Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)811812813814815816817818819820(+10)В кінець >>
815001
  Серова О. "...Нет ничего неприемлемого для нас" // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 4. – С. 112-114. – ISSN 0235-7089


  Российская дипломатия и объединение Италии.
815002
  Каплицкая Т. "Несравненный художник жизни" : А.П. Чехов и музыка / Тамара Каплицкая // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2014. – № 1. – С. 35-37. – ISSN 0869-4915
815003
  Денисик Г.І. "Нестандартний" Сиваш : Перлини України // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 70-72. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1561-4980
815004
  Діброва С. "Нестор української етнографії": Я. Новицький і М. Грушевський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 76-80. – (Історія ; Вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  Уперше запропоновано розгляд взаємовідносин М. Грушевського та Я. Новицького; досліджено оцінку істориком світового рівня наукової значимості праць ученого-краєзнавця та визначено причини однозначної "етнографізації" Грушевським наукової спадщини ...
815005
  Бажан О. "Несу моральну вдповідальність за викривлення в органах МВС...", або Історія покарання екзекутора "масового терору" І. А. Шапіро у часи "хрущовської відлиги" / О. Бажан, В. Золотарьов // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (84). – С. 165-175. – ISSN 2222-5250


  У статті реконструюється біографія підполковник І.А. Шапіро - однієї з ключових фігур у проведенні політичних репресій в 1930-ті роки в УРСР.
815006
  Луценко Мария "Нет краше любопытных детских глаз..." : поэзия // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 3. – С. 41-46. – ISSN 0131-8136
815007
  Дубин Б. "Нет лирики без диалога" : [Антонио Мачадо: Испанский поэт, эссеист, драматург (1875-1939)] // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2002. – № 6. – С. 251-264. – ISSN 1130-6545
815008
  Лигачева Н. "Нет свободе лжи" // Телекритика : журнал дискусій про медіа / ТОВ "Телекритика". – Київ, 2009. – № 1/2 (59/60). – С. 12-16.
815009
  Комиссаров Б.Н. "Нет торгу, который был бы сходнее и выгоднее бразильского..." // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 12. – С. 60-80. – ISSN 044-748Х


  К 200-летию основания российского генерального консульства в Рио-де-Жанейро (1811-2011 гг.)
815010
   "Нет у любви беследно сгинуть права..." : легенды о любви и дружбе. – М., 1986. – 524с.
815011
   "Нет!" -- расизму. Расизм в странах "свободного мира" и новый этап борьбы против него.. – М., 1969. – 256с.
815012
  Ефимов А. "Нетрадиционные" формы расчетов в ВЭД // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 4. – С. 50-55.
815013
  Липець Л. "Нетрадиційне майно" - частина спільного майна подружжя // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 6. – С. 25-31.
815014
  Дроздовський Д. "Нетрадиційне у традиційному": стратегії трансмедіального аналізу сучасних кінотекстів // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2016. – Вип. 19 : Інтермедіальність: теорія і практика. – С. 90-109. – ISBN 978-966-171-889-9
815015
  Балюк Р.В. "Нетрадиційність" як основа формування нового типу особистості // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 10
815016
   "Нетривіальний випадок" у математиків // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 12/13). – С. 8


  Студенти механіко-математичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка посіла І місце на фестивалі в Полтаві серед 27-ми команд з усієї України.
815017
  Павлюк Ігор "Нетутешність..." : поезія // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2010. – № 3/4. – С. 2-5. – ISSN 0130-1608
815018
  Ширяев В.А. "Неунываки" - народ бродячий. / В.А. Ширяев. – Воронеж, 1967. – 127с.
815019
  Політюк А.П. "Неформальна логіка" Труді Гов"є // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 108-110
815020
  Соколов Б. "Неформатний" міністр оборони з України // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 19-20 грудня (№ 239/240)


  Родіон Малиновський - нерадянський маршал.
815021
   [Нестеряк Юлія Миколаївна - заступник директора з навчально-виховної роботи] // Коза Настя : щомісячний студентський журнал: ювілейна / КНУШ Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 5 : 60 Інституту журналістики. – С. 6
815022
  Лісіцин В.В. Несправедливість війни // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1116. – С. 31-38. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 50). – ISSN 2226-0994
815023
  Брей Джон Френсис Несправедливости в отношении труда и средства к их устранению, или Век силы и век справедливости / Брей Джон Френсис. – М., 1956. – 259с.
815024
  Денисюк О.Л. Несправжня ягода : великоплідні садові суниці / О.Л. Денисюк. – Київ : Радянська школа, 1966. – 72 с.
815025
  Ситник О.І. Несприятливі метеорологічні явища на території Черкаської області на початку XXI століття // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 267-277. – Бібліогр.: 13 назв.
815026
   Несприятливі чинники перебігу хронічної хвороби нирок: ендокринопатії / М.А. Оринчак, І.О. Гаман, Н.Р. Артеменко, О.С. Човганюк, О.І. Кочержат, О.Я. Кобринська // Art of Medicine : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Івано-Франків. нац. мед. ун-т ; редкол.: Ерстенюк Г.М., Вакалюк І.П., Василюк С.М. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (3), липень - вересень 2017 року. – C. 66-71. – ISSN 2521-1455
815027
   Неспроможність буржуазних і буржуазно-націоналістичних фальсифікацій історії Радянської Буковини. – К., 1987. – 228с.
815028
  Косолапов В.В. Неспроможність буржуазних прогнозів розвитку суспільства / В.В. Косолапов. – Київ, 1971. – 98с.
815029
  Корнійчук Л.Я. Неспроможність економічних концепцій трансформації і капіталізму / Л.Я. Корнійчук. – К, 1979. – 48с.
815030
  Селюк Неспроможність ідентичності як діагноз самовідчуття особистості в епоху "плинної сучасності" / Селюк, В // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 163-165
815031
  Крживицький Б.Г. Неспроможність сектантського віровчення / Б.Г. Крживицький. – Київ, 1964. – 43с.
815032
   Неспроможність сіоністьскої концепції "культурно-національної автономії". – К., 1985. – 15с.
815033
   Неспроможність соціальних доктрин церкви. – Ужгород, 1988. – 166 с.
815034
  Безкоровайна Т.О. Неспроможність теологічних уявлень про Всесвіт у світлі даних астрономії // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1966. – Вип. 5
815035
   Неспроможність тлумачень моралі сучасним православним богослов"ям. – К., 1986. – 14с.
815036
  Федотова Н.В. Неспроста слово молвится / Н.В. Федотова. – Минск, 1988. – 69с.
815037
  Омирбеков Ж. Неспроста цветут сады : стихи / Ж. Омирбеков; пер. с каз. А.Лашкевич. – Москва : Советский писатель, 1991. – 111 с.
815038
  Абдурахмонов У. Неспрягаемые глагольные формы в современных таджикском и персидском литературных языках / Усмон Абдурахмонов ; отв. ред. А.Л. Хромов ; АН ТаджССР, Ин-т востоковедения. – Душанбе : Дониш, 1988. – 169 с. – Библиогр.: с. 150-162 и в примеч.: с. 163-166
815039
  Клименчекно Ю.Д. Неспущенный флаг / Ю.Д. Клименчекно. – М., 1962. – 190с.
815040
  Шмитт Неспящие в Сеуле / Шмитт, Оливер-Мария, Швелле Дагмар // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 6 (171). – С. 56-65 : фото. – ISSN 1029-5828
815041
  Озод Неспящие глаза : стихи / Озод. – Москва : Советский писатель, 1978. – 104 с.
815042
  Янковская О. Несравненная // Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 2007. – № 4. – С. 142-144.


  Сандро Боттичелли и его работа "Рождение Венеры"
815043
  Виленчик М.М. Нестабильность ДНК и отдаленные последствия воздействия излучений / М.М. Виленчик. – Москва, 1987. – 192с.
815044
  Сафантьевский А.П. Нестабильность магнититостатических колебаний и длинных спиновых волн в ферритах при проодльной накачке : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Сафантьевский А.П.; АН СССР, ин-т радиотехн. и электрон. – М., 1971. – 24л.
815045
   Нестабильность мировой экономики и возможные вызовы развитию России // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2012. – № 1 (49). – С. 5-17. – ISSN 0201-7083
815046
  Захаров Г.Ф. Нестабильность спиновых волн в монокристаллах ферритов при произвольной поляризации и ориентации поля накачки : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.04 / Захаров Г.Ф. ; МГУ , Физ. фак-т. – Москва, 1975. – 12 с.
815047
  Калиникос Борис Антонович Нестабильность спиновых волн в тонких ферромагнитных пленках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Калиникос Борис Антонович; Ленингр. электротехн. ин-т им. В.И.Ульянова (Ленина). – Л., 1975. – 17л. – Бібліогр.:с.17
815048
  Местечкин М.М. Нестабильность уравнений Хартри-Фока и устойчивость молекул. / М.М. Местечкин. – Киев : Наукова думка, 1986. – 174 с.
815049
  Волкова Вера Валериановна Нестабильные соединения с двойными рп-рп связями атомов углерода и кремния с гетероатомами : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Волкова Вера Валериановна; АН СССР, Ин-т нефтехим. синтеза. – Москва, 1987. – 20 с.
815050
  Гаряга Л.О. Нестабільність валютного курсу в Україні // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2015. – № 2 (57). – С. 43-50. – ISSN 2313-4569
815051
  Воробйов Євген Валерійович Нестабільність деформування та зміцнення матеріалів в умовах глибокого охолодження : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 01.02.04 / Воробйов Є.В.; Ін-тут проблем міцності ім. Г.С.Писаренка; НАНУ. – Київ, 2004. – 36с. – Бібліогр.: 31 назв.
815052
  Харченко О.В. Нестабільність мікросателітів – матеріал для формування молекулярно-біологічних діагностичних маркерів // Біологія та екологія : науковий журнал / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; голов. ред. С.В. Гапон ; члени редкол.: О.М. Байрак, С.М. Білаш, Д.В. Дубина [та ін.]. – Полтава, 2016. – Т. 2, № 1. – C. 87-93. – ISSN 2414-9810
815053
  Соколик М.П. Нестабільність на споживчому ринку: причини і наслідки для економічного зростання в Україні // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ;Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Т. 14, № 1. – С. 140-150. – ISSN 1993-0259
815054
  Кошик О.М. Нестабільність світових ринків та їх можливий вплив на стійкість державних фінансів України / О.М. Кошик, Н.І. Легінькова, І.В. Фабрика // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2012. – С. 129-136. – (Економічні науки ; вип. 22, ч. 2)


  У статті проаналізовані основні зовнішні ризики та загрози державним фінансам України, пов"язані з новим етапом розвитку фінансово-економічної кризи. Значна увага приділена ситуації, яка складається у основних зовнішньоторговельних відносинах України - ...
815055
  Геєць В.М. Нестабільність та економічне зростання / В.М. Геєць; НАНУ. Ін-тут економічного прогнозування. – Київ, 2000. – 344с. – ISBN 966-02-1586-Х
815056
  Олійник Ю. Нестабільність у Демократичній Республіці Конго та роль етнічного чинника // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 85-91. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 36, ч. 3). – ISSN 2078-4333
815057
  Буквич А.В. Нестабільність фінансових систем країн з перехідною економікою як чинник дестабілізації міжнародного бізнесу в умовах глобалізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 35-37
815058
   Нестайко Всеволод / Київська організація НСПУ, НСПУ, Український фонд культури // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 21серпня (№ 31). – С.11
815059
  Ліщина І. Нестандарт якості // Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика". – Київ, 2015. – № 11 (155 )
815060
  Леві В.Л. Нестандартна дитина / В.Л. Леві. – Київ, 1991. – 253с.
815061
  Білопуп О.О. Нестандартна зайнятість в умовах розвитку ринкової економіки // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: А.Г. Шегда, Г.М. Филюк, Д.О. Баюра [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 12. – С. 93-98
815062
  Бєлова С.Є. Нестандартна реакція адресата у кооперативно спрямованому побутовому діалогічному дискурсі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М. – Київ, 2016. – № 30. – C. 19-35. – ISSN 2413-5593
815063
  Азьмук Н.А. Нестандартная занятость как способ выживания населения в слаборазвитых странах // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 2. – С. 6-10. – ISSN 2222-0712
815064
  Беляева Т.М. Нестандартная лексика английского языка / Т.М. Беляева, В.А. Хомяков. – Л., 1985. – 136с.
815065
  Смоля Вита Нестандартная Украина. ВИЛКОВОдье : НАШweek-end // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 5. – С. 102-108 : Фото
815066
  Кузбіт Т.М. Нестандартний урок на тему "Японія - країна ранкового сонця", 10 клас // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 12 (142). – С. 17-19
815067
  Туріщева Л.В. Нестандартний урок хімії / Л.В. Туріщева; Упорядник К.М. Задорожний. – Харків : Основа, 2006. – 112с. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; Вип.10(46)). – ISBN 966-333-400-2
815068
  Мельник А.В. Нестандартні види туризму: особливості функціонування військового туризму // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  У даній статті характеризується розвиток військового туризму. Якщо в Україні даний вид туризму тільки розвивається, то в багатьох європейських країнах він вже користується великою популярністю. Справжній бум викликають вивчення та використання ...
815069
  Ребеш А.П. Нестандартні деформовані квантові осцилятори та їх застосування : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Ребеш Анастасія Петрівна ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М. М. Боголюбова. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 12 назв
815070
  Друзь Зінаїда Василівна Нестандартні завдання як засіб стимулювання пізнавальних інтересів молодих школярів : Дис... кандид. педагог.наук: 13.00.01 / Друзь Зінаїда Василівна; Криворізький держ. педагог. ін-т. – Кривий Ріг, 1997. – 178л. – Бібліогр.:л.166-178
815071
  Друзь Зінаїда Василівна Нестандартні завдання як засіб стимулювання пізнавальних інтересів молодших школярів : Автореф... кандид. педагог.наук: 13.00.01 / Друзь Зінаїда Василівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 24л.
815072
  Ортинський В.Л. Нестандартні засоби отримання криміналістично значущої інформації в рамках проведення досудового розслідування: слідчий гіпноз // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 827. – С. 3-8. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
815073
  Бондар М. Нестандартні смисли поетичного роздуму: жанр філософської медитації в ліриці Т. Шевченка


  Автор окреслює ядро жанру філософської медитації в поетичному доробку Шевченка, віднаходить й аналізує її риси в інших його творах, висвітлює проблематику медитативних віршів
815074
  Копиця Віра Нестандартні уроки-КВК : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 4. – С. 26-27
815075
   Нестандартні уроки з англійської мови. – Харків : Основа, 2005. – 208с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип.12(36)). – ISBN 966-333-237-9
815076
   Нестандартні уроки з української мови та літератури. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип.1(26)). – ISBN 966-333-281-6; 966-333-272-7
Вип.1. – 2006. – 304с.
815077
   Нестандартні уроки з української мови та літератури / [ укладач О.О. Маленко ]. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; 8(69)). – ISBN 978-611-00-0384-1
Вип. 3. – 2009. – 192с.
815078
  Погорєлова О. Нестандартні форми зайнятості: як уникнути негативних наслідків для найманих працівників // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3. – С. 145-152. – ISSN 1026-9932


  Аналізуються проблемні питання, пов"язані зі з"ясуванням нестандартних форм організації зайнятості населення. Основна увага приділена науковому аналізу позицій профспілок щодо нетипових форм трудового договору та причини їх негативного ставлення до ...
815079
   Нестандартное технологическое оборудвоание. – М., 1973. – 96с.
815080
  Бартенев Ф.А. Нестандартные задачи по алгебре / Ф.А. Бартенев. – М., 1976. – 95с.
815081
  Моисеенко Н.С. Нестандартные и пробные монеты СССР 1927-1932 гг. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 234-244. – (История ; Вып. 3). – ISSN 1812-9323
815082
  Кусраев А.Г. Нестандартные методы анализа / А.Г. Кусраев, С.С. Кутателадзе. – Новосибирск : Наука, 1990. – 343 с.
815083
   Нестандартные методы в стохастическом анализе и математической физике. – Москва : Мир, 1990. – 616 с.
815084
  Дмитриев А.А. Нестандартные методы расчета распределений метеорологических элементов планетарном пограничном слое Москвы / А.А. Дмитриев; Под ред.Ю.С.Осипова. – Москва : Гидрометеоиздат, 1991. – 132с .
815085
  Олехник С.Н. и др. Нестандартные методы решения уравнений и неравенств / С.Н. и др. Олехник. – М., 1991. – 143с.
815086
  Дмитриевская Алена Нестандартный подход к профессиональным изданиям : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 5. – С. 38-43 : Фото
815087
  Леви В.Л. Нестандартный ребенок / Владимир Леви. – Москва, 1983
815088
  Леви В.Л. Нестандартный ребенок / Владимир Леви. – 3-е изд. – Москва : Знание, 1989. – 254,[2] с. – ISBN 5-07-000055-1
815089
  Леви В.Л. Нестандартный ребенок / В.Л. Леви. – 3-е изд. – Хабаровск, 1990. – 316с.
815090
  Успенский В.А. Нестандартный, или неархимедов, анализ. / В.А. Успенский. – Москва, 1983. – 62с.
815091
  Кудрявцева Г.В. Нестанционные краевые задачи неизотермической фильтрации в геотермальных системах : Дис... канд. физ.-мат. наук : 01.02.05 / Кудрявцева Г. В. ; КГУ им. Т. Шевченко. – Киев, 1985. – 131 л. – Бібліогр.:л.110-121
815092
  Александров В.Е. Нестареющая память / В.Е. Александров. – Київ, 1978. – 272с.
815093
   Нестареющее оружие. – М., 1977. – 256с.
815094
  Бондарєв Володимир Вікторович Нестатутні взаємовідносини серед військовослужбовців збройних сил України: кримінологічний аналіз та попередження : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Бондарєв В.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 19 с.
815095
  Бондарєв Володимир Вікторович Нестатутні взаємовідносини серед військовослужбовців збройних сил України: кримінологічний аналіз та попередження : Дис...канд.юрид.наук:12.00.08 / Бондарєв Володимир Вікторович; КНУТШ. – Київ, 2001. – л.237 + Додатки:л.203-236. – Бібліогр.:л.183-202
815096
  Макаров Г.И. Нестационарнаф диффракция электромагнитных и акустических волн от сферы : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Макаров Г. И.; ЛГУ. – Ленинград, 1952. – 7 с.
815097
  Горшков А.Г. Нестационарная аэрогидроупругость тел сферической формы / А.Г. Горшков, Д.В. Тарлаковский. – М., 1990. – 260с.
815098
   Нестационарная аэроупрогость тонкостенных конструкций. – М., 1982. – 240с.
815099
  Ефремов Ион Иванович Нестационарная гидродинамика и гидроупругость тонких крыльев вблизи границ раздела : Автореф... д-ра физ.-мат. наук : 01.02.05 / ефремов Ион Иванович ; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1980. – 44 с.
815100
  Луговой П.З. Нестационарная динамика неоднородных оболочечных конструкций = Non-stationary dynamics of heterogeneous shell structures : Монографія / П.З. Луговой, В.Ф. Мейш, Э.А. Штанцель. – Киев : Киевский университет, 2005. – 536с. – ISBN 966-594-674-9
815101
  Иванов Л.Н. Нестационарная конвекция в компонентах тесных двойных звезд. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.031 / Иванов Л.Н.; ЛГУ. – Л., 1972. – 4л.
815102
  Приснякова Л. Нестационарная психология : Монография / Л. Приснякова; АПНУ; Институт психологии. – Київ : Дніпро, 2001. – 207с. – ISBN 966-578-024-7
815103
  Беляев Н.М. Нестационарная теплопроводность : учеб. пособие / Н.М. Беляев, А.А. Рядно. – Днепропетровск : Издательство Днепропетровского университета, 1973. – 214 с.
815104
  Мотовиловец И.А. Нестационарная теплопроводность полога цилиндра конечной длины : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Мотовиловец И.А. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1957. – 4 с.
815105
  Сайкин Сергей Семенович Нестационарно возмущенное струйное и кавитационное обтекание препятствий стесненными потоками : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Сайкин Сергей Семенович; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1976. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
815106
  Козерук С.А. Нестационарное взаимодействие с жидкостью тонких оболочек, подверженных поверхностным нагрузкам : Дис... канд. физ-матнаук: 01.02.05 / Козерук С.А.; КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1988. – 121л. – Бібліогр.:л.113-120
815107
  Гвоздева Людмила Георгиевна Нестационарное взаимодействие ударных волн в высокотемпературном газе : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.02.05 / Гвоздева Людмила Георгиевна; МГУ. – М., 1979. – 33л.
815108
  Кубенко В.Д. Нестационарное взаимодействие элементов конструкций со средой / В.Д. Кубенко. – К, 1979. – 183с.
815109
  Новожилов Б.В. Нестационарное горение твердых ракетных топлив / Б.В. Новожилов. – М., 1973. – 176с.
815110
  Бабичев А.И. Нестационарное движение сферических и цилиндрических тел в упругой, акустической и некоторых упруго-пластических средах : Автореф... докт физ-матнаук: 023 / Бабичев А.И.; МГУ им М.В.Ломоносова. – М, 1968. – 18л. – Бібліогр.:с.14-18
815111
  Бабичев А.И. Нестационарное движение сферических и цилиндрических тел в упругой, акустической и некоторых упруго-пластических средах : Автореф... докт физ-матнаук: 01.023 / Бабичев А.И.; АН Уз СССР Объед. учен Совет по мех-мат специальностям. Отд-ния физ-техн. и матем наук. – Ташкент, 1969. – 21л. – Бібліогр.:с.17-21
815112
  Басмат А.С. Нестационарное движение твердых тел цилиндрической и сферической формы в сжижаемой среде : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Басмат А.С.; АН УССР. Инст. механики. – К., 1984. – 112л. – Бібліогр.:л.101-109
815113
  Басмат Александр Серафимович Нестационарное движение твердых тел цилиндрической и сферической формы в сжимаемой среде : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Басмат Александр Серафимович; МВ и ССО УССР КГУ. – К., 1984. – 13л.
815114
  Курдюмова Н.В. Нестационарное движение телесноого профиля вблизи поверхности тела. : Автореф... канд. физ-мат.наук: 024 / Курдюмова Н. В.; Ленингр. гос. ун-т. им. А. А. Жданова. – Л., 1968. – 21л.
815115
  Стрелков Г.М. Нестационарное диффузионное испарение водяной капли в поле излучения / Г.М. Стрелков. – М., 1973. – 34с.
815116
   Нестационарное замедление нейтронов. Основные закономерности и некоторые приложения. – Москва : Наука, 1984. – 263 с.
815117
  Марчевский Ф.Н. Нестационарное комбинационное и мандельштам-бриллюэновское рассеяние света : Дис... канд.физ.-мат.наук: 01.04.03 / Марчевский Ф.Н.; КУГ им.Т.Шевченко. – К., 1980. – 179л.
815118
  Марчевский Ф.Н. Нестационарное комбинационное и Мандельштам-Бриллюэновское рассеяние света : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Марчевский Ф.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 17 с.
815119
  Самойлович Г.С. Нестационарное обтекание и аэроупругие колебания решеток турбомашин. / Г.С. Самойлович. – М, 1969. – 444с.
815120
  Ольшанский В.Ю. Нестационарное обтекание профиля околозвуковым потоком газа : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.05 / Ольшанский В. Ю.; Казан. ГУ. – Казань, 1977. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
815121
  Мусатов В.В. Нестационарное обтекание решеток тонких профилей при больших углах атаки. : Автореф... Канд.техн.наук: / Мусатов В.В.; Акад.наук СССР.Сиб.отд-ние Совет Секции техн.наук Объед.учен.совета по физ-мат и техн.накам. – Новосибирск, 1963. – 11л.
815122
  Кацев И.Л. Нестационарное поле излучения в однородной мутной среде : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 044 / Кацев И.Л.; АН БССР. Учен. совет по физике. Отд-ние физ.-мат. наук. – Минск, 1969. – 14л.
815123
  Дыхта В В. Нестационарное рассеяние акустических волн незамкнутыми оболочками / В В. Дыхта. – Киев : Наукова думка, 1982. – 190 с.
815124
  Ибрагимов В.И. Нестационарное течение гетерогенной топливовоздушной среды с фазовыми превращениями во впускных трактах поршниевых двигателей. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Ибрагимов В.И.; МГУ. – М., 1977. – 13л.
815125
  Стебновский С.В. Нестационарное течение жидкости с подвижной границей раздела жидкость -- газ в симметричных каналах. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.02.05 / Стебновский С.В.; АН СССР.Сиб.отдел.ин-т гидродинамики. – Новосибирск, 1978. – 15л. – Бібліогр.:с.12
815126
  Мирзоян Л.В. Нестационарность и эволюция звезд / Л.В. Мирзоян. – Ереван : Издательство АН АрмССР, 1981. – 379 с.
815127
  Буланчук О.Н. Нестационарные акустоэлектромагнитные взаимодействия в кристаллах с нелинейной электрострикцией : Дис... канд. физ-мат.наук: 01.04.02 / Буланчук О. Н.; МО Укр., КУ. – К., 1993. – 170л. – Бібліогр.:л.161-170
815128
  Соколов Владимир Владимирович Нестационарные атмосферы горячих сверхгигантов и поздние стадии эволюции массивных тесных двойных систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.02 / Соколов Владимир Владимирович; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1986. – 12л.
815129
  Баженова Т.В. Нестационарные взаимодействия ударных волн / Т.В. Баженова. – М., 1977. – 274с.
815130
   Нестационарные взаимодействия ударных и детонационных волн в газах. – Москва : Наука, 1986. – 205 с.
815131
  Корсунский С.В. Нестационарные волновые задачи динамики электропроводной жидкости : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.05 / Корсунский С.В.; КГУ. – К., 1987. – 22л.
815132
  Корсунский Сергей Владимирович Нестационарные волновые задачи динамики электропроводной жидкости : Дис... канд.физ-матнаук: 01.02.05 / Корсунский Сергей Владимирович; АН УССР. Ин-т гидромеханики. – Киев, 1987. – 114л. – Бібліогр.:л.103-114
815133
  Абдирашидов А. Нестационарные волновые процессы в газогидроупругопластических систем : Дис... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Абдирашидов Аблакул ; АН УССР, Ин-т проблем прочности. – Киев, 1988. – 118 л. – Библиогр.: л. 113-118
815134
  Абдирашидов А. Нестационарные волновые процессы в газогидроупругопластических системах : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 01.02.04 / Абдирашидов А. ; КУ им. Т. Шевченка. – Киев, 1988. – 16 с.
815135
  Навал И.К. Нестационарные волны в деформируемых средах. / И.К. Навал. – Кишинев, 1986. – 235с.
815136
  Бабаев Нестационарные волны в сплошных средах с системой отражающих поверхностей / Бабаев, , Э. Арташес. – Киев : Наукова думка, 1990. – 176 с.
815137
  Саркисян Л.А. Нестационарные вынужденные колебания / Л.А. Саркисян, А.Л. Саркисян. – Чебоксары : Издательство Чувашского университета, 1991. – 52с.
815138
  Надеждени Д.К. Нестационарные газодинамические процессы в звездах : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Надеждени Д.К.; Моск.физ-техн.ин-т. – Москва, 1964. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
815139
  Кухта К.Я. Нестационарные граничные задачи с непрерывно-дискретными параметрами / К.Я. Кухта, В.П. Кравченко. – К., 1978. – 217с.
815140
  Огибалов П.М. Нестационарные движения вязко-пластичных сред / П.М. Огибалов, А.Х. Мирзаджанзаде. – Москва : Издательство Московского университета, 1970. – 416 с.
815141
  Огибалов П.М. Нестационарные движения вязко-пластичных сред / П.М. Огибалов. – 2-е изд. – М., 1977. – 373с.
815142
  Дорняк Ольга Роальдовна Нестационарные движения неньютоновских жидкостей с жестко разрушающейся структурой в длинных каналах : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05. / Дорняк Ольга Роальдовна; АН БССР. Ин-т тепло- и массообмена им. А.В.Лыкова. – К., 1987. – 171л. – Бібліогр.:л.150-160
815143
  Дорняк Ольга Роальдовна Нестационарные движения неньютоновских жидкостей с жестко разрушающейся структурой в длинных каналах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.05 / Дорняк Ольга Роальдовна; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 19 с.
815144
  Колесников П.М. Нестационарные двухфазные газожидкостные течения в каналах. / П.М. Колесников, А.А. Карпов. – Минск, 1986. – 214с.
815145
  Нечипоренко Г.Д. Нестационарные динамические процессы в система, состоящей из цилиндрических оболочек и содержащийся в ней жидкости : Автореф. дис. .... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Нечипоренко Г. Д.; Ин-т механ. АН УССР. – Киев, 1975. – 16 с.
815146
   Нестационарные длиноволновые процессы на шельфе Курильских островов. – Владивосток, 1984. – 147с.
815147
  Дронюк Иванна Мирославовна Нестационарные задачи движения многокомпонентных смесей с учетом процесса коагуляции : Дис... канд.физ.-мат.наук: 01.02.05 / Дронюк Иванна Мирославовна; Львовский гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1988. – 110л. – Бібліогр.:л.99-110
815148
  Дронюк Иванна Мирославовна Нестационарные задачи движения многокомпонентных смесей с учетом процесса коагуляции : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Дронюк Иванна Мирославовна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 16л.
815149
  Тарлаковский Дмитрий Валентинович Нестационарные задачи динамики толстостенной сферы, соприкасающейся с упругими или акустическими средами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Тарлаковский Дмитрий Валентинович;. – М., 1980. – 12л.
815150
   Нестационарные задачи механики. – Казань, 1989. – 134 с.
815151
  Воробец Богдан Степанович Нестационарные задачи теплопроводности и термоупругости для тел с включениями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Воробец Богдан Степанович; АН УРСР. Ин-т прикладных проблем механики и математики. – Львов, 1979. – 20л.
815152
  Пляцко Г.В. Нестационарные задачи теплопроводности и термоупругости. / Г.В. Пляцко. – К., 1960. – 105с.
815153
  Бородин Александр Викторович Нестационарные задачи термоупругости и термоупруго-пластичности для полой сферы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Бородин Александр Викторович; Моск. ин-т электронного машиностроения. – М., 1975. – 15л.
815154
  Коссович Л.Ю. Нестационарные задачи террии упругих тонких оболочек / Л.Ю. Коссович. – Саратов, 1986. – 175с.
815155
   Нестационарные звезды : совещание (Бюракан, 1956). – Ереван : Издательство АН АрмССР, 1957. – 188 с.
815156
  Горбацкий В.Г. Нестационарные звезды / В.Г. Горбацкий, И.К. Минин. – М., 1963. – 355с.
815157
  Ерохин Б.Т. Нестационарные и квазистационарные режимы работы РДТТ / Б.Т. Ерохин, А.М. Липанов. – М., 1977. – 200с.
815158
  Селезов И.Т. Нестационарные и нелинейные волны в электропроводящих средах / И.Т. Селезов, С.В. Корсунский. – К, 1991. – 197с.
815159
  Христенко Евгений Васильевич Нестационарные и неравновесные явления в сверхпроводниках малых размеров : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.04 / Христенко Евгений Васильевич; АН УССР. Физико-техническ. ин-т низких температур. – Харьков, 1979. – 20л.
815160
  Чиркин А.С. Нестационарные и статистические явления при взаимодействии электромагнитных волн в нелинейных диспергирующих средах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чиркин А.С.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. ф-тет. – М., 1967. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
815161
   Нестационарные инжекционные токи в неупорядоченных твердых телах. – Кишинев : Штиинца, 1983. – 175 с.
815162
  Пирагас Кястутис Антанович Нестационарные кинетические явления в полупроводниках с учетом неупргих и неудерживающих механизмов рассеяния : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Пирагас Кястутис Антанович; Вильн. гос. ун-т. – Вильнюс, 1979. – 18л.
815163
  Пирагас Кястутис Антанович Нестационарные кинетические явления в полупроводниках с учетом неупругих и неудерживающих механизмов рассеяния : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.10 / Пирагас Кястутис Антанович ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1979. – 18 с.
815164
  Наримов Шермат Нестационарные колебания двухкомпонентного полупространства и слоя при внешних воздействиях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Наримов Шермат; АН УССР. Ин-т прикладных проблем механики и математики. – Львов, 1981. – 13л.
815165
  Голоскоков Е.Г. Нестационарные колебания деформируемых систем / Е.Г. Голоскоков. – Киев, 1977. – 339с.
815166
  Филиппов И.Г. Нестационарные колебания и дифракция волн в акустических и упругих средах / И.Г. Филиппов, О.А. Егорычев; Под ред. И.Ф. Образцова. – Москва : Машиностроение, 1977. – 302 с.
815167
  Голоскоков Е.Г. Нестационарные колебания механических систем / Е.Г. Голоскоков, А.П. Филиппов. – К., 1966. – 336с.
815168
  Чепоров Валерий Владимирович Нестационарные колебания механических систем на упругом полупространстве : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Чепоров Валерий Владимирович; Симферопольский гос. ун-т им. М.В.Фрунзе. – Симферополь, 1989. – 142л. – Бібліогр.:л.136-142
815169
  Чепоров В.В. Нестационарные колебания механических систем на упругом полупространстве. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Чепоров В.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 14л.
815170
  Бешенкова В.И. Нестационарные колебания пластин и оболочек с односторонними связями. : Автореф... Канд.техн.наук: 01.02.04 / Бешенкова В.И.; МВ и ССО УССР. – Запорожье, 1985. – 25л.
815171
  Гробов В.А. Нестационарные колебания роторов турбомашин при переходе через критические числа оборотов / В.А. Гробов. – Рига, 1959. – 120с.
815172
  Кудрявцева Г.В. Нестационарные краевые задачи неиозотермической фильтрации в геотермальных системах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.05 / Кудрявцева Г.В.; КГУ. – К, 1985. – 21л.
815173
  Мардыкин В.А. Нестационарные МГД-течения с поверхностями сильного разрыва : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Мардыкин В.А.; Моск. физ.-техн. ин-т. – М., 1977. – 18л.
815174
  Бойков А.М. Нестационарные методы морской терморазведки : Поиски локальных структур на основе периодической и апериодической составляющих приповерхностного геотермического поля / А.М. Бойков; Отв.ред. В.Н.Дахнов, Н.А.Огильви. – Москва : Наука, 1986. – 136с.
815175
  Мохамедин Мохамед Шамс эль-Дин Нестационарные обтекания прямоугольных тел потоком жидкости или газа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Мохамедин Мохамед Шамс эль-Дин; МГУ. Мех.-мат. фак. Кафедра аэромеханики и газовой динамики. – М., 1975. – 12л. – Бібліогр.:с.12
815176
   Нестационарные потоки заряженных частиц в околоземном космическом пространстве : сб. науч. трудов. – Якутск : СО АН СССР, 1983. – 97 с.
815177
   Нестационарные процессы в двухфазных потоках : сб. науч. трудов. – Новосибирск : АН СССР СО, 1989. – 133 с.
815178
   Нестационарные процессы в жидкостях и твордых телах. – Свердловск, 1983. – 131с.
815179
  Марочник Л.С. Нестационарные процессы в звездных системах : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 031 / Марочник Л.С.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 14л. – Бібліогр.:с.12-14
815180
   Нестационарные процессы в ионосфере Земли и их плияние на распространение коротких радиоволн. – Томск, 1986. – 163с.
815181
   Нестационарные процессы в катализе. – Новосибирск
Ч. 1. – 1983. – 213 с.
815182
   Нестационарные процессы в катализе. – Новосибирск
Ч. 2. – 1983. – 157 с.
815183
   Нестационарные процессы в катализе. – Новосибирск
1. – 1986. – 200с.
815184
   Нестационарные процессы в катализе. – Новосибирск
2. – 1986. – 193с.
815185
  Матрос Ю.Ш. Нестационарные процессы в каталитических реакторах / Ю.Ш. Матрос. – Новосибирск, 1982. – 258с.
815186
  Митропольский Ю.А. Нестационарные процессы в нелинейных колебательных системах. / Ю.А. Митропольский. – К., 1955. – 284с.
815187
  Апсит А.Р. Нестационарные процессы в плазме индуктивного разряда в аргоне при атмосферном давлении : Автореф... канд. физ-мат.наук: 01.044 / Апсит А.Р.;. – 23л.
815188
  Шалабутов Ю.К. Нестационарные процессы в подогревателях радиоламп, их происхождение и влияние на качество подогревателей. : Автореф... канд. техн.наук: / Шалабутов Ю.К.; АН СССР. Ин-т радиотехники и электроники. – М., 1960. – 11л.
815189
  Рыжов Б.М. Нестационарные процессы в поршневых компрессорах летательных аппаратов / Б.М. Рыжов. – М., 1976. – 180с.
815190
  Золотарев И.Д. Нестационарные процессы в резонансных усилителях фазово-импульсных измерительных систем / И.Д. Золотарев. – Новосибирск : Наука, 1969. – 176 с.
815191
  Поспелов В.В. Нестационарные процессы в структуре металл - диэлектрик - пролупроводник и приборы на их основе : автореф. дис. … д-ра физ.-мат. наук : 01.04.10 / Поспелов Валентин Васильевич ; Моск. ин-т электрон. техники. – Москва, 1979. – 40 с. – Библиогр.: 55 назв.
815192
  Иорданишвили Е.К. Нестационарные процессы в термоэлектрических и термомагнитных системах преобразования энергии. / Е.К. Иорданишвили, В.П. Бабин. – Москва, 1983. – 216 с.
815193
  Лутченко Л.Н. Нестационарные процессы в тонких антеннах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Лутченко Л.Н.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1966. – 8л.
815194
  Красильников В.Н. Нестационарные процессы в тонких линейных вибраторах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Красильников В.Н.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1959. – 9л.
815195
  Волков В.М. Нестационарные процессы в элементах фазометрических систем / В.М. Волков, А.А. Иванько. – Киев, 1977. – 119 с.
815196
  Калинин В.В. Нестационарные процессы и методы проектирования узлов РДТТ / В.В. Калинин. – М., 1986. – 216с.
815197
  Еремин И.И. Нестационарные процессы математического программирования / И.И. Еремин, В.Д. Мазуров. – М., 1979. – 288с.
815198
  Назаров Э.Г. Нестационарные процессы поверхностной ионизации / Э.Г. Назаров, У.Х. Расулев. – Ташкент : Фан, 1991. – 204 с.
815199
  Никулин Н.Г. Нестационарные процессы при генерации и удвоении частоты сверхкоротких импульсов света : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.03 / Никулин Н. Г.; АН СССР, Сиб. отд. Сов. сек. общ. и прикл. физ. Объед. уч. сво. по физ. мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1974. – 12л.
815200
  Суханов Л.А. Нестационарные процессы при горении пороха с неадиабатическим пламенем. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.17 / Суханов Л.А.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1973. – 22л.
815201
  Ковтун А.А. Нестационарные процессы при распространении импульсных сигналов в круговом волноводе. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Ковтун А.А.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1958. – 10л.
815202
  Ковтун А.А. Нестационарные процессы при распространении импульсных сигналов в круговом волноводе. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Ковтун А.А.; Моск.ордена Ленина и ордена Труд.Красного Знамени гос.ун-т. – М, 1961. – 10л.
815203
  Занемонец Н.А. Нестационарные процессы теплопроводности в химически активных системах с внутренними источниками энергии переменной мощности : Автореф... д-ра техн.наук: 347 / Занемонец Н.А.; Моск. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1971. – 44л. – Бібліогр.:с.43
815204
  Присняков В.Ф. Нестационарные психологические процессы. / В.Ф. Присняков, Л.М. Приснякова. – Днепропетровск, 1994. – 187с.
815205
   Нестационарные структуры и диффузионный хаос / Т.С. Ахромеева, С.П. Курдюмов, Г.Г. Малинецкий, А.А. Самарский. – Москва : Наука, 1992. – 540с. – ISBN 5-02-014252-2
815206
  Омаров Т.Б. Нестационарные схемы некоторых проблем небесной механики : Автореф. дис. ... д-ра физ. мат. наук / Омаров Т.Б. ; МГУ, Гос. астроном. ин-т. – Москва, 1973. – 22 л.
815207
  Бойчук М.В. Нестационарные тепловые процессы в составных сложной формы анизотропных телах : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.14 / Бойчук М. В.; Одеск.ГУ. – Одесса, 1984. – л.
815208
   Нестационарные тепловые процессы в энергетических установках летательных аппаратов. – К., 1988. – 223с.
815209
  Махвиладзе Георгий Михайлович Нестационарные термогазодинамические явления и устойчивость горения пороха : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Махвиладзе Георгий Михайлович; АН СССР. Ин-т проблем механики. – М., 1973. – 18л.
815210
   Нестационарные течения в турбомашинах. – М., 1979. – 320с.
815211
   Нестационарные течения газов с ударными волнами. – Л., 1990. – 436с.
815212
   Нестационарные течения многофазных систем с физико-химическими превращениями. – М., 1983. – 152с.
815213
  Иванова Наталья Ивановна Нестационарные течения нелинейно-вязкой жидкости в цилиндрических каналах, плоских и сужающихся щелях : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Иванова Наталья Ивановна; АН УССР. Ин-т механики. – Киев, 1987. – 132л. – Бібліогр.:л.123-132
815214
  Иванова Наталья Ивановна Нестационарные течения нелинейно-вязкой жидкости в цилиндрических каналах, плоских и сужающихся щелях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Иванова Наталья Ивановна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 16л.
815215
  Новак Игорь Леонидович Нестационарные течения разбавленных суспензий жестких асимметричных частиц во внешних силовых полях : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Новак Игорь Леонидович; Ин-т гидромеханики. – Киев, 1982. – 115л. – Бібліогр.:л.101-115
815216
  Новак И.Л. Нестационарные течения разбавленных суспензий жестких асимметричных частиц во внешних сиовых полях : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.05 / Новак И. Л.; КГУ. – Киев, 1982. – 20л.
815217
  Аронов Д.А. Нестационарные токи двойной инжекции в полупроводниках / Аронов Д.А., Маматкулов Р., Котов Я.П. ; Отв. ред. Муминов Р.А. – Ташкент : Фан, 1985. – 227 с. : илл. – В надзаг.: АН УзССР, Физ.-техн. ин-т. – Библиогр. в конце глав
815218
  Соколовский Г.А. Нестационарные трансзвуковые и вязкие течения в турбомашинах / Г.А. Соколовский, В.И. Гнесин. – К., 1986. – 264с.
815219
  Вакаров Б.С. Нестационарные фотоэлектрические процессы в монокристаллическом селениде кадмия с макронеоднородностями. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Вакаров Б.С.; Одесский гос.ун-т. – Одесса, 1986. – 16л.
815220
  Дибай Э.А. Нестационарные явления в галактиках / Э.А. Дибай. – Москва : Знание, 1977. – 64 с.
815221
  Токаренко В.Ф. Нестационарный конвективный теплообмен при турбулентном течении несжимаемой жидкости. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.14 / Токаренко В.Ф.; Ин-т атомной энергии им. И.В.Курчатова. – М., 1979. – 21л.
815222
  Сурова И.В. Нестационарный ламинарный пограничный слой при наличии возмущений во внешнем потоке.. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.024 / Сурова И.В.; АН СССР. Сиб. отд. Совет ин-та теоретич. и приклад. механики). – Новосибирск, 1971. – 12л.
815223
  Потиенко Н.Ф. Нестационарный метод исследования теплопроводности жидкостей и применение его к высокотемпературным органическим теплоносителям : Автореф... канд. техн.наук: 01.04.14 / Потиенко Н.Ф.; АН УССР. Ин-т техн. теплотехн. – Киев, 1974. – 27л.
815224
  Иванушкин Сергей Григорьевич Нестационарный сопряженный теплообмен при пульсирующем течении вязкой жидкости в каналах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Иванушкин Сергей Григорьевич; МВ и ССО РСФСР. Томский гос. ун-т. – Томск, 1981. – 15л.
815225
  Игнатенко Николай Алексеевич Нестационарный тепло- и массообмен, воспламенение и горение в некоторых гетерогенных системах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Игнатенко Николай Алексеевич; МВ и ССО РСФСР. Томский гос. ун-т. – Томск, 1973. – 17л.
815226
  Кузьмин М.П. Нестационарный тепловой режим элементов конструкции двигателей летательных аппаратов / М.П. Кузьмин, И.М. Лагун. – М, 1988. – 240с.
815227
  Смольский Б.М. Нестационарный теплообмен / Б.М. Смольский. – Минск, 1974. – 157с.
815228
  Павловский Г.И. Нестационарный теплообмен в паровой турбине при пусковых режимах. : Автореф... доктор техн.наук: / Павловский Г.И.; МВ и ССО УССР. КПИ,. – К., 1963. – 25л. – Бібліогр.:с.24
815229
   Нестационарный тплообмен. – М., 1973. – 328с.
815230
  Сайко Сергій Васильович Нестаціонарна акустоелектрична та акустооптична спектроскопія глибоких рівнів в CaAs : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук : 01.04.07 / Сайко Сергій Васильович ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1996. – 16 с.
815231
  Сайко Сергій Васильович Нестаціонарна акустоелектрична та акустооптична спектроскопія глибоких рівнів в GaAS : Дис... канд. фіз.-матем.наук: 01.04.07 / Сайко Сергій Васильович; Мін-во освіти України. КНУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 186л. – Бібліогр.:л.174-186
815232
  Конет І.М. Нестаціонарна задача теплопровідності для багатошарових ортотропних парашутних просторів / І.М. Конет, М.П. Ленюк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 53-62. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Методом фундаментальних функцій побудовано точний аналітичний розв"язок нестаціонарної задачі теплопровідності для (n + 1)-шарових ортотропних парашутних просторів. Розглянуто випадки крайових умов 1-го і 2-го роду на конічній поверхні.
815233
  Мейш В.Ф. Нестаціонарна поведінка тришарових дискретно підкріплених оболонок обертання при повздовжньому імпульсному навантаженні / В.Ф. Мейш, В.К. Стрюк, Л Кот // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 230-235. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Розглядається постановка і чисельний алгоритм розв"язку задач нестаціонарної поведінки тришарових дискретно підкріплених оболонок обертання. Отримано рівняння руху пружної структури в рамках спрощеного нелінійного варіанту теорії оболонок типу ...
815234
  Світлична С.Д. Нестаціонарне неосисиметричне деформування пружних тіл циліднричної форми : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.04 / Світлична С. Д.; НАН Укр. Ін-т проблем машинобуд. – Х., 1994. – 22л.
815235
  Буланчук О.М. Нестаціонарні акустоелектромагнітні взаємодії в кристаллах з нелінійною електрострикцією : Автореф... канд. фіз. мат.наук: 01.04.02 / Буланчук О. М.; КУ ім. Шевченка. – К., 1993. – 14л.
815236
  Лісняк В.С. Нестаціонарні векторні поля // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 95-106. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  Досліджена локальна диференціальна геометрія змінних векторних полів тривимірного евклідового простору. Складено їхні визначальні диференціальні рівняння та побудовано обчислювальні формули для повної системи їх незалежних диференціальних інваріантів.
815237
  Терещенко В.М. Нестаціонарні задачі термопружності куксово-однорідних тіл : Автореф... канд. фіз. мат.наук: 01.02.04 / Терещенко В. М.; КУ. – К., 1993. – 15л.
815238
  Терещенко Василь Миколайович Нестаціонарні задачі термопружності кусково-однорідних тіл. : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.02.04 / Терещенко Василь Миколайович; МО України, КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 171л. – Бібліогр.:л.157-171
815239
  Семененко В Є. Нестаціонарні задачі фільтрації та дезінтеграціі в процессах гідротранспорту сипких матеріалів. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.15.11 / Семененко Є.В,; НАН Укр.Ін-т геотехніч.механіки. – Дніпропетровськ, 1998. – 15л.
815240
  Угрімов С.В. Нестаціонарні коливання багатошарових пластин при імпульсному та ударному наванатженнях : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.04 / Угрімов С.В.; НАНУ. Ин-т проблем машинобудування. – Х., 1998. – 18л.
815241
  Сметанкіна Н.В. Нестаціонарні коливання, термопружність і оптимізація багатошарових пластин та циліндричних оболонок складної форми в плані : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.02.04 / Сметанкіна Наталія Володимирівна ; НАН України ; Ін-т проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного. – Харків, 2012. – 40 с. – Бібліогр.: 70 назв
815242
  Абдулхалек А. Нестаціонарні процеси в електричних колах з фотоелекричними джерелами живлення : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Абдулхалек А.; Нац. техн. ун-т. Укр."КПІ.". – Київ, 1999. – 19 с.
815243
  Чурюмов К.І. Нестаціонарні процеси в кометі С/1999 S4 (Linear): аналіз кривої блиску та спектрів / К.І. Чурюмов, І.В. Лук"яник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 48-53. – (Астрономія ; Вип. 38)


  Розглянуто результати спектральних спостережень комети С/1999 S4 (LINEAR), одержаних на 1-м рефлекторі Цейса САО РАН, у період розвалу її ядра. Описано процес дезінтеграції комети. Наведено криву блиску комети та обчислені її фотометричні параметри. ...
815244
   Нестаціонарні процеси на Сонці та моделювання їх геофізичних проявів. Наукове забезпечення Служби Сонця України : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 328 с. : 32 табл., 133 рис. – Бібліогр.: с. 328 (468 джерел)


  Об"єкти досліджень - магнітні поля Сонця, активні області, сонячна активність та її вплив на геофізичні процеси, сонячно-земні зв"язки. Мета роботи - проведення теоретичних досліджень нестаціонарних процесів в атмосфері Сонця, їх впливу на геофізичні ...
815245
  Дмитрук О.І. Нестаціонарні процеси при конденсації непрямих екситонів в зовнішніх полях / О.І. Дмитрук, В.Й. Сугаков // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 7
815246
  Овечко В.С. Нестаціонарні рівняння для густини ймовірності чистих квантових станів / В.С. Овечко, А.О. Сальніков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 326-330. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Виконано перехід від нестаціонарного рівняння Шредінгера для комплексної ф-функції до системи диференційних рівнянь у частинних похідних для густини ймовірності р(х,t) і параметра 0<Р(х,t)<1. Розглянуто стаціонарне рівняння за умови бp(x,t)/бt = ...
815247
  Бгажба М. Нестер Ласоба / М. Бгажба. – Тбилиси, 1965. – 60с.
815248
   Нестеренко Василь Павлович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 128. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
815249
  Шайхразиева В.Ш. Нестереоспецифический синтез некоторых замещенных тиабицикланов и разделение стереоизомеров. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Шайхразиева В.Ш.; АН СССР. Ин-т нефтехим. синтеза им. А.В.Топчиева. – М., 1968. – 19л.
815250
  Вольский В. Нестерко : комедия в 4-х д. / В. Вольский; пер. с белорус. А.Куперштока. – Москва : Искусство, 1945. – 131 с.
815251
  Вольский В. Нестерко / В. Вольский. – Київ, 1955. – 96 с.
815252
   Нестеров. – М., 1987. – 56с.
815253
  Дурылин С.Н. Нестеров в жизни и творчестве / С.Н. Дурылин. – М., 1965. – 527с.
815254
  Дурылин С.Н. Нестеров в жизни и творчестве / С.Н. Дурылин. – 2-е изд. – М., 1976. – 463с.
815255
   Нестеров Иван Иванович : (к 80-летию со дня рождения) // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 1. – С. 159 : фото. – ISSN 0016-7886
815256
  Дурылин С.Н. Нестеров портретист / С.Н. Дурылин. – М.-Л., 1949. – 272с.
815257
  Дроздовський Дмитро Нестерпна легкість "парадокса" : [рецензія] // Всесвіт : Журнал іноземної літератури: Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / Нац. спілка письм. України. – Київ : Видавничий дім "Всесвіт", 2008. – №3/4. – Бібліогр.: с. 158, 162-164
815258
  Шевчук Д. Нестерпна легкість зла // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2015. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 24-28


  "Банальність зла. Суд над Айхманом в Єрусалимі" - одна із найдискутованіших праць Ганни Арендт.
815259
  Бакула Б. Нестерпна легкість тягаря // Критика. – Київ, 2010. – Травень - Червень, (число 5/6). – С. 31-37


  Польська культура в період зламу.
815260
  Коць-Григорчук Нестерті сліди : дослідження, нариси, спогади / Лідія Коць-Григорчук ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2008. – 164 с.
815261
  Глумов А.Н. Нестертые строки / А.Н. Глумов. – Москва, 1977. – 422 с.
815262
  Чукин Д.Г. Нестертый порог / Д.Г. Чукин. – М.Л., 1966. – 234с.
815263
  Мозгова Н.Н. Нестехиометрия и гомологические ряды сульфосолей / Н.Н. Мозгова. – М., 1985. – 264с.
815264
  Коллонг Р. Нестехиометрия. Неорганические материалы переменного состава : пер.с фр. / Р. Коллонг; Покровский Б.И. – Москва : Мир, 1974. – 288 с.
815265
  Неділько С.А. Нестехіометричні композиції у системі Lа2NiО4-Lа3Ni2О7 / С.А. Неділько, В.А. Куличенко, О.Г. Дзязько // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 36-38. – (Хімія ; Вип. 35)


  Методом сумісного осадження компонентів одержано нестехіометричні композиції складу La2NiO4-8, La1,9NiO4-8, La1,8NiO4-8, La1,7NiO4-8, La1,6NiO4-8, La1,5NiO4-8. Показано, що стійкість структури K2NiF4 в системі La2NiO4- La3Ni2O7 визначається вмістом ...
815266
  Кремень В.Г. Нести знання народу // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2013. – № 1/2, січень - лютий. – С. 7. – ISSN 0130-7037


  Історія Товариства "Знання". Про спільну діяльність Товариства "Знання" з науково-освітніми інституціями, серед яких КНУ імені Тараса Шевченка.
815267
   Нести поэзию в массы: Американский современный поэт Билл Коллинз // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2002. – № 2. – С.282-283. – ISSN 1130-6545
815268
  Костылев В.А. Нести свет людям. / В.А. Костылев. – Минск, 1962. – 22с.
815269
  Слотердайк П. Нестиснювальне, або Нове відкриття протяжного. Теорія ансамблю гордості. Вітгенштейн. Пророцтво по-німецьки // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2014. – № 3. – С. 41-57. – ISSN 0235-7941
815270
  Чекаленко Л.Д. Нестійке сьогодення - запорука хиткого майбутнього (з досвіду СНД) // Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії НАН України" ; [редкол.: Бульвінський А.Г. (заг. ред.) та ін.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 47-54. – ISBN 978-966-02-7888-2
815271
  Астахова О. Нестійкі форми зайнятості в умовах соціально-економічних перетворень // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 35-38. – Бібліогр.: 6 назв
815272
  Перестюк М.О. Нестійкі, центрально - нестійкі, центральні многовиди сингулярно збурених диференціально- сингулярних рівнянь : Тези доповідей / М.О. Перестюк, І.М. Черевко // Нові підходи до розв"язання диференціальних рівнянь. тези доповідей Міжнародної конференції
815273
  Кононенко Ю.М. Нестійкість низькочастотних хвиль скінченої амплітуди в комплексній плазмі / Ю.М. Кононенко, Є.В. Мартиш // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 23-25. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Використано самоузгоджену модель низькочастотних квазілінійних хвиль у зіштовхувальній комплексній плазмі. Параметри плазми відповідають відомими хвильовим експериментам. Отримано вирази для швидкостей зростання нестійкостей і порогових значень ...
815274
  Сорокіна Тетяна Вікторівна Нестійкість парової бульбашки та неоднорідних потоків в процесах діскретно-імпульсного введення енергії : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.14.06 / Сорокіна Т.В.; НАН України Інститут технічної теплофізики. – Київ, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 7 назв
815275
  Слюсарчук В.Ю. Нестійкість розв"язків еволюційних рівнянь : Монографія / В.Ю. Слюсарчук; МОіНУ; НУВГП. – Рівне, 2004. – 416с. – ISBN 966-7447-86-3
815276
  Яресько В.М. Нестійкість циліндричного в"язкого струменя з параболічним профілем швидкості при осесиметричних збуреннях // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 143-147. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Досліджується стійкість осесиметричного в"язкого струменя з параболічним профілем швидкості, оточеного нерухомою рідиною. Знайдено, що течія буде нестійкою по відношенню до осесиметричних збурень. Обчислене критичне число Рейнольдса дорівнює 120,5.
815277
   Нестор-літописець - преподобний, письменник-агіограф, літописець / Г. Склярова, А. П"ятецька, С. Шульга, Л. Нагаївська // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2016. – № 21/22, листопад. – С. 81-82
815278
  Шлецер Август Лудовик Нестор. – часть 2. – С-Пб, 1816. – 834с.
815279
  Шибанов Г. Нестор Городовенко : життя і творчість / Георгій Шибанов; Дослідна Фундація ім. О. Ольжича в США; Філія Укр. Національного Об"єднання у Монтреалі, Канада. – Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2001. – 248с. : іл. – ISBN 966-7601-36-6
815280
  Гупан Нестор Миколайович Нестор Гупан: "Нові підходи до відбору і структурування змісту підручника з історії України" : (актуальне інтерв"ю) / Гупан Нестор Миколайович, Власов Віталій; розмову вів В. Власов // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 9. – С. 3-4
815281
   Нестор Иванович Махно: Воспоминания, материалы и документы.. – К., 1991. – 192с.
815282
   Нестор из "Крокодила". Крокодильское лит. наследство за 50 лет. (1922-1972).. – М., 1972. – 544с.
815283
  Яланський В.І. Нестор і Галина : розповідають фотокартки / Віктор Яланський, Лариса Верьовка. – Київ : Гуляйполе, 1999. – 544 с. : іл. – Бібліогр.: с. 541. – ISBN 966-95615-0-7
815284
  Страховенко-Фабрикант Нестор Калашников / Страховенко-Фабрикант; Институт истории партии при ЦК КП Казахстана ; Под ред. П. Пахмурного. – Алма-Ата : Казахстан, 1967. – 63 с.
815285
  Зыкова Г.В. Нестор Кукольник в повести, фельетоне и воспоминаниях Панаева: три разных портрета одного лица / Г.В. Зыкова, А.Ю. Карева // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 140-149. – (Филология ; № 2). – ISSN 0201-7385
815286
   Нестор Літописець // У пошуках предків. Антропологія та етнічна історія України / С.П. Сегеда. – Київ : Наш час ; Вид. дім "Києво-Могилнська академія", 2013. – С. 336-343. – (Невідома Україна). – ISBN 978-966-1530-80-4
815287
   Нестор Літописець // Український пантеон / С. Сегеда. – Київ : Балтія-Друк, 2013. – С. 24-25. – ISBN 978-966-8137-97-6
815288
  Архірейський Д. Нестор Махно - завжди винний і завжди герой // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 29 (349). – С. 38-39. – ISSN 1996-1561
815289
  Журавльов Д.В. Нестор Махно // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 333-340. – ISBN 978-966-14-1182-0
815290
  Нікілєв О.Ф. Нестор Махно і командний склад Повстанської революційної армії України (махновців): до проблеми соціального складу / О.Ф. Нікілєв, К.К. Курта // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики ; редкол.: О.Б. Шляхов, Є.І. Бородін, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 12. – С. 139-144. – ISSN 2409-3661
815291
  Венгер Н. Нестор Махно та "німецьке питання" на українських землях // Перша світова війна і революції: вектори соціокультурних трансформацій : колектив. монографія / С.С. Троян, С.Й. Бобилєва, Н.В. Венгер, С.М. Гакман, Л.М. та ін. Жванко. – Київ : Кондор, 2017. – С. 30-62. – ISBN 978-617-7458-41-7
815292
  Бережинський В. Нестор Махно: десять років у Франції // Діалог. Історія, політика, економіка. – Київ, 2002. – № 2 : Україна і Франція. – С.112-115 : Фото. – ISSN 1607-6451
815293
  Волковинський В.М. Нестор Махно: легенди і реальність / В.М. Волковинський. – Київ : Перліт продакшн, ЛТД, 1994. – 256с. – ISBN 5-7707-3882-0
815294
  Комин В.В. Нестор Махно: мифы и реальность / В.В. Комин. – М., 1990. – 79с.
815295
  Дубинянский М. Нестор Махно: под знаменем анархии // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2013. – № 6 (58). – С. 28-47. – ISSN 1819-6268
815296
  Булка Ю.П. Нестор Нижанківський. / Ю.П. Булка. – К., 1972. – 39с.
815297
  Регідайло Н. Нестор української етнографії. До 160-річчя від дня народження Якова Новицького // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 11. – С. 49-51.
815298
  Селезнев Н.Н. Несторий и Церковь Востока / Н.Н. Селезнев; Российский Государственный Гуманитарный Университет; Центр изучения религий. – Москва : Путь, 2005. – 111с. – ISBN 5-86748-032-1
815299
  Чйон Г. Несторів літопис - розповідь про давню історію Русі // Русь вікінгів / Г. Чйон. – 4-те вид. – Ставангер ; Київ : Ант ; Saga Bok, 2011. – С. 23-31. – ISBN 978-966-432-087-7
815300
   Несторова летопись : изд. для учащихся / С примеч. и слов., сост. П. Басистовым. – Москва : Тип. Т. Рис, 1869. – [3], IV, 203, 12 с.
815301
  Різник Л. Несторові Чиру - 75 // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 4-10 квітня (№ 14). – С. 9
815302
  Заика-Новацкий Нестратифицированные комплексы / Заика-Новацкий, И.В. Соловьев // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1986. – С. 80-85. – Бібліогр.: 17 назв. – (Геология ; № 5)
815303
  Андрейчикова А.М. Нестрахові ризики в системі економічних ризиків // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : Науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2007. – № 1. – С. 24-28.
815304
  Рябченко В.П. Нестрационарное обтекание решетки произвольных профилей потоком несжимаемой жидкости : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.05 / Рябченко В. П.; АН СССР, Сиб. от-ние. Сов. Ин-та теорет. и прикл. механики. – Новосибирск, 1973. – 11л. – Бібліогр.:с.11
815305
  Король Е.З. Нестрационарные поля температур и термоупругие напряжения в плоскости с двоякопериодической системой отверстий : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Король Е. З.; МГУ. – М., 1970. – 11л.
815306
  Колесников М.С. Нестрашимый. Повесть. / М.С. Колесников. – М., 1963. – 277с.
815307
  Ткач А. Нестримний "Голод до правди" : розмову вела Марія Прокопенко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 19-20 травня (№ 83/84). – С. 18-19


  Унікальні історичні матеріали - у фільмі про Ріа Клайман, канадську журналістку, яка правдиво описала геноцид українців 1932 - 1933 років.
815308
  Банаг М. Нестримний рух і творчість (до 80-ліття професора М.П. Кочергана) // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2016. – С. 8-11. – (Серія : Філологія ; т. 19, № 2). – ISSN 2311-0821
815309
  Гіденс Е. Нестримний світ: як глобалізація перетворює наше життя = Runaway world. How globalization is reshaping our lives / Ентоні Гіденс ; [пер. з англ. Н.П. Поліщук ; відп. ред. О.Є. Гомілко]. – Київ : Альтерпрес, 2004. – 97, [3] с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – Бібліогр.: с. 90-91. – (Серія "Сучасна гуманітарна бібліотека" / редкол. : О.В. Білий, А.Л. Богачов, В.С. Горський та ін.). – ISBN 966-542-178-6; 966-542-260-X
815310
  Іванишин П. Нестримний як зухвалість // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2007. – Кн. 12. – С. 73-76. – ISSN 0042-9422
815311
  Іванишин Петро Нестримний, як зухвалість : [рецензія]
815312
  Шевченко Антон Несу свій хрест : Вибрані поезії / Шевченко Антон. – Київ : Ярославів вал, 2001. – 116с. – ISBN 966-605-110-9
815313
  Воложанин В.П. Несудебные формы разрешения гражданскоправовых споров / В.П. Воложанин. – Свердловск, 1974. – 203с.
815314
  Абасов Г. Несудові гарантії охорони та захисту прав місцевого самоврядування // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 12 (204). – С. 94-96
815315
  Галяк Л.В. Несудові форми захисту прав людини (за участю інституту омбудсмана) в Україні та Польщі: порівняльний аналіз // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 74-79.
815316
  Стефак В. Несуєтне служіння слову // Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України; літературно-художнє видання. – Черкаси, 2008. – № 3. – С. 265-271. – ISBN 978-966-96923-6-8


  Спогади про українського поета Володимира Затуливітра
815317
  Шанайда В.І. Несумісність православної концепції декалога з моральними принципами наукового комунізму. : Дис... канд. філософ.наук: / Шанайда В.І.; КДУ. Каф. історії і теорії наукового атеїзму. – К., 1970. – 222л. – Бібліогр.:л.І-ХХІ
815318
  Пирог П.Д. Несумісність релігійних пережитків з соціалістичним спосбом життя / П.Д. Пирог. – Київ, 1978. – 46 с.
815319
  Иванов Ю.М. Несусветная история / Ю. Иванов. – Москва : Е.В. Карпов, 2017. – 27, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-9598-0184-7


  У пр. №3475BR напис: Дар. автора библиотеке Киевского национального университета им. Тараса Шевченко. 14/5 2017. Підпис
815320
  Ороховська Л.А. Несуттєве як насущне в бутті людини споживацького суспільства // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 117-119
815321
  Вегера П.І. Несуча здатність похилих перерізів залізобетонних балок, підсилених композитними матеріалами за дії навантаження : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.01 / Вегера Павло Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
815322
  Кирнос Д.Д. Несущая способность зубчатых передач, работающих в коррозионно-агрессивных средах : Автореф... канд. техн.наук: 202 / Кирнос Д.Д.; Брянск. ин-т транспортного машиностроения. – Брянск, 1972. – 28л.
815323
  Гудрамович В.С. Несущая способность и долговечность элементов конструкций / В.С. Гудрамович, Е.С. Переверзов. – К, 1981. – 284с.
815324
  Данилова И.Н. Несущая способность и пластические деформации роторов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Данилова И.Н.; Акад. наук СССР. Ин-т механики. – Москва, 1955. – 8л.
815325
  Попов В.С. Несущая способность конструкций из идеального жестко-пластического разномодульного материала. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Попов В.С.; Куйбышев. гос. ун-т. – Куйбышев, 1977. – 12л.
815326
  Гохфельд Д.А. Несущая способность конструкций, работающих в условиях теплосмен : Автореф... докт. техн.наук: / Гохфельд Д. А.; 26-28. – М., 1967. – 28л.
815327
  Серенсен С.В. Несущая способность машин и расчеты деталей машин на прочность / С.В. Серенсен. – 2-е изд., перераб. и доп. – М, 1963. – 451с.
815328
  Деменко А.Ф. Несущая способность неупругих цилиндрических оболочек с начальными несовершенствами формы : Автореф... канд. техн.наук: 05.07.03 / Деменко А. Ф.; Казан. авиац. ин-т. – Казань, 1981. – 18л.
815329
  Когут Н.С. Несущая способность сварных соединений / Н.С. Когут. – Львов, 1991. – 182с.
815330
  Серенсен С.В. Несущая способность тонкостенных конструкций из армированных пластиков с дефектами / С.В. Серенсен, Г.П. Зайцев. – К, 1982. – 296с.
815331
  Прайор К. Несущие ветер : Рассказ о дрессировке дельфинов / К. Прайор. – Пер. с англ. – Москва : Мир, 1981. – 303с.
815332
  Писаренко Г.С. Несущие и светопрозрачные элементы конструкций из стекла / Г.С. Писаренко. – К., 1987. – 200с.
815333
  Рощин Г.И. Несущие конструкции, механизмы и механические узлы ЭВМ / Г.И. Рощин. – М, 1980. – 237с.
815334
  Зубарева Е.Е. Несущие тягу земную / Е.Е. Зубарева. – М, 1980. – 192с.
815335
  Шинкаренко Г.Н. Несущие факел. / Г.Н. Шинкаренко. – М., 1984. – 284с.
815336
  Хахалин Л.А. Несущий знамя / Л.А. Хахалин. – Л, 1966. – 216с.
815337
  Мейланд В. Несущий крест // Наше наследие : иллюстрированный историко-культурный журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Наше наследие" и РФК. – Москва, 2007. – № 83/84. – С. 230-231. – ISSN 0234-1395
815338
  Русинов М.М. Несферические поверхности в оптике. / М.М. Русинов. – М,, 1965. – 196с.
815339
  Русинов М.М. Несферические поверхности в оптике: расчет. Изготовление. Контроль. / М.М. Русинов. – М., 1992. – 255с.
815340
  Ловягин А.В. Несферические поверхности, дающие стигматическое изображение на оси симметрии. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Ловягин А.В.; М-во высш и сред.образования СССР.Одес.политехн.ин-т. – Одесса, 1950. – 12 с.
815341
  Павлюк С. Несхитність в житті і науці // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 1/2 (91/92), січень - квітень : До 80-річчя від Дня народження Романа Кирчіва. – С. 2-8. – ISSN 1028-5091
815342
  Адуков Д. Несхожие судьбы : роман / Джамал Адуков. – Махачкала : Даг. кн. изд-во
Кн. 1. – 1979. – 135 с.
815343
  Тургенев Иван Сергеевич Несчастная / Тургенев Иван Сергеевич. – М., 1956. – 86с.
815344
   Несчастная Маргарита, истинная российская повесть. – Москва : В типографии Ф. Гиппиуса, 1803. – 168с. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XIX cт.- картон, шкіра
815345
  Еллинек С. Несчастные случаи при пользовании радиоустановками / С. Еллинек. – Москва : Государственное военное издательство, 1926. – 64 с.
815346
  Шевченко Т.Г. Несчастный / [Т.Г. Шевченко ; пред. Н. Костомарова] // К юбилею В.А.Жуковского. – [Санкт-Петербург]. – 45 с.
815347
  Наполова Т.Т. Несчастный брат мой / Т.Т. Наполова. – Саратов, 1980. – 248с.
815348
  Маклярский Б.М. и Холендро Несчастный случай / Б.М. и Холендро Маклярский, М.. – М., 1956. – 79с.
815349
  Злобина И.В. Несчастный случай / И.В. Злобина. – Свердловск, 1958. – 31с.
815350
  Мастерс Декстер Несчастный случай : Роман / Мастерс Декстер. – Москва : Прогресс, 1989. – 418с.
815351
  Преда Марин Несчастный случай. / Преда Марин. – Бухарест, 1969. – 48с.
815352
  Вайян-Кутюрье Несчастье быть молодым / Вайян-Кутюрье. – Ленинград, 1935. – 234с.
815353
  Виноградов Виктор Несчастье женского рода : Ураган // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 12. – С. 218-222 : Фото. – ISSN 1029-5828
815354
   Несчастье от ленточки. Историческая новость XVIII века. – М., 1802. – 179с.
815355
  Сергеев М.Д. Несчастью верная сестра / М.Д. Сергеев. – Иркутск, 1978. – 352с.
815356
  Протохристова К. Несъвършени изречения / К. Протохристова. – Провдив : Издателство "Христо Г. Данов", 1990. – 160 c.
815357
  Стефанов Д. Несъответствия. / Д. Стефанов. – Пловдив, 1983. – 110с.
815358
  Беляева Л.И. Несыгранная роль / Л.И. Беляева. – Москва, 1982. – 503с.
815359
  Козырев А.В. Нет - торговле смертью / А.В. Козырев. – М, 1980. – 100с.
815360
  Маркуша А.М. Нет / А.М. Маркуша. – М, 1971. – 302 с.
815361
  Мишвеладзе Р.А. Нет аэропорта : рассказы / Р.А. Мишвеладзе; пер. с груз. А.Абуашвили и А.Эбаноидзе. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 204 с.
815362
   Нет безымянных героев: Очерки.. – Донецк, 1990. – 125с.
815363
  Каутский К. Нет больше социалдемократии. / К. Каутский. – Птгр., 1918. – 68с.
815364
  Стуков Г.А. Нет в лесу беды страшнее огня : Туризм и краеведение // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 5. – С. 67-73. – ISSN 0016-7207
815365
  Славуцкий Александр Нет времени просто отдыхать / Славуцкий Александр, Райхельгауз Иосиф // Турбизнес. – Москва, 2012. – № 5 (259). – С. 78-79 : фото
815366
  Таранов Е.В. Нет выше звания. / Е.В. Таранов. – М., 1980. – 145с.
815367
  Гаевой Александр Нет денег - нет погранпереходов... : актуально // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 3. – С. 24-27 : Фото. – ISSN 1998-8044
815368
  Ивачев В. Нет другой Руси в наличьи... : поэзия : стихи // Природа и СВЕТ : общественно-политический и научно-познавательный журнал для народного чтения. – Москва, 2011. – № 6. – С. 62-63. – ISSN 0868-488Х
815369
  Браун С. Нет дыма без огня / С. Браун. – Москва : Вспышки, 1995. – 449с.
815370
  Помозов Ю.Ф. Нет земли перекрасней : повести, рассказы, сказания / Ю.Ф. Помозов. – Ленинград : Советский писатель, 1982. – 272с.
815371
   Нет земли родней. Новые песни советских композиторов для голоса (хора) в сопровождении фортепиано (баяна). – Москва, 1979. – 50с.
815372
  Горбунов М.Н. Нет крепче сплава / М.Н. Горбунов. – М, 1961. – 47с.
815373
  Синев А. Нет крепче сплава / А. Синев, А. Кочетков. – М., 1975. – 80с.
815374
  Мандела Н. Нет легкого пути к свободе / Н. Мандела. – М, 1968. – 231с.
815375
  Евтушенко Е.А. Нет лет / Е.А. Евтушенко. – СПБ., 1993. – 304с.
815376
  Жильдас-Андриевски Нет лошади для Гамида! / Жильдас-Андриевски. – М, 1959. – 74с.
815377
  Калинин В.А. Нет любви сильнее. (О мужестве экипажа танкера "Туапсе") / В.А. Калинин. – Одесса, 1961. – 51с.
815378
  Видоф М. Нет места лучше для полового воспитания, чем родной дом / М. Видоф. – Иркутск, 1990. – 112с.
815379
  Рыженков Г.Д. Нет милей чудес, чем наш русский лес. / Г.Д. Рыженков. – Рязань, 1963. – 128с.
815380
  Васильев С.А. Нет мне покоя / С.А. Васильев. – Москва, 1968. – 47с.
815381
  Денисова И.В. Нет мне покоя : Поэзия С. Васильева / И.В. Денисова. – Москва : Советский писатель, 1976. – 223 с. : илл.
815382
  Цветаева М.И. Нет на земле второго Вас... : проза, стихи, письма, 1911-1925 / Марина Цветаева, Сергей Эфрон. – Москва : Вагриус, 2007. – 304с. – ISBN 978-5-9697-0451-0
815383
  Воробьев Е.З. Нет ничего дороже / Е.З. Воробьев. – Москва, 1956. – 510с.
815384
  Кислинский В.С. Нет ничего дороже / В.С. Кислинский. – Л., 1983. – 144с.
815385
   Нет ничего дороже Родины: Борьба народов нашей страны против инозем. захватчиков : Беседы о кн.: для учащихся 6-8-х кл. – Москва : Кн. палата, 1989. – 60с. – (За страницами вашего учебника ; Вып. 25). – ISBN 5-7000--0076-8
815386
  Большаков Л.Н. Нет ничего дороже. / Л.Н. Большаков. – Харьков, 1979. – 120с.
815387
  Малиновский Б.Н. Нет ничего дороже... / Б.Н. Малиновский. – Киев : ЧП Горобец, 2005. – 336с. – ISBN 966-8508-04-1
815388
  Наумов Е.И. Нет ночи в Арктике / Е.И. Наумов. – Хабаровск, 1968. – 138с.
815389
   Нет ныне задачи важней! : ядерная катастрофа может и должна быть предотвращена : сборник. – М., 1984. – 239с.
815390
  Шах Георгий Нет повести печальнее на свете... : науч.-фантаст. роман / Георгий Шах ; [худож. Г. Метченко]. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 350 с. – (Библиотека советской фантастики)
815391
  Сергиевич Д.Г. Нет последних рубежей / Д.Г. Сергиевич. – Одесса, 1982. – 247с.
815392
  Заславский Д.И. Нет пощады немецким извергам / Д.И. Заславский. – М., 1944. – 48с.
815393
  Блинов В.М. Нет прав без обязанностей / В.М. Блинов. – М, 1979. – 127с.
815394
  Гнатюк Н.П. Нет предела совершенству / Н.П. Гнатюк. – М, 1989. – 205с.
815395
  Иванский А.И. Нет прекрасней назначенья... / А.И. Иванский. – Москва, 1976. – 127с.
815396
  Сальников Ю.В. Нет примирения! / Ю.В. Сальников. – М., 1962. – 127с.
815397
  Метелкин Николай Нет равенства в Австралии... : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 3. – С. 3-4
815398
  Смольников И.Ф. Нет силы сильнее... / И.Ф. Смольников. – Л., 1977. – 63с.
815399
  Кальма Н. Нет слова "невозможно" / Н. Кальма. – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 368 с.
815400
  Аксенов М.С. Нет смерти.(Новое учение о времени) / М.С. Аксенов. – Изяславль : Типография Трахтенберга, 1918. – 52 с.
815401
  Корда Б.Н. Нет счастья под оливами. / Б.Н. Корда. – Симферополь, 1979. – 78с.
815402
  Кешинян Г.С. Нет такого острова, как наш Кипр / Г.С. Кешинян. – М., 1974. – 223с.
815403
  Каленова Т.А. Нет тишины / Т.А. Каленова. – Новосибирск : Новосибирское кн. изд-во, 1963. – 64 с.
815404
  Новосельнова Н.И. Нет тишины. Стихи / Н.И. Новосельнова. – М., 1968. – 104с.
815405
  Курбанмурадов Какабай Нет у любви определенья: Стихотв. / Курбанмурадов Какабай. – М., 1990. – 176с.
815406
  Пожера Ю. Нет у меня другой печали : очерки / Ю. Пожера; пер. с литов. – Москва : Советский писатель, 1970. – 436 с.
815407
  Панич В.М. Нет у сердца окраины. / В.М. Панич. – Петрозаводск, 1981. – 45с.
815408
  Чейз Д.Х. Нет убежища золотой рыбке. / Д.Х. Чейз. – Минск, 1993. – 489с.
815409
  Иванов Сергей Нет уж, дудки! : История вещей // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 9. – С. 244-246 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
815410
   Нет хода нам назад: 33 моск. барда: Сб. лит.-худож. материалов.. – М., 1991. – 191с.
815411
  Воскобойникова С.А. Нет чужих детей / С.А. Воскобойникова. – Москва, 1989. – 173с.
815412
  Норт Д. Нет чужих среди людей / Д. Норт. – Москва, 1959. – 352 с.
815413
  Норт Д. Нет чужих среди людей : мемуары, очерки, литературные портреты ; пер. с анг. / Джозеф Норт. – Москва : Радуга, 1983. – 443 с.
815414
  Яковенко В.П. Нет, еще не осень : Стихи / В.П. Яковенко. – Москва : Советский писатель, 1973. – 79с.
815415
  Карбовская В.А. Нет, мириться не будем! / В.А. Карбовская. – М, 1962. – 56с.
815416
  Сорокин З.А. Нет, не отлетался! / З.А. Сорокин. – Симферополь, 1958. – 96с.
815417
  Сорокин З.А. Нет, не отлетался! / З.А. Сорокин. – М., 1975. – 96с.
815418
  Ковальчук А.В. Нет, не призраки! : Рассказы / А.В. Ковальчук. – Москва : Воениздат, 1972. – 198с.
815419
  Деев П.Г. Нет, не сдадимся! / П.Г. Деев. – Омск, 1981. – 128с.
815420
  Мамчур Елена Аркадьевна Нет, она будет жить! // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 61-66. – Бібліогр.: с. 63, 65. – ISSN 0042-8744


  Анализируются проблемы фундаментальных наук в 21 ст.
815421
   Нет, Тельман не погиб! Рассказы и воспоминания об Эрнсте Тельмане.. – М., 1963. – 114с.
815422
  Шамхалов М.Ш. Нет, это не сказка / М.Ш. Шамхалов. – Москва, 1977. – 279с.
815423
  Вуолийоки Х. Нет, я не была узницей / Х. Вуолийоки. – Петрозаводск, 1979. – 167с.
815424
  Капран-Чемоданова Нет, я не одна / Капран-Чемоданова. – М., 1961. – 102с.
815425
  Капран-Чемоданова Нет, я не одна / Капран-Чемоданова. – М., 1964. – 111с.
815426
  Айдинов Г.И. Нет, я прав!.. Повесть о том, что было / Г.И. Айдинов ; [ил.: В. Никольский]. – Москва : Молодая гвардия, 1961. – 301с. : ил.
815427
  Лурье Ольга Нетания: концептуальный центр туризма / Лурье Ольга, Штерн Эдуард // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 5. – С. 38-39 : фото. – ISSN 1998-8044
815428
  Хрізман Елеонора Нетанія: лідер серед ізраїльських курортів // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 2. – С. 28 : фото. – ISSN 1998-8044
815429
  Бєлоцерковські Е. Нетаньяху йде на четвертий термін / спілкувався Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 19 березня (№ 47). – С. 3


  Ізраїльський прем"єр переміг на виборах, роблячи ставку на безпеку. Розмова з Послом Держави Ізраїль в Україні .
815430
  Дугієнко Н.О. Нетарифне регулювання як засіб захисту внутрішнього ринку країн ЄС та України / Н.О. Дугієнко, Д.О. Анікєєва // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 5 (54). – С. 17-21. – ISSN 2309-1533
815431
  Пісьмаченко Л.М. Нетарифне регулювання як інструмент економічної політики держави у зовнішньоторговельних відносинах : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 9. – С. 60-63 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв
815432
  Бережнюк І.Г. Нетарифне регулювання як основний елемент зовнішньоекономічної політики Європейського Союзу / І.Г. Бережнюк, І.В. Несторишен // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 118, (ч. 1). – С. 145-151. – ISSN 2308-6912


  В статті проаналізовано сучасні підходи до нетарифного регулювання в країнах Європейського Союзу. Зазначено, що відповідно до нормативних документів існує поняття "технічні бар’єри в торгівлі", під якими розуміють обов’язкові технічні регламенти та ...
815433
  Гуд А.М. Нетарифне регулювання як складова митної безпеки держави // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2008. – № 5. – С. 16-18.
815434
  Мельник Т.М. Нетарифний протекціонізм у країнах ЄС та Україні / Т.М. Мельник, К.С. Пугачевська // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 1 : Нетарифний протекціонізм у країнах ЄС та Україні. – С. 20-27. – ISSN 2222-4459
815435
  Олефіренко В.В. Нетарифні методи міжнародної торгівлі: сутність та класифікація // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 5 (46). – С. 15-20
815436
  Попов М. Нетарифні методи регулювання ЗЕД // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 38-39
815437
  Михайлов Р.В. Нетарифні механізми ЄврАзЕС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 116, (ч. 2). – С. 95-102. – ISSN 2308-6912


  У статті висвітлено основні нетарифні механізми ЄврАзЕС, особливо- сті їх функціонування і застосування, їх роль у системі регулювання зов- нішньоекономічної діяльності об’єднання. This article highlights the main non-tariff mechanisms EEC, ...
815438
  Дьякова И.С. Нетарифные барьеры в торговле промышленностью развитых капиталистических стран : Автореф... канд. экон. наук: 08.00.14 / Дьякова И.С.; Научно-исслед. конъюнкт. ин-т. – М, 1973. – 23л.
815439
  Турбан Г. Нетарифные ограничения во внешнеэкономической деятельности // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 2. – С. 116-119
815440
  Трифонов В.И. Нетающее эхо / В.И. Трифонов. – М, 1977. – 94с.
815441
  Пасховер А. Нетвердая четверка / А. Пасховер, Ю. Зущик // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2008. – № 11. – С. 20-24.
815442
  Миколаєнко Н.М. Нетекстова частина - засіб передачі інформації // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 45, жовтень - грудень. – С. 49-52


  Ідеться про різновиди нетекстової частини, їх значущість у розвитку друкованих ЗМІ в ринкових умовах. Зазначено особливості набірних і клішованих елементів передачі інформації у пресі. З"ясовано використання нетекстової частини на сторінках друкованих ...
815443
  Кобилінський В.А. Нетеплова емісія водню в імульсній фазі сонячних спалахів. : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.03.02 / Кобилінський В.А.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 21л.
815444
  Кобылинский Виктор Андреевич Нетепловая эмиссия водорода в импульсной фазе солнечных вспышек : Дис... канд физ матнаук: 01.03.02.01.04.02 / Кобылинский Виктор Андреевич; МО Украины, КУ им Т.Шевченко. – К, 1994. – 155л. – Бібліогр.:л.141-155
815445
  Гнатик Б. Нетеплове випромінювання надпровідних космічних струн у замагніченому міжгалактичному середовищі / Б. Гнатик, Л. Задорожна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 15-20. – (Астрономія ; Вип. 43). – ISSN 1728-3817


  Показано, що надпровідні космічні струни можуть бути інтенсивними джерелами нетеплового випромінювання в широ-кому діапазоні енергій - від радіо- до рентгенівського та гамма- діапазонів. Механізм випромінювання - це синхротронне та обернене ...
815446
  Козлова Н.О. Нетеровi крайовi задачi для iнтегральних рiвнянь / Н.О. Козлова, В.А. Ферук // Нелінійні коливання : науковий журнал / НАН України ; Ін-т математики ; голов. ред. А.М. Самойленко ; редкол.: Ravi P. Agarwal, Fikret А. Aliev, Yong Zhou [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 19, № 1. – C. 58-66. – ISSN 1562-3076
815447
  Бойчук О.А. Нетерова iмпульсна задача з керуванням / О.А. Бойчук, Є.С. Войтушенко, Л.М. Шегда // Нелінійні коливання : науковий журнал / НАН України ; Ін-т математики ; голов. ред. А.М. Самойленко ; редкол.: Ravi P. Agarwal, Fikret А. Aliev, Yong Zhou [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 19, № 3. – C. 362-366. – ISSN 1562-3076
815448
  Чуйко С.М. Нетерові задачі з імпульсним впливом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 43-48. – (Кібернетика ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню проблеми знаходження конструктивних умов існування та побудові розв"язків нелінійних нетерових крайових задач для систем диференціальних рівнянь з імпульсним впливом. Одержано конструктивні умови існування розв"язків ...
815449
  Шегда Л.М. Нетерові крайові задачі для вироджених систем звичайних диференціальних рівнянь : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02. / Шегда Л.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18с. – Бібліогр.: 12 назв
815450
  Шегда Л.М. Нетерові крайові задачі для вирожених систем звичайних диференціальних рівнянь : : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02. / Шегда Л.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 137 л. – Бібліогр.: л. 120-137
815451
  Шовкопляс Тетяна Володимирівна Нетерові крайові задачі для імпульсних систем диференціальних рівнянь : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.02 / Шовкопляс Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 21с.. – Бібліогр.: 7 назв
815452
  Шовкопляс Тетяна Володимирівна Нетерові крайові задачі для імпульсних систем дифференціальних рівнянь : Дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.01.02 / Шовкопляс Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 150 л. – Бібліогр.: л. 139 - 150
815453
  Козлова Н.О. Нетерові крайові задачі для інтегральних та інтегро-диференціальних рівнянь : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02, 11 / Козлова Надія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 170 арк. – Додатки: арк. 167-170. – Бібліогр.: арк. 154-166
815454
  Козлова Н.О. Нетерові крайові задачі для інтегральних та інтегро-диференціальних рівнянь : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Козлова Надія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
815455
  Страх О.П. Нетерові крайові задачі для систем динамічних рівнянь на часовій шкалі : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Страх Олександр Петрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 131 арк. – Бібліогр.: арк. 116-131
815456
  Страх О.П. Нетерові крайові задачі для систем динамічних рівнянь на часовій шкалі : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Страх Олександр Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
815457
  Чуйко С. Нетерові крайові задачі з імпульсним впливом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 58-62. – (Кібернетика ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню проблеми знаходження конструктивних умов існування та побудові розв"язків нелінійних нетерових крайових задач для систем диференціальних рівнянь з імпульсним впливом. Одержано конструктивні умови існування розв"язків ...
815458
  Дармосюк В.М. Нетерові напівдосконалі та напівдистрибутивні кільця : автореф. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Дармосюк В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
815459
  Дармосюк В.М. Нетерові напівдосконалі та напівдистрибутивні кільця : дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.01.06 - алгебра і теорія чисел / Дармосюк В.М.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 136 л. – Бібліогр.: л. 127-136
815460
  Рабинович В.С. Нетеровость некоторых классов уравнений типа свертки в неограниченных областях, с конической структурой на бесконечности : Автореф... канд.физ-мат.наук: 003 / Рабинович В.С.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1969. – 12 с. – Бібліогр.:с.11-12
815461
  Сегал Я.М. Нетерпеливые строки. / Я.М. Сегал. – К, 1997. – 99с.
815462
  Чейни П. Нетерпеливый палач : детективные романы: перевод с англ. / Питер Чейни. – Нижний Новгород : Курьер, 1992. – 328 с. – В содерж. также роман: Могут ли женщины убивать. – ISBN 5-7747-0030-5
815463
  Трифонов Ю.В. Нетерпение / Ю.В. Трифонов. – М, 1983. – 638с.
815464
  Трифонов Ю.В. Нетерпение / Ю.В. Трифонов. – 3-е изд. – Москва : Политиздат, 1988. – 510с.
815465
  Трифонов Ю.В. Нетерпение : Роман / Ю.В. Трифонов. – Москва : Советский писатель, 1988. – 384с.
815466
  Цвейг С. Нетерпение сердца / С. Цвейг. – М., 1961. – 368с.
815467
  Зубков Ю.А. Нетерпение сердца / Ю.А. Зубков. – М, 1977. – 48с.
815468
  Дюкова М.М. Нетерпение сердца / М.М. Дюкова. – Иркутск, 1981. – 31с.
815469
  Цвейг С. Нетерпение сердца / С. Цвейг. – Москва : Правда, 1981. – 416с.
815470
  Цвейг С. Нетерпение сердца / С. Цвейг. – М., 1982. – 416с.
815471
  Цвейг С. Нетерпение сердца : Роман / Цвейг С. – Москва : Правда, 1988. – 414 с.
815472
  Цвейг С. Нетерпение сердца : Роман. Исторические миниатюры - из цикла "Звездные часы человечества" / С. Цвейг. – Москва : Правда, 1991. – 414с.
815473
  Цвейг С. Нетерпение сердца. Двадцать четыре часа из жизни женщины. Письмо незнакомки : [пер. с нем.] / Стефан Цвейг. – Киев : Томирис, 1992. – 409, [5] с. : ил. – Печ. по изд.: Собрание сочинений : в 4 т. / С. Цвейг. Москва, 1982. – ISBN 5-87498-076-8
815474
  Трифонов Ю.В. Нетерпение. Повесть об А.Желябове / Ю.В. Трифонов. – Москва : Политиздат, 1973. – 543с. – (Пламенные революционеры)
815475
  Рывлин А.И. Нетерпенье. / А.И. Рывлин. – М, 1963. – 143с.
815476
  Соколова Елена Евгеньевна Нетерпимость толерантных : (еще раз о монизме, плюрализме и дискуссиях о методологических ориентациях психологии) // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 3. – С. 138-146. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Автор продолжает дискуссию о методологических ориентациях психологической науки, ведущуюся на страницах журнала уже несколько лет. С позиций системного (диалектического) монизма рассматривается проблема "онтологического" и "гносеологического" понимания ...
815477
  Трифонов Ю.В. Нетерпіння / Ю.В. Трифонов. – К, 1986. – 383с.
815478
  Мартинюк О.М. Нетикет як чинник впливу на мовленнєву поведінку комунікатів у Інтернет-мережі (на матеріалі сучасної італійської мови) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 87-94
815479
  Супян Н.В. Нетипичная занятость в ФРГ // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2015. – № 3 (63), июль - сентябрь. – С. 58-70. – ISSN 0201-7083
815480
  Дмитриев Ю.А. Нетипичная форма государственного устройства: конфедерация России и Беларуси / Ю.А. Дмитриев, В.О. Миронов // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2012. – № 7. – С. 82-91. – ISSN 0132-0769
815481
  Квилти Патрик Нетипичная эволюция : Спираль времени // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал. – Киев, 2006. – № 2. – С. 114 : Фото, карта
815482
   Нетипичное течение саркоидоза с поражением печени и лимфоузлов брюшной полости / И.П. Ерко, А.А. Молошок, Ю.В. Рудич, Л.В. Шеремок // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 107-110. – ISSN 1605-7295
815483
  Ойгензихт В.А. Нетипичные договорные отношения в гражданском праве / В.А. Ойгензихт. – Душанбе, 1984. – 128 с.
815484
  Самойлов Л.С. Нетипичные типы / Л.С. Самойлов. – Москва : Молодая гвардия, 1964. – 48 с.
815485
  Солодарь Ц.С. Нетипичные типы / Ц.С. Солодарь. – М., 1966. – 110с.
815486
  Мирошниченко Татьяна Николаевна Нетипичные явления в советском праве : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Мирошниченко Татьяна Николаевна; МВ и ССО УССР, Харьков. гос. юрид. институт им. Ф.Э.Дзержинского. – Харьков, 1985. – 24л.
815487
  Афремович М.С. Нетипичный случай / М.С. Афремович. – Рига, 1964. – 190с.
815488
  Вишневський Д.Д. Нетипове явище. / Д.Д. Вишневський. – Киев, 1984. – 141с.
815489
  Кухоль І.М. Нетиповий експорт - одна зі схем ухилення від сплати податків // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 7/8 (122/123). – С. 13-16
815490
  Парпан Т.В. Нетипові (нестандартні) види трудової зайнятості: право на існування // Правові, економічні та організаційні засади реалізації державної політики зайнятості : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. : 22 груд. 2015 р. / Укр. центр соц.-прав. дослідж., Каф. труд., аграр. та екол. права Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка ; [редкол.: П.Д. Пилипенко та ін.]. – Львів : Український центр соціально-правових досліджень, 2016. – С. 114-117
815491
  Кузнєцова Н. Нетипові об"єкти права власності в контексті статті і першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 34-40. – ISSN 1026-9932
815492
  Крат В. Нетипові об"єкти цивільних прав // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 62-67. – ISSN 0132-1331


  У статті автор аналізує окремі прояви нетиповості об"єктів цивільних прав на прикладі газопроводу крізь призму дослідження його правового режиму.
815493
  Віхров С.О. Нетипові суб"єкти господарювання як учасники господарських відносин на ринку цінних паперів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 140-144. – ISSN 2219-5521


  Аналізується правовий статус пайових інвестиційних фондів та фондів банківського управління як учасників господарських відносин на ринку цінних паперів. Аргументується належність цих фондів до особливих, нетипових суб"єктів господарювання з неповною ...
815494
  Гарматюк А.П. Нетипові типи : сатира і гумор / А.П. Гарматюк. – Київ, 1977. – 79 с.
815495
  Царик Ю.М. Нетипові типи / Ю.М. Царик. – Х., 1983. – 68с.
815496
  Крат В. Нетиповість у цивільному праві: історія та сучасність // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 1 (60). – С. 134-143. – ISSN 1993-0909
815497
  Кокошинская В.И. Нетканые и дублированые текстильные материалы / В.И. Кокошинская. – Л, 1979. – 42с.
815498
  Булка Ю. Нетлейбли як середовище експериментальної музики XXI століття // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2016. – Число 3 (21). – С. 51-57. – ISSN 2224-0926
815499
  Старжинский Н.И. Нетленные знаки / Н.И. Старжинский. – Новосибирск, 1967. – 148с.
815500
  Колпаков А.Л. Нетленный луч / А.Л. Колпаков. – М., 1971. – 112с.
815501
  Леонтович О. Нетлінна слава Віктора Цимбала // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 6-12 липня (№ 27). – С. 10-11
815502
  Сергіенко І. Нетлінна спадщина легендарного вченого.До 100 - річчя від дня народження академіка А.О.Дородніцина // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 3-12. – ISSN 0372-6436


  У грудні виповнилося 100 років від дня народження одного з найбільших уче- них ХХ ст. Анатолія Олексійовича Дородніцина. Коло його інтересів було надзвичайно широке — від геофізики, аеро- і гідродинаміки, прикладної та обчислювальної математики до ...
815503
  Зленко Г.Д. Нетлінне / Г.Д. Зленко. – Одеса, 1968. – 186с.
815504
  Кочетков А.П. Нетократизм // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т социологии РАН, [ и др.]. – Москва, 2013. – № 4 (136). – С. 111-121. – ISSN 0321-2017
815505
  Мостіпака О.В. Нетократія як влада мереж // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2016. – № 11/12 (66). – С. 172-177. – ISSN 2309-1533
815506
  Несбьо Ю. Нетопир : скандинавський гостросюжетний роман / Ю Несбьо ; [переклад В.М. Верховня ; худож.-оформ. О.Г. Жуков]. – Харків : Фоліо, 2011. – 380, [3] с. – Пер. вид. : Flaggermusmannen / Jo Nesbo. 1997. - Сер. засн. у 2010 р. – (Карта світу. Норвегія). – ISBN 978-966-03-5619-1
815507
  Делас В.А. Неторговельні валютні операції комерційних банків : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 9. – С. 135-139 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви
815508
  Федорович Т.В. Нетореной тропой. / Т.В. Федорович. – Л., 1964. – 268с.
815509
  Каминский Ю.М. Неторопливая звезда / Ю.М. Каминский. – К. : Радянський письменник, 1984. – 102 с.
815510
  Сергеев-Ценский Неторопливое солнце / Сергеев-Ценский. – М., 1985. – 604с.
815511
  Достоевский Ф.М. Неточка Незванова / Ф.М. Достоевский. – М, 1955. – 164с.
815512
  Достоевский Ф.М. Неточка Незванова / Ф.М. Достоевский. – М, 1978. – 196с.
815513
  Достоевский Ф.М. Неточка Незванова / Ф.М. Достоевский. – Краснодар, 1981. – 189с.
815514
  Достоевский Ф.М. Неточка Незванова / Ф.М. Достоевский. – М, 1981. – 190с.
815515
  Безпаленко А.М. Неточне розуміння одного типу комунікативних гештальтвідношень the inexact understanding. About type of communicftive gestalt-relations // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 19-25


  Зміни у плані змісту слова розглянуто в аспекті гештальт-теорії. Неточне розуміння в комунікації тлумачиться як незбіг фігур у гештальтах мовного знака (слова) мовця і слухача (реципієнта), що зумовлює виникнення нового значення при перекладі
815516
  Рыбалкин А. Неточности и ошибки "Тихого Дона" // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2012. – № 4 (июль - август). – С. 114-131. – ISSN 0042-8795
815517
  Коваленко Т.В. Нетрадиійні торговельні марки // Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; редкол.: О.П. Орлюк, О.Б. Бутнік-Сіверський, О.Ф. Дорошенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 12. – С. 19-24. – ISBN 978-617-696-564-0. – ISSN 2308-0353
815518
  Билык А.М. Нетрадиционная аргументация в научном общении. / А.М. Билык, Я.М. Билык. – Бердянск, 1991. – 103с.
815519
  Билык А.А. Нетрадиционная книга как художественный артефакт культуры начала XX века // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 19-23. – (Серія: Філософія, культурологія, соціологія ; вип. 12). – ISSN 2226-3047
815520
  Александров Д. Нетрадиционные (альтернативные) способы защиты прав на инновационный продукт // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 6. – С. 31-34.
815521
  Смолевский В.М. Нетрадиционные виды гимнастики / В.М. Смолевский, Б.К. Ивлев. – М., 1992. – 77с.
815522
  Тгебихавски Ян Нетрадиционные и в ближайшем будущем перспективные типы минрального сырья морей и океанов : (Информационный обзор) / Тгебихавски Ян. – Прага, 1982. – 94с.
815523
   Нетрадиционные источники получения углеводородов.. – М., 1991. – 109с.
815524
   Нетрадиционные источники углеводородов. (Сб. науч. тр.). – Л., 1982. – 152с.
815525
  Волеваха Н.М. Нетрадиционные источники энергии / Н.М. Волеваха, В.А. Волеваха. – Київ, 1988. – 58с.
815526
   Нетрадиционные источники энергии: Сб.. – М., 1982. – 95с.
815527
  Локтинов В.И. Нетрадиционные концепции в теории значения. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.07 / Локтинов В.И.; АН СССР. Ин-т философии. – М, 1974. – 17л.
815528
  Минюшев Ф.И. Нетрадиционные методы анализа субкультуры участников глобальных сетевых игр // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.116-124. – (Социология и политология ; № 3). – ISSN 0201-7385
815529
  Листопад О.Г. Нетрадиционные методы в экологическом воспитании и образовании / О.Г. Листопад, В. Борейко. – К, 1996. – 128с.
815530
   Нетрадиционные методы диагностики и терапии.. – К., 1990. – 342с.
815531
  Деч В.Н. Нетрадиционные методы комплексной обработки и интерпретации геолого-геофизических наблюдений в разрезах скважин / В.Н. Деч, Л.Д. Кноринг. – Ленинград : Недра, 1978. – 192с.
815532
  Эфрон Б. Нетрадиционные методы многомерного статистического анализа / Б. Эфрон. – Москва : Финансы и статистика, 1988. – 261 с.
815533
  Киселева А.В. Нетрадиционные подходы к оценке эффективности деятельности предприятия // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2005. – С. 17-22. – (Экономика ; Вып. 1). – ISSN 1026-356X
815534
  Экспериандова Л.П. Нетрадиционные приемы в анализе функциональных материалов и объектов окружающей среды : [монография] / Экспериандова Л.П. ; НАН Украины, Ин-т сцинтиляц. материалов. – Харьков : ИСМА, 2011. – 251, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 249-251 и в конце глав. – (Состояние и перспективы развития функциональных материалов для науки и техники / гл. ред. Гринев Б.В.). – ISBN 978-966-02-6079-5
815535
  Балагушкин Е.Г. Нетрадиционные религии в капиталистических странах Запада и их влияние на молодежь : Е.Г. Балагушкин / Е.Г. Балагушкин. – Москва : Московский университет, 1980. – 103 с.
815536
  Гуревич П.С. Нетрадиционные религии на Западе и восточные религиозные культуры / П.С. Гуревич. – М., 1985. – 64с.
815537
   Нетрадиционные ресурсы минерального сырья. – Москва : Недра, 1988. – 251с.
815538
   Нетрадиционные решения в горной промышленности.. – М., 1991. – 330с.
815539
   Нетрадиционные россыпи золота Чининской тектонической впадины (Витимское плоскогорье, Восточная Сибирь) / Н.А. Росляков, М.В. Кириллов, Н.С. Морозова, С.М. Жмодик, Ю.А. Калинин // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 5. – С. 631-646 : рис. – Библиогр.: с. 644-646. – ISSN 0016-7886
815540
  Bielousowa Wiera Нетрадиционные связи литературы и философии = Zwiazki niekonwencjonalne literatury i filozofii (Mikolaj Gogol, Wasilij Rozanow) : (Николай Гоголь, Василий Розанов) / Bielousowa Wiera. – Olsztyn : Wyd-wo Uniw. Warminsko-Mazurskiego, 1999. – 197с. – ISBN 83-88343-28-9
815541
  Тертышник В.М. Нетрадиционные способы и формы собирания и исследования доказательств при расследовании преступлений / В.М. Тертышник. – Харьков, 1994. – 54с.
815542
   Нетрадиционные типы редкометального минерального сырья. – М., 1991. – 246с.
815543
  Галиця І.О. Нетрадиційна (штучна) конкуренція: система та основні напрями застосування // Экономика и право. – Донецк, 2004. – № 3. – Бібліогр.: на 25 пунктів
815544
  Галиця І.О. Нетрадиційна (штучна) конкуренція: система та основні напрями застосування // Экономика и право : Научный журнал / НАНУ; Ин-т экономико-правовых исслед. НАН Украины; Донецкий нац. техн. ун-т. – Донецк, 2004. – № 3. – С. 57-63. – ISSN 1681-6277
815545
  Кремень Т.В. Нетрадиційна політична мобілізація за допомогою використання соціальних медіа: приклад Італії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 116, (ч. 1). – С. 70-74. – ISSN 2308-6912


  У статті розглянуто особливості використання соціальних медіа для по- літичної мобілізації електорату нетрадиційних політиків на прикладі партії Бепе Гріло, популярність якого пояснюється принципово новим підходом до процессу формування політичних ...
815546
  Лабінський А.Й. Нетрадиційна превентивна терапія розвитку хвороби Паркінсона при ранніх немоторних її виявах // Науково-практична конференція з міжнародною участю до 25-річчя ренесансу народної медицини в Україні та 25-річчя заснування ПВНЗ "Київський медичний університет" "Роль і місце народної медицини в комплексній терапії" : 21 квіт. 2017 р. / "Роль і місце народної медицини в комплексній терапії", наук.-практ. конф. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 88-89
815547
  Решетнікова А. Нетрадиційна форма лізингу: лізинг персоналу // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний ж-л / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.45-48


  лізинг персоналу - це нова форма залучення персоналу що передбачає надання лізингодавцем лізингоотримувачу спеціалістів у тимчасове користування
815548
  Колупаєва О. Нетрадиційний метрико-ритмічний репертуар англомовного та україномовного сонета кінця XIX — початку XX століття // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 180-185. – ISSN 2307-2261
815549
  Криськів М. Нетрадиційний підхід до ліквідації відставання з мови // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2018. – Травень (№ 9/10). – С. 85-88


  "Йдеться про поняття грамотності й ефективні способи її формування. Це не може бути зазубрювання правил і прикладів, зорієнтованих на певний етап перевірки. Навчити учнів грамотно писати й висловлювати власні думки можна лише в тісному зв’язку з ...
815550
  Крапівіна К.О. Нетрадиційний підхід до традиційної фізичної культури : Монографія / Крапівіна К.О., Мусієнко О.В.; МОНУ, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2006. – 300с. – ISBN 966-613-427-6
815551
  Сенчінін Ю.М. Нетрадиційний пожежний висотний рятуватель та його тактичне забезпечення. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.26.02 / Сенчінін Ю.М.; Мін.освіти Укр.Харків.держ.техн.ун-т будівн.та архітектур. – Харків, 1997. – 21л.
815552
  Марчук О.В. Нетрадиційний урок з економіки "Економічний квест" // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 5 (135). – С. 16-17. – Бібліогр.: 8 назв
815553
  Макарчук О.В. Нетрадиційний урок з економіки "Економічний квест" у 11 класі // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 4 (182). – С. 7-8 : фото. – Бібліогр.: 8 назв.
815554
  Абизова Л.В. Нетрадиційні вірування в контексті модернізації сучасного релігійного ростору // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 50-52
815555
   Нетрадиційні джерела вуглеводнів України = Unconventional sources of hydrocarbons of Ukraine : монографія : у 8 кн. / Нац. акціонер. компанія "Нафтогаз України" ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т геології і геохімії горючих копалин НАН України ; [редкол.: Зейкан та ін.]. – Київ : Київський університет. – ISBN 978-966-439-746-6
Кн. 3 : Південний нафтогазоносний регіон / [Вижва С.А., Гнідець В.П., Григорчук К.Г. та ін.]. – 2014. – 214, [2] с. – Другий тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 207-214
815556
   Нетрадиційні джерела вуглеводнів України = Unconventional sources of hydrocarbons of Ukraine : монографія : у 8 кн. / Нац. акціонер. компанія "Нафтогаз України" ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т геології і геохімії горючих копалин НАН України ; [редкол.: Зейкан та ін.]. – Київ : Київський університет. – ISBN 978-966-439-751-0
Кн. 4 : Східний нафтогазоносний регіон : аналітичні дослідження / [Андрєєва О.О., Вижва С.А., Гладун М.В. та ін.]. – 2014. – 430, [2] с. : іл., табл. – Другий тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 431
815557
  Михайлов В. Нетрадиційні джерела вуглеводнів: за і проти // Київський університет. – Київ, 2014. – Січень (№ 1). – С. 5


  "...Фахівці нашого університету [геологічного факультету] спільно з представниками НАК "Нафтогаз України", ДП "Наука Нафтогаз", інших вишів, академічних та галузевих інститутів, виробничих організацій провели дослідження формаційних комплексів осадових ...
815558
   Нетрадиційні джерела енергії // Наука, технології, інновації : науковий журнал / ДНУ "Укр. ін-т науково-техн. експертизи та інформації ; ДУ "Ін-т дослід. науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України ; ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технолог. ун-т" МОН України ; голов. ред. Пархоменко В.Д. – Київ, 2017. – № 1 (1). – С. 78-79
815559
   Нетрадиційні електрохімічні системи перетворення енергії / Є.В. Кузьмінський, Г.Я. Колбасов, Я.Ю. Тевтуль, Н.Б. Голуб. – Київ : Академпереодика, 2002. – 182 с. – (Біблыотекака державного фонду фундаментальних досліджень). – ISBN 966-8002-14-8
815560
   Нетрадиційні задачі на тему "Границы та неперервність функцій в точці". – Київ, 1999. – 10 с.
815561
  Григус І.М. Нетрадиційні засоби оздоровлення : навч. посібник / І.М. Григус ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2017. – 242, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 237-242. – ISBN 978-966-327-342-6
815562
  Свердан М. Нетрадиційні методи економічного розвитку // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 1. – С. 42-47. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0131-775Х
815563
  Кучеренко М.І. Нетрадиційні методи лікування / М.І. Кучеренко. – К., 1989. – 46с.
815564
  Коросташова І.М. Нетрадиційні об"єкти інтелектуальної власності: питання правової охорони // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2008. – № 6. – С. 66-72.
815565
  Алієв Ад.А. Нетрадиційні паливно-енергетичні ресурси Азербайджану // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 2016. – № 4. – С. 32-38 : рис., табл., фото. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1682-721Х
815566
  Димченко Л. Нетрадиційні письмові роботи з мови - один із засобів розвитку креативності старшокласників в умовах профільної освіти // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 4/5 (964/965). – С. 40-43. – ISSN 0131-6788
815567
  Матус Олена Нетрадиційні підходи до вивчення теми "Населення України", 9 клас : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 9. – С. 10-15
815568
  Клименко С.В. Нетрадиційні плодово-ягідні рослини в ботанічних садах України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 24-26. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено питання інтродукції і селекції нетрадиційних плодово-ягідних рослин в ботанічних садах України. Зібрано генофонд формового різноманіття таких видів, як айва довгаста, різні види актинідії, кизил справжній, види глоду, хеномелес японський, ...
815569
  Арестов В.М. Нетрадиційні релігії: Суть і спрямування / В.М. Арестов, І.О. Шудрик. – Київ, 1990. – 47с.
815570
   Нетрадиційні релігійні та містичні культи України : Навч. посібник / В.М. Петрик, С.В. Сьомін, Є.В. Ліхтенштейн, В.В. Гринько, В.В. Остроухов; Під заг. ред. В.В. Остроухова. – Київ : Рослава, 2003. – 336с. – ISBN 966-96220-1-8
815571
  Михайлов В.А. Нетрадиційні ресурси вуглеводнів України - огляд проблеми / В.А. Михайлов, С.А. Вижва // Матеріали Міжнародної наукової конференції "Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи" : 27-29 листоп. 2013 р. / "Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи", міжнар. наук. конф. – Київ : Юнімпекс Трейд, 2013. – С. 16-18
815572
  Микитюк І.О. Нетрадиційні системи числення і фрактали, з ними пов"язані : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02. / Микитюк І.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв
815573
  Микитюк І.О. Нетрадиційні системи числення і фрактали, з ними пов"язані : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Микитюк І.О. ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2010. – 122 л. – Бібліогр.: л. 112-122
815574
  Кепша Я. Нетрадиційні та поновлювальні джерела енергії в Західному регіоні України, їх стан та перспективи / Я. Кепша, В. Чорноус // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2013. – № 12 (107), грудень. – С. 43-47. – ISSN 2308-4634
815575
  Ковальов І.О. Нетрадиційні та поновлювані джерела енергії України : навч. посібник / І.О. Ковальов, О.В. Ратушний ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2016. – 200, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 185-186. – ISBN 978-966-657-660-9
815576
  Совгіра С. Нетрадиційні форми екологічної освіти учнів // Рідна школа : Науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 3. – С.51-54. – ISSN 0131-6788
815577
  Онищук І М. Нетрадиційні форми і способи інформаційно-психологічного впливу в мережі інтернет // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 100-102


  У публікації здійснюється аналіз застосування нетрадиційних форм іспособів інформаційно-психологічного впливу (ІПВ) на соціальні об"єкти в мережі Інтернет, обґрунтовується необхідність державного законодавчого урегулювання застосування деструктивних ...
815578
  Зламанюк Л.М. Нетрадиційні форми уроків хімії. 8 клас / Л.М. Зламанюк. – Харків : Основа, 2005. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; Вип.2(26)). – ISBN 966-333-142-9
815579
   Нетрадиційні форми уроків хімії. 9-11 класи. – Харків : Основа, 2006. – 208с. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; Вип. 2(38)). – ISBN 966-333-288-3
815580
  Князева Л.Э. Нетранслитерированные выражения в публицистическом стиле современного русского литературного языка. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.600 / Князева Л.Э.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1970. – 18л.
815581
   Нетреба Андрій В"ячеславович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 327 : фото
815582
  Сінклер Е. Нетри / Е. Сінклер. – Харків ; Київ, 1930. – 204 с.
815583
  Сінклер Е. Нетри / Е. Сінклер. – Харків, 1930. – 131 с.
815584
  Кіплінг Р. Нетри. : Брати Моуглі: (Оповідання з життя дитини між звіpями) / Р. Кіплінг ; Пеpеклав Юp. Сїpий [Ю.П. Тищенко]; (Малюнки П. Холодного). – Київ : Лан ; Дpук. Київ. 2-ої Аpтілі. – (Попул. бібліотека "Лан". : Сеpія для дїтей ; № 10)
Ч. 2. – 1911. – 92 с. : іл.
815585
  Барашенков Игорь Владимирович Нетривиальная динамика и устойчивость солитонов в моделях теории поля и физики конденсированного состояния. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Барашенков Игорь Владимирович; Объединен. ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1989. – 9л.
815586
  Кравчук М. Нетронутая вода / М. Кравчук. – М., 1991. – 206с.
815587
  Штремпель Йоханнес Нетронутая Доминика : путешествие // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 6 : Черный аист. – С. 126-139 : Фото. – ISSN 1029-5828
815588
   Нетронутая природа - большая редкость // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 10 (163). – С. 38 : Фото. – ISSN 1029-5828
815589
  Ольгин А. Нетронутое лето / А. Ольгин. – Таллин, 1974. – 72с.
815590
  Улыбин Н.Н. Нетронутые снега. / Н.Н. Улыбин. – Чита, 1957. – 279с.
815591
  Пешак Томас Нетронутый мир. В начале мироздания. // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 8 (185), август. – С. 92-105 : фото. – ISSN 1029-5828
815592
  Щербак А.И. Нетрудовые доходы: пути искоренения / А.И. Щербак. – Киев, 1987. – 69с.
815593
   Нетрудоспособное население: Соц.-демогр. аспекты.. – М., 1985. – 225с.
815594
  Терещенко О.В. Неубутна Убідь / О.В. Терещенко. – К., 1991. – 132с.
815595
  Курильчук М.М. Неув"язочка. Гуморески. / М.М. Курильчук. – Київ : Молодь, 1965. – 77 с.
815596
  Наенко М. Неуважение к святыням - признак ума невежественного // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 5-7. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 10)


  Московська "Литературная газета" (2001, №5, с.6) опублікувала замітку, в якій береться під захіст бульварне "шевченкознавство" в Україні. пропонуємо івдповідь на цю замітку, яку надіслав до "ЛГ" проф. Наєнко М.К.
815597
  Красневская Г.М. Неуверенность в своих силах у учащихся 1-го кл. и пути ее преодоления : Автореф... канд. психол.наук: 731 / Красневская Г.М.; Минск. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Минск, 1969. – 20л.
815598
   Неувязка со временем : сб. науч.-фантаст. рассказов. – М., 1991. – 206с.
815599
  Крученюк П. Неугасающее эхо : повесть / П. Крученюк. – Москва, 1976. – 248 с.
815600
  Ширяев Б.Н. Неугасимая лампада / Б.Н. Ширяев. – М., 1991. – 415с.
815601
  Коновалов Л.И. Неугасимая святая / Л.И. Коновалов. – М., 1963. – 40с.
815602
  Лю Бай-юй Неугасимое пламя / Лю Бай-юй. – М., 1959. – 152с.
815603
  Турецкий О.А. Неугасимое пламя Великого почина / О.А. Турецкий. – Киев, 1981. – 183с.
815604
  Мирмухсин М. Неугасимость : стихи и поэма / М. Мирмухсин. – Москва, 1968. – 136 с.
815605
  Лисовская М.П. Неугасимые зарницы / М.П. Лисовская, К.М. Тесленко. – М., 1985. – 160с.
815606
  Назир Х. Неугасимые молнии : повести / Х. Назир; пер. с узб. Б.Зубавина. – Москва : Детская литература, 1961. – 176 с.
815607
  Назир Хаким Неугасимые молнии : Рассказы // Избранные повести и рассказы : [Для мл. и сред. возраста. В 12-ти т.]. – Москва : Детская литература, 1973. – Т. 6. – С. 7-294. – (Б-ка пионера)
815608
  Тайц Я. Неугасимый свет / Я. Тайц. – М., 1958. – 239с.
815609
  Сфиев С.Ю. Неугасшая звезда : повесть / Сфибуба Сфиев;. – Махачкала : Даг. кн. изд-во, 1986. – 261 с.
815610
  Тюриков В.И. Неугомонная Дильбар. / В.И. Тюриков. – Ташкент, 1963. – 30с.
815611
  Маринат А. Неугомонная. / А. Маринат. – Кишинев, 1965. – 278с.
815612
  Ромер А. Неугомоннный атом / А. Ромер. – Москва, 1963. – 127 с.
815613
  Котовщикова А.А. Неугомонные / А.А. Котовщикова. – Л., 1958. – 128с.
815614
  Бертранд Кирстен Неугомонные горы. Геология Альп : тема номера / Бертранд Кирстен, Эдмайер Бернхард // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 6 (159). – С. 101-107 : Фото. – ISSN 1029-5828
815615
  Лурье С.Я. Неугомонный / С.Я. Лурье. – Москва : Детская литература, 1962. – 80 с.
815616
  Манкелль Х. Неугомонный = Den orolige mannen : [роман] / Хеннинг Манкелль ; [пер. со шв. Н. Федоровой]. – Москва : Иностранка, 2012. – 606, [2] с. – (Лекарство от скуки / отв. ред. М. Тюнькина). – ISBN 978-5-389-02469-4
815617
  Доббс Дэвид Неугомонный ген. Непоседливые гены // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – январь № 112. – С. 56-69 : фото
815618
  Садофьев И. Неугомонь / И. Садофьев. – Ленинград, 1930. – 159 с.
815619
  Юрьев А. Неуд! Разработчики проекта госпрограммы “Развитие науки и технологий” получили “двойку”. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 26 октября (№ 43)


  Академические ученые все активнее выражают неудовлетворенность в связи с ситуацией, сложившейся вокруг проекта Государственной программы РФ “Развитие науки и технологий” на 2013-2020 годы. В прошлом номере мы рассказывали о письме, которое подготовили ...
815620
  Супруненко Ю. Неудавшийся замысел царицы Анхесенамон // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 4 (64). – С. 62-69. – ISSN 1812-867Х
815621
  Пешехонов А. Неудавшийся праздник. / А. Пешехонов. – 385-404с.
815622
  Скапин В. Неудавшийся священник. / В. Скапин. – М., 1967. – 224с.
815623
  Лабутина Т.Л. Неудачная миссия графа Бекингема. Из истории российско-британских отношений второй половины XVIII века // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2015. – № 4, июль - август. – С. 173-186. – ISSN 0130-3864


  В очерке автор анализирует деятельность посла Великобритании в России графа Дж. Бекингема в 1762-1764 гг. Посол не смог добиться заключения договоров с Россией, но преуспел в сборе разведданных.
815624
  Афанасьев-Чужбинский Неудачное свидание // Собрание сочинений Александра Степановича Афанасьева (Чужбинского) : в 9 т. / Афанасьев-Чужбинский. – Санкт-Петербург : Книгоизд. Герман Гоппе, 1892. – Т. 9 : Стихотворения. Словарь Малорусского наречия. – С. 393-408
815625
  Киреев Р.Т. Неудачный день в тропиках:Повести и рассказы. / Р.Т. Киреев. – М., 1977. – 239с.
815626
  Измайлов Иван Неудачный эксперимент : Досье // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 10. – С. 152 : Іл.
815627
  Косолобова Е. Неудивительно, что у того, кто взирает на мир серьёзно, сердце надрывается от слёз... // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 5 (109). – С. 38-41
815628
  Хабер В. Неудобная правда экологии = Die unbequemen wahrheiten der okologie : перспективы устойчивости для 21 столетия / Вольфганг Хабер ; [пер. с нем. : О. Мокрянин, А. Луговой ; под ред. А. Бокотея]. – Ужгород : [б. и.], 2011. – 63 с. : ил. – Параллел тит. л. на немецком языке. – ISBN 978-3-86581-217-9
815629
  Лушин Ю.В. Неудобный: Очерки. / Ю.В. Лушин. – М., 1989. – 46с.
815630
  Возовикова Неудовлетворительно! Эксперты НИУ ВШЭ упрекнули вузы в недоборе “отличников”. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 14 сентября (№ 37)


  “Средний балл ЕГЭ абитуриентов, зачисленных на первый курс вузов, свидетельствует о двух важнейших факторах. Во-первых, о востребованности той или иной образовательной программы (направления подготовки). Во-вторых, об интересе абитуриентов и их ...
815631
  Финько О.А. Неуемная память / О.А. Финько. – М, 1986. – 460с.
815632
  Гарецкий Р.Г. Неуёмная страсть к знаниям, гражданская ответственность. к 100-летию со дня рождения академика А.Л. Яншина. // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2011. – Т. 81, № 2. – С. 151-159. – ISSN 0869-5873
815633
  Золотарев А Г. Неужели - прощай? / А Г. Золотарев. – Донецк, 1990. – 277с.
815634
  Пестушко Валерий Неужели перестаем истреблять леса? : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 8. – С. 36
815635
  Григорак М.Ю. Неужели профессиональные логистики в Украине не нужны? Открытое письмо Кабинету Министров Украины // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2011. – № 2. – С. 12-13
815636
  Померанцев В.М. Неужели ты вчера умирал? / В.М. Померанцев. – М., 1965. – 96с.
815637
  Рогов В.С. Неужива: повести и рассказы / В.С. Рогов. – М., 1986. – 398с.
815638
  Шахани Х. Неуживчивый / Х. Шахани. – Москва, 1974. – 152с.
815639
  Ковалінас Н. Неузгодженість експліцитної та імпліцитної самооцінки в осіб з нарцисичним розладом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 63-66. – (Психологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  Дана стаття присвячена розгляду психофізіологічних характеристик людини-нарциса;самооцінки при нарцисичному розладі особистості; невідповідності між імпліцитною та експліцитною видами самооцінки. В нійвиявлено взаємозв"язок між нарцисизмом та ...
815640
  Єськов С.В. Неузгодженість строків проведення негласних слідчих дій у проекті КПК України та заходи щодо її усунення / С.В. Єськов, В.О. Черков // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 43-46. – ISBN 978-966-2571-07-3
815641
  Юринець Ю. Неузгодженність українського законодавства з конвенцією ЮНЕСКО // Юридична газета. – Київ, 2012. – 28 лютого (№ 9)


  "... Особливості митного контролю за вивезенням культурних цінностей у контексті міжнародних зобов"язань України".
815642
  Грачев А.Ф. Неузнанная любовь / А.Ф. Грачев. – Ярославль, 1965. – 112с.
815643
  Занько Г.П. Неузуальна словотворчість українськомовної дитини // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 2. – С. 56-61


  Стаття присвячена розгляду особливостей неузуальної словотворчості українськомовної дитини, основних напрямків теоретичних досліджень дитячої лексики. Здійснюється аналіз дитячих новотворів з погляду їхніх структурно-семантичних особливостей та ...
815644
  Колоїз Ж.В. Неузуальне словотворення / Ж.В. Колоїз. – Кривий Ріг : НПП АСТЕРІКС, 2015. – 156, [2] с. – Бібліогр.: с. 128-141
815645
  Дюкар Е.В. Неузуальні іменники-деривати в ліриці Т. Мельничука (особливості структури й семантики) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1080. – С. 213-218. – (Серія "Філологія" ; вип. 69). – ISSN 2227-1864


  У статті досліджено структурно-семантичні особливості окремих оказіональних суфіксальних іменників-дериватів у мовотворчості Т. Мельничука. Виявлено й описано найпоширеніші відхилення від узуальних канонів в авторському дериваційному процесі. ...
815646
  Подоляк С.А. Неукладений господарський договір: проблеми та шляхи подолання // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 334-340. – ISSN 1563-3349
815647
  Трубаков Є.О. Неукладені цивільно-правові договори: поняття, правова природа, правові наслідки : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Трубаков Євген Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 225 арк. – Бібліогр.: арк. 206-225
815648
  Трубаков Є.О. Неукладені цивільно-правові договори: поняття, правова природа, правові наслідки : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Трубаков Євген Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
815649
  Григорьев А.Е. Неуклонно повышать производительность труда / А.Е. Григорьев. – Москва, 1954. – 64с.
815650
  Шмельков М.И. Неуклонное сближение физического и умственного труда - закономерность становления и развития коммунистической формации. (На опыте СССР). : Автореф... канд. филос.наук: / Шмельков М.И.; МВ и ССО РСФСР. Москов. гос. экон. ин-т. – М., 1961. – 18л.
815651
  Шмельков М.И. Неуклонное сближение физического и умственного труда в период развернутого строительства коммунизма / М.И. Шмельков. – М., 1960. – 44с.
815652
  Раджабова М.Д. Неуклонное увеличение свободного времени -- одна из закономерностей строительства коммунизма. : Автореф... Канд.филос.наук: 620 / Раджабова М.Д.; АН УзССР.Ин-т философии. – Ташкент, 1968. – 24л.
815653
  Неудачин В.Г. Неуклонные ассоциации в легких ядах : Автореф... докт. физ. мат.наук: / Неудачин В. Г.; МГУ, Физ. фак. – М., 1965. – 11л.
815654
  Лифшиц С.Г. Неуклонный подъем благосостояния народа - высший закон деятельности коммунистической партии и советского правительства. / С.Г. Лифшиц. – Новосибирск, 1962. – 30с.
815655
  Мстиславский П.С. Неуклонный подъем благосостояния советского народа / П.С. Мстиславский. – М., 1952. – 148с.
815656
  Шахназарян В.М. Неуклонный подъем материального балгосостояния и культурного уровня трудящихся Армении за годы Советской власти. : Автореф... Канд.экон.наук: / Шахназарян В.М.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1954. – 24л.
815657
  Артемов М.К. Неуклонный рос материального и культурного уровня трудящихся СССР : Автореф... канд. экон.наук: / Артемов М.К.;. – Воронеж, 1955. – 22л.
815658
  Лябах Н.И. Неуклонный рост материального благосостояния и культурного уровня жизни трудящихся Украинской ССР в послевоенный период (1946-1954 гг.) : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Лябах Н.И. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. Каф. полит. экономии. – Киев, 1955. – 20 с.
815659
  Лябах Н.И. Неуклонный рост материального благосостояния и культурного уровня жизни трудящихся УССР в послевоенный период (1946-1954 гг.) (на примерах г. Киева и Киевской обл.) : Дис... канд. экон.наук: / Лябах Н. И.; КГУ им. Т. Шевченко, каф. полит. экон. – К., 1955. – 290л. – Бібліогр.:л.I-XIII
815660
  Гинайте И С. Неуклонный рост материального и культурного благосостояния рабочего класса Литовской ССР в послевоенный период. : Автореф... Канд.экон.наук: / Гинайте С.И,; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1955. – 15л.
815661
  Лобанов И.И. Неуклонный рост материального и культурного уровня трудящихся Советского Союза. : Автореф... Канд.экон.наук: / Лобанов И.И.; Моск.гор.пед.ин-т. – Москва, 1952. – 16 с.
815662
  Сутановский Ф.А. Неуклонный рост производительности общественного труда при социализме / Ф.А. Сутановский. – вып. 2-й. – Х., 1965. – 48с.
815663
  Сутановский Ф.А. Неуклонный рост производительности общественного труда при социализме / Ф.А. Сутановский. – Х., 1965. – 24с.
815664
  Сидоров А. Неуклонный рост производительности труда - экономический закон социализма. : Автореф... канд. экон.наук: / Сидоров А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1955. – 16л.
815665
  Лемелев С.М. Неуклонный рост производительности труда / С.М. Лемелев. – Свердловск, 1960. – 38с.
815666
  Голон А. Неукротимая Анжелика / А. Голон, С. Голон. – М., 1991. – 605с.
815667
  Гаррисон Гарри Неукротимая планета / Пер. с англ. Л. Жданова // Романы : [пер. с англ.] / Бестер Альфред, Гаррисон Гарри. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – С. 5-160. – (Библиотека современной фантастики ; Том 24)
815668
  Гаррисон Г. Неукротимая планета. Мир смерти / Г. Гаррисон. – М., 1991. – 254с.
815669
  Гаррисон Г. Неукротимая планета. Мир смерти / Г. Гаррисон. – М., 1991. – 255с.
815670
  Гаррисон Г. Неукротимая планета. Фантастическая сага. Рассказы / Гарри Гаррисон. – Москва : Все для вас, 1992. – 413, [2] с. – (Американская фантастика : в 14 т. ; Т. 6). – ISBN 5-86564-007-0
815671
  Лавренев Б.А. Неукротимое сердце / Б.А. Лавренев. – М., 1942. – 19с.
815672
  Глуховский С.Д. Неукротимое сердце / С.Д. Глуховский. – М, 1957. – 49с.
815673
  Рудь Я.И. Неукротимые / Я.И. Рудь. – М., 1980. – 102с.
815674
  Абдуллин Х.М. Неукротимый бубен : повести / Х.М. Абдуллин ; авториз. пер. с уйгур. А. Корнеева ; [ил.: К. Р. Борисов]. – Москва : Советский писатель, 1970. – 310 с., [1] л. портр. : ил., портр.
815675
  Тынянова Л.Н. Неукротимый Гарин / Л.Н. Тынянова. – М., 1974. – 143с.
815676
  Мансурова С.Э. Неулеотиды Penicillium chrysogenum : Автореф... канд. биол.наук: / Мансурова С.Э.; МГУ. Хим. и Биол.-почв. фак. – М., 1966. – 21л.
815677
  Макарова Н.В. Неуловимая / Н.В. Макарова. – Новосибирск, 1985. – 207с.
815678
  Кална Н.С. Неуловимая эта грань / Н.С. Кална. – Рига, 1980. – 124с.
815679
  Каралиева Н. Неуловимият / Н. Каралиева. – София, 1960. – 194с.
815680
  Прудников М.С. Неуловимые / М.С. Прудников. – М., 1961. – 207с.
815681
  Кларк Р. Неуловимые мгновения. / Р. Кларк. – М, 1975. – 191с.
815682
  Одинцов В.В. Неуловимые пределы / В.В. Одинцов. – Воронеж, 1991. – 155с.
815683
  Насибов А.А. Неуловимые. Повесть. / А.А. Насибов. – М., 1957. – 240с.
815684
  Насибов А.А. Неуловимые. Повесть. / А.А. Насибов. – М., 1958. – 167с.
815685
  Всеволожский И.Е. Неуловимый / И.Е. Всеволожский. – Москва, 1950. – 96 с.
815686
  Начев Д. Неуловимый / Димитр Начев ; [пер.: К. Козовская] // Гончая / В. Зарев. – [София] : Свят, 1990. – С. 1-140
815687
  Старк Р. Неуловимый / Р. Старк // Марафонец / У. Голдэм. – Тула : Тулбытсервис, 1993. – С. 171-274. – ISBN 5-87758-064-7
815688
  Гончин М. Неуловимый Вальтер / М. Гончин. – М., 1978. – 158с.
815689
  Козырев М. Неуловимый враг / М. Козырев. – Зарьков, 1923. – 40с.
815690
  Козырев М. Неуловимый враг / М. Козырев. – Харьков, 1923. – 40с.
815691
  Всеволожский И.Е. Неуловимый монитор / И.Е. Всеволожский. – Симферополь, 1961. – 240с.
815692
  Герман М. Неуловимый Париж / Михаил Герман. – Москва : SLOVO/СЛОВО, 2011. – 268, [4] с. : цв. фотоил. – ISBN 978-5-387-00261-8
815693
  Павлов С.И. Неуловимый прайд / С.И. Павлов. – М, 1989. – 384с.
815694
  Шилихина К.М. Неуместная ирония и неудачная шутка: маркеры переключения между bona fide и non-bona fide модусами коммуникации // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 52-59. – (Филология ; № 5). – ISSN 0201-7385
815695
  Калинин А.В. Неумирающие корни. Рассказы / А.В. Калинин. – Ростов -на-Дону : Ростовское обл. книгоиздательство, 1949. – 56 с.
815696
  Калинин А.В. Неумирающие корни. Рассказы / А.В. Калинин. – М. : Молодая гвардия, 1955. – 158 с.
815697
  Калинин А.В. Неумирающие корни. Рассказы / А.В. Калинин. – М. : Художественная литература, 1956. – 175 с.
815698
  Ремизов А.М. Неумный бубен / А.М. Ремизов. – Кишинев, 1988. – 598с.
815699
  Померанцев В.М. Неумолимый нотариус / В.М. Померанцев. – М., 1960. – 227с.
815700
  Севак П. Неумолкаемая колокольня : поэма / П. Севак. – Москва : Советский писатель, 1982. – 232 с.
815701
  Кулик В. Неуникний Бандера // Критика. – Київ, 2010. – Березень - Квітень, (число 3/4). – С. 13-14
815702
  Шолом-Алейхем Неунывающие : рассказы / Шолом-Алейхем. – Москва : Художественная литература, 1965. – 384 с.
815703
  Киуру И.С. Неунывающий клевер / И.С. Киуру. – М., 1985. – 119с.
815704
  Давыдов Ю.В. Неунывающий Теодор / Ю.В. Давыдов. – М, 1986. – 286с.
815705
  Стичинський Б. Неупереджене судочинство та юстиція: спільно до реального захисту прав і свобод людини // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 4. – С.3-7. – ISSN 0132-1331
815706
  Підгорна С.П. Неупереджений, безсторонній суд // Судова практика : науково-практичний юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2014. – № 1. – С. 7-12
815707
  Штогун С.Г. Неупередженість суду при розгляді справ приватного обвинувачення // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 7-9
815708
  Цувіна Т. Неупередженість суду у контексті практики Європейського суду з прав людини // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 10. – С. 304-312. – ISSN 0132-1331
815709
  Руденко В.С. Неуправляемые выпрямители однофазного и трехфазного питания : конспект лекций по курсу "Основы преобразовательной техники" / В.С. Руденко, В.И. Сенько, В.А. Усиков. – Киев
Вып. 2. – 1969. – 84 с.
815710
  Чижаев И.А. Неуправляемые и управляемые полупроводниковые выпрямители / И.А. Чижаев. – Саранск, 1977. – 116 с.
815711
  Златкин Л.Б. Неуправляемый зомби / Л.Б. Златкин. – М., 1994. – 384с.
815712
  Троян Ю.А. Неупругие np-взаимодействия при энергии от 2 до 10 Гэв. 1-4055 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 040 / Троян Ю.А.; Объедин. ин-т ядерных исследований. Лаборатория высоких энергий. – Дубна, 1968. – 19л. – Бібліогр.:с.17-19
815713
   Неупругие адрон-адронные и андрон-ядерные взаимодействия. – Алма-Ата : Наука, 1980. – 219 с.
815714
  Глаголев В.В. Неупругие взаимодействия -мезоной с нуклонами при энергии 7 ГЭВ. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Глаголев В.В.; Объед.ин-т.ядерных исслед. – Дубна, 1965. – 10л.
815715
  Такибаев Ж.С. Неупругие взаимодействия нуклонов при высоких энергиях / Ж.С. Такибаев, Э.Г. Боос. – Алма-Ата : Наука, 1974. – 303с.
815716
   Неупругие взаимодействия при высоких энергиях и хромодинамика. – Тбилиси : Мецниереба, 1986. – 178 с.
815717
  Саиджанов Насыр Шакирович Неупругие взаимодействия протонов с импульсами 21 и 25 ГЭВ 1с с нуклонами и ядрами фотоэмульсии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Саиджанов Насыр Шакирович; АН УзССР. Физ.-тех. ин-т. – Ташкент, 1977. – 20л.
815718
  Чернова Л.П. Неупругие взаимодействия протонов с нуклонами и ядрами фотоэмульсии в сильном магнитном поле при энергии 21 Гэв.. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Чернова Л.П.; АН УзССР. Объед. уч. совет по физике Отд. физ.-технич. и матем. наук. – Ташкент, 1971. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
815719
  Турсунов Бабажон Пиримович Неупругие взаимодействия ядер 132Хе в фотоэмульсии при энергии 1 х А ГэВ : Автореф... канд. физ.-матем.наук: 01.04.16 / Турсунов Бабажон Пиримович; АН Респ. Узбекистан. Ин-т ядерной физики. – Ташкент, 1994. – 22л.
815720
  Байер В.Н. Неупругие процессы в квантовой электродинамике : учеб. пособие / В.Н. Байер. – Новосибирск : Издательство Новосибирского университета, 1978. – 83 с.
815721
  Алексахин И.С. Неупругие процессы парных столкновений электронов с атомами металлов : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.04 / Алексахин И. С. ; АН СССР, Физ.-техн. ин-т им. А. Иоффе. – Ленинград, 1988. – 29 с.
815722
  Меньшиков Л.И. Неупругие процессы с участием многозарядных ионов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.08 / Меньшиков Л.И.; Ин-т атомнй энергии. – М, 1980. – 18л.
815723
  Коротков А.И. Неупругие рассеяния медленных электронов на возбужденных атомах : текст лекций / А.И. Коротков. – Чебоксары : Издательство Чувашского университета, 1986. – 48 с.
815724
  Галстян Джемма Ашотовна Неупругие рассеяния на ядрах электронов и фотонов с энергией до 4,5 ГэВ : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.01 / Галстян Джемма Ашотовна ; Объедин. ин-т ядерных исследований. 1-10889. – Дубна, 1977. – 14 с. – Бібліогр.:с.14
815725
   Неупругие свойства композиционных материалов.. – М., 1978. – 296с.
815726
  Корнилов Иван Яковлевич Неупругие свойства при хрупко-пластичном переходе в цинке : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Корнилов Иван Яковлевич; МВ и ССО УССР, Черновицкий гос. ун-т. – Черновцы, 1986. – 17л.
815727
  Коротков А.И. Неупругие столкновения электронов с атомами : спец. физ. практикум / А.И. Коротков, С.М. Казаков. – Чебоксары : Издательство Чувашского университета, 1982. – 122 с.
815728
  Алексахин И.С. Неупругие столкновения электронов с атомами щелочных металлов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Алексахин И.С. ; ЛГУ. – Ленинград, 1968. – 10 с. – Бібліогр.:с.10
815729
  Варюхин В.Н. Неупругие явления в упруго-неоднородных металлах в металлоксидных сверхпроводниках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Варюхин В.Н.; АН УССР. Ин-т металлофизики. – К, 1990. – 26л.
815730
  Михалишин М.С. Неупругое деформирование оболочек вращения и пластин из материалов с различными пластическими свойствами при растяжении и сжатии. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Михалишин М.С.; Тарт. гос. ун-т. – Тарту, 1975. – 13л.
815731
  Бережной Ю.А. Неупругое дифракционное рассеяние частиц промежуточных энергий атомными ядрами / Ю.А. Бережной, Г.А. Хоменко. – Харьков, 1978. – 13 с.
815732
  Ковальчук В.И. Неупругое дифракционное рассеяние ядер 6Li ядрами 12С, 28Si // Ядерна фізика та енергетика : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – Т. 14, № 4. – С. 332-336. – ISSN 1818-331Х
815733
  Богданкевич О.В. Неупругое рассеяие -- квантов на ядрах In115, Ag 107 и Rh 103 : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Богданкевич О. В.; МВиССО РСФСР, МГУ, НИИ ядерн. фзики. – М., 1962. – 12л.
815734
  Никольский Б.А. Неупругое рассеяние -мезонов на ядрах : Автореф... канд. физ мат.наук: / Никольский Б. А.; АН СССР. – М., 1957. – 11л.
815735
  Абрам И.А. Неупругое рассеяние гамма-лучей низких энергий на ядрах и его использование в диозиметрии и активационном анализе. : Автореф... Канд.техн.наук: 040- / Абрам И.А.; Моск.инж-физ.ин-т. – Рига, 1969. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
815736
  Левицкий Р.Р. Неупругое рассеяние нейтронов в сегнетоэлектриках с водородными связями / Р.Р. Левицкий, С.М. Перекресный. – Киев : ИТФ, 1980. – 32 с.
815737
  Попов В.И. Неупругое рассеяние нейтронов низкой энергии с возбуждением коллективных состояний ядер. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.16 / Попов В.И.; АН СССР. Ин-т ядерных исслед. – М., 1981. – 28л.
815738
  Хусейн Хасан Мухамед Неупругое рассеяние протонов на изотопах хрома и селена при низких энергиях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Хусейн Хасан Мухамед; МВ и ССО УССР. Харьк. гос. ун-т. – Х., 1974. – 14л.
815739
  Козловский С.С. Неупругое рассеяние электронов в поли и монокристаллах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.16 / Козловский С.С.; Ленингр.политехн.ин-т. – Л, 1978. – 15л.
815740
  Сименог И.В. Неупругое рассеяние электронов и двухнуклонные корреляции в ядрах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Сименог И.В.; Ин-т физики АН УССР. – К., 1967. – 12л.
815741
  Кривошея І.І. Неурядова старшина Гетьманщини XVII-XVIII ст. у сучасній українській історіографії // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 81-87. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 52). – ISSN 2312-1866
815742
  Окуньовська Ю.В. Неурядовий сектор країн Європейського Союзу: розвиток та класифікація моделей функціонування // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: Нагорняк Т.Л., Примуш М.В., Неприцька Т.І. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 4. – С. 13-18. – ISSN 2519-2949
815743
   Неурядові аналітичні центри в Україні: можливості, виклики, перспективи // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2007. – № 6. – С. 3-37.
815744
  Жалоба Л. Неурядові аналітичні центри Іспанії та їх роль у форимуванні зовнішньополітичного курсу держави / Л. Жалоба, Л. Матлай // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України; Генеральна дирекція Київської міської Ради з обслуговування іноземних представництв; Історичний клуб "Планета". – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 604-616. – ISBN 966-7522-07-5
815745
   Неурядові дослідницькі організації центральної та Східної Европи : Довідник. Інформація станом на 1вересня 1998р. – Київ : Україна, 1998. – 302 c. – (Сер."Демократія в Україні")
815746
  Тинкован О. Неурядові дослідніорганізації та вибори: аналіз ситуації // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпр. регіон. ін-т держ. управління.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 1. – С. 57-63
815747
  Гольбін М.І. Неурядові міжнародні організації у сфері захисту трудових та соціальних прав моряків // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 362-365. – ISSN 2219-5521
815748
  Погорська Ірина Неурядові організації в зовнішній політиці США // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 4 : Що таке ПДЧ? Влада йде в народ. – С. 9-11. – Бібліогр. в кінці ст.


  Добровільні суспільні об"єднання, що існують окремо від держави, - традиційне явище для соціально-політичної культури США. Ще Апексіс де Токвіль після своєї відомої подорожі до Америки відзначив важливість таких політичних асоціацій як інституцій ...
815749
  Погорська Ірина Неурядові організації в зовнішній політиці США // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 4 : Що таке ПДЧ? Влада йде в народ. – С. 9-11. – Бібліогр. в кінці ст.


  Добровільні суспільні об"єднання, що існують окремо від держави, - традиційне явище для соціально-політичної культури США. Ще Апексіс де Токвіль після своєї відомої подорожі до Америки відзначив важливість таких політичних асоціацій як інституцій ...
815750
  Пагорська І. Неурядові організації в зовнішній політиці США // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 4 : Що таке ПДЧ? Влада йде в народ. – С. 9-11.
815751
  Побочий І.А. Неурядові організації в процесі становлення та розвитку громадянського суспільства в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 434-443
815752
  Обрінська О.К. Неурядові організації в Україні : тенденції розвитку та перспективи використання іноземного досвіду // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 2. – С. 247-252.
815753
  Обрінська О.К. Неурядові організації в Україні: тенденції розвитку та перспективи використання іноземного досвіду // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 78, ч. 2. – С. 85-90
815754
  Тараненко Г.Г. Неурядові організації і ООН в контексті світових викликів // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 69. – С. 473-482
815755
  Бодров А.В. Неурядові організації як атрибут демократичного суспільства // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна, академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2013. – Вип. 4 (39). – С. 45-48
815756
   Неурядові організації як визначальна ознака демократичності суспільства / Н.Р. Нижник, С.Д. Дубенко, Л.А. Пашко, В.В. Новак // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 3. – С. 73-77. – Бібліогр.: 7 назв
815757
  Манько В.І. Неурядові організації як інструменти "розумної сили" // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – C. 92-98. – (Серія: Філософія. Соціологія. Політологія ; № 3 (25)). – ISSN 2312-2714
815758
  Жорнова О.І. Неурядові організації як об"єкт дослідження політичної і соціальної психолології / О.І. Жорнова, О.І. Жорнова // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України. – Київ, 2015. – Вип. 2 (16). – С. 13-25. – ISSN 2411-1449
815759
  Котенко Н.В. Неурядові організації: поняття, види та джерела фінансування в умовах сталого розвитку / Н.В. Котенко, С.Г. Карпенко // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2014. – С. 71-81. – (Серія "Економіка" ; № 3). – ISSN 1817-9215
815760
  Вітик І.Р. Неурядові організації: прихована загроза національній безпеці України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 143-148. – ISSN 1563-3349
815761
  Наливайко Л.Р. Неурядові правозахисні організації в Україні : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Наливайко Л.Р., Грицай І.О., Дніпров О.С. ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Київ : Хай-Тек Прес, 2014. – 432 с. – Бібліогр.: с. 261-283. – ISBN 978-966-910-017-7
815762
  Кокошинський Олег Неурядові та громадські організації, їх роль у розвитку міжнародного співробітництва у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України: досвід і шляхи вдосконалення // Україна - НАТО : науковий журнал / ДП "НВЦ" "Євроатлантикінформ". – Київ, 2009. – № 2 (27). – С. 54-70
815763
  Заброда П Е. Неусвідомлене у релігійній вірі / П Е. Заброда. – Київ, 1972. – 31с.
815764
  Сергійчук Володимир Неусвідомлення України : Ставлення світу до української державності: погляд у 1917-1921 роки з аналізом сьогодення / Сергійчук Володимир; КНУТШ. – Львів : Свічадо, 2002. – 704с. – ISBN 966-561-277-8
815765
  Сергійчук В. Неусвідомлення України : ставлення світу до Української державності: погляд у 1917-1921 роки з аналізом сьогодення / Володимир Сергійчук. – Київ : ПП Сергійчук М.І., 2012. – 872 с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 870-872. – ISBN 978-966-2911-45-9
815766
  Сергійчук В. Неусвідомлення України: (Ставлення світу до української державності: погляд у 1917-1921 роки з аналізом сьогодення) // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України. – Київ, 2003. – Вип. 3 : за 2002 рік. – С. 271-305. – ISBN 966-7522-07-5
815767
   Неуспеваемость и пути ее предупреждения.. – Челябинск, 1968. – 64с.
815768
  Цетлин В.С. Неуспеваемость школьников и ее предупреждение. / В.С. Цетлин ; НИИ общей педагогики Акад. пед. наук СССР. – Москва : Педагогика, 1977. – 120 с. – Библиогр.: с. 113-119
815769
  Шаньков Ю.И. Неуспокоенность / Ю.И. Шаньков. – Куйбышев, 1966. – 94с.
815770
  Конинин Сергей Владиславович Неуставные отношения в воинских коллективах как социальное явление : Автореф... канд. социологич.наук: 22.00.05 / Конинин Сергей Владиславович; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1991. – 26л.
815771
  Емельянова Н.А. Неустанный труд любви / Н.А. Емельянова. – М., 1979. – 398с.
815772
  Соснин О.В. Неустановившася ползучесть дисков турбомашин. : Автореф... канд. техн.наук: / Соснин О.В.; АН СССР. Сиб. отд. Объед. учен. совет по физ.-мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1961. – 11л.
815773
  Баклушин М.Б. Неустановившаяся фильтрация в многослойных средах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Баклушин М.Б.; АН УзССР. – Ташкент, 1967. – 11л.
815774
  Мовсесян Л.А. Неустановившееся движение вязкого газа в длинных трубопроводах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мовсесян Л.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1964. – 4л.
815775
  Дулов В.Г. Неустановившееся движение газа в трубах с разрывом площади поперечного сечения : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Дулов В.Г.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Ленинград, 1955. – 6л.
815776
  Майборода В.О. Неустановившееся движение грунтовых вод в дамбах : Автореф... канд. техн.наук: / Майборода В. О.; КПИ. – К., 1967. – 19л.
815777
  Воробьев Н.Ф. Неустановившееся движение крыла конечного размаха в сверхзвуковом потоке : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Воробьев Н.Ф.; Акад. наук СССР. Отд-ние техн. наук. Ин-т механики. – М., 1958. – 5л.
815778
  Чарный И.А. Неустановившееся движение реальной жидкости в трубах. / И.А. Чарный. – М.Л., 1951. – 224с.
815779
  Небеснов В.И. Неустановившееся движение судового двигателя. / В.И. Небеснов, 1948. – 15с.
815780
  Шарапов А. Неустановившееся течение вязкого газа перед поршнем и за ним, движущимся с переменной скоростью. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.024 / Шарапов А.; АН УзССР.Объед.учен.совет.по мех.-мат.спец.отд.физ-мат.и мат.наук. – Ташкент, 1970. – 8л.
815781
  Харкевич А.А. Неустановившиеся волновые явления / А.А. Харкевич. – Москва-Ленинград, 1950. – 204с.
815782
  Гарипов Р.М. Неустановившиеся волны над подводным хребтом : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Гарипов Р.М.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Совет секции матем. наук Объедин. учен. совета по физ.-мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1965. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
815783
  Черкесов Л.В. Неустановившиеся волны. / Л.В. Черкесов. – К., 1970. – 196с.
815784
  Лелеев Н.С. Неустановившиеся движение теплоносителя в обогреваемых трубах мощных парогенераторов / Н.С. Лелеев. – М., 1978. – 288с.
815785
  Эглит М.Э. Неустановившиеся движения в руслах и на склонах / М.Э. Эглит. – М., 1986. – 94с.
815786
  Онопчук Б.Н. Неустановившиеся движения газоугольной смеси при внезапных выбросах угля и газа : Автореф... канд. физ .мат.наук: 01.02.05 / Онопчук Б. Н.; АН СССР, Сиб. от-ние. – Новосибирск, 1973. – 24л.
815787
  Станюкович К.П. Неустановившиеся движения сплошной среды / К.П. Станюкович. – Москва, 1955. – 804 с.
815788
  Станюкович К.П. Неустановившиеся движения сплошной среды / К.П. Станюкович. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1971. – 855с.
815789
  Филиппов И.Г. Неустановившиеся движения сплошных сжимаемых сред / И.Г. Филиппов. – Москва, 1973. – 436 с.
815790
  Кукуджанов В.Н. Неустановившиеся задачи динамики упруго-пластических сред. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 01.02.04 / Кукуджанов В.Н.; МГУ. – М, 1981. – 36л.
815791
  Борисов В.В. Неустановившиеся поля в волноводах / В.В. Борисов. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1991. – 152 с.
815792
  Паркус Г. Неустановившиеся температурные напряжения / Г. Паркус. – М., 1963. – 252с.
815793
  Подстригач Я.С. Неустановившиеся температурные поля и напряжения в тонких пластинках / Я.С. Подстригач, Ю.М. Коляно. – К, 1972. – 308с.
815794
   Неустановившиеся течения воды с большими скоростями. Труды междунар. симпозиума в Ленинграде, 22-26 июня 1971 г.. – М., 1973. – 496с.
815795
  Цынкова О.Э. Неустановившиеся течения газа в каналах конечной длины : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Цынкова О. Э.; МГУ, Мех. мат. фак. – М., 1959. – 5л.
815796
  Вельмисов Петр Александрович Неустановившиеся трансзвуковые течения газа в соплах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Вельмисов Петр Александрович; Сарат. гос. ун-т. – Саратов, 1974. – 17л.
815797
  Борисов В.В. Неустановившиеся электромагнитные волны / В.В. Борисов. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1987. – 239 с.
815798
  Устинов С.Л. Неустановленное лицо / С.Л. Устинов. – Москва, 1990. – 190с.
815799
  Отраднова О.О. Неустойка в цивільному праві : Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03. / Отраднова О.О.;КНУТШ. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв.
815800
  Отраднова Олеся Олександрівна Неустойка в цивільному праві : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Отраднова О.О.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 191 л. – На правах рукопису. – Бібліогр.: л.: 172 - 191
815801
  Пучковська І. Неустойка і завдаток як види забезпечення виконання зобов"язання та міри цивільно-правової відповідальності // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 1. – С. 149-158. – ISSN 1993-0909
815802
  Отраднова О.О. Неустойка та фінансові санкції: проблеми співвідношення // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 24, ч. 2. – С. 144-153
815803
  Матвійчук А. Неустойка у практиці органів Держфінінспекції // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. акад. держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-економ. ун-т [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (108). – С. 26-31
815804
  Ситнік О.М. Неустойка як спосіб забезпечення виконання зобов"язань за договором побутового підряду // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 203-207. – ISSN 2219-5521
815805
  Гриняк А. Неустойка як спосіб забезпечення виконання підрядних зобов"язань // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 8 (116). – С. 51-56
815806
  Винавер А.М. Неустойка. / А.М. Винавер. – Москва, 1924. – 27с.
815807
  Крат В. Неустойка. Що переважить: майно або гроші. // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 12. – С.41-43
815808
  Перло В. Неустойчивая экономика / В. Перло. – М., 1975. – 328с.
815809
  Эргма Э.В. Неустойчивое горение термоядерного топлива на поздних стадиях эволюции звезд. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 01.03.02 / Эргма Э.В.; АН СССР.Ин-т Косм.иссл. – М, 1984. – 18л.
815810
  Степанов В. Неустойчивое развитие страны как проблема национальной и всеобщей безопасности // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 3 (305). – С. 12-14. – ISSN 1810-3944
815811
  Минц Р.Г. Неустойчивости в сверхпроводниках. / Р.Г. Минц, А.Л. Рахманов. – Москва : Наука, 1984. – 262с.
815812
  Томпсон Т Д.М. Неустойчивости и катастрофы в науке и технике / Т Д.М. Томпсон; Пер. с англ. В.Л. Бердичевского. – Москва : Мир, 1985. – 254с.
815813
  Кошевая С.В. Неустойчивости и нелинейное взаимодействие волн в твердых телах в сверхвысокочастотном диапазоне : автореф. дис. … канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Кошевая Светлана Владимировна ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1985. – 35 с. – Библиогр.: 38 назв.
815814
  Михайловский А.Б. Неустойчивости плазмы в магнитных ловушках / А.Б. Михайловский. – Москва : Атомиздат, 1978. – 295 с.
815815
  Колесниченко Я.И. Неустойчивости плазмы, связанные с протеканием термоядерных реакций : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Колесниченко Я.И.; Ин-т физики АН УССР. – Киев, 1969. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
815816
  Арефьев В.И. Неустойчивости поперечного тока плазмы и турбулентный нагрев ионов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 047 / Арефьев В.И.; Моск. физ.-техн. ин-т. – М., 1969. – 16л.
815817
  Манжалей В.И. Неустойчивости фронта детонации в газах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.17 / Манжалей В.И.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т гидродинамики. – Новосибирск, 1981. – 14л.
815818
   Неустойчивость в динамических системах: приложения к небесной механике : пер. с англ. – под ред. В. Себехея. – Москва : Мир, 1982. – 168 с.
815819
  Шипук Игорь Яковлевич Неустойчивость и аномальное сопротивление квазинеравновесной плазмы в скрещенных ЕН полях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Шипук Игорь Яковлевич; Моск. инж.-физ. ин-т. – М., 1968. – 12л.
815820
   Неустойчивость и волновые явления в системе ионосфера-термосфера: Материалы междунар. симпоз.. – Горький, 1989. – 284с.
815821
  Гасимов Гасим Джамаладдин оглы Неустойчивость и диффузия в ртутных разрядах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Гасимов Гасим Джамаладдин оглы; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1975. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
815822
  Евин Игорь Алексеевич Неустойчивость композиционного равновесия в живописи // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 11. – С. 81-83. – ISSN 2073-9702


  Рассматриваются вопросы композиционного равновесия в живописи и методе его экспериментального исследования. Обсуждается ряд причин, неправильной трактовки проблемы устойчивости композиционного баланса в живописи Р. Арнхеймом
815823
  Гладуш Г.Г. Неустойчивость пограничной низкотемпературной плазмы. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.08 / Гладуш Г.Г.; МГУ. – М, 1973. – 13л.
815824
  Катанов А.А. Неустойчивость проводящей среды по отношению к возбуждению поперечных волн. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Катанов А. А.; АН АзССР. Ин-т физии. – Баку, 1970. – 16л. – Бібліогр.:с.16
815825
  Богданов Е.П. Неустойчивость пространственно-раздельных плазменных пучков : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.04.02 / Богданов Е. П.; Горьк.ГУ им. Лобаческого. – Горький, 1975. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
815826
  Колесников Валерий Константинович Неустойчивость течения в МГД генераторах открытого цикла : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Колесников Валерий Константинович; АН СССР. Ин-т высоких температур. – М., 1977. – 17л.
815827
  Нанобашвили Д.И. Неустойчивость тока в высокоомных компенсированных образцах антимонида индия дырочного типа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 049 / Нанобашвили Д.И.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1969. – 11л.
815828
   Неустойчивость экономической системы в Западной Германии.. – М., 1964. – 307с.
815829
  Третяк О.В. Неустойчивость электрического тока в образцах высокоомного GaAs компенсированного Cr // ФТП, 1970. – №3
815830
   Неустойчивоть горения в ЖРД.. – М., 1975. – 871с.
815831
  Преображенский Н.Г. Неустойчивые задачи диагностики плазмы. / Н.Г. Преображенский, В.В. Пикалов. – Новосибирск : Наука, 1982. – 237с.
815832
  Пухов Н.М. Неустойчивые процессы в классической и квантовой механике. : Автореф... канд.физл-мат.наук: 01.04.02 / Пухов Н.М.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1973. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
815833
  Кулик Валерий Николаевич Неустойчивые равновесные и радиационные дефекты в кристаллах типа In2Te3 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Кулик Валерий Николаевич; Латв. гос. ун-т им. П.Стучки. – Рига, 1974. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
815834
  Ершов В.Н. Неустойчивые режимы турбомашин : Вращающийся срыв / В.Н. Ершов. – Москва : Машиностроение, 1966. – 178 с.


  В книге изложены результаты опытного и теоретического исследований неустойчивых режимов в турбомашинах. При этом основное внимание уделено режимам вращающегося срыва. Описаны особенности методики опытных исследований и применяемой при этом ...
815835
  Рязанов В.Т. Неустойчивый экономический рост как "новая нормальность"? // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 3-34. – (Серия 5 "Экономика" ; вып. 4). – ISSN 1026-356X
815836
  Шмидт Б.А. Неустрашимые / Б.А. Шмидт. – Петрозаводск, 1947. – 123с.
815837
  Шапошник В.Н. Неустрашимые / В.Н. Шапошник. – Москва, 1966. – 63с.
815838
  Копанский Я.М. Неустрашимые борцы. / Я.М. Копанский. – Кишинев, 1977. – 127с.
815839
  Майоров М. Неустроенная Европа // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 4. – С. 57-85. – ISSN 0130-9625
815840
   Неутихающая слава пирамид // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 3 (2834). – С. 10 : Фото
815841
  Струк А.Д. Неутихающее эхо / А.Д. Струк. – М, 1987. – 302с.
815842
  Борзунов С.М. Неутоленность / С.М. Борзунов. – Москва : Правда, 1968. – 48 с.
815843
  Матяш Н. Неутоленность / Н. Матяш. – Москва : Советский писатель, 1979
815844
  Гаецкий Ю.А. Неутолимая жажда / Ю.А. Гаецкий. – М., 1975. – 191с.
815845
  Михайлов В.Г. Неутомимые искатели / В.Г. Михайлов. – Ташкент, 1982. – 160с.
815846
  Михайлов В.Г. Неутомимые искатели / В.Г. Михайлов. – Ташкент, 1990. – 477с.
815847
  Соколовский А.А. Неутомимые следопыты / А.А. Соколовский. – М., 1980. – 336с.
815848
   Неутомимый барабан и горн задорный радом.. – Л., 1985. – 31с.
815849
  Тельдеков А.П. Неутомимый Вилюйкин / А.П. Тельдеков. – М., 1970. – 48с.
815850
  Зарицкий Н.С. Неутомимый охотник за своеобразным оригинальным человеком (Киев в языке произведений Н.С. Лескова) // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова ; редколл.: Л.А. Кудрявцева, Е.А. Андрющенко, Л.Г. Бабенко [и др.]. – Київ, 2001. – Вып. 1. – С. 41-46
815851
  Ильина Е. Неутомимый путник : детство, юность и молодые годы Карла Маркса / Елена Ильина. – Москва : Детская литература, 1964. – 384 с.
815852
  Ильина Е.Я. Неутомимый путник / Е.Я. Ильина. – Новосибирск, 1966. – 398с.
815853
  Ильина Е.Я. Неутомимый путник / Е.Я. Ильина. – 2-е изд. – М., 1968. – 384с.
815854
  Ильина Е. Неутомимый путник / Е. Ильина. – Новосибирск, 1982. – 338с.
815855
  Андреева Е.В. Неутомимый следопыт : биографическая повесть / Е. Андреева. – Ленинград : Детская литература, 1979. – 92 с.
815856
  Сидельников И.В. Неутраченное счастье / И.В. Сидельников. – Воронеж, 1965. – 375с.
815857
  Сидельников И.В. Неутраченное счастье / И.В. Сидельников. – Воронеж, 1978. – 260с.
815858
  Козюбра М. Неухильне дотримання Конституції - запорука дієвості мовної політики в Україні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 63-73. – ISSN 1026-9932
815859
  Панченко М.П. Неухильне економічне піднесення в СРСР і країнах народної демократії / М.П. Панченко, А.А. Подаляк. – Київ, 1956. – 32с.
815860
  Чухно А.А. Неухільне зростання матеріального і культурного рівня трудящих // Наукові записки КДУ, 1957. – Т.16
815861
  Мурашов Я. Неучтенные доходы российских домашних хозяйств / Я. Мурашов, Т. Ратникова // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 5. – С. 99-126 : табл., рис. – Библиогр.: 21 назв. – ISSN 0042-8736
815862
  Ильин А.Н. Неучтенный вариант: Науч.-фантаст. рассказы. / А.Н. Ильин. – Нальчик, 1988. – 58с.
815863
  Вежлян Е. Неучтенный свет : поэзия // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2008. – № 12. – С. 72-75. – ISSN 0130-7673
815864
  Клименченко Ю.Д. Неуютное море / Ю.Д. Клименченко. – Л., 1962. – 311с.
815865
  Парнов Е.И. Неуязвимые материалы / Е.И. Парнов. – М., 1962. – 54с.
815866
   Нефабричный пролетариат и социальная эволюция стран зарубежного востока. – М., 1985. – 325с.
815867
  Козюк О. Нефахова історія // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 12-13 липня (№ 120/121). – С. 7


  Про маніпуляції історичними фактами в ім"я... любові до України. Майстер популярної історії Володимир Білінський заявив про те, що ні готів, ні гунів на території України не було. Щодо існування готів варто звернутися до Костянтина Тищенка, ...
815868
  Щербаков Д.И. Нефелин ии его применение. / Д.И. Щербаков. – Л., 1932. – 12с.
815869
   Нефелиновое сырье. – Москва : Наука, 1978. – 192с.
815870
   Нефелиновые породы - комплексное алюминиевое сырье. – Москва : Недра, 1988. – 189с.
815871
  Конев А.А. Нефелиновые породы Саяно-Байкальской горной области / А.А. Конев. – Новосибирск, 1982. – 201с.
815872
  Тихоненков И.П. Нефелиновые сиениты и пегматиты Хибинского массива и роль постмагматических явлений в их формировании / И.П. Тихоненков. – Москва, 1963. – 248 с.
815873
  Кузнецова Ф.В. Нефелиновые сиениты обрамления Боргойской впадины / Ф.В. Кузнецова. – Новосибирск, 1975. – 93с.
815874
  Донской А.Н. Нефелиновый комплекс / А.Н. Донской. – К., 1982. – 151с.
815875
   Нефеліновий сієніт-порфір Приазов"я - новий тип порід Українського щита / С.Г. Кривдік, О.В. Дубина, Ю.А. Амашукелі, О.А. Вишневський // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2015. – Т. 37, № 4. – С. 78-84 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0204-3548


  Стаття присвячена юбілею видатного вченого, доктору геологічних наук, професору, лауреату Державної премії УРСР у галузі науки та техніки.
815876
   Нефелінові сієніти Покрово-Кириївського масиву (Приазов"я, Україна) / С.Г. Кривдік, В.В. Шаригін, В.О. Гаценко, Є.С. Луньов, С.В. Кушнір // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; голов. ред. О.М. Пономаренко. – Київ, 2017. – Т. 39, № 2. – С. 29-45 : рис., табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2519-2396
815877
  Миндюк Ярослав Леонідович Нефелометричний аналізатор аерозолей : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.11.13 / Миндюк Я.Л.; Нац. техн. ун-тет України. "КПІ". – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
815878
  Шелухина Н.П. Нефелометрия и турбидиметрия пектинов сахарной свеклы : Автореф... канд. хим.наук: / Шелухина Н. П.; Объед. уч. сов. От-ния хим. наук АН УзССР. – Фрунзе, 1963. – 16л.
815879
  Жак К. Нефертити и Эхнатон. Солнечная чета / Кристиан Жак ; [пер. с фр., вступ. ст. и коммент. Т. Баскаковой]. – Москва : Молодая гвардия, 1999. – 215, [2] с., [16] л. ил. – Серия биографий осн. в 1933 г. М. Горьким. – Библиогр.: с. 205-206 и в подстроч. примеч. – (Жизнь замечательных людей ; вып. 756 ; Серия биографий). – ISBN 5-235-02334-X
815880
  Уханов И.С. Нефертити из Ключевки / И.С. Уханов. – М, 1991. – 286с.
815881
  Арділа-і-Арділа Рубен Нефертіті, цариця Єгипту : роман / Арділа-і-Арділа Рубен. – Пер.з іспанської. – Київ : Молодь, 1972. – 242с.
815882
  Парфьонова О.І. Нефігуративні арт-практики початку XX ст. і "дегуманізація мистецтва" Х. Ортеги-і-гассета // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 145-155. – (Серія: Культурологія ; вип. 55). – ISSN 2410-5325


  "Актуалізовано концепцію іспанського філософа ХХ ст. Х. Ортеги-і-Гассета щодо нефігуративного авангардистського західноєвропейського мистецтва початку ХХ ст. з метою визначення сутнісних ознак останнього й перспективою виокремлення їх специфіки в ...
815883
  Романчук А.Л. Нефінансова (соціальна) звітність: сучасне розуміння та вітчизняна практика впровадження // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2016. – С. 299-309. – (Економічні науки ; вип. 3/4 (63/64)). – ISSN 2310-8185
815884
  Проданчук М.А. Нефінансова звітність - ефективний інструмент в реалізації управлінських рішень // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – С. 202-214. – (Економічні науки ; № 2 (22), т. 2)
815885
  Гамкало О.Б. Нефінансова звітність як інструмент вимірювання соціальної діяльності вітчизняних підприємств // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управ. (НАДУ) при Президентові України ; голов. ред. Осауленко О.Г. – Київ, 2017. – № 4 (79). – С. 79-86 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2519-1853
815886
  Аграмакова Н.В. Нефінансова звітність як інструмент інформування інтересів стейкхолдерів соціально відповідального підприємства / Н.В. Аграмакова, С.Ю. Гончарова, О.О. Затєйщикова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 1. – С. 44-48. – ISSN 2306-6806
815887
  Кафка С.М. Нефінансові необоротні активи: оцінка та звітність // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науковий журнал / Дніпропетров. ун-т ім. Альфреда Нобеля ; голов. ред.: Б.І. Холод. – Дніпропетровськ, 2016. – № 2 (45). – C. 37-42. – ISSN 2074-5354
815888
  Шорохова О. Нефінітні моделі дієслова в контексті політичної промови // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 30 : Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". – С. 104-106
815889
   Неформализованные элементы глобального моделирования. – М., 1981. – 118с.
815890
   Неформализованные элементы систем моделирования. – М., 1980. – 115с.
815891
   Неформалы. – М., 1990. – 238с.
815892
  Ольшанский Д.В. Неформалы: групповой портрет в интерьере / Д.В. Ольшанский. – М., 1990. – 188с.
815893
  Громов А.В. Неформалы: кто есть кто? / А.В. Громов, О.С. Кузин. – Москва : Мысль, 1990. – 269с.
815894
   Неформалы: кто они? Куда зову?. – М., 1990. – 332с.
815895
  Предборський В.А. Неформальна економіка як передумова девіації сучасної елітної структури // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 11 (174). – С. 3-7
815896
  Предборський В.А. Неформальна економіка як сектор тіньового вітчизняного економічного простору // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 7/8 (62/63). – С. 48-52
815897
  Оверковський Б. Неформальна зайнятість в Україні: виклики для профспілок // Профспілки України : всеукраїнський науково-популярний журнал для профспілкових працівників та активу профорганізацій країни / Федерація профспілок України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 24-26.
815898
  Зубенко О.О. Неформальна зайнятість: сутність явища та поняття у соціологічному контексті // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 4 ( 84). – С. 126-129. – ISSN 2077-1800
815899
  Хоменко І. Неформальна логіка та аргументативне міркування // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2016. – № 3 : Логічна термінологія. – С. 34-46. – ISSN 0235-7941
815900
  Хоменко І.В. Неформальна логіка: проблема визначення // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 50-51
815901
  Прохорова В.Г. Неформальна освіта - важливий напрямок діяльності центру інформаційної підтримки винахідництва ХДНБ ім. В.Г. Короленка // Короленківські читання 2015 "Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку" : матеріали XVІІІ Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Харків, 8 жовт. 2015 р.) : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.] ; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2016. – Ч. 1. – С. 133-139
815902
  Прудиус Л.В. Неформальна освіта державних службовців в Україні: правові аспекти // Публічне управління та митне адміністрування : (правонаступник наукового збірника "Вісник Академії митної служби України. Серія: "Державне управління") / Ун-т митної справи та фінансів. – Дніпро, 2016. – № 1 (14). – С. 122-131
815903
  Куцаєва Т.О. Неформальна освіта дорослих та музейна андрагогіка в контексті історії сучасної музейної справи в Україні (огляд історіографії) // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 9 (137), вересень. – C. 162-170. – ISSN 2077-1800
815904
  Рассказова О. Неформальна освіта дорослих у контексті показників людського розвитку // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 7 (71). – С. 116-125. – ISSN 2312-5993
815905
  Давидова В.Д. Неформальна освіта дорослих у навчальних гуртках Швеції : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.1- загальна педагогіка та історія педагогіки / Давидова В.Д. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
815906
  Давидова В.Д. Неформальна освіта дорослих у навчальних гуртках Швеції : Дис. ... канд. педагогічних наук. Спец. 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / Давидова В.Д.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 211л. – Бібліогр.: л.190-211
815907
  Шустак Ю.І. Неформальна освіта дорослих у нормативно-правовому полі України // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2016. – С. 239-244. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
815908
  Плинокос Д.Д. Неформальна освіта: теоретичні аспекти і наукові підходи / Д.Д. Плинокос, М.О. Коваленко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2016. – С. 53-60. – (Економічні науки ; вип. 29). – ISSN 2413-340X


  У статті досліджуються теоретичні підходи до визначення поняття "неформальна освіта", наведено різні дефініції, а також розглянуто особливості та детермінуючі риси неформальної освіти, як чинника інноваційних перетворень у суспільстві.
815909
  Петрук Наталія Неформальна спільність і формування засад самоорганізації суспільства (на матеріалі історії українського бароко) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 245-249


  Метою даної статті є з’ясування ролі неформальних спільностей укр. інтелігенції у напрацюванні засад самоорганізації укр. суспільства в добу бароко і в час Руїни
815910
  Онищук С. Неформальна субкультура як учасник екологічного руху, боротьба за права тварин // Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2011. – Вип. 4, ч. 5. – С. 53
815911
  Лылова О.В. Неформальная взаимопомощь в сельском сообществе // Социологические исследования. – Москва, 2002. – № 2. – С.83-86. – ISSN 0132-1625
815912
  Шмид Р. Неформальная кинетика в поисках путей химических реакций / Р. Шмид, В. Сапунов. – М., 1985. – 264с.
815913
  Петрушко А.В. Неформальная коммуникация в организации: роль и значение в современных условиях // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2017. – Т. 23. – С. 372-379. – ISSN 1993-5560


  "В статье проанализированы аспекты организационной коммуникации с точки зрения формализации коммуникативных каналов. Автор акцентирует внимание на необходимости управления организационными коммуникационными потоками, как формальными, так и ...
815914
  Буянова А.Ю. Неформальная молодежь Улан-Удэ: культурное противостояние // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 3. – С. 36-51. – ISSN 0869-5415
815915
   Неформальная Россия. – М., 1990. – 380с.
815916
  Барсукова С.Ю. Неформальная экономика: понятие, история изучения, исследовательские подходы // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 2 (334). – С. 31-39. – ISSN 0132-1625
815917
  Соколова Н.С. Неформальная экономика: сущность, признаки, виды // Человек и общество: на рубеже тысячелетий : международный сборник научных трудов. – Воронеж, 2001. – № 9/10. – С.40-42. – ISBN 5-88512-242-1


  теневая экономика, криминальная экономика и домашний репродуктивный сектор экономики (домохозяйства)
815918
  Дрозач М. Неформальне навчання за робітничими професіями: світова та вітчизняна практика підтвердження його результатів / М. Дрозач, Н. Паршина, Н. Стульпінас // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 5. – С. 28-36 : рис. – Бібліогр.: 15 назв
815919
  Сорока В. Неформальне навчання й онлайн-платформа. ІКТ в освіті має зазнати істотних змін: світовим трендом є бачення ІТ-компетентності як базових навичок, "грамотності XXI століття" // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 8 лютого (№ 5). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  У Верховній Раді пройшли парламентські слухання "Реформи галузі інформаційно-комунікаційних технологій та розвиток інформаційного простору України". На слуханнях також йшлося про нагальні зміни в освітній галузі.
815920
  Аніщенко О. Неформальне навчання у полікультурному середовищі // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 31 серпня - 7 вересня (№ 36/37). – С. 6


  21-28 серпня у Латвії відбулася Регіональна Літня Академія для представників країн Східного партнерства. Організований за підтримки представництва DVV International в Україні. Діяльність учасників та експертів академії було спрямовано на посилення ...
815921
  Заюков І. Неформальне професійне навчання як інструмент підвищення гнучкості ринку праці України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформаційно-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. О. Варецька. – Київ, 2017. – № 2. – С. 14-20. – ISSN 2411-6912 02
815922
  Краснов С. Неформальний аналіз кредитоспроможності індивідуальних позичальників комерційних банків // Наукові записки Тернопільського державного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 173-176. – ISSN 1815-3232
815923
  Лісничук О. Неформальні аспекти інституційних трансформацій українського парламентаризму // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 6 (74), листопад - грудень. – С. 164-176
815924
  Бабак В.І. Неформальні громадські об"єднання УРСР як каталізатор процесу створення національної армії (1987-1989 рр.) // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 28. – С. 379-386
815925
  Варій М.Й. Неформальні групи військового підрозділу: соціально-психологічний аспект : Науково-методичний посібник / М.Й. Варій; Відділення військової підготовки Державного університету "Львівська політехніка". – Львів, 1997. – 39с.
815926
  Новікова І. Неформальні державні інститути у процесі реалізації змін у фінансово-кредитному секторі епохи вільного підприємництва // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 3/4 (123). – С. 53-65. – ISSN 1605-2005
815927
  Кондратенко Н. Неформальні засоби політичної комунікації: дискурс політичного анекдоту // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 206-214


  Статтю присвячено одному з виявів неформальної політичної комунікації - політичному анекдоту. Запропоновано типологію політичних анекдотів з огляду на прагматично-функціональні характеристики. Політичний анекдот розглянуто як один із засобів впливу на ...
815928
  Шапурова О.О. Неформальні інтеграційні об"єднання в сучасному економічному просторі України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 10. – С. 51-53
815929
  Тараненко В. Неформальні молодіжні об"єднання // Наукові правничі школи Київського університету : матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ 12 жовтня 2005 рік) / КНУТШ ; [відп. ред. В.І. Андрейцев]. – Київ : Київський університет, 2006. – С. 180-182
815930
  Волкова Л.О. Неформальні молодіжні об"єднання як об"єкт соціально психологічного дослідження // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2011. – Вип. 27 (30). – С. 3-18. – ISBN 978-966-8063-99-51
815931
  Степенко Марина Неформальні молодіжні рухи // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2009. – № 3. – С. 23-26
815932
  Коваленко Ю. Неформальні норми фінансового сектора економіки: економічна ментальність та інституційна довіра // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2011. – № 2. – С. 58-68 : табл. – Бібліогр.: 32 назв. – ISSN 1811-3141
815933
   Неформальні платежі пацієнтів медичних закладів в Україні та Болгарії / Т.Г. Степурко, М. Павлова, І.М. Грига, С.М. Оксамитна, В. Гроот // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 148 : Соціологічні науки. – С. 83-92. – ISSN 1996-5931
815934
  Здетовецька Н.О. Неформальні поселення мегаполісів: латиноамериканський досвід сучасної соціальної архітектури / Н.О. Здетовецька, Роджер Нор"єга // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. Трошкіна О.А. – Київ, 2017. – Вип. № 2 (18). – С. 67-81 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISBN 978-966-929-446-3
815935
  Шапарь В.І. Неформальні структури політичної влади у сучасній Україні: спроба осмислення // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 10. – С. 103-109. – ISBN 966-628-197-5
815936
  Кухар В. Неформальні субкультури в інформаційному просторі світової мережі Інтернет // Українознавство : щоквартальний науково-популярний журнал : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 3/4 (48/49). – С. 87-92
815937
  Линдси Ч. Неформальное введение в АЛГОЛ 68 / Ч. Линдси, С. ван дер Мюйлен. – М., 1973. – 407с.
815938
   Неформальное введение в С++ и Turbo Vision. – Санкт-Петербург : Галерея "Петрополь", 1992. – 383с. – ISBN 5-87430-007-4
815939
  Стародубцев В.А. Неформальное образование в жизнедеятельности педагога / В.А. Стародубцев, А.А. Киселева // Инновации в образовании / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2010. – № 9. – С. 74-83. – ISSN 1609-4646


  В условиях быстрого темпа обновления информации периодичность направления преподавателей вузов и учителей школ на повышение квалификации (один раз в пять лет) оказывается объективно недостаточной, отстает от развития технологий (в том числе ...
815940
   Неформальное экологическое образование детей. – К.-Нижний Новгород, 1994. – 91с.
815941
  Латов Ю.В. Неформальные "правила игры" в образовательной системе: симуляция образования, симулякры и брокеры знаний / Ю.В. Латов, Г.А. Ключарёв // Общественные науки и современность. ОНС / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 2. – С. 31-42. – ISSN 0869-0499


  В странах догоняющего развития, включая Россию, производство знаний нередко заменяется производством симулякров знаний: многие учащиеся системы профессионального образования, а также определенная часть соискателей ученых степеней (послевузовское ...
815942
  Латов Ю.В. Неформальные институты, регулирующие теневую экономику // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2006. – Вип. 103-1. – С. 71-78. – Бібліогр.:12 назв. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
815943
   Неформальные математические модели в химической термодинамике. – Новосибирск, 1991. – 175с.
815944
  Цукаленко М.А. Неформальные молодежные объединения сегодня // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2013. – № 8 (104). – С. 976-980. – ISSN 1812-8696
815945
   Неформальные объединения молодежи вчера, сегодня... А завтра?. – М., 1988. – 67с.
815946
  Моисеев Н.Н. Неформальные процедуры и автоматизация проектирования / Н.Н. Моисеев. – Москва, 1979. – 63с.
815947
  Левичева В.Ф. Неформальные самодеятельные объединения / В.Ф. Левичева. – М, 1989. – 63с.
815948
  Губерман Ш.А. Неформальный анализ данных в геологии и геофизике / Ш.А. Губерман. – Москва : Недра, 1987. – 260с.
815949
  Толстой А. Неформальный лидер // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2007. – № 1. – С. 82-85.
815950
  Стародубцев В.А. Неформальный путь публикации учебных пособий / В.А. Стародубцев, Я. Цзюй // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научно-теоретический журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 9, сентябрь. – C. 100-104. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрены возможности использования технологии блогов для публикации мультимедийных учебно-методических пособий по лицензиям Creative Commons в открытой информационно-коммуникационной среде. Такой путь неформальной поддержки образовательного процесса ...
815951
   Неформальный саммит с Бушами // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 26. – С. 14-15. – ISSN 0234-1670


  1-2 липня російсько-американський саміт в Америці в штаті Мен
815952
  Демченко Т.С. Неформальный социальный контроль высшего образования: влияние процессов глобализации // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2013. – № 5. – С. 41-47. – ISSN 1561-2465
815953
  Супрунец А. Нефранцузское кино // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2008. – № 5. – С. 66


  Подорож в Париж
815954
  Мирчинк М.Ф. Нефрепромысловая геология / М.Ф. Мирчинк, М.И. Максимов. – М-Л, 1952. – 332с.
815955
   Нефритова Гуаньинь. – М., 1972. – 255с.
815956
   Нефритова Гуаньінь: Новели та оповідання доби Сун (Х-ХІІІ ст.). – Київ : Дніпро, 1983. – 347с.
815957
  Вершинин А. Нефритовая башня / А. Вершинин. – Горький, 1955. – 120с.
815958
  Коль Л. Нефритовая черепашка : повесть // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 7. – С. 8-39. – ISSN 0321-1878
815959
  Ши Нил Нефритовое море, или Озеро Туркана. Нефритовое море: последний ритуал / Ши Нил, Олсон Рэнди // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Август. – С. 90-109 : фото
815960
  Акунин Б. Нефритовые четки : приключения Эраста Фандорина в 19 веке / Борис Акунин ; [ илл. Игоря Сакурова ]. – Москва : Захаров, 2007. – 704 с. : илл. – ISBN 978-5-8159-0648-8
815961
  Ким А.А. Нефритовый пояс / А.А. Ким. – М., 1981. – 400с.
815962
  Востокова Г.С. Нефритовый слоненок / Г.С. Востокова. – Москва, 1989. – 333с.
815963
  Сутурин А.Н. Нефриты / А.Н. Сутурин, В.С. Замалетдинов. – Новосибирск : Наука, 1984. – 150с.
815964
   Нефриты Восточной Сибири: геохимические особенности и проблемы генезиса / М.В. Бурцева, Г.С. Рипп, В.Ф. Посохов, А.Е. Мурзинцева // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 3. – С. 516-527 : рис., табл. – Библиогр.: с. 525-527. – ISSN 0016-7886
815965
  Дудченко І.В. Нефробеніусові алгебри Фуджити // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 12-19. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглянуто сильнозв"яні сагайдаки з числом вершин р=4 та їх алгебри Фуджити. Встановлено, які з перелічених алгебр є фробеніусовими. The strongly connected quivers with p=4 and their Fujita algebras are considered. For these Fujita algebras thoose ...
815966
  Шварц Людмила Олексіївна Нефроізіологічні особливості орієнтувально-дослідницької діяльності у шкільному віці. : Дис... канд. біол.наук: 03.00.13 / Шварц Людмила Олексіївна; Волин. держ. ун-тет ім. Л.Українки. – Луцьк, 1998. – 193л. – Бібліогр.:л.154-193
815967
  Бакиров А.А. Нефте-газоносные области Северной и Южной Америки. Геологические условия регионального нефте-газонакопления / А.А. Бакиров. – Москва : Госгеолтехиздат, 1959. – 296с.
815968
   Нефтебитуминозные породы: достижения и перспективы. – Алма-Ата, 1988. – 308с.
815969
   Нефтегазовая геология. – М.
2. – 1962. – 39с.
815970
   Нефтегазовая гидрогеология юга Сибирской платформы. – М., 1984. – 193с.
815971
   Нефтегазовая промышленность индустриально развитых капиталистических и развивающихся стран. – М., 1988. – 174с.
815972
  Гурвич Е. Нефтегазовая рента в российской экономике // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2010. – № 11. – С. 4-24. – ISSN 0042-8736


  В работе представлены детальные оценки нефтегазовой ренты за 1999–2009 гг. Впервые оцениваются размер, источники и использование скрытой природной ренты – той ее части, которая не включается в цену продукции, а идет на субсидирование производителей ...
815973
  Халилов Нефтегазовая экономика Азербайджана / Халилов, оглы // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 8. – С. 71-76. – ISSN 2074-6040
815974
  Высоцкий И.В. Нефтегазовые бассейны зарубежных стран / И.В. Высоцкий. – Москва, 1981. – 479с.
815975
   Нефтегазовый комплекс России : тенденции развития (2000-2010 годы) / Ин-т стратег. оценок и анализа ; [под общ. ред. В.А. Гусейнова]. – Москва : Красная звезда, 2011. – 451, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Библиотечка Вестника аналитики). – ISBN 978-5-94691-379-9
815976
  Гожик П.Ф. Нефтегазовый потенциал материкового склона Америки / П.Ф. Гожик, В.А. Краюшкин, В.П. Клочко // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 1. – С. 86-92 : табл. – Библиогр.: 26 назв. – ISSN 0367-4290
815977
  Заливалов Н.П. Нефтегазовый потенциал палеозойского фундамента Западной Сибири: прогнозы и реальность // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2006. – № 1. – С. 26-37 : рис., табл. – Библиогр.: 29 назв. – ISSN 0367-4290
815978
  Куршаков В. Нефтегазовый фактор во внешней политике Ирана // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2013. – № 3. – С. 88-96. – ISSN 0131-2227
815979
  Стерлин Б.П. Нефтегазогеологическое районирование Днепровско-Донецкой впадины как освнова раздельного подсчета прогнозных запасов газа и направленных поисков газовых месторождений. / Б.П. Стерлин. – Л, 1976. – 61с.
815980
  Оруджева Д.С. Нефтегазогеологическое районирование при поисково-разведочных работах / Д.С. Оруджева. – Москва : Наука, 1985. – 108с.
815981
  Калинко М.К. Нефтегазоносность акваторий мира / М.К. Калинко. – Москва : Недра, 1969. – 224с.
815982
  Доленко Г.Н. Нефтегазоносность Крыма / Г.Н. Доленко, А.И. Парыляк, И.П. Копач. – Киев : Наукова думка, 1968. – 132с.
815983
  Байрак И.К. Нефтегазоносность мезозоя краевых прогибов Предкавказья / И.К. Байрак. – Москва, 1982. – 82с.
815984
  Гожик П.Ф. Нефтегазоносность мирового континентального склона / П.Ф. Гожик, В.А. Краюшкин, В.П. Клочко // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 1. – С. 7-22 : табл. – Библиогр.: 40 назв. – ISSN 0367-4290
815985
   Нефтегазоносность морей и океанов. – Москва : Недра, 1973. – 231 с.
815986
  Успенская Н.Ю. Нефтегазоносность палеозоя северо-американской платформы / Н.Ю. Успенская. – М.-Л., 1950. – 408с.
815987
  Грачевский М.М. Нефтегазоносность рифов Мирового океана / М.М. Грачевский, А.С. Кравчук. – М., 1989. – 187с.
815988
  Куриленко В.С. Нефтегазоносность Северного Омана и особенности оценки ее перспектив с применением аэрокосмических методов // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2010. – № 3. – С. 60-68 : рис. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 0367-4290
815989
   Нефтегазоносность центральной части Югорского свода / В.И. Исаев, Г.А. Лобова, М.Э. Рояк, А.Н. Фомин // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 2. – С. 15-46 : Рис., табл. – Бібліогр.: с. 44-46. – ISSN 0203-3100
815990
  Халтурин Д.С. Нефтегазоносность, формирование геологиеской структуры и осадконакопление / Д.С. Халтурин. – Москва, 1966. – 196с.
815991
  Высоцкий И.В. Нефтегазоносные бассейны зарубежных стран / И.В. Высоцкий. – Учебник для ВУЗов. – Москва, 1981. – 479с.
815992
  Высоцкий И.В. Нефтегазоносные бассейны зарубежных стран : Учебник для вузов / И.В. Высоцкий, В.И. Высоцкий, В.Б. Оленин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1990. – 404с.
815993
  Крылов Н.А. Нефтегазоносные бассейны континентальных окраин / Н.А. Крылов, Ю.К. Бурлин, Л.И. Лебедев. – Москва : Наука, 1988. – 245с.
815994
  Гуревич С Г. Нефтегазоносные бассейны Южной Америки и прогнозная оценка их ресурсов / С Г. Гуревич, . – М., 1974. – 76с.
815995
  Бакиров А.А. Нефтегазоносные области Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии : Геологические условия регионального нефтегазонакопления / А.А. Бакиров, А.М. Пронина. – Москва : Госгеолтехиздат, 1962. – 208с.
815996
   Нефтегазоносные провинции CCCH. – Москва : Недра, 1977. – 328 с.
815997
  Бакиров А.А. Нефтегазоносные провинции и области зарубежных стран / А.А. Бакиров, М.И. Варенцов, Э.А. Бакиров. – Москва : Недра, 1971. – 544с.
815998
  Успенская Н.Ю. Нефтегазоносные провинции и области зарубежных стран / Н.Ю. Успенская, Н.Н. Таусон. – Москва : Недра, 1972. – 295с.
815999
  Кузьмин А.А. Нефтегазоносные свиты плиоцена Юго-Западной Туркмении и роль дизъюнктивных нарушений в формировании и разрушении залежей нефти и газа. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Кузьмин А.А.; АН АзССР. – Баку, 1967. – 18л.
816000
  Туманов П.А. Нефтегазоностность среднедевонских отложений северо-восточного склона Южного Тимана. / П.А. Туманов. – М., 1962. – 88с.
<< На початок(–10)811812813814815816817818819820(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,