Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)811812813814815816817818819820(+10)В кінець >>
812001
  Малігон А. "Ну, привіт, некоханий. Не любий. Не дорогий..." : вірші // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія. – Київ, 2014. – № 9. – С. 159-163
812002
  Богданова Светлана "Нужен ли Кавказ для будущего России..." : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 2. – C. 52 : Фото
812003
  Єгорова Т. "Нульова гравітація суб"єкта" господарських відносин і формування стратегічної конкурентної переваги в умовах кризи // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2001. – № 4. – С.102-106. – ISBN 966-73-53-51-Х
812004
  Алєксєєв С. "Нульова" декларація зробить систему електронного декларування ефективнішою // Юридична газета. – Київ, 2017. – 6 лютого (№ 6). – С. 25
812005
  Бондаренко С. "Нурт українського сумління" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 24 січня (№ 4). – С. 1-2


  На відзначення 75-річчя від дня народження видатного поета, перекладача, критика, колишнього політв"язня Василя Стуса в Музеї книги і друкарства розпочала роботу виставка
812006
  Кононенко Т.П. "Нус"-Розум // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 139. – ISBN 966-316-069-1
812007
  Шкурка М. "Нуте ж, хлопці, обзивайтесь! Годі вам мовчати" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 14 лютого (№ 7). – С. 1, 13


  Поезія Євгена Гребінки
812008
  Сальман Е.А. "НЭП в лакированных ботинках" : словарь эпохи в фельетонах И.А. Булгакова // Мир русского слова : науно-методический иллюстрированный журнал / Некоммерческое партнерство "Общество преподавателей русского языка и литературы". – Санкт-Петербург, 2008. – № 1 : Грамматика. – С. 42-47. – ISSN 1811-1629
812009
  Волинська В. "Нюанси" дотримання авторських прав при публічному використанні об"єктів інтелектуальної власності // Незалежний Аудитор : часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників / ТОВ "Вид-во "Сова". – Київ, 2012. – № 3 (3) квітень. – С. 39-41. – ISSN 2306-0050
812010
  Галушко К. "Ньєт, Молотоф!" З досвіду виживання невеликих держав // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2009. – № 12. – С. 183-194
812011
  Ільїна Г.В. "Ньютоніанізм для дам": картезіансько-ньютоніанський конфлікт в інтерпретаціях просвітництва // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 77-79
812012
  Тарасов А. "О благочестии крепкий поборник" // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 1. – С. 77-79. – ISSN 0235-7089


  Начало правления Василия III.
812013
  Кобець В. "О Боже мій! Така мені печаль..." // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 31січня (№ 5). – С. 9


  Конгрес української інтелігенції Вінничини традиційно вшанував Василя Стуса
812014
  Грицаенко Н.П. Ну-ка реши!. / Н.П. Грицаенко. – К., 1991. – 157,2с.
812015
   НУ-МО /Новий Український Молодіжний Огляд/. – Київ
№ 1. – 1997
812016
  Кабанов В. Ну, с праздником! Руси веселие есть пити? // Историк и художник : журнал для всех, кто любит историю, ценит искусство и чувствует их родство / ЗАО "Фирма "Знак". – Москва, 2007. – № 4. – С. 100-106
812017
  Лауцюс Я. Ну, уфонавт. погоди или суд над волком / Я. Лауцюс. – Клайпеда, 1991. – 15с.
812018
  Завадовский Ю.Н. Нубийский язык. / Ю.Н. Завадовский, Е.Б. Смагина. – М., 1986. – 92с.
812019
  Шинни П. Нубийцы = Meroe : могущественная цивилизация древней Африки / Питер Шинни ; [пер. с англ. В.Д. Кайдалова]. – Москва : Центрполиграф, 2004. – 203, [3] с., [16] л. ил. : ил., карт. – Парал. тит. л. англ. - Сер. осн. в 2002 г. – (Загадки древних цивилизаций). – ISBN 5-9524-1311-0
812020
   Нудистский курорт за 1,8 млн. фунтов // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 3. – С. 62-64 : фото
812021
  Сартр Ж.-П. Нудота : роман, п"єси / Жан-Поль Сартр; переклад з франц.; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Національної академії наук України. – Харків : Фоліо, 2006. – 352с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-3608-X
812022
  Сартр Нудота. Мур. Слова : Нудота: роман; Мур: збірка оповідань; Слова: публіцистична книжка / пер. з фр. / Сартр, , Жан Поль. – Київ : Основи, 1993. – 464 с.
812023
  Тешкин Ю.А. Нуждается в твоей помощи / Ю.А. Тешкин. – М, 1986. – 299с.
812024
  Малышев Л.И. Нуждаются в охране - редкие и исчезающие растения Центральной Сибири / Л.И. Малышев, Г.А. Пешкова; Отв. ред. Л.В. Бардунов. – Новосибирск : Наука, 1979. – 173с. – (Научно-популярная серия)
812025
  Ленин В.И. Нужды деревни / В.И. Ленин, 1905
812026
  Минакова С.Ф. Нужен культ... / С.Ф. Минакова. – Л., 1989. – 76с.
812027
  Федоров А. Нужен ли библиотечный блог? От любителей - к профессионалам // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2011. – № 8 (146). – С. 9-11. – ISSN 1727-4893
812028
  Панцерев К.А. Нужен ли интернет черному континенту? // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 7 (624). – С. 26-28. – ISSN 0321-5075
812029
  Королев Ю. Нужен ли Исландии Евросоюз? // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2012. – № 1 (49). – С. 64-73. – ISSN 0201-7083
812030
  Каретникова А.Г. Нужен ли потерпевший по делам частного обвинения? // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.100-104. – (Право ; № 5). – ISSN 0201-7385


  Потерпевший в УПК РФ
812031
  Левин В.И. Нужен ли России ВАК? // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 3, март. – С. 17-23. – ISSN 1026-955X


  Проанализировано положение Высшей аттестационной комиссии (ВАК) в системе науки и образования России. Сделан вывод о негативном влиянии этого органа на развитие науки и образования. Analyzed is the situation with Higher attestation commission (VAK) ...
812032
  Гимпельсон В. Нужен ли российской экономике человеческий капитал? Десять сомнений // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 10. – С. 129-143. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 0042-8736
812033
  Балаян З.Г. Нужен мужской разговор / З.Г. Балаян. – Ереван, 1974. – 192с.
812034
  Чухно А.А. Нужен научный центр по труду // Правда Украины, 1958. – 27 декабря
812035
  Крымова С. Нужна броня. Законодатели хотят защитить россиян от нечистоплотных биотехнологов // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 14 сентября (№ 37)


  Комитет Госдумы по науке и наукоемким технологиям провел круглый стол “О совершенствовании законодательного обеспечения развития биомедицинских клеточных технологий в Российской Федерации”. В дискуссии приняли участие практически вся научная, ...
812036
  Киссинджер Г. Нужна ли Америке внешняя политика = Does America need a foreign policy? : К дипломатии для 21 века / Г. Киссинджер; Пер. с англ. под ред. В.Л.Иноземцева; Центр исслед. постиндустриального о-ва. Журнал "Свободная мысль". – Москва : Ладомир, 2002. – 352с. – ISBN 5-86218-405-8
812037
  Стахевич А. Нужна ли библиотека современному вузу? // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 7. – С. 50-53. – ISSN 0869-3617
812038
  Мамутов В. Нужна ли и легитимна ли коллективная собственность / В. Мамутов, Л. Савельев // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 11. – С.3-5
812039
  Куржиямский М.Ю. Нужна ли Кремниевая долина по-русски? // В мире науки : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 2010. – № 4. – С. 78-79. – ISSN 0208-0621


  Проведен небольшой сравнительный анализ американской Кремниевой долины и ее виртуального русского аналога с точки зрения понимания глобальных экономических процессов.
812040
  Силвер Марк Нужна ли нам вода? : здоровье // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 10. – С. 36 : Фото
812041
  Болебрух А.Г. Нужна ли нам история? // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Т. 20, № 1/1. – С. 140-146. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 20). – ISSN 9125-0912


  Розглянуто проблеми відносин між історичною наукою та сучасним суспільством.
812042
  Рожков П. Нужна ли нам романтика? / П. Рожков. – М, 1934. – 120с.
812043
  Трунин И. Нужна ли отмена НДС в России? : (анализ проблемы с учетом долгосрочного прогноза устойчивости бюджетной системы) // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 9. – С. 34-49. – Бібліогр.: с. 35, 40. – ISSN 0042-8736
812044
  Коршунова Н.Л. Нужна ли педагогике новая парадигма? // Педагогика : Научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2002. – № 7. – С.19-26. – ISSN 0869-561Х
812045
  Исаев Д.Н. Нужна ли подросткам помощь в восприятии смерти? // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2003. – № 3. – С.110-118. – ISSN 0042-8841
812046
  Коновалав Вячеслав Нужна ли попу гармонь? : актуально // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 4. – С. 54-57 : Фото. – ISSN 1998-8044
812047
  Булатова Мария Нужна ли рейдеру турфирма // Турбизнес. – Москва, 2012. – № 5 (259). – С. 73 : фото
812048
   Нужна ли Украине астрофизика? : открытое письмо // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 28 декабря (№ 52)


  Открытое письмо Президенту Украины В. Ф. Януковичу, Президенту НАНУ академику Б. Е. Патону, Председателю ВР Украины В. В. Рыбаку, Премьер-министру Украины Н. Я. Азарову, Министру ОНМС Д. В. Табачнику, Президенту Украинской астрономической ассоциации ...
812049
  Шевченко О.Т. Нужна ли Украине смертная казнь? / О.Т. Шевченко; Харьковская правозащитная группа. – Харьков : Фолио, 1997. – 95с. – Спец.вып.информ.-аналит.бюлл."Права людини"N29. – Библиогр.:с.89-92. – ISBN 966-03-0173-5
812050
  Мартышин О.В. Нужна ли философия права как самостоятельная юридическая дисциплина? // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2009. – № 11. – С. 18-28. – ISSN 0132-0769
812051
  Вартанова Е.Л. Нужна ли читателю реклама, или о ценности рекламных сообщений в зарубежной прессе // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 10 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.96-102. – (Журналистика ; № 3). – ISSN 0201-7385
812052
  Михайлов О.В. Нужна модификация самого популярного индекса цитируемости // Вестник Российской академии наук : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук (РАН). – Москва, 2013. – Т. 83, № 10, октябрь. – С. 943-944. – ISSN 0869-5873
812053
  Гендина Н.И. Нужна система образовательных стандартов // Библиография : профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва, 2001. – № 2. – С.25-34. – ISSN 0869-6020
812054
  Чмыхало А.И. Нужно верить : роман / А.И. Чмыхало. – Красноярск : Кн. изд-во, 1964. – 367 с.
812055
  Книжников Ю.Ф. Нужно ли менять парадигму топографического картографирования страны? // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 2. – С. 51-52. – ISSN 0016-7126
812056
  Киселева Г.П. Нужно ли повышать рождаемость? / Г.П. Киселева. – М, 1979. – 103с.
812057
  Зинченко В.П. Нужно ли преодоление постулата непосредственности ? // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 2. – С.3-20. – ISSN 0042-8841
812058
  Иванников В.А. Нужно ли психологии понятие деятельности? // Вопросы психологии : научный журнал / Российская акад. образования, Трудовой кол. ред. – Москва, 2011. – № 5. – С. 91-100. – ISSN 0042-8841
812059
  Сайдаковская Людмила Нужно развиваться : Золотая корона. Премия "Лидеры туриндустрии - 2007" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 1. – С. 64-65 : Фото
812060
  Дмитриев А.В. Нужное всем пособие по социологии : Рецензия // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный ун-т. – Москва, 2013. – № 11, ноябрь. – С. 102-105. – ISSN 1561-2465
812061
  Салихов С. Нужны возвращенцы. Министерство ищет способ привлечь на работу в Россию молодых квалифицированных ученых. / интервью брала Е. Понарина // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 21 декабря (№ 51)


  В следующем году заканчивается Федеральная целевая программа “Научные и научно-педагогические кадры инновационной России” на 2009-2013 годы. Однако, как стало известно, программу планируется продолжить. Ради чего? В каком формате? Что это даст ...
812062
  Гильде В. Нужны идеи / В. Гильде, К.Д. Штарке. – М., 1973. – 64с.
812063
   Нужны ли выставки туркомпании? // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 5. – С. 8-10 : фото
812064
  Стародубцев В.А. Нужны ли колхозы? / В.А. Стародубцев. – М, 1990. – 155с.
812065
   Нужны ли миру послы и посольства? Дискуссия // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2009. – № 6. – С. 83-90. – ISSN 0130-9625
812066
  Шувалова О.Р. Нужны ли населению научные знания ? // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2009. – № 3. – С. 55-60. – ISSN 0321-0383
812067
  Левик В. Нужны ли новые переводы Шекспира? // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1968. – за 1966 г. – С. 93-104
812068
  Пилко И. Нужны ли профессии новые стандарты? / Ирина Пилко, Ольга Абалакова // Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал. – Москва, 2012. – № 5 (77). – С. 35-42. – ISSN 1608-4071


  На основе анализа направлений подготовки квалифицированных библиотекарей в вузах России и содержательного наполнения образовательных программ авторами предлагается разработать регламент, включающий требования к должности, порядок и условия ...
812069
  Федоров В.П. Нужны ли экономические санкции? // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2015. – № 3 (63), июль - сентябрь. – С. 134-136. – ISSN 0201-7083
812070
  Задорожнюк И.Е. Нужны ли экономической науке философские знания? (к Нобелевской лекци Ф. Хайека 1974 г.) // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 1. – С.164-168. – ISSN 0042-8744
812071
  Богданова Светлана Нужны ли юристы туристам? : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 7. – С. 44-46 : Фото
812072
  Хоран Д.Д. Нужный образ : Роман / Д.Д. Хоран. – Нижний Новгород : Флокс, 1993. – 526с.
812073
  Гончаров Ю.Д. Нужный человек / Ю.Д. Гончаров. – Воронеж, 1973. – 240с.
812074
  Третьяк Т.М. Нуклеазный комплекс Micrococcus pyogenes var aureus, штамма 42 Е. : Автореф... канд. биол.наук: 096 / Третьяк Т.М.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1968. – 21л.
812075
  Шапот В.С. Нуклеазы / В.С. Шапот. – Москва, 1968. – 212с.
812076
   Нуклеазы. – К., 1985. – 109с.
812077
  Татарская Р.И. Нуклеазы актиномицетов как специфические реагенты для изучения структуры и функции нуклеиновых кислот : Автореф... докт. биол.наук: 03.093 / Татарская Р.И.; АН СССР. Ин-т биохимии. – М., 1970. – 56л.
812078
  Лещинская И.Б. Нуклеазы бактерий / И.Б. Лещинская. – Казань : Казанский университет, 1991. – 231 с. – ISBN 5-7464-0345-8
812079
  Василенко С.К. Нуклеазы из ядов среднеазиатских змей и их применение для структурных исследований Т-РНК : Автореф... канд. хим.наук: / Василенко С.К.; АН СССР. Сиб. отд-ние. – Новосибирск, 1965. – 27л.
812080
   Нуклеазы микроорганизмов. – М., 1974. – 328с.
812081
   Нуклеазы микроорганизмов и их практическое использование. – Рига, 1989. – 79с.
812082
  Миловидов П. Нуклеальная реакция Feulgen-Rossenbeck"a и ее значение в гистологии / П. Миловидов, 1933. – С. 167-183
812083
   Нуклеиновые кислоты. – М., 1956. – 415с.
812084
   Нуклеиновые кислоты. – М., 1957. – 550с.
812085
   Нуклеиновые кислоты. – М., 1962. – 455с.
812086
   Нуклеиновые кислоты. – М., 1965. – 445с.
812087
   Нуклеиновые кислоты. – Москва, 1966. – 382с.
812088
  Федорова Т.А. Нуклеиновые кислоты и белки в организме при лучевом поражении. / Т.А. Федорова. – М., 1972. – 407с.
812089
  Гендон Ю.З. Нуклеиновые кислоты и белки вирионов / Ю.З. Гендон, Б.Ф. Поглазов, Т.И. Тихоненко. – Москва : Наука, 1975. – 368 с.
812090
   Нуклеиновые кислоты и биологическое действиеионизирующей радиации. – М., 1967. – 200с.
812091
  Чепинога О.П. Нуклеиновые кислоты и их биологическая роль / О.П. Чепинога. – К, 1956. – 134с.
812092
  Белозерский А.Н. Нуклеиновые кислоты и их биологической значение / А.Н. Белозерский. – Москва : Знание, 1961. – 47с.
812093
  Белозерский А.Н. Нуклеиновые кислоты и их биологической значение / А.Н. Белозерский. – Москва : Знание, 1963. – 64с.
812094
  Конарев В.Г. Нуклеиновые кислоты и морфогенез растений / В.Г. Конарев. – Москва, 1959. – 348 с.
812095
   Нуклеиновые кислоты и нуклеопротеиды. – М., 1961. – 346с.
812096
  Бердышев Г.Д. Нуклеиновые кислоты и ферменты-нуклеазы пойкилотермных морских животных (выделение, свойства, обмен) : Автореф... докт. биол.наук: / Бердышев Г.Д.; АН СССР. Ин-т физиологии. – Л., 1971. – 42л.
812097
   Нуклеиновые кислоты и хроматин растений. – К., 1981. – 191с.
812098
  Лукаш А.И. Нуклеиновые кислоты мозга. Лекция / А.И. Лукаш, П.И. Короленко. – Ростов -на-Дону, 1973. – 20с.
812099
  Кок И.П. Нуклеиновые кислоты насекомых и их вирусов / И.П. Кок. – Киев, 1973. – 227с.
812100
  Бердышев Г.Д. Нуклеиновые кислоты пойкилометрмных морских животных / Г.Д. Бердышев. – Киев, 1973. – 172с.
812101
  Бердышев Г.Д. Нуклеиновые кислоты пойкилотеpмных моpских животных ( эволюционные и возрастные аспекты) / Г.Д. Бердышев; АН УССР. Сектор молекулярной биологии и генетики. – Киев : Наукова думка, 1973. – 172с.


  Дiзнаєтесь, яку pоль вiдiгpають сеpедовища i спадковiсть в довголiттi людини,пpо основнi пpичини смеpтi та їхнi механiзми.
812102
   Нуклеифильные реакции карбонильных соединений. – Саратов, 1982. – 135с.
812103
   Нуклеифильные реакции карбонильных соединений. – Саратов, 1985. – 144с.
812104
  Лещинская И.Б. Нуклеодеполимеразы сепрофитных бактерий / И.Б. Лещинская. – Казань : Казанский университет, 1975. – 180 с.
812105
  Белозерский А.Н. Нуклеопротеиды и нуклеиновые кислоты и их биологическое значение / А.Н. Белозерский. – М, 1959. – 46с.
812106
  Домогацкий Григорий Владимирович Нуклеосинтез под действием нейтрино, испускаемых при гравитационном коллапсе звезд : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.16 / Домогацкий Григорий Владимирович; АН СССР. Ин-т ядерных исследований. – М., 1980. – 33л.
812107
  Супрун А. Нуклеотидне кодування амінокислот: погляд на проблему з погляду фізики білків / А. Супрун, Л. Шмельова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 26-32. – (Фізика ; Вип. 13). – ISSN 1728-3817


  З позиції впливу фізичних і структурних властивостей амінокислот і проліна обговорюється проблема розуміння кодування генетичної інформації. При цьому молекула ДНК розглядається як полімер типу одновимірного молекулярного кристала із складною ...
812108
   Нуклеотидные и аминокислотные последовательности белка оболочки украинского изолята Y вируса картофеля: сравнение с гомологичными последовательностями других изолятов и филогенетический анализ / И.Г. Будзанивская, Л.П. Овчаренко, А.В. Харина, И.И. Бубряк, В.П. Полищук // Biopolymers and cell : науковий журнал / scientific journal. – National acad. of sciences of Ukraine. – Київ, 2014. – V. 30, N 2. – С. 141-148. – ISSN 0233-7657
812109
  Ванюшин Б.Ф. Нуклеотидный состав дизоксирибонуклеиновых и рибонуклеиновых кислот высших и низших растений. : Автореф... Канд.биол.наук: / Ванюшин Б.Ф.; Акад.наук СССР. – М, 1960. – 25л.
812110
  Леванова Г.Ф. Нуклеотидный состав ДНК бактерий рода Escherlehia и некоторых родственных им микроорганизмов : Автореф... канд биол.наук: / Леванова Г. Ф.; Гор.ГУ. – Горький, 1968. – 17л.
812111
  Астапович Н.И. Нуклеотидный фонд и метаболизм микробной клетки / Н.И. Астапович. – Минск, 1979. – 150с.
812112
  Смирнов В.Д. Нуклеотидопептиды с фосфоамидной и сложноэфирной связями : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Смирнов В.Д.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Хим. фак. – М., 1968. – 19л.
812113
  Силаева С.А. Нуклеотиды и нуклеотидопептиды различных форм Bacillus brevis var GB. : Автореф... канд. хим.наук: / Силаева С.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Хим. ф-тет. – М., 1966. – 20л.
812114
  Дробышев В.И. Нуклеотиды митохондрий и субмитохондриальных фрагментов некоторых животных тканей : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Дробышев В.И.; МГУ. Биол.-почв. фак. – М., 1972. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
812115
  Волкова Л.М. Нуклеофильная реакционная способность арилатов щелочных металлов в реакциях их с-бромдезоксибензоинами : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Волкова Л.М.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Хим. фак. – Л., 1969. – 12л.
812116
  Бушра И.Н. Нуклеофильное замещение в ряду конденсированных азинов с узловым атомом азота : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Бушра И.Н. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990. – 123 л. + Приложение: л. 99-123. – Библиогр.: л. 93-98
812117
  Бушра И.Н. Нуклеофильное замещение в ряду конденсированных азинов с узловым атомом азота : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Бушра И.Н. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990. – 15 с. – Библиогр.: 5 назв.
812118
   Нуклеофильное замещение сульфонильной группы и терт-бутиларилсульфонах и эфирах автоматических сульфокислот при действии литийорганических реагентов : Автореф... канд. хим.наук: / Карпенко Р. Г,; Карпенко Р. Г,; АН СССР, Ин-т орган. хим. – М., 1970. – 27л.
812119
  Большедворская Р.Л. Нуклеофильное присоединение аминов к ацетиленовым карбонилсодержащим соединениям : Автореф... канд. хим.наук: / Большедворская Р. Л.; Иркут.ГУ. – Иркутск, 1972. – 22л.
812120
  Рыбин Л.В. Нуклеофильные реакции бета-нитро-, бета-циан-, бета-карбоксивинилкетонов : Автореф... канд. хим.наук: / Рыбин Л.В.; АН СССР. Ин-т элементоорган. соед. – Москва, 1965. – 20л.
812121
  Цургозен Л.А. Нуклеофильные реакции замащенных 1-диацетиленов : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Цургозен Л. А.; АН СССР, Ин-т орган. хим. – М., 1971. – 23л.
812122
  Воробьева Людмила Александровна Нуклеофильные свойства окисей триалкиларсинов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Воробьева Людмила Александровна; Казанский хим.-технол. ин-т им. С.М.Кирова. – Казань, 1975. – 17л.
812123
  Томиленко Е.И. Нуклеофильный обмен галогенов в органических соединениях в присутствии солей одновалентной меди в водных гомогенных растворах. : Автореф... канд. хим.наук: / Томиленко Е.И.; АН УССР. Ин-т орган. химии. – К., 1968. – 20л.
812124
  Блюмін Євген Володимирович Нуклеофільне заміщення в ряду похідних хлоропіримідинкарбонових кислот : Дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.03 / Блюмін Є.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 139л. – Бібліогр.: л.121-139
812125
  Блюмін Євген Володимирович Нуклеофільне заміщення в ряду похідних хлоропіримідинкарбонових кислот : Автореф. дис. ... канд. хім. наук: 02.00.03 / Блюмін Є.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв.
812126
  Ковтуненко О В. Нуклеофільне заміщення при насиченому атомі вуглецю / О В. Ковтуненко, . – К., 1997. – 54с.
812127
  Зубарев А.Л. Нуклон-нуклонное взаимодействие и ядерная задача трех тел. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Зубарев А.Л.; Лаборатория теорет. физики. – Дубна, 1971. – 14л.
812128
  Вильсон Р. Нуклон-нуклонные взаимодействия : пер. с англ. / Р. Вильсон. – Москва : Мир, 1965. – 303 с.
812129
  Браун Дж.Е. Нуклон-нуклонные взаимодействия : пер. с англ. / Дж.Е. Браун, А.Д. Джексон. – Москва : Атомиздат, 1979. – 247 с.
812130
   Нуклон-нуклонные и адрон-ядерные взаимодействия при промежуточных энергиях : труды симпозиума, 1984 г. – Ленинград : ЛИЯФ, 1984. – 610 с.
812131
   Нуклон-нуклонные и пион-нуклонные взаимодействия при промежуточных энергиях : труды симпозиума, 1982 г. – Ленинград : ЛИЯФ, 1982. – 346 с.
812132
  Немец О.Ф. Нуклонные ассоциации в атомных ядрах и ядерные реакции многонуклонных передач / О.Ф. Немец, В.Г. Неудачин, др. и; Филиппов Г.Ф. – Киев : Наукова думка, 1988. – 487 с. – ISBN 5-12-009300-0
812133
  Неудачин В.Г. Нуклонные ассоциации в легких ядрах / В.Г. Неудачин, Ю.Ф. Смирнов. – Москва : Наука, 1969. – 417с.
812134
  Кудеяров Ю.А. Нуклонные ассоциации в легчайших ядрах 1-р оболочки по данных реакций при высоких энергиях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 055 / Кудеяров Ю.А. ; МГУ. – Москва, 1968. – 6 с.
812135
  Чепурнов В.А. Нуклонные одночастичные состояния в деформированном конечном потенциале с размытым краем. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чепурнов В.А.; Москов. инж.-физ. ин-т. – М., 1968. – 14л.
812136
   Нуклоны и пионы : Материалы I Международного совещания по нуклон-нуклонным и пион-нуклонным взаимодействиям. – Р1 - 3971. – [S. l.] : s. n.], 1968. – 294 c.
812137
  Грищенко М.М. Нуково-дослідна робота з питань політехнічного навчання та морального виховання / М.М. Грищенко. – Київ : Радянська школа, 1957. – 30с.


  Книга присвячена знаменній даті в історії українського народу-20-річчю з дня воз"єднання західноукраїнських земель з Радянської Україною. Докладно висветлено питання розвитку радянської школи й освіти за минуле двадцятиріччя.
812138
   Нукшинский могильник. 1 / Под ред. Шноре Э.Д., Зейда Т.Я. // Материалы и исследования по археологии Латвийской ССР / Под ред. : Шноре Э.Д., Зейда Т.Я. ; АН ЛатССР. – Рига : Изд-во АН ЛатССР, 1957. – Т. 1 : Нукшинский могильник. – С. 1-145, 3 рис.
812139
  Вальдман В.М. Нулевая версия / В.М. Вальдман. – Ташкент, 1975. – 116с.
812140
  Мамаев О.И. Нулевая динамическая поверхность мирового океана / О.И. Мамаев. – М., 1962. – 219с.
812141
  Рогов В.С. Нулевая долгота : повести / В.С. Рогов. – Москва : Советский писатель, 1989. – 463с. – ISBN 5-265-00623-0
812142
  Гришин В.С. Нулевая отметка / В.С. Гришин. – М., 1981. – 110с.
812143
  Третевич Л.М. Нулевая суффиксация имен существительных в современном украинском языке : автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.02 / Третевич Л.М. ; Ужгород. гос. ун-т. – Ужгород. – 25 с.
812144
  Третевич Л.М. Нулевая суффиксация имен существительных в современном украинском языке : автореф. ... канд. филолог. наук : 10.02.02 / Третевич Л.М. ; Ужгород. гос. ун-т. – Ужгород, 1980. – 25 с.
812145
  Голубев А.Д. Нулевое отклонение / А.Д. Голубев. – М., 1980. – 407с.
812146
  Симагов А.В. Нулевой километр / А.В. Симагов. – Донецк, 1979. – 31с.
812147
  Прхалова О. Нулевой меридиан проходит через Тему / О. Прхалова. – М., 1972. – 127с.
812148
  Пронякин Ю.Ф. Нулевой меридиан. / Ю.Ф. Пронякин. – М., 1970. – 48с.
812149
  Белый А.Т. Нулевой цикл / А.Т. Белый. – Иркутск, 1986. – 254с.
812150
  Кихно В.С. Нулевые точки некоторых твердых металлов в солевых расплавах : Автореф... канд. хим.наук: 074 / Кихно В.С.; АН УССР. Ин-т общей и неорган. химии. – К., 1970. – 16л.
812151
  Гириценко Сергей Александрович Нули арифметических рядов Дирихле : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.01.06 / Гириценко Сергей Александрович; Российск. академ. наук. Математический ин-т им. В.А.Стеклова. – М., 1997. – 18л.
812152
  Алексеев В.П. Нули и единицы / В.П. Алексеев. – Ленинград, 1958. – 68 с.
812153
  Журавлев В.Г. Нули на критической прямой L-функции Дирихле и рядов Дирихле, связанных с модулярными формами одного комплексного переменного : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.03 / Журавлев В.Г.; АН СССР , Мат. ин-т, Лен. от-ние. – Ленинград, 1975. – 8 с. – Бібліогр.:с.7-8
812154
  Соскін С.М. Нуль-дисперсійні явища у коливальних системах : автореф. дис. ... д-ра фіз.- мат. наук : 01.04.02 / Соскін С.М. ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2011. – 32 с. – Бібліогр.: 39 назв
812155
  Сяофен Ч. Нуль годин на Різдво : проза: оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 3/4 (987/988). – С. 182-196. – ISSN 0320-8370
812156
  Ґрущинський Нульова зона // Курбасівські читання : науковий вісник / Національний центр театрального мистецтва імені Леся Курбаса. – Київ, 2010. – № 5 : Театральна режисура XXI ст.: метаморфози професії. – С. 96-107. – ISSN 1997-8642
812157
  Гацька Л.П. Нульова ставка ПДВ на експортні операції в контексті розвитку ЗЕД в Україні / Л.П. Гацька, В.П. Дюрядін // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 105-106
812158
  Фокіна Н. Нульова ставка та продаж товарів на умовах договорів комісії, консигнації, доручення та інших цивільно - правових договорів, що не передбачають переходу права власності на такі товари // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 29. – С.12-13
812159
  Котик І. Нульовий закон // Критика. – Київ, 2002. – Вересень, (число 9). – С. 28-29


  Роман "Дев"ять" Анджея Стасюка.
812160
  Мойсеїв І. Нульосфера або небо всередині нас : філософсько-культурологічна експедиція за межі світу / Ігор Мойсеїв. – Київ : Дніпро, 2010. – 300 с. : іл. – Бібліогр.: с. 291-300. – ISBN 978-966-578-203-2
812161
  Строкаль О. Нульсуфіксальні іменникові новотвори як засіб стилістичної маркованості в поезії Павл Мовчана // Мовознавчі студії : збірник наукових праць / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Ч. 2. – С. 97-100.
812162
  Флориан Нума Помпилий : Второй царь Рима. – СПб, 1788. – 268 с.
812163
  Доде А. Нума Руместан / А. Доде. – Х., 1928. – 325с.
812164
  Доде А. Нума Руместан. Евангелистка / А. Доде. – Саратов, 1982. – 336с.
812165
  Хамдамов П. Нумеративы в современном узбекском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Хамдамов П. ; Самарк. гос. ун-т. – Самарканд, 1967. – 30 с.
812166
   Нумерационный указатель действующих патентов на изобретения по состоянию на 31 декабря 1967 года. – Москва, 1969. – 103с.
812167
   Нумерационный указатель действующих патентов на изобретения с указанием класса немецкой патентной классификации за 1967 год. – Москва, 1969. – 69с.
812168
   Нумерационный указатель действующих патентов ФРГ(По состоянию на 31 декабря 1966 г.) по материалам ежегодного указателя выставленных для ознакомления описания изобретений к заявкам и выданных патент. – Москва, 1969. – 105с.
812169
   Нумерационный указатель патентов на изобретения ФРГ с указанием класса немецкой патентной классификации по материалам ежегодного указателя выставлен. для ознакомления описаний изобретений к заявкам. – Москва, 1969. – 78с.
812170
  Дундуа Г.Ф. Нумизматика античной Грузии / Г.Ф. Дундуа. – Тбилиси, 1987. – 184с.
812171
  Кучеренко Э.И. Нумизматика в школе / Э.И. Кучеренко, Д.И. Мошнягин. – М., 1968. – 231с.
812172
   Нумизматика в Эрмитаже. – Л., 1987. – 191с.
812173
  Десятников А. Нумизматика изоляции: монеты латиноамериканских лепрозориев // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2011. – № 4 (60). – С. 6-12. – ISSN 1811-542X
812174
   Нумизматика Мексики / "Нумизматика Мексики", , Москва. выставка., 1977. – М., 1977. – 8с.
812175
   Нумизматика Узбекистана. – Ташкент, 1990. – 131с.
812176
  Северова М. Нумизматическая литература в России 18-го века : Общ. обзор: Аннот. библиогр. 1710-1800 гг. / М. Северова. – Ленинград, 1982. – 39с.
812177
  Мызгин К.В. Нумизматические данные о времени появления черняховской культуры на территории днепро-донецкой лесостепи // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 762. – С. 299-311. – (Історія ; Вип. 39). – ISSN 0453-8048
812178
   Нумизматические исследования по истории юго-восточной Европы. – Кишинев, 1990. – 267с.
812179
  Пелда К.Р. Нумизматические памятники как историк экономической истории Латвии 13 -- первой половины 16 вв. : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.02 / Пелда К.Р.; АН Латв.ССР.Ин-т истории. – Рига, 1980. – 25л.
812180
   Нумизматический альманах. – Москва, 1997-
№ 2. – 2005
812181
  Антонович В.Б. Нумизматический кабинет. Музей древностей / (записка профес. В,Б. Антоновча). – [Киев] : [в тип. Имп. ун-та Св. Владимира], 1884. – [27] с. : с 2 табл. монет. – Отд. вырезка из: Историко-стат. записки об ученыз и учеб.-вспомог. учреждниях Имп. Ун-та Св. Владимира (183401884), Киев, 1884 (с. 49-76)


  Минц-кабинет при университете св. Владимира образовался главным образом из коллекции виленского университета (около 20000 монет и медалей). Особенно обогатился минц-кабинет находками при раскопках. Наиболее приобретено за время 1852-1884 гг. - около ...
812182
   Нумизматический сборник. – Тбилиси, 1977. – 160с.
812183
  Зварич В.В. Нумизматический словарь / В.В. Зварич. – Львов, 1975. – 156с.
812184
  Зварич В.В. Нумизматический словарь / В.В. Зварич. – Изд. 3-е, допол. – Львов : Вища школа, 1978. – 224 с.
812185
  Зварич В.В. Нумизматический словарь / В.В. Зварич. – 4-е изд. – Львов, 1980. – 225с.
812186
  Василенко И. Нумизматы хотят больше // Эксперт Украина : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2008. – № 7. – С. 38-42


  Постанова Нацбанку про нові правила на ринку монет
812187
  Пивовар С.Ф. Нумідія / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 268-269. – ISBN 966-642-073-2
812188
  Зварич Володимир Нумізматика : Довідник / Зварич Володимир, Шуст Роман. – Тернопіль-Львів : Тернопіль, 1998. – 464с. – ISBN 966-95138-6-3
812189
  Шуст Р.М. Нумізматика : історія грошового обігу та монетної справи в Україні: навчальний посібник [для студентів істор. та економ. спец. вищих навч. закладів] / Роман Шуст; МОНУ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Знання, 2007. – 371с. – ISBN 966-346-252-3
812190
  Козубовський Г. Нумізматика // Спеціальні історичні дисципліни : довідник : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.Н. Войцехівська, В.В. Томазов, М.Ф. Дмитрієнко, Т.А. Балабушевич, В.В. та ін. Бездрабко. – Київ : Либідь, 2008. – С. 390-398. – ISBN 978-966-06-0538-1
812191
   Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542Х
№ 3 (7). – 1998
812192
   Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542Х
№ 4 (8). – 1998
812193
   Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542Х
№ 1 (9). – 1999
812194
   Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542Х
№ 2 (10). – 1999
812195
   Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542Х
№ 3 (11). – 1999
812196
   Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542Х
№ 4 (12). – 1999
812197
   Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542Х
№ 1 (13). – 2000
812198
   Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542Х
№ 2 (14). – 2000
812199
   Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542Х
№ 3 (15). – 2000
812200
   Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542Х
№ 4 (16). – 2000
812201
   Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542Х
№ 1 (17). – 2001
812202
   Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542Х
№ 2 (18). – 2001
812203
   Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542Х
№ 3 (19). – 2001
812204
   Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542Х
№ 4 (20). – 2001
812205
   Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542Х
№ 1 (21). – 2002
812206
   Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542Х
№ 4 (24). – 2002
812207
   Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542Х
№ 4 (28). – 2003
812208
   Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542Х
№ 1 (29). – 2004
812209
   Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542Х
№ 2 (30). – 2004
812210
   Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542Х
№ 3 (31). – 2004
812211
   Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542Х
№ 4 (32). – 2004
812212
   Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542Х
№ 1 (33). – 2005
812213
   Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542Х
№ 2 (34). – 2005
812214
   Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542Х
№ 3 (35). – 2005
812215
   Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542Х
№ 4 (36). – 2005
812216
   Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542Х
№ 1 (37). – 2006
812217
   Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542X
№ 2 (38). – 2006
812218
   Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542X
№ 3 (39). – 2006
812219
   Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542X
№ 4 (40). – 2006
812220
   Нумізматика і фалеристика : Довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542X
№ 1. – 2007
812221
   Нумізматика і фалеристика : Довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542X
№ 2. – 2007
812222
   Нумізматика і фалеристика : Довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542X
№ 3. – 2007
812223
   Нумізматика і фалеристика : Довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542X
№ 4. – 2007
812224
   Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542X
№ 1. – 2008
812225
   Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542X
№ 2. – 2008
812226
   Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542X
№ 3 (47). – 2008
812227
   Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542X
№ 4 (48). – 2008
812228
   Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542X
№ 1 (49). – 2009
812229
   Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542X
№ 2 (50). – 2009
812230
   Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542X
№ 3 (51). – 2009
812231
   Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542X
№ 4 (52). – 2009
812232
   Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542X
№ 1 (53). – 2010
812233
   Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542X
№ 2 (54). – 2010
812234
   Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542X
№ 3 (55). – 2010
812235
   Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542X
№ 4 (56). – 2010
812236
   Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542X
№ 2 (58). – 2011
812237
   Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542X
№ 3 (59). – 2011
812238
   Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542X
№ 4 (60). – 2011
812239
   Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542X
№ 1 (61). – 2012
812240
   Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542X
№ 2 (62). – 2012
812241
   Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542X
№ 3 (63). – 2012
812242
   Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542X
№ 4 (64). – 2012
812243
   Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542X
№ 1 (65). – 2013
812244
   Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542X
№ 2 (66). – 2013
812245
   Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542X
№ 3 (67). – 2013
812246
   Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542X
№ 4 (68). – 2013
812247
   Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542X
№ 1 (73). – 2015
812248
   Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542X
№ 2 (74). – 2015
812249
   Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542X
№ 3 (75). – 2015
812250
   Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542X
№ 4 (76). – 2015
812251
  Ластовський В.В. Нумізматика на сторінках "Київської старовини" (1882-1906 рр.) // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць. – Київ, 2011. – Чис. 18 : Актуальні проблеми нумізматики у системі спеціальних галузей історичної науки: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: Перші (міжнародні) Ястребовські читання 20-22 жовтня 2011 р. – С. 122-125


  Стаття присвячена особливостям представлення нумізматичної тематики у журналі "Київська старовина" протягом 1882-1906 рр., зокрема відзначається інформаційний характер більшості публікацій та їх чітку періодичність.
812252
  Слюсаренко Ф. Нумізматична праця проф. В.Б. Антоновича // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 421-427. – ISBN 966-7272-00-1
812253
  Мяскова Т. Нумізматичний кабінет Університету Св. Володимира (1834-1852 рр.) // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий науковий збірник / Держ. комітет архівів України; НАНУ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського; КНУТШ. – Київ, 2000. – № 2. – С. 221-227. – ISBN 966-625-009-8


  Подано таблиці монет та медалей, придбаних та подарованих у 1838-1852 рр. Нумізматичному кабінету Університету Св. Володимира.
812254
  Зварич В.В. Нумізматичний словник / В.В. Зварич. – Львів, 1972. – 147с.
812255
  Голиш Г. Нумізматичні дослідження в сучасній українській історіографії: здобутки, проблеми, перспективи // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переялав-Хмельницький, 2013. – Вип. 33. – С. 207-214
812256
  Попельницька О. Нумізматично-речові скарби як історичне джерело (на прикладі скарбу ХVI - ХVII ст. з села Старосілля) // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : Збірка наукових праць / Ін-т історії України НАНУ. – Київ, 2004. – № 11, ч. 1 : До 10-річчя заснув. відділу спец. іст. дисциплін Ін-ту історії України НАНУ. – С. 204-217
812257
  Немков Г.И. Нуммулитиды Советского Союза и их биостратиграфическое значение / Г.И. Немков; Отв. ред. Меннер В.В. – Москва : Наука, 1967. – 319с.
812258
  Мревлишвили Н.И. Нуммулиты Грузии и их стратиграфическое значение : монографическая сводка / Н.И. Мревлишвили; Ред. Цагарели А.Л. – Тбилиси, 1978. – 244с.
812259
  Григорян С.М. Нуммулиты и орбитоиды Армянской ССР : монография / С.М. Григорян; Отв. ред. Габриелян А.А. – Ереван : АН Армянской ССР, 1986. – 216с.
812260
  Птухян А.Е. Нуммулиты нижне-среднего эоцена Армении и некоторые закономерности их распространения. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Птухян А.Е.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1967. – 23л.
812261
  Рытхэу Ю.С. Нунивак : повесть / Ю.С. Рытхэу. – Москва : Молодая гвардия, 1963. – 237 с.
812262
   НУО новини : регіональне видання для неурядових організацій. – Київ
№ 12. – 1999
812263
  Кадрі Якуб Нур Баба / Кадрі Якуб. – Харків : РУХ, 1932. – 283 с.
812264
   Нурдаль Григ. Библиограф. указатель. – М., 1958. – 47с.
812265
  Акобиров Ю Нурек / Ю Акобиров. – Москва, 1980. – 262 с.
812266
  Кулиев Г.А. Нурмурад Сарыханов -- новеллист. (К проблеме становления жанра новеллы в туркменской литературе). / Г.А. Кулиев. – Ашхабад, 1967. – 104 с.
812267
  Кулиев Гуль Нурмурад Сарыханов - новеллист. (К проблеме становления жанра новеллы в туркм. советской литературе) : Автореф... канд. филол.наук: / Кулиев Гуль; АН Туркм.ССР. Отд-ние обществ. наук. – Ашхабад, 1965. – 18л.
812268
  Богатенкова Л.И. Нурмухан Жантурин / Л.И. Богатенкова. – Алма-Ата : Жазушы, 1975. – 95 с.
812269
  Нурмагамбетова О. Нурпеис Байганин - певец Сталинской эпохи : Автореф... канд. филологич.наук: / Нурмагамбетова О.; АН Каз.ССР. Ин-т языка и литературы. – Алма-Ата, 1953. – 20 с.
812270
   Нурсултан Назарбаев. Фотосуреттер / [жинакта : С. Бондаренко, Б. Отарбаев, М. Муслимов и др. ; жауапты ред. : Д. Мыктыбек]. – [Алматы] : [Полиграфсервис], 2010. – 207, [9] с. : фото. – ISBN 9965-893-23-3
812271
  Назарбаев Н.А. Нурсултан Назарбаев: без правых и левых / Н.А. Назарбаев. – М., 1991. – 254с.
812272
   Нурсултан Назарбаєв - засновник казахстанської моделі міжетнічної та міжконфесійної злагоди. – Київ : Етнос, 2006. – 240с. – ISBN 966-522-124-8
812273
  Кузнецов В.С. Нурхаци: Основатель Маньчжур. государства / В.С. Кузнецов. – Новосибирск, 1985. – 189с.
812274
  Мокиевский О.Б. Нусантара : Записки биолога об экспедиции в Индонезию / О.Б. Мокиевский. – Москва : Мысль, 1967. – 229с.
812275
  Грушевский М.С. Нустановившееся движение воды в реках и каналах / М.С. Грушевский. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1982. – 288с.
812276
  Прозорова К.Г. Нут / К.Г. Прозорова. – Л., 1927. – 32с.
812277
  Федоров Е.П. Нутации и вынужденное движеие полюсов Земли по данным широтных наблюдений / Е.П. Федоров. – К., 1958. – 144с.
812278
  Тарадий В.К. Нутация оси вращения Земли. (Сравнение выводов теории с результатами анализа наблюдений) : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 030 / Тарадий В.К. ; АН УССР , Ин-т математики. – Киев, 1968. – 11 с.
812279
   Нутриціологія : навч. посібник для студентів ВНЗ / Н.В. Дуденко [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Харків : Світ Книг, 2013. – 559, [1] с. : іл., табл. – Глосарій: с. 433-448. – Бібліогр.: с. 558-559. – ISBN 978-966-2678-13-0
812280
  Соколов Г.В. Нутрия - ценный пушной зверь. / Г.В. Соколов, Н.М. Тимофеев. – М., 1977. – 94с.
812281
  Верещагин Н.К. Нутрия. / Н.К. Верещагин. – Москва, 1932. – 43с.
812282
  Павлов М.П. Нутрия. / М.П. Павлов. – М., 1951. – 100с.
812283
  Колесов Л.В. Нутрія. / Л.В. Колесов. – К., 1967. – 175с.
812284
  Мустафаев Ф. Нуха / Ф. Мустафаев, А. Шарифов. – Баку, 1963. – 56с.
812285
   Нуха (Азербайджан). – Москва, 1948. – 40 с.
812286
  Дациев А. Нухай Батырмурзаев. / А. Дациев. – Махачкала, 1968. – 37с.
812287
  Исламов М.И. Нухинский диалект. : Автореф... канд. филолог.наук: / Исламов М.И.; Азерб. гос. ун-тет им. С.М.Кирова. – БАку, 1961. – 28л.
812288
  Чухно А.А. Нучно-техническая революция и повышение производительности общественного труда // Коммуист Украины, 1974. – №7
812289
  Кобляков В.П. Нучно-технический прогресс и нравственность / В.П. Кобляков. – Л, 1970. – 24с.
812290
  Кобляков В.П. Нучно-технический прогресс и нравственность / В.П. Кобляков. – М, 1973. – 63с.
812291
  Эванс-Причард Нуэры / Эванс-Причард. – М, 1985. – 236с.
812292
  Цанковъ В. Нъколко сенонски Cephalopoda отъ с.България / В. Цанковъ. – София : Художникъ, 1935. – 14с. – Отпечатъкъ отъ "Сп. на Бълг. Геологическо д-во" Год. VII, кн. 1, 1935 г.
812293
  Доневъ Ст. Нъмско-български речникъ / Ст. Доневъ. – София, 1940. – 531с.
812294
   Ныва [Нива] : украинський литературный збирнык 1885 року. – Одесса : Типо-Литогр. Е. Фесенко, 1885. – [2], 205, [2] с., 1 аpк. нот. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  Авт. поет., пpозових і дpам. твоpів: П.М. Панченко, Гомеp, І. Левицький [І.С. Hечуй-Левицький], Дніпpова Чайка, М.П. Стаpицький, Hезвистний, А.М. Бобенко, Кость Ухач [К.Ф. Ухач-Охоpович], Антоніна В., Тишковський, В. Чайченко [Б.Д. Гpінченко]. - В кн. ...
812295
   Ныва [Нива] : украинський литературный збирнык 1885 року // Рада, украинськый альманах на 1884 рок [Рада, український альманах на 1884 рік] / [Уклад. М.П. Стаpицький]. – Киев : [Вид. М.П. Стаpицького] ; Тип. Г.Т. Коpчак-Hовицкаго, 1884. – Ч. 2. – [2], 205, [2] с., 1 аpк. нот.


  Авт. поет., пpозових і дpам. твоpів: П.М. Панченко, Гомеp, І. Левицький [І.С. Hечуй-Левицький], Дніпpова Чайка, М.П. Стаpицький, Hезвистний, А.М. Бобенко, Кость Ухач [К.Ф. Ухач-Охоpович], Антоніна В., Тишковський, В. Чайченко [Б.Д. Гpінченко]. - В кн. ...
812296
   Нымме и Мустамяэ.. – Таллин, 1971. – 80с.
812297
  Шефнер В.С. Ныне, вечно и никогда / В.С. Шефнер. – Л., 1963. – 366с.
812298
  Чейшвили Р.Б. Нынешнее лето в Цхалтубо : рассказы / Р.Б. Чейшвили. – Москва : Советский писатель, 1976. – 264 с.
812299
  Монастырев В.А. Нынешнее племя. / В.А. Монастырев. – Краснодар, 1952. – 76с.
812300
  Страхов Н. Нынешнее состояние калмыцкого народа, с присовокуплением Калмыцких законов и судопроизводства, десяти правил их Веры, молитвы, нравоучительной повести, сказки, пословиц и песни Савардин. / Сочинил и издал Н. Страхов. – В Санктпетербурге (Санкт-Петербург) : Печатано в типографии Шнора, 1810. – 95 с. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М.Максимовича Пал. XIX ст.- картон, шкіра
812301
  Булаев Н.И. Нынешний прием в вузы многому нас научил // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2009. – № 9. – С. 9-11. – ISSN 1726-667Х
812302
  Самойлович Д.С. Нынешний способ лечения : с наставлением, как можно простому народу лечиться от угрызения бешеной собаки и от уязвления змеи, : С показанием на таблице гридировальными фигурами, чем, когда и как змея уязвляет, где яд у нее бывает и проч. / Выбрав из разных авторов сочинил для пользы общенародной Данило Самойлович коллежский ассессор и штаб-лекарь. – Изд. 2е. – Москва : В унив. тип., у Н. Новикова, 1783. – 117 с. : 1 л. ил.


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII ст.- картон, папір Под грав. подпись: Weis a Strasb. Aux depens de Mr. D. Samoilowitz
812303
  Чжоу Нынешняя международная обстановка и внешняполитика нашего государства / Чжоу, Энь-Лай. – Пекин, 1958. – 32с.
812304
  Стрельцов Иван Ныряльщики и шпагоглотатели : Зоосфера / Стрельцов Иван, Гудков Андрей // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 6. – С. 68-75 : Фото
812305
  Волчик Алеся Нырять так нырять! // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 2. – С. 52-55 : фото
812306
  Соколов А.В. НЭБ в постиндустриальной россии: обещания и риски // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 2015. – № 8, октябрь. – С. 68-71. – ISSN 1726-6726


  XXI век - время цивилизационных сдвигов во всех сферах материальной и духовной жизни российского общества. Не может остаться в стороне и библиосфера, образовавшаяся в индустриальной России прошлого столетия. Одно из самых ярких проявлений смены ...
812307
  Соколов А.В. НЭБ в постиндустриальной России: обещания и риски / Аркадий Васильевич Соколов // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 2015. – № 9, ноябрь. – С. 54-56. – ISSN 1726-6726


  О проекте Национальной электронной библиотеки России (НЭБ).
812308
  Ерпулев А.А. НЭБ в цифрах // Медиатека и мир : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка" ; АНО "Центр библиотечных инновационных технологий РГБ". – Москва, 2015. – № 4. – С. 4-7
812309
  Степанов В.К. НЭБ как платформа интеграции библиотек в систему цифровых коммуникаций, или Какая национальная электронная библиотека нужна России // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2015. – № 1. – С. 13-17. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрены перечень требований к обновляемой Национальной электронной библиотеке России, технические и организационные вопросы реализации проекта, решение которых может стать ключевым шагом на пути реформирования деятельности библиотек всей ...
812310
   НЭБ: в поисках критериев отбора книг и моделей доступа // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 2015. – июнь. – С. 46-49. – ISSN 1726-6726


  Проект Национальной электронной библиотеки (НЭБ) стартовал чуть более 10 лет назад. Промышленная эксплуатация ресурса должна начаться с 1 июля 2015 года. До этого момента предстоит решить немало технических и организационных вопросов, но одним из ...
812311
  Дуда В.В. НЭБ: в приоритете расширение библиотечного охвата и экономическая эффективность : [интервью с В.В. Дудой] / Вадим Дуда ; записала Елена Бейлина, 2014. – С. 79-83


  Экспертное обсуждение концепции Национальной электронной библиотеки, продолжающееся последние полгода, подходит к завершению. В 2014 г. планируется к запуску промышленная эксплуатация портала НЭБ. О приоритетных направлениях развития и бизнес-моделях ...
812312
  Осипова В.А. НЭБ: история, устройство и новый этап развития / Варвара Андреевна Осипова // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2013. – декабрь. – С. 64-66. – ISSN 1726-6726


  Чтобы преодолеть барьеры разрозненности и недоступности, несколько лет назад в России было инициировано создание ресурса, объединяющего качественные и распространяемые в соответствии с нормами охраны авторского права книжные материалы различных ...
812313
  Баландюк С.В. НЭБ: концепция развития : [интервью с С.В. Баландюком] / С.В. Баландюк ; беседу вела Елена Бейлина // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2013. – декабрь. – С. 72-74. – ISSN 1726-6726


  Мнение профессиональной аудитории после открытого заседания рабочей группы по развитию НЭБ, состоявшегося в рамках директорского совещания в РНБ, было, честно скажем, неоднозначным. В дальнейшем дискуссия по форматам обновления НЭБ, ее интеграции с ...
812314
   НЭБ: магистральное направление развития библиотечной отрасли // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 2015. – январь - февраль. – С. 46-53. – ISSN 1726-6726


  О Национальной электронной библиотеке России.
812315
   НЭБ: поддержка и перспективы // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2013. – декабрь. – С. 66-71. – ISSN 1726-6726


  В конце октября в Российской национальной библиотеке (РНБ) прошло Ежегодное совещание директоров федеральных и центральных региональных библиотек России. Тема 2013 г. - "Инновационные модели развития и качество библиотечного обслуживания граждан ...
812316
   НЭБ: технология реализации // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 2015. – май. – С. 28-31. – ISSN 1726-6726


  Прошло полгода с момента определения оператора Национальной электронной библиотеки (НЭБ) России. Сегодня в проекте по-прежнему принимают участие шесть федеральных и 27 региональных библиотек, осуществляются унификация форматов, обсуждается регламент ...
812317
  Чойжилсурэн Л. Нэгдлийн Одер. / Л. Чойжилсурэн. – Унаанбаатар, 1956. – 64с.
812318
   Нэйпиер Ричард. Выставка работ "Формы и образы". Москва. 1983.. – М., 1983. – 14с.
812319
  Улин Л.Н. Нэн. / Л.Н. Улин. – М., 1933. – 207с.
812320
   Нэнси: Научно-фантастические рассказы американских писателей.. – М., 1990. – 48с.
812321
  Янковский В.Ю. Нэнуни-четырехглазый / В.Ю. Янковский. – Ярославль, 1979. – 239с.
812322
  Горинов М.М. НЭП / М.М. Горинов. – М, 1990. – 62с.
812323
  Касьяненко В.И. НЭП и акционерное предпринимательство в СССР / В.И. Касьяненко. – М., 1991. – 62с.
812324
  Дмитренко В.П. НЭП и построение социализма в СССР / В.П. Дмитренко. – М., 1981. – 64с.
812325
  Деревянкин Т.И. НЭП и рыночные отношения / Т.И. Деревянкин, Р.Д. Толстов. – К., 1991. – 47с.
812326
   НЭП и хозрасчет : сборник. – М., 1991. – 364с.
812327
  Елинд Д.Г. НЭП как политика построения социализма : Автореф... Канд.экон.наук: / Елинд Д.Г.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Моск.гос.ун-т. – Москва, 1954. – 16л.
812328
  Трушин А. НЭП по-кубински // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2001. – № 4. – С.36-39. – ISSN 0234-1670


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
812329
   НЭП. Взгляд со стороны: сб.. – М., 1991. – 302с.
812330
  Братющенко Ю. Нэп: государство, частник, кооперация // Вопросы истории : Ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 2. – С. 3-15. – ISSN 0042-8779
812331
  Надеждина В.А. Нэповская Россия в зеркале социальной истории // Отечественная история / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 4. – С. 149-157. – ISSN 0869-5687
812332
  Липатова О. Нэцке // Творчество народов мира. – Москва, 2011. – Вып. 9. – С. 14-25


  Нэцкэ - миниатюрная скульптура, произведение японского декоративно-прикладного искусства, представляющее собой небольшой резной брелок.
812333
  Торчилин В. Нэцке из Сан-Франциско : рассказы // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2007. – № 12. – С. 78-98. – ISSN 0012-6756
812334
   Нэцкэ и японская гравюра из собрания С.П.Варшавского: Кат. выст.. – Л., 1983. – 77с.
812335
  Успенский М.В. Нэцкэ. / М.В. Успенский. – Л., 1986. – 233с.
812336
  Саутенко Н. Нюанси використання нотаріусом відомостей державного реєстру актів цивільного стану громадян при вчиненні відповідної нотаріальної дії // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (93). – С. 46-49
812337
  Кабачій Р. Нюанси декомунізації в Україні // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2015. – № 25. – С. 5. – ISSN 0027-8254
812338
  Тіщенко О. Нюанси Закону про непрацездатність // Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2002. – № 1. – С.51-56


  податкове планування; спрощені системи оподаткування
812339
  Богданов Е.Н. Нюансы бытия / Е.Н. Богданов. – М, 1992. – 334с.
812340
  Понарина Т. Нюансы науки обучения. Экспорт российских образовательных услуг - борьба не столько за деньги, сколько за влияние / беседу вела Н. Волчкова // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 6 декабря (№ 49). – С. 10


  В Российском университете дружбы народов (РУДН) традиционно собираются люди, отвечающие в отечественной высшей школе за международную деятельность.
812341
  Плиева С. Нюансы общения. В организации научных форумов не существует мелочей : беседовала С. Беляева // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 24 января № (3). – С. 14


  О компаниях, специализирующихся на проведении конгрессов и конференций. Генеральный директор Международного агентства конгрессного обслуживания МАКО Светлана Плиева вникает во все детали организации доверенных ее компании форумов, с особой ...
812342
  Лексютина Я.В. Нюансы политики администрации Б. Обамы в Азиатско-Тихоокеанском регионе и интересы Китая // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 103-109. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 3). – ISSN 1995-0055
812343
   Нюргун Боотур Стремительный: Якутский героический эпос олонхо. – 2-е изд. – Якутск, 1982. – 432с.
812344
  Полетика В.В. Нюргун Стремительный / В.В. Полетика. – Благовещенск, 1957. – 75с.
812345
  Карев Д.С. Нюребергский процесс / Д.С. Карев. – М, 1976. – 63с.
812346
  Коцюбинський М.М. Нюренберзьке яйце / М.М. Коцюбинський. – Київ : Веселка, 1981. – 16 с.
812347
  Захаров В.Н. Нюринге / В.Н. Захаров. – Москва : Современник, 1978. – 255с. – (Новинки "Современника")
812348
  Глебов А.Д. Нюркин месяц / А.Д. Глебов. – М., 1981. – 271с.
812349
  Лук"яненко Левко Нюрнберг-2 / Лук"яненко Левко. – Київ : Нора-Прінт, 2001. – 114с. – ISBN 966-7837-20-3
812350
  Рагинский М.Ю. Нюрнберг : перед судом истории / М.Ю. Рагинский. – Москва, 1986. – 207 с.
812351
  Александров Г.Н. Нюрнберг вчера и сегодня / Г.Н. Александров. – Москва, 1971. – 168с.
812352
  Калиниченко А. Нюрнберг: музей открыт, процесс продолжается // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2012. – № 4 (1212). – С. 54-55. – ISSN 0234-1670


  В здании земельного суда Нюрнберга-Фюрта открыли музей Нюрнбергского процесса.
812353
  Чаковский А.Б. Нюрнбергские призраки / А.Б. Чаковский. – М.
1. – 1987. – 221с.
812354
  Чаковский А.Б. Нюрнбергские призраки : Роман / А.Б. Чаковский. – М. : Изд.ГоскомСССР по печати. – (Роман-газета : Основана в 1927 г. ; 23 (1149)-1990). – ISSN 0131-6044
Кн. 2. – 1988. – 80с.
812355
  Чаковский А.Б. Нюрнбергские призраки : Роман-газета / А.Б. Чаковский. – Москва
22, кн.1 : В капкане. – 1988. – 64с.
812356
  Герхардт Д. Нюрнбергские прогулки: в гостях у Альбрехта Дюрера // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2012. – № 2 (86). – С. 48-79. – ISSN 1812-867Х


  Альбрехт Дюрер (1471-1528) - немецкий живописец и график, признан крупнейшим европейским мастером ксилографии и одним из величайших мастеров западноевропейского искусства Ренессанса. Первый теоретик искусства среди североевропейских художников.
812357
  Герхардт Дитер Нюрнбергские прогулки: Загадки "Прекрасного фонтана" // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 9 (81). – С. 92-103. – ISSN 1812-867Х
812358
  Полторак А.И. Нюрнбергский процесс / А.И. Полторак. – Москва, 1966. – 351с.
812359
  Лебедева Н.С. Нюрнбергский процесс и его приговор // Вестник МГИМО - Университета / Московский гос. ин-т международных отношений (университет) МИД РФ. – Москва, 2010. – № 6 (15). – С. 75-92. – ISSN 20718160
812360
   Нюрнбергский процесс и современность. – М., 1986. – 172с.
812361
   Нюрнбергский процесс над главными немецкими военными преступниками. Сб. материалов. В 3 т.. – М.
1. – 1965. – 799с.
812362
   Нюрнбергский процесс над главными немецкими военными преступниками. Сб. материалов. В 3 т.. – М.
2. – 1966. – 799с.
812363
   Нюрнбергский процесс над главными немецкими военными преступниками. Сб. материалов. В 3 т.. – М.
3. – 1966. – 800с.
812364
   Нюрнбергский процесс над главными немецкими военными преступниками. Сб. материалов. В 7 т.. – М.
1. – 1957. – 800с.
812365
   Нюрнбергский процесс над главными немецкими военными преступниками. Сб. материалов. В 7 т.. – М.
Т. 2. – 1958. – 863с.
812366
   Нюрнбергский процесс над главными немецкими военными преступниками. Сб. материалов. В 7 т.. – М.
3. – 1958. – 816с.
812367
   Нюрнбергский процесс над главными немецкими военными преступниками. Сб. материалов. В 7 т.. – М.
4. – 1959. – 896с.
812368
   Нюрнбергский процесс над главными немецкими военными преступниками. Сб. материалов. В 7 т.. – М.
5. – 1960. – 884с.
812369
   Нюрнбергский процесс над главными немецкими военными преступниками. Сб. материалов. В 7 т.. – М.
Т. 6. – 1960. – 758с.
812370
   Нюрнбергский процесс над главными немецкими военными преступниками. Сб. материалов. В 7 т.. – М.
7. – 1961. – 760с.
812371
  Александров Г.Н. Нюрнбергский процесс над главными немецкими преступниками / Г.Н. Александров. – Москва
2. – 1966. – с.
812372
   Нюрнбергский процесс. Сб. материалов. – М.
Т. 1. – 1954. – 936с.
812373
   Нюрнбергский процесс. Сб. материалов.. – М.
2. – 1951. – 608с.
812374
   Нюрнбергский процесс. Сб. материалов.. – М.
1. – 1952. – 832с.
812375
   Нюрнбергский процесс. Суд над нацистскими судьями. Сб. материалов (судебного процесса америк. трибунала над группой руководителй юстиции гитлеровской Германии).. – М., 1970. – 352с.
812376
   Нюрнбергский процесс: право против войны и фашизма. – Москва, 1995. – 264с. – ISBN 5-201-01306-6
812377
   Нюрнбергский процесс: Сб. материалов в 8-ми т.. – М.
1. – 1987. – 688с.
812378
   Нюрнбергский процесс: Сб. материалов в 8-ми т.. – М.
Т. 2. – 1988. – 672с.
812379
   Нюрнбергский процесс: Сб. материалов в 8-ми т.. – М.
3. – 1989. – 656с.
812380
   Нюрнбергский процесс: Сб. материалов в 8-ми т.. – М.
Т. 4. – 1990. – 671с.
812381
   Нюрнбергский процесс: Сб. материалов в 8 т.. – М.
5. – 1991. – 672с.
812382
   Нюрнбергский процесс: Сб. материалов.. – М.
1. – 1955. – 936с.
812383
   Нюрнбергский процесс: Сб. материалов.. – М.
2. – 1955. – 1156с.
812384
  Полторак А.И. Нюрнбергский эпилог / А.И. Полторак. – 3-е изд. – Москва : Юридическая литература, 1983. – 416 с.
812385
  Полторак А.И. Нюрнбергский эпилог. / А.И. Полторак. – М., 1965. – 552с.
812386
  Полторак А.И. Нюрнбергский эпилог. / А.И. Полторак. – М., 1969. – 557с.
812387
  Кобилецький М. Нюрнберзьке право // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXI звітної наук.-практ. конф., 12-13 лют. 2015 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: А.М. Бойко (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – Ч. 1. – С. 93-95
812388
  Коцюбинський М.М. Нюрнберзьке яйце / М.М. Коцюбинський. – Харків, 1927. – 11с.
812389
  Коцюбинський М.М. Нюрнберзьке яйце / М.М. Коцюбинський. – Київ, 1966. – 14с.
812390
  Іванов В.М. Нюрнберзький процес: історія та сучасність // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 44-47. – ISBN 978-617-7363-7-0
812391
  Гусєв В. Нюрнберзький процес: Україна у планах Третього Рейху // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 12-18 листопада (№ 42). – С. 15


  70 років тому, 16 жовтня 1946 року, було поставлено крапку в роботі Міжнародного військового трибуналу в Нюрнберзі. Комісія з ув"язнення головних військових злочинців поширила заяву: "Вироки до смертної кари, винесені Міжнародним військовим трибуналом ...
812392
  Гусєв В. Нюрнберзький трибунал: створення та відкриття // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 19/20 (399/400). – С. 44-46. – ISSN 2313-559X


  Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" відзначає 130-річчя від дня заснування.
812393
  Гусєв В. Нюрнберзький трибунал: створення та відкриття // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 21 (401). – C. 60-63. – ISSN 2313-559X


  Досліджено проблему створення Нюрнберзького військового трибуналу, визначальною характеристикою якого є його міжнародно-правовий характер. Розглянуто основні етапи формування організаційної структури Нюрнберзького трибуналу.
812394
  Шмелев И.С. Няня из Москвы / И.С. Шмелев. – М., 1996. – 62с.
812395
  Лернер Н.О. Няня Пушкина / Н.О. Лернер. – Л., 1924. – 32с.
812396
  Ульянский А.И. Няня Пушкина. / А.И. Ульянский. – М.-Л., 1940. – 124 с.
812397
  Ковачевичь Б. Ньегош живот и рад = Знаменити льуди : Уредник Миливоjе Ристичь / Б. Ковачевичь. – Београд : Народна кньига, 1953. – 58, [3] с.
812398
  Потапов А. Ньирагонго проснулся // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2002. – № 4. – С.67-69. – ISSN 0321-5075


  [Разрушительное извержение вулкана в Конго.]
812399
  Иконников А.В. Нью-Йорк / А.В. Иконников. – Ленинград, 1980. – 96 с.
812400
  Козаченко В.П. Нью-Йорк зблизька. Нарис. / В.П. Козаченко. – Київ, 1958. – 64с.
812401
  Ревакович М. Нью-Йорк на мапі української поезії // Критика. – Київ, 2008. – Травень, (число 5). – С. 26-28
812402
  Большаков И.Г. Нью-Йорк, "Колизей". / И.Г. Большаков. – М, 1959. – 40с.
812403
  Никитин Л.В. Нью-Йорк, Сан-Франциско и Шарлотт: новейшая история борьбы за лидерство в банковской системе США : (1970-е - середина 2010 годов) // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2015. – № 3, май - июнь. – С. 128-144. – ISSN 0130-3864


  В статье на основе количественных данных рассматривается развитие конкуренции между крупнейшими банковскими центрами США на протяжении последних 40 лет. Исследование показывает, что даже при характерном для неолиберальной экономики территориальном ...
812404
  Балбек Елена Нью-Йорк. Бетонный Манхэттенвуд // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 3/4, апрель - май. – С. 68-73 : фото
812405
  Ахонина В.С. Нью-Йорк: Имперский штат // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 1 (541). – С. 110-125. – ISSN 0321-2068


  Общие сведения об американском штате Нью-Йорк (в т. ч.: порядковый номер, девиз, официальная песня, дата вступления в Союз). Краткие сведения о крупных городах, населении, органах власти, экономике, образовании, культуре, достопримечательностях, ...
812406
  Стрельников Б.Г. Нью-Йоркские вечера / Б.Г. Стрельников. – М., 1964. – 63с.
812407
  Тартаковер С.Г. Нью-Йоркский матч-турнир 1927 г. / С.Г. Тартаковер. – Л., 1927. – 144с.
812408
  Матвеев А.И. Нью-Йоркский рейд. / А.И. Матвеев. – Одесса, 1977. – 84с.
812409
  Абліцов В. Нью-йоркська вікторія й київська трагедія Івана Драча // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 13-19 жовтня (№ 41). – С. 8-9
812410
  Ільницький М. Нью-йоркська група // Українська повоєнна еміграційна поезія / М.М. Ільницький. – Львів : Львівський обласний науково-методичний інститут освіти [та ін.], 1995. – С. 73-115. – ISBN 5-7702-0525-3


  Автор зосереджує увагу на літературному об"єднанні "Слово" та відгалуження від "Слова" - Нью-йоркська група. Аналіз проблемно-стильових тенденцій поєднується з характеристикою творчості основних представників еміграційної поезії різних періодів.
812411
  Яручик В. Нью-Йоркська група з погляду міфопоетики // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, П. Михед [та ін.]. – Київ, 2017. – № 10 (682), жовтень. – C. 112-114. – ISSN 0236-1477


  До XXI випуску студій з україністики, яку видає Міжнародна школа україністики НАН України, увійшла монографія "Міфопоетика Нью-Йоркської групи" Тадея Карабовича, відомого вченого, українського поета й перекладача, доктора гуманітарних наук, викладача ...
812412
  Лущій С. Нью-Йоркська група та шістдесятники у працях Юрія Лавріненка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2013. – № 9 (633). – C. 25-34. – ISSN 0236-1477


  У статті аналізуються дослідження Ю. Лавріненка про Нью-Йоркську групу та шістдесятників. The paper focuses on Yu. Lavrinenko’s research works which deal with the New York Group and the representatives of the 1960s generation.
812413
  Бойчук Б. Нью-Йоркська група у перспективі часу // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2008. – № 222/223. – С.266-276.
812414
  Моренець В.П. Нью-Йоркська група: інтродукція до нових полемік на дивні теми // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – Вип. 29 : Літературознавчі студії. – С. 43-53
812415
  Ковалів Ю. Нью-Йоркська група: ранній етап формування // Студії з україністики : збірник наукових праць / Міжнар. школа україністики Нац. акад. наук України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України. – Київ, 2007. – Вип. 7 : Скарби культури - безсмертя нації. – С. 24-35. – ISBN 966-95452-3-8
812416
  Мальський М. Нью-Йоркська конвенція чи Київська угода. Хто кого? / М. Мальський, В. Яремко // Юридична газета. – Київ, 2013. – 27 серпня (№ 33/34). – С. 30
812417
   Нью-Йорская фондовая биржа. – Москва, 1992. – 512с.
812418
  Галака С.П. Нью-Йорська конференція 1995 рокі з розгляду дії та подовження ДНЯЗ // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2002. – Вип. 6 : Світова дипломатія: історія та сучасність. – С.408-415


  Договід про нерозповсюдження ядерної зброї
812419
   Нью - Йорк стал ближе : Новости. События // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 8. – С. 8 : Іл.
812420
   Нью - Йорк. Путеводитель // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 8. – С. 104-105 : Іл.
812421
  Райхель Ю. Ньютон - творець англійського економічного дива // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 17-18 червня (№ 106/107). – С. 23
812422
  Карцев В.П. Ньютон / В.П. Карцев. – Москва : Молодая гвардия, 1987. – 414 с. – (Жизнь замечательных людей)
812423
   Ньютон (1727-1927). – Ленинград, 1927. – 73 с.
812424
  Самойленко В.Г. Ньютон 20 століття // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2009. – № 6 (65)


  Внесок М. М. Боголюбова до скарбниці світової науки.
812425
  Самойленко В. Ньютон XX століття // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Вересень (№ 7)


  До 100 річчя від дня народження Миколи Миколайовича Боголюбова. Був деканом механіко-математичного факультету з 1945 по 1949 роки.
812426
  Крылов А.Н. Ньютон и его значение в мировой науке. 1643-1943 / А.Н. Крылов. – Москва-Ленинград, 1943. – 39 с.
812427
   Ньютон и философские проблемы физики ХХ века : Сб. ст. – Москва : Наука, 1991. – 207 с.
812428
  Ващенко Л.І. Ньютон і теорія ймовірностей // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 2. – С. 35-36. – ISSN 1029-4171
812429
  Кононенко Т.П. Ньютон Ісаак // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 363-364. – ISBN 966-316-069-1
812430
  Кузнецов Б.Г. Ньютон. / Б.Г. Кузнецов. – М., 1982. – 175с.
812431
  Кулаков Ю.І. Ньютонівська механіка з точки зору загальної теорії гомогенних систем // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 27
812432
  Крылов А.Н. Ньютонова теория астрономической рефракции / А.Н. Крылов. – Москва; Ленинград : Издательство АН СССР, 1935. – 69 с.
812433
  Ільїн В.В. Ньяя // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 63. – ISBN 966-316-069-1
812434
  Куликов В. О "болевых точках" социально-экономического развития России // Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва, 2009. – № 1/2. – С. 3-16. – ISSN 0130-9757
812435
  Безносов Э. О "вовремя приведенной цитате". Литературные источники некоторых эпизодов романа "Белая гвардия" // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 3, май - июнь. – С. 367-379. – ISSN 0042-8795
812436
  Литневская Е.И. О "вольностях" употребления норм письменной речи в текстах современной художественной литературы // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – С.9-24. – Библиогр.: Лит.: с.23-24. – (Филология ; № 3). – ISSN 0201-7385
812437
  Юшкевич А.П. О "Геометрии" Декарта // Рассуждение о методе / Р. Декарт. – Москва, 1953. – С. 524-559
812438
  Мишкуров Э.Н. О "герменевтическом повороте" в современной теории и методологии перевода (часть I) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 69-91. – (Теория перевода ; № 1). – ISSN 0201-7385
812439
  Мишкуров Э.Н. О "герменевтическом повороте" в современной теории и методологии перевода (часть II) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 3-41. – (Теория перевода ; № 2). – ISSN 0201-7385
812440
  Мишкуров Э.Н. О "герменевтическом повороте" в современной теории и методологии перевода (часть III) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 3-29. – (Теория перевода ; № 3). – ISSN 0201-7385
812441
  Мишкуров Э.Н. О "герменевтическом повороте" в современной теории и методологии перевода (часть IV) // Вестник Московского университета. Серия 22 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 14-29. – (Теория перевода ; № 1). – ISSN 0201-7385
812442
  Блауберг И.И. О "Годе Бергсона" и бергсонизме XXI в. : философия Бергсона: взгляд через столетие / И.И. Блауберг, Ю.В. Подорога // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 6. – С. 152-158. – Бібліогр.: с. 152, 156. – ISSN 0042-8744
812443
  Татаринов А. О "гонкуровском" Уэльбеке и "букеровском" Барнсе // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2013. – № 1, январь - февраль. – С. 300-312. – ISSN 0042-8795


  Статья посв. творчеству Мишеля Уэльбека, получившего в 2010 г. Гонкуровскую премию за роман "Карта и территория", и Джулиана Барнса, получившего в 2011 г. Букеровскую премию за роман "Предчувствие конца". Стаття присв. творчості Мішеля Уельбека, який ...
812444
  Иванюк Б.П. О "двойном бытии" целостности художественного произведения // Литературоведческий сборник : сборник научных работ / Донецкий национальный университет. – Донецк, 2006. – Вып. 28 : Донецкая филологическая школа: итоги и перспективы. – ISBN 966-72-77-79-8


  В статті викладені версія та наслідки рецептивного обгрунтування відносності літературного твору у трьох іпостасях авторської відповідальності за здійснення його худодньої цілосності - методі, жанрі та стилі
812445
  Кацис Л. О "делах", жизни и судьбе Осипа Мандельштама // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2011. – № 2 март-апрель. – С. 330--362. – ISSN 0042-8795
812446
  Кедров Б.М. О "Диалектике прировы" Энгельса : Учебное пособие для вузов / Б.М. Кедров. – Москва : Высшая школа, 1973. – 184с.
812447
  Видгоф Л. О "долгополой" шинели и "садовнике и палаче" в стихотворении О. Мандельштама "Стансы" // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2010. – № 2. – С. 183-202. – ISSN 0042-8795
812448
  Николаева Т.М. О "единстве ономастики" и/или о новой ветви "антропонимики" // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2009. – № 3. – С. 3-18. – ISSN 0373-658Х
812449
  Калинин Василий Валерьянович О "жестком" управлении ходьбой шагающего аппарата : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.01 / Калинин Василий Валерьянович; МГУ. Мех.-мат. фак. – М., 1978. – 12л.
812450
  Матвеев В.С. О "загадочном" в психике / В.С. Матвеев. – Изд. 2-е доп. и перераб. – М., 1960. – 146с.
812451
  Матвеев В.С. О "загадочном" в психике / В.С. Матвеев. – Изд. 3-е доп. – Свердловск, 1962. – 204с.
812452
  Степанов А.А. О "загадочном" образе безумца в сценах "Фальшивая монета" М.Горького. / А.А. Степанов. – Казань, 1961. – 28 с.
812453
  Нестерова Н.М. О "загадочных" окказионализмах Дж. Джойса и способах их перевода / Н.М. Нестерова, Е.А. Наугольных // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 74-82. – Библиогр.: Лит.: С. 82; 9 поз. – (Теория перевода ; № 2). – ISSN 0201-7385
812454
  Мелентьев Ю.С. О "Золотом кольце" и связи времен / Ю.С. Мелентьев. – Москва : Книга, 1990. – 285 с.
812455
  Энгельс Ф. О "Капитале" Маркса. / Ф. Энгельс. – М., 1941. – 151с.
812456
  Белоцерковский А.В. О "качестве" и "количестве" образования // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 4. – С. 3-9. – ISSN 0869-3617


  Рассмотрены проблемы оценки качества и количества массового высшего образования, даны рекомендации по введению единого государственного экзамена для бакалавров типа GRE subject test. Высказаны соображения по поводу оптимальной структуры формирующейся ...
812457
   О "Коньке-горбунке". – Л., 1937. – 96с.
812458
  Преображенский Н.А. О "кровавой палочке", чудесных огнях", и других необычайных явлениях. / Н.А. Преображенский. – Рязань, 1959. – 48с.
812459
  Ленин В.И. О "левом" ребячестве и мелкобуржуазности / В.И. Ленин. – Москва, 1935. – 31с.
812460
  Ленин В.И. О "левом" ребячестве и мелкобуржуазности / В.И. Ленин. – Москва, 1935. – 32с.
812461
  Ленин В.И. О "левом" ребячестве и мелкобуржуазности / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1972. – 32 с.
812462
  Ленин В.И. О "левом" ребячестве и мелкобуржуазности / В.И. Ленин. – Москва, 1973. – 46с.
812463
  Ленин В.И. О "левом" ребячестве и мелкобуржуазности / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1973. – 32 с.
812464
  Ленин В.И. О "левом" ребячестве и мелкобуржуазности / В.И. Ленин. – Москва, 1980. – 32с.
812465
  Мензел Д. О "летающих тарелках" / Д. Мензел. – М., 1962. – 352с.
812466
  Николаева Т.Н. О "лингвистике речи" (в частности, о междометии) // Вопросы языкознания / Рос. акад. наук, Отд-ние историко-филолог. наук. – Москва, 2015. – № 4. – С. 7-20. – ISSN 0373-658Х
812467
  Грабовский С. О "малороссийском мифе XXI века" // Украина Incognita. ТОП-25 : [избр. ст. газ. "День"] / [сост.: И. Сюндюков, Л. Шевцова, А. Мотозюк] ; под общ. ред. Ларисы Ившиной. – Киев : Украинская пресс-группа, 2014. – С. 163-173. – (Библиотека газеты "День"). – ISBN 978-966-8152-60-3


  Украинское прошлое: уроки для настоящего.
812468
  Обичкин Г.Д. О "Манифесте Коммунистической партии" К.Маркса и Ф.Энгельса. Стеногр. публичн. лекции... / Г.Д. Обичкин. – Москва, 1950. – 40с.
812469
  Бенинг А.Л. О "мошках" нижней Волги / А.Л. Бенинг. – Саратов, 1924. – 6с.
812470
  Иванов Сергей О "невыразимом" : История вещей // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 9. – С. 180-181 : Іл. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
812471
  Яковлева А.И. О "новой отрасли" Российского права // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 2 (52). – С. 61-64. – ISSN 1684-2618
812472
  Михеев М. О "новой" прозе Варлама Шаламова // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2011. – № 4 июль-август. – С. 183-234. – ISSN 0042-8795
812473
  Иовчук М.Т. О "новых" фальсификациях марксистско-ленинской философии / М.Т. Иовчук, И.Я. Попова. – Москва, 1965. – 48с.
812474
  Насонов Н.В. О "переверзии" в рогах диких баранов / Н.В. Насонов. – 1246с.
812475
  Десятников В. О "Пирамиде" Л.М. Леонова // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический ежемесячный журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей"; Междунар. фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2014. – № 5. – С. 276-279. – ISSN 0027-8238
812476
  Пашицкий Э.А. О "плазмонном" механизме сверхпроводимости в вырожденных полупроводниках или полуметаллах / Э.А. Пашицкий. – К., 1968. – 15с.
812477
  Якименко Л.Г. О "Поднятой целине" М. Шолохова / Л.Г. Якименко. – М, 1960. – 134с.
812478
  Михайловский А.В. О "политической теологии" в круге Георге // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 2. – С. 163-167. – ISSN 0042-8744
812479
  Раджабов З.Ш. О "Политическом трактате" Ахмада Дониша / З.Ш. Раджабов. – Душанбе, 1976. – 126с.
812480
  Петров В.М. О "пророчествах", "таинствах" и "страхе божьем" / В.М. Петров. – Свердловск, 1978. – 107с.
812481
  Беляева И.А. О "психологической" функции пространства и времени в прозе И.А. Гончарова и И.С. Тургенева // Русистика и компаративистика : сборник научных статей / Департамент образования города Москвы ; ГОУ ВПО МГПУ : Вильнюсский пед. ун-т. – Москва, 2008. – Вып. 3. – С. 116-129. – ISBN 978-5-243-00283-7
812482
   О "Рассказах прапорщика Столя" [Рунеберга] = (Fanrik Stals sagner). – Санкт-Петербург : Гос. тип., 1910. – 23 с. – Беспл. прил. к газ.: Окраины России. 1910, № 45. - Авт. в кн. не указан; установлен по изд.: Русские анонимные и подписанные псевдонимами произведения печати, 1801-1926 гг. Л., 1978, вып. 2, с. 40
812483
   О "Ревизоре" Сб. ст.. – Ленинград, 1936. – 174 с.
812484
  Степанов П.М. О "таинственных" явлениях человеческой психики / П.М. Степанов. – Краснодар, 1975. – 63с.
812485
  Крывелев И.А. О "тайнах" религии / И.А. Крывелев. – М., 1981. – 104с.
812486
  Вавилов С.И. О "теплом" и "холодном" свете / С.И. Вавилов. – Москва, 1949. – 76 с.
812487
  Вавилов С.И. О "теплом" и "холодном" свете / С.И. Вавилов. – Москва, 1956. – 48 с.
812488
  Осипов Г.В. О "технократических" теориях в современной буржуазной социологии : Автореф... Канд.филос.наук: / Осипов Г.В.; Акад.наук СССР.Ин-т философии. – Москва, 1955. – 15л.
812489
  Дайреджиев Б.Л. О "Тихом Доне" / Б.Л. Дайреджиев. – Москва, 1962. – 292с.
812490
  Сергеева Елена О "Туристских ресурсах России" узнает весь мир : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 9. – С. 58 : Фото
812491
  Рыбинский В.С. О "Фауст" Гете : критический этюд ; (Читано на юбилейном вечере, 21 октября 1899 года, в память 150-ти летия со дня рождения В. Гете) / В.С. Рыбинский. – Киев : Тип. С.Н. Кульженко, 1900. – 8 с.


  Гяльмар Гйорт Бойэзен, проф. (ныне покойный) нем. яз. и лит., сперва в Корнеллиев. ун-те в г. Итаке (в штаате Н. Иорк) и затем в Columbia-Colledg"e в г. Н. Иорке
812492
  Миткевич В.Ф. О "физическом" действии на расстоянии / В.Ф. Миткевич. – Л., 1934. – 19с.
812493
  Сидоров М.И. О "Философских тетрадях" В.И. Ленина / М.И. Сидоров. – Москва, 1954. – 40с.
812494
  Павлов Л.С. О "Философских тетрадях" В.И.Ленина. / Л.С. Павлов. – Л., 1958. – 32с.
812495
   О "Философских тетрадях" В.И.Ленина.. – М., 1959. – 448с.
812496
  Белоусов Н. О "хлорофилле" у Lytta vesicatoria L. / Напечатано по определению Общего Собрания Общества Испытателей природы при Императорском Харьковском ун-те. – Харьков : Электрическая Типо-литография И.А.Цедербаум, 1906. – 9 с. – Отд. оттиск из : Труды Общества Испытателей Природы при Императорском Харьковском Университете, т. 41
812497
  Шелехов А.М. О "шестиугольных" решениях некоторых уравнений в частных производных // Proceedings of the International geometry center / ed. in chief: Kirillov V. – Odessa, 2017. – Vol. 10, n. 2. – С. 47-55. – ISSN 2072-9812
812498
  Потолицын С. О "Элементарных частицах " М. Уэльбека // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2002. – № 5. – С.271-273. – ISSN 1130-6545
812499
  Полякова Л.Ю. О 0-гомологиях полугрупп // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 59-64. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Введено понятие 0-гомологий полугрупп. Установлена связь 0-гомологий с обычными гомологиями полугрупп, а также даны некоторые применения 0-гомологий. Ключевые слова: 0-гомологии. гомологии полугрупп. The notion of the semigroup 0-homology groups is ...
812500
  Лысиков Б.Г. О 10-балльной системе оценки знаний // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2013. – № 12. – С. 89-94. – ISSN 0869-3617


  Статья посвящена проблеме качества инженерного образования. Рассматриваются основные принципы и особенности «русского метода подготовки инженеров», обеспечивающего высокий авторитет российской инженерной школы в нашей стране и за рубежом. Анализируются ...
812501
   О 110-й годовщине со дня рождения В.И.Ленина: Постановление ЦК КПСС от 13 декабря 1979 г.. – М., 1979. – 16с.
812502
   О 110-й годовщине со дня рождения В.И.Ленина: Постановление ЦК КПСС от 13 декабря 1979 г.. – М., 1980. – 16с.
812503
   О 25-й гоовщине Великой Октябрьской социалистической революции. – Алма-Ата, 1942. – 40с.
812504
  Кривицкий А. О 28 павших героях / А. Кривицкий. – М., 1943. – 11с.
812505
  Кривицкий А. О 28 павших героях / А. Кривицкий. – М., 1944. – 8с.
812506
   О 30-ти событиях, которые взорвут год : События // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 1/2. – С. 94-98 : Фото
812507
  Кириченко А.И. О 300-летии воссоединения Украины с Россией. Доклад на Юбилейной сессии Верховного Совета Украинской ССР 22 мая 1954 года. / А.И. Кириченко. – К., 1954. – 47с.
812508
   О 50-летии ВЛКСМ и задачах коммунистического воспитания молодежи. Постановление ЦК КПСС от 3 октября 1968 г.. – Москва, 1968. – 15с.
812509
  Ленин В.И. О 6 Всероссийской конференции РСДРП / В.И. Ленин. – Москва, 1958. – 119с.
812510
  Пфейффер Г.В. О Bi-планарных точках алгебраических поверхностей = Sur les points Bi-planaires des surfaces algebriques / Г.В. Пфейффер // Разделение радикалов абелевых уравнений и решение двучленных уравнений сложных степеней / Г.В. Пфейффер. – Киев, 1902. – 31 с.
812511
  Лучник В. О Collyrina из коллекции В.Мочульского. / В. Лучник. – Х. : Тип. Акц. Общ. Н.Т.Корчак-Новицкого, 1918. – С. 1-2
812512
  Лучник В.Н. О Collyrina из коллекции В.Мочульского. / В.Н. Лучник. – Х., 1918. – 4с.
812513
  Талиев В. О Daphne Sophia Kalen. / В. Талиев. – 95-152с.
812514
  Ленин В.И. О II съезде РСДРП / В.И. Ленин. – Москва, 1933. – 24 с.
812515
  Шимкевич В. О Pantopoda Ледовитого океана и Белого моря / Печатано с разрешения Импер. Спб. Общества Естествоиспытателей. – [Санкт-Петербург] : Тип. М.Меркушева. – 20 с. – Отд. оттиск:Труды Импер. Спб. Общества Естествоиспытателей
812516
  Шимкевич В. О Pantopoda Ледовитого океана и Белого моря = (Статья вторая) / Печатано по разрешению Импер. Спб. Общества Естествоиспытателей. – [Санкт-Петербург] : Тип. А.Пороховщикова. – 4 с. – Отд. оттиск:Труды Импер. Спб. Общества Естествоиспытателей, т. 27, вып. 1
812517
  Новогрудский Д.М. О Pyronema confluens Tul и ее взаимоотношениях с почвенными микроорганизмами / Д.М. Новогрудский, 1936. – С. 384-403
812518
  Оманадзе Р.Ш. О Q-сводимости и плотного рекурсисно перечиленных множеств : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Оманадзе Р.Ш. ; Новосиб. ГУ. – Новосибирск, 1981. – 12 с.
812519
  Ильченко В.И. О VI проблеме Гельберта : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ильченко В.И.; АН СССР. Ин-т истории естествознания и техники. – М., 1970. – 14л.
812520
  Долгов К.М. О XV Международном эстетическом конгрессе // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 6. – С.177-182. – ISSN 0042-8744
812521
  Долгов К.М. О XVII Международном эстетическом конгрессе // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 6. – С. 159-163. – ISSN 0042-8744
812522
  Михайлов Н.А. О XXIX годовщине со дня смерти В.И. Ленина / Н.А. Михайлов. – Москва : Госполитиздат, 1953. – 16 с.
812523
   О азиятских народах, обитающих в Южной России : путешествовавшего с 1824 по 1835 год. – Санкт-Петербург : Печатано в типографии Х. Гинца, 1841. – 53 с.
812524
  Константинов Ф.В. О базисе и надстройке / Ф.В. Константинов. – М., 1951. – 40с.
812525
  Семенкевич Ю.Н. О байкальских водяных осликах / Ю.Н. Семенкевич. – Саратов, 1924. – 6 с.
812526
  Чжан Кан-цинь. О балансе производства, распределения и перераспределения общественного продукта и национального дохода в СССР и КНР. : Автореф... канд. экон.наук: / Чжан Кан-цинь.; МВО СССР. Москов. экон-стат. ин-т. Каф. экон. статистики. – М., 1959. – 16л.
812527
  Асафьев Б.В. О балете. Статьи. Рецензии. Воспоминания / Б.В. Асафьев. – Москва : Музыка, 1974. – 296 с.
812528
  Рыльский М.Ф. О балладах Адама Мицкевича // Баллады / А. Мицкевич. – Москва, 1948
812529
  Добрица В.П. О балльно-рейтинговой системе в подготовке бакалавров / В.П. Добрица, М.О. Таныгин // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 66-75. – (Педагогическое образование ; № 2). – ISSN 0201-7385


  Обсуждаются проблемы, связанные с отказом от традиционной системы оценки знаний студентов вузов и переходом на балльно-рейтинговую систему. Описываются положительные и отрицательные стороны введения подобной системы, предлагаются способы устранения ее ...
812530
  Стеценко В.Я. О банаховых пространствах с двумя конусами. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Стеценко В.Я.; Ленингр.гос.пед.ин-т., 1961. – 8л.
812531
  Зарудный Н. О барабинском ремезе () и его ближайших родичах / Н. Зарудный, Г. Иоганзен, 1923. – 5 с. – Отд. оттиск
812532
   О батыре Олджобае и о девушке, погибшей из-за горестной любви.. – Фрунзе, 1958. – 140с.
812533
  Ульрих В.В. О бдительности советских людей. / В.В. Ульрих. – М., 1947. – 22с.
812534
   О беге - почти все : Сборник. – Москва, 1986. – 63с.
812535
  Стампфл Ф. О беге. / Ф. Стампфл. – М., 1957. – 157с.
812536
  Матлина С. О бедной науке замолвите слово... Полемические заметки о состоянии библиотечной науки // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2007. – № 12. – С. 2-7. – ISSN 1727-4893
812537
   О бедной русалке замолвите слово... // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 10. – С. 2-5.
812538
  Азаров М. О бедной экономике замолвите слово // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 7 : Статистика України та стран СНД. – С. 18-21. – ISSN 1810-3944
812539
  Азаров Николай Янович О бедной экономике замолвите слово // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 7 : Статистика України та стран СНД. – С. 18-21. – ISSN 1810-3944
812540
  Горин Г. О бедном гусаре замолвите слово / Г. Горин. – Москва : Крим-пресс, 1994. – 544c. – Авт. указ.на обл. – ("Ностальгия"). – ISBN 5-85701-055-1
812541
  Соколов А.В. О бедном магистре замолвите слово // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2012. – № 10. – С. 5-15. – ISSN 0130-9765


  В статье рассмотрено содержание Болонского процесса в российском библиотечно-информационном образовании.
812542
  Мельников О.Е. О безбожнических и христианских догмах, таинствах и обрядах / О.Е. Мельников. – Кишинёв, 1937. – 284с.
812543
  Негрей Т.А. О безопасности труда горнорабочих при выполнении основных производственных операцій // Вісті Донецького гірничого інституту : Всеукраїнський науково-технічний журнал гірничого профілю / Донецький національний технічний університет. Гірничий інститут. – Красноармійськ, 2016. – № 1 (38). – C. 84-94. – ISSN 1999-981Х
812544
  Федорова А.П. О белках крови, характерных для нормального и злокачественного роста. : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Федорова А.П.; АН УССР. Ин-т биохимии. – К., 1972. – 28л.
812545
  Леонов Г.Б. О белках семян нута (Cicer arietinum L.) и их изменчивости при созревании : Автореф... канд. биол.наук: / Леонов Г.Б.; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1966. – 25л.
812546
  Сазонова С.С. О Белкине и его роли в "Повестях Белкина" / С.С. Сазонова. – Рига, 1976. – 36 с.
812547
  Кирсупуу А. О белковых фракциях сыворотки крови некоторых промыслових рыб Эстонии : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Кирсупуу А. ; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1965. – 33 с.
812548
  Чавчанидзе Д.Л. О беллетристичности и философичности сочинений Э.Т.А. Гофмана // Известия Российской академии наук. / Российская, академия наук (РАН). – Москва, 2013. – С. 47-52. – (Серия литературы и языка ; Т. 72, № 3). – ISSN 0321-1711
812549
  Кузнецов А.А. О Белой армии и ее наградах, 1917-1922 гг. / А.А. Кузнецов. – М., 1991. – 45с.
812550
  Церпенко В.И. О бельшевисткой критике и самокритике : Автореф... канд. филос.наук: / Церпенко В.И.; МП РСФСР, Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1952. – 16л.
812551
  Ригин А.С. О Бердяеве, русской метафизике и вечном городе // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 2 (143). – С. 70-73
812552
  Бескоровайная Л.Л. О бесконечно малых ареальных деформациях поверхностей и их связи с теорией оболочек. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.006 / Бескоровайная Л.Л.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1970. – 13л.
812553
  Лизунова Д.Ю. О бесконечно малых изгибаниях геперповерхностей и поверхностей в римановом пространстве : Дис... Канд. физ. -мат. наук.: / Лизунова Д.Ю.;. – Киев, 1970. – 120л. – Бібліогр.:л.111-120
812554
  Лизунова Л.Ю. О бесконечно малых изгибаниях гиперповерхностей и поверхностей в римановом пространстве : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 006 / Лизунова Л.Ю. ; КГУ им. Тараса .Шевченко. – Киев, 1970. – 9 с. – Бібліогр.:с.8-9
812555
  Аминова А.В. О бесконечно малых преобразованиях, сохраняющих траектории пробных частиц в ОТО / А.В. Аминова. – Київ, 1971. – 21 с.
812556
  Воробьев Д.В. О бесконечном Мелисса Самосского // Философские науки : Научный образовательный просветительский журнал / Мин.образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2003. – № 5. – С.98-104
812557
  Бруно Д. О бесконечности вселенной и мира / Д. Бруно. – М, 1936. – 257с.
812558
  Мелюхин С.Т. О бесконечности и вечности Вселенной / С.Т. Мелюхин. – Москва : Знание, 1964. – 48 с.
812559
  Скрипкин В.И. О бесконечных системах квантовой теории поля и классической статистики механики. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Скрипкин В.И.; АН УССР.Ин-т теорет.физики. – К, 1975. – 14л.
812560
  Попов А.С. О беспроволочной телеграфии : сборник статей, докладов, писем и других материалов / А.С. Попов. – Москва : Государственное издательство физико-математической литературы, 1959. – 219 с.
812561
  Мареева Е.В. О бессмертии души (Аристотель и современность) // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 12. – С.167-178. – ISSN 0042-8744
812562
  Сабатье А. О бессмертии души и опыт исследование жизни с точки зрения эволюционного натурализма / А. Сабатье. – Спб. – 323с.
812563
  Метальников С.И. О бессмертии одноклеточных животных. / С.И. Метальников, М.А. Галаджиев. – Петроград. – 29с.
812564
  Эльсберг Я.Е. О бесспорном и спорном / Я.Е. Эльсберг. – М., 1959. – 331с.
812565
  Сольский С.М. О библейском миросозерцании в жизни древне-русского народа : (речь, сказанная в торжественном собрании Киевской духовной академии 28 сент. 1878 г.) / [соч.] С.М. Сольского. – Киев : Тип. Давиденко, 1878. – [2], 37 с. – Отд. оттиск из журн.: Труды Киевской духовной академии, 1878, нояб.
812566
  Барац Г.М. О библейском элементе в Слове о полку Игореве. – Киев, 1912. – 40 с.
812567
  Митрофанов П.И. О библиографической реформе в зоологической литературе, 1895. – 5 с. – Отд.Отт. из : "Труды Варшав. Общ. Ест.", в. 1, 1894-95
812568
  Каракаева Ф.У. О библиотеке будущего за круглым столом: в поиске новых идей // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2014. – № 11 (221). – С. 12-14. – ISSN 1727-4893


  Организация пространства библиотек в последнее десятилетие всё чаще признаётся приоритетным направлением библиотечной политики. Связано это в первую очередь с глобальными процессами трансформации, затронувшими сегодня этот социальный институт. О ...
812569
  Маврина Елена Николаевна О библиотеке с любовью, или Как повысить "электоральную грамотность" Колобка // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 22. – С. 36-37. – ISSN 1727-4893


  К традициям, которыми богата Нижегородская государственная универсальная научная библиотека им. В.И. Ленина (НГОУНБ), можно отнести организацию двух популярных областных конкурсов - конкурса среди библиотек Нижегородской области по повышению ...
812570
  Крупская Н.К. О библиотечном деле / Н.К. Крупская. – М, 1957. – 715 с.
812571
  Ленин В.И. О библиотечном деле / В.И. Ленин. – Москва : Госполитиздат, 1960. – 183 с.
812572
  Крупская Н.К. О библиотечном деле / Н.К. Крупская. – М, 1976. – 223с.
812573
  Крупская Н.К. О библиотечном деле / Н.К. Крупская. – М
Т. 1. – 1982. – 448с.
812574
  Крупская Н.К. О библиотечном деле / Н.К. Крупская. – М
Т. 2. – 1983. – 480с.
812575
  Крупская Н.К. О библиотечном деле / Н.К. Крупская. – Москва
Том 3. – 1984. – 528 с.
812576
  Крупская Н.К. О библиотечном деле / Н.К. Крупская. – М
Т. 4. – 1985. – 557с.
812577
  Крупская Н.К. О библиотечном деле / Н.К. Крупская. – Москва
Т. 5. – 1986. – 416 с.
812578
  Крупская Н.К. О библиотечном деле / Н.К. Крупская. – М
Т. 6. – 1987. – 350с.
812579
  Ульянинский Н.Ю. О библиофилии. Факты и мысли. / Н.Ю. Ульянинский, 1925. – 48с.
812580
  Юрашев В.В. О биголоморфных и квазиголоморфных отображениях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Юрашев В.В.; Моск. ин-т электронного машиностроения. – М., 1970. – 14л.
812581
  Назарян Э.О. О биголоморфных и квазиголоморфных отображениях. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Назарян Э.О.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1974. – 12л.
812582
  Вернадский В.И. О биогеохимическом изучении явления жизни / В.И. Вернадский. – Отд.отт. из Докладов АН СССР, 1931. – С. 137-140
812583
  Штилькинд Т.И. О биодинамике ходьбы и поддержании равновесия человека. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 03.00.02 / Штилькинд Т.И.; АН СССР. Ин-т биол. физики. – Пущино, 1974. – 24л. – Бібліогр.:с.23
812584
  Хруцкий А.С. О Биокосмологии, Аристотелизме и перспективах становления универсальной науки и философии // Философия и космология : научно-теоретический ежегодник / Междунар. философско-космологическое общество. – Полтава, 2012. – за 2011 г. – С. 176-193. – ISSN 2307-3705
812585
  Маркс К. О биологии / К. Маркс, Ф. Энгельс, В. Ленин. – М, 1933. – 240с.
812586
  Аракчеева С.Г. О биологии Воrrelia persica Dschunkovsky, 1912 -- возбудителя клещевого спирохетоза и механизме переноса ее клещами : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Аракчеева С.Г. ; Самарк. гос. ун-т. – Самарканд, 1966. – 24 с.
812587
  Чаусов В.И. О биологии и микроморфологии карликового цепня. : Автореф... канд. биол.наук: / Чаусов В.И.; МВ и ССО РСФСР. Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1962. – 23л.
812588
  Чеботаревич Н.Д. О биологии комнатной мухи Musca vicina. / Н.Д. Чеботаревич. – с.
812589
  Сысоева Т.К. О биологии молоди некоторых промысловых рыб бассейна Амура в связи с проблемой воспроизводства их стада. : Автореф... канд. биол.наук: / Сысоева Т.К.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Биол.-почв. ф-тет. – М., 1953. – 11л.
812590
  Победоносцев А.П. О биологии паразитической нематоды Acuaria skrjabini / А.П. Победоносцев. – Саратов, 1941. – 26с. – Отдельный оттиск из "Ученых записок Саратовского пединститута", вып.7, 1941. В оттиске также: К вопросу об изменчивости веса у птиц в годичном жизненном цикле. Новое о биологии куриного клеща
812591
  Загуляев А.К. О биологии платяной моли (Tineola biselliella Humm.) и нового вида - мебельной моли (Tineola furciferella Zagulajev, sp. n.) / А.К. Загуляев, 1954. – 154-169 с.
812592
  Майский И.Н. О биологических основах пртиворакового иммунитета / И.Н. Майский. – М, 1955. – 140с.
812593
  Стецюк В.Г. О биологических свойствах новых синтетических антимикробных препаратов : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.096 / Стецюк В.Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 24 с.
812594
  Чепинога О.П. О биологической роли нуклеиновых кислот : Дис... д-ра биол.наук: / Чепинога О.П.; АН УССР. Ин-ти биохимии. – К., 1951. – 351л. – Бібліогр.:л.329-351
812595
  Лысенко Т.Д. О биологическом виде и видообразовании / Т.Д. Лысенко. – Москва : Сельхозгиз, 1957. – 64 с.
812596
  Оганесян Н.М. О биологическом действии радиоактивной серы / Н.М. Оганесян. – Отд. отт. из Известий АН АрмССР, том 16, № 6, 1962. Биологически, 1962. – 61-68с.
812597
  Юсупов А.А. О биологическом засорении озимых твердых пшениц в связи с особенностями их цветения : Автореф... канд. биол.наук: / Юсупов А.А.; Всес. Акад. сельскохоз. наук. Всес. селекционно-генетич. ин-т. – Одесса, 1966. – 19л.
812598
  Гулый М.Ф. О биологическом значении роцессов постоянного обновления составных компонентов живых организмов / М.Ф. Гулый, В.Н. Ремесло. – Киев : Наукова думка, 1979. – 192 с.
812599
  Душечкин А.И. О биологическом поглощении фосфорной кислоты в почве / А.И. Душечкин. – Б.м. : Б.и. – 18с. – Отд. оттиск
812600
  Лебедь Б.Я. О биологоморфных и квазиголосорфных отображених : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Лебедь Б. Я.; Урал. ГУ. – М., 1972. – 16л.
812601
  Тукач С. О биоморфологических особенностях сортов вида Zinnia elegans Jacq. в условиях предгорной зоны Крыма // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 59-61. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Проведено первічне сортовивчення 6 сортів виду Zinnia elegans Jacq.в умовах передгiрної зони Криму. Встановлено біоморфологічні особливості велетенських та низькорослих циній, а також проведено порівняльний аналіз цих садових груп. В результаті ...
812602
  Иорданишвили Г.С. О биохимических превращениях, связанных с обменом аммиака в головном мозгу. : Автореф... канд. биол.наук: / Иорданишвили Г.С.; АН Груз. ССР. Ин-тут физиологии. – Тбилиси, 1967. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
812603
  Нистратова С.Н. О биохимической природа холинореценроа в связи с механизмом действия ацетилхолина : Автореф... канд. биол.наук: / Нистратова С. Н.; АН СССР, Ин-т морфологии. – М., 1959. – 12л.
812604
  Нисселович Л.Н. О биржах, биржевых установлениях и мерах ограничения биржевой игры : обозрение важнейших законодательств сравнительно с русским правом / соч. Л.Н. Нисселовича. – Санкт-Петербург : Типо-лит. А.Е. Ландау, 1879. – XIX, [3], 189 с. – Экз. в разных тип. переплетах. – Библиогр.: с. XVIII-XIX


  На тит. стр. допечано: Соч. Л.Н. Нисселовича удостоенное по определению Совета С.-Петербургского университета награды: Золотою медалью
812605
  Быков В.В. О бифуркациях динамических систем, близких к системам с сепаратрисным контуром : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Быков В.В. ; Горьковский гос. ун-т. – Горький, 1981. – 21 с.
812606
  Гофштейн Д. О білий світе мій… : вибрані поезії / Давид Гофштейн ; [упоряд. В. Богуславська ; ред. : Л. Череватенко, П. Рихло ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.", Центр досліджень єврейської історії та культури]. – Київ : Дух і Літера, 2012. – 461, [3] с. : іл. – ISBN 978-966-378-229-4
812607
  Романов Н.Н. О ближайших задачах работы комсомола в деревне / Н.Н. Романов. – М., 1944. – 40с.
812608
  Френчко В.С. О ближнем порядке в жидких эвтектических сплавах тройных систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 040 / Френчко В.С.; Львов. гос. ун-т им. Ив.Франко. – Львов, 1971. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
812609
  Арсанов С.А. О близком и далеком / С.А. Арсанов. – Грозный, 1969. – 100с.
812610
  Белый Андрей О Блоке : Воспоминания. Статьи. Дневники. Речи / Белый Андрей; Вступ. статья, сост., подг. текста и коммент. А.В. Лавров. – Москва : Автограф, 1997. – 608с. – ISBN 5-89612-001-Х
812611
  Рюриков Б.С. О богатстве искусства / Б.С. Рюриков. – Москва, 1956. – 340 с.
812612
  Ильинская И.С. О богатстве русского языка / И.С. Ильинская ; Академия наук СССР ; Институт русского языка. – Москва : Изд-во Акад. наук СССР, 1963. – 72 с. – (Научно-популярная серия)
812613
   О богатырях старопрежних и нынешних. – Архангельск, 1946. – с.
812614
  Крюкова М.С. О богатырях стропрежних и нынешних / М.С. Крюкова. – Архангельск, 1946. – 155с.
812615
  Буцинский П.Н. О Богдане Хмельницком / П.Н. Буцинский. – Харьков, 1982. – 240с.
812616
   О боге и слугах его. Репертуарный сб.. – М., 1964. – 127с.
812617
   О боге ли спор?.. : Сб.. – М., 1987. – 121с.
812618
  Давыдов И.Ю. О бодрых и выносливых / И.Ю. Давыдов. – М, 1955. – 104с.
812619
  Совинский В.К. О бодягах (Spogillidae), встречающихся в Днепре под Киевом : таблицы 2 и 3. – [Киев], 1888. – 30, [2] с. – Экз. № 84310, без обложки и тит. стр., Отд. оттиск
812620
   О боевом пути 10-го гвардейского Уральско-Львовского Краснознаменного орденов Суворова и Кутузова добровольческого танкового корпуса: Методич. материал в помощь лекторам и докладчикам. – Свердловск, 1983. – 47 с.
812621
  Типнер И. О боевом пути частей Красной Армии (1917-1920) / И. Типнер. – Таллинн : Эстонгиз, 1957. – 44с.
812622
  Бурлаков А.И. О боевых действиях по прорыву блокады Ленинграда // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2008. – № 2 (41). – С. 104-107
812623
  Якобсон Г. О божьей коровке Гуммеля (Coccinella karpowkae) / Г. Якобсон : Тип. Имп. Акад. Наук, 1898. – 2 с. – Отд. оттиск: Труды Русского Энтомологического Общества, т. 32
812624
  Дьяков Ю.Т. О болезнях растений / Ю.Т. Дьяков. – М, 1985. – 221с.
812625
  Рамаццини Б. О болезнях ремесленников. / Б. Рамаццини. – М, 1961. – 256с.
812626
  Ануфриев Г.И. О болотах Кольского полуострова / Г.И. Ануфриев. – Петербург, 1922. – с.
812627
  Танфильев Г.И. О болотах Петербургской губернии / Г.И. Танфильев. – с.
812628
  Омельченко К.К. О большевистской печати / К.К. Омельченко. – М, 1938. – 56с.
812629
   О большевистской печати. Сб. материалов.. – Воронеж, 1940. – 96с.
812630
  Слепов Л.А. О большевистском методе руководства хозяйственными органами / Л.А. Слепов. – М., 1951. – 16с.
812631
  Васильев Н.М. О большевистском стиле в работе советского государственного аппарата. / Н.М. Васильев. – Москва, 1952. – 32с.
812632
  Каминский Л. О больших и маленьких / Л. Каминский. – Ленинград, 1967. – 46 с.
812633
  Щеглов Е.Б. О больших и маленьких / Е.Б. Щеглов. – Москва, 1973. – 103с.
812634
  Вайткус П.С. О больших уклонениях в случае устойчивого предельного закона. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.05 / Вайткус П.С.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1973. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
812635
  Лифанов И.К. О большой индуктивной размерности бикомпактов. : Автореф... Канд.физ-матнаук: / Лифанов И.К.; Моск.гос.ун-т. – М, 1968. – 9л. – Бібліогр.:с.9
812636
  Озеров Л.А. О Борисе Пастернаке / Л.А. Озеров. – М. : Знание, 1990. – 62 с.
812637
  Вильмонт Н.Н. О Борисе Пастернаке: Воспоминания и мысли / Н.Н. Вильмонт. – Москва : Советский писатель, 1989. – 222 с.
812638
  Мороз А.Я. О борьбе идей и концепций вокруг проблемы "искусственного интеллекта" // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1981. – Вып. 51
812639
  Суслов М.А. О борьбе КПСС за сплоченность международного коммунистического движения / М.А. Суслов. – М., 1964. – 111с.
812640
  Хельбе А.Р. О борьбе левых против правых в социал-демократической партии Финляндии (1899-1918 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Хельбе А.Р.; Тартус. гос. ун-т. – Тарту, 1975. – 36л.
812641
  Чертков В.П. О борьбе нового со старым в развитии социалистического общества. : Автореф... доктор филос.наук: / Чертков В.П.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1955. – 36л.
812642
  Поспелов В.П. О борьбе с зоной : (Сообщ. Энтомол. ст. при Ю. Р. о-ве поощр. земледелия и сел. промышл.) / [В.И. Поспелов] // Труды энтомологической станции при Ю.-Р. Обществе поощрения Земледелия и Сельской промышленности в г. Киеве : [Статьи В.И. Поспелова] / В.П. Поспелов. – Киев : Тов-во "Печатня С.П. Яковлева", 1906. – 2 с.
812643
  Ильинская-Центилович О борьбе с некаучуконосным одуванчиком / Ильинская-Центилович. – Х., 1950. – 6с.
812644
   О борьбе с растратами. Сб. постановлений, приказов и инструкций, действующих на 15 сентября 1942 г.. – М., 1942. – 96с.
812645
  Дубровин Г.Е. О боярстве Плотницкого конца средневекового Новгорода // Древняя Русь. Вопросы медиевистики : юбилейный выпуск сентябрь 2000 - сентябрь 2010 / Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2010. – № 3 (41). – С. 48-54. – ISSN 2071-9574
812646
  Кузминов М.Я. О боях-пожарищах, о друзьях-товарищах / М.Я. Кузминов. – Ставрополь, 1974. – 175с.
812647
  Кузминов М.Я. О боях-пожарищах, о друзьях-товарищах... / М.Я. Кузминов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев, 1983. – 193с.
812648
  Филь А. О боях-пожарищах, о друзьях-товарищах... : летопись войны / Александр Филь. – Харьков : Фактор, 2008. – 175, [1] с., [12] л. фотоил. – ISBN 978-966-312-898-6
812649
  Иншаков П.К. О боях-пожарищах. / П.К. Иншаков. – Краснодар, 1972. – 224с.
812650
   О боях-пожарищах: Фронтовой фольклор и малоизвестные песен. тексты из арм. многотираж. газет. – Краснодар, 1983. – 271с.
812651
  Земцова Юлия О браконьерах и чиновниках : интервью / Земцова Юлия, Покровская Наталья // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 8 (149). – С. 129-131 : Фото. – ISSN 1029-5828
812652
   О братьях наших меньших : сборник. – М., 1983. – 495с.
812653
  Русинов Н.Д. О бремени смягчения древнерусских полумягких согласных. / Н.Д. Русинов. – Горький, 1966. – 8с.
812654
   О Британии вкратце : Книга для чтения на английском языке в старших классах средней школы. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Лист, 1998. – 224с. – (Школа в клеточку). – ISBN 5-7871-0016-6
812655
  Костычев С.П. О брожениях / С.П. Костычев. – Петербург; Берлин; Стокгольм; Лондон : Изд-во З.И. Гржебина, 1921. – 43 с.
812656
  Ленин В.И. О брошюре Юниуса / В.И. Ленин. – Москва, 1932. – 16с.
812657
  Лепардов Н.А. О Будде в поэме Э. Арнольда "Свет Азии", представленном в образе предвозвещенного Мессии / Сост. Н. Леопардов. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1892. – 52 с.
812658
  Белопольский Н.Г. О будущем развития человечества // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 8. – С. 4-7.
812659
  Фирсов В.Р. О будущем РБА - сегодня! // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2011. – № 1 (139). – С. 7-9. – ISSN 1727-4893
812660
  Нерсесов Н.О. О бумагах на предьявителя с точки зрения гражданского права : историко-догматическое исследование э.-о. проф. Моск. ун-та Н.О. Нерсесова. – Москва : Унив. тип., 1889. – [6], 188 с. – Из: з "Учен. зап. Моск. ун-та", отд. юрид., вып. 6. – Библиогр. в примеч.
812661
  Маркс К. О буржуазной и социалистической демократии / К. Маркс, Ф. Энгельс, В.И. Ленин. – М, 1986. – 382с.
812662
  Шамберг В.М. О буржуазных концепциях экономического соревнования двух систем / В.М. Шамберг. – М., 1962. – 191с.
812663
  Шамберг В.М. О буржуазных концепциях экономического соревнования двух систем. / В.М. Шамберг. – М., 1962. – 191с.
812664
  Кокошин А.А. О буржуазных прогнозах развития международных отношений / А.А. Кокошин. – М, 1978. – 231с.
812665
  Гамзатов Р. О бурных днях Кавказа / Р. Гамзатов. – М., 1989. – 412с.
812666
  Синцов И. О буровых и копанных колодцах казенных винных складов / И. Синцов. – Вырезки. – с.
812667
  Синцов И. О буровых и копанных колодцах казенных винных складов / И. Синцов. – с.
812668
   О бухгалтерском учете в строительстве.. – Вып.7. – М., 1949. – 88с.
812669
  Майков Л.Н. О былинах Владимира цикла : исследование Л. Майкова на степ. магистра рус. словесности. – Санкт-Петербург : В тип. Департамента внеш. торговли, 1863. – [4], 142 с.
812670
  Павловская А.В. О быте и традициях застолий в советской семье = С.Г. Тер-Минасова в неожиданном ракурсе // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 26-42. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 3). – ISSN 0201-7385


  В статье рассматриваются застольные традиции и повседневный уклад семьи С.Г. Тер-Минасовой в 60-70-х гг. 20 ст. Описываюся совет. быт и образ жизни, отношение к еде в культуре, затрагиваются проблемы истории повседневности.
812671
  Николаева К. О бюджете профессиональных союзов на 1941 год / К. Николаева. – М., 1941. – 32с.
812672
  Брюханов Н.П. О бюджетной политике СССР / Н.П. Брюханов. – М., 1927. – 40с.
812673
   О бюджетных правах Союза ССР, союзных республик и местных Советов депутатов трудящихся.. – М., 1963. – 343с.
812674
  Ленин В.И. О бюрократизме / В.И. Ленин. – Х, 1924. – 208с.
812675
  Ширяев А. О бюрократической составляющей в системе управления наукой // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва, 2015. – № 3. – С. 156-172. – ISSN 0207-3676
812676
  Бреслав Б.А. О В.И. Ленине : (беглые воспоминания) / Б.А. Бреслав. – Москва : Политкаторжан, 1934. – 95 с. : ил. – (Дешевая историко-революционная библиотека / Под общей ред. И.А. Теодоровича ; № 1-2)
812677
  Ульянова-Елизарова О В.И. Ленине и семье Ульяновых: воспом., очерки, письма, статьи / Ульянова-Елизарова. – М., 1988. – 414с.
812678
  Ульянова М.И. О В.И. Ленине и семье Ульяновых: воспомиания, очерки. Письма / М.И. Ульянова. – 2-е изд., доп. – М., 1989. – 383с.
812679
  Раку М. О вагнеровских контекстах "Доктора Живаго" // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2011. – № 2 март-апрель. – С. 59-108. – ISSN 0042-8795
812680
  Бунге Н.А. О важнейших усовершенствованиях в виноделии : 1)Применение цетробежной силы к виноделию : 2) Проветривание сусла : 3)Нагревание вина : с 12 политипажами в тексте. – Киев : Императорский Университет Св. Владимира, 1871. – 51с.
812681
  Фокеев В.А. О важности и многообразии научных подходов // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал. – Москва, 2008. – № 4. – С. 18-23. – ISSN 1560-7968


  О научных подходах в библиографоведении.
812682
  Турцевич И.Г. О важности изучения Римской государственности и главнейших характеристических чертах ее : [Вступительная лекция, читаная 7 декабря 1892 года] / [соч.] Ив. Турцевич. – Нежин : Типо-литогр. Е.Ф. Венгера, 1894. – 23 с. – Отд. оттиск: Известия историко-филологического института князя Безбородко в Нежине. 1894, т. 13
812683
  Нестерович Ю.В. О важности следования результатам документологических исследований при составлении терминологических стандартов по делопроизводству (в контексте анализа базисных понятий документоведения, представленных в СТБ П 2059-2010) // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 4. – С. 21-30
812684
  Коваль Е. О важности соблюдения теоретических и логических принципов в процессе законотворчества / Е. Коваль, Вл. Субботин // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 11. – С.58-59
812685
  Панасюк В.Ю. О важности цвета носков в жизни и туфель в гробу // Другі читання пам"яті М.Ф. Біляшівського : матеріали наук. конф. 24-25 жовт. 2007 р. / Читання пам"яті М.Ф. Біляшівського, наук. конф. – Київ : Артліт, 2009. – С. 123-140. – ISBN 966-96726-3-6


  "Граница, разделяющая художественную и нехудожественную сферы, то есть искусство и жизнь, условна".
812686
  Александров В.Г. О вакуолизации клеток развивающегося эндосперма пшеницы / В.Г. Александров, О.Г. Александрова, 1940. – 294-297с.
812687
   О Валериане Куйбышеве. – М., 1983. – 319с.
812688
  Хозиев В.Б. О валидности формирующего метода // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2002. – № 5. – С.59-70. – ISSN 0042-8841
812689
  Дмитриев Н.И. О валунных образованиях в долние нижнего течения Ташани / Н.И. Дмитриев. – 49-51с.
812690
  Бартош Петр Антонович О вариативности корневой морфомы. (На материале словообразоват. гнезд соврем. нем. яз. : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Бартош Петр Антонович; Мин. гос. пед. ин-т иностр. яз. – Минск, 1977. – 24л.
812691
  Пахомов В.Г. О вариативности некоторых внешних и внутренних показателей движения при стандартной силовой работе. : Автореф... канд.биол.наук: 102 / Пахомов В.Г.; АН СССР.Ин-т физиологии. – Л, 1969. – 18л.
812692
  Дель Гаудио (Испания) О вариативности русского языка на Украине // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2011. – С. 28-36. – Библиогр.: С. 28; 28 назв;. – (Серия литературы и языка ; Т. 70, № 2). – ISSN 0321-1711
812693
  Иванищева О.И. О вариационном методе исследования микронеоднородных сред. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.023 / Иванищева О.И.; Воронеж. гос. ун-тет. – Воронеж, 1972. – 8л.
812694
  Шак Т.Ф. О вариационном принципе развития тематизма в прикладной музыке (на материале кинематографа) // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 28. – С. 170-179. – ISSN 2226-2180


  На основе анализа трех разножанровых художественных фильмов в статье раскрываются особенности претворения вариационного принципа разви-тия музыкального тематизма в прикладной музыке. В качестве материала для анализа избраны фильмы ре-жиссеров И. ...
812695
  Чечкин А.В. О вариационных методах решения обратной задачи теории антенн : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чечкин А.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. ф-тет. – М., 1969. – 7л.
812696
  Кизель А.Р. О вариациях в аминокислотном составе белков растительного организма и об их причинах / А.Р. Кизель, 1936. – С. 201-217
812697
  Домбровская Т.И. О вас и о себе : Философские стихи с коментариями / Т.И. Домбровская. – Курск, 2003. – 64с. – ISBN 5-7277-0346-8
812698
   О вас, боевые друзья-северяне / Минаков, И, , . – Мурманск, 1989. – 190с.
812699
  Власов А.Е. О вас, ребята / А.Е. Власов, А.М. Молодик. – Ленинград, 1962. – 416с.
812700
  Лялин Н.А. О вас, родители. Очерки и заметки о воспитании в семье. / Н.А. Лялин. – Л., 1973. – 183с.
812701
  Орлов И.М. О вас, фронтовые товарищи : [О воинах 269-й стрелковой дивизии] / И.М. Орлов. – Москва : Изд-во ДОСААФ, 1970. – 192 с.
812702
  Горький Максим О Василии Слепцове / Горький М. – Москва, 1932. – С. 143-147. – Отд. оттиск из "Литературного наследства". Кн. 3
812703
  Луначарский А.В. О Вахтангове и вахтанговцах / А.В. Луначарский. – М, 1959. – 56с.
812704
   О вашем здоровье, женщины.. – М., 1990. – 224с.
812705
  Зрелов А.П. О введении института парламентского расследования в Российской Федерации / А.П. Зрелов, М.В. Краснов // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2003. – № 10. – С.39-49
812706
  Вострикова Н.М. О введении методологических знаний в фундаментальную подготовку бакалавров - будущих инженеров / Н.М. Вострикова, Н.П. Безрукова // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России ; Изд. группа "Логос". – Москва, 2014. – № 2. – С. 19-24. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются результаты исследования, посвященного выявлению состояния сформированности методологических знаний студентов по направлению подготовки«Металлургия». Освещаются способы эффективного сочетания методологического и химического материала, ...
812707
   О введении преподавания домоводства в Киевской женской торговой школе имени П.Г. Терещенко // Отчет по учебно-воспитательной части торговых школ и классов общества : за 1902-1903 уч. год / О-во распростр. коммерч. обр. в г. Киеве. – Киев : Лито-тип. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1903. – С. 1-20
812708
  Сиротин В.И. О введении профильного обучения на старшей ступени общего образования и месте географии в примерных учебных планах возможных профилей : Методика и опыт. Модернизация шаколы: профильное обучение // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 9. – С. 40-43 : Табл.
812709
  Докучаева В.И. О введении травопольных севообротов в Закарпатской области / В.И. Докучаева. – Ужгород, 1952. – 64с.
812710
  Овсеенко Г.В. О ввозе сахара на рынки торгового района Персидского залива / Г.В. Овсеенко. – Киев : Тип. Р.К. Лубковского, 1902. – 34 с. – Отд.отт. из "Вестник сахарной промышленности", 1902 г.
812711
  Ганчеренок И.И. О веберизации государственного управления // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 21 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 41-49. – (Управление (государство и общество) ; № 3). – ISSN 0201-7385
812712
  Мичурин И.В. О вегетативной гибридизации и менторах. / И.В. Мичурин. – М., 1950. – 88с.
812713
  Назарова М.З. О вегетативной гибридизации томата с цифомандрой. : Автореф... Канд.биол.наук: / Назарова М.З.; М-во просвещения РСФСР.Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1954. – 14л.
812714
  Мкртчян А.О. О вегетативном расщеплении пестолистного клена / А.О. Мкртчян, 1963. – С. 65-70
812715
  Фош Ф. О ведении войны / Ф. Фош. – Изд. 2-е. – М., 1937. – 470с.
812716
  Бельчиков Ю.А. О ведущих тенденциях развития русского литературного языка на рубеже XX-XXI столетий = К 15-летию факультетского журнала "Вестник Московского ун-та. Серия 19. Лингвистика и междунар. комуникация" // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 43-56. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 3). – ISSN 0201-7385
812717
  Алешина Л.Г. О вежливости, о такте, о деликатности / Л.Г. Алешина. – Ленинград, 1975. – 142с.
812718
  Алешина Л.Г. О вежливости, о такте, о деликатности / Л.Г. Алешина. – Ленинград, 1990. – 253с.
812719
  Алешина Л.Г. О вежливости, о такте, о деликатности... / Л.Г. Алешина. – Ленинград : Лениздат, 1986. – 126с.
812720
  Негмат-Заде Т О Везехе и его произведении "Савонехул масолик ва фаросих-ул мамолик". / Т Негмат-Заде, , . – Сталинабад, 1957. – 51с.
812721
   О великих и грозных явлениях природы.. – М., 1947. – 15с.
812722
  Кедров Б.М. О великих переворотах в науке / Б.М. Кедров. – М, 1986. – 109с.
812723
  Кахаров А.К. О великих планах и свершениях. / А.К. Кахаров. – Душанбе, 1964. – 58с.
812724
  Яковлев В.Н. О великих русских художниках / В.Н. Яковлев. – М, 1952. – 192с.
812725
  Яковлев В.Н. О великих русских художниках / В.Н. Яковлев. – М, 1962. – 143с.
812726
  Бурлакова В В. О Великобритании. / В В. Бурлакова. – М., 1965. – 122с.
812727
  Ленин В.И. О Великой Октябрьской социалистической революции / В.И. Ленин. – М., 1957. – 410с.
812728
  Ленин В.И. О Великой Октябрьской социалистической революции / В.И. Ленин. – 2-е. – Москва, 1966. – 443с.
812729
  Ленин В.И. О Великой Октябрьской социалистической революции / В.И. Ленин. – 2-е изд. – Москва : Политиздат, 1966. – 383 с.
812730
  Ленин В.И. О Великой Октябрьской социалистической революции / В.И. Ленин. – 3-е изд. – Москва, 1982. – 398с.
812731
  Ленин В.И. О Великой Октябрьской социалистической революции / В.И. Ленин. – 4-е. – М., 1987. – 368с.
812732
  Сталин О Великой Отечественной войне Советского Союза (Доклады, речи, выступления и приказы / Сталин. – М. : Госполитиздат, 1953. – 208 с.
812733
  Эрн В. О великолепии и скептицизме : о великолепии и скептицизме / Владимир Эрн. – 186 с.
812734
  Седов И. О великом грехе Л.Н. Толстого. – Киев : Тип. Н.А. Гирич, 1905. – 11 с.
812735
  Величко В.А. О великом и вечном / В.А. Величко. – Москва : Правда, 1946. – 256 с.
812736
  Величко В.А. О великом и вечном / В.А. Величко. – Москва, 1948. – 291с.
812737
  Величко В.А. О великом и вечном / В.А. Величко. – Москва, 1957. – 256с.
812738
  Погорелов В. О великом сатирике Иване Андреевиче Крылове // Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 2009. – № 4 (66). – С. 79-92
812739
  Студитский А.Н. О великом ученом и атеисте / А.Н. Студитский. – М, 1964. – 56с.
812740
  Хвольсон О. О величине ошибки , которая может произойти при употреблении способов умножения и отражения Вебера от несвоевременности толчков / О. Хвольсон. – СПб. – 8с.
812741
  Кун Б. О венгерской Советской Республике / Б. Кун. – М., 1966. – 544с.
812742
  Ади Эндре О Венгрия, страна моя... / Ади Эндре, Йожеф Аттила. – Москва, 1987. – 192с.
812743
  Александров Д.Н. О венчании / Д.Н. Александров. – Пермь, 1961. – 40с.
812744
  Иванова О.А. О вербальных суммах и упорядочиваемости линейных алгебр, колец и универсальных алгебр : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Иванова О.А.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Мех.-мат. фак. – М., 1970. – 6л. – Бібліогр.:с.5-6
812745
  Туткевич В.М. О вере в судьбу и приметы / В.М. Туткевич. – Л., 1957. – 32с.
812746
   О вере и неверии: мысли о религии и атеизме. – М., 1982. – 239с.
812747
   О вере и нравственности по учению Православной церкви. – М., 1991. – 365с.
812748
  Зуммер В.М. О вере и храме / В.М. Зуммер. – К., 1918. – 62с.
812749
  Куренцов А.И. О верктикальном распределении чешуекрылых в южном Сихота-Алине. / А.И. Куренцов. – 41-50с.
812750
  Арсанов С.А. О верном друге / С.А. Арсанов. – Грозный, 1973. – 367с.
812751
  Рябчиков С.В. О верованиях скифов, саков, массагетов и синдов // Вісник Міжнародного дослідного центру "Людина: мова, культура, пізнання" : науковий журнал / КНУТШ,Ін-т журналістики; Одеська нац. юр. ак.,Криворізький навч. центр. – Кривий Ріг, 2006. – Т. 9. – С. 33-38. – ISBN 966-594-23-Р
812752
  Толстой Л.Н. О веротерпимости / Л.Н. Толстой. – М. – 16с.
812753
   О веротерпимости : Закон 17 апреля 1905 года. – Изд. неофиц. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1905. – 88 с.


  Содерж.: Высочайше утвержденные, 17-го апреля 1905 г., положения Комитета министров об укреплении начал веротерпимости. Извлечение из особого журнала Комитета министров 25-го января, 1-го, 8-го и 15-го февраля 1905 г. о порядке выполнения пункта ...
812754
  Степанов В.Н. О вероятной причине изменения характеристик Эль-Ниньо в 2000-е годы // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 11. – С. 22-40 : рис. – Библиогр.: 49 назв. – ISSN 0130-2906
812755
  Парин В.В. О вероятном, о невероятном / В.В. Парин. – Москва, 1968. – 64с.
812756
  ПаринВ.В О вероятном... о невероятном / ПаринВ.В. – Москва, 1973. – 294с.
812757
  Саакян Р.А. О вероятности захвата в задаче трех тел / Р.А. Саакян. – Ереван : Издательство АН АрмССР, 1961. – 58 с.
812758
  Ляхович В.В. О вероятности мантийного источника вольфрама : вопросы прикладной геохимии // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1989. – С. 3-13 : Табл. – Бібліогр.: 27 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 16). – ISSN 0203-7319
812759
  Байсакалов И.Б. О вероятности попадания на данное множество апекса траектории релейной системы с помехой. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Байсакалов И.Б.; АН Каз.ССР. – Алма-Ата, 1967. – 8л.
812760
   О верстании новиков всех городов.. – 73с.
812761
  Мозолин В.П. О вертикализации предмета гражданского права / В.П. Мозолин, А.А. Рябов // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный университет. – Пермь, 2010. – Вып. 4 (10). – С. 133-141. – (Юридические науки ; Вып. 4 (10)). – ISSN 1995-4190
812762
  Кузнецов А.П. О вертикальном распределении озона в атмосфере. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Кузнецов А.П.; Моск.ордена Ленина и ордена Труд.Красного Знамени гос.ун-т. – М, 1956. – 7л.
812763
  Зубов Н.Н. О вертикальных колеьбаниях глубинных слоев воды в море / Н.Н. Зубов. – 39-53с.
812764
  Фридман А.А. О вертикальных течениях в атмосфере / А.А. Фридман. – Пермь, 1919. – 38с.
812765
  Рябинин В.Н. О верхне-девонских строматопороидеях / В.Н. Рябинин. – Москва, 1932. – С.1125-1133. – Отдельный оттиск: Известия Всесоюзного геол.-разв. объединения, LI, Вып. 76
812766
  Хуторецкий А.Б. О верхней полурештке вычислимых нумераций : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 007 / Хуторецкий А.Б.; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1970. – 7л. – Бібліогр.:с.7
812767
  Ланге О.К. О верхнемеловых и третичных отложениях окрестностей Бахчисарая / О.К. Ланге, Г.Ф. Мирчинк. – Москва. – 7с.
812768
  Туманская О.Г. О верхнепермских фузулинидах Южно-Уссурийского края / О.Г. Туманская; Ред. Криштофович А.Н. – Москва : Госгеолиздат, 1953. – 59с.
812769
  Синяков А.Ф. О вершках и корешках / А.Ф. Синяков. – М., 1992. – 271с.
812770
  Геккер П.О. О веселом кабаре / П.О. Геккер ; Пер. Р. Маркович. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Хронос", 1913. – [32] с. – (Библиотечка издательства "Хронос")
812771
  Погодин Р.П. О веселых людях и хорошей погоде / Р.П. Погодин. – М., 1982. – 495с.
812772
  Хацкевич В.Х. О весне и точной машине / В.Х. Хацкевич. – Тбилиси, 1963. – 71с.
812773
  Семенов Виктор О весовых нормах монет, слитков и рубле Московского княжества в последней четверти XIV - первой половине XV века // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2006. – № 3 (39). – С. 11-15. – ISSN 1811-542X
812774
  Горгиладзе Г.И. О вестибулярной функции (Некоторые электрофизиол. аспекты) : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Горгиладзе Г. И. ; Тбил. ГУ. – Тбилиси, 1964. – 28 с.
812775
  Бондарь А.В. О ветвлении внутренних отображений / А.В. Бондарь. – К, 1971. – 31с.
812776
  Мамытов Дж. О ветвлении периодических решений квазилинейных неавтономных систем дифференциальных уравнений в случае резонанса : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 003 / Мамытов Дж.; АН Каз.ССР. Объедин. учен. совет отд-ния физ.-мат. наук. – Алма-Ата, 1968. – 18л. – Бібліогр.:с.16-18
812777
  Громов Валентин Алексеевич О ветвлении решений нелинейных уравнений с векторными параметрами : Автореф... мканд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Громов Валентин Алексеевич; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1976. – 7л. – Бібліогр.:с.7
812778
  Гессен В.М. О вечном мире / В.М. Гессен. – Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего сената, 1899. – 47 с. – Отд. оттиск: Журнал Министерства юстиции. 1899, апр.
812779
  Рерих Н.К. О Вечном... / Н.К. Рерих. – Москва : Политиздат, 1991. – 461с. – ISBN 5-250-01437-2
812780
  Жуков В.Н. О вечных и временных ценностях университетского образования // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 7, июль. – C. 15-19. – ISSN 1026-955X


  Рассматривается проблема определения путей модернизации высшего профессионального образования в России. Автор ставит вопрос о необходимости постоянства определенных ценностей университетского образования, что не останавливает, а лишь стимулирует ...
812781
  Масалкова Н. О вечных ценностях: качество и эффективность услуг современной публичной библиотеки / Наталья Масалкова, Валерия Суворова // Вестник библиотек Москвы : информационно-методический журнал / Департамент культуры города Москвы; Гос. бюджетное учреждение культуры гор. Москвы "Центральн. универсаль. науч. б-ка им. Н.А. Некрасова". – Москва, 2012. – № 3. – С. 4-8
812782
  Бутовский А.Н. О вещах добытых путем преступления : II ; (рубрика "Хроника") // Очерки по вопросам Судебной практики / А.Н. Бутовский. – Т. 2. – С. 190-193


  "Журн. Мин. Юст."
812783
  Мушин Н.П. О вещественных примитивных группах Ли : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Мушин Н.П.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1954. – 4л.
812784
  Произволов В.В. О взаимно однозначных непрерывных отображениях топологических пространств. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Произволов В.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Мех.-мат. ф-тет. – М., 1963. – 4л.
812785
  Евплов В.Е. О взаимной связи в преподавании математики и черчения в средней общеобразовательной трудовой политехнической школе с производственным обучением. : Автореф... Канд.пед.наук: / Евплов В.Е.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1964. – 18л.
812786
  Сидорова Г.А. О взаимной синхронизации релаксационных и распределенных томсоновских автоколебательных систем : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 042 / Сидорова Г.А. ; МГУ , Физ. фак-т. – Москва, 1972. – 12 с. – Бібліогр.:с.12
812787
  Медведев К.П. О взаимном активировании ароматических аминов и фенолов при окислении их молекулярным кислородом : Автореф... кандид. химич.наук: / Медведев К.П.; Министерство Высшего образования. Харьковский гос. университет им. А.М.Горького. – Харьков, 1949. – 4 с.
812788
  Мелков Г.А. О взаимном влиянии кинетического и параметрического возбуждения спиновых волн / Г.А. Мелков, А.В. Лавриненко, фалькович // ЖЭТФ, 1984. – №7
812789
  Гольд В.М. О взаимовлиянии отдельных участков спектра на интенсивность фотосинтеза у высших растений : Автореф... канд. биол.наук: / Гольд В.М.; Объедин. совет по биол. наукам при Томском гос. ун-те им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1966. – 20л.
812790
  Тищенко А.Д. О взаимодействии 2-галоген-3-(5)-нитробензойных кислот с пиперидином. : Автореф... канд. хим.наук: / Тищенко А.Д.; Москов. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1967. – 18л.
812791
  Крутская Л.В. О взаимодействии 2-хлор-1,.3,2-диоксафосфоланов и тетраэтилдиаминохлорфосфина с галоидметилалкиловыми эфирами, ацеталями и триэтилортоформиатом. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Крутская Л.В.; Казан. хим.-технол. ин-тут им. С.М.Кирова. – Казань, 1977. – 16л. – Бібліогр.:с.16
812792
  Шестакова С.И. О взаимодействии 5-замещенных полихлорциклопентадиенов с некоторыми непредельными соединениями. : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Шестакова С.И.; Москов. ин-т тонкой хим. технологии. – М., 1971. – 24л.
812793
  Сельскова Е.Н. О взаимодействии антибиотиков и витасминов группы "В" в питании циплят. : Автореф... Канд.биол.наук: / Сельскова Е.Н.; АН Латв.ССР.Отдел.хим.и биол.наук. – Рига, 1966. – 25л.
812794
  Пинтова Л.Н. О взаимодействии арил- и диарилалканов с трихлорукусной кислотой : Автореф... канд. хим.наук: / Пинтова Л.Н.; ХГУ. – Х., 1966. – 17л.
812795
  Нуртдинов С.Х. О взаимодействии вторичных хлорфосфинов с некоторыми производными непредельных кислот : Автореф... канд. хим.наук: / Нуртдинов С.Х.; Казанский хим.-технологич. ин-т. – Казань, 1967. – 22л.
812796
  Нонезян Нелли Герасимовна О взаимодействии дигалогенидов сопряженных диенов с первичными аминами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Нонезян Нелли Герасимовна; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1977. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
812797
  Пожидаева Э.Ю. О взаимодействии ионов в воде и смешанных растворителях : Автореф... канд. хим.наук: / Пожидаева Э.Ю.; Днепропетр. хим.-технол. ин-т им. Ф.Э.Дзержинского. – Днепропетровск, 1967. – 18л.
812798
  Федосеева Н.В. О взаимодействии испаряющихся и горящих капель и частиц : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 054 / Федосеева Н.В. ; ОГУ. – Одесса, 1969. – 32 с. – Бібліогр. : с. 30-32
812799
  Лутай В.С. О взаимодействии капиталистических и социалистических принципов в свете синергетики // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (45). – С. 144-150
812800
  Заруба Н.В. О взаимодействии карбамида с нитритами щелочніх и щелочноземельніх металлов : Автореф... канд. хим.наук: / Заруба Н.В.; Рост. гос. ун-т. хим. фак. – Ростов -на-Дону, 1966. – 26л.
812801
  Старик Л.К. О взаимодействии колебательной системы с неидеальным источником энергии при наличии запаздывающих связей. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Старик Л.К.; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1972. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
812802
  Авдеева Т.И. О взаимодействии кремнезема с серодержащими соединениями натрия. : автореф. дис. ... канд. хим. наук / Авдеева Т.И. ; Томский гос. ун-т. – Новосибирск, 1951. – 8 с.
812803
  Разумова В.Л. О взаимодействии кристаллических алюмосиликатов со стеклофазой при нагревании. : Автореф... Канд.техн.наук: / Разумова В.Л.; Акад.наук СССР.Ин-т химии силикатов. – Л, 1954. – 16л.
812804
  Стащук Н.Г. О взаимодействии линейных жестких включений и трещин : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат..наук.: 01.02.04 / Стащук Н.Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 22 с.
812805
  Стащук Николай Григорьевич О взаимодействии линейных жестких включений и трещин : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Стащук Николай Григорьевич; АН УССР. Физ-механический ин-т им. Г.В.Карпенко. – Львов, 1982. – 223л. – Бібліогр.:л.199-223
812806
  Шевелев Ю.П. О взаимодействии между борной кислотой и ванадатами натрия и аммония : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Шевелев Ю. П.; КазахГУ, Хим. фак. – Алма-Ата, 1971. – 26л. – Бібліогр.:с.25
812807
  Родионов Ю.И. О взаимодействии металлов, полупроводниковых элементов и полупроводниковых соединений с расплавами галоценидов : Автореф... канд. хим.наук: / Родионов Ю. И.; Радиев. ин-т. – Л., 1970. – 32л.
812808
  Шольц К. О взаимодействии митохондриального и цитоплазматического обмена на уровне цитрат-синтазы в печени in vivo. : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Шольц К.; АН СССР. Ин-т биохимии им. А.Н.Баха. – М., 1970. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
812809
  Киценко А.Б. и Панченко В.И. О взаимодействии модулированных потоком с плазмой во внешнем магнитном поле / А.Б. и Панченко В.И. Киценко. – Х., 1975. – 22с.
812810
  Барышев И.А. О взаимодействии национальных спецслужб в борьбе с современными вызовами / И.А. Барышев, Н.Л. Семин // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2008. – № 2. – С. 23-40. – ISSN 0321-2068
812811
  Николайшвили В.В. О взаимодействии некоторых законов двойственности и классификации векторных полей в простанстве Банаха : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Николайшвили В. В.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1968. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
812812
  Чжан Цзин-лин О взаимодействии некоторых замещенных триарилгалоидметанов с солями диалкилфосфористых кислот. : Автореф... канд. хим.наук: / Чжан Цзин-лин; МВ и ССО РСФСР. Казах. хим.-технол. ин-т им. С.М.Кирова. – Казань, 1962. – 15л.
812813
  Пушина М.Я. О взаимодействии некоторых производных трехвалентного фосфора с бис/диалкокситиофосфон/-и бис/диарокситиофосфон дисульфидами. : Автореф... Канд.хим.наук: / Пушина М.Я.; Моск.ин-т тонкой химической технологии. – М, 1967. – 23л.
812814
  Фиидланд С.В. О взаимодействии некоторых простых виниловых эфиров с хлоридами пятивалентного фосфора : Автореф... канд. хим.наук: / Фиидланд С.В.; Казанск. хим.-технол. ин-т. – К., 1965. – 18л.
812815
  Харрасова Ф.М. О взаимодействии некоторых эфиров фосфористой кислоты с четыреххлористым и (четырехбромистым) углеродом. : Автореф... Канд.хим.наук: / Харрасова Ф.М.; М-во высш. образования СССР.Казан.хим.-технол.ин-т. – Казань, 1956. – 11л.
812816
  Запевалова Н.П. О взаимодействии несимметричного дизамещенных гидразинов с производными а,в-ненасыщенных кислот : Автореф... канд. хим.наук: / Запевалова Н.П.; ЛГУ. – Л., 1965. – 15л.
812817
  Сидоров Б.Л. О взаимодействии неупругих сред с электромагнитными полями при малых деформациях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Сидоров Б.Л.; МВ и ССО РСФСР. Куйбышев. гос. ун-т. – Куйбышев, 1979. – 11л.
812818
  Поповская Н.П. О взаимодействии нитрата кадмия с нитратами одновалентных металлов в расплавах. : Автореф... канд. хим.наук: / Поповская Н.П.; Ростов. гос. ун-т им. В.М.Молотова. – Ростов н/Д, 1955. – 23л.
812819
  Медведев Б.С. О взаимодействии нитритов и нитратов щелочных металлов и кальция в расплавах, растворах и в твердой фазе : Автореф... кандидата хим.наук: / Медведев Б.С.; Рост. н/Д гос. ун-т. Хим. фак. – Ростов -на-Дону, 1965. – 24л. – Бібліогр.:с.20-21
812820
  Наливайко Н.В. О взаимодействии онтологии и аксиологии в воспитании : через развитие к социализации / Н.В. Наливайко, Т.С. Косенко, А.В. Наливайко // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 4 (29). – С. 254-265. – ISSN 1811-0916
812821
  Славнов Е.Н. О взаимодействии примесей органических красителей с гранями растущего кристалла. : Автореф... Канд.хим.наук: / Славнов Е.Н.; Ин-т кристаллографии АН СССР. – М, 1954. – 16л.
812822
  Рубин П.Л. О взаимодействии продольных типов колебаний в газовом лазере с быстро распадающимся нижним уровнем. / П.Л. Рубин. – Москва, 1971. – 27 с.
812823
  Корень Н.А. О взаимодействии пятихлористого фосфора с некоторыми аллильными производными : Автореф... канд. хим.наук: 02.077 / Корень Н.А.; Казанский хим.-технологический ин-т. – Казань, 1971. – 16л.
812824
  Захвалинский М.Н. О взаимодействии расплавов солей лития и рубидия в некоторых солевых обменах : Автореф... канд. хим.наук: / Захвалинский М.Н.; Физ.-мат. науч.-исслед. ин-т при Иркут. гос. ун-те им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1955. – 16л.
812825
  Карабулатова И.С. О взаимодействии русского и тюркских языков в российско-казахстанском приграничье // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков ; Ин-т языкознания Рос. акад. наук ; Рос. акад. лингвистических наук. – Москва, 2013. – № 3/4 (45). – С. 74-78. – ISSN 1562-1391
812826
  Литвиненко В.В. О взаимодействии света и примесными центрами в случае промежуточной связи. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Литвиненко В.В.; М-во высш образования УССР. – Днепропетровск, 1959. – 9л.
812827
  Скопенко В.В. О взаимодействии селеноцианидов некоторых металлов с гексаметилфосфорамидом / В.В. Скопенко, А.С. Тряшин, Д.А. Стахов // Журн. неорган. химии, 1973. – №10
812828
  Ковалева Л.Б. О взаимодействии синтаксических и интонационных стилеобразующих средств : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Ковалева Л.Б. ; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1977. – 16 с.
812829
  Деркач Ф.А. О взаимодействии сплавов цинк-олово, кадмий-висмут и цинк-кадмий с растворами соляной кислоты : Автореф... канд. хим.наук: / Деркач Ф. А.; МВО СССР, Льв.ГУ, Каф. неорган. хим. – [Львов], 1951. – 12 с.
812830
  Калякина А.В. О взаимодействии теллура с серой в щелочных растворах : Автореф... канд. хим.наук: 02.070 / Калякина А.В.; АН Каз.ССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1971. – 22л.
812831
  Вьюнов Н.А. О взаимодействии угля с парами воды : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Вьюнов Н.А.; Воронежский гос. ун-т. Кафедра физики. – Воронеж, 1951. – 8 с.
812832
  Кормачев В.В. О взаимодействии хлоридов фосфора с некоторыми галоидными и непредельными соединениями : Автореф... канд. хим.наук: / Кормачев В.В.; Казанский хим.-технологич. ин-т им. С.М.Кирова. – Казань, 1966. – 20л.
812833
  Артамкина И.Ю. О взаимодействии хлорофилла с водой : Автореф... канд. биол.наук: / Артамкина И.Ю.;. – Москва, 1974. – 30 л.
812834
  Буймистров В.М. О взаимодействии частиц с квантовым полем при произвольных значениях постоянной связи : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Буймистров В. М.; АН УССР, Ин-т физ. – К., 1958. – 8л.
812835
  Бобнева М.И. О взаимодействии человека и техники. : Автореф... Канд.филос.наук: / Бобнева М.И.; Ан СССР. – М, 1965. – 20л.
812836
  Макушина Н.И. О взаимодействии четыреххлористого углерода с окислами редких тугоплавких элементов : Автореф... канд. хим.наук: 02.070 / Макушина Н.И.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объедин. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1970. – 21л.
812837
  Александрова Г.П. О взаимодействии штампа с двухслойными основами : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.03. / Александрова Г. П.; МВиССО РСФСР, Рост. инж.-стр. ин-т. – Ростов-на-Дону, 1974. – 20л.
812838
  Ершов Б.А. О взаимодействии щелочных производных В-дикарбониальных соединений с а-бромкетонами .метоксиокисями и а-бромокисями : Автореф... канд. хим.наук: / Ершов Б.А.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Кафедра строения органич. соединений. – Л., 1962. – 19л.
812839
  Углянская В.А. О взаимодействии электронообменника ЭО-7 с растворами окислителей. : Автореф... канд. хим.наук: 02.073 / Углянская В.А.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1970. – 21л.
812840
  Орлова Г.В. О взаимодействии эфиров этил (фенил) дитиофосфонистой кислоты с некоторыми электрофильными реагентами. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.08 / Орлова Г.В.; Казан.хим.-техн.ин-т. – К, 1973. – 15л.
812841
  Капанцян Г.А. О взаимоотношении армянского и лазомегрельского языков / Г.А. Капанцян. – Ереван, 1952. – 50с.
812842
  Рудик И.В. О взаимоотношении между адресатом и адресантом англоязычной проповеди // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2014. – Вип. 1 (32). – С. 169-173
812843
  Сенкевич И.В. О взаимоотношении между хромафинной тканью и симпатической иннервацией. : Автореф... Доктора биол.наук: / Сенкевич И.В.; М-во высш.образование СССР.Казан.ордена Труд.Красн.Знамени гос.ун-т. – Казань, 1956. – 24л.
812844
  Шмелев В.Н. О взаимоотношении наречий, частиц и союзов в современном немецком языке (в связи с некоторыми вопросами теории слова и "частей речи"). : Автореф... канд. филолог.наук: / Шмелев В.Н.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Филолог. ф-тет. Каф. нем. языка. – М., 1970. – 16л.
812845
  Транина Н.Ф. О взаимоотношении некоторых растений с корневой микрофлорой : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Транина Н.Ф. ; Ин-т микробиологии АН СССР. – Ленинград, 1960. – 14 с.
812846
  Нозадзе Л.М. О взаимоотношении префиксального и суффиксального образования глаглов страдательного залога в грузинском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Нозадзе Л.М.; АН ГрузССр. Ин-т языкознания. – Тбилиси, 1956. – 12л.
812847
  Спекторов К.С. О взаимоотношении процессов роста и развития у Chlorella pyrenoidosa Prindsh. 82T. : Автореф... канд. биол.наук: / Спекторов К.С.; Ин-т физиологии растений им. К.А.Тимирязева. АН СССР. – М., 1968. – 30л.
812848
  Гиляровский В.А. О взаимоотношении соматического и психического в медицине / В.А. Гиляровский. – М., 1948. – 15с.
812849
  Кузьменко В.А. О взаимоотношении экстеро- и интероцептивных рефлексов в регуляции внешнего сфинктера уретры. : Автореф... Канд.биол.наук: 102 / Кузьменко В.А.; АН СССР.ин-т.физиологии. – Л, 1969. – 20л.
812850
  Соловьев Н.А. О взаимоотношениях между давлением в плоскости желчного пузыря и желчевыделением и о периодической деятельности желчевыводящего аппарата у собак. : Автореф... канд. биол.наук: / Соловьев Н.А.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1969. – 18л.
812851
  Подвальная М.Я. О взаимоотношениях между инсулярной и ацинозной тканями поджелудочной железы в условиях изменения пути поступления ее гормонов в печень : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Подвальная М.Я. ; АН СССР , Ин-т физиологии. – Ленинград, 1966. – 16 с.
812852
  Гойтанников С.В. О взаимоотношениях между покровными растениями и травами : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Гойтанников С.В. ; Казанский гос. ун-т им. В.И. Ульянова-Ленина. – Казань, 1953. – 22 с.
812853
  Штегман Б.К. О взаимоотношениях между соколами Южной Америки и Новой Зеландии / Б.К. Штегман. – 6с.
812854
  Клецова С.Я. О взаимосвязи активности и адекватности в отражении // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1980. – Вып. 49
812855
  Шептулин А.П. О взаимосвязи категорий материалистической диалектики / А.П. Шептулин. – М, 1964. – 47с.
812856
  Колобова Г.А. О взаимосвязи контура самообращенной спектральной линии с параметрами неоднородной плотной плазмы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 044 / Колобова Г.А.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1968. – 10л. – Бібліогр.:с.10
812857
  Лазаренко Н.И. О взаимосвязи литологического состава отложений и угленосности в нижнем карбоне на южном крыле Днепровско-Донецкой впадины. / Н.И. Лазаренко, 1958. – С. 46-49
812858
  Удовенко Л.Н. О взаимосвязи логических и алгометрических умений, формируемых при обучении математике // Преподаватель XXI век : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. образов. "Московский пед. гос. ун-т". – Москва, 2014. – № 2, ч. 1. – С.126-133. – ISSN 2073-9613
812859
  Шаповалова Л.А. О взаимосвязи магнитных и каталитических свойств окиси хрома в реакции гидрирования этилена. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.073 / Шаповалова Л.А.; Сиб.отдел.АН СССР.Объед.учен.совет.по хим.наукам. – Новосибирск, 1970. – 18л.
812860
  Ухов В. О взаимосвязи маркетинга и логистики в инновационной экономике // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2013. – № 1 (44). – С. 79-84 : рис.
812861
  Эльштайн Д.Б. О взаимосвязи между политическим языком и политической реальностью // Логос : Философско-литературный журнал / Центр феноменологической философии; Философский факультет РГТУ. – Москва, 2005. – № 3. – С. 135-142. – ISSN 0869-5377
812862
  Пахомова Т.Г. О взаимосвязи между твердостью, вязкостью силой и биолэлектрической активностью мышц человека. : Автореф... канд.биол.наук: / Пахомова Т.Г.; Тартус.гос.ун-т. – Тарту, 1973. – 20л.
812863
  Изотова Елена Тихоновна О взаимосвязи между химическим составом, структурой и вязкостью гомогенных силикатных и алюмосиликатных расплавов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Изотова Елена Тихоновна; АН Каз.ССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1973. – 24л.
812864
  Шапарев Н.Я. О взаимосвязи некоторых столкновительных и радиационных процессов в низкотемпературной плазме. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 044 / Шапарев Н.Я.; Томск.гос.ун-т. – Томск, 1969. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
812865
  Зуев В.Н. О взаимосвязи общих методов обществознания и естествознания // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1980. – Вып. 49
812866
  Коваль Я.Г. О взаимосвязи объективного и субъективного в художественном переводе // Теорія і практика перекладу : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 17, (за 1990 рік). – С. 5-11. – ISSN 0207-8287
812867
  Шкутько Николай Иванович О взаимосвязи онтологического и гносеологического аспектов понимания информации : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Шкутько Николай Иванович; МВ ССО УССР. Львовский гос. ун-т. – Львов, 1973. – 31л.
812868
  Волынка Г.И. О взаимосвязи понятий "метод" и "стиль научного мышления" // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1978. – Вып. 45
812869
  Падалко А.М. О взаимосвязи профессионального разделения труда и естественных различий в рабочей силе в период строительства коммунизма.. : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Падалко А.М.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1971. – 25л.
812870
  Немчинская В.Л. О взаимосвязи процессов протеолиза и деполимеризации дезоксирибонуклеиновой кислоты при переваривании нуклеопротеидов поджелудочным соком : Автореф... кандид. биологич.наук: / Немчинская В.Л.; Академия наук СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Ленинград, 1952. – 9 с.
812871
  Тонкий К.К. О взаимосвязи развития производства форм расселения и быта семьи : Дис... канд. философ.наук: / Тонкий К.К.; КИСИ. Каф. философии. – Киев, 1971. – 211л. – Бібліогр.:л.198-211
812872
  Тонкий К.К. О взаимосвязи развития производства, форм расселения и быта семьи : автореф. дис. ... канд. филос. наук : 621 / Тонкий К.К. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. Объед. учен. совет по теории науч. коммунизма. – Киев, 1971. – 24 с.
812873
  Головин Виктор Петрович О взаимосвязи скульптуры и живописи в период раннего возрождения в Италии : Автореф... канд. искусствоведен.наук: 17.00.00, 17.00.04 / Головин Виктор Петрович; МГУ. Ист. фак. – М., 1980. – 20л.
812874
  Шабанова М. О взаимосвязи социальной и экономической политики: социоэкономическая перспектива анализа // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2011. – № 8/9. – С. 76-95. – ISSN 0207-3676
812875
  Шегута М.А. О взаимосвязи стилей мышления в естествознании и философии // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1985. – Вып. 59 : Философские вопросы биологии, геологии, экологии
812876
  Марценюк Степан Филиппович О взаимосвязи труда и воспитания в социалистическом обществе : Дис... канд.философ.наук: / Марценюк Степан Филиппович; КГУ им.Т.Шевченка. – К., 1979. – 398л.
812877
  Марценюк С.Ф. О взаимосвязи труда и воспитания в социалистическом обществе : Автореф. дис. ... д-ра филос. наук : 09.00.02 / Марценюк С.Ф. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 38 с.
812878
  Спиваковский В.Е. О взаимосвязи уровня рефлексии групповой (командной) роли с типом организационной культуры // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 84-93. – (Психология ; № 1). – ISSN 0201-7385
812879
  Жилина Г.С. О взаимосвязи физико-химических свойств компонентов с морфологией ликвидуса тройных нитритных систем : Автореф... канд. хим.наук: / Жилина Г. С.; Рост.ГУ, Хим. фак. – Ростов -на-Дону, 1966. – 23л.
812880
  Акбердина Р.Х. О взаимосвязи физиологических процессов у гречихи при различных условиях минерального питания и урожайности : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 101 / Акбердина Р.Х. ; Башк. гос. ун-т им. 40-летия Октября. – Уфа, 1968. – 19 с.
812881
  Пригода Н.С. О взаимосвязи философии и частных наук в трудах французских марксистов и прогрессивных ученых / Н.С. Пригода. – М, 1976. – 206с.
812882
  Будрейко Н.А. О взаимосвязи химии и философии. / Н.А. Будрейко. – М, 1969. – 32с.
812883
  Котов И.В. О взаимосвязи экономических законов при социализме : Автореф... канд. экон.наук: / Котов И.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1956. – 17л.
812884
  Привалова Е.Л. О взаимосвязях светской и церковной живописи в грузинских росписях. (Павниси и другие памятники XI-XII вв.) : Автореф... канд. искусствовед.наук: / Привалова Е.Л.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1965. – 19л.
812885
  Скипин Г.В. О взамодействии процессов внешнего и внутреннего торможения. / Г.В. Скипин. – С. 139-145
812886
  Гуменский Б.М. О вибробурении глинистых грунтов. / Б.М. Гуменский. – Л., 1954. – 23с.
812887
  Габриэлян Э.Ц. О видах Colopodium Trin. в Армении / Э.Ц. Габриэлян, 1963. – С. 75-80
812888
  Тетеревникова-Бабаян О видах Septotia на Chrysantemum и Leucanthemum / Тетеревникова-Бабаян. – Отд.отт из Известий АН Арм.ССР, ХУ1, № 6. Биологические науки, 1963. – С. 27-34
812889
  Сталтмане В.Э. О видах глагола в современном латышском литературном языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Сталтмане В.Э.; АН ЛатССР. Ин-т языка и лит. – Рига, 1958. – 19л.
812890
  Ушаков М.В. О видах диктанта в семилетней и срденей школе. / М.В. Ушаков. – К., 1952. – 32с.
812891
  Ушаков М.В. О видах диктанта в семилетней и средней школе. / М.В. Ушаков. – М., 1951. – 32с.
812892
  Ушаков М.В. О видах диктанта в семилетней и средней школе. / М.В. Ушаков. – М., 1957. – 32с.
812893
  Ушаков М.В. О видах диктантов в семилетней и средней школе. / М.В. Ушаков. – 2-е изд. – М., 1954. – 32с.
812894
  Черепанов С. О видах любви к Китаю // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2004. – № 9. – С. 118-135. – ISSN 0131-8136
812895
  Горбач В.И. О видах противоречий / В.И. Горбач. – Минск, 1964. – 275с.
812896
  Ленц Р. О виде Земли и уровня океанов / Р. Ленц. – 410с.
812897
  Полянский В.И. О виде у низших водорослей. / В.И. Полянский. – М.-Л., 1956. – 74с.
812898
  Домбругов Р.М. О видеосвязи / Р.М. Домбругов. – Киев : Техніка, 1990. – 144 с.
812899
  Адунц Г.Т. О видовых отличиях фосфомоноэстераз / Г.Т. Адунц, 1962. – 41-51с.
812900
  Абросов В.Н. О видообразовании в озерах / В.Н. Абросов ; отв. ред. Г.Г. Винберг ; АН СССР, Всесоюз. гидробиол. о-во. – Москва : Наука, 1987. – 84, [2] с. – Библиогр.: с. 77-85
812901
  Матвеев Г.К. О вине как основании гражданско-правовой ответственности по советскому праву / Г.К. Матвеев. – [Киев], 1952. – С. 87-115. – Отд. оттиск: Юридический сборник КДУ им. Т.Г. Шевченко, 1952, № 5, с. 87-115
812902
  Матвеев Г.К. О вине, как основании деликтной ответственности / Г.К. Матвеев, 1950. – 71-82с.
812903
  Никитина Е.Н. О винительном падеже при "модально-эмоциональных" глаголах (на примере глагола бояться) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – C. 60-70. – (Филология ; № 5). – ISSN 0201-7385
812904
  Филатов А.Н. О винтовых потоках и системах дифференциальных уравнений, связанных с ними : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Филатов А.Н.; Акад. наук Узбек. ССР. Ин-т математики и механики им. В.И.Романовского. – Ташкент, 1958. – 12л.
812905
  [Диев М.] О вирах у россиян X и XI столетий / д. ч. священника М. Диева. – [Москва], 1838. – 32 с., 1 л. фронт. (ил.), 3 л. ил. – Отд. оттиск: Общество истории и древностей Российских при Московском университете. 1837, т. 1, кн. 3 ; Русск. ист. сб. Т. I, кн. 2. М. 1837, с. 30-66
812906
  Андреев Ю.Н. О Виталии Ивановиче Семчике - человеке, ученом, учителе (в связи с юбилеем) // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 557-559. – ISBN 978-617-7021-00-0


  Про зав. кафедри цивільного права юрид. ф-ту КНУ імені Тараса Шевченка - Н.С. Кузнецову. - С. 528.
812907
  Бирюков Б.В. О вкладе В.И. Шестакова в создание логической теории релейных схем / Б.В. Бирюков, О.А. Борисова, В.И. Левин // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 3. – С.83-92. – ISSN 0042-8744
812908
  Прохорова О.М. О вкладе К. Вейерштрасса в теорию экстремумов функций многих переменных // Радіоелектронні і комп"ютерні системи : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосміч. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харк. авіаційний ін-т". – Харків, 2015. – № 3 (73). – С. 125-128. – ISSN 1814-4225
812909
  Долгополое В.И. О вкладе мелкомасштабных неоднородностей в динамику среднего магнитного поля активной области Солнца // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1988. – С. 21-27. – (Астрономия ; вып. 30). – ISSN 0201-7601


  На основе анализа турбулентных параметров МГД-модели, полученных в результате решения обратной задачи с использованием материала наблюдений на вектор-магнитографе Крымской астрофизической обсерватории для двух активных областей, определены ...
812910
  Досталь М.Ю. О вкладе Самуила Борисовича Бернштейна в развиитие истории славяноведения (к солетию со дня рождения ученого) // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2011. – № 6. – С. 78-83. – ISSN 0132-1366
812911
  Алексеев Г.И. О включении органов хозяйственного управления промышленностью СССР в хозрасчетные отношения : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Алексеев Г. И.; МВиССО РСФСР, СГУ. – Саратов, 1974. – 22л.
812912
  Цветнов Е.В. О включении экосистемных услуг в систему оценки ущерба от деградаций земель / Е.В. Цветнов, А О. Яковлев Макаров, Е.В. Бондаренко // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 12. – С. 1534-1540 : рис. – Библиогр.: 22 назв. – ISSN 0032-180Х
812913
  Рылов В.М. О включениях жира у Diaptomus Coenuleus Fisch / В.М. Рылов. – Вырезка. – 123-134с.
812914
  Шегда Н.И. О вкусах не спорят / Н.И. Шегда, З.А. Кейлина. – Воронеж, 1960. – 77с.
812915
  Костинская Г.С. О вкусах спорят / Г.С. Костинская. – Донецк, 1962. – 44с.
812916
  Михалков С.В. О вкусе. Сказки не для детей / С.В. Михалков. – Л., 1966. – 28с.
812917
  Фахретдинова А.П. О вкусной и здоровой пище / А.П. Фахретдинова. – 2-е изд., доп. – Уфа, 1990. – 214с.
812918
  Лукьянов С.М. О Вл. С. Соловьеве в его молодые годы / С.М. Лукьянов. – Петроград : 2-я Гос. тип.
Кн. 3, вып. 1. – 1921. – [2], 365, [2] с.
812919
  Лукьянов С.М. О Вл. С. Соловьеве в его молодые годы : материалы к биогр. / С.М. Лукьянов. – Репринт. изд. 1916. – Москва : Книга
1. – 1990. – 439, [6] с.
812920
  Лукьянов С.М. О Вл. С. Соловьеве в его молодые годы / С.М. Лукьянов. – [Репринт. воспроизведение изд. 1918 и 1921 гг.]. – Москва : Книга
[2] : кн. 2 и 3, вып. 1. – 1990. – II, 190, 368 с.
812921
  Лукьянов С.М. О Вл. С. Соловьеве в его молодые годы : материалы к биогр. / С.М. Лукьянов. – Репринт. изд. 1916. – Москва : Книга
Кн. 3, вып. 2 : Приложение к репринтному изданию. – 1990. – 381, [1] с.
812922
  Дуров В.В. О влавливании твердого тела в упрочняющуюся пластическую среду. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Дуров В.В.; МВ и ССО РСФСР,. – Москва, 1973. – 9л.
812923
  Матюшина О.К. О Владимире Ильиче / О.К. Матюшина. – Л., 1964. – 61с.
812924
  Уншлихт И.С. О Владимире Ильиче / И.С. Уншлихт. – М, 1972. – 31с.
812925
  Андреев А.А. О Владимире Ильиче Ленине / А.А. Андреев. – Москва, 1956. – 56с.
812926
   О Владимире Ильиче Ленине. – М., 1963. – 662с.
812927
  Андреев А.А. О Владимире Ильиче Ленине / А.А. Андреев. – 2-е изд. доп. – Москва, 1965. – 62с.
812928
  Крупская Н.К. О Владимире Ильиче Ленине / Н.К. Крупская. – М, 1965. – 104с.
812929
  Крупская Н.К. О Владимире Ильиче Ленине / Н.К. Крупская. – М, 1970. – 96с.
812930
  Крупская Н.К. О Владимире Ильиче Ленине / Н.К. Крупская. – Москва, 1976. – 127с.
812931
  Крупская Н.К. О Владимире Ильиче Ленине / Н.К. Крупская. – М, 1991. – 92с.
812932
  Андреев А.А. О Владимире Ильиче Ленине. / А.А. Андреев. – 3-е изд. – Москва, 1970. – 80с.
812933
  Маяковская Л.В. О Владимире Маяковском. Из воспоминаний сестры. / Л.В. Маяковская. – М. : Детская литература, 1965. – 287 с.
812934
  Качинский Н.А. О влажности опчвы и методах ее изучения / Н.А. Качинский. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.-Л., 1930. – 1930с.
812935
  Феофанов Ю.В. О власти и праве / Ю.В. Феофанов. – М, 1989. – 381с.
812936
  Цхай Н.С. О влияиниях состава пробы и интенсивность спектральных линий в спектре пламени : Автореф... канд. физ мат.наук: / Цхай Н. С.; МВССО РСФСР, Моск.физ. техн. ин-т. – М., 1962. – 7л.
812937
  Хайбуллин Ф.И. О влиянии адсорбции поверхностно-активных веществ на стациорные потенциалы металлических порошков электродов. : Автореф... Канд.хим.наук: 074 / Хайбуллин Ф.И.; АН УзССР.Объед.учен.совет.по химии. и хим.технол. – Ташкент, 1968. – 24л.
812938
  Золотницкая С.Я. О влиянии алкалоидов атропина и хинина на некоторые процессы роста и развитие у растений / С.Я. Золотницкая. – Б.м., 1948. – С.25-31. – Отдельный оттиск
812939
  Огарков Е.Т. О влиянии бипримарных подгрупп на свойства конечной группы : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Огарков Е.Т. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 9 с.
812940
  Затыркевич М.Д. О влиянии борьбы между народами и сословиями на образование строя Русского государства в Домонгольский период / соч. М.Д. Затыркевича. – Москва : Изд. Имп. О-ва истории и др. Рос. при Моск. ун-та ; В унив. тип. (М. Катков), 1874. – 475 с. разд. паг. – Отд. оттиск.: Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете. 1873
812941
  Цельт И. О влиянии Великой Октябрьской социалистической революции на немецкое рабочее движение / И. Цельт. – Москва, 1967. – 243 с.
812942
  Павлова О.С. О влиянии внешнего электромагнитного поля на некоторых процессы излучения и поглощения : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 041 / Павлова О.С. ; МГУ , Физ. фак-т. – Москва, 1970. – 12 с.
812943
  Федосеев Е.Н. О влиянии внешней среды на точность астрономических определений времени : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 030 / Федосеев Е.Н. ; МГУ. – Москва, 1971. – 11 с.
812944
  Малкандуев Идрис Кучукович О влиянии высоких всесторонних давлений на контактное плавание металлов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Малкандуев Идрис Кучукович; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1979. – 18 с
812945
  Щедрина З.Г. О влиянии газов на окраску крапивницы / З.Г. Щедрина, 1927. – 163-170с.
812946
   О влиянии геодинамических процессов на накопление и миграцию газов в углепородном массиве Донбасса / А.Ф. Булат, Л.И. Пимоненко, А.К. Балалаев, Б.В. Бокий, Д.П. Гуня // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 120. – С. 17-30 : рис., табл. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 1607-4556
812947
  Арефьева Т.А. О влиянии гипотермии на некоторые вегетативные функции и условные рефлексы у животных с разной степенью развития центральной нервной системы : Автореф... канд. биол.наук: / Арефьева Т.А.; АН УССР. Ин-т физиологии им. акад. А.А.Богомольца. – К., 1964. – 14л.
812948
  Хлыстун Федор Еремеевич О влиянии гравитационных полей на поляризационные свойства электромагнитного излучения асторономических объектов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Хлыстун Федор Еремеевич; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 1983. – 15л.
812949
  Вернадский В.И. О влиянии живых организмов на изотопические смеси химических элементов / В.И. Вернадский, 1931. – С. 141-147
812950
  Силич С.А. О влиянии замагниченной газовой составляющей на устойчивость плоской, дифференциально вращающейся гравитирующей системы / С.А. Силич, П.И. Фомин. – К., 1978. – 25с.
812951
  Волков И.П. О влиянии занятий плаванием на развитие функции внешнего дыхания. (Эксперим.-физиол. исследование) : Автореф... канд. биол.наук: / Волков И.П.; Перм. гос. мед. ин-т. – Пермь, 1967. – 17л.
812952
  Самсонов В.А. О влиянии капиллярности в задаче устойчивости стационарного движения твердого тела с жидким наполнением : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Самсонов В.А.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Науч.-исслед. ин-т механики. – М., 1967. – 5л.
812953
  Макарова И.Ф. О влиянии конфессионального сознания на этническую историю болгар (V - начало ХІХ века) // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2008. – № 2. – С. 41-54. – ISSN 0132-1366


  Позитивний вплив православ"я на болгар в умовах османського панування (1393-1878)
812954
  Завадовский Б.М. О влиянии кормления щитовидной железою на кур. / Б.М. Завадовский. – 20 с.
812955
  Сакс Р.С. О влиянии коэффициентов при младших производных на нетеровость задачи Дирихле для эллиптических систем дифференциальных уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 003 / Сакс Р.С.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Совет матем. секции Объедин. учен. совета по физ.-мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1969. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
812956
  Маренников С.И. О влиянии линейного электрооптического эффекта на некоторые нелинейные оптические явления второго порядка : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 044 / Маренников С.И.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Совет секции общей и прикл. физики Объедин. учен. совет по физ.-мат. и техн. нау. – Новосибирск, 1968. – 23л. – Бібліогр.:с.21-23
812957
  Косоногов И.И. О влиянии магнитного поля / И.И. Косоногов. – Киев : Тип.Импер.Универ.Св.Владимира. Акц.О-ва печ.и изд.дела Н.Т.Корчак-Новицкаго, 1911. – с.
812958
  Кочанов Ф.Д. О влиянии магнитного поля на пространственную периодичность в плазме газового разряда : Автореф... канд. техн.наук: / Кочанов Ф.Д.; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. Моск. ордена Ленина авиац. ин-т им. С.Орджоникидзе. – Куйбышев, 1961. – 15л.
812959
  Борисова С.Г. О влиянии маркетинговых активов на инновационную активность вуза // Вестник педагогических инноваций : научно-практический журнал / Новосибирский гос. пед. университет. – Новосибирск, 2010. – № 1 (21). – С. 21-31. – ISSN 1812-9463


  Коммуникативные умения будущего педагога являются одними из важнейших качеств личности учителя физики. Умение организовать взаимодействие с обучающимися в образовательной деятельности необходимо целенаправленно формировать и развивать, начиная с ...
812960
  Холодный Н.Г. О влиянии металлических ионов на процессы раздражимости у растений / Н.Г. Холодный. – К., 1918. – 133с.
812961
  Чирковская Е.В. О влиянии мозжечка на изменения активности угольной ангидразы крови. : Автореф... канд. биол.наук: / Чирковская Е.В.; АН СССР. Физизологич. ин-т им. И.П.Павлова. – Л., 1950. – 8л.
812962
  Шуйский Ю.Д. О влиянии не волновых факторов на современное развитие береговой зоны Черного моря // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1978. – Вип. 20. – С. 30-36. – Бібліогр.: 8 назв
812963
  Новичкова О.Г. О влиянии неизотермичности и направления теплового потока на коэффициент гидравлического сопротивления при турбулентном течении жидкости в круглой трубе. : Автореф... канд. техн.наук: / Новичкова О.Г.; МВО СССР. Куйбышев. индустриальный ин-т им. В.В.Куйбышева. – Куйбышев, 1959. – 12л.
812964
  Фруентова Т.А. О влиянии некоторых солей на скорость гидролиза ацетилхолина холинэстеразой : Автореф... канд. биол.наук: 14-093 / Фруентова Т.А.; АН СССР, Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1969. – 17л.
812965
  Гурьянова Е.А. О влиянии некоторых физико-химико-коллоидных факторов на свойства керамических изделий. : Автореф... Канд.хим.наук: / Гурьянова Е.А.; Ан Каз.ССР. – Алма-Ата, 1953. – 7 с.
812966
  Максимов В.А. О влиянии неоднородностей на определение параметров нефтеносного пласта ао данным нестационарного притока жидкости к скважинам : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Максимов В. А.; Ин-т механ. АН СССР,. – М., 1961. – 6л.
812967
  Крымцов А.А. О влиянии неотектоники на рельеф и инженерно-геологические условия г. Днепропетровска // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1984. – С. 76-82 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – (Геологія ; Вип. 3)
812968
  Герасимов Г.Я. О влиянии неупругих процессов на явление переноса и релаксации в разреженных газах : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.02.05 / Герасимов Г.Я.; Моск.гос.ун-т. – М, 1974. – 10л.
812969
  Иконникова Г.М. О влиянии низкочастотных вибраций на рост монокристаллов KCl, их структуру и свойства : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Иконникова Г.М.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1966. – 12л.
812970
  Боргман И.И. О влиянии окружающей среды на электродинамические явления и об определении функций намагничивания жидкостей : рассуждение написанное на получение сепени магистра физики / [соч.] И. Боргмана. – Санкт-Петербург : Ти. В. Демакова, 1878. – 64 с., 1 л. ил. табл.
812971
  Гусаков Л.А. О влиянии перевязки сосудов матки на ткань последней. (Экспериментальное изследование) : диссертация / Л.А. Гусаков. – С.-Петербург : Типография Дома Призрения Малолетних Бедных, 1902. – 148 с.
812972
  Канарик У.К. О влиянии периодического охлаждения цыплят на функциональное состояние коры надпочечника и щитовидной железы на раннем этапе онтогенеза : Автореф... канд. биол.наук: / Канарик У.К.; АН Эстон. ССР. Совет биол., мед. и с.-х. наук. – Тарту, 1964. – 27л.
812973
  Горшков Н.Ф. О влиянии поглощения на распространение упругих импульсов : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Горшков Н. Ф.; МГУ. – М., 1957. – 10л.
812974
  Карапетян К.А. О влиянии пониженных температур на изменение аминокислотного и углеводного состава цветков миндаля / К.А. Карапетян, 1962. – С. 215-219. – Отд. оттиск
812975
  Лазарев П.П. О влиянии последовательных образов на ход адаптации в темноте / П.П. Лазарев; отв. ред. Б.И. Збарский. – Москва : Государственная типография имени Ивана Федорова, 1926. – С. 42-51
812976
  Зубцов А.В. О влиянии препятствий и неровностей поверхности на течение жидкости в ламинарном пограничном слое. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 024 / Зубцов А.В.; Моск. физ.-техн. ин-тут. – М., 1972. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
812977
  Красильников В.А. О влиянии пульсаций коэффициента преломления в атмосфере на распространение звуковых и электромагнитных волн : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Красильников В.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. фак. – Москва, 1952. – 16 с.
812978
  Сериков А.В. О влиянии размеров приемного и передающего устройств на результаты СВЧ-диагностики статистически неоднородной плазмы / А.В. Сериков. – Харьков, 1979. – 17с.
812979
  Ободовский А.Г. О влиянии расходов воды на русловой процесс в реках / А.Г. Ободовский, Е.С. Цайтц // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1982. – Вип.27. – С. 125-131 : Рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0201-4122
812980
  Фролов Ю.П. О влиянии резкого изменения в составе пищи на некоторые стороны сложно-нервной деятельности животного. / Ю.П. Фролов. – 159-190с.
812981
  Моисеев С.С. О влиянии релятивистских эффектов на кинетику разреженной плазмы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Моисеев С.С.; АН СССР. Сиб. отд. Объед. учен. совет по физ.-мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1962. – 10л. – Бібліогр.:с.10
812982
  Кораб И.И. О влиянии свекловичной нематоды на некоторые сорта сахарной свеклы / И.И. Кораб. – 7 с.
812983
  Гихман И.И. О влиянии случайного процесса на динамическую систему : Дис... наук: / Гихман И.И.;. – 92л. – Бібліогр.:л.91-92
812984
  Данилевский А.С. О влиянии соотношиния темных и светлых периодов суток на развитие насекомых / А.С. Данилевский, Е.И. Глиняная. – 788 с.
812985
  Вейнберг Б.П. О влиянии среды на индукцию токов / [соч.] Б.П. Вейнберга. – [Одесса], 1903. – С. 483–505 : табл. – Отд. оттиск: Журнал Русского физико-химического общества. Физический отдел. 1903, т. 35, вып. 5, с. 483–505 : табл.


  На тит. л. 2-х экз. дарственная надпись: Многоуважаемому Николаю Николаевичу Шиллеру от искренне преданного автора; Иосифу Иосифовичу Косоногову от преданного автора
812986
  Степанова Г.М. О влиянии старения анодного оксида алюминия на его некоторые электрохимические свойства. : Автореф... канд.хим.наук: 074 / Степанова Г.М.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1969. – 26л.
812987
  Шуйский Ю.Д. О влиянии строительства на состояние берегов Одесского залива, пос. Крыжановка (Черное море) // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 2 (21). – С. 26-39 : рис. – Библиогр.: 8 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
812988
  Турсунов Б.С. О влиянии тензорно-нелинейных членов на устойчивость изотропных упругих материалов и изотропных упругих тел : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.023 / Турсунов Б.С.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1970. – 14л.
812989
  Павлина В.С. О влиянии термодиффузионных процессов на напряженно-деформированное состояние твердых тел : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Павлина В.С. ; Львов. гос. ун-т им. И. Франко. – Львов, 1967. – 9 с. – Бібліогр.:с.8-9
812990
  Фейгин Н.П. О влиянии ультразвука на небные миндалины в эксперименте. : Автореф... канд. мед.наук: / Фейгин Н.П.; Киев. НИИ отоларингологии. – К., 1966. – 18л.
812991
  Ахмедов К.Б. О влиянии химического раздражения рецепторов перикарда и плевры на артериальное давление, дыхание и эфферентную активность некоторых нервов : Автореф... канд. биол.наук: / Ахмедов К.Б.; Объедин. учен. совет ин-тов физиологии, краевой патологии, клнич. и эксперим. хирургии АН КазССР. – Алма-Ата, 1967. – 15л.
812992
  Пономарева О.Е. О влиянии частичного удаления больших полушарий в раннем возрасте на зрительные и слуховые условные рефлексы у кур. : Автореф... канд. биол.наук: / Пономарева О.Е.; МВ и ССО РСФСР. Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1961. – 20л.
812993
  Иоселиани Т.К. О влиянии шейного симпатического нерва на рефлекторную деятельность спинного мозга. / Т.К. Иоселиани, Л.С. Гамбарян; ., 1962. – С. 61-66
812994
  Хавкина Н.Н. О влиянии экстероцептивного раздражения оптимальногод значения на формирование двигательного акта у человека. : Автореф... Канд.биол.наук: / Хавкина Н.Н.; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Л, 1951. – 12л.
812995
  Чжоу Сю-цзи. О влиянии электрических зарядов на коагуляцию облачных капель в теплых облаках. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чжоу Сю-цзи.; Ин-т приклад. геофизики. АН СССР., 1962. – 12л.
812996
  Габарашвили Т.Г. О влиянии электрических полей и зарядов на некоторые процессы эволюции облачных частиц : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 051 / Габарашвили Т.Г.; Ленингр. гидрометеорологический ин-т. – Тбилиси, 1969. – 20л.
812997
  Васильев Л.Л. О влиянии электролитов на физиологическую проводимость нерва / Л.Л. Васильев. – С. 79-120
812998
  Приснякова Л.М. О влиянии эмоционального состояния на динамические характеристики процесса переработки информации в кратковременной памяти / Л.М. Приснякова, С.М. Цишнати // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2001. – № 2. – С.51-53
812999
  Джмухадзе Д.Ф. О влиянии эффекта Яна-Теллера на спонтанно-поляризованное состояние первоистоков : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Джмухадзе Д. Ф.; Науч. иссл. физ.-хим. ин-т. – М., 1973. – 20л.
813000
  Барышевский В.Г. О влиянии ядерного взаимодействия нейтронов на парамагнитный резонанс / В.Г. Барышевский, В.Л. Любошин, М.И. Подгорецкий. – Дубна, 1964. – 6с.
<< На початок(–10)811812813814815816817818819820(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,