Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1021102210231024102510261027102810291030(+10)В кінець >>
1028001
  Рядок В.Г. "Поетика" меню у соціолінгвістичному аспекті // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 264-269. – (Бібліотека Інституту філології)


  Аналіз лексико-семантичних засобів впливу на користувача на матеріалі мови текстів сфери громадського харчування
1028002
  Турчина А.А. "Поетистичні" збірки Ярослава Сейферта // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 349-353. – ISSN 2075-437X


  Стаття присвячена аналізу творчості видатного чеського поета Ярослава Сейферта, зокрема його "поетистичних" збірок "На хвилях ТСФ" ("Весільнa подорож") та "Поштовий голуб". Статья посвящена анализу творчества известного чешского поэта Ярослава ...
1028003
  Бенедік К. "Поетична мова" як рання синкретична форма семіотичної діяльності: ритуальний рух і дія як її витоки (за О. Фрейденберг та О. Веселовським) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 37-41


  Стаття присвячена дослідженню такому широкому концепту як текст культури, реконструкція якого розглядається крізь призму мовних і надмовних стереотипів (культурних символів). Синкретизм семіотичної діяльності фольклору заявлений позицією О. ...
1028004
  Наумова Л. "Поетичне" кіно і мова кінематографа // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г.А. Скрипник. – Київ, 2016. – Число 3 (55) : Театр. Музика. Кіно. – С. 65-71. – ISSN 1728-6875
1028005
  Радіонова Н. "Поетка вогняних меж". Українська поетеса і громадська діячка Олена Теліга (1907-1942 рр.) // Волинський музей: історія і сучасність : науковий збірник / Управ. культури Волин. облдержадмін., Волин. краєзнавчий музей, Колодяжненський літ.-меморіал. музей Л. Українки, Волин. обл. т-во краєзнавців ; редкол.: А. Силюк, В. Комзюк, Є. Ковальчук [та ін.]. – Луцьк, 2004. – Вип. 3 : Матеріали 3-ої Всеукр. н.-практ. конф., присвяч. 75-річчю Волин. краєзнавчого музею та 55-річчю Колодяжненського літ.-меморіал. музею Л. Українки. Луцьк - Колодяжне, 18-19 травня 2004 р. – С. 370-372
1028006
  Губарев В.С. "Поехали!" / В.С. Губарев. – Москва : Искусство, 1984. – 118 с.
1028007
  Губарев В.С. "Поехали?" / В.С. Губарев. – М, 1981. – 303с.
1028008
  Гоганова А.В. "Пожилые" дети в романе А. Платонова "Чевенгур" (к типологии персонажей) // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 197-204. – (Филология ; № 1, январь - февраль). – ISSN 0201-7385
1028009
  Дзюба-Погребняк "Поза межами болю" О. Турянського в контексті південнослов"янської антивоєнної прози // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 96-100. – ISBN 966-7825-78-7
1028010
  Моргун В. "Поза межами Землі дуже важко отримати насіння". Учений-генетик Володимир Моргун - про космічні дослідження українських науковців / бесіду вів В. Колодяжний // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 5 березня (№ 25)


  "У той час, коли навіжений Путін грюкає новітніми ядерними ракетами у двері цивілізованих країн, учені й космонавти передових держав планети провадять унікальні експерименти в космічному просторі та на загадкових тілах Сонячної системи. Мета - ...
1028011
  Джердж С. "Позаблоковість як певне безпекове сирітство" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 21 лютого (№ 30)


  20 років тому німецький політик Манфред Вернер відкрив Україну для НАТО.
1028012
  Мережинская А.Ю. "Поздний" русский литературний постмодернизм: механизмы смены художественной системы // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун-т. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2004. – Вып. 5. – С. 118-129. – ISBN 966-594-499-1
1028013
  Горевалов С. ( Поздоровлення ) // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 6 : Присвячено 60-літтю від дня народження Б.І.Чернякова 24 квітня 2006 р. – С. 28
1028014
  Політіс Лінос [Поетична антологія / Політіс Лінос; Лінос Політис. – 2-е вид. – Афіни : Додоні
Кн. 1 : До падіння Константинополя. – 1975. – 200 с. – Видання новогрецькою мовою
1028015
  Політіс Лінос [Поетична антологія / Політіс Лінос; Лінос Політис. – 2-е вид. – Афіни : Додоні
Кн. 3 : Поезія Криту XVII ст. – 1976. – 224 с. – Видання новогрецькою мовою
1028016
  Політіс Лінос [Поетична антологія / Політіс Лінос; Лінос Політис. – 2-е вид., переробл. і доп. – Афіни : Додоні
Кн. 5 : Соломос та школа Ептанісія. – 1976. – 203 с. – Видання новогрецькою мовою
1028017
  Політіс Лінос [Поетична антологія / Політіс Лінос; Лінос Політис. – 2-е вид. – Афіни : Додоні. – ISBN 960-248-555-8
Кн. 2 : Після падіння Константинополя (з XV до XVI століття). – 1977. – 169 с. – Видання новогрецькою мовою
1028018
  Політіс Лінос [Поетична антологія / Політіс Лінос; Лінос Політис. – 2-е вид., переробл. і. доп. – Афіни : Додоні
Кн. 4 : Фанаріоти та Афінська школа. – 1977. – 216 с. – Видання новогрецькою мовою
1028019
  Політіс Лінос [Поетична антологія / Політіс Лінос; Лінос Політис. – 2-е вид., переробл. і доп. – Афіни : Додоні
Кн . 6 : Паламас та його сучасники. – 1977. – 203 с. – Видання новогрецькою мовою
1028020
  Політіс Лінос [Поетична антологія / Політіс Лінос. – 2-е вид., переробл. і доп. – Афіни : Додоні
Кн. 7 : Кавафіс, Сікеліанос і поезія до 1930. – 1977. – 164 с. – Видання новогрецькою мовою
1028021
  Політіс Лінос [Поетична антологія / Політіс Лінос; Лінос Політис. – 2-е вид.переробл. і доп. – Афіни : Додоні. – ISBN 960-248-558-2
Кн. 8 : Покоління "тридцятих" і Сеферіс ; Об"єднаний покажчик. – 1978. – 190 с. – Видання новогрецькою мовою
1028022
  Панч П. По-за життям. Сім оповідань : З творів спілки селянських письменників "Плуг" / П. Панч. – Харків : Шлях освіти, 1924. – 40с. – (Б-ка селянина)
1028023
  Федоровська Л.К. По-земному - про високе : літературно-критичний нарис / Л.К. Федоровська. – Київ : Радянський письменник, 1985. – 200с.
1028024
  Беляєва С.І. Поет-інтернаціоналіст Микола Тихонов / С.І. Беляєва. – Київ, 1976. – 46с.
1028025
  Мейзерська Т. Поет-лірик з гніздов"я шістдесятників // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2008. – № 2 (19). – С. 176-181
1028026
  Скуратовський В.Л. Поет-патріот Шандор Петефі / В.Л. Скуратовський. – К., 1972. – 30с.
1028027
  Шлапак Я. Поет-пісняр і не тільки // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 28 вересня (№ 39). – С. 13


  75 років від дня народження Богдана Михайловича Стельмаха, українського драматурга, поета, перекладача.
1028028
  Кулиніч А.В. Поет-робітник Е.Ю. Нечаев / Кулиніч А.В. – Львів, 1958. – [6] с.
1028029
   Поет-романтик Михайло Миколайович Петренко (1817-1862) : твори, критичні та іст.-літературні матеріали / Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; [упоряд., вступ. ст.] Олександр Петренко ; [наук. ред. М.П. Бондар]. – Київ : Профі, 2015. – 585, [1] с. – На тит. арк. упоряд. зазнач. як автор. – Бібліогр.: с. 558-585. – ISBN 978-966-651-899-9
1028030
  Петренко О. Поет-романтик Михайло Петренко: у пошуках біографічної істини
1028031
  Костюк Г. Поет-учений // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М.Г. Дальний, Д.В. Кислиця, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1971. – Рік 22, ч. 262, листопад : листопад. – C/ 6-10


  Дещо про поетичну і наукову спадщину Павла Филиповича.
1028032
  Цимбалюк В. Поет-шістдесятник Володимир Підпалий та його тиха лірика (до 75-річчя з дня народження) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 1 (38). – С. 64-69
1028033
  Прушковська І. Поети-містики як провісники суфізму // Україна - Туреччина: історія культурних зв"язків та співробітництво на сучасному етапі : зб. наук. праць / Посольство Турец. Респ. в Україні, Турец. упр. співробітництва та розвитку ; НАН України, НБУВ, Турец. центр інформації та досліджень Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: О. Дерменджі, В.М. Підвойський, Н.Г. Солонська]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 166-168
1028034
  Ясній Я.О. Поетика тетралогії Станіслава Вінценза "На високій полонині" : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.03 / Ясній Ярина Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 200 л. – Бібліогр.: л. 166-200
1028035
  Ясній Я.О. Поетика тетралогії Станіслава Вінценза "На високій полонині" : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.03 / Ясній Ярина Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1028036
  Нескородяна О.П. Поетика тілесності у "Странствованіях" Василя Григоровича-Барського // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 150 : Філологічні науки (Літературознавство). – С. 40-44. – ISSN 1996-5931


  У статті досліджено особливості рецепції тіла та тілесності у паломницькій літературі доби Бароко. Зокрема, подано аналіз "Странствованій" Василя Григоровича-Барського. The article investigates the features of the reception of body and corporality in ...
1028037
  Русяєва М.В. Поетика трагічного в музиці. : Автореф... канд. мистецтвознав.наук: 17.00.01 / Русяєва М.В.; Мін. культури та мистецтв України. Нац. муз. акад. України ім. П.І.Чайковского. – К., 1999. – 20л.
1028038
  Козловський В. Поетика трагічного в українській народній баладі // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2015. – № 3 (123), травень - червень. – С. 623-631. – ISSN 1028-5091
1028039
  Салтовська Наталія Василівна Поетика українських народних загадок : Дис. ... канд. філол. наук: 10.01.07 / Салтовська Наталія Василівна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 167 л. – Бібліогр.: л. 156 - 167
1028040
  Салтовська Наталія Василівна Поетика українських народних загадок : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.07 / Салтовська Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 17с. – Бібліогр.: 4 назв.
1028041
  Пасічнюк Інна Миколаївна Поетика українських народних прикмет : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.07 / Пасічнюк Інна Миколаївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 197 л. + Додаток: л.196 - 197. – Бібліогр.: л. 179 - 196
1028042
  Пасічнюк Інна Миколаївна Поетика українських народних прикмет : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.07 / Пасічнюк І.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
1028043
  Колеснікова А. Поетика українського світу : ст. про творчість Олеся Лупія / Анна Колеснікова ; Нац. спілка письменника України. – Київ : Просвіта, 2018. – 35, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 33-34
1028044
  Колеснікова А. Поетика українського світу // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 29 березня (№ 12). – С. 14


  До 80-річчя Олеся Лупія.
1028045
  Телеуця В.В. Поетика української весільної поезії Придунав"я : Автореферат дис. ...канд. філол. наук: Спец.:10.01.07 / Телеуця В.В.; Валентина Василівна; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
1028046
  Телеуця В.В. Поетика української весільної поезії Придунав"я : Дис. ....канд. філол. наук: Спец. 10.01.07 - фольклористика / Валентина Василівна Телеуця; КНУТШ. – Київ, 2006. – 223л. – Бібліогр.: л.205-223
1028047
  Жукова К.В. Поетика української мелодрами кінця 19-початку 20 ст. (за творами Л. Яновської, І. Тогобочного) : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Жукова К.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 183с. – Бібліогр.: л. 168-183
1028048
  Жукова К.В. Поетика української мелодрами кінця 19 - початку 20 століття (за творами Л. Яновської, І. Тогобочного) : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 / Жукова К.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 16с. – Бібліогр.: 8 назв
1028049
  Щербак Світлана Валентинівна Поетика Української народної драматичної гри : Дис... канд. філолог.наук: 10.01.07 / Щербак Світлана Валентинівна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1996. – 191л. – Бібліогр.:л.174-191
1028050
  Марчун О.В. Поетика української народної колискової пісні: мотиви, функції, образи : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.07- фольклористика / Марчун О.В., КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2005. – 163л. – Бібліогр.:л.142-163
1028051
  Марчун Оксана Володимирівна Поетика української народної колискової пісні: мотиви, функції, образи : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук: 10.01.07 / Марчун О.В.; КНУТШ; Ін-т філології. – Київ, 2005. – 16с. – Бібліогр.: 3 назв.
1028052
  Марчун Оксана Володимирівна Поетика української народної колискової пісні: мотиви, функції, образи : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук 10.01.07 / Марчун О.В.; КНУТШ. – Киев, 2005. – 16с. – Бібліогр.: 3 назв.
1028053
  Дей О.І. Поетика української народної пісні / О.І. Дей; АН УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії. – Київ : Наукова думка, 1978. – 252 с.
1028054
  Бедрик В.П. Поетика української паліндромії // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 63-71


  Стаття присвячена поетиці українського паліндрома. Розглянуто його структуру та особливості будови. Встановлено та класифіковано деякі «постійні» прийоми творення україномовного паліндрома. This article deals with the poetics of Ukrainian palindrome. ...
1028055
  Камінчук Ольга Поетика української романтичної лірики : (проблеми просторової організації поетичного тексту ) / Камінчук Ольга; НАНУ; Ін-тут літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : ЛДЛ, 1998. – 160 с. – ISBN 966-95175-3-2
1028056
  Щербак С.В. Поетика україньскої народної драматичної гри : Автореф... Канд.філол.наук: 10.01.07 / Щербак С.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Київ, 1997. – 21л.
1028057
  Когут О. Поетика урбаністичного часу та простору у п"єсі Олексія Дроздовського "Батяри, брати батяри" // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 20 : Аналіз та інтерпретація тексту. – С. 129-136. – ISSN 2304-9383
1028058
  Малишевський Д. Поетика утопії: простір і час // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 1999. – [Вип. 2]. – С. 64-75. – ISBN 966-581-148-7
1028059
  Петрухіна Л. Поетика фантастичного у слов"янській романтичниій баладі // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 56. – С. 102-111. – ISSN 0203-9494
1028060
  Петрухіна Л. Поетика фантастичного у слов"янській романтичній баладі // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 56. – С. 103-111. – ISSN 0203-9494
1028061
  Позняк Надія Михайлівна Поетика фольклорної прози східнослов"янських народів про другу світову війну : Автореф... канд. філолог.наук: 10.01.09 / Позняк Надія Михайлівна; Ін-т мистецтвознавства, фольклора та етнології. – К., 1993. – 20л.
1028062
  Пазяк Надія Михайлівна Поетика фольклорної прози східнослов"янських народів про другу світову війну : Дис... канд.філолог.наук: 10.01.09 / Пазяк Надія Михайлівна; АН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Рильського. – К., 1993. – 226л. – Бібліогр.:л.205-226
1028063
  Ізотова Н.П. Поетика фотографії в романі Дж.М. Кутзее "Slow Man": ідіожанровий вимір // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 173-182


  Стаття має на меті розкрити особливості семантики та функціонування фотографії як важливої художньої деталі в романі відомого південноафриканського письменника Дж. М. Кутзее "Slow Man" ("Повільна людина"). Робота пропонує ідіожанровий підхід до ...
1028064
  Ткаченко Д. Поетика фрагментованої цілості / Дарина Ткаченко // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 311-318. – ISSN 0320-3077
1028065
  Голод Р. Поетика франкового оповідання "У столярні" як вияв генетико-типологічної спорідненості імпресіонізму та натуралізму // Українська філологія: традиції та сучасність : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т ; [редкол: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 239-249. – (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" ; вип. 14, ч. 1). – ISBN 978-617-10-0074-2


  Предметом статті є дослідження елементів імпресіонізму та натуралізму в оповіданні Івана Франка “У столярні”. З’ясовуються жанрові, композиційні та стилістичні особливості твору.
1028066
  Дмитренко А. Поетика хронотопу в повісті Бориса Антоненка-Давидовича "Смерть" // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. журналу "Бахмутський шлях" ; Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; Всеукр. т-во "Просвіта" ім. Т. Шевченка. – Луганськ, 2011. – № 3/4 (62/63). – С. 181-186
1028067
  Сімаковська А.С. Поетика хронотопу вокзалу в оповіданнях Р. Кіплінга // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 79-80
1028068
  Панчукова О. Поетика художнього біографізму твору І. Древіц "Беттіна фон Арнім" // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 118. – С. 220-228
1028069
  Зимомря М. Поетика художнього тексту Тараса Шевченка: аспект надінтерпретації в німецьких перекладах // VIII Міжнародний конгрес україністів : літературознавство : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – Ч. 1 : / [редкол.: Г. Гундорова, В. Дончик, М. Жулинський та ін.]. – С. 173-183. – ISBN 978-966-02-7586-7
1028070
  Щегельський В. Поетика часу і простору у народних дитячих іграх // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 376-388
1028071
  Халабузар О.А. Поетика часу та простору в контексті дослідження міфопоетики Дж. К. Роулінг на матеріалі роману "Гаррі Поттер та В"зень Азкабану" // Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика та літературознавство : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Запоріз. нац. ун-т ; Бердянський держ. пед. ун-т. – Бердянськ, 2013. – Вип. 8, ч. 3. – С. 151-161
1028072
  Павлова І.А. Поетика числівника в ліриці Василя Стуса // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 38. – С. 138-145. – ISSN 2312-0665
1028073
  Рильський М.Т. Поетика Шевченка / М.Т. Рильський. – Київ, 1961. – 24с.
1028074
  Кодак М.П. Поетика як система : літ.-крит. нарис / М.П. Кодак. – Київ : Дніпро, 1988. – 157 с. – (Бесіди про художню літературу)
1028075
  Барабаш Ю. Поетика, структура й сенси замкненого простору ("Повість про санаторійну зону "Миколи Хвильового) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9, (705), вересень. – С. 52-68. – ISSN 0236-1477
1028076
  Ткаченко А. Поетика/поетологія: об"єкт/суб"єкт / Анатолій Ткаченко // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 304-311. – ISSN 0320-3077
1028077
  Астаф"єв О. Поетика: глосарій варіативності // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Понятійний апарат сучасного літературознавства: "своє" й "чуже". – С. 12- 27
1028078
  Бистрова О.О. Поетикальна парадигма романної прози Ф. Достоєвського в аспекті теоретичних ідей Д. Чижевського / Олена Бистрова ; [ред. Гром"як Р.Т.] ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Тернопіль - Дрогобич : ДДПУ ім. Івана Франка, 2010. – 519 с. : фото. – Бібліогр.: с. 461-518. – ISBN 978-966-384-091-8
1028079
  Онищенко О.І. Поетикальна системність: тропи, генерика, ключові образи, мотиви в прозі nonfiction // Міжнародна науково-практична конференція "Сучасний вимір філологічних наук" : 21-22 лип. 2017 р. / "Сучасний вимір філологічних наук", міжнар. наук.-практ. конф. – Львів : Логос, 2017. – С. 66-69
1028080
  Реутова М. Поетикальний аспект невротичності у ліриці Ліни Ефіндієвої // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 207-214. – (Серія "Літературознавство" ; № 38). – ISBN 9-7425-09-6
1028081
  Чепурняк Т.О. Поетикальний зріз поезії в прозі М. Воробйова "Тисячокрил" // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 54-55
1028082
  Ачкан Л.С. Поетикальні особливості архетипного образу вогню у творчості Н. Білоцерківець // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 18-23. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
1028083
  Гоч С. Поетикальні особливості однойменних романів "Земля" Ольги Кобилянської та Еміля Золя на структурному рівні хронотопу: компаративний аспект // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 107-112. – ISBN 966-8110-14-5
1028084
  Наливайко Д. Поетики й риторики епохи бароко // Українське бароко / [кер. проекту Д.Наливайко; редкол.: Д. Горбачов, Я. Ісаєвич, І. Ісіченко та ін.]. – Київ : Акта, 2004. – Т. 1. – С. 219-263. – ISBN 966-7021-39-4
1028085
  Шкробова І. Поетико-семантичний аспект творчості В.С.Висоцького // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 47. – С. 155-158. – (Філологічні науки)
1028086
  Гнатюк М.М. Поетична аксіосфера Олександра Астаф"єва // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 41-46. – (Бібліотека Інституту філології)
1028087
  Гнатюк М. Поетична аксіосфера: дотик до невимовного = Олександру Астаф"єву - 60 // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 138-146. – ISBN 978-966-2763-27-0
1028088
  Лисенко-Єржиківська Поетична візійність Юзефа Чеховича, Євгена Маланюка та Олега Ольжича // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 53-55. – ISBN 978-966-439-147-1
1028089
  Чопик Г. Поетична географія від Олександра Гордона // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 9 грудня (№ 24). – С. 14-15
1028090
  Блик О. Поетична година, хвилина, чи мить? (Про зустріч студентів-філологів із поетом Дмитром Івановим) // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – Вип. 8. – С. 309-310
1028091
  Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 245-291. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
1028092
  Кудря О. Поетична збірка "Каравели" Юрія Клена - взірець синтезу античності та середньовіччя на тлі української традиції // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 51. – С. 106-113
1028093
  Барчан В. Поетична інтерпретація Т. Шевченком чеської історії в рецепції І. Дзюби // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 36-38. – (Серія "Філологія" ; вип. 2 (34))
1028094
  Стефанів Ю. Поетична інтрига єдності "початок-кінець" у Томаса Стернза Еліота та Анни Ахматової // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin, 2011. – С. 73-88. – (Sectio FF, Philologiae ; vol. 29, 2). – ISSN 0239-426X
1028095
  Ковалів П. Поетична інтуіція у Т.Шевченка // Київ : журнал літератури і мистецтва / Літературно-мистецьке т-во в Філадельфії ; ред. Б. Романенчук. – Philadelphia, 1951. – 5, вересень-жовтень. – С. 231-232
1028096
  Ковалів Ю. Поетична історіософія Олега Ольжича
1028097
  Наєнко М.К. Поетична карма Людмили Скирди : літ.-крит. спостереження / Михайло Наєнко. – Київ : Освіта України, 2016. – 132, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7480-07-4


  В пр. №1708971 напис: Науковій бібліотеці імені М. Максимовича КНУ ім. Шевченка. Автор. Підпис. 1.12.2016.
1028098
  Дударенко Людмила Валеріївна Поетична Київська школа: ідейні та естетичні засади : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.01 / Дударенко Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 193л. – Бібліогр.: л.182-193
1028099
  Дударенко Людмила Валеріївна Поетична Київська школа: ідейні та естетичні параметри : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.01 / Дударенко Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв.
1028100
  Дударенко Л. Поетична Київська школа: ідейні та естетичні параметри : монографія / Людмила Дударенко. – Київ : Неопалима купина, 2009. – 240 с. – ISBN 966-8093-88-7
1028101
   Поетична книга за Русия. – София, 1972. – 240с.
1028102
  Голомб Л. Поетична концепція рідної мови в ліриці Петра Скунця // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 13-15. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 28)
1028103
   Поетична Ленініана. – Київ, 1969. – 357с.
1028104
  Токмань Г. Поетична мариністика Володимира Свідзінського
1028105
  Голобородько Я.Ю. Поетична меритократія : Василь Герасим"юк, Ігор Римарук, Тарас Федюк / Ярослав Голобородько. – Київ : Факт, 2005. – 108 с. – ISBN 966-359-061-0
1028106
  Тиха Л. Поетична метафора Василя Голобородька // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 17 : Лінгвостилистика ХХІ століття: стан і перспективи. – С. 289-296. – ISSN 2304-9383
1028107
  Галацька В. Поетична метафора Іванв Драча: сценічний вияв // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Газда Я. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (130). – С. 33-35. – ISSN 1562-3238
1028108
   Поетична мініатюара. – Київ, 1963. – 89 с.
1028109
  Гапєєва І.М. Поетична мова М. Вінграновського на тлі доби шістдесятників (на матеріалі збірок "На срібнім березі" та "Київ") // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2006. – С. 58-61. – (Філологічні науки ; № 1)


  У статті досліджуються засоби виразності мови поезії М. Вінграновського - поета-шістдесятника. Увага звертається на використання епітетів, метафор, пресоніфікацій. Більш докладно розглянуто використання різноманітності палітри кольорів, які відіграють ...
1028110
  Білодід І.К. Поетична мова Максима Рильського / І.К. Білодід; Відп.ред. Г.П.Їжакевич. – К. : Наукова думка, 1965. – 174с.
1028111
  Астаф"єв О. Поетична мова українського авангардизму // Мовознавчі студії : збірник наукових праць / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Ч. 2. – С. 77-81.
1028112
  Міщук У. Поетична мова як репрезентант мовної особистості автора : на основі творчості Ліни Костенко та Василя Стуса
1028113
  Міщук Уляна Богданівна Поетична мова як репрезентант мовної особистості автора : (на основі творчості Ліни Костенко та Василя Стуса)


  У статті розглянуто основні аспекти вивчення мовної особистості. Заторкнуто питання актуалізованих лексиконів, що репрезентують вербальну "сітку" індивідуальної картини світу. Виявлено своєрідність трирівневої системи дослідження мовної особистості ...
1028114
  Гливінська Л.К. Поетична мовотворчисть: закономірності смислової динаміки // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – С. 15-18. – (Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови ; Вип. 9)


  Стаття має теоретико-узагальнювальний характер. Ідеться про специфіку художньої мови. Проаналізовано іманентні закономірності смисловираження в поезії.
1028115
  Мацько Л. Поетична мовотворчість Тараса Шевченка. Концептуально-стилістичний аналіз в аспекті комунікативної лінгвістики // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 5 (686). – С. 26-31. – ISSN 0130-5263
1028116
  Курганова О.Ю. Поетична молитва як "текст у тексті" в українських кириличних виданнях доби Бароко // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 20. – C. 90-101. – ISBN 978-966-02-8118-9. – ISSN 2222-4203
1028117
  Моклиця М. Поетична монодрама Галини Яструбецької // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 24 червня (№ 12). – С. 15
1028118
  Градовський А. Поетична опозиція "своє-чуже" у поемі Тараса Шевченка "Катерина" / А. Градовський, М. Галушко
1028119
  Юферева О.В. Поетична подорож XIX століття: особливості синтетичної організації жанру // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми; Харків, 2009. – Т. 1, № 3/4. – С. 48-54


  Поняття "синтетичний жанр" у сучасному вітчизняному і закордонному літературознавстві набуває актуальності. Воно відображає напрямки розвитку літератури, що пов"язані із процесами внутрішньолітературного синтезу. У статті розглядається проблема ...
1028120
  Сліпушко О. Поетична програма Юрія Теслі // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 28 грудня (№ 26). – С. 14-15
1028121
  Ємець О. Поетична проза Кейт Шопен // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 1/2 (1009-1010). – С. 255-257. – ISSN 0320 - 8370


  Американская писательница, считающаяся одной из родоначальниц феминизма.
1028122
  Павличко Я. Поетична різьба у слові Ольги Кіс // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 2016. – № 11/12. – С. 176-179. – ISSN 0208-0710
1028123
  Дудченко П.В. Поетична самобутність романів Т.Пратчетта (на матеріалі циклу "Плаский світ") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 247-252


  У статті аналізуються поетичні елементи побудови фентезійного світу в романах Т. Пратчетта циклу "Плаский світ": своєрідність зображення простору, часу, кольору, метатекстуальності; концепція персонажа; простір ідей. В статье анализируются поэтические ...
1028124
  Вежель Л.М. Поетична спадщина Гавриїла Костельника // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Т. 4. – С.56-62
1028125
  Мех Н. Поетична спадщина Максима Рильського як джерело лексикону "Одвічні слова української культури"
1028126
  Воропаєва Т. Поетична спадщина Тараса Шевченка як ідентифікаційний ресурс українсьва (за результатами теоретико-емпіричних досліджень 1991-2012 рр.) // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українознавства. – Київ, 2013. – Вип. 12. – С. 13-17
1028127
  Дроздовський Д. Поетична суб"єктивність у віршах Ірини Жиленко
1028128
  Старостенко Л.І. Поетична творчість В.І.Немченка // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 2. – С. 31-35.
1028129
  Мушировська Н.В. Поетична творчість Василя Пачовського у контексті української літератури першої половини XX століття : дис. ... канд. філологічних наук : 10.01.01 / Мушировська Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 217 л. – Бібліогр.: л. 176-217
1028130
  Мушировська Н.В. Поетична творчість Василя Пачовського у контексті української літератури першої половини XX століття : автореф. дис. .... канд. філологічних наук : 10.01.01 / Мушировська Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1028131
  Просалова В. Поетична творчість Г.Кривди в жанровому аспекті // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2007. – Т. 17 : Літературознавство. – С. 96-104. – ISSN 1728-9572
1028132
  Кочерган Юлия Федотовна Поетична творчість Дмитра Загула : Дис... канд. філолог.наук: / Кочерган Юлия Федотовна; КДУ. – К, 1966. – 265л. – Бібліогр.:л.254-265
1028133
  Колошук Н. Поетична творчість Івана Гнатюка за радянських часів (1960-1970-ті рр.) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 53-60. – (Серія: Філологічні науки ; № 28 (277) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1028134
  Кобилецький Ю.С. Поетична творчість Івана Франка / Ю.С. Кобилецький. – К., 1946. – 159с.
1028135
  Свято Р.В. Поетична творчість Костянтина Москальця: поетикальний і світоглядний виміри // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2012. – Вип. 48 : Літературознавчі студії. – С. 53-59


  Об"єктом дослідження є поетична творчість Костянтина Москальця (нар. 1963) - автора, який дебютував у 1980-ті, але світоглядно виявився ближчим до середовища "сімдесятників". Почавши з окреслення літературно-історичного контексту, в якому сформувався ...
1028136
  Мосієвська Н. Поетична творчість Лесі Українки // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 2 (635). – С. 32-38. – ISSN 0130-5263
1028137
  Демуз І. Поетична творчість П. Стебницького (за матеріалами архівних джерел) // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 9. – С. 96-117
1028138
  Кожушний О.В. Поетична творчість Сінезія Киренського // Класичні мови і сучасне мовознавство : [хрестоматія для студентів-класиків] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: І.О. Голубовська, В.М. Шовковий]. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 137-165. – ISBN 978-966-439-842-5
1028139
  Яблонська О. Поетична творчість Т. Шевченка: соціо- та етнопсихологічні параметри образу москаля // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 16. – С. 109-121


  У статті на матеріалі поетичної творчості Т. Шевченка досліджено образ москаля як етноментальну модель солдата, презентанта імперської ідеології. Проаналізовано деморалізуючий та денаціоналізуючий вплив московщини на українське національне буття. ...
1028140
  Яблонська О. Поетична творчість Т. Шевчнка у світлі етнопсихології


  Статтю присвячено висвітленню поетичної творчості Т. Шевченка з урахуванням здобутків української етнопсихології. Доведено, що Шевченкове осмислення українського буття іманентно виражає етнопсихологічні характеристики The article sheds light to the ...
1028141
  Косян В.Х. Поетична творчість Т.Г.Шевченка після заслання (1857-1861 рр) : Дис... канд.філол.наук: / Косян В.Х.; Кийвськ.держ музей Т.Г.Шевченка Академії наук УРСР. – Київ, 1962. – 237л. – Бібліогр.:л.225-236
1028142
  Крохмальний Р. Поетична творчість та релігійна традиція як емпіричний когерент хронотопного і трансцендентного світу // Парадигма : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 3. – С. 282-313. – ISBN 978-966-02-4721-5
1028143
  Любченко А.Г. Поетична творчість Тараса Шевченка в перекладах чеською // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 108-113.
1028144
  Підмогільна Н.В. Поетична творчість Тараса Шевченка і розвиток української літературної мови // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 9-12. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 4 (35)). – ISSN 1813-341X
1028145
  Лещук Т. Поетична творчість Тараса Шевченка та наукова запозичена лексика // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 248-253. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 22). – ISSN 2078-340X
1028146
  Гінда О. Поетична творчість української трудової спільноти в Італії початку XXI століття в контексті фольклорної традиції = Рoetry by Ukrainian migrant workers in Italy of the early 21st century in the context of folklore tradition : монографія / Олена Гінда ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 543, [3] с., [2] арк. фот. : фот. – Парал. тит. арк. англ. - Покажч. імен: с. 533-541. – Бібліогр.: с. 481-532 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0238-8
1028147
  Реутов Є.А. Поетична течія "преммарг" - суфійська "садгана" в контексті руху "бгакті" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 50. – С. 166-171
1028148
  Реутов Є. Поетична традиція "сантів" у контексті взаємозв"язку основних напрямів руху "бгакті"


  У статті розглядається питання походження, класифікації і внутрішнього зв"язку між різними напрямами релігійно-філософської і літературної течії "бгакті", яка сформувалася і домінувала в суспільному й культурному житті Індії XІV-XVІI ст. Здійснено ...
1028149
  Гончар І. Поетична трикстеріада Михайля Семенка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 16-19. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  Висвітлюються деякі нез"ясовані моменти творчості М. Семенка. Здійснюється спроба відшукання ключів для адекватного прочитання аванґардистської поезії під кутом зору поетичної трикстеріади. Some unelucidated moments of Semenko"s creative works are ...
1028150
  Бабенко М.В. Поетична філософізація перехідної доби (XX-XXI ст.) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 19-25


  Мистецька криза кінця ХХ – початку ХХІ ст. представлена з’явою нового типу філософської лірики. У статті аналізується творчість молодих українських поетів, простежуються особливості активізації духовного начала в їхней поезії. Кризис искусства конца ...
1028151
  Ботанова К. Поетична філософія на маргінесах історії // Критика. – Київ, 1998. – Грудень, (число 12). – С. 23-25


  Мішель Фуко — фрацузький філософ та історик ХХ ст. Найбільш відомий завдяки своїм критичним дослідженням соціальних інституцій, психіатрії, медицини, наук про людину, системи тюрем, а також завдяки своїм роботам з історії сексуальності.
1028152
  Брюховецька Л.І. Поетична хвиля українського кіно / Л.І. Брюховецька. – К., 1989. – 171с.
1028153
  Кульчицька-Жигайло Поетична христологія Івана Франка // Парадигма : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 3. – С. 144-151. – ISBN 978-966-02-4721-5
1028154
  Солоха О. Поетична шевченкіана : (на матеріалі ІІ наукової шевченківської експедиції) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С. 157-162
1028155
  Гнатюк М. Поетична шевченкіана Володимира Самійленка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17. – С. 178-188


  У статті аналізується поетична шевченкіана В. Самійленка, спільність світоглядних та естетичних позицій митців.
1028156
  Ковалець Л. Поетична шевченкіана Юрія Федьковича (до питання про генезу і творчу своєрідність) // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 9. – С. 72-78
1028157
  Дерибало О. Поетичне асоціювання в українській письменницькій критиці ХХ століття // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2007. – № 1. – С. 52-58.
1028158
  Новиченко Л.М. Поетичне викриття "труменівьского царства" / Л.М. Новиченко. – Київ, 1950. – 37с.
1028159
  Єлісовенко Ю.П. Поетичне красномовство Івана Світличного // Слово. Символ. Текст : сборник научных трудов, посвященный 80-летию проф. М.А. Карпенко / под общ. ред. Е.С. Снитко, Л.П. Дядечко. Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ. – Киев : Киевский университет, 2006. – С. 300-305. – ISBN 966-8906-05-5
1028160
  Пастух Т. Поетичне мислення Івана Франка (за збіркою "Semper tiro") / Тарас Пастух; Львівськ. нац. ун-тет ім.І.Франка; Наукова біб-ка; Редкол.: Б.Якимович, Н.Бічуя, М.Гнатюк та ін. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2003. – 88с. – Шифр дубл.8у(Франко)Паст. – (Дрібненька бібліотека ; Ч.9). – ISBN 966-613-186-2
1028161
  Семененко В.П. Поетичне моделювання прекрасного в українському фольклорі : традиційний ідеал : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Семененко В.П. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 177 л. – Бібліогр.: л. 155-177
1028162
  Семененко В.П. Поетичне моделювання прекрасного в українському фольклорі: традиційний ідеал : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07. / Семененко В.П. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 21с. – Бібліогр.: 4 назви
1028163
  Кучинська А. Поетичне новаторство ранньої лірики Го Можо // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 442-447


  Стаття присвячена розгляду ранньої лірики Го Можо з погляду її новаторського характеру. В статье рассматривается ранняя лирика Го Можо с точки зрения ее новаторства. The article concerns specific features of Guo Moruo"s early poetry.
1028164
  Чумак Г. Поетичне новаторство Т.С. Еліота в контексті "дегуманізації мистецтва" Ортеги -і - Гасета // Хосе Ортега-і-Гасет: життя, історичний розум і ліберальна демократія : монографія / Аревало Беніто, С.П. Балінченко, Р.І. Безугла, Л.М. Богата, Х. та ін. Боладо. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – С. 651-659. – ISBN 978-966-423-392-4
1028165
  Крупко О.І. Поетичне слово Вадима Крищенко // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 245-254


  Статтю присвячено творчості поета-пісняра Вадима Крищенка, зокрема його афористиці, в якій – роздуми про філософію життя, складні людські взаємини, духовність, про проблеми сьогодення. Статья посвящена творчеству поэта-песняра Вадима Крищенко, в ...
1028166
  Конончук Т. Поетичне слово Василя Симоненка в художньому та історичному контекстах // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Південноукр. держ. пед. ун-т ім.К.Д.Ушинського. – Київ, 2001. – Вип. 8 : Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Українська література в контексті світової літератури" 21 - 23 трвня, 2001р., Одеса. – С. 74-83
1028167
  Ананченко А. Поетичне слово Галини Комарової // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 61-64. – ISSN 0130-5263
1028168
  Ананченко Тетяна Поетичне слово Галини Комарової // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 61-64. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
1028169
  Меншиков І.І. Поетичне слово Кобзаря : словник лексичних компонентів атрибутивних конструкцій / І.І. Меншиков, Н.В. Підмогильна. – Вид. 2-е, доп. – Київ : Дирекція ФВД, 2008. – 212с. – ISBN 978-966-96605-1-0
1028170
  Єрмоленко С. Поетичне слово Ліни Костенко // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 140-143
1028171
  Гливінська Л. Поетичне слово Миколи Вінграновського: лінгвостилістична інтерпретація : Монографія / КНУТШ; Леся Гливінська. – Київ : Київський університет, 2006. – 227 с. – ISBN 966-594-755-9
1028172
  Бойко В.Г. Поетичне слово народу і літературний процес / В.Г. Бойко. – Київ, 1965. – 336с.
1028173
  Бутенко І.Ю. Поетичне та прозаїчне як форми реальності історії та мислення // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 76 : Інтелектуальний потенціал і нове мислення
1028174
  Адельгейм Є.Г. Поетичний "Молодняк" : популярно-критичний нарис / Є. Адельгейм. – Харків ; Київ : Література і мистецтво, 1931. – 54 с. – (Популярна критична бібліотека ; № 8)
1028175
  Семенюк Л.С. Поетичний "Сад божественних пісень" Г. Сковороди як явище українського літературного бароко // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2003. – № 12. – С. 282-288. – ISSN 1729-360Х
1028176
  Ігнатович О. Поетичний архів Дмитра Поповича // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 140-143. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 2 (32))
1028177
  Цвід А. Поетичний біном Бондаренка


  Книга С. Бондаренка "Ніж і ніжність", в якій простежується бінарний зміст поезії, суть співіснування небесного і земного, суть буття.
1028178
  Голобородько Я. Поетичний вернісаж Анатолія Марущака
1028179
  Кравцова Г. Поетичний вимір повстанських тюремних пісень // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів, 2014. – № 4 (118), липень - серпень. – C. 754-759. – (Серія філологічна). – ISSN 1028-5091
1028180
  Литвин Я.М. Поетичний вимір українського шістдесятництва // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 25-27
1028181
  Климентова О.В. Поетичний дебют О. Теліги у "Літературно-науковому віснику" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 22-24. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 9)


  Представлено вірші О. Теліги, що вперше були надруковані 70 років і надалі не включалися до поетичної спадщини письменниці. Здійснено їх образно-тематичний аналіз, зроблено спробу визначити місце у мистецькій спадщині, уточнено бібліографію творів ...
1028182
  Козак С.В. Поетичний дискурс у творах Т. Гарді // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2002. – № 5. – С. 148-151. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1729-360Х
1028183
  Неборсіна Н.П. Поетичний дискурс: естетичний аспект текстуальності // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – № 29. – С. 155-162. – ISSN 2413-5593
1028184
  Ісаєва Н.С. Поетичний діалог Тараса Шевченка і Ду Фу: соціально-історичні "візії" // Україна - Китай / Укр. асоц. китаєзнавців ТОВ "Компанія "Ти і Право" ; голов. ред. В. Кіктенко ; редкол.: О. Богомолов, А. Гончарук, Р. Ленівський [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (11), березень : Китайське свято весни. – С. 90-99


  "14 грудня 2017 року в Ботанічному саду імені академіка О.В. Фоміна відбулося урочисте відкриття скульптурної композиції відомого китайського митця У Вейшаня "Ворота душі. Діалог Тараса Шевченка і Ду Фу".
1028185
  Корпанюк М.П. Поетичний доробок Григорія Сковороди у вимірі української естетики слова // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків, 2012. – № 33 (325). – С. 2-5
1028186
  Штонь Г. Поетичний ерос (Розмова про поезію інтимну, або ж еротичну, з відомим літератором, прозаїком і поетом, критиком, сценаристом і художником, лауреатом премії імені Тараса Шевченка Григорієм Штонем / бесіду вела Н. Степула // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 87-90. – ISBN 966-7379-16-7
1028187
  Бондаренко А. Поетичний звукозапис у творах Василя Стуса: феноменологічна проекція // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С.49-52. – ISSN 0130-5263
1028188
  Бондаренко Алла Поетичний звукопис у творах Василя Стуса: феноменологічна проекція // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 49-52. – Бібліогр.: с. 49-52. – ISSN 0130-5263
1028189
  Скиба Т.В. Поетичний ідіостиль ранньої творчості Максима Рильського : дис. ... канд. філол. наук: 10.01.06 / Скиба Тетяна Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 203 л. – Додатки: л. 192-203. – Бібліогр.: л. 164-191
1028190
  Скиба Т.В. Поетичний ідіостиль ранньої творчості Максима Рильського : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Скиба Тетяна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
1028191
  Чирук З. Поетичний ідіостиль як система метатропів (на матеріалі поезії представників Нью-Йоркської групи) // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 22. – С. 154-156. – ISSN 2307-2261
1028192
  Шимоняк К. Поетичний календар людського життя в збірці Івана Ірлявського "Моя весна" // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 227-231. – (Серія "Філологія. Соціальні комунікації" ; вип. 1 (29))
1028193
  Шимоняк К. Поетичний календар людського життя в збірці Івана Ірлявського "Моя весна" // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 22. – С. 141-146. – ISSN 2307-2261
1028194
  Маленька Т.Ф. Поетичний канон перської середньовічної поезії та його вплив на тюркомовні літератури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 26-28. – (Східні мови та літератури ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються основні засади арабо-перського поетичного середньовічного канону і його вплив на турецьку придворну літературу, містичну поезію й тюркські літератури. The article analyses the essential principles of Arabic and Persian classic poetic ...
1028195
  Яровий О. Поетичний конкурс "Жива троянда" // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Листопад (№ 9)


  В гуманітарному корпусі відбувся університетський поетичний конкурс. У складі жюрі: Н.В. Костенко, К.М.Пахарєва. Учасників привітав декан філологічного фак-ту М. Наєнко.
1028196
  Яровий О. Поетичний конкурс "Жива троянда" // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Вересень (№ 7)


  Цей традиційний конкурс проводиться на філологічному факультеті КУ. Його активістами стали вихованці університетської літературної студії імені Максима Рильського. У журі: Н. Костенко, С. Омельченко, та молоді письменники. Наводяться поезії з конкурсу.
1028197
  Калашник В.С. Поетичний контекст Івана Світличного: стилістика інтертекстуальності // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 16/18. – С. 92-95.
1028198
  Дяченко М.В. Поетичний космізм Ф. Тютчева // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 37. – С. 25-35
1028199
  Харчук Р. Поетичний краєвид Тараса Шевченка: значення і сенс


  Розглядається значення й сенс поетичних краєвидів Шевченка у зв"язку із християнським світовідчуттям, де світ - Боже творіння
1028200
   Поетичний Ленінград. – Київ, 1987. – 174 с.
1028201
  Дідик Д. Поетичний меридіан Пауля Целана / Д. Дідик, Е. Лозовер // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; Рекламне агенство "Освіта України" ; голов. ред. В. Снєгірьова ; редкол.: В. Бойко, Є. Волощук, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2018. – № 8 (444), вересень. – С. 45-52
1028202
  Білоус П. Поетичний міф про Святу Землю в "Хоженії" Данила Паломника
1028203
  Мочернюк Н.Д. Поетичний музей Оксани Лятуринської: особливості інтермедіальної стратегії // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1078. – С. 82-86. – (Серія "Філологія" ; вип. 68). – ISSN 2227-1864
1028204
  Тищук О.С. Поетичний образ літа у збірці Бай Хуа "Вітер говорить" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 2


  Стаття присвячена аналізу поетичного образу літа у збірці "Вітер говорить" китайського поета Бай Хуа. Хоча поет є сучасним, він притримується певних китайських традицій, зокрема таких, як зображення пір року в поетичних творах. В статті проаналізовано ...
1028205
  Надворна Є. Поетичний образ Орисі (за однойменним твором Пантелеймона Куліша). 6кл.
1028206
  Голомб Л. Поетичний образ світу в лірико-філософській поемі Олександра Олеся "Щороку" // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 59-63. – (Філологія ; Вип. 20)
1028207
  Іваницький Анатолій Поетичний паралелізм з погляду еволюції мислення // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 3 (312). – С. 4-8. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-6936
1028208
  Коломієць Л.В. Поетичний переклад як герменевтичний рух до першобуття слова // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 300-308. – ISBN 966-581-481-8
1028209
  Цибулько В.О. Поетичний переклад як феномен інтерпретації смислів культури : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Цибулько Володимир Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
1028210
  Ткачук Н. Поетичний правопис: віршований додаток до підручників української мови для 5 кл.
1028211
  Василенко В.М. Поетичний світ Болеслава Лесьмяна / В.М. Василенко. – Київ, 1990. – 129с.
1028212
  Левчик Н. Поетичний світ Бориса Грінченка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, М. Бондар, О. Боронь [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (708), грудень. – С. 33-43. – ISSN 0236-1477
1028213
  Дубініна В. Поетичний світ Бориса Тенети


  У статті проаналізовано поетичні твори українського письменника Бориса Тенети, надруковані в періодичних виданнях другої половини 1920-х років.
1028214
  Шулінова Л.В. Поетичний світ відчуттів Миколи Вороного // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 420-425


  У статті розглянуто семантичні поля на позначення відчуттів запаху, дотику і смаку в ліричному поетичному мовленні Миколи Вороного. В статье рассмотрены семантические поля ощущений запаха, осязания и вкуса в лирической поэтической речи Николая ...
1028215
  Шулінова Л.В. Поетичний світ відчуттів Юрія Клена // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 152-158


  У статті розглянуто семантичні поля на позначення відчуттів запаху, дотику і смаку в ліричному поетичному мовленні Юрія Клена. The semantic fields of smell’s, touching’s and taste’s sensation in the lyrical and poetical speech of J. Klen are reviwed ...
1028216
  Малахова О.А. Поетичний світ Володимира Самійленка у вимірі мовознавчих досліджень // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 16/18. – С. 101-103.
1028217
  Антипчук Н. Поетичний світ журналу "Молода Україна" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Г. Александрова ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (746), травень. – С. 46-51. – ISSN 0130-5263
1028218
   Поетичний світ Івана Драча. – Київ, 1986. – 16с.
1028219
  Ференц Н. Поетичний світ Костя Вагилевича // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 299-306. – ISBN 966-8110-14-5
1028220
  Новиченко Л.М. Поетичний світ Максима Рильського / Л.М. Новиченко. – Київ, 1980. – 407с.
1028221
  Новиченко Л. Поетичний світ Максима Рильського / Л. Новиченко. – Москва : МПП "Інтел"
Книга друга : 1941-1964. – 1993. – 270 с.
1028222
  Дроздовський Дмитро Поетичний світ Максима Рильського // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 36-38. – ISSN 0868-9644


  Писати в час, коли навіть мовчати було небезпечно, - це не лише вияв потужного, виверженого з вулканічною силою духу, що водночас належить до субстанцій стихійних, але величних; це вияв духовного аристократизму, що дається людині з вищих емпіреїв і ...
1028223
  Зайцева А.В. Поетичний світ Олени Пчілки // Література в контексті культури : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 23 (1). – С. 43-47. – ISBN 978-966-551-335-3


  Проаналізовано поетичні збірки Олени Пчілки та незібрані поезії, з"ясовано поетичні уподобання мисткині, що зумовили специфічні жанрові й ідейно-тематичні особливості ії творів.
1028224
  Мовчан Р. Поетичний світ раннього Василя Барки
1028225
  Хмелюк М. Поетичний світ Т. Шевченка в авторській рецепції // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 18 : Творчість Т. Шевченка: традиції і сучасність. – С. 19-30. – ISSN 2304-9383


  У статті розглядаються авторські рефлексії поезії Т. Шевченка, аналізуеться естетичний досвід самооцінок творчості поетом, визначається діапазон літературно-фольклорних та психолого-філософських рецептивних висловлювань, простежуються зміни ...
1028226
  Вишня Н. Хоменко Поетичний світ Хуана Рамона Хіменеса - зразок високого духу і художньої чистоти в іспанській літературі // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; голов. ред. В. Пащенко ; редкол.: М. Жулинський, П. Хропко, Г. Сивокінь [та ін.]. – Полтава, 2000. – № 1 (2). – С. 88-92. – ISBN 966-7576-12-4
1028227
  Данильчук Д.В. Поетичний синтаксис Василя Стуса в аспекті художньої комунікації : Дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.02.01 - укр. мова / Дмитро Васильович Данильчук; КНУТШ. – Київ, 2006. – 160л. – Бібліогр.: Бфблфогр.: л. 142-159
1028228
  Данильчук Дмитро Васильович Поетичний синтаксис Василя Стуса в аспекті художньої комунікації : Автореф. дис. ... канд. філологічих наук; 10. 02. 01 / Данильчук Д. В.; КНУТШ. Інститут філології. – Київ, 2006. – 20с. – Бібл.: 4 назв
1028229
  Шулінова Л.В. Поетичний синтаксис М. Вороного: структура і стилістичні функції питальних конструкцій // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 59-64.


  Про поетичну адресацію, структурні типи, пізнавальну цінність і функції ліричних питань у мовотворчості М. Вороного. Poetic addressing, structural types, cognitive significance and functions of lyrical questions in the works by M. Vorony have ...
1028230
  Поповський А.М. Поетичний синтаксис Миколи Кузьменка // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2. – С. 132-140


  Висвітлено організацію мовних засобів поетичного синтаксису самобутнього сатирика і гумориста, твори якого грунтуються наживомовній основі та народнопісенній ритмомелодиці Степової України кінця ХІХ - початку ХХ ст.
1028231
  Селіванова О.О. Поетичний синтаксис у когнітивному висвітленні (на матеріалі творів Ліни Костенко) // Мова. Людина. Світ : Збірник наукових статей / МОНУ; Київський нац. лінгвістичний ун-т; Відп. ред. Тараненко О.О.; Редкол.: Артемчук Г.І., Болдирєв Р.В., Воробйова О.П., Манакін В.М. та ін. – Київ : КНЛУ, 2006. – С. 309-314
1028232
  Слухай Н. Поетичний синтаксис Шевченка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2013. – № 10 (679), жовтень. – С. 46-51. – ISSN 0130-5263
1028233
  Слухай Н. Поетичний синтаксис Шевченка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 3 (684). – С. 39-42. – ISSN 0130-5263
1028234
  Святовець В.Ф. Поетичний синтаксис. Стилістичні фігури : Навчальний посібник / В.Ф. Святовець; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 104с. – ISBN 966-594-496-7
1028235
  Дарчук Н. Поетичний словник в аспекті мовної картини світу // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 35. – С. 55-67. – ISSN 0320-3077
1028236
  Степаненко Н. Поетичний словник лідера українського футуризму 20-30-х років ХХ століття Михайла Семенка // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2006. – № 2. – С.168-171. – ISBN 966-7653-03-5
1028237
  Коцарев О. Поетичний сюрприз від Крістіни Вороніної // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 258/259. – С. 367-368
1028238
  Анісімова Н.Л. Поетичний театр абсурду Івана Малковича // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 19. – С. 115-124. – ISBN 978-966-188-046-6
1028239
  Полякова Ю.Ю. Поетичний театр Лесі Українки: проблема сценічності // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1080. – С. 140-144. – (Серія "Філологія" ; вип. 69). – ISSN 2227-1864


  У статті проаналізовано епістолярну спадщину Лесі Українки і виявлено проблеми відносин поетеси з сучасним їй театром. Авторка зіставляє різні значення терміну "сценічність" з точки зору літературознавства та театрознавства і робить спробу виявити ті ...
1028240
  Гозенпуд А.А. Поетичний театр. / А.А. Гозенпуд. – Київ, 1947. – 303 с.
1028241
  Копаниця Л.М. Поетичний текст в усній і книжній традиції: питання поетики та художньої семантики : навчальний посібник / Л.М. Копаниця ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 397 с. – ISBN 978-966-439-283-6
1028242
  Мацько О. Поетичний текст Тараса Шевченка як джерело української афористики / Оксана Мацько // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 186-191. – ISSN 0320-3077
1028243
  Моклиця М. Поетичний текст як "провокація" методів його аналізу: "Дихання пустині" Лесі Українки // Волинь філологічна : текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2013. – Вип. 16 : Мова і вірш. – С. 305-311. – ISSN 2304-9383
1028244
  Кралюк П. Поетичний трактат Семена Климовського "Про правосуддя начальників..." // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 303-306. – ISBN 978-966-2254-74-7
1028245
  Кралюк П.М. Поетичний трактат Семена Климовського "Про правосуддя начальників..." // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 303-306. – ISBN 978-966-373-777-5
1028246
  Прокоф"єв І. Поетичний феномен Леоніда Талалая


  Розкрито найхарактерніші вияви формозмістової єдності творів, основні риси художнього світу, вказано на модерністські аспекти доробку Л. Талалая, синтез у його віршах індивідуально-авторських естетичних ідей і здобутків різних літературних течій, шкіл, ...
1028247
  Куца Л. Поетичний цикл І. Франка "На старі теми": специфіка інтертекстуальної парадигми // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 59-70. – (Серія: Літературознавство ; № 41). – ISBN 9-7425-09-6
1028248
  Маланій О. Поетичні "натюрморти" Емми Андієвської // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2012. – Вип. 13 : Портрет кафедри української літератури у часі. – С. 145-158. – ISSN 2304-9383
1028249
  Пономаренко О. Поетичні "Три літа" Шевченка: ідейно-пророчий зміст і жанрове розмаїття // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2015. – № 4 (54). – С. 39-45. – ISSN 1819-7329


  Про пріоритетні завдання Східноєвропейського нац. ун-ту ім. Лесі Українки (м. Луцьк), конкретні напрями спільної роботи в рамках академічного консорціуму, проблем якісної освіти.
1028250
  Осадча Ю. Поетичні антології класичної доби: до питання формування літературного канону // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 49. – С. 203-213


  У статті на прикладі поетичних антологій японських пісень вака класичної доби розглядаються формальні літературні, позалітературні та паралітературні чинники та умови, за яких формувавсь літературний канон в середньовічній Японії. В центрі уваги ...
1028251
  Осадча Ю. Поетичні антології Японії: від фольклору до канону


  Стаття присвячена становленню традиції укладання поетичних антологій і поетичному канону в середньовічній Японії. Відмінності між антологіями різних періодів і літературних традицій унаочнюють процес формування уявлень про поезію як художню творчість і ...
1028252
  Федоренко В.Л. Поетичні афоризми з творів Івана Крилова в українських перекладах // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 3. – С. 57-60
1028253
  Міщенко О.І. Поетичні дзвони Чорнобиля / О.І. Міщенко, О.М. Шевченко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 27-31. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 5)


  Висвітлюється проблема відображення Чорнобильської трагедії в літературі, зокрема у поезії на матеріалі творчості Івана Драча, Бориса Олійника, Ліни Костенко. Зроблено спробу оцінити рівень філософського осмислення аварії поезією у десятилітній ...
1028254
  Александрова Г. Поетичні діалоги: Леся Українка та Іван Стешенко // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Хмельн. гуманітарно-пед. акад. ; голов. ред. В. Мацько. – Хмельницький, 2018. – Вип. 7. – C. 9-20. – ISSN 2411-4146
1028255
  Санаєва Ж.В. Поетичні етюди : [зб. поезій] / Жанна Санаєва. – Київ : НАУ, 2018. – 26, [2] с. : іл. – "Поетичні етюди" складаються з трьох циклів: Присвяти ; Пори року ; Віршики-перлинки. – ISBN 978-966-932-076-6
1028256
  Бодасюк О. Поетичні збірки Євгена Плужника "Рання осінь" та "Дні" у літературному контексті 20-их років XX ст. (за матеріалами архіву Юрія Меженка) // Теорія літератури: концепції, інтерпретації : наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості ; Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол.: Л.В. Грицик (голова) та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – С. 50-56. – ISBN 978-966-171-890-5


  У статті подано всебічний аналіз поетичних збірок Є. Плужника "Рання осінь" та "Дні" в контексті літературного життя 20-их років XX ст. за матеріалами архіву Юрія Меженка. З"ясовано особливості українського модернізму як культурного феномену, ...
1028257
  Бодасюк О.Ю. Поетичні збірки Євгена Плужника "Рання осінь"та "Дні" у літературному контексті 20-их років XX ст. // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 1. – С. 62-70


  У статті подано всебічний аналіз поетичних збірок Є. Плужника "Рання осінь" та "Дні" в контексті літературного життя 20-их років ХХ ст. за матеріалами архіву Юрія Меженка. З"ясовано особливості українського модернізму як культурного феномену, ...
1028258
  Зуб І.В. Поетичні знаки життя / І.В. Зуб. – Київ, 1972. – 244с.
1028259
  Салига Т. Поетичні імпресії Мирослава Аронця // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 3 жовтня (№ 38). – С. 10,11


  Рецензія на поетичну збірку Мирослава Аронця "Зоряна кольчуга неба"
1028260
  Арендаренко І. Поетичні коди англійської та української народно-фольклорної течії романтизму в порівняльно-типологічному розрізі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Південноукр. держ. пед. ун-т ім.К.Д.Ушинського. – Київ, 2001. – Вип. 8 : Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Українська література в контексті світової літератури" 21 - 23 трвня, 2001р., Одеса. – С. 124-128
1028261
  Могілей І. Поетичні конструкти химеричного в Е. По // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 178. – С. 98-101. – (Філологічні науки). – ISSN 2076-5770


  Розглядаються поетичні конструкти химеричності у творчості Е. По, зокрема досліджуються естетичні і філософські засади романтизму письменника
1028262
  Гайдук С. Поетичні мелодії Ніни Костюк
1028263
  Бусел К. Поетичні мініатюри Т.Г. Шевченка останніх років і контекст Фроммівської концепції людини // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С. 29-32
1028264
  Мурашевич К. Поетичні мотиви і традиційна образність поезії Шу Тін


  У даній статті досліджені мотиви і образність творчості Шу Тін крізь призму "туманної поезії". Розкриті жіночні та витончені якості поезії Шу Тін. Проаналізована тема любові в творчості поетеси і її різні іпостасі (любов до родичів, до Батьківщини, до ...
1028265
  Пархоменко Т. Поетичні образи бджоли в колядній пісенності на українському Поліссі // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.70-73
1028266
  Куліш В.С. Поетичні образи мовчання в художньому дискурсі // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 3. – С. 60-67. – Бібліогр.: С. 67; 17 назв
1028267
  Богомолець-Бараш Поетичні оказіоналізми у творчості неокласиків та в сучасній поезії: мовне вираження "констант мислення" // Філологія початку XXI сторіччя : традиції та новаторство : зб. наук. праць молодих учених / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за ред. Г.А. Александрової, Г.А. Черненко]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 11-12. – (Бібліотека Інституту філології)
1028268
  Величко М.П. Поетичні особливості художнього світу андалузького поета Ібн Хафаджі. Традиційні поетичні фігури в авторських васфах // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 1


  Запропоноване літературне дослідження концентрується на творах майстра пейзажної лірики Ібн Хафаджі. У статті проаналізовано андалузьку лірику з позиції суто арабської поетики, а саме трьох її складових: віршованого розміру, рими і стилістичних ...
1028269
  Страшенко О.І. Поетичні переклади та присвяти світочам зарубіжної літератури, перекладачам і фахівцям-"зарубіжникам" / Ольга Страшенко ; [ред. С.М. Лучканин]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. – 155, [1] с. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-617-7621-05-7


  В пр. № 1719913 напис: Науковій бібліотеці Київського національного університету ім. Тараса Шевченка від професора Інституту філології рідній alma mater, сина авторки поетичних перекладів та присвят! Зі святом бібліотекаря та перекладача! Київ, 30 ...
1028270
  Єлісовенко Ю. Поетичні перлини українського Шекспіра // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2006. – № 9/10. – С. 160-163. – ISSN 0131-2561
1028271
  Азьомов В. Поетичні пошуки національної долі у вірші Тараса Шевченка "Думка" ("Тече вода в синє море...") // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Н. Бондаренко, Ю. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (137). – С. 26-31
1028272
  Старицька О. Поетичні світлини : [книга поезій] / Оксана Старицька ; [авт. передм. О. Шарагіна (Старицька)]. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2016. – 111, [1] с. – ISBN 978-966-7496-91-3
1028273
  Канова Г.О. Поетичні стратегії втілення еросу в творчості лейкістів та харківської школи романтиків // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2007. – Вип. 22, ч. 1. – С. 136-142
1028274
  Намдаров Г. Поетичні твори - присвяти у спадщині Тараса Шевченка // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2004. – Т. 5. – С. 440-445. – ISSN 1728-9572
1028275
  Старицький М.П. Поетичні твори / М.П. Старицький. – Київ, 1958. – 544с.
1028276
  Гребінка Є.П. Поетичні твори / Є.П. Гребінка. – К., 1959. – 296с.
1028277
  Котляревський І.П. Поетичні твори : Драматичні твори. Листи / І.П. Котляревський. – Київ : Наукова думка, 1982. – 319с. – (Б-ка укр. літ. Дожовтн. укр. літ.)
1028278
  Гулак-Артемовський Поетичні твори / Петро Гулак-Артемовський ; [упорядкув. і прим.: М.М. Павлюка ; вступ. ст. П.М. Федченка ; редкол.: І.О. Дзеверін (голова) та ін. ]. – Київ : Наукова думка, 1984. – 605, [3] с. – Розгорнутий тит. арк. - В кн. також: Поетичні твори, повісті та оповідання / Є. Гребінка. - На обкл. зазнач. лише авт.: Петро Гулак-Артемовський та Євген Гребінка. – Бібліогр. в прим.: с. 537-597. – (Бібліотека української літератури ; Дожовтнева українська література)
1028279
  Старицький М.П. Поетичні твори : Драматичні твори / М.П. Старицький. – Київ : Наукова думка, 1987. – 572с. – (Бібліотека української літератури)
1028280
  Самійленко В.І. Поетичні твори / В.І. Самійленко; Вступ. ст., упор. і примітки М.Г. Чорнопиского. – Київ : Наукова думка, 1990. – 608 с. – (Б-ка укр літ-ри ; Дожовт. укрї літ-ра)
1028281
  Перс Поетичні твори / Перс, Сен-Жон; З фр. пер. та передм. М.Москаленка. – Київ : Юніверс, 2000. – 480с. – (Лауреати Нобелівської премії). – ISBN 966-7305-41-4; 966-7305-43-0 (Т.1)
1028282
  Перс Поетичні твори = Oe u vres poetigues / Перс, Сен-Жон; З франц.пер.М.Москаленко. – Київ : Юніверс, 2000. – 480с. – ISBN 966-7305-41-4
1028283
  Косів Г. Поетичні твори Івана Франка в перекладах Віри Річ і Персівала Канді // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 289-297. – (Серія філологічна ; Вип. 55). – ISSN 2078-5534


  Досліджено творчі стратегії Віри Річ і Персівала Канді під час перекладу поетичних творів І. Франка. Проведено порівняльний аналіз оригіналів і перекладів
1028284
  Коломієць Л.В. Поетичні твори Т.С. Еліота "The love song of J. Alfred Prufrock" та "The waste land" у перекладах Остапа Тарнавського : (в зіставленні з іншими українськими та російськими перекладами) / Лада Коломієць. – Черкаси : ЧДТУ, 2007. – 88с. – (Перекладознавчі семінари). – ISBN 978-966-402-026-5
1028285
  Гребінка Є. Поетичні твори, повісті та оповідання / Євген Гребінка // Поетичні твори / Гулак-Артемовський. – Київ : Наукова думка, 1984. – С. 138-539. – (Бібліотека української літератури ;Дожовтнева українська література)
1028286
  Малишко А.С. Поетичні твори. Літературно-критичні статті / А.С. Малишко. – Київ : Наукова думка, 1988. – 736 с.
1028287
  Федькович Ю.А. Поетичні твори. Прозові твори. Драматичні твори. Листи / Ю.А. Федькович. – Київ : Наукова думка, 1985. – 574с. – (Бібліотека української літератури)
1028288
  Мех Н. Поетичні тексти Лесі Українки як джерело словника "Одвічні слова української культури" // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвропейський нац. ун-т імені Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 1. – С. 154-161. – ISSN 2413-0923
1028289
  Муратов І.Л. Поетичні трилогії : поезії / І.Л. Муратов. – Харків, 1946. – 51 с.
1028290
  Осадча Феррейра Поетичні турніри ута-авасе і розвиток японської класичної поезії вака


  Стаття присвячена питанню формування традиції поетичних змагань ута-авасе та їхній ролі в формуванні поетичного канону середньовічної Японії. Розглянуто основні етапи становлення і види поетичних турнірів, регламент і процедура проведення, учасники ...
1028291
  Голобородько Я. Поетичні універсалії Ліни Костенко // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 19 (328). – С. 68-69
1028292
  Кудряшова О. Поетичні формули у казці І.С. Нечуя-Левицького "Скривджені і нескривджені" // Іван Нечуй-Левицький: постать і творчість : збірник праць Всеукраїнської наукової конференції : 25-27 вересня 2008 року / МОНУ ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкаська обл. держ. адміністрація ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницокого ; Осередок Наук. тов-ва Шевченка в Черкасах ; [ ред. кол.: Бернадська Н.І., Бондар М.П. та ін. ]. – Черкаси : Вид. Ю. Чабаненко, 2008. – С. 284-289. – ISBN 978-966-793-136-3
1028293
  Купша М.З. Поетичні функції одягу в чумацьких піснях // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 74-76. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 5)


  На матеріалі чумацьких пісень розглядаються художні функції одягу, що підкреслюють його роль в матеріальній та духовній культурі українських торговців та перевізників.
1028294
  Голобородько Я. Поетичні цінності Тумаса Транстрьомера : Есей про лауреата Нобелівської премії з літератури 2011 року // Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 1 (383). – С. 29-33
1028295
  Глінка Н.В. Поетичність та прийоми поетизації у функціональному стилі / Н.В. Глінка, В.В. Пашковська // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наук. праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2014. – Сю 5-10. – (Серія: Філологія. Педагогіка ; вип. 3). – ISSN 2307-1591
1028296
  Генералюк Л. Поетичність у структурі мистецьких творів Шевченка і питання міжвидового інтеракціонізму // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2008. – Вип. 5. – С.355-376. – ISSN 1992-5514
1028297
  Кирилюк О.С. Поетично-крилаті та прозоро-пішохідні види наукових досліджень // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 109 (№ 6)
1028298
  Жалко Т. Поетично-мистецька складова творчого доробку Тараса Шевченка в контексті фольклору та етнографії // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2015. – Вип. 31. – С. 131-148
1028299
  Биструшкін О. Поетично-музична композиція "Монолог самоти" за "Кобзарем" Т.Г. Шевченка [Електронний ресурс] : у проекті використано тему української народної пісні "Думи мої, думи..." / передмова: Микола Жулинський ; авт., реж. та виконав. Олександр Биструшкін ; композитор М. Чембержі ; худож. Валерій Франчук. – [Б. м.] : Лемма (студія ). – 1 CD. – Заголовок з етикетки диску
1028300
  Івашина А. Поетично-публіцистична роль дієслів говоріння в поетичних творах Ліни Костенко // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 294-298


  У статті охарактеризовано дієслова говоріння в поетичних творах Ліни Костенко. Зроблено спробу визначити їх поетично-публіцистичну роль у творчості авторки. The article characterizes the verbs of speaking in the poetry by Lina Kostenko. It was ...
1028301
  Цепа О. Поетично закодований індивідуальний досвід митця в триптиху "Доля. Муза. Слава" Тараса Шевченка // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 127-131. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3


  У статті йдеться про основні аспекти шевченкознавчих досліджень стосовно триптиху «Доля. Муза. Слава». Висвітлено особливості літературознавчого осмислення лейтмотиву митця в межах художнього світу Кобзаря. З’ясовано, що авторське самозображення ...
1028302
  Орлова О. Поетично про авангард, або Погляд Балаяна на творчість Петрицького // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Газда Я. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (131). – С. 42. – ISSN 1562-3238
1028303
  Донцов Д. Поетка вогненних меж Олена Теліга / Дмитро Донцов. – Торонто : [б. в.], 1953. – 95, [2] с., включ. обкл. : портр.
1028304
  Бербер Н.М. Поетноніми як компоненти фраземіки у художньому дискурсі Марії Матіос // Записки з ономастики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; редкол.: О.Ю. Карпенко, Т.Ю. Ковалевська, В.Ю. Неклесова [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 19. – С. 5-13. – ISSN 2410-3373
1028305
  Смілянський Л.І. Поетова молодість : Роман / Л.І. Смілянський. – Київ : Радянський письменник, 1960. – 338с.
1028306
  Смілянський Л.І. Поетова молодість : Роман (про Т.Г. Шевченка) / Л.І. Смілянський. – Київ : Радянський письменник
Кн. 1 і 2. – 1963. – 521с.
1028307
  Смілянський Л.І. Поетова молодість : Роман (про Т.Г. Шевченка) / Л.І. Смілянський. – Київ : Дніпро, 1966. – 483с.
1028308
  Смілянський Л. Поетова молодість : Роман (про Т.Г. Шевченка) / Л. Смілянський. – Київ : Дніпро, 1984. – 413с.
1028309
  Шавловський І.І. Поетова пісня в школі / І.І. Шавловський. – К, 1971. – 128с.
1028310
  Костенко Н. Поетові місії та обрання : Про книгу Івана Дзюби "Тарас Шевченко. Життя і творчість" (К., 2008) // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 144-146. – ISSN 0131-2561
1028311
  Мацевко-Бекерська Поетологічні аспекти художнього дискурсу в наратологічній перспективі // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 1 (186). – С. 54-60. – ISSN 2522-493X


  Наукова панорама дослідження поняття дискурсу в новітньому літературознавстві свідчить про значну варіативність, різноманітні можливості вирішення і деталізації відповідно до обраного методологічного підходу та значною мірою зумовлюється специфікою ...
1028312
  Янкова Н. Поетологічні особливості драматургічного спадку Михайла Грушевського // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 41. – С. 110-118
1028313
  Пилип"юк О.М. Поетологічні парадигми : Схід - Захід : монографія / Олег Пилип"юк. – Київ : Академія, 2012. – 332, [4] c. – Сер. засн. у 2006 р. – Бібліогр.: c. 297-332. – (Серія "Монограф"). – ISBN 978-966-580-403-1
1028314
  Лісовський П.М. Поетологія як культурне ядро у свідомості творчої особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 32-33. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
1028315
  Науменко Н. Поетом є кожен ! (Свято поезії в Київському університеті)
1028316
  Вінтонів Т.М. Поетонім Берестечко в історичних творах про Богдана Хмельницького // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 10 : Ономастика. Топоніміка. – С. 43-48. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-95-0
1028317
  Вінтонів Т.М. Поетонім Берестечко в історичних творах про Богдана Хмельницького // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 10 : Ономастика. Топоніміка. – С. 43-48. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-95-0
1028318
  Христя О. Поетоніми художнього світу Дніпрової Чайки // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 230-232. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1028319
  Корнієнко І. Поетоніми як стилістичні засоби в історичному романі Ліни Костенко "Маруся Чурай" / І. Корнієнко, О. Єфімовська // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 136-139. – (Філологічні науки (літературознавство) ; № 2 (18), листопад). – ISSN 2519-4038
1028320
   Поетската авангарда денес. – Струга, 1982. – 124 c.
1028321
  Георгиев Любен Поетът с Ватенката / Георгиев Любен. – София, 1983. – 620 с.
1028322
  Мельников Л. Поехали! // Природа и СВЕТ : общественно-политический и научно-познавательный журнал для народного чтения. – Москва, 2011. – № 7. – С. 9-11. – ISSN 0868-488Х


  О космонавте планеті Земля № 1 Юрие Гагарине
1028323
  Цибуленко В.С. Поєдинки трьох олімпіад / В.С. Цибуленко. – К, 1962. – 90с.
1028324
  Старченко Н.П. Поєдинки у шляхетському середовищі Волині (остання третина XVI - початок XVII ст.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 3 (504). – С. 49-77. – ISSN 0130-5247
1028325
  Чендей І.М. Поєдинок / І.М. Чендей. – Київ, 1962. – 234 с.
1028326
  Новак Т.Ф. Поєдинок / Т.Ф. Новак. – Львів : Каменяр
[Кн. 1]. – 1964. – 264 с.
1028327
  Новак Т.Ф. Поєдинок / Т.Ф. Новак. – Львів : Каменяр
Кн. 2. – 1967. – 291с.
1028328
  Байджієв М.Т. Поєдинок / Мар Байджієв ;. – Київ, 1969. – 49 с.
1028329
  Новак Т.Ф. Поєдинок : Літературний запис Анатолія Стася / Т.Ф. Новак. – Київ : Політвидав України, 1974. – 590с.
1028330
  Купрін О.І. Поєдинок / О.І. Купрін. – Київ, 1981. – 319с.
1028331
  Чендей І.М. Поєдинок : [зб. оповідань] / Іван Чендей. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1982. – 268 с. : іл.
1028332
  Новак Т.Ф. Поєдинок / Т.Ф. Новак. – Київ, 1989. – 552с.
1028333
  Ткаченко А.К. Поєдинок з абвером / А.К. Ткаченко. – К., 1980. – 142с.
1028334
  Пахаренко В. Поєдинок з Левіофаном : українська література 1920-х років: спроба концептуального осмислення // Неопалима купина : літературно - художній та історичний щомісячний журнал / ТОВ "Видавництво "Неопалима купина". – Київ, 2006. – № 2/3. – С. 71-120
1028335
  Пахаренко В. Поєдинок з Левіяфаном / В. Пахаренко. – Черкаси : Відлуння, 1999. – 192с. – ISBN 966-7331-30-Х
1028336
  Аронов Г.Ю. Поєдинок з недугою : [про експериментальну медицину : для серед. і ст. шкільного віку] / Аронов Г.Ю. ; іл. Віктор Кузьменко. – Київ : Веселка, 1974. – 94 с. : іл.
1028337
  Коцюбинський М.М. Поєдинок иньщі [інші] оповідання / Михайло Коцюбинськый. – У Львові (Львів) : Накладом Укр.-Руської Видавн. Спілки ; [Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. Під зарядом К. Беднарського], 1903. – 148 с. : поpтp. – Прим. № 107913 дефектний, без обкл. – ([Літературно-Hаукова бібліотека Українсько--Руської Видавничої Спілки] ; [Сеp. 1; Ч. 49])


  Зміст: Поєдинок; Лялечка; На каменї; Хо; Пятизлотник; На крилах піснї.
1028338
  Скуратівський В. Поєдинок із молохом // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 36 (201). – С. 50-52. – ISSN 1996-1561


  Письменник і режисер Гелій Снєгірьов не зміг існувати в радянській підлоті й заплатив за свободу життям
1028339
  Ільницький М. Поєдинок із собою: проблема двійництва в «Поєдинку» І. Франка та «Двійнику» Ф. Достоєвського
1028340
  Виноградський В.М. Поєдинок на переправі / В.М. Виноградський. – Львів, 1987. – 319 с.
1028341
  Борзов В.П. Поєдинок триває секунди / В.П. Борзов. – 2-е вид., перероб. і доп. – К., 1978. – 179с.
1028342
  Рев"якін С.Д. Поєдинок у чорному лісі / С.Д. Рев"якін. – Дніпропетровськ, 1977. – 167с.
1028343
  Книш Г.А. Поєднались ріки : Поезії / Книш Г.А. – Львів : Каменяр, 1964. – 27 с. – До 25-річчя возз"єднання Зах. України. - Вкладена із 15-ма інш. кн. цієї серіїї в пвпку із назвою: Сонячна повінь : вірші львівських поетів. – Бібліогр.: [ Біогр. довідка : с.2 ]
1028344
   Поєднана патологія кісткової тканини: остеопороз та остеомаляція в пацієнтки із хворобою Паркінсона (Опис клінічного випадку) / В.В. Поворознюк, А.С. Мусієнко, Т.В. Парахіна, М.А. Бистрицька // Боль. Суставы. Позвоночник : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Укр. асоц. остеопорозу ; Укр. асоц. менопаузи, андропаузи та захворювань кістково-м"язової системи ; голов. ред. Поворознюк В.В. ; редкол.: Безруков В.В., Борткевич О.П., Бублик Л.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 7, № 1. – С. 47-51. – ISSN 2224-1507
1028345
   Поєднаний перебіг туберкульозу та лямбліозу / Л.П. Мельник, Л.А. Грищук, Н.А. Васильєва, М.І. Шкільна // Інфекційні хвороби : всеукраїнський науково-практичний медичний журнал / Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського ; Ін-т епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України ; голов. ред. М.А. Андрейчик ; редкол.: Н.А. Васильєва, Ж.І. Возіанова, О.П. Волосовець [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – № 3 (89). – C. 52-58. – ISSN 1681-2727
1028346
  Бердинських С.О. Поєднання "класичних" графічних технік з цифровими технологіями в проектній графіці // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 1. – С. 59-66 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-3455
1028347
  Цимбалюк В. Поєднання академічності та креативності в сучасній теорії права, у контексті науково-освітнього права // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 3 (27). – С. 65-72. – ISSN 2306-9082
1028348
  Іллічевський С Поєднання актуарних моделей і штучних нейронних мереж для розрахунку фінансових ризиків і ймовірностей банкрутства страхових компаній // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 1 (115). – С. 253-258. – ISSN 1993-6788
1028349
   Поєднання вакцини на основі дендритних клітин та низьких доз доксорубіцину - ефективний метод в боротьбі з пухлиною імуносупресією / О.І. Горбач, М Н. Скачкова Храновська, Р.І. Сидор, В.К. Позур // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Українська акад. наук ; ВДНЗУ "Укр. мед. стоматологічна акад.". – Полтава, 2014. – Вип. 4, т. 4 (116). – С. 66-71. – ISSN 2077-4214
1028350
  Булига М.М. Поєднання галузевого і територіального управління -- конституційний принцип керівництва соціалістичною економікою. / М.М. Булига. – К., 1979. – 32с.
1028351
  Іванчук В. Поєднання граду божого та земного у людській душі // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 19-20
1028352
  Дікого Л.І. Поєднання громадських і особистих інтересів в сільськогосподарській артілі // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 52-58. – (Серія економіки та права ; № 3, вип. 2 за 1960 р.)


  В статье освещаются вопросы о формах правильного сочетания общественных и личных интересов в колхозах в период социализма. В статье показывается, что основной формой сочетания общегосударственных и групповых интересов является распределение чистого ...
1028353
  Логвіненко Н. Поєднання двох світів, реального та ідеального, у творах Валерія Шевчука (за оповіданнями циклу "Голос трави" з роману "Дім на горі")
1028354
  Кройтор В.А. Поєднання змагальності та процесуальної активності суду як принцип цивільного судочинства // Сьомі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є. В. Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 26 трав. 2017 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 162-166. – ISBN 978-966-927-257-7
1028355
  Каплюк М. Поєднання зобов"язаної й управненої сторін в одній особі як підстава припинення господарських зобов"язань // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 9 (201). – С. 72-75
1028356
  Цебрій І. Поєднання зороастрійських традицій та ісламу в творчій спадщині Абулкасима Фірдоусі // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2014. – Вип. 32. – С. 96-104. – ISSN 2075-1443
1028357
  Постоюк Н.В. Поєднання ідей агропромислового забезпечення в курсі вивчення біології у загальноосвітньому навчальному закладі (за науково-педагогічною спадщиною Сергієнка Д.Л.) // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 235-241. – ISBN 978-966-171-498-3


  На думку Сергієнка Д.Л. зв"язок навчання біології в школі з сільським господарством виступає фактором покращення стану агропромислового комплексу. У статті було розглянуто погляди педагога щодо завдання навчання біології, його змісту і тематики в ...
1028358
   Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання іноземної мови як чинник забезпечення дієвості знань студентів / Городнікова, л., Н. Забуга, Л. Грушко // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2015. – С. 44-47
1028359
  Чередніченко Н. Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української мови як чинник забезпечення якості знань // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 165-168
1028360
  Шаповал Ю. Поєднання інноваційних та традиційних шляхів лінгвістичної підготовки студентів нефілологічних спеціальностей у процесі їх професійної підготовки // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 369-371
1028361
  Мірзоян Н. Поєднання інтерактивних методів і сучасних інформаційних технологій при комунікативному підході до вивчення української мови як іноземної // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наук. праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 10. – С. 44-51. – ISSN 2078-5119
1028362
  Коваленко В.В. Поєднання інтересів влади та суспільства як передумова подолання організованої злочинності й корупції // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 2 (69). – С.
1028363
  Дікого Л.І. Поєднання інтересів держави і колгоспів через розподіл чистого доходу // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 51-56. – (Серія економіки та права ; № 5, вип. 2)


  В статье на материалах колхозов УССР за 1935-1959 гг. исследуется одна из важных форм обеспечивающая правильное сочетание интересов государства колхозов - распределение чистого дохода через систему заготовок сельскохозяйственных продуктов и цены на ...
1028364
  Пилипенко М.М. Поєднання карбапенемрезистентності та колістинрезистентності збудників тяжких грамнегативних нозокоміальних інфекцій: перші ознаки настання постантибіотичної ери / М.М. Пилипенко, Т.В. Овсієнко, М.В. Бондар // Медицина невідкладних станів : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України" ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти ; Харків. міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2019. – № 2 (97). – С. 58-66. – ISSN 2224-0586
1028365
  Трохименко О. Поєднання лужної високотемпературної пробопідготовки зразків з органічною матрицею і наступного кінетичного каталітичного визначення загального йоду / О. Трохименко, Д. Бойченко, В. Сухан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 30-32. – (Хімія ; вип. 1 (49)). – ISSN 1728-3817


  Поєднано лужну високотемпературну пробопідготовку зразків з органічною матрицею та наступне кінетичне каталітичне визначення загального йоду у формі йодиду за ферум(ІІІ)-нітрито-тіоціанатною реакцією. Осуществлено сочетание щелочной ...
1028366
  Щурик М. Поєднання матеріального та духовного у процесі відтворення земельних ресурсів // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 8. – С. 36-44. – ISSN 0131-775Х
1028367
   Поєднання менінгіоми з двома мішкоподібними аневризмами артерій головного мозку (клінічний випадок) / О.І. Потапов, А.Ю. Мартин, Ю.В. Гринів, Ю.Л. Ткачук // Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ, 2014. – № 2 (8). – С. 55-58. – ISSN 2304-9359
1028368
  Волобуєв А.Ф. Поєднання методів криміналістики та ОРД у кримінальному провадженні // Актуальні питання кримінального права, процесу і криміналістики, удосконалення діяльності судової і правоохоронної систем : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті проф. М.Й. Курочки (м. Сєвєродонецьк, 19 трав. 2017 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: Є.О. Письменський, С.В. Головкін, С.О. Іваницький та ін.]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2017. – С. 79-83. – ISBN 978-617-616-077-9
1028369
  Буркут І. Поєднання міфофольклорного та біблійного дискурсів у літературному різдвяному оповіданні (на матеріалі англійської, російської та української літератур) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – Вип. 111. – С 20-28. – (Філологічні науки (літературознавство)). – ISBN 966-8089-24-3


  У статті простежуюються витоки традиційної різдвяної тематики, яка відзначається поєднанням міфологічного та релігійного дискурсів
1028370
  Йосипенко Поєднання монархії та демократії як основа політичної системи Великої Британії / Йосипенко, С.-В.С // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 9. – С. 24-26
1028371
  Теслюк Валентина Поєднання мотивів афіліації, домінування та досягнення із стильовими особливостями професійно-педагогічного спілкування // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 22-24. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглядаються мета формування ресурсної бази забезпечення освіти, напрями формування бази інформаційних ресурсів (БІР) вищих навчальних закладів в умовах регіону та очікувані результати, до яких призведе Корпоративне об"єднання бібліотек вищих ...
1028372
   Поєднання науки, освіти, практичного виробництва і справедливого продажу якісної органічної продукції : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Іллінці 26-27 черв. 2018 р. / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства НААН" ; [ред. рада: В.Ф. Камінський (голова) та ін.]. – Київ : Едельвейс, 2018. – 174 с. : іл., табл. – Анот. до ст. укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7619-07-8
1028373
   Поєднання науки, освіти, практичного виробництва справедливого продажу якісної органічної продукції : матеріали VIII міжнарод. наук.-практ. конф., Чабани 18 жовт. 2017 р. / Нац. наук. центр ”Ін-т землеробства НААН” ; [за ред. В.Ф. Камінського]. – Київ : Едельвейс, 2017. – 180 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7619-01-6
1028374
  Гайдай Т.В. Поєднання наукових традицій в умовах становлення вітчизняної економічної теорії у другій половині ХІХ ст.: Феномен М.Х. Бунге // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 12-16. – (Економіка ; Вип. 84). – ISSN 1728-3817


  Розкрито особливості творчо-критичного поєднання наукових традицій класичної та історичної шкіл у теоретичній спадщині М.Х. Бунге, а також роль ученого у започаткуванні вітчизняної інституційної традиції. Досліджено вплив цього наукового підходу на ...
1028375
  Ярошенко С.П. Поєднання національних і регіональних інтересів у фінансово-кредитній сфері // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 9. – С. 44-48. – Бібліогр.: 1 назва
1028376
  Навроцька З. Поєднання непоєднуваного // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 4 вересня (№ 159). – С. 7


  Dokumento esse в Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків.
1028377
  Соколова Світлана Поєднання нового й улюбленого - ознака сезону // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 43. – ISSN 0868-9644


  Прихильників філармонічного мистецтва стає все більше, отже люди, які ним займаються, вдаються до творчого пошуку, щоб утримувати постійний інтерес. Свою відмінну рису матиме й наступний сезон у Національній філармонії України. її працівники ...
1028378
  Луканська А. Поєднання освіти, науки та інноваційного виробництва може вивести економіку з кризи // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2015. – 5 березня (№ 40). – С. 2


  Розвиток "високих технологій" (зокрема, в ІТ-секторі) може забезпечити Україні половину ВВП. Про це йшлося на засіданні парламентського Комітету з питань науки і освіти. Власне бачення побудови кластерної моделі взаємодії університету та ІТ-компаній ...
1028379
  Лаптєв І. Поєднання особистих інтересів колгоспників з громадськими інтересами колгоспів. / І. Лаптєв. – Одеса, 1946. – 15с.
1028380
  Павленко С.Г. Поєднання поетики шансону із біблійною поетикою у збірці Сергія Жадана "Вогнепальні й ножові" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Беканідзе [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (48), ч. 2. – С. 115-123


  Присвячено аналізові поєднання біблійної поетики з поетикою шансону у збірці С. Жадана "Вогнепальні й ножові". На прикладі різних семантичних пластів тексту розкрито особливості комбінування старозавітних і кримінальних елементів, поетики високого й ...
1028381
  Макаренко С. Поєднання позанавчальної діяльності з реальною суспільною практикою як умова виховання обдарованих дітей // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2012. – № 1 (44). – С. 61-66. – ISSN 2078-1016


  Позанавчальна діяльність у роботі з обдарованими дітьми розглядається у єдності з реальною суспільною практикою їх виховання. Підкреслюється, що позашкільна робота має грунтуватися на диференціації та індивідуалізації соціально-виховного процесу, який ...
1028382
  Герасимюк Н.І. Поєднання практичної і самостійної роботи студентів як один із методів підвищення ефективності засвоєння знань з хірургії // Шпитальна хірургія : журнал імені Л.Я.Ковальчука / ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; голов. ред. І.Я. Дзюбановський ; редкол.: А.Д. Беденюк, В.В. Бенедикт, Л.С. Білянський [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – № 4 (84). – С. 115-116. – ISSN 1681-2778
1028383
  Геник Т.Р. Поєднання практичної і самостійної роботи студентів як один із методів підвищення ефективності засвоєння знань з хірургії / Т.Р. Геник, Н.І. Герасимюк // Шпитальна хірургія : журнал імені Л.Я.Ковальчука / ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; голов. ред. І.Я. Дзюбановський ; редкол.: А.Д. Беденюк, В.В. Бенедикт, Л.С. Білянський [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – № 4 (84). – С. 117-118. – ISSN 1681-2778
1028384
  Чухно А.А. Поєднання процесів індустріального та постіндустріального розвитку: проблеми теорії і практики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 4-11. – (Економіка ; Вип. 75/76). – ISSN 1728-3817


  Розкрито сутність індустріальної та постіндустріальної стадій цивілізаційного прогресу, основні їхні риси та істотні відмінності. Обґрунтовано шляхи і методи посилення взаємодії індустріального та постіндустріального розвитку як ос-нови стратегії ...
1028385
  Притика Ю. Поєднання публічних та приватних засад в цивільному процесі // Юридичні факти в системі правового регулювання : зб. наук. праць : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. (26 листоп. 2015 р.) : до 145-річчя академіка Всеукр. акад. наук Станіслава Дністрянського (1870-1935) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової]. – Київ : Дакор, 2015. – С. 439-445. – ISBN 978-617-7020-61-4
1028386
  Іванець М.Г. Поєднання публічно-правових та приватноправових підходів до розуміння захисту суспільної моралі // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 1/2 (60/61). – С. 16-20


  У статті проаналізовано поняття суспільної моралі, правова природа цього поняття, зміст публічно-правових та приватноправових підходів до розуміння захисту суспільної моралі.
1028387
  Рязанцева Т.М. Поєднання релігійного та еротичного елементів у ліриці Фредеріко Гарсіа Лорки й Олекси Стефановича // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 1. – С. 177-181. – ISBN 966-8474-34-1
1028388
  Суходоля О. Поєднання ринкового і державного регулювання енергозбереження // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 5. – С. 31-36. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0131-775Х
1028389
  Загудаєва О.А. Поєднання різних типів діалогу в одній дискусії за Д. Валтоном // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 123-125
1028390
  Архіреєв С. Поєднання соціального й асоціального капіталу як критерій посттрансформаційного стану економіки // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; М-во освіти і науки України ; Держ. Установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2014. – № 1. – С. 24-36 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1811-3141
1028391
  Пилипчук М. Поєднання стратегій доместикації та форенізації в аудіовізуальному перекладі // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 33. – С. 151-162. – ISSN 2413-3094
1028392
  Коміренко Ю.А. Поєднання суворої вимогливості й батьківської любові як підгрунтя педагогічної традиції кадетських корпусів України середини XIX - початку XX століть // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 156. – С. 200-207. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1028393
  Судиловський Ф.І. Поєднання суспільних і особистих інтересів у колгоспах. / Ф.І. Судиловський. – К., 1966. – 63с.
1028394
  Солтис Джордж (Юрій) Поєднання тематичних та психологічних елементів романтизму в поезіях Т.Шевченка // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання ; рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2014. – Т. 11, № 1 (29). – С. 10-18. – ISSN 2310-9769
1028395
  Волобой П.В. Поєднання територіального і галузевого аспектів планування на сучасном етапі / П.В. Волобой, В.А. Поповкін. – Київ : Знання України, 1980. – 48 с.
1028396
  Ліщук-Торчинська Поєднання традицій та інновацій у змісті освіти і технології навчання у процесі викладання курсу "Соціологія освіти" у вищої школи // Соціологічні студії : науково-практичний журнал / Волинський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 1. – С. 71-76. – ISSN 2306-3974
1028397
  Гришко О.І. Поєднання традиційних та інноваційних методів організації навчального процесу: гендерний підхід / О.І. Гришко, Л.П. Клевака // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 57. – C. 43-53. – ISBN 978-966-97498-2-6. – ISSN 2312-2471
1028398
  Гнатенко В. Поєднання традиційних та інноваційних технологій на занятях з української мови в медичному закладі освіти // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – C. 38-40
1028399
  Мойсеєнко С. Поєднання традиційних та інноваційних технологій навчання іноземної мови професійного спрямування у Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут" // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2015. – С. 150-152
1028400
  Снігурова І. Поєднання традиційних та інноваційних технологій навчання української мови як чинник ефективного формування мовленнєвої компетенції майбутніх інженерів // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 149-152
1028401
  Хоцяновська Л.Ф. Поєднання традиційного (архаїчного) та інноваційного в сучасній українській хореографії // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 40. – С. 449-455. – ISSN 2225-7586


  "Методологія дослідження полягає в застосуванні мистецтвознавчих, порівняльних, історичних і логічних методів. З’ясовано жанрові різновиди сучасної хореографії та відзначено трансформацію в них традиційної символіки. У хореографічному мистецтві як ...
1028402
  Заремба Т. Поєднання умовного світу з реальним у романі "Гіпотетичної історії" Карлоса Рохаса "Асанья" // Сучасні літературознавчі студії : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 1 : Онірична парадигма світової літератури. – С. 45-53. – ISBN 966-638-152-4
1028403
  Міщенко С.В. Поєднання функцій стратегічного розвитку та антикризового управління в діяльності центральних банків / С.В. Міщенко, В.І. Міщенко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 2 (176). – С. 266-272. – ISSN 1993-6788
1028404
  Хомутенко М. Поєднання хмарних технологій та ідей І.Є. Тамма у реалізації наукового розвитку вивчення фізики // II Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі" : присвяч. 120-річчю від дня народж. [Ігоря Євгеновича Тамма, академіка, Героя Соц. праці, Лауреата Нобел. премії : зб. матеріалів, м. Кіровоград], 15-16 жовт. 2015 р. / "Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі", міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2015. – С. 80-81
1028405
  Марушева О.А. Поєднання централізованого та локального правового регулювання внутрішнього трудового розпорядку : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Марушева Олександра Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1028406
  Марушева О.А. Поєднання централізованого та локального правового регулювання внутрішнього трудового розпорядку : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Марушева Олександра Анатоліївна ; Нац. акад. правових наук України, НДІ правового забезп. інноваційного розвитку. – Харків, 2013. – 202 л. – Бібліогр.: л. 182-202
1028407
  Осипчук Н. Поєднання якісної освіти з вихованням гармонійної особистості // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 1-8 лютого (№ 5/6). – С. 3
1028408
  Осипчук Н. Поєднання якісної освіти з вихованням гармонійної особистості // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 18-25 січня (№ 3/4). – С. 2
1028409
  Осипчук Н. Поєднання якісної освіти з вихованням гармонійної особистості // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 15-22 лютого (№7//8)
1028410
  Камінчук О. Поєднати непоєднуване:естетичні тенденції неокласицизму і романтичне світовідчуття в поезії Володимира Самійленка
1028411
  Сніжко С. Поєднати погоду й економіку // Київський університет. – Київ, 2018. – Червень (№ 6). – С. 4


  "Коли науковці різних факультетів працюють в одному проекті, вони здатні створювати дивовижні й корисні речі. Команда проекту ECOIMPACT програми Еразмус+ об’єднала фахівців географічного, економічного, юридичного факультетів, а також факультетів ...
1028412
  Костенко С.О. Поєднуваність батьківських пар у свинарстві з урахуванням генотипу тварин за геном рецептора естрогену-1 / С.О. Костенко, О.В. Сидоренко, П.П. Джус // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (84), т. 2. – С. 170-174 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2313-092X
1028413
   Поєднуючи зусилля учасників процесу законотворення : досвід Ін-ту законодавства Верхов. Ради України - 2018 / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; [упоряд.: О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда, І.М. Мищак]. – Київ : Людмила, 2019. – 128, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7638-65-9
1028414
  Благово В.А. Поєзия и личность Ю.В. Жадовской / В.А. Благово. – Саратов, 1981. – 158 с.
1028415
  Гафурі М. Поєзія / М. Гафурі. – Київ : Дніпро, 1980. – 190 с. – (Скарбниця братніх літератур)
1028416
  Корінець Ю.Й. Поєма про вогнище. / Ю.Й. Корінець. – К., 1976. – 36с.
1028417
  Велиев В.А. Поємі Самеда Вургуна. : Автореф... канд. филол.наук: / Велиев В.А.; Азербайдж. гос. ун-т. – Баку, 1958. – 15л.
1028418
  Полєщук Г.Я. Поєтика прози Миколи Вінграновського : дис. ... канд. філолог. наук : 10.01.01 / Полєщук Г.Я. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 211л. – Бібліогр. : л.188-211
1028419
  Барабанова О. Поєтика романтизму в творчості Т.Г. Шевченка // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2004. – Т. 5. – С. 542-545. – ISSN 1728-9572
1028420
  Устименко М.А. Поєтичні твори. – Миргород : Друк. Ш.В. Шик, 1917. – 70, [1] c.


  [Дpаматичні твоpи] Зміст: Касандpа; У пущі; Камінний Господаpь. Примірники: 35788, 35789 - тверда палітурка; 108004 - м"яка палітурка
1028421
  Мирзаян Г. Пожадничал // Эксперт Украина : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2008. – № 3. – С. 56-59


  Політика країни Кенії у Африці
1028422
  Марченко І. Пожалійте після смерті Миколу Холодного // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 7 грудня (№ 45/46). – С. 4
1028423
  Пушенко А.І. Пожалійте свій рот: Про здоровий спосіб життя та подолання шкідливіх звичок. / А.І. Пушенко, І.М. Харчук. – Київ, 1991. – 42с.
1028424
  Пастрон Т.А. Пожалуйста, please - на любой ваш каприз! // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2013. – № 7. – С. 68-70. – ISSN 0869-4915


  В декабре прошлого года были подведены итоги конкурса среди сотрудников библиотек "Профессиональная мобильность". Победителям предоставлялась возможность пройти учебную стажировку в ведущих библиотеках Англии и Шотландии. В числе призеров оказались ...
1028425
  Рыклин Г.Е. Пожалуйста... / Г.Е. Рыклин. – М., 1955. – 56с.
1028426
  Беляев С. Пожар / С. Беляев. – Москва - Ленинград : Земля и фабрика. – 79 с.
1028427
  Каманин Ф.Г. Пожар / Ф.Г. Каманин. – Москва-Ленинград, 1925. – 32 с.
1028428
  Алешко В. Пожар : пъеса на 4 акта / В. Алешко. – Киев ; Харьков : ДЛВ, 1935. – 63 с.
1028429
  Чизек О.В. Пожар / О.В. Чизек. – Бухарест, 1967. – 48с.
1028430
  Чинго Ж. Пожар : Рассказы / Ж. Чинго; пер. с македонского. – Москва : Прогресс, 1973. – 176 с.
1028431
  Араксманян А.А. Пожар : роман / Александр Араксманян ; авториз. пер. с арм. А. Сагратяна ; [рис. А. Яралова]. – Москва : Советский писатель, 1981. – 367 с. : ил.
1028432
  Распутин В.Г. Пожар : повести / Валентин Распутин. – Москва : Советский писатель, 1990. – 240 с. : 1 л. портр. – ISBN 5-265-00618-4
1028433
  Михайлова Е. Пожар : повесть // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 10. – С. 100-127. – ISSN 0321-1878
1028434
  Монтелла Карло Пожар в земельной управе. / Монтелла Карло. – Москва, 1961. – 271 с.
1028435
  Попов В.Н. Пожар в Назаровском. / В.Н. Попов. – Барнаул, 1970. – 240с.
1028436
  Гурулев А.С. Пожар в перекатном / А.С. Гурулев. – Иркутск, 1973. – 191с.
1028437
  Тургенев И.С. Пожар на море / И.С. Тургенев. – Изд. 6-е. – Птгр., 1916. – 15с.
1028438
  Зябрев А.Е. Пожар под сибирскими кедрами / А.Е. Зябрев. – М., 1965. – 205с.
1028439
  Мюллер Г. Пожар Трукицана : [Рассказ] / Г. Мюллер ; Пер. Р. Маркович. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Хронос" [Тип. Т-во "Екатерингофское печ. дело"], 1912. – 32 с. – Прил. к № 94 журн. "За 7 дней". – (Библиотечка издательства "Хронос" ; № 94)
1028440
  Дегенхардт Франц Йозеф Пожарища / Дегенхардт Франц Йозеф. – М, 1978. – 256с.
1028441
  Хотимский Б.И. Пожарка / Б.И. Хотимский. – М, 1966. – 189с.
1028442
   Пожарная безопасность. – Москва, 1987. – 272 с.
1028443
  Иванов Б.И. Пожарная безопасность в химических лабораториях / Б.И. Иванов. – М., 1988. – 111с.
1028444
  Козловский Я.А. Пожарная лошадь / Я.А. Козловский. – М., 1989. – 29с.
1028445
   Пожарная опасность веществ и материалов. – М, 1966. – 244с.
1028446
  Пчелинцев В.А. Пожарнаябезопасность хранения фильмоматериалов / В.А. Пчелинцев. – М, 1956. – 56с.
1028447
   Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства тушения. – М
1. – 1990. – 456с.
1028448
   Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства тушения. – М
2. – 1990. – 456с.
1028449
   Пожаротушение на объектах нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. – М, 1991. – 102с.
1028450
  Иванов Д.К. Пожары в Сосновке / Д.К. Иванов. – Москва : Правда, 1986. – 46 с.
1028451
  Горький М. Пожары и др. рассказы / М. Горький. – Москва; Ленинград, 1928. – 176с.
1028452
  Курбатский Н.П. Пожары тайги. закономерности их возникновения и развития. : Автореф... докт.с.-х.наук: / Курбатский Н. П.; АН ССР , сиб. от-ние . ин-т леса м древесины. – Красноярск, 1964. – 38л.
1028453
   Пожары, вызванные горением натрия. – Москва, 1973. – 64с.
1028454
  Трошина Світлана Пожеж стає все більше // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 2, лютий. – С. 21 : фото
1028455
   Пожежа в побуті та в лісі // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 8. – С. 33-36 : рис., фото
1028456
   Пожежа у будинку // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 11. – С. 48
1028457
   Пожежі в метрополітенах. Як це було / С. Єременко, В. Сидоренко, П. Круковський, С. Новак // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 11, листопад. – С. 28-29 : фото
1028458
  Сварник І.І. Пожежі Львова як фактор історіографічних процесів (архіви й археологія) // Вісник Інституту археології / Інститут археології Львівського національного університету ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 10. – С. 154-162. – ISSN 2078-1849
1028459
  Зинич Ю.М. Пожежі та їхні наслідки, правила поведінки у разі виникнення пожеж (для використання педагогічними прайцівниками під час роботи літніх пришкільних таборів) / Ю.М. Зинич, Л.В. Кучарська, Л.В. Михайлова // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 6, червень. – С. 12-15 : фото
1028460
  Горак Р. Пожежі у Нагуєвичах : До 70-річчя музею Івана Франка у Львові // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 5/6 (787/788). – 94-118. – ISSN 0868-4790
1028461
  Вовчук Сергій Пожежі у природних екосистемах: вражаючі фактори / Вовчук Сергій, Сливінська Інна // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 5, травень. – С. 22-23 : фото
1028462
  Треніна А.С. Пожежна безпека в лазні // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 3, березень. – С. 21
1028463
  Шпонтак І.М. Пожежна безпека в навчальних закладах // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 5, травень. – С. 27-28
1028464
  Треніна А.С. Пожежна безпека взимку // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 2, лютий. – С. 14-15 : фото
1028465
  Треніна А.С. Пожежна безпека на дачі. Як убезпечити дачу від лісової пожежі // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 8, серпень. – С. 26
1028466
  Треніна А.С. Пожежна безпека на кухні // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 6, червень. – С. 16-17
1028467
  Гаврилюк І.М. Пожежна безпека на присадибній ділянці // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 6, червень. – С. 24 : фото
1028468
  Ільченко Н.В. Пожежна безпека під час відзначення релігійних свят // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 4, квітень. – С. 22 : фото
1028469
  Шпонтак І.М. Пожежна безпека під час святкувань новорічних свят // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 12. – С. 38-39 : фото
1028470
  Треніна А.С. Пожежна безпека побутових електричних чайників // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 5, травень. – С. 22-23
1028471
  Пономаренко Г. Пожежна безпека як елемент внутрішньої безпеки держави: поняття та система заходів забезпечення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 47-50. – (Юридичні науки ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються поняття та система заходів забезпечення внутрішньої безпеки держави. The concept and national security measures are examined in the article.
1028472
  Галь О.Б. Пожежні команди в містах лівобережних губерній наприкінці XVIII - у першій половині XIX ст. // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2019. – Вип. 12. – С. 191-197. – ISSN 2218-4805
1028473
  Волошаненко Олександр Пожежні кран-комплекти // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 52 : фото
1028474
  Попруга В Пожежній безпеці - належну увагу! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2013. – № 2, лютий. – С. 19 : фото
1028475
   Пожела Юрас : указатель литературы, 1987. – 56 с.
1028476
   Пожелавам ви удачи в пути : автодор // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 6. – С. 28-31 : Фото
1028477
   Пожелайте нам ветра попутного. – М, 1967. – 124с.
1028478
  Шапошникова С.С. Пожелайте нам счастья / С.С. Шапошникова. – Кишинев, 1964. – 273с.
1028479
  Богданович А.А. Пожелание / А.А. Богданович. – М, 1981. – 46с.
1028480
  Долматовский Е.А. Пожелание счастья / Е.А. Долматовский. – Москва, 1970. – 119с.
1028481
  Сумцов Н.Ф. Пожелания и проклятия : (Преимущественно малорусские) / Н.Ф. Сумцов. – Харьков : Тип. Губерн. правл., 1896. – 26 с. – Отд. Оттиск из: Харьковский сборник Историко-филологического общества. 1896


  На тит. стр. оттиска надпис: П.А. Кулаковскому
1028482
  Сумцов Н.Ф. Пожелания и проклятия : (Преимущественно малорусские) / Н.Ф. Сумцов // Профессор Николай Федорович Сумцов : К двадцатипятилетней годовщине его учено-педагогической деятельности. – Харьков, 1900. – 26 с.


  На тит. стр. оттиска надпис: П.А. Кулаковскому
1028483
   Поженить или убить. МОН не отказывается от идеи уменьшить количество вузов, хотя ни один из предложенных способов "оптимизации" не гарантирует повышения качества образования / подготовили материал Л.Ксенз, Ю. Вишневский, Е. Пивнев // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2014. – 1 сентября (№ 35). – С. 17


  Данная вузам автономия может привести к тому, что лучшие из них станут еще лучше, в худшие - еще хуже.
1028484
  Боднар М. Пожертва на світло : [вірші] / Мірек Боднар ; [фото І. Калюкін ; голов. ред. М. Савка]. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2014. – 110, [2] с. : іл. – ISBN 978-617-679-050-1
1028485
  Жемайте Пожертва святому Юргісові / Жемайте. – Київ, 1958. – 48 с.
1028486
  Дзера О.В. Пожертва як різновид дарування / О.В. Дзера, А.Р. Домбругова // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 164-165. – ISBN 978-966-667-341-4
1028487
  Коцебу Август фон Пожертвование собою : драма в 3 действиях / сочинение г. Коцебу : пер. с нем. – [Москва] : [В тип. С. Селивановского], 1803. – 113 с. – Изд. без тит. л., опис. по ЭК РНБ. - Конволют. Перепл. с: Ненависть к людям и раскаяние (Смоленск, 1812) / А. фон Коцебу ; Дочь любви (Санктпетербург, 1801) / Г.А. Глинка
1028488
  Дублевич Ю. Пожива для душі // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 7 (885), липень. – С. 240-241. – ISBN 978-617-7429-31-8. – ISSN 0868-4790


  Про переклад "Пригоди Телемака" (фр. Les Aventures de Telemaque) - роман французького письменника Франсуа Фенелона, який вперше був опублікований в 1699 році.
1028489
  Карпов В.А. Поживем -- увидим: Повести и рассказы. / В.А. Карпов. – Чебоксары, 1986. – 172с.
1028490
  Кривоносов А.Ф. Поживем - увидим / А.Ф. Кривоносов. – Москва : Советский писатель, 1987. – 554с.
1028491
   Поживем - увидим // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 1 (2916). – С. 102 : фото
1028492
  Кривоносов А.Ф. Поживем - уидим / А.Ф. Кривоносов. – М., 1978. – 342с.
1028493
  Паламарчук О.М. Поживний режим грунту під пшеницею озимою за різних попередників у Правобережному Лісостепу // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2015. – Вип. 2. – С. 66-74 : рис. – Бібліогр.: 11 назв.
1028494
  Ли Ю. Пожизненно осужденный / Ю. Ли. – М., 1962. – 168с.
1028495
  Флоря В. Пожизненное заключение или смертная казнь "за" и "против" // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2009. – № 4 (209). – С. 18-20. – ISSN 1810-3081
1028496
   Пожизненное заключение: Международные стандарты и практика в Украине и за рубежом : Материалы семинара "Международные стандарты содержания лиц, приговоренных к пожизненному заключению. Донецк 18-19 июня 2001 года. – Донецк, 2001. – 152с.
1028497
  Тацкий Ф. Пожизненный мотив : проза: рассказ // Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 2012. – № 3 (77). – С. 27-37
1028498
  Меральда К.С. Пожилая дама в Голландии : польский детектив / Клара С. Меральда. – Москва : Юридическая литература, 1990. – 332 с. – В изд. также: Убийства в алфавитном порядке / Е. Эдигей. – ISBN 5-7260-0413-2
1028499
  Куропатов В.Ф. Пожили- поработали / В.Ф. Куропатов. – Кемерово, 1976. – 119с.
1028500
  Парахонская Г.И. Пожилой человек в семье // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 6. – С.103-110. – ISSN 0132-1625
1028501
   Пожилой человек в семье и обществе / Сонин, Я, , А.А. Дыскин. – М., 1984. – 175с.
1028502
  Елютина М Э Пожилые люди и старые вещи в повседневной жизни // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 7 (303). – С.101-108р. – ISSN 0132-1625
1028503
  Ануфриева Р. Пожилые люди: социальное самочувствие в условиях глобальных трансформаций // Социология: теория, методы, маркетинг : Научно-теоретический журнал. – Киев, 2002. – № 2. – С.43-46
1028504
   Пожиратели звезд // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 9 (2852). – С. 12 : фото


  Впервые путевые очерки Александра Дюма, посвященные Каказу, были изданы в России в 1861 г. в сокращенном виде. 150 лет спустя вышел их новый перевод для стотомного собрания сочинений. В статье собраны отрывки из очерков.
1028505
  Джеймс Чарли Гамильтон Пожиратели мертвых // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 148, январь. – С. 71-83 : фото
1028506
  Жаколио Л. Пожиратели огня : роман / Л. Жаколио. – Минск : Беларусь, 1992. – 526с. – ISBN 5-338-00935-8
1028507
  Жуков Борис Пожиратель мозга : медпрактикум // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 4. – С. 192-200 : Фото, карта
1028508
  Опаев Алексей Пожиратель ядов. Коала и другие странные звери Австралии. Рабы желудка // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 3 (2930). – С. 86-90 : фото
1028509
   Пожнешь бурю. – Киев : Политиздат Украины, 1987. – 276 с.
1028510
  Марш Э.Т. Пожнешь бурю = Reap the savage wind : роман / Эллен Таннер Марш ; [пер. с англ. Е.В. Нетесовой]. – Москва : АСТ, 1997. – 526, [1] с. – Сер. осн. в 1996 г. – (Очарование). – ISBN 5-15-000122-8
1028511
  Гагарин С С. Пожнёшь бурю / С С. Гагарин, . – М., 1988. – 414с.
1028512
  Бердыназаров Чары Пожнивные посевы кукурузы после различных зернобобовых культур : Автореф... канд. с.-х.наук: 583 / Бердыназаров Чары; АН Туркм. ССР. Ин-т ботаники. – Ашхабад, 1969. – 24л.
1028513
  Пахаревський Л.А. Пожовкле листя / Леонід Пахаревський. – У Київі (Київ) : [З дpук. 1-ої Київ. Дpук. Спілки], 1911. – 63 с.


  Зміст: Пожовкле листя; Зажуpені ночі; Згадка; Дві pадости; Дівчина мpія; Пісня дзвона; Стpаждання; Під новий pік. На тит. стор. прим. № 35309 надпис: Віктору Данілевичу 1915
1028514
  Конфино Ж. Пожури, докторе!.. : Приручник за лекаре и медицинаре, а, вала, и за све друге, болесне и здраве / Ж. Конфино. – Београд : Просвета, 1972. – 244 с.
1028515
  Торба В. Поза "формулами" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 17 жовтня (№ 189). – С. 1, 5


  В Дипломатичній академії України імені Геннадія Удовенка при МЗС відбулась зустріч з Євгеном Марчуком.
1028516
  Грабовський С. Поза академічною дискусією // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 13 березня (№ 43)


  Скандал навколо лекції німецького аспіранта про Бандеру вийшов за межі України.
1028517
   Поза аудиторіями // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2017. – Дод. до газ. Лютий (№ 2) : Факультет соціології. – С. 1


  Кілька років тому з ініціативи групи студентів-соціологів виникло незалежне видання, покликане сприяти комунікації у професійній спільноті - соціологічний часопис "СВОЄ". З 2014 р. видання стало всеукраїнським із суттєво ширшою аудиторією. Часопис ...
1028518
  Ле І. Поза килимами : Збірка / І. Ле. – Харків; Київ : ДВОУ, 1931. – 199с.
1028519
  Червоняк С. Поза колом обігу земель сільськогосподарського призначення // Юридична газета. – Київ, 2020. – 28 січня (№ 2). – С. 26-27
1028520
  Шаповал Ю. Поза кон"юнктурою // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2012. – 24-30 листопада (№ 42/43)


  Україна напередодні Дня пам"яті жертв Голодомору і політичних репресій. За мінімальними підрахунками, голод в Україні забрав близько п"яти мільйонів людських життів. 22 жовтня 1932 р. прийнято рішення Політбюро ЦК ВКП(б) про роботу в Україні ...
1028521
  Турянський О.В. Поза межами болю : картина з безодні / Написав Осип Турянський. – Відень ; Чікаго : Накладом Укр. Мистец. Накладні і Книгарні ; [Друк. К. Геррманна], 1921. – 173, LIV с. : портр., іл. – На с. 3: Присвячую моїй дружині й мому синові. - В кн. також ст.: Естетично-критичні замітки до твору Осипа Турянського "Поза межами болю" / Р. Плєн.
1028522
  Турянський О.В. Поза межами болю / О.В. Турянський. – К., 1989. – 335с.
1028523
  Турянський О.В. Поза межами болю : для старш. шк. віку / Осип Турянський ; [передм. та прим. Л. Слободянюк]. – Київ : Національний книжковий проект ; Школа, 2011. – 270, [2] с. – В кн. також роман: Син Землі. - Сер. засн. 2005 р. – (Бібліотека шкільної класики : обов"язкова програма : 11 клас). – ISBN 978-966-339-586-9
1028524
  Турянський О.В. Поза межами болю. Дума пралісу : вибране / Осип Турянський. – Київ : Академія, 2015. – 311, [1] с. – Сер. засн. в 2015 р. – ("In crudo" (без прикрас) > українське). – ISBN 978-966-580-459-8
1028525
  Нестелєєв М. Поза межами й у межах: Осип Турянський і його найвідоміший твір // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 11 (668). – С. 50-56. – ISSN 0130-5263


  Статтю присвячено найвідомішому творові О. Турянського "Поза межами болю"
1028526
  Франко І. Поза межами можливого : [уривки] // Історія української філософіі : навчальний посібник / Ю.О. Федів, Н.Г. Мозгова. – Київ : Україна, 2001. – С. 440-442. – ISBN 966-524-093-5
1028527
  Франко І.Я. Поза межами можливого. Що таке поступ ? Одвертий лист до гал[ицької] української молодежі / Іван Франко ; [упоряд.: І. Сюндюков, М. Томак, Н. Тисячна ; за заг. ред. Л. Івшиної]. – Київ : Українська прес-група, 2012. – 79, [1] с. – Кн. опис. за обкл. – (Бібліотека газети "День" Україна Incognita ; Серія "Бронебійна публіцистика"). – ISBN 978-966-8152-27-6
1028528
  Головченко В. Поза межами можливого: українська дипломатія в боротьбі за незалежну державу (1917-1920 рр.) // Українська революція 1917-1921 рр.: погляд із сьогодення : [збірник матеріалів міжнар. наук. конф. 25 квіт. 2012 р.] / Укр. ін-т національної пам"яті ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Іст. ф-т, Каф. новітньої історії України ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український ін-т національної пам"яті, 2013. – С. 426-436. – ISBN 978-966-611-889-2
1028529
  Кияновська Л. Поза межами постмодернізму: маленький ювілейний ессей про Віктора Камінського // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2013. – Число 4 (10). – С. 102-106. – ISSN 2224-0926
1028530
   Поза межами розуміння. Богослови та філософи про Голокост = Holocaust. Philosophical implication. – Київ : Дух і Літера, 2001. – 440с. – (Бібліотека Інституту юдаїки / ред. кол.: Л. Фінберг, Г. Аронов, Р. Ленчовський та ін.). – ISBN 966-7273-21-0
1028531
  Кондратюк А. Поза межами суєти : Роман - мозаїка / Андрій Кондратюк. – Рівне : Волинські обереги, 2005. – 944с. – ISBN 966-416-004-0
1028532
  Вєдров Олексій Поза межі догми і ідеології : концепція критичних соціальних наук К.- О. Апеля // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 : Свобода і знання. – С.136-145. – ISSN 0235-7941
1028533
  Кісь Р. Поза містом - це без майбутнього : (про лінгвокультурний аспект постколоніальної ситуації)
1028534
  Щетинський О. Поза стенограмою. Неформальні оповіді про харківських композиторів // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2019. – Травень - Червень, (число 5/6). – С. 12-19
1028535
   Поза традиції.. – К, 1993. – 465с.
1028536
  Бердник О.П. Поза часом і простором : фантастичні повісті та оповідання / О.П. Бердник. – Київ : Радянський письменник, 1957. – 170 с.
1028537
  Монаєнко А. Поза чергою не рахується? Особливості звільнення суддів за порушення присяги // Юридична газета. – Київ, 2017. – 17 січня (№ 1). – С. 28-29
1028538
  Смалько О. Позааудиторна виховна робота як чинник професійно-особистісного становлення майбутніх фахівців // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 77-81. – (Серія: Педагогічні науки ; № 8 (285)). – ISSN 1729-360Х


  У статті акцентовано увагу на тому, що позааудиторна виховна робота є системною, що поєднує в собі такі компоненти: мету, зміст, методи, засоби, форми, принципи, які взаємопов"язані і взаємозумовлені між собою.
1028539
  Карапузова Н. Позааудиторна діяльність як засіб віховання майбутніх педагогів / Н. Карапузова, Л. Процай // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 2. – С. 69-73. – ISSN 2075-1478
1028540
  Попова О.В. Позааудиторна робота в системі професійної підготовки майбутніх перекладачів китайської мови // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2017. – Вип. 36. – С. 191-194. – (Серія "Педагогічні науки"). – ISSN 2521-1757
1028541
  Коркішко О.Г. Позааудиторна робота з громадянського виховання молоді в умовах вищого навчального закладу / О.Г. Коркішко, Є.В. Палаткін // Духовність особистості: методологія, теорія і практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля ; Науково-дослідний ін-т духовн. розвитку людини [та ін.] ; редкол.: Шевченко Г.П., Алфімов В.М., Бех І.Д. [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2017. – Вип. 6 (81). – С. 106-116. – ISSN 2220-6310


  У статті зазначено, що метою громадянського виховання (у вузькому значенні) в позааудиторній роботі є поглиблення й розширення знань про український народ та Україну, розвиток почуття патріотизму, формування практичних навичок і світоглядних ...
1028542
   Позааудиторна робота студента: невикористаний резерв або джерело дидактичних інновацій / Н.І. Волощук, О.М. Денисюк, В О. Ходаківська, О.Ю. Галютіна // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 4 (80). – С. 36-40. – ISSN 1681-2751
1028543
  Євсюков О.Ф. Позааудиторна робота у розвитку творчої самостійності магістрантов // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2014. – Вип. 1. – С. 57-61. – ISSN 2078-1687
1028544
  Панасюк А.В. Позааудиторна самостійна робота студентів та її роль у процесі підвищення рівня володіння іноземною мовою у ВНЗ // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 268-271
1028545
  Москаленко Н.В. Позабанківський грошовий обіг як джерело тіньової економіки // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 143-146. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 3)
1028546
  Крилевець В.М. Позаблоковий статус України в сучасній архітектурі Європейської безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 32, ч. 1. – С.172-178
1028547
  Газін В.П. Позаблоковий статус України: ілюзії та реальність // Політологічні студії : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 4. – C. 62-68
1028548
  Ржевська В. Позаблоковий статус України: міжнародно-правові аспекти // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 78-86. – ISSN 1026-9932
1028549
  Чекаленко Л. Позаблоковість чи нейтралітет: європейський досвід // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 7. – С. 16-19
1028550
  Даниельссон Б. Позабытые острова / Б. Даниельссон; Ред.С.А.Токарев. – Пер.со шведского. – Москва : Наука, 1965. – 161с.
1028551
  Парасюк О.В. Позабюджетні джерела фінансування науки та освіти України / О.В. Парасюк, І.В. Кітик // Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки" : 4-5 жовт. 2013 р. / "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки", міжнар. наук.-практ. конф. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2013. – С. 139-141. – ISBN 978-966-600-659-5
1028552
  Бублій Г.А. Позабюджетні джерела фінансування системи вищої освіти // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 181-187. – (Економіка та підприємництво ; № 1 (64)). – ISSN 1814-1161
1028553
  Яковлев Ю.Я. Позавчера была война / Ю.Я. Яковлев. – М., 1970. – 207с.
1028554
  Алексин А.Г. Позавчера и послезавтра : повести / Анатолий Алексин. – Москва : Советский писатель, 1980. – 224 с. : ил. – (Библиотека произведений, удостоенных Государственной премии СССР)
1028555
  Алексин А.Г. Позавчера и послезавтра. Домашнее сочинение : повесть, рассказ / Алексин А.Г. – Москва : Правда, 1974. – 48 с. – (Библиотека "Огонек")
1028556
  Кудря Ю.М. Позагалактична астрономія : навч. посібник / Юрій Кудря, Ірина Вавилова ; [НАН України, Голов. астроном. обсерваторія ; М-во освіти і науки України та ін.]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1517-3
Кн. 1 : Галактики: основні фізичні властивості. – 2016. – 341, [3] с. : іл., табл. – Покажчики: с. 327-337. – Бібліогр.: с. 323-326
1028557
   Позагалактичні дослідження на основі каталогу плоских галактик / В.Ю. Караченцева, І.Д. Караченцев, Ю.М. Кудря, С.Л. Парновський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 6-13. – (Астрономія ; вип. 36)


  Дається огляд робіт із створення каталогу плоских галактик FGC, його ревізованої версії RFGC та дослідження їх властивостей. Каталоги призначено для вивчення великомасштабних космічних течій, анізотропії в орієнтаціях галактик та інших актуальних задач ...
1028558
   Позадесятники-2.-Львів:Престиж Інформ,2000 // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2001. – № 1/2. – 137-141. – ISSN 0208-0710


  Луцький Л. Шість пасажирів помаранчевого вагона: [Рецензія]
1028559
  Михайлов К. Позади - Москва // Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 2007. – № 31. – С. 32-37. – ISSN 0131-0097


  Місто Москва
1028560
  Жуков А.Н. Позади будущее / А.Н. Жуков. – М., 1991. – 332с.
1028561
  Голубев А.Д. Позади наша Троя / А.Д. Голубев. – 2-е изд. – М., 1990. – 432с.
1028562
  Голубев А.Д. Позади наша Троя... / А.Д. Голубев. – Москва : Физкультура и спорт, 1991. – 432с.
1028563
  Сергеев Д.Г. Позади фронта / Д.Г. Сергеев. – Иркутск, 1976. – 240с.
1028564
  Бокал Г.В. Позадосвідність знання як проблема у філософії Платона та І. Канта // Людина - Світ - Культура : актуальні проблеми філософських, політологічних і релігієзнавчих досліджень : (до 170-річчя філос. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка) : матеріали Міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2004 р., Київ) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Філос. ф-т ; [редкол. : А.Є. Конверський, В.А. Бугров, І.С. Добронравова, Л.В. Губерський, Ф.М. Кирилюк та ін. ; відп. за вип. Бугров В.А.]. – Київ : КНУТШ, 2004. – С. 24. – ISBN 966-8365-12-7
1028565
  Меншун В.І. Позаду 175 звитяжних років, а нині і далі - оновленою, ще досконалішою ходою до нових висот. Про історію, день сьогоднішній і майбутній Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2009. – № 7/8. – С. 2-8. – ISSN 0868-8117


  Про історію своєї Alma mater розповідає ректор, академік Л.В. Губерський. Є фото повсякденної роботи ректора.
1028566
  Зелінський А.Л. Позаетнічний характер птолемеївської адміністрації у Єгипті як засіб боротьби з "колонізаторським" світоглядом // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2005. – № 1. – С. 53-62. – ISSN 1608-0599


  До питання про так звану "колоніальну" ситуацію у птолемеївському Єгипті
1028567
  Павлюк І. Позажанровик // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 27 вересня (№ 19). – С. 18-20
1028568
  Рошкулець Р.Г. Позаісторичність як ознака і принцип дослідження української "філософії серця" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 84-85. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
1028569
   Позакласна виховна робота.. – Львів, 1966. – 238с.
1028570
  Стародубцева І. Позакласна діяльність учнів середніх шкіл Маріупольського повіту у др. пол. XIX - поч. XX ст. // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 37-40
1028571
  Білецький Д.М. Позакласна і позашкільна робота з літератури / Д.М. Білецький. – Київ, 1962. – 107с.
1028572
  Голоденко О.М. Позакласна робота - джерело поглиблення знань, розвитку інтересів та особистості учня // Вісник Міжнародного дослідного центру "Людина: мова, культура, пізнання" : науковий журнал / КНУТШ,Ін-т журналістики; Одеська нац. юр. ак.; Криворізький навч. центр. – Київ, 2008. – Т. 16. – С. 96-103. – ISBN 966-594-258-3
1028573
  Бондар В. Позакласна робота в початковій школі: діяльнісний аспект // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Саяпина С.А. (голов. ред.), Сипченко В.І., Панасенко Е.А. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 (96). – С. 243-25. – ISSN 2077-1827
1028574
  Казачінер О.С. Позакласна робота з англійської мови в початковій школі / О.С. Казачінер. – Харків : Основа, 2010. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; 08(92)). – ISBN 978-617-00-0651-6
1028575
  Гороль П.К. Позакласна робота з астрономії : пос. для вчителя / П.К. Гороль. – Київ : Радянська школа, 1983. – 80 с.
1028576
  Якубовський В.А. Позакласна робота з атеїстичного виховання учнів У-У111 класів / В.А. Якубовський. – К, 1964. – 124с.
1028577
   Позакласна робота з біології. – Київ, 1967. – 184с.
1028578
   Позакласна робота з історії. – Харків : Основа, 2005. – 160с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип. 5(17)). – ISBN 966-333-176-3
1028579
  Михайловський М В. Позакласна робота з креслення / М В. Михайловський, . – К, 1970. – 123с.
1028580
  Михайловський В.М. Позакласна робота з креслення / В.М. Михайловський. – 2-е вид. – К, 1984. – 141с.
1028581
   Позакласна робота з літератури. – Київ, 1986. – 161с.
1028582
   Позакласна робота з літератури.. – К, 1964. – 194с.
1028583
  Коба В.І. Позакласна робота з математики в школі / В.І. Коба, О.О. Хмура. – К., 1968. – 375с.
1028584
  Марієнгоф Е.М. Позакласна робота з науково-популярною та науково-художньою книгою / Е.М. Марієнгоф. – К, 1957. – 95с.
1028585
   Позакласна робота з рідної мови в школі. – Харків : Основа, 2005. – 144с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип.2(15)). – ISBN 966-333-138-0
1028586
  Гальонка О.А. Позакласна робота з української літератури / О.А. Гальонка. – Харків : Основа, 2011. – 96 с. – (Б-ка журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип. 4 (89)). – ISBN 978-617-00-0877-0
1028587
  Передрій Г.Р. Позакласна робота з української мови в 4-8 классах / Г.Р. Передрій. – К, 1979. – 159с.
1028588
  Хавіна С.Я. Позакласна робота з української мови та літератури / С.Я. Хавіна. – Харків : Основа, 2009. – 190 с. – (Б-ка журн. " Вивчаємо українську мову та літературу" ; 12 (73)). – ISBN 978-611-00-0354-4
1028589
  Криськів М. Позакласна робота з української мови як обов"язкова складова навчально-виховного процесу // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2019. – Квітень (№ 4). – С. 79-87
1028590
  Ланіна І.Я. Позакласна робота з фізики / І.Я. Ланіна. – Київ : Радянська школа, 1983. – 206с.
1028591
  Батюк В.П. Позакласна робота з хімії / В.П. Батюк. – К, 1956. – 90с.
1028592
  Дробоцький А.С. Позакласна робота з хімії / А.С. Дробоцький. – К., 1983. – 161с.
1028593
  Колесник І.Г. Позакласна робота старшокласників / І.Г. Колесник. – Київ, 1967. – 48с.
1028594
  Шпак Ігор Олександрович Позакласна робота як засіб актуалізації навчального матеріалу (на мат-лі вивчення іноземної мови) : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Шпак Ігор Олександрович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 167л. – Бібліогр.:л.137-150
1028595
  Глухова Г.А. Позакласна робота як засіб підвищення еффективності уроку / Г.А. Глухова. – К, 1983. – 119с.
1028596
  Черезова І.О. Позакласна робота як засіб розвитку творчого потенціалу учня : з досвіду роботи шкільного драмгуртка // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 11 : Сценарії позакласних заходів на 2008/2009 навчальний рік. – С. 27-28. – Бібліогр. в кінці ст.
1028597
  Мирний І.І. Позакласна та громадсько-корисна робота в школі робітничої молоді як метод комуністичного виховання / І.І. Мирний, Ф.І. Науменко. – Львів, 1958. – 28с.
1028598
  Кобзар Б.С. Позакласна та позашкільна виховна робота / Б.С. Кобзар. – Київ, 1973. – 46с.
1028599
  Ладоня І.О. Позакласне читання в 5-8 класах. / І.О. Ладоня, Й.С. Злотник. – К., 1966. – 148с.
1028600
  Підлужна Г. Позакласне читання молодших школярів: проблеми, пошуки, знахідки // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 2. – С.22-23. – ISSN 0131-6788
1028601
  Матюшкіна Т.П. Позакласне читання на уроках української літератури / Т.П. Матюшкіна ; [голов. ред. К.Ю. Голобородько ; ред. О.О. Маленко]. – Харків : Основа, 2011. – 175 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип. 07 (92)). – ISBN 978-617-00-1028-5
1028602
  Ломонос Є.О. Позакласне читання у 4-7 класах / Є.О. Ломонос. – К., 1983. – 134с.
1028603
  Куцевол Ольга Позакласне читання як творча діяльність учнів


  Багаторічні спостереження за станом викладання української літератури в середніх загальноосвітніх навчальних закладах України засвідчують, що однією з найактуальніших проблем літературної освіти є організація позакласного читання учнів. Інколи в ...
1028604
   Позакласне читання. Збірник художніх творів. 9 клас. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 1998. – 160с. – ISBN 966-7224-72-4
1028605
  Бабенко Н.А. Позакласне читання. Тексти із завданнями. Рівень А1 / Н.А. Бабенко ; [голов. ред. О.С. Любченко ; ред. А.Л. Мирошніченко]. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип. 07(103)). – ISBN 978-617-00-1026-1
Ч. 1. – 2011. – 95 с.
1028606
  Бабенко Н.А. Позакласне читання. Тексти із завданнями. Рівень А1 / Н.А. Бабенко ; [голов. ред. О.С. Любченко ; ред. А.Л. Мирошніченко]. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип. 8(104)). – ISBN 978-617-00-1050-6
Ч. 2. – 2011. – 95 с.
1028607
   Позакласне читання:Збірник художніх творів 8 клас. – Тернопіль : Навчальна книга БогДан, 1998. – 96с. – ISBN 966-7224-72-4
1028608
  Могильна Л.М. Позакласний захід "Заповідні місця Донбасу: Кам"яні Могили" // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 12 (142). – С. 26-28
1028609
  Скворцова О.П. Позакласний захід "Подорож материками", 7 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 6 (148). – С. 37-38
1028610
  Покась Л.Я. Позакласний захід для учнів старшої школи "Екзотична кухня країн сіту" / Л.Я. Покась, Я.В. Гапон // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 5 (147). – С. 31-36. – Бібліогр.: 9 назв.
1028611
  Новікова І.А. Позакласний захід до 1 грудня - Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом /8-11 класи/ // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 11. – С. 41-43
1028612
  Юхимчук Т Позакласний захід на тему "Глобальні проблеми людства. Шляхи її розв"язання". (Заняття гуртка з економіки) // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 10 (200). – С. 17-23 : фото. – Бібліогр.: 3 назв.
1028613
  Свиридова О.І. Позакласний краєзнавчий захід "Чи знаєш ти Голопристанщину?" // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (121). – С. 36-37 : фото
1028614
  Вельдбрехт Д.О. Позакласні екологічні заходи / Д.О. Вельдбрехт, Н.Г. Токар. – Харків : Основа, 2003. – 96с. – (Бібліотека журналу "Біологія" ; Вип.11). – ISBN 966-8245-71-7
1028615
  Бартновський О.Л. Позакласні заняття з фізики / О.Л. Бартновський. – Київ, 1955. – 163 с.
1028616
   Позакласні заходи з англійської мови. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип.1(25)). – ISBN 966-333-119-4
Вип. 1. – 2005. – 112с.
1028617
  Мелянчук Н.Є. Позакласні заходи з англійської мови у початковій школі : Родинні свята / Н.Є. Мелянчук. – Харків : Основа, 2007. – 96с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип.3(51)). – ISBN 978-966-333-456-1
1028618
   Позакласні заходи з історії. – Харків : Основа, 2004. – 160с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип. 10). – ISBN 966-333-080-5
1028619
  Борок Є.Г. Позакласні заходи з охорони праці в школі / Є.Г. Борок, Г.В. Кальчицька // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 7. – С. 22-23
1028620
   Позакласні заходи з хімії. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; Вип. 7 (31)). – ISBN 966-333-205-0
Вип.1. – 2005. – 112с.
1028621
   Позакласні заходи з хімії. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; Вип.5(41)). – ISBN 966-333-325-1
Вип.2. – 2006. – 160с.
1028622
  Любчук В.В. Позакультові практики сучасних християнських церков в Україні : теорет. та емпіричний аспекти дослідж. : монографія / В.В. Любчук ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа-Друк, 2019. – 183, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 166-183. – ISBN 978-966-940-246-2
1028623
  Микитюк В. Позакурікулярна педагогічна діяльність Івана Франка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 9 (642). – С. 56-61. – ISSN 0130-5263
1028624
  Чубатий А.І. Позаматкова вагітність: сучасний погляд на проблему / А.І. Чубатий, О.П. Гнатко, С.О. Островська // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – Т. 2, № 3 (5). – С. 43-46. – ISSN 2413-550Х
1028625
  Проценко П. Позамежна доля Юрія Литвина // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 16-22 квітня (№ 14). – С. 15


  Починаючи з другої половини 1970-х мене, тоді молодого киянина, обставини спонукали налагодити таємні канали зв"язку з демократичними емігрантськими колами. З тими з них, хто представляв народжений усередині країни під час "відлиги" рух правозахисного ...
1028626
  Лазер О.В. Позамовні фактори формування мови грецької історичної прози II-III ст. // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 1 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 270-275. – ISBN 966-581-295-6
1028627
  Лучик В.В. Позамовні чинники й категорії ойконімної номінації // Студії з ономастики та етимології. 2007 : [наукове видання] / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2007. – С. 193-201. – ISBN 978-966-02-4236-4
1028628
  Боярова Л.Г. Позамовні чинники формування українського термінофонду // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 9-13. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
1028629
  Опанасюк О. Позамузичні чинники в онтології історії музики: історичний та метаісторичний виміри // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – Вип. 17. – С. 19-34. – ISSN 2413-4767
1028630
  Філіпенко А. Позанавчальна діяльність студентів як поле і чинник формування їхніх підприємницьких здібностей // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2009. – № 3 (34). – С. 106-112
1028631
  Приходченко К.І. Позанавчальна робота як розвиваючий чинник активності молоді // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки ,молоді та спорту України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2011. – Вип. 69. – С. 73-79


  Стаття присвячена питанню формування творчих здібностей молоді в умовах навчально-виховного процесу освітніх закладів. Розкрито теоретичні аспекти психолого-педагогічного розвитку навчаючих; дослідженно механізми педагогічного впливу діяльності ...
1028632
  Приходченко К.І. Позанавчальна робота як розвиваючий чинник активності молоді // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки ,молоді та спорту України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2011. – Вип. 69. – С. 73-79


  Про закономірності формування і розвитку творчої особистості, сучасними технологіями організації навчально-виховного процесу, що забезпечують розвиток творчих здібностей зростаючої людини, формування високого рівня розвитку ії творчої активності.
1028633
  Чорноморденко І.В. Позанаукові знання та їх культуротворчі функції : Дис. ... доктора філософських наук. Спец. 09.00.02 - діалектика і методологія пізнання / Чорноморденко І.В.; Київськ. націон. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2007. – 395л. – Бібліогр.: л.361-395
1028634
  Чорноморденко І.В. Позанаукові знання та їх культуротворчі функції : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.02 - діалектика і методол. пізнання / І.В. Чорноморденко ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 33 с. – Бібліогр.: 35 назв
1028635
  Чорноморденко І.В. Позанаукові знання: ідеологія як форма знання // Філософські проблеми гуманітарних наук / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 21. – С. 54-57. – ISBN 966-7943-03-8


  Ставлення до ідеології може дуже сильно різнитись в умовах неоднакових політико-економічних систем, а також в різні історичні етапи і періоди. На теренах сучасної України більшість пересічних громадян звикла сприймати в якості ідеології будь-який ...
1028636
  Копаниця Л. Позаобрядова лірична пісня: типологія жанру іпринципи аналізу пісенного твору // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 41 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 88-97
1028637
  Ільницький О.В. Позапроцесуальна діяльність вищих органів судової влади - об"єкт контролю адміністративних судів // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 3 (5). – С. 122-130. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено обґрунтуванню можливості оскарження актів, дій чи бездіяльності вищих судових органів в Україні в порядку адміністративного судочинства. У ній проаналізовано співвіднесення ознак «суб"єкт владних повноважень» і «владна управлінська ...
1028638
  Вільгушинський М.Й. Позапроцесуальні повноваження Верховного Суду України та вищих судів щодо забезпечення єдності судової практики // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2012. – № 3 (6). – С. 142-146
1028639
  Васильєва К. Позасвідоме твору. (На матеріалах філософії Ж. Рансьєра) // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 413-414
1028640
  Ленц К. Позасудове вирішення спорів у Німеччині / К. Ленц, Є. Дзепіна // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 9. – С.25-33. – ISSN 1608-6422
1028641
  Бех В.П. Позасудові інструменти санації підприємства та реструктуризації заборгованості // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 21, ч. 2. – С. 15-18
1028642
  Осятинський С.О. Позасудові способи вирішення публічно-правових спорів: сутність та види // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 4 (6). – С. 53-59. – ISSN 2227-796X


  У статті аналізуються способи вирішення публічно-правових спорів без звернення до органів судової влади. Визначаються можливості вдосконалення механізму вирішення таких спорів з урахуванням досвіду зарубіжних країн. Ways of solving public and legal ...
1028643
  Савлук Г.І. Позаурочний захід "Зустріч у географічній вітальні" // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 2 (120). – С. 39-41
1028644
  Рибка Олена Позаурочний захід "Подорож по материках та океанах" : позаурочна робота // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 10. – С. 34-35
1028645
  Криховець-Хом"як Позаурочний захід "Подорож фінансовим лабіринтом" / Криховець-Хом"як, М.І. Мельник // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 10 (140). – С. 28-31
1028646
  Корнієнко Г.М. Позаурочний захід "Українці та література українського зарубіжжя у світі" / Г.М. Корнієнко, В.В. Курило // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 9 (187). – С. 24-34
1028647
  Гафіатуліна І.В. Позаурочний захід для учнів 1-4 класів "Школа пішохода" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 9. – С. 19-22
1028648
  Петринка Л.В. Позаурочний захід до дня туризму "Хто сказав, що все уже відкрито?" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 9 (151). – С. 42-44
1028649
  Павленко Людмила Позаурочні заходи "У світі економіки" та "Бізнес і гроші" : позаурочна робота // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 1. – С. 28-30. – Бібліогр.: 5 назв
1028650
   Позачергова п"ята сесія Верховної Ради СРСР, 31жовтня-2 листопада 1939 р. : стенографічний звіт. – Москва : Видання Верховної Ради СРСР, 1939. – 104 с.
1028651
   Позачергова сьома сесія Верховної Ради СРСР (дев"яте скликання), 4-7 жовтня 1977 р. : стенографічний звіт. – Москва : Видання Верховної Ради СРСР, 1978. – 488 с.
1028652
   Позачергова третя сесія Верховної Ради УРСР, 13-14 листопада 1939 р. : стенографічний звіт. – Київ : Видання Верховної Ради УРСР, 1940. – 71, [5]с.
1028653
  Петренко Є. Позачергові вибори Кнесету // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 22 березня (№ 15). – С. 4


  "9 квітня 2019 року відбулися дострокові вибори депутатів нового складу кнесету Ізраїлю. Приводом для їхнього проведення стала політична криза, викликана законопроек­том про обов’язковий призов до ізраїльської армії ультраортодоксальних іудеїв, які ...
1028654
   Позачергові вибори народних депутатів України 2007 року / Магера А.Й. [ та ін. ] ; Центральна виборча комісія. – Інформаційно-довідкове видання. – Київ : Фенікс, 2008. – 704с. – ISBN 978-966-651-581-3
1028655
   Позачергові вибори народних депутатів України 26 жовтня 2014 року : інформ.-аналіт. збірник / [М.В. Охендовський та ін. ; редкол.: М.В. Охендовський (голова) та ін.] ; Центр. виборча комісія. – Київ : ВАІТЕ, 2016. – 988, [1] с : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-2310-58-0
1028656
   Позачергові вибори Президента України 25 травня 2014 року : інформ.-аналіт. видання / [М.В. Охендовський та ін. ; редкол.: М.В. Охендовський (голова) та ін.] ; Центр. виборча комісія. – Київ : ВАІТЕ, 2016. – 453, [2] с., [2] арк. фотоіл. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-2310-59-7
1028657
  Миколаїв Юрій Позачергові місцеві вибори відбулися без істотних порушень // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 23. – С. 37


  30 листопада відбулися позачергові місцеві вибори у 138 населених пунктах України, Наступного дня вже стали відомі попередні результати народного волевиявлення, зокрема, в містах Рівне, Феодосія, Мукачеве, Цюрупинськ, де обирали мерів.
1028658
  Єгорова О. Позашкільна освіта : міжнародний досвід і кращі практики громадянського виховання дітей і молоді / Олександра Єгорова, Олена Биковська ; М-во молоді та спорту України ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Каф. позашк. освіти. – Суми : Університетська книга, 2017. – 175, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 157-175. – ISBN 978-966-680-834-2
1028659
  Жебровський О. Позашкільна освіта у вимірі XXI століття // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 12 (984). – С. 21-23. – ISSN 0131-6788


  У статті охарактеризовано сучасний стан позашкільної освіти й виховання в Україні, розкрито причини, що гальмують їх розвиток, та визначено орієнтовні напрями модернізації освіти й виховання дітей та учнівської молоді у позашкільних навчальних закладах.
1028660
  Святохо О. Позашкільний навчальний заклад як інститут соціалізації особистості в старшому підлітковому віці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 69-71. – (Психологія ; вип. 1 (1))


  У статті розглянуті характеристики підліткового віку, що є найбільш важливими з точки зору соціального розвитку особистості. Розкриваються основні відмінності освітнього середовища позашкільного навчального закладу як необхідні психолого-педагогічні ...
1028661
  Самаріна С. Позашкільний нагляд за учнями у контексті формування шкільної дисципліни (друга половина Х1Х - початок ХХ століття) // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2010. – Вип. 1. – С. 77-80
1028662
  Підлісний А. Позашлюбні діти Батьківщини // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2004. – № 5. – С.22-24. – ISSN 1726-3077


  Національні меншини в Україні
1028663
  Подгорна А. Позашлюбні діти в документах церковного обліку населення у XVIII – першій половині XIX століття // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2019. – № 3 (27), липень - вересень. – С. 76-84. – ISSN 1998-4634
1028664
  Качур В. Позашлюбні дозволені союзи у Стародавньому Римі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2004. – С. 67-74. – (Серія юридична ; Вип. 40)
1028665
  Лихолат І.П. Позаюрисдикційні засоби врегулювання та вирішення правових спорів в Україні // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 7-14. – (Юридичні науки ; № 2). – ISSN 2616-9444
1028666
  Гнаткевич Ю. Позбавитися прислужників імперії: приклад Євгена Чикаленка для національного пробудження українців сьогодні // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 19 червня (№ 67). – С. 13


  "Рівно 90 років тому в чеському місті Подєбради у 67-річному віці помер Євген Харлампійович Чикаленко. Сталося це 20 червня 1929-го. Життєвий подвиг достойника замовчувався у комуністичні часи. Ще б пак! Адже Євген Чикаленко присвятив своє життя ідеї ...
1028667
  Слома В. Позбавлення батьківських прав за законодавством України // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2016. – Вип. 4 (8). – C. 78-80
1028668
  Щербина І.В. Позбавлення виборчих прав непманів в Україні як засіб соціально-політичної дискримінації (1928-1932 рр.) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 46-51. – (Історія ; Вип. 24)
1028669
  Соцький Ю. Позбавлення волі в системі кримінальних покарань України (історичний, правовий тасоціальний аспекти) // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 9. – С.118-121. – ISSN 0132-1331
1028670
  Левчук І. Позбавлення волі як вид кримінального покарання в Російський імперії в дореформений період (початок XVIII ст. - 70-ті роки XIX ст.) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 9 (247). – С. 121-124


  У статті проаналізовано позбавлення волі як вид кримінального покарання в Російській імперії в дореформений період, а також законодавство, яке безпосередньо регламентує інститут примусу та є незмінним елементом функціонування будь-якої держави. ...
1028671
  Шинкарьов Ю.В. Позбавлення волі як покарання, пов"язане з ізоляцією від суспільства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 73-74. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
1028672
  Шепелєва Н.В. Позбавлення життя членів національної, етнічної, расової чи релігійної групи як ознака геноциду // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 131-141
1028673
  Рассказова Ірина Позбавлення залежності : як подолати труднощі спілкування з владою // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 56-57


  Люди нині мало довіряють будь-яким громадським організаціям і політичним партіям. Але ми, севастопольські підприємці, гідно представляємо регіональне громадське формування. Щиро віримо, що умови регуляторної політики, які взято за основу в Україні, ...
1028674
  Рассказова Ірина Позбавлення залежності : як подолати труднощі спілкування з владою // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 56-57


  Люди нині мало довіряють будь-яким громадським організаціям і політичним партіям. Але ми, севастопольські підприємці, гідно представляємо регіональне громадське формування. Щиро віримо, що умови регуляторної політики, які взято за основу в Україні, ...
1028675
  Рассказова Ірина Позбавлення залежності : як подолати труднощі спілкування з владою // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 56-57


  Люди нині мало довіряють будь-яким громадським організаціям і політичним партіям. Але ми, севастопольські підприємці, гідно представляємо регіональне громадське формування. Щиро віримо, що умови регуляторної політики, які взято за основу в Україні, ...
1028676
  Ковальчук Я. Позбавлення інвалідів права на участь у спадкуванні за заповітом // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 7/8 (86). – С. 137-156
1028677
  Новіков Д. Позбавлення майна в розумінні Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основних свобод людини // Студентський бюлетень цивілістики : збірник наук. праць цивіліст. гуртка юридичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юр. ф-т ; відп. ред. Р.А. Майданик ; редкол.: Т.В. Боднар, О.В. Дзера, Н.С. Кузнєцова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 1. – С. 295-322. – ISBN 978-617-566-260-1
1028678
   Позбавлення наукового ступеня: простіше простого // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2013. – 5-11 жовтня (№ 40). – С. 9. – ISSN 1992-9277
1028679
  Шиян Д. Позбавлення права займатися підприємницькою діяльністю: поняття, ознаки, підстави призначення і порядок виконання // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 1. – С.118-122
1028680
  Шумило М. Позбавлення права на пенсію Верховним Судом України як відступ від європейських цінностей верховенства права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 8. – C. 55-62. – ISSN 1026-9932
1028681
  Коритько Д.Г. Позбавлення та відмова від державних нагород: вдосконалення правової регламентації // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 44-47
1028682
   Позбавлено наукового ступеня // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 38
1028683
   Позбавлено наукового ступеня // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 38
1028684
  Тесленко Т. Позбутися ватника в освіті / бесіду вів Олександр Рожен // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 27 червня - 3 липня (№ 23). – С. 11


  Кореспондент DT.UA звернувся до професора університету Британської Колумбії у Ванкувері Тетяни Тесленко з проханням порівняти стан української вищої освіти і канадської.
1028685
  Шевцов А. Позбутися ролі контролера. Про реформи в системі атестації кадрів вищої кваліфікації // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 10-16 лютого (№ 5). – С. 12


  "У системі координат швидкоплинних процесів у всіх сферах суспільного життя Міністерство науки і освіти України намагається адекватно реагувати на виклики сьогодення і шукає шляхи розв"язання проблем у руслі реформ та принципів, які були започатковані ...
1028686
  Крамар О. Позбутися стереотипів. Як торгівля з ЄС змінює українську економіку // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 33/34 (509/510), 18-31.08.2017 р. – С. 10-11. – ISSN 1996-1561


  "Чому твердження про сировинну еволюцію української економіки в результаті переорієнтації на торгівлю з ЄС не відповідає дійсності. Упродовж останніх років в український інформаційний простір послідовно й наполегливо вкидається твердження, що ...
1028687
  Щегельська Т. Позвалявся ховрашок : абетка // Сучасність : література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 29-49. – ISSN 0585-8365
1028688
  Утижев Б.К. Позволительно-повелительные формы в кабардино-черкесском языке : Автореф... канд. филол.наук: 668 / Утижев Б.К.; АН ГССР. Ин-т языкознания. – Нальчик, 1972. – 18л.
1028689
  Наместников Н. Позволь показать тебе родину... : поэзия: стихи // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Межд. фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2011. – № 12. – С. 86-88. – ISSN 0027-8238
1028690
  Олейник С.И. Позвольте заверить!.. : Сатирические стихи / С.И. Олейник. – Москва : Советская Россия, 1964. – 111с.
1028691
  Мелузников А. Позвольте представить... / А. Мелузников. – Казань, 1955. – 98с.
1028692
  Семеновский К.С. Позвоните мне, позвоните. / К.С. Семеновский. – Кишинев, 1973. – 94с.
1028693
  Пеганов Ю.А. Позвоночник гибок -- тело молодо. / Ю.А. Пеганов, Л.А. Берзина. – М, 1991. – 74с.
1028694
   Позвоночные животные Алма-Аты.. – Алма-Ата, 1988. – 221с.
1028695
  Гавриленко Н.И. Позвоночные животные и урбанизация их в условиях города Полтавы / Н.И. Гавриленко. – Харьков, 1970. – 140с.
1028696
   Позвоночные животные Пинежского заповедника. – М, 1988. – 26с.
1028697
   Позвоночные животные Пинежского заповедника.. – М, 1988. – 22с.
1028698
  Раевский В.В. Позвоночные животные Северного Зауралья / В.В. Раевский. – М., 1982. – 146с.
1028699
   Позвоночные животные Средней Азии.. – Ташкент, 1966. – 232с.
1028700
   Позвоночные животные Узбекистана.. – Ташкент, 1991. – 148с.
1028701
   Позвоночные животные Ферганской долины.. – Ташкент, 1974. – 218с.
1028702
  Герасимов В.П. Позвоночные животные, изучение их в школе / В.П. Герасимов. – 2-е изд., перераб. – Москва, 1979. – 144с.
1028703
  Авилова К.В. Позвоночные животные, изучение их в школе : кн. для учителя / К.В. Авилова. – Москва : Просвещение, 1983. – 160 с., 8 л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 150
1028704
   Позвоночные неогена и плейстоцена Молдавии : сборник. – Кишинев : Штиинца, 1972. – 79с.
1028705
  Мярсс Т. Позвоночные силура Эстонии и Западной Латвии / Т. Мярсс. – Таллин, 1986. – 103с.
1028706
  Словцов И.Я. Позвоночные Тюменского округа и их распространение в Тобольской губ.. – Москва, 1892. – С. 187-264. – Отд. оттиск
1028707
  Тарасов П.П. Позвоночные Южного Хангая и некоторые черты их экологии : Автореф... канд. биол.наук: / Тарасов П.П.; Иркутский гос. научно-иссл. противочумный ин-т Сибири и Дальнего Востока М-ва здравоохранения СССР, 1953. – 16 с.
1028708
  Бенн Г. Поздее Я : поэзия: стихотворения // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. Спецномер. – Москва, 2011. – № 4 : Немецкий экспрессионизм. – С. 163-178. – ISSN 0130-6545
1028709
  Долуханов П.М. Поздне- и послеледниковая история Балтийского моря и археологических культур в его бассейне : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Долуханов П.М. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1965. – 18 с.
1028710
  Мачабели К.Г. Позднеантичная торевтика Грузии / К.Г. Мачабели. – Тбилиси, 1976. – 168с.
1028711
  Путуридзе Р.В. Позднеантичные археологические памятники Западной Грузии. : Автореф... канд. ист.наук: / Путуридзе Р.В.; Тбилис. гос. ун-т им. Сталина. – Тбилиси, 1960. – 15л.
1028712
  Техов Б.В. Позднебронзовая культура Лиахвского бассейна / Б.В. Техов. – Сталинир, 1957. – 175с.
1028713
  Сахарова Л.С. Позднебронзовая культура ущелья Цхенисцкали : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Сахарова Л. С. ; АН ГССР , Ин-т истории, археологии и этнографии. – Тбилиси, 1966. – 31 с.
1028714
  Горянов Б.Т. Поздневизантийский феодализм / Б.Т. Горянов. – Москва, 1962. – 503с.
1028715
  Волгин В.И. Поздневизейские брахиоподы и двустворчатые моллюски Южной Ферганы : монография / В.И. Волгин, Л.В. Кушнарь. – Ленинград : Из-во Ленинградского ун-та, 1975. – 112с.
1028716
  Галлант Мейвис Поздневозвращенец // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 11. – С. 167-182. – ISSN 1130-6545
1028717
  Беккер Ю.Р. Позднедокембрийская моласса Южного Урала. / Ю.Р. Беккер. – Ленинград : Недра, 1968. – 160 с.
1028718
  Колосов П.Н. Позднедокембрийские микроорганизмы востока Сибирской платформы / П.Н. Колосов; Отв. ред. Кордэ К.Б. – Якутск : Якутский филиал СО АН СССР, 1984. – 84с.
1028719
   Позднедокембрийские терригенные породы Анамакит-Муйской зоны Байкало-Муйского пояса: геохимия и данные по LA-ICP-MS датированию детритовых цирконов / Н.В. Дмитриева, Е.Ф. Летникова, М.М. Буслов, А.И. Прошенкин, Х. Джен // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 10. – С. 1491-1506 : рис., табл. – библиогр.: с. 1504-1506. – ISSN 0016-7886
1028720
  Кукарский А.С. Позднее лето / А.С. Кукарский. – Свердловск, 1972. – 56с.
1028721
  Королев С.А. Позднее лето / С.А. Королев. – Ростов н/Д, 1981. – 78с.
1028722
  Федотов В.И. Позднее признание : Стихи / В.И. Федотов. – Москва : Советский писатель, 1981. – 152с.
1028723
  Яхнин З.Я. Позднее признание в любви / З.Я. Яхнин. – М, 1967. – 188с.
1028724
  Яхнин З.Я. Позднее признание в любви... / З.Я. Яхнин. – Красноярск, 1967. – 84с.
1028725
  Баимов Р.Н. Позднее раскаяние / Р.Н. Баимов. – Москва, 1988. – 428 с.
1028726
  Ветлугин И.М. Позднее свидание / И.М. Ветлугин. – Новосибирск, 1977. – 95с.
1028727
  Дагуров В.Г. Позднее свидание / В.Г. Дагуров. – М, 1990. – 141с.
1028728
  Катарский И.М. Позднее творчество Диккенса. : Автореф... канд. филол.наук: / Катарский И. М.; Московский гор. пед. ин-т В. П. Потемкина. – Москва, 1950. – 16 с.
1028729
  Селитрина Т.Л. Позднее творчетсво ДЖ. Элиот. Роман "Миддлмарч". : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.05 / Селитрина Т.Л.; Горьк.гос.ун-т. – Горький, 1975. – 28л.
1028730
  Соколов В.Н. Позднее утро. / В.Н. Соколов. – М., 1977. – 240с.
1028731
  Эдаков А.В. Позднеегипетская литература: уч. пособие / А.В. Эдаков. – Новосибирск, 1986. – 87с.
1028732
  Пулатова М.З. Позднезоценовые и олигоценовые споровопыльцевые комплексы Таджикской депрессии и их стратиграфическое значение. : Автореф... геол.-минералог.наук: 04.00.09 / Пулатова М.З.; АН ТаджССР. Ин-т геологии. – Душанбе, 1981. – 21л.
1028733
  Матов В.Н. Поздней осенью / В.Н. Матов. – М., 1955. – 48с.
1028734
  Стамов А. Поздней осенью : повести / Асанбек Стамов ; пер. с кирг. Л.Лебедевой. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 286 с.
1028735
  Агаджанян А.К. Позднекайнозойские грызуны и зайцеобразные территории СССР : (К 9 конгрессу ИНКВА. Москва, 1982) / А.К. Агаджанян, М.А. Ербаева; Академия Наук СССР; Сибирское отделение, бурятский филиал, геологический институт. – Москва : Наука, 1983. – 187с.
1028736
  Киселев С.В. Позднекайнозойские жесткокрылые Северо-Востока Сибири : монография / С.В. Киселев; Отв. ред. Шер А.В. – Москва : Наука, 1981. – 116с.
1028737
  Кожамкулова Б.С. Позднекайнозойские копытные Казахстана / Б.С. Кожамкулова; Отв. ред. Флеров К.К. – Алма-Ата : "Наука" Казахской ССР, 1981. – 144с.
1028738
  Иметхенов А.Б. Позднекайнозойские отложения побережья озера Байкал / А.Б. Иметхенов. – Новосибирск, 1987. – 148с.
1028739
  Татаринов К.А. Позднекайнозойские позвоночные Запада Украины (местонахождения, систематика, палеоэкология) : монография / К.А. Татаринов. – Луцьк : Надстир"я, 2000. – 254с. – ISBN 966-517-233-6
1028740
  Миронова М.Г. Позднекаменноугольные брахиоподы Башкирии / М.Г. Миронова. – Ленинград : Ленинградский университет, 1967. – 64с.
1028741
  Шпунт Б.Р. Позднекембрийский рифтогенез Сибирской платформы / Б.Р. Шпунт. – Якутск, 1987. – 137с.
1028742
  Гринбергс Э.Ф. Позднеледниковая и послеледниковая история побережья Латвийской ССР / Э.Ф. Гринбергс. – Рига : АН ЛССР, 1957. – 125с.
1028743
  Туманян Гамлет Ашотович Позднемезозойская структура междуречья Дебед и Агстев. (Сев. Армения) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.04 / Туманян Гамлет Ашотович; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1975. – 32л. – Бібліогр.:с.32
1028744
   Позднемезозойский магматизм и золотое оруденение Верхне-Индигирского района.. – М, 1971. – 240с.
1028745
   Позднемезозойский магматизм Селенняхского кряжа. – Якутск, 1988. – 164с.
1028746
  Аблаев А.Г. Позднемеловая флора Восточного Сихотэ-Алиня и ее значение для стратиграфии / А.Г. Аблаев ; отв. ред. В. А. Красилов ; АН СССР. Дальневост. науч. центр. Дальневост. геол. ин-т. – Новосибирск : Наука, Сибирское отделение, 1974. – 180 с. : ил. – Библиогр.: с. 139-148
1028747
  Волынец О.Н. Позднемеловой-третичный граниоидный магмаизм Центральной Камчатки : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Волынец О.Н.; АН СССР. Ин-т геологии рудных меторождения, петрографии, минералогии и геохимии. – М., 1967. – 32л.
1028748
  Сатиан М.А. Позднемеловой литогенез офиолитовых зон Армянской ССР / М.А. Сатиан. – Ереван, 1978. – 168с.
1028749
  Азизбекова Алия Рзакызы Позднемеловые атаксофрагмииды Нахичеванской АССР : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 04.00.09 / Азизбекова Алия Рза кызы; АН АзССР, Ин-т геологии им. И.М. Губкина. – Баку, 1974. – 21 с. – Бібліогр.:с.20-21
1028750
  Али-Заде А А. Позднемеловые белемниты Азербайджана : Монография / А.А.-М. Али-Заде. – Баку : Азгиз, 1969. – 167 с., [18] л. табл. : табл. – Библиогр.: с. 156-164
1028751
  Ванчуров И.А. Позднемеловые бразиоподы Копет-Дага и их стратиграфическое значение. : Автореф... Канд.геол.-минерал.наук: / Ванчуров И.А.; Харьков.гос.ун-т. – Харьков, 1967. – 22л.
1028752
  Кац Ю.И. Позднемеловые брахиоподы Таджикской депрессии и сопредельных районов и их значение для стратиграфии и палеогеографии : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Кац Ю.И.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. Науч.-исслед. сектор. – Х., 1965. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1028753
  Акопян В.Т. Позднемеловые гастроподы Армянской ССР : Монография / Акопян В.Т. ; АН Армянской ССР ; Институт геологических наук. – Ереван : АН Армянской ССР, 1976. – 443 с.
1028754
  Пояркова З.Н. Позднемеловые двустворчатые моллюски северо-восточной части Средней Азии / З.Н. Пояркова; Отв. ред. : Королев В.Г., Бобкова Н.Н. – Фрунзе : Илим, 1976. – 276с.
1028755
  Буркова-Богословская Позднемеловые двухстворчатые молюски Восточной Туркмении, их стратиграфическое значение и условия обитания : Автореф. дис. ... канд. геол.-минер. наук / Буркова-Богословская Г.Н. ; Объед. сов. Отд-ния физ.-техн., геол. и хим. наук. – Ашхабад, 1967. – 22 с.
1028756
  Арзуманова Е.М. Позднемеловые иноцерамы Горного Бадхыза и Восточного Копет-Дага и их стратиграфическое значение : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук / Арзуманова Евгения ихайловна ; Объедин. учен. совет Отд-ния физ.-техн., геол. и хим. наук АН Туркм. ССР и Туркм. гос. ун-. – Ашхабад, 1967. – 24 с.
1028757
  Рагимли А.А. Позднемеловые кокколитофориды малого Кавказа. : Автореф... канд.геол-минерал.наук: 04.00.09 / Рагимли А.А.; МВ и ССО УССР.Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1980. – 24л.
1028758
  Гинда В.А. Позднемеловые морские ежи Волыно-Подольской плиты : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук / Гинда В.А. ; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1965. – 15 с.
1028759
  Шилин П.В. Позднемеловые флоры Казахстана : Систематический состав, история развития, стратиграфическое значение / П.В. Шилин; Отв. ред.: Быков Б.А., Орловская Э.Р. – Алма-Ата : "Наука" Казахской ССР, 1986. – 135с.
1028760
  Гонгадзе Г.С. Позднемеловые эхиноидеи Грузии и их стратиграфическое значение : монография / Г.С. Гонгадзе; Тбилисский гос-й университет. Под ред. Цагарели А.Л. – Тбилиси : Идз-во Тбилисского ун-та, 1979. – 153 с., 33 табл.
1028761
  Челидзе Л.Т. Позднемиоценовая флора и растительнсть Закавказья / Л.Т. Челидзе; АН Груз. ССР. Ин-т палеобиологии. – Тбилиси : Мецниереба, 1988. – 112с.
1028762
  Тлеубердина П.А. Поздненеогеновая фауна юго-востока Казахстана : монография / П.А. Тлеубердина; Отв. ред. Кожамкулова Б.С. – Алма-Ата : "Наука" Казахской ССР, 1982. – 120с.
1028763
  Короткевич Е.Л. Поздненеогеновые газели Северного Причерноморья : монография / Е.Л. Короткевич; Отв. ред. Топачевский В.А. – Киев : Наукова думка, 1976. – 252с.
1028764
  Алексева Л.И. Поздненеогеновые мастодонты территории СССР : Автореф... канд. биол.наук: / Алексева Л. И.; АН СССР, Палеонтол. ин-т. – М., 1955. – 15л.
1028765
  Короткевич Е.Л. Поздненеогеновые олени Северного Причерноморья / Е.Л. Короткевич; Отв. ред. Пидопличко И.Г. – Киев : Наукова думка, 1970. – 196с.
1028766
  Короткевич Е.Л. Поздненеогеновые трагоцерины Северного Причерноморья : монография / Е.Л. Короткевич; Отв. ред. Топачевский В.А. – Киев : Наукова думка, 1981. – 157с.
1028767
  Ножкин А.Д. Поздненеопротерозойская рифтогенная метариолит-базальтовая ассоциация Глушихинского прогиба (Енисейский кряж): петрогеохимический состав, возраст и условия образования / А.Д. Ножкин, Л.К. Качевский, Н.В. Дмитриева // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 1. – С. 58-71 : рис., табл. – Библиогр.: с. 69-71. – ISSN 0016-7886
1028768
  Клааманн Э.Р. Позднеордовикские и раннесилурийские Favositida Эстонии / Э.Р. Клааманн; Ред. Кальо Д.Л. – Таллин, 1964. – 119с.
1028769
  Барсков И.С. Позднеордовикские и силурийские головоногие моллюски Казахстана и Средней Азии / И.С. Барсков; Отв. ред. Шиманский В.Н. – Москва : Наука, 1972. – 112с.
1028770
  Артеменко Г.В. Позднепалеоархейские тоналитовые гнейсы Западно-Приазовского блока, (Приазовский мегаблок Украинского щита) / Г.В. Артеменко, Л.В. Шумлянский, И.А. Швайка // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2014. – № 4. – С. 91-102 : рис., табл. – Библиогр.: с. 100-102. – ISSN 0367-4290
1028771
   Позднепалеозойская складчато-покровная структура Тункинских Гольцов Восточного Саяна (южное обрамление Сибирской платформы) / А.Б. Рябинин, М.М. Буслов, Ф.И. Жимулев, А.В. Травин // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2011. – Т. 52, № 12. – С. 2087-2109 : рис. – Библиогр.: с. 2107-2109. – ISSN 0016-7886
1028772
  Толстых А.Н. Позднепалеозойская флора восточной части Тунгусской синеклизы / А.Н. Толстых; Отв. ред. Тучков И.И. – Москва : Наука, 1969. – 126с.
1028773
  Толстых А.Н. Позднепалеозойская флора Западного Верхоянья / А.Н. Толстых; Отв. ред. В.Ф. Возин. – Новосибирск : Наука, 1974. – 103с.
1028774
  Цыганков А.А. Позднепалеозойские гранитоиды Западного Забайкалья: последовательность формирования, источники магм, геодинамика // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 2. – С. 197-227 : рис., табл. – Библиогр.: с. 225-227. – ISSN 0016-7886
1028775
   Позднепалеозойские терригенные коллекторы алмазов восточного борта Тунгусской синеклизы.. – СПб., 1991. – 220с.
1028776
  Салтыковский А.Я. Позднепалеозойский-мезозойский вулканизм Северной Монголии и Западного Забайкалья / А.Я. Салтыковский. – М, 1977. – 202с.
1028777
  Ярмолюк В.В. Позднепалеозойский вулканизм континентальных рифтогенных структур Центральной Азии / В.В. Ярмолюк. – М., 1983. – 197с.
1028778
   Позднепалеозойский литогенез алмазоносных районов Якутии.. – Новосибирск, 1983. – 202с.
1028779
   Позднепалеозойский литогенез на востоке Тунгусского бассейна.. – Новосибирск, 1982. – 102с.
1028780
  Генинг В.Ф. Позднепалеолитическая эпоха на юге Западной Сибири / Генинг В.Ф., Петрин В.Т. ; отв. ред. В.И. Молодин ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т истории, филологии и философии. – Новосибирск : Наука, Сиб. отд-ние, 1985. – 89 с. – Библиогр. в примеч.: с. 84-88
1028781
  Пидопличко И.Г. Позднепалеолитические жилища из костей мамонта на Украине / И.Г. Пидопличко. – Киев : Наукова думка, 1969. – 163с.
1028782
  Станко В.Н. и др. Позднепалеолитическое поселение Анетовка II / В.Н. и др. Станко. – Киев, 1989. – 136с.
1028783
  Алпысбаев Х.А. Позднепалеотическое поселение Костенки II : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Алпысбаев Х.А. ; АН СССР, Ин-т ист. матер. культ Лен. отд-ие. – Ленинград, 1958. – 15 с.
1028784
  Пилипко В.Н. Позднепарфянские памятники Ахала / В. Н. Пилипко ; В. Н. Пилипко ; Под ред. Г. А. Кошеленко; АН ТССР, Ин-т истории им. Ш. Батырова. – Ашхабад Ылым, 1990. – 174,[3] с.
1028785
  Тюленева Н.В. Позднепелейстоцен-голоценовое осадконакопление на северо-западномшельфе Черного моря // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 4 (23). – С. 272-283 : рис., табл. – Библиогр.: 25 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1028786
  Неустроева И.Ю. Позднепермские и раннетриасовые астрокоды Кузнецкого бассейна : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Неустроева И. Ю.; ЛГУ. – Л., 1970. – 22л.
1028787
  Киселева А.В. Позднепермские мшанки Южного Приморья : монография / А.В. Киселева; Отв. ред. Морозова И.П. – Москва : Наука, 1982. – 128с.
1028788
   Позднепермский этап эволюции органического мира : Джульфинский и дорашамский ярусы СССР. – Ленинград : Наука, 1983. – 200с. – Проект № 106 ("Пермо-триасовая стадия геологической эволюции") Международной программы геологической корреляции
1028789
   Позднепермский этап эволюции органического мира.. – Л, 1989. – 181с.
1028790
  Деев Е.В. Позднеплейстоцен-голоценовые сейсмогенные деформации в долине р. Малый Яломан (Горный Алтай) / Е.В. Деев, И.Д. Зольников, Е.Ю. Лобова // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 9. – С.1601-1620 : рис. – Библиогр.: с. 1618-1620. – ISSN 0016-7886
1028791
   Позднеплейстоценовые и раннеголоценовые культурные связи Азии и Америки.. – Новосибирск, 1983. – 151с.
1028792
  Величкевич Ф.Ю. Позднеплиоценовая флора дворца на Днепре / Ф.Ю. Величкевич; АН БССР; Ин-т геохимии и геофизики; Ред. Горецкий Г.И. – Минск : Навука І Тэхніка, 1990. – 100с. : 39 фото
1028793
  Адаменко Р.С. Позднеплиоценовые грызуны Прибайкалья : Автореф. дис. ... канд. бил. наук : 03.00.08 / Адаменко Римма Серафимовна ; АН УССР, Инт зоологии. – Киев, 1977. – 20 с. – Библиогр.: с. 19-20
1028794
  Адаменко Р.С. Позднеплиоценовые грызуны Прибайкалья : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.08 / Адаменко Римма Серафимовна ; Ин-т зоологии. – Киев, 1977. – 20 с.
1028795
  Сиренко Е.А. Позднеплиоценовые ландшафты Днепровско-Донецкой впадины (по палинологическим данным) // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С. 29-34 : рис. – Библиогр.: 4 назв.
1028796
  Сухов В.П. Позднеплиоценовые мелкие млекопитающие Аккулаевского местонахождения в Башкирии / В.П. Сухов; Отв. ред. Яхимович В.Л. – Москва : Наука, 1970. – 96с.
1028797
  Воробьев И.В. Позднепротерозойская геосинклинальная система Енисейского кряжа и история ее развития : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 123 / Воробьев И.В.; Моск. гос. ун-т. Геол. фак. – М., 1969. – 26л.
1028798
  Мизин В.И. Позднепротерозойский вулканизм / В.И. Мизин. – Л., 1988. – 175с.
1028799
  Дубатолов В.Н. Позднесилурийские и девонские табуляты, гелиолитиды и хететиды Кузнецкого бассейна / В.Н. Дубатолов; Отв. ред.: Соколов Б.С., Чудинова И.И. – Москва : АН СССР, 1963. – 196с.
1028800
  Ищенко Т.А. Позднесилуровая флора Подолии / Т.А. Ищенко; Отв. ред. Новик Е.О. – Киев : Наукова думка, 1975. – 80с.
1028801
  Храпунов И.Н. Позднескифский могильник Фонтаны : (по результатам раскопок 2000 -2001 гг.) / И.Н. Храпунов ; Ист.-археол. благотворит. фонд "Наследие тысячелетий", Крым. отд-ние Ин-та востоковедения им. А.Е. Крымского НАН Украины. – Симферополь : Доля, 2008. – 54, [4] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 27-29. – ISBN 978-966-336-199-5
1028802
  Дубин Б.В. Позднесоветское общество в социологических разработках Юрия Левады 1970-х годов // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 5. – С. 101-110. – ISSN 0869-0499
1028803
  Мухтаров А.М. Позднесредневековый Балх: : материалы к исторической топографии города в XVI—XVIII вв. / А.М. Мухтаров. – Душанбе : Дониш, 1980. – 125 с.
1028804
   Позднесредневековый город II: археология, история : материалы II Всероссийского семинара, Тула, ноябрь 2007 г. / Беделев М.Р. [и др.] ; редкол. : Воронцов А.М., Бурцев И.Г. ; Гос. военно-исторический и природный музей-заповедник "Куликово поле" ; Тульское региональное отд-ние Всероссийской общественной орг. ВООПИиК. – Тула : Куликово поле, 2009. – 346 с. : илл. – ISBN 978-5-903587-09-4
1028805
   Позднесредневековый город: археология и история : [сборник статей] : в 2-х частях : материалы Всероссийского семинара, 18-20 ноября 2005 года / А.Н. Наумов, К.Н. Фомин, И.Н. Юркин, Ю.Г. Екимов, С.В. и др. Зацаринный; А.Н. Наумов [и др.] ; [под ред. А.Н. Наумова] ; Гос. военно-исторический и природный музей-заповедник "Куликово поле". – Тула : Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник "Куликово поле". – ISBN 978-5-903587-04-9
Ч. 1 : Изучение позднесредневековой Тулы. – 2007. – 284 с. : илл.


  Сборник научных статей по итогам работы Всероссийского семинара «Позднесредне-вековый город: археология и история», проходившего в г. Туле 18-20 ноября 2005 года. На страницах издания представлены результаты археологических и исторических исследований ...
1028806
   Позднесредневековый город: археология и история : [сборник статей] : в 2-х частях : материалы Всероссийского семинара, 18-20 ноября 2005 г. / М.Р. Беделев, И.В. Болдин, И.Г. Бурцев, М.А. Воронцова, Ю.Г. и др. Екимов; Беделев М.Р. [и др.] ; отв. ред. А.Н. Наумов ; редкол. : И.Г. Бурцев, А.М. Воронцов ; Гос. военно-исторический и природный музей-заповедник "Куликово поле". – Тула : Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник "Куликово поле". – ISBN 978-5-903587-05-6
Ч. 2 : Изучение позднесредневековых городов России. – 2007. – 184 с. : илл.


  Сборник научных статей по итогам работы Всероссийского семинара «Позднесредне-вековый город: археология и история», проходившего в г. Туле 18-20 ноября 2005 года. На страницах издания представлены результаты археологических и исторических исследований ...
1028807
  Акишев А.А. Позднесредневековый Отрар (XVI-XVIII вв.) / Акишев К.А., Байпаков К.М., Ерзакович Л.Б. – Алма-Ата : Наука, 1981. – 343 с.
1028808
  Волошина М.И. Позднетортонские двустворчатые моллюски Молдавии и условия их существования / М.И. Волошина; Отв. ред.: Геккер Р.Ф., Мерклин Р.Л. – Кишинев : Штиинца, 1973. – 191с.
1028809
  Волошина М.И. Позднетортонские двустворчатые моллюски Молдавии, условия их существования и стратиграфическое значение : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 04.128 / Волошина М.И. ; Харьк. гос. ун-т. – Харьков, 1969. – 23 с.
1028810
  Цискаришвили Г.В. Позднетретичные носороги (Rhinocerotidae) Кавказа / Г.В. Цискаришвили; Ред. Векуа А.К. – Тбилиси : Мецниереба, 1987. – 141с.
1028811
   Позднетриасовая Катаевская вулканоплутоническая ассоциация Западного Забайкалья - фрагмент активной континентальной окраины Монголо-Охотского океана / Т.В. Донская, Д.П. Гладкочуб, А.М. Мазукабзов, Ваэле Б. де, С.Л. Пресняков; Т.В. Донская и др. // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 1. – С. 30-49 : карты, рис., табл. – Библиогр.: с. 46-49. – ISSN 0016-7886
1028812
  Бойко Э.В. Позднетриасовые Hydrozoa Юго-Восточного Памира / Э.В. Бойко; Отв. ред. Джалилов М.Р. – Душанбе : Дониш, 1979. – 113с.
1028813
  Мельникова Г.К. Позднетриасовые склерактинии Юго-Восточного Памира / Г.К. Мельникова. – Душанбе, 1975. – 235с.
1028814
  Круц В.А. Позднетрипольские памятники Среднего Поднепровья / В.А. Круц. – К., 1977. – 160с.
1028815
  Збенович В.Г. Позднетрипольские племена Северного Причерноморья / В.Г. Збенович. – К., 1974. – 175с.
1028816
  Маркевич В.И. Позднетрипрольские племена Северной Молдавии. / В.И. Маркевич. – Кишинев, 1981. – 194с.
1028817
  Сухарева О.А. Позднефеодальный город Бухура конца 19 - начала 20 вв / О.А. Сухарева. – Ташкент, 1962. – 196с.
1028818
   Позднечетвертичная история и седиментогенез окраиных и внутренних морей. – М, 1979. – 211 с.
1028819
  Квасов Д.Д. Позднечетвертичная история курпных озер и внутренних морей Восточной Европы. / Д.Д. Квасов. – Л., 1975. – 278с.
1028820
  Иванова Е.В. Позднечетвертичная палеоокеанология Индийского океана / Е.В. Иванова. – М, 1988. – 138с.
1028821
  Невесская Лидия Александровна Позднечетвертичные двустворчатые моллюски Черного моря, их систематика и экология : Автореф... доктора биол.наук: / Невесская Лидия Александровна; АН СССР. Палеонтол. ин-т. – М., 1964. – 38л.
1028822
  Хрусталев Ю.П. Позднечетвертичные осадки Азовского моря и условия их накопления : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Хрусталев Ю.П.; Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1966. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1028823
  Васильчук Ю.К. Позднечетвертичные сикриогенные толщи Севера Евразии : Автореф... докт. геол.-минерал.наук: 04.00.07 / Васильчук Ю.К.; Ин-т мерзлотоведения. – М, 1991. – 48л.
1028824
  Хрусталев Ю.П. Позднечетвертичные тложения Азовского моря и условия их накопления / Ю.П. Хрусталев, Ф.А. Щербаков; Северо-Кавказск. научн. центр высшей школы. Северо-Кавк. филиал Географ. об-ва СССР. – Ростов, 1974. – 147с.
1028825
  Янко В.В. Позднечетвертичные фораминиферы северо-западного шельфа Черного моря : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.09 / Янко В.В.; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1974. – 28л.
1028826
  Шубладзе Р.Л. Позднеэоценовй вулканизм Ахалцихской депрессии. (Юго-Западная Грузия). : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 04.124 / Шубладзе Р.Л.; АН ГрузССР. Геол. ин-т. – Тбилиси, 1971. – 28л.
1028827
  Олейник Э.С. Позднеэоценовый и олигоценовый микрофитопланктнон Южно-Таджикской депрессии и Гиссарского хребта (систематич. состав, экол. и стратиграф. знач. : Автореф... канд. геол. минер.наук: 04.00.09 / Олейник Э. С.; Ташк.ГУ. – Ташкент, 1979. – 27л.
1028828
  Нижерадзе Н.Ш. Позднеэоценовых вулканизм Талыша : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Нижерадзе Н. Ш.; АН Аз.ССР, Ин-т геологоии. – Баку, 1972. – 33л.
1028829
  Зиновьев М.С. Позднеюрские двустворчатые моллюски района озера Эльтон / М.С. Зиновьев; Отв. ред. Стерлин Б.П. – Харьков : Вища школа, 1976. – 92с.
1028830
  Захаров В.А. Позднеюрские и раннемеловые двустворчатые моллюски севера Сибири (отряд Anisomyaria) и условиях их существования : Автореф... канд. геол.-минералогич.наук: / Захаров В.А.; Новосиб. гос. ун-т. Учен. совет по геол.-минералогич. наукам. – Новосибирск, 1965. – 19л.
1028831
  Захаров В.А. Позднеюрские и раннемеловые двустворчатые моллюски севера Сибири и условия их существования : (отряд Anisomyaria) / В.А. Захаров; Отв. ред. Сакс В.Н. – Москва : Наука, 1966. – 190с.
1028832
  Соловьев А.Н. Позднеюрские и раннемеловые дизастеридные морские ежи СССР. : Автореф... канд. биол.наук: / Соловьев А.Н.; АН СССР. Палеонтол. ин-т. – М., 1967. – 26л.
1028833
  Хусанов С.Т. Позднеюрские склерактинии рифогенных отложений Южного и Западного Узбекистана : монография / С.Т. Хусанов; Отв. ред.: Миркамалов Х.Х., Бабаев Р.Г. – Ташкент : "Фан" УзССР, 1987. – 92с.
1028834
  Сурнин А.А. Позднеюрские ультраосновные и основные комплексы Колымского массива. / А.А. Сурнин. – Новосибирск, 1990. – 158с.
1028835
  Бабаев Р.Г. Позднеюрские шестилучевые кораллы (склерактинии) северо-восточной части Малого Кавказа (Азербайджан) / Р.Г. Бабаев; АН Азербайджанской ССР, Ин-тут геологии им. Губкина И.М.; Ализаде К.А., Бендукидзе Н.С. – Баку : ЭЛМ, 1973. – 167с.
1028836
  Хелемский Я.А. Поздние беседы / Я.А. Хелемский. – М, 1986. – 143с.
1028837
  Гладков А.К. Поздние вечера / А.К. Гладков. – Москва, 1986. – 332с.
1028838
  Борисова М.И. Поздние возвращения / М.И. Борисова. – Л, 1988. – 127с.
1028839
  Лебедева И.Н. Поздние греческие хроники (Ист. культурн. занч. и переводы) : Автореф... канд. ист.наук: / Лебедева И. Н.; АН СССР, Лен. от-ние Ин-та ист. – Л., 1967. – 15л.
1028840
  Мишин А.В. Поздние грозы / А.В. Мишин. – М., 1988. – 192с.
1028841
  Померанцева Л.Е. Поздние даосы о природе, обществе и искусстве / Л.Е. Померанцева. – М., 1979. – 243 с.
1028842
  Байгулов И.М. Поздние дожди / И.М. Байгулов. – М, 1976. – 270с.
1028843
  Фабричин Ю.Н. Поздние росы: стихи. / Ю.Н. Фабричин. – М., 1981. – 48с.
1028844
  Дашевская О.Д. Поздние скифы в Крыму / О.Д. Дашевская. – Москва, 1991. – 140с.
1028845
  Высотская Татьяна Николаевна Поздние скифы в Крыму: История и культура : Автореф... д-ра. ист.наук: 07.00.06 / Высотская Татьяна Николаевна; МГУ им. М.В.Ломносова. Исто. фак. – М., 1989. – 25л.
1028846
  Высотская Т.Н. Поздние скифы в юго-западном Крыму : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Высотская Т.Н. ; АН УССР , Ин-т истории. – Киев, 1967. – 25 с.
1028847
  Высотская Т.Н. Поздние скифы в юго-западном Крыму / Т.Н. Высотская. – Київ, 1972. – 191с.
1028848
  Хаимов Я.Х. Поздние слезы : невыдуманные рассказы / Якуб Хаимов; авториз. пер. с узб. В.Журавлева. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1978. – 151 с.
1028849
  Бисноватый-Коган Поздние стадии эволюции звезд. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 041 / Бисноватый-Коган Г.С.; Моск.физ-техн.ин-т. – М, 1968. – 12л.
1028850
  Кублановский Ю. Поздние стансы : поэзия: стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Новый мир". – Москва, 2012. – № 5 (1045). – С. 3-8. – ISSN 0130-7673
1028851
  Межиров А.П. Поздние стихи. / А.П. Межиров. – М, 1971. – 262с.
1028852
  Ваншенкин К.Я. Поздние яблоки / К.Я. Ваншенкин. – Москва, 1980. – 466с.
1028853
  Алексеев О.А. Поздние яблоки / О.А. Алексеев. – Москва, 1986. – 174 с.
1028854
  Сагиян А. Поздние ягоды : стихи / Амо Сагиян ; пер. с арм. М.Дудина. – Ереван : Советакан грох, 1981. – 63 с.
1028855
  Домрин В.В. Поздний август / В.В. Домрин. – Одесса, 1983. – 144 с.
1028856
  Ромашко В.А. Поздний бронзовый век в пограничье лесостепи и степи Левобережной Украины (ХІІ-І вв до н.э.) / В.А. Ромашко. – Днепропетровск, 1995. – 92с.
1028857
  Обыденнов М.Ф. Поздний бронзовый век Южного Урала / М.Ф. Обыденнов. – Уфа, 1986. – 79с.
1028858
  Граудонис Я.Я. Поздний бронзовый и ранний железный века на территории Латвийской ССР (1-е тысячелетие до н. э.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Граудонис Я.Я. ; АН Латв. ССР , Отд-ние обществ. наук. – Рига, 1961. – 35 с.
1028859
  Хащеватский М.И. Поздний вечер / М.И. Хащеватский. – М, 1971. – 87с.
1028860
  Заводинский В.Г. Поздний визит / В.Г. Заводинский. – Москва, 1984. – 112с.
1028861
  Латка Ю.П. Поздний визов / Ю.П. Латка. – Ростов н/Д, 1974. – 136с.
1028862
  Крюков В.И. Поздний вылет / В.И. Крюков. – М, 1983. – 335с.
1028863
  Потанин В.Ф. Поздний гость / В.Ф. Потанин. – Челябинск, 1980. – 240с.
1028864
  Махалов В.В. Поздний гость / В.В. Махалов. – М., 1982. – 80с.
1028865
  Кабаков А.А. Поздний гость : романы / Александр Кабаков. – Москва : Вагриус, 2007. – 576с. – ISBN 978-5-9697-0423-7
1028866
  Гуцало Е. Поздний гром : повесть и рассказы / Евген Гуцало ; автор. пер. с укр. И. Карабутенко. – Москва : Советский писатель, 1967. – 384 с.
1028867
   Поздний декомбрий и ранний палеозой Сибири.. – Новосибирск, 1988. – 163с.
1028868
  Божко Н.А. Поздний докембрий Гондваны / Н.А. Божко. – Москва : Недра, 1984. – 230с.
1028869
   Поздний докембрий и ранний палеозой Сибири. – Новосибирск, 1984. – 125с.
1028870
   Поздний докембрий и ранний палеозой Сибири.. – Новосибирск, 1983. – 91с.
1028871
   Поздний докембрий и ранний палеозой Сибири.. – Новосибирск, 1986. – 178с.
1028872
   Поздний докембрий и ранний палеозой Сибири.. – Новосибирск, 1989. – 154с.
1028873
   Поздний докембрий и ранний палеозой Сибири.. – Новосибирск, 1990. – 168с.
1028874
   Поздний докембрий и ранний палеозой Сибири.. – Новосибирск, 1991. – 151с.
1028875
   Поздний докембрий и ранний полеозой Сибири.. – Новосибирск, 1986. – 165с.
1028876
   Поздний докембрий и ранний полеозой Сибири.. – Новосибирск, 1987. – 158с.
1028877
  Шпунт Б.Р. и др. Поздний докембрий севера Сибирской платформы / Б.Р. и др. Шпунт. – Новосибирск, 1982. – 226с.
1028878
  Шенфиль В.Ю. Поздний докембрий Сибирской платформы / В.Ю. Шенфиль. – Новосибирск, 1991. – 183с.
1028879
   Поздний кайнозой Казахстанского Прииртышья.. – Алма-Ата, 1973. – 144с.
1028880
   Поздний капитализм без перспективы.. – М, 1973. – 359с.
1028881
  Абрамович С.Д. Поздний Лев Толстой как предтеча русского футуризма / С.Д. Абрамович, М.С. Тилло // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2005. – Вып. 7. – С. 235-247. – ISBN 966-581-617-9
1028882
  Абрамович С. Поздний Лев Толстой как предтеча русского футуризма / С. Абрамович, М.С. Тилло // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2009. – Видається на пошану і з нагоди 60-річчя від дня народження доктора філологічних наук, професора Ткачука М.П. – С. 358-365. – (Літературознавство ; Вип. 27)
1028883
  Рывлин А. Поздний ледоход / А. Рывлин. – Киев, 1983. – 207 с.
1028884
  Измайлов В.А. Поздний листопад / В.А. Измайлов. – Кишинёв, 1971. – 163с.
1028885
  Азаров В.Б. Поздний мёд : стихотворения / В.Б. Азаров ; ил. Э.Х. Насибулин. – Ленинград : Советский писатель ; Ленингр. отд-ние, 1971. – 111 с. : ил.
1028886
  Лозе И.А. Поздний Неолит и ранняя бронза Лубанской равнины / И.А. Лозе. – Рига, 1979. – 204с.
1028887
  Беляев Александр Семенович Поздний период эпохи бронзы пограничья степи и лесостепи в Днепровском левобережье : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Беляев Александр Семенович; АН УССР, Ин-т археолог. – К., 1980. – 18л.
1028888
   Поздний плейстоцен и голоцен юга Восточной Сибири.. – Новосибирск, 1982. – 168с.
1028889
  Зенкевич М.А. Поздний пролет / М.А. Зенкевич. – М.-Л. : Земля и пролет, 1928. – 104 с.


  После революции, желая уменьшить свой возраст, стал указывать годом рождения 1898, 1899, а позднее 1891. Этот год указан во всех советских справочниках
1028890
  Брагин А.И. Поздний рассвет / А.И. Брагин. – Алма-Ата, 1986. – 336с.
1028891
  Алексин А.Г. Поздний ребенок : повести, рассказы : [для сред. и ст. шк. возраста] / Анатолий Алексин. – Москва : Детская литература, 1976. – 431 с. : ил., портр.


  Содерж.: Повести: Третий в пятом ряду; Поздний ребенок; Действующие лица и исполнители; А тем временем где-то; Повесть Алика Деткина; Мой брат играет на кларнете; Звоните и приезжайте; Позавчера и послезавтра; Рассказы: Домашнее сочинение; Я ничего не ...
1028892
  Алексин А.Г. Поздний ребенок / Алексин А.Г. – Москва : Прогресс, 1981. – 206 с.
1028893
  Бялосинская Н.С. Поздний свет / Н.С. Бялосинская. – М, 1978. – 128с.
1028894
  Ботвинник С.В. Поздний свет / С.В. Ботвинник. – Ленинград, 1986. – 158 с.
1028895
  Ероховец А.С. Поздний сенокос / А.С. Ероховец. – М., 1978. – 288с.
1028896
  Большаков В.А. Поздний снег / В.А. Большаков. – Ленинград, 1990. – 54с.
1028897
  Лебедев В.В. Поздний среднеарабский язык (ХШ-ХУШ вв) / В.В. Лебедев. – М., 1977. – 91с.
1028898
  Байбородин А.Г. Поздний сын / А.Г. Байбородин. – М., 1988. – 235с.
1028899
  Пустовойт П.Г. Поздний Тургенев: гармония скорбящей лиры... // Филологические науки : научные доклады высшей школы. – Москва, 2001. – № 4. – С.3-13. – ISSN 0130-9730
1028900
  Бондарев Ю.В. Поздним вечером / Ю.В. Бондарев. – М, 1962. – 112с.
1028901
  Афанасьев А.В. Поздно или рано / А.В. Афанасьев. – Москва, 1986. – 365с.
1028902
  Сиволобов С.А. Поздно яблонька зацвела / С.А. Сиволобов. – Кишинев, 1975. – 176с.
1028903
  Крахмалева Н.В. Поздняя весна / Н.В. Крахмалева. – Сталино, 1958. – 96с.
1028904
  Лохматов Н.П. Поздняя весна / Н.П. Лохматов. – Калуга, 1960. – 115с.
1028905
  Лапшин В.М. Поздняя весна / В.М. Лапшин. – М, 1985. – 78с.
1028906
  Очкин А.Я. Поздняя весна / А.Я. Очкин. – М, 1986. – 240с.
1028907
  Тарасова М.Б. Поздняя весна. / М.Б. Тарасова. – М., 1972. – 31с.
1028908
  Максимов М.Д. Поздняя весна. Лирика / М.Д. Максимов. – М., 1974. – 143с.
1028909
  Кривощеков Л.Д. Поздняя встреча / Л.Д. Кривощеков. – Алма-Ата, 1957. – 136с.
1028910
  Веля Н. Поздняя встреча / Н. Веля. – Москва, 1983. – 191с.
1028911
  Каликин О.И. Поздняя встреча / О.И. Каликин. – Ярославль : Верхне-Волжское кн. изд-во., 1991. – 235 с.
1028912
   Поздняя греческая проза. – Москва : Художественная литература, 1960. – 695 с.
1028913
   Поздняя греческая проза.. – М, 1961. – 695с.
1028914
  Кутузов Е.В. Поздняя дорога : Роман / Е.В. Кутузов. – Ленинград : Советский писатель, 1984. – 512 с.
1028915
  Почивалин Н.М. Поздняя звезда / Н.М. Почивалин. – Саратов, 1967. – 180с.
1028916
  Балин А. Поздняя звезда / А. Балин. – М, 1980. – 176с.
1028917
  Боршош-Кумятский Поздняя краса / Боршош-Кумятский. – М., 1984. – 30с.
1028918
   Поздняя латинская поэзия. – М, 1982. – 719с.
1028919
  Вейсайте И.И. Поздняя лирика Гейне : Автореф... канд. филол.наук: / Вейсайте И.И.; ЛГУ. – Ленинград, 1963. – 15л.
1028920
  Михайлов И.Л. Поздняя любовь / И.Л. Михайлов. – Л, 1966. – 122с.
1028921
  Моро А.М. Поздняя любовь : стихи / Артур Моро ; авториз. пер. с морд. А.Макова. – Москва : Советская Россия, 1973. – 95 с.
1028922
  Давыдов И. Поздняя любовь / И. Давыдов. – Свердловск, 1977. – 351с.
1028923
  Макаров В.А. Поздняя любовь / В.А. Макаров. – К., 1997. – 79с.
1028924
  Островский А.Н. Поздняя любовь. / А.Н. Островский. – Москва-Ленинград, 1949. – 80с.
1028925
  Ващенко О.Н. Поздняя молния / О.Н. Ващенко. – Москва, 1978. – 78с.
1028926
   Поздняя осень.. – М, 1990. – 348с.
1028927
  Мирнев В.Н. Поздняя птица / В.Н. Мирнев. – М., 1985. – 381с.
1028928
  Сушко К.И. Поздняя тропа : Рассказы, этюды, зарисовки. / К.И. Сушко. – Днепропетровск, 1989. – 189с.
1028929
  Романовский С.Т. Поздняя ягода-ежевика / С.Т. Романовский. – М., 1971. – 207с.
1028930
  Ячменева Е.С. Поздняя ягода / Е.С. Ячменева. – Иркутск, 1968. – 140с.
1028931
  Борисейко О.В. Поздовжні коливання п"єзокерамічного стержня змінного поперечного перерізу / О.В. Борисейко, Шакері Мобараке Пуйан, І.А. Улітко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016


  Розглядаються поздовжні коливання поляризованого за товщиною п"єзокерамічного стержня змінного перерізу під дією гармонічного навантаження на електродованих трапецієподібних лицевих гранях. Зміна перерізу вздовж стержня визначається малим кутум між ...
1028932
  Жирнов Б.М. Поздовжні коливання стержня з фрикційним запізненням // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 179-185. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  За допомогою асимптотичних методів Крилова-Боголюбова-Рубаніка, в рамках першого наближення, досліджується розв"язок квазігіперболічного рівняння з відхиленням.
1028933
  Діннік А.Н. Поздовжній згин стрижнів, обмежений поверхнею 2-го порядку / А.Н. Діннік, А.С. Локшін, 1929. – 336с.
1028934
   Поздовжній зсув біматеріалу з міжфазною тріщиною з урахуванням фрикційного проковзування / Г. Сулим, Н. Оліярник, Л. Піскозуб, Я. Пастернак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 51-54. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (36)). – ISSN 1728-3817


  Методом функцій стрибка побудовано гранично-елементний розв"язок антиплоскої задачі для біматеріалу із закритою міжфазною тріщиною, навантаженого розподіленою зосередженою силою у поздовжньому напрямку та нормальним стиском. Береги тріщини можуть ...
1028935
   Поздоровляємо Ірину Володимирівну Іванцову // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 171. – ISBN 978-966-581-772-1
1028936
  Вдовина Е.В. Поздравление в речевом этикете: концептуальный и коммуникативный анализ // Русский язык за рубежом : учебно-методический иллюстрированный журнал / Мин. обр. и науки РФ; МАПРЯЛ; Гос.ин-т русс. языка им. А.С.Пушкина. – Москва, 2007. – № 2 (201). – С. 41-48. – ISSN 0131-615X
1028937
   Поздравления в связи с 47-й годовщиной Великого Октября.. – М, 1964. – 95с.
1028938
   Поздравления и приветствия в связи с семидесятилетием Генерального секретаря ЦК КПСС тов. Брежнева Л.И.. – М, 1977. – 719с.
1028939
   Поздравляем В.П.Голова с юбилеем : Информируем читателя. Наши юбиляры // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 5. – С. 79-80. – ISSN 0016-7207
1028940
   Поздравляем с юбилеем выдающегося цивилиста Наталию Кузнецову // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2014. – 8 апреля (№ 14). – С. 5. – ISSN 1563-6755


  Коллектив издательства "Юридическая практика" 4 апреля 2014 г. поздравляет с юбилеем Наталию Семеновну Кузнецову - доктора юридических наук, профессора кафедры гражданского права Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, ...
1028941
   Поздравляем юбиляра // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 4. – С. 31. – ISSN 1726-667Х


  Профессор, декан ф-та оптического приборостроения Мос. гос. ун-та геодезии и картографии.
1028942
   Поздравляем юбиляра! / редакционный совет и редакция журнала "Высшее образование сегодня" // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 9. – С. 26-27. – ISSN 1726-667Х
1028943
   Поздравляем! Астрономической обсерватории в Киеве - 170 лет // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 3 (107). – С. 18


  Кафедра астрономии и геодезии была в числе первых кафедр философского факультета, открытого в 1834 году в Киеве Университета имени Святого Владимира.
1028944
  Збанацкий Ю.О. Поздравьте меня, друзья : Повесть / Ю.О. Збанацкий; Пер. с укр. Л. Бадь. – Москва : Молодая гвардия, 1957. – 176с.
1028945
  Ясинский А.Н. Поземельная опись Градищенского монастыря / А.Н. Ясинский. – Минск, 1926. – 30с.
1028946
  Тарасюк Д.А. Поземельная собственность пореформенной России. / Д.А. Тарасюк. – М., 1981. – 129с.
1028947
  Орлик В. Поземельні відносини в західних регіонах Російської імперії // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 125-127
1028948
  Вдовина Л.Н. Поземельные отношения и крестьянская община в монастырских вотчинах первой половины 18 века : Автореф... канд. ист.наук: 070000.070002 / Вдовина Л.Н.; МГУ. – М, 1974. – 26л.
1028949
  Быконя Г.Ф. Поземельные отношения русского населения Восточной Сибири в XVII-XVIII вв. / Г.Ф. Быконя. – Красноярск, 1979. – 100с.
1028950
  Муратова Е.Г. Поземельные отношения у балкарцев во второй половине ХІХ - начале ХХ в. // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 3. – С. 147-156. – ISSN 0869-5415
1028951
  Романов А.А. Поземка / А.А. Романов. – Вологда, 1976. – 96с.
1028952
  Винонен Р.И. Поземка / Р.И. Винонен. – Москва, 1981. – 166с.
1028953
  Марина В.И. Поземка. / В.И. Марина. – Иркутск, 1973. – 269с.
1028954
  Ясіновська О.В. Пози як жестові знаки концепту "гординя" у творах християнських письменників // Актуальні проблеми філологічної науки: сучасні наукові дискусії : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 24-25 берез. 2017 р. / Міжнар. гуманітар. ун-т, Ф-т лінгвістики та перекладу. – Одеса : Гельветика, 2017. – С. 89-94. – ISBN 978-966-916-268-7
1028955
   Позивні Альфи Лебедя.. – К, 1966. – 190с.
1028956
  Савич І. Позивні з майбутнього : поезії / І. Савич. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 84 с.
1028957
  Грінчак В.Я. Позивні мужності : художньо-документальна повість / В.Я. Грінчак. – Київ : Веселка, 1978. – 182 с.
1028958
   Позивні планети "Дружба".. – К, 1979. – 120с.
1028959
   Позивът на Централния Комитет на Българската работническа партия от 22 юни 1941. – София : Партиздат, 1981. – 5 Pl. + Прилож:1.Позив на ЦК на БРП от 22 юни 1941 г.2.Радиогр. на Г.Димитров до ЦК БРП от 22 юни 1941 3 Проекторезол. на Задгранич. бюро на ЦК на БРП във връзка с нападението на Германия над СССР и задачите на БРП. 4. "Българ. народе, на крак!"5.На живот...
1028960
  Зиков А. Позика ідей та пропозицій / А. Зиков. – Х, 1931. – 47с.
1028961
  Бервено С.М. Позика як форма кредиту / С.М. Бервено, Р.А. Майданик // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 894-896. – ISBN 978-966-667-341-4
1028962
  Зеленіна О.О. Позиковий капітал як складова капіталу підприємства: місце та бухгалтерська природа // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – C. 53-60. – (Економічні науки ; Вип. 1 (51)). – ISSN 1728-4236
1028963
  Кириленко О. Позикові фінанси як суспільний феномен: концептуальні основи та перспективи демократизації / О. Кириленко, А. Дерлиця // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2019. – С. 35-50. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
1028964
  Минкин С.Б. Позисторы / С.Б. Минкин, А.Г. Шашков. – Москва, 1973. – 89 с.
1028965
  Шаталова А. Позитив для продуктивных. От перемен в организации науки выигрывают лучшие? // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 28 февраля (№ 9). – С. 6


  В МГУ им. М.В.Ломоносова, председатель Совета по науке при Министерстве образования и науки РФ, академик Алексей Хохлов провел пресс-конференцию, посвященную различным аспектам развития отечественной науки. Поводом для встречи с журналистами стало ...
1028966
  Петренко І. Позитив і щирість. Концерт, що єднає - так можна назвати шоу, яке Михайло Поплавський представив у столичному Палаці спорту // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 6-7 грудня (№ 225/226). – С. 24
1028967
  Воробйов Вадим Позитив інсентиву : Профі-екскурс // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 2. – С. 54-57 : Іл.
1028968
  Швець В. Позитив, якого не можна навчитися // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Присвячено 60-літтю від дня народження Л.Ю. Шевченко 5 березня 2007 р. – С. 23-24
1028969
  Городенко Л.М. Позитиви та негативи соціалізації мережевих комунікацій // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 44, липень - вересень. – С. 13-16


  У статті визначено позитивні та негативні аспекти соціалізації мережевих комунікацій, розглянуто причинно-наслідкові варіанти соціалізації мережі інтернет. The article deals with positive and negative aspects of socialization of network ...
1028970
  Богдашина Е.Н. Позитивизм в исторической науке на Украине (60-е гг. XIX - 20-е гг. XX вв.) : монография / Е.Н. Богдашина, Нац. акад. наук Украины, Ин-т укр. археографии и источниковедения им. М.С. Грушевского ; М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина, Харьк. нац. пед. ун-т им. Г.С. Сковороды. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2013. – 587, [1] с. : портр. – Имен. указ.: с. 574-587. – Библиогр.: 464-573 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-623-993-1
1028971
  Кон И.С. Позитивизм в социологии / И.С. Кон. – Ленинград, 1964. – 208 с.
1028972
  Нарский И.С. Позитивизм и механистическая ревизия марксизма / И.С. Нарский. – М., 1962. – 84с.
1028973
   Позитивизм и наука.. – М, 1975. – 246с.
1028974
  Журавлев Л.А. Позитивизм и проблема исторических законов / Л.А. Журавлев. – Москва, 1980. – 309с.
1028975
  Катасонов В.Н. Позитивизм и христианство: философия и история науки Пьера Дюгема // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 8. – С.151-165. – ISSN 0042-8744
1028976
  Прозерский В.В. Позитивизм и эстетика / В.В. Прозерский. – Л., 1983. – 153с.
1028977
  Уткина Н.Ф. Позитивизм, антропологический материализм и наука в России. / Н.Ф. Уткина. – Москва, 1975. – 319с.
1028978
  Зорькин В.Д. Позитивистская теория права в России / В.Д. Зорькин. – Москва, 1978. – 269с.
1028979
  Миронов Позитивистский социализм: иллюзия или реальность? / Миронов, А.В. Перцев. – М., 1990. – 61с.
1028980
  Александров А.С. Позитивисты vs символисты (к истории восприятия одного блоковского стихотворения) / А.С. Александров, Э.К. Александрова // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2015. – № 5, сентябрь. – С. 33-41. – ISSN 2310-4287
1028981
  Шумило М.М. Позитивізація вчення про правовідносини на етапі сталінського легізму // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 65. – С. 27-33. – ISSN 1563-3349


  Встановлено, що окремим етапом розвитку вчення про правовідносини можна визнати – сталінський легізм, також визначено часові межі його існування. Дано характеристику основним рисам етапу сталінського легізму. Доведено, що основною ознакою сталінського ...
1028982
  Трубенко А.І. Позитивізм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 631-633. – ISBN 966-316-069-1
1028983
  Калакура Я.С. Позитивізм [термін] // Науковий інструментарій українознавця / Л.К. Токар, В.С. Крисаченко, П П. Кононенко, І.Й. Краснодемська, Я.С. [та ін.] Калакура. – Київ : ННДІУВІ, 2012. – С. 270-272


  В статті згадуються науковці Київського університету: В. Антонович, М. Драгоманов, В. Піскорський, Ф. Фортинський.
1028984
  Богдашина О.М. Позитивізм в історичній науці в Україні (60-ті рр. XIX - 20-ті рр. XX ст.) / О.М. Богдашина ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : Апостроф, 2010. – 479, [1] с. – Імен. покажчик: с. 467-479. – Бібліогр.: с. 379-466 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2579-13-0
1028985
  Богдашина О.М. Позитивізм в історичній науці в Україні (60-ті рр. XIX - 20-ті рр. XX ст.) : монографія / О.М. Богдашина ; Нац. Акад. наук України, Ін-т археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ін-т ім. В.Н. Каразіна, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – 559, [1] с. : портр. – Імен. покажч.: с. 545-559. – Бібліогр.: с. 440-544 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-285-041-3
1028986
  Артюх В. Позитивізм в історіософії Івана Франка // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 74. – С. 86-92. – ISSN 0130-528Х
1028987
  Омельченко В.Ю. Позитивізм В. Лесевича в контексті розвитку філософії науки в університеті св. Володимира // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6


  Метою цієї статті є аналіз філософських поглядів В. Лесевича в контексті розвитку європейської філософської традиції, осмислення ролі і значення позитивізму, його ролі та значення для історії вітчизняної філософії. Варто відзначити, що філософські ...
1028988
  Бондарчук В.М. Позитивізм В.В. Лесевича // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 64-67. – (Філософія. Політологія ; Вип. 68/69). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основоположні ідеї В.В. Лесевича як послідовника позитивізму О. Конта. This article is about fundamental ideas of V.V. Lesevych as the follower of A. Conte"s positivism.
1028989
  Кралюк П. Позитивізм Володимира Лесевича // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 500-502. – ISBN 978-966-2254-74-7
1028990
  Кралюк П.М. Позитивізм Володимира Лесевича // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 500-502. – ISBN 978-966-373-777-5
1028991
  Орелецький Василь Позитивізм і природне право в міжнародному праві // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 2 (20). – С. 98-104.
1028992
  Соболевська М. Позитивізм у соціології та його альтернативи // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 5-11.
1028993
  Біржакова Є.О. Позитивізм як самостійний напрям визначення властивостей права // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 55. – С. 94-100. – ISSN 1563-3349
1028994
  Галів М. Позитивізм як теоретико-методологічне підґрунтя українського історико-педагогічного наративу (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – C. 15-21. – (Серія: Педагогічні науки ; № 1 (302)). – ISSN 1729-360Х
1028995
  Касаткін С. Позитивістська доктрина правової невизначеності (на прикладі вчень Г. Кельзена та Г. Харта) // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 268-276. – ISSN 2227-7153
1028996
  Перепелиця Г.М. Позитивістський підхід в оцінці сучасного російсько-українського конфлікту // Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання / Громад. орг. "Акад.політичних наук" ; редкол.: Мироненко П.В., Горбатенко В.П., Мудрієвська І.Г. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2/3 (6/7). – C. 136-157. – ISSN 2518-7546
1028997
  Сливка С.С. Позитивістські концепти: філософсько-правовий аналіз : Монографія / С.С. Сливка. – Львів : ЛьвДУВС, 2006. – 160с.
1028998
  Романова А.С. Позитивна правова активність людини у природно-правовому просторі // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 837. – С. 321-325. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
1028999
  Лутак О.М. Позитивна юридична відповідальність // Законодавство України : проблеми і перспективи розвитку : збірник наукових праць / Національна академія наук України ; Київський університет права. – Київ, 2009. – Вип. 10 : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (27-31 січня 2009 р., м. Косів, Івано-Франківської області). – С. 224-227. – ISBN 978-966-301-172-1
1029000
  Бацилєва О.В. Позитивна Я-концепція як ресурс психологічного здоров"я особистості / О.В. Бацилєва, І.М. Гресько // Psychological journal : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Kiev, 2019. – Vol. 5, iss. 11 (31). – С. 73-89. – ISSN 2414-0023
<< На початок(–10)1021102210231024102510261027102810291030(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,