Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)811812813814815816817818819820(+10)В кінець >>
817001
  Пилипчук С. "...на тернистому полі укорінення у нашій літературі позитивних поглядів і наукового думання..." : до історії взаємин Івана Франка та Федора Вовка / Святослав Пилипчук // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 80. – С. 202-222. – ISSN 0130-528Х
817002
  Іванишин В. "На розпутті велелюднім" : Вибори-2004: Кого, що і для чого виберемо? / Василь Іванишин. – Дрогобич; Тернопіль, 2003. – 192с. – ISBN 966-538-137-7
817003
  Максимович М. "На святе Благовіщення..." // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 515-516. – ISBN 978-966-500-300-7
817004
  Глинчак В. "На славу нашої преславної України" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 28 грудня (№ 50). – С. 19


  Новорічні листи Тараса Шевченка: від культу - до культури.
817005
  Мельниченко В.Ю. "На славу нашої преславної України". Тарас Шевченко і Осип Бодянський / Володимир Мельниченко. – Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2008. – 555, [4] с., [8] арк. фот. : фот. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-5-373-01340-6
817006
  Шурхало Д. "На службу можно принимать только лиц, владеющих украинским языком" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2013. – № 14 (167). – С. 52-57


  Більшовицька українізація в УСРР тривала з квітня 1923 р. до квітня 1933 -го р. "Зневажливе ставлення до української мови процвітало" в цей час, стверджував свідок тих подій мовознавець Юрій Шевельов.
817007
  Глушкова В. "На спор мой отец десять часов кряду декламировал по памяти стихи" / беседу вел Игорь Осипчук // Факты и комментарии. – Киев, 2017. – 31 января (№ 13). – С. 11-12


  "...Ровно 35 лет назад скончался создатель первого в мире персонального компьютера, вице-президент Академии наук Украинской ССР Виктор Глушков. Воспоминаниями о выдающемся ученом поделилась его дочь Вера".
817008
  Семенюк Г. "На сторожі прав і вольностей української землі": речники та ідеологи самостійності України (Михайло Грушевський і В"ячеслав Липинський) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 41 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 127-135
817009
   "На страже Родины". Всесоюзная художественная выставка. Москва, 1973.. – Москва, 1973. – 52с.
817010
  Маленко О.О. "На східному фронті без змін..." Риторика війни в сучасній українській поезії // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. К. Голобородько. – Харків, 2017. – № 22/24 (494/496), серпень. – С. 91-95
817011
  Мельник Я. "На тім інтереснім, але труднім полі": І. Франко як дослідник апокрифів // Парадигма : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 3. – С. 100-123. – ISBN 978-966-02-4721-5
817012
   На путях из Земли Пермской в Сибирь.. – М., 1989. – 352с.
817013
  Казьмин А.И. На путях искания единых начал мира. / А.И. Казьмин. – Красноград, 1928. – 44с.
817014
  Мошинский И.Н. На путях к 1-му съезду РСДРП 90-е годы в киевской подполье / И.Н. Мошинский. – М, 1928. – 211с.
817015
  Хиллинг Гетц На путях к Академическому изданию собрания трудов А.С. Макаренко // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 2. – С. 125. – ISSN 0869-561Х
817016
  Короткая Л.Л. На путях к атеизму / Л.Л. Короткая. – Минск, 1971. – 260 с.
817017
   На путях к высшей школе. Восемь лет работы. 1919-1927. – Казань, 1927. – 178 с.
817018
  Лебедев В.Г. На путях к коммунистическому управлению производством / В.Г. Лебедев. – М., 1963. – 64с.
817019
   На путях к красоте : о содружестве искусств. – Москва : Изобразительное искусство, 1986. – 328 с., цв. ил.
817020
  Полетаев В.Е. На путях к новой Москве / В.Е. Полетаев. – Москва, 1961. – 171 с.
817021
   На путях к новой школе. 14-я опытная школа МОНО /Центросоюза/.. – М., 1949. – 164с.
817022
  Васильев С.М. На путях к Октябрю / С.М. Васильев, В.П. Чемерис. – Уфа, 1960. – 128с.
817023
  Совокин А.М. На путях к Октябрю. / А.М. Совокин. – М., 1977. – 328с.
817024
   На путях к Октябрю. Воспоминания старых большевиков о революционных событиях во Владимирской губернии.. – Владимир, 1957. – 120с.
817025
   На путях к педагогическому самообразованию. Опыт применения дальтонского принципа. – Москва, 1925. – 319 с.
817026
   На путях к рационализации педагогического процесса в комвузе : Методический сборник. – Москва, 1931. – 183с.
817027
  Залежский В.Н. На путях к революции / В.Н. Залежский. – М-Л
1. – 1925. – 178с.
817028
   На путях к романтизму.. – Л. : Наука, 1984. – 292 с.
817029
   На путях к рыночным отношениям : В.И.Ленин о НЭПе.. – Москва, 1991. – 271с.
817030
  Хайрутдинов Р.Г. На путях к советской автономии / Р.Г. Хайрутдинов. – Казань : Казанский ун-т, 1972. – 160 с.
817031
  Истягин Л. На путях к стратегическому полицентризму : [рецензія] // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 5. – С. 118-125. – ISSN 0131-2227
817032
  Антипов Г.А. На путях к теоретической истории // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 7. – С. 13-23. – ISSN 0042-8744
817033
   На путях коллективизации.. – М., 1929. – 183с.
817034
  Жарков С На путях математики / С Жарков. – М., 1926. – с.
817035
   На путях математики. – Москва : Наука
Вып. 2. – 1926. – 128 с.
817036
  Булаховский Л.А. На путях материалистического языковедения // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2010. – № 4/5. – С. 5-13. – ISSN 0027-2833
817037
  Окунева Л.С. На путях модернизации: опыт Бразилии для России / Л.С. Окунева. – М., 1992. – 63с.
817038
  Набиев Р.А. На путях научного мировоззрения: история, проблемы, уроки / Р.А. Набиев. – Казань, 1991. – 251с.
817039
   На путях обновления. – Донецк, 1990. – 157с.
817040
   На путях перестройки высшей школы. – Казань, 1988. – 97с.
817041
  Касаткин С.Ф. На путях перестройки лекционной работы / С.Ф. Касаткин. – М., 1983. – 64с.
817042
   На путях перестройки методов обучения.. – Ростов, 1960. – 236с.
817043
   На путях перестройки партийной работы.. – Минск, 1987. – 220с.
817044
   На путях перестройки.. – М., 1987. – 230с.
817045
  Гаранин В.В. На путях перстройки общеобразовательной школы / В.В. Гаранин. – Куйбышев, 1961. – 19с.
817046
  Соколов А.В. На путях познания документосферы // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2016. – № 5. – С. 7-28. – ISSN 0130-9765
817047
  Соколов А.В. На путях познания документосферы // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2016. – № 6. – С. 3-22. – ISSN 0130-9765


  В статье отмечено, что информационный подход раскрывает логические взаимосвя- зи категорий "информация" и "документ", воздействие информационных технологий на документальную коммуникацию и служит методологической основой для документологии как ...
817048
   На путях политической трансформации (политические партии и политические элиты постсоветского периода) : Сборник работ победителей конкурса науч.проектов и мат-лы семинара "Новые элиты и полит.ин-туты в СНГ". – Москва
Вып.8 : Ч.1. – 1997. – 320с.
817049
  Струмилин С.Г. На путях построения коммунизма / С.Г. Струмилин. – Москва : Изд-во социально-экономической литературы, 1959. – 104с.
817050
  Ахмедов С.Х. На путях развития дагестанской прозы / С.Х. Ахмедов. – Махачкала, 1978. – 185с.
817051
   На путях развития коммунистических начал в жизни школы.. – Йошкар-Ола, 1965. – 235с.
817052
  Небесник И.М. На путях развития новой чехословацкой школы / И.М. Небесник; Скаржинская В.Д. – Москва : Педагогика, 1978. – 112 с.
817053
  Булгаков Н.. На путях реализма и народности / Н. Булгаков. – Днепропетровск
1. – 1971. – 120с.
817054
  Булгаков Н.Н. На путях реализма и народности / Н.Н. Булгаков. – Днепропетровск
2. – 1972. – 56с.
817055
  Рошаль М.Г. На путях революции. / М.Г. Рошаль. – М, 1986. – 172с.
817056
   На путях революционного обновления общества.. – К., 1988. – 36с.
817057
  Райский Б.Ф. На путях решения задачи подготовки учащихся к практической деятельности / Б.Ф. Райский. – Сталинград, 1958. – 232с.
817058
   На путях создания высокоразвитого сельского хозяйства.. – Ростов-на-Дону, 1963. – 366с.
817059
  Озеров В.М. На путях социалистического реализма / В.М. Озеров. – М., 1958. – 430с.
817060
   На путях социалистического строительства. – Пермь, 1990. – 168с.
817061
  Коломийченко И.И. На путях социалистической реконструкции : КП Украины в борьбе за соц. индустр. и подгот. сплошной коллективизации (1926-1929 гг.) / И.И. Коломийченко. – Киев, 1978. – 278с.
817062
  Ворон Д.Д. На путях становления / Д.Д. Ворон. – Минск, 1979. – 112с.
817063
  Шевченко Г.Г. На путях станолвения русского социально-психологического романа (проблема "героя века" в литерат. 30-х годов XIX ст.) : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Шевченко Г.Г. ; ХГУ. – Х., 1965. – 22 с.
817064
  Суслов М.А. На путях строительства коммунизма / М.А. Суслов. – Москва
1. – 1977. – 495с.
817065
  Суслов М.А. На путях строительства коммунизма / М.А. Суслов. – Москва
2. – 1977. – 543с.
817066
  Мазалов Е.В. На путях технического прогресса / Е.В. Мазалов, 1962. – 484с.
817067
   На путях углубленого поиска : Об опыте работы труд. коллективов.. – Донецк, 1986. – 69с.
817068
  Приеде Г.Р. На путь китов и чаек... : пьесы / Г.Р. Приеде; авториз. пер. с латыш. – Москва : Искусство, 1967. – 59 с.
817069
  Балков К.Н. На пятачке / К.Н. Балков. – Улан Удэ, 1969. – 160с.
817070
  Софронов А.В. На пяти материках : Путешествия и встречи / А.В. Софронов. – Москва, 1958. – 463с.
817071
  Полторакин В.В. На пяти этажах и вокруг: Повесть. / В.В. Полторакин. – Омск, 1982. – 191с.
817072
   На работе и дома : Размышления о взаимоотношениях людей в раз. сферах жизни и деятельности.. – Киев : Реклама, 1984. – 144с.
817073
  Волченко Л.Б. На работе, в гостях и дома. / Л.Б. Волченко. – Москва, 1985. – 64с.
817074
   На работу в космос : Спец. выпуск.. – М., 1976. – 254с.
817075
   На работу в США : В помощь желающим трудоустроиться за рубежом.. – М., 1991. – 31с.
817076
   На работу и стажировку в США : (пособие для медицинских работников) / Я.М. Ена, С.В. Михайловский, Е.А. Сушко, П.А. Ангелуца. – Київ : Наукова думка, 1994. – 252с. – ISBN 5-12-004666-5
817077
  Каганский М.И. На рабочем месте и дома / М.И. Каганский. – М, 1988. – 268с.
817078
  Полухин Ю.Д. На радость и горе. / Ю.Д. Полухин. – М., 1972. – 188с.
817079
  Глюсинг Йенс На радость себе и болельщикам. Город с видом на будущее / Глюсинг Йенс, Гебхард Петер // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 1 (190), январь : Рио-Де-Жанейро. – С. 56-61 : фото. – ISSN 1029-5828
817080
  Маркелов И.И. На разбойных ветрах: (О пробл. освоения Астрах. газоконденсат. месторождения). / И.И. Маркелов. – Волгоград, 1988. – 255с.
817081
  Лисашвили И.Б. На развалинах : роман / И.Б. Лисашвили. – Москва : Советский писатель, 1966. – 294 с.
817082
  Ренн Л. На развалинах империи / Л. Ренн. – М., 1964. – 303с.
817083
  Ведзижев А.А. На развилке : рассказы / А.А. Ведзижев; пер. с ингуш. Ц.Голодного. – Грозный : Чечено-Ингуш. кн. изд., 1966. – 160 с.
817084
  Станчев С. На раздумка / С. Станчев. – София, 1959. – 264с.
817085
  Литус И.Е. На разливах Тетерева / И.Е. Литус. – Киев : Урожай, 1987. – 173 с. : ил.
817086
  Пермяк Е.А. На разные голоса / Е.А. Пермяк. – Москва, 1969. – 80с.
817087
  Струве П. На разные темы : большой писатель с органическим пороком : несколько слов о В.В. Розанове / Петр Струве // [Сборник вырезок литературно-философских статей, извлеченных из журнала "Русская мысль" за 1908-1916 гг.]. – [9] с.
817088
  Струве П. На разные темы : "Вехи" и "Письма" А.И. Эртеля : по поводу статьи кн. Д.И. Шаховского / Петр Струве // [Сборник вырезок литературно-философских статей, извлеченных из журнала "Русская мысль" за 1908-1916 гг.]. – [14] с.
817089
  Струве П. На разные темы. (1893-1901 гг.) : Сборник статей / Петр Струве. – С.-Петербург : Тип. А.Е.Колпинского, 1902. – [4], II, 555 с. – Экз. №151890 дефектный, отсутствуют с. 481-555
817090
  Авербах Ю.Л. На разных континентах : не совсем обыкновенные путешествия / Авербах Ю.Л. – Москва : Мысль, 1971. – 103 с. : ил.
817091
   На разных континентах.. – М., 1976. – 144с.
817092
  Напалков С.Н. На разных меридианах / С.Н. Напалков. – Л, 1973. – 272с.
817093
  Михайлов Н.А. На разных меридианах / Н.А. Михайлов. – М., 1980. – 272с.
817094
   На разных меридинах. Сборник очерков.. – М., 1962. – 736с.
817095
  Луковец А.И. На разных полюсах / А.И. Луковец. – Москва, 1974. – 502с.
817096
   На разных полюсах. Сборник очерков.. – Владивосток, 1953. – 115с.
817097
  Татаринов А. На разных полюсах? Новые романы Сергея Шаргунова и Владимира Сорокина // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 3, май - июнь. – С. 125-132. – ISSN 0042-8795
817098
  Шафаренко П.М. На разных фронтах: зап. командира дивизии. / П.М. Шафаренко. – М., 1978. – 285с.
817099
  Шахов А.А. На разных широтах : Четыре путешествия / А.А. Шахов. – Москва : Советский писатель, 1948. – 388с.
817100
  Северов П.Ф. На разных широтах / П.Ф. Северов. – Киев, 1956. – 310с.
817101
  Аджубей А.И. На разных широтах : очерки / А.И. Аджубей. – Москва : Правда, 1959. – 111 с. – (Библиотека "Комсомольской правді" ; № 8)
817102
  Лисовский К.Л. На разных широтах / К.Л. Лисовский. – М., 1963. – 77с.
817103
  Лебедев Л.Г. На разных широтах / Л.Г. Лебедев, В.Г. Мерцалов. – М., 1963. – 127с.
817104
  Стрелков В.А. На разных широтах / В.А. Стрелков. – Ростов -на-Дону, 1968. – 115с.
817105
  Белоусова Л.С. На разных широтах / Л.С. Белоусова, Л.В. Денисова. – Москва : Лесная промышленность, 1976. – 208с.
817106
  Белоусова Л.С. На разных широтах / Л.С. Белоусова, Л.В. Денисова. – Москва : Лесная промышленность, 1976. – 208 с.
817107
  Кудинов В.М. На разных широтах, долготах... / В.М. Кудинов. – Москва : Наука, 1985. – 160с.
817108
  Болдырев И. На разных широтах. / И. Болдырев. – Рига : Лиесма, 1969. – 120с.
817109
   На разных широтах. Публицистика, путевые заметки.. – М., 1967. – 32с.
817110
   На разных широтах. Сборник стихов.. – М., 1964. – 141с.
817111
  Родин Л.Е. На разных широтах: путевые очерки ботаника и географа. / Л.Е. Родин. – М., 1988. – 286с.
817112
  Вострилов А.В. На районных дорогах / А.В. Вострилов. – Горький, 1967. – 47с.
817113
  Севернюк Т.А. На ранковій землі / Т.А. Севернюк. – Київ, 1981. – 106с.
817114
  Бершадский Р.Ю. На раскопках древнего Хорезма. / Р.Ю. Бершадский. – Москва, 1949. – 111с.
817115
  Иллеш Б. На распутье / Б. Иллеш. – Москва, 1959. – 76с.
817116
  Новый Карел На распутье / Новый Карел. – М, 1962. – 328с.
817117
  Пахомов М.И. На распутье / М.И. Пахомов. – Кызыл, 1966. – 95с.
817118
  Загони Ф. На распутье / Ф. Загони. – М., 1968. – 240с.
817119
  Столповский П.М. На распутье / П.М. Столповский. – М, 1985. – 176с.
817120
  Чень Вэньцзе На распутье / Чень Вэньцзе, Норд Роджер // Финансы и развитие. – Вашингтон, 2016. – Вып. 53, № 2 : Африка. Подъемы и спады роста. – С. 28-29. – ISSN 1020-8151


  Новая стратегия роста Китая может нанести ущерб странам Африки, экономика которых зависит от биржевых товаров.
817121
  Тарапов И.Е. На распутье. Не попасть в тупик истории / И.Е. Тарапов. – Харьков : Фолио, 1995. – 80 с. – ISBN 5-7150-0354-7
817122
  Будкевич Л. На распутьи : стихи / Леонид Будкевич. – Киев : Тип. Т-ва "Просвещения", 1907. – 56 с.


  На тит. л. дарственная надпись и комментарии Будкевича
817123
  Морозова В.А. На рассвете - казнь / В.А. Морозова. – М., 1983. – 158с.
817124
  Вайтер А. На рассвете / А. Вайтер. – Вильно, 1912. – 63 с.
817125
  Еж Т.-Т. На рассвете / Т.-Т. Еж. – Москва, 1922. – 146 с.
817126
  Федоров Г.И. На рассвете / Г.И. Федоров. – М., 1947. – 164с.
817127
  Бляхин П.А. На рассвете / П.А. Бляхин. – М, 1950. – 112с.
817128
  Подзелинский М.М. На рассвете / М.М. Подзелинский. – Л, 1951. – 228с.
817129
  Бляхин П.А. На рассвете / П.А. Бляхин. – Москва, 1952. – 231 с.
817130
  Биккол Ш. На рассвете : стихи / Ш. Биккол. – Уфа, 1954. – 52 с.
817131
  Подзелинский М.М. На рассвете / М.М. Подзелинский. – Ленинград, 1954. – 497 с.
817132
  Леманис И.К. На рассвете : роман / Индринис Леманис; пер. с латыш. В.Певского. – Рига : Латгостиздат, 1956. – 286 с.
817133
  Хатуов С.И. На рассвете / С.И. Хатуов. – Черкесск, 1956. – 88с.
817134
  Подзелинский М.М. На рассвете / М.М. Подзелинский. – Л, 1958. – 497с.
817135
  Бляхин П.А. На рассвете / П.А. Бляхин. – М, 1958. – 341с.
817136
  Ковальджи К.В. На рассвете / К.В. Ковальджи. – М, 1958. – 86с.
817137
  Подзелинский М.М. На рассвете / М.М. Подзелинский. – Л, 1960. – 502с.
817138
  Андреев В.М. На рассвете : [рассказы] / Андреев В.М. ; [Глав. полит. упр. Советской Армии и Воен.-Мор. Флота]. – Москва : [б. и.], 1963. – 48 с. : ил. – (Библиотечка журнала "Совецкий воин" ; № 9 (460))
817139
  Барков В.Г. На рассвете / В.Г. Барков. – М., 1968. – 88с.
817140
  Махмуд Т. На рассвете : стихи / Тофик Махмуд ; авториз. пер. с азерб. – Москва, 1977. – 63 с.
817141
  Аламиа Г.Ш. На рассвете : стихи / Г.Ш. Аламиа ; пер. с абхаз. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 31 с.
817142
  Милев Д. На рассвете : рассказы / Д. Милев. – Кишинев, 1978. – 263 с.
817143
  Меркушкин Г.Я. На рассвете : пьесы / Григорий Меркушкин ;. – Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1979. – 211 с.
817144
  Чемеков И.С. На рассвете / И.С. Чемеков. – Москва, 1979. – 176 с.
817145
  Чехов В.Г. На рассвете / В.Г. Чехов. – Волгоград, 1984. – 239с.
817146
  Чемеков И.С. На рассвете / И.С. Чемеков. – Москва, 1985. – 176 с.
817147
  Месинева Л.А. На рассвете : сборник рассказов / Л.А. Месинева, К.К. Мартенс. – М., 1985. – 128с.
817148
  Антоненко Б.Т. На рассвете : записки прокурора / Б.Т. Антоненко. – Львов : Каменяр, 1985. – 108 с. : ил.
817149
  Рубинштейн Л.Е. На рассвете и на закате / Л.Е. Рубинштейн. – М., 1975. – 231с.
817150
  Амлинский В.И. На рассвете, в начале дороги : [повесть и рассказы] / В.И. Амлинский ; [ил.: В. Медведев]. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 175 с. : ил.
817151
  Еж Т.Т. На рассвете. / Т.Т. Еж. – М, 1959. – 287с.
817152
  Руденко В.И. На рассветных перронах. / В.И. Руденко. – Донецк, 1967. – 55с.
817153
  Ярыжко В. На расстоянии // Сегодня. – Киев, 2013. – 2 июля (№ 139). – С. 12


  Дистанционное обучение в Украине. Вузы, котрые дают такую возможность. Специальности
817154
  Котляров И.Г. На расстоянии взгляда и души. / И.Г. Котляров. – М, 1990. – 252с.
817155
  Рымашевский В.В. На расстоянии голоса / В.В. Рымашевский. – Ярославль, 1981. – 207с.
817156
  Руднева Л.С. На расстоянии голоса. / Л.С. Руднева. – М., 1969. – 288с.
817157
  Юшин Е.Ю. На расстоянии дыхания / Е.Ю. Юшин. – Москва, 1980. – 32с.
817158
  Щуров Г.Л. На расстоянии любви / Г.Л. Щуров. – Донецк, 1979. – 111с.
817159
  Демидов В.И. На расстоянии любви / В.И. Демидов. – М, 1981. – 32с.
817160
  Данилов М. На революційних традиціях / М. Данилов. – Одеса, 1959. – 16с.
817161
  Воробьеа-Обухов Алексей На резиновом ходу : автодром // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 2 (2821). – С. 76-78 : Фото
817162
  Марзойты С.Т. На рейде большом. : повесть / Сергей Марзойты ;. – Орджоникидзе : Ир, 1971. – 100 с.
817163
  Бобылева С.И. На Рейне и Днепре: опыт непредвзятой германистики : сборник науч. трудов / С.И. Бобылева. – Днипро : Лира, 2017. – 1013, [2] с. : табл. – Текст кн.: укр., рус., нем. – Библиогр.: с. 990-1002, в конце ст. и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-383-915-8
817164
  Шатилов Н.И. На рейхстаг! / Н.И. Шатилов. – М., 1981. – 47с.
817165
  Франк Ю. На реках вавилонских : [роман] / Юлия Франк ; пер. с нем. С. Шлапоберской. – Москва : Б.С.Г.-Пресс, 2004. – 427, [1] с. – (Шаги = Schritte : Швейцария. Австрия. Германия : соврем. лит.). – ISBN 5-93381-148-3
817166
  Чиликин В.К. На реке / В.К. Чиликин. – Барнаул, 1956. – 140с.
817167
  Ерошкина З.А. На реке / З.А. Ерошкина. – Молотов, 1956. – 345 с.
817168
  Сейтаков Б. На реке : рассказы / Беки Сейтаков ;. – Ашхабад : Туркменгосиздат, 1961. – 40 с.
817169
  Ерошкина З.А. На реке / З.А. Ерошкина. – Пермь, 1964. – 615с.
817170
  Юсупов С. На реке / С. Юсупов. – Грозный, 1966. – 60с.
817171
  Волокитин Н.И. На реке да на Кати / Н.И. Волокитин. – Новосибирск, 1974. – 167с.
817172
  Волокитин Н.И. На реке да на Кети / Н.И. Волокитин. – Красноярск, 1972. – 224с.
817173
  Метсанурк М. На реке Юмере : роман / М. Метсанурк; Майт Метсанур; пер. с эст. Е.Поздняковой. – Таллин : Эстгосиздат, 1964. – 398 с.
817174
  Шморгун П.М. На реке, прославленной народами : Из истории Днепровского пароходства / П.М. Шморгун, Ф.К. Серга. – Киев, 1988. – 164с.
817175
  Константинов В. На рельсах / В. Константинов. – Молотов, 1953. – 226 с.
817176
  Ляшенко В.Г. На рельсах / В.Г. Ляшенко. – Брянск, 1954. – 48с.
817177
   На рельсах огненной дуги : Воспоминания железнодорожников.. – Х., 1988. – 229с.
817178
   На репетициях и спектаклях. Из опыта работы театр. самодеят. коллективов.. – М., 1959. – 102с.
817179
  Некрасов А. На речке Березовой / А. Некрасов. – Ростов, 1957. – 76с.
817180
  Янковский К.Д. На речке Бобровой / К.Д. Янковский. – Иркутск, 1977. – 158с.
817181
  Соколов-Микитов На речке Невестнице / Соколов-Микитов. – Тула, 1984. – 399с.
817182
  Семаго Л.Л. На речных берегах / Л.Л. Семаго. – Воронеж, 1985. – 203с.
817183
  Сартаков С. На речных просторах / С. Сартаков. – Новосибирск, 1950. – 248с.
817184
  Алексеенко И.И. На решающем рубеже / И.И. Алексеенко. – Липецк, 1959. – 46 с.
817185
  Корнилов А.В. На решающем этапе / А.В. Корнилов. – Москва, 1968. – 188с.
817186
  Зиле А.В. На рижской киностудии / А.В. Зиле. – Рига, 1977. – 55с.
817187
  Тян В В. На ринг вызываются... / В В. Тян, . – Москва, 1990. – 36с.
817188
  Ке А. На ринге - Ласло Папп / А. Ке. – М, 1974. – 112с.
817189
  Королев Н.И. На ринге / Н.И. Королев. – М, 1952. – 317с.
817190
   На ринге. /Сборник статей/.. – М., 1966. – 191с.
817191
  Королев Н.И. На рингу / Н.И. Королев. – К, 1952. – 155с.
817192
  Стадниченко А.И. На рифах валютного кризиса / А.И. Стадниченко. – М., 1974. – 167с.
817193
  Соловей О. На риштуваннях культури // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 36 : Літературознавство. – С. 233-237. – ISSN 1728-9572


  Текст присвячено аналізу книги "Українська діаспора: літературні постаті, твори, біобібліографічні відомості".
817194
  Ільницька Т. На Рівненщині відтворять "Кобзар", який вийшов друком у Канаді майже 100 років тому // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 21 січня (№ 9). – С. 11
817195
  Сорока П. На рівні душі : до 70-річчя від дня народження і 50-річчя творчої діяльності // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 130-131. – ISSN 0130-1799
817196
  Брежньов Г. На рідних берегах / Г. Брежньов. – Харків, 1951. – 84с.
817197
  Матвієнко Володимир На рідних роздолах : Поезії / Матвієнко Володимир. – Київ : Український письменник, 1999. – 195с. – ISBN 966-579-061-7
817198
  Богуславець Л. На рідній землі // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 30 жовтня (№ 42). – С. 15


  Дмитро Нитченко про пербування у Києві після Майдану.
817199
  Кияк В. На рідній і не своїй землі : біогр. повість : Осип Барецький / Володимир Кияк. – Львів : ЗУКЦ, 2016. – 118, [2] с. : портр., фотоіл. – Бібліогр.: с. 118. – ISBN 978-617-655-131-7
817200
  Півень О.Ю. На рідній Кубані : (каpтини із життя кубанських козаків) : Поема / Александр Півень. – Харків : Виданнє С.В. Пивень ; Типо-Литогp. Р. Радомышельскаго, 1914. – 31 с.
817201
  Воронько П.М. На рідному порозі : Вірші, поеми, казки / П.М. Воронько. – Київ : Веселка, 1983. – 111с.
817202
  Солдатенко І.М. На різних широтах / І.М. Солдатенко. – Київ, 1967. – 96с.
817203
  Лозинський А. На різні теми : [публіцистика] / Аскольд Лозинський. – Житомир : Рута, 2013. – 378, [2] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-581-185-6
817204
  Богапов Г. На рік до пінгвінів. Україна дедалі інтенсивніше досліджує Антарктиду // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 6-12 квітня (№ 13). – С. 1, 12


  "Вивчення Антарктиди - не забаганка української влади, а важливі у глобальному вимірі дослідження, що дають реальний доступ до невичерпного джерела прісної води, морських біоресурсів та корисних копалин. Це посилює престиж України на міжнародній арені ...
817205
   На ріках вавілонських : З найдавнішої літератури Шумеру, Вавілону, Палестини. – Київ : Дніпро, 1991. – 395 с. – ISBN 5-308-01112-5
817206
   На ріках вавілонських... : Літературний збірник / під ред. С. Шаха. – У Львові (Львів) : Вид.Т-ва "Пpосвіта" ; З дpук. Ставpопиг. Ін-та під упp. Ю. Сидоpака, 1920. – 204 с. – Додаток до: Hаpодній Калєндаp Товаpиства "Пpосвіта" з літеpатуpним збіpником ["Hа pіках вавилонських"] на звичайний pік 1921. – (Народна бібліотека "Просвіти" ; Ч. 4)


  Зі змісту: Боротьба тіней: (Начерк з р. 1399) / Ю. Опільський. Сотнар вугля; Абож я можу знати... / Г.Ф. Костельник. Дивний сон: (Під Святий вечір) / А.В. Волощак. З "бригідського" дневніка / С. Шах. Про гетьмана Богдана Хмельницького (1648-1657) / ...
817207
  Мервін Вільям Стенлі На річницю моєї смерті : поезії // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 11/12 (971/972). – С. 3-9. – ISSN 0320 - 8370
817208
  Айтматов Ч. На річці Байдамтал : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1/2 (1081/1082). – С. 47-62. – ISSN 0320-8370
817209
  Франко І.Я. На роботі : Бориславські оповідання / І.Я. Франко. – Харків : Рух, 1926. – 30с.
817210
  Ткаченко М.В. На роботу - як на свято // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: К.К. Крайній, В.В. Ластовський, М.М. Нікітенко [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 15, спецвип. 6 : До 80-річчя Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. – С. 126-127


  Спогади про Корж Любов Павлівну.
817211
  Завірюха Марія На ровері до Говерли // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 5 (131), жовтень - листопад. – С. 136-140 : фото
817212
  Новиков А.П. На родимой сторонке. Стихотворения. / А.П. Новиков. – Горький, 1969. – 39с.
817213
  Гончаров И.А. На родине / И.А. Гончаров. – Ульяновск, 1956. – 278с.
817214
  Гончаров И.А. На родине / И.А. Гончаров. – М, 1987. – 400с.
817215
  Русак А.Г. На Родине : стихи / А.Г. Русак; пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1985. – 62 с.
817216
  Костюк Ольга На родине бога Ханумана : тема номера: История. // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 2. – С. 67-73 : фото
817217
   На родине В.Г.Белинского. Сборник. : Сборник. – Пенза : Пензенское книжное издательство, 1961. – 84 с.
817218
  Гиляровский В.А. На родине Гоголя : Из поездки по Украине) / В.А. Гиляровский. – Москва : Отд. тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1902. – 64 с. ил., портр.


  На тит. л. дарств. надпись: О.В. Коро... на добрую память от автора
817219
  Чаговец В.А. На родине Гоголя : [По бумагам семейного арх. : Исслед. и материалы] / [соч.] В. Чаговца. – Киев : Тип. Р.К. Лубковского, 1902. – 38 с. : ил. – В примеч.: Настоящая статья сост. из заметок, напеч. раньше в "Киев. газ.", 1901 г., но с испр. и доп. - Конволют. Пер. с 3 статьями


  Содержание: 1. На родине Гоголя : [По бумагам семейного арх. : Исслед. и материалы] / В. А. Чаговец; 2. Лазаревский А.М. Один из приятелей Гоголя (А.М. Маркович) / А.М. Лазаревский; 3. Дополнения и поправки 1. К ст. И. Шаровальского: "Юношеская ...
817220
  Быков В.М. На родине Джека Лондона / В.М. Быков. – М., 1962. – 87с.
817221
  Буров В.Г. На родине Дэн Сяопина // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 4 (633). – С. 46-48. – ISSN 0321-5075
817222
   На родине Есенина.. – Москва : Московский рабочий, 1969. – 144 с.
817223
  Корнилов П.Е. На родине И. И. Шишкина / П.Е. Корнилов. – Казань, 1929. – 8с.
817224
  Липеровская С.И. На родине И.С.Тургенева. / С.И. Липеровская. – М., 1958. – 190с.
817225
  Липеровская С.И. На родине И.С.Тургенева. / С.И. Липеровская. – 2-е изд. – М., 1961. – 191с.
817226
  Белоцерковский Б.В. На родине Ивана Сусанина / Б.В. Белоцерковский. – Кострома, 1959. – 70с.
817227
  Карагезян Р.А. На родине Ильича / Р.А. Карагезян. – Ереван, 1970. – 96с.
817228
   На родине Ильича.. – Вильнюс, 1967. – 112с.
817229
   На родине Ильича.. – Москва, 1969. – 24с.
817230
  Толкушин О. На родине Кобзаря // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2006. – № 1 (37). – С. 40-42. – ISSN 1811-542Х
817231
  Кашин В.П. На родине Кришны в Матхуре // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 5 (646). – С. 57-60. – ISSN 0321-5075
817232
  Бобохидзе К.П. На родине Ленина : стихи / К.П. Бобохидзе; пер. с груз. А.Царева. – Ульяновск, 1959. – 43 с.
817233
  Маргиани Р. На родине мира / Реваз Маргиани ;. – Тбилиси : Госиздат, 1952. – 176 с.
817234
  Федоров В.Д. На родине моей повыпали снега... / В.Д. Федоров. – Новосибирск, 1988. – 262с.
817235
  Соколов-Микитов На родине птиц / Соколов-Микитов. – Л., 1968. – 128с.
817236
  Афонин Л.Н. На родине Тургенеа / Л.Н. Афонин. – Тула, 1983. – 102с.
817237
  Афонин Л. На родине Тургенева / Л. Афонин. – Москва, 1968. – 120с.
817238
   На родине Чехова : путеводитель-справочник / Л.А. Абрамов, А.С. Дымов, А.А. Земляченко, Л.А. Цымбал; [Л.А. Абрамов и др.]. – Ростов -на-Дону : Книжное издательство, 1984. – 144 с., [8] л. ил. : ил.
817239
   На родине шейхов // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 7, сентябрь - октябрь. – С. 64-66 : фото
817240
   На родине Шишкова.. – М., 1973. – 199с.
817241
  Русанов Н.С. На родине. 1859-1882. / Н.С. Русанов. – 352с.
817242
  Гарнакерьян А.Г. На родной земле / А.Г. Гарнакерьян. – Ростов н/Дн, 1938. – 63с.
817243
  Жарков Г.А. На родной земле / Г.А. Жарков, В.М. Павлова. – Владивосток, 1947. – 47с.
817244
  Ефремов Ю.А. На родной земле / Ю.А. Ефремов. – Ярославль, 1948. – 64с.
817245
  Богатырев В.С. На родной земле / В.С. Богатырев. – Саратов, 1950. – 136с.
817246
  Богатырев В.С. На родной земле / В.С. Богатырев. – Саратов, 1950. – 136с.
817247
  Патык В.И. На родной земле / В.И. Патык. – Москва, 1973. – 29с.
817248
  Патык В.И. На родной земле / В.И. Патык. – Москва, 1973. – 6с.
817249
  Хватов А.И. На родной земле , в родной литературе / А.И. Хватов. – М, 1980. – 367с.
817250
  Стаднюк И.Ф. На родной земле. / И.Ф. Стаднюк. – М., 1953. – 48с.
817251
   На родной земле. Лит.-худож. сборник.. – Орел, 1954. – 248с.
817252
   На родной земле. Лит.-худож. сборник.. – Орел, 1956. – 411с.
817253
   На родной земле. Литературно-художественный сборник.. – Орел, 1958. – 312с.
817254
   На родной земле. Проза. Поэзия. Публицистика.. – Курск, 1960. – 241с.
817255
  Колосов А.И. На родной ниве / А.И. Колосов. – М., 1954. – 232с.
817256
  Самарцев Л.Г. На родной реке / Л.Г. Самарцев. – Ростов -на-Дону, 1953. – 196с.
817257
  Самарцев Л.Г. На родной реке / Л.Г. Самарцев. – Ростов -на-Дону, 1961. – 216с.
817258
  Богатырев В.С. На родном берегу / В.С. Богатырев. – Саратов, 1948. – 168с.
817259
  Бродский А.И. На родном просторе / А.И. Бродский. – К, 1983. – 72с.
817260
  Доризо Н.К. На родных берегах / Н.К. Доризо. – Ростов -на-Дону, 1948. – 40с.
817261
  Луговской И.С. На родных берегах / И.С. Луговской. – Иркутск, 1949. – 144с.
817262
  Галкин Ю.Ф. На родных берегах / Ю.Ф. Галкин. – Москва, 1984. – 399с.
817263
  Лапшин В.М. На родных ветрах / В.М. Лапшин. – Ярославль, 1979. – 17с.
817264
  Иванов Л.И. На родных проселках / Л.И. Иванов. – Москва, 1974. – 96с.
817265
  Исаковский М.В. На родных просторах / М.В. Исаковский. – М, 1951. – 164с.
817266
  Колосов А.И. На родных просторах / А.И. Колосов. – Москва, 1967. – 520с.
817267
   На родных просторах. Лит.-худож. сборник.. – Вологда, 1954. – 208с.
817268
   На розвиток туризму! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 3, травень - червень. – С. 68-72 : фото. – ISSN 1998-8044
817269
  Дашкевич А.В. На роздоріжжі : Виклики сучасності і парадокси зовнішньо політики США / А.В. Дашкевич; Hаціональна Академія наук Укра ни. Ін-т світово економіки і міжнародних відносин. – Київ : Наукова думка, 1996. – 152 с. – Бібліогр.: С.143-150. – ISBN 5150048226
817270
  Чекаленко Л. На роздоріжжі відносин України - ЄС // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 4/5. – С. 49-52
817271
  Берзін П.С. На роздоріжжі військової справи та юридичної науки (князь Чельцов-Бебутов Михайло Олександрович) // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Дакор, 2013. – С. 921-944. – ISBN 978-617-7020-05-8
817272
  Вишневський О. На роздоріжжях минулого : спогади на схилі літ - від першої особи / Омелян Вишневський ; [ред. І. Невмержицька]. – 2-ге, допов. вид. – Дрогобич : Коло, 2012. – 134, [2] с. : іл., фотоіл. – Додаток: с. 126-134. – ISBN 978-966-96946-18-9
817273
  Гончаренко В.В. На розі полудня : поезії / В.В. Гончаренко. – Київ, 1991. – 115 с.
817274
  Радьков Дмитро На розколі часу : Вірші / Радьков Дмитро. – Донецьк : Національна спілка письменників України, Журнал "Донбас", 2001. – 120с. – ISBN 5-57707-6087-9
817275
  Кашежева И.И. На розовом коне. / И.И. Кашежева. – М., 1987. – 111с.
817276
  Мигаль Т.С. На розпуттях велелюдних : Памфлети,статті,фейлетони,сатиричні есе / Т.С. Мигаль. – Київ : Дніпро, 1982. – 333 с.
817277
  Пастерник Н. На розраду до Антонича... // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 3 вересня (№ 36). – С. 8. – ISSN 0027-8254


  Вісімдесят років тому відійшов у вічність видатний лемківський поет, прозаїк, перекладач Богдан-Ігор Антонич.
817278
  Колас Якуб На розстанях : трилогия для ст. шк. возр. / Колас Якуб. – Київ, 1958. – 688 с.
817279
  Колас Якуб На розстанях : трилогія / Колас Якуб. – Київ : Дніпро, 1970. – 702 с.
817280
  Колас Якуб На розстанях : трилогія для ст. шк. віку / Колас Якуб. – 3-є вид. пер. – Київ, 1982. – 671 с.
817281
  Корсак І. На розстанях долі : роман / Іван Корсак ; [післямова Л. Стрільчук]. – Київ : Ярославів Вал, 2017. – 331, [3] с. : іл. – (Сучасний Бестселер України). – ISBN 978-617-605-033-9
817282
   На роковини Шевченкові. – Харків, 1920. – 104с.
817283
  Грінченко Б.Д. На роспутті : повість / Б. Грінченко. – Вид. 2-ге. – [У Київі (Київ)] : [З дpук. Т-ва H.А. Гиpич], 1907. – 292 с.
817284
  Грінченко Б. На роспутті : Повість. – Видання третє. – Київ : Друк. Губерн. Правл.,, 1917. – 242с. – На тит. стор. дарчий надпис автора Миколі Плевеко
817285
  Грінченко Б.Д. На роспутті : повість / Борис Грінченко. – Вид. 4-е. – [У Київі (Київ)] : [З дpук. "Губеpн. Пpавл."], 1918. – 240 с.
817286
  Колас Якуб На росстанях : трилогия для детей ст.шк. возр. / Колас Якуб. – Москва
1-2,3. – 1964. – 479 с.
817287
  Колас Я. На росстанях : трилогия / Якуб Колас ; пер. с беларус. Евг. Мозолькова. – Москва : Советский писатель
Кн. 1, 2. – 1964. – 501, [3] с.
817288
  Колас Я. На росстанях : трилогия / Якуб Колас ; пер. с беларус. Евг. Мозолькова. – Москва : Советский писатель
Кн. 3. – 1964. – 477, [3] с.
817289
  Колас Якуб На росстанях / Колас Якуб. – Минск
1.1-2. – 1967. – 367, 355с.
817290
  Колас Якуб На росстанях : трилогия / Колас Якуб. – Минск : Юнацтва, 1989. – 667 с.
817291
  Мудрак Ф.Б. На ртальных гаслах / Ф.Б. Мудрак. – М., 1980. – 144с.
817292
  Кутателадзе А.В. На рубежах 1965 года / А.В. Кутателадзе. – Тбилиси, 1962. – 12с.
817293
   На рубежах вогненних років.. – Х., 1975. – 254с.
817294
  Кадырбаев А. На рубежах Дальнего Востока. Предыстория посольства Путятина в Китай (1844-1857) // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 4. – С. 47-50. – ISSN 0235-7089
817295
  Рапопорт Я.Л. На рубежах двух эпох. Дело врачей 1953 года / Я.Л. Рапопорт. – Москва : Книга, 1988. – 271с. – ISBN 5-212-00217-6
817296
   На рубежах мужества : Рассказывают фронтовики, 1941-1945.. – К., 1987. – 317с.
817297
   На рубежах огненных лет. Воспоминания участников Великой Отечественной войны.. – 2-е изд., испр. и доп. – Х., 1978. – 227с.
817298
  Волинський Кость На рубежах сучасності / Волинський Кость. – Київ : Дніпро, 1977. – 286 с.
817299
   На рубежах шахтерского края. Статьи, очерки, хроник. материалы.. – Донецк, 1975. – 135с.
817300
   На рубеже : ((К характеристике современных исканий) : Критический сборник0 / [авт.: Л. М-ов, А. Деборин, Ф. Д-н, П. Маслов, В. Львов, Д. Кольцов, А. Мартынов, Л. Ортодокс, М. Неведомский, А. Потресов]. – Санкт-Петербург : Книгоиздат. "Наше время", 1909. – 328 с.
817301
  Романюк С.Н. На рубеже / С.Н. Романюк. – Белгород, 1962. – 32с.
817302
  Шерстнев И.Д. На рубеже / И.Д. Шерстнев. – Казань, 1990. – 175с.
817303
  Блос Вильгельм На рубеже XIX-го столетия : Ч. 1-2 / В.Б.; Пер. Г.Ф. Львовича. – Санкт-Петербург : Изд. журн. "Вестн. всемир. истории" ; [Тип. Исидора Гольдберга]
Ч. 1. – 1902. – 264 с. – Конволют. - Перепл.: На рубеже XIX-го столетия. Ч. 2
817304
  Блос Вильгельм На рубеже XIX-го столетия. Ч. 2 : Ч. 1-2 / В.Б.; Пер. Г.Ф. Львовича // На рубеже XIX-го столетия : Ч. 1-2 / Блос Вильгельм. – Санкт-Петербург : Изд. журн. "Вестн. всемир. истории" ; [Тип. Исидора Гольдберга], 1902. – Ч. 1. – 225 с.
817305
   На рубеже XIX и XX веков : Из истории междунар. связей рус. лит.. – Л. : Наука, 1991. – 323 с.
817306
  Водзинский Д.И. На рубеже атаки / Д.И. Водзинский. – Минск, 1983. – 144с.
817307
  Глумов А.Н. На рубеже веков / А.Н. Глумов. – М, 1965. – 708с.
817308
  Урнов М.В. На рубеже веков : очерки англ. лит-ры (конец XIX-начало XX в.) / М.В. Урнов ; АН СССР , ин-т мир. лит-ры им. А.М. Горьеого. – Москва : Наука, 1970. – 432 с.
817309
  Чернышевич А.Д. На рубеже веков : роман / Аркадий Чернышевич; авториз. пер. с белорус. П.Кобзаревского. – Минск : Беларусь, 1972. – 528 с.
817310
  Долгополов Л.К. На рубеже веков / Л.К. Долгополов. – Л., 1977. – 366с.
817311
  Долгополов Л.К. На рубеже веков / Л.К. Долгополов. – Л., 1985. – 351с.
817312
  Кривомаз Н.Т. На рубеже веков : Харьковский паровозостроительный завод - завод имени В.А. Малышева: люди и судьбы: Историко-публицистические очерки / Н.Т. Кривомаз. – Харьков : Митець, 2000. – 232с. : илл. – ISBN 5-7707-7672-2-1
817313
   На рубеже веков : (Пробл. развития слав. и балкан. лит. конца XIX - начала XX в.).. – М., 1989. – 194с.
817314
  Икеда Д. На рубеже веков. Диалоги об образовании и воспитании / Д. Икеда, В. Садовничий. – Москва : Московский университет, 2004. – 272с. – ISBN 5-211-05004-5
817315
   На рубеже веков. Из русской прозы конца XIX - начала XX веков.. – М., 1983. – 400с.
817316
   На рубеже веков. Из русской прозы конца XIX - начала XX веков.. – 2-е изд. – М., 1987. – 384с.
817317
  Скуратов М.М. На рубеже времен / М.М. Скуратов. – М., 1963. – 178с.
817318
  Полянов Н.Е. На рубеже времен: очерки и памфлеты. / Н.Е. Полянов. – М., 1978. – 255с.
817319
  Лепешинский П.Н. На рубеже двух веков / Лепешинский П.Н. – Москва, 1978. – 24с.
817320
   На рубеже двух веков : Нижегор. Поволжье в фот. М.П.Дмитриева.. – Горький, 1985. – 25, 140с.
817321
   На рубеже двух веков : Нижегор. Поволжье и Волга в фот. М.П. Дмитриева. – 2-е изд., с изм. и доп. – Горький, 1988. – 31, 200с.
817322
   На рубеже двух пятилеток.. – Ростов-на-Дону, 1932. – 276с.
817323
  Белый А. На рубеже двух столетий / А. Белый. – М.-Л., 1930. – 496с.
817324
  Белый А. На рубеже двух столетий / А. Белый. – М., 1989. – 544 с. – (Серия литературных мемуаров)
817325
  Нестьев И.В. На рубеже двух столетий. Очерки о зарубежной музыке конца XIX -- начала XX в. / И.В. Нестьев. – М., 1967. – 110с.
817326
  Зелинский К.Л. На рубеже двух эпох / К.Л. Зелинский. – Москва : Советский писатель, 1959. – 338 с.
817327
  Зелинский К.Л. На рубеже двух эпох / К.Л. Зелинский. – 2-е изд. – Москва : Художественная литература, 1962. – 307 с.
817328
  Смирнов В.Б. На рубеже десятилетий / В.Б. Смирнов. – Саратов, 1982. – 147с.
817329
  Мейлах Б.С. На рубеже науки и искусства. Спор о двух сферах познания и творчества / Б.С. Мейлах. – Л., 1971. – 247с.
817330
   На рубеже пятилеток : Метод. рекомендации.. – М., 1977. – 62с.
817331
  Битнер В.В. На рубеже столетий : Обзор главнейших науч. и культур. приобретений XIX века / В.В. Битнер ; С 24 карт. и табл., 2 хромолитографиями и 453 рис. худож : Каразина, Казанцева и др. – Санкт-Петербург : П.П. Сойкин
Т. 1-2 : Исповедь земли. – 1901. – VIII, 539 с., 26 л. ил. : ил.
817332
  Зоркая Н.М. На рубеже столетий: У истоков массового искусства в России 1900-1910 гг. / Н.М. Зоркая. – Москва : Наука, 1976. – 303 с.
817333
  Клосс Ал. На рубеже трех границ / Ал. Клосс. – М.-Ташкент, 1933. – 127с.
817334
  Дорфман В.Ф. На рубеже тысячелетий / В.Ф. Дорфман. – М, 1982. – 64с.
817335
  Зайцев Ю.И. На рубеже тысячелетий / Ю.И. Зайцев. – М., 1989. – 63с.
817336
  Житнигор Б.С. На рубеже тысячелетий: свобода совести и право / Б.С. Житнигор, В.В. Павлов ; науч. руководитель проекта Л.В. Багрий-Шахматов ; Укр. академия наук ; Академия современного искусства. – [Изд. 3-е]. – Одесса ; Бендеры : Украинская академия наук ; Академия современного искусства ; Полиграфист, 2009. – 480 с. – (Серия научно-публицистических изданий Академии современного искусства / редкол. : Онипко А.Ф., Литвиненко А.Н., Житнигор С.Б. и др.). – ISBN 978-9975-9784-1-5
817337
  Богданов А.Н. На рубеже эпоса и драмы / А.Н. Богданов. – Челябинск, 1984. – 72с.
817338
  Пирадов Б.А. На рубеже: М.Горький в Грузии накануне революции 1905 г. / Б.А. Пирадов. – Тбилиси, 1975. – 211 с.
817339
   На рубежі вогню.. – К., 1975. – 245с.
817340
  Яценко М.Т. На рубежі літературних епох : "Енеїда" Котляревського і художній прогрес в українській літературі / М.Т. Яценко. – К., 1977. – 280с.
817341
  Жуков Д.А. На руинах Вавилона / Д.А. Жуков. – М., 1964. – 107с.
817342
  Слонівський Є. На руїнах минулого = On ruins of the past : роман / Євген Слонівський. – Торонто ; Буенос-Айрес : Перемога
Т. 1. – 1956. – 296 с. – Парал. тит. англ.
817343
  Слонівський Є. На руїнах минулого = On ruins of the past : роман / Євген Слонівський. – Торонто ; Онт : Слово ; Елефант
Т. 2. – 1990. – 335 с. : іл. – Парал. тит. арк. англ.
817344
  Слонівський Є. На руїнах минулого = On ruins of the past : роман / Євген Слонівський. – Торонто ; Онт : Слово ; Елефант
Т. 3. – 1990. – 186 с. : портр. – Парал. тит. арк. англ.


  У пр. № 1512166 напис: З пошаною автор. Підпис. 20 жовтня, 1993 р.
817345
  Швидько Г. На руїнах Олешківської Січі: роздуми мандрівника середини XIX ст. щодо збереження пам"яток запорозького козацтва // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 236-240. – ISSN 2222-5250
817346
   На румбах боевого братства : Сборник.. – Симферополь, 1986. – 167с.
817347
  Ананьев Г.А. На румбах мужества : [погранич. были] / Геннадий Ананьев ; [худож. В.Н. Давыдов]. – Москва : ДОСААФ СССР, 1979. – 191 с. : ил.
817348
   На румбах Средиземного. – М., 1970. – 104с.
817349
  Новиков М.Б. На румбах Средиземного. /Очерк/. / М.Б. Новиков. – М., 1969. – 32с.
817350
  Волков М.Д. На румбе-Полярная звезда / М.Д. Волков. – Москва, 1985. – 176с.
817351
  Селянкин О.К. На румбе -- морская пехота / О.К. Селянкин. – Пермь, 1976. – 222с.
817352
  Реут Н.С. На румбе 202. / Н.С. Реут, М.Е. Скрябин. – Л., 1967. – 190с.
817353
  Гребнев А.В. На румынской земле : путевые очерки / А.В. Гребнев. – Москва : Известия, 1957. – 96 с.
817354
  Мордань В.Г. На рушнику зорі : поезії / В.Г. Мордань. – Київ, 1987. – 155 с.
817355
   На рыбалке. Рассказы, стихи, очерки.. – Новосибирск, 1960. – 179с.
817356
  Тачалов С.Н. На Рыбинском море / С.Н. Тачалов. – Ярославль, 1966. – 96с.
817357
  Устинов Г.А. На рыбьих тропах. / Г.А. Устинов. – Челябинск, 1965. – 166с.
817358
  Доугапольскі П. На савецкай зямлі / П. Доугапольскі. – Менск, 1931. – 128 с.
817359
  Кузнецов На самой западной точке Африки / Кузнецов, ЛМ. – М., 1980. – 223с.
817360
   На самой южной земле : Сборник статей участников советских антаркт. экспедиций). – Москва : Географгиз, 1959. – 471с.
817361
  Обручев С.В. На самолете в Восточной Арктике / С.В. Обручев. – Ленинград, 1934. – 184с.
817362
  Щербаков Д.И. На самолете по Арктике. / Д.И. Щербаков. – Ленинград, 1956. – 146с.
817363
  Дедюхин А В. На самом краю / А В. Дедюхин, . – Саратов, 1968. – 94с.
817364
  Букин Н.И. На самом правом / Н.И. Букин. – Москва, 1969. – 48 с.
817365
  Балан М. На самоті : поезії / Марія Балан. – Бухарест : Критеріон, 1971. – 33, [2] с.
817366
  Бусуйок А. На самоті з коханням / Ауреліу Бусуйок;. – Київ : Молодь, 1986. – 256 с.
817367
  Андреев В.С. На самых дальних : повести, рассказ / Валерий Андреев ; [худож. Н.А. Абакумов]. – Москва : Воениздат, 1987. – 351, [1] с. : ил.
817368
  Тан Ольга На самых дальних островах... : туризм // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 4. – С. 54-59 : Фото
817369
  Кривцов Никита На Сардинии звучат серенады : Путешествия, приключения, отдых // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 9. – С. 38-49 : Іл.
817370
  Кюннап В.И. На сатирической волне / В.И. Кюннап. – Л., 1964. – 28с.
817371
  Малин А.К. На сатирической орбите / А.К. Малин. – Симферополь, 1961. – 79с.
817372
   На сатирической орбите. (Сборник).. – М., 1962. – 168с.
817373
  Тогисбаев Бек На свадьбе : повести / Бек Тогисбаев; переводы. – Алм-Аты : Жазушы, 1970. – 176 с.
817374
  Старцева Н. На свет любви / Н. Старцева. – Ростов-на Дону, 1996. – 447с.
817375
  Елубаев С. На свете белом / С. Елубаев. – М., 1983. – 191с.
817376
   На свете красивей нет... Из каз. нар. песен.. – Алма-Ата, 1980. – 119с.
817377
  Кинякин С.В. На свете нет тебя дороже : поэмы / С.В. Кинякин; пер. с морд.-мокша Б.Соколова. – Саранск : Мордов.кн. изд-во, 1975. – 55 с.
817378
  Буряковский Ю.А. На свете стоит жить / Ю.А. Буряковский. – Київ, 1962. – 160с.
817379
  Махиянова Е.Б. На свете счастье есть... Не всем его хватает // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2012. – № 5 (сентябрь - октябрь). – С. 63-75. – ISSN 0236-2007


  О социологических исследованиях проблем счастья во всех странах мира.
817380
  Карманский П.С. На светлом пути / П.С. Карманский. – К., 1952. – 80с.
817381
  Рыбацкий Н.И. На светлый путь / Н.И. Рыбацкий. – Л., 1983. – 78с.
817382
  Ковшова М.Л. На свету не на клину - места для всех будет. Анализ фразеологизмов и коды культуры // Русская школа : научно-практический, информационно-аналитический и просветительский журнал / Всеукр. обществ. орг. "Русская школа" ; глав. ред. А.Н. Кондряков. – Киев, 2017. – № 5, сентябрь - октябрь. – С. 30-34
817383
  Коротаев В.В. На свидание / В.В. Коротаев. – М, 1978. – 239с.
817384
  Толтурис Сергей На свидание с Нефертити приглашает "Детур" : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 110-111 : Фото
817385
  Ющенко И. На свидание. / И. Ющенко. – Минск, 1958. – 44с.
817386
  Фрейдаг Нина На свист тасманийского дьявола : Неизвестная Австралия. Тасмания // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 5. – С. 122-130 : Іл., карта. – ISSN 1029-5828
817387
  Дробний І. На світанковій землі Михайла Максимовича : (колектив. публіцист.-худож. нарис про рідне село) / Іван Дробний, Олексій Кононенко. – Черкаси : ІнтролігаТОР, 2014. – 607, [1] с., [8] арк. фотоіл. : іл., табл. – До 210-ї річниці з дня народж. видатного вченого. – ISBN 978-966-2545-74-6


  В пр. №1709668 напис: Бібліотеці імені М.О. Максимовича Національного університету ім. Т.Г. Шевченка. 26.01.2017. Підпис. м. Золотоноша. Підпис
817388
  Суходольський В.О. На світанку / В.О. Суходольський. – Київ, 1936. – 105 с.
817389
  Рибак Н.С. На світанку : Зб. оповідань / Н.С. Рибак. – Київ : Радянський письменник, 1940. – 228с.
817390
  Бузько Д.І. На світанку : оповідання та повість / Д.І. Бузько. – Киев, 1964. – 227 с.
817391
  Сіробаба В.Я. На світанку 80-х... / В.Я. Сіробаба. – Київ, 1981. – 152с.
817392
   На світанку більшовизму: 35-річчя Батумськ. парт. організації. 1902-1937.. – Київ, 1937. – 96с.
817393
  Срібняк І.В. На світанку євроінтеграції: допомога українським політичним емігрантам та біженцям з боку країн Центрально-Східної Європи (перша половина 1920-х рр.) // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України" : 09 черв. 2016 р. / "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет ім. Бориса Грінченка, 2016. – С. 96-104
817394
  Бунятян К.П. На світанку історії / К.П. Бунятян, В.Ю. Мурзін, О.В. Симоненко // Україна крізь віки : [у 15 т.] / [НАНУ ; заг. ред. В.А. Смолія]. – Київ : Альтернативи, 1998. – Т. 1 : На світанку історії / Бунятян К.П., Мурзін В.Ю., Симоненко О.В. – С.1-335. – ISBN 966-7217-26-4, 966-7217-29-9
817395
  Дейнега І.І. На світанку українського національного відродження // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 68-74. – ISBN 966-79-75-57-7
817396
  Сацький П. На світанку української військової авіації. Ідея відкриття Української Військової Авіаційної школи в Києві у 1917 р. // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 67-72. – ISBN 978-617-7399-06-2
817397
  Решетуха С. На світанку української химерної прози // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 58-61. – ISSN 0130-5263
817398
  Логвиненко І.М. На світанку. / І.М. Логвиненко. – Київ, 1985. – 382с.
817399
  Кравченко Є.С. На світанні : повість / Є.С. Кравченко. – Київ : Радянський письменник, 1967. – 251 с.
817400
  Кравченко Є.С. На світанні : повість / Є.С. Кравченко. – Київ : Дніпро, 1982. – 423 с.
817401
  Мушкетик Ю. На світлу долю
817402
  Копиленко Л.О. На світових обширах / Л.О. Копиленко. – Київ, 1971. – 183с.
817403
  Яценко Л. На світовому рівні // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 4 (129). – С. 10-12.


  Інституту фізики РАН-80 років.
817404
   На світовому рівні // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 5 листопада (№ 43). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Півфінал студентської командної першості світу з програмування АСМ-ІСРІ, у якому взяли участь 42 українські й 5 турецьких команд, відбувся на базі Вінницького національного технічного університету. Команда Національного технічного університету ...
817405
  Адамов А.Г. На свободное место : роман / Аркадий Адамов ; худож. Е. Адамов. – Москва : Советский писатель, 1981. – 431 с. : ил.
817406
  Свирский В.Д. На свободную тему. Нелетная погода. Повести. / В.Д. Свирский. – Рига, 1990. – 237с.
817407
  Фоняков И. На своей единственной земле / И. Фоняков. – Л, 1986. – 288с.
817408
  Гольдман М.Е. На своей земле-чужие / М.Е. Гольдман. – Львов, 1993. – 152 с.
817409
  Воронин С.А. На своей земле / С.А. Воронин. – Ленинград, 1948. – 310с.
817410
  Воронин С.А. На своей земле / С.А. Воронин. – 2-е изспр. изд. – Ленинград, 1949. – 276с.
817411
  Воронин С.А. На своей земле / С.А. Воронин. – Ленинград, 1958. – 512с.
817412
  Абрамович А.Ф. На своей земле : очерки творчества кузбасских писателей / А.Ф. Абрамович. – Кемерово : Книжное издательство, 1968. – 168 с.
817413
  Воронин С.А. На своей земле / С.А. Воронин. – Ярославль, 1969. – 320с.
817414
  Степанов В.В. На своей земле / В.В. Степанов. – Москва, 1980. – 206с.
817415
  Зайцев М.С. На своей земле / М.С. Зайцев. – Москва : Современник, 1990. – 158 с.
817416
   На своей земле : Молодая проза Оренбуржья.. – Челябинск, 1981. – 248с.
817417
  Вольф К. На своей шкуре : Повесть // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2003. – № 9. – С. 5-70. – ISSN 1130-6545
817418
  Бек А.А. На своем веку / А.А. Бек. – Ленинград, 1975. – 192с.
817419
  Бек А.А. На своем веку : роман-записки / А.А. Бек. – Москва : Советский писатель, 1976. – 190 с.
817420
  Дудинцев В.Д. На своем месте / В.Д. Дудинцев. – Москва, 1954. – 270 с.
817421
  Сюндюков І. На своєму місці в історії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 17 січня (№ 7). – С. 5


  Суб"єктивні нотатки про нову книжку Леоніда Кравчука "Перший про Владу".
817422
  Полонская Е.Г. На своих плечах / Е.Г. Полонская. – Ленинград, 1948. – 168с.
817423
  Паевский Алексей На связи, но не на привязи : ярмарка идей // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 1 (2832). – С. 70-77 : Фото


  Російсько-англійські відносини в першій половині XIX століття.
817424
  Грушевський Г.І. На святим вечори (На свят вечір) : Оповидання Гpыцька Чулая [Оповідання Грицька Чулая]. – Златополь : Тип. Б.Д. Линецкого, 1914. – 16 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  Зміст: Як я шеpшнив з гpушы выкуpював; Як я pоя выгоняв; Божий попуст.
817425
  Романенко П. На святих канівських місцях // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Вересень (№ 8/9)


  Навчальна практика біологів у Канівському природному заповіднику.
817426
  Мукан А. На святі в селі Шевченкове // Київський університет. – Київ, 2013. – Жовтень (№ 16/17). – С. 3


  На Черкащині відбулося свято, присвячене 200-річчю Т.Шевченка. На святі побували представники нашого університету
817427
  Сверстюк Євген На святі надій : Вибране / Сверстюк Євген; Упор.: В.Андрієвська, Р.Лиша; Ред.О.Рибалко. – Київ : Наша віра, 1999. – 784с. – ISBN 966-95533-0-Х
817428
  Вороний М. На свято відкриття пам"ятника Іванові Котляревському // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2003. – № 2. – С. 5-6. – ISBN 966-7653-03-5
817429
   На свято поєднання : (до 100-річчя Акту Злуки УНР і ЗУНР) / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; [упоряд.: О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда, В.О. Зайчук, І.М. Мищак]. – Київ : Парламентське видавництво, 2019. – 111, [1] с. – (Серія: Із першоджерел ; [вип. 10]). – ISBN 978-966-922-137-7
817430
   На свято роковин Тараса Шевченка : збірничок, 1922. – 12 с.
817431
  Франко І.Я. На Святоюрській горі : поема / Іван Франко // Вибрані твори українських письменників / Переднє слово написали Антін Крушельницький і Іван Франко. – [Львів] : Виданє А. Крушельницького. Власність І. Франка. [Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1912. – [Т.] 2/3 : Байка Богдана Хмельницького : етнографічна студія / М. Драгоманов ; На Святоюрській горі : поема ; Притча про захланність / Іван Франко. – С. 47-63
817432
  Тихий М. На Севастопольской биологичекой станции. – Харьков : Русская Тиро-Литография, 1909. – 8 с. – Отд. оттиск из: Сборник Студенческого Кружка любителей природы при Имп. Харьковском Университете, вып. 1
817433
  Граевский А.М. На север / А.М. Граевский. – Пермь, 1962. – 64с.
817434
  Тарасов М.В. На север. / М.В. Тарасов. – Петрозаводск, 1957. – 125с.
817435
  Лапцуй Л.В. На севере -- утро : стихи и поэма / Леонид Лапцуй; пер. с ненец. Н.Грудинина и Л.Мигдалова. – Москва : Советский писатель, 1977. – 102 с.
817436
  Аникина Наталья На севере гастрономического Юга : Art of Choice: Restaurant // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 3. – С. 28-31 : Фото
817437
  Гудовский Н.М. На севере дальнем / Н.М. Гудовский. – Мурманск, 1959. – 84с.
817438
  Шундик Н.Е. На Севере дальнем / Н.Е. Шундик. – М.-Л., 1952. – 384с.
817439
  Шундик Н.Е. На Севере дальнем / Н.Е. Шундик. – М., 1955. – 384с.
817440
  Шундик Н.Е. На Севере дальнем / Н.Е. Шундик. – М., 1964. – 543с.
817441
  Правдин Л.Н. На севере диком. / Л.Н. Правдин. – Молотов, 1955. – 223с.
817442
  Колесник С.П. На Севере жарко: Докум.рассказ. / С.П. Колесник. – Киев, 1983. – 215с.
817443
  Шамшурин Ю.И. На Севере Якутии / Ю.И. Шамшурин. – Якутск, 1954. – 124с.
817444
  Панов В.А. На Севере. / В.А. Панов. – М., 1939. – 167с.
817445
  Урванцев Н.Н. На Северной Земле / Н.Н. Урванцев. – Ленинград, 1969. – 244с.
817446
  Малков В.М. На Северном плацдарме / В.М. Малков. – Вологда, 1963. – 336с.
817447
   На Северо-Западном фронте. 1941-1943.. – М., 1969. – 448с.
817448
   На северо-западных рубежах : Из истории Краснознаменного Северо-Западного пограничного округа.. – Петрозаводск, 1989. – 280с.
817449
  Синицын Ю.Н. На седьмом небе / Ю.Н. Синицын. – Владимир, 1960. – 80с.
817450
  Зарудный М.Я. На седьмом небе / М.Я. Зарудный. – М, 1970. – 56с.
817451
   На седьмом небе, или Как облачные технологии влияют на отраслевые сервисы // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО "ИД Университетская книга". – Москва, 2014. – сентябрь. – С. 64-69. – ISSN 1726-6726


  Наиболее активно развивающейся технологией являются облачные решения, которые могут успешно применяться в образовании, книгораспространении, библиотечных сервисах. Использование облаков может стать одним из способов решения проблемы защиты ...
817452
  Мазурин Н.И. На Селигере / Н.И. Мазурин. – Москва, 1965. – 152с.
817453
   На сельские темы. Очерки.. – М., 1961. – 518с.
817454
  Галич А.А. На семи ветрах : Киноповесть / Александр Галич, Станислав Ростоцкий. – Москва : Искусство, 1962. – 156 с., 4 л. фото. – (Библиотека кинодраматура)
817455
  Мусатов А.И. На семи ветрах / А.И. Мусатов. – М., 1966. – 174с.
817456
  Леднев А.Ф. На семи ветрах / А.Ф. Леднев. – Куйбышев, 1975. – 192с.
817457
  Краснов Н.С. На семи ветрах / Н.С. Краснов. – М., 1976. – 94с.
817458
  Базоев М.М. На семи ветрах / М.М. Базоев. – Одесса, 1982. – 80с.
817459
  Загорулько Б.Т. На семи вітрах : роман / Б.Т. Загорулько. – Київ, 1987. – 478 с.
817460
  Тимченко В.П. На семи вітрах : вибране : проза і поезія / Віктор Тимченко. – Харків : Крок, 2017. – 243, [1] с. : іл., портр. – ISBN 978-617-7204-34-3
817461
  Шкляр Г.М. На семи вітрах свіча : нарис / Геннадій Шкляр. – Київ : Телерадіокомпанія "ІК", 2003. – 68с. – ISBN 966-96375-0-3
817462
  Хакимов Р.Г. На семи дорогах / Р.Г. Хакимов. – М., 1974. – 222с.
817463
  Ханке Хельмут На семи морях : Моряк, смерть и дьявол : Хроника старины / Ханке Хельмут; Пер. с немец. Каценбоген М.С., Маковкин Л.Ф. – Москва : Мысль, 1989. – 319с.
817464
  Фомин А.И. На семи фронтах : [действия штурмовой инженерно-саперной бригады] / А.И. Фомин // "Будет жить!.." / М.Ф. Гулякин. – Москва : Воениздат, 1989. – С. – (ВМ : Военные мемуары)
817465
  Жуков Д.А. На семи холмах / Д.А. Жуков. – М., 1981. – 415с.
817466
  Карпов Е. На семи холмах. / Е. Карпов. – Минск : Советская Россия, 1981. – 79 с.
817467
  Герман М.Ю. и др. На семи холмах. Очерки культуры древнего Рима / М.Ю. и др. Герман. – Л., 1960. – 215с.
817468
   На семи холмах. Очерки культуры Древнего Рима. – Москва, 1968. – 288 с.
817469
  Суздальский На семи холмах. Очерки культуры Древнего Рима. / Суздальский, Селецкий, М.Ю. Герман. – 2-е изд. – М., 1965. – 399с.
817470
  Жаров А.А. На семидесятой высоте / А.А. Жаров. – Москва, 1974. – 95с.
817471
  Заграйчук Ю. На семінар зібралися викладачі // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Листопад (№ 9)


  Відбувся науково-методичний семінар, присвячений 130-річчю Михайла Грушевського на кафедрі укр. історії та етнополітики. Виступили: зав. каф. проф.. Ю. Горбань, доц. В. Червінський та інш.
817472
  Винграновский М.С. На серебряном берегу : Стихотворения, поэма / М.С. Винграновский. – Москва : Советский писатель, 1983. – 128с.
817473
  Рудницкий В.Т. На серебряный крючок. / В.Т. Рудницкий. – Владимир, 1959. – 84с.
817474
  Жулавский Е. На серебяной планете / Е. Жулавский. – М., 1969. – 368с.
817475
  Рощин М.М. На сером в яблоках коне. / М.М. Рощин. – М, 1988. – 365с.
817476
  Пасак В.В. На серці - калинова печаль... // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 2 : Доповіді та матеріали четвертих наукових читань,присвячених 70-літтю від дня народження Москаленка А.З. 12 листопада 2004 р. – С. 32-33
817477
  Бартэн А.А. На сибирских ветрах / А.А. Бартэн. – Л., 1979. – 319с.
817478
  Еловских В.И. На Сибирском тракте / В.И. Еловских. – Челябинск, 1968. – 182с.
817479
  Меркулов А.А. На синих плесах / А.А. Меркулов. – Астрахань, 1955. – 242с.
817480
  Семенов Г.К. На синих тропах Испании / Г.К. Семенов. – Х., 1972. – 191с.
817481
  Яновська Л. На синожати [На сіножаті] : жарт у 1 дии (з спивамы, танкамы) / Л. Яновськои // По-над Днипром [По-над Дніпром] : Драматычни картыны в 5 одминах / Карпенко-Карий (Тобілевич). – Черкассы : Друкарня В.В. Колодочкы, 1900. – 33 с. – ([Книгарня журнала "Киевская старина"] ; № 14)
817482
  Шраменко С. На синьому Чорному морі в р.р. 1917-19 : (уривок зі спомин) // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1975. – Рік 12, ч. 2 (32), квітень-червень. – С. 24-26
817483
  Новицький М.Д. На Сир-Дар"і у ротного командира / М.Д. Новицький. – Харків ; Київ, 1931. – 40 с.
817484
  Соколов В.М. На Сити-реке: лирич. повесть / В.М. Соколов. – М., 1988. – 251с.
817485
  Просіна Л.Л. На сільській ниві / Просіна Л.Л. – Донецкь, 1966. – 66 с.
817486
  Яновська Л.О. На сіножаті. – Київ, 1918. – 30 с.
817487
  Давыдов Ю.В. На скаковом поле, около бойни / Ю.В. Давыдов. – М, 1978. – 335с.
817488
  Водянюк Г.Ф. На скамье подсудимых - подросток / Г.Ф. Водянюк. – Москва, 1974. – 32с.
817489
  Зубков Ю.А. На сквозном ветру / Ю.А. Зубков. – М, 1985. – 190 с.
817490
  Тетмайєр К. На скелястім пілгір"ї / К. Тетмайєр; Перекл. с польск. В. Іванушкін, А. Новоселецький, М. Рильський, М. Трохимович ; Вступ. стаття М. Драй-Хмари. – Харків ; Київ : Книгоспілка, 1930. – XXXII, 288 с. – (Літературна бібліотека : Світове письменство)
817491
  Лобановський Б Б. На скелях та в глибині печер. / Б Б. Лобановський, . – Київ, 1971. – 144с.
817492
  Петров В.Н. На скифском кургане / В.Н. Петров. – М., 1965. – 48с.
817493
  Мэргэн К. На склонах Нарыш-Тау : роман / К. Мэргэн; авториз. пер. с башк. В.Василевского. – Москва : Советский писатель, 1954. – 252 с.
817494
  Мэргэн К. На склонах Нарыш-Тау : роман и рассказы / Кирей Мэргэн ; пер. с башк. – Москва : Советский писатель, 1972. – 480 с.
817495
  Мэргэн К. На склонах Нарыш-Тау : роман / Кирей Мэргэн ; авториз. пер. с башк. В.Василевского. – Уфа : Башк. кн. изд-во, 1979. – 335 с.
817496
   На склонах Немецких Альп // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 10. – С. 52-53 : Фото
817497
  Кипиани Эдишер Лаврентьевич На склонах Тенебоури : рассказы / Кипиани Эдишер Лаврентьевич; пер. с груз. – Тбилиси : Заря Востока, 1959. – 182 с.
817498
  Горбунов Н.К. На склоне дней / Н.К. Горбунов. – М, 1976. – 157с.
817499
  Ойфа П.Н. На склоне дня / П.Н. Ойфа. – Л., 1973. – 87с.
817500
  Эристави-Хоштария АГ На скользком пути / Эристави-Хоштария АГ. – Тбилиси, 1946. – 286с.
817501
  Эристави-Хоштария АГ На скользком пути / Эристави-Хоштария АГ. – Тбилиси, 1960. – 415с.
817502
  Большаков В.В. На скоростной дороге не останавливаются / В.В. Большаков. – Москва, 1978. – 239с.
817503
  Коржавин Н. На скосе века : стихи и поэмы / Н. Коржавин. – Москва : Время, 2008. – 624с. – (Поэтическая библиотека). – ISBN 978-5-9691-0193-7
817504
  Кізко П. На скривавленій землі : Новелі / Петро Кізко. – Мюнхен : Українська Видавнича Спілка в Мюнхені, 1952. – 70, [1] с. – Бібліотека Мирона і Марти Барабаш, Торонто, Канада


  В змісті: Влада ; "Сокіл" ; У Коцюбівці ; Хліб ; Легенда про Григорів кожух ; Пси ; Сльози на квітах ; Зречення ; В дорозі
817505
  Пагіря О. На скривавленій землі // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 34 (199). – С. 44-47. – ISSN 1996-1561


  Під час відступу Червоної армії влітку 1941 року війська НКВС провели масові екзекуції в"язнів.
817506
   На скрижалях історії : З історії взаємозв"язків урядових структур і громадських кіл України з українсько-канадською громадою в другій половині 1940 - 1980-ті роки. – Київ, 2003. – 862с. – (Україна - Канада: історія та сучасність ; 1). – ISBN 966-02-2912-7
817507
  Шемшученко Ю.С. На скрижалях історії // На перехресті століть : вибрані праці : до 75-річчя від дня народження / Ю.С. Шемшученко. – Київ : Юридична думка, 2010. – С. 559-580. – ISBN 978-966-8602-87-0
817508
  Поганець О. На скрижалях часу: рідкісне видання про Київ // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2010. – № 4 (50). – С. 11-12
817509
  Русанов Р.В. На славной Брянской земле. / Р.В. Русанов, Я.Д. Соколов. – Тула, 1975. – 208с.
817510
   На славном посту. /1860-1900/.. – 516с.
817511
  Гальченко С. На славу нашої преславної України. Феномен Володимира Мельниченка // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 18-24 лютого (№ 7). – С. 10-11


  На початку XXI століття Володимир Мельниченко "зробив для пропаганди й ствердження української мови, культури і духовності в Москві та та Росії так багато, що мимоволі згадуєш його великих попередників, героїв його книг Осипа Бодянського і Михайла ...
817512
  Воробйов П.Г. На славу спорту і в ім"я честі / П.Г. Воробйов, Н.Й. Фірсеьл. – 2-е вид., доп. – Київ, 1979. – 264с.
817513
  Воробйов П.Г. На славу спорту і в ім"я честі. / П.Г. Воробйов, Н.Й. Фірсель. – Київ, 1976. – 264с.
817514
  Плетнева С.А. На славянско-хазарском пограничье / С.А. Плетнева. – М., 1989. – 285с.
817515
  Головина Н.И. На следующий день / Н.И. Головина. – М., 1989. – 348с.
817516
  Бастіан Г. На слизькій стежці / Г. Бастіан. – Київ, 1967. – 395с.
817517
  Нагаєвський І. На слідах пресвятої Богородиці цариці Руси-України. / І. Нагаєвський. – Львів-Київ-Рим, 1984. – 128с.
817518
  Стефанкин В.А. На службе агрессии / В.А. Стефанкин. – Киев, 1984. – 155с.
817519
  Новоселова Н.Н. На службе антиразрядки: доктрина "Нац. безопасности" во внеш. политике США в 70-80-х гг. / Н.Н. Новоселова. – М., 1984. – 149с.
817520
   На службе боеготовности: армейс. и флот. печать. - эффектив. средство обучения и воспитания воинов. / Румянцев, н, , Я.В. Ренькас. – М., 1984. – 128с.
817521
   На службе Европы. Европейская Экономическая Комиссия Организации Объединенных Наций.. – М., 1963. – 53с.
817522
  Пигалев В.А. На службе международной реакции / В.А. Пигалев. – М., 1981. – 63с.
817523
  Докукин В.И. На службе монополий / В.И. Докукин. – Москва, 1966. – 32с.
817524
  Коваленко В.И. На службе монополий / В.И. Коваленко. – М, 1978. – 112с.
817525
  Научитель М.В. На службе монополий / М.В. Научитель. – М, 1978. – 158с.
817526
   На службе монополий : Информ.-пропагандический комплекс стран капитала.. – М., 1977. – 335с.
817527
  Вольф Х. На службе народа / Х. Вольф. – Дрезден, 1966. – 128с.
817528
  Инжеватов И.К. На службе народа / И.К. Инжеватов. – Саранск, 1973. – 112с.
817529
  Редозубов К.Н. На службе народа / К.Н. Редозубов. – М., 1979. – 176с.
817530
   На службе народа : Юному читателю о Вооруженных Силах СССР. / Редозубов К.Н. – 2-е изд., дораб. – М., 1988. – 174с.
817531
  Мерецков К.А. На службе народу / К.А. Мерецков. – 3-е изд. – Москва : Военное издательство, 1983. – 432 с.
817532
  Полубинский В.И. На службе народу, на страже порядка. Краткий очерк истории советской милиции. (Материалы в помощь лектору). / В.И. Полубинский. – М., 1971. – 80с.
817533
  Мерецков К.А. На службе народу. / К.А. Мерецков. – 4-е изд. – М., 1984. – 456с.
817534
  Мерецков К.А. На службе народу. / К.А. Мерецков. – 5-е изд. – М., 1988. – 446с.
817535
  Мерецков К.А. На службе народу. Страницы воспоминаний. / К.А. Мерецков. – М., 1970. – 464с.
817536
   На службе науке : Воспоминания ученых Моск. ун-та. – Москва, 1990. – 216с.
817537
  Осадчий Т.И. На службе обществу : Повесть. (1882-1902) / Т. Осадчий. – 2-е перераб. изд. "Силы деревни", доп. третьею ч. – Москва : типо-лит. А.В. Васильева и К* ; [Тип. А.В. Васильева], 1908. – IV, 302 с.
817538
  Алтунин А.Т. На службе отечеству / А.Т. Алтунин. – Москва : Военное издательство, 1985. – 590 с.
817539
  Григорьев И.М. На службе солдатской. / И.М. Григорьев. – Чебоксары, 1983. – 62с.
817540
  Булавинова Мария На службе у Людовика / Булавинова Мария, Вотрен Лоран // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 10 (2853). – С. 104-112 : Фото
817541
  Бош Роберт На службе у прогресса // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 9. – С. 76-77 : Фото, карта
817542
  Пуанкаре Р. На службе Франции / Р. Пуанкаре. – М., 1936. – 527с.
817543
  Куманев Г.А. На службе фронта и тыла. Железнодорожный транспорт СССР накануне и в годы Великой Отечественной войны. 1938-1945 / Г.А. Куманев. – М., 1976. – 456с.
817544
  Надысев Г.С. На службе штабной / Г.С. Надысев. – Рига, 1972. – 291с.
817545
  Надысев Г.С. На службе штабной / Г.С. Надысев. – 2-е изд., испр., доп. – М., 1976. – 270с.
817546
  Липовченко М.М. На службі антинародної політики. (Про іст. концепцію М.Грушевського та його "школи") / М.М. Липовченко. – Київ, 1973. – 62с.
817547
  Лефтеров В.О. На службі батьківщини та психології: науково-дослідна, організаційно-практична та науково-педагогічна діяльність професора О.В. Тімченка / В.О. Лефтеров, Н.В. Оніщенко, І.І. Приходько // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2017. – № 1 (48). – С. 135-141
817548
  Срібняк І.В. На службі ІІ-му Райху і Україні: організаційно-освітня діяльність вояків-українців 1-го Запорізького імені Т. Шевченка полку на Підляшші (1917 – початок 1918 рр.) // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; редкол.: В.А. Смолій, С.В. Корновенко, А.Г. Морозов [та ін.]. – Черкаси, 2017. – Вип. 12. – C. 138-144. – ISBN 978-966-353-452-7
817549
  Урядов А. На службі його величности / А. Урядов. – Х., 1932. – 60с.
817550
   На службі Кліо = In service to Clio : зб. наук. пр. на пошану Любомира Романа Винара, з нагоди 50-ліття його наук. діяльності. – Київ ; Нью-Йорк ; Торонто, 2000. – 820 с. – ISBN 1-879070-10-3
817551
  Керецман Н. На службі Мельпомени: українсько-чеські театральні зв"язки (остання третина XIX - на початку XX ст.) // Українці й народи Центрально-Східної Європи: культура та історична спадщина : зб. наук. праць на пошану професора Михайла Тиводара / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ", Каф. історії стародав. світу і серед. віків ; [упоряд. І. Ліхтей]. – Ужгород : Карпати, 2015. – С. 129-142. – ISBN 978-966-671-417-9
817552
  Кривицька Л. На службі народного театру / Л. Кривицька. – Львів, 1954. – 52с.
817553
  Уральский Л.В. На службі народу / Л.В. Уральский. – Ужгород, 1954. – 24с.
817554
  Коцур А. На службі науці і людям / А. Коцур, Г. Коцур // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 18. – С. 7-8


  Висвітлюються найважливішв віхи життя та діяльності доктора історичних наук, професора, члена-кореспондента НАН України, декана історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Віктора Федоровича Колесника.
817555
  Галан Я.О. На службі у сатани / Я.О. Галан. – Київ : ДЛВ, 1952. – 32с.
817556
  Галан Я.О. На службі у сатани : Памфлети / Я.О. Галан. – Львів : Кн.-журн. вид-во, 1955. – 40с.
817557
  Галан Я.О. На службі у сатани / Я.О. Галан. – Київ : ДЛВ, 1957. – 152с.
817558
  Римаренко Ю.І. На службі у світової реакції : про антинародну суть укр. буржуазного націоналізму / Ю.І. Римаренко. – Київ : Знання, 1968. – 48 с. / Т-во "Знання" УРСР ; № 10Серія 1
817559
  Данилюк М.З. На службі фронту і тилу / М.З. Данилюк, М.І. Панчук. – Київ : Політвидав України, 1974. – 112 с.
817560
   На службу колхозному производству. Из опыта работы передовых клубов села. – Москва, 1956. – 107 с.
817561
  Грек Александр На смену меху : технологии / утеплители / Грек Александр, Ибатуллин Мурад // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – февраль (№ 89). – С. 36-38 : Фото
817562
  Черемных Г.Г. На смену Основам должен прийти новый закон о нотариате // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 2. – С. 13-22. – ISSN 0132-0769
817563
  Люблинский П.И. На смену старого права : Сборник статей по вопросам текущей правовой жизни / П.И. Люблинский. – Петроград1915 : Типо-лит. Руманова, 1878. – [2], IV, 434 с.


  На тит. стр. дарственная надпись автора
817564
  Ткач М.М. На смерекових вітрах : лірика / М.М. Ткач. – Київ : Радянський письменник, 1965. – 111 с.
817565
  Карабелеш А.В. На смертельном рубеже / А.В. Карабелеш, 1953. – 325с.
817566
  Някляев У. На смерть Буравкіна // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 16 червня (№ 11). – С. 1


  Генадзь Буравкін - відомий білоруський письменник. Некролог
817567
  Дністровий А. На смерть Кліо : Поезії, переклади / А. Дністровий. – Київ : Смолоскип, 1999. – 116с. – ISBN 966-7332-16-0
817568
  Краснянский Л.Ф. На смерть не имею права / Л.Ф. Краснянский. – Ростов -на-Дону, 1984. – 252с.
817569
  Скульская Е.Г. На смерть фикуса / Е.Г. Скульская. – Таллин, 1996. – 190с.
817570
  Максимович М. На смерть Шевченка // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 516-517. – ISBN 978-966-500-300-7
817571
  Сочивець І.Й. На сміх людям : гуморески, повість-пародія / І.Й. Сочивець. – Київ : Дніпро, 1975. – 335 с.
817572
  Бацер Ис. На смотре в Москве / Ис. Бацер. – Петрозаводск, 1960. – 118с.
817573
  Межуев А.М. На снимке - подвиг / А.М. Межуев. – М, 1979. – 72с.
817574
  Дрофань А.П. На совесть. / А.П. Дрофань. – М., 1962. – 191с.
817575
  Красинский Г.Д. На советском корабле в Ледовитом океане / Г.Д. Красинский. – Москва, 1925. – 76с.
817576
   На Советском Севере. Каталог выставки художника В.Беляева.. – М., 1931. – 55с.
817577
   На совість : Нариси, ст., інтерв"ю.. – Львів, 1988. – 126с.
817578
  Зиновьев Н.А. На современные темы : IV Министерский проект рефоры местного управления. – Санкт-Петербург, 1909. – 48 с.
817579
  Парфенов П.С. (Алтайский) На соглашательских фронтах / П.С. (Алтайский) Парфенов. – Москва-Ленинград : Московский рабочий, 1927. – 208с.
817580
  Данилов С.Я. На солдатских дорогах / С.Я. Данилов. – М, 1963. – 112с.
817581
  Пшонкин Ю.А. На соленых ветрах Камчатки: повесть. / Ю.А. Пшонкин. – М., 1989. – 351с.
817582
  Степанов В.А. На солнечной стороне / В.А. Степанов. – Москва, 1978. – 94 с.
817583
  Зубенко И.А. На солнечной стороне / И.А. Зубенко. – Краснодар, 1989. – 334с.
817584
   На солнечной стороне : Сб. рассказов сов. и болг. писателей.. – София, 1986. – 238с.
817585
  Леонов Б.А. На солнечной стороне планеты / Б.А. Леонов. – Москва : Советский писатель, 1976. – 310 с.
817586
  Рубина Д. На солнечной стороне улицы : роман / Дина Рубина. – Москва : Эксмо, 2007. – 432 с. – ISBN 978-5-699-16157-7
817587
  Соколов В.Н. На солнечной стороне. / В.Н. Соколов. – М., 1961. – 120с.
817588
  Скопин В.В. На Соловецких островах / В.В. Скопин. – Москва : Искусство, 1990. – 198с.
817589
  Супруненко Володимир На Соловки до отамана : Люди-пам"ятки // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 3. – С. 126-130 : Фото
817590
  О"Кейси На сон грядущий / О"Кейси. – Москва, 1961. – 24с.
817591
  Всеволожский М.Н. На сонове комплексной программы / М.Н. Всеволожский. – Київ, 1980. – 85с.
817592
  Амбросій П. На сонячній дорозі / П. Амбросій. – Київ : Радянський письменник, 1957. – 60 с., [1] арк. портр.
817593
  Дудко І.П. На сопках Далекосхідних : спогади, нариси, репортажі / Іван Дудко. – Городня : Новини Городнянщини, 2007. – 105, [5] с., включ. обкл. : іл., портр.
817594
  Котенев А.Я. На сопках Манчжурии. / А.Я. Котенев. – М, 1980. – 543с.
817595
  Комаров П.С. На сопках Маньчжурии / П.С. Комаров. – Хабаровск, 1946. – 64с.
817596
  Рубинштейн Л.В. На сопках Маньчжурии / Л.В. Рубинштейн. – Москва; Ленинград, 1948. – 96с.
817597
  Далецкий П. На сопках Маньчжурии / П. Далецкий. – Ленинград : Советский писатель
Ч.1. – 1951. – 636 с.
817598
  Далецкий П. На сопках Маньчжурии / П. Далецкий. – Ленинград : Советский писатель
Ч.2. – 1951. – 676 с.
817599
  Далецкий П.Л. На сопках Маньчжурии / П.Л. Далецкий. – Ленинград : Лениздат
1. – 1952. – 524 с.
817600
  Далецкий П. На сопках Маньчжурии / П. Далецкий. – Ленинград : Лениздат
2. – 1952. – 522 с.
817601
  Далецкий П. На сопках Маньчжурии / П. Далецкий. – Ленинград : Советский писатель
1. – 1954. – 678 с.
817602
  Далецкий П.Л. На сопках Маньчжурии / П.Л. Далецкий. – Ленинград : Советский писатель
2. – 1954. – 679с.
817603
  Далецкий П.Л. На сопках Маньчжурии / П.Л. Далецкий. – Л
1. – 1962. – 819с.
817604
  Далецкий П.Л. На сопках Маньчжурии / П.Л. Далецкий. – Л
2. – 1962. – 743с.
817605
  Котенев А.Я. На сопках Маньчжурии : Роман. Повесть / А.Я. Котенев. – Москва : Воениздат, 1985. – 463с.
817606
  Мильто П. На сопках Маньчжурии. / П. Мильто. – Минск, 1967. – 56с.
817607
  Краснопольский А.Б. На сопках приморских / А.Б. Краснопольский. – Владивосток, 1957. – 52с.
817608
  Госданкер В.В. На сорок пятой параллели : путеводитель по Ставрополю / В.В. Госданкер. – Ставрополь, 1981. – 125 с.
817609
  Самойлович Р.Л. На спасение экспедиции Нобиле : Поход "Красина" летом 1928 года / Р.Л. Самойлович. – Ленинград, 1967. – 316с.
817610
  Соколовская Е.М. На спицах и крючком / Е.М. Соколовская. – Минск, 1988. – 189с.
817611
  Левченко І. На спільне поле-спільні сили / І. Левченко. – К, 1930. – 27с.
817612
  Волощак А.В. На спільному шляху : Поезії / Волощак А.В. – Львів : Каменяр, 1964. – 39 с. : з портр. – До 25-річчя возз"єднання Зах. України. - Вкладена із 15-ма інш. кн. цієї серіїї в папку із назвою: Сонячна повінь : вірші львівських поетів. – Бібліогр.: [ Біогр. довідка : с.2 ]
817613
  Лубківський М. На спільному шляху до об"єднаної Європи (сучасні пріоритети українсьео-хорватського партнерства) // Політика і час : Суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 16-19. – ISSN 0868-8273
817614
  Бедный Б. На сплаве / Б. Бедный. – Архангельск : Архангельское областное государственное издательство, 1952. – 88 с.
817615
  Ільницький М.М. На спокій права не дано / М.М. Ільницький. – К., 1980. – 111с.
817616
  Нарет В. На сполох більше ніхто не вдарить? : Збірник документально-художніх оповідань та нарисів / В. Нарет. – Київ, 2002. – 52с.
817617
   На спомин // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 16 листопада (№ 45). – С. 14


  Пам"яті Ігоря Михайлина, відомого письменника-літературознавця.
817618
   На спомин професора Ольги Заставецької // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 199 : фото. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 43)). – ISSN 2311-3383
817619
  Немухин И.А. На спортивной лыжне / И.А. Немухин. – М., 1953. – 72с.
817620
  Форостенко Я.Д. На спортивном самолете / Я.Д. Форостенко. – М., 1962. – 240с.
817621
   На спортмайданчику - баскетболісти // Київський університет. – Київ, 2014. – Листопад (№ 16/17). – С. 8


  На спортивному майданчику Національного університету біоресурсів та природокористування України відбулися спортивні змагання з баскетболу 3х3 серед збірних команд студентів вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації. У змаганнях команда КНУ ...
817622
  Рахманов Д.М. На средней линии : роман / Д.М. Рахманов. – Москва : Советский писатель, 1966. – 520с.
817623
  Масловский В.Д. На среднем Дону. / В.Д. Масловский. – Ростов, 1975. – 176с.
817624
  Карпов В.К. На среднем Дону. Повести и рассказы. / В.К. Карпов. – Воронеж, 1971. – 310с.
817625
  Комичева Г. На срезе дерева : стихи / Галина Комичева. – Киев : УкрСІЧ, 2009. – 182 с. – ISBN 978-966-2151-18-3
817626
  Жулавський Ю. На срібній планеті / Ю. Жулавський. – Київ, 1927. – 330 с.
817627
  Вінграновський М.С. На срібнім березі : поезії / М.С. Вінграновський. – Київ, 1978. – 96 с.
817628
  Барский Ю.П. На ста клетках / Ю.П. Барский. – М., 1977. – 120с.
817629
  Кузнецов О. На Сталінградському фронті / О. Кузнецов. – К., 1948. – 71с.
817630
  Поздняев К.И. На стальной земле Магнитостроя.Книга о Борисе Ручьеве. / К.И. Поздняев. – Москва : Современник, 1982. – 270с .
817631
  Дюртен Л. На стальном коне. / Л. Дюртен. – М.-Л., 1926. – 96с.
817632
  Гумилевский Л.И. На стальных магистралях / Л.И. Гумилевский. – М., 1951. – 56с.
817633
  Кондрашев Г.Н. На стальных магистралях / Г.Н. Кондрашев. – М, 1988. – 48с.
817634
  Андреев Л.Н. На станции : [рассказ] / Л.Н. Андреев. – Ростов-на-Дону : Изд. и тип. Т-ва "Донская речь", 1904. – 7 с. – На обл. номер изд. № 101. - Без тит. л.
817635
  Барбух А. На станции Сходня : проза: рассказ // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 11. – С. 155-159. – ISSN 0012-6756
817636
  Паунд Езра На станції метро : поезія // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 242/243. – С. 214-219
817637
   На стапелях под огнем : Сборник воспоминаний и очерков.. – Л., 1986. – 384с.
817638
   На старобългарска литература : енциклопедичен речник. – София : Изд-во "Петър Берон", 1992. – 520 с.
817639
  Новак В. На старой Волге. / В. Новак. – Сталинград, 1954. – 200с.
817640
  Кравченко Я.Ф. На старой мельнице / Я.Ф. Кравченко. – Воронеж, 1981. – 152с.
817641
  Козлов В.Ф. На старой мельнице. / В.Ф. Козлов. – Л., 1961. – 157с.
817642
  Рыленков Н.И. На старой смоленской дороге / Н.И. Рыленков. – Москва, 1969. – 407с.
817643
  Рыленков Н.И. На старой Смоленской дороге / Н.И. Рыленков. – Смоленск, 1953. – 395с.
817644
  Ростунов И.И. На Старой Смоленской дороге / И.И. Ростунов. – М., 1962. – 72с.
817645
  Кузнецов Г.М. На старом Каспии / Г.М. Кузнецов, К.А. Розанова. – Астрахань, 1957. – 164с.
817646
  Сигов И.С. На старом Урале / И.С. Сигов. – Облгиз, 1944. – 160с.
817647
  Геллер Е.М. На старт вызавает Спортляндия / Е.М. Геллер. – Минск, 1988. – 174 с.
817648
  Гузов Н.М. На старт вызываются все / Н.М. Гузов. – Минск, 1985. – 80с.
817649
  Косвинцев Б.Е. На старт! / Б.Е. Косвинцев. – М., 1956. – 38с.
817650
  Фирсов З.П. На старте - пловцы! / З.П. Фирсов. – М, 1956. – 32с.
817651
   На старте - юмор.. – М., 1966. – 190с.
817652
   На старте - юмор.. – М., 1975. – 129с.
817653
  Горська С. На старті вступної кампанії - 2014 // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 13-20 листопада (№ 48). – С. 2
817654
   На старті вступної кампанії / шпальту підготовлено за матеріалами УЦОЯО, прес-служби МОН // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 26 червня (№ 25). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Перед початком вступної кампанії 2017 р. МОН опубліковало кілька листів із роз"ясненнями.
817655
  Кіт Л. На старті матОлімпу // Київський університет. – Київ, 2018. – Травень (№ 5). – С. 3


  Перша Всеукраїнська олімпіада з математики для учнів 5-7 класів під егідою КНУ пройшла 27-30 квітня 2018 р. Усю роботу з підготовки й проведення олімпіади взяла на себе команда студентів (факультетів комп"ютерних наук і кібернетики та ...
817656
   На старті матОлімпу // Київський університет. – Київ, 2018. – Вересень (№ 7), дайджест. – С. 2


  "Наш Університет проводить чимало змагань для школярів. Але олімпіада, яка пройшла 27 – 30 квітня 2018 р., особлива. Вона вперше зібрала наймолодших знавців математики (10-12 років) з усієї України. Так і називалася – Перша Всеукраїнська олімпіада з ...
817657
  Азов Д.С. На стартовой-всегда! : для ст. возраста / Д. Азов ; [ил. М. Лисогорского]. – Москва : Детская литература, 1977. – 64 с. : ил. – (Слава солдатская)
817658
  Варавва И.Ф. На старых кордонах / И.Ф. Варавва. – Краснодар, 1956. – 111с.
817659
  Скороходов М.А. На старых окопах / М.А. Скороходов. – М., 1981. – 111с.
817660
  Мацько Любов На стежках пам"яті: культ і культура // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 10 (147). – С. 19 : Фото
817661
   На стежках прикордонних.. – Львів, 1962. – 464с.
817662
  Сукиасян Э.Р. На стеллажах и в каталогах // Библиотека : Массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2003. – № 9. – С. 26-29. – ISSN 0869-4915


  Переоблік в бібілотеках
817663
  Каргалов В.В. На степной границе / В.В. Каргалов. – М., 1974. – 183с.
817664
  Подкопаев В.С. На степных ветрах / В.С. Подкопаев. – Краснодар, 1971. – 128с.
817665
  Курбаннепесов Ахмет На степных дорогах : стихи / Курбаннепесов Ахмет. – Москва, 1982. – 63 с.
817666
  Байдебура П.А. На степовому розгоні / П.А. Байдебура. – Донецьк, 1976. – 311с.
817667
  Панков В.К. На стержне жизни. / В.К. Панков. – М. : Советский писатель, 1962. – 356 с.
817668
   На стику культур: польський та український вірш = Na styku kultur: wiersz polski i ukrainski : Збірник наукових праць. – Київ : Київський університет, 2007. – 215с. – Парал. тит. арк. польською мовою
817669
   На стику наук і професій // Київський університет. – Київ, 2017. – Червень (№ 6). – С. 5


  В Інституті філології магістерська програма з прикладної лінгвістики спрямована на формування знань та вмінь, необхідних у професійній діяльності комп"ютерного лінгвіста у галузях редагування, перекладу, лінгвістичної судової експертизи, автоматичного ...
817670
  Чижевський Б. На стику поглядів і амбіцій // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 9-16 серпня (№ 32/33). – С. 2-3


  Обговорення проекту нового Закону України "Про освіту".
817671
  Монаєнко А. На стику юрисдикцій // Юридична газета. – Київ, 2019. – 11 червня (№ 24). – С. 30-32
817672
  Любич-Кошуров На стінах Батурина...: Істор. опов. / Любич-Кошуров. – К., 1917. – 24с.
817673
  Ротач П. На сторінках миргородської газети: кілька нових штрихів до біографії Михайла Ситника


  Розглянуто збірку Михайла Ситника "Катам наперекір" (1998)
817674
  Луцький Ю.О. На сторожі : друга частина споминів Юрія Луцького / Ю.О. Луцький; [ред. М. Рябчук]. – Київ : Критика, 2000. – 111, [1] с. : фотоіл. – ISBN 966-7679-09-8
817675
  Соколюк З. На сторожі : публіцистика / Зиновій Соколюк ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т журналістики ; Ін-т українознавства НАН України. – Львів : [б. в.], 2000. – 317, [3] с., [6] арк. фотоіл. : портр., фотоіл. – (Серія: Публіцистика української діаспори (1)). – ISBN 966-02-1685-8
817676
  Негоденко В.К. На сторожі громадського порядку. / В.К. Негоденко. – К., 1975. – 62с.
817677
  Павлович З.А. На сторожі громадської власності / З.А. Павлович. – К., 1977. – 48с.
817678
  Грачов О.П. На сторожі завоювань Жовтня / О.П. Грачов. – Київ, 1968. – 101с.
817679
  Мурашин Г.О. На сторожі законності та прав громадян / Г.О. Мурашин. – К., 1985. – 48с.
817680
  Кармазіна Н. На сторожі історичної та культурної спадщини Півдня України (Микола Мурзакевич) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (80). – С. 85-92
817681
   На сторожі кібербезпеки // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 11 листопада (№ 45). – С. 9. – ISSN 2219-5793


  Премію Президента України для молодих учених отримав доцент кафедри фізико-технічних засобів захисту інформації Фізико-технічного інституту КПІ імені Ігоря Сікорського Дмитра Прогонова за розробку моделі й методів кібернетичного захисту конфіденційної ...
817682
  Прогонов Д. На сторожі кібербезпеки [інтерв"ю з доцентом кафедри фізико-технічних засобів захисту інформації Фізико-технічного інституту КПІ] / спілкувалася С. Галата // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 29 липня (№ 30). – С. 5. – ISSN 2219-5793
817683
  Степаненко М.І. На сторожі коло нас він ставить слово рідне. До ювілею проф. Олексія Неживого // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. К. Голобородько. – Харків, 2017. – № 9 (481), березень. – С. 34-38


  "Таким «живописцем правди», чий зір, проте, спрямований у неба блакить, є Олексій Неживий, який усе життя присвятив вивченню спадщини Григора Тютюнника, аби не забута була жодна подробиця з його земного шляху, аби не залишився непрочитаним жоден рядок ...
817684
  Ярмаш Ю. На сторожі наукового слова // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 12 : Присвячено 60-літтю від дня народження О.Ф. Коновця 5 травня 2007 р. – С. 36-40
817685
  Будний В. На сторожі нації : Слово, виголошене ( березня 2009 року на Шевчнківському вечорі у Львівському національному університеті ім. Івана Франка // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2009. – № 5/6 (775/776). – С. 127-130. – ISSN 0868-4790
817686
   На сторожі незалежності держави. 10 років службі безпеки України. – Київ, 2002. – 168с. – ISBN 966-95784-9-3
817687
  Купрішин В.Ф. На сторожі прав трудящих та інтересів держави : (Про історію створення, організацію і діяльність адвокатури Укр. РСР) / В.Ф. Купрішин, Д.С. Сусло; В.Ф. Купрін, Д.С. Сусло ; відп. ред. Й.Т. Гавриленко. – Київ : Вид-во політичної літератури України, 1973. – 191 с.
817688
  Заброварний С. На сторожі права і національної ідеї // Український альманах / Об"єднання українців у Польщі. – Варшава, 2002. – 2002. – С. 183-187. – ISSN 1426-7470


  До 60-ліття з дня смерті Володимира Старосольського.
817689
  Горбачук І. На сторожі рідного слова // Наукові записки : видання присвячене ювілею Президента Академії наук вищої освіти України академіка М.І. Дубини / Академія наук вищої освіти України; [ редкол.: Зозуля І.С., Александров Є.Є., Андрущенко В.П. та ін. ]. – Київ : АН ВО України, 2008. – С. 59-64
817690
  Баранов В. На сторожі рідної мови зобов"язана стояти держава // DA Diyalog Avrasya : журнал: культурно-інформаційне видання / Платформа "Діалог Євразії" ; Укр. нац. комітет Платформи "Діалог Євразії". – Київ, 2012. – № 1 (3), спецвип. : Українська жінка - мати. – С. 24-27 : фото


  Всеукраїнський фінал X Міжнародної олімпіади з турецької мови відбувся в Києві 22-25 березня 2012 р. Змагання проходили на базі КНУТШ та Київського ун-ту ім. Б. Грінченка. 10 фіналістів поїхали на завершальний турнір до Стамбула. 14 липня у ...
817691
  Матвієнко А. На сторожі слова // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 1-8 травня (№ 18/19). – С. 19


  Про знаного перекладача і літературознавця Ростислава Доценка
817692
  Масенко Л. На сторожі слова // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 28 лютого - 6 березня (№ 9)


  Наукові праці Олександри Сербенської.
817693
  Масенко Л. На сторожі слова // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: В.В. Лизанчук, І.В. Крупський, Н.Є. Михайличенко [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 18. – С. 51-56. – ISSN 2078-1911
817694
  Мезенцев В.В. На сторожі соціалістичної власності / В.В. Мезенцев. – К, 1963. – 43с.
817695
   На сторожі соціалістичної законності і правопорядку. – Київ, 1988. – 42с.
817696
  Мигашко М.Д. На сторожі справедливості // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 2-4.


  До 85-річчя Верховного Суду України
817697
  Дрогобицька О. На сторожі традиційної культури Прикарпаття (до 70-річчя від дня народження Михайла Паньківа) // Народна творчість та етнографія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 4 (326). – С. 110-115. – ISSN 0130-6936
817698
  Вихристенко Б.І. На сторожі трудових прав робітників і службовців / Б.І. Вихристенко. – Київ, 1976. – 111с.
817699
  Новак М.П. На сторожі України : власні спогади, історичні матеріяли, документи, листування, архів / Микола П. Новак. – Лос Анджелес : Накладом автора, 1979. – 604 с. : фотогр.
817700
  Сергійчук М. На сторожі українських цінностей // Промінь просвіти : інформаційний бюлетень Ружинського селищного осередку ВУТ "Просвіта" ім. Тараса Шевченка / голова Ружин. селищного осередку "Просвіта" В. Митюк ; ред. рада.: Н. Панасюк, Н. Дудар, С. Ходаківська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2, березень 2018 р. – С. 18-22


  Українці в Аргентині.
817701
  Передерій І. На сторожі Української держави: маловідома сторінка дипломатичної діяльності В"ячеслава Липинського // Літопис Волині : всеукраїнський науковий часопис / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2012. – Число 11. – С. 123-128. – ISSN 2305-9389
817702
  Сигов И.С. На стором Урале / И.С. Сигов. – Молотов, 1953. – 240с.
817703
  Вольф В. На стороне Красной Армии / В. Вольф. – Москва, 1976. – 264с.
817704
  Брейтбурд Г.С. На стороне разума : о современной итальянской литературе / Г. Брейтбурд. – Москва : Советский писатель, 1978. – 240 с. : 1 л. портр.
817705
  Залите Мара На стороне солнца / Залите Мара. – Москва, 1986. – 46 с.
817706
  Пачовський В.М. На стоцї гір / Накладом М. Петрицького. – Львів : З "Загальної друкарні", 1907. – 127 с. – (Молода муза ; № 4)
817707
  Луковский И.В. На страже безопасности / И.В. Луковский. – Москва, 1959. – 160с.
817708
  Платонов В.В. На страже берегов Заполярья / В.В. Платонов. – М., 1942. – 56с.
817709
  Средин Г.В. На страже великих завоеваний / Г.В. Средин. – М, 1978. – 143с.
817710
  Борисоглебский В.В. На страже воинского порядка / В.В. Борисоглебский. – М, 1959. – 80с.
817711
  Андерсон П. На страже времен. Быть царем : рассказы / Пол Андерсон, Роберт Силверберг. – Москва : Все для вас, 1992. – 348, [1] с. – (Американская фантастика : в 14 т. ; т. 11). – ISBN 5-86564-012-7
817712
   На страже границ.. – М., 1978. – 367с.
817713
  Гусаревич С.Д. На страже дальневосточных рубежей / С.Д. Гусаревич, В.Б. Сеоев. – М, 1982. – 93с.
817714
   На страже завоеваний Великого Октября.. – Минск, 1978. – 18с.
817715
  Самойлов А.Д. На страже завоеваний Октября / А.Д. Самойлов. – М, 1986. – 301с.
817716
   На страже завоеваний Октября.. – М., 1978. – 136с.
817717
  Плужников А.Ф. На страже завоеваний социализма : (к 56-й годовщине Советской Армии и Военно-Морского Флота СССР) / А.Ф. Плужников ; Общество "Знание" Украинской ССР. – Киев : [РДЭНТП], 1974. – 22, [1] с.
817718
   На страже завоеваний социализма. Всесоюзная художественная выставка. Живопись. Скульптура. Графика. Плакат.. – Москва, 1983. – 34 с.
817719
  Маляров М.П. На страже закона и законности: Сов.прокур. / М.П. Маляров, К.С. Павлищев. – М., 1978. – 191с.
817720
  Кондратьев В.Ф. На страже законов о труде / В.Ф. Кондратьев. – М, 1965. – 111с.
817721
  Головченко И.Х. На страже интересов народа / И.Х. Головченко. – К., 1981. – 64с.
817722
  Плужников А.Ф. На страже коммунистического строительства и безопасности народов. / А.Ф. Плужников. – К., 1975. – 88с.
817723
  Северный А. На страже мира / А. Северный. – К., 1965. – 104с.
817724
  Осипов В.А. На страже мира / В.А. Осипов. – К, 1988. – 46с.
817725
  Шенин А.Д. На страже мира и безопасности народа / А.Д. Шенин. – Киев, 1963. – 47 с.
817726
  Брежнев Л.И. На страже мира и социализма / Л.И. Брежнев. – М., 1979. – 664с.
817727
  Брежнев Л.И. На страже мира и социализма / Л.И. Брежнев. – 2-е изд., доп. – М., 1981. – 815с.
817728
  Грибков А.И. На страже мира и социализма / А.И. Грибков. – М., 1984. – 64с.
817729
  Грибков А.И. На страже мира и социализма / А.И. Грибков. – М., 1985. – 63с.
817730
  Коваль А.В. На страже мира и социализма / А.В. Коваль. – К, 1985. – 214с.
817731
   На страже мира и социализма. – Москва, 1985. – 200с.
817732
  Волкогонов Д.А. На страже мира и социализма / Д.А. Волкогонов. – Москва, 1986. – 60с.
817733
  Корзун Л.И. На страже мира и социализма. / Л.И. Корзун. – М., 1978. – 64с.
817734
  Гречко А.А. На страже мира и строительства коммунизма / А.А. Гречко. – Москва, 1971. – 110с.
817735
  Максимов Н.А. На страже мира и строительства коммунизма. / Н.А. Максимов. – К., 1975. – 22с.
817736
   На страже мира и труда. – М., 1983. – 86с.
817737
  Колтунов И На страже мира. / И Колтунов, А. Чивилихин. – Л., 1948. – 112с.
817738
   На страже мира. Вооруженные Силы СССР. – Москва, 1980. – 196с.
817739
   На страже мира. Сборник материалов.. – М., 1951. – 22с.
817740
   На страже мира. Сборник.. – Л., 1950. – 256с.
817741
   На страже мира. Стихи ленинградских поэтов.. – Л., 1949. – 148с.
817742
  Воякина С.М. На страже мирного труда / С.М. Воякина. – Москва, 1958. – 57с.
817743
  Кузьмин Н.Ф. На страже мирного труда / Н.Ф. Кузьмин. – М, 1959. – 294с.
817744
   На страже мирного труда. – Ашхабад, 1977. – 146с.
817745
  Скрынников Р.Г. На страже московских рубежей / Р.Г. Скрынников. – М., 1986. – 334с.
817746
  Джалилов Т.А. На страже народных интересов. / Т.А. Джалилов. – Ташкент, 1963. – 79с.
817747
  Обухов В.И. На страже неба Отчизны / В.И. Обухов. – М., 1984. – 96с.
817748
   На страже неба Отчизны.. – М., 1967. – 62с.
817749
   На страже норм партийной жизни : Из практики работы парт. комис.. – Москва, 1979. – 239с.
817750
  Зайцев М.М. На страже Отчизны / М.М. Зайцев. – Минск, 1978. – 207с.
817751
   На страже Отчизны : О Вооруж. Силах СССР: Указатель для учащихся 5-7-х кл. – Москва, 1988. – 63с. – (Беседы о книгах)
817752
  Блюмкин С.Л. На страже порядка / С.Л. Блюмкин. – Орел, 1961. – 34с.
817753
  Блюмкин С.Л. На страже порядка / С.Л. Блюмкин. – Орел, 1961. – 34с.
817754
  Давыденко Л.М. На страже правил безопасности труда / Л.М. Давыденко. – Киев, 1978. – 48с.
817755
  Цепков В.К. На страже правопорядка. / В.К. Цепков. – М, 1970. – 72с.
817756
  Уткин А.Д. На страже природы. / А.Д. Уткин. – Москва, 1977. – 112с.
817757
  Мокеев В. На страже революционной законности / В. Мокеев, Н. Лаговиер. – Москва, 1926. – 141 с.
817758
  Ивановский Е.Ф. На страже Родины / Е.Ф. Ивановский. – М, 1986. – 93с.
817759
   На страже Родины.. – Баку, 1951. – 96с.
817760
   На страже Родины.. – М., 1978. – 239с.
817761
   На страже Родины.. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1986. – 399с.
817762
   На страже Родины. /Альбом/. – Москва, 1977. – 18с.
817763
   На страже рубежей нашей Родины.. – М., 1978. – 28с.
817764
   На страже рубежей.. – Сталинабад, 1958. – 240с.
817765
  Тихомиров Олег Николаевич На страже Руси / Тихомиров Олег Николаевич. – Москва : Малыш, 1983. – 104с.
817766
  Тихомиров Олег Николаевич На страже Руси / Тихомиров Олег Николаевич. – Донецк : Донбас, 1986. – 184с.
817767
  Чугунов А.И. На страже советских рубежей / А.И. Чугунов. – М, 1981. – 271с.
817768
  Иванов В.Н. На страже советского закона / В.Н. Иванов, Ю. Тодорский. – М., 1952. – 64с.
817769
  Язов Д.Т. На страже социализма и мира / Д.Т. Язов. – М., 1987. – 95с.
817770
  Бакаев Д.А. На страже социалистической законности / Д.А. Бакаев. – К, 1980. – 48с.
817771
   На страже социалистической Родины.. – М., 1983. – 139с.
817772
   На страже социалистической Родины.. – М., 1987. – 271с.
817773
  Бабаев М.М. На страже социалистической собственности / М.М. Бабаев, Г.А. Кригер. – М, 1981. – 118с.
817774
  Соколов Н.Н. На страже социалистической собственности / Н.Н. Соколов, И.Г. Чупаленков. – М., 1983. – 142с.
817775
  Мареев М. На страже социалистичесой Родины. / М. Мареев. – М., 1938. – 64с.
817776
  Глушков В.С. На страже справедливости / В.С. Глушков. – Йошкар-Ола, 1990. – 126с.
817777
  Горький М. На страже СССР / М. Горький, 1932. – 78с.
817778
  Рабинович И.М. На страже точности: Страницы из жизни и деятельности Ф.И. Блумбаха / И.М. Рабинович. – Рига : Латвийск. госиздат, 1965. – 84 с.
817779
  Талалаевский М. На страже. / Матвей Талалаевский ;, 1934. – 140 с.
817780
  Меньшиков В.М. На стратегическом перекрестке / В.М. Меньшиков. – М., 1975. – 215с.
817781
  Варно В. На стрежень / В. Варно. – Москва, 1959. – 80с.
817782
  Васильев С.А. На стрежне / С.А. Васильев. – Москва, 1969. – 191с.
817783
  Хватов А.И. На стрежне века / А.И. Хватов. – 2-е изд. – Москва : Современник, 1975. – 478 с.
817784
   На стрежне века.Сборник статей по материалам V Фадеевских чтений в г.Краснодаре. – Краснодар, 1978. – 189 с.
817785
  Лебедев П.Л. На стрежне жизни / П.Л. Лебедев. – Минск, 1991. – 495с.
817786
  Логвинов А.С. На стрежне жизни. / А.С. Логвинов. – Тула, 1982. – 175с.
817787
  Сташек Н.И. На стремине. / Н.И. Сташек. – М., 1990. – 270с.
817788
  Владимиров В.В. На стремление. / В.В. Владимиров. – Алма-Ата, 1972. – 268с.
817789
  Демченко А.А. На стремнине / А.А. Демченко. – Барнаул, 1957. – 380 с.
817790
   На стремнине : Рассказы писателей Индии.. – М., 1991. – 125с.
817791
  Чуянов А.С. На стремнине века / А.С. Чуянов. – М, 1976. – 288с.
817792
  Матійко О.М. На стріль-воді : поезії / О.М. Матійко. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 75 с.
817793
   На стройках социализма.. – М., 1933. – 16с.
817794
  Малиш І.В. На струнах днів / І.В. Малиш. – Х., 1972. – 51с.
817795
  Сосюра В.М. На струнах сердца / В.М. Сосюра. – Сталинабад : Таджикгосиздат, 1961. – 32с.
817796
  Сосюра В. На струнах серця : Лірика / В. Сосюра. – Київ : Радянський письменник, 1955. – 248с.
817797
  Киселев С.Д. На струнах солнца / С.Д. Киселев. – Алма Ата, 1968. – 111с.
817798
  Лапцуй Л.В. На струне времени : стихи по поэмы / Леонид Лапцуй; пер. с ненец. – Москва : Современник, 1975. – 77 с.
817799
  Антонович Б.-І. На студентський дискурс у Львів / прес-центр Львівського торговельно-економічного університету // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 22-29 січня (№ 3/4). – С. 2


  На базі Львівського торговельно-економічного університету відбувся - ІІ-й Національний студентський форум, який проводила Українська асоціація студентів. Учасниками заходу стали понад 200 делегатів - представників студентського самоврядування з 90 ...
817800
   На ступеньках в солнцепек : Рассказы писателей хинди.. – М., 1978. – 200с.
817801
  Еремеев Д.Е. На стыке Азии и Европы: очерки о Турции и турках / Д.Е. Еремеев. – М., 1980. – 238с.
817802
  Кондрашов С.Н. На стыке веков. 1992-2004 : пестрые заметки о блудном Отечестве / Станислав Кондрашов. – Москва : Международные отношения, 2004. – 558, [2] с. – ISBN 5-7133-1229-1
817803
  Рузов Л.В. На стыке двух морей / Л.В. Рузов. – Ленинград-Москва, 1940. – 163с.
817804
  Быков Д. На стыке умиления и злости : стихи // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 4. – С. 3-9. – ISSN 0130-7673
817805
  Браунштейн А.Е. На стыке химии и биологии / А.Е. Браунштейн. – Москва : Наука, 1987. – 240 с.
817806
   На стыке Чукотки и Аляски.. – М., 1983. – 232с.
817807
  Тарба И.К. На суд товарищей : поэма и стихи / И.К. Тарба. – Тбилиси : Заря Востока, 1957. – 128 с.
817808
  Грень В. На судну сповідь : Віршовані роздуми у трьох книгах / Володимир Грень. – Львів : Кобзар, 2003. – 608с. – ISBN 966-559-161-4
817809
  Диба А. На сузір"я друзів: звитяжці Кобилки-Сидоренки (матеріали до майбутньої енциклопедії Лесі Українки) // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики ; редкол.: Аркушин Г.Л., Данилюк Н.О., Діомідова А.Ю. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – Вип. 22 : Універсум Лесі Українки. – С. 245-259. – ISSN 2304-9383
817810
  Гуро И. На суровом склоне / И. Гуро. – М., 1971. – 368с.
817811
  Гуро И. На суровом склоне : Роман / И. Гуро. – Москва : Советский писатель, 1984. – 400с.
817812
  Соболев Л.С. На суше и на море / Л.С. Соболев. – Симферополь, 1948. – 87с.
817813
  Никитин С.И. На суше и на море / С.И. Никитин. – К, 1958. – 240с.
817814
   На суше и на море : Повест, рассказы, очеркис, статьи. – Москва : Мысль, 1968. – 560с. – (Путешествия. Приключения. Фантастика)
817815
   На суше и на море : Повест, рассказы, очеркис, статьи. – Москва : Мысль, 1970. – 621с. – (Путешествия. Приключения. Фантастика)
817816
   На суше и на море : Повест, рассказы, очеркис, статьи. – Москва : Мысль, 1982. – 479с. – (Путешествия. Приключения. Фантастика)
817817
   На суше и на море. Путешествия, поиск, фантастика : Повести, рассказы, очерки, статьи. – Москва : Мысль, 1984
817818
   На суше и на море. Путешествия, поиск, фантастика : Повести, рассказы, очерки, статьи. – Москва : Мысль, 1986
817819
   На суше и на море. Путешествия, поиск, фантастика, факты, догадки, случаи : Повести, рассказы, очерки, статьи. – Москва : Мысль, 1987
817820
   На суше и на море. Путешествия, поиск, фантастика : Повести, рассказы, очерки, статьи. – Москва : Мысль, 1991
817821
   На суше и на море 1991-92. Путешествия, поиск, фантастика, факты, догадки, случаи : Повести, рассказы, очерки, статьи. – Москва : Мысль, 1992
817822
  Рузов Л.В. На суше и на море в Арктике / Л.В. Рузов. – Москва : Морской транспорт, 1957. – 244с.
817823
  Тимченко В.П. На схилі віку : проза і поезія / Віктор Тимченко. – Харків : Крок, 2006. – 248 с. : іл. – ISBN 966-652-102-4
817824
  Коломієць Т. На схилі віку // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 29-35. – ISSN 0208-0710
817825
  Зленко Григорій На схилі віку писав мемуари. Розповідь літературного слідопита // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 6 (143). – С. 10-11
817826
   На східний погляд // Київський університет. Дайджест : дайджест. – Київ, 2017. – Вересень (№ 7). – С. 2


  "Чудовою нагодою розповісти про Україну на Близькому Сході стало для доцента ІМВ Олени Борділовської запрошення колег зі Школи міжнародних студій Університету Каїм-і-Азад в Ісламабаді. Насичена програма передбачала участь у конференції, присвяченій ...
817827
  Стріха Я. На східному фронті без змін: вплив жанру на структурування авторепрезентації у британських мемуарах зв Східного фронту Першої світової війни // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 46-52. – ISSN 2307-2261
817828
  Павленко П. На Сході. Роман / П. Павленко. – Київ, 1937. – 512с.
817829
  Павленко П. На Сході. Роман / П. Павленко. – Київ, 1940. – 478с.
817830
  Парфанович С. На схрещених дорогах = On crossroads : повість / Софія Парфанович. – Чікаго : Накладом автора, 1963. – 417, [3] с. : іл., портр. – Парал. тит. арк. англ.
817831
  Симоненко В.А. На схрещених мечах : Вибрані твори / В.А. Симоненко; Передм. О.Гончара; Упор., післямова, комент. В.Костюченка. – Київ : Пульсари, 2004. – 384 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 966-7671-77-1
817832
  Князевская Т.Б. На сценах московских театров / Т.Б. Князевская. – Москва, 1965. – 48с.
817833
  Смольский Р.Б. На сцене - бессмертие подвига / Р.Б. Смольский. – Минск : Наука и Техника, 1982. – 183 с.
817834
  Хайченко Г.А. На сцене - герои революции / Г.А. Хайченко. – М., 1977. – 56с.
817835
  Зайцев Н.В. На сцене - герои революции / Н.В. Зайцев. – Л., 1977. – 36с.
817836
  Плучек В.Н. На сцене - Маяковский. / В.Н. Плучек. – Москва : Искусство, 1962. – 160 с.
817837
  Спасский О.Д. На сцене - мы / О.Д. Спасский. – М : Знание, 1963. – 96 с.
817838
   На сцене - современник.. – М., 1963. – 264с.
817839
  Байджиев М. На сцене / Мар Байджиев ; [предисл. Ю.С. Рыбакова]. – Бишкек : Фонд "Седеп", 2005. – 300 с. – ISBN 9967-22-687-0
817840
  Романович И.А. На сцене героика и романтика / И.А. Романович. – М., 1965. – 80с.
817841
  Ардов В.Е. На сцене и - рядом... : юмористич. рассказы и фельетоны о театре и других искусствах / В.Е. Ардов ; [предисл. М. Жарова] ; [ил.: М. Милославский]. – Москва : Всероссийское театральное о-во, 1962. – 205 с.
817842
  Скарская Н.Ф. На сцене и в жизни / Н.Ф. Скарская, П.П. Гайдебуров. – М., 1959. – 308с.
817843
  Гоголева Е.Н. На сцене и в жизни / Е.Н. Гоголева. – Москва : Искусство, 1985. – 285 с.
817844
  Гоголева Е.Н. На сцене и в жизни / Е.Н. Гоголева. – 2-е изд. – М, 1989. – 296с.
817845
  Тайнен К. На сцене и в кино / К. Тайнен. – М., 1969. – 186с.
817846
  Гилгуд Д. На сцене и за кулисами / Д. Гилгуд. – Ленинград : Искусство, 1969. – 350 с.
817847
  Баландин Л.А. На сцене и за кулисами.Путь театра "Красный факел"(1920-1970) / Л.А. Баландин. – Новосибирск, 1972. – 303с.
817848
  Зюков Б.Б. На сцене и на экране - Леся Украинка / Б.Б. Зюков. – Киев : Мистецтво, 1987. – 237 с.
817849
  Романова Н. На сцене появляется кукла // Антиквар : журнал об антиквариате и коллекционировании / ООО "Визувий - 2005" ; глав. ред. А. Шерман. – Киев, 2011. – № 5 (53), май : Коллекционные куклы и игрушки. – С. 14-20
817850
  Барабан Л.І. На сцені - людина праці / Л.І. Барабан. – К, 1979. – 48с.
817851
  Костюк Ю.Г. На сцені - радянське воїнство. До 60-річчя з дня народження і 30-річчя творч. діяльн. драматурга І. Рачади. / Ю.Г. Костюк, З.Д. Сидоренко. – Київ, 1969. – 96 с.
817852
  Овруцька І.М. На сцені народного театру / І.М. Овруцька. – К : Мистецтво, 1979. – 167 с.
817853
   На сцену выходят...Природная красота // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 4 (214), апрель. – С. 68-77 : фото. – ISSN 1029-5828
817854
  Бытовой С.М. На счастливой реке / С.М. Бытовой. – Л, 1954. – 359с.
817855
  Корытковская А.Г. На счастливых дорогах / А.Г. Корытковская. – Красноярск, 1969. – 327с.
817856
  Сапожников Ю.М. На счастье / Ю.М. Сапожников. – Минск, 1972. – 54с.
817857
  Ренц И. На съемке / И. Ренц. – Москва, 1926. – 48с.
817858
  Удовенко Г. На сьогодні не існує альтернативи Організації Об"єднаних Націй... // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2010. – № 5/6. – С. 12-14
817859
  Зарудний М.Я. На сьомому небі / М.Я. Зарудний. – Київ : Мистецтво, 1969. – 90 с.
817860
  Жук І.Т. На сьомому небі / І.Т. Жук. – Київ, 1993. – 32с.
817861
  Микушев А.К. На таежных просторах: (О коми сов. лит.). / А.К. Микушев. – М., 1986. – 302с.
817862
   На таких тримається світ : на пошану Віталія Федоровича Святовця / [упоряд.: І. Забіяка, М. Святовець]. – Чернівці : Букрек, 2019. – 342, [2] с., [12] арк. іл. : іл. – Бібліогр.: с. 323-342. – (Бібліотека альманаху "Вітряк" ; вип. 8). – ISBN 978-617-7663-54-5
817863
  Журавский Николай На такой высоте и надо держаться : Орден. Премия "Лидеры туриндустрии - 2007" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 1. – С. 23-25 : Фото
817864
  Игнатов П.К. На Тамани / П.К. Игнатов, 1946. – 63с.
817865
  Цареградская Т.В. На танцплощадке...три века назад / Т.В. Цареградская. – М, 1991. – 63с.
817866
  Скоморовський В. На Тарасовій горі. / В. Скоморовський. – К., 1963. – 27с.
817867
   На Тарасовій горі.. – К., 1976. – 96с.
817868
   На Тарасовій горі.. – 2-е вид. – К., 1986. – 96с.
817869
   На Тарасовой горе : Фотоальбом.. – К., 1976. – 23с.
817870
   На Тарасовой горе : Фотоальбом.. – К., 1981. – 94с.
817871
   На Тарасовой горе.. – 2-е изд. – К., 1987. – 30с.
817872
  Хозяинов Э.И. На Тверце на речке / Э.И. Хозяинов. – М., 1979. – 303с.
817873
  Степанов В.С. На твоих глазах / В.С. Степанов. – Новосибирск, 1980. – 176 с.
817874
  Олійник Я.Б. На творчій ниві / Я.Б. Олійник, П. Борщевський // Закон і бізнес, 1998. – №10
817875
  Вітович І. На те він і Алмаз. Експрезидент Киргизстану відбивається від спецпризначенців // Україна молода. – Київ, 2019. – 9-10 серпня (№ 88). – С. 5


  "У Киргизстані під час операції з затримання експрезидента Алмазбека Атамбаєва постраждали близько півсотні осіб. Загинув один поліцейський. Трагічні події сталися у середу, 7 серпня, в селі Кой-Таш, що за 20 кілометрів від Бішкека, - саме тут ...
817876
  Кава В.І. На те літо, після війни... : повісті та оповідання / В.І. Кава. – Київ : Веселка, 1979. – 248 с.
817877
  Коломієць В. На театральних стежках: Тарас Шевченко-драматург // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 51-57


  Розглядається творчість Т. Шевченка-драматурга, зокрема його ранні проби пера, а також драма "Назар Стодоля", сценічна історія цієї п"єси
817878
  Мамонтів Я. На театральніх роздоріжжях / Я. Мамонтів, 1925. – 64с.
817879
  Бурьян Б. На театральных перекрёстках / Б. Бурьян, Ив. Лисневский. – Минск, 1967. – 248с.
817880
   На тебя и меня остается Россия : Молодая рос. поэма.. – М., 1987. – 339с.
817881
  Терещенко Алексей На Темзе и на Дону // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 4 (2835). – С. 21 : Фото


  Подорож А.П. Чехова на о. Сахалін та о. Цейлон
817882
  Тараненко О.О. На теми сучасного українського ономастикону: тенденції конотативних нашарувань // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 14-36. – Бібліогр.: Літ. : в приміт.: 44 п. – ISSN 0027-2833
817883
  Самокиш І На темній стороні... / І Самокиш, М. Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 7-8 листопада (№ 209/210). – С. 3


  Експерти "Дня" - про визнання журналом Forbes Путіна найвпливовішою людиною світу.
817884
  Хелемский Я.А. На темной ели звонкая свирель / Я.А. Хелемский. – М, 1971. – 286с.
817885
  Хелемский Я.А. На темной ели звонкая свирель / Я.А. Хелемский. – 2-е изд. – М, 1973. – 286с.
817886
  Хелемский Я.А. На темной ели звонкая свирель / Я.А. Хелемский. – М, 1983. – 287с.
817887
  Вайнер Г.А. На тёмной стороне луны / Г.А. Вайнер, Л.С. Словин. – Москва, 1990. – 176с.
817888
  Шаров К.С. На темной стороне политкорректности : гендерно-нейтральный новояз // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 3. – С.30-43. – ISSN 0042-8744
817889
  Эффель Ж. На тему дня. Смесь. Сотворение растений и другие серии / Ж. Эффель. – Ленинград : Гос. Эрмитаж, 1963. – 15 с.
817890
  Ендовицкий Д. На тему компетенций. Как научить студента использовать полученные знания // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 1 февраля (№ 5). – С. 10


  Из российских вузов ежегодно выходят тысячи специалистов, при этом предприятия и организации всех отраслей испытывают кадровый голод. Каждый второй выпускник не желает работать по приобретенной профессии, работодатели вынуждены доучивать и переучивать ...
817891
  Мацкин А.П. На темы Гоголя: театральные очерки / А.П. Мацкин. – Москва : Искусство, 1984. – 375 с.
817892
  Эффель Ж. На темы дня / Ж. Эффель. – Таллин, 1966. – 271с.
817893
  Компанієць Л.О. На теплій землі / Л.О. Компанієць. – К., 1981. – 70с.
817894
  Соколов-Микитов На теплой земле / Соколов-Микитов. – М., 1954. – 852с.
817895
  Соколов-Микитов На теплой земле / Соколов-Микитов. – М., 1988. – 319с.
817896
  Грушко Я.М. На теплоходах по рекам Прибайкалья : путеводитель / Я.М. Грушко. – Иркутск, 1972. – 176 с.
817897
  Смірнова В. На терезах війни і миру: огляд радянських і повстанських автентичних документальних джерел (1944 - 1951 рр.) // Україна. Війна. Власна пам"ять : дослідження, документи, свідчення / Ін-т історії України НАН України, Нац. музей історії України у Другій світ. війні, Мемор. комплекс ; [авт.-упоряд.: Л.В. Легасова та ін. ; редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ : Аеростат, 2015. – С. 117-131. – ISBN 978-617-7158-06-5
817898
  Веселовська Г. На терезах епохи. Конструктивізм як ідеологія життя і мистецький прийом у театральній практиці України 1920-х рр. // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2009. – Вип. 6. – С. 165-178. – ISBN 978-966-8917-14-1
817899
  Діденко І.І. На терені життя. Вибране. Проза : повість-реквієм, новели, оповідання, уривок з роману, етюди, образки, сатира та гумор ; Таємницею стала людина : поезії, поеми ; Статті. Фольклорні записи. Щоденникове. Мовні джерела. Вибрані листи / Іван Діденко. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2010. – 592 с. – ISBN 5-85154-195-4
817900
   На терені юридичної і філологічної наук : Збірник наукових праць, присвячений 50-річчю від дня народження і 25-річчю науково-педагогічної діяльності професора Прадіда Ю.Ф. – Сімферополь : Ельіньо, 2006. – 326с. – ISBN 966-7348-20-2
817901
   На террикон! (Сатирич. сборник).. – Сталино, 1957. – 96с.
817902
   На территории ТОК "Судак" живут павлины, а в библиотечной аудитории воспитывали страусов // Современная библиотека : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информ. центр сотрудничества "ЛИТЕРА" ; Изд. центр "Литера-Пресс". – Москва, 2013. – № 6 (36). – С. 20-30. – ISSN 2072-3849


  Дискуссионная площадка "Библиотеки в условиях сокращающегося книжного пространства (пособие по перевоспитанию страусов), или Выполняем госзадание" вызвала колоссальный интерес у участников конференции "Крым-2013". В публикации представлен сокращенный ...
817903
  Никулин М.А. На тесной земле. / М.А. Никулин. – Ростов -на-Дону, 1954. – 264с.
817904
  Чернявський М.А. На тихій Лугані / М.А. Чернявський. – Київ, 1962. – 115 с.
817905
   На тихой заставе. Рассказы о пограничниках.. – М., 1968. – 415с.
817906
  Чудакова В.В. На тихой Сороти / В.В. Чудакова. – Л, 1970. – 200с.
817907
  Друзенко А.И. На тихой станции / А.И. Друзенко. – Москва : Известия, 1978. – 254 с.
817908
  Карелин Л.В. На тихой улице / Л.В. Карелин. – М, 1954. – 198с.
817909
  Карелин Л.В. На тихой улице / Л.В. Карелин. – М, 1959. – 208с.
817910
  Антонов В.В. На тихом берегу : повести, рассказы / В.В. Антонов. – Алма-Ата : Жазушы, 1977. – 200 с. : портр.
817911
   На тихом берегу. Рассказы.. – М., 1970. – 32с.
817912
  Нагибин Ю.М. На тихом озере, и другие рассказы. / Ю.М. Нагибин. – Москва, 1966. – 374с.
817913
  Нагибин Ю.М. На тихом озере. / Ю.М. Нагибин. – Москва, 1963. – 61с.
817914
  Петров И.И. На тихоокеанских рубежах / И.И. Петров, В.И. Катунцев. – Владивосток, 1990. – 607с.
817915
  Сушинський Б.І. На тій землі за пагорбом : роман / Б.І. Сушинський. – Одеса : Маяк, 1981. – 256 с.
817916
   На тій землі, де ти ростеш. Вірші.. – К., 1977. – 48с.
817917
  Мухаммадієв Ф. На тім світі / Ф. Мухаммадієв; Фазлиддин Мухаммадиев ;. – Київ, 1982. – 353 с.
817918
  Гречанюк С.С. На тлі XX століття: Літ.-крит. нариси / С.С. Гречанюк. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 309с. – ISBN 5-333-00420-X
817919
  Сєров Д. На тлі монополії США. Військове технічне співробітництво України з державами Арабського Сходу // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 71-76. – ISSN 0868-8273
817920
  Миронець Н.І. На тлі трагічної історії / Н.І. Миронець. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2003. – 160с. – ISBN 966-7018-85-7


  У книзі зібрані статті, в яких висвітлені окремі аспекти творчості та трагічні долі українських письменників, які змушені були жити й творити в умовах більшовицького тоталітарного режиму або емігрувати за кордон: Олени Теліги, Лариси Мурович, Юрія ...
817921
  Федосеев А.С. На то нам юность дана / А.С. Федосеев, Ю.Ф. Ивченко. – Днепропетровск, 1986. – 112с.
817922
   На то нам юность дана. Песенник.. – М., 1964. – 160с.
817923
   На то нам юность дана... Беседы за круглым столом. – Ростов-на-Дону, 1974. – 302с.
817924
  Логинов В.Н. На то она и любовь... / В.Н. Логинов. – Краснодар, 1962. – 139с.
817925
  Вольвач П. На тобі, небоже, що мені негоже... // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 3 лютого (№ 5). – С. 4


  Стан сільськогосподарської галузі напередодні передачі Кримської області Україні.
817926
  Вольвач П. На тобі, небоже, що мені негоже... // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 10 лютого (№ 6). – С. 4


  Стан сільськогосподарської галузі напередодні передачі Кримської області Україні.
817927
  Винниченко В. На той бік = Across the line : повість / Володимир Винниченко ; ред. і вступ. ст. Г. Костюка ; [Укр. вільна акад. наук у США, Коміс. для вивчення й охорони спадщини В. Винниченкa]. – Нью Йорк : [б. в.], 1972. – 133 с. : портр. – Парал. тит. арк. англ.
817928
  Алексеев С.П. На той далекой, на гражданской : история Отечества : рассказы для детей / С.П. Алексеев. – Москва : Педагогика, 1988. – 256с. – ISBN 5-7155-0168-7
817929
  Барянов А. На той стороне / А. Барянов. – Москва-Ленинград, 1949. – 144с.
817930
  Барятов А. На той стороне / А. Барятов. – М., 1950. – 80с.
817931
  Кривицкий А.Ю. На том берегу, или кое-что о Пентагоне и его окрестностях / А.Ю. Кривицкий. – М., 1978. – 254с.
817932
  Кривицкий А.Ю. На том берегу, или Кое-что о Пентагоне и его окрестностях / А.Ю. Кривицкий. – 2-е изд,. доп. – Москва, 1981. – 304 с.
817933
  Халатов В.Ю. На том ли Арарате лежит Ноев ковчег? : отвечаем на ваши вопросы // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 3. – С. 58-60. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0016-7207
817934
  Воеводин Е.В. На том стоим / Е.В. Воеводин. – Москва, 1973. – 224с.
817935
  Кучин И.С. На том стою / И.С. Кучин. – М., 1971. – 173с.
817936
  Лерт Р.Б. На том стою / Р.Б. Лерт. – М., 1991. – 363с.
817937
  Нуйкин А.А. На том стою! : нравственніе орионтирі в сегодгяшней литературе / А. Нуйкин. – Москва : Советский писатель, 1991. – 351 с.
817938
  Федорова Л.Ф. На том стою. / Л.Ф. Федорова. – М., 1964. – 165с.
817939
  Робсон П. На том я стою / П. Робсон. – Москва : Молодая гвардия, 1958. – 144 с.
817940
  Робсон П. На том я стою / П. Робсон. – Москва : Правда, 1958. – 56 с.
817941
  Попов Г.Л. На том, на волжском берегу. / Г.Л. Попов. – Минск, 1986. – 316с.
817942
  Чешко А.М. На тому стоїмо / А.М. Чешко. – К., 1985. – 175с.
817943
   На тонкій кризі // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 18 (494), 5-11.05.2017 р. – С. 34-37. – ISSN 1996-1561


  Танення арктичних льодовиків загрожує екологічною катастрофою.
817944
  Пляхин А.М. На тополином берегу. / А.М. Пляхин. – Челябинск, 1973. – 58с.
817945
  Ильенков В.П. На тот берег / В.П. Ильенков. – Москва, 1945. – 151с.
817946
  Греков В.Я. На траве роса / В.Я. Греков. – Тула, 1981. – 208с.
817947
  Шульман Г.Е. На траверзе -- Дакар / Г.Е. Шульман. – Москва : Мысль, 1964. – 144с. – (Путешествия и приключения)
817948
  Гай Д.И. На траверзе - Север. Путеводитель / Д.И. Гай, Р.Г. Ширинян. – Москва : Транспорт, 1970. – 81с.
817949
  Міхановський В.Н. На травесті Бета Ліри. / В.Н. Міхановський. – К., 1963. – 129с.
817950
  Михановський В.Н. На травесті Бета Ліри. / В.Н. Михановський. – К., 1963. – 129с.
817951
  Борисенко С.П. На трассах войны / С.П. Борисенко. – М., 1947. – 97с.
817952
  Герасимов И.А. На трассе - непогода / И.А. Герасимов. – М., 1984. – 302с.
817953
  Герасимов И.А. На трассе - непогода; Побег / И.А. Герасимов. – М., 1977. – 376с.
817954
  Костромитин Ф.И. На трассе журавлиной / Ф.И. Костромитин. – Х., 1965. – 31с.
817955
  Лях Н.Н. На трассе Северного полюса / Н.Н. Лях. – Владивосток, 1970. – 320с.
817956
   На траулерах в Баренцовом море : Двадцать пять лет советского рыболовного траулевого флота. – М.-Л. : Издательство Главсевморпути, 1946. – 330 с.
817957
  Вупшасов С.А. На тревожных перекрестках / С.А. Вупшасов. – Москва, 1971. – 464с.
817958
  Ваупшасов С.А. На тревожных перекрестках / Ваупшасов С.А. – Москва, 1988. – 507 с.
817959
  Ваупшасов С.А. На тревожных перекрестках. Записки чекиста / С.А. Ваупшасов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Политиздат, 1974. – 512 с.
817960
  Кузин С.В. На тревожных постах / С.В. Кузин. – Донецк, 1986. – 132с.
817961
  Ребряну В. На третий день после войны / В. Ребряну. – Бухарест, 1980. – 48с.
817962
  Бодренков А. На третьей от солнца планете / А. Бодренков. – М, 1984. – 95с.
817963
  Королев В.В. На трех буграх / В.В. Королев. – М, 1990. – 364с.
817964
  Тарутин О.А. На трех китах / О.А. Тарутин. – Л., 1969. – 104с.
817965
  Софронов А.В. На трех континентах / А.В. Софронов. – Москва, 1986. – 524с.
817966
  Левинзон Г. На три сантиметра взрослее / Г. Левинзон. – Москва, 1980. – 96 с.
817967
  Василевский А.А. На три стороны / А.А. Василевский. – Москва, 1985. – 301с.
817968
  Сейтлиев К. На трибуне и дома : стихи / Кара Сейтлиев; авториз. пер. с туркм. А.Кронгауза. – Москва : Правда, 1959. – 32 с.
817969
  Кохтев Н.Н. На трибуне ученые / Н.Н. Кохтев. – Москва, 1976. – 80 с.
817970
  Щурат В.Г. На тримбіті : [Віpші] / Щурат. – Львів : Видав М. Петpицкий ; [З дpук. Уділова], 1904. – 32 с


  (псевд.автора — Агі, Борончинський В., Вислобоцький, Зизик, Іскра Василь та ін.
817971
  Бенцони Ж. На тринадцати ветрах / Ж. Бенцони. – Харьков
1-2. – 1994. – 605 с.
817972
  Бенцони Ж. На тринадцати ветрах / Ж. Бенцони. – Харьков
3. – 1994. – 286 с.
817973
  Жукровский В. На троне в Блабоне / В. Жукровский. – Москва, 1989. – 316с.
817974
   На тропах пограничных. (Сборник очерков и рассказов).. – Львов, 1963. – 458с.
817975
   На тропах пограничных. (Сборник очерков и рассказов).. – Львов, 1964. – 458с.
817976
  Канин В.И. На тропе Батыевой / В.И. Канин. – Саратов, 1965. – 127 с.
817977
  Канин В.И. На тропе Батыевой / В.И. Канин. – Саратов, 1968. – 128 с.
817978
  Силин А.А. На тропе в будущее: Размышления о судьбе изобрет. и открытий / А.А. Силин. – М., 1983. – 176с.
817979
  Силин А.А. На тропе в будущее: Размышления о судьбе изобрет. и открытий / А.А. Силин. – 2-е изд., доп. – М., 1989. – 205с.
817980
  Бирюков-Раменский На тропе жизни / Бирюков-Раменский. – М., 1955. – 351с.
817981
  Бирюков-Раменский На тропе жизни / Бирюков-Раменский. – Изд. 2-е. – М., 1959. – 350с.
817982
  Шанаев Д.Ф. На тропе свиданий / Д.Ф. Шанаев. – Элиста, 1978. – 55с.
817983
  Радев М. На тротуаре / М. Радев. – М., 1963. – 84с.
817984
  Верховский А.И. На трудном перевале / А.И. Верховский. – Москва, 1959. – 448с.
817985
  Деревянко К.И. На трудных дорогах войны / К.И. Деревянко. – Л., 1985. – 302с.
817986
  Еремин В.А. На трудных перегонах / В.А. Еремин. – Москва : Современник, 1984. – 207 с.
817987
  Сурожский П. На трудовом пути. / П. Сурожский. – М-Птгр., 1923. – 112с.
817988
  Журавель С.В. На трудовому марші / С.В. Журавель. – Київ, 1976. – 96 с.
817989
  Кириленко Т. На трудовому фронті нині не штормить // Праця і зарплата. – Київ, 2019. – 31 липня (№ 28). – С. 4-5
817990
  Дзюба І.М. На трьох континентах : [в 3 кн.] / Іван Дзюба. – Київ : КЛІО. – ISBN 978-617-7023-04-2
Кн. 1. – 2013. – 805, [3] с. : іл., портр. – Покажч. імен: с. 781-805. – Бібліогр. в кінці розд. та у підрядк. прим.
817991
  Ипполитов И.В. На тульсом треке / И.В. Ипполитов. – Тула, 1953. – 144с.
817992
  Перевалов Н.И. На туманных лугах / Н.И. Перевалов. – М, 1969. – 96с.
817993
  Пасечный П.С. На туристской тропе / П.С. Пасечный. – Москва : Физкультура и спорт, 1986. – 95с.
817994
   На туристських меридіанах. : Дорожні замітки. – Київ : Здоров"я, 1969. – 179с.
817995
  Григ Н. На Турксибе / Н. Григ. – Л., 1929. – 237с.
817996
  Чопп И.Л. На турстских тропах / И.Л. Чопп. – Одесса, 1956. – 106с.
817997
  Турков А.М. На тысячу ладов / А.М. Турков. – Таллин, 1977. – 182с.
817998
  Шергова Г.М. На углу Арбата и улицы Бубулинас / Г.М. Шергова. – М, 1969. – 160с.
817999
  Волков С.В. На углях великого пожара / С.В. Волков. – Москва, 1990. – 236с.
818000
  Павлов А.В. На ударном химическом фронте. / А.В. Павлов, В.В. Шкварно. – М., 1964. – 48с.
<< На початок(–10)811812813814815816817818819820(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,