Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)811812813814815816817818819820(+10)В кінець >>
814001
  Зуляк І. "Невідомі" сторінки підготовки Львівського собору 1946 р. (на основі архівних матеріалів) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 1. – С. 544-558. – ISBN 966-7379-92-11
814002
  Мельник Я. "Невідступні товариші" чи "тінь" святого письма: Іван Франко про генезу апокрифів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 3-10. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 2)
814003
  Трембіцький А. "Невільницькі пісні" українських "остарбайтерів" Другої світової війни в записах Тетяни Тримбіцької // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 486-494
814004
  Козлов Д.Ю. "Невозможно представить, что русские так просто сдали свои необычайно прочные позиции..." // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 1 (597). – С. 9-12. – ISSN 0321-0626


  Балтийский флот в кампании 1917 года.
814005
  Островський В. "Невольницькі" дієвияви Зіновія Красівського в мемуарних та усноісторичних інтерпретаціях // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2011. – № 3 ( 93 ) травень-червень. – С. 29-39
814006
  Богданова Ю. "Невпопад..." : поэзия: стихи // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 11/12. – С. 108-114. – ISSN 0131-8136
814007
  Сиделковский А.Л. "Неврологическое древо" кафедры неврологии " 1 КМАПО / А.Л. Сиделковский, В.Д. Догузов // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2018. – № 4 (648). – С. 19
814008
  Харламова Татьяна "Невский" берег Черного моря : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 67
814009
  Савенко А. "Невтомне колесо людської долі": "Еротокрит" - поема національного самопізнання // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 28 квітня (№ 16). – С. 11


  Вихід у світ книжки Віцендзоса Корнароса "Еротокрит" у перекладі з грецької Василя Степаненка (Київ: Веселка, 2016).
814010
  Порус В.Н. "Негативная онтология" Н.А. Бердяева и А.Н. Чанышева: социально-эпистемологическая ретроспекция // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 1. – С. 74-84. – ISSN 0042-8744
814011
  Порус В.Н. "Негативная онтология" Н.А. Бердяева и А.Н. Чанышева: социально-эпистемологическая ретроспекция // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 2. – С. 106-117. – ISSN 0042-8744
814012
  Триліс Г.В. "Негуманний гуманізм" східної філософії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 67-68. – (Філософія. Політологія ; Вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
814013
  Коробка В. "Недаремно я люблю наше минуле: Поема "Торніке Еріставі" Акакія Церетелі у перекладі Любомира Дмитерка // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 1/2. – С. 151-157. – ISSN 0131-2561
814014
  Мержвинська Л. "Недаром звалась Пчілка - від Бога трудівниця"
814015
  Тюрин Ю.П. "Недаром помнит вся Россия..." / Ю.П. Тюрин. – М, 1988. – 125с.
814016
  Тюрин Ю.П. "Недаром помнит вся Россия..." / Ю.П. Тюрин. – Москва, 1988. – 128с.
814017
  Алексеев А. "Недаром помнит вся Россия..." // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2010. – № 9
814018
  Алексеев А. "Недаром помнит вся Россия..." // Наука и жизнь : научно-популярное издание / ООО "Новая детская литература". – Киев, 2010. – № 10


  Франко-російська війна (у російській історіографії звана Вітчизняною війною 1812 року, у наполеонознавстві також використовується термін «Російська кампанія 1812 року») — одна з кількох воєн, проведених Францією в період Консульства (1799-1804) і ...
814019
  Романюк Я. "Недійсність" та "нікчемність" правочину // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 196-201. – (Серія юридична ; Вип. 50). – ISSN 0136-8168
814020
  Тарнашинська Л. "Недобутий час" Василя Стуса: виміри прямостояння // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 26 січня (№ 2)


  До 80-річчя від дня народження поета.
814021
  Тарнашинська Л. "Недобутий час" Василя Стуса: виміри прямостояння // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 23 лютого (№ 4). – С. 16-17


  До 80-річчя від дня народження поета.
814022
  Тарнашинська Л. "Недобутий час" Василя Стуса: виміри прямостояння // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 9 лютого (№ 3)


  До 80-річчя від дня народження поета.
814023
  Зарівна Т. "Недоліки знайомого пейзажу..." : поезія // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 105-112. – ISSN 0208-0710
814024
  Патон Б. "Недофінансування НАН України призведе до згортання дослідницьких проектів і втрати наукових кадрів" / інтерв"ю "Голосу України" // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 22 січня (№ 11). – С. 8
814025
   "Недра". Книги издательства "Недра", вышедшие в 1975 г.. – М., 1977. – 81с.
814026
   "Недра". Литературно-художественные сборники. – М.
2. – 1923. – 297с.
814027
   "Недра". Литературно-художественные сборники. – М.
3. – 1924. – 204с.
814028
   "Недра". Литературно-художественные сборники. – М.
4. – 1924. – 297с.
814029
   "Недра". Литературно-художественные сборники. – М.
9. – 1926. – 268с.
814030
   "Недра". Литературно-художественные сборники. – М.
2. – 1927. – 240с.
814031
   "Недра". Литературно-художественные сборники. – М.
18. – 1930. – 359с.
814032
  Богров Г.И. "Нежный братец" : очерк / Г.И. Богров. – [2-е изд., посмертное]. – Одесса : Книгоиздат. Шермана, 1913. – С. 143-245. – Общ. тит. л.: Собрание сочинений : с портр. и биогр. автора : Т. 4
814033
  Саввідіс Г.П. [Недовговічна сім"я : (1973-1978) : літературні статті, літературна критика, виступи з філології та образотворчого мистецтва, а також невідомі твори Паламаса, Кавафіса, Сефериіса та ін. / Г.П. Саввідіс. – Афіни : Ерміс, 1978. – 316 с. – Видання новогрецькою мовою
814034
  Шишков Ю. «Невозможное триединство» в эпоху финансовой глобализации // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2012. – № 5. – С. 3-14. – ISSN 0131-2227
814035
  Пахльовська О. Не-європейська Україна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 26 жовтня (№ 194/195)
814036
  Корпусова В.М. Невідомий документ: "Петров Віктор Платонович. Праці з філософії"" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 22-24. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817
814037
  Філоненко Світлана Невідомий Іван Мазепа: в пошуках історичної об"єктивності // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 73-76
814038
  Кушаков Ю.В. Невідомий Й.Г. Фіхте (типові помилки в розумінні фіхтевського вчення) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 69-75. – (Філософія. Політологія ; Вип. 70/72). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються типові помилки в дослідженнях філософії Й.Г. Фіхте. This article is about typical fallacies in researches of J.G. Fichte philosophy.
814039
  Ширяєв Т. Невідомі 1930-ті у творчості П. Альошина: реконструкція київських готелів // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2013. – № 11 (195). – С. 36-51. – ISSN 0131-2685
814040
  Миронець Н. Невідомі автографи Євгена Маланюка
814041
  Мельниченко О.Г. Невідомі автографи Івана Франка / О.Г. Мельниченко. – Київ : Наукова думка, 1966. – 80 с.
814042
  Мірошниченко Л. Невідомі автографи Лесі Українки
814043
  Булатова С.О. Невідомі автографи польських авторів у фонді 332 Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2013. – Вип. 17. – C. 152-167. – ISSN 2222-4203
814044
  Бондар Н.П. Невідомі аркуші віленського друку у складі примірника віленського видання Євангелія з сигнатурами 1600 р. зі збірки Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 11. – C. 35-47. – ISBN 966-02-4450-4
814045
  Мельничук О.П. Невідомі взаємини Дмитра Дорошенка з тижневиком "Нова зоря" в 1928 році, приховані за криптонімом "S.М." // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 63-67. – (Історія ; Вип. 68/70). – ISSN 1728-3817


  З"ясовано належність невідомого криптоніму Д. Дорошенкові, його вживання в матеріалах, надісланих до газети "Нова зоря" в 1928 р., висвітлено тогочасне ставлення автора до деяких методів пропаганди ідеологічних засад гетьманського руху.
814046
  Савчук О. Невідомі вороги і друзі людини. / О. Савчук. – Одеса, 1947. – 32с.
814047
  Зайонц Є. Невідомі джерела історії першої польської римо-католицької парафії у Харкові // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 314-321. – (Серія "Філологія" ; вип. 74). – ISSN 2227-1864


  Дана стаття являє собою внесок до історії першої польської римо-католицької парафії у Харкові, яка у цьому місті функціонувала серед інших релігійних конфесій. Вони між собою мали тісні контакти, а також спільно діяли на благо суспільства, вкладаючи ...
814048
  Палієнко М. Невідомі джерела про долю архіної спадщини Вячеслава Липинського (за матеріалами листування о. Теофила Горникевича та Євгена Зиблікевича) // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2009. – Т. 10. – С. 149-171
814049
  Михальський І. Невідомі документи Революційної української партії – Статути Київського комітету РУП // Пам"ятки : Археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2003. – Т. 4. – С. 138-152. – ISBN 966-625-040-3
814050
  Сінченко М. Невідомі епізоди 1918 // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 18-19 березня (№ 47/48). – С. 13


  Українські січові стрільці найтриваліший період перебували в Центральній Україні.
814051
  Шамрай М. Невідомі записи Лазаря Барановича // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний ж-л / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2001. – № 3. – С. 29-32. – ISSN 1029-7200
814052
  Попов П.М. Невідомі листи Г.Ф. Квітки-Основ`яненка / П.М. Попов. – Київ : Наукова думка, 1966. – 52 с.
814053
  Пагіря О. Невідомі листи делегації уряду Карпатської України до уряду Угорщини // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Головна редакційна колегія науково-док. серії книг "Реабілітовані історією". – Київ ; Харків, 2009. – № 1 (32). – С. 49-70. – ISBN 978-966-8919-85-5


  До 70-річчя Карпатської України.
814054
  Дзюбан Р. Невідомі листи Івана Франка до Целестини Журавської-Зигмунтовської // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ін-т іст. досліджень ; редкол. : В. Верстюк, Я. Грицак, Л. Зашкільняк [та ін.]. – Київ ; Львів, 2006. – Число 10. – С. 161-186. – ISBN 966-7493-25-5; 966-8978-29-3 (ч.10)
814055
  Булатова С. Невідомі листи Казимежа Рейхмана до Кароля Болсуновського // Пам"ятки : Археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2005. – Том 5. – С. 250-256. – ISBN 966-625-040-3
814056
  Марченко М. Невідомі листи Катерини Білокур... як частина художньої історії України // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 20 грудня (№ 232). – С. 6
814057
  Мицик Ю.А. Невідомі листи керівників Національно-визвольної війни українсько народу 1648-1658 рр. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 1. – С.134-147. – ISSN 0130-5247
814058
  Власенко В. Невідомі листи Костя Мацієвича до Симона Петлюри 1920 р. // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2008. – Т. 9. – С. 83-110
814059
   Невідомі листи М.І. Яворського до Д.І. Багалія // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник / Мін. культури та мистецтв Укр.; Харків. держ ак. культури та інш. – Харків, 1998. – Вип. 1. – С. 203-207. – ISBN 966-7077-60-8
814060
  Матяш І. Невідомі листи Михайла Грушевського з бібліотеки та архіву Канади // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2009. – Т. 10. – С. 138-149
814061
  Заславський І.Я. Невідомі переклади Драй-Хмари з російської лірики // Література та культура Полісся. – Ніжин, 2003. – Вип. 22 : Із наукової спадщини І.Я.Заславського. – С. 69-76
814062
  Рябченко С. Невідомі подробиці з історії Інституту фізики / С. Рябченко, В. Манжара, А. Негрійко // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2009. – № 2. – С. 30-33. – ISSN 0372-6436
814063
  Мельничук О.П. Невідомі публікації Д.І.Дорошенка на сторінках катеринославського часопису "Дніпрові хвилі" // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 23-26. – (Історія ; Вип. 42)


  Розглядаються виявлені в часописі "Дніпрові хвилі" публікації Д.І. Дорошенка, які раніше не були враховані бібліографією його друкованих праць
814064
  Первомайський Л.С. Невідомі солдати : трагема / Л.С. Первомайський. – Харків ; Київ : ЛіМ, 1931. – 111с.
814065
  Петров В. Невідомі статті // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 254/255. – С. 231-251


  Спогади визначного діяча української науки, члена Української Академії Наук.
814066
  Рева Л. Невідомі сторінки біографії Володимира Миколайовича Перетца // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 559-568. – ISSN 2224-9516


  У статті аналізується творчість В. М. Перетца. Він представлений як педагог- новатор, літературознавець, дослідник давньоруської писемності. Подається рецензія на його творчість з архівного фонду НБУВ його учня, професора Київського університету ...
814067
  Волощук М. Невідомі сторінки біографії Володислава Кормильчича (1214-1232 рр.) // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 29-39. – (Історія ; Вип. 16)


  Стаття присвячена досі не обговорюваним в історичній літературі перипетіям перебування Володислава Кормильчича в межах Угорського королівства впродож 1214 - 1232 рр. на основі залучення до процесу дослідження кількох угорських дипломів автором ...
814068
  Кульчицький С.В. Невідомі сторінки голоду 1921-1923 років в Україні / С.В. Кульчицький, О.М. Мовчан. – К., 1993. – 69с.
814069
  Лущій С. Невідомі сторінки еміграційної шевченкіани
814070
  Радько Антоніна Невідомі сторінки життя Бориса Якубського
814071
  Радько Антоніна Невідомі сторінки життя Бориса Якубського
814072
   Невідомі сторінки життя О.П. Оглоблина в архівних документах / О. Пшенніков, Д. Вєдєнєєв, І. Верба, Г. Смирнов // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Головна редакційна колегія наук.-док. серії книг "Реабілітовані історією". – Київ, 1999. – № 1/2. – С. 260-315.
814073
  Стаднік О. Невідомі сторінки з життя Дмитра Ревуцького (за матеріалами Музею театрального, музичного та кіномистецтва України) // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства ; редкол.: С.Г. Кулешов, М.В. Горбатюк, М.К. Бойко [та ін.]. – Київ, 2015. – Т. 15/16. – C. 169-177. – ISSN 2306-4250
814074
  Гоменюк В.М. Невідомі сторінки з життя Ю.В. Кисличенка // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства НАН України ; Укр.. т-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Гріффен Л.О., Литвинко А.С., Константинов В.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (44). – С. 48-51. – ISSN 2077-9496
814075
  Перелигіна Л.С. Невідомі сторінки з історії родини конструктора гвинтокрила М.І. Сорокіна // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 57-68
814076
  Шевчук Т.М. Невідомі сторінки з історії української гумапітаристики 1920-х pp.: Катерина Грушевська й Королівський антропологічний інститут Великобританії та Ірландії в міжнародному проекті з вивчення народного сонника // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2016. – № 6 (531), листопад - грудень. – С. 42-48. – ISSN 0130-5247
814077
  Барабан Леонід Невідомі сторінки з однієї біографії : Олексій Суходольський, його театральна трупа, праця і дні // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 42-43. – ISSN 0868-9644
814078
  Садовий М. Невідомі сторінки із життя І.Є. Тамма / М. Садовий, О. Трифонова // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – С. 199-207. – (Серія: Історичні науки ; вип. 22)
814079
  Карпенко О. Невідомі сторінки історії органів військової прокуратури. Бойовий досвід Афганістану не забувається та використовується в АТО // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л. Сарган. – Київ, 2017. – № 8. – С. 59-65
814080
  Мельник Олександр Невідомі сторінки творення пропам"ятної відзнаки Української Галицької Армії ( комбатський хрест УГА 1928 року ) / Мельник Олександр, Пахолко Степан // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2006. – № 4 (40). – С. 17-21. – ISSN 1811-542X
814081
  Бєлокос О. Невідомі сторінки української дипломатії // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2012. – № 12. – С. 16-18


  Про деякі аспекти дипломатичної служби Надзвичайного і Повноважного Посла СРСР у Замбії та Ботсвані - Дмитра Захаровича Білоколоса. Д. З. Білоколос — дипломат радянської доби.
814082
  Батовська О.М. Невідомі сторінки хорової музики a cappellа Віталія Губаренка // Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк О.В., Апатський В.М. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2 (23) : До 80-річчя від дня народження Віталія Сергійовича Губаренка. – С. 96-101
814083
  Рибаков М.О. Невідомі та маловідомі сторінки історії Києва / М.О. Рибаков. – Київ : Кий, 1997. – 370с.
814084
  Рибаков М. Невідомі та маловідомі сторінки історії театрального життя Києва (70-і рр. 19 ст. - 1920-і рр.) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2007. – № 6. – С. 54-88. – ISSN 0869-3595
814085
  Берзін П. Невідомі учні О.Ф. Кістяківського (Я.Я. Шостак, М.М. Ступін, М.Я. Могилянський) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 10-13. – (Юридичні науки ; Вип. 86). – ISSN 1728-3817


  У статті описуються різні фрагменти життя і наукової діяльності Я.Я. Шостака, М.М. Ступіна та М.Я. Могилянського як учнів О.Ф. Кістяківського та представників Київської школи кримінального права. Визначається їх внесок у становлення і розвиток цієї ...
814086
  Берзін П.С. Невідомі учні П.К. Скорделі (П. Д"яковський, А. Доманський) // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Дакор, 2013. – С. 918-921. – ISBN 978-617-7020-05-8
814087
  Кушнеж Р. Невідомі факти з історії репресованих сімей Крушельницьких, Сказинських та Бачинських // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 1 (520), січень - лютий. – С. 57-68. – ISSN 0130-5247
814088
  Тарасенко М.О. Невідомі фотографії давньоєгипетського папірусу з бібліотеки О. Браницького (ІР НБУВ, ф. XXIV, № 2702) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 20. – C. 3-21. – ISBN 978-966-02-8118-9. – ISSN 2222-4203
814089
  Колюх В. Невідповідальність і недоторканність як принципи конституційного статусу глави держави // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 5 (385). – С. 17-19. – ISSN 2313-559X
814090
  Процишен М. Невідповідність законопроекту Трудового кодексу України міжнародному досвіду: правовий аналіз положень, що стосуються права на страйк // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 360-365. – ISSN 0132-1331
814091
  Плєсньов К.М. Невідповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі як підстава розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Плєсньов Констянтин Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
814092
  Плєсньов К.М. Невідповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі як підстава розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Плєсньов констянтин Миколайович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ прав. забезп. інноваційного розв. – Харків, 2014. – 212 л. – Бібліогр.: л. 189-212
814093
  Довгань А.К. Невідповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі: спроба визначення поняття // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 103. – С. 82-88. – ISSN 0201-7245
814094
  Ионникова І.А. Невідповідність працівника посаді, як підстава звільнення з ініціативи роботодавця // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 6. – С.13-20
814095
  Шкарабан В. Невідповідність юридичних обов"язків і суб"єктивних прав // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 344-350. – ISSN 0132-1331
814096
  Шкарбан В. Невідповідність юридичних обов"язків і суб"єктивних прав як перешкода у реалізації рівності та рівноправності // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 344-350. – ISSN 0132-1331
814097
  Карпенко М.І. Невідправлені листи : поезії / М.І. Карпенко. – Ужгород : Карпати, 1965. – 94 с.
814098
  Сивокінь П. Невідроджена співдружність // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2010. – № 51 (204). – С. 20-22


  У Росії на зустрічі держав - учасниць СНД президенти погодилися відродити цю організацію.
814099
  Кардиналовська Т.М. Невідступне минуле / Тетяна Кардиналовська; [передм. М. Жулинського]. – Харків : Майдан, 2005. – 174с. – ISBN 966-8646-27-4
814100
  Кардиналовська Т.М. Невідступне минуле : з продовж. написаним доньками Тетяни Асею і Мірталою "Від темряви до світла" / Тетяна Кардиналовська ; [ред.-упоряд. А. Гумецька, М. Пилипенко]. – Київ : Кіїв-Париж-Дакар, 2017. – 381, [3] с. : іл., табл., портр. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-97236-3-5
814101
  Божок Є. Невійськова сфера НАТО // Атлантична панорама / Міністерство оборони України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 24-29


  Співробітництво України з НАТО в невійськовій сфері розпочалося у 1991 р.
814102
  Захарчук О.М. Невійськові методи сили в зовнішньополітичній діяльності Наполеона Бонапарта // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 55-59. – (Історія ; Вип. 55)


  Висвітлюється малодосліджене питання про невійськові методи сили в зовнішньополітичній діяльності Наполеона Бонапарта.
814103
  Бедзик Д. Невільник : Драматичний етюд / Д. Бедзик. – Харків; Одеса : Дитвидав, 1939. – 24с.
814104
  Стругацький Г. Невільники / Г. Стругацький. – К, 1929. – 135с.
814105
  Лара Х. Невільниця : роман ; переклад з іспанської / Х. Лара. – Київ : Дніпро, 1975. – 343 с.
814106
  Петренко І.М. Невінчані (громадянські) шлюби православного населення Гетьманщини в XVIII ст. // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2008. – Вип. 26. – С. 168-177
814107
  Левицький О.І. Невінчані шлюби на Україні в XVI-XVII ст. / Студія Ореста Левицького. – Київ, 1909. – С. 97-107. – Окр. відб.: Записки Українського наукового товариства в Київі. К., 1908, кн. 8, с. 98-107
814108
  Караславов Г. Невістка / Г. Караславов. – К, 1955. – 364с.
814109
  Орищук Є.С. Невласне-пряме мовлення крізь призму новітніх філологічних дисциплін // Філологічні студії Далівського університету. Мова і література в контексті культури й міжкультурної комунікації : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2013. – Вип. 1. – С. 20-28. – ISSN BIB-ID 83558
814110
   Невласні інтеграли. Інтеграли, залежні від параметра : збірник задач і вправ із математичного аналізу / КНУТШ ; [упоряд. : С.І. Ляшко, І.М. Александрович, О.І. Молодцов]. – Київ : Київський університет, 2010. – 151 с. – ISBN 978-966-439-356-7
814111
   Невловима сполука // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2017. – Лютий (№ 2)


  Науковцям КНУ імені Тараса Шевченка вдалося синтезувати нову форму заліза зі ступенем окиснення +4, яка досі вважалася нестійкою. Отримані у лабораторіях КНУ під орудою професора Ігоря Фрицького комплексні сполуки виявили дивовижну стійкість: їхні ...
814112
   Невловима сполука: відкриття місяця // Київський університет. Дайджест : дайджест. – Київ, 2017. – Вересень (№ 7). – С. 3


  "Лише одне повідомлення на день з’являється у стрічці новин авторитетного журналу Chemistry Views, який висвітлює наукові та технологічні досягнення у галузі хімії. Його обирають серед тисяч статей з усього світу. Наприкінці січня такою новиною стали ...
814113
  Харчук Б.М. Невловиме літо : повісті / Борис Харчук. – Київ : Радянський письменник, 1981. – 344 с.
814114
  Чалова Ганна Невловимий "Бумбокс" // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 4 (112), серпень - вересень. – С. 18-22 : фото
814115
  Сюндюков І. Невловимий геній // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 5-6 липня (№ 115/116). – С. 8


  Про Гоголя без догм і стереотипів.
814116
  Всеволожський І. Невловимий монітор / І. Всеволожський. – Київ : Молодь, 1946. – 106 с.
814117
  Тихенко С.И. Невменяемость и вменяемость / С.И. Тихенко. – К : б/и, 1927. – 104с.
814118
  Орлов В.С. Невменяемость по советскому уголовному праву : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Орлов В.С. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1951. – 16 с.
814119
  Ушаков Н.А. Невмешательство во внутренние дела государств / Н.А. Ушаков. – Москва, 1971. – 168 с.
814120
  Полушкіна Л.С. Невмируща драма. ("Камінний господар" Л.Українки). / Л.С. Полушкіна. – К., 1972. – 118с.
814121
  Данченко Л. Невмируще джерело. / Л. Данченко. – К., 1975. – 190с.
814122
   Невмирущий Кобзар.. – К., 1964. – 144с.
814123
   Невмирущий тероризм // ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 2002. – № 13. – С.20-21.


  [Події 11 вересня 2001 року в США.]
814124
  Лановенко П.К. Невмирущий хліб / П.К. Лановенко. – Київ
1. – 1966. – 346с.
814125
  Лановенко П.К. Невмирущий хліб / П.К. Лановенко. – К., 1981. – 344с.
814126
  Чернишов А.Ф. Невмирущі / А.Ф. Чернишов. – Х., 1970. – 246с.
814127
  Стех М.Р. Невмирущі = Обламки епосу // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 264/265. – С. 94-115
814128
   Невмирущі джерела : Збірник народної творчості в записах учнів ужгородської гімназії. – Ужгород : Закарпаття, 1999. – 76с. – (Біб-ка журналу "Віночок"). – ISBN 5-87116-071-9
814129
  Утевська П.В. Невмирущі знаки. / П.В. Утевська. – К., 1969. – 172с.
814130
  Утевська П.В. Невмирущі знаки. / П.В. Утевська. – К., 1976. – 264с.
814131
  Утевська П. Невмирущі знаки. / П. Утевська. – К., 1981. – 245с.
814132
   Невмирущі традиції.. – К., 1962. – 218с.
814133
  Іванов О. Невмирущість української душі // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 10-16 грудня (№ 49). – С. 8


  "Рабів на бал не запрошують" - нова книжка публіцистики Олега Чорногуза, що номінується на Національну премію імені Тараса Шевченка.
814134
  Крижко О.А. Невмотивовані зооніми як складові елементи наївної картини світу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 139-151. – Бібліогр.: Літ.: с. 156
814135
  Файнберг А.А. Невод / А.А. Файнберг. – Ташкент, 1986. – 325с.
814136
  Палит Ш.Р. Неводное титрование : Монография по кислотно-основному титрованию в органических растворителях / Ш.Р. Палит. – Москва : Госхимиздат, 1958. – 192с.
814137
  Одрит Л. Неводные растворители / Л. Одрит, Я. Клейнберг. – М., 1955. – 320с.
814138
  Гриншпан Д.Д. Неводные растворители целлюлозы / Д.Д. Гриншпан. – Минск, 1991. – 275с.
814139
   Неводные растворители.. – М., 1971. – 374с.
814140
   Неводные растворы в технике и технологии.. – М., 1991. – 231с.
814141
  Гудев П. Невоенные угрозы безопасности в Арктике // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2016. – Т. 60, № 2. – С. 72-82. – Библиогр.: 33 назв. – ISSN 0131-2227
814142
  Шейдина И.Л. Невоенные факторы силы во внешней плитике США / И.Л. Шейдина. – М, 1984. – 351с.
814143
  Крашенинников Н.А. Невозвратное / Н.А. Крашенинников. – Уфа, 1987. – 174с.
814144
  Кабаков А.А. Невозвращенец / А.А. Кабаков. – Москва, 1990. – 109-160с.
814145
  Кабаков А.А. Невозвращенец / А.А. Кабаков. – Москва, 1990. – 128с.
814146
  Кабаков А.А. Невозвращенец / А.А. Кабаков. – Ленинград, 1991. – 36с.
814147
  Фатенков А.Н. Невозвращенец: фигура субъекта в негативной диалектике // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 6. – С. 159-169. – ISSN 0042-8744
814148
  Мазин Виктор Невозможная профессия как возможность психоанализа // Психоаналіз : часопис / Українська Асоціація Психоаналізу. – Київ, 2009. – № 1 (12). – С.30-56
814149
  Горбунов М.П. Невозможность исполнения обязательства (некоторые вопросы исполнения гражданских обязательств) : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.03 / Горбунов М. П.; МВиССО Всесоюз. юр. заочн. ин-т. – М., 1972. – 22л.
814150
  Власов А.А. Невозможность катастрофически сильного сжатия массивного тела в релятивистской теории гравитации / А.А. Власов, А.А. Логунов. – Москва : Издательство Московского университета, 1984. – 15 с.
814151
   Невозможные положения в математике.. – 22с.
814152
  Ковальчук О.М. Неволін К.О. - перший теоретик права Київського університету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 127-133. – (Юридичні науки ; Вип. 81). – ISSN 1728-3817
814153
   Неволін Костянтин Олексійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 445. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
814154
  Короткий В.А. Неволін Костянтин Олексійович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 82. – ISBN 966-06-0393-2
814155
   Неволін Костянтин Олексійович / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко // Ректори Київського університету. 1834-2006 / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко. – Київ : Либідь, 2006. – С. 64-71. – ISBN 966-06-0464-5 ; 978-966-060464-3
814156
  Гриценко І.С. Неволін Костянтин Олексійович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 25. – ISBN 978-966-06-0557-2
814157
  Кащенко А. Неволя бусурманська в українській народній поезії. – Катеринослав (Дніпропетровськ) : Друк. К.А. Андрущенка, 1915. – 58 с. : іл. – Авт. вказ. на обкладинці. - На обкл. назва: Бусурманська неволя в українській народній поезії. – (Видання товариства "Просвіта" в Катеринославі ; № 6)
814158
  Виньи Альфред де Неволя и Величие солдата : [воен. повести] / Альфред де Виньи ; изд. подг. Б.Г. Реизов и др. – Ленинград : Наука, 1968. – 187 с.
814159
  Шевченко Т.Г. Невольник : поема Тараса Шевченка : (з потретом поета). – Чернівці : Вид. вид. від. Союз рус. хлібор. спілок на Буковині "Селянська Каса", 1911. – 32 с. : портр. на обкл. – (Народна бібліотека / одвічальний ред. Андрій Веретельник ; Рік 1, число 5)
814160
  Шевченко Т. Невольник / Т. Шевченко, 1914
814161
  Шевченко Т. Невольник (Уривок) // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 711-712. – ISBN 978-966-500-300-7
814162
  Ковда В.В. Невольник жизни / В.В. Ковда. – Москва, 1989. – 318с.
814163
  Повяьнов В.И. Невольник чести / В.И. Повяьнов. – Тбилиси, 1937. – 78с.
814164
  Галкин А. Невольник чести // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журн. – Москва, 2013. – № 5 (1256). – С. 28-33. – ISSN 0234-1670


  Пушкин великолепно знал свое лицо: в автопортретах схвачены самые разные оттенки его душевного состояния.
814165
  Цовьянов В.И. Невольник чести. / В.И. Цовьянов. – Тбилиси, 1937. – 78с.
814166
  Амарасекара Г. Невольники судьбы : роман / Г. Амарасекара ; пер. с синг. А. Бельковича ; [предисл. А. Кириллова ; ил.: А. Ременник ]. – [Москва : Художественная литература, 1971. – 160 с. : ил.
814167
  Красівський З. Невольницькі палачі / Зіновій Красівський. – Торонто : Література і мистецтво, 1984. – 144 с. – Імен. покажч.: с. 139-141. - Борцям за волю України присвячую
814168
  Калинець І. Невольнича муза = Captive muse : вірші 1973-1981 років / Ігор Калинець ; вступ. ст.: Данило Гусар Струк. – Балтимор - Торонто : Смолоскип ім. В. Симоненка, 1991. – 452 с. – (Бібліотека "Смолоскипа" ; ч. 63). – ISBN 0-914834-65-7
814169
  Пехтерев А.С. Невольно к этим берегам... / А.С. Пехтерев. – Тула, 1983. – 238 с.
814170
  Грунский Н. Невольные разъяснения : (по поводу рецензии г. Булаховского на мой труд: "Очерки истории разработки синтаксиса славянских языков") : Тип. Императорской Академии Наук, 1913. – 14 с. – Отд. оттиск из : Известий Отделения русского языка и словесности Императорской Академии Наук, т. 17, (1912 г.), кн. 4
814171
  Шевченко Т.Г. Невольнык.Тополя. Перебендя. [Невольник. Тополя. Перебендя] / Т.Г. Шевченко. – Киев : Тип. Имп. ун-та св. Владиміра акц[ионеp.] о-ва Н.Т. Корчак-Новицкаго, 1902. – 28 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами старої рос. орфографії
814172
  Исибаси М. Невооруженный нейтралитет / М. Исибаси. – М, 1984. – 293с.
814173
  Шубин В.Г. Невоспетые герои. Советские военные и освобождение Юга Африки // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 5 (634). – С. 13-20. – ISSN 0321-5075
814174
  Бешелев С.Д. Невосполнимый ресурс: О факторе времени в науке и технике. / С.Д. Бешелев, Ф.Г. Гуревич. – М., 1986. – 176с.
814175
  Терехов С.В. Невостребованные научно-философские идеи А.Л. Чижевского как перспективные направления современных научных исследований // Философия и космология : научно-философский теоретический сборник / Международное философско-космологическое общество. – Полтава, 2009. – за 2009 г. – С. 288-299. – ISBN 978-966-192-045-2
814176
  Ярхо А.В. Невпевненість в англійському дискурсі як проблема міжкультурної комунікації // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
814177
  Ярхо А.В. Невпевненість в англійському дискурсі як проблема міжкультурної комунікації // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 517-520. – ISBN 966-7890-03-1
814178
  Лупій О.В. Невпинність / О.В. Лупій. – Київ : Молодь, 1977. – 104 с.
814179
   Невпинно підносити якість роботи спеціальних шкіл.. – К., 1950. – 44с.
814180
  Женченко М. Невпинної енергії на довгі літа // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 18 : Присвячено 60-літтю від дня народження К.С. Серажим, 4 грудня 2011 р. – С. 151-152


  Про К.С. Серажим.
814181
  Соловей Е.С. Невпізнаний гість : доля і спадщина Володимира Свідзінського / Елеонора Соловей ; [НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Наукова думка, 2006. – 224 с. – ISBN 966-00-0630-6
814182
  Соловей Е.С. Невпізнаний гість : доля і спадщина Володимира Свідзінського / Елеонора Соловей ; [НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка ; худож. оформ. Є.І. Муштенка]. – Київ : Наукова думка, 2016. – 237, [3] с., [12] арк. фот. : іл. – Імен. покажч.: с. 237-234. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-00-1450-3


  Перший літературний портрет унікального українського поета-нонконформіста ХХ ст. В.Свідзінського, опертий на широке коло архівних і бібліологічних джерел, на сучасне наукове розуміння природи поетичної творчості, її глибокого звязку з фольклорною та ...
814183
   Невпорядковані системи та квазікристали : навч. посібник / Боровий М.О., Каленик О.О.. Куницький Ю.А., Цареградська Т.Л. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Інтерсервіс, 2014. – 228, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 225-226. – ISBN 978-617-696-201-4
814184
  Телешевская М.Э. Неврастения / М.Э. Телешевская. – К., 1988. – 166с.
814185
  Белицкий Ю. Неврастения ее сущность, причины, симптомы, виды и лечение из клиники академика В.М. Бехтерева / Ю. Белицкий
814186
  Прутська О. Невраховані фактори українських реформ // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 8. – С.51-55. – ISSN 0131-775Х
814187
  Волошенко І.О. Неврегульованість кордонів між країнами Центральної Азії як джерело регіональної конфліктогенності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 2. – С. 82-89


  В статті проаналізовано роль, яку відіграє питання кордонів для безпеки пострадянських держав Центральної Азії. Проаналізовано історичну генезу питання, з"ясовані фактори, які вплинули на встановлення кордонів після розпаду Радянського Союзу. ...
814188
  Волошенко І.О. Неврегульованість кордонів між країнами Центральної Азії як джерело регіональної конфліктогенності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 136-138
814189
  Волошенко І. Неврегульованість кордонів між країнами Центральної Азії як джерело регіональної конфліктогенності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 1. – С. 75-77
814190
  Єнін Є.В. Неврегульованість придністровського конфлікту: ризики та загрози для України // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2009. – Вип. 15 : Світова та українська дипломатія: історичний досвід, сучасний стан, перспективи. – С. 155-159. – ISBN 966-7196-06-2
814191
  Панченко Е.Н. Неврогенные сосудистые синдромы. / Е.Н. Панченко. – К., 1982. – 152с.
814192
  Воловик О. Неврожаї як наслідки аномальних явищ природи в Російській імперії XVIIIст.: історіографічний огляд // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 8-11. – (Історія ; вип. 4 (117)). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізується стан наукового дослідження проблеми неврожаїв XVIII ст. в Російській імперії спричинених аномальними явищами природи. В статье анализируется состояние научного исследования проблемы неурожаев XVIII в. в Российской империи, ...
814193
  Пономарьова О.О. Невроз митця як концептуальне поняття естетики братів де Гонкурів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 148-156. – (Іноземна філологія ; Вип. 25)


  Присвячена творчості письменників Едмона та Жюля де Гонкурів - попередників естетики новітнього сенсуалізму. Досліджуються естетичні, психологічні та світоглядні засади митців, які "роблять відчуття предметом аналізу", прагнуть не лише пережити їх, а й ...
814194
  Рухманов А. Неврозов можно избежать / А. Рухманов. – М, 1980. – 97с.
814195
  Карвасарский Б.Д. Неврозы / Б.Д. Карвасарский. – М, 1990. – 572с.
814196
   Неврозы и сексуальные расстройства.. – Воронеж, 1985. – 159с.
814197
   Неврозы: Экспер. и клинич. исслед.. – Л., 1989. – 222с.
814198
  Капустин А.А. Неврология / А.А. Капустин. – М., 1947. – 176с.
814199
  Васюта В.А. Неврологічні аспекти атрофій зорових нервів // Міжнародний неврологічний журнал : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького ; Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; голов. ред. С. К. Євтушенко ; редкол.: Волошин П.В., Головченко Ю.І., Гріб В.А. [та ін.]. – Донецьк, 2015. – № 2 (72). – C. 67-69. – ISSN 2224-0713
814200
  Jорданоски J. Невролошката основа на говорот и jазикот : развиток и патологиjа на фонетската страна на исказот каj носителите на македонскиот стандарден jазик / Jордан Jорданоски. – Скопjе : Македонска реч, 2007. – 240 с. : ил. – ISBN 9989-163-38-3
814201
  Бадалян Л.О. Невропатология / Л.О. Бадалян. – Изд. 2-е перераб. – М., 1987. – 317с.
814202
  Уманский К.Г. Невропатология для всех / К.Г. Уманский. – Москва : Знание, 1985. – 176с.
814203
  Уманский К.Г. Невропатология для всех / К.Г. Уманский. – Москва : Знание
Кн. 2. – 1985. – 192с.
814204
  Ляпидевский С.С. Невропатология. Естественно-научные основы специальной педагогики. Учебник для дефектологических фак-тов педин-тов. / С.С. Ляпидевский. – 3-е изд., доп. – М., 1965. – 332с.
814205
  Фурст Дж. Невротик. Его среда и внутренний мир / Дж. Фурст. – Москва : Иностранная литература, 1957. – 375 с.
814206
  Хорни К. Невротическая личность нашего времени. Самоанализ / К. Хорни; Общ. ред. Г.В.Бурменской. – Москва : Прогресс-Универс, 1993. – 480с. – ISBN 5-01003803-Х
814207
  Москалець К. Невротична війна з репресивним стилем // Критика. – Київ, 1999. – Листопад, (число 11). – С. 26-27


  Книга Б. Парамонова "Конец стиля."
814208
  Павлик Н. Невротичний характер як фактор порушення соціалізації особистості в юнацькому віці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 47-51. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817
814209
   Неврученный букет.. – М., 1964. – 32с.
814210
  Дегтярев А.Я. Невская битва / А.Я. Дегтярев. – Ленинград, 1991. – 156с.
814211
  Курчавов И.Ф. Невская Дубравка / И.Ф. Курчавов. – М, 1987. – 382с.
814212
  Межиро А.П. Невская Дубровка. / А.П. Межиро. – Л, 1970. – 123с.
814213
  Паялин Н.П. Невская застава. / Н.П. Паялин. – Л, 1938. – 256с.
814214
  Вересов А.И. Невская легенда / А.И. Вересов. – Ленинград, 1968. – 304с.
814215
  Лаврухин Д. Невская повесть. / Д. Лаврухин. – Л, 1934. – 160с.
814216
  Григорьев Н.Ф. Невская равнина / Н.Ф. Григорьев. – Л, 1981. – 207с.
814217
  Иванов А.М. Невские огни : из истории уличного освещения Петербурга - Ленинграда / А.М. Иванов. – Ленинград : Лениздат, 1969
814218
  Витязева В.А. Невские острова / В.А. Витязева. – Ленинград, 1985. – 171 с.
814219
   Невские просторы: Стихи.. – Л., 1986. – 333с.
814220
  Андреев И.Г. Невские прядильщики. Краткий очерк истории прядильно-ниточного комбината / И.Г. Андреев. – Ленинград, 1959. – 222с.
814221
  Кычаков И.С. Невский лед / И.С. Кычаков. – М., 1970. – 64с.
814222
  Кычаков И.С. Невский лед / И.С. Кычаков. – М., 1970. – 48с.
814223
  Кычаков И.С. Невский лед / И.С. Кычаков. – М., 1974. – 399с.
814224
   Невский проект. – Ленинград ; Москва, 1955. – 12 с.
814225
  Гоголь Н.В. Невский проспект / Н.В. Гоголь. – М, 1928. – 111с. – (1809-1852)
814226
  Гоголь Н.В. Невский проспект / Н.В. Гоголь. – М, 1934. – 56с. – (1809-1852)
814227
  Гоголь Н.В. Невский проспект / Н.В. Гоголь. – М, 1952. – 51с. – (1809-1852)
814228
  Сомина Р.А. Невский проспект / Р.А. Сомина. – Л, 1959. – 259с.
814229
  Чеснокова А.Н. Невский проспект / А.Н. Чеснокова. – Л, 1985. – 208с.
814230
   Невский проспект в 1834 году. : К юбилейной Пушкинской выставке В Эрмитаже. – Ленинград : Издательство государственного Эрмитажа, 1949. – 48 с.
814231
   Невский проспект в дни войны и мира. – Ленинград : Аврора, 1970. – 16с.
814232
   Невский проспект в изобразительном искусстве, XVIII - первая половина XIX века.. – Л., 1978. – 57с.
814233
  Рубановський Я.О. Невский проспект. / Я.О. Рубановський. – Л, 1944. – 36с.
814234
  Божерянов И.Н. Невский проспект. 1703-1903. Культурно-исторический очерк жизни С-Петербурга за два века XVIII и XIX : [Типография и фототипия А.И. Вильборга], 1902. – 674 с. : ил.
814235
  Белоголовцев А.Ф. Невский пятачок / А.Ф. Белоголовцев. – Л, 1970. – 144с.
814236
   Невский пятачок: Восп. участников боев под Невск. Дубровкой в 1941-1943 гг.. – Л., 1977. – 368с.
814237
   Невский район. – Ленинград, 1958. – 16 с.
814238
  Лунев В.С. Невский район / В.С. Лунев, В.В. Шилов. – Л., 1966. – 166с.
814239
  Воронов Н.В. Невский хрусталь / Н.В. Воронов. – Ленинград, 1984. – 288 с.
814240
  Гордон М.И. Невский, 2 / М.И. Гордон. – Л, 1976. – 368с.
814241
  Илемницкий П. Невспаханное поле / П. Илемницкий. – Л., 1936. – 434с.
814242
  Гоголь М.В. Невський проспект / М.В. Гоголь. – К, 1952. – 40с.
814243
  Чужинський С. Невтаємничений народ // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 10 березня (№ 10). – С. 7
814244
  Резніков В. Невтішна статистика // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2012. – № 3 (47). – С. 32-33 : табл., рис. – ISSN 1810-7923
814245
  Ковалюк В.М. Невтолима спрага / В.М. Ковалюк. – Дніпропетровськ, 1986. – 294с.
814246
  Гірник М.А. Невтома : поезії / М.А. Гірник. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 103 с.
814247
  Осадчук П. Невтома (Оптимізм) : поезія // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2007. – № 11/12. – С.100-106. – ISSN 0130-1608
814248
  Журавльов С. Невтомна діячка на ниві українського культурно-освітнього і громадського життя 20-30-х років XX століття (Грушевська Катерина Михайлівна) // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – С. 64-75. – (Серія "Історія" ; вип. 34). – ISSN 2312-2595
814249
  Рихтік А. Невтомна служителька архітектури. До 100-річчя від дня народження Є. Маринченко (1916-1999) // Дати і події : календар знаменних дат / Нац. парламентська бібліотека України. – Київ, 2015. – № 1 (7), перше півріччя 2016. – С. 69-72. – ISSN 2306-3505


  Із 1943 року працює у Києві на відновленні та реконструкції зруйнованих війною будівель: Київського університету, Маріїнського палацу, будівлі колишнього банку на Хрещатику, актової зали КПІ.
814250
  Симоненко Людмила Невтомна трудівниця на лексикографічній і граматичній ниві // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 87-89. – Бібліогр. в кінці ст.


  Стаття присвячена внеску у становлення української лексикографії доктора філологічних наук Г.М. Гнатюк. Крізь призму наукової діяльності вченої автор інформує про основні віхи у розбудові термінографічної школи в Україні, про особливості праці ...
814251
  Святовець І. Невтомна трудівниця освітянської ниви // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 18 : Присвячено 60-літтю від дня народження К.С. Серажим, 4 грудня 2011 р. – С. 189-199


  Про К.С. Серажим.
814252
  Катренко А. Невтомна, натхненна і розмаїта діяльність в ім"я вільної, демократичної і соборної України // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2010. – Т. 11. – С. 291-305
814253
  Копиленко О. Невтомне життя / О. Копиленко : Спилка радянських письменників України, 1945. – 148 с.
814254
  Карпіловська Є. Невтомне служіння науці (до 75-річчя від дня народження Н.Ф. Клименко) // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2014. – № 4 (52). – С. 173-191. – ISSN 1682-3540
814255
   Невтомне служіння науці й істині / Колеги, співробітники, учні // Київський університет. – Київ, 2014. – Квітень (№ 6/7). – С. 5 : фото


  "...2 квітня відзначив своє 75-ліття Борис Олександрович Цудзевич - відомий біохімік, доктор біологічних наук, професор кафедри біохімії ННЦ "Інститут біології".
814256
  Степаненко Н. Невтомний "робітник на українськім полі" Борис Грінченко // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 2 (27). – С. 248-252. – ISSN 2075-1222
814257
  Мікульонок І.О. Невтомний "ударник" // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2014. – № 9/10 (104)
814258
  Гарасимів Т.З. Невтомний борець за права і свободи українського народу (до 160-річчя від дня народження І. Я. Франка) / Т.З. Гарасимів, О.В. Ряшко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 468-473. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
814259
  Попов П.М. Невтомний борець за процвітання народної творчості : (Пам"яті Н.К. Крупської) / П.М. Попов, 1939. – С. 34-48
814260
  Кресіна І.О. Невтомний вчений і педагог (до ювілею П.А. Рудика) // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 57. – С. 597-599. – ISSN 1563-3349
814261
  Кобиринка Г. Невтомний дослідник рідного слова : до юбілею професора П.Ю. Гриценка / Г. Кобиринка, Л. Рябець
814262
  Мороз В. Невтомний збирач язичницьких таємниць // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 9 лютого (№ 6). – С. 6-7


  Десятки виданих і перевиданих творів Степана Пушика - лише видима частина розмаїтого словосвіту письменника, науковця, етнографа, журналіста.
814263
  Дзюба І. Невтомний і невичерпний. Про нові "скрипти" Валерія Шевчука // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2015. – № 302/303/304. – С. 177-206
814264
  Пуаєттон В. Невтомний мандрівник Богдан Гаврилишин = Bohda Hawrylyshyn l"infatigable passeur : біографія / Віржині Пуаєттон ; пер. з фр. Ірини Відлер. – Київ : Славутич-Дельфін, 2015. – 143, [1] с. : фот., карта. – Парал. тит .арк. ориг. вид. - Пер. вид.: Bohda Hawrylyshyn l"infatigable passeur / Une biographie par Virginie Poyetton. Geneve: editions Slatkine, 2013. – ISBN 978-966-2071-33-7
814265
  Клименко Н.Ф. Невтомний мандрівник у світі мов // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 3-8


  Статтю присвячено видатному українському мовознавцеві, енциклопедисту, поліглоту, перекладачеві, педагогові Андрію Білецькому.Проаналізовано його багатогранну наукову діяльність у різних галузях мовознавства, літературознавства, епіграфіки, ...
814266
  Головин Б. Невтомний плугар просвітницької ниви // "Просвіта": історія та сучасність (1868-1998) : [зб. матеріалів та док.] / Всеукр. т-во "Просвіта" імені Тараса Шевченка ; [ред.-упоряд.: В. Герман ; редкол.: П. Мовчан та ін.]. – Київ : Просвіта ; Веселка, 1998. – С. 133-140. – ISBN 966-7551-00-8


  Барвінський Олександр Григорович — український громадсько-політичний діяч Галичини, історик, педагог.
814267
  Корольов Б.І. Невтомний подвижник української ідеї : До 70-річчя від дня народження і 50-річчя лекційної діяльності професора Ярослава Степановича Калакури
814268
  Дубина М. Невтомний працівник


  Юрію Ярмишу - 75.
814269
  Березюк Н. Невтомний працівник на бібліографічній "ниві": академік Дмитро Іванович Багалій // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2018. – № 1 (11). – С. 59-63. – ISSN 2518-7341


  Розглядається історико-бібліографічний аспект наукової діяльності патріарха української історії Д.І. Багалія (26.10 (07.11) 1857 - 09.02.1932).
814270
  Марушкевич А.А. Невтомний працівник українського ренесансу Іван Огієнко : Педагогічний аспект / А.А. Марушкевич; МОУ; КУ. – Київ : Четверта хвиля, 1996. – 128с. – ISBN 5-7707-9765-7
814271
   Невтомний робітник на рідній ниві: Василь Миколайович Доманицький : наук.-допоміж. біобібліогр. покажч. : (до 100-річчя від часу смерті) / Упр. культури і туризму Черкас. облдержадмін. [та ін. ; уклад.: Л.Т. Демченко, Н.В. Адешелідзе ; авт. вступ. ст. та наук. ред. В.Т. Поліщук]. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2010. – 59, [1] с. – Допоміж. покажч.: с. 54-58. – (Серія "Черкащини славетні імена")
814272
  О"Лір Невтомний садівник людської доброти: спогад про Всеволода Ткаченка // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7/8 (1075/1076). – С. 185-188. – ISSN 0320-8370
814273
  Фігурний Ю.С. Невтомний титан українського відродження. Чотири сутності Ярослава Калакури // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії : М-во освіти і науки, молоді та спорту України / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – Т. 30. – С. 15-34


  У статті досліджується життєвий і творчий шлях д-ра істор. наук, відомого українознавця, історіографа, джерелознавця проф. КНУ імені Тараса Шевченка - Ярослава Степановича Калакури (до 75-річчя від дня народження). Автор переконаний, що, вивчаючи ...
814274
  Шпак В. Невтомний трудівник // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2010. – № 3 (69) : травень - серпень. – С. 115-119
814275
  Санцевич А.В. Невтомний трудівник на ниві історичної науки // Українська козацька держава. Витоки та шляхи історичного розвитку : (матеріали 4-тих Всеукр. іст. читань) / НАН України, Ін-т історії України, Черкас. держ. пед. ін-т ; [редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ ; Черкаси : Інститут історії України, 1994. – С. 3-10. – ISBN 5-7702-0775-2


  До 80-річчя від дня народження Ф.П. Шевченка.
814276
  Бондар Лариса Невтомний трудівник на освітній ниві // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 3. – С. 5-12
814277
  Коцур А. Невтомний трудівник на педагогічній ниві (до 80-річчя від дня народження Бориса Федоровича Білецького) / А. Коцур, В. Холодницький // Питання історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Баженов Л.В., Ботушанський В.М., Гальчак Б. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 18 : На пошану професора Василя Ботушанського. – С. 170-174
814278
  Пультер С. Невтомний трудівник освітянської ниви. (До 100-річчя пам"яті Бориса Грінченка)
814279
  Коцюбинський І. Невтомний у вшануванні Михайла Коцюбинського // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 12-18 листопада (№ 45). – С. 8


  145-річчя від дня народження Хоми Михайловича Коцюбинського і 80-річчя музею М. Коцюбинського в Чернігові.
814280
  Кулик Н. Невтомний українець [Олександр Барвінський] // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 15 жовтня (№ 40). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793
814281
  Мікульонок І.О. Невтомні "круглі ноги" [велосипеди] // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (123). – С. 17-21
814282
  Мазурмович Б.М. Невтомні шукачі / Б.М. Мазурмович. – Київ, 1975. – 119с.
814283
  Могилевич М.Ю. Невтомність / М.Ю. Могилевич. – Киев, 1985. – 95 с.
814284
  Ніколайчук Ірина Невторовані шляхи вітчизняної онкології / Ніколайчук Ірина, Чорний Євген // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 11 (148). – С. 5-10 : Фото
814285
  Ніколайчук Ірина Невторовані шляхи вітчизняної онкології / Ніколайчук Ірина, Чорний Євген // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 12 (149). – С. 18-19 : Фото
814286
  Таран А.В. Невтрачена мить : поезії / А.В. Таран. – Київ : Молодь, 1981. – 200 с.
814287
  Піскун В. Невтрачений образ України: українські політичні емігранти у відстоюванні й поширенні укранського у світі // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 199-203. – ISBN 978-966-439-147-1
814288
  Коростаренко М.К. Невтручання - непорушний принцип міжнародних відносин / М.К. Коростаренко. – Київ, 1968. – 54с.
814289
  Слюсаренко Ю.А. Невтручання принцип / Ю. Слюсаренко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 263. – ISBN 966-642-073-2
814290
  Романюк І. Невходження народного депутата України до складу депутатської фракції як підстава дострокового припинення повноважень парламентаря: проблемні аспекти // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 177-179
814291
  Ларионов А.В. Невцы / А.В. Ларионов. – М., 1976. – 156с.
814292
  Дяченко В.і. Невчасний візит / В.і. Дяченко. – К., 1982. – 80с.
814293
  Михалків-Винник Невшанована пам"ять. Українські вояки в польській армії, інтерновані у Швайцарію // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 22 квітня (№ 16). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  "У ніч з 19 на 20 червня 1940 р. Друга піхотно-стрілецька дивізія Війська польського в кількості 15 863 солдатів під командуванням генерала Броніслава Пругара-Кетлінга разом із 45-м Французьким корпусом та кількома сотнями цивільних перейшли ...
814294
  Светина Б. Невъездные? Российским ученым отказано в американском гостеприимстве / беседовала Е. Понарина // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 18 апреля (№ 16). – С. 15


  Министерство энергетики США (Department of Energy, DOE) ввело ограничения для российских ученых на работу в своих лабораториях. Об этом стало известно на прошлой неделе, когда ряд специалистов получили соответствующее официальное уведомление. В ...
814295
  Гольдин А.М. Невыдуманная жизнь / А.М. Гольдин. – М., 1979. – 191с.
814296
  Гольдин А.М. Невыдуманная жизнь / А.М. Гольдин. – 3-е изд. доп. – М., 1984. – 239с.
814297
  Неменова Л.М. Невыдуманная повесть. / Л.М. Неменова. – М., 1976. – 128с.
814298
  Курицын Б. Невыдуманные истории из жизни Леонида Варпаховского / Б. Курицын. – Москва, 2003. – 216 с.
814299
   Невыдуманные истории.. – М., 1957. – 39с.
814300
   Невыдуманные истории.. – М., 1968. – 240с.
814301
  Карпов В.К. Невыдуманные повести. -- Белые кресты. -- Простая судьба. / В.К. Карпов. – Воронеж, 1964. – 116с.
814302
   Невыдуманные поэмы.. – М., 1969. – 510с.
814303
   Невыдуманные поэмы.. – М., 1970. – 480с.
814304
  Вершигора П.П. Невыдуманные приключения / П.П. Вершигора. – Кишинев, 1960. – 395с.
814305
  Прилежаева М.П. Невыдуманные рассакзы / М.П. Прилежаева. – М, 1969. – 112с.
814306
  Никитин И.Ф. Невыдуманные рассказы / И.Ф. Никитин. – Улан-Удэ, 1967. – 48с.
814307
  Вересаев В.В. Невыдуманные рассказы / В.В. Вересаев. – Москва, 1968. – 640с.
814308
  Сизов Н.Т. Невыдуманные рассказы / Н.Т. Сизов. – М., 1972. – 382с.
814309
  Хажкасимов Х. Невыдуманные рассказы / Х. Хажкасимов. – Нальчик, 1978. – 223с.
814310
  Вересаев В.В. Невыдуманные рассказы / В.В. Вересаев. – Тула, 1979. – 365с.
814311
  Вересаев В.В. Невыдуманные рассказы / В.В. Вересаев. – Тула, 1979. – 365с.
814312
  Иванов-Паймен Невыдуманные рассказы / Иванов-Паймен. – Куйбышев, 1989. – 204с.
814313
  Холопов Г.К. Невыдуманные рассказы о войне / Г.К. Холопов. – Л., 1968. – 288с.
814314
  Вересаев В.В. Невыдуманные рассказы о прошлом / В.В. Вересаев. – Москва, 1941. – 48с.
814315
  Вересаев В.В. Невыдуманные рассказы о прошлом / В.В. Вересаев. – Свердловск, 1963. – 403с.
814316
  Вересаев В.В. Невыдуманные рассказы о прошлом / В.В. Вересаев. – Москва, 1984. – 574с.
814317
  Вересаев В.В. Невыдуманные рассказы о прошлом / В.В. Вересаев. – Москва : Современник, 1988. – 127с. – ISBN 5-270-00156-X
814318
  Храпченков В.К. Невыдуманные рассказы о прошлом спорта / В.К. Храпченков. – М, 1966. – 156с.
814319
  Юртаев Н.В. Невыдуманные рассказы. / Н.В. Юртаев. – Куйбышев, 1960. – 91с.
814320
   Невыдуманные рассказы.. – М., 1965. – 302с.
814321
  Ливанов В.Б. Невыдуманный Борис Пастернак : воспоминания и впечатления / Василий Ливанов. – Москва : Дрофа, 2002. – 112 с., [16] с. илл. : илл. – ISBN 5-7107-6959-2
814322
  Клинг О.А. Невыдуманный пейзаж / О.А. Клинг. – М., 1991. – 158с.
814323
  Местечкин М.С. Невыдуманный цирк. / М.С. Местечкин. – Москва : Искусство, 1978. – 37 с.
814324
  Белоножко В. Невынесенный приговор о Франце Кафке. Холодно и пристально : Главы из книги // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 5. – С. 257-275. – ISSN 1130-6545
814325
  Кундера М. Невыносимая легкость бытия : Роман / Пер. с чешского Н.Шульгиной; Милан Кундера. – Санкт-Петербург : Азбука-СПб, 2003. – 352с. – (Азбука-классика). – ISBN 5-352-00513-5
814326
  Кундера М. Невыносимая легкость бытия : роман / Милан Кундера ; [пер. с чеш. Н. Шульгиной]. – Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2012. – 346, [6] с. – (Прочесть обязательно!). – ISBN 978-5-389-02805-0
814327
  Лабковский Н.Д. Невыполнимые задания / Н.Д. Лабковский. – М., 1983. – 48с.
814328
  Куренной В. Невыразимое политически // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 15/16. – С. 14-17.
814329
  Куренной В. Невыразимое политически // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 15/16. – С. 14-17.
814330
  Еники А. Невысказанное завещание : повести и рассказы / А. Еники; пер. с татар. Р.Кутуй, С.Хозина. – Казань : Татар. кн. изд-во, 1990. – 479 с.
814331
  Василец В. Невыученные уроки Henry Ford // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС ; Коллектив журн. "Эхо планеты". – Москва, 2012. – № 7/8 (1215). – С. 28-31. – ISSN 0234-1670
814332
  Садчикова Анастасия Невянская башня. Башенный крен // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 8. – С. 28 : Фото. – ISSN 1029-5828
814333
  Шакинко И.М. Невьянская башня / И.М. Шакинко. – Свердловск, 1989. – 301с.
814334
  Сербенюк С. Нега-[thita]-представлення як узагальнення деяких знакопочережних представлень дійсних чисел // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 32-39. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (35)). – ISSN 1728-3817


  У даній статті побудовано нега-[thita]-представлення дійсних чисел, яке є узагальненням представлення чисел знакопочережними рядами Кантора. Для моделювання нега [thita]-представлення використовується аналітичний та геометричний підходи. Недоліки та ...
814335
  Салова Е. Негайне звільнення особи з-під варти. Застосування правила № 39 // Юридична газета. – Київ, 2018. – 16 січня (№ 1). – С. 6
814336
   Негайно відновити в Харкові пропам"ятну дошку Юрію Шевельову // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 2-8 жовтня (№ 40). – С. 3


  Заява Секрітаріату Національної спілки письменників України.
814337
   Негайно відновити у Харкові пропам"ятну дошку Юрію Шевельову : Заява Секретаріату Національної спілки письменників України / Секретаріат НСПУ // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 4 жовтня (№ 20). – С. 2
814338
  Причард К.С. Негасимое пламя / К.С. Причард. – М., 1972. – 416с.
814339
  Оскоцкий В.Д. Негасимое пламя костра. / В.Д. Оскоцкий. – Москва, 1977. – 128с.
814340
  Матюшина О.К. Негасимые искры / О.К. Матюшина. – Л., 1960. – 256с.
814341
  Эскович Н.Л. Негасимый декабрь / Н.Л. Эскович. – М, 1987. – 366с.
814342
  Маринов А.А. Негасимый огонь : очерки о воинских традициях / А.А. Маринов. – 2-е изд. – Москва, 1982. – 192с.
814343
  Каландадзе Г.А. Негасимый очаг : стихи / Г.А. Каландадзе; пер. с груз. А.Патарая. – Тбилиси : Заря Востока, 1960. – 92 с.
814344
  Рыбак С.А. Негасимый пламень души / С.А. Рыбак. – М, 1976. – 252с.
814345
  Назаренко Ю.И. Негаснущие звезды / Ю.И. Назаренко. – Киев, 1977. – 63с.
814346
  Долгополов Н.М. Негаснущие звезды Олимпиады / Н.М. Долгополов, Г.В. Швец. – М., 1981. – 64с.
814347
  Мусиенко М.Ф. Негаснущий свет рампы / М.Ф. Мусиенко. – Москва, 1965. – 48с.
814348
  Аксенов В. Негатив положительного героя : [рассказы] / Василий Аксенов. – Москва : ЭКСМО, 2006. – 347, [3] с. – (Культ личности ; Культовая российская литература). – ISBN 5-699-18490-2
814349
  Вилков В.Ю. Негативистский подход к культурологическому определению нации П. Сорокина // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 13-15
814350
  Бондарчук І.А. Негативна діалектика як естетика. : Дис... докт. філос.наук: 09.00.04 / Бондарчук І.А.; МО України. КУ ім.Т.Шевченка. – К., 1992. – 46л. – Бібліогр.:л.45-46
814351
  Луке Дуран Негативна конотація конструкції ser + un + прикметник / Луке Дуран, О.О. Курченко


  Розглянуто один з типово іспанських аспектів субстантивації: субстантивація прикметників на позначення негативних якостей людей, яка має місце при створенні класифікаційних речень за моделлю підмет + ser + un + субстантивований прикметник.
814352
  Цимбал А.В. Негативна методологія Карла Поппера // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 73-74. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
814353
  Ващук Б.Л. Негативна поведінка потерпілого та її вплив на розмір відшкодування шкоди у кримінальному судочинстві // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 17-23. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
814354
  Сінча К.А. Негативна постманіфестна симптоматика депресивного спектру при шизофренії (клініко-психопатологічна характеристика, патогенетичні механізми, принципи корекції) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.16 / Сінча Катерина Анатоліївна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т неврології, психіатрії та наркології НАМН України". – Харків, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
814355
  Ревуцький С. Негативна практика щодо порушення та невиконання основних положень при реалізації законодавства про науково-технологічну та інноваційну діяльність в Україні // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 79-85.
814356
  Соловьева Г.Г. Негативная диалектика / Г.Г. Соловьева. – Алма-Ата, 1990. – 190с.
814357
  Литвин В. Негативне відлуння діяльності уряду. // Голос України, 2005. – 23 лютого


  [Лист Голови Верховної Ради України Прем"єр-міністрові України Ю.Тимошенко]
814358
  Ковальчук С. Негативний вплив діяльності ТНК на економіку України в умовах фінансової кризи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 164-166
814359
  Кравців А.І. Негативний вплив на водні об"єкти скидів забруднених поверхневих стічних вод // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 5. – С. 43-46 : Рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1726-5428
814360
  Титич В. Негативний вплив на економічні процеси в Україні недосконалих норм законодавство про неспроможність та банкрутство // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 41-48.
814361
  Шевчук В. Негативний вплив селів на функціонування природно-техногенних систем та оцінка селенебезпеки притоків різних порядків басейнів річок Мокрянка та Брустурянка / В. Шевчук, О. Іванік, О. Цибульська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 5-9. – (Геологія ; вип. 2 (61)). – ISSN 1728-3817


  Визначено та проаналізовано основні види негативного впливу селевих потоків на функціонування природно-техногенних систем. Схарактеризовано геолого-геоморфологічну будову басейнів річок Мокрянка та Брустурянка з точки зору селенебезпеки. Наведено ...
814362
  Кривобок Я.В. Негативний вплив тіньової економіки на економічний розвиток України та її податкову політику // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 32-33
814363
  Баб"як В.І. Негативний досвід впровадження притулків для мігрантів в ЄС, на прикладі Німеччини // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 239-247. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2077-3455
814364
  Затонський Д. Негативний катехізес у дев"яти запитаннях і відповідях
814365
  Паточка Я. Негативний платонізм. Вічність та історичність. Єретичні есе про філософію історії / Ян Паточка ; пер. з чеської. – Київ : Основи, 2001. – 374 с. – ISBN 966-500-132-9
814366
  Трухан Мирослав Негативний стереотип українця в польській післявоєнній літературі / Трухан Мирослав. – Мюнхен ; Львів : Троян, 1992. – 253 с.
814367
  Єгоров І. Негативні аспекти процесу патентування: аналіз закордонного досвіду / І. Єгоров, В. Чехун // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 4-8. – (Економіка ; Вип. 137). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено основні аспекти впливу патентів на технологічний та соціальний розвиток та запропоновано адаптувати потужний світовий досвід у даній сфері до українських реалій. Освещены основные аспекты влияния патентов на технологическое и социальное ...
814368
  Тесля Ю.М. Негативні впливи динамічного оточення на програми інформатизації вищих навчальних закладів / Ю.М. Тесля, Л.Б. Кубявка, І.П. Частоколенко // Вісник Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2014. – С. 46-52. – (Серія "Технічні науки" ; № 4). – ISSN 2306-4412


  Досліджено негативні впливи динамічного оточення на програми інформатизації вищих навчальних закладів. Виділено особливості та розглянуто впливи динамічного оточення на характеристики проектів та програм інформатизації. Охарактеризовано результати ...
814369
  Марзєєва І.М. Негативні впливи еміграції населення на економіку України в період кризи 2013 - 2015 рр. // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – № 1. – С. 89-96. – ISSN 1729-7036
814370
  Сніжко О.В. Негативні ефекти фінансової відкритості країн з перехідною економікою // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 42, ч. 1. – С. 208-219. – Бібліогр.: на 21 пункт
814371
  Конах В.К. Негативні інформаційно-психологічні впливи Російської Федерації проти України та можливі засоби протидії // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 3 (32). – С. 23-30. – ISSN 2306-5664
814372
  Рябова К. Негативні наслідки використання деяких способів інвестування будівництва // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 4/5 (148/149). – С.88-92
814373
  Манзюк О.О. Негативні наслідки діяльності офшорних зон та шляхи їх подолання в Україні // Європейський вектор економічного розвитку : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 172-178. – (Економічні науки ; № 2 (15)). – ISSN 2074-5362
814374
  Кравцова О.М. Негативні наслідки закриття шахт // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 97. – С. 184-194. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
814375
  Іляш О. Негативні наслідки міжнародної міграції людських ресурсів за умови формування в Україні зони вільної торгівлі // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Т. 8, № (1). – С. 50-59. – ISSN 1684-906Х
814376
  Долотов М.М. Негативні наслідки правової неврегульованості нових відносин на прикладі доменних спорів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 2. – С. 85-88.
814377
  Стасюк О. Негативні наслідки репресивної політики радянської влади щодо українських селян в роки Голодомору // Збірник статей на вшанування 70-річчя видатного україніста Словаччини Мирослава Сополиги / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, Міжнар. асоц. етнологів ; [редкол.: Г. Бондаренко, В. Борисенко, Л. Вахніна та ін. ; голов. ред.: Г. Скрипник]. – Київ : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 2016. – С. 119-130. – ISBN 978-966-02-7872-1
814378
  Паровий В Негативні обставини у розслідуванні кримінальних справ // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 4. – С.70- 72
814379
  Поліщук В. Негативні особистісні утворення у дітей молодшого шкільного віку // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 6. – С.11-13
814380
  Бикова С.В. Негативні приклади лобіювання як чинники інформаційної загрози // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 1. – С. 204-212.
814381
  Ющенко Л. Негативні результати у кусково-опуклому наближенні вищих порядків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 8-10. – (Математика. Механіка ; Вип. 22). – ISSN 1728-3817


  Доведено, що для кусково-q-опуклого, 3> q, наближення алгебраїчними многочленами, нерівності типу Джексона-Стєчкіна є невірними навіть з константою, яка залежить від функції, що наближують, якщо гладкість функції вище двох. We prove that for the ...
814382
  Левицька Н.В. Негативні та позитивні аспекти реалізації принципів Болонського процесу у системі професійної підготовки перекладачів у Німеччині // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 143-145. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
814383
  Стойко Н.Є. Негативні тенденції сільськогосподарського землекористування в Україні / Н.Є. Стойко, Н.І. Кришеник // Проблеми землеустрою : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Редкол.: Андріїв В., Будзяк В., Вагонова О. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 2. – С. 62-69. – ISSN 2410-7468
814384
  Сердюк Т.В. Негативні чинники застосування групових форм організації навчально-пізнавальної діяльності студентів // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 41. – С. 112-117. – ISSN 2304-4470
814385
  Німчин С.О. Негативність як "неантизуюча" здатність свідомості // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бичко І.В., Васіляускєнє А. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 37. – С. 31-41. – ISSN 2075-1443


  "У статті досліджується проблема уяви теоретичним підґрунтям якої постає вчення щодо негативності свідомості, найбільш адекватно та продуктивно втілене, насамперед, у художній творчості. Уяву досліджується та визначається шляхом сартрівського ...
814386
  Дырул А.М. Негативно-аффирмативные противопоставления / А.М. Дырул. – Кишинев, 1986. – 260с.
814387
  Навальна М. Негативно-оцінні лексеми на позначення операцій із грішми в українських масмедійних текстах // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 20. – С. 309-320


  У статті проаналізовано найуживаніші дієслова економічної сфери, що означають дії та процеси, пов"язані з грішми, визначено функціонально-стилістичні характеристики цих дієслів у мові сучасної української періодики, простежено тенденції розширення ...
814388
  Наумова Екатерина Негативность и несвобода свободных ассоциаций // Психоаналіз : часопис / Українська Асоціація Психоаналізу. – Київ, 2009. – № 2 (13). – С.70-83
814389
  Васильев В.К. Негативные и позитивные фотоматиралы / В.К. Васильев. – Изд. 2-е испр. и доп. – Москва, 1959. – 116с.
814390
  Медведев С.И. Негативные обстоятельства и их использование в раскрытии преступлений / С.И. Медведев. – Волгоград, 1973. – 120с.
814391
  Сорокина В.В. Негативные переживания детей в начальной школе // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2003. – № 3. – С.43-53. – ISSN 0042-8841
814392
  Стрельцова Е.А. Негативные последствия грантозависимости современной науки // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 166-177. – (Психология. Социология. Педагогика ; вып. 1). – ISSN 1995-0047


  Исследовательские гранты как особый механизм финансирования научных исследований и одна из современных форм научного капитала играют сегодня важную роль в жизни научных сообществ большинства стран. Экономическая и символическая ценность грантов служит ...
814393
  Гараева Галина Фаизовна Негативные явления в межнациональных отношениях и пути борьбы с ними в условиях социализма : Автореф... канд. философскихнаук: 09.00.02 / Гараева Галина Фаизовна; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1989. – 24л.
814394
  Скрипник В. Негаторний позов як засіб захисту речових прав // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5. – С. 122-129. – ISSN 1026-9932
814395
   Негатроны в вычислительной и измерительной технике. – Рига, 1973. – 253 с.
814396
  Омельченко В.Ю. Негація "суспільства споживання" та етика вчинку у контексті творчого доробку Т. Шевченка // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 237-239
814397
   Негеосинклинальные вулкано-плутонические пояса континентального массива Восточной Сибири.. – М., 1981. – 223с.
814398
  Панин Б.Д. Негеострофические прогностические модели: Конспект лекц. / Б.Д. Панин. – Л., 1978. – 51с.
814399
  Романенко Олена Негероїчний герой: до проблеми персонажа у масовій літературі // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 4. – С. 93-101. – Бібліогр. в кінці ст.


  Статья посвящена выяснению эстетических оснований и особенностей образа человека в произведениях украинской, польской и зарубежной массовой литературы.
814400
   Негістонові білки хроматину / Н. Топчій, С. Демидов, С. Шкляр, К. Скрипка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 83-86. – (Біологія ; Вип. 47/48). – ISSN 1728-3817


  Охарактеризовано основні властивості негістнових білків, зокрема HMG-білків, та їхню участь у різноманітних біологічних процесах. In given clause the characterized basic properties nonhistone DNA-binding proteins, in particular HMG-proteins and their ...
814401
  Кузнецов И.А. Неглагольные объектно-предикативные сочетания в современном английском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Кузнецов И.А.; 1-й Ленингр.гос.пед.ин-т. – Ленинград, 1952. – 26 л.
814402
   Негладкие задачи оптимизации и управления. – Ленинград, 1982. – 322с.
814403
   Негладкие задачи оптимизации и управления.Сб.науч.тр.. – Свердловск, 1988. – 116с.
814404
  Пименов Р.И. Негладкие и другие обобщения в теории пространства-времени и электричества : доклад / Р.И. Пименов. – Сыктывкар : АН СССР КФ, 1979. – 59 с.
814405
  Моклячук М.П. Негладкий аналіз та оптимізація : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / М.П. Моклячук ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 400 с. – ISBN 978-966-439-139-6
814406
  Роднина И.К. Негладкий лед / И.К. Роднина. – М., 1978. – 64с.
814407
  Паулет Е. Негласна практика Базель ІІІ: дані по банківській системі Канади та етичним банкам // Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2011. – Т. 4, № 3. – С. 85-92. – ISSN 1998-6068
814408
   Негласная карьера : Романы писателей ФРГ. – Москва : Молодая гвардия, 1988. – 447с.
814409
  Лук"янчиков Є. Негласні слідчі (розшукові) дії - засоби процесуального доказування / Є. Лук"янчиков, Б. Лук"янчиков // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 10. – С. 106-115. – ISSN 1026-9932
814410
   Негласні слідчі (розшукові) дії : навч.-наочний посібник / [Севрук Ю.Г. та ін. ; ред. Пономаренко З.В.] ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2017. – 109, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 108. – ISBN 978-617-7220-93-9
814411
  Нескоромний Д.А. Негласні слідчі (розшукові) дії за Кримінальним процесуальним кодексом України // Актуальні проблеми протидії організованій злочинній діяльності : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 26 верес. 2014 р. / М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ України. – Одеса : ОДУВС, 2014. – С. 95-96
814412
  Скулиш Є. Негласні слідчі (розшукові) дії за кримінально-процесуальним законодавством України // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2012. – № 2 (26). – С. 15-23
814413
  Цуцкірідзе М.С. Негласні слідчі (розшукові) дії за проектом Кримінального процесуального кодексу України // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 128-130. – ISBN 978-966-2571-07-3
814414
  Лук"янчиков Є.Д. Негласні слідчі (розшукові) дії та їх класифікація / Є.Д. Лук"янчиков, Б.Є. Лук"янчиков // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – С. 149-153. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 4 (20)). – ISSN 2308-5053
814415
  Надточій Є. Негласні слідчі (розшукові) дії та оперативно-розшукові заходи: до проблеми співвідношення правової регламентації // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 351-352. – ISBN 978-617-7069-14-9
814416
  Погорейький М.А. Негласні слідчі (розшукові) дії та оперативно-розшукові заходи: поняття, сутність і співвідношення / М.А. Погорейький, Д.Б. Сергєєва // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2014. – № 2 (33), спецвипуск. – С. 137-141. – ISSN 1609-0462


  На підставі наукового аналізу положень Кримінального процесуального кодексу України 2012 р. та чинної редакції Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" у статті розглядається співвідношення негласних слідчих (розшукових) дій та ...
814417
  Слінько Д.С. Негласні слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні (теорія та практика) : монографія / Д.С. Слінько, В.І. Максимов. – Харків : НікаНова, 2015. – 178, [2] с. – Бібліогр.: с. 163-178 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2526-10-3
814418
  Сергєєва Д.Б. Негласні слідчі (розшукові) дії у проекті нового КПК України // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 101-103. – ISBN 978-966-2571-07-3
814419
  Рогатюк І. Негласні слідчі (розшукові) дії як інструмент ефективного попередження, викриття та розслідування злочинів у бюджетній сфері // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол. : Сарган Л.М., Толочко О.М., Барандич С.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 12. – С. 52-55
814420
  Старенький О. Негласні слідчі (розшукові) дії: проблеми правового регулювання // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 490-492. – ISBN 978-617-7069-15-6
814421
  Бабіков О. Негласні слідчі дії: проблеми правового регулювання // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2013. – № 3 (31). – С. 52-62
814422
  Ландер И.И. Негласные войны. История специальных служб, 1919-1945 : в 3-х томах, в 2-х кн. / И.И. Ландер. – Одесса : Друк. – ISBN 966-2907-38-6
Кн. 1 : Условный мир. – 2007. – 624 с. : илл.
814423
  Ландер И.И. Негласные войны. История специальных служб, 1919-1945 : в 3-х томах, в 2-х кн. / И.И. Ландер. – Одесса : Друк. – ISBN 966-2907-38-6
Кн. 2, т. 1 : Война. – 2007. – 643 с. : илл.
814424
  Ландер И.И. Негласные войны. История специальных служб, 1919-1945 : в 3-х томах, в 2-х кн. / И.И. Ландер. – Одесса : Друк. – ISBN 966-2907-30-0
Кн. 2, т. 2 : Война. – 2007. – 530 с. : илл.
814425
  Колесникова К.В. Негласные предпосылки мышления (о критическом проекте Ж. Делеза) // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 28-29
814426
   Негматов Нуман Негматович. – Душанбе : Дониш, 1987. – 109с. – (Материалы к библиографии ученых Таджикистана ; Вып. 36)
814427
  Володарський З.М. Негода / З.М. Володарський, В.О. Суходольський. – Київ, 1962. – 27 с.
814428
  Вале П. Негодяй из Сефле / П. Вале, М. Шевалл. – Москва, 1973. – 205с.
814429
  Дрюон М. Негоже лилиям прясть / М. Дрюон. – Москва, 1966. – 560с.
814430
  Дрюон М. Негоже лилиям прясть / М. Дрюон. – Москва, 1979. – 559с.
814431
  Дрюон М. Негоже лилиям прясть / М. Дрюон. – Одесса, 1992. – 512 с.
814432
  Дрюон М. Негоже лилиям прясть / М. Дрюон. – Саратов, 1992. – 253с.
814433
  Ликович Ірися Неголені ноги Персика // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 12. – С. 110. – ISSN 0130-5212
814434
  Лісняк В.С. Неголономна геометрія в її головних висновках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 74-79. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Наведено узагальнене означення неголономного многовиду як поля геометричних об"єктів спеціального походження. Складено системи визначальних диференціальних рівнянь ряду неголономних многовидів і вказано їхні найважливіші інваріанти. З"ясовано головні ...
814435
  Лісняк В.С. Неголономна геометрія в її основних поняттях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 78-82. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядаються неголономні аналоги класичних точкових і лінійчатих многовидів тривимірного евклідового простору, розподіли і загальніші неголономні многовиди як певні поля геометричних об"єктів. Побудову всіх аналогів виконано геометричним методом. Дано ...
814436
  Фрадлин Борис Наумович Неголономная механика и ее приложения в естествознании и технике. (Зарождение, развитие и современное состояние) : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук / Фрадлин Борис Наумович ; АН УССР, Ин-т математики. – Киев, 1965. – 38 с. – Бібліогр.:с.36-38
814437
  Бояджиев Т.Л. Неголономная механика типа Ценова-Долапчиева. : Дис. ... канд. физ.-мат. наук: 01.02.01 / Бояджиев Т.Л. ; Киевс. политех. ин-т, Кафедра вычислит. техники. – К., 1973. – 130 л. – Бібліогр.:л.117-130
814438
  Лісняк В.С. Неголономні комплекси прямих // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 137-143. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Складено основні рівняння неголономного комплексу прямих у тривимірному евклідовому просторі. Побудовано повну систему його диференціальних інваріантів. Для них всіх одержано зручні обчислювальні формули.
814439
  Лісняк В.С. Неголономні конгруенції евклідового простору // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 129-136. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Складено основні рівняння неголономної конгруенції прямих у тривимірному евклідовому просторі. Побудовано повну систему її диференціальних інваріантів. Для них всіх одержано зручні обчислювальні формули.
814440
  Полищук Р.Ф. Неголономные многообразия в общей теории относительности и алгебраическая классификация полей тяготения : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.031 / Полищук Р.Ф. ; МГУ. – Москва, 1971. – 8 с.
814441
  Лобас Л.Г. Неголономные модели колесных экипажей. / Л.Г. Лобас. – Киев, 1986. – 231с.
814442
  Чадов Б.Ф. Негомологичное спаривание хромосом в оогенезе Drosophila Melenogaster. : Автореф... канд. биол.наук: 03.103 / Чадов Б.Ф.; АН СССР. Ин-т биологии развития. – М., 1971. – 19л.
814443
  Татарчук Т.Ф. Негормональна терапія клімактеричних розладів / Т.Ф. Татарчук, О.О. Єфименко, О.В. Занько // Репродуктивная ендокринологія : науково-практичний медичний журнал / МОЗ Україна ; ДУ "ІПАГ НАМН України" ; редкол.: Бенюк В.О., Березенко В.С., Бойчук А.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (30). – С. 75-81. – ISSN 2309-4117
814444
  Деркач Ю.В. Негосударствененое пенсионное обеспечение в Украине: современное состояние и пути совершенствования // Економіка сьогодення: актуальні питання і перспективи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". – Дніпропетровськ, 2012. – № 1. – С. 158-166
814445
  Болотин И. Негосударственное высшее образование в России: состояние и перспективы / И. Болотин, А. Михайлов // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2007. – № 6. – С. 71-76. – ISSN 0869-3617
814446
   Негосударственному образованию в России - 20 лет // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 5. – С. 36-37. – ISSN 1726-667Х
814447
   Негосударственному образованию России – 20 лет // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2010. – № 5. – С. 46-47. – ISSN 1726-6726
814448
  Мульфорд Джошуа Негосударственные акторы в российско-украинской войне // Connections : the quarterly journal / Консорциум "Партнерство ради мира" воен. акад. и ин-тов по изуч. вопросов безопасности. – Garmisch-Partenkirchen, 2016. – T. 15, № 2. – С. 101-122. – ISSN 1812-1098
814449
  Кириллова Н.Б. Негосударственные вузы и проблема занятости студентов и выпускников в условиях кризиса // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2010. – № 3. – С. 76-83. – ISSN 1561-2465


  В настоящее время на рынке труда конкурируют выпускники двух вузовских подсистем Российской Федерации: государственной и негосударственной. Пред- ставители второй подсистемы более активно и успешно ведут себя на рынке труда, особенно в условиях ...
814450
  Зернов В.А. Негосударственные вузы как движущая сила развития высшей школы / В.А. Зернов, Е.В. Лобанова // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2015. – № 3. – С. 2-8. – ISSN 1726-667Х


  Роль негосударственных вузов в повышении конкурентоспособности отечественной системы образования и экономики в целом. Даются сравнительный анализ финансирования государством вузов разных форм собственности и их наукометрические характеристики. ...
814451
  Зернов В.А. Негосударственные вузы России: современное состояние, тенденции и перспективы // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Министерство образования РФ. – Москва, 2013. – № 4. – С. 3-11. – ISSN 0869-3617


  В статье председателя Ассоциации негосударственных вузов России рассматривается современное состояние негосударственного сектора высшего образования, его структура и основные показатели. Анализируются главные проблемы функционирования негосударственных ...
814452
  Ключарев Г.А. Негосударственные вузы: на пути к предпринимательскому университету // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2011. – № 10. – С. 46-63. – ISSN 1561-2465
814453
   Негосударственные образовательные учреждения г.Москвы на 1996/97 учебный год: справ. изд.. – М., 1996. – 220с.
814454
  Кабанов В. и др. Негосударственные пенсионные фонды: социально-экономический аспект // Финансовые услуги : всеукраинский аналитический журнал. – Киев, 2001. – № 11/12 : декабрь 2001- январь 2002. – С. 51-55


  Негосударственные пенсионные фонды
814455
  Добрянский И. Негосударственный сектор высшего образования в Украине // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2007. – № 5. – С. 124-131. – ISSN 0869-3617
814456
  Зернов В. Негосударственный сектор: анализ,прогноз развития // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2004. – № 9. – С.52-58. – ISSN 0869-3617
814457
  Ясина Ирина Негоцианты от аграриев до глобалистов : Досье // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 1(2784). – С. 106-115 : Іл.
814458
  Драйзер Т. Негр Джеф / Т. Драйзер. – Х., 1930. – 47с.
814459
  Драйзер Т. Негр Джеф / Т. Драйзер. – Киев, 1962. – 34с.
814460
   Негр, или черный, каких мало бывает белых. – Орёл : В Губернской типографии
Ч. 1. – 1820. – 263 с. – Авт. в изд. не указан. - Стр. с 1 по 14 обозначены римскими цифрами. - На корешке: Негр. 1


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XIX ст.- картон, шкіра На стр. перед тит. л. надпись: Потоцкий
814461
  Казанцев А.М. Негравітаційний ефект та орієнтація осей обертання кілометрових астероїдів головного поясу / А.М. Казанцев, Л.В. Казанцев // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агенство України ; голов. ред.: Б.Є. Патон ; редкол.: О.Т. Азімов, Л.І. Анатичук, Б.А. Атаманенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 23, № 3 (106). – С. 42-46. – ISSN 1561-8889
814462
  Панкевич О. Неграматичність форми перфекта метафоричних дієслів (на матеріалі сучасної німецької мови) / О. Панкевич, О. Бєлих // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 109-113. – (Серія: Філологічні науки ; № 5 (282) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
814463
  Тишков В. Неграмотные голуби / В. Тишков. – Орджоникидзе : Сев.-Осет., 1965. – 88 с.
814464
  Успенский Н.М. Негранитные пегматиты / Н.М. Успенский. – Москва : Недра, 1965. – 336с.
814465
  Додэ А. Негритенок Маду и другие рассказы из жизни маленьких тружеников разных стран и народов / А. Додэ. – М., 1923. – 136с.
814466
  Орлова Т.В. Негритюд / Т. Орлова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 263-264. – ISBN 966-642-073-2
814467
  Высоцкая Наталья Александровна Негритянская драматургия США 60-х - 70-х годов ХХ века (К проблеме конфликта : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.05 / Высоцкая Наталья Александровна; Ин-т литературы им. Т.Г.Шевченки. – К., 1986. – 18л.
814468
   Негритянская поэзия США.. – М., 1971. – 222с.
814469
  Зотов А.А. Негритянская проблема в войне североамериканских колоний Великобритании за независимость (1775-1783 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.03 / Зотов А.А. ; АН СССР , Ин-т всеобщей истории. – Москва, 1980. – 27 с.
814470
  Стрелко Л.Ш. Негритянская проблема романов У.Фолкнера. : Автореф... Канд.филол.наук: / Стрелко Л.Ш.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1981. – 24л.
814471
  Амо А. Негритянские рабочие в Соединённых Штатах / А. Амо. – Москва, 1933. – 120с.
814472
  Амо А. Негритянские рабочие в Соединённых Штатах / А. Амо. – Москва, 1933. – 120с.
814473
  Фостер У.З. Негритянский народ в истории Америки / У.З. Фостер. – Москва : Иностранная литература, 1955. – 802 с.
814474
  Зорин В.С. Негритянский народ в наступлении / В.С. Зорин. – Москва, 1963. – 48с.
814475
  Максимчук С.С. Негритянский роман в литературе США послевоенного периода : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Максимчук С.С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 25 с.
814476
  Митрохин Л.Н. Негритянское движение в США: идеология и практика / Л.Н. Митрохин. – М., 1974. – 199с.
814477
  Ильина Светлана Васильевна Негритянское освободительное движение и профсоюзы США (1965-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Ильина Светлана Васильевна; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1975. – 22л. – Бібліогр.:с.22
814478
  Максимчук С.С. Негритянський роман в літературі США післявоєнного періоду : Дис... канд.філологічнхнаук: / Максимчук С.С.; КДУ. – К., 1970. – 405л. – Бібліогр.:л.293-405
814479
  Магистрова Л.В. Негромкая тропа / Л.В. Магистрова. – Х., 1977. – 46с.
814480
  Иванов Е. Негромкий выстрел / Е. Иванов. – Москва
1. – 1977. – 335с.
814481
  Слівінська Н. Негрошові форми заохочення та їх вплив на мотивацію працівників // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; редкол.: Качан Є.П., Бандур С.І., Брич В.Я. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – Вип. 21. – С. 87-91 : табл. – Бібліогр.: 8 назв.
814482
  Перло В. Негры в сельском хозяйстве Юга США / В. Перло. – М., 1954. – 163с.
814483
  Нитобург Э.Л. Негры США XVII - начала XX в. / Э.Л. Нитобург. – М., 1979. – 926с.
814484
  Винавер М.М. Недавнее : (Воспоминания и характеристики) / М.М. Винавер. – Петроград : [Якорь], 1917. – [6], 300 с.
814485
  Бражнин И.Я. Недавние были / И.Я. Бражнин. – Архангельск, 1972. – 224с.
814486
  Амфитеатров А.В. Недавние люди : [статьи] : с 6 портр. / А.В. Амфитеатров (Old Gentleman). – Санкт-Петербург : Тип. "Т-ва худож. печ.", 1901. – [4], 305, [2] с., [6] л. портр. – В экз. отсутств. портр. Императора Алесандра II Николаевича
814487
  Панферов А.И. Недалеко от Праги: Повесть / А.И. Панферов. – М., 1976. – 254с.
814488
  Жего Марі Недалекоглядність Януковича - вирок для України // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 5 грудня (№ 223). – С. 4
814489
  Герасимов Е.Н. Недалекое путешествие / Е.Н. Герасимов. – М., 1983. – 363с.
814490
  Зєлик М. Недалечко красне яєчко // Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 2002. – Ч. 1. – С.5-11..
814491
  Воскрекасенко С.І. Недарма крутиться земля : сатира і гумор / Сергій Воскрекасенко. – Київ : Радянський письменник, 1950. – 124 с.
814492
  Когинов Ю.И. Недаром вышел рано / Когинов Ю.И. – Москва, 1988. – 331 с.
814493
   Недаром помнит вся Россия.... – Калуга, 1962. – 71с.
814494
   Недаром помнит вся Россия.... – М., 1987. – 42с.
814495
  Черепашенец Михаил Недаром помнит вся Россия... : Золотая корона. Премия "Лидеры туриндустрии - 2007" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 1. – С. 70-71 : Фото
814496
   Недбаєва Людмила Василівна // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 50
814497
   Недвижимость - аналитика : Недвижимость России // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 3. – С. 150-151. – ISSN 1029-5828
814498
  Чжоу Е. Недвижимость в Китае - стабильность и престиж // Экономическое возрождение России : Научное издание / Ин-т проблем экономического возрождения. – Санкт-Петербург, 2006. – № 2. – С. 70-72. – ISSN 1990-9780
814499
  Жюрлис А. Недействительность брака по советскому семейному праву : Автореф... канд. юр.наук: / Жюрлис А.; Вилн.ГУ. – Вильнюс, 1964. – 24л.
814500
  Мазаев Р.И. Недействительность договора в международном договорном праве // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 4. – С. 14-18. – ISSN 1812-3910
814501
  Рабинович Н.В. Недействительность сделок и ее последствия / Н.В. Рабинович. – Л., 1960. – 172с.
814502
  Хейфец Феликс Соломонович Недействительность сделок по советскому гражданскому праву : Автореф... канд. юрид.наук: 712 / Хейфец Феликс Соломонович; Моск. ин-т нар. хоз-ва им. Г.В.Плеханова. – М., 1972. – 16л.
814503
  Ильин Ю.Ф. Недействительность трудового договора по советскому праву : Автореф... канд. юрид.наук: 12.713 / Ильин Ю.Ф.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1971. – 17л.
814504
  Сулейменов М.К. Недействительные сделки в гражданском праве: проблемы теории и практики // Актуальные проблемы гражданского права : сб. науч. трудов : науч. журнал / Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси "Междунар. ун-т "МИТСО" ; Каф. адвокатуры. – Минск, 2016. – № 1 (7). – С. 109-155. – ISSN 2306-255Х
814505
  Чашинский И.Д. Неделимые фонды и их значение в укреплении общественного хозяйства колхозов. : Автореф... канд. экон.наук: / Чашинский И.Д.;. – Минск, 1958. – 22л.
814506
  Никулин И.П. Неделимые фонды и их роль в развитии колхозного производства : Автореф... канд. экон.наук: / Никулин И. П.; МВССО РСФСР, Урал. ГУ. – Свердловск, 1963. – 17л.
814507
  Фролов А.Я. Неделимые фонды и их роль в развитии общественного хозяйства колхозов : Автореф... канд. экон.наук: / Фролов А.Я.; МГУ. Ин-т повыш. квалиф. преподавателей марксизма-ленинизма. – М., 1955. – 23л.
814508
  Караев М.Д. Неделимые фонды и их роль в развитии общественного хозяйства колхозов Дагестнаа : Автореф... канд. экон.наук: / Караев М.Д.; Рост.ГУ. – Махачкала, 1966. – 32л.
814509
  Израильян Р.В. Неделимые фонды и их роль в росте и укреплении общественной собственности в колхозах : Автореф... экономич.наук: / Израильян Р.В.; АН СССР. Ин-т экономики. – М., 1953. – 16л.
814510
  Захватин Н.Н. Неделимые фонды и их роль в укреплении общественного хозяйства колхозов : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Захватин Н.Н. ; М-во высш. образования СССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Одесса, 1955. – 16 с.
814511
  Семин С.И. Неделимые фонды и пути сближения колхозно-кооперативной собственности с общенародной. / С.И. Семин. – М., 1961. – 182с.
814512
  Шеневидько А.К. Неделимые фонды и развите колхозной собственности в период стрительства коммунизма (на матер. колх. зав. обл УССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Шеневидько А. К. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1965. – 20 с.
814513
  Шеневидько Д.К. Неделимые фонды и развитие колхозной собственности в период строительства коммунизма. : Дис... канд. эконом.наук: / Шеневидько Д.К.; Ин-тут повыш. квалиф. препод. обществ. наук при КГУ. Каф. полит. экономии. – К., 1965. – 246, XVIл. – Бібліогр.:л.I-XVI
814514
  Плеханов А. Неделимые фонды колхозов / А. Плеханов. – Ставрополь : Крайиздат, 1952. – 47 с.
814515
  Абдуллаев З. Неделимые фонды колхозов Вахшской долины / З. Абдуллаев. – Душанбе, 1963. – 204с.
814516
  Зуев С.Н. Неделимые фонды колхозов и их рост в послевоенный период : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Зуев С.Н. ; Ин-тут повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1953. – 20 с.
814517
  Домрачев В.М. Неделимые фонды колхозов и некоторые вопросы их правильного использования. (По материалам Татар. АССР) : Автореф... кандидата экон.наук: / Домрачев В.М.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1964. – 19л.
814518
   Неделимые фонды колхозов., 1960. – с.
814519
  Куприянов Алексей Емельянович Неделимые фонды колхозов. (На материалах Мордов. АССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Куприянов Алексей Емельянович; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. Кафедра полит. экономии. – Горький, 1963. – 20л.
814520
  Пинчук П.М. Неделимые фонды колхозов. (По материалам Могилевской обл. Белорус. ССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Пинчук П.М.; Акад. наук БССР. Ин-т экономики. – Минск, 1958. – 18л.
814521
  Толубко В.Ф. Неделин. / В.Ф. Толубко. – М., 1979. – 222с.
814522
  Либединский Ю.Н. Неделя / Ю.Н. Либединский. – М., 1957. – 127с.
814523
  Либединский Ю.Н. Неделя / Ю.Н. Либединский. – М., 1968. – 256с.
814524
  Либединский Ю.Н. Неделя / Ю.Н. Либединский. – М., 1968. – 256с.
814525
  Чичкина Светлана Неделя Австралии в Москве : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 6. – С. 70-71 : Фото
814526
  Носенков В.Р. Неделя в конце лета / В.Р. Носенков. – Л, 1987. – 222с.
814527
  Грошков Иван Неделя в краю ибадитов / Грошков Иван, Пустовалов Иван // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 1 (2856). – С. 64-76 : фото
814528
  Макарова Оксана Неделя в Лиссабоне : маршрут месяца // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 7. – С. 42-49
814529
  Гребенюков А.В. Неделя в сенябре / А.В. Гребенюков. – Хабаровск, 1989. – 304с.
814530
  Неруда Я. Неделя в тихом доме, и другие рассказы. / Я. Неруда. – М., 1953. – 127с.
814531
  Вилкенс Катрин Неделя в Токио // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 7. – С. 42-52 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
814532
  Омельченко Н.М. Неделя до нового года / Н.М. Омельченко. – Киев, 1974. – 214 с.
814533
  Квятковский И.В. Неделя дождей / И.В. Квятковский. – Саратов, 1966. – 172с.
814534
   Неделя изобразительного искусства в Мосвке 1984 г.. – М., 1984. – 16с.
814535
   Неделя изобразительного искусства в Москве. – М., 1987. – 12с.
814536
   Неделя изобразительного искусства в Москве. – М., 1988. – 15с.
814537
   Неделя изобразительного искусства в Москве 1981 год. – М., 1981. – 30с.
814538
   Неделя изобразительного искусства в Москве 1982 год. – М., 1982. – 30с.
814539
   Неделя изобразительного искусства в Москве 1983 год. – М., 1983. – 38с.
814540
   Неделя изобразительного искусства в Москве 1985 год. – М., 1985. – 38с.
814541
   Неделя изобразительного искусства в Москве: Посв. Междунар. году мира. – М., 1986. – 34с.
814542
   Неделя изобразительного искусства.. – М., 1989. – 24с.
814543
  Пелевин Алексей Неделя на Тенерифе // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 1 (202), январь. – С. 74-75 : фото. – ISSN 1029-5828
814544
  Парфенов Л.И. Неделя приключений. / Л.И. Парфенов. – М., 1962. – 256с.
814545
  Вакарюк Л.А. Неделя русского языка и литературы / Л.А. Вакарюк, Л.М. Сипко // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : Научно-методический журнал / УАПРЯЛ. Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2005. – № 1 : К 170-летию КНУ им.Т.Шевченко и 200-летию М.Максимовича - его первого ректора. – С. 71-81
814546
  Антропов Ю.В. Неделя ущербной луны : повести, рассказы / Ю.В. Антропов. – Москва : Современник, 1979. – 430с.
814547
  Амелькович Е.Л. Неделя экологии в школе : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 2. – С. 57-58. – ISSN 0016-7207
814548
   Неделя: Двадцать пять лет спустя.. – М., 1985. – 269с.
814549
  Харитонова О.Г. Недемократические политические режимы // Политическая наука : сборник научных трудов / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ .исслед. Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва, 2012. – № 3 : Политические режимы в ХХІ веке: Институциональная устойчивость и трансформации. – С. 9-30. – ISSN 1998-1775
814550
  Рябчук В.П. Недеревна продукція лісу : Підручник для студ. вузів, що навчаються за спеціальністю "Лісоінженерна справа" / В.П. Рябчук. – Львів : Світ, 1996. – 312 с. – ISBN 5-7773-0221-1
814551
  Огаренко В.М. Недержавна вища освіта в Україні: перше десятиліття : Історичний нарис / В.М. Огаренко. – Запоріжжя : Видавець, 2000. – 164с. – ISBN 966-565-089-0
814552
   Недержавна освіта в оцінці студентів / Л. Закс, Г. Зборовський, І. Кощєєва, О. Шукліна // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України ; КОО. – Київ, 2003. – № 4/5. – С. 81-89. – ISSN 1682-2366
814553
  Мельник Т. Недержавне пенсійне забезпечення : облік, оподаткування та контроль / Т. Мельник, М. Мельник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 37-41. – (Економіка ; Вип. 118). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються актуальні питання обліку, оподаткування та контролю недержавного пенсійного забезпечення в Україні. This article discusses the actual problems of accounting, taxation and control of private pension securement in Ukraine.
814554
   Недержавне пенсійне забезпечення в контексті розвитку ринку фінансових послуг : Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 30 січня 2003 р.). – Київ, 2003. – 162с. – ISBN 966-96320-0-5
814555
  Рак Р.В. Недержавне пенсійне забезпечення в Україні / Р.В. Рак, К.В. Ковальська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 32-34. – (Економіка ; Вип. 113/114). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто загальні принципи функціонування системи недержавного пенсійного забезпечення та здійснено аналіз діяльності недержавних пенсійних фондів. In article is considered general principles of the operating the system not state pension ...
814556
  Науменкова С.В. Недержавне пенсійне забезпечення в Україні / С.В. Науменкова. – Київ : Знання, 2010. – 66, [2] с. : іл., табл. – (Бібліотечка товариства "Знання" ; № 5/6 - 2010 ; Серія "Економічна"). – ISBN 978-966-346-841-9
814557
  Малая В. Недержавне пенсійне забезпечення в Україні: переваги та недоліки // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 288-290. – ISBN 978-966-301-169-1
814558
  Носенко В. Недержавне пенсійне забезпечення в Україні: проблеми і перспективи розвитку // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 9 (171). – С. 40-45
814559
  Януль І. Недержавне пенсійне забезпечення в Україні: проблеми та перспективи розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 25-27. – (Економіка ; вип. 135). – ISSN 1728-3817


  Досліджено особливості функціонування системи пенсійного забезпечення в Україні, визначено види та характернi риси пенсійних виплат з недержавного пенсійного забезпечення, визначено проблеми та перспективи розвитну недержавного пенсіиного ...
814560
  Колодій А. Недержавне пенсійне забезпечення в Україні: стан та перспективи розвитку // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2014. – С. 71-77. – (Економіка АПК ; № 21(1))
814561
  Варналій З. Недержавне пенсійне забезпечення та проблеми розвитку ринку фінансових послуг в Україні : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 2. – С. 55-62. – ISSN 1605-2005
814562
   Недержавне пенсійне забезпечення та фінансовий ринок: світовий досвід і Україна : Збірник нормативно-правових актів та інформаційно-аналітичних матеріалів / Міжвідомча комісія з питань фінансової безпеки при РНБОУ; Укл. З.С. Варналій, В.В.Фещенко, О.О.Резнікова та ін. – Київ, 2002. – 250с.
814563
  Боніт Ю.С. Недержавне пенсійне забезпечення у країнах Західної Європи / Ю.С. Боніт, Г.І. Дворак // Матеріали міжнародної науково-практичної студентської конференції "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України" : 26 лют. 2014 р. / "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. студент. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2014. – С. 168-170
814564
  Конопліна Ю.С. Недержавне пенсійне забезпечення як напрямок розширення банківської діяльності // Вісник Української академії банківської справи : теоретичний та науково-практичний журнал. Ювілейний випуск / Українська академія банківської справи. – Суми, 2007. – № 1. – С. 53-58.
814565
  Демченко Н. Недержавне пенсійне забезпечення: переваги та недоліки // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2007. – № 7. – С. 14-16.
814566
  Мединська Т.В. Недержавне пенсійне страхування в Україні:стан, перспективи розвитку і особливості оподаткування / Т.В. Мединська, І.Л. Боднарюк // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць / Ун-т банківської справи Нац. банку України (м. Київ). – Харків, 2012. – Вип. 2 (13). – С. 310-318


  У статті досліджено види пенсійного забезпечення в Україні, проаналізовано тенденції сучасного стану в умовах реформування податкового законодавства та роль системи оподаткування у подальшому розвитку недержавного пенсійного страхування.
814567
  Дем"янчук О. Недержавне пенсійне страхування: зарубіжний досвід та проблеми розвитку в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 78-79. – (Економіка ; Вип. 81/82). – ISSN 1728-3817


  У статті автор визначає основні аспекти розвитку недержавного пенсійного страхування в Україні як основної форми додаткового страхування пенсії. У ході дослідження автор визначає зміст та функції недержавного пенсійного забезпечення, окреслює ...
814568
  Федоренко А.В. Недержавний пенсійний фонд: виплата пенсії на строк очікуваної тривалості життя // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 7 (200). – С. 59-73 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв.
814569
  Дивнич В. Недержавний правопис державної мови // Критика. – Київ, 2002. – Березень, (число 3). – С. 10-11
814570
  Крегул Ю. Недержавний сектор безпеки підприємницької діяльності в Україні / Ю. Крегул, Р. Банк // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; голов. ред. Мазаракі А.А. – Київ, 2017. – № 3 (92). – С. 58-68. – (Серія. Юридичні науки). – ISSN 1028-7507
814571
  Крутое В.В. Недержавний сектор безпеки як складова системи забезпечення національної безпеки України / В.В. Крутое, Новицький, ГЛ // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 180-187. – ISSN 1563-3349
814572
  Бут О.М. Недержавний сектор промисловості України в умовах нової економічної політики (1921-1928 р.р.) : монографія / О.М. Бут, В.С. Бондаренко, К.В. Нікітенко. – Донецк : Юго-Восток, 2008. – 353, [2] с. : фотоіл., іл., табл. – Бібліогр.: с. 292-340 та в додатках: с. 344-353. – ISBN 978-966-374-296-0


  В пр. №1715866 напис: Бібліотеці від автора. Підпис.
814573
  Титов А.М. Недержавний статус захисників у кримінальних справах // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Вип. 1. – С.172-187
814574
  Астахова В. Недержавних навчальних закладів в освіті бути не може (назустріч 20-річчу створення Асоціації приватних навчальних закладів в Україні) // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 9 (111). – С. 61-67. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1682-2366
814575
  Примаченко Л.В. Недержавні актори в системі зовнішньої політики Німеччини : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Примаченко Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 219 л. – Бібліогр.: л.184-219
814576
  Примаченко Л.В. Недержавні актори в системі зовнішньої політики Німеччини : автореф. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Примаченко Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
814577
  Клименко Н.Г. Недержавні інституції: їх види та класифікація // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 11, червень. – С. 103-108. – ISSN 2306-6814
814578
  Лень В.В. Недержавні охоронні організації: питання їх функцій, вимог до співробітників та запобігання, злочинності // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 2. – С. 136-140. – ISSN 2222-5374
814579
  Криклій В.А. Недержавні пенсійні фонди в системі пенсійного забезпечення в Україні : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Криклій Владислав Артурович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 308 л. – Додатки: л. 227-308. – Бібліогр.: л. 199-226
814580
  Криклій В.А. Недержавні пенсійні фонди в системі пенсійного забезпечення в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Криклій Владислав Артурович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
814581
  Моташко Т.П. Недержавні пенсійні фонди в системі пенсійного забезпечення України / Т.П. Моташко, В.О. Михайленко // Финансовые услуги. Науково-практичний збірник : всеукраинский научно-аналитический журнал / ООО Изд. Дом "Украина Бизнес" ; глав. ред. Базилевич В.Д. ; редкол.: Пікус Р.В., Степанов М.М., Тригуб О.В. [та ін.]. – Киев, 2018. – № 3. – С. 42-48. – ISSN 2076-4561
814582
  Насібова О.В. Недержавні пенсійні фонди в системі соціального захисту населення України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 5 (179). – С. 317-326. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто особливості функціонування недержавних пенсійних фондів як складової системи соціального захисту громадян України. Здійснено аналіз діяльності недержавних пенсійних фондів за 2005-2014 роки. Виявлено основні тенденції та перспективи ...
814583
  Кириленко О. Недержавні пенсійні фонди на фінансовому ринку: світовий досвід та реалії України / О. Кириленко, А. Сидорчук // Світ фінансів : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 3/4. – С. 131-142. – Бібліогр.: на 13 пунктів. – ISBN 966-654-172-6
814584
  Левченко В. Недержавні пенсійні фонди на фінансовому ринку: сучасний стан та тенденції розвитку // Фінансовий ринок України : Інформаційно-аналітичний бюлетень / ЗАТ "Українське агентство фінансового розвитку" та інш. – Київ, 2006. – № 7. – С. 23-28
814585
  Колодій А. Недержавні пенсійні фонди як одна зі системоутворювальних складових пенсійної системи України // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2016. – Т. 9, № 3/4. – С. 36-44. – ISSN 2313-3627
814586
  Горбачова О.О. Недержавні пенсійні фонди як суб"єкти цивільного права України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Горбачова Оксана Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
814587
  Горбачова О.О. Недержавні пенсійні фонди як суб"єкти цивільного права України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Горбачова Оксана Олегівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 232 л. – Бібліогр.: л. 220-232
814588
  Хома І.Б. Недержавні пенсійні фонди як учасники інвестиційного ринку / І.Б. Хома, М.З. Лопадчак // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.10. – С. 289-295. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
814589
  Макеєнко Н.Ю. Недержавні пенсійні фонди, як елемент системи пенсійного забезпечення України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 223-225
814590
  Козак Г.І. Недержавні пенсійні фонди: зарубіжний досвід та уроки для України // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2014. – № 5. – С. 24-28
814591
  Баланюк Н.Ю. Недержавні пенсійні фонди: інформаційно-правовий аспект // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань правової інформатики, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2012. – № 3 (35). – С. 36-39
814592
  Вітка Ю.В. Недержавні пенсійні фонди: особливості цивільно-правового статусу : монографія / Ю.В. Вітка. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – 220 с. – ISBN 978-966-97118-3-0
814593
  Версаль Н.І. Недержавні пенсійні фонди: становлення та перспективи розвитку є Україні / Н.І. Версаль, Ю.М. Мороз // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 9 (64). – С. 132-140
814594
  Романова Т.В. Недержавні пенсійні фонди: сучасний стан та перспективи розвитку в Україні / Т.В. Романова, О.О. Пузаненко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2012. – № 22, листопад. – С . 59-63
814595
  Вітка Ю.В. Недержавні пенсійні фонди: теоретичні та практичні аспекти // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2005. – Т. 38 : Юридичні науки. – С. 18-22.
814596
  Лузгіна Л. Недержавні пенсійні фонди: чи є майбутнє? // Вісник Пенсійного фонду України : загальнодержавне інформаційне, нормативне, виробничо- практичне видання / Пенсійний фонд України. – Київ, 2009. – № 3 (81). – С. 18-19
814597
  Головка А.А. Недержавні суб"єкти протидії загрозам національній безпеці в інформаційній сфері // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2016. – № 2 (26). – С. 117-120. – ISSN 2311-7249


  Практичне втілення завдань захисту інформаційного простору вимагає від усіх суб"єктів (як державних так і недержавних) активної співпраці та спільної координації зусиль, ресурсів і можливостей у протидії сучасним загрозам і викликам. За посередництва ...
814598
  Шах І.З. Недержавні фонди соціального страхування: проблеми та перспективи їх розвитку в Україні / І.З. Шах, М.Я. Яструбський // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 720 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 262-267. – ISSN 0321-0499


  Розглядаються актуальні питання реформування системи пенсійного забезпечення населення України. Розглянуті необхідність та стан розвитку недержавного пенсійного забезпечення в Україні.
814599
  Захаренко М. Недержавні форми регулювання міжнародної торгівлі (Правила ІНКОТЕРМС) // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 179-181. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
814600
   Недеструктивные ядерно-геофизические методы элементарного анализа твердых полезных ископаемых, применяемых в лабораторных и полевых условиях с целью поисков и разведки.. – М., 1985. – 164с.
814601
  Лиханов А.А. Недетские заботы Детского фонда. / А.А. Лиханов. – М., 1990. – 238с.
814602
  Клочко Р. Недетские игры // Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2015. – № 42 (683), 23 октября 2015. – С. 46-49


  Дети 1930-х годов находились в постоянном информационном поле советской пропаганды. Участие в политической агитации и военной подготовке были неотъемлемой частью жизни молодого поколения.
814603
   Недетские игры: Сб. науч. фант. произв.. – М., 1986. – 503с.
814604
  Катеб Я. Неджма / Я. Катеб. – Москва, 1971. – 208 с.
814605
  Николаев А.М. Недипломатичный разговор / А.М. Николаев. – М, 1960. – 86с.
814606
  Дурдыев Й. Недирбай Айтаков / Й. Дурдыев. – М.
1. – 1982. – 319с.
814607
  Бацевич Ф.С. Недиспозиційність і модальність як категорії одивненого художнього тексту // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 3-14. – ISSN 0027-2833
814608
  Шеліхова І.Б. Недиференційний проекційний спосіб обвідної сім"ї і негладких кривих на площині : Автореф... канд. техн.наук: 05.01.01 / Шеліхова І. Б.; МО Укр. Київ. держ. ун-т буд. і архіт. – К., 1995. – 19л.
814609
  Демьянов В.Ф. Недифференцируемая оптимизация / В.Ф. Демьянов, Л.В. Васильев. – М., 1981. – 384с.
814610
  Подоляк С.А. Недійсний та неукладений господарський договір: правові підстави та наслідки : монографія / С. А. Подоляк ; Нац. акад. наук України, Київ. ун-т права. – Київ : Ліра-К, 2012. – 213, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 176-197. – ISBN 978-966-2609-40-0
814611
  Паустовська Л.Л. Недійсні правочини: актуальні проблеми сучасної практики // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 58. – С. 419-427. – ISSN 1563-3349


  Аналізуються проблеми визнання правочинів недійсними в сучасних умовах.
814612
  Подоляк С.А. Недійсність господарського договору в Україні: причини та правові підстави // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 426-431. – ISSN 1563-3349
814613
  Гусак М. Недійсність господарського зобов"язання за Господарським кодексом України / М. Гусак, В. Данішевська, Ю. Попов // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 7. – С. 45-49. – ISSN 0132-1331
814614
  Потопальський С. Недійсність договорів, що суперечать законодавству, інтересам держави, суспільства та публічному порядку // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 38-42
814615
  Крат В.І. Недійсність договору: законодавче регулювання та види // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 138. – C. 8-16. – ISSN 2224-9281
814616
  Грузінов А.С. Недійсність окремих умов договорів про працю або трудового договору в цілому // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [та ін.]. – Київ, 2014. – № 8 (167). – С. 46-48
814617
  Євтушенко Є.В. Недійсність правочину у цивільному судочинстві / Є.В. Євтушенко, Б.Д. Леонов // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Пилипчук В.Г., Брижко В.М., Бебик В.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (23). – С. 116-121
814618
  Сімутіна Я.В. Недійсність трудового договору та окремих його умов // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 1 : Правознавство. – С. 104-111


  У статті досліджуються підстави та порядок визнання трудового договору та окремих його умов недійсними за чинним законодавством про працю та проектом Трудового кодексу.
814619
  Фулей Г. Недійсність трудового договору: проблемні питання // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 338-340. – ISBN 978-617-7069-28-6
814620
  Мамай В.І. Недійсність трудового договору: теоретичний та практичний аспекти // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2010. – № 12 (74). – С. 38-43
814621
  Смолич Ю.К. Неділі і понеділки / Ю.К. Смолич. – Харків : ДВУ, 1927. – 137с.
814622
   Неділько Сергій Андрійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 63. – ISBN 966-8352-11-4
814623
   Неділько Сергій Герасимович // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 50-51
814624
  Луньова Т. Недільна проповідь, рок-н-рол і супермаркет: короткі нотатки про молодість, або Враження одного дня в Клівленді : проза: есе-замальовка // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – № 2 (23). – С. 49-51. – ISSN 2075-1222
814625
  Філіппович В. Недільні школи у просвітницькій діяльності громади Полтави // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 2. – С. 115-119. – ISSN 2075-1478


  Виделено головні педагогічні завдання, що ставили перед собою представники українських Громад; з"ясовано роль недільних шкіл у просвітницькій діяльності Громади у Полтаві.
814626
  Рижинашвили У.И. Недобиток : повести и рассказы / У.И. Рижинашвили. – Москва : Правда, 1987. – 46 с.
814627
  Штейнман З.Я. Недобитые темы / З.Я. Штейнман. – М - Л, 1966. – 135с.
814628
  Бережанский А. Недобор умов. Итоги вступительной кампании-2013 неутешительны: украинцы выбирают учебные заведения неосознано, а в стране работают десятки лишних вузов // Фокус : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2013. – № 32 (344). – С. 36-37. – ISSN 2075-7093
814629
  Мотрошилова Н.В. Недоброкачественные сегменты наукометрии // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2011. – Т. 81, № 2. – С. 134-146. – ISSN 0869-5873


  Как любое профессиональное сообщество, учёные заинтересованы в непредвзятой, по возможности точной оценке эффективности своей деятельности. В последние десятилетия довольно широкое распространение получили количественные наукометрические методы, на ...
814630
  Комберянова Ю.О. Недобросовісна конкуренція та методи боротьби з нею // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 63-65
814631
  Львов Б.Ю. Недобросовісна конкуренція щодо об"єктів промислової власності: господарсько-правовий аспект : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Львов Богдан Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 187 арк. – Бібліогр.: арк. 4-6, 169-187
814632
  Львов Б.Ю. Недобросовісна конкуренція щодо об"єктів промислової власності: господарсько-правовий аспект : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Львов Богдан Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
814633
  Львов Б. Недобросовісна конкуренція як господарське правопорушення: підходи теорії та практики // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2013. – № 6 (74). – С. 62-68
814634
  Заїкін Ю. Недобросовісна конкуренція як загроза платоспроможності страховиків України // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2012. – № 2 (46). – С. 36-37. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1810-7923
814635
  Гальчинський Д. Недобросовісна конкуренція: одні дії - дві кваліфікації? / Д. Гальчинський, Х. Сушкевич // Юридична газета. – Київ, 2016. – 4 жовтня (№ 40). – С. 24-25
814636
  Коваль В.Я. Недобросовісна конкуренція: поняття та ознаки // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2002. – № 3. – С.178-186. – ISBN 966-7784-65-7
814637
  Сухоруков В. Недобросовісна конкуренція: порушення і покарання // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2003. – № 4. – С.22-25. – ISSN 1608-6422
814638
  Джуринський О. Недобросовісна конкуренця: еволюція поняття і ознаки за законодавством України // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – С. 92-94
814639
  Богдан Ю.Л. Недобросовісна реєстрація об"єктів промислової власності // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (20). – С. 116-127. – ISSN 2227-796X
814640
  Кіца М.О. Недобросовісна реклама у газетних виданнях України : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Кіца Мар"яна Олегівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – 213, [17] л. – Додатки: л. [17]. – Бібліогр.: л. 189-213
814641
  Кіца М.О. Недобросовісна реклама у газетних виданнях України : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Кіца Мар"яна Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 16 назв
814642
  Коннова Т. Недобросовісна реклама у законодавчій практиці України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 183-184
814643
  Павленко Д. Недобросовісне ведення переговорів та переддоговірна відповідальність у зобов"язальному праві // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 20-24
814644
  Львов Б. Недобросовісне використання добре відомих торговельних марок та комерційних найменувань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 104-107. – (Юридичні науки ; вип. 1 (104)). – ISSN 1728-3817


  У статті, виходячи зі змісту Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" та Паризької конвенції про охорону промислової власності, визначаються ознаки недобросовісного використання добре відомих торговельних марок та випадки ...
814645
  Харченко П.Г. Недобросовістна конкуренція в рекламній сфері // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 3. – С.111-116. – Бібліогр.: 11 назв.
814646
   Недоброякісні обіди / Петрова, , Берлянд, , Мойсеєва, , Троков // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 26 грудня (№ 39). – С. 4


  В студентській їдальні нашого університету (зав. їдальні тов.Знаменська) часто виготовляють недоброякісну їжу. Відділ робітничого постачання університету дуже задоволений такою роботою студентської їдальні, бо, не зважаючи на такі обурливі факти, ...
814647
  Хант Айрин Недобрый ветер. / Хант Айрин. – М., 1978. – 128с.
814648
  Гарсиа Маркес Недобрый час / Гарсиа Маркес. – Москва, 1975. – 208с.
814649
  Гарсиа Маркес Недобрый час / Гарсиа Маркес. – М.
1. – 1985. – 63с.
814650
  Гарсиа Маркес Недобрый час (окончание) / Гарсиа Маркес. – М.
2. – 1985. – 64с.
814651
  Красовська А. Недовгий вік деклараційного... / А. Красовська, Л. Глухівський // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2003. – № 4. – С.11-17. – ISSN 1608-6422


  Правова охорона винаходів
814652
  Лайкерт Й. Недовговічність = Pominutelnost : [поезії] / Йозеф Лайкерт. – Київ : Веселка, 2006. – 160 с. : іл. – ISBN 966-01-0421-9
814653
  Соловйова Л. Недоведеність участі обвинуваченого чи підозрюваного у вчиненні злочину як підстава закриття кримінальної справи // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 12. – С.119-122
814654
  Булатова О. Недовикористаний потенціал // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 27-28.
814655
  Крилова І.І. Недовіра до влади. правові наслідки // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 13, липень. – C. 74-78. – ISSN 2306-6814
814656
  Прозоров Ю. Недовіра як інституційна межа концентрації банківського капіталу в координатах простору - часу // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2010. – № 3. – С. 89-93. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1811-3141
814657
  Шестакова О. Недовольные абитуриенты спамят и "тролят" центр тестирования и Минобразования // Комсомольская правда : киевсикй выпуск. – Киев, 2013. – 20 июня (№ 133). – С. 11. – ISSN 1997-1249
814658
  Тесля Е. Недогадливый клиент / Е. Тесля. – Фрунзе, 1970. – 82с.
814659
  Отраднова О.О. Недоговірні зобов"язання в цивільному праві України : навчальний посібник / О.О. Отраднова ; МОН України. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 240 с. – ISBN 978-966-667-367-4


  Висвітлено питання правового регулювання недоговірних зобов"язань в цивільному праві України. Аналізуються відповідні норми Цивільного кодексу України, інших нормативно-правових актів, що регулюють данні відносини, судова практика , наукові праці
814660
  Боброва Д. Недоговірні зобов"язання у проекті Цивільного кодексу України 1996 р. // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 180-181


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
814661
  Віхров О. Недоговірні організаційно-господарські зобов"язання та їх види // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 2 (65). – С. 141-150. – ISSN 1993-0909
814662
  Майданик Р. Недоговірні цивільно-трудові конструкції // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 6. – С. 64-67.
814663
  Майданик Р. Недоговірні цивільно-трудові конструкції // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 7. – С. 40-44.
814664
  Терехов П. Недодуманные мысли : проза: рассказы // Юность : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Труд. коллектив ред. журн. "Юность". – Москва, 2012. – № 8 (679). – С. 74-80. – ISSN 0132-2036
814665
  Шитов А. Недозагрузка // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2011. – № 5 (1171). – С. 10-13. – ISSN 0234-1670
814666
  Дзюба Т. Недозволене палювання : Оповідання // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2004. – № 10. – С. 43-50. – ISSN 0130-1608
814667
  Стойко Н.Г. Недоказанность обстоятельств уголоввного дела / Н.Г. Стойко. – Красноярск, 1984. – 103с.
814668
  Правденко Сергій Недоколисані, або Що протиставити засліпленим жадобою приматам, які не розуміють основного виклику XXI століття // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 12-15
814669
  Правденко Сергій Недоколисані, або Що протиставити засліпленим жадобою приматам, які не розуміють основного виклику XXI століття // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 12-15
814670
  Луговський В.І. Недокопана криниця / В.І. Луговський. – К., 1984. – 253с.
814671
  Коберниченко А. Недокументированные возможности Windows NT / А. Коберниченко. – Москва : Нолидж, 1998. – 288с. – ISBN 5-89251-048-4
814672
  Клименко Р.А. Недокументированные и малоизвестные возможности Windows XP / Роман Клименко. – Москва; Санкт-Петербург : Питер, 2006. – 464с. + CD ROM. – (Библиотека пользователя). – ISBN 5-469-01562-9
814673
  Межиров А.П. Недолгая встреча / А.П. Межиров. – М, 1975. – 32с.
814674
  Харджиев Н.И. Недолгая жизнь Павла Федотова / Н.И. Харджиев. – М., 1991. – 240с.
814675
  Бодренков И.М. Недолго до весны / И.М. Бодренков. – Архангельск, 1985. – 272с.
814676
  Ольхин Б.Е. Недолгое дервенское лето / Б.Е. Ольхин. – Ярославль, 1971. – 111с.
814677
   Недолгое пребывание в камере пыток : повести и рассказы ; [сборник. – Москва : Правда, 1991. – 478 с. – (Библтотека журнала "Знамя")
814678
  Дидевар М. Недолгое чудо / М. Дидевар. – М., 1979. – 836с.
814679
  Пьянкова Е Т. Недолин дом / Е Т. Пьянкова. – Новосибирск, 1985. – 216с.
814680
  Дробінова І. Недоліки "лаконічного ГПК". Заміна заходу забезпечення позову в господарському процесуальному законодавстві // Юридична газета. – Київ, 2016. – 25 жовтня (№ 43). – С. 26-27
814681
  Шевчук Г.В. Недоліки адміністративних покарань у справах про правопорушення в сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 146-150
814682
  Самко Р. Недоліки бюджетного законодавства // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУТШ. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 50-57
814683
  Поповичук С. Недоліки впровадження партиципаторного бюджетоутворення // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 172-173
814684
  Васильців Т.Г. Недоліки державної політики гарантування соціальної безпеки у сфері зайнятості населення / Т.Г. Васильців, О.І. Іляш // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Рада по вивченню продуктивних сил НАН України; Укр. спілка підприємців малого та середнього бізнесу. – Дрогобич, 2012. – № 3/4 (50/51). – С. 144-151
814685
  Сокуренко В.В. Недоліки деяких законодавчих актів в сфері оборони // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 139-145. – (Серія "Право" ; вип. 2)
814686
  Бойко А. Недоліки діяльності правоохоронних та судових органів щодо запобігання та протидії економічній злочинності // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 216–224. – (Серія юридична ; Вип. 48)
814687
  Денега О. Недоліки досудового розслідування, що призвели до ухвалення виправдувальних вироків: аналіз матеріалів практики // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України, Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 8. – С. 51-57
814688
  Вовк Ю. Недоліки законодавства як одна з причин політичної кризи в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 74-76. – ISSN 0132-1331


  Пропозиції до законодавства
814689
  Вовк Ю. Недоліки законодавства як одна з причин політичної кризи в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 74-76. – ISSN 0132-1331
814690
  Хруслова Лариса Недоліки законодавчого визначення сутності кримінальної відповідальності та форми її реалізації // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 7 (109). – С. 41-49
814691
  Чернявська Б. Недоліки законодавчого регулювання права на об"єднання громадян в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 248-250
814692
  Короденко М. Недоліки закону чи спротив реформуванню? // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 20 липня (№ 29). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  В інформаційному агенстві УНІАН відбулася прес-конференція, під час якої академіки НАН України В. Семиноженко, А. Наумовець і О. Кришталь намагалися довести, що внесений урядом 7 липня 2015 року проект нового Закону "Про наукову та науково-технічну ...
814693
  Чубай В.М. Недоліки інструментарію економічного аналізу та шляхи їх усунення: науковий і практичний аспекти // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4 (130). – С. 277-290. – ISSN 1993-6788
814694
  Юрасов С.М. Недоліки класифікації якості вод за ДСТУ 4808-2007 та шляхи їх усунення / С.М. Юрасов, С.О. Кур"янова // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2014. – № 15. – С. 125-133. – ISSN 2311-0902
814695
  Євчук М. Недоліки кримінально-процесуального статусу слідчого і проблематика його функцій // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 365-366. – ISBN 978-617-7069-17-0
814696
  Жильцова О.Л. Недоліки мовлення дітей і шлдяхи їх подолання / О.Л. Жильцова. – Київ, 1971. – 48с.
814697
  Косович В. Недоліки нормативно-правових актів України: загальнотеоретична характеристика // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 8-23. – (Серія юридична ; Вип. 56). – ISSN 0136-8168
814698
  Журавель О. Недоліки одноінстанційного розгляду деяких категорій адміністративних справ // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 79-80. – ISBN 978-617-7069-28-6
814699
  Ковбасенко О.Ю. Недоліки організації забезпечення населення якісною питною водою, причини їх виникнення. Можливі шляхи виходу з кризової ситуації, яка склалася в галузі водного господарства України // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 3. – С. 39-45 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1726-5428
814700
  Одуденко В.В. Недоліки організаційно-управлінського характеру у системі детермінант злочинності неповнолітніх // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 2. – С. 113-117. – ISSN 2220-1394
814701
  Чорноус А. Недоліки правового регулювання операцій з офшорами в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 158-160. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
814702
  Бойко А. Недоліки правового регулювання як один із чинників сучасної економічної злочинності в Україні // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 44-48.
814703
  Пожар В.Г. Недоліки правової регламентації інституту підсудності у кримінальному провадженні // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 243-246. – ISBN 978-966-419-300-6
814704
  Котляренко Л.Т. Недоліки правотворчості у сфері соціального захисту військовослужбовців - учасників бойових дій / Л.Т. Котляренко, О.П. Котляренко // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (18). – С. 90-100. – ISSN 2227-796X


  The state of the rights and privileges of servicemen, participated in hostilities (members of the antiterrorist operation) is investigated. The current state of the law-making in the field of social protection of servicemen is considered. The legal ...
814705
  Циркаль В.В. Недоліки призначення окремих видів судових експертиз // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 104-108. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 5)


  Розглянуто недоліки, які трапляються при призначенні експертиз у справах про порушення техніки безпеки праці та при організації проведення пожежно-технічних експертиз.
814706
  Вонсович О.С. Недоліки системи євроатлантичної безпеки у XXI ст. // Стратегічне партнерство в зовнішній політиці США, ЄС та країн латиноамериканського регіону : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за заг. ред. С.В. Толстова. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 25-35. – ISBN 978-966-02-7989-6
814707
  Бойко А. Недоліки системи правосуддя у структурі детермінації корупції в Україні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 318-322. – (Серія юридична ; Вип. 54). – ISSN 0136-8168
814708
  Деркач О.В. Недоліки сучасного колективно-договірного регулювання оплати праці // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 6. – С. 25-27.
814709
  Тимошик В.Ю. Недоліки та переваги навчання за допомогою іноземних грантів вітчизняних студентів вищих навчальних закладів // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 124-130. – (Економічні науки ; № 3 (35)). – ISSN 2414-0287
814710
  Бушко С.Ю. Недоліки та перспективи оподаткування лізингу в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 576 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 38-41. – ISSN 0321-0499
814711
  Ярошкевич В. Недоліки та реальні наслідки прийняття Закону України "Про розвиток тадержавну підтримку малого та середнього підприємництва в Україні" // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 195-197. – ISBN 978-617-7069-14-9
814712
  Алєєксєєв В. Недоліки та слабкі сторони розрекламованих російських Су-35с та Су 30см // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2018. – 12 квітня (№ 15). – С. 19
814713
  Максимова Н. Недоліки у законодавстві як перешкода у практиці соціальної роботи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  У статті розглянуто проблему вдосконалення законодавчого забезпечення діяльності соціальних служб. Показано, що недоліки нормативно-правової бази гальмують реалізацію завдань соціального працівника. Наведено приклади негативного впливу законодавства на ...
814714
  Боєва О.С. Недоліки Цивільного процесуального кодексу України в аспекті судового захисту трудових прав // Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика" ; голов. ред. М. Сисоєнко. – Київ, 2018. – № 3 (183), березень. – С. 49-56. – ISSN 1726-3077
814715
  Чижук І. Недоліки шкільного виховання та їхня роль у процесі детермінації злочинності неповнолітніх в країнах європейського союзу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 288–295. – (Серія юридична ; Вип. 48)
814716
  Клімова С.М. Недоліки юридичної техніки викладення окремих норм Бюджетного кодексу України // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 138. – С. 78-88. – ISSN 2224-9281
814717
  Омельчук Ю.М. Недолюдки / Ю.М. Омельчук. – Львів, 1963. – 134с.
814718
  Воробьев Л.И. Недометанный стог / Л.И. Воробьев. – Москва, 1985. – 477с.
814719
  Карпович В.Н. Недоопределенность теоретического знания и эмпирические опосредования в дедуктивных системах с теоретическими понятиями // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Рос. акад. наук, Сибир. отд-ние, Ин-т философии и права. – Новосибирск, 2015. – № 2 (65). – С. 28-40. – ISSN 1560-7488
814720
  Сердюк В. Недоорканість та незмінюваність суддів // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 10. – С. 116-122.
814721
  Трусова Н.В. Недоотриманий капітал як загроза фінансування дефіциту бюджету України / Н.В. Трусова, В.О. Терновський // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Дем"яненко М.Я., Жук В.М., Бичкова С.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (75). – C. 145-152. – ISSN 2307-9878
814722
  Брегін М.Г. Недооцінене досягнення у вивченні інформаційного суспільства на теренах СРСР: твори А.І. Ракітова // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2012. – Вип. № 48. – С. 141-149. – ISSN 2072-1692
814723
  Грабович Г. Недооцінений Костецький // Критика. – Київ, 2000. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 28-29


  Ігор Костецький — український письменник, перекладач, критик, режисер, видавець. Справжнє ім"я письменника — Мерзляков Ігор В"ячеславович, псевдонім "Костецький" взято з дівочого прізвища матері письменника. Костецький належав до засновників і чільних ...
814724
  Грабовський С. Недооцінений Леонід Плющ // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 12-13 червня (№ 101/102). – С. 17, 20


  Багато років у телевізійному просторі відтворюється деформована картина, в якій не знаходиться місця національними інтелектуалами.
814725
  Шмиговський К.А. Недопарка / К.А. Шмиговський. – Київ, 1939. – 3 с.
814726
  Еремин А.А. Недопетая песня / А.А. Еремин. – Горький, 1962. – 235с.
814727
   Недопетая песня. – Мурманск, 1963. – 62 с.
814728
  Подстаницкий А. Недопетая песня / А. Подстаницкий. – 2-е изд., испр. и доп. – Мурманск, 1969. – 56 с.
814729
  Борзунов С.М. Недопетая песня / С.М. Борзунов. – М., 1973. – 128с.
814730
  Преображенский Сергей Недопетая песня : О романе А.А.Фадеева "Черная металлургия" / Преображенский Сергей. – Москва : Современник, 1977. – 320 с.
814731
  Дугин Г.К. Недопетая песня / Г.К. Дугин. – М, 1979. – 128с.
814732
  Еремин А.А. Недопетая песня / А.А. Еремин. – 2-е изд. – Горький, 1981. – 224с.
814733
  Преображенский С.Н. Недопетая песня / С.Н. Преображенский. – Челябинск, 1981. – 296с.
814734
  Подстаницкий А.В. Недопетая песня / А.В. Подстаницкий. – Мурманск, 1981. – 63с.
814735
  Жупан И.В. Недопетая песня / И.В. Жупан. – Ужгород, 1986. – 172с.
814736
  Котов А Б. Недопетая песня. / А Б. Котов. – Сталино, 1960. – 206с.
814737
  Маринчик П.Ф. Недопетая песня. Необычайная жизнь П.И.Жемчуговой. / П.Ф. Маринчик. – Л.-М., 1965. – 147с.
814738
  Автомонов П.Ф. Недописана анкета : Повісті / П.Ф. Автомонов. – Київ : Дніпро, 1976. – 342с.
814739
  Автомонов П.Ф. Недописана анкета : повісті / П.Ф. Автомонов. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 304 с.
814740
  Дроздовський Д. Недописаний лист... : (Прощальне слово про професора Івана Денисюка) // ЛітАкцент : альманах.Сучасна література в колі твого читання. – Київ, 2010. – Вип. 2 (4) за 2009 р. – С. 190-202. – ISBN 978-966-8201-83-7
814741
  Овсієнко Василь Недописаний портрет : з приводу інтерв"ю Василя Овсієнка з Миколою Холодним / Овсієнко Василь, Малюта Іван; розпитував І. Малюта // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 34-35. – ISSN 0868-9644
814742
  Бразов Л.П. Недописані сторінки : повісті / Л.П. Бразов. – Київ : Дніпро, 1978. – 245 с.
814743
  Недопитанська Ю. Недопитанський Микола Іванович : [спогади] / Юлія Недопитанська // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 208-209. – ISBN 978-966-2726-03-9
814744
  Кіцен Н. Недопустимість "повороту до гіршого" та перевірка вироків, ухвал, постанов, які не набрали законної сили // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 6 (186). – С. 149-152
814745
  Кучинська О. Недопустимість доказів, зібраних під час затримання підозрюваного уповноваженою службовою особою: деякі проблемні аспекти / О. Кучинська, А. Шаркова // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 10. – С. 75-81. – ISSN 1026-9932


  У статті аналізуються деякі проблемні аспекти недопустимості доказів, зібраних під час затримання підозрюваного уповноваженою службовою особою в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Особливу увагу присвячено критеріям ...
814746
  Губар О.С. Недопустимість зловживання правом у цивільному праві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Губар Олексій Сергійович ; Нац. акад. прав. наук України, Наук.-дослід. ін-т приват. права і підприємництва. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
814747
  Денісова Г.В. Недопустимість повторної участі судді у кримінальному провадженні як підстава для його самовідводу та відводу / Г.В. Денісова, В.П. Денісов // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 3 (44). – C. 46-53. – ISSN 2413-1342
814748
  Кашка О.С. Недопустимість погіршення правового становища обвинуваченого та особи, щодо якої вирішувалося питання про застосування примусових заходів виховного або медичного характеру, при провадженні в суді апеляційної інстанції // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2013. – Вип. 1 (45). – С. 329-340. – (0). – ISSN 2078-9165
814749
  Сахарук І.С. Недопущення дискримінації осіб, що не досягли 14 років, у сфері праці // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2011" : зб. матеріалів ХIIІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 14-15 квіт. 2011, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін. ]. – Черкаси : Брама, 2011. – С. 74-76. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
814750
  Сахарук І.С. Недопущення дискримінації у сфері праці як принцип трудового права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Сахарук Ірина Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
814751
  Сахарук І.С. Недопущення дискримінації у сфері праці як принцип трудового права : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Сахарук Ірина Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 222 л. – Бібліогр.: л. 188-222
814752
  Цингер В.Я. Недоразумения во взглядах на основании геометрии. – [Москва] : Тип. Э. Лисснера и Ю.Романа, 1894. – 11 с. – Отд.оттиск : Ж. Р. Ф.-Х. О. Физич.отд., т45, вып. 9, 1913 г.
814753
   Недореформа высшей школы. Испытание свободой / подготовили материал Л.Ксенз, Ю. Вишневский, Е. Пивнев // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2014. – 1 сентября (№ 35). – С. 16


  Данная вузам автономия может привести к тому, что лучшие из них станут еще лучше, в худшие - еще хуже.
814754
  Блинов В.А. Недорисованный портрет / В.А. Блинов. – Саранск, 1991. – 155с.
814755
   Недорисованный портрет: М.Горький, В.Маяковский, ДЖ.Рид, Н.Погодин, М.Шагинян о Ленине. – М., 1991. – 464с.
814756
  Гриневич Л.В. Недороди 1928-1929 рр. в Україні: причини, розміри, методика статистичних обрахувань // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2011. – Вип. 32. – С. 139-157
814757
  Самбикин М.М. Недороды на Украине, их районы , частота и размеры / М.М. Самбикин. – Х.К., 1931. – 112с.
814758
  Фонвизин Д.И. Недоросль / Д.И. Фонвизин. – Л-М, 1927. – 80с.
814759
  Фонвизин Д.И. Недоросль / Д.И. Фонвизин. – Л-М, 1933. – 72с.
814760
  Фонвизин Д.И. Недоросль / Д.И. Фонвизин. – Л, 1935. – 119с.
814761
  Фонвизин Д.И. Недоросль / Д.И. Фонвизин. – Х-Одесса, 1936. – 86с.
814762
  Фонвизин Д.И. Недоросль / Д.И. Фонвизин. – М-Л, 1937. – 126с.
814763
  Фонвизин Д.И. Недоросль / Д.И. Фонвизин. – М-Л-, 1949. – 115с.
814764
  Фонвизин Д.И. Недоросль / Д.И. Фонвизин. – М, 1958. – 130с.
814765
  Фонвизин Д.И. Недоросль / Д.И. Фонвизин. – М, 1964. – 95с.
814766
  Фонвизин Д.И. Недоросль / Д.И. Фонвизин. – М, 1965. – 95с.
814767
  Фонвизин Д.И. Недоросль / Д.И. Фонвизин. – Элиста, 1968. – 72с.
814768
  Фонвизин Д.И. Недоросль / Д.И. Фонвизин. – М, 1971. – 358с.
814769
  Фонвизин Д.И. Недоросль / Д.И. Фонвизин. – М, 1987. – 285с.
814770
  Фонвизин Д.И. Недоросль / Д.И. Фонвизин. – Л, 1989. – 175с.
814771
  Фонвизин Д.И. Недоросль // Горе от ума / А.С. Грибоедов. – Харьков : Фолио, 2012. – С. 137-220. – (Библиотека русской классики для школ). – ISBN 978-966-03-6036-5
814772
  Фонвизин Д.И. Недоросль // Горе от ума / А. Грибоедов. – Харьков : Фолио, 2012. – С. 137-229, [6]. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы). – ISBN 978-966-03-5840-9
814773
  Назаренко М. Недоросль Аленин : Повесть // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2002. – № 11/12. – С. 3-75. – ISSN 0131-8136
814774
  Фонвизин Д.И. Недоросль; Горе от ума / А. С. Грибоедов; Маленькие трагедии / А. С. Пушкин; Скупой / Ж. -Б. Мольер; Мещанин во дворянстве / Д. И. Фонвизин / Д.И. Фонвизин. – Москва : Искусство, 1975. – 352 с. – (Школьная библиотека)
814775
  Фонвизин Д.И. Недоросль; Горе от ума / А. С. Грибоедов; Маленькие трагедии / А. С. Пушкин; Скупой. Мещанин во дворянстве / Ж. -Б. Мольер. / Д.И. Фонвизин. – Москва : Искусство, 1972. – 358 с. – (Школьная библиотека мировой драматургии)


  Содержание: Грибоедов, А. С. Горе от ума / А. С. Грибоедов Пушкин, А. С. Маленькие трагедии / А. С. Пушкин Мольер, Жан-Батист. Скупой / Жан-Батист Мольер Мольер, Жан-Батист. Мещанин во дворянстве / Жан-Батист Мольер
814776
  Фонвизин Д.И. Недоросль; Горе от ума / Грибоедов А.С.; Маленькие трагедии / Пушкин А.С.; Скупой. Мещанин во дворянстве / Мольер Ж.-Б.. : для 8 класса / Д.И. Фонвизин. – Москва : Искусство, 1969. – 462 с. – В одной кн. 4 произведения. – ((Школьная библиотека)
814777
  Васильченко С. Недоросток : (Побутова легенда) : Комедія в 4-х діях / С. Васильченко. – Київ : Криниця ; Друкрня А.І. Гросмана, 1913. – 63 с. – (Видавниче товариство "Кpиниця" у Київі ; № 8)
814778
  Васильченко С. Недоросток : Народна юмореска в 4-х діях / С. Васильченко. – Харків : Рух, 1925. – 61с. – (Театральна б-ка ; Ч. 52)
814779
  Тарасов Е.М. Недосказанная поэма : стихотворения / Е.М. Тарасов. – Москва : Советская Россия, 1985. – 144с.
814780
  Крючкова І.В. Недосконала матриця економіки України // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 6 (643). – С. 53-60 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0131-775Х
814781
  Ольховська М. Недосконалість визначення в Кримінальному процесуальному кодексі України процесуальних строків, пов"язаних з реалізацією стороною захисту права на оскарження рішень, дій чи бездіяльності слідчого, прокурора під час досудового розслідування // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 158-159
814782
  Бережанський Г. Недосконалість законних підстав щодо застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 361-363. – ISBN 978-617-7069-17-0
814783
  Ющенко О. Недосконалість законодавства про референдум як один із основних чинників зловживання владою в процесі референдуму // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 30-35.
814784
  Корнійчук Т. Недосконалість інституційної діяльності ООН та основні напрями її реформування // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 96, ч. 2. – С. 148-154


  Стаття присвячена проблематиці реформування інституційної системи ООН. Статья посвящается проблематике реформирования институционной системы ООН. The present article deals with the problem of UN institutional system reform.
814785
  Бахарєв В.С. Недосконалість несучої системи екологічного моніторингу атмосферного повітря на рівні урбосистеми: причини, наслідки, шляхи вдосконалення // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 5 (100). – С. 76-82 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
814786
  Асютченко С. Недосконалість питань фірмового найменування у проекті Цивільного кодексу // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 130-131


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
814787
  Онікієнко С.В. Недосконалість ринків і потреба в регулюванні: соціально-економічний аспект // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 8. – С. 11-15 : рис. – Бібліогр.: 7 назв
814788
  Фута О.З. Недосліджена мемуарна проза України XVIII ст.: "Щоденник" Якова Марковича (1717-1767) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 338-343


  В даній роботі досліджено один з найяскравіших зразків української мемуарної прози XVIII ст. - "Щоденник" Якова Марковича (1717-1767) та проаналізовано його особливості. В данной работе исследован один из самых ярких образцов Украинской мемуарной ...
814789
  Левицький Л.М. Недоспівана пісня / Л.М. Левицький. – К, 1959. – 56с.
814790
  Галан Я.О. Недоспівана пісня : П"єси, оповідання, нариси, памфлети, статті / Я.О. Галан. – Київ : Дніпро, 1972. – 559с.
814791
  Левицький Л.М. Недоспівана пісня / Л.М. Левицький. – К, 1985. – 205с.
814792
  Пятницкий П.П. Недостатки докембрийской терминологии / П.П. Пятницкий. – 17-26с. – Отдельный оттиск
814793
  Винокур А.С. Недостатки письма у первоклассников с нарушениями речи и пути их устранения в процессе обучения. : Автореф... канд. пед.наук: / Винокур А.С.; АПН РСФСР. Науч.-исслед. ин-т дефектологии. – М., 1965. – 22л. – Бібліогр.:с.22
814794
  Нелипа Д.В. Недостатки прямых форм демократии // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 4


  Среди аргументов против рассмотрения прямых форм демократии как фактора развития общества одними из самых весомых является осознание того, что к прямым формам демократии принадлежат не только выборы, референдумы и опросы общественного мнения, но и ...
814795
  Хватцев М.Е. Недостатки речи у детей / М.Е. Хватцев. – 3-е изд. – Москва, 1948. – 128с.
814796
  Васьковский Е.В. Недостатки устава гражданского судопроизводства // Правовое регулирование отношений в сфере частного права: традиции и современность : к 150-летию со дня рождения Е.В. Васьковского. / Е.В. Васьковский, Н.П. Бондарь, В.В. Валах, А.М. Гниздовская, И.А. и др. Голоденко. – Одесса : Астропринт, 2016. – С. 49-207. – ISBN 978-966-927-140-2
814797
  Миронова Л. Недостатня матеріально-технічна база сільгоспвиробників зваблює переробні підприємства до порушень законодавства / Л. Миронова, А. Богатько // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2011. – № 4 (43). – С. 42-50


  На прикладі молочної галузі Черкаської області розглянуто проблеми на ринку молока України та запропоновано можливі шляхи їх вирішення.
814798
  Колчинская А.З. Недостаток кислорода и возраст / А.З. Колчинская; АН УССР, Ин-т физиологии. – Киев : Наукова думка, 1964. – 335с.
814799
  Исупова О.Г. Недостаточно оплачиваемая работа: почему мы соглашаемся? // Социологические исследования. – Москва, 2002. – № 3. – С.62-72. – ISSN 0132-1625
814800
  Спенсер Г. Недостаточность естественного подбора. – Санкт-Петербург : Тип. И.Н. Скороходова, 1894. – 65 с.
814801
  Гагуа К.С. Недостаточные в отношении времени глаголы в сванском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Гагуа К.С.; АН Груз.ССР. Ин-т языкознания. – Тбилиси, 1968. – 32л.
814802
  Лысцов Виктор Недостающая частица : Планетарий // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 10. – С. 121 : Іл.
814803
  Плавильников Н. Недостающее звено / Н. Плавильников. – М.-Л, 1945. – 56с.
814804
  Офин Э.М. Недостающее звено / Э.М. Офин. – Л., 1968. – 304с.
814805
  Иди М. Недостающее звено / М. Иди. – М, 1977. – 160с.
814806
  Вик Б. Недостверные данные о счастье / Б. Вик. – Москва, 1989. – 188с.
814807
  Пхакадзе И. Недостижимые достижимые миры / И. Пхакадзе. – Тбилиси, 1991. – 302с.
814808
  Підгайний Семен Недостріляні / Підгайний Семен. – Б.м. : Україна
Ч.2. – 1949. – 128с.
814809
  Лєсной В. Недоструктурований інтелект як чинник бідності нації // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 28 лютого (№ 35)
814810
  Браун Д. Недоступная Земля / Д. Браун, А. Массет. – Москва : Мир, 1984. – 262с.
814811
  Покидова Елена Недоступная недвижимость : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 54-57 : Фото
814812
  Дербенев К.М. Недоступная тайна / К.М. Дербенев. – Ярославль, 1961. – 215 с.
814813
  Дариус Д. Недоступное глазу / Д. Дариус. – Москва : Мир, 1986. – 247с.
814814
  Сафаргалеев Наиль Недоступное стало реальностью // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2007. – № 9. – С. 41-42. – ISSN 0869-4915
814815
  Ожешко Е. Недосьпівана пісня / Еліза Оржешкова; Переклад з польського Антін Кpушельницький. – Львів : Hакладом А. Хойнацького ; З дpук. В.А. Шийковского, 1899. – 104 с. – Прим. № 104197 дефектний, без обкл.


  (Элиза Ожешкова, Элиза Оржешко, польск. Eliza Orzeszkowa, белор. Эліза Ажэшка (устар. Эліза Арэшчыха)
814816
  Весос Тарьей Недотепа // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С.102-114. – ISSN 1130-6545
814817
  Серьогін В.О. Недоторканність приватного життя дітей: постановка проблеми // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 11/12 (85/86). – С. 274-276.
814818
  Присяжнюк І. Недоторканність приватного життя як об"єкт кримінально-правової охорони // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 2. – С. 131-138. – ISSN 1026-9932
814819
  Бойко О.Є. Недоторканність судді як гарантія його незалежності // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 3 (76). – С. 86-91
814820
  Сердюк В.В. Недоторканність та незмінюваність суддів: українські реалії та європейський досвід // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 49-53. – (Правознавство ; Вип. 365)
814821
  Козлова О.С. Недотримання принципів спілкування в англійському діалогнічному мовленні // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 150-155. – ISBN 966-638-142-7
814822
  Савченко А.В. Недотримання принципу законності в українському судочинстві як причина порушень прав та інтересів громадян / А.В. Савченко, В.О. Останін // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 4 (77). – С. 93-103
814823
  Яновська О. Недотримання стандартів якості професійної правничої допомоги як підстава юридичної відповідальності адвокатів // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.] ; редкол. : О.Д. Святоцький, П.М. Рабінович, Т.О. Коломоєць та ін. – Київ, 2016. – № 12. – С. 53-61. – ISSN 1026-9932
814824
  Кривошеина К. Недоумок // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2006. – № 10. – С. 7-56. – ISSN 0321-1878
814825
  Шатров В. Недофедерація // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 8 (276). – С. 38-40. – ISSN 1996-1561


  Регіональні реформи Путіна перетворили Росію на уніфіковану, забюрократизовану й корумповану неоімперію.
814826
  Кузьмін П. Недоцільність вступу України в ЄС // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 16-18
814827
  Западов А.В. Недочитанные строки / А.В. Западов, Е.П. Соколова. – М, 1979. – 326с.
814828
  Малиновский Ю.М. Недра-летопись биосферы / Ю.М. Малиновский. – Москва : Недра, 1990. – 159с.
814829
  Друянов В.А. Недра - цех под землей / В.А. Друянов. – М, 1980. – 128с.
814830
   Недра Арктики. – М-Л
1. – 1946. – 228с.
814831
   Недра Арктики. – М-Л
2. – 1947. – 233с.
814832
  Кузнецов С.С. Недра гор Северного Кавказа / С.С. Кузнецов. – М.-Л., 1953. – 110с.
814833
  Зимин Н.П. Недра и воды.Прикладная геология,гидрография и гидрология в работе юных натуралистов / Н.П. Зимин. – М, 1930. – 144с.
814834
  Копылов Б.В. Недра Киргизстана на службе родины. / Б.В. Копылов, В.М. Рожанец. – Фрунзе, 1967. – 18с.
814835
   Недра социалистического Татарстана : сборник статей. – Казань : Т.Н.И.Э.И., 1931. – 112 с. – (Пролетарии всех стран, соединяйтесь!)
814836
  Федоровский Н. Недра СССР и пути их использования. / Н. Федоровский. – М.-Л., 1926. – 79с.
814837
  Соболев Д.Н. Недра Украины / Д.Н. Соболев. – Харьков, 1928. – 60с.
814838
  Аскасинский В.В. Недра Читинской области / В.В. Аскасинский. – Чита : Читинское книжное из-во, 1957. – 76с.
814839
  Мадалиев Н. Недра Ягноба - на службу народа / Н. Мадалиев. – Душанбе, 1976. – 130с.
814840
  Неводов Б.С. Недра. / Б.С. Неводов. – М., 1950. – 224с.
814841
   НедраВосточнойСибири. – Иркутск, 1940. – 111с.
814842
  Кузовкин Г.Г. Недремлющее око / Г.Г. Кузовкин. – Львов, 1969. – 112с.
814843
  Стрельцов Иван Недремлющий брегет : медпрактикум // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 10 (2829). – С. 138-143
814844
  Туричин И.А. Недремлющий лес / И.А. Туричин. – М., 1959. – 238с.
814845
  Туричин И.А. Недремлющий лес / И.А. Туричин. – Л., 1982. – 320с.
814846
  Карпов Е. Недруги : Пьеса в пяти действиях. – Санкт-Петербург, 1906. – 230 с.
814847
  Возняк М.С. Недрукована автобіографія Володимира Шашкевича / Михайло Возняк. – Львів : З дpук. І. Айхельбеpгеpа, 1911. – 29 с.
814848
  Міяковський Володимир Недруковане й забуте: громадські рухи дев"ятнадцятого сторіччя. Новітня українська література = Unpublished and forgotten writings / Міяковський Володимир; Ред.:Антонович М. – New York : The Ukrainian Academy, 1984. – 509с. – (Джерела до новітньої історії України/ УВА у США; ЗагюредБілінський Я та ін. ; Том 1). – ISBN 0-916381-02-1
814849
  Заклинський К. Недрукований досі вірш Петра Гулака-Артемовського / К. Заклинський, 1957. – [6] с. – Окр. відбиток
814850
  Черняк І. Недруковані архівні матеріали про діяльність О. Сокальського як організатора закладів освіти галузі культури і мистецтва в Україні (50-ті – 60-ті роки XX ст.) / Ірина Черняк // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 12 (221), грудень. – С. 32-33. – ISSN 2076-9326


  Завдяки матеріалам Центрального державного історичного архіву України (ЦДІАУ) розкрито діяльність Олексія Степановича Сокальського на посаді керівника Управління навчальних закладів Міністерства культури УРСР та висвітлено його внесок у розбудову ...
814851
  Лучук І. Недруковані вірші Назара Гончара // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 246/247. – С. 300-301
814852
  Боронь О.В. Недруковані дописи Юрія Липи // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С. 23-28
814853
  Антонович М. Недруковані листи В.Б. Антоновича до Ф.К. Вовка : (з архіву УВАН) // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 239-252. – ISBN 966-7272-00-1


  "Листи Володимира Боніфатійовича Антоновича (1834-1908) до Федора Кіндратовича Вовка (1847-1918), які збереглися в Архіві П.П. Курінного в Музею-Архіві УВАН мають велике значення, оскільки вони з"ясовують деякі невідомі дотепер сторінки їхнього життя, ...
814854
  Кониський О.Я Недруковані поезії Т.Г. Шевченка : [розвідка та вірші] / подав Олександр Кониський. – Б. м. : б. в., 1901. – 8 с. – Окр. відб. з: Записки Наук. Т-ва ім. Шевченка. 1901, т.39, кн. 1


  Записки Наукового Товариства імени Шевченка / Виходять у Львові що два місяцї під редакциєю Михайла Грушевського. - Львів: Накладом Наук. Т-ва ім. Шевченка. Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. Під зарядом К. Беднарського, 1901. - На тит. арк. та обкл. ...
814855
  Планше Ж. Недуг армии / Ж. Планше. – М., 1959. – 127с.
814856
  Голубков Д.Н. Недуг бытия. / Д.Н. Голубков. – М., 1987. – 494,2с.
814857
  Плужник Є.П. Недуга : роман / Євген Плужник. – Київ : Знання, 2016. – 239, [1] с. – Сер. заснована 2013 р. – (Серія "Скарби" : передплатна серія ; № 6). – ISBN 978-617-07-0372-9
814858
   Недюха Микола Петрович // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 182. – ISBN 978-617-7530-19-9
814859
  Клейн Ф. Неевклидова геометрия / Ф. Клейн. – Москва-Ленинград, 1936. – 355 с.
814860
  Клейн Ф. Неевклидова геометрия = Vorlesungen uber nicht-Euklidische geometrie / Ф. Клейн ; пер. с нем. Н.К. Брушлинского. – Изд. 3-е. – Москва : ЛКИ, 2007. – 356 с. – ISBN 978-5-382-00235-4
814861
  Фукс Б.А. Неевклидова геометрия в теории конформных и псевдоконформных отображений / Б.А. Фукс. – Москва-Ленинград, 1951. – 148 с.
814862
   Неевклидова геометрия и теория чисел. – Калинин, 1978. – 113 с.
814863
  Розенфельд Б.А. Неевклидовы геометрии / Б.А. Розенфельд. – Москва, 1955. – 744 с.
814864
  Розенфельд Б.А. Неевклидовы пространства / Б.А. Розенфельд. – Москва, 1967. – 744 с.
814865
  Розенфельд Б.А. Неевклидовы пространства / Б.А. Розенфельд. – Москва : Наука, 1969. – 546с.
814866
  Букреев Б.Я. Неевклідова планіметрія в аналітичному викладі / Б.Я. Букреев. – Київ : Радянська школа
Частина 1. – 1947. – 80 с.
814867
  Гребенюк М.Ф. Неевклідові зв"язності поверхні V[верхній індекс r, нижній індекс n-1] та їхні форми кривини // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 11-15. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Стаття стосується диференціальної геометрії тангенціально-вироджених поверхонь неевклідового простору [1]. Визначено 6 неевклідових зв"язностей, які асоційовані з тангенціально-виродженою поверхнею, дано форми цих зв"язностей та форми кривини деяких з ...
814868
  Вахненко Т. Нееквівалентність зовнішньої торгівлі - фундаментальна проблема економічного розвитку країн, які розвиваються : Економіка зарубіжних країн // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 65-73 : Табл. – Бібліогр. 21 назва. – ISSN 0131-775Х
814869
  Резнікова Н.В. Нееквівалентність зовнішньої торгівлі як детермінанта структурної кризи української економіки // Матеріали міжнародної конференції "Мега-тренди світового розвитку та економічні перспектви України" : 30 червня 2016 р., м. Київ / "Мега-тренди світового розвитку та економічні перспективи України", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2016. – С. 97-98
814870
  Лобунець Т.В. Неекономічні важелі активізації інвестиційного процесу в корпоративному секторі економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 3 (141). – С. 54-58. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
814871
   Неекономічні пріоритети модернізації в Україні з урахуванням інтеграційного досвіду країн Центрально-Східної Європи : наук. доповідь / [О.М. Балакірєва та ін.] ; за ред. О.М. Балакірєвої ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2015. – 161, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7717-5
814872
  Сіденко В.Р. Неекономічні фактори розвитку європейської інтеграції: досвід країн Центральної та Східної Європи // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соціальних дослідж. ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соціальних дослідж. ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4 (51). – С. 27-42. – ISSN 1681-116Х
814873
  Сіденко С.В. Неекономічні чинники світового економічного розвитку / С.В. Сіденко ; НАН України ; Ін-т світової економіки і міжнародних відносин. – Київ : Аврора-Прінт, 2011. – 236 с. + Додатки: с. 217-229. – Бібліогр.: с. 230-234. – ISBN 978-966-647-177-5
814874
  Віллані Дж. Неекстрене використання відділення екстреної медичної допомоги пацієнтами для отримання допомоги пацієнтами / Дж. Віллані, К. Мортенсен // Екстрена медицина: від науки до практики / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика ; ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2015. – № 5/6 (16). – С. 96-111. – ISSN 2312-7104
814875
   Неелова Марина. – М., 1976. – 17с.
814876
  Крикунов О. Неефективність досудового розслідування як підстава для відсторонення слідчого від здійснення кримінального провадження // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 2 (10). – С. 129-134. – ISSN 2409-4544
814877
  Маццоліні А. Неефективність трансмісивного навчання // II Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі" : присвяч. 120-річчю від дня народж. [Ігоря Євгеновича Тамма, академіка, Героя Соц. праці, Лауреата Нобел. премії : зб. матеріалів, м. Кіровоград], 15-16 жовт. 2015 р. / "Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі", міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2015. – С. 3-4


  Щодо методу активного навчання.
814878
  Амалян Н.Д. Неефективність участі України у міжнародних інтеграційних процесах / Н.Д. Амалян, А.В. Амалян // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 31-33
814879
   Нежданно-негаданно. – М., 1973. – 248с.
814880
  Пономарев В.И. Нежданно-негаданно: повести и рассказы / В.И. Пономарев. – М., 1978. – 256с.
814881
  Лебков Е.Д. Нежданно-негаданно: повесть и рассказы / Е.Д. Лебков. – Москва, 1987. – 269с.
814882
  Васильев П.А. Нежданно-негадано / П.А. Васильев. – Ленинград, 1989. – 221с.
814883
  Хазри Н. Нежданно : стихи и поэмы / Наби Хазри; пер. с азерб. – Москва : Советский писатель, 1986. – 124 с.
814884
  Козлов В.Ф. Нежданное наследство : Роман. Повесть. Рассказы / В.Ф. Козлов. – Москва : Молодая гвардия, 1980. – 448с.
814885
  Осинин В.С. Нежданные пристани / В.С. Осинин. – М, 1961. – 148с.
814886
  Спектор Г.Л. Нежданный гость / Г.Л. Спектор. – Челябинск, 1961. – 83с.
814887
  Никифоров Г.П. Нежданный гость / Г.П. Никифоров. – Ярославль, 1982. – 320с.
814888
  Мартыновский А.Д. Нежданный гость / А.Д. Мартыновский. – Краснодар, 1991. – 255с.
814889
  Шефнер В.С. Нежданный день / В.С. Шефнер. – Л., 1958. – 147с.
814890
  Лиленкова Агнесса Петровна Нежегородское земство в 1890-1904 гг. (Социальный состав, бюджеты и практ. деятельность) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Лиленкова Агнесса Петровна; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1973. – 28л.
814891
  Лиханов А.А. Нежеланные, или Мать чужих детей. / А.А. Лиханов. – М., 1984. – 64с.
814892
  Богун Л.В. Нежелательные лекарственные реакции и взаимодействия при антибиотикотерапии: аллергические реакции / Л.В. Богун, И.Г. Березняков // Медицина неотложных состояний : науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2015. – № 7 (70). – С. 137-147. – ISSN 2224-0586
814893
  Вальраф Г. Нежелательные репортажи / Г. Вальраф. – Москва, 1982. – 296с.
814894
  Барнард К. Нежелательные элементы / К. Барнард. – Москва, 1979. – 480с.
814895
  Филлипс С.Э. Неженка : Роман / С.Э. Филлипс. – Москва-Минск : АСТ, Попурри, 1999. – 496с. – (Страсть). – ISBN 5-237-02710-5; 985-438-059-9
814896
  Рябухин Б. Неженская женская проза // Юность : литературно-худож. и обществ.-полит. журнал / Труд. коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2013. – № 10 (693). – С. 169-170. – ISSN 0132-2036


  Творческое развитие и художественные поиски эстонской писательницы Хелью Ребане.
814897
  Джеймс Ф.Д. Неженское дело : [роман] / Филис Дороти Джеймс // Ищите женщину : остросюжетные детективы / [сост. А.А. Литвиненко]. – Киев : ИРИС, 1992. – [Вып. 3]. – С. 1-156. – ISBN 5-8292-0031-7
814898
  Скаткин М.Н. Неживая природа : учебник для 4-го класса нач. школы : утв. Министерством просвещения РСФСР / М.Н. Скаткин. – 8-е изд. – Москва : Учпедгиз, 1953. – 175 с., [4] л. ил. : ил.
814899
  Хузе О.Ф. Неживая природа и ее силы на службе человека. / О.Ф. Хузе. – Л., 1956. – 36с.
814900
  Румянцев Ф.П. Нежигородский опыт реформирования аграрных отношений на современном этапе земельной реформы в Российской Федерации // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 1. – С. 21-22. – ISSN 1812-3805
814901
  Рубанова М.П. Нежилое помещение как недвижимая вещь и объект гражданских прав // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2007. – № 3. – С. 55-58. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
814902
  Самойленко Г.В. Нежин - город юности Гоголя / Г.В. Самойленко. – Нежин, 2002. – 262с. – ISBN 966-7391-27-2
814903
   Нежин. – К., 1986. – 125с.
814904
  Самойленко Г.В. Нежинская филологическая школа 1820-1990гг. / Г.В. Самойленко. – Нежин, 1993. – 169 с.
814905
  Бережков М. Нежинские предания, относящиеся к 1709-му Полтавскому году : Речь, чит. в годич. собр. нежин. учен. о-ва при Ин-те кн. Безбородко, 14 сент. 1909 / М. Бережков // Гоголь в его отношениях к старинной малорусской литературе : речь : [Произнесено на чествовании памяти Гоголя, устроен. 20 марта 1909 г. Харьк. ун-том, Харьк. гор. думой и Ист.-филол.. о-вом при Харьк. ун-те] / А.П. Кадлубовский. – Нежин, 1911. – 16 с.
814906
  Самойленко Г.В. Нежинские реминисценции в творчестве Н. Гоголя
814907
  Завтонов О. Нежіночих професій на американському флоті не існує // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2018. – 18 січня (№ 3). – С. 9


  У ВМС США жінки успішно служать на всіх рівнях військово-морської їєрархії - від матроса до командира корабля.
814908
  Корпачев Э.М. Нежная душа / Э.М. Корпачев. – М., 1980. – 336с.
814909
  Фурсов В.Н. Нежное очарование природы Японии // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 5 (109). – С. 27-29, 33
814910
  Будрис Р.И. Нежнорогий возвращается в лес : рассказі / Р.И. Будрис; пер. с лит. – Москва : Детская литература, 1977. – 144 с.
814911
  Желязкова Л. Нежност в повече / Л. Желязкова. – Варна, 1989. – 34с.
814912
  Тремасов Н.Я. Нежности Волчицы / Н.Я. Тремасов. – Саранск, 1991. – 94с.
814913
  Абдрахманова Т. Нежность : стихи : пер. с каз. / Турсынхан Абдрахманова. – Москва : Правда, 1968. – 30 с. – (Б-ка "Огонек" ; № 25)
814914
  Агишев О.А. Нежность : киносценарии / О.А. Агишев ; вступит. статья И. Вайсфельда. – Москва : Искусство, 1973. – 143 с.
814915
  Алиева Ф.Г. Нежность : стихи и поэма / Фазу Алиева ; пер. с авар. С. Северцева ; худож. Е.И. Дорон. – Москва : Воениздат, 1977. – 198 с. : ил.
814916
  Унгарсынова Ф. Нежность : стихи / Ф. Унгарсынова. – Алма-Ата : Жалын, 1977. – 120 с.
814917
   Нежность. – Москва, 1989. – 383 с.
814918
  Березин Владимир Нежность бесприютного мира : повести разных времен // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 7 (1011). – С. 8-23. – ISSN 0130-7673
814919
  Петрунина Н.В. Нежность для Нивелии: сборник / Н.В. Петрунина. – М., 1991. – 380с.
814920
  Шевелев А.А. Нежность земли. / А.А. Шевелев. – М, 1970. – 96с.
814921
  Вершинин М.М. Нежность и мужество / М.М. Вершинин. – Москва, 1966. – 80с.
814922
  Коротовский М.П. Нежность и мужество / М.П. Коротовский. – Алма-Ата, 1980. – 71с.
814923
  Бахвалов А.А. Нежность к ревущему зверю / А.А. Бахвалов. – М, 1973. – 277с.
814924
  Бахвалов А.А. Нежность к ревущему зверю / А.А. Бахвалов. – Москва : Современник, 1980. – 254 с.
814925
  Бахвалов А.А. Нежность к ревущему зверю / А.А. Бахвалов. – М, 1986. – 507с.
814926
  Николаева Л.А. Нежность Людмила Николаевна / Л.А. Николаева. – Ярославль, 1977. – 23с.
814927
  Решетов А.Л. Нежность. / А.Л. Решетов. – Пермь, 1960. – 55с.
814928
  Павлов А.Е. Нежность. Повесть / А.Е. Павлов. – Куйбышев, 1970. – 96с.
814929
  Кузнецов В.П. Нежность: стихи и поэмы / В.П. Кузнецов. – М., 1978. – 239с.
814930
  Фомичев В.Т. Нежностью наполнилась душа / В.Т. Фомичев. – М., 1986. – 110с.
814931
  Рекемчук А.Е. Нежный возраст / А.Е. Рекемчук. – М., 1982. – 575с.
814932
  Линдсей Д. Нежный плут / Д. Линдсей. – М., 1993. – 352с.
814933
  Донцова Д.А. Нежный супруг олигарха : роман ; Ангел на метле : главы из нового романа ; Советы от безумной оптимистки Дарьи Донцовой / Дарья Донцова. – Москва : ЭКСМО, 2007. – 384с. – (Иронический детектив). – ISBN 978-5-699-22913-0
814934
  Донцова Д.А. Нежный супруг олигарха : [роман] / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2008. – 379, [2] с. – Сер. осн. в 2000 г. - Сериал "Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант". – (Иронический детектив). – ISBN 978-5-699-38323-8
814935
  Кононов Н. Нежный театр : Роман // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2004. – № 7. – С. 13-81. – ISSN 0130-7673
814936
  Попов М.М. Нежный убийца: роман, рассказы / М.М. Попов. – М., 1989. – 476с.
814937
  Большак В.Г. Нежонатий голова / В.Г. Большак. – Львів, 1961. – 83 с.
814938
  Різниченко Т.М. Нежонатий ходжу : жартівливі переспіви українських народних пісень та творів окремих авторів / Тетяна Різниченко. – Київ : Стилос, 2011. – 100, [6] с. фотоіл.
814939
  Кудрик П.І. Нежорсткі замкнені неопуклі поверхні обертання / П.І. Кудрик, М.В. Рябчич // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 59-61. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Досліджуються замкнені поверхні обертання знакозмінної кривини, які допускають нетривіальні нескінченно малі згинання.
814940
  Степанков В.С. Нез"ясовані проблеми Батозької битви // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 55-57
814941
  Голуб О. Незабаром побачить світ книжка "Щоденники Євгена Сверстюка" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 30 листопада (№ 24). – С. 2
814942
  Васильченко С. Незабаром у рекламодавців правила гри стануть більш жорсткими, але справедливими // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 5. – С.37-38
814943
  Во И. Незабвенная : Повесть / И. Во. – Москва : Текст, 1998. – 190с. – ISBN 5-7516-0146-7
814944
  Шошин М.Д. Незабвенные друзья / М.Д. Шошин. – Ярославль, 1968. – 263с.
814945
  Клячко Ю.А. Незабвенный Анатолий Кириллович // Анатолій Кирилович Бабко : до 110-річчя від Дня народження / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Хім. ф-т ; [упоряд.: Куліченко С.А., Тананайко О.Ю ; заг. ред.: Запорожець О.Ю.]. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 91-92


  Анатолий Кириллович Бабко.
814946
  Карабчиевский Ю.А. Незабвенный Мишуня / Ю.А. Карабчиевский. – М., 1991. – 46с.
814947
  Гриценко І.С. Незабитовський Василь Андрійович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 88. – ISBN 978-966-06-0557-2
814948
  Боген Л. Незабіваеміе / Л. Боген. – М, 1933. – 176с.
814949
  Драгойчева Цола Незабравими дни на българо-съветската дружба в СССР / Драгойчева Цола. – София, 1958. – 112 с.
814950
  Стрелков Л. Незабравими дни. Пиеса в седем картини. / Л. Стрелков. – София, 1959. – 112с.
814951
  Бурбан В. Незабронзовілий Іван Дзюба на тлі непроминального минулого й сьогодення // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив ред. – Київ, 2011. – № 8 (157). – С. 6-7
814952
  Воробьев Е.З. Незабудка / Е.З. Воробьев. – Москва, 1962. – 48с.
814953
  Воробьев Незабудка / Воробьев, е.З. – Москва, 1966. – 280с.
814954
  Воробьев Е.З. Незабудка / Е.З. Воробьев. – Москва, 1970. – 96с.
814955
  Воробьев Е.З. Незабудка / Е.З. Воробьев. – Москва, 1977. – 686с.
814956
  Воробьев Е.З. Незабудка / Е.З. Воробьев. – Москва, 1987. – 476с.
814957
  Старченко Николай Незабудка с Новой земли // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 9. – С. 8-9. – ISSN 1727-4893
814958
  Моро Э. Незабудка. Избранное / Э. Моро. – Москва, 1937. – 181с.
814959
  Пришвин М.М. Незабудки / М.М. Пришвин. – Вологда, 1960. – 343с.
814960
  Забашта Л.В. Незабудки : поезії / Л.В. Забашта. – Київ : Дніпро, 1966. – 183 с.
814961
  Лендьел Йожеф Незабудки / Лендьел Йожеф. – М., 1990. – 183с.
814962
  Одноралов В.И. Незабудки / Владимир Одноралов. – Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 1991. – 302 с. – ISBN 5-7688-0344-0
814963
  Ковба М.В. Незабудки в солдатській книжці / М.В. Ковба. – Київ, 1978. – 184 с.
814964
  Домовитов Н.Ф. Незабудки на бруствере / Н.Ф. Домовитов. – Пермь, 1981. – 119 с.
814965
  Рыбалко Н.А. Незабудки на кургане / Н.А. Рыбалко. – М., 1975. – 174с.
814966
  Гуссаковская О.Н. Незабудки на скалах / О.Н. Гуссаковская. – М., 1976. – 301с.
814967
  Кухно А.А. Незабудок брызги синие. / А.А. Кухно. – Новосибирск, 1958. – 60с.
814968
  Хорунжий А.М. Незабуті весни : нариси та оповідання / А.М. Хорунжий; Анатолій Хоружний. – Київ : Молодь, 1959. – 280 с.
814969
  Гайдуцький П.І. НеЗабуті реформи в Україні 1991-2017 = UnForgotten reforms in Ukraine 1991-2017 / Павло Гайдуцький. – Київ : ДКС-центр, 2017. – 851, [1] с. : іл. – Тит. арк., зміст, відом. про автора парал. укр., англ. – ISBN 978-617-7300-04-4
814970
  Нагнибіда М.Л. Незабутнє : Поезії / М.Л. Нагнибіда. – Львів : Радянський письменник, 1946. – 102с.
814971
  Збанацький Ю.О. Незабутнє : Оповідання / Ю.О. Збанацький. – Київ : Радянський письменник, 1953. – 92с.
814972
  Слободянюк Б.Й. Незабутнє : оповідання / Б.Й. Слободянюк. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 115 с.
814973
  Коваленко П.Т. Незабутнє / П.Т. Коваленко. – Київ : Радянський письменник, 1962. – 271 с.
814974
  Довженко О.П. Незабутнє : Оповідання. Кіноповість / О.П. Довженко. – Київ : Дніпро, 1974. – 223с.
814975
   Незабутнє. – К., 1984. – 196с.
814976
  Тютюнник М. Незабутнє // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2006. – № 1/2. – С. 58-61.
814977
  Омельчук І.В. Незабутнє / Ірина Омельчук. – Київ : Поезія, 2010. – 448 с., [40] с. іл. : іл. – ISBN 978-966-2170-25-2
814978
  Орлик М.А. Незабутнє : фоторозповідь про пам"ятні події у житті та зустрічі з відомими людьми / Марія Орлик. – Київ : Просвіта, 2010. – 104 с. : іл., фот. – ISBN 978-966-7115-85-2
814979
  Шевело Л. Незабутнє : [поетична збірка] / Лідія Шевело. – Львів : Кобзар, 2012. – 107, [1] с. : іл. – На обкл. кн.: Лідія Шевело (Худаш Л.С.). - На тит. арк.: Доктору філол. наук, професору Худашу Михайлу Лукичу присвячую / Автор. – ISBN 966-559-178-9
814980
  Довженко О.П. Незабутнє (1941-1943) : оповідання / Олександр Довженко. – Київ : Дніпро, 1980. – 191с. : іл.
814981
  Цівчинська А. Незабутнє, немеркнуче... : (повість-спогади про Миколу Зерова) / Алла Цівчинська. – Нью-Йорк : [б. в.], 1962. – 63, [1] c. – З кол. Dr. E Mrs. T. Olesijuk
814982
   Незабутні // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 24 грудня (№ 50). – С. 15. – ISSN 2219-5793
814983
  Матюшкіна Тетяна Незабутні "чари дитинства" : до проблеми компаративного вивчення творів "Зачарована Десна" Олександра Довженка і "Кульбабове вино" Рея Бредбері // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 34-37. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
814984
  Матюшкіна Т.П. Незабутні "чари дитинства" у творах О. Довженка "Зачарована Десна" та Р. Бредбері "Кульбабове вино" // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 6. – С. 10-12. – Бібліогр. в кінці ст.
814985
  Матюшкіна Т.П. Незабутні "чари дитинства" у творах О.Довженка "Зачарована Десна" та Р.Бредбері "Кульбабове вино" // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 6. – С. 10-13.
814986
  Матюшкіна Т. Незабутні "чари дитинства" у творах О.Довженка "Зачарована Десна" та Р.Бредбері "Кульбабове вино" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ, 2009. – № 1 : Літературні паралелі. – С.27-29
814987
  Міщенко В.І. Незабутні адреси / В.І. Міщенко. – К, 1982. – 80с.
814988
   Незабутні дні. – Одеса, 1957. – 124с.
814989
  В"юн С.М. Незабутні дні / С.М. В"юн. – Львів, 1989. – 86с.
814990
  Пазюра Н. Незабутні дні // Педагогічна газета. – Київ, 2015. – Вересень - жовтень (№ 5). – С. 4


  В.О. завідувача відділу зарубіжної педагогічної освіти і освіти дорослих ІПООД НАПН України Наталія Пазюра про VI українсько-польський форум "Освіта для сучасності".
814991
  Самійленко П.М. Незабутні дні горінь / П.М. Самійленко. – Київ : Мистецтво, 1970. – 84 с.
814992
   Незабутні зустрічі. – Київ, 1958. – 159с.
814993
   Незабутні зустрічі. – К., 1975. – 295с.
814994
  Старух Т. Незабутні імена. Лариса Луців // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2012. – Число 1 (3). – С. 199-200. – ISSN 2224-0926
814995
  Самохвалов В.Я. Незабутні колеги, друзі... // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : збірник статей / Національна музична академія України імені П.І. Чайковського. – Київ, 2016. – Вип. 114 : Композитори і музикознавці Київської консерваторії у 1941 - 2010-х роках. – С. 265-276. – ISSN 2522-4190


  "Розглянуто діяльність провідних постатей професорськовикладацького складу кафедри теорії музики Київської консерваторії/Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського періоду кінця 1950-х – початку 2000-х рр. Виходячи з принципової ...
814996
  Колянчук Олександр Незабутні могили / О. Колянчук. – Львів : Основа, 1993. – 48с.
814997
  Пшенична Т.О. Незабутні подвиги забутого героя // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2014. – № 9/10 (104)


  Микола Данилович Білогуб - тракторист, танкист, льотчик. У роки індустріалізації поїхав на шахти Донбасу, де закінчив вечірній робітфак, а згодом Київський автошляховий інститут та аероклуб. Служив у 25-й Чапаївській дивізії. Миколу Даниловича було ...
814998
   Незабутні роки. – Кривий Ріг, 1957. – 24с.
814999
   Незабутні роки. – К., 1967. – 605с.
815000
  Атаманенко А. Незабутні тексти, повернені імена: штрихи до інтелектуального портрету академіка Миколи Мушинки // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2017. – Вип. 8. – С. 28-32. – ISSN 2520-6419
<< На початок(–10)811812813814815816817818819820(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,