Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)919293949596979899100(+10)В кінець >>
98001
  Perestyuk M.O. "Statistics" is a new speciality at the Mechanics and Mathematics Faculty of Kyiv University. (Ukrainian) / M.O. Perestyuk, O.I. Ponomarenko, M.J. Yadrenko; Reviewer:M.P.Moklyachuk // Sviti Mat., 1998. – No.3
98002
  Кіньков Ю. "Stem-освіта - інстумент сучасної школи" / спілкувався Максим Короденко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 4 вересня (№ 34). – С. 10. – ISSN 2219-5793
98003
  Добротвор М. "STONEHENGE RIVERSIDE PROJECT: на прикладі пам"ятки Даррінгтон Уоллс зі Стоунхеджського комплексу пам"яток" // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 567-572. – ISBN 978-966-171-783-0
98004
  Svoboda Jan Staroceska osobni jmena a nase prijmeni / Svoboda Jan. – Praha, 1964. – 318с.
98005
   Staroceske satiry. Hradeckeho rukopisu a Smilovy skoly. – Praha, 1962. – 200с.
98006
   Staroceske vojenske rady. Hajek, Vlcek, Zizka. Listy a kronika. – Praha, 1952. – 75с.
98007
   Starocesky slovnik. Uvodni stati, soupis pramenu a zkratek. – Praha, 1968. – 130с.
98008
  Hensel Witold Starodawna Kruszwica of czasow najdawniejszych do roku 1271. / Hensel Witold, Al. Broniewska. – Wroclaw, 1961. – 172с.
98009
  Stos J. Starodruki Paradyza : Katalog starodrukow seminaryjnej biblioteki w Paradyzu / J. Stos. – Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu kardynala Stefana Wyszynskiego, 2001. – 334s. – ISBN 83-7072-195-8
98010
  Krzywoblocka Bozena Staromiejskie historie. / Krzywoblocka Bozena. – Warszawa, 1955. – 140с.
98011
  Grek-Pabisowa Iryda Staroobrzedowcy : Szkice z historii, jezyka, obyczajow / Grek-Pabisowa Iryda; Instytut slawistyki PAN. – Warszawa : SOW, 1999. – 346s. – Wybor prac z okazji 45-lecia pracy naukowej. – ISBN 83-86619-18-X
98012
  Seweryn Tadeusz Staropolska grafika ludowa / Seweryn Tadeusz. – Warszawa, 1956. – 208с.
98013
  Kraszewski Jozef Ignacy Staropolska milosc. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Warszawa, 1957. – 132с.
98014
  Bienkowska Barbara Staropolski swiat ksiazek / Bienkowska Barbara. – Wroclaw, 1976. – 262с.
98015
   Staropolskie pastoralki dramatyczne: Antologia. – Wroclaw i i., 1989. – 375с.
98016
   Staroruska citanka: Komentovane texty ke studiu dejin starsi ruske literatury a vyvoje ruskeho jazyka. – Praha, 1989. – 607с.
98017
  Tryfan Barbara Starosc na wsi / Tryfan Barbara. – Warszawa, 1979. – 106с.
98018
  Krechowiecki Adam Starosta zygwulski. / Krechowiecki Adam. – Warszawa, 1958. – 422с.
98019
  Starchenko N. Starosta"s Judiciary Authority Versus Officials" Oath (Volhynia of the Last 3rd of the 16th Century) // Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2016. – 143, z. 2 : Ukraina, Rus w epoce nowozytnej. Instytucje i elity. – P. 253-259. – ISBN 978-83-233-4124-6. – ISSN 0083-4351
98020
  Valenta Edvard Starou cestou / Valenta Edvard. – Praha : Ceskoslovensky spisovatel, 1958. – 294 p.
98021
  Casson Lionel Starozytni zeglarze : Basenu morza Srodziemnego / Casson Lionel; Przelozyl L.Teliga. – Warszawa : Iskry, 1965. – 281s.
98022
  Arnaud Daniel Starozytny bliski wschod. / Arnaud Daniel. – Warszawa, 1982. – 439с.
98023
  Manchip White Starozytny Egipt, jego kultura i historia / Manchip White. – Wroclaw i i., 1976. – 212с.
98024
   Starozytny Egipt. Praca zbiorowa. – Warszawa, 1976. – 251с.
98025
  Sulce V. Starpkolhozu organizaciju tiesiskais stavoklis Latvijas PSR / V. Sulce. – Riga, 1961. – 128с.
98026
  Turkowski Leonard Start / Turkowski Leonard. – Warszawa, 1976. – 283с.
98027
  Stewart Brian Start chemistry / Stewart Brian. – Eastbourne, 1984. – 138с.
98028
  Lovell Jerzy Start do ziemi ludzkiej / Lovell Jerzy. – Krakow : Wydawnictwo literackie, 1964. – 236s. – (Biblioteka powszesna)
98029
  Illing Walter Start in den Himmel / Illing Walter. – Lpz., 1957. – 276с.
98030
  Hemingway E. Stary czlowiek i morze / Ernest Hemingway; Przel S.Zielinski. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1959. – 107 s.
98031
  Wisniewska-Roszkowska Kinga Stary czlowiek w rodzinie / Wisniewska-Roszkowska Kinga. – Warszawa : Panstwowy Zaklad Wydawnictw Lekarskich, 1975. – 240S.
98032
  Belajev Vladimir Stary hrad / Belajev Vladimir. – Bratislava, 1952. – 272с.
98033
  Galatowski Ioaniciusz Stary kosciol zachodni Nowemu kosciolowi Rzymskiemu, pochodzenie Ducha S. od Oyca same nie od Syna pokazuie, y Trybunal napisany przez Nikolaia Cichowiusza y nauczajacy Ducha S. pochodzic od Syna za prawdziwy Trybunal miec zakazuie : Y Stara Wiare napisana od Pawla Boymy y nauczaiaca takze od Syna pochodzic Ducha Swietego nazywac Nowa Wiara y zmyszlona roskazuie / Xiega ta przez weliebnego w Bogu Oyca Ioaniciusza Galatowskiego archimandrite Czernihowskiego i Eleckiego swiatu iest podana, z Typographiey Archiepiskopskiey w Nowogrodku Siewierskim zostaiacey Roku P. 1678. – W Nowogrodku Siewierskim (Новгород-Сіверський) : Z Typographiey Archiepiskopskiey w Nowogrodku Siewierskim zostaiacey, 1678. – [14], 88, [2], 106 с.


  На передньому форзаці запис чорним чорнилом (екслібрис) : "Из числа книг библиотеки Киево-Михайловскаго Монастыря. Переплетена вновь, по причине обветшалости, иждивением нижеподписавшагося 1808-го года, месяца Июня. Ириней Епи[ско]п Чигиринский"
98034
  Sienkiewicz Henryk Stary sluga. Hania. Selim Mirza / Sienkiewicz Henryk. – Warszawa, 1956. – 280с.
98035
  Andrasi J. Stary Smokovec. / J. Andrasi. – Bratislava, 1971. – 78с.
98036
  Andrasi Stary Smokovec. / Andrasi, . – Bratislava, 1971. – 78с.
98037
  Wirpsza Witold Stary tramwaj i inne opowiadania / Wirpsza Witold. – Warszawa : Czytelnik, 1955. – 146 s.
98038
  Muneles Otto Stary zidovsky hrbitov v Praze. / Muneles Otto, Vilimkova Milada. – Praha, 1955. – 482с.
98039
  Karalinova Jelena Stastnou cestu! / Karalinova Jelena. – Praha, 1954. – 135с.
98040
  Elstner E.A. Stastnou cestu, ostavie! / E.A. Elstner. – Praha, 1961. – 254с.
98041
  Wilde O. Stastny princ / O. Wilde ; ilustr. Ota Janecek. – Praha : Artia, 1969. – 52 s. : ill.
98042
  Kincl Jaromir Stat a pravo v germansko-rimske Burgundii V-VI stoleti. / Kincl Jaromir. – Praha, 1959. – 274с.
98043
  Foustka Radim Stat, jeho vznik, podstata a vyvoj / Foustka Radim. – 2. oprav. a dop. vyd. – Bratislava, 1955. – 304с.
98044
  Kiselyov Igor State-Monopoly Capitalism and Labour Law / Kiselyov Igor. – Moscow, 1988. – 254с.
98045
  Husak G. State a prejavy. April 1969 - april 1970 / G. Husak. – Bratislava, 1970. – 394с.
98046
  Stuart E. State aid law and policy. Law approximation to EU standards in Ukraine : Sept. 2016 / Dr Eugene Stuart, Sigitas Cemnolonskis, Iana Roginska // Право та політика у сфері державної допомоги. Гармонізація законодавства України зі стандартами ЄС : вересень 2016 р. / Ю. Стюарт, С. Цемнолонскіс, Я. Рогінська. – Київ : CROWN AGENTS, 2016. – P. 1-564 : tab. – Bibliogr.: p. 561-564. – ISBN 978-966-288-130-1
98047
  Dimitriva V. State And Development Of International Collaboration, Project Work Financed Via National And International Programs, Alumni And Career Opportunities, And Public Relations At Varnr University Of Economics // Izvestiya : journal of Varna University of economics / University of Economics - Varna. – Varna, 2015. – 2. – P. 55-73. – ISSN 2367-6361


  Розвиток Варненського економічного університету.
98048
  Saffell David State and local government : Politiics and public policies / Saffell David. – 4th ed. – New York; St.Louis; San Francisco a.o. : McGraw-Hill, 1990. – 12,316p. – ISBN 0-07-054409-3
98049
  Martorana S.V. State Boards responsible for higher education / S.V. Martorana, E.V. Hollis. – Washington, 1960. – 254с.
98050
  Horowitz David State in the making / Horowitz David. – New York, 1953. – 349с.
98051
  Vikulova A. State Incentive of Commercialization of Intellectual Property // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Р. 77-83. – (Економіка ; вип. 11 (152)). – ISSN 1728-3817


  The article shows understanding of the essence of commercialization process and finds its characteristic features. It also defines the main directions of the state stimulation of commercialization of intellectual property. The mechanisms of the state ...
98052
  Kucherenko M.O. State investment regulation in Ukraine // Сучасні питання економіки і права : збірник наукових праць / Міжнар. ун-т бізнесу і права ; Київ. міжнар. ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 1. – P. 38-42. – ISSN 2222-5323
98053
  Skakov M. State Language - Main Factor of Country Unity // Protecting and Revitalizing Native Languages in an Era of Globalization : proc. of the 2012 Intern. Academic Conf. of the Nat. Inst. of the Korean Language / Nat. inst. of the Korean language. – [Seoul] : [s. n.], 2014. – P. 135-148
98054
   State museum of the Kiev-Pechersk Lavra. A short guide. – Kiev, 1975. – 174с.
98055
   State of Ichthyofauna and Population-Biological Characteristic of Mass Fish Species in the Region of the Ukrainian Antarctic Station Academic Vernadsky in 2002-2008 / M.V. Chesalin, V.A. Dykye, V.A. Timofeyev, V.N. Trokhimets // III Міжнародний полярний рік 2007-2008: результати та перспективи : IV МАК 2009, IV Міжнар. Антаркт. Конф., м. Київ, Україна, 12-14 трав. 2009 р. : тези / М-во освіти і науки України, НАН України, Ін-т геол. наук [та ін.]. – Київ : Національний антарктичний научний центр України, 2009. – Р. 110-111
98056
  Karpachova N. State of observance and protection of human rights and freedoms in Ukraine : first annual report of the Ukrainian Parliament Commissioner for human rights / [Karpachova N.] ; Ukrainian Parliament, Commissioner for Human Rights. – Kyiv : Ombudsman of Ukraine, 2004. – 323, [1] p. : ill. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк.- На обкл. та тит. арк. вид-во парал. англ., укр. – ISBN 966-7855-00-7
98057
  Karpachova N. State of observance and protection of the rights of the child in Ukraine : special report of the Ukrainian Parliament Commissioner for human rights : on the occasion of the 20th anniversary of ratification by Ukraine of the United Nations Convention on the rights of the child / [Karpachova N.] ; Ukrainian Parliament, Commissioner for Human Rights. – Kyiv : Ombudsman of Ukraine, 2010. – 215, [1] p. : ill., tab. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк.- На обкл. та тит. арк. вид-во парал. англ., укр. – ISBN 966-7855-00-7
98058
   State of the world 1994 : A worldwatch institute report on progress toward a sustainable society. – New York; London : Norton, 1994. – 13,265p. – ISBN 0-393-31117-1
98059
  Khalfina R. State property in the USSR. / R. Khalfina. – M., 1980. – 168с.
98060
  Tuziak A. State regional policy in the age of globalisation // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 10. – P. 44-48. – (Історичні науки)
98061
  Turdiyeva Z.M. State regulation of biofuel use in agriculture of the republic of Kazakhstan / Z.M. Turdiyeva, V.S. Kukhar, B.S. Korabayev // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7 (169). – P. 106-111 : Fig. – Bibliogr.: 15 назв. – ISSN 1993-6788


  Карпенко О.О., Яшина К.В. Формування системи трансферу знань у вищих навчальних закладах України.
98062
  Mozhevikina Mariya State regulation of housing and public utilities services as a factor of social and economic development // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 5 (155). – P. 119-125 : Tabl. – Bibliogr.: 27 назв. – ISSN 1993-6788


  Проаналізовано інвестиційне забезпечення розвитку вищої освіти.
98063
  Aaron David State Scarlet / Aaron David. – New York, 1988. – 405с.
98064
  Aaron David State Scarlet / Aaron David. – New York, 1988. – 405с.
98065
   State trading in countries of the Asia and the Far East region. (Report by the ECAFE secretariat). – N.Y., 1964. – 36с.
98066
  Kot L. Stateaid as Effective Mechanism of State Regulation and Support of Small and Medium Entreprenurship // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Р. 29-32. – (Економіка ; вип. 2 (179)). – ISSN 1728-3817


  In the article there is analysed the main approaches to the definition of state aid, including made by EU regulatory documents such as, for example, the Treaty Establishing the European Community and the Treaty on the Functioning of the European Union. ...
98067
   Statecznosc i optymalizacja konstrukcji trojwarstwowych. – Posnan; Zielona Gora : Politechnika Poznanska, Uniw. w Zielonej Gorze, 2001. – 316s. – ISBN 83-7204-225-X
98068
  Krymow Jurij Statek ``Derbent`` / Krymow Jurij; Tlum. M.Kierczynska. – 3-e wyd. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1949. – 278s.
98069
  Spoljar Krsto Statek czeka do jutra / Spoljar Krsto; Przelozyla z serbochorwackiego D.Cirlic-Straszynska. – Warszawa : Czytelnik, 1973. – 152 s.
98070
  Larsen K.V. Statek dla Nico / Knud Vandmose Larsen; z dunskiego przel. M. Krysztofiak. – Gdansk : Wydawnictwo morskie, 1973. – 81 s.
98071
  Larsen Knud Statek w butelce / Larsen Knud. – Gdansk, 1971. – 176с.
98072
  Zielinski Stanislaw Statek zezowatych / Zielinski Stanislaw. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1959. – 218 s.
98073
  Corionov V.G. Statele unite ale americii tara capitalismului parazitar in putrifactie. / V.G. Corionov, 1951. – 56с.
98074
   Statement of treaties and international agreements. Registered or filed and recorded with the Secretariat during April 1950. – New York. – 23с.
98075
   Statement of treaties and International agreements. Registered or filed and recorded with the Secretariat during November 1954. – New York, 1954. – 12с.
98076
   Statements and resolutions of the ICC. 1959-1961. – Paris, 1961. – 104с.
98077
  Pevsner Ya. Statemonopoly capitalism and the labour theory of value / Ya. Pevsner. – M., 1982. – 385с.
98078
  Donaj Lukasz States with limited recognition // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2010. – № 3. – С. 29-35
98079
   States, societies, cultures. East and West = Держави, суспільства, культури. Схід і Захід : essays in honor of Jaroslaw Pelenski. – New York : Ross publ., 2004. – XIV, 1288 p. – Парал. тит. арк. укр. – Бібліогр.: c.1249-1282 та в прим. – ISBN 0-88354-181-5
98080
   Static and optical conductivities and their coherence / V.S. Staschuk, B.A. Tsiuk, O.O. Koshova, A.L. Yampolskiy // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 1. – P. 100
98081
  Locatelli P. Statica di un velo torico : Estrato dai Rendiconti scienze, V.75, 1941-42 / P. Locatelli; reale instituto lombardo di scienze e lettere. – Milano : Hoepli, 1942. – 12 p.
98082
  Librescu L. Statica si dinamica structurilor elastice anizotrope si eterogene / L.Librescu. – Bucuresti : Ed. Acad. RSR, 1969. – 320p.
98083
  Semyonov-Tyan-Shansky Statics and dynamics of the ship. Theory of buoyancy, stability and launching / Semyonov-Tyan-Shansky. – M., 1966. – 586с.
98084
  Ionescu-Sistesti Dan Statii de pompare echipate cu pompe elicoidale cu pas variabil (Kaplan) / Ionescu-Sistesti Dan. – Bucuresti, 1954. – 48с.
98085
  Lederer F. Statika / F. Lederer. – Bratislava : Slovenske vyd-v0 technickej literatury
2 diel. – 1956. – S. 421-974 : obr. 654
98086
  Balazovjech Vojtech Statika v prikladoch / Balazovjech Vojtech. – 3-ie opravene vyd. – Bratislava : Slovenske vyd-vo technickej literatury, 1962. – 338 s.309 obr.
98087
  Wangenheim Inge von Station 5 / Wangenheim Inge von. – Halle-Leipzig : Mitteldeutscher Verlag, 1986. – 138 S.
98088
  Giaever J. Station im eis : Die Nowegisch-Britisch-Schwedische wissenschaftliche Antarktisexpedition 1949-1952 / J. Giaever. – Oslo : Hermann Haak, 1956. – 388S.
98089
  Viga Diego Station in Esmeraldas / Viga Diego. – Leipzig : Paul List Verlag, 1973. – 223 S.
98090
   Stationary phase in paper and this -layer Chromatography. Proceedings of the 2th Symposium held at Libliec June 10-12,1964, organized by the Chromatography Group of the Czechoslovak Chemical Society. – Prague, 1965. – 358с.
98091
  Hida T. Stationary stochastic processes / T. Hida. – New Jersey; Princeton : Princeton University press; The University of Tokyo press, 1970. – 164 p.
98092
  Mihoc G Statistica matematica / Gheorghe Mihoc, D.Firescu; Ministerul invatamintului Universitatea Bucuresti. – Bucuresti : Didactica si pedagogica, 1966. – 396p.
98093
   Statistica preturilor si a costului vietii pentru 1934. – Bucuresti, 1935. – 103с.
98094
  Боровиков В. STATISTICA. Искусство анализа данных на компьютере / Владимир Боровиков. – 2-е изд. – Москва [и др.] : Питер, 2003. – 688 с. : ил., табл. – Алф. указатель: с. 687-688. – (Серия "Для профессионалов"). – ISBN 5-272-00078-1


  У пр. №1699528 відсутній електронний оптичний диск (CD)
98095
   Statistical abstract of Latin America. – Los Angeles : UCLA Latin American center. – ISBN 0-87903-262-6
Vol. 35. – 1999. – 49,1050p.
98096
   Statistical abstract of Latin America : University of California; Ed. Wilkie James W.; Co-ed. Aleman E., Ortega J.G. – Los Angeles : UCLA Latin American center publications. – ISBN 0-87903-265-0
Vol. 38. – 2002. – X,1094p.
98097
   Statistical Abstract of the United States, 1984: National Data Book and Giude to Sources. – 104th Edit. – Washington, 1983. – 1015 (2)с.
98098
   Statistical Abstract of the United States, 1986: National Data Book and Guide to Sources. – 106th Ed. – Washington, 1985. – 15с.
98099
  Al-Sharadqah Statistical analysis of curve fitting methods in errors-in-variables models / Al-Sharadqah, N. Chernov // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2011. – № 84. – Р. 4-17. – ISSN 0868-6904


  Regression models in which all variables are subject to errors are known as errors-invariables (EIV) models. The respective parameter estimates have many unusual properties: their exact distributions are very hard to determine, and their absolute ...
98100
  Phinkel L.S. Statistical Approach to the Representation of Clinically Observed Organism States as Observables of the Heisenberg Quantum-Mechanical Formalism / L.S. Phinkel, S.P. Sit"ko // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1993. – Т. 1, № 1. – С. 132-140. – ISSN 1023-2427
98101
   Statistical capacity building : Case studies and lessons learned. – Washington : International Monetary Fund, 2005. – 11,53p. : ill. – ISBN 1-58906-442-9
98102
  Alho Juha Statistical demography and forecasting : With 33 illustrations / Alho Juha, Spenser Bruce. – New York : Springer, 2005. – 27,410p. : ill. – (Springer series in statistics / Advisors: P.Bickel, P.Diggle, S.Fienberg a.o.). – ISBN 0-387-23530-2
98103
  Yeliseyeva G. Statistical Estimation of Green Growth in Ukraine // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Р. 83-89. – (Економіка ; вип. 11 (152)). – ISSN 1728-3817


  A set of indicators proposed by the OECD that assesses economic opportunities arising from the green growth as well as helps policy-making concerning environmental issues, in particular indicators on technology and innovation, production and ...
98104
  Tsupko O.O. Statistical features of turbulent processes sn Earth"s magnetosphere from ESA"s Cluster measurements / O.O. Tsupko, L.V. Kozak // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : міжнар. конф. в рамках VII Всеукраїнського фестивалю науки, 21-24 трав. 2013 р. : зб. тез доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [sci. organizing comm. (SOC ): S. Vyzhva (chair) et. al. ; sci. comm. members: V. Afanasiev et. al.]. – Kyiv : Київський університет, 2013. – P. 107
98105
  Billingsley Patrick Statistical inference for Markov processes / Billingsley Patrick. – Chicago, 1961. – 75с.
98106
  Shelest A.V. Statistical mechanics of irreversible processes / A.V. Shelest. – K., 1966. – 20с.
98107
  Snedecor G.W. Statistical Methods / G.W. Snedecor, W.G. Cochran. – 6th. ed. – Iowa : Iowa State University Press, 1973. – 14, 593 p.
98108
  Fisher R.A. Statistical methods for research workers / R.A. Fisher. – London; Edinburgh : Oliver and Boyd, 1934. – XIII, 319 p.
98109
  Bailey Norman Statistical methods in biology / Bailey Norman. – London; Sydney : Hodder and Stoughton, 1981. – 216p.
98110
   Statistical notes of Japan. – Tokyo
N 48. – 1999


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
98111
   Statistical notes of Japan. – Tokyo. – ISSN 0561-922X
N 49. – 2000
98112
   Statistical notes of Japan. – Tokyo. – ISSN 0561-922X
N 50. – 2001


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
98113
   Statistical notes of Japan. – Tokyo. – ISSN 0561-922X
51. – 2002
98114
   Statistical notes of Japan. – Tokyo. – ISSN 0561-922X
N 52. – 2003


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
98115
   Statistical notes of Japan. – Tokyo. – ISSN 0561-922X
N 53. – 2004
98116
   Statistical notes of Japan. – Tokyo
N 54 : Reform of the statistical system in Japan. – 2009
98117
  Lavenda Bernard Statistical physics: a probabilistic approach / Lavenda Bernard. – New York a.o. : John Wiley & Sons, Inc., 1991. – 371 p.
98118
   Statistical pocket book of the Socialist Republie of Romania. 1970. – Bucarest, 1971. – 434с.
98119
  Gerasymenko S. Statistical Provision of the Management of the Higher Education Quality in Ukraine / S. Gerasymenko, V. Gerasymenko, O. Chupryna // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – P. 7-9. – (Економіка ; вип. 4 (169)). – ISSN 1728-3817


  The article deals with the problem of statistical estimation of the quality of teaching in the higher educational establishment and the quality of grounding graduating seniors. This is due to the necessity to realize practically the clauses of the new ...
98120
   Statistical services in Japan. – [S. l. : s. n.], 1995. – 2821 p.
98121
  Hald A. Statistical tables and formulas / A. Hald. – New York, 1952. – 98 p.
98122
  Lind D.A. Statistical techniques in business & economics / Douglas A. Lind, William G. Marchal , Robert D. Mason. – 11th ed. – Boston a.o. : McGraw-Hill/Irwin, 2002. – 18,830p. : ill. + 1 CD-ROM. – ISBN 0-07-240282-2
98123
  Mason R.D. Statistical techniques in business and economics / Robert D. Mason, Douglas A. Lind, William G. Marchal. – 10th ed. – Boston [etc.] : McGraw-Hill/Irwin, 1999. – XX, 791, [4] p. : ill. + 1 CD-ROM. – (University of Phoenix spesial edition series ; The Irwin/McGraw-Hill series Operations and decision sciences). – ISBN 0-07-303955-7
98124
   Statistical theory of electro-diffusion processes of ions intercalation in "electrolyte - electrode" system / P. Kostrobij, B. Markovych, Yu. Chernomorets, R. Tokarchuk, M. Tokarchuk // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – P. 98-102. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 1/2 (21/22)). – ISSN 1728-3817


  A statistical theory of classical-quantum description of electro-diffusion processes of intercalation in "electrolyte-electrode" system is proposed. Using the nonequilibrium statistical operator method the generalized transport equations of ...
98125
  Helstrom Carl Statistical theory of signal detection / Helstrom Carl. – New York : Pergamon Press, 1960. – 364p.
98126
  Hald A. Statistical theory with engineering applications / A. Hald. – New York; London : John Wiley &Sons, 1962. – 12, 783 p. – (A Wiley publication in applied statistics)
98127
  Gupta M.C. Statistical thermodynamics / M.C. Gupta. – New York : John Wiley & Sons, 1993. – XY,404p. – ISBN 0-470-21151-2
98128
   Statistical yearbook. 13-th issue. 1961. Statistical office of the United Nations. – N.Y., 1961. – 678с.
98129
   Statisticka rocenka Ceskoslovenske Socialisticke Republiky 1982. – Praha, Bratislava, 1982. – 708с.
98130
   Statisticka rocenka Ceskoslovenske Socialisticke Republiky 1985. – Praha, Bratislava : SNTL, ALFA, 1985. – 703 p.
98131
   Statisticka rocenka Ceskoslovenske Socialisticke Republiky 1989. – Praha : SNTL, 1989. – 716 p. : 8 l. ill.
98132
   Statisticka rocenka Ceskoslovenske Socialisticke Republiky, 1987. – Praha
. – 1987. – 704с.
98133
   Statisticka rocenka Ceskoslovenske Socialisticke Republiky, 1987. – Praha, 1987. – 704с.
98134
   Statisticka rocenka Ceskoslovenske Socialisticke Republiky, 1988. – Praha
. – 1988. – 715с.
98135
   Statisticka rocenka Ceskoslovenske Socialisticke Republiky. 1981. – Praha; Bratislava, 1981. – 697с.
98136
   Statisticki godisnjak SFRJ. 1966. Godina XIII. – Beograd, 1966. – 694с.
98137
  Dunn D.S. Statistics and data analysis for the behavioral sciences / Dana S. Dunn. – Boston a.o. : McGraw-Hill, 2001. – 28,582,[144] p. : ill. – ISBN 0-07-234764-3
98138
  Ruppert David Statistics and finance : An introduction / Ruppert David. – New York : Springer, 2004. – 20,473p. – (Springer texts in statistics / Advisors: G.Casella, S.Fienberg, I.Olkin). – ISBN 0-387-20270-6
98139
  Barankin E.W. Statistics and its place in science / E.W. Barankin : Waseda un-ty, in-te of I.R.P., 1964. – p.p.1-20. – Repr. from: Journal of I.R.P., 1964, N 8. - Текст англ. та япон. мовами
98140
  Kendall W.L. Statistics of education in developing countries. / W.L. Kendall. – Paris, 1968. – 88с.
98141
  Franke Jurgen Statistics of financial markets : An introduction / Franke Jurgen, Hardle Wolfgang, Hafner Christian. – Berlin a.o. : Springer, 2004. – 23,424p. – (Universitext). – ISBN 3-540-21675-8
98142
  Mukhin N.V. Statistics of structures / N.V. Mukhin, A. Pershin, B. Shichman. – M., 1983. – 405с.
98143
   Statistics on radio and television 1950-1960. – Paris, 1963. – 88с.
98144
  Yamane T. Statistics: an introductory Analysis / T. Yamane. – New York : Harper & Row, 1973. – 22, 1130 p.
98145
   Statistics: sampling techniques : study materials for ESP course. For the students of Economics / T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [compliers : O.I. Chernyak, M.V. Petrovsky, N.M. Semenikhina]. – Київ : Київський університет, 2010. – 47 p.
98146
  Doerffel K. Statistik in der analytischen Chemie / K. Doerffel. – 5. erweiterte und uberarbeitete Aufl. – Leipzig : Deutscher Verlag fur Grundstoffindustrie, 1990. – 256 S. : Ill. – ISBN 3-342-00557-2
98147
  Rancu N. Statistika matematica cu aplicatii in productie / N. Rancu, L. Tovissi. – Bucuresti : Acad. R.S.R., 1963. – 896 p. – Bibliogr.: p.p.895-896. – (Colectia "Teoria probabilitutilor" ; 5)
98148
   Statistika rocenka Ceskoslovenske Socialisticke Republiky 1984. – Praha - Bratislava : SNTL-ALFA, 1984. – 704 p.
98149
   Statistika rocenka Ceskoslovenske Socialisticke Republiky 1986. – Praha : SNTL, ALFA, 1986. – 695 p. : 12 l. ill.
98150
  Schilling Heinz Statistische Physik in Beispielen / Schilling Heinz. – Leipzig : VEB Fachbuchverlag, 1972. – 449 S.
98151
  Munster Arnold Statistische Thermodynamik / Munster Arnold. – Berlin : Springer-Verlag, 1956. – 852 S.
98152
  Schedl Karl Statistische Untersuchungen uber die Kopfkapselbreiten bei Blattwespen / Schedl Karl. – Berlin : Paul Parey
Zugleich organ der deutschen gesellschaft fur angewandte entomologie. – 1933. – S.449-460. – Zeitschrift fur Angewandte entomologie, Band 20, Heft 3, Dezember, 1933
98153
   Statistisches Jahrbuch 1982 der DDR. 27. Jahrgang. – Berlin : Staatsverl. der DDR, 1982. – 416, 96, 16 p.
98154
   Statistisches Jahrbuch 1983 der DDR. 28. Jahrgang. – Berlin : taatsverl. der DDR, 1983. – 416, 96, 16 p.
98155
   Statistisches Jahrbuch der Deutsche Demokratischen Republik. 1967. 12. Jahrgang. – Lpz., 1967. – 614, 88, 30с.
98156
   Statistisches Taschenbuch der Deutschen Demokratischen Republik 1983. – Berlin, 1983. – 176 p.
98157
   Statistisches Taschenbuch der Deutschen Demokratischen Republik 1986. – Berlin, 1986. – 176 p.
98158
  Bahrenberg G. Statistischne Methoden und ihre Anwendung in der Geographie / G. Bahrenberg, E. Giese. – Stuttgart : B.G.Teubner, 1975. – 308S. : Mit 106 Abbildungen, 78 Tabellen und einem Tafelanhang
98159
  Hodge S.E. Statististics and probability / S.E. Hodge, M.L. Seed. – Second edition. – London : Blackie & Son Limited, 1972. – 264p.
98160
  Stefanescu Costin Statiuni balneare si climaterice din Romania / Stefanescu Costin. – Bucuresti : Meridiane, 1967. – 276с.
98161
   Statiuni Forestiere = Лесные местообитания. Лесное местообитание в научном обосновании лесоводства. – Bucuresti : Ed.Academiei Republicii Socialiste Romania
2 : Fundamentari Stationale in Silvicultura. – 1977. – 518s.
98162
   Statiuni forestiere. (C. Chirita si a.). Fundamentari stationale in silvicultura. – Bucuresti
1. vlad. – 1977. – 518с.
98163
  Tajovsky Jozef Gregor Statky-zmatky / Tajovsky Jozef Gregor. – Bratislava, 1976. – 313с.
98164
  Breisford W.M. STATLIB: a statistical computing library / W.M. Breisford, D.A. Relles. – Englewood Cliff : Prentice-Hall, 1981. – 427 p.
98165
  Matousek S. Statne pravo CSSR / S. Matousek, R. Trella. – Bratislava, 1964. – 211с.
98166
   Statni vedecka knigovna v Brne: Jubilejni sbornik. 1808-1883-1958-1983. – Brno, 1983. – 292с.
98167
  Dobrowolski T. Stattler a Michalowski. Ze studiow nad problemem 2ch nurtow romantyzmu / T. Dobrowolski. – Krakow, 1955. – 215с.
98168
  Ognenova-Marinova Statuettes en bronza du musee National archeologique a Sofia (Statuetttes de culte) / Ognenova-Marinova. – Sofia, 1975. – 170с.
98169
   Status des syndicats de l"URSS. Approuves par le X-e Congres des syndicats de l"URSS (19-27 avril 1949). – M., 1950. – 36с.
98170
   Status i pozycja jednostki w prawie publicznym // Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 1999. – 344 s. – (Prawo ; 264). – ISSN 0524-4544
98171
   Status of Multilateral arms regulation and disarmament agreements. – New York
Vol. 2. – 1992. – 293с.
98172
   Status of Multilateral arms regulation and disarmament agreements. – 4th ed. – New York
Vol. 2. – 1992. – 293с.
98173
   Status of teachers. – Paris, 1967. – 36с.
98174
   Status polskich przedsiebiorstw spedycyjnych i transportowych na tle przemian podmiotow tego sektora w Unii Europejskiej. – Katowice, 1999. – 192s. – (Prace naukowe). – ISBN 83-7246-098-1
98175
  Skoumalova Zdena Status tzv. kmenotvornych pripon slovesnych c slovanskych jazycich, zvlaste v rustine / Skoumalova Zdena. – Praha, 1976. – 299с.
98176
   Statut de la Commission du droit international et autres resolutions de l"Assemblee Generale relatives a la Commission du droit international. – 3 p.
98177
   Statut der Friedrich-Schiller-Universitat Jena, vom 5. Marz, 1955. – Jena, 1955. – 13с.
98178
   Statut der Hochschule fur Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften in Meiben. – Meiben, 1955. – 16с.
98179
   Statut der Padagogische Hochschule, Potsdam. – 18 S.
98180
   Statut der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. – Berlin : Dietz, 1959. – 84 S. – Миниатюрное издание
98181
   Statut der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. – Berlin : Dietz, 1976. – 104 S. – Мініатюрне видання
98182
   Statut der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. (IX. Parteitag der SED. Berlin, 18. bis 22 Mai 1976). – Berlin, 1976. – 31с.
98183
   Statut der technischen Hochschule. Dresden. Vom 6. Oktober 1954. – Dresden, 1954. – 20с.
98184
   Statut juridique des entreprises mixtes en U.R.S.S.. – Moscou, 1989. – 192с.
98185
   Statut Polskiej zjednoczonej partii robotniczej : ze zmianami i uzupelnieniami uchwalonymi przez VII Zjazd PZPR w grudniu 1975 r. – Bialystok : Bialostockie zakl. graficzne, 1976. – 127 s. – На обкл.: Statut PZPR. - Мініатюрне видання
98186
   Statuta serenissimi domini d. Sigismundi Primi, Poloniae Regis, Magni Ducis Lithuaniae, etc. : In Conventionibus Generalibus edita & promulgata // Historia polonica Ioannis Dlugossi seu Longini, canonici cracovien[sis], in tres tomos digesta / Dlugosz Jan. – Dobromili (Добромиль) : In officina Ioannis Szeligae, 1615. – T. 1. – 98 p.
98187
  Florescu Maria Statute profesionale in R.S. Romania / Florescu Maria. – Bucuresti, 1985. – 175с.
98188
   Statuti urbari notari Istre, Rijeke, Hrv. Primorja i Otoka. – Rijeka, 1968. – 116с.
98189
   Statuts du parti communiste de l"Union Sovietique. Adoptes par le XXII-e Congres du PCUS le 31 octobre 1961. – M. – 32с.
98190
   Statutul functionarilor publici (lege si reulament) : cu toate legile modificatoare (1923-1939) adnotat cu jurisprudenta. – editia IV-a. – Bucuresti : Universala Alcalay & Co, 1939. – 190 p. – (Colectia legilor Romaniei)
98191
  Radovan P. Statutul P.M.R. - intruchipare a normelor leniniste ale vietii de partid / P. Radovan. – Bucuresti, 1956. – 160с.
98192
   Statutul Partidului Muncitoresc Romin. – Bucuresti, 1955. – 32с.
98193
  Sobczyk Mieczyslaw Statystyka : Podstavy teoretyczne, przyklady, zadania / Sobczyk Mieczyslaw. – Lublin : Wyd-wo UMKS, 2000. – 423s. – ISBN 83-227-1608-7
98194
   Statystyka dla ekonomistow. – Warszawa, 1972. – 410с.
98195
  Sadowski Wieslaw Statystyka dla ekonomistow. 2. Wnioskowanie satystyczne / Sadowski Wieslaw. – Warszawa
Tom 2. – 1968. – 276с.
98196
  Hill Statystyka dla lekarzy / Hill, Bradford. – Wyd. 2. popr. – Warszawa, 1962. – 376с.
98197
  Blalock Hubert Statystyka dla socjologow / Blalock Hubert. – Warszawa, 1977. – 512с.
98198
  Czerniewski Konstanty Statystyka rolnicza / Czerniewski Konstanty. – Warszawa, 1967. – 360с.
98199
  Rogozinski Zenon Statystyka spoleczna-indukcja statystyczna. Elementy teorii prawdopodobienstwa, wnioskowanie statystyczne, metoda badania reprezentacyjnego / Rogozinski Zenon. – Warszawa
1. – 1966. – 338с.
98200
  Keler Stefan von Staublause / Keler Stefan von. – Leipzig : Geest & Portig K.-G., 1953. – 48S. – (Die Neue Brehm - Bucherei)
98201
   Stav a ukoly vaclavkovskeho badani v kontextu soudobe literarni vedy a folkloristiky: 18. Vaclavkova, Olomouc, 1983. – Olomouc, 1986. – 294с.
98202
   Stav a ukoly vyzkumu narodnostni otazky v CSSR. Materialy z konference konane v Trinci ve dnech 23. a 24. zari 1974. – Opava, 1975. – 425с.
98203
  Gartner O. Stavebni konstrukce v seizmickych oblastech. / O. Gartner. – Brno, 1969. – 27с.
98204
   Stavebni rocenka 1970. – Praha : SNTL - Nakladatelstvi Technicke Literatury, N.P., 1970. – 383с.
98205
   Stavebnictvo. Pomocna citanka pre kruzky priatelov ruskeho jazyka. – Bratislava, 1954. – 127с.
98206
  Малина Валерій Stavros як моральна сила, явлена у красі // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 238-246


  Національаї ставрологія збагачуючи сакральне мистецтво і моральне богослов"я, має стати науковим підґрунтям і передумовою відродження релігійного пам"ятникарства
98207
  Малина В. Stavros як релігійно-мистецький феномен // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 125-137. – ISSN 0235-7941
98208
  Slawek Tadeusz Staw / Slawek Tadeusz. – Krakow, 1982. – 53с.
98209
  Bahdaj Adam Stawiam na tolka banana / Bahdaj Adam. – Warszawa, 1974. – 263с.
98210
  Lewandowski Jan Stawka na tchorza. / Lewandowski Jan. – Warszawa, 1984. – 183с.
98211
  Zbych Andrzej Stawka wieksza niz zycie / Zbych Andrzej. – Warszawa : Iskry, 1971. – 304s. – (Klub srebrnego klucza)
98212
  Clark Linda Stay Young Longer: How to Add Years of Enjoyment of Your Life. / Clark Linda. – New York : Pyramid Books, 1968. – 396с.
98213
  Cramer Kathryn Staying on Top When Your World Tutrns Upside Down. / Cramer Kathryn. – Harmondsworth
18. – 1991. – 332с.
98214
  Amado J. Stazy marynarze. / J. Amado. – Warszawa, 1972. – 381с.
98215
  Hoffman A. Steal this urine test : Fighting drug hysteria in America / A. Hoffman; J. Silvers. – Harmondsworth : Penguin books, 1987. – 262 p.
98216
   Steam and Gas Turbines. – M, 1988. – 341 p.
98217
  Rubtov Nikolai Steaua cimpului / Rubtov Nikolai. – Bucuresti, 1980. – 65с.
98218
  Tomozei Gheorge Steaua polara. Poezii / Tomozei Gheorge. – Bucuresti, 1960. – 156с.
98219
  Benac Alojz Stecci / Benac Alojz. – Beograd, 1967. – 48с.
98220
  Peus Fritz Stechmucken / Peus Fritz. – Wittenberg, Lutherstadt : A. Ziemsen Verlag, 1951. – 80S.
98221
  Nowak Kurt Stechow, oder Ein Fluchtversuch / Nowak Kurt. – Rudolstadt, 1978. – 375с.
98222
  Jelinek Elfriede Stecken, Stab und Stangl. Raststatte oder sie machens alle . Wolken. Heim : Neue Theaterstucke / Jelinek Elfriede. – Tubingen : Rowohlt, 1997. – 158S. – ISBN 3 499 22276 0
98223
  Kudrin V. Steelmaking. / V. Kudrin. – M., 1985. – 360с.
98224
   Stefan cel Mare si Sfant : in contextul epocii sale si al posteritatii / D. Dragnev, E. Dragnev, I. Gasu, V. Paslariue; Demir Dragnev, Emill Dragnev, Igor Gasu, Virgil Paslariue. – Chisinau : Civitas, 2004. – 208 p. – ISBN 9975-912-35-4
98225
  Czajkowski Michal Stefan Czarniecki / Czajkowski Michal. – Warszawa, 1961. – 428с.
98226
  Straus Stefan Stefan Jaracz / Straus Stefan. – Warszawa, 1956. – 96с.
98227
  Krasinski Edward Stefan Jaracz. / Krasinski Edward. – Warszawa, 1976. – 207с.
98228
   Stefan Kralik, 1909-1983.. – Martin, 1989. – 17с.
98229
  Szarota T. Stefan Rowecki "Grot" / Tomasz Szarota. – Warszawa : Panstwowe wyd-wo naukowe, 1985. – 288s.,36 k.il. – ISBN 83-01-04578-7
98230
  Kasztelowicz St. Stefan Zeromski. Kalendarz zycia i tworczosci. / St. Kasztelowicz, St. Eile. – Krakow, 1961. – 572с.
98231
  Rosendorfer Herbert Stefania i tamto zycie / Rosendorfer Herbert; Przelozyl R.Turczyn. – Warszawa : Czytelnik, 1980. – 174,[1]s. – ISBN 83-07-00198-6
98232
  Klemm Steht die Welt nicht kopf? : Kuriositaten des Seelenlebens / Klemm, Peter. – Berlin : Verlag Neues Leben, 1956. – 207S.
98233
  Kunne Manfred Stein auf Stein. Erzahlung. / Kunne Manfred. – Lpz., 1952. – 116с.
98234
  Stein Stein"s kleine Geographie. Nach den neueren Ansichten umgearbeitet von D Ferd. Horschelmann. – Leipzig, 1831
98235
  Crouch Steve Steinbeck country / Crouch Steve. – Palo-Alto, 1975. – 191с.
98236
  Steinbeck John Steinbeck: life in letters / Steinbeck John. – Harmondsworth, 1989. – 908 p.
98237
  Willmann H.W. Steine klopft man mit dem Kopf / H.W. Willmann. – Berlin : Verlag Neues Leben, 1977. – 452 S.
98238
  Heinemann Albrecht Steine sprechen / Heinemann Albrecht : Gebr. Knabe Verlag Weimar, 1955. – 128S.
98239
  Seghers Anna Steinzeit Wiederbegegnung / Seghers Anna. – Berlin; Weimar, 1977. – 122с.
98240
  Horschik Josef Steinzeug. 15. bis 19. Jahrhundert. Von Burgel bis Muskau / Horschik Josef. – Dresden, 1978. – 495с.
98241
  Hartog Jan Stella. / Hartog Jan. – Berlin, 1974. – 96с.
98242
  Goethe Johann Wolfgang Stella. Ein Trauerspiel. / Goethe Johann Wolfgang. – Lpz., 1957. – 64с.
98243
   Stellung und Aufgaben der Martin-Luther Universitat Halle - Wittenberg im einheitlichen sozialistischen Bildungssystem. Reden und Diskussionsbeitrage des Symposiums vom 29. Oktober 1964. – Halle - Wittenberg
Teil 1. – 1965. – 64с.
98244
   Stellung und Aufgaben der Martin-Luther Universitat Halle - Wittenberg im einheitlichen sozialistischen Bildungssystem. Reden und Diskussionsbeitrage des Symposiums vom 29. Oktober 1964. – Halle - Wittenberg
Teil 2. – 1965. – 130с.
98245
  Матат Д. STEM-освіта // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 20 листопада (№ 45). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793


  Усі моделі STEM-освіти базуються на реформуванні навчальних програм, зміні освітніх стандартів, а також налагодженні партнерської взаємодії між школами, університетами та роботодавцями.
98246
  Caraccio Armand Stendhal / Caraccio Armand. – Ed. rev. et mise a jour. – Paris, 1970. – 223 p.
98247
  Boll-Johansen Hans Stendhal et le roman / Boll-Johansen Hans. – Aran, Copenhague, 1979. – 260с.
98248
  Caraccio A. Stendhal. L"homme et l"oeuvre / A. Caraccio. – 2-me edit. – Paris. – 204 p.
98249
  Stengel H. Stenglisch for you / H. Stengel. – Berlin, 1972. – 78с.
98250
   Stenografisches Worterbuch. – Aufl. 5. – Berlin, 1973. – 623с.
98251
  Polska Zjednoczona Partija Robotnicza Stenogram. Warszawa, 8-12 grudnia 1975 r. / Polska Zjednoczona Partija Robotnicza, zjazd, 7. – Warszawa, 1976. – 1056с.
98252
  Jambor Anna Stenogramy Anny Jambor. Lata universyteckie / Jambor Anna. – Warszawa, 1958. – 600с.
98253
  Jambor Anna Stenogramy Anny Jambor. Start w Warszawie / Jambor Anna. – Warszawa
2. – 1959. – 684с.
98254
  Jambor Anna Stenogramy Anny Jambor. Swiat otwarty na osciez / Jambor Anna. – Warszawa
3. – 1960. – 586с.
98255
  Moore J.A. Stenothermy and Eurythermy of Animals in Relation to Habitat / J.A. Moore. – [S. l. : s. n.], 1940. – P. 188-192. – Reprinted from The American Naturalist, Vol. 74, March-April, 1940
98256
  Mackiewicz M. Steny z nieba // Pamieci.pl : biuletyn IPN / Instytut Pamieci Narodowei, Komisja Sciganie Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. – Warszawa, 2016. – nr 2 (47). – S. 55-57. – ISSN 2084-7319


  Армія крайова (АК) — збройні сили польського підпілля під час Другої світової війни (1939—1945).
98257
  Jankowski Stanislaw Steny z ulicy Mogilskiej / Jankowski Stanislaw. – Krakow, 1977. – 208с.
98258
  Gozdzikiewicz Teodor Step i roze / Gozdzikiewicz Teodor. – Warszawa : Ludowa spoldzielnia wydawnicza, 1967. – 176s.
98259
  Bubennov Mihail Stepa vulturilor. / Bubennov Mihail. – Bucuresti, 1961. – 492с.
98260
  Cehov Anton Stepa. Dvoboj / Cehov Anton. – Beograd, 1966. – 251с.
98261
  Udolph L. Stepan Petrovic Sevyrev : 1820-1836: ein Beitrag zur Entstehung der Romantik in Russland / Ludger Udolph. – Koln ; Wien : Bohlau, 1986. – 33, 445 S. – (Bausteine zur Geschichte der Literatur bei den Slaven / Hrsg. von H.-B. Harder, H. Rothe in Verbindung mit R. Olesch ; Bd. 26). – ISBN 3412035858
98262
  Tschapygin A.P. Stepan Rasin / A.P. Tschapygin. – Berl., 1954. – 804с.
98263
  Zlobin S. Stepan Razin / S. Zlobin. – Praha : Svet sovetu
1. – 1956. – 499 s.
98264
  Zlobin S. Stepan Razin / S. Zlobin. – Praha : Svet sovetu
2. – 1956. – 453 s.
98265
  Zschokke Heinrich Stephan Bathori, Konig von Polen : Ein historisch-romantisches Gemahlde in 2 Buchern / von Heinrich Zschokke, Doctor der Philosophie... – Bayreuth (Baireuth) : Bei Johann Andreas Lubecks Erben, 1796. – XVI, [6], 494, [2] : 1 Grav.


  На полях сторінок примірника багаточисельні маргіналії німецькою мовою.
98266
   Stephen Crane : An exhibition on the centennial of The red badge of courage at The Grolier club, November 29, 1995 to January 12, 1996 from the collection of Stanley Wertheim. – New York : The Grolier club, 1995. – 35p. : port.
98267
  Conner Jeff Stephen King goes to Hollywood. / Conner Jeff. – New York, 1987. – 144с.
98268
  Kucera Viktor Stepni hrebec. / Kucera Viktor. – Brno
1.(1-2). – 1959. – 376с.
98269
  Kucera Viktor Stepni hrebec. / Kucera Viktor. – Brno
2. (3-4). – 1959. – 372с.
98270
   Stepowa legenda : Antologia ukrainskiej malej formy prozatorskiej lat 1890-1930. – Warszawa : SOW, 2001. – 309s. – (Literatura na pograniczach / Komitet red.: Rapacka J., Kolbuszewski J., Kozak S., Suchanek L., Szwat-Gylybowa G. ; 9). – ISBN 83-86619-98-8
98271
  Krumbiegel Ingo Steppen- und wustentiere / Krumbiegel Ingo. – Wittenberg, Lutherstadt : A. Ziemsen Verlag, 1960. – 71S. – (Die Neue Brehm - Bucherei)
98272
  Weir Molly Stepping into the Spotlight / Weir Molly. – London : Arrow books, 1975. – 189 p.
98273
  Hansen Joseph Steps going down. / Hansen Joseph. – Harmondsworth, 1986. – 308с.
98274
  Roberts Jan Steps to Fluency: a short course in communication / Roberts Jan. – Oxford, 1985. – 67с.
98275
  Громенко С.В. Stepy, morze i gory : польские путешественники конца XVIII - начала XX века о Крыме / Сергей Громенко ; под. ред. А.А. Непомнящего ; Таврический нац. ун-т им. В.И. Вернадского ; Крымский ун-т культуры, искусств и туризма ; Крымское общество поляков. – Симферополь : Антиква, 2011. – 304 с. : илл. – Библиогр.: с. 262-297. – (Биобиблиография крымоведения ; Вып. 14). – ISBN 978-617-562-002-1
98276
  Darrah William Culp Stereo views. / Darrah William Culp. – Gettysburg, 1964. – 255с.
98277
  Liborius Willi Stereoaufnahmen mit der einaugigen Kamera / Liborius Willi. – Halle, 1955. – 48с.
98278
  Hoeg Wolfgang Stereofonie-Grundlagen / Hoeg Wolfgang, Steinke Gerhard. – 2. Aufl. – Berlin, 1975. – 118с.
98279
  Rosenfeld B.A. Stereographic projection / B.A. Rosenfeld, N.D. Sergeeva. – M., 1977. – 51с.
98280
  Gormley P.G. Stereographic projection and the linear fractional group of transformations of quaternions / P.G. Gormley. – Dublin : University college. – p.67-85. – Відбиток
98281
  Glaser R. Stereometrie / R. Glaser. – Berlin ; Leipzig : Walter and Gruyter, 1920. – 139 S. – (Goschen ; 97)
98282
   Stern : [Wochenschrift]. – Hamburg, 1998. – ISSN 0039-1239


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
98283
   Stern. – Hamburg. – ISSN 0039-1239
N 3. – 1999
98284
   Stern. – Hamburg. – ISSN 0039-1239
N 14. – 1999
98285
   Stern. – Hamburg. – ISSN 0039-1239
N 15. – 1999
98286
   Stern. – Hamburg. – ISSN 0039-1239
N 17. – 1999
98287
   Stern. – Hamburg. – ISSN 0039-1239
N 25. – 1999
98288
   Stern. – Hamburg. – ISSN 0039-1239
N 26. – 1999
98289
   Stern. – Hamburg. – ISSN 0039-1239
N 28. – 1999
98290
   Stern. – Hamburg. – ISSN 0039-1239
N 31. – 1999
98291
   Stern. – Hamburg. – ISSN 0039-1239
N 32. – 1999
98292
   Stern. – Hamburg. – ISSN 0039-1239
N 33. – 1999
98293
   Stern. – Hamburg. – ISSN 0039-1239
N 35. – 1999
98294
   Stern. – Hamburg. – ISSN 0039-1239
N 36. – 1999
98295
   Stern. – Hamburg. – ISSN 0039-1239
N 37. – 1999
98296
   Stern. – Hamburg. – ISSN 0039-1239
N 38. – 1999
98297
   Stern. – Hamburg. – ISSN 0039-1239
N 39. – 1999
98298
   Stern. – Hamburg. – ISSN 0039-1239
N 40. – 1999
98299
   Stern. – Hamburg. – ISSN 0039-1239
N 42. – 1999
98300
   Stern. – Hamburg. – ISSN 0039-1239
N 43. – 1999
98301
   Stern. – Hamburg. – ISSN 0039-1239
N 44. – 1999
98302
   Stern. – Hamburg. – ISSN 0039-1239
N 45. – 1999
98303
   Stern. – Hamburg. – ISSN 0039-1239
N 46. – 1999
98304
   Stern. – Hamburg. – ISSN 0039-1239
N 47. – 1999
98305
   Stern. – Hamburg. – ISSN 0039-1239
N 49. – 1999
98306
   Stern. – Hamburg. – ISSN 0039-1239
N 50. – 1999
98307
   Stern. – Hamburg. – ISSN 0039-1239
N 51. – 1999
98308
   Stern. – Hamburg. – ISSN 0039-1239
N 3. – 2000
98309
   Stern. – Hamburg. – ISSN 0039-1239
N 4. – 2000
98310
   Stern. – Hamburg. – ISSN 0039-1239
N 5. – 2000
98311
   Stern. – Hamburg. – ISSN 0039-1239
N 7. – 2000
98312
   Stern. – Hamburg. – ISSN 0039-1239
N 8. – 2000
98313
   Stern. – Hamburg. – ISSN 0039-1239
N 16. – 2000
98314
   Stern. – Hamburg. – ISSN 0039-1239
N 19. – 2000
98315
   Stern. – Hamburg. – ISSN 0039-1239
N 20. – 2000
98316
   Stern. – Hamburg. – ISSN 0039-1239
N 23. – 2000
98317
   Stern. – Hamburg. – ISSN 0039-1239
N 27. – 2000
98318
   Stern. – Hamburg. – ISSN 0039-1239
N 30. – 2000
98319
   Stern. – Hamburg. – ISSN 0039-1239
N 33. – 2000
98320
   Stern. – Hamburg. – ISSN 0039-1239
N 35. – 2000
98321
   Stern. – Hamburg. – ISSN 0039-1239
N 39. – 2000
98322
   Stern. – Hamburg. – ISSN 0039-1239
N 43. – 2000
98323
   Stern. – Hamburg. – ISSN 0039-1239
N 44. – 2000
98324
   Stern. – Hamburg. – ISSN 0039-1239
N 45. – 2000
98325
   Stern. – Hamburg. – ISSN 0039-1239
N 1. – 2001
98326
   Stern. – Hamburg. – ISSN 0039-1239
N 2. – 2001
98327
   Stern. – Hamburg. – ISSN 0039-1239
N 39. – 2001
98328
   Stern. – Hamburg. – ISSN 0039-1239
N 41. – 2001
98329
   Stern. – Hamburg. – ISSN 0039-1239
N 51. – 2001
98330
   Stern. – Hamburg. – ISSN 0039-1239
N 52. – 2001
98331
   Stern. – Hamburg. – ISSN 0039-1239
N 2. – 2002
98332
   Stern. – Hamburg. – ISSN 0039-1239
N 7. – 2002
98333
   Stern. – Hamburg. – ISSN 0039-1239
N 14. – 2002
98334
  Tiedemann Jo von Stern ohne Himmel / Tiedemann Jo von. – Berl., 1959. – 284с.
98335
   Sterne des Sports. Portrats erzahlungen, Interviews. – Berlin, 1972. – 295с.
98336
  Reymont W.St. Sterne in der Nacht / W.St. Reymont. – Berlin, 1972. – 543с.
98337
  Hoffmeister Cuno Sterne uber der Steppe. Das Bild eines Landes. Sudwestafrika / Hoffmeister Cuno. – 2. Aufl. – Lpz., 1955. – 202с.
98338
  Gardonyi Geza Sterne von Eger. / Gardonyi Geza. – Budapest, 1963. – 568с.
98339
   Sternenflug und Apfelblute. Russische Lyrik vom 1927 bis 1963. – Berl., 1964. – 552с.
98340
  Gotting Gerald Sternstunde Afrikas / Gotting Gerald. – Berl., 1962. – 250с.
98341
  Altmann Hans Christian Sternstunden der Fuhrung. / Altmann Hans Christian. – Landsberg
2. – 1993. – 293с.
98342
   Sterntaler: Deutsche Marchen zum Vorlesen uns Selberlesen. – Berlin, 1991. – 176с.
98343
   Steroid modulation of neuroendocrine function: Sterols, steroids and bone metabolism. – Amsterdam, New York, Oxford : Excerpta Medica, 1984. – VIII,273S. – Proceedings of the XI Meeting of the International Study Group for Steroid Hormones, Rome, November 30 - December 2, 1983
98344
  Schubert K. Steroide und Krebs : Probleme und Neuere Ergebnisse / K. Schubert. – Dresden; Leipzig : Theodor Steinkopff, 1965. – 113S.
98345
  Pavlenko Petr Stesti / Pavlenko Petr. – Praha, 1953. – 296с.
98346
  Krack Steuermann aus Liebe. / Krack, Hans-Gunter. – Berl., 1957. – 280с.
98347
   Steuern in Europa, USA, Kanada und Japan. – Herne/Berlin
Vol. 1. – 1980. – 650с.
98348
   Steuern in Europa, USA, Kanada und Japan. – Herne/Berlin
Vol. 2. – 1980. – 525с.
98349
   Steuern und Staatsverfassung : Zur Reform der Habsburger Landessteuern im fruhen 19. Jahrhundert, vorzuglich in Galizien und der Bukowina: Zeitgenossische Gutachten und Berichte von Regierungsstellen, 1808-1824. – St. Katharinen : Scripta Mercaturae Verlag, 2004. – [4],37,467S. – ISBN 3-89590-143-1
98350
   Stielers hand-atlas : 100 Karten in Kupferstich. Mit 162 Nebenkarten. – Gotha : Perthes, 1907. – [2], 100 Bl. Karte, [2], 238 S. : Kart. – Justus Perthes" Geographischer Anstalt in Gotha
98351
  Zylinska Jadwiga Stig Ulsen i Rozamunda : Opowiadania / Zylinska Jadwiga. – Krakow : Wyd-wo literackie, 1956. – 214 s.
98352
  Simic Antun Branko Stihovi i proza / Simic Antun Branko. – Sarajevo, 1967. – 442с.
98353
   Stiinta si contemporaneitatea: Noile realizari in domeniul stiintei si tehnologiei si aspecte ale impactului lor social. Lucrarile sesiunii stiintifice din 22 februarie 1980. – Bucuresti, 1980. – 387с.
98354
   Stiinta si tehnica sovietica in ajutorul muncitorilor din industria piinii. – 24с.
98355
   Stiinta si tehnica sovietica in ajutorul zidarilor : Consiliul General Arlus, 1955. – 34p.
98356
   Stiinte Silvice Generale. Productia si Industria Forestiera : Manual Pentru Uzul Scolilor Medii de Industria Lemnului. – Bucuresti : Editura Tehnica. – 368s.
98357
   Stil-Worterbuch. 1. Lief. ab bringe. – Lpz., 1964. – 96с.
98358
   Stil-Worterbuch. 10. Lief.: Schliessen-Sinn. – Lpz., 1965. – 873-969с.
98359
   Stil-Worterbuch. 7. Lief. LENKEN-MUT. – Lpz., 1965. – 577-677с.
98360
   Stil-Worterbuch. 8. Lief. Nah(e)-Reichen. – Lpz., 1965. – 681-777с.
98361
   Stil-Worterbuch. 9. Lief. Reichen-Schliessen. – Lpz. – 777-873с.
98362
  Nalewski H. u.a. Stilanalysen. / H. u.a. Nalewski. – Halle, 1961. – 95с.
98363
  Coteanu Ion Stilistica functionala a limbii romane. / Coteanu Ion. – Bucuresti, 1985. – 176с.
98364
  Coteanu I. Stilistica functionala a limbii Romane. / I. Coteanu. – Bucuresti, 1973. – 204с.
98365
  Iordan Iorgu Stilistica limbii romane / Iordan Iorgu. – Bucuresti, 1975. – 406с.
98366
  Galperin J.R. Stilistics / J.R. Galperin. – M., 1971. – 344с.
98367
  Fleischer Wolfgang Stilistik der deutschen Gegenwartssprache / Fleischer Wolfgang, Michel Georg. – Leipzig, 1975. – 394с.
98368
  Riesel E. Stilistik der deutschen Sprache / E. Riesel. – M., 1959. – 468с.
98369
  Riesel Elise Stilistik der deutschen Sprache / Riesel Elise. – 2. durchgesehene Aufl. – M., 1963. – 488с.
98370
  Faulseit Dieter Stilistische Mittel und Moglichkeiten der deutschen Sprache. / Faulseit Dieter, Kuhn Gudrun. – Halle (Salle), 1961. – 282с.
98371
  Faulseit Dieter Stilistische Mittel und Moglichkeiten der deutschen Sprache. / Faulseit Dieter, Kuhn Gudrun. – 6. Aufl. – Leipzig, 1975. – 286с.
98372
  Tymtschenko Y. Stilistische und kommunikativ-pragmatische Potenzen der Ausrufesatze in der deutschen Gegenwartssprache // Germanistik in der Ukraine : [науковий журнал] / Укр. спілка германістів виш. школи ( УСГВШ) ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т (КНЛУ). – Kyjiw, 2015. – J. 10. – S. 81-87. – ISSN 2408-9885
98373
   Still ain"t satisfied!: Canadian feminism today. – Toronto. – 318с.
98374
  Zander Heinz Stille Landfahrten / Zander Heinz. – Rostock : Hinstorff Verlag, 1981. – 469 S.
98375
  Lask Berta Stille und Sturm / Lask Berta. – Halle
1. – 1955. – 724с.
98376
  Lask Berta Stille und Sturm / Lask Berta. – Halle
2. – 1955. – 652с.
98377
  Frisch Max Stiller / Frisch Max; Tlum.J.Fruhling. – Warszawa : Czytelnik, 1967. – 653 s.
98378
  Galdi L. Stilul poetic al lui Mihai Eminescu / L. Galdi. – Bucuresti, 1964. – 474 p.
98379
  Marcus Stroe Stiluri apreciative (cercetari asupra psihologiei persoanei) / Marcus Stroe, Catina Ana. – Bucuresti, 1980. – 149с.
98380
   Stiluri de viata. Dinamica lor in societatea contemporana. – Bucuresti, 1989. – 232с.
98381
  Tuchman Barbara Stilwell and the American experience in China, 1911-45 / Tuchman Barbara. – New York, 1971. – 621с.
98382
  Duden Stilworterbuch der deutschen Sprache. Die Verwendung der Worter im Satz / Duden. – Zurich
2. – 1970. – 847с.
98383
   Stilworterbuch. 2. Lief. -Bringefahren. – Lpz., 1964. – 194с.
98384
   Stilworterbuch. 2. Lief. SINN-STREICHEN. – Lpz., 1965. – 969-1064с.
98385
   Stilworterbuch. 4. Lief. FREUDE-GROSS. – Lpz., 1964. – 289-385с.
98386
   Stimme des Vortrupps. Proletarische Laienlyrik 1914 bis 1945. – Berl., 1961. – 120с.
98387
  Preissler Helmut Stimmen aus den Brigaden der sozialistischen Arbeit / Preissler Helmut. – Berl., 1960. – 88с.
98388
  Steinmann Hans Jurgen Stimmen der Jahre / Steinmann Hans Jurgen. – Berl., 1963. – 310с.
98389
  Preissler Helmut Stimmen der Lebenden / Preissler Helmut. – Berl., 1959. – 40с.
98390
  Preissler Helmut Stimmen der Toten. - Stimmen der Lebenden. - Stimmen der Nachgeborenen / Preissler Helmut. – Berl., 1962. – 218с.
98391
  Herder Johann Gottfried Stimmen der Volker in Liedern / Herder Johann Gottfried. – Berlin, 1978. – 302с.
98392
  Schnittke Viktor Stimmen des Schweigens: Erzahlungen und Gedichte / Schnittke Viktor. – Moskau, 1992. – 238с.
98393
   Stimmen und Schicksale: Literarische Portrats. – Alma-Ata, 1991. – 239с.
98394
   Stimulated raman scattering observation in dye secondary radiation in random medium / A.O. Bukatar, V.P. Yashchuk, O.A. Prygodiuk, A.P. Smaliuk // Twelfth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2011" : October 27-30, 2011, Kyiv, Ukraine : sci. works / "Optics & High Technology Material Science SPO 2011", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університе, 2011. – P. 161
98395
  Yashchuk V.P. Stimulated raman scattering of dyes in "photon boxes" / V.P. Yashchuk, O.O. Komyshan, A.P. Smaliuk // Sixteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2015" : ski. works : Oct. 22-25, 2015, Kyiv, Ukraine : devoted to intern. year of light-based technoligies a. 75th anniversary of Fac. of physics of Taras Schevchenko Nat. Univ. of Kyiv / "Optics & High Technology Material Science SPO 2015", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2015. – P. 157
98396
  Fontane Theodor Stine / Fontane Theodor. – Lpz., 1960. – 124с.
98397
  Ivanov Anatolij Stiny mizi v poledne / Ivanov Anatolij. – Praha, 1976. – 595с.
98398
  Zuchardt K. Stirb, du Narr! / K. Zuchardt. – Halle (Saale) : Mitteldeutscher verlag, 1960. – 643 S.
98399
  Zuchardt K. Stirb, du Narr! / K. Zuchardt. – Halle (Saale) : Mitteldeutscher verlag, 1986. – 611 S.
98400
  Giurescu Const. Stiri despre populatia Romaneasca a Dobrogei in harti medievale si moderne. / Const. Giurescu. – Dobrogea, 1966. – 64с.
98401
  Amman J. Stirpium rariorum in Imperio Rutheno sponte provenientium icones et descriptiones / Collectae ab Ioanne Ammano M.D., Acad. Imper. Scient. membro et Botanices professore, Regiae Societatia Londiniensis sodali. – Petropoli (Санкт-Петербург) : Ex Typographia Academiae scientiarum, 1739


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини ...
98402
  Fry Stitched from the soul: slave quilts from the ante-bellum South / Fry, Gladys-Marie. – New York, 1990. – 101с.
98403
   Stjchastic scattering in Cen A radio lobes / M.V. Sydorenko, V.V. Marchenko, O.B. Sushchov, O.O. Kobzar // Advances in Astronomy and Space Physics / Taras Shevchenko University of Kyiv; Main Astronomical Observatory of the National Academy of Sciences of Ukraine. – Kiev, 2013. – Vol. 3, iss. 2. – P. 126-129. – ISSN 2227-1481


  The results of direct numerical modelling of the cosmic ray acceleration in strongly excited turbulence, wtere quasi-linear theory is non-applicable, are presented.
98404
   STN international : Databases in science & technology from literature references to full texts. – Tokyo : Fiz Karlsruhe, 2000. – 52p.
98405
   STNews : European edition. – Karlsruhe
Vol.16, N 6. – 2000
98406
   STNews : European edition. – Karlsruhe
Vol. 16, N 5. – 2000
98407
   STNews : European edition. – Karlsruhe
2000 р. : an index to the 2000 issues. – 2000
98408
   STNews : European edition. – Karlsruhe
Vol. 17, N 1. – 2001
98409
   STNews : European edition. – Karlsruhe
Vol. 17, N 2. – 2001
98410
   STNews : European edition. – Karlsruhe
Vol. 17, N 3. – 2001
98411
   STNews : European edition. – Karlsruhe
Vol. 17, N 6. – 2001
98412
   STNews : European edition. – Karlsruhe
2001 р. : index to the 2001 issues. – 2001
98413
   STNews : European edition. – Karlsruhe
Vol. 18, N 1. – 2002
98414
   STNews : European edition. – Karlsruhe
Vol. 19, N 2. – 2002
98415
  Frisch K. stnischen Terminfahrten in den Jahren 1923 und 1924 / K. Frisch. – Tartu-Dorpat : Mattiesen, 1925. – 18 p. – Окремий відбиток з: TartuUlikooli Eesti veekogude uurimise komisjoni valjaanne No.2
98416
   STNotes. – Karlsruhe
N 26. – 2000
98417
   STNotes. – Karlsruhe
N 27, 29. – 2001
98418
   Sto basni ludowych. – Warszawa, 1957. – 416с.
98419
  Kobylinski Szymon Sto km humoru / Kobylinski Szymon. – Warszawa, 1958. – 102с.
98420
  Lazynski Marian Sto lat bez mala. Wspomnienia lekarza z lat 1869-1956 / Lazynski Marian. – Warszawa, 1961. – 320с.
98421
   Sto lat Starego teatru w Krakowie. – Krakow, 1965. – 154с.
98422
  Rudnicki Adolf Sto lat temu umarl Dostojewski / Rudnicki Adolf. – Krakow, 1989. – 201с.
98423
  Hoffmeister Adolf Sto let ceske karikatury / Hoffmeister Adolf. – Praha, 1955. – 559с.
98424
   Sto let ceskeho divadla v Plzni. 1865-1965. – Plzen, 1965. – 310с.
98425
   Sto padesat let cesko-ukrajinskych literarnich styku 1814-1964. Vedecko-bibliograficky sbornik. – Praha, 1968. – 478с.
98426
  Kvapilik Josef Sto rad pro kondici. / Kvapilik Josef. – Praha, 1977. – 191с.
98427
   Sto slavnych slovakov. – Martin, 1997. – 207с.
98428
  Mioduszewski St. Sto stopni dlugosci wschodniej / St. Mioduszewski. – Gdynia, 1962. – 216с.
98429
   Sto wierszy polskich. – Warszawa, 1967. – 184с.
98430
  Heller Bedrich Stoberscheinungen in elektrischen Maschinen. / Heller Bedrich, Veverka Antonin. – Berl., 1957. – 464с.
98431
  Hagedorn D. Stochastic analysis with the gamma measure - moving a dense set // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київський університет. – Київ : ТВ і МС, 2011. – № 85


  The Gamma measure corresponds to a measure on a marked configuration space with an infinite measure on the marks. We construct Dirichlet forms for the movement of marks and positions. These include the movement of the support, which is a dense set in ...
98432
   Stochastic differential equations with generalized stochastic volatility and statistical estimators / Bel M. Hadj Khlifa, Yu. Mishura, K. Ralchenko, G. Shevchenko, M. Zili // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В.С. Королюк ; редкол.: В.В. Анісімов, Т. Боднар, О.Ю. Веретенніков [та ін.]. – Київ, 2017. – № 96. – Р. 8-20. – ISSN 0868-6904


  We study a stochastic differential equation, the diffusion coeddicient of which is a function of some adapted stochastic process. The various conditions for the existence and uniqueness of weak and strong solutions are presented. The drift parameter ...
98433
  Balakrishnan A.V. Stochastic differential systems 1. Filtering and control a function space approach. / A.V. Balakrishnan. – Berlin a.o. : Springer, 1973. – 253 p. – (Lecture notes in economics and mathematical systems ; 84)
98434
   Stochastic differential systems. Filtering and control : Proceedings of the IFIP-WG 7/1 working conference Vilnius, Lithuania, USSR, Aug. 28-Sept.2, 1978. – Berlin a. o. : Springer, 1980. – 363 p. – (Lecture notes in control and information sciences, 25)
98435
   Stochastic differential systems: Proceedings of the 3rd Bda Honnef conference june 3-7, 1985. – Berlin a.o., 1986. – 372с.
98436
   Stochastic dynamics of the atomic systems in the crossed electric and magnetic field: the rubidium atom recurrence spectra / V.D. Rusov, A.V. Glushkov, V.N. Vashcenko, D.A. Korchevsky, A.V. Ignatenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Р. 524-529. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  Досліджено стохастичність та хаотичність риси поведінки атомних систем у схрещених електричному та магнітному полях на підставі квантового розрахунку рекурентного енергетичного спектру та його статистичних характеристик. Наведені чисельні дані ...
98437
  MacKean Stochastic integrals / MacKean. – New York-London, 1969. – 140с.
98438
  Chinarov V.A. Stochastic Modelling of Transitions between Neural Network Attractors / V.A. Chinarov, T. Gergely, S. Skursky // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1995. – Т. 3, № 1. – С. 29-37. – ISSN 1023-2427
98439
  Gokmenoglu Korhan Stochastic propertiesof Turkish real interest rates / Gokmenoglu Korhan, Karacor Zeynep, Ekinci Cagdas // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 4 (154). – С. 375-386 : Tabl.,fig. – Bibliogr.: 61 назв. – ISSN 1993-6788
98440
  Pryhara L. Stochastic wave equation in a plane driven by spatial stable noise / L. Pryhara, G. Shevchenko // Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv. – Kyiv; Vilnius, 2016. – Vol. 3, n. 3. – P. 237-248. – ISSN 2351-6046
98441
  Sydorenko M.V. Stochastization of relativistic particle flux in turbulent magnetic fields / M.V. Sydorenko, B.I. Hnatyk, V.V. Marchenko // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : міжнар. конф. в рамках VII Всеукраїнського фестивалю науки, 21-24 трав. 2013 р. : зб. тез доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [sci. organizing comm. (SOC ): S. Vyzhva (chair) et. al. ; sci. comm. members: V. Afanasiev et. al.]. – Kyiv : Київський університет, 2013. – P. 29
98442
  Fortuniak Krzysztof Stochastyczne i deterministyczne aspekty zmiennosci wybranych elementow klimatu Polski // Acta Universitatis Lodziensis / Uniwersytet Lodzki. – Lodz, 2000. – (Folia geographica physica ; N 4)
98443
  Budde K. u.o. Stochiometrie chemisch-technologisscher Prozesse. / K. u.o. Budde. – Berlin, 1981. – 142с.
98444
  Marinkovic Srdan Stock market developement and economic growth (the case of Belgrade stock exchange) / Marinkovic Srdan, Stojkovic Dragan, Radovic Ognjen // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 5 (143). – С. 399-408 : Tabl., fig. – Bibliogr.: 30 назв. – ISSN 1993-6788
98445
  Imran Ali Stock selection behavior of individual equity investors in Pakistan / Imran Ali, Kashif Ur Rehman // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 2 (140). – С. 106-114 : table. – Bibliogr.: 23 назв. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто нові класифікаційні підходи до визначення видів фінансових методів у регулюванні економічного розвитку національного господарства будь-якої країни світу. Оптимізовано класифікацію фінансових методів управління національною ...
98446
   Stockholm. – Munchen, 1993. – 64с.
98447
   Stockholm. Due schonsten Kunstwerke aus zwolf Mussen. – Leipzig, 1969. – 65с.
98448
  Hoven Rene Stoicisme et stoiciens face au probleme de l"au-dela / Hoven Rene. – Paris, 1971. – 181с.
98449
  Klein H.A. von Stoische Lebensregel : Quellentexte zur Ethik der neueren Stoa / H.A. von Klein. – Frankfurt am Main : Moritz Diesterweg, 1925. – 31 S. – (Griechisch-Lateinische Lesehefte zur Kultur des Altertums / H. Philipp ; H. 14)
98450
  Horelova Eliska Stojim na cervenou / Horelova Eliska. – Brno, 1963. – 84с.
98451
  Carmichael S. Stokely speaks : Black power back to Pan-Africanism / S. Carmichael. – New York : Random house, 1971. – XXI, 229 p. – ISBN 0-394-46879-1
98452
  Kawabata Yasunari Stol de pasari albe. / Kawabata Yasunari. – Bucuresti, 1973. – 447с.
98453
  Mallon Thomas Stolen words: forays into the origins and ravages of plagiarism / Mallon Thomas. – Harmondsworth, 1991. – 300с.
98454
  Borovicka V.P. Stoleti sakalu / V.P. Borovicka. – Praha, 1985. – 494с.
98455
  Gojawiczynska Pola Stolica. / Gojawiczynska Pola. – Warszawa, 1958. – 298с.
98456
  Gardiner John Reynolds Stone fox / Gardiner John Reynolds. – K., 1996. – 64с.
98457
  Ricker William Stoneflies of Southwestern British Columbia / Ricker William; Indiana University Publications. – Bloomington, Indiana : Indiana University, 1943. – 145p. – (Science series ; 12)
98458
  Neruda Pablo Stones of the sky / Neruda Pablo; Translated by Nolan J. – Port Townsend : Copper canyon, 1987. – 76p. – Текст паралельно іспанською та англійською мовами. – ISBN 1-556959-007-5
98459
  Ben-Veniste Richard Stonewall : the real story of the Watergate prosecution / Ben-Veniste Richard, , Frampton George. – New York : Simon & Schuster, 1977. – 410 p. – ISBN 0-671-22463-8
98460
  Fritz Jean Stonewall / Fritz Jean. – New York, 1989. – 156с.
98461
  Bernaskova Alena Stop Roma / Bernaskova Alena. – Praha, 1967. – 94с.
98462
  Weinhaus E. Stop Struggling with Your Teen / E. Weinhaus, 1988. – 96 p.
98463
   Stop US aggression in Indochina. Press conferecne in Moscow on the situation in Cambodia. – Moscow, 1970. – 16с.
98464
  Kirowicz Romuald Stop! Urzad celny : Pojedynki na granicy / Kirowicz Romuald. – Warszawa : Iskry, 1979. – 258s. – ISBN 83-207-0045-0
98465
  Leavitt Hart Day Stop, look, and write! / Leavitt Hart Day, Sohn David. – New York a.o., 1964. – 224с.
98466
  Leavitt Hart Day Stop, look, and write! / Leavitt Hart Day, Sohn David. – Revised ed. – Toronto a.o., 1979. – 244с.
98467
  Strobinger Rudolf Stopa vede k Renemu / Strobinger Rudolf. – Praha, 1964. – 140с.
98468
  Pisa A.M. Stopami prozy: Studie a stati / A.M. Pisa. – Praha, 1964. – 262с.
98469
  Ruttkay Frano Stopami slovenskeho pisomnictva / Ruttkay Frano. – Martin, 1991. – 291с.
98470
  Kakol M.K. Stopien zintegrowania wewnetrznego rynku uslug Unii Europejskiej // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin, 2015. – S. 73-89. – (Sectio H: Oeconomia ; vol. 49, 2). – ISSN 0459-9586
98471
  Semyonov L. Storage batteries. Maintenance manual / L. Semyonov. – M., 1967. – 272с.
98472
  Koroliuk V.S. Storage impulsive processes on increasing time intervals / V.S. Koroliuk, R. Manca, D"Amico // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 89. – Р. 64-74. – ISSN 0868-6904
98473
  Knoll M. Storage tubes and their basic principles / M. Knoll, B. Kazan. – New York; Lond., 1952. – 144с.
98474
  Wolf C. Storfall / Christa Wolf. – Berlin, Weimar : Aufbau-Verlag, 1989. – 117 S.
98475
  Procacci Guiliano Storia degli italiani / Procacci Guiliano. – Roma - Bari, 1991. – 580с.
98476
   Storia del Cantone Ticino. – 2da ed. – Bellinzona : Casagrande. – ISBN 88-7731-278-7
T.1 : L`Ottocento. – 2000. – 414p. : ill.
98477
   Storia del Cantone Ticino. – 2da ed. – Bellinzona : Casagrande. – ISBN 88-7731-278-7
T.2 : Il Novecento. – 2000. – YII,415-818p. : ill.
98478
  Leicht P.S. Storia del diritto Italiano. Il diritto pubblico / P.S. Leicht. – Milano, 1966. – 419с.
98479
   Storia del partito comunista (bolscevico) dell" U.R.S.S.. – Mosca : Edizioni in lingue estere, 1945. – 315 p. – (Proletari di tutti i paesi, unitevi!)
98480
  d"Agincourt Storia dell"arte : dimostrata coi monumenti dalla sua decadenza nel IV secolo fino al suo risorgimento nel XVI / Seroux d"Agincourt. – Prato : Per i frat. Giachetti
Vol.2. – 1826. – 483 p.
98481
   Storia dell"arte italiana. – Milano
Vol. 4. – 1988. – 460с.
98482
   Storia dell"arte italiana. – Milano
Vol. 1. – 1990. – 487с.
98483
   Storia dell"arte italiana. – Milano
Vol. 2. – 1990. – 422с.
98484
   Storia dell"arte italiana. – Milano
Vol. 3. – 1991. – 479с.
98485
   Storia dell"Ateneo fiorentino: Contributi di studio. – Firenze
1. – 619с.
98486
   Storia dell"Ateneo fiorentino: Contributi di studio. – Firenze
2. – 1986. – 633-1129с.
98487
   Storia dell"internazionale comunista. – M., 1974. – 579с.
98488
  Dotti Ugo Storia della leteratura italiana / Dotti Ugo. – Roma, 1991. – 1044с.
98489
  Migliorini Bruno Storia della lingua italiana / Migliorini Bruno. – Firenze, 1987. – 762с.
98490
  Armando Luigi Antonello Storia della psicianalist in Italia dal 1997al 1988. / Armando Luigi Antonello. – Roma, 1989. – 421с.
98491
  Lelciuk V. i. a. Storia della societa sovietica / V. i. a. Lelciuk. – Mosca, 1974. – 390с.
98492
   Storia della Svizzera italiana : Dal Cinquecento al Settecento. – Bellinzona : Casagrande, 2000. – 715,[4]p. : ill. – ISBN 88-7731-287-6
98493
  Ferranti Marcello Storia socio-economica dell`Italia pre-industriale. / Ferranti Marcello. – Boracci, 1987. – 649с.
98494
  Chesterton G.K. Stories / G.K. Chesterton. – M., 1960. – 136с.
98495
  Knorre F. Stories / F. Knorre. – M., 1963. – 142с.
98496
  Henry O. Stories / O. Henry. – Moscow, 1964. – 79 p.
98497
   Stories. – М., 1965. – 116с.
98498
  Dostoyevsky Fyodor Stories / Dostoyevsky Fyodor. – Moscow, 1971. – 334 p.
98499
  Franko Ivan Stories / Franko Ivan. – Kiev, 1972. – 163с.
98500
  Twain Mark Stories / Twain Mark. – K., 1979. – 176с.
98501
  Twain Mark Stories / Twain Mark. – Kiev : Dnipro, 1979. – 176с.
98502
  Steinbeck John Stories / Steinbeck John. – M., 1981. – 96с.
98503
  Teslenko Arkhip Stories / Teslenko Arkhip. – K., 1981. – 232с.
98504
  Spark Muriel Stories / Spark Muriel. – New York, 1986. – 314с.
98505
  Dostoyevsky Fyodor Stories / Dostoyevsky Fyodor. – Moscow, 1990. – 351 p.
98506
  Seton Thompson Ernst Stories about animals / Seton Thompson Ernst. – K., 1961. – 135с.
98507
   Stories about animals and birds you know. – Leningrad, 1959. – 136с.
98508
   Stories about animals and birds you know. – Kiev, 1960. – 132с.
98509
  London Jack Stories about dogs. Рассказі о собаках по Джеку Лондону / London Jack; Крейнес С.А., Толстой С.С. – 8-ое, доп. изд. – M., 1955. – 48с.
98510
  Reid Mayne Stories about hunting / Reid Mayne. – Вид. 2-е. – Київ-Львів, 1951. – 36с.
98511
  Reid Mayne Stories about hunting / Reid Mayne. – Вид. 3-є. – Київ-Львів, 1956. – 36с.
98512
  Reid Mayne Stories about hunting / Reid Mayne. – Вид. 4-е. – К., 1964. – 36с.
98513
   Stories about insects and birds. – К., 1964. – 171с.
98514
   Stories about Lenin and the revolution. – M., 1982. – 175с.
98515
  Hughes Langston Stories about negroes / Hughes Langston. – M., 1950. – 35с.
98516
  Hughes Langston Stories about negroes / Hughes Langston. – M., 1951. – 36с.
98517
   Stories and dialogues. – Ростов н/Д, 1961. – 127с.
98518
   Stories and dialogues. – Изд. 2-е. – М., 1964. – 97с.
98519
  Twain Mark Stories and pamphlets / Twain Mark. – Ленинград-Москва : Учпедгиз, 1951. – 157 p.
98520
  Twain Mark Stories and pamphlets / Twain Mark. – Москва : Издательство литературы на иностранных языках, 1952. – 210 p.
98521
  Twain Mark Stories and pamphlets / Twain Mark. – Київ : Державне учбово-педагогічне видавництво "Радянська школа", 1954. – 209 p.
98522
  Suteyev V. Stories and pictures drawings by the author / V. Suteyev. – M., 1966. – 162с.
98523
   Stories and tales for children. – М., 1962. – 76с.
98524
   Stories and tales for children. – Изд. 2-е. – М., 1965. – 76с.
98525
  Маркова М.М. Stories and tales for children : Книжка для читання англійською мовою для учнів 6-го класу / М.М. Маркова. – Київ : Радянська школа, 1967. – 75 с.
98526
  Маркова М.М. Stories and tales for children : Книжка для читання англійською мовою для учнів 5 - 6 класів / М.М. Маркова. – Київ : Радянська школа, 1972. – 75 с.
98527
   Stories by British and American progressive writers : Зб. оповідань суч. англ. і амер. прогресивних письменників (з словником). – Київ : Радянський письменник, 1953. – 176 p. – (Б-ка учня (англ. мовою))
98528
   Stories by modern english authors. – M., 1961. – 172с.
98529
   Stories by soviet writers. Collection N.3.. – Київ-Львів
Collection N.3. – 1950. – 92с.
98530
   Stories by soviet writers. Collection N.6.. – К.
Collection N.6. – 1953. – 96с.
98531
   Stories for beginners. – M., 1972. – 70с.
98532
  Kipling Rudyard Stories from the jungle book. / Kipling Rudyard. – M., 1958. – 96с.
98533
   Stories of detection and mystery. – Harlow : Longman; Pearson education, 1999. – 7,116p. – На обкл.: Agatha Christie & others. – (Penguin readers : Level 5 / Series ed.: A.Hopkins, J.Potter). – ISBN 0-582-41939-5
98534
  Belitsky B. Stories of inventions and discoveries. For the 9th form of the secondary school / B. Belitsky, A. Efimenko. – Moscow, 1970. – 127с.
98535
   Stories of old China. – Peking, 1958. – 178с.
98536
   Stories of the Long March. – Peking, 1958. – 140с.
98537
   Stories of the modern south. – Harmondsworth, 1983. – 439с.
98538
   Stories of the modern South. – Harmondsworth, 1986. – 530с.
98539
  To Hoai Stories of the North West. The A Phus. Muong Gion story / To Hoai. – Hanoi, 1957. – 128с.
98540
   Stories of the Soviet Ukraine. – M., 1970. – 304с.
98541
   Stories to remember. – Garden City : Doubleday, 1956. – 410p. : Ill.
98542
  Trepenkova A. Stories, poems, jokes and games / A. Trepenkova. – Kiev, 1960. – 116с.
98543
  Trepenkova A. Stories, poems, jokes and games. For the 7-th form / A. Trepenkova. – M., 1959. – 116с.
98544
  London Jack Stories. Книга для чтения на англ. яз. в 9 классе средней школы / London Jack; Рахманова В.Д. – M., 1953. – 100с.
98545
  Maugham William Somerset Stories. Рассказы / Maugham William Somerset. – М., 1958. – 84с.
98546
  Maugham William Somerset Stories. Рассказы / Maugham William Somerset; Магидсон-Степанова Г.К. (словарь, адаптация, примечания). – М., 1963. – 78с.
98547
  O"Brien Storm center. The Supreme Court in American politics / David M. O"Brien. – 7th ed. – New York ; London : W.W. Norton & co, 2005. – XXI, 439 p. : ill. – ISBN 0-393-92704-0
98548
  O"Brien David M. Storm center: The Supreme Court in American politics / David M. O"Brien. – New York; London, 1986. – 384с.
98549
  Fernandes Praxy Storm over Seringapatam. / Fernandes Praxy. – Bombay, 1969. – 277с.
98550
  Fisher E.M. Storm over the Arab world / E. M. Fisher, M.C. Bassiouni. – Chicago : [S. n.], 1972. – 429 с.
98551
  Dumitriu Petru Stormy Petrel / Dumitriu Petru. – Bucharest, 1956. – 532с.
98552
  Karski Jan Story of a secret state. / Karski Jan. – Boston : Mifflin; Riverside Press, 1944. – 391с.
98553
  Rathmann Lothar Stossrichtung Nahost 1914-1918. Zur Expansionspolitik des deutschen Imperialismus im ersten Weltkrieg / Rathmann Lothar. – Berl., 1963. – 224с.
98554
  Wawrzonek M. Stosunek W. Stefanyka do cerkwi i tradycji religijnej (na materiale wybranych utworow i listow do Metropolity A. Szeptyckiego) // Krakowskie zeszyty ukrainoznawcze / Uniwersytet Jagiellonski, Fundacja sw. Wlodzimierza. – Krakow, 1998. – Том 7/8. – S. 265-272
98555
  Los-Nowak Teresa Stosunki miedzynarodowe : Teorie - systemy - uczestnicy // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2000. – N 2161 : Stosunki miedzynarodowe / T. Los-Nowak. – S.1-286. – ISSN 0239-6661
98556
   Stosunki miedzynarodowe: Geneza, struktura, dynamika. – Warszawa : Wyd-wo Uniw. Warszawskiego, 2001. – 585s. – ISBN 83-235-0169-6
98557
  Rozdolski Roman Stosunki poddancze w dawnej Galicji / Rozdolski Roman. – Warszawa
2. – 1962. – 425с.
98558
   Stosunki Polski z Unia Europejska : Pod redakcja Elzbiety Kaweckiej-Wyrzykowskiej. – Warszawa : Katedra integracji Europejskiej im. J.Monneta; Szkola glowna handlowa, 2002. – 230s. – ISBN 83-7225-149-5
98559
  Kawecka-Wyrzykowska Elzbieta Stosunki Polski ze wspolnotami europejskimi od 1989 roku / Kawecka-Wyrzykowska Elzbieta. – wyd.2e. – Warszawa : Szkola glowna handlowa, 1998. – 371s. – ISBN 83-86689-64-1
98560
  Bojko K. Stosunki polsko-jordanskie = Polish-jordanian relations / Krzysztof Bojko. – Amman : Jordan Press Foundation, 2015. – 324, [75] s. : pict., phot., tab. – Текст пол., англ., араб. – Бібліогр. в підрядк. прим.
98561
   Stosunki polsko-niemieckie w 16-18 wiekuj : Materialy konferencji naukowej, Kielce-Szydlowiec, 19-21 pazdz. 2000. – Kielce : Wyd-wo Akademii Swietokrzyskiej, 2002. – 318s. – (Prace Instytutu historii Akad. Swietikrzyskiej w Kielcach ; Nr 31). – ISBN 83-7133-17--3
98562
   Stosunki Polsko-Radzieckie w latach 1917-1945. Dokumenty i materialy. – Warszawa, 1967. – 572с.
98563
   Stosunki polsko-radzieckie w latach 1945-1972. Dokumenty i materialy. – Warszawa, 1974. – 791с.
98564
  Sowa A.L. Stosunki polsko-ukrainskie 1939-1947 : zarys problematyki / A.L. Sowa. – Krakow : Towarzystwo sympatykow historii, 1998. – 342 s. – ISBN 83-90931-5-8
98565
   Stosunki polsko-ukrainskie 1991-2014 : proba bilansu / red. nauk.: Marek Pietras, Markijan Malskyj, Beata Surmacz. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2016. – 530 s. : ill., tab. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-83-7784-784-8
98566
  Minczakiewicz Tadeusz Stosunki spoleczne na Slasku Opolskim w latach 1922-1933 / Minczakiewicz Tadeusz. – Wroclaw i i., 1976. – 196с.
98567
  Dymarski Miroslaw Stosunki wewnwtrzne wsrod polskiego wychodzstwa politycznego i wojskowego we Francji i w Wielkiej Brytanii, 1939-1945 // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 1999. – 2015. – 456 s. – ISSN 0239-6661
98568
  Madey Marek Stosunki wlasnosciowe przedsiebiorstw panstwowych. Studium z prawa polskiego / Madey Marek. – Warszawa, 1964. – 226с.
98569
  Medvedev Dmitry Stout hearts (This happened near Rovno) / Medvedev Dmitry. – M., 1961. – 240с.
98570
   Stowarzyszenie оpieki nad Internatem Ruskim XX. Zmartwychwstancow we Lwowie : Ogolne Zebranie odbyte we Lwowie dnia 4 marca 1887 / (Sprawozdanie ks. Smolikowskiego C.R.) // Przeglad krytyczny pierwszej wieksezej polowy dziela o stronach XLVIII 856 Jakoba Michalowskiego "Ksiega pamietnicza".. : ... dawnego rekopisma wyd. staraniem i nakladem c. k. Towarzystwa nauk. Krakowskiego. – Lwow, 1865. – 21 s.
98571
  Paukszta Eugeniusz Stracency / Paukszta Eugeniusz. – Warszawa
1. – 1957. – 378с.
98572
  Paukszta Eugeniusz Stracency / Paukszta Eugeniusz. – Warszawa
2. – 1957. – 465с.
98573
  Ptacnik Karel Strach / Ptacnik Karel. – Praha, 1961. – 120с.
98574
  Safjan Zb. Strach / Zb. Safjan. – Warszawa, 1973. – 192с.
98575
  Cilek Roman Strach z finale / Cilek Roman. – Praha, 1981. – 173с.
98576
  Collins Edgar Strach z odhaleni. / Collins Edgar. – Praha, 1976. – 143с.
98577
  Ukniewska Maria Strachy / Ukniewska Maria. – Warszawa : Czytelnik, 1958. – 394 s.
98578
  Ukniewska Maria Strachy / Ukniewska Maria. – Warszawa : Czytelnik, 1975. – 382s.
98579
  Putrament Jerzy Strachy w Briesalu / Putrament Jerzy. – Warszawa. – 208с.
98580
  Balcerzak Janina Stracona mlodosc? / Balcerzak Janina. – Warszawa, 1960. – 156с.
98581
  Scherfig Hans Stracona wiosna / Scherfig Hans. – Poznan, 1967. – 182с.
98582
  Gete Johan Volfgang Stradanja mladog Vertera. / Gete Johan Volfgang. – Sarajevo, 1977. – 168с.
98583
  Szanto Gyorgy Stradivari / Szanto Gyorgy. – Bratislava, 1974. – 546с.
98584
  Szanto Gyorgy Stradivarius / Szanto Gyorgy; Przelozyl E.Mroczko. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1961. – 556 s.
98585
   Strafgesetzbuch mit dem Einfuhrungsgesetz, Wirtschaftsstrafgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz im Auszuge, Kastrationgesetz, Straffreiheitsgesetz 1970 und anderen Vorschriften des Nebenstrafreechts.. – Munchen, 1970. – 258с.
98586
   Strafgesetzbuch und andere Straf gesetze. Textausgabe mit Anmerkungen und Sachregister. – Berl., 1958. – 504с.
98587
   Strafprozessordnung der Deutschen Demokratischen Republik - StPO-sowie anrenzende Gesetze und Bestimmungen. – Berlin, 1979. – 320с.
98588
   Strafprozessordnung der Deutschen Demokratischen Republik StPO. Textausgabe mit Sachregister. – Berl., 1968. – 144с.
98589
   Strafprozessordnung. Mit Einfuhr. Gerichtsverfassungsvorschriften, Kastration sgesetz und Auszug aus dem Ersten Strafrechtsreformgesetz. – Munchen, 1970. – 196с.
98590
  Briessmann Strafrecht und Strafprozess. / Briessmann, von Ermin. – Munchen, 1970. – 215с.
98591
  Tschalar C. Straggling distributions of extremely large energy losses by heavy particles / C. Tschalar. – Berkshire, 1968. – 32с.
98592
   Stragtegie a taktika leninismu. – Moskva, 1970. – 54с.
98593
  Zolyneak C.-C. Strahlenempfindlichkeit von Diploiden und Tetraploiden Tomaten (Lycopersicon Esculentum Mill) = Analele Stiintifice ale Universitatii "Al.I.Cuza" Din Iasi : Monografii / C.-C. Zolyneak. – Romania : Univ. "Al.I.Cuza" Din Iasi
Sectiunea 2 : Stiinte naturale a. Biologie. – 1965. – 96s.
98594
  Kubicek Alois Strahov / Kubicek Alois, Libal Dobroslav. – Praha, 1955. – 135 s.
98595
  Kneidl Pravoslav a.j. Strahovska knihovna Pamatniku narodniho pisemnictvi: Historicke saly, dejiny a rust fondu / Pravoslav a.j. Kneidl. – Praha, 1988. – 206с.
98596
  Thouless Robert Straight and crooked thinking / Thouless Robert. – Revis. and enlarged ed. – London, 1962. – 189с.
98597
  Thouless Robert Straight and Crooked Thinking / Thouless Robert. – Rev. and Enlarg. Ed. – London, 1965. – 189с.
98598
  Bell Madison Smartt Straight cut / Bell Madison Smartt. – Harmondsworth, 1987. – 230с.
98599
  Chretien Jean Straight from the heart / Chretien Jean. – Toronto, 1985. – 231с.
98600
   Straight talk: a new way to get closer to others by saying what you really mean. – New York, 1981. – 340с.
98601
  Clandfield L. Straightforward : elementary : student"s book / Lindsay Clandfield. – Oxford : Macmillan, 2006. – 159, [1] p. : ill. – 1st. publ.: 2006. – ISBN 1-4050-1073-8
98602
  Kerr Ph. Straightforward : upper intermediate : student"s book / Philip Kerr, Ceri Jones. – Oxford : Macmillan, 2007. – 175 p. – ISBN 978-1-4050-1089-4
98603
  Kerr Ph. Straightforward : upper intermediate : student"s book / Philip Kerr, Ceri Jones. – Oxford : Macmillan, 2007. – 175, [1] p. + CD-ROM. – ISBN 978-0-230-02080-1
98604
  Kerr Ph. Straightforward : upper intermediate : workbook / Philip Kerr & Ceri Jones. – Oxford : Macmillan, 2007. – 96, XVI p. : ill. + 1 CD-ROM. – На обкл.: Upper intermediate : workbook with key. – ISBN 978-1-4050-7528-2
98605
  Scrivener J. Straightforward : pre-intermediate : teacher"s book / Jim Scrivener. – Oxford : Macmillan, 2009. – XIII, 242 p. : ill., tab. + 2 CD-Rom. – На обкл. авт.: J. Scrivener, K. Bourke, J. Roden, N. Sheard, S. Wasserman. Перший авт. виділений поліграфічно. - 1st publ.: 2005. – ISBN 978-1-4050-1060-3
98606
  Kerr Ph. Straightforward : pre-intermediate : [student"s book] / Philip Kerr. – Oxford : Macmillan, 2009. – 159, [1] p. : ill. + 1 CD-Rom. – 1st publ.: 2005. – ISBN 978-0-230-02079-5
98607
  Scrivener J. Straightforward : elementary : teacher"s book / Jim Scrivener & Mike Sayer. – Oxford : Macmillan, 2010. – XIV, 240 p. : ill., tab. + 2 CD-Rom. – На обкл. авт.: J. Scrivener, M. Sayer, B. Mackay, J. Penn, A. Tennant, S. Wasserman. Перші два авт. виділені поліграфічно. - 1st publ.: 2006. – ISBN 978-1-4050-1076-4
98608
  Jones M. Straightforward : pre-intermediate : workbook : with key / Matthew Jones & Philip Kerr. – Oxford : Macmillan education, 2010. – 96, XVI p. : ill., tab. + 1 CD-Rom. – 1st publ.: 2005. – ISBN 978-1-4050-1058-0
98609
  Kerr Ph. Straightforward : pre-intermediate : [student"s book] / Philip Kerr. – Oxford : Macmillan, 2011. – 159, [1] p. : ill. + 1 CD-Rom. – 1st publ.: 2005. – ISBN 978-0-230-02079-5
98610
  Kerr Ph. Straightforward : pre-intermediate : [student"s book] / Philip Kerr. – Oxford : Macmillan, 2011. – 159, [1] p. : ill., tab. + 1CD-Rom. – 1st publ.: 2005. – ISBN 978-0-230-02079-5
98611
  Waterman J. Straightforward : intermediate : workbook : with key / John Waterman. – Oxford : Macmillan, 2011. – 96, XVI p. : ill. + 1 CD-Rom. – 1st publ.: 2006. – ISBN 978-1-4050-7522-0
98612
  Tennant A. Straightforward : elementary : workbook : with key / Adrian Tennant. – Oxford : Macmillan, 2011. – 96, XVI p. : ill. + 1 CD-Rom. – 1st publ.: 2006. – ISBN 978-1-4050-7519-0
98613
  Clandfield L. Straightforward : elementary : student"s book / Lindsay Clandfield. – Oxford : Macmillan, 2011. – 159, [1] p. : ill. + 1 CD-Rom. – 1st. publ.: 2006. – ISBN 978-0-230-02077-1
98614
  Scrivener J. Straightforward : upper intermediate : teacher"s book / Jim Scrivener, Celia Bingham [with] Adrian Tennant, Steve Wasserman. – Oxford : Macmillan, 2011. – XIV, 258 p. : ill., tab. + 2 CD-Rom. – Перші два авт. виділені поліграфічно. - 1st publ.: 2007. – ISBN 978-1-4050-1092-4
98615
  Kerr Ph. Straightforward : upper intermediate : student"s book / Philip Kerr & Ceri Jones. – Oxford : Macmillan, 2011. – 175, [1] p. : ill. + 1 CD-Rom. – 1st publ.: 2007. – ISBN 978-0-230-02080-1
98616
  Kerr Ph. Straightforward : upper intermediate : workbook : [with key] / Philip Kerr & Ceri Jones. – Oxford : Macmillan, 2011. – 96, XVI p. + 1 CD-ROM. – 1st publ.: 2007. – ISBN 978-1-4050-7528-2
98617
  Scrivener J. Straightforward : elementary : teacher"s book / Jim Scrivener & Mike Sayer. – Oxford : Macmillan, 2011. – XIV, 240 p. : ill., tab. + 2 CD-Rom. – На обкл. авт.: J. Scrivener, M. Sayer, B. Mackay, J. Penn, A. Tennant, S. Wasserman. Перші два авт. виділені поліграфічно. - 1st publ.: 2006. – ISBN 978-1-4050-1076-4
98618
  Kerr Ph. Straightforward : upper intermediate : workbook : [with key] / Philip Kerr & Ceri Jones. – Oxford : Macmillan, 2012. – 96, XVI p. : ill. + 1 CD-ROM. – 1st publ.: 2007. – ISBN 978-1-4050-7528-2
98619
  Kerr Ph. Straightforward : upper intermediate : student"s book / Philip Kerr & Ceri Jones. – Oxford : Macmillan, 2012. – 175, [1] p. : ill. + 1 CD-Rom. – 1st publ.: 2007. – ISBN 978-0-230-02080-1
98620
  Kerr Ph. Straightforward : intermediate : student"s book / Philip Kerr & Ceri Jones. – Oxford : Macmillan, 2012. – 167, [1] p. : ill. + 1 CD-Rom. – 1st publ.: 2006. – ISBN 978-0-230-02078-8
98621
  Jones M. Straightforward : pre-intermediate : workbook : with key / Matthew Jones & Philip Kerr. – Oxford : Macmillan, 2012. – 96, XVI p. : ill. + 1 CD-Rom. – 1st publ.: 2005. – ISBN 978-1-4050-7525-1
98622
  Clandfield L. Straightforward : elementary : student"s book / Lindsay Clandfield. – Oxford : Macmillan, 2012. – 159, [1] p. : ill. + 1 CD-Rom. – 1st. publ.: 2006. – ISBN 978-0-230-02077-1
98623
  Scrivener J. Straightforward : intermediate : teacher"s book / Jim Scrivener, Celia Bingham [with] Adrian Tennant, Steve Wasserman. – Oxford : Macmillan, 2012. – XIV, 240 p. : ill., tab. + 2 CD-Rom. – Перші два авт. виділені поліграфічно. - 1st publ.: 2006. – ISBN 978-1-4050-7551-0
98624
  Kerr Ph. Straightforward : intermediate : student"s book / Philip Kerr & Ceri Jones. – Oxford : Macmillan, 2012. – 167, [1] p. : ill. – 1st publ.: 2006. – ISBN 978-1-4050-1065-8
98625
  Scrivener J. Straightforward : pre-intermediate : teacher"s book / Jim Scrivener. – Oxford : Macmillan, 2012. – XIII, 242 p. : ill., tab. + 2 CD-Rom. – На обкл. авт.: J. Scrivener, K. Bourke, J. Roden, N. Sheard, S. Wasserman. Перший авт. виділений поліграфічно. - 1st publ.: 2005. – ISBN 978-1-4050-1060-3
98626
  Kerr Ph. Straightforward : pre-intermediate : [student"s book] / Philip Kerr. – Oxford : Macmillan, 2012. – 159, [1] p. : ill., tab. + 1CD-Rom. – 1st publ.: 2005. – ISBN 978-0-230-02079-5
98627
  Kerr Ph. Straightforward : pre-intermediate : student"s book : [B 1] / Philip Kerr. – 2nd ed. – Oxford : Macmillan, 2012. – 159, [1] p. : ill., tab. – 1st publ.: 2005. – ISBN 978-0-230-41400-6
98628
  Kerr Ph. Straightforward : upper intermediate : student"s book / Philip Kerr & Ceri Jones. – Oxford : Macmillan, 2013. – 175, [1] p. : ill. + 1 CD-Rom. – 1st publ.: 2007. – ISBN 978-0-230-02080-1
98629
  Clandfield L. Straightforward : elementary : student"s book / Lindsay Clandfield. – Oxford : Macmillan, 2014. – 159, [1] p. : ill., tab. + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – 1st. publ.: 2006. – ISBN 978-0-230-02077-1
98630
  Clandfield L. Straightforward elementary class CD1 [Електронний ресурс. Звукозапис] : basics - Unit 5D ; intermediate class CDs / Lindsay Clandfield ; prod. and record. by James Richardson. – [S. l.] : Macmillan Publishers Limited, 2006. – 2 CD. – Common European framework A1 ; A2.-Авт. указан на контейнері.-Заголовок з етикетки диску. – (Macmillan Education). – ISBN 978-1-4050-1078-8


  Straightforward is a multi-level course for adults and young adults. Based on observation of what good teachers do in the classroom. Straightforward is transparent in its structure, pragmatic in its methodology and varied in its content
98631
  Kerr Ph. Straightforward Intermediate Class CD1 [Електронний ресурс. Звукозапис] : units 1A-7C ; intermediate class CDs / Philip Kerr, Ceri Jones ; prod. and record. by James Richardson. – [S. l.] : Macmillan Publishers Limited, 2006. – 2 CD. – Common European framework B1.-Авт. указані на контейнері.-Заголовок з етикетки диску. – (Macmillan Education). – ISBN 978-1-4050-1070-2


  Straightforward is a multi-level course for adults and young adults. Based on observation of what good teachers do in the classroom. Straightforward is transparent in its structure, pragmatic in its methodology and varied in its content Tracklist ...
98632
  Kerr P. Straightforward pre-intermediate class CD1 [Електронний ресурс. Звукозапис] : units 1A-7A ; intermediate class CDs / Philip Kerr ; prod. and record. by James Richardson. – [S. l.] : Macmillan Publishers Limited, 2005. – 2 CD. – Common European framework A2 ; B1.- Авт. указан на контейнері.-Заголовок з етикетки диску. – (Macmillan Education). – ISBN 978-1-4050-1062-7


  Straightforward is a multi-level course for adults and young adults. Based on observation of what good teachers do in the classroom. Straightforward is transparent in its structure, pragmatic in its methodology and varied in its content Tracklist ...
98633
   Straightforward. Upper Intermediate Class CD1 [Електронний ресурс. Звукозапис] : units 1-6. – [S. l.] : Macmillian Publishers Limited, 2007. – 2 CD. – Авт. указані на контейнері : Kerr P., Jones C.-Заголовок з етикетки диску. – (Common European Framework). – ISBN 978-1-4050-1093-1


  Straightforward is a multi-level course for adults and young adults. Based on observation of what good teachers do in the classroom. Straightforward is transparent in its structure, pragmatic in its methodology and varied in its content.
98634
  Mychak S. Strain state and crustal deformation in the central part of the ingul megablock of the Ukrainian Shield according to structural data on the Novoukrainka massif and the Subbottsy-Moshoryno fault zone / S. Mychak, L. Farfuliak // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 4. – С. 112-115 : Рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0203-3100
98635
  Popovici Titus Strainul / Popovici Titus. – Edit. a 3-a. – Bucuresti, 1959. – 596с.
98636
  Ingolic Anton Strajk / Ingolic Anton. – Beograd. – 339с.
98637
   Strajk chlopski w 1937 roku. Dokumenty archiwalne. – Warszawa
Tom 1. – 1960. – 456с.
98638
   Strajk chlopski w 1937 roku. Dokumenty archiwalne. – Warszawa
Tom 2. – 1960. – 528с.
98639
  Szulkin Michal Strajk szkolny 1905 roku / Szulkin Michal. – Wroclaw, 1959. – 184с.
98640
   Strajki Lodzkie w lutym 1971 : geneza, przebieg i reakcje wladz / Instytut Pamieci Narodowej, Komisia Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; wybor, wstep, oprac. Ewa Mianowska, Krzysztof Tylski. – Warszawa ; Lodz : IPN : KSZNP, 2008. – 222 s. – (Dokumenty ; Tom 24). – ISBN 978-83-60464-69-4
98641
  Badziak Kazimierz Strajki robotnikow lodzkich w 1905 roku. / Badziak Kazimierz, Samus Pawel. – Lodz, 1985. – 29с.
98642
  Ajtmatov Cingiz Strakaty pes na brehu more. / Ajtmatov Cingiz. – Praha. – 125с.
98643
  Tyl J.K. Strakonicky dydak aneb hody divych zen / J.K. Tyl. – Praha : Statni nakladatelstvi krasne literatury, hudby a umeni, 1956. – 145 p.
98644
  Ewe Herbert Stralsund. / Ewe Herbert. – Rostock, 1972. – 220с.
98645
   Strana bolseviku v boji za socialistickou industrialisaci zeme. – Praha, 1952. – 140с.
98646
  Sleator William Strange Attractors / Sleator William. – Harmondsworth, 1990. – 169с.
98647
  Douglas William Strange lands and friendly people / Douglas William. – New York, 1951. – 336с.
98648
  Ouspensky P.D. Strange life of Ivan Osokin / P.D. Ouspensky. – London, 1987. – 162с.
98649
  Brent Madeleine Stranger at wildings / Brent Madeleine. – New York : Doubleday & Company, 1975. – 312p.
98650
  Takaki Ronald Strangers from a different shore: a history of Asian Americans / Takaki Ronald. – Harmondsworth, 1990. – 570с.
98651
   Strani jezici u skolskoj nastavi. Zbornik strucno-metodskih radova. – Beograd, 1966. – 140с.
98652
   Strassburg und Elsassische Weinstrasse. – Munchen; Luzern, 1987. – 55с.
98653
  Berger Uwe Strasse der Heimat / Berger Uwe. – Berl., 1955. – 80с.
98654
  Picht Wolf Dietrich Strassen der Zukunft / Picht Wolf Dietrich. – Berl., 1957. – 426с.
98655
   Straszna wrozba: Rosyjska nowela fantastyczna pierwzej polowy XIX wieku. – Warszawa, Moskwa, 1988. – с.
98656
  Rodziewiczowna Maria Straszny dziadunio / Rodziewiczowna Maria. – Warszawa, 1957. – 156с.
98657
   Strategia a taktika leninizmu. – Moskva, 1970. – 55с.
98658
   Strategia bezpieczenstwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej / Biuro Bezpieczenstwa Narodowego. – Warszawa : Biuro Bezpieczenstwa Narodowego, 2014. – 57, [3] s. – ISBN 978-83-60846-23-0
98659
  Balaban Cornelia Strategia experimentarii si analiza datelor experimentale : Aplicatii in chimie, inginerie chimica, tehnologie chimica / Balaban Cornelia. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane, 1993. – 124p. – ISBN 973-27-0386-5
98660
  Pawlowicz Jerzy Strategia frontu narodowego PPR. III.1943-VII.1944 / Pawlowicz Jerzy. – Warszawa, 1965. – 294с.
98661
  Onicescu O. Strategia jocurilor cu aplicatii la programarea liniara cu o nota "Asupra surprizei in teoria jocurilor" de S.Guiasu / Octav Onicescu. – 2-a ed. – Bucuresti : Ed. Acad. RSR, 1971. – 270p.
98662
  Spruch Wieslaw Strategia postepu technicznego / Spruch Wieslaw. – Wyd. 2. – Warszawa, 1976. – 509с.
98663
  Kozielecki Jozef Strategia psychologiczna : Psychologiczna strategia rozwiazywania problemow / Kozielecki Jozef. – Warszawa, 1975. – 207 s.
98664
  Grigorian V. Strategia si tactica leninismului-arma de lupta a partidelor comunste fratesti. (Cu prilejul implinirii a 30 de ani dela sparitia cartilllui V.I. Lenin "Stangismul-boala copilariei comunismului") / V. Grigorian, 1950. – 40с.
98665
  Krivtsov A.I. Strategic analysis of external environment as a basis for risks assessment // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 10 (160). – С. 27-33. – Bibliogr.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
98666
  Adaskova D. Strategic and economic aspects of a military nuclear programme // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 9 (171). – С. 99-107. – ISSN 1993-6788
98667
  Kalinina O.V. Strategic and innovative aspects of transition to progressive scale in income taxation / O.V. Kalinina, M.V. Lopatin // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 8 (182). – Р. 392-405. – ISSN 1993-6788


  The article overviews the methods of transition from flat to progressive scales of income taxation. The offered generalized mathematical model of transition to progressive taxation enables the assessment of all possible variants of the suggested reform ...
98668
   Strategic choices to accelerate and sustain growth : Ukraine : country economic memorandum : August 31, 2010 : report No. 55895-UA / Poverty reduction and economic management unit (ECSPE) ( Europe and Central Asia region) ; [prepared: R. Piontkivsky et al.]. – [Washington] : World Bank, 2010. – 110 р. : ill. – На обкл. : Strategic choices to accelerate and sustain growth in Ukraine. – ISBN 978-966-8869-34-1
98669
  Sharavara V. Strategic envoromental assessment as a preventive mechanism to ensure ecological safety in the defence sector / V. Sharavara, D. Gulevets // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 1 (21). – P. 64-68. – ISSN 2073-5057
98670
  Lutsishin Z.O. Strategic goals of the world financial environment reformation and formation of its global architecture // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 45, ч. 1. – P. 54-62
98671
  Wong Sek Khin Edward Strategic innovation of professional accounting firms to complete globalily / Wong Sek Khin Edward, Singh Gurcharan, Mui Yee // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 7 (145). – С. 261-267 : table., fig. – Bibliogr.: 6 назв. – ISSN 1993-6788
98672
  Pearce Strategic management : formulation, implementation, and control / John A. Pearce 2, Richard B. Robinson. – 7th ed. – Boston a.o. : Irwin: McGraw-Hill, 2000. – 31,468,[470] p. – На обкл.: Business week. – ISBN 0-07-229075-7
98673
  Schilling M.A. Strategic management of technological innovation / Melissa A. Schilling. – Boston [etc.] : McGraw-Hill/Irwin, 2005. – XI, 289 p. : ill. – ISBN 978-0-07-294298-9
98674
  Nelipa D.V. Strategic management, innovations, and change management at the leading american universities // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – P. 94-95
98675
  Cravens D.W. Strategic marketing / David W. Cravens D.W., Nigel F.Piercy. – 7th ed. – Boston a.o. : McGraw-Hill/Irwin, 2003. – 18,843 p. – (The McGraw-Hill, Irwin series in marketing). – ISBN 0-07-246665-0
98676
  Tey Lian Seng Strategic motives of Malaysian firms engaging in international joint venture abroad / Tey Lian Seng, Gurcharan Singh Pritam Singh // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 446-457 : table. – Bibliogr.: 27 назв. – ISSN 1993-6788
98677
  Tapurica Strategic options of economic agents in the field of renewabl energi and the influence of project management on TGC Schemes / Tapurica, Oana-Catalina, Tache Florian // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 8 (146). – С. 460-471 : tabl. – Bibliogr.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
98678
   Strategic partnership between Poland and Ukraine / The John Paul II Catholic univ. of Lublin, Lublin business school of the KUL development foundation ; ed.: A. Podraza, W. Gizicki. – Lublin : Catholic univ.of Lublin, 2008. – 74 p. : ill. – Publishing within the project "Cooperation of Universities supporting the development of the Lublin and Lviv regions". – ISBN 978-83-7363-529-6
98679
  Oboladze D. Strategic Planning as a Necessary Prerequisite to Successful Program Budgeting in Georgia // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Р. 26-32. – (Економіка ; вип. 6 (183)). – ISSN 1728-3817


  This article gives answers to following important questions: What are the main tasks and aims of strategic planning and program budgeting in the context of managing the public finances? Why the introduction of linking between strategic planning and ...
98680
  Vasyltsiv T.H. Strategic priorities of state structural policy of import substitution in Ukraine / T.H. Vasyltsiv, R.L. Lupak // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 1 (175). – Р. 52-60. – ISSN 1993-6788


  The paper outlines the current trends in the development of the internal market of Ukraine, which is characterized by the aggravated problem of saturation of both food and non-food product segments by imported goods. Having examined the international ...
98681
  Ilyash O. Strategic priorities of Ukraine"s social security concept development and implementation // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 7/8 (1). – Р. 20-23. – ISSN 1728-6220


  The purpose of the article is to justify the necessity of the development and implementation of the Concept of Ukraine"s social security. Results. The scheme of interconnection between the main and strategic purposes of guaranteeing socioeconomic ...
98682
  Roslycky L. Strategic Separatism in Post Soviet States // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2009. – № 4. – С. 37-41
98683
   Strategic сhallenges : America"s global security agenda / edited by S.J. Flanagan, J.A. Schear ; Institite for national strategic studies. – Washington : National defense university press ; Potomac books, 2008. – 13, 415 p. : ill. – ISBN 978-1-59797-121-8
98684
  Honig Hans Strategie der Ubersetzung : Ein Lehr-und Arbeitsbuch / Honig Hans, Paul. Kussmaul. – Tubingen : Gunter Narr Verlag, 1996. – 172S. – (Tubinger Beitrage zur Linguistik ; Bd.205). – ISBN 3-87808-586-9
98685
  Millikan Max Strategie du developpment / Millikan Max. – New York, 1971. – 45с.
98686
   Strategie et tactique du leninisme. – Moscou, 1969. – 86с.
98687
   Strategie marketingowe. – Warszawa : Szkola glowna handlowa, 2001. – 172s. – ISBN 837225-127-4
98688
  Misztal B. Strategie metadyskursywne w internecie // Studia medioznawcze / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2010. – Nr 3 (42). – C. 114-132. – ISSN 1641-0920
98689
   Strategie miru proti strategii konfrontace. – Praha, 1984. – 251с.
98690
   Strategie przedsiebiorstw w biznesie miedzynarodowym / K. Fonfara, M. Gorynia, E. Najlepszy, J. Schroeder; Red.nauk.M.Gorynia. – 2e wyd. – Poznan : Wyd-wo Akad. ekonom. w Poznaniu, 2000. – 234s. – ISBN 83-88222-33-3
98691
  Wroniszewska B. Strategie rywalizacyjne partii politycznych w wyborach do IZBY poselskiej Berlina // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 155-165. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 32). – ISSN 2078-4333


  Конкурентні стратегії політичних партій у виборах до Палати депутатів Берліна.
98692
  Podgorny Marek Strategie zachowan bezrobotnych : Wymiar edukacyjny // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2000. – N 2248 : Strategie zachowan bezrobotnych / M. Podgorny. – 111 s. : il. – ISSN 0239-6661
98693
  Bormann Dieter Strategien der wissenschaftlich-technischen Entwiklung / Bormann Dieter, Naumann Dieter. – Leipzig, 1982. – 199с.
98694
  Pechtl Ernst Strategien fur die Zukunft der Unternehmens / Pechtl Ernst. – Landsberg, 1991. – 297с.
98695
  Charov A. Strategies for modifying dance: instruction for students with disabilities // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – P. 223-226. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 1). – ISSN 2078-6794


  Cтратегія модифікації танцю: інструкція для студентів з обмеженими можливостями. Розглянуто використання спеціальної методики викладання хореографії дітям з розладом уваги та гіперактивністю. Проаналізовано методику за результатами роботи викладачів ...
98696
  Ferrell Wilfred Strategies i j prose. / Ferrell Wilfred, Salerno Nicholas. – New York, 1968. – 586с.
98697
  Filip P. Strategies of financing and capital allocation at polish enterprises under crisis conditions // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 11 (161). – C. 179-185 : table. – Bibliogr.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
98698
  Tsyhankova T. Strategies of International Companies in Turbulent Marketing Envsronment // International economic policy : scientific journal / Kiev national economic university named after Vadym Hetman. – Kiev, 2012. – № 1/2 (16/17). – S. 5-34. – ISSN 1811-9832
98699
  Popoviciu N. Strategii optime pentru probleme marcoviene de decizie / N. Popoviciu. – Bucuresti : Acad. RSR, 1982. – 209 p.
98700
  Moraru Ion Strategii oreative transdisciplinare: introducere in scientoeuristica / Moraru Ion. – Bucuresti, 1992. – 184с.
98701
  Liddell Hart Strategy / Liddell Hart. – 2nd revis. ed. – New York, 1991. – 426с.
98702
  Laura Ford Savarese Strategy & Entailments: The Enduring Role of Law in the U.S. Armed Forces / Laura Ford Savarese, John Fabian Witt // Daedalus : journal of the Americal academy of arts and sciences / American academy of arts and sciences. – Cambridge, 2017. – Vol. 146, Nr 1. – P. 11-23. – ISSN 0011-5266
98703
  Маримонська Л.А. Strategy for learning to read English texts of pupils of specialist humanities high school in Ukraine // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – Р. 63-69. – ISSN 2075-437X


  У статті розкрито стратегії навчання читання англомовних художніх текстів учнів старшої школи гуманітарного профілю. Проаналізовані різні види літературних елементів і засобів художньої мови, доцільність їх застосування на заняттях з учнями. В статье ...
98704
  Kieffer John Strategy for survival / Kieffer John. – New York : David McKay co., 1953. – 306p.
98705
  Young W. Strategy for survival / W. Young. – Harmondsworth : Penguin books, 1959. – 94 p.
98706
  Kieffer John Strategy for survival. / Kieffer John. – New York, 1953. – 306с.
98707
  Makota A. Strategy of information warfare as mean of political race // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 390-391
98708
   Strategy of the economic and sociaal development of Ukraine (the years 2004-2015) : Towards European integration / A. Galchynsky, Geyets, Babenko, Ya.B. Bazylyuk, B.V. Burkynsky, Z.S. Varnality, P.I. Gadutsky, a.o.; Nat. in-te for strat.stud. In. of econ.forecast. of Nat. ac. of sc. of Ukr., Min. of econ.and issues of Eur. integr. – Kyiv, 2004. – 432 p. – ISBN 966-554-072-6
98709
  Thompson A.A. Strategy: winning in the marketplace : Core concepts, analytical tools, cases / Arthur A.Thompson, John E.Gamble, A.J.Strickland 3. – Boston a.o. : McGraw-Hill/Irwin, 2004. – 32,326p.,[614 с.розд.паг.] : ill. – ISBN 0-07-284770-0
98710
  Dusa A. Stratigrafia depozitelor mezozoice si tertiare de la caprioara-costeiu de sus / A. Dusa. – Bucuresti, 1969. – 156с.
98711
  Barbulescu Aurelia Stratigrafia jurasicului din vestul Dobrogei centrale / Barbulescu Aurelia. – Bucuresti, 1974. – 173с.
98712
  Barbulescu Aurela Stratigrafia jurasicului din vestul Dobrogei centrale / Barbulescu Aurela. – Bucuresti, 1974. – 159с.
98713
  Clichici Oc. Stratigrafia neogenului din estul bazinului simleu. / Oc. Clichici. – Bucuresti, 1973. – 180с.
98714
  Marinescu Florian Stratigrafia neogenului superior din sectorul vestic al Bazinului Dacic / Marinescu Florian. – Bucuresti, 1978. – 134с.
98715
  Pachut Joseph F Stratigraphic and geographic bryozoan abundance gradients in the Calcareous shales of the Wreford megacyclothem / Joseph F Pachut, Roger J Cuffey // The University of Kansas Paleontological contributions : New series / University of Kansas. – Lawrence, 1999. – N 10/11 : Stratigraphic and geographic bryozoan abundance gradients in the Calcareous shales of the Wreford megacyclothem /J.F. Pachut, R.J. Cuffey. – 15p. : il. – ISSN 1046-8390
98716
  Einor O.L. Stratigraphic section of the upper parts of the visean and namurian stages of the western slope of the Central Urals / O.L. Einor, 1945. – С.141-144. – Отдельный оттиск
98717
  Tysdal R G Stratigraphy and depositional environments of Middle Proterozoic rocks, northern part of the Lemhi Range, Lemhi Country, Idaho / U.S. Department of the interior, U.S. Geological survey // Professional Paper : Washington, Governme
98718
   Stratigraphy and sedimentology of oil-das basins = Стратиграфия и седиментология нефтегазоносных бассейнов : international scientific journal. – Baku. – ISSN 2218-9165
№ 1. – 2011. – резюме рос., англ., азербайдж. мовами
98719
  Schuchert C. Stratigraphy of the Eastern and Central United States / C. Schuchert : Wiley, 1943. – XV, 1013 p.
98720
  Kir"yanov V.V. Stratigraphy of the oldest Camdrian sediments of the East European and Siberian Platforms // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2006. – № 2/3. – С. 115-122 : рис. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 0367-4290
98721
   Straty archiwow i bibliotek Warszawskich w zakresie rekopismiennych zrodel historycznych. – Warszawa
Tom 2. – 1956. – 484с.
98722
   Straty archiwow i bibliotek Warszawskich w zakresie rekopismiennych zrodel historycznych. – Warszawa
Tom 1. – 1957. – 396с.
98723
   Straty bibliotek i archiwow Warszawskich w zakresie rekopismiennych zrodel historycznych. – Warszawa
Tom 3. – 1955. – 400с.
98724
  Rospond Stanislaw Stratygrafia slowianskich nazw miejscowych. (Probny atlas toponomastyczny) / Rospond Stanislaw. – Wroclaw i i.
2. – 1976. – 211с.
98725
  Glivinsky V. Stravinsky"s dialogicity // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 29. – P. 10-15. – ISSN 2226-2180


  "Діалогичність Стравінського розглядається в статті у широкому культурному контесті епохи "кінця Ренесансу та кризи гуманізму" (М. Бердяєв). Активізація діалогичних потенцій європейського мистецтва кінця ХIХ – початку ХХ століть знаходить у творчості ...
98726
  Assuntino Rudi Straznik : Marek Edelman opowiada / Assuntino Rudi, Goldkorn Wlodek; Wstep Jan Jozef Szczepanski; Przeklad I.Kania. – Krakow : Spoleczny instytut wydawniczy ZNAK, 1999. – 294s. – ISBN 83-7006-919-3
98727
  Edigey Jerzy Straznik piramidy / Edigey Jerzy. – Warszawa, 1977. – 223с.
98728
  Benski S. Straznik swiat / Stanislaw Benski. – Krakow : Wyd-wo literackie, 1987. – 129s. – ISBN 83-08-01660-X
98729
  Seidel Michael Streak: Joe DiMaggio and the summer of"41 / Seidel Michael. – Harmondsworth, 1989. – 260с.
98730
  Rostamy D. Streamline Diffusion Schemes for solving a nonlinear hyperbolic boundary value problem / D. Rostamy, F. Zabihi // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 3 (109). – С. 89-104. – (Серія "Обчислювальна математика"). – ISSN 0868-6912


  В роботi вивчається метод скiнченних елементiв для розв"язування нелiнiйної гiперболiчної крайової задачi. З"ясовано питання iснування i єдиностi розв"язку, а також оцiнено апрiорну та апостерiорну похибки. Отримано оцiнку стiйкостi i оптимальнi ...
98731
  Beer Gavin de Streams of culture / Sir Gavin de Beer. – Philadelphia:New York : J.B. Lippincott co., 1969. – 237 p.
98732
  Lukasova Ruzena Strecha nad hlavou / Lukasova Ruzena. – Praha, 1960. – 136с.
98733
  Guntherova Alzbeta Stredoveka knizna malba na Slovensku / Guntherova Alzbeta, Misianik Jan. – Bratislava, 1977. – 201с.
98734
  Guntherova A. Stredoveka knizna malba na Slovensku / A. Guntherova, J. Misianik. – Bratislava : Tataran, 1977. – 201 s. : il. – (Stredoveka knizna mal"ba na slovensku). – ISSN 427734
98735
  Selecka Eva Stredoveka levocska kniznica / Selecka Eva. – Martin, 1974. – 214с.
98736
  Dvorakova Vlasta i i. Stredoveka nastenna malba n a Slovensku / Vlasta i i. Dvorakova. – Praha-Bratislava, 1978. – 403с.
98737
  Sopko Julius Stredoveke latinske kodexy v slovenskych knizniciach / Sopko Julius. – Martin, 1981. – 305с.
98738
  Hlavacek Ivan Stredoveke soupisy knih a knihoven v ceskych zemich / Hlavacek Ivan. – Praha, 1966. – 164с.
98739
  Kidson Peter Stredoveke umenie. / Kidson Peter. – Bratislava, 1974. – 185с.
98740
  Whyte William Foote Street corner society : the social structure of an Italian slum / Whyte William Foote. – Chicago , London : The Universitu of Chicago Press, 1955. – 364 p. : ill.
98741
  Галай О.А. Street law від юридичних клінік як ефективна програма неформальної правничої освіти для підлітків / О.А. Галай, С.К. Гречанюк, Є.Ю. Соболь // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєдний Г. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 4 (157). – С. 20-28. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
98742
  Korkozowicz Kazimierz Strefa cienia / Korkozowicz Kazimierz. – Warszawa, 1979. – 264с.
98743
  Prorok Leszek Strefa slonca / Prorok Leszek. – Lodz : Wyd-wo Lodzkie, 1973. – 207s. : 20 fot.
98744
  Piltz G. Streifzug durch die deutsche Baukunst / G. Piltz. – Berlin, 1973. – 152 S.
98745
  Piltz Georg Streifzug durch die deutsche Baukunst / Piltz Georg. – Berlin, 1975. – 148 S.
98746
  Holle Gunter u.a. Streifzug durch die heimische Tierwelt / Gunter u.a. Holle. – Berlin, 1972. – 176с.
98747
  Spauszus Sigmar Streifzuge durch die Chemie / Spauszus Sigmar. – Lpz., 1956. – 360с.
98748
  Spauszus Sigmar Streifzuge durch die Chemie / Spauszus Sigmar. – Lpz., Jena, 1956. – 360с.
98749
  Dieckmann Friedrich Streifzuge. / Dieckmann Friedrich. – Berlin, Weimar, 1977. – 363с.
98750
  Kral Frano Streik auf den Helgen. / Kral Frano. – Berl., 1964. – 304с.
98751
  Marek Jiri Strelnice / Marek Jiri. – Praha, 1962. – 128с.
98752
   Strena anglica. Otta Ritter zum 80. Geburtstag am 9, Januar 1956. – Halle, 1956. – 264с.
98753
  Lessells J.M. Strenght and resistance of metals / J.M. Lessells. – New York : John Wiley & Sons, 1954. – 450 с.
98754
  Feodosyev V Strength of materials / V Feodosyev; Transl. from the Russian by M. Konyaeva. – Moscow : Mir, 1968. – 570 p.
98755
   Strengthening Educational Capacity of Kyiv National Taras Shevchenko University : United Nations Development Program in Ukraine. – [Kiev] : [Kiev University], 2005. – 40 p.
98756
   Strengthening the States : Essays on legislative reform. – Garden City : Anchor books; Doubleday & company, 1972. – XIII,258p.
98757
  Hicks Janne Strengtheninig reproductive health:service delivery in Cambodia : January 2000 / Hicks Janne, Mammen Priya; Family Planning Service Expansion and Technical Support (SEATS II) Project. – Arlington : John Snow,Inc., 2000. – 90p.
98758
  Kohler W. Streptolysine und Antistreptolysin-Reaktion. Theorie und Praxis / W. Kohler. – Leipzig : Johann Ambrosius Barth, 1957. – 96p.
98759
  Hrestak T. Stress and strain analysis during the Sleme tunnel excavation / T. Hrestak, A. Lazarevic, L. Frgic // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Р. 53-62. – (Геологія ; вип. 4 (63)). – ISSN 1728-3817


  (Reviewed by the editorial board member B. Maslov) A stress and strain analysis by Finite Element Method (FEM) has been carried out during the portal section excavation for the Sleme Tunnel right tube. A comparison has been made of 2D and 3D model ...
98760
  Pogorelov V. Stress modeling in the Central Asia crust, importance of gravity stresses / V. Pogorelov, A. Baranov, R. Alekseev // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 4. – С. 131-132. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 0203-3100
98761
  Selye Hans Stress Without Distress / Selye Hans. – New York : A Signet Book, 1975. – 193с.
98762
  Henry J.P. Stress, Health,and the Social Environment: a Sociobiologic Approach to Medicine / J.P. Henry, P.M. Stephens. – New York-Heidelberg-Berlin : Springer-Verlag, 1977. – 281с.
98763
  Tobias Maxine Stretch & Relax / Tobias Maxine, Stewart Mary. – Munchen, 1993. – 159с.
98764
  Biljana Predic Stretegic analysis of competitive environment: the case of Philip Morris operations Ad Nis, Serbia / Biljana Predic, Danijela Stosiv // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 1 (151). – С. 214-224 : table. – Bibliogr.: 44 назв. – ISSN 1993-6788
98765
  Lisicky M. Stretnutia v hlbinach / M. Lisicky. – Bratislava : Mlade Leta, 1974. – 101s.
98766
  Cunderlik Alexander Stretnutie a Bratislavou / Cunderlik Alexander, Bleyova Olga. – Bratislava, 1975. – 244с.
98767
  Cunderlik Alexander Stretnutie a Bratislavou / Cunderlik Alexander, Bleyova Olga. – Bratislava, 1975. – 61с.
98768
   Stretnutie V.. – Martin, 1971. – 105с.
98769
  Kral Frano Stretnutie. / Kral Frano. – Bratislava, 1953. – 314с.
98770
  Kocnev Michail Stribna prize / Kocnev Michail. – Praha, 1956. – 428с.
98771
  Mardor Munya Strictly illegal / Mardor Munya. – London, 1964. – 239с.
98772
  Польская Р.Б. Stries for boys and girls / Р.Б. Польская, Ц.Г. Шпигель. – М., 1949. – 56с.
98773
   Strigaturi. – Bucuresti, 1958. – 352с.
98774
  Wain John Strike the father dead / Wain John. – London : Macmillan, 1970. – 329 p.
98775
   Strikha Vitalii // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [ред. кол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відповід. ред. Дубина М.І.]. – Київ, 1994. – С. 258
98776
  Kondratieff Nikolai Strittige Fragen der Weltwirtschaft und der Krise : Antwort an unsere Kritiker // Stalin oder Kondratieff : Endspiel oder Innovation? / U. Hedtke. – Berlin : Dietz, 1990. – S.135-202. – (Organon). – ISBN 3-320-01602-4
98777
   Strofy walki. – Warszawa, 1961. – 84с.
98778
  Gadomski Stanislaw Stroj ludowy w Polsce / Gadomski Stanislaw. – Warszawa : FUNDACJA KULTURNY WSI, 1995. – 183с. : ill. – ISBN 83-902978-0-9
98779
   Stroje na zpracovani informaci. Sbornik. 1. Matematicke stroje. – Praha
1. – 1953. – 132 p.
98780
  Cernoch Svatopluk Strojne technicka prirucka / Cernoch Svatopluk. – II. zcela prepracovane vydani. – Praha, 1959. – 1890с.
98781
  Maly Pavel Strojni zarizeni stavebniho prumyslu / Maly Pavel, Vranka Ludvik. – Praha
2. – 1977. – 100с.
98782
   Strojnicke tabulky. – Praha
Sv. 2. – 1972. – 886-1424с.
98783
  Schmidt Zdenko Strojnicke tabulky. Pro vyssi strojnicke skoly, vyssi elektrotechnicke skoly a skoly strojnicke / Schmidt Zdenko, B. Dobrovolny. – Praha, 1952. – 688с.
98784
   Strojnicky sbornik. Technicko-vedecke prace v oboru strojniho inzenyrstvi. – Praha
Sv. 3. – 1953. – 185с.
98785
   Strojnicky sbornik. Technicko-vedecke prace z oboru strjniho inzenyrstvi. – Praha
Sv. 14. – 1957. – 130с.
98786
  Boswell Thomas Strokes of genus / Boswell Thomas. – Harmondsworth, 1989. – 258с.
98787
   Strokes: how they occur and what can be done about them. – New York, 1963. – 222с.
98788
  Frais Josef Strom na konci cesty / Frais Josef. – Praha, 1985. – 228с.
98789
  Lindner Helmut Strome. Felder. Elektronen / Lindner Helmut. – Leipzig; Jena; Berlin : Urania - Verlag, 1967. – 312 S.
98790
  Lappe Rudolf Stromrichter / Lappe Rudolf. – Berl., 1958. – 392с.
98791
  Makogin V. Stron limit theorems for anisotropic self-similar fields / V. Makogin, Yu. Mishura // Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv. – Kyiv; Vilnius, 2014. – Vol. 1, n. 1. – P. 73-93. – ISSN 2351-6046
98792
  Granlund Seppo Strong maximum principle for a quasilinear equation with applications / Granlund Seppo. – Helsinki, 1978. – 25с.
98793
  Hailey Arthur Strong medicine. / Hailey Arthur. – New York, 1986. – 445с.
98794
   Strong state and economic interest groups: the post-1980 Turkish experience. – Berlin, New York, 1991. – 198с.
98795
  Kulinich G. Strong uniqueness of solutions of stochastic differential equation with jumps and non-Lipschitz random coefficients / G. Kulinich, S. Kushnirenko // Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv. – Kyiv; Vilnius, 2014. – Vol. 1, n. 1. – P. 65-72. – ISSN 2351-6046
98796
   Stronger then death. – M., 1974. – 534с.
98797
  Rawn Melanie Stronghold / Rawn Melanie. – New York, 1990. – 587с.
98798
  Sramek Frana Strubrny vitr / Sramek Frana. – Praha, 1961. – 300с.
98799
  Havranek Bohuslav Strucna mluvnice ceska pro stredni skolu. / Havranek Bohuslav, A. Jedlicka. – Praha, 1951. – 152с.
98800
   Strucna mluvnice ruska. / Leska, , Oliverius, , Zatovkanuk. – Praha, 1961. – 336с.
98801
  Holub Josef Strucny etymologicky slovnik jazyka ceskeho se zvlastnim zretelem k slovum kulturnim a cizim / Holub Josef, Lyer Stanislav. – Praha : Statni pedagogicke nakladatelstvi, 1967. – 527с.
98802
   Strucny statisticky prehled 1945-1960. – Praha, 1960. – 268с.
98803
   Structura antropologica, privita comparativ. a satelor Nucsoara si Cimpu lui Neag. Sub ingrijirea St. Milcu, H. Dumitrescu. – Bucuresti, 1966. – 372с.
98804
  Mutinac V. Structura geologica a compartimentului nordic din sinclinalul marginal extern (Carpatii Orientali). / V. Mutinac. – Bucuresti, 1968. – 164с.
98805
  Coteanu Ion Structura si evolutia limbii Romane. / Coteanu Ion. – Bucuresti, 1981. – 244с.
98806
  Diaconescu P. Structura si evolutie in morfologia substantivului romanesc. / P. Diaconescu. – Bucuresti, 1970. – 301с.
98807
  Krelndler A. Structura si functiile sistemului nervos central / A. Krelndler. – Bucuresti : Editura Academiei Republicii Socialiste Romania, 1976. – 459S.
98808
  Burian Z. Structural and faunistic organization of the Uday river"s littoral zooplankton in the National Nature Park "Pyriatynskiy" / Z. Burian, V. Trokhymets // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Р. 56-60. – (Біологія ; вип. 2 (72)). – ISSN 1728-3817


  Results of the investigation of the littoral zooplankton"s structural and faunistic organization of the Uday river are presented. The research was conducted in the National Nature Park "Pyriatynskiy" in summer 2015. As the result of research 58 ...
98809
  Melnyk O.G. Structural balance of investments in innovative clusters economic systems // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 9 (159). – С. 120-126 : table. – Bibliogr.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
98810
  Balk R. Structural behavior of Igneous rocks / R. Balk. – Michigan : Edwards, 1948. – X, 177 p.
98811
   Structural Chemistry of Boron and Silicon. – Berlin a.o., 1986. – 195с.
98812
   Structural conditionality in IMF-supported programs [Електронний ресурс] : contents : main report, statements and responses from IMF management and staff and the IEO, and summing up of board discussion (English, French and Spanish) ; Background documents (English). – [S. l.] : IEO, 2007. – 1 CD. – Заголовок з етикетки диску
98813
  Mikhailov A.Ye. Structural Geology and geological Mapping / A.Ye. Mikhailov. – Moscow : Mir, 1987. – 535p.
98814
  Ning Structural identification of organic compounds with spectroscopic techniques / Yong-Cheng Ning; With a foreword by Richard R. Ernst. – Weinheim : Wiley-VCH, 2005. – 16,452 p. – (Related titles from Wiley-VCH). – ISBN 3-527-31240-4
98815
  Manzhola Volodimyr Structural imperatives of foreign policy of Ukraine // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 86, ч. 2 : 65 років Кафедрі міжнародних відносин та світової політики. – Р. 7-12
98816
  Savitskii S. Structural market reforms-the mail directions of formation the Ukraine"s economic strategy and tactics : зб. наук. пр. / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин; [редкол. Л.В.Губерський (гол. ред) та ін.] // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 92, ч. 2. – С.55-65. – Бібліогр. вкінці ст.
98817
  Darkov A. Structural mechanics / A. Darkov, V. Kuznetsov. – Moscow : Mir Publishers. – 704с.
98818
  Kiselev V. Structural mechanics. / V. Kiselev. – Moscow, 1982. – 575с.
98819
  Bodrov V. Structural policy in the context of international competition aggravation / V. Bodrov, R. Shepetko // International economic policy : scientific journal / Kiev national economic university named after Vadym Hetman. – Kiev, 2014. – № 2 (21). – С. 74-94. – ISSN 1811-9832
98820
   Structural Relaxation of the Iron - Copper - Carbon Nanotubes Materials After Mechanochemical Activation / S.L. Revo, O.I. Boshko, M.M. Dashevskyi, K.O. Ivaneneko // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2016. – Т. 14, вип. 1. – Р. 169-180. – ISSN 1816-5230
98821
  Makarova L.K. Structural sentence analysis in action / L.K. Makarova. – Krasnodar, 1977. – 50с.
98822
  Sahbazjan K.V. Structural solution for scheduling problems / K.V. Sahbazjan, N.B. Lebedinskaya. – [S. l. : s. n.], 1981. – 27 p.
98823
   Structural state peculiarities of hepatocytes mitochondrial membranes of the different species of Antarctic fishes / S.V. Khyzhnyak, L.V. Sorokina, V. Trokhymets, V.M. Voitsitsky // III Міжнародний полярний рік 2007-2008: результати та перспективи : IV МАК 2009, IV Міжнар. Антаркт. Конф., м. Київ, Україна, 12-14 трав. 2009 р. : тези / М-во освіти і науки України, НАН України, Ін-т геол. наук [та ін.]. – Київ : Національний антарктичний научний центр України, 2009. – Р. 177-178
98824
  Fox L. Structural transformation in employment and productivity : what can Africa hope for? / Louise Fox, Alun Thomas, Cleary Haines ; International Monetary Fund, The Africa Department. – Washington : International Monetary Fund, 2017. – X, 32 p. : ill., tab. – Bibliogr.: p. 31-32. – (African Department). – ISBN 9781475583397
98825
   Structure-activity relationships of protein and polypeptide hormones : Proceedings of the Second International Symposium Liege, September 28-October 1, 1971 : Excerpta Medica, 1972. – VII,566S. – (International Congress Series № 241)
98826
   Structure-Activity Relationships of Protein and Polypeptide Hormones : Proceedings of the Second International Symposium. – Amsterdam; London; Princeton : Experta Medica, 1971. – 249p.
98827
   Structure-Activity Relationships of Protein and Polypeptide Hormones : Proceedings of the Second International Symposium. – Amsterdam; London; Princeton : Experta Medica
P. 1 : Reports. – 1971. – 249p.
98828
   Structure and electronic absorption spectra of cyanine dyes - derivatives of tetrazolo- and triazoloindole / T. Yegorova, A. Kysil, I. Levkov, A. Il"chenko, Z. Voitenko // Kyiv-Toulouse : IXth intern. chemistry conf. "Kyiv-Toulouse" dedicated 100th anniversary of Fedir Babichev (Kyiv, 4-9 June 2017) : materials of reports a. performances / T. Shevchenko Nat. univ. of Kyiv, [Dep. of Chemistry] ; [honorary members: prof. L. Gouberskyi et al. ; org. comm.: Z. Voitenko (chairman) et al. ; local org. comm.: L. Kunitskaya et al.]. – Kyiv : [s. n.], 2017. – Р. 140
98829
   Structure and expression of the 6-phosphofructo-2-kinase/fructose-2,6-bisphosphatase-1 in the ret retina / V. Mykhalchenko, D. Minchenko, A. Bobarykina, O. Minchenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 24-26. – (Біологія ; Вип. 47/48). – ISSN 1728-3817


  Ген PFKFB-1 кодує синтез ізоферменту 6-фосфофрукто-2-кінази/фруктозо-2,6-бісфосфатази, що експресується переважно в печінці та скелетних м"язах. Виявлено експресію даного гена в сітківці ока щурів, а також індукцію експресії мРНК PFKFB-1 в умовах ...
98830
   Structure and Function of Biological Membranes. – New York; London : Academic Press, 1971. – 488p.
98831
   Structure and Functions of Amine Oxidases. – Boca Raton, Florida : CRC Press, Inc., 2000. – 285p.
98832
   Structure and growth of selected african economies. – N.Y., 1958. – 202с.
98833
   Structure and optical properties of ptfe/ MwCNTcomposites / O.S. Nychyporenko, Pinchuk-Rugal, O.P. Dmytrenko, M.P. Kulish, Yu.E. Grabovsky, M.A. Zabolotny, V.V. Strelchuk, A.S. Nikolenko, I.V. Gnatyuk // Twelfth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2011" : October 27-30, 2011, Kyiv, Ukraine : sci. works / "Optics & High Technology Material Science SPO 2011", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університе, 2011. – P. 68
98834
  Kletzing Dennis Structure and Representations of Q-Groups. / Kletzing Dennis. – Berlin : Springer-Verlag, 1984. – 290 p. – ISBN 3-540-13865-X
98835
   Structure and spectroscopic properties of mixed ligand lant- hanide"s coordination compo - unds with hetcrocyclic ligands and phosphoramidic derivatives / V.V. Skopenko, V.A. Trush, V.A. Ovchynnikov, .Amirkhanov // 3-rd International winter workshop on spectroscope and structure of rare earth systems, 1999
98836
  Mykhailenko O. Structure and Thermal Stability of N-Doped Double-Walled / O. Mykhailenko, Yu. Prylutskyy, L. Kondratenko // Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2010. – Т. 32, № 11. – C. 1477-1484. – ISSN 1024-1809
98837
   Structure and thermophysical properties of fullerene C60 aqueous isolution / L.A. Bulavin, Yu.I. Prilutskyi, S.S. Durov, I.I. Adamenko // Int.J. of Thremophys., 2001. – №3
98838
  Guran Tevfik Structure economique et sociale d"une region de campagne dans l"empire Ottoman vers lemilieu du XIXe s. / Guran Tevfik. – Sofia, 1979. – 111с.
98839
  LaPiere Structure et proprietes mecaniques des compartiments adventitiel et reticulaire du derme / LaPiere. – Liege : Universite de Liege, 1984. – 416p.
98840
  Kenny Brian Structure in n, K --- 3п decay. / Kenny Brian. – Berkshire, 1968. – 10с.
98841
   Structure of fullerence C60 in aqueous solution / L.A. Bulavin, I. Adamenco, Yu. Prilutskyy, S. Durov, T.A. Graja, U.A. Bogucki, P. Scharff // Phys. Chem. Chem. Phys., 2000. – 2
98842
   Structure of fullerene C6o in aqueous solution / L.A. Bulavin, I Adamenko, Yu. Prylutskyy, S. Durov, A. Graja, A. Bogucki, P. Scharff // Phys. Chem. Chem. Phys, 2000. – №2
98843
  Huxley J.S. Structure of normal and mutant eyes in gammarus chevreuxi / J. S. Huxley, A. Wolsky. – London : Clark, 1920. – 4 p.
98844
   Structure of photoluminescence DL-spectra and phase transformation in lightly doped SiC crystals and films / S.I. Vlaskina, G.N. Mishinova, V.I. Vlaskin, V.E. Rodionov, G.S. Svechnikov // Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials, [etc.]. – Kyiv, 2015. – Vol. 18, № 2. – Р. 209-214. – ISSN 1560-8034
98845
  Соколова Н.А. Structure of the earth`s surface by N.K.Horrocks. / Н.А. Соколова. – М., 1965. – 42с.
98846
  Soloviev V.G. Structure of the excited states with Kп=2+ of even-even deformed nuclei / V.G. Soloviev. – Dubna, 1964. – 8 с.
98847
  Sadovenco Ie.V. Structure of the solar corona during total solar eclipses in solar cycle 23 and modeling of coronal magnetic field in the potential approach / Ie.V. Sadovenco, M.I. Pishkalo // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : міжнар. конф. в рамках VII Всеукраїнського фестивалю науки, 21-24 трав. 2013 р. : зб. тез доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [sci. organizing comm. (SOC ): S. Vyzhva (chair) et. al. ; sci. comm. members: V. Afanasiev et. al.]. – Kyiv : Київський університет, 2013. – P. 69
98848
  Somesan L. Structure orographique de la Transylvanie et son influence sur la vie populaire : Extrait de "La Transylvanie" / L. Somesan. – Bucurest : [S. n.], 1938. – 32, [9] p.
98849
  Bulavin L.A. Structure, dinamics and optical properties of fullerenes C-60, C-70 / L.A. Bulavin, Yu.I. Prilutski, P. Scharff // Carbon, 1999. – №37
98850
   Structure, vibrational, and calorical properties of fullerene C60 in toluene solution / L.A. Bulavin, Yu.I. Prilutskyi, S.S. Durov, I.I. Adamenko // Fullerene Sci. and Technol., 2001. – №2
98851
   Structure, vibrational, and calorical properties of fullerene C60 in toluene solution / L.A. Bulavin, Yu.I. Prilutskyi, S.S. Durov, I.I. Adamenko, K.O. Moroz, A. Graja, A. Bogucki, P. Scharff // Fullerene scienece and technology, 2001. – №2
98852
   Structure, vibrational, and calorical properties of fullerene C60 in toluene solution. V. 9 / L.A. Bulavin, Yu.I. Prilutskyy, S.S. Durov, I.I. Adamenko // Fullerene Science and Technology
98853
   Structure, vibrational, and calorical properties of fullerene C60 in toluene solution. V. 9 / L.A. Bulavin, Yu.I. Prilutskyy, S.S. Durov, I.I. Adamenko, K.O. Moroz, A. Graja, A. Bogucki, P. Scharff // Fullerene Science and Technology
98854
  De Marco Tom Structured analysis and system specification / De Marco Tom. – Englewood Cliffs, 1979. – 351 с.
98855
   Structured catalysts and reactors. – 2nd ed. – Boca Raton [etc.] : Taylor & Francis group, CRC, 2006. – XIX, 829 p. : ill., tab. – Index: p. 807-829. – Бібліогр. в кінці ч. – (Chemical industries : a series of reference book and textbooks / ed. J.G. Speight, H. Heinemann ; vol. 110). – ISBN 0-8247-2343-0
98856
   Structured media: In memory of professor Ekkehart Kroner : Proceedings of the international symposium TRECOP"1, Poznan, Poland, September 16-21.2001. – Poznan : Publishing house of Poznan university of technology, 2002. – 338p. – ISBN 83-7143-539-8
98857
   Structured media: In memory of professor Ekkehart Kroner : Proceedings of the international symposium TRECOP"l, Poznan, Poland, September 16-21.2001. – Poznan : Publ. house of Poznan un-ty of technology, 2002. – 338 p.
98858
   Structured products handbook : financial instruments. – Vienna : ONB, 2004. – 165, [1] p. : ill., tab.
98859
  Mittra S.S. Structured techniques of system analysis, design, and implementation / S.S. Mittra. – New York a. o. : Wiley, 1988. – XIX, 392 p. : ill. – ISBN 0-471-83081-X
98860
   Structuri de ordine in analiza functionala. – Bucuresti
Vol. 1. – 1986. – 286с.
98861
   Structuri de ordine in analiza functionala = Order structures in functional analysis= Структуры порядка в функциональном анализе. – Bucuresti : Editura Academiei Romane
Vol. 3 : /R. Cristescu, G. Grigore, C.P. Niculescu s.a. – 1992. – 258с.
98862
  Ene Haralambie Structuri functionale si eficienta conducerii / Ene Haralambie. – Bucuresti, 1982. – 165с.
98863
  Avram Consrantin Structuri spatiale / Avram Consrantin, Anastasescu Decebal. – Bucuresti : Ed. Acad. RSR, 1978. – 317 p.
98864
   Structuri tematice si rotoricostilistice in romantismul romanesc (1830-1870). – Bucuresti, 1976. – 267с.
98865
   Structurile organizationale si eficienta actiuni. – Bucuresti, 1978. – 269с.
98866
  Cristea Dumitru Structurile psihosociale ale grupului si eficienta actiunii / Cristea Dumitru. – Bucuresti, 1984. – 214 p.
98867
  Minayev L. Struggle for Socialism in the world / L. Minayev, L. Fyodorov. – M., 1965. – 128с.
98868
   Struggle for the Unity of the International Communist movement, 1964. – 112с.
98869
  Donat Branimir Strujanja u novijoj hrvatskoj noveli / Donat Branimir. – Sibenik, 1971. – 167с.
98870
   Struktur der Materie: Kleine Enzyklopadie. – Leipzig : Bibliographisches, 1982. – 760 с.
98871
  Grossmann Gisbert Struktur und Bindung- Atome und Molekule / Grossmann Gisbert, Fabian Jurgen. – 6., unveranderte Aufl. – Leipzig, 1989. – 252с.
98872
   Struktur und Bindung-Aggregierte Systeme und Stoffsystematik/Lehrbuch. – 6., durchgeseh. Aufl. – Leipzig, 1990. – 366с.
98873
   Struktur und Bindung - Aggregierte Systeme und Stoffsystematik/Lehrbuch. – 2., durchgesehene Aufl. – Leipzig, 1975. – 212с.
98874
   Struktur und biologische Funktion der Eiwesse : Herausgegeben von der Biologischen Gesellschaft in der DDR. – Jena : VEB Gustav Fischer, 1962. – 295S. : Mit 210 Abbildungen und 43 Tabellen im Text
98875
  Mahr Erhard Struktur und entwicklungsfunktion des dotter-entoplasmasystems im ei des heimchens (gryllus domesticus) / Mahr Erhard; Zoologischen Institut der Universitat Marburg a. d. Lahn (Director: Prof. Dr. Friedrich Seidel). – Wurzburg : Universitatsdruckerei H. Sturtz AG, 1960. – 263-302S. – Roux" Archiv fur Entwicklungsmechanik 152, 1960
98876
   Struktur und Funktion der experimentellen Methode. Beitrage von einer Tagung des Arbeitskreises "Philosophische Probleme der Naturwissenschaften und technischen Wissenschaften" der Fachrichtung Phil. – Rostock, 1965. – 216с.
98877
  Kempter Gerhard Struktur und Synthese von Vitaminen. / Kempter Gerhard. – Berl., 1964. – 156с.
98878
  Urbanek E. Struktura a dynamika tridni spolecnosti : prispevek k teorii a metodologii analyzy tridni spolecnosti / Eduard Urbanek. – Praha : Universita Karlova, 1966. – 144 s. – (Acta universitatis Carolinae ; 14 : Philosophica et historica monographia)
98879
  Cvekl J. Struktura a funkcia marxistickej filozofie. Prispevok k problemu / J. Cvekl. – Bratislava, 1967. – 184с.
98880
   Struktura a smysl literarniho dila. – Praha, 1966. – 232с.
98881
  Krepelakova Vlastimila Struktura a socialni postaveni delnicke tridy v cechach 1906-1914. / Krepelakova Vlastimila. – Praha, 1973. – 162с.
98882
   Struktura organizacyjna, sklad osobowy i spis wykladov na rok akademicki 1970/1971. Wydzial ekonomiczno-socjologiczny. – Lodz, 1971. – 141с.
98883
   Struktura organizacyjna, sklad osobowy i spis wykladov na rok akademicki 1970/1971. Wydzial filologiczny. – Lodz, 1971. – 82с.
98884
   Struktura organizacyjna, sklad osobowy i spis wykladov na rok akademicki 1970/1971. Wydzial filozoficzno-historyczny. – Lodz, 1971. – 53с.
98885
   Struktura organizacyjna, sklad osobowy i spis wykladov na rok akademicki 1970/1971. Wydzial matematyki, fizyki i chemii. – Lodz, 1971. – 94с.
98886
   Struktura organizacyjna, sklad osobowy i spis wykladov na rok akademicki 1970/1971. Wydzial prawa i administracji. – Lodz, 1971. – 55с.
98887
  Leszczynski D. Struktura poznawsza i obraz swiata : zagadnienie podmiotowych warunkow poznania we wspolczesnej filozofii / Damian Leszczynski // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2010. – N 3268 : Structura poznawcza i obraz swiata / D. Leszczynski. – S. 1-790. – ISSN 0239-6661
98888
  Meissner Lucjan Struktura radia i telewizji w Europie zachodniej (Wielka Brytania, NRF, Francja) / Meissner Lucjan. – Warzsawa, 1965. – 125с.
98889
  Popovic A. Strukturalizmus v slovenskej vede (1931-1949). Dejiny, texty, bibliografia / A. Popovic. – Martin, 1970. – 174с.
98890
  Hrusovsky Igor Strukturation und Apperzeption des Konkreten / Hrusovsky Igor. – Bratislava, 1966. – 160с.
98891
  Habermas J. Strukturwandel der Offentlichkeit : Untersuchungen zu einer Kategorie der burgerlichen Gesellschaft : mit einem Vorwort zur Neuauflage 1990 / Jurgen Habermas. – Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1990. – 391 S. – Бібліогр.: с. 360-372 та в підрядк. прим. – (Suhrkamp Taschenbuch. Wissenschaft ; 891). – ISBN 978-3-518-28491-9
98892
  Stankiewicz L. Struktury kochania : Emocje i realia / L.Stankiewicz. – Torun : Ethos, 1993. – 93s. – (Biblioteka wspolczesnej mysli humanistycznej). – ISBN 83-85923-04-7
98893
  Possart Jadwiga Struktury myslenia teoretycznego a kontrowersje ideologiczne. (Polemiki w publicystyce w okresie rozlamu 1906-1908) / Possart Jadwiga. – Warszawa, 1963. – 374с.
98894
   Struktury organizacyjne dla potrzeb logistyki. – Katowice : Wyd-wo Akad. ekonom. im. K.Adamieckiego, 2000. – 186s. – ISBN 83-7236-060-4
98895
  Beniscelli A. Strumenti per lo studio della letteratura italiana / A. Beniscelli, V. Coletti, 1991. – 197 с.
98896
  Koprowski Jan Strumien zycia / Koprowski Jan. – Lodz, 1959. – 152с.
98897
  Herbert Zbigniew Struna swiatla / Herbert Zbigniew. – Wyd.2, przejr. – Wroclaw : Dolnslaskie, 1997. – 83с. – ISBN 83-7023-354-6
98898
   Strusky: Bibliografie. – Brno, 1986. – 123с.
98899
  Edigey Jerzy Strzal na dansingu / Edigey Jerzy. – Warszawa, 1975. – 198с.
98900
  Baranowicz Jan Strzaly na grobli / Baranowicz Jan. – Warszawa, 1974. – 302с.
98901
  Edigey J. Strzaly na rozstajnych drogach / Jerzy Edigey. – Warszawa : Czytelnik: Prasa-ksiazka-ruch, 1970. – 262 s. – (Jamnik)
98902
   Strzaly o swicie. – Warszawa, 1962. – 328с.
98903
  Daleszak B. Strzaly w Malpim Gaju. / B. Daleszak. – Katowice, 1973. – 287с.
98904
  Wiktor Jan Strzecha w cieniu drapaczy chmur / Wiktor Jan. – Warszawa : Ludowa spoldzielnia wyd-cza, 1964. – 163 s.
98905
  Kraszewski Jozef Ignacy Strzemienczyk : Czasy Wladyslawa Warnenczyka / Kraszewski Jozef Ignacy. – Warszawa : Ludowa spoldzielnia wydawnicza, 1971. – 403s. – (Dzie Polski : Cykl powiesci historycznych obejmujacych / Red. J.Krzyzanowskiego ; 18)
98906
  Malek Leon Strzepy zolnierskiej epopei / Malek Leon. – Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa obrony narodowej, 1968. – 224 s. : Il.
98907
   Stu trzydziestu poetow. Wybor poezji narodow radzieckich. – Warszawa, 1957. – 748с.
98908
  Stave John Stube und Kuche: Erlebtes und Erlesenes / Stave John. – Berlin, 1987. – 188с.
98909
   Stucke aus dem Exil. – Berlin, 1984. – 464с.
98910
  Brecht Bertolt Stucke. / Brecht Bertolt. – Berl.
1. – 1956. – 320с.
98911
  Brecht Bertolt Stucke. / Brecht Bertolt. – Berl.
2. – 1956. – 330с.
98912
  Brecht Bertolt Stucke. / Brecht Bertolt. – Berl.
3. – 1956. – 320с.
98913
  Brecht Bertolt Stucke. / Brecht Bertolt. – Berl.
4. – 1956. – 318с.
98914
  Brecht Bertolt Stucke. / Brecht Bertolt. – Berl.
5. – 1957. – 277с.
98915
  Brecht Bertolt Stucke. / Brecht Bertolt. – Berl.
6. – 1957. – 414с.
98916
  Brecht Bertolt Stucke. / Brecht Bertolt. – Berl.
8. – 1957. – 340с.
98917
  Brecht Bertolt Stucke. / Brecht Bertolt. – Berl.
7. – 1958. – 268с.
98918
  Brecht Bertolt Stucke. / Brecht Bertolt. – Berl.
9. – 1958. – 488с.
98919
  Brecht Bertolt Stucke. / Brecht Bertolt. – Berl.
10. – 1958. – 444с.
98920
  Brecht Bertolt Stucke. / Brecht Bertolt. – Berl.
11. – 1959. – 420с.
98921
  Brecht Bertolt Stucke. / Brecht Bertolt. – Berl.
11. – 1959. – 420с.
98922
  Brecht Bertolt Stucke. / Brecht Bertolt. – Berl.
12. – 1959. – 338с.
98923
  Brecht Bertolt Stucke. / Brecht Bertolt. – Berl.
12. – 1959. – 340с.
98924
  Brecht Bertolt Stucke. / Brecht Bertolt. – Berl.
3. – 1961. – 320с.
98925
  Brecht Bertolt Stucke. / Brecht Bertolt. – Berl.
5. – 1961. – 278с.
98926
  Brecht Bertolt Stucke. / Brecht Bertolt. – Berl.
8. – 1961. – 400с.
98927
  Bulgakow Michail Stucke. / Bulgakow Michail. – Berlin
1. – 1982. – 480с.
98928
  Braun Volker Stucke. / Braun Volker. – Berlin, 1983. – 373с.
98929
  Fleisser Marieluise Stucke. Fegefeuer in Ingolstadt. Pioniere in Ingolstadt / Fleisser Marieluise. – Berlin, 1976. – 207с.
98930
  Stolper A. Stucko. Asphitryon. Ruzante. Zcitgenossen. Himmelfehrt sur Erde. Der Scitfsktor. Kiara und der Gansorich... / A. Stolper. – Berlin, 1974. – 360с.
98931
  Zak Jaroslav Studaci a kantori / Zak Jaroslav. – Praha : Melantrich, 1982. – 132 s.
98932
   Studenci swiata o swoich sprawach. Materialy z miedzynarodowej konferencji w sprawach socialno-ekonomiznych studentow. Krakow, sierpien 1958. – Warszawa, 1959. – 208с.
98933
   Studenckie seszyty filologiczne. Z problemow literatury XXX- lecia PRL. Materialy z sesji "Literatura XXX-leci PRL". Sosnowiec, 9-10 maja 1974. – Katowice, 1975. – 98с.
98934
  Mucha Jiri Studene slunce / Mucha Jiri. – Praha, 1968. – 187с.
98935
  Masaryk T.G. Student a politika / T.G. Masaryk. – Praha, 1990. – 30с.
98936
   Student assessment and learning guide for use with "Understanding business", 5th ed. [by] W.G. Nickels, J.M. McHugh, S.M. McHugh. – Boston a.o. : Irwin; McGraw-Hill, 1999. – [840] p. – ISBN 0-07-289215-3
98937
  Nickla Harry Student handbook, solutions manual and art notebook : [to accompany]: Concepts of genetics, 6th ed. [by] William S. Klug, Michael R. Cummings / Nickla Harry. – Upper Saddle River : Prentice hall, 2000. – [3],274p.,[223с.розд.паг.]. – ISBN 0-13-084436-5
98938
  Smite Dz. Student life / Dz. Smite. – Riga, 1976. – 711с.
98939
  Bonilla Frank Student politics in Chile / Bonilla Frank, Glazer Myron. – New York, 1970. – 367с.
98940
   Student study art notebook to accompany "Genetics" [by] R.Brooker, 2nd ed.. – Boston a.o. : McGraw-Hill, Higher education, 2005. – 13,421 p. : ill. – ISBN 0-07-295616-X
98941
  Mader Sylvia Student study guide : Inguiry into life / Mader Sylvia. – 4th ed. – Dubuque : Wm. C. Brown publishers, 1985. – V,274p. – ISBN 0-697-04933-7
98942
   Student study guide to accompany : Lenski , Lenski , Nolan "Human societies:An introduction to macrosociology".-6th.ed. – New York : McGraw-Hill, 1991. – YII,189,A1-A14p. – ISBN 0-07-037273-х
98943
   Student study guide to accompany "Life" [by] R. Lewis, D. Gaffin, M. Hoefnagels, B. Parker, 4th ed.. – Boston : McGraw-Hill, 2002. – 9,227 p. – ISBN 0-07-027219-0
98944
   Student study guide to accompany "Principles of genetics" [by] R.H.Tamarin, 7th ed.. – Boston a.o. : McGraw-Hill, 2002. – 7,170 p. – ISBN 0-07-233420-7
98945
   Student study guide: "Introductory plant biology" [by] K.R. Stern, 7th ed.. – Dubuque a.o. : WCB, 1997. – 5,186 p. – ISBN 0-697-25776-2
98946
   Student study map/art notebook [to] "Foundations of physical geography" [by] M.Bradshaw, R.Weaver. – Dubuque a.o. : WCB, 1995. – 6,106p. : ill. – ISBN 0-697-26309-6
98947
   Student unrest: issues for the seventies. – Toronto a.o., 1970. – 88с.
98948
  Ingram John Student workbook for elementary statistics / Ingram John. – Menlo Park a.o. : Benjamin / Cummings, 1977. – IY,177p. – ISBN 0-8465-2661-1
98949
   Student"s Guide to home reading : Hatter"s Castle by A.J. Cronin). – Moscow : Higher school publishing house, 1972. – 142c.
98950
   Student"s guide to home reading ("The man of property" by J. Galsworthy). – Moscow, 1979. – 115с.
98951
  Schneider Michael Student"s solutions manual, part 1 : Calculus by Finney/Thomas / Schneider Michael, Cochran Thomas. – Reading : Addison-Wesley Publishing Company, 1990. – [9],160p. – ISBN 0-201-19345-0
98952
   Studenten Patriotismus Internationalismus. – Berlin, 1968. – 376с.
98953
  Geerdts Hans Jurgen Studenten. / Geerdts Hans Jurgen. – Dresden, 1961. – 188с.
98954
  Dumreicher Carl Studenterforeiningens historie 1870-1920 / Dumreicher Carl. – Kjobenhavn
1-3. – 1934. – 376, 328, 344с.
98955
  Lund A H.C. Studenterforeningens Historie 1820-70: Dansk studenterliv i det 19. aarhudrede (1, 2 Bd.) / A H.C. Lund. – Переплетено в одну книгу. – Kjobehavn
1-2. – 1896. – 480 и 639с.
98956
  Mospan N. Students training tendency in the EU and Ukraine: legal aspect // The Modern Higher Education review : international journal / ed. in chief: Victor Ognevyuk [and others]. – Kiev, 2016. – N. 1. – P. 115-119. – ISSN 2518-7635


  Тенденция обучения студентов в ЕС и Украине: юридический аспект
98957
  Mospan N. Students training tendency in the European Union: legal aspect // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 4 : Педагогіка. – C. 57-61. – ISSN 2078-1687


  Мосьпан Н.Тенденції підготовки студентів у Європейському Союзі: нормативно-правовий аспект.
98958
  Taylor Harold Students without teachers: the crisis in the university / Taylor Harold. – New York a.o., 1969. – 333 с.
98959
   Studi in onore di Arturo Cronia. – Padova, 1967. – 474с.
98960
  Lona C. Studi sugli Otiorrhynchus / C. Lona. – [S. l. : s. n.], 1925. – 9 p. – (Sona)
98961
  Lona C. Studi sugli Otiorrhynchus / C. Lona. – [S. l. : s. n.], 1931. – P. 172-175. – Estratto dal Bollettino della Societa Entomologica Italiana, Anno LXIII, N. 10 - 31 Dicembre 1931, X. – (Sona)
98962
  Cesa Cl. Studi sulla sinistra hegeliana / Cl. Cesa. – Urbino, 1972. – 367с.
98963
   Studia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan. – ISSN 00816272


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
98964
   Studia / Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan. – ISSN 03016420


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
98965
   Studia / Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan, 1997. – ISSN 00816485


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
98966
   Studia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan, 1997. – ISSN 01372467


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
98967
   Studia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Uniwersytet im. A. Mickiewicza. – Poznan, 1998. – ISSN 01372475


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
98968
   Studia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Uniwersytet im. A. Mickiewicza. – Poznan : UaM, 1998. – ISSN 00816884


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
98969
   Studia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Uniwersytet im. A. Mickiewicza. – Poznan, 1998. – ISSN 00816485


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
98970
  Steffen Victor Studia Aeschylea praecipue ad deperditarum fabularum fragmenta pertinentia / Steffen Victor. – Wratislaviae, 1958. – 120 p.
98971
   Studia anglica Posnaniensia : An international review of English studies / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.; Uniwersytet im. A. Mickiewicza. – Poznan, 1998. – ISSN 00816272


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
98972
   Studia archaeologica in memoriam Harri Moora. – Tallinn, 1970. – 251с.
98973
   Studia archaeologica Universitatis Serdicensis / Universitas Serdicensis. – Sofia : St. Kliment Ohridski
Suppl. 4 : Stephanos archaeologicos in honorem professoris Ludmili Getov. – 2005
98974
   Studia archaeologica Universitatis Serdicensis. – Sofia : St. Kliment Ohridski. – ISSN 1312-7284
T. 4/2008. – 2014
98975
   Studia archaeologica Universitatis Serdicensis. – Sofia : St. Kliment Ohridski. – ISSN 1312-7284
T. 5/2015. – 2016
98976
   Studia balkanica bohemoslovaca. – Brno
3. – 1987. – 333с.
98977
   Studia bibliograficzno-bibliologiczne : Praca zbiorowa dla uczczenia 45-lecia pracy naukowej prof. Wieslawa Bienkowskiego / Uniwersytet Jagiellonski, Instytut filologii polskiej,Katedra bibliotekoznawstwa i informac.naukow.; Pod red.M.Kocojowej // Varia / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 1995. – Tom 344 : Studia bibliograficzno-bibliologiczne: Praca zbiorowa... – S.1-311. – ISBN 83-233-0866-7
98978
   Studia culmensia historico-juridica czyli ksiega pamiatkowa 750-lecia prawa chelminskiego. – Torun
T. 2. – 1988. – 435с.
98979
   Studia culmensia historico-juridica czyli ksiega pamjatkowa 750-lecia prawa Chelminskiego. – Torun
T. 1. – 1990. – 479с.
98980
   Studia do dziejow Wawelu. – Krakow
1. – 1955. – 487с.
98981
   Studia filmoznawcze. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-1701-5
18. – 1997. – 133s.
98982
   Studia fonetyczne z Warmii i Mazur. 1. Konsonantyzm. – Wroclaw
1. – 1959. – 240с.
98983
   Studia geographica 24. – Brno : Geograficky ustav CSAV
Geografie a vyzkum zivotniho prostredi (Geography and study of environment). – 1972. – Papers presented on the 12th Congress of Czech Geographers, Ceske Budejovice 1972
98984
   Studia geographica 25. – Brno : Geograficky ustav CSAV
Geografie ve skole a v praxi (Geography in education and praxis). – 1972. – Papers presented on the 12th Congress of Czech Geographers, Ceske Budejovice 1972
98985
  Baullg Henri Studia geomorfologiczne / Baullg Henri. – Warszawa, 1958. – 274с.
98986
   Studia geophysica et geodaetica. – Praha : Academia
Vol. 15, № 3/4. – 1971
98987
   Studia geophysica et geodaetica. – Praha : Academia
Vol. 15, № 2. – 1971
98988
   Studia geophysica et geodaetica. – Praha : Academia
Vol. 15, № 1. – 1971
98989
   Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : Науковий журнал. – Донецьк : ДонНУ, 2004-
Том 1 № 1. – 2004. – резюме укр., рос., англ. мовами
98990
   Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : Науковий журнал. – Донецьк : ДонНУ, 2004-
Том 1 № 2. – 2004. – резюме укр., рос., англ. мовами
98991
   Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : Науковий журнал. – Донецьк : ДонНУ, 2004-
Том 1 № 3. – 2004. – резюме укр., рос., англ. мовами
98992
   Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : Науковий журнал. – Донецьк : ДонНУ, 2004-
Том 2 № 2(5). – 2005. – резюме укр., рос., англ. мовами
98993
   Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : Науковий журнал. – Донецьк : ДонНУ, 2004-
Том 2 № 3(6). – 2005. – резюме укр., рос., англ. мовами
98994
   Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : Науковий журнал. – Донецьк : ДонНУ, 2004-
Том 2 № 1 (4). – 2005. – резюме укр., рос., англ. мовами
98995
   Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : Науковий журнал. – Донецьк : ДонНУ, 2004-
Том 3 № 1(7). – 2006. – резюме укр., рос., англ. мовами
98996
   Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : Науковий журнал. – Донецьк : ДонНУ, 2004-
Том 4 № 2 (11). – 2007. – резюме укр., рос., англ. мовами
98997
   Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2004-. – ISSN 2075-4205
Т. 6, № 3 (18). – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
98998
   Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк : ДонНУ, 2004-
Т. 6, № 1 (16). – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
98999
   Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2004-. – ISSN 2075-4205
Т. 8, № 1 (22). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
99000
   Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк : ДонНУ, 2004-. – ISSN 2075-4205
Т. 9, № 1 (25). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
<< На початок(–10)919293949596979899100(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,