Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)811812813814815816817818819820(+10)В кінець >>
817001
  Винничук Степан Дмитрович Методи та алгоритми вирішення задач аналізу, проектування і управління розподілом потоків в гідравлічних розподільчих мережах : Автореф. дис. ... д-ра. технічних наук: 01.05.02 / Винничук С.Д.; НАН України Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ, 2006. – 35 с. – Бібліогр.: 33 назви
817002
  Любчак В.О. Методи та алгоритми обчислень : навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / Любчак В.О., Назаренко Л.Д. ; МОНУ ; Сумський державний ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2008. – 313 с. – ISBN 978-966-657-194-9
817003
  Ночевнов Дмитро Павлович Методи та засоби адаптивного інформаційного пошуку на основі моделі користувача : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Ночевнов Д.П.; Черкаськ. держ. технолог. ун-т. – Черкаси, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
817004
  Курінний Михайло Сергійович Методи та засоби антиаліайзингу контурів об"єктів у системах комп"ютерної графіки : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.13 / Курінний М.С.; Вінницький національний технічний ун-т. – Вінниця, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 17 назв
817005
  Кльоц Ю.П. Методи та засоби безсловникового тестування цифрових систем : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.13 / Кльоц Ю.П.; М-во пром. політики України; Державне п-во "Науково-виробнича корпорація"Київський інститут автоматики"". – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
817006
  Романкевич Віталій Олексійович Методи та засоби ефективного визначення параметрів відмовостійких багатопроцесорних систем : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.13.13 / Романкевич В.О.; НТУУ "КПІ". – Київ, 2001. – 20 с.
817007
  Самсонов В.В. Методи та засоби Інтернет-технологій : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів, які навчаються за напрямом "Комп"ютерні науки" / В.В. Самсонов, А.Л. Єрохін. – Харків : СМІТ, 2008. – 264с. – ISBN 978-966-8530-19-5
817008
  Омельченко С.В. Методи та засоби контролю якості передачі мови в цифровій телефонії : Автореф. дис. ...канд. техн. наук; Спец. 05.12.13 / Сергій Васильович Омельченко; Харківський нац. у-т радіоелектроніки. – Харків, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
817009
  Сало А.М. Методи та засоби конфігурування архітектури програмованих спеціалізованих процессорів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп"ютерні системи та компоненти / Сало А.М. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 19 с. – Бібліогр.; 13 назв
817010
  Куперштейн Л.М. Методи та засоби нейроподібної обробки даних для систем керування : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.05 / Куперштейн Л.М.; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 21 назва
817011
  Васюра А.С. Методи та засоби нейроподібної обробки даних для систем керування : монографія / А.С. Васюра., Т.Б. Мартинюк, Л.М. Куперштейн ; МОНУ ; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 175 с. – ISBN 978-966-641-279-2
817012
  Ненько Леонід Федорович Методи та засоби оперативного управління інтегрованими організаційно-технологічними системами : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.13.06 / Ненько Л.Ф.; Харк. держ. техн. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2001. – 20 с.
817013
  Іяд Методи та засоби підвищення ефективності ідентифікації абонентів багатокористувацьких систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец.: 05.13.05 - комп"ютерні системи та компоненти / Іяд (М.М.) А. Шахрурі ; Нац. техн. ун-т "Київський політехн. ун-т". – Київ, 2008. – 21 с. – Бібліогр.: 6 назв
817014
  Растгу Садег Методи та засоби підвищення ефективності обчислень у кластерних системах з мультиядерною архітектурою : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.05 - комп"ютерні системи та компоненти / Растгу Садег ; Національний технічний ун-т України " Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
817015
  Бахтарі Хедаятоллах Методи та засоби підвищення ефективності розрахунку надійності відмовостійких багатопроцесорних систем : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. - 05.13.05. - Комп"ютерні системи та компоненти / Бахтарі Хедаятоллах ; Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
817016
  Стелюк А.О. Методи та засоби підвищення ефективності функціонування системи автоматичного регулювання частоти та потужності ОЕС України : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.14.02 / Стелюк А.О.; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 5 назв
817017
  Колахі Реза Джавад Методи та засоби посегментного контролю наближених результатів у матричних обчислювальних пристроях : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд.техн. наук : спец. 05.13.05 - Комп"ютерні системи та компоненти / Колахі Реза Джавад ; Одеський нац. політехнічний ун-т. – Одеса, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
817018
  Щербак С.С. Методи та засоби формування баз онтологічних знань на підставі джерел табличних структур : Автореф. дис. ...канд. техн. наук; Спец. 05.13.23 / Сергій Сергійович Щербак; Харківський нац. у-т радіоелектроніки. – Харків, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
817019
  Файнзільберг Леонід Соломонович Методи та інструментальні засоби оцінювання стану об"єктів за сигналами з локально зосередженими ознаками : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 05.13.06 / Файнзільберг Л.С.; Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем. – Київ, 2004. – 35с. – Бібліогр.: 41 назв.
817020
  Бородавка Н.П. Методи та інформаційна технологія розробки компонентних функціональних структур для забезпечення живучості бортових інформаційно-управляючих систем : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Бородавка Н. П.; МОіНУ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут". – Харків, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 6 назв
817021
  Селіверстова Л.С. Методи та критерії формування дивідендної політики // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 12. – С. 117-124. – ISSN 1993-6788
817022
  Майстренко С.Я. Методи та моделі забезпечення достовірності інформації в автоматизованих системах організаційного управління : Автореф. дис. ...канд. техн..наук: Спец.05.13.06 / Світлана Яківна Майстренко; АНА України; Ін-т проблем математ. машин і систем. – Київ, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 16 назв
817023
  Берко Андрій Юліанович Методи та моделі інтеграції даних у системах електронного бізнесу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 10. – С. 17-24. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто особливості організації інформаційних ресурсів систем електронного бізнесу як інтегрованої множини різнорідних даних. Запропоновано моделі та методи інтеграції баз даних та різних видів слабкоструктурованого контенту.
817024
  Ясенова І.С. Методи та моделі інформаційної технології управління навчальним навантаженням у вищому навчальному закладі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец.: 05.13.06. - інформ. технол. / Ясенова І.С.; Ясенева І.С. ; МОНУ ; Київський нац. ун-т буд-ва та арх. – Київ, 2008. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
817025
  Білощицький А.О. Методи та моделі комплексеного інформацйно-освітнього середовища в умовах розвитку вищого навчального закладу : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Білощицький А.О.; МОіНУ; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 19 назв
817026
  Ворочек Ольга Григорівна Методи та моделі метаконтексного обміну даними в інформаційних системах : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.13.06 / Ворочек О.Г.;Харків. нац. ун-тет радіоелектр. – Харків, 2002. – 19 с.
817027
  Лєншин Анатолій Валерійович Методи та моделі оцінювання зрілості процесів захисту інформації : Автореф. дис. ... канд. технічних наук; 05. 13. 21 / Лєншин А. В.; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2006. – 20с. – Бібл.: 22 назв
817028
  Райко Г.О. Методи та моделі управління процесами функціонування та розвитку вищого навчального закладу : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Райко Г.О.; Херсонський нац. техн. ун-т. – Херсон, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
817029
  Котляр М.Л. Методи та прийоми аналізу фінансового стану підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 5 (84). – С. 57-61.
817030
   Методи та прилади контролю якості : Науково-технічний журнал. – Івано-Франківськ, 1997-
№ 12. – 2004
817031
  Приймак Ю.Ю. Методи та принципи організації електронного уряду // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 1. – С. 328-334. – (Право. Економіка. Управління)
817032
  Ткаченко Олексій Миколайович Методи та програмні засоби сервісів мережних навчальних комплексів : Дис. ... на здоб. вченого ступ. канд. техн. наук: 01.05.03 / Ткаченко О.М; КНУТШ. – Київ, 2005. – 125л. + Додатки: л. 118 - 125. – Бібліогр.: л. 106 - 118
817033
  Ткаченко Олексій Миколайович Методи та програмні засоби сервісів мережних навчальних комплексів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.03 / Ткаченко О.М; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. + Додатки: л. 118 - 125. – Бібліогр.: 7 назв
817034
  Юровський О.В. Методи та результати розрахунку радіаційного, теплового та водного балансів системи океан-атмосфера : Автореф. дис. ...канд.географ. наук; Спец. 11.00.08 / Олександр Васильович Юровський; Морський гідрофізичний інститут, НАНУ. – Севастополь, 2006. – 22с. – Бібліогр.: 18 назв
817035
  Мягкохліб К.Б. Методи та системи електромагнітного збудження вібрацій та ударів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.02.09 - динаміка та міцність машин / К Б. Мягкохліб ; НАНУ ; Ін-т проблем машинобуд. ім. А.М. Підгорного. – Харків, 2008. – 18 с. – Бібліогр.: 27 назв
817036
  Гуменюк Р.М. Методи та спецпроцесори подвійного згортання для спектрального аналізу сигналів діагностування : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.05 / Гуменюк Р.М.; Тернопільський держ. економ. ун-т. – Тернопіль, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
817037
  Голубєв О.С. Методи та технологія адміністрування ресурсів розподіленої сервісної інформаційної системи : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Голубєв О.С. ; Харківський національний ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 13 назв
817038
  Партико З.В. Методи творчого редагування // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 114-120. – (Соціальні комунікації ; № 1). – ISSN 2219-8741
817039
  Вовк Р. Методи теорії ігр у прийнятті групових рішень в соціально-економічних системах // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 28. – С. 51-55. – ISSN 2078-5860
817040
  Білоус Юрій Васильович Методи територіально-частотного планування стільникових систем рухомого радіозв"язку та аналіз їх ефективності : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.12.02 / Білоус Ю.В.; Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
817041
  Бартіш М.Я. Методи типу Ньютона для розв"язування нелінійних операторних рівнянь і задач на екстремум : Дис. ... доктора фізико-математ. наук: 01.05.02 / М.Я. Бартіш ; ЛНУ ім. І. Франка. – Львів, 2003. – 284 с. – Бібліогр.: л. 262 - 284
817042
  Бартіш Михайло Ярославович Методи типу Ньютона для розв"язування нелінійних операторних рівнянь і задач на екстремум : Автореф. дис. ... доктора фіз.-мат. наук: 01.05.02 / Бартіш М.Я.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 34с. – Бібліогр.: 43 назв.
817043
  Мармазов В. Методи тлумачення норм європейського права // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2003. – № 2. – С. 65-70


  У статті аналізується методологія тлумачення норм європейського права на прикладі Конвенції про захист прав людини та основних свобод.
817044
  Чукліна О.С. Методи трансферного ціноутворення: переваги, недоліки та ієрархія застосування // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2013. – № 5/6 (70/71). – С. 170-175
817045
  Чуб П. Методи трансферу кредитного ризику банку // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 1. – С. 79-85. – ISSN 1605-2005
817046
  Мазуренко О.В. Методи тривимірного просторового розділення сигналів в безпроводових телекомунікаціях : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Мазуренко Олександр Вікторович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 22 с. – Бібліогр.: 24 назви
817047
  Ковтун М.Г. Методи удосконалення арифметичних операцій у полях, кільцях та алгебраїчних кривих для криптографічних застосувань : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Ковтун Марія Григорівна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
817048
  Сергеєв Г.Г. Методи удосконалення оперативного управління завантаженням технологічного обладнання в умовах автоматизованного виробництва : Автореф... канд.техн.наук: 05.13.07 / Сергеєв Г.Г.; Мін-во освіти та науки Укр.Севастоп.держ.техн.ун-т. – Севастополь, 2000. – л.
817049
  Калакура Я.С. Методи українознавчих досліджень [термін] // Науковий інструментарій українознавця / Л.К. Токар, В.С. Крисаченко, П П. Кононенко, І.Й. Краснодемська, Я.С. [та ін.] Калакура. – Київ : ННДІУВІ, 2012. – С. 224-225
817050
  Олійник Ю.А. Методи ультразвукової товщинометрії з використанням фазоманіпульованих сигналів та їх реалізація : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.11.13 / Олійник Юрій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2019. – 26 с. – Бібліогр.: 21 назва
817051
  Мартиненко В.П. Методи управління валютним ризиком комерційного банку / В.П. Мартиненко, Б.О. Ширяєва // Підприємництво та інновації : науковий журнал з питань економіки та бізнесу / Міжнародний ун-т фінансів ; голов. ред. Смоляр Л.Г. – Київ, 2016. – Вип. 2. – С. 49-55. – ISSN 2415-3583
817052
  Пустова І.В. Методи управління витратами в сучасних умовах: ефективність застосування, переваги та недоліки // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 11, червень. – С. 39-42. – ISSN 2306-6814
817053
  Череп А.В. Методи управління витратами виробництва продукції та їх порівняльний аналіз / А.В. Череп, лазнева // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 11 (54). – С. 67-76. – Бібліогр.: на 6 пунктів
817054
  Грінченко А.В. Методи управління витратами та ефективність їх застосування на вітчизняних підприємствах // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 306-311
817055
  Марчин М.І. Методи управління витратами у цукровій промисловості Англії // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 3. – С. 52-55 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
817056
  Кальєніна Н.В. Методи управління витратами, їх переваги та недоліки // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 32-34. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
817057
  Орлова Н.О. Методи управління економікою / Н.О. Орлова, Л.Д. Мішина. – К., 1972. – 46с.
817058
  Шевченко А.В. Методи управління запасом функціональної стійкості інформаційних систем на основі моделей комп"ютерних епідемій : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Шевченко Аліна Віталіївна ; Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2021. – 198 арк. – Додатки: арк. 182-198. – Бібліогр.: арк. 161-181
817059
  Шевченко А.В. Методи управління запасом функціональної стійкості інформаційних систем на основі моделей комп"ютерних епідемій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Шевченко А.В.; Шевченка Аліна Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 30 назв
817060
  Фльорко В.А. Методи управління інвестиційними ризиками на підприємстві // Вісник Сумського державного університету : Науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2004. – С. 166-173. – (Економіка ; № 6 (65))
817061
  Лукашенко В.В. Методи управління комп"ютерною мережею за наявності затримок управляючої інформації : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Лукашенко В.В. ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 9 назв.
817062
  Онищенко В.О. Методи управління кредитним портфелем банку / В.О. Онищенко, Н.І. Волкова // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2014. – № 5 (48), листопад. – С. 3-9. – ISSN 2218-1199
817063
  Толстошеєва А. Методи управління кредитним ризиком банку в Україні // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 5/6. – С. 59-64 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
817064
  Кісельова Г.А. Методи управління кредитними ризиками комерційного банку // Фінансово-економічний та суспільний світовий розвиток: сучасні тренди і перспективи : міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, Київ, 25 січ. 2017 р. / [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."], Ф-т екон. наук, Каф. фінансів, Лаб. фінанс.-екон. дослідж. ; [редкол.: І.Г. Лук"яненко та ін.]. – Київ : НаУКМА, 2017. – С. 49-51. – ISBN 978-966-2410-87-7
817065
  Копитова О.О. Методи управління надійністю надання послуг в мультисервісних мережах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Копитова Олена Олександрівна ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.:15 назв
817066
  Пилипенко Л.М. Методи управління ризиками аудиторської діяльності // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 577 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 315-321. – ISSN 0321-0499
817067
  Мельник Л.В. Методи управління ризиками при іпотечному кредитуванні аграрної сфери // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – С. 120-129. – (Економічні науки ; вип. 3 (83)). – ISSN 2306-5478
817068
  Потоцька С.В. Методи управління ризиком забезпечення кредиту // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 6 ( 97). – С. 67-72
817069
  Пась Я.І. Методи управління розвитком банківського бізнесу // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25, № 10/1. – C. 60-66. – (Серія: Економіка ; вип. 11 (1)). – ISSN 2312-6779
817070
  Смачило І.І. Методи управління сталим розвитком підприємства // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2012. – № 2 (62). – С. 115-120. – ISSN 1683-1942
817071
  Лазоренко Л.В. Методи управління та оцінки людських ресурсів підприємств зв"язку // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (26). – С. 20-25. – ISSN 2415-8089
817072
  Єременко О.С. Методи управління трафіком із забезпеченням відмовостійкості та мережної безпеки на основі використання динамічних тензорних моделей телекомунікаційних систем : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.02 / Єременко Олександра Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2018. – 48 с. – Бібліогр.: 54 назви
817073
  Павець В.І. Методи управління фінансовим станом підприємства // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 277-279. – ISBN 978-966-188-219-4
817074
  Ннаджі Методи управління якістю: застосовність в управлінні проектами / Ннаджі, Кхідімма // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2015. – № 4 (56). – С. 50-60 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2222-8810
817075
  Шабадаш Д.В. Методи урахування невизначеності інформаційної грануляції даних при моделюванні предметної області в системах штучного інтелекту : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.23 / Шабадаш Д.В.; Одеський нац. політехнічний ун-т. – Одеса, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
817076
  Клювак А.В. Методи усунення локальних спотворень зображень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Клювак Андрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 24 с. – Бібліогр.: 13 назв
817077
  Гавриленко Н.О. Методи утримання раритетних видів світової флори в дендропарку "Асканія-Нова" : [наук.-метод. рекомендації] / Н.О. Гавриленко ; Нац. акад. аграр. наук України, Біосфер. заповідник "Асканія-Нова" ім. Ф.Е. Фальц-Фейна. – Асканія-Нова : Біосферний заповідник "Асканія-Нова", 2020. – 43, [3] с., включ. обкл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 36-37
817078
  Дедекаєв В. Методи ухилення від сплати податків при зовнішньоекономічних операціях // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2005. – № 9/10. – С. 28-30. – Бібліогр.: на 12 пунктів. – ISSN 1728-6220
817079
  Горбатюк І. Методи ухилення від сплати податків як основа тіньової економіки // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – С. 58-62. – (Економічні науки ; вип. 20). – ISSN 1818-2682
817080
  Поляков Гліб Олександрович Методи ущіплення даних без втрат інформації з використанням конкуруючих моделей інформаційного джерела : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Поляков Г.О.; Нац. авіаційний ун-тет. – Київ, 2003. – 18с. – Бібліогр.: 12 назв
817081
  Топчієв О.Г. Методи факторного аналізу в дослідженнях географії сільського господарства : галузі господарства / О.Г. Топчієв, Н.П. Бондарева // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 19. – С. 67-74 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви
817082
  Кетько М.А. Методи фільтрації в системах автоматичного аналізу електрокардіосигналів / М.А. Кетько, П.А. Коротков, М.Д. Мазур // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 35-39. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 4)


  Досліджувалася фільтрація завад за допомогою набору лінійних фільтрів. Запропоновано і розроблено оптимальний фільтр для електрокардіосигналів.
817083
  Софина О.Ю. Методи фільтрації текстурованих зображень у задачах розпізнавання та класифікації : автореф. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Софина О.Ю. ; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв.
817084
  Мурашко В. Методи фінансово-господарського контролю діяльності підприємств // Науковий вісник Українського фінансово-економічного інституту : збірник наукових праць / Український фінансово-економічний інститут. – Ірпінь, 2000. – № 1. – С.133-138
817085
  Нестеренко А.С. Методи фінансово-правового регулювання фінансової системи України // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" / Національний університет "Одеська юридична академія". – Одеса, 2015. – Т. 16. – С. 150-158. – ISSN 2307-3427
817086
  Семеніхін І.М. Методи фінансового контролю у Збройних силах України / І.М. Семеніхін, І.В. Ващенко, О.В. Алексеєнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 51-53. – Бібліогр.: Біліогр.: С. 50. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються методи фінансового контролю у збройних силах і їх вплив на якість проведення контрольно-ревізійної роботи. The methods of the financial control in the Armed Forces and their influence on the quality of realisation of the financial audit ...
817087
  Кінащук Л.Л. Методи фінансового контролю: теоретико-методологічний аналіз // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 44-50. – (Серія "Право" ; вип. 1, ч. 2)
817088
  Білик М.Д. Методи фінансового плвнуввння і прогнозування є управлінні фінансами підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 9 (64). – С. 79-85
817089
  Ковтун Н.В. Методи фінансової статистики в аналізі інвестиційної діяльності: сфера та особливості використання // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 15-20.
817090
  Козяєв Л.Л. Методи формалізації і моделі морфологічних структур та їх застосування в системах штучного інтелекту : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: 05.13.23 / Леонід Леонідович Козяєв; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2006. – 19с. – Бібліогр.: Бібілогр.: 8 назв
817091
  Вадньов Д.О. Методи формалізації подання нечітких величин на основі спеціальних послідовностей простих чисел : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Вадньов Дмитро Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченко. – Київ, 2016. – 135, [1] арк. – Додатки: арк. 130-135, [1]. – Бібліогр.: арк. 123-129
817092
  Вадньов Д.О. Методи формалізації подання нечітких величин на основі спеціальних послідовностей простих чисел : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Вадньов Дмитро Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
817093
  Лисечко В.П. Методи формування ансамблів складних сигналів із покращеними взаємокореляційними властивостями для систем радіоз"язку з кодовим розділенням каналів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.12.02 / Лисечко В.П.; Українська держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 11 назв
817094
  Шевченко О. Методи формування вокально-виконавського досвіду майбутніх учителів музики // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 5 (89). – С. 206-216. – ISSN 2312-5993
817095
  Дуцяк І.З. Методи формування гіпотез : Монографія / І.З. Дуцяк; Ред. М.М. Мартиняк; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2006. – 173с. – ISBN 966-594-827-X
817096
  Дуцяк І.З. Методи формування гіпотез: теоретичні і практичні аспекти : Дис. ... доктора філософськ. наук. Спец. 09.00.06 - логіка / МОНУ; КНУТШ; Дуцяк І.З. – Київ, 2007. – 402л. + Додатки: л.388-402. – Бібліогр.: л.377-387
817097
  Іваніна Т.В. Методи формування ономастичних відповідників при перекладі топонімів (на матеріалі англо-українських словників) // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 1. – С. 116-120. – Бібліогр.: С. 120; 16 назв
817098
  Антропова О.Ю. Методи формування портфеля інвестицій компаніями з управління активами // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 86-88
817099
  Хоминець С.І. Методи формування професійної мобільності майбутнього педагога у вищій школі // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 204-208. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (47)). – ISSN 2524-0609
817100
  Кучерук М.В. Методи формування резервного капіталу підприємств України // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 121-122. – ISBN 978-617-7069-02-6
817101
  Грунська О.В. Методи формування соціально-адекватної поведінки дітей молодшого шкільного віку як інструментарій соціального педагога // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2015. – № 10. – С. 17-20
817102
  Гук О. Методи формування соціально активної життєвої позиції підлітків / О. Гук, В. Михайленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  Обґрунтовано організаційно-педагогічні умови формування соціально активної життєвої позиції підлітків, і виявлено такі форми і методи роботи з підлітковою молоддю, які ґрунтуються на активній взаємодії, партнерській співпраці педагогів із вихованцями і ...
817103
  Гринчишин Т.М. Методи формування та цифрового оброблення сигналів в комп"ютерних системах з відкритими оптичними каналами : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Гринчишин Т.М. ; Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв.
817104
  Мельничук С.І. Методи формування та цифрової обробки сигналів в роподіленних системах керування. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.13.05 / Мельничук С.І.; М-вод освіти Укр.Держ.ун-т."Львів.політехн.". – Львів, 2000. – 16л.
817105
  Єсіна Н.О. Методи формування творчих умінь студентів в інтелектуально-ігровій діяльності // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 48. – С. 93-99. – ISBN 978-617-7225-58-3. – ISSN 2312-2471
817106
  Міщенко О. Методи формування усної мовленнєвої компетенції на уроках німецької мови засобами сучасних навчальних технологій // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2011. – № 3. – С. 69-72
817107
  Лисенко Д.С. Методи формування цифрового потоку для систем широкосмугового радіодоступу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Лисенко Дмитро Сергійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
817108
  Цзі Іпін Методи формування цифрової компетентності майбутніх викладачів мистецьких дисциплін в закладах вищої освіти КНР // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav, 2021. – Vol. 13. – С. 125-137. – ISBN 978-617-7747-51-1. – ISSN 2415-3729
817109
  Мельник О.Г. Методи формування, поповнення та використання виробничих запасів / О.Г. Мельник, Л.С. Ноджак, Л.М. Ганас // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 10. – С. 29-33 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв.
817110
  Дуцяк І.З. Методи формулювання гіпотез: теоретичні та практичні аспекти : Автореф. дис. ... д-ра філософських наук: 09.00.06 / Дуцяк І.З.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 33с. – Бібліогр.: 31 назв
817111
  Савченко А.М. Методи форсайт як інструмент розвитку корпоративного сектора національної економіки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 12 : Перспективи розвитку атомної енергетики та радіаційних технологій в Україні. – С. 62-68. – ISSN 2222-4459
817112
  Мельник В.М. Методи фотограмметричного опрацювання і калібрування РЕМ-зображень / В.М. Мельник, Ю.А. Мельник // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал / Держ. агентство земел. ресурсів України ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" ; Держ. науково-виробниче підпр. "Картографія" [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (94). – C. 38-41 : мал. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2311-9780
817113
  Процик М.Т. Методи фотограмметричного та картографічного супроводу багаторівневої системи моніторингу ерозійних грунтових процесів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.01 / Процик Михайло Теодорович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012. – 24 с. – Бібліогр.: 10 назв
817114
  Артюшенко М.В. Методи фрактального аналізу даних і управління аерокосмічним гіперспектральним геомоніторингом : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.07.12 / Артюшенко Михайло Віталійович ; НАН України, Держ. установа "Наук. центр аерокосм. дослідж. Землі Ін-ту геол. наук НАН України". – Київ, 2015. – 40 с. – Бібліогр.: 37 назв
817115
  Ляховецький О.М. Методи функціонально-логічного проектування швидкодіючих арифметичних пристроїв на основі симетричних булевих функцій. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.05 / Ляховецький О.М.; Одес. держ. політехн. ун-тет. – Одеса, 1999. – 19с.
817116
  Герасименко К.Є. Методи функціонального тестування критичних систем керування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Герасименко Костянтин Євгенович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
817117
  Проняєв Д.В. Методи хірургічної обробки кукси червоподібного відростка / Д.В. Проняєв, Є.В. Гораш // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Ахтемійчук Ю.Т. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2013. – Т. 12, № 2 (44). – С. 73-75. – ISSN 1727-0847
817118
  Варенюк І.М. Методи цито-гістологічної діагностики : навч. посібник / Варенюк І.М., Дзержинський М.Е. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ННЦ "Ін-т біології та медицини", Каф. цитології, гістології та репродуктивної медицини. – Київ : Інтерсервіс, 2019. – 256, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 253-256. – ISBN 978-617-696-833-7
817119
  Жиров Г.Б. Методи цифрової обробки в задачах ідентифікації і придушення завад сигналів УКХ діапазону // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 54. – С. 16-21. – ISSN 2524-0056
817120
  Бохан К.А. Методи цифрової обробки сигналів : програмна реалізація з використанням бібліотеки STL : навчальний посібник / К.А. Бохан, Г.А. Кучук ; МНО Украины ; Нац. аэрокосм. ун-т им. М.Е. Жуковского " Харьк.авиационный ин-т". – Харків : НАУ "ХАІ", 2008. – 84 с.
817121
  Білий О.Л. Методи ціноутворення на банківські послуги / О.Л. Білий, О.Г. Череп // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 4 (119). – С. 107-110
817122
  Харченко О.І. Методи частотного та часового аналізу в системах обробки випадкових сигналів типу електроенцефалограм : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.12.17 / Харченко О.І.; МОіНУ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут". – Харків, 2007. – 17с. – Бібліогр.: 13 назв
817123
  Гладкий А.В. Методи числового моделювання екологічних процесів : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл., які навч. за направл. "Комп. науки" / А.В. Гладкий, В.В. Скопецький; МОіНУ; Нац. техн. ун-тет України "КПІ". – Київ : Політехніка. Періодика., 2005. – 152с. – ISBN 966-622-177-2
817124
  Бевз О.М. Методи шифрування на основі високонелінійних бульових функцій та кодів з максимальною відстанню : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.05 / Бевз О.М.; Вінницький національний технічний ун-т. – Вінниця, 2008. – 18с. – Бібліогр.: 12 назв
817125
  Саженюк В.С. Методи штрафу та фіктивних областей для параболічних варіаційних нерівностей другого порядку з обмеженням на границі області // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 186-188. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається клас параболічних, варіаційних нерівностей другого порядку з обмеженням на границі області. Отримані оцінки швидкості збіжності методів штрафу та фіктивних областей. Ключові слова: варіаційна нерівність, метод штрафу, метод фіктивних ...
817126
  Войцехівський С.О. Методи штрафу та фіктивних областей для чисельного розв"язування одного класу нелінійних варіаційних нерівностей в області довільної форми / С.О. Войцехівський, В.С. Саженюк, П.О. Сущенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 141-146. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі розглядається проблема векторизації растрового зображення. Кожен виділений з зображення об"єкт можна розглядати як бінарне растрове зображення, яке містить маску даного об"єкту. Введено необхідний теоретичний апарат і запропоновано алгоритм ...
817127
  Баланенко І.Г. Методи якісного аналізу оптимізаційних задач для вироджених параболічних рівнянь : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Баланенко Ірина Григорівна ; М-во освіти і науки України, Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
817128
  Кияк Б.Р. Методи, алгоритми та моделі інформаційних технологій наукового прогнозування : (гранти і пріоритети для фундаментальних досліджень) / Б.Р. Кияк; Бібліотека державного фонду фундаментальних досліджень. – Київ, 2001. – 172с. – ISBN 5-7778-0271-0
817129
  Турянський Ю.І. Методи, види і джерела формування державних доходів // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.8. – С. 297-301. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
817130
  Захожай Олег Ігорович Методи, моделі і алгоритми інформаційного запезпечення процесу пайки п"єзокераміки з металом : Автореф. дис. ... канд. техніч. наук: 05.13.06 / Захожай О.І.; Одеський нац. політехнічний ун-тет. – Одеса, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
817131
  Калачова Вероніка Валеріївна Методи, моделі і процедури синтезу організаційної структури логістичних інформаційних систем : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.12 / Калачова В.В. ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
817132
  Сидоров В.М. Методи, моделі і структури обчислювачів для описання газодінамічних об"єктів та синтезу їх зображень у системах візуалізації : автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.05 - комп"ютерні системи та компоненти / Сидоров В.М.; Харківський національний ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 8 назв
817133
  Шелестов А.Ю. Методи, моделі і технології аналізу та створення Grid-систем для задач дослідження Землі : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.13,06 - інформ. технол. / Шелестов А.Ю. ; НАНУ ; МОНУ ; Міжнар. науково-техн. центр інформ. технол. та систем. – Київ, 2008. – 32 с. – Бібліогр.: 84 назви
817134
  Євланов М.В. Методи, моделі і технологія розробки інформаційних систем при зміні вимог : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.13.06 - інформ. технол. / Євланов М.В. : Харк. нац. ун-т радіолектроніки. – Харків, 2008. – 32 с. – Бібліогр.: 55 назв
817135
  Білецький Є.В. Методи, моделі та алгоритми контекстного обміну даними та їх використання при проектуванні інформаційних систем : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Білецький Є.В. ; Харків. держ. техн. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2000. – 19 с.
817136
  Кошовий М.Д. Методи, моделі та засоби для управління процесами нанесення покриттів : Автореф... д-ра техн.наук: 05.13.03 / Кошовий М.Д.; Харків. держ. техн. ун-тет радіоелектроніки. – Х., 1999. – 34л.
817137
  Ульяницька К.О. Методи, моделі та засоби проектування і управління бізнес-процесами для організаційно-технічних об"єктів управління : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.13.06 / Ульяницька К.О. ; Нац. технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". – Київ, 2010. – 24 с. – Бібліогр.: 9 назв
817138
  Нікуліна О.М. Методи, моделі та інформаційна технологія оптимізації управління складними динамічними системами (на прикладі енергоблоку АЕС) : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Нікуліна Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2020. – 44 с. – Бібліогр.: 50 назв
817139
  Чоха Ю.М. Методи, моделі та інформаційна технологія прийняття рішень щодо діагностування складних об"єктів авіатехніки : Автореферат дис. ... доктора технічних наук: спец.05.13.06-Інформаційні технології / Чоха Ю.М.; Нац.аерокосмічний ун-т ім.М.Є. Жуковського ; " Харківський авіаційний ін-т". – Харків, 2008. – 32с. – Бібл.:42 назви
817140
  Галушка І.М. Методи, моделі та інформаційна технологія розробки спеціалізованих систем інтеграції корпоративних даних : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Галушка Ілона Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського. – Кременчук, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
817141
  Кузьомін О.Я. Методи, моделі та інформаційні техногогії моніторингу і ліквідації наслідків надзвичайних природних ситуацій : Автореф. дис. ... доктора технічних наук: 05.13.06 / Кузьомін О.Я.; Харківський національний ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2008. – 31с. – Бібліогр.: 36 назв
817142
  Глушенкова І.С. Методи, моделі та інформаційні технології оцінювання станів просторово розподілених об"єктів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Глушенкова Ірина Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
817143
  Копаниця Л.М. Методи, підходи, теорії та моделі аналізу фольклорного тексту : навч. посібник до курсу "Сучасний європейський фольклористичний дискурс" / Л.М. Копаниця ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : [б. в.], 2009. – 84 с. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 966-594-493-2
817144
  Загарук О. Методи, прийоми та засоби організації семінарських занять у школі // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 10 (109). – С. 53-61
817145
  Собченко Т.М. Методи, принципи та засоби реалізації змішаного навчання майбутніх учителів-філологів у закладах вищої освіти // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav, 2020. – Vol. 12. – С. 198-213. – ISBN 978-617-7747-38-2. – ISSN 2415-3729
817146
  Чжан Ювень Методи, форми, засоби формуванння полікультурної компетентності у студентів китайських університетів // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Саяпина С.А. (голов. ред.), Сипченко В.І., Панасенко Е.А. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 (96). – С. 287-296. – ISSN 2077-1827
817147
  Мамедов А.М. Методик обучение грамматике в азербайджанской начальной школе : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Мамедов А.М.; Азерб. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1969. – 35л.
817148
  Гиттис И.В. Методика -- основне наставе историiе. / И.В. Гиттис. – Београд, 1946. – 164с.
817149
   Методика : учеб. пособ. – Москва : Русский язык, 1988. – 180 с. – (Заочный курс повышения квалификации филологов-русистов). – ISBN 5-200-00057-2
817150
  Мусієнко В.В. Методика / В. Мусієнко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 240-241. – ISBN 966-642-073-2
817151
  Кравчук С.Л. Методика "діагностика готовності до прощення" // Psychological journal : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Київ, 2020. – Vol. 6, iss. 3 (35). – С. 74-83. – ISSN 2414-0023
817152
  Вінник Н.Д. Методика "Духовна культура особистості педагога" // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 10 (163). – С. 36-41
817153
  Гаврильченко А.А. Методика "Життевих ситуацій" як перспективний підхід до профілактики вживання наркотичних речовин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 58-61. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 14)
817154
  Самсонова Я.А. Методика "занурення" як технологія навчання іноземних мов // Різдвяні студентські наукові читання: Vita in lingua : матеріали IV міжвуз. студентської наук.-практ. конф. (10 груд. 2010 р., м. Запоріжжя) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т, Ф-т іноземної філол. ; [редкол.: Морошкіна Г.Ф. та ін.]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2010. – С. 67-69
817155
  Коржова Е.Ю. Методика "Психологическая автобиография" в психодиагностике жизненных ситуаций. / Е.Ю. Коржова. – К., 1994. – 106с.
817156
   Методика i результати оцінки якості радіозображень в РЛС з інверсним синтезуванням апертури в умовах дестабілізуючих впливів / Ю.Л. Барабаш, Г.Д. Братченко, О.Б. Лантвойт, Д.О. Перегудов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 70-73. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 16/17). – ISSN 1728-3817


  Представлено методику оцінки якості відновлених двовимірних радіозображень (РЗ) в РЛС із широкосмуговим (ШС) зондувальним сигналом (ЗС) та інверсним синтезуванням апертури (ІСА) в умовах дестабілізуючих впливів, пов"язаних з випадковими змінами ...
817157
  Гугушвили Гия Костантинович Методика абхазского литературного языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.09 / Гугушвили Гия Костантинович; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1974. – 22л.
817158
  Заляев Н.З. Методика автоматизированной интерпретьации геофизических исследований скважин / Н.З. Заляев. – Минск, 1990. – 142с.
817159
  Іванчук О. Методика автоматизованого визначення координат центрів вузлів тест-об"єкта за його РЕМ-зображеннями з використанням засобів VatLab / О. Іванчук, О. Тумська // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Українського т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого. – Львів, 2017. – Вип. 1(33). – С. 158-165 : рис, табл. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 1819-1339
817160
  Верпаховская А.О. Методика автоматического определения остаточных статических поправок для повышения информативности данных сейсморазведки / А.О. Верпаховская, Г.Д. Лесной, А.И. Полунин // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2021. – Т. 43, № 2. – С. 14-27 : рис. – Библиогр.: с. 24-25. – ISSN 0203-3100
817161
  Бабков Г.А. Методика аграрно-экономических исследований / Г.А. Бабков ; отв. ред. К.В. Колузанов; М-ва сельского хоз-ва, Молдавской ССР. – Кишинев : Штиинца, 1985. – с. – Библиогр.: с. 236-239
817162
  Юдин Ф.А. Методика агрохимических исследований / Ф.А. Юдин. – Москва, 1980. – 366с.
817163
  Мазулевський О.Є. Методика адаптивного контролю захищеності комп"ютерної мережі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 69-72. – Бібліогр.: С. 72. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  Робота сучасних систем аналізу захищеності має реактивний запізнений характер та потребує від адміністратора виконання ручних підготовчих операцій, крім того, ще одним з недоліків, під час використання систем аналізу захищеності є те, що вони створюють ...
817164
  Ласточкін А.В. Методика адаптивного придушення шуму на основі хвилькового перетворення в сигналах з різкою зміною середнього рівня // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 387-399. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  Запропоновано адаптивний метод видалення шуму, адаптований до різких змін рівня сигналу. Метод є розвитком відомої методики придушення шуму на основі хвилькового перетворення з пороговою обробкою. Приводиться порівняння хвилькових методів між собою і з ...
817165
  Попадич О.О. Методика активізації дослідницької та проектної діяльності майбутніх педагогів вищої школи під час навчання у вищому навчальному закладі // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2017. – С. 128-133. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 28 (38)). – ISSN 2411-2135
817166
  Качерович А.Н. Методика акустического расчета звуковых кинтеатров / А.Н. Качерович, А.И. Индлин. – Москва, 1936. – 124 с.
817167
  Чистяков І.І. Методика алгебри / І.І. Чистяков. – Х., 1935. – 260 с.
817168
  Бронштейн С.С. Методика алгебры / С.С. Бронштейн. – М., 1935. – 328 с.
817169
  Бронштейн С.С. Методика алгебры / С.С. Бронштейн. – М., 1937. – 392 с.
817170
   Методика алгоритмизации и построения систем управления производством с применением вычислительной техники.. – К., 1966. – 6с.
817171
  Грубов В.И. Методика алгоритмизации объектов химической промышленности / В.И. Грубов, Н.Г. Сенаторов; Гос.плановый комитет СМ УССР. Укр.НИИ НТИ и ТЭИ. Мин.пищевой пром. УССР. Вычисл.центр КГУ им.Т.Г.Шев. – Киев, 1967. – 28с. : Ил.3 + Табл.4. – Библ.:15. – (Химическая промышленность)


  В брошюре изложена методика проведения работ по исследованию химико-технологических объектов с целью определения перспектив и путей повышения технико-экономической эффективности действующего промышленного оборудования
817172
  Сопко В. Методика анализа баланса предприятия / В. Сопко. – К., 1994. – 24с.
817173
  Торочешников Н.С. Методика анализа гороючих газовых смесей / Н.С. Торочешников, В.А. Семенова. – М, 1965. – 28с.
817174
   Методика анализа и коррекции поисковых профилей абонентов системы ИРИ по результатам обратной связи.. – Москва, 1975. – 20с.
817175
  Бро Г.Г. Методика анализа и прогнозирования производительности труда / Г.Г. Бро, Л.М. Шнайдман. – Л., 1974. – 164с.
817176
  Щепилова Л.В. Методика анализа литературного произведения / Л.В. Щепилова. – Москва, 1961. – 32 с.
817177
  Щипилова Л.В. Методика анализа литературного произведения / Л.В. Щипилова. – Москва, 1963. – 32с.
817178
  Еремина Н.А. Методика анализа литературного произведения в казахской аудитории / Н.А. Еремина. – Алма-Ата, 1973. – 59с.
817179
  Ткаченко А.Н. Методика анализа неблагоприятных экзогенных процессов и морфометрических показателей рельефа в целях сельськохозяйственной мелиорации : географические аспекты противоэрозионных мероприятий // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1987. – Вип.34. – С. 111-118 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0201-4122
817180
  Мурадов Б.Г. Методика анализа образов азербайджанской советской литературы в старших клаасах азербайджанских школ : Автореф... канд. пед.наук: / Мурадов Б.Г.; Азерб. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1962. – 28л.
817181
  Черненко Л.Д. и др. Методика анализа первичной информации об организации научных исследований в промышленности Украинской ССР и их эффективности / Л.Д. и др. Черненко. – К., 1969. – 224с.
817182
  Медякова Л.В. Методика анализа перекрытых и параллельных Т-образных четырехполюсников : Автореф... канд. технич.наук: / Медякова Л.В.; Министерство кинематографии СССР. Управление учебными заведениями. Ленинградский институт киноинженеров. – Ленинград, 1951. – 8 с.
817183
  Сыркин-Шкловский Методика анализа произодственных резервов машиностроительного завода / Сыркин-Шкловский. – М., 1956. – 399с.
817184
  Саваровский М.Я. Методика анализа себестоимости в горнодобывающей промышленности / М.Я. Саваровский. – Москва, 1955. – 224 с.
817185
  Калачева С.В. Методика анализа сюжета и композиции литературного произведени : Пособие к практич. занятиям / С.В. Калачева. – Москва, 1973. – 95 с.
817186
  Стативка В.И. Методика анализа текстово-дискурсивных категорий иностранными магистрантами филологами // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Лупаренко С.Є., Ушакова Н.І., Тростинська О.М. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 35. – С. 105-121. – ISSN 2073-4379
817187
  Сильванская Г.Н. Методика анализа факторов, влияющих на конкурентоспособность круизных компаний / Г.Н. Сильванская, С.Ю. Лопухин // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2011. – № 6. – С. 16-30 : табл., рис., фото. – Библиогр.: 7 назв
817188
  Смирнов И.А. Методика анализа хозяйственной деятельности совхозов и колхозов / И.А. Смирнов. – Москва, 1970. – 232с.
817189
  Смирнов И.А. Методика анализа хозяйственной деятельности совхозов и колхозов / И.А. Смирнов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1974. – 303с.
817190
  Нікішина О.В. Методика аналізу валової доданої вартості в макросистемах // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Т. 9, вип. 2. – С. 3-13 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2312-847X
817191
  Чебан Т.М. Методика аналізу витрат на персонал в контексті HR-менеджменту / Т.М. Чебан, Є.Е. Чебан // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 190-195. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 2307-5740
817192
  Мегела К. Методика аналізу відтворення дискурсивних маркерів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 17-19. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (47)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено основні методи, які дозволяють дослідити специфіку художнього перекладу важливих елементів діалогічного мовлення, акцентовано на необхідності врахування комунікативних смислів дискурсивних маркерів у перекладі художніх діалогів. ...
817193
  Резникова К.О. Методика аналізу геоекологічних ризиків (на прикладі Волинської області) : Дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.11 - конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів / Резникова К.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 267л. + Додатки: л. 205 - 267. – Бібліогр.: л. 188 - 204
817194
  Резникова К.О. Методика аналізу геоекологічних ризиків (на прикладі Волинської області) : Автореф. дис. ... канд. географічних наук: 11.00.11 / Резникова К.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
817195
  Чистяк Д.О. Методика аналізу давньогрецького міфологічного інтертексту у франкомовному художньому тексті // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 426-431


  Стаття присвячена розробці методики виявлення структурно-семантичних компонентів давньогрецького міфологічного інтертексту в художньому тексті. Пропонується співвіднести міфеми і міфологеми із наративними структурами Агенса, Ознаки та Предиката з ...
817196
  Чистяк Д. Методика аналізу давньогрецької міфічної ізотопії у франкомовному художньому тексті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – C. 44-47. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (46)). – ISSN 1728-3817


  У статті на матеріалі франкомовного художнього тексту розглядається структура давньогрецької міфічної ізотопії. Пропонується лінгвоміфопоетична методика аналізу міфологічного інтертексту у текстовому семіозисі.
817197
   Методика аналізу дебіторської заборгованості: сучасний аспект / Т.М. Ступницька, О.П. Володіна, Л.М. Головаченко, Ю.В. Васильєва // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бабенко В.О, Бутенко А.І., Геворгян С. [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 10, вип. 3. – С. 94-101 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2312-847X
817198
  Бодюк А.В. Методика аналізу динаміки показників прибуткового податку з громадян // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 9. – С.24-30
817199
  Піскова Ж. Методика аналізу діяльності комунальних підприємств теплопостачання : економічний аналіз // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 11. – С. 30-37 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
817200
  Бугайко Ф Ф. Методика аналізу епічних творів у середній школі. : Дис... наук: / Бугайко Ф.Ф,; НКО УРСР, Укр. наук.-дослід. інст. педагогіки. – К., 1945. – 319л. – Бібліогр.:л.306-317
817201
  Откаленко О.М. Методика аналізу ефективності використання фінансових ресурсів вищими навчальними закладами державного сектора. // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 4 : Сучасна промислова політика: моделі та інструменти її реалізації. – C. 220-225. – ISSN 2222-4459
817202
  Кулинич М. Методика аналізу ефективності інноваційних проектів та її вплив на фінансову ефективність підприємств України та Польщі / М. Кулинич, А. Круглій // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; редкол.: Сухарєва С.В., Цьолик Н.М., Оляндер Л.К. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – Т. 6. – С. 62-67. – ISSN 2306-028X
817203
  Герасимчук З. Методика аналізу інфраструктурного забезпечення транскордонного співробітництва / З. Герасимчук, Г. Повх // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – C. 11-18. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
817204
  Савчук Н. Методика аналізу історичного роману Ліни Костенко "Маруся Чурай" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 2-6


  У статті подано найоптимальнішу парадигму вивчення цього рекомендованого шкільною програмою художнього тексту, всебічно проаналізовано дві основні сюжетні лінії та найважливіші образи-персонажі.
817205
  Парасій-Вергуненко Методика аналізу клієнтської бази банку : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 68-75 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв
817206
  Радєва М.М. Методика аналізу конкурентоспроможності підприємства на основі розрахунку критерію ринкових модливостей // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 215-220. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
817207
  Нетребчук Л.О. Методика аналізу консолідованої фінансової звітності банку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 50-51. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Наведено напрями приведення фінансової звітності до прийнятного для проведення аналітичних розрахунків вигляду. Особливістю аналізу є викладення методики розрахунку показників ефективності окремих видів діяльності банків, а саме: операційної, ...
817208
  Ясишена В.В. Методика аналізу нематеріальних активів підприємств / В.В. Ясишена, В.М. Пилявець // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – № 1/2 (86). – С. 147-157. – ISSN 2309-1533
817209
  Понеділко В. Методика аналізу основних форм занять, що застосовуються в системі підвищення кваліфікації державних службовців / В. Понеділко, М. Снітчук // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.345-349. – ISBN 966-73-53-51-Х
817210
  Бакало Н. Методика аналізу ринку готельних послуг / Н. Бакало, І. Черниш // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – Вип. 14 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 203-206. – ISSN 1818-2682
817211
  Беркита К.Ф. Методика аналізу розвитку соціальної сфери села : фінансовий механізм / К.Ф. Беркита, Б.П. Ярема // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 2. – С. 63-68 : Табл.
817212
  Остапенко П. Методика аналізу стану використання та прогнозування розвитку території історичної Волині // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Іщук С.І. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 4 (74) : Спеціальний випуск: дослідження молодих учених. – С. 49-56. – ISSN 2413-7154


  До теперішнього часу, методика аналізу сучасного соціально-економічного стану та прогнозування його розвитку для адміністративно-територіальних одиниць застосовувалась лише при прогнозуванні розвитку території АР Крим, областей та груп районів, при ...
817213
  Токар Л.О. Методика аналізу та забезпечення електромагнітної сумісності в задачах конверсії ресурсу радіочастотного спектру : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.12.02 - телекомунікаційні системи та мережі / Токар Л.О. ; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 11 назв
817214
  Гадзевич О. Методика аналізу та оцінки інноваційної діяльності підприємства / О. Гадзевич, І. Матвійчук // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – № 3 (11). – С. 100-106. – ISSN 2411-4014
817215
   Методика аналізу та оцінки процесів трансформації та управління змінами у збройних силах з метою виконання завдань з забезпечення воєнної безпеки держави / В.В. Балабін, В.В. Вишнівський, А.М. Іващенко, І.В. Пампуха // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 67-73


  Запропоновано методику розрахунку індексу військової трансформації. Дана методика дає можливість об"єктивно оцінювати ефективність процесу трансформації збройних сил певної країни, а також" відображати зміни міжнародної ситуації з точки зору ...
817216
  Яцишин Н. Методика аналізу фінансового стану підприємства // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 4. – С. 439-445. – ISSN 1993-0259
817217
  Мазур В.А. Методика аналізу фінансового стану підприємства відповідно до вимог внутрішніх і зовнішніх користувачів / В.А. Мазур, О.Ф. Томчук, Ю.Ю. Браніцький // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 3 (19). – С. 7-20. – ISSN 2411-4413
817218
  Головко Т. Методика аналізу фінансової діяльності підприємства / Т. Головко. – Київ : Компас, 2000. – 32с. – (Бухгалтерський облік - 2000)
817219
  Боденчук С. Методика аналізу фінансової звітності банків / С. Боденчук, Т. Філімонова // Перспективні напрями розвитку наукової думки в XXI столітті : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. до Дня науки України та з нагоди 50-річчя Ін-ту проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України : 15 трав. 2020 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т ; Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2020. – С. 248-255. – ISBN 978-617-7768-14-1
817220
  Череп А.В. Методика аналізу формування та використання фінансових ресурсів підприємств машинобудування : монографія / А.В. Череп, Ю.О. Швець ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. – 259, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 225-232. – ISBN 978-966-599-438-1
817221
  Трефяк Н.І. Методика аналізу художнього стилю в працях представників філологічної школи українського та російського літературознавства // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 8 : Філологічні науки. Літературознавство. – С. 90-94. – Бібліогр.: Літ.: с. 94; 8 п. – ISSN 1729-360Х
817222
  Сурніна К. Методика аналітичних процедур при аудиті фінансової звітності (на прикладі хлібопекарних підприємств України) // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 5. – С. 41-48 : рис. – Бібліогр.: 3 назв.
817223
  Костюк В.О. Методика аналітичного моделювання і факторного аналізу продуктивності та виробничого устаткування // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Плотницька С.І., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 5, вип. 158. – С. 96-102 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
817224
  Пономаренко В.С. Методика анкетування цільових груп що користуються послугами ВНЗ / В.С. Пономаренко, Т.С. Мілевська // Концептуально-методичне та модельне забезпечення механізму управління державним замовленням у межах ВНЗ : монографія / В.С. Пономаренко, О.В. Раєвнєва, В.Є. Єрмаченко, К.А. Стрижиченко, І.В. та ін. Аксьонова. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2017. – С. 68-101. – ISBN 978-966-8177-75-0


  Трактування поняття якості освіти. Методика отримання комплексної оцінки якості освітніх послуг ВНЗ. Методика анкетування цільових груп ВНЗ. Анкети: випускника спеціальності "Економіка", "Бізнес-аналітик", "Інформаційні управляючі системи та ...
817225
  Беллюстин В. Методика арифметики : сост. согласно примерн. прогр. М.Н.П. / В. Беллюстин. – Москва : Типография Лисснера
Ч. [1] : Курс младшего отделения начальной школы. – 1899. – 69 с.
817226
  Беллюстин В. Методика арифметики / В. Беллюстин. – Москва : Типография Лисснера
Ч. 1 : Курс младшего отделения начальной школы. – 1908. – 80 с.
817227
  Снигирев Методика арифметики / Снигирев, Я.Ф. Чекмарев. – Москва, 1934. – 224 с.
817228
  Шохор-Троцкий Методика арифметики / Шохор-Троцкий. – М.-Л., 1935. – 344с.
817229
  Снигирев Методика арифметики / Снигирев, Я.Ф. Чекмарев. – изд.2-е. – Москва, 1936. – 256 с.
817230
   Методика арифметики. – Москва, 1937. – 320 с.
817231
  Богданов І.М. Методика арифметики / І.М. Богданов, В.Т. Снігірьов. – К.-Х., 1938. – 160 с.
817232
   Методика арифметики. – Киев, 1939. – 335 с.
817233
  Снигирев Чекмарев В.Т. Методика арифметики / Чекмарев В.Т. Снигирев. – 3-е изд. – Москва, 1939. – 288 с.
817234
  Снигирев Методика арифметики / Снигирев, Я.Ф. Чекмарев. – 5-е изд. – Москва, 1940. – 339 с.
817235
  Снигирев Методика арифметики / Снигирев, Я.Ф. Чекмарев. – изд. 6-е. – Москва, 1946. – 368 с.
817236
  Снігірьов Методика арифметики / Снігірьов, Я.Ф. Чекмарьов. – 3-є вид. – Киев, 1947. – 291с.
817237
  Березанська Є.С. Методика арифметики : посіб. для вчителів серед. школи / Є.С. Березанська. – Вид. 3-є, переробл. і допов. – Київ : Радянська школа, 1955. – 527 с.
817238
  Березанская Е.С. Методика арифметики : пособие для учителей / Е.С. Березанская. – Изд. 5-е, перераб. – Москва : Учпедгиз, 1955. – 542 с. – Библиогр.: с. 537-538
817239
  Волковский Д.Л. Методика арифметики в начальной школе / Д.Л. Волковский. – Москва, 1934. – 304с.
817240
  Волковский Д.Л. Методика арифметики в начальной школе / Д.Л. Волковский. – Изд. 2-е. – Москва, 1935. – 296с.
817241
  Бархин Б.Г. Методика архитектурного проектирования / Б.Г. Бархин. – изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1982. – 224 с.
817242
  Калинин Ю.А. Методика атеистического воспитания в трудовых коллективах / Ю.А. Калинин. – К., 1982. – 24с.
817243
  Рудакова Ю.К. Методика атрибуції дефектних видань, надрукованих латинським шрифтом // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 21. – С. 107-117. – ISBN 966-02-2780-9. – ISSN 2222-4203
817244
  Дроздова І. Методика аудиторних і позааудиторних занять як основа розвитку професійного мовлення студентів-нефілологів // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2013. – № 1 (103). – С. 21-25


  У статті здійснюється аналіз методики аудиторних і позааудиторних занять як основи розвитку професійного мовлення студентів нефілологічних спеціальностей ВНЗ. Розглянуто основні організаційні форми, зокрема, проаналізовано різноманітні види лекцій як ...
817245
  Шавлюк А.О. Методика аудиту ефективності ділового партнерства на підприємствах торгівлі // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 1 (56). – С. 239-245. – ISSN 2309-1533
817246
  Бралатан В. Методика аудиту статутного капіталу як основної частини власного капіталу підприємств / В. Бралатан, Т. Горобець // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 386-388. – ISSN 1993-0259
817247
  Петренко Н.І. Методика аудиту фінансової звітності та шляхи її удосконалення // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – C. 105-111. – (Економічні науки ; Вип. 1 (51)). – ISSN 1728-4236
817248
  Моргун В.Ф. Методика багатовимірного аналізу досягнень учня з метою профілювання та профоріїнтації / В.Ф. Моргун; МОУ, Ін-т педагогики і психол. професійно освіти АПH Укра ни, Полтавський обл. ін-т післядипломно ос. – Полтава, 1997. – 16с. – ISBN 9667215156
817249
  Іленко Є.Ю. Методика багатокритеріального вибору розвідувальних безпілотних авіаційних комплексів для Збройних Сил України / Є.Ю. Іленко, П.М. Стешенко // Системи озброєння і військова техніка : щоквартальний науково-технічний журнал / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба ; голов. ред. Леоньєв О.Б. ; редкол.: Аніпко О.Б., Більчук В.М., Бітсадзе Ш. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (50). – C. 67-70. – ISSN 1997-9568
817250
   Методика багатокритеріального вибору розвідувальних БпАК / П.М. Стешенко, О.В. Волченков, О.Б. Лужбіна, Н.Л. Мамонова // Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації : щорічний наук.-теоретич. та наук.-практич. збірник наук. праць / Державний, науково-дослідний інститут авіації. – Київ, 2017. – Вип. № 13 (20). – С. 103-108
817251
  Гащук М.П. Методика багатокритеріального формування складу парку транспортних засобів відділів прикордонної служби та мобільних підрозділів органів охорони державного кордону // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 25-29


  У статті проведено виклад результатів наукового дослідження щодо впровадження нового для галузі формування складу парку транспортних засобів відділів прикордонної служби багатокритеріального методичного підходу та виділення перспективних напрямів ...
817252
  Писарчук О.О. Методика багатокритеріальної ідентифікації технічних засобів та контрольованих ситуацій за скупністю ознак // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 90-96
817253
  Симакова Т.Л. Методика бактериологического и биохимического исследования почв / Т.Л. Симакова. – М - Л, 1931. – 104с.
817254
  Костащук І.І. Методика бальної оцінки релігійно-туристичних об"єктів // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 41. – С. 12-21. – ISSN 2308-135X
817255
  Прихода А.Г. Методика барометрического нивелирования / Мин-во геологии и охраны недр СССР ; Сибирский научно-исследовательский ин-т геологии, геофизики и минерального сырья ; А.Г. Прихода ; ред. Д.Ф. Уманцев. – Новосибирск : СНИИГГИМС, 1961. – 171 с. – (Бюллетень научно-технической информации)
817256
  Савина И.А. Методика библиографического описания : практич. пособ. / Савина И.А. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2007. – 144 с. – Шифр. дубл. 02 Сави. – (Библиотекарь и время. XXI век : 100 выпусков / Отв. ред. серии О.Р. Бородин ; Вып. 63). – ISBN 5-85129-175-3
817257
  Шамурин Е.И. Методика библиографической работы / Е.И. Шамурин. – Москва, 1933. – 296 с.
817258
  Зайцев Г.Н. Методика биометрических расчётов / Г.Н. Зайцев. – Москва, 1973. – 256с.
817259
  Батєєва Н.П. Методика біомеханічного аналізу хореографічних рухів (на прикладі "гранд батман жете") // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 04. – С. 3-9 : рис., табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1818-9172
817260
   Методика боевой подготовки.. – М., 1958. – 350с.
817261
   Методика ботаніки.. – Київ : Радянська школа, 1965. – 408с.
817262
  Гура Н. Методика бухгалтерського обліку в неприбуткових небюджетних організаціях // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 10. – С. 3-8 : табл. – Бібліогр.: 3 назв.
817263
  Коваль О. Методика бухгалтерського обліку експортно-імпортних операцій : зовнішньекономічна діяльність / О. Коваль, Н. Балабайкіна // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 4. – С. 31-35 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв
817264
  Романова Р.М. Методика вводных и вставных предложений в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Романова Р. М.; ЛГУ. – Л., 1971. – 20л.
817265
  Ван Чень Методика вдосконалення виконавського артистизму іноземних магістрантів – майбутніх викладачів вокалу // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2017. – С. 115-122. – (Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти ; вип. 22 (27), ч. 2)
817266
  Кульматова Н.С. Методика вдосконалення картографічного дизайну // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 40-45. – ISBN 966-7650-87-1
817267
  Мазулевський Олег Євгенович Методика вдосконалення контролю захищенності комп"ютерної мережі автоматизованої системи управління військового призначення : Автореф. дис. ... канд. технічних наук; 20. 02. 12 / Мазулевський О. Є.; КНУТШ. Військовий інститут. – Київ, 2006. – 20с. – Бібл.: 10 назв
817268
  Усенко Л.М. Методика вдосконалення податкового планування на підприємстві // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.417- 422. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
817269
  Бруханський Л. Методика ведення стратегічного фінансового обліку на підприємствах: інжиніринговий аспект // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – № 8. – С. 18-28 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
817270
   Методика вертикальной планировки. – Вып. 1. – Киев : КВКФ
Общие сведения о применении способа наименьших квадратов к решению задач вертикальной планировки. – 1958. – 117 с.
817271
   Методика вертикальной планировки : Академия строительства и архитектуры УССР ; Ин-т градостроительства. – Вып. 2. – Киев : КВКФ
Графо-аналитический метод решения задач вертикальной планировки. – 1958. – 81 с.
817272
  Неманова Раиса Петровна Методика взаимосвязанного обучения видам речевой деятельности на начальном этапе языкового вуза. (русский язык как иностранный) : Автореф... канд. педагогич.наук: 13.00.02 / Неманова Раиса Петровна; Московский гос. пед. ин-т иностранных языков им. Мориса Тореза. – М., 1981. – л.
817273
  Серова Т.С. Методика взаимосвязанного обучения устной речи и чтению на иностранном языке в техническом вузе. : Автореф... канд. пед.наук: 13.731 / Серова Т.С.; Москов. гос. пед. ин-т ин. языков. – М., 1970. – 26л.
817274
  Рєзнік Я.Б. Методика взакріплення навчального матеріалу / Проф. Я. Рєзнік. – Київ : Радянська школа, 1940. – 61 с.
817275
  Войнаренко М. Методика вибору ефективної системи управління виробничими запасами на підприємствах харчової промисловості : економіка підприємства / М. Войнаренко, Л. Юрчишена // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 4 (270). – С. 48-51 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1810-3944
817276
  Жук О.Г. Методика вибору параметрів сигналу засобів радіозв"язку в умовах імітаційних завад // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 27-32
817277
  Берестов Д.С. Методика вибору проектних альтернатив системи захисту інформації в автоматизованій системі відомчого призначення на основі ієрархічних моделей : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Берестов Денис Сергійович ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 10 назв
817278
  Карюк В.І. Методика вибору стратегічних альтернатив у процесі формування інноваційної стратегії підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 1. – С. 385-391


  Досліджено механізм формування та реалізації інноваційної стратегії підприємства.
817279
   Методика вибору та впровадження інформаційної системи в діяльність вищого військового навчального закладу / О.М. Перегуда, О.П. Черкес, П.М. Піонтківський, О.В. Дзюбенко // Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Житомир. військовий ін-т ім. С.П. Корольова ;голов. ред. Фриз С.П. ; редкол.: Васюта К.С., Грищук Р.В., Журавський Ю.В. [та ін.]. – Житомир, 2019. – Вип. 17. – С. 41-51. – ISSN 2076-1546
817280
  Холод Б.І. Методика вибору та обгрунтування стратегії розвитку вищого навчального закладу / Б.І. Холод, О.В. Дашевська // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2011. – № 2 (35). – С. 5-11. – ISSN 2074-5354


  У статті розглянуто проблеми стратегічного управління вузом. Автор пропонує методику стратегічного управління вузом, що базується на використанні концепції життєвого циклу організації. Ця методика включає практичний інструментарій формування, вибору та ...
817281
  Трохимець В.М. Методика вивчений розподілу і поведінки зоопланктону та молоді риб у прибережній зоні водойм / В.М. Трохимець, В.Р. Алексієнко, В.В. Серебряков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 23-26. – (Біологія ; Вип. 34)


  Розроблено оригінальну конструкцію пасток і представлено нову методику лову зоопланктону та молоді риб, для вивчення їх видового складу, розподілу та поведінки у прибережних ділянках водойм.
817282
  Сторубльов О.І. Методика вивчення алгоритмів автоматичного захоплення та супроводу повітряних об"єктів у пристроях обробки радіолокаційної інформації / О.І. Сторубльов, І.А. Рєзніков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 70-73. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 3)


  Предметом данної статті є опис алгоритмів автозахоплення та автосупроводу об"єктів, на основі яких функціонують пристрої обробки радіолокаційної інформації. Алгоритми вивчаються з погляду розробки та створення комплексу програмних засобів для ...
817283
  Кудирко Василь Методика вивчення властивостей географічної карти в шкільних географічних курсах : Наукові дослідження // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 42-45. – Бібліогр. 15 назв
817284
  Піменов Д.О. Методика вивчення газових законів на основі сучасних цифрових технологій / Д.О. Піменов, Г.О. Шишкін // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Концепція формування природничо-наукової компетентності та світогляду майбутнього фахівця в умовах STEM-освіти. – С. 111-116. – (Серія педагогічна ; вип. 27). – ISSN 2307-4507
817285
  Плющай О.І. Методика вивчення динаміки магнітного потоку за допомогою магнітного підвісу / О.І. Плющай, О.А. Кордюк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 435-439. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Запропоновано методику вивчення втрат енергії ротором, підвішеному за допомогою високотемпературних надпровідників (ВТНП). Розглянуті такі динамічні характеристики ротора як фаза обертання ротора, частота обертання ротора, втрачаєма енергія та ...
817286
   Методика вивчення ділового мовлення в середній та вищій школі : Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції: Умань, 24-25 травня 2001 р. – Київ : Знання України, 2001. – 110с. – ISBN 966-95920-0-3
817287
  Строєв К.Ф. Методика вивчення економічної географії СРСР / К.Ф. Строєв. – Київ : Радянська школа, 1974. – 240с.
817288
  Балик Надія Романівна Методика вивчення експертних систем у курсі інформатики та обчислювальної техніки. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Балик Надія Романівна; Укр. держ. пед. ун-т. – К., 1995. – 24л.
817289
  Арсенюк І.О. Методика вивчення задачі двох тіл в курсі "Класична механіка" при дистанційному навчанні // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2020. – С. 127-129. – (Серія педагогічна ; вип. 26). – ISSN 2307-4507
817290
  Гарна С.Ю. Методика вивчення зарубіжної літератури у старшій школі з використанням технологій дистанційного навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Гарна Світлана Юріївна ; М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2020. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 19 назв
817291
  Мажник Н.А. Методика вивчення індивідуальних особливостей студентів в освітньому процесі // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: Н.М. Бібік, О.І. Бондарчук, Н.Ю. Волянюк [та ін.]. – Київ, 2017. – C. 56-66. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 5 (34)). – ISSN 2218-7650
817292
  Воїнственський М.А. Методика вивчення корисних птахів і використання іх у боротьбі з шкідниками сільскогосподарських культур. / М.А. Воїнственський. – Київ, 1954. – 52с.
817293
  Воїнственський М.А. Методика вивчення корисних птахів і використання їх у боротьбі з шкідниками сільскогосподарських культур. / М.А. Воїнственський. – Київ : Радянська школа, 1954. – 52с.


  У брошурі подано короткі відомості про найбільш поширених на Україні корисних птахів. Для кожного виду визначена назва,подана його характеристика,поширення в природі ,деякі дані з біології,господарське значення.
817294
  Степанець А.В. Методика вивчення лексики та фразеології в школі : 10 клас // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків, 2012. – № 19/21 (311/313). – С. 8-19


  Мета навчання лексикології полягає в поглибленні учнями кількісного й якісного складу української лексики, шляхів і джерел її збагачення, функціонуванні лексичних одиниць у різних стилях мовлення.
817295
  Бугайко Т.Ф. Методика вивчення ліричного твору в вередній школі. : Дис... наук: / Бугайко Т.Ф.; МО УРСР. Київський держ. пед. інст. ім.Горького. – К., 1946. – 204л. – Бібліогр.:л.191-202
817296
  Черниш Н. Методика вивчення ліричного твору у біографічному, ісмторичному та загальномистецькому контекстах (5-7 класи) // Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник / Мін.освіти і науки Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ, 2010. – (Спецвипуск 5) ч. 3 : Матеріали 5 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном". – С. 263-268. – ISSN 2077-1827
817297
  Романишина Н. Методика вивчення малої прози О.Довженка на основі теоретико-літературознавчої рефлексії // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2012. – № 6/7. – С. 58-61


  Актуальність дослідження обумовлена необхідністю подолання упереджено-стереотипного погляду літературознавців і методистів на новелістику О.Довженка як щось "другорядне". Стаття є спробою науково-методичного забезпечення міні-модуля "Епічне осмислення ...
817298
  Кудирко Василь Методика вивчення математичної основи карт, як основи формування об"єктивного географічного образу території : наукові дослідження // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (108). – С. 33-36. – Бібліогр.: 12 назв
817299
  Климова І.О. Методика вивчення мови ділових листів: порівняльний аспект // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 3. – С. 258-260. – ISSN 2219-4290
817300
  Єгоренков А.І. Методика вивчення молекулярної біофізики дезоксирибонуклеїнової кислоти в медичному вузі з використанням нових інформаційних технологій : Автореф... канд. пед. наук: 13.00.02 / Єгоренков А.І.; Ін-т.пед.і просолог.профес.освіти акад.пед.наук Укр. – К, 1997. – 23л.
817301
  Астахов О.І. Методика вивчення на уроках хімії синтетичних полімерів. Демонстрація та прак. спроби : [метод. посібник для вчителів хімії] / Астахов О.І., Севрук Т.П. ; М-во освіти УРСР, Наук.-дослід. ін-т педагогіки УРСР. – Київ : Радянська школа, 1963. – 84 с., [1] л. іл. : іл. – Бібліогр.: с. 81-83
817302
  Шкуратяна Н.Г. Методика вивчення орфографії / Н.Г. Шкуратяна. – К., 1985. – 130с.
817303
  Христич Н. Методика вивчення прецедентних феноменів студентами-філологами // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Навальна М.І., Кулик О.Д., Летюча Л.П.[та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – С. 94-101. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 32). – ISSN 2309-1517
817304
  Огарєнко Т.А. Методика вивчення синтаксичних понять у вищих педагогічних навчальних закладах // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С. 131-134. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 188). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
817305
  Середенко Е.В. Методика вивчення сільськогосподарських тварин у курсі зоології / Е.В. Середенко. – Київ : Радянська школа, 1965. – 142с.
817306
  Василенко О.М. Методика вивчення сленгізованих елементів у ЗОШ / О.М. Василенко, Г.Ф. Кінаш // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2018. – № 2 (316), квітень : Філологічні науки. – С. 254-260. – ISSN 2227-2844


  "Окреслено ключові методичні рекомендації щодо введення сленгізованих елементів у навчальний процес; надано приклади практичного впровадження їх із метою полегшення інтегративних мовленнєвих процесів на підставі осучаснення технології викладання ...
817307
  Паламар С. Методика вивчення сонетів Д. Павличка в спецкурсі "Сонет в історії української і світової літератури" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 29-30
817308
  Нестеренко Т.Я. Методика вивчення стереометричного матеріалу у восьмирічній школі / Т.Я. Нестеренко. – Київ, 1961. – 77с.
817309
  Грицак Н.Р. Методика вивчення студентами-словесниками жанрової природи оповідання з урахуванням національної специфіки // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В. Олійник ; редкол.: О. Галус, О. Глазунова, О. Єжова [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 53-69. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 11 (40)). – ISSN 2218-7650
817310
  Романишина Н.В. Методика вивчення студентами філологічних факультетів історичного оповідання П. Куліша "Мартин Гак" // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2013. – С. 175-180. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 20 (30))
817311
  Апанасенко В.Д. Методика вивчення та застосування механізмів емоційно-вольової регуляції як засіб розв"язання проблеми формування особистості військовослужбовця // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 53-57. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 1)


  Ідеться про необхідність системного використання психологічних засобів впливу на емоційний стан людини та передбачає загальну методику організації практичного вивчення запропонованої проблеми.
817312
  Коляда І. Методика вивчення теми "Модернізація суспільного життя Наддніпрянщини на початку XX ст." : Історія України .10 клас // Історія в школах України : науково-методичний журнал / МОНУ ; Держ. інформаційно-виробниче вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2011. – № 7/8 (119/120). – С. 24-28
817313
  Коляда І. Методика вивчення теми "Створення українських політичніх партій у Наддніпрянській Україні" : Історія України, 10 клас // Історія в школах України : науково-методичний журнал / МОНУ ; Держ. інформаційно-виробниче вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2011. – № 11/12 (124). – С. 18-26
817314
  Коляда І. Методика вивчення теми "Формування індустріального суспільства Наддніпрянської України в складі Російської імперії на початку XX ст." // Історія в школах України : науково-методичний журнал / МОНУ ; Держ. інформаційно-виробниче вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2011. – № 6 (118). – С. 25-31
817315
  Коляда І. Методика вивчення теми: Наддніпрянська Україна в період 1907-1914 рр. (історія України, 10 клас) / І. Коляда, В. Милько // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 27-36


  Фото: Кінна поліція біля Університета Св. Володимира у Києві під час студентських протестів 1910 р.
817316
  Вертій О. Методика вивчення української літератури на сучасному етапі: основні ознаки і поняття // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 4 (661). – С. 28-36. – ISSN 0130-5263


  Стаття присвячена формуванню системи народознавчо-літературознавчих та пізнавально-пгошукових ознак і понять під час вивчення ук5раїнської літератури у школі
817317
  Вертій О. Методика вивчення української літератури на сучасному етапі: основні ознаки і поняття // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 3 (660). – С. 51-57. – ISSN 0130-5263


  На олснові даних педагогіки, психології, народознавства, літературознавства, філософії ат інших наук у статті зроблено спробу, сформувати систему основних національно-світоглядних, національно-духовних, народознавчо-літературознавчих, ...
817318
   Методика вивчення української мови в школі: Пос. для вчит.. – К., 1987. – 244с.
817319
   Методика виділення зон, вразливих до забруднення поверхневих і підземних вод нітратними сполуками / Н.М. Осадча, В.І. Осадчий, В.В. Осипов, С.В. Білецька, Л.А. Ковальчук // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2020. – № 4 (112). – С. 38-48 : рис., табл. – Бібліогр.: 39 назв. – ISSN 1561-4980
817320
  Лукіянчук А.А. Методика виділення корисного сигналу на фоні завад // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 169-173. – (Технічні науки ; № 3 (285)). – ISSN 2307-5732
817321
  Дідовець Ю.С. Методика виділення річкових басейнів за допомогою ГІС-технологій на прикладі басейну р. Тетерів // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 70-73
817322
  Рєзнікова О.С. Методика визначення агромаркетингової стратегії для кожної стадії життєвого цикла товару // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2006. – С. 238-241. – (Економічні наки ; Вип. 2). – ISSN 1728-4236
817323
  Капцова Н.І. Методика визначення втрат газу на компресорних станціях і при продуванні газопроводів / Н.І. Капцова, О.М. Слатова // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 139. – С. 143-146. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
817324
  Головань В.Г. Методика визначення гідродинамічних сил та інерційних характеристик (ПМ) при вертикальних коливаннях / В.Г. Головань, О.М. Присяжнюк // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2006. – Вип. № 2. – С. 38-48


  В даній статті автор розкриває методику розрахунку параметрів вертикальних коливань плаваючої машини (ПМ) на мілководді. В данной статье автор раскрывает методику расчета параметров вертикальных колебаний плавающей машины (ПМ) на мелководье. In the ...
817325
  Вакуленко О.Л. Методика визначення глибини моральних страждань та фінансового еквіваленту компенсації завданої шкоди індивіду та групі : [посібник] / Вакуленко О.Л., Мельник М.Т., Проскурня А.С. – Київ : Ін Юре, 2019. – 62, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 59-62. – ISBN 978-966-313-601-1
817326
  Бугаєвський Г.М. Методика визначення дійсного руху коливальних систем / Г.М. Бугаєвський, Є.В. Літвінова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 69-73. – Бібліогр.: 20 назв. – (Геологія ; вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  Запропонована комплексна методика визначення дійсного руху коливальних систем (детального дослідження реакції споруди та грунта на механічну дію), яка включає методики проведення спостережень за допомогою інженерно-сейсмометричного вимірювального ...
817327
  Чаленко О.Ю. Методика визначення економічного потенціалу // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 8 (621). – С. 40-54 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 0131-775Х
817328
  Яценко А.Д. Методика визначення естетичних властивостей лісових насаджень територіальної рекреаційної лісокультурної системи Північно-Західного Приазов"я // Регіон - 2015: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 5-6 листоп. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2015. – С. 81-83. – ISBN 978-966-285-259-2
817329
  Черевко Г.В. Методика визначення ефективності агротуристичної діяльності / Г.В. Черевко, І.В. Черевко, Г.І. Шішечко // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 1 (195). – С.39-45. – ISSN 2221-1055
817330
   Методика визначення ефективності використання автобронетанкової техніки підрозділами Національної гвардії України для охорони громадського порядку в мирний час / В.О. Табуненко, О.В. Іванченко, П.Б. Буряк, В.І. Кужелович // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Дробаха Г.А. ; редкол.: Телелим В.М., Городнов В.П., Єрмошин М.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (67). – С. 82-87. – ISSN 2078-7480
817331
  Дубневич Ю. Методика визначення ефективності вирощування ріпаку на енергетичні потреби / Ю. Дубневич, Д. Черевко // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2016. – Т. 9, № 3/4. – С. 9-16 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2313-3627
817332
  Коротін С.М. Методика визначення ефективності застосування керованих авіаційних ракет класу "повітря-повітря" ближньої дії по повітряним цілям // Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ, 2013. – Вип. 70. – С. 36-45. – ISSN 2309-7647
817333
  Однорог М.А. Методика визначення ефективності інвестиційного забезпечення на сучасному етапі // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 11. – С. 7-10
817334
  Волик Н.Г. Методика визначення ефективності управління хеджевим портфелем банку / Н.Г. Волик, З.М. Саліхова // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 203-206. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
817335
  Невзоров Андрій Володимирович Методика визначення залишкового ресурсу сучасних радіоелектронних засобів озброєння : Автореф. дис. ... канд. технічних наук:20.02.14 / Невзоров А.В.; КНУТШ Військовий Інститут. – Київ, 2005. – 18с. – Бібліогр.: 7 назв
817336
  Касаткін Д.Ю. Методика визначення індексу цитування та наукометричних рейтингів наукових публікацій // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України. – Київ, 2015. – Т. 7, № 5/6. – С. 66-80. – ISSN 2078-9912
817337
  Яременко О. Методика визначення інтегрованого рейтингу вищих навчальних закладів / О. Яременко, О. Балакірєва // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2001. – № 6. – С.58-70. – ISSN 1682-2366
817338
  Герасименко В.Г. Методика визначення кількісних показників регіонального ринку туристичних послуг / В.Г. Герасименко, В.Я. Павлоцький // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 2 (60). – С. 157-163. – ISSN 1562-0905
817339
  Браун В.О. Методика визначення коефіцієнтів демпфірування плаваючої машини на мілководді / В.О. Браун, С.О. Пашков, О.М. Присяжнюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 10-13. – Бібліогр.: С. 12-13. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  В даній статті приводиться методика розрахунку коефіцієнту демпфірування при вертикальних коливаннях плаваючої машини на мілководді, та встановлення залежностей амплітудно-частотних характеристик ПМ від відносних величин. Метою даної статті є ...
817340
  Ващук Б.Л. Методика визначення компенсації моральної шкоди у кримінальному судочинстві // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 269-281. – (Юридична ; Вип. 1)
817341
  Грицишин Н. Методика визначення конкурентоспроможності підприємства // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 314-322. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
817342
  Чмир В.М. Методика визначення мастильних матеріалів для проведення технічного обслуговування двигунів автомобільних транспортних засобів / В.М. Чмир, М.І. Лисий, А.Г. Зінчик // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 103-107


  У статті представлено методику визначення переліку мастильних матеріалів для проведення технічного обслуговування двигунів автомобільних транспортних засобів яка дозволяє встановити основні етапи оцінки сумісності моторної оливи з трибосистемами ...
817343
  Гладкий О.В. Методика визначення меж моноцентричних господарських агломерацій // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 50. – С. 53-57. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 966-521-126-9
817344
   Методика визначення місця встановлення акселерометрів при віброакустичному діагностуванні керованих мостів колісних сільськогосподарських тракторів / Д.В. Борисюк, А.В. Спірін, Твердохліб, і.В., В.В. Томчук // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 27. – С. 112-119 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2410-1125
817345
   Методика визначення морозостійкості плодових дерев.. – К., 1966. – 22с.
817346
  Цільмак О.М. Методика визначення мотиву та мети злочинного діяння за допомогою методу "багатовимірних матриць" підчас досудового розслідування злочинів проти життя та здоров"я особи // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 1 (25). – С. 129-135. – ISSN 2306-9082
817347
  Гнатюк О.І. Методика визначення норм постачання ремонтного фонду для автомобільних транспортних засобів органу охорони державного кордону // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 46-49


  Стаття стосується аналізу альтернативних технологій підтримання і відновлення працездатності автомобільних транспортних засобів органів охорони Державного кордону шляхом введення в дію системи оптимізації обсягів запасних частин, розробленої на основі ...
817348
   Методика визначення об"єму Львівського полігону ТПВ з використанням архівних картографічних матеріалів та БПЛА TRIMBLE UX-5 / В.А. Лозинський, В.І. Нікулішин, К.Р. Третяк, Є.О. Шило // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; відп. ред. К.Р. Третяк. – Львів, 2016. – Вип. 83. – С. 64-82 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 77-79. – ISSN 0130-1039
817349
  Козик В.В. Методика визначення оптимального моменту переходу на випуск інноваційного виду продукції / В.В. Козик, Ю.І. Сидоров // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 286-291 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
817350
  Зайцев С.І. Методика визначення оптимальної структури малого бізнесу в регіоні : маркетинг і бізнес / С.І. Зайцев, О.В. Ульяницька // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 7. – С. 95-100 : Табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв
817351
  Буяло О.В. Методика визначення оптимальної тривалості виконання ремонтним органом свого завдання при впливі дестабілізуючих факторів // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 6-9


  У статті запропонований методичний підхід для визначення оптимальної тривалості виконання ремонтним органом свого завдання в умовах впливу на цей процес різних дестабілізуючих факторів. Отримані результати дозволяють раціонально планувпти використання ...
817352
  Баженова О.В. Методика визначення оцінки економічної безпеки держави // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 4-9
817353
   Методика визначення параметрів джерела (точкового та розподіленого) за даними обмеженої кількості сейсмічних станцій / Д.В. Малицький, Д О. Павлова Грицай, О.А. Муйла, О.О. Асташкіна, О.О. Обідіна // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України. – Київ, 2016. – № 4 (60). – С. 20-28 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1684-2189
817354
  Легеза В.П. Методика визначення параметрів настройки кульового гасителя коливань із лінійно-в"язким опором / В.П. Легеза, В.О. П"ятецький // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 70-78. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для віброзахисної системи "кульовий гаситель - рухоме несуче тіло" з використанням двох критеріїв якості визначено необхідні параметри настройки гасителя.
817355
  Четверіков Б. Методика визначення перенесення меж Нового єврейського кладовища у Львові за допомогою геоінформаційних систем // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Україн. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого ; редкол.: Бурштинська Х.В., Васютинський І.Ю. Волчко П.І. [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 2 (34). – С. 98-101 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1819-1339
817356
  Бодюк А.В. Методика визначення платежів за використання природно-промислових ресурсів : монографія / А.В. Бодюк. – Київ : [Б. в.], 2001. – 211 с. – ISBN 966-646-042-4
817357
  Стадник М.Я. Методика визначення потенціалу міжнародної діяльності підприємства на ринках високотехнологічної та інноваційної продукції : економіка та управління інноваціями // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 1. – С. 126-131 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв
817358
  Бацамут В.М. Методика визначення пріоритетів районів оперативних дій для сил Національної гвардії України при виникненні у державі надзвичайних ситуацій соціального характеру // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Г.А. Дробаха ; редкол.: В.М. Телелим, О.М. Шмаков, В.П. Городнов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (60). – С. 56-63. – ISSN 2078-7480
817359
  Ганзюк С.М. Методика визначення пріоритетних напрямів у контексті державної інноваційної політики // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 11. – С. 69-70
817360
  Ковязіна К.О. Методика визначення прожиткового мініміму: шляхи поліпшення // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 2 (31). – С. 61-66. – ISSN 2306-5664
817361
  Гринь Д.М. Методика визначення просторового поширення малоамплітудних розломів і тріщин у тонкошаруватому вуглевмісному геологічному середовищі // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2019. – Т. 41, № 5. – С. 190-205 : рис. – Бібліогр.: с. 203-205. – ISSN 0203-3100
817362
   Методика визначення психологічної готовності до ризику військовослужбовців / О.С. Колесніченко, Я.В. Мацегора, І.І. Приходько, Н.В. Юр"єва // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Національної гвардії України ; голов. ред.: Г.А. Дробаха ; редкол.: В.М. Телелим, О.М. Шмаков, В.П. Городнов [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (59). – С. 77-88. – ISSN 2078-7480
817363
  Зінчик А.Г. Методика визначення раціональних класів вантажопідйомності автомобільних транспортних засобів підрозділів забезпечення збройних сил України // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 28-33


  У статті подано основні етапи методики визначення раціональних класів вантажопідйомності автомобільних транспортних засобів підрозділів забезпечення Збройних сил України та, у формалізованому вигляді, подано приклад вирішення завдання формування ...
817364
  Рачок Р.В. Методика визначення раціональних маршрутів підрозділів швидкого реагування прикордонного відомства // Наукоємні технології : науковий журнал / Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. О.К. Юбін ; редкол.: В.В. Бараннік, С.В. Бойченко, Ю.В. Білокопитов [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (35). – С. 266-271. – ISSN 2075-0781


  "Вдосконалена методика визначення раціональних маршрутів підрозділів швидкого реагування прикордонного відомства. Автором запропонований метод визначення залежності між швидкісними характеристиками транспортних засобів і значеннями елементів маски ...
817365
  Головань О.М. Методика визначення раціонального варіанта перегрупування сил Національної гвардії України до районів оперативних дій для виконання завдань із забезпечення громадської безпеки // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Дробаха Г.А. ; редкол.: Телелим В.М., Городнов В.П., Єрмошин М.О.[та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (64). – С. 84-94. – ISSN 2078-7480


  "Подано методику визначення раціонального варіанта перегрупування сил Національної гвардії України до районів оперативних дій для виконання завдань із забезпечення громадської безпеки. Методика комплексно враховує: динаміку і складність оперативної ...
817366
  Луньов О.Ю. Методика визначення раціонального порядку застосування розвідувальних безпілотних літальних апаратів при виконанні завдань з припинення масових заворушень силами Національної гвардії України / О.Ю. Луньов, І.В. Ковальов, К.О. Споришев // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Дробаха Г.А. ; редкол.: Телелим В.М., Городнов В.П., Єрмошин М.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (67). – С. 26-37. – ISSN 2078-7480
817367
  Пустовєтов В.М. Методика визначення раціонального складу сил та засобів пункту технічного обслуговування і ремонту ремонтного підрозділу прикордонного загону в умовах перерозподілу функцій обслуговування автотранспортних засобів / В.М. Пустовєтов, С.О. Пашков, А.Г. Зінчик // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 68-76


  "Методика визначення раціонального складу сил і засобів пункту технічного обслуговування і ремонту ремонтного підрозділу прикордонного загону в умовах перерозподілу функцій обслуговування автотранспортних засобів" Для раціоналізації складу сил і ...
817368
  Яценко А.Д. Методика визначення рекреаційних навантажень у лісокультурних ландшафтах північно-західного Приазов"я // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 322-326. – Бібліогр.: 4 назв.
817369
  Ягольник А. Методика визначення ринку: що, як і для чого? / А. Ягольник, А. Зеленюк // Юридична газета. – Київ, 2019. – 9 квітня (№ 15). – С. 27
817370
  Рогов П.Д. Методика визначення рівнів загроз інформаційній безпеці держави у воєнній сфері / П.Д. Рогов, М.А. Малахов, Л.В. Бухало // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 143-147


  Розглянуто можливість оцінки елементів інформаційної безпеки України у воєнній сфері в умовах інформаційної протидії. Аналізуються рівні виникнення ймовірних загроз інформаційній безпеці у воєнній сфері на основі використання інформації про засоби ...
817371
  Сорока Л.М. Методика визначення рівня економічної безпеки підприємства / Л.М. Сорока, М. Іваненко // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський, державний технологічний університет. – Черкаси, 2013. – С. 102-106. – (Серія: Економічні науки ; вип. 33, ч. 2). – ISSN 2306-4420
817372
  Бичковський А.Ю. Методика визначення рівня конкурентоспроможності суднобудівних підприємств // Економіка України : науковий журнал / М-во економічного розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 10 (623). – С. 67-73 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
817373
  Куцина І.А. Методика визначення рівня обслуговування пішоходів // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 44. – С. 154-161 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-3455
817374
  Матвійчук Л.О. Методика визначення рівня фінансової безпеки машинобудівних підприємств : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 109-114 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
817375
  Шпотенко В.Д. Методика визначення розміру плати за навчання студентів вищих навчальних закладів : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 7. – С. 43-50 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви
817376
  Катеринчук І.С. Методика визначення своєчасності маневру та вибору раціональних маневрених можливостей підрозділів органів охорони державного кордону в умовах перешкод / І.С. Катеринчук, Г.І. Андрійченко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 137-142


  У статті наведено методику вибору раціональних умов реалізації маневрених можливостей прикордонних підрозділів. яка ґрунтується на використанні методу динамічного програмування. Методика, на відміну від існуючих, враховує очікуваний час маневру по ...
817377
  Ковнатський М.П. Методика визначення соматотипу за домінуючою ознакою / М.П. Ковнатський, П.М. Мироненко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 54-57. – (Біологія ; Вип. 27)


  Розроблено принципово новий підхід до проблеми визначення соматотипу тіла людини, в основу якого покладено визначення домінуючої ознаки будови тіла. Визначені головні антропометричні параметри кістякового та м"язового компонента (мезоморфії), який ...
817378
  Четверіков Б. Методика визначення спалених пожежами територій за космічними знімками / Б. Четверіков, Н. Ковальчук // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого. – Львів, 2016. – Вип. 2 (32). – С. 124-128 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1819-1339
817379
  Вініченко О.М. Методика визначення ступеня важливості та стабільності критеріїв ефективності системи контролю соціально-економічного розвитку підприємства на основі АВС- і XYZ-аналізу // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 2 : Міграція робочої сили з України до ЄС: аналіз особливостей та наслідків. – С. 149-159. – ISSN 2222-4459
817380
  Богданов С.С. Методика визначення та врахування впливу вібрацій на точність вимірювань електронними геодезичними приладами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.01 / Богданов Сергій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 6 назв
817381
  Мейш А.В. Методика визначення та порядок формуання фінансових результатів торговельних підприємств // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 40-43. – (Економічні науки ; № 2, т. 1). – ISSN 2226-9150
817382
  Щербань М.І. Методика визначення темперетури повітря в елементах ландшафтів Української РСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 22-33 : Рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Географія ; Вип. 19)
817383
  Міхно О.Г. Методика визначення технологічної складності процесу векторизації картографічних матеріалів // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін]. – Київ, 2016. – Вип. 15, ч. 1 : За матеріалами конференції "Картографія та вища школа". – C. 13-22
817384
  Старовєров В.С. Методика визначення точності геодезичних робіт при будівництві мостових переходів шляхом моделювання напружено-деформованого стану конструкцій : геодезія / В.С. Старовєров, О.В. Адаменко // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 5. – С. 7-12 : Мал. – Бібліогр.: 10 назв
817385
  Хоптар А. Методика визначення тропосферних параметрів із сумісних даних GNSS і SLR спостережень // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Україн. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого ; редкол.: Бурштинська Х.В., Васютинський І.Ю. Волчко П.І. [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 2 (34). – С. 51-54 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1819-1339
817386
  Вишнівський В.В. Методика визначення умов прохідності місцевості для спеціальних мобільних підрозділів / В.В. Вишнівський, Ю.В. Каменчук, В.А. Рябов // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 377-380


  Запропоновано методику визначення зон прохідності місцевості для спеціальних мобільних підрозділів з урахуванням тактичних властивостей місцевості, метеорологічних умов і характеристик ґрунтового покриву, які залежать від сезонно-метеорологічних ...
817387
  Малинка В.Є. Методика визначення фінансових моделей інтернет-медіа за допомогою аналізу їхнього контенту // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2015. – Т. 59, квітень – червень


  Контент будь-якого медіа чітко пов"язаний із завданнями, які це медіа виконує для його власників. А вони, у свою чергу, зазвичай визначають фінансову модель, яку це медіа використовує. Однак закономірності цього зв"язку досі не були описані в науковій ...
817388
  Коришко Н.Є. Методика визначення фінансових результатів на підприємстві в сучасних умовах господарювання // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 69-73. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 1)
817389
  Лук"янчук І.Ю. Методика визначення функцій корпоративного центру багатопрофільного об"єднання підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 189-196. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
817390
  Макаренко М.І. Методика визначення цінової нестабільності як загрози економічної безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 130-133
817391
  Дубинчук О.С. Методика викладанная алгебри в 7-9-х классах / О.С. Дубинчук. – К., 1991. – 252 с.
817392
  Грузинська І.А. Методика викладання англійської мови в середній школі / І.А. Грузинська. – Київ : Радянська школа, 1939. – 164 с.
817393
  Грузинська І.О. Методика викладання англійської мови в середній школі / І.О. Грузинська. – К., 1948. – 196с.
817394
  Пчолко О.С. Методика викладання арифметики в початковій школі / О.С. Пчолко. – К., 1947. – 318 с.
817395
  Гладушина Н.О. Методика викладання астрономії в 10 класі : посібник для вчителів / Н.О. Гладушина. – Київ : Радянська школа, 1985. – 137 с.
817396
  Кузнецова В.І. Методика викладання біології : практикум / В.І. Кузнецова. – Київ : Вища школа, 1993. – 159 с. : табл.
817397
   Методика викладання біології : Навчально-польовий практикум. – Полтава : АСМІ, 2003. – 188с. – ISBN 966-7653-06-8
817398
   Методика викладання біології і хімії. – Київ, 1965-
Вип. 5. – 1978
817399
   Методика викладання біології і хімії. – Київ, 1965-
Вип. 6. – 1980
817400
   Методика викладання біології і хімії. – Київ, 1965-
Вип. 7. – 1982
817401
   Методика викладання біології і хімії. Педагогічна практика : навч.-метод. посібник для студентів біол. ф-ту, спеціальність "Біологія" (денна та заоч. форми навчання) / Н.В. Куруц, Н.П. Голуб, І.С. Керестень, О.І. Ніколайчук; Н.В. Куруц, Н.П. Голуб, І.С. Керестень, О.І. Ніколайчук ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород : УжНУ, 2002. – 266, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 258-260. – ISBN 966-7400-23-4
817402
   Методика викладання біологічних наук : Республіканський науково-методичний збірник. – Київ : Радянська школа
Вип. 5. – 1970. – 147 с.
817403
  Всесвятський Б.В. Методика викладання ботаніки в середній школі / Б.В. Всесвятський, В.Н. Вутетіч. – Изд. 2-е. – Київ, 1939. – 312с.
817404
  Гриньова М.В. Методика викладання валеології : Навчально-методичний посібник / М.В. Гриньова; МОіНУ; Полтавський держ. педагог. ун-тет ім. В.Г. Короленка. – 2-е вид., доп. – Полтава : АСМІ, 2003. – 220с. – ISBN 966-7653-23-4
817405
   Методика викладання географії : Республіканський науково-методичний збірник. – Москва : Радянська школа
Вип.2. – 1967. – 392с.
817406
   Методика викладання географії : Республіканський науково-методичний збірник. – Москва : Радянська школа
Вип.1. – 1968. – 392с.
817407
   Методика викладання географії : Республіканський науково-методичний збірник. – Москва : Радянська школа
Вип.3. – 1970. – 100с.
817408
  Шипович Є.Й. Методика викладання географії / Є.Й. Шипович. – Київ : Вища школа, 1981. – 175с.
817409
   Методика викладання географії в школі : Навчально-методич. посібник. – Київ : Стафед-2, 2000. – 320с. – ISBN 966-95729-1-6
817410
  Герасимчук В.М. Методика викладання географії Українскьої РСР : Посібник для вчителя / В.М. Герасимчук, В.П. Замковий. – Київ : Радянська школа, 1989. – 100с
817411
  Армашевська Т.В. Методика викладання географічних дисциплін у вищій школі з використанням топонімічних матеріалів (на прикладі Чернігівської області) // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – Вип. 18. – С. 9-13. – ISSN 2075-1893


  Виявлений зв"язок методики викладання географічних дисциплін з топонімікою у вищій школі. Обгрунтована практична необхідність застосування елементів топонімики при викладанні географічних дисциплін у вищій школі.
817412
  Армашевська Т.В. Методика викладання географічних дисциплін у вищій школі з використанням топонімічних матеріалів (на прикладі Чернігівської області) // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – Вип. 18. – С. 9-13 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2075-1893
817413
  Нікітенко В.О. Методика викладання геоцінностей іноземним студентам у процесі вивчення соціогуманітарних наук // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2015. – Вип. № 62. – С. 170-181. – ISSN 2072-1692
817414
  Ульянова Т.К. Методика викладання граматики і розвитку мовлення учнів допоміжної школи: навч. посіб. / Т.К. Ульянова. – К., 1990. – 94с.
817415
  Гоголь І. Методика викладання граматичної теми "Узгодження часів в англійській мові" // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 230-232
817416
  Левицька Н. Методика викладання гуманітарних дисциплін у ВНЗ Наддніпрянщини (друга половина ХІХ - початок ХХ століття) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 4 (45). – С. 205-211


  На основі архівних джерел та літератури аналізується методика викладання гуманітарних дисциплін у ВНЗ Наддніпрянщини (друга половина ХІХ - початок ХХ століття) Подається та характеризується структура науково-методичного забезпечення навчального ...
817417
  Аксьонова О.В. Методика викладання економіки : Навчальний посібник / О.В. Аксьонова; МОУ. Київськ. нац. економ. ун-т. – Київ : КНЕУ, 1998. – 280с. – ISBN 966-574-190-Х
817418
  Балягіна І.А. Методика викладання економіки : навч.-метод. посіб. для самост. вивчення дисципліни / І.А. Балягіна, М.А .Богорад, Г.О. Ковальчук ; МОіНУ ; Київ. нац. екон. ун-т (КНЕУ). – Київ : КНЕУ, 2003. – 340, [1] с. – Бібліогр.: с. 309-310 та в кінці тем. – ISBN 966-574-539-5
817419
  Ковальова К.І. Методика викладання економіки в школі : навч. посібник / К.І. Ковальова, В.В. Ковальов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Херсон. держ. ун-т. – Київ : Ліра-К, 2012. – 182, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 181-182. – ISBN 978-966-2609-22-6
817420
  Аксьонова О.В. Методика викладання економічних дисциплін : навчальний посібник для викладачів і студентів / О.В. Аксьонова ; МОНУ ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2006. – 708 с. – ISBN 966-574-871-8
817421
  Поданчук В.Д. Методика викладання економічної географії СРСР в середній школі / В.Д. Поданчук. – Київ : Радянська школа, 1959. – 269с.
817422
  Тхоржевський Д.О. Методика викладання загально-технічних дисциплін і трудого навчання / Д.О. Тхоржевський. – 2-е вид., перероб. та доп. – К., 1980. – 350с.
817423
  Бєляєв М.М. Методика викладання зоології : посіб. для викладачів середньої школи і студ. педвузів / М.М. Бєляєв, Н.Г. Кременецький. – Пер. з 2-го випр. рос. вид. ; 2-е вид. – Київ : Радянська школа, 1939. – 567 с.
817424
  Риков М.О. Методика викладання зоології / М.О. Риков. – Київ : Радянська школа, 1952. – 296с.
817425
  Яхонтов О.О. Методика викладання зоології. / О.О. Яхонтов, К.О. Фльорова. – К., 1958. – 484с.
817426
   Методика викладання іноземних мов : республіканський науково-методичний збірник. – Київ : Радянська школа, 1965-
Вип. 10. – 1981
817427
   Методика викладання іноземних мов : республіканський науково-методичний збірник. – Київ : Радянська школа, 1965-
Вип. 9. – 1983
817428
   Методика викладання іноземних мов : республіканський науково-методичний збірник. – Київ : Радянська школа, 1965-
Вип. 11. – 1983
817429
   Методика викладання іноземних мов : республіканський науково-методичний збірник. – Київ : Радянська школа, 1965-
Вип. 12. – 1983
817430
   Методика викладання іноземних мов : республіканський науково-методичний збірник. – Київ : Радянська школа, 1965-. – ISSN 0321-1169
Вип. 13. – 1984. – 120 с.
817431
   Методика викладання іноземних мов : республіканський науково-методичний збірник. – Київ : Радянська школа, 1965-. – ISSN 0321-1169
Вип. 14. – 1985. – 128 с.
817432
   Методика викладання іноземних мов : республіканський науково-методичний збірник. – Київ : Радянська школа, 1965-. – ISSN 0321-1169
Вип. 15. – 1986. – 104 с.
817433
   Методика викладання іноземних мов : республіканський науково-методичний збірник. – Київ : Радянська школа, 1965-. – ISSN 0321-1169
Вип. 16. – 1987. – 120 с.
817434
   Методика викладання іноземних мов : республіканський науково-методичний збірник. – Київ : Радянська школа, 1965-. – ISSN 0321-1169
Вип. 17. – 1988. – 126 с.
817435
   Методика викладання іноземних мов : республіканський науково-методичний збірник. – Київ : Радянська школа, 1965-. – ISSN 0321-1169
Вип. 18. – 1989. – 118 с.
817436
   Методика викладання іноземних мов : республіканський науково-методичний збірник. – Київ : Радянська школа, 1965-. – ISSN 0321-1169
Вип. 19. – 1990. – 127 с.
817437
   Методика викладання іноземних мов. – Київ
№25. – 1996
817438
   Методика викладання іноземних мов і перекладу у вищій школі : практикум для студентів спец. 8.02030304 "Переклад" / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т ; [уклад.: О.В. Ковтун, А.Г. Гудманян]. – Київ : НАУ, 2015. – 86, [2] с. : іл., табл. – Текст укр., англ. – Бібліогр.: с. 86 та наприкінці теми
817439
   Методика викладання іноземних мов у вищій школі. – Київ, 1971
817440
   Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах : Підручник для студентів вищих закладів освіти. – 2-ге вид. випр. і перероб. – Київ : Ленвіт, 2002. – 328с. – ISBN 966-7043-45-2
817441
   Методика викладання історико-журналістських дисциплін і професійні потреби : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної наукової конференції "Журналістика 2008: українське журналістикознавство, освіта, термінологія і стандарти", Київ, 17-18 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики; Дослідницький центр історії укр. преси; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – 100с.
817442
  Андрієвська Н.В. Методика викладання історіі в семирічній школі / Н.В. Андрієвська, В.М. Бернадський; Н.В. Андріевська, В.М. Вернадський. – Київ : Радянська школа, 1948. – 220 с.
817443
  Прокопчук В.Є. Методика викладання історії : Робоча програма та метод. рекомендації / В.Є. Прокопчук; Волин. держ. ун-тет ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа, 2000. – 44c.
817444
  Левітас Ф.Л. Методика викладання історії : Посібник учителя / Ф.Л. Левітас, О.О. Салата. – Харків : Основа, 2006. – 96с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип.8(32)). – ISBN 966-333-379-0
817445
  Мельник Л.Г. Методика викладання історії в середній школі : навчальний посібник / Л.Г. Мельник. – Київ : Вища школа, 1974. – 222 с.
817446
  Наулко І.П. Методика викладання історії в школі / І.П. Наулко. – К, 1960. – 98с.
817447
  Агібалова К.В. Методика викладання історії середніх віків в 6 класі / К.В. Агібалова, Г.М. Донськой; Агибалова Е.В., Донской Г.М. – Київ : Радянська школа
26. – 1971. – 208 с.
817448
  Кулаковський В.М. Методика викладання історії СРСР у 7-8 класах. / В.М. Кулаковський. – К., 1975. – 176с.
817449
  Вагін О.О. Методика викладання історії СРСР у 9-10 класах / О.О. Вагін. – Київ, 1974. – 128 с.
817450
  Коровкін Ф.П. Методика викладання історії стародавного світу / Ф.П. Коровкін. – Київ, 1975. – 207 с.
817451
  Лисенко М.М. Методика викладання історії Української РСР / М.М. Лисенко. – Київ
1. – 1970. – 191с.
817452
  Лисенко М.М. Методика викладання історії Української РСР / М.М. Лисенко. – Київ
Ч. 2. – 1971. – 160 с.
817453
  Лисенко М.М. Методика викладання історії Української РСР / М.М. Лисенко. – 2-е вид. перероб. і доп. – Київ, 1985. – 271с.
817454
  Чжан Я. Методика викладання китайської мови іноземцям = The approach of teaching Chinese as a foreign language / Яцзюнь Чжан. – Пекін : Сяньдай чубаньше, 1990. – 381 с. – Видання китайською мовою
817455
  Самсонова А.В. Методика викладання кінематики : посібник для вчителів / А.В. Самсонова. – Київ : Радянська школа, 1987. – 80 с.
817456
   Методика викладання класичних мов. – Львів, 1965. – 75с.
817457
  Шовковий В.М. Методика викладання класичних мов : підручник / В.М. Шовковий. – Київ : VADEX, 2012. – 222, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 217-222. – ISBN 978-966-97253-1-8
817458
  Бабенко О.К. Методика викладання коливальних і хвильових явищ у середній школі : посібник для вчителів фізики і студентів пед. вузів / О.К. Бабенко. – Київ : Радянська школа, 1958. – 363 с.
817459
  Забронський В.В. Методика викладання креслення / В.В. Забронський. – К, 1961. – 231с.
817460
  Забронський В.В. Методика викладання креслення / В.В. Забронський. – К, 1967. – 192с.
817461
   Методика викладання креслення в школі: Пос. для вчит.. – К., 1989. – 127с.
817462
  Лушников О.М. Методика викладання курсу суспільствознавства в школі / О.М. Лушников. – Київ, 1974. – 196с.
817463
  Гуцол М.І. Методика викладання латинської та іноземних мов, в умовах кредитно-модульної системи у вищих медичних навчальних закладах України // Світ медицини та біології : науковий, медичний, екологічний журнал / Всеукраїнська громадська орг. "Наук. т-во анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України" [та ін.] ; голов. ред. Чайковський Ю.Б. ; редкол.: Єрошенко Г.А., Алексина Л.А., Berezovska O. [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 3 (61). – С. 190-194. – ISSN 2079-8334
817464
   Методика викладання математики. – Київ, 1956. – 468 с.
817465
   Методика викладання математики. – Київ
2. – 1959. – 616 с.
817466
  Власенко О.І. Методика викладання математики / О.І. Власенко. – Київ, 1974. – 207с.
817467
  Бевз Г.П. Методика викладання математики / Г.П. Бевз. – Вид. 2-е перероб. і доп. – Київ, 1977. – 375с.
817468
   Методика викладання математики / За заг. ред. Бевза Г.П. – Київ : Вища школа, 1981. – 197с.
817469
   Методика викладання математики : республіканський науково–методичний збірник. – Київ
Вип. 13. – 1982
817470
   Методика викладання математики. – Київ
Вип. 11. – 1983
817471
   Методика викладання математики : республіканський науково–методичний збірник. – Київ
Вип. 14. – 1983
817472
  Бевз Г.П. Методика викладання математики : Навч. посібник / Г.П. Бевз. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – Київ : Вища школа, 1989. – 366с. – ISBN 5-11-001323-3
817473
  Тесленко І.Ф. Методика викладання математики в 4 та 5 класах. Геометрія / І.Ф. Тесленко. – К, 1974. – 104с.
817474
  Брадіс В.М. Методика викладання математики в середній школі / В.М. Брадіс. – Київ, 1951. – 472 с.
817475
   Методика викладання математики в середній школі. – Х., 1992. – 303с.
817476
  Брадіс В.М. Методика викладання математики в середній школі. / В.М. Брадіс. – 2-е. – Київ, 1954. – 484 с.
817477
   Методика викладання навчальної дисципліни "Фізичне виховання" у закладі вищої освіти / Р. Харченко, С. Хоменко, А. Красілов, П. Рибалко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 5 (89). – С. 183-194. – ISSN 2312-5993
817478
  Філіппова Л.Л. Методика викладання навчальної дисципліни "Штучний інтелект" // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Київ, 2015. – Вип. 1. – С. 181-191. – ISBN 978-966-644-413-7


  Висвітлено методику викладання навчальної дисципліни «Штучний інтелект» у професійній освіті студентів ВНЗ. Використано такі теоретичні методи: аналіз, по- рівняння, узагальнення і систематизація науково-теоретичних положень; педагогічне ...
817479
  Александер В.М. Методика викладання німецької мови для викладачів середньої школи і студентів вищих педагогічних закладів : переклад з видання Учпедгизу / Александер В.М. – Київ ; Харків : Радянська школа, 1937. – 208 с.
817480
  Боголюбов Л.Н. Методика викладання новітньої історії / Л.Н. Боголюбов. – Київ : Радянська школа, 1969. – 224 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека вчителя історії та суспільствознавства)
817481
  Джеджула К.О. Методика викладання нової історії у 8-9 класах середньої школи / К.О. Джеджула, С.Є. Крол. – Київ : Радянська школа, 1973. – 248 с. – (Бібліотека вчителя історії та суспільства)
817482
  Погребняк Т.М. Методика викладання оздоровчого фітнесу // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 8. – С. 122-125. – Бібліогр.: 13 назв.
817483
  Борбат О.М. Методика викладання оптики : Посiбн. для вчит. / О.М. Борбат, В.В. Смолянець. – Київ : Радянська школа, 1978. – 110 с.


  У книжцi pозглянуто методику фоpмування основних понять оптики, її полiтехнiчну спpямованiсть, зв"язок викладання оптики з пpактикою комунiстичного будiвництва. Особливу увагу пpидiлено фоpмуванню наукового свiтогляду учнiв. Описано основнi, ...
817484
  Троєглазова М. Методика викладання перекладу: соціокультурний аспект (на матеріалі юридичних текстів сучасної арабської літературної мови) // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 10. – С. 39-50 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1682-2366
817485
   Методика викладання плавання в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2003. – 26с.
817486
  Бігун В.С. Методика викладання права: традиції та інновації // Інноваційні технології у вищій юридичній освіті : матеріали Міжнародної науково-методичної конференції, присвяченої 390-річчю з дня заснування Київської братської школи-предтечі Києво-Могилянської академії, 25-28 травня 2005 року / відп. ред. Н.В. Артикуца; НаУКМА, ф-т правничих наук, Центр інноваційних методик... – Київ : Стилос, 2005. – С. 39-59. – ISBN 966-8009-46-0
817487
  Купчак М.Я. Методика викладання правових дисциплін у вищих навчальних закладах ДСНС України / М.Я. Купчак, О.В. Повстин, З.Г. Гонтар // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2016. – № 13. – С. 196-205. – ISSN 2078-4643
817488
  Семенюк-Прибатень Методика викладання правових дисциплін як елемент формування правової свідомості студента // Теоретико-методологічні та практичні аспекти в підготовці вчителя правознавства: досвід і проблеми : тези Всеукр. наук.-практ. конф. (04.12. 2020 р., м. Кам"янець-Подільський) / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка [та ін. ; редкол.: В.А. Дубинський (співголова) та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021. – С. 87-90
817489
  Гуз А.М. Методика викладання правознавства в школі : Навчально-методичний посібник / Анатолій Михайлович Гуз. – Київ : КНТ, 2006. – 180с. – ISBN 966-373-106-0
817490
  Кашкарьов Г.В. Методика викладання правознавства в школі в опорних схемах і таблицях / Г.В. Кашкарьов. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип. 10 (94)). – ISBN 978-617-00-1143-5
Ч. 1. – 2011. – 64 с. : табл.
817491
  Кашкарьов Г.В. Методика викладання правознавства в школі в опорних схемах і таблицях / Г.В. Кашкарьов. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип. 11(95)). – ISBN 978-617-00-1176-3
Ч. 2. – 2011. – 48 с. : табл., схеми. – Бібліогр.: с. 48
817492
  Картель Л.М. Методика викладання природознавства в IV класі / Л.М. Картель. – К., 1976. – 152с.
817493
  Скаткін М.М. Методика викладання природознавства в початковій школі. / М.М. Скаткін. – 2-е вид. – К., 1953. – 227с.
817494
  Нарочна Л.К. Методика викладання природознавтства / Л.К. Нарочна. – К, 1981. – 200с.
817495
  Нарочна Л.К. Методика викладання прородознавства / Л.К. Нарочна, Г.В. Ковальчук, К.Д. Гончарова. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Вища школа, 1990. – 301с.
817496
  Власова О.І. Методика викладання психології : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / Власова О.І. – Київ : Геопринт, 2012. – 369, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-7863-99-9
817497
  Семиченко В. Методика викладання психології як предмет наукового аналізу // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2018. – С. 129-138. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 1 (12)). – ISSN 2411-264X
817498
  Мацевко-Бекерська Методика викладання світової літератури : навчально-методичний посібник / Лідія Мацевко-Бекерська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2011. – 320 с. : іл., табл. + Додатки: с. 273-312. – Бібліогр.: с. 269-272. – ISBN 978-966-613-791-6
817499
  Мірошниченко Л.Ф. Методика викладання світової літератури в середніх навчальних закладах : підручник для студентів вищих навчальних закладів / Л.Ф. Мірошниченко. – Київ : Вища школа, 2007. – 416с. – ISBN 978-966-642-346-X
817500
  Мірошниченко Л.Ф. Методика викладання світової літератури в середніх навчальних закладах : підручник / Л.Ф. Мірошниченко ; [відп. за вип. Кальченко Н.] ; М-во освіти і науки України. – Київ : Слово, 2010. – 430, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-194-036-8
817501
  Таранік-Ткачук Методика викладання світової літератури: сучасний стан і перспективи // Актуальні проблеми методики викладання світової літератури : зб. наук. статей / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; за ред. Л.В. Мацевко-Бекерської. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 7-14
817502
  Шляхтун П.П. Методика викладання соціально-гуманітарних дисциплін : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів] / П.П. Шляхтун. – Київ : Академія, 2011. – 224 с. : табл. + Додатки: с. 212-217. – Бібліогр.: с. 223. – (Альма-матер, ISSN 978-966-580-310-2). – ISBN 978-966-580-358-4 (978-966-580-310-2 серія)


  У навчальному посібнику охарактеризовано соціально-гуманітарні науки - історію України, філософію, економічну теорію, соціологію, політологію, культурологію як навчальні дисципліни у вищій школі України
817503
  Чугаєвський В.Г. Методика викладання соціології : навч. посібник / В.Г. Чугаєвський, Л.В. Чугаєвська ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т соціології, психології та упр. – Київ : Вид-во ім. М.П. Драгоманова, 2011. – 218 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 181-185. – ISBN 978-966-660-721-1
817504
  Зоська Я.В. Методика викладання соціологічних дисциплін для студентів спеціальності "231-Соціальна робота" / Я.В. Зоська, А.Г. Стадник, К.С. Євсєєва // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 157-161. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (48)). – ISSN 2524-0609
817505
   Методика викладання стереометрії. – Київ, 1956. – 280 с.
817506
   Методика викладання суспільних наук : (список рекомендованої літератури до наук.-метод. конф. гум. факультетів КДУ). – Київ, 1974. – 58 с.
817507
  Нагаєв В.М. Методика викладання у вищій школі : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.М. Нагаєв; МОНУ; Харк. нац. аграрний ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 232с. – ISBN 966-364-368-4
817508
  Крикун О.О. Методика викладання у вищій школі : навч. посібник / О.О. Крикун ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т імені В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – 235, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 221-231. – ISBN 978-966-623-891-0
817509
  Кошечко Н.В. Методика викладання у вищій школі : навч. посібник / Н.В. Кошечко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології. – Ніжин : Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, 2013. – 116 с. : табл. – Бібліогр. на початку модулів. – ISBN 978-617-527-070-7


  Шановним читачам з побажаннями творчості, натхнення та успіху, від автора, 20.10.2014 р. Підпис
817510
  Цехмістрова Г.С. Методика викладання у вищій школі : навч. посібник для студентів магістратури ВНЗ / Г.С. Цехмістрова, І.М. Кравченко ; М-во освіти і науки України, Київ. ун-т туризму, економіки і права. – Київ : КУТЕП, 2014. – 327, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-97301-3-8
817511
  Еш С. Методика викладання у вищому навчаьному закладі // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 11. – С. 94-108. – ISSN 1682-2366
817512
  Куцевол О.М. Методика викладання української літератури : (креативно-інноваційна стратегія) / Ольга Куцевол. – Київ : Освіта України, 2009. – 464с. – ISBN 978-966-188-033-6
817513
  Бугайко Г.Ф. Методика викладання української літератури в V-VII класах. / Г.Ф. Бугайко. – Київ, 1950. – 208 с.
817514
  Бугайко Т.Ф. Методика викладання української літератури в VIII-X класах середньої школи. / Т.Ф. Бугайко, Ф.Ф. Бугайко. – К., 1952. – 283с.
817515
  Неділько В.Я. Методика викладання української літератури в середній школі / В.Я. Неділько. – Київ, 1978. – 248 с.
817516
  Пасічник Е.А. Методика викладання української літератури в середніх навчальних закладах : Навчальний посібник / Е.А. Пасічник. – Київ : Ленвіт, 2000. – 384 с. – ISBN 966-7043-33-9
817517
  Токмань Г.Л. Методика викладання української літератури в старшій школі: екзистенціально-діалогічна концепція / Переяслав-Хмельницький державний пед. ун-т ім. Г. Сковороди; Ганна Токмань. – Київ : Міленіум, 2002. – 320с. – ISBN 966-8063-26-13
817518
  Горбачук В.Т. Методика викладання української мови : бібліогр. покажч. (1945–1965 рр.) / В. Т. Горбачук ; АН УРСР, Львів. держ. наук. б-ка. – Київ, 1971. – 190 с.
817519
  Горбачук В.Т. Методика викладання української мови : Бібліогр. покажч. за 1966-1975 рр. / В.Т. Горбачук. – Харків, 1976. – 80с.
817520
   Методика викладання української мови : Быблыогр. покажч., 1976-1985. – Одеса, 1988. – 72с.
817521
  Потапенко О.І. Методика викладання української мови / О.І. Потапенко, Г.І. Потапенко. – Київ : Вища школа, 1992. – 125 с.
817522
   Методика викладання української мови : Навч. посібник для педучилищ. – 2-ге вид., перераб. і доп. – Київ : Вища школа, 1992. – 398с. – ISBN 5-11-003672-1
817523
  Чавдаров С.Х. Методика викладання української мови (граматики і правопису) в середній школі / С. Чавдаров. – Київ ; Харків : Радянська школа, 1939. – 191 с.
817524
  Чавдаров С.Х. Методика викладання української мови (граматики і правопису) в середній школі / С. Чавдаров, проф., засл. діяч. науки. – 3-є вид. – Київ ; Харків : Радянська школа, 1946. – 213 с.
817525
  Перехейда В. Методика викладання української мови в контексті реалізації концепції "нова українська школа" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 39-42. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (27)). – ISSN 1728-3817
817526
  Чуйко Г.А. Методика викладання української мови в початкових классах / Г.А. Чуйко. – 4-е вид. – М, 1975. – 384с.
817527
  Чавдаров С.Х. Методика викладання української мови в початковій школі : підручник для педагогічних технікумів і пос. для учителів початкової школи / С. чавдаров. – Київ : Учбово-педагічне вид. "Радянська школа", 1937. – 240 с.
817528
  Чуйко Г.А. Методика викладання української мови в початковій школі / Г.А. Чуйко, І.А. Гавеля. – М, 1955. – 312с.
817529
  Чуйко Г.А. Методика викладання української мови в початковій школі / Г.А. Чуйко. – 2-е вид. – М, 1960. – 316с.
817530
  Грибан Г.В. Методика викладання української мови в середнії школі. : Зошит-посібник для лабораторних робіт студентів-філологів вищих педагогічних навчальних закладів / Г.В. Грибан, О.А. Кучерук. – Київ : Кондор, 2003. – 120с. – ISBN 966-7982-07-6
817531
  Домилівська Л.В. Методика викладання української мови в середній школі : навч. посібник / Людмила Домилівська ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Український фітосоціологічний центр, 2015. – 143, [1] с. : табл. – Слов. основ. термінів: с. 139-143. – Бібліогр.133-138. – ISBN 978-966-306-181-2
817532
   Методика викладання української мови в середній школі.. – К., 1954. – 348с.
817533
   Методика викладання української мови в середній школі.. – К., 1962. – 372с.
817534
  Дмитровський Є.М. Методика викладання української мови в середній школі. / Є.М. Дмитровський. – К., 1965. – 286с.
817535
   Методика викладання української мови в середній школі.. – К., 1972
817536
   Методика викладання української мови в середній школі. : навчальний посібник. – Київ : Вища школа, 1979. – 311 с.
817537
   Методика викладання української мови в середній школі:. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Вища школа, 1989. – 437с.
817538
   Методика викладання української мови і літератури : республіканський науково-методичний збірник. – Київ : Радянська школа
вип. 11. – 1990
817539
   Методика викладання українсьокї мови. – К., 1991. – 282с.
817540
  Сігайов А.О. Методика викладання університетського курсу мікроекономіки: споживчі переваги та функція корисності // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 6 ( 97). – С. 58-62
817541
  Якимова Л.П. Методика викладання фахових дисциплін у ЗВО : опорний конспект лекцій у схемах і таблицях : навч. посібник / Л.П. Якимова ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Технодрук, 2019. – 176, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 159-163. – ISBN 978-617-7611-36-2
817542
   Методика викладання фізики. – Київ
Вип. 13. – 1978
817543
   Методика викладання фізики. – Київ
Вип. 15. – 1980
817544
   Методика викладання фізики. – Київ
Вип. 16. – 1982
817545
  Білий М.С. Методика викладання фізики в семирічній школі / М.С. Білий. – Київ, 1954. – 282 с.
817546
  Соколов І.І. Методика викладання фізики в середній школі. / І.І. Соколов. – Київ, 1952. – 528 с.
817547
  Наумчик П.І. Методика викладання фізики. 10 клас : електростатика, закони постійного струму, магнітне поле, струм у різних середовищах / Наумчик П.І. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2008. – 104с. – ISBN 978-966-2188-02-8
817548
  Буданов В.П. Методика викладання фізичної географії. : Посібник для вчителів середньої школи / В.П. Буданов. – 2-е изд. – Киев : Радянська школа, 1949. – 184с.
817549
  Половінкін О.О. Методика викладання фізичної георафії / О.О. Половінкін. – Київ, 1952. – 328с.
817550
  Половінкін О.О. Методика викладання фізичної георафії / О.О. Половінкін. – Київ : Радянська школа, 1956. – 320с.
817551
  Найдьонов І.М. Методика викладання фінансово-економічних дисциплін : Навчальний посібник / І.М. Найдьонов, А.І. Ігнатюк. – Київ : Купріянова О.О., 2002. – 384с. – ISBN 966-96252-0-3
817552
  Найдьонов І.М. Методика викладання фінансово-економічних дисциплін : Навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / І.М. Найдьонов, А.І. Гнатюк. – 2-е вид., перероб. і допов. – Київ : Купріянова О.О., 2005. – 382, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 966-8668-16-2
817553
  Кізима Т. Методика викладання фінансової грамотності у вищій школі: досвід та перспективи / Т. Кізима, І. Круп"як, Н. Коломийчук // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 3 (64). – С. 8-18. – Бібліогр: 8 назв. – ISSN 1818-5754
817554
  Любарська А.А. Методика викладання французської мови в середній школі / А.А. Любарська. – Вид. 2-е. – Київ, 1939. – 180 с.
817555
  Ганшина К.О. Методика викладання французької мови / К.О. Ганшина. – Київ, 1954. – 260с.
817556
  Астахов О.І. Методика викладання хімії : посібник для природничо-географічних відділів учительских інститутів / Астахов О.І. – Київ : Радянська школа, 1953. – 252 с. : рис.
817557
   Методика викладання хімії в неповній середній школі.. – К., 1941. – 179с.
817558
  Раскін С.Я. Методика викладання хімії в сьомому класі / С.Я. Раскін. – 2-е вид., доп. і випр. – К., 1953. – 167с.
817559
  Андрусишин Б.І. Методика викладання шкільного курсу "Основи правознавства" : підручник / Б.І. Андрусишин, А.М. Гуз. – Київ : Знання, 2008. – 301 с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-352-0
817560
   Методика викладання шкільного курсу хімії. – Київ : Освіта, 1991. – 350 с.
817561
  Мірошниченко О.І. Методика виконання експериментальних завдань з фізики / О.І. Мірошниченко. – Кропивницький : Лисенко В.Ф., 2019. – 59, [1] с. – ISBN 978-617-7197-99-6
817562
  Максютенко І. Методика виконання слухачами випускних робіт при підвищенні кваліфікації // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 27 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т неперерв. освіти ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – С. 159-162


  Розглядаються питання виконання оцінки та впровадження результатів випускних робіт слухачів післядипломної освіти.
817563
  Рижиков В. Методика використання "мозкового штурму" на семінарських заняттях в професійній підготовці у вищих військових навчальних закладах (ВВНЗ) // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 5 (160), травень. – C. 26-32. – ISSN 2308-4634
817564
  Корнієнко В. Методика використання в туризмі пам"яток етнічної історико-культурної спадщини України // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 21. – С. 119-124
817565
  Бутко О.В. Методика використання віртуальних зошитів з економіки // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – Вип. 53. – С. 38-46. – ISBN 978-966-97496-0-4. – ISSN 2312-2471
817566
  Литвиненко Н.І. Методика використання геопросторової інформації для підтримки прийняття рішення на здійснення пересування частин та підрозділів сухопутних військ : автореф. ... канд. техн. наук: 20.02.04 / Литвиненко Н.І. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
817567
  Литвиненко Н.І. Методика використання геопросторової інформації для підтримки прийняття рішення на здійснення пересування частин та підрозділів сухопутних військ : дис. ... канд. техн. наук: 20.02.04 / Литвиненко Н.І. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 193л. + Додатки : л.132-193. – Бібліогр. : л.119-131
817568
  Фріндт М. Методика використання ГІС для оцінки факторів впливу на утворення зсувів автомобільної дороги Сімферополь - Ялта - Севастополь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 41-44. – (Геологія ; Вип. 51). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол.- мінералог. наук, проф. В.В. Шевчуком) В статті запропоновано методику використання ГІС для оцінки факторів впливу на утворення зсувів. Розроблено концептуальну модель. Наведено структуру бази ...
817569
  Покась Л.А. Методика використання елементів релаксопедичної технології на уроках географії у 7 класі / Л.А. Покась, Л.В. Пінчук // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 9 (139). – С. 15-20 : табл. – Бібліогр.: 10 назв
817570
  Лисай Н.І. Методика використання епістолярних матеріалів у процесі вивчення творчості Лесі Українки // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 10. – С. 146-147
817571
  Концедайло В.В. Методика використання ігрових симуляторів для формування професійних м"яких компетентностей майбутніх інженерів-програмістів // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 105-108. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
817572
  Ємельянова С. Методика використання інтелект-карт // Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов.ред. В.Рогозинська ; редкол.: Н.М. Бібік, Г.В. Бітківська, А.І. Богосвятська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6, червень 2018. – С. 18-19
817573
  Десятов Д.Л. Методика використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні історії / Д.Л. Десятов. – Харків : Основа, 2011. – 111, [1] с. : табл. – Бібліогр.: c. 107-111. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип. 6 (90)). – ISBN 978-617-00-0961-6
817574
  Дерець Є. Методика використання комп"ютерних презентацій для створення тренажера з вищої математики для самостійної роботи студентів // Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету. (Технічні науки, секція "Освіта") : щорічний науково-технічний збірник / Дніпровський державний технічний університет. – Кам"янське, 2017. – Тематичний випуск : Міжнародна науково-практична конференція "Інновації у вищій освіті - 16 червня 2017". – С. 88-93. – ISSN 2519-2884
817575
  Манойлова С.В. Методика використання комп"ютерних технологій навчання на заняттях з теми "Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва. Будова атома." : Навчальний посібник / С.В. Манойлова; МОНУ. Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Житомир : ЖІТІ, 2001. – 96с.
817576
   Методика використання малопотужних наземних передавачів активних шумових перешкод для імітації перешкодової обстановки оглядовим радіолокаційним станціям / В.Й. Климченко, С.В. Кукобко, В.О. Тютюнник, Г.В. Рибалка // Системи озброєння і військова техніка : щоквартальний науково-технічний журнал / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; голов. ред. Леонтьєв О.Б. ; редкол.: Городнов В.П., Кожел Єжі, Купченко Л.Ф. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (56). – С. 27-34. – ISSN 1997-9568


  "Аналізуються можливості імітації перешкодової обстановки в угрупованнях протиповітряної оборони з використанням спеціальних наземних малопотужних передавачів активних шумових перешкод. Визначені припустимі межі щодо місць встановлення наземних ...
817577
  Калашников А.М. Методика використання мемуарів про Велику Вітчизняну війну у навчальному процесі / А.М. Калашников, Р.Н. Петренко // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 50-57. – (Історичні науки ; вип. 28). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В статье излагаются методические рекомендации по использованию мемуаров о Великой Отечественной войне в учебном процессе.
817578
  Боровик Л.В. Методика використання методів кооперативного навчання у формуванні англомовної лексичної компетентності у дорослих / Л.В. Боровик, І.О. Басараба // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. № 56. – С. 199-209. – ISSN 2524-0056
817579
  Коляда Ігор Методика використання міжпредметних зв"язків з історії України та української літератури з теми: "Коліївщина 1768 року в поемі Т.Г. Шевченка "Гайдамаки" / Коляда Ігор, Микитчук Сергій // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 23-28. – Бібліогр. в кінці ст.
817580
  Коляда Ігор Методика використання міжпредметних зв"язків з історії України та української літератури з теми: "Коліївщина 1768 року в поемі Т.Г. Шевченка "Гайдамаки" / Коляда Ігор, Микитчук Сергій // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 23-28. – Бібліогр. в кінці ст.
817581
   Методика використання міжпредметних зв"язків з історії України та української літератури з теми: "Коліївщина 1768 року в поемі Т.Г. Шевченка "Гайдамаки" / Коляда, , Ігор, , Микитчук, , Сергій // Історія в школі. – Київ, 2008. – №5. – Бібліогр. в кінці ст.
817582
  Словак К.І. Методика використання мобільних математичних середовищ у процесі навчання вищої математики студентів економічних спеціальностей : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.10 / Словак К.І. ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 25 назв
817583
  Буднік А. Методика використання мультимедійних засобів навчання під час вивчення кінодраматургії у старшій школі / А. Буднік, І. Хижняк // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2012. – № 10. – С. 21-26
817584
  Іванова С.М. Методика використання наукових електронних бібліотек для розвитку інформаційно-дослідницької компетентності наукових і науково-педагогічних працівників / С.М. Іванова, Т.Л. Новицька // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – Вип. 183. – С. 89-95. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
817585
  Татауров В.П. Методика використання сервісів Microsoft Office 365 для підтримування спільної роботи студентів / В.П. Татауров, М.П. Шишкіна // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2020. – Вип. 2 (24). – С. 151-158. – ISSN 2413-1571
817586
  Гороль П.К. Методика використання технічних засобів навчання : навчальний посібник для студ. вищ. педагогічних навч. закладів / П.К. Гороль, Л.Л. Коношевський, М.Г. Вороліс. – Київ : Освіта України, 2007. – 256с. – ISBN 966-8847-46-6
817587
  Ляхоцький В.П. Методика використання хмарних обчислень для ефективної організації наукової роботи / В.П. Ляхоцький, Л.Л. Ляхоцька // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2016. – № 4. – C. 11-17. – ISSN 2409-9805


  На прикладі хмарних обчислень Google диск та Google сайт розкрита методика ефективної організації роботи творчих колективів науковців. Описано етапи роботи із сервісами та наведено приклади використання їх для збереження та поширення інформації про ...
817588
  Больман С. Методика виміру рівня соціалізації дітей-сиріт // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 319-321
817589
  Больман С. Методика вимірювання рівня соціалізації дітей-сиріт / С. Больман, К. Шкуропат // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 13-15. – (Психологія ; вип. 1 (1))


  Стаття присвячена проблемі порушення процесу соціалізації дітей-сиріт. Автори розкривають особливості конструкції, валідності та адаптації розробленого ними опитувальника, що призначений для діагностики рівня соціалізації дітей-сиріт. Статья посвящена ...
817590
  Дочинець Н.М. Методика вимірювання розвитку консьюмеризму в регіоні : розвиток продуктивних сил і регіональна економіка // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 11. – С. 95-103 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
817591
   Методика вимірювання розподілу локальної висоти тунельного бар"єру на поверхні твердого тіла / С.Ю. Булавенко, П.В. Мельник, М.Г. Находкін, І.Е. Оносов // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 305-312. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Описується методика вимірювання локальної висоти тунельного бар"єру. Наведено результати її випробування на чистій поверхні Si(111) 7x7 та на інтерфейсі Bi/Si(111) 7x7.
817592
  Танасієнко Н. Методика вимірювання соціальних факторів і резервів підвищення продуктивності праці на підприємстві // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 7. – С. 40-43 : табл., рис.
817593
  Харченко Наталя Миколаївна Методика вимірювання та досвід аналізу бідності в сучасній Україні : Дис....канд.соціологічних наук:22.00.02 / Харченко Наталя Миколаївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 180л. – Бібліогр.:л.172-180
817594
  Харченко Наталя Миколаївна Методика вимірювання та досвід аналізу бідності в сучасній Україні : Автореф. дис. ... канд. соціолог. наук: 22.00.02 / Харченко Н.М.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2001. – 19 с.
817595
  Бабій Л. Методика вимірювання та максимізації результатів кооперативної поведінки компаній // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 4-7. – (Економіка ; Вип. 85). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються питання адекватного оцінювання результатів кооперативної поведінки для окремої компанії у міжнародному бізнесі. Розглядаються наявні у сучасній економічній науці підходи до цієї проблеми та формується узагальнена методика її ...
817596
  Новіков Д.А. Методика вимірювання та рангового оцінювання трудового потенціалу промислових регіонів України // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 3 (71). – С. 44-47. – ISSN 1683-1942
817597
  Прокопець В.М. Методика вимірювань кінетики фотопровідності напівпровідникових гетероструктур / В.М. Прокопець, С.В. Кондратенко, І.О. Лісова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 359-362. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Часові залежності релаксації фотопровідності напівпровідникових гетероструктур, як правило, мають складний характер та містять багато різних за швидкістю спаду ділянок, які відповідають механізмам рекомбінації через різні рекомбінаційні центри у ...
817598
  Лисенко Ф.О. Методика випробовування каолінів / Ф.О. Лисенко. – Київ, 1934. – 29 с.
817599
  Гахович С.В. Методика вирішення задачі забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів із засобами радіоелектронного придушення при виконанні завдань територіальної оборони / С.В. Гахович, А.В. Невзоров, М.М. Охрамович // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 29-32


  У статті запропоновано рішення задачі захисту від ненавмисного придушення Радіоелектронних засобів загальновійськових формувань засобами радіоелектронного іридушення для забезпечення найкращих умов спільного бойового застосування радіоелектронних ...
817600
  Майданик Р.А. Методика вирішення юридичного казусу в приватному праві Німеччини та України // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2014. – Т. 155 : Юридичні науки. – С, 52-58. – ISBN 1996-5931. – ISSN 1996-5931
817601
  Сухомлинський В.О. Методика виховання колективу / В.О. Сухомлинський. – К, 1971. – 208с.
817602
  Давидова О.П. Методика виховання лідерського стилю студентів в університетському освітньому середовищі // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 253. – C. 42-48. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія")
817603
  Волков Л.В. Методика виховання фізичних здібностей учнів / Л.В. Волков. – Київ, 1980. – 104с.
817604
  Макаренко А.С. Методика виховної роботи / А.С. Макаренко. – Київ, 1990. – 366с.
817605
  Ярощук Л.Г. Методика виховної роботи : навч.-метод. комплекс [для студ. вищ. навч. закладів] / Л.Г. Ярощук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2012. – 313, [2] с. : іл., табл. – Термінол. словн.: с. 213-226. – Бібліогр.: с. 201-212. – ISBN 978-966-194-067-2
817606
   Методика виховної роботи в школі-інтернаті... – К., 1963. – 224с.
817607
  Зайцева А. Методика виявлення винаходів / А. Зайцева, Н. Фурманова // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4. – С. 17-33
817608
  Зайцева А. Методика виявлення винаходів / А. Зайцева, Н. Фурманова // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5. – С. 11-20
817609
  Власова О.В. Методика виявлення змін у засолених грунтах за супутниковими даними / О.В. Власова, А.М. Шевченко // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2015. – Вип. 2. – С. 42-46 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв.
817610
  Чернишук С.В. Методика виявлення кібернетичних загроз у природомовних текстах // Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Житомир. військовий ін-т ім. С.П. Корольова Нац. авіаційного ун-ту. – Житомир, 2013. – Вип. 8. – С. 112-122. – ISSN 2076-1546
817611
  Балабін В.В. Методика виявлення ознак маніпулювання свідомістю в інформаційних текстових повідомленнях засобів масової інформації / В.В. Балабін, О.М. Бабіч // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 27-31. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  У статті викладена методика виявлення ознак маніпулювання свідомістю в інформаційних текстових повідомленнях забезпечує процес моніторингу ЗМІ. Її застосування сприятиме захисту інформаційної безпеки держави від деструктивних інформаційних впливів, що ...
817612
  Вишнівський І. Методика виявлення та розслідування злочинів у сфері земельних відносин // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 11. – С. 38-46.
817613
  Андришин В.П. Методика виявлення умов і джерел формування та ефективного використання конкурентних переваг регіону на світовому ринку // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 22-25. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 2)
817614
  Кушнір М.А. Методика виявлення функції цінності інвесторів // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 112-118. – (Економічні науки ; № 5, т. 1). – ISSN 2226-9150


  У статті розглянута методика оцінки функції цінності інвесторів, функцію цінності автор пропонує виявляти, шляхом вибору між ризиковим та безризиковим еквівалентом. Методика була застосована на групи респондентів різної статі,віку та рівня доходу. У ...
817615
  Аксьонова Н. Методика відбору інтернет-інформації: вплив сучасних інтернет-технологій // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 39. – С. 385-396. – ISSN 2224-9516
817616
  Макаренко М.В. Методика відбору пріоритетних програм регіонального розвитку при формуванні регіональної економічної політики // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 4, квітень. – С. 11-14. – ISSN 2306-6806
817617
   Методика відновлення працездатності із застосуванням баночного масажу та аутогенного тренування баскетболісток студентських команд / Ж.Л. Козіна, Л.В. Кожухар, І.М. Собко, М.А. Вакслер, А.О. Тихонова // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк.нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 05. – С. 16-21 : рис. – Бібліогр.: 33 назв. – ISSN 1818-9172
817618
  Сальніков А. Методика відображення внутрішньої структури віртуальних організацій у грід-інфраструктурах / А. Сальніков, О. Корнелюк, Ю. Бойко // Вісник Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя : науковий журнал / Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль, 2012. – № 2 (66). – С. 180-190. – ISSN 1727-7108
817619
  Алиев Г.Г. Методика внекласной работы по ботанике в школах-интернатах Азербайджанской ССР : Автореф... канд. пед.наук: / Алиев Г. Г.; Аз. гос. пед. ин-т им. Ленина. – Баку, 1965. – 42л.
817620
   Методика внутризаводского экономического анализа.. – Свердловск, 1964. – 99с.
817621
  Назарова Г.Б. Методика внутрішнього аудиту доходів підприємства / Г.Б. Назарова, Т.В. Фоміна // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 11 (66). – С. 99-104
817622
  Сисюк С.В. Методика внутрішнього фінансового контролю в державних вищих навчальних закладах // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 172-176. – (Економічні науки ; Вип. 3 (49)). – ISSN 1728-4236


  Розглянуто методику внутрішнього фінансового контролю в державних вищих навчальних закладах на основі вітчизняного законодавства та вимог, викладених в базових документах Міжнародної організації вищих органів контролю державних фінансів (INTOSAI).
817623
   Методика военно-научного исследования.. – М., 1959. – 267с.
817624
  Петренко В.М. Методика воєнно-ідеологічної підготовки : навч. посібник / В.М. Петренко, О.М. Шевченко ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2017. – 479, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 472. – ISBN 978-966-657-658-6
817625
  Светловский Н.И. Методика воспитания детей и подростков в школе / Н.И. Светловский. – М., 1959. – 145с.
817626
  Сухомлинский В.А. Методика воспитания коллектива / В.А. Сухомлинский. – М, 1981. – 192с.
817627
  Степанов Е.И. Методика воспитания общей выносливости у лыжников младшего школьного возраста на внеклассных занятиях. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.04 / Степанов Е.И.; Тартус.гос.ун-т. – Тарту, 1973. – 23л.
817628
   Методика воспитательного процесса. Лекции по педагогике. – Москва : Просвещение, 1969. – 336 с.
817629
  Осипова М.П. Методика воспитательной работы / М.П. Осипова. – Минск, 1991. – 199с.
817630
  Стрельцов Ю.А. Методика воспитательной работы в клубе / Ю.А. Стрельцов. – М., 1979. – 224с.
817631
  Богданова О.С. Методика воспитательной работы в начальных классах / О.С. Богданова, В.И. Петрова. – 2-е изд., испр. – Москва : Просвещение, 1980. – 208 с. – (Библиотека учителя начальных классов)
817632
   Методика воспитательной работы в школе-интернате.. – Одесса, 1969. – 10с.
817633
  Болдырев Н.И. Методика воспитательной работы в школе : [учеб. пособ. для пед. ин-тов] / Н.И. Болдырев. – Москва : Просвещение, 1974. – 223 с. – Библиогр.: с. 220-221
817634
  Поляков Е.Н. Методика воспитательной работы классного руководителя / Е.Н. Поляков, В.И. Балаева. – Саратов, 1980. – 65с.
817635
   Методика воспитательной работы.. – М., 1990. – 173с.
817636
   Методика воспитательной работы: Уч. пособ. для студ. пед.инст.. – М., 1989. – 335с.
817637
  Рижиков В. Методика впровадження дидактичних та рольових ігор в освітній процес військової осівти як практика прийняття рішень в умовах обстановки наближеної до бойової / В. Рижиков, К. Горячева // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 7 (162), липень. – C. 17-22. – ISSN 2308-4634


  "Ігрова діяльність є провідною складовою у вищому військовому навчальному закладі, тому що сприяє формуванню позитивних якостей особистості, активної життєвої позиції курсантів в колективі та суспільстві, що особливо важливо для підготовки майбутнього ...
817638
  Руденко Т. Методика впровадження інтерактивних технологій навчання в сучасний освітній мовознавчий процес // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2016. – Вип. 3 : Присвячено 20-річному ювілею філологічного факультету. – С. 252-261. – ISSN 2411-6548


  У статті подано основні рекомендації щодо впровадження інтерактивних технологій навчання у процес викладання української мови у ВНЗ 1–2 рівнів акредитації. Проаналізовано науково-методичні основи розвитку інтерактивних технологій і шляхи реалізації на ...
817639
  Боровик Л. Методика впровадження методичної системи формування психолого-педагогічної компетентності майбутніх офіцерів-прікордонників // Педагогічний часопис Волині : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Лякішева А.В., Кузава І.Б., Влосінський М. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 3 (10). – С. 88-97. – ISSN 2415-8143
817640
  Олійник О.П. Методика впровадження основ збереження культурної спадщини в процесі підготовки студентів-дизайнерів НАУ // III Міжнародний науково-практичний конгрес "Міське середовище - ХХІ ст. Архітектура. Будівництво. Дизайн" : 14-16 берез. 2018 р., м. Київ, [Україна, 18-20 квітня 2018 р., Холм, Польща] : тези доп. / "Міське середовище - ХХІ ст. Архітектура. Будівництво. Дизайн", міжнар. наук.-практ. конгрес. – Київ : НАУ, 2018. – С. 233-235
817641
  Смага О.В. Методика впровадження системи інформаційного моніторингу в практичну діяльність організацій: основні принципи та проблеми // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2009. – Вип. 27. – С. 119-126


  Виокремлено сім етапів проведення інформаційного моніторингу в організації, докладно розглянуто кожний етап дослідження. Наведено основні принципи і проблеми впровадження інформаційного моніторингу в організації, який покликаний сприяти підвищенню ...
817642
  Харченко Т.Б. Методика впровадження системи управління якістю на підприємстві : менеджмент // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 12. – С. 152-156. – Бібліогр.: 11 назв
817643
  Запорожан Л. Методика врахування витрат в системі управління підприємством / Л. Запорожан, М. Сапачова // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : Збірник наукових праць кафедри управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Тернопільськокого державного ек. ун-ту / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2005. – Вип. 10. – С. 188-191. – Бібліогр.: 6 пунктів. – ISBN 966-654-173-4
817644
  Кононов Б.Т. Методика врахування крутильних коливань при визначенні ступеня нерівномірності частоти обертання валу дизель-генератора / Б.Т. Кононов, Ю.Д. Мусаїрова, А.О. Нечаус // Системи озброєння і військова техніка : щоквартальний науково-технічний журнал / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; голов. ред. Леонтьєв О.Б. ; редкол.: Городнов В.П., Кожел Єжі, Купченко Л.Ф. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (56). – С. 100-107. – ISSN 1997-9568


  " У статті розглядається методика врахування крутильних коливань при визначенні ступеня нерівномірності частоти обертання валу дизель-генератора, в якій знаходяться частоти та амплітуди власних крутильних коливань шестициліндрового дизель-генератора, ...
817645
   Методика врахування фактора часу в задачах визначення витрат за етапами життєвого циклу озброєння та військової техніки / О.М. Семененко, С.П. Василенко, Ю.Б. Добровольський, Р.В. Бойко, В.М. Пташник // Системи озброєння і військова техніка : щоквартальний науково-технічний журнал / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба ; голов. ред. Леоньєв О.Б. ; редкол.: Аніпко О.Б., Більчук В.М., Бітсадзе Ш. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (49). – C. 154-157. – ISSN 1997-9568
817646
   Методика встановлення гідроенергетичного потенціалу річок (на прикладі річок Українських Карпат) / О. Ободовський, К. Данько, О. Почаєвець, Ю. Ободовський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 5-12. – (Географія ; вип. 1 (64)). – ISSN 1728-3817


  У роботі представлено та обґрунтовано алгоритм та методику встановлення гідроенергетичного потенціалу річок. Апробація алгоритму та методики здійснювалась на водотоках Українських Карпат. За результатами апробації запропоновано підхід визначення ...
817647
   Методика встановлення і використання екологічних нормативів якості поверхневих вод суші та естуаріїв України. – Київ, 2001. – 48 с. – ISBN 5-8238-0721-Х
817648
  Сагайдак-Никитюк Методика выбора места расположения регионального логистического центра по переработке отходов фармацевтической отрасли // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2010. – № 4. – С. 24-28 : рис. – Библиогр.: 9 назв
817649
  Данович В.Д. Методика выбора оптимальных параметров рессорного подвешивания грузовых вагонов : Автореф... канд. техн.наук: 433 / Данович В.Д.; Днепропетр. ин-т инженеров ж.-д. транспорта. – Днепропетровск, 1968. – 19л.
817650
  Полян П.М. Методика выделения и анализа опорного каркаса расселения / П.М. Полян. – М.
Ч. 2. – 1988. – 64с.
817651
   Методика выполнения библиографических справок : реком. в помощь унив. науч. биб-кам. – М., 1984. – 43с.
817652
   Методика выполнения библиографических справок:. – М., 1985. – 43с.
817653
   Методика выполнения и тематика реферативных работ по курсу политической экономии. – Белая Церковь, 1984. – 58с.
817654
  Фасулати К.К. Методика выполнения и техника оформления дипломной работы по биологическим и смежным наукам / К.К. Фасулати. – Ужгород, 1963. – 63с.
817655
  Новакова Д.И. Методика выполнения курсовой работы по политической экономии. / Д.И. Новакова. – М., 1960. – 18с.
817656
   Методика выполнения курсовых и дипломных работ.. – 2-е изд., доп. – Рига : ЛатвГУ, 1980. – 40 с.
817657
   Методика выполнения курсовых проектов и работ. – Москва : Высшая школа, 1988. – 199с.
817658
   Методика выполнения курсовых работ по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности предприятий.. – Чебоксары, 1975. – 32с.
817659
  Пронштейн А.П. Методика выполнения письменных работ по истории СССР. / А.П. Пронштейн, А.Г. Задера. – М., 1968. – 19с.
817660
  Панкратов М.А. Методика выработки условных рефлексов у животных в уголках живой природы школ / М.А. Панкратов. – Москва, 1961. – 72 с.
817661
   Методика выразительного чтения. – Москва : Просвещение, 1977. – 176 с.
817662
  Соловьева Н.М. Методика выразительного чтения в 5-7 классах. : Автореф... канд. пед.наук: / Соловьева Н.М.; МП РСФСР. Москов. обл. пед. ин-т. – Москва, 1951. – 18 с. – Бібліогр.:с.18
817663
   Методика выразительного чтения.. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Просвещение, 1985. – 208 с.
817664
  Каленицкий Анатолий Иванович Методика высокоточной гравиразведки применительно к задачам поисков полиметаллических месторождений в Рудном Алтае : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.12 / Каленицкий Анатолий Иванович; АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т геологии и геофизики. Совет по геол.-минерал. наукам. – Новосибирск, 1974. – 22л. – Бібліогр.:с.20-22
817665
   Методика выявления изобретений.. – Кемерово, 1978. – 144с.
817666
  Єгрешій О. Методика генеалогічного пошуку у закладах загальної середньої освіти // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 3 (189), березень. – С. 96-101. – ISSN 2308-4634
817667
  Пампуха І.В. Методика генералізації підписів на електронних картах / І.В. Пампуха, Р.В. Писаренко, Р.В. Гарбаров // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 52. – С. 142-147. – ISSN 2524-0056
817668
   Методика геоботанических исследований.. – Л.Москва, 1925. – 130с.
817669
  Аржанов С.П. Методика географии : лекции, прочит. на сентябрьских педагогич. курсах в 1918 г. в Петрограде / С.П. Аржанов. – Петербург : Изд. отд. подгот. учит. НКП Союза Коммунист. Северной оласти, 1918. – 120 с.
817670
  Грузинская В.А. Методика географии в вспомогательной школе : пособие для студентов высших пед.вузов и учителей вспомогательных школ / В.А. Грузинская. – Москва : Учпедгиз, 1940. – 151 с.
817671
  Грузинская В.А. Методика географии для вспомогательной школы : пособие для студентов высших пед.вузов и учителей вспомогательных школ / В.А. Грузинская. – Изд. 2-е. – Москва : Учпедгиз, 1944. – 142 с.
817672
  Половинкин А.А. Методика географии для учителей / А.А. Половинкин, В.А. Грузинская. – К., 1939. – 224с.
817673
  Половінкін О.О. Методика географії для вчителів початкової школи / О.О. Половінкін. – Київ, 1939. – 184с.
817674
  Половінкін О.О. Методика географії для вчителів початкової школи / О.О. Половінкін. – Київ, 1940. – 184с.
817675
  Купач Т.Г. Методика географо-топонімічного аналізу території України (на прикладі ойконімів) : Дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.11 - конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів / Купач Т.Г.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 214л. + Додатки: л.193-214. – Бібліогр.: л.183-192
817676
  Купач Т.Г. Методика географо-топонімічного аналізу території України (на прикладі ойконімів) : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. географ. наук : спец. 11.00.11 - Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів / Купач Т. Г. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
817677
  Пискунов М.Е. Методика геодезических наблюдений за деформациями сооружений / М.Е. Пискунов. – Москва : Недра, 1980. – 248 с.
817678
  Олішевська Юлія Анатоліївна Методика геоекологічного районування території україни : Дис. ... канд. географ. наук: 11.00.11 / Олішевська Юлія Анатоліївна; КНУТШ; Oлішевська Ю.А. – Київ, 2004. – 208 л. + Додатки: л.172-208. – Бібліогр.: л.157-171
817679
  Олішевська Ю.А. Методика геоекологічного районування території України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 10-12. – (Географія ; вип. 50). – ISSN 1728-3817


  Викладено алгоритм проведення геоекологічного районування території України на основі показника геоекологічного потенціалу. Запропоновано карту геоекологічного потенціалу території України, яка є базовою основою для розробки схеми геоекологічного ...
817680
  Олішевська Юлія Анатоліївна Методика геоекологічного районування території України : Автореф. дис. ... канд. географ. наук: 11.00.11 / Олішевська Ю.А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 22с. – Бібліогр.: 10 назв
817681
  Чижевська Л.Т. Методика геоекологічної оцінки Шацького району / Л.Т. Чижевська, С.В. Полянський // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Зузук Ф.В., Сухомлін К.Б., Волгін С.О. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 14, Т. 1 : Географія. – С. 38-41. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 978-966-600-672-4. – ISSN 2227-3220
817682
  Корогода Наталія Петрівна Методика геоінформаційного математично-картографічного моделювання проектної регіональної екомережі в басейні Росі : Дис. ... канд. географ. наук: 11.00.11 / Корогода Н.П.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 312 л. + Додатки: л.254-312. – Бібліогр.: л.241-253
817683
  Корогода Наталія Петрівна Методика геоінформаційного математично-картографічного моделювання проектної регіональної екомережі в басейні Росі : Автореф. дис. ... канд. географ. наук: 11.00.11 / Корогода Н.П.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
817684
  Корогода Н.П. Методика геоінформаційного моделювання проектної регіональної екомережі / Н.П. Корогода, В.М. Самойленко // Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2005. – № 2. – С. 46-52 : табл. – Бібліогр.: 13 назв
817685
  Донских В.В. Методика геологической съёмки древних вулканов : Методическое пособие по геологической съемке масшт. 1:50 000 / В.В. Донских, В.Н. Зелепугин, И.И. Кронидов. – Ленинград : Недра
Ч. 4. – 1980. – 278с.
817686
  Мельников Г.А. Методика геолого-экономической оценки комплексных месторождений цветных и редких металлов / Г.А. Мельников. – Чита, 1962. – 124с.
817687
   Методика геологоразведочных работ на нефть и газ и пути повышения ее эффективности.. – Львов, 1985. – 92с.
817688
   Методика геологосъемочных работ в акватории Азовского моря. – Киев : Наукова думка, 1974. – 170с.
817689
  Борисенко З.Г. Методика геометризации резервуаров и залежей нефти и газа / З.Г. Борисенко. – Москва : Недра, 1980. – 208 с. : ил. – Библиогр.: с. 208
817690
  Трейтлейн П. Методика геометрии / П. Трейтлейн; Пер. с нем. Ф.Н. и В.А. Крогиус. – С.-Петербург
Ч. 2. – 1913. – 165с.
817691
  Трейтлейн П. Методика геометрии / П. Трейтлейн; Пер. с нем. под ред. Ф.В. Филипповича. – 2 изд. – Петроград
Ч. 1. – 1916. – 179с.
817692
  Извольский Н.А. Методика геометрии / Н.А. Извольский. – Пб., 1924. – 162 с.
817693
  Бескин Н.М. Методика геометрии : учебник для пед. ин-тов / Н.М. Бескин. – Москва ; Ленинград : Учпедгиз, 1947. – 276 с. + Приложение: "Методика преподавания наглядной геометрии"
817694
  Бескін М.М. Методика геометрії : посібник для фіз.-мат. ф-тів пед. ін-тів в УРСР / М.М. Бескін. – Київ : Радянська школа, 1949. – 256 с. + Додаток: "Методика викладання наочної геометрії" О.М. Астряба
817695
  Балаян Б.М. Методика геоморфологических исследований береговой зоны моря : учеб. пособие / Б.М. Балаян ; Калинингр. гос. ут-т. – Калининград : КГУ, 1985. – 66 с. – Библиогр.: с. 66-67
817696
   Методика геоморфологического картирования. – Москва : Наука, 1965. – 175с.
817697
  Макарова Н.В. Методика геоморфологического картирования и описание геологических маршрутов Чашниковского полигона / Н.В. Макарова, А.В. Вихерт. – Москва, 1988. – 72с.
817698
  Половінкін О.О. Методика георафії / О.О. Половінкін. – К., 1940. – 184с.
817699
  Ткачук Л.М. Методика геосистемного аналізу політико-географічного виміру туризму // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 41. – С. 139-148. – ISSN 2308-135X
817700
   Методика геофизических исследований на Украине.. – К., 1975. – 159с.
817701
   Методика геофизических исследований областей развития соляной тектоники. – Москва : Недра, 1975. – 215с.
817702
   Методика геофизических исследований океанов.. – М., 1974. – 199с.
817703
  Шарапов Н.Н. Методика геофизических исследований при гидрогеологических съемках с целью мелиорации земель / Н.Н. Шарапов. – М., 1974. – 174с.
817704
  Шарапанов Н.Н. Методика геофизических исследований при гидрогеологических съемках с целью мелиорации земель / Н.Н. Шарапанов, Г.Я. Черняк, В.А. Барон. – Москва : Недра, 1974. – 173с.
817705
  Мелькановицкий И.М. Методика геофизических исследований при поисках и разведке месторождений пресных вод / И.М. Мелькановицкий. – М, 1982. – 239с.
817706
  Мелькановицкий И.М. Методика геофизических исследований при поисках и разведке минеральных вод / И.М. Мелькановицкий, Г.С. Вартанян, З.А. Водоватова. – Москва : Недра, 1978. – 173с.
817707
   Методика геофизических исследований скважин. – Киев : Наукова думка, 1971. – 156с.
817708
   Методика геофизических исследований скважин при работах на нефть и газ.. – М., 1979. – 128с.
817709
   Методика геофизических поисков и изучения глубокозалегающих рудных месторождений Сибири.. – Новосибирск, 1983. – 121с.
817710
  Поморцев Геннадий Павлович Методика геофизических поисков, разведки и прогнозирования месторождений самородной серы в Предкарпатье : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 04.00.12 / Поморцев Геннадий Павлович; Днепропетровский горный ин-т. – Днепропетровск, 1982. – 18л.
817711
   Методика геофізичного картування та моніторингу місць захоронення радіоактивних відходів / С. Попов, К. Бондар, Р. Хоменко, М. Бондарьков, А. Максименко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 60-65. – (Геологія ; вип. 2 (97)). – ISSN 1728-3817


  Захоронення радіоактивних відходів (РАВ) у Чорнобильській зоні відчудження і сьогодні містять значні об"єми матеріалів, що діляться. При цьому відомості про кількість РАВ, похованих під час аварії, не можна назвати вичерпними. У зв"язку з підсиленням ...
817712
  Судов Б.А. Методика геохимических поисков полиметаллческих руд на территории Северной Эстонии в зависимости от ландшафтных условий. : Автореф. дис. ... канд. географ. наук / Судов Б.А. ; ЛГУ. – Ленинград, 1966. – 28 с.
817713
  Суеркулов Э.А. Методика геохимических поисков ртутных месторождений трещинного типа в условиях ландшафтов высоких предгорий Алай-Туркменского хребта (Южная Фергана). : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 132 / Суеркулов Э.А.; МГУ. – М., 1970. – 31л.
817714
  Аристов В.В. Методика геохимических поисков твердых полезных ископаемых / В.В. Аристов. – Москва : Недра, 1984. – 200 с. – Библиогр.: с. 198-199
817715
   Методика геохимического картирования при геологосъемочных и поисковых работах : сб. науч. тр. – М., 1989. – 132с.
817716
  Роговская Н.В. Методика гидрогеологических и инженерно-геологических исследований на массивах орошения / Н.В. Роговская. – Москва : госгеолтехиздат, 1956. – 136с.
817717
  Мазарович А.Н. Методика гидрогеологических исследований / А.Н. Мазарович. – Москва, 1926. – 71с.
817718
  Климентов П.П. Методика гидрогеологических исследований : Учебник / П.П. Климентов, В.М. Кононов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1989. – 447с.
817719
   Методика гидрогеологических исследований криолитозоны. – Новосибирск, 1983. – 112с.
817720
  Корцентштейн В.Н. Методика гидрогеологических исследований нефтегазоновных районов / В.Н. Корцентштейн. – 2-е изд. перераб. доп. – М., 1976. – 309с.
817721
  Корцентштейн В.Н. Методика гидрогеологических исследований нефтегазоновных районов / В.Н. Корцентштейн. – 3-е изд. перераб. доп. – М., 1991. – 418с.
817722
   Методика гидрогеологических исследований при инженерно-геологических изысканиях.. – М., 1970. – 390с.
817723
  Роговская Н.В. Методика гидрогеологического районирования для обоснования мелиораций. / Н.В. Роговская. – М., 1959. – 176с.
817724
  Горев Л.Н. Методика гидрохимических исследований : Учебное пособие / Л.Н. Горев, В.И. Пелешенко. – Киев : Вища школа Головное из-во, 1985. – 215с. : ил.39 + Табл.55. – Библ.:40 назв.
817725
  Глик Д. Методика гисто- и цитохимии / Д. Глик. – Москва : Иностранная литература, 1950. – 516 с.
817726
  Корнєєнко С.В. Методика гідрогеологічних досліджень. Основні методи і види гідрогеологічних досліджень : Навчальний посібник / С.В. Корнєєнко; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ : Київський університет, 2001. – 69 с.
817727
  Любимов Г.А. Методика гравимагнитных исследований с использованием ЭВМ / Г.А. Любимов, А.А. Любимов. – Москва : Недра, 1988. – 302с.
817728
   Методика грамматики и орфографии в начальных классах.. – 2-е изд. – М., 1979. – 239с.
817729
  Текучев А.В. Методика грамматического разбора / А.В. Текучев. – Москва
Ч. 1. – 1939. – 111 с.
817730
  Текучев А.В. Методика грамматического разбора / А.В. Текучев. – М., 1940. – 103с.
817731
  Текучев А.В. Методика грамматического разбора / А.В. Текучев. – 2-е изд. – М., 1949. – 304с.
817732
  Текучев А.В. Методика грамматического разбора / А.В. Текучев. – 4-е изд. – К., 1954. – 336с.
817733
  Текучев А.В. Методика грамматического разбора / А.В. Текучев. – 3-е изд. – Минск, 1954. – 344с.
817734
  Шарилова Е.Е. Методика графического анализа динамики возрастной структуры населения: ""четырехугольники старости (молодости)"" // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 2 (61). – С. 33-39 : рис. – Библиогр.: 9 назв
817735
  Марков Б.М. Методика групування роздрібних торговельних підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4, лютий. – С. 62-66 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
817736
   Методика двоетапної класифікації лісів за космічними зображеннями високого розрізнення / Х. Бурштинська, Денис.Ю, Ю. Мадяр, Б. Поліщук // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2016. – Вип. 1 (31). – С. 148-155 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1819-1339
817737
  Теселько П.О. Методика детектування біомолекул для створення сенсорів на основі наноструктурованого Si. / П.О. Теселько, В.Б. Шевченко // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. н.-д. ін-т судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: О.Г. Рувін, Н.В. Нестор, Н.С. Кузнєцова [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 64. – С. 521-528. – ISSN 0130-2655
817738
  Пантилеев С.Р. Методика диагностики защитных механизмов личности / С.Р. Пантилеев, Е.Ю. Жилина // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.67-80. – (Психология ; № 1). – ISSN 0201-7385
817739
  Морозова С.В. Методика диагностики профессиональной мотивации изучения учебной дисциплины // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 61-67. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 4). – ISSN 1995-0047
817740
   Методика диагностики устойчивости растений.. – Л., 1970. – 75с.
817741
  Чернобровкин В.Н. Методика диагностики фрустрационных реакций педагогов :(Оценочные таблицы) / В.Н. Чернобровкин, В.А. Чернобровкина // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2001. – № 2. – С.17-25


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
817742
  Чмут А.В. Методика диагностирования автоматизированной системы управления воздушным движением на основе взаимной информационной согласованности : дисс. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Чмут А.В. ; Нац. авиац. ун-т. – Киев, 2010. – 157 л. + Приложения: л. 151-157. – Библиогр.: л. 141-150
817743
   Методика диагностирования отказов в автоматизированной системе управления воздушным движением на основе взаимной информационной согласованности / О.В. Барабаш, В.А. Савченко, А.С. Слюняєв, А.В. Чмут // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 20. – С. 114-120
817744
  Барабаш О.В. Методика диагностирования отказов в распределенных автоматизированных системах управления воздушным движением / О.В. Барабаш, А.В. Чмут, А.С. Слюняєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 31-34. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянута методика діагностування відмов в розподілених автоматизованих системах управління повітряним рухом. Запропонована методика діагностування розподілених АСУВД забезпечує діагностування несправностей при будь-якій формі їх прояви, які ...
817745
  Голубчак К.Т. Методика дизайн-мислення в архітектурній освіті як інноваційний засіб формування креативності майбутніх архітекторів // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. Дьомін М.М. ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Булах І.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. № 76. – С. 63-70. – ISSN 2076-815X
817746
  Конон Н.И. Методика динамической калибровки навигационных космических спутников / Н.И. Конон, Н.Н. Конон, С.Н. Конон // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 5. – С. 24-27. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0016-7126
817747
  Мирзабекова О.В. Методика дистанционного обучения физике будущих инженеров / О.В. Мирзабекова, А.А. Мирзабеков // Вестник педагогических инноваций : научно-практический журнал / Новосибирский гос. пед. университет. – Новосибирск, 2009. – № 1 (17). – С. 153-161. – ISSN 1812-9463
817748
  Заярна І.С. Методика дистанційного навчання англійського аргументативного писемного мовлення майбутніх правознавців : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Заярна Інна Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 228, [6] арк. – Додатки: арк. 216-228, [6]. – Бібліогр.: арк. 10-12, арк. 190-215 та в додатках: арк. 216-217, 226-228
817749
  Заярна І.С. Методика дистанційного навчання англійського аргументативного писемного мовлення майбутніх правознавців : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Заярна Інна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
817750
  Заярна І.С. Методика дистанційного навчання англійського аргументативного письма майбутніх правознавців = E-teachning English argumentative writing to prospective professionals: theory and practice : монографія / І.С. Заярна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Львів ; Торунь : Ліга-Прес, 2020. – 261, [1] с. : іл., табл. – Дод. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 224-255 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-397-214-5


  У пр. №1739440 напис: Шановному Олександру Дмитровичу із найкращими побажаннями нових професійних успіхів та звершень! Від автора. Підпис
817751
  Гурєєва Л.В. Методика дистанційного формування у майбутніх перекладачів термінологічної компетентності в усному двосторонньому перекладі (англійська та українська мови) : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Гурєєва Людмила Вікторівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 233 с., [5] арк. – Додатки: с. 209-233. – Бібліогр.: с. 180-208
817752
  Гурєєва Л.В. Методика дистанційного формування у майбутніх перекладачів термінологічної компетентності в усному двосторонньому перекладі (англійська та українська мови) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Гурєєва Людмила Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
817753
  Дружченко Т.П. Методика диференційованого навчання англійського усного монологічного мовлення майбутніх юристів : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Дружченко Тетяна Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 268, [3] арк. – Додатки: арк. 241-268, [3]. – Бібліогр.: арк. 211-240
817754
  Дружченко Т.П. Методика диференційованого навчання англійського усного монологічного мовлення майбутніх юристів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Дружченко Тетяна Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
817755
  Романов І.І. Методика диференційованого формування англомовної лексичної компетентності в усному спілкуванні майбутніх правознавців : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Романов Ігор Ігорович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 233, [2] арк. – Додатки: арк. 228-233, [1]. – Бібліогр.: арк. 8-10, 204-227 та в додатках: арк. 228-231
817756
  Романов І.І. Методика диференційованого формування англомовної лексичної компетентності в усному спілкуванні майбутніх правознавців : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Романов Ігор Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
817757
  Кравченко А.О. Методика диференційованого формування англомовної лексичної компетентності в читанні у майбутніх філологів : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Кравченко Андрій Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 245, [5] с. – Додатки: с. 234-245, [5]. – Бібліогр.: с. 12-14, 198-233 та в додатках: с. 242-245
817758
  Кравченко А.О. Методика диференційованого формування англомовної лексичної компетентності в читанні у майбутніх філологів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Кравченко Андрій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
817759
  Серебрякова Л.И. Методика дифференциального списания деформаций и повторные спутниковые определения // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 10. – С. 47-50 : рис., табл. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 0016-7126
817760
  Савченко О. Методика діагностики аспектів споживацької поведінки студентів / О. Савченко, С. Хтей // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Україн. Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2020. – № 4 (21). – C. 96-109. – ISSN 2411-3190
817761
  Коваленко В.В. Методика діагностики ймовірності виникнення фінансової кризи на підприємстві (на прикладі виноробної промисловості) / В.В. Коваленко, В.І. Фучеджи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 4 (142). – С. 136-143 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1993-6788
817762
  Савченко О.В. Методика діагностики когнітивних аспектів суб"єктивного благополуччя особистості / О.В. Савченко, О.О. Калюк // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Україн. Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за наук. ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2022. – № 1 (25). – С. 89-101. – ISSN 2411-3190
817763
  Чмут О.В. Методика діагностування автоматизованої системи управління повітряним рухом на основі взаємної інформаційної узгодженості : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06. / Чмут О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18 с. – Бібліогр.: 19 назв
817764
  Вербин Н. Методика діагностування рівня фізичної підготовленості майбутніх професіоналів військового управління / Н. Вербин, В. Шемчук, Д. Оленєв // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (41). – С. 61-69. – ISSN 2617-1775
817765
  Вишнівський В.В. Методика діагностування сучасних цифрових пристроїв на основі електромагнітного методу / В.В. Вишнівський, С.І. Глухов, В.В. Шевченко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 49. – С. 30-33
817766
  Глухов С.І. Методика діагностування цифрових пристроїв радіоелектронної техніки на основі методів фізичного діагностування та результатів прискорених випробувань // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2019. – Вип. № 63. – С. 12-19. – ISSN 2524-0056


  У рамках вирішення задач покращення характеристик надійності об"єктів радіоелектронної техніки було запропоновано комплексне використання методів фізичного діагностування (енергодинамічного, енергостатичного, електромагнітного) та результатів ...
817767
  Лубяна К. Методика діяльності адвоката під час спрощеного позовного провадження у цивільному судочинстві України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11 (285). – С. 36-42. – ISSN 2663-5313
817768
  Шакірзанова Ж.Р. Методика довгострокового прогнозу наповнення поверхневими весняними водами Хаджебейського і Куяльницького лиманів // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 1 (36). – С. 17-24. – ISSN 2306-5680


  Здійснено оцінку ефективності методики довгострокового прогнозу надходження поверхневих вод весняного водопілля до замкнених лиманів Причорномор"я. Выполнена оценка эффективности методики долгосрочного прогноза поступления поверхностных вод весеннего ...
817769
   Методика дозиметрического и радиометрического обследования мест проведения работ с закрытыми источниками ионизирующих излучений и генераторами нейтронов.. – М., 1975. – 22с.
817770
  Марголин Л.М. Методика долгосрочного прогноза сроков вскрытия рек бссейна Оки : Автореф... канд. географ.наук: / Марголин Л.М.; Глав. упра. гидрометеорологич. службы при Совете Министров СССР. Центр. ин-т прогнозов. – М., 1959. – 32л.
817771
   Методика допроса несовершеннолетних.. – М., 1939. – 32с.
817772
  Корж В. Методика доследственной проверки криминалистически значимой информации об экономическом преступлении, совершаемом организованной группой, преступной организацией: сущность, понятие структура // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 3. – С.61-66
817773
  Гомольська Л.П. Методика дослідження впливу бренд-комунікацій на особливості сприйняття споживача // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. Асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2016. – № 1 (4). – С. 15-27 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2411-3190
817774
  Гомольська Л.П. Методика дослідження впливу бренд-комунікацій на особливості сприйняття споживача // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. Асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2016. – № 1 (4). – С. 15-27. – ISSN 2411-3190
817775
  Мартинюк І. Методика дослідження готовності студентської молоді до самоосвітньої діяльності // Psychological journal : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Kyiv ; Paris, 2020. – Vol. 6, iss. 9 (41). – С. 58-67. – ISSN 2414-0023
817776
  Макарчук С В. Методика дослідження державно-територіального статусу західноукраїнських земель періоду Другої світової війни (1939-1945рр.) // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 19-27. – (Юридична ; Вип. 2)
817777
  Прокурашко О. Методика дослідження кримськотатарського художнього шитва // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 21. – С. 146-150


  Дослідження народного мистецтва та орнаментики
817778
  Новосельцева І.В. Методика дослідження лінгвального гештальту // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 2. – C. 133-138
817779
  Аксьонова Н. Методика дослідження народних ігор // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 21. – С. 47-52
817780
  Олійник Я. Методика дослідження наукових шкіл в українській суспільній географії: ідентифікація та вивчення / Я. Олійник, С. Шевчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 5-8. – (Географія ; вип. 2 (65)). – ISSN 1728-3817


  Стаття розкриває методичні основи комплексного вивчення наукових шкіл в українській суспільній географії. Матеріал дослідження визначає основні етапи вивчення наукових шкіл в українській суспільній географії: виявлення комплексу джерельної бази, аналіз ...
817781
  Короваєв О.С. Методика дослідження онлайн інфотейнменту в репрезентації міжнародних новин // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ; редкол.: Нагорняк Т.Л., Примуш М.В., Неприцька Т.І. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 3. – С. 84-90. – ISSN 2519-2949
817782
   Методика дослідження оптичної неоднорідності, напівпровідникових матеріалів, які використовуються для створення інфрачервоних лазерів / С.В. Лєнков, В.В. Зубарєв, Д.В. Лукомський, В.В. Видолоб // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 63-65. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 12/13). – ISSN 1728-3817


  Авторами статті розглянуті особливості методу одночасного визначення фазових і амплітудних розподілів у пучку когерентного випромінення, що пройшло через напівпровідниковий матеріал з метою контролю його оптичної неоднорідності. Запропонована ...
817783
  Крамаревич О.В. Методика дослідження особистісних якостей лідерів у середньому і старшому шкільному віці // Проблеми емпіричних досліджень у психології / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; редкол.: Маноха І.П., Український Я.І., Бурлачук Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 202-212
817784
  Копера А.М. Методика дослідження особливостей відтворення концептів-емоцій у перекладах українською мовою англомовних художніх творів / А.М. Копера, М.В. Рудіна // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2021. – № 3 (136). – С. 111-119. – ISSN 2414-5076
817785
  Кобченко М.Ю. Методика дослідження переорієнтації землекористування традиційних господарств в екологізованому напрямі // International scientific conference "Modern economic research: theory, methodology, strategy" : September 28th, 2018 : proceeding of the conf. / "Modern economic research: theory, methodology, strategy", intern. sci. conf. – Kielce : State University of Jan Kochanowski, 2018. – P. 2. – С. 37-39. – ISBN 978-9934-571-51-0
817786
  Головченко Р.О. Методика дослідження промисловості України на прикладі SWOT аналізу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 243-245
817787
  Оверченко А.І. Методика дослідження психологічних особливостей правосвідомості підлітків // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 5 (146). – С. 21-30
817788
  Нежинська О.О. Методика дослідження психологічної готовності керівника освітньої організації до формування гендерної компетентності // Актуальні проблеми психології : збірник наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2013. – С. 44-49. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 39). – ISSN 2072-4772
817789
  Казанжи М.Й. Методика дослідження смислової мотивації допомоги // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 4 : Психологія. – С. 81-92
817790
  Нетребіна С.П. Методика дослідження соматикону емоційного реагування персонажа // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2015. – С. 144-149. – (Серія : Філологія ; т. 18, № 2). – ISSN 2311-0821


  Стаття присвячена методиці дослідження соматикону емоційного реагування персонажів на матеріалі сучасного англомовного художнього дискурсу. Висвітлені основні напрями досліджень невербальних знаків у руслі номінативно-дискурсивного підходу української ...
817791
  Марченко А.М. Методика дослідження соціальної самоорганізації студентів в університетському середовищі // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 110-115. – ISBN 978-966-171-498-3
817792
  Забуранна Л. Методика дослідження стану та проблем розвитку національного туристичного ринку // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 32-41. – (Економічні науки ; Вип. 4). – ISSN 1993-0240


  Запропоновано методику розвитку туристичного ринку, що містить три основні блоки, які дають змогу визначити основні завдання, котрі постають перед представниками туристичного бізнесу та органами державного регулювання щодо питань розвитку сучасної ...
817793
  Бульбенюк С.С. Методика дослідження сутності правової культури у сучасних наукових підходах // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C.18-20. – ISBN 966-660-151-6
817794
  Сорокіна Л.Ю. Методика дослідження та картографування геохімічної структури антропогенно змінених ландшафтів (на прикладі Західного Поділля) : природничо-географічні дослідження / Л.Ю. Сорокіна, І.В. Рога // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 2 (74). – С. 16-24 : Табл., рис. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 1561-4980
817795
  Хорошилов Євген Вікторович Методика дослідження та підвищення точності систем керування орієнтацією космічних апаратів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук; 05.13. 03 / Хорошилов Є. В.; НАН України; Національне космічне агенство України; Інститут космічних досліджень. – Київ, 2007. – 20с. – Бібл.: 19 назв
817796
  Павлов С.В. Методика дослідження територіальної організації релігійного процесу // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 68-70. – Бібліогр.: 3 назви. – (Географія ; Вип. 45)


  Показано, що головним методологічним підходом при географічному дослідженні рілігійного процесу є геоситуаційний. Георелігійна ситуація досліджується за допомогою конкретних методів, що дають характеристику стану ГРС в цілому та окремих її компонентів ...
817797
  Сніжко С.І. Методика дослідження територіальної структури гідрохімічних систем // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 67-73. – Бібліогр.: 7 назв
817798
  Субота В.М. Методика дослідження термінологічної системи політичних телевізійних ток-шоу // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 35, квітень - червень. – С. 135-137


  У статті обговорюються результати пілотного дослідження когнітивної обмеженості термінологічної системи телепростору та пропонується оригінальна методика майбутнього дослідження термінологічної системи політичних телевізійних ток-шоу. In the article ...
817799
  ШульгінаЛ.М Методика дослідження якості обслуговування на туристичних підприємствах України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 375-383. – (Право. Економіка. Управління)
817800
  Ромашихіна Ж.І. Методика досліджень впливу пошкоджень стрижнів ротора при діагностиці асинхронних двигунів / Ж.І. Ромашихіна, А.П. Калінов // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 5 (100), ч. 2. – С. 9-16 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
817801
  Погребняк П.С. Методика досліджень на комплексних географічних стаціонарах (КГС) / П.С. Погребняк, Ф.В. Вольвач // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1972. – Вип. 7. – С. 9-13 : Табл., схема. – Бібліогр.: 14 назв
817802
  Сніжко С.І. Методика досліджень факторів формування гідрохімічних систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 53-56 : Табл. – Бібліогр.: 16 назв. – (Географія ; Вип. 47)


  Представлено методику дослідження гідрохімічних систем поверхневих вод суходолу, яка створена на базі методів мультиваріаційної статистики.
817803
  Скоп Х. Методика дохідного підходу оцінки нематеріальних активів в обліково-аналітичній системі підприємства // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 10. – С. 18-27 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв
817804
   Методика ейдотехніки та її використання словесниками // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; вид-во "Антросвіт". – Київ, 2012. – № 11 : Сучасні технологіїї навчання. Частина 1. – С. 26-30
817805
  Богосвятська А.І. Методика ейдотехніки та її використання словесниками // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; МОНУ. – Київ, 2012. – № 5. – С. 32-36
817806
  Адаменко Я.О. Методика екологічної оцінки використання відновлюваних джерел енергії / Я.О. Адаменко, Л.М. Архипова, Н.М. Москальчук // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2015. – Вип. 2 (20). – С. 37-42. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2073-5057
817807
   Методика екологічної оцінки техногенного впливу на трансформацію ландшафтів / О.М. Адаменко, Я.О. Адаменко, Л.В. Міщенко, О.М. Журавель, О.В. та ін. Пендерецький // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 22-33 : Карти. – Бібліогр. 20 назв. – ISSN 1561-4980
817808
  Маруняк Є.О. Методика економіко-географічного дослідження процесів глобалізації на прикладі України // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 63-68 : Таблиці. – Бібліогр. 9 назв. – ISSN 1561-4980
817809
  Кащена Н.Б. Методика економічного аналізу: сутність та елементи / Н.Б. Кащена, О.В. Цуканова, Н.М. Гаркуша // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2014. – Вип. 1 (19). – С. 40-51. – ISSN 2312-394X


  Подано результати аналізу наукових підходів до визначення поняття "методика економічного аналізу" та надано її дефініцію. Для підвищення ефективності управління підприємством запропоновано структурні елементи методики економічного аналізу і досліджено ...
817810
  Книш В.І. Методика економічної оцінки багатоквартирного житла по приведеній вартості 1 м2 загальної площі / В.І. Книш, І.О. Іщенко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 302-309 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-3455
817811
  Резнік Н П Методика економічної оцінки інвестиційної привабливості агропромислового комплексу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 1 (116). – С. 87-91
817812
  Касян С.Я. Методика економічної оцінки інвестування у сучасні енергозберігаючі технології підприємства / С.Я. Касян, Т.В. Гільорме // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 3 (58). – С. 192-196. – ISSN 2309-1533
817813
  Ніжник В.В. Методика експериментальних досліджень залежності критичної поверхневої густини теплового потоку від вітрового впливу / В.В. Ніжник, А.С. Борисова // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 3, вип. 156. – С. 200-203 : рис. – Бібліогр.: 11назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
817814
  Шостак І.К. Методика експертної оцінки пріоритетів реконструкції зрошувальних систем : геоінформатика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 78-81 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Геологія ; Вип. 25). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано методику експертної оцінки, реалізованої в інформаційно-порадчій системі "Реконструкція", що є інструментом для здійснення обгрунтованого вибору пріоритетності реалізації заходів з реконструкції та модернізації зрошувальних систем на ...
817815
  Кліменкова А.М. Методика емпіричної ідентифікації культурних кодів комерційної реклами : дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.02 / Кліменкова Анастасія Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 222 л. – Додатки: л. 203-222. – Бібліогр.: л. 184-202
817816
  Кліменкова А.М. Методика емпіричної ідентифікації культурних кодів комерційної реклами : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.02 / Кліменкова А.М.; Кліменко Анастасія Михайлівна ; М-во освіти і навки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 17 с. – Бібліогр.: 13 назв
817817
  Ульянинский В.Ю. Методика естествознания в трудовой школе. / В.Ю. Ульянинский. – 2-е изд., пересмотр. и доп. – М.-Л., 1930. – 276с.
817818
  Лубкович І. Методика ефективного викладання у виші // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 28-31. – (Серія "Журналістика" ; вип. 42). – ISSN 2078-7324


  На прикладі предмету "Соціологія масової комунікації".
817819
  Харченко В.В. Методика ефективного застосування інформаційних технологій в аграрному підприємництві // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 1. – С. 329-333. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Досліджено теоретико-методичні підходи щодо оцінки ефективності застосування інформаційних технологій в аграрне підприємництво. Наведено основні характеристики даних підходів. Исследованы теоретико-методические подходы к оценке эффективности внедрения ...
817820
  Лубкович І. Методика журналістського спілкування // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2021. – С. 58-67. – (Серія "Журналістика" ; вип. 50). – ISSN 2078-7324
817821
  Черкашина М.В. Методика забезпечення ефективності комунікацій для стратегічного управління підприємством / М.В. Черкашина, С.О. Колмаков // Вісник економіки транспорту і промисловості : (збірник науково-практичних статей) / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т залізничного транспорту ; голов. ред. В.Л. Дикань. – Харків, 2019. – № 67. – С. 87-94. – ISSN 2075-4892
817822
  Солопенко Р.І. Методика забезпечення обгрунтування управлінських рішень у системі міжнародного маркетингового менеджменту авіаційного підприємства : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 11. – С. 88-94. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
817823
  Меліхова Т.О. Методика загального аналізу розрахунків з бюджетом та позабюджетними фондами // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 126-138. – (Економіка та підприємництво ; № 7). – ISSN 1814-1161
817824
  Экк Я.Г. Методика заключительного (обобщающего) повторения грамматики иностранного языка в выпуклом классе средней школы. : Автореф... Канд.пед.наук: / Экк Я.Г.; М-во просвещения РСФСР.Моск.гор.пед.ин-т. – Омск, 1960. – 18л.
817825
   Методика занятий в школьных мастерских.. – М., 1966. – 376с.
817826
   Методика заочного экономического образования в вузе. – Москва
2. – 1974. – 164с.
817827
  Мартынова К.Е. Методика записей и зарисовок на уроках физики / К.Е. Мартынова. – Москва, 1961. – 120 с.
817828
  Правдюк О.А. Методика записування музичного фольклору. / О.А. Правдюк. – К., 1981. – 56с.
817829
  Жуков М.Н. Методика застосування інформаційної системи геологічних даних "Фільтр" для побудови кореляційних схем магматичних комплексів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 146-158. – (Геологія ; Вип. 14)


  Ідеться про методику застосування розробленої автором інформаційної системи для побудови кореляційних схем геологічних утворень на основі комплексної геологічної інформації. база даних інформаційної системи передбачає ознакові поля для реєстрації ...
817830
  Маслов Е.П. Методика застосування модульно-рейтингової системи контролю успішності студентів з дисципліни "Безпека життєдіяльності" на кафедрі "Забезпечення життєдіяльності" НТУУ(КПІ) / Е.П. Маслов, Ю.В. Міхєєв // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 35-37 : табл.
817831
  Астахов О.І. Методика застосування на уроках хімії просторових схем та моделей атомів і молекул / О.І. Астахов, Т.П. Севрук; МО УРСР. Науково-дослыдний ынститут педагогыки УРСР. – Київ : Радянска школа, 1960. – 32с.


  У брошурі описують найпростіші прострові схеми моделі та інші засоби унаочення природи поведінки атомів і молекул.
817832
   Методика застосування Плану рахунків : Метод. рек. з перенесення сальдо на рахунки нового Плану рахунків. Метод. рек. щодо визначення вступ.сальдо Балансу. – Київ : Компас, 2000. – 52с. – (Бухгалтерський облік - 2000)
817833
  Герлянд Т.М. Методика застосування проектної технології навчання у закладах професійної (професійно-технічної освіти) // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 42-45. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
817834
  Кузенков Є.О. Методика застосування технічного обладнання для розвитку рухових якостей студентської молоді у процесі занять баскетболом : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Кузенков Євгеній Олегович ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
817835
  Піскова Ж. Методика здійснення податкових розрахунків податку на прибуток підприємств // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2013. – № 3. – С. 11-19 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
817836
  Шигаль Д.А. Методика здійснення порівняльного історико-правового аналізу // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Укр. ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – Вип. 126. – С. 14-21. – ISSN 2224-9281
817837
  Клочко Я. Методика здійснення прокурорського нагляду // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 42-48
817838
  Мурована Л.В. Методика здійснення публічних закупівель у вищих навчальних закладах України // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2016. – № 9/10 (65). – С. 153-159. – ISSN 2309-1533
817839
  Соколова Ю.О. Методика зіставного дослідження етичних концептів // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4 : До 80-річного ювілею професора Нікітіної Фіонілли Олексіївни. – С. 538-544
817840
  Дибська Т.С. Методика змішаного навчання усного японського мовлення майбутніх філологів : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Дибська Тетяна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 286, [4], арк. – Додатки: арк. 263-286, [4]. – Бібліогр.: арк. 228-262
817841
  Дибська Т.С. Методика змішаного навчання усного японського мовлення майбутніх філологів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Дибська Тетяна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
817842
  Горнова І. Методика зображення політичної історії Візантійської імперії XI ст. у "Хронографії" Михаїла Пселла // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : наукове видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2014. – Вип. 4 : Збірка наукових праць, присвячена 170-літтю з дня народження Никодима Павловича Кондакова (1844-1925). – С. 306-326. – ISSN 2310-3310
817843
  Беляев М.М. Методика зоологии : пособ. для высш. пед. учебн. заведений и преподавателей средней школы / М.М. Беляев, Н.Г. Кременецкий. – Москва : Учпедгиз, 1936. – 560 с.
817844
  Ковалева А.Ф. Методика зоологии / А.Ф. Ковалева. – Москва : Просвещение, 1964. – 326с.
817845
  Бєляєв М.М. Методика зоології : посіб. для вищ. пед. учбових закладів і викладачів середньої школи / М.М. Бєляєв, Н.Г. Кременецький. – Пер. з рос. вид. – Київ ; Харків : Радянська школа, 1937. – 567 с.
817846
  Старостенко В.И. Методика и Алгол /Фортран/- программы устойчивого решения обратных линейных и нелинейных задач гравиметрии / В.И. Старостенко, А.Н. Заворотько. – Киев : Наукова думка, 1980. – 203с.
817847
  Ляховицкий Ф.М. Методика и интерпретация данных сейсморазвелки / Ф.М. Ляховицкий. – М., 1970. – 67с.
817848
  Маркочев В.М. Методика и исследование кинетики макроразрушения листовых материалов при однократном и повторном нагружении : Автореф... канд. техн.наук: / Маркочев В.М.; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т авиац. материалов. – М., 1966. – 22л.
817849
  Старостенко В.И. Методика и комплекс программ решения обратной линейной задачи гравиметрии на ЭВМ "Минск-22". / В.И. Старостенко, А.Н. Заворотько. – К, 1976. – 62с.
817850
   Методика и лингвистика : иностранный язык для научных работников. – Москва : Наука, 1981. – 248 с.
817851
  Попов В.П. Методика и материалы по изучению динамики почвенной влаги / В.П. Попов. – К., 1933. – 158с.
817852
  Оберт Б.О. Методика и опыт определения оптимального размера литейных цехов и заводов : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Оберт Б.О. ; Сарат. экон. ин-т. – Саратов, 1969. – 33 с.
817853
  Строганов В.А. Методика и опыт применения геохимических нефтегазопоисковых исследований в структурных скважинах по опорным газометрическим горизонтам / В.А. Строганов. – М., 1974. – 63с.
817854
   Методика и организация преподавания политической экономии: : Межвуз. сб. науч. тр. – Свердловск : Уральский гос. университет, 1978. – 70 с.
817855
  Надеинский Б.П. Методика и организация учебных занятий в высшем заочном учебном заведении / Б.П. Надеинский. – Москва, 1975. – 78с.
817856
  Каналин В.Г. Методика и практика выделения эксплуатационных объектов на многопластовых нефтяных месторождениях. / В.Г. Каналин, Л.Ф. Дементьев. – М, 1982. – 224с.
817857
  Коваль А.В. Методика и практика партийно-политической работы / А.В. Коваль. – Львов, 1987. – 390с.
817858
  Жданов М.А. и др. Методика и практика подсчета запасов нефти и газа / М.А. и др. Жданов. – Москва, 1967. – 404с.
817859
  Воробьева С.В. Методика и программа преподавания логики в контексте когнитивного моделирования // Проблеми викладання логіки та перспективи її розвитку : VII міжнар. наук.-практ. конф. (13-14 трав. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський, А.Є. Конверський, І.В. Хоменко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – С. 14-15
817860
  Соколов В.А. Методика и результаты газовых геохимических нефтегазопоисковых работ. / В.А. Соколов, Г.Г. Григорьев. – М,, 1962. – 404с.
817861
   Методика и результаты комплексных геофизических исследований земной коры Сибири.. – Новосибирск, 1976. – 180с.
817862
   Методика и результаты комплексных геофизических исследований земной коры Сибири: Сб. науч. тр.. – Новосибирск, 1981. – 160с.
817863
   Методика и результаты морских сейсмических исследований.. – Владивосток, 1983. – 95с.
817864
   Методика и результаты оценки эффективности региональных систем сейсмических наблюдений.. – Тбилиси : Мецниереба, 1980. – 172с.
817865
  Захаров Е.П. Методика и результаты поисков кобальтовых арсенидных месторождений по первичным и вторичным литохимическим ореолам рассеяния ртути : применение методов прикладной геохимии и петрофизики для решения геологических задач // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1985. – С. 98-107 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 12). – ISSN 0203-7319
817866
  Попов В.М. Методика и результаты построения плотностных карт Приазовского геоблока / В.М. Попов, П.И. Пигулевский, Ю.Г. Тимофеенко // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1991. – С. 136-143 : Рис. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 17). – ISSN 0203-7319


  Рассмотрена методика построения плотностных карт Приазовского геоблока. Сущность ее заключается в приведении среднеарифметических значений плотности для фиксированных точек отбора образцов к сети геофизических наблюдений соответствующего масштаба. ...
817867
   Методика и результаты сейсмических исследований в Сибири.. – Новосибирск, 1976. – 191с.
817868
   Методика и результаты электроразведки, гравиразведки, магнито-разведки и морской геофизики.. – М., 1979. – 127с.
817869
   Методика и система работы по осуществлению взаимосвязи предметов общеобразовательного и профессионально-технического циклов в средних профтехучилищах.. – М., 1977. – 96с.
817870
   Методика и техника воздушной стереофотосъемки : полевые и камеральные работы практическое пособие. – Москва; Ленинград : ОНТИ НКТП СССР, Главная редакция геологоразведочной и геодезической литературы, 1936. – 112 с. – составлен коллективом работников воздушной стереофотосъемки
817871
  Померанц Л.И. Методика и техника газового каротажа / Л.И. Померанц. – М., 1973. – 48с.
817872
   Методика и техника геокриологических исследований: Сб. науч. тр.. – Новосибирск, 1988. – 162с.
817873
  Заворотько Ю.М. Методика и техника геофизических исследований скважин : Учебное пособие для техникумов / Ю.М. Заворотько. – Москва : Недра, 1974. – 279с.
817874
   Методика и техника геохимических поисков рудных месторождений.. – М., 1977. – 58с.
817875
   Методика и техника дифракционного преобразования сейсмических записей и временных разрезов в изображения среды. – Киев : Наукова думка, 1972. – 228с.
817876
  Полонский М. Методика и техника киноработы в школе. Учеб. пособие для педагог. техникумов и высш. педаг. учебн. завед. / М. Полонский. – М., 1934. – 87с.
817877
   Методика и техника конктретно-социологических исследований. – К., 1968. – 156с.
817878
   Методика и техника лекционных демонстраций по физике : (сборник трудов I межвузовской конференции по лекционным демонстрациям). – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1964. – 281 с., [2] л. ил. – Библиогр., сост. М.А. Маликова, с. 271-277, и в конце докл.
817879
  Смолдырев А.Е. Методика и техника морских геолого-разведочных работ / А.Е. Смолдырев. – Москва : Недра, 1978. – 303с.
817880
  Маркевич А.П. Методика и техника паразитологического обследования рыб. / А.П. Маркевич. – К., 1950. – 24с.
817881
   Методика и техника петрофизических исследований.. – Апатиты, 1977. – 125с.
817882
   Методика и техника психофизиологических исследований операторской деятельности.. – М., 1984. – 101с.
817883
   Методика и техника психофизиологического эксперимента.. – Москва, 1987. – 104с.
817884
   Методика и техника разведки : сборник научных трудов. – Ленинград
№ 111. – 1977
817885
   Методика и техника разведки : сборник научных трудов. – Ленинград
№ 112. – 1977
817886
   Методика и техника разведки : сборник научных трудов. – Ленинград
№ 113. – 1977
817887
   Методика и техника разведки : сборник научных трудов. – Ленинград
№ 119. – 1978
817888
   Методика и техника разведки : сборник научных трудов. – Ленинград
№ 130. – 1979
817889
   Методика и техника разведки : сборник научных трудов. – Ленинград
№ 136. – 1980
817890
   Методика и техника разведки : сборник научных трудов. – Ленинград
№ 137. – 1981
817891
   Методика и техника разведки : сборник научных трудов. – Ленинград
№ 138. – 1981
817892
  Евгеньев М.Е. Методика и техника расследования преступлений / М.Е. Евгеньев. – Киев, 1940. – 307с.
817893
   Методика и техника сейсмоакустических и вибросейсмических исследований на акваториях.. – Новосибирск, 1988. – 122с.
817894
   Методика и техника сейсморазведки.. – М., 1979. – 130с.
817895
   Методика и техника следственной работы.. – К., 1934. – 226с.
817896
  Гражданников Е.Д. Методика и техника социологических исследований / Е.Д. Гражданников. – Новосибирск, 1975. – 75с.
817897
   Методика и техника статистической обработки первичной социологической информации.. – М., 1968. – 328с.
817898
  Синенко В.Я. Методика и техника школьного физического эксперимента : учеб. пособие / В.Я. Синенко. – Новосибирск : Новосибирский педагогический институт, 1990. – 100с.
817899
   Методика и техника эксперимента в области прикладной физиологии человека.. – Москва, 1978. – 96с.
817900
  Мамонтов В.В. Методика и техника электрорентгенографии / В.В. Мамонтов, С.Ф. Шибаев. – Л., 1981. – 205с.
817901
  Кишковский А.Н. Методика и техника электрорентгенографии / А.Н. Кишковский, Л.А. Тютин. – М, 1982. – 208с.
817902
   Методика и техника эффективного использования средств обучения в учебно-воспитательном процессе.. – М., 1984. – 176с.
817903
   Методика и технология консервации и реставрации памятников истории и культуры: Сб. науч. тр.. – М., 1988. – 118с.
817904
   Методика и технология направленного бурения скважин в сложных геологических условиях.. – Л., 1980. – 56с.
817905
   Методика и экономика морских геологоразведочных работ.. – Л., 1980. – 288с.
817906
   Методика изготовления и контроля жидкого биомицинового препарата.. – 2-е изд. – М., 1960. – 32с.
817907
  Зимин А.А. Методика издания древнерусских актов / А.А. Зимин. – Москва, 1959. – 64с.
817908
  Ефремова Е.В. Методика изложения на русском языке в 5-7 классах нерусских школ / Е.В. Ефремова. – К., 1960. – 64с.
817909
  Добронравов В.Е. Методика изложения темы "Всемирное тяготение" в курсе физики / В.Е. Добронравов. – Москва, 1964. – 72 с.
817910
   Методика измерений земных приливов и медленных деформаций земной поверхности. – Москва : Наука, 1970. – 184с.
817911
   Методика измерений паров ртути при поисках ртутных месторождений.. – М., 1975. – 72с.
817912
  Мебед Махмуд Мохаммед Методика измерений температуро-проводности и теплоемкости твердых тел в области температур 1300-2600 0К : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.15 / Мебед Махмуд Мохаммед; МГУ. Физич. фак-т. – М., 1973. – 18л.
817913
   Методика измерения светотехнических характеристик информации на дисплеях (видиомодулях), основанных на электронно лучевых трубках.. – Л., 1989. – 22с.
817914
  Тооминг Х.Г. Методика измерения фотосинтетически активной радиации. / Х.Г. Тооминг, Б.И. Гуляев. – Москва : Наука, 1967. – 144с.
817915
   Методика изучения биогеоценозов внутренних водоемов.. – Москва : Наука, 1975. – 240 с. : табл.12, ил.32. – Библиогр.: в конце глав
817916
  Дедеев А В. Методика изучения внутренней структуры фундамента платформы / А В. Дедеев, . – Ленинград : Наука, 1972. – 159с.
817917
  Бельская Т.Н. Методика изучения возрастных изменений у растений по морфологическим признакам / Т.Н. Бельская ; АН СССР, Главный Ботанический сад. – Москва ; Ленинград : Изд. АН СССР, 1949. – 120 с. – Библиогр.: с. 113-118
817918
   Методика изучения гидротермально-метасоматических образований. – Ленинград : Недра, 1981. – 264с.
817919
  Дюдин В.И. Методика изучения глубокого подземного стока / В.И. Дюдин. – М, 1985. – 136с.
817920
   Методика изучения древнейших источников по истории народов СССР. – М. : Наука, 1978. – 207с.
817921
  Семенова-Ерофеева Методика изучения и картирования источников эксплуатационных ресурсов подземных вод. / Семенова-Ерофеева. – Москва, 1987. – 88 с.
817922
  Карташов В.Н. Методика изучения и обобщения юридической практики / В.Н. Карташов. – Ярославль, 1989. – 42с.
817923
   Методика изучения и преподавания истории русской журналистики на факультетах журналистики государственных университетов.. – М., 1987. – 111с.
817924
   Методика изучения и прогноза экзогенных геологических процессов. – М., 1988. – 215с.
817925
   Методика изучения карста. – Пермь
Вып. 2. – 1963. – 87с.
817926
   Методика изучения карста. – Пермь
4 : Палеокарст и карст. – 1963. – 82 с.
817927
   Методика изучения карста. – Пермь
Вып. 5 : Геофизические методы. – 1963. – 99 с.
817928
   Методика изучения карста. – Пермь
6 : Гидрогеология карста. – 1963. – 163с.
817929
   Методика изучения карста. – Пермь
Вып. 8 : Гидрология карста. – 1963. – 84с.
817930
   Методика изучения карста. – Пермь
Вып. 9 : Пещеры. – 1963. – 95с.
817931
   Методика изучения карста. – Пермь
Вып. 10 : Изучение карста туристами и учащимися. – 1963. – 27с.
817932
   Методика изучения материалов XXVII съезда КПСС в курсе истории партии. – Минск, 1986. – 84с.
817933
   Методика изучения материалов XXVII съезда КПСС в курсе марксистско-ленинской философии. – Минск : Университетское, 1986. – 126 с.
817934
   Методика изучения неотектоники и геоморфологии Днепровско-Донецкой впадины. – Киев : Наукова думка, 1982. – 56с.
817935
   Методика изучения новых вопросов курса математики средней школы.. – Л., 1975. – 153с.
817936
  Клещева Е.П. Методика изучения окислов, оснований, кислот и солей / Е.П. Клещева, Е.А. Горшкова, Н.И. Пучкова. – Москва : АПН РСФСР, 1960. – 103 с.
817937
   Методика изучения партийных документов в курсе истории КПСС. – М., 1984. – 271с.
817938
  Сандалов Г.Н. Методика изучения передового производственного опыта в вечерней школе / Г.Н. Сандалов. – М., 1963. – 48с.
817939
   Методика изучения периодической печати: Сб. статей.. – М., 1977. – 109с.
817940
  Блинов Г.И. Методика изучения пунктуации в школе / Г.И. Блинов. – 2-е изд., испр. – Москва : Просвещение, 1990. – 208 с. – (Библиотека учителя русского языка и литературы)
817941
  Блинов Г.И. Методика изучения пунктуационных правил / Г.И. Блинов. – Москва : Просвещение, 1972. – 208 с. – Библиогр.: с. 201-207 (185 назв.)
817942
  Линденбратен Л.Д. Методика изучения рентгеновских снимков / Л.Д. Линденбратен. – 2-е перераб. и расширен. изд. – Москва, 1971. – 352с.
817943
  Иванкин П.Ф. Методика изучения рудоносных структур в терригенных толщах / П.Ф. Иванкин, Н.И. Назарова. – М., 1988. – 253с.
817944
   Методика изучения русского языка: Пособ. для учителя.. – Киев, 1986. – 286с.
817945
   Методика изучения сапропелевых отложений. – Москва : АН СССР
Вып. 1. – 1953. – 220с.
817946
  Мышинская Р.П. Методика изучения сельского хозяйства в школьном курсе экономической географии / Р.П. Мышинская. – М., 1972. – 126с.
817947
   Методика изучения силы роста семян полевых культур.. – М., 1964. – 24с.
817948
  Мариничева В.Ф. Методика изучения сказуемого простого двусоставного предложения в связи с развитием мышления и речи учащихся : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Мариничева В.Ф.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1970. – 21л.
817949
  Малахова М.М. Методика изучения сложносочиненных предложений в средней школе : Автореф. дис. .... канд. пед. наук: / Малахова М.М. ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1958. – 20 с.
817950
  Мусабаев Д. Методика изучения служебных слов в 6 классе киргизской школы. : Автореф... Канд.пед.наук: 732 / Мусабаев Д.; Каз.гос.пед.ин-т. – Алма-Ата, 1968. – 21л. – Бібліогр.:с.21
817951
  Плюснин К.П. Методика изучения тектонических структур складчатых поясов. / К.П. Плюснин. – Пермь, 1971. – 217с.
817952
  Барбаш Н.Б. Методика изучения территориальной дифференциации городской среды / Н.Б. Барбаш ; Ин-т географии АН СССР. – Москва : [б. и.], 1986. – 181 с.
817953
  Малеваный Юрий Иванович Методика изучения тождественных преобразований в курсе алгебры восьмилетней школы : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Малеваный Юрий Иванович; Киевск. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1975. – 23л. – Бібліогр.:с.23
817954
  Кокурина И.Г. Методика изучения трудовой мотивации / И.Г. Кокурина. – М, 1990. – 55с.
817955
  Подкопаев Н.А. Методика изучения условных рефлексов / Н.А. Подкопаев; предисл. И.П. Павлова. – Москва-Ленинград : Государственное Издательство Печатный Двор, 1926. – 64 с.
817956
  Подкопаев Н.А. Методика изучения условных рефлексов / Н.А. Подкопаев. – Москва-Ленинград, 1952. – 108с.
817957
   Методика изучения условных рефлексов.. – Москва
2. – 1952. – 180с.
817958
  Бейдеман И.Н. Методика изучения фенологии растений и растительных сообществ / И.Н. Бейдеман ; отв.ред. Г.И. Галазий ; АН СССР, Сибирское отделение, Лимнол. ин-т. – Новосибирск : Наука : Сибирское отд-ние, 1974. – 155 с. : ил., 1 л. черт. – Библиогр.: с. 139-154
817959
   Методика изучения физико-механических свойств сельскохозяйственных растений.. – М., 1960. – 278с.
817960
   Методика изучения хозяйственного использования земель для составления крупномасштабных карт : семинар по географии сельского хозяйства. – Москва : ЛИК МГУ, 1962. – 22 с.
817961
  Строев К.Ф. Методика изучения экономической географии СССР : пособие для учителей / К.Ф. Строев, Ковалевская М.К., Ром В.Я. – Москва : Просвещение, 1973. – 255 с. – (Методическая библиотека школы)
817962
   Методика изучения элементов территориальных социально-экономических систем : учеб. пособ. по спецкурсу. – Пермь, 1979. – 93 с.
817963
   Методика изучения, обработки и интерпретации магнитных и гравиметрических полей при поисках кимберлитовых тел в трапах. – Новосибирск, 1977. – 100с.
817964
  Золотарев Г.С. Методика инженерно-геологических исследований : Учебник / Г.С. Золотарев. – Москва : МГУ, 1990. – 383с.
817965
   Методика инженерно-геологических исследований высоких обвальных и оползневых склонов / Золотарев Г.С. – Москва, 1980. – 184с.
817966
  Нестеров К.В. Методика инженерно-геологических исследований на месторождениях железных руд Керченского типа : Автореф. дис. ... канд. геол.-минер. наук / Нестеров К.В. ; ОГУ. – Одесса, 1966. – 16 с.
817967
  Сергеев А.И. Методика инженерно-геологического изучения торфяных массивов / А. Сергеев ; [отв. ред.: Е.М. Сергеев] ; АН СССР, Отд-ние геологии, геофизики и геохимии. – Москва : Наука, 1974. – 135с. : табл., ил., карты. – Библиогр.: с. 126-134
817968
   Методика инженерно-геологического прогнозирования при разведке шахтных полей месторождений каменных углей. – М., 1973. – 81с.
817969
  Мотайленко Л.В. Методика интеграции образования и профессионального сообщества на базе информационных технологий / Л.В. Мотайленко, Д.И. Полетаев // Информатика и образование : научно-методический журнал / Рос. акад. образования ; Изд-во "Образование и Информатика". – Москва, 2013. – № 9 (248). – С. 51-54. – ISSN 0234-0453


  В статье рассматривается методика интеграции образования и профессионального сообщества, полученная на базе внедрения в учебный процесс вуза информационной технологии построения компетентностных областей. Сформулированы основные принципы и возможности ...
817970
   Методика интенсивного обучения иностранным языкам.. – Киев : Вища школа, 1988. – 342с.
817971
   Методика интенсивного обучения иностранным языкам: Уч.-метод. пособие.. – М., 1988. – 168с.
817972
  Аткин Е.Р. Методика интерпретации данных электрического каротажа. / Е.Р. Аткин. – Москва, 1961. – 27с.
817973
  Саенко Г.В. Методика информационного обеспечения процесса устойчивого развития хозяйствующих систем в переходной экономике : інформаційні технології в економіці та управлінні / Г.В. Саенко, И.А. Демидова // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 10. – С. 189-198 : Рис. – Бібліогр.: 16 назв
817974
   Методика информационного обеспечения расчетов экономической эффективности новой техники.. – К., 1976. – 107с.
817975
  Пепеляев Александр Кузьмич Методика использования грамматических правил при обучении чтению (английский язык, неязыковый вуз) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Пепеляев Александр Кузьмич; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1980. – 24л.
817976
  Купо А. Методика использования динамических слайд-лекций при обучении физике в ВУЗе / А. Купо, Т. Желонкина, С. Лукашевич // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – С. 100-106. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 12, ч. 3). – ISSN 2519-254X


  Был проведен комплексный анализ современных методов обучения с использованием информационных и компьютерных технологий, а так же программных продуктов, посредством которых могут быть реализованы современные средства обучения. С использованием ...
817977
  Червякова Л.Д. Методика использования лингафонной техники в процессе обучения иностранным языкам. / Л.Д. Червякова. – М., 1981. – 36с.
817978
  Полат Е.С. Методика использования средств обучения иностранному языку в языковой лаборатории профтехучилища / Е.С. Полат. – М, 1988. – 158с.
817979
   Методика использования физического эксперимента в учебном процессе : сб. науч. трудов. – Свердловск : СПИ, 1985. – 133 с.
817980
   Методика исследований высшей нервной деятельности человека.. – М., 1963. – 92с.
817981
  Сандон Г. Методика исследования Protozoa почв / Г. Сандон. – С. 253-278. – Отд. оттиск
817982
  Петлин В.Н. Методика исследования взаимодействия сопряженных природных территориальных комплексов полустационарными и экспедиционными методами : некоторые аспекты исследования природы // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1984. – Вип.31. – С. 74-77 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0201-4122
817983
   Методика исследования взаимодействия школы, семьи и общественности в воспитании учащихся.. – М., 1976. – 79с.
817984
   Методика исследования восприятия информации.. – Л., 1972. – 152с.
817985
   Методика исследования грамматики и стилистики китайского языка.. – Шанхай, 1991. – 334с.
817986
   Методика исследования делопроизводственных процессов в аппарате управления.. – Москва, 1972. – 73 с.
817987
  Орлова Г.В. Методика исследования долины реки с учащимися 7 класса в преподавании географии. : Автореф... Канд.пед.наук: / Орлова Г.В.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1954. – 8л.
817988
  Романюта В.Г. Методика исследования зрительного обнаружения сигналов человеком : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.03 / Романюта В. Г.; МГУ, Фак. психол. – Москва, 1973. – 26л.
817989
  Рауде Х.Э. Методика исследования и химический состав углеводородной части кипящей выше 200 о сланцевой смолы туннельных печей : Автореф... канд. хим.наук: / Рауде Х.Э.; АН Эст.ССР. Совет физ.-мат. и техн. наук. – Таллин, 1966. – 29л.
817990
  Яшина М.Г. Методика исследования культурно-маркированной лексики // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 192-199. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 3). – ISSN 0201-7385
817991
  Хаимова-Малькова Методика исследования напряжений поляризационно-оптическим методом / Хаимова-Малькова. – М, 1970. – 116с.
817992
  Оникиенко С.К. Методика исследования породообразующих минералов в прозрачных шлифах : Учебное пособие для вузов / С.К. Оникиенко. – Москва : Недра, 1971. – 127с.
817993
  Гринь Г.С. Методика исследования почв в природе / Г.С. Гринь. – Х., 1962. – 92с.
817994
  Каган М.С. Методика исследования рекомбинации горячих электронов при их нагреве высокочастотными электрическим полем / М.С. Каган, Е.Г. Ландсберг. – М, 1972. – 20с.
817995
  Лице Н.И. Методика исследования состояния фрустрации в межличностных отношениях / Н.И. Лице. – Рига, 1990. – 19с.
817996
  Пожидаєва И.В. Методика исследования трансформации концепта в виртуальном манипулятивном дискурсе русскоязычной блогосферы (на примере концепта ПАТРИОТИЗМ) // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2014. – С. 49-54. – (Русская филология ; № 1-2 (51) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572
817997
   Методика исследования устной политической пропаганды и агитации в трудовом коллективе. – Москва, 1978. – 204с.
817998
  Кругликов-Гречаный Л.П. Методика истории / Л.П. Кругликов-Гречаный. – 3-е изд., испр. и доп. – Киев : Изд. автора ; [Тип. И.И. Чоколова, 1913. – IV, 150 с. – На обр. стороне тит. л. год изд. в тип. 1912
817999
  Игнатьев В.И. Методика историко-геологического анализа на примере северной части Волго-Уральской антеклизы / В.И. Игнатьев. – Казань : Казанский ун-т, 1985. – 176с.
818000
   Методика историко-краеведческой работы в школе. – М., 1982. – 224с.
<< На початок(–10)811812813814815816817818819820(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,