. доп., Київ, 9-10 груд. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Інж.-хім. ф-т ; [упоряд., ред., комп"ютер. правка та верстка М.В. Лукінюка]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – С. 13-14


  Бутадієн-стирольні каучуки - типові каучуки загального призначення, які використовуються головно у виробництві шин.
1024681
  Чумак А.В. Параметричне відновлення сигналу пружно розсіяних спінових хвиль та коливань : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.04.03 - радіофізика / Чумак А.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 155л. – Бібліогр.: л.144-155
1024682
  Чумак А.В. Параметричне відновлення сигналу пружно розсіяних спінових хвиль та коливань : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.04.03 - радіофізика / Чумак А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 22 назви
1024683
  Єлісєєв І.М. Параметричне геометричне моделювання спряжених поверхонь зубчастого зачеплення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.01 / Єлісєєв Ігор Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2020. – 23 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 17 назв
1024684
  Донченко В.С. Параметричне оцінювання для нечітких множин / В.С. Донченко, Ю.В. Кодій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 202-208. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Робота присвячена встановленню зв"язків між стохастичним та нечітким підходами до опису невизначеності. Зокрема, статистична інтерпретація нечітких об"єктів використовується для того, щоб зробити доступними методи статистичних висновків у операціях з ...
1024685
  Ткачук Т.М. Параметричне оцінювання конкурентоспроможності франчайзингових туристичних мереж // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 3 : Оцінювання перспектив модернізації світової енергетики. – С. 196-201. – ISSN 2222-4459
1024686
   Параметричне підсилення та обернення хвильового фронту пакетів магнітостатичних хвиль / Г.А. Мелков, А.А. Серга, В.С. Тиберкевич, О.М. Олійник // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 327-333. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  В експерименті по параметричному підсиленню цугів зворотніх об"ємних магнітостатичних хвиль (ЗОМСХ) локальною повздовжньою накачкою вперше експериментально спостерігалось обернення хвильового фронту магнітостатичних хвиль. Для теоретичного опису явища ...
1024687
   Параметричне підсилення та обернення хвильового фронту пакетів магнітостатичних хвиль / Г.А. Мелков, О.О. Серга, В.С. Тиберкевич, О.М. Олійник // Вісник Київського університету. Серія Фізико - математичні науки, 1998. – №3
1024688
  Махорт А.П. Параметричний опис станів рівноваги економічної системи за наявності монополістів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  Досліджено рівновагу відкритої економічної системи за наявності монополістів. Застосовано принципи рівноваги Вальрасового типу. Використано наближення моделі економіки з постійними інтересами споживачів. Запропоновано алгоритм розв"язання задачі про ...
1024689
  Васильєв О. Параметричний пошук у патентних і науково-технічних базах даних / О. Васильєв, В. Чьоч // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2016. – № 6. – С. 71-74 : Табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1608-6422
1024690
  Проценко Я.М. Параметричний синтез автоматизованої системи технічного обслуговування складного об"єкта радіоелектронної техніки // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. № 56. – С. 47-56. – ISSN 2524-0056
1024691
  Кір"янов Дмитро Вікторович Параметричний синтез нечіткого регулятора системи автоматичного управління підйомом антенної щогли військових засобів радіозв"язку : Автореф. дис. ... канд. технічних наук; 20. 02. 12 / Кір"янов Д. В.; КНУТШ. Військовий інститут. – Київ, 2007. – 20с. – Бібл.: 11 назв
1024692
  Абду О. Параметричний синтез регулятора дизель-генераторної енергетичної установки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Абду О. ; Харків. держ. політех. ун-т. – Харків, 1998. – 18л.
1024693
  Криховецький Г.Я. Параметричний синтез цифрових регуляторів систем управління температурою електричних і газових печей : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.13.07 / Георгій Яремович Криховецький; Мін-во пром. політики України; Держ підприємство; "Науково-вироб. корпорація"; Київський ін-т автоматики". – Київ, 2006. – 24с. – Бібліогр.: 10 назв
1024694
  Зеленков А.В. Параметричний синтез цифрових систем стабілізації з використанням символьних обчислень на ЕОМ : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.03 / Зеленков А.В.; Харків. авіац. ін-тут ім М.Є.Жуковського. – Харків, 1998. – 20л.
1024695
  Карнаухова Ольга Василівна Параметричні коливання в`язкопружних шаруватих тонкостінних п"єзоелементів : Дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.02.04 / Карнаухова Ольга Василівна; МОНУ. Нац. транспорт. ун-тет. – Київ, 2002. – 146 л. – Бібліогр.: л. 138 - 146
1024696
  Карнаухова Ольга Василівна Параметричні коливання в`язкопружних шаруватих тонкостінних п"єзоелементів : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.02.04 / Карнаухова О.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 15 с. – Бібліогр.: 10 назв
1024697
  Горошко О.О. Параметричні коливання гіроскопічного маятника / О.О. Горошко, І.В. Лебедєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 121-123. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Досліджуються параметричні коливання гіроскопічного маятника, збуджені вертикальною вібрацією точки підвісу. Для опису коливань застосовуються параметр віброактивності опори - відношення віброприскорення до прискорення вільного падіння - та ...
1024698
  П"ятецький В.О. Параметричні коливання тонкостінних елементів з в"язкопружних п"єзоелектричних матеріалів / В.О. П"ятецький, О.В. Карнаухова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 77-88. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  На основі механічних гіпотез Кірхгофа-Лява і адекватних їм гіпотез відносно електричних польових величин одержана система рівнянь, яка описує динамічну поведінку тонкостінних п"єзоелектричних в"язкопружних елементів з геометричною нелінійністю. ...
1024699
  П"ятецький В.О. Параметричні коливання тонкостінних елементів з п"єзоелектричних матеріалів / В.О. П"ятецький, О.В. Карнаухова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 136-146. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-7707-0318-0


  На основе механических гипотез Кирхгофа-Лява развита теория тонкостенных пьезоэлектрических элементов с учетом геометрической нелинейности. Получены линеаризованные уравнения, описывающие параметрические колебания таких элементов. Показано, что при ...
1024700
  Лимаренко В.О. Параметричні коливання трубопроводу з рідиною // Збірник праць Інституту математики НАН України / Інститут, математики Національної, академії наук України. – Київ, 2012. – Т. 9, № 1 : Аналітична механіка та її застосування. – С. 176-187. – ISSN 1815-2910
1024701
  Петришин М. Параметричні прикметники гомерівського епосу: перцептивний і неперцептивний зміст // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 90-94. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1024702
  Гріневська К. Параметричні прикметники з семантичним компонентом "більше норми" в англійській та українській мовах // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 174-177. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1024703
  Линник Т.Г. Параметричні прикметники і їх становлення / Т.Г. Линник. – Київ, 1982. – 190с.
1024704
  Назаревич А.В. Параметричні сейсмогеоакустичні методи і комплексні технології моніторингу природних та техногенних геодинамічних процесів та прогнозу катастроф : випуск 23 / А.В. Назаревич, Л.Є. Назаревич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 43-47. – Бібліогр.: 12 назв. – (Геологія ; вип. 23/24)


  Описано розроблені технології параметричного сейсмогеоакустичного моніторингу (та способи їх реалізації в комплексі з різними геофізичними та іншими методами), призначені для контролю різномасштабних природних та техногенних геодинамічних процесів (і в ...
1024705
  Іванюк О.О. Параметрично-структурні методи підвищення якості систем регулювання промислових об"єктів : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.03 / Іванюк О.О. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2010. – 21 с. – Бібліогр.: 11 назв
1024706
  Орлов Параметричность представлений парциальных амплитуд / Орлов, И..И, Ю.В. Парфенов. – Иркутск, 1969. – 16с.
1024707
  Шанидзе З.Г. Параметрон на тонкой ферромагнитной пленке. : Автореф... Канд.техн.наук: / Шанидзе З.Г.; Моск.энерг.ин-т. – М, 1967. – 22л.
1024708
   Параметроны в цифровых устройствах. – М., 1968. – 128с.
1024709
   Параметры. – М.
1. – 1962. – 368с.
1024710
  Лиховид Т.Ф. Параметры "декларация миссии", "видение", "цели" на веб-сайтах библиотечно-информационных школ зарубежных университетов // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2010. – № 12. – С. 51-59. – ISSN 0130-9765
1024711
  Радциг А.А. Параметры атомов и атомных ионов : справочник / А.А. Радциг, Б.М. Смирнов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 343с.
1024712
  Банк М.У. Параметры бытовой приемно-усилительной аппаратуры и методы их измерения / М.У. Банк. – Москва, 1982. – 137 с.
1024713
  Егорова Т.М. Параметры геохимических барьеров терригенно-осадочных отложений и почв Украины / Т.М. Егорова, Л.С. Галецкий // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 2. – С. 120-121. – Библиогр.: 3 назв.
1024714
  Нечаев В.Я. Параметры глобализации и факторы Болонского процесса // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2004. – С. 27-36. – (Социология и политология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1024715
  Медведева О.А. Параметры глубоких железорудных карьеров при их доработке / О.А. Медведева ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т политехн. механики им. Н.С. Полякова. – Киев : Наукова думка, 2013. – 124, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 114-123. – (Проект "Наукова книга" ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1303-2
1024716
   Параметры землетрясений и очаговых зон Узбекистана. – Ташкент, 1973. – 143с.
1024717
   Параметры и модели плодородия почв и продуктивности агроценозов. – Пущино, 1985. – 170с.
1024718
  Николаевский И.Ф. Параметры и предельные режимы работы транзисторов / И.Ф. Николаевский, Д.В. Игумнов. – Москва : Советское радио, 1971. – 384 с.
1024719
  Чокин Ш.Ч. Параметры и режимы гидроэлектростанций / Ш.Ч. Чокин, И.М. Мальковский, А.С. Паутов; Министерство энергетики и электрификации СССР; Казахский научноисследовательский институт энергетики. – Алма-Ата : Наука, 1983. – 220 с.
1024720
  Малин Б.В. Параметры и свойства полевых транзисторов / Б.В. Малин, М.С. Сонин. – Москва, 1967. – 112 с.
1024721
  Жеребцов Г.А. Параметры и тонкая структура спорадических образований в авроральной нижней ионосфере : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Жеребцов Г. А.; ИркутГУ. – Иркутск, 1971. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
1024722
  Левитин Е.А. Параметры и характеристики радиоприемников : Пособие для радиоклубов / Е.А. Левитин. – Москва-Ленинград : Госэнергиздат, 1949. – 87с.
1024723
  Кантер В.К. Параметры и характеристики явнополюсных синхронных машин с насыщенным магнитопроводом в симметричных установившихся режимах / В.К. Кантер. – Рига, 1983. – 255 с.
1024724
  Володина С.В. Параметры избирательной системы как объект реформирования: технологии влияния // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ("Политические исследования") ; Ин-т социологии РАН ; Общерос. обществ. организация "Рос. ассоциация полит. науки". – Москва, 2014. – № 5 (143). – С. 108-117. – ISSN 0321-2017
1024725
  Егорова А.Ю. Параметры климата Филиппинского архипелага / А.Ю. Егорова; Под ред.А.Н.Лебедева. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1975. – 127 с.
1024726
  Аленикова О.А. Параметры мигательного рефлекса в периодах моторных флюктуаций при болезни Паркинсона / О.А. Аленикова, С.А. Лихачев // Міжнародний неврологічний журнал : научно-практический журнал / Донец. нац. мед. ун-т им. М. Горького ; глав. ред. С. Евтушенко ; редколл.: Бублик Л.А., Бучакчийская Н.М., Виничук С.М. [и др.]. – Донецьк, 2013. – № 4 (58). – C. 25-30. – ISSN 2224-0713
1024727
  Янева Н.Б. Параметры нейтронных резонансов 235U и 239Pu и их стохастические свойства : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.055 / Янева Н.Б.; ОИЯИ. ЛНФ. 3-5688. – Дубна, 1971. – 22л.
1024728
  Кокоуров В Параметры неоднородной структуры области F-ионосферы. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Кокоуров В,Д.; 13-16. – Иркутск, 1967. – 16л.
1024729
  Боярская Ю.С. Параметры пластической деформации некоторых ионных кристаллов при однородном и неоднородном напряженных состояниях / Ю.С. Боярская, Д.З. Грабко. – Кишинев : ИПФ АН МССР, 1983. – 37 с.
1024730
   Параметры плодородия основных типов почв. – М., 1988. – 262с.
1024731
  Болгова И. Параметры политической стабильности в поясе СНГ // Международные процессы : журнал теории международных отношений и мировой политики / Научно-образовательный форум по международным отношениям. – Москва, 2010. – Т. 8, № 3 (24). – С. 96-102. – ISSN 1728-2756
1024732
  Хомчик Ф.А. Параметры полупроводниковых приборов / Ф.А. Хомчик. – Минск : Наука и техника, 1969. – 304 с.
1024733
  Белолипский В.А. Параметры протвоэрозионной устойчивости чернозема обыкновенного в полевом севообороте // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук України ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2013. – Вип. 80. – С. 110-116 : рис., табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0587-2596
1024734
  Старостин Б.А. Параметры развития науки. / Б.А. Старостин. – М., 1980. – 280с.
1024735
   Параметры риска. – М., 1987. – 272с.
1024736
  Меркулова Т.К. Параметры современной лекции // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2015. – Т. 21. – С. 227-235. – ISSN 1993-5560


  У статті аналізуються результати дослідження, об’єктом якого є традиційні й інтерактивні лекції як форма навчання студентів ВНЗ на сучасному етапі розвитку освітніх технологій. Робиться спроба визначити ставлення студентів до лекцій різного типу й їхня ...
1024737
  Шестакова Э.Г. Параметры соотношения оксюморона и нонсенса // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський, університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 43-51. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (6)). – ISSN 2226-551X
1024738
  Закс Д.И. Параметры теплового режима полупроводниковых микросхем / Д.И. Закс. – Москва : Радио и связь, 1983. – 126 с.
1024739
  Тарасов Н.А. Параметры течения за дном плоских тел. / Н.А. Тарасов, 1959. – 48с.
1024740
   Параметры тропического климата для технических целей. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1973
1024741
  Кашарский Э.Г. Параметры турбогенераторов большой мощности и некоторые особенности их моделирования / Э.Г. Кашарский, Л.А. Суханов. – М., 1959. – 15с.
1024742
  Дерменжиев Е. Параметры уровней 235 V и 239 Pu. Кинетические энергии осколков в резонансах 235V : Автореф. дис. ... канд .физ.-мат. наук / Дерменжиев Е. ; Объед. ин-т ядерных исследований , Лабор. нейтрон. физики. – Дубна, 1970. – 23 с. – Бібліогр.:с.19-20
1024743
  Ефименко Т.И. Параметры фискального пространства в условиях кризиса // Вісник Інституту економіки та прогнозування : науковий журнал / Інститут, економіки та прогнозування НАН України. – Київ, 2013. – [2013 рік]. – С. 11-18
1024744
   Параметры, амплитудные частотные и фазовые частотные характеристики приборов опорных сейсмических станций СССР. – М., 1975. – 87с.
1024745
  Химиця Н.О. Парамілітарні організації української молоді періоду Центральної Ради // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 693 : Держава та армія. – С. 86-90. – ISSN 0321-0499
1024746
  Шляхтич Роман Парамілітарні формування у боротьбі проти ОУН(Б) та УПА у повоєнний час на території Західної України // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2009. – № 5/6. – С. 20-23
1024747
  Токарев С. Парамонов покупает параход : повести / С. Токарев. – Москва : Молодая гвардия, 1991. – 316 с. – ISBN 5-235-00962-2
1024748
  Романишин Т. Парана - земля українська // Нові дні : український універсальний журнал. – Toronto, 1988. – Vol. 39, № 458, квітень : квітень. – С. 30-31


  Українці в Бразилії.
1024749
  Чеишвили Р.А. Паранаблюдаемый управляемый линейный процесс при различной информационности управляющих лиц. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Чеишвили Р.А.;. – Вильнюс, 1980. – 13л.
1024750
  Лозицкая Н.И. Паранаучные попытки исследований солнечно-земных связей (Памяти борца с лженаукой академика РАН Эдуарда Круглякова) // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : міжнар. конф. в рамках VII Всеукраїнського фестивалю науки, 21-24 трав. 2013 р. : зб. тез доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [sci. organizing comm. (SOC ): S. Vyzhva (chair) et. al. ; sci. comm. members: V. Afanasiev et. al.]. – Kyiv : Київський університет, 2013. – С. 53-54
1024751
  Емельяненко Т.Г. Паранджа в традиционном костюме бухарских евреев // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 5. – С. 118-125. – ISSN 0869-5415
1024752
  Куліш Т.В. Параноїдний стиль в американському політичному дискурсі (на матеріалі промов Джозефа МакКарті) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 421-427


  Стаття присвячена аналізу дискурсивних особливостей параноїдного стилю в американському політичному дискурсі на матеріалі промов сенатора Джозефа МакКарті. Встановлено, що характерними дискурсивними рисами параноїдного стилю є конфліктна стратегічна ...
1024753
  Терентьев Е.И. Параной ревности / Е.И. Терентьев. – Воронеж, 1982. – 192с.
1024754
  Март Кристина Паранойя, паранойя - зови меня так! : Сферы // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 24 : Америка. – С. 60-65 : Фото
1024755
  Лотоцька Є. Параноя.ua : любовно-психол. роман / Єва Лотоцька. – Львів : Астролябія, 2018. – 301, [3] с. : іл. – Переможець Всеукр. літ. конкурсу рукописів прози на кращу книжку року "Крилатий лев". - Спільний проект Львів. обл. орг. нац. спілки письменників України і видавництва "Астролябія". – ISBN 978-617-664-134-6
1024756
  Куліш Т.В. Паранояльна риторика в американському політичному дискурсі : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Куліш Тетяна Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 250 арк. – Бібліогр.: арк. 199-250
1024757
  Куліш Т.В. Паранояльная риторика в американському політичному дискурсі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Куліш Тетяна Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1024758
  Гарсія Парантези як засіб вираження авторської модальності в наукових есе Умберто Еко / Гарсія, Хесус М.О. де // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 89-98


  В статті йдеться про вставні слова й речення та вставлені синтаксичні конструкції в текстах наукових есе У. Еко, які слугують одним із засобів вираження авторської модальності як складової авторської мовленнєвої індивідуальності. Синтаксичні засоби ...
1024759
  Тендряков В.Ф. Параня / В.Ф. Тендряков. – Ижевск, 1990. – 46с.
1024760
  Шебалдин Н.В. Парапроцесс в высококачественных полях в ферритах вблизи точки Кюри : Автореф... канд. физ. мат.наук: 05. / Шебалдин Н. В.; МГУ, Физ. фак. – М., 1972. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
1024761
  Шебалдин Н.В. Парапроцесс в высококачественных полях в ферритах вблизи точки Кюри : Автореф... канд. физ. мат.наук: 050 / Шебалдин Н. В.; МГУ, Физ. мат. фак. – М., 1972. – 17л.
1024762
  Ярхо Г.А. Парапроцесс в редкоземельных ферритах-гранатах в районе магнитного фазового перехода : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 050 / Ярхо Г.А. ; МГУ. – Москва, 1969. – 17 с.
1024763
  Хэнзел Ч. Парапсихология / Ч. Хэнзел. – Москва : Мир, 1970. – 320 с.
1024764
  Дубров А.П. Парапсихология и современной естествознание / А.П. Дубров, В.Н. Пушкин. – М, 1990. – 279с.
1024765
  Второва Т.В. Парарекреаційні ресурси: місце у структурі рекреаційно-туристських ресурсів // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 292-294. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1024766
  Семчук К. Параска Плитка-Горицвіт - талановита мисткиня з Криворівні // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2019. – 24 листопада (№ 47). – С. 5. – ISSN 0027-8254
1024767
  Хома П.П. Параска Хома : альбом / П.П. Хома. – К., 1983. – 96с.
1024768
  Мар"ямов А. Параскова Микитівна Ангеліна / А. Мар"ямов. – К., 1939. – 12с.
1024769
  Мартич Ю. Парасковія Гусятнікова. Депутат Верховної Ради / Ю. Мартич. – Київ, 1938. – 23 с.
1024770
  Ковальов П.І. Парасковія Микитівна Ангеліна - кандидат у депутати Верховної Ради / П.І. Ковальов. – Х, 1937. – 35с.
1024771
  Дунаєвська С. Парасолька для правника. Чи поширюється державний соціальний захист для нотаріусів та адвокатів // Юридична газета. – Київ, 2017. – 6 лютого (№ 6). – С. 26-27
1024772
  Міксат К. Парасолька святого Петра : роман/ пер. з угор. / К. Міксат. – Київ : Дніпро, 1983. – 188 с.
1024773
  Коваленко Т.В. Парасолькова торговельна марка // Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; редкол.: О.П. Орлюк, О.Б. Бутнік-Сіверський, О.Ф. Дорошенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 13. – С. 63-70. – ISBN 978-617-696-565-7. – ISSN 2308-0353
1024774
  Шиян О.О. Парасоцьке урочище: сторінки історії (до 125-річчя від дня народження М.І. Гавриленка) // Регіональний ландшафтний парк "Диканський" - центр збереження біорізноманіття та екологічного просвітництва : наук.-практ. конф. присвяч. 20-річчю парку, 22 жовт. 2014 р., Диканька : зб. ст. / Дикан. райрада ; Регіон. ландшафт. парк "Диканський" ; Полтав. обл. орг. Укр. т-ва охорони природи ; [наук. ред. Н.О. Смоляр]. – Полтава : Скайтек, 2014. – С. 78-84. – ISBN 978-966-7723-82-8
1024775
  Нестелєєв М. Парасуїцидальна парадигма комплексу безгрунтянства у структурі центрального/маргінального (на прикладі психобіографії та повісті "Без грунту" (1928) Г. Епіка) // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2008. – Т. 23 : Література. – С. 67-75. – ISSN 1728-9572
1024776
   Парасюк Іван Миколайович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 360. – ISBN 978-966-439-754-1
1024777
   Парасюк Ігор Остапович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 360-361. – ISBN 978-966-439-754-1
1024778
   Парасюк Ігор Остапович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 236-237. – ISBN 978-966-439-757-2
1024779
   Парасюк Ігор Остапович // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 194. – ISBN 978-617-7530-19-9
1024780
   Парасюк Остап Степанович (1921-2007) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 361. – ISBN 978-966-439-754-1
1024781
  Приходько А.М. Паратаксис як форма втілення складного мовленнєвого акту


  Розглянуто питання когнітивно-дискурсивної перспективи складносурядного речення в сучасній німецькій мові. Доведено, що воно здатне втілювати комплексні та композитні мовленнєві акти й виступати в першому випадку як дійсно координативно, а в другому - ...
1024782
  Приходько А.М. Паратаксис: автономність чи залежність поєднуваних частин? // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Матеріали конференції: Наукова спадщина професора Євгенії Литвиненко та завдання сучасної романістики, 25 вересня 2002 року. – С. 185. – ISBN 966-581-373-0
1024783
  Хроленко А.Т. Паратактические конструкции в русской народной лирической песне и проблема их продуктивности в современном поэтическом фольклоре : Автореф... канд. фил.наук: 660 / Хроленко А.Т.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1968. – 19л.
1024784
  Морозова И.Б. Паратекст в художественном диалоге как индикатор авторской оценки // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2012. – Вип. 10. – С. 229-237. – ISBN 978-966-2668-24-7
1024785
  Мислива В. Паратекстуальні елементи у творчості Оксани Забужко // Літературознавчі студії / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Житомирський держ. ун-т, Каф. укр. літературознавства та компаративістики. – Житомир, 2011. – Вип. 5. – С. 110-116


  Творчість О. Забужко тісно переплетена паратекстуальними елементами. Заголовки та епіграфи покликані давати певну установку читачеві, проте у прозі та поезії письменниці часто трапляється навпаки: лексичні одиниці подані в заголовку, у процесі читання ...
1024786
  Шарпило В.П. Паратенический паразитизм: становление и развитие концепции : исторический очерк, библиография / В.П. Шарпило, Р.В. Саламатин; НАНУ, Ин-т зоологии им. И.И. Шмальгаузена. – Киев : ЛОГОС, 2005. – 240 с. – Параллел. титул. лист на англ. языке. – ISBN 966-02-3725-1
1024787
  Строгов А. Паратуберкулезный энтерит сельскохозяйственных животных / А. Строгов. – М., 1953. – 72с.
1024788
  Шоломий Ю.М. Парафиевский свеклосовхоз им. К.Маркса. Монография. / Ю.М. Шоломий. – К.-Х., 1939. – 84с.
1024789
  Гнатів Т. Парафраза української пісні в поезії Люціана Семенського // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа українистики. – Київ, 2003. – Т. 5 : Романтизм:між Україною та Польщею. – С. 250-256. – ISBN 966-95452-4-3
1024790
  Рубльов О.С. Парахіна М. Основні засади "теорії боротьби двох культур": проблеми російсько-українського минулого і сучасність // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 6 (513), листопад - грудень. – С. 202-206. – ISSN 0130-5247
1024791
   Парахіна Марія Федорівна // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 227. – ISBN 978-966-2726-03-9
1024792
   Параходы пустыни // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 8 (2923). – С. 100-101 : фото
1024793
  Виноградова В.С. Парахор и структура эфиров некоторых неорганических кислот : Автореф... канд. хим.наук: / Виноградова В.С.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1950. – 14 с.
1024794
  Кузьмин К.И. Парахоры и структура некоторых органических производных мыщьяка. : Автореф... Канд.хим.наук: / Кузьмин К.И.; Казан.хим.-технолог.ин-т. – Казань, 1950. – 12 с.
1024795
  Валеева З.З. Парахоры некоторых простых и сложных эфиров. : Автореф... Канд.хим.наук: / Валеева З.З.; Казанский гос.ун-т. – Казань, 1955. – 15л.
1024796
  Никберг И.И. Парацельс - выдающийся ученый и врач эпохи возрождения // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2017. – № 16 (635). – С. 14-15
1024797
  Проскуряков В.М. Парацельс. / В.М. Проскуряков. – Москва, 1935. – 176с.
1024798
  Белоусов А. Парашют и парашютизм / А. Белоусов. – Москва, 1939. – 80с.
1024799
  Белоусов А.А. Парашют и парашютизм / А.А. Белоусов. – М, 1957. – 183с.
1024800
  Шапошникова С.С. Парашют не раскрылся / С.С. Шапошникова. – Кишинев, 1962. – 187с.
1024801
  Жабров А.А. Парашютизм и планеризм на войне / А.А. Жабров. – Москва, 1945. – 88 с.
1024802
  Макгахерн Д. Парашютики // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 198-208. – ISSN 1130-6545
1024803
  Тельпугов В.П. Парашютисты / В.П. Тельпугов. – Москва, 1979. – 424с.
1024804
  Ямабэ Масао Парашютисты японского флота. / Ямабэ Масао. – М., 1959. – 206с.
1024805
  Ярославцев И.М. Парашютный прыжок / И.М. Ярославцев. – Л, 1948. – 25с.
1024806
  Мазур В.А. Парашютный шелк / В.А. Мазур. – К, 1982. – 190с.
1024807
   Парашюты и проницаемые тела. – М., 1980. – 132с.
1024808
   Парашюты и проницаемые тела. – М., 1987. – 144с.
1024809
  Пичугин В.С. Парашюты раскрылись за Днепром / В.С. Пичугин. – Свердловск, 1978. – 80с.
1024810
  Шестаков Н.С. Парашюты раскрылись ночью / Н.С. Шестаков. – М, 1967. – 48с.
1024811
  Вихнин В.С. Параэлектрический и магнитные резонансы нецентральных ионов и Е-резонанс. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Вихнин В.С.; АН УССР. Ин-т полупроводников. – Киев, 1974. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
1024812
  Копвиллем У.Х. Параэлектрический резонанс / У.Х. Копвиллем, Р.В. Сабурова. – Москва : Наука, 1982. – 224 с.
1024813
  Пермяков Е.А. Парвальбумин и родственные кальцийсвязывающие белки / Е.А. Пермяков. – Москва : Наука, 1985. – 191с.
1024814
  Бескаравайный С.С. Парвдигма техники как универсальный цикл развития технического знания // Філософія. Культура. Життя : міжвузівський збірник наукових праць / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 40. – С. 98-108. – ISSN 2077-7450
1024815
  Земан Парвус - купец революции / Земан, В. Шарлау. – Нью-Йорк, 1991. – 330с.
1024816
  Якубов Ю. Паргар в VII-VIII вв. н. э. (Верхний Зеравшан в эпоху раннего средневековья) / Ю. Якубов; Ответ, редактор Б.Я. Статский. – Душанбе : Дониш, 1979. – 218 с.
1024817
   Паргенитические ассоциации элементов в новоэвксинских осадках переходной зоны от северо-западного шельфа к глубоководной впадине Черного моря / С.Д. Какаранза, С.В. Кадурин, В.В. Никулин, О.О. Беркович, А.В. Чепижко // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2004. – № 4. – С. 28-35 : рис., табл. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 0367-4290
1024818
   Паремиологические исследования. – М., 1984. – 320с.
1024819
   Паремиологический сборник. – Москва : Наука, 1978. – 320 c.
1024820
  Лобанова Л.П. Паремические заимствования в современном немецком языке // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2008. – № 6 (38). – С. 108-110. – ISSN 1684-2618
1024821
  Лобанова Л.П. Паремические заимствования в современном немецком языке // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2008. – № 6 (38). – С. 108 - 110. – ISSN 1684-2618
1024822
  Бабяк Е. Паремия и смежные явления // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2015. – Вип. 20. – С. 11-14
1024823
  Скопненко О. Паремії в мові перекладів Миколи Лукаша / О. Скопненко, Цимбалюк-Скопненко
1024824
  Башук Н. Паремії в німецькій і українській мовах та їх переклад // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.І. Кушнерик, Н.Г. Єсипенко, І.М. Осовська [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 1 (14). – С. 51-55. – ISSN 2307-633Х
1024825
  Ісаєв С. Паремії з компонентом "їжа" як відображення життєвих орієнтирів ханського етносу


  У статті подається аналіз паремій китайської мови, що містять компонент "їжа". Запропонована їх тематична класифікація, робляться висновки про роль їжі в китайській системі цінностей. В статье дается анализ паремий китайского языка, содержащих ...
1024826
  Гольтер І.М. Паремії з назвами тварин у польській та українській мовах: типологічний аспект // Славута : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпродзержин. держ. техн. ун-т. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 8. – С. 41-47
1024827
  Пирогов В.Л. Паремії китайського походження в японській мові: проблема ідентифікації // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 1. – С. 136-151. – Бібліогр.: с. 150-151. – ISSN 1608-0599
1024828
  Коцюба З.Г. Паремії як об"єкт етнолінгвопсихологічного дослідження // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2009. – № 2. – С. 34-47. – ISSN 0027-2833
1024829
  Липчанко О.В. Паремії як одиниці мови та мовлення // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць. – Ужгород, 2009. – Вип. 7. – С. 243-248
1024830
  Власенко К. Паремійні інклюзії у повісті "В неділю рано зілля копала" Ольги Кобилянської // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 203-209


  Статтю присвячено дослідженню паремійних інклюзій у повісті "В неділю рано зілля копала" Ольги Кобилянської. З"ясовано особливості використання малих жанрів фольклору та їхній вплив на відтворення характеристики героїв та подій повісті. Статья ...
1024831
  Гриценко Я. Паремійні одиниці на прикладі арабських приказок та прислів"їв // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 23-31. – (Серія філологічна ; Вип. 54). – ISSN 2078-5534


  Розглянуто природу перемійних одиниць на прикладі арабських приказок і прислів"їв та спільні і відмінні риси у приказках різних народів
1024832
  Коцюба З.Г. Паремійні фонди мов як контамінація різночасових міжкультурних світоглядних нашарувань // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 4/5. – С. 101-118. – Бібліогр.: с. 101-118. – ISSN 0027-2833


  У статті зроблено спробу визначити хронологічні межі становлення паремійних корпусів сучасних європейських мов, проведено дослідження історії формування сучасного складу тематичних груп прислів"їв і приказок із ключовими словами "жінка" і "баба" в ...
1024833
  Суховій О.О. Паремійні фразеологічні одиниці в староукраїнській мові другої половини XVII століття (на матеріалі збірника казань Варлаама Ясинського) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 62-64. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 6)


  Розглядаються особливості вживання прислів"їв та приказок у казаннях Варлаама Ясинського, з"ясовується їхнє походження та стилістична мета.
1024834
  Фрасинюк Н.І. Пареміологічна концептуалізація "терпіння" в українській та англійській лінгвокультурах // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 377-383


  Терпіння є складним, соціально зумовленим концептом,що має різні форми семантичного вираження в українській та англійській мовах. Семантичними ознаками терпіння є: життя, час, кохання, щастя,успіх, ліки, здоров"я, сила, нетерпіння. Терпение является ...
1024835
  Кудрявцева З. Пареміологічна спадщина О.Шишацького-Ілліча / З. Кудрявцева; Чернігів.держ. педагог. ун-тет ім.Т.Г.Шевченка. Держ. обл. архів Чернігів. обл. – Чернігів, 1999. – 119с. – ISBN 966-533-096-9
1024836
  Шевченко М. Пареміологічні одиниці у практиці навчання української мови як іноземної / М. Шевченко, О. Самусенко // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наук. праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 9. – С. 136-142. – ISSN 2078-5119
1024837
  Прутчикова В.В. Паремія як інтердискурсивна формація // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25, № 11. – С. 145-152. – (Серія: Мовознавство ; вип. 23 (2)). – ISSN 2312-2919
1024838
  Музика М.В. Паремія як об"єкт мовознавства // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 1. – С. 489-497. – ISSN 2520-6397


  Досліджено проблему паремії в контексті мовознавства, проаналізовано вмотивованість появи пареміологічних одиниць, здійснено спробу дослідження функцій цих одиниць у системі мови, а також проаналізовано взаємозв"язок між пареміологічними одиницями та ...
1024839
  Музика М.В. Паремія як одиниця мовної свідомості людини (на матеріалі асоціативного експерименту) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 59. – С. 148-154


  У статті проаналізовано особливості паремії як одиниці мовної свідомості людини, здійснено аналіз функцій паремійних одиниць у контексті питання національної культури. Визначено причини появи паремійних одиниць. Проведений експериментальний аналіз ...
1024840
  Кореляков А.А. Паренек из общежития. / А.А. Кореляков. – Ярославль, 1964. – 127с.
1024841
  Габидуллина А. Парентеза в научно-популярном дискурсе // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2016. – Вип. 3 : Присвячено 20-річному ювілею філологічного факультету. – С. 152-161. – ISSN 2411-6548
1024842
  Чавчавадзе-Ивлева Паренхима древесины хвойных, ее морфологические особенности и диагностическое значение. : Автореф... канд. биол.наук: / Чавчавадзе-Ивлева Е.С.; АН СССР. Ботан. ин-т им. В.Л.Комарова. – Л., 1966. – 18л.
1024843
  Шумаров Г.М. Парень , живи! / Г.М. Шумаров. – Орел, 1963. – 104с.
1024844
  Васильев П.А. Парень в кепке / П.А. Васильев. – Ленинград, 1971. – 112с.
1024845
  Васильев П.А. Парень в кепке / П.А. Васильев. – 2-е изд., доп. – Ленинград, 1976. – 94с.
1024846
  Лордкипанидзе К.А. Парень из Варцихе : рассказы / К.А. Лордкипанидзе; пер. с груз. – Москва : Воениздат, 1962. – 120 с.
1024847
  Носков Е.Н. Парень из Велижа / Е.Н. Носков. – М, 1976. – 96с.
1024848
  Гайдук П. Парень из Горегрона / П. Гайдук. – М., 1976. – 127с.
1024849
  Симонов К.М. Парень из нашего города : Пьеса в 3-х д., 9-ти карт. с интермедиями / К.М. Симонов. – Москва : Искусство, 1963. – 80с.
1024850
  Наджафов Г.Д. Парень из нашего села / Г.Д. Наджафов. – Баку, 1976. – 95с.
1024851
  Наджафов Г. Парень из нашего села / Г. Наджафов. – Баку, 1977. – 95с.
1024852
  Онищенко В.И. Парень из первого эшелона / В.И. Онищенко. – Алма-Ата, 1978. – 80с.
1024853
  Стругацкий А Парень из преисподней. Беспокойство. Жук в муравейнике.Волны гасят ветер / А Стругацкий, Б. Стругацкий. – Москва, Санкт-Петербург : АСТ, Terra Fantastica, 1997. – 576с. – (Миры братьев Стругацких). – ISBN 5150002526
1024854
  Неверли И.Н. Парень из Сальских степей. / И.Н. Неверли. – Ростов-на-Дону, 1959. – 171с.
1024855
  Неверли И. Парень из Сальских степей. / И. Неверли. – Москва, 1966. – 208с.
1024856
  Бочарников В.А. Парень из Тулузы / В.А. Бочарников. – Ярославль, 1960. – 72с.
1024857
  Соколов Г.В. Парень из Усть-Лабы. / Г.В. Соколов. – М., 1955. – 151с.
1024858
  Железкова А.С. Парень из Шоршела : докум. повесть / Анна Железкова: авториз. пер. с чуваш. А.Кременского. – Москва : Советский писатель, 1966. – 184 с.
1024859
  Кожевников А.В. Парень с большим именем / А.В. Кожевников. – Москва, 1966. – 510с.
1024860
  Кожевников А.В. Парень с большим именем / А.В. Кожевников. – Москва, 1981. – 399с.
1024861
  Хахалин Л.А. Парень с карбюраторного / Л.А. Хахалин. – Л, 1967. – 200с.
1024862
  Коряков О.Ф. Парень с космодрома / О.Ф. Коряков. – М., 1972. – 142с.
1024863
  Коряков О.Ф. Парень с космодрома / О.Ф. Коряков. – Свердловск, 1980. – 288с.
1024864
  Коряков О.Ф. Парень с космодрома, и другие повести и рассказы / О.Ф. Коряков. – Свердловск, 1972. – 352с.
1024865
  Чумак И.В. Парень с широкого поля. / И.В. Чумак. – Ставрополь, 1961. – 72с.
1024866
  Филимонов А.А. Парень, которого он ждал / А.А. Филимонов. – М, 1958. – 31с.
1024867
  Упит А.М. Пареньки села Замшелого : правдивая история для юношества / А.М. Упит; пер. Н.Бать. – Рига : Латгосиздат, 1956. – 207 с.
1024868
  Касьянюк В.С. Парето-оптимальна калібровка невідомої моделі вимірювань шляхом використання вимірювань еталонних сигналів / В.С. Касьянюк, А.Л. Заворотний // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 239-246. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропоновано метод оцінювання розв"язків лінійних операторних рівнянь І роду з випадковими похибками в правих частинах та невідомим лінійним оператором з використанням калібровочних вимірювань. Для побудови алгоритму застосовані ідеї ...
1024869
  Заворотний А.Л. Парето-оптимальний підхід в задачі побудови контурів зон підповерхневих аномалій / А.Л. Заворотний, В.С. Касьянюк // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 229-233. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В рамках парето-оптимального підходу розроблені нові методи побудови контурів зон підповерхневих аномалій за спотвореними похибками координатами цих контурів.
1024870
  Подиновский В.В. Парето-оптимальные решения многокритериальных задач / В.В. Подиновский, В.Д. Ногин. – Москва : Наука, 1982. – 254с. – Библигр.: с.236-251. – (Экономико-математическая библиотека)
1024871
  Кишман-Лаванова Парето-оптимальные решения обратной задачи гравиметрии с неопределенной априорной информацией // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2015. – Т. 37, № 5. – С. 93-103 : рис. – Библиогр.: с. 102. – ISSN 0203-3100
1024872
  Томенко М. ПАРЄ відрізняє цензуру від свободи слова та об"єктивну інформації від суб"єктивної // Голос України, 2003. – 6 березня


  З приводу висловлювань деяких посадових осіб, наближених до СДПУ(о), про те, що Рада Європи не знає реальну ситуацію в укр. ЗМІ та користується однобічною інформацією
1024873
  Гецевичюте С.И. Парзитофауна рыб залива Куршю Марес. : Автореф... Канд.биол.наук: / Гецевичюте С.И.; Акад.наук Литов.ССР,. – Вильнюс, 1954. – 16л.
1024874
  Станюкович К.М. Пари / К.М. Станюкович, 1946. – 64с.
1024875
  Бэгли Десмод Пари для простаков / Бэгли Десмод. – М, 1993. – 512с.
1024876
   Париетография пищевода, желудка и кишечника. – Москва, 1973. – 192с.
1024877
  Тверитинова А.М. Париж-Негорелое / А.М. Тверитинова. – Л., 1970. – 423с.
1024878
  Манфред И.А. Париж - Бонн. Франко-западногерманские отношения во внешней политике пятой республии. 1958-1968 / И.А. Манфред. – Москва, 1970. – 184с.
1024879
  Гаузнер Ж.В. Париж - веселый город / Ж.В. Гаузнер. – М., 1935. – 151с.
1024880
  Гаузнер Ж.В. Париж - веселый город / Ж.В. Гаузнер. – М.-Л., 1966. – 439с.
1024881
  Сытин В.А. Париж - город разный. / В.А. Сытин. – М., 1973. – 247с.
1024882
  Измайлова Р. Париж / Р. Измайлова. – Москва, 1954. – 95с.
1024883
  Кобленц А. Париж / А. Кобленц. – Ленинград, 1962. – 120 с.
1024884
  Бартенев И.А. Париж / И.А. Бартенев. – Ленинград : [Б. и.], 1962. – 66 с. : ил., 10 л. ил. – (Архитектура городов мира / Общество по распространению политических и научных знаний РСФСР ; Ленинградское отд-ние)
1024885
  Бирюков В.П. Париж / В.П. Бирюков. – Москва : Просвещение, 1968. – 144с.
1024886
  Пилявский В.И. Париж / В.И. Пилявский, Н.Я. Лейбошиц. – Ленинград, 1968. – 112 с.
1024887
   Париж. – Москва, 1971. – 116с.
1024888
   Париж. – М., 1976. – 223с.
1024889
  Горобець Ірина Париж біля ваших ніг : мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 5 (95 ). – С. 16-19 : Фото
1024890
   Париж біля ваших ніг : мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 6 (102) грудень - січень. – С. 20-21 : Фото
1024891
  Сколоздра Ю. Париж Большой и Париж Маленький // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2009. – № 46 (115). – С. 42-45
1024892
  Шури М. Париж был предан. / М. Шури. – М, 1961. – 214с.
1024893
  Ленотр Ж. Париж в дни революции. – [Москва] : Книгоизд. Сфинкс, 1913. – 394 с. – (Историческая библиотека "Сфинкса" ; Т. 20)
1024894
  Канинская Галина Париж и НАТО // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2008. – № 10. – С. 111-122. – ISSN 0130-9625
1024895
   Париж изменчивый и вечный. – Ленинград : ЛГУ, 1990. – 629с.
1024896
  Цимбал Я.В. Париж і Берлін в українській поезії першої третини ХХ ст. // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 2. – С. 125-136. – ISBN 966-8474-40-6
1024897
  Задорожный Олег Париж наощупь : Легок на подъем // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 5. – С. 102-106 : Фото
1024898
   Париж остается лидером в области туризма : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 4. – С. 38-41 : Фото
1024899
  Стиль А. Париж с нами кн.3 / А. Стиль. – Ленинград
3. – 1955. – 260 с.
1024900
  Кипнис Борис Париж узнал Гасконца Бернадота : Лабиринты // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 20 : Скандинавия. – С. 52-58 : Фото
1024901
  Ньюман Кэти Париж, Сена. Любовь на Сене / Ньюман Кэти, Аллард Уильям Альберт // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Май, № 128. – С. 86-103 : фото
1024902
  Гевак М. Париж, якого немає в туристичному довіднику / М. Гевак, Ящук-Коде; розмову вела Марія Чадюк // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 15-16 червня (№ 105/106). – С. 10-11


  Дві українки організували проект "Літературні прогулянки".
1024903
  Маяковский В. Париж. / В. Маяковский. – Москва : Московский рабочий, 1925. – 40 с.
1024904
  Князева Дарья Париж. Борьба за чистоту : "Озеленение парижа" / Князева Дарья, Жиори Антуан // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 2 (155). – С. 102-109 : Фото. – ISSN 1029-5828
1024905
   Париж. БРАУНовское движение : Путешествия // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 4. – С. 70-77 : Іл., карта
1024906
  Шубин И. Париж. Варшава. Вильно. / И. Шубин. – Москва, 1923. – 107с.
1024907
  Герасименко Арсеній Париж. Версалимо по Лувру // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 2 (116), квітень - травень. – С. 78-90 : фото
1024908
  Москаленко Леся Париж. Джоконда усміхається Китайцям : спецрепортаж / Москаленко Леся, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 8. – С. 80-91 : Фото
1024909
  Урусов Николай Париж. Здесь будет город-сад : сады вместо трущоб // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 2 (155). – С. 94-101 : Фото. – ISSN 1029-5828
1024910
  Геворкян Наталия Париж. Мой Париж // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 2 (155). – С. 110-111 : Фото. – ISSN 1029-5828
1024911
  Сарыкина Вика Париж. Похудеть к рождеству : Все цвета мира // National geographic traveler : Всемирные путешествия. – Москва, 2006. – № 12/01(2006). – С. 14-20 : Фото. – ISSN 1813-4777
1024912
  Власюк Інна Париж. Слідами майбутніх пригод з Андрієм Кокотюхою // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 6 (150), грудень - січень. – С. 50-55 : фото
1024913
  Михайлова Наталія Париж. Столиця богеми // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 3 (123), червень-липень. – С. 76-82 : фото
1024914
  Щербакова Карина Париж. Увидеть Париж и не умереть // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 3. – С. 36-39 : фото
1024915
  Самойлов Юрій Париж: крок до лібералізації? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 1. – С. 34-37 : фото. – ISSN 1998-8044
1024916
  Бэк Анри Парижанка : Комедия в 3-х действиях / Анри Бэк ; Пер. с фр. [и предисл.] Н. Эфроса. – Санкт-Петербург : Книгоизд. "Польза" В. Антик и К° ; [Тип. русского т-ва ], 1910. – 63 с. – (Универсальная библиотека ; № 326)
1024917
  Шмушкевич М.Ю. Парижанка / М.Ю. Шмушкевич. – Киев, 1990. – 347с.
1024918
  Хватов Ю.Ю. Парижская денежная (валютная) конференция 1867 г.: мифы и реальность // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2011. – № 2 (35). – С. 65-72. – ISSN 2074-5354
1024919
  Похвалинский Б.В. Парижская Коммуна -- первая государственная форма диктатуры пролетариата / Б.В. Похвалинский. – Киев, 1968. – 36 с.
1024920
  Мамут Л.С. Парижская Коммуна - первое пролетарское государство / Л.С. Мамут. – Москва, 1971. – 48с.
1024921
  Шорникова М.Т. Парижская Коммуна - первый исторический опыт диктатуры пролетариата / М.Т. Шорникова. – Ленинград, 1971. – 20 с.
1024922
  Дробан А.Т. Парижская коммуна / А.Т. Дробан. – Москва, 1971. – 112с.
1024923
  Донзель М.О. Парижская Коммуна / М.О. Донзель. – М., 1918. – 46с.
1024924
  Езерский М.В. Парижская Коммуна / М.В. Езерский, 1924. – 115с.
1024925
   Парижская Коммуна. – М-Л, 1932. – 260с.
1024926
   Парижская Коммуна. – Тбилиси, 1938. – 99с.
1024927
  Валлес Ж. Парижская Коммуна / Ж. Валлес. – Москва, 1974. – 400с.
1024928
  Лавров П.Л. Парижская Коммуна 18 марта 1871 года. / П.Л. Лавров. – Птгр., 1919. – 232с.
1024929
  Лавров П.Л. Парижская Коммуна 18 марта 1871 года. / П.Л. Лавров. – 3-е изд. – М., 1922. – 296с.
1024930
  Лавров П.Л. Парижская Коммуна 18 марта 1871 года. / П.Л. Лавров. – 4-е изд. – Л.-М., 1925. – 237с.
1024931
  Мендельсон С. Парижская Коммуна 18 марта, ее происхождение и значение : пер. с нем. / С. Мендельсон. – Москва : Книгоиздат "Молот" ; Тип. СПБ Т-ва "Труд", 1906. – 28 с.
1024932
  Мендельсон С. Парижская Коммуна 18 марта. Ее происхождение и значение. – Москва, 1919. – 80 с.
1024933
  Бакс Б. Парижская коммуна 1870-1871 / Бакс Б. ; пер. с англ. А. С[мирно]ва. – Ростов на Дону : "Донская речь" Н. Парамонова, 1905. – 74 с.
1024934
  Слуцкий А.Г. Парижская Коммуна 1871 / А.Г. Слуцкий. – М., 1964. – 263с.
1024935
  Тюрлян Альбер Парижская Коммуна 1871 г / Альбер Тюрлян ; пер. под ред. И. Гольденберга. – Санкт-Петербург : Тип. Ясногородск, 1906. – 63 с. – (Дешевая библиотека "Знание" ; № 280)


  Экз. № 131140 деф., без обл.
1024936
  Тюрлян А. Парижская Коммуна 1871 г / А. Тюрлян; И. Гольденберг. – Москва, 1919. – 56 с.
1024937
  Тюрлян А. Парижская Коммуна 1871 г / А. Тюрлян. – Петроград, 1919. – 64 с.


  Экз. № 131140 деф., без обл.
1024938
   Парижская Коммуна 1871 г.. – Москва, 1961. – 556с.
1024939
   Парижская Коммуна 1871 г.. – М.
Т. 2. – 1961. – 704с.
1024940
   Парижская Коммуна 1871 г.. – Москва : Политиздат, 1970. – 288с. : ил.
1024941
  Слуцкий А.Г. Парижская коммуна 1871 года : краткий очерк / А.Г. Слуцкий. – 2-е испр. и доп. изд. – Москва : Наука, 1971. – 278с.
1024942
   Парижская коммуна 1871 года. – 2-е изд., доп. – Москва, 1981. – 376с.
1024943
  Галкин И.С. Парижская Коммуна 1871 года / И.С. Галкин. – Москва, 1956. – 32с.
1024944
   Парижская Коммуна 1871 года. – М. : Прогресс, 1964. – 479с.
1024945
  Молок А.И. Парижская коммуна 1871 года в документах и материалах : (Хрестоматия) / А.И. Молок. – Ленинград : Госиздат, 1925. – 584 с.
1024946
  Степанов И. Парижская Коммуна 1871 года и вопросы тактики в пролетарской революции / И. Степанов. – 2-е изд. – Москва. – 180 с.
1024947
  Степанов И.И. Парижская Коммуна 1871 года и вопросы тактики в пролетарской революции. / И.И. Степанов. – М, 1921. – 248с.
1024948
  Степанов И.И. Парижская Коммуна 1871 года и вопросы тактики в пролетарской революции. / И.И. Степанов. – 4-е изд. – М-Л, 1931. – 268с.
1024949
  Степанов И.И. Парижская Коммуна 1871 года и вопросы тактики пролетарской революции / И.И. Степанов. – 5-е изд. – Москва : Партиздат, 1933. – 201 с. : ил. портр.
1024950
  Степанов И.И. Парижская Коммуна 1871 года и вопросы тактики Пролетарской революции. / И.И. Степанов. – 6-е изд. – Москва, 1937. – 307 с.
1024951
  Молок А.И. Парижская коммуна 1871 года и её международное значение / А.И. Молок. – Москва, 1956. – 40 с.
1024952
   Парижская Коммуна в борьбе за демократизацию школі. – М., 1958. – 264с.
1024953
  Крашенинникова Н.А. Парижская коммуна и ее историческое значение / Н.А. Крашенинникова. – Москва, 1971. – 54 с.
1024954
   Парижская коммуна и марксизм. – Москва, 1973. – 248 с.
1024955
  Николайшвили Н.Г. Парижская Коммуна и передовая грузинская общественность 70-х годов XIX века : Автореф... канд. ист.наук: / Николайшвили Н. Г.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1954. – 20л.
1024956
   Парижская коммуна и современность. – Л., 1971. – 176с.
1024957
  Данилин Ю.И. Парижская Коммуна и французский театр / Ю.И. Данилин. – М, 1963. – 483с.
1024958
  Гущин А.С. Парижская Коммуна и художники / А.С. Гущин. – Л., 1934. – 243с.
1024959
  Буймистрова О. Парижская Коммуна. / О. Буймистрова. – М.-Л., 1930. – 96с.
1024960
  Маркс К. Парижская Коммуна. / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Москва, 1938. – 278с.
1024961
  Ревуненков В.Г. Парижская коммуна. 1792-1794 гг. / В.Г. Ревуненков. – Ленинград, 1976. – 255с.
1024962
  Боденхаузен Г. Парижская конвенция по охране промышленной собственности / Г. Боденхаузен. – М, 1977. – 310с.
1024963
  Кондратьев Д.Н. Парижская мирная конференция 1946 г. (Борьба советской делегации против англо-американского империализма, за суверенитет и независимость народов на Парижской мирной конференции) : Автореф... кандид. историч.наук: / Кондратьев Д.Н.; Академия общественных наук при ЦК ВКП(б). Кафедра международных отношений. – М., 1951. – 16л.
1024964
  Розанов М. Парижская партийная конференция / М. Розанов. – Л, 1949. – 140с.
1024965
  Эркман Э. Парижские баррикады / Эркман-Шатриан. – М, 1923. – 108с.
1024966
  Григорович Д. Парижские впечатления : (Из путевых записок), 1860. – [54] с. – Отд.оттиск из : Современник, т. 80, отд. 1, 1860 г.
1024967
  Хейфец Ф.А. Парижские коммунары / Ф.А. Хейфец. – Москва : Политиздат, 1961. – 87 с.
1024968
   Парижские коммунары о религии и церкви. – М., 1971. – 277с.
1024969
  Валицкий А. Парижские лекции Адама Мицкевича: Россия и русские мыслители // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 3. – С.127-150. – ISSN 0042-8744
1024970
  Анненков П.В. Парижские письма / П.В. Анненков ; изд. подгот. И.Н. Конобеевская ; АН СССР. – Москва : Наука, 1983. – 608 с., 9 л. ил. – Библиогр. в примеч.: с. 499-588. – (Литературные памятники)


  Содерж.: Письма из-за границы; Парижские письма; Февраль и март в Париже 1848 года; Путевые записки; Записки о Французской революции 1848 года; Варианты; В прил.: Парижская трилогия и ее автор / И.Н. Конобеевская. К. Маркс, Ф. Энгельс и П.В. Анненков / ...
1024971
  Мазон А. Парижские рукописи И.С. Тургенева / А. Мазон. – М.-Л, 1931. – 259с.
1024972
  Резанов В.И. Парижские рукописные тексты сочинений А.П. Сумарокова / В.И. Резанов. – Санкт-Петербург : Тип. Импер. Акад. наук, 1907. – [2], 35 с. – Отд. оттиск: Известия Отделения русского языка и словесности императорской Академии наук, 1907, т. 12, кн. 2, с. 135-169
1024973
  Собуль А. Парижские санкюлоты во время якобинской диктатуры. / А. Собуль. – М., 1966. – 591с.
1024974
  Ревуненков В.Г. Парижские санкюлоты эпохи Великой французской революции / В.Г. Ревуненков. – Л., 1971. – 176с.
1024975
  Кареев Н.И. Парижские секции времени французской революции : (1790-1795) / Н. Кареев. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1911. – 105 с., 6 л. карт. ил. – Загл. на рус. и фр. яз. - Отд отт.: Историческое обозрение, т. 16
1024976
  Захер Я.М. Парижские секции. 1790-1795 гг., их политическая роль и организация / Я.М. Захер. – Пб., 1921. – 64с.
1024977
  Сю Э. Парижские тайны / Э. Сю. – Саратов
Т. 1. – 1991. – 590с.
1024978
  Саломатин Константин Парижские тайны : Россия // GEO (ГЕО) : Непознанный мир: Земля. – Москва, 2006. – № 10. – С. 182-192 : Іл., карта. – Бібліогр.1 назва. – ISSN 1029-5828
1024979
  Сю Э. Парижские тайны. / Э. Сю. – Москва
1. – 1989. – 606с.
1024980
  Сю Э. Парижские тайны. / Э. Сю. – Москва
2. – 1989. – 653с.
1024981
  Сю Э. Парижские тайны. / Э. Сю. – Курск
1. – 1991. – 624с.
1024982
  Сю Э. Парижские тайны. / Э. Сю. – Курск
2. – 1991. – 680с.
1024983
  Сю Э. Парижские тайны. / Э. Сю. – Саратов
2. – 1991. – 590с.
1024984
  Зарудский Б.А. Парижский клуб Якобинцев в первые годы его существования : Очерки / Б.А. Зарудский. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1914. – [6], 70 с.
1024985
  Бунтури Влада Вадимовна Парижский литературный салон второй половины XVIII века и петербургский литературный салон первой трети XIX века: опыт сравнительного анализа // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 9. – С. 73-77. – ISSN 2073-9702
1024986
  Беляков С. Парижский мальчик Георгий Эфрон между двумя нациями // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2011. – № 3 (1031 ). – С. 123-142. – ISSN 0130-7673
1024987
  Тарле Е.В. Парижский мир 1856 / Е.В. Тарле. – Москва-Л., 1942. – 68с.
1024988
  Смирнова И.Е. Парижский саммит "Украина-ЕС": последствия для Украины // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 37. – С. 80-94
1024989
  Ларин Б.А. Парижский словарь Московитов. 1586 г. Dictiornaire Moscovite. 1586. По рукописи Парижской национальной библиотеки collrction Dupuy №844. Foll. 418-423. / Б.А. Ларин. – Рига, 1948. – 206с.
1024990
  Марченко А.М. Парижский текст в прозе писателей младшего поколения русской эмиграции первой волны : Дисс. ... канд. филологических наук. Спец. 10.01.02 - русская литература / Марченко А.М. ; КНУТШ ; Ин-т филологии. – Киев, 2008. – 225л. – Библиогр. : л.198-225
1024991
  Марченко А.М. Парижский текст рассказов Н.А. Тэффи. Сборники "Рысь" (1923), "Городок" (1927) и "Книга июнь" (1931) // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2007. – Вып. 11. – С. 225-233. – ISBN 966-8571-23-1
1024992
  Марченко А. Парижский текст французской литературы ХІХ - начала ХХ века. Основные тенденции формирования // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 36. – С. 45-53. – Бібліогр.: Лит.: с. 52-53; 10 п.
1024993
   Парижский университет Сорбонна - старейший в Европе // Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал. Спеціальний номер / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 2009. – № 4 (57) : Абітурієнт 2009 !. – С. 20-21.
1024994
  Николаев Д.Д. Парижское "Возрождение" 1920-х гг. о Сергее Есенине. Часть первая: от Бунина к Ходасевичу (1925-1926) // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 20-38. – (Филология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1024995
  Булавинова Мария Парижское бистро. Исповедальня дьявола / Булавинова Мария, Ткач Валентин // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 6 (2849). – С. 44-47 : Фото
1024996
  Эштон Э. Парижское приключение : [пер. с англ.] / Элизабет Эштон. – Санкт-Петербург : Библиополис, 1995. – 491, [5] с. – На обл. и тит. л. авт. и назв. только первого произвед. - Парал. тит. л. англ. - В кн. также: Барри С. Звезды Сан-Сесильо и Кент П. Шанс Гидеона. – (Библиотека любовного романа : БЛР). – ISBN 5-7435-0118-1
1024997
  Оболенская С.В. Парижской Коммуне -- 100 лет / С.В. Оболенская. – Москва, 1971. – 32с.
1024998
  Степанов І. Парижька Комуна 1871 року і питання тактики пролетарської революції. / І. Степанов. – К, 1935. – 199с.
1024999
  Байрон Дж. Г. Паризина / Байрон. – Санкт-Петербург : тир. деп. нар. просвещения, 1827. – 39 с.
1025000
  Агеєва Н.Є. Паризька вулиця з видом на Люксембурзький сад // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (146). – С. 40-43. – ISSN 2518-7104


  Люксембурзький сад (фр. Jardin du Luxembourg) - палацово-парковий ансамбль у центрі Парижа, визначна пам"ятка міста. Колишній королівський парк, розташований в паризькому Латинському кварталі. Займає 26 гектарів. У парку розташований Люксембурзький ...
<< На початок(–10)1021102210231024102510261027102810291030(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,