Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)811812813814815816817818819820(+10)В кінець >>
815001
  Тучинський Б.Г. "Математична граматика", або як писати математичні формули // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7/8 (138). – С. 18-20. – ISSN 2518-7104
815002
  Онищенко О. "Математичне Євробачення" їде в Україну. Потрібні гроші // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 16-22 червня (№ 23). – С. 12


  ""Математичне Євробачення" - так називають Європейську математичну олімпіаду для дівчат, що у квітні 2019 року відбудеться в Україні. Наша країна вперше приймає в себе олімпіаду такого рівня. На неї з"їдуться команди з п"ятдесяти країн, і не лише з ...
815003
   "Математичні" подвійні дипломи // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 22 серпня (№ 32/33). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Ччетверо студентів факультету прикладної математики та інформатики Львівського національного університету імені Івана Франка успішно захистили магістерські роботи в рамках програми подвійного диплому "InterMaths Erasmus Mundus" з Університетом міста ...
815004
   "Математичні" складові успіху / шпальти підготувала Дарина Матат // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 12 серпня (№ 31/32). – С. 13. – ISSN 2219-5793


  Українці вибороли шість медалей у 60-й Міжнародній математичній олімпіаді - 1 золоту, 4 срібні та 1 бронзову. Вадим Коваль, учень 11 класу Українського фізико-математичного ліцею КНУ імені Тараса Шевченка отримав срібло. Традиційно українську команду ...
815005
  Романова М.Ю. "Матенадаран" означает "Книгохранилище" // Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 2011. – № 2 (45) : лето. – С. 36-42. – ISSN 1681-7559


  Матенадаран или Институт древних рукописей Матенадаран имени св. Месропа Маштоца - в Ереване науч.-исследовательский центр при правительстве Республики Армения, являющийся одним из крупнейших хранилищ рукописей в мире. Также Матенадаран является ...
815006
  Бондаренко О.О. Математичнi метoди oцiнювання мiнливoї динамiки українського фoндoвoгo ринку / О.О. Бондаренко, Т.М. Берідзе, Л.А. Бондаренко // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 34-37. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 2307-5740
815007
  Дрозд-Корольова Математична бiологiя // У світі математики : журнал : українське науково-популярне видання з математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Г.М. Шевченко ; редкол.: О.В. Антонюк, Д.С. Басов, О.О. Безущак [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (24). – С. 75-84. – ISSN 1029-4171
815008
  Дзюба Т.М. Математична верифікація критеріальної валідності методики дослідження ризиків професійного здоров"я // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Україн. Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2016. – № 4 (7). – С. 31-38 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2411-3190
815009
   Математична економіка : навч. посібник / Т.В. Блудова [та ін. ; редкол.: В.Я. Кардаш (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2009. – 464, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 458-459. – ISBN 978-966-483-183-0
815010
  Волошин О.Ф. Математична економіка : методичні рекомендації, приклади та вправи з курсу : навч. посібник з напряму "Прикладна математика" для студ. вищ. навч. закл. / О.Ф. Волошин, М.В. Коробова, Т.В. Колянова ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – 2-е вид., випр. та доп. – Київ, 2011. – 183, [1] с. : іл., табл. – Додаток: с. 173-182 ; На обкл. зазнач. Мікроекономіка та Макроекономіка. – Бібліогр.: с. 183. – ISBN 966-642-048-1
815011
  Волошин О.Ф. Математична економіка : конспект лекцій та практичні заняття / О.Ф. Волошин, М.В. Коробова, Т.В. Колянова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 223, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 20. – ISBN 978-966-439-645-2
815012
  Шевченко А.В. Математична індукція / А.В. Шевченко. – Київ : Четверта хвиля, 1996. – 48 с.
815013
  Анисимов А.В. Математична інформатика / А.В. Анисимов, В.М. Терещенко, ЗаславськийВ.А // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 475. – ISBN 978-966-02-8345-9
815014
  Кордемский Б.А. Математична кмітливість / Б.А. Кордемский. – 2-ге вид., перер. – Київ, 1963. – 568 с.
815015
  Жмуренко О. Математична компетентність як ключова компетентність нової української школи // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Саяпина С.А. (голов. ред.), Сипченко В.І., Панасенко Е.А. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 (96). – С. 77-91. – ISSN 2077-1827
815016
  Бєла Л.П. Математична компетентність як основа формування професійної математичної компетентності майбутніх інженерів // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета / Крымский инженерно-педагогический университет. – Симферополь, 2013. – Вып. 41 : Педагогические науки. – С. 106-112
815017
  Дубініна О.М. Математична культура в системі професійної підготовки інженерів з програмного забезпечення // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2013. – № 40/41. – С. 177-184. – ISSN 2074-8922
815018
  Зінченко Г. Математична культура як інноваційна складова професійної компетентності майбутнього вчителя математики // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2015. – Вип. 64. – C. 88-95. – ISSN 2075-1478
815019
  Перебийніс В.І. Математична лінгвістика : навч. посібник для студ. від-нь структур.-мат., приклад. та комп"ютер. лінгвістики / В.І. Перебийніс ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвістич. ун-т. – Київ : Вид. центр КНЛУ, 2014. – 127, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-638-292-7
815020
  Вітенько І.В. Математична логіка / І.В. Вітенько. – Ужгород, 1971. – 214 с.
815021
  Олійник А.С. Математична логіка : навч. посібник для студ. ін-тів / А.С. Олійник, В.І. Сущанський ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 171, [1] с. : табл. – Предм. покажч.: с. 168. – Бібліогр.: с. 168. – ISBN 978-966-439-650-6
815022
  Олійник А.С. Математична логіка // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 477. – ISBN 978-966-02-8345-9
815023
  Середа В.Ю. Математична логіка в шкільному курсі математики / В.Ю. Середа. – Київ, 1984. – 144 с.
815024
  Нікітченко М.С. Математична логіка та теорія алгоритмів : підручник для студентів кібернетичних факультетів вищих навч. закладів / М.С. Нікітченко, С.С. Шкільняк ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 528 с. – ISBN 966-439-007-0
815025
  Шкільняк С.С. Математична логіка. Приклади й задачі : навч. посібник / С.С. Шкільняк ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2022. – 303, [1] с. – Бібліогр.: с. 297-300. – ISBN 978-966-933-200-4
815026
  Шкільняк С.С. Математична логіка: Основи теорії алгоритмів : навч. посібник / С.С. Шкільняк ; Міжрегіон. Акад. упр. персоналом. – Київ : Персонал, 2009. – 279, [1] с. – Покажч. термінів: с. 128-132, 271-276. – Бібліогр.: с. 126-127, 268-269. – ISBN 978-966-608-979-6
815027
  Степова К.В. Математична модель адсорбції H2S у промислових відхідних газів на Fe-модифікованому бентоніті // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 12. – С. 92-99 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2078-4643
815028
  Зінько П.М. Математична модель асинхронного електроприводу з урахуванням податливості валопроводу / П.М. Зінько, А.В. Чабан // International workshop "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009)" : abstracts : October 5-9, 2009 / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2009. – С. 68-69
815029
  Довженко Н.М. Математична модель багатокритеріальної оптимізації якості обслуговування сенсорних мереж з використанням принципу справедливості / Н.М. Довженко, В.В. Собчук, М.О. Коваль // Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Барабаш О.В. ; редкол.: Бойко Ю.М., Гудзь О.Є., Лунтовський А.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (64). – С. 90-97. – ISSN 2412-4338
815030
   Математична модель багатокритерійного оцінювання ефективності інтернет-сайтів цільового спрямування / Ю.Г. Даник, О.О. Писарчук, О.В. Лагодний, О.В. Випорхонюк // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2016. – С. 114-120. – (Серія : Технічні науки ; вип. 1 (76)). – ISSN 1728-4260
815031
  Єлісєєв В.І. Математична модель бульбашкового кипіння розчину цукрози / В.І. Єлісєєв, В.І. Луценко // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 119. – С. 136-144 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1607-4556
815032
  Шулежко В.В. Математична модель ведення бойових дій групою зенітних ракетних дивізіонів в умовах поведінкової невизначеності дій засобів повітряного нападу / В.В. Шулежко, Я.О. Деркач // Системи озброєння і військова техніка : щоквартальний науково-технічний журнал / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба ; голов. ред. Леоньєв О.Б. ; редкол.: Аніпко О.Б., Більчук В.М., Бітсадзе Ш. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (50). – C. 39-41. – ISSN 1997-9568
815033
  Литвин О.О. Математична модель вектора прискорення за його слідами в сейсморозвідц // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 11. – С. 24-27. – ISSN 1025-6415
815034
  Толюпа С. Математична модель взаємовідносин системи керування інформаційною безпекою / С. Толюпа, С. Штаненко // Безпека інформаційних систем і технологій : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.В. Лукова-Чуйко ; редкол.: Т.В. Бабенко, С.С. Бучик, А.О. Білошицький [та ін.]. – Київ, 2023. – № 1 (6). – С. 28-36. – ISSN 2707-1758


  Результативне розв"язання задач аналізу і синтезу систем керування інформаційною безпекою не можна забезпечити одними лише способами простого опису їхньої поведінки в різних умовах – системотехніка виявила проблеми, які потребують кількісного ...
815035
  Ляшенко О. Математична модель взаємодії легального та нелегального секторів ринкової економіки / О. Ляшенко, Л. Буяк // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 17-32. – (Економічні науки ; Вип. 3 липень-вересень). – ISSN 1993-0240
815036
   Математична модель взаємодії постійних магнітів та надпровідних котушок / С.І. Ляшко, С.С. Зуб, І.Г. Яловега, В.С. Ляшко // Кібернетика та системний аналіз : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: О.М. Хіміч, Н.Б. Шишкіна, П.І. Андон [та ін.]. – Київ, 2022. – Т. 58, № 1, січень - лютий. – С. 90-97. – ISSN 1019-5262
815037
  Іванчук О. Математична модель взаємозв"язку просторових координат точок мікроповерхні дослідного об"єкта з відповіднимиїх координатами на РЕМ-стереозображеннях // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2016. – Вип. 1 (31). – С. 122-126 : рис. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 1819-1339
815038
  Марчук М.В. Математична модель визначення ефективних фізико-механічних характеристик перехресно армованого композитного шару / М.В. Марчук, В.М. Харченко, М.М. Хом"як // Прикладні проблеми механіки і математики : науковий збірник / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача ; голов. ред. Р.М. Кушнір. – Львів, 2018. – Вип. 16. – С. 64-73. – ISSN 1810-3022
815039
  Медвідь М.М. Математична модель визначення оптимальних обсягів грошового забезпечення військовослужбовців // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління : збірник наукових праць / Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Чернігів, 2014. – С. 64-69. – (Сер. 1 "Економіка" ; вип. 3 (23)). – ISSN 2218-2934(Print),2225-5508(Onlin


  Запропоновано математ. модель визначення оптимальних обсягів грошового забезпечення військовослужбовців, яка є складником моделі максимізації корисності роботодавця (держави) та найманого працівника за недостатніх умов гарантованого комплектування ...
815040
  Устименко О.А. Математична модель визначення температурних показників при проникненні оптичного інфрачервоного випромінювання в покрив бджіл / О.А. Устименко, П М. Кунденко // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 187 : Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України. – С. 100-101. – (Технічні науки). – ISBN 5-7987-0176X
815041
  Олійник С.В. Математична модель випарника етилбензолу у виробництві стиролу / С.В. Олійник, З.Я. Козаневич // Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології : Восьма наук.-практ. конф. студентів : тези. доп., Київ, 3-4 груд. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Інж.-хім. ф-т ; [упоряд., ред., комп"ютер. правка та верстка М.В. Лукінюка]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2014. – С. 15-16
815042
  Дозорський В.Г. Математична модель вокалізованих фрикативних звуків для задач діагностики голосового апарату людини : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Дозорський Василь Григорович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
815043
  Нещадим О.М. Математична модель деформування тонкої в"язкопружної платівки / О.М. Нещадим, О.П. Зінкевич, В.М. Сафонов // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 261. – С. 284-293. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
815044
  Іванов О.Я. Математична модель динаміки чисельності популяції з урахуванням зміни ємності середовища та зміни коефіцієнтів приросту / О.Я. Іванов, В.О. Василенко // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2008. – Т. 16, № 2. – С. 172-176. – ISSN 1023-2427
815045
  Потапенко Л.І. Математична модель динамічних процесів в морських водоймах // XXIII international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2014)" : May 12-16, 2014 : abstracts : Mukachevo, Ukraine / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2014)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2014. – С. 150-151. – ISBN 978-966-8725-10-4
815046
  Котов Б.І. Математична модель динамічних режимів системи утилізації надлишкової і відпрацьованої теплоти з грунтовим акумулятором для сільськогосподарських виробничих споруд / Б.І. Котов, В.О. Грищенко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 261. – С. 94-103 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
815047
  Мареніченко В.В. Математична модель дискового плуга / В.В. Мареніченко, Є.І. Лепеть // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 121. – С. 246-250 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1607-4556
815048
  Дедів І.Ю. Математична модель дихальних шумів для підвищення інформативності аускультативних діагностичних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Дедів Ірина Юріївна ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 15 назв
815049
  Харченко В.П. Математична модель для ідентифікації сузір"я навігаційних супутників GPS, GLONASS, GALILEO / В.П. Харченко, О.Г. Кукуш, Є.А. Знаковська // Вісник Національного авіаційного університету : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 3 (52). – С. 5-8. – ISSN 1813-1166


  Розглянуто модернізовану математичну модель для ідентифікації сузір"я навігаційних супутників GPS, GLONASS, GALILEO. Показано, що модель може бути застосована для більш адекватного визначення цілісності аеронавігаційних засобів.
815050
  Ткаченко Т.М. Математична модель екстенсивної зеленої покрівлі зі степовим типом фітоценозу // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2018. – № 1 (25). – С. 94-102 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2411-4049
815051
  Лукович В.В. Математична модель електричного поля в зоні відшарування ізоляції від поверхні труби при катодній поляризації / В.В. Лукович, В.В. Лукович // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2013. – Т. 35, № 3. – С. 191-195 : рис. – Бібліогр.: с. 195. – ISSN 0203-3100
815052
  Устіч К.Ю. Математична модель електрокристалізації плюмбум (IV) оксиду з кислих електролітів / К.Ю. Устіч, Т.В. Лук"яненко // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 165
815053
   Математична модель задачі формування складу транспортної колони прикордонної комендатури швидкого реагування та її програмно-алгоритмічна реалізація / О.В. Боровик, Р.В. Рачок, Л.В. Боровик, В.В. Купельський // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 55. – С. 17-29. – ISSN 2524-0056
815054
  Хавер А Математична модель захисту об"єкта критичної інфраструктури від троянських програм / А Хавер, В.А. Савченко // Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т інформ.- комунікаційних технологій ; голов. ред. Савченко В.А. ; редкол.: Толубко В.Б., Аріпов М.М., Александер Марек Богуслав [та ін.]. – Київ, 2023. – № 3 (55). – С. 12-21. – ISSN 2409-7292


  У статті пропонується концептуальна математична модель захисту об’єктів критичної інфраструктури від троянських програм. Модель заснована на теоретико-ігровому підході, де захисник і нападаючий мають суперечливі цілі. При застосуванні моделі ...
815055
  Ляшенко В.П. Математична модель зі складними умовами теплообміну у сферичній області / В.П. Ляшенко, А.Е. Козир, О.П. Дем"янченко // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 5 (106). – С. 21-27 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1995-0519
815056
  Буковецька А.М. Математична модель інвестиційного страхування та її реалізація в ЕхсеІ // Матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції "Шевченківська весна - 2019" : квіт. 2019 р., м. Київ, Україна / "Шевченківська весна - 2019", наук.-практ. конф. – Київ, 2019. – С. 6-7
815057
  Кубявка М. Математична модель інформаційного впливу на контрагента взаємодії // Information technology and security / National technical university of Ukraine "Kyiv polytechnic institute" ; Institute of special communication and information security ; ed. Oleksandr Bohdanov. – Kyiv, 2016. – Vol. 4, issue 2 (7). – С. 216-222. – ISSN 2411-1031


  При формуванні науково-обґрунтованих методів управління інформаційними впливами із застосуванням інформаційних технологій, які можна було б використати в управлінні інформаційним супроводженням в процесах підготовки та проведення військових дій, ...
815058
  Мойсишин В.М. Математична модель крутильних коливань бурильної колони з пружною муфтою в компонуванні / В.М. Мойсишин, В.І. Векерик, С.М. Ландар // Прикарпатський вісник Наукового товариства ім. Шевченка : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; голов. ред. В.М. Мойсишин ; редкол.: Я.Й. Бігун, Р.І. Григорчук, Р.І. Дмитришин [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2023. – № 18 (68). – С. 120-127. – (Число). – ISSN 2304-7399
815059
  Пономарьов В.Д. Математична модель курсу валюти на ринку FOREX / В.Д. Пономарьов, О.С. Слабоспицький // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), September 18-23, 2006 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), intern. conference. – [S. l. : s. n.], 2006. – С. 154-155
815060
  Зінько П.М. Математична модель лінійного вузла електричного навантаження / П.М. Зінько, А.В. Чабан // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), April 27-30, 2009 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), intern. conference. – Київ : ДП "Інформ.-аналіт. агенство", 2009. – С. 109-110
815061
  Акулова Г.В. Математична модель міграції економічного агента-власника фактору виробництва з урахуванням рівня його добробуту // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7, квітень. – С. 66-70 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
815062
   Математична модель мігрвції 137Сs в агроландшафтах Українського Полісся у віддалений період аварії на ЧАЕС / Г.М. Чоботько, Л.А. Райчук, І.К. Швиденко, М.Д. Кучма // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2020. – № 1. – С. 12-18 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2077-4893
815063
  Шадріна Г.М. Математична модель мовного сигналу для біотехнічної системи реабілітації функції мовного апарату : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 01.05.02 / Г.М.Шадріна; МОНУ; Тернопільський держ. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2001. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
815064
   Математична модель надпровiдного магнiтного пiдвiсу в невагомостi / С.С. Зуб, І.В. Кириченко, В.С. Ляшко, І.Г. Яловега // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. С.І. Ляшко ; редкол.: С.А., Алдашев, І.Є. Андрущак, А.В. Анікушин [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (136). – С. 34-43. – ISSN 2706-9680
815065
  Кабиш Ю.М. Математична модель неоднорідного деформування однонаправленого волокнистого двохкомпонентного композиту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 71-80. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Реалізована математична модель неоднорідного деформування однонаправленого волокнистого двохкомпонентного композиту. В основу побудови покладено стохастичні рівняння статики пружного мікронеординарного двохкомпонентного середовища при відмінних від ...
815066
  Діброва С.Г. Математична модель окорухового апарату людини в нормі / С.Г. Діброва, Д.В. Кухаренко, В.І. Ємченко // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 6 (101), ч. 1. – С. 53-58 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
815067
  Костановський В.В. Математична модель оптимізаціїпрофілактичного обслуговування передавальних активних фазових антеннихрешіток багатофункціональної РЛС // Новітні технології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Приватний вищ. навч. заклад "Університет новітніх технологій" ; редкол.: В.І. Богом"я, В.О. Боровий, В.Г. Бурачек [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. № 1 (11). – С. 5-14 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2524-0102
815068
  Гусаренко М.П. Математична модель оцінки діагностичної цінності ознак в задачах контролю грунту / М.П. Гусаренко, Н.О. Любимова // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка. – Харків, 2016. – № 1 (5). – С. 136-140. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2311-1828
815069
  Рак Ю.П. Математична модель оцінки ризику в проектах захисту об"єктів потенційної небезпеки / Ю.П. Рак, Р.Ю. Сукач // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2015. – № 2 (54). – С. 12-17. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2222-8810
815070
  Семенова В.Г. Математична модель оцінювання ефективності складових системи управління інтелектуальною власністю підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 8. – С. 58-62. – ISSN 2306-6806
815071
  Фурсова Н.А. Математична модель оцінювання потенційного впливу публікацій на цільову аудиторію в мережі "Інтернет" / Н.А. Фурсова, С.С. Кочережко // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 3 (98), ч. 1. – С. 9-13 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
815072
   Математична модель поширення SH-хвиль у композитах з розподіленими тонкими п"єзоелектричними включеннями / Р.В. Рабош, Ю.І. Максимів, В.В. Пороховський, В.О. Міщенко, Я.І. Кунець // Прикладні проблеми механіки і математики : науковий збірник / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача ; голов. ред. Р.М. Кушнір. – Львів, 2018. – Вип. 16. – С. 98-106. – ISSN 1810-3022
815073
  Колянова Т.В. Математична модель природженого імунітету. Вплив запізнення на характер стійкості стаціонарних точок. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 132-135. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглядається математична модель природженого імунітету, яка описується системою нелінійних диференціальних рівнянь із запізненням. Аналізується вплив запізнення на стійкість стаціонарних точок, наводяться біологічні наслідки A mathematical model of ...
815074
   Математична модель процесів відмов електромеханічних складових частин сучасних складних радіоелектронних систем / О.В. Буяло, С.В. Гахович, С.І. Глухов, Г.Б. Жиров // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 14-20


  В статті розроблена математична модель процесів відмов електромеханічних складових частин сучасних складних радіоелектронних систем. Отримано аналітичні вирази розподілу часу безвідмовної роботи і проведена оцінка його параметрів Використання даної ...
815075
  Гуза К.М. Математична модель процесу абсорбції в скрубері у виробництві ацетилену / К.М. Гуза, З.Я. Козаневич, Л.Д. Ярощук // Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології : Восьма наук.-практ. конф. студентів : тези. доп., Київ, 3-4 груд. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Інж.-хім. ф-т ; [упоряд., ред., комп"ютер. правка та верстка М.В. Лукінюка]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2014. – С. 13-14
815076
  Гахович С.В. Математична модель процесу передачі інформації з застосуванням сучасних інформаційно-комунікаційних засобів / С.В. Гахович, О.В. Буяло, В.Д. Молдован // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 41. – С. 13-18


  У статті запропоновано нову модель процесу передачі інформації з застосуванням сучасних інформаційно-комунікаційних засобів (ІКЗ). Процес передачі інформації за допомогою сучасних ІКЗ представлено у вигляді системи з резервом часу, який не ...
815077
  Тарасова О.В. Математична модель ринкової економіки // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), September 18-23, 2006 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), intern. conference. – [S. l. : s. n.], 2006. – С. 206-207
815078
  Бейко І.В. Математична модель ринкової економіки / І.В. Бейко, І.М. Назарага, О.В. Тарасова // International workshop Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), May 21-25, 2006 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), intern. workshop. – [S. l. : s. n.], 2006. – C. 41-42
815079
  Ляшенко І.М. Математична модель розвитку епідемії інфекційного захворювання в неоднорідному людському суспільстві / І.М. Ляшенко, М.І. Пінкевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 246-255. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудована математична модель розвитку епідемії в суспільстві, яка враховує неоднорідність розподілу населення за такими параметрами як чутливість до захворювання, небезпечність інфікування, тривалість захворювання та імунітету. Встановлено зв"язок між ...
815080
  Козелков С.В. Математична модель розповсюдження шкідливого програмного забезпечення на комутуючих пристроях інформаційних систем / С.В. Козелков, Н.В. Коршун, М.М. Браіловський // Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2016. – № 2. – С. 5-10. – ISSN 2412-4338
815081
  Поперешняк С.В. Математична модель розрахунку дебіту перфорованої обсадної труби // IV Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 8-10 листоп. 2017 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2017. – С. 38-39
815082
  Смолінський С.В. Математична модель руху бульби по поверхні спіральної картоплесортувалки // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 28. – С. 191-197 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2410-1125
815083
  Козоріз В.В. Математична модель руху вагону на магнітному підвісі / В.В. Козоріз, С.І. Ляшко, І.В. Грицай // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 26-32. – (Кібернетика ; вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Побудовано математичну модель руху вагона на магнітному підвісі з використанням формалізму Лагранжа. Проаналізовано розв"язки отриманої моделі. The mathematical passenger car traffic model on magnetic levitation was constructed by using Lagranga"s ...
815084
  Рудий А.В. Математична модель руху гусеничної машини на основі рівнянь Гіббса-Аппеля / А.В. Рудий, Д.В. Рудавський // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (24). – С. 113-116. – ISSN 2311-7249


  У статті розглянуто криволінійний рух гусеничної машини на площині. На основі рівнянь Гіббса-Аппеля сформульовано математичну модель руху гусеничної машини на площині, як механічної системи із неголономними в"язями. Побудована система диференційних ...
815085
   Математична модель середнього ремонту з багатоетапним виконанням робіт / Б.П. Креденцер, М.І. Рєзніков, О.В. Буяло, В.І. Тхоржевський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 67-70. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 5/7). – ISSN 1728-3817


  Розроблена математична модель функціонування ремонтного органу при проведенні середнього ремонту (СР) радіоелектронних засобів озброєння (РЕЗО). На основі одержаних результатів пропонується стратегія проведення СР, формулюються спеціальні заходи для ...
815086
  Буяло О.В. Математична модель середнього ремонту сучасних зразків радіоелектронних засобів озброєння при впливі дестабілізуючих факторів, які знецінюють виконану роботу // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  У статті запропоноване удосконалення процесу проведення середнього ремонту (СР) сучасних зразків радіоелектронних засобів озброєння (РЕЗО) у військовому ремонтному органі (ВРО) та розроблена нова математична модель цього процесу з урахуванням резерву ...
815087
   Математична модель середнього ремонту сучасних зразків радіоелектронних засобів озброєння при незнецінюючих відмовах / Б.П. Креденцер, М.І. Рєзніков, О.В. Буяло, І.В. Пампуха // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 60-63. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 12/13). – ISSN 1728-3817


  В статті запропоноване удосконалення процесу проведення середнього ремонту (СР) сучасних зразків радіоелектронних засобів озброєння (РЕЗО) у військовому ремонтному органі (ВРО) та розроблена нова математична модель цього процесу з урахуванням резерву ...
815088
   Математична модель системи автоматичного регулювання перетворювачем електроенергії / С.В. Лєнков, В.А. Мокрицький, Ю.О. Гунченко, О.В. Банзак // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 53-56


  У роботі визначено умови та принципи побудови системи автоматичного регулювання (САР) для перетворювачів електроенергії різного типу. Запропоновано узагальнену функціональну схему САР, для якої детально описано основні складові блоки. По ...
815089
  Гаврилюк І.П. Математична модель слошингу в прямокутнику з ребрами / І.П. Гаврилюк, А.Б. Кулик, В.Л. Макаров // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 110-115. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Розглядається математична модель лінійного слошингу в прямокутнику з ребрами. Ця модель є диференціальним рівнянням другого порядку з псевдодиференціальним операторним коефіцієнтом. Математична модель дискретизується за допомогою використання методу ...
815090
   Математична модель структури інфораційної мережі на основі нестаціонарної ієрархічної та стаціонарної гіпермережі / В.В. Собчук, О.А. Лаптєв, І.П. Саланда, Ю.В. Сачук // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2019. – Вип. № 64. – С. 124-132. – ISSN 2524-0056


  У статті розроблена модель структури інтегральної інформаційної мережі на основі нестаціонарної ієрархічної та стаціонарної гіпермережі, з врахуванням руйнівних впливів різного характеру. Під функціональною стійкістю інтегральної інформаційної мережі в ...
815091
  Абдусалям Математична модель струменевого відсіку змішуючого підігрівача, що враховує динамічні режими / Абдусалям, Ель-Хадж Мухаммед // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 389-393. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Одержана математична модель дозволяє досліджувати вплив різних факторів на роботу змішуючого підігрівача у перемінних режимах систем регенерації конденсатного тракту паротурбінних установок.
815092
   Математична модель сукупної пропозиції : проблеми макроекономіки / Ю. Харазішвілі, О. Заріцький, Б. Дунаєв, В. Заводник // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 3. – С. 60-71 : Табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1605-2005
815093
  Калініченко Р.А. Математична модель сушіння рослинної сировини в обертальному барабані за комбінованого підведення енергії / Р.А. Калініченко, Б.І. Котов, А.В. Спірін // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 261. – С. 219-225 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
815094
   Математична модель та алгоритм дослідження динаміки гідроприводу ковша неповноповоротоного екскаватора з урахуванням хвильових процесів в довгій напірній гідролінії / Ж.П. Дусанюк, О.В. Петров, О.В. Дерібо, А.В. Черниш // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 3 (120). – С. 121-128. – ISSN 1997-9266
815095
  Варецький Я.Ю. Математична модель та метод біометричного захисту в криптографічних системах : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: 01.05.12. / Ярема Юрійович Варецький; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 7 назв
815096
  Магдаліна Ігор Валерійович Математична модель та метод наближеного розв"язання задачі упакування опуклих багатогранників : Автореферат дис. ... канд. тех. наук.: 01.05.02 / Магдаліна І.В.; НАНУ; Ін-т проблем машинобуд. ім. А.М. Підгорного. – Харків, 2001. – 19 с.
815097
  Дунець В.Л. Математична модель та метод опрацювання електрокардіосигналу при фізичному навантаженні для підвищення точності кардіодіагностичних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Дунець Василь Любомирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
815098
  Роїк О.М. Математична модель та метод оцінки рівня ризику структури капіталу засобами нейронної мережі Хопфілда : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / О.М. Роїк, А.О. Азарова, Л.А. Кілимник // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 1 (103). – С. 245-253 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
815099
  Мулик Наталія Володимирівна Математична модель та метод прогнозу газоспоживання з урахуванням циклічності : Автореф. дис. ... канд. технічних наук; 01. 05. 02 / Мулик Н. В.; Мін-во освіти і науки України; Тернопільський держ. технічний ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2006. – 19с. – Бібл.: 11 назв
815100
  Чорноморець А.О. Математична модель та метод розв"язання задачі розміщення тривимірних многогранних об"єктів. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.16 / Чорноморець А.О.; АН України. Ін-т пробл. машинобудув. – Харків, 1993. – 16л.
815101
  Лещишин Ю.З. Математична модель та методи ефективного визначення розладки ритмокардіосигналу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Лещишин Юрій Зіновійович ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
815102
  Яськов Георгій Миколайович Математична модель та методи розв"язання задачі розміщення прямокутників з урахуванням припустимих відстаней : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:01.05.02 / Яськов Г.М.; НАНУ, Ін-т ім. А.М.Підгорного. – Київ, 2000. – 18 с.
815103
  Мурін М.М. Математична модель та оптимізаційні методи розв"язання задачі розміщення прямокутних геометричних об"єктів зі змінюваними метричними характеристиками : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Мурін Михайло Миколайович ; Нац. акад. наук України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
815104
  Масленніков Д.І. Математична модель температурного режиму в навчальному містечку ХНАУ ім. В. В. Докучаєва / Д.І. Масленніков, Т.Г. Ткаченко // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – C. 161-168. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701


  "Наведено результати аналізу середньорічної температури повітря на метеорологічній станції Рогань (дослідне поле ХНАУ) за період спостережень з 1968 р. до 2012 р. Установлено, що середньорічна температура протягом 45 років має тенденцію ...
815105
  Кобильська О.Б. Математична модель теплового процесу із невідомою функцією джерела / О.Б. Кобильська, В.П. Ляшенко // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 6 (101), ч. 1. – С. 41-45. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1995-0519
815106
  Комаров Веніамін Іванович Математична модель тіла людини як об"єкта захисту в електричних мережах до 1000 вольт : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Комаров В.І.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 7 назв
815107
  Осухівська Г.М. Математична модель тонового сигналу для діагностики стану клапанів серця людини. : Автореф... канд.техн.наук: 01.05.02 / Осухівська Г.М.; М-во освіти Укр.Терн.держ.техн.ун-т. – Тернопіль, 1999. – 20л.
815108
  Максишко Н.К. Математична модель управління викладацьким складом ВНЗ на основі концепції людського капіталу / Н.К. Максишко, А.В. Переверзєва // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 140-145. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
815109
   Математична модель участі тропоніну С у регуляції м"язового скорочення / Ю.І. Прилуцький, В.М. Данилова, К.І. Богуцька, І.А. Залоїло, Д.М. Ноздренко, М.С. Мирошниченко // Доповіді Національної академії наук України : Математика, природознавство, технічні науки / Національна академія наук України. – Київ, 2002. – № 8
815110
  Лук"янець О.І. Математична модель формування дощового стоку на гірському водозборі: результати використання в прогностичних системах / О.І. Лук"янець, М.М. Сусідко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 14. – С. 41-46. – Бібліогр.: 9 назв
815111
  Оберемок І.І. Математична модель формування плану-графіку проекту на базі цінностей зацікавлених сторін // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєверодонецьк, 2017. – № 4 (64). – С. 32-39 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2222-8810
815112
  Гудков Л.М. Математична модель функціональних систем суднового обладнання / Л.М. Гудков, В.Ф. Лавріненко // Новітні технології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Приватний вищ. навч. заклад "Університет новітніх технологій". – Київ, 2016. – Вип. № 2 (2). – С. 61-67 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2524-0102
815113
  Друзь Б.Г. Математична мозаїка / Б.Г. Друзь. – К., 1991. – 125 с.
815114
  Рябчій В. Математична обробка результатів подвійних нерівноточних вимірів / В. Рябчій, В. Рябчій // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 1 (29). – С. 33-38. – ISSN 1819-1339
815115
  Вижва С.А. Математична обробка сейсмічних даних : навч. посібник для студ. геологічних спец. ВНЗ / С.А. Вижва, А.П. Тищенко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 153, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 149-150. – ISBN 978-966-439-701-5
815116
  Мелікян О. Математична освіта у вищих педагогічних навчальних закладах України як історико-педагогічна проблема // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ, 2013. – Вип. 62, ч. 2. – С. 107-114. – ISSN 2077-1827
815117
  Грицюк О.С. Математична освіта: модифікація шляхом використання ІКТ // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : [науковий журнал] / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 2 (97), ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 58-62 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1995-0519
815118
  Ішутина Г.С. Математична основа для оцінки надійності і геодезичних мереж // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 59-65 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
815119
  Сидорук Л.М. Математична підготовка студентів економічного профілю в адаптивному освітньому середовищі закладу вищої освіти // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 10. – С. 74-75
815120
  Граб М.І. Математична підготовка юриста у вузі як інноваційний компонент формування математичної культури юриста // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 4. – С. 29-32. – Бібліогр.: 22 назв.
815121
   Математична премія // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 30 січня (№ 3). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Українська вчена Марина В"язовська отримала "Премію Салема 2016" - математичну премію, яку щороку присуджують молодому математику за видатні результати досліджень в сфері наукових інтересів Рафаеля Салема, насамперед у теорії рядів Фур"є. Марина ...
815122
  Сухотеплий В. Математична реконструкція структури власного капіталу та прибутковості реального банківського сектору України : банківські технології // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 1 (85). – С. 84-94 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
815123
  Рябчій В.А. Математична розробка результатів подвійних рівноточних вимірів / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 81. – С. 74-81 : табл. – Бібліогр.: с.79-80. – ISSN 0130-1039
815124
  Друзь Б.Г. Математична скринька / Б.Г. Друзь. – К., 1976. – 103 с.
815125
  Безущак О. Математична спільнота відкриває двері // Київський університет. – Київ, 2017. – Травень (№ 5). – С. 4


  На механіко-математичному факультеті пройшов День відкритих дверей та очний тур Всеукраїнської олімпіади з математики для абітурієнтів КНУ. Понад 250 старшокласників із різних куточків України стали учасниками цих подій. На запитання абітурієнтів та ...
815126
  Анісімов Б.В. Математична статистика / Анісімов Б.В., Черняк О.І. – Київ : Леся, 1995. – 105 с. – ISBN 5-7707-8786-4
815127
  Турчин В.М. Математична статистика : Посібник / В.М. Турчин. – Київ : Академія, 1999. – 240с. – (Альма Матер). – ISBN 966-580-064-7
815128
  Ващук Ф.Г. Математична статистика : навч.-метод. посібник / Ващук Ф.Г., Лавер О.Г., Матяшовська Б.О. ; М-во освіти і науки України, Ужгород. держ. ін-т інформатики, економіки та права. – Ужгород : Карпати, 2002. – 153, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 154. – ISBN 966-671-029-3
815129
   Математична статистика : навч. посібник для студентів ВНЗ / М.А. Мартиненко, О.М. Нещадим, О.І. Радзієвська, В.М. Сафонов; М.А. Мартиненко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Акад. наук вищої школи України. – Київ : Четверта хвиля, 2005. – 207, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 190-193. – Бібліогр.: с. 188-189. – ISBN 966-529-117-3
815130
  Руденко В.М. Математична статистика : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В.М. Руденко. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 304 с. : табл. – Бібліогр.: с. 298-303. – ISBN 978-611-01-0277-3
815131
   Математична статистика : навч. посібник [для студентів ф-ту комп"ютер. наук та кібернетики, фіз.-мат ф-тів техн. і пед. вищ. закладів освіти] / [Є.О. Лебєдєв та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 159, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 147
815132
  Руденко В.М. Математична статистика : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.М. Руденко. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 303, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 298-303. – ISBN 978-611-01-0277-3
815133
  Грисенко М.В. Математична статистика для економістів-міжнародників : навч. посібник / М.В. Грисенко, А.Ю. Рижов ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – 261, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 257-258
815134
  Жуков М.Н. Математична статистика та обробка геологічних даних : підручник / М.Н. Жуков ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 488 с. – ISBN 966-439-008-9
815135
  Коваленко І.П. Математична статистика у прикладах і задачах : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / І.П. Коваленко ; [відп. за вип. Кальченко Н.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2012. – 489, [7] с. : табл. – Додатки: с. 462-481. – Бібліогр.: с. 482. – ISBN 978-966-194-100-6
815136
   Математична статистика як елемент педагогічної технології навчання у вищій школі / О.П. Бондар, М.Ф. Семенюта, Ю.Г. Ковальов, О.В. Задорожна, О.С. Ковальова, І.Л. Якуніна, Р.П. Якунін // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2017. – C. 17-23. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2522-1477
815137
   Математична та інформаційна модель гідрологічних процесів / С.О. Войцеховський, В.П. Вітько, В.І. Гаркуша, О.В. Кондратенко, О.Д. Рябоконенко, О.В. Хорошилов, Д.І. Черній // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 158-163. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  Пропонується математична модель як складова частина інформаційної моделі гідрологічних процесів.
815138
  Герасименко В.І. Математична фізика // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 480-481. – ISBN 978-966-02-8345-9
815139
  Юрачківський А.П. Математична фізика в прикладах і задачах : Навчальний посібник / А.П. Юрачківський, А.Я. Жугаєвич; КНУТШ; Радіофізичний факультет. – Київ : Київський університет, 2005. – 157с. – ISBN 966-594-965-1
815140
  Кириченко І.О. Математична формалізація задачі планування маршрутів пересування частин та паідрозділів сухопутних військ в умовах тактичної обстановки, що швидко зхмінюється / І.О. Кириченко, Н.І. Литвиненко, В.М. Клішин // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 20. – С. 267-270


  Проводиться математична формалізація задачі планування системи маршрутів для адаптивного пересування рухомих об"єктів в умовах тактичної обстановки, що швидко змінюється. В умовах тактичної обстановки, що швидко змінюється, до звичайних вимог щодо ...
815141
  Савінов О.М. Математична формалізація підготовки льотного складу як засіб обгрунтування діючих нормативних документів // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань правової інформатики, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2012. – № 3 (35). – С. 17-22
815142
  Горлов С. Математична формалізація рівноваги національного виробництва та грошового обігу // Економічна теорія : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України" ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 2. – С. 52-62. – Бібліогр.: Бібілогр.: 5 назв. – ISSN 1811-3141
815143
  Хмара Т.М. Математична хрестоматія / Т.М. Хмара. – К., 1968. – 320 с.
815144
  Кованцов Л.В. Математична хрестоматія / Л.В. Кованцов. – К, 1970. – 384с.
815145
  Кованцов Л.В. Математична хрестоматія / Л.В. Кованцов. – Київ : Радянська школа, 1977. – 215 с.
815146
  Баштова Л.С. Математична школа КПІ // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2014. – № 6 (102). – С. 4-6


  Біля витоків математичної школи були кращі київські математики XIX-XXст. - В.П. Єрмаков, Б.Я. Букреєв, Г.В. Пфейффер, М.П. Кравчук, М.Є. Ващенко-Захарченко, П.Л. Чебишев.
815147
  Маркарян Ганна Оганесівна Математичне забезпечення автоматизованої системи управління кредитуванням : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Маркарян Г.О.; Харківськ. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 8 назв
815148
  Лук"янова В.В. Математичне забезпечення діагностики об"єкта господарської діяльності з урахуванням ризику (на прикладі оцінки мезоризиків) // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 129-144 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-7988
815149
   Математичне забезпечення інформаційно-керуючих систем : Підруч. для студ. вищих навч. закладів, які навчаються за напрямом "Комп"ютерні науки" / А.М. Гуржій, З.В. Дудар, В.М. Левикін, Б.В. Шамша; А.М. Гуржій, З.В. Дудар, В.М. Левикін, Б.В. Шамша. – Київ : Компанія СМІТ, 2006. – 448с. – ISBN 966-8530-49-7


  Розглянуто основні аспекти побудови математичного забезпечення інформаційно-керуючих систем. Основною відмінною рисою навчальної книги - її практична спрямованість і орієнтація на використання під час розв’язання різних функціональних задач типових ...
815150
  Стеля О.Б. Математичне забезпечення інформаційної системи прогнозування затоплення земель / О.Б. Стеля, К.О. Пришляк // Міжнародна наукова конференція "Обчислювальна та прикладна математика" : (до 90-річчя від дня народження академіка І.І. Ляшка), м. Київ, 10-11 вересня 2012 р. : матеріали конф. / "Обчислювальна та прикладна математика", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 81
815151
  Малафєєва Л.Ю. Математичне забезпечення розв"язання задач передбачення на основі модифікованого методу Делфі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.04 / Малафєєва Людмила Юріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
815152
  Імангулова Зульфія Аліївна Математичне забезпечення синтезу топологічних структур територіально розподілених інформаційних систем : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.12 / Імангулова З.А.; Харк. держ. техн. ун-тет радіоелектроніки. – Харків, 2001. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
815153
  Марченко І.І. Математичне і комп"ютерне моделювання модифікації наноструктури поверхневих шарів матеріалів під атомно-іонним впливом : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Марченко Ігор Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
815154
  Легостаєва О.В. Математичне і програмне забезпечення автоматизованої системи 3D інтерпретації даних потенціальних полів (GMT-AUTO) : автореф. дис. ...д-ра фіз.-мат. наук : 04.00.22 ; 103 / Легостаєва Ольга Вадимівна ; НАН України, Ін-т геофізики ім. С.І. Субботіна. – Київ, 2021. – 54 с. – Бібліогр.: 104 назви
815155
  Шепталін М.В. Математичне маделювання процесів тепломасопереносу в каналх різної конфігурації : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.02 / Шепталін М. В.; Шепталын М. В.; МО Укр. Терноп. приладобуд. ін-т. – Тернопіль, 1996. – 18 с.
815156
  Граб М.І. Математичне мислення в діяльності юриста // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 2. – С. 86-88. – Бібліогр.: 15 назв
815157
  Бахрушин В.Є. Математичне моделювання : Навчальний посібник / В.Є. Бахрушин; Гуманітарний університет. – Запоріжжя, 2004. – 140 с. – ISBN 966-8227-12-3
815158
  Момот А.І. Математичне моделювання : методичні вказівки до практичних робіт / А.І. Момот, О.Я. Оліх ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 71, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 71
815159
   Математичне моделювання / А.М. Самойленко, К.К. Кенжебаєв, О.М. Станжицький, Є.Ю. Таран ; НАН України, Ін-т математики. – Київ : Наукова думка, 2015. – 327, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 317-321. – ISBN 978-966-00-1522-7
815160
   Математичне моделювання : науковий журнал / М-во освітиі науки України ; Дніпровс. держ. техн. ун-т ; голов. ред. Б.П. Середа ; редкол.: О.І. Бабаченко, Г.А. Баглюк, І.В. Бельмас [та ін.]. – Кам"янське : ДДТУ, 1994-. – ISSN 2519-8106
№ 1 (36). – 2017. – 120 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
815161
   Математичне моделювання : науковий журнал / М-во освітиі науки України ; Дніпровс. держ. техн. ун-т ; голов. ред. Б.П. Середа ; редкол.: О.І. Бабаченко, Г.А. Баглюк, І.В. Бельмас [та ін.]. – Кам"янське : ДДТУ, 1994-. – ISSN 2519-8106
№ 2 (37). – 2017. – 100 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
815162
   Математичне моделювання : науковий журнал / М-во освітиі науки України ; Дніпровс. держ. техн. ун-т ; редкол.: Середа Б.П., Бейгул О.О., Бабаченко О.І. [та ін.]. – Кам"янське : ДДТУ, 1994-. – ISSN 2519-8106
№ 1 (38). – 2018. – 222 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
815163
   Математичне моделювання : науковий журнал / М-во освітиі науки України ; Дніпровс. держ. техн. ун-т ; редкол.: Середа Б.П., Бейгул О.О., Бабаченко О.І. [та ін.]. – Кам"янське : ДДТУ, 1994-. – ISSN 2519-8106
№ 2 (39). – 2018. – 246, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами
815164
   Математичне моделювання : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. держ. техн. ун-т ; редкол.: Середа Б.П., Бейгул О.О., Бабаченко О.І. [та ін.]. – Кам"янське : ДДТУ, 1994-. – ISSN 2519-8106
№ 1 (40). – 2019. – 207, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами
815165
   Математичне моделювання : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. держ. техн. ун-т ; редкол.: Середа Б.П., Бейгул О.О., Бабаченко О.І. [та ін.]. – Кам"янське : ДДТУ, 1994-. – ISSN 2519-8106
№ 2 (41). – 2019. – 192, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами
815166
   Математичне моделювання : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. держ. техн. ун-т ; редкол.: Середа Б.П., Бейгул О.О., Бабаченко О.І. [та ін.]. – Кам"янське : ДДТУ, 1994-. – ISSN 2519-8106
№ 1 (42). – 2020. – 182, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
815167
   Математичне моделювання : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. держ. техн. ун-т ; редкол.: Середа Б.П., Бейгул О.О., Бабаченко О.І. [та ін.]. – Кам"янське : ДДТУ, 1994-. – ISSN 2519-8106
№ 2 (43). – 2020. – 111, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
815168
   Математичне моделювання : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. держ. техн. ун-т ; редкол.: Середа Б.П., Кругляк І.В., Бабаченко О.І. [та ін.]. – Кам"янське : ДДТУ, 1994-. – ISSN 2519-8106
№ 1 (44). – 2021. – 158, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
815169
   Математичне моделювання : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. держ. техн. ун-т ; редкол.: Середа Б.П., Кругляк І.В., Бабаченко О.І. [та ін.]. – Кам"янське : ДДТУ, 1994-. – ISSN 2519-8106
№ 2 (45). – 2021. – 147, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
815170
   Математичне моделювання : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. держ. техн. ун-т ; редкол.: Середа Б.П., Кругляк І.В., Бабаченко О.І. [та ін.]. – Кам"янське : ДДТУ, 1994-. – ISSN 2519-8106
№ 2 (49). – 2023. – 197, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
815171
  Юхимчук М.С. Математичне моделювання автоматичних систем з логічними управляючими пристроями : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Юхимчук Марія Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
815172
  Ванін Віктор Антонович Математичне моделювання аероелектродинамічних нестаціонарних процесів на основі монотонних різницевих схем : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 01.05.02 / Ванін В. А.; НАНУ; Ін-т проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного. – Харків, 2005. – 36с. – Бібліогр.: 35 назв
815173
  Прусов В.А. Математичне моделювання атмосферних процесів : Підручник / КНУТШ; В.А. Прусов, С.І. Сніжко. – Київ : Ніка-Центр, 2005. – 496с. – ISBN 966-521-358-Х
815174
  Хай М.В. Математичне моделювання безконтактных синхронних генераторів суміщенного виконання. : Автореф... канд.техн.наук: 05.09.01 / Хай М.В.; Держ.ун-т."Львів.політехн.". – Львів, 1996. – 19л.
815175
  Самойленко В.М. Математичне моделювання в геоекології : Навчальний посібник / В.М. Самойленко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2003. – 199с. – ISBN 966-594-517-3
815176
   Математичне моделювання в економіці : міжнародний науковий журнал / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова [та ін.]. – Київ, 2014-
№ 1, жовтень - грудень. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
815177
   Математичне моделювання в економіці : міжнародний науковий журнал / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова [та ін.]. – Київ, 2014-. – ISSN 2409-8876
№ 1 (2), січень - березень. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
815178
   Математичне моделювання в економіці : міжнародний науковий журнал / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова [та ін.]. – Київ, 2014-. – ISSN 2409-8876
№ 2 (3), квітень - червень. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
815179
   Математичне моделювання в економіці : міжнародний науковий журнал / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова [та ін.]. – Київ, 2014-. – ISSN 2409-8876
№ 1/2 (8), січень - червень. – 2017. – 194 с. – Резюме мовою статті
815180
   Математичне моделювання в економіці : міжнародний науковий журнал / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова [та ін.] ; редкол.: С.О. Довгий, В.П. Вишневський, В.М. Геєць [та ін.]. – Київ : Юстон, 2014-. – ISSN 2409-8876
№ 1 (10), січень - березень. – 2018. – 162 с. – Резюме мовою статті
815181
   Математичне моделювання в економіці : міжнародний науковий журнал / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова [та ін.] ; редкол.: С.О. Довгий, В.П. Вишневський, В.М. Геєць [та ін.]. – Київ : Юстон, 2014-. – ISSN 2409-8876
№ 2 (11), квітень - червень. – 2018. – 100 c. – Резюме мовою статті
815182
   Математичне моделювання в економіці : міжнародний науковий журнал / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова [та ін.] ; редкол.: С.О. Довгий, В.П. Вишневський, В.М. Геєць [та ін.]. – Київ : Юстон, 2014-. – ISSN 2409-8876
№ 3 (12), липень - вересень. – 2018. – 128 с. – Резюме мовою статті
815183
   Математичне моделювання в економіці : міжнародний науковий журнал / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова [та ін.] ; голов. ред. С.О. Довгий ; редкол.: К.А. Андрющенко, В.М. Геєць, В.М. Горбачук [та ін.]. – Київ : Юстон, 2014-. – ISSN 2409-8876
№ 1 (14), січень - березень. – 2019. – 116 с. – Резюме мовою статті
815184
   Математичне моделювання в економіці : міжнародний науковий журнал / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова [та ін.] ; голов. ред. С.О. Довгий ; редкол.: К.А. Андрющенко, В.М. Геєць, В.М. Горбачук [та ін.]. – Київ : Юстон, 2014-. – ISSN 2409-8876
№ 2 (15), квітень - червень. – 2019. – 124 с. – Резюме мовою статті
815185
   Математичне моделювання в економіці : міжнародний науковий журнал / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова [та ін.] ; голов. ред. С.О. Довгий ; редкол.: К.А. Андрющенко, В.М. Геєць, В.М. Горбачук [та ін.]. – Київ : Юстон, 2014-. – ISSN 2409-8876
№ 3 (16), липень - вересень. – 2019. – 128 с. – Резюме мовою статті
815186
   Математичне моделювання в економіці : міжнародний науковий журнал / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова [та ін.] ; голов. ред. С.О. Довгий ; редкол.: К.А. Андрющенко, В.М. Геєць, В.М. Горбачук [та ін.]. – Київ : Юстон, 2014-. – ISSN 2409-8876
№ 4 (17), жовтень - грудень. – 2019. – 136 с. – Резюме мовою статті
815187
   Математичне моделювання в економіці : міжнародний науковий журнал / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова [та ін.] ; голов. ред. С.О. Довгий ; редкол.: К.А. Андрющенко, В.М. Геєць, В.М. Горбачук [та ін.]. – Київ : Юстон, 2014-. – ISSN 2409-8876
№ 1 (18), січень - березень. – 2020. – 120 с. – Резюме мовою статті
815188
  Малицький Д.В. Математичне моделювання в задачах сейсмології = Mathematical modeling in the problems of seismology / Д.В. Малицький ; [НАН України, Ін-т геофізики ім. С.І. Субботіна, Карпат. від-ня]. – Київ : Наукова думка, 2016. – 240, [2] с. : іл., табл. – Тит. арк., анот., висновки та зміст парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 219-234. – (Проект "Наукова книга" = "Scientific book" project). – ISBN 978-966-00-1542-5
815189
  Щербаков П.М. Математичне моделювання в застосуванні до дистанційної та індивідуальної освіти / П.М. Щербаков, Д.В. Клименко, С.Є. Тимченко // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 2 (109), ч. 1. – С. 132-137 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1995-0519
815190
  Нічуговська Л.І. Математичне моделювання в системі економічної освіти : Монографія / Л.І. Нічуговська; Полтавський ун-т споживчої кооперації України. Кафедра вищої математики і фізики. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2003. – 289с. – ISBN 966-7971-04-Х
815191
  Новицька Л.І. Математичне моделювання в системі економічної освіти // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; голов. ред.: Калетнік Г.М. ; редкол.: Бєлік П., Вдовенко Л.О., Головня О.М. [та ін.]. – Вінниця, 2019. – № 5 (45). – С. 94-99. – ISSN 2411-4413
815192
  Буяк Л.М. Математичне моделювання в управлінні рекламною кампанією туристичного об"єкта / Л.М. Буяк, Х.В. Ліп"яніна // Економіка розвитку : науковий журнал / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 1 (77). – С. 77-83. – ISSN 1683-1942
815193
  Мокрицька О.В. Математичне моделювання в"язкопружного стану деревини у процесі сушіння як багатофазної системи : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Мокрицька Ольга Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 17 назв
815194
  Власюк А.П. Математичне моделювання вертикальної міграції радіонуклідів в каталітичному пористому середовищі / А.П. Власюк, В.В. Жуковський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 89-95. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
815195
  Колянова Т.В. Математичне моделювання взаємодії імунної системи організму з чинниками зовнішнього впливу : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Колянова Тетяна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
815196
  Колянова Т.В. Математичне моделювання взаємодії імунної системи організму з чинниками зовнішнього впливу : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Колянова Тетяна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 150 л. – Додатки: л. 147-150. – Бібліогр.: л. 138-146
815197
  Черевко Г. Математичне моделювання використання енергії Сонця для гарячого водопостачання та охолодження молока на молочно-товарній фермі // Аграрна економіка : науковий журнал. – Львів, 2014. – Т. 7, № 1/2. – С. 138-144 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв.
815198
  Дусматов О.М. Математичне моделювання віброзахисних систем методами графів зв"язку та їх дослідження : Автореф... докт. фіз-мат. наук: 01.02.01 / Дусматов О.М.; НАН Укр.Ін-т.механіки. – Київ, 1998. – 29л.
815199
  Мічута О.Р. Математичне моделювання впливу багатокомпонентних хімічних розчинів та неізотермічних умов на фільтраційну консолідацію тіла грунтової греблі / О.Р. Мічута, А.П. Власюк, П.М. Мартинюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 209-214. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Побудовано математичну модель двовимірної задачі фільтраційної консолідації тіла ґрунтової греблі з урахуванням впливу багатокомпонентних сольових розчинів і неізотермічних умов. Чисельний розв"язок відповідної крайової задачі знайдено методом ...
815200
  Безродна І. Математичне моделювання впливу глинистості на пружні властивості складнопобудованих вапняків Волино-Поділля / І. Безродна, Д. Безродний, Т. Кузьменко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 8-12. – (Геологія ; Вип. 51). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром фіз.- мат. наук, проф. Г.Т. Продайводою) Досліджено вплив різного типу та концентрації глин, структури пустотного простору, флюїдонасичення, орієнтації пустот та включень на ефективні акустичні та пружні ...
815201
  Безродний Д. Математичне моделювання впливу кристалографічної орієнтації мінералів і мікротріщин на параметри пружної і акустичної анізотропії на прикладі метаморфічних порід Криворіжжя / Д. Безродний, І. Безродна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 49-52. – (Геологія ; Вип. 45). – ISSN 1728-3817


  Здійснено моделювання вкладу орієнтації мікротріщин і породоутворюючих мінералів для моделей "амфіболіт" і "біотитовий сланець". Досліджено їх акустичні і пружні властивості з врахуванням анізотропії. The design of orientation of microcracks and ...
815202
  Грисенко М.В. Математичне моделювання впливу міжнародних санкцій на національні економіки // Економічні санкції у сучасному світовому господарстві : монографія / О.І. Шнирков, А.С. Філіпенко, Р.О. Заблоцька, О.А. Чугаєв, В.І. та ін. Мазуренко. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 220-239. – ISBN 978-966-933-059-8
815203
  Безродна І. Математичне моделювання впливу мінерального складу та пористості на параметри пружної анізотропії складно побудованих теригенних порід Волино-Поділля / І. Безродна, Д. Безродний, Р. Голяка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Мета роботи - аналіз параметрів пружної і акустичної анізотропії при дослідженні багатокомпонентної моделі теригенної породи-колектора. За результатами математичного моделювання складнопобудованих пісковиків були визначені та проаналізовані параметри ...
815204
   Математичне моделювання впливу параметрів окремих шарів на спектральні характеристики неоднорідних біотканин / В.Г. Петрук, С.М. Кватернюк, О.Є. Кватернюк, В.В. Гончарук, О.І. Моканюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 3 (120). – С. 50-56. – ISSN 1997-9266
815205
  Полив"янчук А.П. Математичне моделювання впливу режиму роботи дизеля на вміст твердих частинок у відпрацьованих газах // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 3, вип. 156. – С. 62-68 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
815206
  Мічута О.Р. Математичне моделювання впливу хімічної суфозії на фільтраційну консолідацію засолених грунтів в неізотермічних умовах в двовимірному випадку / О.Р. Мічута, А.П. Власюк, П.М. Мартинюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 181-187. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Вдосконалено математичну модель консолідації ґрунтів з урахуванням їх засоленості та неізотермічних умов. Використано кінематичну граничну умову на верхній рухомій межі масиву засоленого ґрунту з урахуванням хімічної суфозії. Чисельний розв"язок ...
815207
   Математичне моделювання впливу чинників ризику на вірогідність несприятливого результату при тяжкій черепно-мозковій травмі / В.М. Шевага, А.В. Паєнок, В.В. Білошицький, Б.В. Задорожна, А.М. Нетлюх, О.Я. Кобилецький, Т.Г. Гутор, Д.В. Щибовик // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 4 (85). – С. 46-48. – ISSN 1681-276Х


  "...Метою дослідження було наукове обґрунтування кількісної оцінки ризику несприятливого наслідку при тяжкій черепно-мозковій травмі шляхом використання електронної програми математичного прогнозування. Об’єктом дослідження – травматична хвороба ...
815208
  Густі Микола Іванович Математичне моделювання вуглецевого балансу екосистем Карпатського регіону України : автореф. дис. ... канд. техн. наук:01.05.02 / Густі М.І.; НАНУ, Держ. дослід. ін-т інформ. інфраструкт. – Севастополь, 2002. – 20 с.
815209
  Продайвода Математичне моделювання геофізичних параметрів : Навч. посібн. / Продайвода, С.А. Вижва; КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 1999. – 112с. – ISBN 966-594-085-6
815210
  Чабан А.В. Математичне моделювання двоточкових Т-періодичних крайових задач електродинаміки. : Автореф... канд. техн.наук: 01.05.02 / Чабан А.В.; Луцький держ. техн. ун-т. – Луцьк, 1998. – 17л.
815211
  Чабан А.В. Математичне моделювання двоточкових Т-періодичних крайових задач електродинаміки. : Автореф... канд. техніч.наук: 01.05.02 / Чабан А.В.; Держ. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 1999. – 17л.
815212
  Мельник С.Є. Математичне моделювання двумірних процесів переносу імпульсу та енергії на основі методу скінчених елементів : Автореф... Канд.фіз-мат.наук: 01.02.05 / Мельник С.Є.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1994. – 24л.
815213
  Зінькевич О.П. Математичне моделювання деформації границі в"язкого тіла методом гідродинамічних потенціалів / О.П. Зінькевич, О.М. Нещадим, В.М. Сафонов // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 261. – С. 263-272. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
815214
  Гаркуша Н. Математичне моделювання деяких екологічних процесів // XIX international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2012)" : April 23-27, 2012 : abstracts : Mukachevo / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2012)", intern. conference. – Київ : [б. в.], 2012. – С. 78-79
815215
  Діленко В.О. Математичне моделювання деяких механізмів об"єднання економічних систем / В.О. Діленко, В.М. Осипов // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (36). – С. 403-409. – ISSN 2222-0712
815216
  Ляшенко О.І. Математичне моделювання динаміки відкритої економіки : Монографія / О.І. Ляшенко; МОНУ; КНУТШ. – Київ, 2005. – 360с. – ISBN 966-8306-85-6
815217
  Ричак Н.Л. Математичне моделювання динаміки водних екосистем і можливостей їх самоочищення за умовами глобальних змін клімату / Н.Л. Ричак, Н.М. Кізілова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2022. – С. 44-50. – (Серія "Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління" ; вип. 54). – ISSN 2304-6201
815218
  Кавалець І.І. Математичне моделювання динаміки дискретних систем з конкуренцією : автореф. дис. … канд. техн. наук : 01.05.02 / Кавалець Ірина Іванівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т ”Львів. політехніка”. – Львів, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
815219
  Скопецький В.В. Математичне моделювання динаміки розподілених просторово-часових процесів / В.В. Скопецький, В.А. Стоян, В.Б. Зваридчук ; [відп. ред. А.О. Чикрій] ; НАНУ, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова ; МОНУ, КНУТШ. – Київ : Сталь, 2008. – 318 с. – Бібліогр.: с. 299-307. – ISBN 978-966-1555-10-4
815220
  Двірничук К.В. Математичне моделювання динаміки товстих пружних плит в умовах невизначеності : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Двірничук Костянтин Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 174 л. – Додатки: л. 173-174. – Бібліогр.: л. 155-172
815221
  Двірничук К.В. Математичне моделювання динаміки товстих пружних плит в умовах невизначеності : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Двірничук Костянтин Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 18 назв
815222
  Потапенко Л.І. Математичне моделювання динамічних процесів в Азовському морі // Міжнародна наукова конференція "Обчислювальна та прикладна математика" : (до 90-річчя від дня народження академіка І.І. Ляшка), м. Київ, 10-11 вересня 2012 р. : матеріали конф. / "Обчислювальна та прикладна математика", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 74
815223
  Пожуєва Ірина Сергіївна Математичне моделювання динамічних процесів у шарових армованих середовищах : Автореф... кандид. техн.наук: 01.02.04 / Пожуєва Ірина Сергіївна; Запорізький держ. техн. ун-тет. – Запоріжжя, 2000. – 19л.
815224
  Пожуєва Ірина Сергіївна Математичне моделювання динамічних процесів у шарових армованих середовищах : Автореф... кандид. техн.наук: 01.02.04 / Пожуєва Ірина Сергіївна; Запорізький держ. техн. ун-тет. – Запоріжжя, 2000. – 19л.
815225
  Пількевич І.А. Математичне моделювання динамічних характеристик об"ємно-розподілених елементів в спеціальних середовищах : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. / Пількевич І.А. ; НАНУ ; Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова. – Київ, 2008. – 32 с. – Бібліогр.: 27 назв
815226
  Чапля Є.Я. Математичне моделювання дифузійних процесів у випадкових і регулярних структурах / Є.Я. Чапля, О.Ю. Чернуха ; НАНУ, Центр математ. моделювання, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Київ : Наукова думка, 2009. – 304с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0970-4
815227
   Математичне моделювання для економістів: бакалавр-магістр-доктор філософії (PhD) : навч. посібник / [Ю.Г. Козак та ін.] ; за ред. Ю.Г. Козака, В.М. Мацкула ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2017. – 252, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 251-252. – ISBN 978-617-673-539-7
815228
  Венгеров І.Р. Математичне моделювання еволюційних теплофізичних процесів в складних системах геотехносфери : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.02 / Венгеров Ігор Рувимович ; НАН України, Ін-т проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного. – Харків, 2014. – 38 с. – Бібліогр.: 47 назв
815229
  Грицків Юрій Іванович Математичне моделювання електромагнітних процесів з урахуванням явища гістерезису : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:01.05.02 / Грицків Ю.І.;НУ "Львівс. політех.". – Львів, 2001. – 19 с.
815230
  Зражевська В.Ф. Математичне моделювання електропотенціального каналу зв"язку // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 90-96. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  Проведене чисельно-аналітичне моделювання каналу передачі інформації від заглибленого підземного пристрою, що містить систему випромінюючих електродів на поверхню Землі, шляхом використання електропотенціального методу. Просторове моделювання виконане ...
815231
   Математичне моделювання ефектів ін"єкцій ГАМК у медулярні NO-синтезуючі кардіоваскулярні нейрони щурів / Н.В. Радченко, Л.М. Шаповал, Т.Л. Давидовська, Ю.І. Прилуцький // Біофізичний вісник / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – Вип. 18. – С. 69-72. – ISSN 0453-8048
815232
  Стеля О.Б. Математичне моделювання задач зовнішньої балістики / О.Б. Стеля, Л.І. Потапенко, І.П. Сіренко // XXV international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2015)" : May 11-15, 2015 : abstracts : Skhidnytsia / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2015)", intern. conference. – Київ : [s. n.], 2015. – С. 130. – ISBN 978-966-8725-10-4
815233
  Хіцко Я.В. Математичне моделювання задач криптографії і обробки сигналів з використанням неканонічних гіперкомплексних числових систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Хіцко Яна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 24 с. – Бібліогр.: 20 назв
815234
  Доленко Г. Математичне моделювання задач туристичного бізнесу / Г. Доленко, С. Лобач, А. Гмиря // XXVI international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2015)" : August 24-28, 2015 : abstracts : Odessa, Ukraine / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2015)", intern. conference. – Київ : [s. n.], 2015. – С. 80-81. – ISBN 978-966-8725-10-4
815235
  Журавльов Ю.І. Математичне моделювання і аналіз відмовостійкості термоелектричних охолоджувачів в САПР теплонавантажених пристроїв : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.12 / Журавльов Юрій Іванович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2016. – 23 с. – Бібліогр.: 22 назви
815236
  Каверинський В.В. Математичне моделювання і комп"ютерний аналіз процесів структуроутворення легованих сталей в ході фазових перетворень / В.В. Каверинський ; НАН України, Ін-т проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича. – Київ : КІМ, 2019. – 210, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 198-210. – ISBN 978-617-628-079-8
815237
  Козак Р.О. Математичне моделювання і порівняльний аналіз тривалості пресування стружкових плит на основі деревинної та солом"яної стружки / Р.О. Козак, П.А. Бехта // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2015. – Вип. 13. – С. 224-230 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1991-606X
815238
  Блудова Т.В. Математичне моделювання інвестиційної стратегії на молокопереробному підприємстві / Т.В. Блудова, А.Б. Кулик // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 10 (160). – С. 428-436 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
815239
  Бичков М.А. Математичне моделювання індивідуального прогнозування ефективності лікування раку грудної залози / М.А. Бичков, М.М. Мриглоцький, Ю.А. Бичков // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2014. – Т. 20, № 2. – C. 24-33. – ISSN 1029-4244
815240
  Григор"єва Тетяна Ігорівна Математичне моделювання каналів, сигналів і систем зв"язку з використанням тензорних методів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.12.02 / Григор"єва Т.І.; Мін-во транспорту України. – Харків, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 16 назв
815241
  Стоян В.А. Математичне моделювання квадратично нелінійних просторово розподілених систем. І. Випадок дискретно визначених початково-крайових зовнішньодинамічних збурень // Кібернетика та системний аналіз : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: О.М. Хіміч, Н.Б. Шишкіна, П.І. Андон [та ін.]. – Київ, 2021. – Т. 57, № 5, вересень-жовтень. – С. 84-97. – ISSN 1019-5262
815242
  Гаврилюк В.І. Математичне моделювання квазіідеальних процесів із післядією в областях з вільними межами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Гаврилюк В.І. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. заклад "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 27 назв
815243
  Ходневич Я.В. Математичне моделювання кінематики руслового потоку при обтіканні донних гряд : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Ходневич Ярослав Васильович ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глоб. інформац. простору. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
815244
  Бойчук Ю.В. Математичне моделювання кондуктивно-променевого теплообміну у теплоізоляційному покриві із врахуванням поверхневих радіаційних властивостей : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Бойчук Юрій Володимирович ; НАН України, Ін-т приклад. проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Львів, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
815245
  Мартинюк П.М. Математичне моделювання консолідації грунтів з урахуванням техногенного впливу та комплексу фізико-хімічних процесів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.02 / Мартинюк Петро Миколайович ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2015. – 42 с. – Бібліогр.: 71 назва
815246
  Власюк А.П. Математичне моделювання консолідації та фільтраційного руйнування грунтів в основах гідротехнічних та енергетичних споруд : монографія / А.П. Власюк, П.М. Мартинюк, Н.В. Медвідь ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2017. – 422, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 386-422 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-327-343-3
815247
  Орлов В.О. Математичне моделювання контактного знезалізнення підземних вод для питного водопостачання / В.О. Орлов, С.Ю. Мартинов, С.О. Куницький // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – C. 215-222. – (Технічні науки ; вип. 2 (74)). – ISSN 2306-5478
815248
  Максимова І.Я. Математичне моделювання лінійних динамічних систем методами аналізу інтервальних даних : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Максимова І.Я.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 21с. – Бібліогр.: 13 назв
815249
  Волощук С.Д. Математичне моделювання лінійних систем з неповно визначеними початково-крайовими умовами : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи / Волощук С.Д.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 136л. – Бібліогр.: л.125-136
815250
  Волощук С.Д. Математичне моделювання лінійних систем з неповно визначеними початково-крайовими умовами : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.02 / Волощук С.Д.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 10 назв
815251
  Стоян В.А. Математичне моделювання лінійних, квазілінійних і нелінійних динамічних систем : монографія / В.А. Стоян ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 320 с. – Бібліогр.: с. 305-311. – ISBN 978-966-439-450-2
815252
  Степова О.В. Математичне моделювання локального корозійного елемента на трубопроводі прироботі гальванопари в грунтових умовах / О.В. Степова, І.М. Паращієнко // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 127. – С. 49-55 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1607-4556
815253
  Власюк А.П. Математичне моделювання масоперенесення солей при нестаціонарній фільтрації і вологоперенесенні в насичено-ненасиченому грунтовому масиві / А.П. Власюк, Т.П. Цвєткова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 55-59. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 3). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
815254
  Кабалянц Петро Степанович Математичне моделювання мережевих систем із сингулярними рівняннями станів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук; 01. 05. 02 / Кабалянц П. С.; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007. – 20с. – Бібл.: 10 назв
815255
  Макар В.М. Математичне моделювання механічних процесів в силових напівропвідникових приладах на основі методу скінченних елементів : Автореф... канд. техн.наук: 01.05.02 / Макар В. М.; ДУ "Львівська політехніка". – Львів, 1999. – 19л.
815256
  Брикс А.Л. Математичне моделювання міграції авіаційного гасу за межі території війскової авіабази / А.Л. Брикс, М.С. Огняник // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 3. – С. 51-56 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1726-5428
815257
  Крошний І.М. Математичне моделювання напружено-деформівного стану деревини у процесі конвективного сушіння : автореф. дис. … канд. техн. наук : 01.05.02 / Крошний Ігор Миколайович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т ”Львів. політехніка”. – Львів, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 17 назв
815258
  Зеленський К.Х. Математичне моделювання нелінійних полімерних матеріалів в екструдерах : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.02 / Зеленський Кирило Харитонович ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2021. – 43 с. – Бібліогр.: 47 назв
815259
  Гладка О.М. Математичне моделювання нелінійних процесів витіснення у нафтовому LEF-пласті методами комплексного аналізу і сумарних зображень // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2019. – Т. 41, № 2. – С. 156-170 : рис. – Бібліогр.: с. 167-168. – ISSN 0203-3100
815260
  Василенко Г.А. Математичне моделювання нелінійних процесів фазової синхронізації та хаосу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Василенко Г.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
815261
  Клименко А.О. Математичне моделювання нелінійних форм коливань маятникових систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Клименко Анна Олександрівна ; НАН України, Ін-т проблем машинобуд. ім. А.М. Підгорного. – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
815262
  Жильцов А.В. Математичне моделювання нестаціонарних процесів електромагнітного впливу на рідкий метал : автореф. ... д-ра техн. наук : 01.05.02 / Жильцов А.В. ; НАН України, Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова. – Київ, 2009. – 35 с. – Бібліогр.: 21 назва
815263
  Притула Н.М. Математичне моделювання нестаціонарного масоперенесення в газотранспортних мережах та підземних сховищах газу : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.02 / Притула Назар Мирославович ; НАН України, Ін-т приклад. проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Львів, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 48 назв
815264
  Пецко В.І. Математичне моделювання оптичних структур та оптимізація їх просторово-поляризаційних параметрів при падінні світла під кутом : автореф. дис. ... канд. техн наук : 01.05.02 / Пецко Василь Іванович ; Мін-во освіти і науки України, Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
815265
  Мальцев Д.В. Математичне моделювання параметрів вилуговування перехідних металів // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 124. – С. 197-207 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1607-4556
815266
  Кондрат В.Ф. Математичне моделювання переносу забруднень в грунтах за стимулюючої дії механічних коливань / В.Ф. Кондрат, Я.Й. Лопушанський // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 12. – С. 119-131 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2078-4643
815267
  Власюк А.П. Математичне моделювання переносу сольовихрозчинів при фільтрації із свердловини / А.П. Власюк, О.П. Остапчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 130-134. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудовано математичну модель задачі масопереносу сольових розчинів при фільтрації із свердловини з врахуванням залежності параметрів фільтрації та масопереносу від концентрації солей. Числовий розв"язок відповідної оберненої нелінійної крайової задачі ...
815268
  Добушовська І.А. Математичне моделювання періодичних процесів в нелінійних електромагнітних колах // Технічна електродинаміка : науково-прикладний журнал / Нац. акад. наук України, Від-ня фізико-техніч. проблем енергетики. – Київ, 2014. – № 4. – С. 26-29. – ISSN 1607-7970
815269
  Демчук А.О. Математичне моделювання плазмонних спектрів металічних наночастинок та фрактальних кластерів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Демчук Антоніна Олександрівна ; НАН України, Ін-т приклад. проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Львів, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
815270
  Сайко І.М. Математичне моделювання поведінки систем відбивачів при гармонічних впливах на основі сингулярних інтегральних рівнянь : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Сайко Ігор Миколайович ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2016. – 22 с. – Бібліогр.: 16 назв
815271
  Абдуллаєв Е.Дж. Математичне моделювання поверхонь, утворених при обертанні ромба навколо осі, що лежить в його площині // Матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції "Шевченківська весна - 2019" : квіт. 2019 р., м. Київ, Україна / "Шевченківська весна - 2019", наук.-практ. конф. – Київ, 2019. – С. 3
815272
  Назарага І.М. Математичне моделювання попиту України на імпортні товари та послуги // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), April 27-30, 2009 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), intern. conference. – Київ : ДП "Інформ.-аналіт. агенство", 2009. – С. 135-136
815273
  Прісняков В.Ф. Математичне моделювання почуттів. / В.Ф. Прісняков, Л.М. Пріснякова. – Дніпропетровськ, 1994. – 50с.
815274
  Кушнір В.А. Математичне моделювання при конструюванні рівнянь, що містять невідому під знаком модуля з використанням Maple-технології // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Богомолов С. [та ін.]. – Херсон, 2017. – Вип. 1 (30). – С. 41-61. – ISSN 1998-6939
815275
  Косарєв В. Математичне моделювання прогнозування виживаності вищих навчальних закладів в умовах конкуренції // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2007. – Спецвипуск 16 : Проблеми економічної кібернетики. – С. 90-98. – ISSN 0201-758Х
815276
  Стоян В.А. Математичне моделювання просторово-розподілених систем, поліноміально залежних від лінійних диференціальних перетворень функції стану // Кібернетика та системний аналіз : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: О.М. Хіміч, Н.Б. Шишкіна, П.І. Андон [та ін.]. – Київ, 2023. – Т. 59, № 2, березень- квітень. – C. 136–145. – ISSN 1019-5262
815277
  Семенченко Н.В. Математичне моделювання процедури злиття й поглинання підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 6. – С. 39-41
815278
  Колесник Юрій Васильович Математичне моделювання процесів газофазної каталітичної полімеризації етилену у псевдозрідженому шарі : Автореф... кандид. технічнихнаук: 05.13.02 / Колесник Юрій Васильович; Мін-во освіти України. Тернопільський приладобудівний ін-тут ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 1996. – 19л.
815279
  Білущак Ю.І. Математичне моделювання процесів дифузії у випадково неоднорідних шаруватих тілах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Білущак Юрій Ігорович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 26 назв
815280
  Мокін В.Б. Математичне моделювання процесів забруднення та очищення річкових вод. : Автореф... канд. техн.наук: 01.05.02 / Мокін В.Б.; Вінницький держ. техн. ун-т. – Вінниця, 1999. – 20л.
815281
  Присяжнюк О.В. Математичне моделювання процесів конвективно-дифузійного тепломасоперенесення в пористих та мікропористих середовищах методами теорії збурень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Присяжнюк Олена Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 29 назв
815282
  Дмитрук В.А. Математичне моделювання процесів конвективної дифузії в регулярних структурах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Дмитрук Вероніка Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
815283
  Собко В.Г. Математичне моделювання процесів масопереносу на базі біортогональних многочленів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Собко Валентина Григорівна ; НАН України, Ін-т приклад. проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Львів, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
815284
  Хусаінов Д.Я. Математичне моделювання процесів обміну рідини / Д.Я. Хусаінов, Р. Мустафаєва // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 234-239. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-7707-0318-0


  В статті запропонована математична модель динаміки обміну рідини системи послідовно-паралельних водоймищ. Для опису моделі використовується блочна система різницевих рівнянь. Досліджуються питання визначення стаціонарного режиму, синтезу системи та її ...
815285
  Жолткевич Г.Г. Математичне моделювання процесів реплікації даних у розподілених сховищах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Жолткевич Галина Григоріївна ; Ін-т проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України. – Харків, 2021. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
815286
  Слюсарчук А.Ю. Математичне моделювання процесів самоорганізації в невпорядкованих системах наночастинок : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Слюсарчук Арсен Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
815287
  Струтинський В.Б. Математичне моделювання процесів та систем механіки : Підручник для студентів напряму "Інженерна механіка" / В.Б. Струтинський; МОНУ; ЖІТІ. – Житомир : ЖІТІ, 2001. – 612с. – ISBN 966-7570-94-0
815288
  Шубенко О.Л. Математичне моделювання процесів течії вологої пари та оцінка їх впливу на характеристики проточних частин турбін : Автореф... докт. техн.наук: 05.04.12 / Шубенко О.Л.; Харків. політехн. ін-т. – Харків, 1994. – 39л.
815289
  Сусідко М.М. Математичне моделювання процесів формування стоку як основа прогностичних систем // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000. – Т. 1. – С. 32-40 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISBN 966-521-109-9
815290
  Лукович В. Математичне моделювання процессу поляризації трубопроводу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 10-12. – (Геологія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Побудована математична модель розрахунку параметрів системи катодного захисту магістрального трубопроводу в процесі поляризації. В моделі розраховано величини густини струму, поляризаційного потенціалу та поляризаційного опору в долі поверхні труби, ...
815291
  Денисюк М.Ю. Математичне моделювання процесу гідрохлорування етину / М.Ю. Денисюк, Ю.О. Безносик // Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології : Восьма наук.-практ. конф. студентів : тези. доп., Київ, 3-4 груд. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Інж.-хім. ф-т ; [упоряд., ред., комп"ютер. правка та верстка М.В. Лукінюка]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2014. – С. 27-28
815292
  Бомба А.Я. Математичне моделювання процесу двофазної неiзотермiчної фільтрації на основi технологiї термо-гравiтацiйного дренажу / А.Я. Бомба, В.І. Бойцов, С.В. Ярощак // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. С.І. Ляшко ; редкол.: В.М. Булавацький, М.М. Войтович, І.П. Гаврилюк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (127). – C. 5-14. – ISSN 0868-6912
815293
  Батраков Д.В. Математичне моделювання процесу запуску електропривода вібраційної машини / Д.В. Батраков, В.К. Титюк // Електромеханічні і енергозберігаючі системи : щоквартальний науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління. – Кременчук, 2016. – Вип. 2 (34). – С. 62-69. – ISSN 2072-2052; 2074-9937
815294
  Логацька О.М. Математичне моделювання процесу нейтралізації стічних вод з високим вмістом фтору // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – Вип. 1 (6). – С. 12-15 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2313-0431
815295
  Корнієнко Я.М. Математичне моделювання процесу одержання гуміново-мінеральних добрив / Я.М. Корнієнко, А.Р. Степанюк, П.М. Магазій // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 6. – С. 73-76 : Табл. – Бібліогр.: 1 назва. – ISSN 1726-5428
815296
  Ларіонов М.Г. Математичне моделювання процесу опору руху стрічки глибокої жолобчатості по роликоопорах конвеєра : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Ларіонов Микола Григорович ; НАН України, Ін-т геотехн. механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 16 назв
815297
  Грищенко В.О. Математичне моделювання процесу охолодження насипу зерна як об"єкта з розподіленими параметрами / В.О. Грищенко, О.Д. Курганський, Б.І. Котов // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 261. – С. 156-163 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
815298
  Логацька О.М. Математичне моделювання процесу очищення теплообмінної води на фільтрах з плаваючим фільтруючим шаром // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 1 (7). – С. 3-6 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2313-0431
815299
  Стрельцов В.В. Математичне моделювання процесу стиснення м"ятки в олієвідокремлювачі шнекового типу // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 3 (86). – С. 242-253 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2313-092X
815300
  Гайвась Б.І. Математичне моделювання процесу сушіння пористих тіл з врахуванням кінетики фазових переходів та деформацій : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.02 / Гайвась Богдана Іванівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012. – 40 с. – Бібліогр.: 47 назв
815301
  Безродна І.М. Математичне моделювання пружних і акустичних властивостей піроксен-магнетитових кристалосланців / І.М. Безродна, Д.А. Безродний, В.В. Свистов // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2021. – Т. 43, № 5. – С. 208-218 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 215-216. – ISSN 0203-3100
815302
  Олалі Н.В. Математичне моделювання пружної поведінки структурованих геофізичних середовищ / Н.В. Олалі, Д.Б. Венгрович, М.П. Малежик // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2017. – Т. 39, № 5. – С. 92-104 : рис. – Бібліогр.: с. 104. – ISSN 0203-3100
815303
  Скопецький В.В. Математичне моделювання прямих та обернених задач динаміки систем з розподіленими параметрами / В.В. Скопецький, В.А. Стоян, Ю.Г. Кривонос; НАНУ; Ін-тут кібернетики ім.В.М.Глушкова; МОНУ; КНУТШ. – Київ : Наукова думка, 2002. – 362с. – 51Скоп Шифр дубл. – ISBN 966-00-0672-1
815304
  Семенов А.О. Математичне моделювання радіовимірювального генератора детермінованого хаосу на основі транзисторної структури з від"ємним опором // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 2 (109), ч. 1. – C. 15-21 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
815305
  Яцишин Андрій Васильович Математичне моделювання радіоекологічного стану територіально-розподілених об"єктів на прикладі Житомирської області : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Яцишин А.В.; НАН України Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
815306
  Кураш С.Ю. Математичне моделювання реакції будівель та споруд на вибухові впливи : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Кураш Сергій Юрійович ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2023. – 25 с. – Бібліогр.: 16 назв
815307
  Босенко Т.М. Математичне моделювання релаксаційних процесів теплопровідності з урахуванням теплової пам"яті : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Босенко Т.М. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 21 назва
815308
   Математичне моделювання реостатно-реакторного пуску асинхронних двигунів з фазним ротором / В.С. Маляр, О.Є. Гамола, В.С. Мадай, І.І. Васильчишин // Електротехніка і електромеханіка : науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"; ed. board: Sokol Ye.І., Korytchenko К.V., Rozov V.Yu. [et al.]. – Харків, 2022. – № 3. – С. 8-14. – ISSN 2074-272X
815309
  Коцюбинський Володимир Юрійович Математичне моделювання розповсюдження хвиль у волоконних світловодах : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:01.05.02 / Коцюбинський В.Ю.; Вінницький держ. техн. ун-т. – Вінниця, 2001. – 20 с.
815310
  Чернуха О.Ю. Математичне моделювання розподілу концентрації домішок у стохастичних шаруватих тілах за неідеальних умов контакту на міжфазних границях / О.Ю. Чернуха, Ю.І. Білущак, В.Є. Гончарук // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 3 (104), ч. 1. – С. 52-61 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1995-0519
815311
  Матвєєв Володимир Володимирович Математичне моделювання руху рідини із системи каналів : Автореф... канд. технічн.наук: 05.13.16 / Матвєєв Володимир Володимирович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 13л.
815312
  Продайвода Г. Математичне моделювання сейсмічного хвильового поля геологічного середовища з однонаправленою системою тріщин / Г. Продайвода, А. Вижва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 4-6. – (Геологія ; Вип. 49). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол.-наук, проф. С.А. Вижвою). Розроблений і реалізований алгоритм і програма чисельного моделювання повної хвильової картини сейсмічної хвилі в анізотропному поперечно-ізотропному середовищі для ...
815313
   Математичне моделювання симетричної крайової задачі для шару з покритими діафрагмою торцями, послабленого двома наскрізними отворами / Б. Панченко, Ю. Ковальов, Л. Буката, О. Жиронкіна // Міжнародний науково-технічний журнал Проблеми керування та інформатики / НАН України ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова ; Ін-т космічних досліджень ; голов. ред. А.О. Чикрій ; редкол.: Т. Башар, В.М. Бєлов, Л.А. Власенко [та ін.]. – Київ, 2023. – № 2, березень - квітень. – С. 18-29. – ISSN 2786-6491
815314
  Мочурад Л.І. Математичне моделювання систем електронної оптики з урахуванням симетрії граничних поверхонь : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Мочурад Леся Ігорівна ; М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
815315
  Стоян В.А. Математичне моделювання стану динамічних мультиплікативно нелінійних систем // Кібернетика та системний аналіз : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: О.М. Хіміч, Н.Б. Шишкіна, П.І. Андон [та ін.]. – Київ, 2022. – Т. 58, № 4 липень - серпень. – C. 117-128. – ISSN 1019-5262
815316
  Хмельницька І.М. Математичне моделювання стрічкопровідних систем ротаційних машин : Автореф. дис. ... канд. техн. наук 01. 05. 02 / Хмельницька І. М.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – 20с. – Бібл.: 14 назв
815317
  Хомюк Н.Л. Математичне моделювання структурних змін у населенні України на сільських територіях / Н.Л. Хомюк, П.М. Грицюк // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 3 (44). – С. 98-104. – ISSN 2308-1988


  "На основі статистичних даних було виявлено зменшення кількості сільських населених пунктів та чисельності сільського населення, тобто депопуляцію сільських поселень. Обгрунтовано те, що демографічні процеси мають логістичну динаміку: на першому етапі ...
815318
  Промович Ю.Б. Математичне моделювання струму в об"єктах з неоднорідностями та методи їх біполярної електроімпедансної томографії з підвищеною точністю : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Промович Юрій Бориславович ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
815319
  Гнатовська Г.А. Математичне моделювання та аналіз термоелектричних пристроїв у САПР критичних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.12 / Гнатовська Ганна Арнольдівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
815320
  Перпері А.О. Математичне моделювання та еволюційна оптимізація технологічних процесів із зв"язаними операціями в САПР : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.12 / Перпері Алла Олександрівна ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
815321
  Стешенко Г.М. Математичне моделювання та ідентифікація параметрів підземного переносу сумішей радіонуклідів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Стешенко Григорій Миколайович; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
815322
  Стешенко Г.М. Математичне моделювання та ідентифікація параметрів підземного переносу сумішей радіонуклідів : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Стешенко Григорій Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 135 л. – Бібліогр.: л. 118-135
815323
  Камбург Володимир Григорович Математичне моделювання та інтенсифікація процесів вилучення домішок в гетерогенних системах і роботи обладнання : Автореф... канд. техн.наук: 05.05.13 / Камбург Володимир Григорович; Харк. держ. політехн. ун-тет. – Х., 1998. – 32л.
815324
  Каленик В.О. Математичне моделювання та кількісна оцінка ймовірності екологічного ризику за хімічними індикаторами / В.О. Каленик, І.В. Плющай, Т.Л. Цареградська // П"ята міжнародна конференція "Хімічна і радіаційна безпека: проблеми і рішення" : праці та повідомл. : 14-26 трав. 2017 р. / "Хімічна і радіаційна безпека: проблеми і рішення", міжнар. конф. – Київ : Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України ; Хроматографічне товариство України, 2017. – С. 45
815325
  Сверстюк А.С. Математичне моделювання та методи обробки синхронно зареєстрованих сигналів серця з використанням циклічних ритмічно пов"язаних випадкових процесів : автореф. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Сверстюк А.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
815326
  Маций О.Б. Математичне моделювання та методи оптимізації замкнених маршрутів в задачах транспортного типу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Маций Ольга Борисівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
815327
  Валід Ахмед Махмуд Альрефаі Математичне моделювання та обчислювальні методи аналізу процесів сталого розвитку нелінійних динамічних систем з конкурентною взаємодією : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Валід Ахмед Махмуд Альрефаі ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
815328
  Мохаммад Ракан Абед Алнабі Альджаафрех Математичне моделювання та обчислювальні методи дослідження ергатичних систем з динамічним захистом : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Мохаммад Ракан Абед Алнабі Альджаафрех ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2018. – 18 с. – Бібліогр.: 15 назв
815329
  Якимов О.М. Математичне моделювання та оптимальний синтез аксіально-симетричних джерел магнітного поля з феромагнітними елементами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Якимов Олександр Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
815330
  Степанов О.В. Математичне моделювання та оптимізація : навч. посібник для студентів техн. спец. ВНЗ / О.В. Степанов ; [відп. ред. А.М. Степанчук] ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : Політехніка, 2004. – 111, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 110
815331
  Зозуляк Ю.Д. Математичне моделювання та оптимізація в термомеханіці пружних оболонок з використанням ітераційно-моментного підходу : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.02.04 / Зозуляк Ю.Д.; НАН України. Ін-тут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача. – Львів, 1997. – 33л.
815332
  Шитікова І.Г. Математичне моделювання та оптимізація конструкції теплообмінника змієвикового типу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Шитікова Ірина Геннадіївна ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
815333
  Левкін Д.А. Математичне моделювання та оптимізація параметрів дії лазерного променя на багатошарові біосистеми : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Левкін Дмитро Артурович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 18 назв
815334
  Томана М.Т. Математичне моделювання та оптимізація системи дистанційного навчання освітнього закладу : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Томана М.Т.; М-во транспорту та зв"язку України; НАНУ; Держ. н.-д. ін-т інформ. інфраструктури. – Львів, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 27 назв
815335
  Радченко С.Г. Математичне моделювання та оптимізація технологічних систем : навч.-метод. посібник для студентів техн. спец. вищих закладів освіти / С.Г. Радченко. – Київ : Політехніка, 2001. – 87, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 78-87. – ISBN 966-622-079-2
815336
  Кулян В.Р. Математичне моделювання та оптимізація фінансово-економічних процесів : навч. посібник / В.Р. Кулян, В.В. Рутицька, О.О. Юнькова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 110, [1] с. – Бібліогр.: с. 107-108
815337
  Демидюк М.В. Математичне моделювання та параметрична оптимізація в задачах динаміки маніпуляційних і антропоморфних локомоційних систем : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.02 / Демидюк Мирослав Васильович ; НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Львів, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 58 назв
815338
  Гондюл В.П. Математичне моделювання та прогнозування криз і конфліктів у міжнародних відносинах // International conference Prediction and decision making under uncertainties (PDMU-2001), September 11-14, 2001 : abstracts / Prediction and decision making under uncertainties (PDMU-2001), intern. conference. – Київ : Київ. ун-т, 2001. – С. 74-76
815339
  Топилко П.І. Математичне моделювання та просторовий аналіз емісії парникових газів при виробництві електро- та теплоенергії в Україні та Польщі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Топилко Петро Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
815340
  Данило О.Я. Математичне моделювання та просторовий аналіз процесів емісії парникових газів у житловому секторі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Данило Ольга Ярославівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
815341
  Чарковська Н.В. Математичне моделювання та просторовий аналіз процесів емісії парникових газів у промисловому та сільськогосподарському секторах Польщі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Чарковська Надія Василівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
815342
  Падерін І.Д. Математичне моделювання та розрахунок операційного резервного фонду підприємства / І.Д. Падерін, О.В. Лисенко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 8 (261). – С. 116-126 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2305-7645
815343
  Гущак Роман Іванович Математичне моделювання та симулювання електромагнетних полів у суцільних середовищах при наявності рухомих структур : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.05.02 / Гущак Р. І.; Держ. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 1998. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
815344
  Ламтюгова С.М. Математичне моделювання та чисельний аналіз методом R-функцій задач обтікання тіл в"язкою нестисливою рідиною : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Ламтюгова Світлана Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2016. – 22 с. – Бібліогр.: 30 назв
815345
  Боярська Ю.В. Математичне моделювання та чисельний аналіз нестаціонарних неізотермічних режимів роботи газотранспортних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Боярська Юлія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 18 назв
815346
  Камінська А.В. Математичне моделювання та чисельний аналіз нестаціонарних режимів роботи багатониткових лінійних ділянок газотранспортної системи : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Камінська Анна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 17 назв
815347
  Безродний Д. Математичне моделювання тектонофацій мезозони на основі акустичного аналізу метаморфічних порід Кривбасу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 13-16. – (Геологія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Моделювання тектонофацій мезозони здійснено для моделей "залізистий кварцит", "сланець біотитовий" і "кварцит біотитовий" при якому досліджено акустичні і пружні властивості метаморфічних порід при кліважуванні. Design of tectonic facies of the ...
815348
  Лянце Г.Т. Математичне моделювання теплових технологічних процесів в кусково-однорідних тілах. : Автореф... канд. техн.наук: 01.05.02 / Лянце Г.Т.; Держ. ком. зв"язку та інфор. дослід. ін-т інформ. інфраструктур. – Львів, 1999. – 19л.
815349
  Полив"янчук А.П. Математичне моделювання теплового стану газової проби в системах екологічного діагностування транспортних двигунів // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 106-112 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 15). – ISSN 1992-4250
815350
  Гембара Н.О. Математичне моделювання теплопровідності пластин і оболонок з багатошаровими покриттями : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Гембара Наталія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
815351
  Ракоча І.І. Математичне моделювання термопружного стану шаруватих циліндричних тіл за умов складного високотемпературного нагрівання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Ракоча Ірина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
815352
  Коржов Є.І. Математичне моделювання течій у внутрішніх водоймах пониззя Дніпра // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2012. – Т. 2 (27). – C. 38-43


  Розглянуто прийнятність методів математичного моделювання течій води для мілководних водойм пониззя Дніпра. Представлені схеми циркуляції вод у внутрішніх водоймах пониззя Дніпра. Виконаний аналіз режиму течій в цих водоймах при різних ...
815353
  Войтов В.А. Математичне моделювання трібологічних характеристик сумісних матеріалів робочих органів екструдентів для виробництва паливних брикетів у кислотних та лужних середовищах / В.А. Войтов, Б.М. Цимбал // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; редкол.: Мельник В.І., Лук"яненко В.М., Чигрина С.А. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 2 (6). – С. 6-11. – ISSN 2311-1828
815354
  Шквар Є.О. Математичне моделювання турбулентних течій при комбінованому управлінні : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.02.05 / Шквар Є.О. ; НАН України, Ін-т гідромеханіки. – Київ, 2011. – 40 с. – Бібліогр.: 42 назви
815355
   Математичне моделювання у фізиці : підручник [для студ. вищ. навч. закладів] / [Дегтярьов А.В. та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – 387, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 386. – ISBN 978-966-623-788-3
815356
  Солтис М.М. Математичне моделювання у хімії та хімічній технології : навчальний посібник / М.М. Солтис, В.П. Закордонський ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2011. – 327, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 324-327. – Бібліогр.: с. 323. – ISBN 978-966-613-833-3
815357
  Бомба А.Я. Математичне моделювання фільтраційних процесів у криволінійних областях складної геометрії з невизначеними ділянками меж / А.Я. Бомба, В.І. Гаврилюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С.73-76. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-003-6. – ISSN 1812-5409


  Запропоновані варіант поєднання методу "фіктивних областей" і методології розв"язання крайових задач на конформні відображення для розрахунку фільтраційних процесів у криволінійних областях складної геометрії і невизначеними ділянками меж. ...
815358
  Власюк А.П. Математичне моделювання фільтраційної консолідації зростаючого тіла грунтової греблі з урахуванням тепло-масопереносу / А.П. Власюк, П.М. Мартинюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 162-171. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Сформульована математична модель двовимірної задачі фільтраційної консолідації зростаючого тіла ґрунтової греблі з урахуванням масопереносу солей в неізотермічному режимі та отримано її числовий розв"язок. На основі проведених числових експериментів ...
815359
  Власюк А.П. Математичне моделювання фільтраційної консолідації масиву грунту в умовах тепло-масопереносу з урахуванням контактного розмиву / А.П. Власюк, П.М. Мартинюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 92-97. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  Побудовано математичну модель фільтраційної консолідації грунту під плоским флютбетом з урахуванням контактного розмиву фільтраційним потоком за наявності переносу солей в неізотермічних умовах. Наближений чисельний розв"язок відповідної двовимірної ...
815360
  Дрінь С.С. Математичне моделювання фінансово-економічних процесів на базі логістичної послідовності детермінованого хаосу / С.С. Дрінь, В.П. Іщук, Н.Ю. Щестюк // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 178 : Фізико-математичні науки. – С. 10-15. – ISSN 1996-5931
815361
  Малачівський П.С. Математичне моделювання функціональних залежностей фізичних величин із використанням неперервних і гладких мінімаксних сплайн-наближень : Автореф. дис. ... доктора технічних наук. Спец. 01.05.02 - математичне моделювання та обчислювалні методи / Малачівський П.С. ; Мін-во освіти і науки України ; Національний університет " Львівська політехніка". – Львів, 2009. – 40с. – Бібліогр.: 45 назв
815362
  Семенюта М.Ф. Математичне моделювання як елемент STEM-освіти / М.Ф. Семенюта, І.Л. Якуніна, О.В. Задорожна // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 184-189. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 6). – ISSN 2522-1477
815363
  Ручко О. Математичне моделювання як один із методів наукового дослідження у гуманітарних науках // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (67). – C. 128-143. – ISSN 2413-7065
815364
   Математичне моделювання, "розумні спеціалізації" та COVID-19 // Світ. – Київ, 2020. – Березень (№ 11/12). – С. 2


  Про засідання Президії НАН України.
815365
  Розора І.В. Математичне моделюваня прибутковості фінансової установи в умовах невизаченості / І.В. Розора, О.О. Слабоспицький // International workshop "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009)" : abstracts : October 5-9, 2009 / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2009. – С. 101-102
815366
  Галущак М.О. Математичне моделюваня та аналіз невизначеності емісії парникових газів при видобуванні і переробці нафти у Польщі / М.О. Галущак, Р.А. Бунь, М. Йонас // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 12. – С. 59-66 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2078-4643
815367
  Прилипко С. Математичне обгрунтування визначення віку четвертинних відкладів / С. Прилипко, С. Альперт // GEO&BIO : вісник Національного науково-природничого музею : науковий журнал / НАН України ; Нац. науково-природничий музей ; редкол.: М. Комар, О. Червоненко, В. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2023. – Т. 24. – С. 159-165. – ISSN 2617-6157
815368
  Собакар В. Математичне обгрунтування закономірностей розвитку японської мови // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  Розвиток японської мови та її становлення у сучасному вигляді недостатньо досліджені. Модель розвитку кожної окремої мови модифікується впливом мов прилеглих територій. Японія є відносно ізольованою країною, що суттєво зменшує вплив на її мову ...
815369
  Яковкін М.А. Математичне обгрунтування матриці відображення // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1967. – Вип. 7
815370
   Математичне оброблення геодезичних вимірів : підручник / С.П. Войтенко, Р.В. Шульц, О.Й. Кузьмич, Ю.В. Кравченко ; за ред. д-ра техн. наук, проф. С.П. Войтенка. – Київ : Знання, 2015. – 654, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажчик: с. 646-654. – Бібліогр.: с. 628-632. – ISBN 978-617-07-0199-2
815371
  Проскура Наталія Олександрівна Математичне пізнання в естетичному аспекті : Дис... канд. філос.наук: 09.00.09. / Проскура Наталія Олександрівна; КУ. – Київ, 1998. – 190л. – Бібліогр.:л.181-190
815372
  Проскура Н.О. Математичне пізнання в естетичному аспекті. : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.09 / Проскура Н.О.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 16л.
815373
  Боголюбов О.М. Математичне природознавство і сучасність / О.М. Боголюбов ; АН УРСР. – Київ : Знання, 1976. – 48 с. – Бібліогр.: с. 48. – (Серія 7. В лабораторіях учених ; 3)
815374
  Мазаракі А.А. Математичне программування в Excel / А.А. Мазаракі, Ю.А. Толбатов. – К, 1998. – 206с.
815375
  Вітлінський В.В. Математичне програмування : Навч.-метод. посібник для самост. вивчення дисц. / В.В. Вітлінський, С.І. Наконечний, Т.О. Терещенко; МОН України, Київський нац. економ. унів. – Київ : КНЕУ, 2001. – 248с. – ISBN 966-574-263-9
815376
  Наконечний С.І. Математичне програмування : Навч. посібник / С.І. Наконечний, С.С. Савіна; МОіНУ; Київ. нац. економ. ун-тет. – Київ : КНЕУ, 2003. – 452с. – ISBN 966-574-538-7
815377
  Нікітченко М.С. Математичне програмування / М.С. Нікітченко, С.С. Шкільняк // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 481-482. – ISBN 978-966-02-8345-9
815378
  Глушик М.М. Математичне програмування : підручник / Глушик М.М., Копич І.М., Сороківський В.М. – 2-ге вид., стер. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – 276, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажчик: с. 271-274. – Бібліогр.: с. 275-276. – ISBN 978-966-418-103-4
815379
  Ващук Ф.Г. Математичне програмування та елементи варіаційного числення : навч.-метод. посібник / Ф.Г. Ващук, О.Г. Лавер, Н.Я. Шумило ; М-во освіти і науки України, Ужгород. держ. ін-т інформатики, економіки і права. – Ужгород : [б. в.], 2001. – 169, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 167. – ISBN 966-7186-55-5
815380
   Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС 2014 : дев"ята міжнар. наук.-практ. конф., 23-27 червня 2014 р.: тези доп. / М-во освіти і науки України, НАН України, Акад. технол. наук України [та ін. ; редкол.: Казимир В.В. (голова) та ін.]. – Київ ; Жукин : ЧДІЕУ, 2014. – 412, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2188-52-3
815381
   Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС 2015 : десята міжнар. наук.-практ. конф., 22-26 черв. 2015 р. : тези доп. / М-во освіти і науки України, НАН України, Акад. технол. наук України [та ін.] ; [редкол.: Казимир В.В. (голова) та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 2015. – 469, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., англ. та рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2188-64-6
815382
   Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС 2017 : дванадцята Міжнар. наук.-практ. конф., 26-29 черв. 2017 р. : тези доп. / М-во освіти і науки України, НАН України, Акад. технол. наук України [та ін.] ; [редкол.: Казимир В.В. (голова) та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 443, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., англ. та рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2188-89-9
815383
   Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС 2019 : XIV міжнар. наук.-практ. конф. 24-26 черв. 2019 р. : тези доп. / М-во освіти і науки України, НАН України, Акад. технол. наук України [та ін.] ; [редкол.: Литвинов В.В. та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – ISBN 978-617-7571-58-1
815384
   Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС 2020 : п"ятнадцята міжнар. наук.-практ. конф., 29 черв. - 01 лип. 2020 р., Україна, м. Чернігів : тези доп. / М-во освіти і науки України, НАН України, Акад. технол. наук України [та ін. ; редкол.: І.С. Скітер та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 2020. – 369, [1] с. : іл., табл. – Загол. обкл.: П"ятнадцята міжнародна науково-практична конференція "Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС 2020.Тези доповідей. - "Ст. укр., англ., рос. – Бібліогр. в кінці статей. – ISBN 978-617-7571-93-2
815385
   Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС 2021 : 16-та міжнар. наук.-практ. конф., 28 черв.-01 лип. 2021 р., Україна, м. Чернігів : тези доп. / М-во освіти і науки України, НАН України, Акад. технол. наук України [та ін. ; редкол.: В.В. Казимир та ін.]. – Чернігів : Чернігівська політехніка, 2021. – 147, [1] с. : іл., табл. – На обкл.: Шістнадцята міжнародна науково-практична конференція "Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС 2021". - Ст. укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7932-20-7
815386
  Сіра О.В. Математичне та інформаційне забезпечення логістичної системи управління в умовах багаторівневої невизначеності : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.03 / Сіра Оксана Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т "Харківський політех. ін-т". – Харків, 2012. – 36 с. – Бібліогр.: 91 назва
815387
   Математичне та комп"ютерне моделювання. Фізико-математичні науки : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський
  Вип. 7. – 2012. – Резюме укр., англ. мовами
815388
   Математичне та комп"ютерне моделювання. Технічні науки : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський
  Вип. 7. – 2012. – Резюме укр., англ. мовами
815389
   Математичне та комп"ютерне моделювання. Фізико-математичні науки : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський
  вип. 8. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
815390
   Математичне та комп"ютерне моделювання. Фізико-математичні науки : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський
  вип. 9. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
815391
   Математичне та комп"ютерне моделювання. Технічні науки : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський
  вип. 8. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
815392
   Математичне та комп"ютерне моделювання. Технічні науки : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський
  вип. 9. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
815393
   Математичне та комп"ютерне моделювання. Фізико-математичні науки : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський
  вип. 10. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
815394
   Математичне та комп"ютерне моделювання. Фізико-математичні науки : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський
  вип. 11. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
815395
   Математичне та комп"ютерне моделювання. Технічні науки : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський
  вип. 10. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
815396
   Математичне та комп"ютерне моделювання. Технічні науки : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський
  вип. 11. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
815397
   Математичне та комп"ютерне моделювання. Фізико-математичні науки : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський
  вип. 12. – 2015. – 151 с. – Резюме укр., англ. мовами
815398
   Математичне та комп"ютерне моделювання. Технічні науки : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський
  Вип. 12. – 2015. – 183 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
815399
   Математичне та комп"ютерне моделювання. Технічні науки : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Подільс. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: Ю.Г. Кривонос, А.Ф. Верлань, І.Б. Ковальська [та ін.]. – Кам"янець-Подільський
  Вип. 14. – 2016. – 112 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
815400
   Математичне та комп"ютерне моделювання. Фізико-математичні науки : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Подільс. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: Ю.Г. Кривонос, А.Ф. Верлань, І.Б. Ковальська [та ін.]. – Кам"янець-Подільський
  вип. 14. – 2016. – 144 с. – Резюме укр., англ. мовами
815401
   Математичне та комп"ютерне моделювання. Технічні науки : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський
  вип. 13. – 2016. – 220 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
815402
   Математичне та комп"ютерне моделювання. Фізико-математичні науки : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський
  вип. 13. – 2016. – 220 с. – Резюме укр., англ. мовами
815403
   Математичне та комп"ютерне моделювання. Технічні науки = Mathematical and computer modelling : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: О.М. Хіміч, А.Ф. Верлань, В.А. Федорчук [та ін.]. – Кам"янець-Подільський
  вип. 16. – 2017. – 124 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
815404
   Математичне та комп"ютерне моделювання. Фізико-математичні науки = Mathematical and computer modelling : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: О.М. Хіміч, А.Ф. Верлань, І.Б. Ковальська [та ін.]. – Кам"янець-Подільський
  вип. 15. – 2017. – 272 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
815405
   Математичне та комп"ютерне моделювання. Фізико-математичні науки = Mathematical and computer modelling : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: О.М. Хіміч, А.Ф. Верлань, І.Б. Ковальська [та ін.]. – Кам"янець-Подільський
  вип. 16. – 2017. – 200 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
815406
   Математичне та комп"ютерне моделювання. Технічні науки = Mathematical and computer modelling : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: О.М. Хіміч, А.Ф. Верлань, В.А. Федорчук [та ін.]. – Кам"янець-Подільський
  вип. 15. – 2017. – 272 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
815407
   Математичне та комп"ютерне моделювання. Фізико-математичні науки = Mathematical and computer modelling : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: О.М. Хіміч, А.Ф. Верлань, І.Б. Ковальська [та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
  вип. 17. – 2018. – 171, [1] с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
815408
   Математичне та комп"ютерне моделювання. Фізико-математичні науки = Mathematical and computer modelling : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: О.М. Хіміч, А.Ф. Верлань, І.Б. Ковальська [та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
  вип. 18. – 2018. – 179, [1] с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
815409
   Математичне та комп"ютерне моделювання. Технічні науки = Mathematical and computer modelling : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: О.М. Хіміч, А.Ф. Верлань, В.А. Федорчук [та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
  вип. 17. – 2018. – 167, [1] с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
815410
   Математичне та комп"ютерне моделювання. Технічні науки = Mathematical and computer modelling : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: О.М. Хіміч, А.Ф. Верлань, В.А. Федорчук [та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
  вип. 18. – 2018. – 119, [1] с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
815411
   Математичне та комп"ютерне моделювання. Технічні науки = Mathematical and computer modelling : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: О.М. Хіміч, А.Ф. Верлань, В.А. Федорчук [та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
  вип. 19. – 2019. – 159, [1] с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
815412
   Математичне та комп"ютерне моделювання. Фізико-математичні науки = Mathematical and computer modelling : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: О.М. Хіміч, А.Ф. Верлань, І.Б. Ковальська [та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
  вип. 20. – 2019. – 111, [1] c. – DOI: 10.32626/2308-5878.2019-20 - Резюме укр., англ. мовами
815413
   Математичне та комп"ютерне моделювання. Технічні науки = Mathematical and computer modelling : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: О.М. Хіміч, А.Ф. Верлань, В.А. Федорчук [та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
  вип. 20. – 2019. – 151, [1] c. – DOI: 10.32626/2308-5916.2019-20 - Резюме укр., англ. мовами
815414
   Математичне та комп"ютерне моделювання. Фізико-математичні науки = Mathematical and computer modelling : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: О.М. Хіміч, А.Ф. Верлань, І.Б. Ковальська [та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
  вип. 19. – 2019. – 207, [1] с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
815415
   Математичне та комп"ютерне моделювання. Фізико-математичні науки = Mathematical and computer modelling : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: О.М. Хіміч, А.Ф. Верлань, І.Б. Ковальська [та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
  вип. 21. – 2020. – 179, [1] c. – DOI: 10.32626/2308-5878.2020-21 - Резюме укр., англ. мовами
815416
   Математичне та комп"ютерне моделювання. Технічні науки = Mathematical and computer modelling : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: О.М. Хіміч, А.Ф. Верлань, В.А. Федорчук [та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
  вип. 21. – 2020. – 143, [1] c. – DOI: 10.32626/2308-5916.2020-21 - Резюме укр., англ. мовами
815417
   Математичне та комп"ютерне моделювання. Фізико-математичні науки = Mathematical and computer modelling : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: О.М. Хіміч, А.Ф. Верлань, І.Б. Ковальська [та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
  вип. 22. – 2021. – 115, [1] c. – DOI: 10.32626/2308-5878.2021-22 - Резюме укр., англ. мовами
815418
   Математичне та комп"ютерне моделювання. Технічні науки = Mathematical and computer modelling : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: О.М. Хіміч, А.Ф. Верлань, В.А. Федорчук [та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
  вип. 22. – 2021. – 123, [1] c. – DOI: 10.32626/2308-5916.2021-22 - Резюме укр., англ. мовами
815419
   Математичне та комп"ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки = Mathematical and computer modelling : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: О.М. Хіміч, І.Б. Ковальська, В.К. Задірака [та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
  вип. 23. – 2022. – 135, [1] с. – DOI: 10.32626/2308-5878.2022-23 - Резюме укр., англ. мовами
815420
   Математичне та комп"ютерне моделювання. Технічні науки = Mathematical and computer modelling : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: О.М. Хіміч, В.А. Федорчук, Т. Бокалруд [та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
  вип. 23. – 2022. – 135, [1] с. – DOI: 10.32626/2308-5916.2022-23 - Резюме укр., англ. мовами
815421
  Богаєнко В.О. Математичне та комп"ютерне моделювання в задачах гідрогеоміграційної динаміки / В.О. Богаєнко, В.М. Булавацький, О.М. Хіміч ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ : Наукова думка, 2022. – 249, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 235-244. – (Проєкт "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1823-5
815422
   Математичне та комп"ютерне моделювання економічних процесів / [З.М. Соколовська та ін.] ; за заг. ред. проф. З.М. Соколовської. – Одеса : Астропринт, 2016. – 270, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 263-271. – ISBN 978-966-927-201-0
815423
  Жуковський В.В. Математичне та комп"ютерне моделювання масопереносу сольових розчинів в каталітичних та дисперсних середовищах частинок мікропористої структури : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Жуковський Віктор Володимирович ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глоб. інформ. простору. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 32 назви
815424
  Свірь Ірина Борисівна Математичне та комп"ютерне моделювання процесів транспорту речовини в органічних електрохемілюмінісцентних системах : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук:01.05.02 / Свірь І.Б.; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2002. – 32 с.
815425
  Кобильська О.Б. Математичне та комп"ютерне моделювання теплових процесів у складних системах з рухомими та нерухомими осесиметричними елементами : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.02 / Кобильська Олена Борисівна ; НАН України, Ін-т проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного. – Харків, 2020. – 44, [1] с. – Бібліогр.: 59 назв
815426
  Міщенко М.В. Математичне та програмне забезпечення автоматизованого проектування пристроїв на мікросмужкових лініях : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.12 / Міщенко Марина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
815427
  Кулик С.О. Математичне та програмне забезпечення автоматизованого синтезу завдань на створення баз даних : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Кулик Сергій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
815428
  Пшеничний О.Ю. Математичне та програмне забезпечення виявлення кон"юнктивних асоціативних залежностей у реляційних базах даних : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Пшеничний Олександр Юрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
815429
  Провотар О.І. Математичне та програмне забезпечення діагностики комплементарними методами / О.І. Провотар, П.В. Василик // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 86-87
815430
  Волочій С.Б. Математичне та програмне забезпечення для дискретно-неперервного стохастичного моделювання відмовостійких програмно-технічних комплексів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Волочій Сергій Богданович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
815431
  Шестакевич Т.В. Математичне та програмне забезпечення інформаційно-технологічного супроводу інклюзивного навчання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Шестакевич Тетяна Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 40 назв.
815432
  Савчук В.В. Математичне та програмне забезпечення інформаційно-технологічного супроводу процесів у галузі туризму : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Савчук Валерія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 37 назв
815433
  Давидов М.В. Математичне та програмне забезпечення комп"ютерної системи ідентифікації елементів української жестової мови : автореф. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Давидов М.В. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
815434
  Пелещишин О.П. Математичне та програмне забезпечення маркетингової діяльності підприємства в онлайн-спільнотах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Пелещишин Оксана Петрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 27 назв
815435
  Трач О.Р. Математичне та програмне забезпечення організації життєвого циклу віртуальних спільнот : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Трач Ольга Романівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
815436
  Вус В.А. Математичне та програмне забезпечення протидії інформаційній пропаганді в соціальних середовищах інтернету : автореф. дис. ... канд. техніч. наук : 01.05.03 / Вус Володимир Антонович ; М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2019. – Бібліогр.: 17 назв
815437
  Голощук Р.О. Математичне та програмне забезпечення систем дистанційного мережевоцентричного навчання : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 01.05.03 - Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем / Голощук Р.О. ; Національний . ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
815438
  Сергієнко І.В. Математичне та програмне моделювання складних систем з використанням суперкомп’ютерних технологій // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 3. – C. 39-48. – ISSN 1027-3239
815439
  Илиев И. Математични методи в биологията / И. Илиев, Др. Байнов, Ст. Златев; Пловдивски университет. – Пловдив, 1987. – 274с.
815440
  Нагнибіда М.І. Математичний аналіз / М.І. Нагнибіда, П.П. Настасієв. – Київ, 1981. – 223 с.
815441
  Ляшко І.І. Математичний аналіз : підручник у 2 ч. / І.І. Ляшко , В.Ф. Ємельянов, О.К. Боярчук. – Київ : Вища школа
Ч. 1. – 1992. – 495 с.
815442
  Дороговцев А.Я. Математичний аналіз : у 2 ч. : підручник для студентів ВНЗ, що вивчають дисципліну "Математичний аналіз" / А.Я. Дороговцев. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00380-1
Ч. 1. – 1993. – 320 с.
815443
  Дороговцев А.Я. Математичний аналіз : у 2-х частинах: підручник для студентів вищих навчальних закладів, що вивчають дисципліну " Математичний аналіз " / А.Я. Дороговцев. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00351-Х
Ч. 2. – 1994. – 304 с.
815444
  Стрижак Т.Г. Математичний аналіз / Т.Г. Стрижак, Н.Р. Коновалова. – Киев : Либерея, 1995. – 240 с.
815445
  Радченко О.М. Математичний аналіз : ряди та інтеграли з параметром / О.М. Радченко. – Київ, 1999. – 72с.
815446
  Радченко О.М. Математичний аналіз : функції багатьох змінних / О.М. Радченко. – Київ : Лектор, 1999. – 80 с. : іл., табл. – Кн. описана за обкл. - Тит. арк. відсутній. - Предм. покажч.: с. 79-80
815447
  Радченко О.М. Математичний аналіз : У 2-х ч. / О.М. Радченко. – Київ : ТВіМС. – ISBN 966-95703-0-1
Ч. 1 : Диференціальне та інтегральне числення функцій однієї змінної. – 1999. – 152 с.
815448
  Радченко О.М. Математичний аналіз / О.М Радченко. – Київ : ТВіМС. – ISBN 966-95703-1-X
Ч. 2 : Ряди та інтеграли з параметром. Функції декількох змінних. – 2000. – 152с.
815449
  Радченко О.М. Математичний аналіз : Навч. посібник / О.М. Радченко. – Київ : ТВіМС. – ISBN 966-95255-4-3
Ч. 1. – 2003. – 248 с.
815450
  Заболоцький М.В. Математичний аналіз : підручник / М.В. Заболоцький, О.Г. Сторож, С.І. Тарасюк ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. – Київ : Знання, 2008. – 421 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 415. – ISBN 978-966-346-323-0
815451
   Математичний аналіз : [завдання для самостійної роботи студентів] : навч.-метод. посібник / С.А. Кривошея, Н.В. Майко, О.В. Моторна, Т.М. Прощенко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет. – ISBN 978-966-439-689-6
Ч. 1. – 2013. – 323, [1] с. : іл., табл.
815452
   Математичний аналіз : завдання для самостійної роботи студентів : навч.-метод. посібник / С.А. Кривошея, Н.В. Майко, О.В. Моторна, Т.М. Прощенко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет. – ISBN 978-966-439-630-8
Ч. 2. – 2015. – 350, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 331-333
815453
   Математичний аналіз : [підручник] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Растр-7. – ISBN 978-617-7997-87-9
Ч. 1 : / [П.І. Каленюк, П.П. Костробій, А.З. Мохонько та ін.]. – 2021. – 326, [2] с. – Предм. покажч.: с. 323–326. – Бібліогр.: с. 322
815454
  Михайленко В.М. Математичний аналіз для економістів : Hавч. посібник / В.М. Михайленко, H.Д. Федоренко; Украінсько-фінський ін-т менеджменту і бізнесу. – Київ : Українсько-фінський ін-т менеджменту і бізнесу, 1998. – 224 с. – ISBN 966-7508-13-7
815455
  Міхайленко В.М. Математичний аналіз для економістів : Навчальний посібник для студ. економ. спеціальностей вищ. навч. закладів / В.М. Міхайленко, Н.Д. Федоренко; Європейський університет. – 2-ге вид. – Київ : Європейський університет, 2002. – 298с. – ISBN 966-7508-13-7
815456
   Математичний аналіз у задачах і прикладах : У двох частинах.Навчальний посібник для студ. вищих педагогічних навчальних закладів / Л.І. Дюженкова, Т.В. Колесник, М.Я. Лященко, Г.О. та ін. Михалін. – Київ : Вища школа. – ISBN 966-642-034-1(ч.1); 966-642-035-Х;
Ч.1. – 2002. – 462с.
815457
   Математичний аналіз у задачах і прикладах : Навчальний посібник для студ. вищ. педагог. навч. закл. ; У двох частинах / Л.І. Дюженкова, Т.В. Колесник, М.Я. Лященко, Г.О. Михалін, М.І. Шкіль. – Київ : Вища школа. – ISBN 966-642-034-1
Ч.1. – 2003. – 462с.


  Наведено основні відомості з теоретичного курсу математичного аналізу, а також вправи та зразки розв"язування деяких з них. Для студентів вузів
815458
   Математичний аналіз у задачах і прикладах : У 2- х ч. Навч. посібник для вищих педагогічних навчальних закладів / Л.І. Дюженкова, Т.В. Колесник, М.Я. Лященко, Г.О. Михалін, М.І. Шкіль. – Київ : Вища школа. – ISBN 966-642-153-4
Ч.2. – 2003. – 470с.
815459
  Рубльов Б.В. Математичний аналіз. Теорія послідовностей : навч.-метод. посібник для студентів ВНЗ, що навчаються в галузі знань "Системні науки та кібернетика" / Б.В. Рубльов ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2010. – 95, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 94
815460
   Математичний аналіз. Топологія дійсної прямої : навч. посібник / І.М. Александрович [та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2010. – 102, [1] с. – Бібліогр.: с. 101-102. – ISBN 978-966-439-299-7
815461
  Кривошея С.А. Математичний аналіз: неперервність, похідна, інтеграл : навч.-метод. посібник для самост. роботи студентів / С.А. Кривошея, Н.В. Майко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 271, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 239-240. – ISBN 978-966-439-845-6
815462
  Легеза В.П. Математичний аналіз: практикум : у 4 ч. : навч. посібник для здобувачів ступеня бакалавра за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення / В.П. Легеза, О.М. Нещадим ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського. – ISBN 978-966-990-048-7
Ч. 1. – 2022. – 214, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 215
815463
   Математичний апарат прогнозування довговічності обладнання засобів річкового та морського транспорту в умовах експлуатації за технічним станом : колект. монографія / [О.А. Дакі та ін.] ; за заг. ред. Дакі Олени Анатоліївни ; М-во освіти та науки України, Держ. ун-т інфраструктури та технологій. – Київ : Інтерсервіс, 2021. – 249, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на початку ст. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-966-999-212-3
815464
  Мінаєв Ю.П. Математичний апарат фізики для першокурсників : навч. посібник для студ. ВНЗ / Ю.П. Мінаєв ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. – 199, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 186-188. – ISBN 978-966-599-439-8
815465
   Математичний вісник НТШ : збірник наукових праць / Наукове товариство ім.Шевченка. Математична комісія. – Львів, 2004-. – ISSN 1812-6774
Т. 4. – 2007. – мова резюме укр. англ. мовами
815466
  Наумов А.Л. Математичний задачник для будівельників / А.Л. Наумов. – Киев, 1932. – с.
815467
  Латишева К. Математичний задачник для хемічних ін-тів / К. Латишева. – Х.-К, 1932. – 263с.
815468
  Вовк Л.В. Математичний інструментарій моделювання економічних процесів : навч. посібник / Л.В. Вовк ; М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2017. – 250, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 248. – ISBN 978-617-7507-66-5
815469
  Вовк Л.В. Математичний інструментарій моделювання економічних процесів : навч. посібник / Л.В. Вовк ; М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2019. – 250, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 248. – ISBN 978-617-7507-66-5
815470
  Вовк Л.В. Математичний інструментарій моделювання економічних процесів : навч. посібник / Л.В. Вовк ; М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2020. – 250, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 248. – ISBN 978-617-7507-66-5
815471
  Боднарчук Математичний календар / Боднарчук, .Боднарчук. // У світі математики : журнал : українське науково-популярне видання з математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Г.М. Шевченко ; редкол.: О.В. Антонюк, Д.С. Басов, О.О. Безущак [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (24). – С. 7-9. – ISSN 1029-4171
815472
  Березанський Ю. Математичний Київ. Осінь 1943-1946 // Україна. Наука і культура / НАН України ; Т-во "Знання" України ; Мала акад. наук України ; ред. рада: А. Загородній, С. Довгий, В. Кремень [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 37. – С. 40-51. – ISSN 0206-8001
815473
  Латка Ф. Математичний мінілексикон / Ф. Латка. – Львів, 1990. – 101с.
815474
   Математичний Олімп // Київський університет. Дайджест. – Київ, 2020. – Вересень (№ 4). – С. 3


  Щороку команди українських школярів здобувають нагороди престижних міжнародних олімпіад, а їх переможці приходять навчатися до КНУ імені Тараса Шевченка.
815475
  Часов Д.П. Математичний опис планування експерименту для визначення ефективних параметрів шнекового конвеєра з урахуванням додаткових коефіцієнтів / Д.П. Часов, М.О. Король, О. Краєвський // Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки) : щорічний науково-технічний збірник / Дніпровський державний технічний університет. – Кам"янське, 2017. – Вип. 1 (30) : Вип. 1 (30). – С. 64-68. – ISSN 2519-2884
815476
  Солдаткіна Л.М. Математичний опис процесу адсорбційного вилучення антоціанів з екстрактів червонокачанної капусти / Л.М. Солдаткіна, В.О. Новотна // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2016. – Вип. 63 : Хімічні науки. – С. 76-81. – ISSN 1996-9872


  Досліджено кінетику адсорбції антоціанів з підкислених хлоридною кислотою водних екстрактів червонокачанної капусти на бентоніті за різних умов проведення експерименту (зміни концентрації антоціанів, витрати бентоніту, рН i температури екстрактів ...
815477
  Кудрявцев В.Б. Математичний підхід до оцінки перспективності економічних підрайонів Зімбабве / В.Б. Кудрявцев, Чиковоре Годфрей // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 46. – С. 133-137. – Бібліогр.: 2 назви. – ISBN 0201-8683
815478
  Криворучко С.К. Математичний світогляд героя у романі Пауло Джордано "Самотність простих чисел" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1078. – С. 205-209. – (Серія "Філологія" ; вип. 68). – ISSN 2227-1864


  Роман сучасного італ. письм. Паоло Джордано (1981 р. н.) "Самотність простих чисел" 2008 р. входить у дискурс fictions critiques ("критичного вимислу"), оскільки в ньому поєднуються науковість і художність, психологізм і техніцизм, відроджується ...
815479
  Жихарєва Н.В. Математичні аспекти термоекономічного аналізу холодильної установки плодоовочесховища // Холодильна техніка та технологія : науково-технічний журнал / Одеська нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду. – Одеса, 2014. – № 2 (148). – С. 11- 15. – ISSN 0453-8307
815480
  Бондар О.П. Математичні аспекти формування у здобувачів вищої освіти поняття про діджиталізацію / О.П. Бондар, М.Ф. Семенюта, І.Л. Якуніна // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2021. – С. 134-139. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 9). – ISSN 2522-1477
815481
  Стасюк О.І. Математичні диференційні моделі і методи оцінки кібербезпеки інтелектуальних комп"ютерних мереж керування технологічними процесами електропостачання залізниць / О.І. Стасюк, Р.В. Грищук, Л.Л. Гончарова // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 54, № 4, липень - серпень. – С. 173-181. – ISSN 1019-5262
815482
  Гордієнко М. Математичні дослідження М.М. Боголюбова періоду 1923-1932 років / М. Гордієнко, В. Самойленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 25-33. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (30)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано наукові праці М.М. Боголюбова періоду 1924–1932 рр. і досліджено процес еволюції напрямків його наукової діяльності . Проанализированы научные труды Н.Н. Боголюбова периода 1924–1932 годов и исследован процесс эволюции направлений его ...
815483
  Ушаков Р.П. Математичні етюди : для гурткової роботи, підготовки для олімпіад, поглибленого вивчення / Р.П. Ушаков. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" ; Вип.3(63)). – ISBN 978-966-333-677-0
Кн.2. – 2008. – 138с.
815484
  Лейфура В.М. Математичні задачі еврестичного характеру / В.М. Лейфура. – Київ : Вища школа, 1992. – 91 с.
815485
  Васильєва Д.В. Математичні задачі як засіб формування ключових компетентностей учнів // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 21. – C. 83-91. – ISBN 978-966-544-404-5
815486
   Математичні зірки року // Київський університет. – Київ, 2021. – Травень (№ 5). – С. 6


  "14 травня в актовій залі Головного навчального корпусу КНУ імені Тараса Шевченка нагородили учасників та переможців Всеукраїнської математичної олімпіади 2021 року, що відбулася на базі Університету. В урочистостях взяли участь ректор КНУ Володимир ...
815487
  Кужель О.В. Математичні імпровізації - важливий крок до наукової творчості // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Т. 1, № 1. – С. 53-59. – ISSN 1029-4171
815488
  Петрук В.А. Математичні квести у викладанні розділів вищої математики / В.А. Петрук, О.П. Прозор // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України, 2018. – Т. 4. – С. 240-242
815489
  Лященко М.Я. Математичні машини і програмування з практикумом / М.Я. Лященко. – Київ, 1971. – 278с.
815490
   Математичні машини і системи = Mathematical machines and systems=Математические машины и системы : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем математичних машин і систем Нац. акад. наук України. – Київ, 1994-. – ISSN 1028-9763
№ 1. – 2010. – Резюме укр., рос., англ. мовами
815491
   Математичні машини і системи = Mathematical machines and systems=Математические машины и системы : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем математичних машин і систем Нац. акад. наук України. – Київ, 1994-. – ISSN 1028-9763
№ 2. – 2010. – Резюме укр., рос., англ. мовами
815492
   Математичні машини і системи = Mathematical machines and systems=Математические машины и системы : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем математичних машин і систем Нац. акад. наук України. – Київ, 1994-. – ISSN 1028-9763
№ 3. – 2010. – Резюме укр., рос., англ. мовами
815493
   Математичні машини і системи = Mathematical machines and systems=Математические машины и системы : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем математичних машин і систем Нац. акад. наук України. – Київ, 1994-. – ISSN 1028-9763
№ 1. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
815494
   Математичні машини і системи = Mathematical machines and systems=Математические машины и системы : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем математичних машин і систем Нац. акад. наук України. – Київ, 1994-. – ISSN 1028-9763
№ 2. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
815495
   Математичні машини і системи = Mathematical machines and systems=Математические машины и системы : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем математичних машин і систем Нац. акад. наук України. – Київ, 1994-. – ISSN 1028-9763
№ 3. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
815496
   Математичні машини і системи = Mathematical machines and systems=Математические машины и системы : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем математичних машин і систем Нац. акад. наук України. – Київ, 1994-. – ISSN 1028-9763
№ 4. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
815497
   Математичні машини і системи = Mathematical machines and systems=Математические машины и системы : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем математичних машин і систем Нац. акад. наук України. – Київ, 1994-. – ISSN 1028-9763
№ 1. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
815498
   Математичні машини і системи = Mathematical machines and systems=Математические машины и системы : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем математичних машин і систем Нац. акад. наук України. – Київ, 1994-. – ISSN 1028-9763
№ 2. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
815499
   Математичні машини і системи = Mathematical machines and systems=Математические машины и системы : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем математичних машин і систем Нац. акад. наук України. – Київ, 1994-. – ISSN 1028-9763
№ 3. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
815500
   Математичні машини і системи = Mathematical machines and systems=Математические машины и системы : науковий журнал / Ін-т проблем математичних машин і систем НАН України. – Київ, 1994-. – ISSN 1028-9763
№ 4 : 20-річчю ІПММС НАН України присвячується. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
815501
   Математичні машини і системи = Mathematical machines and systems=Математические машины и системы : науковий журнал / Ін-т проблем математичних машин і систем НАН України. – Київ, 1994-. – ISSN 1028-9763
№ 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
815502
   Математичні машини і системи = Mathematical machines and systems=Математические машины и системы : науковий журнал / Ін-т проблем математичних машин і систем НАН України. – Київ, 1994-. – ISSN 1028-9763
№ 2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
815503
   Математичні машини і системи = Mathematical machines and systems=Математические машины и системы : науковий журнал / Ін-т проблем математичних машин і систем НАН України. – Київ, 1994-. – ISSN 1028-9763
№ 3. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
815504
   Математичні машини і системи = Mathematical machines and systems=Математические машины и системы : науковий журнал / Ін-т проблем математичних машин і систем НАН України. – Київ, 1994-. – ISSN 1028-9763
№ 4. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
815505
   Математичні машини і системи = Mathematical machines and systems=Математические машины и системы : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем математичних машин і систем Нац. акад. наук України ; голов. ред. А.О. Морозов. – Київ, 1994-. – ISSN 1028-9763
№ 1. – 2014. – 222 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
815506
   Математичні машини і системи = Mathematical machines and systems=Математические машины и системы : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем математичних машин і систем Нац. акад. наук України. – Київ, 1994-. – ISSN 1028-9763
№ 2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
815507
   Математичні машини і системи = Mathematical machines and systems=Математические машины и системы : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем математичних машин і систем Нац. акад. наук України. – Київ, 1994-. – ISSN 1028-9763
№ 3. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
815508
   Математичні машини і системи = Mathematical machines and systems=Математические машины и системы : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем математичних машин і систем Нац. акад. наук України. – Київ, 1994-. – ISSN 1028-9763
№ 4. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
815509
   Математичні машини і системи = Mathematical machines and systems=Математические машины и системы : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем математичних машин і систем Нац. акад. наук України. – Київ, 1994-. – ISSN 1028-9763
№ 1. – 2015. – 230 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
815510
   Математичні машини і системи = Mathematical machines and systems=Математические машины и системы : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем математичних машин і систем Нац. акад. наук України. – Київ, 1994-. – ISSN 1028-9763
№ 2. – 2015. – 193 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
815511
   Математичні машини і системи = Mathematical machines and systems=Математические машины и системы : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем математичних машин і систем Нац. акад. наук України. – Київ, 1994-. – ISSN 1028-9763
№ 3. – 2015. – 241 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
815512
   Математичні машини і системи = Mathematical machines and systems=Математические машины и системы : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем математичних машин і систем Нац. акад. наук України. – Київ, 1994-. – ISSN 1028-9763
№ 4. – 2015. – 183 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
815513
   Математичні машини і системи = Mathematical machines and systems=Математические машины и системы : науковий журнал / НАН України ; Ін-т проблем математичних машин і систем НАН України ; голов. ред. А.О. Морозов ; редкол.: І.І. Горбань, М.Й. Железняк, М.Г. Ієвлєв [та ін.]. – Київ : Юстон ЛТД, 1994-. – ISSN 1028-9763
№ 1. – 2016. – 192 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
815514
   Математичні машини і системи = Mathematical machines and systems=Математические машины и системы : науковий журнал / НАН України ; Ін-т проблем математичних машин і систем НАН України ; голов. ред. А.О. Морозов ; редкол.: І.І. Горбань, М.Й. Железняк, М.Г. Ієвлєв [та ін.]. – Київ : Юстон, 1994-. – ISSN 1028-9763
№ 2. – 2016. – 188 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
815515
   Математичні машини і системи = Mathematical machines and systems=Математические машины и системы : науковий журнал / НАН України ; Ін-т проблем математичних машин і систем НАН України ; голов. ред. А.О. Морозов ; редкол.: І.І. Горбань, М.Й. Железняк, М.Г. Ієвлєв [та ін.]. – Київ : НВП Інтерсервіс, 1994-. – ISSN 1028-9763
№ 3. – 2016. – 162 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
815516
   Математичні машини і системи = Mathematical machines and systems=Математические машины и системы : науковий журнал / НАН України ; Ін-т проблем математичних машин і систем НАН України ; голов. ред. А.О. Морозов ; редкол.: І.І. Горбань, М.Й. Железняк, М.Г. Ієвлєв [та ін.]. – Київ : Юстон, 1994-. – ISSN 1028-9763
№ 4. – 2016. – 174 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
815517
   Математичні машини і системи = Mathematical machines and systems = Математические машины и системы : науковий журнал / НАН України ; Ін-т проблем математичних машин і систем НАН України ; голов. ред. А.О. Морозов ; редкол.: І.І. Горбань, М.Й. Железняк, М.Г. Ієвлєв [та ін.]. – Київ, 1994-. – ISSN 1028-9763
№ 3. – 2017. – 178 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
815518
   Математичні машини і системи = Mathematical machines and systems = Математические машины и системы : науковий журнал / НАН України ; Ін-т проблем математичних машин і систем НАН України ; голов. ред. А.О. Морозов ; редкол.: І.І. Горбань, М.Й. Железняк, М.Г. Ієвлєв [та ін.]. – Київ, 1994-. – ISSN 1028-9763
№ 4. – 2017. – 200 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
815519
   Математичні машини і системи = Mathematical machines and systems = Математические машины и системы : науковий журнал / НАН України ; Ін-т проблем математичних машин і систем НАН України ; голов. ред. А.О. Морозов ; редкол.: І.І. Горбань, М.Й. Железняк, М.Г. Ієвлєв [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1994-. – ISSN 1028-9763
№ 2. – 2018. – 218 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
815520
   Математичні машини і системи = Mathematical machines and systems = Математические машины и системы : науковий журнал / НАН України ; Ін-т проблем математичних машин і систем НАН України ; голов. ред. А.О. Морозов ; редкол.: М.Й. Железняк, М.Г. Ієвлєв, О.А. Летичевський [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1994-. – ISSN 1028-9763
№ 3. – 2018. – 186 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
815521
   Математичні машини і системи = Mathematical machines and systems : науковий журнал / НАН України ; Ін-т проблем математичних машин і систем НАН України ; голов. ред. А.О. Морозов ; редкол.: М.Й. Железняк, М.Г. Ієвлєв, О.А. Летичевський [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1994-. – ISSN 1028-9763
№ 1. – 2019. – 244 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
815522
  Шаблій О.І. Математичні методи в економічній географії : навчальний посібник для вузів / О.І. Шаблій. – Львів : Вища школа, 1984. – 136 с.
815523
  Петік Я.О. Математичні методи в етиці // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. ; редкол.: Бондаренко В.Д., Кондратьєва І.В., Кононенко Т.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (13). – С. 58-64


  В статті розглядається можливість застосування методів математичної науки, таких як матрична алгебра та теорія ігор до аналізу етичних контекстів. Аналізується філософська ситуація застосування формальних методів в гуманітарних наук загалом і ...
815524
  Лоссовський І. Математичні методи в історичних та зовнішньополітичних дослідженнях: передумови, специфіка та додана вартість застосування // Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи" ; голов. ред. С.В. Толстов ; редкол.: В.А. Гошовська, Б.І. Гуменюк, О.В. Зернецька [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8/9. – C. 13-17. – ISSN 2663-2675
815525
  Погорільська Н.І. Математичні методи в психологічних дослідженнях : навч. посібник / Н.І. Погорільська, О.В. Ходанович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 127, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 122-124
815526
  Шаблій О.І. Математичні методи в соціально-економічній географії : Навч. посібник / О.І. Шаблій. – Львів : Світ, 1994. – 304 с. : іл. – ISBN 5-7773-0168-1
815527
   Математичні методи в сучасних економічних дослідженнях : монографія / [Малярець Л.М. та ін. ; за заг. ред. Малярець Л.М.]. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 270, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 262-269. – ISBN 978-966-676-463-1
815528
  Зінченко М Н. Математичні методи в теорії ризику : навчальний посібник / Н.М. Зінченко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 224 с. – ISBN 978-966-439-140-2
815529
   Математичні методи в хімії і біології / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ
Т. 1, № 1. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
815530
   Математичні методи в хімії і біології / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ
Т. 1, № 2. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
815531
   Математичні методи в хімії і біології / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ. – ISSN 2309-8899
Т. 2, № 1. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
815532
  Ясинський Володимир Кирилович Математичні методи дослідження стійкості стохастичних систем з післядією при наявності пуассонових збурень : Автореф... докт. фіз.-матем.наук: 01.01.09-01.01.05 / Ясинський Володимир Кирилович; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1993. – 31л.
815533
  Приймак В.І. Математичні методи економічного аналізу : навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / МОНУ, ЛНУ ім. І. Франка. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 296с. – ISBN 978-966-364-847-7
815534
  Приймак В.І. Математичні методи економічного аналізу : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.І. Приймак ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ : Центр навчальної літератури, 2017. – 291, [1] с. : табл. – ISBN 978-966-364-847-7
815535
  Приймак В.І. Математичні методи економічного аналізу : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.І. Приймак ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ : Центр навчальної літератури, 2021. – 291, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 253-258. – ISBN 978-966-364-847-7
815536
   Математичні методи і моделі в управлінні економічними процесами : монографія / [Л.М. Малярець, Є.Ю. Місюра, В.В. Койбічук та ін.]. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 418, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 382-410. – ISBN 978-966-676-650-5
815537
   Математичні методи моделювання = Mathematical methods for simulation : навч. посібник / [О.П. Чорний, В.К. Титюк, Н.М. Істоміна, В.А. Власенко]. – Кременчук : Щербатих О.В., 2016. – 232, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 229-232. – ISBN 978-617-639-116-6
815538
  Лозарик В.В. Математичні методи моделювання робототехнічних процесів : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 05.13.16 / Лозарик В.В.; Чернівецький держ. ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 1992. – 16л.
815539
   Математичні методи оброблення та моделювання результатів експериментальних досліджень : навч. посібник / М.Ю. Антомонов, Г.В. Коробейніков, І.В. Хмельницька, Н.В. Харковлюк-Балакіна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ : Олімпійська література, 2021. – 211, [2] с. : іл., табл. – Слов. термінів: с. 209-210. - Предмет. покажчик: с. 211-212. – Бібліогр.: с. 196-201. – ISBN 978-617-7492-10-7
815540
  Горбійчук М.І. Математичні методи оптимізації : навч. посібник / М.І. Горбійчук ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 302, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 301-302. – ISBN 978-966-694-295-4
815541
  Зеленський К.Х. Математичні методи оптимізації та прийняття рішень : напрям підгот. 6.050101 "Комп"ютерні науки" / К.Х. Зеленський, В.А. Павлов, К.С. Бовсуновська; М-во освіти і науки України, Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2013. – 386, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 294-295. – ISBN 978-966-388-490-5
815542
  Азарова А.О. Математичні методи оцінювання людського капіталу / А.О. Азарова, А.А. Домінас // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 12-15. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2226-9150
815543
  Магазов Ш.К. Математичні методи пошуку алмазоносних районів і кімберлітових полів на закритих територіях // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Укр. держ. геологорозвідувал. ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський ; редкол.: О.В. Зур"ян, С.О. Некрасова, О.Б. Бобров [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 49-51 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1682-721Х
815544
  Кігель В.Р. Математичні методи ринкової економіки : Навчальний посібник для студ. навч. закладів / В.Р. Кігель. – Київ : Кондор, 2003. – 158с. – ISBN 966-8251-17-2
815545
  Жуков С.А. Математичні методи та моделі в економіці : Навчальний посібник / С.А. Жуков, В.С. Остапчук, О.І. Сторубльов; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2002. – 231с. – ISBN 966-594-289-1
815546
   Математичні методи та прикладні інформаційні технології моделювання, перекладу та навчання для української жестової мови / Ю.В. Крак, О.В. Лозинська, В.В. Пасічник, А.С. Тернов, Д.В. Шкільнюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 854. – С. 210-227. – (Серія : Інформаційні системи та мережі). – ISSN 0321-0499
815547
  Прихожий А.О. Математичні методи та програмні засоби високорівневого структурно-параметричного синтезу цифрових систем. : Автореф... доктор техн.наук: 01.05.03 / Прихожий А.О.; НАН України. Ін-т проблем моделювання в енергетиці. – К., 1998. – 30л.
815548
  Луценко О.П. Математичні методи та програмні засоби статистично-ймовірнісного аналізу фінансових часових рядів : монографія / О.П. Луценко, О.Г. Байбуз ; М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро : ДНУ, 2018. – 127, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 116-125. – ISBN 978-966-981-025-0
815549
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical Methods and Physicomechanical Fields : науковий журнал. – Львів, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 40. № 2. – 1997. – резюме укр., англ. мовами
815550
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical Methods and Physicomechanical Fields : науковий журнал. – Львів, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 40. № 3. – 1997. – резюме укр., англ. мовами
815551
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical Methods and Physicomechanical Fields : науковий журнал. – Львів, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 41, № 2. – 1998. – резюме укр., англ. мовами
815552
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical Methods and Physicomechanical Fields : науковий журнал. – Львів, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 41, № 3. – 1998. – резюме укр., англ. мовами
815553
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical Methods and Physicomechanical Fields : науковий журнал. – Львів, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 41, № 4. – 1998. – резюме укр., англ. мовами
815554
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical Methods and Physicomechanical Fields : науковий журнал. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 43, № 2. – 2000. – 175 с. – резюме укр., англ. мовами
815555
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical Methods and Physicomechanical Fields : науковий журнал. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 43, № 3. – 2000. – 156 с. – резюме укр., англ. мовами
815556
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical Methods and Physicomechanical Fields : науковий журнал. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 43, № 4. – 2000. – 154 с. – резюме укр., англ. мовами
815557
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поляc : науковий журнал. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 44, № 3. – 2001. – 147 с. – резюме укр., англ. мовами
815558
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical Methods and Physicomechanical Fields : науковий журнал. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 44, № 4. – 2001. – 152 с. – резюме укр., англ. мовами
815559
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical Methods and Physicomechanical Fields : науковий журнал. – Київ : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 44, № 1. – 2001. – 179 с. – резюме укр., англ. мовами
815560
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical Methods and Physicomechanical Fields : науковий журнал. – Київ : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 44, № 2. – 2001. – 176 с. – резюме укр., англ. мовами
815561
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical methods and physicomechanical fielos : Науковий журнал. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 45, № 4. – 2002. – 142 с. – резюме рос., англ. мовами
815562
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical methods and physicomechanical fielos : Науковий журнал. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 45, № 3. – 2002. – 176 с. – резюме - рос., англ. мовами
815563
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical Methods and Physicomechanical Fieldsv : Науковий журнал. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Том 45, № 2. – 2002. – 134 с. – резюме укр., англ. мовами
815564
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical Methods and Physicomechanical Fields : Науковий журнал. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Том 45, № 1. – 2002. – 166 с. – резюме укр., англ. мовами
815565
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical methods and physicomechanical fielos : Науковий журнал. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Том. 46, № 1. – 2003. – 164 с. – резюме рос., англ. мовами
815566
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical methods and physicomechanical fielos : Науковий журнал. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Том 46, № 2. – 2003. – резюме рос., англ. мовами
815567
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical methods and physicomechanical fielos : Науковий журнал. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Том 47, № 2. – 2004. – 191 с. – резюме рос., англ. мовами
815568
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical methods and physicomechanical fielos : Науковий журнал. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Том. 47, № 1. – 2004. – 174 с. – резюме рос., англ. мовами
815569
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical methods and physicomechanical fielos : Науковий журнал. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Том 47, № 3. – 2004. – 207 с. – резюме рос., англ. мовами
815570
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical methods and physicomechanical fielos : Науковий журнал. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т.48, № 1. – 2005. – резюме - рос., англ. мовами
815571
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical methods and physicomechanical fielos : науковий журнал. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 50, № 3. – 2007. – 188 с. – резюме рос., англ. мовами
815572
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical methods and physicomechanical fielos : науковий журнал. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 50, № 2. – 2007. – 193 с. – резюме рос., англ. мовами
815573
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical methods and physicomechanical fielos : науковий журнал. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 50, № 4. – 2007. – 207 с. – резюме рос., англ. мовами
815574
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical methods and physicomechanical fielos : науковий журнал / НАНУ.Ін.прикладних проблем механіки і математики ім.Я С. Підстригача. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 51, № 3. – 2008. – 236 с. – резюме рос., англ. мовами
815575
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical methods and physicomechanical fielos : науковий журнал / НАНУ.Ін.прикладних проблем механіки і математики ім.Я С. Підстригача. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 51, № 1. – 2008. – 204 с. – резюме рос., англ. мовами
815576
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поляc : науковий журнал / НАНУ.Ін.прикладних проблем механіки і математики ім.Я С. Підстригача. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 52, № 1. – 2009. – 202 с. – резюме рос., англ. мовами
815577
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поляc : науковий журнал / НАНУ.Ін.прикладних проблем механіки і математики ім.Я С. Підстригача. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 52, № 3. – 2009. – 223 с. – резюме рос., англ. мовами
815578
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАНУ.Ін.прикладних проблем механіки і математики ім.Я С. Підстригача. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 53, № 3. – 2010. – 177 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
815579
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 55, № 4. – 2012. – 191 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
815580
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАН України. Ін.прикладних проблем механіки і математики ім.Я С. Підстригача. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 55, № 1. – 2012. – 187 с. – резюме рос., англ. та укр. мовами
815581
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 55, № 3. – 2012. – 180 с. – Резюме рос., англ. та укр. мовами
815582
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАН України. Ін.прикладних проблем механіки і математики ім.Я С. Підстригача. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Пдстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 56, № 1. – 2013. – 210 с. – Резюме рос., англ., укр. мовами
815583
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАН України. Ін.прикладних проблем механіки і математики ім.Я С. Підстригача. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Пдстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 56, № 2. – 2013. – 224 с. – Резюме рос., англ., укр. мовами
815584
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАН України. Ін.прикладних проблем механіки і математики ім.Я С. Підстригача. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Пдстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 56, № 3. – 2013. – 191 с. – Резюме рос., англ., укр. мовами
815585
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАН України. Ін.прикладних проблем механіки і математики ім.Я С. Підстригача. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Пдстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 56, № 4. – 2013. – 174 с. – Резюме рос., англ., укр. мовами
815586
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я С. Підстригача. – Львів, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 57, № 1. – 2014. – Резюме рос., англ., укр. мовами
815587
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я С. Підстригача. – Львів, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 57, № 2. – 2014. – Резюме рос., англ., укр. мовами
815588
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я С. Підстригача. – Львів, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 57, № 3. – 2014. – 180 с. – Резюме рос., англ., укр. мовами
815589
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я С. Підстригача. – Львів, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 57, № 4. – 2014. – 195 с. – Резюме рос., англ., укр. мовами
815590
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я С. Підстригача. – Львів, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 58, № 1. – 2015. – 161 с. – Резюме рос., англ., укр. мовами
815591
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я С. Підстригача. – Львів, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 58, № 3. – 2015. – 143 с. – Резюме рос., англ., укр. мовами
815592
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я С. Підстригача. – Львів, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 58, № 4. – 2015. – 144 с. – Резюме рос., англ., укр. мовами
815593
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я С. Підстригача. – Львів, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 58, № 2. – 2015. – 157 с. – Резюме рос., англ., укр. мовами
815594
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я С. Підстригача ; голов. ред. Р.М. Кушнір. – Львів, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 59, № 1. – 2016. – 182 с. – Резюме рос., англ., укр. мовами
815595
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я С. Підстригача ; голов. ред. Р.М. Кушнір. – Львів, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 59, № 4. – 2016. – 160 с. – Резюме рос., англ., укр. мовами
815596
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я С. Підстригача ; голов. ред. Р.М. Кушнір. – Львів, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 59, № 2. – 2016. – 160 с. – Резюме рос., англ., укр. мовами
815597
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я С. Підстригача ; голов. ред. Р.М. Кушнір. – Львів, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 59, № 3. – 2016. – 190 с. – Резюме рос., англ., укр. мовами
815598
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я С. Підстригача ; голов. ред. Р.М. Кушнір. – Львів, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 60, № 1. – 2017. – 182 с. – Резюме рос., англ., укр. мовами
815599
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я С. Підстригача ; голов. ред. Р.М. Кушнір. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 60, № 3. – 2017. – 144 с, включ. обкл. – Резюме рос., англ., укр. мовами
815600
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я С. Підстригача ; голов. ред. Р.М. Кушнір. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 60, № 4. – 2017. – 180 с., включ. обкл. – Резюме рос., англ., укр. мовами
815601
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я С. Підстригача ; голов. ред. Р.М. Кушнір. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 60, № 2. – 2017. – 141, [1] с. – Резюме рос., англ., укр. мовами
815602
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я С. Підстригача ; голов. ред. Р.М. Кушнір. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 61, № 1. – 2018. – 196 с. – Резюме рос., англ., укр. мовами
815603
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я С. Підстригача ; голов. ред. Р.М. Кушнір. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 61, № 2. – 2018. – 162 с. – Резюме рос., англ., укр. мовами
815604
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я С. Підстригача ; голов. ред. Р.М. Кушнір. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 61, № 3. – 2018. – 151 с. – Резюме рос., англ., укр. мовами
815605
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я С. Підстригача ; голов. ред. Р.М. Кушнір. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 61, № 4. – 2018. – 170 с. – Резюме рос., англ., укр. мовами
815606
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я С. Підстригача ; голов. ред. Р.М. Кушнір. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 62, № 1. – 2019. – 167 с., включ. обкл. – Резюме рос., англ., укр. мовами
815607
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я С. Підстригача ; голов. ред. Р.М. Кушнір. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 63, № 2. – 2020. – 163 с. – Резюме рос., англ., укр. мовами
815608
  Свідзинський А. Математичні методи теоретичної фізики : Підручник / А. Свідзинський. – 1-е. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 1998. – 442 с. – ISBN 966-7018-23-7
815609
  Свідзинський А.В. Математичні методи теоретичної фізики : Підручник для фізико-матем. спец. вищ. закладів освіти / А.В. Свідзинський. – 2-е вид., перероб. і доп. – Луцьк : Вежа Волинського держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2001. – 564с. – ISBN 966-600-080-6
815610
  Сільченко М.В. Математичні методи у хеджуванні ризиків на ринку опціонів // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 11. – С. 100-105. – Бібліогр.: 9 назв
815611
  Горошкова Л.А. Математичні методи управління детермінантами економічної безпеки житлово-комунального господарства / Л.А. Горошкова, В.П. Волков // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2015. – № 3 (55). – С. 69-87 : фото. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2222-8810
815612
  Подопригора Н.В. Математичні методи фізики : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Подопригора Н.В., Трифонова О.М., Садовий М.І. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – 299, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 293-294
815613
  Баран О.І. Математичні мініатюри / О.І. Баран. – Харків : Основа, 2003. – 96с. – (Біб-ка журналу "Математика в школах України" ; Випуск1(1). Січень 2003). – ISBN 966-8245-03-2
815614
  Дунець Р.Б. Математичні модели та методи аналізу й синтезу топологій комп"ютерних видавничо-поліграфічних систем : Автореф. дис. ... доктора технічних наук: 01.05.02 / Дунець Р.Б. – Львів, 2005. – 36с. – Бібліогр.: 45 назв
815615
  Аралова Н.І. Математичні моделі адаптації організму людини до роботи в екстремальних умовах : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.02 / Аралова Наталія Ігорівна ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 61 назва
815616
  Ананьїн О.В. Математичні моделі адаптивного радіоканалу зв"язку з системами під-регулювання потужності передавача : Автореф. дис. ... канд. техніч. наук: 05.12.13 / Ананьїн О.В.; Державний ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2006. – 16с. – Бібліогр.: 8 назв
815617
  Лисенко Н.О. Математичні моделі в задачах оцінювання вирішальних правил контролю : Автореф. дис. ... канд. техн. наук; 01. 05. 02 / Лисенко Н. О.; Національна металургійна академія України. – Дніпропетровськ, 2007. – 20с. – Бібл.: 12 назв
815618
  Копич І.М. Математичні моделі в менеджменті та маркетингу : навч. посібник / І.М. Копич, В.М. Сороківський, В.І. Стефаняк. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 375, [1] с. : іл., табл. – Покажчики: с. 368-375. - Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 351-356. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-176-8
815619
  Мокін Б.І. Математичні моделі в системах управління ефективністю діяльності професорсько-викладацького складу вищих навчальних заклкдів : монографія / Б.І. Мокін, Ю.В. Мокіна ; МОНУ ; Вінницький нац. технічний ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 132 с. – ISBN 978-966-641-254-9
815620
  Пасічник Н.Р. Математичні моделі відвідуваності ВЕБ-сайтів та методи їх ідентифікації : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.05.03 / Пасічник Наталія Романівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
815621
  Кудін О.О. Математичні моделі для оцінювання трудомісткості робіт при управлінні часом проектів розробки конструкторської документації суден : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Кудін Олег Олексійович ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова, М-во освіти і науки України. – Миколаїв, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 31 назва
815622
  Синявський А.Т. Математичні моделі для підвищення ефективності оцінки параметрів неоднорідних середовищ за відомим розподілом розсіяного електромагнітного поля : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.02 / Синявський А.Т.; Сенявський Андрій Тадейович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2016. – 40 с. – Бібліогр.: 52 назви
815623
  Кучаєв Олександр Андрійович Математичні моделі електромагнітних, гідродинамічних та теплообмінних процесів в установці КІВШ-ПІЧ : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора техн. наук: 01.05.02 / Кучаєв О.А.; НАНУ. Інститут проблем моделювання в енергетиці. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 22 назв.
815624
  Горячко Всеволод Іванович Математичні моделі елементів системи електропередачі : Автореф. дис. ... канд.техн. наук:05.09.05 / Горячко В.І.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2002. – 19 с.
815625
  Ляшенко Б.М. Математичні моделі задачі двох центрів квантової механіки // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 263-268. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для шредінгерівскої і штурмівскої постановок задачі пропонується єдиний метод роз"язування: двостороння апроксимація власних значень багатопараметричних регулярних диференціальних операторів другого порядку і метод типу Зейделя для розв"язування ...
815626
  Огір Олександр Степанович Математичні моделі звукової голограми та обчислювальні методи реконструкції акустичних зображень в системах ехоскопії високого розрізнення : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 01.05.02 / Огір О.С.; НАНУ. Ін-тут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова. – Київ, 2003. – 41с. – Бібліогр.: 22 назв.
815627
  Бойко Т.М. Математичні моделі зі зміною вимірності фазового простору для опису діяльності фінансово-промислових структур / Т.М. Бойко, Ф.Г. Гаращенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 79-81. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  В роботі будується загальна математична модель діяльності еволюціонуючих фінансово-промислових структур. В межах даного підходу динаміка розвитку описується системою диференціальних рівнянь зі змінним фазовим простором та переключеннями на кожному з ...
815628
  Шевчук А.В. Математичні моделі і комп’ютерні симуляції як інструменти пошуку інноваційних шляхів розвитку вищої школи. // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього. Науково-практичний журнал / НАН України. – Київ, 2012. – Т. 8, № 5. – С. 11-25. – ISSN 1815-2066


  Зроблено критичний огляд математичних моделей і комп "ютерних симуляцій як інструментів пошуку інноваційних шляхів розвитку вищої школи. Показано, що сьогодні найбільше значення мають комп "ютерні симуляції, які вже використовують для практичних цілей ...
815629
  Мельник В.П. Математичні моделі і методи аналізу режимів енергосистем : [навч. посібник] / В.П. Мельник. – Івано-Франківськ : НАІР, 2016. – 487, [1] с. : іл., табл. + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Бібліогр.: с. 484
815630
  Калініна Н.Ю. Математичні моделі ідентифікації та методи структурного аналізу фотограмметричних зображень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Калініна Наталія Юріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
815631
  Овезгельдиєв Атагельди Оразгельдийович Математичні моделі й процедури багатофакторного оцінювання і ранжування альтернатив у системах організаційного управління : Автореф... доктора технічнихнаук: 01.05.04 / Овезгельдиєв Атагельди Оразгельдийович; Мін-во освіти України. Харківський держ. техн. ун-т радіоелектроніки. – Х., 1999. – 32л.
815632
  Алєксєєв В.І. Математичні моделі каталітичних процесів на металевих поверхнях : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец.: 01.05.02. - математ. модел. та обчисл. методи / Алєксєєв В.І.; Алексєєв В.І. ; МОНУ ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
815633
  Лєнков С.В. Математичні моделі керування властивостями композиційних матеріалів для фотоелектричних систем енергопостачання радіоелектронних засобів озброєння / С.В. Лєнков, Д.В. Лукомський, В.К. Шваб // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 66-69. – Бібліогр.: С. 69 . – (Військово-спеціальні науки ; вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  Розглядається нова методика керування властивостями композиційних матеріалів за допомогою логарифмічного та ступеневого законів змішування. Отримані результати можуть бути використані при розрахунках чи прогнозуванні пара-метрів композиційних ...
815634
  Муха І.С. Математичні моделі механіки суцільного середовища : навч. посібник / І.С. Муха ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 221, [1] с. : іл. – предм. покажч.: с. 220-221. – Бібліогр.: с. 216-219. – ISBN 978-617-10-0047-6
815635
  Щербовських Сергій Володимирович Математичні моделі надійності ремонтованих об"єктів на основі розширення простору станів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Щербовських С.В.; Нац. ун-т " Львівська політехніка". – Львів, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
815636
  Джога Наталія Василівна Математичні моделі оцінки стану системи зовнішнього дихання людини та їх комп"ютерний аналіз : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Джога Н.В.; НАН України Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2006. – 18с. – Бібліогр.: 7 назв
815637
  Гнатюк С.Є. Математичні моделі оцінки та прогнозування надійності програмно-керованих засобів захисту інформації в системі урядового зв"язку // Захист інформації / Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Т. 18, № 2. – С. 150-156. – ISSN 2221-5212


  Робота присвячена питанням удосконалення математичних моделей оцінки надійності програмно-керованих засобів захисту інформації в Державній системі урядового зв"язку за рахунок встановлення та використання нових функціональних залежностей та аналітичних ...
815638
  Жук Т.Ю. Математичні моделі перестрахування // Могилянський математичний журнал : науковий журнал : щорічник / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Олійник Б.В., Крукова Г.В., Глибовець М.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – Т. 3 (за 2020). – С. 31-37. – ISSN 2617-7080
815639
  Ничай І.В. Математичні моделі плоских випромінюючих діелектричних структур з двократною періодичністю : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Ничай Ірина Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львів. політехн.". – Львів, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
815640
   Математичні моделі порогових явищ в імунній системі / А.П. Мукоєд, О.А. Глущенко, І.А. Горіцина, В.С. Григорків // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 306-310. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті розглядається математична модель поведінки імунної системи при розвитку та росту пухлин. Розглянуто поведінку системи при різних параметрах системи. Наведені дані чисельних експериментів.
815641
  В"юн А.П. Математичні моделі при розміщенні елементів об"єктів критичної інфраструктури / А.П. В"юн, В.А. Заславський, Л.І. Мензатов // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), April 27-30, 2009 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), intern. conference. – Київ : ДП "Інформ.-аналіт. агенство", 2009. – С. 71-71
815642
  Кулішова Нонна Євгенівна Математичні моделі приводів в САПР мікроелектропривода з високою стабільністю швидкості обертання : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.12 / Кулішова Нонна Євгенівна; Харк. держ. техн. ун-тет радіоелектроніки. – Х., 1998. – 16л.
815643
  Жуковська О.А. Математичні моделі прийняття колективних рішень : монографія / О.А. Жуковська, Л.С. Файнзільберг ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ : Освіта України, 2018. – 160, [2] с. : іл., табл. – На обкл.: Особисті рішення експертів. – Бібліогр.: с. 149-160. – ISBN 978-617-7625-08-6
815644
  Биць Олексій Вікторович Математичні моделі процесу адаптації організму до гіпоксії та їх аналіз : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.05.02 / Биць О.В.; НАНУ. Ін-тут кібернет. ім. В.М.Глушкова. – Київ, 2004. – 21с. – Бібліогр.: 8 назв.
815645
  Семчик Т.А. Математичні моделі процесу розвитку гіпоксії при інфекційних захворюваннях, ішемічній хворобі серця та їх аналіз : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Семчик Т.А.; НАНУ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
815646
  Гавриш В.І. Математичні моделі процесу теплопровідності для кусково-однорідних структур із урахуванням термочутливості : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.02 / Гавриш Василь Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 54 назви
815647
  Юхимчук С.В. Математичні моделі ризику для систем підтримки прийняття рішень : Монографія / С.В. Юхимчук, А.О. Азарова; Мін-во освіти України. Вінницьк. держ. техн. ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2003. – 188с. – ISBN 966-641-058-3
815648
  Мокін Б.І. Математичні моделі робастної стійкості та чутливості нелінійних систем : Монографія / Б.І. Мокін, С.В. Юхимчук. – Вінниця : Універсум, 1999. – 122 с. – ISBN 966-7199-62-2
815649
  Іванущак Н.М. Математичні моделі розвитку структур ком"ютерних мереж : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Іванущак Наталія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 30 назв
815650
  Фис М.М. Математичні моделі розподілу густини надр планет та їх гравітаційних полів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.24.01 / Фис Михайло Михайлович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2016. – 34 с. – Бібліогр.: 40 назв
815651
  Буяло Олексій Васильович Математичні моделі середнього ремонту сучасних радіоелектронних засобів озброєння, що проводиться у військових ремонтних органах : Автореф. дис. ... канд. технічних наук:20.02.14 / Буяло О.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 23с. – Бібліогр.: 11 назв
815652
  Бойко Т.М. Математичні моделі систем, що структурно розвиваються, їх дослідження та застосування : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Бойко Т.М. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 9 назв.
815653
   Математичні моделі та алгоритм обробки діагностичної інформації для побудови інтелектуальної системи діагностування радіоелектронної техніки / В.Б. Толубко, В.В. Вишнівський, С.І. Глухов, Ю.В. Березовська // Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку : науковий журнал / Український науково-дослідний інститут зв"язку. – Київ, 2019. – № 4 (56). – С. 5-13. – ISSN 2518-7678
815654
  Марецька Ельжбета Математичні моделі та алгоритми інформаційно-аналітичної системи підтримки прийняття рішень в дискретних фінансових процесах : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 01.05.02 / Марецька Е.; Держ. комітет зв"язку та інформатизації України НАН України Держ. науково - дослідний інститут інформаційної інфраструктури. – Львів, 2005. – 40с. – Бібліогр.: 72 назви
815655
  Шепелева Н.В. Математичні моделі та алгоритми оцінювання електричних параметрів оксидно-напівпровідникових конденсаторів у процесі їх виробництва, випробувань та зберігання : Автореф... канд. техннаук: 05.13.02 / Шепелева Н. В.; МО Укр. Хар. дер. техн. ун-т радіоелектрон. – Х., 1996. – 23л.
815656
  Косматий Дмитро Юрійович Математичні моделі та алгоритми прийняття оптимальних рішень у банківській діяльності : Дис... канд. фіз-матнаук: 01.05.04 / Косматий Дмитро Юрійович; КУ ім Т.Г.Шевченка. – Київ, 1996. – 138л. – Бібліогр.:л.102-108
815657
  Колуд Роберт Математичні моделі та алгоритми тестування знань з використанням зворотного зв"язку та інтернет-технологій : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.05.02 / Колуд Р.; Держ. комітет зв"язку та інформації України. НАНУ. – Львів, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 22 назв.
815658
  Яворський І.М. Математичні моделі та аналіз стохастичних коливань = Mathematical models and analysis of stochastic oscillations / Ігор Миколайович Яворський ; під. ред. З.Т. Назарчука ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів : ФМІ НАНУ, 2013. – 802, [2] с. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 765-792. – ISBN 978-966-02-6994-1
815659
  Пастернак Я.М. Математичні моделі та граничноелементний метод функцій стрибка розв"язування задач термомагнітоелектропружності структурно неоднорідних тіл : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.02.04 / Пастернак Ярослав Михайлович ; НАН України, Ін-т приклад. пробл. механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Львів, 2015. – 40 с. – Бібліогр.: 56 назв
815660
   Математичні моделі та експериментальні дані про поширення радіонуклідів у грунтах / В.Є. Гончарук, Г.Т. Лянце, Є.Я. Чапля, О.Ю. Чернуха ; НАН України, Центр мат. моделювання Ін-ту приклад. проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Львів : Растр-7, 2014. – 243, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 224-240. – ISBN 978-617-7045-56-3
815661
  Крячок Олександр Степанович Математичні моделі та елементи інформаційної технології для магнітометричних систем вимірювання малих переміщень : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Крячок О.С.; НАН України Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2006. – 17с. – Бібліогр.: 9 назв
815662
   Математичні моделі та інформаційні технології в сучасній економіці : монографія. – Суми : УАБС НБУ, 2007. – 246с. – ISBN 978-966-8958-07-6
815663
  Ляшенко О.М. Математичні моделі та інформаційні технології інноваційно-інвестиційного проектування // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 480-490. – (Серія "Економіка" ; вип. 17). – ISBN 966-7631-55-9
815664
  Баньчик Д. Математичні моделі та комп"ютерна система визначення ціни валютних кредитів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Баньчик Данута ; Держ. ком. зв"язку та інформ. України, НАН України. – Львів, 2004. – 20 с. – Бібліогр.: 28 назв.
815665
  Миргородська Н.А. Математичні моделі та методи в задачах комп"ютерної біології // Матеріали Х міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : Київ,19-23 берез. 2012 р. / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар.конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 1 : Кібернетика. Межі сучасної математики. Фізика / [ред.: Л.Д. Карабін та ін.]. – С. 15-17


  Робота присвячена дослідженню впровадження в комп"ютерну науку "біологічних" методів аналізу інформації та генетичних алгоритмів, а саме до задачі моделювання просторової структури білка.
815666
  Щербовських С.В. Математичні моделі та методи визначення характеристик надійності відновлюваних багатотермінальних систем із урахуванням перерозподілу навантаження : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.02 / Щербовських Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – 40 с. – Бібліогр.: 62 назви
815667
  Любченко Валентин Анатолійович Математичні моделі та методи нормалізації проективних перетворень в системах обробки зображень : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.05.02 / Любченко В.А.; ХНУ радіоелектроніки. – Харків, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв.
815668
  Яворська Є.Б. Математичні моделі та методи опрацювання ритмокардіосигналів для визначення характеристик серцевої ритміки з прогнозованою вірогідністю : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи / Яворська Є.Б. ; Тернопільський держ. техн. ун-т ім. Івана Полюя. – Тернопіль, 2009. – 18с. – Бібліогр.: 12 назв
815669
  Чорна О.С. Математичні моделі та методи оптимізації на циклічних перестановках і їх застосування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Чорна Ольга Сергіївна ; НАН України, Ін-т проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного. – Харків, 2020. – 22 с. – Бібліогр.: 20 назв
815670
  Сахно Н.В. Математичні моделі та методи підтримки прийняття рішень для убезпечення експлуатації патогенераторів АЕС : автореф. ... канд. техн. наук : 01.05.04 / Сахно Н.В. ; НАН України ; Нац. космічне агенство України ; Ін-т космічних досліджень. – Київ, 2010. – 23 с. – Бібліогр.: 29 назв
815671
  Єфименко М.В. Математичні моделі та методи побудови законів керування орієнтацією космічних апаратів дистанційного зондування землі : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.02 / Єфименко Микола Володимирович ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2020. – 40, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 31 назва
815672
  Полозова Любов Миколаївна Математичні моделі та методи прийняття рішень в задачах упорядкування двоопераційних робіт на транспорті : Автореф... кандид. техн.наук: 05.13.01 / Полозова Любов Миколаївна; Мін-во Внутрішн. справ України, Ун-тет Внутрішніх Справ. – Харків, 1997. – 21л.
815673
  Коваленко С.М. Математичні моделі та методи розв"язання задач комбінаторної оптимізації в агротехнічній системі : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Коваленко С.М.; Харківський національний ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
815674
  Соболєва О.В. Математичні моделі та методи структурно-топологічної оптимізації при проектуванні територіально розподілених об"єктів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.12 / Соболєва Олена Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013. – 23 с. – Бібліогр.: 18 назв
815675
  Шевчук В.А. Математичні моделі та методи термомеханіки тіл з покриттями : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.02.04 / Шевчук Віктор Анатолійович ; НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Львів, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 57 назв
815676
   Математичні моделі та обчислювальні процеси : монографія / С.І. Ляшко, Д.А. Номіровський, В.В. Семенов [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019. – 209, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 198-208. – ISBN 978-966-933-065-9
815677
  Мокін В.Б. Математичні моделі та программ для оцінювання якості річкових вод / В.Б. Мокін, Б.І. Мокін. – Вінниця : Універсум, 2000. – 152с. – ISBN 966-7199-81-9
815678
  Назарага І.М. Математичні моделі та програмне забезпечення для прогнозування основних макроекономічних показників економіки України // XVI international conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), October 4-8, 2010 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), intern. conference. – Київ : Освіта України, 2010. – С. 104. – ISBN 978-966-188-165-4
815679
  Назарага І.М. Математичні моделі та програмне забезпечення для прогнозування основних макроекономічних показників економіки України : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Назарага І.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 190 л. + Додатки: л.161-166. – Бібліогр.: л. 167-190
815680
  Назарага І.М. Математичні моделі та програмне забезпечення для прогнозування основних макроекономічних показників економіки України : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Назарага І.М. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 24 с. – Бібліогр.: 17 назв
815681
  Зінченко М Н. Математичні моделі теорії ризику : навчальний посібник / Н.М. Зінченко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 95с. – ISBN 966-594-907-1
815682
  Ляшенко В.П. Математичні моделі теплообміну з умовами імпедансного типу у багатошарових областях / В.П. Ляшенко, О.Б. Кобильська // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 6 (107), ч .1. – С. 37-43 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1995-0519
815683
  Волков Микола Іванович Математичні моделі течій та розрахунок аеродинамічних характеристик ортогональних вітродвигунів : Автореф... доктора техн.наук: 05.14.07 / Волков Микола Іванович; Нац. техн. ун-тет України. "КПІ". – К., 1997. – 42л.
815684
  Кукушкіна О. Математичні моделі у сфері фінансових послуг : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 3. – С. 19-29 : Табл., рис.
815685
  Ляшко Н.І. Математичні моделі фармакологічної корекції функціонального стану організму та їх аналіз : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Ляшко Наталія Іванівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2013. – 17 с. – Бібліогр.: 15 назв
815686
   Математичні моделі формування маршруту виконавчого обладнання при реалізації технологічних процесів складання модульних конструкцій в умовах автоматизованих виробництв / І.Ш. Невлюдов, О.М. Цимбал, К.Л. Хрустальов, А.О. Функендорф // Технология приборостроения : научно-технический журнал / ГП НИТИП ; Харьков. нац. ун-т радиоэлектроники ; глав. ред. Н.В. Замирец. – Харьков, 2017. – № 1. – С. 25-27
815687
  Петрухін Володимир Олексійович Математичні моделі, алгоритми і системи збору, обробки та інтерпретації медичної інформації : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 05.13.06 / Петрухін В.О.; НАНУ; Ін-тут кібернетики ім. В.М.Глушкова. – Київ, 2005. – 36с. – Бібліогр.: 36 назв.
815688
  Палагін В.В. Математичні моделі, методи та засоби виявлення і розрізнення сигналів на фоні негаусових завад : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.02 / Палагін Володимир Васильович ; Нац. акад. наук України, Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ, 2013. – 46 с. – Бібліогр.: 92 назви
815689
  Перестюк М.О. Математичні наукові школи Київського національного університету імені Тараса Шевченка / М.О. Перестюк, І.О. Парасюк // Наукові записки Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2011. – Т. 6. – С. 42-57


  У грудні 2010 року механіко-математичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка урочисто відзначив своє 70-річчя. Виокремлення факультету як окремого структурного підрозділу в 1940 році ознаменувало собою початок нового ...
815690
   Математичні олімпіади школярів України: 1991-2000 : навч.-метод. посібник для учнів загальноосвітніх навч. закладів / В.М. Лейфура, І.М. Мітельман, В.М. Радченко, В.А. Ясінський; Лейфура В.М., І.М. Мітельман, В.М. Радченко, В.А. Ясінський. – Київ : Техніка, 2003. – 538, [5] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 540. – ISBN 966-575-150-6
815691
   Математичні олімпіадні змагання школярів України: 2018/19 навчальний рік : навч.-метод. посібник / [А. Анікушин та ін.] ; за ред. Б.В. Рубльова. – Харків : Гімназія, 2020. – 461, [1] с., [2] арк. іл. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 458-459. – ISBN 978-966-474-340-9
815692
  Полунін О. Математичні операції із суб"єктивними часовими інтервалами як метод дослідження функціонування часового механізму індивіда // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 3 (41). – С. 203-212. – ISSN 1810-2131
815693
  Трохимчук П.П. Математичні основи знань. Поліметричний підхід : монографія / Петро Трохимчук ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Вид. 2-ге, випр. та допов. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – 621, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 444-478. – ISBN 978-966-2750-01-7
815694
  Гончар М.С. Математичні основи інформаційної економіки / М.С. Гончар ; НАНУ; Ін-т теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2007. – 464с. – ISBN 978-966-02-4399-6
815695
  Мельничук Л. Математичні основи комп"ютерної графіки - інноваційний елемент stem-освіти / Л. Мельничук, О. Кондур, Р. Романишин // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2023. – С. 72-81. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 2). – ISSN 2076-586Х


  У статті здійснено огляд і аналіз змісту та вибору програмних засобів, які використовуються для вивчення розділу «Комп"ютерна графіка» у закладах загальної середньої освіти (2-11 класи). Запропоновано тематичний план для факультативного курсу ...
815696
  Мельничук С.В. Математичні основи комп"ютерної графіки : навч. посібник / С.В. Мельничук ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2021. – 183, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 183. – ISBN 978-966-423-655-0
815697
   Математичні основи криптографії : навч. посібник / Г.В. Кузнецов, В.В. Фомичов, С.О. Сушко, Л.Я. Фомичова; Г.В. Кузнецов, В.В. Фомичов, С.О. Сушко, Л.Я. Фомичова ; М-во освіти і науки України, Нац. гірнич. ун-т. – Дніпропетровськ : НГУ, 2004. – 391, [1] с. : іл., табл. – До 105-річчя Нац. гірн. університету. – Бібліогр.: с. 389-391. – ISBN 966-8271-79-3
815698
  Лігус М.В. Математичні основи музики у філософії Античності Середньовіччя // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 408-410
815699
  Зубченко В.П. Математичні основи страхування життя : навч. посібник / В.П. Зубченко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 223, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 219-220. – ISBN 978-966-439-887-6
815700
  Голод І П. Математичні основи теорії симетрій / І П. Голод, А.У. Клімик. – Київ : Наукова думка, 1992. – 366с.
815701
   Математичні основи теорії телекомунікаційних систем : Підруч. для студ. вищих навч. закладів, які навчаються за напрямом "Телекомунікації". – Харків : Компанія СМІТ, 2006. – 564с. – ISBN 966-8530-60-8


  Викладено основні структурні і функціональні математичні моделі і методи, які лежать в основі теорії телекомунікаційних систем. Як базові використовуються моделі теорії складних систем, стійкі стани яких перебувають у рамках ентропійної, гомеостатичної ...
815702
  Жолудєв С.В. Математичні основи теплопереносу у підземних водах // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24 (1). – С. 37-42. – Бібліогр.: с.42. – (Серія : Геологія. Географія ; вип. 18). – ISSN 2313-2159
815703
  Сокульський Є О. Математичні основи технології організації перевезень пасажирів міським громадським транспортом з урахуванням показників якост і обслуговування / Є О. Сокульський, К.Ю. Гілеська, Н.М. Васільцова // IV Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 8-10 листоп. 2017 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2017. – С. 40-41
815704
  Доскіч С. Математичні принципи створення комбінованих GNSS розв"язків // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого. – Львів, 2016. – Вип. 2 (32). – С. 79-82. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1819-1339
815705
  Луковський І.О. Математичні проблеми механіки / І.О. Луковський, О.М. Тимоха // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 483-484. – ISBN 978-966-02-8345-9
815706
   Математичні проблеми механіки неоднорідних структур. – Львів. – ISBN 966-02-1710-2; 966-02-1711-0
Т. 1. – 2000. – 402 с.
815707
   Математичні проблеми механіки неоднорідних структур. – Львів. – ISBN 966-02-1710-2; 966-02-1712-9
Т. 2. – 2000. – 372 с.
815708
   Математичні проблеми нелінійної динаміки конічних резервуарів з рідиною / І.О. Луковський, О.В. Солодун, О.М. Тимоха ; НАН України, Ін-т математики. – Київ : Наукова думка, 2019. – 222, [2] с. : іл., табл. – На обкл. авт.: Луковський І.О., Тимоха О.М., Солодун О.В. - Предм. покажч.: с. 222-223. – Бібліогр.: с. 213-221. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1691-0
815709
  Парновський С. Математичні проблеми, пов"язані з похибками оцінки відстаней до галактик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 25-27. – (Астрономія ; вип. 1 (61)). – ISSN 1728-3817
815710
   Математичні студії = Matematychni studii : праці Львівського математичного товариства. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1994-. – ISSN 1027-4634
Том 9, № 1. – 1998
815711
   Математичні студії = Matematychni studii : праці Львівського математичного товариства. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1994-. – ISSN 1027-4634
Том 9, № 2. – 1998
815712
   Математичні студії = Matematychni studii : Праці Львівського математичного товариства. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1993-. – ISSN 1027-4634
Т. 19, № 1. – 2003. – 112 с.
815713
   Математичні студії = Matematychni studii : Праці Львівського математичного товариства. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1993-. – ISSN 1027-4634
Т. 19, № 2. – 2003. – 224 с.
815714
   Математичні студії = Matematychni studii : Праці Львівського математичного товариства. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1993-. – ISSN 1027-4634
Т. 20, № 1. – 2003. – 112 с.
815715
   Математичні студії = Matematychni studii : Праці Львівського математичного товариства. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1993-. – ISSN 1027-4634
Т. 20, № 2. – 2003. – 224 с.
815716
   Математичні студії = Matematychni studii : Міжнародний науково-технічний журнал. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1993-. – ISSN 1027-4634
Том 25, № 1. – 2006. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ., нім, франц. мовами
815717
   Математичні студії = Matematychni studii : міжнародний науково-технічний журнал. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1993-. – ISSN 1027-4634
Т. 27, № 1. – 2007. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ., нім, франц. мовами
815718
   Математичні студії = Matematychni studii : міжнародний науково-технічний журнал. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1993-. – ISSN 1027-4634
Т. 27, № 2. – 2007. – 219 с. – Резюме укр., рос., англ., нім, франц. мовами
815719
   Математичні студії = Matematychni studii : міжнародний науково-технічний журнал. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1993-. – ISSN 1027-4634
Т. 28, № 1. – 2007. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ., нім, франц. мовами
815720
   Математичні студії = Matematychni studii : міжнародний науково-технічний журнал. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1993-. – ISSN 1027-4634
Т. 28, № 2. – 2007. – 221 с. – Резюме укр., рос., англ., нім, франц. мовами
815721
   Математичні студії = Matematychni studii : міжнародний науково-технічний журнал / Львівський нац. університет. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1993-. – ISSN 1027-4634
Т. 29, № 1. – 2008. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ., нім, франц. мовами
815722
   Математичні студії = Matematychni studii : праці Львівського математичного товариства / Львівський нац. університет. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1993-. – ISSN 1027-4634
Т. 30, № 1. – 2008. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ., нім, франц. мовами
815723
   Математичні студії = Matematychni studii : праці Львівського математичного товариства / Львівський нац. університет. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1993-. – ISSN 1027-4634
Т. 30, № 2. – 2008. – 221 с. – Резюме укр., рос., англ., нім, франц. мовами
815724
   Математичні студії = Matematychni studii : праці Львівського математичного товариства / Львівський нац. університет. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1993-. – ISSN 1027-4634
Т. 31, № 2. – 2009. – 224 с. – Резюме укр., рос., англ., нім, франц. мовами
815725
   Математичні студії = Matematychni studii : праці Львівського математичного товариства / Львівський нац. університет. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1993-. – ISSN 1027-4634
Т. 32, № 2. – 2009. – 224 с. – Резюме укр., рос., англ., нім, франц. мовами
815726
   Математичні студії = Matematychni studii : праці Львівського математичного товариства / Львівський нац. університет. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1993-. – ISSN 1027-4634
Т. 33, № 1. – 2010. – 112 с. – резюме рос., англ. мовами
815727
   Математичні студії = Matematychni studii : праці Львівського математичного товариства / Львівський нац. університет. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1993-. – ISSN 1027-4634
Т. 33, № 2. – 2010. – 224 с. – резюме рос., англ. мовами
815728
   Математичні студії = Matematychni studii : праці Львівського математичного товариства / Львівський нац. університет. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1993-. – ISSN 1027-4634
Т. 34, № 1. – 2010. – 112 с. – резюме рос., англ. мовами
815729
   Математичні студії = Matematychni studii : праці Львівського математичного товариства / Львівський нац. університет. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1993-. – ISSN 1027-4634
Т. 34, № 2. – 2010. – 223 с. – резюме рос., англ. мовами
815730
  Артемчук В.О. Математичні та комп"ютерні засоби для вирішення задачі розміщення пунктів спостережень мережі моніторингу стану атмосферного повітря : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Артемчук В.О. ; НАН України ; Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
815731
  Ратов Д.В. Математичні та комп"ютерні моделі підтримки процесів проектування просторових передач з підвищеним коефіцієнтом корисної дії : автореф. дис. … канд. техн. наук : 01.05.02 / Ратов Денис Валентинович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т". – Покровськ, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 15 назв
815732
  Колованова Є.П. Математичні та обчислювальні методи прогнозування кількості слабких ключів режиму вибіркового гамування з прискореним виробленням імітовставки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Колованова Євгенія Павлівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 16 назв
815733
  Донченко Андрій Володимирович Математичні та програмні засоби побудови мережевих навчальних інформаційних систем : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.05.03 / Донченко Андрій Володимирович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 19л.
815734
  Донченко Андрій Володимирович Математичні та програмні засоби побудови мережевих навчальних інформаційних систем : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.05.03. / Донченко Андрій Володимирович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 112л. – Бібліогр.:л.96-101
815735
  Демуз І. Математичні та хімічні наукові товариства України кінця XIX - початку XX ст.: радянський досвід історіографічних напрацювань // Наукові записки : зб. наук. праць / Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2012. – С. 207-212. – (Серія: Історичні науки ; Вип. 17). – ISBN 966-8089-44-8
815736
  Локайчук С. Математичні терміни а працях академіка Михайла Кравчука / С. Локайчук, О. Кудісова // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики ; редкол.: Богдан С.К., Аркушин Г.Л., Бабич Н.Д. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – Вип. 5. – С. 101-109. – ISSN 2413-0923
815737
  Като О. Математичні формули / О. Като. – Х, 1930. – 96 с.
815738
  Маер Б.А. Математичні формули / Б.А. Маер. – Вид. 8-е. – Х.-К, 1931. – 129 с.
815739
  Трофимчук В.М. Математичні функціонально-статистичні моделі об"єктів контролю і управління / В.М. Трофимчук, М.М. Степанов, Г.Б. Жиров // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2022. – Вип. № 76. – С. 69-75. – ISSN 2524-0056
815740
  Боголюбский И.Л. Матеметическое моделирование некоторых нелинейных явлений в дисперсных средах : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Боголюбский И. Л.; Объед. ин-т ядерн. исслед. – Дубна, 1976. – 15л.
815741
  Кольман Э.Я. Матемитика эпохи Возрождения / Э.Я. Кольман, А.П. Юшкевич. – Москва
2. – 1961. – 235 с.
815742
  Абгарян Г.В. Матенадаран / Г.В. Абгарян ; Науч.-исслед. ин-т древних рукописей при Совете Министров Арм. ССР - Матенадаран. – Ереван : Айпетрат, 1962. – 72 с., [17] л. ил. : ил.
815743
  Карасаев А.И. Матенматические методы и модели в планировани / А.И. Карасаев. – М, 1987. – 239с.
815744
  Мериме П. Матео Фальконе / П. Мериме. – Птгр., 1919. – 16с.
815745
  Мериме П. Матео Фальконе / П. Мериме, 1947. – 64с.
815746
  Аверкиев М.С. Матеорология : учебник для геогр. фак. ун-тов и пед. ин-тов / М.С. Аверкиев. – Москва : Издательство Московского ун-та, 1951. – 384 с., [4] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 380
815747
   Матер[...] метеор. / Межведомств[енный] геофизич[еский] комит[ет]. – Москва
№ 6. – 1982
815748
  Готун І.А. Матерiальна культура населення сiльських передмiсть середньовiчного Києва / І.А. Готун, О.М. Казимір // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Чабай В.П. ; редкол.: Болтрик Ю.В., Бороффка Н., Браунд Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3. – С. 53-67. – ISSN 0235-3490


  Розгорнуте останнім часом масштабне вивчення неукрі- плених пам"яток у передмістях Києва разом з отримани- ми раніше даними дозволяє детально характеризувати специфіку матеріальної і простежених за матеріальними залишками елементів духовної культури ...
815749
   Матера : прощай и здравствуй! // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 9. – С. 1. – ISSN 1727-4893
815750
   Матералы и исследования по археологии СССР. – Москва : Академия Наук СССР
№ 108 : Славяне накануне образования Киевской Руси. – 1963. – 385, [3] с.
815751
  Мирзагитов А.М. Матери ждут сыновей : пьесы / Асхат Мирзагитов ; пер. с башк. – Москва : Советский писатель, 1978. – 416 с.
815752
  Плиско Г.Г. Матери молодогвардейцев / Г.Г. Плиско. – 4-е изд. – Донецк, 1989. – 174с.
815753
  Буньков И С. Турунтаев Матери смотрят вслед : [повесть] / С.И. Буньков, В.Ф. Турунтаев ; [ил.: Т. Османова, М. Османова]. – Свердловск : Книжное издательство, 1959. – 257 с. : ил.
815754
  Павлов Б.С. Матери, отцы, дети / Б.С. Павлов. – Москва, 1984. – 192с.
815755
  Добровольский А.Д. Материал в помощь лектору / А.Д. Добровольский. – М, 1958. – 19с.
815756
  Старицына В.И. Материал в помощь лектору на тему "Пролетарский интернационализм - основа единства действий и взаимопомощи коммунистических и рабочих партий / В.И. Старицына. – Саратов, 1958. – 34с.
815757
  Требин Ф.А. Материал в помощь лектору на тему "Технический прогресс в нефтяной промышленности СССР за 40 лет" / Ф.А. Требин. – М., 1957. – 40с.
815758
  Самсонов В.Ф. Материал в помощь лектору на тему: Минеральные богатства недр Саратовской области / В.Ф. Самсонов. – Саратов, 1957. – 18с.
815759
  Самсонов В.Ф. Материал в помощь лектору на тему: Минеральные богатства недр Саратовской области. / В.Ф. Самсонов. – Саратов, 1957. – 18с.
815760
  Шустеф Ф.М. Материал для внеклассной работы по математике / Ф.М. Шустеф. – Минск, 1968. – 205с.
815761
  Шустеф Ф.М. Материал для внеклассной работы по математике / Ф.М. Шустеф. – Минск, 1984. – 224с.
815762
  Брызгунова Е.А. Материал для упражнений по интонации вопросительного и повествовательного предложений / сост. Е.А. Брызгунова. – Москва : Издательство МГУ, 1963. – 40 с. – (Международный семинар преподавателей русского языка зарубежных стран)
815763
  Ушаков Н.Н. Материал для упражнения по орфографии и пунктуации. / Н.Н. Ушаков. – Москва, 1961. – 56с.
815764
  Шкловский В.Б. Материал и стиль в романе Льва Толстого "Война и мир" / В.Б. Шкловский. – М. – 251с.
815765
   Материал к XII главе "Краткого курса истории ВКП(б)". – Воронеж : Воронежское обл. книгоиздат., 1940. – 182 с. – (В помощь изучающим историю ВКП(б))
815766
  Костюк И.Ю. Материал к изучению пядениц (LEPIDOPTERA,GEOMETRIDAE) Читинской области / И.Ю. Костюк, М.І. Головушкин // Праці зоологічного музею Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Т. 1, вип. 1. – С. 16-42
815767
  Жаков А.Г. Материал к лекции и беседам по современной советской литературе в средней школе / А.Г. Жаков. – Минск, 1966. – 83с.
815768
  Водовозов Н.В. Материал к лекции на тему "Жизнь и творчество А.П. Чехова" / Н.В. Водовозов. – Москва, 1959. – 36с.
815769
  Исаченко С.М. Материал к лекции на тему "Коммунистическая партия - организатор и руководитель Советских Вооруженных Сил / С.М. Исаченко. – М, 1958. – 28с.
815770
  Акимов Ю.Л. Материал к лекции на тему "Проблема типического в художественной литературе" / Ю.Л. Акимов ; О-во по распространению полит. и науч. знаний РСФСР. – Москва : [б. и.], 1956. – 39 с. – Библиогр.: с. 39
815771
  Нежинский Л.Н. Материал к лекции на тему "Рабочий класс Венгии - ведущая сила строительства социализма в стране" / Л.Н. Нежинский. – Москва, 1958. – 40с.
815772
  Шгин Н.Н. Материал к лекции на тему "Экономическое сотрудничество социалистических стран" / Н.Н. Шгин. – М, 1958. – 48с.
815773
  Ревякин А.И. Материал к лекции на тему: "Жизнь и творчество А.С.Грибоедова" / А.И. Ревякин. – М., 1954. – 34 с.
815774
  Ревякин А.И. Материал к лекции на тему: "Проблема типичности в реалистической художественной литературе" / А.И. Ревякин. – М., 1953. – 32с.
815775
  Петров С.М. Материал к лекции на тему: "Проблемы реализма" / С.М. Петров. – Москва, 1958. – 40с.
815776
  Анисимова Е.И. Материал к лекции на тему: "Разработка В.И. Лениным марксистской теории и программы по национальному вопросу" / Е.И. Анисимова ; О-во по распростр. полит. и науч. знаний РСФСР. – Москва, 1958. – 36 с. – Библиогр.: с. 33-34
815777
  Щербаков Д.И. Материал к лекции на тему: Антарктика и задачи ее изучения / Д.И. Щербаков. – Москва, 1956. – 32с.
815778
  Рязанцев Н.И. Материал к лекции на тему: Борьба нового и старого в социалистичесском обществе / Н.И. Рязанцев. – М, 1958. – 31с.
815779
  Кирилюк Е.П. Материал к лекции на тему: Великий украинский поэт-революционер Т.Г.Шевченко. / Е.П. Кирилюк. – М., 1954. – 31с.
815780
  Лифиц М.М. Материал к лекции на тему: Всемирн. развит. советск. торговли - важное условие роста благосостояния труд. / М.М. Лифиц. – Кишинев, 1953. – 40с.
815781
  Фирфаров Б.Н. Материал к лекции на тему: Как люди прочитали историю Земли и определили ее возраст / Б.Н. Фирфаров. – Москва, 1956. – 28с. – На правах рукописи
815782
  Соколов Г.А. Материал к лекции на тему: курская магнитная аномалия - крупнейшая железорудная база СССР. / Г.А. Соколов. – М., 1956. – 24с.
815783
  Шорина Е.В. Материал к лекции на тему: Ленинские принципы коллегиальности и единоначалия в деятельности советских государственных органов / Е.В. Шорина. – М, 1957. – 30с.
815784
  Миняйло А.Т. Материал к лекции на тему: Нефтехимическое сырье как заменитель пищевых продуктов в химической промышленности. / А.Т. Миняйло. – М., 1958. – 40с.
815785
  Карпов М.М. Материал к лекции на тему: О внутренних закономерностях развития естествознания. / М.М. Карпов. – Москва, 1958. – 32с.
815786
  Шабад Б.А. Материал к лекции на тему: О некоторых реакционных "учениях" современной буржуазной социологии / Б.А. Шабад. – М., 1958. – 24с.
815787
  Смирнов В.К. Материал к лекции на тему: Организ. зарботной платы на машиностроительном предприятии. / В.К. Смирнов. – М., 1956. – 56с.
815788
  Немцова В.И. Материал к лекции на тему: Партия большевиков в борьбе за осуществление ленинского плана вооруженного восстания / В.И. Немцова. – М., 1957. – 40с.
815789
  Левин И.М. Материал к лекции на тему: Планирование роста производительности труда на предприятии / И.М. Левин. – М., 1956. – 42с.
815790
  Клопов С.В. Материал к лекции на тему: Проблема освоения бассейна Амура. / С.В. Клопов. – М., 1957. – 20с.
815791
  Логинов Л.И. Материал к лекции на тему: Развитие приборостроения в Советском Союзе / Л.И. Логинов. – М., 1958. – 26с.
815792
  Новоселова А.В. Материал к лекции на тему: Редкие металлы и их применение. / А.В. Новоселова. – М., 1956. – 24с.
815793
  Лебедев Е.А. Материал к лекции на тему: Суэцкий канал / Е.А. Лебедев, Г.И. Мирский. – Москва, 1956. – 38с.
815794
  Мирсков С.А. Материал к лекции на тему: Устав КПСС - основной закон партийной жизни / С.А. Мирсков. – Москва, 1957. – 36с.
815795
  Максимов М.А. Материал к лекции на тему: Экономическое положение современной Индии / М.А. Максимов. – М., 1956. – 36с.
815796
  Шагин Н.Н. Материал к лекции на тему: Экономическое сотрудничество социалистических стран. / Н.Н. Шагин. – М., 1958. – 48с.
815797
  Волков М.С. Материал к лекции на тему:"Социалистическое соревнование-закономерность развития Советского общества" / М.С. Волков. – Москва, 1960. – 40с.
815798
  Виноградов С.Ф. Материал к лекции на тему:Победа социалистической индустриализации в СССР / С.Ф. Виноградов. – Москва, 1957. – 44с.
815799
  Никольский А.М. Материал к познанию фауны позвоночных животных северо-восточной Персии и Закаспийской области / А.М. Никольский. – С. 379-406


  Надпись на обл. Совинский 1929 год
815800
  Попова А.Н. Материал к фауне и биологии личинок стрекоз реки Чу. : Из Лаборатории гидробиологии Всесоюзного научно-исследовательского института озерного и речного рыбного хозяйства / А.Н. Попова // Древнекрылые [Компакт - 252372]. – С. 215-219
815801
  Рузский М.Д. Материал по биологии озера Карачи и Карачинского курорта : (Предварительное сообщение) / М.Д. Рузский, проф. (Томск) // Компакт - 252343 / М.Д. Рузский. – 4 с.


  На с. 1 дарств. надпись: Многоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову от автора.
815802
  Рузский М.Д. Материал по биологии озера Карачи и Карачинского курорта : (Предварительное сообщение) / М.Д. Рузский, проф. (Томск) // Гидробиология [компакт]


  Глубокоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову на память от автора. 13.II.1926 подпись
815803
  Егоров Ф.Е. Материал по истории народа мари / Ф.Е. Егоров. – Космодемьянск, 1929. – [2], VI, 110с.
815804
  Рузский М. Материал по мирмекологической фауне Кавказа и Крыма / М. Рузский. – Казань : Типо-литография Импер. Унив-та, 1902. – 33 с. – Отд. оттиск
815805
  Хицова Л.Н. Материал по фауне и биологии саркофагид и некоторых групп тахин (Diptera: Sarcophagidae, Tachinidae) Воронежской области : Автореф... канд. биол.наук: / Хицова Л.Н.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1967. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
815806
  Рузский М.Д. Материал по фауне курорта "Карачинское озеро" : отчет о зоологических исследованиях на курорте, произведенных летом 1924 года : (из зоолог. кабинета Томск. ун-та, № 33) / М. Рузский // [Энтомофауна] : [папка с вырезками и отд. оттисками по энтомологии]. – [Б. м.], 1920. – 8 с.


  На тит. л. надпись: Многоуважаемомковлевичу от автора 29/IV. 1925 г.
815807
  Рузский М.Д. Материал по фауне курорта "Карачинское озеро" : Отчет о зоологических исследованиях на курорте, произведенных летом 1924 года : (из зоолог. кабинета Томск. ун-та, № 33) / М. Рузский, проф. // Компакт - 252343 / М.Д. Рузский. – 8 с.


  На с. 1 дарств. надпись: Многоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову от автора
815808
  Трахтеров В.С. Материал у учебному пособию В.С. Трахтерова "Вменяемость и невминяемость в уголовном праве (исторический очерк) / В.С. Трахтеров, В.В. Сташис, М.И. Бажанов // Вибрані праці / В.В. Сташис. – Харків : Право, 2015. – С. 236-339. – ISBN 978-966-458-893-2
815809
  Мрочек-Дроздовский П.Н. Материала для словаря правовых и бытовых древностей по Русской правде / [соч.] П. Мрочек-Дроздовского. – Москва : Изд. О-ва истории и древностей рос. при Моск. ун-те ; Синоидальная тип., 1910. – 129 с.


  Аннотация: В издании публикуется материал по истории русского государственного права до конца XVII столетия
815810
   Материали XXV съезда КПСС. – М, 1975. – 288с.
815811
  Попруженко М.Г. Материали за историята по възраждането на Българския народъ : Габрово, 1900. – Пловдив : Хр. Г. Данов, 1900. – 15 с.
815812
   Материали по истории на Българската Комунистическа Партия 1925-1962 г.. – София, 1964. – 536с.
815813
   Материали по история на международното работническо и комунистическо движение. – София, 1958. – 266с.
815814
  Коджейков Д. Материали по синдикалното движение в България / Съставил Д. Коджейков. – Четвърто издание. – София : Профиздат, 1949. – 152 с.
815815
   Материализация разрядки: экономические аспекты. – Москва, 1978. – 349 с.
815816
  Шинкарук В.И. Материализм А.Н.Радищева : Дис... канд. филос.наук: / Шинкарук В.И.; Ин-тут повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1953. – 366л.
815817
  Тимошенко В.Е. Материализм Демокрита : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : / Тимошенко; МГУ. – Москва, 1953. – 15 с.
815818
  Тимошенко В.Е. Материализм Демокрита / В.Е. Тимошенко. – Москва : Изд-во Акад. наук СССР, 1959. – 96 с.
815819
  Геворгян А.И. Материализм Жана Мелье : Автореф... канд. философ.наук: 622 / Геворгян А.И.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1967. – 31л.
815820
  Петрухин А.И. Материализм и атеизм в устном творчестве чуваш. / А.И. Петрухин. – Чебоксары, 1959. – 192с.
815821
  Джаймурзин А. Материализм и атеизм Жана Мелье : Автореф... канд. филос.наук: / Джаймурзин А.; АОН при ЦК КПСС, Каф. ист. филос. – М., 1957. – 14л.
815822
  Острянин Д.Ф. Материализм и диалектика в отечественном естествознании : конец XIX и первая половина XX в. / Д.Ф. Острянин. – Киев : Вища школа, 1984. – 231 с.
815823
  Каро Е. Материализм и наука : пер. с фр. / [соч.] Каро, Парижскаго проф. словесных наук. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва "Общественная польза", 1872. – VI, 136 с. – Экз. в разных тип. переплетах


  На форзаце экз. № 112272 дарственная надпись от Ректора Одесской дух. семинарии ученику 5 класса семинарии Михаилу Самборскому 1882 г.
815824
  Маслин А.Н. Материализм и революционно-демократическая идеология в России в 60-х годах XIX века. / А.Н. Маслин. – М., 1960. – 311с.
815825
   Материализм и религия : Сборник статей. – Москва, 1958. – 250 с.
815826
  Квасов А.А. Материализм и релятивизм. (Опыт критик философ. релятивизма в современной физике) : Автореф... канд. филос.наук: / Квасов А.А.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1956. – 20л.
815827
  Ленин В.И. Материализм и эмпириокритицизм / В.И. Ленин. – М., 1933. – 348с.
815828
  Ленин В.И. Материализм и эмпириокритицизм / В.И. Ленин. – Москва, 1939. – 249с.
815829
  Ленин В.И. Материализм и эмпириокритицизм / В.И. Ленин, 1946. – 335с.
815830
  Ленин В.И. Материализм и эмпириокритицизм / В.И. Ленин. – Ленинград : Госполитиздат, 1948. – 352с.
815831
  Ленин В.И. Материализм и эмпириокритицизм / В.И. Ленин. – М., 1952. – 352с.
815832
  Ленин В.И. Материализм и эмпириокритицизм / В.И. Ленин. – М., 1963. – 383с.
815833
  Ленин В.И. Материализм и эмпириокритицизм : критические заметки об одной реакционной философии / В.И. Ленин. – Москва, 1979. – 384с.
815834
  Ленин В.И. Материализм и эмпириокритицизм / В.И. Ленин. – М., 1980. – 558с.
815835
  Ленин В.И. Материализм и эмпириокритицизм / В.И. Ленин. – М., 1984. – 384с.
815836
  Ленин В.И. Материализм и эмпириокритицизм / В.И. Ленин. – М., 1985. – 471с.
815837
  Ленин В.И. Материализм и эмпириокритицизм / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1986. – 477с.
815838
  Белов П.Т. Материализм И.М. Сеченова / П.Т. Белов. – Москва : Московский университет, 1963. – 99 с.
815839
  Марголис Дж. Материализм менее чем адекватными средствами // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 7. – С.91-106. – ISSN 0042-8744
815840
  Бутко Н.В. Материализм Н.А. Добролюбова : автореф. дис. ... канд. филос. наук / Бутко Н.В. ; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1950. – 20 с.
815841
  Волк С.С. Материализм Н.Г. Чернышевского / С.С. Волк, В.С. Никоненко. – Ленинград, 1979. – 72с.
815842
  Гапочка М.П. Материализм против фидеизма: Ленинские принципы критиик фидеизма и современность / М.П. Гапочка. – Москва, 1980. – 191с.
815843
  Филова Е. Материализм против холизма : Автореф... канд. филос.наук: / Филова Е.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра диалектич. и ист. материализма. – М., 1959. – 17л.
815844
  Коников И.А. Материализм Спинозы / И.А. Коников. – Москва, 1971. – 268с.
815845
  Габараев С.Ш. Материализм Фейербаха / С.Ш. Габараев. – Тбилиси, 1955. – 204с.
815846
  Никоненко В.С. Материализм Чернышевского, Добролюбова. / В.С. Никоненко. – Л, 1983. – 150с.
815847
  Шакир-заде А.С. Материализм Эпикура (учение о бытии и познании). : Автореф... канд. филос.наук: / Шакир-заде А.С.; АН АзССР. Ин-т философии. – Баку, 1950. – 20 с.
815848
  Митин М. Материалистическая диалектика-философия пролетариата / М. Митин ; Ин-т философии Комакад. – Москва : Партиздат, 1933. – 40 с.
815849
  Глаголев В.Ф. Материалистическая диалектика -- методология современной науки. / В.Ф. Глаголев, А.Г. Спиркин. – Москва, 1968. – 80с.
815850
  Овод В.В. Материалистическая диалектика - методологическая основа исследования проблем иммунологии / В.В. Овод, О.Г. Охрименко // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1985. – Вып. 59 : Философские вопросы биологии, геологии, экологии
815851
   Материалистическая диалектика - методологическая основа развития науки. – Киев, 1983. – 207с.
815852
   Материалистическая диалектика - методология естественных, общественных и технических наук. – Москва, 1983. – 367 с.
815853
  Ткачук Л.Л. Материалистическая диалектика - мировоззренческо-методологическая основа учебного процесса в техническом вузе // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1985. – Вып. 58
815854
  Розенталь М. Материалистическая диалектика : Попул. очерк основных законов материалистич. диалектики / М. Розенталь. – [Москва] : Партиздат, 1937. – 122, [2] с.
815855
  Пернацкий В.И. Материалистическая диалектика / В.И. Пернацкий. – Иваново, 1974. – 240с.
815856
  Суворов Л.Н. Материалистическая диалектика / Л.Н. Суворов. – Москва, 1980. – 264с.
815857
   Материалистическая диалектика : краткий очерк теории. – Москва : Политиздат, 1980. – 287с.
815858
   Материалистическая диалектика. – Москва
1. – 1981. – 374с.
815859
   Материалистическая диалектика. – Москва
2. – 1981. – 285с.
815860
   Материалистическая диалектика. – Ташкент, 1982. – 343с.
815861
   Материалистическая диалектика. – Москва
3 : Диалектика природы и ест. – 1983. – 343с.
815862
   Материалистическая диалектика : краткий очерк теории. – 2-е изд., доп. – Москва : Политиздат, 1985. – 350 с.
815863
   Материалистическая диалектика : диалектика процесса познания : в 8-ми кн. – Москва
Кн. 3. – 1985. – 367 с.
815864
   Материалистическая диалектика. – Москва
5. – 1985. – 300с.
815865
  Фурман А.Е. Материалистическая диалектика (основные категории и законы). / А.Е. Фурман. – Москва : Московский университет, 1969. – 223с.
815866
   Материалистическая диалектика : в пяти томах. – М
4. – 1984. – 316с.
815867
  Торчилин К.Е. Материалистическая диалектика в системе методов общей теории государства и права конца XIX-начала XX вв. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 17. – С. 5-7. – ISSN 1812-3805
815868
   Материалистическая диалектика и взаимодействие наук. – К., 1985. – 130с.
815869
  Хаан Э. Материалистическая диалектика и классовое сознание / Э. Хаан. – М, 1977. – 192с.
815870
   Материалистическая диалектика и концепция дополнительности. – К., 1975. – 207с.
815871
  Депенчук Н.П. Материалистическая диалектика и методы биологического исследования / Н.П. Депенчук. – К., 1973. – 192с.
815872
   Материалистическая диалектика и методы естественных наук. – Москва, 1968. – 608с.
815873
  Гончаренко Н.Н. Материалистическая диалектика и методы конкретных наук // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1977. – Вып. 43
815874
  Дышлевый П.С. Материалистическая диалектика и проблема научных революций / П.С. Дышлевый, В.М. Найдыщ. – К, 1981. – 263с.
815875
   Материалистическая диалектика и пути развития естествознания. – Л., 1987. – 206с.
815876
  Исаев И.К. Материалистическая диалектика и системный метод в науке / И.К. Исаев. – К, 1984. – 159с.
815877
  Калошин П.Н. Материалистическая диалектика и системный подход / П.Н. Калошин. – Ташкент, 1985. – 148с.
815878
  Смирнов И.Н. Материалистическая диалектика и современная теория эволюции / И.Н. Смирнов. – Москва, 1978. – 288с.
815879
   Материалистическая диалектика и современность. – Алма-Ата, 1979. – 205с.
815880
   Материалистическая диалектика и современность. – Баку, 1981. – 141с.
815881
  Килунов А.Ф. Материалистическая диалектика и специальные методы исторического исследования : Дис... канд. философ.наук: / Килунов А.Ф.; КГУ. Кафедра диалектического материализма. – К, 1967. – 294л. – Бібліогр.:л.1-40
815882
  Килунов А.Ф. Материалистическая диалектика и специальные методы исторического исследования : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 620 / Килунов А.Ф. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 17 с.
815883
   Материалистическая диалектика и структура естественнонаучного знания. – К., 1980. – 354с.
815884
  Дышлевый П.С. Материалистическая диалектика и физический релятивизм / П.С. Дышлевый. – Киев, 1972. – 323с.
815885
   Материалистическая диалектика и частные науки. – Л., 1976. – 268с.
815886
   Материалистическая диалектика как логика. – Алма-Ата, 1979. – 343с.
815887
  Черкесов В.И. Материалистическая диалектика как логика и теория познания. / В.И. Черкесов. – Москва, 1962. – 478с.
815888
  Черкесов В.И. Материалистическая диалектика как логика и теория познания. : Автореф... доктор филос.наук: / Черкесов В.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Филос. ф-тет. – М., 1964. – 25л. – Бібліогр.:с.4
815889
  Алтухов В.Л. Материалистическая диалектика как методологическая основа познания и преобразования социалистического общества / В.Л. Алтухов, А.Е. Разумов. – Москва : Знание, 1986. – 62 [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 58 и в примеч.: с. 57-59. – (Новое в жизни, науке, технике. Философия ; 6/1986)
815890
  Новак В.Г. Материалистическая диалектика как методологическая основа современной биологии. / В.Г. Новак. – Москва, 1971. – 63с.
815891
   Материалистическая диалектика как методология. – Алма-Ата, 1981. – 356 с.
815892
   Материалистическая диалектика как методология современной физики. – Алма-Ата, 1978. – 122 с.
815893
   Материалистическая диалектика как научная система. – Москва, 1983. – 295 с.
815894
   Материалистическая диалектика как общая теория развития. – Москва
Т. 1. – 1982. – 496с.
815895
   Материалистическая диалектика как общая теория развития. – Москва
Т. 2. – 1982. – 464с.
815896
   Материалистическая диалектика как общая теория развития. – Москва, 1983. – 477с.
815897
   Материалистическая диалектика как общая теория развития. – Москва
4. – 1987. – 560с.
815898
   Материалистическая диалектика как основа научного мировоззрения. – Л., 1982. – 115с.
815899
   Материалистическая диалектика как основа научного познания. – Ашхабад, 1989. – 116с.
815900
   Материалистическая диалектика как теория развития. – Л., 1982. – 183с.
815901
   Материалистическая диалектика как философская наука : Сб.статей. – Ленинград : Изд-во Ленингр.ун-та, 1976. – 104с.
815902
  Карпинская Р.С. Материалистическая диалектика о закономерностях развития органического мира / Р.С. Карпинская. – Москва, 1975. – 64 с.
815903
   Материалистическая диалектика, ее законы и категории. – Иваново, 1975. – 32с.
815904
  Комисарук Валентина Михайловна Материалистическая критика позитивизма в России (40-80-е гг. XIX века) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Комисарук Валентина Михайловна; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1988. – 21л.
815905
  Ян Материалистическая мысль в древнем Китае : Автореф... канд. филос.наук: / Ян Хин-Шун; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1967. – 54л.
815906
  Ян Хиншун Материалистическая мысль в Древнем Китае / Ян Хиншун. – Москва : Наука, 1984. – 182с.
815907
  Мостепаненко М.В. Материалистическая сущность теории относительности Эйнштейна / М.В. Мостепаненко. – Москва : Издательство социально-экономической литературы, 1962. – 227 с.
815908
  Дышлевый П.С. Материалистическая философия и развитие естествознания : исторический очерк / П.С. Дышлевый. – Киев : Вища школа, 1977. – 231 с.
815909
  Вязовкин В.С. Материалистическая философия и химия / В.С. Вязовкин. – Москва : Мысль, 1980. – 180 с.
815910
  Есин М И. Материалистическая философия Л.Фейербаха / М И. Есин, . – М, 1954. – 32с.
815911
  Шугайлин А.В. Материалистические воззрения великого русского физика П.Н.Лебедева. : Автореф... канд. филос.наук: / Шугайлин А.В.; Ин-т философии АН СССР. – Москва, 1952. – 16 л.
815912
  Сегизбаев О.А. Материалистические и атеистические Тенденции в дореволюционной общественной мысли Казахстана. : Автореф... Доктора филос.наук: 09.00.03 / Сегизбаев О.А.; АН Узб.ССР.Ин-т филос.и права. – Ташкент, 1979. – 38л.
815913
  Анцыферова Л.И. Материалистические идеи в зарубежной психологии / Л.И. Анцыферова. – Москва : Наука, 1974. – 360с.
815914
  Аникеев Н.П. Материалистические направления в древнеиндийской философии / Н.П. Аникеев ; Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний. – Москва, 1957. – 47 с. – (Серия 2 ; № 3)
815915
  Куприянов В.В. Материалистические основы учения о реактивности организма // Некоторые философские аспекты о болезни : краткий очерк ист. и соврем. состояния учения о фагоцитозе / А.Д. Адо. – Москва : Медгиз, 1965. – С. 59-76
815916
  Акулов В.Л. Материалистический монизм / В.Л. Акулов. – Минск : Университетское, 1988. – 166 с.
815917
  Сабун А.Я. Материалистический характер истлкования К. Д. Ушинским роли мышления в процессе познания : Автореф... канд. филос.наук: / Сабун А. Я.; МГУ, ИПКП маркс. лен. – М., 1954. – 15л.
815918
  Константинов Ф.В. Материалистическое и идеалистическое понимание истории / Ф.В. Константинов. – Москва, 1946. – 31с.
815919
  Юдин П. Материалистическое и религиозное мировоззрение / П. Юдин. – Москва : Московский рабочий, 1930. – 191 с.
815920
  Пантин И.К. Материалистическое мировоззрение и теория познания русских революционных демократов. Очерки. / И.К. Пантин. – М., 1961. – 118с.
815921
  Александрова А Материалистическое понимание диалектики деятельной активности субъектов в общественно-исторической практике : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Александрова А В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 24 с.
815922
  Александрова А.В. Материалистическое понимание диалектики деятельности и активности субъекта в общественно-исторической практике. : дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Александрова А.В. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1979. – 175 л. – Библиогр.: л. 161-175
815923
  Корюкниа М.П. Материалистическое понимание законов мышления и специфика законов формальной логики : Автореф... канд. филос.наук: / Корюкниа М. П.; МП РСФСР, Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1956. – 16л.
815924
  Грейлих Г Материалистическое понимание истории / Грейлих. – Санкт-Петербург : Работник, 1906. – 39 с. – (Библиотека самообразования ; Серия "Обществоведение" ; № 5)
815925
  Грейлих Г Материалистическое понимание истории / Г. Грейлих ; со вступ. ст. В. Рожицына. – Харьков : Главполитпросвет УССР, 1923. – 42 с. – (Библиотека самообразования ; Серия "Обществоведение" ; № 5)
815926
   Материалистическое понимание истории. – Иваново, 1975. – 46с.
815927
  Джиоев О.И. Материалистическое понимание истории и буржуазная философия. / О.И. Джиоев. – Тбилиси, 1974. – 119с.
815928
  Юрова И.Л. Материалистическое понимание истории и естествознание. / И.Л. Юрова. – Москва, 1978. – 253с.
815929
  Ойзерман Т.И. Материалистическое понимание истории: плюсы и минусы // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 2. – С.3-33. – ISSN 0042-8744
815930
  Семибратов В.Г. Материалистическое понимание техники и технического прогресса. / В.Г. Семибратов. – Л., 1967. – 159с.
815931
  Директоренко М.А. Материалистическое содержание агробиологических взглядов М.В.Рытова. / М.А. Директоренко. – Минск, 1964. – 212с.
815932
  Петрушевский С.А. Материалистическое учение И.П. Павлова / С.А. Петрушевский. – М., 1950. – 35с.
815933
  Шорохова Е.В. Материалистическое учение И.П. Павлова о сигнальных системах / Е.В. Шорохова. – Москва, 1955. – 232с.
815934
  Шорохова Е.В. Материалистическое учение И.П.Павлова о сигнальных системах. : Автореф... канд. филос.наук: / Шорохова Е.В.; Ин-т философии АН СССР. – Москва, 1951. – 19 л.
815935
  Бабенко Н.И. Материалистическое учение о научном познании природы / Н.И. Бабенко. – Иркутск : Иркутский университет, 1983. – 167 с. – Список лит.: с. 153-163
815936
   Материалисты древней Греции. – Москва, 1955. – 239с.
815937
  Кузьмина Л.Н. Материалльная основа воспроизводства рабочей силы в условиях развитого социализма. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Кузьмина Л.Н.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1974. – 28л.
815938
  Кузьмина Л.Н. Материалльная основа воспроизводства рабочей силы в условиях развитого социализма. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Кузьмина Л.Н.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1974. – 28л.
815939
  Овчаров Т. Материална култура на Второто болгарско царство / Т. Овчаров. – Велико Търново : Св. св. Кирил и Методий, 1994. – 280 с.
815940
   Материаловедение. – Л., 1968. – 88с.
815941
  Мозберг Р.К. Материаловедение / Р.К. Мозберг. – Таллин
ч. 2. – 1969. – 98с.
815942
  Лахтин Ю.М. Материаловедение / Ю.М. Лахтин, В.П. Леонтьева. – Москва, 1972. – 511 с.
815943
  Мозберг Р.К. Материаловедение / Р.К. Мозберг. – Таллин, 1976. – 554с.
815944
  Мозберг Р.К. Материаловедение / Р.К. Мозберг. – Москва, 1976. – 128с.
815945
   Материаловедение : учебник. – 2-е изд., испр. доп. – Москва : Машиностроение, 1986. – 384с.
815946
  Травин О.В. Материаловедение / О.В. Травин. – Москва : Металлургия, 1989. – 386 с.
815947
  Мозберг Р.К. Материаловедение : учеб. пособие / Р.К. Мозберг. – 2-е изд., перераб. – Москва : Высшая школа, 1991. – 447с. – ISBN 5-06-001909-8
815948
  Геллер Ю.А. Материаловедение (методы анализа, лабораторные работы и задачи) : учеб. пособие / Ю.А. Геллер, А.Г. Рахштадт. – 4-е изд., доп. и перераб. – Москва : Металлургия, 1975. – 447 с.
815949
  Геллер Ю.А. Материаловедение (методы анализа, лабораторные работы и задачи) : учеб. пособие / Ю.А. Геллер, А.Г. Рахштадт. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Металлургия, 1983. – 383 с.
815950
  Палатник Л.С. Материаловедение в микроэлектронике / Л.С. Палатник, В.К. Сорокин. – Москва, 1978. – 279 с.
815951
  Четвериков Н.И. Материаловедение в микроэлектронике / Н.И. Четвериков, В.С. Полутин. – Москва : Знание, 1979. – 64 с.
815952
  Андриевский Р.А. Материаловедение гидридов / Андриевский Р.А. – Москва : Металургия, 1986. – 128 с.
815953
   Материаловедение жидкометаллических систем термоядерных реакторов. – М., 1989. – 238с.
815954
   Материаловедение и проблемы энергетики : пер. с англ. – Москва : Мир, 1982. – 575 с.
815955
   Материаловедение и технология металлов : учебник для студентов вузов / Г.П. Фетисов, М.Г. Карпман, В.М. Матюшин, В.С. Гаврилюк, В.С. и др. Соколов; Г.П. Фетисов, М.Г. Карпман, В.М. Матюшин, В.С. Гаврилюк, В.С. Соколов и др.; Под ред. Г.П. Фетисова. – 3-е изд. испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 2005. – 864 с. – ISBN 5-06-004418-1
815956
  Андреев В.Н. Материаловедение каменеобработки / Андреев В.Н. – Москва ; Ленинград : Госиздат метпром РСФСР. – (Труды треста "Русские самоцветы" и центр. научно-исслед. лаборатории каменесамоцветной промышленности ; вып. 6)
Ч. 1 : Абразивы. – 1939. – 82 с. : табл.
815957
  Андреев В.Н. Материаловедение каменеобработки / В.Н. Андреев. – Москва ; Ленинград
1. – 1939. – 82 с.
815958
  Андрейченко К.С. Материаловедение оптического производства : учеб. пособие для сред. проф.-тех. училищ / К.С. Андрейченко. – Минск : Высшая школа, 1988. – 141 с.
815959
  Сергеев А.Н. Материаловедение пленок тугоплавких оксидов. / А.Н. Сергеев, В.В. Серебренников. – Томск : Издательство Томского университета, 1981. – 145с.
815960
  Березин Б.И. Материаловедение полиграфического производства : учебник для полиграф. техникумов и для техн. полиграф. училищ / Б.И. Березин. – Москва : Искусство, 1956. – 367 с.
815961
  Березин Б.И. Материаловедение полиграфического производства : учебник для сред. проф.-техн. училищ / Б.И. Березин. – Москва : Книга, 1964. – 255 с.
815962
  Горелик С.Л. Материаловедение полупроводников и диэлектриков : учебник / С.Л. Горелик, М.Я. Дашевский. – Москва : Металлургия, 1988. – 575с.
815963
  Горелик С.С. Материаловедение полупроводников и металловедение / С.С. Горелик, М.Я. Дашевский. – М, 1972. – 94с.
815964
  Горелик С.С. Материаловедение полупроводников и металловедение / С.С. Горелик, М.Я. Дашевский. – Москва, 1973. – 496 с.
815965
   Материаловедение узкощелевых и слоистых полупроводников : сб. науч. трудов. – Киев : Наукова думка, 1989. – 140 с.
815966
  Геллер Ю.А. Материаловедение. Методы анализа, лабораторные работы и задачи : учеб. пособие / Ю.А. Геллер, А.Г. Рахштадт. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : Металлургия, 1989. – 383 с.
815967
  Михайлова-Станюта Материалоемкость : факторы, резервы, стимулы / Михайлова-Станюта, С.В. Сорокин. – Минск, 1984. – 134с.
815968
  Гордань В.И. Материалоемкость и качество продукции (аспекты управления) / В.И. Гордань. – К, 1988. – 144с.
815969
  Массаковский В.И. Материалоемкость и новая техника / В.И. Массаковский, Л.В. Андреев. – М, 1978. – 63с.
815970
  Иваненко А.Е. Материалоемкость и пути ее снижения в производстве сборного железобетона. : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.05 / Иваненко А.Е.; Алма-Атинский ин-тут нар. хоз. – Алма-Ата, 1979. – 23л.
815971
  Михайлова-Станюта Материалоемкость и технический прогресс / Михайлова-Станюта, И.А. Лях. – Минск, 1981. – 208с.
815972
  Шарифходжаев М.Ш. Материалоемкость и эффективность общественного производства / М.Ш. Шарифходжаев. – Ташкент, 1985. – 214с.
815973
  Воробьев Г.М. Материалоемкость преобразователей возобновляемой энергии / Г.М. Воробьев, Г.Ф. Курочкин. – Москва, 1988. – 84с.
815974
  Поляк А.М. Материалоемкость продукции / А.М. Поляк. – М., 1986. – 69с.
815975
  Шадыбекова К.К. Материалоемкость продукции и пути ее снижения / К.К. Шадыбекова. – Фрунзе, 1985. – 48с.
815976
  Павлов В.И. Материалоемкость продукции и совершенствование хозяйственного механизма / В.И. Павлов. – Москва, 1979. – 44с.
815977
   Материалоемкость производства и структура материальных затрат. – М., 1981. – 248с.
815978
  Хачиев Г.А. Материалосберегаюшая система снабжения промышленности / Г.А. Хачиев. – Ташкент, 1989. – 109с.
815979
  Антонов А.В. Материалосберегающие и безотходные технологии / А.В. Антонов. – Москва : Знание, 1989. – 61, [1] с. – (Новое в жизни, науке, технике. Техника ; №12)
815980
  Антонов А.В. Материалосберегающие и безотходные технологии / А.В. Антонов. – Москва : Знание, 1990. – 61 с. – (В помощь лектору. Библиотечка "Эра новых технологий")
815981
   Материалосберегающие технологии. – М., 1987. – 63с.
815982
  Кишкин С.Т. Материалосбережение / С.Т. Кишкин. – М, 1987. – 64с.
815983
  Коммунистическая Материалы 6-го пленума Центрального Комитета Коммунистической партии Китая восьмого созыва / Коммунистическая, Китая. партия, ЦК Пленум. – Пекин : Изд-во лит. на иностр. яз., 1959. – 57 с.
815984
   Материалы III съезда трудовой партии Кореи 23-29 апреля 1956 г.. – Москва : Госполитиздат, 1957. – 216 с.
815985
  Монгольская Материалы XV съезда МНРП / Монгольская, партия. Съезд народно-революционная. – [Москва] : Молодая гвардия, 1966. – 128 с.
815986
  ВЛКСМ Съезд Материалы XVI съезда ВЛКСМ / ВЛКСМ Съезд. – [Москва] : Молодая гвардия, 1970. – 254 с.
815987
  ЛКСМ Латвии. Съезд. 22-й Материалы XXII съезда ЛКСМ Латвии 25-26 марта 1982 года / Латвии. Съезд. 22-й ЛКСМ. – Рига : Авотс, 1983. – 104 с.
815988
   Материалы XXIII съезда КПСС. – Москва : Политиздат, 1966. – 304 с.
815989
   Материалы гляциологических исследований. – Москва
Вып. [?]. – 1982
815990
   Материалы гляциологических исследований. – Москва
Вып. 47. – 1983
815991
  Лебедев А. материалы для фауны жуков Татарской республики. III // Новый род рибы Cleonini (Coleoptera, Curceulionidae) / Семенов-Тян-Шанский, Ф. Лукьянович. – [Москва; Ленинград], 1925. – С.130-131 : ил.
815992
   Материалы исследований в 1980г.. – Москва, 1981
815993
  Лавров С.Д. Материалы к изучению энтомофауны окрестностей Омска / С.Д. Лавров. – Омск : Сиб. инст-т сельского хоз-ва и лесоводства ; [Тип. Омсоюза], 1927. – С. 51-100. – Без тит. л. - Пар. наз. и авт. на рус. и анг. яз. - Резюме на фр. яз. - В оттиске напечатаны ошибочно с. 39-50 вместо 89-100. – (Труды Сибирского института сельского хозяйства и лесоводства / Сиб. с.-х. акад. ; Т. VIII, вып. 3)


  На с. [1] дарств. надпись: Глубокоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецеву автор
815994
  Сивре А.В. Материалы к физиологии следовых условных слюнных рефлексов : (Экспериментальное исследование) : Диссертация на степень доктора медицины А.Ф. Сифре / Цензорами дис., по поруч. Конфереции, были: проф. И.П. Павлов, Н.П. Кравков и прив.-доц. Б.П, Бабкин. – Санкт-Петербург : Тип. Штаба Отдельного Корпуса Пограничной стражи, 1909. – [2], 58 с., 25 л. табл. – Библиогр.: с. 51-52. – (Серия докторских, диссертаций, допущенных к защите в Императорской Военно-Медицинской Академии в 1908-1909 учебном году ; № 22)
815995
  Лепорский Н.И. Материалы к физиологии условного торможения : Диссертация на степень доктора медицины Н.И. Лепорского / Из Физиологического отдела Императорского Ин-та Экспериментальной медицины ; цензорами дис., по поруч. Конфереции, были: акад. И.П. Павлов, проф. Н.П. Кравков и прив.-доц. Б.П. Бабкин. – Санкт-Петербург : Тип. Главного Управления Уделов, 1911. – 130 с. – Библиогр.: с. 122-127. – (Серия докторских диссертаций, допущенных к защите в Императорской Военно-Меицинской Академии в 1910-1911 учебном году ; № 42)
815996
   Материалы метеорологических исследований. – Москва
№ 5. – 1982
815997
   Материалы мирового центра Б. – Москва, 1983
815998
   Материалы ноябрьского (1977 года) Пленума Центрального Комитета Компартии Украины. – Киев : Политиздат Украины, 1990. – 52 с.
815999
   Материалы по морскому праву и международной торговли. – Москва
Вып. 20. – 1980
816000
  Нестеров П.В. Материалы по орнитофауне Юго-Западного Закавказья исеверо-восточной части Малой Азии / [соч.] П.В. Нестерова. – [Санкт-Петербург] : [Императорская Акад. наук], 1911. – С. 311-408. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Ежегодник Зоологического Музея Императорской Академии наук. 1911., т. XVI
<< На початок(–10)811812813814815816817818819820(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,