Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)811812813814815816817818819820(+10)В кінець >>
814001
  Тесленко М. "Непорушність" Конституції як особлива гарантія її правової охорони // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 11. – С. 10-14. – ISSN 0132-1331
814002
  Строклик Нина "Неправильный" наблюдатель за китами // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 154, июль. – С. 50-52 : фото
814003
  Кайкова О. "Непрерывная борьба из-за квартир..." // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецпроект / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 8 : Государственной охране России 130. – С. 33-42. – ISSN 0235-7089


  Повседневная жизнь Кремля в 1920-1930-е годы.
814004
  Зеров М. "Непривітаний співець" (Я. Щоголів) // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – C. 292-321. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
814005
  Романишина В.Н. "Непривычное и странное сочетание воина с женским именем" // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2013. – № 3 (635). – С. 53-57. – ISSN 0321-0626


  Участницы Белого движения в годы Гражданской войны.
814006
  Чурбанов В.Б. "Непризнанные гении" / В.Б. Чурбанов. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 175 с.
814007
  Юрлова Е.С. "Неприкасаемые" в Индии / Е.С. Юрлова. – М., 1989. – 221с.
814008
  Чернадчук В. "Непримусові" заходи впливу Національного банку України за порушення банківського законодавства: питання теорії та практики // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 8 (200). – С. 63-66
814009
  Лубчак В. "Неприпустимо так вести себе зі своїми великими" / В. Лубчак, М. Тимченко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 12 грудня (224)


  Як активісти борються за можливість викупити будинок, в якому народився Олександр Олесь. Журналісти "Дня" у день народження поета побували на його малій батьківщині - у Білопіллі.
814010
  Хьюз Л. "Неприятное происшествие с ангелами", и другие рассказы / Л. Хьюз. – Москва, 1955. – 128с.
814011
  Бородин В.А. "Непрофильные" специальности технического университета / В.А. Бородин, В.В. Дмитриев, В.В. Улезько // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 4. – С. 77-81. – ISSN 0869-3617
814012
  Соболев Н.М. "Нептун" у берегов Нормандии // Военно-исторический журнал : Издание Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. – Москва, 2002. – № 5. – С. 68-70. – ISSN 0321-0626
814013
  Волкова І.В. "Нервова клітина нації". Олесь Гончар і національно-культурне відродження України у ХХ столітті : монографія / І.В. Волкова, Л.М. Тептюк. – Чернобай : ЧКПП, 2017. – 224 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2499-21-6
814014
  Гераськов С.В. "Нерелігійна релігійність": японський сценарій секуляризаційних процесів // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 144-146
814015
  Павлов І. "Нерівність душ - це гірше, ніж майна" : (Урок - гендерне дослідження за романом "Маруся Чурай") // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 3 (636). – С. 46-50. – ISSN 0130-5263
814016
  Скупейко Л. "Нерівномірне темпо й повна випадковість" : з історії франкознавства 1880-1940 рр.
814017
  Коваленко Л. "Нерівня душ - це гурше, ніж майна!


  Про історичний романЛіни Костенко "Маруся Чурай". Духовне життя нації крізь призму нещасливого кохання Марусі і Гриця
814018
  Барсєгян Г.З. "Нерозв"язні проблеми" і безмежність пізнання
814019
  Горинь Б. "Нерозривно пов"язане моє життя..." / спілкувалася Світлана Короненко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 12 квітня (№ 14). – С. 6-7


  Інтерв"ю з новою книгою в руках: побачив світ другий том монументальної праці Богдана Гориня "Святослав Гординський на тлі доби", присвячений українському художнику, графіку, мистецтвознавцю, поету, перекладачу, журналісту.
814020
  Дольська О.О. "Нерукотворний дім" християнського Середньовіччя // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків ; Суми, 2001. – № 501 : Проблеми буття людини. – С. 72-78. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 30). – ISSN 0453-8048
814021
  Ткаченко А "Несерйозний чоловік" (про Григорія Сивоконя - у жанрі мемуаразмів) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 11 (671). – С. 65-67. – ISSN 0236-1477
814022
  Алексеев А. "Несется конница, сверкает меч..." // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2008. – № 2
814023
  Артамонов В. "Несказанная виктория" // Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 86-94. – ISSN 0869-7078


  У вересені 1708 р. під білоруським селом Лісовим ( деревня Лесная ) відбулася битва між російськими та шведськими військами, яка отримала назву "матері Полтавської битви".
814024
  Степаненко О. "Несказанний камертон природи": персоніфікація неживої природи у поетичних творах шістдесятників // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2010. – Т. 111 : Філологічні науки
814025
  Сильвестров В. "Нескасований текст Сергія Кримського" : Інтерв"ю / Валентин Сильвестров ; [інтерв"ю взяла] Тетяна Чайка // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 25-26 травня (№ 88/89)
814026
  Дроздовський Д. Не-професор поезії Оксфорду Рут Пейдел: "Читання - це мистецтво..." // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 5/6 (977/978). – С. 168-171. – ISSN 0320 - 8370


  Почесний профессор поезії в Оксфорді британська поетка Рут Пейдел
814027
  Ліпінський Не-рухомі зображення : малярство і кінематограф / Ліпінський, ф. // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2010. – № 5 (91). – С. 16-18. – ISSN 1562-3238
814028
  Булычев Кир Непоседа / Булычев Кир. – Москва, 1985. – 352с.
814029
  Чеповецкий Е.П. Непоседы / Е.П. Чеповецкий. – К, 1989. – 523с.
814030
  Шубин А.И. Непоседы. Повести и рассказы. / А.И. Шубин. – М., 1965. – 472с.
814031
  Шубин А.И. Непоседы. Повести. / А.И. Шубин. – Воронеж, 1980. – 303с.
814032
  Шубин А.И. Непоседы. Повесть и рассказы. / А.И. Шубин. – М., 1980. – 266с.
814033
  Шубін О.І. Непосиди. / О.І. Шубін. – К., 1962. – 231с.
814034
  Андреева Ю. Непосильное бремя интертекстуальности, или откуда берется читатель-эскапист // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2010. – № 24 (138). – С. 2-3. – ISSN 1727-4893
814035
  Шошин М.Д. Непослушное сердце / М.Д. Шошин. – М., 1957. – 440с.
814036
  Морозов А. Непослушный волшебник Шварц // Человек без границ : Философия. Психология. История. Наука. Искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2006. – № 10. – С. 36 - 39. – ISSN 1818-2968
814037
  Яковлев Ю.Я. Непослушный мальчик Икар / Ю.Я. Яковлев. – М., 1991. – 268с.
814038
  Грабовская С. Непосредственная демократия в Польше // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2008. – № 3. – С. 27-42. – ISSN 1812-7126
814039
  Мурашин Александр Геннадиевич Непосредственная демократия в социалистическом обществе: функции и механизм действия : Дис... канд. юр.наук: 12.00.01 / Мурашин Александр Геннадиевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 222л. – Бібліогр.:л.181-207
814040
  Мурашин Александр Геннадиевич Непосредственная демократия в социалистическом обществе: функции и механизмы действия : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Мурашин Александр Геннадиевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1985. – 17л.
814041
  Барабашев Г.В. Непосредственная демократия в СССР / Г.В. Барабашев, К.Ф. Шеремет. – Москва : Знание, 1984. – 64 с.
814042
  Котик Н. Непосредственная передача мыслей : (экспериментальное исследование) / Н.Г. Котик. – Москва : Современные проблемы, 1908. – 169 с.
814043
  Штерн Л.С. Непосредственная питательная среда органов и тканей / Л.С. Штерн. – М, 1960. – 552с.
814044
  Овчинников В.Н. Непосредственно-общественная экономическая форма / В.Н. Овчинников, Г.А. Сериков. – Ростов-на-Дону, 1986. – 191с.
814045
   Непосредственно-общественное производство в условиях развитого социализма. – Л., 1984. – 215с.
814046
   Непосредственно-общественный продукт в условиях развитого социализма. – М., 1981. – 174с.
814047
   Непосредственно-общественный труд. – Ростов-на-Дону, 1977. – 156с.
814048
   Непосредственно-общественный характер и тенденции распределения фонда жизненных средств при социализме. – Ярославль, 1985. – 121с.
814049
  Никифоров Петр Афанасьевич Непосредственно-общественный характер социалистического (коммунистического) производства: содержание и процесс развития : Дис... канд. экон.наук: 08.00.01 / Никифоров Петр Афанасьевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 191л. – Бібліогр.:л.180-191
814050
   Непосредственно-общественный характер труда при социализме. – Омск, 1987. – 139с.
814051
  Пусенкова И.В. Непосредственно-общественных труд и формы его проявления при социализме (методолог. аспект). : Автореф... доктор экон.наук: 08.00.01 / Пусенкова И.В.; МВ и ССО УССР. Одесский ин-т нар. хоз. – Одесса, 1979. – 52л.
814052
  Никифоров П.А. Непосредственно-общественных характер социалистического (коммунистического) производства: содержание и процесс развития : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Никифоров П. А.; КГУ. – К., 1988. – 25л.
814053
  Щербанский А.К. Непосредственно обобществленный труд и его развитие в условиях зрелого социализма : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.01 / Щербанский А.К.; Киев.торг.экон.ин-т. – Киев, 1978. – 25л. – Бібліогр.:с.25
814054
  Якубенко Валерий Демьянович Непосредственно общественная связь и ее развитие на этапе зрелого социализма : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Якубенко Валерий Демьянович; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1980. – 24л.
814055
  Титаренко Михаил Павлович Непосредственно общественная связь и качественная направленность социалистического производства : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Титаренко Михаил Павлович; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1979. – 196л.
814056
  Титаренко М.П. Непосредственно общественная связь и качественная направленность социалистического производства : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Титаренко М. П. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 24 с.
814057
  Яковлев Александр Константинович Непосредственно общественная форма труда : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Яковлев Александр Константинович; Одесс. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1982. – 22л.
814058
  Якубенко Валерий Демьянович Непосредственно общественная экономическая связь и ее развитие на этапе зрелого социализма : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Якубенко Валерий Демьянович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1980. – 186л. – Бібліогр.:л.171-186
814059
  Ланцов В.И. Непосредственно общественные и товарные отношения при социализме : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Ланцов В.И.; АОН при ЦК КПСС. Каф. полит. экономии и основ науч. упр. соц. экономикой. – М., 1972. – 21л.
814060
   Непосредственно общественный продукт и механизм социалистического хозяйствования. – Ярославль, 1982. – 138с.
814061
  Гнездилов Александр Иванович Непосредственно общественный труд и его развитие при социализме : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Гнездилов Александр Иванович; Калининский гос. ун-т. – Калинин, 1972. – 21л.
814062
  Гнездилов Александр Иванович Непосредственно общественный труд и его развитие при социализме : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Гнездилов Александр Иванович; МВ и ССО РСФСР. Калининский гос. ун-т. – Калинин, 1973. – 16л.
814063
  Николаева Г.М. Непосредственно общественный труд на этапе развития социализма / Г.М. Николаева. – М., 1985. – 111с.
814064
  Ушакова Э.Т. Непосредственно общественный характер труда и планомерность / Э.Т. Ушакова. – Томск, 1985. – 94с.
814065
  Рудольф К Непосредственно общественный характер труда при социализме : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Рудольф К; ЛГУ им. А.А.Жданова. Экон. ф-тет. – Ленинград, 1972. – 26л.
814066
   Непосредственное воздействие на неврные центры. – М., 1948. – 315с.
814067
  Холодов Юрий Андреевич Непосредственное действие электромагнитных полей на центральную нервную систему : Автореф... д-ра биол.наук: / Холодов Юрий Андреевич; АН СССР. Ин-т высш. нервной деятельности и нейрофизиологии. – М., 1967. – 40л. – Бібліогр.:с.37-40
814068
  Трухин А.М. Непосредственное и опосредованное участие лиц в совершении преступления // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 9. – С. 51-58. – ISSN 0132-0769
814069
  Жданов Г.С. Непосредственное исследование в электронном микроскопе некоторых особенностей зарождения, роста и рекристализации тонких слоев : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Жданов Г. С.; Гос. оптич. ин-т. – Л., 1969. – 12л. – Бібліогр.:с.12
814070
  Форти А.Дж. Непосредственное наблюдение дислокаций в кристаллах / А.Дж. Форти. – Москва : Металургиздат, 1956. – 58с.
814071
  Мурашин А.Г. Непосредственное народовластие в системе социалистического самоуправления народа / А.Г. Мурашин. – Киев, 1989. – 197 с.
814072
  Тертышник В.М. Непосредственное обнаружение и техническое документирование преступного деяния ( концептуальная модель процессуальнлшл института и нового следствнного действия) // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2004. – № 5. – С.113-119. – ISSN 1811-9018
814073
  Грималюк Виктор Андреевич Непосредственное обобществление труда в условиях развитого социализма (вопросы теории и матодологии) : Автореф... д-ра. экон.наук: 08.00.01 / Грималюк Виктор Андреевич; Одесск. ин-т народного хоз-ва. – Одесса, 1979. – 47л.
814074
  Сычев Ю.В. Непосредственное социальное окружение (микросреда) и личность в условиях социализма. : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Сычев Ю.В.; АОН при ЦК КПСС. Каф. маркс.-лен. философии. – М., 1971. – 20л.
814075
   Непосредственные преобразования частоты с искусственной коммутацией. – Киев, 1979. – 17с.
814076
  Бакулина Э.Д. Непосредственный и отдаленный эффект ионизирующей радиации на клетки семенного эпителия обезьяны /Macaca rhesus/. : Автореф... канд. биол.наук: 090 / Бакулина Э.Д.; АН СССР. – М., 1970. – 23л.
814077
  Резанов В.И. Непосредственный источник романа о Петре Златых Ключах. – Санкт-Петербург : Тип. Императорской Академии Наук, 1912. – 8 с. – Отд. оттиск из : Известия Отделения русского языка и словесности, т. 16, кн. 4, 1911 г.
814078
  Мензин К.Ю. Непосредственный переход от координат системы Зольднера Латвийской ССР к Конформной плоскостной системе СССР при производстве изыскательных работ в гидромелиорации. : Автореф... Канд.техн.наук: / Мензин К.Ю.; МВО СССР.Латв.гос.ун-т. – Рига, 1951. – 12 с.
814079
  Грималюк В.А. Непосредтвенно обобщественный труд. / В.А. Грималюк. – М., 1985. – 112с.
814080
  Стецюк Григорій Непоставлений пам"ятник = Unerected monument : (Спогади) / Григорій Стецюк; Інститут дослідів Волині. – Б.м. : Накладом автора, 1988. – 155 с. : іл. – Тит. аркуш парал. укр. та англ. мовами
814081
  Вильде Э.Ю. Непостижимое чудо : драма в 4-х д. / Э.Ю. Вильде; пер. с эстон. – Таллин : Эстгосиздат, 1956. – 216 с.
814082
  Анциферов Н. Непостижимый город / Н. Анциферов. – СПб, 1991. – 333 с.
814083
  Шелест В. Непостижимый Жан Кокто // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2017. – № 10 (110). – С. 6-29. – ISSN 1819-6268


  "Так назвал книгу о своем друге, партнере, наставнике и возлюбленном актер Жан Маре. И действительно, к Кокто неприменимы обычные мерки, поскольку даже точно определить, кто он прежде и более среди своих многочисленных ипостасей – поэт, художник, ...
814084
  Кульчицька О.В. Непостійне членство України в Раді Безпеки ООН: минуле та сучасне // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 120 (№ 5). – С. 122-125. – ISSN 2076-1554
814085
  Кульчицька О.В. Непостійне членство України в Раді Безпеки ООН: минуле та сучасне // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 393-396. – ISSN 2076-1554
814086
  Хесин Р.Б. Непостоянство генома / Р.Б. Хесин. – Москва, 1984. – 472с.
814087
  Русинек М. Непотерянный рай : роман / М. Русинек. – Москва, 1983. – 269 с.
814088
  Гильде В. Непотопляемый "Тиликум" : Вокруг света за 1000 долларов.Жизнь Дж. К. Восса, рассказанная им самим / В. Гильде. – Москва : Мысль, 1987. – 235 с
814089
  Воронін С.О. Непотрібна слава / С.О. Воронін. – Київ, 1960. – 63с.
814090
  Нечуй-Левицький Непотрібність великоруської літератури для України і для слов"янщини = Сьогочасне літературне прямування : уривки трактату // Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України ; літературно-художнє видання. – Черкаси, 2013. – № 3. – С. 118-233. – ISBN 978-966-493-818-8
814091
  Дончик В. Непохитність слова // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – № 2 (21). – С. 168-173. – ISSN 2075-1222
814092
  Кот С. Непохована країна та її відкривач. Ланселот Лоутон: британський журналіст, закоханий в Україну // Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2011. – С. 443-471. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-22-1
814093
  Минковский А. Непохожий. / А. Минковский. – М., 1988. – 190с.
814094
  Кот С. Непохороненная страна и ее открыватель Ланселот Лоутон: британский журналист, влюбленный в Украину // Украина Incognita. ТОП-25 : [избр. ст. газ. "День"] / [сост.: И. Сюндюков, Л. Шевцова, А. Мотозюк] ; под общ. ред. Ларисы Ившиной. – Киев : Украинская пресс-группа, 2014. – С. 91-119. – (Библиотека газеты "День"). – ISBN 978-966-8152-60-3
814095
  Кралюк П. Непоцінований класик // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2009. – № 1 (29). – С. 28-29
814096
  Артамонова В.К. Непочата вода / В.К. Артамонова. – Київ, 1979. – 72с.
814097
  Головко Д.А. Непочата вода / Д.А. Головко. – К., 1993. – 142с.
814098
  Ткач М. Непочата вода // Сучасність : література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 18-28. – ISSN 0585-8365
814099
  Ткач М.М. Непочата вода : поезії / Микола Ткач. – Київ : Євшан-Зілля, 2008. – 271, [1] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-2152-01-2
814100
  Черняков Б.И. Непочтовые марки в революционной изобразительной печатной пропаганде начала ХХ века : Методическая разработка по спецкурсу "Основы изобразительной журналистики / Б.И. Черняков; МВ и ССО УССР.КГУ им.Тараса Шевченко.Фак.журналистики. – Киев : Fotoinfo, 1991. – 11с.
814101
  Червак Б. Неправда "об"єктивних" дослідників // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 31 серпня - 1 вересня (№ 154/155)


  Кому потрібна "Фашизація" минулого ОУН?
814102
  Эренбург И.Г. Неправдоподобные истории / И.Г. Эренбург. – М, 1991. – 45с.
814103
  Дзюрбель А.Д. Неправильне застосування кримінального закону при провадженні у кримінальних справах // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 1 (33). – С. 164-167. – (0). – ISSN 2078-9165
814104
  Волощак Марія Неправильно-правильно : Довідник з українського слововживання. За матеріалами засобів масової інформації / Волощак Марія; Наук. консультант Анатолій Погрібний. – Київ : Просвіта, 2000. – 128 с. – ISBN 966-70-16-0; 966-7551-31-8
814105
  Волощак М. Неправильно-правильно : довідник з українського слововживання: за матеріалами засобів масової інформації / Марія Волощак. – 2-е вид., доп. – Київ : Просвіта, 2003. – 160с. – ISBN 966-70-16-0, 966-7551-31-8
814106
  Муис А. Неправильное воспитание / А. Муис. – М., 1960. – 215с.
814107
  Сурат И. Неправильное слово // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2013. – № 8 (1060). – С. 159-178. – ISSN 0130-7673
814108
  Лукьянова И. Неправильный гений // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2012. – Вып. октябрь. – С. 40-43


  О романе Л.Н. Толстого "Анна Каренина".
814109
  Басария Э. Неправильный треугольник : маленькая повесть // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2007. – № 7. – С. 5-34. – ISSN 0131-8136
814110
  Заславская Т.И. Неправовые трудовые практики и социальные трансформации в России / Т.И. Заславская, М.А. Шабанова // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 6. – С.3-17. – ISSN 0132-1625
814111
  Кулишенко В. Неправомерное использование деловой репутации в конкуренции в виде незаконного использования товара другого производителя и копирования его внешнего вида // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 5. – С.31-34
814112
  Коваль И. Неправомерное использование знаков для товаров. услуг и недобросовестная конкуренция // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 4. – С.7-12
814113
  Сизов А.В. Неправомерный доступ к компьютероной информации: практика правоприменения // Информационное право : научно-практическое и информационное издание. – Москва, 2009. – № 1 (16). – С. 32-35.


  В статье исследуется проблема отсутствия в уголовном законодательстве определения неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации, делается акцент на раскрытии последствий неправомерного доступа (уничтожение, блокирование, ...
814114
  Отраднова О.О. Неправомірна поведінка як умова відшкодування недоговірної шкоди в цивільному праві України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 45-50.
814115
  Кузьменко Є. Неправомірне використання ділової репутації чебуречної "Джентельмени удачи" // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 5. – С. 45-49. – ISSN 1608-6422
814116
  Харченко П. Неправомірне використання знаків для товарів і послуг: погляд з боку антимонопольного законодавствва України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 3. – С.98-102. – Бібліогр.: 20 н. – ISSN 0132-1331
814117
  Берзін П. Неправомірний випуск й використання електронних грошей, що вчиняються у системах інтернет-розрахунків (проблеми кримінально-правової кваліфікації) / П. Берзін, М. Куцевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 13-16. – (Юридичні науки ; вип. 4 (98)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються проблеми визнання електронними грошима, як предметом злочину, передбаченого ст. 200 КК України, будь-яких умовних величин, які використовуються в існуючих системах інтернет-розрахунків. The article deals with the problems of the ...
814118
  Кушніренко А. Неправомірність обгрунтування Російською Федерацією введення війск на територію Криму // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 210-213
814119
  Монаєнко А.О. Неправомірність отримання контролю над підприємством у сучасних умовах // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 82-83. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
814120
  Волянський В. Неправосудних рішень не існує! Кілька цікавих фактів про адміністративну спеціалізацію у ФРН // Закон і бізнес. – Київ, 2015. – 5-11 грудня (№ 49). – С. 14
814121
  Китаев Н.Н. Неправосудные приговоры к смертной казни : Системный анализ допущенных ошибок / Н.Н. Китаев. – Иркутск : ИГЭА, 2001. – 384с. – ISBN 5-7253-0432-9
814122
  Коллисон Неправосудные суды / Коллисон. – М., 1961. – 335с.
814123
  Платонов Г.В. Непревзойденный популяризатор науки / Г.В. Платонов. – Москва, 1976. – 55с.
814124
  Владиславлев А.П. Непревывное образование / А.П. Владиславлев. – Москва, 1978. – 176с.
814125
  Хайрюзов В.Н. Непредвиденная посадка / В.Н. Хайрюзов. – Иркутск, 1979. – 192с.
814126
  Головачев В.В. Непредвиденные встречи / В.В. Головачев. – Днепропетровск, 1979. – 214с.
814127
  Белянинов А.С. Непредвиденные обстоятельства / А.С. Белянинов. – М., 1977. – 384с.
814128
  Максимов Н.В. Непредвиденный вариант : повести / Н.В. Максимов. – М., 1989. – 238с.
814129
  Горбова Е.В. Непредельные глаголы в русском языке: единство, дихотомия или градуальность? // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2009. – С. 3-12. – (Серия литературы и языка ; Т. 68, № 5). – ISSN 0321-1711
814130
  Хилали Мухамед Хусейн Непредельные карбонильные соединения, содержащие ядро флуорена, и продукты их восстановления : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Хилали Мухамед Хусейн; МВ и ССО УССР. Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1982. – 23л.
814131
  Михедькина Е.И. Непредельные кетоны с сопряженной системой, частиной включенной в гетероцикл. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Михедькина Е.И.; Харьков. гос. ун-т. – Харьков, 1984. – 24л.
814132
  Бурнашова Т.Д. Непредельные кремний -- оловоорганические соединения на основе диацетилена : Автореф... канд. хим.наук: / Бурнашова Т. Д.; ЛГУ. – Л., 1968. – 20л. – Бібліогр.:с.20
814133
  Перекалин В.В. Непредельные нитросоединения. / В.В. Перекалин. – 3-е изд. – Л.., 1982. – 448с.
814134
  Пименова Т.В. Непредметная лексика в говоре Шушенского района Красноярского края (К особенности лексической системы говора) : Автореф... канд. филол.наук: 10.660 / Пименова Т.В.; Том. гос. ун-т. – Томск, 1969. – 22л.
814135
   Непреднамеренные воздействия на климат. Результаты исследования влияния человека на климат. – Л., 1974. – 260с.
814136
  Сергеев В.И. Непредсказуемый Берестов / В.И. Сергеев. – М., 1991. – 286с.
814137
  Торопицын Илья Непредсказуемый фактор. Российско-персидские отношения и европейская политика // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 2 : Эпоха "дворцовых переворотов" 18 век. – С. 61-64. – ISSN 0235-7089
814138
  Браун К. Непредумышленное убийство / К. Браун. – Минск, 1997. – 509с.
814139
  Данов Х.Г. Непреклонните. / Х.Г. Данов. – Пловдив, 1975. – 377с.
814140
  Борота В.С. Непреклонность / В.С. Борота. – Донецк, 1985. – 23с.
814141
  Ким И.С. Непременно восторжествует великое антиимпериалистическое революционное дело / И.С. Ким. – Пхеньян, 1968. – 21с.
814142
  Березовский М. Непременно скандал / М. Березовский. – М, 1986. – 238с.
814143
  Михайлова В. Непреодолимая сила : роман / соч. В. Михайловой // Беглецы : роман из жизни на Далеком Востоке / А. Ильин. – Санкт-Петербург : Тип. С. Добродеева, 1888. – 112 с.
814144
  Мохов Н. Непреодолимый конфессионализм Ливана // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 6. – С. 25-31. – ISSN 0321-5075


  Конфессіоналізм - термін означає організацию державної влади стосовно поділу суспільства на релігійні громади.В даний час конфессіоналізм діє в Ливані
814145
  Тяпкин Ю.К. Непрерывная во времени оценка поглощения волн в масштабе сейсмической трассы / Ю.К. Тяпкин, А.Н. Шадура, В.Ю. Роганов // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 3. – С. 40-53 : Рис. – Бібліогр.: с. 51-53. – ISSN 0203-3100
814146
  Шляхов В.И. Непрерывная гидрогенизация жиров на стационарных катализаторах : Автореф... канд. хим.наук: / Шляхов В.И.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Хим. фак. – Алма-Ата, 1967. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
814147
  Царицына Л.Г. Непрерывная двухмерная жидко-жидкостная хроматография : Автореф... канд. хим.наук: 084 / Царицына Л. Г.; Радиевый ин-т. – Л., 1971. – 17л.
814148
  Волгин Л.И. Непрерывная логика / Л.И. Волгин, В.И. Левин. – Таллин, 1990. – 210с.
814149
  Иванов О.В. Непрерывная одновременная регистрация биомассы и водного обмена растений в онтогенезе : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Иванов О.В. ; Всесоюз. акад. с.-х. наук. – Ленинград, 1965. – 17 с.
814150
  Корнилов К. Непрерывная производственная практика в строительных техникумах и вузах / К. Корнилов. – Москва, 1931. – 31с.
814151
  Коваленко В.И. Непрерывная профессиональная подготовка педагогических кадров // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 2. – С. 70-77. – ISSN 0869-3617


  В статтье освещены направления внутривузовского непрерывного обучения преподавателей Белгородского государственного института искусств и культуры, обозначены некоторые проблемы и пути их решения в подготовке научно-педагогических кадров, ...
814152
  Попов К.Н. Непрерывная работа в школе. / К.Н. Попов. – М., 1930. – 72с.
814153
  Сладкоштеев В.Т. Непрерывная разливка металлов. / В.Т. Сладкоштеев. – К., 1962. – 84с.
814154
  Панков Г.В. Непрерывная реконструкция предприятий машиностроения. / Г.В. Панков. – М., 1991. – 175с.
814155
  Смирнов Е.Я. Непрерывная стабилизация программного движения / Е.Я. Смирнов, В.Н. Щенников. – Саранск, 1981. – 96с.
814156
  Кухта К.Я. Непрерывно-дискретные граничные задачи в теории колебаний : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Кухта К. Я.; АН УССР, сект. механ. машин ин-та геотехн. механики АН УССР. – К., 1972. – 309л. – Бібліогр.:л.299-309
814157
  Кухта К.Я. Непрерывно-дискретные граничные задачи в теории колебаний : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 020 / Кухта К.Я. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 27 с. – Бібліогр.:с.25-27
814158
  Кухта К.Я. Непрерывно-дискретные граничные задачи теории колебаний / К.Я. Кухта. – К., 1976. – 255с.
814159
  Жарков В.И. Непрерывно-дискретные пространство и время микрообъектов / В.И. Жарков. – Новосибирск, 1971. – 167с.
814160
  Артеменко А.П. Непрерывно повышать квалификацию рабочих / А.П. Артеменко. – Х, 1961. – 32с.
814161
  Пилко И.С. Непрерывное библиотечное образование: декларации и реальность // Библиосфера : ежеквартальный научный журнал / Учреждение Рос. акад. наук, Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отделения Рос. акад. наук. – Новосибирск, 2013. – № 1. – С. 9-12. – ISSN 1815-3186


  Цель статьи - привлечь внимание образовательного сообщества, исследователей, практикующих специалистов и руководителей библиотек к проблемам подготовки библиотечных кадров, связанным с внедрением компетентностного подхода в образовательный процесс и ...
814162
  Пархоц А.М. Непрерывное внутризаводское планирование / А.М. Пархоц. – Воронеж, 1965. – 34с.
814163
   Непрерывное восхождение : [в 2 т.] : к 90-летию со дня рождения Павла Федоровича Беликова (1911-1982). – Москва : Междунар. Центр Рерихов ; Мастер-Банк. – ISBN 5-86988-107-2
Т. I : Воспоминания современников. Письма Н.К.Рериха, Ю.Н.Рериха, С.Н.Рериха. Труды / [сост. К.А. Молчанова ; примеч. к письмам И.В. Сяэск ; гл. ред. Т.О. Книжник]. – 2001. – 501, [3] с., [29] л. фот. – Библиогр. в подстроч. примеч.
814164
   Непрерывное восхождение : [в 2 т.] : к 90-летию со дня рождения Павла Федоровича Беликова (1911-1982). – Москва : Междунар. Центр Рерихов ; Мастер-Банк. – ISBN 5-86988-108-0
Т. 2, ч. 1 : Письма Г.В.Маховой (1934-1936). Письма (1938-1975) / [сост.: К.П. Беликов, Т.О. Книжник, И.В. Сяэск ; примеч. к письмам и справ. аппарат: К.А. Молчанова, О.Е. Цветкова]. – 2003. – 447, [1] с., [17] л. фот.
814165
   Непрерывное восхождение : [в 2 т.] : к 90-летию со дня рождения Павла Федоровича Беликова (1911-1982). – Москва : Междунар. Центр Рерихов ; Мастер-Банк. – ISBN 5-86988-081-5
Т. 2, ч. 2 : Письма (1976-1981) / [сост.: К.П. Беликов, Т.О. Книжник, И.В. Сяэск ; примеч. к письмам и справ. аппарат: К.А. Молчанова, О.Е. Цветкова]. – 2003. – 558, [1] с., [17] л. фот. – Библиогр. в подстроч. примеч.
814166
  Водья Р.А. Непрерывное изучение респираторных вирусных инфекций в коллективах детей Эстонской ССР. (Вирусол. и серол. исследования) : Автореф... канд. мед.наук: 095 / Водья Р.А.; АМН СССР. Ин-т вирусологии им. Д.И.Ивановского. – М., 1968. – 16л.
814167
  Кокова В.Е. Непрерывное культивирование безспозвоночных / В.Е. Кокова. – Новосибирск, 1982. – 168с.
814168
  Тарануха О.М. Непрерывное насыщение линий ЭПР и релаксационные характеристики макрорадикалов в y-облученном поликапролактаме : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Тарануха О.М.; АН СССР. Ин-т хим. физики (филиал). – М., 1969. – 21л.
814169
   Непрерывное образование в контексте образовательных реформ в Украине : Монография. – Харьков : НУА, 2006. – 300с. – ISBN 966-8558-50-2
814170
  Помазан И.А. Непрерывное образование в Украине: опыт и перспективы // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2012. – Т. 18, кн.1 : Освіта: традиції та інновації в умовах соціальних змін. – С. 23-31. – ISSN 1993-5560
814171
  Ануфриева И.Л. Непрерывное образование во Франции // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2012. – Т. 18, кн.1 : Освіта: традиції та інновації в умовах соціальних змін. – С. 72-78. – ISSN 1993-5560
814172
  Аитов Н.А. Непрерывное образование и вуз / Н.А. Аитов, Р.Р. Мавлютов, З.М. Назарова. – Москва : Знание, 1989. – 62, [2] с. – (Новое в жизни, науке, технике . Научный коммунизм ; № 11/1989)
814173
  Астахова В.И. Непрерывное образование как гуманистическая основа новой образовательной парадигмы // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2010. – Т. 16. – С. 7-21. – ISSN 1993-5560
814174
  Гребенникова В.М. Непрерывное образование как культурно-историческая проблема / В.М. Гребенникова, Н.И. Никитина // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 4. – С. 79-83. – ISSN 0042-8744
814175
   Непрерывное образование как педагогическая система. – Москва, 1989. – 148 с.
814176
   Непрерывное образование как принцип функционирования современных образовательных систем (первый опыт становления и развития в Украине) : монография / Народная украинская акад. ; под общ. ред. В.И. Астаховой ; [редкол. : В.И. Астахова, Е.В. Астахова, Е.М. Воробьев и др.]. – Харьков : Изд-во НУА, 2011. – 214, [2] с. – 20-летию Народной украинской академии посвящается. – Библиогр.: с. 206-212. – ISBN 978-966-2298-05-5
814177
  Михайлева Е.Г. Непрерывное образование как фактор развития интеллектуального потенциала украинского общества : Монография / Е.Г. Михайлева; Народная укр. академия. – Харьков : НУА, 2005. – 142с. – ISBN 966-8558-40-5
814178
  Лифинцева А.А. Непрерывное образование среднего медицинского персонала в условиях университета / А.А. Лифинцева, П.В. Лигатюк // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 5. – С. 108-111. – ISSN 0869-3617
814179
  Чепуренко Г Непрерывное образование: информационные аспекты : Методика и опыт. Высшая школа // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 8. – С. 69-70
814180
  Сукиасян Э.Р. Непрерывное образование: как оно понимается в США // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2006. – № 5. – С. 52-60. – ISSN 0130-9765
814181
   Непрерывное образование: новые технологии обучения : Рекомендательный указатель к российской конференции "Современное университетское образование: проблемы и перспективы". – Саратов : Образование, 1992. – 20с.
814182
  Шек Г.Г. Непрерывное образование: поиск оптимальных подходов к управлению // Педагогические технологии : проф. журнал для технологов образования: научн.раб.,преп. и асп. пед. обр. учрежд. ,системы повыш. квалиф., методистов и специалистов, а также учителей, повышающих свою квалификацию / НИИ школьных технологий. – Москва, 2007. – № 4. – С. 36-39.
814183
  Родов А.С. Непрерывное оперативное планирование и управление производством и типовая методика / А.С. Родов, А.М. Ковалевский. – М., 1965. – 167с.
814184
  Горшков Ю.Н. Непрерывное очень низкочастотное радиоизлучение и его связь в явлениями ионосферно-магнитного комплекса : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.12 / Горшков Ю. Н.; Иркут.ГУ. – Иркутск, 1974. – 12л.
814185
  Мальцев Виктор Александрович Непрерывное повышение благосостояния трудящихся в условиях развитого социализма : Автореф... канд. экон.наук: / Мальцев Виктор Александрович; Белорусск. гос. ун-т. – Минск, 1978. – л.
814186
  Новикова Г.П. Непрерывное последипломное образование педагогов // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2014. – № 6. – С. 85-87. – ISSN 0869-561Х


  В статье рассматривается система непрерывного последипломного образования педагогических кадров в контексте профессиональной инновационной деятельности. Характеризуется процесс повышения квалификации и подготовки педагогов к исследовательской ...
814187
   Непрерывное производство и религия : сб.ст. – Москва : Безбожник, 1930. – 48 с.
814188
  Карамузов Б.С. Непрерывное профессиональное образование в университетском комплексе // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 5. – С. 27-41. – ISSN 0869-3617


  Особое внимание уделяется проблемам развития университетского комплекса вообще и в Кабардино-Балкарии в частности.
814189
  Гоглова М.Н. Непрерывное профессиональное образование педагога: технологический и управленческий аспекты // Стандарты и мониторинг в образовании : научно-методический и информационный журнал / Нац. центр стандартов и мониторинга образования. – Москва, 2011. – № 6 (81). – С. 34-40. – ISSN 1998-1740


  Данная статья посвящена проблеме профессионального роста педагога. В статье раскрываются основные подходы к проектированию и научно-методическому сопровождениию индивидуальной образовательной программы профессионального роста педагога в условиях ...
814190
  Лобанов Н.А. Непрерывное самообразование как институциональная форма государственной системы непрерывного профессионального образования: постановка проблемы // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 41. – С. 172-177


  В статье непрерывное самообразование рассматривается как подсистема формирующейся в России государственной системы непрерывного профессионального образования, которая, по мнению автора, сформируется за пределами 2020-2025 годов. Однако автор убежден, ...
814191
  Масягин В.П. Непрерывное совершенствование информационн о-технологической компетентности преподавателей / В.П. Масягин, В.Л. Акапьев // Инновации в образовании / Современная гуманитарная акад. – Москва, 2012. – № 7. – С. 107-114. – ISSN 1609-4646


  Решение проблем образования начинается с подготовки и переподготовки педагогических кадров. В связи с этим чрезвычайно актуальным становится непрерывное сопровождение педагогов как с точки зрения повышения уровня фундаментальных профессиональных ...
814192
   Непрерывное управляемое культивирование микроорганизмов. – М., 1967. – 196с.
814193
  Ласточкин А.Н. Непрерывное экологическое образование: государственному делу государственную поддержку : География / А.Н. Ласточкин, В.В. Дмитриев, А.И. Жиров // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 10. – С. 19-28. – ISSN 0016-7207
814194
  Сергеева М.Г. Непрерывное экономическое образование как приоритетное направление модернизации российского образования // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2010. – № 6 (июль). – С. 19-24. – ISSN 0321-0383


  В статье обосновывается актуальность экономического образования в связи с переходом к условиям рынка труда и рынка образовательных услуг. Представлена авторская концепция непрерывного экономического образования.
814195
  Лодж Оливер Непрерывность : [Речь, произнес. президентом Британ. ассоциации для преуспеяния наук при открытии съезда Ассоциации в Бирмингеме 10 сент. 1913 г.] / Сэр Оливер Дж. Лодж ; пер. С.Н. Покровского ; под ред. [и с предисл.] засл. орд. проф. Имп. Спб. ун-та И.И. Боргмана. – Санкт-Петербург : Книгоиздат "Естествоиспытатель", 1914. – 76, 8 с. – ("Задачи нашего времени" ; IV)


  Авт. предисл., ред.: Боргман, Иван Иванович (1849-1914) На тит. л. экз. № 25149 дарств. надпись: Дорогому учителю Константину Марковичу Агееву от сердечно преданного перевочика 26. II 14
814196
  Сосин О.Г. Непрерывность / О.Г. Сосин. – М., 1981. – 351с.
814197
   Непрерывность в планировании и показатели государственного плана. – М., 1962. – 440с.
814198
  Бичехвост А.Ф. Непрерывность государственного образования - неотъемлемый элемент государственной образовательной политики // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2003. – № 4. – С.93-107. – ISSN 1608-8794
814199
  Ивахненко А.Г. Непрерывность и дискретность / А.Г. Ивахненко. – К, 1990. – 223с.
814200
  Слободник С.Г. Непрерывность и дифференциальные свойства функций. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Слободник С.Г.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1976. – 15л.
814201
  Костенок П.И. Непрерывность и открытость как принципы модернизации высшего профессионального образования в области культуры и искусств // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : Научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2006. – № 1. – С. 116-122
814202
  Куликов В.В. Непрерывность и разрывы функции. Сравнение бесконечно малых. Программированое учебное пособие. / В.В. Куликов. – Куйбышев, 1976. – 71с.
814203
  Ошман В Е. Непрерывность метрической проекции и геометрические свойства единичной сферы в прострастве Банаха. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.002 / Ошман Е.В,; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1970. – 16л. – Бібліогр.:с.14-16
814204
  Гришина Е.С. Непрерывность образования как потребность XXI века // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2012. – № 1. – С. 61-65. – ISSN 2073-9702


  Автор рассматривает организованное образование как глобальную проблему современности; анализирует возможности его дальнейшего развития в части совершенствования духовного общения и нравственных начал личности. Онтологическое стремление человека к ...
814205
  Гришина Е. Непрерывность образования как потребность XXI века // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2012. – № 1. – С. 61-65. – ISSN 2073-9702
814206
  Миронец Александр Анатольевич Непрерывность операций в решетке замкнутых подгрупп топологической группы : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Миронец Александр Анатольевич; МВ и ССО УССР. КУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1991. – 9 с.
814207
  Миронец Александр Анатольевич Непрерывность операций в решетке замкнутых подгрупп топологической группы : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Миронец Александр Анатольевич; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 92л. – Бібліогр.:л.90-92
814208
  Пракаш М.Б. Непрерывность относительно нелинейного сдвига и приближение бесконечно дифференцируемыми векторфункциями с сохранением образа. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Пракаш М.Б.; Гос. ком. СССР по нар. образованию. Ун-т дружбы народов. – М,, 1989. – 13л.
814209
  Кортасар Х. Непрерывность парков / Х. Кортасар. – М., 1984. – 126с.
814210
  Добеле Л.В. Непрерывность профессиональной ориентации молодежи. / Л.В. Добеле. – Рига, 1988. – 53,2с.
814211
  Коляда Юрий Васильевич Непрерывные аналоги итеративных процессов и их дискретные реализации в задачах численного анализа на ЭЦВМ электронных цепей : Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.12 / Коляда Юрий Васильевич; Киевский политехнический ин-т им. 50-летия Великой Окт. соц. рев. – Киев, 1979. – с.
814212
  Понтрягин Л.С. Непрерывные группы / Понтрягин Л.С. – 4-е изд. – Москва : Гостехиздат, 1954. – 520 с. : черт. – Список лит-ры: с. 509-510 (47 назв.)
814213
  Понтрягин Л.С. Непрерывные группы / Понтрягин Л.С. – 3-е изд., испр. – Москва : Наука, 1973. – 519 с. – Список лит-ры: с. 515-516 (47 назв.)
814214
  Понтрягин Л.С. Непрерывные группы / Понтрягин Л.С. – 4-е изд. – Москва : Наука, 1984. – 520 с. – Список лит-ры: с. 516-517 (47 назв.)
814215
  Эйзенхарт Л.П. Непрерывные группы преобразований : пер. с англ. / Л.П. Эйзенхарт. – Москва : Иностранная литература, 1947. – 359 с.
814216
  Шмойлов Владимир Ильич Непрерывные дроби / Шмойлов Владимир Ильич; НАН Украині; Ін-тут прикладных проблем механики и математики. – Львов : Меркатор. – ISBN 966-7563-06-3
Т.1 : Переодические непрерывные дроби. – 2004. – 645с.
814217
  Шмойлов Владимир Иильич. Непрерывные дроби / Владимир Иильич. Шмойлов; НАН Украины; Ин-тут прикладных проблем механики и математики. – Львов : Меркатор. – ISBN 966-7563-07-3
Т.2 : Расходящиеся непрерывные дроби. – 2004. – 558с.
814218
  Шмойлов Владимир Ильич Непрерывные дроби / Шмойлов Владимир Ильич; НАН Украины; Ин-тут прикладных проблем механики и математики. – Львов : Меркатор. – ISBN 966-7563-08-3
Т.3 : Из истории непрерывных дробей. – 2004. – 520с.
814219
  Шмойлов В.И. Непрерывные дроби в вычислительной математике / В.И. Шмойлов, А.А. Редин, Н.А. Никулин ; Юж. федер. ун-т, науч.-исслед. ин-т многопроцессор. вычислит. систем им. акад. А.В. Каляева. – Ростов-на-Дону : Издательство Южного федерального университета, 2015. – 225, [3] с. : ил., табл. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Указ.: с. 220-225. – Библиогр.: с. 216-219


  В пр. №1700166 напис: Библиотеке Киевского университета. Подпись. 08.05.2015 г. Таганрог
814220
  Шмойлов В.И. Непрерывные дроби и r/ф-алгоритм / В.И. Шмойлов ; Южный науч. центр РАН ; Южный федеральный ун-т ; Таганрогский технолог. ин-т. – Таганрог : ТТИ ЮФУ, 2012. – 606, [1] с. : ил., табл. + CD. – Библиогр.: с. 575-595
814221
  Шмойлов В.И. Непрерывные дроби и две классические задачи алгебры / В.И. Шмойлов; HАHУ, Ин-т прикладных проблем механики и математики. – Львов : Меркатор, 2003. – 862с. – ISBN 966-7563-04-7
814222
  Ерастов К.Д. Непрерывные дроби элементов поля, полного относительно показателя: уч. пособие / К.Д. Ерастов. – Ташкент, 1987. – 80с.
814223
  Шмойлов В.И. Непрерывные дроби. Библиографический указатель 1572-2000 гг. / В.И. Шмойлов, В.А. Таянов; HАHУ, Ин-т прикладных проблем механики и математики. – Львов : Меркатор, 2002. – 168с. – ISBN 966-7563-05-2
814224
  Джоунс У. Непрерывные дроби: аналит. теория и приложения / У. Джоунс, В. Трон. – Москва : Мир, 1985. – 414с.
814225
  Кузовков Н.Т. Непрерывные и дискретные системы управления и методы идентификации / Н.Т. Кузовков. – М, 1978. – 222с.
814226
  Наслен П. Непрерывные и импульсные модели человека-оператора как звена в цепи управления / П. Наслен, Ж. Рауль. – М, 1963. – 22с.
814227
  Хобзей Павел Кузьмич Непрерывные мартингалы и -алгебры, связанные с ними. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Хобзей Павел Кузьмич; МВ И ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 79л. – Бібліогр.:л.71-79
814228
  Хобзей Павел Кузьмич Непрерывные мартингалы и сигма-алгебры, связанные с ними : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Хобзей Павел Кузьмич; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 8 с.
814229
  Ван Ни Кыонг Непрерывные нульмерные разбиения эвклидова пространства : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 006 / Ван Н.К.; АН СССР. – М, 1970. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
814230
  Трохимчук Ю.Ю. Непрерывные отображения и условия моногенности. / Ю.Ю. Трохимчук. – М., 1963. – 212с.
814231
  Зелинский Ю.Б. Непрерывные отображения многообразий и принципов граничного соответствий : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.0.04 / Зелинский Ю.Б.; АН УССР. Ин-т математики. – Киев, 1973. – 8л.
814232
  Федорчук В.М. Непрерывные подгруппы неоднородной группы де Ситтера Р(1,4) / В.М. Федорчук. – Киев, 1978. – 36с.
814233
  Рубан Альберт Алексеевич Непрерывные р-адические дроби. алгоритм перрона для р-адических чисел и эргодические свойства р-адических чисел : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Рубан Альберт Алексеевич; АН СССР. Сиб. отд. Учен. совет Ин-т математики по присуждению учен. степеней. – Новосибирск, 1975. – 14л. – Бібліогр.:с.11-14
814234
  Булинский А.В. Непрерывные симметрии в алгебраическом подходе квантовой теории поля : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Булинский А. В.; МГУ. – М., 1972. – 14л.
814235
  Матвийчук К.С. Непрерывные системы квантовой статистической физики и приведенные матрицы плотности с ненулевыми граничными условиями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Матвийчук К.С.; АН УССР. Ин-т математики. – Киев, 1972. – 13л. – Бібліогр.:с.13
814236
   Непрерывные функции на топологических пространствах. – Рига, 1986. – 175,15с.
814237
  Торгов Ю.И. Непрерывный анализ низкочастотных сигналов намикроЭВМ / Ю.И. Торгов. – М, 1988. – 32с.
814238
  Клименко А.П. Непрерывный контроль концентрации пыли. / А.П. Клименко. – К, 1980. – 181с.
814239
   Непрерывный контроль температуры жидкой стали в период доводки мартеновской плавки. – К., 1965. – 228с.
814240
  Ларионов В.В. Непрерывный образовательный процесс на основе проектно-ориентированного обучения / В.В. Ларионов, А.М. Лидер, Е.В. Лисичко // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 4. – С. 99-103. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматриваются вопросы подготовки школьников и студентов ТПУ к научно-исследовательской деятельности на основе проектно-ориентированного обучения в связи с созданием при вузах инновационных предприятий. The article deals with the early ...
814241
  Неклесса А.И. Непрерывный плебисцит. Генетика гражданского общества // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2013. – № 2 (134). – С. 24-39. – ISSN 0321-2017
814242
  Ростовцев Д. Непрерывный поток в каменно-угольной промышленности / Д. Ростовцев. – Харьков : Хозяйство Украины, 1931. – 48 с.
814243
  Булыгин М.Г. Непрерывный процес жидкофазного окисления Н-бутана и некоторые сопряженные с ним реакции : Автореф... канд. хим.наук: / Булыгин М. Г.; АН СССР, Ин-т химич. физ. – М., 1967. – 16л.
814244
  Сапир Е.В. Непрерывный путь совершенствования Болонского процесса (Европейская модель высшего образования в контексте геоэкономики и глобалистики) // Безопасность Евразии : журнал личной, национальной и коллективной безопасности / Некоммерческая организация "Фонд поддержки и исследования проблем "Безопасность Евразии". – Москва, 2008. – № 2. – С. 287-300. – ISSN 1607-7334


  Для того чтобы Болонский процесс получил успешное развитие, необходимо четко представлять смысл, цели и общую стратегическую направленность образовательных реформ и необходимость их осуществления (в России)
814245
  Данилов А.М. Непрерывный рост благосостояния народа - закон развития советского общества / А.М. Данилов. – Алма-Ата, 1959. – 56с.
814246
  Черепанов В. Непрерывный рост и совершенствование социалистического производства. : Автореф... канд. экон.наук: / Черепанов В.; Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при МГУ им. М.В.Ломоносова. Каф. полит. экономии. – М., 1954. – 17л.
814247
   Непрерывный способ обезмеживания чернового свинца, 1961. – 8с.
814248
  Никифоров В.Н. Непрерывный трудовой стаж / В.Н. Никифоров. – М., 1961. – 39с.
814249
  Романов А.А. Непрерывный трудовой стаж / А.А. Романов. – М., 1987. – 45с.
814250
  Бодерскова Н.Н. Непрерывный трудовой стаж рабочих и служащих / Н.Н. Бодерскова. – М, 1986. – 62с.
814251
  Яменфельд Г.М. Непрерывный трудовой стаж рабочих и служащих в СССР. / Г.М. Яменфельд. – М., 1971. – 47с.
814252
  Кравченко Я. Неприборкана Україна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 14-15 червня (№ 102/103). – С. 17, 24


  Як пейзажні полотна Сергія Васильківського переросли у спосіб заявити про звитягу українського духу й чому Петербурзька академія мистецтв не присвоїла йому звання академіка.
814253
  Гриневич В. Неприборкане різноголосся: Друга світова війна і суспільно-політичні настрої в Україні 1939 - червень 1941 рр = Unbridled dissonance: The Second World War and Socio-Political Identities in Ukraine, 1939-1941 / Гриневич Владислав ; [Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса НАН України та ін.]. – Київ ; Дніпропетровськ : Ліра, 2012. – 505, [3] с. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в приміт.: с. 449-505. – ISBN 978-966-383-412-2
814254
  Гура Н.О. Неприбуткові організації в Україні: особливості діяльності та класифікація // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 8 (609). – С. 23-31 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0131-775Х
814255
  Савченко О. Неприбуткові організації: податковий та бухгалтерський облік / О. Савченко, В. Мякота. – 5-те вид., перероб. і доп. – Харків : Фактор, 2003. – 228с. – ISBN 966-312-060-6
814256
   Непривзойденный сыщик Ник Картер и другие... Прелестная умница. – Л., 1991. – 59с.
814257
  Коваль О. Непривітна Америка Дональда Трампа // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 4-10 лютого (№ 4). – С. 5


  "Америку створили мігранти, і системна "переплавка" представників різних національностей та націй в американському суспільстві дала в підсумку результат, відомий нам нині як американська нація. Саме здатність американського суспільства і держави ...
814258
  Ковалев О.В. Неприводимые и индуцированные представления и копредставления федоровских групп : справ. руководство / О.В. Ковалев. – Москва : Наука, 1986. – 366с.
814259
  Мацюцький С.П. Неприворотне зілля / С.П. Мацюцький. – Київ, 1985. – 32с.
814260
  Черноскулов А.Т. Непривычное дело / А.Т. Черноскулов. – М, 1976. – 343с.
814261
   Непридатність до використання котлів малої потужності у закладах освіти та лікарнях // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 7. – С. 20
814262
  Штейн А.П. Непридуманное / А.П. Штейн. – Москва : Современник, 1985. – 415с.
814263
  Разгон Л.Э. Непридуманное / Л.Э. Разгон. – Ставрополь, 1989. – 319с.
814264
  Разгон Л.Э. Непридуманное : повесть в рассказах / Лев Разгон. – Изд. доп. – Москва : EX LIBRIS ; СЛОВО/SLOVO, 1991. – 284, [4] с. – (Библиотека "Апреля"). – ISBN 5-7555-0251-X


  СОДЕРЖАНИЕ: Иван Михайлович Москвин; Военные; Жена президента; Спектакль со счастливым концом; Рощаковский; Борис и Глеб; Принц; Чужие; Бунт на борту; Костя Шульга; Тюремщики ; Два начальника; Ниязов; Страх; Кузнецкий мост
814265
  Дементьева М.Ю. Непридуманные истории про театр и кино / М.Ю. Дементьева. – М, 1990. – 45с.
814266
  Черепанов С. Непридуманные рассказы // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2003. – № 7. – С. 108-119. – ISSN 0131-8136
814267
  Возовикова Т. Неприемлемый прием. Бюджетные места в вузах заняли троечники ЕГЭ // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 14 ноября (№ 45/46). – С. 7


  В этом году средний балл ЕГЭ выпускников школ, поступивших в вузы РФ, оказался ниже примерно на четыре балла, чем в 2013-м. Эксперты уверены: в результате беспрецедентных мер безопасности, принятых в ходе приемной кампании, оценки стали честнее.
814268
  Бєляєв О.В. Неприєднання до воєнних блоків як самостійний міжнародно-правовий інститут // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 6
814269
  Колесникова В. Неприєднання як різновид політики нейтралітету // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 1. – С. 23-26
814270
  Moser M. Непризводные verba loci stativa и их идиоматическое употребление в русском и польском языках // Wyraz i zdanie w jazykach slowianskich: Opis, konfrontacja, przeklad : Materialy Miedzynarodowej konferencji naukowej,Wroclaw,25-26 listopada 1998 r. / Pod red.L.Pisarek, J.Sokolowskiego. – Wroclaw, 2000. – С. 177-185. – (Slavica Wratislaviensia ; 107). – ISBN 83-229-1991-3
814271
  Гетьманец М.Ф. Непризнанное теоретико-литературное понятие // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2011. – Т. 3, № 2. – С. 5-9. – Бібліогр.: Літ.: С. 9; 19 поз.
814272
  Большаков А. Непризнанные государства европейской периферии и пограничья // Международные процессы : журнал теории международных отношений и мировой политики / Научно-образовательный форум по международным отношениям. – Москва, 2007. – Т. 5, № 3. – С. 83-88. – ISSN 1728-2756
814273
  Лозяна О. Неприйнятий гамбіт : Творчість Ліни Костенко очима Івана Дзюби // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 5 (314). – С. 58-59


  Про нову книжку Івана Дзюби "Є поети для епох" про Ліну Костенко
814274
  Шушарін Д. Неприйняття війни проти України стає в Росії питанням життя і смерті у прямому розумінні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 3 березня (№ 36). – С. 4
814275
  Буало П. Неприкасаемыые / П. Буало, Т. Нарсежак. – М., 1983. – 189с.
814276
  Сушинський Б.І. Неприкаяний роман : роман, але теж неприкаяний / Богдан Сушинський. – Одесса : Астропринт, 2016. – 403, [1] с. : портр. – ISBN 978-966-927-147-1
814277
  Гризун А. Неприкаяний син України // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2005. – № 3. – С.113-119. – ISSN 0208-0710


  [Володимир Маяковський - російський поет: його предки були вихідцями з України. Ставлення поета до України - батьківщини предків.]
814278
   Неприкаяні душі : антологія поезії японських мандрівних поетів - дзен-буддистів (XII-XX ст.) / [пер. з яп., передм. та комент. І.П. Бондаренка]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – 659, [1] с. : портр. – Текст парал. яп. - В змісті авт.: Сайго-Хосі, Доген, Іккю Содзюн, Іїо Согі, Сьохаку, Сотьо, Банкей Йотаку, Басьо, Хатторі Рансецу, Кікаку, Хакуін Екаку, Рьокан, Татібана Акемі, Танеда Сантока, Одзакі Хосай. – Бібліогр.: с. 651-657. – ISBN 978-966-489-248-0
814279
  Яровий О.С. Неприкаяність письменницької персони у світі абсурду : (Думки над оповіданням Олександра Стусенка "Вікна в позадвері") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 602-610


  Художній світ молодого прозаїка Олександра Стусенка поєднує реалістичні, фантастичні, іронічні елементи.Герой перебуває у конфлікті зі світом, людьми і самим собою.Коли цей герой - літератор, його пригоди стають ще більш специфічними
814280
  Мванги М. Неприкаянные / М. Мванги. – М, 1979. – 183с.
814281
  Решетов П.Н. Неприкаянные..? (К вопросу о "конфликте поколений" в соврем. капиталист. мире) / П.Н. Решетов. – Москва, 1970. – 79с.
814282
  Осипенко А. Неприкаянный месяц : роман / А. Осипенко. – Москва : Советский писатель, 1975. – 320 с.
814283
  Ермолин Артем Неприкаянный мусор. "Не быть равнодушным" // GEO : ежемесячный журнал / ЗАО "Аксель Шпрингер Раша". – Москва, 2013. – № 12 (189), декабрь. – С. 116-117 : фото. – ISSN 1029-5828
814284
  Эванс Ч. Неприкосновенная Канченджанга / Ч. Эванс. – М, 1961. – 144 с.
814285
  Эванс Ч. Неприкосновенная Канченджанга // Вторая вершина мира / А. Дезио. – М, 1984. – С. 139-251
814286
  Мурмуридис П.Е. Неприкосновенность депутата в Российской Империи в начале ХХ века // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 12. – С. 24-25. – ISSN 1812-3805
814287
  Дионео Неприкосновенность личности и жилища / Дионео [псевд.]. – Санкт-Петербург : Изд. Ред. журн. "Рус. богатство" ; Тип. Н.Н. Клобукова, 1906. – 16 с.
814288
  Петрухин И.Л. Неприкосновенность личности и принуждение в уголовном процессе / И.Л. Петрухин; Ответств. ред. И.Б.Михайловская. – Москва : Наука, 1989. – 252 с. – ISBN 5020128074
814289
  Хелемский Я.А. Неприкосновенный запас / Я.А. Хелемский. – М, 1965. – 118с.
814290
   Неприкосновенный запас. – М., 1969. – 32с.
814291
  Щуров Г.Л. Неприкосновенный запас / Г.Л. Щуров. – Донецк, 1976. – 96с.
814292
  Балин А. Неприкосновенный запас / А. Балин. – Москва, 1982. – 127с.
814293
  Яковлев Ю.Я. Неприкосновенный запас / Ю.Я. Яковлев. – М., 1983. – 559с.
814294
  Собакарь Г.Т. Неприливные изменения силы тяжести / Г.Т. Собакарь. – Киев, 1982. – 136с.
814295
  Алексева Э.С. Непримарно факторизуемые группы : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.03 / Алексева Э.С. ; МП УССР, КГУ. – Киев, 1973. – 12 с.
814296
  Менжинский В.И. Неприменение силы в международных отношениях / В. И. Менжинский ; Отв. ред.: Ушаков Н.А. – Москва : Наука, 1976. – 295 с.
814297
  Волохов Ф.С. Неприметный человек / Ф.С. Волохов. – Воронеж, 1957. – 180с.
814298
  Кониський О.Я. Непримирена : З записок сільської учительки на. Українї / [О.Я. Кониський]. – У Львові (Львів) : Накладом "Правди" ; З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка, під зарядом К. Беднарського, 1892. – 63 с.


  Зміст: Стельмахи; У тісної баби; "Иван, непомнящій pодства"; Пастух Кузьма Шило; Конокpад Іван Дpанка; Пожежа. Літературні псевдоніми автора: О. Верниволя, Ф. Ґоровенко, В. Буркун, Перебендя, О. Хуторянин та інші. (всього близько 150).
814299
  Орос Я. Непримирені брати-комуністи // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 17 грудня (№ 48). – С. 5


  Володимир Винниченко та Олександр Довженко: компарації.
814300
  Крупенкін В.І. Непримиренні : Повість / В.І. Крупенкін. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 265с.
814301
  Левада Ю.О. Непримиренність науки і релігії / Ю.О. Левада. – К., 1959. – 48с.
814302
  Кіндрачук Н.М. Непримиренність радянської ідеології з українською національною ідеєю в історичній науці УРСР протягом 60-х-70-х рр. XX ст. // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 34. – С. 111-122. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
814303
  Комаров В.Н. Непримиримое противосостояние / В.Н. Комаров. – М., 1988. – 192с.
814304
   Непримиримость. – Симферополь, 1976. – 107с.
814305
   Непримиримость. – 2-е изд., перераб. – Симферополь, 1982. – 125с.
814306
  Хотимский Б.И. Непримиримость / Б.И. Хотимский. – М, 1985. – 335с.
814307
  Скрябин М.Е. Непримиримость / М.Е. Скрябин, И.К. Савченко. – Л., 1988. – 253с.
814308
   Непримиримость к буржуазной идеологии, пережиткам национализма. – Рига, 1982. – 190с.
814309
  Паращенко С.Ф. Непримиримость к врагам коммунизма / С.Ф. Паращенко. – Краснодар, 1962. – 44с.
814310
  Шохин А.Н. Непримиримость к нетрудовым доходам / А.Н. Шохин. – М., 1986. – 62с.
814311
  Свиридова К.Э. Непримиримость к пережиткам прошлого. / К.Э. Свиридова. – Краснодар, 1962. – 20с.
814312
  Зеличенко Л.Я. Непримиримость. : очерки / Л.Я. Зеличенко. – Фрунзе : Кыргызстан, 1987. – 74(2) с.
814313
  Задубровский С.И. Непримиримый / С.И. Задубровский. – Архангельск, 1958. – 35с.
814314
  Кобзар В.В. Неприпустимість жорстокого поводження із затриманими й ув"язненими // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 103. – С. 167-174. – ISSN 0201-7245
814315
   Неприпустимість скорочення штатів закладів освіти // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 26 лютого (№ 8). – С. 12. – ISSN 2219-5793


  Щодо скорочення посад працівників закладів освіти.
814316
  Баранов В. Неприручений Антей : До 75-річчя від дня народження Василя Симоненка // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 2-5. – ISSN 0208-0710
814317
  Тузмухамедов Р.А. Неприсоединение и разрядка международной напряженности / Р.А. Тузмухамедов. – Москва : Междунар. отношения, 1976. – 120 с. – Библиогр. в примеч.: с. 115-119
814318
  Алимов Ю.И. Неприсоединение: история, теория, проблемы / Ю.И. Алимов. – Москва, 1990. – 326с.
814319
  Кастро Ф. Неприсоединившиеся страны сумеют выполнить долг, налагаемый на них сегодняшним днем / Ф. Кастро. – Гавана, 1975. – 31с.
814320
  Новиков А.І. Неприступна фортеця / А.І. Новиков. – К., 1985. – 152с.
814321
  Новиков А.И. Неприступная крепость. / А.И. Новиков. – Л., 1984. – 206с.
814322
  Метревели Л. Неприступная твердыня / Л. Метревели. – Тбилиси, 1941. – 85с.
814323
  Высоцкий С. Непричаливший // Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2009. – № 49 (161). – С. 16-17. – ISSN 2075-7093


  Дивид Жвания рассказал Фокусу, почему парламентские выборы важнее президентских, а также о том, как работа официанта помогла ему многое понять в жизни
814324
  Лец С.Е. Непричесанные мысли / С.Е. Лец. – М., 1978. – 149с.
814325
  Бондаренко В.Г. Непричесанные мысли / В.Г. Бондаренко. – Москва : Советский писатель, 1989. – 222с. – (Диалог со временем)
814326
  Дризе Ю. Неприятель пардона не просил. Отечественные и трофейные архивные документы о войне 1812 года // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 7 сентября (№ 36)


  С уникальными документами знакомит выставка, посвященная выдающемуся событию российской истории - 200-летию Отечественной войны 1812 года и заграничным походам 1813-1814 годов. Вариантов названия было много, признаются устроители, но в конце концов ...
814327
  Мигицко В.Г. Неприятности начнутся в полдень : Повести / В.Г. Мигицко. – Київ : Молодь, 1991. – 206с.
814328
  Куканов В.И. Неприятные обязанности. / В.И. Куканов. – М, 1957. – 63с.
814329
  Гальперин Б.С. Непроволочные резисторы / Б.С. Гальперин. – Ленинград, 1968. – 284 с.
814330
  Ходжер Г.Г. Непроглядные сумерки / Г.Г. Ходжер. – Хабаровск, 1991. – 511с.
814331
  Кардашиди И.П. Непродовольственные товары / И.П. Кардашиди, И В. Мишустин, . – М, 1985. – 368с.
814332
  Филюк Г. Непродуктивні витрати і втрати на промислових підприємствах України / Г. Филюк, А. Грінченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 8-12. – (Економіка ; Вип. 137). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано сучасні проблеми мінімізації непродуктивних витрат і втрат. Запропоновано шляхи їх вирішення та проведено розрахунки на прикладі вітчизняних підприємств. В статье проанализированы современные проблемы минимизации ...
814333
  Мамедов А.О. Непродуктивные аффиксы ,образующие имена существитеьлные в азербайджанском языке. (Об истории и соврем. особенностях некоторых непродуктивных аффиксов) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Мамедов А.О. ; Азерб. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Баку, 1964. – 22 с.
814334
  Саксе А.О. Непрожитая жизнь : рассказы / А.О. Саксе; пер. с латыш. – Москва : Правда, 1948. – 40 с.
814335
  Мороз Л. Непрозаїчна проза Дмитра Павличка // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 16 лютого (№ 7). – С. 11. – ISSN 2519-4429
814336
  Мороз Л. Непрозаїчна проза Поета. Перші враження // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 25-31 січня (№ 4). – С. 11


  У Національному музеї літератури України відбулася презентація одразу трьох нових книжок Д. Павличка.
814337
  Кикіш С. Непрозоре Prozorro // Юридична газета. – Київ, 2018. – 10 квітня (№ 15). – С. 24-25


  Як недоліки електронної системи закупівель перешкоджають добросовісній конкуренції.
814338
  Дениско П.В. Непрозорість знаків як проблема семіотичної естетики : дис. ... канд. філософських наук : 09.00.08 / Дениско П.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 187 л. – Бібліогр.: л. 163-187
814339
  Дениско П.В. Непрозорість знаків як проблема семіотичної естетики : автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.08 / Дениско П.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 15 с. – Бібліогр.:6 назв
814340
  Кармазіна М. Непрозорість української державної влади: причини і наслідки // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 6 (62), листопад - грудень. – С. 153-166
814341
  Градусов Б.Ф. Непрозрачность звездной материи, обильно разбавленной водородом и гелием : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Градусов Б. Ф.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1953. – 8л.
814342
  Савчук Б.С. Непроизводительных труд и непроизводственная сфера при капитализме (на матер. США) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Савчук Б. С. ; КИНХ , Каф. полит. экономии. – Киев, 1966. – 24 с.
814343
  Белоусова Елена Бутусовна Непроизводные глагольные основы как производящая база в современной русском словообразовании. (Синхронно-диахроническое исследование) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.01 / Белоусова Елена Бутусовна ; МВ и ССО РСФСР , Ростовский гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1975. – 18 с.
814344
  Чаплыгин Ю.П. Непроизводственная сфера Англии. : Автореф... канд. экон.наук: 603 / Чаплыгин Ю.П.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1969. – 16л.
814345
   Непроизводственная сфера в едином народнохозяйственном комплексе страны. – К., 1987. – 116с.
814346
  Тарасюк А.И. Непроизводственная сфера в общественном воспроизводстве при социализме : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.05 / Тарасюк А.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1974. – 26л.
814347
  Солодков М.В. Непроизводственная сфера в общественном воспроизводстве при социализме / М.В. Солодков, А.И. Тарасюе. – М., 1976. – 176с.
814348
  Запольская В.В. Непроизводственная сфера в СССР и перспективы ее дальнейшего развития / В.В. Запольская. – Воронеж, 1966. – 96с.
814349
   Непроизводственная сфера в условиях перехода к рыночной экономике. – К., 1993. – 196с.
814350
   Непроизводственная сфера в условиях развитого социализма. – М., 1983. – 208с.
814351
   Непроизводственная сфера в экономике развитого социализма. – Киев, 1980. – 113с.
814352
   Непроизводственная сфера и совершенствование социалистического образа жизни. – Киев, 1985. – 121с.
814353
  Иванов Г.П. Непроизводственная сфера и социалистическое воспроизводство. / Г.П. Иванов. – М., 1978. – 119с.
814354
  Солодков М.В. Непроизводственная сфера при социализме (Вопросы теории и методологии производительного труда) / М.В. Солодков. – Москва : Мысль, 1978. – 188 с.
814355
   Непроизводственная сфера СССР / Солодков М.В. – Москва : Мысль, 1981. – 351с.
814356
  Сапов Г.В. Непроизводственная сфера экономики / Г.В. Сапов. – Москва : Знание, 1967. – 48 с.
814357
  Рутгайзер В.М. Непроизводственная сфера экономики СССР / В.М. Рутгайзер. – Москва : Знание, 1979. – 64 с.
814358
  Правдин Д.И. Непроизводственная сфера: эффективность и стимулирование. / Д.И. Правдин. – М., 1973. – 301с.
814359
  Козак В.Е. Непроизводственная сфере: вопросы теории. / В.Е. Козак. – Киев, 1979. – 312с.
814360
  Степура А.С. Непроизводственное накопление и его роль в воспроизводстве рабочей силы. : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.01 / Степура А.С.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1976. – 24л.
814361
  Фильчашкина Светлана Александровна Непроизводственное накопление и повышение эффективности использования трудовых ресурсов при социализме : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Фильчашкина Светлана Александровна; МГУ. – М., 1980. – 23л.
814362
  Кальсин П.И. Непроизводственные основные фонды колхозов и их роль в преодолении культурно-бытовых различий между годом и деревней. (на материалах колхозов УССР) : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Кальсин П.И.; Киевск. ин-т нар. хоз-ва им. Д.С.Коротченко. – К., 1969. – 20л.
814363
  Кальсин П.И. Непроизводственные фонды и их роль в преодолении культурно-бытовых различий между городом и деревней (на материалах колхозов УССР) : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Кальсин П.И.; Киевский ин-т нар. хоз. – К., 1969. – 20л.
814364
  Сухарева Е.А. Непроизводственные формы сельскохозяйственной кооперации и их роль в строительстве социализма. : Автореф... канд. экон.наук: / Сухарева Е.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Экон. ф-тет. Каф. полит. экономии. – М., 1960. – 20л.
814365
  Еслямгалиева Наиля Сулеймановна Непроизводствення сфера экономики: тенденции занятости и взаимообусловленность ее развития с материальным производством : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Еслямгалиева Наиля Сулеймановна; АН КазССР. Учен. совет по экон. наукам при Отд-нии обществ. наук. – Алма-Ата, 1975. – 20л. – Бібліогр.:с.20
814366
  Зинченко П.И. Непроизвольное запоминание : Автореф... д-ра пед.наук: / Зинченко П.И.; Ин-т психологии Акад. пед. наук РСФСР. – М., 1958. – 35л.
814367
  Зинченко П.И. Непроизвольное запоминание / П.И. Зинченко. – М, 1961. – 562с.
814368
  Блинский А.Д. Непройденная пустыня / А.Д. Блинский. – Алма Ата, 1981. – 150с.
814369
  Гальцева Рената Непройденные "Вехи" // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 9 (1013). – С.151-160. – ISSN 0130-7673
814370
  Панин Андрей Непролазное наследие Мадагаскара : один кадр // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 6 (2849). – С. 38-40 : Фото
814371
  Вахрушина Н.А. Непролетарские массы трудящихся Поволжья и Приуралья в период подготовки Октябрьской революции : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.02 / Вахрушина Н.А. ; Сарат. гос. ун-т. – Саратов, 1977. – 20 с.
814372
  Мозговая Н.М. Непролетарские партии в системе диктатуры пролетариата. : Автореф... канд. филос.наук: 00.02 / Мозговая Н.М.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1972. – 19л.
814373
   Непролетарские партии и организации национальных районов России в Октябрьской революции и гражданской войне. – М., 1980. – 275с.
814374
   Непролетарские партии России : урок истории. – Москва : Мысль, 1984. – 566 с.
814375
   Непролетарские партии России в 1917 году и в годы гражданской войны. – М.- Калинин, 1980. – 243с.
814376
   Непролетарские партии России в годы буржуазно-домократических революций и в период назревания социалистической революции. – Москва - Калинин, 1982. – 253с.
814377
   Непролетарские партии России в трех революциях. – М., 1989. – 245с.
814378
  Степаненко М. Непроминальне в часоплині / Микола Степаненко. – Київ : Літературна Україна, 2015. – 143, [1] с. – (Бібліотека газети "Літературна Україна" ; №16-2015). – ISBN 978-617-605-023-0
814379
  Погребенник В. Непроминальне значення наукового набутку // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 22-29 квітня (№ 19). – С. 2
814380
  Мотрич К. Непроминущі "кровосісі", або Злети і падіння державотворення // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 22-28 грудня (№ 51). – С. 4-5
814381
  Тургунова У. Непромысловые рыбы Каттакурганского водохранилища. (Морфология, экология и хозяйственное значение) : Автореф... канд. биол.наук: 100 / Тургунова У.; Ташкентский гос. ун-т. – Ташкент, 1967. – 21л.
814382
  Абылкасымова Т.А. Непромысловые рыбы оз.Иссык-Куль. : Автореф... Канд.биол.наук: / Абылкасымова Т.А.; Объедин.совет АН Кирг.ССР. – Фрунзе, 1966. – 17л.
814383
  Кокова В.Е. Непропорционально-проточная культура простейших / В.Е. Кокова. – Новосибирск, 1976. – 75с.
814384
  Веретнов В. Непропорційне перестрахування: можливості та ризики для страховиків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 71-73. – (Економіка ; Вип. 81/82). – ISSN 1728-3817


  Нерозвиненість непропорційної форми перестрахування у сьогоденні страхової індустрії України має певні причини. Усвідомлення та вирішення цих проблем може відкрити шлях до швидкого розвитку непропорційного перестрахування, подальшого підвищення ...
814385
  Коханова І. Непропорційність відбиття пошукових образів документів з питань наукового опрацювання у таблицях УДК / Ірина Коханова // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 10 (159). – С. 10-12


  Досліджується наповнення розділів основної таблиці УДК, допоміжних таблиць та алфавітно-предметного покажчика (АПП) стосовно питань наукового опрацювання документів, її видів та результатів. Аналізуються пошукові образи документів у вигляді ...
814386
  Єлишевич Г.Л. Непроспіваний романс. / Г.Л. Єлишевич. – Х., 1986. – 30с.
814387
  Грабовський С. Непроста доля "всеукраїнського старости" // Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2007. – № 8. – С. 74-76. – ISSN 1812--514Х
814388
   Непроста дружба // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 19 (391), 15-21.05.2015 р. – С. 36-37. – ISSN 1996-1561


  Криза в Україні штовхає Росію в обійми Китаю. Але ці відносини аж ніяк не рівноправні.
814389
  Желтонозька Т.Б. Непроста історія з H2O / інтерв"ю взяла Л. Кіт // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Жовтень (№ 9)


  Проблема очищення води набуває ознак кричущої необхідності для більшості країн світу, зокрема, України. Про багаторічну працю над розробкою флокулянтів - реагентів для очищення води на водопровідних станціях групою вчених хімічного факультету КНУТШ ...
814390
  Кальницький М. Непроста справа найменувань // Вечірній Київ : улюблена гезета киян. – Київ, 2014. – 9 жовтня (№ 40). – С. 20-21


  Про перейменування вулиць Києва. В статті згауються науковці Київського університету: В. Антонович, М. Драгоманов, А. Лобода, І. Сікорський.
814391
  Тоуз Мириам Непростая доброта : Фрагменты романа // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 11. – С. 112-132. – ISSN 1130-6545
814392
  Лапин К.К. Непростая история / К.К. Лапин. – М, 1961. – 264с.
814393
  Митина Н. Непростая история простого карандаша : биография вещей // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 12 (72). – С. 85-99. – ISSN 1812-867Х


  Карандаш (тюрк. karadas, карадаш - чёрный камень) - инструмент в виде стержня, изготавливаемого из пишущего материала (угля, графита, сухих красок и т. п.) применяемый для письма, рисования, черчения. Часто, в целях удобства, пишущий стержень карандаша ...
814394
   Непростая матэ матика. Калебас // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 1/2. – С. 108 : Іл.
814395
  Зверь А. Непростая формальность. Лукашенко идет на четвертый срок // Профиль : украинский еженедельник / ООО "Главред Медиа". – Київ, 2010. – № 37 (155). – С. 22-24
814396
  Левицький М. Непросте добросусідство. Міфи та стереотипи // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 1 (879), січень. – С. 168-199. – ISSN 0868-4790


  Україна - Польща.
814397
  Передрієнко В. Непросте минуле й оптимістичне майбутнє / розмову вела Марія Чадюк // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 23-24 лютого (№ 33/34)


  Про специфічність розвитку української мови.
814398
  Денищук Ж. Непростий шлях звернення до суду для вирішення господарського спору // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 54-57
814399
  Семенченко М. Непростий шлях із аутсайдерів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 13-14 вересня (№ 164/165). – С. 10


  З"явився черговий список кращих вишів світу. КНУ імені Тараса Шевченка потрапив у групу "441-450". Чи є привід для радості? Коментар І. Ликарчука, директора Центру тестових технологій і моніторингу.
814400
  Бєлоколос О. Непрості завдання для розчарованих переможців // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 30 вересня - 6 жовтня (№ 36). – С. 5


  "Ті, хто після непересічних, а часом і драматичних президентських виборів у Франції сподівався на гостру інтригу під час парламентських виборів у Німеччині, можливо, трохи розчаровані: сама передвиборна кампанія пройшла доволі спокійно, а на думку ...
814401
  Бініон М. Непрості питання британської корони // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 9/10 (537/538), 2-15.03.2018. – С. 36-37. – ISSN 1996-1561
814402
   Непросто бути новачком. – Київ, 1988. – 191 с.
814403
   Непростое партнерство / Дементьев Сергей, Антонян Арам, Ефимова Екатерина, Приставко Максим, Бураков Сергей // Турбизнес. – Москва, 2012. – № 5 (259). – С. 20-21 : фото
814404
  Беннетт Алан Непростой читатель : роман // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 12. – С. 27-74. – ISSN 1130-6545
814405
  Сердюк А.М. Непростые заботы человечества: научно-технический прогресс, здоровье человека, экология / А.М. Сердюк. – Москва : Политиздат, 1988. – 297с.
814406
   Непростые истины. – М., 1986. – 94с.
814407
  Бондарев Ю.В. Непротивление / Ю.В. Бондарев. – М, 1995. – 63с.
814408
  Флоренсов В.А. Непроторенным путем : жизнь и творчество М.М.Герасимова / В.А. Флоренсов. – Иркутск, 1979. – 111с.
814409
  Мурзаев Э.М. Непроторенными путями : Записки географа / Э.М. Мурзаев. – Изд. 2-е. – Москва : Географгиз, 1950. – 296с.
814410
  Мурзаев Э.М. Непроторенными путями : Записки географа / Э.М. Мурзаев. – Изд. 3-е, доп. – Москва : Молодая гвардия, 1954. – 392с.
814411
  Архипова Н.П. Непроторенными путями = Э.К.Гофман - геолог, гнограф, путешественник / Н.П. Архипова. – Екатеринбург : Наука, 1994. – 136с. : Ил.38. – Библиогр.: 52 назв. – ISBN 5-02-007410-1.
814412
  Мурзаев Э.М. Непроторенными путями. Записки географа / Э.М. Мурзаев. – Москва, 1948. – 224с.
814413
  Сизоненко А.И. Непроторенными путями: первые советские дипломати и ученые в Латинской Америке / А.И. Сизоненко. – М., 1988. – 100с.
814414
  Мілаш В. Непрофесійний комерсант як сторона підприємницького комерційного договору // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 7. – С. 63-68. – ISSN 0132-1331
814415
  Петруня Ю.Є. Непрофесійні суб"єкти ринку акцій України : 08.0.01: Дис. ... доктора економ. наук / Петруня Ю.Є.; Мін-во освіти України. Нац. гірнича України. – Дніпропетровськ, 1999. – 376л. – Бібліогр.:л.368-376
814416
  Петруня Юрій Євгенович Непрофесійні суб"єкти ринку акцій України : Автореф... доктора економ.наук: 08.01.01 / Петруня Юрій Євгенович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 34л.
814417
  Петруня Ю.Є. Непрофесійні суб`єкти ринку акцій України / Ю.Є. Петруня. – Київ : Знання, 1999. – 262с. – ISBN 966-7293-99-8
814418
  Малєєв М.В. Непрофесіоналізм страхування об"єктів підвищеної небезпеки / М.В. Малєєв, Л.О. Лесникова // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 11. – С. 29-30
814419
  Набруско В. Непрофесіоналізм чи неспроможність ? // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 10. – С. 24-28
814420
  Метерлінк М. Непроханий гість / Моріс Метерлінк ; Пеpеклав М. Антонюк; Кpитичний етюд "Моріс Метерлінк" Леся Гоpенка [М.В. Семенко]. – [Киів] : Гpунт. [Дpук. Т-ва "Робітн. Книгаpня"}, 1918. – 63 с. – Hа с. 17 пpисвята Е. Пікаpу. - У кн. стаття: Моріс Метерлінк / Лесь Горенко, с.5-16. – (Унівеpсальна бібліотека ; № 6)
814421
  Зяблицев С.П. Непрохожий человек / С.П. Зяблицев. – Ижевск, 1981. – 67с.
814422
  Бедняков Д.И. Непроцессуальная информация и расследование преступлений / Д.И. Бедняков. – М, 1991. – 205с.
814423
  Шуткевич О. Непрочитаний "український Гомер" / О. Шуткевич, І. Руснак // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 8-9 грудня (№ 222/223). – С. 19


  Неопубліковані твори Уласа Самчука знайшла професорка Київського університету імені Грінченка Ірина Руснак. Зараз вона готує до друку два його романи.
814424
   Непрочитані листи 1941-го... : дослідження, документи, свідчення / Ін-т історії України НАН України, Мемор. комплекс "Нац. музей історії ВВВ 1941-1945 р." ; [редкол.: В.М. Литвин та ін. ; авт. та упоряд.: Л.В. Легасова та ін.]. – Київ : Аеростат, 2012. – 501с. : іл., табл. – Покажчики: с. 453-500. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-97201-4-6
814425
  Калещук Ю.Я. Непрочитанные письма: докум. повести / Ю.Я. Калещук. – М. : Известия, 1988. – 605 с.
814426
  Лесс А.Л. Непрочитанные страницы / А.Л. Лесс. – М., 1966. – 311с.
814427
  Лукьянова И. Непрочитанный // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2011. – Вып. апрель. – С. 52-57


  Творчість М. Салтикова-Щедріна
814428
  Меркин А.П. Непрочное чудо / А.П. Меркин, П.Р. Таубе. – М., 1983. – 221с.
814429
  Рачада І.Д. Непрошений гість : драма / І.Д. Рачада. – Київ, 1973. – 78 с.
814430
  Нидзе Непрошенная повесть / Нидзе. – Москва, 1986. – 267с.
814431
  Макаров И К. и др. Непрошеные визитеры / И К. и др. Макаров. – Симферополь, 1979. – 49с.
814432
   Непрошеные гости. – М., 1965. – 238с.
814433
  Романков П.Г. Непрырывная адсорбиция поров и газов / П.Г. Романков. – Л., 1989. – 228с.
814434
  Азарова Л.Є. Непряма номінація осіб за метафоричним перенесенням "людина-людина" / Л.Є. Азарова, Г.В. Лепко // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 8-15


  У статті розглянуто основні аспекти вивчення непрямої номінації осіб за метафоричним перенесенням "людина-людина", досліджено причини виникнення та проведено аналіз семантичних груп цих непрямих номінацій осіб. В статье рассмотрены основные аспекты ...
814435
  Редьква М. Непряма номінація чорта в українських народних чарівних казках (у записах ХІХ ст.) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2007. – № 5. – С. 41-45.
814436
  Шестаковський О.П. Непряма ретроспективна оцінка динаміки соціальних показників з використанням дискримінантного аналізу на прикладі етнічних упереджень // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 157-165. – ISBN 978-966-651-760-2


  На прикладі етнічних упереджень демонструється спосіб ретроспективно оцінити динаміку соціальних явищ на основі показників з обмеженою валідністю через конструювання нових індикаторів та створення спільної моделі. Для цього використовується ...
814437
  Коваль В. Непряме випливання правових норм із актів господарського законодавства та способи їх виявлення при тлумаченні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 9 (105). – С. 4-7
814438
  Бехта І.А. Непряме мовлення як засіб репродукції персонажного дискурсу в англомовній прозі // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 3 : Філологічні науки. – С. 25-32. – ISSN 1729-360Х
814439
  Чугунов І.Я. Непряме оподаткування в системі регулювання економіки / І.Я. Чугунов, О.М. Жукевич // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т світової економіки і міжнар. відносин НАН України. – Київ, 2014. – № 1/2 (1). – С. 61-64. – ISSN 1728-6220


  Визначено основні тенденції використання соціальних медіа для ефективної зовнішньополітичної комунікації держави.
814440
  Чередниченко О.М. Непряме оподаткування в Україні : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 36-39. – Бібліогр.: 1 назва
814441
  Чередниченко Ольга Миколаївна Непряме оподаткування в Україні на шляху інтеграції до Європейського Союзу : Дис. ... канд. економ. наук: 08.04.01 / Чередниченко О.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 254л. + Додатки: л. 224 - 254. – Бібліогр.: л. 208 - 224
814442
  Чередниченко О.М. Непряме оподаткування в Україні на шляху інтеграції до Європейського Союзу : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.04.01 / Чередниченко О.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
814443
  Коротун В. Непряме оподаткування електронної торгівлі в Україні / В. Коротун, А. Новицький // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – Вип. 14 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 105-108. – ISSN 1818-2682
814444
  Сердюк І.Г. Непряме оподаткування операцій з нематеріальними активами // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 8. – С. 25-31
814445
  Чередниченко О.М. Непряме оподаткування у податковій системі України : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 11. – С. 98-104 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
814446
  Козак З.Я. Непрями реформування соціального діалогу в Україні // Актуальні проблеми соціального права : матеріали всеукр. "круглого столу", присвяч. 40-річчю каф. соц. права, 1 квіт. 2016 р. / Каф. соц. права Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка, Укр. центр соц.-прав. дослідж. ; [редкол.: П.Д. Пилипенко та ін.]. – Львів : Кафедра соціального права Львівського національного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 132-136
814447
  Богуш М. Непрямий позов як нетрадиційний механізм захисту прав та інтересів акціонерів // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 262-263. – ISBN 978-617-7069-17-0
814448
  Островська Л.А. Непрямі (похідні) позови у законодавстві зарубіжних країн та їх значення для України // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2007. – № 7. – С. 37-42.
814449
  Конончук С.Г. Непрямі вибори в європейських демократіях / Коночук С.Г. – Київ : Агенство Україна, 2010. – 64 с. – ISBN 976-966-2157-29-1
814450
  Фаренюк Н.В. Непрямі вигоди від фінансової глобалізації для економік перехідного типу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 71, ч. 2. – С. 193-195.
814451
  Безверхий К. Непрямі витрати в контексті податкової та фінансової звітності: обліковий аспект узгодження показників : облік: теорія і практика // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2011. – № 6. – С. 23-33 : Табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
814452
  Безверхий К. Непрямі витрати підприємства: облік витрат на придбання питної води та оренду кулерів : облік: теорія і практика // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 7. – С. 14-21 : Табл. – Бібліогр.: 26 назв
814453
  Багрій М. Непрямі докази та негативні обставини: до питання співвідношення і значення при розслідуванні у кримінальній справі // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 134-137. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
814454
  Котуха О.С. Непрямі матеріально-правові презумпції у кримінальному праві України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 295-299
814455
  Лисенко В. Непрямі методи оподаткування // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 9. – С.71-81
814456
  Дрига А.Б. Непрямі подадки в системі регулювання суспільного добробуту : Автореф. дис... канд. економічних наук: 08.04.01. / Дрига А.Б.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 16 с. – Бібліогр.: с.13
814457
  Педь І. Непрямі податки в податковій системі України : навчадьний посібник / Ірина Педь; за ред. Ю.М. Лисенкова. – Київ : Знання, 2008. – 348с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-447-3
814458
  Дрига Анатолій Борисович Непрямі податки в системі регулювання суспільного добробуту : Дис.... канд. економ. наук: 08.04.01 / Дрига Анатолій Борисович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 227 л. + Додатки: л.223-227. – Бібліогр.: л. 209-223
814459
  Бойко А.О. Непрямі податки та субсидії з державного бюджету як фактори дії на ціни / А.О. Бойко, Н.В. Рогова // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2012. – № 2 (33). – С. 21-26. – ISSN 2077-6330
814460
  Данко І.М. Непрямі податки: їх вплив на фінансово-господарські рішення : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 10. – С.131-135 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв
814461
   Непско-Ботуобинская антеклиза - новая перспективная область добычи нефти и газа на Востоке СССР. – Новосибирск, 1986. – 243с.
814462
  Клюкин И.И. Нептун оглушен... / И.И. Клюкин. – 2-е перераб. и доп. изд. – Л., 1967. – 224с.
814463
  Добрянський П.К. Нептун у коморі : гумор, сатира / П.К. Добрянський. – Ужгород : Карпати, 1980. – 144 с.
814464
  Самсонов В.Ф. Нептунические дайки бассейна Манны-Сая : Автореф... канд. геолого-минералогич.наук: / Самсонов В.Ф.; Саратовский гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1953. – 12 с.
814465
  Балабуха А.Д. Нептунова Арфа / А.Д. Балабуха. – М, 1986. – 294с.
814466
  Осин Д.Д. Непуганые лебеди / Д.Д. Осин. – М, 1959. – 358с.
814467
  Носов В.Г. Непутевый / В.Г. Носов. – Махачкала, 1976. – 179с.
814468
  Наумов Е.И. Непутевый экипаж / Е.И. Наумов. – Владивосток, 1974. – 173с.
814469
   Непыльное африканское приключение // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – февраль № 101. – С. 148-159 : фото
814470
  Блох А Неравеннства / А Блох, , Т.Л. Трухан. – Минск, 1972. – 222с.
814471
  Харди Г. Неравенства / Г. Харди. – Москва, 1948. – 456с.
814472
  Коровкин П.П. Неравенства / П.П. Коровкин. – Москва-Ленинград, 1951. – 56 с.
814473
  Коровкин П.П. Неравенства / П.П. Коровкин. – Москва-Ленинград, 1952. – 56 с.
814474
  Беккенбах Э.Ф. Неравенства / Э.Ф. Беккенбах; Под ред. В.И. Левина. – Москва : Мир, 1965. – 276 с.
814475
  Коровкин П.П. Неравенства / П.П. Коровкин. – 5-е изд., стер. – М, 1974. – 71с.
814476
  Сивашинский И.Х. Неравенства в задачах / И.Х. Сивашинский. – Москва, 1967. – 304с.
814477
  Григорьев Н.И. Неравенства в курсе алгебры 10 класса. / Н.И. Григорьев. – 2-е изд. – М., 1959. – 84с.
814478
  Панагиотопулос П. Неравенства в механике и их приложения: Выпуклые и невыпуклые функции энергии : пер. с англ. / П. Панагиотопулос. – Москва : Мир, 1989. – 492 с.
814479
  Осипова Н.Г. Неравенства в эпоху глобализации: сущность, институты, региональная специфика и динамика // Вестник Московского университета. Серия 18 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 119-141. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385
814480
   Неравенства для производных и их приложения / В.Ф. Бабенко, М.П. Корнейчук, В.О. Кофанов, С.О. Пичугов; НАНУ. Ин-тут математики. – Киев : Наукова думка, 2003. – 590с. – ISBN 966-00-0074-4
814481
  Прохоров А.В. Неравенства для сумм независимых многомерных случайных величин : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 005 / Прохоров А.В. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. Мех.-мат. ф-тет. – Москва, 1969. – 10 с. – Бібліогр.:с.9-10
814482
  Вылекжанин В.Д. Неравенства для физических величин в некоторых задачах механики деормируемых тел : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.023 / Вылекжанин В.Д.; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1970. – 16л.
814483
  Сахабов О. Неравенства для характеристик систем массового обслуживания : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.05 / Сахабов О.; МГУ. – М., 1977. – 10л.
814484
  Садикова С.М. Неравенства для характеристических функций и их применение к многомерной центральной предельной теореме : Автореф... канд. физ .мат.наук: / Садикова С. М.; Вильн. ГУ. – Вильнюс, 1966. – 8л.
814485
  Талочкин П.Б. Неравенства и уравнения. / П.Б. Талочкин. – М., 1970. – 160с.
814486
  Бураго Ю.Д. Неравенства изопермиетрического типа в теории поверхностей органической внешней кривизны : Автореф... докт. физ. мат.наук: / Бураго Ю. Д.; АН СССР, Сиб. от-ние Сов. матем. секции Объед. учен. сов. по физ.мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1969. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
814487
  Казарян Гайк Гегамович Неравенства между производными и дифференциальными операторами и некоторые их приложения к уравнениям в частных производных : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.01.01 / Казарян Гайк Гегамович; АН СССР. Математический институт. – М., 1981. – 34л.
814488
  Харрасов М.Х. Неравенства Н.Н.Боголюбова в модельных системах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Харрасов М.Х.; Объед.ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1977. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
814489
  Кушнир И.А. Неравенства: Задачи и решения / И.А. Кушнир. – Киев : Астарта, 1996. – 544с.
814490
  Маршалл А. Неравенства: теория мажоризации и ее приложения / А. Маршалл, И. Олкин. – Москва : Мир, 1983. – 574 с.
814491
  Булдыгин В.В. Неравенство Брунна - Минковского и его приложения. / В.В. Булдыгин, А.Б. Харазишвили. – Киев : Наукова думка, 1985. – 199 с.
814492
  Королев И.В. Неравенство Гарнака и некоторые качественные свойства решений одномерных параболических и эллиптических уравнений второго порядка общего вида : Автореф... канд. фих мат.наук: 01.01.02 / Королев И.В.; Дон.ГУ. – М., 1974. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
814493
  Саакян А. Неравенство доходов в Японии и других развитых стран // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2016. – Т. 60, № 4. – С. 21-28. – ISSN 0131-2227
814494
  Белый А.Г. Неравенство Като и полугрупповые PRODUCT-формулы / А.Г. Белый, Ю.А. Семенов. – Киев, 1974. – 12с.
814495
  Минко А.В. Неравенство по наследству? // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2015. – Т. 21. – С. 542-551. – ISSN 1993-5560


  Статья посвящена рассмотрению проблем неравенства, которые берут начало в семейном кругу, и их негативного влияния на личность и на общество. Автор обращает внимание на факторы неравенства, которые являются мало изученными в социологии. Исследование ...
814496
  Купцов Л.П. Неравенство Харнака, для некоторых классов вырождающихся эллиптических уравнений второго порядка : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.003 / Купцов Л.П.; Матем. ин-т. – М., 1970. – 16л.
814497
   Неравновесная газодинамика: диагностика и моделирование: Сб. науч. тр.: Посвящается 60-летию Р.И.Солоухина.. – Минск, 1991. – 138с.
814498
   Неравновесная колебательная кинетика : пер. с англ. – Москва : Мир, 1989. – 391 с. – ISBN 5-03-000988-4
814499
   Неравновесная кристаллизация металлических сплавов. Сб. науч. работ.. – Днепропетровск, 1972. – 181с.
814500
  Сергеев Г.А. Неравновесная кристаллизация твердых растворов : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 010407 / Сергеев Г.А.; Днепропетр.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1974. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
814501
  Лебедев Ю.А. Неравновесная плазма разрядов СВЧ и постоянного тока: сравнительные аспекты и подобие : Автореф... докт. физ. мат.наук: 01.04.08 / Лебедев Ю. А.; Моск. физ. общество. – М., 1993. – 26л.
814502
  Коршак В.В. Неравновесная поликонденсация. / В.В. Коршак, С.В. Виноградова. – М., 1972. – 696с.
814503
  Третяк О.В. Неравновесная поляризация электронов и лазерный эффект при спин-зависимой рекомбинации через обменно-связанные пары / О.В. Третяк, В.С. Львов // ЖЭТФ, 1984. – Вып.1
814504
  Диамант Г.М. Неравновесная проводимость в процесе фотохимической реакции в азиде серебра. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 02.00.04 / Диамант Г.М.; Кемеровский гос.ун-т. – Кемерово, 1988. – 22л.
814505
  Пригожин И. Неравновесная статистическая механика : Пер. с англ. / И. Пригожин. – Москва : Мир, 1964. – 314с.
814506
  Репке Г. Неравновесная статистическая механика : Пер. с нем. / Г. Репке. – Москва : Мир, 1990. – 320с.
814507
  Зубарев Д.Н. Неравновесная статистическая термодинамика / Д.Н. Зубарев. – Москва : Наука, 1971. – 415с.
814508
  Гроот Р С. де Неравновесная термодинамика / Р С. де Гроот, П. Мазур. – Москва : Мир, 1964. – 456 с.
814509
  Тарапов И.Е. Неравновесная термодинамика и ее приложение к механике намагничивающихся и поляризующихся сред. / И.Е. Тарапов. – Харьков : ХГУ, 1986. – 72с.
814510
  Базаров И.П. Неравновесная термодинамика и физическая кинетика : Учеб.пособие / И.П. Базаров, Э.В. Геворкян, П.Н. Николаев. – Москва : Издательство Московского университета, 1989. – 240 с.
814511
  Дьярмати И. Неравновесная термодинамика. Теория поля и вариационные принципы : Пер.с англ. / И. Дьярмати. – Москва : Мир, 1974. – 304 с.
814512
  Полак Л.С. Неравновесная химическая кинетика и ее применение / Л.С. Полак. – М, 1979. – 248с.
814513
  Нусратуллин В.К. Неравновесная экономическая теория: прикладные и институциональные аспекты / В.К. Нусратуллин, И.В. Нусратуллин // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2011. – № 2 (20). – С. 216-225. – ISSN 1729-7206
814514
  Шутов Б.М. Неравновесне поглощение и влияние ИК света на люминесценцию аSiC(6H) : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : / Шутов Б.М. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 18 с.
814515
  Березин В.Т. Неравновесно-релятивисткий длинноволновый предел в электродинамике деформируемых твердых тел со сложной структурой. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Березин В.Т.; МВ и ССО УССР. – Донецк, 1979. – 23л.
814516
  Богданов Ю.А. Неравновесное излучение земной коры - индикатор геодинамических процессов / Ю.А. Богданов, В.Н. Павлович // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 4. – С. 12-24 : Рис. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 0203-3100
814517
  Щукина Н.Г. Неравновесное образование спектра нейтрального кислорода и калия в солнечнй атмосфере : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.03.02 / Щукина Н.Г.; Гл.астрон.обсерват.АН УССР. – Киев, 1985. – 20л.
814518
  Шутов Борис Михайлович Неравновесное поглощение и влияние ик света на люминесценцию -SIC(6H). : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Шутов Борис Михайлович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1983. – 151л. – Бібліогр.:л.139-151
814519
  Палатник Л.С. Неравновесные и квазиравновесные состояния в сплавах. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Палатник Л.С.; МВО СССР. ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1952. – 19 с.
814520
   Неравновесные и резонансные процессы в плазменной радиофизике. – Москва : Наука, 1982. – 271 с.
814521
  Браверман Э.М. Неравновесные модели экономических систем / Э.М. Браверман, М.И. Левин. – М., 1981. – 301с.
814522
  Малютенко Владимир Константинович Неравновесные нелинейные явления в пространственно-неоднородной электронно-дырочной плазме полупроводников : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.10 / Малютенко Владимир Константинович; АН УССР, Ин-т полупроводников. – К., 1979. – 30л.
814523
  Паршин Д.А. Неравновесные оптические фононы и внутризонное поглощение электромагнитного излучения в полупродниках : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 01.04.10 / Паршин Д.А. ; Ленингр. политехн. лин-т. – Ленинград, 1977. – 10 с.
814524
  Зуев В.А. Неравновесные приповерхностные процессы в полупроводниках и полупроводниковых приборах / В.А. Зуев, А.В. Саченко, К.Б. Толпыго. – Москва, 1977. – 256 с.
814525
  Крылов О.В. Неравновесные процессы в катализе / О.В. Крылов. – М, 1990. – 284с.
814526
   Неравновесные процессы в многокомпонентных кристаллах : межвуз. сб. – Минск : Штиинца, 1988. – 114 с.
814527
  Абрамов И.Я. Неравновесные процессы в обусловненные многоуровневыми глубокими центрами. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Абрамов И.Я.; Одесс.гос.ун-т. – Одесса, 1982. – 19л.
814528
   Неравновесные процессы в одно- и двухфазных системах : сб. науч. трудов. – Новосибирск : Институт теплофизики, 1981. – 165 с.
814529
   Неравновесные процессы в полупроводниках : темат. сб. по материалам XII Зимней школы ФТИ. – Ленинград : ФТИ, 1986. – 203 с.
814530
   Неравновесные процессы в полупроводниках и диэлектриках : межвуз. сб. – Кишинев : Штиинца, 1983. – 114 с.
814531
  Шейнкман М.К. Неравновесные процессы в полупроводниках типа А2В6 : Автореф... канд. физ. мат.наук: 049 / Шейнкман М. К.; АН СССР, Ин-т полупров. – Л., 1968. – 34л. – Бібліогр.:с.32-34
814532
  Корнейчук Василий Анатольевич Неравновесные процессы в полярных полупроводниках при высоких уровнях возбуждения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Корнейчук Василий Анатольевич; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1981. – 18л.
814533
   Неравновесные процессы в разреженных средах. – Новосибирск : Институт теплофизики, 1983. – 100 с.
814534
   Неравновесные процессы в сенсорных наноструктурах : монография / [Р.В. Витер и др.] ; под общ. ред. проф. В.А. Смынтыны ; М-во образования и науки Украины, Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса : ОНУ, 2015. – 239, [1] с. : ил., табл. – Авт. указаны на обороте тит л. – Библиогр.: с. 228-235 и в конце разд. – ISBN 978-617-689-128-4
814535
   Неравновесные процессы в сложных полупроводниках : темат. сб. науч. тр. – Баку : Издательство Азербайджанского университета, 1987. – 117 с.
814536
  Гуртов В.А. Неравновесные процессы в структурах металл-диэлектрик-полупроводник / В.А. Гуртов. – Петрозаводск : Издательство Петрозаводского университета, 1986. – 102 с.
814537
  Лашкарев В.Е. Неравновесные процессы в фотопроводниках / В.Е. Лашкарев, А.В. Любченко, М.К. Шейнкман. – Киев : Наукова думка, 1981. – 264с.
814538
  Ступицкий Е.Л. Неравновесные процессы в частично-инизированном одноатомном газе при течении в соплах и за фронтом ударных волн. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Ступицкий Е.Л.; МВ и ССО РСФСР.Моск.физ-мат.ин-т. – М, 1972. – 16л.
814539
  Быстрай Г.П. Неравновесные системы / Г.П. Быстрай, Д.В. Пивоваров. – Свердловск : Издательство Уральского университета, 1989. – 186 с.
814540
  Лесников Виктор Петрович Неравновесные тепловые гидродинамические флуктуации : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Лесников Виктор Петрович; Киев. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1976. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
814541
  Лесников В.П. Неравновесные тепловые гидродинамические флуктуации : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Лесников В. П.; МВиССО УССР, Одесск. гос. ун-т. – К., 1976. – 106л. – Бібліогр.:л.102-107
814542
  Ли Т.Ю. Неравновесные течения в газовой динамике / Т.Ю. Ли, 1961. – 28с.
814543
   Неравновесные течения газа и оптимальные формы тел в гиперзвуковом потоке: Сб. ст.. – М., 1982. – 104с.
814544
   Неравновесные течения газа с физико-химическими превращениями.. – М., 1985. – 94с.
814545
   Неравновесные течения газа с физико-химическими превращениями: Сб. ст.. – М., 1989. – 69с.
814546
  Вандышева Н.М. Неравновесные течения газов с внутренними степенями свободы : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.05 / Вандышева Н.М.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1977. – 24л.
814547
  Коптелов Эдуард Алексеевич Неравновесные фазовые переходы в облучаемых твердых телах. Условия экспериментальных наблюдений на мезонных фабриках : Автореф... док. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Коптелов Эдуард Алексеевич; Росс. АН Ин-т ядерных исследов. – М., 1993. – 31л.
814548
  Емельянов Владимир Ильич Неравновесные флуктуационно-диссипационные задачи в теории комбинационного рассеяния и генерации света в кристаллах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Емельянов Владимир Ильич; МГУ. Физ. фак-т. – М., 1972. – 12л.
814549
  Гривицкас В.В. Неравновесные фотоэлектрические процессы при переносе заряда в сильно возбужденном кремнии : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.10 / Гривицкас В. В.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1978. – 20л.
814550
  Зейналов Азер Ханафи оглы Неравновесные электронные процессы в сегнетоэлектрических полупроводниках типа SbSy в кристаллическом и стеклообразном состояниях : Автореф... докт. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Зейналов Азер Ханафи оглы; Азерл. гос. ун-т. – Баку, 1973. – 29л.
814551
  Яманов И.Л. Неравновесные электронные процессы в транзисторных слоистых структурах с поверхностно-барьерным переходом : дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.10 / Яманов И.Л. ; М-во высш. и среднего специального образования РСФСР ; Кубанский гос. ун-т. – Краснодар, 1989. – 163 л. – Библиогр.: л. 154-163
814552
  Яманов И.Л. Неравновесные электронные процессы в транзисторных слоистых структурах с поверхностно-барьерным переходом : автореф. дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.10 / Яманов И.Л. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – 16 с. – Библиогр.: 13 назв.
814553
  Лазарев А.В. Неравновесные явления в диссоциирующих газах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.17 / Лазарев А.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Хим. фак. – М., 1978. – 17л.
814554
  Булыженков И.Э. Неравновесные явления в сверхпроводниках : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Булыженков И. Э.; АН СССР, Ин-т теорет. физ. – Черноголовка, 1979. – 12л.
814555
  Костур В.Н. Неравновесные явления в сверхпроводящих средах и системах с тяжелыми ферминонами : Дис... канд. фи-матнаук: 01.04.02 / Костур В.Н.; МВ и ССО УССР КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1989. – 144л. – Бібліогр.:л.137-144
814556
  Костур В.Н. Неравновесные явления в сверхпроводящих средах и системах с тяжелыми фермиомами : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Костур В. Н.; КГУ. – К., 1989. – 18л.
814557
   Неравновесные явления в свехпроводящих средах и системах с тяжелыми фермионами : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Костур В. Н,; КГУ. – К., 1989. – 17л.
814558
  Кузнецов В.В. Неравновесные явления при жидкостной гетероэпитаксии полупроводниковых твердых растворов / В.В. Кузнецов, П.П. Москвин, В.С. Сорокин. – Москва, 1991. – 173 с.
814559
   Неравновесные явления: Уравнение Больцмана : пер. с англ. – Москва : Мир, 1986. – 269 с.
814560
  Осипов А.И. Неравновесный газ / А.И. Осипов. – Москва : Знание, 1984. – 64 с.
814561
  Мотылев В.В. Неравноерность развития современного капитализма / В.В. Мотылев. – Москва, 1966. – 205с.
814562
  Светлов П.Я. Неравномерное распределение света Христова и духовного хлеба на Руси / [соч.] П. Светлов, проф., прот. – Санкт-Петербург : Сунодальная тип., 1906. – 8 с. – Отд. оттиск из журн.: Церковный голос. 1906
814563
  Шевченко Т.Н. Неравномерность империалистического развития на современном этапе общего кризиса капитализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.590 / Шевченко Т. Н.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1970. – 24л.
814564
  Иванчик Елена Петровна Неравномерность индивидуального развития и критические периоды онтогенеза американской белой бабочки : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.09 / Иванчик Елена Петровна; АН СССР. Ин-т эволюц. морфологии и экологии животных им. А.Н.Северцова. – М., 1973. – 22л.
814565
  Цуканов В.П. Неравномерность регионального развития Ирана. / В.П. Цуканов. – М., 1984. – 127с.
814566
  Киселев В.М. Неравномерность суточного вращения Земли / В.М. Киселев. – Новосибирск : Наука, 1980. – 160с.
814567
  Кудров В.М. Неравномерность экономического развития империалистических стран / В.М. Кудров. – М., 1973. – 51с.
814568
  Панич В.Б. Неравномерность экономического развития современного капитализма. / В.Б. Панич. – М., 1983. – 64с.
814569
  Бояршинов В.Г. Неравноправные договоры как орудие неоколониализма : Автореф... канд. юрид.наук: / Бояршинов В.Г.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. Кафедра междунар. права. – М., 1967. – 20л.
814570
  Казун А. Неравные среди равных: почему развивающиеся страны реже выигрывают споры в ВТО? / А. Казун, А. Казун // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 7. – С. 106-122 : табл. – Библиогр.: 24 назв. – ISSN 0042-8736
814571
  Розов В.С. Неравный бой / В.С. Розов. – Москва, 1960. – 78 с.
814572
  Чуковский Н.К. Неравный брак / Н.К. Чуковский. – М, 1965. – 200с.
814573
  Баныкин В.И. Неравный брак / В.И. Баныкин. – М, 1976. – 207с.
814574
  Берсенева А. Неравный брак : [роман] / Анна Берсенева. – Москва : Эксмо, 2004. – 411, [2] с. – В конце кн. авт.: Анна Берсенева (Сотникова Татьяна Александровна). – (Любовь в большом городе). – ISBN 5-699-08182-8
814575
  Лемма Мэнгысту Неравный брак. / Лемма Мэнгысту. – М., 1966. – 96с.
814576
  Зименко В.М. Неравный брак.Картина В.В,Пукирева / В.М. Зименко. – М.Л., 1947. – 20с.
814577
  Криворотов А.К. Неравный раздел пополам: к подписанию российско-норвежского договора о разграничении в Арктике // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 25 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – Арктика: политика, экономика, устойчивое развитие. – С. 62-91. – (Международные отношения и мировая политика ; № 2). – ISSN 0201-7385,2076
814578
  Райерсон С.Б. Неравный союз / С.Б. Райерсон. – М, 1970. – 398с.
814579
  Салтанов Г.П. Неравовесные и нестационарные процессы в газодинамике однофазных и двухфазных сред. / Г.П. Салтанов. – М., 1979. – 286с.
814580
  Голубев Г.Н. Неразгаданные тайны / Г.Н. Голубев. – М., 1960. – 239с.
814581
  Зверев М.Д. Неразгаданные тайны / М.Д. Зверев. – Алма-Ата, 1961. – 99с.
814582
  Зверев М.Д. Неразгаданные тайны / М.Д. Зверев. – М., 1968. – 103с.
814583
  Степанов Г. Неразгаданные тайны пирамиды Хеопса // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС ; Коллектив журн. "Эхо планеты". – Москва, 2012. – № 45 (1249). – С. 32-35. – ISSN 0234-1670


  На Земле нет ничего равного пирамидам Хеопса, Хефрена, Микерина и Большому сфинксу - грандиозному ансамблю на пустынном плато Гиза близ Каира. Равного по суммарной массе тайн, заключённых в этих колоссах. Речь не только об архитектурно-инженерных ...
814584
  Шишкан Б К. Неразгаданный материк : роман, повести, рассказы / Б К. Шишкан, . – Москва, 1982. – 456 с.
814585
  Ганкин Б.А. Неразделимость / Б.А. Ганкин. – Минск, 1982. – 55с.
814586
   Неразделимые: Рассказы писателей Югославии.. – М., 1985. – 311с.
814587
  Оратовский И.Б. Нераздельность. / И.Б. Оратовский. – Баку, 1963. – 87с.
814588
  Мудуев М.М. Нераздельные опредение плотности теплового потока Земли в буровых скважинах : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 131 / Мудуев М.М.; Азерб. ин-т нефти и химии им. М.Азизбекова. – Баку, 1969. – 26л.
814589
  Кудина Л.С. Неразлжимые распределения в евклидовом пространстве. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Кудина Л.С.; Харьков.гос.ун-т. – Харьков., 1974. – 12л.
814590
  Рутус А.Б. Неразложимость высказываний с финитными глаголами ha ben и sein как лингвистический феномен. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Рутус А.Б.; Москов. гос. пед.ин-т ин. яз. – М., 1980. – 23л.
814591
  Орлова Л.В. Неразложимые словосочетания, употребляющиеся в современном русском языке в роли обстоятельства. : Автореф... канд.филол.наук: / Орлова Л.В.; Моск.гос.пед.ин-т. – Москва, 1951. – 15 с.
814592
  Берман С.Д. Неразложимые целочисленные представления конечных групп. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Берман С.Д.; М-во высш.и сред.спец.образования СССР. – М, 1963. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
814593
  Бурдина З.Г. Неразложимые языковые структуры и речевая коммуникация / З.Г. Бурдина. – М., 1987. – 118с.
814594
  Ирошников А.М. Неразлучные / А.М. Ирошников. – М, 1961. – 18с.
814595
  Бедный Б.В. Неразменное счастье / Б.В. Бедный. – М., 1963. – 382с.
814596
   Неразоушающий контроль элементов и узлов радиоэлектронной аппаратуры. – Москва : Советское радио, 1976. – 296с.
814597
  Реут В.В. Неразрезная полосовидная пластинка, ослабленная трещиной / В.В. Реут, С.Т. Роговский // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 213-216. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Построено эффективное приближённое решение задачи о напряжённом состоянии неразрезной полосовидной пластинки, лежащей на n опорах и ослабленной прямолинейной трещиной. С помощью обобщённой схемы метода интегральных преобразований и метода трёх моментов ...
814598
  Левитин Неразрешимая психологическая загадка / Левитин, М. Коул // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.19-33. – (Психология ; № 4). – ISSN 0201-7385
814599
  Лавров И.А. Неразрешимость некоторых элементарных теорий : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Лавров И.А.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Совет Секции физ.-мат. наук Объедин. учен. совета по физ.-мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1963. – 7л.
814600
  Кратко М.И. Неразрешимость проблемы полноты в теории автоматов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кратко М.И.; АН СССР. Сиб. отд. – Новосибирск, 1964. – 7л. – Бібліогр.:с.6-7
814601
  Кузенецов М.И. Неразрешимые модулярные алгебры. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.03 / Кузенецов М.И.; АН СССР. – М, 1977. – 7л.
814602
   Неразрушающие испытания. Справочник.. – М.-Л.
Кн.1. – 1965. – 504с.
814603
   Неразрушающие испытания. Справочник.. – М.-Л.
Кн.2. – 1965. – 492с.
814604
   Неразрушающие методы контроля металлов на тепловых электростанциях. – Москва : Энергия, 1974. – 128 с.
814605
  Некрасов М.М. Неразрушающие методы обеспечения надежности радиоэлектронной аппаратуры / М.М. Некрасов. – Киев : Техніка, 1980. – 199 с.
814606
  Комаров Ф.Ф. Неразрушающий анализ поверхностей твердых тел ионными пучками / Ф.Ф. Комаров. – Минск : Университетское, 1987. – 255 с.
814607
   Неразрушающий контроль-88: 11-12 мая 1988 г.: Тезисы докладов семинара.. – Рига, 1988. – 120с.
814608
  Зацепин Н.Н. Неразрушающий контроль / Н.Н. Зацепин. – Минск, 1979. – 192с.
814609
  Леонов Б.И. Неразрушающий контроль / Б.И. Леонов. – Москва, 1985. – 64 с.
814610
  Данилин Н.С. Неразрушающий контроль в радиоэлектронике / Н.С. Данилин, Ю.А. Банников, В.П. Улитенко. – Москва : Знание, 1974. – 64 с.
814611
   Неразрушающий контроль в химическом и нефтяном машиностроении: Сб. научн. тр.. – М., 1988. – 63с.
814612
  Данилин Н.С. Неразрушающий контроль качества продукции радиоэлектроники / Н.С. Данилин. – Москва, 1976. – 240 с.
814613
  Лушников Г.А. Неразрушающий контроль качества углородных материалов. / Г.А. Лушников, А.С. Гаревских. – М., 1976. – 48с.
814614
  Скипочка С.И. Неразрушающий контроль качества установки анкерной крепи / С.И. Скипочка, В.Н. Сергиенко, И.С. Красовский // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 125. – С. 229-240 : рис., табл. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 1607-4556
814615
  Гораздовский Т.Я. Неразрушающий контроль металлов / Т.Я. Гораздовский. – М., 1964. – 40с.
814616
  Гаврилин В.В. Неразрушающий контроль параметров тонких проводящих пленок электромагнитными методами / В.В. Гаврилин. – Рига, 1991. – 207 с.
814617
  Троицкий В.А. Неразрушающий контроль сварных соединений / В.А. Троицкий, М.И. Валевич. – М, 1988. – 112с.
814618
  Аболтинь Э.Э. Неразрушающий контроль физических свойств двухслойных полупроводников на сверхвысоких частотах. : Автореф... Канд.техн.наук: 253 / Аболтинь Э.Э.; АН Латв.ССР. – Рига, 1968. – 22л.
814619
  Попеначенко В.И. Неразрушающий метод контроля надежности полупроводниковых диодов. : Автореф... канд. техн.наук: 298 / Попеначенко В.И.; КПИ,. – К., 1967. – 25л.
814620
  Франчук А.Н. Неразрушающий метод оценки надежности керамических трубчатых конденсаторов : Автореф... канд. техн.наук: / Франчук А.Н.; Киевск. политехн. ин-т. Кафедра диэлектриков и полупроводников. – К., 1964. – 24л. – Бібліогр.:с.21-22
814621
   Неразрущающие методы контроля материалов и изделий. Сб. ст.. – М., 1964. – 516с.
814622
  Саакян Г.А. Неразрывная связть материи и движения в свете ядерной физики : Автореф... канд. филос.наук: / Саакян Г. А.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1965. – 22л.
814623
  Свечников Г.А. Неразрывность материи и движения / Г.А. Свечников. – М., 1969. – 15с.
814624
  Кудимова Марина Неразрывный пробел = Из цикла "Красота" : поэзия // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 3. – С. 81-82. – ISSN 0012-6756
814625
  Дести Мэри Нерасказанная история / Пер. с англ.З.Рахлиной // Моя жизнь/ Нерасказанная история; Дести М. : Пер. с англ.Н.Краснова Я.Яковлева / А. Дункан. – Москва : Терра-Книжный клуб, 1999. – с.253-461. – (Избранницы судьбы). – ISBN 5-300-02465-1
814626
  Давыдов В.Ф. Нераспространение ядерного оружия и политика США / В.Ф. Давыдов. – М., 1980. – 279с.
814627
  Бойер Р.О. Нерассказанная история рабочего движения в США : Повесть о классовых боях, поражениях и победах америк. рабочих - мужчин и женщин / Р. О. Бойер, Г. М. Морейс ; Пер. с англ. Г. Киценко [и др.] ; Под ред. и со вступ. статьей И. Микусона. – Москва : Изд-во иностр. лит., 1957. – 655 с.


  Доп. тит. л.: Labor"s untold story. The adventure story of the battles, betrayals and victories of Amer. working men and women. By Richard O. Boyer and Herbert M. Morais. New York, 1955
814628
  Абайя Эрнандо Нерассказанная история Филиппин / Абайя Эрнандо. – Москва, 1970. – 381с.
814629
  Люшнин Г.И. Нерасстрелянная песня / Г.И. Люшнин. – М., 1974. – 133с.
814630
  Жданов Ю.А. Нерасторжимые звенья / Ю.А. Жданов. – Ростов -на-Дону, 1984. – 239с.
814631
  Матвеева Н.Н. Нерасторжимый круг / Н.Н. Матвеева. – М., 1991. – 158с.
814632
  Михайловский В.Г. Нерастраченный потенциал системы военного образования / В.Г. Михайловский, И.С. Дробот, А.В. Рогожин // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 4, апрель. – C. 67-71. – ISSN 1026-955X


  Представлено описание современного состояния военного образования Российской Федерации. Выделены основные направления развития военного образования России. Presented is analytical description of nowadays state of military education in the Russian ...
814633
   Нерациональное использование природных ресурсов в капиталистическом мире. Некоторые проблемы истощения природной среды. Сб. ст.. – М., 1974. – 64с.
814634
  Высоцкий В.С. Нерв / В.С. Высоцкий. – Москва, 1981. – 237с.
814635
  Высоцкий В.С. Нерв / В.С. Высоцкий. – Алма-Ата, 1988. – 190с.
814636
  Высоцкий В.С. Нерв / В.С. Высоцкий. – 3-е. – Москва, 1988. – 238с.
814637
  Высоцкий В.С. Нерв / В.С. Высоцкий. – Чебоксары, 1989. – 237с.
814638
  Сычева Н. Нерв научной работы // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2011. – № 2. – С. 41-44. – ISSN 0869-4915
814639
  Катц Б. Нерв, мышца и синапс / Б. Катц. – Москва, 1968. – 221с.
814640
  Коровкин П.П. Нервенства / П.П. Коровкин. – 5-е изд., стер. – М, 1983. – 71с.
814641
   Нервная клетка.. – Л., 1966. – 263с.
814642
  Филаретов А.А. Нервная регуляция гипофизарно-адренокортикальной системы / А.А. Филаретов. – Л, 1979. – 144с.
814643
  Сафонов В.А. Нервная регуляция дыхания у животных в условиях избыточного давления в легких : Автореф... канд. биол.наук: / Сафонов В. А.; МГУ, Биол. почв. фак. – М., 1965. – 22л.
814644
  Воробьева Н.М. Нервная регуляция моторной деятельности толстого кишечника : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Воробьева Н.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 20 с.
814645
  Воробьева Н.М. Нервная регуляция моторной деятельности толстого кишечника : Дис... канд. биол.наук: / Воробьева Н. М.; МВССО УССР, КГУ. – К., 1966. – 255л. – Бібліогр.:л.215-255
814646
  Удельнов М.Г. Нервная регуляция сердца / М.Г. Удельнов. – М., 1961. – 383с.
814647
  Родионов И.М. Нервная регуляция сосудов скелетных мышц : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук / Родионов И.М. ; МГУ , Биол.-почв. фак. – Москва, 1968. – 27 с. – Бібліогр. : с. 26-27
814648
   Нервная система. – Ленинград
Вып.1. – 1960. – 223 с.
814649
  Невмывака Г.А. Нервная система дождевого червя. / Г.А. Невмывака. – М.Л., 1966. – 134с.
814650
  Швалев В.Н. Нервная система и заболевания сердца. / В.Н. Швалев. – М., 1983. – 72с.
814651
  Бирюкова З.И. Нервная система и спорт / З.И. Бирюкова. – М., 1962. – 40с.
814652
  Брандт Э.К. Нервная система ос (Vespa). – Санкт-Петербург : Тип. Э.Арнгольда, 1878. – 11, [2] с. – Отд. оттиск из: Протоколы С.-Петербургского Общества Естествоиспытателей, т. 7, с. XCIII
814653
  Богоявленский Ю.К. и др. Нервная система паразитических нематод / Ю.К. и др. Богоявленский. – Кишинев, 1974. – 190с.
814654
  Колосов Н.Г. Нервная система пищеварительного тракта позвоночных и человека / Н.Г. Колосов. – Л., 1968. – 172с.
814655
  Родионов М.Д. Нервная система современной библиотеки : интервью с заместителем генерального директора Российской государственной библиотеки М.Д. Родионовым / М.Д. Родионов; беседовала Е.А. Шибаева // Медиатека и мир : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка" ; АНО "Центр библиотечных инновационных технологий РГБ". – Москва, 2015. – № 2. – С. 4-6
814656
  Теплов С.И. Нервно-гормональные механзимы изменений коронарного кровообращения при прямом и рефлекторном возбуждении гипотоламической области : Автореф... докт. мед.наук: / Теплов С. И.; АН СССР, Ин-т физиол. – Л., 1967. – 23л.
814657
  Исмайлов Б О. Нервно-гуморальная регуляция экскреторной деятельности желез желудка. : Автореф... канд. биол.наук: / Исмайлов О.Б,; Ком. высш. и сред. спец. образов. Сов. Мин. АзССР. Азерб. гос. ун-тет им. С.М.Кирова. – Баку, 1963. – 23л.
814658
   Нервно-гуморальные регуляции деятельности пищеварительного аппарата.. – М., 1949. – 304с.
814659
  Скок В.И. Нервно-мышечная физиология / В.И. Скок, М.Ф. Шуба. – Киев : Вища школа, 1986. – 216с.
814660
  Кривой И.И. Нервно-мышечный синапс и антихолинэстеразные веществва / И.И. Кривой. – Л., 1987. – 240с.
814661
  Тасаки И. Нервное возбуждение. Макромолекулярный подход / И. Тасаки. – М., 1971. – 222с.
814662
  Фельцман О.Б. Нервные дети / О.Б. Фельцман. – М, 1918. – 91с.
814663
  Гарбузов В.И. Нервные дети / В.И. Гарбузов. – Л, 1990. – 172с.
814664
  Писарева Л.В. Нервные дети и их воспитание. / Л.В. Писарева. – М., 1952. – 80с.
814665
  Тонких А.В. Нервные и гормональные факторы в происхождении пневмонии и отека легких. / А.В. Тонких. – М., 1949. – 104с.
814666
  Николайшвили Л.С. Нервные и гуморальные механизмы изменения просвета пиальных артерий, снабжающих кровью кору головного мозна : Автореф... канд. биол.наук: / Николайшвили Л. С.; АН ГССР, Ин-т физиол. – Тбилиси, 1968. – 22л.
814667
   Нервные и гуморальные механизмы регуляции функций.. – Минск, 1969. – 284с.
814668
   Нервные и гуморальные механизмы рефлекторных реакций.. – Минск, 1968. – 279с.
814669
  Зощенко М.М. Нервные люди / М.М. Зощенко. – Мурманск, 1991. – 254с.
814670
  Бар Герман Нервные люди. Столица : Рассказ ; Очерк / Герман Бар ; Пер. Р. Маркович. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Хронос", 1912. – 32 с. – Прил. к журн. "За 7 дней". – (Библиотечка издательства "Хронос" ; № 67)
814671
   Нервные механизмы двигателей деятельности.. – М., 1966. – 488с.
814672
  Иоселиани Т.К. Нервные механизмы интегративной деятельности спинного мозга. / Т.К. Иоселиани; . – Тбилиси, 1970. – 199с.
814673
  Беритов И.С. Нервные механизмы поведения высших позвоночых животных / И.С. Беритов. – М, 1961. – 354с.
814674
   Нервные механизмы условнорефлекторной деятельности.. – Москва, 1963. – 320с.
814675
  Карупу В.Я. Нервные структуры печени и их изменения в различных экспериментальных условиях : Автореф... док. биол.наук: / Карупу В. Я.; АН УССР, От-ние биол. – К., 1963. – 29л.
814676
  Соловьев В.Н. Нервный аппарат вилочковой железы в норме и экспериментальной патологии. : Автореф... канд. мед.наук: / Соловьев В.Н.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1965. – 17л.
814677
  Зяблов В.И. Нервный аппарат оболочек спинного мозга человека. (Морфол. и эксперим.-морфол. исслед.) : Автореф... доктор мед.наук: / Зяблов В.И.; Донецкий гос. ин-тут им. А.М.Горького. – Донецк, 1966. – 37л. – Бібліогр.:с.36-37
814678
  Несен К.И. Нервный и гуморальный пути передачи влияний с гипоталамуса на моторику желудочно-кишечного тракта : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Несен К.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1962. – 18 с.
814679
  Ходжкин А. Нервный импульс / А. Ходжкин. – М., 1965. – 125с.
814680
  Захаржевский В.Б. Нервный контроль коронарного кровообращения. (Участие кортикальных механизмов в регуляции кровооснабжения сердечной мышцы) : Автореф... д-ра мед.наук: 03.00.13 / Захаржевский В.Б.; АН СССР. Ин-т физиологии. – Л., 1981. – 49л.
814681
  Майоров Ф.П. Нервный механизм сновидений / Ф.П. Майоров. – Ленинград : Наука, 1970. – 148с.
814682
  Старобинец М.Х. Нервный центр и мыщца при дефиците возбуждения / М.Х. Старобинец, А.Д. Пшелецкая. – Петрозаводск, 1973. – 196с.
814683
  Лиманський Ю.П. Нервова клітина і мозок / Ю.П. Лиманський. – К., 1966. – 69с.
814684
  Молдавська С.І. Нервова система і ваша професія / С.І. Молдавська. – К., 1974. – 110с.
814685
  Єрмаков М.В. Нервова система і вуглеводний обмін у безхребетних / М.В. Єрмаков. – К., 1938. – 96с.
814686
  Сауляк-Савицька Нервова система і органи чуття / Сауляк-Савицька. – К., 1962. – 47с.
814687
  Ганошенко Ю.А. Нервове та психічне захворювання в загальному контексті поетики драм В. Винниченка // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 45-47. – (Філологічні науки ; № 3). – ISBN 966-599-115-9
814688
  Оранський В.В. Нервові та психічні хвороби з основами медичної психології : підручник для мед. училищ / В.В. Оранський. – Київ : Вища школа, Головне видавництво, 1977. – 207 с. : іл.
814689
   Нервові хвороби : Підручник для студ. медичних вузів. – Київ : Вища школа, 1993. – 487с. – ISBN 5-11-0041-46-6
814690
  Сепп Є.К. Нервові хвороби (підручник). / Є.К. Сепп. – К., 1951. – 579с.
814691
  Нікітін Ю.І. Нервово-психічні захворювання при алкоголізмі / Ю.І. Нікітін. – К, 1975. – 32с.
814692
   Нервосохраняющая радикальная гистерэктомия у больных инфильтративным раком шейки матки / Т.В. Дерменжи, В.С. Свинцицкий, С.В. Неспрядько, Н.Ф. Лигирда, Э.А. Стаховский, А.И. Яцина, А.В. Кабанов // Здоровье женщины : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины". – Киев, 2016. – № 6 (112). – С. 46-51. – ISSN 1992-5921
814693
  Рогачев А.А. Нервущиеся нити: стихи и поэмы. / А.А. Рогачев. – М., 1983. – 111с.
814694
  Повещенко М.В. Нервы пясти и пальцев овцы : Автореф... канд. биол.наук: / Повещенко М.В.; Оренбургский сельскохоз. ин-т. – Оренбург, 1966. – 20л.
814695
  Белокуренко С.П. Нервы фиброзной капсулы почки человека и некоторых млекопитающих животных. (Морфол. и эксперим. данные) : автореф. дис. ... канд. мед. наук / Белокуренко С.П. ; Донецкий мед. ин-т им. А.М. Горького. – Донецк, 1965. – 16 с.
814696
  Слепков Ю.И. Нервый аппарат нисходящей аорты в норме и при гипертонической болезни. : Автореф... Канд.мед.наук: / Слепков Ю.И.; Ин-т физиологии. – Ленинград, 1953. – 8 с.
814697
  Амфлетт Ч. Нерганические иониты / Ч. Амфлетт. – Москва, 1966. – 188с.
814698
  Губська О. Нереабілітуючи підстави закриття кримінальних справ з позиції презумпції невинуватості // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 11. – С.73-75
814699
  Косова Л.Б. Нереализованные возможности : механизмы мобильности в советском и постсоветском обществе // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 6. – С.96-107. – ISSN 0869-0499
814700
  Самойлов Юрий Нереализованный потенциал Южночешского края : туризм // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 6. – С. 58-62. – Библиогр.: Фото
814701
  Горбатюк М. Нереалізований проект рееміграції німців-колоністів з Німеччини в УСРР у 1921 - 1922 рр. // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2013. – Т. 21. – С. 148-153. – ISSN 2306-4323
814702
  Мазур В.Л. Нереалізовані можливості наповнення бюджету України / В.Л. Мазур, М.В. Тимошенко // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 11 (612). – С. 38-47. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0131-775Х
814703
  Музика-Стефанчук Нереальні положення у фінансовому праві України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 29-37. – ISSN 1026-9932
814704
   Нерегулярная двойственность в математическом программировании: Сб. науч. тр.. – Свердловск, 1990. – 77с.
814705
  Звонська-Денисюк Нерегулярні явища в системі дієслова давньогрецької мови класичного періоду (функционально-семантичний аспект) : Автореф... канд. філол.наук: 10.02.14 / Звонська-Денисюк Л.Л.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1999. – 20л.
814706
  Звонська-Денисюк Леся Леонідівна Нерегулярні явища в системі дієслова давньогрецької мови класичного періоду (функціонально-семантичний аспект) : Дис... кандид. філолог.наук: 10.02.14 / Звонська-Денисюк Леся Леонідівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 196л. – Бібліогр.:л.161-174
814707
  Звонська-Денисюк Леся Леонідівна Нерегулярні явища в системі дієслова давньогрецької мови класичного періоду (функціонально-семантичний аспект) : 10.02.14. Автореф. дис. ... канд. філолог. наук / Звонська-Денисюк Леся Леонідівна; КНУТШ. – Київ, 1999. – 20 с.
814708
  Петров Владислав Викторович Нерегулярные вариационные задачи на классах разрывных функций : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Петров Владислав Викторович; Горьковский гос. ун-т. – Горький, 1981. – 18л.
814709
  Сушкевич В.И. Нерегулярные линейные волноводные системы : Введение в анализ линейных цепей сверхвысоких частот / В.И. Сушкевич. – Москва : Советское радио, 1967. – 295 с.
814710
   Нерегулярные магнитные возмущения в Антарктике : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Жигалов Л. Н,; Жигалов Л. Н,; Арктич. и антарктич. НИИ. – Л, 1965. – 11л.
814711
  Данилюк И.И. Нерегулярныеграничныезадачи на плоскости / И.И. Данилюк. – М, 1975. – 295с.
814712
  Александров А.М. Нередельные сульфоны, содержащие фтор : Автореф... канд. хим.наук: / Александров А. М.; АН УССР, Ин-т орган. хим. – К., 1969. – 17л.
814713
  Строков А. Нередица - памятник русского зодчества ХІІ века / А. Строков. – Новгород, 1940. – 14 с.
814714
  Мусійчук І.М. Нерезиденти як суб"єкти податкових правовідносин : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Мусійчук І.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 206 л. – Бібліогр.: л. 186-206
814715
  Мусійчук І.М. Нерезиденти як суб"єкти податкових правовідносин : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Мусійчук І.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
814716
  Абесадзе Т.Ш. Нерезонансная передача энергии между примесями в твердых телах / Т.Ш. Абесадзе, Л.Л. Буишвили. – Київ, 1977. – 20 с.
814717
  Мойсеєнко В.А. Нерезонансне обернення хвильового фронту спінових хвиль та кореляційна обробка інформації в плівках залізо-ітрієвого гранату : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.03 / Мойсеєнко Владислав Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 152 арк. – Бібліогр.: арк. 142-152
814718
  Мойсеєнко В.А. Нерезонансне обернення хвильового фронту спінових хвиль та кореляційна обробка інформації в плівках залізо-ітрієвого гранату : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.03 / Мойсеєнко Владислав Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 18 c. – Бібліогр.: 29 назв
814719
  Анісімов І.О. Нерезонансне перехідне випромінювання модульованого електронного потоку на тривимірних неоднорідностях анізотропної плазми / І.О. Анісімов, Л.В. Мішак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 5-12. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 4)


  Розраховано нерезонансне перехідне випромінювання, збуджуване модульованим електронним потоком, що рухається уздовж магнітного поля через тривимірне просторово обмежене плазмове утворення. Показано, що зростання випромінювання можливе для ...
814720
  Карпачева О.В. Нерелигиозное феминистское движение и "исламский феминизм" в Египте: ХХ век // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 2. – С. 37-49. – ISSN 0869-1908
814721
  Черкасов О.В. Нерелізована "реформа" ректора Богдашевського: до витоків становлення викладання педагогічних наук у Київській духовній академії // Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету : матеріали доп. Звітно-наук. конф. викладачів ун-ту за 2007 р., 5-6 лютого 2008 р. / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [уклад.: Г.І. Волинка та ін. ; ред. рада: В.П. Андрущенко (голова) та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. – С. 130-132
814722
  Труглик Э. Нерелятивистская квадратная диаграмма и прямые ядерные реакции : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Труглик Э.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Науч.-исслед. ин-т ядерной физики. – М., 1968. – 6л.
814723
  Лендьел В.И. Нерелятивистская квантовая теория рассеяния : Учеб.пособие / В.И. Лендьел, М. Салак. – Львов : Вища школа, 1983. – 136 с.
814724
  Душутин Н.К. Нерелятивистская теория ядерных взаимодействий / Н.К. Душутин. – Иркутск : Издательство Иркутского университета, 1989. – 88 с.
814725
  Блохинцев Л.Д. Нерелятивистские диаграммы и их применение в теории ядерных реакций. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 01.04.16 / Блохинцев Л.Д.; МГУ. – М, 1979. – 22л.
814726
  Коппель А.А. Нерелятивистский анализ релятивистских гравитационных полей : учеб. пособие / А.А. Коппель. – Тарту : Издательство Тартуского университета, 1977. – 85 с.
814727
  Світличний К.К. Нерентабельна любов : оповідання / К.К. Світличний. – Донецьк, 1965. – 215 с.
814728
  Кожин Н.И. Нерестово-вырастные хозяйства / Н.И. Кожин, М.А. Летичесвский. – М., 1953. – 48с.
814729
  Бирман И.Б. Нерестовые миграции и качественные показатели стад осенней амурской кеты. : Автореф... Канд.биол.наук: / Бирман И.Б.; Академия наук Союза ССР. – Владивосток, 1951. – 15 с.
814730
  Песериди Н.Е. Нерестовые популяции осетра и севрюги р.Урал и мероприятия по их воспроизводству : Автореф... канд. биол.наук: 100 / Песериди Н.Е.; АН АзССР. Ин-т зоологии. – Астрахань, 1968. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
814731
  Іващенко І. Нерефлексійні теорії самосвідомості: новий початок старої історії? // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 2 : (Само)свідомість. – С. 115-118. – ISSN 0235-7941
814732
  Андреев А. Нерехта / А. Андреев, И. Большаков, М. Магнитский. – Кострома, 1963. – 160с.
814733
  Большаков И.Г. Нерехта. / И.Г. Большаков. – Ярославль, 1989. – 110с.
814734
  Лихоткин Г.А. Нерешение вопросы биографии и творчества Н.И.Новикова. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.01 / Лихоткин Г.А.; М-во просвещения РСФСР. – Л, 1975. – 17л.
814735
   Нерешенные вопросы русского правописания. Сб. ст.. – Москва, 1974. – 304с.
814736
  Улам С. Нерешенные математические задачи / С. Улам. – Москва, 1964. – 168 с.
814737
  Григорьев Л. Нерешенный вопрос легитимности частной собственности в России / Л. Григорьев, А. Курдин // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 1. – С.36-62 : табл., рис. – Библиогр.: 38 назв. – ISSN 0042-8736
814738
  Коротков Г.С. Нержавеющая память / Г.С. Коротков. – М., 1986. – 166с.
814739
  Коломбье Л. Нержавеющие и жаропрочные стали / Л. Коломбье, И. Гохман. – М., 1958. – 479с.
814740
  Химушин Ф.Ф. Нержавеющие кислотоупорные и жароупорные стали / Ф.Ф. Химушин. – Москва : Металлургиздат, 1945. – 479 с.
814741
  Бурлачук Ф.Ф. Нержавеющий клинок / Ф.Ф. Бурлачук. – Киев, 1983. – 208с.
814742
  Феофанов Л.К. Неринкові теорії розвитку економіки СРСР // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 10-16. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 6 (81)). – ISSN 1814-1161


  У статті проаналізовано й узагальнено погляди зарубіжних і українських авторів на розвиток економіки СРСР. Головним фактором статичності економіки радянського типу була відсутність самоорганізації та саморегулювання. Інститути, які забезпечують ...
814743
  Венцлова А. Нерис, Саломея : стихи / А. Венцлова, К. Зелинский; пер. с лит. – Каунас, 1947. – С. 7-23
814744
  Щербакова О.А. Нериторична дія та медіавплив в аудіовізуальній сфері масової комунікації: уведення до міждисциплінарної проблематики через анотований бібліографічний опис нових видань // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 49-53.


  Аналіз проблеми неориторичної дії та медіавпливу на свідомість людей в аудіовізуальній сфері мачсової комунікації.
814745
  Бєлкін Л. Нерівні, або чому принцип рівної відповідальності України та Росії за війну на Донбасі є неприпустимим // Юридична газета. – Київ, 2016. – 13 грудня (№ 49/50). – С. 32-33
814746
   Нерівність в Україні: масштаби та можливості впливу / [Черенько Л.М. та ін. ; за ред. Е.М. Лібанової] ; Ін-т демогр. та соц. досліджень ім. М.В. Птухи Нац. акад. наук України. – Київ : Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, 2012. – 403, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на с. 7. – Бібліогр.: с. 380-392. – ISBN 978-966-304-005-9
814747
  Лібанова Е.М. Нерівність в українському суспільстві: витоки та сучасність // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 3 (628). – С. 4-19. – ISSN 0131-775Х
814748
  Індлекофер К.-Х. Нерівність для відстані Леві між двома функціями розподілу та її застосування / К.-Х. Індлекофер, О.І. Клесов, Й.Г. Штайнебах // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 81. – С. 53-64. – ISSN 0868-6904
814749
  Міщук Г.Ю. Нерівність доходів у системі індикаторів якості життя: оцінка та детермінанти регулювання // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – С. 97-105. – (Економічні науки ; вип. 4 (76)). – ISSN 2306-5478
814750
  Несін Є.С. Нерівність доходів, як результат економічного розвитку // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 526-527. – ISBN 978-966-188-219-4
814751
  Лібанова Е.М. Нерівність за доходами в сучасній Україні // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин. – Київ, 2014. – № 2 (8). – C. 26-36
814752
  Мирошниченко А. Нерівність правового статусу населення Месопотамії // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 87-89
814753
  Тимошкевич Т.Д. Нерівність Пуанкаре та логарифмічна нерівність Соболева для сферично цензурованої гауссової міри // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та МП "ТВіМС". – Київ, 2014. – № 91. – С. 164-173. – ISSN 0868-6904
814754
  Ванькович Д. Нерівність та бідність - конкуруючі пріоритети фінансової політики держави // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 24. – С. 87-91. – ISSN 2078-5860
814755
  Бучнев В.В. Нерівноважна плазма дуг в поперечному потоці повітря / В.В. Бучнев, С.Д. Коваль, В.Я. Черняк // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 316-319. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  В роботі досліджений вплив поперечного продуву газу на характер нерівноважності плазми фіксованої в просторі та обертальної ковзаючої дуги. Показано, що плазма повітря таких дуг нерівноважена з суттєвим відривом температури заселення ...
814756
  Булавін Л.А. Нерівноважна термодинаміка : Навчальний посібник для студ. фізичного факультету / Л.А. Булавін, Д.А. Гаврюшенко, В.М. Сисоєв; КНУТШ; Фізичний факультет. – Київ : Київський університет
Ч.1 : Рівняння дифузії. – 2003. – 14с.
814757
   Нерівноважний характер реакцій на плазмовому електроді в несамостійному розряді "газ - рідина" / В.Я. Черняк, В.В. Бучнев, В.В. Юхименко, А.К. Трохимчук, В.В. Ярош // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 400-407. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі було досліджено спектри поглинання водного розчину соляної кислоти після обробки її плазмою. Кількість хлору, що утворюється і залишається розчиненим у рідині після такої обробки, немонотонно залежить від електричних параметрів розрядів. ...
814758
   Нерівноважні плазмохімічні технології обробки води за наявності хімічного, бактеріологічного або радіаційного забруднення / В.Я. Черняк, В.В. Юхименко, І.Л. Бабіч, В.А. Зражевський, Ю.І. Слюсаренко, Ю.В. Воєвода, А.К. Трохимчук, В.В. Наумов, Я.Б. Тарасова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 45-47. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Досліджувалась плазмохімічна деструкція стійкої токсичної речовини 1,1-ді(4-хлорфенол)-2,2,2-трихлоретан (ДДТ) у во-ді. Деструкція сільськогосподарського пестициду, що містить ДДТ, проводилась у водному розчині за атмосферного тиску з використанням як ...
814759
  Давидюк Г.Є. Нерівноважні процеси в напівпровідниках : Навч. посібник / Г.Є. Давидюк; Волинський дер. ун-тет ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа, 2000. – 151c. – ISBN 966-600-002-4
814760
  Верховодов М.П. Нерівноважні процеси в плавних гетероструктурах з різнодолинним переходом та градієнтним легуванням : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.10 / Верховодов М. П.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 134л. – Бібліогр.:л.123-133
814761
  Верховодов М.П. Нерівноважні процеси в плавних гетероструктурах з різнодолинним переходом та градієнтним легуванням. : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.10 / Верховодов М.П.; КУ. – К., 1993. – 15л.
814762
  Мускеєв А.О. Нерівноважні функції розподілу обмежених систем : дис. ... фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Мускеєв А.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 134 л. – Бібліогр. : л. 129-134
814763
  Мускеєв А.О. Нерівноважні функції розподілу обмежених систем : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Мускеєв А.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 16 с. – Бібліогр.: 13 назв
814764
  Фаріон М.М. Нерівномірність розподілу доходів населення України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 6 : Розвиток "інтелектуальних" технологій як чинник конкурентоспроможності міста. – C. 159-165. – ISSN 2222-4459
814765
  Дучинська Н.І. Нерівномірність у розподілі доходів в умовах ринкової економіки // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2015. – Вип. 4 (114). – С. 60-64. – ISSN 2071-4653
814766
  Пєтух А.М. Нерівномірносні характеристики дискретно-фазових частотно-імпульсних потоків : монографія / А.М. Пєтух, Д.Т. Обідник, О.Н. Романюк ; МОН України ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 89 с. – ISBN 978-966-641-320-1
814767
  Альохін О.Д. Нерівності для величин критичних індексів неоднорідних рідин в гравітаційному полі // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 361-363. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  На основі експериментальних досліджень інтенсивності розсіяного світла та кінетики встановлення рівноваги в неоднорідних системах в гравітаційному полі поблизу критичної точки запропоновані нерівності між величинами критичних індексів, які відповідають ...
814768
  Нестеренко О. Нерівності для других модулів неперервності кратних аргументів / О. Нестеренко, А. Чайковський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 7-9. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (29)). – ISSN 1728-3817


  У роботі отримано нові нерівності для других модулів неперервності кратних аргументів. В работе получены новые неравенства для вторых модулей непрерывности кратных аргументов. New inequalities for second modulus of continuity in the case of multiple ...
814769
  Голомозий В.В. Нерівності для моменту склеювання двох неоднорідних ланцюгів Маркова // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та МП "ТВіМС". – Київ, 2014. – № 90. – С. 39-51. – ISSN 0868-6904


  В данiй роботi розглядаються умови за яких гарантовано iснування математичного сподiвання моменту склеювання для двох незалежних, дискретних, неоднорiдних за часом ланцюгiв Маркова. Розглядаються дискретнi ланцюги з фазовим простором {0, 1, . . . }, та ...
814770
  Булдигін В.В. Нерівності для розподілів функціоналів від субгауссівських векторів / В.В. Булдигін, Є.Д. Печук // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 80. – С. 23-33. – ISSN 0868-6904
814771
  Добржанскький С. Нерівності та їх застосування / С. Добржанскький. – Київ, 1938. – 48 с.
814772
  Нестеренко О. Нерівності типу нерівностей Нікольського - Ібрагімова для цілих функцій експоненціального типу К // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 4-9. – (Математика. Механіка ; Вип. 15/16). – ISSN 1728-3817


  Відомі нерівності типу нерівностей Нікольського - Ібрагімова узагальнюються на випадок цілих функцій багатьох змінних експоненціального типу К. In the article the knov/ns Nikolskiy - Ibragimov - type inequalitys is generalized for entire functions of ...
814773
  Яковенко А.К. Нерівноцінності тілесності: стан здоров"я, подача їжі та транспортний рух на вагах моралі / А.К. Яковенко, А.Ю. Тащенко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 202-208. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 39). – ISSN 2227-6521
814774
  Смирнов В.М. Нерль. / В.М. Смирнов. – Ярославль, 1965. – 56с.
814775
  Хлуденев А.И. Нермирование труда в сельском хозяйстве / А.И. Хлуденев. – М, 1969. – 56с.
814776
  Недушкин В.П. Неровный горизонт / В.П. Недушкин. – Краснодар, 1980. – 207с.
814777
   Нероденко Володимир Минович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 64. – ISBN 966-8352-11-4
814778
  Булычев В.Н. Неродные родные дети. / В.Н. Булычев. – Киров, 1989. – 218,2с.
814779
  ОвсієнкоС.А Нерозв"язні матричні поліноміальні рівняння / ОвсієнкоС.А, РогановЮ.В, РогановаОЮ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 27-30. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  У статті виводяться 2 критерія розв"язності поліноміальних матричних рівнянь. Доводиться, що існують 2 багатопараметричні множини матричних нерозв"язних поліноміальних рівнянь розмірності два. Ключові слова: матричне рівняння, корінь. In this paper, ...
814780
  Карнаух Т.О. Нерозв"язні проблеми для алгоритмічних пристроїв зі скінченною пам"яттю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 144-147. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглядаються нерозв"язні проблеми для скінченних R-перетворювачів. Доведено, що клас функцій, заданих скінченними R-перетворювачами, не є ефективно замкненим відносно віднімання та додавання. Undecidable problems for finite R-transducers are ...
814781
  Мудрак Олеся Нерозгадана вічність води : [поезія] // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 46-47. – ISSN 0868-9644
814782
  Білоус В. Нерозгадана постать: "Ігнатій з Никлович" на тлі народознавчого і суспільного життя Галичини (середина XIX ст.) // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2015. – № 3/4 (19). – С. 28-39. – ISSN 2225-5095
814783
  Опанасенко Світлана Нерозгадана таємниця Миколи Гоголя // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 4. – С. 90-93. – ISSN 0130-5212
814784
  Кулик Н. Нерозгадана таємниця Миколи Гоголя // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 13 березня (№9-10), спецвипуск
814785
  Пишнюк Т.В. Нерозгаданий постскриптум : [романи] / Тетяна Пишнюк. – Чернівці : Букрек, 2017. – 486, [2] с. – Зміст: Божа вивірка ; Поміж століть ; Кацапочка. – ISBN 978-966-399-856-5


  В пр. №1717554 напис: Вельмишановному Леоніду Васильовичу Губерському - в День сторіччя незабутнього Олеся Гончара на Щастя і Добро. Щиросердно Автор Підпис. м. Київ, університет 3.04.2018 р.
814786
  Тимофіївна В. Нерозгаданий пророк : Реферат читаний на Шевченківській академії / В. Тимофіївна. – Перемишль, 1932. – 15 с.
814787
  Москалець О. Нерозгадані загадки Гондурасу // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2010. – № 48 (201). – С. 24-27
814788
  Червак Б. Нерозгадані таємниці Олега Ольжича. До 110-річчя від дня народження // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 9 серпня (№ 138). – С. 11


  "Нещодавно ми відзначили 110 років від дня народження Олега Кандиби-Ольжича. Уже, принаймні, 25 років його життя і діяльність досліджується в незалежній Україні. Адже за радянських часів на цю постать було накладено «табу» через приналежність до ...
814789
  Загиней З. Нерозголошення або невикористання в інший спосіб конфіденційної або іншої інформації з обмеженим доступом (стаття 172-8 Кодексу України про адміністративні правопорушення) // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 2 (10). – С. 103-109. – ISSN 2409-4544
814790
  Вахудова М.А. Нерозділена Європа = Europe undivided : демократія, важелі впливу та інтеграція після комунізму / Мілада Анна Вахудова ; пер. з англ. Тараса Цимбала. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – 377, [3] с. : іл., табл. – Дані тит. арк. частково парал. англ. - Сер. засн. 2003 р. - Покажч.: с. 365-377. – Бібліогр.: с. 331-364. – (Актуальні світові дискусії). – ISBN 978-966-518-500-0
814791
  Погуляйло С. Нерозквітла "Блакитна троянда" : До 145-річчя від дня народження Лесі Українки // Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 2011. – № 2. – С. 14-15. – ISSN 0131-6753


  Про драму-трагедію Лесі Українки "Блакитна Троянда"
814792
  Тилищак О.А. Нерозкладність однієї матриці довільного порядку над локальним кільцем / О.А. Тилищак, Н.В. Юрченко, Р.Ф. Цімболинець // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 135-139. – (Серія "Математика і інформатика" ; вип. 1 (28))
814793
  Лавренюк Я.В. Нерозкладність скінченної знакозмінної групи у пряму суму підгруп при нестандартній примітивній дії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 27-29. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-53-2. – ISSN 1812-5409


  В роботі встановлена нерозкладність скінченної знакозмінної групи в нетривіальну пряму суму деяких підгруп при нестандартній примітивній дії. Indecomposability of finite alternating grot into the direct sum of certain subgroups provided nonstandard ...
814794
  Йовенко С.А. Нерозкритий конверт : поезії / С.А. Йовенко. – Київ : Молодь, 1987. – 123 с.
814795
   Нерозповсюдження, контроль над озброєннями, роззброєння у 2009 р. // Щорічник СІПРІ 2010: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольмський міжнародний інститут дослідження миру. – Київ, 2011. – Вип. 41. – С. 317-445. – ISBN 978-966-7272-97-5
814796
  Розгон О. Нерозподілені (невитребувані) земельні частки (паї): практичні проблеми сьогодення // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків, 2015. – № 5 (83). – С. 153-161
814797
  Наконечна О.І. Нерозривна єдність іпостасей поета та художника в мистецькій постаті Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 156-160.
814798
  Янарас Х. Нерозривна філософія : Нариси вступу до філософії / Х. Янарас. – Київ : Основи, 2000. – 314с. – ISBN 966-500-171-Х
814799
  Семененко І.А. Нерозривне сонце / І.А. Семененко. – К., 1991. – 121с.
814800
   Нерозривний зв"язок фронту і тилу -- запорука премоги над ворогом.. – К., 1941. – 16с.
814801
  Яблонський В.А. Нерозставлені акценти / Валентин Яблонський. – 2-ге, доповнене видання. – Київ : [Анва-прінт], 2010. – 489 с. + Додаток: с. 465-486. – Бібліогр.: с. 431-462
814802
  Бровченко В.Я. Нерозстріляні зорі : поезії / В.Я. Бровченко. – Київ, 1966. – 147 с.
814803
  Матвеев А.К. Неройки караулят Урал; Путешествие в Топонимию. / А.К. Матвеев. – Свердловск, 1976. – 215с.
814804
  Кравчук А. Нерон / А. Кравчук. – Москва, 1989. – 294с.
814805
  Сизек Э. Нерон / Э. Сизек. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1998. – 448с. – (След в истории). – ISBN 5-222-00197-0
814806
  Костолани Д. Нерон, кровавый поэт : роман / Д. Костолани; Пер. с венгерского Н. Подземской. – Москва : Художественная литература, 1977. – 238 с.
814807
  Дубинянская Я. Нерон: выход артиста // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2018. – № 2 (114). – С. 82-101. – ISSN 1819-6268
814808
  Базаева Тамара Ивановна Неросуклонное развитие и соврершенствование рабочей силы как экономическихй закон социализма : Автореф... канд.экон.наук: 080001 / Базаева Тамара Ивановна; МВССО РСФСР Рост. гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1980. – 16л.
814809
  Назар В.В. Нерсес Аштаракеци та ікона "Св. Нерсес" (1844 р.) з колекції Київського Церковно-археологічного музею // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, В.С. Горський, І.В. Жиленко [та ін.]. – Київ, 2003. – 2002 рік : Музейна справа в Україні на зламі тисячоліть. – С. 325-330
814810
  Долуханян А.Г. Нерсес Мокаци : Автореф... канд. филол.наук: 642 / Долуханян А.Г.; АН АрмССР. Ин-т литературы им. М.Абегяна. – Ереван, 1972. – 20л.
814811
  Горев А.В. Неру / А.В. Горев, В.М. Зимянин. – М, 1980. – 416с.
814812
  Горев А.В. Неру / А.В. Горев, В.М. Зимянин. – 2-е изд. – М, 1988. – 398с.
814813
  Тейтельбойм В. Неруда. / В. Тейтельбойм. – М., 1988. – 676с.
814814
   Нерудная геофизика: Геофиз. исслед. при поисках и разведке горнотехн. сырья и др. неметаллов. Сб. тр.. – М., 1978. – 105с.
814815
   Нерудное минеральное сырье для нужд сельского хозяйства Нечерноземья : сб. науч. тр. – М., 1987. – 151с.
814816
  Никоноров С.П. Нерудное минеральное сырье. / С.П. Никоноров. – М, 1974. – 84с.
814817
  Ботвинников В.И. Нерудное сырье Кузбасса / В.И. Ботвинников. – Кемерова, 1961. – 67с.
814818
   Нерудные ископаемые Советской Азии.. – М., 1932. – 124с.
814819
   Нерудные ископаемые.. – Л.
3. – 1927. – 719с.
814820
   Нерудные ископаемые.. – Л.
4. – 1929. – 390с.
814821
   Нерудные ископаемые. Сб.. – Л.
1. – 1926. – 550с.
814822
   Нерудные ископаемые. Сб.. – Л.
2. – 1927. – 659с.
814823
   Нерудные минеральные ресурсы ТАССР: Справочник.. – Казань, 1982. – 68с.
814824
  Чичерин А.В. Нерудовский этап в истории критического реализма. / А.В. Чичерин. – К., 1963. – 19с.
814825
  Лапцевич Ф.Ф. Неруйнівний контроль електромагнітних параметрів елементів і вузлів електродвигунів : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.13 / Лапцевич Ф. Ф.; Хар. політехн. ун-т. – Х., 1999. – 19л.
814826
   Неруйнівні методи визначення фізико-механічних характеристик металоконструкцій тривалої експлуатації : монографія / М.О. Карпаш [та ін.] ; МОНУ ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу, Каф. техн. діагностики і моніторингу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 310 с. : іл., табл. + Додаток: с. 303-309. – Бібліогр.: с. 277-302. – ISBN 978-966-694-121-6
814827
  Білокур І.П. Неруйнуюча історія : біографія / І.П. Білокур. – Київ : НАУ, 2017. – 156, [2] с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 91-109
814828
  Колотилин Андриан Нерукотворные монументы на Большом Ляховском. Почти как люди // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – декабрь, № 123. – С. 86-91 : фото
814829
   Нерукотворный мост: Сб.. – М., 1983. – 503с.
814830
  Белей Л.О. Нерусинство у контексті сучасної України / Л.О. Белей, Л.Л. Белей // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. – Київ, 2017. – № 1 (42). – С. 57-61. – (Серія "Політика"). – ISSN 2306-5664
814831
  Снегирев В. Нерусский бунт // Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2014. – № 19 (609). – С. 46-49. – ISSN 2305-3364


  В 1918 году в нынешней Луганской области произошло Беловодское восстание - крестьяне с вилами противостояли вооруженным донским казакам. Последствия тех сражений ощущаются до сих пор.
814832
  Груба Д. Нерухома турбулентність: ризики інвестування у житло // Юридична газета. – Київ, 2017. – 14 лютого (№ 7). – С. 16-17
814833
  Меньшикоа А. Нерухомий обрахунок // Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика". – Київ, 2015. – № 4 (148). – С. 20-22. – ISSN 1726-3077
814834
  Дихтяренко О. Нерухомий ринок // Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика". – Київ, 2014. – № 4 (136). – С. 12-14. – ISSN 1726-3077
814835
  Іксанов О.М. Нерухомі точки неоднорідних згладжуючих перетворень : Дис. ... доктора фізико-математичних наук. Спец. 01.01.05 - теорія ймовірностей і математична статистика / Іксанов О.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 284л. – Бібліогр.: л.265-284
814836
  Іксанов О.М. Нерухомі точки неоднорідних згладжуючих перетворень : Автореф. дис. ... доктора фізико-математичних наук: 01.01.05 / Іксанов О.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 38с. – Бібліогр.: 33 назв.
814837
  Іксанов Олександр Маратович Нерухомі точки неоднорідних згладжуючих перетворень : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук: 01.01.05 / Іксанов Олександр Маратович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – 38 с. – Бібліогр.: 33 назви
814838
  Яремчук Н.Ф. Нерухомість підприємства в контексті облікової політики // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 4 (20). – С. 143-151. – ISSN 2411-4413
814839
  Дементьєв О. Нерухомість у справах ЄСПЛ: top-list рішень // Юридична газета. – Київ, 2018. – 13 лютого (№ 7). – С. 24-25
814840
  Євтух О.О. Нерухомість як об"єкт оцінки: сутність і класифікація // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 3. – С. 90-96. – Бібліогр.: 18 п.
814841
  Полянек К.М. Нерухомість як особливий об"єкт права власності // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2009. – № 7 (106). – С. 27-30
814842
  Єфанова Н. Нерухомість: подарувати чи продати? // Юридична газета. – Київ, 2017. – 14 лютого (№ 7). – С. 9, 14-15
814843
  Отрош І.М. Нерухомість: проблеми визначення поняття та ознак // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 132-137
814844
  Козько В.А. Неруш / В.А. Козько. – Київ, 1986. – 360 с.
814845
  ПаламарчукО.Л Неруш Ганна Ісаївна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 223-224. – ISSN 2075-437X


  Випускниця (1953) Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. У 70-х роках - викладач кафедри слов"янської філології філологічного факультету Київського університету ім. Т.Г. Шевченка
814846
  Паламарчук О.Л. Неруш Ганна Ісаївна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 207-208. – ISSN 2075-437X
814847
  Андроников Л.Н. Нерушимая дружба / Л.Н. Андроников. – Москва, 1959. – 116 с.
814848
  Епищев П.И. Нерушимая дружба братских народов : [к 300-летию воссоединения Украины с Россией] / П.И. Епищев ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград : Ленинградский университет, 1954. – 92 с.
814849
   Нерушимая дружба братских народов СССР. : К 300-летию воссоединения Украины с Россией : Сб. библиогр. и метод. матер. для масс. б-к. – Москва, 1954. – 72с.
814850
   Нерушимая дружба братских народов. 300-летие воссоединения Украины с Россией. (Материалы к библиографии)., 1955. – 59с.
814851
   Нерушимая дружба и братство. Пребывание президента Алжирской Нар. Демократич. Республики, генерального секретаря партии Фронт нац. освоождения Алжира Ахмеда Бен Беллы в СССР 25 апр. -- 7 мая 1964 г.. – М., 1964. – 151с.
814852
  Коровин Е.А. Нерушимая дружба и сотрудничество народов СССР и народно-демократических стран -- могучий оплот мира и всеобщей безопасности / Е.А. Коровин. – Москва, 1955. – 40с.
814853
   Нерушимая дружба украинского и белорусского народов в период социализма.. – Киев, 1978. – 271с.
814854
   Нерушимая дружба украинского и молдавского народов в период социализма.. – Киев, 1980. – 426с.
814855
  Шевченко Ф.П. Нерушимая дружба украинского и русского народов / Ф.П. Шевченко. – М., 1954. – 96с.
814856
  Липович В.В. Нерушимая дружба. / В.В. Липович, С.Т. Табышалиев. – Фрунзе, 1963. – 120с.
814857
   Нерушимая дружба.. – М., 1971. – 192с.
814858
   Нерушимая дружба. К 10-летию Китайской Нар. Республики. Репертуарный сборник для армейской и флотской худож. самодеятельности.. – М., 1959. – 136с.
814859
  Нихамин В.П. Нерушимаясоветско-китайская дружба - оплот мри и безопасности на Дальнем Востоке и во всем мире. / В.П. Нихамин. – М., 1955. – 36с.
814860
  Рерих Н. Нерушимое / Н. Рерих. – Рига : Виеда, 1991. – 236 с. – ISBN 5-85745-015-2
814861
  Жамбалов Ц. Нерушимое братство / Ц. Жамбалов. – Иркутск, 1972. – 63с.
814862
   Нерушимое единство и дружба: Визит в ЧССР сов. парт.-правительств. делегации во главе с Генеральным секретарем ЦК КПСС, Председателем Президиума Верхов. Совета СССР. т. Л.И.Брежневым, 30 мая -- 2 ию. – М., 1978. – 78с.
814863
  Васягин С.П. Нерушимое единство народа и армии / С.П. Васягин. – Москва, 1978. – 55с.
814864
  Волова Л.И. Нерушимость границ - новый принцип международного права / Л.И. Волова. – Ростов-на-Дону, 1987. – 142с.
814865
  Клименко Б.М. Нерушимость границ - условие международного мира. / Б.М. Клименко, Н.А. Ушаков ; АН СССР, Ин-т государства и права. – Москва : Наука, 1975. – 168 с.
814866
  Бетаки Д.М. Нерушимый союз марксистской философии и естествознания / Д.М. Бетаки. – Л., 1963. – 76с.
814867
  Исаченко М С. Нерушимый союз рабочего класса и колхозного крестьянства / М С. Исаченко, . – М, 1954. – 48с.
814868
  Титаренко Степан Лазаревич Нерушимый союз рабочего класса и крестьянства - основа крепости Советского Союза / Титаренко Степан Лазаревич. – М : Знание, 1953. – 40с.
814869
  Рекунков Ф.Н. Нерушимый союз рабочего класса и крестьянства / Ф.Н. Рекунков. – Свердловск, 1956. – 38с.
814870
  Скрыпнев Н.П. Нерушимый союз рабочего класса с крестьянством - основа крепости социалистического государства / Н.П. Скрыпнев. – Ленинград, 1954. – 32с.
814871
  Ким М.П. Нерушимый союз рабочих и крестьян / М.П. Ким. – Москва, 1957. – 24с.
814872
  Крухмалев А.Е. Нерушимый союз рабочих, крестьян и интеллигенции - социальная основа СССР / А.Е. Крухмалев. – М., 1978. – 64с.
814873
  Кравцев І. Нерушма єдність радянського патріотизму і пролетарського інтернаціоналізму / І. Кравцев. – К., 1952. – 58с.
814874
  Петряев Е.Д. Нерчинск : Очерки культуры прошлого / Е.Д. Петряев. – Чита, 1959. – 124с.
814875
   Нерчинская каторга. Сб. Нерчинского землячества.. – М., 1933. – 268с.
814876
  Жуков Борис Неряшливый красавец : зоосфера / Жуков Борис, Шпиленко Николай // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 7. – С. 110-118 : Фото
814877
  Дайсон Ф. Несамовита наука // Критика. – Київ, 2012. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 26-27


  "Фізика на узбіччі" описує роботи аматорів – людей, яких відцуралися академічні заклади і які відцуралися традиційних академічних переконань. Часто-густо це самоуки, не знайомі з вищою математикою. Математика – мова фахівців, аматори натомість ...
814878
  Коваленко О. Несамовитий "приписувач" власних пригод // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 8 січня (№ 4). – С. 14. – ISSN 2219-5793


  Буссенар слідом за співвітчизником Жулем Верном обрав найпопулярніший у сер. 19 ст. літературний жанр - географічний роман. Луї Анрі Буссенар (1847-1910) - французький письменник, автор пригодницьких романів та мандрівник.
814879
  Сіроха Д. Несамостійність праці як критерій розмежування трудових та інших відносин // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2013. – № 1 (9). – С. 226-232. – ISSN 2306-9082


  У статті розглядаються питання щодо критеріїв розмежування правового регулювання відносин у сфері праці, зокрема на підставі дослідження розуміння самостійності та несамостійності праці визначені характерні риси, які притаманні кожному із наведених ...
814880
  Дементьева В.В. Несанкционированные гражданские contiones как общественно-политический институт Римской республики / В.В. Дементьева, Р.М. Фролов // Вестник древней истории / РАН, Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2009. – № 4 (271). – С. 63-88. – ISSN 0321-0391
814881
  Дрьомов С. Несанкціоноване знищення інформації / С. Дрьомов, Т. Рендель // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 9. – С. 90-95
814882
  Лукшин И.П. Несбывшиеся притязания / И.П. Лукшин. – М., 1982. – 48с.
814883
  Назарова Т.В. Несвободные глагольно-субстантивные сочетания, обозначающие процессы чувствования в русском литературном языке. : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.01 / Назарова Т.В.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1980. – 16л.
814884
  Янцен В.К. Несвободные словосочетания с родительным определительным в русском литературном языке XV-XVII вв. : Автореф... канд. филол.наук: 10.660 / Янцен В.К.; Казахский гос. ун-т. – Алма-Ата, 1970. – 20л.
814885
  Горький М. Несвоевременные мысли / М. Горький. – Москва, 1990. – 394с.
814886
  Горький М. Несвоевременные мысли / М. Горький. – М., 1991. – 126с.
814887
  Горький М. Несвоевременные мысли и рассуждения о революции и культуре / М. Горький. – Москва, 1990. – 192с.
814888
  Якуша П.А. Несвоевременные мысли, или Л. Б. Р. Л. З. М (не-политическое эссе) // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 187-188
814889
   Несвятая София. – Л., 1987. – 319с.
814890
  Мазур П. Несвяткові роздуми напередодні ювілею // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 21-22 червня (№ 107/108). – С. 13


  Тарас Шевченко і Віссаріон Бєлінський.
814891
  Сторожев А.М. Несгибаемые большевики / А.М. Сторожев. – М., 1986. – 158с.
814892
  Тутык А.А. Несгибаемый / А.А. Тутык. – Днепропетровск, 1977. – 159с.
814893
  Поляков Ю. Несгибаемый гвоздь тамплиеров // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 17 (1136). – С. 34-35. – ISSN 0234-1670
814894
  Рог Е. Несгибаемый команданте // Личности. – Киев, 2006. – № 3. – С. 122-133. – ISSN 1819-6268
814895
  Папченко Анна Несгинувшие майя : большое путешествие / Папченко Анна, Сорина Александра // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 2 (2833). – С. 40-56 : Фото
814896
  Папченко А. Несгинувшие майя // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 2 (2833). – С. 40-56
814897
  Ефименко Ю.В. Несговорчивые люди / Ю.В. Ефименко. – Хабаровск, 1980. – 206с.
814898
  Любимов Н.М. Несгораемые слова / Н.М. Любимов. – Москва : Художественная литература, 1983. – 304 с.
814899
  Любимов Н.М. Несгораемые слова / Н.М. Любимов. – Изд. 2-е. доп. – Москва : Художественная литература, 1988. – 334 с.
814900
  Ласков М.Р. Несгорающие звезды / М.Р. Ласков. – К, 1983. – 143с.
814901
  Данько Ганна Несебр. Історія з ароматом троянд : мій світ // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 1 (85). – С. 152-153 : Фото
814902
  Донцова Дарья Несекретные материалы : Роман / Донцова Дарья. – Москва : Эксмо-Пресс, 2001. – 432с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-04-004489-5
814903
  Донцова Дарья Несекретные материалы : Роман / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2004. – 352с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-00596-Х
814904
  Сидор С.И. Несельскохозяйственные сельские поселения БССР, проблемы и перспективы их развития. : Автореф... канд. географ.наук: 11.691 / Сидор С.И.; БГУ. – Минск, 1971. – 20л.
814905
  Сенин Б.О. Несем ли мы больше моральных обязательств перед роботами, чем перед людьми? // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 62-64
814906
  Поповкин Е.Е. Несентиментальное путешествие / Е.Е. Поповкин. – Москва, 1962. – 64с.
814907
  Мельников И.А. Несентиментальное путешествие к Лорелее / И.А. Мельников. – М., 1966. – 136с.
814908
  Винокуров В.Г. Несепарабельніе пространства с мерой. : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Винокуров В.Г.; АН УзССР. – Ташкент, 1966. – 9л. – Бібліогр.:с.11
814909
   Несеребряные и необычные среды для голографии. – Ленинград : Наука, 1978. – 127 с.
814910
   Несеребряные фотографические процессы. – Л., 1984. – 375с.
814911
  Кривин Ф.Д. Несерьезные Архимеды / Ф.Д. Кривин. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 221с. – (Эврика)
814912
  Белкина Татьяна Несерьезные вещи : Роман-оперетта / Белкина Татьяна. – Київ : Бери и помни, 2000. – 432с.
814913
   Несерьезные дети. – М., 1983. – 256с.
814914
   Несерьезные дети. – 2-е изд. – М., 1988. – 240с.
814915
  Велимирович Е.-Л. Несжатая полоса / Е.-Л. Велимирович. – Белград, 1956. – 200с.
814916
  Дружинин В.Н. Неси меня, Дунай! / В.Н. Дружинин. – Л, 1964. – 223с.
814917
  Концевич В.В. Несилове проактивне управління якістю проектів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Концевич Вікторія Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 15 назв
814918
  Острик В.І. Несиметричний контакт жорсткого клина і пружної півплощини за наявністю тертя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 101-108. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто контакт жорсткого клина і пружної півплощини за наявністю тертя і часткового зчеплення в області контакту. Із застосуванням методу Вінера-Гопфа система інтегральних рівнянь задачі зведена до нескінченної систем алгебраїчних рівнянь. Знайдено ...
814919
  Кудрик П.І. Несиметричні нескінченно малі згинання поверхонь обертання // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 53-55. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено замкнені поверхні обертання знакозмінної гауссової кривини, які допускають несиметричні нескінченно малі згинання.
814920
   Несиметричные трехэлементные схемы индуктивно-емкостных преоразований. – Киев, 1980. – 55с.
814921
  Петраускас А.К. Несимметрические обменные взаимодействия в легких ядрах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Петраускас А.К.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1967. – 8л.
814922
  Чарудешна Дас (Измайлов Х Э. Несимметричная диалектика // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : тематичний випуск / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 803 : Логіка і мислення в науці і релігії. – С. 9-17. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 34). – ISSN 0453-8048
814923
  Икрамов Х.Д. Несимметричная проблема собственных значений / Х.Д. Икрамов. – Москва : Наука, 1991. – 240 с.
814924
  Садыков Тузельбай Несимметрично замещенные диацетиленовые гликоли и аминоспирты пиперидинового ряда : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Садыков Тузельбай; АН Каз.ССР. Ин-т химических наук. – Алма-Ата, 1972. – 32л.
814925
  Дормидонтова Нелля Петровна Несимметричное наращивание по Виттигу в ряду диальдегидов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Дормидонтова Нелля Петровна; АН УССР. Физ.-хим. ин-т. – Одесса, 1977. – 18л.
814926
  Воронцов В.И. Несимметричные дисперсионные резонаторы с дифракционной решёткой / В.И. Воронцов. – Киев, 1979. – 22 с.
814927
  Микитин Михаил Иосифович Несимметричные задачи термоупругости для тонких пластин, нагреваемых движущимися источниками тепла : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Микитин Михаил Иосифович; Львовский политехнический ин-т. – Львов, 1985. – 223л. – Бібліогр.:л.207-220
814928
  Микитин Михаил Иосифович Несимметричные задачи термоупругости для тонких пластин, нагреваемых движущимися источниками тепла : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Микитин Михаил Иосифович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 20 с.
814929
  Русаков Е.В. Несимметричные режимы работы тиристорных выпрямителей трехфазного тока : учебное пособие / Е.В. Русаков. – Саранск, 1978. – 128 с.
814930
  Щербаков В.К. Несимметричные электропередачи : Электрический расчет / В.К. Щербаков. – Томск, 1946. – 138 с.
814931
  Хармут Х.Ф. Несинусоидальные волны в радиолокации и радиосвязи / Х.Ф. Хармут; под ред. Мальцева А.П. – Москва : Радио и связь, 1985. – 376 с.
814932
  Минин Г.П. Несинусоидальные токи и их измерение / Г.П. Минин. – Москва, 1979. – 112 с.
814933
  Кисіль В. Несистемна реєстрація // Юридична газета. – Київ, 2018. – 13 лютого (№ 7). – С. 26-27


  Принципи функціонування системи реєстрації прав на нерухомість.
814934
  Игнатченко И.В. Несистемная оппозиция во Франции в 30-е гг. XIX в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории" ; Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 7. – С. 130-142. – ISSN 0042-8779
814935
  Мельничук Т.Ю. Несімо любов планеті / Т.Ю. Мельничук. – Ужгород, 1967. – 41с.
814936
   Несказанная страна. – Магадан, 1980. – 240с.
814937
  Есенин С.А. Несказанное, синее, нежное / С.А. Есенин. – Элиста, 1978. – 154с.
814938
   Несказанное, синее, нежное.... – М., 1974. – 36с.
814939
  Кошечкин Сергей Несказанный свет. Поэты. За есенинской строкой. В дороге и дома / Кошечкин Сергей. – М., 1986. – 384с.
814940
  Мірошниченко Л.Я. Нескептична ностальгія: "Золотий зошит" та "Альфред та Емілі" Д. Лессінг // Проекції скептицизму в сучасному британському романі: генеза, традиція, поетика : монографія / Л.Я. Мірошниченко. – Київ : Генеза, 2015. – С. 313-329. – ISBN 978-966-11-0683-2
814941
  Єфремов С. Нескінчена лекція : з споминків про В.Б. Антоновича // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 430-432. – ISBN 966-7272-00-1
814942
  Кореньков О. Нескінченна війна на Кавказі // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 12-18 травня (№ 17). – С. 5


  "З початку нинішнього року тільки в республіці Дагестан п"ять разів впроваджували режим контртерористичної операції. З 1 по 4 травня у Ставропольському краї внаслідок зіткнень із терористами постраждали, щонайменше, п"ятеро людей. У дагестанському ...
814943
  Крісті А. Нескінченна ніч : Посібник для навчання читання англійскою мовою / А. Крісті. – Київ : Знання, 1997. – 80с. – (Бібліотечка для тих, хто вивчає англійську). – ISBN 966-7131-04-1
814944
   Нескінченна подорож = Incessant journey: a book of memory of Orest Matsiuk : книга пам"яті Ореста Мацюка / Львівський національний університет ім. Івана Франка ; Центр. держ. іст. архів України у Львові ; Укр. національний ком-т істориків ; [ ред. кол.: Б. Якимович, Д. Пельц, І. Бутич та ін. ; укладачі: Г. Сварник, І. Сварник, Б. Якимович ]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2009. – 372 с. – ISBN 978-966-613-633-9
814945
  Хома В.О. Нескінченне тіло і нескінченне начало в 5 розділі ІІІ книги Аристотелевої "Фізики" // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 57-59
814946
  Костюк Є.Ю. Нескінченний пошук. / Є.Ю. Костюк. – К., 1971. – 64с.
814947
  Логвин М.Ю. Нескінченні виміри "Записів каменю": домінанта матеріального та психологічні підтексти


  Детально зображуючи подробиці щоденного життя у "Записах каменя", Цао Сюєцінь створює дуже виразні та вірогідні лаштунки для душевних порухів своїх героїв. Прискіплива увага до матеріального світу допомагає композиції оповіді як із точки зору ...
814948
   Нескінченні добутки. – Київ, 1975. – 60с.
814949
  Попович П.Р. Нескінченні дороги Всесвіту / П.Р. Попович. – К., 1986. – 215с.
814950
  Попович Павло Нескінченні дороги Всесвіту / Попович Павло; Співавт.О.Немов;Пер.з російськ.В.Іконников. – Київ : Дніпро, 2000. – 200с. – ISBN 5-308-01765-4
814951
  Мелешко В. Нескінченні системи лінійних алгебричних рівнянь у задачах пружної рівноваги тіл скінченних розмірів / В. Мелешко, С. Папков, Ю. Токовий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 51-57. – (Математика. Механіка ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  У рамках розвитку алгоритму удосконаленої редукції при застосуванні методу суперпозиції до розв"язання двовимірних задач теорії пружності для тіл скінченних розмірів запропоновано єдиний підхід визначення асимптотичного значення невідомих у ...
814952
  Камінський Андрій Борисович Нескінченновимірний аналіз у просторах з пассонівською мірою : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.01 / Камінський Андрій Борисович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1996. – 129л. – Бібліогр.:л.121-129
814953
  Камінський Андрій Борисович Нескінченновимірний аналіз у просторах з пуассонівською мірою : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.01 / Камінський Андрій Борисович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 20л.
814954
  Боднарчук Юрій Вікторович Нескінченновимірні алгебраїчні групи поліноміальних перетворень афінних просторів : Дис. ... доктора фіз.-мат. наук: 01.01.06 / Боднарчук Ю.В.: Нац. Університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2004. – 251л. – Бібліогр.: л.243-251
814955
  Бондарчук Юрій Вікторович Нескінченновимірні алгебраїчні групи поліноміальних перетворень афінних просторів : Автореф. дис. ... доктора фізико-математ. наук: 01.01.06 / Бондарчук Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 33с. – Бібліогр.: 26 назв.
814956
  Голлеман А. Нескладні досліди з органічної хімії. / А. Голлеман. – Х-К, 1932. – 84с.
814957
  Котов Павел Несклонившиеся // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 7 (2838). – С. 18-19 : фото
814958
  Гинтов О.Б. Несколько важных шагов в направлении комплексирования сейсмологии и тектонофизики / О.Б. Гинтов, Я.М. Хазан // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 2. – С. 160-162. – Бібліогр.: c. 162. – ISSN 0203-3100
814959
  Кац М. Несколько вероятностных задач физики и математики / М. Кац. – Москва : Наука, 1967. – 176 с.
814960
  Херсковиц М. Несколько дополнительных замечаний о культурном релятивизме // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2011. – Т. 13, вып. 2 (63/64). – С. 45-52. – ISSN 1606-951Х
814961
  Лонгинов М. Несколько дополнительных слов о графе Сперанском / М. Лонгинов. – 478с.
814962
  Иконников В.С. Несколько заметок по вопросам Cмутного времени в Московском государстве / В.С. Иконников. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, акц. о-ва печ. и изд. д. Н.Т. Корчак Новицкого, 1916. – [2], 55 с. – Отд. оттиск: Университетские известия, 1916


  На обл. экз. № 46979 автограф автора На экз. № 46980: дарственная надпись от автора и печать: из книг Василенко
814963
  Тарасенко Н.А. Несколько замечаний к предыстории древнеегипетской Книги Мертвых // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 2. – С. 122-131. – ISSN 1608-0599
814964
  Лунгерсгаузен Л.Ф. Несколько замечаний об общем характере четвертичных отложений у Юго-Восточной границы Днепровского ледникового языка / Л.Ф. Лунгерсгаузен. – Оттиск. – 125-166с.
814965
  Шиллер Н.Н. Несколько замечаний по поводу "Исследований по математической физике" кн. Б. Голицына / Н. Шиллер. – Киев : Тип. Имп. У-та Св. Владимира, 1894. – 47 с. – Отд.оттиск. - Экз. без обл. и тит. л.
814966
  Ветухов А.В. Несколько замечаний по поводу рецензии И. Анненского о "Начатках русской грамматики" А. Ветухова / А.В. Ветухов. – Варшава : Тип. Варшавского учебного округа, 1910. – 10 с. – Отд.отт. из : "Рус.Фил.Вести"
814967
  Колли Р.А. Несколько замечаний по поводу статьи г. Канонникова "О соотношениях между составом и светопреломляющей способностью химических соединений, ч. 1 : Органические соединения" / [соч.] Р. Колли // О действии азотной кислоты на некоторые органические соединения двухатомной серы и о новом ряде органических сернистых соединений, полученных при этой реакции / А. Зайцев. – Казань, 1867. – 15 с.
814968
  Сергеева Елена Несколько идей для отдыха в Греции : Ионические острова. Destionations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 4. – С. 66 : Фото
814969
  Арсенишвили З.И. и др. Несколько интервью по личным вопросам : Киносценарий / Арсенишвили З.И., Ахвледиани Э., Гогоберидзе Л. ; [ Вступит. ст. Фрейлиха С. ]. – Москва : Искусство, 1980. – 71 с. : илл. – В вып. дан. 2-й вт.: Ахвледиани Эрлом Сергеевич. – (Библиотека кинодраматургии)
814970
  Барсов Н.И. Несколько исследований исторических и рассуждений о вопросах современных профессора Н.И. Барсова. – С.-Петербург : Тип. М.М. Стаысюлевича, 1899. – VIII, 378 с.
814971
  Гарин-Михайловский Несколько лет в деревне / Гарин-Михайловский. – Чебоксары, 1980. – 382с.
814972
  Влэстару Б.М. Несколько летних дней : рассказы / Б.М. Влэстару; авториз. пер. с молд. – Москва : Советский писатель, 1972. – 240 с.
814973
  Аверинцев С. Несколько мыслей о "евразийстве" Н. С. Трубецкого // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2003. – № 2. – С.137-150. – ISSN 0130-7673
814974
  Будилович А. Несколько мыслей о греко-славянском характере деятельности свв. Кирилла и Мефодия / А. Будилович. – Варшава : [б. и.], 1885. – 117 с.
814975
  Архангельский Н.Н. Несколько наблюдений над различными способами борьбы с амбарными вредителями : Отд.оттиск из Изв. С.-К. Краевой Ст. Защ. Раст., №1 / Н.Н. Архангельский. – Ростов-на-Дону : Донполиграфбум, 1925. – 20с.
814976
  Травин И.С. Несколько новых фактов, выявленных в процессе работ по селекции краснаго клевера на Носовской с.-х. оп. станции / И.С. Травин. – Киев, 1928. – 71с. – (Издания Носовской сельско-хозяйств. опытной станции ; Вып. 86)
814977
  Чебаненко И. Несколько поэтических сочинений / Иван Чебаненко. – Киев, 2001. – 154с. – ISBN 966-95585-2-2
814978
  Глыбач К.В. Несколько проблем математики / К.В. Глыбач. – Куйбышев, 1991. – 17с.
814979
  Ливинский Станислав Несколько слов : поэзия // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2010. – № 2 (649). – С. 42-45. – ISSN 0132-2036
814980
  Новицкий О. Несколько слов в ответ на рецензию сочинения: "Постепенное развитие древних философских учений и пр." помещенную в Современник [в № 6 за 1860 г.]. – [Киев], 1861. – XX с. – Отд. оттиск. - Авт. указ. в конце статьи


  [Новицкий Орест]. Постепенное развитие древних философских уче- ний в связи с развитием языческих верований. Соч[инение] Ор[еста] Новицкаго. – Часть IV: Религия и философия Александрийскаго перио- да. – Киев: В Университетской типографии, 1861. – ...
814981
  Дуров М. Несколько слов о графе А.К. Толстом и его поэтической деятельности. – Вильна : Печатня А.Г. Сыркина, 1877. – 18 с. – Отд. оттиск из : "Вилен. Вест", №№ 7,8
814982
  Варпаховский Н. Несколько слов о зоологических исследованиях в Нижегородской губернии : (Предварительный отчет Нижегеродскому губернскому земству) / Печатано с разрешения г. Нижегородского губернатора Н.М. Баранова 14 апреля 1888 г. – Нижегородск : Тип. Й.Соколенкова, 1888. – 11 с.
814983
  Вернадский В.И. Несколько слов о ноосфере / В.И. Вернадский, 1944. – 120с.
814984
  Красовский А.В. Несколько слов о послетретичных отложений на Украине / А.В. Красовский. – Кам"янець-на Поділлю, 1927. – 11с.
814985
  Голубкина А.С. Несколько слов о ремесле скульптора / А.С. Голубкина. – М.-Л., 1937. – 95с.
814986
  Голубкина А.С. Несколько слов о ремесле скульптора / А.С. Голубкина. – М., 1958. – 32с.
814987
  Голубкина А.С. Несколько слов о ремесле скульптора / А.С. Голубкина. – М., 1960. – 48с.
814988
  Голубкина А.С. Несколько слов о ремесле скульптора / А.С. Голубкина. – М., 1963. – 31с.
814989
  Ляпунов Б.М. Несколько слов о рукописи евангельских чтений, хранящихся в библиотеке Новороссийского Общества истории и древностей / Б.М. Ляпунов. – Одесса : Экономическая типография, 1906. – 20 с. – Отд.оттиск
814990
  Ларионов Д.К. Несколько слов о филогенетической связи двурядного и многорядного ячмня / Д.К. Ларионов. – Масливка, 1928. – 22с.
814991
  Макеева Е. Несколько слов об аудите во Франции // Незалежний Аудитор : часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників / ТОВ "Вид-во "Сова". – Київ, 2012. – № 4 (4) травень. – С. 7-9. – ISSN 2306-0050
814992
  Красовский А.В. Несколько слов по геологии Бессарабии / А.В. Красовский. – Вырезка из Записок геологич. отд. – 81-88с.
814993
  Колли Р.А. Несколько слов по поводу ответа г. Канонникова на мои замечания касательно его статьи о светопреломляющей способности химических соединений / [соч.] Р. Колли // О действии азотной кислоты на некоторые органические соединения двухатомной серы и о новом ряде органических сернистых соединений, полученных при этой реакции / А. Зайцев. – Казань, 1867. – 5 с.
814994
  Зайцев А. Несколько слов по поводу статьи горн. инжен. А. Краснопольского: "Геологические исследования и поиски каменного угля в Мариинском и Томском округе в 1896 и 1897 годах" : [рецензия] // К вопросу о классификации южнорусских неогеновых пластов / Н.И. Андрусов. – Юрьев (Тарту) : Тип. К. Маттисена, 1898. – 5 с.
814995
  Гуткина Н.И. Несколько случаев из практики школьного психолога / Н.И. Гуткина. – М., 1991. – 76с.
814996
  Булаховская Юлия Несколько соображений о "Болонской системе" // Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 2009. – № 4 (66). – С. 93-95


  Болонський процес
814997
  Богданов-Катьков Н.Н. Несколько страниц из истории прикладной энтомологии. : Памяти Карла Эдуардовича Линдемана. – Ленинград : Изд.журнала "Защита растений от вредителей", 1930. – 9 с. – Отд. отт. из : "Бюллетень защиты растений от вредителей", Т. 6, №5-6
814998
  Барбюс Анри Несколько уголков сердца : рассказы ; [пер. с фр.] / Анри Барбюс. – Москва : Художественная литература, 1963. – 355 с.
814999
  Куклин Л.В. Несколько школьных "почему?" / Л.В. Куклин. – Л, 1989. – 189с.
815000
  Корж Н.Н. Несколько штрихов к научной биографии Е.Н. Соколова / Н.Н. Корж, Н.В. Дубровинская // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 22-31. – (Психология ; № 4). – ISSN 0201-7385
<< На початок(–10)811812813814815816817818819820(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,