Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)919293949596979899100(+10)В кінець >>
96001
  Csaba Varga "Slouching towards Gomorrah" Communist Degeneration of Legal Theorising in Post-war Soviet Union and its Satelites // Central European political science review (CEPSR) : quarterly of Central European political science alliance / Central European political science association. – Budapest, 2014. – Vol. 15, Nr 57, Fall. – P. 9-57. – ISSN 1586-4197
96002
  Гороф"янюк І.В. "Slowniczek prowinciaiizmow podolskich" А. Кремера як перша лексикографічна праця про подільський говір української мови // International research and practice conference "Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine" : April 28-29, 2017 / "Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine, intern. research a. practice conf. – Lublin : [s. n.], 2017. – С. 8-11
96003
  Kucharzyk R. "Slownik gwar polskich" PAN - nowe mozliwosci, nowe wyzwania // Rozprawy Komisji jezykowej / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. Wydzial I - Jezykoznawstwa,nauki o literatuze i filozofii. – Lodz, 2015. – T. 61. – S. 163-173. – ISSN 0076-0390
96004
   Sixieme Congres International De Stratigraphie Et De Geologie Du Carbonifere. – Maastricht : Ernest Van Aelst
V. 3 : Comte Rendu. – 1970. – 845-1318p.
96005
   Sixieme Congres International De Stratigraphie Et De Geologie Du Carbonifere. – Maastricht : Ernest Van Aelst
V. 4 : Comte Rendu. – 1971. – 1319-1754p.
96006
   Sixteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2015" = Оптика і матеріалознавство високих технологій SPO 2015 : ski. works : Oct. 22-25, 2015, Kyiv, Ukraine : devoted to intern. year of light-based technoligies a. 75th anniversary of Fac. of physics of Taras Schevchenko Nat. Univ. of Kyiv / Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv (TSNUK) [etc.] ; [progr. comm.: O.K. Zakusylo (head) et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2015. – 314, [1] p. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст.
96007
   Sixth Conference on clay mineralogy and petrology in Praha and Kutna Hora. – Praha, 1975. – 414p.
96008
   Sixth Conference on Clay Mineralogy and Petrology in Praha and Kutna Hora. – Praha : Universita Karlova, 1975. – 414p.
96009
  Kantor M. Sixth European Congress of Mathematics // Newsletter. Jagellonian University. – Krakow, 2012. – No. 48, Autumn. – P. 4. – ISSN 1689-037X


  The 6th European Congress of Mathematics was held at the Jagiellonian University on 2-7 July 2012. It was organised together with the European Mathematical Society (EMS) and the Polish Mathematical Society.
96010
  Dixon R. Sixth form english pupil"s book / R. Dixon, A. Starkhov. – M., 1966. – 192с.
96011
   Sixth International conference on atomic physics : Abstracts of contributed papers / Conference on atomic physics. – Riga : Physics Institute of the Latvian SSR, 1978. – 541p.
96012
   Sixth International Conference on atomic physics proceedings. – Riga : Zinatne, 1978. – 666 p.
96013
   Sixth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2005" = Оптика і матеріалознавство високих технологій SPO 2005 : October 27-30, 2005, Kyiv, Ukraine : sci. works / "Optics & High Technology Material Science SPO 2005", intern. young scientists conf.; T. Shevchenko Kyiv Nat. Univ. ; SPIE - The intern. society for optical engineering ; Nat. acad. of sciences of Ukraine [etс.] ; [program comm. : O.K. Zakusylo, L.A. Bulavin, V.Y. Sugakov et al.]. – Київ : Київський університет, 2005. – 252 p. – Devoted to 50th anniversary of SPIE, World Year of Phisics 2005, 5 year of SPIE student chapter/KNU, 100th birthday anniversary of prof. Shishlovsky
96014
  Tate Allen Sixty American poets 1896-1944 / Tate Allen. – Washington, 1954. – 156с.
96015
  Barthelme Danald Sixty stories / Barthelme Danald. – New York, 1982. – 457с.
96016
  Hill S. Sixty trends in sixty minutes / Sam Hill. – Hoboken : Wiley, 2002. – 5,282 p. – (A brandweek book). – ISBN 0-471-22580-0
96017
  Baxter John Sixty years of Hollywood / Baxter John. – New York, 1973. – 254с.
96018
  Mori S. Size exclusion chromatography : with 63 figures and 21 tables / Sadao Mori, Howard G. Barth. – Berlin [etc.] : Springer, 1999. – XIV, 234 p. : ill., tab. – Sabject index: p. 231-234. – Бібліогр. в кінці ч. – (Springer laboratory). – ISBN 3-540-65635-9
96019
  Laird Donald Sizing up people / Laird Donald, Laird Eleanor. – New York a.o., 1951. – 270с.
96020
  Ghose Sudhin Skaczace gazele / Ghose Sudhin; Spolszczyl A.Nowicki. – Warszawa : Nasza ksiegarnia, 1961. – 188s.
96021
  Alschner Gerolf Skad-dokad. Szlaki wedrowne zwierzat / Alschner Gerolf. – Warszawa, 1959. – 344с.
96022
  Rodgorski Wojciech Jerzy Skad Nasz Rod : Polskie piesni hymniczne / Rodgorski Wojciech Jerzy. – Warszawa : Wydawnictwo Interlibro, 1991. – 211s. – ISBN 83-85161-21-X
96023
  Bieszczanin Zygmunt Skalbmierz. Sierpien 1944 / Bieszczanin Zygmunt. – Warszawa, 1970. – 30с.
96024
  Sierecki Slawomir Skaliste gniazdo Taurow / Sierecki Slawomir. – Gdansk : Wyd-wo Morskie, 1976. – 186s.
96025
  Solarzowa Zofia Skalni ludzie / Solarzowa Zofia. – 2e wyd., rozszerzone. – Warszawa : Ludowa spoldzielnia wydawnicza, 1967. – 212s.
96026
  Sierecki Slawomir Skaly Eola / Sierecki Slawomir. – Gdansk, 1980. – 145с.
96027
  Zacharska J. Skamander / J. Zacharska. – Warszawa : Szkolne i Pedagogiczne, 1977. – 284 s. : il. – (Biblioteka "Polonistyki" / Jana Zygmunta Jakubowskiego)
96028
  Kral J. Skamenely. / J. Kral. – Zagreb, 1972. – 30с.
96029
  Stiller Robert Skamienialy statek. Basnie malajskie / Stiller Robert. – Warszawa, 1967. – 336с.
96030
  Fodor Eugene Skandinavia / Fodor Eugene. – 3. kiad. – Budapest, 1973. – 592с.
96031
  Zukrowski W. Skapani w odniu / W. Zukrowski. – [ Warszawa ] : MON, 1974. – 159 s. – (B-ka literatury 30-lecia)
96032
  Zukrowski W. Skapani w ogniu / Wojciech Zukrowski. – Warszawa : Wyd-wo MON, 1961. – 293 s.
96033
  Krzyzanowska Aleksandra Skarb denarow rzymskich z Drzewicza. / Krzyzanowska Aleksandra. – Wroclaw, 1976. – 88с.
96034
  Szewczyk Wilhelm Skarb Donnersmarckow / Szewczyk Wilhelm. – Wyd. 2 zmien. i uzup. – Katowice, 1964. – 240с.
96035
   Skarb monet arabskich z Klukowicz powiat Siemiatycze. – Wroclaw - Warszawa - Krakow, 1964. – 420с.
96036
  Kolaczkowska Ewa Skarb pradziadka / Kolaczkowska Ewa. – Warszawa, 1975. – 195с.
96037
  Domagalik Janusz Skarb szeryfa / Domagalik Janusz. – Warszawa, 1973. – с.
96038
  Zaleski Jozef B. Skarbczyk poezyi polskiej : Poezye Jozefa B. Zaleskiego. – Petersburg (Санкт-Петербург) : Nakladem B. M. Wolffa
T. 8-9 : Poezye Jozefa B. Zaleskiego, t. 1-2. – 1855. – 137, 183 p.
96039
  Grochowski Wieslaw Skarby lesnych ostepow / Grochowski Wieslaw. – Warszawa, 1959. – 412с.
96040
  Blaszczyk Wlodzimierz Skarby Muzeum archeologicznego w Poznaniu / Blaszczyk Wlodzimierz. – Poznan, 1980. – 79с.
96041
  Chlodnicki M. Skarby Muzeum archeologicznego w Poznaniu = Die Schatze des Archaologischen Museums zu Poznan : historia ich pozyskania zaginiecia i odzyskania / Marek Chlodnicki. – Poznan, 1996. – 52 s., [ 8 ] k. il. – ISBN 83-900434-4-0
96042
  Brodski Borys Skarby sztuki w Moskwie. / Brodski Borys. – Warszawa, 1990. – 376с.
96043
   Skarby Trakow. Kultura i sztuka Trakow na ziemiach bulgarskich. Katalog wystawy. – Warszawa, 1976. – 60с.
96044
   Skarby Wawelskie. Skarby kultury narodowej. – Krakow, 1960. – 14с.
96045
  Grygolunas Jerzy Skarby znad Amu-Darii / Grygolunas Jerzy. – Warszawa, 1977. – 100с.
96046
  Krupinski Wladyslaw Skazakes ja na smierc. / Krupinski Wladyslaw. – Warszawa, 1977. – 137с.
96047
  Turgenev Ivan Sketches from a hunter"s album / Turgenev Ivan. – Harmondsworth, 1967. – 267с.
96048
  Varney J. Sketches of soviet Russia : whole cloth and patches / John Varney. – New York : Nicholas L. Brown, 1920. – 288 p.
96049
  Refregier Anton Sketches of the Soviet Union / Refregier Anton. – M., 1978. – 176с.
96050
  Golovaschuk N.S. Skew symmetrical strongly nilpotent matrices of small dimensions // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – P. 20-23. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-031-9. – ISSN 1812-5409


  У даній роботі одержані незвідні компоненти матричного багатовиду кососиметричних строго нільпотентних матриць малих розмірностей шляхом зведення матриць до деякого канонічного вигляду. The irreducible components of the matrix variety of skew ...
96051
  Adamec Vladimir Skigelande in der Slowakei. Ski-touristenfuhrer. / Adamec Vladimir. – Bratislava, 1968. – 128с.
96052
  Chlon-Dominczak Skills mismatch in the new and old member states - are generations affected differently? / Chlon-Dominczak, I. Magda, L. Sienkiewicz // Filosofija. Sociologija / Lietuvos Mokslu Akademija. – Vilnius, 2016. – T. 27, Nr. 4. – P. 331-341. – ISSN 0235-7186
96053
   Skin of the Soul: New horror stories by women. – London, 1990. – 231с.
96054
  Sagal Paul Skinner"s Philosophy / Sagal Paul. – Washington, 1981. – 122с.
96055
  Lukacs Georg Skizze einer Geschichte der neueren deutschen Literatur / Lukacs Georg. – Berl., 1955. – 163с.
96056
  Schmidt Hanns Skizzen aus der Altmark / Schmidt Hanns. – Rudolstadt, 1990. – 236с.
96057
  Schwimmer Max Skizzen per Post / Schwimmer Max. – Leipzig, 1975. – 89с.
96058
  Schober Rita Skizzen zur Literaturtheorie / Schober Rita. – Berl., 1956. – 164с.
96059
  Rusewald P.K. Skizzeund Blockdiagramm : Entwicklung, Bedeutung und Anwendung in der Geologie und Morphologie / P.K. Rusewald. – Gotha : Perthes, 1925. – 106 S.
96060
   Sklad osobowy. – Torun, 1977. – 203с.
96061
   Sklad osobowy : Rok akademicki 1997/1998. – Lodz : Wyd-wo Uniw.Lodzkiego, 1997. – 293,[1]s.,10k.il. – ISBN 83-7171-101-8
96062
   Sklad osobowy : wedlug stanu w dniu 9 grudnia 2000 roku: Do uzytku sluzbowego. – Wroclaw, 2000. – 457s.
96063
   Sklad osobowy : Rok akademicki 1999/2000. – Lodz : Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego, 2000. – 269s. – ISBN 83-7171-361-4
96064
   Sklad osobowy i program wykladow : na rok akademicki 1961/62. – Bialystok : Naklad. Akademii medycznej w Bialymstoku, 1961. – 84 s.
96065
   Sklad osobowy i program wykladow na lata akademickie 1985/86, 1986/87, 1987/88 / Akademia medyczna im J. Marchlewskiego w Bialymstoku. – Bialystok, 1988. – 265с.
96066
   Sklad osobowy i program wykladow na rok akademicki 1959/60. – Bialystok, 1960. – 88с.
96067
   Sklad osobowy i program wykladow na rok akademicki 1969/70. – Bialystok, 1970. – 176с.
96068
   Sklad osobowy i program wykladow na rok akademicki 1970/71. – Bialystock, 1971. – 113с.
96069
   Sklad osobowy i program wykladow na rok akademicki 1974/75. – Bialystok, 1975. – 105с.
96070
   Sklad osobowy i program wykladow na rok akademicki 1977/78. – Bialystok, 1977. – 161с.
96071
   Sklad osobowy i program wykladow na wydzialach: budowy maszyn, metalurgicznym i wlokienniczym. – Czestochow, 1959. – 140с.
96072
   Sklad osobowy i spis wykladow na rok akademicki 1949-50. – Lodz, 1950. – 164 p.
96073
   Sklad osobowy i spis wykladow na rok akademicki 1950-51. – Lodz, 1951. – 149 s.
96074
   Sklad osobowy i spis wykladow na rok akademicki 1950/51. – Bialystok, 1950. – 54с.
96075
   Sklad osobowy i spis wykladow na rok akademicki 1951-1952. – Lodz, 1952. – 176с.
96076
   Sklad osobowy i spis wykladow na rok akademicki 1952-1953. – Lodz, 1953. – 152с.
96077
   Sklad osobowy i spis wykladow na rok akademicki 1953-1954. – Lodz, 1954. – 163с.
96078
   Sklad osobowy i spis wykladow na rok akademicki 1954-1955. – Lodz, 1955. – 164с.
96079
   Sklad osobowy i spis wykladow na rok akademicki 1956-1957. – Lodz, 1959. – 122с.
96080
   Sklad osobowy i spis wykladow na rok akademicki 1957-1958. – Lodz, 1959. – 130с.
96081
   Sklad osobowy i spis wykladow na rok akademicki 1958-1959. – Lodz, 1959. – 130с.
96082
   Sklad osobowy i spis wykladow na rok akademicki 1959/1960. – Lodz, 1960. – 136с.
96083
   Sklad osobowy i spis wykladow na rok akademicki 1960-1961. – Lodz, 1961. – 144с.
96084
   Sklad osobowy i spis wykladow na rok akademicki 1961-1962. – Lodz, 1962. – 184с.
96085
   Sklad osobowy i spis wykladow na rok akademicki 1962-1963. – Lodz, 1963. – 182с.
96086
   Sklad osobowy i spis wykladow na rok akademicki 1963-1964. – Lodz, 1964. – 198с.
96087
   Sklad osobowy i spis wykladow na rok akademicki 1963/1964. – Wroclaw, 1963. – 242с.
96088
   Sklad osobowy i spis wykladow na rok akademicki 1964-1965. – Lodz, 1966. – 214с.
96089
   Sklad osobowy i spis wykladow w roku akademickim 1958-1959. – Warszawa, 1958. – 316с.
96090
   Sklad osobowy i spis wykladow w roku akademickim 1959-1960. – Warszawa, 1959. – 294с.
96091
   Sklad osobowy i spis wykladow w roku akademickim 1960/1961. – Warszawa, 1960. – 368с.
96092
   Sklad osobowy i spis wykladow w roku akademickim 1967/1968. – Warszawa, 1967. – 496с.
96093
   Sklad osobowy i spis wykladow. Na rok akademicki 1955-1956. – Lodz, 1956. – 166с.
96094
   Sklad osobowy na rok 1970/71. – Torun, 1971. – 141с.
96095
   Sklad osobowy na rok akademicki 1968/69. – Wroclaw, 1968. – 133с.
96096
   Sklad osobowy na rok akademicki 1969/70. – Wroclaw, 1970. – 130с.
96097
   Sklad osobowy na rok akademicki 1975/76. – Wroclaw, 1975. – 237с.
96098
   Sklad osobowy na rok akademicki 1984/1985 / Un-t Wroclawski im B. Bieruta. – Wroclaw, 1985. – 319с.
96099
   Sklad osobowy na rok akademicki 1985/1986 / Uniwersytet Wroclawski im. Boleslawa Bieruta. – Wroclaw, 1986. – 322с.
96100
   Sklad osobowy na rok akademicki 1986-87. – Wroclaw, 1987. – 329с.
96101
   Sklad osobowy rok akademicki 1995/1996 / Uniwersytet Lodzki. – Lodz, 1995. – 296с.
96102
   Sklad osobowy UAM : W Roku Akademickim 1996/1997. – Poznan : Wydawnictwo Naukowe UAM, 1997. – 362 s. – ISBN 8323208638
96103
   Sklad osobowy UAM w roku akademickim 1985/1986: Stan na 1 stycznia 1986 / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan, 1986. – 245с.
96104
   Sklad osobowy UAM w roku akademickim 1993/1994 / Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan, 1994. – 311с.
96105
   Sklad osobowy uczelni w roku akademickim 1962-1963. – Warszawa, 1962. – 282с.
96106
   Sklad osobowy uczelni w roku akademickim 1963-1964. – Warszawa, 1963. – 236с.
96107
   Sklad osobowy uczelni w roku akademickim 1964-1965. – Warszawa, 1964. – 264с.
96108
   Sklad osobowy uczelni w roku akademickim 1965-1966. – Warszawa, 1965. – 292с.
96109
   Sklad osobowy uczelni. Na rok akademicki 1957-1958. – Warszawa, 1957. – 164с.
96110
   Sklad osobowy uniwersytetu Warszawskiego w roku akademickim 1979/80. – Warszawa, 1980. – 472с.
96111
   Sklad osobowy Uniwersytetu Warszawskiego w roku akademickim 1993/1994 (Stan na dzien 31 stycznia 1994 roku). – Warszawa, 1994. – 518с.
96112
   Sklad osobowy za rok 1965/66. Wedlug stanu zatrudnienia z dnia i marca 1966. – Krakow, 1966. – 214с.
96113
   Sklad osobowy za rok akademicki 1960/61 i spis wykladow na rok akademicki 1961/62. Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu. – Torun, 1962. – 132с.
96114
   Sklad osobowy za rok akademicki 1961/62 i spis wykladow na rok akademicki 1962/63. Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu. – Torun, 1963. – 168с.
96115
   Sklad osobowy.. – Torun, 1979. – 271с.
96116
   Sklad osobowy. Rok akademicki 1971/1972. – Poznan, 1971. – 177с.
96117
   Sklad osobowy. Rok akademicki 1974/75. – Lodz, 1975. – 224с.
96118
   Sklad osobowy. Rok akademicki 1975/1976. – Lodz, 1976. – 362с.
96119
   Sklad osobowy. Rok akademicki 1977/1978. – Lodz, 1977. – 276с.
96120
   Sklad osobowy. Rok akademicki 1977/78. – Warszawa, 1978. – 112с.
96121
   Sklad osobowy: Rok akademicki 1976/77. – Lodz, 1977. – 318с.
96122
   Sklad osobowy: Rok akademicki 1984-1985 / Uniwersytet Lodzki. – Lodz, 1985. – 243с.
96123
   Sklad osobowy: Rok akademicki 1991/1992 / Uniwersytet Lodzki. – Lodz, 1993. – 332с.
96124
   Sklad osobowy: Stan na 30.XI.1987 r.. – Wroclaw, 1988. – 328с.
96125
   Sklad osobowy: wedlug stanu w dniu 1 pardziernika 1993 roku. – Wroclaw, 1994. – 389с.
96126
  Lucic H. Skladania izvarsnih pisan razlicih / H. Lucic, Hektorovic. – Zora, 1968. – 361с.
96127
  Grepl Miroslav Skladba spisovne cestiny / Grepl Miroslav, Karlik Petr. – Praha, 1986. – 474с.
96128
  Grzebieniowski Tadeusz Skladnia i stylistyka jezyka angielskiego / Grzebieniowski Tadeusz. – Wyd. 4. – Lodz-Warszawa, 1962. – 200с.
96129
  Haskova Lenka Sklenka na odvahu. / Haskova Lenka. – Praha, 1977. – 153с.
96130
  Bednar Alfonz Skleny vrch / Bednar Alfonz. – Bratislava, 1954. – 356с.
96131
  Seidler Barbara Skloceni z prawem / Barbara Seidler. – Krakow : Wyd-wo literackie, 1972. – 389s.
96132
  Boschnakov Nikola Skobelev-park. Freilichtmuseum. Plevna / Boschnakov Nikola. – Sofia, 1966. – 46с.
96133
  Malinowski Tadeusz Skoczkowie doswiadczalni / Malinowski Tadeusz. – Warszawa, 1976. – 132с.
96134
  Sarrazin Albertyna Skok / Sarrazin Albertyna; Przel.G. i M.Zulawscy. – Warszawa : PIW, 1967. – 195s.
96135
  Hasek Jaroslav Skola humoru. / Hasek Jaroslav. – Berlin, 1951. – 156с.
96136
  Luza J. Skola ovocnare / J. Luza. – Vyd. 2. – Praha : Statni Zemedelske Nakladatelstvi, 1970. – 299s.
96137
   Skola pro snoubence a novomanzele. – Praha, 1976. – 424с.
96138
  Ivkov Borislav Skola saha / Ivkov Borislav. – Beograda
1. – 1975. – 159с.
96139
  Hasek Jaroslav Skolni citanky a jine satiry. / Hasek Jaroslav. – Praha, 1956. – 178с.
96140
  Hasek Jaroslav Skolni rusko-ceesky slovnik / Hasek Jaroslav; zpracoval L.V. Kopeckeho. – Praha, 1956. – 1272 с.
96141
   Skolni rusko-cesky slovnik = Школьный русско-чешский словарь. – Praha : Statni pedagogicke nakladatelstvi, 1955. – XII, 1271 s.
96142
   Skolni rusko-cesky slovnik = Школьный русско-чешский словарь. – Praha : Statni pedagogicke nakladatelstvi, 1956. – XII, 1271 s.
96143
   Skolni rusko-cesky slovnik. – 6. vyd. – Praha, 1976. – 1134с.
96144
   Skolni rusko-cesky slovnik. – 8e vyd. – Praha, 1983. – 1134с.
96145
   Skolstvo na Slovensku v rokoch 1901-1918. – Martin, 1993. – 671с.
96146
   Skopje i okolina. Turiaticke vodic. – Beograd. – 106с.
96147
  Pazniewski Wlodzimierz Skoro swit / Pazniewski Wlodzimierz. – Katowice : Ksiaznica, 1997. – 301s. – ISBN 83-7132-196-1
96148
  Patkowski Maciej Skorpiony / Patkowski Maciej. – Warszawa, 1959. – 224с.
96149
  Unkiewicz Tadeusz Skradzione glowy / Unkiewicz Tadeusz. – Warszawa : "Iskry", 1958. – 471 s.
96150
  Kraszewski Tadeusz Skradziony gwozdz. / Kraszewski Tadeusz. – Poznan, 1972. – 187с.
96151
  Kormuth D. Skratky nazvov slovenskych periodik vydavanych do roku 1965 / D. Kormuth, A. Matovcik. – Martin, 1970. – 169с.
96152
  Kata Elizabeth Skrawek blekitu. Tlum U. Lada-Zablocka. / Kata Elizabeth. – Warszawa, 1973. – 206с.
96153
  Goszczurny Stanislaw Skrawek nieba / Goszczurny Stanislaw. – Gdansk, 1977. – 239с.
96154
  Maugham Skrawek ziemi / Maugham, Somerset. – Warszawa : Czytelnik, 1958. – 280 s.
96155
  Stelmachas M. Skrenda gulbiu pulkai. Apysaka / M. Stelmachas. – Vilnius, 1966. – 252с.
96156
  Skreta Skreta"s family portrait of Dionysio Miseroni / Skreta. – Lond., 1964. – 22с.
96157
  Orvin A.K. Skrifter om Svalbard og Ishavet / A.K. Orvin, A. Heintz; Det Kongelige departtement. – Oslo : Dybwad. – (Norges Svalbard - og Ishavs-Undersokelser)
30. – 1930. – 46, [10] s.
96158
   Skrifter utgivna av Institutionen for filologi 2 vid Tammerfors universitet, nordisk filologi = Tampereen yliopiston filologian laitos 2:N julkaisuja, pohjoismainen filologia. – Tammerfors : Tampereen yliopiston keskusmonistamo. – ISBN 951-44-0787-3
№2 : Spridda studier i svenska, sarskilt finlandssvenska; № 1/Pettersson Bjorn. – 1978. – 4,110blz.
96159
   Skrifter utgivna av Institutionen for filologi 2 vid Tammerfors universitet, nordisk filologi = Tampereen yliopiston filologian laitos 2:N julkaisuja, pohjoismainen filologia. – Tammerfors : Tampereen yliopiston keskusmonistamo. – ISBN 951-44-0854-3
№3 : Spridda studier i svenska, sarskilt finlandssvenska; № 2/Pettersson Bjorn. – 1979. – 4,60blz.
96160
   Skrifter utgivna av Institutionen for filologi 2 vid Tammerfors universitet, nordisk filologi = Tampereen yliopiston filologian laitos 2:N julkaisuja, pohjoismainen filologia. – Tammerfors : Tampereen yliopiston keskusmonistamo. – ISBN 951-44-0914-0
№4 : Festskrift till Bjorn Pettersson 19.12.1979. – 1979. – 4,419blz.
96161
   Skrifter utgivna av Institutionen for filologi II vid Tammerfors universitet, nordisk filologi = Tampereen yliopiston filologian laitos II:N julkaisuja, pohjoismainen filologia. – Tammerfors : Tampereen yliopiston keskusmonistamo. – ISBN 951-44-0955-8
№5 : Lexemen bana, plan /Kaj Wikstrom. – 1980. – 4,70,3blz.
96162
  Branald Adolf Skrinka s licidly. / Branald Adolf. – Praha, 1962. – 262с.
96163
  Grycz Jozef Skrocone przepisy katalogowania alfabetycznego / Grycz Jozef, Borkowska Wladyslawa. – Wyd. 6. – Warszawa, 1975. – 199с.
96164
  Traciewicz Kazimierz Skruszona potega / Traciewicz Kazimierz. – Krakow, 1977. – 221с.
96165
   Skrypt do cwiczen z lakarstwa / H. Czyz, A. Gos, T. Kitczak, M. Trzaskos; Academia rolnicza w Szczecinie. – Szczecin, 2000. – 154s. : 16 il. – ISBN 83-87327-48-4
96166
   Skrypty uczelniane / Uniwersytet Jagiellonski. Instytut filologii germanskiej. – Krakow : Nakladem Uniw. Jagiellonskiego. – ISSN 0239-6017
N 711 : Dramaturgia Hamburska: Wybor /Przel. i opr. O. Dobijanka-Witczakowa. – 1994
96167
  Zubek Ludo Skryty pramen / Zubek Ludo. – Bratislava : Slovensky spisovatel, 1956. – 207 s.
96168
  Debnicki Kazimierz Skrzydla w burzy. / Debnicki Kazimierz. – Warszawa, 1975. – 124с.
96169
  Kisielewski Wladyslaw Skrzydlate fatum. / Kisielewski Wladyslaw. – Lublin, 1975. – 239с.
96170
  Makuszynski Kornel Skrzydlaty chlopiec / Makuszynski Kornel. – Warszawa, 1959. – 208с.
96171
   Skulpturos Darbai. – 16 atv.
96172
  Trublainis N. Skuna ""Kolumbas" / N. Trublainis. – Vilnius, 1965. – 374с.
96173
  Fischer Ernst Skutecnost a mystifikace. / Fischer Ernst. – Praha, 1961. – 164с.
96174
  Cochrane A.L. Skutecznosc i sprawnosc. Uwagi na temat . Sluzby zdrowia / A.L. Cochrane. – Warszawa : Panstwowy zaklad wydawnictw lekarskich, 1974. – 104s.
96175
  Coombs Ch. Skyhooks: the story of helicopters / Ch. Coombs. – New York : William Morrow & Co., 1967. – 95 с.
96176
  Коновалов Вячеслав SkyTeam: восточный вектор // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 4. – С. 16-17 : фото. – ISSN 1998-8044
96177
   Skytrax віддає належне "Борисполю" // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 2, березень - квітень. – С. 18 : фото. – ISSN 1998-8044
96178
  Самойлов Юрій SkyUp: чартер чи лоукостер? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 7, спецвыпуск. – С. 12-15 : фото. – ISSN 1998-8044
96179
  Buttner Gunter SL-System. / Buttner Gunter. – 2. Aufl. – Leipzig, 1975. – 128с.
96180
  Ленг С. SL2 (R) : пер. с англ. / С. Ленг. – Москва : Мир, 1977. – 430 с.
96181
  Holub Miroslav Sla Bi Kar / Holub Miroslav. – Praha, 1965. – 114с.
96182
  Holub Miroslav Slabikar / Holub Miroslav. – Praha, 1961. – 98с.
96183
  Samsel Roman Slad czlowieka, slad weza / Samsel Roman. – Warszawa, 1984. – 234с.
96184
  Zarzycki A. Slad prowadzi w przeszlosc / A. Zarzycki. – [ Warszawa ] : MON, 1975. – 152 s.
96185
  Koniusz Janusz Slad przelotu / Koniusz Janusz. – Poznan, 1961. – 43с.
96186
  Moric Junna Slad w morzu i inne wiersze / Moric Junna. – Warszawa, 1974. – 53с.
96187
  Bratny Roman Slad. / Bratny Roman. – Warszawa, 1962. – 246с.
96188
  Meissner M. Sladami arabskich kupcow i piratow / M. Meissner. – Warzsawa, 1977. – 319с.
96189
  Horodyska Maria Sladami Chopina / Horodyska Maria. – Warszawa, 1960. – 52с.
96190
  Reinfuss R. Sladami lemkow / Roman Reinfuss. – Warszawa : Kraj, 1990. – 150, [ 1 ] c., [ 15 ] арк. фотогр. – ISBN 83-7005-238-X
96191
  Brandys Marian Sladami Stasia i Nel. / Brandys Marian. – Warszawa, 1961. – 208с.
96192
  Baculewski Jan Sladami zycia i tworczosci Marii Konopnickiej. / Baculewski Jan. – Warszawa, 1963. – 388с.
96193
  Mostek Josef Sladarstvi. Biochemie a technologie sladu / Mostek Josef. – Praha, 1975. – 478с.
96194
  Pechacek Ladislav Sladkokysele povidky / Pechacek Ladislav. – Hradec Kralove, 1982. – 109с.
96195
  Kowalewski Stanislaw Slady Bialego Ksiezyca / Kowalewski Stanislaw. – Warszawa, 1974. – 182с.
96196
  Hebanowski Stanislaw Slady czasu. / Hebanowski Stanislaw. – Poznan, 1958. – 168с.
96197
  Szumanska Ewa Slady na oceanie / Szumanska Ewa. – Warszawa, 1963. – 132с.
96198
  Czaplinski Przemyslaw Slady przelomu : O prozie polskiej 1976-1996 / Czaplinski Przemyslaw. – Krakow : Wyd-wo Literackie, 1997. – 266 s. – (Ser.:"Obrazy wspolczesnosci"). – ISBN 8308027237
96199
  Piluk P. Slady zydowskie w Pszczynie i innych miastach slaskich = Jewish traces in Pszczyna and other Silesian cities / P. Piluk. – Pszczyna : Urzad Miejski, 2006. – [19]s. : ill.
96200
  Natusiewicz R. Slask : weglem i piorkiem / R. Natusiewicz. – Wroclaw : Ossolineum, 1963. – IX, 69 s. : ill. – Резюме англ. мовою
96201
   Slask w mysli politycznej i dzialalnosci polakow i niemcow w XX wieku. – Opole : Wyd-wo Uniwersytetu Opolskiego, 2001. – 228s. – ISBN 83-88796-4-5
96202
  Popiolek Kazimierz Slask w oczach okupanta / Popiolek Kazimierz. – Katowice, 1958. – 288с.
96203
   Slask w pierwszej polowie XIX wieku. 1. Slask w latach 1806-1847 / W. Dlugoborski, K. Popiolek. – Wroclaw
Tom 1. – 1957. – 350с.
96204
   Slask w pierwszej polowie XIX wieku. 1. Slask w latach 1806-1847 / W. Dlugoborski, K. Popiolek. – Wroclaw
Tom 1. – 1957. – 350с.
96205
   Slask w pierwszej polowie XIX wieku. 2. Slask w latach 1848-1850 / W. Dlugoborski, K. Popiolek. – Wroclaw
Tom 2. – 1957. – 358с.
96206
  Barycz Henryk Slask w polskiej kulturze umyslowe / Barycz Henryk. – Katowice, 1979. – 467с.
96207
  Janeczek Zdzislaw Slask wobec polskich walk narodowowyzwolenczych 1768-1918 / Janeczek Zdzislaw. – Katowice : Wyd-wo uczelniane Akademii ekonomicznej im.Karola Adamieckiego w Katowicach, 2001. – 550s. – (Prace naukowe). – ISBN 83-7246-021-3
96208
  Popiolek Kazimiers Slaskie dzieje / Popiolek Kazimiers. – Warszawa-Krakow, 1976. – 535с.
96209
   Slaskie studia historyczne. – Katowice
Tom 1. – 1975. – 382с.
96210
  Petre N. Slatina / N. Petre, M. Butoi. – Bucuresti, 1968. – 24с.
96211
  Donzasviliova Tina Slava / Donzasviliova Tina. – Praha, 1954. – 280с.
96212
  Rawlins Gregory Slaves of the machine : The quickening of computer technology / Rawlins Gregory. – Cambridge; London : A Bradford book; The MIT press, 1998. – 135p. – ISBN 0-262-18183-5
96213
   Slavia orientalis. – Warszawa. – ISSN 0037-6744
Rocz. 46, N 4. – 1997
96214
   Slavia orientalis. – Krakow
Rocz. 47, N 4. – 1998


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
96215
   Slavia orientalis. – Krakow
Rocz. 47, N 1. – 1998
96216
   Slavia orientalis. – Krakow
Rocz. 47, N 3. – 1998
96217
   Slavia orientalis. – Krakow
Rocz. 48, N 2. – 1999
96218
   Slavia orientalis. – Krakow
Rocz. 48, N 3. – 1999
96219
   Slavia orientalis. – Krakow
Rocz. 48, N 1. – 1999
96220
   Slavia orientalis. – Krakow
Rocz. 48, N 4. – 1999
96221
   Slavia orientalis. – Krakow
Rocz. 49, N 1. – 2000
96222
   Slavia orientalis. – Krakow
Rocz. 49, N 2. – 2000
96223
   Slavia orientalis. – Krakow
Rocz. 49, N 3. – 2000
96224
   Slavia orientalis. – Krakow
Rocz. 49, N 4. – 2000
96225
   Slavia orientalis. – Krakow
Rocz. 50, N 1. – 2001
96226
   Slavic and German in contact: studies from areal and contrastive linguistics / ed. by Elzbieta Kaczmarska and Motoki Nomachi. – Sapporo : Slavic Research Center, Hokkaido univ., 2014. – IV, 164, [7] p. – Бібліогр. в кінці ст. – (Slavic Eurasian studies ; No. 26). – ISBN 978-4-938637-77-4
96227
   Slavica-Auswahl-Katalog der Universitatsbibliothek, Jena. Ein Hilfsbuch fur Slavisten und Germanoslavica-Forscher in 2 Banden. 1. Allgemeine Literatur, Tschechoslowakei und Polen. – Weimar
1. Band, 1 Teil. – 1956. – 250с.
96228
   Slavica-Auswahl-Katalog der Universitatsbibliothek, Jena. Ein Hilfsbuch fur Slavisten und Germanoslavica-Forscher in 2 Banden. 2. Russland und Sowjetunion. – Weimar
2. Band, 2. Teil. – 1958. – 264 p.
96229
  Sosjura Volodimyr Slavici dalky / Sosjura Volodimyr. – Praha, 1958. – 114с.
96230
  Hala Bohuslav Slavika jeji podstata a vyvoj. / Hala Bohuslav. – Praha, 1956. – 108с.
96231
  Kotvan Imrich Slavika XVI. storocia univerzitnej kniznice v Bratislave / Kotvan Imrich. – Bratislava, 1981. – 96с.
96232
   Slavin. – Bratislava, 1975. – 98с.
96233
  Broch Olaf Slavische Phonetik. / Broch Olaf. – Heidelberg, 1911. – 347с.
96234
   Slavische Sprachwissenschaft und Interdisziplinaritat. – Munchen : Sagner. – (Specimina philologiae slavicae / Hrsg. von O.Horbatsch, G.Freidhof, P.Kosta ; Bd.106). – ISBN 3-87690-598-2
Nr.1. – 1995. – 180S.
96235
   Slavische Sprachwissenschaft und Interdisziplinaritat. – Munchen : Sagner. – (Specimina philologiae slavicae / Hrsg. von O.Horbatsch, G.Freidhof, P.Kosta ; Bd.108). – ISBN 3-87690-646-6
Nr.2. – 1996. – 242S.
96236
   Slavische Sprachwissenschaft und Interdisziplinaritat. – Munchen : Sagner. – (Specimina philologiae slavicae / Hrsg. von O.Horbatsch, G.Freidhof, P.Kosta ; Bd.111). – ISBN 3-87690-655-5
Nr.3. – 1996. – 304S.
96237
   Slavisticna revija : Casopis za Jezikoslovje in Literarne Vede. – Ljubljana. – ISSN 03506894
L.44, N4. – 1996


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
96238
   Slavisticna revija : Casopis za jezikoslovje in literarne vede. – Ljubljana. – ISSN 0350-6894
Letn. 45, N 1/2. – 1997
96239
   Slavisticna revija : Casopis za jezikoslovje in literarne vede. – Ljubljana. – ISSN 0350-6894
Letn. 45, N 3/4. – 1997
96240
   Slavisticna revija = Slavisticna revija: Journal for linguistics and literary studies : Casopis za jezikoslovje in literarne vede. – Ljubljana. – ISSN 0350-6894
Letn. 46, N 1. – 1998
96241
   Slavisticna revija = Slavisticna revija: Journal for linguistics and literary studies : Casopis za jezikoslovje in literarne vede. – Ljubljana. – ISSN 0350-6894
Letn. 46, N 2. – 1998
96242
   Slavisticna revija = Slavisticna revija: Journal for linguistics and literary studies : Casopis za jezikoslovje in literarne vede. – Ljubljana. – ISSN 0350-6894
Letn. 46, N 3. – 1998
96243
   Slavisticna revija = Slavisticna revija: Journal for linguistics and literary studies : Casopis za jezikoslovje in literarne vede. – Ljubljana. – ISSN 0350-6894
Letn. 46, N 4. – 1998
96244
   Slavisticna revija = Slavisticna revija: Journal for linguistics and literary studies : Casopis za jezikoslovje in literarne vede. – Ljubljana. – ISSN 0350-6894
Letn. 47, N 1. – 1999
96245
   Slavisticna revija = Slavisticna revija: Journal for linguistics and literary studies : Casopis za jezikoslovje in literarne vede. – Ljubljana. – ISSN 0350-6894
Letn. 47, N 2. – 1999
96246
   Slavisticna revija = Slavisticna revija: Journal for linguistics and literary studies : Casopis za jezikoslovje in literarne vede. – Ljubljana. – ISSN 0350-6894
Letn. 47, N 3. – 1999
96247
   Slavisticna revija = Slavisticna revija: Journal for linguistics and literary studies : Casopis za jezikoslovje in literarne vede. – Ljubljana. – ISSN 0350-6894
Letn. 47, N 4. – 1999
96248
   Slavisticna revija = Slavisticna revija: Journal for linguistics and literary studies : Casopis za jezikoslovje in literarne vede. – Ljubljana. – ISSN 0350-6894
Letn. 48, N 4. – 2000
96249
   Slavisticna revija = Slavisticna revija: Journal for linguistics and literary studies : Casopis za jezikoslovje in literarne vede. – Ljubljana. – ISSN 0350-6894
Letn. 48, N 1. – 2000
96250
   Slavisticna revija = Slavisticna revija: Journal for linguistics and literary studies : Casopis za jezikoslovje in literarne vede. – Ljubljana. – ISSN 0350-6894
Letn. 48, N 2. – 2000
96251
   Slavisticna revija = Slavisticna revija: Journal for linguistics and literary studies : Casopis za jezikoslovje in literarne vede. – Ljubljana. – ISSN 0350-6894
Letn. 48, N 3. – 2000
96252
   Slavisticna revija = Slavisticna revija: Journal for linguistics and literary studies : Casopis za jezikoslovje in literarne vede. – Ljubljana. – ISSN 0350-6894
Letn. 49, N 1/2. – 2001
96253
   Slavisticna revija = Slavisticna revija: Journal for linguistics and literary studies : Casopis za jezikoslovje in literarne vede. – Ljubljana. – ISSN 0350-6894
Letn. 49, N 3. – 2001
96254
   Slavisticna revija = Slavisticna revija: Journal for linguistics and literary studies : Casopis za jezikoslovje in literarne vede. – Ljubljana. – ISSN 0350-6894
Letn. 49, N 4. – 2001
96255
   Slavisticna revija = Slavisticna revija: Journal for linguistics and literary studies : Casopis za jezikoslovje in literarne vede. – Ljubljana. – ISSN 0350-6894
Letn. 50, N 4. – 2002
96256
   Slavisticna revija = Slavisticna revija: Journal for linguistics and literary studies : Casopis za jezikoslovje in literarne vede. – Ljubljana. – ISSN 0350-6894
Letn. 50, N 1. – 2002
96257
   Slavisticna revija = Slavisticna revija: Journal for linguistics and literary studies : Casopis za jezikoslovje in literarne vede. – Ljubljana. – ISSN 0350-6894
Letn. 50, N 2. – 2002
96258
   Slavisticna revija = Slavisticna revija: Journal for linguistics and literary studies : Casopis za jezikoslovje in literarne vede. – Ljubljana. – ISSN 0350-6894
Letn. 50, N 3. – 2002
96259
   Slavisticna revija = Slavisticna revija: Journal for linguistics and literary studies : Casopis za jezikoslovje in literarne vede. – Ljubljana. – ISSN 0350-6894
L 51, N 1. – 2003


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
96260
   Slavisticna revija = Slavisticna revija: Journal for linguistics and literary studies : Casopis za jezikoslovje in literarne vede. – Ljubljana. – ISSN 0350-6894
L 51, Posebna stevilka : Zbornik referatov za Trinajsti mednarosni slavisticni kongres. – 2003


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
96261
   Slavisticna revija = Slavisticna revija: Journal for linguistics and literary studies : Casopis za jezikoslovje in literarne vede. – Ljubljana. – ISSN 0350-6894
L 51, N 2. – 2003


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
96262
   Slavisticna revija = Slavisticna revija: Journal for linguistics and literary studies : Casopis za jezikoslovje in literarne vede. – Ljubljana. – ISSN 0350-6894
L 51, N 3. – 2003


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
96263
   Slavisticna revija = Slavisticna revija: Journal for linguistics and literary studies : Casopis za jezikoslovje in literarne vede. – Ljubljana. – ISSN 0350-6894
L 51, N 4. – 2003


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
96264
   Slavisticna revija = Slavisticna revija: Journal for linguistics and literary studies : Casopis za jezikoslovje in literarne vede. – Ljubljana. – ISSN 0350-6894
L 52, N 1. – 2004


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
96265
   Slavisticna revija = Slavisticna revija: Journal for linguistics and literary studies : Casopis za jezikoslovje in literarne vede. – Ljubljana. – ISSN 0350-6894
L 52, N 2. – 2004


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
96266
   Slavisticna revija = Slavisticna revija: Journal for linguistics and literary studies : Casopis za jezikoslovje in literarne vede. – Ljubljana. – ISSN 0350-6894
L 52, N 3. – 2004


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
96267
   Slavisticna revija = Slavisticna revija: Journal for linguistics and literary studies : Casopis za jezikoslovje in literarne vede. – Ljubljana. – ISSN 0350-6894
L. 52, N 4. – 2004


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
96268
   Slavisticna revija : Casopis za jezikoslovje in literarne vede. – Ljubljana. – ISSN 0350-6894
L. 53, N 2. – 2005
96269
   Slavisticna revija : Casopis za jezikoslovje in literarne vede. – Ljubljana. – ISSN 0350-6894
L. 53, N 1. – 2005
96270
   Slavisticna revija : Casopis za jezikoslovje in literarne vede. – Ljubljana. – ISSN 0350-6894
L. 53, N 3. – 2005
96271
   Slavisticna revija : Casopis za jezikoslovje in literarne vede. – Ljubljana. – ISSN 0350-6894
L. 53, N 4. – 2005
96272
   Slavisticna revija : Casopis za jezikoslovje in literarne vede. – Ljubljana. – ISSN 0350-6894
L. 54, N 1. – 2006
96273
   Slavisticna revija : Casopis za jezikoslovje in literarne vede. – Ljubljana. – ISSN 0350-6894
L. 54, N 2. – 2006
96274
   Slavisticna revija : Casopis za jezikoslovje in literarne vede. – Ljubljana. – ISSN 0350-6894
L. 54, N 3. – 2006
96275
   Slavisticna revija : Casopis za jezikoslovje in literarne vede. – Ljubljana. – ISSN 0350-6894
L. 54 : Posebna stevilka: special issue: Slovensko jezikoslovje danes. – 2006
96276
   Slavisticna revija : Casopis za jezikoslovje in literarne vede. – Ljubljana. – ISSN 0350-6894
L. 54, N 4. – 2006
96277
   Slavisticna revija : Casopis za jezikoslovje in literarne vede. – Ljubljana. – ISSN 0350-6894
L. 55, N 1/2. – 2007
96278
   Slavisticna revija : Casopis za jezikoslovje in literarne vede. – Ljubljana. – ISSN 0350-6894
L. 55, N 3. – 2007
96279
   Slavisticna revija : Casopis za jezikoslovje in literarne vede. – Ljubljana. – ISSN 0350-6894
L. 55, N 4. – 2007
96280
   Slavisticna revija : Casopis za jezikoslovje in literarne vede. – Ljubljana. – ISSN 0350-6894
L. 56, N 1. – 2008
96281
   Slavisticna revija : Casopis za jezikoslovje in literarne vede. – Ljubljana. – ISSN 0350-6894
L. 56, N 2, stevilka : Zbornik referatov za stirinajsti Mednarodni slavisticni kongres, Ohrid, 10.-17. sept. 2008. – 2008
96282
   Slavisticna revija : Casopis za jezikoslovje in literarne vede. – Ljubljana. – ISSN 0350-6894
L. 56, N 3. – 2008
96283
   Slavisticna revija : Casopis za jezikoslovje in literarne vede. – Ljubljana. – ISSN 0350-6894
L. 56/57, N 4/1. – 2008
96284
   Slavisticna revija : casopis za jezikoslovje in literarne vede. – Ljubljana : Slavisticno drustvo Slovenije. – ISSN 0350-6894
L. 57, N 2. – 2009
96285
   Slavisticna revija : casopis za jezikoslovje in literarne vede. – Ljubljana : Slavisticno drustvo Slovenije. – ISSN 0350-6894
L. 57, N 3. – 2009
96286
   Slavisticna revija : casopis za jezikoslovje in literarne vede. – Ljubljana : Slavisticno drustvo Slovenije. – ISSN 0350-6894
L. 57, N 4. – 2009
96287
   Slavisticna revija : casopis za jezikoslovje in literarne vede. – Ljubljana : Slavisticno drustvo Slovenije. – ISSN 0350-6894
L. 58, N 1. – 2010
96288
   Slavisticna revija : casopis za jezikoslovje in literarne vede. – Ljubljana : Slavisticno drustvo Slovenije. – ISSN 0350-6894
L. 58, N 2. – 2010
96289
   Slavisticna revija : casopis za jezikoslovje in literarne vede. – Ljubljana : Slavisticno drustvo Slovenije. – ISSN 0350-6894
L. 58, N 3. – 2010
96290
   Slavisticna revija : casopis za jezikoslovje in literarne vede. – Ljubljana : Slavisticno drustvo Slovenije. – ISSN 0350-6894
L. 58, N 4. – 2010
96291
   Slavisticna revija : casopis za jezikoslovje in literarne vede. – Ljubljana : Slavisticno drustvo Slovenije. – ISSN 0350-6894
L. 59, N 1. – 2011
96292
   Slavisticna revija : casopis za jezikoslovje in literarne vede. – Ljubljana : Slavisticno drustvo Slovenije. – ISSN 0350-6894
L. 59, N 2. – 2011
96293
   Slavisticna revija : casopis za jezikoslovje in literarne vede. – Ljubljana : Slavisticno drustvo Slovenije. – ISSN 0350-6894
L. 59, N 3. – 2011
96294
   Slavisticna revija : casopis za jezikoslovje in literarne vede. – Ljubljana : Slavisticno drustvo Slovenije. – ISSN 0350-6894
L. 59, N 4. – 2011
96295
   Slavisticna revija : casopis za jezikoslovje in literarne vede. – Ljubljana : Slavisticno drustvo Slovenije. – ISSN 0350-6894
L. 60, N 3. – 2012
96296
   Slavisticna revija : casopis za jezikoslovje in literarne vede. – Ljubljana : Slavisticno drustvo Slovenije. – ISSN 0350-6894
L. 60, N 4. – 2012
96297
   Slavisticna revija : casopis za jezikoslovje in literarne vede. – Ljubljana : Slavisticno drustvo Slovenije. – ISSN 0350-6894
L. 60, N 1. – 2012
96298
   Slavisticna revija : casopis za jezikoslovje in literarne vede. – Ljubljana : Slavisticno drustvo Slovenije. – ISSN 0350-6894
L. 60, N 2. – 2012
96299
   Slavisticna revija : casopis za jezikoslovje in literarne vede. – Ljubljana : Slavisticno drustvo Slovenije. – ISSN 0350-6894
L. 61, N 1. – 2013
96300
   Slavisticna revija : casopis za jezikoslovje in literarne vede. – Ljubljana : Slavisticno drustvo Slovenije. – ISSN 0350-6894
L. 61, N 2. – 2013
96301
   Slavisticna revija : casopis za jezikoslovje in literarne vede. – Ljubljana : Slavisticno drustvo Slovenije. – ISSN 0350-6894
L. 61, N 3. – 2013
96302
   Slavisticna revija : casopis za jezikoslovje in literarne vede. – Ljubljana : Slavisticno drustvo Slovenije. – ISSN 0350-6894
L. 61, N 4. – 2013
96303
   Slavisticna revija : casopis za jezikoslovje in literarne vede. – Ljubljana : Slavisticno drustvo Slovenije. – ISSN 0350-6894
L. 62, N 1. – 2014
96304
   Slavisticna revija : casopis za jezikoslovje in literarne vede. – Ljubljana : Slavisticno drustvo Slovenije. – ISSN 0350-6894
L. 62, N 2. – 2014
96305
   Slavisticna revija : casopis za jezikoslovje in literarne vede. – Ljubljana : Slavisticno drustvo Slovenije. – ISSN 0350-6894
L. 62, N 3. – 2014
96306
   Slavisticna revija : casopis za jezikoslovje in literarne vede. – Ljubljana : Slavisticno drustvo Slovenije. – ISSN 0350-6894
L. 62, N 4. – 2014
96307
   Slavisticna revija : casopis za jezikoslovje in literarne vede. – Ljubljana : Slavisticno drustvo Slovenije. – ISSN 0350-6894
L. 63, N 2. – 2015
96308
   Slavisticna revija : casopis za jezikoslovje in literarne vede. – Ljubljana : Slavisticno drustvo Slovenije. – ISSN 0350-6894
L. 63, N 1. – 2015
96309
   Slavisticna revija : casopis za jezikoslovje in literarne vede. – Ljubljana : Slavisticno drustvo Slovenije. – ISSN 0350-6894
L. 63, N 3. – 2015
96310
   Slavisticna revija : casopis za jezikoslovje in literarne vede. – Ljubljana : Slavisticno drustvo Slovenije. – ISSN 0350-6894
L. 63, N 4. – 2015
96311
   Slavisticna revija : casopis za jezikoslovje in literarne vede. – Ljubljana : Slavisticno drustvo Slovenije. – ISSN 0350-6894
L. 64, N 1. – 2016
96312
   Slavisticna revija : casopis za jezikoslovje in literarne vede. – Ljubljana : Slavisticno drustvo Slovenije. – ISSN 0350-6894
L. 64, N 2. – 2016
96313
   Slavisticna revija : casopis za jezikoslovje in literarne vede. – Ljubljana : Slavisticno drustvo Slovenije. – ISSN 0350-6894
L. 64, N 3. – 2016
96314
   Slavisticna revija : casopis za jezikoslovje in literarne vede. – Ljubljana : Slavisticno drustvo Slovenije. – ISSN 0350-6894
L. 64, N 4. – 2016
96315
   Slavisticna revija : casopis za jezikoslovje in literarne vede. – Ljubljana : Slavisticno drustvo Slovenije. – ISSN 0350-6894
L. 65, N 1. – 2017
96316
   Slavisticna revija : casopis za jezikoslovje in literarne vede. – Ljubljana : Slavisticno drustvo Slovenije. – ISSN 0350-6894
L. 65, N 2. – 2017
96317
   Slavistische Mitteilungen Nr. 4. Vse-Ukrainska Akademija Nauk : All-Ukra[nische Akademie der Wissenschaften . Kiev. – Leipzig : Markert & Petters. – 48 S.
96318
   Slavistische Studien zum 10. Internationalen Slavistenkongress in Sofia 1988. – Koln, Wien : Bohlau, 1988. – 9,[1],743S. – (Slavistische Forschungen / Hrsg. von R. Olesch in Verbindung mit H.-B.Harder, H.Rothe ; Bd. 54). – ISBN 3412037885
96319
   Slavistische Studien zum 8. Internationalen Slavistenkongress in Zagreb 1978. – Koln, Wien : Bohlau, 1978. – 10,545S. – (Slavistische Forschungen / Hrsg. von Reinhold Olesch ; Bd. 22). – ISBN 3412011789
96320
   Slavistische Studien zum 9. Internationalen Slavistenkongress in Kiev 1983. – Koln, Wien : Bohlau, 1983. – 8,648S. – (Slavistische Forschungen / Hrsg. von R. Olesch in Verbindung mit H.-B.Harder, H.Rothe ; Bd. 40). – ISBN 3412049824
96321
  Seliscev A.M. Slavjanskoe naselenie v Albanii = Славянское население в Албании / A.M.Seliscev; Nachdruck besorgt von R.Olesch. – Unverand. Nachdr. d. Orig.-Ausg. Sofia 1931. – Koln, Wien : Bohlau, 1978. – 10,352S, Karte. – (Slavistische Forschungen / Hrsg. von R.Olesch ; Bd.24). – ISBN 3412012785
96322
  Sykora Jan Slavna bojova cesta Ceskoslovenske vojenske jednotky v SSSR / Sykora Jan. – Praha, 1955. – 160с.
96323
  Dolezal Jiri Slavne povstani / Dolezal Jiri. – Praha, 1959. – 88с.
96324
  Novomesky Ladislav Slavnost istoty: Vyber zo stati a prispevkov o kulture a umeni: 1938-1944 / Novomesky Ladislav. – Bratislava, 1967. – 332с.
96325
  Kozarac Josip Slavonska suma / Kozarac Josip. – 6 izd. – Zagreb, 1973. – 103с.
96326
  Iwaszkiewicz Jaroslaw Slawa i chwala / Iwaszkiewicz Jaroslaw
1. – 531с.
96327
  Iwaszkiewicz Jaroslaw Slawa i chwala / Iwaszkiewicz Jaroslaw. – Warszawa
2. – 1958. – 460с.
96328
  Iwaszkiewicz Jaroslaw Slawa i chwala / Iwaszkiewicz Jaroslaw. – Warszawa
1. – 1978. – 561с.
96329
  Iwaszkiewicz Jaroslaw Slawa i chwala / Iwaszkiewicz Jaroslaw. – Warszawa
2. – 1978. – 482с.
96330
  Iwaszkiewicz Jaroslaw Slawa i chwala / Iwaszkiewicz Jaroslaw. – Warszawa
3. – 1978. – 421с.
96331
   Slawische Kultur und Europaische Geschichte. – Koln; Wien : Bohlau, 1984. – 68 S. – (Schriften des Komitees der Bundesrepublik Deutschland zur Forderung der Slawischen Studien / Association internationale pour l"etude et la diffusion des cultures slaves (UNESCO); hrsg. von H. Rothe ; Bd. 8). – ISBN 3412027847
96332
  Ojtozi Eszter Slawische und Slawen betreffende alte Drucke der Universitatsbibliothek zu Debrecen / Ojtozi Eszter. – Debrecen
1. – 1987. – 114 S.
96333
  Alaszewski Slawy sportu w karykaturze i wspomnieniu. / Alaszewski. – Warszawa, 1973. – 335с.
96334
   Slaying the Dragon. – Moscou, 1990. – 173с.
96335
  Surowiecki Wawrzyniec Sledzenie poczatku narodow slowianskich / Surowiecki Wawrzyniec. – Wroclaw - Warszawa - Krakow, 1964. – 198с.
96336
  Blahij Kazimierz Sledzstwo na dobranoc / Blahij Kazimierz. – Warszawa, 1977. – 183с.
96337
  Lem Stanislaw Sledztwo / Lem Stanislaw. – Warszawa, 1959. – 212с.
96338
  Fuks Ladislav Sledztwo prowadzi radca Heumann / Fuks Ladislav; Przeloz.E.Witwicka. – Warszawa : Czytelnik, 1976. – 412 s.
96339
  Lem Stanislaw Sledztwo; Katar / Lem Stanislaw. – Krakow, 1982. – 368с.
96340
  Wright L.R. Sleep white I sing / L.R. Wright. – Harmondsworth : Penguin books, 1987. – 212 p.
96341
  Narbutt Ignacy Slepcy w poswiacie ksiezyca. / Narbutt Ignacy. – Warszawa, 1957. – 240с.
96342
  Mikolajek Tadeusz Slepe gwiazdy / Mikolajek Tadeusz. – Wroclaw i i., 1976. – 768с.
96343
  Chadzynska Zofia Slepi bez lasek / Chadzynska Zofia. – Warszawa, 1959. – 208с.
96344
  Frenkel Mieczyslaw Slepy Pasazer / Frenkel Mieczyslaw. – Katowice, 1961. – 220с.
96345
  Bezruc Petr Sleszke pisne. Stuzkonoska modra / Bezruc Petr. – Praha, 1960. – 189с.
96346
  Brabec Jiri Slevarensky slovnik rusko-cesky a anglicko-cesky. / Brabec Jiri, Hellmann Bedrich. – Praha, 1953. – 156с.
96347
  Bezruc Petr Slezske pisne / Bezruc Petr. – Praha, 1953. – 188с.
96348
  Bezruc Petr Slezske pisne / Bezruc Petr. – Praha, 1956. – 188с.
96349
   Slika i svak suvnemene poezije. – Zagreb
1. – 1958. – 92с.
96350
  Mitrovic P. Slike iz kulturne istorje provogradnickog pokreta Bosne i Hercegovine (1900-1914) / P. Mitrovic. – Sarajevo, 1956. – 60с.
96351
  Lloyd George Davad Slings and arrows: saying chosen from the speeches / Lloyd George Davad; Guedalla P. – Toronto, 1929. – 324с.
96352
  Petrdlik Miroslav Slinute karbidy. Prirucka pro kontrolu, konstrukci a vyvoj karbidovych nastroju / Petrdlik Miroslav. – Praha, 1959. – 162с.
96353
  Андреев С.В. Slire -2 - интерактивная система для исследования речевых сигналов на IBM PC / С.В. Андреев, В.Я. Чучупал. – Москва, 1990. – 24с.
96354
   Sliusarenko Anatolii // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [ред. кол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відповід. ред. Дубина М.І.]. – Київ, 1994. – С. 248
96355
  Lucka M. Sliwy / M. Lucka. – Wyd. 2. – Warszawa : Pastwowe Wyd-wo Rolnicze i Lesne, 1972. – 133s.
96356
  Prok Andrej Slnce nad sachtami / Prok Andrej. – Praga-Bratislava, 1951. – 64с.
96357
   Slobodni Zagreb. – Zagreb, 1965. – 254с.
96358
  Highsmith Patricia Slodka choroba / Highsmith Patricia; Przelozyla U.Gutowska. – Warszawa : Iskry, 1980. – 317s. – ISBN 83-207-0167-8
96359
  Scipacov Stepan Sloky lasky / Scipacov Stepan. – Praha. – 104с.
96360
  Dracz Iwan Slonce i slowo / Dracz Iwan. – Krakow-Wroclaw, 1983. – 98с.
96361
  Sujkowski Boguslaw Slonce nad Bakongo / Sujkowski Boguslaw. – Gdynia, 1963. – 244с.
96362
  Pawlenko P. (Pavlenko) Slonce nad stepem / P. (Pavlenko) Pawlenko. – Moskwa, 1951. – 92с.
96363
  Prevelakis Pandelis Slonce smierci / Prevelakis Pandelis; Tlum.z nowogreck.i wstep.opatrz.J.Strasburger. – Warszawa : Czytelnik, 1967. – 323 s.
96364
  Traba M. Sloneczne labirynty / Marta Traba; przel. K. Wojciechowska. – Warszawa : Czytelnik, 1972. – 188 s.
96365
  Snopkiewicz Halina Sloneczniki / Snopkiewicz Halina. – Warszawa : Ludowa spoldzielnia wydawnicza, 1973. – 293s.
96366
  Kwiecinska Zofia Sloneczny przedsionek piekla i inne opowiadania. / Kwiecinska Zofia. – Lublin, 1973. – 148с.
96367
  Dygat Stanislaw Slotne wieczory / Dygat Stanislaw. – Warszawa, 1957. – 132с.
96368
  Hronsky Marian Slouvensko na razcesti. Slovenske narodne rady a gardy v roku 1918 / Hronsky Marian. – Kosice, 1976. – 282с.
96369
  Sartre Jean Paul Slova / Sartre Jean Paul. – Praha, 1965. – 128с.
96370
  Faltan Samo Slovaci v partizanskych bojoch v Sovietskom Svaze. / Faltan Samo. – Bratislava, 1957. – 212с.
96371
   Slovaci v revolucii 1848-1849 : Zbornik referatov z medzinar. vedeckej konferencie v Starej Turej 17.9. - 18.9. 1998. – Martin : Matica slovenska, 2000. – 295s. – ISBN 80-7090-589-1
96372
  Spankova J. Slovak labor migration abroad / J. Spankova, A. Grencikova, M. Kordos // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 9 (183). – P. 258-263. – ISSN 1993-6788
96373
   Slovakia and the slovaks : A concise encyclopedia. – Bratislava : Goldpress, 1994. – 727s. : il. – (Encyclopaedia Beliana). – ISBN 80-85584-11-5
96374
  Plicka Karol Slovakia in photographs / Plicka Karol. – Bratislava, 1967. – 200с.
96375
   Slovakia: State Language Law // Central European political science review (CEPSR) : quarterly of Central European political science alliance / Central European political science association. – Budapest, 2009. – Vol. 10, Nr 36/37, Summer/Fall : Political culture in Central Europe. – P. 191-195. – ISSN 1586-4197
96376
  Beranova Magdalena Slovane / Beranova Magdalena. – Praha, 1988. – 305с.
96377
   Slovane 6.-10. stoleti. Sbornik referatu ze sympozia Breclav-Pohansko 1978. – Brno, 1980. – 320с.
96378
   Slovanska filologie na Karlove universite v letech 1918-1929. – Praha, 1929. – 196с.
96379
   Slovanska filologie na Universite Karlove. – Praha, 1968. – с.
96380
  Кондратенко К.О. Slovanska idea v talianskej asti Cestopisu obsahujceho cestu do Horn Itlie... J. Kollra a Putositniciach A. Nemica // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 183-191. – ISSN 2075-437X


  Стаття присвячена аналізу "Подорожного нарису, що містить подорож до північної Італії" Я. Колара та "Подорожних дрібниць" А. Немчича. Особлива увага приділяється романтичним та ідеологічним елементам, авторській перцепції Італії та специфіці вираження ...
96381
  Strnadel J. Slovanska knihovna a slavistika / J. Strnadel, M. Krepinska. – Praha, 1979. – 210с.
96382
  Skultety Jozef Slovanska vzajomnost v publicistike Jozefa Scultetyho : (Vyber) / Skultety Jozef; Zost.G.Gracova,J.Markus. – Martin : Matica slovenska, 1998. – 66 s. – ISBN 807090495X
96383
  Budinsky-Kricka Vojtech Slovanske mohyly v Skalici. / Budinsky-Kricka Vojtech. – Bratislava, 1959. – 212с.
96384
  Celakovsky Fr.L. Slovanske narodni pisne / Fr.L. Celakovsky. – Kriticke vydani. 1. – Praha. – 732с.
96385
   Slovanske spisovne jazyky v dobe Obrozeni. Sbornik venovany Universitou Karlovou k 200. vyroci narozeni Josefa Jungmanna. – Praha, 1974. – 237с.
96386
  Havlik Lubomir Slovanske statni utvary raneho stredoveku. / Havlik Lubomir. – Praha, 1987. – 251с.
96387
  Skruzny Ludvik Slovanske zasobnice. Silnostenne zasobnice z mladsi a pozdni doby hradistni ve sbirkach okresniho muzea A.V. Sembery ve Vysokem Myte / Skruzny Ludvik. – Havlickuv Brod, 1965. – 48с.
96388
  Nahtigal Rajko Slovanski jeziki. / Nahtigal Rajko. – 2. poprav. in pomnozena izdaja. – Ljubljana, 1952. – 336с.
96389
   Slovansko jezikoslovje. Nahtigalov zbornik. Prispevki z mednarodnega simpozija v Ljubljani 30. junija - 2. julija 1977. – Ljubljana, 1977. – 528с.
96390
   Slovansky sjezd v Praze roku 1948: Sbirka dokumentu. – Praha, 1958. – 614с.
96391
   Slovar slovenskega knjiznega jezika. – Ljubljana
1 kn. – 1970. – 844с.
96392
   Slovar slovenskega knjiznega jezika. – Ljubljana
Druga Knjiga. – 1975. – 1030с.
96393
   Slovenci in makedonci v Jugislaviji / Znanstenin in-t Filoz. fak. v Ljubljani, In-t za nac.zgodovino - Skopje; Red.: B.Repe; Prev. v makedon. I.Kustrin // Македонците и словенците во Jугославиjа / Ред.: Н.Велjановски, В.Ачкоска, Давитковски Б.; Ин-т за нац.историjа-Скопjе. Ин-т за наука при Филоз. фак. во Льубльана. – Скопjе, 1999. – S.1-187. – ISBN 9989-624-0000
96394
  Zdolsek D. Slovene studens perception of auditors: is there a stereotype // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 11 (149). – С. 3338-345 : Tabl. – Bibliogr.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
96395
  Jug-Kranjec Slovenscina za tujce / H. Jug-Kranjec ; Izdal Seminar slovenskega jezika, literature in kulture pri PZE za slovanske jezike in knjizevnosti Filozofske fakultete Univerze v Lubljani. – Liubljana : [S.n.], 1978. – 210 s.
96396
  Klatik Z. Slovenska a juhoslovanska literatura : vyvinove aspekty medziliterarnych vzt"ahov / Zlatko Klatik ; Slovenska akademia vied, Literarnovedny ustav ; vedec. red. D. Durisin. – Bratislava : VEDA, 1987. – 231, [ 4 ] с.
96397
   Slovenska archeologia : Casopis Archeologickeho ustavu Slovenskej akademie vied. – Bratislava : Slovak academic press. – ISSN 1335-0102
Roc. 43, N 2. – 1995
96398
   Slovenska archeologia : Casopis Archeologickeho ustavu Slovenskej akademie vied. – Bratislava : Slovak academic press. – ISSN 1335-0102
Roc. 43, N 1. – 1995
96399
   Slovenska archeologia : Casopis Archeologickeho ustavu Slovenskej akademie vied. – Bratislava : Slovak academic press. – ISSN 1335-0102
R.44, N,2. – 1996


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
96400
  Jancarik Stanislav Slovenska Argentina: z osudov a cunnosti slovakov v Argentine v rokoch 1923-1993 / Jancarik Stanislav. – Martin, 1996. – 197 s.
96401
  Koblar Fr. Slovenska dramatika / Fr. Koblar. – Ljubljana
1. – 1972. – 254с.
96402
  Koblar France Slovenska dramatika / Koblar France. – Ljubljana
2. – 1973. – 290с.
96403
   Slovenska dramatika / Univ. v Ljubljani, Filoz. fak., Oddel. za slovenistiko, Center za slovenscino kot drugi/tuji jezik. – Ljubljana : Znanstvena zalozba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2012. – 392 s. : il. – На обкл.: Slovene drama. Simpozij - Symposium Obdobja 31. – (Obdobja ; 31). – ISBN 978-961-234-541-6
96404
  Pauliny Eugen a dr. Slovenska gramatika / Eugen a dr. Pauliny. – 5. zrevidovane a ciastocne doplnene vydanie. – Bratislava, 1968. – 583с.
96405
  Bunc Stanko Slovenska jezikovna vadnica za nizje razrede gimnazij. / Bunc Stanko. – 2-ga, pregledana izdaja. – Lubljana
2. – 1956. – 286с.
96406
   Slovenska kratka pripovedna proza. – Ljubljana, 2006. – 11, 676 s. – (Obdobja : Metode in zvrsti ; 23). – ISBN 961-237-057-5
96407
  Knezek L. Slovenska literatura v prekladoch 1945-1966 / L. Knezek. – Martin, 1970. – 389с.
96408
   Slovenska literatura v rukopisoch. – Martine, 1963. – 100с.
96409
   Slovenska narecja med sistemom in rabo / Univerza v Ljubljani, Filoz. fak., Oddelek za slovenistiko; Center za slovenscino kot drugi/tuji jezik; [ urednica Vera Smole ]. – Ljubljana, 2009. – 606 s. – На обкл.:Slovenska narecja med sistemom in rabo = Slovene dialects - system and use = Словенские диалекты - система и использование. – (Obdobja : Metode in zvrsti ; 26). – ISBN 978-961-237-332-0
96410
   Slovenska narodna bibliografia. Ser. A: Knihy. – Martin : Slovenska narodna kniznica
  vol. 46, N 13. – 1995
96411
   Slovenska narodna bibliografia. Ser. A: Knihy. – Martin : Slovenska narodna kniznica
  vol. 47, N 13. – 1996
96412
   Slovenska narodna bibliografia. Ser. C: Clanky. – Martin : Slovenska narodna kniznica
  roc. 43, N 12. – 1997


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
96413
   Slovenska narodna bibliografia. Ser. A. Knihy. – Martin : Slovenska narodna kniznica
  roc. 48, N 13. – 1997


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
96414
   Slovenska narodna bibliografia. Ser. C: Clanky. – Martin : Slovenska narodna kniznica
  roc. 43, N 11. – 1997
96415
   Slovenska narodna bibliografia. Seria C. Clanky. – Martin : Slovenska narodna kniznica
  roc. 44, N 1. – 1998
96416
   Slovenska narodna bibliografia. Seria C. Clanky. – Martin : Slovenska narodna kniznica
  roc. 44, N 2. – 1998
96417
   Slovenska narodna bibliografia. Seria C. Clanky. – Martin : Slovenska narodna kniznica
  roc. 44, N 3. – 1998
96418
   Slovenska narodna bibliografia. Seria C. Clanky. – Martin : Slovenska narodna kniznica
  roc. 44, N 4. – 1998
96419
   Slovenska narodna bibliografia. Seria C. Clanky. – Martin : Slovenska narodna kniznica
  roc. 44, N 5. – 1998
96420
   Slovenska narodna bibliografia. Seria C. Clanky. – Martin : Slovenska narodna kniznica
  roc. 44, N 6. – 1998
96421
   Slovenska narodna bibliografia. Seria C. Clanky. – Martin : Slovenska narodna kniznica
  roc. 44, N 7. – 1998
96422
   Slovenska narodna bibliografia. Seria C. Clanky. – Martin : Slovenska narodna kniznica
  roc. 44, N 8. – 1998
96423
   Slovenska narodna bibliografia. Seria C. Clanky. – Martin : Slovenska narodna kniznica
  roc. 44, N 9. – 1998
96424
   Slovenska narodna bibliografia. Seria C. Clanky. – Martin : Slovenska narodna kniznica
  roc. 44, N 10. – 1998
96425
   Slovenska narodna bibliografia. Seria C. Clanky. – Martin : Slovenska narodna kniznica
  roc. 44, N 11. – 1998
96426
   Slovenska narodna bibliografia. Seria A.: Knihy. – Martin : Slovenska narodna kniznica
  vol. 49, N 1. – 1998
96427
   Slovenska narodna bibliografia. Seria A.: Knihy. – Martin : Slovenska narodna kniznica
  vol. 49, N 2. – 1998
96428
   Slovenska narodna bibliografia. Seria A.: Knihy. – Martin : Slovenska narodna kniznica
  vol. 49, N 3. – 1998
96429
   Slovenska narodna bibliografia. Seria A.: Knihy. – Martin : Slovenska narodna kniznica
  vol. 49, N 4. – 1998
96430
   Slovenska narodna bibliografia. Seria A.: Knihy. – Martin : Slovenska narodna kniznica
  vol. 49, N 5. – 1998
96431
   Slovenska narodna bibliografia. Seria A.: Knihy. – Martin : Slovenska narodna kniznica
  vol. 49, N 6. – 1998
96432
   Slovenska narodna bibliografia. Seria A.: Knihy. – Martin : Slovenska narodna kniznica
  vol. 49, N 7. – 1998
96433
   Slovenska narodna bibliografia. Seria A.: Knihy. – Martin : Slovenska narodna kniznica
  vol. 49, N 8. – 1998
96434
   Slovenska narodna bibliografia. Seria A.: Knihy. – Martin : Slovenska narodna kniznica
  vol. 49, N 9. – 1998
96435
   Slovenska narodna bibliografia. Seria A.: Knihy. – Martin : Slovenska narodna kniznica
  vol. 49, N 10. – 1998
96436
   Slovenska narodna bibliografia. Seria A.: Knihy. – Martin : Slovenska narodna kniznica
  vol. 49, N 11. – 1998
96437
   Slovenska narodna bibliografia. Seria A.: Knihy. – Martin : Slovenska narodna kniznica
  vol. 49, N 12. – 1998
96438
   Slovenska narodna bibliografia. Seria A.: Knihy. – Martin : Slovenska narodna kniznica
  vol. 49, N 13. – 1998
96439
   Slovenska narodna bibliografia. Seria C. Clanky. – Martin : Slovenska narodna kniznica
  roc. 44, N 12. – 1998
96440
   Slovenska narodna bibliografia. Seria A.: Knihy. – Martin : Slovenska narodna kniznica
  vol. 50, N 13. – 1999
96441
   Slovenska narodna bibliografia. Seria A.: Knihy. – Martin : Slovenska narodna kniznica
  vol. 50, N 1. – 1999
96442
   Slovenska narodna bibliografia. Seria A.: Knihy. – Martin : Slovenska narodna kniznica
  vol. 50, N 2. – 1999
96443
   Slovenska narodna bibliografia. Seria A.: Knihy. – Martin : Slovenska narodna kniznica
  vol. 50, N 3. – 1999
96444
   Slovenska narodna bibliografia. Seria A.: Knihy. – Martin : Slovenska narodna kniznica
  vol. 50, N 4. – 1999
96445
   Slovenska narodna bibliografia. Seria A.: Knihy. – Martin : Slovenska narodna kniznica
  vol. 50, N 5. – 1999
96446
   Slovenska narodna bibliografia. Seria A.: Knihy. – Martin : Slovenska narodna kniznica
  vol. 50, N 6. – 1999
96447
   Slovenska narodna bibliografia. Seria A.: Knihy. – Martin : Slovenska narodna kniznica
  vol. 50, N 7. – 1999
96448
   Slovenska narodna bibliografia. Seria A.: Knihy. – Martin : Slovenska narodna kniznica
  vol. 50, N 8. – 1999
96449
   Slovenska narodna bibliografia. Seria A.: Knihy. – Martin : Slovenska narodna kniznica
  vol. 50, N 9. – 1999
96450
   Slovenska narodna bibliografia. Seria A.: Knihy. – Martin : Slovenska narodna kniznica
  vol. 50, N 10. – 1999
96451
   Slovenska narodna bibliografia. Seria A.: Knihy. – Martin : Slovenska narodna kniznica
  vol. 50, N 11. – 1999
96452
   Slovenska narodna bibliografia. Seria A.: Knihy. – Martin : Slovenska narodna kniznica
  vol. 50, N 12. – 1999
96453
   Slovenska narodna bibliografia. Seria A.: Knihy. – Martin : Slovenska narodna kniznica
  roc. 51, N 1. – 2000
96454
   Slovenska narodna bibliografia. Seria A.: Knihy. – Martin : Slovenska narodna kniznica
  roc. 51, N 2. – 2000
96455
   Slovenska narodna bibliografia. Seria A.: Knihy. – Martin : Slovenska narodna kniznica
  roc. 51, N 3. – 2000
96456
   Slovenska narodna bibliografia. Seria A.: Knihy. – Martin : Slovenska narodna kniznica
  roc. 51, N 4. – 2000
96457
   Slovenska narodna bibliografia. Seria A.: Knihy. – Martin : Slovenska narodna kniznica
  roc. 51, N 5. – 2000
96458
   Slovenska narodna bibliografia. Seria A.: Knihy. – Martin : Slovenska narodna kniznica
  roc. 51, N 6. – 2000
96459
   Slovenska narodna bibliografia. Seria A.: Knihy. – Martin : Slovenska narodna kniznica
  roc. 51, N 7. – 2000
96460
   Slovenska narodna bibliografia. Seria A.: Knihy. – Martin : Slovenska narodna kniznica
  roc. 51, N 8. – 2000
96461
   Slovenska narodna bibliografia. Seria A.: Knihy. – Martin : Slovenska narodna kniznica
  roc. 51, N 9. – 2000
96462
   Slovenska narodna bibliografia. Seria A.: Knihy. – Martin : Slovenska narodna kniznica
  roc. 51, N 10. – 2000
96463
   Slovenska narodna bibliografia. Seria A.: Knihy. – Martin : Slovenska narodna kniznica
  roc. 51, N 11. – 2000
96464
   Slovenska narodna bibliografia. Seria A.: Knihy. – Martin : Slovenska narodna kniznica
  roc. 51, N 12. – 2000
96465
   Slovenska narodna bibliografia. Seria A.: Knihy. – Martin : Slovenska narodna kniznica
  roc. 51, N 13. – 2000
96466
   Slovenska narodna bibliografia. Seria A.: Knihy. – Martin : Slovenska narodna kniznica
  roc. 52, N 13. – 2001
96467
   Slovenska narodna bibliografia. Seria A.: Knihy. – Martin : Slovenska narodna kniznica
  roc. 52, N 1. – 2001
96468
   Slovenska narodna bibliografia. Seria A.: Knihy. – Martin : Slovenska narodna kniznica
  roc. 52, N 2. – 2001
96469
   Slovenska narodna bibliografia. Seria A.: Knihy. – Martin : Slovenska narodna kniznica
  roc. 52, N 3. – 2001
96470
   Slovenska narodna bibliografia. Seria A.: Knihy. – Martin : Slovenska narodna kniznica
  roc. 52, N 4. – 2001
96471
   Slovenska narodna bibliografia. Seria A.: Knihy. – Martin : Slovenska narodna kniznica
  roc. 52, N 5. – 2001
96472
   Slovenska narodna bibliografia. Seria A.: Knihy. – Martin : Slovenska narodna kniznica
  roc. 52, N 6. – 2001
96473
   Slovenska narodna bibliografia. Seria A.: Knihy. – Martin : Slovenska narodna kniznica
  roc. 52, N 7. – 2001
96474
   Slovenska narodna bibliografia. Seria A.: Knihy. – Martin : Slovenska narodna kniznica
  roc. 52, N 8. – 2001
96475
   Slovenska narodna bibliografia. Seria A.: Knihy. – Martin : Slovenska narodna kniznica
  roc. 52, N 9. – 2001
96476
   Slovenska narodna bibliografia. Seria A.: Knihy. – Martin : Slovenska narodna kniznica
  roc. 52, N 10. – 2001
96477
   Slovenska narodna bibliografia. Seria A.: Knihy. – Martin : Slovenska narodna kniznica
  roc. 52, N 11. – 2001
96478
   Slovenska narodna bibliografia. Seria A.: Knihy. – Martin : Slovenska narodna kniznica
  roc. 52, N 12. – 2001
96479
   Slovenska narodna bibliografia. Seria A.: Knihy. – Martin : Slovenska narodna kniznica
  roc. 53, N 1. – 2002
96480
   Slovenska narodna bibliografia. Seria A.: Knihy. – Martin : Slovenska narodna kniznica
  roc. 53, N 2. – 2002
96481
   Slovenska narodna bibliografia. Seria A.: Knihy. – Martin : Slovenska narodna kniznica
  roc. 53, N 3. – 2002
96482
   Slovenska narodna bibliografia. Seria A.: Knihy. – Martin : Slovenska narodna kniznica
  roc. 53, N 4. – 2002
96483
   Slovenska narodna bibliografia. Seria A.: Knihy. – Martin : Slovenska narodna kniznica
  roc. 53, N 5. – 2002
96484
   Slovenska narodna bibliografia. Seria A.: Knihy. – Martin : Slovenska narodna kniznica
  roc. 53, N 6. – 2002
96485
   Slovenska narodna bibliografia. Seria A.: Knihy. – Martin : Slovenska narodna kniznica
  roc. 53, N 7. – 2002
96486
   Slovenska narodna bibliografia. Seria A.: Knihy. – Martin : Slovenska narodna kniznica
  roc. 53, N 8. – 2002
96487
   Slovenska narodna bibliografia. Seria A.: Knihy. – Martin : Slovenska narodna kniznica
  roc. 53, N 9. – 2002
96488
   Slovenska narodna bibliografia. Seria A.: Knihy. – Martin : Slovenska narodna kniznica
  roc. 53, N 10. – 2002
96489
   Slovenska narodna bibliografia. Seria A.: Knihy. – Martin : Slovenska narodna kniznica
  roc. 53, N 11. – 2002
96490
   Slovenska narodna bibliografia. Seria A.: Knihy. – Martin : Slovenska narodna kniznica
  roc. 53, N 12. – 2002
96491
   Slovenska narodna retrospektivna bibliografia: Seria A. Knihy; III b.. – Martin
Seria A. Knihy; III. – 1993. – 1188с.
96492
   Slovenska narodna retrospektivna bibliografia; Seria A. Knihy III b.. – Martin
Seria A. Knihy III. – 1993. – 570с.
96493
  Brezina Jan Slovenska poezia v revolucnych rokoch 1917-1921. / Brezina Jan. – Bratislava, 1957. – 200с.
96494
  Durisin Dionyz Slovenska realisticka poviedka a N.V. Gogol / Durisin Dionyz. – Bratislava, 1966. – 242с.
96495
   Slovenska republika rad. Edicia nove obzory. – Presov, 1969. – 110с.
96496
  Kraus Cyril Slovenska romanticka balada. / Kraus Cyril. – Bratislava, 1966. – 270с.
96497
  Duchajova E. Slovenska slavistika 1968. Bibliografia / E. Duchajova. – Martin, 1970. – 336с.
96498
  Bajec A. i dr. Slovenska slovnica. / A. i dr. Bajec. – Ljubljana, 1956. – 336с.
96499
   Slovenske dejiny. – Martin. – 334с.
96500
  Prazak Richard Slovenske dejiny v obdobi feudalismu (od pocatku do r. 1848) / Prazak Richard. – Praha, 1974. – 153с.
96501
  Janota Ludovit Slovenske hrady / Janota Ludovit. – Bratislava, 1975. – 525с.
96502
   Slovenske jaro ze slovenske poesie 1945-1955. – Praha, 1955. – 260с.
96503
   Slovenske l"udove piesne. – Bratislava
Sv. II. – 1952. – 334с.
96504
   Slovenske l"udove piesne. – Bratislava
Zv. III. – 1956. – 698с.
96505
   Slovenske l"udove prislovia. – Bratislava, 1953. – 276с.
96506
   Slovenske literarne casopisy, almanachy a zborniky do konca 19. storocia. – Martin, 1991. – 23с.
96507
   Slovenske ljudske pesmi. – Ljubljana
Kn. 1. – 1970. – 439с.
96508
  Kovalcikova Jana Slovenske ludove tance / Kovalcikova Jana, Poloczek Frantisek. – Bratislava
1. – 1955. – 176с.
96509
   Slovenske muzea. – Bratislava, 1975. – 214с.
96510
  Benedek Gridore Slovenske narecja v stoliciach Salaj a Bihor v Rumunski / Benedek Gridore. – Martin, 1983. – 215с.
96511
   Slovenske narodne povesti / [ упорядник А.Й. Багмут ; худож. оформлення К. Шалварової ]. – Київ : Етнос, 2008. – 110 с. : іл. – Текст словацькою мовою. – ISBN 966-522-260-0
96512
  Graca Bohuslav Slovenske narodne povstanie-pramen hrdinstva a sily / Graca Bohuslav. – Martin, 1964. – 24с.
96513
   Slovenske narodne povstanie roku 1944. Sbornik prispevkov z narodnooslobodzovacieho boja 1938-1945. – Bratislava, 1965. – 744с.
96514
  Spitzer Juraj Slovenske narodne povstanie. Malby, plastika, grafika / Spitzer Juraj. – Bratislava, 1955. – 16с.
96515
  Spitzer Juraj Slovenske narodne povstanie. Malby, plastika, graika / Spitzer Juraj. – Bratislava, 1955. – 16с.
96516
   Slovenske narodne povstanie. Studie, udalosti, bibliografia. – Bratislava, 1969. – 152с.
96517
  Dolezal Jiri Slovenske narodni povstani. Prispevek k jeho vzniku a prubehu / Dolezal Jiri. – Praha, 1954. – 230с.
96518
   Slovenske pohlady na literaturu, umenie a zivot. – Bratislava, 1998


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
96519
   Slovenske pohlady na literaturu, umenie a zivot. – Bratislava
N 1. – 1999
96520
   Slovenske pohlady na literaturu, umenie a zivot. – Bratislava
N 2. – 1999
96521
   Slovenske pohlady na literaturu, umenie a zivot. – Bratislava
N 3. – 1999
96522
   Slovenske pohlady na literaturu, umenie a zivot. – Bratislava
N 4. – 1999
96523
   Slovenske pohlady na literaturu, umenie a zivot. – Bratislava
N 5. – 1999
96524
   Slovenske pohlady na literaturu, umenie a zivot. – Bratislava
N 6. – 1999
96525
   Slovenske pohlady na literaturu, umenie a zivot. – Bratislava
N 7. – 1999
96526
   Slovenske pohlady na literaturu, umenie a zivot. – Bratislava
N 8. – 1999
96527
   Slovenske pohlady na literaturu, umenie a zivot. – Bratislava
N 9. – 1999
96528
   Slovenske pohlady na literaturu, umenie a zivot. – Bratislava
N 10. – 1999
96529
   Slovenske pohlady na literaturu, umenie a zivot. – Bratislava
N 11. – 1999
96530
   Slovenske pohlady na literaturu, umenie a zivot. – Bratislava
N 12. – 1999


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
96531
   Slovenske pohlady na literaturu, umenie a zivot. – Bratislava
N 1. – 2000
96532
   Slovenske pohlady na literaturu, umenie a zivot. – Bratislava
N 2. – 2000
96533
   Slovenske pohlady na literaturu, umenie a zivot. – Bratislava
N 3. – 2000
96534
   Slovenske pohlady na literaturu, umenie a zivot. – Bratislava
N 4. – 2000
96535
   Slovenske pohlady na literaturu, umenie a zivot. – Bratislava
N 5. – 2000
96536
   Slovenske pohlady na literaturu, umenie a zivot. – Bratislava
N 6. – 2000
96537
   Slovenske pohlady na literaturu, umenie a zivot. – Bratislava
N 7/8. – 2000
96538
  Rapant Daniel Slovenske povstanie roku 1848-49. Dejiny a dokumenty / Rapant Daniel. – 1. Letna vyprava. – Bratislava
4. – 1963. – 780с.
96539
   Slovenske rozpravky. – Bratislava, 1955. – 320с.
96540
   Slovenske rozpravky. – Bratislava, 1965. – 322с.
96541
   Slovenske rozpravky. – Bratislava
2ha kn. – 1976. – 213с.
96542
   Slovenske rozpravky, hadanky a recnovanky. – Bratislava, 1958. – 168с.
96543
   Slovenske ucene tovarisstvo. – Martin, 1992. – 30с.
96544
  Bednarik Rudolf Slovenske ule / Bednarik Rudolf. – Bratislava, 1957. – 146с.
96545
   Slovenske vystahovalectvo. Dokumenty. – Martin
3. – 1976. – 314с.
96546
   Slovenske vystahovalectvo: Dokumenty. – Martin
5. – 1990. – 287с.
96547
   Slovenski jezik, literatura in kultura. Informativni zbornik. – Ljubljana, 1974. – 324с.
96548
   Slovenski jezyk / M. Bester, A. Glozancev, H. Glusic, V. Gorjanc, ; Red.A.Vidovic-Muha. – Opole : Uniwersytet Opolski; Instytut filologii polskiej, 1998. – 170S. – (Najnowsze dzieje jezykow slowianskich). – ISBN 83-86881-18-6
96549
   Slovenski knjizni jezik - aktualna vprasanja in zgodovinske izkusnje : Mednarodni simpozij Obdodja - Metode in zvrsti, Ljubjana, 5.-7. december 2001. – Ljubljana, 2003. – 21, 706 s. – Od 450-letnici izida prve slovenske knjige. – (Obdobja ; 20). – ISBN 961-237-057-5
96550
   Slovenski roman : Mednarodni simpozij Obdobja - Metode in zvrsti, Ljubljana, 5.-7. december 2002. – Ljubljana, 2003. – 19,724 s. – (Obdobja ; 21). – ISBN 961-237-058-3
96551
   Slovenski tolstojovci: Dusan Makovicky - Albert Skarvan. – Martin, 1986. – 32с.
96552
  Rimauski Janko (Jan Francisci) Slovenskje povesti. Faksimile. 1. Zvazku. Z roku 1845 / Rimauski Janko (Jan Francisci). – Martin
1. – 1975. – 127с.
96553
  Kotnik Janko Slovensko-angleski slovar / Kotnik Janko. – 7 izd. – Ljubljana, 1972. – 831с.
96554
   Slovensko-anglicky slovnik. – Presov, 1946. – 99 s.
96555
  Gasparikova Zelmira Slovensko-cesky slovnik. / Gasparikova Zelmira, Kamis Adolf. – Praha, 1986. – 815с.
96556
  Kotnik Janko Slovensko-francoski slovar / Kotnik Janko. – 4. izd. – Ljubljana, 1970. – 682с.
96557
  Dratva Tomas Slovensko-nemecky slovnik / Dratva Tomas. – Bratislava, 1980. – 942с.
96558
   Slovensko-pol"ske jazykove a literarne vztahy : Zbornik prac z medzinarodnej vedeckej konferencie. – Bratislava : T.R.I. Medium, 1997. – 191,[2]s. – ISBN 80-88676-04-5
96559
   Slovensko-rusinsko-ukrajinske vzt"ahy od obrodenia po sucasnost". – Bratislava : Slavisticky kabinet SAV, 2000. – 390s. – ISBN 80-967722-5-2
96560
   Slovensko-ruska konversacia. – 3. vyd. – M., 1975. – 175с.
96561
   Slovensko-ruska konverzacia. – 3-е изд. – Moskva : Rusky jazyk, 1976. – 176p.
96562
  Fedor M. Slovensko-ruske literarne vztahy po roku 1945. / M. Fedor. – Martin, 1970. – 441с.
96563
  Kotnik Janko Slovensko-ruski slovar / Kotnik Janko. – 2. izd. – Ljubljana, 1972. – 817с.
96564
  Isacenko A.V. Slovensko-rusky prekladovy slovnik / A.V. Isacenko. – Bratislava
1. – 1950. – 592с.
96565
  Isacenko A.V. Slovensko-rusky prekladovy slovnik / A.V. Isacenko. – Bratislava
2. – 1957. – 822с.
96566
  Isacenko A.V. Slovensko-rusky prekladovy slovnik / A.V. Isacenko. – Bratislava
2. – 1958. – 824с.
96567
  Isacenko A.V. Slovensko-rusky slovnik / A.V. Isacenko, D. Kollar. – Bratislava, 1959. – 565с.
96568
   Slovensko-rusky slovnik = Большой словацко-русский соварь. – Bratislava : Veda, 1979. – 976 s.
96569
   Slovensko-slovanske literarne vztahy. – Bratislava, 1966. – 244с.
96570
  Cizmarova M. Slovensko-ukrajinska konverzacna prirucka = Словацько-український розмовник : futbal, turizmus / Maria Cizmarova - Oleh Beley. – Presov : Filozoficka fakulta Presovskej univerzity, 2012. – 130 s. – (Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Presoviensis. Vysokoskolska ucebnica ; 47 : (AFPh UP 340\421)). – ISBN 978-80-555-0515-2
96571
  Fedor M. Slovensko-ukrajinske literarne vztahy po roku 1945. / M. Fedor. – Martin, 1970. – 85с.
96572
  Lajciak Jan Slovensko a kultura / Lajciak Jan. – Bratislava, 1957. – 184с.
96573
   Slovensko a Mad""arsko v rokach 1918-1920 : (Zbornik referatov z konferencie v Michalovciach 14.-15.6.1994). – Martin : Matica slovenska, 1995. – 182s. – ISBN 80-7090-345-7
96574
   Slovensko dejiny. – Bratislava, 1971. – 853с.
96575
  Gregor Miro Slovensko moje / Gregor Miro. – Martin, 1987. – 280с.
96576
  Ratkos Peter Slovensko v dobe velkomoravskej / Ratkos Peter. – Kosice, 1990. – 178с.
96577
   Slovensko v socialistickom Ceskoslovensku. – Bratislava, 1961. – 34с.
96578
  Kopcan Vojtech Slovensko v tieni polmesiaca / Kopcan Vojtech, Krajcovicova Klara. – Martin, 1983. – 211с.
96579
  Plicka Karol Slovensko vo fotografii K.Plicku / Plicka Karol. – Martin, 1971. – 224с.
96580
  Plicka Karol Slovensko vo fotografii Karola Plicku / Plicka Karol. – Martin, 1956. – 8с.
96581
   Slovensko. L"ud. – Bratislava
2. Cast. – 1975. – 1212с.
96582
   Slovensky biograficky slovnik : (od roku 833 do roku 1990). – Martin : Matica slovenska
Zv. 5 : R-S. – 1992. – 558с. : il
96583
   Slovensky biograficky slovnik (od roku 833 do roku 1990). – Martin
Zv. 2. – 1987. – 589с.
96584
   Slovensky biograficky slovnik (od roku 833 do roku 1990). – Martin
Zv. 3. – 1989. – 447с.
96585
   Slovensky biograficky slovnik (od roku 833 do roku 1990). – Martin
Zv. 4. – 1990. – 562с.
96586
   Slovensky biograficky slovnik (od roku 833 do roku 1990). – Martin
Zv. 6. – 1994. – 658с.
96587
  Melichercik Andrej Slovensky folklor / Melichercik Andrej. – Bratislava, 1959. – 794с.
96588
  Stanislav Jan Slovensky juh v stredoveku. Mapove prilohy / Stanislav Jan. – Martin. – 10с.
96589
  Markov Jozef Slovensky l"udovy odev v minulosti / Markov Jozef. – Bratislava, 1955. – 210с.
96590
   Slovensky l"udovy textil. Tkaniny. Vysivky. Cipky. Kroje. – Martin, 1957. – 159с.
96591
   Slovensky literarny album. – Bratislava, 1968. – 438с.
96592
  Cabadaj Peter Slovensky literarny exil 1939-1990 / Cabadaj Peter. – Martin : Matica slovenska, 2002. – 203s. : il.
96593
  Kraus Cyril Slovensky literarny romantizmus / Kraus Cyril. – Martin : Matica slovenska, 1999. – 287,[1]s. – ISBN 80-7090-500-X
96594
   Slovensky literaturny album. – Bratislava, 1968. – 438с.
96595
   Slovensky povojnovy exil : Zbornik materialov zo seminara Dejiny slovenskeho exilu po roku 1945 v Matici slovenskej v Martine 27.-28. juna 1996. – Martin : Matica slovenska, 1998. – 555,[4]s.
96596
   Slovensky spevnik. – Martin, 1968. – 160с.
96597
  Lorentz F. Slovenzische Grammatik / F. Lorentz. – 392с.
96598
  Lorentz F. Slovinzisches Worterbuch / Dr. Friedrieh Lorentz. – St. Peterburg : Buchdr. der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, 1908. – IV, 738 S.
96599
  Lorentz F. Slovinzisches Worterbuch / Dr. Friedrieh Lorentz. – St. Peterburg : Buchdr. der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, 1912. – IV, S.739-1554. – Вид. має спільну паг. з поперед. томами
96600
   Slovnica in slovar - aktualni jezikovni opis / Univ. v Ljubljani, Filoz. fak., Oddel. za slovenistiko, Center za slovenscino kot drugi/tuji jezik ; [ured.: M. Smolej]. – Liubljana : Znanstvena zalozba Filozoske fakultete. – (Obdobja, ISSN 1408-211X ; 34). – ISBN 978-961-237-787-8 (zv. 1)
1. del. – 2015. – 431 s. : tab. – Бібліогр. в кінці ст.
96601
   Slovnica in slovar - aktualni jezikovni opis / Univ. v Ljubljani, Filoz. fak., Oddel. za slovenistiko, Center za slovenscino kot drugi/tuji jezik ; [ured.: M. Smolej]. – Ljubljana : Znanstvena zalozba Filozoske fakultete. – (Obdobja, ISSN 1408-211X ; 34). – ISBN 978-961-237-788-5 (zv. 2)
2. del. – 2015. – 898 s. : tab. – На обкл.: Simpozij - Symposium Obdobja 34. Парал. назва: Grammar and Dictionary - Current language desccription. – Бібліогр. в кінці ст.
96602
  Peprnik Jaroslav Slovnik amerikanismu / Peprnik Jaroslav. – Praha, 1985. – 617с.
96603
  Prochazka Jindrich Slovnik anglicko-cesky a cesko-anglicky / Prochazka Jindrich. – 16. opr. vyd. – Praha. – 423с.
96604
  Kuzmik Jozef Slovnik autorov slovenskych a so slovenskymi vztahmi za humanizmu. / Kuzmik Jozef. – Martin
1. – 1976. – 492с.
96605
  Kuzmik Jozef Slovnik autorov slovenskych a so slovenskymi vztahmi za humanizmu. / Kuzmik Jozef. – Martin
2. – 1976. – 493-969с.
96606
  Sliva Jiri Slovnik beze slov / Sliva Jiri. – Praha, 1990. – 222с.
96607
   Slovnik ceske frazeologie a idiomatiky: Prirovnani. – Praha, 1983. – 491с.
96608
   Slovnik ceske frazeologie a idiomatiky: Vyrazy neslovesne. – Praha, 1988. – 511с.
96609
  Buben Vlad Slovnik cesko-francouzsky. / Buben Vlad. – 2.vyd. – Praha, 1955. – 478с.
96610
  Jungmann J. Slovnik cesko-nemecky / J. Jungmann. – Praha : Academia
dil. 1 : A - J. – 1989. – 852 c.
96611
  Jungmann J. Slovnik cesko-nemecky / J. Jungmann. – Praha : Academia
dil. 2 : K - O. – 1990. – 1032 с.
96612
  Jungmann J. Slovnik cesko-nemecky / J. Jungmann. – Praha : Academia
dil. 3 : P - R. – 1990. – 976 с.
96613
  Jungmann J. Slovnik cesko-nemecky / J. Jungmann. – Praha : Academia
dil. 4 : S - U. – 1990. – 846 с.
96614
  Jungmann J. Slovnik cesko-nemecky / J. Jungmann. – Praha : Academia
dil. 5 : W - Z. – 1990. – 991 с.
96615
  Kunc Jaroslav Slovnik ceskych spisovatelu beletristu 1945-1956. / Kunc Jaroslav. – Praha, 1957. – 488с.
96616
  Rejman Ladislav Slovnik cizich slov / Rejman Ladislav. – Praha, 1971. – 414с.
96617
  Kubista Jan Slovnik cizich slov. / Kubista Jan, Rejman Ladislav. – Praha, 1956. – 504с.
96618
  Klimes Lumir Slovnik cizich slov. / Klimes Lumir. – Praha, 1981. – 790с.
96619
  Klimes Lumir Slovnik cizich slov. / Klimes Lumir. – Praha, 1983. – 790с.
96620
  Klimes Lumir Slovnik cizich slov. / Klimes Lumir. – Praha, 1985. – 791с.
96621
  Ivanova-Salingova Maria Slovnik cudzich slov. A/Z / Ivanova-Salingova Maria, , Manikova Zuzana. – 2-he revid. vyd. – Bratislava, 1983. – 943с.
96622
  Ivanova-Salingova Maria Slovnik cudzich slov. A/Z / Ivanova-Salingova Maria, , Manikova Zuzana. – 3-e revid. vyd. – Bratislava, 1990. – 942с.
96623
   Slovnik diel slovenskej literatury 20. storocia. – Bratislava : Kalligram a Ustav slovenskej literatury SAV, 2006. – 525 s. – (Kniznica slovenskej literatury). – ISBN 80-7149-918-8
96624
  Travnicek Frantisek Slovnik jazyka ceskeho / Travnicek Frantisek. – 4, prepracovane a dopolnene vydani. – Praha, 1952. – 1803с.
96625
   Slovnik jazyka staroslovenskeho. – Praha
1. – 1958. – 64с.
96626
   Slovnik jazyka staroslovenskeho. – Praha
2. – 1959. – LXXXс.
96627
   Slovnik jazyka staroslovenskeho. – Praha
3. – 1959. – 65-128с.
96628
   Slovnik jazyka staroslovenskeho. – Praha
4. – 1961. – 129-192с.
96629
   Slovnik jazyka staroslovenskeho. – Praha
6. – 1962. – 257-320с.
96630
   Slovnik jazyka staroslovenskeho. – Praha
7. – 1963. – 321-384с.
96631
   Slovnik jazyka staroslovenskeho. – Praha
8. – 1964. – 385-448с.
96632
   Slovnik jazyka staroslovenskeho. – Praha
9. – 1965. – 449-512с.
96633
   Slovnik jazyka staroslovenskeho. – Praha
10. – 1965. – 513-576с.
96634
   Slovnik jazyka staroslovenskeho. – Praha
12. – 1966. – 641-768с.
96635
   Slovnik jazyka staroslovenskeho. – Praha
13. – 1966. – 705-768с.
96636
   Slovnik jazyka staroslovenskeho. – Praha
14. – 1966. – 769-854с.
96637
   Slovnik jazyka staroslovenskeho. – Praha
15. – 1967. – 64с.
96638
   Slovnik jazyka staroslovenskeho. – Praha
16. – 1967. – 65-128с.
96639
   Slovnik jazyka staroslovenskeho. – Praha
17. – 1968. – 129-192с.
96640
   Slovnik jazyka staroslovenskeho. – Praha
18. – 1968. – 193-256с.
96641
   Slovnik jazyka staroslovenskeho. – Praha
19. – 1969. – 257-320с.
96642
   Slovnik jazyka staroslovenskeho. – Praha
30. – 1976. – 321-384с.
96643
   Slovnik jazyka staroslovenskeho. – Praha
32. – 1977. – 449-512с.
96644
   Slovnik jazyka staroslovenskeho : lexicon linguae palaeoslovenicae. – Praha : Ceskoslovenska Academie VED
34 : разити сф - рогъ. – 1981. – s. 577-641
96645
   Slovnik jazyka staroslovenskeho. – Praha
40. – 1987. – 257-320с.
96646
   Slovnik jazyka staroslovenskeho. – Praha
41. – 1987. – 321-384с.
96647
   Slovnik jazyka staroslovenskeho. – Praha, 1989. – 385-448с.
96648
   Slovnik jazyka staroslovenskeho. – Praha
42. – 1989. – 385-448с.
96649
   Slovnik jazyka staroslovenskeho lexicon linguae palaeoslovenicae. – Praha
35. – 1982. – 641-671с.
96650
   Slovnik jazyka staroslovenskeho lexicon linguae palceoslovenicae. – Praha
35. – 1982. – 641-671с.
96651
   Slovnik jazyka staroslovenskeho. Lexicon linguae palaeoslovenicae. – Praha
20. – 1970. – 321-384с.
96652
   Slovnik jazyka staroslovenskeho. Lexicon linguae palaeoslovenicae. – Praha
21. – 1971. – 63с.
96653
   Slovnik jazyka staroslovenskeho. Lexicon linguae palaeoslovenicae. – Praha
22. – 1972. – 449-512с.
96654
   Slovnik jazyka staroslovenskeho. Lexicon linguae palaeoslovenicae. – Praha
24. – 1973. – 577-638с.
96655
   Slovnik jazyka staroslovenskeho. Lexicon linguae palaeoslovenicae. – Praha
25. – 1973. – 1-64с.
96656
   Slovnik jazyka staroslovenskeho. Lexicon linguae palaeoslovenicae. – Praha
26. – 1974. – 65-128с.
96657
   Slovnik jazyka staroslovenskeho. Lexicon linguae palaeoslovenicae. – Praha
27. – 1974. – 129-192с.
96658
   Slovnik jazyka staroslovenskeho. Lexicon linguae palaeoslovenicae. – Praha : Academia, Nakladatelstvi Ceskoslovenska Akademie VED
29 : приближениє - прихаждати. – 1975. – s. 257-320
96659
   Slovnik jazyka staroslovenskeho. Lexicon linguae palaeoslovenicae. – Praha
31. – 1977. – 385-448с.
96660
   Slovnik jazyka staroslovenskeho. Lexicon linguae palaeoslovenicae. – Praha
39. – 1986. – 193-256с.
96661
   Slovnik jazyka staroslovenskeho. Lexicon Linguae palaeoslovenicae. – Praha
23. – 1972. – 513-576с.
96662
   Slovnik jazyka staroslovenskeho: Lexicon linguae palaeoslovenicae. – Praha
33. – 1979. – 513-576с.
96663
   Slovnik jazyka staroslovenskeho: Lexicon linguae palaeoslovenicae. – Praha
36. – 1983. – 64с.
96664
   Slovnik literarni teorie. – Praha, 1977. – 471с.
96665
  Ferko Vladimir Slovnik na kazdy den. / Ferko Vladimir. – Bratislava, 1985. – с.
96666
   Slovnik nespisovne cestiny : argot, slangy a obecna mluva od nejstarsich dob po soucasnost : historie a puvod slov : [14 000 hesel]. – 2 rozs. vyd. – Praha : Maxdorf, 2006. – 460 s. – ISBN 80-7345-098-4
96667
   Slovnik rosyjsko-polski i polsko-rosyjski = Русско-польский и польско-русский словарь. – Warszawa
Ч.2 : Польско-русская. – 1958. – 776с.
96668
   Slovnik slovanske lingvisticke terminologie. – Praha
T. 1. – 1977. – 553с.
96669
   Slovnik slovanske lingvisticke terminologie. – Praha
T. 2. – 1979. – 480с.
96670
   Slovnik slovenskeho jazyka. – Bratislava
1. Diel. – 1959. – 816с.
96671
   Slovnik slovenskeho jazyka. – Bratislava
2. diel. – 1960. – 648с.
96672
   Slovnik slovenskeho jazyka. – Bratislava
3. diel. – 1963. – 912с.
96673
   Slovnik slovenskeho jazyka. – Bratislava
4. diel. – 1964. – 760с.
96674
   Slovnik slovenskeho jazyka. – Bratislava
5. diel. – 1965. – 848с.
96675
   Slovnik slovenskeho jazyka. – Bratislava
6. diel. – 1968. – 331с.
96676
  Kormuth Dezider Slovnik slovenskych pseudonymov. 1919-1944 / Kormuth Dezider. – Martin, 1974. – 597с.
96677
   Slovnik slovenskych spisovatel"ov 20.storocia / Mat"ovcik Augustin, Cabadaj Peter, Durovcikova Margita, Parenicka Pavol, Winkler Tomas; Matovcik A., Cabadaj P., Durovcikova M., Parenicka P., Winkler T. – Bratislava; Martin : Vyd-vo Spolku slovenskych spisovatel"ov; Slovenska narodna kniznica, 2001. – 527s. : il.
96678
  Matovcik A. Slovnik slovenskych spisovatel"ov 20.storocia / Augustin Matovcik, Peter Cabadaj, Pavol Parenicka. – 2-е vud. – Bratislava : Martin : Literarne Informacne Centrium ; Slovenska Narodna Kniznica, 2008. – 576 s. : il. – ISBN 978-80-89222-48-3
96679
   Slovnik spisovatelu. – Praha, 1974. – 469с.
96680
   Slovnik spisovatelu. Polsko. – Praha, 1974. – 469с.
96681
   Slovnik spisovatelu: Sovetsky Svaz; Literatura ruska, ukrajinska a beloruska, literatury Sovetskeho Pobalti, literatury Sovetskeho vychodu. – Praha
1. – 1977. – 640с.
96682
   Slovnik spisovatelu: Sovetsky Svaz; Literatura ruska, ukrajinska a beloruska, literatury Sovetskeho Pobalti, literatury Sovetskeho vychodu. – Praha
2. – 1977. – 627с.
96683
   Slovnik spisovneho jazyka ceskeho. – Praha
1. – 1958. – 98с.
96684
   Slovnik spisovneho jazyka ceskeho. – Praha
2. – 1958. – 96-192с.
96685
   Slovnik spisovneho jazyka ceskeho. – Praha
3. – 1958. – 193-288с.
96686
   Slovnik spisovneho jazyka ceskeho. – Praha
4. – 1958. – 289-384с.
96687
   Slovnik spisovneho jazyka ceskeho. – Praha
5. – 1958. – 385-480с.
96688
   Slovnik spisovneho jazyka ceskeho. – Praha
7. – 1959. – 577-672с.
96689
   Slovnik spisovneho jazyka ceskeho. – Praha
8. – 1959. – 673-768с.
96690
   Slovnik spisovneho jazyka ceskeho. – Praha
9. – 1959. – 769-864с.
96691
   Slovnik spisovneho jazyka ceskeho. – Praha
10. – 1959. – 865-960с.
96692
   Slovnik spisovneho jazyka ceskeho. – Praha
11. – 1959. – 961-1056с.
96693
   Slovnik spisovneho jazyka ceskeho. – Praha
12. – 1960. – 1057-1152с.
96694
   Slovnik spisovneho jazyka ceskeho. – Praha
13. – 1960. – 1153-1248с.
96695
   Slovnik spisovneho jazyka ceskeho. – Praha
15. – 1960. – 128с.
96696
   Slovnik spisovneho jazyka ceskeho. – Praha
16. – 1961. – 129-256с.
96697
   Slovnik spisovneho jazyka ceskeho. – Praha
18. – 1961. – 385-512с.
96698
   Slovnik spisovneho jazyka ceskeho. – Praha
19. – 1962. – 513-640с.
96699
   Slovnik spisovneho jazyka ceskeho. – Praha
20. – 1962. – 641-768с.
96700
   Slovnik spisovneho jazyka ceskeho. – Praha
22. – 1963. – 897-1024с.
96701
   Slovnik spisovneho jazyka ceskeho. – Praha
24. – 1964. – 1153-1190, 80с.
96702
   Slovnik spisovneho jazyka ceskeho. – Praha
25. – 1964. – 81-208с.
96703
   Slovnik spisovneho jazyka ceskeho. – Praha
26. – 1964. – 209-336с.
96704
   Slovnik spisovneho jazyka ceskeho. – Praha
27. – 1965. – 337-464с.
96705
   Slovnik spisovneho jazyka ceskeho. – Praha
28. – 1965. – 465-592с.
96706
   Slovnik spisovneho jazyka ceskeho. – Praha
29. – 1965. – 593-720с.
96707
   Slovnik spisovneho jazyka ceskeho. – Praha
30. – 1966. – 721-848с.
96708
   Slovnik spisovneho jazyka ceskeho. – Praha
31. – 1966. – 849-976с.
96709
   Slovnik spisovneho jazyka ceskeho. – Praha
32. – 1966. – 977-1080с.
96710
   Slovnik spisovneho jazyka ceskeho. – Praha
33. – 1967. – 128с.
96711
   Slovnik spisovneho jazyka ceskeho. – Praha
34. – 1967. – 129-272с.
96712
   Slovnik spisovneho jazyka ceskeho. – Praha
35. – 1968. – 273-400с.
96713
   Slovnik spisovneho jazyka ceskeho. – Praha
36. – 1968. – 401-528с.
96714
   Slovnik spisovneho jazyka ceskeho. – Praha
37. – 1969. – 529-656с.
96715
   Slovnik spisovneho jazyka ceskeho. – Praha
38. – 1969. – 657-752с.
96716
   Slovnik spisovneho jazyka ceskeho. – Praha
39. – 1970. – 135с.
96717
   Slovnik spisovneho jazyka ceskeho. – Praha
4. – 1971. – 130с.
96718
  Gebauer Jan Slovnik starocesky. / Gebauer Jan. – 2 vyd., nezmen. – Praha
1. – 1970. – 674с.
96719
  Gebauer Jan Slovnik starocesky. / Gebauer Jan. – 2 vyd., nezmen. – Praha
2. – 1970. – 632с.
96720
  Bazant Zdenek Slovnik stavebne mechaniky a pribuznych oboru v peti recich / Bazant Zdenek. – Praha, 1953. – 252с.
96721
   Slovnik stredoveke latiny v ceskych zemich. – Praha
1. – 1977. – 1-100с.
96722
   Slovnik stredoveke latiny v ceskych zemich. – Praha
2. – 1978. – 101-260с.
96723
   Slovnik stredoveke latiny v ceskych zemich. – Praha
3. – 1979. – 261-420с.
96724
   Slovnik stredoveke latiny v ceskych zemich. – Praha
Ses. 4. – 1981. – 421-580с.
96725
   Slovnik stredoveke latiny v ceskych zemich. – Praha
Ses. 5. – 1983. – 581-740с.
96726
   Slovnik stredoveke latiny v ceskych zemich. – Praha
Ses. 6. – 1983. – 741-900с.
96727
   Slovnik stredoveke latiny v ceskych zemich. – Praha
Ses. 7. – 1985. – 901-1021с.
96728
   Slovnik stredoveke latiny v ceskych zemich. – Praha
8. – 1986. – 161с.
96729
   Slovnik stredoveke latiny v ceskych zemich. – Praha
9. – 1986. – 320с.
96730
   Slovnik stredoveke latiny v ceskych zemich. – Praha
10. – 1987. – 321-480с.
96731
   Slovnik stredoveke latiny v ceskych zemich. – Praha
11. – 1988. – 481-640с.
96732
   Slovnik svetovych literarnich del. – Praha
1. – 1988. – 475с.
96733
   Slovnik svetovych literarnich del. – Praha
Sv. 1. – 1989. – 477с.
96734
  Macura Vladimir Slovnik svetovych literarnich del / Macura Vladimir. – Praha
1. – 1989. – 477с.
96735
   Slovnik svetovych literarnich del. – Praha
2. – 1989. – 459с.
96736
   Slovnik vyrobne obchodni politiky podniku. – Praha, 1973. – 357с.
96737
  Valek Miroslav Slovo / Valek Miroslav. – Praha : Mlada Fronta, 1978. – 67 p.
96738
  Kochol Victor Slovo a basnicky tvar / Kochol Victor. – Bratislava, 1966. – 293с.
96739
   Slovo a obraz. Vystava k 25. vyroci osvobozeni CSSR. – Praha, 1970. – 63с.
96740
   Slovo o mieri: Antologia poezie socialistickych krajin. – Bratislava, 1988. – 156с.
96741
  Horak Gejza Slovo o slove : 100 zivych zrniek do nasho jazykoveho povedomia / Horak Gejza. – Martin : Matica slovenska, 1999. – 96s. – ISBN 80-7090-522-0
96742
  Horecky Jan Slovotvorna sustava slovenciny. Podstatne meno. Bridavne meno. Sloveso / Horecky Jan. – Bratislava, 1959. – 218с.
96743
  Bulavin L.A. Slow neutron passthrough method in Condensed State Physics / L.A. Bulavin, Y.B. Melnichenko // Proc. 1th General Conf. Condenced Matter Division, 1991
96744
  Langlois W.E. Slow viscous flow / W.E. Langlois. – New York, 1964. – 229с.
96745
  Swirko Stanislaw Slowacki - poeta Warszawy / Swirko Stanislaw. – Warszawa, 1961. – 128 s.
96746
  Woloszynowski Julian Slowacki / Woloszynowski Julian. – Warszawa : Czytelnik, 1958. – 325 s.
96747
   Slowacki na scenach polskich. – Wroclaw - Warszawa - Krakow, 1963. – 332с.
96748
  Kleiner Juliusz Slowacki. / Kleiner Juliusz. – Wyd. 3-ie. – Wroclaw-Krakow, 1958. – 260с.
96749
   Slowakei. – Martin : Neografie, 1993. – [296] s. : il.
96750
  Safarjk Pawel Josef Slowanske starozitnosti / Safarjk Pawel Josef. – Praha, 1837. – 1006с.
96751
  Safarik P.J. Slowenskie piesne / P.J. Safarik. – Bratislawa, 1962. – 64с.
96752
   Slowianie, slowianszczyzna - pojezja i rzeczywistosc dawniej i dzis : Zbior studiow. – Warszawa : Slawistyczny osrodek wydawniczy, 2002. – 194s. – ISBN 83-86619-34-1
96753
  Filip G. Slowianska fantastyka jako przedmiot recenzji filmowych – uwagi pragmatyczne i jezykowe // Слов"янська фантастика : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Освіта України, 2016. – Т. 3 / [редкол.: Д. Айдачич та ін.]. – S. 315-323. – ISBN 978-617-7480-12-8


  \
96754
  Sokolowski Jan Slowianskie derywaty imienne z przyimkiem negacji w podstawie slowotworczej // Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2000. – N 2191. – (Slavica Wratislaviensia ; 107). – ISSN 0137-1150
96755
   Slowianszczyzna i dzieje powszechne : studia ofiarowane Profesorowi Ludwikowi Bazylowowi w siedemdziesiata rocznice Jego urodzin. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985. – 469, [2] s. : portr. – Бібліогр.: с. 5-22 та в підрядк. прим. – ISBN 83-01-05859-5
96756
  Hensel Witold Slowianszczyzna Wczesnosredniowieczna. / Hensel Witold. – Wyd. 2. popr. i uzup. – Warszawa, 1956. – 496с.
96757
  Gierasimow Josif Slowiki / Gierasimow Josif; Tlumaczyla J. Karczmarewicz-Fedorowska. – Warszawa : Czytelnik, 1967. – 266s.
96758
  Zelenski Slowka / Zelenski, (Boy) Tadeusz. – Krakow : Wyd-wo literackie, 1954. – 409 s.
96759
   Slownictwo gwarowe przesiedlencow z Ukrainy : slownik porownawczy kilku wsi w Tarnopolskiem. – Krakow : Lexis, 2007. – 304, [ 1 ] s. – (Polskie slownictwo kresowe / pod red. Janusza Riegera). – ISBN 978-83-89425-41-6
96760
  Peplowski Franciszek Slownictwo i frazcologia polskiej publicystyki okresu oswiecenia i romantyzmu / Peplowski Franciszek. – Poznan, 1961. – 370с.
96761
  Bilos Edward Slownictwo szkolnego jezyka dydaktycznego / Bilos Edward. – Czestochowa : Wyzsza szkola pedagogiczna w Czestochowie, 1998. – 415s. : ill. – ISBN 83-7098-230-1
96762
  Kupiszewski Wl. Slownictwo Warmii i Mazur. Astronomia ludowa miary czasu i meteorologia. / Wl. Kupiszewski, Wegielek-Januszewsk. – Wroclaw, 1959. – 104с.
96763
  Siatkowski Janusz Slownictwo Warmii i Mazur. Budownictwo i obrobka drewna / Siatkowski Janusz. – Wroclaw, 1958. – 140с.
96764
  Symoni-Sulkowska Jadwiga Slownictwo Warmii i Mazur. Transport i komunikacja / Symoni-Sulkowska Jadwiga. – Wroclaw, 1958. – 120с.
96765
  Lebek Henryk Slowniczek francusko-polski i polsko-francuski / Lebek Henryk. – Wyd. 2. – Warszawa, 1969. – 372с.
96766
  Labuda Aleksander Slowniczek kaszubski / Labuda Aleksander; Smid J. – Warszawa, 1960. – 116с.
96767
  Dabrowka Andrzej Slownik antonimow : 64.000 znaczen przeciwstawnych i uzupelniajacych jezykapolskiego / Dabrowka Andrzej, Geller Ewa. – Warszawa : Swiat Ksiazki, 1998. – 878 s. – ISBN 8371299931
96768
  Lacina Jerzy Slownik arabsko-polski / Lacina Jerzy. – Poznan : Wyd-wo Nauk. UAM, 1997. – 946 с. – ISBN 8323207739
96769
   Slownik artystow polskich i obeych w Polsce dzialajacych. Malarze, rzezbiarze, graficy. – Wroclaw i i.
T. 1. – 1971. – 418с.
96770
  Sokolski Jacek Slownik barokowej symboliki natury // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2000. – N 2254 : Slownik barokowej symboliki natury / J. Sokolski. – S.1-171 : il. – ISSN 0239-6661
96771
   Slownik chemiczny rosyjsko-polski. – Warszawa, 1955. – 1016с.
96772
  Janusza W. Slownik dokladny francuzko-polski i polsko-francuzki. – Lwow : Nakladem E. Winiarza, 1891. – {6}, 779 s.
96773
   Slownik dydaktyczny terminologii translatorycznej. – Warszawa : Wyd-wa Uniw. Warszawskiego, 1991. – 176s. – ISBN 83-230-0640-7
96774
  Zeranski Tadeusz Slownik electrotechniczny : Do praktycznego uzytku w biurach, skladach i fabrykach elektrotechn / Tadeusz Zeranski. – Lwow ; Warszawa : Naucz. Szkol Wyzsz, 1921. – 118 s.
96775
   Slownik elektryczny rosyjsko-polski. – Warszawa, 1956. – 1122с.
96776
   Slownik encyklopedyczny dla lesnikow, drzewiarzy i mysliwych. – Warszawa : Pastwowe Wyd-wo Rolnicze i Lesne, 1959. – 539s.
96777
  Snoch Bogdan Slownik encyklopedyczny regionu czestochowskiego / Snoch Bogdan, Podobinski Stanislaw; Wyzsza szkola ped. w Czestochowie. – Czestochowa : Wydawnictwo Wyzszej szkoly pedagogicznej w Czestochowie. – ISBN 83-7098-613-7
Tom 2. – 2001. – 120s.
96778
   Slownik encyklopedyczny transportu samochodowego. – Warszawa, 1962. – 296с.
96779
  Lerh-Splawinski Tadeusz Slownik etymologiczny jezyka drzewian polanskich / Lerh-Splawinski Tadeusz, , K. Polanski. – Wroclaw-Warszawa-Krakow
1. – 1962. – 142с.
96780
  Slawski Franciszek Slownik etymologiczny jezyka polskiego / Slawski Franciszek. – Krakow
Tom 1. – 1952. – 600с.
96781
  Slawski Franciszek Slownik etymologiczny jezyka polskiego / Slawski Franciszek. – Krakow
Tom 5. – 1976. – 89-168с.
96782
  Slawski Franciszek Slownik etymologiczny jezyka polskiego / Slawski Franciszek. – Krakow
Tom 5. Zeszyt 5(25). – 1982. – 377-462с.
96783
  Bruckner Aleksander Slownik etymologiczny jezyka polskiego. / Bruckner Aleksander. – Warszawa, 1957. – 806с.
96784
  Bruckner Aleksznderr Slownik etymologiczny jezyka polskiego. / Bruckner Aleksznderr. – Warszawa, 1970. – 806с.
96785
   Slownik etymologiczny nazw geograficznych Slaska. – Warszawa; Wroclaw
T. 2. – 1985. – 173с.
96786
   Slownik etymologiczny nazw geograficznych Slaska. – Warszawa; Wroclaw
T. 3. – 1986. – 127с.
96787
   Slownik etymologiczny nazw geograficznych Slaska. – Warszawa; Wroclaw
T. 4. – 1988. – 182с.
96788
  Gazda Grzegorz Slownik europejskich kierunkow i grup literackich XX wieku / Gazda Grzegorz; Red. Gomulicka Barbara. – Warszawa : Wyd-wo naukowe PWN, 2000. – 768s. – ISBN 83-01-13181-0
96789
   Slownik filozofow. – Warszawa
Tom 1. – 1966. – 500с.
96790
  Walega S. Slownik finsko-polski / Stanislaw Walega. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1978. – 658, [2] s. – Парал. тит. арк. фін.
96791
   Slownik folkloru polskiego. – Warszawa, 1965. – 485с.
96792
  Medak Stanislaw Slownik form koniugacyjnych czasownikow polskich = Dictionary of Polish verb patterns = Dictionnaire de la conjugaison des verbes polonais : Ja, ty i on... / Medak Stanislaw. – Krakow : Universitas, 1997. – 1046s. – ISBN 83-7052-282-3
96793
  Kalina P. Slownik francusko-polski i polsko-francuski / Pawel Kalina. – Warszawa : Wiedza powszechna
Cz. 1 : Francusko-polska. – 1956. – 674 s.
96794
  Kalina P. Slownik francusko-polski i polsko-francuski / Pawel Kalina. – Warszawa : Wiedza powszechna
Cz. 2 : Polsko-francuski. – 1956. – 634 s.
96795
  Skorupka Stanislaw Slownik frazeologiczny jezyka polskiego / Skorupka Stanislaw. – Warszawa
Tom 1. – 1967. – 788с.
96796
  Skorupka Stanislaw Slownik frazeologiczny jezyka polskiego / Skorupka Stanislaw. – Warszawa
Tom 2. – 1968. – 906с.
96797
  Skorupka Stanislaw Slownik frazeologiczny jezyka polskiego. A-P / Skorupka Stanislaw. – Warszawa, 1974. – 788с.
96798
  Skorupka Stanislaw Slownik frazeologiczny jezyka polskiego. R-Z / Skorupka Stanislaw. – Warszawa, 1974. – 905с.
96799
  Baba Stanislaw Slownik frazeologiczny wspolczesnej polszczyzny / Baba Stanislaw, Liberek Jaroslaw. – Warszawa : Wyd-wo naukowe PWN, 2001. – 1096s. – ISBN 83-01-13388-0
96800
   Slownik geodezyjny : W 5 jezykach. – Warszawa : Panstwowe Przedsiebiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1955. – 525s.
96801
   Slownik geodezyjny w 5 jezykach. Polskim, rosyjskim, niemieckim, angielskim, francuskim. – Warszawa, 1954. – 525с.
96802
   Slownik geograficzno-krajoznawczy Polski. – Wyd.3, zmien. – Warszawa : Wyd-wo naukowe PWN, 1998. – 1046s.,16kart.il. : il.
96803
  Kubiatowicz L. Slownik Geografii Ameryki / L. Kubiatowicz. – Widanie 2 poprawione i uzupelnione. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1975. – 712s.
96804
  Walczak W. Slownik geografii NRD / W. Walczak, Walczak-Augustyniak. – Warszawa : Wiedza powszechna, 1979. – 175 s. – ISBN 837335-080-2
96805
   Slownik Geologiczno-Gorniczy angielsko-polski. – Warszawa : Pastwowe wydawnictwa techniczne, 1956. – 796s.
96806
   Slownik grecko-polski. – Warszawa : Panstw. Wydaw. Nauk.
T. 1 : A-D. – 1958. – XXV, 631 s.
96807
   Slownik gwar polskich. – Wroclaw i i.
Tom 1. – 1981. – 323с.
96808
   Slownik historyczno-geograficzny ziem polskich w sredniowieczu. – Wroclaw i i. : Ossolineum
T. 8, cz. 2, zesz. 1 : Ihylowiecz - Keszyca. – 1983. – 164 s.
96809
   Slownik historyczno-geograficzny ziem polskich w sredniowieczu. – Wroclaw i i. : Ossolineum
T. 8, cz. 1, zesz. 2. – 1983. – S. 169-352
96810
   Slownik historyczno-geograficzny ziem polskich w sredniowieczu. – Wroclaw i i. : Ossolineum
T. 5, cz. 2, zesz. 1 : Gorka - Isepek. – 1989. – 180 s.
96811
   Slownik hutniczy, rosyjsko-polski. – Warszawa : Panstwowe wyd-wo techniczne, 1955. – XXIV, 794 s.
96812
  Zareba Leon Slownik idiomatyczny francusko-polski = Dictionnaire idiomatique francais-polonais / Zareba Leon. – Krakow : Universitas, 2000. – 1128s. – ISBN 83-7052-776-0
96813
   Slownik imion. – Wroclaw i i. : Ossolenium, 1975. – 317 p.
96814
   Slownik informatyki polsko-angielsko-rosyjski. – Warszawa, 1976. – 159с.
96815
  Podracki Jerzy Slownik interpunkcyjny jezyka polskiego : Z zasadami przestankowania / Podracki Jerzy. – 2e wyd. – Warszawa : Wyd-wo naukowe PWN, 1999. – 263s. – (Slowniki jezyka polskiego / Red. Z.Wiankowska-Ladyka). – ISBN 83-01-12912-3
96816
   Slownik inzynieryjno-budowlany rosyjsko-polski = Русско-польский строительный словарь. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Techniczne, 1956. – 583с.
96817
   Slownik jezyka Adama Mickiewicza. – Wroclaw-Warszawa-Krakow
Tom 1. – 1962. – 656с.
96818
   Slownik jezyka Adama Mickiewicza. – Wroclaw-Warszawa-Krakow
Tom 2. – 1964. – 582с.
96819
   Slownik jezyka Adama Mickiewicza. – Wroclaw ; Warszawa ; Krakow : Wyd-wo PAN. – (Polska Akademia Nauk)
T. 3 : H - K. – 1968. – 607 s.
96820
  Grabowski A. Slownik jezyka esperanto / opracowal A. Grabowski. – Warszawa : Wydawnictwo M. Arcta
Czesc 1 : Polsko-esperancka. – 1910. – 553 s.
96821
  Linde S.B. Slownik jezyka polskiego / Przez M. Samuela Bogumila Linde. – W Warszawie (Warszawa) : U Autora
Cz. 3, czyli Vol. 5 : R - T. – 1812


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини ...
96822
   Slownik jezyka polskiego. – Warszawa
Tom 1. – 1958. – 1208с.
96823
   Slownik jezyka polskiego. – Warszawa
Tom 2. – 1960. – 1398с.
96824
   Slownik jezyka polskiego. – Warszawa
Tom 3. – 1961. – 1364с.
96825
   Slownik jezyka polskiego. – Warszawa
Tom 5. – 1963. – 1268с.
96826
   Slownik jezyka polskiego. – Warszawa : Panstwowe wyd-wo naukowe
T. 6 : P-Pre. – 1964. – 1478 p.
96827
   Slownik jezyka polskiego. – Warszawa
Tom 8. – 1966. – 1370с.
96828
   Slownik jezyka polskiego. – Warszawa
Tom 9 : T-Wyd. – 1967. – 1488 p.
96829
  Ramult Stefan Slownik jezyka pomorskiego szyli kaszubskiego / Ramult Stefan; Polska akademia umiejetnosci; Oprac. i wstepem opatrzyla H.Horodyska. – Krakow : Seceja. – ISBN 83-85483-87-X
Czesc 2 : Red. tomu R.Turasiewicz. – 1993. – 82s. – Praca odznaczona nagroda Akademii umiejetnosci w Krakowie na konkursie im. S.B.Lindego w r. 1898
96830
   Slownik lacinsko-polski : do uzytku szkol srednich. – Wyd. 2-gie. – Lwow [etc.] : Ksiaznica - Atlas, 1925. – 980 s.
96831
   Slownik lacinsko-polski. – Warszawa
T. 1 : A-C. – 1959. – 830 p.
96832
   Slownik lacinsko-polski. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe
T. 2 : / pod red. Mariana Plezi ; [oprac. M. Chigerowa et al.]. – 1962. – 744 s.
96833
   Slownik laciny sredniowiecznej w Polsce. – Warszawa
Tom 1. – 1953. – 139с.
96834
   Slownik laciny sredniowiecznej w Polsce. – Warszawa
Tom 1, zesczyt 2. – 1953. – 142-299с.
96835
   Slownik laciny sredniowiecznej w Polsce. – Warszawa
Tom 1. Zeszyt 4. – 1956. – 461-619с.
96836
   Slownik laciny sredniowiecznej w Polsce. – Warszawa
Tom 1. Zesz. 5. – 1956. – 621-780с.
96837
   Slownik laciny sredniowiecznej w Polsce. – Warszawa
Tom 1. Zesz. 6. – 1957. – 782-939с.
96838
   Slownik laciny sredniowiecznej w Polsce. – Warszawa-Krakow
Tom 1. Zesz. 7. – 1958. – 941-1100с.
96839
   Slownik laciny sredniowiecznej w Polsce. – Wroclaw-Krakow-Warszawa
Tom 1. Zesz. 8. – 1958. – 1101-1196с.
96840
   Slownik laciny sredniowiecznej w Polsce. – Wroclaw-Krakow-Warszawa
Tom 2, zesz. 2 (10). – 1960. – 161-320с.
96841
   Slownik laciny sredniowiecznej w Polsce. – Wroclaw i i.
T. 3, zesz. 2. – 1970. – 161-320с.
96842
   Slownik laciny sredniowiecznej w Polsce. – Wroclaw i i.
T. 3, zesz. 3. – 1971. – 321-480с.
96843
   Slownik laciny sredniowiecznej w Polsce. – Wroclaw i i.
T. 3, zesz. 4. – 1971. – 481-640с.
96844
   Slownik laciny sredniowiecznej w Polsce. – Wroclaw i i.
T. 3, zesz. 5. – 1972. – 641-800с.
96845
   Slownik laciny sredniowiecznej w Polsce. – Wroclaw i i.
T. 3, zesz. 6. – 1972. – 801-960с.
96846
   Slownik laciny sredniowiecznej w Polsce. – Wroclaw i i.
T. 3, zesz. 7. – 1973. – 961-1120с.
96847
   Slownik laciny sredniowiecznej w Polsce. – Wroclaw i i.
T. 3, zesz. 8. – 1973. – 1121-1280с.
96848
   Slownik laciny sredniowiecznej w Polsce. – Wroclaw i i.
T. 3. Zesz. 10. – 1974. – 1441-1612с.
96849
   Slownik laciny sredniowiecznej w Polsce. – Wroclaw i i.
T.4, zesz. 2. – 1975. – 161-320с.
96850
   Slownik laciny sredniowiecznej w Polsce. – Wroclaw i i.
T.4, zesz. 3. – 1976. – 321-479с.
96851
   Slownik laciny sredniowiecznej w Polsce. – Wroclaw i i.
T.4, zesz. 4. – 1976. – 481-640с.
96852
   Slownik laciny sredniowiecznej w Polsce. – Wroclaw i i.
T.4, zesz. 5. – 1977. – 641-768с.
96853
   Slownik laciny sredniowiecznej w Polsce. – Wroclaw i i.
T. 5, zesz. 1. – 1978. – 1-160с.
96854
   Slownik laciny sredniowiecznej w Polsce. – Wroclaw i i.
T. 5, zesz. 2. – 1978. – 161-320с.
96855
   Slownik laciny sredniowiecznej w Polsce. – Wroclaw i i.
T. 5, zesz. 3. – 1980. – 321-480с.
96856
   Slownik laciny sredniowiecznej w Polsce. – Wroclaw i i.
Vol. 5, fasc. 4. – 1981. – 481-639с.
96857
   Slownik laciny sredniowiecznej w Polsce. – Wroclaw i i.
T. 5, zesz. 5. – 1981. – 641-799с.
96858
   Slownik laciny sredniowiecznej w Polsce. – Wroclaw i i.
T. 5, zesz. 7. – 1982. – 961-1120с.
96859
   Slownik laciny sredniowiecznej w Polsce. – Wroclaw i i.
T. 5, zesz. 8. – 1982. – 1120-1280с.
96860
   Slownik laciny sredniowiecznej w Polsce. – Wroclaw i i.
T. 5, zesz. 9. – 1983. – 1281-1440с.
96861
   Slownik laciny sredniowiecznej w Polsce. – Wroclaw i i.
T. 5, zesz. 10. – 1984. – 1441-1646с.
96862
   Slownik laciny sredniowiecznej w Polsce. – Wroclaw i i.
T. 6, zesz. 1. – 1985. – 1-160с.
96863
   Slownik laciny sredniowiecznej w Polsce. – Wroclaw i i.
T. 6, zesz. 4. – 1987. – 481-640с.
96864
   Slownik laciny sredniowiecznej w Polsce. – Wroclaw i i.
Zeszyt dodatkowy dr. – 1988. – Lс.
96865
   Slownik laciny sredniowiecznej w Polsce. – Wroclaw i i.
T. 6, zesz. 5. – 1988. – 641-799с.
96866
   Slownik laciny sredniowiecznej w Polsce. – Wroclaw i i.
Vol. 6, fasc. 6(50). – 1989. – 801-960с.
96867
  Jedraszko S. Slownik Lekarski angielsko-polski / S. Jedraszko. – 4-e,poprawione i uzup. – Warszawa : Panstwowy Zaklad Wydawnictw Lekarskich, 1974. – 534s.
96868
   Slownik literatury polskiego oswiecenia. – Wroclaw i i., 1977. – 853с.
96869
   Slownik literatury popularnej // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2006. – N 2885 : Slownik literatury popularnej. – 770s. – ISBN 83-229-2767-3. – ISSN 0239-6661
96870
   Slownik malzenstwa i rodziny. – Warszawa : Wydawnictwo akademii teologii katolickiej, 1999. – 513s. – ISBN 83-7072-129-X;83-87823-02-3
96871
  Rajnik Eugeniusz Slownik minimum polsko-dunski z undeksem dunsko-polskim = Polsk-dansk miniordbog med dansk-polsk ordliste : Uniw. im.Adama Mickiewicza w Poznaniu / Rajnik Eugeniusz, Zgolkowa Halina. – Poznan : Wyd-wo naukowe UAM, 2000. – 195s. – ISBN 83-232-0937-5
96872
  Ojaniemi Sirkka Slownik minimum polsko-finski z indeksem finsko-polskim = Puola-suomi sanakipja suomi-puola sanahakemisto / Ojaniemi Sirkka, Zgolkowa Halina; Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan : Wyd-wo naukowe UAM, 1999. – 181s. – ISBN 83-232-0933-2
96873
   Slownik minimum polsko-norweski z indeksem norwesko-polskim = Polsk-norsk miniordbok med norsk-polsk ordliste : z indeksem norwesko-polskim / Awedykowa Slawa, Jonsberg Grete, Lande Monika, Zgolkowa Halina. – Poznan : Wyd-wo naukowe UAM, 1997. – 178s. – ISBN 83-232-0764-Х
96874
  Chlabicz Jozef Slownik minimum rosyjsko-polski i polsko rosyjski / Chlabicz Jozef. – Warszawa, 1973. – 634с.
96875
  Chlabicz Jozef Slownik minimum rosyjsko-polski polsko-rosyjski / Chlabicz Jozef. – Warszawa, 1982. – 140с.
96876
  Kempinski Andrzej Slownik mitow muzycznych / Kempinski Andrzej. – Poznan : Ars nova. – ISBN 83-87433-35-7
1 : Ludy indoeuropejskie. – 2002. – 243s.
96877
  Banach Ela i Andrzej Slownik mody / Ela i Andrzej Banach. – Warszawa, 1962. – 314с.
96878
   Slownik naukowo-techniczny polsko-angielski. – Wyd. 3. – Warszawa, 1976. – 754с.
96879
  Batowski Henryk Slownik nazw miejscowych Europy Srodkowej i Wachodniej XIX i XX wieku / Batowski Henryk. – Warszawa, 1964. – 86с.
96880
   Slownik nazw terenowych polnocno-wschodniej Polski / Barszczewska Nina, Gluszkowska Jadwiga, Jasinska Teresa, Smulkowa Elzbieta. – Warszawa : Wyd-wo Uniwersytetu Warszawskiego. – ISBN 83-230-0654-7
A-N. – 1992. – 318s.
96881
   Slownik nazw terenowych polnocno-wschodniej Polski / Barszczewska Nina, Gluszkowska Jadwiga, Jasinska Teresa, Smulkowa Elzbieta. – Warszawa : Wyd-wo Uniwersytetu Warszawskiego. – ISBN 83-230-0654-7
O-Z. – 1992. – 610s.
96882
  Grzenia Jan Slownik nazw wlasnych : Ortografia, wymowa, slowotworstwo i odmiana / Grzenia Jan. – Warszawa : Wyd-wo naukowe PWN, 1998. – 386s. – ISBN 83-01-12500-4
96883
  Rospond Stanislaw Slownik nazwisk Slaskich. 1. A-F / Rospond Stanislaw. – Wroclaw-Warszawa-Krakow
1. – 1967. – 46, 66с.
96884
   Slownik niemiecko-polski. – Warszawa : Premium dla prenumeratorow conca porannego i wieczornego, 1904. – 901 s.
96885
   Slownik ortograficzny jezyka polskiego. – Warszawa, 1975. – 892с.
96886
   Slownik ortograficzny jezyka polskiego. – Lviv : Svit, 1998. – 176 p. – ISBN 577730950X
96887
   Slownik ortograficzny jezyka polskiego. – Lviv : Svit, 1998. – 176c. – ISBN 577730950Х
96888
  Okon Wincenty Slownik pedagogiczny / Okon Wincenty. – Wyd. 2., zmienione i rozszerzone. – Warszawa, 1981. – 368с.
96889
  Kierst W. Slownik podreczny. angielsko-polski i polsko-angielski. / W. Kierst. – Warszawa, 1957. – 690с.
96890
  Pacholski Maksymilian Slownik pojec socjologicznych / Pacholski Maksymilian, Slabon Andrzej. – Wyd.2 popraw. i uzupeln. – Krakow : Wydawnictwo Akademii ekonomicznej w Krakowie, 2001. – 248s. – ISBN 83-7252-097-6
96891
   Slownik polskich homonimow calkowitych. – Wroclaw i i., 1988. – 152с.
96892
   Slownik polsko-angielsko-francusko-rosyjski podstawowych terminow matematycznych : Z wykazami hasel: angielsko-polskim, francusko-polskim, rosyjsko-polskim oraz tablica symboli / Jozwiak Zofia, Kondrak Liliana, Wrobel Danuta, Zielinska Alicja. – Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego, 1999. – 345s. – ISBN 83-7171-298-7
96893
   Slownik polsko-francuzki = Dictionnaire polonais-francais. – Berlin : Behr
A-M. – 1017 s. – Вид. має спільну пагінацію с іншими томами
96894
   Slownik polsko-francuzki. – Berlin : Ksiegarnia B.Behr. – S.2090-3412
96895
   Slownik polsko-francuzki = Dictionnaire polonais-francais. – Berlin : Behr
N-P. – 1843. – C. 1021-2089. – Вид. має спільну пагінацію с іншими томами
96896
  Bielikowicz A. Slownik polsko-lacinski / Przez ks. Antoniego Bielikowicza, dyrektora gimn., czlonka T-wa Nauk. Krakowskiego. – Krakow : Druk. C.K. Uniwersytetu Jagiellonskiego, 1866. – S. 931-2072. – Том має спільну паг. з поперед. томами
96897
   Slownik polsko-rosyjski = Польско-русский словарь. – Warszawa : Wiedza powszechna, 1961. – 776 s. – Предисл. парал. пол., рус.
96898
   Slownik polsko-rosyjsko-angielski statystyki matematycznej i statystycznej kontroli jakosci produkcji. – Warszawa : PWN, 1958. – 48 s.
96899
  Oktaba W. Slownik polsko-rosyjsko-angielski statystyki matematycznej i teorii doswiadczenia / Wiktor Oktaba. – Warszawa : PWN, 1969. – 116s.
96900
  Soja S. Slownik polsko-wloski = Vocabolario polacco-italiano / Stanislaw Soja, Celeste Zawadzka, Zbigniew Zawadzki. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1961. – 454, [1] s.
96901
  Anusiewicz Janusz Slownik polszczyzny potocznej / Anusiewicz Janusz, Skawinski Jacek. – 3ie wyd. – Warszawa; Wroclaw : Wyd-wo naukowe PWN SA, 2000. – 410s. – (Slowniki jezyka polskiego / Wspotprac. M.Hozewska, K.Wroblewski). – ISBN 83-01-11930-6
96902
   Slownik polszczyzny XVI wieku. – Wroclaw i i.
T. 18. – 1988. – 573с.
96903
  Szober Stanislaw Slownik poprawnej polszczyzny / Szober Stanislaw. – Wyd. 3-cie. – Warszawa, 1958. – 858с.
96904
   Slownik poprawnej polszczyzny. – Warszawa, 1973. – 1056с.
96905
   Slownik praslowianski. – Wroclaw i. i.
Tom 1. – 1974. – 487с.
96906
   Slownik praslowianski. – Wroclaw i. i.
Tom 2. – 1976. – 367с.
96907
   Slownik praslowianski. – Wroclaw i. i. – ISBN 83-04-00464-X ; 83-04-00465-8
T. 3 : DAVЬNЪ - DOBЬRATI. – 1979. – 332 s.
96908
   Slownik praslowianski. – Wroclaw i. i.
Tom 4. – 1981. – 286с.
96909
   Slownik praslowianski. – Wroclaw i. i.
Tom 5. – 1984. – 236с.
96910
  Pieter Jozef Slownik psychologiczny / Pieter Jozef. – Wroclaw, 1963. – 348s.
96911
  Pieter Jozef Slownik psychologiczny / Pieter Jozef. – Wroclaw-Warszawa-Krakow, 1963. – 348с.
96912
   Slownik rossyjsko-polski. – Warszawa : Nakladem i drukiem J.Glucksberga
T. 1 : A-H. – 1841. – 556, 638 s. – видання переплетено з другим томом під назвою : O-V
96913
   Slownik rosyjsko-polski i polsko-rosyjski = Русско-польский и польско-русский словарь. – Warszawa : Wiedza Powszechna
Cz. 1 : Rosyjsko-polska. – 1958. – 856с.
96914
   Slownik rosyjsko-polski i polsko-rosyjski. – Warszawa
Cz. 2. – 1958. – 777с.
96915
  Budkowska J. Slownik rymow Adama Mickiewicza. / J. Budkowska. – Wroclaw, 1970. – 228с.
96916
  Francic Vilim Slownik serbochorwacko-polski / Francic Vilim. – Warszawa
2. – 1959. – 1312с.
96917
   Slownik spawalniczy polsko-rosyjsko-angielsko-francusko-niemiecki. – Warszawa, 1952. – 112с.
96918
   Slownik staropolski. – Warszawa
T. 1, zesz. 3 : (Bolesc - Bystry). – 1954. – S. 129-208
96919
   Slownik staropolski. – Warszawa
T. 1, zesz. 4 : (Bystry - Ciec). – 1954. – S. 209-288
96920
   Slownik staropolski. – Warszawa
T. 1, zesz. 5 : (Czelusz -Cwirtnia). – 1955. – S. 369-443
96921
   Slownik staropolski. – Warszawa
T. 1, zesz. 6 : (Czelusc - Cwirtnia). – 1955. – S. 369-443
96922
   Slownik staropolski. – Warszawa
T. 1, zesz. 5 : (Ciec - Czelusz). – 1955. – S. 289-368
96923
   Slownik staropolski. – Warszawa
T. 2, zesz. 1 (7) : (Da - Dobrowolny). – 1956. – 80 S.
96924
   Slownik staropolski. – Warszawa
T. 2, zesz. 3(9) : ((Doswiadczyc - Dworny). – 1957. – S. 161-240
96925
   Slownik staropolski. – Warszawa ; Krakow
T. 2, zesz. 4 (10) : (Dworowy - Dziewica). – 1957. – S. 241-320
96926
   Slownik staropolski. – Wroclaw ; Krakow ; Warszawa
T. 2, zesz. 5 (11) : (Dziewica - Gdyz). – 1958. – S. 321-400
96927
   Slownik staropolski. – Wroclaw ; Krakow ; Warszawa
T. 2, zesz. 6 (12) : (Gdyz - Gorny). – 1958. – S. 401-480
96928
   Slownik staropolski. – Wroclaw ; Krakow ; Warszawa
T. 3, zesz. 1 (14) : (I - Ja). – 1960. – 80 S.
96929
   Slownik staropolski. – Wroclaw ; Warszawa ; Krakow
T. 3, zesz. 6 (19) : (Krolewski - Kwitowac). – 1962. – S. 401-484
96930
   Slownik staropolski. – Wroclaw [i i.] : Zakl. narod. im. Ossolibskich ; Wyd-wo PAN
T. 10, zesz. 1 (61) : W - Wesele. – 1988. – 80 s.
96931
   Slownik staropolski. – Wroclaw [i.i.] : Zakl. narod. im. Ossolinskich ; Wyd-wo PAN
T. 10, zesz. 2 (62) : Wesele - Wieli. – 1989. – S. 81-160
96932
   Slownik starozytnosci slowianskich. Encyklopedyczny zarys kultury slowian od czasow najdawniejszych do schylku wieku XII. – Wroclaw i i.
Tom 5. – 1975. – 607с.
96933
   Slownik starozytnosci slowianskich. Zeszyz dyskusyjny. – Wroclaw, 1958. – 148с.
96934
   Slownik stereotypow i symboli ludowych. – Lublin : Wyd-wo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej. – ISBN 83-227-1377-0
Tom I : Kosmos. – 1999. – 481s.
96935
   Slownik synonimow polskich / Kurzowa Zofia, Kubiszyn-Medrala Zofia, , Skarzynski Mirostaw, Winiarska Justyna; Pod redakcja naukowa Kurzowej Zofii. – Warszawa : Wyd-wo naukowe PWN, 2000. – 530s. – ISBN 83-01-13137-3
96936
   Slownik syntaktyczno-generatywny czasownikow polskich. – Wroclaw i i.
T. 2. – 1984. – 372с.
96937
   Slownik techniczny polsko-niemiecki. – Warszawa : Wyd-wo nauk.-techn., 1969. – 722 s.
96938
  Golab Zbigniew Slownik terminologii jezykoznawczej. / Golab Zbigniew, A. Heinz, K. Polanski. – Warszawa, 1968. – 848с.
96939
  Golab Z. i.i. Slownik terminologii jezykoznawczej. / Z. i.i. Golab. – Warszawa, 1970. – 847с.
96940
   Slownik terminologii mechaniki klasycznej w 5 jezykach. Polski-niemiecki-angielski-francuski-rosyjski. – Warszawa
Dzial 05. – 1959. – 76с.
96941
   Slownik terminologii odlewnictwa w 6 jezykach. Polski-Czeski-Niemiecki-angielski-francuski-rosyjski. – Warszawa, 1961. – 392с.
96942
  Skibicki Waclaw Slownik terminow fizycznych. Polsko-angielsko-francusko-niemiecko-rosyjski = Физический словарь. Польский-английский-французский-немецкий-русский / Skibicki Waclaw. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1961. – 776 с.
96943
   Slownik terminow literackich. – Wroclaw i i., 1976. – 579с.
96944
  Sierotwinski Stanislaw Slownik terminow literackich. Teoria i nauki pomocnicze literatury / Sierotwinski Stanislaw. – Wyd. 3. – Wroclaw, 1970. – 412с.
96945
   Slownik terminow wojskowych. – Warszawa, 1958. – 328с.
96946
   Slownik ukrainsko-polski. – Warszawa, 1957. – 832 s.
96947
  Celer Natalia Slownik ukrainsko-polski, polsko-ukrainski z rozmowkami / Celer Natalia. – Warszawa : Harald G Dictionaries, 1998. – 512 s. – ISBN 8386773251
96948
   Slownik wiedzy obywatelskiej. – Warszawa, 1970. – 543с.
96949
   Slownik wojskowy polsko-rosyjski. – Warszawa, 1956. – 288с.
96950
   Slownik wspolczesnego jezyka polskiego. – Warszawa : WILGA, 1996. – 1393с. – ISBN 83-7156-068-0
96951
   Slownik wspolczesnych pisarzy polskich. – Warszawa
Tom 4. – 548с.
96952
   Slownik wspolczesnych pisarzy polskich. – Warszawa
Tom 1. – 1963. – 724с.
96953
   Slownik wspolczesnych pisarzy polskich. – Warszawa
Tom 2. – 1964. – 748с.
96954
   Slownik wspolczesnych pisarzy polskich. – Warszawa
Tom 3. – 1964. – 656с.
96955
   Slownik wyrazow bliskoznacznych. – Warszawa, 1957. – 448с.
96956
   Slownik wyrazow bliskoznacznych. – Warszawa, 1971. – 448с.
96957
  Kozielewski Ignacy Slownik wyrazow o podobnym brzmieniu a odmiennym znaczeniu w jezyku rosyjskim i polskim / Kozielewski Ignacy. – Warszawa, 1959. – 100с.
96958
   Slownik wyrazow obcych. – Warszawa, 1974. – 828с.
96959
  Kopalinski Wl. Slownik wyrazow obcych i zwrotow obcojezycznych / Wl. Kopalinski. – Wyd. 3. uzup. dodatkiem. – Warszawa, 1968. – 880с.
96960
  Kopalinski Wl. Slownik wyrazow obcych i zwrotow obcojezycznych / Wl. Kopalinski. – Wyd. 8 z suplem. – Warszawa, 1971. – 979с.
96961
   Slownik z zakresu: geologii podstawowej, geologii naftowej, inzynierii srodowiska geofizyki / [K. Dudek et al.] ; pod red. Lucyny Natkaniec-Nowak. – Krakow ; Ivano-Frankivsk : Iwano-Frankiwsky narodowy techniczny uniwersytet nafty i gazu, 2015. – 363, [1] s. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Bibliogr.: s. 361-363. – ISBN 978-966-694-252-7
96962
  Radlinski I. Slowniki narzeczy ludow kamczackich / Ignacy Radlinski. – Krakow : Nakladem Akademii umiejetnosci
[T.] 2 : Slownik narzecza kamczadalow, zamieszkalych nad rzeka Kamczatka / ze zbiorow prof. B. Dybowskiego. – 1891. – 88, 20, 84 s. – Кожна частина має самостійну пагінацію


  До книги приплетено: Slowniki narzeczy ludow kamczackich / Ignacy Radlinski. III. Slownik narzecza kamczadalow poludniowych / Ze zbiorow prof. B. Dybowskiego. - Krakow: Nakladem Akademii Umiejetnosci, 1892 ; Slowniki narzeczy ludow kamczackich / IV. ...
96963
  Czerni Sergiusz Slowniki specjalistyczne. Skrypt centralny / Czerni Sergiusz. – Warszawa, 1977. – 55с.
96964
  Kwiatkowski Stanislaw Slowo i emocje w propagandzie. / Kwiatkowski Stanislaw. – Wyd. 2. – Warszawa, 1977. – 268с.
96965
   Slowo o Bogu i czlowieku : Mysl religijna Slowian Wschodnich doby staroruskiej / Wybral, przel. i oprac. Luzny R. // Prace komicji wschodnioeuropejskiej / Polska akademia umiejetnosci. – Krakow, 1995. – T. 2. – S.1-292. – ISSN 1425-7475
96966
   Slowo o wyprawie Igora. – Krakow, 1928. – 43 p.
96967
   Slowo z perspektywy jezykoznawcy i tlumacza : Red. Pstyga Alicja, Szczesniak Krystyna. – Gdansk : Wyd-wo Uniwersytetu Gdanskiego, 2002. – 326s. – ISBN 83-7326-040-4
96968
  Brodowska-Honowska Maria Slowotworstwo przymioznika w jezyku staro-cerkiewno-slowianskim. / Brodowska-Honowska Maria. – Krakow, 1960. – 276с.
96969
  Waszakowa Krystyna Slowotworstwo wspolczesnego jezyka polskiego : Rzeczowniki z formantami paradygmatycznymi / Waszakowa Krystyna. – Warszawa : Wyd-wo Uniwersytetu Warszawskiego, 1996. – 168s. – ISBN 83-230-9932-4
96970
  Bienkowska Danuta Slubna kobierce / Bienkowska Danuta. – Lublin, 1974. – 203с.
96971
  Fredro Aleksander Sluby panienskie czyli magnetyzm serca / Fredro Aleksander. – Warszawa, 1956. – 220с.
96972
  Fredro Aleksander Sluby panienskie czyli Magnetyzm serca / Fredro Aleksander. – Lodz, 1973. – 211с.
96973
  Geza Gardonyi Sludzy Bozy / Geza Gardonyi; Z wegierskiego tlum. C.Mondral. – Warszawa : Instytut wydaw. "PAX", 1975. – 312 s.
96974
  Caldwell Erskine Sluga bozy / Caldwell Erskine. – Warszawa, 1977. – 222с.
96975
  Cankar Ivan Sluga jernej i niegovo pravo / Cankar Ivan. – 5. izd. – Zagreb, 1973. – 78с.
96976
  Cankar Ivan Sluga Jernej i njegovo pravo / Cankar Ivan. – Beograd, 1974. – 153с.
96977
  Wolker Jiri Slunce je veliky basnik / Wolker Jiri. – Praha : Statni nakl-vi detske knihy, 1950. – 99 s. : ill.
96978
  Gojawiczynska Pola Slupy ogniste. / Gojawiczynska Pola. – Warszawa
1. – 1957. – 394с.
96979
  Gojawiczynska Pola Slupy ogniste. / Gojawiczynska Pola. – Warszawa
2. – 1957. – 418с.
96980
  Ramme Alwin Sluzba Bezpieczenstwa SS / Ramme Alwin. – Warszawa, 1975. – 328с.
96981
   Sluzby citatelom. – Bratislava, 1967. – 44с.
96982
   Sluzby citatelom. – Bratislava, 1967. – 44с.
96983
  Krzemieniewska H. Sluzowce Polski na Tle Flory Sluzowcow Europejskich / H. Krzemieniewska. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1960. – 315S.
96984
  Bidwell George Sluzyl morzu i milosci - John Paul Jones / Bidwell George. – Gdansk, 1970. – 295с.
96985
  Lacina Vaclav Slys a pis / Lacina Vaclav. – Praha, 1961. – 202с.
96986
  Kubicki Marian Smak jesieni. Wybor wierszy. / Kubicki Marian. – Warszawa, 1961. – 184с.
96987
  Cetera A. Smak morwy : u zrodel recepcji przekladow Szekspira w Polsce / Anna Cetera. – Warszawa : Wyd-wo Uniw. Warszawskiego, 2009. – 294 s. – ISBN 978-83-235-05-82-2
96988
  Zamojski F. Smak niedopalka / Ferdynand Zamojski. – Warszawa : Czytelnik, 1972. – 158 s.
96989
  Babich D.P. Small-angle light scattering from the heterogeneous media: the dynamic speckles analysis / D.P. Babich, V.M. Pobiedina, A.V. Yakunov // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 1. – P. 155-156
96990
   Small-angle neutron scattering of multiwalled carbon nanotubes in aqueous suspensions in presence of Laponite platelets or cetyltrimethylammonium bromide / L.A. Bulavin, V.S. Savenko, N.I. Lebovka, A.I. Kuklin, D.V. Soloviov, O.I. Ivankov // Ядерна фізика та енергетика : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – Т. 14, № 4. – Р. 372-376. – ISSN 1818-331Х
96991
   Small and medium power reactors : 2. Proceedings of the Conference on small and medium power reactors sponsored by the International Atomic Energy Agencyand held en Vienna. – Vienna : IAEA, 1961. – 454 p. : fig. – (Proceedings series)
96992
   Small and medium power reactors : Proceedings of the Conference on small and medium power reactors sponsored by the International Atomic Energy agency and held at Vienne, 5-6 september, 1960. – Vienna, 1961. – 618 p. – (Proceedings series)
96993
  Williams S. Small business guide 1991 edition / S. Williams. – New York : Penguin books, 1990. – 425s.
96994
  Kuznetsov Vladlen Small Countries and "Big Politics". / Kuznetsov Vladlen. – Moscow, 1989. – 64с.
96995
  Mills W.E. Small eity government. Seven cases in decision making / W.E. Mills, H.R. Davis. – New York, 1968. – 118с.
96996
   Small engines. – Athens. – ISBN 0-914452-24-X
Vol.2 : Maintenance & repair. – 1979. – III,202p. : il.
96997
  Dall W.H. Small shells from dredgings off the southeast coast of the United States by The United States fisheries steamer "Albatross" in 1885 and 1886 : No. 2667 From the proceedings of the United States National Museum, Vol. 70, Art. 18 / W.H. Dall. – Washington : Government, 1927. – P. 1-134
96998
  Vidich A.J. Small town in mass society : Class, power and religion in a rural community / Arthur J. Vidich, Joseph Bensman. – Princeton : Princeton university, 1968. – XXVIII, 493 p.
96999
  Samoylenko V.M. Small urban-landscape river basin geosystems: estimation of stability abd reliability = Малі урболандшафтні басейнові геосистеми оцінювання стійкості та надійності / Самойленко В.М. // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2008. – Вип. 54. – С. 28-38. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0868-6939


  Обгрунтовано, розроблено та проатестовано нові теоретико-прикладні основи та методику геоінформаційного математичного моделювання стану малих басейнових геосистем урбанізованих ландшафтів. Результати можуть бути використані у регіональних схемах і ...
97000
  Cooper C.L. Smaller foraminifera from the porters creek formation (paleocene) of Illinois : Report of investigation No.98 / C.L. Cooper. – Urbana : [S. n.], 1944. – P. 343-353. – (State geological survey)
<< На початок(–10)919293949596979899100(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,