Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)919293949596979899100(+10)В кінець >>
98001
  Добріян Д. "Propriete de Mr A. de Horwatt". До історії картини Олександра Мурашка "Над старим Ставом" // Антиквар : журнал про мистецтво та колекціонування / ТОВ "Видавничий дім "Антиквар" ; голов. ред. Ганна Шерман. – Київ, 2019. – № 5 (113) : Майстри та колекції. – С. 106-111. – ISSN 2222-436X


  "Чимало творів класика українського живопису Олександра Мурашка знайомі нам лише з чорно-білих, рідше кольорових, репродукцій. Передусім ідеться про такі його знакові картини, як "Карусель", "Неділя" (1909), "На терасі", чиї сліди губляться на початку ...
98002
  Stepanenko A.S. "Provocation of bribery" article 370 of criminal code of Ukraine: case law analysis / A.S. Stepanenko, O.V. Stepanenko // The institutionalisation of public relations in the fight against corruption: the experience of countries of Eastern and Western legal traditions (universal theoretical framework for relevant anti-corruption law of Ukraine) : collective monograph : PJ4/17 0117U007203 Corruption preventiuon act of Ukraine: sci. a. methodological justification of ensuiring the effectiveness a. efficiency of provisions implementation / TalTech Law School (Tallinn, Estonia), Fac. of Law ; Zaporizha Nat. Univ. (Zaporizha, Ukraine) [etc. ; ed. board: Vlad Vernygora et al.]. – Tallinn : Baltija Publishing, 2019. – Vol. 2 : / O.L. Makarenko, N.P. Matyukhina, S.A. Fedchyshyn et al. – P. 322-341. – ISBN 978-9934-588-04-4
98003
  Базна Ю. "ProZorre" оскарження тендерних рішень // Юридична газета. – Київ, 2017. – 26 грудня (№ 52). – С. 18-19


  Після впровадження реформи у сфері державних закупівель та прийняття Закону України "Про публічні закупівлі" (далі - Закон) суттєво змінилася процедура здійснення закупівель, а також порядок оскарження тендерних рішень.
98004
  Andres Stefan "Przebierancy" i inne opowiadania / Andres Stefan; Przelozyla E.Siicinska. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1965. – 237s.
98005
  Shvets K. PR-technologies in the presidential campaign in Ukraine in 2019 // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 186-190
98006
  Romanova A. Professional and ethical requirements for police activity // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2022. – C. 69-73. – (Серія : Юридичні науки ; Vol. 9 № 1 (33)). – ISSN 2415-3818
98007
  Tymenko M.M. Professional competence of a specialist of vocational and career guidance in secondary schools in England // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2019 р. : присвячено 95-тій річниці Сум. держ. ун-ту ім. А.С. Макаренко / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 83-85. – ISBN 978-966-698-283-7
98008
  Koriakin O. Professional competence of musical art masters: theoretical aspect / O. Koriakin, O. Yeremenko // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 7 (111). – С. 85-95. – ISSN 2312-5993
98009
  Boichenko M.A. Professional development of teachers in the USA, Canada and the UK // Проблеми інноваційного розвитку вищої освіти у глобальному, регіональному та національному контекстах : монографія / М.А. Бойченко, О.П. Борзенко, А.В. Красуля, К.І. Шихненко, О.О. та ін. Бондаренко. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2017. – P. 5-28. – ISBN 978-966-968-247-0


  The сhapter highlights the peculiarities of professional development of teachers working with gifted students in the United States, Canada and the United Kingdom. Two groups of models of GT teachers" professional development are outlined: 1) models ...
98010
  Sysko N. Professional Development of Teachers under the Conditions Lifelong Learning: Foreign Experience // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2018. – Т. 8, вип. 2. – P. 67-75. – ISSN 2308-4081


  Професійний розвиток вчителів в умовах безперервного навчання: зарубіжний досвід.
98011
  Sheludko I. Professional Education Management: Comparative Analysis of Ukraine and European Countries’ Experience / I. Sheludko, M. Bondarenko // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2018. – Т. 8, вип. 2. – P. 90-94. – ISSN 2308-4081


  Управління професійною освітою: порівняльний аналіз досвіду України та європейських країн.
98012
   Professional education: methodology, theory and technologies = Професійна освіта: методологія, теорія та технології : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav : [s. n.], 2015-. – ISBN 978-617-7747-38-2. – ISSN 2415-3729
Vol. 12. – 2020. – 248, [2] p. – https://doi.org/10.31470/2415-3729-2020-12 - Резюме укр., рос., англ. мовами. До № 8 2018 р. журн. вих. укр. мов. "Професійна освіта: методологія, теорія та технології"
98013
   Professional education: methodology, theory and technologies = Професійна освіта: методологія, теорія та технології : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav : [s. n.], 2015-. – ISBN 978-617-7747-65-8. – ISSN 2415-3729
Vol. 15. – 2022. – 262, [2] p. – https://doi.org/10.31470/2415-3729-2022-15 - Резюме укр., англ. мовами. До № 8 2018 р. журн. вих. укр. мов. "Професійна освіта: методологія, теорія та технології"
98014
   Professional English for it students : навч. посібник / [О.М. Акмалдінова та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ, 2018. – 217, [3] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Текст укр., англ. – Бібліогр.: с. 217. – ISBN 978-966-932-097-1
98015
   Professional English for law students : навч. посібник / уклад.: А.А. Матійчак, І.С. Мурадханян, О.Д. Петренко. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2021. – 267, [1] с. : табл. – Glossary: p. 252-266. – Бібліогр.: с. 267. – ISBN 978-966-423-667-3
98016
  Шостак О.Г. Professional English. Emergency preparedness management : навч. посібник / О.Г. Шостак, А.В. Колісниченко ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ, 2018. – 125, [3] с. : іл., табл. – Передм. укр., текст англ. – Бібліогр.: с. 125. – ISBN 978-966-932-098-8
98017
  Syniov V. Professional formation of the psychologist"s personality in the system of special education / V. Syniov, M. Sheremet, D. Suprun // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – С. 5-15. – (Серія 19 : Корекційна педагогіка та психологія ; вип. 38). – ISSN 2310-0893
98018
  Iyevlyev O. Professional Pedagogical Mobility of Educators in the European Context // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2018. – Т. 8, вип. 3. – P. 57-63. – ISSN 2308-4081


  Професійна педагогічна мобільність педагогів у європейському контексті.
98019
  Marushkevych A. Professional pedagogical training of scientific substantiation of the ukrainian scholars / A. Marushkevych, I. Mariuts // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 27-31. – (Педагогіка ; вип. 1 (11)). – ISSN 1728-3817


  The article presents the approaches of Ukrainian scientists to the professional training of future pedagogues of higher educational institution. The main positions of the state documents on this issue are analyzed. The basic professionalknowledges, ...
98020
  Shandruk S.I. Professional preparation of teachers in the USA and in Ukraine: comparative analysis // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 150. – P. 26-30. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988


  Шандрук С.І. Професійна підготовка вчителів США та в Україні: компаративний аналіз.
98021
  Nikolska N.V. Professional simulation and their use in the educational. process / N.V. Nikolska, O.M. Vasileva // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забезпечення діяльності ВНЗ "Агроосвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.] ; голов. ред. Дуганець В.І. ; редкол.: Атаманчук П.С., Кравець В.П., Мешко Г.М. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 3. – С. 31-37. – ISSN 2521-6449
98022
  Bidyuk D. Professional Training of Choreography Students in European Universities // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2018. – Т. 8, вип. 4. – P. 39-46. – ISSN 2308-4081


  Професійна підготовка студентів хореографії в європейських університетах.
98023
  Zaskaleta S. Professional training of economists: direction of realization // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1/2 (50/51). – P. 66-70. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595


  Майєр Н. Професійно орієнтована рольова гра у формуванні методичних умінь майбутніх викладачів французької мови
98024
  Zhylenko M.V. Professional Training of Educational Sphere Specialists in Classical Universities // Professional and pedagogical training of educational specialists : in classical university of Ukraine : multi-authored monogr. / A.A. Marushkevich, N.M. Kuzmenko, L.A. Levitskaya, Ye.S. Spitsyn, M.V. et al. Zhilenko. – Beau Bassin : LAP Lambert academic publ., 2019. – P. 59-77. – ISBN 978-613-9-94849-9


  Професійна підготовка фахівців освіти у класичних університетах.
98025
  Ikonnikova M. Professional Training of Foreign Language Teachers in the USA: Based on the Experience of Lewis University // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2018. – Т. 8, вип. 2. – P. 76-82. – ISSN 2308-4081


  Професійна підготовка вчителів іноземних мов у США: на основі досвіду університету Льюїса.
98026
  Vaintraub M. Professional Training of Future Teachers of Technology and Drawings in the Context of Development International Educational Space / M. Vaintraub, V. Vasenko, O. Honcharenko // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav, 2022. – Vol. 15. – С. 28-51. – ISBN 978-617-7747-65-8. – ISSN 2415-3729
98027
  Malysheva M. Professional Training of Hospitality Specialists in Turkish and Ukrainian Vocational Schools // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2018. – Т. 8, вип. 4. – P. 65-70. – ISSN 2308-4081


  Професійна підготовка фахівців гостинності в турецьких та українських професійних школах.
98028
  Moshenets O. Professional Training of International Communication Specialists: the Example of Coventry University // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2018. – Т. 8, вип. 4. – P. 79-84. – ISSN 2308-4081


  Професійна підготовка фахівців з міжнародних комунікацій: приклад Університету Ковентрі.
98029
  Iliasova Y. Professional training of junior medical staff: European experience // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2017. – Т. 7, вип. 4. – P. 120-125. – ISSN 2308-4081


  Професійна підготовка молодшого медичного персоналу: європейський досвід.
98030
   Professional training of masters in dentistry in medical universities of ukraine and countries of the european union in terms of educational curricula and syllabi har / Ya.A. Kulbashna, Ya.P. Nahirnyj, I.L. Skrypnyk, O.O. Skibitska, V.O. Zakharova // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Терноп. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2020. – № 3 (88). – С. 118-125. – ISSN 1681-2751


  Професійна підготовка магістрів зі стоматології в медичних університетах України та країнах Європейського Союзу з точок зору навчальних програм та навчальних програм.
98031
  Bilola T. Professionalization for graduate еmployability in Сameroon higher education: old wine in new wineskins? / T. Bilola, D. Pascal // The Modern Higher Education review : international journal / ed. in chief: Victor Ognevyuk [and others]. – Kiev, 2016. – N. 1. – P. 120-133. – ISSN 2518-7635


  Профессиональная подготовка выпускников с высшем образованием Камеруна.
98032
   Professor Dowell"s testament [Електронний ресурс] = Завещание профессора Доуэля : original story by Alexander Belyaev ; runtime 91 Mins. – Москва : RUSCICO, 2000. – 1 DVD. – DVD video.-Полноэкранная версия, реставр. изобр. и звук, русск. верс. Dolby Digital 5.1 и стерео, англ. дубл. верс. Dolby Digital 5.1 и стерео, фр. дубл. верс. Dolby Digital 5.1 и стерео.-Загл. с этикетки видеодиска.- Свед. об издании с контейнера. – (Russian cinema council collection ; Vol. 2003 : Collection)
98033
  Dinter Helga und and. Professor Flimmrich erzahlt und fuhrt alle Flimmerfreunde durch die bunte Welt des Films. / Helga und and. Dinter. – Lpz., 1964. – 164с.
98034
  Wangenheim Inge von Professor Hudebraach / Wangenheim Inge von. – Halle : Mitteldeutscher Verlag, 1971. – 383 S.
98035
  Kellogg J.H. Professor I.P.Pavlov (In Honor of His Eightieth Birthday) : Reprinted from The Spetial Issue of the Bulletin of the Buttle Creek Sanitarium and Hospital Clinic, Oct., 1929, Vol.24, pp.203-211 / J.H. Kellogg, W.N. Boldyreff. – Battle Creek, Michigan. – 27p.
98036
  Stitzer Karl Professor Julius Kunkels seltsame Erlebnisse / Stitzer Karl. – Berlin, 1959. – 58с.
98037
  Wolf Friedrich Professor Mamlock : Ein Schauspiel / Wolf Friedrich. – Leipzig : Reclam, 1961. – 79 S.
98038
  Wolf Friedrich Professor Mamlock : Ein Schauspiel / Wolf Friedrich. – Leipzig : Reclam, 1980. – 87 S.
98039
  Wolf Friedrich Professor Mamlock. Ein Schauspiel / F. Wolf. – Leipzig : Reclam, 1975. – 85 S. – (Reclams Universal-Bibliotek ; Dramatik. Schauspiel)
98040
   Professor Norman Davies - seminar - Monash University. Ukraine: between the EU and Russia // Церква і життя : український церковно-громадський часопис в Австралії. – North Melbourne, 2014. – Квітень (№ 4). – P. 8-9, 13
98041
  Gohr Genady Professor Orochev`s delusion. / Gohr Genady. – M., 1965. – 246с.
98042
  Hargrave John Professor Skinner alias Montagu Norman. / Hargrave John. – London, 1937. – 243с.
98043
  Kosminsky Y. Professor Toynbee"s philosophy of history / Y. Kosminsky. – M., 1966. – 76с.
98044
  Mann Heinrich Professor Unrat / Mann Heinrich. – M., 1952. – 248 с.
98045
   Professor V. Ye. Timonov - the formation of the scientific worldview / L. Soloviova, S. Hurinchuk, Y. Berdnychenko, O. Strelko // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій ; редкол.: Пилипчук О.Я., Стрелко О.Г., Бердниченко Ю.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 10, вип. 2. – P. 368-382. – ISSN 2415-7422
98046
   Professor Volodymyr Opanasovych Karavaiev - surgeon, scientist and innovator / I.G. Zavernyi, T.V. Tarasiuk, Y.P. Tsiura, M.S. Kryvopustov // General surgery : ukrainian peer-reviewed scietific specialized medical journal / Bogomolets National Medical University ; ed.-in-chief Susak Y.M. ; ed. board: Atamanyuk O.Y., Dronov O.І., Нaberal M. [et al.]. – Kyiv, 2022. – № 1 (2). – С. 5-7. – ISSN 2786-5584
98047
   Professor Yurii Zelinskii (22.02.1947 - 22.07.2017) // Bulletin de la Societe des sciences et des lettres de Lodz. – Lodz, 2017. – Vol. 67, no. 2. – С. 9. – (Recherches sur les deformations). – ISSN 0459-6854
98048
  Tverytnykova E. Professors of the Kharkiv Technological Institute: unknown pages of biography [Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"] / E. Tverytnykova, M. Gutnyk, H. Salata // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій ; редкол.: Пилипчук О.Я., Стрелко О.Г., Бердниченко Ю.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 10, вип. 2. – P. 383-399. – ISSN 2415-7422


  Професори Харківського технологічного інституту: невідомі сторінки біографії.
98049
  Francis D. Proff / Dick Francis. – London [etc.] : Pan books, 1985. – 268, [1] p. – ISBN 0-330-29069-X
98050
  Newbrook Jacky Proficiency Gold : Teacher"s book / Newbrook Jacky; Unit tests by J.Allemono. – Harlow : Longman; Pearson education, 2000. – 191p. – ISBN 0-582-32574-9
98051
  Mann Richard Proficiency Gold : Exam maximiser / Mann Richard, with J. Newbrook, J.Wilson. – Harlow : Longman, 2000. – 176p. – With key; Для каб. шифр 42. – ISBN 0-582-32575-7
98052
  Newbrook Jacky Proficiency gold coursebook / Newbrook Jacky, Wilson Judith. – Harlow : Longman:Pearson Education, 2000. – 224 p. – Розст.знак для студ.:42/Newb. – ISBN 0-582-32573-0
98053
  Gude K. Proficiency masterclass : Student"s book / K.Gude, M.Duckworth. – Oxford : Oxford univ. press, 2002. – 183p. – ISBN 0-19-432912-7
98054
  Scott-Barrett Proficiency: use of English / F.Scott-Barrett. – 2nd impress. – Harlow : Longman, 2003. – 256p. : ill. – Copyright 2002. - На обкл.:New proficiency: use of English; For the revised CPE exam. – (Longman exam skills). – ISBN 0-582-50477-5
98055
  Kowalska K.-Ju. Profil klienta przedsаdowej pomocy prawnej w Polsce: statystyki a realne potrzeby // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Мельник Р.С., Берлач А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (20). – С. 80-87. – ISSN 2227-796X


  Artykul poswiecony jest kwestiom bezplatnej pomocy prawnej w Polsce. Autor analizuje mozliwosci udzielania przygotowawczego pomocy prawnej w oparciu o doswiadczenia organizacji pozarzadowych, studentow w jednym z punktow Uniwersytetu pomocy prawnej w ...
98056
   Profile of Nagoya University. 1998 : University calendar. – Nagoya, 1998. – 55p. : il.
98057
   Profile of Nagoya University. 1999-2000 : University calendar. – Nagoya, 1999. – 55p. : il.
98058
   Profile. Almanach poezji lubuskiej. – Poznan, 1962. – 138с.
98059
   Profilul spiritual al clasei muncitoare in socialism. – Bucuresti, 1964. – 580с.
98060
  Balgiu B.A. Profilul vocational al studentului la Politehnic? // Revista de psihologie : serie noua / Academia Romana. – Bucuresti, 2016. – Vol. 62, nr. 2. – P. 122-132. – ISSN 2344-4665


  Професійна освіта студента Політехніки (Голландія).
98061
  Tic Nicolae Profiluri / Tic Nicolae. – Bucuresti, 1959. – 286с.
98062
  Adi A.N. Profitability, liquidity, leverage and corporate governance impact on financial statement fraud and financial distress as intervening variable / A.N. Adi, Z. Baridwan, E. Mardiati // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 66-74. – (Економіка ; вип. 5 (200)). – ISSN 1728-3817


  Financial statement can show the company management performance after human resource trust. Each public company is obligated to reveal the annual financial report. This research examined correlation among profitability, liquidity, leverage and ...
98063
  Baridwan Z. Profitabilty, liquidity, leverage and corporate governance impact on financial statement fraud and financial distress as intervening variable / Z. Baridwan, E. Mardiati


  Financial statement can show the company management performance after human resource trust. Each public company is obligated to reveal the annually financial report. This research examined correlation among profitability, liquidity, leverage and ...
98064
  Wisniewski Witold Prog naszego domu / Wisniewski Witold. – Warszawa : Ksiazka i Wiedza, 1977. – 257 s.
98065
  Borun Krzysztof Prog niesmiertelnosci / Borun Krzysztof. – Warszawa, 1975. – 257с.
98066
  Piotrowski Wlodzimiers Progi niepokoju / Piotrowski Wlodzimiers. – Lodz, 1959. – 46с.
98067
  Drachovska M. Prognosa a Diagnosa v Ochrane Rostlin / M. Drachovska. – Praha : Akademia Ved, 1959
98068
  Didmanidze I. Prognoses defining conditions for requiring specialists in the region / I. Didmanidze, I. Motskobili // XXX international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2017)" : August 14-15, 2017 Vilnius, Lithuania : abstracts : dedicfted to 80-th anniversary of Professor Yurii Yermoliev / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2017)", intern. conference. – Київ : [б. в.], 2017. – P. 42. – ISBN 978-617-7530-07-6
98069
   Prognostic value of molecular markers for patients with breast cancer / D.O. Shapochka, T.V. Shapochka, S.P. Zaletok, M.I. Gnidyuk // Онкология : научно-практический журнал : (прилож. к журналу "Experimental oncology") / Нац. акад. наук Украины, Ин-т эксперимент. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины ; ООО "Морион". – Киев, 2015. – Т. 17, № 3 (65). – Р. 201. – ISSN 1562-1774
98070
  Lienkov S.V. Prognostication of composition and resource of groupment of objects of technigue / S.V. Lienkov, I.V. Tolok, Ye.S. Lienkov // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2019. – Вип. № 63. – С. 54-65. – ISSN 2524-0056


  It is obvious that the component elements of various types have significantly different reliability indicators and various patterns of degradation processes leading to their failures. All these features of the considered objects of technology must be ...
98071
  Sulz Ota Prognostika od A do Z / Sulz Ota. – Praha, 1987. – 210с.
98072
  Komarek Valtr Prognoza a program / Komarek Valtr. – Praha, 1990. – 319с.
98073
  Foltyn O. Prognoza a signalizacia Peronospory Vinica (Peronospora viticola de Bary) / O. Foltyn. – Bratislava : Akademia Ved, 1961. – 138s. – має додаток
98074
  Holzer Jerzy Prognoza demograficzna Polski na lata 1960-1975 wedlug wojewodztw / Holzer Jerzy. – Warszawa, 1959. – 192с.
98075
  Grabowiecki Ryszard Prognozy a planowanie regionalne / Grabowiecki Ryszard. – Warszawa, 1976. – 280с.
98076
  Kondrashova G.P. Program "Housing step" as an alternative to housing morgage // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 11 (149). – С. 136-142 : Fig. – Bibliogr.: 32 назв. – ISSN 1993-6788
98077
  Smatlak Stanislav Program a tvorba : Studie o slovenskej proletarskej literature / Smatlak Stanislav. – Bratislava : Tatran, 1977. – 253,[2]s. – (Edicia Suvislosti ; Zv.11)
98078
   Program and abstracts of the International conference on organic synthesis, June 27-July 1, 2004, Riga - Latvia = Balticum organicum syntheticum =Starptautiska organiskas kimijas konference, Riga,2004.gada. 27.junis -1.juijs: Programma un tezes / International conference on organic synthesis; BOS 2004. – Riga, 2004. – 152 p. – ISBN 9984-9783-0-3
98079
  Higgins D.A. Program design and construction / D.A. Higgins. – Englewood Cliffs, 1979. – 189 p.
98080
   Program flow analysis: theory and applications. – Englewood Cliffs, 1981. – 418с.
98081
   Program i metody pracy inspekcji szkolnej. – Warszawa, 1974. – 464с.
98082
  Malinowski Henryk Program i polityka rolna Komunistycznej Partii Robotniczej Polski. (1918-1923) / Malinowski Henryk. – Warszawa, 1964. – 348с.
98083
   Program pentru sectiile de pregatire fizica generala ale colectivelor sportive. – Bucuresti, 1953. – 68с.
98084
  Gierek Edward Program realizacji postanowien i Krajowej konferencji PZPR. / Gierek Edward. – Warszawa, 1974. – 63с.
98085
  Gass Saul Programacion lineal / Gass Saul. – La Habana. – 276 p.
98086
  Dumitru Vincentiu Programare neliniare : Algoritmi, programe, resultate numerice; Appendix P in colaborare cu P. Luban, S. Moga, R. Serban / Dumitru Vincentiu. – Bucuresti : Ed.Acad. RSR, 1975. – 208 p.
98087
  Georgescu H. Programarea in limbajul PL/1 / H. Georgescu. – Bucuresti : Edit. Acad. RSR, 1973. – 227 s.
98088
  Penescu C. Programarea matematica cu aplicatii in energetica / C. Penescu, V. Ionescu, B. Rosinger. – Bucuresti : Acad. RSR, 1967. – 270 p.
98089
  Mihoc G. Programarea matematica. Programarea parametrica si neliniara / G. Mihoc, V. Urseanu. – Bucuresti : stiintifica, 1966. – 407 p. – Bibliogr.: p.p.401-403
98090
  Mihu Gerchez Programe liniare ou mai multi indici / Mihu Gerchez. – Bucuresti, 1974. – 169с.
98091
   Programm der Kommunistischen Partei der Sowjetunion. – Berl., 1961. – 94с.
98092
   Programma d"etudes: Annee academique 1983-1984. – Louvain, 1983. – 605с.
98093
   Programma d"etudes: Annee academique 1985-1986. – Louvain, 1985. – 98с.
98094
   Programma d"etudes: Annee academique 1986-1987. – Louvain, 1986. – 1025с.
98095
  Carrara F. Programma del corso di diritto criminale dettato nella R. Universita di Pisa : parte speciale ossia esposizione dei delitti in specie. Con aggiunta di note per uso della pratica forense / Francesco Carrara. – 8-a edizione. – Firenze : Fratelli Cammelli
Vol. 1. – 1906. – 642 p. – Бібліогр. в підрядк. прим.
98096
  Carrara F. Programma del corso di diritto criminale dettato nella R. Universita di Pisa : parte generale / Francesco Carrara. – 10-a edizione. – Firenze : Fratelli Cammelli
Vol. 2. – 1907. – 628 p. – Бібліогр. в підрядк. прим.
98097
  Carrara F. Programma del corso di diritto criminale dettato nella R. Universita di Pisa : parte speciale ossia esposizione dei delitti in specie. Con aggiunta di note per uso della pratica forense / Francesco Carrara. – 9-a edizione. – Firenze : Fratelli Cammelli
Vol. 2. – 1908. – 742 p. – Бібліогр. в підрядк. прим.
98098
  Carrara F. Programma del corso di diritto criminale dettato nella R. Universita di Pisa : parte speciale ossia esposizione dei delitti in specie. Con aggiunta di note per uso della pratica forense / Francesco Carrara. – 8-a edizione. – Firenze : Fratelli Cammelli
Vol. 4. – 1909. – 668 p. – Бібліогр. в підрядк. прим.
98099
  Carrara F. Programma del corso di diritto criminale dettato nella R. Universita di Pisa : parte speciale ossia esposizione dei delitti in specie. Con aggiunta di note per uso della pratica forense / Francesco Carrara. – 9-a edizione. – Firenze : Fratelli Cammelli
Vol. 5. – 1911. – 652 p. – Бібліогр. в підрядк. прим.
98100
   Programme des cours. – Liege
4. – 1976. – 106с.
98101
   Programme des cours (de l"Universite de Lausanne) Semestre d"hiver, 1952-1953. – Lausanne, 1952. – 108с.
98102
   Programme des cours"(universite de Lausanne). Semestre d"ete 1955. – Lausanne, 1955. – 105с.
98103
   Programme du parti Communiste de l"Union Sovietique. – Moscou, 1961. – 160с.
98104
   Programme et horaire des cours. – Liege
3. – 1965. – 156с.
98105
   Programme et horaire des cours. – Liege
4. – 1965. – 116с.
98106
   Programme et horaire des cours. – Liege
5. – 1965. – 118с.
98107
   Programme et horaire des cours. – Liege
6. – 1965. – 152с.
98108
   Programme et horaire des cours. – Liege
7. – 1965. – 30с.
98109
   Programme et horaire des cours. – Liege
3. – 1966. – 180с.
98110
   Programme et horaire des cours. – Liege
4. – 1966. – 130с.
98111
   Programme et horaire des cours. – Liege
5. – 1966. – 122с.
98112
   Programme et horaire des cours. – Liege
6. – 1966. – 168с.
98113
   Programme et horaire des cours. – Liege
7. – 1966. – 28с.
98114
   Programme et horaire des cours. – Liege
3. – 1967. – 174с.
98115
   Programme et horaire des cours. – Liege
4. – 1967. – 134с.
98116
   Programme et horaire des cours. – Liege
5. – 1967. – 126с.
98117
   Programme et horaire des cours. – Liege
6. – 1967. – 168с.
98118
   Programme et horaire des cours. – Liege
7. – 1967. – 28с.
98119
   Programme et horaire des cours. – Liege
1. – 1968. – 106с.
98120
   Programme et horaire des cours. – Liege
2. – 1968. – 116с.
98121
   Programme et horaire des cours. – Liege
3. – 1968. – 194с.
98122
   Programme et horaire des cours. – Liege
4. – 1968. – 144с.
98123
   Programme et horaire des cours. – Liege
5. – 1968. – 130с.
98124
   Programme et horaire des cours. – Liege
6. – 1968. – 172с.
98125
   Programme et horaire des cours. – Liege
7. – 1968. – 28с.
98126
   Programme et horaire des cours. – Liege
3. – 1969. – 170с.
98127
   Programme et horaire des cours. – Liege
4. – 1969. – 141с.
98128
   Programme et horaire des cours. – Liege
5. – 1969. – 119с.
98129
   Programme et horaire des cours. – Liege
6. – 1969. – 33с.
98130
   Programme et horaire des cours. – Liege
7. – 1969. – 282с.
98131
   Programme et horaire des cours. – Liege
8. – 1969. – 70с.
98132
   Programme et horaire des cours. – Liege
1. – 1970. – 114с.
98133
   Programme et horaire des cours. – Liege
2. – 1970. – 118с.
98134
   Programme et horaire des cours. – Liege
3. – 1970. – 170с.
98135
   Programme et horaire des cours. – Liege
4. – 1970. – 179с.
98136
   Programme et horaire des cours. – Liege
5. – 1970. – 140с.
98137
   Programme et horaire des cours. – Liege
6. – 1970. – 34с.
98138
   Programme et horaire des cours. – Liege
7. – 1970. – 294с.
98139
   Programme et horaire des cours. – Liege
8. – 1970. – 31с.
98140
   Programme et horaire des cours. – Liege
1. – 1971. – 120с.
98141
   Programme et horaire des cours. – Liege
2. – 1971. – 137с.
98142
   Programme et horaire des cours. – Liege
3. – 1971. – 188с.
98143
   Programme et horaire des cours. – Liege
4. – 1971. – 176с.
98144
   Programme et horaire des cours. – Liege
5. – 1971. – 156с.
98145
   Programme et horaire des cours. – Liege
6. – 1971. – 314с.
98146
   Programme et horaire des cours. – Liege
7. – 1971. – 31с.
98147
   Programme et horaire des cours. – Liege
8. – 1971. – 31с.
98148
   Programme et horaire des cours. – Liege
1. – 1972. – 122с.
98149
   Programme et horaire des cours. – Liege
2. – 1972. – 133с.
98150
   Programme et horaire des cours. – Liege
3. – 1972. – 189с.
98151
   Programme et horaire des cours. – Liege
4. – 1972. – 174с.
98152
   Programme et horaire des cours. – Liege
5. – 1972. – 166с.
98153
   Programme et horaire des cours. – Liege
6. – 1972. – 330с.
98154
   Programme et horaire des cours. – Liege
7. – 1972. – 30с.
98155
   Programme et horaire des cours. – Liege
8. – 1972. – 31с.
98156
   Programme et horaire des cours. – Liege
3. – 1976. – 28с.
98157
   Programme et horaire des cours. – Liege
5. – 1976. – 117с.
98158
   Programme et horaire des cours. – Liege
6. – 1976. – 120с.
98159
   Programme et horaire des cours. – Liege
7. – 1976. – 14с.
98160
   Programme et horaire des cours. – Liege
8. – 1976. – 172с.
98161
   Programme et horaire des cours. – Liege
9. – 1976. – 27с.
98162
   Programme et horaire des cours. – Liege
10. – 1976. – 20с.
98163
   Programme et horaire des cours.. – Liege
1. – 1965. – 100с.
98164
   Programme et horaire des cours.. – Liege
2. – 1965. – 116с.
98165
   Programme et horaire des cours.. – Liege
1. – 1966. – 100с.
98166
   Programme et horaire des cours.. – Liege
2. – 1966. – 114с.
98167
   Programme et horaire des cours.. – Liege
1. – 1967. – 102с.
98168
   Programme et horaire des cours.. – Liege
2. – 1967. – 116с.
98169
   Programme et horaire des cours.. – Liege
1. – 1969. – 109с.
98170
   Programme et horaire des cours.. – Liege
2. – 1969. – 128с.
98171
   Programme et horaire des cours.. – Liege
1. – 1976. – 132с.
98172
   Programme et horaire des cours.. – Liege
2. – 1976. – 124с.
98173
   Programme et horaire des cours. Anne academique 1958-1959. – Liege, 1958. – 436с.
98174
   Programme et horaire des cours. Anne academique 1961-1962. – Liege, 1961. – 480с.
98175
   Programme et horaire des cours. Anne academique 1962-1963. – Liege, 1962. – 510с.
98176
   Programme intergouvernemental d"activites pour. – Strasbourg : Council of Europe
MEP (96) 2. – 1996. – 243 p. – В книзі немає точних даних про дату видання, приблизно: 1996
98177
   Programme International Conference : Physics of liquid matter: modern problems; Septembr 14-19, 2001. – Kyiv, 2001. – 22с.
98178
   Programme of the Communist party of the Soviet Union. – M., 1961. – 128с.
98179
   Programme und Projekte 1970. DFG. – Munchen, 1970. – 612с.
98180
   Programme und Projekte 1971. – Bonn, 1971. – 685с.
98181
   Programme Unesco de traductions d"oevres litteraires. Catalogue. – Paris, 1966. – 46с.
98182
  Sperry J.B. Programmed algebra / J.B. Sperry. – Boston, 1970. – 338с.
98183
   Programmed instruction an international directory. – Paris, 1967. – 190с.
98184
   Programmed learning and computer=based instruction. – New York, 1961. – P. 291
98185
   Programmed learning: Theory and research. – Toronto, 1962. – 240 p.
98186
  Dottrens Robert Programmes et plans d"etudes dans l"enseignement primaire / Dottrens Robert. – Paris, 1961. – 276с.
98187
   Programmes sectorials de cooperation a long terme des membre du CAEM. – M., 1983. – 45с.
98188
  Gotzke H. Programmgesteuerte Rechenautomaten / H. Gotzke. – Leipzig : Veb Fachbuchverlag, 1965. – P. 270
98189
  Muller S. Programmieren mit BASIC / S. Muller. – Berlin : Veb Verlag Technik, 1988. – P. 78
98190
  Clauss Programmieren mit C / Clauss. – Berlin
2. – 1990. – 240 c.
98191
  Barwolff G. Programmieren mit FORTRAN 77 / G. Barwolff, R. Kosciolowicz. – Berlin : Verlag Technik, 1990. – 240 p.
98192
  Werler K.-H. Programmierte Phantasie / K.-H. Werler. – Berlin : Academie Verlag, 1991. – 151 p.
98193
  Brennenstuhl Heinz Programmierung des 16-Bit-Mikroprozessorsystems U8000 / Brennenstuhl Heinz. – Berlin : Technik, 1987. – 223 S. – (Technische Informatik)
98194
  Schoch H. Programmierung in Fortran / H. Schoch, W. Schatz. – Leipzig : Teubner, 1971. – 406 s.
98195
   Programmierung und nutzung von Rechenanlagen. – Berlin, 1976. – 135 p.
98196
  Jones W.B. Programming concepts a second course / W.B. Jones. – London, 1982. – P. 319
98197
  Downes Valerie Programming embedded systems with Ada / Downes Valerie, Goldsack Stephen. – Englewood Cliffs a.o., 1982. – 377с.
98198
  Conway Richard Programming for poets. / Conway Richard. – Cambridge
14. – 1978. – 332с.
98199
  Bondarenko K. Programming of the training process in handball on the basis of the functional condition of different systems of the organism / K. Bondarenko, A. Madzharov // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 3 (87). – С. 176-187. – ISSN 2312-5993
98200
  Mashchenko S. Programming on type 2 fuzzy sets / S. Mashchenko, V. Morenets // XXX international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2017)" : August 14-15, 2017 Vilnius, Lithuania : abstracts : dedicfted to 80-th anniversary of Professor Yurii Yermoliev / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2017)", intern. conference. – Київ : [б. в.], 2017. – P. 84. – ISBN 978-617-7530-07-6
98201
  Ziegler Carol Programming system methodologies / Ziegler Carol. – London : Prentice-Hall, 1983. – 260 c.
98202
   Programming techniques for economic development. With special reference to Asia and the Far East. – Bangkok, 1960. – 130с.
98203
  Jinoch J. Programovani v jazyku Pascal / Josef Jinoch. – 3-i dop. vyd. – Praha : SNTL, 1988. – 323 s.
98204
  Svamberk Z. Programove koncepce SPD 1918-1960. Rozbor programatiky zapadonemecke socialni demokracie a jejich historickych predpokladu / Z. Svamberk. – Praha, 1967. – 129с.
98205
  Lukasik Z. Programowalne sterowniki PLC w systemach sterowania przemyslowego / Z. Lukasik, Z. Seta; Politechnika Radomska im. K.Pulaskiego. – Radom : Politechnika Radomska, 2001. – 188s. – ISBN 83-88001-18-3
98206
  Zienko J. Programowanie i projektowanie inwestycji w aspekcie ochrony srodowiska / J. Zienko; Acad. rolnicza w Szczecinie. – Szczecin, 1999. – 164s. – (Studium podyplomowe. Ekologia i ochrona srodowiska). – ISBN 83-87327-08-5
98207
  Wesolowski W.J. Programowanie nowej Techniki / W.J. Wesolowski. – Warszawa, 1975. – 347 p.
98208
   Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie : Praca zbior. – Gliwice : Wyd-wo Politechniki Slaskiej, 2001. – 224s. – ISBN 83-88000-43-8
98209
   Programs for the gifted. A case book in secondary education. – New York, 1961. – 300с.
98210
   Programs, "62. A guide to programed Instructional Materials available to educators by September 1962. – Washington, 1962. – 384с.
98211
   Programs, 63. – Washington, 1963. – P. 814
98212
   Progranas especificos de colaboration a largo plazo de los paises miembros del CAME. – M., 1983. – 44с.
98213
   Progres de la reforme agraire. – N.Y., 1954. – 374с.
98214
   Progres realises par les territoires non autonomes en application de la charte. – New York
1. – 1961. – 88с.
98215
   Progres realises par les territoires non autonomes en application de la charte. – New York
2. – 1962. – 246с.
98216
   Progres realises par les territoires non autonomes en application de la charte. – New York
1. – 1963. – 64с.
98217
   Progres realises par les territoires non autonomes en application de la charte. – New York
3. – 1963. – 272с.
98218
   Progres realises par les territoires non autonomes en application de la charte. – New York
4. – 1963. – 146с.
98219
  Ougarov S.A. Progres scientifico-technique; aspects sociaux / S.A. Ougarov. – Moscou, 1987. – 56с.
98220
  Ceausescu Elena Progrese in chimia si tehnologia polimerilor / Ceausescu Elena. – Bucuresti, 1986. – 445с.
98221
  George Henry Progress and poverty. / George Henry. – New York, 1938. – 571с.
98222
   Progress in aerospace sciences. – Oxford
16. – 1976. – 449с.
98223
   Progress in astronautics and rocketry. – New York; London : Academic Press
V. 3 : Energy conversion for space power. – 1961. – 780 p.
98224
  Butler V J.A. Progress in biophysics and biophysical chemistry / V J.A. Butler, J.T. Randall. – London : Pergamon Press LTD
V. 4. – 1954. – 339p.
98225
   Progress in biophysics and biophysical chemistry / Butler J.A.V., Randall J.T. – London : Pergamon Press Ltd.
V. 4. – 1954. – 339p.
98226
   Progress in cathode research / Tri-service cathode workshope ( 4th; Washington, DC, USA, 3-5 April 1984); Haas T.W. – Ser. "Applied surface science", vol. 24, Nr 3-4. – Amsterdam : North-Holland, 1985. – 611 p. – ("Applied surface science" ; Vol. 24, N. 3/4)
98227
   Progress in human geography : an international review of geographical work in the social sciences and humanities. – London : Arnold. – ISSN 0309-1325
Vol. 28, N 2. – 2004
98228
   Progress in Immunodeficiency Research and Therapy. – Amsterdam-New York-Oxford : Excerpta Medica
Vol.1. – 1984. – 481p.
98229
   Progress in land reform. 4th report. – N.Y., 1966. – 178с.
98230
   Progress in Medical Virology : S.Karger
Vol.24. – 1978. – 223p.
98231
   Progress in physical geography : an international review of geographical work in the natural and environmental sciences. – London : Arnold. – ISSN 0309-1333
Vol. 28, N 1. – 2004
98232
   Progress in Physics of Metals = Успіхи фізики металів = Успехи физики металлов : review research journal / National academy of sciences of Ukraine, G.V. Kurdyumov institute for metal physics of the NAS of Ukraine ; ed. board: О.М. Ivasishin, G.Е. Ice, О.S. Вakai [et al.]. – Kiev : Академперіодика, 2000-. – ISSN 1608-1021
Vol. 19, № 1. – 2018. – 110 p. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
98233
   Progress in Physics of Metals = Успіхи фізики металів = Успехи физики металлов : review research journal / National academy of sciences of Ukraine, G.V. Kurdyumov institute for metal physics of the NAS of Ukraine ; ed. board: О.М. Ivasishin, G.Е. Ice, О.S. Вakai [et al.]. – Kiev : Академперіодика, 2000-. – ISSN 1608-1021
Vol. 19, № 2. – 2018. – P. 111-266. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
98234
   Progress in Physics of Metals = Успіхи фізики металів = Успехи физики металлов : review research journal / National academy of sciences of Ukraine, G.V. Kurdyumov institute for metal physics of the NAS of Ukraine ; ed. board: О.М. Ivasishin, G.Е. Ice, О.S. Вakai [et al.]. – Kiev : Академперіодика, 2000-. – ISSN 1608-1021
Vol. 19, № 3. – 2018. – P. 267-378. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
98235
   Progress in Physics of Metals = Успіхи фізики металів = Успехи физики металлов : review research journal / National academy of sciences of Ukraine, G.V. Kurdyumov institute for metal physics of the NAS of Ukraine ; ed. board: О.М. Ivasishin, G.Е. Ice, О.S. Вakai [et al.]. – Kyiv : Академперіодика, 2000-. – ISSN 1608-1021
Vol. 19, № 4. – 2018. – P. 375-502. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
98236
   Progress in Physics of Metals = Успіхи фізики металів = Успехи физики металлов : review research journal / National academy of sciences of Ukraine, G.V. Kurdyumov institute for metal physics of the NAS of Ukraine ; ed. board: О.М. Ivasishin, G.Е. Ice, О.S. Вakai [et al.]. – Kiev : Академперіодика, 2000-. – ISSN 1608-1021
Vol. 20, № 1. – 2019. – 207, [1] p. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
98237
   Progress in Physics of Metals = Успіхи фізики металів = Успехи физики металлов : review research journal / National academy of sciences of Ukraine, G.V. Kurdyumov institute for metal physics of the NAS of Ukraine ; ed. board: О.М. Ivasishin, G.Е. Ice, О.S. Вakai [et al.]. – Kiev : Академперіодика, 2000-. – ISSN 1608-1021
Vol. 20, № 2. – 2019. – P. 209-361. [1] p. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
98238
   Progress in Physics of Metals = Успіхи фізики металів : review research journal / National academy of sciences of Ukraine, G.V. Kurdyumov institute for metal physics of the NAS of Ukraine ; ed. board: О.М. Ivasishin, G.Е. Ice, О.S. Вakai [et al.]. – Kiev : Академперіодика, 2000-. – ISSN 1608-1021
Vol. 20, № 4. – 2019. – P. 548-708. – Резюме укр., англ. мовами
98239
   Progress in Physics of Metals = Успіхи фізики металів = Успехи физики металлов : review research journal / National academy of sciences of Ukraine, G.V. Kurdyumov institute for metal physics of the NAS of Ukraine ; ed. board: О.М. Ivasishin, G.Е. Ice, О.S. Вakai [et al.]. – Kiev : Академперіодика, 2000-. – ISSN 1608-1021
Vol. 20, № 3. – 2019. – P. 363-545, [2] p. – Резюме укр, рос., англ. мовами
98240
   Progress in Physics of Metals = Успіхи фізики металів = Успехи физики металлов : review research journal / National academy of sciences of Ukraine, G.V. Kurdyumov institute for metal physics of the NAS of Ukraine ; ed. board: V.A.Tatarenko , G.Е. Ice, О.S. Вakai [et al.]. – Kiev : Академперіодика, 2000-. – ISSN 1608-1021
Vol. 21, № 1. – 2020. – 149, [2] p., включ. обкл. – https://doi.org/10.15407/ufm.21.01 - Резюме на укр., рус., англ. яз.
98241
   Progress in Physics of Metals = Успіхи фізики металів = Успехи физики металлов : review research journal / National academy of sciences of Ukraine, G.V. Kurdyumov institute for metal physics of the NAS of Ukraine ; ed. board: V.A.Tatarenko , G.Е. Ice, О.S. Вakai [et al.]. – Kiev : Академперіодика, 2000-. – ISSN 1608-1021
Vol. 21, № 2. – 2020. – P. 151-315, [1] p., включ обкл. – https://doi.org/10.15407/ufm.21.02 - Резюме на укр., рус., англ. яз.
98242
   Progress in Physics of Metals = Успіхи фізики металів = Успехи физики металлов : review research journal / National academy of sciences of Ukraine, G.V. Kurdyumov institute for metal physics of the NAS of Ukraine ; ed. board: V.A.Tatarenko , G.Е. Ice, О.S. Вakai [et al.]. – Kiev : Академперіодика, 2000-. – ISSN 1608-1021
Vol. 21, № 4. – 2020. – P. 479-631, [3] p. – https://doi.org/10.15407/ufm.21.04 - Резюме на укр., рус., англ. яз.
98243
   Progress in Physics of Metals = Успіхи фізики металів = Успехи физики металлов : review research journal / National academy of sciences of Ukraine, G.V. Kurdyumov institute for metal physics of the NAS of Ukraine ; ed. board: V.A.Tatarenko , G.Е. Ice, О.S. Вakai [et al.]. – Kiev : Академперіодика, 2000-. – ISSN 1608-1021
Vol. 21, № 3. – 2020. – P. 319-476, [2] p. – https://doi.org/10.15407/ufm.21.03 - Резюме на укр., рус., англ. яз.
98244
   Progress in Physics of Metals = Успіхи фізики металів : review research journal / National academy of sciences of Ukraine, G.V. Kurdyumov institute for metal physics of the NAS of Ukraine ; ed. board: V.A.Tatarenko , G.Е. Ice, О.S. Вakai [et al.]. – Kiev : Академперіодика, 2000-. – ISSN 1608-1021
Vol. 22, № 2. – 2021. – P. 173-303, [2] p. – Резюме укр., англ. мовами
98245
   Progress in Physics of Metals = Успіхи фізики металів : review research journal / National academy of sciences of Ukraine, G.V. Kurdyumov institute for metal physics of the NAS of Ukraine ; ed. board: V.A.Tatarenko , G.Е. Ice, О.S. Вakai [et al.]. – Kiev : Академперіодика, 2000-. – ISSN 1608-1021
Vol. 22, № 1. – 2021. – 171, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
98246
   Progress in Physics of Metals = Успіхи фізики металів : review research journal / National academy of sciences of Ukraine, G.V. Kurdyumov institute for metal physics of the NAS of Ukraine ; ed. board: V.A.Tatarenko , G.Е. Ice, О.S. Вakai [et al.]. – Kiev : Академперіодика, 2000-. – ISSN 1608-1021
Vol. 22, № 3. – 2021. – P. 305-474, [3] p. – Резюме укр., англ. мовами
98247
   Progress in Physics of Metals = Успіхи фізики металів : review research journal / National academy of sciences of Ukraine, G.V. Kurdyumov institute for metal physics of the NAS of Ukraine ; ed. board: V.A.Tatarenko , G.Е. Ice, О.S. Вakai [et al.]. – Kiev : Академперіодика, 2000-. – ISSN 1608-1021
Vol. 22, № 4. – 2021. – P. 477-707, [1] p. – DOI: https://doi.org/10.15407/ufm.22.04 - Резюме укр., англ. мовами
98248
   Progress in Physics of Metals = Успіхи фізики металів : review research journal / National academy of sciences of Ukraine, G.V. Kurdyumov institute for metal physics of the NAS of Ukraine ; ed. board: V.A.Tatarenko , G.Е. Ice, О.S. Вakai [et al.]. – Kiev : Академперіодика, 2000-. – ISSN 1608-1021
Vol. 23, № 2. – 2022. – P. 145-372, [2] p. – DOI: https://doi.org/10.15407/ufm.23.02 - Резюме укр., англ. мовами
98249
   Progress in Physics of Metals = Успіхи фізики металів : review research journal / National academy of sciences of Ukraine, G.V. Kurdyumov institute for metal physics of the NAS of Ukraine ; ed. board: V.A.Tatarenko , G.Е. Ice, О.S. Вakai [et al.]. – Kiev : Академперіодика, 2000-. – ISSN 1608-1021
Vol. 23, № 3. – 2022. – P. 376-576, [2] p. – DOI: https://doi.org/10.15407/ufm.23.03 - Резюме укр., англ. мовами
98250
   Progress in Physics of Metals = Успіхи фізики металів : review research journal / National academy of sciences of Ukraine, G.V. Kurdyumov institute for metal physics of the NAS of Ukraine ; ed. board: V.A.Tatarenko , G.Е. Ice, О.S. Вakai [et al.]. – Kiev : Академперіодика, 2000-. – ISSN 1608-1021
Vol. 23, № 1. – 2022. – 141, [3] p. – DOI: https://doi.org/10.15407/ufm.23.01 - Резюме укр., англ. мовами
98251
   Progress in Physics of Metals = Успіхи фізики металів : review research journal / National academy of sciences of Ukraine, G.V. Kurdyumov institute for metal physics of the NAS of Ukraine ; ed. board: V.A.Tatarenko , G.Е. Ice, О.S. Вakai [et al.]. – Kiev : Академперіодика, 2000-. – ISSN 1608-1021
Vol. 23, № 4. – 2022. – P. 376-576, [2] p. – DOI: https://doi.org/10.15407/ufm.23.04 - Резюме укр., англ. мовами
98252
   Progress in Physics of Metals = Успіхи фізики металів : review research journal / National academy of sciences of Ukraine, G.V. Kurdyumov institute for metal physics of the NAS of Ukraine ; ed. board: V.A.Tatarenko , G.Е. Ice, О.S. Вakai [et al.]. – Kiev : Академперіодика, 2000-. – ISSN 1608-1021
Vol. 24, № 1. – 2023. – 234, [2] р., включ. обкл. – DOI: https://doi.org/10.15407/ufm.24.01 - Резюме укр., англ. мовами
98253
   Progress in Physics of Metals = Успіхи фізики металів : review research journal / National academy of sciences of Ukraine, G.V. Kurdyumov institute for metal physics of the NAS of Ukraine ; ed. board: V.A.Tatarenko , G.Е. Ice, О.S. Вakai [et al.]. – Kiev : Академперіодика, 2000-. – ISSN 1608-1021
Vol. 24, № 2. – 2023. – P. 237-408, [2] p. – DOI: https://doi.org/10.15407/ufm.24.02 - Резюме укр., англ. мовами
98254
   Progress in Protein-Lipid Interactions. – Amsterdam; New-York : Elsevier, 1985. – 292p.
98255
   Progress in scientific culture : The Interdisciplinary Journal of the Ettore Majorana Centre
Vol. 1, № 1. – 1976
98256
   Progress in scientific culture : The Interdisciplinary Journal of the Ettore Majorana Centre
Vol. 1, № 2. – 1976
98257
   Progress in scientific culture : The Interdisciplinary Journal of the Ettore Majorana Centre
Vol. 1, № 4. – 1977
98258
   Progress in scientific culture : The Interdisciplinary Journal of the Ettore Majorana Centre
Vol. 4, № 1/4. – 1979
98259
   Progress in scientific culture : The Interdisciplinary Journal of the Ettore Majorana Centre
Vol. 5, № 1. – 1980
98260
   Progress in scientific culture : The Interdisciplinary Journal of the Ettore Majorana Centre
Vol. 2, № 2. – 1981
98261
   Progress in scientific culture : The Interdisciplinary Journal of the Ettore Majorana Centre
Vol. 2, № 1. – 1981
98262
   Progress in scientific culture : The Interdisciplinary Journal of the Ettore Majorana Centre
Vol. 3, № 1/4. – 1981
98263
   Progress in scientific culture : The Interdisciplinary Journal of the Ettore Majorana Centre
Vol. 6, № 4. – 1981
98264
   Progress in scientific culture : The Interdisciplinary Journal of the Ettore Majorana Centre
Vol. 7, № 3. – 1982
98265
   Progress in scientific culture : The Interdisciplinary Journal of the Ettore Majorana Centre
Vol. 7, № 2. – 1982
98266
   Progress in scientific culture : The Interdisciplinary Journal of the Ettore Majorana Centre
Vol. 7, № 1. – 1982
98267
   Progress in scientific culture : The Interdisciplinary Journal of the Ettore Majorana Centre
Vol. 7, № 4. – 1982
98268
   Progress in Scientific Culture : The Interdisciplinary Journal of the Ettore Majorana Centre. – Bologna
Vol. 1, № 3. – 1976. – P. 269-367
98269
   Progress in Scientific Culture : The Interdisciplinary Journal of the Ettore Majorana Centre. – Bologna
Vol. 6, № 2. – 1981. – P. 137-249
98270
   Progress in Scientific Culture : The Interdisciplinary Journal of the Ettore Majorana Centre. – Bologna
Vol. 6, № 3. – 1981. – P. 251-330
98271
   Progress in semiconductors. – New York : John Wiley & Sons, Inc.
Vol. 2. – 1957. – 280 p.
98272
   Progress in Surfase Science. – Oxford
5. – 1975. – 493с.
98273
   Progress in the Chemistry of Fats and Other Lipids. – Oxford; New-York : Pergamon Press, 1975. – 299p. = Progress Series ; V.14
98274
   Progress in the Chemistry of Fats and Other Lipids. – Oxford
14. – 1975. – 299с.
98275
   Progress of the Non-Self-Governing Territories under the Charter. – New York
5. – 1960. – 476с.
98276
   Progress of the Non-Self-Governing Territories under the Charter. – New York
1. – 1961. – 78с.
98277
   Progress of the Non-Self-Governing Territories under the Charter. – New York
2. – 1961. – 228с.
98278
   Progress of the Non-Self-Governing Territories under the Charter. – New York
3. – 1961. – 252с.
98279
   Progress of the Non-Self-Governing Territories under the Charter. Table of contents and index. – New York
1-5. – 1962. – 60с.
98280
   Progress of the world"s women (2011-2012) : in pursuit of justice / United Nations entity for gender equality and the emprowerment of women. – New York : UN women, 2011. – 164 p. : ill., tab. – ISBN 978-1-936291-33-5
98281
   Progress Report 1971. – Leningrad : Nauka, 1973. – 26p.
98282
  Stewart Brian Progress with Chemistry 2. / Stewart Brian. – Eastbourne, 1985. – 275с.
98283
  Sakharov Andrei Progress, coexistence, and intellectual freedom / Sakharov Andrei. – New York, 1968. – 158с.
98284
  Casalicchio Jan Progressive and Predicative Constructions with Gerund in Romance. A Contrastive Analysis / Casalicchio Jan, Migliori Laura // Revue roumaine de linguistique / Academie romaine. – Bucuresti, 2018. – T. 63, № 3, Juillet/Septembre. – P. 253-270. – ISSN 0035-3957
98285
  Miller F.R. Progressive problems in physics / F.R. Miller. – London a. o. : Heath and company, 1942. – VII, 235p.
98286
  Hansen Beatrice Progressive typewriting speed practice. / Hansen Beatrice. – 3rd ed. – New York, 1968. – 49с.
98287
  Wundt W. Progressives Erbe, Wissenschaftsentwicklung und Gegenwart / W. Wundt. – Leipzig, 1980. – 410s.
98288
  Slach Miroslav Prohava vune jasminu / Slach Miroslav. – Praha, 1983. – 146с.
98289
  Sesan Valerian Proiect de unificare a organizatiei bisericii autocefale ortodoxe din Romania intregita / Sesan Valerian. – Cernauti, 1920. – 69с.
98290
   Proiectarea asistata de calculator a sistemelor discrete. – Bucuresti, 1984. – 203с.
98291
  Sotropa Valeriu Proiectele de constitutie programele de reforme si petitiile de drepturi dintarile romane. In secolul al XVIII-lea si prima jumatate a secolului al XIX-lea / Sotropa Valeriu. – Bucuresti, 1976. – 306с.
98292
  Dzonov Kiril Proizvodni trosoci i cena na cinemjeto na proizvodstvoto na pamuk vo opstestveniot sektor na SR.Makedonija / Dzonov Kiril, I. Stancevski. – Skopje, 1964. – 82с.
98293
  Dzonov Kiril Proizvodni trosoci i cena na cinenjeto na proizvodstvoto na tutun vo opstestveniot sektor / Dzonov Kiril, Stancevski Ilija. – Skopje, 1964. – 128с.
98294
  Pesic Miodrag Proizvodnja sirovog celika / Pesic Miodrag. – Beograd, 1956. – 224с.
98295
  Kudak V. Project DWARF - using eclipsing binaries for searching for exoplanets and brown dwarfs / V. Kudak, S. Parimucha // Advances in Astronomy and Space Physics / Taras Shevchenko national university of Kyiv ; Main astronomical observatory of the National academy of sciences of Ukraine ; ed. сhief: Yu.I. Izotov ; ed. board: I.L. Andronov, Yu. Yu. Balega, L.F.Chernogor [et. al.]. – Kyiv, 2016. – Vol. 6, iss. 2. – P. 69-72. – ISSN 2227-1481


  Project DWARF is a long-term observation campaign for about 60 selected eclipsing binaries aimed for detection of exoplanets or other objects (brown dwarfs) in low-mass detached binaries of different types (low-mass eclipsing binaries with M and K ...
98296
  Meredith Jack Project management : A managerial approach / Meredith Jack, Mantel Samuel. – 3rd ed. – New York a.o. : Wiley, 1995. – 16,766p. – ISBN 0-471-01626-8
98297
  Meredith J.R. Project management : a managerial approach / Jack R. Meredith, Samuel J. Mantel. – 6th ed. – Hoboken : John Wiley & Sons, 2006. – XVII, 649, I16 p. : ill., tab. + 3 електрон. опт. диски (CD-ROM). – Index: p. I1-I8. – Бібліогр. в кінці частин. – (Wiley International Student Version). – ISBN 978-0-471-74277-7
98298
  Jie Chen Project management for education in accordance with globalization process // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 57-58


  Управління проектами для освіти відповідно до глобалізаційного процесу.
98299
  Oliynyk R. Project management in public administration: preconditions, stages and problems of implementation // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 208
98300
  Kulinich M O. Project management in the education system: concepts, contents // Public management : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Київ, 2020. – № 4 (24), september 2020. – P. 193-203. – ISSN 2414-0562
98301
  Alkaz V.G. Project of seismic risk estimation and disaster mitigation of Kishinev city : випуск 23 / V.G. Alkaz, A.G. Zaicenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – P. 17-19 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – (Геологія ; вип. 23/24)


  Місто Кишинів, столиця Республіки Молдова, періодично переживає вплив сильних землетрусів, які генерує зона Вранча. З метою прогнозування можливих втрат від землетрусів, розроблено комплекс програм, які базуються на ГІС-технологіях. Очікувані ...
98302
  Cechurova L. Project portfolio management implementation at SMEs in Czech Republic // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 1 (175). – Р. 137-147. – ISSN 1993-6788


  The main objective of this paper is to analyze the current project management practice at small and medium-sized enterprises in Czech Republic and the possibilities for project portfolio implementation in such companies. The analysis is based on the ...
98303
  Khalack V.R. Project VeSElkA: Vertical Stratification of Element Abundances in CP stars / V.R. Khalack, LeBlanc // Advances in Astronomy and Space Physics / Taras Shevchenko national university of Kyiv ; Main astronomical observatory of the National academy of sciences of Ukraine. – Kyiv, 2015. – Vol. 5, iss. 1. – Р. 3-10. – ISSN 2227-1481


  A new research project on spectral analysis which aims to characterize the vertical stratification of element abundances in stellar atmospheres of chemically peculiar (CP) stars, is discussed in detail. Some results on detection of vertical abundance ...
98304
  Bishop Katherine Projecting Mark Twain From Bohemia to Xinjiang // American studies : with American studies international. – Lawrence, 2016. – Vol. 55, Nr 2. – P. 41-51. – ISSN 0026-3079
98305
   Projecting the climatic effects of increasing carbon dioxide. – Washington : United States Department of Energy, 1985. – XXV, 381 p. : ill. – DOE/ER-0237 December 1985 Dist. Category UC-11
98306
   Projection in literature / Daniel Edythe, Farrell Edmund, Grommon Alfred, Niles Olive Stafford, Pooley Robert. – Glenview u.a. : Scott, Foresman, 1976. – 14,594p. : ill. – (America reads). – ISBN 0-673-10218-1
98307
   Projections de la demande et de l"offre d"Engrais jusquen 1980: Amerique du Sud, Mexique et Amerique Centrale. – New York, 1972. – 92с.
98308
  Reznikova N. Projections of deglobalization in the contemporary international economic relations in the context of the paradigm of globalism / N. Reznikova, O. Ivashchenko // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2018. – P. 98-106. – (Серія: Економіка ; вип. 15). – ISSN 2226-2822
98309
  Sosniuk O.P. Projective technique "creative space" as a research tool for studying consumers" motivation // Український психологічний журнал : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; голов. ред. Данилюк І.В. ; редкол.: Коваленко А.Б., Васютинський В.О., Альфредас Лаурінавічус [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – P. 113-121
98310
   Projects and prospects for cooperation in Eurasia : collection of articles. – Vilnius : Centre for geopolitical studies ; Carnegie Moscow center], 2012. – 63, [1] p. : tab. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-609-95423-0-0
98311
  Lynch Gladys Projects in oral interpretation / Lynch Gladys, Crain Harold. – New York, 1959. – 320с.
98312
  Tokarski T. Projekcja polskiego doswiadczenia transformacji polityki spolecznej w ukrainskich realiach // Процеси європеїзації України в окремих галузях / наук. ред.: Йозеф Тимановський, Юліта Карвацька, Йозеф Брилль. – Київ ; Варшава : Національна академія управління, 2016. – S. 105-111. – ISBN 978-966-8406-98-0
98313
  Munchenberg Hans Projekt Mercury. / Munchenberg Hans. – Berlin, 1964. – 390с.
98314
   Projekt na zniszczenie rusi ziednoczonej, ktori r/ 1717 ze w ezasach Zygmunta III. uknowany // Тарас Шевченко : Пpомова виголошена на 37-их pоковинах смеpти поета у Львові дня 4 н. с. цвітня p. 1898 / О.М. Колесса. – У Львові (Львів) : З друк. Hаук. Т-ва ім. Шевченка під заpядом К. Беднаpського, 1898. – 16
98315
   Projektiert. Gebaut. Bewohnt. – Berlin : VEB Verlag fur Bauwesen, 1968. – 295 S. : Ill.
98316
  Bol Gerrit Projektive Differentialgeometrie / Bol Gerrit. – Gottingen : Vandenhoeck&Ruprecht
T. 3. – 1967. – 8, 528 p.
98317
  Blaschke Wilhelm Projektive Geometrie / Blaschke Wilhelm. – 3. erw. Aufl. – Basel-Stuttgart : Verl. Birkhauser, 1954. – 198 S. – (Lehrbucher u. Monographien aus dem Gebiete der exakten Wissenschaften ; Bd. 17 : Mathematische Reihe)
98318
  Grosche Gunther Projektive Geometrie / Grosche Gunther. – Leipzig : B.G.Teubner. – (Mathematisch-Naturwissenschaftliche Bibliothek)
T. 1. – 1957. – 4, 204 S. : Abb.
98319
  Grosche Gunther Projektive Geometrie / Grosche Gunther. – Leipzig : B.G.Teubner. – (Mathematisch-Naturwissenschaftliche Bibliothek ; 8)
T. 2. – 1957. – 196 S. : 46 Abb.
98320
  Doehlemann K. Projektive Geometrie in synthetischer Behandlung / K. Doehlemann. – Berlin ; Leipzig : Walter and Gruyter, 1922. – 132 S. – (Goschen ; 72)
98321
   Projektowanie maszyn i systemow cyfrowych. – Warszawa : Panstwowe wyd-wo naukowe, 1972. – P. 405
98322
  Flizikowski Jozef Projektowanie srodowiskowych procesorow energii / Flizikowski Jozef, Bielinski Kazimiers. – Bydgoszcz : Wyd-wo uczelniane Akademii techn.-roln., 2000. – 327s. – ISBN 83-87274-370-2
98323
   Projektu vadisanas problemas un tendences parejas perioda uz tirgus ekonomiku. – Riga, 1992. – 118с.
98324
  Serczyk W. Projekty i realizacija reform gospodarczych w dobrach Stanislawa Szczesnego Potockiego na Ukrainie prawobrezeznej / W. Serczyk, 1962. – [18] s.
98325
   Projet de budget pour l"exercice 1972 et annexes explicatives. – Assemblee generale. Docum. offic.: 26 session. Suppl. Nr. 6 (A/8. – New York
1. – 1971. – 306с.
98326
   Projet de budget pour l"exercice 1972 et annexes explicatives. – Assemblee generale. Docum. offic.: 26 session. Suppl. Nr. 6 (A/8. – New York
2. – 1971. – 230с.
98327
  Carbone S. Projet de loi d"archeves type / S. Carbone, R. Gueze. – Paris, 1971. – 243с.
98328
   Projet de programme et de budget pour 1963-1964. – Paris, 1962. – 270с.
98329
   Projet de programme et de budget pour 1965-1966. – Paris, 1964. – 454с.
98330
   Projet de programme et de budget pour 1967-1968. – Paris, 1966. – 346 с.
98331
   Projet de programme et de budget pour 1969-1970. – Paris, 1968. – 369 с.
98332
   Projet de programme et de budget pour 1973-1974. – Paris, 1972. – 344с.
98333
   Projetscolaire UNESCO 1961-1964. – Kobenhavn : UNESCO, 1965. – 27 p.
98334
  Husak G. Projevy a stati. Duben 1969 - leden 1970 / G. Husak. – Praha, 1970. – 403с.
98335
  Husak Gustav Projevy a stati. Srpen 1974 - duben 1976 / Husak Gustav. – Praha, 1977. – 529с.
98336
  Dobes Karel Prokop Chocholousek / Dobes Karel. – Praha, 1949. – 30 s.
98337
  Macek Josef Prokop Veliky / Macek Josef. – Praha, 1953. – 216с.
98338
  Wolf, Friedrich Prolegomena ad Homerum, sive De operum Homericorum prisea et genuina forms variisque mutationibus et probabile ratione emendadi / Scripsit Frid. Aug. Wolfius. – Halis Saxonum (Halle an der Saale) : Orphandtroph
Т. 1. – 1795. – [4], CCLXXX S.
98339
  Cetera Bronislaw Proletariacki nurt rewolucji krakowskiej 1848 roku / Cetera Bronislaw. – Krakow, 1977. – 225с.
98340
  Kim G.F. Proletarian internationalism and revolutions in the East. / G.F. Kim, F.I. Shabshina. – M., 1972. – 437с.
98341
  Polyansky V. Proletarian internationalism: guideline of the communists / V. Polyansky. – Moscow, 1970. – 104с.
98342
  Williams Gwyn Proletarian order : Antonio Gramsci, factory councils and the origins of Italian communism 1911-1921 / Williams Gwyn. – London : Pluto, 1975. – 368p. – ISBN 0-902818-65-1
98343
   Proletariat in der BDR. Reproduktion. Organisation. Aktion. – Berlin, 1974. – 623с.
98344
   Proletariat und Klassenkampf in der Gegenwart. – Berlin, 1977. – 208с.
98345
  Lehfeld Horst Proletarischer Internationalismus / Lehfeld Horst, Lindner Heinz. – Berlin, 1979. – 116с.
98346
  Desnica Vladan Proljeca Ivana Galeba / Desnica Vladan. – Zagreb : Zora; Matica hrvatska, 1977. – 349s. – (Pet stoljeca hrvatske knjizevnosti / Urednik: K.Spoljar ; 117/2)
98347
  Desnica Vladan Proljeca Ivana Galeba. / Desnica Vladan. – Beograd, 1963. – 348с.
98348
  Desnica Vladan Proljeca Ivana Galeba. / Desnica Vladan. – Zagreb, 1975. – 418с.
98349
   Prolog, nie epilog... : Poezja ukrainska w polskich przekladach (pierwsza polowa 20 wieku). – Warszawa : SOW, 2002. – 250s. – ISBN 83-86619-39-2
98350
  Chernyshevsky Nikolai Prologue : A novel from the beginning of the 1860s / Chernyshevsky Nikolai; Translated and with an introduction by Michael R. Katz. – Evanston : Northwestern univ. press, 1995. – 17,358p. – (Studies in Russian literature and theory). – ISBN 0-8101-1165-9
98351
  Hrubin Frantisek Promena / Hrubin Frantisek. – Praha, 1958. – 21с.
98352
  Branald Adolf Promenada s jelenem. / Branald Adolf. – Praha, 1963. – 421с.
98353
  Hubner M. Promenade autour du monde / M. Hubner. – Paris
T. 2. – 1873
98354
  Hubner J. A. Promenade autour du monde 1871 / M. le baron de Hubner. – Paris : Hachette
T. 2. – 1874. – [6], 501, [4] p. – Вид. без обкл.
98355
  Konsalik H.G. Promenadendeck : Roman / Heinz G. Konsalik. – Gutersloh ; Breitbrunn am Ammersee ; Munchen : Blanvalet Verlag, 1991. – [2], 480 S.
98356
  Schneider E. Promenades d"Italie : L""esprit des visages et des sites / Edouard Schneider. – Paris : Bernard Grasset, 1926. – 334 p.
98357
  Flammarion Promenades dans les Etoiles : 40 gravures / Camille Flammarion. – 5e Ed. – Paris : Librairie Armand Colin, 1935. – 153 p. – (La Petite Bibliotheque)
98358
   Promenades dans Paris = Прогулки по Парижу. – Изд. 2-е. – Москва, 1963. – 80с.
98359
   Promenades dans Paris. Прогулки по Парижу. – М., 1960. – 80с.
98360
  Gourmont R. de Promenades philosophiques / Remi de Gourmont. – 2 ed. – Paris : Mercvre de France, 1925. – 291 p. – Une science d"autrefois : la phytognomonique philosophie naturelle. Religion et sociologie - psychologie. Reveries. Des pas sur le sable.. ; 3 e serie
98361
  Sokolov L. Promene u strukturi stanovnistva na teritoriji NR Makedonije 1921-1953 gofine kao odraz ekonomskog razvoja / L. Sokolov. – Skopje, 1962. – 352с.
98362
  Kraus E.R. Promenena zem. / E.R. Kraus, Pechacek Jaroslav. – Praha, 1957. – 480с.
98363
  Kubinova Marie Promeny ceske poezie dvacatych let. / Kubinova Marie. – Praha, 1984. – 109с.
98364
  Dedinova T. Promeny role antiutopickych prvku v ceske fantasticke literature pred rokem 1989 a v soucasnosti // Слов"янська фантастика : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Освіта України, 2016. – Т. 3 / [редкол.: Д. Айдачич та ін.]. – S. 172-195. – ISBN 978-617-7480-12-8
98365
  Swiderska Alina Prometeusz i perliczka. Powiesc biograficzna / Swiderska Alina. – Warszawa, 1959. – 300с.
98366
  Bialoborski Eustachy Prometeusz w pudelku / Bialoborski Eustachy. – Krakow, 1957. – 64 с.
98367
  Eschyle Promethee enchaine suivi de Promethee porte-lumiere par J. Laccarriere / Eschyle; Traduit par Jean-Paul Savignac. – Paris : Belin, 2000. – 74p. – ISBN 2-7011-2752-1
98368
  Aeschylus Prometheus bound. The suppliants. Seven against Thebes. The Persians. / Aeschylus; Vellacott P. – Harmondsworth, 1961. – 160с.
98369
  Cyrille Offermans Prometheus Unbound // The Low Countries (TLC) : arts and society in Flanders and the Netherlands / publ. by Flemish-Netherlands Assoc. Ons Erfdeel ; [chief ed.: Luc Devoldre]. – Rekkem : Ons Erfdeel, 2016. – 24 : / [ed.: Dirk Van Assche, Frits Niessen, Reinier Salverda]. – P. 32-41


  Essays as an Orphic Counterforce.
98370
  Зенталь О. Prometheus, третій вік та інші. Які освітні проєкти для дорослих нині популярні в Україні // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 5 жовтня (№ 191). – С. 5
98371
  Fuhmann Franz Prometheus. Die Titanenschlacht / Fuhmann Franz. – Berlin, 1974. – 301 с.
98372
  Сорока В. Prometheus: "Світло" онлайн-курсів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 18 травня (№ 20). – С. 9. – ISSN 2219-5793


  Про дистанційну освіту в Україні - національну платформу навчальних курсів університетського рівня.
98373
  Zeromski Stefan Promien / Zeromski Stefan. – Warszawa : Czytelnik, 1956. – 146 s. : ill.
98374
  Slucki Arnold Promienie czasu / Slucki Arnold. – Warszawa, 1959. – 92с.
98375
  Gueben Georges Promieniotworczosc i wstep do fizyki jadrowej / Gueben Georges. – Warszawa, 1956. – 320 с.
98376
  Szczeniowski Sz. Promieniowanie i materja: idee i fakty fizyki nowoczesnej / Sz. Szczeniowski. – Warszawa : Kasy imienia mianowskiego, 1933. – 261 s.
98377
  Coben H. Promise me / Harlan Coben. – London : Orion books, 2007. – 454, [1], 18 p. – ISBN 978-0-7528-7821-8
98378
  Irving Clive Promise the earth / Irving Clive. – New York, 1982. – 402с.
98379
  Sacks Peter Promised lands / Sacks Peter. – Harmondsworth, 1991. – 88с.
98380
  Thomas H. Promises fulfilled and unfulfilled in management education / Howard Thomas, Lynne Thomas, Alexander Wilson. – Bingley [etc.] : Emerald, 2013. – XI, [III], 168, [1] p. : tab. – Bibliogr.: р. 165-166. – (Reflections on the role, impact and future of management education: EFMD perspectives ; vol. 1). – ISBN 978-1-78190-714-6
98381
   Promises to keep : annual report 2012 / United Nations population fund. – New York : UNFPA, 2013. – 48 p. : ill. – Кн. без тит. арк. – ISBN 978-0-89714-007-2
98382
  Bowles Chester Promises to keep: my years in public life 1941-1969 / Bowles Chester. – New York, 1971. – 657с.
98383
  Czornik Malgorzata Promocja miasta / Czornik Malgorzata; Akademia ekonomiczna im. Karola Adamieckiego. – Wyd. drugie uzupelnione. – Katowice : Wydawnictwo uczelniane Akademii ekonomicznej im.K.Adamieckigo, 2000. – 116s. : il. – (Prace naukowe). – ISBN 83-7246-107-4
98384
  Kholod O. Promoter DNA methylation of E-cadherin gene in molecular pathogenesis of adhesive complex and activation of EMT markers SNAIL and TWIST1 in myeloproliferative leukemia / O. Kholod, A. Bakhmachuk, L. Shvachko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 8-11. – (Біологія ; вип. 2 (64)). – ISSN 1728-3817


  EMT – the epithelial-to-mesenchimal transduction is the basis platform of the tumor microenvironment. EMT causatively binding with the tumor progression, by which are modulated the migrational, invasive and metastatic potentials of the tumor ...
98385
   Promoting education for international understanding. – Manila, 1966. – 128с.
98386
   Promoting external alumina scaling on Ni-base alloy 602 Ca during high temperature oxidation / A. Chyrkin, R. Pillai, T. Galiullin, W.J. Quadakkers // Kyiv-Toulouse : IXth intern. chemistry conf. "Kyiv-Toulouse" dedicated 100th anniversary of Fedir Babichev (Kyiv, 4-9 June 2017) : materials of reports a. performances / T. Shevchenko Nat. univ. of Kyiv, [Dep. of Chemistry] ; [honorary members: prof. L. Gouberskyi et al. ; org. comm.: Z. Voitenko (chairman) et al. ; local org. comm.: L. Kunitskaya et al.]. – Kyiv : [s. n.], 2017. – Р. 26
98387
   Promoting fiscal discipline. – Washington : International Monetary Fund, 2007. – 7,134 p. – ISBN 978-1-58906-609-0
98388
   Promotion of export-oriented industries. Based on the proceedings of the International Symposium on Industrial development (Athens, November-December 1967). – New York, 1969. – 46с.
98389
   Prompt gamma-rays from fast neutron capture in natNi / I.M. Kadenko, V.A. Plujko, B.M. Bondar, O.M. Gorbachenko, B.Yu. Leshchenko, K.M. Solodovnyk // Ядерна фізика та енергетика : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – Т. 17, № 2. – Р. 122-129. – ISSN 1818-331Х


  The yield of prompt y-rays produced by interaction of 14 MeV neutrons with natNi was measured using the time-offlight technique. A differential cross section from (n, xy) reactions was unfolded from amplitude spectrum. Experimental results were ...
98390
  Beyerlink Lavrentio Promptuarium morale super Evangelia festorum toitus anni: ad instrusstionem concionarum, reformationem peccatorum,consolationem piorum. – Rom, Hierati, 1614. – 620с.
98391
   Pronksiajast varase feodalismini. – Tallinn, 1966. – 228с.
98392
  Левина Л.Б. Pronominaladverbien / Л.Б. Левина. – Саратов, 1973. – 33 с.
98393
  Yavorski B.M. Prontuario de fisica / B.M. Yavorski, A.A. Detlaf; trad. do russopor A.Kutchumov. – 2. – Moscu : Mir, 1990. – 792 p.
98394
   Propagace knihy : Sestavili a redigovali Jaroslav Kuna, Jiri Picek, Gustav Skypala a Josef Vinarek. – Praha : Obris, 1955. – 207 p., 12 p. il.
98395
   Propagace knihy. – Praha, 1955. – 207с.
98396
  Lisicki W. Propagacja fal radiowych / W. Lisicki. – Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Lacznosci, 1962. – 374 s.
98397
   Propaganda = Пропаганда : научно-популярный молодёжный журнал. – Киев, 2007-
№ 1. – 2007. – Редакційна передплата
98398
   Propaganda = Пропаганда : научно-популярный молодёжный журнал. – Киев, 2007-
№ 2. – 2007. – З 2008р назва".Пропаганда"
98399
  Mandryk-Melnychuk Propaganda as a component of the processes of sovietization of the territories of Northern Bukovyna and Bessarabia (1944-1947) / Mandryk-Melnychuk, H. Kotsur // Східноєвропейський історичний вісник / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Ільницький В.І. ; редкол.: Манвідас Віткунас, Вацлав Вєжбєнєц, Дюра Гарді [та ін.]. – Дрогобич, 2020. – Вип. 16. – С. 218-228. – ISSN 2519-058X


  Пропаганда як складова процесів радянізації теренів Північної Буковини та Бессарабії (1944-1947). Наукова новизна полягає у спробі об’єктивного висвітлення ролі пропаганди як превентивних засобів масштабного характеру, які дозволили встановити ...
98400
  Domke R. Propaganda on the Recovered Territories, 1945 - 1948 // Between Western and Eastern Europe : political studies: past and the present / eds. Stefan Dudra a. Piotr Pochyly. – Chicago : [s. n.], 2015. – P. 41-53. – ISBN 978-0-692-58561-0
98401
  Kuczynska-Zonik Propaganda, disinformation, strategic communication – how to improve cooperation in CEE region? // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2020. – С. 160-164. – (Серія : Журналістські науки ; вип. 4). – ISSN 2663-9793
98402
  Ellul Jacques Propaganda: the formation of men`s attitudes. / Ellul Jacques. – New York, 1968. – 313с.
98403
   Propagation of privileged polarization in longitudinally inhomogeneous medium with linear birefringence and dichroism / M.S. Koev, I.S. Kolomiets, S.N. Savenkov, Y.A. Oberemok // Збірник наукових праць Чотирнадцятої міжнародної конференції молодих учених з прикладної фізики / Міжнародна конференція молодих учених з прикладної фізики. – Київ : Київський університет, 2014. – P. 18-21
98404
   Propagation of privileged waves in longitudinally inhomogeneous medium with linear birefringence and dichroism / M.S. Koev, I.S. Kolomiets, S.N. Savenkov, Ye.A. Oberemok, Yu.A. Skoblya // Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials, [etc.]. – Kyiv, 2014. – Vol. 17, № 4. – P. 403-407. – ISSN 1560-8034


  Anisotropic properties of longitudinally inhomogeneous medium with linear birefringence and dichroism were considered. Differential Jones matrix model for this class of media was obtained. The equation for the polarization complex variable that ...
98405
  Dolukhanov M. Propagation of radio waves = Распространение радиоволн : transl. from the 1965 Rus. ed. / M. Dolukhanov. – Moscow : Mir Publishers, 1971. – 372 с.
98406
  Vysotskii V. Propagation of temperature waves in medium with internal thermal relaxation / V. Vysotskii, V. Vassilenko, A. Vasylenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Р. 11-14. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 1 (19)). – ISSN 1728-3817


  In this article the wave solutions of heat transfer equations, for classical model and for two alternative non-stationary models (hyperbolic and model with a time delay) have been studied. Modeling of temperature impulse propagation was performed ...
98407
  Ilashchuk T.O. Propedeutics of internal medicine in questions and answers = Пропедевтика внутрішньої медицини в питаннях і відповідях : educational textbook / T.O. Ilashchuk, O.V. Glubochenko, N.M. Malkovych ; Min. of Public Health of Ukraine "Bukovinian State Medical University". – 2nd ed. (renew and suppl.). – Чернівці : Технодрук, 2017. – 430, [1] p. : ill., tab. – Дод. тит. арк. укр. – Bibliogr.: p. 429-430. – ISBN 978-617-7096-93-0
98408
  Turski Wladyslaw Propedeutyka informatyki / Turski Wladyslaw. – Warszawa, 1975. – 205с.
98409
  Yermolenko S.S. Proper names as a natural category: proverbial phrases with cultural names from the perspective of eponymy research // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: М. Мозер, С.С. Єрмоленко, П.О. Селігей [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1. – С. 51-67. – ISSN 0027-2803


  Власні імена як природна категорія: провербіальні еколокації з культурними іменами в аспекті дослідження епонімії.
98410
  Hopkalo O.M. Properties of [...] -sub-Gaussian stochastic processes related to the heat equation with random initial conditions / O.M. Hopkalo, L.M. Sakhno, O.I. Vasylyk // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 17-24. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 1/2). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
98411
   Properties of Aluminium Gallium Arsenide. – London : INSPEC, 1993. – XV, 325 p. – (EMIS Datareviews Series/Ser.Advisor B.L.Weiss ; No. 7). – ISBN 0-85296-558-3
98412
   Properties of cellulose and cellulose-carbon hosts doped with inorganic nitrite compounds / T.S. Avramenko, S.L. Revo, V.P. Chornii, V.P. Scherbatskyi, M.S. Nedielko // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 1. – P. 78-79
98413
  Mishura Y. Properties of integrals with respect to fractional Poisson process with compact kernel / Y. Mishura, V. Zubchenko // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 89. – Р. 130-139. – ISSN 0868-6904


  We study the properties of the fractional Poisson process with the Molchan-Golosov kernel. The kernel can be characterized as a compact since it is non-zero on compact interval. The integral of nonrandom function with respect to the centered and ...
98414
   Properties of lattice-matched and strained Indium Gallium Arsenide. – London : INSPEC, 1993. – XXI, 317 p. – (EMIS Datareviews Series/ Ser.Advisor B.L.Weiss ; No. 8). – ISBN 0-85296-865-5
98415
   Properties of microdischarge plasma in the vortex air / V.Y. Chernyak, O.V. Kolomiiets, V.V. Iukhymenko, O.N. Tsymbaliuk, V.O. Khomiak, D.O. Chernysh // Вопросы атомной науки и техники : научный журнал / Нац. акад. наук Украины ; Нац. науч. центр "Харьков. физ.-техн. ин-т" ; редкол.: И.М. Неклюдов, И.Е. Гаркуша, В.Н. Воеводин [и др.]. – Харьков, 2018. – № 6 (118). – Р. 270-273. – (Серия "Физика плазмы" ; вып. 24). – ISSN 1562-6016
98416
  Nikitchenko M.S. Properties of quasiary specification algebras // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016


  Вводяться спеціальні специфікаційні алгебри над класами квазіарних відображень. Ці алгебри відображають такі властивості програмних систем, як частковість даних, частковість та необмежена арність предикатів та функцій, чутливість до невизначених даних. ...
98417
  Chechenitski A. Properties of queueing networks with parallel structure / A. Chechenitski, O. Kucherenko // International Ukrainian-Polish workshop Problems of stochastic and discrete optimization, May 10-15, 2005 : abstracts / Problems of stochastic and discrete optimization, intern. Ukrainian-Polish workshop. – [S. l : s. n], 2005. – P. 10-12
98418
   Properties of secondary discharge in plasma-liquid system based on rotating gliding discharge / D.K. Hamazin, V.V. Iukhymenko, V.Y. Chernyak, O.V. Prysiazhna, E.V. Martysh, V.A. Bortyshevsky, R.V. Korzh // Вопросы атомной науки и техники : научный журнал / НАН України ; Нац. науч. центр "Харьков. физ.-техн. ин-т" ; редкол.: И.М. Неклюдов, И.Е. Гаркуша, В.Н. Воеводин [и др.]. – Харьков, 2017. – № 1 (107). – Р. 167-170. – (Серия "Физика плазмы" ; вып. 23). – ISSN 1562-6016


  This paper presents the results of secondary discharge based on rotating gliding discharge study in plasma-liquid system at atmospheric pressure. Discharge electrical parameters were investigated and geometrical parameters of the discharge channel were ...
98419
  Demchyshyn A.B. Properties of swift heavy ions(SHI) induced materials // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених : Київ, 18-22 берез. 2013 р. : [збірник] / Sci. assoc. of students and postgraduates T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 1 : Кібернетика. Математика. Фізика / [ed.: L.D. Karabin, I.O. Lytvynenko, A.A. Prashchur]. – С. 172-174
98420
  Sitenko Yu.A. Properties of the ground state of electronic excitations in carbon-like nanocones / Yu.A. Sitenko, V.M. Gorkavenko // Фізика низьких температур : щомісячний науковий журнал / НАН України ; Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України ; редкол.: С.Л. Гнатченко, І.М. Адаменко, О.С. Бакай [та ін.]. – Харків, 2018. – Т. 44, № 12, спец. вип. : Електронні властивості низьковимірних систем. До сімдесятиріччя від дня народження І.В. Кріве. – Р. 1618-1629. – ISSN 0132-6414
98421
  Zubchenko V. Properties of the solutions of stochastic differential equation with random coefficients, non-Lipschitz diffusion, centered and non-centered Poisson measures and their applications // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 120-121
98422
  Tsushko V.V. Property rights specification and protection in transition economies // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 9 (159). – С. 141-148 : fig. – Bibliogr.: 30 назв. – ISSN 1993-6788
98423
  Ryan Alan Property: Concepts in Social Thought / Ryan Alan. – Minneapolis, 1987. – 143с.
98424
  Loth Heinrich Propheten - Partisanen - Prasidenten / Loth Heinrich. – Berlin, 1973. – 248с.
98425
  Loth Heinrich Propheten - Partisanen - Prasidenten / Loth Heinrich. – 2. Aufl. – Berlin, 1975. – 292с.
98426
   Prophetic voices: ideas and words on revolution. – New York, 1969. – 241с.
98427
   Prophets and proletarians : Documents on the history of the rise and decline of Ukrainian communism in Canada. – Edmonton : Canad. institute of Ukr. stud. press; University of Alberta, 1990. – 483 p. – ISBN 092086256X
98428
  Gardiner A.G. Prophets, priests, and kings / A.G. Gardiner. – London : Dent & sons, 1914. – 340 p.
98429
  Sliwa S. Prophylactic competences of teachers-tutors // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2020. – C. 60 -69. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
98430
  Livshits B.G. Propiedades fisicas de metales y aleaciones / B.G. Livshits, V.S. Kraposhin, Y. Linetski. – Moscu : Mir, 1982. – 446 p.
98431
  Synek Miloslav Propocty v ekonomice podniku / Synek Miloslav. – Praha, 1974. – 186с.
98432
  Rattay F. Propogation and Distribution of Neural Signals: a Modeling Study of Axonal Transport // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1995. – Т. 3, № 1. – С. 60-66. – ISSN 1023-2427
98433
  Gans Erhard Proportionen des Zeitaufwandes der sozialistischen Gesellschaft im Gesamtprozess ihrer Reproduktion in der DDR. / Gans Erhard, Liebe Siegfried. – Berlin, 1982. – 98с.
98434
  Ogrodzinski W. Proporzec z Bialym Barankiem / W. Ogrodzinski. – [ Lodz ] : Lodzkie, 1975. – 437 с.
98435
  Ivaniuta O. Propositions and interpretations // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 25
98436
  Ciudin M. Proprietati psihometrice ale scalei ,"Functionare generala" din McMaster Family Assessment Device // Revista de psihologie : serie noua / Academia Romana. – Bucuresti, 2016. – Vol. 62, nr. 2. – P. 148-160. – ISSN 2344-4665
98437
  Radulescu G.A. Proprietatile titeiurilor romanesti / G.A. Radulescu. – Bucuresti, 1974. – 266с.
98438
  Radulescu G.A. Proprietatile titeiurilor rominesti / G.A. Radulescu. – Bucuresti, 1961. – 356с.
98439
  Khalfina R. Propriete personelle en U.R.S.S. / R. Khalfina. – M., 1976. – 203с.
98440
  Cornille H. Proprietes analytiques de l amplitude de diffusion de deux particules chargees interagissant par un potentiel du type de Yukawa. / H. Cornille. – 39 p.
98441
  Cech Edouard Proprietes projectives du contact // Общая теория равновесия и колебания упругих твердых тел / В. Ермаков. – Киев, 1871. – 36с.
98442
   Propulsion and re-entry. – Paris, Warszawa, 1966. – 433с.
98443
  Szatyn B. Propusnica za Zidova / Bronislaw Szatyn. – Zagreb : Globus, 1983. – 207, [1] p., [6] l. il. – (Plava biblioteka / ured. L. Kroflin)
98444
  Sikora Adam Prorocy szczesliwych swiatow / Sikora Adam. – Warszawa, 1982. – 268с.
98445
  Markus Jozef Ondrej Prorok Elias a Jan Krstitel / Markus Jozef Ondrej. – Martin : Matica slovenska, 1998. – 164 s. – ISBN 8070904747
98446
  Kubikowski Zbigniew Prorok i ministranci. / Kubikowski Zbigniew. – Wroclaw, 1962. – 146с.
98447
  Hrycak J. Prorok we wlasnym kraju. Iwan Franko i jego Ukraina (1856-1886) / Jaroslaw Hrycak ; przel. Anna Korzeniowska-Bihun, Anna Wylegala. – Warszawa : Wydaw. Krytyki Politycznej, 2010. – 527, [1] s. – Бібліогр.: с. 455-509 та в підрядк. прим. – (Seria historyczna). – ISBN 978-83-62467-13-6
98448
  Ladanivska I. Pros and cons of blended learning at universities // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2021. – С. 178-181. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 9). – ISSN 2522-1477


  У даній статті розглянута проблема змішаного навчання студентів, зокрема переваги та недоліки змішаного навчання при викладанні іноземної мови у ЗВО. Також розглянули вплив пандемії COVID-19, оскільки вона вплинула на всі сфери суспільного життя, ...
98449
  Borchert W. Prosa / W. Borchert. – Moscau, 1970. – 256с.
98450
  Majakowski W. Prosa / W. Majakowski. – Berlin, 1973. – 512 c.
98451
  Guillen Nicolas Prosa de prisa 1929-1972 / Guillen Nicolas. – La Habana
1. – 1975. – 427с.
98452
  Pushkin A. Prosa escogida / A. Pushkin. – Moscu : Progreso, 1981. – 327с.
98453
  Turkov A.M. Prosa russa dell"Ottocento = От Пушкина до Чехова : Книга джля чтения с комментарием на итальянском языке / A.M. Turkov; Турков А.М. – Mosca : Lingua russa, 1978. – 448с.
98454
  Brecht Bertolt Prosa. / Brecht Bertolt. – Berlin-Weimar
1. – 1973. – 412с.
98455
  Brecht Bertolt Prosa. / Brecht Bertolt. – Berlin-Weimar
2. – 1973. – 419с.
98456
  Brecht Bertolt Prosa. / Brecht Bertolt. – Berlin-Weimar
3. – 1973. – 330с.
98457
  Brecht Bertolt Prosa. / Brecht Bertolt. – Berlin-Weimar
4. – 1975. – 261с.
98458
  Garcia Lorca Federico Prosa. Poesia. Teatro. / Garcia Lorca Federico. – Moscow, 1979. – 757с.
98459
  Casal Julian del Prosas / Casal Julian del. – La Habana
1. – 1963. – 292с.
98460
  Limia Miguel Angel Prosas / Limia Miguel Angel. – La Habana, 1965. – 108с.
98461
   Prosas cubanas. – La Habana
2. – 1964. – 278с.
98462
  Piotrowski A. Prosba o Anne : Opowiesc w szesnastu snach / Andrzej Piotrowski. – Warszawa : PAX, 1962. – 164 s.
98463
  Albert Leo Prose and poetry / Albert Leo. – New York. – 90 p.
98464
  Poe Edgar Allan Prose and poetry / Poe Edgar Allan. – M., 1983. – 416с.
98465
   Prose and poetry for Canadians : adventures. – S. l. : Dent & sons, 1951. – IX, 646 p.
98466
   Prose and poetry for Canadians : adventures. – S. l. : Dent & sons, 1968. – IX, 646 p.
98467
   Prose ans poetry for apperciation. – New York, 1942. – 787с.
98468
   Prose for senior studentes. – Revis. ed. – Toronto, 1960. – 426с.
98469
   Prose for senior studentes. – Revis. ed. – Toronto, 1960. – 426с.
98470
   Prose for senior studentes. – Revis. ed. – Toronto, 1960. – 426с.
98471
   Prose of our day. – Toronto, 1945. – 334с.
98472
  Waugh Evelyn Prose. Memoirs. Essays / Waugh Evelyn. – Moscow : Progress publishers, 1980
98473
  Senoa August Prosjak Luka. Izbor / Senoa August. – 5. izd. – Zagreb, 1973. – 159с.
98474
  Clajus Prosodiae Johannis Claii Hertzbergensis libri tres De Cognoscenda syllabarum quantitate & carminum ratione apud Latinos, Graecos, & Hebraeos. – Witebergae ( Wittenberg ) : Typis Haeredum Seuberlichij, 1614. – [333] p. – Сторінки не нумеровані


  На зворотньому боці палітурки надпис чорним чорнилом старою російською орфографією: Торжество веры у Гишпанцев называется церемония в которой Гишпанская инквизиция наказывает еретиков и других грешников
98475
  Andreeva Bistra Prosodic Encoding of Phrasal Prominence and Information Structure in a Second Language: When Bulgarian and German Prosody meet // Съпоставително езикознание / Университетеско издателство "Св. Климент Охридски". – София, 2017. – Т. 42, № 1. – P. 59-83. – ISSN 0204-8701
98476
  Korolova T. Prosody of negative modality in translation / T. Korolova, N. Zhmayeva // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : збірник наукових праць / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2021. – С. 74-83. – (Лінгвістичні науки ; № 32). – ISSN 2616-5317
98477
  Bannikov D.O. Prospecting Directions of the Development of Loose Medium Mechanics / D.O. Bannikov, O.L. Tiutkin // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; редкол.: Б. Патон, Я. Яцків, М. Стріха [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 16, № 2. – P. 42-49. – ISSN 1815-2066
98478
   Prospecting of Minerals. – Moscow : Foreign Languages Publishing House. – 208p.
98479
  Ruiz Elizondo Prospection of geothermal fields and investigations necessary to evaluate their capacity / Ruiz Elizondo. – Mexico, 1965. – 24с.
98480
  Nikolaeva S. Prospective Philologists" Translation Assessment Triangulation: Screen Video Recording and Think Aloud Protocol Combination / S. Nikolaeva, T. Korol // Advanced education / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Ф-т лінгвістики ; голов. ред. Н.С. Саєнко ; редкол.: М.А. Петерз, Л.І. Тараненко, І. Менезеш [та ін.]. – Київ, 2021. – № 18. – P. 30-41. – ISSN 2409-3351
98481
  Filippyeva T. Prospects for Creating Conditions for Preservation of Cultural Heritage of Ukraine in UNESCO Documents // Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 верес. 2018 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури., Одес. міськрада [та ін. ; редкол.: В.Л. Цубенко (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Екологія, 2018. – С. 404-406. – ISBN 978-617-7046-59-1
98482
  Babenko V. Prospects for improving technology in non-conventional energy development / V. Babenko, V. Dyuzhev, Y. Koniaieva // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – P. 92-99. – (Серія "Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 9). – ISSN 2310-9513
98483
  Lukianov D.V. Prospects for recodification of private international law in Ukraine: Do conflict-of-laws rules require a new haven? / D.V. Lukianov, T. Hoffman, I.A. Shumilo // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2021. – Т. 28, № 2. – С. 198-210. – ISSN 1993-0909
98484
  Мягких І. Prospects for the development of entrepreneurship in education // Тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах глобалізації" : 7 жовт. 2022 р. / "Проблеми інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах глобалізації", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КНУТД, 2022. – С. 68-69. – ISBN 978-617-7763-01-6


  Перспективи розвитку підприємництва в освіті.
98485
  Cheberyako O. Prospects for the development of gender budgeting in Ukraine / O. Cheberyako, O. Hnatiuk // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 58. – (Економіка ; вип. 6 (213)). – ISSN 1728-3817
98486
  Mishchuk M.O. Prospects for the Development of Social Partnership in the Field of Labor Law of Ukraine // Правовий часопис Донбасу : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донец. юрид. ін-т ; редкол.: Бесчастний В.М., Зозуля Є.В., Іванов І.В. [та ін.]. – Кривий Ріг ; Маріуполь, 2017. – № 2 (60), ювілейний випуск. – Р. 44-48. – ISSN 2524-0064
98487
  Dergachova V. Prospects for the formation of the polarized energy space: approach to data analysis / V. Dergachova, N. Pysar // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2018. – P. 11-20. – (Серія: Економіка ; вип. 16). – ISSN 2226-2822
98488
  Mykhailen M. Prospects for the providing of medical and health services in the Kyiv region in the post-war peri / M. Mykhailen, A. Sichka // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – C. 20-24. – (Географія ; вип. 3/4 (84/85)). – ISSN 1728-3817


  The natural resources, including recreational and medical, the availa ble infrastructure of the Dzvinkove village of Kyiv region (Boyarska territorial community) were explored. The possibility of creating a medical and recreational area on the basis ...
98489
  Petrenko K.V. Prospects for the use of wind energy resources at the Akademik Vernadsky station / K.V. Petrenko, I.V. Ivanchenko, O.O. Karmazin // Український антарктичний журнал : наукове видання / Держ. установа Нац. антарктичний науковий центр М-ва освіти і науки України ; [та ін.] ; голов. ред.: В. Старостенко ; редкол.: В. Богилло, І. Городецька, К. Ласка [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2. – С. 117-126. – ISSN 1727-7485
98490
  Andreski Stanislav Prospects of a revolution in the USA. / Andreski Stanislav. – London, 1973. – 116с.
98491
  Kobetiak A. Prospects of constitution of the Ukrainian local church // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Шкіль С.О. ; редкол.: Борейко Ю.Г., Вергелес К.М., Конта Р.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (18). – С. 12-16. – ISSN 2521-6570


  The article analyzes the process of formation of the newly created Local Ukrainian Church at the present stage. Ukrainian church life is a dynamic process. The church is constantly moving forward and must respond to societal requests and problems. It ...
98492
  Barabash O.V. Prospects of development of antiaircraft missile troops technical support system / O.V. Barabash, P.V. Open"ko, V.V. Kireienko // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2021. – Вип. № 73. – С. 12-16. – ISSN 2524-0056
98493
  Pikus R. Prospects of development of insurance mediation in Ukraine / R. Pikus, N. Prykaziuk, N. Kudryavska // Baltic journal of economic studies. – Riga, 2018. – Vol. 4, No. 2, March. – P. 169-177. – ISSN 2256-0742
98494
  Antsyferova E. Prospects of development of internet trade in the Republic of Belarus // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – P. 371
98495
  Pimenova O. Prospects of Development of Small and Medium-Sized Enterprises in Ukrainian Agriculture // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Р. 33-38. – (Економіка ; вип. 6 (183)). – ISSN 1728-3817


  Main directions of development of small and medium-sized enterprises in Ukrainian agriculture are examined. It is determined that entrepreneurship in agrarian sector is a driving force behind the development of agriculture, as these activities ...
98496
  Denissova N. Prospects of Innovative Development of Agricultural Production on the Example of the Republic of Kazakhstan / N. Denissova, R. Born // Науковий вісник Мукачівського державного університету : науковий журнал / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2021. – С. 39-45. – (Серія "Економіка" ; т. 8, № 3). – ISSN 2313-8114


  Перспективи інноваційного розвитку сільськогосподарського виробництва на прикладі Республіки Казахстан.
98497
  Kovalenko S.I. Prospects of leadership for Ukrainian economy in the Black Sea European region // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Звєряков М.І. – Одеса, 2016. – № 2 (61). – Р. 40-49. – ISSN 2313-4569
98498
   Prospects of newly discovered Ugur area in the northwest of the G edabey ore district (Lesser Caucasus, Azerbai jan) / N. Imamverdiyev, V. Baba-zadeh, S. Mursalov, A. Valiyev, M. Mansurov, A. Ismayilova // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 53-63. – (Геологія ; вип. 2 (93)). – ISSN 1728-3817


  The article describes Ugur exploration area located in Gedabey Or e District of the Lesser Caucasus in NW of Azerbaijan. Results of trenches and channels sampling on the surface, RC bore holes and su mmary of significant drill intercepts (>0.29 ppm ...
98499
   Prospects of the Dniester River floodplain terraces strata for gold mineralization / K. Derevska, O. Aleksandrov, V. Berehovenko, M. Kovalchuk, K. Rudenko, G. Silchenko, R. Spytsia // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 71-77. – (Геологія ; вип. 3 (90)). – ISSN 1728-3817
98500
  Mykhailiuk O.L. Prospects of use of ukraine european experience for the development of medical tourism / O.L. Mykhailiuk, O.A. Khumarov, D. Scarpete // Економічні інновації : збірник наукових праць / Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Андрєєва Н.М., Басюркіна Н.Й., Дан Маріус Войцілас [та ін.]. – Одеса, 2022. – Т. 24, № 1 (82). – С. 111-121. – ISSN 2524-003X
98501
   Prospectus of Kuwait University. 1966-1967. – Kuwait, 1967. – 118с.
98502
  Getka J. Prosta mowa konca XVIII wieku : Jezyk "Nauk Parafialnych" (Poczajow 1794) / Joanna Getka ; pod red. nauk. Jana Kozbiala. – Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2012. – 315 s. – Бібліогр.: c. 290-306 та в підрядк. прим. – (Druga Europa : ser. monografii interkulturowych Europy Srodkowo-Wschodniej / red. Jana Kozbiala ; t. 5). – ISBN 978-83-235-0797-0
98503
  Buncak Pavel Prosta rec. / Buncak Pavel. – Bratislava, 1975. – 111с.
98504
   Prostacyclin. – New York : Raven Press, 1979. – 453с.
98505
   Prostacyclin. Clinical Trials. – New York : Raven Press, 1984. – 143p.
98506
   Prostaglandins and Immunity. – Boston : Martinus Nijhoff Publishing, 1985. – 209p.
98507
   Prostaglandins and related substances. – Amsterdam; New-York : Elsevier, 1983. – 299p. – (New Comprehensiv Biochemistry ; V.5)
98508
   Prostaglandins in animal reproduction : Proceedings from a Symposium held at The Swedish of Agricultural Sciences. – Amsterdam; New-York : Elsevier, 1984. – 304p. – (Developments in Animal and Veterinary Sciences ; V. 13)
98509
  Neruda Jan Proste motivy. – Praha : Lyra Pragensis, 1983. – 134 c.
98510
  Kulicki K. Prosto przed siebie. / K. Kulicki. – Warszawa, 1972. – 188с.
98511
  Petecki Bohdan Prosto w gwiazdy / Petecki Bohdan. – Katowice : Slask, 1978. – 252s.
98512
  Gora Edward Prosto z pnia / Gora Edward. – Warszawa : Ludowa spoldzielnia wyd-cza, 1965. – 250s.
98513
  Dobsinsky Pavol Prostonarodne slovenske povesti / Dobsinsky Pavol. – Bratislava
2. – 1958. – 475с.
98514
  Dobsinsky Pavol Prostonarodne slovenske povesti / Dobsinsky Pavol. – Bratislava
3. – 1958. – 560с.
98515
  Lenart B. Prostowniki stabilizowane / B. Lenart. – Warszawa, 1972. – 415с.
98516
   Prosveta i skolstvo u narodnooslobodilackom ratu i revoluciji naroda i narodnosti Jugoslavije. – Novi Sad, 1984. – 592с.
98517
  Tomaszewski Bohdan Prosze o klucz / Tomaszewski Bohdan. – Warszawa, 1976. – 176с.
98518
  Muldner-Nieckowski Piotr Prosze spac. / Muldner-Nieckowski Piotr. – Warszawa, 1978. – 219с.
98519
   Proteases. Potential Role in Health and Disease. – New York; London : Plenum Press, 1984. – 591p. – (Advances in Experimental Medicine and Biology ; V. 167)
98520
  Pirkko Nuolijarvi Protecting and revitalizing national languages in Finland // Protecting and Revitalizing Native Languages in an Era of Globalization : proc. of the 2012 Intern. Academic Conf. of the Nat. Inst. of the Korean Language / Nat. inst. of the Korean language. – [Seoul] : [s. n.], 2014. – P. 113-134
98521
   Protecting and Revitalizing Native Languages in an Era of Globalization : proc. of the 2012 Intern. Academic Conf. of the Nat. Inst. of the Korean Language / Nat. inst. of the Korean language. – [Seoul] : [s. n.], 2014. – 152, [1] p. : ill., phot. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
98522
  Kennedy J. Protecting Regulatory Measures in Investment Treaty Law // Czech yearbook of international law : Editors Alexander J. Belohlavek; Filip Cerny; Nadezda Rozehnalova. – New York : Juris, 2013. – Vol. 4 : Regulatory measures and foreign trade / ed.: Alexander J. Belohlavek, Filip Cerny, Nadezda Rozehnalova. – P. 3-25. – ISBN 978-1-57823-334-2
98523
  Khrimli O.G. Protecting the rights of investors in the field of management: theoretical and legal aspects / O.G. Khrimli ; The nat. acad. of sciences of Ukraine, Institute of economic and legal research // Захист прав інвесторів у сфері господарювання: теоретико-правовий аспект : монографія / Г О. Хрімлі. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – P. 1-328. – Bibliogr.: p. 282-327. – ISBN 978-966-667-688-0
98524
   Protection de l"environnement et prevention du risque routier: convergences et divergences : Actes de la journee specialisee du 5 avril 1996 / Barjonet Pierre-Emmanuel, Lamure Claude, Ramos Manuel; Institut national de recherche sur les transports et leur securite. – Paris : INRETS, 1996. – 110, [6] p. : il. – (Actes INRETS ; No 53). – ISBN 2-85782-473-4
98525
   Protection des minorites. – New York, 1967. – 56с.
98526
  Inshyn M. Protection of constitutional cultural rights and freedoms of citizens by the Constitutional Court of Ukraine / M. Inshyn, Yu. Miroshnychenko, Yu. Paida // Baltic journal of economic studies. – Riga, 2018. – Vol. 4, No. 4, September. – P. 134-139. – ISSN 2256-0742
98527
  Onischenko D. Protection of copyright for work of art in Ukraine: main issues and international experience // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – P. 525-527. – ISBN 978-617-7069-15-6
98528
  Zhovtiak L. Protection of Copyright in the Internet: Ukrainian experience // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – P. 379-381
98529
  Zhyvohliadova D. Protection of cultural heritage: modern realities and experience of international cooperation // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. М. Рогожа ; редкол.: Р. Сапенько, С. Кетуракіс, Р. Пучетайте [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (11). – Р. 48-51. – ISSN 2616-9967


  In the context of the recent full-scale Russian aggression against Ukraine, a global tectonic shift is taking place in the system of political, economic and socio-cultural interaction. New coordinates of cooperation, mutual assistance and support in ...
98530
  Us M.V. Protection of Economic Competition and Intellectual Property: Search for an Optimal Regulatory Model / M.V. Us, I.A. Titko // Science and innovation : ukrainian review journal of future / National Academy of Sciences of Ukraine ; ed. in chief Paton B. ; the ed. board membeers: Andon P., Andronati S., Babayev E. [et. al.]. – Kiev, 2019. – Vol. 15, № 2. – C. 41-51. – ISSN 2409-9066


  Захист економічної конкуренції та інтелектуальної власності: пошук оптимальної моделі регулювання.
98531
  Shkliar S. Protection of economic competition: an overview of the latest legislative novelties / S. Shkliar, O. Bulaieva // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Мельник Р.С., Ващенко Ю.В., Гетманцев Д.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (25). – С. 165-171. – ISSN 2227-796X
98532
  Dauksiene I. Protection of Human Rights in Europe: Interaction between the EU Law and the European Convention on Human Rights // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 3 (86). – P. 31. – ISSN 1993-0909
98533
  Kokhanovska E. Protection of intellectual property under conditions of the information society development / E. Kokhanovska, A. Kodynets // Science and innovation : ukrainian review journal of future / National Academy of Sciences of Ukraine ; ed. in chief V.Semynozhenko ; ed. board : P. Andon , O. Beshta, Y.Blume [et al.]. – Kiev, 2021. – Vol. 17, № 1 (97). – С. 103-112. – ISSN 2409-9066
98534
  Inshyn M.I. Protection of labour rights by trade unions in separate post-soviet countries / M.I. Inshyn, YA S. Vavzhenchuk, K.V. Moskalenko // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2021. – Т. 28, № 2. – С. 222-233. – ISSN 1993-0909
98535
   Protection of mankind"s cultural heritage. – Paris, 1970. – 73с.
98536
  Medvedieva M.O. Protection of medical personnel in the context of armed conflict in Ukraine / M.O. Medvedieva, H.V. Habrelian // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Резнікова Н.В., Дорошко М.С., Нанавов А.С. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 142. – P. 41-49. – ISSN 2308-6912


  It has been proved that since the beginning of the Russian aggression in the east of Ukraine the problems of international humanitarian law, in particular the protection of medical personnel in the context of armed conflict, have become particularly ...
98537
  Mizejewski M. Protection of pluralism in italy"s media policy // NJUsletter. – Krakow, 2016. – No. 59, Autumn. – P. 12-13. – ISSN 1896-4354
98538
  Androshchuk H. Protection of trade secrets in international legal doctrines: strategies to achieve employee loyalty // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2016. – № 3 (89). – P. 19-29. – ISSN 2308-0361


  Захист комерційної таємниці в зарубіжній правовій доктрині: стратегії забезпечення лояльності працівників.
98539
   Protection of University Information Image from Focused Aggressive Actions / R. Korzh, A. Peleshchyshyn, S. Fedushko, Y. Syerov // Recent advances in systems, control and information technology : proceedings of the intern. conf. SCIT 2016, May 20-21, 2016, Warsaw, Poland / Roman Szewczyk, Malgorzata Kaliczynska ed. – Cham : Springer, 2017. – P. 104-110. – (Advances in Intelligent Systems and Computing ; vol. 543). – ISBN 978-3-319-48922-3


  Захист інформації університетів від цілеспрямованих агресивних дій.
98540
  Ivanyuta O. Protection system unauthorized access the phone line / O. Ivanyuta, S. Kratko // Збірник наукових праць Чотирнадцятої міжнародної конференції молодих учених з прикладної фізики / Міжнародна конференція молодих учених з прикладної фізики. – Київ : Київський університет, 2014. – P. 225-226
98541
   Protective influence of fenugreek extract to duodenum mucosa cells at experimental ulcerogenesis / I.V. Yakubtsova, KhilkoT.D, T.D. Preobrazhenska, L.I. Ostapchenko, S. Makay, V.F. Chekhun // Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології : V Міжн. наук. конф., присвяч.100-річчю від дня народж. проф. П.Д. Харченка та 65-річчю НДІ фізіології ім. акад. Петра Богача, Україна, Київ, 6-8 жовт. 2010 р. : тези доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.І. Остапченко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 15
98542
  Titarenko M. Protective relaying in electric power systems / M. Titarenko, Noskov-Dukelsky. – 2-d print. – M. – 371с.
98543
  Claudel P. Protee. Drame satyrique en deux actes (Deuxieme version). / P. Claudel. – Paris, 1972. – 86с.
98544
   Protein-sized bright fluorogenic nanoparticles based on cross-linked calixarene micelles with cyanine corona / I. Shulova, R.V. Rodik, Y. Arntz, A. Reisch, V.I. Kalchenko, A.S. Klymchenko // Kyiv-Toulouse : IXth intern. chemistry conf. "Kyiv-Toulouse" dedicated 100th anniversary of Fedir Babichev (Kyiv, 4-9 June 2017) : materials of reports a. performances / T. Shevchenko Nat. univ. of Kyiv, [Dep. of Chemistry] ; [honorary members: prof. L. Gouberskyi et al. ; org. comm.: Z. Voitenko (chairman) et al. ; local org. comm.: L. Kunitskaya et al.]. – Kyiv : [s. n.], 2017. – Р. 177
98545
   Protein and Polypeptide Hormones : Proceedings of the International Symposium, 150th Anniversary of the University of Lige. – Amsterdam; New York : Experta Medica Foundation. – (International Congress Series ; 161)
P. 1 : Main Reports and Invited Papers. – 1968. – 325p.
98546
   Protein and Polypeptide Hormones : Proceedings pf the National Symposium. – Amsterdam; New-York : Excerpta Medica Foundation. – (International Congress Series ; 161)
P. 1 : Main Reports and Invited Papers. – 1968. – 325p.
98547
   Protein and Polypeptide Hormones : Proceedings pf the National Symposium. – Amsterdam; New-York : Excerpta Medica Foundation. – (International Congress Series ; 161)
P. 2 : Free Communications. – 1968. – 328-548p.
98548
   Protein and Polypeptide Hormones : Proceedings of the International Symposium, 150th Anniversary of the University of Lige. – Amsterdam; New York : Experta Medica Foundation. – (International Cogress Series ; 161)
P. 2 : Free Communications. – 1968. – 327-548p.
98549
   Protein and Polypeptide Hormones : Proceedings of the International Symposium, 150th Anniversary of the University of Lige. – Amsterdam; New York : Experta Medica Foundation. – (International Cogress Series ; 161)
P. 3 : Discussios. – 1968. – 551-939p.
98550
   Protein and Polypeptide Hormones : Proceedings pf the National Symposium. – Amsterdam; New-York : Excerpta Medica Foundation. – (International Congress Series ; 161)
P. 3 : Discussions. – 1969. – 551-939p.
98551
   Protein Folding : Proceedings of the 28th Conference of the German Biochemical Society, held at the University of Regensburg. – Amsterdam; New-York : Elsevier/North-Holland Biomedical Press, 1980. – 585p.
98552
   Protein kinase C (PKC) involved in enhancement of [alfa]1-adrenoceptor-mediated responses of the main pulmonary artery in rats with diabetes mellitus / I.V. Kizub, O.I. Kharchenko, O.S. Kostiuk, L.I. Ostapchenko, A.I. Soloviev // Regulatory mechanisms in biosystems / Oles Honchar Dnipropetrovsk National University ; editor-in-chief O.Y. Pakhomov. – Дніпро, 2017. – Vol. 8 (2). – P. 287-292. – ISSN 2519-8521
98553
  Sozinov A.A. Protein Polimorphism in Genetics and Selection / A.A. Sozinov. – Moscow : Nauka, 1990. – 231p.
98554
  Scopes Robert Protein Purification : Principles and Practice / Scopes Robert. – New York; Heidelberg; Berlin : Springer, 1982. – 282p. : With 145 Figures
98555
  Mihailescu Vintila Proteinele plasmatice. Biochimie. Fiziopatologie. Clinica / Mihailescu Vintila. – Bucuresti : Editura Academiei Republicii Populare Romane, 1953. – 87 s.
98556
   Proteinemia. Date biochimice fizio-patologice si clinice. – Bucuresti : Editura Academiei RSR, 1955. – 270s.
98557
  Cohn E.J. Proteins, amino acids and peptides as ions and dipolar ions / E.J. Cohn, J.T. Edsall. – New York : Reinhold, 1943. – XVIII, 686 p.
98558
  Rowny Kazimierz Protektorat miedzynarodowy w Afryce i Azji a ciaglose traktatow / Rowny Kazimierz. – Warszawa, 1971. – 216с.
98559
  Kosman Marceli Protestanci i kontrreformacja: Z dziejow tolerancji w Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku / Kosman Marceli. – Wroclaw i i., 1978. – 173с.
98560
  Williams G.H. Protestants in the Ukrainian lands of the Polish-Lithuanian Commonwealth / George Hunston Williams. – Cambridge : Harvard university. Ukrainian studies fund, 1988. – 5p.,p.43-210, 931-957. – (The Millennium series / Harvard univ. Ukrainian studies fund; Advisor F.E.Sysyn; Managing ed. T.Hutnik Nary ; The Millennium of Christianity in Rus"-Ukraine). – ISBN 0-940465-
98561
   Protestkundgebung der Werktatigen der Stadt Moskau gegn die Bluttaten der amerikanischen Aggressorer in Korea. – Beilag zur: "Neuen Zeit", Nr 23 vom 4. Juni 1952, 1952. – 8с.
98562
   Proti kosmopolitismu ve vykladu nasich narodnich dejin. – Praha, 1953. – 135с.
98563
  Kolar Josef Proti monarchii a fasismu / Kolar Josef. – Praha, 1984. – 270с.
98564
   Proti prezitkov ludactva. – Praha, 1954. – 229с.
98565
   Proti revizionismu. – Praha, 1959. – 424с.
98566
  Ehrenburg Ilja Proti vojne / Ehrenburg Ilja. – Bratislava, 1950. – 77с.
98567
   Protista. Article 1 : Coccoliths and related calcareous nannofossils from upper cretaceous deposits of Texas and Arkansas. – Kansas : The University of Kansas, 1968. – 56p. : Figures 1-5, plates 1-28
98568
  Tyschenko K. Proto-Finnic and Indo-European Linguistic and Genetic Contacts // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 14 : Сучасні напрями історико-етнологічних досліджень:тенденції і перспективи. – P. 52-60. – ISBN 966-95788-9-2


  Доісторичні мовні контакти у Східній Європі були спрямовані переважно від індоєвропейських до фіноугорських мов. Однак низка публікацій останніх десятиліть приділяє чимраз більше уваги дослідженню давніх фінських запозичень в індоєвропейських мовах ...
98569
   Protocol for the Testing of Forest Tractors : Joint Committee on Forest Working Techniques and Training of Forest Workers (in collaboration with the ILO). – Geneva : United Nations Publications, 1960. – 41p.
98570
   Protocol guide / Min. of foreign affairs of Ukraine, Directorate gen. for state protocol. – Kyiv : [s. n.], 2008. – 45, [1] p.
98571
  Gors M. Protocol No. 15 to the ECHR in the Context of Structural Deficits of the European Mechanism of Protection of Fundamental Rights // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 3 (86). – P. 32-39. – ISSN 1993-0909
98572
   Protocoles D"essais des Machines a Ecorcer Machines a Dechiqueter et Machines a Ebrancher : Comite Mixte des Techniques du Travail en Foret et de la Formation des Ouvriers Forestiers (en collaboration avec le BIT). – Geneva : United Nations Publications, 1962. – 18p.
98573
   Protocols additional to the Geneva conventions of 12 august 1949 : Resolutions of the 1974-77 diplomatic conference : Extracts from the final act of the 1974-77 diplomatic conference. – Geneva : ICRC, 1996. – 134 p. – ISBN 2-88145-028-8
98574
  Scholes Robert Protocols of Reading / Scholes Robert. – New Haven, London, 1989. – 164с.
98575
  Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Zentralkomitee. Baukonferenz. (8 ; 1985 : Berlin) Protokoll der 8. Baukonferenz ZK der SED und des Ministerrates der DDR: Berlin, 13. und 14. Juni 1985 / Einheitspartei Deutschlands. Zentralkomitee. Baukonferenz. (8 ; 1985 : Berlin) Sozialistischen. – Berlin, 1985. – 224с.
98576
  Sozialistische Einheitspartei Deutschlands. Parteitag. (11 ; 1986 ; Berlin) Protokoll der Varhandlungen des XI. Parteitages der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, Berlin 17. bis 21. April 1986 / Einheitspartei Deutschlands. Parteitag. (11 ; 1986 ; Berlin) Sozialistische. – Berlin, 1986. – 927с.
98577
   Protokoll der wissenschaftlische Tagung in Leipzig vom 25. bis 30 November 1957 in zwei Banden. – Berl.
2. – 1958. – 514с.
98578
  Gill Robert Protokoly. / Gill Robert. – Brno, 1964. – 120с.
98579
  Федотов Д.М. Protomyzostomum polynephris Fedotov и его отношение к Gorgonocephalus eucnemis M. et Tr. : с 9 табл. и 5 рис. в тексте / Д.М. Федотов. – Петроград : Первая женская тип., 1915. – VIII, 240 с., 9 табл. – Резюме на анг. яз.. - Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Сборник памяти акад. А.Н. Северцова АН СССР. 1940, т. II, ч. 1. – Библиогр.: Литература с. 207-217
98580
  Batty C.J. Proton and neutron distributions calculated using an effective single particle potential / C.J. Batty, G.W. Greenless. – Chilton. – 24с.
98581
  Russocki St. Protoparlamentaryzm czech do poczatku XV wieku / St. Russocki. – Warszawa, 1973. – 136с.
98582
  Halytska O. Prototypentheorie = Прототипна теорія : навч. посібник для студентів ВНЗ / Olena Halytska ; М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2010. – 194, [2] S. : ill., tab. – Bibliogr.: S. 163-180. – (Серія "Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-492-8
98583
  Бродский А.Л. Protozoa почвы и их роль в почвенных процессах : итоги исследований над почвенными простейшими Средней Азии / А.Л. Бродский. – [Б. м. : б. и.], 1935. – 84 с. – Отдельный оттиск "Бюллетень Среднеазиатского государственного университета", № 3, Вып. 20, 1935
98584
  Переяславцева С.М. Protozoa Черного моря / [соч.] С. Переяславцевой. – Одесса : Тип. "Одесского вестника", 1886. – 36, с., 3 л. ил. : ил.


  На обл. дарств. надпись: Василию Карловичу Совинскому от автора
98585
  Lepsi Iosif Protozoologie / Lepsi Iosif; Academia Republicii Sosialiste Romania. – Romania : Academia Republicii Sosialiste Romania, 1965. – 999S.
98586
  Tait George Proud Ages: A story of England from carliest times to 1900 / Tait George. – Toronto, 1958. – 414с.
98587
  Tesarik Igor Proudeni tekutiny porovitym prostredim / Tesarik Igor. – Praha, 1961. – 176 s.
98588
  Rezacova Ema Proudy. Povidky o lidech z prehrady / Rezacova Ema. – Praha, 1954. – 204с.
98589
  Rezacova Ema Proudy: Povidky o lidech z prehrady / Rezacova Ema. – Praha, 1954. – 201с.
98590
  Tatarka Dominik Proutena kresla / Tatarka Dominik. – Praha, 1963. – 148с.
98591
   Provence : Touring club de France. – Paris : Hachette, 1922. – 497 p. – (Les guides bleus)
98592
   Proveniencni vyzkum lesnich drevin : Sbornik referatu z konference. – Praha : Vydal Vyzkumny Ustav Lesniho Hospodarstvi a Myslivosti, 1980. – 321s.
98593
  Birlea Ovidiu Proverbe zi zicatori romanesti / Birlea Ovidiu. – Bucuresti, 1966. – 56с.
98594
  Perahim Proverbe zigatori cu o prefata de Geo Bogza / Perahim. – 20с.
98595
  Hintescu I.C. Proverbele romanilor / I.C. Hintescu. – Timisoara, 1985. – 311с.
98596
  Tougan-Baranovskaia Proverbes et dictons russes avec leurs equivalents francais / Tougan-Baranovskaia. – M. – 102с.
98597
  Tougan-Baranovskaia Proverbes et dictons russes avec leurs equivalents francais / Tougan-Baranovskaia. – M., 1962. – 104с.
98598
   Proverbia et dicta : шестиязычный словарь пословиц, поговорок и крылатых слов / Гончарова Н.А. [ и др. ] : [ под ред. Н.А. Гончаровой ]. – Минск : Конкурс, 2008. – 352 с. – ISBN 978-985-6821-32-8
98599
   Proverbia et dicta: Шасцімоуны слоунік прыказак, прымавак і крылатых слоу. – Мінськ, 1993. – 256с.
98600
  Hertsovska N.O. Proverbs and anti-proverbs in modern english language / N.O. Hertsovska, A.S. Kamenykova // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – Вип. № 19 (14). – P. 49-52. – Bibliogr.: Literat.: 5 name. – ISSN 2311-8164
98601
  Brookner Anita Providence. / Brookner Anita. – London, 1986. – 189с.
98602
  Kim Seong Sook Providing Adequate Old-Age Pensions in the Republic of Korea // Equitable and sustainable pensions : challenges and experience / ed.: Benedict Clements, Frank Eich, and Sanjeev Gupta. – Washington : International Monetary Fund, 2014. – P. 223-238. – ISBN 978-1-61635-950-8
98603
  Gnatenko A. Providing control of the polarization inside the resonator fiber ring laser / A. Gnatenko, Yu. Machekhin, K. Vasko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – P. 20-23. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 1 (23)). – ISSN 1728-3817


  This paper presents the implementation of the mode-locked fiber laser ring by nonlinear rotation polarization (NPR). This method is implemented using liquid crystal (LC) cells, which control the polarization of laser light by applying them an ...
98604
  Deshko L. Providing medical aid to COVID-19 contaminated and other patients: ukrainian experience // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 165-167
98605
  Pikh N.S. Providing social (public) security in the American continent // Public management : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Київ, 2020. – № 2 (22), march 2020. – С. 172-180. – ISSN 2414-0562
98606
  Mirowska M. Providing the quality of the university educational process through the student potential development // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В.Г. Кремень. – Київ, 2018. – № 4 (101). – P. 52-59. – ISSN 2304-0629


  Мировска М. Обеспечение качества образовательного процесса университета через развитие потенциала студента
98607
   Provincial divergence and sub-group convergence in vietnam"s GDP per capita / Xuan-binh, , Viet-ngu, , Son Nghiem // Journal of economic research / Hanyang economic research institute in collaboration with Asia pacific economic association. – Seoul, 2018. – Vol. 23, No. 1. – P. 81-107. – ISSN 1226-4261
98608
  Wander Fred und Maxie Provinzalische Reise / Wander Fred und Maxie. – Leipzig : Brockhaus, 1978. – 189S. : Mit 8 Farb- und 56 Schwarzweibtafeln sowie 1 Karte auf der Ruckseite des Schutzumschlages
98609
  Kvasova O. Provision of English-Medium Instruction: Trends and Issues / O. Kvasova, C. Westbrook, K. Westbrook // Ars Linguodidacticae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. ; голов. ред. Любашенко О.В. ; редкол.: В. Шовковий, Т. Кавицька, Daniel M.К. Lam [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 5 (1-2020). – С. 11-22. – ISBN 978-617-7507-84-9. – ISSN 2663-0303


  Розглядаються сучасні тенденції викладання спеціальних дисциплін англійською мовою, які набирають обертів у світі та в Україні. Викладання англійською (ЕМІ) є ознакою інтернаціоналізації вищої освіти та впливу глобалізації.
98610
   Provisional on word population prospects, as assessed in 1963. – N.Y., 1964. – 316с.
98611
   Provisional on world population prospects, as assessed in 1963. – N.Y., 1964. – 316с.
98612
   Provisional suggestions for national programmes of analysis of population census data as an aid to planning and policy-making. – New York, 1962. – 50с.
98613
  Borun Krzysztof Proxima / Borun Krzysztof, Trepka Andrzej. – Warszawa, 1956. – 598с.
98614
  Shapley Harlow Proxima centauri as a flake star / Shapley Harlow, 1951. – 15-18с.
98615
  Гордиенко С. Proxima. Ближайшая звезда и ее планеты // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Безпалова Н.Ю., Кладов И.И., Зубарев А.Н. [и др.]. – Киев, 2021. – № 4 (178). – С. 16-21


  Огромная пропасть космической пустоты в 40 триллионов километров отделяет нас от ближайшей экзопланеты, и какое же это исчезающе малое расстояние в масштабах Вселенной! Много лет астрономы с надеждой наводили все более и более совершенные инстру менты ...
98616
  Klyushin D.A. AlexeenkoV.V Boroday N.V. Proximity measure based on inclusion statistics and its application // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 2 (112). – С. 125-131. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
98617
   Proyectia Padurii = Лесозащита. – Bucuresti : Ed.de Stat Pentru Literatura Stiintifica, 1952. – 398s.
98618
   Proyecto Unesco-Banco de Mexico para la education tecnica superior. 1958-1960. – Mexico, 1961. – 48с.
98619
  Eminescu Mihai Proza / Eminescu Mihai; Dumitrescu-Busulenga Zoe, Simion E., Suteu F. – Bucuresti, 1968. – 310с.
98620
  Nowakowska-Ozdoba Joanna Proza Aleksandra Bestuzewa-Marlinskiego w okresie zeslania (1829-1837) / Nowakowska-Ozdoba Joanna. – Kielce : AkadimiaSwentokrzyska im. J.Kochanowskiego, 2001. – 167s. – ISBN 83-7133-139-8
98621
  Kurek Jalu Proza nagla. / Kurek Jalu. – Warszawa, 1981. – 171с.
98622
  Iwaszkiewicz Jaroslaw Proza poetycka / Iwaszkiewicz Jaroslaw. – Warszawa, 1958. – 404с.
98623
   Proza polska na obczyznie : problemy - dyskursy - uzupelnienia. – Rzeszow : Wydaw. Uniw. Rzeszowskiego. – ISBN 978-83-7338-324-1
T. 1. – 2007. – 462 s.
98624
   Proza polska na obczyznie : problemy - dyskursy - uzupelnienia. – Rzeszow : Wydaw. Uniw. Rzeszowskiego. – ISBN 978-83-7338-324-1
T. 2. – 2007. – 347 s.
98625
  Eminescu Mihai Proza si Versuri / Eminescu Mihai. – Факс. воспр.: Iasi, 1890. – Bucuresti, 1990. – 254с.
98626
  Eminescu Mihai Proza si Versuri / Eminescu Mihai; Mortun V.G., Rotaru F. – Факс. воспр.: Iasi, 1890. – Bucuresti, 1990. – 125с. + +приложение
98627
  Gomolicki Leon Proza. - Kiermasz. - Czasobranie. - Wyprawa na Patmos. / Gomolicki Leon. – Lodz, 1976. – 567с.
98628
  Kikic Hasan Proza. / Kikic Hasan. – Sarajevo, 1967. – 513с.
98629
  Radnoti Miklos Proza. Novellak es tanulmanyok / Radnoti Miklos. – Budapest, 1971. – 651с.
98630
  Noge Julius Prozaik Vladimir MInac / Noge Julius. – Bratislava, 1962. – 166с.
98631
  Beattie Owen Prozen in time: unlocking the secrets of the Franklin expedition / Beattie Owen, Geiger John. – New York, 1990. – 180с.
98632
  Kronmuller H. Prozessmesstechnik 1. Elektrisches Messen nichtelektrischer Grossen. / H. Kronmuller, F. Barakat. – Berlin; New York : Springer-Verlag; Heidelberg, 1974. – 203 с.
98633
  Асадчев Ю. ProZorro: оцінка ефективності ресурсу // Юридична газета. – Київ, 2019. – 15 січня (№ 1). – С. 12-13
98634
   PRP w walce o niepodleglosc i wladze ludu. – Warszawa, 1963. – 480с.
98635
   PRP. Rezolucje, odezwy, instrukcje i okolniki komitetu centralnego 1.1946- 1.1947. – Warszawa, 1961. – 218с.
98636
   PRP. Rezolucje, odezwy, instrukcje i okolniki komitetu centralnego 8.1944- 12.1945. – Warszawa, 1959. – 300с.
98637
  Trefulka Jan Prselo jim stesti / Trefulka Jan. – Praha, 1962. – 142с.
98638
  Wei Shi PRSentiMiner: A Product Review Mining System for Sentiment Analysis of Chinese Microblogging // International journal of information and management sciences / Tamkang university. – Taipei, 2018. – Vol. 29, nr 2. – P. 171-189. – ISSN 1017-1819
98639
  Kysel"ova N. Prudenie. Струмінь. Струмень. Струя / Natalia Kysel"ova, Sergej Makara, Iryna Filakova. – Banska Bystrica : Filologicka fakulta UMB, Katedra slovanskych jazykov, 2000. – 92, [2] str. : іл. – Заголовок обкл.: Наталля Кісялева, Сергій Макара, Ірина Філак. Струмінь. Струмень. Prudenie. Струя. – ISBN 80-8055-462-5
98640
  Dobrovolska O.V. Prudential standards and requirements for financial institutions of the national credit cooperation system of Ukraine // Management of modern socio-economic systems : collective monograph / E.M. Лyппoл, Epмoлeнкo, Г.H, Yu.V. Malakhovskyi, O.V. Lizunkov, I.M. [et al.] Savitska. – Kaunas : Aleksandras Stulginskis University, 2017. – Vol. 2. – P. 198-211. – ISBN 978-9934-8643-5-3
98641
  Schlenzig Klaus Prufgerate fur Transistoren und Dioden / Schlenzig Klaus. – Berl., 1965. – 30с.
98642
  Granin Daniil Prukopnici / Granin Daniil. – Praha, 1956. – 447с.
98643
  Burianek Frantisek Prukopnici socialistickeho realismu v ceske proze. / Burianek Frantisek. – Praha, 1953. – 34с.
98644
  Kubinec Vladimir Prumerny vydelek v pracovnim pravu. / Kubinec Vladimir. – Praha, 1989. – 77с.
98645
  Bauer J. i.i. Pruovodce marxistoko-leninskou filosofii / J. i.i. Bauer. – Praha, 1972. – 453с.
98646
  Markiewicz Henryk Prus i Zeromski. Rozprawy i szkice literackie / Markiewicz Henryk. – Warszawa, 1954. – 364с.
98647
  Zalewski W. Pruski mur / Witold Zalewski. – Warszawa : Wyd-wo MON, 1964. – 248 s.
98648
  Zalewski W. Pruski mur / Witold Zalewski. – Warszawa : Wyd-wo MON, 1974. – 199 s.
98649
  Lacina Vaclav Pruvan stoletim / Lacina Vaclav, Vojtech Jaroslav. – Praha, 1956. – 796с.
98650
  Havlicek M. Pruvodce labyrintem elektroniky / M. Havlicek. – Praha, 1989. – 196 s.
98651
  Petiska Eduard Pruvodce mladeho muze manzelstvim / Petiska Eduard. – Praha, 1981. – 347с.
98652
  Sadil J. Pruvodce po Lidove hvezdarne v Praze / J. Sadil. – Praha, 1951. – 116с.
98653
   Pruvodce statni knihovnou CSR v Praze. – Praha, 1970. – 71с.
98654
  Bleha Jozef Pruvodce vytvarne umeleckymi bibliografiemi, slovniky a informativnimi priruckami / Bleha Jozef. – Praha, 1971. – 180с.
98655
   Prva Slovenska republika - 60. vyrocie jej vzniku : Zbornik zo seminara a slavnostnej akademie venovanych 60 vyrociu vzniku prvej Slovenskej republiky v Ziline 12. marca 1999. – Martin; Zilina : Kabinet vyskumu dejin slovenskeho exilu Matice slovenskej; Mestsky urad Zilina, 1999. – 160s. – ISBN 80-7090-539-5
98656
   Prvi Medunarodni Sahovski Festival. Zagreb. 1945-1955. Bilten 1-10.. – Zagreb, 1955. – 1-116с.
98657
   Prvni (1) Uherskobrodske dny Komenskeho. 1958. – Bratislava. – 176с.
98658
   Prvni (1) Uherskobrodske dny Komenskeho. 1958. – Bratislava. – 176с.
98659
  Svetla Karolina Prvni ceska. Z roku 1861 / Svetla Karolina. – Praha, 1975. – 368с.
98660
  Turgenev Ivan Sergejevic Prvni laska a jine povidky / Turgenev Ivan Sergejevic. – Praha, 1986. – 175с.
98661
  Faensenova Barbara Prvni leta s dvojcaty. / Faensenova Barbara. – Praha, 1978. – 126с.
98662
  Mikulasek Oldrich Prvni obrazky / Mikulasek Oldrich. – Praha, 1959. – 80с.
98663
  Mikulasek Oldrich Prvni obrazky / Mikulasek Oldrich. – Praha, 1960. – 74с.
98664
  Mikulasek Oldrich Prvni obrazky / Mikulasek Oldrich. – Praha, 1982. – 87с.
98665
  Capek Karel Prvni parta / Capek Karel. – Praha, 1953. – 195с.
98666
  Capek Karel Prvni parta / Capek Karel. – Praha, 1958. – 184с.
98667
  Mixa Vojtech Prvni rozbeh / Mixa Vojtech. – Praha, 1952. – 260с.
98668
   Prvni svetova valka. – Praha, 1968. – 291с.
98669
   Prx II and CKBB proteins interaction under physiological and thermal stress conditions in A549 and HeLa cells / A.D. Rakhmetov, Lee Sang Pil, L.I. Ostapchenko, Chae Ho Zoon // The Ukrainian Biochemical Journal : scientific journal. – Kyiv, 2016. – Vol. 88, N 1. – Р. 61-65. – ISSN 2409-4943


  Peroxiredoxins (Prxs) are versatile enzymes that demonstrate various cell functions as peroxidases, protein chaperones, functions of signal modulators and binding partners. It is well established that Prxs can interact with multiple proteins in cells, ...
98670
   Prymas Polski kardynal Jozef Glemp : Doctor honoris causa Uniwersytetu kardynala Stefana Wyszynskiego w Warszawie, 8.10.2001 r. – Warszawa : Wyd-wo Uniw. kardynala Stefana Wyszynckiego, 2002. – 86s. : il. – ISBN 83-7072-218-0
98671
   Prymas tysiaclecia : Katalog wystawy w Bibliotece uniwersyteckiej w Poznaniu. – Poznan : Wyd-wo naukowe UAM, 2001. – 60s. : il. – ISBN 83-232-1174-4
98672
  Kuczynski Boguslaw Przadka. / Kuczynski Boguslaw. – Warszawa, 1955. – 180с.
98673
  Szeleszczuk Piotr Przebieg choroby Derzsyego u eksperymentalnie zakazonych kaczat pizmowych ze szczegolnym uwzglednieniem zmian w ukladzie odpornosciowym / Szeleszczuk Piotr. – Warszawa : SGGW, 2002. – 136S.,10kart.ill. – ISBN 83-7244-279-7
98674
   Przeboje edukacji polonistycznej / pod red.D.Michulki // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2001. – 2314 : Przeboje edukacji polonistycznej. – S.1-207. – ISSN 0239-6661
98675
  Klemensiewiczowa Jadwiga (z Sikorskich) Przebojem ku wiedzy. / Klemensiewiczowa Jadwiga (z Sikorskich). – Wroclaw-Warszawa-Krakow, 1961. – 332с.
98676
  Sobiesiak Jozef Przebraze / Sobiesiak Jozef. – Warszawa, 1964. – 176с.
98677
  Nowak Tadeusz Przebudzenia / Nowak Tadeusz. – Krakow, 1962. – 136с.
98678
  Nowak Tadeusz Przebudzenia; W puchu alleluja / Nowak Tadeusz. – Warszawa, 1989. – 240с.
98679
   Przebudzenie. – Lublin, 1976. – 251с.
98680
  Deveraux Jude Przebudzenie / Jude Deveraux; Przel. M.Bulas;. – Warszawa : Da Capo, 1993. – 318s.
98681
  Lozinski Marian Przechodniu, powiedz Polsce... : Wspomnienia w lat 1941-1945 rozpoczete w Ahwazie 150 km od Zatoki Perskiej / Lozinski Marian. – Krakow : Wyd-wo literackie, 1972. – 454s.
98682
  Brent J. Przeciw sobie samym. / J. Brent, K. Brent. – Warszawa, 1972. – 238с.
98683
  Pierzchala J. Przeczekaj deszcz : Opowiadania / J. Pierzchala. – Katowice : Slask, 1975. – 164 s.
98684
   Przed i po 13 grudnia : Panstwa bloku wschodniego wobec kryzysu w PRL 1980-1982. – Warszawa. – ISBN 978-83-60464--56-4
Tom 2 : (Kwiecien 1981 - grudzien 1982) /przygotowal zespol: Iskra Baeva, Petr Blazek, Lukasz Kaminski, Michael Kubina, Andrzej Paczkowski i i. – 2007. – 21, 730 s.
98685
  Lojek Jerzy Przed Konstytucja Trzeciego Maja. Z badan nad miedzynarodowym polozeniem Rzeczypospolitej w latach 1788-1791 / Lojek Jerzy. – Warszawa, 1977. – 187с.
98686
  Adamski J. Przed odlotem / Jan Adamski. – Lodz : Wyd-wo Lodzkie, 1982. – 211 s. – ISBN 83-218-0182-X
98687
  Kruszewski J. Przed pol wiekiem w stolicy : Gawedy / Jan Kruszewski. – Warszawa : Ludowa spoldzielnia wydawnicza, 1969. – 278s.,6k.il.
98688
  Sawicki Jerzy Przed polskim prokuratorem. Dokumenty i komentarze / Sawicki Jerzy. – Warszawa, 1958. – 348с.
98689
  Cyprian Tadeusz Przed trybunalem Swiata / Cyprian Tadeusz, Sawicki Jerzy. – Warszawa
2. – 1962. – 310с.
98690
  Cyprian Tadeusz Przed Trybunalem Swiata / Cyprian Tadeusz, Sawicki Jerzy. – Warszawa
1. – 1962. – 382с.
98691
  Gorski A. Przedawnienie roszczen w sprawach o ochrone dobrego imienia / Adam Gorski // Studia medioznawcze / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2014. – Nr 4 (59). – S. 29-41. – ISSN 1641-0920


  Running of a period in protection of reputation is crucial both for potential perpetrators and injured parties. Journalists often ponder on how long they are liable for articles written in the past and injured parties ask themselves how much time they ...
98692
  Bielow Wasilij Przeddzen / Bielow Wasilij; Bien A. – Warszawa, 1980. – 332с.
98693
  Ladosz Jaroslaw Przedmiot filozofii i jej rola spoleczna / Ladosz Jaroslaw. – Warszawa, 1975. – 225с.
98694
  Jasiuk E. Przedmiot i podmiot prawa autorskiego w Polsce: zagadnienia ogolne // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 2 (10). – S. 153-157. – ISSN 2409-4544


  Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie zagadnieс ktуre odnosz№ siк do przedmiotu i podmiotu prawa autorskiego w Polsce. Analizie zostaіy poddane wіaњciwe przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego ...
98695
  Kiwior Wieslaw Kazimierz Przedmiot restitutio in integrum w kodeksie prawa kanonicznego z 1983 roku oraz w orzecznictwie trybunalow apostolskich w latach 1984-1995 / Kiwior Wieslaw Kazimierz. – Warszawa : Wyd-wo Uniw. kardynala Stefana Wyzsynckiego, 2001. – 510s. – ISBN 93-7072-183-3
98696
  Dubicki Tadeusz Przedmoscie Rumunskie. Wrzesien 1939 / Dubicki Tadeusz, Spruch Krzysztof. – Czestochowa : Wydawnictwo Wyzszej szkoly pedagogicznej w Czestochowie, 2000. – 168s. – ISBN 83-7098-762-1
98697
  Sladkowski Jerzy Przednowek / Sladkowski Jerzy. – Warszawa
Tom 1. – 1955. – 633с.
98698
  Hagoort Giep Przedsiebiorczosc w kulturze : Wprowadzenie do zagadnien zarzadzania w kulturze / Hagoort Giep. – Krakow : Wyd-wo Uniwersytetu Jagiellonskiego, 1995. – 168s. – ISBN 83-233-0983-3
98699
  Karaszewski W. Przedsiebiorstwa z udzialem kapitalu zagranicznego w Polsce w latach 1990-1999 : (miejsce w gospodarce kraju, czynniki i perspektywy rozwojowe) / W. Karaszewski. – Torun : Wyd-wo Uniwersytetu Mikolaja Kopernika, 2001. – 364s. – ISBN 83-231-1360-2
98700
  Karaszewski Wlodzimierz Przedsiebiorstwa z udzialem kapitalu zagranicznego w Polsce w latach 1990-1999 : (miejsce w gospodarce kraju, czynniki i perspektywy rozwojowe) / Karaszewski Wlodzimierz. – Torun : Uniwersytet Mikolaja Kopernika, 2001. – 364s. – ISBN 83-231-1360-2
98701
   Przedsiebiorstwo, gospodarka s spoleczenstwo w kregu zainteresowania ekonomistow / [Flotynski M., Mikolajewicz-Wozniak A., Flieger M. et al.] ; red. nauk. R. Kaminski. – Poznan : PTE, 2020. – 297 s. : ill., tab. – Авт. зазнач. у змісті. – ISBN 978-83-958472-0-2
98702
   Przedstawiamy pisma satyryczne swiata. "Крокодил" safari na grzesznym swiecie. – Warszawa, 1976. – 156с.
98703
  Zeromski Stefan Przedwiosnie / Zeromski Stefan. – Warszawa : Czytelnik, 1954. – 357 s. : ill.
98704
  Zeromski Stefan Przedwiosnie / Zeromski Stefan. – Warszawa : Czytelnik, 1968. – 448 s.
98705
  Zeromski S. Przedwiosnie / Stefan Zeromski. – Warszawa : Akant, 2003. – 367s. – ISBN 83-89136-08-2
98706
  Mencwel Andrzej Przedwiosnie czy potop : studium postaw polskich w XX wieku / Mencwel Andrzej. – Warszawa : Czytelnik, 1997. – 543с. – ISBN 83-07-02605-9
98707
  Japrisot S. Przedzial mordercow / S. Japrisot; tlum. K. Witwicka. – Warszawa : Czytelnik, 1975. – 213 s.
98708
  Birkhoff G. Przeglad algebry wspolczesnej / G. Birkhoff, MacLane. – Warszawa : Panstwowe wyd-wo naukowe, 1960. – 492 s.
98709
   Przeglad krytyczny pierwszej wieksezej polowy dziela o stronach XLVIII 856 Jakoba Michalowskiego "Ksiega pamietnicza"... : ... dawnego rekopisma wyd. staraniem i nakladem c. k. Towarzystwa nauk. Krakowskiego. – Lwow : Nakl. Rarola Wilda, 1865


  Содержание конволюта: 1. Chylinski M. Austrja a Polska / M. Chylinski; przez Wladyslawa Colemberskiego. C. 1. Przeszlosc 2. Sozanski A. Cikawe Szczegoly z literatury i bibliografij spisal Antoni Sozanski / Fynjys Sozanski 3. Jezierski F. Don ...
98710
   Przeglad Lwowski : Rok pierwszy 1871. – Lwow
T. 2. – 1872
98711
  Cieslak M. Przeglad orzecznictwa sadu najwyzszego w zakresie procesu karnego / M. Cieslak, 1963. – [27] s.
98712
   Przeglad prac naukowo-badawczych w Uniwersytecie Warszawskim w latach 1971-1974. – Warszawa, 1976. – 373с.
98713
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 46. – 1997


  1997. V. 94, N 4-26
98714
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 47, N 2. – 1998
98715
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 47, N 1. – 1998
98716
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 48, N 1. – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
98717
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 48, N 2. – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
98718
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 49, N 2. – 2000
98719
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 49, N 1. – 2000
98720
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 50, N 1. – 2001
98721
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 50, N 2. – 2001
98722
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 51, N 2. – 2002
98723
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 51, N 1. – 2002
98724
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 52, N 1. – 2003


  1997. V. 94, N 4-26
98725
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 52, N 2. – 2003


  1997. V. 94, N 4-26
98726
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 53, N 1. – 2004


  1997. V. 94, N 4-26
98727
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 53, N 2. – 2004


  1997. V. 94, N 4-26
98728
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 54, N 1/2. – 2005
98729
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 55, N 1. – 2006
98730
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 55, N 2. – 2006
98731
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 56, N 1. – 2007
98732
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 56, N 2. – 2007
98733
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 57, N 1. – 2008
98734
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 57, N 2. – 2008
98735
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 57, N 3. – 2008
98736
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 57, N 4. – 2008
98737
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 58, N 1. – 2009
98738
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 58, N 2. – 2009
98739
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 58, N 3. – 2009
98740
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 58, N 4. – 2009
98741
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 59, N 1. – 2010
98742
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 59, N 2. – 2010
98743
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 59, N 3. – 2010
98744
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 59, N 4. – 2010
98745
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 60, N 1. – 2011
98746
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 60, N 2/3. – 2011
98747
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 60, N 4. – 2011
98748
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 61, N 2. – 2012
98749
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 61, N 3. – 2012
98750
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 61, N 4. – 2012
98751
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 61, N 1. – 2012
98752
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 62/1. – 2013
98753
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 62/2. – 2013
98754
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 62, No. 3. – 2013
98755
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 62/4. – 2013
98756
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 63/1. – 2014
98757
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 63/2. – 2014
98758
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 63/3. – 2014
98759
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 63/4. – 2014
98760
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 64/1. – 2015
98761
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 64/2. – 2015
98762
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 64/3. – 2015
98763
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 64/4. – 2015
98764
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 65/1. – 2016
98765
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 65/2. – 2016
98766
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 65/3. – 2016
98767
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 65/4. – 2016
98768
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 66/1. – 2017
98769
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 66/2. – 2017
98770
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 66/3. – 2017
98771
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 66/4. – 2017
98772
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 67/1. – 2018
98773
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 67/2. – 2018
98774
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 67/3. – 2018
98775
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 67/4. – 2018
98776
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 68/1. – 2019
98777
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 68/2. – 2019
98778
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 68/3. – 2019
98779
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 68/4. – 2019
98780
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 69/4. – 2020
98781
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 69/3. – 2020
98782
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 69/2. – 2020
98783
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 69/1. – 2020
98784
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 70/1. – 2021
98785
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 70/2. – 2021
98786
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 70/3. – 2021
98787
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 70/4. – 2021
98788
   Przeglad Zachodni : Czasopismo Instytutu Zachodniego w Poznaniu. – Poznan : Poznan, 1998. – ISSN 00332437


  1997. V. 94, N 4-26
98789
   Przeglad Zachodni : Czasopismo Instytutu Zachodniego w Poznaniu. – Poznan. – ISSN 0033-2437
N 1 (286). – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
98790
   Przeglad Zachodni : Czasopismo Instytutu Zachodniego w Poznaniu. – Poznan. – ISSN 0033-2437
N 2 (287). – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
98791
   Przeglad Zachodni : Czasopismo Instytutu Zachodniego w Poznaniu. – Poznan. – ISSN 0033-2437
N 1 (290). – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
98792
   Przeglad Zachodni : Czasopismo Instytutu Zachodniego w Poznaniu. – Poznan. – ISSN 0033-2437
N 2 (291). – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
98793
   Przeglad Zachodni : Czasopismo Instytutu Zachodniego w Poznaniu. – Poznan. – ISSN 0033-2437
N 2 (295). – 2000


  1997. V. 94, N 4-26
98794
   Przeglad Zachodni : Czasopismo Instytutu Zachodniego w Poznaniu. – Poznan. – ISSN 0033-2437
N 2 (299). – 2001


  1997. V. 94, N 4-26
98795
  Klodzinska Anna Przegrana stawka. / Klodzinska Anna. – Warszawa, 1962. – 196с.
98796
  Janukowicz Maria Przegrane zycie nastolatka / Janukowicz Maria, Stankowski Adam. – Czestochowa : Wydawnictwo wyzszej szkoly pedagogicznej w Czestochowie, 2001. – 111S. : Ill. – ISBN 83-7098-536-X
98797
  Paukszta Eugeniusz Przejasnia sie niebo. Kwiaty na pogorzeli / Paukszta Eugeniusz. – Poznan, 1972. – 453с.
98798
  Paukszta E. Przejasnia sie niebo. Kwiaty na Pogorzeli / E. Paukszta. – Poznan, 1972. – 453с.
98799
  Paukszta Eugeniusz Przejasnia sie niebo. Zabite miasto / Paukszta Eugeniusz. – Poznan, 1972. – 473с.
98800
   Przejawy internacjonalizacji w jezykach slowianskich / Akad. Podlaska w Siedlcach, Inst. filologii polskiej ; Komis. slowotworstwa przy Miedzynar. kom. slawistow ; red. nauk.: E. Koriakowcewa. – Siedlce : Wydaw. Akad. Podlaskiej, 2009. – 205 s. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-83-7051-532-4
98801
  Mierzecki R. Przejawy oddzialywan miedzymolekularnych w widmach oscylacyjnych / R. Mierzecki. – Warszawa, 1969. – 159с.
98802
  Krygowski Tadeusz Marek Przejawy zmian strukturalnych we wlasciwosciach fizykochemicznych czasteczek zwiazkow п-elektronowych. / Krygowski Tadeusz Marek. – Warszawa, 1974. – 94с.
98803
  Szewczenko T. Przejazdzka z przyjemnoscia i nie bez moralu / Taras Szewczenko ; przel. oraz przypisami i poslowiem opatrzyl J. Jedrzejewicz ; [obwoluta projektowala D. Staszewska]. – Warszawa : Panstwowy Instytut Wydawniczy, 1960. – 210, [2] с.
98804
  Ozog Jan Boleslaw Przejechane slonce / Ozog Jan Boleslaw. – Warszawa, 1978. – 62с.
98805
  Czerminska Maryta Przejrzyjsie w siodmym lustrze / Czerminska Maryta. – Warszawa, 1976. – 371с.
98806
  Zajdel Janusz Przejscie przez lustro / Zajdel Janusz. – Warszawa : Iskry, 1975. – 311 s.
98807
  Romanowiczowa Zofia Przejscie przez Morze Czerwone / Romanowiczowa Zofia. – Warszawa, 1961. – 188с.
98808
  Glowacki Marian Przekaz informacji w nauczaniu fizyki / Glowacki Marian. – Czestochowa : Wydawnictwo Wyzszej szkoly pedagogicznej, 2000. – 98s. – ISBN 83-7098-864-4
98809
  Skibinska Elzbieta Przeklad a kultura: Elementy kulturowe we francuskich tlumaczeniach "Pana Tadeusza" // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 1999. – 2015. – 252 s. – ISSN 0239-6661
98810
  Wilt Karol Przekladanka / Wilt Karol. – Warszawa : Czytelnik, 1983. – 189s. – ISBN 83-07-00676-7
98811
  Domoslawski S. Przekladniki transduktorowe / S. Domoslawski. – Warszawa : Panstwowe wyd-wo naukowe, 1960. – 72 s.
98812
  Konefal E. Przekladoznawstwo rosyjskie / Ewa Konefal. – Gdansk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdanskiego. – ISBN 978-83-7865-455-1
T. 1 : Autoreferaty dysertacji 1937-2015. – 2016. – 369 s. : tab. – Бібліогр. в підрядк. прим.
98813
  Rychter Ewa Przekleta parafia / Rychter Ewa. – Warszawa, 1975. – 213с.
98814
  Queen Ellery Przeklete miasto. (Calamity town) / Queen Ellery. – Warszawa, 1972. – 328с.
98815
  Elektorowicz Leszek Przeklety teatr / Elektorowicz Leszek. – Krakow : Wyd-wo literackie, 1977. – 260 s.
98816
  Korczak Jadwiga Przekroje i rozwiniecia powierzchni walcowych i stozkowych / Korczak Jadwiga, Pretki Czeslaw. – 3e wyd. – Poznan : Wyd-wo Politechniki Poznanskiej, 2001. – 91s. – ISBN 83-7143-007-8
98817
  Markiewicz Henryk Przekroje i zblizenia dawne i nowe / Markiewicz Henryk. – Warszawa, 1976. – 487с.
98818
  Koneczna H. Przekroje rentgenograficzne glosek polskich / H. Koneczna, W. Zawadowski. – Warszawa, 1951. – 16с.
98819
   Przeksztalcenia obszarow wiejskich makroregionu poludniowo-zachodniego. – Wroclaw : Wyd-wo Akademii rolniczej we Wroclawiu. – ISBN 83-85582-29-0
Tom 1 : Typologia gmin pod wzgledem poziomu i warunkow rozwoju /Pod red. Z.Wieckowicz. – 1998. – 3005s.
98820
   Przeksztalcenia obszarow wiejskich makroregionu poludniowo-zachodniego. – Wroclaw : Wyd-wo Akademii rolniczej we Wroclawiu. – ISBN 83-85582-24-7
Tom 2 : Strategie rozwoju regionalnego i lokalnego/ Pod red. nauk..Z.Wieckowicz. – 1998. – 252s. + 4 карти
98821
  Sudzinski Ryszard Przeksztalcenia strukturalne miasta Torunia w latach 1920-1975 / Sudzinski Ryszard. – Torun, 1993. – 232с.
98822
  Bunsch Karol Przelom. / Bunsch Karol. – Krakow, 1975. – 462с.
98823
  Galaj Julian Przelomy / Galaj Julian. – Warszawa, 1961. – 244с.
98824
  Kupisiewicz Czeslaw Przemiany edukacyine w swiecie na tle raportow oswiatowych. / Kupisiewicz Czeslaw. – Warszawa, 1978. – 267с.
98825
  Starodubcew S.W. Przemiany jadrowe a powloka elektronowa / S.W. Starodubcew, A.M. Romanow. – Warszawa, 1963. – 374 с.
98826
   Przemiany krajobrazu naturalnego Polski // Acta geographica Lodziensia / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz, 1998. – N 74. – S.1-236 : il. – ISSN 0065-1249
98827
  Kukulski J. Przemiany na wsi powiatu piotrkowskiego w latach 1793-1918 : studia i materialy / Jerzy Kukulski. – Piotrkow Trybunalski : Naukowe wyd-wo Piotrkowskie przy Filii Akad. Swietokrzyskiej, 2005. – 452, [3] s., 13 k. il. – ISBN 83-89935-09-0
98828
  Eberhardt Piotr Przemiany narodowosciowe na Bialorusi / Eberhardt Piotr. – Warszawa : Editions Spotkania, 1993. – 182s. : Il. – ISBN 83-7115-007-5
98829
  Eberhardt Piotr Przemiany narodowosciowe na Ukrainie 20 wieku / Eberhardt Piotr. – Warszawa : Tyrsa, 1994. – 334s. : Il. – (Biblioteka "Obozu" / Red.J.Maliicki, K.Stembrowicz ; 19). – ISBN 83-903109-0-2
98830
   Przemiany polskiego prawa (lata 1989-1999). – Torun : Uniwersytet Mikolaja Kopernika, 2001. – 314S. – (Studia juridica toruniensia;). – ISBN 83-231-1266-5
98831
  Mirowski Wlodzimierz Przemiany spoleczne w malym miescie a procesy migracyjne / Mirowski Wlodzimierz. – Wroclaw i i., 1976. – 260с.
98832
  Szczesny Roman Przemiany struktury przestrzennej rolnictwa polski w latach 1970-1980: Przestrzenne zroznicowanie typow rolnictwa / Szczesny Roman. – Wroclaw i i., 1988. – 170с.
98833
  Rykala A. Przemiany sytuacji spoleczno-politycznej mniejszosci zydowskiej w Polsce po Drugiej wojnie swiatowej / Andrzej Rykala. – Lodz : Wyd-wo Uniwersytetu Lodzkiego, 2007. – 296s. – ISBN 978-83-7525-074-9
98834
  Pudelkiewicz E. Przemiany w przemysle rolno-spozywczym w Polse // Проблеми землеустрою : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Редкол.: Андріїв В., Будзяк В., Вагонова О. [та ін.]. – Львів, 2015. – № 1. – С. 49-57 : рис., табл. – ISBN 978-966-397-204-6. – ISSN 2308-9377
98835
  Wantula Leon Przeminac i zoslac / Wantula Leon. – 2-e wyd. – Warszawa : Wyd-wo MON, 1971. – 284s.
98836
  Helios J. Przemoc a kobiety w ujeciu feministycznym. Wybrane problemy // Wroclawsko-Lwowskie zeszyty prawnicze / Wydz. Prawa, Administracji i Ekonomii Uniw. Wroclawskiego ; Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Wroclaw, 2016. – 7. – S. 57-73. – ISSN 2082-4939
98837
   Przemoc i terror. – Warszawa : Wyd-wo Uniw. kardynala Stefana Wyszynckiego, 2001. – 291s. – Ksiazka dedykowana ks. prof. Stanislawowi Olejnikowi w 80ta rocznice urodzin i 50ta roczn. pracy nauk. – (Moralne wyzwania trzeciego tysiaclecia / Red.A.F.Dziuba, P.Goralczyk, M.Graczyk,; Sekcja teol. moral. wydzialu teol. Uniw. kard. Stefana Wyszynskiego). – ISBN 83-7232-270-8
98838
  Gomulka Wladyslaw Przemowienia. 1959. / Gomulka Wladyslaw. – Warszawa, 1960. – 620с.
98839
  Gomulka Wladyslaw Przemowienia. 1960. / Gomulka Wladyslaw. – Warszawa, 1961. – 552с.
98840
  Gomulka Wladyslaw Przemowienia. 1961. / Gomulka Wladyslaw. – Warszawa, 1962. – 540с.
98841
  Gomulka Wladyslaw Przemowienia. 1962. / Gomulka Wladyslaw. – Warszawa, 1963. – 358с.
98842
  Gomulka Wladyslaw Przemowienia. Pazdziernik 1956 - wrzesien 1957. / Gomulka Wladyslaw. – Warszawa, 1957. – 484с.
98843
  Gomulka Wladyslaw Przemowienia. Wrzesien 1957 - grudzien 1958. / Gomulka Wladyslaw. – Warszawa, 1959. – 559с.
98844
  Eckert M. Przemysl drzewny Polski zachodniej w latach 1918-1939 / M. Eckert. – Poznan, 1967. – 244с.
98845
  Lepkowski Tadeusz Przemysl warszawski u progu epoki kapitalistycznej. (1815-1868). / Lepkowski Tadeusz. – Warszawa, 1960. – 156с.
98846
  Cervantes Miguel de Saavedra Przemyslny szlachcic Don Kichote z Manczy / Cervantes Miguel de Saavedra; Przelozyli A.L. Czerny, Z.Czerny. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy. – (Biblioteka klasyki polskiej i obcej)
T.2. – 1972. – 606s.
98847
  Nowicka I. Przemyt roslin i zwierzat globalnym problemem wspylczesnego swiata w perspektywie polskiego prawa karnego / I. Nowicka, Swierczewska-Gasiorowska // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (7). – С. 255-265. – ISSN 2227-796X


  У статті на підставі польського кримінального права аналізується одна з проблем сучасного світу – контрабанда рослин і тварин. On the basis of the Polish Criminal Law the article examines one of the problems of the modern world – the smuggling of ...
98848
  Strugacki Arkadij Przenicowany swiat / Strugacki Arkadij, Strugacki Borys; Przelozyl T.Gosk. – Warszawa : Iskry, 1971. – 351s.
98849
  Drozd Edward Przeniesienie wlasnosci nieruchomosci / Drozd Edward. – Warszawa-Krakow, 1974. – 183с.
98850
  Piszcz Adam Przenosne zbiorniki cisnieniowe / Piszcz Adam. – Warszawa, 1976. – 116с.
98851
  Kapeniak Jozef Przepasc. / Kapeniak Jozef. – Warszawa, 1960. – 232с.
98852
   Przepisy celne dla osob wyjezdzajacych za granice i otrzymujacych paczki z zagranicy. Stan prawny na dzien 1 lipca 1966 r.. – Warszawa, 1966. – 206с.
98853
  Zientarowa Maria Przeprawa / Zientarowa Maria. – Warszawa : Czytelnik, 1971. – 243 s.
98854
  Fleszarowa-Muskat Stanislawa Przerwa na zycie / Fleszarowa-Muskat Stanislawa. – Gdynia, 1960. – 392с.
98855
  Rozewicz Tadeusz Przerwany egzamin / Rozewicz Tadeusz. – Warszawa, 1960. – 152с.
98856
  Rozewicz Tadeusz Przerwany egzamin / Rozewicz Tadeusz. – Warszawa, 1965. – 164с.
98857
  Zalucki Stanislaw Przerwany reis czarnych piratow / Zalucki Stanislaw. – Gdansk : Wyd-wo Morskie, 1973. – 176 s.
98858
  Mitraszewski Napoleon Przerwany szlak / Mitraszewski Napoleon. – Wroclaw i i., 1977. – 253с.
98859
  Colemberski W. Przesilenie rolnicze w kraju naszym / przez Wladyslawa Colemberskiego // Przeglad krytyczny pierwszej wieksezej polowy dziela o stronach XLVIII 856 Jakoba Michalowskiego "Ksiega pamietnicza".. : ... dawnego rekopisma wyd. staraniem i nakladem c. k. Towarzystwa nauk. Krakowskiego. – Lwow, 1865. – 16 s.
98860
  Musiol Jozef Przesluchanie. / Musiol Jozef. – Warszawa, 1976. – 110с.
98861
  Johnston G. Przespisz sie za darmo / George Johnston; Tlumaczyla Z.Zinserling. – Warszawa : Czytelnik, 1973. – 376 s.
98862
  Tarwacki Ryszard Przestan grac, synu / Tarwacki Ryszard. – Warszawa, 1980. – 160 с.
98863
  Holyst Brunon Przestepczosc drugiej polowy XX wieku / Holyst Brunon. – Warszawa, 1975. – 242с.
98864
  Szaruga Leszek Przestrzen spotkania : Eseje o "Kulturze" paryskiej / Szaruga Leszek; Tow-wo Opieki nad Archiwum Instytutu literackiego w Paryzu. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2001. – 141s. – ISBN 83-227-1778-4
98865
  Frackiewicz Lucyna Przestrzenne rozmieszczenie kwestii spolecznych : Prace naukowe / Frackiewicz Lucyna, Zralek Maria; Akademia ekonomiczna im.Karola Adamieckiego w Katowicach. – Katowice : Wyd-wo uczelnane Akademii ekonomicznej im.Karola Adamieckiego w Katowicach, 2000. – 203s. – ISBN 83-7246-180-5
98866
  Wiktor Jan Przeswietlone wspomnienia / Wiktor Jan. – Warszawa : Czytelnik, 1958. – 195 s.
98867
  Geppert Eugeniusz Przeszlosc daleka i bliska. / Geppert Eugeniusz. – Wroclaw, 1977. – 198с.
98868
   Przeszlosc dla przyszlosci = The past for the future : masowe zabezpieczanie zasobow bibliotek i archiwow : wystapienia wygloszone podczas konferencji "Przeszlosc dla przyszlosci. Masowe zabezpieczanie zasobow bibliotek i archiwow", Krakow, 13-14.10.2008 / pod red. Tomasza Lojewskiego. – Krakow : Bibl. Jagiellonska, 2010. – 320 s. : il. – Частина тексту парал. пол. та англ. - Рез. англ. – Бібліогр. в кінці доповідей. – ISBN 978-83-921946-9-9
98869
  Holda E. Przetrwac siebie / Edward Holda. – Warszawa : Iskry, 1981. – 279s. – ISBN 83-207-0264-X
98870
   Przetwarzanie sygnalu mowy, metody komputerowe, technologia, zastasowania. – Warszawa, 1989. – 323с.
98871
  Waschko Roman Przewodnik "Iskier": muzyka jazzowa i rozrywkowa / Waschko Roman. – Warszawa : Iskry, 1970. – 370s. : il.
98872
  Kuzniewski Eugeniusz Przewodnik do cwiczen z dendrologii / Kuzniewski Eugeniusz, Hage Katarzyna. – Opole : Wyd-wo Uniw.Opolskiego, 1995. – 184s. – (Wydawnictwa skryptowe / Uniw. Opolski). – ISBN 83-85678-48-4
98873
   Przewodnik do cwiczen z geologii i geomorfologii dla studentow ochrony srodowiska / Z. Gardziel, W. Jezierski, W. Szwajgier, W. Zglobicki; Ped. nauk. M.Karasimiuk. – Lublin : UMCS, 2001. – 112s. : Il. – ISBN 83-227-1795-4
98874
   Przewodnik do cwiczen z mikrobiologii : dla kierunkow rolnictwo, ogrodnictwo i ochrona srodowiska / Nowak Andrzej, Marska Barbara, Wronkowska Helena, Michalcewicz Wiera; Academia rolnicza w Szczecinie. – Szczecin, 2000. – 120s. : ill. – ISBN 83-86521-56-2
98875
  Dzienia Stanislaw Przewodnik do cwiczen z uprawy roli i roslin / Dzienia Stanislaw, Tomasz. Piskier, Romek Barbara; Akademia rolnicza w Szczecinie. – Szczecin : Wyd-wo Akademii rolniczej, 1998. – 84,[10]s. : 8 tabl. – ISBN 83-87327-45-X
98876
  Broda B. Przewodnik do oznaczania roslin leczniczych, trujacych i uzytkowych / B. Broda, J. Mowszowicz. – 3. – Warszawa : Panstwowy Zaklad Wydawnictw Lekarskich, 1979. – 871s.
98877
   Przewodnik do zajec z botaniki. – Bydgoszcz : Wyd-wo uczelniane Akademii techn.-roln., 2001. – 167s. : il. – ISBN 8387274-96-8
98878
   Przewodnik do zajec z ekologii. – Bydgoszcz : Wyd-wo uczelniane Akademii techn.-roln., 2001. – 154s. : il. – ISBN 83-87274-43-7
98879
  Blaszkowski Janusz Przewodnik do zajec z fitopatologii / Blaszkowski Janusz, Tadych Mariusz, Madej Tadeusz; Akad. rolnicza w Szczecinie. – Szczecin : Wyd-wo Akademii rolniczej, 1999. – 335s. : il.
98880
   Przewodnik geoturystyczny po szlaku geo-Karpaty. Krosno - Boryslaw - Jaremcze = Геотуристичний путівник по шляху гео-Карпати. Кросно - Борислав - Яремче / [Bubniak I. et al.] ; pr. zbiorowa pod red. I.M. Bubniaka i A.T. Soleckiego. – Krosno : Ruthenus, 2013. – 142, [1] s. : il. + 1 mapa szlaku geo-Karpaty. – Текст парал. польською та укр. мовами. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-83-7530-220-2
98881
  Lisiewska Maria Przewodnik Grzyboznawczy / Lisiewska Maria, Szmid Marian. – Warszawa; POznan : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1972. – 130s. – Має 48 кольорових фотографій грибів у додатку. – (Nauki Biologiczne ; 7)
98882
  Stecki Konstanty Przewodnik literacki po Zakopanem / Stecki Konstanty. – Warszawa, 1980. – 96с.
98883
  Dejko Jadwiga Przewodnik metodyczny do podrecznika dla klasy 3.Srodoviska: dalekie i bliskie / Dejko Jadwiga. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996. – 124s. – ISBN 83-02-06171-9
98884
  Kanski Jozef Przewodnik operowy. / Kanski Jozef. – Krakow, 1973. – 672с.
98885
   Przewodnik po Archiwum Uniwersytetu Jagiellonskiego. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, 1998. – 38s. – (Z prac Archiwum Uniwersytetu Jagiellonskjego / Red. naukowy J.Michalewicz ; Seria A. Tom 1). – ISBN 83-909336-1-6
98886
   Przewodnik po Bibliotece Jagiellonskiej. – Krakow, 1964. – 108с.
98887
   Przewodnik po Polsce. – Warszawa, 1963. – 752с.
98888
   Przewodnik po Polsce. – Wyd. 3. – Warszawa, 1969. – 708с.
98889
   Przewodnik po Polsce. – Warszawa : Sport i turystyka, 1971. – 708s. : 739 strony, 100 tras, 315 wariantow i bocznic planikow miast, 11 szkicowych mapek regionow, 31 rzutow obiektow zabytkowych, 81schematow tras, mapa
98890
   Przewodnik po Polsce. – Warszawa : Sport i turystyka, 1976. – 867s.
98891
   Przewodnik po Polsce. – Wyd. 4. – Warszawa, 1976. – 867с.
98892
  Bonifaciu Sebastian Przewodnik po Rumunii / Bonifaciu Sebastian, N. Doscanescu, Vasiliu-Ciotoiu. – Warszawa, 1978. – 303с.
98893
   Przewodnik po stylistyce polskiej. – Opole, 1995. – 478s. – ISBN 83-86881-06-02
98894
   Przewodnik po Warszawie. – Warszawa, 1956. – 192с.
98895
  Nowak K. Przez Czarny Lad / K. Nowak, E. Gliszewska. – Warszawa, 1962. – 384с.
98896
  Marzec Z. Przez cztery kontynenty / Zdzislaw Marzec. – Warszawa : Iskry, 1973. – 189 s. : fot.
98897
  Zapora-Kowalski Wladyslaw Przez dukty i przesleki / Zapora-Kowalski Wladyslaw. – Warszawa : Wyd-wo ministerstwa obrony narodowej, 1962. – 356 s.
98898
  Horoszewicz Michal Przez dwa millenia do rzymskiej Synagogi : Zskice o ewolucji postawy Kosciola katolickiego wobec Zydow i judaizmu / Horoszewicz Michal. – Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynala Stefana Wyszynskiego, 2001. – 452s. – ISBN 83-7072-172-9
98899
  Wlazlowski Z. Przez kamieniolomy i kolczasty drut / Zbigniew Wlazlowski. – Warszawa : Wyd-wo literackie, 1974. – 189s., 10 k. il.
98900
  Mrowiec Alfons Przez Monte Cassino do Polski. 1944-1946. / Mrowiec Alfons. – Katowice, 1959. – 232с.
98901
  Makarczyk Janusz Przez morza i dzungle / Makarczyk Janusz. – Wyd. 5. – Katowice, 1974. – 227с.
98902
  Korewicki Bohdan Przez ocean czasu / Korewicki Bohdan. – Warszawa
1. – 1957. – 428с.
98903
  Korewicki Bohdan Przez ocean czasu / Korewicki Bohdan. – Warszawa
2. – 1957. – 372с.
98904
  Brodzki S. Przez odwrocona lornetke. / S. Brodzki. – Warszawa, 1955. – 114с.
98905
  Fusek Wieslaw Przez piaski pustyp. Z dziennika zolnierza Brygady Karpackiej / Fusek Wieslaw. – Wroclaw, 1960. – 496с.
98906
  Szelburg-Zarembina Ewa Przez rozowa szybke / Szelburg-Zarembina Ewa. – Warszawa, 1974. – 214с.
98907
  Broniewski Stanislaw Przez sitko mikrofonu. / Broniewski Stanislaw. – Wroclaw, 1965. – 490с.
98908
  Chorzewski K. Przez szklo: z historii ukrainskich przekladow Cypriana Kamila Norwida // Bibliotekarz Podlaski : ogolnopolskie naukowe pismo bibliotekoznawcze i bibliologiczne. – Bialystok, 2021. – R. 22, nr. 1 (50). – S. 73-83. – ISSN 1640-7806
98909
  Traciewicz Kazimierz Przez trzy ognie / Traciewicz Kazimierz. – Krakow, 1982. – 166с.
98910
  Najdus Walentyna Przez zielona granica. / Najdus Walentyna. – Warszawa, 1964. – 188с.
98911
  Guareschi Giovannino Przeznaczenie na imie Klotylda / Guareschi Giovannino. – Warszawa, 1976. – 240с.
98912
  Fleming Erward Przezrocza, film, telewizja w szkole / Fleming Erward. – Warszawa, 1962. – 180с.
98913
  Ingarden Roman Przezycie-dzielo-wartosc / Ingarden Roman. – Krakow, 1966. – 222с.
98914
  Kwiatkowska Henryka Przezycie literackie a moralne postawy uczniow. / Kwiatkowska Henryka. – Warszawa, 1981. – 183с.
98915
  Rolicki Janusz Przodem do przodu / Rolicki Janusz. – Warszawa, 1972. – 215с.
98916
   Przy ognisku. – Upravene vydani. – Ogiz, 1934. – 254s.
98917
  Czarnecki Tadeusz Przy szachownicy. Taktyka i strategia / Czarnecki Tadeusz. – Wyd. 2. – Warszawa, 1974. – 312с.
98918
  Wygodzki S. Przy szosie / Stanislaw Wygodzki. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1957. – 281 s.
98919
  Hulewicz W. Przybleda Bozy : Beethoven czyn i czlowiek / Witold Hulewicz. – 2e wyd. – Krakow : Polskie wyd-wo muzyczne, 1970. – 364s., 4 k. il.
98920
  Sandauer A. Przybos / Artur Sandauer. – Warszawa : Agencja autorska i Dom ksiazki, 1970. – 62 s. – (Sylwetki wspolczesnych pisarzy)
98921
  Stryjkowski Julian Przybysz z narbony / Stryjkowski Julian. – Warszawa, 1978. – 392с.
98922
  Stryjkowski Julian Przybysz z narbony / Stryjkowski Julian. – Warszawa, 1978. – 392с.
98923
  Helsztynski Stanislaw Przybyszewski. / Helsztynski Stanislaw. – Krakow, 1958. – 520с.
98924
  Klimaszewski Tadeusz Przyciaganie ziemi / Klimaszewski Tadeusz. – Warszawa : Wyd-wo ministerstwa obrony narodowej, 1972. – 214s.
98925
  Grodzinski Juliusz Przyczepieni do holu / Grodzinski Juliusz. – Olsztyn, 1976. – 184с.
98926
  Margules Jozef Przyczolki warszawskie / Margules Jozef. – Warszawa, 1962. – 430с.
98927
  Karpinski J.J. Przyczynek do ekologii Trichinella spiralis Oven. i innych endopasozytow drobnych ssakow Bialowieskiego Parku Narodowego / J.J. Karpinski, L. Kaminska. – Lublin : Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 1948. – S. 427-437. – Annales universitatis Marie Curie-Sklodowska, v. 3, 15, Sectio C, 1948
98928
  Karpinski J.J. Przyczynek do ekologii Trichinella spiralis Oven. i innych endopasozytow drobnych ssakow Bialowieskiego Parku Narodowego / J.J. Karpinski, L. Kaminska. – Lublin : [S. n.], 1948. – S. 427-437. – Annales universitatis Mariae Curie-Sklodowska, Vol. 3, Sectio.C, 1948
98929
  Beck Adolf Przyczynek do fizyclogii czesci ledzwiowej rdzenia pacierzowego u zab. – Krakow, 1892. – 17с.
98930
  Epstein B.T. Przyczynek do syntezy kwasow wielozasadowych.. – Krakow, 1897. – 12с.
98931
  Korusiewicz Leon Przyczyny wojny secesyjnej w Ameryce / Korusiewicz Leon. – Warszawa, 1967. – 516с.
98932
  Bratny Roman Przyducha. / Bratny Roman. – Warszawa, 1988. – 216с.
98933
  Lekki Adolf Przygoda nad siedmioma zrodlami / Lekki Adolf. – Lublin, 1974. – 343с.
98934
  Lekki Adolf Przygoda nad siedmioma zrodlami / Lekki Adolf. – Lublin, 1974. – 343с.
98935
  Czeszko Bohdan Przygoda w kolorach / Czeszko Bohdan. – Warszawa, 1959. – 216с.
98936
  Szumanska Ewa Przygoda w Lagos / Szumanska Ewa. – Gdansk, 1969. – 135с.
98937
  Pyzik Jozef Przygoda z gramatyka : Fleksja i slowotworstwo imion = The declension of inflected parts of speech and word formation: Cwiczenia funkcjonalno-gramatyczne dla cudzoziemcow = Functional and grammar exercises for foreigners / Pyzik Jozef; Instytut polonijny Uniw. Jagiellonskiego. – Krakow : Universitas, 2000. – 462s. – (Jezyk polski dla cudzoziemcow / Red. W.Miodunka). – ISBN 83-7052-790-6
98938
  Carroll Lewis Przygody Alicji w krainie czarow / Carroll Lewis. – Warszawa, 1975. – 288с.
98939
  Golembowicz Waclaw Przygody chemiczne Sherlocka Holmesa. / Golembowicz Waclaw. – Warszawa, 1959. – 220с.
98940
  Dabrowska Maria Przygody czlowieka myslacego. / Dabrowska Maria. – Warszawa, 1970. – 908с.
98941
  Gogol M.W. Przygody Czyczykowa albo MARTWE DUSZE / M.W. Gogol. – Warszawa-Krakow, 1927. – 169 c.
98942
  Hasek Jaroslav Przygody dobrego wojaka Szwejka podczas wojny swiatowej / Hasek Jaroslav; Przelozyla z czesk. P.Hulka-Laskowski; Przedmowa opat. W. Nawrocki. – Katowice : Slask. – (Biblioteka pisarzy czeskich i clowackich)
T. 3,4. – 1973. – 279s.
98943
  Dragunski Wiktor Przygody Dyzia / Dragunski Wiktor. – Krakow, 1974. – 254с.
98944
  Przybysz Janusz Przygody dzentelmenow / Przybysz Janusz. – Poznan, 1962. – 140с.
98945
  Knutsson Gosta Przygody Filonka Bezogonka / Knutsson Gosta. – Warszawa, 1973. – 265с.
98946
  Twen Mark Przygody Heklberry Finna / Twen Mark. – Kijow : Panstwowe wydawnictwo mniejszosci narodowych USRR, 1937. – 295 s.
98947
  Solowiow Leonid Przygody Hodzy Nasreddina / Solowiow Leonid. – Warszawa; Moskwa, 1990. – 341с.
98948
  Twain M. Przygody Hucka / M. Twain. – Warszawa, 1974. – 417с.
98949
  Borowikowa Anna Przygody i milosc Andrzeja z Zurawna ucznia Jana Husa / Borowikowa Anna. – Warszawa, 1963. – 260с.
98950
  Morawska Zyzanna Przygody imc pana Mikolaja Reja / Morawska Zyzanna. – Warszawa, 1962. – 334с.
98951
  Korczakowska Jadwiga Przygody Joanny / Korczakowska Jadwiga. – Warszawa, 1967. – 64с.
98952
  Louys Pierre Przygody krola Pauzola; Kobieta i pajac / Louys Pierre. – Warszawa, 1978. – 372с.
98953
  Chesterton Gilbert Keith Przygody ksiedza Browna / Chesterton Gilbert Keith; Tlumaczyl T.J.Dehnel. – Warszawa : Inst. wydawniczy "Pax", 1958. – 412,[2]s.
98954
  Chesterton Gilbert Przygody ksiedza Browna / Chesterton Gilbert; Przel. T.J.Dehnel. – Warszawa : Inst. wydawniczy "Pax", 1963. – 434s.
98955
  Chesterton Gilbert Przygody ksiedza Browna / Chesterton Gilbert; Przelozyl T.J.Dehnel. – Warszawa : PAX, 1971. – 343s.
98956
  Aprilow Boris Przygody liska na morsu. / Aprilow Boris; A. Kamienska. – Gdansk, 1971. – 183с.
98957
  Kopczynski Edward Przygody lowieckie / Kopczynski Edward. – Lodz : Wyd-wo Lodzkie, 1971. – 583s. : ill.
98958
  Makowiecki W. Przygody Meliklesa Greka / W. Makowiecki. – Warszawa, 1956. – 328с.
98959
  Marat Przygody mlodego hrabiego Potowskiego : Powiesc z czasow konfederacji Barskiej / Marat, Jean-Paul; Przelozil i opracowal J.Lojek. – Warszawa : Instytut wydaw. "PAX", 1969. – 286 s. : il.
98960
  Freuchen Peter Przygody na Arktyku / Freuchen Peter; Przeklad A.Panskiego. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1949. – 349s.
98961
  Kraszewski Jozef Ignacy Przygody pana Marka Hinczy. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Warszawa, 1961. – 194с.
98962
  Grimmelshausen Przygody Simplicissimusa / H.R.Chr. von Grimmelshausen; Przel. A.M. Linke. – Warszawa : PIW, 1958. – 657 s. – (Bablioteka arcydziel : Najslawniejsze powiesci swiata)
98963
  Lesmian Boleslaw Przygody Sindbada Zeglarza. / Lesmian Boleslaw, 1957. – 216с.
98964
  Twen Mark Przygody Toma Sojera / Twen Mark. – Kijow-Charkow : Panstwowe wydawnictwo mniejszosci narodowych USRR, 1936. – 231 s.
98965
  Twain M. Przygody Tomka Sawyera / M. Twain. – Warszawa, 1972. – 246с.
98966
  Szczepanski J.A. Przygody ze skala dziewczyna i smiercia. Wspomnienia z Tatr / J.A. Szczepanski. – Warszawa, 1956. – 372с.
98967
  Meissner Janusz Przygoga srodziemnomorska / Meissner Janusz. – Warszawa, 1960. – 218с.
98968
  Meissner Janusz Przygoga srodziemnomorska / Meissner Janusz. – Krakow, 1976. – 302с.
98969
  Bela Z. Przygotowania do wystepu / Zbigniew Bela. – Krakow : Wydawnictwo literackie, 1979. – 148 s.
98970
  Dobrowolska Janina Przygotuj swoje dziecko do wyboru zawodu / Dobrowolska Janina. – Warszawa, 1974. – 183с.
98971
  Wunder P.A. Przyjaciele czlowieka wsrod owadow / Wunder P.A. – Charkow : Wszechukrainska Filja Centralnego Wydawnictwa Ludow Z.S.R.R., 1929. – 48 p.
98972
   Przyjaciele spotykaja sie na ringu. – Warszawa, 1973. – 202с.
98973
   Przyjaciele spotykaja sie na ringu. Trening piesciarzy polskich i radzieckich. – Warszawa, 1973. – 202с.
98974
  Baklanow Grigorij Przyjaciele. / Baklanow Grigorij. – Warszawa, 1977. – 252с.
98975
  Dowgielewicz Irena Przyjade do ciebie na pieknym koniu / Dowgielewicz Irena. – Poznan, 1965. – 147с.
98976
  Grochulski Janusz Przyjazn nam drogi torowala / Grochulski Janusz. – Kijow, 1988. – 184с.
98977
  Lechicka Anna Przyjazn w godzinie szczytu / Lechicka Anna. – Warszawa, 1965. – 136с.
98978
  Dabrowska Maria Przyjazn. / Dabrowska Maria. – Warszawa, 1960. – 176с.
98979
  Spiewak Jan Przyjaznie i animozje / Spiewak Jan. – Warszawa, 1965. – 440с.
98980
  Bieniecka Biruta Markuza Przyjmujemy gosci / Bieniecka Biruta Markuza. – Warszawa, 1983. – 157с.
98981
  Srokowski Stanislaw Przyjsc aby wolac / Srokowski Stanislaw. – Wroclaw, 1976. – 165с.
98982
  Kotarbinski Tadeusz Przyklad indywidualny ksztaltowania sie postawy wolnomyslicielskiej / Kotarbinski Tadeusz, Infeld Leopold. – Warszawa, 1960. – 48с.
98983
  Moszkowski An. Przyladek delfinow / An. Moszkowski. – Warszawa, 1972. – 194с.
98984
  Gromadska Melityna Przylzence kwiatow biotopu wydmowego (Proba analizy ekologicznej) : Пузыреногие (Thysanoptera) цветков дюнового биотопа ( Попытка экологической характеристики) / Gromadska Melityna; Zaklad Ochrony Przyrody i Ekologii U.M.K. – Warszawa, 1954. – 93-137S. – Polska Academia Nauk - Komitet Ecologiczny. Ecologia Polska, Tom II, Zeszyt 1, Warszawa 1954
98985
  Swiatek Adam Przypadek gente Rutheni, natione Poloni w Galicji // Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2017. – 144, z. 2 : Ksztalty galicyjskich tozsamosci. – S. 303-322. – ISBN 978-83-233-4237-3. – ISSN 0083-4351
98986
  Dehnel A. Przypadek zarodkowej potwornosci podwojnej u zolwia blotnego (Emys orbicularis L.) observed during its development / A. Dehnel; Annales univ. Marie Curie-Sklodowska, V.3, S. C, 1948. – Lublin : Univ. Marie Curie-Sklodowska, 1948. – S. 440-454
98987
  Bellow Saul Przypadki Augie"ego Marcha / Bellow Saul; Przelozyl W.Niepokilczynski. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1990. – 708s. – (Wspolczesna proza swiatowa)
98988
  Zielinski Ryszard Przypadki generala Wiceprezesa / Zielinski Ryszard. – Warszawa : Wyd-wo MON, 1972. – 280 s.
98989
  Lesage Alain Rene Przypadki Idziego Blasa. / Lesage Alain Rene. – Warszawa
1. – 1975. – 408с.
98990
  Lesage Alain Rene Przypadki Idziego Blasa. / Lesage Alain Rene. – Warszawa
2. – 1975. – 421с.
98991
  Warda Anna Przypadki Iwana, syna kupieckiego Iwana Nowikowa : Analiza monograficzna na tle kultury literackiej rosyjskiego Oswiecenia / Warda Anna. – Lodz : Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego, 1996. – 116, [6]s. – ISBN 83-7016-932-5
98992
  Defoe Daniel Przypadki Robinsona Kruzoe. / Defoe Daniel. – Warszawa, 1971. – 305с.
98993
  Murdoch Iris Przypadkowy czlowiek. / Murdoch Iris. – Warszawa, 1978. – 721с.
98994
  Mroz-Dlugoszewski Bronislaw Przypowiesci osobliwe polzmyslone polprawdziwe. / Mroz-Dlugoszewski Bronislaw. – Warszawa, 1959. – 344с.
98995
  Puchalski Wlodzimierz Przyroda Arktyki / Puchalski Wlodzimierz. – Warszawa, 1968. – 16с.
98996
   Przyroda i cywilizacja / pod red. Ewy Dobierzewskiej-Mozrzymas, Adama Jezierskiego // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2010. – N 3208 : Przyroda i cywilizacja / pod red. E. Dobierzewskiej-Mozrzymas, A. Jezierskiego. – S. 1-374 : il. – (Studium generale: seminaria interdyscyplinarne ; t. 14). – ISBN 978-83-229-3103-5. – ISSN 0239-6661
98997
  Debowski Jan Przyroda w literaturze i filozofii bialorusinow / Debowski Jan. – Olsztyn : Uniw. Warminsko-Mazurski, 1999. – 166s. – ISBN 83-88343-06-8
98998
  Stangenberg M. Przyrodnicze podstawy gospodarstwa jeziorowego : Referaty / M. Stangenberg. – Warszawa : Polskie Archiwum Hydrobiologii, 1956. – 363-402s.
98999
  Lion K.S. Przyrzady do badan naukowych : Elektryczne przetworniki wejsciowe / K.S. Lion; Kacprowski J. – Warszawa : Wydawnictwa naukowo-techniczne, 1962. – 312 s.
99000
  Ben Streetman Przyrzady polprzewodnikowe : podstawy fizyczne, technologia, konstrukcja / Ben Streetman. – Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1976. – 364 s.
<< На початок(–10)919293949596979899100(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,