Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1021102210231024102510261027102810291030(+10)В кінець >>
1020001
  Кудлач В. "Пам"ятки писемності та культури: розкриття та доступ": семінар для бібліотекарів // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2017. – № 2 (8). – С. 47-48. – ISSN 2518-7341


  Надається інформація про семінар щодо основних аспектів діяльності бібліотек з рідкісними виданнями та рукописами.
1020002
  Музичко О. "Пам"яткомахія" в Україні як засіб подолання постгенцидного стану суспільства // Геноцид України в XX столітті : Україна під окупаційними режимами: історичні реалії та постколоніальний синдром : матеріали третьої Міжнар. наук.-практ. конф., 4-5 квіт. 2014 р., м. Львів / Всеукр. громад. об-ня "Т-во відродження Укр. Нації", Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Нац. ун-т "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: Л. Сеник, Б. Моркляник, Р. Пак та ін. ; наук. та літ. ред.: Л. Сеник, М. Чорнопиский]. – Львів : Добрий друк, 2015. – С. 196-206. – ISBN 978-966-1594-12-7
1020003
  Курдидик Л. "Пам"ятник над простором і часом" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 6-7 липня (№ 115/116)


  До річниці відкриття монумента Т. Шевченкові у Вінніпезі (Канада).
1020004
  Харченко О. "Пам"ять є. Потрібна матеріалізація" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 31 липня - 1 серпня (№ 142/143). – С. 15


  У Гадячі зробили крок до втілення давньої мрії про музей-садибу просвітників XIX століття.
1020005
  Роменський О. "Пам"ять і похвала князю Володимиру" як історичне джерело // Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2011. – Вип. 4, ч. 5. – С. 29-30
1020006
  Павленко Г.І. "Пам"ять і похвала князю руському Володимиру" Монаха Якова: спроба інтерпретації // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2012. – Вип. 48 : Літературознавчі студії. – С. 13-19


  У статті зроблено спробу розглянути поетику наслідування в "Пам"яті і похвалі князю Руському Володимиру" монаха Якова. Основну увагу зосереджено саме на біблійних прототипах агіографічних образів княгині Ольги і князя Володимира та ключових ситуаціях, ...
1020007
  Синюк С. "Пам"ять про великих..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 19 березня (№ 49). – С. 11


  Після пласких, ідеологічно висушених відбитків у наш культурний простір прийшов Сагайдачний Петра Кралюка - складний, неоднозначний, живий. Презентація нової повісті "Лицар і смерть".
1020008
  Яременко М. "Пам"ять про Мазепу" / розмову вела Олександра Кльосова // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 20 вересня (№ 166). – С. 9


  Доктор історичних наук Максим Яременко - про те, чи пам"ятали та як згадували Івана Мазепу в Києві у XVIII - XIX століттях. І як українці сьогодні відновлюють і зберігають пам"ять про великого гетьмана.
1020009
  Козирєва Т. "Пам"ять про неї - лише світла" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 3 грудня (№ 221). – С. 2


  Пам"ять проЛесю Гонгадзе.
1020010
  Кокче С. "Пам"ять, яка болить" : новела // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 8 (910), серпень. – С. 58-61. – ISSN 08-68-4790-1
1020011
  Филиппова Н. "Памяти Василия Дробота" : поэзия // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2020. – № 9/10. – С. 21-29. – ISSN 0131-8136
1020012
  Грушевський М. "Памяти Миколи Лисенка" // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2012. – Число 1 (3). – С. 6-10. – ISSN 2224-0926


  Промова М. Грушевського 1912 р.
1020013
  Молочко В В. [Памяти В.А. Шевченко] // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2012. – Вип. 4. – С. 201


  Сфера интересов В.А. Шевченко удивительно разнообразана: от научных трудов по картографии, исторической географии и определения географического центра Украины до коллекционирования бабочек и значков с географической и картографической тематикой.
1020014
   [Памяти отшедших]. – [Б.м. : б.и., 1899


  Содержание конволюта: 1. Кудрявцев П.П. До історії освіти на Україні : два невидані уривки з автобіографіної записки Ор.М. Новицького / П.П. Кудрявцев; з передмов. та прим. проф. П.П. Кудряцева. - Окр. відбиток з: Записки ...
1020015
  Чухрай Л.О. Пам"ятки давньої культури в контексті збереження культурної спадщини України : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Чухрай Л.О. ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
1020016
  Петров С.С. Пам"ятки Давньої Русі в студіях сучасних вчених: історія, дослідження, збереження. "Книга в Україні. 1861 - 1917: матеріали до репертуару української книги" // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, В.С. Горський, Білокінь С.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – 2003 рік : Пам"ятки Давньої Русі в студіях сучасних вчених: історія, дослідження, збереження. – С. 288-294. – ISBN 966-7671-23-2
1020017
  Войцехівська І. Пам"ятки дипломатичного джерелознавства // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України. – Київ, 2005. – Вип. 5 : за 2004 рік. – С. 230-239. – ISBN 966-7522-07-5
1020018
  Передрієнко В.А. Пам"ятки другої половини XVII-XVIII ст. як джерело для дослідження української мовної особистості // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2016. – Вип. 62 : Мовознавчі студії. – С. 69-73. – ISSN 1996-9872
1020019
  Корнієнко В.В. Пам"ятки епіграфіки південно-східного фасаду північної сходової вежі Софії Київської в контексті її побудови // Праці Науково-дослідного інституту пам"яткоохоронних досліджень : наукове видання / Науково-дослідний інститут пам"яткоохоронних досліджень. – Київ, 2007. – Вип. 3. – С. 96-106. – ISBN 978-966-651-543-1
1020020
  Носіковський В.І. Пам"ятки єврейської культури в Києві // Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12 трав. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т, Ф-т перекладачів, Каф. історії України і туризмознавства, Ін-т Конфуція Київ. нац. лінгвіст. ун-ту ; [редкол.: Терещенко Ю.І. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЛУ, 2017. – С. 191-195
1020021
  Круглова А.Б. Пам"ятки з історії Запорозької Січі на сторінках "Чтений в историческом обществе Нестора-летописца" // I всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю: "Історико-філософські читання молодих учених", 12 квітня 2012 року / "Історико-філософські читання молодих учених", [всеукр. науково-практ. конф.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2012. – С. 160-162
1020022
  Жуковський М.П. Пам"ятки і пам"ятні місця запорозького козацтва Нікопольського краю : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 26.00.05 / Жуковський Мирослав Петрович ; НАН України, Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури, Центр пам"яткознавства. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 30 назв
1020023
  Ієвлева В.П. Пам"ятки індустріального розвитку Києва кінця XIX - першої третини XX століття / Валерія Ієвлева ; М-во культури і туризму України ; Держ. служба з питань нац. культурної спадщини ; Н.-д. ін-т пам"яткоохоронних досліджень. – Київ : Прес-КІТ, 2008. – 244, [5] с. : іл. – Бібліогр. : с. 236-241. – ISBN 978-966-96973-1-8
1020024
  Бабійчук Г.В. Пам"ятки історичного та археологічного краєзнавства Миколаївшини // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013. – Вип. 29. – С. 97-108. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1020025
  Кангієва Едіє Пам"ятки історії і культури Кримського ханства на сторінках періодичних видань кримськотатарської діаспори // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі"; Укр. тов-во охорони пам"яток історії та культури; Центр пам"яткознавства НАНУ і УТОПІК. – Київ, 2006. – Вип. 15. – С. 285-288. – ISBN 966-7865-75-4
1020026
   Пам"ятки історії та культури Апостолівського району : Дніпропетровська область : (за матеріалами "Зводу пам"яток історії та культури України") : [зб. ст.] / Дніпропетр. облдержадмін., Упр. культури, національностей та релігій, Дніпропетр. обл. центр з охорони іст.-культур. цінностей ; [упоряд.: Голубчик Л.М., Колесник О.С., Царенко Т.А. ; редкол.: Першина Н.Г. та ін.]. – Дніпропетровськ : Журфонд, 2016. – 286, [4] с., [2] арк. іл. : іл. – Покажики: с. 252-286. – Бібліогр. в кінці ст., та в підрядк. прим. – (Дніпропетровська область). – ISBN 978-966-934-031-3
1020027
   Пам"ятки історії та культури міста Марганець : Дніпропетровська область : (за матеріалами "Зводу пам"яток історії та культури України") / Дніпропетр. облдержадмін., Упр. культури, національностей та релігій, Дніпропетр. обл. центр з охорони іст.-культур. цінностей ; [упоряд.: Голубчик Л.М., Колесник О.С., Царенко Т.А. та ін. ; редкол.: Першина Н.Г. та ін.]. – Дніпро : Журфонд, 2018. – 186, [2] с., [4] арк. фот. : іл. – Покажчики: с. 160-186. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-234-166-2
1020028
   Пам"ятки історії та культури міста Нікополь : Дніпропетровська область : (за матеріалами "Зводу пам"яток історії та культури України") / Дніпропетр. облдержадмін., Упр. культури, національностей та релігій, Дніпропетр. обл. центр з охорони іст.-культур. цінностей ; [упоряд.: Голубчик Л.М., Колесник О.С., Царенко Т.А. та ін. ; редкол.: Першина Н.Г. та ін.]. – Дніпро : Журфонд, 2018. – 279, [1] с., [4] арк. фот. : іл. – Покажчики: с. 247-279. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-934-140-2
1020029
   Пам"ятки історії та культури Нікопольського району : Дніпропетровська область : (за матеріалами "Зводу пам"яток історії та культури України") / Дніпропетр. облдержадмін., Упр. культури, національностей та релігій, Дніпропетр. обл. центр з охорони іст.-культур. цінностей ; [упоряд.: Голубчик Л.М., Колесник О.С., Царенко Т.А. ; редкол.: Першина Н.Г. та ін.]. – Дніпро : Журфонд, 2017. – 410, [2] с., [4] арк. фотоіл. : іл., табл. – Покажчики: с. 350-410. – Бібліогр. в кінці ст., та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-934-085-6
1020030
   Пам"ятки історії та культури Томаківського району : Дніпропетровська область : (за матеріалами "Зводу пам"яток історії та культури України") : [зб. ст.] / Дніпропетр. облдержадмін., Упр. культури, національностей та релігій, Дніпропетр. обл. центр з охорони іст.-культур. цінностей ; [упоряд.: Голубчик Л.М., Колесник О.С., Нікітіна І.В. та ін. ; редкол.: Першина Н.Г. та ін.]. – Дніпропетровськ : Журфонд, 2015. – 215, [1] с. : іл. – Покажики: с. 196-215. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – (Дніпропетровська область). – ISBN 978-617-7146-92-5
1020031
  Жукова О.В. Пам"ятки історії та культури України як специфічний вид культурної цінності // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 33. – С. 169-175
1020032
  Крашанович О. Пам"ятки кам"яної доби у дослідженнях Львівського історичного музею // Археологічні дослідження Львівського університету : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: Л. Войтович, Я. Онищук, Я. Погоральський [та ін.]. – Львів, 2015. – Вип. 19. – С. 216-232. – ISSN 2078-6093
1020033
  Чернухін Є.К. Пам"ятки караманлійського письма в Інституті рукопису Національної бібліотеки України // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2012. – Вип. 15. – C. 3-27. – ISSN 2222-4203
1020034
   Пам"ятки Києва : путівник (за матеріалами "Зводу пам"яток історії та культури м. Києва"). – Київ : [Б. в.], 1998. – 175 с., [32] табл. – ISBN 5-7707-9380-5
1020035
  П"янковський В. Пам"ятки Києва часів Української революції 1917-1921 рр. як об"єкти історико-культурного туризму // Історико-культурний туризм: український та світовий досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. [Київ, 5 квіт. 2019 р.] / Іст. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. етнології та краєзнавства ; Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міська орг. ; [упоряд.: Н.В. Терес, О.П. Гончаров ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2019. – С. 204-209. – ISBN 978-617-7399-29-1
1020036
  Бережина А. Пам"ятки Києва, знищені за радянщини // Пам"ятки України: науковий альманах : науковий альманах / Голов. ред. О. Неживий ; редкол.: В. В"ятрович, А. Гречило, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (41/42). – С. 81
1020037
  Солошенко В.М. Пам"ятки київської архітектурної школи епохи "Слово о полку Ігоревім" // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 45-47. – (Історія ; вип. 38)


  Проаналізовано стан вивчення пам"яток Київської архітектурної школи другої половини XII і першої половини XIII ст.
1020038
  Запаско Я., Ісаєвич Я. Пам"ятки книжкового мистецтва. – Львів : Вища школа
Кн.1 : 1574 - 1700. – 1981. – 135с. – Расст.знак для научного фонда СФ/856378
1020039
  Запаско Я. Пам"ятки книжкового мистецтва / Я. Запаско, Я. Ісаєвич. – Львів : Вища школа
Кн.1 : 1574 - 1700. – 1981. – 135с. – Расст.знак для научного фонда СФ/856378,856445
1020040
  Запаско Я. Пам"ятки книжкового мистецтва / Я. Запаско, Я. Ісаєвич. – Львів : Вища школа
Кн.2, ч.2. – 1984. – 127 с.
1020041
  Запаско Я.П. Пам"ятки книжкового мистецтва / Я.П. Запаско, Я. Ісаєвич. – Львів : Вища школа
Кн.2, ч.1. – 1984. – 131 с.
1020042
  Нестеренко П. Пам"ятки культури в дзеркалі українського екслібриса // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 9 (179) : Український екслібрис, минуле і сучасне. – С. 2-5. – ISSN 0131-2685
1020043
  Ясинецька О. Пам"ятки культурної спадщини ХІ ст. у Польщі в контексті одного з перших матримоніальних союзів Польщі та Київської Русі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 87-94. – (Історія ; вип. 1 (136)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано обставини одного з перших шлюбних союзів Польщі та України (Київської Русі) - правителя Польщі Болеслава І Хороброго та київської князівни Предслави, дочки Володимира Великого; описано одну з пам"яток культурної спадщини у Польщі - ...
1020044
  Казакевич Г.М. Пам"ятки латенської культури Закарпаття: проблеми хронології та етнічної атрибуції // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 132-146. – ISSN 2078-0133


  Наведено каталог основних комплексів латенської культури Закарпаття й визначено особливості даної групи пам"яток на тлі розвитку культури кельтів Центральної Європи.
1020045
  Рудинський М.Я. Пам"ятки Лоханського острова / М.Я. Рудинський. – Київ, 1928. – С. 143-168. – Окр. відбитка з Антропології, річника Кабінету Антропології ім. Ф. Вовка УАН, за р. 1927
1020046
  Івакін В. Пам"ятки Межигір"я у світлі археологічних досліджень / В. Івакін, В. Козюба // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 9 (207). – С. 18-21. – ISSN 0131-2685
1020047
  Таранушенко С. Пам"ятки мистецтва старої Слобожанщини : [Альбом] / С. Таранушенко. – Факс. вид. – Харків : Харківська експериментальна школа-клуб друкарської справи, 1922. – 114 с.
1020048
  Зливкова О. Пам"ятки містобудування "Замкова гора - Андріївський узвіз" та Андріїівська церква // Пам"ятки України: національна спадщина / Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури, Укр. фонд культури, Ін-т археології НАН України [та ін.] ; голов. ред Д. Чобіт ; редкол.: О. Бакуменко, Є. Букет, М. Бур"янова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2/3. – С. 46-51
1020049
  Звіряка А.І. Пам"ятки містобудування м. Києва // Праці Науково-дослідного інституту пам"яткоохоронних досліджень : наукове видання / Науково-дослідний інститут пам"яткоохоронних досліджень. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 383-394. – ISBN 978-966-139-028-6
1020050
  Казанцева В Л. Пам"ятки науки і техніки Київської університетської астрономічної обсерваторії. Горизонтальний сонячний телескоп / В Л. Казанцева, С.А. Салата // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2015. – № 1 (33). – С. 56-65. – ISSN 2077-9496


  В статті стисло описана реалізація методики комплексного дослідження пам"ятки науки і техніки - горизонтального сонячного телескопу (ГСТ). Вказано основні наукові задачі, які вирішувалися на ГСТ в різний час.
1020051
  Круль В.П. Пам"ятки оборонної архітектури як основа розвитку культурно-пізнавального туризму у Волинській області / В.П. Круль, І.П. Добинда // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 239-241. – ISBN 978-617-7069-75-8
1020052
  Остапенко М.А. Пам"ятки осілості скіфського часу на острові Хортиця // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2001. – № 1. – С.511-67. – ISSN 0235-3490
1020053
  Усик Світлана Пам"ятки особистої безпеки // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 1, січень. – С. 28 : фото
1020054
  Шидловський П. Пам"ятки первісності: суспільна користь чи гальмо інвестиційного процесу? // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 85-89. – (Історія ; вип. 4 (131)). – ISSN 1728-3817


  Аналізується сучасний стан охорони археологічних пам"яток доби первісності в Україні й аргументується необхідність їхнього збереження як культурної спадщини всього людства. Використовуючи міжнародні засади охорони нерухомої спадщини, розглядаються ...
1020055
  Кудлач В. Пам"ятки писемності та культури у фондах бібліотек Півдня України: проблеми збереження, ідентифікації, наступності та доступу // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2013. – № 2 (199). – С. 44-46. – ISSN 2076-9326
1020056
  Вакуленко Л.В. Пам"ятки підгір"я Українських Карпат першої половини 1 тисячоліття н.е. / Л.В. Вакуленко. – Київ, 1977. – 142с.
1020057
  Брик І. Пам"ятки по Т.Шевченкові в родині Ускових / І. Брик. – Львів, 1925. – 8с.
1020058
  Ромінський Є.В. Пам"ятки права Давньої Русі княжої доби: загальна характеристика // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 28. – С. 36-47. – ISSN 0869-2491
1020059
  Ромінський Є.В. Пам"ятки права східнослов"янських протодержавних утворень V ст. – третьої чверті Х ст. // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 8 : Людиноцентризм у праві: теоретико-прикладні засади. – C. 253-258. – ISSN 2524-017X
1020060
  Середа О. Пам"ятки права як невід"ємні атрибути та фундамент української державності в концепції Національного проєкту "Скарбниця пам"яток українського права" // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 261-269. – ISSN 1026-9932


  До підготовки та змісту Національного проєкту "Скарбниця пам"яток українського права" залучені провідні фахівці, зокрема Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
1020061
   Пам"ятки права: каталог рідкісних видань : ювілейне вид. : 30 іменних і 20 нумерованих примірників (від 1 до 20) / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.", Наук. б-ка ; [уклад.: С.І. Єленич, Т.Ю. Фідаєва, І.С. Мазур ; редкол.: С.В. Ківалов (голова) та ін. ; фото: І.С. Круш, О.В. Кузнєцов]. – Одеса : Юридична література, 2017. – 111, [1] с. : фотоіл. – Покажчики: с. 103-111. - До 20 річчя Національного університету "Одеська юридична академія". - 20 нумерованих примірників. Примірник № 4. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-966-419-328-0
1020062
   Пам"ятки права: рідкісні та цінні видання з фонду наукової бібліотеки Національного університету "Одеська юридична академія" : бібліогр. покажчик : у 2 т. / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Наук. б-ка ; [уклад.: С.І. Єленич, Т.Ю. Фідаєва, Т.М. Стефанчишена, І.С. Мазур ; редкол.: С.В. Ківалов (голова) та ін.]. – Одеса : Юридична література. – ISBN 978-966-419-326-6
Т. 1, 2. – 2017. – XVIII, 150, 168, [4] с., [4] с. фотоіл. – Покажчики: с. 164-166. - До 20 річчя Національного університету "Одеська юридична академія"
1020063
  Чайковський М.П. Пам"ятки природи Тернопільщини / М.П. Чайковський. – Львів, 1977. – 79с.
1020064
  Ковальчук І С. Пам"ятки природи Хмельниччини / І С. Ковальчук, М.А. Задорожний. – Львів, 1985. – 56с.
1020065
  Безсмертнюк Т. Пам"ятки природи як складова частина природно-антропогенних рекреаційно-туристських ресурсів Північно-Західного регіону України / Т. Безсмертнюк, М. Мельнійчук // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 49-52 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія: Географічні науки ; № 14 (315)). – ISSN 1729-360Х
1020066
  Васильєв П.М. Пам"ятки пушкарівського типу у верхньому палеоліті північної України : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.04 / Васильєв Павло Михайлович ; НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1020067
   Пам"ятки російської історії і культури в Україні 17-21ст.. – Київ. – 252 с. – На обкладинці і тит. листі назва укр. рос. і агл. мовами
1020068
   Пам"ятки сакрального мистецтва Волині : науковий збірник. – Луцьк. – ISBN 966-517-334-0
Вип. 8 : Матеріали 8 міжнародної наукової конференції. м. Луцьк, 13-14 грудня 2001 року. – 2001. – 172 с.
1020069
  Білинський О.О. Пам"ятки скіфського часу на Сеймі : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.04 / Білинський Олег Олегович ; НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2019. – 21 с. – Бібліогр.: 11 назв
1020070
  Бондар М.М. Пам"ятки стаpодавнього минулого Канiвського Пpиднiпpов"я / М.М. Бондар; МВ і ССО УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : Київський університет, 1959. – 80с.


  Розповiдається пpо найважливiшi аpхеологiчнi пам`ятки pозташованi в pайонi Канiвського Пpиднiпpов`я , в межах сучасного Канiвського pайону Чеpкаської облостi, почасти Пеpеяслово-Хмельницького pайону Київської областi, i Коpсунь-Шевченкiвського pайону ...
1020071
  Шміт Ф.І. Пам"ятки староруського мистецтва : (про досліджування й видання їх). – Харків : Ред.-видав від. НКО, 1922. – 40с. – На обкл. назв.: Про досліджування й видання памяток староруського мистецтва


  На обкладинці дарчий підпис автора: примірника №50251 - Полонській Н.Д; №50253 - Василенку М. П.
1020072
   Пам"ятки суспільної думки України (XVIII - перша половина XIX ст.) : хрестоматія. – Дніпропетровськ : Видавництво ДДУ, 1995. – 487, [1] с. – Текст укр. та рос. – Бібліогр. у прим.: с. 439-486. – ISBN 5-86400-344-1
1020073
  Семчишин-Гузнер Пам"ятки сфрагістики авторства Модеста Сосенка = До 135-річчя від дня народження художника Модеста Сосенка : сфрагістика / Семчишин-Гузнер, Т. Денисова // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2010. – № 4 (56). – С. 14-18. – ISSN 1811-542X
1020074
  Ричка В. Пам"ятки східнослов"янської писемності в монастирських зібраннях Святої Гори (Афону) // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 201-202
1020075
  Сорока Ю.М. Пам"ятки та документальні ресурси музеїв та бібліотек // Історичне джерелознавство : підруч. для студентів ВНЗ / Я.С. Калакура, І.Н. Войцехівська, Б.І. Корольов, В.П. Коцур, М.Г. та ін. Палієнко. – Вид. 2-ге, допов. і перероб. – Київ : Либідь, 2017. – С. 136-147. – ISBN 978-966-06-0750-7


  Про НБ ім. М. Максимовича (с. 146-147).
1020076
  Тимів І.М. Пам"ятки та пам"ятні місця боїв польських військ і українського населення з турками і татарами у XVIІ ст. на Західній Україні // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2015. – Вип. 27. – С. 251-267. – ISSN 2078-0133
1020077
  Левитський І. Пам"ятки та пам"ятні місця, пов"язані з діяльністю у Києві "артільного батька" української кооперації М.В. Левитського // Треті києвознавчі читання: історія та етнокультура : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2020. – С. 127-141. – ISBN 978-617-7399-39-0
1020078
  Масальський В. Пам"ятки туризму сучасної Донеччини: атрактивнсть, історична та соціально-культурна значущість / В. Масальський, Г. Мишечкін // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 4 (111). – С. 108-114. – ISSN 1728-9343
1020079
  Мазурик Ю. Пам"ятки України - морські держави (географічні та історичні витоки давнього суднобудування) // Пам"ятки України: національна спадщина / Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури, Укр. фонд культури, Ін-т археології НАН України [та ін.] ; голов. ред Д. Чобіт ; редкол.: О. Бакуменко, Є. Букет, М. Бур"янова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 12-19
1020080
   Пам"ятки України. – Київ
№ 1. – 1995
1020081
   Пам"ятки України. – Київ
№ 2. – 1995
1020082
   Пам"ятки України. – Київ
№ 3. – 1995
1020083
   Пам"ятки України. – Київ
№ 1. – 1996
1020084
   Пам"ятки України. – Київ
№ 2. – 1996
1020085
   Пам"ятки України. – Київ
№ 3/4. – 1996
1020086
   Пам"ятки України : науковий альманах / М-во культури і туризму України ; вид. А. Сєриков ; голов. ред. О. Рибалко [та ін.]. – Київ, 2000-
№ 1. – 2009. – 120 с.
1020087
   Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований часопис. – Київ
№ 1. – 1997
1020088
   Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований часопис. – Київ
№ 2. – 1997
1020089
   Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований часопис. – Київ
№ 3. – 1997
1020090
   Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований часопис. – Київ
№ 4. – 1997
1020091
   Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований часопис. – Київ
№ 1. – 1998
1020092
   Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований часопис. – Київ
№ 2. – 1998
1020093
   Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний часопис. – Київ, 1969-
№ 1. – 1999
1020094
   Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний часопис. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 1. – 2000
1020095
   Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний часопис. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 2. – 2000
1020096
   Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний часопис. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 3/4. – 2000
1020097
   Пам"ятки України: історія та культура. – Київ. – ISSN 0131-2685
№ 1/2. – 2001
1020098
   Пам"ятки України: історія та культура. – Київ. – ISSN 0131-2685
№ 3. – 2001
1020099
   Пам"ятки України: історія та культура : науковий часопис. – Київ. – ISSN 0131-2685
№ 4. – 2001
1020100
   Пам"ятки України: історія та культура : Спецвипуск. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 1 : Бібліографічний покажчик змісту наукового часопису "Пам"ятки України : історія та культура" за 11989-2001рр. – 2002
1020101
   Пам"ятки України: історія та культура. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 2. – 2002
1020102
   Пам"ятки України: історія та культура. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 3/4. – 2002
1020103
   Пам"ятки України: історія та культура : Науковий часопис. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 1/2. – 2003
1020104
   Пам"ятки України: історія та культура : Науковий часопис. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 3. – 2003
1020105
   Пам"ятки України: історія та культура : Науковий часопис. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 4. – 2003
1020106
   Пам"ятки України: історія та культура : Науковий часопис. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 1. – 2004
1020107
   Пам"ятки України: історія та культура : Науковий часопис. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 2. – 2004
1020108
   Пам"ятки України: історія та культура : Науковий часопис. Спецвипуск. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 3 : Газета "Старожитності" (1990-1995 рр ) Систематичний покажчик змісту. – 2004
1020109
   Пам"ятки України: історія та культура : Науковий часопис. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 4. – 2004
1020110
   Пам"ятки України: історія та культура : Науковий часопис. Спецвипуск. – Київ, 2005. – ISSN 0131-2685
1020111
   Пам"ятки України: історія та культура : Науковий часопис. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 1. – 2005
1020112
   Пам"ятки України: історія та культура : Науковий часопис. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 2. – 2005
1020113
   Пам"ятки України: історія та культура : Науковий часопис. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 3/4. – 2005
1020114
   Пам"ятки України: історія та культура : Науковий часопис. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 1/2. – 2006
1020115
   Пам"ятки України: історія та культура : Науковий часопис. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 3. – 2006
1020116
   Пам"ятки України: історія та культура : Науковий часопис. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 4. – 2006
1020117
   Пам"ятки України: історія та культура : Науковий часопис.Спецвипуск. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
2006 : Пам"ятки ювелірного мистецтва, що сберігаються в Музеї історичних коштовностей України. – 2006
1020118
   Пам"ятки України: історія та культура : Науковий часопис. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 1. – 2007
1020119
   Пам"ятки України: історія та культура : Науковий часопис. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 2. – 2007
1020120
   Пам"ятки України: історія та культура : Науковий часопис. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 3. – 2007
1020121
   Пам"ятки України: історія та культура : науковий часопис. Спецвипуск. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 4 : Вадим Щербаківський. – 2007
1020122
   Пам"ятки України: історія та культура : науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 1 (158). – 2008
1020123
   Пам"ятки України: історія та культура : науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 2. – 2008
1020124
   Пам"ятки України: історія та культура : науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 3. – 2008
1020125
   Пам"ятки України: історія та культура : науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 4. – 2008
1020126
   Пам"ятки України: історія та культура : науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 1 (162). – 2009
1020127
   Пам"ятки України: історія та культура : науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 2 (163) : Микола Гоголь. Україна. Італія. – 2009
1020128
   Пам"ятки України: історія та культура : науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 3 (164) : Колекція Богдана і Варвари Ханенків. – 2009
1020129
   Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Міністерство культури України. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 1 /2 (165/166). – 2011
1020130
   Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Міністерство культури України. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 3/4 (167/168). – 2011
1020131
   Пам"ятки України: історія та культура : науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 1 (171). – 2012
1020132
   Пам"ятки України: історія та культура : науковий часопис / М-во культури і туризму України. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 2/3 (172/173). – 2012
1020133
   Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури і туризму України. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 4 (174). – 2012
1020134
   Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури і туризму України. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 5 (175). – 2012
1020135
   Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури і туризму України. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 6 (176). – 2012
1020136
   Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 7 (177). – 2012
1020137
   Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 8 (178). – 2012
1020138
   Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 9 (179) : Український екслібрис, минуле і сучасне. – 2012
1020139
   Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 10 (180) : До 120-річчя від дня народження Федора Ернста. – 2012
1020140
   Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 11 (181). – 2012
1020141
   Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 12 (182). – 2012
1020142
   Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Міністерство культури України. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 1 (183). – 2013
1020143
   Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Міністерство культури України. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 2 (184). – 2013
1020144
   Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 2 (191), спецвип. : Бережани - місто біля Раю. – 2013
1020145
   Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Міністерство культури України. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 3 (185). – 2013
1020146
   Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Міністерство культури України. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 4 (187). – 2013
1020147
   Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Міністерство культури України. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 5 (188). – 2013
1020148
   Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Міністерство культури України. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 6 (189). – 2013
1020149
   Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Міністерство культури України. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 7 (190). – 2013
1020150
   Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Міністерство культури України. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 8 (191). – 2013
1020151
   Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Міністерство культури України. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 9 (193). – 2013
1020152
   Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Міністерство культури України. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 10 (194). – 2013
1020153
   Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 11 (195). – 2013
1020154
   Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 12 (196). – 2013
1020155
   Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 1 (198). – 2014
1020156
   Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; редкол.: В. Акуленко, В. Александрович, С. Білокінь [та ін.]. – Київ : Національне газетно-журнальне видавництво, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 2 (199). – 2014. – 82, [6] с.
1020157
   Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
Лютий, спецвипуск № 2 (199) : Київ 19 - початок 20 ст. – 2014
1020158
   Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 3 (201). – 2014
1020159
   Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 4 (202). – 2014
1020160
   Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 5 (203). – 2014
1020161
   Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 6 (204). – 2014
1020162
   Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 7 (205). – 2014
1020163
   Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 8 (206). – 2014
1020164
   Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 9 (207). – 2014
1020165
   Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 10 (208). – 2014
1020166
   Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 11, спецвипуск (197) : Києво - Могилянська академія напередодні 400-річчя. – 2014
1020167
   Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 12 (209). – 2014
1020168
   Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 1 (210) : Мистецька спадщина Львова. – 2015
1020169
   Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 3/4 (211/212). – 2015
1020170
   Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 5/6 (213/214). – 2015
1020171
   Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 7/9 (215/217). – 2015
1020172
   Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 10/12 (218/220). – 2015. – 64 с.
1020173
   Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 1 (221), спецвипуск : Українська масниця. – 2016. – 64 с.
1020174
   Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 2 (222). – 2016. – 64 с.
1020175
   Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 3 (223). – 2016. – 112 с.
1020176
   Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 4 (224). – 2016. – 80 с.
1020177
   Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 5 (225). – 2016. – 80 с.
1020178
   Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 6 (226). – 2016. – 80 с.
1020179
   Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 7 (227). – 2016. – 80 с.
1020180
   Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 8 (228). – 2016. – 80 с.
1020181
   Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 9 (229). – 2016. – 96 с.
1020182
   Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 10 (230). – 2016. – 80 с.
1020183
   Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька ; ред.: А. Сєриков [та ін.]. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 11/12 (231/232). – 2016. – 96 с.
1020184
   Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька ; ред.: А. Сєриков [та ін.]. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 1 (233). – 2017. – 64 с.
1020185
   Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька ; ред.: А. Сєриков [та ін.]. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 2 (234). – 2017. – 64 с.
1020186
   Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Нац. газет.-журн. вид-во ; ген. дирек. А. Щекун ; вид. рада А. Курков [та ін.] ; голов. ред. А. Сєриков. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 3 (235), березень. – 2017. – 64 с.
1020187
   Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Нац. газет.-журн. вид-во ; ген. дирек. А. Щекун ; вид. рада А. Курков [та ін.] ; голов. ред. А. Сєриков. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 4 (236), квітень. – 2017. – 64 с.
1020188
   Пам"ятки України: історія та культура : всеукраїнський науково-популярний журнал ілюстрованої національної історії та культури / Видавничий дім журн. "Пам"ятки України" ; голов. ред. А. Сєриков. – Київ, 2009-. – ISSN 0131-2685
№ 6 (238), липень. – 2017. – 30 с.
1020189
   Пам"ятки України: історія та культура : всеукраїнський незалежний позавідомчий науково-популярний ілюстрований журнал про національну спадщину / Видавничий дім журн. "Пам"ятки України" ; голов. ред. А. Сєриков. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 7 (239), серпень. – 2017. – 80 с.
1020190
   Пам"ятки України: історія та культура : всеукраїнський незалежний позавідомчий науково-популярний ілюстрований журнал про національну спадщину / Видавничий дім журн. "Пам"ятки України" ; голов. ред. А. Сєриков. – Київ, 2009-. – ISSN 0131-2685
№ 8 (240), вересень. – 2017. – 80 с.
1020191
   Пам"ятки України: історія та культура : всеукраїнський незалежний позавідомчий науково-популярний ілюстрований журнал про національну спадщину / Видавничий дім журн. "Пам"ятки України" ; голов. ред. А. Сєриков. – Київ, 2009-. – ISSN 0131-2685
№ 9 (241), жовтень. – 2017. – 84 с.
1020192
   Пам"ятки України: історія та культура : всеукраїнський незалежний позавідомчий науково-популярний ілюстрований журнал про національну спадщину / Вид. дім журналу "Пам"ятки України" ; голов. ред. А. Сєриков. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
№ 10/12 (242/244). – 2017. – 94 с.
1020193
   Пам"ятки України: історія та культура : всеукраїнський незалежний позавідомчий науково-популярний ілюстрований журнал про національну спадщину / Видавничий дім журн. "Пам"ятки України" ; голов. ред. А. Сєриков. – Київ : Пам"ятки України, 2009-. – ISSN 0131-2685
№ 1/2 (245/246). – 2018. – 84 с.
1020194
   Пам"ятки України: історія та культура : всеукраїнський незалежний позавідомчий науково-популярний ілюстрований журнал про національну спадщину / Видавничий дім журн. "Пам"ятки України" ; голов. ред. А. Сєриков. – Київ : Пам"ятки України, 2009-. – ISSN 0131-2685
№ 3/4 (247/248). – 2018. – 84 с.
1020195
   Пам"ятки України: історія та культура : всеукраїнський незалежний позавідомчий науково-популярний ілюстрований журнал про національну спадщину / Видавничий дім журн. "Пам"ятки України" ; голов. ред. А. Сєриков. – Київ : Пам"ятки України, 2009-. – ISSN 0131-2685
№ 5/6 (249/250). – 2018. – 86, [2] с.
1020196
   Пам"ятки України: історія та культура : всеукраїнський незалежний позавідомчий науково-популярний ілюстрований журнал про національну спадщину / Видавничий дім журн. "Пам"ятки України" ; голов. ред. А. Сєриков. – Київ : Пам"ятки України, 2009-. – ISSN 0131-2685
№ 7/9 (251/253). – 2018. – 96 с.
1020197
   Пам"ятки України: історія та культура : всеукраїнський незалежний позавідомчий науково-популярний ілюстрований журнал про національну спадщину / Видавничий дім журн. "Пам"ятки України" ; голов. ред. А. Сєриков. – Київ : Пам"ятки України, 2009-. – ISSN 0131-2685
№ 10/12 (254/256). – 2018. – 79, [1] c.
1020198
   Пам"ятки України: історія та культура : всеукраїнський незалежний позавідомчий науково-популярний ілюстрований журнал про національну спадщину / Видавничий дім журн. "Пам"ятки України" ; голов. ред. А. Сєриков. – Київ : Пам"ятки України, 2009-. – ISSN 0131-2685
№ 1/2 (257/258). – 2019. – 92 с., [4] арк. кольор. фот.
1020199
   Пам"ятки України: історія та культура : всеукраїнський незалежний позавідомчий науково-популярний ілюстрований журнал про національну спадщину / Видавничий дім журн. "Пам"ятки України" ; ген. директор В. Кондратюк. – Київ : Пам"ятки України, 2009-. – ISSN 0131-2685
№ 3/4 (259/260). – 2019. – 79, [1] с.
1020200
   Пам"ятки України: історія та культура : всеукраїнський незалежний позавідомчий науково-популярний ілюстрований журнал про національну спадщину / Видавничий дім журн. "Пам"ятки України" ; ген. директор В. Кондратюк. – Київ : Пам"ятки України, 2009-. – ISSN 0131-2685
№ 5/6 (261/262). – 2019. – 77, [3] с.
1020201
   Пам"ятки України: історія та культура : всеукраїнський незалежний позавідомчий науково-популярний ілюстрований журнал про національну спадщину / Видавничий дім журн. "Пам"ятки України" ; ген. директор В. Кондратюк. – Київ : Пам"ятки України, 2009-. – ISSN 0131-2685
№ 7/12 (263/268). – 2019. – 167, [1] с.
1020202
   Пам"ятки України: історія та культура : всеукраїнський незалежний позавідомчий науково-популярний ілюстрований журнал про національну спадщину / Видавничий дім журн. "Пам"ятки України" ; ген. директор В. Кондратюк. – Київ : Пам"ятки України, 2009-. – ISSN 0131-2685
№ 1/3 (269/271). – 2020. – 127, [1] с.
1020203
   Пам"ятки України: історія та культура : всеукраїнський незалежний позавідомчий науково-популярний ілюстрований журнал про національну спадщину / Видавничий дім журн. "Пам"ятки України" ; ген. директор В. Кондратюк. – Київ : Пам"ятки України, 2009-. – ISSN 0131-2685
№ 5 (273). – 2020. – 55, [1] с.
1020204
   Пам"ятки України: історія та культура : всеукраїнський незалежний позавідомчий науково-популярний ілюстрований журнал про національну спадщину / Видавничий дім журн. "Пам"ятки України" ; ген. директор В. Кондратюк. – Київ : Пам"ятки України, 2009-. – ISSN 0131-2685
№ 6 (274). – 2020. – 54, [2] с.
1020205
   Пам"ятки України: науковий альманах : науковий альманах / Голов. ред. О. Неживий ; редкол.: В. В"ятрович, А. Гречило, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2000-
№ 1/2 (41/42). – 2017. – 96 с.
1020206
   Пам"ятки України: науковий альманах / голов. ред. О. Неживий ; редкол.: В. В"ятрович, А. Гречило, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2000-
№ 3 (43). – 2017. – 80 с.
1020207
   Пам"ятки України: науковий альманах : історія, пам"яткознавство, культурологія, музеєзнавство, краєзнавство / Благодійна орг. "Фундація Героя України, академіка Петра Тронька" ; Видавнич. дім журн. "Пам"ятки України". – Київ, 2000-
№ 4/5 ( 44/45). – 2017. – 46, 30, 30, 30 с. – Журнал містить додатки: тонкий відбиток журн. "Пам"ятки України. Історія та культура", 2017 р., № 7, 8, 9
1020208
   Пам"ятки України: науковий альманах : історія, пам"яткознавство, культурологія, музеєзнавство, краєзнавство / Благодійна орг. "Фундація Героя України, Академіка Петра Тронька" ; Видавнич. дім журн. "Пам"ятки України". – Київ, 2000-
№ 6 (46). – 2017. – 70 с. – Журнал містить додатки: тонкий відбиток журн. "Пам"ятки України. Історія та культура", 2017 р., № 7, 8, 9
1020209
   Пам"ятки України: науковий альманах : науковий альманах / Благодійна орг. "Фундація Героя України, Академіка Петра Тронька" ; Вид. дім. журн. "Пам"ятки України". – Київ : Видавничий дім журналу "Пам"ятки України", 2000-
№ 1/2 (47/48). – 2018. – 80 с.
1020210
   Пам"ятки України: науковий альманах : науковий альманах / Благодійна орг. "Фундація Героя України, Академіка Петра Тронька" ; Вид. дім. журн. "Пам"ятки України". – Київ : Видавничий дім журналу "Пам"ятки України", 2000-
№ 3 (59). – 2018. – 54 с.
1020211
   Пам"ятки України: науковий альманах / Благодійна орг. "Фундація Героя України, Академіка Петра Тронька" ; Вид. дім. журн. "Пам"ятки України". – Київ : Видавничий дім журналу "Пам"ятки України", 2000-
№ 4/6 (60/62). – 2018. – 96 с.
1020212
   Пам"ятки України: науковий альманах / Благодійна орг. "Фундація Героя України, Академіка Петра Тронька" ; Вид. дім. журн. "Пам"ятки України". – Київ : Видавничий дім журналу "Пам"ятки України", 2000-
№ 1 (63). – 2019. – 56 с.
1020213
   Пам"ятки України: науковий альманах / Благодійна орг. "Фундація Героя України, Академіка Петра Тронька" ; Вид. дім. журн. "Пам"ятки України". – Київ : Видавничий дім журналу "Пам"ятки України", 2000-
Вип. 2/3 (64/65). – 2019. – 80 с.
1020214
   Пам"ятки України: науковий альманах / Благодійна орг. "Фундація Героя України, Академіка Петра Тронька" ; Вид. дім. журн. "Пам"ятки України". – Київ : Видавничий дім журналу "Пам"ятки України", 2000-
Вип. 4/6 (66/68). – 2019. – 120 с.
1020215
   Пам"ятки України: науковий альманах / Благодійна орг. "Фундація Героя України, Академіка Петра Тронька" ; Вид. дім. журн. "Пам"ятки України". – Київ : Видавничий дім журналу "Пам"ятки України", 2000-
Вип. 1/2 (91/92). – 2020. – 73, [1] с.
1020216
   Пам"ятки України: науковий альманах / Благодійна орг. "Фундація Героя України, Академіка Петра Тронька" ; Вид. дім. журн. "Пам"ятки України". – Київ : Видавничий дім журналу "Пам"ятки України", 2000-
Вип. 3 (93). – 2020. – 49, [1] c.
1020217
   Пам"ятки України: науковий альманах / Благодійна орг. "Фундація Героя України, Академіка Петра Тронька" ; Вид. дім. журн. "Пам"ятки України". – Київ : Видавничий дім журналу "Пам"ятки України", 2000-
Вип. 6 (96). – 2020. – 63, [1] с.
1020218
   Пам"ятки України: науковий альманах : науковий альманах / Благодійна орг. "Фундація Героя України, Академіка Петра Тронька" ; Вид. дім. журн. "Пам"ятки України". – Київ : Видавничий дім журналу "Пам"ятки України", 2000-
Вип. 6 (96), [спец. вип.] : Спільний випуск журналів "Пам"ятки України. Науковий альманах" (6/2020) та "Пам"ятки України. Історія та культура" (4/2020). 95 невідомих шедеврів Марії Примаченко. – 2020. – 63, [1] c. – Бібліотека журналу "Пам"ятки України"
1020219
   Пам"ятки України: національна спадщина / ГО "Українське т-во охорони пам"яток історії та культури" ; ВБО "Український фонд культури" ; Ін-т археології НАН України [та ін.] ; голов. ред. Д. Чобіт. – Київ
№ 1 (6/7) : Українська Волинська держава XIV-XV століть. – 2017. – 80 с. – Цей номер журналу надрукован на шпальтах журналу "Українська культура", № 3, 2017
1020220
   Пам"ятки України: національна спадщина / Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури, Укр. фонд культури, Ін-т археології НАН України [та ін.] ; голов. ред Д. Чобіт ; редкол.: О. Бакуменко, Є. Букет, М. Бур"янова [та ін.]. – Київ : Національне газетно-журнальне видавництво
№ 1. – 2019. – 64 с.
1020221
   Пам"ятки України: національна спадщина / Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури, Укр. фонд культури, Ін-т археології НАН України [та ін.] ; голов. ред Д. Чобіт ; редкол.: О. Бакуменко, Є. Букет, М. Бур"янова [та ін.]. – Київ : Національне газетно-журнальне видавництво
№ 2/3. – 2019. – 80 с.
1020222
  Варивода А.Г. Пам"ятки українського церковного гаптування XVII - XVIII ст. з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника як об"єкт культурної спадщини : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 26.00.05 / Варивода Аліна Григорівна ; НАН України, Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури, Центр пам"яткознавства. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
1020223
  Бабота Л. Пам"ятки української літератури в регіоні Карпат // Науковий збірник Музею української культури у Свиднику / Музей української культури у Свиднику. – Братислава ; Пряшев, 2016. – 28 : Українці в історії та культурі Карпат / голов. ред. та упоряд.: М. Саполига. – C. 34-43. – ISBN 978-80-89755-32-5
1020224
  Єфименко П. Пам"ятки української народної словесності: ІІ. Українські обрядові пісні // Неопалима купина : літературно - художній та історичний щомісячний журнал / ТОВ "Видавництво "Неопалима купина". – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 87-98
1020225
  Магомедов Б.В. Пам"ятки черняхівської культури в Київській області. Археологічна карта = The sites of Chernyakhov culture in the Kiev region : археологічна карта / Б.В. Магомедов, Н.С. Абашина, О.Б. Солтис ; Ін-т археології НАН України, Упр. культури Київ. облдержадмін., Центр з охорони пам"яток історії, археології та мистецтва. – Київ : Інститут археології НАН України, 2003. – 118, [1] с. : іл., табл. – Алф. покажч.: с. 100-102. – Бібліогр.: с. 103-109 та в підрядк. прим. – (Серія "Археологічна карта Київщини" / редкол.: Т.М. Моргун [та ін.]). – ISBN 966-02-2766-3
1020226
  Абашина Н.С. Пам"ятки черняхівської культури Полтавської області / Н.С. Абашина, Б.В. Магомедов, Р.М. Рейда ; Ін-т археології НАН України. – Київ : Інститут археології Національної академії наук України, 2019. – 134, [2] с. : іл., карти. – Бібліогр.: с. 123-131. – ISBN 978-617-7810-02-4
1020227
  Филипчук М. Пам"ятки черняхівської та празької культур узбережжя р. Золота Липа (за матеріалами обстежень 2004-2006 рр.) / М. Филипчук, А. Филипчук // Карпатика / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл." Ужгород. нац. ун-т", Ін-т карпатознавства. – Ужгород, 2014. – Вип. 43. – С. 160-173
1020228
   Пам"яткознавство : посібник для початківців / Центр пам"яткознавства НАН України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; уклад.: Л.О. Гріффен, О.М. Титова. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України ; УТОПІК, 2014. – 209, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 205-209. – ISBN 978-966-8999-57-4
1020229
  Гріффен Л. Пам"яткознавство в системі наук / Л. Гріффен, О. Титова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 9-14. – (Історія ; вип. 4 (131)). – ISSN 1728-3817


  Пам"яткознавство - молода наукова дисципліна, що постала внаслідок потреби теоретичного обґрунтування заходів із виявлення, збереження та використання культурної спадщини, яка все більшою мірою відчувається суспільством. Пам"яткознавство тільки ...
1020230
  Заремба С.З. Пам"яткознавство України: історія і сучасність // Праці Центру пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 1992. – Вип. 1. – C. 5-24
1020231
  Бачковська Г.М. Пам"яткознавчий аспект в діяльності Сергія Захаровича Заремби // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2016. – № 4 (40). – С. 24-28. – ISSN 2077-9496
1020232
  Верба І. Пам"яткознавчі й історіографічні дослідження давнього Ніжина // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2016. – Вип. 29. – C. 264-268. – ISSN 2078-0133
1020233
   Пам"яткознавчі студії в Україні: теорія і практика. – Київ, 2007. – 336 с. – ISBN 978-966-02-4319-4
1020234
  Гаврилюк О. Пам"яткоохоронна діяльність волинських громадських товариств у 1920-ті – 1980-ті рр. // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2015. – № 3/4 (92/93). – С. 234-239. – ISSN 2222-5250
1020235
  Горькова А.О. Пам"яткоохоронна діяльність громадської організації "Українське товариство охорони пам"яток історії та культури" // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства НАН України ; Укр.. т-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Гріффен Л.О., Литвинко А.С., Константинов В.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (43). – С. 52-56. – ISSN 2077-9496


  "Особлива роль у становленні Товариства, як авторитетної всеукраїнської організації, належала академіку НАН України П.Т. Троньку, який впродовж 22 років очолював її".
1020236
  Горькова А.О. Пам"яткоохоронна діяльність Київського воєнно-історичного товариства // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2014. – Вип. 7. – С. 16-19. – ISSN 2218-4805


  Стрімкий розвиток історичної думки на початку XX ст. не залишив осторонь такий напрямок історичної науки, як військова історія. З"явились перші ініціативні групи з військової інтелігенції, військових істориків, науковців, які підняли питання про ...
1020237
  Авраменко Ю. Пам"яткоохоронна діяльність Михайла Івановича Сікорського // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (85). – С. 99-104. – ISSN 2222-5250
1020238
  Старенький І.О. Пам"яткоохоронна діяльність П.В. Клименка на Поділлі у 1918-1920 роках // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 186-194. – ISSN 2078-0133
1020239
  Старенький І.О. Пам"яткоохоронна діяльність Юхима Йосиповича Сіцінського наприкінці XIX - на початку XX ст. // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 55-73. – ISSN 2078-0133


  У статті розглядається пам"яткоохоронна діяльність Юхима Сіцінського наприкінці XIX на початку XX ст., який очолював пам"яткоохоронний рух і пам"яткоохоронні організації на території Поділля.
1020240
  Дробязко Н. Пам"яткоохоронна справа в Батурині у середині XX століття // Батуринська старовина : збірник наукових праць / Нац. історико-культурний заповідник "Гетьманська столиця" ; Нац. ун-т "Чернігів. колегіум" ім. Т. Шевченка ; Центр пам"яткознав. НАН України і укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Н.Б. Реброва, О.Б. Коваленко, Л.Г. Кіяшк [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 7 (11). – С. 24-30. – ISBN 978-617-7674-81-7
1020241
  Рудий Г. Пам"яткоохоронна справа на сторінках української преси 1917-1920 років // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 4/5 (86/87 ). – С. 64-78. – ISSN 0869-3595
1020242
  Бичковська Г.М. Пам"яткоохоронна та музеєзнавча проблематика у дисертаціях останніх років / Г.М. Бичковська, А.О. Горькова // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; редкол.: В.А. Смолій, С.В. Корновенко, А.Г. Морозов [та ін.]. – Черкаси, 2017. – Вип. 12. – C. 39-45. – ISBN 978-966-353-452-7
1020243
  Ходак І. Пам"яткоохоронні аспекти наукової діяльності Данила Щербаківського // Українська художня культура: історія та сучасні проблеми : зб. наук. праць / О.І. Безгін, С.В. Оляніна, Ю.О. Коренюк, І.С. Ходак, І.С. та ін. Кочарян. – Львів : Інститут культурології НАМ України, 2012. – С. 31-39. – ISBN 978-966-2241-27-3
1020244
  Старенький О.І. Пам"яткоохоронці і краєзнавці батько і син Степан та Сергій Дложевські // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2014. – Вип. 26. – С. 225-231. – ISSN 2078-0133


  Сергій Дложевський закінчив історико-філологічний факультет Київського університету. Автор праць переважно з античної археології та епіграфіки.
1020245
  Чернов В. Пам"ятна відзнака від Академії наук // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 4 березня (№ 42). – С. 6


  Сумський державний університет одержав Пам"ятну відзнаку Національної академії наук України.
1020246
  Герус Л. Пам"ятна Вчена Рада до 100-літнього ювілею Антона Будзана // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 1 (103), січень - лютий. – С. 120-131. – ISSN 1028-5091
1020247
  Лук"янчук Г. Пам"ятна дошка засновнику легендарного хору "Гомін" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 15-23 грудня (№ 47/48). – С. 8
1020248
  Кононенко П.П. Пам"ятна записка [Президенту України Віктору Ющенку]/ / П.П. Кононенко, В.І. Улянич // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 214-219
1020249
   Пам"ятна монета // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Березень (№ 3)


  На початку року введено в обіг пам’ятну монету "165 років Астрономічній обсерваторії Київського національного університету". Номінал монети – 5 гривень, метал – нейзильбер, маса – 16,5 г, діаметр – 35 мм, тираж – 45 тисяч штук. Монета присвячена одному ...
1020250
  Пістоленко В.І. Пам"ятне літо Серьожки зотова / В.І. Пістоленко. – К, 1982. – 216с.
1020251
  Малинська Н. Пам"ятне слово // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 8-9.
1020252
  Пирогова Н. Пам"ятний знак "Сонце Правди Шевченкового Слова" // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 384-388. – ISBN 978-617-7399-06-2
1020253
  Калашник В.С. Пам"ятний напис письменника на книжці як тип тексту: комунікативно-стилістичний аспект // На терені юридичної і філологічної наук : Збірник наукових праць, присвячений 50-річчю від дня народження і 25-річчю науково-педагогічної діяльності професора Прадіда Ю.Ф. / Редкол.: Баранник Д.Х., Копиленко О.Л., Самойлович Л.В., Авер"янов В.Б. та ін. – Сімферополь : Ельіньо, 2006. – С. 176-180. – ISBN 966-7348-20-2
1020254
  Мацибок-Стародуб Пам"ятний подзвін над Чорнобилем // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2021. – Квітень (№ 4)


  "Науково-педагогічний, а також студентський колективи Київського національного університету імені Тараса Шевченка шанобливо та з повагою проводять ці пам"ятні квітневі дні. Традиційно громада Шевченкового університету організовувала публічні лекції за ...
1020255
  Дітчук Ігор Пам"ятний рік Степана Рудницького в Україні : Інформуємо читачів // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 51-52
1020256
  Сергійчук В. Пам"ятний самодержець усієї Руси // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2020 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2020. – С. 131-135. – ISBN 978-617-7837-01-4


  До 815-річчя загибелі князя Романа Мстиславовича.
1020257
  Босак О.І. Пам"ятний ювілей (до 90-річчя проголошення ЗУНР) / О.І. Босак, Я О. Красівський // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2009. – № 1 (49). – С. 118-124. – ISSN 0554-4866
1020258
   Пам"ятник-музей визволителям Києва від німецько-фаш. заг.. – К, 1973. – 32с.
1020259
   Пам"ятник-музей визволителям Києва від німецько-фашистських загарбників.. – Київ, 1973. – 30с.
1020260
  Малащук Андрій Пам"ятник : розповідь // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2010. – № 1/2. – С. 31-34. – ISSN 0130-1608
1020261
   Пам"ятник "Клятва" у Краснодоні. – Київ, 1979. – 23 с.
1020262
   Пам"ятник "Клятва" у Краснодоні. – Київ, 1979. – 23 с.
1020263
  Делеган М. Пам"ятник Августину Волошину відкрито у Києві // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2021. – 16 квітня (№ 7). – С. 15. – ISSN 2519-4429
1020264
  Наумова Н. Пам"ятник архітектури й історії. Охороняється законом?.. // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 15-21 грудня (№ 50). – С. 9
1020265
  Кучерук О. Пам"ятник Богданові Хмельницькому: трансформації написів // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 7 (177). – С. 38-47. – ISSN 0131-2685


  Михайло Йосипович Микешин — російський художник і скульптор, автор ряду видатних пам"яток у великих містах Російської імперії.
1020266
  Кучерук О. Пам"ятник Богданові Хмельницькому: трансформації написів // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – Лютий, спецвипуск № 2 (199) : Київ 19 - початок 20 ст.
1020267
  Деркач С. Пам"ятник Валерію Марченку // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 19 жовтня (№ 41). – С. 2-3


  В селі Гатному під Києвом відкрили пам"ятник видатному українцеві, дисиденту, в"язню таборів радянського ГУЛАГу.
1020268
  Веремійчик О. Пам"ятник Валерію Марченку у гатному // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 12-24 жовтня (№ 39/40). – С. 9
1020269
  Касьянова О. Пам"ятник Василеві Симоненку відкрито на території Шевченківського університету // Українська літературна газета. – Вишгород, 2015. – 5 червня (№ 11). – С. 3
1020270
   Пам"ятник великому письменникові, політичному й державному діячеві // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1965. – Рік 16, ч. 191, грудень : грудень. – С. 1


  В Новому Ульмі, Німеччина, на могилі Івана Багряного відкрито пам"ятника.
1020271
  Антощук К.Ф. Пам"ятник видатному патріарху медицини - національний музей-садиба М.І. Пирогова / К.Ф. Антощук, М.І. Юкальчук // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2011. – № 9/10 (82)
1020272
  Симчич М. Пам"ятник генералові Служби Безпеки УПА // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 27 листопада - 3 грудня (№ 48). – С. 11
1020273
   Пам"ятник героям-потьомкінцям в Одесі. – К, 1973. – 24с.
1020274
  Петрова О. Пам"ятник для генія // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 252/253. – С. 392-394


  Про встановлення пам"ятника Миколі Лукашу на Байковому цвинтарі
1020275
  Лоза П. Пам"ятник жертвам Волинської трагедії поставлять у Команчі? // Наше слово : український тижневик. – Варшава : Nasze slowo, 2019. – 10 лютого (№ 6)
1020276
  Воєвода М. Пам"ятник Зеновію Красівському // Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2020. – Грудень (число 12). – С. 1
1020277
  Михайлина Л.П. Пам"ятник К.І. Острозькому в Успенському соборі: етапи відтворення / Л.П. Михайлина, Н.С. Абашина // Могилянські читання : збірник наукових праць: щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; редкол.: О.В. Рудник, С.В. Пивоваров, Л.П. Михайлина [та ін.]. – Київ, 2018. – 2017 рік : Збереження й дослідження культурної спадщини України: люди, ідеї, візії. – С. 388-394. – ISBN 978-966-136-493-5
1020278
  Лопата П. Пам"ятник Княгині Ользі // Новий шлях : український тижневик. – [Торонто], 2011. – Рік 82, 18 серпня (число 32). – С. 12
1020279
  Горобець О. Пам"ятник Кобзареві в Андрушівці // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 4 вересня (№ 33). – С. 11
1020280
  Ковалинський В. Пам"ятник Леніну на Бессарабці: стисла історія з післямовою // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 14-20 грудня (№ 47). – С. 11
1020281
  Вергеліс О. Пам"ятник Лукашу - наш борг і обов"язок // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 14-20 грудня (№ 48). – С. 16


  "19 грудня виповнюється 100 років від дня народження Миколи Лукаша, геніального українського перекладача, ренесансної постаті в українській культурі. Як відомо, життя Миколи Лукаша, всі негаразди та зигзаги його долі були б гідні пера одного з тих ...
1020282
  Бур"ян Д. Пам"ятник Міхновському // Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2020. – Грудень (число 12). – С. 1


  Відкрито пам"ятник Миколі Міхновському на його малій батьківщині - у Згурівці на Київщині.
1020283
  Терновський Г.В. Пам"ятник народного подвигу / Г.В. Терновський. – Сімферополь, 1957. – 176с.
1020284
   Пам"ятник О.С. Пушкіну в Києві : Фоторозповыдь про пам"ятник геніальному російському поету О.С. Пушкіну в Києві. – Київ : Мистецтво, 1974. – 24 с.
1020285
  Галайба В. Пам"ятник Олександрові ІІ в Києві // Пам"ятки України: історія та культура : науковий часопис. – Київ, 2001. – № 4. – С.126-129 : Фото. – ISSN 0131-2685
1020286
  Середницький А. Пам"ятник петлюрівським воякам у Варшаві // Українська Бібліотека імени С. Петлюри в Парижі : інформаційний бюлетень. – Paris, 1999. – N 62. – С. 10


  "25 червня президенти України Л. Кучма і Польщі А. Кваснєвський відкрили на цвинтарі на Волі у центрі могил Петлюрівських вояків пам"ятник з чорного граніту".
1020287
  Толочко Л.І. Пам"ятник святому князю Володимиру в Києві / Л.І. Толочко, О.В. Грибовська. – Київ : Техніка, 2007. – 142с. : іл. – Присвячується 2000-літтю Різдва Христового. – Бібліогр.: с. 136-138. – (Національні святині України). – ISBN 966-575-058-5
1020288
  Обяк Д. Пам"ятник славетному патріотові // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1990. – Vol. 41, № 490, грудень : грудень. – С. 21-22


  Відкриття пам"ятника Маркіяну Шашкевичу у Львові.
1020289
   Пам"ятник стражданню та відвазі // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 11 квітня (№ 14). – С. 16. – ISSN 2219-5793


  Нобелівського лауреата з літератури Світлану Алексієвич тепло вітали в КНУ ім. Тараса Шеченка. На її лекцію "Книга як пам"ятник стражданню та відвазі" прийшли не лише студенти з багатьох вишів Києва, а і представники посольств, громадські діячі. ...
1020290
   Пам"ятник Т.Г. Дніпропетровська. – К, 1977. – 90 с.
1020291
  Волиняк П. Пам"ятник Т.Г. Шевченкові у Вашингтоні нервує окупантів // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1961. – Рік 12, ч. 133, лютий : лютий. – С. 17-18
1020292
   Пам"ятник Т.Г. Шевченку в Харкові. – К, 1973. – 24с.
1020293
  Хвиля А. Пам"ятник Т.Г.Шевченкові / А. Хвиля. – Київ, 1934. – 62с.
1020294
  Скрипник В. Пам"ятник Тарасу Шевченку буде на площі його імені [Вінниця] // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2014. – 16 січня (№ 7). – С. 3
1020295
  Василенко М.П. Пам"ятник української правничої літератури XVIII століття / акад. Микола Василенко. – У Львові (Львів) : Накл. Наукового товариства ім. Т.Г. Шевченка ; З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1925. – 26 с. – Окр. відбиток з: Ювілейний збірник НТШ у Львові в пятьдесятиліття основання 1873-1923. Львів, 1925, с. 105—130


  Ювілейний збірник НТШ. —Львів, 1925. — С 105—130.
1020296
   Пам"ятник українському Козацтву ("Українські записи Порфирія Мартиновича") : Упоряд. Н.А. Малинська. – Київ : Київський університет, 2001. – 330 с.
1020297
  Яремчук О. Пам"ятник Франкові у Відні не демонтуватимуть // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 6 листопада (№ 202). – С. 2


  Звинувачення Івана Франка в антисемітизмі. Докторська колегія "Австрійська Галичина та її мультикультурна спадщина": безвідповідально зведено наклеп на українського письменника.
1020298
  Добрянський М. Пам"ятник Шевченка в Москві - видавничі курйози - пожежа в найбільшій бібліотеці України // Листи до Приятелів. – Newark, 1964. – Рік 12, ч. 135-136, (кн. 5-6). – С. 29-35
1020299
   Пам"ятник Шевченкові в Бразилії // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1968. – Рік 19, ч. 218, березень : березень. – С. 21
1020300
   Пам"ятник Шевченку в Полтаві: відзначення 95-річчя з часу встановлення // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 18-24 березня (№ 11). – С. 16
1020301
  Набок С.В. Пам"ятник як маркер: особливості функціонування в публічному просторі в контексті політики декомунізації в Україні // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2018. – № 3/4 (95/96), травень - серпень. – С. 193-214. – ISSN 2524-0137
1020302
  Нагорна І. Пам"ятник, який ще постане // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 16 січня (№ 3). – С. 10


  Про пам"ятник Тарасу Шевченку скульптора Івана Кавалерідзе.
1020303
  Волиняк П. Пам"ятника Кобзареві відкрито! // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1961. – Рік 12, ч. 138/139, липень/серпень : липень/серпень. – С. 2-9, 24-27


  Пам"ятник Шевченкові в Канаді.
1020304
  Андрієвська В. Пам"ятника не ставили, тільки хрест / розмову вела Світлана Корженко // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 47 (300), 3 грудня 2015. – С. 32-35


  Розмова про українського письменника, мислителя, філософа, громадського діяча Євгена Сверстюка.
1020305
  Філатенко А. Пам"ятники бойової слави на Волині / Анастасія Філатенко. – Львів : Каменяр, 1976. – 80 с.
1020306
   Пам"ятники В.І. Леніну на Україні = Памятики В.И. Ленину на Украине = Monuments to V.I. Lenin in the Ukraine. – Київ : Мистецтво, 1970. – [54] с. : 16 арк. іл. – Мініатюрне видання
1020307
  Катренко А.М. Пам"ятники Великого Жовтня на Україні / А.М. Катренко. – Київ, 1987
1020308
   Пам"ятники жертвам депортації українців на Тернопільщині : фотокаталог пам"ятних знаків : до 70-х роковин операції "Вісла" / Тернопіл. облдержадмін. ; Тернопіл. облрада ; Упр. культури Тернопіл. облдержадмін. ; Тернопіл. обл. центр охорони та наук. дослідж. пам"яток культур. спадщини ; [авт. тексту В. Салук, В. Кіцак ; упоряд.: С. Грабовий, В. Салук]. – Тернопіль : Терно-граф, 2017. – 47, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 47. – ISBN 978-966-457-310-5
1020309
  Пеняк С.І. Пам"ятники Закарпаття. / С.І. Пеняк. – Ужгород, 1972. – 112с.
1020310
  Жук В.Н. Пам"ятники і меморіальні дошки Полтави / В.Н. Жук, Н.Є. Кундіренко. – Харків, 1978. – 104 с.
1020311
  Казьмирчук Г. Пам"ятники і пам"ятні місця декабристів в Україні як об"єкт історико-культурного туризму // Історико-культурний туризм: український та світовий досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. [Київ, 5 квіт. 2019 р.] / Іст. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. етнології та краєзнавства ; Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міська орг. ; [упоряд.: Н.В. Терес, О.П. Гончаров ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2019. – С. 192-199. – ISBN 978-617-7399-29-1


  "Наближаються 194 роковини повстань декабристів у Санкт-Петербурзі (14 грудня 1825 р.) і Чернігівського піхотного полку в районі м. Василькова на Київщині (29 грудня 1825 - 3 січня 1826 р.), які привернули увагу громадськості і, зокрема, вчених до ...
1020312
  Казьмирчук Г.Д. Пам"ятники і пам"ятні місця декабристів на Вінниччині // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : Логос, 2012. – Т. 1 : Декабристи в Україні. – С. 76-77. – ISBN 978-966-171-565-2
1020313
  Казьмирчук Г.Д. Пам"ятники і пам"ятні місця декабристів на Вінниччині в радянській історіографії // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : Логос, 2012. – Т. 1 : Декабристи в Україні. – С. 79-80. – ISBN 978-966-171-565-2
1020314
  Балацька Лідія Андріївна Пам"ятники і пам"ятні місця Києва : Бібліографічний покажчик до 1500-річчя міста / Балацька Лідія Андріївна; Мін-во культури УРСР; Держ. іст. б-ка УРСР. – Київ : Держ. іст. б-ка УРСР, 1982. – 20с.
1020315
  Бушанський Валентин Пам"ятники і революції // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2009. – № 15 (252). – С. 20-22
1020316
   Пам"ятники Києва = Monuments of Kiev : [книжка-фото] / [авт.-упор.: П. Гнатцов ; фото М. Плаксіна, А. Левченка]. – Київ : Мистецтво, 1963. – 16 с. : фот. – Текст парал. укр. та англ. мовами. - Мініатюрне видання
1020317
   Пам"ятники Києва. – Київ : Мистецтво, 1974. – 126с.
1020318
   Пам"ятники Києва. [Ізоматеріал] = Kiev monuments : [Ізоматеріал]. – Київ : Держвидав образотворчаго мистецтва і муз. літ-ри, 1961. – 9 л. : 9 фотокарт. пам"ятників
1020319
   Пам"ятники мужності і георізму комсом. і молоді в роки Вел. Вітч. війни. – К, 1985. – 16с.
1020320
  Пустовіт П.М. Пам"ятники Полтави = Памятники Полтавы = Poltava monuments : [нарис] / П.М. Пустовіт. – Харків : Прапор, 1984. – 191 с. : фот. – Тит. л. парал. укр., рос. та англ. мовами. - Текст парал. укр. та рос. мовами. - Резюме англ. мовою. - Мініатюрне видання
1020321
   Пам"ятники революції на Україні. – К, 1970. – 61с.
1020322
  Харитонов Є.А. Пам"ятники революційної і бойової слави на Тернопільщини. / Є.А. Харитонов. – ЛЬвів, 1982. – 48с.
1020323
  Дашевська В.Г. Пам"ятники революційної і бойової слави на Хмельниччині. / В.Г. Дашевська, Я.Б. Грочек. – Львів, 1981. – 80 с.
1020324
   Пам"ятники революційної і бойової слави України : (Набір листівок). – Київ : Радянська Україна, 1974. – с.
1020325
   Пам"ятники Севастополя.. – К., 1972. – 126с.
1020326
   Пам"ятники Севатополя. – Київ, 1982. – 120с.
1020327
   Пам"ятники Сумщини. [Ізоматеріал] : [комплект листівок з текстами укр.та рос.мовами : Фото Миколи Кузмича Плаксина та Володимира Ивановича Дяченка. – Київ : Мистецтво, 1982. – 15 л. : 15 листівок + 1 обкл.
1020328
  Букет Євген Пам"ятники сучасної України // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2020. – № 2/7. – С. 46-49 : фото. – ISSN 1998-8044
1020329
  Німенко А. Пам"ятники Тарасові Шевченку / А. Німенко. – Київ, 1964. – 54с.
1020330
  Волинець Н. Пам"ятники Тарасові Шевченку на землях Галичини // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Тарас Шевченко в долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони" / "Тарас Шевченко в долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ННДІУВІ, 2014. – С. 60-62
1020331
  Герасименко В. Пам"ятники Тарасові Шевченку у світі
1020332
  Пиріг Л. Пам"ятники Шевченка у філателії // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 104-105. – ISSN 0130-1799
1020333
  Катренко А.М. Пам"ятники, присвячені перемозі Великого Жовтня на Україні / А.М. Катренко. – Київ, 1977. – 25с.
1020334
  Сліпченко О. Пам"ятники: час і ми // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 6-12 жовтня (№ 37). – С. 15


  "Мотиви високої поезії й ницої зради тісно переплелися в нашій історії, сповненій героїки й трагізму. Доля пам"ятників несе в собі їх відбиток, переломлюючись у реаліях нашого повсякдення. 7 жовтня 1652 р. гетьман Богдан Хмельницький підписав, напевно, ...
1020335
  Савків Б. Пам"ятнику Іванові Франку в Києві - бути? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 15-16 березня (№ 47/48). – С. 12


  "До збору коштів могли б долучитися і очільники сфери нафтогазової промисловості".
1020336
   Пам"ятні дати на 2009 рік // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 80
1020337
  Боряк Т. Пам"ятні знаки жертвам голоду 1932-1933-х років у Росії:регіональний, хронологічний та ідеологічний виміри політики пам"яті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 5-13. – (Історія ; вип. 4 (147)). – ISSN 1728-3817
1020338
  Марочко В. Пам"ятні знаки та пам"ятники жертвам Голодомору // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 319-321. – ISBN 978-617-642-388-1
1020339
  Параскевич П.К. Пам"ятні зустрічі з Олесем Гончаром // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2010. – № 13 (233). – С. 35-37
1020340
  Утєвський А. Пам"ятні зустрічі. / А. Утєвський. – Х., 1947. – 112с.
1020341
  Барштейн Ю.А. Пам"ятні медалі / Ю.А. Барштейн. – Київ : Реклама, 1976. – 96 с.
1020342
   Пам"ятні місця Вінниччини. – 2-е вид. доп. – Одеса, 1968. – 111с.
1020343
  Казьмирчук Г.Д. Пам"ятні місця декабристів на Волині // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : Логос, 2012. – Т. 1 : Декабристи в Україні. – С. 128-129. – ISBN 978-966-171-565-2
1020344
  Вавренюк Г.Д. Пам"ятні місця декабристів на Кіровоградщині / Г.Д. Вавренюк, Г.Д. Казьмирчук // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : Логос, 2012. – Т. 1 : Декабристи в Україні. – С. 173-175. – ISBN 978-966-171-565-2
1020345
  Вербовий О. Пам"ятні місця діяльності радянських підпільних організацій і партизанських загонів у Києві в роки нацистської окупації: контроверсійність поглядів у сучасному українському суспільстві // Історико-культурний туризм: український та світовий досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. [Київ, 5 квіт. 2019 р.] / Іст. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. етнології та краєзнавства ; Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міська орг. ; [упоряд.: Н.В. Терес, О.П. Гончаров ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2019. – С. 215-221. – ISBN 978-617-7399-29-1
1020346
   Пам"ятні місця Київської області. : короткий путівник. – Київ : Київське обл. вид-во, 1958. – 240 с.
1020347
  Ястребова Д.С. Пам"ятні місця Черкас / Д.С. Ястребова. – Киев, 1971. – 44 с.
1020348
   Пам"ятні монети, ведені в обіг Національним банком України у 2001 році [Олександр Богомолець] // Банкноти і монети України : інформаційно-довідковий журнал: Додаток до журналу "Вісник Національного банку України" / Національний банк України. – Київ, 2012. – Вип. 16 (за 2011 р.). – С. 17


  Олександр Богомолець.
1020349
   Пам"ятні монети, ведені в обіг Національним банком України у 2001 році [Останній шлях Кобзаря.] // Банкноти і монети України : інформаційно-довідковий журнал: Додаток до журналу "Вісник Національного банку України" / Національний банк України. – Київ, 2012. – Вип. 16 (за 2011 р.). – С. 17


  Останній шлях Кобзаря (до 150-річчя перепоховання Т.Г. Шевченка
1020350
  Пахолко С. Пам"ятні таблиці вшанування Маркіяна Шашкевича // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Міністерство культури України. – Київ, 2013. – № 4 (187). – С. 22-25. – ISSN 0131-2685
1020351
  Загороднюк В.С. Пам"яттю прийду / В.С. Загороднюк. – К., 1990. – 45с.
1020352
  Горячковська Г.М. Пам"ять-буття в етиці свободи та самоздійстення // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 98-104. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 57). – ISSN 2306-6687
1020353
  Стех Я. Пам"ять - єдиний рай, з якого нас не можна вигнати // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 22-28 травня (№ 21). – С. 12-13


  До 100-річчя з дня народження Мирослава Прокопа — провідного українського учасника визвольно-революційної боротьби, політичниго і громадського діяча, науковця і публіциста.
1020354
  Дячишин Б. Пам"ять - основа нашого розуму // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 10 вересня (№ 18). – С. 3


  До 75-річчя Івана Корсака.
1020355
  Ласкаревська Т. Пам"ять - шлях до вічності // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 4. – С.134. – ISSN 0130-1799


  До 100-річчя від дня народження скульптора Івана Макогона
1020356
  Герасименко К. Пам"ять / К. Герасименко. – К, 1938. – 95с.
1020357
  Стецюк Я.Н. Пам"ять : повість / Я.Н. Стецюк. – Львів : Каменяр, 1967. – 255 с.
1020358
  Кушнір В.С. Пам"ять / В.С. Кушнір. – Ужгород, 1968. – 23с.
1020359
  Герасименко К.М. Пам"ять / К.М. Герасименко. – Київ, 1977. – 143с.
1020360
  Мовчан П.М. Пам"ять : поезії / П.М. Мовчан. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 82с.
1020361
  Онкович Д.Ю. Пам"ять / Д.Ю. Онкович. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 63 с.
1020362
  Лиман Л. Пам"ять : Поезія і проза / Л. Лиман; Українськ. Вільна Акад. Наук у США; Упоряд., передм., прим. Р.Доценка. – Київ : Задруга, 2002. – 160с. – ISBN 966-95840-8-6
1020363
  Павличко Д. Пам"ять : Поезія // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2004. – № 1/2. – С. 22-36. – ISSN 0208-0710
1020364
  Павличко Д.В. Пам"ять / Дмитро Павличко. – Київ : Високий Замок, 2004. – 153, [5] с. : портр., іл. – Зміст включ. розд.: Географія України ; Сучасні сонети ; Криниця ; Свічка у вікні ; Космач ; Біблійні сонети ; Українці у Венеції ; Пісні українського війська ; Над простором земного тліну ; Львівські сонети ; Сповідальні сонети. – ISBN 966-7760-78-2


  У пр. № 1734907 напис: Київському Університету ім. Т. Шевченка Д. Павличко
1020365
  Солдатенко В. Пам"ять [термін] // Науковий інструментарій українознавця / Л.К. Токар, В.С. Крисаченко, П П. Кононенко, І.Й. Краснодемська, Я.С. [та ін.] Калакура. – Київ : ННДІУВІ, 2012. – С. 264-266
1020366
  Цісар А.М. Пам"ять vs історія. Перспективи дослідження теми пам"яті в культурології // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. редкол.: Волков С.М., Кислюк К.В., Кікоть А.А. [та ін.]. – Харків, 2018. – C. 134-141. – (Серія: Культурологія ; вип. 60). – ISSN 2410-5325
1020367
   Пам"ять Биківні : Документи та матеріали. – Київ : Рідний край, 2000. – 320с. – ISBN 966-02-1385-9
1020368
  Чик А. Пам"ять в контексті інтелектуального потенціалу людини // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  У статті розглядаються філософські погляди на роль пам"яті в пізнавальній діяльності людини, висвітлено основні підходи до вивчення пам"яті у психології, показано функції пам"яті в контексті розвитку інтелектуального потенціалу людини. The article ...
1020369
  Синько О. Пам"ять вдячна не в"яне. Художник Борис Плаксій // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2001. – № 1. – С.24-26. – ISSN 0868-9644


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
1020370
  Неволов В. Пам"ять вдячності й боргу : Нотатки на берегах трикнижжя Олександра Маландія // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 51-52. – ISSN 0130-5263
1020371
  Неволов Василь Пам"ять вдячності й боргу : нотатки на берегах трикнижжя Олександра Маландія/ // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 51-52. – ISSN 0130-5263
1020372
  Слабошпицький М. Пам"ять генів та Ілюзія щастя // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 30 серпня (№ 31). – С. 5


  Нотатки про роман Григорія Гусейнова "Дорога повз рай".
1020373
  Затуливітер В. Пам"ять глини. / В. Затуливітер. – К., 1984. – 182с.
1020374
  Дмитренко О.М. Пам"ять долини смерті / О.М. Дмитренко. – Київ, 1976. – 243 с.
1020375
  Дмитренко О.М. Пам"ять долини смерті / О.М. Дмитренко. – Київ, 1987. – 429 с.
1020376
   Пам"ять єднає націю // Київський університет. – Київ, 2019. – Лютий (№ 2). – С. 3


  "У п’яту річницю трагічних подій Революції Гідності адміністрація, студенти й співробітники КНУ взяли участь у заходах, присвячених пам’яті загиблих під час протистоянь в Україні 18–21 лютого 2014 року. Покладання квітів до пам’ятного знаку Героям ...
1020377
  Ткалич І.В. Пам"ять жанру в повісті "Подорож ученого доктора Леонардо і його майбутньої коханки прекрасної Альчести у Слобожанську Швайцарію" Майка Йогансена // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2016. – C. 25-31. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 1, т. 2). – ISSN 2076-5770
1020378
  Пухонська О. Пам"ять забутого простору в романах Володимира Лиса // Наративи переміщень та географії ідентичностей у художньому дискурсі : матеріали Міжнар. наук. конф., 15-16 жовт. 2020 р. : [зб. тез доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т (Україна), Ун-т Комененського у Братиславі (Словаччина) [та ін.] ; [упоряд. Марія Шимчишин]. – Київ : Київський національний лінгвістичний університет, 2020. – С. 78-79
1020379
  Біляшівський Б. Пам"ять заради майбутнього / Б. Біляшівський, Т. Шептицька // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 29-31 грудня (№ 52). – С. 4-5


  До 15-річчя від заснування Національного історико-меморіального заповідника "Биківнянські могили".
1020380
  Донець Г.П. Пам"ять звитяг : поезії / Г.П. Донець. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 111 с.
1020381
  Фоменко В.Д. Пам"ять землі / В.Д. Фоменко. – Кн. 1. – К, 1963. – 254с.
1020382
  Кравчук В.І. Пам"ять землі Подільської / В.І. Кравчук, А.М. Подолинний. – Одеса, 1976. – 79с.
1020383
  Сокіл В. Пам"ять і голодомор 1932-1933 років // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 163-168. – (Серія філологічна ; Вип. 43). – ISSN 2078-5534


  Висвітлено один із аспектів сприйняття теми голодоморів - пам"ять. Розглянуто питання зв"язку пам"яті і народної традиції, ролі емоційної пам"яті у фольклорній свідомості українців
1020384
  Кебуладзе В. Пам"ять і забуття // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2013. – № 6 : Місця пам"яті. – С. 29-35. – ISSN 0235-7941
1020385
  Кучерявий Ю. Пам"ять і місце / Юрій Кучерявий. – Київ : Факт, 2008. – 176 с. – (Зона Овідія). – ISBN 978-966-359-231-3
1020386
  Скринченко В. Пам"ять і пам"ятник // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 20 вересня (№ 37). – С. 10


  Павло Скоропадський, гетьман України 1918 року.
1020387
  Вакарчук І. Пам"ять і повтьорюваність подій // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2011. – № 3/4 (207/208). – С. 5-6
1020388
  Смоляр А. Пам"ять і політика // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; Ін-т історичних досліджень. – Київ, 2009. – Число 15 (4) : Пам"ять як поле змагань. – С. 78-94. – ISBN 978-966-8978-37-1; 978-966-8978-38-8 (ч. 15)
1020389
  Ісаєнко Л. Пам"ять і слово : Українознавча філологічна сторінка Одеького національного університету імені І.І.Мечникова / Любов Ісаєнко. – Одеса : Астропринт, 2004. – 248с. – ISBN 966-318-172-9
1020390
  Раєвський О.М. Пам"ять і шляхи її поліпшення / О.М. Раєвський. – К., 1950. – 27с.
1020391
  Кичинський А. Пам"ять іде... : поезія: вірші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 11/12. – С. 31-39. – ISSN 0208-0710
1020392
   Пам"ять із присмаком сліз : [письмові та худож. роботи учасників конкурсів] / Міжнар. громад. орг. "Міжнар. фонд "Взаєморозуміння і толерантність", Черкас. осередок ; [уклад.: О.А. Воронкіна, О.Ю. Кожура, Н.В. Мартюшева]. – Черкаси : Вертикаль, 2012. – 159, [1] с., [10] арк. фотоіл. : фотоіл., портр., табл. – Бібліогр.: с. 136-137. – ISBN 978-966-2256-90-1
1020393
  Дрига І.М. Пам"ять Ісмаїла Гаспринського вшанували в Києві: Міжнародна наукова конференція "Ісмаїл-бей Гаспринський – видатний син кримськотатарського народу (до 100-річчя від дня його смерті)" // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2015. – № 1. – С. 165-168. – ISSN 1608-0599


  Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України у співробітництві з Громадською організацією "Земляцтво кримських татар у м. Києві", Інститутом філології КНУ імені Тараса Шевченка та за підтримки і сприяння Турецького агентства зі ...
1020394
  Горак Г.І. Пам"ять історична / Г. Горак // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 281. – ISBN 966-642-073-2
1020395
  Кюїзеньє Ж. Пам"ять Карпат = Memoire des Carpathes : тисячолітня Румунія: погляд зсередини / Жан Кюїзеньє ; [пер. з фр. В. Каденко, К. Воронянська]. – Львів : Ahill, 2004. – 465, [1] с., [16] арк. іл. : іл., портр., карт. – Предм. покажч.: с. 454-456. - Імен. покажч.: с. 457-458. - Геогр. покажч.: с. 459-460. - Парал. тит. арк. фр. – Бібліогр.: с. 433-448. – ISBN 966-7617-68-8
1020396
  Попович М. Пам"ять має бути пам"яттю серця // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2013. – № 6 : Місця пам"яті. – С. 6-9. – ISSN 0235-7941
1020397
  Бойчук Б. Пам"ять минулого // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1988. – Vol. 39, № 464, жовтень : жовтень. – С. 24-26


  Збірка віршів Юрія Гаврилюка "Негербовії генеалогії".
1020398
  Ассман А. Пам"ять міста // Питання літературознавства : Науковий збірник / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2015. – Вип. 92. – С. 7-25. – ISSN 2306-2908


  Усвідомлення того, що наше знання історії пов’язане передусім з місцями, які в містах оприявлені, зокрема, через будівельну субстанцію, перетворює міста у важливий предмет культурно-історичних досліджень. При цьому основоположне питання: як саме ...
1020399
  Кадомська М. Пам"ять місця. Садиба Ернстів на Прорізній / М. Кадомська, Д. Малаков // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 10 (180) : До 120-річчя від дня народження Федора Ернста. – С. 20-29. – ISSN 0131-2685


  Федір (Теодор-Ріхард) Людвігович Ернст (1891-1942) - український історик, мистецтвознавець, музеєзнавець. Автор найкращого довоєнного путівника по Києву (1930).
1020400
  Турута Т. Пам"ять народу неубієнна : Життєвий і творчий шлях Бориса Івановича Ткаченка
1020401
  Гнатишин М. Пам"ять нас об"єднує // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 6). – С. 2. 4


  Друга світова війна очима студентки 3 курсу Інституту міжнародних відносин. "…У березні цього року студенти Інституту міжнародних відносин відвідали бійців 79-ї Миколаївської бригади 3-го батальйону, щоб поспілкуватися, підтримати їхній бойовий дух ...
1020402
  Жадан С. Пам"ять нас поєднує // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 246/247. – С. 332-333
1020403
  Сидоренко М.М. Пам"ять не вкривають сніги / Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури; Запорізька обласна орган.; Михайло Сидоренко. – Запоріжжя, 2003. – 160с. – ISBN 966-7732-21-5
1020404
  Городинець І.С. Пам"ять не згасне (село Безпальче на Черкащині в період другої світової війни 1939-1945 років) / Іван Городинець ; [передмова: В.М. Мельниченко]. – Черкаси : Вертикаль, 2014. – 479, [1] с. : іл., фот. – Імен. покажч.: с. 462-475. – Бібліогр.: с. 452-459 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2783-31-5
1020405
   Пам"ять не скресне... (Велика Вітчизняна війна 1941-1945. Книга для юних). – Київ : Факт, 1999. – 56с. – ISBN 966-7274-43-8
1020406
  Гирич І. Пам"ять Олександра Рибалка // Критика. – Київ, 2009. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 37
1020407
   Пам"ять онлайн. Цікаво. Доступно. Достовірно : каталог проєктів для вільного використання / Укр. ін-т нац. пам"яті ; [упоряд.: Н. Позняк-Хоменко, О. Полтавець ; вступ. ст. В. В"ятрович]. – Київ : [б. в.], 2019. – 130, [2] с. : фотоіл. – Ст. укр., англ. мовами. – ISBN 978-617-7142-54-5
1020408
  Агеєва В.П. Пам"ять подвигу : (Українсько воєнна проза 60 - 80-х рр.) / В.П. Агеєва ; АН УРСР, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка, 1989. – 269, [2]с. – (Літературознавство)
1020409
  Долинський О. Пам"ять про В"ячеслава Стрельського // Професор В"ячеслав Стрельський : монографія / І.Н. Войцехівська, Н.А. Коломієць, І.М. Мага, В.В. Патик, Г.В. Стрельський, Л.В. Шевченко. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 127-129. – (Історики Київського університету: історіографія персоналій). – ISBN 978-966-439-319-2
1020410
  Глушко М. Пам"ять про Василя Доманицького незгасна / Михайло Глушко // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів, 2011. – № 2 (98), березень - квітень. – C. 365-367. – ISSN 1028-5091
1020411
  Сохацька Є. Пам"ять про високий обов"язок // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 7-8 березня (№ 41/42)


  Дружини державників: Ольга Петлюра і Домініка Огієнко.
1020412
  Боровик М.А. Пам"ять про війну в усних джерелах (на матеріалах проекту "Україна в роки Другої світової війни: повсякденний досвід виживання") // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 18-21. – (Історія ; Вип. 111). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються основні результати усноісторичного проекту "Україна в роки Другої світової війни: повсякденний досвід виживання". Висвітлюються особливості відбиття в пам"яті мешканців України суб"єктивного досвіду життя/виживання в умовах ...
1020413
  Кожокару Л. Пам"ять про війну: від великодержавної ностальгії до європейської культури пам"яток / Л. Кожокару, Б. Віржіліу // Історія та історіографія в Європі : національні історичні культури та історіографії в Європі / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії Центральної і Східної Європи ; ред.: С. Стельмах, Г. Хаусманн. – Київ, 2016. – Вип. 5 : Україна в XX-XXI століттях: на шляху гідності і свободи. – С. 89-95
1020414
  Киридон А. Пам"ять про голод 1946-1947 рр.: модуси темпоральності // Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика : збірник статей / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: Бондарчук П., Даниленко В., Добржанський О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 22. – C. 268-285. – ISSN 2518-7791
1020415
  Шаповал Ю. Пам"ять про Голодомор 1932-1933 років в Україні: нові архівні відкриття, нові дискусії // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 3 (47) травень - червень. – С. 95-103
1020416
  В"ятрович В. Пам"ять про Голодомор як чинник формування української нації // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – С. 35-37
1020417
  В"ятрович В. Пам"ять про Голодомор як чинник формування української нації // Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні XX століття" : матеріали конф. : Київ, 16 трав. 2018 р. / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 38-41
1020418
  Коваль-Фучило Пам"ять про Голокост у спогадах українців-переселенців операції "Вісла" (1947) // Слов"янський світ : щорічник / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур ; Укр. комітет славістів ; редкол.: Скрипник Г.А., Вахніна Л.К., Мушкетик Л.Г. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 17. – С. 92-102. – ISSN 2522-9834
1020419
  Левітас Ф. Пам"ять про Другу світову війну в контексті сучасного історичного дискурсу // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 2 (64), березень - квітень. – С. 83-97
1020420
  Наумова І.Б. Пам"ять про Другу світову війну в Україні: у пошуках компромісу // Війни пам"ятей та політика примирення : зб. наук. праць / Укр. ін-т нац. пам"яті ; [голов. ред. В.Ф. Солдатенко ; редкол.: Бойко О.Д. та ін.]. – Київ : Пріоритети, 2013. – С. 75-79. – ISBN 978-966-8809-92-7
1020421
  Пилявець Р.І. Пам"ять про Другу світову війну як проблема сучасного українського соціуму // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2013. – Вип. 9 : Українські остарбайтери: доля і пам"ять. – С. 184-201
1020422
  Лисенко О.Є. Пам"ять про Другу світову і київському просторі / О.Є. Лисенко, Т.В. Пастушенко // Київ у національній пам"яті / Л.І. Буряк, Л.А. Ведмідь, І.Б. Гирич, А.М. Киридон, Б.А. [та ін.] Короленко. – Київ : Пріоритети, 2013. – С. 279-318. – ISBN 978-966-8809-89-7
1020423
  Кебуладзе В. Пам"ять про жах // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 10 (642), 6-12.03.2020. – С. 52-53. – ISSN 1996-1561
1020424
  Михалюк М. Пам"ять про загиблих товаришів УСС у публіцистиці Романа Купчинського // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2015. – Вип. 5 (23). – С. 551-568. – ISSN 1561-6224
1020425
   Пам"ять про Крути дає нам сил боротися сьогодні // Київський університет. – Київ, 2018. – Лютий (№ 2). – С. 2


  "Традиційно на Аскольдову Могилу в Києві відправилися представники адміністрації КНУ на чолі з ректором Леонідом Губерським, Студентського парламенту Університету, директори інститутів та декани факультетів, курсанти Військового інституту КНУ та ...
1020426
  Відьма А. Пам"ять про лікарів живе у серцях врятованих ними пацієнтів / А. Відьма, О. Кірішева // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2019. – № 4 (18). – С. 23-24. – ISSN 2518-7341
1020427
  Буряк Л. Пам"ять про Михайла Грушевського у спогадах його сучасників: штрихи до просопографічного портрету людини, політика, вченого // Український парламентаризм : проблеми історії та сучасної політичної практики (до 145-річчя від дня народження Михайла Грушевського : зб. наук. ст.] / Верховна Рада України, Укр. ін-т нац. пам"яті ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український інститут національної пам"яті, 2012. – С. 337-344. – ISBN 978-966-611-826-7
1020428
  Топчій А. Пам"ять про Олену Телігу жива // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 25 липня - 11 серпня (№ 29/30). – С. 7
1020429
  Ковальчук А. Пам"ять про подвиг Героїв Трубежа житиме вічно! // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 22-28 лютого (№ 8). – С. 3


  Герої Трубежа - "понад три сотні козаків - мешканців Лівобережної Київщини, які на початку лютого 1919 р. добровільно вступили у нерівний бій проти московсько-більшовицької банди на берегах р. Трубіж".
1020430
  Барна М.М. Пам"ять про професора Володимира Іванович Чопика (4.06.1929-3.12.2015) / М.М. Барна, Л.С. Барна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 150-153. – (Серія: Біологія ; № 1 (65)). – ISSN 2078-2357
1020431
  Бонар П. Пам"ять про радянське минуле та європейські норми визнання розмаїття культур: суперечливі моделі етнічної класифікації у Латвії? // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; Ін-т історичних досліджень. – Київ, 2009. – Число 15 (4) : Пам"ять як поле змагань. – С. 219-235. – ISBN 978-966-8978-37-1; 978-966-8978-38-8 (ч. 15)
1020432
  Міщенко І. Пам"ять про Світличних виходить із сірої зони // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 6 квітня (№ 67). – С. 7
1020433
  Зубар А. Пам"ять про Стуса жива // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 14-15 вересня (№ 164/165)


  Музей видатного українського поета, політв"язня Василя Стуса відкрито у Київській гімназії № 200, що носить його ім"я.
1020434
  Короленко Б.А. Пам"ять про Тараса Шевченка у Києві // Київ у національній пам"яті / Л.І. Буряк, Л.А. Ведмідь, І.Б. Гирич, А.М. Киридон, Б.А. [та ін.] Короленко. – Київ : Пріоритети, 2013. – С. 104-144. – ISBN 978-966-8809-89-7
1020435
  Драч І. Пам"ять про УНР // Український парламентаризм : проблеми історії та сучасної політичної практики (до 145-річчя від дня народження Михайла Грушевського : зб. наук. ст.] / Верховна Рада України, Укр. ін-т нац. пам"яті ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український інститут національної пам"яті, 2012. – С. 382-385. – ISBN 978-966-611-826-7
1020436
  Нехода І.І. Пам"ять про французьку землю : Поезії / І.І. Нехода. – Київ : Радянський письменник, 1958. – 112с.
1020437
  Вікулов С.В. Пам"ять роду / С.В. Вікулов. – Київ, 1985. – 182с.
1020438
  Марусик В. Пам"ять роду // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 15-21 листопада (№ 46). – С. 12


  Пам"яті Яреми Гояна.
1020439
   Пам"ять роду / [Укр. ін-т нац. пам"яті ; авт. ідеї: А. Карбан ; авт. проекту: Н. Позняк-Хоменко ; іл.: К. Патак]. – [Київ : б. в., 2020. – 81, [1] с. : іл.
1020440
  Грінчак В.Я. Пам"ять серця / В.Я. Грінчак. – Київ, 1961. – 79 с.
1020441
   Пам"ять серця. – Київ, 1978. – 431 с.
1020442
  Мулик М.І. Пам"ять серця / М.І. Мулик. – Івано-Франківськ, 1997. – 18с.
1020443
   Пам"ять серця : альманах : літературно-публіцистичне видання / Відп. за вип.: Т.Д. Шевченко, О.М. Соловей, Г.Г. Даценко [та ін.]. – Київ : Золоті ворота. – ISBN 978-966-2246-21-6
Вип. 12. – 2012. – 600 с. – Номер альманаху присвячений 70-й річниці початку Великої Вітчизняної війни, героїчній обороні м. Києва.
1020444
   Пам"ять століть. – Київ
№ 1. – 1996. – До липня 1996р. була назва "Київська старовина"; за 1997р дивись на назву "Київська старовина"
1020445
   Пам"ять століть. – Київ
№ 2. – 1996. – До липня 1996р. була назва "Київська старовина"; за 1997р дивись на назву "Київська старовина"
1020446
   Пам"ять століть. – Київ
№ 3. – 1996. – До липня 1996р. була назва "Київська старовина"; за 1997р дивись на назву "Київська старовина"
1020447
   Пам"ять століть. – Київ
№ 2. – 1997. – 160 c. – До липня 1996р. була назва "Київська старовина"; за 1997р дивись на назву "Київська старовина"
1020448
   Пам"ять століть. – Київ
№ 4. – 1997. – До липня 1996р. була назва "Київська старовина"; за 1997р дивись на назву "Київська старовина"
1020449
   Пам"ять століть. – Київ
№ 5. – 1997. – До липня 1996р. була назва "Київська старовина"; за 1997р дивись на назву "Київська старовина"
1020450
   Пам"ять століть. – Київ
№ 6. – 1997. – До липня 1996р. була назва "Київська старовина"; за 1997р дивись на назву "Київська старовина"
1020451
   Пам"ять століть. – Київ
№ 1. – 1998. – до липня 1996р. була назва "Київська старовина"; за 1997р. дивись на назву "Київська старовина"
1020452
   Пам"ять століть. – Київ
№ 3. – 1998. – до липня 1996р. була назва "Київська старовина"; за 1997р. дивись на назву "Київська старовина"
1020453
   Пам"ять століть. – Київ
№ 4. – 1998. – до липня 1996р. була назва "Київська старовина"; за 1997р. дивись на назву "Київська старовина"
1020454
   Пам"ять століть. – Київ
№ 5. – 1998. – до липня 1996р. була назва "Київська старовина"; за 1997р. дивись на назву "Київська старовина"
1020455
   Пам"ять століть. – Київ
№ 6. – 1998. – до липня 1996р. була назва "Київська старовина"; за 1997р. дивись на назву "Київська старовина"
1020456
   Пам"ять століть. – Київ
№ 1. – 1999. – до липня 1996р. була назва "Київська старовина"; за 1997р. дивись на назву "Київська старовина"
1020457
   Пам"ять століть. – Київ
№ 2. – 1999. – До липня 1996р. була назва "Київська старовина"; за 1997р дивись на назву "Київська старовина"
1020458
   Пам"ять століть. – Київ
№ 3. – 1999. – До липня 1996р. була назва "Київська старовина"; за 1997р дивись на назву "Київська старовина"
1020459
   Пам"ять століть. – Київ
№ 4. – 1999. – До липня 1996р. була назва "Київська старовина"; за 1997р дивись на назву "Київська старовина"
1020460
   Пам"ять століть. – Київ
№ 5. – 1999. – До липня 1996р. була назва "Київська старовина"; за 1997р дивись на назву "Київська старовина"
1020461
   Пам"ять століть. – Київ
№ 6. – 1999. – До липня 1996р. була назва "Київська старовина"; за 1997р дивись на назву "Київська старовина"
1020462
   Пам"ять століть. – Київ
№ 1. – 2000. – До липня 1996р. була назва "Київська старовина"; за 1997р дивись на назву "Київська старовина"
1020463
   Пам"ять століть. – Київ
№ 3. – 2000. – До липня 1996р. була назва "Київська старовина"; за 1997р дивись на назву "Київська старовина"
1020464
   Пам"ять століть. – Київ
№ 4. – 2000. – До липня 1996р. була назва "Київська старовина"; за 1997р дивись на назву "Київська старовина"
1020465
   Пам"ять століть. – Київ
№ 5. – 2000. – До липня 1996р. була назва "Київська старовина"; за 1997р дивись на назву "Київська старовина"
1020466
   Пам"ять століть. – Київ
№ 6. – 2000. – До липня 1996р. була назва "Київська старовина"; за 1997р дивись на назву "Київська старовина"
1020467
   Пам"ять століть : Історичний науковий та літературний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 0869-3595
№ 5. – 2006
1020468
   Пам"ять століть відтворена у слові. – Київ : ІВЦ "Планета", 2004. – 448с. – ISBN 966-7522-02-4
1020469
   Пам"ять століть. Планета : Історичний науковий та літературний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 0869-3595
№ 6. – 2006
1020470
   Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 1996-. – ISSN 0869-3595
№ 1/2. – 2008
1020471
   Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 1996-. – ISSN 0869-3595
№ 3. – 2008
1020472
   Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 1996-. – ISSN 0869-3595
№ 4. – 2008
1020473
   Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 1996-. – ISSN 0869-3595
№ 5/6 (74/75). – 2008
1020474
   Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 1996-. – ISSN 0869-3595
№ 1/2 (77/78). – 2009
1020475
   Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 1996-. – ISSN 0869-3595
№ 3/4 (79/80). – 2009
1020476
   Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 1996-. – ISSN 0869-3595
№ 5/6 (81/82). – 2009
1020477
   Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 1996-. – ISSN 0869-3595
№ 1/2 (83/84). – 2010
1020478
   Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 1996-. – ISSN 0869-3595
№ 3 (85). – 2010
1020479
   Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 1996-. – ISSN 0869-3595
№ 4/5 (86/87 ). – 2010
1020480
   Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 1996-. – ISSN 0869-3595
№ 6 (88). – 2010
1020481
   Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 1996-. – ISSN 0869-3595
№ 1/2 (89/90). – 2011
1020482
   Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 1996-. – ISSN 0869-3595
№ 3/4 (91/92). – 2011
1020483
   Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" [та ін.]. – Київ, 1996-. – ISSN 0869-3595
№ 5/6 (93/94). – 2011
1020484
   Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" [та ін.]. – Київ, 1996-. – ISSN 0869-3595
№ 1/2 (95/96). – 2012
1020485
   Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 1996-. – ISSN 0869-3595
№ 3/4 (97/98). – 2012
1020486
   Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 1996-. – ISSN 0869-3595
№ 5 (99). – 2012
1020487
   Пам"ять століть. Україна. – Київ, 1994-
№ 1. – 2001. – До липня 1996р. була назва "Київська старовина"; за 1997р дивись на назву "Київська старовина"
1020488
   Пам"ять століть. Україна. – Київ, 1994-. – ISSN 0869-3595
№ 2. – 2001. – До липня 1996р. була назва "Київська старовина"; за 1997р дивись на назву "Київська старовина"
1020489
   Пам"ять століть. Україна. – Київ, 1994-. – ISSN 0869-3595
№ 3. – 2001. – До липня 1996р. була назва "Київська старовина"; за 1997р дивись на назву "Київська старовина"
1020490
   Пам"ять століть. Україна. – Київ, 1994-. – ISSN 0869-3595
№ 4. – 2001. – До липня 1996р. була назва "Київська старовина"; за 1997р дивись на назву "Київська старовина"
1020491
   Пам"ять століть. Україна. – Київ, 1994-. – ISSN 0869-3595
№ 5. – 2001. – До липня 1996р. була назва "Київська старовина"; за 1997р дивись на назву "Київська старовина"
1020492
   Пам"ять століть. Україна. – Київ, 1994-. – ISSN 0869-3595
№ 6. – 2001. – До липня 1996р. була назва "Київська старовина"; за 1997р дивись на назву "Київська старовина"
1020493
   Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 0869-3595
№ 1. – 2002
1020494
   Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 0869-3595
№ 2. – 2002
1020495
   Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 0869-3595
№ 3. – 2002
1020496
   Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 0869-3595
№ 4. – 2002
1020497
   Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 0869-3595
№ 5. – 2002
1020498
   Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 0869-3595
№ 6. – 2002
1020499
   Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. – Київ, 1996-
№ 1. – 2003
1020500
   Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. – Київ, 1996-
№ 2. – 2003
1020501
   Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. – Київ, 1996-
№ 3. – 2003
1020502
   Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. – Київ, 1996-
№ 4. – 2003
1020503
   Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. – Київ, 1996-
№ 5. – 2003
1020504
   Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. – Київ, 1996-
№ 6. – 2003
1020505
   Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. – Київ, 1996-
№ 1. – 2004
1020506
   Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. – Київ, 1996-
№ 2. – 2004
1020507
   Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. – Київ, 1996-
№ 3/4. – 2004
1020508
   Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. – Київ, 1996-
№ 5. – 2004
1020509
   Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. – Київ, 1996-
№ 6. – 2004
1020510
   Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 0869-3595
№ 1. – 2005
1020511
   Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 0869-3595
№ 2. – 2005
1020512
   Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 0869-3595
№ 3/4. – 2005
1020513
   Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 0869-3595
№ 5. – 2005
1020514
   Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 0869-3595
№ 6. – 2005
1020515
   Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 0869-3595
№ 1. – 2006
1020516
   Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 0869-3595
№ 2. – 2006
1020517
   Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 0869-3595
№ 3/4. – 2006
1020518
  Кудряшова О.В. Пам"ять та інтуїція як сутнісні ознаки кордоцентризму у збірці Анатолія Дністрового // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 1. – С. 358-364


  Автор статті аналізує збірку Анатолія Дністрового "Спостереження" (1999, 2002) крізь призму кордоцентризму. Системний підхід до особливостей феномена "серце", що входить у поняття "кордоцентризм", наддав можливість визначити його сутнісні ознаки у ...
1020519
  Мацькович М. Пам"ять та нарація у прозі Анджея Кусьневича // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2013. – Т. 22. – С. 300-302. – ISBN 978-966-2705-45-4


  У статті розкрито своєрідність прози Анджея Кусьневича. Темою дослідження є образ пам"яті у творчості Кусьневича. Увага зосереджена на феномені пам"яті та аналізі її наративних стратегій. The article reveals the unique prose by A. Kusniewich. The ...
1020520
  Мацькович М.Р. Пам"ять та нарація у прозі Анджея Кусьневича // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 40-45


  У статті розкривається своєрідність прози Анджея Кусьневича. Темою дослідження є образ пам"яті у творчості письменника. Увага зосереджена на феномені пам’яті та аналізі її наративних стратегій. В статье раскрывается своеобразие прозы Анджея ...
1020521
  Кавун Л. Пам"ять у літературознавчій рецепції // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20 : Театр літературного процесу: теорія і дійові особи. – С. 46-51. – ISBN 978-617-7442-48-5
1020522
  Коваленко Н. Пам"ять у полум"ї часу
1020523
  Кисіль С.Г. Пам"ять у структурі особистості // Педагогіка і психологія : Вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 1/2. – С.20-25
1020524
  Задорога У. Пам"ять увінчана калиною // Вечірній Київ : улюблена гезета киян. – Київ, 2000. – 30 травня (№92). – С. 2


  Вшанування пам"яті професора Анатолія Захаровича Москаленко в Інституті журналістики КНУ імені Тараса Шевченка.
1020525
  Пепа В.І. Пам"ять української душі : нариси із сиводавнини / Вадим Пепа. – Київ : ПП Балюк І.Б., 2012. – 190, [2] с. – ISBN 978-617-530-151-7
1020526
  Лосик О. Пам"ять як досвід людської культури; історіософський вимір // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 90-100. – (Серія філософські науки ; вип. 18). – ISSN 2078-6999
1020527
  Хітрова Т. Пам"ять як інфрмаційно-комунікаційна основа медіа // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т іім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015. – Вип. 16


  У статті розглядаються функціональні кореляції пам"яті у контексті формування смислових структур медіатексту та мнемічної практики засобів масової інформації. Інформаційну пам"ять медіа складають фактографічна та семантична пам"ять закладені у ...
1020528
  Спасенко Н.М. Пам"ять як предмет трансцендентально-філософського дослідження : Автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.01 / Спасенко Н.М.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – 25 с.
1020529
  Малигіна Л. Пам"ять як спогад про минуле чи крок до вічності? : Урок-роздум за романом Любові Голоти "Епізодична пам"ять"
1020530
  Ніфатнов Г.Д. Пам"ять, її хиби та заходи для поліпшення її. / Г.Д. Ніфатнов. – Одеса, 1931. – 155с.
1020531
  Лук О.Н. Пам"ять, кібернетика, мислення / О.Н. Лук. – Київ : Наукова думка, 1964. – 84с.
1020532
  Слабошпицький М. Пам"ять, слово і контекст часу // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Національна Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 2013. – № 7/8. – С. 176-182. – ISSN 0208-0710


  Поезія і проза Любові Голоти
1020533
  Слабошпицький М. Пам"ять, слово і контекст часу. Поезія і проза Любові Голоти // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 25 липня (№ 28). – С. 6-7


  Артистизм письма і життєва правда
1020534
  Агеєва В. Пам"ять, спогад та ідентичність: досвід сучасної української літератури // Tertium non datur. Проблема культурної ідентичності в літературно-філософському дискурсі XIX-XXI ст. : колективна монографія / В. Агеєва, С. Грабовський, Григоренко, (Демчик), С. Іванюк, М. та ін. Ільницький. – Київ : НаУКМА, 2014. – С. 185-205. – ISBN 978-966-2410-55-6
1020535
  Лешан Ю.В. Пам"ять, що застигла в металі. Славетна "Батьківщина-мати" // Країна знань : Науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2007. – № 8
1020536
  Чадюк М. Пам"ять, що зміцнює наш імунітет // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 24-25 вересня (№ 123/124). – С. 8-9


  Книга "Детокс" - для дорослого етапу становлення політичної нації.
1020537
  Меліхов В. Пам"ять, яку повернули // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 28 вересня - 4 жовтня (№ 36). – С. 15


  "Ім"я цієї людини повертається в Україну. Повертається у вигляді таблички на вулиці його імени, меморіяльної дошки на будинку університетської бібліотеки, скромного обеліска на сільському путівці в Одеській області. 190 років тому, 16 вересня 1829 року ...
1020538
  Мамай П. Пам"ять. Відмосковлення. Перемога // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 30 листопада (№ 47). – С. 2, 9


  "Ярославів Вал" представив унікальне дослідження Миколи Тимошика "Село" у 2-х томах.
1020539
  Єгунова-Щербина Пам’яті В.Б. Антоновича / Єгунова-Щербина. – 94-98с.
1020540
   Пам’яті вченого, товариша і колеги Івана Васильовича Бойченка // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2007. – Вип. 17/18. – С. 550-553
1020541
   Пам’яті Героїв Небесної Сотні // Київський університет. – Київ, 2021. – Лютий (№ 2). – С. 2


  "З 2014 року 18 – 20 лютого – дні жалоби для всіх українців. У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка пройшли пам’ятні заходи за участі адміністрації, студентів і співробітників, приурочені героям, загиблим під час збройних ...
1020542
   Пам’яті І.Д.Зосимович // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2011. – № 1 (71). – С. 106-107. – ISSN 0374-3896


  В 1959 р. закінчила фізичний факультет Київського університету, а в 1966-1971 рр. працювала на кафедрі астрономії.
1020543
  Сычевская А.И. Памва Берында и ero Вирши на рождество Христово и др. дни / А.И. Сычевская. – Киев : Тип. Т.Г. Мейнандера, 1912. – 50 с. : ил. – Отд. отт.: Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. 1912, кн. 23, вып. 1, отд. 3, с. 65—96. ВРК, НБЛДУ
1020544
  Коляда Г.И. Памва Берында и его "Лексикон славено-росский" / Коляда Г.И. ;КГУ им. Т.Г. Шевченко, Филолог. фак-т. – Сталинабад, 1953. – С. 29-55. – Отд. оттиск из "Ученых записок", филолог. серии, вып. 3
1020545
  Баган О. Памво Беринда і його доба: культурософські уроки // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (67). – C. 152-157. – ISSN 1682-3540


  "17 жовтня 2018 р. у Самбірському педагогічному коледжі ім. І. Филипчака відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена визначній постаті давньої української культури - Памву Беринді. У роботі конференції взяли участь науковці Л. ...
1020546
  Бальзак Оноре де Памела Жиро : пьеса в 5-ти действиях / Оноре де Бальзак ; [пер. с фр. М. Колпакчи и Е. Канторовича ; ред. и предисл. Е. Єткинда]. – Москва : Искусство, 1956. – 72 с.
1020547
  Ричардсон Сэмюэл Памела, или Награжденная добродетель / Ричардсон Сэмюэл, 1787


  Сэмюэл Ричардсон Памела, или награжденная добродетель. ПАМЕЛА, или НАГРАЖДЕННАЯ ДОБРОДЕТЕЛЬ. Аглинская нравоучительная повесть Сочиненная Г. Рихордсономъ Въ IV Частяхъ Переведенная съ Французскаго языка. съ дозволенія управы ...
1020548
  Моравенов К. Паметник за пловдивското християнско население в града и за общите заведения по произносно предание / К. Моравенов. – Пловдив : Христо Г. Данов, 1984. – 316 с.
1020549
   Паметници на признательността. – София, 1968. – 6с.
1020550
  Узунова Р. Паметници от късната античност, свързани с присьствието на евреи по българските земи // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 1999. – Вип. 3. – C. 138-141
1020551
   Памиль Писсарро в истории французского импрессионизма : Автореф... канд. искусств.наук: 17.00.04 / Богемская К. Г,; Богемская К. Г,; МГУ. – М., 1978. – 16л.
1020552
   Памир-Гималаи. – М, 1982. – 174с.
1020553
   Памир. – М.-Л, 1936. – 124с.
1020554
  Гвоздецкий Н.А. Памир / Н.А. Гвоздецкий. – Москва : Просвещение, 1968. – 96с. – (Сто книг о нашей родине)
1020555
  Баратов Р.Б. Памир : (полезные ископаемые Таджикской ССР) / Р.Б. Баратов. – Москва : Знание, 1978. – 48 с. : ил. – Список лит.: с. 47-48. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия "Наука о Земле" = Наука о Земле ; №9)
1020556
  Гаврилюк А.А. Памир / А.А. Гаврилюк, В.А. Ярошенко. – М., 1987. – 476с.
1020557
  Баранов П.А. Памир и его земледельческое освоение / П.А. Баранов ; Всесоюз. с.-х. выставка. – Москва : Сельхозгиз, 1940. – 47 с.
1020558
  Баратов Р.Б. Памир и его недра / Р.Б. Баратович ; отв. ред. И.Е. Губин ; АН СССР. – Москва : Наука, 1984. – 104 с. – (Человек и окружающая среда)
1020559
  Абаева Т.Г. Памиро-Гиндукушский регион Афганистана в конце XIX начале ХХ века : (очерк истории) / Т.Г. Абаева ; АН УзССР, Ин-т востоковедения им. Абу Райхана Беруни. – Ташкент : Фан, 1987. – 118, [1] с. – Библиогр.: с. 113-118
1020560
   Памироведение. – Душанбе, 1975. – 179с.
1020561
  Полянский А.Ф. Памирская легенда. / А.Ф. Полянский. – Хабаровск, 1961. – 86с.
1020562
  Додыхудоев Р.Х. Памирская микротопонимия : Исследования и материалы / Р.Х. Додыхудоев; под ред. Л.Г. Герценберга. – Душанбе : Ирфон, 1975. – 164 с.
1020563
   Памирская экспедиция 1928 г.. – Ленинград, 1929. – 99 с.
1020564
   Памирская экспедиция 1928 г.. – Ленинград, 1930. – 97с.
1020565
   Памирская экспедиция 1928 г.. – Ленинград, 1930. – 50с.
1020566
   Памирская экспедиция 1928 г.. – Ленинград, 1930. – 108с.
1020567
   Памирская экспедиция 1928 г. : Труды экспедиции. – Ленинград : Изд. Академии наук
Вып. 2 : Зоология / ред. А. Е. Ферсман. – 1930. – 130 с., 6 вкл. л. ил. – Парал. тит. л. на нем. яз. - Резюме на нем. и рус. яз.


  На обл. № 4250052: подпись 1930 г.
1020568
   Памирская экспедиция 1928 г. : Труды экспедиции. – Ленинград : Изд. Академии наук
Вып. 8 : Зоология. – 1931. – [6], 247 с., с ил., табл. карт., [19] л. табл. – Парал. тит. л. на нем. яз. - Резюме на нем. и рус. яз.


  На обл. № 403398: Совинский 1937
1020569
   Памирская экспедиция 1930 г.. – Ленинград, 1932. – 74с.
1020570
   Памирская экспедиция 1930 г.. – Л, 1932. – 143с.
1020571
   Памирская экспедиция 1930 г.. – Ленинград, 1932. – 38с.
1020572
   Памирская экспедиция 1930 г.. – Ленинград, 1932. – 122с. – (Труды экспедиции ; Вып. 3 : Полезные ископаемые)
1020573
   Памирская экспедиция 1931 г.. – Ленинград : АН СССР, 1933. – 149с.
1020574
  Каллахан Тед Памирские киргизы. Забытые в горах : тема номера / Каллахан Тед, Палей Мэтью // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 12 декабрь. – С. 84-107. – ISSN 1029-5828
1020575
   Памирские кручи. – М, 1960. – 32с.
1020576
  Пахалина Т.Н. Памирские языки / Т.Н. Пахалина. – М., 1969. – 164с.
1020577
   Памиръ.-Тибетъ.-Восточный Туркестанъ : Путешествіе Свена Гедина въ 1893-1897 г. / Пер. с шведского А.П. Ганзень. – Санкт-Петербург. – (Въ сердцъ Азіи)
Т. 1. – 1899. – 486с : Карта, ил.
1020578
  Волкова О. Паміж Літвой, Польшчай і Украінай: беларускія тэрыторыі ва усходняй палітыцы Германіі (жнівень 1914 - сакавік 1918) // Україна та Німеччина: міждержавні відносини : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т історії України, Дипломат. акад.України ім. Геннадія Удовенка при МЗС України [та ін. ; редкол.: В. Верстюк (голова) та ін.]. – Київ ; Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2018. – С. 60-76. – ISBN 978-617-7062-24-9
1020579
  Гамулка К. Паміж Польшчай і Расіяй : Беларусь у канцэпцыях польскіх палітычных фарміраванняу 1918-1922 / Крысціна Гамулка ; [ пер. з пол. С. Кузняцоу, А. Шота ]. – Вільня, 2008. – 256 с. – (Гісторыя палітычных ідэй). – ISBN 978-9955-773-26-9
1020580
   Памірська вершина видатного ботаніка (155 років від дня народження Володимира Липського) // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 3 березня (№ 44). – С. 8
1020581
  Супруненко Володимир Памірська висота // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 2 (104), квітень - травень. – С. 92-99 : фото
1020582
  Шмигельський А.І. Памолодь : поезії / А.І. Шмигельський. – Харків : Плужанин, 1927. – 32 с.
1020583
  Будницька Є.М. Паморозь : поезії / Є.М. Будницька. – Київ : Дніпро, 1984. – 152 с.
1020584
  Покальчук Ю. Паморочливий запах джунглiв / Юрко Покальчук. – Харків : Фоліо, 2006. – 223с. – (Графіті). – ISBN 966-03-3522-9
1020585
  Шавлач А. Пампуха : повість / Алевтіна Шавлач. – 2-ге вид. – Київ : Академія, 2020. – 144 с. – ISBN 978-966-580-600-4
1020586
  Мопассан Гі де Пампушка / Мопассан Гі де. – Київ, 1929. – 110 с.
1020587
  Мопассан Гі де Пампушка = Boule de Suif / Гі де Мопассан ; [пер. з фр. ; худож.-оформ. Л.Д. Киркач-Осіпова]. – Харків : Фоліо, 2011. – 219, [4] с. – (Видання з паралельним текстом). — На обкл. та тит. арк. парал. укр., фр. — Текст парал. фр., укр. – ISBN 978-966-03-4021-3
1020588
  Демков М.И. Памфил Данилович Юркевич // Український педагогічний календар : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Упор. Л.О.Калмикова, Т.Ф.Баєва; За заг. ред. В.П.Коцура. – Київ, 2002. – С. 30-32. – ISBN 5-7763-1258-2
1020589
  Кралюк П. Памфіл Юркевич - Олексій Гіляров - Дмитро Чижевський: З історії співпраці українських та російських інтелектуалів // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; [упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [3] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 794-809. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-19-1
1020590
  Кралюк П. Памфіл Юркевич та його "філософія серця" // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 407-413. – ISBN 978-966-2254-74-7
1020591
  Кралюк П.М. Памфіл Юркевич та його "філософія серця" // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 407-413. – ISBN 978-966-373-777-5


  Памфіл Данилович Юркевич – найвизначніший український філософ минулого століття. Без ґрунтовного вивчення його спадщини важко збагнути глибинний смисл тих процесів, які відбувалися протягом другої половини XIX – початку XX ст. у сфері української ...
1020592
  Троцька А.І. Памфіл Юркевич як дослідник римського права // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2013. – № 3 (88). – С. 106-111
1020593
  Грибачев Н.М. Памфлемы и фельетоны / Н.М. Грибачев. – Москва, 1958. – 164с.
1020594
  Гусєв В.І. Памфлет / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 280. – ISBN 966-642-073-2
1020595
  Федоряка Л.Д. Памфлет "Пірс Безгрошовий" - найяскравіший зразок сатиричної прози Т. Неша // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1048. – С. 222-228. – (Серія "Філологія" ; вип. 67). – ISSN 2227-1864
1020596
  Ткачев П.И. Памфлет и его формы (теоретические проблемы, истор. опыт, соврем. практика). : Автореф... доктор филолог.наук: 10.01.10 / Ткачев П.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ф-тет журналистики. – М., 1980. – 49л.
1020597
  Горячок І.В. Памфлет як жанр публіцистики у творчості М. Хвильового // Наукові праці Кам"янець-Подільського державного університету / Кам"янець-Подільський державний університет. – Кам"янець-Подільський, 2007. – С. 175-178. – (Філологічні науки ; вип. 15, т. 2)
1020598
  Козланюк П.С. Памфлети / П.С. Козланюк. – Київ, 1984. – 207 с.
1020599
  Ярмиш Ю. Памфлети Євгена Дударя / Юрій Ярмиш // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 161-168. – (Журналістика ; Вип. 3)
1020600
  Галан Я.О. Памфлети й фейлетони / Я.О. Галан. – Київ : ДЛВ, 1951. – 80с.
1020601
  Кондрацька Ю. Памфлети Миколи Хвильового // Українська журналістика : історичні традиції та перспективи розвитку : міжінститутська науково-практична конференція 15 травня 2007 р. : матеріали / Ін-т масової комунікації при КНУТШ ; [ упорядник Мукомела О.Г. ]. – Київ, 2007. – С. 23-25
1020602
  Ткачев П.И. Памфлетное наследие Ярослава Галана и традиции М. Горького : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Ткачев П.И. ; БГУ , Каф. рус. классич. лит-ры. – Минск, 1967. – 20 с.
1020603
  Рикардо Д. Памфлеты / Д. Рикардо. – 300с.
1020604
  Лафарг П. Памфлеты / П. Лафарг. – М.-Л, 1931. – 148с.
1020605
  Марат Ж.П. Памфлеты / Ж.П. Марат. – Москва ; Ленинград, 1934. – 856 с.
1020606
  Лильберн Дж. Памфлеты / Дж. Лильберн. – Москва, 1937. – 119 с.
1020607
  Марат Ж.-П. Памфлеты / Ж.-П. Марат. – Москва
Т. 1. – 1937. – 136 с.
1020608
  Галан Я.А. Памфлеты : Из книги "Избранное" / Я.А. Галан. – Москва : Воениздат, 1953. – 88с.
1020609
  Галан Я.А. Памфлеты / Я.А. Галан. – Киев : ДЛВ, 1955. – 164с.
1020610
  Курье Памфлеты / Курье, Поль-Лун. – Москва : Художественная литература, 1957. – 366 с.
1020611
  Галан Я.А. Памфлеты / Я.А. Галан. – Москва : Гослитиздат, 1958. – 80с.
1020612
  Хашдеу Б.П. Памфлеты / Богдан Петричейку Хашдеу; пер. с молд. – Кишинев : Госиздат Молдавии, 1958. – 110 с.
1020613
  Галан Я.О. Памфлеты / Я.О. Галан. – Москва : Советский писатель, 1982. – 144с.
1020614
  Азанов В.И. Памфлеты Герцена в "Колоколе" / В.И. Азанов ; под ред. Е.И. Покусаева. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1974. – 50 с.
1020615
  Кривицкий А.Ю. Памфлеты и портреты / А.Ю. Кривицкий. – Москва, 1983. – 511с.
1020616
  Иоффе Г.Д. Памфлеты Поля-Луи Курье : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Иоффе Г.Д. ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1954. – 16 с.
1020617
  Дубашинский И.А. Памфлеты Свифта. / И.А. Дубашинский. – Рига, 1968. – 193с.
1020618
  Свифт Д. Памфлеты. / Д. Свифт. – Москва, 1955. – 335с.
1020619
  Ларни М. Памфлеты. Фельетоны. Рассказы / М. Ларни. – Москва : Изд-во Агентства печати Новости, 1973. – 143с.
1020620
   Памя"ті З. Г. Лихолобової
1020621
  Ручка А. Памя"яті Рональда Інглгарта // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3, липень - вересень. – С. 203-205. – ISSN 1563-3713
1020622
  Пилипчук О. Памя"ять науки // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 12 : Присвячено 60-літтю від дня народження О.Ф. Коновця 5 травня 2007 р. – С. 45-47
1020623
  Бабаев И.А. Памяники глиптики Азербайджана античной эпохи и раннего средневековья : Автореф... канд. ист.наук: / Бабаев И.А.; Ин-т истории АН Аз ССР. – Баку, 1965. – 18л.
1020624
   Памята читателя библиотеки. – Л, 1948. – 39с.
1020625
  Заболотский П.А. Памяти "Рыцаря чуткой совести" В.М. Гаршина 1888-1908 : [Очерк по поводу 20-летия его смерти] / П.А. Заболотский. – Киев : Тип. И.И. Горбунова, 1908. – [2], 17 с. – (Религиозно-общественная библиотека ; Серия 1, № 8)
1020626
   Памяти 26 бакиских комиссаров. – Баку, 1968. – 203с.
1020627
  Семенов-Тян-Шанский Памяти Gustav"a Kraatz"a / Семенов-Тян-Шанский, 1909. – 2 с. – Отд. оттиск из: "Русское энтомологическое обозрение", № 3, 1909 г.
1020628
  Аделунг Н.Н. Памяти Henri de Saussure"a / [соч.] Н.Н. Аделунга. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1906. – 10 с. : портр. – Без тит. л.- Отд. оттиск: Труды Русского энтомологического общества в Санкт-Петербурге. 1907, Т. XXXVIII, 1907, c. X—XIX. – Библиогр.: Список трудов H. de Saussure"a, касающие насекомых, многоножек и ракообразных (с. 6-10)


  На обл. № 250216 дарвт. надпись: Многоуважаемому Коллеге Николаю Яковлевичу Кузнецову от автора
1020629
  Аделунг Н.Н. Памяти Henri de Saussure"a / [соч.] Н.Н. Аделунга // [Компакт] / Н.Н. Аделунг. – С. X-XX. – Библиогр.: Список трудов H. de Saussure"a, касающие насекомых, многоножек и ракообразных (с. XV-XX)


  На обл. № 250216 дарвт. надпись: Многоуважаемому Коллеге Николаю Яковлевичу Кузнецову от автора
1020630
  Аделунг Н.Н. Памяти Henri de Saussure"a / [соч.] Н.Н. Аделунга // Биографии [Компакт - № 252348] / А.А. Бируля. – С. X-XX. – Библиогр.: Список трудов H. de Saussure"a, касающие насекомых, многоножек и ракообразных (с. XV-XX)
1020631
   Памяти А.А. Семенова. – Душанбе, 1980. – 359с.
1020632
  Дмитрієв А. Памяти А.В. Задорожнего [вірш] // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал : міжнародне право, порівняльне правознавство / Україн. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукраїнська громад. орг. "Українська асоц. міжнар. права" ; голов. ред. О.В. Буткевич ; редкол.: Л.Р. Кузьменко, М.О. Баймуратов, У.Е. Батлер [та ін.]. – Київ, 2017. – Спецвип. : Прсвячений пам"яті професора О.В. Задорожнього. – С. 43. – ISSN 1814-3385
1020633
  Зайцев Б.П. Памяти А.И. Митряева / Б.П. Зайцев, В.И. Кадеев // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2000. – Вип. 4 : Категоріальний апарат історичної науки. – С. 111-113
1020634
  Ефремов И.А. Памяти А.И. Полежаева 16-го января 1838-1888 гг. Биографический очерк по вновь собраным материалам П. А. Ефремова // Общий план и программы обучения языкам и литературы / Ф.И. Буслаев. – Санкт-Петербург : Изд. жур. "Пантеон Литературы" ; Тип. Лебедева, 1890. – 18 с.
1020635
  Корелин М. Памяти А.М. ИванцоваПлатонова // Историческое миросозерцание Грановского : Речь на торжеств. акте Имп. С.-Петерб. ун-та 8 февр. 1896 г. / Н. Кареев. – Санкт-Петербург, 1896. – 81-99 с.
1020636
  Кузнецов Н.Я. Памяти А.Н. Мордвилко (1867-1938) / Н.Я. Кузнецов // Компакт - 252294 / Н.Я. Кузнецов. – С. 87-90
1020637
  Кузнецов Н.Я. Памяти А.Н. Мордвилко (1867-1938) / Н.Я. Кузнецов // Компакт - 252303 / Н.Я. Кузнецов. – С. 87-90
1020638
  Кузнецов Н.Я. Памяти А.Н. Мордвилко (1867-1938) / Н.Я. Кузнецов // Компакт - 252395 / Н.Я. Кузнецов. – С. 87-90
1020639
   Памяти А.Н. Островского : К столетию со дня рождения : Сборник статей об Островском и неизданные труды его. – Петроград : Книгоиздат "Путь к знанию", 1923. – 276, [2] с., 8 л. ил., портр.


  ... С портр. А.Н. Островского и ил. П.М. Боклевского, И. Шарлеманя, П.Б. Ламбина [и др.] Петрогр. о-во им. А.Н. Островского; Авторы: И.А. Гончаров, П.О. Морозов, П.П. Гнедич, Б.В. Варнеке, В.Ф. Боцяновский, Е.П. Карпов, В.А. Бороздин, М.Д. Беляев, ...
1020640
   Памяти А.С. Пушкина : Юбилейный сборник. – Санкт-Петербург : Изд. ред. журн. "Жизнь" ; Тип. СПб. акц. общ. печ. дела в России Е. Евдокимов, 1899. – [4], 233 с., 8 л. ил.


  Содерж.: А.С. Пушкину: Стихотворение Тана. А.С. Пушкин как художественный гений / [Соч.] Д.Н. Овсянико-Куликовского. Разбойникам пера: Стихотворение Тана. А.С. Пушкин в потомстве / [Соч.] Е.А. Соловьева. А.С. Пушкин и европейская поэзия / [Соч.] А.Н. ...
1020641
  Лобода А.М. Памяти А.Ф. Гильфердинга : (К 25-летней годовщине его смерти) / А.М. Лобода. – [Москва] : [Высоч. утв. Т-во А.А. Левенсон], 1898. – 10 с. – Отд. оттиск: Этнографическое обозрение


  Этнографическое обозрение / Г.И.Куликовский, А.А.Левенсон, типография, German Kulikovski, Н.А.Янчук, А.А.Шахматов: A.A.Shakhmatov, Словарь областного олонецкого наречия: Известия Академии наук
1020642
  Соболевский А.И. Памяти А.Х. Востокова / А.И. Соболевский. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. акад. наук, 1914. – [2], 12 с.


  На обл. дарственная надпись: Многоуважаемому Владимир[у Зиновичу Завитневичу] от автора
1020643
   Памяти академика А.Д. Архангельского : Вопросы литологии и стратиграфии СССР. – Москва : АН СССР, 1951. – 604с.
1020644
   Памяти академика А.Н. Северцова. – М.-Л, 1939. – 1939с.
1020645
   Памяти академика А.Н. Северцова. – М.-Л, 1940. – 404с.
1020646
   Памяти академика А.Н. Северцова. – М.-Л, 1941. – 491с.
1020647
   Памяти академика Александра Николаевича Веселовского : по случаю десятилетия со дня смерти (1906-1916 гг.). – Петроград : Двенадцатая гос. тип., 1921. – [6], 126, 68 с.
1020648
   Памяти академика Александра Николаевича Веселовского : По случаю десятилетия со дня его смерти (1906-1916) / [авт. ст.: А.И. Соболевский; В.М. Истрин; В.Н. Перетц; П.К. Симони; А.А. Веселовская]. – Петроград : Изд. Отд. рус. яз. и словесности Рос. акад. наук ; 12-я гос. тип., 1921. – [6], 126, [2], 68 с., 1 л. фронт. (портр.) : портр.


  Содержание: А. И. Соболевский. А. Н. Веселовский как деятель по историии древне-русской литературы. В. М. Истрин. Методологическое значение работ А. Н. Веселовского. В. Н. Перетц. От культурной истории - исторической поэтике. Из юношеских дневников А. ...
1020649
  Геккер Р.Ф. Памяти академика Алексея Алексеевича Борисяка (22 VII 1872 - 25 II 1944) / Р.Ф. Геккер // Палеонтология [компакт - № 252337]. – С. 253-259


  Комаров, Владимир Леонтьевич
1020650
   Памяти академика Алексея Алексеевича Заварзина. – Москва-Л, 1948. – 545с.
1020651
   Памяти академика Бориса Владимировича Асафьева. – Москва : Издательство Академии Наук СССР, 1951. – 96 с.
1020652
  Разумовский В.Г. Памяти академика В.А. Фабриканта // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 4. – С. 113-115. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
1020653
   Памяти академика В.Р. Вильямса. – Москва; Ленинград : АН СССР, 1949. – 132с.
1020654
   Памяти академика В.Р. Розена. – М.-Л, 1947. – 136с.
1020655
   Памяти академика Виктора Владимировича Виноградова. – М, 1971. – 232с.
1020656
   Памяти академика Д.Н. Прянишникова. – М.-Л, 1950. – 524с.
1020657
  Чуриков И.А. Памяти академика З.И. Равкина // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 6. – С. 119-121. – ISSN 0869-561Х
1020658
   Памяти академика И.М. Губкина. – Москва : АН СССР, 1951. – 311с.
1020659
   Памяти академика Игнатия Юлиановича Крачковского : сб.ст. – Ленинград, 1958. – 252 с.
1020660
   Памяти академика Л.С. Берга : Сборник работ по географии и биологии. – Москва; Ленинград : АН СССР, 1955. – 563с.
1020661
   Памяти академика Льва Владимировича Щербы. – Л, 1951. – 322с.
1020662
   Памяти академика Михаила Александровича Мензибра. – Москва -Ленинград : Издательство АН СССР, 1937. – 637с.
1020663
   Памяти академика Н.А. Максимова. – Москва : Издательство АН СССР, 1957. – 325с.
1020664
  Кузнецов Н.Я. Памяти академика Н.В. Насонова (1855-1939) / Н.Я. Кузнецов // Компакт - 252303 / Н.Я. Кузнецов. – С. 112-115 : портр.
1020665
  Кузнецов Н.Я. Памяти академика Н.В. Насонова (1855-1939) / Н.Я. Кузнецов // Компакт - 252395 / Н.Я. Кузнецов. – С. 112-115
1020666
  Кузнецов Н.Я. Памяти академика Н.В. Насонова (1855-1939) / Н.Я. Кузнецов // Компакт - 252294 / Н.Я. Кузнецов. – С. 112-115 : портр.
1020667
   Памяти академика Н.Я. Марра (1864-1934). – Москва; Ленинград : АН СССР, 1938. – 476 с.
1020668
   Памяти академика НАН Казахстана Григория Никифоровича Щербы // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 2. – С. 158-159
1020669
   Памяти академика НАН Украины Ю.Н. Пахомова (1928–2014) // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины. – Киев, 2015. – № 1 (630). – С. 95-96. – ISSN 0131-7741


  Отечественное и мировое экономическое сообщество понесло огромную утрату - 23 октября 2014 г. на 87-м году жизни перестало биться сердце всемирно известного украинского ученого, доктора экономических наук, академика Национальной академии наук Украины, ...
1020670
   Памяти академика П.И. Степанова. – Москва : АН СССР, 1952. – 432с.
1020671
   Памяти академика П.П. Сушкина : Сборник статей. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1950. – 408с.
1020672
   Памяти академика Сергея Алексеевича Зернова. – М.-Л, 1948. – 360с.
1020673
   Памяти академика Федора Ивановича Успенского. – Л, 1929. – 79с.
1020674
   Памяти Акима Львовича Волынского. – Л, 1928. – 95с.
1020675
  Белоконь И.П. Памяти Александp Васильевич Жуковский./13.09.1890-18.11.1957/ : Потери науки / И.П. Белоконь; АН СССР. – Москва-Ленингpад : АH СССР
3. – 1959. – 419-421с. – Отдельный оттиск
1020676
   Памяти Александра Александровича Андронова. – Москва, 1955. – 719 с.
1020677
   Памяти Александра Блока. – Пб, 1922. – 64с.
1020678
   Памяти Александра Блока : Вольная Философская Ассоциация, LXXXIII открытое заседание 28 августа 1921. – Томск : Водолей, 1996. – 95 с. – На обл. кн. : Андрей Белый, Р.В. Иванов-Разумник, А.З. Штейнберг
1020679
  Пергамент М.Я Памяти Александра Владимировича Завадского / М.Я. Пергамент, проф. – Петроград : Тип. т-ва "Общественная польза", 1915. – 11 с.


  На тит. л. дарственная надпись
1020680
   Памяти Александра Владимировича Завадского : сборник ст. по гражд. и торговому праву и гражданскому процессу / [соч.] И.А. Антропова, прив.-доц. А.Х. Гольмстена, проф., В.М. Гордона, проф. [и др.]. – Казань : Изд. Юрид. о-ва при Казан. ун-те ; [Липо-тип. Т-ва Умид], 1917. – [3], XIV, 224 с., 1 л. портр. – Экз. № 119251 деф., отсутств. с. 449-486. - Экз. в разных тип. переплетах. – Библиогр.: с. XII-XIV


  Содержание: Александр Владимирович Завадский / Н.А. Васильев; Библиографический указатель трудов А.В. Завадского К вопросу об общедогматической конструкции института экспертизы современного гражданского процесса / И.А. Антропов Юридическая ...
1020681
  Поляков С.П. Памяти Александра Ивановича Лебедя (1950-2002) // Военно-исторический архив : Научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2007. – № 10. – С. 37-62. – ISSN 1606-0219


  15-річчя конфлікту в Придністров"ї. Російский політичний діяч, генерал-лейтенант.
1020682
   Памяти Александра Ильича Ахиезера (1911-2000) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – № 739. – С. 9-10. – (Фізика ; Вип. 9). – ISSN 0453-8048
1020683
   Памяти Александра Михайловича Зайцева (1841-1910) : посвящается этот труд химическая лаборатория Императорского Варшавского университета. – Варшава : Тип. "Русского общества", 1911. – 64 с.
1020684
  Глевасская А.М. Памяти Александра Никифоровича Третяка : потери науки // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 5. – С. 155-158 : Фото. – ISSN 0203-3100
1020685
  Смирнов А.И. Памяти Александра Сергеевича Пушкина : (Ручь 1 февраля 1887 года) / А.И. Смирнов. – Варшава : В тип. Михайла Земкевича, 1887. – [2], 38 с. – Отд. оттиск: Русский филологический вестник
1020686
  Аннинский Л. Памяти Александра Солженицина // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 9. – С. 35-36. – ISSN 0235-7089
1020687
   Памяти Александрова Блока : (Андрей Белый, Р.В. Иванов-Разумник, А.З. Штейнберг). – Томск : Водолей, 1996. – 95 с. : 1 портр. – ISBN 5-7137-038-0
1020688
   Памяти Алексея Александровича Андриевского. 1845-1902 / Киев. о-во содействия начал. образованию. – Киев : Тип. "Печ. труд", 1909. – 25 с., 2 л. ил.
1020689
   Памяти Алексея Николаевича Крылова. – Москва ; Ленинград, 1958. – 248 с.
1020690
  Кожанчиков И.В. Памяти Алесея Максимовича Герасимова (1904-1942) / И.В. Кожанчиков. – Москва-Ленинград : Изд. АН СССР, 1948. – С. 165-167. – Без обл. и тит. л. - Резюме на анг. яз. - Отд. оттиск: Энтомологическое обозрение. АН СССР. 1948, т. XXX, № 1-2. – Библиогр.: Список работ А.М. Герасимова


  На с. 1 дарств. надпись: Глубокоуважаемому Н. Я. Кузнецову от автора на добрую память
1020691
   Памяти Алисы Акимовны Дроздовской // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования. – Киев, 2014. – № 4 (38). – С. 123-124. – ISSN 1999-7566
1020692
  Орлюк М.И. Памяти Аллы Михайловны Глевасской // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 1. – С. 205-206 : фото. – ISSN 0203-3100
1020693
  Лялин А.М. Памяти Анатолия Георгиевича Поршнева // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 7. – С. 46-47. – ISSN 1726-667Х
1020694
   Памяти Анатолия Федоровича Кони. – Ленинград ; Москва : Книга, 1929. – 144 с., 2 л. портр. – Архив Кони с. 115-143
1020695
  Богачинская И. Памяти Андрея Вознесенского // Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 2010. – № 4 (70). – С. 144-147
1020696
   Памяти Анны Ивановны Воскресенской, начальницы 2-го Киевского женского училища духовного ведомства // [Памяти отшедших]. – [Б.м., 1899. – 32 с.
1020697
  Громыко Г.Л. Памяти Арона Яковлевича Боярского (К 100-летию со дня рождения) / Г.Л. Громыко, И.Н. Матюхина // Вопросы статистики : Научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2006. – № 11. – С. 74-76. – ISSN 0320-8168
1020698
   Памяти барона Виктора Романовича Розена : Сообщ., чит. в заседании Отд-ния 20 нояб. 1908 г. и список трудов бар. В.Р. Розена / [Сост. И. Крачковским]. – Санкт-Петербург : Тип. Акад. наук, 1909. – [2], 48 с., 1 л. портр. – Прил. к 18 т. "Записок Вост. отд-ния Рус. археол. о-ва"
1020699
  Абрамов Я.В. Памяти Белинского : I. Избранные мысли Белинского. ІІ. Роман Белинского / Я.В. Абрамов. – Санкт-Петербург : Издание Городецкого, 1898. – II, 77, [3] с., [2] л. портр. и фот. – (Популярная библиотека ; № 9)
1020700
  Дмитриевский А.А. Памяти библиографа и вдохновенного певца Св. земли С.И. Пономарева : (По переписке его с о. архим. Анонином и В.Н. Хитрово) / Проф. А.А. Дмитриевский. – Петроград : Тип. В.Ф. Киршбаума, 1915. – [2], 57 с., 1 л. портр.
1020701
   Памяти Блока. – Мб, 1923. – 229с.
1020702
   Памяти Бориса Владимировича Бирюкова (1922-2014) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 8. – С. 108-109. – ISSN 0042-8744
1020703
  Митрофанов Георгий (протоиерей) Памяти Бориса Ельцина : публицистика // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 4. – С. 150-157. – ISSN 0321-1878
1020704
  Лигай Дмитрий Памяти Бориса Стругацкого.Трудно быть легендой // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 1 (2868), январь. – С. 126-127 : рис.
1020705
   Памяти братьев Бестужевых : Издержки из соврем. записок декабристов. – Лейпциг : Издание Э.Л. Каспровича, 1880. – 56 с.
1020706
   Памяти братьев Бестужевых : Издержки из соврем. записок декабристов. – 3-е изд. – Лейпциг : Издание Э.Л. Каспровича, 1880. – 56 с.
1020707
   Памяти В. А. Стеклова. – Ленинград, 1928. – 92 с.
1020708
   Памяти В.А. Жуковского и Н.В. Гоголя. – 1907-1909. – Санкт-Петербург : [Изд. Отд-ния pус. языка и словесности Имп. Акад. наук]. Тип. Имп. Акад. наук
Вып. 1 : [Письма В.А. Жуковского к императору Николаю I и к императрице Александре Феодоровне 1821-1852 гг.; Письма-дневники В.А. Жуковского 1814 и 1815 годов]. – 1907. – [5], VI, 213, 88 с., 6 л. ил., факс. – Экз № 95925 деф., отсутств. 5 л. портр. и факс.
1020709
   Памяти В.А. Жуковского и Н.В. Гоголя. – 1907-1909. – Санктпетербург : [Изд. Отд-ния pус. языка и словесности Имп. Акад. наук]. Тип. Имп. Акад. наук
Вып. 2 : [Песни, собpанныя H.В. Гоголем] ; С 2-мя фототипиями / [изданы и авт. предисл.] Г.П. Геоpгиевским. – 1908. – 429, [2] с. : 2 аpк. факс. – Предисл.. на рус. яз. - В кн. 412 укp. и 105 pус. наp. песен. - Hа отд. стр.. факс. из рукописи М.В. Гоголя


  Ред.: Георгиевский, Григорий Петрович (1866-1948) $e изд
1020710
   Памяти В.А. Жуковского и Н.В. Гоголя. – 1907-1909. – Санкт-Петербург : [Изд. Отд-ния pус. языка и словесности Имп. Акад. наук]. Тип. Имп. Акад. наук
Вып. 3 : [Гоголевские тексты / Изд. Г.П. Георгиевским]. – 1909. – VIII, 466 с. – Экз. № 439069 деф., отсутств. с. 417-466


  Ред.: Георгиевский, Григорий Петрович (1866-1948) $e изд
1020711
   Памяти В.А. Фаусека. – Спб. – 169с.
1020712
  Шмидт П.Ю. Памяти В.А.Фаусека / П.Ю. Шмидт. – 3-6с.
1020713
  Сперанский М.Н. Памяти В.В. Качановского, проф. историко-филологического Института кн. Безбородко в Нежине / М.Н. Сперанский // Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине 1820-1832 (к 75-летию со дня основания) : исторический очерк Е.В. Петухова / Е.В. Петухов. – Санкт-Петербург, 1895. – 13 с.
1020714
  Ефремов С.А. Памяти В.В. Лесевича / [соч.] С. Ефремова. – Киев : Типо-литогр. Н.А. Гирич, 1906. – 9 с.


  Повне ім"я: Дати життя:
1020715
  Новицкий А.П. Памяти В.В. Стасова / [соч.] А.П. Новицкого. – Москва : [Тип. О-ва распростран. полезн. книг; Преемник В.И. Воронов], 1909. – 7 с. – Отд. оттиск: Древности. Труды Московского археологического общества. М., 1909, т. XXII, с. 1-7
1020716
  Жданов И.Н. Памяти В.Г. Белинского : Реферат, читанный в Неофилологическом Обществе при Спб. университете 18 декабря 1898 года. – Санкт-Петербург : Тип. Спб. акц. общ. печ. дела Е. Евдокимов, 1899. – 66 с. – Отд. оттиск
1020717
   Памяти В.Г. Белинского : литературный сборник, составленный из трудов русских литераторов : с 3 фототипиями. – Москва : Изд. Пензенской общ. биб-ки им. М.Ю. Лермонтова ; Т-во тип. А.И. Мамонтова, 1899. – [2], XLVII, 568 с., 3 л. портр.


  Авторы: Н.И. Стороженко, И.И. Иванов, В.Е. Якушкин, А.Н. Веселовский, Г.А. Джаншиев, В.П. Острогорский, Н.М. Михайловский, Д.Н. Овсянико-Куликовский, М.М. Филиппов, А.Н. Пыпин и др. 1. Стороженко, Николай Ильич (1836-1906) 2. Якушкин, Вячеслав ...
1020718
   Памяти В.Г. Богораза (1865-1936) : сборник статей. – Москва-Ленинград : Академия Наук СССР, 1937. – XVIII, 382 с.
1020719
  Науменко В.П. Памяти В.Л. Беренштама / В. Науменко. – Киев : Типо-лит. т-ва Н.А. Гирича, 1906. – [2], 17 с. : портр. – Отд. оттиск: Киев. старина
1020720
  Кораблев В.Н. Памяти В.М. Гаршина : [Очерк по поводу 20-летия его смерти] / В.Н. Кораблев. – Санкт-Петербург : Тип. Министерства внутр. дел, 1908. – 24 с. – Отд. отиск: Правительственный вестник. 1908, № 77
1020721
  Миллер О.Ф. Памяти В.М. Гаршина (24 марта 1888 г.) / О.Ф. Миллер // Общий план и программы обучения языкам и литературы / Ф.И. Буслаев. – Санкт-Петербург : Изд. жур. "Пантеон Литературы" ; Тип. Лебедева, 1890. – 18 с.
1020722
  Пядышев Б. Памяти В.М. Молотова : К 120-летию со дня рождения // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 3. – С. 121-138. – ISSN 0130-9625
1020723
  Спекторский Е.В. Памяти В.Н. Александренко / Е. Спекторский. – Варшава : Тип. Варш. учебного округа, 1910. – 14 с., 1 л. ил. : Ил. 1
1020724
  Бенинг А.Л. Памяти В.П. Зыкова : (с портретом). – Саратов : Тип. Губернского Земства, 1914. – С. 5-11, 1 л. портр. – Автор указан в конце текста. - Без тит. л. - Авт., загл., наим. серии и текст. парал. на рус. и нем. яз. - Отд. оттиск: Труды Саратовского общества естествоиспытателей и любителей естествознания. Т.7, вып. 1. – Библиогр.: "Список работ В.П. Зыкова" (с. 9-10). – (Работы Волжской Биологической станции / Волжская биологическая станция (Саратов) ; Т. 5, № 1 ; Т. 5, № 1)
1020725
  Фролов А. Памяти В.С. Черномырдина // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 11. – С. 163-179. – ISSN 0130-9625
1020726
   Памяти В.Томсена. – Л, 1928. – 71с.
1020727
  Дерюгин К.М. Памяти В.Я. Лаздина и Н.В. Просвирова / К.М. Дерюгин. – Петроград, 1918. – 495-502 с.
1020728
   Памяти Валентины Владимировны Крапивиной (1950-2013) // Вестник древней истории / Рос. акад. наук, Отд-ние ист.-филол. наук. – Москва, 2013. – № 4 (287), октябрь, ноябрь, декабрь. – С. 214-215. – ISSN 0321-0391


  30 марта после тяжелой болезни ушла из жизни выдающийся украинский археолог, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела античной археологии Института археологии НАН Украины, начальник Ольвийской археологической экспедиции, научный ...
1020729
  Краснопольский А. Памяти Валериана Ивановича Меллера : Некролог / [А. Краснопольский]. – Санкт-Петербург : Типо-лит. К. Биркенфельда, 1910. – 11 с. – Авт. указан в конце текста
1020730
  Максимов-Евгеньев Памяти Валерия Брюсова : сборник / В.Е. Максимов-Евгеньев. – Ленинград : Изд. Книжного сектора ГУБОНО, 1925. – 84 с., 1 л. факс.
1020731
   Памяти Валерия Михайловича Веселова // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 9. – С. 128. – ISSN 0130-2906
1020732
  Дитерихс М.М. Памяти великого учителя и врача-общественника Н.И. Пирогова : Речь в Торжественном заседании общес тва киевских врачей 23 ноября 1910 г. / [соч.] М.М. Дитерихса, прив.-доц.[Имп. Ун-та Св. Владимира]. – Киев : Тип. Имп. Универ. Св. Владимира, 1910. – 24 с.


  Нс с. 1 дарств. надпись: Глубоко и искренно уважаемому профессору Петру Яковлевичу Армашевскому в знак глубокобесконечного почтения. Автор. 18 декабря 1914
1020733
  Фомченков М. Памяти великого человека и ученого В. В. Сташиса // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 442. – ISSN 0132-1331
1020734
  Виноградов В.Б. Памяти вечная нить / В.Б. Виноградов. – Грозный, 1988. – 136с.
1020735
   Памяти Виктора Николаевича Горстки (06.03.1930 - 12.12.2016) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 192 : фото. – Бібліогр.: . – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 45). – ISSN 2410-7360
1020736
  Плавильщиков И. Памяти Виктора Николаевича Лучника / И. Плавильщиков, 1938. – С. 267-280
1020737
   Памяти Виктора Николаевича Тамашевича / коллективы НИИ статистики Минстата Республики Беларусь и каф. статистики Белорусского гос. эконом. ун-та, Совет Белорусской статистической ассоциации // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 114
1020738
   Памяти Виктора СергеевичаРязанова // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 5. – С. 143. – ISSN 0130-2906
1020739
   Памяти Виктора Цоя. – Ростов -на-Дону, 1991. – 29 с.
1020740
  Кузнецов Н.Я. Памяти Вильгельма Эрастовича Петерсена : (с портретом) / Н.Я. Кузнецов. – Ленинград : Изд. Гос. Веросс. энтомол. об-ва, 1937. – С. 139-142
1020741
  Кузнецов Н.Я. Памяти Вильгельма Эрастовича Петерсена : (с портретом) / Н.Я. Кузнецов // Компакт - 252395 / Н.Я. Кузнецов. – С. 139-142
1020742
  Кузнецов Н.Я. Памяти Вильгельма Эрастовича Петерсена : (с портретом) / Н.Я. Кузнецов // Компакт - 252303 / Н.Я. Кузнецов. – С. 139-142
1020743
  Кузнецов Н.Я. Памяти Вильгельма Эрастовича Петерсена : (с портретом) / Н.Я. Кузнецов // Компакт - 252294 / Н.Я. Кузнецов. – С. 139-142
1020744
  Старостенко В.И. Памяти Виталия Алексеевича Дядюры (27.05.1937 - 08.11.2009) // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 1. – С. 174-175 : Фото. – ISSN 0203-3100
1020745
  Козленко Ю.В. Памяти Виталия Георгиевича Козленко / Ю.В. Козленко, М.В. Козленко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 5. – С. 161-164 : Фото. – Бібліогр.: с. 163-164. – ISSN 0203-3100
1020746
  Волкович Н.М. Памяти Владимира Афанасьевича Караваева по поводу столетия со дня рождения его : Речь на годичном собрании Киевского Хирургического о-ва 14 ноября 1911 г. / Н.М. Волкович, проф. – [Киев], 1914. – [11] с. – Отд. оттиск: Труды Киевского хирургического об-ва. 1914, вып. 4, с. 57-67
1020747
  Верзилов А. Памяти Владимира Бонифатьевича Антоновича // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 71-74. – ISBN 966-7272-00-1
1020748
   Памяти Владимира Борисовича Будкевича (1941-2016) // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 2. – С. 147-148 : фото. – ISSN 0203-3100
1020749
   Памяти Владимира Мефодиевича Лысынчука. 18.02.1926 - 25.10.2012 // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2013. – Т. 35, № 2. – С. 197-199 : фото. – Библиогр.: с. 198-199. – ISSN 0203-3100
1020750
  Савонько В. Памяти Владимира Яковлевича Адарюкова (1863-1932) / В. Савонько. – Ленинград, 1932. – 16с.
1020751
  Шаталов Н.Н. Памяти выдающегося геолога-нефтяника Владимира Константиновича Гавриша (К 90-летию со дня рождения) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2015. – № 2. – С. 138-141 : фото. – ISSN 0367-4290
1020752
   Памяти выдающегося исследователя недр Средней Азии Ибрагима Хамрабаевича Хамрабаева // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 1. – С. 137 : фото. – ISSN 0367-4290
1020753
  Шаблистая Л.Н. памяти выдающегося исследователя проблем воспроизводства // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины. – Киев, 2015. – № 11 (640). – С. 87-96. – ISSN 0131-7741


  5 ноября 2015 г. исполняется 90 лет со дня рождения известного украинского ученого-экономиста, академика Петра Илларионовича Багрия (1925-1981 гг.).
1020754
  Шаталов Н.Н. Памяти выдающегося металлогениста - профессора Леонида Станиславовича Галецкого // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; голов. ред. О.М. Пономаренко. – Київ, 2017. – Т. 39, № 2. – С. 92-95 : фото. – ISSN 2519-2396
1020755
  Шаталов Н.Н. Памяти выдающегося тектониста академика Ивана Ильича Чебаненко (К 90-летию со дня рождения) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2015. – № 2. – С. 133-137 : фото. – ISSN 0367-4290
1020756
  Шаталов Н.Н. Памяти выдающегося тектониста академика Хаина Виктора Ефимовича (К 100-летию со дня рождения) / Н.Н. Шаталов, О.Б. Гинтов // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2014. – № 2. – С. 107-111 : фото. – ISSN 0367-4290
1020757
   Памяти выдающегося ученого-гидробиолога, радиоэколога и замечательного человека - академика НАН Украины Г.Г. Поликарпова // Гидробиологический журнал : междунар. науч. журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т гидробиологии НАН Украины. – Київ, 2012. – Т. 48, № 4. – С. 117-120. – ISSN 0375-8990
1020758
  Егоров В.Н. Памяти выдающегося учёного-радиоэколога академика НАН Украины Г.Г. Поликарпова : [некролог] / В.Н. Егоров, С.Б. Гулин, Н.Н. Терещенко // Морський екологічний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т біології південних морів. – Севастополь, 2012. – Т. 11, № 4. – С. 110-112. – ISSN 1684-1557
1020759
  Гончарова Г.С. Памяти выдающегося ученого и педагога в области трудового права // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. О.І. Процевського (Харків, 5 квіт. 2019 р.) / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Юрид. ф-т, Каф. цивіл.-прав. дисциплін, госп. та труд. права ; [відп. за випуск О.В. Москаленко]. – Харків : Юрайт, 2019. – С. 39-41. – ISBN 978-617-7450-09-1


  Процевский Александр Иванович - ученй и педагог в области трудового права.
1020760
   Памяти Вячеслава Акимовича Великанова - крупного геолога и замечательного человека / В.И. Старостенко, В.А. Ентин, Н.М. Костенко, О.Б. Гинтов // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2019. – Т. 41, № 5. – С. 252-254 : фото. – ISSN 0203-3100
1020761
  Гиляров С. Памяти Г.Г. Павлуцкого // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2015. – Число 4 (52) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – C. 83-93. – ISSN 1728-6875
1020762
  Вернадский В.И. Памяти Г.Н. Высоцкого // В.И. Вернадский. Крымское наследие : [работы, переписка ученого крымского периода жизни] / Н.В. и др. Багров. – Киев : Лыбидь, 2012. – С. 130. – ISBN 978-966-06-0631-9
1020763
   Памяти Г.С. Сковороди (1722-1922) : Збірка статтів. – Вид-во "Ювил. Коміс.". 1-я Гостип. им. К. Маркса. – Одеса, 1923. – 98с.


  Зміст: Теоретична философія Г.С. Сковороди / М. Гордієвський. Поетична творчість Гр. С. Сковороди / А. Музичка. Мова і правопис в творах Г.С. Сковороди / П. Бузук. Плутарх у листуванні Сковороди: (До проблемы літературних джерел Сковороди) / С. ...
1020764
  Старостенко В.И. Памяти Галины Дмитриевны Забелло (9.09.1928 - 22.11.2008) / В.И. Старостенко, В.П. Коболев // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 1. – С. 131-132 : Фото. – ISSN 0203-3100
1020765
  Мейнард Д.. Памяти Гарольда Гарфинкеля (1917-2011) - социолога на века // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук. – Москва, 2013. – № 5 (337). – С. 89-95. – ISSN 0132-1625
1020766
   Памяти Геннадия Павловича Калинина (1916-1975) // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 11. – С. 126. – ISSN 0130-2906
1020767
  Пергамент М.Я. Памяти Генриха Дернбурга / [соч.] М.Я. Пергамента, проф. С.-Петерб. ун-та. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Обществ. польза", 1908. – 32 с., 1 л. портр. (фронт.). – Отд. оттиск из газ.: Право, 1908, № 3. - Экз в разных тип. переплетах


  На тит. л. эк. № 118998 дарств. надпись: Дорогому Александру Александровичу Жижиленко
1020768
  Рыбинский В.С. Памяти Генриха Песталоцци : [Речь, произнес. на акте Фундуклеев. и Подол. жен. гимназий 11 окт. преп. В.С. Рыбинским]. – Киев : Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1896. – 24 с. – Авт. указан на 1 с. текста. - Из "Киевлянина", №№ 287 и 292. - Без обл. – Библиогр. в примеч.
1020769
   Памяти Генриэтты Алексеевны Приваловской // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 119-120. – (Географическая ; № 5). – ISSN 0373-2444
1020770
   Памяти Георгия Георгиевича Якобсона, 1928. – 28с.
1020771
  Семенов-Тян-Шанский Памяти Георгия Георгиевича Якобсона. / Семенов-Тян-Шанский. – Мсква-Ленинград : Государственное издательство, 1928. – 29 с.
1020772
  Житецкий П. Памяти Георгия Конисского (1717-1795). – Киев : Тип. Т. Корчак-Новицкого, 1895. – 8 с. – Отд. оттиск из : Киевской Старины


  Прим. № 349974 має дарчий надпис: Подаренно уважаемому Александру Филипповичу Шиманскому для обьяснения известным ему убеждении автора 1902 апрель
1020773
  Лучник В.К. Памяти Георгия Константиновича Праве. / В.К. Лучник. – Ставрополь-Кавказский, 1926. – 12с.
1020774
  Ленин В.И. Памяти Герцена / В.И. Ленин. – Пб., 1920. – 14с.
1020775
  Ленин В.И. Памяти Герцена / В.И. Ленин. – Москва, 1937. – 16с.
1020776
  Ленин В.И. Памяти Герцена / В.И. Ленин. – М, 1940. – 1-8с.
1020777
  Ленин В.И. Памяти Герцена / В.И. Ленин. – М, 1940. – 8с.
1020778
  Ленин В.И. Памяти Герцена / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1969. – 16 с.
1020779
  Ленин В.И. Памяти Герцена / В.И. Ленин. – Москва, 1971. – 15с.
1020780
  Ленин В.И. Памяти Герцена / В.И. Ленин. – Москва : Книга, 1982. – 327 с. – Миниатюрное издание
1020781
  Ленин В.И. Памяти Герцена / В.И. Ленин. – Москва, 1984. – 16 с.
1020782
   Памяти Глинки : исследования и материалы. – Москва : Академия наук СССР, 1958. – 600 с.
1020783
   Памяти Гоголя : Научно-литературный сборник, изданный Историческим обществом Нестора-Летописца, под ред. Н.П. Дашкевича. – Киев : Тип. Р.К. Лубковского, 1902. – [680] с., разд. паг., 10 л. ил. – Печатано по постановлению Совета Исторического общества Нестора-летописца. Председатель Общества Н. Дашкевич. - Экз. в разных тип. пер. и на разной тип. бумаге


  Авт.: Посадский-Духовский, Иван Васильевич (1850-1912) 50-летие со дня смерти Н.В. Гоголя Поэзия Гоголя : стихотворение В.А. Чаговца Сведения о предках Гоголя / А.М. Лазаревский Юношеская идиллия Гоголя / И.В. Шаровольский Южно-русский народный ...
1020784
   Памяти графа Алексея Сергеевича Уварова : Речи, произнес. С.М. Шпилевским, П.Д. Шестаковым и Д.А. Корсаковым в заседании Казан. о-ва археологии, истории и этнографии 17 янв. 1885 г. – Казань : Тип. Ун-та, 1885. – 101 с. – Библиогр.: Материалы к библиографии ученых трудов графа Алексея Сергеевича Уварова. Прил. к речи С.М. Шпилевского (с. 55-74)
1020785
  Плетнев П.А. Памяти графа Сергея Семеновича Уварова, президента Импереторской Академии Наук : Читано в торжественном собрании Имп. Акад. Наук 29 декабря 1855 года ординарным акад. П.А.Плетневым / Печатано по распоряжению Имп. Акад. Наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. Наук, 1855. – 77 с. – Отд. оттиск из 2-й книги Ученых записок
1020786
   Памяти Григория Абрамовича Кокина (1925-2015 гг.) // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 12. – С. 117. – ISSN 0130-2906
1020787
  Могилянский Н.М. Памяти Д.А. Клеменца : с портретом Д.А. Клеменца / Н.М. Могилянский. – С.-Петербург : Товарищество Р. Голике и А. Вильборг, 1914. – VII c. – Из второго тома "Материалов по этнографии России"
1020788
  Глинский Б. Памяти Д.Н.Мамина-Сибиряка // Петр Иванович Бартенев : некролог / [Г.Л.И.]. – [Б. м. : б. и.], 1912. – С. 1138-1159
1020789
   Памяти Дарвина : В сборнике приняли участие: проф. М.М. Ковалевский, проф. М.А. Мензбир, проф. И.И. Мечников, проф. И.п. Павлов, проф. К.А. Тимирязев, проф. Н.А. Умов. – Москва : Изд. "Научное слово" ; [Типо-литогр. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*], 1910. – [2], 221 с., 3 л. ил. – Библиогр.: портр.


  Содержание: По поводу Сборника / Н. Умов. Краткий очерк жизни Чарльза Дарвина / [Соч.] К. Тимирязева. Чарльз Дарвин / [Соч.] К. Тимирязева. Первый юбилей дарвинизма / [Соч.] К. Тимирязева. Кэмбридж и Дарвин / [Соч.] К. Тимирязева. Дарвинизм и ...
1020790
   Памяти декабристов : сборник материалов : в 3 т. – Ленинград : [Изд. Акад наук СССР]
Т. 1. – 1926. – [8], 248 с., 9 л. потр., факс.
1020791
   Памяти декабристов : сборник материалов : в 3 т. – Ленинград : [Изд. Акад наук СССР]
Т. 2. – 1926. – [4], 233 с., 8 л. ил.
1020792
   Памяти декабристов : сборник материалов : в 3 т. – Ленинград : [Изд. Акад наук СССР]
Т. 3 : [Б. Л. Модзалевский и др.]. – 1926. – [4], 258 с., [7] л. ил.
1020793
   Памяти декабристов. – Иркутск, 1975. – 216с.
1020794
  Чуковская Л.К. Памяти детства : воспоминания о Корнее Чуковском / Л.К. Чуковская. – М, 1989. – 221с.
1020795
  Редин Е.К. Памяти Джиованни Батиста де-Росси, основателя христианской археологии / Е.К. Редин. – Харьков : Тип. Губ. правл., 1894. – [2], 55 с.
1020796
  Доценко С.И. Памяти Джона Нэша / С.И. Доценко, В.В. Семенов // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 3 (120). – С. 141-151. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  The article presents a brief overview of mathematical results by John Forbes Nash (1928-2015) related to the theory of noncooperative games. The focus is on the concept of Nash equilibrium. A simple examples of games in which the concept of Nash ...
1020797
  Барсуков И. Памяти Дионисия, епископа Якутского и Вилюйского, а затем Уфимского и Мензелинского. ([Ум.] 8 сент. 1896 г.) / [Соч.] Ивана Барсукова, д. чл. Имп. О-ва истории и древностей рос. при Моск. ун-те и чл.-кор. Имп. О-ва любителей древ. письменности. – Санкт-Петербург : Синод. тип., 1902. – [6], 148, 76 с.
1020798
  Дерюгин К.М. Памяти Дмитрий Константиновича Глазунова (некролог) : [статьи и сообщения] // Компакт - 252287 / К.М. Дерюгин. – [Санкт-Петербург]. – С. 161-165, 1 л. портр. : портр.
1020799
   Памяти Дмитрия Александровича Ласточкина. – М.-Л, 1949. – 6с.
1020800
   Памяти Дмитрия Иосифовича Ивановского. – М, 1950. – 96с.
1020801
   Памяти Дмитрия Иосифовича Ивановского : Материалы объединенного общего собрания отд. биол. наук АН СССР, АМН СССР и ВАСХНИЛ (21-22 ноября 1950 г.). – Москва, 1952. – 92с.
1020802
   Памяти Дмитрия Михайловича Забродина : [некролог] // Высшее образование сегодня. – Москва, 2008. – №3
1020803
  Багалей Д. Памяти Дмитрия Петровича Миллера : ум. 14 июня 1913 года / Д.П. Багалей, 1913. – 5 с. – Отдельный оттиск из V вып. "Вестница" Харьковского Ист.-Филолог. Общества
1020804
   Памяти Дмитрия Яковлевича Самоквасова. – Москва : Синодальная Типография, 1912. – 63 с.
1020805
  Дмитриевский А. Памяти доброго человека и заслуженного профессора академии Ив. Инг. Малышевского. – [Б. м.], 1897. – 16 с. – Без обл. и. тит. л. - Авт. указан в конце текста. - Из журн. "Странник" №2 февраль, 1897 г.
1020806
  Миськов И. Памяти друга // Карпатика / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл." Ужгород. нац. ун-т", Ін-т карпатознавства. – Ужгород, 2014. – Вип. 43. – С. 287-291


  Алексей Филиппов: историк, краевед журналист, полиглот, семиотик, геральдист, худоржник, фотограф, философ.
1020807
  Ельчанинов А.И. Памяти друга, коллеги... // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 1. – С. 57-58 : фото. – ISSN 0016-7126
1020808
   Памяти Егора Тимуровича Гайдара // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 6. – С. 5. – ISSN 0869-0499
1020809
  Вейнберг П. Памяти Жорж Занд, 1904. – [16] с. – Отд. оттиск
1020810
  Редин Е. Памяти И.А. Голышева : (по поводу посмертного издания его археологических трудов) / [Е. Редин]. – Москва : Т-во тип. А.И. Мамонтова, 1899. – 20 с. : ил. – Отт. из "Археолог. Извест. и Замет". 1899 г., №№ 6 и 7. - Авт. указан в конце текста. - Без тит. л. и обл.
1020811
  Семенов А. Памяти И.Е. Фауста : (с портретом) : [hраздел: Разные известия] // Биографии [Компакт - № 252348] / А.А. Бируля. – 5 с.
1020812
   Памяти И.И. Бродского. – Л, 1960. – 227с.
1020813
   Памяти И.И. Соллертинского. – Л.-М, 1974. – 296с.
1020814
  Ильинский А.П. Памяти И.К. Пачоского (1864-1942) // Биографии [Компакт - № 252348] / А.А. Бируля. – 1 с.
1020815
  Свириденко С. Памяти И.Я. Рудченка : очерк / С. Свириденко. – Киев : Тип. Т-ва Н.А. Гирич, 1906. – 40 с. : ил. – Отд. отт.: Киевская старина. 1906, март-апрель, отд. 1. с. 412-420
1020816
  Введенский Н.Е. Памяти Ивана Михайловича Сеченова / [соч.] Н.Е. Введенского, проф. (Петербург) // Компакт - 252354 / Н.Е. Введенский. – 8 с.
1020817
  Введенский Н.Е. Памяти Ивана Михайловича Сеченова / [соя.] Н.Е. Введенского, проф. // Биографии [Компакт - № 252348] / А.А. Бируля. – 8 с.
1020818
   Памяти Игоря Борисовича Щербакова // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 137-138 : фото. – ISSN 0367-4290
1020819
   Памяти Игоря Ивановича Лукашука (01.06.1926-27.01.2007) // Український часопис міжнародного права : [науково-практичний журнал] / Ін-т міжнар.відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукр. громад. орг. "Українська асоціація міжнародного права"; Юрид. фірма "Проксен". – Київ, 2007. – № 3 : Міжнародне право. Порівняльне правознавство. – С. 109-111. – ISSN 1814-3385
1020820
  Задорожний А. Памяти Игоря Ивановича Лукашука (01.06.1926 - 27.01.2007) // Український щорічник міжнародного права : науковий альманах / Українська асоц. міжнар. права ; Президенська Рада ; редкол.: В.Н. Денисов, М.В. Буроменський, В.І. Кисіль [та ін.]. – Київ, 2010. – 2008. – С. 404-408. – ISBN 978-966-8935-09-1
1020821
  Лейбин В.М. Памяти Игоря Семеновича Кона // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 9. – С. 95-96. – ISSN 0042-8744
1020822
   Памяти Игоря Яковлевича Киселева (1932-2005) // Трудове право України : Науково-інформаційний журнал / Українська асоціація фахівців трудового права. – Харків, 2006. – № 1. – С. 70
1020823
   Памяти Измаила Ивановича Срезневского. – Петроград : Тип. Имп. Акад. наук
Кн. 1. – 1916. – VIII, 421 с., 1 л. портр. : ил.
1020824
   Памяти Императора Александра III : сборник "Московских ведомостей" (известия, статьи, перепечатки). – Москва : Изд. С. Петровского ; Унив. тип., 1894. – VII, [2], 404 с.: 1 л. портр.


  От издателя: "... издатель Московских ведомостей решился собрать воедино все опубликованные или перепечатанные им за это время сведения о жизни и кончине императора Александра Александровича и издать отдельною книгой. Таким образом, издаваемая книга ...
1020825
   Памяти Историческаго Общества Нестора летописца ...... В.Б. Антоновича, 1909
1020826
   Памяти К. Квитки. – Москва : Светский композитор, 1983. – 303 с.
1020827
   Памяти К.А. Тимирязева. – Москва-Л, 1936. – 316с.
1020828
  Армашевский П. Памяти К.М. Феофилактова // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 336-340. – ISBN 5-7707-1061-6
1020829
  Майков Л.Н. Памяти К.Н. Бестужева-Рюмина : речь, читанная акад. Л.Н. Майковым в общем собрании Императорской Академии наук 11-го январ 1897 года. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1897. – 7 с.
1020830
  Замараев Г.И. Памяти К.Н. Леонтьева // К.Н. Леонтьев: pro et contra : личность и творчество Константина Леонтьева в оценке русских мыслителей и исследователей, 1891-1917 гг. : антология : [в 2 кн.] / Северо-Запад. отд-ние Рос. акад. образования, Рус. христиан. гуманитар. ин-т ; [сост.: А.П. Козырев, А.А. Корольков]. – Санкт-Петербург : Издательство Русского Христианского гуманитарного института, 1995. – Кн. 1/ отв. ред. Д.К. Бурлака : / отв. ред. т. Д.К. Бурлака. – С. 200-207. – (Серия "Русский путь"). – ISBN 5-88812-008-1


  Про Леонтьєва Костянтина Миколайовича (1831-1891), російського філософа, соціального мислителя, публіциста, дипломата.
1020831
  Александров А.А. Памяти К.Н. Леонтьева // К.Н. Леонтьев: pro et contra : личность и творчество Константина Леонтьева в оценке русских мыслителей и исследователей, 1891-1917 гг. : антология : [в 2 кн.] / Северо-Запад. отд-ние Рос. акад. образования, Рус. христиан. гуманитар. ин-т ; [сост.: А.П. Козырев, А.А. Корольков]. – Санкт-Петербург : Издательство Русского Христианского гуманитарного института, 1995. – Кн. 1/ отв. ред. Д.К. Бурлака : / отв. ред. т. Д.К. Бурлака. – С. 359-375. – (Серия "Русский путь"). – ISBN 5-88812-008-1


  Про Леонтьєва Костянтина Миколайовича (1831-1891), російського філософа, соціального мислителя, публіциста, дипломата.
1020832
  Александров А. Памяти Казимира Иосифовича Явниса / А. Александров. – [Казань] : Тип-литография Императорского Казанского университета, 1908. – 7 с. – Отд. оттиск из 24 тома "Известий Общества археологии, истории и этнографии"
1020833
  Бернар Л. Памяти Карла и Розы / Л. Бернар. – Москва, 1934. – 16с.
1020834
  Каутский К. Памяти Карла Маркса. / К. Каутский. – Ростов-на-Дону. – 30с.
1020835
  Пономарев С.И. Памяти князя П.А. Вяземского : Труд С.И. Пономарева. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук, 1879. – [2], 126 с. – Отд. оттиск: Сборник отделения русского языка и словесности Академии наук.1880, т. 20


  Содерж.: Неизданное сочинение кн. П.А. Вяземского. О смерти Крылова. Памяти князя П.А. Вяземского (1792-1878) / С.И. Пономарев. Хронологический указатель сочинений кн. Вяземского в стихах и прозе. Памяти князя П.А. Вяземского. Письма кн. П.А. ...
1020836
   Памяти Константина Николаевича Леонтьева 1891 г. : Литературный сборник. – Санкт-Петербург : Тип. Сириус, 1911. – VIII, 425 с., 3 л. ил., факс.
1020837
  Адриан Памяти Кочубея и Искры, героев Объединения Руси Православной, Киевской и Московской : венок к памятнику им по поводу двухсотлетия со дня их мученической кончины. (14 июля 1708 г. - 14 июля 1908 г.) / Адриан. – Киев : Типография Императорского Университета св. Владимира Акц. Общ. печ. и изд. д. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1911. – 38 с.
1020838
   Памяти Л.И. Поливанова : (К 10-летию его кончины). – Москва : О-во б. воспитанников Гимназии Л.И. Поливанова, 1909. – VIII, 182 с., 1 л. портр.
1020839
  Лобода А.М. Памяти Л.М. Майкова / А.М. Лобода. – Киев : Тип. Т.Г. Мейнандера, 1900. – 8 с. – Отд. оттиск: Чтения в историческом обществе Нестора летописца. Т. 14. Вып. 1-3, отд. 5, 1879
1020840
   Памяти Л.Я. Штернберга. – Ленинград, 1930. – 176с.
1020841
   Памяти Лассаля. – 326с.
1020842
  Шелюжко Л.А. Памяти Леонида Константиновича Круликовского / Л.А. Шелюжко, 1930. – С. 236-245
1020843
  Овсянико-Куликовский Д.Н. Памяти Лермонтова. – [Санкт-Петербург] : [М. М. Стасюлевич], 1914. – С. 255-263. – Без обл. и тит. л. - Авт. указ. в конце статьи. - Отд. оттиск: Вестник Европы. 1914, октябрь
1020844
  Асеев Н.Н. Памяти лет : сборник стихотворений 1912-1955 гг. / Н.Н. Асеев. – Москва : Гослитиздат, 1956. – 447 с.
1020845
   Памяти Лидии Акимовны Сиренко (1930-2011) / А.В. Курейшевич, М.И. Кузьменко, Н.И. Кирпенко, В.И. Щербак, Медведь, .А., Л.Е. Костикова, Н.В. Рыбак // Гидробиологический журнал : междунар. науч. журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т гидробиологии НАН Украины. – Київ, 2011. – Т. 47, № 5. – С. 118-120. – ISSN 0375-8990
1020846
  Серапионова Е.П. Памяти Любови Николаевны Белошевской (1946-2013) // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2014. – № 4. – С. 125-126. – ISSN 0132-1366
1020847
  Ясевич-Бородаевская Памяти Льва Николаевича Толстого / Ясевич-Бородаевская. – с.
1020848
   Памяти Льва Яковлевича Штернберга. – Ленинград, 1928. – 70 с.
1020849
  Петлюра С. Памяти М. Коцюбинского // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 7. – С. 134-136. – ISSN 0131-8136
1020850
   Памяти М.А. Кастрена. К 75-летию дня смерти. – Ленинград : Академия Наук СССР, 1927. – 141 с.
1020851
   Памяти М.А. Максимовича. – Киев : Тип. Имп. ун-та св. Владимира Н.Т. Корчак-Новицкого, 1898. – 102 с. – Отд. оттиск из журнала "Киевская старина"
1020852
   Памяти М.Н. Каткова. – [Санкт-Петербург], 1897. – 182 с., 1 л. факс. – Отд. оттиск из: Русский вестник, 1897, № 8, с. 1-182
1020853
  Русова С. Памяти М.П. Драгоманова / С. Русова // Щыра правда [Щира правда] : збирнычок статтей [збірничок статей] / С. Козубовський. – Каменец Подольск : Тип. С.П. Киржацкого, 1906. – 21 с.
1020854
   Памяти Максима Федоровича Веклича // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 2. – С. 127 : фото
1020855
  Сендеров В.А. Памяти марксизма // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 3. – С. 48-50. – ISSN 0042-8744
1020856
   Памяти Матэ Залка. – М, 1938. – 120с.
1020857
  Флоринский Т.Д. Памяти Миклошича. 1813-1891 / Т. Флоринский // Ленора, Людмила и Нерина : заметка по польской литературе / Р. Брандт. – Варшава : Тип. Варшав. учеб. округа, 1896. – 13 с.
1020858
  Задворнова Л.В. Памяти Михаила Александровича Рыкачева // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 3. – С. 124-125. – ISSN 0130-2906
1020859
  Герасименко О.А. Памяти Михаила Андреевича Лазаренко (1937-2016) // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. Бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 4. – С. 153-158 : фото. – ISSN 0203-3100
1020860
   Памяти Михаила Ивановича Кондакова : [некролог] / Президиум РАН, редкол. и ред. журн. "Педагогика" // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 8. – С. 126. – ISSN 0869-561Х
1020861
   Памяти Михаила Ивановича Коновалова. – Москва : Т-ва И.Д. Сытина, 1908. – 67 с.
1020862
  Пальмов И.С. Памяти Михаила Иосифовича Кояловича (23-го августа 1891) : Речь, произнес. в торжеств. собр. Славян. благотвор. о-ва 1 дек. 1891 г. проф. И.С. Пальмовым. – Санкт-Петербург : Тип. В.В. Комарова, 1891. – 44 с. – Отт. из "Славян. изв." 1891, № 50
1020863
  Шилохвост О.Ю. Памяти Михаила Исааковича Брагинского // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2009. – № 4 (285). – С. 260-264. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1020864
   Памяти Михаила Николаевича Покровского. – М, 1932. – 79с.
1020865
  Коболев В.П. Памяти моего друга и коллеги Юрия Павловича Оровецкого : потери науки // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 5. – С. 159-161 : Фото. – ISSN 0203-3100
1020866
  Кулаковский Ю.А. Памяти Моммзена : [Речь, произнесенная в собрании Исторического общества Нестора Летописца в Киеве 16 нояб. 1903 г.] / Ю.А. Кулаковский. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, Акц. Общ-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1904. – [2], 24 с. – Экз. № 42367, дефектный, без обл. и тит. стр.


  На обл. № 42366 дарственная надпись Голубеву от автора 1904 г.
1020867
   Памяти Н. Г. Чеботарева. – Казань, 1964. – 132 с.
1020868
  Де-Метц Г.Г. Памяти Н.А. Умова / [соч.] Г.Г. Де-Метца. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1915. – 26 с. – Отд.оттиск из журн.: Физическое обозрение. 1915, т.16, № 3
1020869
   Памяти Н.В. Гоголя. – Киев : Изд. Киев. первой гимназии ; Тип. С.В. Кульженко, 1909. – 54 с., 1 л. портр. (фронт.)


  Содержание: Н.В. Гоголь, как христианин; Николай Васильевич Гоголь и его "смех сквозь слезы" : речь произнесенная на юбилейном торжестве в Киевской 1-й гимназии 11 апреля 1909 года / Я. Шульгин
1020870
  Горбунов-Посадов И.И. Памяти Н.В. Гоголя : стихотворения И.И. Горбунова-Посадова. – Москва : Типо-лит. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1909. – 42 с. – Библиогр.: "Книги и статьи о детстве, учении и педагогической деятельности Гоголя и о педагогическом значении его произведений" (с. 42-43). – (Библиотека "Свободного воспитания и образования и защиты детей" / Под ред. И.И. Горбунова-Посадова ; Вып. 27)


  Содержание: I. Памяти Н.В. Гоголя / Стихотворение И.И. Горбунова-Посадова II. Н.В. Гоголь о детстве, юности, школе и воспитании : Избр. места из произведений Н.В. Гоголя / Собр. С.Н. Дурылин III. Что дала Н.В. Гоголю школа? / [Соч.] С.Н. Дурылина
1020871
   Памяти Н.В. Гоголя : Сборник речей и статей, изданный Императорским Университетом Св. Владимира. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1911. – [3], IV, 169 с.


  Авторы: Лобода, Андрей Митрофанович (1871-1931) Шаровольский, Иван Васильевич (1876-) Малинин, Василий Николаевич Сикорский, Иван Алексеевич (1845-) Назаревский, Александр Александрович Каманин, Иван Михайлович (1850-1920) Розов, Владимир ...
1020872
  Ильинский Л.К. Памяти Н.В. Гоголя 20.III.1890 - 21.II.1852 - 20.III.1909 г. : Речь произнес. в Казан. Ксениин. жен. гимназии 20 марта 1909 г. / / Л.К. Ильинский. – Казань : Центральная тип., 1909. – 24 с., 1 л. портр.


  На тит. л. № 290938 дарственная надпись: Глубокоуважаемому Николаю Кулиничу г-ну Грунскому
1020873
   Памяти Н.Е. Бранденбурга / [Ник. Печенкин]. – Санкт-Петербург : Тип. "Арт. журн.", 1905. – [2], 24 с. – Отт. из "Арт. журн." 1905, № 7. – Библиогр.: "Труды Н.Е. Бранденбурга" (с. 20-24) и в примеч.
1020874
  Прендель Р. Памяти Н.И. Кокшарова : (Читано в заседании 30-го января 1893г.) // О новом выходе юрских отложений в Рязанской губернии Г.Г. Петца : (Сообщение, сделанное в заседании Отделения Геологии и Минералогии С.-Петербургского Об-ва Естествоиспытателей 15 дек. 1890г.) / Г.Г. фон Петц. – [Санкт-Петербург] : Тип. Н.А. Лебедева, 1910. – 6 с.
1020875
   Памяти Н.И. Пирогова : приветствия и речи. – Киев : Тип. Имп. Универ. св. Владимира Акц. Общ. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1911. – VIII, 96 с.
1020876
  Гареднин Ю. [Чернов В.М.] Памяти Н.К. Михайловского : со снимком, с портретом, писанного Н.А. Ярошенко / Ю. Гарденин [псевд.] (В.М. Чернов). – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Книгоизд. "Земля и Воля" ; [Тип. Н.П. Собко], 1906. – 100 с., 1 л. портр. (фронт) : порт. Михайловского
1020877
   Памяти Н.М. Данилина. – Москва : Советский композитор, 1987. – 311 с.
1020878
  Ярукова Л.И. Памяти Н.М.Пржевальского : География. К 160-летию РГО // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 6. – С. 21-23 : Фото. – ISSN 0016-7207
1020879
  Шереметьев С. Памяти Н.П. Барсукова / С. Шереметьев. – [Б. г.] : [Б, и.], 1907. – 2 с.
1020880
   Памяти Н.Я. Казимирова. – М, 1924. – 62с.
1020881
   Памяти Надежды Васильевны Стасовой : с портретом работы В.В. Матэ / Общество вспоможения окончивших курс наук на Высших Женских Курсах. – Санкт-Петербург : Типография М. М. Стасюлевича, 1896. – IV, 105 с.
1020882
   Памяти Наума Исааковича Вульфсона (1916-2004 гг.) // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 11. – С. 127. – ISSN 0130-2906
1020883
  Шнюков Е.Ф. Памяти нашего друга Николая Васильевича Багрова / Е.Ф. Шнюков, В.П. Коболев // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования. – Киев, 2015. – № 2 (40). – С. 179-180. – ISSN 1999-7566


  21 апреля 2015 года скончался доктор географических наук, профессор, академик НАН Украины, первый председатель Верховного Совета Автономной Республики Крым и последний ректор Таврического национального университета им. В.И. Вернадского (1999-2014), ...
1020884
   Памяти нашего учителя Бориса Михайловича Миркина // Степной бюллетень : рабочий бюллетень о сохранении степных экосистем и неразрушительном природопользовании в степях / ООО "Сибэкоцентр" ; Благотворительный фонд "Центр охраны дикой природы" ; редкол.: А. Антончиков, Т.М. Брагина, А.В. Василюк [и др.]. – Москва ; Новосибирск, 2017. – № 50, осень. – С. 5-7. – ISSN 1684-8438
1020885
   Памяти Нестора Александровича Котляревского. – Л, 1926. – 62с.
1020886
   Памяти Никиты Федоровича Глазовского // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 2. – С. 59-68 : Фото. – ISSN 0016-7207
1020887
   Памяти Николая Александровича Абрамова (1923-2011) // Економіка та право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Донецьк, 2011. – № 2 (30). – С. 147-150. – ISSN 1681-6277


  Биография и творческий путь профессора административного и хозяйственного права Одесского университета им. И. Мечникова. В 1971 г. защитил диссертацию в Киевском гос. университете им. Т. Шевченко.
1020888
  Решетов А.М. Памяти Николая Александровича Бутинова // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2002. – № 2. – С.118-124. : Фото. – ISSN 0869-5415


  [Н.А.Бутинов - гордость этнографической науки.]
1020889
   Памяти Николая Алексеевича Каблукова. – М, 1927. – 230с.
1020890
  Совинский В.К. Памяти Николая Васильевича Бобрецкого / В.К. Совинский. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва Н.Т. Корчак-Новицкого, 1909. – [2], 16 с. – Отд.оттиск из: Записки Киевского общества естествоиспытателей. Т. 21
1020891
  Малеванский Г. Памяти Николая Ефремовича Скворцова, второго директора ист. филолог. н-та в г.Нежине : Страница из внутренней истории русской школы / Г. Малеванский; Ніжинський педагогічний інститут. – Нежин : Тип. лит. М.В. Глезера, 1902. – 145с.
1020892
  Малеванский Г.В. Памяти Николая Ефремовича Скворцова, второго директора Историко-филологического института в г. Нежине : Страница из внутренней истории русской школы / [[соч.] Г. Малеванского] // Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине 1820-1832 (к 75-летию со дня основания) : исторический очерк Е.В. Петухова / Е.В. Петухов. – Санкт-Петербург, 1895. – 145 с., 1 л. портр.
1020893
   Памяти Николая Ивановича Алексеевского (01.04.1950-14.05.2015) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 95-96. – (География ; № 3). – ISSN 0201-7385
1020894
   Памяти Николая Ивановича Загузова : [некролог] // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 1. – С. 95. – ISSN 1726-667Х
1020895
   Памяти Николая Ивановича Костомарова : (7 апреля 1885 г.), 1885


  Содержание конволюта: 1. Костомарова А. Последние дни жизни Николая Ивановича Костомарова; 2. Подорожный Н. Из памятной книжки : (Воспоминание о Н.И. Костомарове); 3. Вашкевич Г. Из воспоминаний о Николае Ивановиче Костомарове / Г. ...
1020896
   Памяти Николая Ивановича Пирогова. (1810-1910) : сб. ст.: Г.А. Фальборка, А.Ф. Кони, А.В. Васильева, В.А. Вагнера и А.Г. Фомина. – Петербург : Школа и жизнь, 1911. – 105 с. : 1 портр. – Материалы для изучения Пирогова : библиогр. указ. сочинений, лекций, докладов и сообщений Пирогова и литературы о нем / сост. А.Г. Фомин (с. 55-105)
1020897
   Памяти Николая Ильича Стороженка / Общество Любителей Росс. Словесности,. – Москва : Печ. А. Снегиревой, 1909. – [4], 188 с.: ил., 1 л. портр. (фронт.) : ил., портр.


  Содерж.: Памяти Н.И. Стороженка / А.Е. Грузинский. Николай Ильич Стороженко: Биографический очерк / М.Н. Розанов. Памяти Н.И. Стороженка / Георг Брандес. Из ранних лет / А.Н. Веселовский. Из переписки Н.И. Стороженка с Н.С. Тихонравовым / С.О. Долгов. ...
1020898
  Лаппо Г.М. Памяти Николая Николаевича Казанского / Г.М. Лаппо, Ю.Н. Палеев, А.А. Агирречу // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 119-120. – (Географическая ; № 4). – ISSN 0373-2444
1020899
   Памяти Николая Николаевича Комедчикова (1959-2011) // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 136. – (Географическая ; № 1). – ISSN 0373-2444
1020900
   Памяти Николая Саввича Тихонравова : [Сборник статей] / Имп. Моск. археол. о-во и О-во любителей рос. словесности. – Москва : Печатня А.И. Снегиревой, 1894. – [2], 161 с., 1 л. портр. – Библиогр.: Указатель статей о Н.С. Тихонравове / Д.Д. Языкова , с. 158-159. - Список тр. Н.С. Тихонравова с. 142-157


  Авторы: А.Н. Стороженко, А.С. Павлов, А.Н. Веселовский, А.Е. Грузинский, М.Н. Сперанский, Н.И. Аммон, А.Д. Карниев, М.И. Соколов, В.И. Шенрок, С.О. Долгов, В.И. Сизов, Д.Д. Языков
1020901
  Дронов М.Ю. Памяти Нины Михайловны Пашаевой (1926-2013) // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2014. – № 5. – С. 125-127. – ISSN 0132-1366
1020902
  Булич С.К. Памяти О.Н.Ф. Бетлинга // Извеcтия II Отделения Императорской академии наук / Императорская академия наук. Отделение русского языка и словесности. – [Санкт-Петербург], 1904. – Т. 9, кн. 3. – С. 187-200
1020903
   Памяти одного из основоположников российской школы физической географии океана и научного океанопользования В.И. Лымарева // Морський екологічний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т біології південних морів. – Севастополь, 2013. – Т. 12, № 1. – С. 103-104. – ISSN 1684-1557


  Радянський і російський учений в галузі фізичної географії, географії океану. Заслужений діяч науки РФ, почесний член Російського географічного товариства, д-р географічних наук, професор.
1020904
  Грушевський М.С. Памяти Олексія Маркевича. – [Львів], 1903. – 14 с. : портр.


  Записки Наукового Товариства імени Шевченка / Виходять у Львові що два місяцї під редакциєю Михайла Грушевського. - Львів: Накладом Наук. Т-ва ім. Шевченка. Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. Під зарядом К. Беднарського, 1903. - На тит. арк. та обкл. ...
1020905
  Кужко М.М. Памяти основоположника пенитенциарной медицины Ф.П. Гааза (155 лет со дня смерти) / М.М. Кужко, В.С. Коровкин // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2016. – № 7 (580). – С. 22-23
1020906
  Яхонтов С. Памяти Отечественной войны 1812 г. / Ст. Яхонтов. – Рязань : Тип. Братства св. Василия, 1912. – 26 с.
1020907
  Редин Е.К. Памяти отца Василия Спесивцева / Е.К. Редин. – Харьков : Типография Печатное Дело кн. К.Н. Гагарина, 1905. – 7 с. – Отд. оттиск из Сборника Харьковского Историко-Филологического Общества т. 16
1020908
   Памяти П. Н. Сакулина. – М, 1931. – 356 с.
1020909
  Шубинской Н.П. Памяти П.А. Столыпина: речь / Н.П. Шубинской. – Москва, 1990. – 28с.
1020910
  Кузнецов Н.Я. Памяти П.И. Бахметьева / Н.Я. Кузнецов (С.-Петербург) // Компакт - 252395 / Н.Я. Кузнецов. – 3 с.
1020911
  Кузнецов Н.Я. Памяти П.И. Бахметьева / Н.Я. Кузнецов (С.-Петербург) // Компакт - 252303 / Н.Я. Кузнецов. – 3 с.
1020912
  Кузнецов Н.Я. Памяти П.И. Бахметьева / Н.Я. Кузнецов (С.-Петербург) // Компакт - 252294 / Н.Я. Кузнецов. – 3 с.
1020913
   Памяти П.П. Чубинского. – Москва : Тип. П.П. Рябушинского, 1914. – 35, [1] с. – Стдельній оттиск из журнала "Украинская жизнь"
1020914
  Сумцов Н.Ф. Памяти П.П. Чубинского / Н.Ф. Сумцов. – [Москва] : [Тип. П.П. Рябушинского], 1914. – с. 1-3. – Оттиск из "Украинской жизни". - 1914. - № 3. - С. 1-3
1020915
   Памяти П.П. Чубинского. – [Москва] : [Тип. П.П. Рябушинского], 1914. – 35, [1] с. – Оттиск из "Украинской жизни". - 1914. - № 3. - С. 1-35
1020916
  Сумцов Н.Ф. Памяти П.П. Чубинского // Памяти П.П. Чубинского. – [Москва] : [Тип. П.П. Рябушинского], 1914. – С. 1-3
1020917
   Памяти П.Ф. Лесгафта. – М, 1947. – 126с.
1020918
   Памяти Павла Владимировича Сорокина // Вопросы атомной науки и техники : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т". – Харьков, 2017. – № 3 (109). – С. 95-96. – (Серия "Ядерно-физические исследования" ; вып. 68). – ISSN 1562-6016


  25 марта 2017 г. на 88 году после продолжительной смерти ушол из жизни крупнейший ученый в области физики высоких энергий и ядерной физики, заслуженный деятель науки и техники Украины.
1020919
  Кулаковский Ю.А. Памяти Павла Иосифовича Шафарика : Речь, произнесенная профессором П.П. Кулаковским в торжественном заседании Славянского Общества 11 мая 1895 г. – Санкт-Петербург : Печ. Евдокимова, 1895. – [2], 18 с.
1020920
   Памяти павших борцов. – Сталинград, 1960. – 11с.
1020921
  Вдовин Г. Памяти памяти : проза: повесть // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Новый мир". – Москва, 2012. – № 10 (1050). – С. 66-75. – ISSN 0130-7673
1020922
  Данилевский В.В. Памяти Пвла Николаевича Яблочкова / В.В. Данилевский. – Ленинград, 1949. – 12с.
1020923
  Пшеборский А.П. Памяти Петра Михайловича Покровского. – Киев : Тип. Имп. Университета св. Владимира Акц.О-ва печ. и изд. д. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1901. – 26 с.
1020924
  Метц Вл. Памяти Петра Петровича Шмидта / Вл. Метц. – Одесса : Изд. объед. фирм А.А. Ивасенко ("Одес. новости") и кн. маг. "Труд", 1917. – 16 с. – Загл. обл.: Казнь лейтенанта П.П. Шмидта. Трагедия Севастопольского восстания. - Экз без обл.
1020925
   Памяти Петра Римаренко // Правда Украины. – Киев, 2000. – 19 января. – С. 1
1020926
   Памяти Петра Францевича Лесгафта. – С.-Петербург : Типография Север, 1912. – XII, 317 с.
1020927
   Памяти погибших композиторов и музыковедов. – М, 1985. – 137с.
1020928
  Тимофеева И.Н. Памяти погибших. Путеводитель / И.Н. Тимофеева. – 2-е изд. испр. и доп. – Донецк : Донбас, 1978. – 23с.
1020929
  Вдовина И.С. Памяти Поля Рикёра // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2005. – № 11. – С. 176-187. – ISSN 0042-8744
1020930
   Памяти почетного члена Исторического общества Нестора Летописца залуженного ординарного профессора и академика Николая Павловича Дашкевича (ум. 20 января 1908 г.). – [Киев], 1908. – 59, 1 л. портр. (фронт.)
1020931
  Василенко Н.П. Памяти почетного члена Общества Александра Матвеевича Лазаревского (ум. 31 марта 1902 г.) : [реферат, читан в очередном заседании Итсорического Общества Нестора-летописца 15 сентября 1902 г.] / [Ник. Василенко]. – Киев : Тип. Р.К. Лубковского, 1903. – 22 с. – Отд. оттиск
1020932
  Кертман Л. Памяти поэтов-фронтовиков // Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 2011. – № 4 (74). – С. 102-109
1020933
  М Л.С. (Мацеевич С Л. Памяти Преосвященного Епископа ФИларета Филаретова, бывшего Ректора Киевской Духовной Академии (24 февраля 1882 г.) / Л.С. (Мацеевич С Л. М. – Киев : Тип. Акц. О-ва "Петр Барский в Киеве", 1912. – 45 с. – Отд.отт. из : "Труды Киевской духовной Акдемии"
1020934
   Памяти протоиерея Алексанрда Меня. – М, 1991. – 269с.
1020935
   Памяти проф. Евгения Николаевича Щепкина. – Одесса, 1927. – 64с.
1020936
  Гольдгаммер Д.А. Памяти профессора А.Г. Столетова : (Читано в годичном заседании Физ.-мат. о-ва при Имп. Казан. ун-те, 27 янв. 1897 г.) / [соч.] Д.А. Гольдгаммера. – Казань : Типо-лит. Имп. Ун-та, 1897. – [2], 16 с. – Без тит. л. и обл. - Отд. оттиск из научно-популярного журн.: Вестник опыт. физики
1020937
  Толстой Ю.К. Памяти профессора А.К. Кравцова (1935-2009 гг.) // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2009. – № 4 (285). – С. 257-260. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1020938
   Памяти профессора Александра Васильевича Александрова / [сост.: Н.В. Верещагина, Е.В. Джиджора, С.В. Азеев]. – Одесса : Астропринт, 2018. – 362, [2] с., [6] л. фотоил. : ил.,. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-966-927-400-7
1020939
  Редин Е. , Шебуев Н., Соловьев С., Шепелевич Л, Сумцов Н. и др. Памяти профессора Александра Ивановича Кирпичникова : Сборник статей, некрологов, воспоминаний, изданный Историко-филологическим обществом при Императорском Харьковском университете / Авторы: Е. Редин, Н. Шебуев, С. Соловьев, Л. Шепелевич, Н. Сумцов, М. Попруженко, Л. Воронцова, В. Щепкин, С. Долгов, Энгельмейер и др. – Харьков : Тип. "Печатное дело", 1905. – [2], II, 174 с., 1 л. портр. – Отд. оттиск: Сборник Харьковского историко-филологического общества. Т. 14. – Библиогр. обзор тр. А.И. Кирпичникова, с. 162-174


  Шебуев, Николай Георгиевич (1874-1937) Соловьев, С. Шепелевич, Лев Юлианович (1863-1909) Сумцов, Николай Федорович (1854-1922) Попруженко, М. Воронцова, Лидия Дмитриевна (1878-) Щепкин, Вячеслав Николаевич (1863-1920) Долгов, С. Энгельмейер, ...
1020940
   Памяти профессора Александра Николаевича Мазаровича (1886-1950) : [ Сб. статей ]. – Москва : Моск. об-во испытателей природы, 1953. – 192 с. : илл., карт., 1 л. портр. – Библиогр. в конце ст.
1020941
  Дульфан А.Я. Памяти профессора В.М. Кошкина // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2011. – № 2 (45). – С. 57-58
1020942
   Памяти профессора В.О. Ключевского [ум.] 12 мая 1911 г.. – Нижний Новгород : Изд. Нижегор. губ. учен. арх. комис., 1911. – 8 с. – Авторы: А.К. Кабанов, Н. Ликин
1020943
   Памяти профессора Виталия Александровича Демкина // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 3. – С. 383 : фото. – ISSN 0032-180Х
1020944
  Вальтер А.А. Памяти профессора Г.В.Карповой / А.А. Вальтер, В.Г. Комачев, Э.П. Шевякова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1157. – С. 143-144 : фото. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 42). – ISSN 2410-7360
1020945
   Памяти профессора Габриеля Феликсовича Шершеневича : сборник ст. по гражд. и торговому праву М.М. Агаркова, С.А. Беляцкина, проф. Е.В. Васьковского, А.Э. Вормса, доц. Д.М. Ченкина, проф. Д.Д. Гримма, прив.-доц. В.П. Доманжо, прив.-доц. А.В. Завадского, проф. А.И. Каминки, проф. М.Я. Пергамента [и др.]. – Москва : Изд. бр. Башмаковых ; [Типо-лит. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*], 1915. – XVIII, 486 с., 1 л. портр. – Экз. № 119251 деф., отсутств. с. 449-486. - Экз. в разных тип. переплетах. – Библиогр. указатель работ Г.Ф. Шершеневича" (с. VII-XVIII)
1020946
   Памяти профессора Е.В. Титова. // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – № 731. – С. 251--253. – (Хімія ; Вип. 14 (37)). – ISSN 0453-8048
1020947
   Памяти профессора Егора Кузьмича Редина : некрологи и речи. – Харьков : Типография Печатное Дело, 1909. – 27 с.
1020948
   Памяти профессора Ивана Николаевича Миклашевского : сборник речей, некрологов, воспоминаний, изданній Историко-филологическим Обществом при Императорском Харьковском университете. – Харьков : Тип. "Печатное дело" кн. К.Н. Гагарина, 1915. – [2], 34 с., 1 л. портр. – Отд. отиск: Сборник Харьковского историко-филологического общества. Т. 14
1020949
   Памяти профессора Майка Эдмундса (Wyndham Michel Edmunds, Oxford University, UK) 1941-2015 / О.В. Чудаев, Б.Н. Рыженко, С.Л. Шварцев, В.П. Зверев // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 11. – С. 1055-1056 : фото. – ISSN 0016-7525
1020950
  Россихин В.В. Памяти профессора Ф.А. Клепикова - организатора первого детского урологического отделения в Украине : (к 100-летию со дня рождения) / В.В. Россихин, А.В. Бухмин // Хірургія дитячого віку : науково-практичний спеціалізований рецензований журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; Всеукраїнська асоціація дитячих хірургів ; голов. ред. Русак П.С. – Київ, 2016. – № 3/4 (52/53). – С. 7-9. – ISSN 2304-0041
1020951
  Павлова М.В. Памяти профессора Эдуарда Копа / М.В. Павлова. – с.
1020952
  Верещагин В.А. Памяти прошлого : статьи и заметки / В.А.Верещагин. – Санкт-Петербург : Тип. Сириус, 1914. – 217 с.
1020953
  Юзефович М.В. Памяти Пушкина : статья М.В. Юзефовича. – Москва : В унив. тип. (М. Каткова), 1880. – 18 с. – Отд. ттиск: Русский архив.1880, кн. 3


  На форзаце Библиотека коллегии Павла Галагана
1020954
   Памяти Пушкина : научно-литературный сборник, составленный профессорами и преподавателями Императорского университета Св. Владимира / [под ред. проф. В.С. Иконникова]. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, 1899. – X, 298, 99 с. – Экз. деф.: без ориг. обл., тит. л. , отсутств. 1 л. фронт. (грав. тит. л.), и 9 л. ил.


  Содерж.: Памяти Пушкина: Стихотворение / Н.Э. Глюкке. Пушкин и его предшественники в русской литературе / [Соч.] П.В. Владимирова. Пушкин в ряду великих поэтов нового времени / [Соч.] Н.П. Дашкевича. Отзвуки пушкинской поэзии в последующей русской ...
1020955
   Памяти Пушкина : научно-литературный сборник, составленный профессорами и преподавателями Императорского университета Св. Владимира / [под ред. проф. В.С. Иконникова]. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, 1899. – [4], X, 298, 99 с., 1 л. фронт. (грав. тит. л.)


  Содерж.: Памяти Пушкина: Стихотворение / Н.Э. Глюкке. Пушкин и его предшественники в русской литературе / [Соч.] П.В. Владимирова. Пушкин в ряду великих поэтов нового времени / [Соч.] Н.П. Дашкевича. Отзвуки пушкинской поэзии в последующей русской ...
1020956
   Памяти Пушкина : Празднование столетней годощины со дня рожднеия А.С. Пушкина в учебных заведениях округа / под ред. И.В. Посадского, дир-ра Киевск. 1-й гимназии. – Киев : Лито-тип. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*
[Отд.] 1 : [Пушкинские торжества]. – 1900. – IV, 96 с. – Экз. в разных тип. переплетах


  Посадский-Духовской, Иван Васильевич Изд. : Гастфрейнд, Николай Андреевич
1020957
   Памяти Пушкина : Празднование столетней годощины со дня рожднеия А.С. Пушкина в учебных заведениях округа / под ред. И.В. Посадского, дир-ра Киевск. 1-й гимназии. – Киев : Лито-тип. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*
[Отд.] 1 : [Пушкинские торжества]. – 1900. – IV, 96 с. – Конволют. - Пер.: Памяти Пушкина. [Отд.] 2-3


  Посадский-Духовской, Иван Васильевич Изд. : Гастфрейнд, Николай Андреевич
1020958
   Памяти Пушкина : Празднование столетней годощины со дня рожднеия А.С. Пушкина в учебных заведениях округа / под ред. И.В. Посадского, дир-ра Киевск. 1-й гимназии. – Киев : Лито-тип. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*
[Отд.] 1 : [Пушкинские торжества]. – 1900. – IV, 96 с. – Конволют. - Пер.: Памяти Пушкина. [Отд.] 2-3


  Посадский-Духовской, Иван Васильевич Изд. : Гастфрейнд, Николай Андреевич
1020959
   Памяти Пушкина. [Отд.] 2 : Празднование столетней годощины со дня рожднеия А.С. Пушкина в учебных заведениях округа / под ред. И.В. Посадского, дир-ра Киевск. 1-й гимназии // Памяти Пушкина : Празднование столетней годощины со дня рожднеия А.С. Пушкина в учебных заведениях округа / под ред. И.В. Посадского, дир-ра Киевск. 1-й гимназии. – Киев : Лито-тип. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1900. – [Отд.] 1 : [Пушкинские торжества]. – IV, 551 с.


  Посадский-Духовской, Иван Васильевич Изд. : Гастфрейнд, Николай Андреевич
1020960
   Памяти Пушкина : Празднование столетней годощины со дня рожднеия А.С. Пушкина в учебных заведениях округа / под ред. И.В. Посадского, дир-ра Киевск. 1-й гимназии. – Киев : Лито-тип. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*
[Отд.] 2 : [Слова, речи и стихотворения]. – 1900. – IV, 551 с. – Экз. в разных тип. переплетах.- Экз. № 95901 дефектный, отсутствует часть кн. с. 193-551


  Посадский-Духовской, Иван Васильевич Изд. : Гастфрейнд, Николай Андреевич
1020961
   Памяти Пушкина. [Отд.] 2 : Празднование столетней годощины со дня рожднеия А.С. Пушкина в учебных заведениях округа / под ред. И.В. Посадского, дир-ра Киевск. 1-й гимназии // Памяти Пушкина : Празднование столетней годощины со дня рожднеия А.С. Пушкина в учебных заведениях округа / под ред. И.В. Посадского, дир-ра Киевск. 1-й гимназии. – Киев : Лито-тип. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1900. – [Отд.] 1 : [Пушкинские торжества]. – IV, 551 с.


  Посадский-Духовской, Иван Васильевич Изд. : Гастфрейнд, Николай Андреевич
1020962
   Памяти Пушкина : Празднование столетней годощины со дня рожднеия А.С. Пушкина в учебных заведениях округа / под ред. И.В. Посадского, дир-ра Киевск. 1-й гимназии. – Киев : Лито-тип. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*
[Отд.] 3 : [Слова, речи и стихотворения]. – 1900. – III, 136 с. – Экз. в разных тип. переплетах


  Посадский-Духовской, Иван Васильевич Изд. : Гастфрейнд, Николай Андреевич
1020963
   Памяти Пушкина. [Отд.] 3 : Празднование столетней годощины со дня рожднеия А.С. Пушкина в учебных заведениях округа / под ред. И.В. Посадского, дир-ра Киевск. 1-й гимназии // Памяти Пушкина : Празднование столетней годощины со дня рожднеия А.С. Пушкина в учебных заведениях округа / под ред. И.В. Посадского, дир-ра Киевск. 1-й гимназии. – Киев : Лито-тип. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1900. – [Отд.] 1 : [Пушкинские торжества]. – III, 136 с.


  Посадский-Духовской, Иван Васильевич Изд. : Гастфрейнд, Николай Андреевич
1020964
   Памяти Пушкина. [Отд.] 3 : Празднование столетней годощины со дня рожднеия А.С. Пушкина в учебных заведениях округа / под ред. И.В. Посадского, дир-ра Киевск. 1-й гимназии // Памяти Пушкина : Празднование столетней годощины со дня рожднеия А.С. Пушкина в учебных заведениях округа / под ред. И.В. Посадского, дир-ра Киевск. 1-й гимназии. – Киев : Лито-тип. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1900. – [Отд.] 1 : [Пушкинские торжества]. – III, 136 с.


  Посадский-Духовской, Иван Васильевич Изд. : Гастфрейнд, Николай Андреевич
1020965
  Григорьева Л. Памяти Равиля Бухараева : поэзия: стихи // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 2012. – № 6. – С. 31-33. – ISSN 0012-6756
1020966
   Памяти Рябенко Василия Адамовича // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2011. – № 4. – С. 107-108 : фото. – ISSN 0367-4290
1020967
   Памяти С. В. Ковалевской. – Москва, 1951. – 156 с.
1020968
  Азадовский М.К. Памяти С.А. Венгерова : Венгеров - библиограф / Марк Азадовский. – Чита : Тип. Объедин. союза забайкал. кооперативов, 1922. – 12 с.
1020969
  Ильин Л. Памяти С.Д.Дрожжина. К Двадцатилетию со дня смерти поэта. (Статьи, воспоминания, публикации). / Л. Ильин. – Калинин, 1951. – 95 с.
1020970
  Русаков О.М. Памяти Светланы Николаевны Кравченко / О.М. Русаков, А.М. Глевасская // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 6. – С. 165-166. – ISSN 0203-3100
1020971
  Венгер Н.В. Памяти светлого человека: вспоминаем американського историка Пола Тевса // Вопросы германской истории : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара ; Ин-т культуры и истории немцев в Северо-Восточной Европе (Германия) ; редкол.: А. Айсфельд, С.Й. Бобилєва, Н.В. Венгер [та ін.]. – Дніпро, 2016. – [Вып. 42]. – C. 20-26. – ISSN 2313-1993
1020972
  Н.Д. [Дворохольский Н., священник] Памяти священника Иулиана Малаховского. [Некролог]. – Каменец-Подольск : Тип. С.П. Киржацкого. – [4] с. – Отд.отт.
1020973
   Памяти Сергея Александровича Клещенко // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 1. – С. 116 : фото. – ISSN 0367-4290
1020974
   Памяти Сергея Дмитриевича Балухатого, 1945. – 18с.
1020975
   Памяти Сергея Ивановича Вавилова. – Москва : Издательство АН СССР, 1952. – 376 с.
1020976
   Памяти Сергея Ивановича Савинова (1865-1942) // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 10. – С. 126-128. – ISSN 0130-2906
1020977
   Памяти Сергея Ивановича Танеева. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1947. – 276 с.
1020978
  Гольцев В.П. Памяти серебряные нити. / В.П. Гольцев. – М., 1986. – 220с.
1020979
  Фаст Г. Памяти Сиднея. / Г. Фаст. – М, 1950. – 38с.
1020980
   Памяти Соколова Бориса Сергеевича // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2013. – № 4. – С. 115-119 : фото. – ISSN 0367-4290
1020981
   Памяти Софьи Марковны Котельниковой, рожденной Кисель, падчерицы историка Н.И. Костомарова / [Д.Л. Мордовцев]. – Нижний Новгород : Изд. Нижегор. губ. учен. арх. комис., 1887. – 503-506 с. – Отт. из "Русской старины". 1887г.. - Авт. указан в конце текста. - Без обл. и тит. л.
1020982
  Романченко О.И. Памяти стареть не велено / О.И. Романченко. – М., 1976. – 199с.
1020983
   Памяти Тараса Шевченка. – К, 1920. – 8с.
1020984
  Шаталов Н.Н. Памяти творца тектоорогении академика Владимира Гавриловича Бондарчука (К 110-летию со дня рождения) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2015. – № 2. – С. 127-132 : фото, рис. – Библиогр.: с. 132. – ISSN 0367-4290
1020985
  Туровская М.И. Памяти текущего мгновения / М.И. Туровская. – М., 1987. – 365с.
1020986
  Коболев В.П. Памяти товарища / В.П. Коболев, В.А. Корчин // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 5. – С. 161-172 : фото. – ISSN 0203-3100
1020987
  Шаталов Н.Н. Памяти Учителя - академика Ивана Ильича Чебаненко / Н.Н. Шаталов, И.С. Потапчук // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 6. – С. 190-192 : фото. – ISSN 0203-3100
1020988
  Малиновский И.А. Памяти учителя : (Опыт характеристики учёной и преподавательской деятельности профессора М. Ф. Владимирского-Буданова) / И.А. Малиновский. – Ростов -на-Дону : [Тип. Т-ва С.С. Сивожелезов и К*], 1917. – 44 с.


  На тит. л. драственная надпись автора Василенко Н.П.
1020989
  Гуздий Н.К. Памяти учителя / Гуздий Н.К. – Ленинград, 1965. – [4] с.
1020990
   Памяти Учителя : к 90-летию со дня рождения Ю.С. Червоного / Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова, Экон.-прав. фак., Каф. гражд.-правовых дисциплин ; Центр исслед. права им. Савиньи ; под ред. И.С. Канзафаровой и В.М. Зубаря. – Одесса : Астропринт, 2017. – 323, [1] с. : фотоил. – Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-927-338-3
1020991
  Гудзий Н. Памяти учителя [В.М. Перетца] // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – С. 310-314. – ISBN 5-7707-1061-6
1020992
  Малиновский И.А. Памяти учителя. (Опыт характеристики ученой и преподавательской деятельности проф. М.Ф. Владимирского-Буданова) / проф. И.А. Малиновский ; [под ред. и с предисл. В.А. Попелюшка]. – Острог : Издательство Национального университета "Острожская академия", 2013. – 57, [1] с. – Доп. тит. л. ориг. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Антология историко-правовой мысли)
1020993
  Оровецкий Ю.П. Памяти ушедшего товарища // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 4. – С. 167-168 : Фото. – ISSN 0203-3100
1020994
  Алигер М.И. Памяти храбрых : стихи / М.И. Алигер. – Москва : Советский писатель, 1942. – 52 с.
1020995
  Светлов П.Я. Памяти царя-миротворца : [Речь на панихиде[!] в сороковый день по блаженной кончине благочестивейшего государя имп. Александра III] / [соч.] П. Иак. Светлова, проф. богословия Нежин. ист.-филол. ин-та кн. Безбородко. – Москва : Унив. тип., 1895. – 16 с. – Отд отт.: Душеполезное чтение, 1895, № 7
1020996
  [Чигалов Леонид] Памяти царя-мученика [Александр II] : [Дневник пребывания царя-освободителя в Дунайской армии в 1877 году] / [сост. Л.М. Чичагов, по дневникам Поливанова, Мещерским, Крестовским и др.]. – [1-ое изд.]. – [Санкт-Петербург] : [Тип. М.М. Стасюлевича], 1885. – [2], VIII, 294, XII с., 1 л. ил. – хромолитографированный лист-рис. - Экз. без тит.л. и без ориг. обл., описан по интернету
1020997
   Памяти Чарльса Дарвина : Торжественное заседание отдела естествознания 21 февраля 1909 года : Речи .. в анат. – Педагогический музей военно-учебных заведжений. – [Санкт-Петербург] : [Тип. "Родник"], 1909. – [2], II, 73 с., 1 л. портр. – Библиогр.: портр.


  Содержание: Памяти Чарльса /Дарвина / В. Вагнера; Проникновение идей Дарвина в школу / В. Половцова; Влияние Дарвина на преподавание зоологии в средней школе / Е. Елачина; Влияние Дарвина на преподавание сравнительной психологии в школе / ...
1020998
   Памяти Эллиды Эдуардовны Литавриной // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2002. – № 4. – С. 109-111. – ISSN 044-748Х


  Профессор Московского ун-та, один из лучших россицских специалистов по истории Латинской Америки и Испании.
1020999
   Памяти Эмануила Айзиковича Канера (1931-1986) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – № 739. – С. 9-10. – (Фізика ; Вип. 9). – ISSN 0453-8048
1021000
  Бондаренко Г.М. Памяти Эмлена Владимировича Соботовича // Збірник наукових праць Інституту геохімії навколишнього середовища / Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 23. – С. 4-8


  Выдающийся ученый, основоположник исследований в области ядерной геохимии, космохимии, изотопной геохронологии, радиоэкологии в Украине, академик НАН Украины, академик Международной академии наук Евразии, доктор геолого-минералогических наук, ...
<< На початок(–10)1021102210231024102510261027102810291030(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,