Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)811812813814815816817818819820(+10)В кінець >>
812001
  Гурченко П. "Міністерство адвокатури". Репресії в адвокатурі України продовжуються // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 16-22 серпня (№ 33). – С. 4-5. – ISSN 1992-9277
812002
  Дяків Р. "Міністерство освіти - найкорумпованіша інституція в державі!" / спілкувалися Анатолій Левчук, Станіслав Стасенко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 3 серпня (№ 30). – С. 5


  Розмова з професором Київського державного інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. Михайла Бойчука Романом Дяківим.
812003
  Стріха М. "Міністерство освіти і науки очолюють люди, які просто в науці не тямлять" // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2013. – № 5/6 (235/236). – С. 51
812004
  Насімі Сеїд Імадеддін "Мінливий - світ, його всім серцем не люби..." : поезія // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1/2 (1093/1094). – С. 15-18. – ISSN 0320-8370
812005
  Сироїд О. "Мінськ - це втеча від реальності" / спілкувався Роман Малко // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2016. – № 43 (467), 28.10-3.11.2016 р. – С. 8-11. – ISSN 1996-1561
812006
  Пепепелиця Г. "Мінські угоди являють собою набір еклективних вимог, коли реалізація одних виключає реалізацію інших" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 15-16 травня (№ 82/83). – С. 3


  Комісія Україна - НАТО: який реальний результат?
812007
  Кабкова О.В. "Міражі" у новелі В. Тревора // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 1


  Новели В. Тревора "Далеке минуле" та "Оплакування" існують у даній статті як обшири "міражів" - мистецьких полисків, а також як площини віддзеркалень "міражів" - омріяних, ідеалізованих етнообразів. Новеллы В. Тревора "Далекое прошлое" и "Оплакивание" ...
812008
  Ясіновський "Міріобіблон " Фотія в літературознавчій оцінці Івана Франка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 531-541


  Розглядається еволюція оцінки Іваном Франком констaнтинопольського патріарха Фотія як літератора, зокрема його найважливішої філологічної праці «Міріобіблон». Рассматривается эволюция оценки Иваном Франко константинопольского патриарха Фотия как ...
812009
  Тарнашинська Л. "Мірятивисокою мірою": Шістдесятництво в духовній ситуації своєї доби // Світ. – Київ, 2019. – березня (№ 7/8)
812010
  Кравчук М. "Міс ІМВ" 2012 // Міжнародник : видання Інституту міжнародних відносин КНУТШ / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 36


  Судді конкурсу: Т.М. Климук, заступник директора ІМВ з навчально-виховної роботи, Н.Ф. Сербіна, голова трудового колективу ІМВ, В.В. Дайнеко, завідувач кафедри іноземних мов. Переможницею конкурсу стала Моніка Отасовіє (3 курс МВ).
812011
   "Міс Одеса - 2005": красуні та голуби : Тур-новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 1. – С. 118 : Іл.
812012
   "Місія здійснена", якщо за неї береться ХАІ // Світ. – Київ, 2019. – Лютий (№ 5/6). – С. 2


  Проект науковців Національного аерокосмічного університету ім. М. Жуковського "ХАІ" отримав близько 1 млн. євро в конкурсі авіаційної ініціативи Cltfn Sky 2 програми "Горизонт 2020".
812013
  Гриневич Л. "Місія освіти - дати кожному шанс на успіх" / інтерв"ю взяла Марія Семенченко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 26 лютого (№ 35). – С. 5


  Голова Комітету ВР з питань науки та освіти Лілія Гриневич - про три сценарії розвитку вищої освіти в Україні.
812014
  Мельничук М. "Місія філософа" як метафора в контексті творчості Хосе Ортеги -і- Гасета // Хосе Ортега-і-Гасет: життя, історичний розум і ліберальна демократія : монографія / Аревало Беніто, С.П. Балінченко, Р.І. Безугла, Л.М. Богата, Х. та ін. Боладо. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – С. 476-489. – ISBN 978-966-423-392-4
812015
  Сюндюков І. "Міст" Патона // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 28 листопада (№ 216). – С . 2


  "Людина між епохами. Унікальний випадок служіння, коли ювілярові та його справі - 100 років."
812016
  Галата С. "Містер дипломат" // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 23 грудня (№ 51). – С. 1. 7. – ISSN 2219-5793


  Про конкурс "Містер Дипломат", який проходив в Інституті міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка. Переможець конкурсу Антон Краснов.
812017
  Івченко Володимир "Містер Лазер" із Києва // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 9 (146). – С. 6 : Фото


  Розмова з ректором Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, доктором філологічних наук, професором Григорієм Клочеком
812018
  Лагута Л. "Місто-сад" Брондбю і публічні бібліотеки // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (88). – С. 34-38


  Про роботу бібліотек муніципалітету Брондбю (Данія), а також цікавий досвід трансформації місцевого простору
812019
  Панченко В. "Місто братньої любові" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 27 грудня (№ 237). – С. 7


  Літературна Україна у Філадельфії.
812020
  Панченко В. "Місто братньої любові" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 28-30 грудня (№ 238/240). – С. 27


  Літературна Україна у Фінляндії.
812021
   "Місто Володимира" // Християнські поховальні пам"ятки давньоруського Києва / В.Г. Івакін. – Київ : [КИТ], 2008. – С. 13-27. – ISBN 978-966-8550-71-3
812022
  Галич В.М. "Місто п"ятнадцяти віків" Олеся Гончара: урбаністичний дискурс // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 38, січень - березень. – С. 143-147


  На матеріалі статті "Місто п"ятнадцяти віків" Олеся Гончара розглядається "міський текст" у вимірах публіцистики, указується на складність урбаністичного мислення митця, інтертекстуальність образу Києва, наголошується на творчих аспектах авторського ...
812023
  Городнюк Н. "Місто" В. Підмогильного як "роман культури" // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 76-83. – ISSN 2307-2261
812024
  Рибак К.О. "Містобудівна діяльність як об"єкт адміністративно-правового регулювання" : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07, 081 / Рибак Катерина Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 271 арк. – Додаток: арк. 266-271. – Бібліогр.: арк. 11-12, 224-265
812025
   "Місток" до ринку праці // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 16 січня (№ 1). – С. 10. – ISSN 2219-5793


  Інформатизація всіх предметів шкільної програми, залучення до викладання у школах і ВНЗ найкращих фахівців, підтримка з боку ІТ-бізнесу - такою є ідеальна картина організації ІТ-освіти, яка забезпечувала б фахівцями, готовими до роботи в галузі.
812026
  Тимошик М. "Місток, що лучить нас із Батьківщиною" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 24-30 січня (№ 4). – С. 6-7


  70 років тому в Лондоні вийшло перше число "Календаря українця у Великій Британії".
812027
  Велесик П. "Містраль" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 11 (913), листопад. – С. 57-66. – ISSN 08-68-4790-1
812028
   [Місмаїа : антологія фанаріотської поезії. – Афіни : Естія, 1993. – 301 с. : ноти. – Видання новогрецькою мовою. – ([Грецька поезія ; 1]). – ISBN 960-05-0593-8
812029
  Жук І. Міністерство - за діалог зі студентами // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 9 грудня (№ 49). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  Міністр освіти і науки Дмитро Табачник разом з представниками студентського самоврядування КНУ імені Тараса Шевченка обговорили питання забезпечення конституційних прав на висловлювання студентами власної поведінки під час мирних акцій протесту.
812030
  Третьяков О. Міністерство ветеранів: процес створення стартував // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 21-27 квітня (№ 15). – С. 4


  "Ідея створити в Україні Міністерство у справах ветеранів обговорюється вже кілька років. У неї багато прихильників, але й супротивників теж не бракує. І цілком очікувано, що як тільки процес активізувався і перейшов у площину конкретної роботи, ...
812031
  Татаров О.Ю. Міністерство внутрішніх справ Турецької Республіки: структура та завдання з протидії злочинності // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 4 (32). – С. 214-218. – (Право. Економіка. Управління). – ISSN 2078-9165
812032
  Ботнаренко О.М. Міністерство внутрішніх справ України як суб"єкт державного управління // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред.: Бурдін М.Ю. – Харків, 2016. – № 3 (62). – С. 40-46. – ISSN 1727-1584
812033
  Чубенко А. Міністерство внутрішніх справ України як суб"єкт фінансового права // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 1. – С.47-50. – ISSN 0132-1331
812034
   Міністерство внутрішніх справ України: події, керівники, документи та матеріали (1917-2017 рр.) : у 3 т. / М-во внутр. справ України, Держ. НДІ МВС України ; за заг. ред., [та передм.] Міністра внутр. справ України генерала внутр. служби України В.Ю. Захарченка. – Київ : [б. в.]. – ISBN 978-966-2526-64-6
Т. 1 : Міністерство внутрішніх справ за доби УНР та Української Держави (1917-1920 рр.) / [М.Г. Вербенський, О.Н. Ярмиш, Т.О. Проценко та ін.]. – 2012. – 685, [1] с. : іл., портр. – Імен. покажч.: с. 665-674. - Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 675-682 та в підрядк. прим
812035
   Міністерство внутрішніх справ України: події, керівники, документи та матеріали (1917-2017 рр.) : у 6 т. / М-во внутр. справ України, Держ. НДІ МВС України ; за заг. ред., [та передм.] Міністра внутр. справ України А.Б. Авакова. – Київ ; Харків : Мачулін. – ISBN 978-966-8768-65-1
Т. 2 : Народне секретарство - Народний комісаріат внутрішніх справ Радянської України (грудень 1917 р. - грудень 1922 р.) / [М.Г. Вербенський, О.Н. Ярмиш, Т.О. Проценко та ін.]. – 2014. – 947, [1] с. : іл., портр. – Імен. покажч.: с. 920-928. - Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 931-944 та в підрядк. прим.
812036
   Міністерство внутрішніх справ України: події, керівники, документи та матеріали (1917-2017 рр.) : у 6 т. / М-во внутр. справ України, Держ. НДІ МВС України ; за заг. ред., [та передм.] Міністра внутр. справ України А.Б. Авакова. – Київ ; Харків : Мачулін. – ISBN 978-966-8768-84-2
Т. 3 : Народний комісаріат внутрішніх справ Української СРР (грудень 1922 р. - грудень 1930 р.) / [М.Г. Вербенський, О.Н. Ярмиш, Т.О. Проценко та ін.]. – 2015. – 940 с. : іл., портр. – - Імен. покажч.: с. 925-933. - Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 914-924 та в підрядк. прим.
812037
   Міністерство внутрішніх справ України: події, керівники, документи та матеріали (1917-2017 рр.) : у 6 т. / М-во внутр. справ України, Держ. НДІ МВС України ; за заг. ред., [та передм.] Міністра внутр. справ України А.Б. Авакова. – Київ ; Харків : Мачулін. – ISBN 978-617-7364-13-8
Т. 4 : Народний комісаріат внутрішніх справ Радянської України: реорганізації, зміна статусу, правових основ, основні напрями діяльності (грудень 1930 р. - 21 червня 1941 р.) / [М.Г. Вербенський, О.Н. Ярмиш, Т.О. Проценко та ін.]. – 2015. – 946 с. : іл., портр. – Імен. покажч.: с. 920-928. - Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 925-935 та в підрядк. прим.
812038
   Міністерство внутрішніх справ України: події, керівники, документи та матеріали (1917-2017 рр.) : у 6 т. / М-во внутр. справ України, Держ. НДІ МВС України ; за заг. ред., [та передм.] Міністра внутр. справ України А.Б. Авакова. – Київ ; Харків : Мачулін. – ISBN 978-617-7364-30-5
Т. 5 : НКВС - МВС радянської України в Другій світовій війні та в повоєнний період сталінської диктатури (22 червня 1941 р. - 5 березня 1953 р.) / [М.Г. Вербенський, О.Н. Ярмиш, В.О. Криволапчук та ін.]. – 2016. – 979, [1] с. : іл., портр. – Імен. покажч.: с. 957-973. - Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 950-956 та в підрядк. прим.
812039
   Міністерство внутрішніх справ України: події, керівники, документи та матеріали (1917-2017 рр.) : в 6 т. / М-во внутр. справ України, Держ. НДІ МВС України ; за заг. ред., [та передм.] Міністра внутр. справ України А.Б. Авакова. – Київ ; Харків : Мачулін. – ISBN 978-617-7364-81-7
Т. 6 : Міністерство внутрішніх справ - Міністерство охорони громадського порядку Радянської України в період десталінізації та подальших реорганізацій (5 берез. 1953 р. - грудень 1968 р.) / [М.Г. Вербенський, О.Н. Ярмиш, В.О. Криволапчук та ін.]. – 2016. – 988 с. : іл., портр., табл. – Імен. покажч.: с. 974-981. - Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 970-973
812040
  Михайленко П. Міністерство внутрішніх справ УРСР (1969-1990 рр.) / П. Михайленко, В. Довбня // Міліція України : Інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал / Часопис Міністерства внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 20-21.
812041
  Петрів Г. Міністерство заблоковано // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2014. – 24 лютого (№ 8). – С. 6. – ISSN 2219-5793
812042
   Міністерство і галузь будуть реформовані : так заявив Міністр культури і туризму України в уряді Юлії Тимошенко від політичної сили "Наша Україна-Народна самооборона" Василь Вовкун // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 4-5. – ISSN 0868-9644
812043
   Міністерство культури України, Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого оголошує конкурс на заміщення вакантних пасад науково-педагогічних працівників // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 18 травня (№ 20). – С. 16. – ISSN 2219-5793


  Продовження назви: "... Рівненського державного аграрного коледжу, Мирогощанського аграрного коледжу, Сосницького сільськогосподарського технікуму бухгалтерського обліку".
812044
   Міністерство оборони України планує утилізувати застарілі боєприпаси шляхом підриву // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 4 (79), липень - серпень. – С. 27-29
812045
  Луканська Г. Міністерство освіти викриває "клонів" державних вишів і хоче "зламати хребет корупції" // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2014. – 2 грудня (№ 232). – С. 1, 8
812046
  Чухліб Т. Міністерство освіти і науки здає нас у полон РФ // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 27 березня (№ 6). – С. 2. – ISSN 2519-4429
812047
   Міністерство освіти і науки України : [інформаційно-аналітичні матеріали] // Парламентські слухання : матеріали парламентських слухань у Верховній Раді України 21 березня 2018 року / Верховна Рада України, Комітет з питань науки і освіти ; редкол.: Скрипник О.О., Співаковський О.В., Кириленко І.Г. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 : Національна інноваційна система: стан та законодавче забезпечення розвитку. – С. 114-118


  27-28 вересня 2017 р. за підтримки МОН у Науковій бібіліотеці імені М. Максимовича Київського національного універститету імені Тараса Шевченка було проведено Всеукраїнський фестиваль інновацій.
812048
   Міністерство освіти і науки України відповідно до статті 22 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність оголошує конкурс із відбору кандидатів до складу Ідентифікаційного комітету з питань науки // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 25 січня (№ 3). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Строк подання пропозицій - 60 календарних днів з дня оприлюднення оголошення.
812049
   Міністерство освіти і науки України Київський національний університет будівництва і архітектури оголошує прийом до аспірантури та докторантури в 2017 році за науковими спеціальностями // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 29 травня (№ 21)


  У рамках Угоди про співпрацю між Спілкою ректорів вищих навчальних закладів України та Чеською конференцією ректорів, підписаною в м. Прага (Чехія) 23 листопада 2016 року, 17-18 травня президент Спілки ректорів, ректор Київського національного ...
812050
   Міністерство освіти і науки України оголошує конкурс на зайняття посад: директорів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 18 травня (№ 20). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  Продовження назви: "... Рівненського державного аграрного коледжу, Мирогощанського аграрного коледжу, Сосницького сільськогосподарського технікуму бухгалтерського обліку".
812051
   Міністерство освіти і науки України оголошує конкурс на зайняття посад: ректорів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 18 травня (№ 20). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  Продовження назви: "... Харківської державної зооветеринарної академії, Харківського національного автомобільно-дорожнього університету імені Михайла Коцюбинського, Одеського національного політехнічного університету".
812052
   Міністерство освіти і науки України оголошує конкурс на зайняття посади ректора Запорізького національного університету // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 10 квітня (№ 14). – С. 5. – ISSN 2219-5793
812053
   Міністерство освіти і науки України оголошує конкурс на зайняття посади ректора Київського національного торговельно-економічного університету // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 22 травня (№ 20)
812054
   Міністерство освіти і науки України оголошує конкурс на зайняття посади ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 20 липня (№ 29). – С. 9. – ISSN 2219-5793
812055
   Міністерство освіти і науки України оголошує конкурс на зайняття посади ректора Національного транспортного університету // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 3 квітня (№ 13). – С. 4. – ISSN 2219-5793
812056
   Міністерство освіти і науки України оголошує конкурс на зайняття посади ректора Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 19 грудня (№ 50). – С. 12. – ISSN 2219-5793
812057
   Міністерство освіти і науки України оголошує конкурс на зайняття посади ректора Чернігівського національного технологічного університету // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 3 квітня (№ 13). – С. 5. – ISSN 2219-5793
812058
   Міністерство освіти і науки України оголошує конкурс на зайняття посади: ректора Дніпровського державного технічного університету // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 1 травня (№ 17). – С. 11. – ISSN 2219-5793
812059
   Міністерство освіти і науки України оголошує конкурс на зайняття посади: ректора Івано-Франківського національного університету нафти і газу // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 1 травня (№ 17). – С. 11. – ISSN 2219-5793
812060
   Міністерство освіти і науки України оголошує конкурс на зайняття посади: ректора Полтавського національного університету імені Юрія Кондратюка // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 1 травня (№ 17). – С. 11. – ISSN 2219-5793
812061
   Міністерство освіти і науки України оголошує конкурс на заміщення вакантної посади ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Вересень (№ 7)
812062
   Міністерство освіти і науки України оголошує конкурс на заміщення посади директора Державного вищого навчального закладу "Криворізький будівельний коледж" // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 16 січня (№ 1). – С. 13. – ISSN 2219-5793
812063
  Дегтярьова І.О. Міністерство освіти і науки України у системі державного управління вищою освітою: правовий статус та сфера компетенцій // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2018. – № 1 (88). – С. 81-91. – (Серія "Державне управління" ; № 1 (88)). – ISSN 2310-2837
812064
   Міністерство освіти і науки України. Про планове навчання та перевірку знань працівників установ, закладів, організацій та підприємств освіти і науки з питань безпеки життєдіяльності // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 4-7 : табл.
812065
   Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України оголошує конкурс // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 6 лютого (№ 6)


  На зайняття посад ректорів: Національного технічного ун-ту України "КПІ", Дрогобицького державного пед. ун-ту ім. І. Франка, Херсонського державного ун-ту.
812066
   Міністерство охорони здоров"я України, Міністерство освіти і науки України. Щодо проведення заходів з імунізації // Медичне право : науково-практичний журнал / Вид-во ЛОБФ "Медицина і право" ; голов. ред. І.Я. Сенюта ; наук.рада: Майданик Р.А., Арда Берна, Вольфман Самюель [та ін.]. – Львів, 2020. – № 1 (25). – С. 139-141. – ISSN 2072-084X
812067
  Назаренко В. Міністерство проти книгарні / В. Назаренко, О. Харченко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 16 травня (81). – С. 9


  У Ніжині спеціалізований український магазин., послугами якого користуються студенти, учні та вчителі зі всього району, намагаються позбавити приміщення. Місце, яке орендує книгарня "Освіта", розташовано на території Ніжинського державного ...
812068
  Тарасов О. Міністерство таємниць і брехні // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 28 липня (№ 30). – С. 6-7. – ISSN 2519-4429


  Міністерство культури України.
812069
  Жукова Л. Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій як головний орган в системі центральгних органіва виконавчої влади щодо забезпечення техногенної безпеки // Збірник наукових праць Національноїої академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 2. – С.240-248
812070
  Оніщук О. Міністерство юстиції не місце для власних амбіцій, це робота на виснаження заради спокою громадян // Бюлетень Мін"юсту України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2020. – № 2, лютий. – С. 17-20. – ISSN 2312-1831
812071
  Ємельянова І.І. Міністерство юстиції та пріоритети йцого діяльності // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 6 (104). – С. 6-26
812072
  Черненок М.П. Міністерство юстиції України в системі органів виконання покарань // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – Вип. 120. – С. 194-201. – ISSN 2224-9281
812073
  Берназюк Я.О. Міністерство юстиції України та природа його прямих і опосередкованих повноваженб у сфері запобігання та протидії корупції // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2016. – № 9, вересень. – С. 34-40. – ISSN 2312-1831
812074
  Корнієнко П.С. Міністерство юстиції України як важливий суб"єкт конституційної правозахисної діяльності / П.С. Корнієнко, О.Є. Болгов // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 96-99. – ISSN 2219-5521
812075
  Минюк Л.Д. Міністерство юстиції України як головний орган у сфері діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) в Україні // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 3 (19). – C. 375-381. – ISSN 2306-9082
812076
  Чернишевич О.В. Міністерство як орган в системі центральних органів виконавчої влади в Україні: конституційно-правовий аспект // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – № 4. – С. 127-130. – ISSN 2219-5521
812077
  Марченко А. Міністерство як центральний орган виконавчої влади та його правовий статус // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 184-186
812078
  Ющук І. Міністерству освіти і науки України // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 2-8 лютого (№ 5). – С. 7


  "...Правління Всеукраїнського товариства "Просвіта" ім. Тараса Шевченка щойно одержало і оприлюднило в газеті "Слово Просвіти", ч. 4 відповідь на Ухвалу науково-практичної конференції "Державна мова в освіті" від 5 жовтня 2016 року за підписом першого ...
812079
  Чигирик І.І. Міністерська інструкція 1835 р. Університету Св. Володимира як джерело вивчення правового статусу студентів у перші роки діяльності навчального закладу // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 2 (49). – С. 161-170. – ISBN 966-614-021-7
812080
  Нушич Б. Міністерське порося. / Б. Нушич. – Київ, 1969. – 399с.
812081
  Фомін П.Д. Міністр-реформатор охорони здоров"я України, вчений, видатний хірург / П.Д. Фомін, Є.М. Шепетько // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2017. – Т. 23, № 1/2. – С. 69-73. – ISSN 1029-4244
812082
  Чорногуз О. Міністр без портфеля , або велика гра : Сатиричний роман // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2006. – № 10. – С. 24-94. – ISSN 0130-1608
812083
  Чорногуз О. Міністр без портфеля, або велика гра : Сатиричний роман // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2006. – № 9. – С.12-41. – ISSN 0130-1608
812084
  Гаврик В.Г. Міністр внутрішніх справ УНР Ісак Мазепа та внутрішня політика українського уряду (квітень — грудень 1919 р.) // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 85-93
812085
   Міністр закордонних справ Німеччини - наш гість // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Березень (№ 4/5)


  У рамках офіційного візіту в Україну віце-канцлер, міністр закордонних справ ФРН пан Гідо Вестервелле відвідав КНУ імені Тараса Шевченка
812086
  Матвієнко С. Міністр із козирем у руках // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 10-16 червня (№ 22)


  "Розуміння людьми сутності права і необхідності захисту своїх прав важко, болісно, та все ж поступово трансформується, всотуючись у повсякдення. Цей виразний посил, непомічений і недооцінений українськими політиками на початку процесу реформ, виявився ...
812087
  Завальнюк О.М. Міністр ісповідань Іван Огієнко: підтримка неправославних конфесій у контесті української державної політики (1919 - 1920) // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; голов. ред. С.А. Копилов ; редкол.: Л.В. Баженов, О.Л. Баженов ; В.П. Газін [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 22-30. – (Серія історична ; вип. 15). – ISSN 2309-7086
812088
   Міністр культури починає і виграє / "Українське слово" // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 6. – ISSN 0868-9644
812089
  Дзекун К.М. Міністр народної освіти Олексій Розумовський та його навчальні реформи // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2015. – Вип. 8. – С. 177-179. – ISSN 2218-4805
812090
  Шендеровський В Міністр освіти в уряді Скоропадського
812091
  Ніколаєнко С. Міністр освіти і науки Станіслав Ніколаєнко"Сьогодення вимагає від особистості якостей ученого, винахідника і підприємця одночасно": Інтерв"ю з міністром освіти і науки // Світ


  Про реформування вищої освіти в Україні
812092
  Гриневич Л. Міністр освіти і науки України підкреслила необхідність фінансової підтримки науковців // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля ; голов. ред. Калінеску Т.В. – Сєвєродонецьк, 2017. – № 4 (28). – C. 112. – ISSN 2221-8440


  Підсумкове засідання ради науковців, 22 грудня 2017 року. За словами міністра: "При бідному фінансуванні наука показує результат. Але це не означає, що науковий потенціал ми не втратимо, якщо найближчим часом не наростимо фінансову підтримку ...
812093
  Буткевич Б. Міністр освіти і скарби політеху : Чому МОН посварилося з Київським політехнічним інститутом / Б. Буткевич, М. Шмідт // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 47 (212). – С. 42-43. – ISSN 1996-1561
812094
  Пляченко А.Г. Міністр освіти УНР Іван Огієнко // Шануймо борців за державність України : [збірка статей] / А.Г. Пляченко. – Одесса : Астропринт, 2016. – С. 133-138. – ISBN 978-966-927-118-1
812095
  Князевич Василь Міністр охорони здоров"я Василь Князевич: "Двох Міністерств охорони здоров"я в державі не буде" : [інтерв"ю з міністром охорони здоров"я України В. Князевичем] / інтерв"ю з тижневика "Дзеркало тижня", №7, 23-29 лютого 2008 р. // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 278-284
812096
   Міністр прочитав лекцію // Київський університет. – Київ, 2014. – Листопад (№ 16/17). – С. 2


  У КНУ імені Тараса Шевченка в рамках благодійного проекту філософського факультету "Acta Non Verba" відбулася лекція Міністра освіти і науки України Сергія Квіта. Він розповів студентам про філософію герменевтики. Після лекції Сергій Миронович відповів ...
812097
   Міністр туризму Малайзії розповіла, як із 70 мільйонів зробити 15 мільярдів // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 7 (47), листопад - грудень. – С. 40 : Фото
812098
  Предместніков О. Міністр юстиції України як державний політичний діяч: статус, порядок призначення на посаду та припинення повноважень // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 7 (245). – С. 89-94
812099
  Чисніков В. Міністр, який ходив на роботу пішки і називав підлеглих офіцерів "синками" // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 21-31 грудня (№ 51/52). – С. 22-23. – ISSN 1992-9277
812100
  Бобровська Т. Міністр... у гуморі : доцільність введення сміхології Євгена Дударя у шкільну програму // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 3 : Сміх і сміхова культура. – С. 6-11. – Бібліогр. в кінці ст.
812101
  Семенченко М. Міністр: "Пільги для українського книговидання не скасують" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 20/21 липня (№ 125/126)


  Дмитро Табачник запевняє: ніхто із центральних органів виконавчої влади такої пропозиції не розробляв і не вносив.
812102
  Свентах А. Міністра оберуть...студенти? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 25 лютого (№ 34). – С. 2


  Студенти, які зайняли Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, оприлюднили список вимог щодо нового міністра та розвитку освітньої галузі в цілому.
812103
  Віднянський С. Міністри закордоних справ незалежної України у дзеркалі зовнішньої політики / С. Віднянський, А. Мартинов // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12. – С. 55-60. – (Історичні науки)
812104
  Якубець А. Міністри закордонних справ УРСР (1944-1991 рр.): історико-біографічний аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 54-58. – (Історія ; вип. 2 (129)). – ISSN 1728-3817


  Стаття є спробою персонального та узагальнюючого аналізу осіб та діяльності керівників міністерства закордонних справ Української Радянської Соціалістичної Республіки у 1940-1980-х рр. Зокрема, висвітлюється соціальне походження, географія місць ...
812105
   Міністри оборони України // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр Спе.випуск / Міністерство оборони України. – Київ, 2009. – № 12 (114). – С. 3-7


  Біографічні відомості та світлини міністрів оборони України: Морозова К.П., Радецького В.Г., Шмарова В.М., Кузьмука О.І., Шкідченка В.П., Марчука Є.К., Гриценка А.С., Єханурова Ю.І.
812106
  Лікарчук І.Л. Міністри освіти України : монографія : у 2 т. / І.Л. Лікарчук. – Київ : Ешке О.М. – ISBN 966-557-096-Х
Т. 1 : (1917 - 1943 рр.). – 2002. – 328 с.
812107
  П"ятаченко Г.О. Міністри фінансів України. 1917-1998 : Короткі біографії / Г.О. П"ятаченко, В.І. Кравченко, Л.В. Кухарець; Науково-дослідний фінансовий інститут при Міністерстві фінансів України. – Київ : [б. в.], 1998. – 168 с. – ISBN 966-95080-5-3
812108
  Вергеліс О. Мінкульт у заручниках // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 22-28 березня (№ 10). – С. 1, 12


  "Моє завдання — зберегти культурну галузь як таку, оскільки практично заморожене й припинене її фінансування. Уже на порядок знижено зарплати керівному складові національних колективів, які інколи сягали понад 20 тис. грн. Тепер величина цих зарплат ...
812109
  Вергеліс О. Мінкульт: кроки по канату // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 23-28 квітня (№ 15). – С. 14


  В інтерв"ю DT.UA міністр культури України Євген Нищук розповів про майбутню реформу структури Мінкульту; про ставлення до квот та "чорно"-"білих" списків митців. Поділився також творчими планами — у яких нових виставах на нього чекати найближчим часом. ...
812110
  Корнієнко О.М. Мінлива доля князя, хороброго воїна і славного поета // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7/8 (132). – С. 55-59. – ISSN 2518-7104


  Давид Георгійович Гурамішвілі — грузинський поет. У Миргороді є музей Давида Гурамішвілі — єдиний розташований за межами Грузії культурологічний заклад, присвячений поетові.
812111
  Литовченко Влада Мінлива пані з Парижа : fashion // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 122 : Фото
812112
  Єрмоленко С.Я. Мінлива стійкість мовної картини світу // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 94-103. – ISSN 0027-2833
812113
  Ємець-Доброносова Мінлива фортуна, успіх і колапс // Критика. – Київ, 2012. – Березень, (число 3). – С. 9-14


  "Книжки каліфорнійського професора-природознавця Джареда Даймонда є спробою написати нову гуманітарну історію, і не лише щоби пізнати минуле, але й щоби спрогнозувати майбутнє людства, тобто вчитися на помилках занепалих цивілізацій."
812114
  Головченко В.І. Мінливе обличчя сучасної китайської дипломатії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 67-71. – (Міжнародні відносини ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто драматичний процес пристосування дипломатії КНР до глобальних викликів сучасності, спрямований на закріплення за країною статусу великої держави. The article spotlights dramatic process of the Chinese diplomacy adaptation to the ...
812115
  Кашуба Є. Мінливе щастя двох подружок : за казками Г.К. Андерсена "Ялинка" та О. Пчілки "Сосонка" // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; МОНУ. – Київ, 2012. – № 11. – С. 51-54
812116
  Сисин Ф. Мінливий образ гетьмана / Франк Сисин // Критика. – Київ, 1998. – Грудень, (число 12). – С. 4-8


  Постать гетьмана Богдана Хмельницького в історії України.
812117
  Пестушко Валерий Мінливі мінерали : Сторінками наукових видань // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 10. – С. 18
812118
   Мінливі повсякденні практики у приміських просторах: методика дослідження місцевих трендів / Н. Провотар, А. Мельничук, О. Гнатюк, О. Денисенко // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Гнатюк О.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 81. – С. 34-41. – ISSN 2413-7154


  Urban and suburban spaces are social and multidimensional. The city and its suburbia constitute an arena of diverse and conflicting social processes. Their social differentiation is manifested, first of all, in housing segregation and diversity of ...
812119
  Колісник П.І. Мінливість атмосферних опадів на Черкащині / П.І. Колісник, П.І. Кобзістий, В.І. Ромушкевич // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1984. – С. 79-82 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви. – (Географія ; Вип. 26)
812120
  Ястреб В.П. Мінливість гідрологічних полів Червоного моря : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. географ. наук : спец. 11.00.08 - Океанологія / Ястреб В.П. ; Морський гідрофізичний інститут Національної академії наук України. – Севастополь, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
812121
  Криворучко Л.М. Мінливість господарсько-цінних ознак та особливості добору на продуктивність пшениці озимої в стресових умовах середовища : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.05 / Криворучко Людмила Михайлівна ; М-во освіти і наук України, Сум. нац. аграр. ун-т. – Суми, 2020. – 22 с. – Бібліогр.: 24 назви
812122
  Гордіященко А.Ю. Мінливість довжини хвої сосни звичайної // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – С. 179-184 : табл. – Бібліогр.: с. 184. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
812123
  Ільєнко М. Мінливість і адаптивне значення отвору медіального надвиростка плечової кістки американської норки / М. Ільєнко, В. Романюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 33-34. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Проведено морфофункціональний аналіз надвиросткового отвору в дистальному епіфізі плечової кістки американської норки. Аналіз передбачає вивчення частоти зустрічальності, розміри й адаптивне значення надвиросткового отвору. Morpho-functional analysis ...
812124
  Голюк Юрій Всеволодович Мінливість і взаємозв"язок кількісних ознак різноволокнистих сортів конопель : Автореф... кандид. сільськогосп.наук: 06.01.05 / Голюк Юрій Всеволодович; Ін-тут рослинництва ім. В.Я.Юр"єва УААН. – Харків, 2000. – 16л.
812125
  Тимофеєв В. Мінливість метеорологічного режиму в районі Антарктичного півострова в умовах сучасного потепління : Прикладні дослідження / В. Тимофеєв, К. Петренко, А. Гернега // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 20-22 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв. – (Географія ; вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Представлено часову мінливість основних метеорологічних величин у районі Антарктичного півострова, внаслідок потепління в нижніх шарах тропосфери. За даними української антарктичної станції Академік Вернадський, разом із підвищенням середніх нічних, ...
812126
   Мінливість мікробів і бактеріофагія : Труди наукової конференції, Київ, 1936. – Київ, 1936. – 488с.
812127
  Терещенко Л.І. Мінливість морфо-анатомічних ознак хвої сосни звичайної // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького. – Харків, 2015. – Вип. 127. – С. 98-106 : рис., табл. – Бібліогр.: 32 назв. – ISSN 0459-1216
812128
  Сич З.Д. Мінливість ознак урожайності колекційних сортозразків часнику озимого в умовах Лісостепу України / З.Д. Сич, С.М. Кубрак // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Варченко О.М., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 2 (135). – С. 130-134 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2310-9270
812129
  Корбутяк О. Мінливість питомого електричного опору грунту під впливом властивостей грунту за напрямком ділянки км 152-155 магістрального газопроводу "Кременчук-Ананьїв-Богородчани" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 49-50. – (Геологія ; Вип. 53). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано результати статистичної обробки мінливості питомого електричного опору й показників властивостей грунту. Встановлено зворотну залежність між питомим електричним опором грунту та деякими показниками його властивостей. Було зроблено ...
812130
  Подобайло А.В. Мінливість плоскирки Кременчуцького водосховища / А.В. Подобайло, В.Р. Олексієнко, А.М. Гунько // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 64-71. – (Біологія ; Вип. 26)


  Представлено морфологічну характеристику плоскирки Кременчуцького водосховища на етапі його відносної стабілізації. Вивчена динаміка мінливості цього виду в процесі пристосування до життя в умовах зарегульованого стоку.
812131
  Голик Л.М. Мінливість продуктивності колекційних зразків пшениці озимої м"якої в Південному Лісостепу / Л.М. Голик, В.М. Стариченко // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2017. – Вип. 1. – С. 178-188 : табл. – Бібліогр.: 7 назв.
812132
  Холявчук Д.І. Мінливість регіональної атмосферної циркуляції у розподілі опадів над передгір"ям Українських Карпат // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 162-164. – ISSN 2306-5680
812133
  Нагорна Л. Мінливість регіональної свідомості у гібридних протистояннях: стресові та травматичні коди у просторі пам’яті // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України, Нац. акад. наук України, Відділ історичної регіоналістики ; редкол.: В. Смолій, Я. Верменич, О. Андрощук [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 11. – C. 53-72. – ISSN 2519-2760
812134
  Тавров Ю.С. Мінливість розподілу і співвідношення радіоактивної забрудненості між ланками екоситстем водойм Полісся та півночі Лісостепу // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 689-695. – Бібліогр.: 2. – ISBN 966-521-129-3
812135
  Проценко Г.Д. Мінливість співвідношення тепла і вологи за вегетаційний період / Г.Д. Проценко, З.Я. Олійник // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1982. – С. 26-29 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географія ; Вип. 24)
812136
  Ніколаєва О.В. Мінливість та життєздатність Juniperus excelsa Bieb. у Криму : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Ніколаєва Олександра Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
812137
  Кандиба Наталія Миколаївна Мінливість та успадкування основних господарсько-цінних ознак у міжсортових гібридів льону-довгунця : Автореф. дис. ... канд. сільськогосподарських наук: 06.01.05 / Кандиба Н.М.; Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр"єва Української академії аграрних наук. – Харків. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
812138
  Бабиченко В.М. Мінливість температури повітря на Україні / В.М. Бабиченко, М.І. Щербань // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1975. – Вип. 13. – С. 133-144 : Табл. – Бібліогр.: 22 назви
812139
  Проценко Г.Д. Мінливість тривалості сонячного сяяння в Криму / Г.Д. Проценко, Т.В. Косарєва // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 38-42 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географія ; Вип. 28)
812140
  Івус Г.П. Мінливість характеристик снігового покриву на метеостанції Славське протягом 1990 - 2010 років / Г.П. Івус, Л.М. Гурська, Р.М. Марчишин // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2014. – № 14. – С. 35-42 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2311-0902


  В статті описані основні джерела надходження формальдегіду в атмосферне повітря великих міст. Розглянуто часову динаміку середньорічних концентрацій формальдегіду в атмосфері м. Києва, проаналізовано рівень забруднення повітря цією домішкою в різних ...
812141
  Авєріна О.І. Мінливість як загальнофілософська категорія // Нова парадигма : журнал наукових праць : філософія, політологія, соціологія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; Б. І. Андрусишин, В.П. Андрущенко, О.В. Бабкіна [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 71. – С. 31-40
812142
  Предборська І.М. Мінливість, соціум, людина. / І.М. Предборська. – Суми, 1995. – 137с.
812143
  Скорик В.В. Мінливість, успадкування і екологічна стабільність кільмісних ознак імунних форм озимого жита та використання іх в селекції. : Автореф... Канд.с-г.наук: 06.01.05 / Скорик В.В.; Ін-т землеробства Укр.акад.аграрн.наук. – К, 1998. – 16л.
812144
  Чепак В. Мінливості долі української еліти, або козацькому роду нема переводу / В. Чепак, Г. Чепак // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 9-13. – ISSN 0130-7037
812145
  Лессінг Г.Е. Мінна фон Барнгельм. Емілія Галотті. Лаокоон. : п"єси, трактат ; пер. з нім. / Г.-Е. Лессінг. – Київ : Дніпро, 1976. – 334, [2] с. – Бібліогр.: іл. – (Вершини світового письменства ; Т. 21)
812146
  Годенко М.М. Мінне поле / М.М. Годенко. – Киев, 1981. – 246с.
812147
  Коноваленко В. Мінне поле авторського права і суміжних прав. Деякі роздуми над законопроектом " 7539 // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 18-24 травня (№ 20). – С. 13. – ISSN 1992-9277
812148
  Бойко Т.В. Міннезанг як культурний феномен німецької поезії // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 91-97. – Бібліогр.: Літ.: С. 96-97; 19 поз.
812149
  Шостак В. Міноборони фінансує близько 30 дослідно-конструкторських робіт з розробки нової зброї щорічно // Національна безпека: моніторинг реалізації законодавства України / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; Женев. центр демократ. контролю над збройними силами ; Центр дослідж. армії, конверсії та роззброєння ; [упоряд.: О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда, Т.М. Барабаш]. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. – С. 50-51. – ISBN 978-617-7638-06-2
812150
  Ставнюк В. Мінойська (Критська) цивілізація : З циклу "Антична цивілізація". Стаття перша // Історія в школах України : Науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2006. – № 10. – С. 39-43.
812151
  Перещ В.М. Мінойська аристократія // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 141-148. – ISBN 966-614-021-7
812152
  Перещ В. Мінойська монархія в творах античних авторів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 40-41. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано уявлення античних авторів про сутність мінойської монархії. The representations of the antique authors about the Minoan monarchy essence are analyzed.
812153
  Якумакіс Маноліс Мінойська розкіш "Елунди" : мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 3 ( 87). – С. 42-45 : Фото
812154
   Мінойська розкіш та олімпійський спокій : мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 22-25 : Фото
812155
  Мазур Андрій Мінойський Крит. Світ, зруйнований вулканом : Греція/ давні цивілізації / Мазур Андрій, Ільченко Володимир, Горпенюк Максим // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 1(48), березень. – С. 50-53 : Фото
812156
  Яременко Ю.В. Мінори нетерових напівдосконалих кілець дистрибутивно модульного типу // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 159-168. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Розглянуто мінори третього та четвертого порядку нетерових напівдосконалих кілець дистрибутивно модульного типу. Показано, що всі такі кільця є бірядними кільцями.
812157
  Дармосюк В. Мінори черепичних порядків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 29-33. – (Математика. Механіка ; вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Доведено, що властивість кільця бути черепичним порядком є 2-мінорною. It is proved that the property of a ring to be a tiled order is a two-minor property.
812158
  Яременко Ю.В. Мінори четвертого порядку нетерових бірядних кілець з ациклічним базовим сагайдаком // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 67-74. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Описано мінори четвертого порядку нетерових бірядних кілець з ациклічним базовим сагайдаком.
812159
  Шумарова Н. Міноритарні мови в європейському соціокультурному вимірі // Екологія мови і мовна політика в сучасному суспільстві : зб. наукових праць / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Укр. бюро лінгвіст. експертиз ; [відп. ред.: Б.М. Ажнюк]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – С. 156-163. – ISBN 978-966-489-161-2
812160
  Дейнека В. Міносвіти змінює акценти: університетам спростять життя, але посилять контроль за якістю знань // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2014. – 5 березня (№ 42). – С. 1, 8
812161
  Петрушенко М. Міносвіти почало ламати хребет корупції // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2014. – 2 грудня (№ 224). – С. 2
812162
   Мінотавр у лабіринті: творчість Фрідріха Дюрренматта між традицією та субверсією = Minotarurus im Labyrinth: Friedrich Durrenmatts Euvre zwischen Tradition und Subversion : [зб. наук. пр. за матеріалами одноймен. конф., 30 листоп. - 2 груд. 2012 р., м. Черкаси] / НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка, Центр германістики ; упоряд.: У. Вебер, Є. Волощук, О. Чертенко ; [передм.: У. Вебер, О. Чертенко]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. – 263, [1] с. – Парал. тит. арк. нім. - Частина тексту нім. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Понад кордонами. Студії німецькомовної літератури = Uber Grenzen. Studien zur deutschsprachigen Literatur ; вип. 5). – ISBN 978-966-489-320-3
812163
  Капсамун І. Мінська "засідка" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 3 жовтня (№ 180). – С. 4-5


  Ризики та шанси після підписання "формули Штайнмайєра".
812164
  Борщевський С. Мінська ініціатива московського розливу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 24 травня (№ 88). – С. 5


  Ще раз про технологію "братання" агресорів і жертв агресії.
812165
  Мележ И.П. Мінський напрямок : роман / И.П. Мележ. – Київ, 1966. – 670 с.
812166
  Мележ І.П. Мінський напрямок : роман / Іван Мележ ;. – Київ : Дніпро, 1978. – 640 с.
812167
  Смирнова І.Є. Мінські домовленості: шлях до врегулювання конфлікту на Сході або загроза національним інтересам України // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 106 (№ 3). – C. 348-353. – ISSN 2076-1554
812168
  Ліскович М. Мінські угоди: Все ще "безальтернативний", але уже не "скам"янілий" документ // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 13 грудня (№ 50). – С. 3


  "9 грудня в Парижі були сказані певні речі, яким варто приділити особливу увагу. Наприклад, заява Ангели Меркель: «Є питання, чи цей документ закам’янілий, чи його можливо змінювати. Адже є певні пропозиції Президента Зеленського щодо його зміни», - ...
812169
  Девдера М. Мінус сорок вісім // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 25-31 березня (№ 11). – С. 12


  "Це не те саме, що "451° за Фаренгейтом". Це — реальна вартість магістерського диплома випускника педагогічного університету. Рівно на 48 гривень менше вартості роботи некваліфікованого працівника: шкільної прибиральниці, двірника, сторожа. Це —реальна ...
812170
  Вронська Т. Мінусники у просторі радянського терору (1917–1953 рр.) / Т. Вронська, О. Стяжкіна // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (550), січень - лютий. – С. 89-111. – ISSN 0130-5247
812171
  Вронська Т. Мінусники у просторі радянського терору (1917–1953 рр.) / Т. Вронська, О. Стяжкіна // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (551), березень - квітень. – C. 121-141. – ISSN 0130-5247
812172
  Валеєва Н.Г. Мінуючі молі в умовах передгір"я Криму та агроценотичні основи зниження їх чисельності. : Автореф... Канд.сільськогосп.наук: 06.01.11 / Валеєва Н.Г.; Укр.держав.аграрн.ун-т. – К, 1993. – 25л.
812173
   Мінфін незадоволений роботою парламенту над проектом податкового кодексу // Вісник законодавства України : інформаційно-довідкові матеріали, анотації, коментарі, консультації. – Київ, 2001. – № 6. – С.23-24
812174
  Винниченко І. Мінх Григорій Миколайович / І. Винниченко, Р. Винниченко // Німці в історії Київського університету (XIX - половина XX ст.) / І. Винниченко, Р. Винниченко. – Київ : Геопринт, 2009. – С. 336. – ISBN 978-966-7863-77-7
812175
   Мінх Григорій Миколайович (1835-1896) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 310-311. – ISBN 978-966-439-754-1
812176
  Дячишин Б. Міняється все, та не гине... // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 7 (909), липень. – С. 161-164. – ISSN 08-68-4790-1
812177
   Міньковський Генріх Михайлович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 159-160. – ISBN 978-617-573-038-6
812178
  Ліндгрен А. Міо, мій Міо / А. Ліндгрен. – Київ, 1990. – 430 с.
812179
  Вонсевич К.П. Міографічна система біонічної руки з оптичною ідентифікацією типу поверхні : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.17 / Вонсевич Костянтин Петрович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2020. – 25 с. – Бібліогр.: 21 назва
812180
  Чернюк С.В. Міокардит: розробка і удосконалення критеріїв діагностики, прогнозування перебігу та оптимізація підходів до лікування : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.11 / Чернюк Сергій Володимирович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска". – Київ, 2019. – 34 с. – Бібліогр.: 28 назв
812181
  Тимонен А.Н. Мір"я : у 2-х кн. / Антон Тимонен ;. – Київ : Дніпро, 1987. – 499 с.
812182
  Олійник Б.І. Міра : Вірші, поема / Б.І. Олійник. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 83с.
812183
  Клюшин Д.А. Міра близькості між вибірками із дискретних генеральних сукупностей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 177-185. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудовано нoвi мipи близькості між випадковими вибірками, що взяті із дискретних генеральних сукупностей. Ці мipи близькості базуються на довірчих межах для основної розподіленої маси значень генеральної сукупності, побудованих за допомогою порядкових ...
812184
  Клюшин Д.А. Міра близькості між виборками, що містять атоми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 292-297. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудовано нову міру близькості між виборками, що містять атоми, яка базується на довірчих межах для основної розподіленої маси значень генеральної сукупності, побудованих за допомогою порядкових статистик. Ключові слова: міра близькості, атом, ...
812185
  Серебряна Тетяна Олександрівна Міра в контексті антропологічної проблематики : Дис... канд. філос.наук: 09.00.04 / Серебряна Тетяна Олександрівна; Мін-во освіти України. КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 164л. – Бібліогр.:л.157-164
812186
  Серебряна Т.О. Міра в контексті антропологічної проблематики. : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.04 / Серебряна Т.О.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 29л.
812187
  Шевченко Л. Міра віддзеркалення літературної епохи в окремому творі (на прикладі українського латиномовного епіталамію XVII ст.) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 347-352. – ISBN 966-7825-78-7
812188
  Шарварок О.Ю. Міра вогню / О.Ю. Шарварок. – Київ, 1980. – 72с.
812189
  Полозова Т.Д. Міра ефективності виховання -- духовна зрілість. / Т.Д. Полозова. – К., 1976. – 46с.
812190
  Виноградський В.М. Міра життя : повість / Віталій Виноградський. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 175 с.
812191
  Шекспір В. Міра за міру / Уіллїям Шекспіp ; Пер. П. А. Куліша ; Видав і пояснив I. Франко. – Львів : Накл. Укр.-руської вид. спілки, 1902. – XXVI, 127 с. – Поясненя: с. 121-127. - Примірник за № 107195 - дефектний, втрачно тит.арк., а також стор. I-ХХVI. – (Літературно-наукова бібліотека укpаїнсько-руської видавничої спілки ; Ч. 48 ; [1 сер.] : Сер. 1)
812192
  Бунчук Б.І. Міра істинного / Б.І. Бунчук. – Київ, 1988. – 56 с.
812193
  Захарченко-Бурцева Міра історичності християнської культури у філософії всеєдності Л.П. Карсавіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 34-35. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
812194
  Чорна К.І. Міра моральної зрілості / К.І. Чорна. – К., 1985. – 47с.
812195
  Різник Л.Й. Міра оптимізму : повісті, оповідання / Л.Й. Різник. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 269 с.
812196
  Житний О.О. Міра покарання: деякі проблеми визначення й встановлення в кримінальному праві України / О.О. Житний, С.М. Гусаров // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 78-86. – (Серія "Право" ; вип. 27). – ISSN 2075-1834
812197
  Миронова Т. Міра семантичного наповнення авторських параметрів в одному із британських текстів і роль мовних форм в такому змісті. (Досвід лінгво-сеамнтичногодослідження англомовного оповідання Дж. Оруела "The Hotel Kitchens|/Кухня в готелі", здійсненого = за когнітивним напрямком) // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ.пед.ун-т ім. Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – № 13. – С. 131-154. – ISBN 978-617-7009-23-7
812198
  Паливода Костянтин Міраж кризи на ринку житла / Паливода Костянтин, Гайдуцький Павло // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 5. – С. 14-15. – ISSN 1810-3944
812199
  Андієвська Е. Міражі = Mirages : сонети / Емма Андієвська. – Київ : Всесвіт, 2009. – 248 с. – ISBN 978-966-8439-17-9
812200
  Жовнорук В.Г. Міражі на долонях / В.Г. Жовнорук. – К, 1991. – 23с.
812201
  Бойко Н.І. Міражі щастя крізь жагу кохання // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2014. – 8-15 січня (№ 1/2). – С. 12-13 : фото
812202
   Мірам Геннадій Едуардович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 311. – ISBN 978-966-439-754-1
812203
   Мірам Едуард Ернестович (1811-1877) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 311. – ISBN 978-966-439-754-1
812204
  Винниченко І. Мірам Карл Едуард (Едуард Ернестович) / І. Винниченко, Р. Винниченко // Німці в історії Київського університету (XIX - половина XX ст.) / І. Винниченко, Р. Винниченко. – Київ : Геопринт, 2009. – С. 336-338. – ISBN 978-966-7863-77-7
812205
  Гольдони К. Мірандоліна / К. Гольдони. – Київ, 1911. – 96с.
812206
  Містраль Фредері Мірейо : поема / Містраль Фредері. – Київ : Дніпро, 1980. – 192с.
812207
  Верба І.В. Мірза-Авак"янц Наталія Юстинівна // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 254. – ISBN 96966-8060-04-0
812208
   Мірза-Авак"янц Наталія Юстинівна // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 198. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
812209
   Мірза-Авак"янц Наталія Юстинівна (1888-1940) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 311. – ISBN 978-966-439-754-1
812210
  Чернець Л.М. Мірзо Турсун-заде / Л.М. Чернець. – К., 1968. – 75с.
812211
  Зубко А.М. Міри ваги в метричній системі // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 96 (№ 5). – C. 37-39. – ISSN 2076-1554
812212
  Зубко А. Міри ваги в системах вимірів держав Близького і Середнього сходу XI-XIX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 21-26. – (Історія ; вип. 2 (129)). – ISSN 1728-3817


  Арабські грошова та вагова термінології, монетна справа відчували на собі потужний вплив цивілізацій Давнього Сходу, Римської імперії, Візантії. В VІІ ст. араби захопили у Візантії Сірію, Палестину, Єгипет, Північну Африку. Одночасно арабські війська ...
812213
  Зубко А.М. Міри ваги Східної Європи VI-XIX ст. // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 91 (№ 12). – С. 156-159. – ISSN 2076-1554


  Розглядається формування систем вагових мір Східної Європи, визначається вага основних одиниць цих систем і встановлюється їх співвідношення між собою. Простежені також зміни структури вагових систем різних країн в різні історичні періоди.
812214
  Нечай І. Міри довжини, пов"язані з рукою та її рухами в традиційному побуті українців // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 5/6 (95/96), вересень - грудень. – С. 672-681. – ISSN 1028-5091
812215
  Галкіна О.А. Міри ризику в проблемах оптимізації портфеля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 103-106. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У даній роботі представлена проблема оптимізації портфеля, що визначається як проблема розподілу капіталу серед різних активів для отримання максимального доходу від інвестицій та мінімізації ризиків. У цій статті розглянуто одноетапну проблему ...
812216
  Сидоренко О.Ф. Міри сипкого в торгівлі на Лівобережній Україні в XVIII ст. // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 85-91. – (Історичні науки ; вип. 20)


  В статье характеризуются меры, употреблявшиеся в торговле сыпучими телами на Левобережной Украине XVIII в., устанавливаются их емкости, а также их взаимосвязи и роль каждой из них в системе единиц измерения сыпучих тел. Особое внимание обращено на меры ...
812217
  Мороз М.В. Міри цивільно-правової відповідальності за порушення зобов"язання з договору найму (оренди) // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Г.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 (23). – С. 104-109. – ISSN 2311-4894
812218
  Кориневич А.І. Мірило - кінцевий результат / А.І. Кориневич. – Львів, 1982. – 72с.
812219
  Максимчук Є. Міркування академіка Михайла Птухи стосовно обліку втрат та збитків від війни та ворожої окупації території СРСР // Пам"ятки : Археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2006. – Т. 6. – С. 36-45.
812220
  Полонський В.Б. Міркування за модулем / В.Б. Полонський, М.С. Якір // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 4. – С. 54-59. – ISSN 1029-4171
812221
  Алексюк І.А. Міркування із реченнями-сповіщеннями пропозиційних установок: шляхи аналізу // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 4 (3). – С. 3-9
812222
  Король В. Міркування історика з приводу статті Ульріке Юрайт (Гамбург): "Виставка""Злочини Вермахту. Виміри винищувальної війни 1941-1944 років" (Історія та історіографія в Європі (2004, вип. 3) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 22-26
812223
  Чуєва О. Міркування на тему: "об"єкт незавершеного будівництва-як вирішити проблему?" // Мала енциклопедія нотаріуса : Науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне підприємство "СТРАЙД". – Харків, 2006. – № 2. – С. 26-28
812224
  Шевельов Ю. Міркування про історію літературної мови, історичну діалектологію та історичну граматику // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2014. – № 3 (51). – С. 146-160. – ISSN 1682-3540
812225
  Карпенко О.Ю. Міркування про когнитивну ономастику // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 40-42. – ISSN 0027-2833
812226
  Декарт Рене Міркування про метод, щоб правильно спрямовувати свій розум і відшкодувати істину в науках / Декарт Рене; із французької переклав В.Андрушко, С.Гатальська. – Київ : Тандем, 2001. – 104с. – ISBN 966-7145-36-5
812227
  Шерр Джеймс Міркування про нову сварку Сходу і Заходу // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2014. – № 5/6 (148/149). – С. 87-91
812228
  Кузьменко О. Міркування про природу адміністративного процесу // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 3. – С. 12-16. – ISSN 0132-1331
812229
  Корпало Т.І. Міркування про проблематичний характер суб"єктно-об"єктної опозиції в трансценденталізмі чи теорії пізнання // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 80-92. – (Філософія. Політологія. Соціологія. Психологія ; [за 1993 рік])
812230
  Ткаченко О.Б. Міркування стосовно російської мови в Україні // Мова, культура, самоідентичність : [наук. збірник] / НАН України, Ін-т української мови, Від-ня літ., мови та мистецтвознавства ; [відп. ред. Соколова С.О.]. – Київ : КММ, 2013. – С. 19-26. – ISBN 978-966-1673-17-4
812231
  Рудик П.А. Міркування щодо висвітлення деяких положень Конституції Пилипа Орлика // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 32-37
812232
  Вальденфельс Б. Міркування щодо генеалогії культури // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 1 : Феноменологія сьогодні. – С.13-26. – ISSN 0235-7941
812233
  Довгополова О. Міркування щодо методу аісторичного реконструювання // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 6 : Інтелектуальна біографія: продовження теми. – С. 94-98. – ISSN 0235-7941


  Роздуми над книгою В. Кебуладзе " Феноменологія досвіду" та реплікою В. Менжуліна на цю книгу.
812234
  Марцин В.С. Міркування щодо особливості антиінфляційної політики в Україні : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 1 (103). – С. 93-102. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
812235
  Іорков М. Міркування щодо положень про Національну раду з питань розвитку науки і технологій // Українська фундаментальна наука і європейські цінності : наук. монографія / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. – С. 237-240. – ISBN 978-966-518-698-4
812236
  Колодний А. Міркування щодо природи постаті Ісуса Христа для часопису "Світогляд" з аналізом статті академіка Білецького О.І. "Некоторые замечания по поводу атеистической литературы последних лет (1960 год)" // Українське релігієзнавство : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Е. Бистрицька [та ін.]. – Київ, 2016. – № 79. – С. 118-121. – ISSN 2306-3548
812237
  Клименко О.В. Міркування як вид внутрішнього мовлення // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2009. – № 33 : Ювілейний випуск. – С. 13-17
812238
  Клименко О.В. Міркування як текстово-дискурсивна одиниця художнього твору (на матеріалі французької новели ІІ половини ХХ століття) : дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.05 / Клименко О.В. ; Запорізьк. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2010. – 202 л. – Бібліогр. : л. 166-202
812239
  Клименко О.В. Міркування як текстово-дискурсивна одиниця художнього твору (на матеріалі французької новели ІІ половини ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Клименко О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 17 с. – Бібліогр.: 9 назв
812240
  Вахонєєв В. Мірмєкій за римської доби // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 69-73. – (Історія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  "Мале" місто Боспора Мірмєкій (Керч, Крим) є важливою археологічною пам"яткою Північного Причорномор"я. Базуючись на аналізі археологічних джерел, зроблено спробу реконструкції життя Мірмєкія за римської доби. Місто тимчасово припинило існування в ...
812241
   Мірошниченко Анатолій Миколайович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 311-312. – ISBN 978-966-439-754-1
812242
   Мірошниченко Микола Степанович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 312. – ISBN 978-966-439-754-1
812243
   Мірошниченко Микола Степанович // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 173. – ISBN 978-617-7530-19-9
812244
   Міртала Пилипенко. Скульптор і поет = Mirtala. Sculptor and poet : [ монографія ]. – Нью-Йорк ; Київ ; Львів : Місіонер, 2007. – 136 с. : іл. – ISBN 978-966-658-093-4
812245
  Ожешко Е. Міртала. / Е. Ожешко. – Х., 1929. – 320с.
812246
  Козловський О.К. Мірти й кипариси : посмеpтна збіpка поезій : з порт. авт. / Олександер Козловський ; під ред. і з передм. І. Франка. – Львів : Накл. україн.-руської вид. спілки ; [Дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка. Під заpядом К. Беднаpського], 1905. – XX, 86, [2] с., 1 арк. поpтp. – (Літературно-наукова бібліотека / Відповідає за pед. В. Гнатюк ; Ч. 109/110)
812247
  Пономарів О. Міру зросійщення українців на південних та східних теренах перебільшено // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 17- 18 серпня (№ 145/146)
812248
  Марина Д.О. Мірча Еліаде й Микола Йорга - юність проти тирана // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2014. – Вип. 12. – С. 119-123. – ISBN 978-617-7132-18-8
812249
  Кучинська Л.С. Мірче Еліаде як видатний дослідник релігії XX ст. // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2018. – С. 69-74. – (Серія "Релігієзнавство" ; вип. 2 (14)). – ISSN 2522-9672
812250
   Міряємо час на п"ятирічки. – К., 1981. – 150с.
812251
  Канівець В.В. Міс Америка : п"єса / В.В. Канівець. – Київ, 1987. – 49 с.
812252
   Міс Дипломат - 2019 // Київський університет. – Київ, 2019. – Грудень (№ 10). – С. 5


  В Інституті міжнародних відносин відбувся конкурс за звання найкращого дипломата серед студентів - інтелектуально-розважальне шоу "Містер та Міс Дипломат". Цього року команда організаторів модифікувала наповнення шоу та конкурсів для учасників. ...
812253
   Міс Дипломат - 2019 // Київський університет. Дайджест. – Київ, 2020. – Вересень (№ 4). – С. 4


  Вдруге в новому форматі відбувся конкурс на звання найкращого дипломата серед студентів - інтелектуально-розважальне шоу "Мастер та Міс Дипломат" в Ін-ті міжнародних відносин.
812254
   Міс Київ 2008 // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 1 (41), березень. – С. 87 : Фото
812255
  Сидоренко Віктор Міс та три міста : Світ краси // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 5. – С. 150 : Фото
812256
  Гріненко О.О. Місії ad hoc в сучасному праві Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 99, ч. 2. – С. 102-108


  Стаття присвячена дослідженню місій ad hoc як форми міжнародного представництва в праві зовнішніх зносин Європейського Союзу.
812257
  Лагіш Р.С. Місійна діяльність Миколи Чарнецького та отців Редемптористів на Волині (1926-1938 рр.) // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 80 (№ 1). – С. 81-86. – ISSN 2076-1554
812258
  Мокрянин Д.М. Місійна діяльність Св. Войтєха Славниковича після вигнання з чеських земель (995-997 рр.) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 232-237. – (Історія ; Вип. 27)
812259
  Кукурудзяк М.Г. Місіонери добродійності і милосердя. / М.Г. Кукурудзяк. – Кам"янець-Подільський, 1994. – 64с.
812260
  Малько О.О. Місіонери провокацій / О.О. Малько. – Ужгород : Карпати, 1986. – 168 с.
812261
  Кіт Л. Місіонери хорового співу // Київський університет. – Київ, 2019. – Вересень (№ 7). – С. 6


  "Літню відпустку учасники народної хорової капели «Дніпро» поєднали з виступами на Міжнародному хоровому фестивалі у м. Чанаккале (Туреччина). На конкурс з’їхалися 44 хорові колективи з різних країн світу, це – близько півтори тисячі учасників. І серед ...
812262
   Місіонери хорового співу // Київський університет. Дайджест. – Київ, 2020. – Вересень (№ 4). – С. 4


  Минулорічну літню відпустку учасники народної хорової капели "Дніпро" поєднали з виступами на Міжнародному хоровому фестивалі у м. Чанаккале (Туреччина). На конкурс з"їхалися 44 хори з різних країн світу. Творчий колектив Університету виборов другу ...
812263
  Колодний А. Місіонерство в контексті національної безпеки України // Релігійна безпека/небезпека України : зб. наук. праць і матеріалів / НАН України, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди, Укр. асоц. релігієзнавців ; [редкол.: А.М. Колодний та ін.]. – Київ : УАР, 2019. – С. 239-247. – ISBN 978-966-02-8853-9
812264
  Баранова Наталя Місіонерська діяльність київського митрополита Платона Городецького щодо послідовників старообрядництва // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 222-225


  У статті вперше подається комплексний аналіз місіонерської діяльності Київ. митрополита Платона Городецького щодо послідовників старообрядництва, яка мала виключно мирний характер і стала прикладом для його наступників
812265
  Шульгач С. Місіонерська діяльність Православної церкви на Волині в 1923-1925 роках. Огляд періодики // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали [І] наук.-практ. конф. 13-14 груд. 2010 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія. – 2-ге вид. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ, 2013. – С. 119-125
812266
  Петренко А.А. Місіонерський імператив та прояв екуменізму в діяльності київського митрополита Платона (Городецького) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 100 (№ 9). – С. 39-43. – ISSN 2076-1554
812267
  Зінько В. Місіонес- уздовж і впоперек / Склав о. Василь Зінько, ЧСВВ. – Львів : Місіонер, 2006. – 224с.+12 с. вкл. : 12 с. фотоіл. – ISBN 966-658-058-6
812268
   Місіс Все! // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 1 (145), лютий - березень. – С. 98 : фото
812269
  Каденюк Л.К. Місія - космос / Леонід Каденюк. – Київ : Пульсари, 2009. – 327, [1] с., [16] с. іл. : іл. – (Українці у світовій цивілізації, ISSN 978-7671-96-8). – ISBN 978-966-2171-32-7
812270
  Каденюк Л.К. Місія - Космос / Леонід Каденюк. – Київ : АДЕФ-Україна, 2017. – 515, [1] с. : фотоіл. – ISBN 978-617-7393-48-0
812271
  Франко І.Я. Місія / І.Я. Франко. – Харкыв : Рух, 1926. – 58с.
812272
  Франко І.Я. Місія : Оповідання / І.Я. Франко. – Київ : ДЛВ, 1957. – 52с.
812273
  Бірюкович Д.Л. Місія "Батьківщини" / Дмитро Бірюкович. – Київ : Рибка моя, 2007. – 416 с. : іл. – ISBN 966-2990-00-3
812274
  Бабаєв В.М. Місія "ідеального університету": ретроспективний погляд крізь віки / В.М. Бабаєв, Л.М. Жванько // Філософія спілкування: філософія, психологія, соціальна комунікація : науково-практичний філософський журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Харк. нац. техн. ун-т сільського господарства ім. П. Василенка. – Харків, 2016. – № 9 : До Всесвітнього дня філософії. До 20-річчя кафедри ЮНЕСКО "Філософія людського спілкування". – С. 110-119. – ISBN 978-617-619-144-5. – ISSN 2415-8488


  Погляд на проблему "ідеального університету", його місію, функції упродовж тисячоліття, від моменту появи перших університетів на європейському континенті до сучасного глобального університету.
812275
  Ковальська М. Місія EUBAM в аспекті європейської політики сусідства // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 4. – С. 205-212. – ISSN 1561-4999
812276
  Воробйов В.В. Місія Б. Франкліна та створення франко-американського союзу 1778 р. // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту МОНУ і НАН України ; Голов. упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2011. – № 4. – С. 29-32. – ISSN 1728-3671
812277
  Сватко Я. Місія Бандери / Ярослав Сватко. – Вид.4-те, доп. і випр. – Львів : Галицька видавнича спілка, 2008. – 64 с. : іл. – ISBN 966-7893-97-9
812278
  Чабанюк О.А. Місія бухгалтерського обліку в управлінні ризиками // Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : II Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 30 лист. 2016 р.) : тези доп. / М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т ; Батум. держ. ун-т ім. Шота Руставелі [та ін.]. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2016. – С. 168-169. – ISBN 978-966-7496-87-6
812279
  Гай-Нижник Місія в Берліні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 5-6 жовтня (№ 179/180)


  Як, коли й для чого український гетьман П. Скоропадський їздив до німецького кайзера.
812280
  Хомерікі О.А. Місія вищої освіти в контексті цивілізаційного розвитку суспільства // Модернізація вищої освіти в Україні: соціологічний аналіз / О.А. Хомерікі. – Київ : Едельвейс і К, 2013. – С. 72-98. – ISBN 978-966-2462-25-8
812281
  Пагіря О.М. Місія генерала Лева Прхали у Карпатській Україні (1938 - 1939) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 60-72. – (Серія: Історія ; вип. 1 (42)). – ISSN 2523-4498
812282
  Зеленін В.О. Місія господарських судів як у системі загальних судів, так і в цілому в правовій системі держави // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 3. – С.145-149. – ISBN 966-7784-65-7
812283
  Отрощенко І.В. Місія Дембрела (1922 рік) // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2010. – № 49/50. – С. 104-117. – ISSN 1682-671Х


  З переговорів Дембрела (брата антикитайськи налаштованого князя Сум"я-бейсе) з ілійськими монголами, можна з"ясувати спільні риси майбутнього державного утворення.
812284
  Тверда Т. Місія здійсненна: до 120-річчя від часу заснування Центральної міської бібліотеки ім. М.Л. Кропивницького м. Миколаєва / Т. Тверда, Л. Варюхіна // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (89). – С. 31-34
812285
  Голота Л. Місія і візія Національного музею Тараса Шевченка // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 19-25 січня (№ 3). – С. 8-10


  Конкурс на посаду генерального директора Національного муею Тараса Шевченка: програми розвитку музею від кандидатів, які були допущені до конкурсу та рішення щодо переможця шляхом голосування.
812286
  Чуйко О. Місія і роль соціального педагога у розбудові освітнього середовища закладу освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 41-46. – (Соціальна робота ; вип. 1 (5)). – ISSN 1728-3817


  На сьогодні існує певна невизначеність щодо засадничих аспектів професії соціального педагога в суспільстві. Не менше протиріч викликає зміст цієї діяльності в контексті розгортання професійних практик у закладах освіти, зокрема в загальноосвітній ...
812287
  Жук В.М. Місія інституту бухгалтерського обліку в капіталізації національного багатства та забезпеченні сталого розвитку України / В.М. Жук, Ю.С. Бездушна // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; редкол.: Боднар О.В., Валентинов В.Л., Жук В.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (294). – С. 6-21. – ISSN 2221-1055
812288
  Шашкова Л. Місія інтелектуалів - нести довіру // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: О. Білий, А. Гусейнов, О. Гьофе [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 : Інтелектуали і влада. – С. 14-17. – ISSN 2522-9338
812289
  Дмитренко М.Й. Місія корпоративної культури: гуманістичний аспект // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 71. – С. 200-211
812290
  Сорока В. Місія космос // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 12 лютого (№ 6). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793


  31 січня пішов із життя перший космонавт незалежної України Леонід Каденюк.
812291
  Царик Любомир Місія любити природу і людей (світлій пам"яті професора Байрак Олени Миколаївни присвячено) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : Scientific Notes Ternopil Volodymyr Hnatyuk National Pedagogical University / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 206-209 : фото. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 44)). – ISSN 2311-3383
812292
  Джеймс Г. Місія Макрона // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 26 квітня (№ 73). – С. 3


  "Як йому повернути підтримку концепції єдиної Європи серед 40% французьких виборців, які підтримали антиєвропейські ідеї в першому турі."
812293
  Якуніна Н. Місія мережі бібліотек ВНЗ у вихованні молодого покоління
812294
  Трибушний О.Д. Місія миру і добра. / О.Д. Трибушний. – К., 1986. – 47с.
812295
  Корнійчук О.Є. Місія містера Перкінса в країну більшовиків / О.Є. Корнійчук. – Київ : Укрдержвидав, 1945. – 72с.
812296
  Тимошик М. Місія мови - творити державу. Нотатки на полях "Бібліографічного показника Ірини Фаріон" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 6-12 червня (№ 23). – С. 4-5
812297
  Коршук Р.М. Місія нації як складова національної ідеї // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 127-129
812298
  Погорецький В. Місія неможлива? Аналіз процесів глобальної та регіональної інтеграції України / В. Погорецький, С. Бекетов // Європейське право : науково-практичний фаховий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 2/4. – С. 166-188. – ISSN 2304-1773
812299
  Баган О. Місія неокласики // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 545-564. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
812300
  Кравчук В.М. Місія неурядових організацій у країнах Європейського Союзу // Право і держава в період криз: ризики та можливості : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей (29 квіт. 2020 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" : АртЕк, 2020. – С. 33-36. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7814-46-6


  Сектор неурядових організацій в країнах Європейського Союзу (ЄС) характеризується широким спектром об"єднань з різноманітними напрямками діяльності. Кожна неурядова організація має свою власну "філософію існування", місію, яка конкретно ...
812301
  Філіпчук Г. Місія освіти і освіченості // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 12-18 вересня (№ 37). – С. 8-9
812302
  Філіпчук Г. Місія освіти і освіченості // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 5-11 вересня (№ 36). – С. 1, 3
812303
  Лопушанська Г. Місія освітнього менеджменту й технологія його впровадження // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 3 (44). – С. 164-170


  Школа – це насамперед вогнище духовного життя. Місія педагога-наставника юних душ полягає в тому, щоб у навчальному закладі в усій повноті розкривалося багатство інтелектуальної, емоційної, моральної сфер духовного життя особистості. Головне правило ...
812304
  Дика Г. Місія Павла Тичини 1949 року до Великої Британії // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 23 жовтня (№ 21). – С. 14-15
812305
  Вєнцева Н. Місія педагогічної деонтології у вихованні української еліти на початку ХХ століття // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2018. – C. 52-59. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208


  У Києві працювали зі студентами В. Антонович, В. Перетц. (С. 57)
812306
  Марусик В. Місія поета і вченого. Петрові Шкраб"юку - 75 // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 9-15 серпня (№ 32)
812307
  Кряжев П. Місія португальського мореплавця Дуарті Пашеку Перейри напередодні відкриття Бразилії // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 214-223
812308
  Тарнашинська Л. Місія посередництва (з нагоди 85-річчя Українського Вільного Університету
812309
  Колодний А. Місія релігійної мови // Релігія в історії і духовності українців : вибр. праці Юрія Мулика-Луцика / Мулик-Луцик. – Київ : УАР, 2019. – С. 63-67. – (Серія "Мислителі української діаспори"). – ISBN 978-966-02-7167-8
812310
  Вавжинська Ю. Місія романтичного поета-пророка: Т. Шевченко, А. Міцкевич, Ю. Словацький, З.Красінський // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2014. – Т. 24


  У статті проаналізовано творчість Т. Шевченка, А. Міцкевича, Ю. Словацького та З. Красінського з погляду концепції поета-пророка, а також розглянуто категорію майбутнього на матеріалі їх творів. W artykule przeanalizowano twуrczosc T. Szewczenki, ...
812311
  Кебуладзе В. Місія сучасного університету / підготувала Марія Чадюк // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 21-22 серпня (№ 157/158). – С. 14-15


  "Філософ Вахтанг Кебуладзе - про виші як наукові інституції та найефективніші варіанти їхньої трансформації."
812312
  Сапожников С.В. Місія та мета системи вищої педагогічної освіти країн – членів Організації Чорноморського економічного співробітництва у реаліях сьогодення // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 177-182. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 1 (9) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501


  Спроба визначення, узагальнення та конкретизації сутності понять "місія вищої педагогічної освіти" та "мета вищої педагогічної освіти країн Чорноморського регіону".
812313
  Ситницький М.В. Місія та сфери прояву феномена дослідницького університету // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 : Глобалізація, імпортозаміщення та економічна безпека держави. – С. 96-101. – ISSN 2222-4459
812314
  Олешко В.В. Місія та цілі стратегії сталого розвитку підприємств хімічної галузі // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 9, травень. – С. 60-64. – ISSN 2306-6792


  У статті визначено особливості функціонування та розвитку хімічної галузі. Розкрито поняття сталого розвитку та стратегії сталого розвитку підприємств хімічної промисловості. Систематизовано передумови стратегічного розвитку підприємств хімічної галузі ...
812315
  Рева І. Місія третього покоління // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 40 (412), 9-15.10.2015 р. – С. 22-26. – ISSN 1996-1561


  Скільки часу потрібно для подолання українцями постгеноцидного синдрому.
812316
   Місія тривалістю у 175 років // Київський університет. – Київ, 2018. – Грудень (№ 10). – С. 1


  "Народна хорова капела "Дніпро" нашого Університету відзначала своє 175-річчя грандіозним концертом. Найдавніший хоровий університетський осередок України веде свою історію ще від першого десятиліття існування Університету Святого Володимира. Понад 100 ...
812317
   Місія тривалістю у 175 років // Київський університет. – Київ, 2019. – Вересень (№ 7), дайджест. – С. 1


  Народна капела "Дніпро" КНУ імені Тараса Шевченка відзначила своє 175-річчя грандіозним концертом.
812318
  Федоришина І. Місія у структурі корпоративної відповідальності сучасного підприємства // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2015. – № 1, січень - лютий. – С. 62-66. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1606-3732
812319
  Калакура Я. Місія України з погляду українознавства // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 3/4. – С. 328-331
812320
   Місія української музики - від народу до народів // 100 років культурної дипломатії України : до 100-річчя світового тріумфу "Щедрика" : до 100-річчя світових гастролей укр. респ. капели під орудою Олександра Кощиця та під патронатом Симона Петлюри :[зб. архів. документів] / М-во культури України, Укр. центр культур. дослідж., Центр. держ. архів вищ. органів влади та упр. України ; [концепція, текст, упоряд. док.: Т. Пересунько ; наук. ред.: І. Гирич ; пер. док. з інозем. мов: В. Бойко та ін.]. – Київ : АртЕк, 2018. – С. 12-17. – ISBN 978-617-7674-01-5
812321
  Масляк П. Місія української нації й національна українська ідея // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2003. – № 2/3 (7/8). – С. 75-79
812322
  Ільницький Д.О. Місія університетів у забезпеченні сталого розвитку в глобальному вимірі / Д.О. Ільницький, О.Ю. Паценко, М.С. Сандул // Формування ринкової економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 170-185
812323
  Самойленко Л.Г. Місія університетського музею і його місце в структурі вищого навчального закладу та у музейній мережі міста (сторінки історії та сучасний стан) // Університетські музеї: європейський досвід та українська практика : збірка пр. Міжнар. наук.-практ. конф. (6-7 жовт. 2011 р., м. Київ) / Укр. ком. Міжнар. ради музеїв ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка [та ін.] ; [упоряд. Л.В. Казанцева ; вступ. сл. Л.Г. Самойленко]. – Ніжин : Вид-во НДУ ім. М.Гоголя, 2012. – С. 338-360. – (Наука. Освіта. Музей ;Музеї у колекції вищих навчальних закладів України). – ISBN 978-617-527-052-3
812324
  Прихода Я.В. Місія університету і місія його видавництва // Сучасні видавництва вищих навчальних закладів : матеріали Першої Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 23-26 верес. 2014 р.) / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Держ. наук. установа "Книжк. палата України ім. Івана Федорова" ; [редкол.: Л.Ф. Дьяченко та ін. ; відп. ред. Л.Ф. Дьяченко]. – Одеса : ОНУ, 2014. – С. 90-98. – ISBN 978-617-689-091-1
812325
  Кремень В.Г. Місія університету: історична ретроспектива та сучасний стан / В.Г. Кремень, С.В. Курбатов // Ідея університету: сучасний дискурс : монографія / Л.В. Губерський, В.Г. Кремень, С.В. Курбатов, В.А. Бугров, А.С. та ін. Філіпенко. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 25-55. – ISBN 978-966-439-753-4
812326
  Ластовець Н. Місія УНР у США в 1919-1921 рр.: проблеми становлення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 31-33. – (Історія ; вип. 2 (129)). – ISSN 1728-3817


  Дана стаття присвячена історії встановлення дипломатичних відносин між УНР періоду Директорії та США на початку ХХ століття. Досліджений вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на стосунки між УНР та США в 1919-1921 рр. через аналіз кадрового складу ...
812327
  Бросаліна О. Місія Юрія Клена // Український дольник : колективна монографія / В.С. Афанасьєва, О.М. Башкирова, О.Г. Бросаліна, Б.І. Бунчук, Н.І. та ін. Гаврилюк. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – С. 63. – ISBN 978-966-489-191-9
812328
  Олійник Я.Б. Місія як основа довгострокової конкурентноздатності в галозі вищої туристської освіти / Я.Б. Олійник, О.Ю. Дмитрук // Економічна та соціальна географія : Науковий збірник / Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 56. – С. 37-41.
812329
  Тимошик М. Місія, кредо та етика українського журналіста на чужині: уроки для сучасних національних ЗМІ : (за матеріалами діаспорної преси післявоєнного періоду) // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний інститут пресознавства. – Львів, 2018. – Вип. 8 (26). – С. 271-285. – ISSN 2524-0331
812330
  Сорочик Ю. Місія, призначена Господом / взяв інтерв"ю Василь Романюк // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 15-21 серпня (№ 33). – С. 8-9


  До 30-річчя відродження автокефалії Православної Церкви України. Юрій Сорочик про приїзд Патріарха Мстислава до України.
812331
  Мариненко Ю.В. Місія: проблеми національної ідентичності в українській прозі 40-50-х років XX століття : монографія / Юрій Мариненко ; М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2004. – 325, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-7822-85-0
812332
  Циделко Т.А. Місли и сердце ученого. Н.М. Амосов - хирург, кибернетик, писатель // Творческий вклад в мировую культуру семьи Рерихов и деятелей искусства и науки : материалы 16-й Междунар. науч.-практ. конф. 2017 / [сост.: Е.Г. Петренко, О.М. Яворская ; гл. ред.: Е.Г. Петренко]. – Одесса : Астропринт, 2018. – С. 247-250. – (Издание Одесского Дома-Музея имени Н.К. Рериха). – ISBN 978-966-927-441-0
812333
  Сахновский В.Г. Місли о режиссуре / В.Г. Сахновский. – Москва-Ленинград : Искусство, 1947. – 172 с.
812334
   Міст : тижневик. – Торонто
№ 23, 8 июня. – 2017. – 31 с.
812335
   Міст : тижневик. – Торонто
№ 24, 15 июня. – 2017. – 31 с.
812336
   Міст : тижневик. – Торонто
№ 25, 22 июня. – 2017. – 31 с.
812337
   Міст : тижневик. – Торонто
№ 26, 29 июня. – 2017. – 31 с.
812338
  Балабанов І. Міст : поема // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11/12. – С. 160-172. – ISSN 0208-0710
812339
   Міст : сучасне чеське оповідання. – Київ : Дніпро, 1984. – 294 с.
812340
  Єфремова В. Міст духовний // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 4 грудня (№ 23)


  В галереї "Митець" художник Борис Коган представив свої твори, а також твори свого батька - Матвія Когана-Шаца.
812341
  Грицюк О. Міст з минувшини у прийдешнє // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1989. – Vol. 40, № 471, травень : травень. – С. 11-13


  Мозолевський Борис Миколайович — український археолог і поет, дослідник скіфської старовини. Керівник експедиції, яка, серед іншого, дослідила відомий скіфський курган Товсту Могилу та відкрила славнозвісну пектораль.
812342
   Міст між ринком праці та освітою // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 15-22 лютого (№ 7/8). – С. 1


  Щодо розвитку дуальної освіти в Україні.
812343
  Андрич І. Міст на Дрині : Вишеградська хроніка / Андрич І. ; з серб.-хорв. пер. С. Паньо. – 2 вид. перекладу. – Київ : Дніпро, 1977. – 336 с.
812344
  Поташній Юрій Міст надії. Він у Кременчуці потрібен, як саме життя // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 23. – С. 49-52


  Мости до недавнього часу вважалися найслабшою ланкою вітчизняного дорожнього господарства. Попри економічні труднощі, вимушену соціальну спрямованість державних бюджетів, справа нарешті зрушила з мертвої точки: будуються мостові переходи в Києві та ...
812345
  Плоткін Г.Д. Міст Патона. ("На Шипці все спокійно!") : лірична комедія-водевіль / Г.Д. Плоткін. – Київ : Мистецтво, 1977. – 74 с.
812346
  Дуцик Д. Міст через Босфор // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2010. – № 49 (202). – С. 24-25


  Україна два наступних роки головуватиме у впливовій міжнародній громадській організації "Платформа "Діалог Євроазія" ".Очолив її український історик Володимир Сергійчук
812347
  Йовенко С.А. Міст через осінь : поезії / С.А. Йовенко. – Київ : Дніпро, 1981. – 247 с.
812348
  Дмитерко Л.Д. Міст через прірву : роман-хроніка : [в 3 ч.] / Л.Д. Дмитерко. – Київ : Дніпро, 1966. – 508 с.
812349
  Дмитерко Л.Д. Міст через прірву : роман / Л.Д. Дмитерко. – Київ, 1977. – 480 с.
812350
  Малишевський І.Ю. Міст через три життя / І.Ю. Малишевський. – К.
1. – 1982. – 310с.
812351
  Малишевський І.Ю. Міст через три життя : біографічний роман / І.Ю. Малишевський. – Київ : Дніпро, 1983. – 237 с. – (Романи й повісті)
812352
  Уакнін Ж. Міст янголів : проза: детектив // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2012. – № 5. – С. 84-95. – ISSN 0130-321Х
812353
  Уакнін Ж. Міст янголів : проза: роман / закінчення. Початок у № 5, 2012 // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2012. – № 7. – С. 30-55. – ISSN 0130-321Х
812354
  Кравченко В. Міст, який руйнують Анкара і Брюссель // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 25-31 березня (№ 11). – С. 5


  "Ланцюги мосту, що з"єднує Туреччину з Європейським Союзом, стрімко деформуються і загрожують обрушити його будь-якої миті. Відносини між Анкарою та Брюсселем і раніше ускладнювалися призупиненнями в переговорах щодо вступу Туреччини в ЄС, відмовою ...
812355
   МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія : збірник наукових праць з мистецтвознавства і культурології / Ін-т проблем сучасн. мист-ва Акад. мист-в України. – Київ
№ 6. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
812356
   МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія : збірник наукових праць з мистецтвознавства і культурології / Ін-т проблем сучасного мист-ва Нац. акад. мист-в України ; редкол.: В.Д. Сидоренко,О.О. Роготченко, А.О. Пучков [та ін.]. – Київ : ХІМДЖЕСТ
№ 7. – 2010. – 480 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
812357
  Андієвська Е. Міста-валети = Cities-jacks : сонети й білі вірші / Емма Андієвська. – Київ : Всесвіт, 2012. – 255, [1] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. - Біобібліогр. довідка: с. 244-248. – ISBN 978-966-8439-29-2
812358
   Міста-герої України. – К., 1966. – 199с.
812359
  Клімов М. Міста-побратими у канадсько-українських відносинах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 29-30. – (Історія ; вип. 1 (114)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено основні етапи становлення руху міст-побратимів у канадсько-українських відносинах та охарактеризовано їх основні напрямки. Отражены основные этапы становления движения городов-побратимов в канадско-украинских отношениях и охарактеризованы ...
812360
  Галабуз М.Л. Міста-привиди в Україні і перспективи їх використання в туристсько-рекреаційних цілях // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 262-265
812361
  Мельник М.І. Міста - центри економічної активності у вимірі цілей інклюзивного розвитку / М.І. Мельник, І.В. Лещух // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (688), березень. – С. 70-84 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2522-9303
812362
  Заяць А.Є. Міста Волині у XVI - першій половині XVII ст.: джерела поповнення міського населення // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2016. – № 1 (526), січень - лютий. – С. 50-59. – ISSN 0130-5247
812363
   Міста Європи : Довідник. – Чернівці : Рута, 2005. – 23с.
812364
  Марушевський Геннадій Міста і ветланд-парки: досвід Китаю // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ : Всеукраїнська екологічна ліга, 2019. – № 1 (113), січень - лютий. – Бібліогр.: 4 назв.
812365
  Котельников Валерій Міста і пандемія:назустріч більш справедливому, зеленому та здоровому мвйбутньому // Ландшафт і архітектура. – Київ, 2021. – № 3. – С. 28-33 : фото
812366
   Міста і села Дніпропетровщини у вирі політичних репресій : у 5 т. – Дніпропетровськ : Монолит. – (Реабілітові історією / редкол.: М.І. Пустова (голова) [та ін.]). – ISBN 978-966-2252-80-4
Т. 1 : Криваві жнива на освітянській ниві : нариси, персоналії / [упоряд.: Є.І. Бородін, В.В. Іваненко, Л.Л. Прокопенко, Р.К. Терещенко]. – 2013. – 215, [1] с. – Бібліогр. у кінці ст.
812367
   Міста і села Дніпропетровщини у вирі політичних репресій : у 5 т. – Дніпропетровськ : Монолит. – (Реабілітові історією / редкол.: М.І. Пустова (голова) [та ін.]). – ISBN 978-966-2252-92-7
Т. 2 : Держава та церква на Дніпропетровщині у 1920-х - на початку 1970-х років : зб. ст. / [уклад.: О.В. Бойко, А.Ю. Шевченко]. – 2014. – 218, [2] с. – Бібліогр. в кінці ст.
812368
   Міста і села Дніпропетровщини у вирі політичних репресій : у 5 т. – Дніпропетровськ : Монолит. – (Реабілітові історією / редкол.: М.І. Пустова (голова) [та ін.]). – ISBN 978-966-2252-97-2
Т. 3 : Більшовицький терор проти селянства Придніпров"я (1920-1930-ті рр.) : зб. ст. / [уклад. Н. Р. Романець]. – 2015. – 227, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст.
812369
   Міста і села Дніпропетровщини у вирі політичних репресій : у 5 т. – Дніпропетровськ : Монолит. – (Реабілітові історією / редкол.: М.І. Пустова (голова) [та ін.]). – ISBN 978-617-7369-09-6
Т. 4 : Каральні органи радянської влади проти націоналістичного підпілля : зб. ст. / [уклад.: Є. І. Бородін та ін.]. – 2016. – 213, [3] с. – Бібліогр. в кінці ст.
812370
   Міста і села Дніпропетровщини у вирі політичних репресій : у 5 т. – Дніпропетровськ : Монолит. – (Реабілітові історією / редкол.: М.І. Пустова (голова) [та ін.]). – ISBN 978-617-7369-14-0
Т. 5 : Репресії проти національних меншин на Дніпрпетровщині : зб. ст. [уклад.: Є.І. Бородін, О.В. Каінова, Ю.В. Пшеничний, Н.Р. Романець]. – 2017. – 218, [2] с. – Бібліогр. в кінці ст. та у підрядк. прим.
812371
  Заплетал Ф. Міста і села Закарпаття = Mesta a vesnice Zakarpati = Towns and villages in the Carpathians : [фотоальбом] / Флоріан Заплетал ; [передм.: М. Мушинка ; уклад., пер. англ.: М. Сирохман ; пер. чеською: Р. Киндлерова]. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2016. – 174, [2] с. : фот., іл. – Назва і текст парал.: укр., чес., англ. – ISBN 978-617-531-144-8
812372
  Махрачов О. Міста Київщини, їх майбутнє / О. Махрачов, Г. Макаренко, М. Хоружевський. – Київ : Київське обласне книжково-газетне видавництво, 1962. – 123 с.
812373
  Ценчуань Хе Міста Китаю: сучасність і перспективи розвитку // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 46. – С. 130-133. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 0201-8683
812374
  Мезенцева К.В. Міста на постсоціалістичному просторі: підходи до концептуалізації та місце в урбаністичному дискурсі / К.В. Мезенцева, О.О. Денисенко // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2018. – № 4 (104). – С. 16-24. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1561-4980
812375
  Мельник М.І. Міста обласного значення у процесі формування об"єднаних територіальних громад: особливості приєднання та перспективи розвитку / М.І. Мельник, С.Д. Щеглюк // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2019. – № 3 (93). – C. 3-12. – ISSN 1562-0905
812376
  Гуменюк А.О. Міста Правобережної України в другій половині 19 ст. : Автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Гуменюк А.О.; Ін-т історії Укр. АН Укр. – Київ, 1993. – 16 с.
812377
  Гуменюк Анатолій Олексійович Міста Правобережної України в другій половині ХІХ ст. : Дис... канд. іст.наук: 07.00.02 / Гуменюк Анатолій Олексійович; Ін-т історії Україні АН України. – К., 1992. – 240л. – Бібліогр.:л.226-240
812378
  Гирич Я. Міста радянської України 50-60-х років ХХ століття як історичне явище // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 26. – С. 144-149.
812379
  Бондаренко О. Міста Російської імперії дореформеної доби в дорадянській історіографії // Наукові записки : зб. наук. праць / Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2012. – С. 136-143. – (Серія: Історичні науки ; Вип. 17). – ISBN 966-8089-44-8
812380
   Міста та громади в адміністративно-територіальній реформі в Україні : міжнар. досвід та практ. пропозиції / М.В. Пітцик [та ін.] ; Асоц. міст України та громад ; Німецьке бюро техн. співробітництва. – Київ : [б. в.], 2008. – 133, [3] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 125. – (Проект "Реформа публічного управління в Україні"). – ISBN 978-966-1639-00-2


  Зміст: Інтереси міст в контексті адміністративно-територіальної реформи / М.В. Пітцик. Міжнародний досвід та варіанти реформ / Д. Шиманке, Х. Циммерманн. Деякі аспекти адміністративно-територіальної реформи в України / Ю.І. Ганущак. Система місцевого ...
812381
  Грушко В. Міста у культурно-семіотичному процесі формування геополітичних просторів та зон підвищеної геополітичної напруги // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 61-69. – Бібліогр.: 20 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 37)). – ISSN 2311-3383
812382
  Івченко А. Міста України : Довідник / А. Івченко. – Київ : Картографія, 1999. – 136с. – (Серія "Україна на межі тисячоліть"). – ISBN 966-7085-56-2
812383
  Компан О.С. Міста України в другій половині XVII ст. / О.С. Компан. – К., 1963. – 388с.
812384
  Баранцев П.П. Міста України в контексті процесу глобалізації / Баранцев П.П. – Наукове вид. – Київ : НОМУРО, 2012. – 103, [1] с. : іл., табл. – Додатки: с. 81-101. – Бібліогр.: с. 79-80. – ISBN 978-966-97213-0-3
812385
  Михайлина П.В. Міста України в період феодалізму. / П.В. Михайлина. – Чернівці, 1971. – 114с.
812386
  Христан Н. Міста України та їх ювілеї в радянській історичній думці // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2016. – С. 122-128. – (Історія ; вип. 2 (44)). – ISSN 2414-9012
812387
  Коваленко П.С. Міста України та перспективи їх розвитку / П.С. Коваленко. – Київ : Знання, 1976. – 48 с.
812388
  Парсяк В.Н. Міста України: занедбана складова потенціалу держави / В.Н. Парсяк, Д.А. Ломоносов // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 2 (128). – С. 188-199 : табл., рис. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 1993-6788
812389
  Кузовова Н.М. Міста Херсонщини - жертви Голодомору 1932 - 1933 років // Україна доби модернізації XIX-XX ст.: соціум, цінності, життєві практики : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 30 квіт. 2020 р. / М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т ; [редкол.: Н.М. Кузовова (відп. ред.) та ін.]. – Херсон : ХДУ, 2020. – С. 48-58. – ISBN 978-617-7090-38-9
812390
  Нагорняк Т.Л. Міста як бренди за умов глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 40-43. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (111)). – ISSN 1728-3817


  ХХІ ст. демонструє тренд спростування пріоритетності національних суверенітетів на користь наднаціональних гравців та локальних територій. Стаття уявляє собою спробу з"ясувати специфіку взаємовпливу двох сучасних політичних процесів – глобалізація і ...
812391
  Скуратівський В. Містагог національної ідентифікації. Із нотаток про "народознавство" Тараса Шевченка // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2014. – № 1. – С. 8-23. – ISSN 0235-7941
812392
  Уеллс Г.Д. Містер Блетсуорсі на острові Ремполі / Г.Д. Уеллс. – К, 1969. – 237с.
812393
  Данченко К. Містер Гелікоптер повертається додому. Киянин Ігор Сікорський, який винайшов трансатлантичні літаки-амфібії, - в новому інтерактивному музеї // Україна молода. – Київ, 2020. – 28 жовтня (№ 104). – С. 12


  Геніальний винахідник, авіаінженер світового рівня, що сконструював гвинтокрил та інші літальні апарати, напрацюваннями якого досі користується світова авіація, - усе це Ігор Сікорський. Він став успішним і відомим поза межами України. Але ми не ...
812394
  Кривецька О. Містер дипломат // Міжнародник : видання Інституту міжнародних відносин КНУТШ / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 36


  В Інституті міжнародних відносин відбувся масштабний захід, організований напередодні Дня української дипломатії - конкурс "Містер дипломат". Організаційний комітет провів"аналітичне дослідження" серед знавців дипломатії: В. Вергуна, О. Волошина, В. ...
812395
  Матіос М. Містер і місіс Ю-Ко в країні укрів = Mr. & Ms. U-Ko in country UA : гомеричний роман-сімфонія / Марія Матіос. – Львів : Піраміда, 2006. – 136с. – На тит. арк.: Шевченківська премія 2005 року (автор роману "Солодка Даруся"). – ISBN 966-8522-73-7
812396
  Сербіна К. Містер та Міс Дипломат у новому форматі // Київський університет. – Київ, 2018. – Грудень (№ 10). – С. 6


  Традиційний захід Інституту міжнародних відносин – конкурс «Містер Дипломат» – уперше за свою історію відбувся в новому форматі і отримав назву «Містер та Міс Дипломат».
812397
  Дилан Б. Містер Тамбурин / з англійської переклав Микола Байдюк // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 19-21. – ISSN 0320-8370
812398
  Наумова О.А. Містеріальний театр Ріхарда Вагнера: "Парсифаль" та його сакральна драматургія : Автореф. дис. ...канд. мистецтвознавства: Спец. 17.00.01 / Олена Анатоліївна Наумова; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
812399
  Короненко С. Містерії : поезія / Світлана Короненко ; [післямова: Т. Салига ; худож. оформлення: Н. Ткаченко]. – Київ : Ярославів Вал, 2019. – 415, [1] с. – (Літературна Україна). – ISBN 978-617-605-027-8
812400
  Дроздовський Д. Містерії світла // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 26 грудня (№ 49/50)


  Книга Світлани Короненко "Містерії поезії".
812401
  Багрій-Миськів Містерійні елементи у сюжетно-композиційній структурі драматургії Ігоря Костецького // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 201-207. – (Філологія ; Вип. 23/24)
812402
  Клімова Н.І. Містерія "Мучеництво святого Себастіана" та принципи оперного театру Клода Дебюссі // Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк О.В., Апатський В.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 1 (18). – C. 37-42
812403
  Груя С. Містерія Великий льох // Pagini ale Sevcenkianei din Romania : Editie bilingva / pref. Octavia Nedelcu ; antologare, traduceri: Ioan Rebusapca. – Bucuresti : RCR Editorial, 2016. – Vol. 1. – С. 622-637. – ISBN 978-606-745-006-4


  ""Одною з найскладніших поем Тараса Шевченка завдяки багатству символіки, яка відтворює безперервні зусилля антицарської боротьби українського народу, є Великий льох. Написана під час подорожі Кобзаря на Україну 1845 року, поема переконливо ілюструє ...
812404
  Бетко І. Містерія відчуження душі від тіла в українській постмодерній прозі


  У статті на матеріалі вибраних романів Ю. Андруховича, О. Забужко та Є. Кононенко розглянуто деякі формально-змістові аспекти міфологеми смерті. Концентруючи увагу на проблематиці власне насильницьких форм і способів відчуження душі від тіла, ...
812405
  Гайдабура В. Містерія життя і сцени (Володимир Блавацький) // Театр, розвіяний по світу. Феномен сцени повоєнної української діаспори (Німеччина, Австрія, Франція, США, Канада, Австралія) / В.М. Гайдабура. – Вид. 2-ге, перероб. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – С. 50-54. – (Авторський цикл "Українське театральне зарубіжжя"). – ISBN 978-966-518-687-8
812406
   Містерія Леся Курбаса. До 100-річчя заснування "Молодого театру" Леся Курбаса (1916-1919) // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова". – Київ, 2016. – № 2, 2 квартал. – С. 92-106. – ISSN 0130-2043
812407
  Астаф"єв О. Містерія пам"яті // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Лютий(№ 2/3)


  В Інституті філології відбувся літературний вечір, присвячений 70-річчю від дня народження Володимира Забаштанського.
812408
  Грабовський В. Містерія подвижницької вірності // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 24 травня (№ 20). – С. 12


  Нотатки на берегах літературно-теологічного тому Левка Різника "Містерія непокори Патріярха Йосифа", що вийшов торік у видавництві "Світ".
812409
  Стех Марко Роберт Містерія стилю // Критика. – Київ, 2001. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 20-22


  Стиль творів І. Костецького — українського письменника, перекладача, критика, режисера, видавеця.
812410
   Містерія сучасності "Повертайся живим": запрошуємо на виставу // Київський університет. – Київ, 2015. – Березень (№ 1/2). – С. 8 : фото


  Магістр 2 курсу економічного факультету розповідає про сходження на вершину найвищої гори Маттерхорн.
812411
  Добинда І.П. Містечка і села як центри розвитку історико-культурного туризму (на прикладі Волинської області) // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – Вип. 762/763. – С. 149-153. – (Географія ; вип. 762/763). – ISSN 2311-9276
812412
  Івченко А. Містечка України : Довідник / А. Івченко. – Київ : Картографія, 2000. – 184с. – (Серія "Україна на межі тисячоліть"). – ISBN 966-631-001-5
812413
  Огієнко І.І. Містечко Брусилів та його околиці / Іван Огієнко (митрополіт Іларіон) ; упоряд., авт. передмови і комент. М. Тимошик ; Фундація ім. митрополита Іларіона (Огієнка). – Київ : Наша культура і наука, 2012. – 335, [1] с. : іл., фотогр. – Сер. засн. в 2001 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотечна серія фундації імені митрополита Іларіона (Огієнка) "Запізніле вороття" ; т. 6 ; Серія 1 : Рукописна спадщина). – ISBN 978-966-7821-54-8
812414
   Містечко над Сновом : збірник статей і матеріалів. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2007. – 340с. – ISBN 978-966-340-197-3
812415
  Базилевич Г. Містечко Олександрівка Чернігівської губернії Сосницького повіту // Неопалима купина : літературно - художній та історичний щомісячний журнал / ТОВ "Видавництво "Неопалима купина". – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 137-151
812416
   Містечко ратників та майстрів : (з історії села Мошни) / І.Л. Левченко [та ін. ; упоряд. М.М. Якименко] ; Спілка краєзнавців Мошнівського краю "Артанія". – Київ : Просвіта, 2008. – 107, [1] с., XVI с. іл. : іл. – Авт. зазн. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 105-106. – ISBN 978-966-8547-95-9


  У пр. № 1713878 напис: Бібліотеці університету ім. Т.Г. Шевченка, що носить назву нашого відомого земляка М. Максимовича на добрі справи для України. Микола Якименко. с. Мошни. травень 2017 р.
812417
  Малей Віктор Містечкова Голландія // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (56). – С. 78-80 : фото
812418
  Дімаров А.А. Містечкові історії : роман / А.А. Дімаров. – Київ, 1983. – 558 с.
812419
  Дімаров А.А. Містечкові історії : роман / А.А. Дімаров. – Київ : Дніпро, 1987. – 557 с.
812420
  Осауленко Євген Містик... санітар, службовець банку // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 12. – С. 60-63. – ISSN 0130-5212
812421
  Чаплинський В.Г. Містика світла // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2010. – С. 22-28. – (Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія ; вип. 24 (37))
812422
  Кучерова К. Містика Симеона Нового Богослова // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2012. – № 24. – С. 274-288


  "Преподобний Симеон Новий Богослов є надзвичайно цікавою постаттю на полі візантійської містики середнього періоду - фактично, він є єдиною такою постаттю. Його можна назвати одним з духовних предків Григорія Палами, після Діонісія Ареопагіта та ...
812423
  Астаф"єв О. Містика художнього перекладу // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 14 березня (№ 5). – С. 6-7


  Про Чеслава Ястшембця-Козловського, уроженця Кременця, видатного перекладача творів Тараса Шевченка.
812424
  Оселедько К.О. Містикологічна свідомість героя як поєднання духовної та матеріальної сторін людського життя у романі братів Капранових "Кобзар 2000" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 393-397


  Розглянуто роман братів Капранових "Кобзар 2000" в аспекті дослідження місьтитчної свдомості героя. Детально досліджується теоретичне підгрунтя поняття та його складники. Увагу зосереджено на прийомах втілення містикологічної свідомості
812425
  Шкарлута Т.М. Містифікація "Порфирій Горотак" в еміграційному літературному процесі 1940-х років : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Шкарлута Тетяна Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. історії укр. літ., теорії літ. та літ. творчості. – Київ, 2016. – 204 арк. – Бібліогр.: арк. 192-204
812426
  Шкарлута Т.М. Містифікація "Порфирій Горотак" в еміграційному літературному процесі 1940-х років : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Шкарлута Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв.
812427
  Захарченко П.П. Містифікація Данила Яневського, або гібридна війна проти української минувшини // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Баканідзе [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 2 (56). – С. 49-53. – ISSN 2520-6346
812428
  Козаченко Н.П. Містифікація субатомної фізики: причини та наслідки // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2010. – Вип. 11. – С. 276-294. – ISSN 2076-7382
812429
  Сокульська А.В. Містифікація художньої свідомості в романі Роберто Боланьо "Нацистська література в Америках" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 310-319


  Дана стаття висвітлює на проблему симулякризації дійсності у літературному творі через явище художньої містифікації у сучасній латиноамериканській прозі. На прикладі гіпотетичної деконструкції історії у романі Роберто Боланьо "Нацистська література в ...
812430
  Сафронова Н.О. Містицизм віровчення і культу євангельських християн-баптистів / Н.О. Сафронова. – Київ, 1965. – 24с.
812431
  Денисенко О. Містич : Химерний роман // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2003. – № 167. – С. 56-130
812432
  Денисенко О. Містич : Химерний роман // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2003. – № 166. – С. 58-128.
812433
  Бовсунівська Т. Містична домівка в поезії Емілі Дікінсон і Тараса Шевченка // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 45-50. – ISSN 0130-5263
812434
  Стогній І.В. Містична естетика романтизму в літературі країн Західної Європи // Міжнародна науково-практична конференція "Сучасний вимір філологічних наук" : 21-22 лип. 2017 р. / "Сучасний вимір філологічних наук", міжнар. наук.-практ. конф. – Львів : Логос, 2017. – С. 127-130
812435
  Грибков Т. Містична картина всесвіту у творах Г. Сковороди // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 1. – С. 186-192
812436
  Сідоріна Є.В. Містична практика духовного сходження як антропологічний досвід ісихазму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 103-106. – (Філософія. Політологія ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена розгляду ісихастської містико-аскетичної практики духовного сходження та висвітленню антропологічних перспектив її філософського осмислення. Статья посвящена рассмотрению исихастской мистико-аскетической практики духовного ...
812437
  Летуновська І.В. Містична сугестія прозового дискурсу Джона Донна (на матеріалі "...За ким б"є дзвін") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 21-26
812438
  Степанов В.В. Містична феноменологія Мехтільди Магдебурзької // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 53-55
812439
  Піскунова О.Б. Містична фокалізація "Арабесок" Миколи Хвильового // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1078. – С. 46-50. – (Серія "Філологія" ; вип. 68). – ISSN 2227-1864
812440
  Грибков Т. Містичне вчення Йогана Таулера і Григорій Сковорода // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 2. – С. 175-179. – ISBN 978-617-7009-24-4
812441
  Захарчук О.Ф. Містичне і наукове в неоплатонічній концепції Ніколи Кузанського / О.Ф. Захарчук, О.М. Ярош // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 8. – С. 40-47. – ISSN 2312-4342
812442
  Пастух Т. Містичне поле письма Ігоря Скрипника // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (703), червень. – С. 110-117. – ISSN 0236-1477
812443
  Любасюк Т.І. Містичне спрямування духовної практики християнського Середньовіччя : Дис. ... канд. філософ. наук. Спец. 09.00.05 - історія філософії / Любасюк Т.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 188л. – Бібліогр.: л.172-188
812444
  Любасюк Тетяна Іванівна Містичне спрямування духовної практики християнського Середньовіччя : Автореф. дис. ... канд. філософських наук; 09. 00. 05 / Любасюк Т. І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 17с. – Бібл.: 7 назв
812445
   Містичнє Місто Бога : божественна історія і життя Пречистої Діви Марії : об"явлення Сестри Марії з Агреди в Іспанії : в 4 т. – Нью-Йорк : Слово, 1962. – 632 с. – Скорочений переказ англ. вид. книжки CITY OF GOD. - Назва обкл. : Марія: Земний шлях, труди і подвиги. – ISBN 0-89555-070-9
812446
  Подолян Галина Петрівна Містичний досвід в контексті осягнення моралі як духовного феномена : Дис. ... канд. філософських наук: 09.00.07. / Подолян Г.П.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 183л. – Бібліогр.: л. 166-183
812447
  Подолян Галина Петрівна Містичний досвід в контексті осягнення моралі як духовного феномена : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.07 / Подолян Г.П.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 8 назв.
812448
  Фуркало В.С. Містичний досвід у монотеїстичних релігійних традиціях // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 63. – С. 38-48


  Розкрито зміст таких понять, як авраамічні релігії й релігії об"явлення з погляду виявлення специфіки містичного досвіду в означених цими дефініціями релігіях: християнстві, ісламі та юдаїзмі. Встановлено, що в містичному досвіді названих духовних ...
812449
  Шумилов О.Ю. Містичний ключ до України / О.Ю. Шумилов. – Київ, 2003. – 436с. – ISBN 966-7731-09-Х
812450
  Соколова А. Містичний міфологізм прози Галини Пагутяк // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 36 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 272-282


  У статті розглянуто містичний простір творів Галини Пагутяк. На матеріалі конкретних текстів розкривається специфіка фольклорно-міфологічної основи прозопису Галини Пагутяк, аналізується своєрідність інтерпретації універсальних персонажів народної ...
812451
  Шабанова Ю.А. Містичний простір філософії Середньовіччя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 19-23. – (Філософія. Політологія ; Вип. 102). – ISSN 1728-3817


  Пропонується новий погляд на філософію Середньовіччя як містичного простору, обгрунтовується можливість перегляду традиційної історико-філософської періодизації середньовічної філософії. Предлагается новый взгляд на философию Средних Веков как ...
812452
  Кудрявцев М. Містичний реалізм М.В. Гоголя: до проблеми філософсько-теологічної символіки // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 10-14. – Бібліогр. в кінці ст.
812453
  Стех Марко Роберт Містичний родовід "великої людини" // Критика. – Київ, 2002. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 16-22


  Книга Ігоря Костецького "Дійство про велику людину".
812454
  Горбонос О.В. Містичний світ як складова простору художньої літератури: історико-культурологічний аспект / О.В. Горбонос, А.І. Карюхіна // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 6-10. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1 (9)). – ISSN 2226-551X
812455
  Юрчук О. Містичний тип пророка: Т. Шевченко // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 91-100


  У статті аналізується один із варіантів існування маскулінної тожсамості за умови неможливості реалізації власної мужності - месіанство. Стратегія чоловічого опору імперському впливові через індивідуальне пророцтво вперше з"являється у творчості Т. ...
812456
  Алістратова К.Е. Містичний туризм: зарубіжний досвід та перспективи розвитку в Україні // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 93-101 : карта. – Бібліогр.: 10 назв.
812457
  Брюховецька Л. Містичний, метафоричний, модерний. До 50-річчя "Камінного хреста" Леоніда Осики // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (136). – С. 39-42. – ISSN 1562-3238
812458
  Саєнко С.М. Містичні історії : [зб. оповідань] / Сергій Саєнко. – Київ : АртЕк, 2019. – 197, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-7814-14-5
812459
  О"Лір Містичні лілеї для Ніли


  Нова книжка молодої письменниці Ольги Смольницької "Лілеї для Ніли" - данина шани, пам"яті й любові Нілі Зборовській (1962-2011) - українському літературознавцеві і психоаналітику
812460
  Мірошниченко Л.Я. Містичні практики скептика у "Театрі на воді" Л. Кларка // Проекції скептицизму в сучасному британському романі: генеза, традиція, поетика : монографія / Л.Я. Мірошниченко. – Київ : Генеза, 2015. – С. 341-347. – ISBN 978-966-11-0683-2
812461
  Костиря Б. Містичні та есхатологічні мотиви в символістській ліриці Клима Поліщука // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2012. – С. 40-48. – (Серія "Філологічні науки" ; № 38 (251)). – ISSN 2076-5770
812462
  Іваницька Н. Містичні химери Києва // Україна : Громадсько-політичний, літературно-художній часопис. – Київ, 2005. – № 4/5. – С. 22-24. – ISSN 0130-5212


  В. Городецький
812463
  Пархомовський Я.Е. Місткість селянського ринку на Поліссі й Правобережжі / Я.Е. Пархомовський. – К., 1930. – 73с.
812464
  Романишин Р. Місто-вбивця, або як його жителям не втратити своє здоров"я і дожити до активної старості / Руслан Романишин. – Київ : Нові горизонти, 2009. – 96 с.
812465
  Гамрецький М. Місто-герой // Український календар. – Варшава, 1969. – 1970. – С. 58-63
812466
  Богомолов В.М. Місто-герой Волгоград / В.М. Богомолов, П.А. Гундирін. – Київ, 1972. – 160 с.
812467
  Сіренін В.І. Місто-герой Керч / В.І. Сіренін. – Київ, 1976. – 103с.
812468
   Місто-герой Керч. – Київ, 1977. – 156с.
812469
   Місто-герой Київ. Пам"ятники революції, громадянської та Великої Вітчизняної воєн. [Ізоматеріал] : (Комплект репродукцій). – Київ : Мистецтво, 1978. – 16 л. : 16 листівок + 1 обкл.
812470
  Сазаков А. Місто-герой Новоросійськ / А. Сазаков. – Київ : Політвидав України, 1976. – 87 с.
812471
   Місто-герой Тула. – К., 1979. – 120с.
812472
  Гіпіч В.В. Місто-держава чи місто в державі? Міщанський стан у політичній системі Речі Поспорлмитої XVI - XVII ст. // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 9. – С. 4-16. – ISBN 978-966-383-522-8
812473
  Оніщенко Л.М. Місто-курорт Миргород / Л.М. Оніщенко, О.Б. Хардекопф // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 10 (140). – С. 45-47
812474
  Лиховид О.М. Місто-курорт Скадовськ // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (121). – С. 28
812475
  Задорожний Микола Місто-курорт Трускавець // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 5. – С. 30-31
812476
  Задорожний Микола Місто-музей Переяслав-Хмельницький : географічне краєзнавство і туризм // Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2009. – № 11/12. – С. 27
812477
  Малиновський Валентин Місто-регіон: аргументи за і проти // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 150-157.
812478
  Завгородня І. Місто - мікс // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 30 (143). – С. 62-65. – ISSN 1996-1561


  Берлін - це не тільки Рейхстаг і Брандебурзькі ворота, а й мегаполіс євпропейського різноманіття.
812479
  Репан О. Місто - привид // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 43 (156). – С. 46-48. – ISSN 1996-1561


  На місці Дніпропетровська був центр козацької паланки Новий Кодак. Проте царській владі було вигідніше "учредить" місто "заново", як Катеринослав.
812480
  Сосюра В.М. Місто / В.М. Сосюра. – Харків : Червоний шлях, 1924. – 62с.
812481
  Підмогильний Валеріян Місто : Роман / Підмогильний Валеріян; Післямова, біографічна та бібліографічна довідки Г. Костюка; Укр. вільна акад.наук у США, Наук. тов-во ім. Шевченка в Америці. – Hью Йорк : Українська вільна академія наук у США, 1954. – 298,[2]с. : портр.
812482
  Гужва В.Ф. Місто : поезії / В.Ф. Гужва. – Київ : Молодь, 1974. – 135 с.
812483
  Іваничук Р.І. Місто : повість / Р.І. Іваничук. – Львів : Каменяр, 1977. – 176 с.
812484
  Іванчук Р. Місто / Р. Іванчук. – Львів, 1986. – 291с.
812485
  Іваничук Р.І. Місто : Повісті / Р.І. Іваничук. – Львів : Каменяр, 1986. – 291с. – (Бібліотека Карпати"")
812486
  Підмогильний В.П. Місто : роман, оповідання / В.П. Підмогильний. – Київ : Молодь, 1989. – 445 с. – ISBN 5-7720-0284-8
812487
  Підмогильний В.П. Місто : роман та оповідання / В.П. Підмогильний. – Київ : Веселка, 1993. – 351 с. – (Шкільна бібліотека)
812488
  Підмогильний Валер"ян Місто // Оповідання : /Г.Косинка; Місто/Підмогильний В. / Косинка Григорій. – Київ : Наукова думка, 2003. – с.133-392. – (Б-ка школяра). – ISBN 966-00-0100-2
812489
  Підмогильний В. Місто / Валер"ян Підмогильний. – Харків : Ранок; Веста, 2003. – 256с. – (Програма з літератури). – ISBN 966-679-852-2
812490
   Місто. – Київ, 2003-
№ 1. – 2003
812491
   Місто. – Київ, 2003-
№ 2. – 2004
812492
   Місто. – Київ, 2003-
№ 3. – 2004
812493
   Місто. – Київ, 2003-
№ 4. – 2004
812494
   Місто. – Київ, 2003-
№ 5-6. – 2004
812495
   Місто. – Київ, 2003-
№ 7-8. – 2004
812496
   Місто. – Київ, 2003-
№ 9. – 2004
812497
   Місто. – Київ, 2003-
№ 10-11. – 2004
812498
   Місто. – Київ, 2003-. – ISSN 1814-3423
№ 1- 2. – 2005
812499
  Підмогильний В. Місто : роман // Старший боярин / Т. Осьмачка, В. Підмогильний, Г. Косинка ; [ гол. ред. Н.Є. Фоміна ; відп. за випуск Л.В. Дмитрієва ]. – Харків : Фоліо, 2008. – С.95-330. – (Українська література). – ISBN 978-966-03-3876-0
812500
  Сміт П.Д. Місто Ангелів : повість / Патрік Д. Сміт ; пер. з англ. О.С. Забужко ; пер. з ісп. В. Олевського. – Київ : ЦК ЛКСМУ "Молодь", 1986. – 232 с. – В кн. також: Я бачив ніч : повість / М. С. Олівелья
812501
  Москалець О. Місто Андерсена // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 25 січня (№ 13/14). – С. 22


  Копенгаген.
812502
  Подолинний А.М. Місто Бар / А.М. Подолинний. – Одеса, 1974. – 19 с.
812503
  Прибитько В.М. Місто безпеки (Гра-подорож) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 4, квітень. – С. 12-13 : фото
812504
   Місто Бердянське та його околиці. – Бердянське, 1928. – 68с.
812505
  Мікульонок І.О. Місто білого ангела // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2012. – № 8 (90). – С. 40-42


  Про м. Славутич.
812506
  Родіонова І. Місто в поезії М. Драй-Хмари як інваріант неокласичної моделі світу
812507
  Родіонова І. Місто в поезії М.Драй-Хмари як інваріант неокласичної моделі світу
812508
  Демська Л. Місто в тіні. Проза / Л. Демська; Передмова Ю.Бедрика. – Київ : Смолоскип, 2000. – 208с. – ISBN 966-7332-27-6
812509
  Шамрай С. Місто Васильків (IX-XVIII вв.) / С. Шамрай. – Київ, 1929. – 127 с.
812510
  Канюка М.С. Місто гасить вогні : повість-хроніка / М.С. Канюка. – Київ : Молодь, 1968. – 219 с. – (Герої, роки, звершення)
812511
  Канюка Михайло Сергійович Місто гасить вогні / Канюка Михайло Сергійович. – Київ : Дніпро, 1975. – 439с.
812512
  Пашко Я.Ю. Місто герой на Дніпрі / Я.Ю. Пашко. – Київ, 1969. – 359с.
812513
  Казанцева Л.В. Місто Груйтуйзена на Місяці // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (125). – С. 7-9. – ISSN 2518-7104


  Франц Паул фон Груйтуйзен (1774-1852), німецький астроном, один з піонерів дослідження Місяця. Вперше помітив і замалював нестаціонарний об"єкт на Місяці - так зване Місто Груйтуйзена. На честь Груйтуйзена названо кратер на Місяці - Кратер Груйтуйзена.
812514
  Шевчук В.О. Місто днів : поезії / Валерій Шевчук. – Київ : Либідь, 2014. – 526, [2] с. : іл., фот. – Парал. тит. арк. портр. – ISBN 978-966-06-0673-9
812515
  Галів М. Місто Дрогобич в умовах утвердження радянської влади (1939-1941 рр.): історіографія проблеми // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 17 : Українсько-польсько-білоруське сусідство: XX століття. – С. 579-588. – ISBN 978-966-02-5080-2
812516
  Костриця Микола Місто жита і миру. До 1125-річчя заснування Житомира : географічне краєзнавство і туризм // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 2. – С. 33-38 : Фото
812517
  Горбик Р. Місто з двома обличчями // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2010. – № 49 (202). – С. 28-31


  Гамбург - друге за величиною місто в Німеччині.
812518
  Ятченко Я. Місто з мрій // День : щоденна українська газета. – 8. – Київ, 2017. – 7-8 квітня (№ 61/62). – С. 16-17


  Про Париж весняний і аромат кави.
812519
  Мельник Олена Петрівна Місто з особливою аурою : [інтерв"ю з глухівським міським головою О.П. Мельник] / Мельник Олена Петрівна, Вороненко Раїса // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 10. – С. 65. – ISSN 0130-5212
812520
  Пендраковська Саша Місто з піску та сили духу : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 8. – С. 38-46 : Фото
812521
  Самохіна С. Місто з подвійним дном // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 49 (214). – С. 42-45. – ISSN 1996-1561


  Черкащина: місто Сміла.
812522
  Растворова М.О. Місто Запоріжжя: розвиток міської території в довоєнний період // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 209-212
812523
  Єременко В.Ф. Місто звалось "ЕКСПО-67" / В.Ф. Єременко. – Київ, 1968. – 48с.
812524
  Нагішкін Д.Д. Місто Золотого Півника: Повість. / Д.Д. Нагішкін. – К., 1986. – 238с.
812525
  Голик Р.Й. Місто і війна: реалії та стереотипи періоду нацистської окупації в ментальності львів"ян // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 693 : Держава та армія. – С. 216-222. – ISSN 0321-0499
812526
  Голик Р. Місто і його душа: образ Львова у польській та українській мемуаристиці XIX - початку XXI ст. // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 17 : Українсько-польсько-білоруське сусідство: XX століття. – С. 609-617. – ISBN 978-966-02-5080-2
812527
  Гриценко В.С. Місто і парк: візуалізація смислів // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (5). – С. 70-74. – ISSN 2616-9967


  Стаття присвячена взаємозалежній ідентифікації міста і парку, яка здійснюється шляхом візуалізації протилежності їх сутнісних смислів. Проаналізовано підстави для розгляду міста як простору відтворювання власне людського та необхідності його ...
812528
   Місто і село: подолання істотних відмінностей. – К., 1982. – 220с.
812529
  Дронова О.Л. Місто і сталий розвиток: концепція нового урбанізму // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 2 (102), березень - квітень. – С. 12-14 : фото. – Бібліогр.: 13 назв.
812530
  Дронова О.Л. Місто і сталий розвиток: сучасні аспекти розвитку урбанізованих територій // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 1 (101), січень - лютий. – С. 5-7 : фото. – Бібліогр.: 10 назв.
812531
   Місто й оновлення / [Представництво Фонду ім. Гайнріха Бьолля в Україні ; редкол.: С. Шліпченко та ін.]. – Київ : Москаленко О.М., 2013. – 359, [1] с. : іл., портр., табл. – На обкл. та авантит. також: Heinrich Boll Stiftung. Київ. – Бібліогр. в кінці ст. – (Урбаністичні студії). – ISBN 978-966-2214-38-3
812532
  Курков Андрій Місто й художник // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 26-27. – ISSN 0868-9644
812533
  Петров М.Б. Місто Кам"янець-Подільський в 30-х роках XV-XVIII століть: проблеми соціально-економічного, демографічного, етнічного та історико-топографічного розвитку. Міське і замкове управління / Микола Петров ; [відп. ред. В. Степанков] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський : Аксіома, 2012. – 479, [1] с., [16] арк. іл. : іл., табл. – Покажчики: с. 441-467. - Резюме укр., рос., пол., англ. – Бібліогр. в прим.: с. 363-440. – ISBN 978-966-496-217-6
812534
  Крамар С.І. Місто Кам"янець на Поділлі у XIV-XVIII століттях: магдебурзьке право, судочинство та самоврядування громад : іст.-правовий нарис / Крамар С.І. – Кам"янець-Подільський : Медобори-2006, 2010. – 335, [1] с., [8] арк. кольор. фотоіл. : іл. – Бібліогр.: с. 321-335. – ISBN 978-966-1638-32-6
812535
  Волковський Є.І. Місто Київ - генератор бюджетних надходжень держави // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – вип. 1 (23). – C. 35-46. – ISSN 2310-9734
812536
  Громова Н. Місто Київ у традиційному світогляді українських селян (на матеріалі народних колядок) / Н. Громова, О. Войтюк // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 410-416. – ISBN 978-617-7399-06-2
812537
  Коцюба А.І. Місто Київ як перспективний осередок спелесторекреаційних ресурсів // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 201-203
812538
  Мельничук О. Місто Київ: від особливого правового режиму - до формування правової системи // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 40-42. – ISBN 978-617-7069-28-6
812539
  Степанчук І. Місто козацької слави і політичного розчарування. Куди ведуть дороги з Конотопа: на Сумщині провели соціологічне опитування на замовлення "України молодої" // Україна молода. – Київ, 2021. – 10-11 серпня (№ 81/82). – С. 4-5


  Конотоп - особливе місто на мапі Сумщини і знакове для всієї України.
812540
  Колодяжний В. Місто Колумба і Паганіні: чому варто побувати в італійській Генуї // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2017. – 20 квітня (№ 48). – С. 13
812541
  Акічев Ш. Місто Конотоп у світлі топонімики // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 6. – С.179-181
812542
  Біленко Василь Місто красивих і сильних : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 6. – С. 38-44 : Фото
812543
  Приймак Б.І. Місто крокує в майбутнє / Б.І. Приймак. – Київ, 1961. – 94 с.
812544
   Місто крокує в майбутнє. – Київ, 1982. – 223с.
812545
  Герасимов Володимир Місто Лева в шоколаді : Україна. Тема номера - Львів // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 2 (49), квітень. – С. 17-20 : Фото
812546
  Ленченко В. Місто Лубни за планом 1746 року // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2012. – Т. 19/20. – С. 85-89. – (Нова серія ; вип. 16/17)
812547
  Ровенчак І. Місто Львів на географічних картах XIV ст. // Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; Українське географічне т-во, Географічна комісія наук. т-ва ім. Шевченка ; редкол.: Шаблій О.І., Заставецька О.В., Дітчук І.Л. [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – Вип. 27. – С. 143-150 : рис. – Бібліогр.: 16 назв.
812548
  Горовий О.В. Місто Львів як інвестиційний центр // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – Вип. 762/763. – С. 135-140. – (Географія ; вип. 762/763). – ISSN 2311-9276
812549
  Касьянов О.М. Місто майбутнього / О.М. Касьянов. – Київ, 1957. – 39 с.
812550
  Хижняк А.А. Місто Мелітополь - важливий економічний центр України (До 125-річчя з дня заснування) / А.А. Хижняк, М.О. Алексеев // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1967. – Вип. 2. – С. 184-190 : Табл.
812551
   Місто моє рідне. – Київ, 1983. – 287 с.
812552
   Місто моє робітниче. – Дніпропетровськ, 1976. – 95с.
812553
  Мусман Х. Місто моє розстріляне / Хая Мусман ; [пер. з рос. Д. Аладька]. – Рівне : Волинські обереги, 2019. – 130, [2] с. – ISBN 978-966-416-661-1
812554
  Ромен Л.В. Місто моєї долі : поезія, пісні / Людмила Ромен. – Суми : ВВП "Мрія-1", 2017. – 144 с. : іл., ноти. – Зміст: Сума Любові ; Сума долі ; Сума світломузики. – ISBN 978-966-566-685-1
812555
  Кйосев А. Місто на межі // Критика. – Київ, 2000. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 18-22


  Місто Пловдив - пограниччя і перехрестя для багатьох мов та конфесій.
812556
  Мицик Ю.А. Місто на Самарі / Ю.А. Мицик, Н.В. Мосьпан, С.М. Плохій. – Дніпропетровськ : ДДУ, 1994. – 64с. – ISBN 5-86400-248-8
812557
   Місто на скелястих берегах Тясмину : історичний нарис / О.Г. Шамрай [та ін.]. – Черкаси : Вертикаль, 2009. – 244 с., [16] с. іл. : іл. – 360-річчю заснування м. Кам"янки присвячується. – ISBN 978-966-2256-02-4
812558
  Задорожний М.П. Місто на Смотричі // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 10 (164). – С. 40-45
812559
  Шевченко С. Місто на хвилях вічності // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2003. – № 5. – С. 2-8. – ISSN 0208-0710
812560
  Секретарьов А. Місто над Бугом : Історичні нариси / А. Секретарьов. – Вінниця : Антекс, 1999. – 60с. – ISBN 966-95400-4-6
812561
  Бєляєв В.П. Місто над морем / В.П. Бєляєв. – Львів, 1949. – 464с.
812562
  Хорунжий А.М. Місто над нами : повість / А.М. Хорунжий. – Київ : Радянський письменник, 1962. – 223 с.
812563
   Місто над Пслом. – Харків : Прапор, 1976. – 103с.
812564
  Гранчак І.М. Місто над Ужем : Історичний нарис / І.М. Гранчак, В.В. Пальок. – Ужгород : Карпати, 1973. – 270с.
812565
  Корчевський Ярослав Місто не для людей призначене, або Чому плакатиме вся країна : [інтерв"ю з міським головою Дніпродзержинська Я. Корчевським] / Корчевський Ярослав, Нечипоренко Микола // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 16-17


  Депутати Дніпродзержинської міської ради звернулися до Кабінету Міністрів із проханням надати їхньому містові особливого статусу. Того ж дня, коли сесія приймала це рішення, в місті відбулося й виїзне засідання Комітету Верховної Ради з питань ...
812566
  Корчевський Ярослав Місто не для людей призначене, або Чому плакатиме вся країна : [інтерв"ю з міським головою Дніпродзержинська Я. Корчевським] / Корчевський Ярослав, Нечипоренко Микола // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 16-17


  Депутати Дніпродзержинської міської ради звернулися до Кабінету Міністрів із проханням надати їхньому містові особливого статусу. Того ж дня, коли сесія приймала це рішення, в місті відбулося й виїзне засідання Комітету Верховної Ради з питань ...
812567
  Корчевський Ярослав Місто не для людей призначене, або Чому плакатиме вся країна : [інтерв"ю з міським головою Дніпродзержинська Я. Корчевським] / Корчевський Ярослав, Нечипоренко Микола // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 16-17


  Депутати Дніпродзержинської міської ради звернулися до Кабінету Міністрів із проханням надати їхньому містові особливого статусу. Того ж дня, коли сесія приймала це рішення, в місті відбулося й виїзне засідання Комітету Верховної Ради з питань ...
812568
  Гранатович Лариса Місто Ніжин з найдавніших часів до 1917 року : Бібліографічний покажчик / Гранатович Лариса. – Ніжин : НДПУ, 2000. – 228с.
812569
  Лесик Л.В. Місто Ніжин у XVIII ст. мовою документів // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2013. – Вип. 6. – С. 272-274. – ISSN 2218-4805
812570
  Желєзко Р. Місто Ніжин у системі оборони Гетьманщини (1648 - 1783 роки) // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2014. – Вип. 17 (20). – С. 15-22. – (Серія " Ніжинознавчі студії" ; № 11). – ISSN 2078-063X
812571
  Старостін В.С. Місто Новомосковськ на сторінках часопису "Киевская старина" останньої третини XIX - початку XX ст. // Придніпров"я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Історич. ф-т ; Дніпропетр. обл. центр з охорони іст.-культ. цінностей ; Ін-т суспільних досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 12. – С. 19-33. – ISBN 978-966-551-328-5
812572
  Гон М. Місто пам"яті - місто забуття : палімпсести меморіального ландшафту Рівного / Максим Гон, Петро Долганов, Наталія Івчик. – Рівне : Волинські обереги, 2017. – 230, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-416-511-9
812573
  Ломакіна К. Місто під сонцем : роман / Карина Ломакіна. – Київ : Юстон, 2019. – 134, [1] с. – ISBN 978-617-7854-09-7
812574
  Шудря Микола Місто предковічної звитяги // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 19-29. – ISSN 0869-3595
812575
  Ленченко В. Місто Прилуки та його жителі за планом 1730-х років // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2010. – Т. 18. – С. 109-116. – (Нова серія ; вип. 15)
812576
  Грабовський В. Місто пробуджених левів : художньо-документальна повість / Валерій Грабовський. – Львів : Камула, 2007. – 592с., 88с. іл. – (Славетні галичани). – ISBN 966-8343-92-1
812577
  Ільченко Н.В. Місто професій - 2019 // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 7, липень. – С. 11 : фото
812578
  Голик Р. Місто радостей і страждань: Львів у художньому, науковому, (авто)біографічному та публіцистичному дискурсах Івана Франка // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 84. – С. 12-31. – ISSN 0130-528Х
812579
   Місто ратної і трудової слави. – Київ, 1974. – 95с.
812580
  Беннет А. Місто розваги. Фантазія на сучасні теми / А. Беннет. – К., 1929. – 235с.
812581
  Тарле Є.В. Місто російської слави. Севастополь у 1854-1855 рр. / Є.В. Тарле. – К., 1956. – 220с.
812582
  Корбут А. Місто своїх людей // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 1/2 (477/478), 13-19.01.2017 р. – С. 60-63. – ISSN 1996-1561


  Як статус культурної столиці Європи змінює міську громаду: досвід Вроцлова.
812583
  Козир І. Місто Синя Вода на річці Синя Вода // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2015. – № 2, січень. – С. 15-17
812584
  Жадан С. Місто сонця / розмову вів Дмитро Десятерик // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [4] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 638-649. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-20-7
812585
  Задорожний Микола Місто стародавнього солеваріння : географічне краєзнавство і туризм // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 6. – С. 23
812586
  Беекман Б. Місто Стартапів = Startup city : роль місцевої влади у побудові підприємницьких екосистем / Бас Беекман, Рубен Ньювенхауз ; [пер. з англ. А. Зінченко]. – Київ : Greencubator, 2016. – 189, [3] с. : іл., табл. – Корінець англ. - Глосарій: с. 169-181. – Бібліогр.: с. 184
812587
  Кіплінг Р. Місто страшної ночі : новели / Редьярд Кіплінг ; з англ. пер. Юрій Лісняк. – Київ : Дніпро, 1979. – 248 с. – (Зарубіжна новела ; книжка традцять перша)
812588
  Корнієнко О. Місто Суми на старих світлинах місцевих фотографів // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 4 (202). – С. 62-71. – ISSN 0131-2685
812589
  Ломонова О. Місто та його художник: про творчість Самуїла Каплана // Наука і суспільство : щомісячний науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Правління Т-ва "Знання" України : голов. ред. Д.М. Єсипенко ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ф. Василашко, М.К. Дмитренко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2. – С. 62-63. – ISSN 0130-7037
812590
  Даниленко Володимир Місто Тіровиван : Оповідання. Повість / Даниленко Володимир. – Львів : Кальварія, 2001. – 266с. – ISBN 966-7092-91-7
812591
   Місто трудової мужності. – К., 1976. – 304с.
812592
  Семеренко І. Місто у футуристичній поезії: вибір і розшарування традиції // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 84-90. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 2). – ISSN 2078-5534
812593
  Сидоренко Б.П. Місто хліборобів / Б.П. Сидоренко. – Львів, 1975. – 102с.
812594
  Шипович Є.Й. Місто Черкаси (коротка економіко-географічна характеристика) // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1968. – Вип. 3. – С. 33-40 : Табл.
812595
  Васильева З.М. Місто як елемент системи розселення (В порядку обговорення) : населення.Трудові ресурси / З.М. Васильева, В.В. Ковалевський // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1976. – Вип. 20. – С. 17-24
812596
  Бойко-Бойчук Місто як елементарне ціле техносфери: проектний та футурологічний потенціал нового погляду // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 1-2/1-6. – С.26-38.
812597
  Міхно Н.К. Місто як культурний текст: особливості семантики та синтагматики міського простору : автореф. дис. ... д-ра соціол. наук : 22.00.01 / Міхно Надія Констянтинівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – 32 с. – Бібліогр.: 35 назв
812598
  Міхно Н.К. Місто як культурний текст: особливості семантики та синтагматики міського простору : монографія / Міхно Надія Костянтинівна. – Дніпро : Формат А+, 2020. – 422, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-97997-3-9
812599
  Олійник О.М. Місто як культурно-комунікаційний простір : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Олійник Оксана Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2020. – 16 с. – Бібліогр.: 12 назв
812600
  Ластовський А. Місто як монумент Перемоги: Київ і Мінськ // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2011. – Вип. 15 : Проблеми історичної урбаністики. – С. 125-144. – ISBN 978-617-578-085-5
812601
  Бойко-Бойчук Місто як об"єкт державного регулювання // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 169-182.
812602
  Гон М. Місто як об"єкт міжетнічної конкуренції в західній Україні (1918 - 1939 рр.) // Галичина : Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника. Ін-т історії і політології. – Івано-Франківськ, 2005. – № 11. – С. 201-218
812603
  Яцко О.В. Місто як об"єкт суспільно-географічного аналізу: концептуальні й методологічні проблеми // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 36. – C. 212-223. – ISSN 2308-135X
812604
  Доній Н.Є. Місто як простір концентрації соціально самотніх та девіталізованих особистостей // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 46-48
812605
  Карповець М.В. Місто як світ людського буття: філософсько-антропологічний аналіз : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Карповець Максим В"ячеславович ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.", М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 224 л. – Бібліогр.: л. 195-224
812606
  Карповець М.В. Місто як світ людського буття: філософсько-антропологічний аналіз : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Карповець Максим В"ячеславович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 17 с. – Бібліогр.: 13 назв
812607
  Плужник О.М. Місто як середовище формування ціннісних орієнтацій особистості у творчості А. Дімарова // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 470-476. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)
812608
  Магновський І. Місто як складова адміністративно-територіального устрою України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 4. – С. 140-147. – ISSN 0132-1331
812609
  Штогрин М.В. Місто як спогад у романі Сергія Жадан "Ворошиловград" // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2016. – С. 361-362. – (Серія "Філологічна" ; вип. 62). – ISSN 2519-2558
812610
  Василенко В. Місто як травма, або три обличчя Києва: роман "Хрещатий Яр" Докії Гуменної // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 10 (670). – С. 31-43. – ISSN 0236-1477
812611
  Романовська Ю.А. Місто як урбогеосистема: структура та особливості // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 5, травень. – С. 116-122 : рис. – Бібліогр.: 36 назв. – ISSN 2306-6806
812612
  Мусієздов О.О. Місто як уявлена спільнота // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 178-182. – (Серія соціологічна ; Вип. 4)
812613
  Кім А. Місто, в якому люблять усіх // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2010. – № 28 (181). – С. 38-41


  Кельн, як і весь район Північної Рейн-Вестфалії, складається із суцільних суперечностей: національна барвистість співіснує з неабияким патріотизмом.
812614
  Андрухович Ю. Місто, в якому ніхто не вмирав // Критика. – Київ, 2008. – Грудень, (число 12). – С. 29-31


  Львів Станіслава Лєма.
812615
  Мосенкіс Ю. Місто, що притягує нездоланною силою // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2007. – 21 вересня. – С. 22


  Про історика Михайла Максимовича (1804-1873).
812616
  Осадчук Л. Місто, яке дарує геніїв // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 30 вересня - 1 жовтня (№ 176/177). – С. 32


  Як Кременець почувається у статусі міста обласного значення.
812617
  Підмогильний В.П. Місто. Невеличка драма : [романи] / Валер"ян Підмогильний ; [упоряд., післям. Н. Бернадської]. – Київ : Знання, 2016. – 439, [1] с. – ISBN 978-617-07-0414-6


  До книги увійшли два найвідоміших романи В. Підмогильного. Ці твори спонукають читача до роздумів над природою людини, сенсом життя, суперечностями між розумом і почуттям, почуттям і обов’язком.
812618
  Коломієць М.С. Місто. Яким йому бути? / М.С. Коломієць. – Київ, 1970. – 48 с.
812619
   Місто: історія, культура, суспільство (МІКС) [Електронний ресурс] = City: history, culture, society : Е-журнал урбаністичних студій / Ін-т історії України НАНУ, Іст. ф-т Київ. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; редкол.: М. Борисенко (голов. ред.) ; Т. Водотика (шеф-редактор). – Київ : [б. в.]
№ 1 (1). – 2016. – 1 електрон. опт. диск (CD-R). – Системні вимоги: Verbatim, 700 MB, 52 X speed, vitesse, velocidad, 80 Min. - Заголовок з етикетки диску
812620
   Місто: історія, культура, суспільство (МІКС) [Електронний ресурс] = City: history, culture, society : Е-журнал урбаністичних студій / Ін-т історії України НАНУ, Іст. ф-т Київ. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; редкол.: М. Борисенко (голов. ред.) ; Т. Водотика (шеф-редактор). – Київ
№ 1 (2). – 2017. – 1 електрон. опт. диск (CD-R). – CD


  Е-журнал урбаністичних студій / Інститут історії України НАН України, Історичний факуль- тет Київського національного університету імені Тараса Шевченка; редкол.: Мирослав Борисенко (гол. ред.), Тетяна Водотика (шеф-ре- дактор). – Київ, 2016. –– ...
812621
  Сингаївська О. Містобудівна графіка / О. Сингаївська; За заг. ред. М Дьоміна;Держ.науково-досл.ін-т теорії та історії архіт.та містобудування. – Київ : НДІТІАМ, 1998. – 176с. – ISBN 966-7452-01-8
812622
  Рибак К.О. Містобудівна діяльність як об"єкт адміністративно-правового регулювання : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Рибак Катерина Олександрівна ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
812623
  Рибак К.О. Містобудівна діяльність як об"єкт адміністративно-правового регулювання : монографія / К.О. Рибак ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Гельветика, 2018. – 249, [1] с. – Бібліогр.: с. 204-242. – ISBN 978-966-916-629-6
812624
  Івашко Ю.В. Містобудівна ситуація в Києві доби модерну // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : Науково-технічний збірник / Київський нац. університет будівництва і архітектури. – Київ, 2006. – Вип. 15. – С. 55-61
812625
  Шлапко Л.В. Містобудівна спадщина міста та місце в ній продовольчого ринку // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 197-202 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2077-3455
812626
  Квасніцька О. Містобудівне законодавство України проблеми та перспективи розвитку // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 7. – С. 12-16.
812627
  Вечерський В. Містобудівне мистецтво Північного Лівобережжя X-XIX століть // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 245-272. – ISBN 978-966-02-4741-3
812628
  Шищенко П.Г. Містобудівне освоєння ландшафтів території Києва / П.Г. Шищенко, С.П. Романчук // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 3-11 : карта, табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Географія ; Вип. 29)
812629
  Ізарова І. Містобудівне право як галузь права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 7 : "Європейський Суд з прав людини: проблеми застосування його практики у правовій системі України". – С. 229-234. – ISSN 0132-1331
812630
  Банах Андрій Містобудівний аспект збалансованого розвитку міст і регіонального використання територій // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (119), січень - лютий. – С. 9-10 : фото. – Бібліогр.: 7 назв
812631
  Жук М.Й. Містобудівні аспекти формування предметно-ландшафтного середовища житлової забудови / М.Й. Жук, Д.В. Зенічев // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 38. – C. 146-155. – ISSN 2225-7586
812632
  Шульга Г.М. Містобудівні основи просторового планування гірських рекреаційних територій (на прикладі Українських Карпат) : автореф. дис. ... д-ра архітектури : 18.00.04 / Шульга Геннадій Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2018. – 34 с. – Бібліогр.: 34 назви
812633
  Омельченко О.Б. Містобудівні особливості реконструкції міст, що зруйновані в наслідок воєнних дій / О.Б. Омельченко, П.О. Васильєв // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 139-144. – ISSN 2077-3455


  У статті розглядаються містобудівні особливості реконструкції міст, що були зруйновані в наслідок воєнних дій.
812634
   Містобудування : Нормативно-правове регулювання. – Київ : КНТ, 2006. – 312с. – ISBN 966-373-100-1
812635
  Лукомська З.В. Містобудування Західної України епохи бароко (сер. XVII. ст. - кін. XVIII ст.) : автореф. дис. ... д-ра архітектури : 18.00.01 / Лукомська Зоряна Володимирівна ; М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2018. – 43 с. – Бібліогр.: 38 назв
812636
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник. – Київ : НДІТІАМ, 1998-
Вип. 1. – 1998
812637
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник. – Київ : КНУБА, 1998-
Вип. 2. – 1998
812638
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник. – Київ : КНУБА, 1998-
Вип. 3. – 1999
812639
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник. – Київ : КНУБА, 1998-
Вип. 4. – 1999
812640
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник. – Київ : КНУБА, 1998-
Вип. 5. – 2000
812641
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник. – Київ : КНУБА, 1998-
Вип. 6. – 2000
812642
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник. – Київ : КНУБА, 1998-
Вип. 7. – 2000
812643
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник. – Київ, 1998-
Вип. 8. – 2001
812644
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник. – Київ, 1998-
Вип. 9. – 2001
812645
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник. – Київ, 1998-
Вип. 10. – 2001
812646
   Містобудування та територіальне планування : Науково-технічний збірник. – Київ : КНУБА, 1998-
Вип. 11. – 2002
812647
   Містобудування та територіальне планування : Науково-технічний збірник. – Київ, 1998-
Вип. 12. – 2002
812648
   Містобудування та територіальне планування : Науково-технічний збірник. – Київ : КНУБА, 1998-
Вип. 13. – 2002
812649
   Містобудування та територіальне планування : Науково-технічний збірник. – Київ : КНУБА, 1998-
Вип. 14. – 2003
812650
   Містобудування та територіальне планування : Науково-технічний збірник. – Київ : КНУБА, 1998-
Вип. 15. – 2003
812651
   Містобудування та територіальне планування : Науково-технічний збірник. – Київ : КНУБА, 1998-
Вип. 16. – 2003
812652
   Містобудування та територіальне планування : Науково-технічний збірник. – Київ : КНУБА, 1998-
Вип. 17. – 2004
812653
   Містобудування та територіальне планування : Науково-технічний збірник. – Київ : КНУБА, 1998-
Вип. 18. – 2004
812654
   Містобудування та територіальне планування : Науково-технічний збірник. – Київ : КНУБА, 1998-
Вип. 19. – 2004. – резюма укр., рос. мовами
812655
   Містобудування та територіальне планування : Науково-технічний збірник. – Київ : КНУБА, 1998-
Вип. 20. – 2005
812656
   Містобудування та територіальне планування : Науково-технічний збірник. – Київ : КНУБА, 1998-
Вип. 21. – 2005
812657
   Містобудування та територіальне планування : Науково-технічний збірник. – Київ : КНУБА, 1998-
Вип. 22. – 2005
812658
   Містобудування та територіальне планування : Науково-технічний збірник. – Київ : КНУБА, 1998-
Вип. 23. – 2006
812659
   Містобудування та територіальне планування : Науково-технічний збірник. – Київ : КНУБА, 1998-
Вип. 24. – 2006. – резюме укр., рос. мовами
812660
   Містобудування та територіальне планування : Науково-технічний збірник. – Київ : КНУБА, 1998-
Вип. 25. – 2006. – резюме укр., рос. мовами
812661
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник. – Київ : КНУБА, 1998-
Вип. 26. – 2007. – резюме укр., рос. мовами
812662
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник. – Київ : КНУБА, 1998-
Вип. 27. – 2007. – резюме укр., рос. мовами
812663
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник. – Київ : КНУБА, 1998-
Вип. 28. – 2007. – резюме укр., рос. мовами
812664
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1998-
Вип. 29. – 2008. – резюме укр., рос. мовами
812665
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1998-
Вип. 30. – 2008. – резюме укр., рос. мовами
812666
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1998-
Вип. 31. – 2008. – резюме укр., рос. мовами
812667
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1998-
Вип. 32. – 2009. – резюме укр., рос. мовами
812668
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1998-
Вип. 33. – 2009. – резюме укр., рос. мовами
812669
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1998-
Вип. 34. – 2009. – резюме укр., рос. мовами
812670
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1998-
Вип. 35. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
812671
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. 36. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
812672
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. 37. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
812673
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. 38. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
812674
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури. – Київ, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. 39. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
812675
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник, спецвипуск у двох частинах / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури. – Київ, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. 40, ч. 1. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами


  Цей спеціальний випуск підготовлено у двох частинах за матеріалами доповідей та повідомлень, зроблених на міжнародній науковій конференції молодих вчених та студентів "Будівництво, реконструкція та дизайн сучасного містобудування" (м. Луцьк. 7-9 квітня ...
812676
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник, спецвипуск у двох частинах / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури. – Київ, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. 40, ч. 2. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами


  Цей спеціальний випуск підготовлено у двох частинах за матеріалами доповідей та повідомлень, зроблених на міжнародній науковій конференції молодих вчених та студентів "Будівництво, реконструкція та дизайн сучасного містобудування" (м. Луцьк. 7-9 квітня ...
812677
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури. – Київ, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. 41. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
812678
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури. – Київ, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. 42. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
812679
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури. – Київ, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. 43. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
812680
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. 44. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
812681
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. 45, ч. 1. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
812682
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. 45, ч. 2. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
812683
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. 46. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
812684
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. 47. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
812685
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. 48. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
812686
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. 49. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
812687
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. 50 : 65-річчю відкриття Факультету міського будівництва в КІБІ (КНУБА) присвячується. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
812688
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. 51. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
812689
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. 52. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
812690
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. 53. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
812691
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. 54. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
812692
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. 55. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
812693
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. 56. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
812694
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. 57. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
812695
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. 58. – 2015. – 555 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
812696
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. № 59. – 2016. – 515 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
812697
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. № 60. – 2016. – 380 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
812698
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. № 61, (спец.). – 2016. – 475 с. – Резюме укр., англ. мовами. - Вип. присвячений пам"яті професора Барашикова А.Я.
812699
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник; у 2 ч. / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред.: М.М. Осєтрін. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. № 62, ч. 1. – 2016. – 574 с. – Резюме укр., англ. мовами. - Вип. присвячений пам"яті професора Барашикова А.Я.
812700
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник; у 2 ч. / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред.: М.М. Осєтрін. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. № 62, ч. 2. – 2016. – 147 с. – Резюме укр., англ. мовами. - Вип. присвячений пам"яті професора Барашикова А.Я.
812701
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред.: М.М. Осєтрін. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. № 63. – 2017. – 555 с. – Резюме укр., англ. мовами
812702
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. М.М. Осєтрін ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Габрель М.М. [та ін.]. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. № 64. – 2017. – 582 с. – Резюме укр., англ. мовами
812703
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. М.М. Осєтрін ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Габрель М.М. [та ін.]. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. № 65. – 2017. – 588 с. – Резюме укр., англ. мовами
812704
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. М.М. Осєтрін ; голов. ред. Осетрін М.М. ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Габрель М.М. [та ін.]. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. № 66. – 2018. – 695 с. – Резюме укр., англ. мовами
812705
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. М.М. Осєтрін ; голов. ред. Осетрін М.М. ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Габрель М.М. [та ін.]. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. № 67. – 2018. – 628 с. – Резюме укр., англ. мовами
812706
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. М.М. Осєтрін ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Габрель М.М. [та ін.]. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. № 68. – 2018. – 766. [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
812707
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. М.М. Осєтрін ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Габрель М.М. [та ін.]. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. № 69. – 2019. – 444 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
812708
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. М.М. Осєтрін ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Габрель М.М. [та ін.]. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. № 70. – 2019. – 645, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
812709
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. М.М. Осєтрін ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Габрель М.М. [та ін.]. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. № 71. – 2019. – 492, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
812710
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. М.М. Осєтрін ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Габрель М.М. [та ін.]. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. № 72. – 2020. – 309, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
812711
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. М.М. Осєтрін ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Булах І.В. [та ін.]. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. № 73. – 2020. – 319, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
812712
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. М.М. Осєтрін ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Булах І.В. [та ін.]. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. № 74. – 2020. – 411, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
812713
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. Дьомін М.М. ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Булах І.В. [та ін.]. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. № 75. – 2020. – 423, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
812714
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. Дьомін М.М. ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Булах І.В. [та ін.]. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. № 76. – 2021. – 325, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
812715
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. Дьомін М.М. ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Булах І.В. [та ін.]. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. № 77. – 2021. – 499, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
812716
  Гирич Я. Містобудування та урбанізація Києва в сер. XX ст. // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 52-55
812717
   Містобудування. Законодавчі акти : Держбуд України. – Київ : Укрархбудінформ, 1999. – 412с. – ISBN 966-95449-2-0
812718
  Гринишина М.О. Містові й світові : драматургія А.П.Чехова на українському кону в інтерконтекстуальних зв"язках із світовим сценічним простором / Марина Гринишина ; Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ : Інтертехнологія, 2008. – 432 с. : іл. – ISBN 978-966-1648-25-7


  Представлена праця доктора мистецтвознавства Марини Гринишиної є першим в українському театрознавстві підсумованим досвідом театру в Україні зі сценічних інтерпретацій драматургії А. Чехова. У книзі подано низку спектаклів, знакових для того чи іншого ...
812719
  Сорока В. Місток взаємодії // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 8 лютого (№ 5). – С. 10-11. – ISSN 2219-5793


  У КНУ імені Тараса Шевченка завершився курс KNU Teach Week: для науково-педагогічних працівників організували низку вебінарів, які вели експерти-освітяни та представники компаній-роботодавців. На одному з них ішлося про співпрацю бізнесу й ...
812720
   Місток для поєднання зусиль // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2012. – 17 листопада (№ 218/219)


  У Національній спілці письменників відбулася літературна українсько-турецька зустріч "Сила письменницького слова". На ній було презентовано український переклад книжки турецького письменника і публіциста Гаруна Токака "Вони не дочекалися світанку". ...
812721
  Матат Д. Місток між владою і науковою спільнотою // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 26 червня (№ 25). – С. 10. – ISSN 2219-5793


  Міністр освіти і науки Лілія Гриневич зустрілася з першим складом Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій.
812722
  Лазепка І. Місток між економікою та освітою. Про цінність освіти для економіки // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 грудня (№ 50). – С. 12


  "Кардинальні зміни світової і національних економік, та й життя людей, зумовлені виникненням інформаційного суспільства, ще більше поглиблюються його наступною фазою - суспільством, побудованим на знаннях, як найдосконалішою його формою. Оскільки ...
812723
  Курбатов С. Місток у цифрове майбутнє. Сучасні тренди в галузі освітніх технологій. // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 19 березня (№ 11)


  Про семінар "Комп"ютерні технології для цифрового навчання", що пройшов 6 лютого 2018 року в Інституті вищої освіти Національної академії педагогічних наук України.
812724
  Пархоменко О.І. Місток через кордон / О.І. Пархоменко. – Київ, 1973. – 161 с.
812725
  Старовойт І. Містомодерність: місто як протагоніст у модерному європейському романі // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний аграрний університет. – Дніпропетровськ, 2003. – № 2. – С. 163-171
812726
  Рудь М.О. Містотворчий процес на Західному Помор"ї в ІX-XІІ ст. та його особливості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 24-28. – (Історія ; вип. 53)


  Присвячено генезису і соціально-економічному розвитку міст у поморських слов"ян у ІХ-ХІІ ст. На прикладі трьох основних міських центрів - Воліна, Щецина, Колобжега - розкрито закономірності й типологічні особливості процесу формування на Західному ...
812727
  Григорович М.В. Містоформуюча база міських поселень Житомирщини та їх класифікация (економіко-географічне дослідження) : Дис... канд. географіч.наук: / Григорович М.В.; КДУ. – К., 1969. – 292л. – Бібліогр.:л.VIII-XXXVII
812728
  Григорович М.В. Містоформуюча роль промисловості в міських поселеннях Житомирщини // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1968. – Вип. 5. – С. 72-75. – Бібліогр.: 5 назв
812729
  Ганечко Л.О. Містоформуюче значення гірничодобувної промисловості та її вплив на розселення // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 15. – С. 28-33 : Табл.
812730
  Кир"ян Н. Місточок між Україною і Бразилією // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 30 жовтня - 5 листопада (№ 43). – С. 7


  У Національному музеї літератури України відбулася зустріч із Вірою Вовк, українською письменницею, перекладачкою, видавцем, популяризатором української культури.
812731
  Семено В.М. Місту Лева - Салют! / В.М. Семено. – Київ, 1993. – 52с.
812732
  Макаров М.Н. Місхор. Кореїз. Гаспра / М.Н. Макаров. – Сімферополь, 1958. – 87с.
812733
  Волинець О. Місце "андеркласу" в українському суспільстві // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 297-298
812734
  Жуковський Т.О. Місце "Дгаммапади" в Палійському каноні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 69. – С. 76-86
812735
  Кралюк П. Місце "зустрічі..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 1-2 червня (№ 93/94)


  Волинь - у контексті українсько-польської культурної співпраці. Згадується Кременецький ліцей, на базі якого 1834 р. було створено Імператорський університет святого Володимира у Києві, що мав за завдання проводити русифікацію теренів України.
812736
  Гавриленко І. Місце "м"якої сили" у стратегіях національної безпеки США // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 17-21. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються стратегії національної безпеки США (2002, 2006, 2010, 2015, 2017) як основні доктринальні документи у сфері зовнішньої політики на предмет згадування поняття "м"яка сила", а також задля визначення того, чи виділені в цих стратегіях ...
812737
  Балагутрак М.П. Місце "народних мас" і "народного почуття" в історіософії Миколи Костомарова / Микола Балагутрак // Генеза етнопсихології в Україні ХІХ століття: історико-етнологічний аспект : монографія / М.П. Балагутрак. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 2007. – С. 79-91. – ISBN 978-966-02-4577-8
812738
  Отрощенко І.В. Місце "політики третього сусіда" у суспільно-політичному житті Монголії // Схід і діалог цивілізацій : до ювілею Ю.М. Кочубея : зб. наук. ст. / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: О.Д. Василюк, Н.М. Зуб]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАНУ, 2012. – С. 231-247. – ISBN 978-966-02-6446-5
812739
  Саган Г. Місце "української ідеї" у становленні дипломатичної служби УНР у Королівстві сербів, хорватів і словенців // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 52-54. – ISBN 978-966-439-357-4
812740
  Кулигіна Н. Місце "Ченюй" у класифікації китайських фразеологізмів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 20-23. – (Східні мови та літератури ; вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Досліджено класифікації китайських фразеологізмів, а також наявні погляди щодо визначення терміна, який вживається на позначення поняття "ченюй". The article investigates the classifications of the Chinese phraseological units and the opinions about ...
812741
  Гусєва С. Місце IV Універсалу Центральної Ради в українському державотворенні (до 100-сторіччя прийняття) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред.: О. Тригуб ; редкол.: А.В. Буйський, Н.А. Гаврилюк, Ю.С. Гребенніков [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 1 (21), січень - березень, т. 1. – С. 67-74. – ISSN 1998-4634
812742
  Комзюк Л. Місце авторського права в системах права держав Центрально-Східної Європи: деякі методологічні аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 18-22. – (Юридичні науки ; вип. 85). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто деякі методологічні аспекти дослідження авторського права і суміжних прав. Проаналізовано відповідний досвід постсоціалістичних країн, зокрема Польщі, Росії, Словаччини, Чехії та України. В статье рассмотрены некоторые ...
812743
  Катан Л.І. Місце агропродовольчої системи в аграрному бізнесі України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 116-120. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
812744
  Денесенко Т. Місце адвокатської етики в методиці застосування адвокатом практики Європейського Суду з прав людини при здійсненні захисту та представництва в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 485-486. – ISBN 978-617-7069-28-6
812745
  Можаровська Н.О. Місце адміністративних правопорушень серед підстав юридичної відповідальності за порушення права на торговельну марку // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 158-164.
812746
  Баб"як А.В. Місце адміністративних процедур в адміністративному процесі // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 156-165. – (Юридична ; Вип. 1)
812747
  Гергелюк Н. Місце адміністративно-правових зобов"язань у предметі адміністративного права України // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 7 (139). – С. 18-23. – ISSN 2308-9636
812748
  Лекарь С.І. Місце адміністративно-правового механізму забезпечення економічної безпеки держави у системі державно-правового механізму // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 1 (3). – С. 15-20. – ISSN 2227-796X


  У статті розглянуто структуру та особливості реалізації державно-правового механізму. На підставі виявленого системно-структурного зв"язку адміністративно-правових норм та засобів державного регулювання соціально-економічних відносин визначено місце ...
812749
  Доготар А. Місце адміністративного договору в цивільно-правових відносинах // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 164-166
812750
  Марченко В. Місце адміністративного законодавства у системі нормативно-правового регулювання електронного урядування в органах виконавчої влади України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 6 (244). – С. 119-124
812751
  Крупчан О Місце адміністративного суду в процедурі застосування та стягнення штрафних санкцій із суб"єктів господарювання / О Крупчан, В. Перепелюк // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 11. – С. 50-57.
812752
  Тараненко О.М. Місце адміністративного суду в системі засобів забезпечення законності в діяльності митних органів // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2005. – № 5. – С. 63-67
812753
  Сорока Л. Місце адміністративної відповідальності у системі заходів протидії незаконному обігу наркотичних засобів і психотропних речовин // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 63-67.
812754
  Халимоненко Г. Місце азербайджаністики в освітній діяльності української вищої школи // Україна - Азербайджан: минуле, сучасне, майбутнє : Матеріали міжнародної наукової конференції, присв"яченої 10-й річниці відновлення незалежності України та Азербайджану (8 червня 2001 р.) / КНУТШ; Посольство Азербайджанської Республіки в Україні; Упор.: Ф.Г.Туранли. – Київ : Денеб, 2004. – С. 146-150. – ISBN 966-8552-05-9
812755
  Халимоненко Г. Місце азербайджаністики в освітній діяльності української вищої школи // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2011. – Вип. 1 (87) : Україна - Азербайджан. – С. 168-170. – ISBN 978-966-579-271-0


  Відкриття спеціальнсті "Україністика" в Азербайджанському державному університеті, й спеціальності "Азербайджаністика" в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
812756
  Совгиря О.В. Місце актів Конституційного Суду України у правовому забезпеченні діяльності Кабінету Міністрів України : О. Совгиря // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 57-60. – (Юридичні науки ; вип. 88). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються проблеми правового регулювання діяльності вищого органу виконавчої влади в аспекті визначення у механізмі такого регулювання місця актів Конституційного Суду України. Зокрема, з"ясовано, що на сьогодні акти Конституційного Суду ...
812757
  Кіт О. Місце актів органів судової влади у системі джерел сучасного трудового права // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 267-273. – (Серія юридична ; Вип. 54). – ISSN 0136-8168
812758
  Брус Т. Місце аналізу державної політики в державному управлінні розвинутих країн світу // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетровський регіональний інститут державного управління. – Дніпропетровськ, 2002. – № 4. – С.39-46. – ISBN 966-7800-10-5
812759
  Петренко І.І. Місце аналізу державної політики в політичній аналітиці // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 46-48
812760
  Стахурська Г.Ю. Місце англіцизмів у перській комп"ютерній субмові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. С. 269-272
812761
  Нарольська А. Місце англомовних арготизмів у нелітературному шарі лексики та проблема їх відтворення українською мовою // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 258-262. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
812762
  Малинівська О. Місце англомовної інтернет-реклами у сучасній лінгвістиці // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 41-46. – (Серія іноземні мови ; вип. 23). – ISSN 2078-340X
812763
  Сверстюк Є. Місце Андрія Сахарова // Памятная записка / А. Сахаров. – Вид. 2-ге. – Київ, 2014. – С. 3-5. – (Бібліотека газети "День" Україна Incognita ;Серія "Підривна література"). – ISBN 978-966-8152-52-8
812764
  Борисенко З. Місце Антимонопольного Комітету України в системі органів влади // Економіст : Науковий і громадсько-політичний журнал / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2006. – № 11. – С. 25-27. – ISSN 1810-3944
812765
  Асанова Е.А. Місце арт-ринку в процесі продукування української масової культури // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 2. – С. 3-4
812766
  Бурлака О.С. Місце атестаційних проваджень у структурі адміністративного процесу // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 223-230. – ISSN 1563-3349
812767
  Скороход І. Місце аудиторської діяльності в системі фінансового права // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 10 (202). – С. 89-92
812768
  Чупрун О.С. Місце аудиту в системі фінансового контролю (господарсько-правовий аспект) // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 65-71.
812769
  Швець Н. Місце банківського нагляду в національній системі боротьби з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом / Н. Швець, Т. Ковч // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 5 (159). – С. 58-62
812770
  Ващенко Ю.В. Місце банківського права у системі права України // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 56-64
812771
  Ведернікова С.В. Місце банківської системи в економіці країни // 25 років незалежності України : історія, сьогодення, стратегії майбутнього розвитку : зб. наук. праць за матеріал. Міжвуз. наук.-практ. конф. 12 квіт. 2017 р. / Міжрегіон. Акад. упр. персоналом ; Одес. ін-т ; [редкол.: В.П. Марущак, О.Ф. Каракасіді, О.В. Захарченко та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2017. – С. 30-35. – ISBN 978-966-2710-86-1
812772
  Бірюков О.М. Місце банкрутства у міжнародному приватному праві // Нариси з міжнародного приватного права / за ред. проф. А.С. Довгерта, О.М. Бірюкова. – Київ : Правова єдність ; Алерта, 2014. – Вип. 3 : / [А.С. Довгерт та ін.]. – С. 64-78. – ISBN 978-617-566-268-7
812773
  Болтрик Ю.В. Місце Бердянського кургану в ситемі поховальних пам"яток Скіфії // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 2 (19) : Старожитності раннього залізного віку. – С. 27-32. – ISSN 2227-4952
812774
  Швецова-Водка Місце бібліології в системі наукового знання // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – № 4 (216). – С. 3-9. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1029-7200


  У статті бібліологія розглядається як комплекс наукових дисциплін, складовими якого є книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство, бібліософія та ін. Показано зв"язок бібліології з дисциплінами документологічного комплексу. Уточнюється ...
812775
  Шлепакова Т. Місце бібліотек у сучасному світі // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (76). – С. 14-16
812776
  Цокало О.О. Місце бібліотеки МНАУ у системі наукових комунікацій / О.О. Цокало, Д.В. Ткаченко // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 1 (11). – С. 161-167. – (Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447
812777
  Теслюк В. Місце бібліотеки у соціально-педагогічній профілактиці алкоголізму серед підлітків / Валентина Теслюк // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 7 (192). – С. 16-19. – ISSN 2076-9326


  У статті висвітлено зміст соціально-педагогічної профілактики алкоголізму серед підлітків. Розкрито напрями, види, методи та форми роботи щодо запобігання зазначеному явищу. Вказано на роль бібліотеки та її позитивний вплив на процес ...
812778
  Комарова О.В. Місце біологічних фактів у системі знань про екологію людини // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 3. – С. 23-26 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв.
812779
  Безсонна Т.Ф. Місце біометричного паспорта в системі документів, що підтверджують громадянство України // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 3 (79). – С. 132-138. – ISSN 2524-0323
812780
  Конопля Ю.О. Місце біржової діяльності в національній економіці країни // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 31-35. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
812781
  Самуляк О. Місце блог-журналістики в системі мережевих ЗМІ // Українські медіа 2012: проблеми моделювання медійного контенту : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : (Київ, 5 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; [за наук. ред. В. Різуна ; упорядкув. Т. Скотникової ]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 164-168
812782
  Богомолець О.В. Місце богомазів в українському народному іконописі // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 2. – С. 4-7
812783
  Мателешко Ю.П. Місце боярської та дружинної дум в політичній системі Київської Русі X - XI ст. // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 3-7. – (Історія ; Вип. 29)
812784
  Отрощенко І.В. Місце буддизму у політичній традиції Монголії // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 6-11. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 3)
812785
  Гетманець О. Місце бюджетного контролю в системі фінансового права // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 9. – С. 148-153. – ISSN 0132-1331
812786
  Ювженко Н.М. Місце бюджетування в реалізації фінансової стратегії підприємства // International scientific conference "Modern economic research: theory, methodology, strategy" : September 28th, 2018 : proceeding of the conf. / "Modern economic research: theory, methodology, strategy", intern. sci. conf. – Kielce : State University of Jan Kochanowski, 2018. – P. 2. – С. 124-127. – ISBN 978-9934-571-51-0
812787
  Капітонова Н.В. Місце в державній поліцейській системі муніципальної поліції Франції // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016
812788
  Заїкіна Д.В. Місце в системі радянського соціалістичного права норм про відшкодування за заподіяння каліцтва на виробництві // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 100. – (Серія права ; № 7)
812789
  Нікітіна Т. Місце валідності в системі показників якості соціологічної інформаці // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 147-148
812790
  Сухий Р.М. Місце валютного законодавства в системі законодавства України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 140-144. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
812791
  Лядов А.Г. Місце валютного регулювання у фінансовій системі // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: Р.В. Шаповал, С.В. Глібко, Г.В. Анісімова [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2 (26). – С. 107-113. – ISSN 2311-4894
812792
  Болдирєв С.В. Місце Верховної Ради України в системі органів державної влади // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування. – Харків, 2015. – Вип. 30. – С. 3-13. – ISSN 1993-0941
812793
  Покрас О.С. Місце вибірки країн світу у системі соціального захисту // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. київ, 20 жовт. 2017 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: К.Ю. Валігура, А.В. Іваницький, І.С. Сахарук] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 118-120. – ISBN 978-617-7069-63-7
812794
  Рак О.М. Місце вигуку в реченні // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 2 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 135-139. – ISBN 966-581-295-6
812795
  Ляшенко Р. Місце виконавчого процесу у системі права України та його співвідношення з цивільним процесом: проблемні питання // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 581-584
812796
  Боднар Т.В. Місце виконання цивільно - правового зобов"язання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2003. – № 4. – С.46-50
812797
  Кучеренко Р.А. Місце виробництва біопалива серед інноваційних проектів в Україні та їх державна підтримка // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 141. – С. 203-207
812798
  Єранкін О.О. Місце виробництва біопалива у формуванні маркетингових стратегій підприємств АПК України в контексті глобалізаціиних проблем // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 12 (91). – С. 128-134
812799
  Косицька З. Місце витинанок в інтер"єрі традиційного житла українців: локальні ансамблі // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г.А. Скрипник, Р.В. Забашта, В.В. Кузик [та ін.]. – Київ, 2019. – Число 2 (66) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 38-51. – ISSN 1728-6875
812800
  Глущенко С. Місце вищих спеціалізованих судів України у системі судової влади // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 104-113


  "... У світлі нового КПК України".
812801
  Мандичев Д.В. Місце Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Вищої ради правосуддя в організації роботи господарських судів // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (65). – С. 43-47. – ISSN 1727-1584
812802
  Жиляєв І.Б. Місце вищої освіти в економиці країни / І.Б. Жиляєв, В.В. Ковтунець, М.В. Сьомкін // Вища освіта України: стан та проблеми / І.Б. Жиляєв, В.В. Ковтунець, М.В. Сьомкін. – Київ : Парламентське видавництво, 2015. – С. 6-12. – ISBN 978-966-7909-71-0
812803
  Марчук О. Місце Вищої ради юстиції в системі органів держави // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2. – С. 300-306. – ISSN 1026-9932


  У статті автор, спираючись на законодавче регулювання статусу Вищої ради юстиції та її суб"єктний склад, визначає її місце в системі органів держави. Стаття містить правове обґрунтування місця Вищої ради юстиції в системі органів держави як окремого, ...
812804
  Додін Є.В. Місце відповідальності за порушення митних правил у структурі юридичної відповідальності // Митна справа : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т" Одеська юрид. академія" ; ТОВ "Митна газета". – Львів, 2013. – № 3 (87). – С. 22-30
812805
  Котикова О.І. Місце Вознесенського району за показниками розвитку галузі зерновиробництва в Миколаївській області / О.І. Котикова, А.Р. Новицький, В.О. Базенко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 14, липень. – С. 10-16 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
812806
  Крініцин Д. Місце ВПК у структурі господарства країн світу у XXI столітті // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 2. – С. 41-44
812807
  Родіонова Т.В. Місце вчинення злочину за кримінальним правом України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Родіонова Таїса Василівна ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
812808
  Митрофанов І.І. Місце вчинення злочину проти довкілля // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 5. – С. 98-104
812809
  Радіонова Т.В. Місце вчинення злочину у теорії кримінального права // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 153-156. – ISBN 978-966-927-199-0
812810
  Звоненко О.О. Місце вчинення злочину як ознака об"єктивної сторони діяння, передбаченого ст.288 КК України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 11 (53). – С. 133-139. – ISSN 2222-5374
812811
  Колб Н. Місце галицького греко-католицького парафіяльного духовенства в українському національно-політичному русі кінця XIX ст.: очікування громадськості й позиція кліру // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 1. – С. 170-181. – ISBN 966-7379-92-11
812812
  Ященко К. Місце гармонізації в процесі адаптації законодавства України до законодавства Європейських Співтовариств // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2003. – № 1. – С. 55-61
812813
  Рутинський М.Й. Місце географії в структурі географічної науки, її гносеологічна сутність та основні міждисциплінарні напрями розвитку // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 96-101 : Рис. – Бібліогр.: 32 назви
812814
  Любіцева О.О. Місце географії культури в системі географічних наук та її структура // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2009. – № 2. – С. 48-51. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1561-4980
812815
  Рутинський М.Й. Місце географії туризму в структурі географічної науки, її гносеологічна сутність та основні міждисциплінарні напрямки розвитку : Суспільно-географічні дослідження // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 44-49 : Рис. – Бібліогр. 32 назви. – ISSN 1561-4980
812816
  Поліщук Л.Б. Місце географічного компоненту в актуалізації природничих знань / Л.Б. Поліщук, А.А. Мороз, В.С. Попов // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 22. – С. 105-107. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2075-1893
812817
  Мозговий А.А. Місце географічного країнознавства в системі підготовки майбутніх фахівців // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 16-19. – Бібліогр.: 5 назв
812818
  Денисенко К.Ю. Місце геополітики в еволюції зовнішньополітичних стратегій за президентства Валері Жіскар Д"естена та Франсуа Міттерана // Нова парадигма : журнал наукових праць : філософія, політологія, соціологія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; Б. І. Андрусишин, В.П. Андрущенко, О.В. Бабкіна [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 71. – С. 207-212
812819
  Хилько М.М. Місце геополітики в системі наукового знання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 51-52. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
812820
  Кульчицький С. Місце гетьманської держави в українському державотворчому процесі 1917-1920 років // II Міжнародна наукова конференція : "Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року" : наук. зб., присвячений 125-річчю від народження Гетьмана Скоропадського, та 80-річчю проголошення Української Держави 1918 року / Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. – Київ, 1998. – С. 4-5
812821
  Кузьменко М. Місце господарсько-правової відповідальності у сфері захисту економічної конкуренції // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 9 (117). – С. 67-72
812822
  Вацеба Р.В. Місце граматики пор-рояля в ученні про частини мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Матеріали конференції: Наукова спадщина професора Євгенії Литвиненко та завдання сучасної романістики, 25 вересня 2002 року. – С. 27. – ISBN 966-581-373-0


  Французькі граматики XVI - XVII ст. в ученні про частини мови
812823
  Колісніченко А.І. Місце громадянського суспільства і державної влади в політичній доктрині В. Липинського / А.І. Колісніченко, С.І. Шкірчак // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голв. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 84 (№ 5). – С. 437-441. – ISSN 2076-1554
812824
  Мокряк Л. Місце грошей у біблійній традиції й античній філософії / Л. Мокряк, О. Табатадзе // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 4. – С. 59-62


  Автори стверджують, що як у Біблії, так і в античні часи ставлення до грошей пов"язувалося з вирішенням проблеми блага.
812825
  Ареф"єв С.О. Місце грошових коштів у системі управління економічною безпекою підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 7 (97). – С. 86-90. – ISSN 1993-6788
812826
  Ковальова І.Ф. Місце Д.І. Яворницького у регіональній археології Наддніпрянщини // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 5. – С. 252-263
812827
  Циганенко Л. Місце дворянства Бессарабії в розвитку лікувально-медичної справи / Л. Циганенко, М. Башли // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 32. – С. 19


  Розглядаються питання благодійної допомоги дворян в справі організації та розвитку лікувальних і медичних установ Бессарабської губернії в ХІХ - на початку ХХ ст. У зазначений період охорона здоров"я в південноукраїнських губерніях Російської імперії ...
812828
  Халимоненко Г.І. Місце Деггані у поезії турецького дивану


  Досліджується поетична спадщина одного з основоположників турецької літератури, розглядаються особливості творчої манери поета.
812829
  Мицан М. Місце декадансу в українській літературі на зламі ХІХ-ХХ ст. // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 55-58. – ISSN 0130-5263
812830
  Пасічник А.В. Місце деліктоздатності у структурі правосуб"єктності // Актуальні проблеми теорії та історіїї прав людини, права і держави : матеріали Міжнар. наук. конф. молодих науковців, аспірантів і студентів, присвяч. пам"яті видатних вчених-юристів П.О. Недбайла, О.В. Сурілова, В.В. Копєйчикова, 21-22 листоп. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. юрид. акад., Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка [та ін. ; за заг. ред. Ю.М. Оборотова]. – Одеса ; Львів : Фенікс, 2008. – С. 268-274. – ISBN 978-966-438-135-9
812831
  Вінічук М.В. Місце демографічної сфери в системі забезпечення соціально-економічної безпеки України // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.8. – С. 177-184. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
812832
  Жижко Т.А. Місце демократії в університетській освіті // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 207-216. – (Філософія ; вип. 42)


  Серед ключових цінностей одне із перших місць у свідомості людства належить демократії. Вона є однією із суперечливих рис сучасної цивілізації, дає людству широкі можливості для розвитку, але також породжує низку проблем. Об"єктивно і закономірно, що ...
812833
  Дучинська Н. Місце держави в нагромадженні капіталу в ринковій економіці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 69-73. – (Економіка ; Вип. 86/87). – ISSN 1728-3817


  Досліджено основні напрями управління державою процесами нагромадження основного капіталу в ринковому господарстві. In the article the main directions of the country"s management of the processes of the fixed capital"s accumulation in the market ...
812834
  Куташев І.В. Місце держави в процесі інституціоналізації соціально-економічного розвитку суспільства // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 17, вересень. – С. 93-95. – ISSN 2306-6814
812835
  Охріменко І.В. Місце держави в регулюванні аграрного ринку України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 4. – С. 14-16
812836
  Зосименко Т.І. Місце держави в системі управління трансакційними витратами // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 6. – С. 56-58
812837
  Негода О.Ю. Місце держави у концепції анархо-капіталізму Мюррея Ротбарда // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 92-94
812838
  Гетьманцева Н. Місце державних органів у системі соціального партнерства // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 7 (103). – С. 28-32
812839
  Кожушко С.І. Місце державних санітарних норм і правил у системі джерел трудового права // Соціальне право України : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Укр. асоціація фахівців трудового права ; Чернігів. держ. технолог. ун-т. – Чернігів, 2013. – № 1 (2). – С. 66-77
812840
  Шкляр С.В. Місце державного виконавця в процесі реформування системи примусового виконання рішень в Україні // Реформа виконавчого провадження: сьогодення та перспективи : зб. наук. праць / М-во юстиції [та ін. ; редкол.: С.В. Шкляр, С.Я. Фурса, О.С. Снідевич ; упоряд.: Фурса С.Я., Снідевич О.С., Аліменко О.Ю.]. – Київ : Юстон, 2018. – С. 39-42. – ISBN 978-617-7361-58-8
812841
  Малютін О. Місце державного зовнішнього боргу в економічному розвитку України // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2009. – Вип. 11 : Економічні науки. – С. 114-117. – ISSN 1818-2682
812842
  Драган О.В. Місце державного контролю за діяльністю фінансових посередників на ринку цінних паперів у системі державного регулювання фондового ринку // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 4 (32). – С. 171-175. – (Право. Економіка. Управління). – ISSN 2078-9165
812843
  Килин О.В. Місце державного регулювання у розвитку туристичної галузі України / О.В. Килин, О.М. Вітер // Збалансоване природокористування : науково-практичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування НААН; ТОВ " Екоінвестком" ; редкол.: Фурдичко О.І., Височанська М.Я., Антоненко І.Я. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 34-42. – ISSN 2310-4678
812844
  Нікончук Н.В. Місце Державної інспекції навчальних закладів у формуванні сучасної адаптивної системи вищої освіти України // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – С. 238-247. – (Економічні науки ; № 2 (22), т. 3)
812845
  Губар Н. Місце державної скарбниці в системі управління коштами державного бюджету України // Збірник наукових праць Національноїої академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 2. – С.187-191
812846
  Ткачук С.І. Місце дистанційних технологій навчання у процесі підготовки майбутніх учителів трудового навчання / С.І. Ткачук, Н.В. Мироненко // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – С. 211-215. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 173, ч. 2). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
812847
  Кузьменко О. Місце дисциплінарних проваджень в адміністративно-процесуальному праві // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 11. – С.52-56
812848
  Воробєй О. Місце дитини-аутиста в сучасному українському суспільстві / О. Воробєй, Р. Бобир // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37. – С. 79-82


  У статті розглядається проблематика місця дитини-аутиста в сучасному українському суспільстві. Застосовано описовий метод дослідження з широким цитуванням джерел, а також метод загального аналізу. В статье рассматривается проблематика места ...
812849
  Батюк І. Місце діалектів у детективному романі Мацумото Сейчьо "Крапки та лінії" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 60. – С. 9-14
812850
  Лисак Л. Місце дієприслівника у структурі речень різних жанрів художньої літератури // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 380-383
812851
  Богатирьова О. Місце дій, що дезорганізовують роботу установ виконання покарань, у структурі пенітенціарної злочинності / О. Богатирьова, А. Ткаченко // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 9 (171). – С. 70-77
812852
  Діткун І. Місце діяльності суду з усунення сумнівів і протиріч у вироку на стадії виконання вироку // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 10. – С. 165-168.
812853
  Сорока М. Місце для утопії // Критика. – Київ, 2006. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 33-36


  "Але чи "Сонячна машина" справді є антиутопією і чи можна ставити Винниченка в один ряд із Замятіним, Гасклі й Орвелом?"
812854
  Котенко А.М. Місце договірних відносин у фінансовому праві // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 111. – С. 48-55. – ISSN 0201-7245
812855
  Нікольська Т.В. Місце договорів з розпорядження майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку в системі договорів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 205-209
812856
  Герасимчук О. Місце договорів за участю суб"єктів підприємницької діяльності в системі цивільно- правових угод // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 9. – С.43-47
812857
  Попко Є.В. Місце договорів Ради Європи в праві Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 115, (ч. 2). – С. 203-209


  Статтю присвячено аналізу договорів, що були прийняті в рамках Ради Європи та увійшли у правову систему Європейського Союзу. Автором досліджено питання взаємодії та співпраці двох організацій. Представлені висновки щодо важливості договорів та ...
812858
  Шаркова Г.Ю. Місце договору консалтингу серед інших договорів з надання послуг // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 90-95. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
812859
  Шишка Ігор Місце договору на виконання маркетингових робіт у системі договірних зобов"язань // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 9 (165). – С. 116-120
812860
  Діковська І.А. Місце договору повітряного чартеру в системі приватно-правових договорів // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – Вип. 125. – С.35-40. – (Правознавство ; Вип. 125). – ISBN 966-568-422-1
812861
  Вавженчук С. Місце договору поставки в системі договірних відносин у посткодифікаційний період // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – № 1 (23). – С. 20-24
812862
  Апанасюк М.П. Місце договору ренти в системі цивільно- правових договорів // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2004. – Т. 3, № 1. – С.35-39. – ISSN 1727-1584
812863
  Приходько В. Місце договору розшуку в системі цивільно-правових договірнихлзобов"язань // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 23-27
812864
  Грабовська О.О. Місце доказування у системі цивільного процесуального права / О. Грабовська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 13-15. – (Юридичні науки ; Вип. 89). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується поняття доказування у цивільному процесі, його мета та місце у системі цивільного процесуального права. В статье исследуется понятие доказывания в гражданском процессе, его цель и место в системе гражданского процессуального ...
812865
  Куцевич М.П. Місце доктрини в системі джерел кримінального права України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 71-73. – (Юридичні науки ; Вип. 86). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується можливість визнання правової доктрини нарівні з нормативним актом джерелом кримінального права України. В статье анализируется возможность признания правовой доктрины наряду с нормативным актом источником уголовного права ...
812866
  Дубіцька Т. Місце документів у системі процесуальних джерел доказів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 11. – С. 35-39.
812867
  Гудзевич А.Г. Місце долинно-річкових ландшафтів в розбудові сельбищної екомережі // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2008. – Вип. 54. – С. 104-108. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0868-6939
812868
  Мукан Н.С. Місце драматургії Неди Нежданої у контексті українського театрального мистецтва XXI століття // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 351-355


  Стаття досліджує сучасний стан української драматургії, з"ясовує основні ознаки театрального мистецтва ХХІ століття та аналізує творчість Неди Нежданої
812869
  Баранов В. Місце духовної реабілітації в системі соціальної реабілітації дітей з девіантною поведінкою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 8-13. – (Психологія ; вип. 1 (1))


  Статья посвящена проблеме духовной реабилитации детей с девиантным, воспитывающихся в детских учебновоспитательных учреждениях социальной реабилитации. В данной статье рассматриваются девиации в индивидуально личностном развитии детей и обусловленность ...
812870
  Незабитовський Г.В. Місце евристики у курсі логіки для студентів нефілософських факультетів // Проблеми викладання логіки та перспективи її розвитку : VI Міжнар. наук.-практ. конф. (15-16 трав. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 81-83
812871
  Краснова М.В. Місце екологічного контролю в системі державної екологічної політики // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 23-25. – ISBN 978-617-566-151-2
812872
  Гриценко А.В. Місце екологічного моніторингу у вирішенні проблем розвитку Придунав"я / А.В. Гриценко, О.Г. Васенко // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки : збірник наукових праць / М-во екології та природних ресурсів України ; Укр. н.-д. ін-т еколог. проблем. – Харків, 2015. – Вип. 37. – С. 3-18. – Бібліогр.: 8 назв. – ISBN 978-966-1511-48-3
812873
  Чеботар І.О. Місце екологічного обліку в сучасній системі бухгалтерського обліку / І.О. Чеботар, В.А. Нехай // Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : IIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 27 листоп. 2017 р.) : тези доп. / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти МОНУ, Чернігів. нац. технол. ун-т [та ін.] ; [відп. за вип.: О.О. Сидоренко]. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017. – С. 159-160. – ISBN 978-617-7511-00-0
812874
  Коперльос Р.Ю. Місце екологічної культури в постнекласичній науці // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 16. – С. 77-84


  Стаття присвячена визначенню місця екологічної культури та методологіч- ним зрушенням, які відбуваються в екологічному знанні за часів постнекласичного розвитку науки. The article is sanctified to the location of ecological culture and methodological ...
812875
  Харина У.Я. Місце економіки КНР в системі світового господарства в умовах глобальної фінансової кризи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 46-47
812876
  Шукліна Н.Г. Місце економічних прав і свобод в системі конституційних прав і свобод людини і громадянина в Україні // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 172-178. – ISSN 1563-3349
812877
  Шукліна Н.Г. Місце економічних прав і свобод у системі конституційних прав і свобод людини і громадянина в Україні // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 172-178. – ISSN 1563-3349
812878
  Горда Ю.І. Місце економічних санкцій в механізмі застосування застереження про публічний порядок в міжнародному приватному праві : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Горда Юрій Іванович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 220 арк. – Додатки: арк. 219-220. – Бібліогр.: арк. 195-218
812879
  Горда Ю.І. Місце економічних санкцій у механізмі застосування застереження про публічний порядок у міжнародному приватному праві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Горда Юрій Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
812880
  Боримська К.П. Місце економічної безпеки в навчальних планах підготовки фахівців економічного профілю (спеціальності "Облік і аудит") в контексті Болонської системи освіти // Міжнародний науковий вісник : зб. наук. статей за матеріалами XXVI Міжнар. науково-практичної конференції / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" [та ін.] ; редкол.: Ващук Ф.Г., Олексик Х.М., Артьомов І.В. [та ін.]. – Ужгород, 2013. – Вип. 7 (26). – С. 78-90. – ISSN 2218-5348
812881
  Дубина М. Місце економічної довіри у системі класифікації видів довіри // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту / Державний економіко-технологічний університет транспорту. – Київ, 2015. – С. 204-214. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 31)
812882
  Маслюк О.В. Місце економічної стійкості підприємства в забезпеченні його конкурентоспроможності // Інноваційна економіка : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – № 5 (43). – С. 92-96
812883
  Мислинський А.О. Місце експлікації як методичної процедури викладання / А.О. Мислинський, В.Л. Чуйко // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти України ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992. – Вип. 78 : Методологічні проблеми перебудови університетської освіти
812884
  Гоголіна Г.В. Місце електронного договору купівлі-продажу в системі договорів торгівлі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – C. 158-161. – ISSN 2219-5521
812885
  Фабіан М.П. Місце етикетних слів у лексичній системі сучасної англійської мови // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ужгород. нац. ун-т ; відп. ред. М.П. Фабіан. – Ужгород, 2008. – Вип. 6. – С. 5-13
812886
  Василевська Т. Місце етики державного службовця серед застосованих етик: огляд літератури // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 105-111
812887
  Скиданова К.Ю. Місце етнофобізмів у національно-мовній картині світу американців // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 4. – С. 193-195. – ISSN 2219-4290
812888
  Константинов В.Ю. Місце євразійського регіонального простору у формуванні зовнішньої політики України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 62, ч. 1. – С. 85-88.
812889
  Подольський А. Місце єврейської освіти в полікультурному просторі України // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 1999. – Вип. 3. – C. 66-74
812890
  Циганенко Л. Місце європейських дворян в процесі колонізації південноукраїнських земель (друга половина ХVІІІ - ХІХ ст.) / Лілія Циганенко // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 5-9


  Розглядається участь дворян – представників європейських країн (німців, французів, італійців, греків) у процесі освоєння та колонізації південноукраїнських земель. Рассматривается участие дворян (немцев, французов, итальянцев, греков) в процессе ...
812891
  Чернецька О.В. Місце Європейського Союзу в глобальному поділі праці (на прикладі енергетичного ринку ЄС) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч. 2). – С. 145-151


  У статті досліджено систему впровадження основних принципів економічного лібералізму на ринках електроенергетики та газу Євро- пейського Союзу. The article examines the system of implementation fundamental principles of economic liberalism in the ...
812892
  Вільдхабер Л. Місце Європейського Суду з прав людини у європейському конституційному контексті // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 2002. – № 1. – С.56-59.
812893
  Шаповалова О.І. Місце Європи у французькій зовнішньополітичнійій ідентичності в постбіполярний період // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 36. – С. 268-281
812894
  Ястремська І.М. Місце ЄС у геополітичній системі координат Індії та ядерний фактор // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 100, (ч. 1). – С. 255-261


  В статті розглядаються особливості взаємодії Індії та ЄС, бачення ролі один одного в постбіполярний період, взаємні інтереси та інститути і механізми, які забезпечують чи стають на заваді їхній реалізації, в т.ч. у сфері ядерного співробітництва.
812895
  Нєженцев Ю.І. Місце життєвого досвіду в становленні особистості // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 18-24. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 3)


  Висвітлює роль життєвого досвіду у становлення і розвитку особистості. Розглядаються структурні компоненти життєвого досвіду, їхній генезис та взаємоопосередковуючий характер співвідношення з особистістю.
812896
  Смоляр Л. Місце жінки в історії: до біографії Валерії О"Коннор-Вілінської // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 11 : Духовна культура українців на етнічних західних землях впродовж віків. – C. 105-109
812897
  Голубєва Г.Ю. Місце жінки у суспільно-політичних та педагогічних поглядах Ксенофонта // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 65-68. – (Історія ; Вип. 77/79). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему місця жінки у суспільно-політичних та педагогічних поглядах Ксенофонта. На його думку, жінка має рівну природу з чоловіком, а тому може виконувати не менш важливі функції, але для цього їй необхідні правильне виховання та гарна ...
812898
  Бочуля О.В. Місце жінки у сучасному повсякденному житті // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 17-19
812899
  Корнієнко А. Місце жіночої дружби в житті Олени Теліги: дослідження епістолярної творчості // Українська журналістика : історичні традиції та перспективи розвитку : міжінститутська науково-практична конференція 15 травня 2007 р. : матеріали / Ін-т масової комунікації при КНУТШ ; [ упорядник Мукомела О.Г. ]. – Київ, 2007. – С. 37-41
812900
  Глядіс Я.С. Місце забеспечувальних речових прав в системі речового права України / Я.С. Глядіс, О.В. Старчук // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. матеріалів XII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 26-27 черв. 2015 р.) / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; [уклад. Л.М. Джурак ; редкол.: Коцан І.Я. (голова) та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – С. 113-114. – ISBN 978-617-7272-11-2
812901
  Конверський А.Є. Місце законів науки в означенні видів обгрунтування // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1975. – Вип. 39
812902
  Кравченко М. Місце закономірностей реалізації закону серед чинників, які обумовлюють процес реалізації закону // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 31-33. – ISBN 978-617-7069-14-9
812903
  Скляренко О. Місце закону Хелмса-Бартона у політиці США щодо Куби у 90-х рр. XX ст. // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 52-55


  Аналізується закон Хелмса-Бартона та досліджується його вплив на політику США щодо Куби.
812904
  Прохоровська С. Місце заробітної плати у підвищенні трудової активності працівників // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; редкол.: Качан Є.П., Бандур С.І., Брич В.Я. [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2017. – Вип. 22. – Бібліогр.: 4 назв.
812905
  Микієвич М. Місце Західноєвропейського союзу в системі колективної безпеки ЄС: міжнародно-правова оцінка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 128-132. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 22)
812906
  Грянка Г.В. Місце заходів адміністративно-процесуального примусу в державному примусі // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2009. – № 80. – С. 11-16.
812907
  Федас В. Місце збірника "Українські народні пісні" 1834 року у науковій спадщині Михайла Максимовича // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 387-394. – ISBN 966-8188-10-1
812908
  Шульга Т. Місце зборів природоресурсного характеру в системі оподаткування України // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 5 (31). – С. 47-52
812909
  Поляков С. Місце Збройних Сил України в системі органів державної влади // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 310-316. – ISSN 1026-9932
812910
  Щокін Ю. Місце звичаїв загального міжнародного права у правопорядку України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 3. – С. 158-167. – ISSN 1993-0909
812911
  Демко В.С. Місце зеленого туризму в розвитку економіки сільських територій // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 7-11. – (Економічні науки ; № 4. т. 1). – ISSN 2307-5740
812912
  Сігорських І. Місце земель, наданих для використання надр, в складі земель України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 320-321. – ISBN 978-617-7069-17-0
812913
  Хохуляк В.В. Місце земельного податку в структурі земельних платежів // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – Вип. 103. – С.71-76. – (Правознавство ; Вип. 103). – ISBN 966-568-332-2
812914
  Тюха І.В. Місце зернової галузі України у світовому землеробстві в умовах глобалізації / І.В. Тюха, М.А. Оверко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 9 ( 160 ). – С. 131-134


  Проаналізовано стан та напрями розвитку зернової галузі України, визначено її місце у світовому землеробстві в умовах глобалізації, виявлено основних виробників зерна та проблеми зернової галузі України.
812915
  Мізін К. Місце зіставної культурології серед інших лінгвістичних і нелінгвістичних дисциплін // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 20. – С. 276-287


  Пропонована стаття присвячена визначенню місця зіставної лінгвокультурології серед інших лінгвістичних і нелінгвістичних дисциплін та уточнення її методологічного статусу. З цією метою, по-перше, проаналізовані кореляції зіставної лінгвокультурології з ...
812916
  Соловйова А.М. Місце злочинів проти інтелектуальної власності у Кримінальному кодексі України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 462-466. – ISSN 1563-3349
812917
  Майданик Р. Місце зобов"язання в праві України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 3-7
812918
  Майданик Р. Місце зобов"язання в праві України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 3-7
812919
  Дзюба Т. Місце зовнішнього чинника у ескалації Балканської кризи // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 42-43
812920
  Яцко В.В. Місце зовнішньоекономічної діяльності підприємств у структурі соціально-економічного розвитку регіону // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 12 (79). – С. 114-118.
812921
  Зінов"єв І.Ф. Місце зовнішньої торгівлі у транскордонному співробітництві України / І.Ф. Зінов"єв, Г.Є. Петрова // Вісник Академії митної служби України : науковий журнал / Академія митної служби України. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 22-29 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія "Економіка" ; № 1 (51)). – ISSN 2310-0672
812922
  Андрухович Ю. Місце зустрічі Germaschka // Критика. – Київ, 2002. – Травень, (число 5). – С. 33-36
812923
  Віхляєв В.В. Місце і взаємозв"язок конституційної реформи в Україні з іншими складовими правової реформи // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 162-166. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
812924
  Нодь Ф. Місце і значення міжнародних зв"язків в архівному дослідженні // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : Міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України; НАНУ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 8. – С. 64-67. – ISBN 966-625-035-7
812925
  Слатвінська Л.А. Місце і значення навчальної дисципліни "Організація туризму" в системі підготовки бакалаврів з туризму // Економічні горизонти : науковий журнал / Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; голов. ред. Чирва О.Г. ; редкол.: Байрамов Е.А., Білошкурська Н.В., Бондарук І.С. [та ін.]. – Умань, 2018. – № 1. – С. 99-106. – ISSN 2522-9273
812926
  Карп О. Місце і значення науково-технічного прогресу у розвитку сучасного міжнародного бізнесу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 109-110
812927
  Самець С.М. Місце і значення ринку цінних паперів у сучасній економіці України / С.М. Самець, О.В. Іконніков // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2010. – Вип. 20.14. – С. 244-252. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
812928
  Данильян О.Г. Місце і значення соціального контролю у сфері правового виховання // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 103. – С. 220-225. – ISSN 0201-7245


  Проблеми правового виховання в сучасній Україні ("Круглий стіл")
812929
  Бойко Я.М. Місце і значення України в реалізації транспортної політики ЄС / Я.М. Бойко, Г.Ю. Ерфан // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 10-15. – (Економіка ; Вип. 33, ч. 3)
812930
  Коротаєва Ю.В. Місце і перспективи розвитку підприємств з іноземними інвестиціями у формуванні ринкових відносин в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 7/8 (110/111). – С. 11-14
812931
  Коротаєва Ю.В. Місце і перспективи розвитку підприємств з іноземними інвестиціями у формуванні ринкових відносин в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України. – Київ, 2010. – № 10 (113). – С. 129-132
812932
  Недвига О.М. Місце і подорож у творчості Роберто Боланьо // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2009. – Т. 98 : Філологічні науки
812933
  Острікова Т. Місце і роль авторизованого економічного оператора в системі інструментів забезпечення митної безпеки // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3. – С. 157-168. – ISSN 1026-9932
812934
  Поліщук О. Місце і роль авторитетних файлів у машиночитаній каталогізації // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2008. – № 4. – С. 2-4. – ISSN 1811-377X
812935
  Бігунець І. Місце і роль адвоката у кримінальному процесі України // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 263-265
812936
  Міненко М.А. Місце і роль адміністративного менеджменту в загальноорганізаційній системі управління. // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 2, лютий. – C. 7-10. – ISSN 2306-6806
812937
  Харченко Л. Місце і роль античної культури у творчості Григорія Сковороди // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 1. – С. 239-243
812938
  Реверчук О. Місце і роль банківського сектора в адміністративно-командній економіці // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 21 : Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 410-414. – ISSN 0201-758Х
812939
  Мяловицька Н.А. Місце і роль Верховної Ради Автономної Республіки Крим у системі органів державної влади України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 112-114. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються питання конституційного-правового статусу Верховної Ради Автономної Республіки Крим як представницького органу в системі органів державної влади України. The article deals with the issue of the constitutional-legal status of the ...
812940
  Корнієнко П.С. Місце і роль Верховної Ради України у формуванні правозахисного механізму держави // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – C. 49-60. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 84)
812941
  Чубукова О.Ю. Місце і роль держави на сучасному етапі розвитку економіки України : економіка та управління національним господарством / О.Ю. Чубукова, О.І. Синенко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 79-88 : Табл., рис. – Бібліогр.: 22 назви. – ISSN 1993-6788
812942
  Колосков В.В. Місце і роль Державної прикордонної служби України з протидії злочинному обігу вогнепальної зброї // Діяльність підрозділів карного розшуку щодо протидії злочинному обігу вогнепальної зброї в Україні у сучасних умовах : матеріали постійно діючого метод. семінару (м. Миколаїв, 3-4 черв. 2016 р.) / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, Департамент карного розшуку Нац. поліції України ; [упоряд. Б.І. Бараненко]. – Суми : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2016. – С. 42-49. – ISBN 978-617-616-070-0
812943
  Коваль-Костинська Місце і роль детермінологізації серед інших шляхів поповнення лексики засобів масової інформації (на матеріалі сучасної болгарської мови) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 41-42. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 5)


  Проаналізовано місце і роль детермінологізації як засіб поповнення лексики мас медіа на матеріалі сучасної болгарської та української мов. Показано залежність термінів-запозичень від структурних особливостей мовного джерела.
812944
  Кудряченко А.І. Місце і роль дипломатичної еліти у визначенні і реалізації зовнішньої політики Української держави // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 1 (45) січень - лютий. – С. 66-81
812945
  Іванов Ю.Б. Місце і роль економіки знань у забезпеченні конкурентоспроможності національної економіки / Ю.Б. Іванов, В.Ф. Колесніченко // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 24. – С. 31-41


  Стаття присвячена проблемам формування конкурентоспроможності національної економіки в умовах стрімкого розвитку економіки знань. Розкрито тісний взаємозв"язок між розвитком економіки знань та підвищенням конкурентоспроможності країни, визначені ...
812946
  Год Б. Місце і роль епохи Відродження в історії Європи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 10-13. – (Історія ; Вип. 106). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається проблема історичного місця та значення епохи Відродження у європейській історії. Аналізуються різні точки зору науковців. The article is concerned with the problem of historical place and significance of the Renaissance period ...
812947
  Погоріла Людмила Місце і роль жінки в ранньому християнстві : проблема взаємовідносин // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 1. – С. 79-82. – ISSN 1999-4966
812948
  Максимчук В. Місце і роль закладу професійної освіти в реалізації програм підтримки і соціального захисту вразливих категорій молоді // Роль держави та громадського сектору в соціальній адаптації переміщених осіб із зони агресії РФ та учасників АТО : матеріали доп. круглого столу до Дня захисника України (17 жовт. 2018 р.) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін. ; редкол.: Р.В. Войтович, В.І. Токарева, П.В. Ворона та ін.]. – Київ : АртЕк, 2019. – С. 158-161
812949
  Татаревська М. Місце і роль заробітної плати у формуванні середнього класу // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 88-97. – (Економічні науки ; Вип. 4). – ISSN 1993-0240
812950
  Дудченко В.В. Місце і роль звичаїв у правовій культурі Японії // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2007. – № 5. – С. 64-67.
812951
  Шутов Р. Місце і роль ЗМІ в системі інформаційної безпеки України на сучасному етапі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 1. – С. 248-254.
812952
  Арістархова О. Місце і роль І. Виговського в українських народних думах // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 4-10
812953
  Ушакова А. Місце і роль інновацій в структурі навчального процесу: національний та міжнародний досвід // Міжнародний науковий вісник "Інновації в навчальному процесі вищих навчальних закладів: міжнародний та національний досвід" : зб. наук. ст. за матеріалами XV Міжнар. наук.-практ. конф., 6-9 листоп. 2007 р., Ужгород (Україна) - Сніна (Словаччина) / М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т ; [упоряд. К.М. Мовчан ; редкол.: Ф.Г. Ващук (голова) та ін.]. – Ужгород : Ліра, 2008. – С. 324-326. – (Міжнародний науковий вісник). – ISBN 978-966-2195-06-4
812954
  Чуницька І.І. Місце і роль інституціонального інструментарію в інфраструктурному забезпеченні та розвитку фінансового ринку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 7, липень. – C. 65-69. – ISSN 2306-6806
812955
  Гранчак Т. Місце і роль інформаційно-аналітичних структур у системі політичної комунікації // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 21-28
812956
  Наджос А. Місце і роль інформаційного фактору у процесі реалізації зовнішньої політики // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць / КНУТШ; Ін-т журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 66-76. – ISBN 966-294-186-0
812957
  Гнилицький М.В. Місце і роль інформаційної галузі в національному господарстві України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 113, (ч. 2). – С. 193-197
812958
  Бойко І. Місце і роль Києво-Руської держави в багатовіковій історії українського державотворення // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 74-87. – (Серія юридична ; вип. 68). – ISSN 0136-8168
812959
  Нурзад І.І. Місце і роль комерційних банків на фондовому ринку США (правові аспекти) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 57-63. – (Міжнародні відносини ; Вип. 15)


  Статтю присвячено правовим аспектам банківської діяльності на американському фондовому ринку. This article deals with the legal aspects of banking activities on American securities market.
812960
  Іващенко О. Місце і роль Комісара Ради Європи з прав людини у європейській правозахисній системі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 97-99.
812961
  Порубенський О.М. Місце і роль комітетів Верховної Ради України в системі державних органів // Вісник Академії адвокатури України : Науковий журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 25-30.
812962
  Фостяк Т.А. Місце і роль концепції інтелектуального споглядання у феноменології Е. Гусерля // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 223-225
812963
  Юркевич О.М. Місце і роль кредитних компаній на фінансовому ринку України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 11 (168). – С. 88-93
812964
  Соловей М.І. Місце і роль куратора студентської академічної групи в освітньому процесі університету, його функції / М.І. Соловей, В.С. Демчук // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Матвієнко О.В., Євтух М.Б., Михайличенко О.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (56). – С. 9-17. – ISSN 2411-5983
812965
  Курило Л. Місце і роль лекцій в навчальному процесі класичних університетів України імперської доби (ХІХ - початок ХХ ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 59-61. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 3). – ISSN 1728-3817


  В статті здійснено аналіз прогресивних форм і методів навчання студентів в класичних університетах України (XIX - поч. XX ст.). In the article is analyzed the progressive forms and methods of education in the classic universities in Ukraine (19th - ...
812966
  Шиловцева Н.В. Місце і роль людського капіталу в системі вимог інноваційного розвитку країни // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 44-53. – (Економіка ; вип. 14). – ISSN 2312-2404
812967
  Ціборовська-Римарович Місце і роль медичної літератури в структурі книгозбірні. Острозького єзуїтському колегіуму // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2012. – Вип. 15. – C. 75-79. – ISSN 2222-4203
812968
  Лепетюк І.Г. Місце і роль мовленнєвих жанрів у сучасній методиці викладання французької мовіи // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 250-257. – Бібліогр.: Літ.: с. 257; 7 п.
812969
  Кузнєцова А.Я. Місце і роль недержавних пенсійних фондів на фондовому ринку України // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2009. – № 2 (27). – С. 7-13
812970
  Мица Є.В. Місце і роль облікової політики у формуванні витрат на оплату праці : проблеми зайнятості та ринку праці / Є.В. Мица, О.С. Коровченко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 5. – С. 91-93. – Бібліогр.: 8 назв
812971
  Рум"янцев Ю. Місце і роль органів місцевого самоврядування в процесі запобігання та протидії корупції в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 239-240
812972
  Головкін О.В. Місце і роль органів прокуратури у системі забезпечення національної безпеки України / О.В. Головкін, І.Р. Сказко // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 43-55. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 76). – ISSN 1563-3349
812973
  Бірюкова А. Місце і роль органів суддівського самоврядування у формуванні суддівського корпусу / А. Бірюкова, О. Коротун // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 1. – С. 61-65.
812974
  Алєксєєнко О.В. Місце і роль освіти і науки у реформуванні Збройних cил України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 40-41. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 18/19). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються роль і місце вищих військових навчальних закладів в підготовці кадрів для Збройних Сил України в умовах реформування з переходом на контрактну основу комплектування. The article deals with the role and place of the higher ...
812975
  Соколова Н.М. Місце і роль оцінки цілісного майнового комплексу в системі антикризового управління // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2015. – № 3 (33). – С. 224-229. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645
812976
  Орест Г. Місце і роль партій у політичній системі сучасної Франції // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2007. – Вип. 33. – С. 430-451. – ISBN 966-02-4186-0
812977
  Грицина О. Місце і роль партій у політичній системі сучасної Франції // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2007. – Вип. 33. – С. 434-451. – ISBN 966-02-4186-0
812978
  Махонько В.І. Місце і роль переконань у природничонауковому пізнанні // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вища школа, 1976. – Вип. 40 : Методологічні проблеми фізичного пізнання
812979
  Коваленко О.О. Місце і роль переселенців часів яйої та кофун у формуванні японського етносу в працях японських дослідників другої половини XX ст. // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2004. – № 1. – С. 80-85. – ISSN 1608-0599
812980
  Молікевич Роман Місце і роль показників здоров"я у дослідженні якості життя населення // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 203-213 : табл., рис. – Бібліогр.: 29 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 38)). – ISSN 2311-3383
812981
  Дудар В. Місце і роль політичного менеджменту в сучасному суспільстві // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : зб. наук. праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 28, т. 2 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 519-523. – ISBN 978-617-7009-20-6
812982
  Христинченко Н.П. Місце і роль правової культури в розвитку особи // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 2 (40). – С. 28-33.
812983
  Калетнік Г.М. Місце і роль продовольчої безпеки у формуванні економічної безпеки України / Г.М. Калетнік, Г.О. Пчелянська // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 2 : Боргова політика в Україні: реалії та перспективи. – С. 30-34. – ISSN 2222-4459
812984
  Коташевський О. Місце і роль прокурора-криміналіста на сучасному етапі // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 1 (103). – С. 84-93.
812985
  Дунас Т. Місце і роль прокурора у сучасному цивільному процесі України / Т. Дунас, М. Руденко // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 81-90.
812986
  Чомахашвілі Олена Місце і роль промислового зразка в інноваційній діяльності // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 6 (90). – С. 42-46
812987
  Ковальчук О. Місце і роль романтичної парадигми в історіософії Михайла Грушевського // Михайло Грушевський - науковець і політик у контексті сучасності / за заг. ред. В.І. Сергійчука ; [передм. В. Скопенка] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 258-260. – ISBN 966-7060-35-7
812988
  Шніцер І.О. Місце і роль словацького автономістського руху в політиці угорських ревізіоністських кіл у 1918-1938 рр. // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 108-114. – (Історія ; Вип. 20)
812989
  Чопей В.С. Місце і роль соціології у вивченні стану та перспектив розвитку сучасної студентської молоді // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 343-351. – ISSN 2076-1554
812990
  Бобіль Д. Місце і роль студентського самоврядування в системі університетської економічної освіти // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 5/6. – С. 105-116. – ISSN 1682-2366
812991
  Ігонін Р. Місце і роль суду в системі судоустрою України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 3 (99). – С. 17-21
812992
  Вересенко Ю.В. Місце і роль сучасної Експертної служби в оновленій системі МВС України // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України. – Київ, 2016. – № 2 (32). – С. 57-65. – ISSN 2072-8670
812993
  Застрожнікова І.В. Місце і роль фермерських господарств у системі агробізнесу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 51-53. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161


  У статті проаналізовано місце і роль фермерських господарств у системі агробізнесу. Досліджено сутність понять “фермерський устрій”, “фермерський сектор” у ринкових умовах. Визначено головні аспекти виробничо-господарської діяльності в ринкових умовах.
812994
  Голубєв А. Місце і роль фермерських господарств у сфері аграрного виробництва // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2017. – Вип. 2. – С. 105-111. – ISSN 2410-0919
812995
  Редька Н. Місце і роль фондових бірж у сучасній економіці // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 30. – С. 219-223. – ISSN 2078-5860
812996
  Віват Г. Місце і роль фразеологізмів у поетичному просторі Ліни Костенко / Г. Віват, О. Гриньків // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 13-20. – (Серія "Філологія" ; вип. 23). – ISSN 2309-1517
812997
  Шкледа Л.І. Місце і роль фразеології у лінгвістичному дослідженні англійської мови (на матеріалі англійських фразеологічних одиниць з анімальним компонентом) // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць. – Ужгород, 2009. – Вип. 7. – С. 456-463
812998
  Сарбей В.Г. Місце і роль Харківського університету у започаткуванні процесу українського національного відродження XIX - поч. XX ст. // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2000. – Вип. 4 : Категоріальний апарат історичної науки. – С. 70-80
812999
  Циганов С. Місце і роль центрального банку в фінансово-кредитній системі країни : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 3. – С. 19-22. – Бібліогр.: 9 назв
813000
  Топчій В. Місце і роль штабу у виявленні та розслідуванні тяжких і особливо тяжких злочинів проти життя та здоров"я особи // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 12 (228). – С. 72-76
<< На початок(–10)811812813814815816817818819820(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,