Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)919293949596979899100(+10)В кінець >>
90001
  Копач Т.М. "Preise gut- alles gut": модифіковані прислів"я в німецькому рекламному заголовку // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 209-213. – ISBN 966-8188-07-1
90002
  Ладов В.А. "Principia Mathematica" о природе логических парадоксов // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 3 (54). – С. 36-44. – ISSN 1560-7488
90003
  Дідковська І. "Prius Quam incipias, consulto opus est" ("Думайте, перш ніж почати") // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 9-15 лютого (№ 6)
90004
   "Private Label -2011: Ритейлер и производитель - курс на развитие" // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2011. – № 5. – С. 19-22 : табл., фото
90005
  Syvko L. "Private Military Combatants": Mercenaries Legalized? // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал; спецвипуск / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2005. – № 2 : Міжнародне гуманітарне право. – С. 117-120. – ISSN 1814-3385
90006
  Товтин Я.І. "Privilegium maius" Рудольфа IV Габсбурга // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 76-79. – (Серія : Історія ; вип. 1 (32))
90007
  Сахарчук І. "Pro bono" - "Для добра"! / І. Сахарчук, О. Шурин // Київський університет. – Київ, 2013. – Березень (№ 5/6). – С. 3


  В Україні однією з перших юридичних клінік була саме юридична клініка Pro bono КНУ імені Тараса Шевченка, створена ще у вересні 1995 року. Робота в клініці побудована так, що заохочує студентів учитися самостійно. Вона покликана надавати безоплатну ...
90008
   "PRO bono" - означає "для добра" // Наша газета+. – Київ, 2000. – № 1/2. – С. 15


  У 200 році студенти юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка надаватимуть безплатну допомогу читачам "Нашої газети+"
90009
  Длугопольський О. "Pro et Contra" природного монополізму: концептуалізацуія зарубіжних підходів // Світ фінансів : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2006. – Вип. 1. – С. 81-96. – бібліогр: 14 пунктів. – ISSN 1818-5754
90010
  Пастух Б. "PRO" I "CONTRA" морального релятивізму щодо творчості Володмира Винниченка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 306-310. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 2)
90011
   [Prace]. Prawo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan
  N 151. – 1996
90012
   [Prace]. Matematyka / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan : UaM, 1996


  1997. V. 94, N 4-26
90013
   [Prace]. Filozofia i logika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan
  N 76. – 1996
90014
   [Prace]. Historia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan
  N 187. – 1997
90015
   [Prace]. Filologia rosyjska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan : Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewisza. – ISBN 978-83-232-0817-4
  N 29. – 1997
90016
   [Prace]. Psychologia i pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan
  N 107. – 1997
90017
   [Prace]. Prawo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan
  153. – 1997
90018
   [Prace]. Filozofia i logika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan
  N 78. – 1997
90019
   [Prace]. Filologia germanska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan
  N 43. – 1998
90020
   [Prace]. Geografia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.; Uniwersytet im. A. Mickiewicza. – Poznan
  58. – 1998
90021
   [Prace]. Filologia klasyczna / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. – Poznan
  Т 23. – 1998
90022
   [Prace]. Filologia polska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.; Uniwersytet im. A. Mickiewicza. – Poznan
  Т 61. – 1998
90023
   [Prace]. Psychologia i pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.; Uniwersytet im. A. Mickiewicza. – Poznan
  N 110. – 1998
90024
   [Prace]. Filozofia i logika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan
  Т 79. – 1998
90025
   [Prace]. Historia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan
  N 189. – 1998
90026
   [Prace]. Biologia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan
  N 59. – 1998
90027
   [Prace]. Prawo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan
  154. – 1998
90028
   [Prace]. Historia sztuki / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.; Uniwersytet im. A. Mickiewicza. – Poznan : UaM
  N 26. – 1999
90029
   [Prace]. Archeologia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.; Uniwersytet im. A. Mickiewicza. – Poznan : UaM
  N 44. – 1999
90030
   [Prace]. Fizyka / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. – Poznan
  N 72. – 1999
90031
   [Prace]. Filologia polska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.; Uniwersytet im. A. Mickiewicza. – Poznan
  Т 62. – 1999
90032
   [Prace]. Seria: Monografie / Akademia wychowania fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego. – Poznan
  N 337. – 1999
90033
   [Prace]. Seria filmoznawcza / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan
  N 1. – 2001
90034
   [Prace]. Filologia rosyjska. – Poznan : Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewisza. – ISBN 978-83-232-2118-0
  N 38. – 2010
90035
  Hysek Jan Pracovni aktivita v rozvinute socialisticke spolecnosti / Hysek Jan. – Praha, 1978. – 204с.
90036
   Pracownicy nauki i dydaktyki Uniwersytetu Mikolaja Kopernika, 1945-1984: Materialy do biografii. – Torun, 1987. – 430с.
90037
   Pracownicza odpowiedzialnosc kadry kierowniczej: Materialy 12 Zymowej Szkoly Prawa Pracy, Karpacz, marzec 1985. – Wroclaw, 1985. – 144с.
90038
  Diaz Joannes Bernardus Practica criminalis canonica, seu litium controversiarumo in foro passim Ecclesiastico verti solitarum, copiosae & iuridicae decisiones / Olim a rever & perillustri viro D. Joanne Bernardo Diaz. – Venetiis (Venezia) : Apud Societatem Venetam, 1602. – [50], 712 p.
90039
  Escalona Silvia Practica integral de la lengua espanola, 3. / Escalona Silvia, Castillo Berta. – Habana, 1981. – 266с.
90040
   Practica judiciara penala. – Bucuresti
1. – 1988. – 232с.
90041
  Roxin T. Practica limfografica in clinica / T. Roxin, H. Bujar. – Bucuresti : Editura Academiei Republicii Socialiste Romania, 1973. – 171с.
90042
  Safonova M.P. Practical aid in everyday English / M.P. Safonova. – M., 1977. – 120с.
90043
  Volovikov B.P. Practical application of a system dynamics method and agent-based modelling for developing marketing strategies // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 10 (160). – С. 446-455 : table., fig. – Bibliogr.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
90044
  Dent R.V. Practical applied photography. / R.V. Dent. – Shanghai, 1958. – 1056с.
90045
   Practical Approach for Assessment of End­State Radiological Criteria for Remediation of Radioactively Contaminated Sites / D. Bugai, J. Gebauer, A. Sizov, N. Molitor // Ядерна та радіаційна безпека : науково-технічний журнал / Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки (ДНТЦ ЯРБ) ; Одес. нац. політехн. ун-т (ОНПУ) ; голов. ред. Дибач О.М. – Київ, 2019. – № 1 (81). – P. 36-41. – ISSN 2073-6231


  Практичний підхід до оцінки радіологічних критеріїв кінцевого стану при реабілітації радіоактивно-забруднених об"єктів. An approach is described for assessment of the end state radiological criteria for remediation of radioactively contaminated sites. ...
90046
   Practical Aspects of Modern High Performance Liquid Chromatography: Proceedings, December 7-8, 1981, Berlin. – Berlin, New York : Walter de Gruyter, 1983. – 449с.
90047
  Makienko N.I. Practical bench work / N.I. Makienko. – M., 1984. – 181с.
90048
  Malhotra V.K. Practical biochemistry for students / V.K. Malhotra. – New Delhi : Jaypee Brothers, 1986. – 127p.
90049
  Ody Penelope Practical Chinese medicine : [Understanding the principles and practice of traditional Chinese medicine and making them work for you] / Ody Penelope. – London : Godsfield, 2000. – 144p. : ill. – ISBN 1-84181-027-4
90050
   Practical Course of English (5th year). – M., 1976. – 205с.
90051
   Practical Course of English (first year). – M., 1972. – 463с.
90052
   Practical Course of English (first year). – 2nd ed. – Moscow, 1978. – 448 p.
90053
   Practical Course of English (fourth year). – M., 1975. – 223с.
90054
   Practical Course of English (fourth year). – 2nd ed. – M., 1981. – 221 с.
90055
   Practical Course of English (second year). – M., 1973. – 479с.
90056
   Practical Course of English (second year) : Уч. для ин-тов по спец. "Иностр. яз.". – 2nd ed., revis. – Moscow : Vyssaya skola, 1978. – 397 p.
90057
   Practical Course of English (third year). – M., 1974. – 325 с.
90058
   Practical Course of English (third year). – 2nd ed. – M., 1980. – 366с.
90059
   Practical course of English: fifth year. – 2nd ed. – Moscow, 1982. – 303 с.
90060
  Naumenko L.P. Practical Course of translation = [Практичний курс перекладу з англійської мови на українську] : The Manuel : From English into Ukrainian : For Students of Oriental Department IV course / Lyudmyla P. Naumenko, Anghela Y. Gordyeyeva ; Kyiv Taras Shevchenko National University, Institute of Philology. – Vinnytsia : Nova Knyha Publishers, 2011. – 136 p. : ill, schemes. – Bibliogr.: p. 131-132. – ISBN 978-966-382-314-0


  Посібник є першою спробою системного висвітлення питань порівняльної стилістики англійської та української мов. в ньому проведено аналіз базової лінгвостилістичної проблематики, – стилістичної семасіології та функціональної стилістики, – в ході якого ...
90061
  Henry S.H. Practical drills in rapid calculation / S.H. Henry, W. Keast. – Toronto : Pitman and sons, 1929. – 127 p.
90062
  Willoughby G.A. Practical electricity for beginners / G. A. Willoughby. – Peoria : Manual Arts Press, 1932. – 104 p.
90063
   Practical English for technical institutes. – Ростов-на Дону, 1970. – 304с.
90064
  Natanson A E. Practical English Grammar by Correspondence / A E. Natanson. – Москва : Высшая школа, 1973. – 404 с.
90065
  Bailey K.M. Practical English language teaching : speaking / Kathleen M. Bailey ; series ed.: David Nunan. – New York : McGraw-Hill, 2005. – VII, 199 p. : ill. – ISBN 0-07-310310-1
90066
   Practical English phonetics. Advanced course. – Minsk, 1982. – 231с.
90067
  Swan Micael Practical English usage / Swan Micael. – M., 1984. – 552с.
90068
  Swan Michael Practical English usage / Swan Michael. – Oxford : Oxford univ. press, 1991. – 27,[507]p. – ISBN 0-19-431185-6
90069
  Scheraga M. Practical English writing skills : A handbook with practice / Mona Scheraga. – 2nd ed. – Lincolnwood (Chicago) : Contemporary books, 1999. – 6,182 p. – (Contemporary"s...). – ISBN 0-8092-0453-3
90070
  Hughes J. Practical grammar : level 2 : [with audio CDs and answers] / John Hughes and Ceri Jones. – Andover : Heinle, Cengage Learning, 2011. – 288 p. : Ill. + 2 CD-ROM. – ISBN 978-1-4240-1805-5
90071
  Hughes J. Practical grammar : level 3 : [with audio CDs and answers] / John Hughes and Ceri Jones. – Andover : Heinle, Cengage Learning, 2011. – 288 p. : Ill. + 2 CD-ROM. – ISBN 978-1-4240-1807-9
90072
  Matyushkina-Guerke Practical grammar in Patterns (for laboratory work) / Matyushkina-Guerke, T.N. Kuzmichyowa, L.L. Ivanova. – 2d ed. – M., 1974. – 189с.
90073
  Matyushkina-Guerke Practical grammar in Patterns (for laboratory work) : учебное пособие / Matyushkina-Guerke, T.N. Kuzmichyowa, L.L. Ivanova. – 3d ed. – Moscow, 1979. – 188 с.
90074
  Kuzmichyova T.N. Practical grammar in patterns. (For laboratory work). / T.N. Kuzmichyova, L.L. Ivanova, Matyushkina-Gerke. – Moscow, 1972. – 191с.
90075
   Practical guide to in-service teacher training in Africa. – Paris, 1970. – 81с.
90076
   Practical guide to in-service teacher training in Africa. – Paris, 1970. – 81с.
90077
  Assur V.L. Practical Guide to Surveying. / V.L. Assur, A.M. Filatov; Translated from the Russian by Kuznetsov V.V. – Moscow : Mir, 1988. – 317 с.
90078
   Practical handbook of british birds. – London : Witherby
Volume 2 : Pydopodes-galli. – 1924. – 449-959S.
90079
   Practical law. Life sciences : multi-jurisdictional guide. – London : Practical law company. – ISSN 1479-6759
2012. – 2012
90080
  Schleif Robert Practical Methods in Molecular Biology / Schleif Robert, Wensink Pieter. – New York a.o. : Springer, 1981. – 220p. : With 49 Figures
90081
   Practical nuclear medicine: approach and realization with use neutron-physical methods / I. Dryapachenko, O. Kushpij, V. Ostashko, O. Povoroznyk, V. Shevel // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – Р. 6-8. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 1 (25)). – ISSN 1728-3817


  In this paper, the authors consider the objective conditions, the necessity and the possibility of systematic, effective application of already tested by them methods of nuclear-physical research on beams of accelerators for the needs of clinical ...
90082
  Koshechko N. Practical preparation of future teachers with the help of educational training in pedagogical conflictology // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 20-24. – (Педагогіка ; вип. 1 (9)). – ISSN 1728-3817


  The article analyzes actual ideas on the problem of practical training of future teachers. Special emphasis is put on modern student learning technologies. Exclusive attention is paid to the educational training on pedagogical conflictology. The ...
90083
  Gordon Jan Practical punctuation / Gordon Jan. – M., 1981. – 72с.
90084
  Schach S.R. Practical software engineering / S.R. Schach; Aksen associates incorporated publishers. – Homewood : IRWIN, 1992. – XX, 324 p. : ill. – ISBN 0-256-11454-4
90085
  Widdowson H.G. Practical stylistics : an approach to poetry / H.G. Widdowson. – Oxford : Oxford univ. press, 1992. – XIV, 230 p. – Bibliogr.: p. 221-224. – ISBN 0-19-437190-5
90086
  Yurkevych O. Practical thinking of a lawyer should be strict // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 84
90087
  Zhylenko M. Practical training of professionals in the higher education system of independent Ukraine // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 66-69. – (Педагогіка ; вип. 1 (9)). – ISSN 1728-3817


  The paper analyzes approaches to practical training organization in Ukrainian system of higher education in the period – the end of the 20th – beginning of the 21st century. Particular emphasis is placed on modern requirements. Exclusive attention is ...
90088
  Shvetsova L. Practical Value of the Institute of Small Cases in the Light of Changes // Access to Justice in Eastern Europe / About AJEE ; ed. in chief: I. Izarova, L. Faculty ; ed. board: E. Silvestui, A. Uzelac, C. Hendrik [et al.]. – Kiev, 2018. – Iss. 1, december. – P. 72-80. – ISSN 2663-0575
90089
  Moolman Val Practical ways to prevent burglary and illegal entry / Moolman Val. – New York, 1970. – 192с.
90090
   Practicas de mecanica. – Las Villas : Universidad Central Departamento de fisica Escuela de quimica, 1965. – 134 p. – (Serie de cuadernos de practicas de fisica)
90091
   Practicas de mecanica. Cuaderno de trabajo. – Las Villas, 1965. – 30с.
90092
  Semishin V. Practicas de quimica general. Inorganica / V. Semishin. – M., 1967. – 392с.
90093
  Nicevich A.A. Practicas estilisticas en espenol : Навчальний посібник / A.A. Nicevich. – Одесса : Астропринт, 2004. – 280с. – ISBN 966-318-265-2
90094
  Gusiev V. Practicas para Resolver problemas matematicos / V. Gusiev, V. Litvinenko, A. Mordkovich; Trad. del ruso por A.B.Elias. – Moscu : Mir
Geometria. – 1989. – 247 p. : Ill.
90095
  Dvorzhetskaya M.P. Practice in Intonation of English Discourse / M.P. Dvorzhetskaya, E.N. Dechtulinskaya. – Kiev, 1982
90096
   Practice in library criticism. – 1966-67 ed. revision. – Agincourt, 1966. – 76 с.
90097
   Practice in literary criticism. – Toronto, 1967. – 76 p.
90098
  Seredina C.G. Practice in oral English / C.G. Seredina. – M., 1971. – 151с.
90099
  Gude Kathy Practice Tests for First Certificate English / Gude Kathy. – London
1. – 1984. – 64с.
90100
   Practices in the treatment of low-and intermediate-level radioactive wastes. – Vienna, 1966. – 952с.
90101
  Tuchman B.W. Practicing history : Selected essays / Barbara W. Tuchman. – New York : Knopf, 1981. – 306 p. – ISBN 0-394-52086-6
90102
  Kohlrausch F. Practische regeln zur genauerenbestimmung des specifischen gewichtes / F. Kohlrausch; Fontaine H. Note theorique et pratique sur l`emulseur de vapeur, 1895; Лачинов Д.А. О международной электрической выставке в Париже, 1882; Тутковский П. Минералогия. Физиография минералов в синоптических таблицах, 1888. – Marburg : Elwertsche Universitaets-Buchhandlung, 1856. – 88 S., 40 p., 45 c., 80 c.
90103
  Davis W.M. Practische Ubeungenin Physischer Geographie / W.M. Davis. – Leipzig ; Berlin : Teubner, 1918. – 116 S.
90104
   Practise your English = Учебное пособие по разговорной практике. – Лю, 1962. – 208с.
90105
  Калик А.С. Practising translation. Метод. разработка по переводу для студ. групп второго языка 4 курса переводч. отд. / А.С. Калик, А.С. Шаванда. – Киев, 1974. – 38 с.
90106
  Baum Jiri Practvo velke prahy / Baum Jiri. – Praha : Orbis, 1954. – 182s.
90107
  Chmaj Ludwik Prady i kierunki w pedagogice XX wieku / Chmaj Ludwik. – Warszawa, 1962. – 536с.
90108
  Пучков А.А. Praefatio // Адольф Сонни, киевлянин : к истории классической филологии в Императорском университете св. Владимира / А.А. Пучков. – Киев : Феникс, 2011. – C. 5-20. – ISBN 978-966-651-872-2
90109
   Praehistorica X : acta instituti praehistorici Universitatis Carolinae Pragensis. – Praha : Univerzita Karolina
3 : Varia archaeologica. – 1982. – 160, [6 Tab.], [2] s. : il.
90110
  Киселева Л.Э. Praesens как одна из форм выражения будущего в архаической латыни / Л.Э. Киселева. – Л, 1974. – 32с.
90111
  Ruskin J. Praeterita.Outlines of scenes and thoughts perhaps worthy of memory sn my past life.. – London : George Allen, Sunnyside, Orpington
Vol. 2. – 1899. – Х,362 p.
90112
   Prag. – Munchen, 1993. – 143с.
90113
  Rybar C. Prag. Fremdenfuhrer, Informationen, Fakten / C. Rybar. – Praha : Olympia, 1970. – 311S.
90114
  Rolcik Premysl Praga-mater urbium / Rolcik Premysl. – Prague, 1959. – 47с.
90115
  Skrzypkowski Edward Praga, Jablonna, Legionowo. Wrzesien-Pazdzziernik 1944 / Skrzypkowski Edward. – Warszawa, 1970. – 30с.
90116
   Praga. Idegenvezeto. – Praga, 1963. – 170с.
90117
   Prager Alltag. – Prag, 1958. – 140с.
90118
  Bucina Ferdinand Prager Notturno, in dem eine einzige Nacht und viele Gaslampen das Antlitz der Stadt verwandeln. / Bucina Ferdinand. – Prag., 1957. – 84с.
90119
  Kisch Egon Erwin Prager Pitaval. - Spate Reportagen. / Kisch Egon Erwin. – Berl.-Weimar, 1969. – 436с.
90120
  Застровська С.О. Pragmalinguistik (Прагмалінгвістика) : навч. посібник для студентів ВНЗ / С.О. Застровська, О.А. Застровський, О.А. Зубач ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – 202, [2] с. – Бібліогр. в кінці тем. – (Серія "Посібники та підручники СНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-631-1
90121
  Baranova S. Pragmatic and Functional Peculiarities of Euphemisms for Diseases, Death and Dying in the English Mass-Media Discourse / S. Baranova, K. Pletenko // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред Ткаченко О.Г. – Суми ; Харків, 2018. – Т. 10, № 1. – P. 19-25. – ISSN 2077-804X


  The article describes euphemisation processes in English for the themes of diseases, death and dying on the materials of the mass-media discourse. It shows a detailed analysis of different lexical units of substituting nature to find out the reasons ...
90122
  Szczyrbak M. Pragmatic marker use in police interviews: the case of I mean and you know // Studia linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis. – Krakow, 2014. – 131. – Р. 287-297. – ISBN 978-83-233-3707-2. – ISSN 1897-1059


  Drawing on interactional approaches to comment clauses (Stenstrom 1994; Povolna 2010), the paper reveals the discourse functions of I mean (Part 1) and you know (Part 2) in the context of police interviews. More specifically, taking into account the ...
90123
  Levinson S.C. Pragmatics / S.C. Levinson. – Cambridge a.o. : Cambridge University Press, 1985. – XVI, 420 p. – First publ.: 1983. – ISBN 0-521-22235-4
90124
  Bandurko Z. Pragmatische eigenschaften von der poesie der "Neuen Sachlichkeit" // Науковий вісник Херсонського державного університету : збірник наукових праць / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2017. – P. 38-42. – (Серія "Лінгвістика" ; вип. 29). – ISSN 2413-3337


  Прагматичні особливості поезії "нової діловитості". "Розглянуто основні прагматичні характеристики лірико-поетичного дискурсу «нової діловитості» як провідного мистецького напрямку Німеччини початку ХХ ст. Прагматичні властивості зумовлені фонетичними, ...
90125
  Harkins William Pragmatism and the czech "Pragmatist generation". / Harkins William. – `S-Gravenhage, Mouton. – 20с.
90126
   Pragmatyzm i filozofia Hilarego Putnama. – Torun : Wyd-wo Uniw. M.Kopernika, 2001. – 266p. – ISBN 83-231-1238-X
90127
  Wells H.K. Pragmatyzm. Filozofia. Imperializmu / H.K. Wells. – Warszawa : Ksiazka i Wiedza, 1956. – 264 s.
90128
  Edward Wong Sek Khin Pragnatism and critical realism in management research / Edward Wong Sek Khin, Lee Yow Fui // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 359-364 : fig. – Bibliogr.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
90129
   Prague. – Prague, 1961. – 186с.
90130
  Einhorn E. Prague en couleurs / E. Einhorn, M. Einhorn. – Prague, 1972. – 4 s.
90131
   Prague: Great centers of art. – Leipzig, 1979. – 80с.
90132
   Prah - Vilnius. Sbornik praci k 400. vyroci zalozeni univerzity ve Vilniusu. – Praha, 1981. – 124с.
90133
   Praha-Berlin-Warszawa. 8 Wyscig pokoju. – Poznan. – 98с.
90134
   Praha - setkani veku. – Praha, 1983. – 64с.
90135
  Pujmanova Marie Praha / Pujmanova Marie. – Praha, 1954. – 110с.
90136
  Kozak B. Praha / B. Kozak, V. Kaplicky. – Praha, 1972. – 27с.
90137
  Ehm Josef Praha / Ehm Josef. – Praha, 1977. – 190с.
90138
   Praha. – Praha, 1978. – 33 s.
90139
  Solle Zdenek i i. Praha hrdinska / Zdenek i i. Solle. – Praha, 1961. – 236с.
90140
  Sudek Josef Praha panoramticka / Sudek Josef. – Praha, 1959. – CCIXXXIV fotoс.
90141
  Meznik Jaroslav Praha pred Husitskou revoluci / Meznik Jaroslav. – Praha, 1990. – 300с.
90142
  Sitensky Ladislav Praha stovezata / Sitensky Ladislav. – Praha, 1971. – 40с.
90143
  Korecky Miroslav Praha v barevnem reliefu / Korecky Miroslav. – Praha, 1975. – 231с.
90144
  Illik Josef Praha zasnena / Illik Josef; Marek Jiri (uvod). – Praha, 1959. – 164 s.
90145
  Kyhos K. Praha. / K. Kyhos, Noha Jan. – Praha, 1964. – 184с.
90146
   Praha. Informativni textova cast.. – Praha, 1960. – 64с.
90147
   Praha. Mesto revolunich tradic. – Praha, 1971. – 184с.
90148
   Praha. Plan for orientation. 1:15.000. – Praha, 1965. – 56с.
90149
  Stretti Viktor Praha. Sest puvodnich litografii / Stretti Viktor. – Praha, 1951. – 6с.
90150
   Prahistoria ziem polskich. – Wroclaw
2. – 1979. – 453с.
90151
  Poche E. Prahou krok za krokem. Pruvodce mestem / E. Poche, Janacek Josef. – Praha, 1963. – 342с.
90152
  Srejovic Dragoslav Praistorija / Srejovic Dragoslav. – Beograd, 1967. – 48с.
90153
  Hlavsa V. Praktice zaklady theorie elektrickych linearnich obvodu / V. Hlavsa. – Praha : Techniko-vedecke vydavatelstvi, 1952. – 176 s.
90154
   Prakticka encyklopedie zurnalistiky a marketingove komunikace / B. Osvaldova, J. Halada, N. Dolanska, P. Dolansky, J. Kraus; kolektiv autoru pod vedenim Barbory Osvaldove a Jana Halady. – Praha : Nakladatelstvi Libri, 2007. – 263 s. : ill. – ISBN 978-80-7277-266-7
90155
  Ministr Zdenek Prakticka metalograficka mikroskopie / Ministr Zdenek. – Praha, 1956. – 184с.
90156
  Edlbacher S. Praktikum der physiologischen Chemie / S. Edlbacher. – Berlin : Gruyter, 1932. – 92 S.
90157
  Muller Gerhard Otfried Praktikum der quantitativen chemischen Analyse. / Muller Gerhard Otfried. – 5. verb. Aufl. – Lpz., 1959. – 416с.
90158
  Schuricht V. Praktikum der Strahlenschutzphysik / V. Schuricht, J. Steuer. – Berlin : VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften1989, 1989. – 188 s.
90159
  Brandes M.P. Praktikum fur die deutsche Stilistik. / M.P. Brandes, L.G. Markina. – M., 1966. – 208с.
90160
  Prat S. Praktikum Rostlinne Fysiologie : Vstav pro fysiologii rostlin university Karlovy / S. Prat, R. Retovsky. – Praha : Prirodovedecke Nakladatelstvi, 1951. – 130s.
90161
  Kockova-Kratochvilova Praktikum technicke mikrobiologie / Kockova-Kratochvilova. – Praha : Technicke Literatury, 1954. – 377s.
90162
  Wenig Karel Praktikum zivocisne fysiologie : Ceska Akademie Ved a Umeni / Wenig Karel, Keilova-Rodova Helena. – Praha : Prirodovedecke Nakladatelstvi, 1951. – 209S.
90163
   Praktikum zur allgemeinen und anorganischen Chemie. – 6. Aufl. – Berlin, 1990. – 288с.
90164
  Calmbach V. Praktische Anleitung zur Praparation, Fang und Zucht der Microlepidopteren / V. Calmbach. – Stuttgart : Kernen, 1923. – 14 S.
90165
  Dick Julius Praktische Astronomie an visuellen Instrumenten. / Dick Julius. – Lpz., 1963. – 227с.
90166
  Пулькина И.М. Praktische Grammayic der russischen Sprache / И.М. Пулькина. – М, 1980. – 631с.
90167
   Praktische Mathematik. – Potsdam : Padagogischen Hochschule. – (Lehrbriefe fur das Fernstudium der Oberstufenlehrer)
2. : Fur das Fernstudium verfasst von J. Krolop, Greifsnald. – 1960. – 176 S. – Bibliogr.: S.S.171
90168
  Krolop Josef Praktische Mathematik. / Krolop Josef. – Potsdam
1. – 1960. – 173с.
90169
  Hosle V. Praktische Philosophie in der modernen Welt / Vittorio Hosle. – 2. Aufl. – Munchen : C.H. Beck, 1995. – 215, [1] S. – (Beck"sche Reihe ; 482). – ISBN 3-406-34074-1
90170
  Kosmin O.G. Praktische Phonetik der deutschen Sprache / O.G. Kosmin, G.A. Sulemova. – Изд. 2-е, дополненное. – M., 1990. – 222с.
90171
  Kohlrausch F. Praktische Physik / F. Kohlrausch. – Leipzig : B.G.Teubner
Bd. 2. – 1950. – 578 S.
90172
  Kohlrausch F. Praktische Physik / F. Kohlrausch. – Leipzig : B.G.Teubner
Bd. 1. – 1953. – 544 S.
90173
  Marbe Praktische Psychologie der unfelle und betriebsschaden / Karl Marbe. – Munchen ; Berlin : R. Oldenbourg, 1926. – 110 s.
90174
   Praktische Schulerbeobachtungen fur den Astronomieunterricht. – Berlin : Volk und Wissen, Volkseigener, 1962. – 118 S.
90175
  Heide Herbert Praktische Statik nach Cross und Steinman / Heide Herbert. – Leipzig : Teubner, 1957. – 6, 110 S. : Mit zahlreichen Bildern.
90176
  Heide Herbert Praktische Statik nach Cross, Steinamn und Kani / Heide Herbert. – 4. Aufl. – Leipzig : Teubner Verlagsgesellschaft, 1973. – 236 S. : Mit Bild.
90177
  Nagel Kurt Praktische Unternehmensfuhrung: Analysen; Instremente; Methoden. / Nagel Kurt. – 2. Auflage, 6. Naxhliefer. II/1993. – Landsberg, Lech
1. – 1993. – 568с.
90178
  Nagel Kurt Praktische Unternehmensfuhrung: Analysen; Instremente; Methoden. / Nagel Kurt. – 2. Auflage, 6. Naxhliefer. II/1993. – Landsberg, Lech
2. – 1993. – 401с.
90179
   Praktischer Leitfaden der Radiochemie. – Lpz., 1962. – 470с.
90180
  Popov A.A. u.a. Praktisches Deutch fur Hochschulen. 3 Studienjahr / A.A. u.a. Popov. – 2. Aufl. – M., 1984. – 384с.
90181
  Popov A.A. u.a. Praktisches deutsch fur Hochschulen. 2. Studienjahr / A.A. u.a. Popov. – 2. Aufl. – M., 1983. – 400 с.
90182
  Popov A.A. Praktisches deutsch fur Hochschulen. I. Studienjahr / A.A. Popov, M.L. Popok. – 2. verb. Aufl. – M., 1983. – 384с.
90183
  Popov A.A. u.a. Praktisches Deutsch fur Hochschulen. Ubungsbuch I und II. Studienjahr / A.A. u.a. Popov. – Москва : Высшая школа, 1984. – 171с.
90184
   Praktisches Deutsch fur Hochschulen. Ubungsbuch. 3. und 4. Studienjahr. – M., 1986. – 128с.
90185
  Popov A.A. u.a. Praktisches Deutsch fur Hochschuler / A.A. u.a. Popov. – M., 1980. – 412с.
90186
  Popov A.A. u.a. Praktisches Deutsch fur Hochschuler. 2. Studier Jahr : учебник / A.A. u.a. Popov. – Moskau, 1979. – 392 с.
90187
  Popov A.A. Praktisches deutsch fur Hochschuler. I. Studienjahr : учебник / A.A. Popov, M.L. Popok. – Moskau, 1978. – 407 с.
90188
  Popov A.A. u.a. Praktisches Deutsch fur Hochschuler: 3. Studienjahr : учебник / A.A. u.a. Popov. – Moskau, 1979. – 416 с.
90189
  Popov A.A. u.a. Praktisches Deutsch fur Horchschulen. IV Studienjahr / A.A. u.a. Popov. – Москва : Высшая школа, 1984. – 383 с.
90190
  Schubert K.-H. Praktisches Radiobasteln / K.-H. Schubert. – Berlin : Verlag Sport und Technik. – (Der Praktische Funkamateur ; B.8)
T. 1 : Handwerkliche Grundlagen. – 1959. – 76 s.
90191
  Schubert K.-H. Praktisches Radiobasteln / K.-H. Schubert. – Berlin : Verlag Sport und Technik. – (Der Praktische Funkamateur ; B. 9)
T. 2 : Funktechnische Bauelemente und Konstruktionstechnik. – 1960. – 90 s.
90192
   Praktiskos Kovos Priemones Pries Augalu Ligas, Kenkejus ir Piktzoles = Практические меры по борьбе с сорняками, болезнями и вредителями растений : Straipsniu Rinkinys. – Vilnius : Politines ir Mokslines Literaturos Leidykla, 1962. – 168s. – Сборник статей
90193
  Polak R. Praktyczna strona ksztalcenia przyszlych dziennikarzy // Studia medioznawcze / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2010. – Nr 4 (43). – C. 23-34. – ISSN 1641-0920
90194
  Karpinski Jan Praktyczne nauczanie zawodu w szkolach elektrycznych i mechanicznych. / Karpinski Jan, Kozinski Franciszek. – Warszawa, 1975. – 240с.
90195
  Zolkowski Jerzy Praktyczne porady dla hodowcow bydla / Zolkowski Jerzy. – Warszawa : Wyd-wo SGGW, 2001. – 100s. – ISBN 83-7244-172-3
90196
  Dziurzynski Adam Praktyczne wskazowki z zakresu anatomii i fizjologii / Dziurzynski Adam. – Krakow : Wyzsza szkola pedagogiczna w Krakowie, 1969. – 116s. – Dla prowadzacych Nauke o czlowieku w VIII klasie szkoly podstawowej
90197
   Praktyczny slownik poprawnej polszczyzny : Nie tylko dla mlodziezy / A. Cegiela, M. Danielewiczowa, G. Dabkowski, E. Grabska, H. Jadacka, B. Klebanowska, D. Kopcinska, A. Markowski, Niemczyk-Weiss, Siedlecka-Nowakowska, Zdunkiewicz-Jedynak; Pod red. A.Markowskiego. – 3e wyd. – Warszawa : Wyd-wo naukowe PWN, 2000. – 480s. – (Slowniki jezyka polskiego). – ISBN 83-01-12800-1
90198
  Melkov G. Prallel pumping threshold in ferromagnetic ellipsoid / G. Melkov, D. Slobodianiuk // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Р. 41-43. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  В роботі отримано вираз для порогу параметричної накачки в намагніченому феромагнітному еліпсоїді. Одержана формула узагальнює попередньо одержані для даного випадку. Theoretical expression for parametric parallel pumping threshold in ferromagnetic ...
90199
  Sachse Wolfgang Praludium und Fuge. Drei Erzahlungen um Johann Sebastian Bach / Sachse Wolfgang. – Berl., 1961. – 92с.
90200
  Hubenak Ladislav Pramene nasej istoty. (O ceskoslovensko-sovietskych vztahoch) / Hubenak Ladislav. – Bratislava, 1977. – 110с.
90201
  Majerova Marie Prameny a proudy / Majerova Marie. – Praha, 1982. – 307с.
90202
   Prameny k ceskoslcvenskym dejinam vojenskym. – Praha
7. – 1955. – 494 с.
90203
  Kratochvil Jaroslav Prameny. / Kratochvil Jaroslav. – Praha
1. – 1956. – 356с.
90204
  Kratochvil Jaroslav Prameny. / Kratochvil Jaroslav. – Praha
2-3. – 1956. – 488с.
90205
   Prantsuse 17. Sajandi ia 18. Sajandi 1. Poole graafika trii teaduslihu raamatukogu fondides. – Tartu, 1983. – 63с.
90206
  Muller H. Praparation von technisch-physikalischen Objekten fur die elektronen-mikroskopische Untersuchung / H. Muller. – Leipzig : Akademische Verlagsgesellschaft Geest & Portig K.-G., 1962. – 334 s.
90207
  Slisz Andrzej Prasa Polska w Rosji w dobie wojny i rewolucji. (1915-1919) / Slisz Andrzej. – Warszawa, 1968. – 568с.
90208
   Prasa polska. W latach 1661-1864. – Warszawa, 1976. – 413с.
90209
  Kaczmarczyk M. Prasa w Irlandii Polnocnej // Studia medioznawcze / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2011. – Nr 4 (47). – S. 89--102. – ISSN 1641-0920


  Преса в Північній Ірландії.
90210
  Czarnik Andrzej Prasa w trzeciej Rzeszy. Organizacja i zakres dzialania / Czarnik Andrzej. – Gdansk, 1976. – 232с.
90211
  Muller-Schwarz Prasentationstechnik : mehr Erfolg durch Visualisierung bei Vortrag und Verkauf / Uli Muller-Schwarz, Bernhard Weyer ; berabeitet von Rainer Kirsten. – Wiesbaden : Gabler, 1991. – 228 S. : Ill. – ISBN 3-409-18710-3
90212
   Pratele nejvernejsi. – Praha, 1957. – 159с.
90213
  Gulia Georgij Pratele ze Sakenu / Gulia Georgij. – Praha, 1957. – 339 s.
90214
   Pratelstvi nejpevnejsi. – Praha, 1978. – 111с.
90215
   Pratique de formation des dirigeants dans trois enterprises industrielle. – Liege, 1961. – 112с.
90216
  Leclerc S. Pratique de la geometrie, sur le parier et sur la terrain, ou par une methode novelle singuliere l" on pent avec facilite & en peu de temps se perfectionner en cette science. – Paris, 1682. – 189 p.
90217
  Eigenfeld R. Pravariskische Glieder der Sachsisch=Fichtelgebirgischen Kristallinen Schiefer / R. Eigenfeld. – Leipzig : Hirzel
2 : DieKulmkonglomerate von Teuschnitz im Frankenwalde. – 1933. – IX, 64 S.
90218
  Kaplan Karel Pravda o Ceskoslovensku 1945-1948. / Kaplan Karel. – Praha, 1990. – 247с.
90219
  Zlobin S. Pravda,kterou jsem tajil / S. Zlobin. – Praha : Svet sovetu, 1956. – 98 s.
90220
   Pravek Ceskoslovenska. – Praha, 1960. – 125с.
90221
   Praveke dejiny cech. – Praha, 1978. – 871с.
90222
  Siska Stanislav Praveke hrnciarstvo / Siska Stanislav. – Bratislava, 1980. – 111с.
90223
  Poulik Josef Praveke umeni v obrazech W. a B.Formanu s textem J.Poulika / Poulik Josef. – Praha, 1956. – 46с.
90224
   Pravidla ceskeho pravopisu. – Praha, 1957. – 480с.
90225
   Pravidla ceskeho pravopisu. – Praha, 1983. – 499с.
90226
   Pravidla ceskeho pravopisu. – Praha : Academia, 2007. – 391 s. – На обкл.: Studentske vydani. – ISBN 978-80-200-1327-9
90227
   Pravidla jmenne katalogizace starych tislu, prvotisku a rukopisu. – Praha, 1971. – 171с.
90228
   Pravidla l"ahkej atletiky. – Martin, 1954. – 126с.
90229
   Pravidla slovenskeho pravopisu a pravopisnym a gramatickym slovnikom. – 9. zrevid. vyd. – Bratislava, 1967. – 422с.
90230
  Konac Pravidlo lidskeho zivota / Konac, Hadiskova Mikulas z. – Praha, 1961. – 272с.
90231
   Pravila ritorului Lucaci. – Bucuresti, 1971. – 390с.
90232
   Pravilniceasca Condica 1780. Editie critica. – Bucuresti, 1957. – 268с.
90233
  Bianchi Leonard Pravne formy monopolizacie za burzoaznej CSR / Bianchi Leonard. – Bratislava, 1965. – 272с.
90234
   Pravni a ekonomicka problematika socialisticke mezinarodni integrace clenskych statu RVHP. – Praha, 1975. – 129 с.
90235
   Pravnicka fakulta Univerzity Komenskeho. – Separat: Univerzita Komenskeho v rokoh 1945-1955. Historia, vede. – Bratislava, 1956. – 407-446с.
90236
   Pravnicky slovnik. – Praha
1. – 1972. – 55с.
90237
   Pravnicky slovnik. – Praha
2. – 1972. – 557-1103с.
90238
  Dojcak P. Pravo a sociologia / P. Dojcak. – 2 vyd. – Bratislava, 1967. – 207с.
90239
   Pravo mezinarodniho obchodu. – Praha, 1967. – 656с.
90240
  Kollarik Frantisek Pravo o bezpecnost prace / Kollarik Frantisek, Kopsova Olga. – Bratislava, 1982. – 237с.
90241
   Pravo v zemledelstvi. – Praha, 1984. – 209с.
90242
   Pravopis hrvatskosrpskoga knjizevnog jezyka s pravopisnim rjecnikom. – Zagreb, 1960. – 884с.
90243
   Prawa czlowieka w panstwie ekologicznym. – Warszawa : Wydawnictwo akademii teologii katolickiej, 1998. – 347s. – ISBN 83-7072-116-8
90244
  Bednarski Stanislaw Prawa i wolnosci obywatelskie w PRL / Bednarski Stanislaw. – Warszawa, 1978. – 99с.
90245
  Kurowski Edward Prawa kontra. / Kurowski Edward. – Warszawa, 1976. – 100с.
90246
  Janusz Grzegorz Prawa mniejszosci narodowych : Sdandartdy Europejskie / Janusz Grzegorz. – Warszawa : ``Wspolnota polska``, 1995. – 124s. – ISBN 83-905254-0-2
90247
  Kononowicz Maciej Jozef Prawa reka za lewe ucho / Kononowicz Maciej Jozef. – Lodz : Wyd-wo Lodzkie, 1970. – 155s.
90248
  Karwatowska Malgorzata Prawda i klamstwo w jezyku mlodziezy licealnej lat dziewiecdziesiatych / Karwatowska Malgorzata. – Lublin : UMCS, 2001. – 207s. – ISBN 83-227-1801-2
90249
  Bartoszewski Wladyslaw Prawda o von dem Bachu / Bartoszewski Wladyslaw. – Warszawa, 1961. – 144с.
90250
  Borel Emile Prawdopodobienstwo i pewnosc / Borel Emile. – Warszawa : Panstwowe wyd-wo naukowe, 1963. – 136 s. – (Wspolczesna Biblioteka naukowa ; Omega)
90251
  Goethe Iohann Wolfgang Prawdy szukamy obaj. Z korespondencji miedzy Goethem i Schillerem. / Goethe Iohann Wolfgang, Schiller Friedrich; J. Prokopiuk. – Warszawa, 1974. – 391с.
90252
  Miller Russell Prawdziwa historia imperium "Playboya" / Miller Russell; Przelozyli I.Haluch, M.Kulesza. – Warszawa : Optima, 1992. – 311s. – ISBN 83-85447-03-2
90253
  Turowski Konrad Prawdziwe nieprawdopodobne / Turowski Konrad. – Lodz, 1977. – 256с.
90254
  Cabaj Romuald Prawdziwe nieprawdziwe / Cabaj Romuald. – Wroclaw, 1955. – 232с.
90255
  Slowacki E. Prawidla wymowy i poezyi : wyjete z dziel Euzebiusza Slowackiego. – Wilno, 1826. – 326 c.
90256
  Reszelewski J. Prawne Formy Dzialania Administracji Publicznej / J. Reszelewski, M. Tomasz // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 360-363
90257
  Machnikowski P. Prawne instrumenty ochrony zaufania przy zawieraniu umowy / Piotr Machnikowski // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2010. – N 3206 : Prawne instrumenty ochrony zaufania przy zawieraniu umowy / P. Machnikowski. – S. 1-211, [ 1 ]. – ISBN 978-83-229-3097-7. – ISSN 0239-6661
90258
  Sojka-Zielinska Katarzyna Prawne problemy podzialu gruntow chlopskich w Galicji na tle austriackiego ustawodawsta agrarnego / Sojka-Zielinska Katarzyna. – Warszawa, 1966. – 200с.
90259
  Szulczewski Michal Prawne ramy dzialalnosci prasy w panstwie wspolczesnym / Szulczewski Michal. – Warszawa, 1962. – 244с.
90260
  Nepelski M. Prawno-procesowe aspekty wspylpracy policji z organami scigania w Rzeczypospolitej Polskiej // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (7). – С. 266-275. – ISSN 2227-796X


  Державний закон визначає так звані повноваження прийнятих законів у межах закону. Зважаючи на досвід правоохоронних органів, можна ризикнути і сказати, що буває таке, що чинні правила вже початково передбачають певні помилки. Їх перевірка відбувається ...
90261
  Szern Seweryn Prawo cywilne. Czesc ogolna / Szern Seweryn. – Warszawa, 1962. – 318с.
90262
  Grzybowski Stefan Prawo cywilne. Zarys prawa rzeczowego / Grzybowski Stefan. – Warszawa, 1976. – 250с.
90263
  Chmielewski G. Prawo do ochrony srodowiska naturalnego jako prawo podstawowe w Republice Slowackiej // Studia prawno-ekonomiczne. – Lodz, 2010. – T. 81. – S. 11-29. – ISSN 0081-6841
90264
  Zajdel Janusz Prawo do powrotu / Zajdel Janusz. – Warszawa : Nasha kniegarnia, 1975. – 223 s. : il.
90265
  Sutor Julian Prawo dyplomatyczne i konsularne / Sutor Julian. – 3e wyd., zmien. – Warszawa, 1988. – 446с.
90266
  Lis Maciej Prawo europejskie : Instytucje i istota regionalnego prawa w procesie integracji w Europie / Lis Maciej. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-1842-9
1 : Miedzynarodowe publiczne prawo Europy. – 1998. – 111s.
90267
   Prawo finansowe. – Warszawa, 1961. – 386с.
90268
  Kurowski Leon Prawo finansowe. / Kurowski Leon, Weralski Marian. – Warszawa, 1968. – 470с.
90269
   Prawo finansowe. Wg stanu prawnego w dniu 1.4.1963. – Warszawa : Wyd-wo Untu Warszawskiego, 1963. – 372 p.
90270
  Rusinek Michal Prawo jesieni. Igraszki nieba / Rusinek Michal. – Warszawa, 1962. – 376с.
90271
  Rusinek Michal Prawo jesieni. Igraszki nieba / Rusinek Michal. – Warszawa, 1966. – 376с.
90272
  Andrejew Igor Prawo karne / Andrejew Igor. – Warszawa, 1952. – 110 s.
90273
  Sliwowski Jerzy Prawo karne / Sliwowski Jerzy. – Warszawa, 1975. – 594с.
90274
  Janiszewska Elzbieta Prawo karne materialne / Janiszewska Elzbieta. – Wylacznie do uzytku studentow Zawodowego Studium Administracyjne. – Warszawa
2. – 1961. – 104с.
90275
  Rejman Genowefa Prawo karne materialne. 1. Wylacznie do uzytku studentow Zawodowego Studium Administracyjnego / Rejman Genowefa. – Warszawa
1. – 1961. – 150с.
90276
  Andrejew Igor Prawo karne. / Andrejew Igor. – Warszawa, 1963. – 22с.
90277
  Druon Maurice Prawo mezczyzn / Druon Maurice. – Wyd. 2. – Krakow
4. – 1977. – 262с.
90278
  Klafkowski A. Prawo miedzynarodowe a rozwoj nayki i techniki / A. Klafkowski. – Poznan, 1963. – 14 s.
90279
  Berezowski Cezary i in. Prawo Miedzynarodowe publiczne / Cezary i in. Berezowski. – Warszawa, 1962. – 520с.
90280
  Goralczyk Wojciech Prawo miedzynarodowe publiczne w zarysie / Goralczyk Wojciech. – Warszawa, 1977. – 452с.
90281
  Klafkowski Alfons Prawo miedzynarodowe publiczne. / Klafkowski Alfons. – Warszawa, 1964. – 366с.
90282
  Berezowski Cezary Prawo mledzynarodowe publiczne / Berezowski Cezary. – Warszawa
1. – 1966. – 268с.
90283
   Prawo o zwiazkach i zrzeszeniach za wodowych: Materialy 10 Zimowej Szkoly Prawa Pracy, Karpacz, marzec 1983. – Wroclaw, 1983. – 134с.
90284
  Hurny A. Prawo poludnia / A. Hurny. – Warszawa, 1970. – 462с.
90285
  Salwa Zbigniew Prawo pracy / Salwa Zbigniew. – Warszawa, 1962. – 276с.
90286
  Malinowska-Kwiatkowska Irena Prawo prywatne w ustawodawstwie krolestwa Sycylii (1140-1231) / Malinowska-Kwiatkowska Irena. – Wroclaw i i., 1973. – 215с.
90287
  Szer Seweryn Prawo rodzinne / Szer Seweryn. – Warszawa, 1966. – 342с.
90288
  Ignatowicz Jerzy Prawo rodzinne / Ignatowicz Jerzy. – Warszawa, 1987. – 336с.
90289
  Pawlak W. Prawo rolne PRL / W. Pawlak. – Poznan
1. – 1968. – 111с.
90290
  Pawlak Wiktor Prawo rolne PRL / Pawlak Wiktor. – Poznan
2. – 1971. – 383с.
90291
  Kolanczyk K. Prawo rzymskie / K. Kolanczyk. – Warszawa, 1973. – 467с.
90292
  Kolanczyk Kazimierz Prawo rzymskie / Kolanczyk Kazimierz. – Wyd. 2. – Warszawa, 1976. – 538с.
90293
  Bierzanek Remigiusz Prawo spoldzielcze w zarysie / Bierzanek Remigiusz. – Warszawa, 1962. – 278с.
90294
  Staszkow Michal Prawo wynalazcze / Staszkow Michal. – Warszawa, 1989. – 194с.
90295
  Warchalowski Krzysztof Prawo wyznaniowe : Wybor zrodel (wg stanu na 1.06.2000 r.) / Warchalowski Krzysztof. – Warszawa : Wyd-wo Uniw. kardynala Stefana Wyszynckiego, 2000. – 620s. – ISBN 83-7072-161-3
90296
   Prawo, administracja, kosciol. – Lublin : Wyd-wo Katol. uniw. Lubelskiego. – ISBN 83-229-0948-4
2/3(6/7). – 2001. – 336s.
90297
  Nowacki Jozef Praworzadnosc. Wybrane problemy teoretyczne / Nowacki Jozef. – Warszawa, 1977. – 189с.
90298
  Salwa Zbigniew Prawoznawstwo. Prawo pracy / Salwa Zbigniew. – Warszawa, 1977. – 152с.
90299
  Hroch Jaroslav Praxe a tradice: Kritika filozoficke hermeneutiky H.-G. Gadamera / Hroch Jaroslav. – Praha, 1989. – 172с.
90300
   Praxiologie si logica. – Bucuresti, 1984. – 199с.
90301
  Rothammel K. Praxis der Fernsehantennen / K. Rothammel. – Berlin : Militarverlag der Deutschen Demokratischen Republik
T. 1. – 1973. – 109 s.
90302
  Rothammel K. Praxis der Fernsehantennen / K. Rothammel. – Berlin : Militarverlag der Deutschen Demokratischen Republik
T. 2. – 1973. – 109 s.
90303
  Mields Martin Praxis der Porzellanmalerei / Mields Martin, R. Lauschke. – Lpz., 1965. – 248с.
90304
  Rothhardt G. Praxis der Softwareentwicklung / G. Rothhardt. – Berlin, 1987. – 296 S.
90305
   Praxis der strategischen Unternehmensplanung. – Stuttgart, 1987. – 556с.
90306
  Echeverria Luis Praxis politica, 12 / Echeverria Luis. – Mexico, 1972. – 172с.
90307
  Konig G. Praxis und Theorie der Neuen Chinesischen Akupunktur : Personliche Rrfahrungen eines drei-bzw. einsemestrigen offiziellen Akupunktur-Studiums an den Universitaten Peking bzw. Nanking / G. Konig, I. Wancura. – Wien-Munchen-Bern : Wilhelm Maudrich
Band 1. – 1979. – 402p.
90308
  Konig G. Praxis und Theorie der Neuen Chinesischen Akupunktur : Personliche Rrfahrungen eines drei-bzw. einsemestrigen offiziellen Akupunktur-Studiums an den Universitaten Peking bzw. Nanking / G. Konig, I. Wancura. – Wien-Munchen-Bern : Wilhelm Maudrich
Band 2. – 1983. – 342p.
90309
  Kupka J.S. Prazdniny s Dominikou. / J.S. Kupka. – Praha, 1968. – 131с.
90310
   Prazke imprese. – Praha, 1987. – 151с.
90311
  Kupka Jiri Svetozar Prazske jaro. / Kupka Jiri Svetozar. – Praha, 1952. – 329с.
90312
  Tyl J.K. Prazske obrazky / J.K. Tyl. – Praha : Mlada fronta, 1956. – 452 p.
90313
  Kubicek Alois Prazske palace / Kubicek Alois. – Praha, 1946. – 230 s.
90314
  Poche Emanuel Prazske palace / Poche Emanuel, Preiss Pavel. – Praha, 1977. – 395 s.
90315
  Poche Emanuel Prazske palace / Poche Emanuel, Preiss Pavel. – Praha, 1978. – 397 s.
90316
  Haskova L. Prazske poprasky. / L. Haskova. – Praha, 1971. – 167с.
90317
  Bartosek Karel Prazske povstani 1945 / Bartosek Karel. – Praha, 1960. – 260с.
90318
   Prazsky hrad. – Praha. – 23 s.
90319
  Plicka Karel Prazsky hrad / Plicka Karel. – Praha, 1962. – 53с.
90320
  Einhorn Erich Prazsky hrad / Einhorn Erich, Cerni Brahoslav. – Praha, 1967. – 62 s.
90321
  Plicka K. Prazsky hrad / K. Plicka. – Praha, 1972. – 178с.
90322
  Ruzicka Otto Prazsky kveten. 1945-1965 / Ruzicka Otto, St. Voboril. – Praha, 1966. – 132с.
90323
   Prazsky sbornik historicky. – Praha
22. – 1989. – 188с.
90324
  Kolar Josef Jiri Prazsky zid / Kolar Josef Jiri. – Praha, 1959. – 88с.
90325
   Pre-calculus mathematics / M.E. Shanks, C.F. Brumfiel, C.R. Fleenor, R.E. Eicholz; M.E. Shanks, C.F. Brumfiel, C.R. Fleenor, R.E. Eicholz. – London a. o. : Addison-Wesley, 1965. – 12, 612 p.
90326
  Marx C. Pre-capitalist socie-economic formations / C. Marx, F. Engels. – M., 1979. – 604с.
90327
  Filkorn Vojtech Pre-dialectical logik. / Filkorn Vojtech. – Bratislava, 1963. – 280с.
90328
  Bell Jan Pre-intermediate matters : Student"s book / Bell Jan, Gower Roger. – Eighth impression. – Harlow : Longman, 1999. – ill. – First publ. 1995. – ISBN 0-582-25335-7
90329
  Cunningham Gillie Pre-intermediate matters : Workbook with key / Cunningham Gillie. – 8th impres. – Harlow : Longman, 2001. – 79p. : ill. – 1st publ. 1995. – ISBN 0-582-25336-5
90330
  Grzeszczyk W. Pre-medytacje : (aforyzmy) / W.Grzeszczyk. – Ciechanow : Ciechanowskie tow-wo nauk. i Zaklad nauk. MOBN, 1986. – 253 s.
90331
  Jean-Marie Prieur Pre-rapport en reference a la these de doctorat intitulee "Evolution du conte d"auteur francais: aspect linguopoetique" par Mme Tchaikivska Galyna // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. І.В. Смущинська ; редкол.: Р. Бруннер, В.Б. Бурбело, З.О. Гетьман [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (2). – Р. 430-431
90332
  Matuska Alexander Pre a proti / Matuska Alexander. – Bratislava, 1956. – 359с.
90333
  Larson Roland Precalculus / Larson Roland, Hostetler Robert. – 3d ed. – Lexington : D.C. Heath and Company, 1993. – XXXI,812, A110p. : il. – ISBN 0-669-28310-X
90334
  Lypez Jabier Martнnez Precariousness and Artists: The Spanish Case / Lypez Jabier Martнnez, Ferruz Arturo Cancio // Izvestiya : journal of Varna University of economics / University of Economics - Varna. – Varna, 2017. – Vol. 61, № 3. – P. 236-251. – ISSN 2367-6361
90335
  Бущенко А. Precedent UA - 2015 / [А. Бущенко, О. Сапожнікова, О. Шинкаренко] ; Укр. Гельсін. спілка з прав людини [та ін.]. – Київ : КВІЦ, 2015. – 411, [1] с. : портр., іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в тексті та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-697-034-7
90336
   Precedent UA - 2016 : [дослідж. практики нац. судів] / [В. Лутковська та ін.] ; Укр. Гельсін. спілка з прав людини [та ін.]. – Київ : КВІЦ, 2017. – 325, [2] с., включ. обкл. : портр., іл. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-617-697-73-6
90337
   Precedent UA - 2017 : [дослідж. практики нац. судів] / Укр. Гельсін. спілка з прав людини. – Київ : КВІЦ, 2018. – 411, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 282-319. – (USAID від американського народу). – ISBN 978-617-697-094-1
90338
  Lusternik L. Precis d"analyse fonctionnelle / L.Lusternik, V.Sobolev; Trad. du russe par D.Embarek. – Moscou : Mir, 1989. – 301p.
90339
  Bayet C. Precis d"histoire de l"art / par C. Bayet. – Nouvelle ed. – Paris : Libr. d"education nationale ; Alcide Picard & Kaan, 1905. – 462 p. : il. – (Bibliotheque de l"enseignement des beaux-arts / publ. sous la dir. de m. Jules Comte)
90340
  Khliabitch I. Precis d"histoire de la philosophie / I. Khliabitch. – Moscou. – 96 p.
90341
   Precis d"histoire du parti communiste de l"Union Sovietique. – 2e ed. revue et completee. – M., 1975. – 485с.
90342
  Dopter C. Precis de bacteriologie / C. Dopter, E. Sacquepee. – Paris : Balliere, 1931. – XI, 618 p.
90343
  Despagnet F. Precis de droit international prive / Par Frantz Despagnet. – 2-e ed., compl. et mise au courant de la loi et de la jurisprud. – Paris : L. Larose et Forcel, libraires-editeurs, 1891. – XII, 664, 14 с.
90344
  Grevisse Maurice Precis de grammaire francaise / Grevisse Maurice. – 28e ed. – Bruxelles, 1969. – 291с.
90345
  Fonvent, C. de Precis de l"histoire de Russie depuis Rurik jusqu"a la mort de l"imperatrice Catherine II. A l"usage de la jeunesse. – St. Petersbourg, 1814. – 190 p.
90346
  Michels Ch. O. Precis de l"histoire du Moyen-Age. – Bruxelles : Louis Hauman et comp
P. 1, 2. – 1835. – 444 p.
90347
  Anquetil Precis de l"histoire universelle ou Tableau historique, presentant les vicissitudes des nations, leur agrandissement, leur decadence et leur catastrophes, depuis le tems ou elles ont commence a etre conmues jusqu"au moment actuel / Par le cit. Anquetil. – A Paris : De l"Impr. de Lesguillez freres
T. 1. – 1799. – 603 p. – Дефектний тит. арк., рік видання встановл. за записом в інвент. книзі Бібліотеки Бібікова, ч. 1. - На корінці: Precis de l"histoir universelle. I


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини ...
90348
  Anquetil Precis de l"histoire universelle ou Tableau historique, presentant les vicissitudes des nations, leur agrandissement, leur decadence et leur catastrophes, depuis le tems ou elles ont commence a etre conmues jusqu"au moment actuel / Par le cit. Anquetil. – A Paris : De l"Impr. de Lesguillez, freres
T. 7. – 1799. – VIII, 639 p. – Дефектний тит. арк., рік видання встановл. за записом в інвентарній книзі Бібліотеки Бибикова, ч.1. - На корінці: Precis de l"histo universell. 7


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини ...
90349
  Anquetil Precis de l"histoire universelle ou Tableau historique, presentant les vicissitudes des nations, leur agrandissement, leur decadence et leur catastrophes, depuis le tems ou elles ont commence a etre conmues jusqu"au moment actuel / Par le cit. Anquetil. – A Paris : De l"Impr. de Lesguillez freres
T. 8. – 1799. – XII, 603 p. – Дефектний тит. арк., рік видання встановл. за записом в інвентарній книзі Бібліотеки Бибикова, ч.1. - На корінці: Precis de l"histo universell. 8


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини ...
90350
  Anquetil Precis de l"histoire universelle, ou Tableau historique, presentant les vicissitudes des nations, leur agrandissement, leur decadence et leurs catastrophes, depuis le temps ou elles ont commence a etre connues, jusqu"au moment actuel / Par m. Anquetil. – 4-me ed., entierment revue. – A Paris : Chez Garnery ; Le Normant
T. 7. – 1811. – 467, [2] p. – На корінці: Precis de l"histoire universelle. 7


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини ...
90351
  Anquetil Precis de l"histoire universelle, ou Tableau historique, presentant les vicissitudes des nations, leur agrandissement, leur decadence et leurs catastrophes, depuis le tems ou elles ont commence a etre connues jusqu"au moment actuel / Par le Cit. Anquetil, Membre de l"Inst. national de France... – A Paris : De l"Imprim. de Lesguillez
T. 9. – 1799. – VII, 655 p. – На корінці: Precis de l"histoire universelle. 9


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини ...
90352
  Lopatnikova N.N. Precis de lexicologie du francais moderne / N.N. Lopatnikova, N.A. Movchovitch. – M., 1958. – 200 с.
90353
  Podossetnik V. Precis de materialisme historique / Victor Podossetnik, Antoine Spirkine. – Moscou : Editions du Progres. – 100 p.
90354
  Brumpt E. Precis de parasitologie, / E. Brumpt. – 4 ed. – Paris, 1927. – 1452 p.
90355
  Afanassiev V. Precis de philosophie / V. Afanassiev. – M., 1987. – 412с.
90356
  Dognon A. Precis de physico-chimie biologique et medicale / A. Dognon. – Paris : Masson et C, 1931. – 350 p.
90357
  Andrievska A. Precis de syntaxe francaise. / A. Andrievska. – Львів, 1962. – 98с.
90358
  La Fond Sigaud Precis historique et experimental des phenomenes electriques depuis l"origine de cette decouverte jusqula ce jour par M.Sigaud de la Fond. – Paris, 1785. – 627с.
90359
  Herman J. Precis phonetique francaise / J. Herman. – Budapest, 1961. – 106с.
90360
  Chapman I.R. Precis writing. Models and Methods / I.R. Chapman. – Lond., 1966. – 91с.
90361
  Kipling Rudyard Precisamente asi. / Kipling Rudyard. – La Habana, 1970. – 176с.
90362
  Masotti B.G. Precisazione di singolarita della hessiana : Estratto dai Rendiconti scienze, V.79 , Fasc.1, 1945-1946 / B.G. Masotti. – Milano : Hoepli, 1946. – 8 p. – (Reale istituto Lombardo di scienze e lettere)
90363
   Precision mapping [Електронний ресурс] : streets v.4.0. – [Chicago] : Chicago mapping corp., 1999. – 1CD. – The title is taked from the label / Mathematical Inst., Univ. of Wroclaw
90364
  Varnalii Z. Preconditions and Determining Causes of the Shadow Economy in Ukraine / Z. Varnalii, I. Savych // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Р. 49-55. – (Економіка ; вип. 2 (155)). – ISSN 1728-3817


  The article analyzes the main processes that led to the high level of the economy shadowing. The historical aspects of the formation of the shadow economy in Ukraine are highlighted. The socio-economic aspects of the shadow economy of Ukraine causality ...
90365
  Salata S.A. Preconditions for construction of observatory in the Kiev University Named after St. Vladimir (170 -th anniversary of foundation // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України, Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2014. – № 2 (30). – P. 33-40. – Бібліогр.:30 назв. – ISSN 2077-9496


  Салата С.А. Предпосылки строительства Астрономической обсерватории Киевского университета Св. Владимира (к170-летию основания) В 2015 году научная общественность будет отмечать 170-летие основания при Киевском университете Св. Владимира ...
90366
  Fedulova L.I. Preconditions for the increase in efficiency of Ukraine-Russia cooperation in the protection of intellectual property / L.I. Fedulova, V.K. Khaustov // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 61-65 : table. – Bibliogr.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
90367
  Kislyak B. Preconditions of Origin of Creation Work For Bayan(late XIX – mid-twentieth century) // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2017. – № 2. – P. 141-144. – ISSN 2226-3209
90368
   Precursori romani al ciberneticii. – Bucuresti, 1979. – 145 p.
90369
  Dimitrov Pred fasistickym sudom. / Dimitrov. – Bratislava, 1958. – 180с.
90370
  Smoldas Miroslav Pred nami Praha / Smoldas Miroslav. – Praha, 1985. – 249с.
90371
  Vojvodic Radoslav Pred sobom na kolenima / Vojvodic Radoslav. – Beograd : Revija
2. – 1967. – 75 s.
90372
  Errington Paul Predation and vertebrate populations / P.I. Errington. – Ames ; Iowa : Iowa State College, 1946. – P. 144-245. – Reprinted from The Quarterly Review of Biology, Vol. 21, No. 2, June, 1946
90373
  Strielkowski W. Predatory Publishing and Beall’s List: Lessons For the Countries Adapting Novel Research Evaluation Criteria / W. Strielkowski, I.Yu. Gryshova, M.Yu. Shcherbata // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєдний Г. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 8 (161). – P. 39-43. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466


  "Хижацькі" видавництва та список Білла: уроки для країн, які адаптуються до нових критеріїв оцінки досліджень. У більшості країн бажані академічні результати представляють публікації в журналах, індексованих в базах даних Scopus та Web of Science. ...
90374
   Predavanja : 8.seminar slovenskega jezika, literature in kulture / Seminar slovenskega jezika literature in kulture; Univ.v Ljubljani. Filozofska fakulteta. Odd. za slovanske jezike in knjizevnosti. – Ljubljana, 1972. – 309s.
90375
   Predavanja : 9.seminar slovenskega jezika, literature in kulture / Seminar slovenskega jezika, literature in kulture; Univ. v Ljubljani. Filozofska fakulteta. Odd. za slovanske jezike in knjizevnosti. – Ljubljana, 1973. – 210s.
90376
   Predavanja : 10.seminar slovenskega jezika literature in kulture.1974 / Seminar slovenskega jezika literature in kulture; Univ.v Ljubljani. Filozofska fakulteta. – Ljubljana, 1974. – 190s.
90377
   Predavanja : 11.seminar slovenskega jezika literature in kulture 7-19 julija 1975 / Seminar slovenskega jezika literature in kulture; Univ.v Ljubljani. Filozofska fakulteta. – Ljubljana, 1975. – 152s.
90378
  Arnovljevic I. Predavanja iz teorijske mehanike / I. Arnovljevic. – 2 popravleno. – Beograd : Udruzenja studenata Masinske i electro-tehnike
2 D. : Sv. 3: statika sila u prostoru. – 1937. – 230 s.
90379
  Arnovljevic I. Predavanja iz teorijske mehanike / I. Arnovljevic. – Beograd : Udruzenja studenata masinske i elektro-tehnike
3 Deo : 2 sveska/dinamika ravne ploce. – 1938. – 227 p.
90380
  Arnovljevic I. Predavanja iz teorijske mehanike / I. Arnovljevic. – Beograd : Udruzenja studenata masinske i elektro-tehnike
3 Deo : 3 sveska/dinamika krutog tela. – 1939. – 227 p.
90381
  Arnovljevic I. Predavanja iz teorijske mehanike / I. Arnovljevic. – 2. – Beograd : Udruzenja studenata Masinske i electro-tehnike
2 : Sv.1:statika... – 1940. – 339 s.
90382
  Arnovljevic I. Predavanja iz teorijske mehanike / Arnovljevic. – 2 popravleno. – Beograd : Udruzenja studenata Masinske i electro-tehnike
3 Deo : Sv.1:opste... – 1940. – 366 s.
90383
  Arnovljevic I. Predavanja iz teorijske mehanike / I. Arnovljevic. – 2 popravleno. – Beograd : Udruzenja studenata Masinske i electro-tehnike
2 Deo : Sv.2:statika krute ploce... – 1941. – 568 s.
90384
  Riha Bohumil Prede mnou poklekni / Riha Bohumil. – Praha, 1977. – 241с.
90385
  Riha Bohumil Prede mnou poklekni: Trilogie / Riha Bohumil. – Praha
1. – 1983. – 258с.
90386
  Popa V. Predeal / V. Popa, V. Firoiu. – Bucuresti, 1969. – 24 с.
90387
  Ivireanul Antim Predici / Ivireanul Antim; Strempel G. – Bucuresti, 1962. – 322с.
90388
  Ariely D. Predictably irrational : the hidden forces that shape our decisions / Dan Ariely. – New York : Harper Collins Pablishers, 2008. – XXII, 280 p. : ill., tab. – Index: p. 269-280. – Bibliogr.: p. 259-267. – (New York Times Bestseller). – ISBN 978-0-06-135323-9
90389
  Whittle P. Prediction and rugulation by linear least-square met / P. Whittle. – London : Uppsala, 1963. – 141 p.
90390
   Predigten uber das Vaterunser und das Apostolische Glaubensbekenntnis, gehalten im Universitatsgottesdienst in St.Nikolai zu Leipzig, 1996-1998 // Leipziger Universitatsreden. : Neue Folge / Universitat Leipzig. – Leipzig, 2001. – Hf. 88. – S.1-114
90391
  Heard H.F. Predileccion por la miel. / H.F. Heard. – La Habana, 1965. – 210с.
90392
  Leontjev A. Predmet a metoda politicke ekonomie. / A. Leontjev. – Praha, 1951. – 131с.
90393
  Slizova Daniela Predmetove heslo a budovanie predmetoveho katalogu / Slizova Daniela. – Martin, 1985. – 134с.
90394
  Drtina Jaroslav Predmetovy katalog / Drtina Jaroslav. – Praha, 1957. – 152с.
90395
  Hoffmeister Adolf Predobrazy / Hoffmeister Adolf. – Praha, 1962. – 303с.
90396
  Pujmanova Marie Predtucha / Pujmanova Marie. – Praha, 1955. – 132с.
90397
  Pujmanova Marie Predtucha / Pujmanova Marie. – Praha, 1974. – 96с.
90398
  Georgescu Valentin Preemtiunea in istoria dreptului Romanesc. / Georgescu Valentin. – Bucuresti, 1965. – 416с.
90399
  Shydlovskyi P.S. Preface / P.S. Shydlovskyi, Y.V. Synytsia // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – P. 11-13. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
90400
   Prefaces and prologues: to famous books. – New York, 1938. – 437с.
90401
   Prefaces to peace. – New York : Simon and Schuster, 1943. – XII, 437 p. – A symposium consisting of the following: One world / W. L. Willkie; The problems of lasting peace /H.Hoover. H. Gibson...
90402
  Graco Julien Preferences / Graco Julien. – Paris, 1961. – 253с.
90403
  Linnik T. Prefixing in Acquisition: A Case of Ukrainian // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – P. 171-180. – (Філологія)
90404
   Pregled naucnih i strucnih radova clanova nastavno-naucnog kolektiva masinskog fakulteta (1.1.1945-31.12.1972). – Beograd, 1972. – 501с.
90405
  Sicel M. Pregled novije hrvatske knjizevnosti / M. Sicel. – Iz. 2. – Zagreb, 1971. – 351с.
90406
  Bratulic Vjekoslav Pregled povijesti Istre. / Bratulic Vjekoslav. – Rijeka, 1954. – 77с.
90407
   Pregled predavanja 1971-1972. Univerzitet u Sarajevu. 22. – Sarajevo, 1971. – 331с.
90408
   Pregled predavanja. 1967-1968. – Sarajevo, 1967. – 366с.
90409
  Dordevic Bozidar Pregled redovnih i privrednih sudova u FNR Jugoslaviji, sa spiskom opstina uz naznacenje sudova nadleznih za njihovo podrucje / Dordevic Bozidar, Vasic Bogoljub. – Beograd, 1956. – 104с.
90410
  Peco Asim Pregled srpskohrvatskih dijalekata / Peco Asim. – 2-go izd. – Beograd, 1980. – 202с.
90411
  Stone J. Pregnancy for dummies / Joanne Stone, Keith Eddleman, Mary Murray. – New York : Wiley, 1999. – 23,382 p. : ill. – (For dummies : Bestselling book series for beginners ; References for the rerst of us!). – ISBN 0-7645-5074-8
90412
  Tabio Ernesto Prehistoria de Cuba / Tabio Ernesto, Rey Estrella. – La Habana, 1966. – 280с.
90413
  Tabio Ernesto Prehistoria de Cuba / Tabio Ernesto, Rey Estrella. – La Habana, 1979. – 234с.
90414
  Dumitrescu Vladimir Prehistoric Art in Romania / Dumitrescu Vladimir. – Bucharest, 1985. – 173с.
90415
  Petersen Kai Prehistoric life on Earth / Petersen Kai. – London : Eyre Methuen, 1963. – 162p.
90416
   Prehistoric man, his industry and the environment in the pleistocene and holocene. – M.
2. – 1973. – 64с.
90417
  Todoroska Valentina Prehistoric Tool Kit for Surviving / Todoroska Valentina, Blazeska Zlata // Wetland archaeology and prehistoric networks in Europe : NEENAWA intern. conf. : Sept. 15th-18th, 2017, Kyiv - Kaniv, Ukraine / Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; Swiss nat. science foundation ; [ed.: Y. Morozova, P. Shydlovskyi ; phot.: P. Borovets et al. ; English transl.: Y. Morozova et al.]. – Kyiv ; Kaniv : [s. n.], 2017. – P. 40
90418
  Hladkiewicz W. Prehistory of Polish politological throught / W. Hladkiewicz, D. Nowak // Between Western and Eastern Europe : political studies: past and the present / eds. Stefan Dudra a. Piotr Pochyly. – Chicago : [s. n.], 2015. – P. 192-203. – ISBN 978-0-692-58561-0
90419
  Hromada J.Dr. Prehlad Ceskoslovenskych statnych organov / J.Dr. Hromada. – Bratislava, 1955. – 140с.
90420
  Radvani H. Prehlad trnavskych tlaciarni 1577-1950 / H. Radvani. – Martin, 1970. – 39с.
90421
   Prehled Ceskoslovenskych dejin. – Praha
3. – 1960. – 672с.
90422
  Kadlec Jaroslav Prehled ceskych cirkevnich dejin / Kadlec Jaroslav. – Praha : ZVON, Ceske katolicke nakladatelstvi. – ISBN 80-7113-004-4
T. 1. – 1991. – 332 s.
90423
  Kadlec Jaroslav Prehled ceskych cirkevnich dejin / Kadlec Jaroslav. – Praha : ZVON, Ceske katolicke nakladatelstvi. – ISBN 80-7113-003-6
T. 2. – 1991. – 281 s.
90424
   Prehled dejin KSC. – Praha, 1976. – 375с.
90425
   Prehled dejin slovenskej filozofie. – Bratislava, 1965. – 556с.
90426
   Prehled dejin SSSR. – Praha
2. – 1967. – 514с.
90427
  Brudna Zdenek Prehled elektronek. / Brudna Zdenek, Poustka Josef. – Praha, 1956. – 1112с.
90428
  Seliger Vaclav Prehled fysiologie cloveka / Seliger Vaclav, Vinaricky Richard. – Praha : Statni Zdravotnicke Nakladatelstvi, 1959. – 288S.
90429
  Fikari Robert Prehled grafickych technik. / Fikari Robert. – Praha, 1955. – 447с.
90430
   Prehled hospodarskeho vyoje Ceskoslovenska v letech 1918-1945. – 2 upr. vyd. – Praha, 1963. – 742с.
90431
  Havlicek Vladimir Prehled plastickych hmot. / Havlicek Vladimir, M. Osten, Jaromir Snuparek. – Praha, 1959. – 408с.
90432
  Fetter F. Prehled silnoproude elektrotechniky / F. Fetter. – Praha : Statni nakladatelstvi technicke literatury
C. 1. – 1957. – 436 s.
90433
  Dobrovolny Bohumil Prehled technicke matematiky : Prehled a ucebnice nizsi a vyssi matematik pro technickou praxi s priklady a ukoly pro cviceni / Dobrovolny Bohumil, J. Zdarek. – Praha : Prace, 1954. – 432 s. : 250 obr., 800 prikl., 350 ukolu
90434
  Polak Josef Prehledne dejiny ceske literatury pro deti a mladez a cetby mladeze (Od pocatku obrozeni a predchudcu do vzniku socialisticke literatury) / Polak Josef. – Praha, 1987. – 207с.
90435
  Majerova Marie Prehrada / Majerova Marie. – Praha, 1974. – 317с.
90436
   Preis des Seiges. – Berlin, 1975. – 460с.
90437
  Minnich Gunter Preismanagement / Minnich Gunter. – Berlin, 1990. – 287с.
90438
  Miclea Ion Preistoria Daciei / Miclea Ion, Florescu Radu. – Bucuresti, 1980. – 124с.
90439
  Husak Gustav Prejavy a state. August 1974-april 1976 / Husak Gustav. – Bratislava, 1977. – 424с.
90440
  Nisbet R.A. Prejudices : a philosophical dictionary / Robert A. Nisbet. – Cambridge ; London : Harvard univ. press, 1982. – 318 p. – ISBN 0-674-70066-X
90441
   Prek sveta odmeva pesem. – Ljubljana, 1972. – 278с.
90442
   Prek sveta odmeva pesem. – Ljubljana, 1972. – 289-534с.
90443
   Prekiu istekliai ir ju tiekimo organizavimas. – Vilnius, 1971. – 251с.
90444
  Popovic A. Preklad a vyraz / A. Popovic. – Bratislava, 1968. – 249 с.
90445
  Dohnal Bedrich Prekladatel a basnik / Dohnal Bedrich. – Praha, 1970. – 273с.
90446
  Slowacki Juliusz Preliminaria peregrynacji do ziemi swietej J.O. Ksiecia Radziwilla Sierotki / Slowacki Juliusz. – Warszawa, 1959. – 114с.
90447
  Jakobson R. Preliminaries to speech analysis. The distinctive features and their correlates / R. Jakobson, M C.G. Fant, M. Halle. – Cambridge, 1969. – 64с.
90448
   Preliminary comparison of the direct aerosol radiative forcing over Ukraine and Antarctic AERONET sites / G. Milinevsky, Yu. Yukhymchuk, A. Grytsai, V. Danylevsky, Yu. Wang, V. Choliy // Український антарктичний журнал : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Держ. установа "Нац. антарктичний науковий центр" [та ін.] ; голов. ред.: В. Старостенко ; редкол.: В. Богилло, І. Городецька, К. Ласка [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (18). – С. 128-138. – ISSN 1727-7485
90449
   Preliminary report on obsidian petrography from the Transcarpathian region in Ukraine / Y. Suda, M. Yamada, S. Ryzhov, V. Stepanchuk // Archaeological and geological researches in Ukraine / Center for Obsidian and Lithic Studies (COLS) ; Meiji Univ. (Tokyo) ; Arhaelogy and Museology Dep. Nat. Taras Shevchenko Univ. of Kiev ; Inst. of Archaeology of the Nat. Acad. of Sciences of Ukraine (Kiev) ; ed. by Masayoshi Yamada. – Tokyo : Meiji University, 2014. – P. 11-17. – (International jont research project ;Report 2013)
90450
  Nohin Yevgen Preliminary Results of New Studies at the Neolithic Settlement Serikovy Sosny in the Seim River Basin // Wetland archaeology and prehistoric networks in Europe : NEENAWA intern. conf. : Sept. 15th-18th, 2017, Kyiv - Kaniv, Ukraine / Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; Swiss nat. science foundation ; [ed.: Y. Morozova, P. Shydlovskyi ; phot.: P. Borovets et al. ; English transl.: Y. Morozova et al.]. – Kyiv ; Kaniv : [s. n.], 2017. – P. 50-51
90451
  Weinberg Boris Preliminary summary of data on the present distribution of magnetic declination within the arctic zone / Weinberg Boris. – London; Baltimore : Hopkins, 1931. – p.273-278. – Окремий відбиток з: Terrestrial magnetism and atmospheric electricity, V. 36, No. 4, 1931
90452
  Constantinescu I. Prelucrarea datelor experimentale cu calculatoare numerice / I. Constantinescu, D. Golumbovici, C. Militaru. – Bucuresti, 1980. – 223 p.
90453
  Rulea G. Prelucrarea optima a semnalelor radio / G. Rulea. – Bucuresti, 1979. – 413с.
90454
  Todericiu Prelucrarea pieilor de ovine si caprine / Todericiu, Ing. – Bucuresti, 1952. – 208с.
90455
  Steinbach M. Prelucrarea statistica in medicina si biologie / M. Steinbach. – Bucuresti : Editura Academiei Republicii Populare Romine, 1961. – 342s.
90456
  Wymark Olwen Prelude a un dejeuner sur l"herbe / Wymark Olwen. – Caen : Texte & Documents, 1977. – 62 p. : il.
90457
  Lucas Craig Prelude to a kiss / Lucas Craig. – New York, 1991. – 93с.
90458
  Wheaton Eliot Barculo Prelude to calamity : the Nazi revolution on 1933-35: with a back- ground survey of the Weimar era / Wheaton Eliot Barculo. – Garden City : Doubleady & co., 1968. – XIX, 523р.
90459
  Olmsted John Prelude to calculus and linear algebra / Olmsted John. – New York : Meredith, 1968. – XIX,332p.
90460
  Bodenheimer M.I. Prelude to Israel / Bodenheimer H.H., Cohen I. – New York, 1963. – 416с.
90461
   Prelude. 1966. National Music Camp. 39-th season. – Interlochen Michigan, 1967. – 24с.
90462
  Schreyer Wolfgang Preludio II / Schreyer Wolfgang. – Berl., 1964. – 328с.
90463
  Ehrmann Winston Premarital Dating Behavior / Ehrmann Winston; Mead B. – New York : Bantam Books, 1959. – 396с.
90464
  Ovidius Premeny / Ovidius. – Bratislava, 1970. – 129с.
90465
  Perina V. Premeny borovych monokultur na plistocennich terasach / V. Perina. – Praha : Vydal Vyzkumny Ustav Lesniho Hospodarstvi a Myslivosti Csazv ve Statnim Zemedelskem Nakladatelstvi, 1960. – 212s.
90466
  Tourgueniev Ivan Premier amour / Tourgueniev Ivan. – Moscou, 1989. – 311с.
90467
   Premier catalogue selectif international de films ethnographiques sur l"Afrique noire. – Paris, 1967. – `408с.
90468
   Premier catalogue selectif international de films ethnographiques sur la region du Pacifique. – Paris, 1970. – 342с.
90469
  Furre Pierre Premier dictionnaire en images / Furre Pierre. – 1-re degre. Nouvelle edit. – Paris, 1964. – 274с.
90470
   Premier exposition internationale du livre africain, 1968. – 20 p. : avec fotograf.
90471
  Васильцова А.И. Premier livre de lecture (Cours preparatoire) / А.И. Васильцова, Т.Р. Клименко. – Москва, 1964. – 68с.
90472
  Berger Karl Heinz Premiere in N. / Berger Karl Heinz. – Berlin, 1980. – 205с.
90473
  Rotini O.T. Premiere revue des catalases / O.T. Rotini. – Milano : [S. n.], 1931. – 10 p. – (R. Istituto superiore agrario di Milano : Laboratorio di ricerche sulle fermentazioni Lazzaro Spallanzani)
90474
  Pischner Hans Premieren eines Lebens: Autobiographie / Pischner Hans. – Berlin, 1986. – 476с.
90475
  Bachofen B. Premieres lecons sur le Discours sur l"origine et les fondements de l"inegalite parmi les hommes de Jean-Jacques Rousseau / Blaise Bachofen. – Paris : Presses Universitaires de France, 1996. – 119, [ 4 ] p. – (Collection Major bac). – ISBN 2 13 048064-0
90476
  Robert Richard Premieres lecons sur le mythe antique dans le theatre contemporain / Robert Richard. – Paris : Presses Universitaires de France, 1998. – 117p. – (Bibliotheque major)
90477
  Chirca Mihai Stefan Premiile Nobel pentru chimie / Chirca Mihai Stefan. – Bucuresti, 1992. – 332с.
90478
   Premios NADAL. – Barcelona : Destino ; Planeta. – ISBN 84-320-2697-2
Vol. 15. – 1990. – 553, [1] p. – Зміст: Balada de Cain / Vicent M. La ocasion / Saer J.J. Retratos de ambigu / Aparicio J.P.
90479
   Premios NADAL. – Barcelona : Destino ; Planeta. – ISBN 84-320-2691-3
Vol. 9. – 1991. – 694, [2] p. – Зміст: Un hombre que se parecia a Orestes / Cunqueiro A. Las hermanas coloradas / Garcia Pavon F. Libro de las memorias de las cosas/ Santos J.F.
90480
  Grazhevska N. Premises and Economic Consequences of Rent-Seeking Behaviour on the Banking Service Market in Ukraine / N. Grazhevska, V. Trokhymenko, A. Grazhevska // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Р. 16-21. – (Економіка ; вип. 2 (179)). – ISSN 1728-3817


  The paper analyzes premises of rent-seeking behaviour of economic actors on the banking service market in Ukraine. The authors determine essential economic consequences of rent-seeking behaviour in the national banking system and put forward some ...
90481
  Mwafaq Abu-shanab Premodern form of training // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 72-72
90482
  Klave Janina Premodernizm w Brazylii. / Klave Janina. – Warszawa, 1977. – 187с.
90483
  Novy R. Premyslovsky stat 11. a 12 stoleti / R. Novy. – Praha, 1972. – 184с.
90484
   Prentice-hall Biology / Gottfried Sandra, Madrazo Gerry, Motz, LaMoine, Joseph. Sinklair Dorothea Olenchalk, Skoog Gerald. – Englewood Cliffs : Prentice-Hall, Inc, 1986. – 840p. – ISBN 0-13-699372-9
90485
   Prentice-Hall Physical science / Appenbrink David, Hounshell Paul, Slote Sylvia Halpern, Smith Otis. – Englewood Cliffs : Prentice-Hall, 1984. – 512p. : ill. – (Prentice-Hall physical science program). – ISBN 0-13-697003-6
90486
   Prenyl-containing coumarins as selective estrogen receptor modulators / O.A. Lozinski, J. Bistodeau, Bennetau-Pelissero, V.S. Moskvina, V.V. Ishchenko, V.P. Khylia, S. Shinkaruk // Kyiv-Toulouse : IXth intern. chemistry conf. "Kyiv-Toulouse" dedicated 100th anniversary of Fedir Babichev (Kyiv, 4-9 June 2017) : materials of reports a. performances / T. Shevchenko Nat. univ. of Kyiv, [Dep. of Chemistry] ; [honorary members: prof. L. Gouberskyi et al. ; org. comm.: Z. Voitenko (chairman) et al. ; local org. comm.: L. Kunitskaya et al.]. – Kyiv : [s. n.], 2017. – Р. 86
90487
  Dahn Daniela Prenzlauer Berg-Tour. / Dahn Daniela. – Halle, Leipzig, 1987. – 211с.
90488
  Dobrescu Luigi Preparabilitatea substantelor minerale utile. Bazele teoretice ale mineralurgiei / Dobrescu Luigi. – Bucuresti, 1978. – 301с.
90489
  Alzugaray P. Preparacion al diploma de espanol : nivel intermedio B2 : claves : transcripciones y soluciones comentadas : nueva ed. con acentos hispanos / Pilar Alzugaray, Maria Jose Barrios, Carmen Hernandez. – 2-a reimpr. – Madrid : Edelsa Grupo Didascalia, 2009. – 28 p. – Повна назва серії: Diplomas de Espanol como Lengua Extranjera.- Primera ed.: 2006.-Кн. опис. по обкл. – (DELE). – ISBN 978-84-7711-324-9
90490
  Alzugaray P. Preparacion al diploma de espanol : nivel superior C2 : claves : transcripciones y soluciones comentadas / Pilar Alzugaray, Maria Jose Barrios, Paz Bartolome. – 4-a reimpr. – Madrid : Edelsa Grupo Didascalia, 2010. – 28 p. – Повна назва серії: Diplomas de Espanol como Lengua Extranjera.- Primera ed.: 2007.- Кн. опис. по обкл. – (DELE). – ISBN 978-84-7711-340-9
90491
  Alzugaray P. Preparacion al diploma de espanol (nivel intermedio) : nivel B2 / Pilar Alzugaray, Maria Jose Barrios, Carmen Hernandez. – 3-a reimpr. – Madrid : Edelsa Grupo Didascalia, 2009. – 152 p. + 1 CD audio : Diploma de Espanol (nivel interrnedio). Espanol Lengua Extranjera : nivel B2 / P. Alzugaray [et al.]. – Повна назва серії: Diplomas de Espanol como Lengua Extranjera.- Primera ed.: 2006. – (DELE). – ISBN 978-84-7711-334-8
90492
  Alzugaray P. Preparacion al diploma de espanol (nivel superior) : nivel C2 / Pilar Alzugaray, Maria Jose Barrios, Paz Bartolome. – Madrid : Edelsa Grupo Didascalia, 2010. – 172 p. : il. + 1 CD audio : Diploma de Espanol (nivel superior). Espanol Lengua Extranjera : nivel C2 / P. Alzugaray [et al.]. – Повна назва серії: Diplomas de Espanol como Lengua Extranjera. – (DELE). – ISBN 978-84-7711-686-8
90493
  Alzugaray P. Preparacion al diploma de espanol (nivel superior) : nivel C2 / Pilar Alzugaray, Maria Jose Barrios, Paz Bartolome. – 1-a reimpr. – Madrid : Edelsa Grupo Didascalia, 2011. – 172 p. : il. + 1 CD audio : Diploma de espanol (nivel superior). Espanol lengua extranjera : nivel C2 / P. Alzugaray [et al.]. – Повна назва серії: Diplomas de espanol como lengua extranjera. – (DELE). – ISBN 978-84-7711-686-8
90494
  Soloviev Boris Preparatifs Secrets de la Seconde Guerre Mondiale / Soloviev Boris. – Moscou, 1989. – 230с.
90495
   Preparation des enseignants a l"education sanitaire. – Geneva : Organisation mondiale de la sante, 1960. – 21p.
90496
  Gandy A. Preparation et etalonnage des sources radioactives de reference. / A. Gandy. – Vienne, 1961. – 100 p.
90497
  Kuzan K. Preparation for the research conducting under the programme "Interdisciplinary individual studies" in Poland // Studies in comparative education : scientific journal in education / National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Institute of Pedagogy, Ministry of Education and Science of Ukraine, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University ; ed. board: Nadiya Brit [et al.]. – Uman, 2017. – № 1 (31), january - march. – С. 26-32. – ISSN 2306-5532


  Підготовка до проведення досліджень у рамках програми "Міждисциплінарні індивідуальні дослідження" у Польщі.
90498
  Yankovych O. Preparation of future masters of elementary education to the formation of a successful personality of junior schoolchildren / O. Yankovych, K. Binytska // Людинознавчі студії : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2019. – № 8/40 (2019). – P. 43-56. – (Серія "Педогогіка"). – ISSN 2313-2094


  "У статті на основі студіювання наукових джерел, аналізу емпіричних досліджень обгрунтовано теоретико-методичні засади підготовки майбутніх фахівців початкової освіти до формування успішної особистості молодшого школяра у контексті вимог нового ...
90499
   Preparation of general seondary school curricula. A study of comparative education. Afganistan, Argentina, Ausstralia. – Paris-Unesco, Geneva, 1960. – 330с.
90500
  Onishchuk M. Preparation of teachers (trainers) national school of Ukraine as constituent judge education // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Оніщук М.В., Адрійцьо В.Д., Балаклицький І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (20). – С. 11-16


  Щодо підготовки викладачів (тренерів) Національної школи суддів України. Концепція національних стандартів суддівської освіти.
90501
  Yankovych O. Preparation of teachers in Ukraine"s postgraduate education institutions on organization of inclusive school education / O. Yankovych, V. Prymakova // Людинознавчі студії : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Чепіль [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 9/41 (2019). – С. 78-87. – (Серія "Педогогіка"). – ISSN 2313-2094


  Статтю присвячено розв"язанню проблеми підготовки вчителів до організації інклюзивної форми навчання учнів, визначено роль закладів вітчизняної післядипломної освіти України в її забезпеченні.
90502
   Preparation, structure and optical properties of some transparent oxide ceramics / Ya. Rybak, S. Nedilko, S. Rozouvan, V. Scherbatskii, V. Chornii, V. Degoda, I. Vorona, O. Shpilinskaya, A. Tolmachev, O. Nesterov, M. Trubitsyn, M. Volnianskii // Sixteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2015" : ski. works : Oct. 22-25, 2015, Kyiv, Ukraine : devoted to intern. year of light-based technoligies a. 75th anniversary of Fac. of physics of Taras Schevchenko Nat. Univ. of Kyiv / "Optics & High Technology Material Science SPO 2015", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2015. – P. 26
90503
   Preparativni reakce v organicke chemii. – Praha
1. – 1953. – 484с.
90504
   Preparativni reakce v organicke chemii. – Praha
2. – 1955. – 566с.
90505
   Preparativni reakce v organicke chemii. – Praha
3. – 1956. – 572с.
90506
   Preparativni reakce v organicke chemii. – Praha
4. – 1959. – 1048с.
90507
   Preparativni reakce v organicke chemii. – Praha
5. – 1960. – 976с.
90508
   Preparativni reakce v organicke chemii. – Praha
6. – 1961. – 956с.
90509
   Preparativni reakce v organicke chemii. – Praha
7. – 1962. – 876с.
90510
  Lieb H. Preparatyka organiczna na skale polmikro / H. Lieb, W. Schoniger. – Warszawa, 1958. – 250с.
90511
   Preparatyka tworzyw sztucznych``. – Warszawa, 1961. – 419с.
90512
   Preparing for Choppy Seas // Regional economic outlook : Asia and Pacific. Preparing for choppy seas : Apr. 17 / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund, 2017. – P. 1-42. – (World economic and financial surveys). – ISBN 978-1-47557-506-4


  The Asia-Pacific region continues to be the world leader in growth, and recent data point to a pickup in momentum. Growth is projected to reach 5.5 percent in 2017 and 5.4 percent in 2018. Accommodative policies will underpin domestic demand, ...
90513
  Kravets V.P. Preparing Schoolchildren for Family Life in Europe: Theory and Practice // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2019. – С. 20-29. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382


  The article analyzes the foreign experience of preparing pupils for family life. The emphasis is on three of its components - pre-marital training, sexual education and the formation of conscious paternity. Particular attention is paid to the analysis ...
90514
  Christensen M.K. Preparing students for leadership: The role of universities // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2019. – Вип. 1 (58). – С. 5-10. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595


  Підготовка студентів до лідерства: роль університетів.
90515
   Preparing teachers for education for International Understanding. – Hamburg, 1962. – 100с.
90516
   Preparing textbook manuscripts. – Paris, 1970. – 71с.
90517
  Bancel M. Preparing your capital campaign / Marilyn Bancel; The Fund Raising school at The Indiana university center on philanthropy. – San Francisco : Wiley, Jossey-Bass, 2000. – 19, [1], 131 p. : ill. – (Excellence in Fund Raising workbook series / Ed. T. L. Seiler ; The Jossey-Bass nonprofit and public management series). – ISBN 0-7879-5247-8
90518
  Sartinova P. Prepracovanost / P. Sartinova. – Bratislava : Praca, 1970. – 150s.
90519
   Preprinty prednasek. – Praha
1. – 1965. – 188с.
90520
   Preprinty prednasek. – Praha
2. – 1965. – 342с.
90521
   Preprinty prednasek. – Praha
3. – 1965. – 336с.
90522
  Bozhko Sergiy Prerequisites and Factors of the Formation of the System of Security and Cooperation in the Baltic Sea Region // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 86, ч. 2 : 65 років Кафедрі міжнародних відносин та світової політики. – P. 216-225
90523
  Ziyadin S. Prerequisites for development and diversification of production in industry / S. Ziyadin, G. Yessenova // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 5/6. – Р. 37-40. – ISSN 1728-6220
90524
  Cralov B. Presa americana in slujba monopolurilor. / B. Cralov, 1950. – 44с.
90525
  Goldwater Marilyn Prescription for nurses: effective political action / Goldwater Marilyn; Zusy J.L. – St. Louis, 1990. – 227с.
90526
  Martinez Amengual Gumersindo Presencia de la reforma agraria en America / Martinez Amengual Gumersindo. – La Habana, 1962. – 232с.
90527
   Present-day China. Socio-economic problems. – Moscow, 1975. – 248с.
90528
  Раєвська Н.М. Present-day English syntax / Н.М. Раєвська. – Київ, 1970. – 180с.
90529
   Present-day ethnic processes in the USSR. – M., 1982. – 276с.
90530
  Yakulevichene L. Present and Future Challenges of Asylum Law and Policy in the EU // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 3 (86). – P. 40-42. – ISSN 1993-0909
90531
  Kyryliuk O.F. Present and future perspectives of niche crops export on the world markets / O.F. Kyryliuk, D.O. Kyryliuk, M.A. Dubovyk // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2018. – Вип. 290. – P. 115-123. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
90532
  Acheson Dean Present at the creation: my years in the State Department. / Acheson Dean. – New York
13. – 1969. – 798с.
90533
   Present continuous : Contemporary Hungarian writing. – [Budapest] : Corvina, 1985. – 401 p. – ISBN 963-13-2146-0
90534
  Momdjian Kh. Present et avenir du socialisme / Kh. Momdjian. – Moscou, 1963. – 70с.
90535
   Present perfect continuous как видовременная форма в современном английском языке. – Л., 1958. – 28с.
90536
  Lambert S. Presentation Graphics on the IBM / S. Lambert. – Washington, 1986. – P. 278
90537
  Rotondo J. Presentation skills for managers / Jennifer Rotondo, Mike Rotondo. – New York a.o. : McGraw-Hill, 2002. – 13,190p. : ill. – (A briefcase book). – ISBN 0-07-137930-4
90538
  Kos Janko Presernov pesniski razvoj / Kos Janko. – Ljubljana, 1966. – 232с.
90539
   Preservation of fruit and vegetables by radiation. – Vienna, 1968. – 152с.
90540
  Perga T. Preservation of historic and natural heritage in USA: new accents // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – P. 184-190
90541
  Sellars Richard West Preserving nature in the national parks : A history / Sellars Richard West. – New Hawen; London : Yale university press, 1997. – 380p. – ISBN 0-300-06931-6
90542
   President Barack Obama in his own words / United States dep. of state, Bureau of intern. inform. programs ; [execut. ed.: George Clack, photo researcher: Maggie Johnson Sliker]. – [Washington] : United States dep. of state, 2009. – 94, [2] p. : ill.
90543
  Chesen Eli President Nixon"s psychiatric profile / Chesen Eli. – New York, 1975. – 170с.
90544
  Miszewski D. President of the Czech Republic Milos Zeman - Russian Agent of Influence in the Russian-Ukrainian Conflict? // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – Р. 43-47. – (Політологія ; вип. 2 (2)). – ISSN 1728-3817
90545
  Beard Charles President Roosewelt and the coming of the war. 1941. / Beard Charles. – New Havel; Lond., 1962. – 614с.
90546
  Noorani A.G. President Zakir Husain. A Quest for Excellence / A.G. Noorani. – Bombay, 1967. – 128с.
90547
  Levine Myron Presidential campaigns and elections : Issues, images, and partisanship / Levine Myron. – Itasea : Peacock, 1992. – 17,267. – ISBN 0-87580-357-7
90548
  Bailey Thomas Presidential greatness : the image and theb man from George Washington to the present / Bailey Thomas. – New York : Appleton-century, 1966. – XI, 368 p. : il. – Bibliogr.; p. 344-353
90549
  Eric Presidential Leadership & the Separation of Powers / Eric, Posner // Daedalus : journal of the Americal academy of arts and sciences / American academy of arts and sciences. – Cambridge, 2016. – Vol. 145, Nr 3. – P. 35-43. – ISSN 0011-5266
90550
  Cornwell Elmer Presidential leadership of public opinion / Cornwell Elmer. – Bloomington : Indiana university press, 1965. – 10,370p.
90551
  Sinclair Upton Presidential mission / Sinclair Upton. – New York, 1947. – 645с.
90552
  Zarnov Andrej Presievac piesku / Zarnov Andrej. – Martin : Matica slovenska, 1993. – 112 p..
90553
  Rufus Milan Presne ako chlieb a voda / Rufus Milan. – Martin : Matica slovenska, 1998. – 476 s. – (Ed."Kniznica Matice slovenskej", zv.6). – ISBN 8070904828
90554
  Тарануха Л. Press translation // Стратегія та методи навчання мов для спеціальних цілей : VIII Наук.- практ. конф. : наук. - метод. матеріали, 19-20 квіт. 2007 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [уклад.: В.В. Дайнеко, Т.П. Архіпович, І.А. Чернуха]. – Київ : IMB, 2007. – С. 130-130
90555
  Musso P. Presse ecrite et television dans les regions d"Europe / P. Musso, P. Souetre, L. Levasseurx. – Strasbourg : Conseil de l"Europe, 1995. – IV, 246 p. – (Culture). – ISBN 92-871-2807-3
90556
   Prestavba hospodarskeho mechanismu v CSSR. – Praha, 1988. – 159с.
90557
   Prestice. Vydane k 750. vyroci trvani mesta a k 55. vyroci zalozeni mistn Organizace Komunisticke strany Ceskoslovenska. – Prestice, 1976. – 121с.
90558
  Dobsinsky Pavol Prestonarodne slovenske povesti / Dobsinsky Pavol. – Bratislava
1. – 1958. – 442с.
90559
  Eldarwish Ibrahim Prestress losses in prestressed pretensioned concrete members / Eldarwish Ibrahim; Beirut Arab University. – Beirut, Lebanon : Bouhairy brothers, 1971. – 30с.
90560
   Presynaptic Receptors = Presynaptic Receptors: Proceedings og the Satellite Symposium of the 7-th International Congress of Pharmacology, Paris, 22-23 July 1978. – Oxford : Pergamon Press, 1979. – 392p.
90561
  Michael Judith Prete-moi ta vie : Roman / Michael Judith. – Paris : Robert Laffont, 1983. – 469p. – (Best-seller). – ISBN 2-221-00908-8
90562
  Benderson Bruce Pretending to Say No / Benderson Bruce. – New York, 1990. – 178с.
90563
  Iljin M. Pretvoreni nasi planety / M. Iljin; Krjukov Jiri, Maly M., Stein Jiri. – Praha, 1953. – 436с.
90564
  Iljin M. Pretvorenie planety / M. Iljin. – Bratislava, 1954. – 568с.
90565
  Babii N. Prevalence of drug resistant HIV strains in HIV-infected patients of reproductive age // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Р. 8-13. – (Біологія ; вип. 2 (72)). – ISSN 1728-3817


  The prevalence of drug resistant HIV strains among HIV-positive reproductive aged persons with ineffective antiretroviral therapy (ART) was assessed. The prevalence of drug resistant strains of HIV was 73.8% in the group of women and 89.29% in the ...
90566
  Stetsyshyn R. Preventing corruption by means of social advertising // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – P. 527-528. – ISBN 978-617-7069-15-6
90567
  Andreeva L.A. Preventing corruption in the private sphere // The institutionalisation of public relations in the fight against corruption: the experience of countries of Eastern and Western legal traditions (universal theoretical framework for relevant anti-corruption law of Ukraine) : collective monograph : PJ4/17 0117U007203 Corruption preventiuon act of Ukraine: sci. a. methodological justification of ensuiring the effectiveness a. efficiency of provisions implementation / TalTech Law School (Tallinn, Estonia), Fac. of Law ; Zaporizha Nat. Univ. (Zaporizha, Ukraine) [etc. ; ed. board: Vlad Vernygora et al.]. – Tallinn : Baltija Publishing, 2019. – Vol. 1 : / [L.A. Andreeva, S.O. Baranov, I.V. Boiko et al.]. – P. 5-15. – ISBN 978-9934-588-04-4
90568
   Preventing deadly conflict : [Final report with executive summary]. – New York : Carnegie corporation, 1998. – [46],256р. : ill. – ISBN 1-8850-3901-8
90569
  Larionov Valentin Prevention of War: Doctrines, Concepts, Prospects / Larionov Valentin, Kokoshin Andrei. – Moscow, 1991. – 170 p.
90570
  Borshchevska O.M. Preventive measures to prevent and fight against corruption in Ukraine and some other foreign countries // The institutionalisation of public relations in the fight against corruption: the experience of countries of Eastern and Western legal traditions (universal theoretical framework for relevant anti-corruption law of Ukraine) : collective monograph : PJ4/17 0117U007203 Corruption preventiuon act of Ukraine: sci. a. methodological justification of ensuiring the effectiveness a. efficiency of provisions implementation / TalTech Law School (Tallinn, Estonia), Fac. of Law ; Zaporizha Nat. Univ. (Zaporizha, Ukraine) [etc. ; ed. board: Vlad Vernygora et al.]. – Tallinn : Baltija Publishing, 2019. – Vol. 1 : / [L.A. Andreeva, S.O. Baranov, I.V. Boiko et al.]. – P. 59-75. – ISBN 978-9934-588-04-4
90571
  Jacobson Sven Preverbal adverbs and auxilliaries: a study of word order change / Jacobson Sven. – Stockholm, 1981. – 100с.
90572
  Giurgea Ion Preverbal Subjects and Topic Marking in Romanian // Revue roumaine de linguistique / Academie romaine. – Bucuresti, 2017. – T. 62, № 3, Juillet-September. – P. 279-322. – ISSN 0035-3957
90573
   Previsions budgetaires pour 1955 precentees par le conseil et renseigments complementaires, 1954. – 48с.
90574
  Smeu Grigore Previzibil si imprevizibil in epica / Smeu Grigore. – Bucuresti, 1972. – 189с.
90575
  Istrati P. Prezentarea haiducilor. Domnita din Snagov : (Provestirile lui Adrian Zograffi, 2) / Panait Istrati; Trad. de E.Barbu. – Bucuresti : Editura pentru literatura, 1969. – 347 р. – (Biblioteca pentru toti ; 519)
90576
  Havel Vaclav Prezident v Bratislave. / Havel Vaclav. – Bratislava, 1990. – 62с.
90577
   Prezihov zbornik. – Maribor, 1957. – 420с.
90578
  Trzcielinska-Polus Prezydencja Polski w Radzie UE a partnerstwo Wschodnie, sukces czy porazka? // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 147-154. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 32). – ISSN 2078-4333


  Головування Польщі у Раді ЄС та Східне партнерство: успіх чи поразка.
90579
  Sullivan Michael John Prezydenckie namietnosci / Sullivan Michael John; Przel.I.Sulikowska. – Pruszkow : WIBET/RACHOCKI, 1993. – 333с. : ill. – ISBN 83-85519-17-3
90580
  Senoa M. i i. Pri povijesti, exodus. Pripovijetke, putopisi. Pjesme / M. i i. Senoa. – Zora, 1976. – 523с.
90581
  Moric R. Pri zakliatej rieke / R. Moric. – Bratislava, 1958. – 148 p.
90582
  Adamsonova Pribeh Lvice Elsy / Adamsonova, , Joy. – Praha : Nakladatelstvi Orbis edice Cesty, 1968. – 194s.
90583
  Polevoj Boris Pribeh opravdoveho cloveka / Polevoj Boris. – Praha, 1956. – 219с.
90584
  Cach Vojtech Pribeh plukovnika Adamiry / Cach Vojtech. – Praha, 1966. – 88с.
90585
  Moravcova Jana Pribeh posvatnehi jezera / Moravcova Jana. – Praha, 1976. – 174с.
90586
  Cervantes Pribehy Dona Quijota / Cervantes. – Praha, 1955. – 328с.
90587
  Chesterton Gilbert Keith Pribehy otce Browna / Chesterton Gilbert Keith. – Praha, 1960. – 336с.
90588
   Pribehy trinacti bohatyru. – Praha, 1969. – 222с.
90589
  Prusakova Marie Priben radosti / Prusakova Marie. – Praha, 1976. – 226с.
90590
  Kubernat Frantisek Pribina / Kubernat Frantisek. – Martin : Matica slovenska, 1996. – 192s. – ISBN 807090-398-8
90591
  Sedlon Michal Priboj a neony / Sedlon Michal. – Praha, 1961. – 80с.
90592
  Ivanov Y. Price Aspects Of "Craft" Beer"s Competitiveness In Bulgaria // Izvestiya : journal of Varna University of economics / University of Economics - Varna. – Varna, 2016. – Vol. 60, № 1. – P. 78-92. – ISSN 2367-6361
90593
  Borah Woodrow Price trands of some basic commodities in Central Mexico. 1531-1570 / Borah Woodrow, S.F. Cook. – Berkeley, Los Angeles, 1958. – 90с.
90594
  Abraham-Frois Prices, profits and rhythms of accumulation / G. Abraham-Frois, E. Berrebi; transl. by S. Ben Ouagrham. – Cambridge : Cambridge University Press, 1997. – XII, 287 p. – ISBN 0-521-39532-1
90595
  Shcherbak V.G. Pricing based on product value perception by agricultural machinery consumers / V.G. Shcherbak, S.M. Marchenko // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7 (169). – P. 208-213 : Fig. – Bibliogr.: 13 назв. – ISSN 1993-6788


  Карпенко О.О., Яшина К.В. Формування системи трансферу знань у вищих навчальних закладах України.
90596
  Paulo Macas Nunes Pricing in durable goods monopoly with discrete demand and changes of income // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 421-427. – Bibliogr.: 9 назв. – ISSN 1993-6788
90597
  Kuchuk-Iatsenko Pricing the European call option in the model with stochastic volatility driven by Ornstein-Uhlenbeck process. Exact formulas / Kuchuk-Iatsenko, Yu. Mishura // Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv. – Kyiv; Vilnius, 2015. – Vol. 2, n. 3. – Р. 233-249. – ISSN 2351-6046


  We consider the Black-Scholes model of financial market modified to capture the stochastic nature of volatility observed at real financial markets. For volatility driven by the Ornstein-Uhlenbeck process, we establish the existence of equivalent ...
90598
  Austen Jane Pride and prejudice / Austen Jane. – Москва, 1961. – 388с.
90599
  Austen Jane Pride and prejudice / Austen Jane. – New York, 1979. – 334с.
90600
  Austen Jane Pride and prejudice / Austen Jane; With an introd.by P.Conrad. – London : Campbell Publishers, 1991. – 368p. – (Everyman"s Library ; 1 ; The Millennium Library). – ISBN 1-85715-001-5
90601
  Austen J. Pride and prejudice / Jane Austen. – Ware : Wordsworth, 1992. – 12,264 p. – (Wordsworth classics). – ISBN 1-85326-000-2
90602
  Austen Jane Pride and prejudice / Austen Jane. – Harmondsworth : Penguin books, 1994. – 299p. – (Penguin popular classics). – ISBN 0-14-062022-2
90603
  Austen Jane Pride and prejudice / Austen Jane. – Oxford : Oxford university press, 1996. – 108p. – (Oxford bookworms). – ISBN 0 19 422710 3
90604
  Austen J. Pride and prejudice / Jane Austen; Introduction and notes by I.Littlewood. – Ware : Wordsworth, 1999. – 16,268 p. – (Wordsworth classics). – ISBN 1-85326-000-2
90605
  Austen J. Pride and prejudice / Jane Austen. – Kyiv : Znannia, 2017. – 382, [2] p. – Series since 2014. – (English Library). – ISBN 978-617-07-0150-3
90606
  Autsten Jane Pride and prejudice. / Autsten Jane. – New York, 1960. – 436с.
90607
  Ehrhardt U. Pridne punce pridejo v nebesa, poredne pa povsod : zakaj nas poslusnost nikamor ne pripelje / Ute Ehrhardt. – Ljubljana : Valenovak, 2010. – 207, [1] p. – (Zbirka Racke). – ISBN 978-961-259-063-5
90608
  Fasora Lukas Priestly identity in the Czech Lands in 1820-1938 as a research topic. Project evaluation / Fasora Lukas, Hanus Jiri, Pavlicek Tomas // Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2018. – 145, z. 1. – S. 43-66. – ISSN 0083-4351
90609
  Cropaciova M. Prietenii mei comsomolistii / M. Cropaciova. – Bucuresti, 1953. – 156с.
90610
  Cazimir Otilia Prietenii mei scriitori... / Cazimir Otilia. – Bucuresti, 1960. – 174с.
90611
  Munteanu Francisc Prietenul meu Adam. / Munteanu Francisc. – Bucuresti, 1962. – 144с.
90612
  Ece Karadagli Prifitability effects of cash conversion cycle: evidence from Turkish companies // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 3 (141). – С. 300-310 : tabl. – Bibliogr.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
90613
  Poe Edgar Allan Prihody Arthura Gordona Pyma z Nantucketu / Poe Edgar Allan. – Bratislava, 1958. – 286с.
90614
  Ondrejov L"udo Prihody v divocine / Ondrejov L"udo. – Bratislava, 1975. – 276с.
90615
  Гралюк С. Prijedlozi s akuzativom u hrvatskom i ukrajinskom jeziku: slicnosti i razlike // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 22 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 29-36. – ISSN 2075-437X


  To date, there are no contrastive researches of preposition systems in contemporary Croatian and Ukrainian languages. Our article, which compares the usage of diachronically primary prepositions with the Accusative case in both languages, presenting ...
90616
  Kozehuba J. Prijom farebnej televizie / J. Kozehuba. – Bratislava : ALFA, vydavatelstvo technickej a ekonomickej literatury, 1974. – 129 s.
90617
  Dordevic Jovan Prilog pitanju komuna / Dordevic Jovan. – Beograd, 1955. – 108с.
90618
  Ordaz J. Prima donna / J. Ordaz. – Barcelona : Editorial Anagrama, 1986
90619
  Pantielev A. Prima saptamana / A. Pantielev, 1950. – 130с.
90620
  Кравченко У. Prima vera. / У. Кравченко, 1925. – 119с.
90621
  Huikari O. Primaarisen Soistumisen Osuudesta Suomen Soiden Synnyssa : Deutsches Referat / O. Huikari. – Helsinki. – 79s.
90622
  Rana Ejaz Ali Khan Primary - export - led growth hypothesis: a case study of Pakistan / Rana Ejaz Ali Khan, Abid Rashid Gill, Hafiza Nadia Bashir // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 3 (141). – С. 465-472 : tabl. – Bibliogr.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
90623
  Dancenko N. Primary and Secondary Education in Britain. / N. Dancenko, A. Naciscione. – Riga, 1990. – 56с.
90624
   Primary culture of cardiomyocytes as a model for the heart hypertrophy study / N. Machushynets, Y. Mishchuk, O. Palchevska, V. Balatskss, O. Piven // Шевченківська весна 2014: біологічні науки : матеріали XII міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 25-28 берез. 2014 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. т-во студентів та аспірантів, Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2014. – P. 44
90625
  Arnone M. Primary dealers in government securities / M.Arnone, P.Ugolini. – Washington : International Monetary Fund, 2005. – 5,92 р. – ISBN 1-58906-379-1
90626
  Bakhmat H. Primary school teachers" pre-service training: the experience of Israel // Studies in comparative education : scientific journal in education / National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Institute of Pedagogy, Ministry of Education and Science of Ukraine, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University ; ed. board: Adi Binhas, Yana Bondaruk, Natalia Koliada [et al.]. – Uman, 2019. – № 1 (37), january - june. – P. 53-59. – ISSN 2306-5532


  Розкрито особливості професійно-педагогічної підготовки вчителів початкової школи, які вбачаються передумовою визначення ефективних напрямів розвитку української освітньої системи в умовах її рефор-мування. З"ясовано, що початкова ...
90627
   Primary school textbooks. Preparation-Selection-Use. A comparative study: Afghanistan, Albania, Australia.... – Paris, Unesco, Geneva, 1959. – 245с.
90628
   Primary structures of four russian potato spindle tuber viroids / T.B. Kastalyeva, K.A. Mozhaeva, N.V. Girsova, S.M. Thompson, J.R. Clark, R.A. Owens // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – P. 40-42. – (Біологія ; вип. 51). – ISSN 1728-3817


  Analysis of primary structures of four Russian isolates of Potato spindle tuber viroid showed their distinctions from all those having been registered earlier in the GenBank as well as from one another. Depending on the primary structure, the isolates ...
90629
  Beletskiy I.P. Primary vs secondary modality in modern English speech // Молоді фахівці - майбутнє науки : збірник наукових праць студентів / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. методики та пактики викладання іноземної мови ; редкол.: Пасинок В.Г., Дудоладова А.В., Дудоладова О.В. – Харків, 2016. – Вип. 7. – P. 26-32. – ISBN 978-966-285-302-5
90630
  Teodorescu-Braniste Tudor Primavara apele vin mari / Teodorescu-Braniste Tudor. – Bucuresti, 1960. – 532с.
90631
  Demetrius Lucia Primavara pe Tirnave. / Demetrius Lucia. – Bucuresti
1. – 1960. – 688с.
90632
  Antonov Serghei Primavara. / Antonov Serghei. – Bucuresti, 1953. – 48с.
90633
  Karinthy Ferenc Primavera en Budapest. / Karinthy Ferenc. – La Habana, 1976. – 264с.
90634
  Weissleder R. Primer of diagnostic imaging / R. Weissleder, M.J. Rieumont, J. Wittenberg. – 2nd edition. – St.Louis : Mosby, 1997. – XX,970p. : il. – ISBN 0-8151-9478-1
90635
  Ritchie J.W. Primer of hygiene : revised canadian edition / John W. Ritchie, Joseph S. Caldwell. – Toronto : W. J. Gage s Co., 1929. – VI, 230 p., ill. – (Canadian health series). – ISBN 0-8151-9478-1
90636
  Kenny J.J. Primer of labor relations / John J.Kenny. – 23rd ed. – Washington : The bureau of national affairs, 1987. – X, 167 p. – ISBN 0-87179-510-8
90637
  Smith Kennan Primer of modern analysis : (Directions for Knowing All Dark Thins, Rhind Papyrus, 1800 b.c.) / Smith Kennan. – Tarrytown-on-Hudson : Bogden & Quigley, INC., Publishers, 1971. – `412p.
90638
  Ritchie J.W. Primer of physiology / J.W. Ritchie. – Toronto : Gage & Co, 1928. – 185 p. – (Canadian health series)
90639
  Coleman Barbara Primer on ERISA [Employee Retirement Income Security Act] / Coleman Barbara. – 2nd ed. – Washington : The bureeau of national affairs, 1987. – X,164p. : ill. – ISBN 0-87179-555-8
90640
  Matute A.M. Primera memoria / A.M. Matute. – Barcelona, 1994
90641
  Cuenca Manuel Martin Primeras peliculas de directiras espanoles / Cuenca Manuel Martin. – Madrid : Ediciones JC, 1994. – 95 p. : il. – ISBN 84-85741-89-7
90642
   Primii nostri dramaturgi. – Bucuresti, 1960. – 528с.
90643
  Kovacevic Z. Primijenjena Entomologija / Z. Kovacevic; Bruno P. – Zagreb : Poljoprivredni Nakladni Zavod
3 : Sumski Stetnici. – 1956. – 535s.
90644
  Calisev K. Primijenjena statika / K. Calisev. – Zagreb, 1951. – 336с.
90645
   Primirea de noi membri in partid indatoririle si drepturile comunistilor. – 88с.
90646
   Primitive programing algebra: general approfch to a problem of functional completeness / P.O. Yahanov, D.I. Redko, I.V. Redko, T.L. Zakharchenko // Системні дослідження та інформаційні технології : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України ; Навч.-науковий комплекс "Ін-т прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – Р. 83-96. – ISSN 1681-6048


  The goal of the research is development of scientific foundations of programming problems solutions genesis. Investigations carried out are based on algebraic research methods of programs and compositional programming methods. Basis of the last ones ...
90647
  Rosenman D J.M. Primitive speech and English / D J.M. Rosenman. – Austin
1. – 1969. – 324с.
90648
  Radu P. Primul compendiu de pedagogie si metodica in limba Romana, 1776/85: Editie-textul slavo-german cu variate versiuni romanesti in facsimile-studiu introductiv, note si glosar / P. Radu, D. Onciulescu. – Timisoara, 1979. – 387с.
90649
  Radu P. Primul compendiu de pedagogie si metodica in limba Romana, 1776/85: Editie-textul slavo-german cu variate versiuni romanesti in facsimile-studiu introductiv, note si glosar / P. Radu, D. Onciulescu. – Timisoara
2. – 1979. – 443с.
90650
  Petrescu Stefan Primul Razboi Modial in Balcani si publicistica romaneasca in anii neutralitatii (1914 - 1916) // Studii si materiale de istorie moderna / Academia Romana, Institutul de istorie "Nicolae Iorga". – Bucuresti, 2016. – Vol. 29. – P. 45-70. – ISSN 0567-6320
90651
   Primul sbor transpola, 1950. – 46с.
90652
   Primula veris / Збірка поезій: Стефана Цебрівського, Модеста Дмитренка, Василя Кудрика, Тараса Вірного і інш. – Накладом Солтисової. – Тернопіль : З друкарні Подільскої ; Накладом Солтисової
Вип. 1. – 1905. – 40 с.


  В кн. також поезії Маpусі Ги-вної, М. Степовенка, М. Чоpнила
90653
  Туркевич С.Ю. Primulaceae / С.Ю. Туркевич. – Птгр.
Ч.1. – 1923. – 1-40с.
90654
   Primum colloquium osteologicum jenense 1980. – Jena : Friedrich-Schiller-Universitat, 1982. – 129с.
90655
  Бабенко Я. Primum non nocere. Або про деякі правові аспекти лікарських помилок // Юридична газета. – Київ, 2017. – 6 лютого (№ 6). – С. 14-15
90656
  Popesku Prin codrii Ceahlaului / Popesku, Bajenaru I. -; I. Popescu-Bajenaru. – a treia tiparitura. – [Bucuresti : Neumann, 1912. – 103 p. : іл., карта. – lucrare publicata pentru prima oara in "Anuarul Societatii Turistilor Romani" (cu numeroase ilustratiuni si o harta in trei culori)
90657
  Magera Andrei (и дp.) Prin intovarasire la gospodaria agricola colectiva. (Din experienta organizatiei de baza din gospodaria agricola colectiva "Viata noua" din Santana-Arad) / Andrei (и дp.) Magera, 1952. – 64с.
90658
  Savu Alexandru Prin Maramures / Savu Alexandru. – Bucuresti, 1959. – 48с.
90659
  Groza Petru Prin tara celor sase sute de milioane. China de ieri si de azi. Note de drum / Groza Petru. – Bucuresti, 1956. – 343с.
90660
  Figueres Leo Prin Vietnamu liber. / Figueres Leo. – Bucuresti, 1952. – 196с.
90661
  Mackiw Theodore Prince Mazepa, Hetman of Ukraine in contemporary English publications 1687-1709 / Mackiw Theodore. – Chicago, 1967. – 126с.
90662
  Kantor M. Prince of Monaco visits JU // Newsletter. Jagellonian University. – Krakow, 2012. – No. 48, Autumn. – P. 4. – ISSN 1689-037X


  During his official visit to Poland, His Serene Highness Prince Albert of Monaco visited the Jagiellonian University on 18 October 2012. He was greeted by the JU Rector Prof. Wojciech Nowak. First Prince Albert visited Collegium Novum and then the ...
90663
  Dimnik M. Prince Yaroslav Vsevolodovich and the succession crisis of 1195 // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2014. – Вип. 7. – P. 74-77. – ISSN 2218-4805
90664
  Golnitz Abraham Princeps ex C. Tacito curata opera deformatus ab Abrahamo Golnitz, Dantisc. // Ioannis Ionstoni historia universalis civilis & ecclesiastica : res precipuas ab orbe condito ad annum MDCXXXIII gestas brevissima exhibens / Jonstonus Joannes. – Ed. 2a, auct. & cmend. – Lugduni Batavorum(Leiden) : Apud Georgius van der Marse, 1638. – 96 (24) sс.
90665
   Princeton University Press. Fall 1975. Including Bollingen series. – Princeton, 1975. – 48с.
90666
  Tyshchenko O.V. Principal ideas of the right to social security // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 1. – С. 172-180. – ISSN 2617-5967


  Тищенко О.В. Основні ідеї права на соціальне забезпечення The article analyzes the scientific theses on the development of doctrinal teaching on the principles of social security law as the social and legal foundations embodied in social security law. ...
90667
  Crisu Constantin Principalele actiuni civile in justitie / Crisu Constantin. – Bucuresti, 1984. – 226с.
90668
  Kazarenko M. Principals of electoral law and scientific heritage of Eugen Spektorskiy // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – P. 57-60. – ISBN 978-617-7133-95-6
90669
  Maskin N.A. Principatul lui Augustus / N.A. Maskin. – Bucuresti, 1954. – 584с.
90670
   Principatul Moldova (Voievodatul Moldova, Tera Moldovei) (1359-1859) // Luceafarul : газета Всеукраїнської національно-культурної молдавської асоціації. – Одеса, 2018. – 3 noembrie (№ 44). – S. 6


  Князівство Молдови (Молдавія, Тере Молдови) (1359-1859)
90671
   Principaux textes legislatifs de l"URSS. – M.
1. – 1984. – 317с.
90672
   Principaux textes legislatifs de l"URSS. – M.
2. – 1984
90673
  Mill S M.J. Principes d""conomie politique avec quelques-unes de leurs applications a l""economie sociale / M.John Stuart Mill. – Seconde ed. – Paris : Guillaumin et Cie. – (Economistes & publicistes contemporains)
T. 1. – 1861. – XXVIII, 48 p.
90674
   Principes de base et pratique de la planification du developpment industrial en Union Sovietique. – N.Y., 1966. – 150с.
90675
  Vidal P. Principes de Geographie Humaine / P. Vidal; Publies d""apres les manuscrits de l""auter par E. de Martonne. – Paris : Colin, 1922. – 327 p.
90676
   Principes de l"administration politique, ou de l administration de toutes les societes civiles, de tous les etats... & leur application a la France. – Neuchatel
2. – 1787. – 418, (4)с.
90677
   Principes de l"administration politique, ou de l"administration de toutes les Societes civiles, de tous les Etats, quel ques differences politiques, morales & physiques.... – Neuchatel
1. – 1787. – 378, (6)с.
90678
   Principes de l"administration politique, ou de l"administration de toutes les Societes civiles, de tous les etats.... – Neuchatel
3. – 1787. – 239с.
90679
  Meerov M. Principes de la commande automatique / M. Meerov, Y. Mikhailov, V. Friedman. – Moscou : Mir, 1983. – 503 с.
90680
   Principes de la legislation pemale du systeme judiciaire et de la procedure penale en URSS. – M. – 108с.
90681
  Vico J.B. Principes de la Philosophie de l"Historie. – Bruxblles, 1835. – 249 p.
90682
  Vico J.B. Principes de la Philosophie de l"Historie. – Tome 1. – Bruxblles : Louis Hauman et Comp., 1835. – 257 p.
90683
  Onicescu O. Principes de logique et de philosophie mathematique / Octav Onicescu. – Bucuresti : Ed. Acad. RSR, 1971. – 229p.
90684
  Chomsky Noam Principes de phonologie generative / Chomsky Noam, Halle Morris. – Paris, 1973. – 349с.
90685
  Ossipov Guennadi Principes de sociologie / Ossipov Guennadi. – Moscou, 1988. – 272с.
90686
  Saint-Lambert Principes des moeurs chez toutes les nations, ou catechisme universel. – P.
2. – 1798. – 408с.
90687
  Saint Lambert Principes des moeurs chez toutes les nations, ou catechisme universel. – Paris
3. – 1798. – 456с.
90688
  Saint-Lambert J.F. de Principes des moeurs chez toutes les nations, ou Catechisme universel / Par Saint-Lambert. – A Paris (Paris)
T. 1. – 1798
90689
  Saint-Lambert J.F. de Principes des moeurs chez toutes les nations, ou Cathechisme universel. – Hambourg (Hamburg) ; Brunswick : Chez P. F. Fauche et Compagnie
T. 4. – 1799. – 462 p.
90690
  Afanassiev V. Principes du socialisme scientifique. / V. Afanassiev. – Moscou, 1970. – 439с.
90691
  Irodov I. Principes fondamentaux de la mecanique / I. Irodov. – Moscu : Mir, 1981. – 225 p. : ill.
90692
   Principes generaux concernant les programmes nationaux de projections demographiques consideres comme un instrument de la planification du developpement. – New York : National Unies
№ 38. – 1965. – 64 p.
90693
  Locatelli P. Principidella statica delle costruzioni nella dinamica : Estrato dai Rendiconti scienze, V.73, 1939-40 / P. Locatelli; reale instituto lombardo di scienze e lettere. – Milano : Hoepli, 1940. – P. 157-167
90694
  Botnariuc N. Principii de biologie generala / N. Botnariuc. – Bucuresti : Academiei Republicii Socialiste Romania, 1967. – 242s.
90695
  Georgescu-Gorjan Principii de Electrotehnica / S. Georgescu-Gorjan. – Ed. A III-a. – Bucuresti : Cartea Romaneasca, 1940. – 556 p.
90696
  Sofonea L. Principii de invarianta in teoria miscarii / L. Sofonea. – Bucuresti, 1973. – 340с.
90697
   Principii si forme juridice ale cooperarii economice internationale. – Bucuresti, 1979. – 211с.
90698
  Morariu T. Principii si metode de cercetare in geografia fizica / T. Morariu, V. Velcea. – Bucuresti, 1971. – 284 p.
90699
  Banarescu P. Principii si probleme de zoogeografie / P. Banarescu. – Romania : Informatia, 1970. – 260s.
90700
  Sburlan Silviu Principiile fundamentale ale matematicii moderne: Lectii de analiza matematica / Sburlan Silviu. – Bucuresti, 1991. – 534с.
90701
  Banarescu Petru Principiile si metodele zoologiei sistematice / Banarescu Petru. – Romania, 1973. – 219s.
90702
  Onicescu O. Principiile teoriei probabilitatilor / O. Onicescu. – Bucuresti : Acad. Rep. Pop. Romine, 1969. – 236 p.
90703
  Agger L.T. Principios de electronica / L.T. Agger. – La Habana : Asociacion de Estudiantes de Tecnologia Publicaciones, 1963. – 407 s.
90704
   Principios de Fisiologia Vegetal : Bonner y Galston. – 485p.
90705
  Pinillos J.L. Principios de psicologia / J.L. Pinillos. – Madrid : Alianza Editorial, 1994. – (Alianza universidad). – ISBN 84-206-2100-5
90706
  Honig Pieter Principios de teсnologia azucarera / Honig Pieter. – Barcelona
1. – 1969. – 646с.
90707
  Honig Pieter Principios de teсnologia azucarera / Honig Pieter. – Barcelona
3. – 1969. – 582с.
90708
  Honig Pieter Principios de teсnologia azucarera. 2. Cristalizacion / Honig Pieter. – Barcelona
2. – 1969. – 449с.
90709
  Politzer Georges Principios elementales de filosofia / Politzer Georges. – La Habana, 1961. – 176с.
90710
  Margenau H. y o. Principios y aplicaciones de la fisica / H. y o. Margenau. – Barcelona. – 736с.
90711
  Майданский А.Д. Principium coexistentiae, или История одного сновидения магистра Иммануила Канта // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал. – Москва, 2005. – № 10. – С. 167-174. – ISSN 0042-8744
90712
  Саковська О.Ю. Principium individuationis у Св. Томи Аквінського // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2014. – Вип. 55 : Історико-філософські студії. – С. 15-19


  Стаття прояснює основні аспекти проблеми індивідуації різних сущих у системі св. Томи Аквінського. Окрему увагу приділено вченню Аквіната про визначену матерію.
90713
  Caret Robert Principles & applications of inorganic, organic, & biological chemistry / Caret Robert, Denniston Katherine, Topping Joseph. – 2nd. ed. – Boston a. o. : MCB;McGraw-Hill, 1997. – XIV,420розд.паг. : ill. – ISBN 0-697-25003-2
90714
  Yuldashev S. Principles (tasks) of mental and organizational compatibility as a condition adaptation air legislation of Ukraine to EU legislation // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – P. 31-35. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (39)). – ISSN 2307-9061
90715
  Vozniuk E. Principles and features of Japan"s information security system // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: Нагорняк Т.Л., Примуш М.В., Неприцька Т.І. [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 4. – P. 8-12. – ISSN 2519-2949
90716
  Filipenko A.S. Principles and instruments of international environmental policy // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 135. – Р. 62-69. – ISSN 2308-6912


  The article analyses main principles and mechanism of international environmental policy of the different economic levels. Particularly is evaluated the role of United Nations, European Union and national states in framework of sustainable concept of ...
90717
   Principles and methods of toxicology. – student edition. – New York : Raven Press, 1982. – XI, 750 p. – ISBN 0-89004-470-8
90718
  West Anthony Principles and persuasions / West Anthony. – New York : Harcourt, Brace and Company, 1957. – 245 p.
90719
   Principles and practice of radiation therapy. – 2nd ed. – St. Louis : Mosby, an affiliate of Elsevier, 2004. – 16, 975 p. : ill. – На тит. арк. та обкл. Charles M. Washington і Dennis Leaver наведені як автори. – ISBN 0-323-01748-7
90720
  Hensel Gerhard Principles and practice of the reproduction exercise. / Hensel Gerhard. – Bristol, 1962. – 198с.
90721
  Moskalenko A. Principles and problems of agricultural land rational use // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 5/6. – Р. 57-59. – ISSN 1728-6220
90722
  Steel Robert Principles and procedures of statistics : A biometrical approach / Steel Robert, Torrie James. – 2-e ed. – New York : MCGRAW-HILL Book, 1980. – XVII,633p. : il. – ISBN .0-07-060926-8
90723
  Steel Robert Principles and procedures of statistics. With special reference to the biological sciences / Steel Robert, J.H. Torrie. – N.Y., Toronto, Lond., 1960. – 482с.
90724
  Friedman Bernard Principles and techniques of applied mathematics / Friedman Bernard. – New York : John Wiley & Sons, 1956. – IX,315p. – (Applied mathematics series)
90725
  Webster S. Principles and tools for supply chain management / Scott Webster. – Boston [etc.] : McGraw-Hill/Irwin, 2008. – XIII, 450 p. : ill., tab. + 1 CD-ROM. – ISBN 978-0-07-282791-0
90726
  Muraviov V. Principles and values of the European Union and the legal order of Ukraine // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 138. – P. 97-105. – ISSN 2308-6912


  The article is devoted to the analysis of the legal nature of principles and values of the European Union, their ethimology and genesis, as well as their place and role in the legal order of the EU. One can argue that in the contemporary legal order of ...
90727
  Dwinnell J.H. Principles of aerodynamics / J.H. Dwinnell. – New York a.o. : McGraw-Hill, 1949. – XVIII, 391 p.
90728
  Price T.D. Principles of archaeology / T. Douglas Price. – Boston a.o. : McGraw-Hill, 2007. – 29, 502, 76 [ с. розд.паг. ] : il. – ISBN 978-0-07-296148-5
90729
  Whittington O.R. Principles of auditing and other assurance services / O.R.Whittington, K.Pany. – 13th ed. – Boston : Irwin, McGraw-Hill, 2001. – 16,816 p. – ISBN 0-07-232726-X
90730
  Whittington O.R. Principles of auditing and other assurance services / O. Ray Whittington, Kurt Pany. – 14th ed. – Boston a.o. : McGraw-Hill/Irwin, 2004. – 27,763 p. + 1 бр. (28 с.). – ISBN 0-07-282273-2
90731
  Malov A. Principles of automation and automaten production processes / A. Malov, Yu. Ivanov. – Moscow : Mir Publishers, 1976. – P. 399
90732
  Gordon W. Principles of biology / W. Gordon. – M., 1967. – 16с.
90733
  Uno G. Principles of botany / Gordon Uno, Richard Storey, Randy Moore. – Boston a.o. : McGraw-Hill, 2001. – 17,552 p. : ill. – ISBN 0-07-228592-3
90734
  Hicks John Principles of Chinese herbal medicine / Hicks John. – London : Thorsons, 1997. – 16,136p. – (Thorsons). – ISBN 0-7225-3341-1
90735
  Wauters Ambika Principles of colour healing / Wauters Ambika, Thompson Gerry. – London : Thorsons, 1997. – 14,98p. – (Thorsons). – ISBN 0-7225-3340-3
90736
  Feininger Andreas Principles of composition in photography. / Feininger Andreas. – New York, 1975. – 136с.
90737
  Brealey R.A. Principles of corporate finance / Richard A. Brealey, Stewart C. Myers. – 7th ed. – Boston a.o. : McGraw-Hill; Irwin, 2003. – 25,1071 p. + 1 CD-ROM. – (The McGraw-Hill, Irwin series in finance, insurance, and real estate). – ISBN 0-07-246766-5
90738
   Principles of criminal law : study guide (manual) on the cource of lectures in English for law students a. postgraduates of Nat. Univ. "Odessa Acad. of Law" / Vyacheslav O. Tulyakov [et al.] ; Nat. Univ. "Odesa Acad. of Law". – Odesa : Yurydychna literatura, 2016. – 62, [2] p. : tab. – В кінці кн. надвип. дані надано укр. мовою. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Series: Study guides). – ISBN 978-966-419-275-7
90739
  Peterson W.L. Principles of economics : macro / Willis L. Peterson. – 7th ed. – Homewood : Irwin, 1989. – 11, 331 p. – (Irwin publications in economics / Ed. Martin S. Feldstein). – ISBN 0-256-06795-3
90740
  Frank R.H. Principles of economics / Robert H. Frank, Ben S. Bernanke. – Boston a.o. : McGraw-Hill/Irwin, 2001. – 40,834,[32] p. : ill. – ISBN 0-07-228962-7
90741
  Burzio Luigi Principles of English stress / Burzio Luigi. – Cambridge : Cambridge university press, 1994. – 373p. – (Cambridge studies in linguistics / General editors: J.Bresnan, B.Comrie, W.Dressler, R.Huddleston a.o. ; 72)
90742
  Davis M.L. Principles of environmental engineering and science / Mackenzie L.Davis, Susan J. Masten. – Boston a.o. : McGraw-Hill, 2004. – 16,704p. : ill. – ISBN 0-07-235053-9
90743
  Lakowicz Joseph Principles of fluorescence spectroscopy / Lakowicz Joseph. – New York-London, 1983. – 496с.
90744
  Lakowicz J.R. Principles of fluorescence spectroscopy / Joseph R. Lakowicz. – 3rd ed. – New York : Springer, 2010. – XXVI, 954 p. : ill., tab. – Copyright: 2006 .- Index: p. 923-954. – ISBN 978-0-387-31278-1
90745
  Bayliss W.M. Principles of general physiology / W.M. Bayliss. – London a.o. : Longmans, Green & Co, 1931. – XXVIII, 882 p.
90746
  Tamarin R.H. Principles of genetics / R.N. Tamarin. – 7th ed. – Boston a.o. : McGraw-Hill, 2002. – 16,609,[78] p. : ill. – ISBN 0-07-233419-3
90747
  Tamarin Robert Principles of Genetics / R.N. Tamarin. – Ed. 2. – Boston : Prindle, Weber & Schmidt, 1986. – 753p. : ill. – має додаток
90748
  Mason B. Principles of Geochemistry / B. Mason. – second edition. – New York : John Wiley&Sons, Inc., 1958. – 310p.
90749
  Smith H. Principles of holography / H. Smith. – 2d ed. – New York a.o. : John Wiley & Sons, 1975. – 279 p.
90750
  Berkeley George Principles of human knowledge and Three dialogues between Hylas and Philonous / Berkeley George. – Harmondsworth, 1988. – 217с.
90751
  Kito F. Principles of hydro-elasticity / F. Kito : Keio university, 1970. – 129 p.
90752
  Snodgrass R.E. Principles of insect morphology / R.E. Snodgrass. – New York : McGraw-Hill, 1935. – IX, 667 p. – First Edition. Third Impression. – (McGraw-Hill Publications in the Zoological Sciences)
90753
  Dolzer R. Principles of international investment law / Rudiolf Dolzer, Christoph Schreuer. – 2nd ed. – Oxford : Oxford university press, 2012. – XXVI, 417 p. – Index: p. 407-417. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-0-19-965179-5
90754
  Kearl James Principles of macroeconomics / Kearl James. – Lexington : D.C.Heath and Company, 1993. – XXYIII,532p,56p.розд. – ISBN 0-669-28963-9
90755
  Frank R.H. Principles of macroeconomics / Robert H. Frank, Ben S. Bernanke with the assistance of Roger T. Kaufman. – 3rd ed. – Boston [etc.] : McGraw-Hill/Irwin, 2007. – XXXI, 561, [24] p. : ill. – ISBN 978-0-07-319-397-7
90756
  Kearl James Principles of microeconomics / Kearl James. – Lexington : Heath, 1993. – XXYIII,637,88p.розд. – ISBN 0-669-28962-0
90757
  Frank R.H. Principles of microeconomics / Robert H. Frank, Ben S. Bernanke. – 2nd ed. – Boston a.o. : McGraw-Hill/Irwin, 2004. – 31,424,[17] p. : ill. + 1 CD-ROM. – ISBN 0-07-255409-6
90758
  Frank R.H. Principles of microeconomics / Robert H. Frank, Ben S. Bernanke. – 3rd ed. – Boston [etc.] : McGraw-Hill/Irwin, 2007. – XXXI, 470, [20] p. : ill. – ISBN 978-0-07319398-4
90759
   Principles of mining and oil geology = Основы геологии нефти и рудных ископаемых. – М., 1959. – 104с.
90760
  O"Connor Joseph Principles of NLP / O"Connor Joseph, , McDermott Ian. – London : Thorsons, 1996. – 14,162p. – (Thorsons). – ISBN 0-7225-3195-8
90761
  Laver John Principles of phonetics / Laver John. – London : Cambridge universuty press, 1994. – XXVIII,707p. : ill. – (Cambridge textbooks in linguistics). – ISBN 0 521 45655 X
90762
  Ohanian Hans Principles of physics / Ohanian Hans. – New York; London : Norton, 1994. – 15,[17],915,[40],17p : Ill. – На обкл.: Student software available. – ISBN 0-393-95773-x
90763
  Sears F.W. Principles of physics III : Optics / F.W. Sears. – Cambridge : Addison-Wesley, 1945. – 339 p.
90764
  Odian G. Principles of polymerization / George Odian. – 4th ed. – Hoboken : Wiley-Interscience, John Wiley & Sons, 2004. – XXIV, 812 p. : ill., tab. – Index: p. 789-812. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 0-471-27400-3
90765
  Tennent R.D. Principles of programming languages / R.D. Tennent. – Englewood Cliffs a.o., 1981. – 271с.
90766
  Keller Fred Principles of psychology : A systematic text in the science of benavior / Keller Fred, Schoenfeld William. – New York : Appleton-Century-crofts, 1950. – XV, 431 p.
90767
  Smith Raymond Principles of public speaking / Smith Raymond. – New York, 1958. – 376с.
90768
  Dirac M P.A. Principles of quantum mechanics / P.A.M. Dirac. – 3d ed. – Oxford : Clarendon, 1947. – XII, 311с.
90769
  Lawson David Principles of self-healing / Lawson David. – London : Thorsons, 1996. – X,134p. – (Thorsons). – ISBN 1-85538-486-8
90770
  Zelkowitz M.V. Principles of Software Engineering and Design / M.V. Zelkowitz. – New Jersey, 1979. – 338 p.
90771
  Emerson P. Principles of soil technology / P. Emerson. – New York : MacMillan, 1930. – XV, 402 p.
90772
   Principles of sports training. – Berlin, 1982. – 231с.
90773
  Pustovit Yu. Principles of state financial control of Ukraine in the conditions of European integration / Yu. Pustovit, V. Timashov, Alina Berher // Baltic journal of economic studies. – Riga, 2018. – Vol. 4, No. 1, January. – P. 293-303. – ISSN 2256-0742
90774
  Dunbar Carl Principles of Stratigrapfy / Dunbar Carl. – New York, 1957. – 356c.
90775
  Thomann R.V. Principles of surface water quality Modeling and Control / R.V. Thomann. – New York, 1987. – 644 p.
90776
  Jones S.M. Principles of taxation: Advanced strategies, 2002 edition / Sally M. Jones, Shelley C. Rhoades-Catanach. – Boston a.o. : McGraw-Hill/Irwin, 2002. – 17,509 p : ill. – ISBN 0-07-244380-4
90777
  Cochrane Amanda Principles of vibrational healing / Cochrane Amanda, Harvey Clare. – London : Thorsons, 1998. – 9,113p. – (Thorsons). – ISBN 0-7225-3503-1
90778
  Lawson David Principles of yuor psychic potential / Lawson David. – London : Thorsons, 1997. – 10,134p. – (Thorsons). – ISBN 1-85538-487-6
90779
  Ben-Ari Principls of concurrent programming / Ben-Ari. – Englewood Cliffs a.o., 1982. – 172с.
90780
   Principy barevne televize. – Praha, 1960. – 424с.
90781
  Laurent F. Princires de droit civil francais / F.Laurent. – 4 ed. – Brukelles ; Paris : Bruylant-Christophe & Cie ; A. Chevalier-Maresco & Cie
T. 33. – 1887. – 4, 601 p.
90782
  Rek J. de Prinsen, patriciers en patriotten / J. de Rek. – Baarn : Bosch & Keuning, 1967. – 687 blz., 9 v.ill. : ill.
90783
  Mitchell Johnston Print Media Privatization: Ownership, Distribution and Production, The Baltic States and Bulgaria // Creating a free press in Eastern Europe / J. Jirak, O.V. Johnson, F.L. Kaplan, M. Kayal, B. et al. Kopplova. – Athens : The University of Georgia, 1993. – P. 449-464. – ISBN 0-943089-04-2
90784
  Rolland Romain Printemps Romain. Choix de lettres de R.Rolland a sa mere (1889-1890) / Rolland Romain. – Paris
6. – 1954. – 357с.
90785
  Carson Rachel Printemps silencieux / Carson Rachel. – Paris, 1968. – 319s.
90786
   PrintMaster [Електронний ресурс] : gold publishing suite. – [S.l.] : SOMC group [distributor], 2000. – 1 CD + suppl. (2 f.). – System requirements: Windows. - The title is taked from the label
90787
   PrintMaster 10 [Електронний ресурс] : program CD. – [S.l.] : Mattel, 2000. – 1CD. – For Windows 95/98/2000, Windows NT 4. - The title is taked from the label
90788
  Piltz G. Prinz Eugen von Savoyen : Weg und Werk des edlen Ritters; Biografie / G. Piltz. – Berlin : Neues Leben, 1991. – 399 S. : ILL. – ISBN 3-355-01192-4
90789
  Hoffmann A E.T. Prinzessin Brambilla / A E.T. Hoffmann. – Berlin, 1976. – 235с.
90790
  Lindner Otto Prinzipalin Karoline Hartung / Lindner Otto. – Leipzig, 1974. – 287с.
90791
   Prinzipien der analytischen Chemie. – Potsdam, 1957. – 92с.
90792
  Descartes R. Prinzipien der Philosophie / Rene Descartes. – Berlin : Verlag von L. Heimann. – (Philosophische Biblithek.. ; Bd. 41.)
Theil 1. und 2. : In geometrischer Weise begrundet durch Benedict von Spinoza aus Amsterdam ; Mit einem Anhang: Metaphysische Gedanken des Letztern... – 1871. – XXVI,258 S.
90793
   Prinzipien neurohormonaler und neurohumoraler Steuerung physiologischer Prozesse. – Jena : Friedrich-Schiller-Universitat, 1975. – 151S.
90794
  Fischer U. Prinzipien und Methoden der Dynamik Ihre Anwendung auf Systeme mit endlich vielen Freiheitsgraden / U. Fischer, W. Stephan. – Leipzig : Fachbuchverl., 1972. – 261 S.
90795
  Yunin O. Priorities of economic development of Ukraine in the context of European integration / O. Yunin, V. Sevruk, S. Pavlenko // Baltic journal of economic studies. – Riga, 2018. – Vol. 4, No. 3, June. – P. 358-365. – ISSN 2256-0742
90796
  Kaminska M. Priorities of higher education in Poland and in Europe // The Modern Higher Education review : international journal / ed. in chief: Victor Ognevyuk [and others]. – Kiev, 2016. – N. 1. – P. 52-62. – ISSN 2518-7635


  Трансформационный потенциал классической университетской модели.
90797
  Bilgis Bolanle Amole Prioritization Of Service Quality Influences On Patients" Satisfaction Using Analytic Hierarchy Process: The Nigeria Experience / Bilgis Bolanle Amole, Emmanuele Olateju Oyatoye, Sulaimon Olanrewaju Adebiyi // Izvestiya : journal of Varna University of economics / University of Economics - Varna. – Varna, 2016. – Vol. 60, № 1. – P. 5-26. – ISSN 2367-6361
90798
  Poliatykina L. Priority areas of the small business activation in Ukraine / L. Poliatykina, I. Samoshkina // Baltic journal of economic studies. – Riga, 2018. – Vol. 4, No. 3, June. – P. 228-234. – ISSN 2256-0742
90799
  Stolar V. Priority directions for improving the public services system in Ukraine // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 213-214
90800
  Baybolatova Zh. Priority Directions of Finance Management System Development in State Business Area of Kazakhstan // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Р. 21-25. – (Економіка ; вип. 9 (150)). – ISSN 1728-3817


  The theoretical foundations of financial management in the public sector of economy in the transition to budgeting focused on the result are considered. It is established that in the context of deepening market reforms, efficiency of public sector ...
90801
  Avshenyuk N/ Priority fields of teachers" professional development in terms of open education worldwide // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2016. – Т. 6, вип. 4. – P. 15-19. – ISSN 2308-4081


  Про підвищення кваліфікації вчителів з точки зору відкритої освіти по всьому світу.
90802
  Davletbaeva N. Priority Guidelines of Innovative National Economics" Modernization // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Р. 6-9. – (Економіка ; вип. 2 (155)). – ISSN 1728-3817


  The theoretical basis of innovative modernization of the industry as a background for sustainable development of the national economy of Kazakhstan is reviewed. The changes, that are in process in the whole system of production relations in Kazakhstan, ...
90803
  Moric Rudo Pripad "Tubercilin" / Moric Rudo, Vano Imrich. – Bratislava, 1957. – 207с.
90804
  Hejcman Pavel Pripad Anthrax. / Hejcman Pavel. – Praha, 1963. – 178с.
90805
  Hrusovsky Jan Pripad porucika Seeborna / Hrusovsky Jan. – Bratislava, 1976. – 349с.
90806
  Klima Jan Pripad pujceneho psa / Klima Jan. – Praha, 1981. – 251 s.
90807
  Zelezne Oldrich Pripady kradenych snu / Zelezne Oldrich. – Plzen : Nakl-vi ceske budejovice, 1965. – 136 s.
90808
  Copic Branko Pripovedke izpod zmajevih kril / Copic Branko. – Ljublijana
9. – 1966. – 190с.
90809
  Glusic Helga Pripovedna proza Cirila Kosmaca. / Glusic Helga. – Ljubljana, 1975. – 136с.
90810
  Domanovic Radoje Pripovetke / Domanovic Radoje. – Zagreb, 1973. – 215с.
90811
  Lazarevic Laza Pripovetke / Lazarevic Laza. – Beograd, 1975. – 217с.
90812
  Bozic M. Pripovijesti / M. Bozic. – Zagreb, 1970. – 285с.
90813
  Kolar Slavko Pripovijesti / Kolar Slavko. – Zagreb, 1973. – 263с.
90814
  Ljubisa Stjepan Mitrov Pripovijesti cronogorske i primorske / Ljubisa Stjepan Mitrov. – Beograd, 1968. – 199с.
90815
  Simunovic Dinko Pripovijesti mladi dani porodica vincic / Simunovic Dinko. – Zagreb, 1965. – 488с.
90816
  Simunovic Dinko Pripovijetke / Simunovic Dinko. – 4. izd. – Zagreb, 1974. – 223с.
90817
  Solohov Mihail Pripovijetke / Solohov Mihail. – Sarajevo, 1977. – 241с.
90818
  Kikic H. Pripovijetke. - Provincija u Pozadini. - Bukve. - Lole i Hrsuzi. / H. Kikic. – Zagreb, 1969. – 478с.
90819
  Desnica Vladan Pripovijetke. / Desnica Vladan. – Zagreb, 1974. – 463с.
90820
   Prirod Tatranskeho Narodneho Parku. – Martin, 1956. – 320с.
90821
  Radovanovic M. Priroda i covek : Istorija covekovog razvitka / M. Radovanovic. – Beograd : RAD, 1957. – 43s.
90822
  Petrovic Svetozar Priroda kritike / Petrovic Svetozar. – Zagreb, 1972. – 363 с.
90823
  Baric Veseljko Prirodne rijetkosti i ljepote u Hravatskoj / Baric Veseljko. – Zagreb, 1957. – 32с.
90824
  Ridka B. Prirodni reservace a pamatky. 1. Morava / B. Ridka. – Brno
1. – 1970. – 44с.
90825
   Prirodni tematika v literature. – Brno, 1987. – 111с.
90826
   Prirodopis zivocisstva. – Praha : ORBIS
Dil 2. – 1956. – 519S.
90827
   Prirodoved fakulta Univerzity Komenskeho. – Separat. – Bratislava, 1956. – 447-530с.
90828
   Prirodovedecka fakulta Univerzity Karlovy 1920-1980: Dejiny, soucasnost, perspektivy. – Praha, 1981. – 163с.
90829
   Prirodovedecka fakulta Univerzity Komenskeho v Bratislave. – Bratislava
1. – 1966. – 398с.
90830
  Capek M. Prirozeni Nepratele Jedlovych Skudcu z Radu Lepidoptera se Zvlastnim Zretelem k Parasitum / M. Capek. – Bratislava : Akademie Ved, 1961. – 158s.
90831
   Prirucka cesko-ruske konverzace : Sovetsho pratelstvi ve surte sovetu. – Praha : Vyd. Svaz Ceskoslov, 1957. – 204 p.
90832
   Prirucka cesko-ruske konverzace : Sovetsho pratelstvi ve surte sovetu. – Praha : Vyd. Svaz Ceskoslov, 1958. – 212 p.
90833
   Prirucka laboratornich chromatografickych metod. – Praha, 1961. – 402с.
90834
   Prirucka naradi CSN. – Praha, 1959. – 250с.
90835
  Seidler A. Prirucka naradi CSN rezne nastroje / A. Seidler. – Praha, 1959. – 620с.
90836
  Balkociova Maria a.j. Prirucka neprofesionalneho knihovnika / Maria a.j. Balkociova. – Martin, 1989. – 181с.
90837
   Prirucka pre knihovnikov na vysokych skolach. – Bratislava, 1965. – 386с.
90838
   Prirucka pre sklo uzitkovou keramiku a svalt. – Praha, 1963. – 436с.
90839
   Prirucka pre sklo uzitkovou keramiku a svalt. – Praha
2. – 1974. – 533с.
90840
   Prirucka radiotechnicke praxe. – Praha, 1959. – 656с.
90841
   Prirucka ruskeho pravopisu. – Praha, 1989. – 118с.
90842
  Kavka Frantisek Prirucka z dejinam Cekoslovenska do roku 1648. / Kavka Frantisek. – Praha, 1963. – 528с.
90843
   Prirucni cesko-ruski slovnik. – Brno. – 356с.
90844
   Prirucni cesko-ruski slovnik. – 3. vydani. – Praha, 1956. – 356с.
90845
   Prirucni cesko-ruski slovnik. – Praha, 1958. – 527с.
90846
   Prirucni ruski-cesky slovnik. – Praha, 1956. – 353 с.
90847
   Prirucni slovnik jazyka ceskeho. – Praha
1. – 1935. – 1252с.
90848
   Prirucni slovnik jazyka ceskeho. – Praha
3. – 1938. – 1272с.
90849
   Prirucni slovnik jazyka ceskeho. – Praha
4.2. – 1944. – 1172с.
90850
   Prirucni slovnik jazyka ceskeho. – Praha
5. – 1948. – 1214с.
90851
   Prirucni slovnik jazyka ceskeho. – Praha
6. – 1951. – 1264 с.
90852
   Prirucni slovnik jazyka ceskeho. – Praha
7. – 1953. – 1172с.
90853
   Prirucni slovnik jazyka ceskeho. – Praha
8. – 1955. – 1120с.
90854
   Prirucni slovnik naucny. – Praha
1. – 1962. – 800с.
90855
   Prirucni slovnik naucny. – Praha
2. – 1963. – 920с.
90856
   Prirucni slovnik naucny. – Praha
3. – 1966. – 960с.
90857
   Prirucni slovnik naucny. – Praha
4. – 1967. – 934с.
90858
  Sykora Vaclav Prirucni tabulky pro chemiky / Sykora Vaclav, Zatka Vladimir. – Praha, 1956. – 202с.
90859
  Znidersic B. Prirucnik za polarno iskolcavanje prelaznih krivina u obliku klotoide / B. Znidersic. – Beograd : Gradevinarska, 1949. – 628 s.
90860
  Gladkov Fjodor Prisaha. Zapisky frezare Nikolaje Saronova. / Gladkov Fjodor. – Praha, 1955. – 168с.
90861
  Weiss Jan Prisel z hor / Weiss Jan. – Praha : Ceskoslovensky spisovatel, 1963. – 212 s.
90862
   PRISM : a journal of the Center for complex operations / Nat. defense univ., Center for complex operations. – Washington : Nat. defense univ. press. – ISSN 2157-0663
Vol. 3, no. 4. – 2012
90863
   PRISM : a journal of the Center for complex operations / Nat. defense univ., Center for complex operations. – Washington : Nat. defense univ. press. – ISSN 2157-0663
Vol. 6, no. 1. – 2016
90864
   PRISM : a journal of the Center for complex operations / Nat. defense univ., Center for complex operations. – Washington : Nat. defense univ. press. – ISSN 2157-0663
Vol. 7, no. 1. – 2017
90865
   PRISM : a journal of the Center for complex operations / Nat. defense univ., Center for complex operations. – Washington : Nat. defense univ. press. – ISSN 2157-0663
Vol. 8, no. 2. – 2019
90866
   Prisma. Kino- und Fernsch-Almanach. – Berlin
6. – 1975. – 311с.
90867
  Carlie M.K. Prisons around the world : Studies in international penology / Michael K. Carlie, Kevin I. Minor : Dubuque:Wm.C.Brown Publishers, 1992. – X, 326 p. : il. – ISBN 0-697-14310-4
90868
  Janicki Joel Prisons, politics and the gift of freedom: Kosciuszko, Niemcewicz and Paul I // Bibliotekarz Podlaski : ogolnopolskie naukowe pismo bibliotekoznawcze i bibliologiczne. – Bialystok, 2017. – R. 18, nr. 1 (34). – P. 163-198. – ISSN 1640-7806
90869
  Syristova E. Prispevek k psychologii, psychoterapii a prevenci schizofrenni psychozy / E. Syristova. – Praha : Universita Karlova, 1973. – 163s.
90870
  Plch Jaromir Prispevek ke vztahum ceske a slovenske literatury dvacatych let v dile Jozi Zindra. Paralipomena k literarnimu a spolecenskemu procesu / Plch Jaromir. – Praha, 1974. – 110с.
90871
   Prispevki k dejinam cesko-ruskych kulturnych styku. – Praha
2. – 1969. – 301с.
90872
   Prispevki k dejinam fasizmu v Ceskoslovensku a Madarsku. – Bratislava, 1969. – 329с.
90873
   Prispevki k medzislovanskym Vztahom v Ceskoslovenskych dejinach. – Bratislava
3. – 1960. – 564с.
90874
   Prispevki k teorii kulturni prace. – Praha
7. – 1976. – 205с.
90875
   Prispevki k teorii socialistickeho realismu. – Praha, 1960. – 142с.
90876
  Robek A. Prispevky k historicko-etnograficke monografii panstvi zvoleneves v prvni polovine devatenacteho stoleti / A. Robek. – Praha, 1966. – 125с.
90877
  Purkyne J.E. Prispevky k poznani zraku ze subjektivniho hlediska / J.E. Purkyne; Usporadal Vladislav Kruta. – Brno : Universita J.E.Purkyne, 1969. – 166S. – Sbornik k 100. vyroci umrti
90878
   Prispevok k meteorologii Karpat. – Bratislava : Slovenskej Akademie Vied, 1961. – 257s.
90879
  Ponicka Hana Prist odist / Ponicka Hana. – Bratislava, 1964. – 204с.
90880
  Gordon Barbara Prisze do Ciebie / Gordon Barbara. – Poznan, 1960. – 248с.
90881
  Valek Miroslav Pritazlivost / Valek Miroslav. – Praha : Mlada Fronta, 1962. – 46 p.
90882
  Westin A.F. Privacy and freedom / A.F. Westin ; forew. O. M. Ruebhausen. – New York : Atheneum, 1967. – XVI, 487 p.
90883
   Private antitrust litigation / Getting the deal through ; Global competition review. – London : Law business research. – ISSN 1742-2280
2011. – 2010. – (Getting the deal through)
90884
   Private antitrust litigation / Getting the deal through ; Global competition review. – London : Law business research. – ISSN 1732-2280
2012. – 2011. – (Getting the deal through)
90885
  Пушок С. Private Banking - VIPовий сегмент фінансового ринку // Юридична газета. – Київ, 2018. – 6 березня (№ 10). – С. 20-21
90886
  Александров А. Private banking в Украине. Опыт становления = Private banking в Україні. Досвід становлення : [монография] / Алексей Александров. – Киев : К.И.С., 2011. – 304 с. : илл., табл. – Библиогр.: с. 294-303. – ISBN 978-966-2141-62-7
90887
  Meier G.M. Private foreign investment in developing countries : Policy perspectives / Gerald M. Meier; An international center for economic growth publication. – San Francisco : ICS, 1995. – 42 p. – (Occasional papers ; N 59). – ISBN 1-55815-403-5
90888
  Lewis D.R. Private higher education in transition countries = Приватна вища освіта в перехідних країнах / D.R. Lewis, D. Hendel, A. Demyanchuk. – Kyiv : КМ Academia, 2003. – 98 p. – ISBN 966-518-206-4
90889
  Абдуліна І. Private Label - маркетингова стратегія // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 4. – С. 28-31. – ISSN 1708-7422
90890
   Private market financing for developing countries. – Washington : International Monetary Fund, 1995. – VII,89[2]p. – (World economic and financial surveys). – ISBN 1-55775-526-4
90891
  Marchukov D. Private Military Combatants: A Modern Trend in the Ancient Craft // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал; спецвипуск / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2005. – № 2 : Міжнародне гуманітарне право. – С. 112-116. – ISSN 1814-3385
90892
   Private realities: recent American photography. – Boston, 1974. – 13с.
90893
  Dmowski A. Private religious cults in the Roman army // Історія релігій в Україні: актуальні питання : [наук. дослідж. учасників XXIX міжнар. наук. конф.] / Л. Агеева, В. Александрович, М. Бандрівський, Н. Буланова, М. та ін. Гордієнко. – Львів : Логос, 2019. – С. 11-19. – ISSN 2523-4234


  Приватні релігійні культи в римській армії. У Римській імперії, як виявляється, приватні релігійні культи, крім культу, що практикується місцевим населенням, були помітні і в римській армії, і вони не були однорідними, оскільки Римська імперія була ...
90894
  Kalaida I. Private standarts as technical barriers to traide in WTO law // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – P. 225-229
90895
  Podgorny B. Privatization or piratizing in Russia: population opinion 20 years later // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України ; голв. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2015. – № 3/4 (2). – Р. 21-24. – ISSN 1728-6220
90896
  Aristotelis Privatorum scriptorum fragmenta / Aristotelis; M. Plezia. – Leipzig, 1977. – 57с.
90897
  Horbach T. Priviledge from 1370 of Casimir III, the King of Poland for Zbigniew of Brzezie and his family: original or forgery? // Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Ver Kyiviens" : абстракти доповідей та програма Міжнар. наук. конф. / "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Vеr Куіvіеns", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2019. – P. 63
90898
   Privilegia fratrum eremitarum Sancti Augustini. – Pisauri : Per Hieronymo Soncino, 1515. – [88] p.


  Вихідні дані зазначено у колофоні: Impressum Pisauri per Hieronymo Soncino Anno domini M.D.XV. Die XVIII Maii
90899
   Privire filozofica asupra rationalitatii stiintei. – Bucuresti, 1983. – 174с.
90900
  Didilescu I. Priviri asupra filosofiei franceze contemporane : extras din "Istoria Filosofiei Moderne" vol. IV / I. Didilescu. – Bucuresti : Societatea Romana de filosofie, 1939. – IV, 141 p.
90901
   Privredni adresar FNRI. – Beograd
1. – 1956. – 912с.
90902
  Puskas Jozef Priznani / Puskas Jozef. – Praha, 1981. – 92с.
90903
   Prizonieri de razboi romani in Uniunea Sovietica : documente 1941-1956 / Ministerul Afacerilor Externe al Romaniei ; Agentia Arhivelor Federale ale Rusiei ; [colectivul de ed. a. trad.: Laurentiu Constatiniu et al. – Bucuresti : Monitorului Oficial, 2013. – LXVII, 873 s. : ill., tab. – ISBN 978-973-567-852-4
90904
  Tolstoi L.N. Prizonierul din Caucaz / L.N. Tolstoi. – Bucuresti, 1953. – 52с.
90905
  Martin Eduard Prizraky doktora Frankensteina / Martin Eduard. – Praha, 1990. – 301с.
90906
  Амусин М. Pro (contra) деньги // Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2013. – № 2. – С. 197-207. – ISSN 0321-1878


  Речь пойдет о деньгах - как теме и как образе - в литературе, точнее в современной российской прозе. Не во всей, а в произведениях нескольких авторов. Короткий экскурс в прошлое. Деньги в русской литературе.
90907
  Matuska Alexander Pro a proti / Matuska Alexander. – Praha, 1959. – 204с.
90908
   Pro a proti: Kritika rocenka 1961. – Praha, 1962. – 213с.
90909
   Pro a proti: Kritiсka rocenka 1961. – Praha, 1962. – 213с.
90910
   Pro a proti: Kritiсka rocenka 1961. – Praha, 1963. – 201с.
90911
  Сельвинский И.Л. Pro domo sua / И.Л. Сельвинский. – М, 1990. – 30с.
90912
  Медвідь В. Pro domo sua : Щоденники, есе / В"ячеслав Медвідь. – Київ : Український письменник, 1999. – 223c. – (Сучасна українська література). – ISBN 966-579-034-X
90913
   Pro domo sua: Переписка: К.И. Чуковский и М.В. Юдина // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2005. – № 11. – С. 130-141. – ISSN 0130-7673
90914
   Pro et Contra : журнал российской внутренней и внешней политики. – Москва, 1996-. – ISSN 1560-8913
Т. 2, № 2 : Распад и рождение государст. – 1997
90915
   Pro et Contra : журнал российской внутренней и внешней политики. – Москва, 1996-. – ISSN 1560-8913
Т. 2, № 4 : Гражданское общество. – 1997
90916
   Pro et Contra : журнал российской внутренней и внешней политики. – Москва, 1996-. – ISSN 1560-8913
Т. 2, № 1 : В изменившемся мире. – 1997
90917
   Pro et Contra = За и против : журнал российской внутренней и внешней политики. – Москва, 1996-. – ISSN 1560-8913
Т. 3, № 3 : На путях к демократии. – 1998
90918
   Pro et Contra = За и против : журнал российской внутренней и внешней политики. – Москва, 1996-. – ISSN 1560-8913
Т. 3, № 4 : Проблемы безопасности. – 1998
90919
   Pro et Contra = За и против : журнал российской внутренней и внешней политики. – Москва, 1996-. – ISSN 1560-8913
Т. 3, № 2 : Три века отечественных реформ. – 1998
90920
   Pro et Contra = За и против : журнал российской внутренней и внешней политики. – Москва, 1996-. – ISSN 1560-8913
Т. 4, № 1 : Теневые отношения. – 1999
90921
   Pro et Contra = За и против : журнал российской внутренней и внешней политики. – Москва, 1996-. – ISSN 1560-8913
Т. 4, № 2 : Преобразования в России: итоги десятилетия. – 1999
90922
   Pro et Contra = За и против : журнал российской внутренней и внешней политики. – Москва, 1996-. – ISSN 1560-8913
Т. 4, № 3 : Три века отечественных реформ. – 1999
90923
   Pro et Contra = За и против : журнал российской внутренней и внешней политики. – Москва, 1996-. – ISSN 1560-8913
Т. 4, № 4 : Проблемы глобализации. – 1999
90924
   Pro et Contra : журнал российской внутренней и внешней политики. – Москва, 1996-. – ISSN 1560-8913
Т. 5, № 2. – 2000
90925
   Pro et Contra : журнал российской внутренней и внешней политики. – Москва, 1996-. – ISSN 1560-8913
Т. 5, № 3. – 2000
90926
   Pro et Contra : журнал российской внутренней и внешней политики. – Москва, 1996-. – ISSN 1560-8913
Т. 5, № 4. – 2000
90927
   Pro et Contra : журнал российской внутренней и внешней политики. – Москва, 1996-. – ISSN 1560-8913
Т. 5, № 1. – 2000
90928
   Pro et Contra : журнал российской внутренней и внешней политики. – Москва, 1996-. – ISSN 1560-8913
Т. 6, № 1/2 : Внешняя политика России: 1991-2000. Часть 1. – 2001
90929
   Pro et Contra : журнал российской внутренней и внешней политики. – Москва, 1996-. – ISSN 1560-8913
Т. 6, № 4 : Внешняя политика России: 1991-2000. Часть 2. – 2001
90930
   Pro et Contra : журнал российской внутренней и внешней политики. – Москва, 1996-. – ISSN 1560-8913
Т. 6, № 3 : Человек в социальном государстве. – 2001
90931
   Pro et Contra : журнал российской внутренней и внешней политики. – Москва, 1996-. – ISSN 1560-8913
Т. 7, № 1 : Экология и политика. – 2002
90932
   Pro et Contra : журнал российской внутренней и внешней политики. – Москва, 1996-. – ISSN 1560-8913
Т. 7, № 2 : Россия в мировой экономике. – 2002
90933
   Pro et Contra : журнал российской внутренней и внешней политики. – Москва, 1996-. – ISSN 1560-8913
Т. 7, № 4 : Внешняя политика нового века. – 2002
90934
   Pro et Contra : журнал российской внутренней и внешней политики. – Москва, 1996-. – ISSN 1560-8913
Т. 7, № 3 : Политическая культура. – 2002
90935
   Pro et Contra : журнал российской внутренней и внешней политики. – Москва, 1996-. – ISSN 1560-8913
Т. 8, № 1 : Европейский союз в российской политике. – 2003
90936
   Pro et Contra : журнал российской внутренней и внешней политики. – Москва, 1996-. – ISSN 1560-8913
Т. 8, № 2 : Политика и эксперты. – 2003
90937
   Pro et Contra : Журнал российской внутренней и внешней политики. – Москва, 1996-. – ISSN 1560-8913
Т. 8, № 3. – 2004
90938
   Pro et Contra : Журнал российской внутренней и внешней политики. – Москва, 1996-. – ISSN 1560-8913
Том 9, № 1. – 2005
90939
   Pro et Contra : журнал российской внутренней и внешней политики. – Москва, 1996-. – ISSN 1560-8913
Т. 9, № 3. – 2005
90940
   Pro et Contra : журнал российской внутренней и внешней политики. – Москва, 1996-. – ISSN 1560-8913
Т. 10, № 1. – 2006
90941
   Pro et Contra : журнал российской внутренней и внешней политики. – Москва, 1996-. – ISSN 1560-8913
Т. 10, № 2/3. – 2006
90942
   Pro et Contra : журнал российской внутренней и внешней политики. – Москва, 1996-. – ISSN 1560-8913
Т. 11, № 1. – 2007
90943
   Pro et Contra : журнал российской внутренней и внешней политики / Московский центр Карнеги. – Москва, 1996-. – ISSN 1560-8913
Т. 12, № 4 (42). – 2008
90944
   Pro et Contra : журнал российской внутренней и внешней политики / Московский центр Карнеги. – Москва, 1996-. – ISSN 1560-8913
Т. 12, № 2/3. – 2008
90945
   Pro et Contra : журнал российской внутренней и внешней политики / Московский центр Карнеги. – Москва, 1996-. – ISSN 1560-8913
Т. 12, № 1. – 2008
90946
  Ewbank Weeb Pro football way to physical fitness. / Ewbank Weeb, Duroska Lud. – New York, 1969. – 96с.
90947
   Pro Futuro = Для майбутнього : науково-публіцистичний журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД
№ 1, травень. – 2013. – Резюме: укр., рос., англ. мовами
90948
   Pro Futuro = Для майбутнього : науково-публіцистичний журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД
№ 2, жовтень. – 2013. – Резюме: укр., рос., англ. мовами
90949
  Лисянский Б. Pro patria / Б. Лисянский. – Гетінген, 1948. – 50с.
90950
  Wolker Jiri Pro spravedlnost sel se bit / Wolker Jiri. – Praha : Statni nakl-vi detske knihy, 1961. – 125 s. : ill.
90951
  Burianek Frantisek Pro ti burzoasni literarni "Vede", Arne Novaka. / Burianek Frantisek. – Praha, 1952. – 28с.
90952
  Sedlacek Jiri Pro zemi milovanou. Z boju o ceskoslovensko-sovetske pratelstvi / Sedlacek Jiri, Vavra Josef. – Praha, 1960. – 424с.
90953
  Бондарева О. Pro і contra жанру драматичної поеми на межі ХХ-ХХІ століть // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2003. – Вып. 4. – С. 18-27. – ISBN 966-594-431-2
90954
   PRO суверенную демократию : [ сборник]. – Москва : Европа, 2007. – 632с. – ISBN 978-5-9739-0138-7
90955
  Шаян Л.П. PRo Суспільні комунікації / Леонід Шаян. – Київ : Група компаній Динаміка, 2008. – 180с. – ISBN 978-966-1582-00-1
90956
  Przybos Julian Proba calosci / Przybos Julian. – Warszawa, 1961. – 76с.
90957
  Terakowska Dorota Proba generalna / Terakowska Dorota. – Krakow : Wyd-wo literackie, 1983. – 349,[3]s. – (Reportaz publicystyka). – ISBN 83-08-00695-7
90958
   Proba ognia i proba czasu. – Wroclaw i. i. : Zaklad narodowy im. Ossolinskich, 1972. – 293,[2]s.
90959
  Braun Andrzej Proba ognia i wody. / Braun Andrzej. – Gdansk, 1975. – 199с.
90960
  Rozewicz Tadeusz Proba rekonstrukcji / Rozewicz Tadeusz. – Wroclaw i i., 1979. – 520с.
90961
  Osiecki M. Proba secesji Katalonii – po czyjej stronie stoi prawo? // Studia prawno-ekonomiczne. – Lodz, 2018. – T. 106. – S. 85-100. – ISSN 0081-6841


  October 1st, 2017 was a day on which the whole world directed attention at Catalonia - that autonomous region of Spain took a long?awaited attempt to secede, and in consequence - constitute an independent republican state. That event was a true apogee ...
90962
  Dluska Maria Proba teorii wiersza polskiego / Dluska Maria. – Warszawa, 1962. – 312с.
90963
  Gorecki Jan Proba zycia / Gorecki Jan. – Warszawa, 1960. – 250с.
90964
  Alkaz V. Probabilistic seismic hazard assessment for the Republic of Moldova // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Р. 11-14. – (Геологія ; Вип. 29/30). – ISSN 1728-3817


  У межах даного дослідження був застосований імовірнісний підхід до оцінки сейсмічної небезпеки території Республіки Молдова з метою перегляду існуючого сейсмічного районування. Основними результатами роботи є карти очікуваної інтенсивності (MSK) і ...
90965
  Ciucu George Probabilitati si procese stocastice / Ciucu George, Tudor Constantin. – Bucuresti : Editura Acad. RSR
Vol. 1. – 1978. – 334 p.
90966
  Ciucu George Probabilitati si procese stocastice / Ciucu George, Tudor Constantin. – Bucuresti : Ed. Acad. RSR
Vol. 2. – 1979. – 318 p.
90967
   Probabilities obtaining under uncertainties / M.M. Sharapov, F. Navruzov, S. Doroshenko, K. Zhulidova // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – P. 163-168. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В статті запропоновано метод оцінювання ймовірностей подій через ймовірності інших подій, у випадку, коли зв"язки між подіями можуть бути не повністю відомими. Наведено приклади застосування зазначеного методу при розв"язуванні конкретних практичних ...
90968
  Mullins E.R.Jr. Probability and calculus / E.R.Jr. Mullins, Rosen David. – Tarrytown-on-Hudson; Belmont : Bogden & Quigley, 1971. – 13,647,122p.
90969
   Probability and mathematical statistics. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0208-4147
Vol. 26, fasc. 1. – 2006
90970
   Probability and mathematical statistics. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0208-4147
Vol. 26, fasc. 2. – 2006
90971
   Probability and mathematical statistics. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0208-4147
Vol. 27, fasc. 1. – 2007
90972
   Probability and mathematical statistics. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0208-4147
Vol. 27, fasc. 2. – 2007
90973
   Probability and mathematical statistics / Wroclaw university; Wroclaw university of technology. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0208-4147
Vol. 28, fasc. 1. – 2008
90974
   Probability and mathematical statistics / Wroclaw university; Wroclaw university of technology. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0208-4147
Vol. 28, fasc. 2. – 2008
90975
   Probability and mathematical statistics : an IMS affiliated journal / Wroclaw university, Wroclaw university of technology. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0208-4147
Vol. 29, fasc. 1. – 2009
90976
   Probability and mathematical statistics : an IMS affiliated journal / Wroclaw university, Wroclaw university of technology. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0208-4147
Vol. 29, fasc. 2. – 2009. – Founded by K. Urbanik
90977
   Probability and mathematical statistics : an IMS affiliated journal / Wroclaw university, Wroclaw university of technology. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0208-4147
Vol. 30, fasc. 1. – 2010
90978
   Probability and mathematical statistics : an IMS affiliated journal / Wroclaw university, Wroclaw university of technology. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0208-4147
Vol. 30, fasc. 2. – 2010
90979
   Probability and mathematical statistics : an IMS affiliated journal / Wroclaw university, Wroclaw university of technology. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0208-4147
Vol. 31, fasc. 1. – 2011
90980
   Probability and mathematical statistics : an IMS affiliated journal / Wroclaw university, Wroclaw university of technology. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0208-4147
Vol. 31, fasc. 2. – 2011
90981
  Meyer P.A. Probability and potentials / Paul A.Meyer. – Waltham i.i. : Blaisdell, 1966. – 266p. – (A Blaisdell book in pure and applied mathematics)
90982
  Angelani L. Probability distributions for the run-and-tumble models with variable speed and tumbling rate / L. Angelani, R. Garra // Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv ; edit. board.: K. Kubilius, Yu. Mishura, L. Sakhno [et al.]. – Kyiv ; Vilnius, 2019. – Vol. 6, n. 1. – P. 3-12. – ISSN 2351-6046


  Розподіл вірогідностей для моделей бігу та перепаду зі змінною швидкістю та швидкістю качання. "In this paper we consider a telegraph equation with time-dependent coefficients, governing the persistent random walk of a particle moving on the line with ...
90983
  Wentzel E.S. Probability theory : First steps / E.S. Wentzel. – Moscow : Mir, 1982. – 87 p.
90984
  Fisz Marek Probability theory and mathematical statistics / Fisz Marek. – 3-rd edit. – New York : J.Wiley, 1963. – 16, 678 p. – (A Wiley publications in mathemat. statistics)
90985
  Klimov G. Probability theory and mathematical statistics / G. Klimov. – Moscow : Mir, 1986. – 344 p.
90986
  Onicescu O. Probability theory on Boclean algebras of events / Octav Onicescu, I. Cuculescu. – Bucuresti : Ed. Acad. RSR, 1976. – 185p.
90987
  Papoulis Athanasios Probability, randon variables, and stochastic processes / Papoulis Athanasios. – New York : McGraw-Hill book, 1965. – XI,583p.
90988
  Kempthorne Oscar Probability, Statistics, and Data Analysis. / Kempthorne Oscar, Folks Lercy. – Iowa, 1971. – 555с.
90989
   Probation (espacially adult probation) and other non-institutional measures. – Paris, 1965. – 26с.
90990
  Hopcke Klaus Probe fur das Leben / Hopcke Klaus. – Halle-Leipzig, 1982. – 341с.
90991
   Probems in Chemical kinetics. – M., 1981. – 224с.
90992
   Proben junger Erzahler. – Lpz., 1959. – 356с.
90993
   Probing into Native and Nonnative Students" Mental Lexicon: a Case of Word Association Comparison / Marzban Afrooz, Bagheri Mohammad Sadegh, Sadighi Firooz, Rassaei Ehsan // Psycholinguistics : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – P. 197-213. – (Philology ; vol. 25, issue 2). – ISSN 2309-1797
90994
  Babyk Iu.V. Probing the distant galaxy cluster JKCS 041 on the L-T-M scaling relations // Advances in Astronomy and Space Physics / Taras Shevchenko national university of Kyiv ; Main astronomical observatory of the National academy of sciences of Ukraine ; ed. board : I.L. Andronov, Yu.Yu.Balega, L.F. Chernogor [et al.]. – Kyiv, 2018. – Vol. 8, iss. 1/2. – Р. 28-33. – ISSN 2227-1481
90995
   Probiotic concept for treatment of generalized chronic periodontitis in women / A. Mykytenko, D. Yankovskiy, G. Dyment, T. Beregova, K. Neporad // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – № 1 (3). – P. 66-70. – ISSN 2413-550Х
90996
  Dirac G.A. Problem cetiri boje / G.A. Dirac, M.D. Stojakovic. – Beograd, 1960. – 64с.
90997
  Stalin J. Problem des Leninismus: erste folge : 2. durchgesehene und erweiterie Auflage / J. Stalin. – Moskau : Verlagsgenossenschaft Auslandischer Arbeiter in der UdSSR, 1932. – 526 S.
90998
  Kovalenko I.P. Problem of Informational Objectivity in the Contex of Journalists’ Legal Culture // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2018. – С. 169-175. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 53). – ISSN 2410-5333


  Мета статті — висвітлити основні проблеми забезпечення об’єктивності інформації в контексті формування правової культури журналістів. Методологія дослідження. Стаття ґрунтується на біхевіористському, системному, структурно-функціональному та ...
90999
  Kuzmenko N. Problem of teacher"s self-education in the pedagogical heritage of Ya. Chepiha // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 25-27. – (Педагогіка ; вип. 1 (9)). – ISSN 1728-3817


  The article is devoted to the scientific and practical analysis of the pedagogical heritage of Ukrainian teacher Yakov Chepiha with the aim of actualization for modern education. Ya. Chepiha was author of textbooks and manuals for primary school, and ...
91000
  Aidit D.N. Problem of the Indonesian revolution. / D.N. Aidit, 1963. – 612с.
<< На початок(–10)919293949596979899100(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,