Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)919293949596979899100(+10)В кінець >>
95001
  Пушкарук І. "PSYCHOромантичні казки" : новели // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 3 (905), березень. – С. 170-181. – ISSN 08-68-4790-1


  Psycho значить Душа.
95002
  Радишевська О. "Public administration", "New public management", "Good governance" як категорії сучасного адміністративного права України // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 291-294
95003
  березенко "Public relations" в сучасному науковому дискурсі: підходи до визначення // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 228-233


  У статті розглянуто проблему визначення дефініції "public relations", що існує в сучасному науковому дискурсі, проаналізовано вітчизняний досвід дослідження даної проблеми. The article deals with the problem of definition of "public relations" in the ...
95004
  Ясна І. "Public turn" філософія в публічному просторі // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії ; редкол.: О. Білий, А. Гусейнов, О. Гьофе [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 : Філософія у публічному просторі. – С. 28-41. – ISSN 0235-7941
95005
  Кравець Я. "Quae scripsi, scripsi": романські літератури у рецепції Івана Франка / Ярема Кравець ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ін-т франкознавства, Каф. світової літ. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 228, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0018-3
95006
  Curtius Rufus Quintus [Q. Curtii Rufi De Rebus gestis Alexandri Magni Historiarum]. – Nova forma digesto et emendato cum gratia et privil:. – Lipsiae (Leipzig) : Apud Georgium Heinricum Frommannum, 1674. – [1], [14], 552, [52] : 1 cart. – Примірник дефектний, тит. арк. втрачено. - Назва уніфікована, встановлена за інтернет-пошуком. - На дод. тит. арк. назва: Q. Curtius cum indice philololog: et notis politicis Ioh. Loccenii


  Вірогідно титульний аркуш примірника втрачено. Зберігся додатковий титульний аркуш у вигляді гравюри з текстом: Q. Curtius cum indice philololog: et notis politicis Ioh. Loccenii а також вихідними даними Lipsiae : Apud Georgium Heinricum Frommannum ...
95007
  Aqili B. [Qavam al-Saltanah : dar duran-i Qajariyah va Pahlavi] / [Aqili Baqir]. – [Tehran : Javidan, 1998. – [732] с. : іл., портр. + мапа. – Кн. перс. мовою .- Бібліогр. опис здійсн. за допомогою Інтернету. – ISBN 964-5732-07-7
95008
   P-T-f реконструкции метаморфической истории южной части Енисейского кряжа (Сибирский кратон): петрологические следствия и связь с суперконтинентальными циклами / И.И. Лиханов, В.В. Ревердатто, П.С. Козлов, С.В. Зиновьев, В.В. Хиллер // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 6. – С. 1031-1056 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1049-1056. – ISSN 0016-7886
95009
  Лиханов И.И. P-T-t эволюция метаморфизма в Заангарье Енисейского кряжа: петрологические и геодинамические следствия / И.И. Лиханов, В.В. Ревердатто // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 3. – С. 385-416 : рис., табл. – Библиогр.: с. 411-416. – ISSN 0016-7886
95010
  Дяченко С.М. p-адичні числа і групи автоморфізмів кореневих дерев : навч. посібник / С.М. Дяченко, Д.І. Морозов ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ : НаУКМА, 2016. – 59, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 59. – ISBN 978-966-2410-71-6
95011
  Александрович І.М. p-аналітичні функції з характеристикою р=xkyl / І.М. Александрович, М.В. Сидоров // Міжнародна наукова конференція "Обчислювальна та прикладна математика" : (до 90-річчя від дня народження академіка І.І. Ляшка), м. Київ, 10-11 вересня 2012 р. : матеріали конф. / "Обчислювальна та прикладна математика", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2012. – C. 27
95012
  Скриньковський Р.М. PS-менеджмент: концепція та еволюція / Р.М. Скриньковський, Т.Б. Процюк // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : інформ.-аналіт. журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 8. – С. 15-23 : рис. – Бібліогр.: 24 назв.
95013
  Vailland Roger Pstrag / Vailland Roger; Tlum.C.i M.Zulawscy. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1967. – 239 s.
95014
  Lisiecki Henryk Psy / Lisiecki Henryk, Styczynski Zdjecia Jan. – Wyd. 2. – Warszawa : Pastwowe Wyd-wo Rolnicze i Lesne, 1968. – 270s. – (Nasze Hobby)
95015
  Laszowski A. Psy goncze / Alfred Laszowski. – Warszawa : PAX, 1960. – 199s. : il.
95016
  Frankiewicz E. PSY Mysliwskie i ic h ukladanie / E. Frankiewicz. – Warszawa : Pastwowe Wyd-wo Rolnicze i Lesne, 1972. – 228s.
95017
  Smyczynski Lubomir Psy. Rasy i wychowanie / L. Smyczynski. – W. 3. – Warszawa : PWRL, 1975. – 452 s. : il.
95018
  Rohde E. Psyche / E. Rohde. – Stuttgart : Kroner. – 324s. – (Kroners Taschenausgabe ; Bd. 61)
95019
   Psychiatry in American Life : A Delta Book, 1966. – 246p.
95020
  Miksik Oldrich Psychicka integrita osobnosti / Miksik Oldrich. – Praha, 1985. – 289с.
95021
  Maltz Maxwell Psycho-cybernetic principles for creative living / Maltz Maxwell. – Mrkham, 1974. – 255с.
95022
  Uvarova S. Psychoanalysis & social processes : from theory to practice / Svetlana Uvarova // Психоанализ & социальные процессы : от теории к практике / С.Г. Уварова. – Київ : ПВНЗ МІГП, 2017. – P. 120-247. – Библиогр.: с. 231-233 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-97479-5-2
95023
  Fromm-Reichmann Frieda Psychoanalysis and psychotherapy / Fromm-Reichmann Frieda. – Chicago; London, 1974. – 350с.
95024
  Malcolm Janet Psychoanalysis: the impossible profession / Malcolm Janet. – New York, 1981. – 174 p.
95025
  Tyson Phyllis Psychoanalytic theories of development: an integration / Tyson Phyllis, Tyson Robert; Forew. by R. S. Wallerstein. – New Haven; London : Yale university press, 1990. – 398p. – Бібліогр.: с..339-378. – ISBN 0-300-04578-6
95026
  Marcuse H. Psychoanalyza a politika / H. Marcuse. – Praha, 1969. – 73с.
95027
   Psychodiagnostik. – Berlin
1. – 1990. – 360с.
95028
   Psychodiagnostik. – Berlin
2. – 1991. – 361с.
95029
  Minhova Jana Psycholigical aspects of teaching practice : Психологічні аспекти педагогічної практики / Minhova Jana, Lovasova Vladimira, Vankova Jana // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 1. – С. 91-94. – Бібліогр. в кінці ст.


  На сьогодні всі вищі навчальні заклади Чехії реформують свої освітні програми. Необхідно підкреслити, що освіта повинна створювати умови для розвитку педагогічної майстерності (вмінь). Педагогічна практика не може відбуватись без самовідданої та ...
95030
   Psycholinguistic Content of Complements in English and Ukrainian / E. Ivashkevych, I. Perishko, S. Kotsur, S. Chernyshova // Psycholinguistics : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – vol. 28, issue 2. – С. 24-55. – ISSN 2309-1797
95031
  Saporta Sol. Psycholinguistic theories and generative grammars / Sol. Saporta. – Eugene, 1967. – 32с.
95032
   Psycholinguistics. Psychology = Психолінгвістика = Психолингвистика : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Калмикова Л.О., Навальна М.І., Харченко Н.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький
  vol. 23, issue 1. – 2018. – 348 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2018 р. назва укр. мовою "Психолінгвістика"
95033
   Psycholinguistics. Philology = Психолінгвістика = Психолингвистика : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Калмикова Л.О., Навальна М.І., Харченко Н.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький
  vol. 23, issue 2. – 2018. – 224 p. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2018 р. назва укр. мовою "Психолінгвістика"
95034
   Psycholinguistics. Psychology = Психолінгвістика = Психолингвистика : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Калмикова Л.О., Навальна М.І., Харченко Н.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький : [б. в.]
  vol. 24, issue 1. – 2018. – 425, [1] с. – До 2018 р. назва укр. мовою "Психолінгвістика"
95035
   Psycholinguistics. Philology = Психолінгвістика = Психолингвистика : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Калмикова Л.О., Навальна М.І., Харченко Н.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький : [б. в.]
  vol. 24, issue 2. – 2018. – 379, [1] с. – До 2018 р. назва укр. мовою "Психолінгвістика"
95036
   Psycholinguistics. Philology = Психолінгвістика = Психолингвистика : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький : ФОП Домбровська Я.М.
  vol. 25, issue 2. – 2019. – 407, [1] с. – До 2018 р. назва укр. мовою "Психолінгвістика". Резюме укр., рос., англ. мовами
95037
   Psycholinguistics. Psychology = Психолінгвістика = Психолингвистика : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький : ФОП Домбровська Я.М.
  vol. 25, issue 1. – 2019. – 443, [1] с. – До 2018 р. назва укр. мовою "Психолінгвістика". Резюме укр., рос., англ. мовами
95038
   Psycholinguistics. Psychology = Психолінгвістика = Психолингвистика : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький : ФОП Домбровська Я.М.
  vol. 26, issue 1. – 2019. – 401, [1] с. – До 2018 р. назва укр. мовою "Психолінгвістика". Резюме укр., рос., англ. мовами
95039
   Psycholinguistics. Psychology = Психолінгвістика = Психолингвистика : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький : ФОП Домбровська Я.М.
  vol. 26, issue 2. – 2019. – 377, [1] с. – До 2018 р. назва укр. мовою "Психолінгвістика". Резюме укр., рос., англ. мовами
95040
   Psycholinguistics. Psychology = Психолінгвістика = Психолингвистика : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький : ФОП Домбровська Я.М.
  vol. 27, issue 1. – 2020. – 351, [1] с. – До 2018 р. назва укр. мовою "Психолінгвістика". Резюме укр., рос., англ. мовами
95041
   Psycholinguistics. Philology = Психолінгвістика = Психолингвистика : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький : ФОП Домбровська Я.М.
  vol. 27, issue 2. – 2020. – 417, [1] с. – До 2018 р. назва укр. мовою "Психолінгвістика". Резюме укр., рос., англ. мовами
95042
   Psycholinguistics = Психолінгвістика = Психолингвистика : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький : ФОП Домбровська Я.М., 2008-. – ISSN 2309-1797
vol. 28, issue 1. – 2020. – 287, [1] с. – DOI: 10.31470/2309-1797-2020-28-1 - До 2018 р. назва укр. мовою "Психолінгвістика". - Резюме укр., рос., англ. мовами
95043
   Psycholinguistics = Психолінгвістика = Психолингвистика : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький : ФОП Домбровська Я.М., 2008-. – ISSN 2309-1797
vol. 28, issue 2. – 2020. – 223, [1] c. – DOI: 10.31470/2309-1797-2020-28-2 - До 2018 р. назва укр. мовою "Психолінгвістика". - Резюме укр., рос., англ. мовами
95044
   Psycholinguistics = Психолінгвістика = Психолингвистика : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький : ФОП Домбровська Я.М., 2008-. – ISSN 2309-1797
Vol. 29, issue 1. – 2021. – 213, [1] c. – DOI: 10.31470/2309-1797-2021-29-1 - До 2018 р. назва укр. мовою "Психолінгвістика". - Резюме укр., рос., англ. мовами
95045
   Psycholinguistics = Психолінгвістика = Психолингвистика : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький : ФОП Домбровська Я.М., 2008-. – ISSN 2309-1797
Vol. 29, issue 2. – 2021. – 237, [1] c. – DOI: 10.31470/2309-1797-2021-29-2 - До 2018 р. назва укр. мовою "Психолінгвістика". - Резюме укр., рос., англ. мовами
95046
  Kurcz Ida Psycholingwistyka. Przeglad problemow badawczych. / Kurcz Ida. – Warszawa, 1976. – 288с.
95047
   Psychologia. – Warszawa, 1975. – 891с.
95048
   Psychologia. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978. – 891s.
95049
  Obuchowski Kazimierz Psychologia dazen ludzkich / Obuchowski Kazimierz. – Wyd. 2. – Warszawa, 1967. – 296с.
95050
  Woodworth R.S. Psychologia eksperymentalna / R.S. Woodworth, H. Schlosberg. – Warszawa : Panstwowe Wydawnistwo Naukowe
T 1. – 1963. – 749s.
95051
  Woodworth R.S. Psychologia eksperymentalna / R.S. Woodworth, H. Schlosberg. – Warszawa
T 2. – 1963. – 586s.
95052
  Piaget Jean Psychologia i epistemologia / Piaget Jean. – Warszawa : PWN, 1977. – 158s.
95053
  Piaget Jean Psychologia i epistemologia / Piaget Jean. – Warszawa, 1977. – 157с.
95054
  Ratajczak Zofia Psychologia inzynieryjna / Ratajczak Zofia. – Katowice, 1974. – 74с.
95055
  Pospiszyl K. Psychologia kobiety / K. Pospiszyl. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978. – 236s. – (Biblioteka problemow ; Tom 268)
95056
  Szalek Jerzy Psychologia obrony cywilnej / Szalek Jerzy. – Warszawa, 1988. – 336с.
95057
  Pilo M. Psychologia Piekna i sztuki / M. Pilo; przekl. A. Morzkowskiej. – Warszawa : Nakladem redakcji "Glosu", 1900. – 139 s.
95058
   Psychologia procesow poznawczych. – Warszawa, 1986. – 231 s.
95059
   Psychologia rozwojowa dzieci i mlodziezy. – Wyd. 6. – Warszawa, 1975. – 879с.
95060
   Psychologia sociala in Romania. – Bucuresti, 1984. – 236 p.
95061
  Mika Stanislaw Psychologia spoleczna / Mika Stanislaw. – Wyd. 3, zmien. – Warszawa, 1981. – 559с.
95062
  Pietrasinski Zbigniew Psychologia sprawnego myslenia / Pietrasinski Zbigniew. – Warszawa, 1959. – 244с.
95063
  Burtt Harold Ernest Psychologia stosowana. / Burtt Harold Ernest. – Warszawa, 1965. – 558с.
95064
  Kowalczuk Rajmund Psychologia w pracy z ludzmi / Kowalczuk Rajmund. – Wyd. 3. – Warszawa, 1975. – 176с.
95065
  Green Donald Ross Psychologia w szkole / Green Donald Ross. – Wyd. 2. – Warszawa, 1974. – 240с.
95066
   Psychological basis of professional problem-solving : collective monogr. / [M. Smulson, M. Tomchuk, A. Chornyi et al.]. – Lviv : Liha-Pres, 2019. – IV,172, [1] p. : ill., tab. – Авт. зазнач. в змісті. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-397-152-0
95067
  Tsymbal I.V. Psychological conditions of improving reading competence of modern specialists // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інститу психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – P. 43-48 : fig., tabl. – Bibliogr.: Referen.: 14 name. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 51). – ISSN 2072-4772
95068
  Ivkin V.M. Psychological features of the unemployed: analysis of the latest research // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2017. – № 4 (11). – P. 36-42 : tabl. – Bibliogr.: Referen.: 22 name. – ISSN 2411-3190
95069
  Pakholchuk O.P. Psychological impact of quarantine on the medical education and how to reduce it / O.P. Pakholchuk, S.M. Nedelska, S.V. Pavlov // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Терноп. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2020. – № 3 (88). – С. 65-68. – ISSN 1681-2751


  Метою статті було виявити, оцінити й узагальнити дані із систематичних оглядів можливого психологічного впливу карантину на навчання в медичному університеті в умовах ізоляції під час пандемії COVID-19 та запропонувати підходи до вирішення цих проблем.
95070
   Psychological journal = Психологічний часопис : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Київ : [s. n.]. – ISSN 2414-0023
Vol. 5, iss. 12 (32). – 2019. – 301, [1] p. – DOI (Issue): https://doi.org/10.31108/1.2019.5.12 - Резюме укр., рос., англ. мовами
95071
   Psychological journal = Психологічний часопис : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Kiev : [s. n.]. – ISSN 2414-0023
Vol. 5, iss. 11 (31). – 2019. – 328, [1] p. – DOI (Issue): https://doi.org/10.31108/1.2019.5.11 - Резюме укр., рос., англ. мовами
95072
   Psychological journal = Психологічний часопис : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Київ : [s. n.]. – ISSN 2414-0023
Vol. 6, iss. 3 (35). – 2020. – 208, [1] p. – DOI (Issue): https://doi.org/10.31108/1.2020.5.12 - Резюме укр., рос., англ. мовами
95073
   Psychological journal = Психологічний часопис : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Київ : [s. n.]. – ISSN 2414-0023
Vol. 6, iss. 4 (36). – 2020. – 279, [1] p. – DOI (Issue): https://doi.org/10.31108/1.2020.5.12 - Резюме укр., рос., англ. мовами
95074
   Psychological journal = Психологічний часопис : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Київ : [s. n.]. – ISSN 2414-0023
Vol. 6, iss. 5 (37). – 2020. – 262, [1] p. – DOI (Issue): https://doi.org/10.31108/1.2020.5.12 - Резюме укр., рос., англ. мовами
95075
   Psychological journal = Психологічний часопис : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Київ : [s. n.]. – ISSN 2414-0023
Vol. 6, iss. 6 (38). – 2020. – 149, [1] p. – DOI (Issue): https://doi.org/10.31108/1.2020.5.12 - Резюме укр., рос., англ. мовами
95076
   Psychological journal = Психологічний часопис : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Kyiv ; Paris : [s. n.]. – ISSN 2414-0023
Vol. 6, iss. 7 (39). – 2020. – 141, [1] с. – DOI (Issue): https://doi.org/10.31108/1.2020.6.7 - Резюме укр., рос., англ. мовами
95077
   Psychological journal = Психологічний часопис : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Kyiv ; Paris : [s. n.]. – ISSN 2414-0023
Vol. 6, iss. 8 (40). – 2020. – 128, [1] с. – DOI (Issue): https://doi.org/10.31108/1.2020.6.8 - Резюме укр., рос., англ. мовами
95078
   Psychological journal = Психологічний часопис : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Kyiv ; Paris : [s. n.]. – ISSN 2414-0023
Vol. 6, iss. 9 (41). – 2020. – 131, [1] с. – DOI (Issue): https://doi.org/10.31108/1.2020.6.9 - Резюме укр., рос., англ. мовами
95079
  Kovalenko A.B. Psychological means for women"s shyness overcoming / A.B. Kovalenko, E.Yu. Gryshuk, N.I. Rohal // Український психологічний журнал : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; голов. ред. Данилюк І.В. ; редкол.: Васютинський В.О., Альфредас Лаурінавічус, Москалець В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 72-83. – ISSN 2520-6265
95080
  Maksymenko S.D. Psychological nature of the personality : monograph / S.D. Maksymenko ; transl. from Ukrainian by E.V. Topolov. – Kyiv : KMM, 2007. – 215, [1] p. : ill. – Bibliogr.: p. 206-215. – ISBN 978-966-96599-9-6
95081
  Hotsuliak N. Psychological peculiarities of creative activity development of future psychologists // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – P. 23-26. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (38)). – ISSN 1728-3817


  The article is devoted to the study of the psychological peculiarities of the development of creative activity of future psychologists. Creativity as a scientific problem in psychology began to be studied relatively long ago, it is one of the most ...
95082
  Danyliuk I. Psychological peculiarities of language use among Ukrainian migrants in Poland speaking Ukrainian and Russian languages / I. Danyliuk, S. Shykovets // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 32-35. – (Психологія ; вип. 1 (10)). – ISSN 1728-3817


  The article presentsresults of the study and practical analysis of the phenomenon of the influence of ethnolinguistic identity on the formation of the language image, as well as the psychological well-being and personal health of Ukrainian-speaking and ...
95083
   Psychological Peculiarities of Understanding by Students Internet Texts / S. Maksymenko, O. Nemesh, K. Maksymenko, A. Nabochuk // Psycholinguistics : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – vol. 28, issue 1. – С. 187-213. – ISSN 2309-1797
95084
  Britt Steuart Henderson Psychological principles of marketing and consumer behavior / Britt Steuart Henderson. – Lexington : Lexington books, 1978. – 18,532p. – ISBN 0-669-01513-X
95085
  Buzek Miloslav Psychologicka valka. / Buzek Miloslav. – Praha, 1959. – 199с.
95086
   Psychologicke problemy vychovy k tvorivosti. – Praha, 1981. – 240s.
95087
   Psychologiczna analiza wybranych problemow funkcjonowania spolecznego mlodziezy / Pod red. R. Poprawy // Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2000. – 2211. – 145 s. – (Prace psychologiczne ; 51). – ISSN 0137-110X
95088
  Sokolowska Alicja Psychologiczna ekspertyza sadowa w sprawach dzieci i mlodziezy / Sokolowska Alicja. – Warszawa, 1977. – 356с.
95089
   Psychologiczne aspekty odbioru telewizji. – Lublin : Towarzystwo naukowe Katolickiego uniwersytetu Lubelskiego, 1999. – 259s. – (Prace Wydzialu nauk spolecznych ; 53). – ISBN 83-87703-62-1
95090
  Mellibruda Jerzy Psychologiczne mozliwosci ulepszania kontaktow miedzyludzkich / Mellibruda Jerzy. – Warszawa, 1980. – 412с.
95091
  Koscielak Ryszard Psychologiczne podstawy rewalidacji uposledzonych umyslowo / Koscielak Ryszard. – Warszawa, 1989. – 235с.
95092
   Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarzadzaniu. T. 5 / Pod. red. St.A.Witkowskiego // Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2000. – 2211. – 213, [1] s. – (Prace psychologiczne ; 51). – ISSN 0137-110X
95093
   Psychologiczno-edukacyjne aspekty przesilenia systemowego. – Torun : Wyd-wo Uniwersytetu Mikolaja Kopernika, 2000. – 260s. – ISBN 83-231-1221-5
95094
   Psychologie-Philosophie-Menschenbild. – Halle (Saale), 1964. – 122с.
95095
  Simon M.D. Psychologie - gestern und heute / M.D. Simon. – Wien, 1976. – 162s. – ISBN 3-215-02282 6
95096
  Teplov B.M. Psychologie / B.M. Teplov. – Praha, 1952. – 216с.
95097
  Zimbardo P.G. Psychologie / P.G. Zimbardo. – Berlin, Heidelberg, New York, Tokyo : Springer-Verlag, 1983. – 784s. – ISBN 3-540-12123-4
95098
   Psychologie a sociologie pro ekonomy. – Praha, 1976. – 278с.
95099
   Psychologie als gesellschaftliche Produktivkraft. – Berlin, 1965. – 484 S.
95100
   Psychologie an der Alma mater Lipsiensis : Standpunkte und Perspektiven. – Leipzig, 1986. – 205s. – (Wissenschaftliche Beitrage K.-Marx-Univ. Leipzig ; Reihe Psychologie)
95101
  Fischel Werner Psychologie canine l"ame du chien / Fischel Werner. – Paris : Librairie Maloine S.A., 1968. – 220s.
95102
  Ibn Sina (Avicenne) Psychologie d"Ibn Sina (Avicenne) d"apres son oeuvre As-Sifa / Ibn Sina (Avicenne); Bakos Jan. – Prague
1. – 1956. – 270с.
95103
  Ibn Sina (Avicenne) Psychologie d"Ibn Sina (Avicenne) d"apres son oeuvre As-Sifa / Ibn Sina (Avicenne); Bakos Jan. – Prague
2. – 1956. – 246с.
95104
  Dembowski Jan Psychologie der Affen / Dembowski Jan. – Berlin : Akademie - Verlag, 1956. – 260с.
95105
  Jaroschewski Psychologie im 20. Jahrhundert / Michail Jaroschewski. – Berlin : Volk und Wissen, 1975. – 539 S.
95106
  Schneider Klaus Psychologie im Management: Taschenlexikon Marktwirtschaft / Schneider Klaus. – Berlin, 1991. – 120с.
95107
   Psychologie im Sport. – Berlin, 1975. – 288с.
95108
   Psychologie in unserem Leben. – Berl., 1966. – 182с.
95109
  Platonov C. Psychologie recreative / C. Platonov. – Moscou. – 432с.
95110
  Kubicka Ludek Psychologie skolniho ditete a jehovychova v rodine. / Kubicka Ludek. – Praha, 1959. – 192с.
95111
   Psychologiehistorische Manuskripte : I. Herbstsymposium 29. September bis 1.Oktober 1976, 1977. – 74
95112
   Psychologische Probleme der Einstellungs- und Verhaltensanderung. – Berlin, 1972. – 190с.
95113
  Grassel Heinz Psychologische Untersuchungen / Grassel Heinz, Kulka Helmut. – Berl., 1958. – 146с.
95114
   Psychologische Untersuchungen zur Entwicklung sozialistischer Personalichkeiten. – Berlin, 1971. – 319с.
95115
  Stagner Ross Psychology / Stagner Ross, T.F. Karwoski. – New York a.o., 1952. – 582с.
95116
   Psychology : Text-book for the 11th class of the School for English Language / A. Rainov, I. Netov, I. Markov, K. Kamenova; At. Rainov [et al.]; transl. by Hr. Tchohadjieva. – Sofia : "Narodna Prosveta", 1959. – 162 p.
95117
   Psychology. – Moscow, 1989. – 444с.
95118
  Gross Richard Psychology : The science of mind and behaviour / Gross Richard. – 3rd edition. – London : Hodder & Stoughton, 1996. – XII,948p. : il. – ISBN 0 -340- 64762 0
95119
  Santrock John Psychology / Santrock John. – 5th ed. – Madison a. o. : Brown and Benchmark, 1997. – XLI,707p. – ISBN 0-697-29678-4
95120
  Rosmini Antonio Psychology / Rosmini Antonio; Translated by D.Cleary, T. Watson. – Durham : Rosmini house. – ISBN 1-899093-23-7
Vol. 1 : Essence of the human soul. – 1999. – 23,392p.
95121
  Rosmini Antonio Psychology / Rosmini Antonio; Translated by D.Cleary, T. Watson. – Durham : Rosmini house. – ISBN 1-899093-35-4
Vol. 3 : Laws of animality. – 1999. – 10,263p.
95122
  Santrock John Psychology / John W.Santrock. – 6th ed. – Boston a.o. : McGraw-Hill, 2000. – 34,593,[72] p. + 1 CD-ROM. – ISBN 0-07-039469-5
95123
  Passer M.W. Psychology : frontiers and applications / Michael W. Passer, Ronald E. Smith. – Boston a.o. : McGraw-Hill, 2001. – 22,703,[107] p. : ill. + CD-ROM. – ISBN 0-07-365795-6
95124
  Kagan J. Psychology an introduction / J. Kagan, E. Havemann. – New York ; Chicago ; San Francisko : Harcourt ; Brace & World, 1968. – XIV, 673 p. – ISBN 0-15-572601-3
95125
  Platonov K. Psychology as you may like it / K. Platonov. – M., 1965. – 296с.
95126
   Psychology at work. – 5th ed. – London : Penguin books, 2002. – XVI, 452 p. : ill., tab. – Бібліогр. в кінці ст. – (PENGUIN ; Psychology. Business/Management). – ISBN 978-0-14-100010-7
95127
  Morgan L. Psychology for teachers. – New York, 1899. – 240 p.
95128
  Sorenson Herbert Psychology in education / Herbert Sorenson. – 3rd ed. – New York a.o. : McGraw-Hill, 1954. – X, 577 p. – (McGraw-Hill series in education)
95129
  Cole Luelle Psychology of Adolescence. / Cole Luelle. – New York
16. – 1941. – 503с.
95130
  Barwichk Judith Psychology of women: a study of biocultural conflicts / Barwichk Judith. – New York, 1971. – 242с.
95131
  Kuhlman T.L. Psychology on the streets : Mental health practice with homeless persons / Thomas L. Kuhlman. – New York : A Wiley Interscience Publication, 1994. – X, 223 p. – ISBN 0-471-55243-7
95132
  Piaget J. Psychology, interdisciplinary relations and the system of sciences : (Evening lecture) / J. Piaget. – Москва, 1966. – 48p.
95133
  Lahey Benjamin B Psychology: an introduction / Benjamin B Lahey; Perkins D.G., Price R. – Dubuque, 1983. – 155с.
95134
  Perrin Fleming Allen Psychology: its methods and principles / Perrin Fleming Allen, Klein David Ballin. – London, 1927. – 387с.
95135
  Balgiu B.A. Psychometric properties of curiosity and exploration inventory-II (CEI-II) in the case of a sample of romanian students // Revista de psihologie : serie noua / Academia Romana. – Bucuresti, 2018. – Vol. 64, nr. 2. – P. 102-114. – ISSN 2344-4665


  Психометричні властивості цікавості та інвентаризації розвідки-II (CEI-II) у випадку вибірки румунських студентів.
95136
   Psychopharmacology and biochemistry of neurotransmitter receptors. – New York, Amsterdam, Oxford : Elsevier, North-Holland, 1980. – 676S. – (Developments in Neuroscience ; Volume 11)
95137
   Psychopharmocology of Alcohol. – New York : Raven Press, 1980. – 280p.
95138
  SuwaN Psychophysiological Studies of Emotion and Mental Disorders / SuwaN, I. Yamashita. – Sapporo, 1972. – 229p.
95139
   Psychophysiology of the gastrointestinal tract : Experimental and Clinical Applications. – New York, London : Plenum Press, 1983. – XXV,363S. – Editeg by Rupert Holzl, William E. Whitehead. – (Library of Congress Cataloging in Publication Data)
95140
  Romaniuk K.O. Psychosocial features of management volunteer team // Український психологічний журнал : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; голов. ред. Данилюк І.В. ; редкол.: Коваленко А.Б., Васютинський В.О., Альфредас Лаурінавічус [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (3). – Р. 128-139. – ISSN 2520-6265


  У статті розглянуто соціально-психологічні характеристики волонтерської команди. Визначено основні чинники, що визначають діяльність та формування волонтерських команд, представлено систему управління даними командами. Досліджено чинники, що впливають ...
95141
  Tylka Jan Psychosomatyka : wybrane zagadnienia z teori i praktyki / Tylka Jan. – Warszawa : Wyd-wo Uniw. Kardynala Stefana Wyszynskiego, 2000. – 176s. – ISBN 83-7072-158-3
95142
  Kowalewska Salomea Psychospoleczne warunki pracy w przedsiebiorstwie przemyslowym / Kowalewska Salomea. – Wroclaw-Warszawa-Krakow, 1962. – 242с.
95143
  Kratochvil S. Psychoterapia : Kierunki-metody-badania / S. Kratochvil. – 3-e wyd. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. – 727s. – ISBN 83-01-02270-1
95144
  Domino Zbigniew Pszenicznowlosa / Domino Zbigniew. – Warszawa, 1976. – 272с.
95145
   Pszichologiai Tanulmanyok. – Budapest : Akademiai Kiado
10. – 1967. – 840 p.
95146
   Pt (II) and PD (II) complexes influence on spheroids growth of breast cancer cells / A.A. Bilyuk, O.V. Storozhuk, O.V. Kolotiy, H.H. Repich, S.I. Orysyk, L.V. Garmanchuk // Biotechnologia Acta : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine ; Palladin institute of biochemistry. – Kyiv, 2017. – Vol. 10, № 1. – Р. 60-66. – ISSN 2410-7751


  The aim of the research was to examine the changes in multi-cellular tumor spheroid growth, adhesion properties and gamma-glutamintranspeptidasic activity in model systems of human breast cancer multicellular spheroid MCF-7 under the influence of ...
95147
  Vyhlidal Oldrich Ptaci nad Atlantidou / Vyhlidal Oldrich. – Praha : Mlada Fronta, 1963. – 74 s.
95148
  Felix J. Ptaci v lesich a horskych oblastech / J. Felix, K. Hisek. – Praha : Statni Zemedelske Nakladatelstvi, 1975. – 181s.
95149
  Felix Jiri Ptaci v zahrade a na poli. / Felix Jiri, Hisek Kveteslav. – Praha, 1975. – 182с.
95150
  Hill Susan Ptak nocy / Hill Susan; tlum. M. Beyer. – Warszawa : Czytelnik, 1978. – 270 s.
95151
  Seeberg P. Ptaki niebieskie... / Peter Seeberg; Przel. z dunsk. M.Bero. – Poznan : Wyd-wo Poznanskie, 1972. – 106s. – (Seria dziel pisarzy skandynawskich)
95152
  Tomialoje Ludwik Ptaki Polski wykaz gatunkow i rozmieszczenie / Tomialoje Ludwik. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972. – 303S.
95153
  Szewczyk Wilhelm Ptaki ptakom / Szewczyk Wilhelm. – Warszawa, 1967. – 238с.
95154
  Wydrzynski Andrzej Ptaki z zadzy / Wydrzynski Andrzej. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1962. – 288 s.
95155
  Sokolowski J.B. Ptaki ziem Polskich / J.B. Sokolowski. – Poznan : Zasilku Funduszu Kultury Narodowej. – (Liga Ochrony Przyrody w Polsce)
T. 1 : Spiewajace (Oscines), Jerzyki (Strisores), Kraski (Insessores), Kukulki (Cuculi), Lazce (Scansores). – 1936. – 444 s.
95156
  Auderska Halina Ptasi gosciniec / Auderska Halina. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1976. – 221s. – (Biblioteka literatury 30-lecia)
95157
  Auderska H. Ptasi gosciniec / Halina Auderska. – Poznan : Slowo, 1996. – 216, [1] s. – (Niezapomniane lektury). – ISBN 83-87033-09-X
95158
  Milne A. Pu der Bar / A. Milne. – Berlin, 1973. – 147с.
95159
   Puasson coefficient, debye temperature and automated system of anisotropy treatment / Y.A. Onanko, M.P. Kulish, A.P. Onanko, G.T. Prodayvoda, S.G. Rozuvan, A.V. Shabatura, A.N. Onischenko, O.P. Olasyk // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 1. – P. 136-137
95160
  Munoz J.L. Pubis de vello rojo / J.L. Munoz. – Barcelona : Tusquets editores, 1990. – ISBN 84-7223-155-0
95161
  Yehorycheva S.B. Public-private partnership as a sustainable development factor: an archetypal analysis / S.B. Yehorycheva, M.I. Lakhyzha // Public management : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Київ, 2019. – № 3 (18), june 2019. – C. 182-197. – ISSN 2414-0562
95162
  Kruhlov V.V. Public-Private Partnership as Tool for Developing Regional Labor Potential / V.V. Kruhlov, D.A. Tereshchenko // Science and innovation : ukrainian review journal of future / National Academy of Sciences of Ukraine ; ed. in chief Paton B. ; ed. board : Andon P., Andronati S., Babayev E. [et. al.]. – Kiev, 2019. – Vol. 15, № 6. – C. 5-13. – ISSN 2409-9066


  Державно-приватне партнерство як інструмент розвитку трудового потенціалу.
95163
   Public administracion and management: problems of adaptacion in different sociocultural contexts. – Paris, Abhinav, 1982. – 168с.
95164
  Stillman Richard II Public administration : Concepts and cases / Stillman Richard II. – 6th. ed. – Boston a. o. : Houghton Mifflin, 1996. – 12,507p. – ISBN 0-395-75492-5
95165
   Public administration and law review (PALR). – Tallinn : Scientific Center of Innovative Researches OU. – ISSN 2674-5216
Iss. 1. – 2020. – Назва обкл.: Public administration and law review. – (Scientific Center of Innovative Researches)
95166
   Public administration in Canada selected readings. – 3rd ed. – Toronto, 1977. – 372с.
95167
   Public administration in the education system: Theoretical and methodological approaches and practical recommendations / T.V. Sych, O.M. Kryvtsova, N.I. Kaduk, M.V. Nesprava, O G. Panchenko // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2021. – Т. 28, № 2. – С. 132-139. – ISSN 1993-0909


  Державне управління в системі освіти: теоретичні та методологічні підходи та практичні рекомендації.
95168
  Halanets V.V. Public administration of development of agroindustrial complex in the context of the strategy of sustainable development of Ukraine (archetype approach) / V.V. Halanets, R.B. Dzyanyy, Y.M. Dziurakh // Public management : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Київ, 2019. – № 3 (18), june 2019. – C. 125-142. – ISSN 2414-0562
95169
  Волчкова Л.Т. Public Administration: становление и развитие как новой научной и учебной дисциплины / Л.Т. Волчкова, Г.А. Меньшикова // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 62-69. – (Психология. Социология. Педагогика ; вып. 1). – ISSN 1995-0047
95170
  Snow C.P. Public affairs / C.P. Snow. – London, 1971. – 224с.
95171
  Яцик І. Public Art y сучасному просторі Києва. Інсталяція. Перформанс. Акціонізм // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2008. – Вип. 5. – С. 157-161. – ISBN 978-966-8917-14-1
95172
  Mueller D.C. Public choice III / Dennis C. Mueller. – Cambridge : University Press, 2003. – XIX, 768 p. : ill., tab. – Name index: p. 749-768. – Bibliogr.: p. 683-747. – ISBN 0-521-89475-1
95173
  Rozhnova V.V. Public confidence as a systemic anticorruption element in Ukraine / V.V. Rozhnova, D.O. Savytskyi // The institutionalisation of public relations in the fight against corruption: the experience of countries of Eastern and Western legal traditions (universal theoretical framework for relevant anti-corruption law of Ukraine) : collective monograph : PJ4/17 0117U007203 Corruption preventiuon act of Ukraine: sci. a. methodological justification of ensuiring the effectiveness a. efficiency of provisions implementation / TalTech Law School (Tallinn, Estonia), Fac. of Law ; Zaporizha Nat. Univ. (Zaporizha, Ukraine) [etc. ; ed. board: Vlad Vernygora et al.]. – Tallinn : Baltija Publishing, 2019. – Vol. 2 : / O.L. Makarenko, N.P. Matyukhina, S.A. Fedchyshyn et al. – P. 252-269. – ISBN 978-9934-588-04-4
95174
  Rushchyshyn N. Public debt of Ukraine: current status and options for its optimization / N. Rushchyshyn, I. Buchko, Z. Kostak // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2016. – № 161 (9/10). – Р. 75-78. – ISSN 1728-6220


  There is an urgent need to decrease the size of debt in Ukraine, but instead recently the amount of public debt has been increasing and potential sources of debt repayment of the previous periods were reducing. Therefore, improvement of the efficiency ...
95175
  Guerson A. Public Debt Targeting: An Application to Caribbean Countries / A. Guerson, G. Melina // Managing economic volatility in Latin America / ed.: Gaston Gelos and Alejandro Werner. – Washington : International Monetary Fund, 2014. – P. 119-146. – ISBN 978-1-48436-498-7
95176
  Pipchenko N. Public diplomacy as a tool of shaping the perception of Ukraine in the West amid the aggravation of relations with Russia / N. Pipchenko, M. Dovbenko // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 138. – P. 14-24. – ISSN 2308-6912


  The article is devoted to the analysis of Ukraine’s public diplomacy in terms of aggravation of relations with Russia. Public diplomacy is researched as an instrument for shaping the perception of Ukraine in the West that is exposed to constant threats ...
95177
  Karpchuk N. Public diplomacy as a tool to counteract information threats: the case of Ukrainian Diaspora in South Africa // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – Р. 9-17. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 5 (378)). – ISSN 1729-360Х
95178
  Yalyalieva T.V. Public economic control over the efficiency of land resources management // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 9 (159). – С. 301-304 : table. – Bibliogr.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
95179
   Public electricity supply. – N.Y., 1967. – 100с.
95180
  Sosna S.A. Public enterprises in developing countries: legal status / S.A. Sosna. – M., 1983. – 126с.
95181
  Sellers James Public ethics: American morals and manners / Sellers James. – New York a.o., 1970. – 349с.
95182
   Public expenditure handbook: A guide to public expenditure policy issues in developing countries. – Washington : International Monetary Fund, 1991. – XIV,178p. – ISBN 1-55775-409-X
95183
  Dan Lupu Public expenditure structure and economic growth in Romania / Dan Lupu, Mihai, bogdan Petrisor // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 4 (142). – С. 378-386 : tabl., fig. – Bibliogr.: 40 назв. – ISSN 1993-6788
95184
  Protsiuk T.B. Public figure as a key sector of corruption risks and risks of corruption income laundering / T.B. Protsiuk, R.M. Skrynkovskyy // The institutionalisation of public relations in the fight against corruption: the experience of countries of Eastern and Western legal traditions (universal theoretical framework for relevant anti-corruption law of Ukraine) : collective monograph : PJ4/17 0117U007203 Corruption preventiuon act of Ukraine: sci. a. methodological justification of ensuiring the effectiveness a. efficiency of provisions implementation / TalTech Law School (Tallinn, Estonia), Fac. of Law ; Zaporizha Nat. Univ. (Zaporizha, Ukraine) [etc. ; ed. board: Vlad Vernygora et al.]. – Tallinn : Baltija Publishing, 2019. – Vol. 2 : / O.L. Makarenko, N.P. Matyukhina, S.A. Fedchyshyn et al. – P. 210-232. – ISBN 978-9934-588-04-4
95185
  Kucharchuk P.M. Public governance in the educational environment / P.M. Kucharchuk, O.A. Bilyk // Public management : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Київ, 2020. – № 3 (23), june 2020. – С. 149-159. – ISSN 2414-0562
95186
   Public Health and Social Security. – Moscow
95187
   Public Health Problems in Mediterranean Countries = Report on a Conference convened by the Regional Office for Europe of the World Health Organization. Barcelona 9-16 December 1965. – Copengagen, 1966. – 70p.
95188
   Public investment and public-private partnerships : addressing infrastructure challenges and managing fiscal risks / International Monetary Fund ; ed. by Gerd Schwartz, Ana Corbacho, and Katja Funke. – New York : Palgrave Macmillan, 2008. – 306 p. – ISBN 0-230-20133-4
95189
  Elbeshausen H. Public libraries in postindustrial societies: challenges and opportunities // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – № 6 (230). – P. 8-15. – ISSN 1029-7200


  The article’s focus is on how public libraries are affected by structural changes in the wake of the transition to the knowledge society. Their attempts to match the knowledge society are illustrated by processes of sensemaking and sensegiving made in ...
95190
  Gardner M. Public library legislation. / M. Gardner. – Paris, 1971. – 285с.
95191
   Public management = Публічне урядування : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Kyiv : Видавничий дім "Персонал", 2015-. – ISSN 2414-05-62
№ 1 (6), march. – 2017. – 218 с. – Збірник підготовлений у науковому партнерстві з Українською Технологічною Академією. Резюме укр., рос., англ. мовами
95192
   Public management = Public management : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Kyiv : Видавничий дім "Персонал", 2015-. – ISSN 2414-05-62
№ 2 (7), may. – 2017. – 238 с. – Збірник підготовлений у науковому партнерстві з Українською Технологічною Академією. Резюме укр., рос., англ. мовами
95193
   Public management = Public management : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Kyiv : Видавничий дім "Персонал", 2015-. – ISSN 2414-05-62
№ 3 (8), june. – 2017. – 406 с. – Збірник підготовлений у науковому партнерстві з Українською Технологічною Академією. Резюме укр., рос., англ. мовами
95194
   Public management = Публічне урядування : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Kyiv : Видавничий дім "Персонал", 2015-. – ISSN 2414-05-62
№ 4 (9), September 2017. – 2017. – 227 с. – До 2017 р. назва журн. укр. мовою "Публічне урядування". - Збірник підготовлений у науковому партнерстві з Українською технологічною академією. - Резюме укр., рос., англ. мовами
95195
   Public management = Публічне урядування : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Kyiv : Видавничий дім "Персонал", 2015-. – ISSN 2414-05-62
№ 5 (10), Desember 2017. – 2017. – 305 с. – До 2017 р. назва журн. укр. мовою "Публічне урядування". - Збірник підготовлений у науковому партнерстві з Українською технологічною академією. - Резюме укр., рос., англ. мовами
95196
   Public management = Публічне урядування : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Kyiv : Видавничий дім "Персонал", 2015-. – ISSN 2414-05-62
№ 1 (11), January 2018. – 2018. – 342 с. – До 2018 р. назва журн. укр. мовою "Публічне урядування". - Збірник підготовлений у науковому партнерстві з Українською технологічною академією. - Резюме укр., рос., англ. мовами
95197
   Public management = Публічне урядування : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Kyiv : Видавничий дім "Персонал", 2015-. – ISSN 2414-05-62
№ 2 (12), February 2018. – 2018. – 246 с. – До 2018 р. назва журн. укр. мовою "Публічне урядування". - Збірник підготовлений у науковому партнерстві з Українською технологічною академією. - Резюме укр., рос., англ. мовами
95198
   Public management = Публічне урядування : наукове видання / Всеукр. асамблея докторів наук з держ. упр. ; Міжрегіон. акад. управл. персоналом ; голов. ред. Романенко Є.О. редкол.: Акімова Л.М., Андрущенко Т.В., Афонін Е.А. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім "Персонал", 2015-. – ISSN 2414-05-62
№ 4 (14), june. – 2018. – 377, [1] с. – DOI: https://doi.org/10.31618/vadnd.v1i14 - Збірник підготовлений у науковому партнерстві з Українською Технологічною Академією. Резюме укр., рос., англ. мовами
95199
   Public management = Публічне урядування : наукове видання / Всеукр. асамблея докторів наук з держ. упр. ; Міжрегіон. акад. управл. персоналом ; голов. ред. Романенко Є.О. ; редкол.: Акімова Л.М., Андрущенко Т.В., Афонін Е.А. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім "Персонал", 2015-. – ISSN 2414-0562
№ 5 (15), september. – 2018. – 297, [1] с. – DOI: 10.32689/2617-2224-2018-15-5 - Збірник підготовлений у науковому партнерстві з Українською Технологічною Академією - Резюме укр., рос., англ. мовами
95200
   Public management = Публічне урядування : наукове видання / Всеукр. асамблея докторів наук з держ. упр. ; Міжрегіон. акад. управл. персоналом ; голов. ред. Романенко Є.О. ; редкол.: Акімова Л.М., Андрущенко Т.В., Афонін Е.А. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім "Персонал", 2015-. – ISSN 2414-0562
№ 1 (16), january. – 2019. – 261, [1] с. – DOI: 10.32689/2617-2224-2019-16-1 - Збірник підготовлений у науковому партнерстві з Українською Технологічною Академією. Резюме укр., рос., англ. мовами
95201
   Public management = Публічне урядування : наукове видання / Всеукр. асамблея докторів наук з держ. упр. ; Міжрегіон. акад. управл. персоналом ; голов. ред. Романенко Є.О. ; редкол.: Акімова Л.М., Андрущенко Т.В., Афонін Е.А. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім "Персонал", 2015-. – ISSN 2414-0562
№ 2 (17), march. – 2019. – 309, [1] с. – DOI: https://doi.org/10.32689/2617-2224-2019-17-2 - Збірник підготовлений у науковому партнерстві з Українською Технологічною Академією. Резюме укр., рос., англ. мовами
95202
   Public management = Публічне урядування : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Київ : Видавничий дім "Персонал", 2015-. – ISSN 2414-0562
№ 3 (18), june 2019. – 2019. – 509, [1] p. – DOI: https://doi.org/10.32689/2617-2224-2019-18-3 - Збірник підготовлений у науковому партнерстві з Українською Технологічною Академією. Резюме укр., рос., англ. мовами
95203
   Public management = Публічне урядування : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Київ : Видавничий дім "Персонал", 2015-. – ISSN 2414-0562
№ 1 (21), january 2020. – 2020. – 321, [1] p. – DOI: https://doi.org/10.32689/2617-2224-2020-1-(21) - Збірник підготовлений у науковому партнерстві з Українською Технологічною Академією. Резюме укр., рос., англ. мовами
95204
   Public management = Публічне урядування : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Київ : Видавничий дім "Персонал", 2015-. – ISSN 2414-0562
№ 2 (22), march 2020. – 2020. – 235, [1] p. – DOI: https://doi.org/10.32689/2617-2224-2020-2-(22) - Збірник підготовлений у науковому партнерстві з Українською Технологічною Академією. Резюме укр., рос., англ. мовами
95205
   Public management = Публічне урядування : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Київ : Видавничий дім "Персонал", 2015-. – ISSN 2414-0562
№ 3 (23), june 2020. – 2020. – 301, [1] p. – DOI: https://doi.org/10.32689/2617-2224-2020-3-(23) - Збірник підготовлений у науковому партнерстві з Українською Технологічною Академією. Резюме укр., рос., англ. мовами
95206
  Semenets-Orlova Public management of educational changes: problems and contraditions // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2016. – № 4/5 (30/31)


  Семенець-Орлова І.А. Державне управління освітніми змінами: проблеми та протиріччя.
95207
  Suray I.G. Public management: scientific and substantive discourse // Public management : наукове видання / Всеукр. асамблея докторів наук з держ. упр. ; Міжрегіон. акад. управл. персоналом ; голов. ред. Романенко Є.О. ; редкол.: Акімова Л.М., Андрущенко Т.В., Афонін Е.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (15), september. – P. 236-245. – ISSN 2414-0562


  Визначено сутність публічного управління як моделі управління справами суспільства для створення підгрунтя законодавчого закріплення терміна "публічне управління" в Україні.
95208
  Kotsiuruba O.O. Public monetary funds as a source of financing of public associations: experience of foreign countries and prospects for Ukraine // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (12). – P. 159-169. – ISSN 2227-796X


  У статті досліджується можливість запровадження окремого фонду коштів для фінансування громадських об"єднань. Аналізуючи досвід зарубіжних країн, автор доводить, що такий фонд за своєю правовою природою та характерними ознаками має бути віднесений до ...
95209
   Public opinion : informational & analytical bulletin / Ilko Kucheriv Democratic initiatives foundation. – Kyiv
N 11 : Democracy Ukrainian-Style: citizens value it the most when it Is lacking / Olekcii Sydorchuk. – 2013
95210
   Public opinion / Ilko Kucheriv Democratic initiatives foundation. – Kyiv
№ 13 : Europen integration of Ukraine: experience of yesterday for development of tomorrow / Maria Zolkina. – 2013
95211
  Inkeles A. Public opinion in Soviet Russia : a study in mass persuasion / Alex Inkeles. – Cambridge : Harvard univ. press, 1950. – XVIII, 379 p.
95212
  Boguszewski R. Public Perception of Conservatism and Liberalism in Poland // Central European political science review (CEPSR) : quarterly of Central European political science alliance / Central European political science association. – Budapest, 2007. – Vol. 8, Nr 28, Summer : International relations and diplomacy in Central Europe. – P. 51-70. – ISSN 1586-4197
95213
   Public Policy and Accounting = Публічна політика та бухгалтерський облік : scientific journal / Zhytomyr Polytechnic State University ; ed.-in-chief V. Ievdokymov. – Zhytomyr : Zhytomyr Polytechnic State University, 2020-. – ISSN 2707-9325
Vol. 1 (1). – 2020. – 49, [1] p. – Резюме англ. мовою
95214
   Public policy and economic development : scientific and production journal / Petro Mohyla Black Sea state university ; Local NGO "Center for economic and politological studies". – Mykolayiv
Iss. 3. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
95215
   Public policy and economic development : scientific and production journal / Petro Mohyla Black Sea state university ; Local NGO "Center for economic and politological studies". – Mykolayiv. – ISSN 2309-0863
Iss. 4. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
95216
   Public policy and public morality / [Gr. Blicharz, P. Sobczyk, A. Syryt et al.] ; ed. by Grzegorz Blicharz. – Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwosci, 2019. – 279 p. – Авт. зазнач. у змісті. – Бібліогр.: с. 259-279 та в підрядк. прим. – (Prawo Publiczne). – ISBN 978-83-66344-15-0
95217
  DeYoung John H. Public policy and the diffusion of technology : An international comparison of large fossil-fueled generating units / John H. DeYoung, Tilton John. – University Park; London : The Pennsylvania State University Press, 1978. – VIII,102p. – (The Pennsylvania state university studies ; 43). – ISBN 0-271-00547-5
95218
  Bolaji Suleiman Public Private Partnership (PPP) for Housing Delivery to the Low Income Civil Servants in Abuja, Nigeria // Izvestiya : journal of Varna University of economics / University of Economics - Varna. – Varna, 2017. – Vol. 61, № 2. – P. 144-157. – ISSN 2367-6361
95219
  Ivanets O. Public Private Partnership in Ukraine: general overview // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – P. 247-248
95220
   Public relations handbook. – Englewood Clifts, 1967. – 940с.
95221
  Ilnicki R. Public relations jako funkcja aktywnosci uzytkownikow Internetu // Studia medioznawcze / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2012. – Nr 2 (49). – S. 146-159. – ISSN 1641-0920


  Паблік рилейшнз як функція активності користувачів Інтернету.
95222
  Newsom D. Public relations writing : form & style / Doug Newsom, Jim Haynes. – 9th ed. – Boston : Wadsworth, Cengage Learning, 2011. – XXII, 425 p. : ill., tab. – Index: p. 414-425. – Bibliogr.: p. 398-413. – ISBN 978-1-4390-8272-0
95223
   Public Relations для громадських (недержавних) організацій : практичні поради на щодень. – Київ : Укр. освіт. програма ринкових реформ ; Вінрок Інтернешнл, 2001. – 80 с. : іл.
95224
  Panchenko O.A. Public request for information security // Public management : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Київ, 2020. – № 2 (22), march 2020. – С. 141-149. – ISSN 2414-0562
95225
  Hutchison J.H. Public school agricukture : For Canadian schools / J.H. Hutchison. – Toronto : Educational, 1936. – VII, 354 p.
95226
   Public sector debt statistics : guide for compilers and users / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund, 2011. – X, 219 p. : ill., tab. – Бібліогр. в кінці гл. – ISBN 978-1-61635-156-4
95227
  Borden Richard Public Speaking - As Listeners Like It ! / Borden Richard. – New York a. o. : Harper & Row, 1935. – 111 p.
95228
  Carnegie Dale Public Speaking and Influencing Men in Business / Carnegie Dale. – New York, 1956. – 408с.
95229
  Tedford Thomas Public speaking in a free society / Tedford Thomas. – New York a. o. : McGraw-Hill, 1991. – XXIY,388p. – ISBN 0-07-063388-6
95230
  Tokovenko O.S. Public sphere of politics and deliberative democracy: demarcation criteria / O.S. Tokovenko, O.A. Tretiak // Epistemological studies in philosophy, social and political sciences : scientific journal / Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: Токовенко О.С., Окороков В.Б., Кривошеїн В.В. [та ін.]. – Dnipro, 2020. – Vol. 3, iss. 1. – C. 241-250. – ISSN 2618-1274
95231
   Publicatiile periodice romanesti. – Bucuresti
2. – 1969. – 369с.
95232
   Publication of the scientific papers of the International scientific conference "Cross-border heritage as a basis of Polish-Belarusian-Ukrainian cooperation" : publication of the scientific papers of the International scientific conference / Center of European Projects, European Neighbourhood Instrument Cross-border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020 ; ed.: Leszek Buller, Ihor Cependa. – Warsaw : Center of European Projects, 2018. – 246 p. : ill., tab. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – (PL-BY-UA : 2014-2020). – ISBN 978-83-64597-07-7
95233
   Publicationes mathematicae. – Debrecen. – ISSN 0033-3883
Tomus 60, fasc. 1/2. – 2002
95234
   Publicationes mathematicae. – Debrecen. – ISSN 0033-3883
Tomus 60, fasc. 3/4. – 2002
95235
   Publicationes mathematicae. – Debrecen. – ISSN 0033-3883
Tomus 61, fasc. 1/2. – 2002
95236
   Publicationes mathematicae. – Debrecen. – ISSN 0033-3883
Tomus 61, fasc. 3/4. – 2002
95237
   Publicationes mathematicae. – Debrecen. – ISSN 0033-3883
Tomus 62, fasc. 1/2. – 2003
95238
   Publicationes mathematicae. – Debrecen. – ISSN 0033-3883
Tomus 62, fasc. 3/4. – 2003
95239
   Publicationes mathematicae. – Debrecen. – ISSN 0033-3883
Tomus 63, fasc. 1/2. – 2003
95240
   Publicationes mathematicae. – Debrecen. – ISSN 0033-3883
Tomus 63, fasc. 3. – 2003
95241
   Publicationes mathematicae. – Debrecen. – ISSN 0033-3883
Tomus 63, fasc. 4. – 2003
95242
   Publications. Linguistics / University of California; University of California. – Berkley
  vol. 130. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
95243
   Publications. Linguistics / University of California; University of California. – Berkley
  vol. 131. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
95244
   Publications. Geological sciences / University of California; University of California. – California
  vol. 142. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
95245
   Publications. Modern philology / University of California.; University of California. – Berkeley
  vol. 128. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
95246
   Publications. Antropological records / University of California; University of California. – Berkley : University of California
  vol. 32. – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
95247
   Publications. Linguistics / University of California; University of California. – Berkeley : University of California press
  vol. 133. – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
95248
   Publications. Linguistics / University of California; University of California. – Berkeley [ etc. ] : University of California press. – ISBN 0-520-09841-2
  134. – 2001


  1997. V. 94, N 4-26
95249
   Publications and research interests, 1966. – 68с.
95250
   Publications editees par la Societe des Nations. – Geneva, 1925. – 48c.
95251
   Publications of the faculty of electrical engineering / University of Belgrade. – Belgrade
1997 р. – 1997. – (Engineering physics)


  1997. V. 94, N 4-26
95252
   Publications of the Faculty of electrical engineering. / University of Belgrade; University of Belgrade. – Belgrade. – ISSN 03540162
1998 р. – 1998. – (Engineering physics)


  1997. V. 94, N 4-26
95253
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 33, N 5. – 1997


  1997. V. 94, N 4-26
95254
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 33, N 6. – 1997


  1997. V. 94, N 4-26
95255
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 34, N 2. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
95256
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 34, N 3. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
95257
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 34, N 4. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
95258
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 34, N 5. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
95259
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 34, N 6. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
95260
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034 5318
Vol. 34, N 1. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
95261
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 35, N 1. – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
95262
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 35, N 2. – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
95263
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 35, N 3. – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
95264
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 35, N 5. – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
95265
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 35, N 6. – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
95266
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 36, N 6. – 2000


  1997. V. 94, N 4-26
95267
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 36, N 1. – 2000


  1997. V. 94, N 4-26
95268
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 36, N 2. – 2000


  1997. V. 94, N 4-26
95269
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 36, N 3. – 2000


  1997. V. 94, N 4-26
95270
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 36, N 4. – 2000


  1997. V. 94, N 4-26
95271
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 36, N 5. – 2000


  1997. V. 94, N 4-26
95272
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 37, N 4. – 2001


  1997. V. 94, N 4-26
95273
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 37, N 1. – 2001


  1997. V. 94, N 4-26
95274
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 37, N 2. – 2001


  1997. V. 94, N 4-26
95275
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 37, N 3. – 2001


  1997. V. 94, N 4-26
95276
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 38, N 1. – 2002
95277
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 38, N 2. – 2002
95278
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 38, N 3. – 2002
95279
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 38, N 4. – 2002
95280
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 39, N 1. – 2003


  1997. V. 94, N 4-26
95281
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 39, N 2. – 2003


  1997. V. 94, N 4-26
95282
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 39, N 3. – 2003


  1997. V. 94, N 4-26
95283
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 39, N 4. – 2003


  1997. V. 94, N 4-26
95284
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 40, N 1. – 2004


  1997. V. 94, N 4-26
95285
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 40, N 2. – 2004


  1997. V. 94, N 4-26
95286
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 40, N 3. – 2004


  1997. V. 94, N 4-26
95287
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 40, N 4. – 2004


  1997. V. 94, N 4-26
95288
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 41, N 1. – 2005
95289
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 41, N 2. – 2005
95290
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 41, N 3. – 2005
95291
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 41, N 4. – 2005
95292
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 42, N 1. – 2006
95293
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 42, N 2. – 2006
95294
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 42, N 3. – 2006
95295
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 42, N 4. – 2006
95296
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 43, N 1. – 2007
95297
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 43, N 2. – 2007
95298
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 43, N 3. – 2007
95299
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 43, N 4. – 2007
95300
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 44, N 2. – 2008
95301
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 44, N 3. – 2008
95302
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 44, N 1. – 2008
95303
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 44, No. 4. – 2008
95304
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 45, No. 1. – 2009
95305
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 45, No. 2. – 2009
95306
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 45, No. 3. – 2009
95307
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 45, No. 4. – 2009
95308
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 46, No. 1. – 2010. – (European mathematical society)
95309
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 46, No. 3. – 2010. – (European mathematical society)
95310
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 46, No. 2. – 2010. – (European mathematical society)
95311
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 46, No. 4. – 2010. – (European mathematical society)
95312
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 47, Nо. 1. – 2011. – (European mathematical society)
95313
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 47, Nо. 2. – 2011. – (European mathematical society)
95314
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 47, Nо. 3. – 2011. – (European mathematical society)
95315
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 47, Nо. 4. – 2011. – (European mathematical society)
95316
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 48, Nо. 1. – 2012. – (European mathematical society)
95317
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 48, Nо. 2. – 2012. – (European mathematical society)
95318
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 48, Nо. 3. – 2012. – (European mathematical society)
95319
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 48, Nо. 4. – 2012. – (European mathematical society)
95320
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 49, Nо. 1. – 2013. – (European mathematical society)
95321
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 49, Nо. 2. – 2013. – (European mathematical society)
95322
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 49, Nо. 3. – 2013. – (European mathematical society)
95323
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 49, Nо. 4. – 2013. – (European mathematical society)
95324
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 50, Nо. 1. – 2014. – (European mathematical society)
95325
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 50, Nо. 2. – 2014. – (European mathematical society)
95326
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 50, Nо. 3. – 2014. – (European mathematical society)
95327
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 50, Nо. 4. – 2014. – (European mathematical society)
95328
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 51, Nо. 1. – 2015. – (European mathematical society)
95329
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 51, Nо. 2. – 2015. – (European mathematical society)
95330
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 51, Nо. 3. – 2015. – (European mathematical society)
95331
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 51, Nо. 4. – 2015. – (European mathematical society)
95332
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 52, Nо. 1. – 2016. – (European mathematical society)
95333
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 52, Nо. 2. – 2016. – (European mathematical society)
95334
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 52, Nо. 3. – 2016. – (European mathematical society)
95335
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 52, Nо. 4. – 2016. – (European mathematical society)
95336
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 53, Nо. 1. – 2017. – (European mathematical society)
95337
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 53, Nо. 3. – 2017. – (European mathematical society)
95338
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 53, Nо. 4. – 2017. – (European mathematical society)
95339
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 53, Nо. 2. – 2017. – (European mathematical society)
95340
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 54, Nо. 1. – 2018. – (European mathematical society)
95341
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 54, Nо. 2. – 2018. – (European mathematical society)
95342
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 54, Nо. 3. – 2018. – (European mathematical society)
95343
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 54, Nо. 4. – 2018. – (European mathematical society)
95344
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 55, Nо. 1. – 2019. – (European mathematical society)
95345
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 55, Nо. 2. – 2019. – (European mathematical society)
95346
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 55, Nо. 3. – 2019. – (European mathematical society)
95347
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 55, Nо. 4. – 2019. – (European mathematical society)
95348
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 56, Nо. 1. – 2020. – (European mathematical society)
95349
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 56, Nо. 2. – 2020. – (European mathematical society)
95350
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 56, Nо. 3. – 2020. – (European mathematical society)
95351
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 56, Nо. 4. – 2020. – (European mathematical society)
95352
   Publications Statistiques = Utlandskt Satatistiskt O.D. Tryck, forvarvat av Sveriges Offentliga Bibliotek, 1933 : [and] ets. – Stockholm : Kungl. Boktryckeriet ; Norstedt & Soner, 1934. – P. 605 - 764
95353
   Publications University of Tartu / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 1. – 2000
95354
   Publications University of Tartu / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 2. – 2000
95355
   Publications University of Tartu / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 3. – 2000
95356
   Publications University of Tartu / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 4. – 2000
95357
   Publications University of Tartu / University of Tartu. – Tartu. – ISBN 9985-4-0168-9. – ISSN 1406-5525
№ 3 : Organizing Europe"s Place in World Affairs: The European Union"s Common Foreign and Security Policy. – 2001
95358
   Publications University of Tartu : Wirtschaftswissenschaftliche Fakultat / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 5 : Transformation als Grenzfall langfristigen Wandels:Aspekte einer klassisch-evolutionaren Theorie der Systemtransformation/Wrobel R.M. – 2001
95359
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 6 : Wage policy and performance management in Estonian higher educational institutions/ Turk K. – 2001
95360
   Publications University of Tartu : faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 7 : Helje Kaldaru Welfare changes in Eastern European and Central Asian transition economies. – 2001. – (Working Paper Series)
95361
   Publications University of Tartu : faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 8 : Andrus Oks Efficiency of the financial intermediaries and economic growth in CEEC. – 2001. – (Working Paper Series)
95362
   Publications University of Tartu : faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 9 : Urmas Varblane a.o.Estonian outward foreign direct investments. – 2001. – (Working Paper Series)
95363
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 10 : Janno Reiljan.,Liina Kulu.The developments and competitiveness of Estonian agriculture prior to joining the European Union/ Reiljan J., Kulu L. – 2002. – (Working Paper Series)
95364
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 12 : Vadi M., Allik J., Realo A. Collectivism and its consequences for organizational culture. – 2002. – (Working Paper Series)
95365
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 13 : Haldma T., Laats K. Influencing contingencies on management accounting practices in Estonian manufacturing companies. – 2002. – (Working Paper Series)
95366
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 14 : Reiljan E., Internationalization of Estonian enterprises: the market dimension. – 2003. – (Working Paper Series)
95367
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 15 : Hannula H., Tamm K., Restructuring and efficiency in the Estonian manufacturing industry: the role of foreign ownership. – 2003. – (Working Paper Series)
95368
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 16 : Labour market flexibility and migration in the Baltic States: macro evidences. – 2003. – (Working Paper Series)
95369
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 17 : Reiljan J., Key issues in developing the public administration system of Estonia before joining the European Union. – 2003. – (Working Paper Series)
95370
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 18 : Kaasa A., Factors influencing income inequality in transition economies. – 2003. – (Working Paper Series)
95371
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 19 : Vadi M., Suuroja M., A model of customer-oriented communication and its implementation in the transition economies. – 2003. – (Working Paper Series)
95372
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 20 : Masso J., Heshmati A., The optimality and overuse of labour in estonian manufacturing enterprises. – 2003. – (Working Paper Series)
95373
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 21 : Lustsik O., E-banking in Estonia: reasons and benefits of the rapid growth. – 2003. – (Working Paper Series)
95374
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 22 : Vesilind A., Application of fundamental models to money and exchange rate markets. – 2003. – (Working Paper Series)
95375
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 23 : Suuroja M., Service quality - main conceptualizations and critique. – 2003. – (Working Paper Series)
95376
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 24 : Parts E., Interrelationships between human capital and social capital: implications for economic development in transition economies. – 2003. – (Working Paper Series)
95377
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 25 : Masso J., Eamets R., Philips K., Firm demographics and productivity dynamics in Estonia. – 2004. – (Working Paper Series)
95378
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 26 : Paas T., Hinnosaar M., Masso J., Szirko O., Social protection systems in the Baltic states. – 2004. – (Working Paper Series)
95379
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 27 : Mannik K., Hannula H., Varblane U., Countru, industry and firm size effects on foreign subsidiary strategy. An example of five CEE countries. – 2004. – (Working Paper Series)
95380
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 28 : Masso J., Eamets R., Philips K., Where have all the jobs gone? Gross job flows in Estonia. – 2004. – (Working Paper Series)
95381
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 29 : Jaakson K., Reino A., Vadi M., Organizsational values in the framework of critical incidents: what accounts for values-based solutions?. – 2004. – (Working Paper Series)
95382
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 30 : Lustsik O., Can e-banking services be profitable?. – 2004. – (Working Paper Series)
95383
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 31 : Hinnosaar M., The impact of benefit and tax reforms on estonian labor market in a general equilibrium framework. – 2004. – (Working Paper Series)
95384
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 32 : Vahter P., The effect of foreign direct investment on labour productivity: evidence from Estonia and Slovenia. – 2004. – (Working Paper Series)
95385
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 33 : Uiboupin J., Effects of foreign banks entry on bank performance in the CEE countries. – 2004. – (Working Paper Series)
95386
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 34 : Kulu L., Reiljan J., Old-age pension reform in Estonia on the basis of the world bank`s multi-pillar approach. – 2004. – (Working Paper Series)
95387
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 35 : Masso J., Staehr K., Inflation dynamics and nominal adjustment in the Baltic states. – 2005. – (Working Paper Series)
95388
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 36 : Ukrainski K., Varblane U., Sources of innovation in the Estonian forest and wood cluster. – 2005. – (Working Paper Series)
95389
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 37 : Varblane U., Vahter P., An analysis of the economic convergence process in the transition countries. – 2005. – (Working Paper Series)
95390
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 38 : Varblane U., Mannik K., Hannula H., Autonomy and performance of foreign subsidiaries in transition countries. – 2005. – (Working Paper Series)
95391
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 39 : Leping K.-O., Public-private sector wage differential in Estonia: evidence from quantile regression. – 2005. – (Working Paper Series)
95392
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 40 : Kaasa A., Factors of income inequality and their influence mechanisms: a theoretical overview. – 2005. – (Working Paper Series)
95393
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 41 : Turk K., Roolaht T., A comparison of the appraisal systems and appraisal-compensation interlinks used by Estonian public and private universities. – 2005. – (Working Paper Series)
95394
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 42 : Kaldaru H., Parts E., The effect of macrolevel social capital on sustainable economic development. – 2005. – (Working Paper Series)
95395
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 43 : Vadi M., Jaakson K., The importance of value honest: determining factors and some hints to ethics. – 2006. – (Working Paper Series)
95396
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 44 : Koomagi M., Sander P., Venture capital investments and financing in Estonia: a case study approach. – 2006. – (Working Paper Series)
95397
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 45 : Toming K., The price impact of adopting the common agricultural policy in Estonia: estimated versus actual effects. – 2006. – (Working Paper Series)
95398
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 46 : Kotri A., Analyzing customer value using conjoint analysis: the example of a packaging company. – 2006. – (Working Paper Series)
95399
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 47 : Toming K., Accession to the EU: did it boost the export competitiveness of the estonian food processing industry?. – 2006. – (Working Paper Series)
95400
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 48 : Kallaste T., Jaakson K., Eamets R., Two representatives but no representation - an analysis of two cases from Estonia. – 2007. – (Working Paper Series)
95401
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 49 : Kriz K.A., Merikull J., Paulus A., Staehr K., Why do individuals evade payroll and income taxation in Estonia?. – 2007. – (Working Paper Series)
95402
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 50 : Seppo M., The role of business networks in the internationalization of Estonian chemical industry enterprises. – 2007. – (Working Paper Series)
95403
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 51 : Kaasa A., Effects of different dimensions of social capital on innovation: evidence from Europe at the regional level. – 2007. – (Working Paper Series)
95404
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 52 : Masso J., Varblane U., Vahter P., The impact of outward FDI on home-country employment in a lowcost transition economy. – 2007. – (Working Paper Series)
95405
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 53 : Leping K.O., Toomet O., Ethnic wage gap and political break-ups: Estonia during political and economic transition. – 2007. – (Working Paper Series)
95406
  Isar N. Publicisti francezi si cauza romana (1834-1859) / N. Isar. – Bucuresti, 1991. – 139с.
95407
  Gheorghe Carmen Publicity and Protection: A Comparative Analysis of Legal European Protection Granted to Credit and Events Consumers // Czech yearbook of international law : Editors Alexander J. Belohlavek; Filip Cerny; Nadezda Rozehnalova. – New York : Juris, 2013. – Vol. 4 : Regulatory measures and foreign trade / ed.: Alexander J. Belohlavek, Filip Cerny, Nadezda Rozehnalova. – P. 159-173. – ISBN 978-1-57823-334-2
95408
  Stephenson Howard Publicity for prestige and profit / Stephenson Howard, Pratzner Wesley Fiske. – New York a.o., 1953. – 304с.
95409
  Szulczewski Michal Publicystyka / Szulczewski Michal. – Warszawa, 1961. – 112с.
95410
  Siryk L. Publicystyka Jozefa Lobodowskiego na lamach "Biuletynu PolskoUkrainskiego" // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 18


  Glownym celem artykulu jest przestawienie i ocena postawy artystycznej i spoleczno-politycznej Jozefa Lobodowskiego na pograniczu polsko-ukrainskim. Proby analizy dokonano na bazie jego publicystyki literackiej i politycznej, opublikowanej w pismie ...
95411
   Publicystyka konspiracyjne PPR. 1942-1945. – Warszawa
1. – 1961. – 382с.
95412
  Virgilius, P.M. Publii Virgilii Maronis opera. – P.
1. – 1745. – 205с.
95413
   Publikacije elektrotehnickog fakulteta. Seria: Matematika / Univerzitet u Beogradu. – Beograd
  10. – 1999
95414
   Publikacije elektrotehnickog fakulteta. Serija: Matematika / Univerzitet u Beogradu. – Beograd
  11. – 2000
95415
   Publikacije elektrotehnickog fakulteta. Serija: Matematika / Univerzitet u Beogradu. – Beograd
  13. – 2002
95416
   Publikacije elektrotehnickog fakulteta. Serija: Matematika / Univerzitet u Beogradu. – Beograd
  17. – 2006
95417
   Publikacje elektrotehnickog fakulteta / Univerzitet u Beogradu. – Beograd. – ISSN 03538893
T. 9. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
95418
  Levina T. Publishing activities og higher education institutions as a business process / T. Levina, N. Moshenskaya // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 5 (155). – P. 181-185. – ISSN 1993-6788


  Розглянуто видавничу діяльність як одну із складових наукового процесу ВНЗ (на базі наукових видавництв Казахстану).
95419
   Publius Ovidius Naso. – Bucuresti, 1957. – 582с.
95420
  Virgilius Publius Virgilius Maro. – Parisiis, 1798. – XXVIII, 390с.
95421
  Becher Johannes Publizistik / Becher Johannes. – Berlin ; Weimar : Aufbau-Verl. – (J.R. Becher Gesammelte Werke ; 15)
1 : 1912-1938. – 1977. – 827 S.
95422
  Becher Johannes Publizistik / Becher Johannes. – Berlin ; Weimar : Aufbau-Verl. – (J.R. Becher Gesammelte Werke ; 16)
2 : 1939-1945. – 1978. – 798 S.
95423
  Bredel Willi Publizistik zur Literatur und Geschichte. / Bredel Willi. – Berlin-Weimar, 1976. – 555с.
95424
  Mann Heinrich Publizistische Schriften / Mann Heinrich. – M., 1951. – 192 с.
95425
  Sandelewski Wiaroslaw Puccini / Sandelewski Wiaroslaw. – Krakow, 1962. – 292с.
95426
  Sandelewski W. Puccini / W. Sandelewski. – Krakow, 1973. – 244с.
95427
  Nieciecki Jaroslaw Puchar przechodni / Nieciecki Jaroslaw, Twarogowski Tadeusz. – Lodz : Wyd-wo Haliny Zawilskiej, 1948. – 208s.
95428
  Kipling Rudyard Puck of pook`s hill. / Kipling Rudyard. – Harmondsworth, 1987. – 231с.
95429
   Pucki igrokazi XIX. stoljeca. – Zagreb, 1973. – 578с.
95430
   Pueblos desaparecidos: Los polovtsi, los pechenegas, los jazaros, los escilas, los antos, los burtatos, los avaros, los xiongnu, los taironas, los chavin, los mochicas, los mayas. – Moscu, 1988. – 191с.
95431
   Puglia, Lucania Calabria : 539 incisioni in nero quattro tavole a colori fuori testo una carta geografica. – Milan : Touring club Italiano, 1937. – 193 p., [5] pl. : ill. – Anno XV. – (Touring club Italiano : Attraverso l"Italia. Illustrazione delle regioni Italliane ; v. 8)
95432
  Wellm A. Pugowitza, oder Die silberne Schlusseluhr / A. Wellm. – [ Berlin-Weimar ] : Aufbau-Verl, 1975. – 325 S.
95433
  Wellm Alfred Pugowitza, oder Die silberne Schlusseluhr / Wellm Alfred. – [ Berlin-Weimar ] : Aufbau-Verl, 1976. – 325 s.
95434
  Dan George Pui de luna. / Dan George. – Bucuresti, 1960. – 144с.
95435
  Petiska Eduard Pujdeme si pro pohadku / Petiska Eduard. – Praha, 1975. – 98с.
95436
  Luka Wieslaw Pukanie do drzwi / Luka Wieslaw. – Warszawa, 1977. – 348с.
95437
  Derkovic Momcilo Pukotina. / Derkovic Momcilo. – Beograd, 1975. – 72с.
95438
  Kozminski Karol Pulkownik Berek. Opowiesc o Berku Joselewiczu / Kozminski Karol. – Warszawa, 1959. – 308с.
95439
  Butkiewicz Krystyna Pulkownik Edmund Callier 1833-1893. / Butkiewicz Krystyna. – Warszawa, 1974. – 143с.
95440
  Dyer Wayne Pulling your own strings / Dyer Wayne. – New York, 1979. – 265 p.
95441
  Topol Josef Pulnocni vitr / Topol Josef. – Praha, 1956. – 144с.
95442
  Landa Vladimir Pulnoe / Landa Vladimir. – Praha, 1982. – 214с.
95443
  Russell William Pulpit elocution: comprising. – 2nd ed. – Andover, 1869. – 412с.
95444
  Fesenko S. Pulse power supply of electric arc discharges / S. Fesenko, V. Boretskij, A. Veklich // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – P. 51-53. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  В роботі наведені результати розробки імпульсного джерела живлення із стабілізацією струму для виконання досліджень плазми дуги, що горить між плавкими електродами. Розглянуті проблеми створення такого джерела та запропоновані шляхи їх вирішення. З ...
95445
  Elliott R.T. Pulsed magnet command systems / R.T. Elliott. – Chilton, 1969. – 13с.
95446
   Pulsed neutron research : Proceedings of the symposium on pulsed neutron research held by the Internat. Athomic Energy Agency at Karlsruhe, 10-14 May 1965. In 2 vol. – Vienna
2. – 1965. – 918 p.
95447
   Pulsed neutron research : Proceedings of the symposium on pulsed neutron research held by the Internat. Athomic Energy Agency at Karlsruhe, 10-14 May 1965/ In 2 vol. / Symposium on pulsed neutron research held by the International Athomic Energy Agency at Karlsruhe, 10-14 May 1965. – Vienna : International Athomic Energy Agency
V. 2. – 1965. – 918 p.
95448
   Pulsed neutron research. Proceedings of the symposium on pulsed neutron research held by the Internat. Athomic Energy Agency at Karlsruhe, 10-14 May 1965. In 2 vol.. – Vienna
1. – 1965. – 698с.
95449
  Schomburgk Hans Pulsschlag der Wildnis / Schomburgk Hans. – Berl. – 260с.
95450
  Schomburgk Hans Pulsschlag der Wildnis / Schomburgk Hans. – Berl., 1959. – 208с.
95451
  Maczubski Tadeusz Pultusk i okolice / Maczubski Tadeusz. – Warszawa, 1976. – 44с.
95452
  Cherkassky V. Pumps Fans Compressors / V. Cherkassky. – Moscow : Mir Publishers, 1990. – 388 p.
95453
  Serebryakov I.D. Punjabi literature. A brief outline / I.D. Serebryakov. – M., 1968. – 120с.
95454
  Сазонова Е.А. Punk capitalism как техника власти // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 175-176
95455
  Faulkner William Punkt zworotny / Faulkner William; Przeloz.Z.Kierszys. – Warszawa : Panstwowy Instytut Wydawniczy, 1967. – 295s.
95456
   Puppentheater der Welt : Zeitgenossisches Puppenspiel in Wort und Bild. – Berlin : Henschelverlag Kunst und Gesellschaft, 1968. – 237 S., 91 Pl. Ill. : Ill.
95457
  Varshavsky V.I. Puppets Without Strings / V.I. Varshavsky, D.A. Pospelov. – Moscow, 1988. – 294 p.
95458
   Pure strontium-87 isotope in rubidium biotite from the Ukrainian shield / A.V. Andreev, A.A. Valter, N.P. Dikiy, A.N. Dovbnya, G.K. Eremenko, Yu.V. Lyashko, A.I. Pisansky, V.L. Storizhko // Вопросы атомной науки и техники : научный журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. науч. центр "Харьковский физико-технический институт". – Харьков, 2011. – № 3 (73). – P. 54-59. – (Серия "Ядерно-физические исследования" ; вып. 55). – ISSN 1562-6016
95459
  Wargin-Slominski Jozeff Purga / Wargin-Slominski Jozeff. – Warszawa : Iskry, 1962. – 163 s.
95460
   Purification and biochemical characterization of fibrino(geno)lytic enzymes from tissues of Antarctic hydrobionts / N. Raksha, I. Udovychenko, T. Halenova, T. Vovk, O. Savchuk, L. Ostapchenko // Український антарктичний журнал : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Держ. установа "Нац. антарктичний науковий центр" [та ін.] ; голов. ред.: В. Старостенко ; редкол.: В. Богилло, І. Городецька, К. Ласка [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – Р. 69-81. – ISSN 1727-7485
95461
   Purification and characterization of HSP90 domains / L.V. Kratko, M.V. Roiuk, I.V. Kroupskaya, L.L. Sidorik // XIII міжнародна наукова конференція молодих вчених "Шевченківська весна: біологія - 2015" : матеріали конференції : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / "Шевченківська весна: біологія - 2015", міжнар. наук. конф. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – С. 15-15
95462
  Perrin D.D. a.o. Purification of laboratory chemicals / D.D. a.o. Perrin. – 2d ed. – Oxford a.o., 1980. – 568с.
95463
  Hubbard Ron L. Purification: An Illustrated Answer to Drugs / Ron L. Hubbard. – Copenhagen, 1985. – 95с.
95464
   Purity control by thermal analysis. Proceedings of the international symposium on purity control by thermal analysis, Amsterdam, 1957. – Amsterdam, London, New York..., 1957. – 182с.
95465
  Evangelista J. Purkyne: Zivot a dilo / J. Evangelista. – Praha : Avicenum, 1986. – 368s.
95466
  Pelikan Jarmil Purkynova spoluprace s Polaky / Pelikan Jarmil. – Brno, 1990. – 146с.
95467
  Dunich A.A. Purple coneflower viruses: species diversity and harmfulness / A.A. Dunich, L.T. Mishchenko // Biopolymers and cell : scientific journal / National acad. of sciences of Ukraine, Institute of molecular biology and genetics ; editor-in-chief Anna V. El"skaya [et al.]. – Київ, 2015. – Vol. 31, N 1. – Р. 15-28. – ISSN 0233-7657


  Viral diseases became an actual problem in medicinal plants cultivation. The number of viruses known to infect purple conefl ower increased signifi cantly in the last years in many countries. However, there is no any review about the viral diseases of ...
95468
  Lytvynenko Y. Purpose, types and main features of abstracts // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – P. 348-349


  Іноземна мова за професійним спрямуванням (право). Мета, види та основні особливості тез.
95469
  Slavicek M. Purpurna pepeljara naime to i to / M. Slavicek. – Zagreb, 1969. – 79с.
95470
   Puschkin-Museum der bildenden Kunste, Moscau : Malerei. – Leningrad, 1988. – 183с.
95471
  Thun Nyota Puschkinbilder (Bulgakow, Tynjanow, Platonow i i. / Thun Nyota. – Berlin, Weimar, 1984. – 250с.
95472
  Межов В.И. Puschkiniana : Библиогр. указ. ст. о жизни А.С. Пушкина, его соч. и вызван. ими произведений лит. и искусства / Сост. В.И. Межов. – Санкт-Петербург : Изд. Александров. лицей, 1886. – [4], VI, II, 406 с.
95473
  Каллаш В.В. Puschkiniana / В.В. Каллаш. – Киев : Тип. И.И. Чоколова
1. Библиографические труды о Пушкине, их общий характер и научное значение ; 2. Стихотворение о Пушкине (1817-1849). – 1902. – 146 с.
95474
  Каллаш В.В. Puschkiniana : Материалы и исследования об А.С. Пушкине : в 2 вып. / В.В. Каллаш. – 1902-1903. – Киев : Тип. И.И. Чоколова
Вып. 2. – 1903. – [6], 420, II, VIII с. – Экз. без ориг. обл.
95475
  Ильинский Л. Puschkiniana за 1910 г.. – Санкт-Петербург : Тип. Императорской Академии наук, 1913. – 17 с. – отд. отт. из : "Пушкин и его современники", в. 16
95476
  Ильинский Л.К. Puschkiniana за 1911 и 1912 годы / Л.К. Ильинский. – Петроград : тип. Имп. Акад. наук, 1915. – 48 с. – Отд. оттиск: Пушкин и его современники. Вып. 19-20
95477
  Фомин А.Г. Puschkiniana, 1900-1910 / А.Г. Фомин; Акад. наук СССР, Труды Пушкинского дома. – Ленинград : Изд-во Акад. наук СССР, 1929. – 306, [2] с. – Памяти С.А. Вергерова и Б.Л. Модзалевского
95478
  Фомин А.Г. Puschkiniana, 1911-1917 = Пушкиниана / А.Г. Фомин; Акад. наук СССР, Ин-т лит. ; [отв. ред. Л.Б. Модзалевский]. – Москва ; Ленинград : Акад. наук СССР, 1937. – 539 с.
95479
  Weressajew W. Puschkins leben / W. Weressajew. – Kiew : Staatsverlag der nationalen minderheiten der USSR, 1937. – 68 S.
95480
   Puskin kreslir. – Praha, 1960. – 62с.
95481
  Stockl Ernst Puskin und die Musik : Mit einer annotierenden Bibliographie der Puskin - Vertonungen 1815-1965 / Stockl Ernst. – Leipzig, 1974. – 502с.
95482
  Zywulska K. Pusta woda / K. Zywulska. – Warszawa : Iskry, 1963. – 192 s.
95483
  Turczynski Andrzej Puste katedry / Turczynski Andrzej. – Krakow : Wyd-wo literackie, 1982. – 135s.
95484
  Twain Mark Pustolovine Huckleberryja Finna / Twain Mark. – Zagreb, 1974. – 275с.
95485
  Mauriac F. Pustynia milosci / Francois Mauriac; tlum. S.Zgorska. – Warszawa : PAX, 1971. – 179 s.
95486
  Buzzati Dino Pustynia Tatarow. / Buzzati Dino. – Warszawa, 1977. – 183с.
95487
  Warren R.P. Puszcza : Opowiesc z czasow Wojny Domowej / Robert Penn Warren; tlum. B. Zielinski. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1964. – 239 s.
95488
  Putrament Jerzy Puszcza / Putrament Jerzy. – Warszawa, 1966. – 366с.
95489
  Putrament Jerzy Puszcza / Putrament Jerzy. – Wyd. 3. – Olsztyn, 1974. – 298с.
95490
  Puchalski W. Puszcza / W. Puchalski. – Warszawa : "Sport i Turystyka", 1975. – 312 s.
95491
  Karpinski J.J. Puszcza Bialowieska / J.J. Karpinski. – Wyd. 3. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1977. – 152s.
95492
  Toporowski Marian Puszkin w Polsce : Zarys bibliograficzno-literacki / Toporowski Marian, 1949. – 322 s.
95493
   Puszkin we wspomnieniach swoich wspolczesnych. – Warszawa, 1955. – 700 s.
95494
  Illyes Gyula Pusztak nepe / Illyes Gyula. – Budapest, 1968. – 246с.
95495
  Waugh Evelyn Put out more flags / Waugh Evelyn. – Harmondsworth : Penguin books, 1977. – 222 p. – ISBN 1-85715-156-9
95496
  Cinger A.V. Putava botanika / A.V. Cinger. – Martin : Osveta, 1955. – 179s.
95497
  Magureanu Virgil Puterea politica. (Natura si functia sa sociala) / Magureanu Virgil. – Bucuresti, 1979. – 237с.
95498
  Leko Aleksander Putevi razvoja hemije / Leko Aleksander. – Beograd, 1957. – 30с.
95499
  Dukic Z. Putevi u Italiji, Svajcarskoj i Francuskoj / Z. Dukic. – Beograd : Gradevinska Knjiga, 1953. – 51 s.
95500
  Timtschenko V. Putin und das neue Russland / Viktor Timtschenko. – Munchen : Diederichs, 2003. – 352 S. – Bibliogr.: S. 335-344. – ISBN 3-7205-2460-4


  У пр. № 1694322 напис : Рідному факультету журналістики КДУ від випускника 1977 року Віктора Тимченка 26.05.07
95501
  Judash Ben Putin"s Coup // Церква і життя : український церковно-громадський часопис в Австралії. – North Melbourne, 2014. – Листопад (№ 11). – P. 10-11


  Ben Judash explains how the Russian leader used the Ukraine crisis to consolidate his dictatorship.
95502
  Rukavishnikov V. Putin"s Politics and the Russin Political Culture // Central European political science review (CEPSR) : quarterly of Central European political science alliance / Central European political science association. – Budapest, 2009. – Vol. 10, Nr 36/37, Summer/Fall : Political culture in Central Europe. – P. 9-39. – ISSN 1586-4197
95503
  Graur Al. Putina gramatica / Al. Graur. – Bucuresti, 1987. – 224с.
95504
  Смаглій К. Putinverstehers вражає провідні мізки світу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 2-3 листопада (№ 198/199). – С. 10-11


  Справжній масштаб гібридної війни Росії проти Заходу. Частина 1.
95505
  Monoranu Octav Putna / Monoranu Octav, Miclea Ion. – Bucharest, 1977. – 24с.
95506
  Okudzava Bulat Putovani diletantu / Okudzava Bulat. – Praha, 1983. – 652с.
95507
  Drda Jan Putovani Petra Sedmilhare / Drda Jan. – Praha, 1967. – 364с.
95508
  Svatopluk T. Putovani za hvezdou / T. Svatopluk. – Praha, 1955. – 264с.
95509
  Stejskal Antonin Putovanie po Sovietskom Zvaze. Zemepisne citanie pro mladez od 7. roch zakl. devatroc. skoly / Stejskal Antonin. – Bratislava, 1973. – 262с.
95510
  Christie Agatha Puzzles / Christie Agatha. – M., 1983. – 168с.
95511
   PVM: parallel virtual machine : A users` guide and tutorial for networked parallel computing / Geist Al, A. Beguelin, J. Dongarra, W. Jiang, R. Manchek. – Cambridge; London : The MIT press, 1997. – 278p. – (Scientific aand engineering computation). – ISBN 0-262-57108-0
95512
  Shaw Bernard Pygmalion / Shaw Bernard. – Harmondsworth, 1957. – 148с.
95513
  Shaw Bernard Pygmalion / Shaw Bernard. – M., 1959. – 152с.
95514
  Shaw Bernard Pygmalione / Shaw Bernard. – Москва, 1972. – 140с.
95515
  Sandor Serge Pygmees / Sandor Serge. – Paris : Crater, 1998. – 56p. – (Theatre en Coulisses). – ISBN 2-911574
95516
  Soroka Yu. Pylyp Orlyk Constitution (1710) // 100 key events in Ukraian history / Y. Soroka. – Kharkiv : Folio, 2018. – P. 82-83. – (True History Series). – ISBN 978-966-03-8514-6
95517
   Pyrenaen. – Munchen ; Luzem : Verlag C.J. Bucher GmbH, 1989. – 158 S. : ill. – ISBN 3 7658 0614 5
95518
   Pyrolopyridine derivative as novel optical probe for water determination / V.V. Scherban, O.S. Vorobiova, O.O. Kuleshova, O.V. Khilya, Le T. Keda // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні тенденції 2020" : 21-23 жовт. 2020, Київ / "Сучасні Тенденції 2020", Київ. Конф. з аналіт. хімії. – Київ : LAT&K, 2020. – С. 67. – ISBN 978-617-7824-30-4
95519
  Leveque P. Pyrrhos : these pour le Doctorat es lettres... / Pierre Leveque ; Univ. de Paris, Fac. des lettres. – Paris : Ed. E. de Boccard, 1957. – 736 p., [VII] f. : ill. – Index: p. 713-729. – Бібліогр.: с. 699-708 та в підрядк. прим.
95520
  Delcourt Marie Pyrrhos et Pyrrha, Recherches sur les valeurs du feu dans les legendes helleniques. / Delcourt Marie. – Paris, 1965. – 130с.
95521
  Fiut Aleksander Pytanie o tozsamosc / Fiut Aleksander. – Krakow : Universitas, 1995. – 204s. – bibliog.ss.:203-204. – ISBN 83-7052-246-7
95522
  Schroeder L.V. Pythagoras und die Inder : eine Untersuchung uber herkunft und Abstammung der Pythagoreischen Lehreng / L.V. Schroeder. – Leipzig : Schulze, 1884. – 93 S.
95523
   Python, C++, Pascal, JavaScript? Легко! // Київський університет. – Київ, 2019. – Лютий (№ 2). – С. 4


  "Перша командна олімпіада з комп"ютерного експерименту CETO для школярів стала реальністю на факультеті радіофізики, електроніки та комп"ютерних систем (ФРЕКС). Захід відбувався у два тури: під час заочного школярі обмірковували варіанти рішень для ...
95524
  Klos S. Pzeszow I okolice : Przewodnik / S. Klos. – Wydanie 2 poprawione i uzupelnione. – Warszawa : Sport i Turystyka, 1979. – 156s. : Wielobarwny plan miasta ze spisem ulic
95525
  Choniawko Andrzej PZPR w Wielkopolsce, 1948-1984 / Choniawko Andrzej. – Poznan, 1987. – 284с.
95526
  Лакіза-Сачук Pепродуктивне здоров"я населення України у контексті соціально-демографічного розвитку держави // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 7 : Український жіночий рух і процеси державотворення. – C. 91-93
95527
  Пенишкевич Я.И. Pетинопатия преждевременно рожденных. Патогенез. Механизмы развития. Часть 1. Факторы риска / Я.И. Пенишкевич, Ю.Д. Годованец, И.В. Кошурба // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2017. – Т. 7, № 3 (25). – С. 75-81. – ISSN 2226-1230
95528
  Бутирін Є.О. Pеформа місцевого самоврядування Йосифа ІІ на українських землях у складі Австрійської імперії в другій половині XVIІІ століття // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2019. – Вип. 4 (88). – С. 15-23. – ISSN 2524-0323


  У статті здійснено історико-правовий аналіз реформи місцевого самоврядування на українських землях (Галичини, Буковини, Закарпаття), які увійшли до складу Австрійської імперії у другій половині XVIII ст. Виділено, що міська ординація 1783 р. зберегла й ...
95529
  Журавльов В.М. Q-еквівалентні скінчені частково впорядковані множини / В.М. Журавльов, І.М. Циганівська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 47-51. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті описано Q-еквівалентні скінчені частково впорядковані множини. In this articlewe describe Q-equivalent finite posets.
95530
  Зак Ф.Л. q-конечные морфизмы и модификации алгебраических пространств : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.04 / Зак Ф.Л. ; МГУ. Мех.-мат. фак-т. – Москва, 1974. – 9 с.
95531
  Сєрова М.А. Q-умовна симетрія рівняння Шредінгера з деривативною нелінійністю / М.А. Сєрова, А.В. Глєба // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 136-142. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджена Q-умовна симетрія рівняння Шредінгера з деривативною нелінійністю. Симетрійні властивості використані для побудови точних розв"язків.
95532
  Paciorek Antoni Q - Ewangelia Galilejska / Paciorek Antoni. – Lublin : Tow-wo naukowe KUL, 2001. – 412s. – (Zrodla i monografie / Tow-wo naukowe KUL ; 221). – ISBN 83-7306-047-2
95533
   Qafqaz Albaniyasinin Etnomedeni Irsi = Ethnic and cultural heritage of Caucasian Albania: International scientific conference, Baku, 21-24 of May, 2001 : Beynelxalq elmi konfrans, Baki, 21-24 may, 2001. – [Baki], 2001. – 116с.
95534
  Ualsher Tukeev Qality and economic efficiency of machine translation methods / Ualsher Tukeev, Marek Milosz, Diana Rakhimova // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 3 (141). – С. 441-447 : tabl., fig. – Bibliogr.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
95535
   Qasevet : историко-этнографический журнал. – Симферополь, 1984-
№ 41 : Адынънен къарт ол! Крымско-татарские имена : происхождение и значение. – 2013
95536
   Qasevet : историко-этнографический журнал. – Симферополь, 1984-
№ 42. – 2014
95537
  Райманс Г. QBASIC / Г. Райманс. – Киев, 1992. – 176с.
95538
   QDR 2001: strategy-driven choices for America"s security. – Washington : National defense university press, 2001. – XY,[1],388p. – ISBN 1-57906-052-8
95539
  Bruy A. QGIS by example : leverage the power of QGIS in real-world applications to become a powerful user in cartography and GIS analysis / Alexander Bruy, Daria Svidzinska. – Birmingham ; Mumbai : Packt Publishing, 2015. – IX, 296, [10] p. : ill., maps, tab. – (Community Experience Distilled ) ( Open source : Community Experience Distilled). – ISBN 978-1-78217-467-7
95540
   Qiushi / Central commitee of the Communist party of China. – Beijing : Qiushi Journal Press. – ISSN 1674-7569
Vol. 2, no. 1. – 2010
95541
   Qiushi / Central commitee of the Communist party of China. – Beijing : Qiushi Journal Press. – ISSN 1674-7569
Vol. 2, no. 4. – 2010
95542
   Qiushi / Central commitee of the Communist party of China. – Beijing : Qiushi Journal Press. – ISSN 1674-7569
Vol. 4, no. 2. – 2012
95543
  Fara D.C. QSPR modeling of complexation and distribution of organic compounds / Dan Cornel Fara. – Tartu : Tartu university press, 2004. – 125с. – (Dissertationes chimicae Universitatis Tartuensis, ISSN 1406-0299 ; N 39). – ISBN 9985-56-850-8
95544
   QSPR анализ люминесцентных свойств комплексов Eu(III) и Tb(III) с амидами 2-оксо,4-гидроксихинолин,3-карбоновой кислоты / И.И. Леоненко, А.В. Егорова, Л.Н. Огниченко, А.В. Ляховский, Д.И. Александрова, И.В. Украинец, В.Е. Кузьмин, В.П. Антонович // Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Наукова рада з аналітичної хіиії НАН України. – Київ, 2011. – Т. 6, № 1/2. – С. 38-50. – ISSN 1991-0290


  При помощи 2D-QSРR моделей, построенных на симплексных и циркулярных дескрипторах, дифференцированных на основе информационных потенциалов атомов, для ряда производных амидов гидроксихинолин-3- карбоновой кислоты установлена связь люминесцентных ...
95545
   Qu est-ce que l"Unesco?. – Paris, 1968. – 80с.
95546
  Belov G. Qu"est-ce que l"etat? / G. Belov. – Moscou, 1989. – 141с.
95547
   Qu"est-ce que l"Unesco?. – Paris, 1966. – 80с.
95548
  Volkov F.M. Qu"est-ce que la plus-value? / F.M. Volkov. – M : Progres, 1989. – 317 p.
95549
  Souvorova M. Qu"est-ce que la propriete? / M. Souvorova, B. Romanov. – Moscou, 1989. – 166с.
95550
  Marinko G. Qu"est-ce que la revolution scientifique et technique? / G. Marinko. – Moscou, 1990. – 326с.
95551
  Colins Qu"est-ce que la science sociale / Colins. – Paris : Garnier Freres ; Libraires
T. 2-e. – 1854. – 507 p.
95552
  Bouzouev A. Qu"est-ce que le capitalisme? / A. Bouzouev; Vinokourov A., Romanova N. – Moscou, 1988. – 242с.
95553
  Sabirov Kh. Qu"est-ce que le communisme? / Kh. Sabirov. – Moscou, 1988. – 294с.
95554
   Qu"est-ce que le communisme? (Questions et reponses). – Moscou, 1974. – 109с.
95555
  Berbechkina Z. a.o. Qu"est-ce que le materialisme historique? / Z. a.o. Berbechkina. – Moscou, 1988. – 295с.
95556
  Savtchenko P. Qu"est-ce que le travail? / P. Savtchenko. – Moscou, 1987. – 238с.
95557
  Outkin E. Qu"est-ce que les syndicats? / E. Outkin. – Moscou, 1989. – 149с.
95558
   Qu"est-ce que..? : Glossaire des termes socio-politiques. – Moscou, 1990. – 189с.
95559
  Kroutogolov M. Qu`est-ce que la democratie sovietique? / M. Kroutogolov. – M., 1978. – 327с.
95560
  Kirilenko G. Qu`est-ce que la personnalite? / G. Kirilenko, L. Korchounova. – Moscou, 1989. – 260с.
95561
  Kirilenko G. Qu`est-ce que la philosophie? / G. Kirilenko, L. Korchounova. – M., 1987. – 229с.
95562
  Krapivine V. Qu`est-ce que le materialisme dialectique? / V. Krapivine. – Moscou, 1987. – 331с.
95563
  Ermakova A. Qu`est-ce que les classes et la lutte de classes? / A. Ermakova, V. Ratnikov. – Moscou, 1989. – 248с.
95564
  Cusimano L. Qua e la per l"Italia : viaggio attraverso le regioni italiane / Linda Cusimano, Luciana Ziglio. – Firenze : Alma edizioni, 2008. – 192 p. : ill. + CD audio. – ISBN 978-88-6182-037-1
95565
  Сенкевич Г. Qua vadis / Г. Сенкевич. – Москва, 1991. – 558с.
95566
  Сенкевич Г. Qua vadis : роман / Генрік Сенкевич ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; пер. з польської В. Бойка ; [ передм. Р.П. Радишевського ]. – Харків : Фоліо, 2008. – 512 с. – (Бібліотека світової літератури / редкол. : Т. Денисова, Р. Доценко та ін.). – ISBN 978-966-03-4296-5
95567
  Сенкевич Г. Qua vadis (Куда грядешь?..) : Роман из времен Нерона в 11 ч., с эпилогом / Генрих Сенкевич; Полн. пер. Ф.В. Домбровского; С предисл. и примеч. пер. – Санкт-Петербург : Склад изд-я в книжном магазине "Нового Времени", 1898. – 568 с., 1 л. портр. – С портретом автора на фронтисписе
95568
   Quaderno della poesia italiana. – Roma, 1957. – 61с.
95569
  Concetta Amato Quaderno di mondo italiano : Esercizi comunicativi / Concetta Amato. – Roma, 1993. – 70 с.
95570
  Saveljeva D. Quadratic and cubic spline collocation for volterra integral equations / D.Saveljeva. – Tartu : Tartu university press, 2006. – 118р. – (Dissertationes mathematicae Universitatis Tartuensis, ISSN 1024-4212 ; 44). – ISBN 9949-11-326-1
95571
  Knus Quadratic and Hermitian Forms over Rings / Knus, Marx-Albert. – Berlin a.o. : Springer-Verlag, 1991. – 524 p. – ISBN 3-540-52117-8
95572
  Kudrya Yu. Quadratic multiparameter tully-fisher relations For galaxies from 2mfgc catalog // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : міжнар. конф. в рамках VII Всеукраїнського фестивалю науки, 21-24 трав. 2013 р. : зб. тез доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [sci. organizing comm. (SOC ): S. Vyzhva (chair) et. al. ; sci. comm. members: V. Afanasiev et. al.]. – Kyiv : Київський університет, 2013. – P. 20
95573
  Boot John Quadratic programming: Algorithms. Anomalies. Applications / Boot John. – Amsterdam : North-Holland Publishing Company, 1964. – 214p. – (Studies in mathematical and managerial economics ; Vol.2). – ISBN 0-444-41892-X
95574
  Scarpitti P. Quadrature du cercle / P. Scarpitti. – Buenos Aires : [S. n.], 1927. – 19 p.
95575
  Lossius Lucas Quaestiones Lucae Lossii in Evangelia dominicalia et praecipuorum festorum Iesu Christi... et sanctorum eius: ex praelectionibus et scriptis Phil. Melanthonis : iam reces accurato iudicio ita collectae, et institutae, ut iuventuti in scholis puerilibus et alijs utilier proponi et enarrari possint : una cum indice verborum et rerum memorabilium // In Genesin enarratio, tradita Rostochii, ut ad lectionem textus Bibliorum auditores invitarentur a Davide Chytraeo / Chytraeus David. – Vitebergae(Wittenberg) : Exc. Iohannes Crato, 1558. – [40], 581p.
95576
  Maykowska M. Quaestiones platonicae selectae = Wybrane zagadnienia platonskie / Maria Maykowska. – Varsoviae, 1949. – 24, [1] p. – (Societas scientiarum Varsoviensis ; Sectio I linguarum aique literarum)
95577
  Kuznetsov V. Qualification of Criminal Violation: Regulatory and Law enforcement Issues / V. Kuznetsov, O. Spiricheva // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – P. 256-258
95578
  Guyvan P.D. Qualification provocation as a way to combat corruption // The institutionalisation of public relations in the fight against corruption: the experience of countries of Eastern and Western legal traditions (universal theoretical framework for relevant anti-corruption law of Ukraine) : collective monograph : PJ4/17 0117U007203 Corruption preventiuon act of Ukraine: sci. a. methodological justification of ensuiring the effectiveness a. efficiency of provisions implementation / TalTech Law School (Tallinn, Estonia), Fac. of Law ; Zaporizha Nat. Univ. (Zaporizha, Ukraine) [etc. ; ed. board: Vlad Vernygora et al.]. – Tallinn : Baltija Publishing, 2019. – Vol. 1 : / [L.A. Andreeva, S.O. Baranov, I.V. Boiko et al.]. – P. 177-196. – ISBN 978-9934-588-04-4
95579
   Qualitat als Managementaufgabe = Total quality management. – 2., uberarbeit. Aufl. – Landsberg/Lech, 1992. – 306с.
95580
  Zapalowska A. Qualitative analysis of pellets produced from Jerusalem artichoke (helianthus tuberosus L.) / A. Zapalowska, U. Bashutska // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2017. – Вип. 15. – P. 124-128 : fig., tabl. – Bibliogr.: Referen.: p. 127-128. – ISSN 1991-606X
95581
  Alexeyev V.N. Qualitative analysis. / V.N. Alexeyev. – M., 1967. – 564с.
95582
  Okac Arnost Qualitative analytische Chemie / Okac Arnost. – Lpz., 1960. – 644с.
95583
  Weigel Oliver Qualitative Ausstattungsmerkmale von Funktionalraumen in Ostsachsen // Beitrage zur regionalen Geographie / Institut fur Landerkunde. – Leipzig, 1999. – N 49. – 189 S. : Il.
95584
  Alexeyev V.N. Qualitative chemical semimicroanalysis. / V.N. Alexeyev. – M., 1975. – 583с.
95585
  Yildirak K. Qualitative determinants and credit-default risk: evidence from Turkey / K. Yildirak, O. Suer // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 7 (145). – С. 333-344 : tabl., fig. – Bibliogr.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
95586
  Migdal A.B. Qualitative methods in quantum theory = Мигдал А. Качественные методы в квантовой теории : Trans. from rus. / A.B. Migdal. – London a.o. : W.A. Benjamin, Inc., 1977. – 437с.
95587
  Онопко М.О. Qualitative methods of research of sovereign wealth funds // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 117, (ч. 2). – С. 219-226. – ISSN 2308-6912


  Стаття присвячена розробці якісного підходу до дослідження діяльності фондів суверенного багатства. Розглянуто альтернативні стратегії дослідження проблем управління фондами національного багатства з врахуванням особливостей середовища діяльності та ...
95588
  Dylda S.S. Qualitative types of cosmological evolution in hydrodynamic models with barotropic equation of state / S.S. Dylda, V.I. Zhdanov // Advances in Astronomy and Space Physics / Taras Shevchenko national university of Kyiv ; Main astronomical observatory of the National academy of sciences of Ukraine ; ed. board : I.L. Andronov, Yu.Yu.Balega, L.F. Chernogor [et al.]. – Kyiv, 2017. – Vol. 7, iss. 1/2. – P. 17-22. – ISSN 2227-1481


  We study solutions of the Friedmann equations in case of the homogeneous isotropic Universe filled with a perfect fluid. The main points concern the monotony properties of the solutions, the possibility to extend the solutions on all times and ...
95589
  Plath Lothar Qualitatssicherung in der Bauausfuhrung / Plath Lothar. – Berlin, 1989. – 120с.
95590
  Beeby C.E. Qualitive aspects of educational planning / C.E. Beeby. – Paris, 1969. – 302с.
95591
  Knysh O. Quality assurance in Israely higher education system // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2019. – Вип. 1 (58). – С. 93-98. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595


  Забезпечення якості в системі вищої освіти держави Ізраїль.
95592
  Yeremenko I. Quality assurance internationalization in the European higher education area: legislative foundations // Studies in comparative education : scientific journal in education / National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Institute of Pedagogy, Ministry of Education and Science of Ukraine, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University ; ed. board: Nadiya Brit [et al.]. – Uman, 2018. – № 1 (35), january - june. – С. 12-19. – ISSN 2306-5532


  Інтернаціоналізація забезпечення якості в європейському просторі вищої освіти: законодавчі засади.
95593
  Mariuts I. Quality assurance of university education in EU countries: Romanian and Polish experience / I. Mariuts, O. Derkach // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – C. 34-37. – (Педагогіка ; вип. 2 (10)). – ISSN 1728-3817


  The article presents an analysis of external and internal assessment of the quality of higher education of Eastern European countries experience, namely Poland and Romania. These countries are close to Ukraine not only geographically, but also have a ...
95594
   Quality assurance tools for the management of internationalization / Project 144882-Tempus-2008-DE-JRGR "Quality assurance tools for the management of internationalization" ; [co-beneficiaries: Yerevan State Univ., Belarusian State Univ., Taras Shevchenko Nat. Univ of Kyiv etc. ]. – Kyiv ; [Vohyliv-Podilskyi] : [Hoverla-CEL], 2011. – 198, [1] p. : ill., tab. – Бібліогр. в кінці ст. – (European Commission TEMPUS ; QATMI). – ISBN 978-611-01-0308-4


  This project has been funded with support from the EU. This publ. reflects the views only of the aut., and the EU cannot be held responsible for any use which may be made of information contained therein
95595
  Klishch H.I. Quality improvement through quality audit in Austrian higher education / H.I. Klishch, N.O. Fedchyshyn, N.I. Yelahina // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 2 (74). – С. 153-157. – ISSN 1681-2751


  У статті проаналізовано підходи до аудиту в Австрії. Представлено різні підходи до впровадження аудиту в освітню систему Австрії і висвітлено проблему забезпечення якості як з погляду відповідних органів, так і з погляду закладів вищої освіти. У статті ...
95596
  Swanson Gustav Quality in our Environment a Public Problem / Swanson Gustav. – New England : The University of New England, 1968. – 10p.
95597
  Savkova V. Quality management model for higher educational institutional // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. С.І. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (121). – Р. 98-108. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  This article reports the conceptual design of QMM-HEISP: a Quality Management Model for Higher Education Institutions (HEIs) Students" Performance. This model has been theoretically founded on recommendations from the ISO 9001 IWA 2:2007 international ...
95598
  Pappas G. Quality of education in the European union strategic documents: a critical analysis // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2020. – Вип. 1 (62). – C. 86-92. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595


  Якість освіти в стратегічних документах Європейського Союзу: критичний аналіз.
95599
   Quality of higher education in Ukraine and Poland: comparative aspects / O. Yuzyk, I. Mazaikina, H. Bilanych, M. Yuzyk // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2019. – Т. 9, вип. 1. – P. 66-74. – ISSN 2308-4081


  Якість вищої освіти в Україні та Польщі: порівняльні аспекти.
95600
  Fedchyshyn N. Quality of higher medical education in Germany: realities and peculiarities // Людинознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Чепіль. – Дрогобич, 2020. – № 11/43 (2020). – С. 103-114. – (Серія "Педагогіка"). – ISSN 2313-2094


  Проаналізовано рівень підготовки майбутніх лікарів у Німеччині, який базується на науковій основі та гарантованій якості під-готовки фахівців медицини.
95601
  Madzikova A. Quality of life of seniors in the context ofpopulation ageing in Slovakia / A. Madzikova, Ja. Mitrikova, A. Senkova // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 7/8 (1). – Р. 109-112. – ISSN 1728-6220


  Quality of life (QOL) is nowadays becoming part of numerous researches and the term is being developed in several scientific disciplines, such as economics, psychology, sociology, as well as geography, etc. Despite this fact, there is no well ...
95602
  Kornus Anatolii Quality of the environment and medical-geographical situation in the Sumy region / Kornus Anatolii, Kornus Olesya, Shyschuk Volodymyr // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 19 (2). – Р. 144-151. – Bibliogr.: Referen.: 7 name. – ISSN 2076-1333


  Revealed the features and achievements of Canadian agrilogistics and supply management, which is an important factor of the high efficiency of agriculture in Canada, which is known worldwide as one of the largest manufacturers and exporters of various ...
95603
  Crosby Philip Quality Without Tears: The Art of Hassle-Free Management / Crosby Philip. – New York, 1985. – 205с.
95604
  Peyrefitte Alain Quand la Chine s"eveillera / Peyrefitte Alain. – Paris
2. – 1973. – 415с.
95605
  Lanoux Armand Quand la mer se retire / Lanoux Armand. – Paris, 1978. – 382с.
95606
  Girard Quand la sante devient publique / Girard, Jean-Francois; Avec la collaboration de Eymeri Jean-Michel. – Paris : Hachette litteratures, 1998. – 258p. – ISBN 2-01-235457-2
95607
  Lumet Quand les vaches seront folles : Comedie dramatique / Lumet, Jean-Claude. – Paris : Art et comedie, 2003. – 16p. – (Collection Cote jardin). – ISBN 2-84422-347-8
95608
  Alexeyev V.N. Quantative analysis. / V.N. Alexeyev. – M., 1966. – 524с.
95609
  Macke Wilhelm Quanten (Ein Lehrbuch der theoretischen Physik) / Macke Wilhelm. – Leipzig : Geest & Portig, 1959. – 496 s.
95610
  Kahan T. Quanten theorie : Eine Einfuhrung in die Theorie der Materie und der Strahlung. Vom Autor erganzt und neubearb. / T. Kahan; In Deutscher Sprache hrsg. von A. Uhlmann. – Berlin : Akademie, 1963. – 10, 170 S. : 30 Abb.
95611
  Macke Wilh. Quanten und Relativitat. Ein Lehrbuch der theoretischen Physik / Wilh. Macke. – 2. durchgesehene Aufl. – Leipzig : Geest & Portig, 1965. – 238 S.
95612
  Dunken Helga Hildegard Quantenchemie der adsorption an Festkorperoberflachen / Dunken Helga Hildegard, Lygin Vladimir Ivanovic. – Leipzig, 1978. – 207с.
95613
   Quantenchemie: Ein Lehrgang. – Berlin
1. – 1973. – 517с.
95614
  Haken H. Quantenfeldtheorie des Festkorpers / H. Haken. – Stuttgart : B.G.Teubner, 1973. – 311 S.
95615
  Petr Snapka Quantification of company"s management control impact and its modelling / Petr Snapka, Andrea Copikova, Stanislav Konkolski // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 6 (144). – С. 539-547 : fig. – Bibliogr.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
95616
   Quantifying and estimating additive measures of interaction from case-control data / O. Hossjer, L. Alfredsson, A.K. Hedstrom, M. Lekman, I. Kockum, T. Olsson // Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv ; ed.: J.M. Corcuera, M. Dozzi, M. Kleptsyna [et al.]. – Kyiv; Vilnius, 2017. – Vol. 4, n. 2. – Р. 109-125. – ISSN 2351-6046


  In this paper we develop a general framework for quantifying how binary risk factors jointly influence a binary outcome. Our key result is an additive expansion of odds ratios as a sum of marginal effects and interaction terms of varying order. These ...
95617
  Davydov Y. Quantifying non-monotonicity of functions and the lack of positivity in signed measures / Y. Davydov, R. Zitikis // Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv ; ed.: J.M. Corcuera, M. Dozzi, M. Kleptsyna [et al.]. – Kyiv; Vilnius, 2017. – Vol. 4, n. 3. – Р. 219-231. – ISSN 2351-6046


  In various research areas related to decision making, problems and their solutions frequently rely on certain functions being monotonic. In the case of non-monotonic functions, one would then wish to quantify their lack of monotonicity. In this paper ...
95618
  Thiel R. Quantitat oder Begriff? : Der heuristische Gebrauch mathematischer Begriffe in Analyse und Prognose gesellschaftlicher Prozesse / R. Thiel. – Berlin, 1967. – 611с.
95619
  Render B. Quantitative analysis for management / Barry Render, Ralph M. Stair, Michael E. Hanna. – 11th ed. – Boston [etc.] : Pearson, 2012. – 667 p. : ill., tab., portr. – Index: p. 661-667. – (Global edition). – ISBN 978-0-273-75286-8
95620
   Quantitative Analysis of Catecholamines and Related Compounds. – New-York; Chichester : Halsted Press, 1986. – 384p.
95621
  Nazarovets S.A. Quantitative Analysis of the Co-Publications of Ukrainian Scientists with the Nobel Laureates 1994-2018 in Science // Science and innovation : ukrainian review journal of future / National Academy of Sciences of Ukraine ; ed. in chief Paton B. ; ed. board : Andon P., Andronati S., Babayev E. [et al.]. – Kiev, 2020. – Vol. 16, № 5 (95). – C. 103-110. – ISSN 2409-9066


  Кількісний аналіз спільних публікацій українських науковців з нобелівськими лауреатами 1994-2018 рр. у окремих галузях науки.
95622
  Shnyrkov O.I. Quantitative analysis of trade complementarity between Ukraine and the EU / O.I. Shnyrkov, D.S. Pliushch // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Резнікова Н.В., Дорошко М.С., Нанавов А.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 141. – С. 89-97. – ISSN 2308-6912


  Resolving the issue of global climate change addresses a number of vital issues, including the identification of participants and the scope of their competences and areas of responsibility. One of the most influential actors are international ...
95623
  Kartashov N.V. Quantitative and qualitative limits for exponential asymptotics of hitting times for birth-and-death chains in a scheme of series // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 89. – Р. 40-50. – ISSN 0868-6904
95624
  Autenrieth-Keller Quantitative chemische Analyse zum Gebrauch in Chemischen und Pharmazemtischen laboratorien. / Autenrieth-Keller; Oskar Keller. – Dresden und Lpz.
9. – 1954. – 292с.
95625
  Autenrieth-Keller Quantitative chemische Analyse. / Autenrieth-Keller; H. Hanka. – Dresden-und Lpz.
10. – 1959. – 306с.
95626
  Carpenter J.R. Quantitative community studies of land animals / J.R. Carpenter. – Cambridge : University Press, 1936. – P. 231-245. – J. of animal ecology, V.5, 1936
95627
  Leamer E.E. Quantitative international economics / Edward E. Leamer a. Robert M. Stern. – New Brunswick ; London : Aldine Transaction, a div. of Transaction publ., 2009. – XII, 209 p. : ill., tab. – Index: p. 201-209. – Бібліогр. в кінці ч. – ISBN 978-0-202-30871-5
95628
  Bulkot O. Quantitative methods of estimation of the degree of company"s transnationality // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 73. – (Економіка ; вип. 3 (204)). – ISSN 1728-3817


  The article is devoted to the problem of estimating of the level of trasnationality of the companies. The existing approaches to the measurement of trasnationality are generalized. Amethodology is developed for measuring the depth of company"s ...
95629
  Riemer Joachim Quantitative organische Mikroanalyse / Riemer Joachim. – Berl., 1966. – 130с.
95630
  Lobanov Victor Quantitative structure-property relationships in large descriptor spaces / Lobanov Victor. – Tartu, 1995. – 35,99с.
95631
  Valentine Jerome Quantitative technigues for financial analysis / Valentine Jerome, Mennis Edmund. – Homewood; Georgetown : Irwin; Irwin-Dorsey, 1971. – XIII,284p. : ill. – (C. F. A. research foundation)
95632
  Lucey Terry Quantitative techniques / Lucey Terry. – 4th ed. – London : DP publications, 1992. – 6,531p. – На обкл.: "The complete course text". – ISBN 1-858050-44-8
95633
  Turginbayeva A.N. Quantitave assessment of regional economy competitiveness (republic of Kazakhstan case study) / A.N. Turginbayeva, S.T. Abilbaev // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 8 (146). – С. 477-485 : tabl. – Bibliogr.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
95634
   Quantoren-Modalitaten-Paradoxien : Beitrage zur Logik. – Berlin : Deut. Verl. der Wissenschaften, 1972. – 524 p.
95635
   Quantum-chemical investigation of correlation between the polar factor е and the charge on [beta]-carbon atom of the vinyl group in substituted styrenes / Y. Filimonova, V. Ovdenko, A. Kolendo, O. Kronikovskiy // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – P. 76-80. – (Хімія ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  Quantum-chemical calculations of the effective charges on [beta] carbon atom of vinyl group in substituted styrenes were carried out with the help of such semi-empirical methods as AM1, PM3, PM6, PM7 and RM1. Correlations between calculated values of ...
95636
  Tamm Toomas Quantum-chemical simulation of solven effects / Tamm Toomas. – Tartu, 1993. – 108с.
95637
   Quantum-Chemical Study of Acceptor Properties of Fullerene and Its Bridge Derivatives / E.L. Pavlenko, V.A. Sendiuk, V.A. Brusentsov, O.P. Dmytrenko, M.P. Kulish, N.V. Obernihina, Y.O. Prostota, O.D. Kachkovsky, V.S. Brovarets // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова ; редкол.: В.Б. Молодкін, А.Г. Білоус, І.В. Блонський [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 16, вип. 2. – Р. 389-402. – ISSN 1816-5230
95638
  Simon Z. Quantum Biochemistry and Specific Interactions / Z. Simon. – Tunbridge Wells, Kent : Abacum Press, 1973. – 251p.
95639
  Tamm T. Quantum chemical modelling of polypyrrole / Tarmo Tamm. – Tartu : Tartu university press, 2003. – 100с. – (Dissertationes chimicae Universitatis Tartuensis, ISSN 1406-0299 ; N 32). – ISBN 9985-56-758-7
95640
  Tammiku-Taul Quantum chemical study of the properties of grignard reagents / Jaana Tammiku-Taul. – Tartu : Tartu university press, 2003. – 119с. – (Dissertationes chimicae Universitatis Tartuensis, ISSN 1406-0299 ; N 34). – ISBN 9985-56-881-7
95641
   Quantum Electrodynamics = А.А. Соколов, И.М. Тернов, В.Ч. Жуковский, А.В. Борисов Квантовая электродинамика : tr. from rus. / A.A. Sokolov, I.M. Ternov, V.Ch. Zhukovskii, A.V. Borisov; A.A. Sokolov, I.M. Ternov, V.Ch. Zhukovskii, A.V. Borisov. – Moscow : Mir Publishers, 1988. – 335 p. – ISBN 5-03-000790-3
95642
   Quantum field theory and high energy physics : Proceedings of the VI School of Young Scientists. – Moscow : Moscow University Press, 1991. – 178 p.
95643
   Quantum groups: Proceedings of Workshops held in the Euler International Mathematical Ins-te, Leningrad, Fall 1990. – Berlin a.o., 1992. – 398с.
95644
  Karpenko K. Quantum mechanical analysis of cytidine and 6-azacytidine biological activity molecular mechanisms / K. Karpenko, O. Sudakov, M. Platonov // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Р. 19-22. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Нуклеозиди цитидин та 6-азацитидин - це дві природні органічні сполуки, які мають широкий спектр біологічної активності і певним чином взаємодіють із ДНК - полімеразою. У даній роботі було виконано неемпіричне квантово - механічне моделювання ...
95645
  Sokolov A.A. Quantum mechanics = Соколов А.А., Тернов И.М., Жуковский В.Ч. Квантовая механика : Trans. from rus. / A.A. Sokolov, I.M. Ternov, V. Zhukovskii. – Moscow : Mir Publishers, 1984. – 496с.
95646
  Rubinowicz A. Quantum Mechanics / A. Rubinowicz. – Warszawa : Elsevier Publishung Company, 1968. – 584 p.
95647
  Demutsky V.P. Quantum mechanics, common sense and philosophical problems = Квантовая механика, здравый смысл и философские проблемы / Viktor P. Demutsky, Revol"d V. Polovin, Oleg M. Pignasty ; 0The 200th anniversary of Kharkov National university. – Kharkov : Kharkov National University, 2003. – 192 p. : ill. – Текст англ. – Bibliogr.: p. 177-191. – ISBN 966-623-176-X
95648
  Davydov A.S. Quantum mechanics. = Давыдов А.С. Квантовая механика : trans. from rus. / A.S. Davydov. – 2nd ed. – Oxford : Pergamon Press, 1976. – 637с.
95649
  Maydanyuk S.P. Quantum method of determination of penetrability in FRW model with radiation // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – P. 47-52. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-031-9. – ISSN 1812-5409


  У роботі розглядається закрита квантова модель Фрідмапна-Робертсопа-Уолкера з почитанною космологічною константою, радіацією та газом Чаплигіна. Для аналізи ймовірності народження всесвіту на інфляційній стадії як функції енергії радіації уведено нове ...
95650
  Ovechko V.S. Quantum model of diffraction / V.S. Ovechko, O.V. Mikhnenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Р. 29-31. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано квантову модель дифракції для зон френзеля і Фраунгофера. Показано можливість застосування теорії розсіювання. Запропоновано нове пояснення (інтерпретація) експерименту Юнга.
95651
  Haar D. ter Quantum Statistical mechanics. / D. ter Haar. – Oxford
2. – 1965. – 65с.
95652
  Kremp D. Quantum statistics of nonideal plasmas / D.Kremp, M.Schlanges, W.-D.Kraeft in collaboration with T.Bornath. – Berlin, Heidelberg : Springer, 2005. – 11,525 p. : 141 fig. – (Atomic, optical, and plasma physics). – ISBN 3-540-65284-1
95653
   Quantum systems and methods in mathematics, physics and chemistry / Min. of education and science of Ukraine, Odessa state environmental univ. ; ed.: A.V. Glushkov, O.Y. Khetselius, A.A. Svinarenko, V.V. Buyadzhi. – Odessa : TES, 2019. – 205, [1] p. : ill., tab. – Бібліогр. в кінці ст. – (Series: Progress in Applied Mathematics and Quantum Optics). – ISBN 978-617-7711-55-0
95654
   Quantum Theory of Solids. – M. : Mir, 1982. – 320 p.
95655
  Tovstonogov Gueorgui Quarante ans de mise en scene / Tovstonogov Gueorgui. – M., 1976. – 397с.
95656
   Quarante carats / Barillet, , Pierre, et Gredy, , Jean-Pierre. – Paris, 1967. – 119с.
95657
  Груман Г. QuarkXPress 5 : Библия пользователя / Гален Груман, Барбара Ассади, Келли Антон; Пер. с англ. А.С. Барбаш, Н.А. Дзема и др. – Москва; Санкт-Петербург : Диалектика; Вильямс, 2003. – 864 с. : іл. + CD ROM. – ISBN 5-9459-0402-1
95658
   QuarkXPress 6 : Базовый курс. Учебное пособие. – 3-е изд. – Киев. Москва : Век. КОРОНА.НТИ, 2004. – 464с. – ISBN 966-7140-40-7
95659
  Gruman G. QuarkXpress 6 Bible / Galen Gruman, Barbara Assadi. – Indianapolis : Wiley, 2003. – 46,962 p. : ill. – ISBN 0-7645-4115-3
95660
  Koper K. Quarries as geotouristic objects - presented on the basis of post-mining object from the Swietokrzyskie // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – P. 248-260 : fig., tabl. – Bibliogr.: Referen.: 29 nam.
95661
  Bloem Adriaan Quarterly national accounts manual : Concepts, data sources, and compilation / Bloem Adriaan, Dippelsman Robert, Maehle Nils. – Washington : International Monetary Fund, 2001. – XII,210p. – ISBN 1-58906-031-8
95662
   Quarterly of applied mathematics. – Providence. – ISSN 0033-569X
Vol. 56, N 4. – 1998


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
95663
   Quarterly of applied mathematics. – Providence. – ISSN 0033-569X
Vol. 56, N 3. – 1998


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
95664
   Quarterly of applied mathematics. – Providence. – ISSN 0033-569X
Vol. 56, N 2. – 1998


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
95665
   Quarterly of applied mathematics. – Providence. – ISSN 0033-569X
Vol. 56, N 1. – 1998


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
95666
   Quarterly of applied mathematics. – Providence. – ISSN 0033-569X
Vol. 57, N 1. – 1999


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
95667
   Quarterly of applied mathematics. – Providence. – ISSN 0033-569X
Vol. 57, N 4. – 1999


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
95668
   Quarterly of applied mathematics. – Providence. – ISSN 0033-569X
Vol. 57, N 3. – 1999


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
95669
   Quarterly of applied mathematics. – Providence. – ISSN 0033-569X
Vol. 57, N 2. – 1999


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
95670
   Quarterly of applied mathematics. – Providence. – ISSN 0033-569X
Vol. 58, N 3. – 2000


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
95671
   Quarterly of applied mathematics. – Providence. – ISSN 0033-569X
Vol. 58, N 2. – 2000


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
95672
   Quarterly of applied mathematics. – Providence. – ISSN 0033-569X
Vol. 58, N 1. – 2000


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
95673
   Quarterly of applied mathematics. – Providence. – ISSN 0033-569X
Vol. 58, N 4. – 2000


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
95674
   Quarterly of applied mathematics. – Providence. – ISSN 0033-569X
Vol. 59, N 3. – 2001


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
95675
   Quarterly of applied mathematics. – Providence. – ISSN 0033-569X
Vol. 59, N 2. – 2001


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
95676
   Quarterly of applied mathematics. – Providence. – ISSN 0033-569X
Vol. 59, N 1. – 2001


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
95677
  Sumaruk T. Quasi-biennial variations of the solar and geomagnetic activities / T. Sumaruk, P. Sumaruk // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 4. – С. 179-182 : Рис. – Бібліогр.: c. 181-182. – ISSN 0203-3100
95678
   Quasi-discrete spectral femtosecond supercontinuum investigation / N. Kachalova, V. Voitsekhovich, V. Khomenko, R. Pilgun // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – P. 23-24. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  An interference signal of two spectral supercontinua derived from a single source was experimentally investigated. Appearance of a quasi-discrete structure was detected on the whole spectrum length of supercontinuum from 550 to 900 nm. The distance ...
95679
  Petersson M. Quasi-stationary distributions for perturbed discrete time regenerative processes // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 89. – Р. 140-155. – ISSN 0868-6904


  Non-linearly perturbed discrete time regenerative processes with regenerative stopping times are considered. We define the quasi-stationary distributions for such processes and present conditions for their convergence. Under some additional ...
95680
  Dadyka D.I. Quasi-stationary mode of the beam-plasma discharge / D.I. Dadyka, I.O. Anisimov // Вопросы атомной науки и техники : научный журнал / Нац. акад. наук Украины ; Нац. науч. центр "Харьков. физ.-техн. ин-т" ; редкол.: И.М. Неклюдов, И.Е. Гаркуша, В.Н. Воеводин [и др.]. – Харьков, 2018. – № 6 (118). – Р. 164-167. – (Серия "Физика плазмы" ; вып. 24). – ISSN 1562-6016
95681
  Obadeanu V. Quasi - connexions lineaires / V. Obadeanu, F. Gret, V. Marinca; Univ. din Timisoara. – Timisoara, 1986. – 22p. – (Seminarul de geometrie si topologie ; 89)
95682
  Weyssenhoff T. Quasi una fantasia / Teresa Weyssenhoff; ilustrowal W. Terechowicz. – Warszawa : Nasza ksiegarnia
Tom 2. – 1971. – 247 s. : il.
95683
  Lehto O. Quasiconformal mappings in the plane / O. Lehto, K. I. Virtanen ; transl. from the German by K.W. Lucas. – 2nd ed. – Berlin ; Heidelberg ; New York : Springer, 1973. – VII, 258, [2] s. : 15 fig. – Bibliogr.: p. 249-252. – (Die Grundlehren der mathematischen Wissenschaften : in Einzeldarstellungen mit besonderer Berucksichtigung der Anwendungsgebiete / Hrsg.: J.L. Doob [u. a.] ; Bd. 126). – ISBN 3-540-06093-6
95684
   Quasigroups and related systems. – Kishinau
Vol.2, N 1. – 1995
95685
  Varol E. Quaternary basaltic volcanism reflecting heterogeneous mixture of two mafic melts: Golova basaltic rocks, Southern Anatolia, Turkey / E. Varol, M. Alpaslan // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 1. – С. 69-79 : fig., table. – Bibliogr.: Referen.: p. 77-79. – ISSN 0016-7525
95686
  Kastler A. Quatre-vingt-douzieme Congres National des Societe savantes. / A. Kastler. – Paris, 1967. – 24с.
95687
  Hugo V. Quatre-vingt-treize / V. Hugo. – Москва, 1955. – 124 с.
95688
  Hugo V. Quatre-vingt-treize / V. Hugo. – Изд. 2-е. – Л., 1958. – 126с.
95689
   Quatre declarations sur la question raciale. – Paris, 1969. – 58с.
95690
   Quatre milles mots les plus usites en Russe. Dictionnaire elementaire pour les ecoles ecoles etrangeres. – M., 1975. – 271с.
95691
  Hugo Victor Quatrevingt-treize = Девяносто третий год / Hugo Victor. – Москва : Высшая школа, 1978. – 624с.
95692
   Quatrieme Conference Cartographique Regionale Des Nations Unies Pour L"Asie Et L"Extreme-Orient. – New York : Nations Unies
1 : Rapport de la Conference. – 1966. – 29p.
95693
  Шмидт М. Quatro Pro for Windows ... для пользователя / М. Шмидт. – Київ, Москва : BHV, Бином, 1994. – 368c. – ISBN 3-89360-025-6; 5-7503-0011-0
95694
  Longoria Grillo Jose Antonio Que color tiene el infierno? / Longoria Grillo Jose Antonio. – Habana, 1975. – 131с.
95695
  Grillo Longoria Que color tiene el infiorno? / Grillo Longoria, Jose Antonio. – La Habana, 1975. – 131с.
95696
  Strugatski A. Que dificil es ser dios! / A. Strugatski, B. Strugatski. – 2. ed. – M., 1976. – 274с.
95697
   Que e...?: Pequeno dicionario de termos sociais e politicos. – Moscovo, 1989. – 187с.
95698
  Haskell Arnold Que es el ballet? / Haskell Arnold. – 189с.
95699
  Buzuev A. Que es el capitalismo? / A. Buzuev. – M., 1987. – 286с.
95700
  Belov G. Que es el estado? / G. Belov. – Moscu, 1987. – 152с.
95701
  Buzuev V. Que es el marxismo-leninismo? / V. Buzuev, V. Gorodnov. – Moscu, 1987. – 288с.
95702
  Krapivin V. Que es el materialismo dialectico? / V. Krapivin. – M., 1985. – 320с.
95703
  Bugaev E. Que es el partido? / E. Bugaev. – Moscu, 1987. – 271с.
95704
  Kashin V. Que es el periodo de transicion? / V. Kashin, N. Cherkasov. – Moscu, 1988. – 182с.
95705
  Lenin V.I. Que es el poder sovietico? / V.I. Lenin. – M., 1969. – 68с.
95706
  Klementiev D. Que es el socialismo? / D. Klementiev, T. Vasilieva. – Moscu, 1987. – 199с.
95707
  Pirogov G. Que es ell sistema mundial del socialisme? / G. Pirogov. – Moscu, 1988. – 156с.
95708
  Rosental M. Que es la teoria marxista del conocimiento / M. Rosental. – Santiago de Cuba, 1962. – 114с.
95709
   Que es la Unesco? Organizacion de las Naciones Unidas para la Educacion, La Ciencia y la Cultura. – Paris, 1963. – 70с.
95710
  Tchernychevski Nikolai Que faire? / Tchernychevski Nikolai. – M., 1967. – 526с.
95711
  Tchernychevski Nikolai Que faire? / Tchernychevski Nikolai. – Moscou, 1987. – 575с.
95712
  Stelmaj Mijailo Que no se vierta la sangre / Stelmaj Mijailo. – M., 1975. – 304с.
95713
   Que savez-vous de l"Ukraine?. – K., 1968. – 68с.
95714
  Poniatowski Michel Que survive la France / Poniatowski Michel. – Monaco, 1991. – 287с.
95715
  Casariego Martнn Que te voy a contar / Casariego Martнn. – Madrid : Anagrama, 1993. – ISBN 8433917854
95716
  Plokhy S. Que Vadis Ukrainian History? // The future of the past : new perspectives on Ukrainian history / ed. by Serhii Plokhy ; Ukrainian Researh Inst. Harvard Univ. – Cambridge : Harvard University, 2016. – P. 1-24. – (Harvard Papers in Ukrainian Studies). – ISBN 978-1-932650-16-7
95717
  Rioux Marcel Quebec in question / Rioux Marcel. – Toronto, 1971. – 191с.
95718
  Buller H. Quebec in revolt : The Guibord affair / H. Buller. – Toronto : Swan, 1966. – 352 p.
95719
  Puertolas S. Queda la noche / S. Puertolas. – Barcelona : Planeta, 1993
95720
  Casavella Francisco Quedate / Casavella Francisco. – Barcelona : Ediciones B, S.A., 1993. – ISBN 84-406-3997-X
95721
  Masson Georgina Queen Christina / Masson Georgina. – London, 1974. – 405с.
95722
  Keane Molly Queen Lear / Keane Molly. – Harmondsworth : Penguin books, 1990. – 232 p.
95723
   Queen"s University at Kingston Ontario. The Faculty of Applied Science. 1968-1969. Seventy-Sixth Session. Calendar. – 864с.
95724
   Queen"s University. Calendar of the Faculty of arts and science.. – Kingston, Ontario, 1967. – 298с.
95725
   Queen"s University. Calendar of the Faculty of Arts and Science. 1968-1969. 128 Session. – Kingston, Ontario, 1969. – 308с.
95726
   Queen"s University. Kingston-Ontario-Canada. Calendar of the School of grafduate studies. 1966-1967. – 184с.
95727
  Новгородцев Сева Queen: эпитафия для короля // Британский стиль : Информационно-познавательное издание о современной жизни Великобритании, о ее истории, культуре и искусстве. – Москва, 2005. – № 6. – С. 56-61. – ISSN 1742-2388
95728
  Joffo F. Quelle famille! : Comedie - vaudeville / F. Joffo. – Paris : Art et comedie, 2001. – 114р. – (Cote scene). – ISBN 2-84422-242-0
95729
  Grevisse Maurice Quelle preposition? / Grevisse Maurice. – 3-me edit. – Paris-Gembloux, 1983. – 107с.
95730
   Quelle Union pour quelle Europe? L"apres-traite d"Amsterdam / D. Bigo, B. Commelin, N. Gnesotto, G. Grunberg, Serre de [et al.] La; [D. Bigo et al.] ; sous la direction de Francoise de La Serre et Christian Lequesne. – Bruxelles : Editions Complexe, 1998. – 163, [2] p. – Авт. зазнач. на с. 7. - На корінці зазнач.: 26. – Bibliogr.: p. 164. – (Espace international ; vol. 50). – ISBN 2-87027-709-1
95731
  Bubnoff N. Quellen und Studien : Abteilung : Sprachwissenschaft, Literatur und Geschichte / Nicolai Bubnoff. – Berlin ; Breslau : Hermann Sack
H.2 : Kultur und Geschichte im russischen Denken der Gegenwart. – 1927
95732
  Weikinn C. Quellentexte zur Witterungsgeschich Europas von der Zeitwende bis zum Jahre 1850 : Hydrographie / C. Weikinn. – Berlin : Akademie-Verl. – (Quellensammlung zur Hydrographie und Meteorologie / Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Institut fur physikalische Hydrographie ; Bd. 1)
T. 3 : (1601-1700). – 1961. – 586 S. – Bibliogr.: S. 554-586
95733
  Weikinn C. Quellentexte zur Witterungsgeschichte Europas von der Zeitwende bis zum Jahre 1850 : Hydrographie / C. Weikinn; Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Institut fur phys. Hydrographie. – Berlin : Akademie-Verl. – (Quellensammlung zur Hydrographie und Meteorologie / Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Institut fur physikalische Hydrographie ; Bd. 1)
T. 1 : (Zeitwende 1500). – 1958. – VIII, 532 S. – Bibliogr.: S. 487-532
95734
  Weikinn C. Quellentexte zur Witterungsgeschichte Europas von der Zeitwende bis zum Jahre 1850 : Hydrographie / C. Weikinn. – Berlin : Akademie-Verl. – (Quellensammlung zur Hydrographie und Meteorologie / Deutche Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Institut fur physikalische Hydrographie ; Bd. 1)
T. 2 : (1501-1600). – 1960. – 486 S. – Bibliogr.: S. 449-486
95735
  Pinget R. Quelqu"un / R. Pinget. – Paris, 1965. – 257с.
95736
  Pfeiffer G. Quelques additions au probleme de M. Buhl // [Праці] / Г.В. Пфейффер. – Б.м. – (2) p.
95737
  Radine Serge Quelques aspects du roman policier psychologique / Radine Serge. – Geneve, 1960. – 294с.
95738
   Quelques faits et dates sur le probleme de la reunification du Vietnam. – Hanoi, 1956. – 78с.
95739
  Schaer E. Quelques notes sur la photographie du soleil / E. Schaer. – Geneva, 1906. – 7 p., ill.
95740
  Koupradze W. Quelques nouvelles applications de la theorie des resolventes aux problemes limites de la theorie du potentiel : Comptes rendus (doklady) de l""Academie des sciences de l""URSS, V.23, N.1, 1939 / W. Koupradze. – [S. l. : s. n.], 1939. – 7-14 p.
95741
  Solomarska O. Quelques particularites de la traduction des textes juridiques // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. І.В. Смущинська ; редкол.: Р. Бруннер, В.Б. Бурбело, З.О. Гетьман [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (2). – Р. 221-230
95742
   Quelques temoignages de presse sur le regime Ngo-Dinh-Diem au sud Viet-Nam. – Hanoi, 1955. – 24с.
95743
  Kenihan Kerry Quentin / Kenihan Kerry. – Harmondsworth, 1985. – 207с.
95744
  Scott Walter Quentin Durward / Scott Walter. – M., 1962. – 650с.
95745
  Scott Walter Quentin Durward / Scott Walter. – M., 1977. – 136с.
95746
  Fokin S. Queries structuring for solving grammar and lexical semantic problems by means of corpus tools // Advanced Linguistics / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т "Київ. політехн. ун-т ім. І. Сікорського", Ф-т лінгвістики ; голов. ред. Н. Саєнко ; редкол.: М. Ангель Кандель-Мора, Р. Касань Пітарх, Ю. Ільчук [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 4. – Р. 18-28. – ISSN 2617-5339
95747
  Ford Richard Quest for the Faradawn / Ford Richard. – London, 1982. – 310с.
95748
  Зорин Виталий Quest: ни сна ни покоя. : Киев. Приключения // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 4. – С. 32-35 : Іл.
95749
   Questar. The fully mounted astronomical telescope that is also a complete portable observatory.... – New Hope, 1972. – 32с.
95750
  Gusarov K.V. Question of certain provisions efficiency of the draft of the Economic Procedure Code оf Ukraine // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 133. – P. 32-40. – ISSN 2224-9281
95751
   Questioning EU enlargement : Europe in search of identity. – London ; New York : Routledge, 2007. – VI, [3], 241 p. – Index: p. 235-241. – Бібліогр.: с. 216-234 та в кінці ст. – (Routledge studies on democratising Europe). – ISBN 978-0-415-45978-5
95752
  Meyer Michel Questionnement et historicite / Meyer Michel. – Paris : Presses Universitaires de France, 2000. – 9,581p. – ISBN 2-13-050887-1
95753
  Girardin E. Questions administratives et financieres. – Paris : Michel Levy Freres, 1849. – 286 p.
95754
  Savelyev I.V. Questions and problems in general physics = Сборник вопросов и задач по общей физике : tr. from rus. / I.V. Savelyev. – Moscow : Mir Publishers, 1984. – 304 p.
95755
  Barante M. Questions constitutionnelles / M. Barante. – Paris, 1849. – 210s
95756
  Ceka H. Questions de numasmatique illyrienne. Avec un catalogue des monnaiec d"Apollonie et de Durrhachium / H. Ceka. – Tirana, 1972. – 201с.
95757
  Holman H., Irvine M.C.W. Questions on logic : a companion to Welton"s manual of logic / H. Holman, M.C.W. Irvine. – 2-d. – London : Clive, 1897. – 130 p. – (The University turotial series)
95758
  Marchenelles-Hespel Questions pour trois championnes : [Piece en un acte] / Marchenelles-Hespel. – Paris : Art et comedie, 1999. – 18p. – ISBN 2-84422-115-7
95759
  Matveev P.M. Questions to predicteng soil erosion // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – № 4. – P.: 64-69 : pic. – Bibliogr.: 15 nam. – ISSN 2306-1677
95760
  Crossman E.J. Quetico fishes / E.J. Crossman. – Toronto, 1976. – 86с.
95761
  Borodine V. Qui a benefice de l"industrialisation en URSS / V. Borodine. – M., 1980. – 113с.
95762
  Durand Pierre Qui a tue Fabien? / Durand Pierre. – Paris, 1985. – 310с.
95763
  Tcherniyenko G. Qui bien commence vite avance = Добрий початок - половина справи : manuel de francais / Galyna Tcherniyenko ; Min. de l"Education et de la Science d"Ukraine, Univ. nationale de Kyiv Taras Chevtchenko. – Київ : Київський університет, 2014. – 335, [1] p. – Текст фр., укр. – ISBN 978-966-439-764-0
95764
  Chouraqui Bernard Qui est goy? ou De Pharaon a Hitler / Chouraqui Bernard. – Paris : La Difference, 1993. – 421 p. – (Vers la seconde alliance / Coll. dirigee par B.Chouraqui). – ISBN 2-7291-0965-X
95765
  Delbo Charlotte Qui rapportera ces paroles? / Delbo Charlotte. – Paris, 1974. – 77с.
95766
  Bon Francois Qui se dechire / Bon Francois. – Paris : Theatre ouvert, 1999. – 86p. – (Tapuscrit 93). – ISBN 2-904742-60-3
95767
  Luze Hubert de Qui? : Comedie dramatique en 8 tableaux / Luze Hubert de; Phot. J.Cagnon. Adap. pour limpression par Folio Graphic. – Paris : Loris Talmart, 1997. – 242р. – ISBN 2-903911-54-1
95768
   Quick ans easy practical mathematics. – Toronto, 1978. – 237 p.
95769
  Morrisey Barbara Quick Reference to Therapeutic Nutrition / Morrisey Barbara. – New York : J.B.Lippincott Co., 1984. – 608с.
95770
  Зельднер Г.А. QuickBasic для носорога. / Г.А. Зельднер. – Москва, 1994. – 480с.
95771
  Groth Klaus Quickborn / Groth Klaus. – Rostock, 1962. – 296с.
95772
  Tchiladze O. Quiconque me trouvera = И всякий, кто встретится со мной.. : roman / Otar Tchiladze ; [trad. du russe par A. Karvovski]. – Moscou : Radouga, 1987. – 448 p. : ill. – Пер. по изд.: И всякий, кто встретится со мной... М.: Сов. писатель, 1981. – (Litteratures sovietiques = Романы советских писателей). – ISBN 5-05-001469-7
95773
  Sholokhov Mikhail Quiet Flows the Don / Sholokhov Mikhail. – Moscow
Vol. 1. – 1988. – 751с.
95774
  Sholokhov Mikhail Quiet Flows the Don / Sholokhov Mikhail. – Moscow
Vol. 2. – 1988. – 861 с.
95775
  Sholokhov Mikhail (Scholokhov) Quiet Flows the Don / Sholokhov Mikhail (Scholokhov). – Moscow
Vol. 2. – 1988. – 861 с.
95776
   Quiet flows the Don [Електронний ресурс] = Тихий Дон : по роману Михаила Шолохова "Тихий Дон", продолж. 426 мин. – Москва : RUSCICO. – (Russian cinema council collection)
disk 1, disk 2, disk 3, disk 4 : film 1. film 2. film 3. bonus materials. – 2000. – 4 DVD. – DVD video.-Звук. версии : mono : русский, DOLBY DIGITAL 5.1.- рус., англ., франц.-Субтитр. версии : русск., англ..- Загл. с этикетки видеодиска.- Свед. об издании с контейнера. Посвящ.Столетию Сергея Герасимова


  Одно из выдающихся произведений российского кинематографа с большой художественной силой и достоверностью воссоздающее драматические события, связанные с установлением советской власти на Дону и разрушением векового уклада жизни русского казачества. ...
95777
  Hall A. Quiller bamboo / Adam Hall. – London : Headline feature, 1992. – 341 p. – ISBN 0-7472-3818-9
95778
  Hall A. Quiller solitare / Adam Hall. – London : Headline feature, 1993. – [6], 373 p. – ISBN 0-7472-3976-2
95779
  Sienko M.J. Quimica / M.J. Sienko, R.A. Plane. – La Habana. – 640с.
95780
  Schukin E.D. a.o. Quimica coloidal / E.D. a.o. Schukin. – Moscu, 1988. – 383с.
95781
   Quimica del petroleo y del gas. – Moscu, 1984. – 407с.
95782
  Nekrasov B. Quimica general / B. Nekrasov. – Moscu : Editorial Paz, 1965. – 557c.
95783
  Nekrasov B. Quimica general / B. Nekrasov. – Moscu, 1981
95784
  Glinka N. Quimica geral. / N. Glinka. – M.
1. – 1984. – 369с.
95785
  Glinka N. Quimica geral. / N. Glinka. – M.
2. – 1984. – 391с.
95786
  Brewster Ray Quimica organica. / Brewster Ray, William E. McEwen. – La Habana, 1966. – 952с.
95787
  Erij V.N. y.o. Quimica y tecnologia del petroleo y del gas. / V.N. y.o. Erij. – Moscu, 1988. – 462с.
95788
  Horatius Quinti Horatii Flacca opera omnia poetica / Quintus Horatius Flaccus. – Impensis orphanotrophei. – Halae Magdeburgicae (Halle), 1756. – IV, 318 p. – На корінці: Quintus Horatius Flaccus
95789
   Quinto informe sobre estudios de precipitacion radioactiva, 1962. – 29 с.
95790
  Dietze Walter Quirinus Kuhlmann. / Dietze Walter. – Berl., 1963. – 628с.
95791
  Полуян Михайло Quo vadem? Куди бредемо? : до 350-ї річниці перемоги козацького війська гетьмана Івана Виговського 5 липня 1659 року // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 24-25. – ISSN 0868-9644


  Уперше у вітчизняних мас-медіа часопис "Українська культура" в № 6 за 1996 рік опублікував розвідку Сергія Кота "Пам"ятаючи про Полтаву, не забуваймо про Конотоп", у якій порушив питання про необхідність вшанування цієї вікопомної битви.
95792
  Sienkiewicz Henryk Quo vadis / Sienkiewicz Henryk. – Warszawa, 1972. – 669с.
95793
  Сенкевич Г. Quo vadis / Г. Сенкевич. – Минск, 1990. – 541с.
95794
  Sienkiewicz Henryk Quo vadis / Sienkiewicz Henryk. – Wroclaw : Wyd-wo Dolnoslaskie, 1997. – 837 s. – (Ser.:"Biblioteka Klasyki"). – ISBN 8370232728
95795
  Шипілов Л. QUO VADIS : аспекти теорії українського націоналізму / Леонтій Шипілов ; [упоряд.: В. Рог]. – Київ : УВС ім. Ю. Липи, 2017. – 206, [2] с. – Бібліогр.: с. 202-204. – ISBN 978-966-1513-43-2
95796
   Quo vadis archaeologia? : Whither European archaeology in the 21st century?: Proceedings of the European science foundation exploratory workshop, Madralin near Warsaw, 12-13 October 2001. – Warsaw, 2001. – 208s. : il. – ISBN 83-85463-93-3
95797
  Eggerath Werner Quo vadis Germania / Eggerath Werner. – Jena-Berl., 1965. – 448с.
95798
  Karpowicz Tytus Quo vadis homo. / Karpowicz Tytus. – Warszawa, 1961. – 108с.
95799
  Блажівський Є. Quo vadis, Європейська прокуратуро? // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 6. – С. 52-59. – ISSN 1026-9932
95800
   Quo vadis, Україно? = Quo vadis, Ukraine? : матеріали третьої (зимової) сесії Міжнародної школи україністики, (Київ, січень, 1992 р.). – Одеса : Маяк, 1992. – 239, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. – (Бібліотека Міжнародної школи україністики ; чис. 1). – ISBN 5-7760-0484-5
95801
  Клековкін О.Ю. Quo vadis? // Театр при столику. Методологія театрознавства : подорожній щоденник / О.Ю. Клековкін. – Київ : Фенікс, 2013. – С. 367-376. – ISBN 978-966-136-114-9


  Про театр Леся Курбаса.
95802
  Панченко І. QUO VADISTIS? Казус "українська приватизація" // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (603). – С. 46-58 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0131-775Х
95803
  Липовецький С. Quod licet Jovi, non licet bovi // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2016. – № 45 (469), 11-17.11.2016 р. – С. 19-21. – ISSN 1996-1561


  Формула українсько-польських відносин "прощаємо та просимо вибачення" відійшла в минуле".
95804
  Buckley W.F. Quotatios from chairman Bill : The best of Wm. F. Buckley / W.F. Buckley; compiled by D. Franke. – New York : Pocket book, 1971. – V, 326 p.
95805
  Budach L. Quotientenfunktoren und Erweiterungstheorie / L. Budach. – Berlin : Deutscher Verl. der Wissenschaften, 1967. – 202 S. – (Mathematische Forschungsberichte ; 22)
95806
  Bradbury Ray R is for rocket / Bradbury Ray. – Toronto, 1988. – 184с.
95807
   R&D Output in Ukraine // National Academy of Sciences of Ukraine: statistical and scientometric analysis of effectiveness of scientific potential / B.A. Malitsky, O.O. Grachev, O.N. Kubalsky, V.A. Kornilov, V.P. et al. Rybachuk. – Kyiv : Phoenix, 2016. – P. 110-131. – ISBN 978-966-136-323-5
95808
  Feinberg Rabbi R. Feinberg`s Hanoi diary. / Feinberg Rabbi. – Don Mills, 1968. – 258с.
95809
  Danan Joseph R. S/Z. : Impromptu spectre / Danan Joseph. – Paris : Theatre ouvert, 2002. – 123p. – (Theatre ouvert /Tapuscrit ; 103). – ISBN 2-904 742-72-7
95810
   R.K.Narayan : Critical perspectives. – New Delhi : Sterling publishers, 1994. – 173p. – (Critical studies on literary writers). – ISBN 81-207-1623
95811
   R.S.S. d"Ukraine. Brefs renseignements. – K., 1966. – 32 p.
95812
  Чапек Карел R.U.R. / Чапек Карел. – Москва, 1966. – 567с.
95813
   Raad van State: 450 jaar. – Herdruk. – "s-Gravenhage : Staatsuitgeverij, 1983. – 446 blz. – Copyright 1981. – ISBN 90 12 04402 2
95814
  Герус А. RAB-тарифна сага на 30 млрд грн - за чий рахунок банкет? Найкращу європейську практику спотворили та використали в інших цілях / А. Герус, Л. Підлісецький // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 24 лютого - 2 березня (№ 7). – С. 1, 8


  "11 січня набула чинності опублікована напередодні в "Урядовому кур"єрі" нова методика встановлення тарифів для дистрибуційних енергорозподільчих компаній, а простіше, для обленерго. Ця методика викликала нову хвилю бурхливого публічного обговорення і ...
95815
  Stewart R.A. Rabbinic theology : an introductory study / Roy A. Stewart ; with a foreword by Raphael Loewe. – Edinburgh ; London : Oliver and Boyd, 1961. – 201, [1] p. – Бібліогр. у підрядк. прим.
95816
  Updike John Rabbit angstrom / Updike John; With an introd.by the author. – London : Campbell Publishers, 1995. – 1519 p. – (Everyman"s Library ; 214 ; The Millennium Library). – ISBN 1-85715-214-X
95817
  Mikhalkov Sergei Rabbit Nose-in the Air / Mikhalkov Sergei. – M. – 64с.
95818
   Rabindranath Tagore. Souvenir du Centenaire. – Pondichery, 1962. – 208с.
95819
  Bayadyan G. Rabiz: the unintended child of 1960s" urban culture // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (5). – C. 67-70. – ISSN 2616-9967


  The article discusses the ideological, social and cultural conditions that made possible the formation and development of "rabiz," a form of urban musical folklore, in the 1960s. Rabiz is described as an undesired result of the Socialist modernization ...
95820
  Kozlowicz Wojciech Rablow. Maj 1944 / Kozlowicz Wojciech. – Warszawa, 1970. – 29с.
95821
  Genevoix Maurice Raboliot / Genevoix Maurice, 1925
95822
  Genevoix Maurice Raboliot / Genevoix Maurice. – Paris, 1984. – 256 с.
95823
   Racconti del novecento : Forti e deboli. – Englewood Cliffs : Prentice-Hall, 1966. – 8,184p.
95824
  Moravia Alberto Racconti romani / Moravia Alberto. – M., 1969. – 264с.
95825
  Speer Robert Race and race relations: a Christian view of human contacts / Speer Robert. – New York a.o., 1924. – 434с.
95826
  Ridgeway A. Race, identity and politics : The nineteenth Frank Archibald memorial lecture delivered at the Armidale Town Hall, New South Wales on 16 September 2004 / A. Ridgeway; The University of New England. – Armidale : UNE, 2004. – 12p. – (The 2004 Frank Archibald Memorial Lecture). – ISBN 1-86389-923-5
95827
  Verity R. Races and seasonal polymorphism of the Grypocera and of the Rhopalocera of Peninsular Italy : Seasonal polymorphism / R. Verity , O. Querci. – 4 p. – Annotated list
95828
  Verity R. Races de l"Europe occidentale de l"Argynnis phryxa Bergstr. qu"on nomme, a tort, adippe L : Lep. Nymphalidae / R. Verity. – Paris : Typographie Firmin Didot Et Cie, 1929. – P. 277-280. – Extrait du Bulletin de la Societe entomologique de France, 1929
95829
  Verity R. Races du Midi de la France des Agriades Escheri Hb. et coridon Poda : Lep. Lycaenidae / R. Verity. – Paris : Typographie Firmin-Didot Et Cie, 1929. – P. 156-160. – Extrait du Bulletin de la Societe entomologique de France, 1929
95830
  Bajanov N. Rachmaninov. / N. Bajanov. – M., 1974. – 463с.
95831
  Przybylska Agnieszka Rachunek calkowy dla studiow ekonomicznych : Metody i zadania / Przybylska Agnieszka; Acad. ekonom. im.Karola Adamieckiego. – Katowice : Wyd-wo uczelniane Akademii ekonomicznej im.Karola Adamieckiego w Katowicach, 2000. – 62s. – (Zastosowanie algebry w ekonomii / Pod. red. W.Szkutnika ; Zt.4). – ISBN 837246-012-4
95832
  Banachiewicz Tadeusz Rachunek krakowianowy : Z zastosowaniami / Banachiewicz Tadeusz; Polska Akademia Nauk, Komitet Astronomiczny. – Warszawa : Panstwowe wyd-wo naukowe, 1959. – 404 s.
95833
  Leja F. Rachunek rozniczkowy i calkowy ze wstepem do nouuan rozniczkowych / F. Leja. – Wyd.3 uzupelnione. – Warszawa : Panstwowe wyd-wo naukowe, 1954. – 424 s.
95834
  Golab Stanislaw Rachunek tensorowy / Golab Stanislaw. – Warszawa : Panstwowe wyd-wo naukowe, 1956. – 312 s. – (Biblioteka matematyczna ; T. 11)
95835
  Tatarkiewicz K. Rachunek wariacyjny / K. Tatarkiewicz. – Warszawa : Wyd-wo Naukowe-techniczne
C.1 : Warunki konieczne Eulera i Legendre"a. – 1969. – 318 s.
95836
   Rachunkowosc : Zbior zadan / J. Koczar, B. Rudnicka, M. Podruczna, J. Szafraniec; Pod red. J.Szafraniec , B. Rudnickiej. – 2e wyd. – Wroclaw : Wyd-wo Akad. ekonom. im.O.Langego we Wroclawiu, 2000. – 104s. – (Scrypty Akademii ekonomicznej im.Oskara Langego we Wroclawiu). – ISBN 83-7011-458-{
95837
  Abramowicz Zbigniew Rachunkowosc budzetova i bankowa. / Abramowicz Zbigniew. – Warszawa, 1974. – 234с.
95838
  Kolaczyk Zdzislaw Rachunkowosc finansowa / Kolaczyk Zdzislaw. – 3-e wyd., uaktualnione. – Poznan : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. – 526s. – ISBN 83-87152-65-X
95839
  Terebucha E. Rachunkowosc kolei / E. Terebucha. – Warszawa, 1968. – 436с.
95840
  Terebucha Eufemiu sz Rachunkowosc nie jest trudna / Terebucha Eufemiu sz. – Warszawa, 1977. – 264с.
95841
  Kowalczyk Zygmun Rachunkowosc spoleczna / Kowalczyk Zygmun. – Warszawa, 1974. – 207с.
95842
   Racial violence in the Unites States. – Chicago, 1969. – 553с.
95843
   Racines. – Toronto, 1979. – 282с.
95844
  Mosterin J. Racionalidad y accion humana / J. Mosterin. – Madrid : Alianza Editorial, 1987
95845
  Kriska S. Racionalizacia zalesnovania / S. Kriska. – Bratislava : Orac, 1951. – 133s.
95846
  Furle F. Racionalni zborcena plocha stupne sesteno / F. Furle. – [S. l. : s. n.], 1939. – 22 s.
95847
  Leonidov F. Racism-and ideological weapon of imperialism. / F. Leonidov. – M., 1966. – 62с.
95848
  Bratny Roman Racja wilkow / Bratny Roman. – Krakow : Wyd-wo literackie, 1983. – 138s. – (Polskie opowiadania wspolczesne / Red.J.Kajtoch). – ISBN 83-08-00966-2
95849
   Racjasthan. – New Delhi, 1980. – 128с.
95850
  Lukasiewicz D. Racjonalizacje cierpienia i zla w filozofii religii // Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Studia religiologica / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2015. – 48, z. 3. – P. 189-200. – ISSN 0137-2432


  У статті викладені основні філософські пояснення існування зла та страждань у світі, які були запропоновані в поточних дебатах, що відбуваються у філософії релігії. Всі ці пояснення вважають основним фактом існування Бога, який є Творцем світу, в якому ...
95851
  Nepelski M. Racjonalizatorskie rozwiazania wspierajace dzialania antykryzysowe. Rejestr dzialan sztabowych // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 4 (6). – С. 245-253. – ISSN 2227-796X


  Інформація про дійсне розташування власних сил і сил противника завжди була суттєвим елементом у процесі прийняття рішень. Сьогодні розвідка все більше пов"язана з дистанційною передачею даних. Створювані комп"ютерні аплікації разом із системами GPS ...
95852
   Rackham literary studies. – Michigan, 1972. – 134с.
95853
   Rackham literary studies. Publ. by graduate students in literature of the University of Michigan. – Michigan, 1971. – 93с.
95854
  Magajna Bogomir Racko in Lija / Magajna Bogomir. – Ljublian, 1965. – 145с.
95855
  Spear Victor Racquetball: strategies for winning / Spear Victor. – New York, 1988. – 173с.
95856
  Petrovic M. Racunangesabrojnim razmacima / M. Petrovic; red P. M. Vasica i M. Bertolina. – 2. – Beograd : Gradevinska knjiga, 1969. – 169 s.
95857
   RAD Jugoslavenske Akademije znanosti i umjetnosti. – Zagreb, 1969. – 774с.
95858
   Rad Strahovske knihovny 1672. Loges Bibliothecae Strahoviensis. Bibliothecario et omnibus Strahoviensis ecolesiae professis ad observandum praescriptae. Museum Liter. Bohemic. Prag.. – Pragae, 1971. – 26с.
95859
  Klein Edmund Rada Ludowa we Wroclawiu Centralna Rada dla Prowincji Slaskiej. / Klein Edmund. – Warszawa-Wroclaw, 1976. – 409с.
95860
  Fiumel Henryk de Rada wzajemnej pomecy gospodarczej. / Fiumel Henryk de. – Warszawa, 1967. – 140с.
95861
  Stancu Zaharia Radacinile sint amare / Stancu Zaharia. – Bucuresti
2. – 1958. – 430с.
95862
  Stancu Zaharia Radacinile sint amare / Stancu Zaharia. – Bucuresti
3. – 1958. – 398с.
95863
  Stancu Zaharia Radacinile sint amare / Stancu Zaharia. – Bucuresti
4. – 1958. – 496с.
95864
  Stancu Zaharia Radacinile sint amare / Stancu Zaharia. – Bucuresti
5. – 1959. – 432с.
95865
  Stancu Zaharia Radacinile sint amare / Stancu Zaharia. – Bucuresti
1. – 1968. – 376с.
95866
  Bowen E.G. Radar / E.G. Bowen. – Berl., 1960. – 494с.
95867
  Fischer H.J. Radartechnik / H.J. Fischer. – Leipzig : Fachbuchverlag, 1956. – 464 s.
95868
  Fischer H.J. Radartechnik / H.J. Fischer. – 2. verb.und erw. Auflage. – Leipzig : Fachbuchverlag, 1958. – 504 s.
95869
   Radce Zahradkaru. – Praha : Statni Zemedelske Nakladatelstvi
2. – 1955. – 339s.
95870
  Staubringer Zvonko Rade Koncar / Staubringer Zvonko. – Beograd, 1964. – 70с.
95871
  Bach Gotthard Rader mussen rollen. / Bach Gotthard. – Berlin, 1965. – 352с.
95872
  Roth Joseph Radetzkymarsch / Roth Joseph. – Berlin-Weimar, 1976. – 405с.
95873
  Roth Joseph Radetzkymarsch / Roth Joseph. – Berlin, Weimar, 1979. – 338с.
95874
  Chop Eberhard Radfahren / Chop Eberhard. – Berl., 1957. – 30с.
95875
   Radhakrishnan. A study of the president of India. – New Delhi, 1966. – 128с.
95876
  Smith Burke Radial velocities and absolute magnitudes of Be stars : Contributions from the McDonald observatory; Fort Davis; Texas; N.133 / Smith Burke. – Texas : The university of Texas, 1947. – p.489-491. – Окремий відбиток: Astrophysical journal,v.105, N.3, 1947
95877
  Popper Daniel Radial velocities of two stars of the W Ursae Majoris class : Contributions from the McDonald observatory; Fort Davis; Texas; N.155 / Popper Daniel. – Texas : The university of Texas, 1948. – p.490-496 : ill. – Окремий відбиток з: Astrophysical journal,v.108, N.3, 1948
95878
  White A. Radiant girl / Andrea White. – Houston : Bright Sky Press, 2008. – 256 p. – ISBN 978-1933979-23-6
95879
   Radiant ideas of the October revolution. – M., 1978. – 199с.
95880
  Gheorghe N. Radiatiile ionizante si viata / N. Gheorghe, C. Vladesu, M. Apetroae. – Bucuresti : Editura Academiei RSR, 1984. – 207с.
95881
   Radiatioisotopes in Animal Nutrition and Physiology : Proceedings of the Symposium on the use of radioisotopes in animal nutrition and physiology, jointly organized by the International Atomic Energy Agency. – Vienna : International Atomic Energy Agency, 1965. – 874p.
95882
  Roberts R. Radiation-initiated polymerization and graft polymerization / R. Roberts. – Vienna, 1961. – 44с.
95883
   Radiation and Radioisotopes Applied to Insect of Agricultural Importance : Proccedings of the Symposium on the Use and Application of Radioisotopes and Radiation in the Control of Plant and Animal Insect Pests. – Vienna : Internation Atomic Energy Agency, 1963. – 511p. – Англійською, французькою та російською мовами. – (Proceedings series)
95884
   Radiation and the Control of Immune Response = Report of the panel on radiation and the control of immune response organized by the International Atomic Energy Agency and held in Paris, 22-24 June, 1967. – Vienna : International Atomic Energy Agency, 1968. – 126p.
95885
   Radiation Damage in Bone : Report and summarized papers of a Conference on the Relations of Radiation Damage to Radiation Dose in Bone held at Oxford. – Vienna : International Atomic Energy Agency, 1960. – 56p.
95886
   Radiation damage in reactor materials Part of the Proceedings of the Symposium on radiation damage in solids and reactor materials held by the Internat. Atomic Energy Agency at the fondazione Cini,. – Vienna, 1963. – 762 с.
95887
   Radiation damage in solids : Part of the proceedings of the symposium on radiation damage in solids and reactor materials held by the Internat. Atomic Energy Agency / Symposium on radiation damage in solids and reactor materials held by the International Atomic Energy Agency. – Vienna : International Atomic Energy Agency
P. 1. – 1962. – 388 p.
95888
   Radiation damage in solids : Part of the Proceedings of the Symposium on radiation damage in solids and reactor Materials held by the Internat. Atomic Energy Agency / Symposium on radiation damage in solids and reactor materials held by the International Atomic Energy Agency. – Vienna : International Atomic Energy Agency
P. 2. – 1962. – 292 p.
95889
   Radiation damage in solids : Part of the proceedings of the Symposium on radiation damage in solids and reactor materials held by the International Atomic Energy Agency at the Fondazione Cini, 1962 / Symposium on radiation damage in solids and reactor materials held by the International Atomic Energy Agency. – Vienna : International Atomic Energy Agency
P. 3. – 1963. – 192 p.
95890
  Hu N. Radiation damping in the general theory of relativity : Proceedings of the Royal Irish academy, V. 51, Sec. A, No 7 / N. Hu. – Dublin : Hodges, Figgis & Co, 1947. – S. 87-111
95891
   Radiation diagnostics, radiation therapy : reviewed scientific and practical journal of radiologists of Ukraine / National аcademy of medical sciences of Ukraine, Si "Institute of nuclear medicine and diagnostic NAMS of Ukraine", Association of clinical and academic radiology of Ukraine ; ed.-in-сhef Dykan I.N. – Kyiv : SI "Institute of nuclear medicine and radiology NAMS of Ukraine", 2010-. – ISSN 2707-0697
№ 3. – 2019. – 79, [1] p. – https://doi.org/10.37336/2707-0700-2019-3 - До № 3, 2019 див. "Лучевая диагностика, лучевая терапия" - Резюме на укр., рус., англ. яз.
95892
   Radiation diagnostics, radiation therapy : reviewed scientific and practical journal of radiologists of Ukraine / National аcademy of medical sciences of Ukraine, Si "Institute of nuclear medicine and diagnostic NAMS of Ukraine", Association of clinical and academic radiology of Ukraine ; ed.-in-сhef Dykan I.N. – Kyiv : SI "Institute of nuclear medicine and radiology NAMS of Ukraine", 2010-. – ISSN 2707-0697
№ 4. – 2019. – 75, [1] p. – https://doi.org/10.37336/2707-0700-2019-4 - До № 3, 2019 див. "Лучевая диагностика, лучевая терапия" - Резюме на укр., рус., англ. яз.
95893
   Radiation diagnostics, radiation therapy : reviewed scientific and practical journal of radiologists of Ukraine / National аcademy of medical sciences of Ukraine, Si "Institute of nuclear medicine and diagnostic NAMS of Ukraine", Association of clinical and academic radiology of Ukraine ; ed.-in-сhef Dykan I.N. – Kyiv : SI "Institute of nuclear medicine and radiology NAMS of Ukraine", 2010-. – ISSN 2707-0697
№ 1. – 2020. – 77, [1] p. – https://doi.org/10.37336/2707-0700-2020-1 - До № 3, 2019 див. "Лучевая диагностика, лучевая терапия" - Резюме на укр., рус., англ. яз.
95894
   Radiation diagnostics, radiation therapy : reviewed scientific and practical journal of radiologists of Ukraine / National аcademy of medical sciences of Ukraine, Si "Institute of nuclear medicine and diagnostic NAMS of Ukraine", Association of clinical and academic radiology of Ukraine ; ed.-in-сhef Dykan I.N. – Kyiv : SI "Institute of nuclear medicine and radiology NAMS of Ukraine", 2010-. – ISSN 2707-0697
№ 2. – 2020. – 89 p. – https://doi.org/10.37336/2707-0700-2020-2 - До № 3, 2019 див. "Лучевая диагностика, лучевая терапия" - Резюме на укр., рус., англ. яз.
95895
   Radiation diagnostics, radiation therapy : reviewed scientific and practical journal of radiologists of Ukraine / National аcademy of medical sciences of Ukraine, Si "Institute of nuclear medicine and diagnostic NAMS of Ukraine", Association of clinical and academic radiology of Ukraine ; ed.-in-сhef Dykan I.N. – Kyiv : SI "Institute of nuclear medicine and radiology NAMS of Ukraine", 2010-. – ISSN 2707-0697
№ 3. – 2020. – 67 p. – https://doi.org/10.37336/2707-0700-2020-3 - До № 3, 2019 див. "Лучевая диагностика, лучевая терапия" - Резюме на укр., рус., англ. яз.
95896
   Radiation diagnostics, radiation therapy : reviewed scientific and practical journal of radiologists of Ukraine / National аcademy of medical sciences of Ukraine, Si "Institute of nuclear medicine and diagnostic NAMS of Ukraine", Association of clinical and academic radiology of Ukraine ; ed.-in-сhef Dykan I.N. – Kyiv : SI "Institute of nuclear medicine and radiology NAMS of Ukraine", 2010-. – ISSN 2707-0697
№ 4. – 2020. – 70 p. – https://doi.org/10.37336/2707-0700-2020-4 - До № 3, 2019 див. "Лучевая диагностика, лучевая терапия" - Резюме на укр., рус., англ. яз.
95897
  Kaindl K. Radiation in Agricultural Research and Practice / K. Kaindl, H. Linser. – Vienna : International Atomic Energy Agency, 1961. – 48p. – (Review Series = Developments in the peaceful applications of nuclear energy ; 10)
95898
   Radiation modification of polyethylene composites of multi-walled carbon nanotubes / Pinchuk-Rugal, O.S. Nychyporenko, O.P. Dmytrenko, M.P. Kulish, Yu.E. Grabovsky, M.A. Zabolotny, E.P. Mamunya, V.V. Levchenko, V.V. Strelchuk, V.V. Shlapatska, O.G. Rugal // Twelfth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2011" : October 27-30, 2011, Kyiv, Ukraine : sci. works / "Optics & High Technology Material Science SPO 2011", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університе, 2011. – P. 69
95899
   Radiation resistance of GaAs-Based microwave Schottky-barrier devices (Some physico-technological aspects) / A.E. Belyaev, J. Breza, E.F. Venger, M. Vesely. – Київ : Інтерпрес, 1998. – 128с. – ISBN 9665010247
95900
  Bondar B. Radiation safety aspects during 11-Mev medical cyclotron operation and maintenance / B. Bondar, Ya. Kmetyuk // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – P. 16-18. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 1/2 (21/22)). – ISSN 1728-3817


  The paper brings up the question of radiation safety aspects dealing with exploitation of cyclotron Eclipse RD (Siemens), that is used for positron-emission tomography with fluorodeoxyglucose (18F-FDG). The main sources of radiation exposure and the ...
95901
   Radiation simulated dynamics of the conformation state of the nadh molecules in the surface layers of water disillate / A. Kostina, M.A. Zabolotny, M.P. Kulysh, O.P. Dmytrenko, Y.M. Barabash // Twelfth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2011" : October 27-30, 2011, Kyiv, Ukraine : sci. works / "Optics & High Technology Material Science SPO 2011", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університе, 2011. – P. 291-292
95902
  Shaw K.B. Radiation studies around extracted proton beams at Nimrod. Science Research Council / K.B. Shaw, G.R. Stevenson. – Chilton. – 11с.
95903
  Wahlstrom Bjorn Radiation, health and society / Wahlstrom Bjorn; International atomic energy agency. – s.l. : IAEA, 1997. – 56p. : ill.
95904
   Radiation, Radioisotopes and Rearing Methods in the Control of Insect Pests : Proccedings of a Panel on Radiation, Radioisotopes and Rearing Methods in the Control of Insect Pests. – Vienna : Internation Atomic Energy Agency, 1968. – 148 p. – (Panel proceedings series)
95905
  Rutherford E. Radiations from radioactive substances / E. Rutherford, J. Chadwick, C.D. Ellis. – Cambridge : Cambridge University Press, 1930. – XI, 588 p.
95906
  Pustylnik I. Radiative transfer in atmospheres of close binaries = Перенос излучения в атмосферах тесных двойных звезд / I. Pustylnik. – Tartu : Издат. совет АН ЭстССР, 1971. – 72 с.
95907
  Tamm J.W. Radical collaboration : five essential skills to overcome defensiveness and build successful relationships / James W. Tamm a. Ronald J. Luyet. – New York : Collins, 2005. – XIX, 314, [1] p. : ill., tab. – Index: p. 299-314. – Бібліогр. у прим.: с. 285-297. – ISBN 978-0-06-074251-5
95908
  Beckwith Burnham Radical Essays On Social Policy, Religion, and Ethics / Beckwith Burnham. – Palo Alto, 1981. – 249с.
95909
  Green Margaret Radical of the revolution: Samuel Adams / Green Margaret. – New York, 1971. – 192с.
95910
  Callot Jacques Radierungen / Callot Jacques. – Dresden, 1960. – 26с.
95911
  Morgenroth O. Radio-allgemeinverstandlich / O. Morgenroth. – 3. uber. arbeitete und erw. Aufl. – Leipzig : Fachbuchverlag, 1960. – 196 s.
95912
  Weller B.F. Radio-technology / B.F. Weller. – London : Chapman & Hall LTD, 1946. – VIII, 358 p. – With a foreword by Philip Kemp
95913
  Mayen Jozef Radio a literatura / Mayen Jozef. – Warszawa, 1965. – 324с.
95914
  Bediukh O. Radio absorbing properties of thin gold films in 8:-11,6 GHz band / O. Bediukh, M. Drobkov // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Р. 5-7. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 2 (20)). – ISSN 1728-3817


  The results of measurements of absorbing properties of gold films of 8–20nm thickness deposited on a polymer substrate in the frequency band 8:-11.6 GHz electromagnetic radiation are presented. Наведені результати вимірювання поглинаючих властивостей ...
95915
  Adams K.T. Radio acoustic ranging (R. A. R.) / K.T. Adams; Smithsonian report for 1944. – Washington : Smithsonian Institution
3782. – 1945. – p. 221-238
95916
   Radio broadcasting: how to speak convincingly. – New York; London, 1935. – 286с.
95917
  Gething D P.J. Radio direction finding and superresolution / D P.J. Gething. – 2d ed. – London : Peter Peregrinus Ltd., 1991. – 365 p. – (IEE Electromagnetic Waves Series/ Ser.ed.P.J.B.Clarricoats, Y.Rahmat-Samii, J.R.Wait ; 33). – ISBN 0-86341-238-6
95918
  Hnatyk B. Radio emission from Vela Supernova remnant / B. Hnatyk, I. Sushch // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Р. 31-33. – (Астрономія ; вип. 49). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто радіо-випромінювання від залишку Наднової (ЗН) Вітрила в рамках нашої нової моделі [3], що пояснює особливості рентгенівського випромінювання ЗН суттєвим впливом на динаміку залишку випаровування хмар, які вносять домінуючий вклад в середню ...
95919
  Lange H. Radio engineering nomograms / H. Lange. – Leipzig : Fachbuchverlag, 1959. – 224 s. – (Funktechnische Nomogramme)
95920
  Terman F.E. Radio engineers" handbook / Terman F.E.; Frederick Emmons Terman. – Sixth Impression. – New York; London : McGraw-Hill Book Company, 1943. – XI, 1019 p.
95921
   Radio frequency discharge in argon with dust particles / Chutov, YU.I, W.J. Goedheer, O.Yu. Kravchenko, V.M. Zuz, M. Yan // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – P. 72-77. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 4)
95922
  Verkijk D. Radio Hilversum 1940-1945 : De omroep in de oorlog / Dick Verkijk. – Amsterdam : Uitgeverij de Arbeiderspers, 1974. – 825, [8] blz., 8v. fot. – ISBN 90 295 5141 0
95923
  Brodowski A. Radio i telewizja / A. Brodowski, J. Chablowski, J. Auerbach. – Warszawa : Wydawnictwa naukowo-techniczne, 1971. – 450 s.
95924
  Trusz W. Radio i telewizja w domu / W. Trusz, J. Domrbowicki. – Warszawa, 1958. – 185с.
95925
  Fornatale Peter Radio in the television age / Fornatale Peter, Milis Joshua. – New York, 1984. – 212с.
95926
  Minkov Mikhail Radio journalism / Minkov Mikhail. – Prague, 1980. – 79с.
95927
  De Giuli Radio Lina / Alessandro De Giuli, Ciro Massimo Naddeo. – Firenze : ALMA Edizioni, 2009. – 63 p. : ill. + 1 CD-ROM. – (Italiano facile : collana di racconti : 1 livello : 500 parole). – ISBN 978-88-8923-758-8 (book + CD). - 978-88-8644-023-3 (book)
95928
  Ghirardi A.A. Radio physics course / A.A. Ghirardi. – New York : Murray, 1932. – XIV, 972 p.
95929
  Aspinall Richard Radio programme production. / Aspinall Richard. – Paris, 1971. – 151с.
95930
  Wisniewska D. Radio publiczne w Szwecji - dylematy i perspektywy / Dominika Wisniewska // Studia medioznawcze / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2014. – Nr 4 (59). – С. 141-152. – ISSN 1641-0920


  The main goal of this article is to present the ongoing debate over the future of the Swedish public service broadcaster Sveriges Radio AB. The Author discusses three dilemmas: the ownership and market concentration as well as the processes of ...
95931
  Buga N. Radio Receiver Theory / N. Buga, A. Falko, N. Chistyakov. – Moscow : Mir Publishers, 1990. – 374 p.
95932
  Barkan V. Radio receivers / V. Barkan, V. Zhdanov. – Moscow, 1970. – 503с.
95933
  Nagorniak M. Radio sketch as a means of national patriotic education in ukrainian families (illustrated with examples of student study works) // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2016. – P. 102-112. – (Серія: Філософія, культурологія, соціологія ; вип. 11). – ISSN 2226-3047


  Радіозарисовка як один зі засобів національно-патриотичного виховання в українських родинах (за матеріалами студентських навчальних програм)
95934
  Withers D.J. Radio spectrum management / D.J. Withers. – London : Peter Peregrinus Ltd., 1992. – 523 p. – (IEE telecommunications series/ Ser.ed. J.E.Flood, C.J.Huges, J.D.Parsons ; 23). – ISBN 0-86341-177-0
95935
  Аіsbеrg Е. Radio...i telewizja? ales to bardzo proste! / Е. Аіsbеrg, Заместитель. – Warszawa : Wydawnictwa naukowo-techniczne, 1974. – 214 s.
95936
  Aisberg E. Radio? - Alez to bardzo proste / E. Aisberg. – Warszawa : Panstwowe wydawnictwa techniczane, 1959. – 148 s.
95937
   Radioactivation analysis : Proceedings of the Radioactivation analysis symposium held in Vienna, Austria, June 1959. – London : Butterworths, 1960. – 142 p.
95938
   Radioactive dating : Proceedings of the symposium on radioactive dating held by the International Atomic Energy Agency in co-operation with the Joint Commission on applied radioactivity (ICSU) / Symposium on radioactive dating held by the International Atomic Energy Agency in co-operation with the Joint Commission on applied radioactivity (ICSU). – Vienna : International Atomic Energy Agency, 1963. – 444 p.
95939
  Muller J.H. Radioactive Isotope Therapy, with Patticular Reference to the Use of Radiocolloids / J.H. Muller. – Vienna : International Atomic Energy Agency, 1962. – 67p. – (Review Series ; 27)
95940
   Radioactive substances in the biosphere. Procedures recommended by the Internat. Atomic Energy Agency s "Panel on the Methods for collection and lanalysis of samples... " held at Vienna, 7-12. IX 1. – Vienna, 1961. – 44 p.
95941
  Sanielevici Alex. Radioactivitatea (Fenomene si legi generale) / Alex. Sanielevici. – Bucuresti
Vol. 1. – 1956. – 254 с.
95942
  Peteu Gh. Radioactivitatea aplicata in industria petroliera / Gh. Peteu, P. Sandru. – Bucuresti, 1971. – 207с.
95943
  Cork J. Radioactivity and nuclear physics / J. Cork. – 4-th printing. – Toronto, e.o. : D.Van Nostrand Co., Inc., 1961. – 313 p.
95944
  Hart Hans Radioaktive Isotope in der Betriebs messtechnik. / Hart Hans. – 2. uberarb. und erg. Aufl. – Berl., 1962. – 560с.
95945
  Matolin Milan Radioaktivita hornin Zapadnich Karpat / Matolin Milan. – Praha, 1976. – 125с.
95946
  Szalay Sandor Radioaktivitas. Kezirat / Szalay Sandor, Gsikai Gyula. – Budapest, 1961. – 278с.
95947
   Radioaktivnost. – Ljubljana, 1956. – 180 с.
95948
  Budejicky Jaromir Radioastronomie. / Budejicky Jaromir. – Praha, 1958. – 76с.
95949
   Radiobiologie a technika lecby ionizujicim zarenim. – Praha : Statni zdravotnicke nakladatelstvi
1 : Radiobiologie. – 1964. – 131s.
95950
   Radiobiologie a technika lecby ionizujicim zarenim. – Praha : Statni zdravotnicke nakladatelstvi
2 : Technika lecby ionizujicim zarenim. – 1964. – 303s.
95951
   Radiochemia. – Warszawa, 1964. – 622с.
95952
   Radiochemical methods of analysis : Proceedings of the symposium on radiochemical methods of analysis held by the International Atomic Energy Agency at Salzburg. – Vienna. – (Proceedings series)
Vol. 1. – 1965. – 434 p.
95953
   Radiochemical methods of analysis : Proceedings of the symposium on radiochemical methods of analysis held by the International Atomic Energy Agency at Salzburg. – Vienna. – (Proceedings series)
Vol. 2. – 1965. – 524 p.
95954
   Radiochemical methods of analysis. Proceedings of the symposium on radiochemical methods of analysis held by the Internat. Atomic Energy Agency at Salzburg, 19-23 october 1964. – Vienna
1. – 1965. – 434с.
95955
  Bujar H. Radiodiagnosticul Clinic in Limfologie / H. Bujar, T. Roxin. – Bucuresti : Editura Academiei Republicii Socialiste Romania, 1980. – 126s.
95956
  Mirsky G. Radioelectoronic measurements / G. Mirsky. – Moscow : Mir Publishers, 1978. – 503 p.
95957
  Стржалковская И.М. Radioelectronics / И.М. Стржалковская. – Moscow : Higher school, 1972. – 94 с. – (In the World of Discoveries and Inventions)
95958
   Radioisotope applications in industry. A survey of radioisotope applications classified by industry or economic activity, with selected references to the international literature. – Vienna, 1963. – 132с.
95959
   Radioisotope instruments in industry and geophysics. – Vienna : International atomic energy agency, 1966. – 412 p. – (Bibliographical series ; 20)
95960
   Radioisotope instruments in industry and geophysics. Proceedings of the symposium on radioisotope instruments in industry and geophysics held by the IAEA in Warsaw, 18-22 october 1965. – Vienna
1. – 1966. – 576с.
95961
   Radioisotope instruments in industry and geophysics. Proceedings of the symposium on radioisotope instruments in industry and geophysics held by the IAEA in Warsaw, 18-22 october 1965. – Vienna
2. – 1966. – 478с.
95962
   Radioisotope Sample Measurement Techniques in Medicine and Biology = Proceedings of the Symposium...in Vienna, 24-28 May 1965. – Vienna : International Atomic Energy Agency, 1965. – 721p.
95963
   Radioisotope Teletherapy Equipment: International Directory. – Vienna : International Atomic Energy Agency, 1959. – 121p.
95964
   Radioisotopes and ionizing radiations in entomology. – Vienna, 1963. – 418с.
95965
   Radioisotopes and radiation in dairy science and technology. Proceedings of a seminar on radioisotopes and radiation in dairy science and technology joiintly organized by the IAEA and the food and a. – Vienna, 1966. – 258с.
95966
   Radioisotopes and radiation in entomology. – Vienna : International Atomic Energy Agency, 1962. – XI,307S. – Proceedings of the symposium on radioisotopes and radiation in entomology sponsored by The International Atomic Energy Agency and held in Bombay, 5-9 December 1960. – (Proceedings series)
95967
   Radioisotopes in hydrology : Proceedings of the symposium on the application of radioisotopes in hydrology held by the international atomic energy agency in Tokyo, 5-9 March 1963. – Vienna : Iternational Atomic Energy Agency, 1963. – 459p.
95968
   Radioisotopes in Soil-Pant Nutrition Studies : Proccedings of the Symposium on the Use of Radioisotopes in Soil-Plant Nutrition Studies. – Vienna : Internation Atomic Energy Agency, 1962. – 461p. – Англійською, французькою та російською мовами. – (Proceedings series)
95969
   Radioisotopes in the Detection of Pesticide Residues : Proccedings of a Panel on the Uses of Radioisotopes in the Detection of Pesticide Residues. – Vienna : Internation Atomic Energy Agency, 1966. – 118p. – Англійською, французькою та російською мовами. – (Panel proceedings series)
95970
   Radioisotopes in the physical sciences and industry. 2. Proceedings of the conference on the use of radioisotopes in the physical sciences and industry held by the Internat. Atomic Energy Agency .... – Vienna
2. – 1962. – 554с.
95971
   Radioisotopes in the physical sciences and industry. 3. Proceedings of the conference on the use of radioisotopes in the physical sciences and industry held by the Internat. Atomic Energy Agency .... – Vienna
3. – 1962. – 640с.
95972
   Radioisotopes in the physical sciences and industry. I. Proceedings of the conference on the use of radioisotopes in the physical sciences and industry held by the Internat. Atomic Energy Agency .... – Vienna
1. – 1962. – 542с.
95973
   Radioisotopes in Tropical Medicine = Proceeding of the Symposium on the use of radioisotopes... Bangkok, 12-16 December 1960. – Vienna : International Atomic Energy Agency, 1962. – 379p.
95974
  Yuxin Li Radiological hazard assessment of cement and sand used for construction of dwellings in Dingxi, China / Yuxin Li, Xinwei Lu, Xiaolan Zhang // Romanian jоurnal of physics / Romanian acad. – Bucuresti, 2016. – Vol. 61, Nr 9/10. – P. 1617-1625. – ISSN 1221-146X
95975
   Radiological health and safety in mining and miling of nuclear materials. Proceedings of the Symposium on Radiolog. health and safety in mining & milling of nuclear materials held by the IAEA in co-. – Vienna
1. – 1964. – 482с.
95976
   Radiological health and safety in mining and milling of nuclear materials. Proceedings of the symposium on radiological health and safety in mining & milling of nuclear materials held by the Interna. – Vienna
2. – 1964. – 564с.
95977
  Rothe Klaus Radiometrische Bestimmungen an Mineralien und Gesteinen (Grundlagen, Mebverfahren mit Zahlrorr, Eichung, und Anwendung) / Rothe Klaus. – Berlin, 1959. – 160 S.
95978
   Radionuclide behavior in enviroment: Prepared for Division of Systems Research Office of Nuclear Regulatory Research U.S. Nuclear Regulatory Commission, Washington. – Washington, 1991. – 68с.
95979
  Horton P.W. Radionuclide Techniques in Clinical Investigation / P.W. Horton. – Bristol : Adam Hilger Ltd, 1982. – 168p.
95980
   Radiophysics faculty of KyivTaras Shevchenko University // Навчальні заклади від "А" до "Я". Київ та регіони : довідкове видання / М-во освіти і науки України, Укр. видавничий консорціум. – Київ, 2002. – Вип. 2
95981
  Herforth L. Radiophysikalisches und radiochemisches Grundpraktikum / L. Herforth, H. Koch. – Berlin : VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1959. – 468 s. – (Hochschulbuher fur Physik ; B. 31)
95982
   Radiosterilization of Medical Products and Recommended Code of Practice = Proceeding of the Symposium ... Budapest, 5-9 Desember 1966. – Vienna : International Atomic Energy Agency, 1967. – 379p.
95983
  Magyari Bela Radiotechnikai zsebkonyv / Magyari Bela. – Budapest : Muszaki Konyvkiado, 1975. – 1070 s.
95984
  Roginski R. Radiowe osrodki odbiorcze / R. Roginski. – Warszawa : Wydawnictwa komunikacyjne, 1960. – 558 s.
95985
  Burzynski S. Radjoencyklopedja / S. Burzynski. – Warszawa ; Krakow : Arcta, 1926. – 219 s.
95986
  Pantic Vladan Radnicka veca u Nemackoj, 1917-1920 / Pantic Vladan. – Beograd, 1972. – 655с.
95987
   Radnicki i nacionalno oslobodilacki pokreti: Enciklopedijski prirucnik. 2. Evropa, Severna Amerika, Australija, Medunarodne organizacije. – Beograd
2. – 1970. – 871с.
95988
  Kovacevic Ivan Radnicki pokret u Slavonskom Brodu 1873-1914 / Kovacevic Ivan. – Slavonski Brod, 1976. – 262с.
95989
  Klikovac Janko Radnicki Savjeti u Polskoj / Klikovac Janko. – Beograd, 1971. – 229с.
95990
   Radom. – Radom : Bernardinum, 2002. – 156p. : il. – ISBN 83-912708-1-5
95991
  Bielska Hanna Radosci i smutki / Bielska Hanna. – Warszawa, 1978. – 188с.
95992
  Marek Jiri Radostna setkani / Marek Jiri. – Praha, 1952. – 131с.
95993
  Friedrich Herbert Radsaison / Friedrich Herbert. – Berl., 1966. – 256с.
95994
  Jernovei Gheorghe Radu Sbiera doctor in stiinte filologice, lingvist, publicist. Decan al Facultatii de Litere si Filosofie (1922 - 1923) // Румунська філологія в Чернівецькому університеті / Г.Я. Жерновей. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2013. – Т. 2 : 1919-1940. – P. 96-97. – (Серія видань "PRO HISTORIA"). – ISBN 978-966-423-237-8
95995
  Zeyer Julius Raduz a Mahulena / Zeyer Julius. – Praha : Statni nakladatelstvi krasne literatury, hudby a umeni, 1961. – 137 s.
95996
  Rybicki Zygmunt Rady delegatow robotniczych w Polsce 1918-1919 / Rybicki Zygmunt. – Warszawa, 1962. – 212с.
95997
  Klisky A. Rady mladym micurincom. / A. Klisky. – Bratislava, 1953. – 240с.
95998
  Kubiak Stanislaw Rady robotniczo-zolnierskie w Wielkopolsce 1918-1919. / Kubiak Stanislaw, Lozowski Franc. – Poznan, 1959. – 239с.
95999
  Tralles B.L. Rady zdrowotne wroclawskiego lekarza dla krola polskiego : wybor / Baltazar Ludwik Tralles ; z jez. lacinskiego przelozyl K. Orzechowski ; wyboru dokonal i wstep. poprzedzil I. Z. Siemion // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2010. – N 3280 : Rady zdrowotne wroclawskiego lekarza dla krola polskiego : wybor / B. L. Tralles. – S. 1-185, [2]. – ISBN 978-83-229-3156-1. – ISSN 0239-6661
96000
   Radykalni demokraci Polscy. Wybor pism i dokumentow. 1863-1875. – Krakow, 1960. – 624с.
<< На початок(–10)919293949596979899100(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,