Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)919293949596979899100(+10)В кінець >>
98001
  Пушкарук І. "PSYCHOромантичні казки" : новели // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 3 (905), березень. – С. 170-181. – ISSN 08-68-4790-1


  Psycho значить Душа.
98002
  Радишевська О. "Public administration", "New public management", "Good governance" як категорії сучасного адміністративного права України // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 291-294
98003
  березенко "Public relations" в сучасному науковому дискурсі: підходи до визначення // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 228-233


  У статті розглянуто проблему визначення дефініції "public relations", що існує в сучасному науковому дискурсі, проаналізовано вітчизняний досвід дослідження даної проблеми. The article deals with the problem of definition of "public relations" in the ...
98004
  Ясна І. "Public turn" філософія в публічному просторі // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії ; редкол.: О. Білий, А. Гусейнов, О. Гьофе [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 : Філософія у публічному просторі. – С. 28-41. – ISSN 0235-7941
98005
   "Qirim: Крим - це ми" // Київський університет. Дайджест. – Київ, 2022. – Вересень (№ 7). – С. 3


  До 30-ліття відновлення Незалежності України у КНУ презентували просвітницький курс "Qirim: Крим - це ми", створений у співпраці з онлайн-платформою Prometheus. Серед лекторів курсу - фахівці Університету, інших освітніх та наукових інституцій, а також ...
98006
  Кравець Я. "Quae scripsi, scripsi": романські літератури у рецепції Івана Франка / Ярема Кравець ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ін-т франкознавства, Каф. світової літ. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 228, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0018-3
98007
  Curtius Rufus Quintus [Q. Curtii Rufi De Rebus gestis Alexandri Magni Historiarum]. – Nova forma digesto et emendato cum gratia et privil:. – Lipsiae (Leipzig) : Apud Georgium Heinricum Frommannum, 1674. – [1], [14], 552, [52] : 1 cart. – Примірник дефектний, тит. арк. втрачено. - Назва уніфікована, встановлена за інтернет-пошуком. - На дод. тит. арк. назва: Q. Curtius cum indice philololog: et notis politicis Ioh. Loccenii


  Вірогідно титульний аркуш примірника втрачено. Зберігся додатковий титульний аркуш у вигляді гравюри з текстом: Q. Curtius cum indice philololog: et notis politicis Ioh. Loccenii а також вихідними даними Lipsiae : Apud Georgium Heinricum Frommannum ...
98008
  Aqili B. [Qavam al-Saltanah : dar duran-i Qajariyah va Pahlavi] / [Aqili Baqir]. – [Tehran : Javidan, 1998. – [732] с. : іл., портр. + мапа. – Кн. перс. мовою .- Бібліогр. опис здійсн. за допомогою Інтернету. – ISBN 964-5732-07-7
98009
   P-T-f реконструкции метаморфической истории южной части Енисейского кряжа (Сибирский кратон): петрологические следствия и связь с суперконтинентальными циклами / И.И. Лиханов, В.В. Ревердатто, П.С. Козлов, С.В. Зиновьев, В.В. Хиллер // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 6. – С. 1031-1056 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1049-1056. – ISSN 0016-7886
98010
  Лиханов И.И. P-T-t эволюция метаморфизма в Заангарье Енисейского кряжа: петрологические и геодинамические следствия / И.И. Лиханов, В.В. Ревердатто // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 3. – С. 385-416 : рис., табл. – Библиогр.: с. 411-416. – ISSN 0016-7886
98011
  Дяченко С.М. p-адичні числа і групи автоморфізмів кореневих дерев : навч. посібник / С.М. Дяченко, Д.І. Морозов ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ : НаУКМА, 2016. – 59, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 59. – ISBN 978-966-2410-71-6
98012
  Александрович І.М. p-аналітичні функції з характеристикою р=xkyl / І.М. Александрович, М.В. Сидоров // Міжнародна наукова конференція "Обчислювальна та прикладна математика" : (до 90-річчя від дня народження академіка І.І. Ляшка), м. Київ, 10-11 вересня 2012 р. : матеріали конф. / "Обчислювальна та прикладна математика", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2012. – C. 27
98013
  Рейнш А. PR-акции приобщают к прекрасному / Анна Рейнш // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. Спецвыпуск. – Москва, 2009. – № 5 : 14 ежегодная конференция РБА Май-2009. – С. 39. – ISSN 0869-4915
98014
  Осипова И.П. PR-деятельность библиотек: общие проблемы, региональный опыт, перспективы развития // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2007. – № 2 (14). – С. 157-181
98015
  Долюк В.В. PR-дискурс соціальної відповідальності бізнесу: структурно-тематичні та функціональні особливості : дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.06 / Долюк Вікторія Віталіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 226 л. – Додатки: л. 209-226. – Бібліогр.: л. 185-208
98016
  Долюк В.В. PR-дискурс соціальної відповідальності бізнесу: структурно-тематичні та функціональні особливості : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.06 / Долюк Вікторія Віталіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
98017
  Тихомирова Є.Б. PR-діяльність недержавних суб"єктів міжнародних відносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 158-163. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблеми комунікацій з громадськістю, які здійснюються недержавними суб"єктами міжнародних відносин. Проаналізовано діяльність міжнародних організацій та їх органів щодо інформування світової громадськості, їх функції, завдання та основні ...
98018
  Литовченко І. PR-заходи як елемент маркетингових комунікацій вищого навчального закладу / І. Литовченко, І. Жарська // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2016. – № 11 (361), листопад. – С. 19-25. – ISSN 1810-3944
98019
  Степанюк Є. PR-інструментарій у системі маркетингових комунікацій професійного футболу (соціальний аспект) // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 4. – С. 424-428
98020
  Богданова Светлана PR-клуба МБА: эффективная встреча на "ринге" : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 20-21 : Фото
98021
  Карпов К. PR-комунікації в кризових ситуаціях // Антикризисный менеджмент / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2006. – № 6. – С.27-31
98022
  Мантуло Н.Б. PR-комунікації готелю: специфіка, можливості, інструменти // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 131-136. – (Соціальні комунікації ; № 1). – ISSN 2219-8741
98023
  Корнілова В.В. PR-комунікації музейних установ і туристичних фірм: спільне й відмінне // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17. – С. 28-35 : табл. – Бібліогр.: 6 назв.
98024
  Березенко В.В. PR-комунікації органів влади: стан розроблення проблеми // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 140-144. – (Соціальні комунікації ; № 3). – ISSN 2219-8741


  У статті визначено науковий стан розроблення проблеми PR-комунікацій органів влади, що є одним з найважливіших видів комунікаційної взаємодії в сучасному демократичному соціумі
98025
  Мандич О.В. PR-маркетинг як один з інструментів підвищення конкурентоспроможності підприємств / О.В. Мандич, І.О. Романюк, О.М. Нікітіна // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2016. – Вип. 177 : Економічні науки. – С. 160-166. – (Економічні науки)
98026
  Кучмій О.П. PR-підтримка формування інформаційного суспільства у Європі / О.П. Кучмій, О. Михальська // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 79, ч. 1. – С. 50-54
98027
  Курбан О.В. PR-процес у системі сучасних соціальних комунікацій // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 9, січень - червень. – С. 51-53


  Сучасна наука дає декілька сот визначень поняття "соціальна комунікація". Кожне з цих визначень є характерним для конкретних напрямків в комунікативістиці і, відповідно, має свої особливості. В сфері зв"язків з громадськістю соціальна комунікація може ...
98028
  Тодорова О.В. PR-середовище нового покоління як база формування інноваційного PR-інструментарію // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2015. – С. 180-187. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 46). – ISSN 2410-5333
98029
  Скляр Р. PR-сопровождение сделок слияния и поглощения // Антикризисный менеджмент : научно-практическое издание / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2010. – № 4. – С. 11-20
98030
  Пікульська О.М. PR-стратегії при формуванні іміджу мовця як перекладознавча проблема (на прикладі україньких перекладів промов Стіва Джобса) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – C. 130-134


  Стаття присвячена вивченню проблеми перекладу промов топ-менеджерів як особливого виду міжмовної творчості. Матеріалом дослідження послужив переклад промови Стіва Джобса "Залишайтесь голодними, залишайтесь безрозсудними". Проведений аналіз дозволив ...
98031
  Дегтяренко О М. PR-стратегія в комунікативному пpосторі (на матеріалі англомовних текстів інтерв"ю з бізнесменами) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 1. – С. 153-161. – ISSN 2520-6397


  Зроблено спробу виявити специфіку PR-стратегії бізнесменів в англо- мовному мас-медійному дискурсі на матеріалі текстів інтерв"ю. Пропону- ється класифікацію PR-тактик за семантичною складовою. Особливу увагу приділено аналізу структурно-семантичних ...
98032
  Мантуло Н.Б. PR-текст у сучасному інформаційному просторі // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 2012. – № 3 (59). – С. 18-23. – ISSN 0554-4866
98033
  Володченко О.М. PR-тексти та їх використання в туристичних виданнях // Актуальні питання масової комунікації : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 33-36


  Здійснено аналіз особливостей створення PR-текстів у галузі туризму в спеціалізованих виданнях. The article is devoted to the analysis of peculiarities of PR texts creation in tourist sphere in the specialized issues. Осуществлён анализ особенностей ...
98034
  Мастєрук Д.А. Pr-технології в політичному маркетингу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 67. – С. 258-268


  Аналізується рівень впливу PR-технологій в політичному процесі та здійснюється методологічне їх вивчення. Ключові слова: політичний маркетинг, PR-технології, технології виборчого процесу, маніпулювання масовою свідомістю, інформаційно-комунікативні ...
98035
  Вертегел С.Я. PR-технології в системі маркетингових комунікацій // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2018. – С. 300-305. – (Економічні науки ; № 1 (36)). – ISSN 2519-884X
98036
  Валевська І.А. PR-технології лобіювання інтересів бізнесу / І.А. Валевська, А. Чучко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 1. – С. 118-123
98037
  Швардак М.В. PR-технології на ринку освітніх послуг // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2022. – С. 307-310. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (50)). – ISSN 2524-0609
98038
  Nowicka I. Przemyt roslin i zwierzat globalnym problemem wspylczesnego swiata w perspektywie polskiego prawa karnego / I. Nowicka, Swierczewska-Gasiorowska // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (7). – С. 255-265. – ISSN 2227-796X


  У статті на підставі польського кримінального права аналізується одна з проблем сучасного світу – контрабанда рослин і тварин. On the basis of the Polish Criminal Law the article examines one of the problems of the modern world – the smuggling of ...
98039
  Strugacki Arkadij Przenicowany swiat / Strugacki Arkadij, Strugacki Borys; Przelozyl T.Gosk. – Warszawa : Iskry, 1971. – 351s.
98040
  Drozd Edward Przeniesienie wlasnosci nieruchomosci / Drozd Edward. – Warszawa-Krakow, 1974. – 183с.
98041
  Piszcz Adam Przenosne zbiorniki cisnieniowe / Piszcz Adam. – Warszawa, 1976. – 116с.
98042
  Kapeniak Jozef Przepasc. / Kapeniak Jozef. – Warszawa, 1960. – 232с.
98043
   Przepisy celne dla osob wyjezdzajacych za granice i otrzymujacych paczki z zagranicy. Stan prawny na dzien 1 lipca 1966 r.. – Warszawa, 1966. – 206с.
98044
  Zientarowa Maria Przeprawa / Zientarowa Maria. – Warszawa : Czytelnik, 1971. – 243 s.
98045
  Fleszarowa-Muskat Stanislawa Przerwa na zycie / Fleszarowa-Muskat Stanislawa. – Gdynia, 1960. – 392с.
98046
  Rozewicz Tadeusz Przerwany egzamin / Rozewicz Tadeusz. – Warszawa, 1960. – 152с.
98047
  Rozewicz Tadeusz Przerwany egzamin / Rozewicz Tadeusz. – Warszawa, 1965. – 164с.
98048
  Zalucki Stanislaw Przerwany reis czarnych piratow / Zalucki Stanislaw. – Gdansk : Wyd-wo Morskie, 1973. – 176 s.
98049
  Mitraszewski Napoleon Przerwany szlak / Mitraszewski Napoleon. – Wroclaw i i., 1977. – 253с.
98050
  Colemberski W. Przesilenie rolnicze w kraju naszym / przez Wladyslawa Colemberskiego // Przeglad krytyczny pierwszej wieksezej polowy dziela o stronach XLVIII 856 Jakoba Michalowskiego "Ksiega pamietnicza".. : ... dawnego rekopisma wyd. staraniem i nakladem c. k. Towarzystwa nauk. Krakowskiego. – Lwow, 1865. – 16 s.
98051
  Musiol Jozef Przesluchanie. / Musiol Jozef. – Warszawa, 1976. – 110с.
98052
  Johnston G. Przespisz sie za darmo / George Johnston; Tlumaczyla Z.Zinserling. – Warszawa : Czytelnik, 1973. – 376 s.
98053
  Tarwacki Ryszard Przestan grac, synu / Tarwacki Ryszard. – Warszawa, 1980. – 160 с.
98054
  Holyst Brunon Przestepczosc drugiej polowy XX wieku / Holyst Brunon. – Warszawa, 1975. – 242с.
98055
  Szaruga Leszek Przestrzen spotkania : Eseje o "Kulturze" paryskiej / Szaruga Leszek; Tow-wo Opieki nad Archiwum Instytutu literackiego w Paryzu. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2001. – 141s. – ISBN 83-227-1778-4
98056
  Frackiewicz Lucyna Przestrzenne rozmieszczenie kwestii spolecznych : Prace naukowe / Frackiewicz Lucyna, Zralek Maria; Akademia ekonomiczna im.Karola Adamieckiego w Katowicach. – Katowice : Wyd-wo uczelnane Akademii ekonomicznej im.Karola Adamieckiego w Katowicach, 2000. – 203s. – ISBN 83-7246-180-5
98057
  Wiktor Jan Przeswietlone wspomnienia / Wiktor Jan. – Warszawa : Czytelnik, 1958. – 195 s.
98058
  Geppert Eugeniusz Przeszlosc daleka i bliska. / Geppert Eugeniusz. – Wroclaw, 1977. – 198с.
98059
   Przeszlosc dla przyszlosci = The past for the future : masowe zabezpieczanie zasobow bibliotek i archiwow : wystapienia wygloszone podczas konferencji "Przeszlosc dla przyszlosci. Masowe zabezpieczanie zasobow bibliotek i archiwow", Krakow, 13-14.10.2008 / pod red. Tomasza Lojewskiego. – Krakow : Bibl. Jagiellonska, 2010. – 320 s. : il. – Частина тексту парал. пол. та англ. - Рез. англ. – Бібліогр. в кінці доповідей. – ISBN 978-83-921946-9-9
98060
  Holda E. Przetrwac siebie / Edward Holda. – Warszawa : Iskry, 1981. – 279s. – ISBN 83-207-0264-X
98061
   Przetwarzanie sygnalu mowy, metody komputerowe, technologia, zastasowania. – Warszawa, 1989. – 323с.
98062
  Waschko Roman Przewodnik "Iskier": muzyka jazzowa i rozrywkowa / Waschko Roman. – Warszawa : Iskry, 1970. – 370s. : il.
98063
  Kuzniewski Eugeniusz Przewodnik do cwiczen z dendrologii / Kuzniewski Eugeniusz, Hage Katarzyna. – Opole : Wyd-wo Uniw.Opolskiego, 1995. – 184s. – (Wydawnictwa skryptowe / Uniw. Opolski). – ISBN 83-85678-48-4
98064
   Przewodnik do cwiczen z geologii i geomorfologii dla studentow ochrony srodowiska / Z. Gardziel, W. Jezierski, W. Szwajgier, W. Zglobicki; Ped. nauk. M.Karasimiuk. – Lublin : UMCS, 2001. – 112s. : Il. – ISBN 83-227-1795-4
98065
   Przewodnik do cwiczen z mikrobiologii : dla kierunkow rolnictwo, ogrodnictwo i ochrona srodowiska / Nowak Andrzej, Marska Barbara, Wronkowska Helena, Michalcewicz Wiera; Academia rolnicza w Szczecinie. – Szczecin, 2000. – 120s. : ill. – ISBN 83-86521-56-2
98066
  Dzienia Stanislaw Przewodnik do cwiczen z uprawy roli i roslin / Dzienia Stanislaw, Tomasz. Piskier, Romek Barbara; Akademia rolnicza w Szczecinie. – Szczecin : Wyd-wo Akademii rolniczej, 1998. – 84,[10]s. : 8 tabl. – ISBN 83-87327-45-X
98067
  Broda B. Przewodnik do oznaczania roslin leczniczych, trujacych i uzytkowych / B. Broda, J. Mowszowicz. – 3. – Warszawa : Panstwowy Zaklad Wydawnictw Lekarskich, 1979. – 871s.
98068
   Przewodnik do zajec z botaniki. – Bydgoszcz : Wyd-wo uczelniane Akademii techn.-roln., 2001. – 167s. : il. – ISBN 8387274-96-8
98069
   Przewodnik do zajec z ekologii. – Bydgoszcz : Wyd-wo uczelniane Akademii techn.-roln., 2001. – 154s. : il. – ISBN 83-87274-43-7
98070
  Blaszkowski Janusz Przewodnik do zajec z fitopatologii / Blaszkowski Janusz, Tadych Mariusz, Madej Tadeusz; Akad. rolnicza w Szczecinie. – Szczecin : Wyd-wo Akademii rolniczej, 1999. – 335s. : il.
98071
   Przewodnik geoturystyczny po szlaku geo-Karpaty. Krosno - Boryslaw - Jaremcze = Геотуристичний путівник по шляху гео-Карпати. Кросно - Борислав - Яремче / [Bubniak I. et al.] ; pr. zbiorowa pod red. I.M. Bubniaka i A.T. Soleckiego. – Krosno : Ruthenus, 2013. – 142, [1] s. : il. + 1 mapa szlaku geo-Karpaty. – Текст парал. польською та укр. мовами. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-83-7530-220-2
98072
  Lisiewska Maria Przewodnik Grzyboznawczy / Lisiewska Maria, Szmid Marian. – Warszawa; POznan : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1972. – 130s. – Має 48 кольорових фотографій грибів у додатку. – (Nauki Biologiczne ; 7)
98073
  Stecki Konstanty Przewodnik literacki po Zakopanem / Stecki Konstanty. – Warszawa, 1980. – 96с.
98074
  Dejko Jadwiga Przewodnik metodyczny do podrecznika dla klasy 3.Srodoviska: dalekie i bliskie / Dejko Jadwiga. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996. – 124s. – ISBN 83-02-06171-9
98075
  Kanski Jozef Przewodnik operowy. / Kanski Jozef. – Krakow, 1973. – 672с.
98076
   Przewodnik po Archiwum Uniwersytetu Jagiellonskiego. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, 1998. – 38s. – (Z prac Archiwum Uniwersytetu Jagiellonskjego / Red. naukowy J.Michalewicz ; Seria A. Tom 1). – ISBN 83-909336-1-6
98077
   Przewodnik po Bibliotece Jagiellonskiej. – Krakow, 1964. – 108с.
98078
   Przewodnik po Polsce. – Warszawa, 1963. – 752с.
98079
   Przewodnik po Polsce. – Wyd. 3. – Warszawa, 1969. – 708с.
98080
   Przewodnik po Polsce. – Warszawa : Sport i turystyka, 1971. – 708s. : 739 strony, 100 tras, 315 wariantow i bocznic planikow miast, 11 szkicowych mapek regionow, 31 rzutow obiektow zabytkowych, 81schematow tras, mapa
98081
   Przewodnik po Polsce. – Warszawa : Sport i turystyka, 1976. – 867s.
98082
   Przewodnik po Polsce. – Wyd. 4. – Warszawa, 1976. – 867с.
98083
  Bonifaciu Sebastian Przewodnik po Rumunii / Bonifaciu Sebastian, N. Doscanescu, Vasiliu-Ciotoiu. – Warszawa, 1978. – 303с.
98084
   Przewodnik po stylistyce polskiej. – Opole, 1995. – 478s. – ISBN 83-86881-06-02
98085
   Przewodnik po Warszawie. – Warszawa, 1956. – 192с.
98086
  Nowak K. Przez Czarny Lad / K. Nowak, E. Gliszewska. – Warszawa, 1962. – 384с.
98087
  Marzec Z. Przez cztery kontynenty / Zdzislaw Marzec. – Warszawa : Iskry, 1973. – 189 s. : fot.
98088
  Zapora-Kowalski Wladyslaw Przez dukty i przesleki / Zapora-Kowalski Wladyslaw. – Warszawa : Wyd-wo ministerstwa obrony narodowej, 1962. – 356 s.
98089
  Horoszewicz Michal Przez dwa millenia do rzymskiej Synagogi : Zskice o ewolucji postawy Kosciola katolickiego wobec Zydow i judaizmu / Horoszewicz Michal. – Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynala Stefana Wyszynskiego, 2001. – 452s. – ISBN 83-7072-172-9
98090
  Wlazlowski Z. Przez kamieniolomy i kolczasty drut / Zbigniew Wlazlowski. – Warszawa : Wyd-wo literackie, 1974. – 189s., 10 k. il.
98091
  Mrowiec Alfons Przez Monte Cassino do Polski. 1944-1946. / Mrowiec Alfons. – Katowice, 1959. – 232с.
98092
  Makarczyk Janusz Przez morza i dzungle / Makarczyk Janusz. – Wyd. 5. – Katowice, 1974. – 227с.
98093
  Korewicki Bohdan Przez ocean czasu / Korewicki Bohdan. – Warszawa
1. – 1957. – 428с.
98094
  Korewicki Bohdan Przez ocean czasu / Korewicki Bohdan. – Warszawa
2. – 1957. – 372с.
98095
  Brodzki S. Przez odwrocona lornetke. / S. Brodzki. – Warszawa, 1955. – 114с.
98096
  Fusek Wieslaw Przez piaski pustyp. Z dziennika zolnierza Brygady Karpackiej / Fusek Wieslaw. – Wroclaw, 1960. – 496с.
98097
  Szelburg-Zarembina Ewa Przez rozowa szybke / Szelburg-Zarembina Ewa. – Warszawa, 1974. – 214с.
98098
  Broniewski Stanislaw Przez sitko mikrofonu. / Broniewski Stanislaw. – Wroclaw, 1965. – 490с.
98099
  Chorzewski K. Przez szklo: z historii ukrainskich przekladow Cypriana Kamila Norwida // Bibliotekarz Podlaski : ogolnopolskie naukowe pismo bibliotekoznawcze i bibliologiczne. – Bialystok, 2021. – R. 22, nr. 1 (50). – S. 73-83. – ISSN 1640-7806
98100
  Traciewicz Kazimierz Przez trzy ognie / Traciewicz Kazimierz. – Krakow, 1982. – 166с.
98101
  Najdus Walentyna Przez zielona granica. / Najdus Walentyna. – Warszawa, 1964. – 188с.
98102
  Guareschi Giovannino Przeznaczenie na imie Klotylda / Guareschi Giovannino. – Warszawa, 1976. – 240с.
98103
  Fleming Erward Przezrocza, film, telewizja w szkole / Fleming Erward. – Warszawa, 1962. – 180с.
98104
  Ingarden Roman Przezycie-dzielo-wartosc / Ingarden Roman. – Krakow, 1966. – 222с.
98105
  Kwiatkowska Henryka Przezycie literackie a moralne postawy uczniow. / Kwiatkowska Henryka. – Warszawa, 1981. – 183с.
98106
  Rolicki Janusz Przodem do przodu / Rolicki Janusz. – Warszawa, 1972. – 215с.
98107
   Przy ognisku. – Upravene vydani. – Ogiz, 1934. – 254s.
98108
  Czarnecki Tadeusz Przy szachownicy. Taktyka i strategia / Czarnecki Tadeusz. – Wyd. 2. – Warszawa, 1974. – 312с.
98109
  Wygodzki S. Przy szosie / Stanislaw Wygodzki. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1957. – 281 s.
98110
  Hulewicz W. Przybleda Bozy : Beethoven czyn i czlowiek / Witold Hulewicz. – 2e wyd. – Krakow : Polskie wyd-wo muzyczne, 1970. – 364s., 4 k. il.
98111
  Sandauer A. Przybos / Artur Sandauer. – Warszawa : Agencja autorska i Dom ksiazki, 1970. – 62 s. – (Sylwetki wspolczesnych pisarzy)
98112
  Stryjkowski Julian Przybysz z narbony / Stryjkowski Julian. – Warszawa, 1978. – 392с.
98113
  Stryjkowski Julian Przybysz z narbony / Stryjkowski Julian. – Warszawa, 1978. – 392с.
98114
  Helsztynski Stanislaw Przybyszewski. / Helsztynski Stanislaw. – Krakow, 1958. – 520с.
98115
  Klimaszewski Tadeusz Przyciaganie ziemi / Klimaszewski Tadeusz. – Warszawa : Wyd-wo ministerstwa obrony narodowej, 1972. – 214s.
98116
  Grodzinski Juliusz Przyczepieni do holu / Grodzinski Juliusz. – Olsztyn, 1976. – 184с.
98117
  Margules Jozef Przyczolki warszawskie / Margules Jozef. – Warszawa, 1962. – 430с.
98118
  Karpinski J.J. Przyczynek do ekologii Trichinella spiralis Oven. i innych endopasozytow drobnych ssakow Bialowieskiego Parku Narodowego / J.J. Karpinski, L. Kaminska. – Lublin : Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 1948. – S. 427-437. – Annales universitatis Marie Curie-Sklodowska, v. 3, 15, Sectio C, 1948
98119
  Karpinski J.J. Przyczynek do ekologii Trichinella spiralis Oven. i innych endopasozytow drobnych ssakow Bialowieskiego Parku Narodowego / J.J. Karpinski, L. Kaminska. – Lublin : [S. n.], 1948. – S. 427-437. – Annales universitatis Mariae Curie-Sklodowska, Vol. 3, Sectio.C, 1948
98120
  Beck Adolf Przyczynek do fizyclogii czesci ledzwiowej rdzenia pacierzowego u zab. – Krakow, 1892. – 17с.
98121
  Epstein B.T. Przyczynek do syntezy kwasow wielozasadowych.. – Krakow, 1897. – 12с.
98122
  Korusiewicz Leon Przyczyny wojny secesyjnej w Ameryce / Korusiewicz Leon. – Warszawa, 1967. – 516с.
98123
  Bratny Roman Przyducha. / Bratny Roman. – Warszawa, 1988. – 216с.
98124
  Lekki Adolf Przygoda nad siedmioma zrodlami / Lekki Adolf. – Lublin, 1974. – 343с.
98125
  Lekki Adolf Przygoda nad siedmioma zrodlami / Lekki Adolf. – Lublin, 1974. – 343с.
98126
  Czeszko Bohdan Przygoda w kolorach / Czeszko Bohdan. – Warszawa, 1959. – 216с.
98127
  Szumanska Ewa Przygoda w Lagos / Szumanska Ewa. – Gdansk, 1969. – 135с.
98128
  Pyzik Jozef Przygoda z gramatyka : Fleksja i slowotworstwo imion = The declension of inflected parts of speech and word formation: Cwiczenia funkcjonalno-gramatyczne dla cudzoziemcow = Functional and grammar exercises for foreigners / Pyzik Jozef; Instytut polonijny Uniw. Jagiellonskiego. – Krakow : Universitas, 2000. – 462s. – (Jezyk polski dla cudzoziemcow / Red. W.Miodunka). – ISBN 83-7052-790-6
98129
  Carroll Lewis Przygody Alicji w krainie czarow / Carroll Lewis. – Warszawa, 1975. – 288с.
98130
  Golembowicz Waclaw Przygody chemiczne Sherlocka Holmesa. / Golembowicz Waclaw. – Warszawa, 1959. – 220с.
98131
  Dabrowska Maria Przygody czlowieka myslacego. / Dabrowska Maria. – Warszawa, 1970. – 908с.
98132
  Gogol M.W. Przygody Czyczykowa albo MARTWE DUSZE / M.W. Gogol. – Warszawa-Krakow, 1927. – 169 c.
98133
  Hasek Jaroslav Przygody dobrego wojaka Szwejka podczas wojny swiatowej / Hasek Jaroslav; Przelozyla z czesk. P.Hulka-Laskowski; Przedmowa opat. W. Nawrocki. – Katowice : Slask. – (Biblioteka pisarzy czeskich i clowackich)
T. 3,4. – 1973. – 279s.
98134
  Dragunski Wiktor Przygody Dyzia / Dragunski Wiktor. – Krakow, 1974. – 254с.
98135
  Przybysz Janusz Przygody dzentelmenow / Przybysz Janusz. – Poznan, 1962. – 140с.
98136
  Knutsson Gosta Przygody Filonka Bezogonka / Knutsson Gosta. – Warszawa, 1973. – 265с.
98137
  Twen Mark Przygody Heklberry Finna / Twen Mark. – Kijow : Panstwowe wydawnictwo mniejszosci narodowych USRR, 1937. – 295 s.
98138
  Solowiow Leonid Przygody Hodzy Nasreddina / Solowiow Leonid. – Warszawa; Moskwa, 1990. – 341с.
98139
  Twain M. Przygody Hucka / M. Twain. – Warszawa, 1974. – 417с.
98140
  Borowikowa Anna Przygody i milosc Andrzeja z Zurawna ucznia Jana Husa / Borowikowa Anna. – Warszawa, 1963. – 260с.
98141
  Morawska Zyzanna Przygody imc pana Mikolaja Reja / Morawska Zyzanna. – Warszawa, 1962. – 334с.
98142
  Korczakowska Jadwiga Przygody Joanny / Korczakowska Jadwiga. – Warszawa, 1967. – 64с.
98143
  Louys Pierre Przygody krola Pauzola; Kobieta i pajac / Louys Pierre. – Warszawa, 1978. – 372с.
98144
  Chesterton Gilbert Keith Przygody ksiedza Browna / Chesterton Gilbert Keith; Tlumaczyl T.J.Dehnel. – Warszawa : Inst. wydawniczy "Pax", 1958. – 412,[2]s.
98145
  Chesterton Gilbert Przygody ksiedza Browna / Chesterton Gilbert; Przel. T.J.Dehnel. – Warszawa : Inst. wydawniczy "Pax", 1963. – 434s.
98146
  Chesterton Gilbert Przygody ksiedza Browna / Chesterton Gilbert; Przelozyl T.J.Dehnel. – Warszawa : PAX, 1971. – 343s.
98147
  Aprilow Boris Przygody liska na morsu. / Aprilow Boris; A. Kamienska. – Gdansk, 1971. – 183с.
98148
  Kopczynski Edward Przygody lowieckie / Kopczynski Edward. – Lodz : Wyd-wo Lodzkie, 1971. – 583s. : ill.
98149
  Makowiecki W. Przygody Meliklesa Greka / W. Makowiecki. – Warszawa, 1956. – 328с.
98150
  Marat Przygody mlodego hrabiego Potowskiego : Powiesc z czasow konfederacji Barskiej / Marat, Jean-Paul; Przelozil i opracowal J.Lojek. – Warszawa : Instytut wydaw. "PAX", 1969. – 286 s. : il.
98151
  Freuchen Peter Przygody na Arktyku / Freuchen Peter; Przeklad A.Panskiego. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1949. – 349s.
98152
  Kraszewski Jozef Ignacy Przygody pana Marka Hinczy. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Warszawa, 1961. – 194с.
98153
  Grimmelshausen Przygody Simplicissimusa / H.R.Chr. von Grimmelshausen; Przel. A.M. Linke. – Warszawa : PIW, 1958. – 657 s. – (Bablioteka arcydziel : Najslawniejsze powiesci swiata)
98154
  Lesmian Boleslaw Przygody Sindbada Zeglarza. / Lesmian Boleslaw, 1957. – 216с.
98155
  Twen Mark Przygody Toma Sojera / Twen Mark. – Kijow-Charkow : Panstwowe wydawnictwo mniejszosci narodowych USRR, 1936. – 231 s.
98156
  Twain M. Przygody Tomka Sawyera / M. Twain. – Warszawa, 1972. – 246с.
98157
  Szczepanski J.A. Przygody ze skala dziewczyna i smiercia. Wspomnienia z Tatr / J.A. Szczepanski. – Warszawa, 1956. – 372с.
98158
  Meissner Janusz Przygoga srodziemnomorska / Meissner Janusz. – Warszawa, 1960. – 218с.
98159
  Meissner Janusz Przygoga srodziemnomorska / Meissner Janusz. – Krakow, 1976. – 302с.
98160
  Bela Z. Przygotowania do wystepu / Zbigniew Bela. – Krakow : Wydawnictwo literackie, 1979. – 148 s.
98161
  Dobrowolska Janina Przygotuj swoje dziecko do wyboru zawodu / Dobrowolska Janina. – Warszawa, 1974. – 183с.
98162
  Wunder P.A. Przyjaciele czlowieka wsrod owadow / Wunder P.A. – Charkow : Wszechukrainska Filja Centralnego Wydawnictwa Ludow Z.S.R.R., 1929. – 48 p.
98163
   Przyjaciele spotykaja sie na ringu. – Warszawa, 1973. – 202с.
98164
   Przyjaciele spotykaja sie na ringu. Trening piesciarzy polskich i radzieckich. – Warszawa, 1973. – 202с.
98165
  Baklanow Grigorij Przyjaciele. / Baklanow Grigorij. – Warszawa, 1977. – 252с.
98166
  Dowgielewicz Irena Przyjade do ciebie na pieknym koniu / Dowgielewicz Irena. – Poznan, 1965. – 147с.
98167
  Grochulski Janusz Przyjazn nam drogi torowala / Grochulski Janusz. – Kijow, 1988. – 184с.
98168
  Lechicka Anna Przyjazn w godzinie szczytu / Lechicka Anna. – Warszawa, 1965. – 136с.
98169
  Dabrowska Maria Przyjazn. / Dabrowska Maria. – Warszawa, 1960. – 176с.
98170
  Spiewak Jan Przyjaznie i animozje / Spiewak Jan. – Warszawa, 1965. – 440с.
98171
  Bieniecka Biruta Markuza Przyjmujemy gosci / Bieniecka Biruta Markuza. – Warszawa, 1983. – 157с.
98172
  Srokowski Stanislaw Przyjsc aby wolac / Srokowski Stanislaw. – Wroclaw, 1976. – 165с.
98173
  Kotarbinski Tadeusz Przyklad indywidualny ksztaltowania sie postawy wolnomyslicielskiej / Kotarbinski Tadeusz, Infeld Leopold. – Warszawa, 1960. – 48с.
98174
  Moszkowski An. Przyladek delfinow / An. Moszkowski. – Warszawa, 1972. – 194с.
98175
  Gromadska Melityna Przylzence kwiatow biotopu wydmowego (Proba analizy ekologicznej) : Пузыреногие (Thysanoptera) цветков дюнового биотопа ( Попытка экологической характеристики) / Gromadska Melityna; Zaklad Ochrony Przyrody i Ekologii U.M.K. – Warszawa, 1954. – 93-137S. – Polska Academia Nauk - Komitet Ecologiczny. Ecologia Polska, Tom II, Zeszyt 1, Warszawa 1954
98176
  Swiatek Adam Przypadek gente Rutheni, natione Poloni w Galicji // Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2017. – 144, z. 2 : Ksztalty galicyjskich tozsamosci. – S. 303-322. – ISBN 978-83-233-4237-3. – ISSN 0083-4351
98177
  Dehnel A. Przypadek zarodkowej potwornosci podwojnej u zolwia blotnego (Emys orbicularis L.) observed during its development / A. Dehnel; Annales univ. Marie Curie-Sklodowska, V.3, S. C, 1948. – Lublin : Univ. Marie Curie-Sklodowska, 1948. – S. 440-454
98178
  Bellow Saul Przypadki Augie"ego Marcha / Bellow Saul; Przelozyl W.Niepokilczynski. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1990. – 708s. – (Wspolczesna proza swiatowa)
98179
  Zielinski Ryszard Przypadki generala Wiceprezesa / Zielinski Ryszard. – Warszawa : Wyd-wo MON, 1972. – 280 s.
98180
  Lesage Alain Rene Przypadki Idziego Blasa. / Lesage Alain Rene. – Warszawa
1. – 1975. – 408с.
98181
  Lesage Alain Rene Przypadki Idziego Blasa. / Lesage Alain Rene. – Warszawa
2. – 1975. – 421с.
98182
  Warda Anna Przypadki Iwana, syna kupieckiego Iwana Nowikowa : Analiza monograficzna na tle kultury literackiej rosyjskiego Oswiecenia / Warda Anna. – Lodz : Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego, 1996. – 116, [6]s. – ISBN 83-7016-932-5
98183
  Defoe Daniel Przypadki Robinsona Kruzoe. / Defoe Daniel. – Warszawa, 1971. – 305с.
98184
  Murdoch Iris Przypadkowy czlowiek. / Murdoch Iris. – Warszawa, 1978. – 721с.
98185
  Mroz-Dlugoszewski Bronislaw Przypowiesci osobliwe polzmyslone polprawdziwe. / Mroz-Dlugoszewski Bronislaw. – Warszawa, 1959. – 344с.
98186
  Puchalski Wlodzimierz Przyroda Arktyki / Puchalski Wlodzimierz. – Warszawa, 1968. – 16с.
98187
   Przyroda i cywilizacja / pod red. Ewy Dobierzewskiej-Mozrzymas, Adama Jezierskiego // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2010. – N 3208 : Przyroda i cywilizacja / pod red. E. Dobierzewskiej-Mozrzymas, A. Jezierskiego. – S. 1-374 : il. – (Studium generale: seminaria interdyscyplinarne ; t. 14). – ISBN 978-83-229-3103-5. – ISSN 0239-6661
98188
  Debowski Jan Przyroda w literaturze i filozofii bialorusinow / Debowski Jan. – Olsztyn : Uniw. Warminsko-Mazurski, 1999. – 166s. – ISBN 83-88343-06-8
98189
  Stangenberg M. Przyrodnicze podstawy gospodarstwa jeziorowego : Referaty / M. Stangenberg. – Warszawa : Polskie Archiwum Hydrobiologii, 1956. – 363-402s.
98190
  Lion K.S. Przyrzady do badan naukowych : Elektryczne przetworniki wejsciowe / K.S. Lion; Kacprowski J. – Warszawa : Wydawnictwa naukowo-techniczne, 1962. – 312 s.
98191
  Ben Streetman Przyrzady polprzewodnikowe : podstawy fizyczne, technologia, konstrukcja / Ben Streetman. – Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1976. – 364 s.
98192
  Pruszkowska Maria Przysle Panu list i klucz / Pruszkowska Maria. – Gdynia, 1959. – 183с.
98193
  Kolberg Oskar Przyslowia / Kolberg Oskar. – Warszawa, 1977. – 635с.
98194
  Brzozowski Franciszek Korab Przyslowia polskie. – Krakow : Aleks. Slomski, 1896. – XVIII, 191 s.
98195
  Janowicz L. Przystanek-niepodleglosc / Leon Janowicz. – Warszawa : Nasza ksiegarnia, 1970. – 170 s.
98196
  Ziemny Aleksander Przystanek dla ciebie / Ziemny Aleksander. – Warszawa : Czytelnik, 1960. – 67 s.
98197
  Jesionowski Jerzy Przystanek w biegu / Jesionowski Jerzy. – Warszawa : Kraiowa agencja wydawnycza, 1981. – 342s.
98198
  Stanuch Stanislaw Przystanek w szczerym polu / Stanuch Stanislaw. – Krakow, 1966. – 216с.
98199
  Sobczyk Wanda Przystosowanie czlowieka do pracy. Zarys problematyki / Sobczyk Wanda, Kowalczuk Rajmund. – Warszawa, 1974. – 200с.
98200
  Dobraczynski J. Przyszedlem rozlaczye... / J. Dobraczynski. – Warszawa, 1973. – 365с.
98201
  Grudzinski Przemyslaw Przyszlosc Europy w koncepcjach Franklina D.Rocsevelta (1933-1945) / Grudzinski Przemyslaw. – Wroclaw i i., 1980. – 212с.
98202
  Gajlewicz-Korab Przyszlosc francuskiego sektora mediow publicznych w dobie funkcjonowania TNT na przykladzie France Televisions / Katarzyna Gajlewicz-Korab // Studia medioznawcze / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2014. – Nr 2 (57). – S.85-94. – ISSN 1641-0920
98203
  Tendera-Wlaszczuk Przyszlosc integracji w swietle analizy zrodel kryzysu idei europejskiej // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin, 2015. – S. 205-213. – (Sectio H: Oeconomia ; vol. 49, 2). – ISSN 0459-9586
98204
  Sawicki A. Przyszlosc mediow publicznych w Japonii / Andrzej Sawicki // Studia medioznawcze / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2014. – Nr 2 (57). – S. 123-134. – ISSN 1641-0920
98205
  Cwiek Zbigniew Przywodcy powstania styczniowego / Cwiek Zbigniew. – Warszawa, 1955. – 274с.
98206
  Zurek Edmund Przywroceni zyciu / Zurek Edmund. – Lodz : Wyd-wo MON, 1976. – 265s.
98207
  Жданухин Д. PRаво: предпосылки появлення // Антикризисный менеджмент / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2006. – № 6. – С.25-27
98208
  Ржеуський А. PRтехнології в бібліотеках // Сучасна бібліотека: філософія, інновації, якість роботи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23-26 квіт. 2013 р.) / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка ; Наук.-техн. б-ка нац. техн. ун-ту "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров, С.А. Бука, В.О. Оніщенко та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 229-232. – ISBN 978-966-285-103-8
98209
  Przezdzieckiy A. Prуby Dramatyczne. – Wilno : Teofil Glucksb, 1841. – 174 p.
98210
  Литвак М. PS-752: уроки трагедії / М. Литвак, В. Василенко; розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 14 січня (№ 4). – С. 4-5
98211
  Скриньковський Р.М. PS-менеджмент: концепція та еволюція / Р.М. Скриньковський, Т.Б. Процюк // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : інформ.-аналіт. журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 8. – С. 15-23 : рис. – Бібліогр.: 24 назв.
98212
   Psalterium Sinaiticum. An 11-th century glagolitic manuscript from St. Katherine"s monastery, mt. Sinai. – Skopje, 1971. – 360с.
98213
  Jankowski Zbigniew Psalterz Baltycki / Jankowski Zbigniew; Kamienska A. (wstep). – Wroclaw, 1974. – 233с.
98214
  Kochanowski Jan Psalterz Dawidow / Kochanowski Jan. – Wroclaw-Krakow, 1960. – 304с.
98215
  Claudel Paul Psaumes. Traductions 1918-1953. / Claudel Paul. – Paris, 1968. – 256с.
98216
  Psellus M. Pselli Miscellanea / M. Psellus. – Paris : Maisonneuve et C-ie ; Libraires-editeurs, 1876. – [82], 605 p. – Видання грецькою мовою.- Книга описана по обкл. – (Bibliotheca Graeca / nunc primum edidit C.N. Sathas ; Vol. 5 ; Medii aevi)
98217
  Schwartz J. Pseudo-hesiodeia : recherches sur la composition, la diffusion et la disparition ancienne d"oevres attribuees a Hesiode : these presentee en vue du Doctorat es-lettres / Jacques Schwartz ; Universite de Paris, Fac des lettres et sciences humaines. – Paris : [s. n.], 1960. – 662 p. – Бібліогр. в підрядк. прим.
98218
  Struminsky Bohdan Pseudo-Melesko : A Ukrainian apocryphal parliamentary speech of 1615-1618 / Struminsky Bohdan. – Cambridge : Harvard University press; Harvard Ukr. research inst., 1984. – 168p. – (Monograph series / Harvard Ukranian research institute). – ISBN 0916458113
98219
  Semenov-Tian-Shanskij Pseudochrysis (Spintharis) virgo. sp.n. / Andreas Semenow // Компакт - 229177 / Семенов-Тян-Шанский [Sеmеnоv Тіаn- Shаnskіj]. – С. 441-444
98220
  Aurednicek O. Pseudokontessy. a jine novelly. – Praze, 1894. – 268 c.
98221
  Prokop-Dorner Anna Pseudopsychiatryzacja jako strategia w dyskursie elit symbolicznych? // Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz, 2017. – T. 66/1. – S. 107-134. – ISSN 0033-2356


  Pseudopsychiatrization – a strategy in the discourse of symbolic elites?
98222
  Ахвердов А.А. Pseudovesicaria digitat (C. A. Mey.) Rupr. на г. Арагац в Армении / А.А. Ахвердов, В.А. Манакин. – Ереван : [б. и.], 1963. – С. 85-91. – Отд. оттиск
98223
  Fabian Karel Psi Komando. / Fabian Karel. – Praha, 1959. – 168с.
98224
  Askenazy Ludvik Psi zivot. / Askenazy Ludvik. – Praha, 1959. – 132с.
98225
  Koszutska Halina Psia sluzba / Koszutska Halina. – Warszawa, 1960. – 88с.
98226
  Stoliarenko A. Psicologia de direccao do colectivo de trabalhadores / A. Stoliarenko. – M., 1983. – 221с.
98227
  Talizina N. Psicologia de la ensenanza / N. Talizina. – M., 1988. – 365с.
98228
   Psicologia e inteligencia artificial. – Madrid : Trotta, 1994. – 309p. – (Coleccion Estructuras y procesos ; Cognitiva)
98229
   Psicologia general. – M., 1980. – 419с.
98230
  Platonov Konstantin Psicologia recreativa / Platonov Konstantin. – M., 1966. – 484с.
98231
  Mitana Dusan Psie dni / Mitana Dusan. – Bratislava, 1970. – 132с.
98232
  Trampczynski Wlodzimiers Psie Pole / Trampczynski Wlodzimiers. – Warszawa, 1960. – 288с.
98233
  Bunsch Karol Psie Pole. / Bunsch Karol. – Warszawa, 1956. – 244с.
98234
  Mihai Gheorghe Psiho-logica argumentarii dialogale / Mihai Gheorghe. – Bucuresti, 1987. – 187с.
98235
   Psihofiziologia activitatii de orientare. – 1968. – Bucuresti. – 348с.
98236
   Psihologia colectivelor de munca. – 1968. – Bucuresti, 1973. – 217с.
98237
  Suliteanu Ghizela Psihologia folclorului muzical / Suliteanu Ghizela. – Bucuresti, 1980. – 303с.
98238
  Iosif G. Psihologia inginereasca si activitatea de proictare si exploatare a sistemelor complexe / G. Iosif, E. Popescu, Z. Weintraub. – Bucuresti, 1983. – 181с.
98239
   Psihologia muncii industriale. – Bucuresti, 1967. – 456 p.
98240
   Psihologia muncii industriale. – Bucuresti, 1981. – 387с.
98241
   Psihologia si viata cotidiana. – Bucuresti
1. – 1988. – 189с.
98242
  Arseni C. Psihoneurologie / C. Arseni, M. Golu, L. Danaila. – Bucuresti : Editura Academiei Republicii Socialiste Romania, 1983. – 508c.
98243
  Herseni T. Psihosociologia organizarii intreprinderilor industriale / T. Herseni. – Bucuresti, 1969. – 259с.
98244
  Tan Hasan Psikolojik yardim iliskileri danisma ve psikoterapi / Tan Hasan. – Istanbul : M.E.B., 1992. – 243s. – (Milli egitim bakanligi yayinlari ; 166 ; Ogretmen kitaplari dizisi). – ISBN 975.11.0288.X
98245
  Ямщиков С. Pskov / С. Ямщиков. – М., 1973. – 64с.
98246
  Morozkina Yelena Pskov / Morozkina Yelena. – M., 1984. – 192с.
98247
   PSKP-PSRS Tartu braligas sadraudzibas attistubas un nostiprinasanas organizetija. – Riga, 1972. – 81с.
98248
   PSKP 23 Kongresa materialu propaganda masu bibliotekas. – Riga, 1967. – 140с.
98249
  Wodehouse P.G. Psmith Journalist / P.G. Wodehouse. – Harmondsworth : Penguin books, 1979. – 186 p.
98250
   PSRS valsts premiju laureati literatura, maksla un arhitektura. – Riga, 1968. – 60с.
98251
   PSRS valsts premiju laureati literatura, maksla un arhitektura. – Riga, 1975. – 23 с.
98252
  Vailland Roger Pstrag / Vailland Roger; Tlum.C.i M.Zulawscy. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1967. – 239 s.
98253
  Lisiecki Henryk Psy / Lisiecki Henryk, Styczynski Zdjecia Jan. – Wyd. 2. – Warszawa : Pastwowe Wyd-wo Rolnicze i Lesne, 1968. – 270s. – (Nasze Hobby)
98254
  Laszowski A. Psy goncze / Alfred Laszowski. – Warszawa : PAX, 1960. – 199s. : il.
98255
  Frankiewicz E. PSY Mysliwskie i ic h ukladanie / E. Frankiewicz. – Warszawa : Pastwowe Wyd-wo Rolnicze i Lesne, 1972. – 228s.
98256
  Smyczynski Lubomir Psy. Rasy i wychowanie / L. Smyczynski. – W. 3. – Warszawa : PWRL, 1975. – 452 s. : il.
98257
  Rohde E. Psyche / E. Rohde. – Stuttgart : Kroner. – 324s. – (Kroners Taschenausgabe ; Bd. 61)
98258
   Psychiatry in American Life : A Delta Book, 1966. – 246p.
98259
  Miksik Oldrich Psychicka integrita osobnosti / Miksik Oldrich. – Praha, 1985. – 289с.
98260
  Maltz Maxwell Psycho-cybernetic principles for creative living / Maltz Maxwell. – Mrkham, 1974. – 255с.
98261
  Uvarova S. Psychoanalysis & social processes : from theory to practice / Svetlana Uvarova // Психоанализ & социальные процессы : от теории к практике / С.Г. Уварова. – Київ : ПВНЗ МІГП, 2017. – P. 120-247. – Библиогр.: с. 231-233 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-97479-5-2
98262
  Fromm-Reichmann Frieda Psychoanalysis and psychotherapy / Fromm-Reichmann Frieda. – Chicago; London, 1974. – 350с.
98263
  Malcolm Janet Psychoanalysis: the impossible profession / Malcolm Janet. – New York, 1981. – 174 p.
98264
  Marcuse H. Psychoanalyza a politika / H. Marcuse. – Praha, 1969. – 73с.
98265
   Psychodiagnostik. – Berlin
1. – 1990. – 360с.
98266
   Psychodiagnostik. – Berlin
2. – 1991. – 361с.
98267
  Minhova Jana Psycholigical aspects of teaching practice : Психологічні аспекти педагогічної практики / Minhova Jana, Lovasova Vladimira, Vankova Jana // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 1. – С. 91-94. – Бібліогр. в кінці ст.


  На сьогодні всі вищі навчальні заклади Чехії реформують свої освітні програми. Необхідно підкреслити, що освіта повинна створювати умови для розвитку педагогічної майстерності (вмінь). Педагогічна практика не може відбуватись без самовідданої та ...
98268
   Psycholinguistic Content of Complements in English and Ukrainian / E. Ivashkevych, I. Perishko, S. Kotsur, S. Chernyshova // Psycholinguistics : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – vol. 28, issue 2. – С. 24-55. – ISSN 2309-1797
98269
   Psycholinguistic Paradigm of the Medical Staff - Patients Communicative Interaction in the Conditions of COVID-19 in Ukraine and Scotland / N. Mykhalchuk, V. Zlyvkov, S. Lukomska, A. Nabochuk, N. Khrystych // Psycholinguistics : collection of research papers / Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav ; ed. board: L.О. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Pereiaslav, 2022. – Vol. 31, iss. 1. – C. 92-117. – ISSN 2309-1797
98270
  Mykhalchuk N. Psycholinguistic Specifics of Understanding by Ukrainian Students the Principles of Nomination of Linguocultural Models "clothing" in English and Ukrainian / N. Mykhalchuk, P. Levchuk // Psycholinguistics : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький, 2021. – Vol. 29, issue 2. – Р. 195-237. – ISSN 2309-1797


  Психолінгвістичні особливості розуміння українськими студентами принципів номінації лінгвокультуреми "одяг" в англійській та українській мовах.
98271
  Saporta Sol. Psycholinguistic theories and generative grammars / Sol. Saporta. – Eugene, 1967. – 32с.
98272
   Psycholinguistics. Psychology = Психолінгвістика = Психолингвистика : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Калмикова Л.О., Навальна М.І., Харченко Н.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький : [б. в.]
  vol. 24, issue 1. – 2018. – 425, [1] с. – До 2018 р. назва укр. мовою "Психолінгвістика"
98273
   Psycholinguistics. Philology = Психолінгвістика = Психолингвистика : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Калмикова Л.О., Навальна М.І., Харченко Н.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький : [б. в.]
  vol. 24, issue 2. – 2018. – 379, [1] с. – До 2018 р. назва укр. мовою "Психолінгвістика"
98274
   Psycholinguistics. Psychology = Психолінгвістика = Психолингвистика : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Калмикова Л.О., Навальна М.І., Харченко Н.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький
  vol. 23, issue 1. – 2018. – 348 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2018 р. назва укр. мовою "Психолінгвістика"
98275
   Psycholinguistics. Philology = Психолінгвістика = Психолингвистика : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Калмикова Л.О., Навальна М.І., Харченко Н.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький
  vol. 23, issue 2. – 2018. – 224 p. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2018 р. назва укр. мовою "Психолінгвістика"
98276
   Psycholinguistics. Philology = Психолінгвістика = Психолингвистика : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький : ФОП Домбровська Я.М.
  vol. 25, issue 2. – 2019. – 407, [1] с. – До 2018 р. назва укр. мовою "Психолінгвістика". Резюме укр., рос., англ. мовами
98277
   Psycholinguistics. Psychology = Психолінгвістика = Психолингвистика : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький : ФОП Домбровська Я.М.
  vol. 25, issue 1. – 2019. – 443, [1] с. – До 2018 р. назва укр. мовою "Психолінгвістика". Резюме укр., рос., англ. мовами
98278
   Psycholinguistics. Psychology = Психолінгвістика = Психолингвистика : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький : ФОП Домбровська Я.М.
  vol. 26, issue 1. – 2019. – 401, [1] с. – До 2018 р. назва укр. мовою "Психолінгвістика". Резюме укр., рос., англ. мовами
98279
   Psycholinguistics. Psychology = Психолінгвістика = Психолингвистика : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький : ФОП Домбровська Я.М.
  vol. 26, issue 2. – 2019. – 377, [1] с. – До 2018 р. назва укр. мовою "Психолінгвістика". Резюме укр., рос., англ. мовами
98280
   Psycholinguistics. Psychology = Психолінгвістика = Психолингвистика : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький : ФОП Домбровська Я.М.
  vol. 27, issue 1. – 2020. – 351, [1] с. – До 2018 р. назва укр. мовою "Психолінгвістика". Резюме укр., рос., англ. мовами
98281
   Psycholinguistics. Philology = Психолінгвістика = Психолингвистика : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький : ФОП Домбровська Я.М.
  vol. 27, issue 2. – 2020. – 417, [1] с. – До 2018 р. назва укр. мовою "Психолінгвістика". Резюме укр., рос., англ. мовами
98282
   Psycholinguistics = Психолінгвістика = Психолингвистика : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький : ФОП Домбровська Я.М., 2008-. – ISSN 2309-1797
vol. 28, issue 1. – 2020. – 287, [1] с. – DOI: 10.31470/2309-1797-2020-28-1 - До 2018 р. назва укр. мовою "Психолінгвістика". - Резюме укр., рос., англ. мовами
98283
   Psycholinguistics = Психолінгвістика = Психолингвистика : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький : ФОП Домбровська Я.М., 2008-. – ISSN 2309-1797
vol. 28, issue 2. – 2020. – 223, [1] c. – DOI: 10.31470/2309-1797-2020-28-2 - До 2018 р. назва укр. мовою "Психолінгвістика". - Резюме укр., рос., англ. мовами
98284
   Psycholinguistics = Психолінгвістика = Психолингвистика : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький : ФОП Домбровська Я.М., 2008-. – ISSN 2309-1797
Vol. 29, issue 1. – 2021. – 213, [1] c. – DOI: 10.31470/2309-1797-2021-29-1 - До 2018 р. назва укр. мовою "Психолінгвістика". - Резюме укр., рос., англ. мовами
98285
   Psycholinguistics = Психолінгвістика = Психолингвистика : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький : ФОП Домбровська Я.М., 2008-. – ISSN 2309-1797
Vol. 29, issue 2. – 2021. – 237, [1] c. – DOI: 10.31470/2309-1797-2021-29-2 - До 2018 р. назва укр. мовою "Психолінгвістика". - Резюме укр., рос., англ. мовами
98286
   Psycholinguistics = Психолінгвістика = Психолингвистика : collection of research papers / Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav ; ed. board: L.О. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Pereiaslav : [s. n.], 2008-. – ISSN 2309-1797
Vol. 30, iss. 2. – 2021. – 239, [1] p. – DOI: 10.31470/2309-1797-2021-30-1 - До 2018 р. назва укр. мовою "Психолінгвістика". - Резюме укр., рос., англ. мовами
98287
   Psycholinguistics = Психолінгвістика = Психолингвистика : collection of research papers / Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav ; ed. board: L.О. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Pereiaslav : [s. n.], 2008-. – ISSN 2309-1797
Vol. 30, iss. 1. – 2021. – 273, [1] р. – DOI: 10.31470/2309-1797-2021-30-1 - До 2018 р. назва укр. мовою "Психолінгвістика". - Резюме укр., рос., англ. мовами
98288
   Psycholinguistics = Психолінгвістика = Психолингвистика : collection of research papers / Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav ; ed. board: L.О. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Pereiaslav : [s. n.], 2008-. – ISSN 2309-1797
Vol. 31, iss. 1. – 2022. – 233, [1] p. – DOI: 10.31470/2309-1797-2022-31-1 - До 2018 р. назва укр. мовою "Психолінгвістика". - Резюме укр., англ. мовами
98289
   Psycholinguistics = Психолінгвістика = Психолингвистика : collection of research papers / Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav ; ed. board: L.О. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Pereiaslav : [s. n.], 2008-. – ISSN 2309-1797
Vol. 31, iss. 2. – 2022. – 161, [1] p. – DOI: 10.31470/2309-1797-2022-31-2 - До 2018 р. назва укр. мовою "Психолінгвістика". - Резюме укр., англ. мовами
98290
   Psycholinguistics = Психолінгвістика : collection of research papers / Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav ; ed. board: L.О. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Pereiaslav : [s. n.], 2008-. – ISSN 2309-1797
Vol. 32, iss. 1. – 2022. – 207, [1] p. – DOI: 10.31470/2309-1797-2022-32-1 - До 2018 р. назва укр. мовою "Психолінгвістика". - Резюме укр., англ. мовами
98291
   Psycholinguistics = Психолінгвістика : collection of research papers / Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav ; ed. board: L.О. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Pereiaslav : [s. n.], 2008-. – ISSN 2309-1797
Vol. 32, iss. 2. – 2022. – 155, [1] p. – DOI: 10.31470/2309-1797-2022-32-2 - До 2018 р. назва укр. мовою "Психолінгвістика". - Резюме укр., англ. мовами
98292
  Shymko V. Psycholinguistics of Organizational Phenomena: A Case of the Managerial Culture Study // Psycholinguistics : collection of research papers / Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav ; ed. board: L.О. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Pereiaslav, 2022. – Vol. 31, iss. 1. – C. 173-186. – ISSN 2309-1797
98293
  Kurcz Ida Psycholingwistyka. Przeglad problemow badawczych. / Kurcz Ida. – Warszawa, 1976. – 288с.
98294
  Borshchovetska V. Psycholinquistic considerations on translation process: analysis, challenges and further development // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2018. – С. 28-34. – (Педагогіка та психологія ; вип. 28). – ISSN 2412-9283
98295
   Psychologia. – Warszawa, 1975. – 891с.
98296
   Psychologia. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978. – 891s.
98297
  Obuchowski Kazimierz Psychologia dazen ludzkich / Obuchowski Kazimierz. – Wyd. 2. – Warszawa, 1967. – 296с.
98298
  Woodworth R.S. Psychologia eksperymentalna / R.S. Woodworth, H. Schlosberg. – Warszawa : Panstwowe Wydawnistwo Naukowe
T 1. – 1963. – 749s.
98299
  Woodworth R.S. Psychologia eksperymentalna / R.S. Woodworth, H. Schlosberg. – Warszawa
T 2. – 1963. – 586s.
98300
  Piaget Jean Psychologia i epistemologia / Piaget Jean. – Warszawa : PWN, 1977. – 158s.
98301
  Piaget Jean Psychologia i epistemologia / Piaget Jean. – Warszawa, 1977. – 157с.
98302
  Ratajczak Zofia Psychologia inzynieryjna / Ratajczak Zofia. – Katowice, 1974. – 74с.
98303
  Pospiszyl K. Psychologia kobiety / K. Pospiszyl. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978. – 236s. – (Biblioteka problemow ; Tom 268)
98304
  Szalek Jerzy Psychologia obrony cywilnej / Szalek Jerzy. – Warszawa, 1988. – 336с.
98305
  Pilo M. Psychologia Piekna i sztuki / M. Pilo; przekl. A. Morzkowskiej. – Warszawa : Nakladem redakcji "Glosu", 1900. – 139 s.
98306
   Psychologia procesow poznawczych. – Warszawa, 1986. – 231 s.
98307
   Psychologia rozwojowa dzieci i mlodziezy. – Wyd. 6. – Warszawa, 1975. – 879с.
98308
   Psychologia sociala in Romania. – Bucuresti, 1984. – 236 p.
98309
  Mika Stanislaw Psychologia spoleczna / Mika Stanislaw. – Wyd. 3, zmien. – Warszawa, 1981. – 559с.
98310
  Pietrasinski Zbigniew Psychologia sprawnego myslenia / Pietrasinski Zbigniew. – Warszawa, 1959. – 244с.
98311
  Burtt Harold Ernest Psychologia stosowana. / Burtt Harold Ernest. – Warszawa, 1965. – 558с.
98312
  Kowalczuk Rajmund Psychologia w pracy z ludzmi / Kowalczuk Rajmund. – Wyd. 3. – Warszawa, 1975. – 176с.
98313
  Green Donald Ross Psychologia w szkole / Green Donald Ross. – Wyd. 2. – Warszawa, 1974. – 240с.
98314
   Psychological basis of professional problem-solving : collective monogr. / [M. Smulson, M. Tomchuk, A. Chornyi et al.]. – Lviv : Liha-Pres, 2019. – IV,172, [1] p. : ill., tab. – Авт. зазнач. в змісті. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-397-152-0
98315
  Tsymbal I.V. Psychological conditions of improving reading competence of modern specialists // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інститу психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – P. 43-48 : fig., tabl. – Bibliogr.: Referen.: 14 name. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 51). – ISSN 2072-4772
98316
  Ivkin V.M. Psychological features of the unemployed: analysis of the latest research // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2017. – № 4 (11). – P. 36-42 : tabl. – Bibliogr.: Referen.: 22 name. – ISSN 2411-3190
98317
  Pakholchuk O.P. Psychological impact of quarantine on the medical education and how to reduce it / O.P. Pakholchuk, S.M. Nedelska, S.V. Pavlov // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Терноп. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2020. – № 3 (88). – С. 65-68. – ISSN 1681-2751


  Метою статті було виявити, оцінити й узагальнити дані із систематичних оглядів можливого психологічного впливу карантину на навчання в медичному університеті в умовах ізоляції під час пандемії COVID-19 та запропонувати підходи до вирішення цих проблем.
98318
  Andrushchenko T. Psychological Issues of Students" Social initiative in Higher Education Establishments: Systemic / T. Andrushchenko, N. Khvorostyanko // Міждисциплінарні дослідження складних систем : [збірник наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Міждисциплінарний н.-д. центр складних систем ; редко л.: В.П. Андрущенко, Ю.Г. Кондратьєв, С. Альбеверіо [та ін.]. – Київ, 2022. – № 20. – С. 73-84. – ISSN 2307-4515


  Психологічні проблеми соціальної роботи студентів - ініціатива у вищих навчальних закладах: системний підхід.
98319
   Psychological journal = Психологічний часопис : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Київ : [s. n.]. – ISSN 2414-0023
Vol. 5, iss. 12 (32). – 2019. – 301, [1] p. – DOI (Issue): https://doi.org/10.31108/1.2019.5.12 - Резюме укр., рос., англ. мовами
98320
   Psychological journal = Психологічний часопис : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Kiev : [s. n.]. – ISSN 2414-0023
Vol. 5, iss. 11 (31). – 2019. – 328, [1] p. – DOI (Issue): https://doi.org/10.31108/1.2019.5.11 - Резюме укр., рос., англ. мовами
98321
   Psychological journal = Психологічний часопис : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Kyiv ; Paris : [s. n.]. – ISSN 2414-0023
Vol. 6, iss. 7 (39). – 2020. – 141, [1] с. – DOI (Issue): https://doi.org/10.31108/1.2020.6.7 - Резюме укр., рос., англ. мовами
98322
   Psychological journal = Психологічний часопис : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Kyiv ; Paris : [s. n.]. – ISSN 2414-0023
Vol. 6, iss. 8 (40). – 2020. – 128, [1] с. – DOI (Issue): https://doi.org/10.31108/1.2020.6.8 - Резюме укр., рос., англ. мовами
98323
   Psychological journal = Психологічний часопис : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Kyiv ; Paris : [s. n.]. – ISSN 2414-0023
Vol. 6, iss. 9 (41). – 2020. – 131, [1] с. – DOI (Issue): https://doi.org/10.31108/1.2020.6.9 - Резюме укр., рос., англ. мовами
98324
   Psychological journal = Психологічний часопис : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Київ : [s. n.]. – ISSN 2414-0023
Vol. 6, iss. 3 (35). – 2020. – 208, [1] p. – DOI (Issue): https://doi.org/10.31108/1.2020.5.12 - Резюме укр., рос., англ. мовами
98325
   Psychological journal = Психологічний часопис : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Київ : [s. n.]. – ISSN 2414-0023
Vol. 6, iss. 4 (36). – 2020. – 279, [1] p. – DOI (Issue): https://doi.org/10.31108/1.2020.5.12 - Резюме укр., рос., англ. мовами
98326
   Psychological journal = Психологічний часопис : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Київ : [s. n.]. – ISSN 2414-0023
Vol. 6, iss. 5 (37). – 2020. – 262, [1] p. – DOI (Issue): https://doi.org/10.31108/1.2020.5.12 - Резюме укр., рос., англ. мовами
98327
   Psychological journal = Психологічний часопис : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Київ : [s. n.]. – ISSN 2414-0023
Vol. 6, iss. 6 (38). – 2020. – 149, [1] p. – DOI (Issue): https://doi.org/10.31108/1.2020.5.12 - Резюме укр., рос., англ. мовами
98328
  Kovalenko A.B. Psychological means for women"s shyness overcoming / A.B. Kovalenko, E.Yu. Gryshuk, N.I. Rohal // Український психологічний журнал : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; голов. ред. Данилюк І.В. ; редкол.: Васютинський В.О., Альфредас Лаурінавічус, Москалець В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 72-83. – ISSN 2520-6265
98329
  Maksymenko S.D. Psychological nature of the personality : monograph / S.D. Maksymenko ; transl. from Ukrainian by E.V. Topolov. – Kyiv : KMM, 2007. – 215, [1] p. : ill. – Bibliogr.: p. 206-215. – ISBN 978-966-96599-9-6
98330
  Hotsuliak N. Psychological peculiarities of creative activity development of future psychologists // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – P. 23-26. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (38)). – ISSN 1728-3817


  The article is devoted to the study of the psychological peculiarities of the development of creative activity of future psychologists. Creativity as a scientific problem in psychology began to be studied relatively long ago, it is one of the most ...
98331
  Danyliuk I. Psychological peculiarities of language use among Ukrainian migrants in Poland speaking Ukrainian and Russian languages / I. Danyliuk, S. Shykovets // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 32-35. – (Психологія ; вип. 1 (10)). – ISSN 1728-3817


  The article presentsresults of the study and practical analysis of the phenomenon of the influence of ethnolinguistic identity on the formation of the language image, as well as the psychological well-being and personal health of Ukrainian-speaking and ...
98332
   Psychological Peculiarities of Understanding by Students Internet Texts / S. Maksymenko, O. Nemesh, K. Maksymenko, A. Nabochuk // Psycholinguistics : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – vol. 28, issue 1. – С. 187-213. – ISSN 2309-1797
98333
  Britt Steuart Henderson Psychological principles of marketing and consumer behavior / Britt Steuart Henderson. – Lexington : Lexington books, 1978. – 18,532p. – ISBN 0-669-01513-X
98334
  Tsurkan-Saifulina Psychological Readiness as a Component of Professional Training of Future Lawyers / Tsurkan-Saifulina, Stupak, // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2022. – Т. 5, № 3. – С. 76-82. – ISSN 2617-4162


  Мета науково-дослідної роботи - здійснити комплексний аналіз явища психологічної готовності, виявити його взаємозв"язок з професійною підготовкою майбутніх юристів, з"ясувати найбільш ефективні заходи для формування психологічної готовності майбутніх ...
98335
  Buzek Miloslav Psychologicka valka. / Buzek Miloslav. – Praha, 1959. – 199с.
98336
   Psychologicke problemy vychovy k tvorivosti. – Praha, 1981. – 240s.
98337
   Psychologiczna analiza wybranych problemow funkcjonowania spolecznego mlodziezy / Pod red. R. Poprawy // Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2000. – 2211. – 145 s. – (Prace psychologiczne ; 51). – ISSN 0137-110X
98338
  Sokolowska Alicja Psychologiczna ekspertyza sadowa w sprawach dzieci i mlodziezy / Sokolowska Alicja. – Warszawa, 1977. – 356с.
98339
   Psychologiczne aspekty odbioru telewizji. – Lublin : Towarzystwo naukowe Katolickiego uniwersytetu Lubelskiego, 1999. – 259s. – (Prace Wydzialu nauk spolecznych ; 53). – ISBN 83-87703-62-1
98340
  Mellibruda Jerzy Psychologiczne mozliwosci ulepszania kontaktow miedzyludzkich / Mellibruda Jerzy. – Warszawa, 1980. – 412с.
98341
  Koscielak Ryszard Psychologiczne podstawy rewalidacji uposledzonych umyslowo / Koscielak Ryszard. – Warszawa, 1989. – 235с.
98342
   Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarzadzaniu. T. 5 / Pod. red. St.A.Witkowskiego // Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2000. – 2211. – 213, [1] s. – (Prace psychologiczne ; 51). – ISSN 0137-110X
98343
   Psychologiczno-edukacyjne aspekty przesilenia systemowego. – Torun : Wyd-wo Uniwersytetu Mikolaja Kopernika, 2000. – 260s. – ISBN 83-231-1221-5
98344
   Psychologie-Philosophie-Menschenbild. – Halle (Saale), 1964. – 122с.
98345
  Simon M.D. Psychologie - gestern und heute / M.D. Simon. – Wien, 1976. – 162s. – ISBN 3-215-02282 6
98346
  Teplov B.M. Psychologie / B.M. Teplov. – Praha, 1952. – 216с.
98347
  Zimbardo P.G. Psychologie / P.G. Zimbardo. – Berlin, Heidelberg, New York, Tokyo : Springer-Verlag, 1983. – 784s. – ISBN 3-540-12123-4
98348
   Psychologie a sociologie pro ekonomy. – Praha, 1976. – 278с.
98349
   Psychologie als gesellschaftliche Produktivkraft. – Berlin, 1965. – 484 S.
98350
   Psychologie an der Alma mater Lipsiensis : Standpunkte und Perspektiven. – Leipzig, 1986. – 205s. – (Wissenschaftliche Beitrage K.-Marx-Univ. Leipzig ; Reihe Psychologie)
98351
  Fischel Werner Psychologie canine l"ame du chien / Fischel Werner. – Paris : Librairie Maloine S.A., 1968. – 220s.
98352
  Ibn Sina (Avicenne) Psychologie d"Ibn Sina (Avicenne) d"apres son oeuvre As-Sifa / Ibn Sina (Avicenne); Bakos Jan. – Prague
1. – 1956. – 270с.
98353
  Ibn Sina (Avicenne) Psychologie d"Ibn Sina (Avicenne) d"apres son oeuvre As-Sifa / Ibn Sina (Avicenne); Bakos Jan. – Prague
2. – 1956. – 246с.
98354
  Dembowski Jan Psychologie der Affen / Dembowski Jan. – Berlin : Akademie - Verlag, 1956. – 260с.
98355
  Jaroschewski Psychologie im 20. Jahrhundert / Michail Jaroschewski. – Berlin : Volk und Wissen, 1975. – 539 S.
98356
  Schneider Klaus Psychologie im Management: Taschenlexikon Marktwirtschaft / Schneider Klaus. – Berlin, 1991. – 120с.
98357
   Psychologie im Sport. – Berlin, 1975. – 288с.
98358
   Psychologie in unserem Leben. – Berl., 1966. – 182с.
98359
  Platonov C. Psychologie recreative / C. Platonov. – Moscou. – 432с.
98360
  Kubicka Ludek Psychologie skolniho ditete a jehovychova v rodine. / Kubicka Ludek. – Praha, 1959. – 192с.
98361
   Psychologiehistorische Manuskripte : I. Herbstsymposium 29. September bis 1.Oktober 1976, 1977. – 74
98362
   Psychologische Probleme der Einstellungs- und Verhaltensanderung. – Berlin, 1972. – 190с.
98363
  Grassel Heinz Psychologische Untersuchungen / Grassel Heinz, Kulka Helmut. – Berl., 1958. – 146с.
98364
   Psychologische Untersuchungen zur Entwicklung sozialistischer Personalichkeiten. – Berlin, 1971. – 319с.
98365
  Stagner Ross Psychology / Stagner Ross, T.F. Karwoski. – New York a.o., 1952. – 582с.
98366
   Psychology : Text-book for the 11th class of the School for English Language / A. Rainov, I. Netov, I. Markov, K. Kamenova; At. Rainov [et al.]; transl. by Hr. Tchohadjieva. – Sofia : "Narodna Prosveta", 1959. – 162 p.
98367
   Psychology. – Moscow, 1989. – 444с.
98368
  Gross Richard Psychology : The science of mind and behaviour / Gross Richard. – 3rd edition. – London : Hodder & Stoughton, 1996. – XII,948p. : il. – ISBN 0 -340- 64762 0
98369
  Santrock John Psychology / Santrock John. – 5th ed. – Madison a. o. : Brown and Benchmark, 1997. – XLI,707p. – ISBN 0-697-29678-4
98370
  Rosmini Antonio Psychology / Rosmini Antonio; Translated by D.Cleary, T. Watson. – Durham : Rosmini house. – ISBN 1-899093-23-7
Vol. 1 : Essence of the human soul. – 1999. – 23,392p.
98371
  Rosmini Antonio Psychology / Rosmini Antonio; Translated by D.Cleary, T. Watson. – Durham : Rosmini house. – ISBN 1-899093-35-4
Vol. 3 : Laws of animality. – 1999. – 10,263p.
98372
  Santrock John Psychology / John W.Santrock. – 6th ed. – Boston a.o. : McGraw-Hill, 2000. – 34,593,[72] p. + 1 CD-ROM. – ISBN 0-07-039469-5
98373
  Passer M.W. Psychology : frontiers and applications / Michael W. Passer, Ronald E. Smith. – Boston a.o. : McGraw-Hill, 2001. – 22,703,[107] p. : ill. + CD-ROM. – ISBN 0-07-365795-6
98374
  Kagan J. Psychology an introduction / J. Kagan, E. Havemann. – New York ; Chicago ; San Francisko : Harcourt ; Brace & World, 1968. – XIV, 673 p. – ISBN 0-15-572601-3
98375
  Platonov K. Psychology as you may like it / K. Platonov. – M., 1965. – 296с.
98376
   Psychology at work. – 5th ed. – London : Penguin books, 2002. – XVI, 452 p. : ill., tab. – Бібліогр. в кінці ст. – (PENGUIN ; Psychology. Business/Management). – ISBN 978-0-14-100010-7
98377
  Morgan L. Psychology for teachers. – New York, 1899. – 240 p.
98378
  Sorenson Herbert Psychology in education / Herbert Sorenson. – 3rd ed. – New York a.o. : McGraw-Hill, 1954. – X, 577 p. – (McGraw-Hill series in education)
98379
  Cole Luelle Psychology of Adolescence. / Cole Luelle. – New York
16. – 1941. – 503с.
98380
  Barwichk Judith Psychology of women: a study of biocultural conflicts / Barwichk Judith. – New York, 1971. – 242с.
98381
  Kuhlman T.L. Psychology on the streets : Mental health practice with homeless persons / Thomas L. Kuhlman. – New York : A Wiley Interscience Publication, 1994. – X, 223 p. – ISBN 0-471-55243-7
98382
  Piaget J. Psychology, interdisciplinary relations and the system of sciences : (Evening lecture) / J. Piaget. – Москва, 1966. – 48p.
98383
  Lahey Benjamin B Psychology: an introduction / Benjamin B Lahey; Perkins D.G., Price R. – Dubuque, 1983. – 155с.
98384
  Perrin Fleming Allen Psychology: its methods and principles / Perrin Fleming Allen, Klein David Ballin. – London, 1927. – 387с.
98385
  Balgiu B.A. Psychometric properties of curiosity and exploration inventory-II (CEI-II) in the case of a sample of romanian students // Revista de psihologie : serie noua / Academia Romana. – Bucuresti, 2018. – Vol. 64, nr. 2. – P. 102-114. – ISSN 2344-4665


  Психометричні властивості цікавості та інвентаризації розвідки-II (CEI-II) у випадку вибірки румунських студентів.
98386
   Psychopharmacology and biochemistry of neurotransmitter receptors. – New York, Amsterdam, Oxford : Elsevier, North-Holland, 1980. – 676S. – (Developments in Neuroscience ; Volume 11)
98387
   Psychopharmocology of Alcohol. – New York : Raven Press, 1980. – 280p.
98388
  SuwaN Psychophysiological Studies of Emotion and Mental Disorders / SuwaN, I. Yamashita. – Sapporo, 1972. – 229p.
98389
   Psychophysiology of the gastrointestinal tract : Experimental and Clinical Applications. – New York, London : Plenum Press, 1983. – XXV,363S. – Editeg by Rupert Holzl, William E. Whitehead. – (Library of Congress Cataloging in Publication Data)
98390
  Romaniuk K.O. Psychosocial features of management volunteer team // Український психологічний журнал : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; голов. ред. Данилюк І.В. ; редкол.: Коваленко А.Б., Васютинський В.О., Альфредас Лаурінавічус [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (3). – Р. 128-139. – ISSN 2520-6265


  У статті розглянуто соціально-психологічні характеристики волонтерської команди. Визначено основні чинники, що визначають діяльність та формування волонтерських команд, представлено систему управління даними командами. Досліджено чинники, що впливають ...
98391
  Tylka Jan Psychosomatyka : wybrane zagadnienia z teori i praktyki / Tylka Jan. – Warszawa : Wyd-wo Uniw. Kardynala Stefana Wyszynskiego, 2000. – 176s. – ISBN 83-7072-158-3
98392
  Kowalewska Salomea Psychospoleczne warunki pracy w przedsiebiorstwie przemyslowym / Kowalewska Salomea. – Wroclaw-Warszawa-Krakow, 1962. – 242с.
98393
  Kratochvil S. Psychoterapia : Kierunki-metody-badania / S. Kratochvil. – 3-e wyd. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. – 727s. – ISBN 83-01-02270-1
98394
  Domino Zbigniew Pszenicznowlosa / Domino Zbigniew. – Warszawa, 1976. – 272с.
98395
   Pszichologiai Tanulmanyok. – Budapest : Akademiai Kiado
10. – 1967. – 840 p.
98396
   Pt (II) and PD (II) complexes influence on spheroids growth of breast cancer cells / A.A. Bilyuk, O.V. Storozhuk, O.V. Kolotiy, H.H. Repich, S.I. Orysyk, L.V. Garmanchuk // Biotechnologia Acta : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine ; Palladin institute of biochemistry. – Kyiv, 2017. – Vol. 10, № 1. – Р. 60-66. – ISSN 2410-7751


  The aim of the research was to examine the changes in multi-cellular tumor spheroid growth, adhesion properties and gamma-glutamintranspeptidasic activity in model systems of human breast cancer multicellular spheroid MCF-7 under the influence of ...
98397
  Vyhlidal Oldrich Ptaci nad Atlantidou / Vyhlidal Oldrich. – Praha : Mlada Fronta, 1963. – 74 s.
98398
  Felix J. Ptaci v lesich a horskych oblastech / J. Felix, K. Hisek. – Praha : Statni Zemedelske Nakladatelstvi, 1975. – 181s.
98399
  Felix Jiri Ptaci v zahrade a na poli. / Felix Jiri, Hisek Kveteslav. – Praha, 1975. – 182с.
98400
  Hill Susan Ptak nocy / Hill Susan; tlum. M. Beyer. – Warszawa : Czytelnik, 1978. – 270 s.
98401
  Seeberg P. Ptaki niebieskie... / Peter Seeberg; Przel. z dunsk. M.Bero. – Poznan : Wyd-wo Poznanskie, 1972. – 106s. – (Seria dziel pisarzy skandynawskich)
98402
  Tomialoje Ludwik Ptaki Polski wykaz gatunkow i rozmieszczenie / Tomialoje Ludwik. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972. – 303S.
98403
  Szewczyk Wilhelm Ptaki ptakom / Szewczyk Wilhelm. – Warszawa, 1967. – 238с.
98404
  Wydrzynski Andrzej Ptaki z zadzy / Wydrzynski Andrzej. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1962. – 288 s.
98405
  Sokolowski J.B. Ptaki ziem Polskich / J.B. Sokolowski. – Poznan : Zasilku Funduszu Kultury Narodowej. – (Liga Ochrony Przyrody w Polsce)
T. 1 : Spiewajace (Oscines), Jerzyki (Strisores), Kraski (Insessores), Kukulki (Cuculi), Lazce (Scansores). – 1936. – 444 s.
98406
  Auderska Halina Ptasi gosciniec / Auderska Halina. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1976. – 221s. – (Biblioteka literatury 30-lecia)
98407
  Auderska H. Ptasi gosciniec / Halina Auderska. – Poznan : Slowo, 1996. – 216, [1] s. – (Niezapomniane lektury). – ISBN 83-87033-09-X
98408
  Milne A. Pu der Bar / A. Milne. – Berlin, 1973. – 147с.
98409
   Puasson coefficient, debye temperature and automated system of anisotropy treatment / Y.A. Onanko, M.P. Kulish, A.P. Onanko, G.T. Prodayvoda, S.G. Rozuvan, A.V. Shabatura, A.N. Onischenko, O.P. Olasyk // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 1. – P. 136-137
98410
  Munoz J.L. Pubis de vello rojo / J.L. Munoz. – Barcelona : Tusquets editores, 1990. – ISBN 84-7223-155-0
98411
  Yehorycheva S.B. Public-private partnership as a sustainable development factor: an archetypal analysis / S.B. Yehorycheva, M.I. Lakhyzha // Public management : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Київ, 2019. – № 3 (18), june 2019. – C. 182-197. – ISSN 2414-0562
98412
  Kruhlov V.V. Public-Private Partnership as Tool for Developing Regional Labor Potential / V.V. Kruhlov, D.A. Tereshchenko // Science and innovation : ukrainian review journal of future / National Academy of Sciences of Ukraine ; ed. in chief Paton B. ; ed. board : Andon P., Andronati S., Babayev E. [et. al.]. – Kiev, 2019. – Vol. 15, № 6. – C. 5-13. – ISSN 2409-9066


  Державно-приватне партнерство як інструмент розвитку трудового потенціалу.
98413
  Dragomyretska N.M. Public-public partnership in the field of blood donation of foreign states: experience for Ukraine. / N.M. Dragomyretska, M.M. Durharian // Public management : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Київ, 2020. – № 4 (24), september 2020. – P. 90-104. – ISSN 2414-0562
98414
   Public administracion and management: problems of adaptacion in different sociocultural contexts. – Paris, Abhinav, 1982. – 168с.
98415
  Stillman Richard II Public administration : Concepts and cases / Stillman Richard II. – 6th. ed. – Boston a. o. : Houghton Mifflin, 1996. – 12,507p. – ISBN 0-395-75492-5
98416
   Public administration and law review (PALR). – Tallinn : Scientific Center of Innovative Researches OU. – ISSN 2674-5216
Iss. 1. – 2020. – Назва обкл.: Public administration and law review. – (Scientific Center of Innovative Researches)
98417
   Public administration and law review (PALR). – Tallinn : Scientific Center of Innovative Researches OU. – ISSN 2733-211X
Iss. 1 (5). – 2021. – Назва обкл.: Public administration and law review. – (Scientific Center of Innovative Researches)
98418
   Public administration in Canada selected readings. – 3rd ed. – Toronto, 1977. – 372с.
98419
   Public administration in the education system: Theoretical and methodological approaches and practical recommendations / T.V. Sych, O.M. Kryvtsova, N.I. Kaduk, M.V. Nesprava, O G. Panchenko // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2021. – Т. 28, № 2. – С. 132-139. – ISSN 1993-0909


  Державне управління в системі освіти: теоретичні та методологічні підходи та практичні рекомендації.
98420
  Hrazhevska N. Public Administration Models and Healthcare System Regulation in Foreign Countries / N. Hrazhevska, A. Tyngisheva // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 11-16. – (Економіка ; вип. 1 (214)). – ISSN 1728-3817


  The article focuses on a comparative analysis of public administration models and healthcare system regulation in foreign countries. The study explores organizational features of the operation and development of healthcare systems and identifies three ...
98421
  Halanets V.V. Public administration of development of agroindustrial complex in the context of the strategy of sustainable development of Ukraine (archetype approach) / V.V. Halanets, R.B. Dzyanyy, Y.M. Dziurakh // Public management : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Київ, 2019. – № 3 (18), june 2019. – C. 125-142. – ISSN 2414-0562
98422
  Волчкова Л.Т. Public Administration: становление и развитие как новой научной и учебной дисциплины / Л.Т. Волчкова, Г.А. Меньшикова // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 62-69. – (Психология. Социология. Педагогика ; вып. 1). – ISSN 1995-0047
98423
  Snow C.P. Public affairs / C.P. Snow. – London, 1971. – 224с.
98424
  Яцик І. Public Art y сучасному просторі Києва. Інсталяція. Перформанс. Акціонізм // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2008. – Вип. 5. – С. 157-161. – ISBN 978-966-8917-14-1
98425
  Mueller D.C. Public choice III / Dennis C. Mueller. – Cambridge : University Press, 2003. – XIX, 768 p. : ill., tab. – Name index: p. 749-768. – Bibliogr.: p. 683-747. – ISBN 0-521-89475-1
98426
  Rozhnova V.V. Public confidence as a systemic anticorruption element in Ukraine / V.V. Rozhnova, D.O. Savytskyi // The institutionalisation of public relations in the fight against corruption: the experience of countries of Eastern and Western legal traditions (universal theoretical framework for relevant anti-corruption law of Ukraine) : collective monograph : PJ4/17 0117U007203 Corruption preventiuon act of Ukraine: sci. a. methodological justification of ensuiring the effectiveness a. efficiency of provisions implementation / TalTech Law School (Tallinn, Estonia), Fac. of Law ; Zaporizha Nat. Univ. (Zaporizha, Ukraine) [etc. ; ed. board: Vlad Vernygora et al.]. – Tallinn : Baltija Publishing, 2019. – Vol. 2 : / O.L. Makarenko, N.P. Matyukhina, S.A. Fedchyshyn et al. – P. 252-269. – ISBN 978-9934-588-04-4
98427
  Rushchyshyn N. Public debt of Ukraine: current status and options for its optimization / N. Rushchyshyn, I. Buchko, Z. Kostak // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2016. – № 161 (9/10). – Р. 75-78. – ISSN 1728-6220


  There is an urgent need to decrease the size of debt in Ukraine, but instead recently the amount of public debt has been increasing and potential sources of debt repayment of the previous periods were reducing. Therefore, improvement of the efficiency ...
98428
  Guerson A. Public Debt Targeting: An Application to Caribbean Countries / A. Guerson, G. Melina // Managing economic volatility in Latin America / ed.: Gaston Gelos and Alejandro Werner. – Washington : International Monetary Fund, 2014. – P. 119-146. – ISBN 978-1-48436-498-7
98429
  Pipchenko N. Public diplomacy as a tool of shaping the perception of Ukraine in the West amid the aggravation of relations with Russia / N. Pipchenko, M. Dovbenko // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 138. – P. 14-24. – ISSN 2308-6912


  The article is devoted to the analysis of Ukraine’s public diplomacy in terms of aggravation of relations with Russia. Public diplomacy is researched as an instrument for shaping the perception of Ukraine in the West that is exposed to constant threats ...
98430
  Karpchuk N. Public diplomacy as a tool to counteract information threats: the case of Ukrainian Diaspora in South Africa // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – Р. 9-17. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 5 (378)). – ISSN 1729-360Х
98431
  Balanutsa O. Public Diplomacy of Ukraine in Kuwait: Thinking out of the Box. / O. Balanutsa, O. Seheda // Україна дипломатична : науковий щорічник / Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред.: А. Денисенко, В. Власенко ; ред. рада: Кулеба Д., І. Алєксєєнко, В. Андрущенко [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 21. – С. 268-276. – ISBN 978-617-7919-14-7. – ISSN 2707-7683
98432
  Yalyalieva T.V. Public economic control over the efficiency of land resources management // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 9 (159). – С. 301-304 : table. – Bibliogr.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
98433
   Public electricity supply. – N.Y., 1967. – 100с.
98434
  Sosna S.A. Public enterprises in developing countries: legal status / S.A. Sosna. – M., 1983. – 126с.
98435
  Sellers James Public ethics: American morals and manners / Sellers James. – New York a.o., 1970. – 349с.
98436
   Public expenditure handbook: A guide to public expenditure policy issues in developing countries. – Washington : International Monetary Fund, 1991. – XIV,178p. – ISBN 1-55775-409-X
98437
  Dan Lupu Public expenditure structure and economic growth in Romania / Dan Lupu, Mihai, bogdan Petrisor // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 4 (142). – С. 378-386 : tabl., fig. – Bibliogr.: 40 назв. – ISSN 1993-6788
98438
  Protsiuk T.B. Public figure as a key sector of corruption risks and risks of corruption income laundering / T.B. Protsiuk, R.M. Skrynkovskyy // The institutionalisation of public relations in the fight against corruption: the experience of countries of Eastern and Western legal traditions (universal theoretical framework for relevant anti-corruption law of Ukraine) : collective monograph : PJ4/17 0117U007203 Corruption preventiuon act of Ukraine: sci. a. methodological justification of ensuiring the effectiveness a. efficiency of provisions implementation / TalTech Law School (Tallinn, Estonia), Fac. of Law ; Zaporizha Nat. Univ. (Zaporizha, Ukraine) [etc. ; ed. board: Vlad Vernygora et al.]. – Tallinn : Baltija Publishing, 2019. – Vol. 2 : / O.L. Makarenko, N.P. Matyukhina, S.A. Fedchyshyn et al. – P. 210-232. – ISBN 978-9934-588-04-4
98439
  Bakhrushin V.E. Public funding of higher education from the viewpoint of decision making theory // XXVII international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2016)" : dedicated to 70-th anniversary of Professor O. Nakonechnyi : May 23-27, 2016 : abstracts : Tbilisi-Batumi, Georgia / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2016)", intern. conference. – Київ : [s. n.], 2016. – P. 18. – ISBN 978-966-7166-39-7
98440
  Kucharchuk P.M. Public governance in the educational environment / P.M. Kucharchuk, O.A. Bilyk // Public management : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Київ, 2020. – № 3 (23), june 2020. – С. 149-159. – ISSN 2414-0562
98441
   Public Health and Social Security. – Moscow
98442
   Public Health Problems in Mediterranean Countries = Report on a Conference convened by the Regional Office for Europe of the World Health Organization. Barcelona 9-16 December 1965. – Copengagen, 1966. – 70p.
98443
  Kaczorowska A. Public international law / Alina Kaczorowska. – 4th ed. – London : Routledge, 2010. – XXI, 877 p. : tab. – Index: p. 861-877. – Бібліогр. в підрядк. прим.
98444
   Public investment and public-private partnerships : addressing infrastructure challenges and managing fiscal risks / International Monetary Fund ; ed. by Gerd Schwartz, Ana Corbacho, and Katja Funke. – New York : Palgrave Macmillan, 2008. – 306 p. – ISBN 0-230-20133-4
98445
  Ivatsko T.S. Public leader"s communication skills to build dialogue // Public management : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Київ, 2020. – № 4 (24), september 2020. – P. 120-130. – ISSN 2414-0562
98446
  Elbeshausen H. Public libraries in postindustrial societies: challenges and opportunities // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – № 6 (230). – P. 8-15. – ISSN 1029-7200


  The article’s focus is on how public libraries are affected by structural changes in the wake of the transition to the knowledge society. Their attempts to match the knowledge society are illustrated by processes of sensemaking and sensegiving made in ...
98447
  Gardner M. Public library legislation. / M. Gardner. – Paris, 1971. – 285с.
98448
   Public management = Публічне урядування : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Kyiv : Видавничий дім "Персонал", 2015-. – ISSN 2414-05-62
№ 1 (6), march. – 2017. – 218 с. – Збірник підготовлений у науковому партнерстві з Українською Технологічною Академією. Резюме укр., рос., англ. мовами
98449
   Public management = Public management : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Kyiv : Видавничий дім "Персонал", 2015-. – ISSN 2414-05-62
№ 2 (7), may. – 2017. – 238 с. – Збірник підготовлений у науковому партнерстві з Українською Технологічною Академією. Резюме укр., рос., англ. мовами
98450
   Public management = Public management : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Kyiv : Видавничий дім "Персонал", 2015-. – ISSN 2414-05-62
№ 3 (8), june. – 2017. – 406 с. – Збірник підготовлений у науковому партнерстві з Українською Технологічною Академією. Резюме укр., рос., англ. мовами
98451
   Public management = Публічне урядування : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Kyiv : Видавничий дім "Персонал", 2015-. – ISSN 2414-05-62
№ 4 (9), September 2017. – 2017. – 227 с. – До 2017 р. назва журн. укр. мовою "Публічне урядування". - Збірник підготовлений у науковому партнерстві з Українською технологічною академією. - Резюме укр., рос., англ. мовами
98452
   Public management = Публічне урядування : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Kyiv : Видавничий дім "Персонал", 2015-. – ISSN 2414-05-62
№ 5 (10), Desember 2017. – 2017. – 305 с. – До 2017 р. назва журн. укр. мовою "Публічне урядування". - Збірник підготовлений у науковому партнерстві з Українською технологічною академією. - Резюме укр., рос., англ. мовами
98453
   Public management = Публічне урядування : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Kyiv : Видавничий дім "Персонал", 2015-. – ISSN 2414-05-62
№ 1 (11), January 2018. – 2018. – 342 с. – До 2018 р. назва журн. укр. мовою "Публічне урядування". - Збірник підготовлений у науковому партнерстві з Українською технологічною академією. - Резюме укр., рос., англ. мовами
98454
   Public management = Публічне урядування : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Kyiv : Видавничий дім "Персонал", 2015-. – ISSN 2414-05-62
№ 2 (12), February 2018. – 2018. – 246 с. – До 2018 р. назва журн. укр. мовою "Публічне урядування". - Збірник підготовлений у науковому партнерстві з Українською технологічною академією. - Резюме укр., рос., англ. мовами
98455
   Public management = Публічне урядування : наукове видання / Всеукр. асамблея докторів наук з держ. упр. ; Міжрегіон. акад. управл. персоналом ; голов. ред. Романенко Є.О. редкол.: Акімова Л.М., Андрущенко Т.В., Афонін Е.А. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім "Персонал", 2015-. – ISSN 2414-05-62
№ 4 (14), june. – 2018. – 377, [1] с. – DOI: https://doi.org/10.31618/vadnd.v1i14 - Збірник підготовлений у науковому партнерстві з Українською Технологічною Академією. Резюме укр., рос., англ. мовами
98456
   Public management = Публічне урядування : наукове видання / Всеукр. асамблея докторів наук з держ. упр. ; Міжрегіон. акад. управл. персоналом ; голов. ред. Романенко Є.О. ; редкол.: Акімова Л.М., Андрущенко Т.В., Афонін Е.А. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім "Персонал", 2015-. – ISSN 2414-0562
№ 5 (15), september. – 2018. – 297, [1] с. – DOI: 10.32689/2617-2224-2018-15-5 - Збірник підготовлений у науковому партнерстві з Українською Технологічною Академією - Резюме укр., рос., англ. мовами
98457
   Public management = Публічне урядування : наукове видання / Всеукр. асамблея докторів наук з держ. упр. ; Міжрегіон. акад. управл. персоналом ; голов. ред. Романенко Є.О. ; редкол.: Акімова Л.М., Андрущенко Т.В., Афонін Е.А. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім "Персонал", 2015-. – ISSN 2414-0562
№ 1 (16), january. – 2019. – 261, [1] с. – DOI: 10.32689/2617-2224-2019-16-1 - Збірник підготовлений у науковому партнерстві з Українською Технологічною Академією. Резюме укр., рос., англ. мовами
98458
   Public management = Публічне урядування : наукове видання / Всеукр. асамблея докторів наук з держ. упр. ; Міжрегіон. акад. управл. персоналом ; голов. ред. Романенко Є.О. ; редкол.: Акімова Л.М., Андрущенко Т.В., Афонін Е.А. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім "Персонал", 2015-. – ISSN 2414-0562
№ 2 (17), march. – 2019. – 309, [1] с. – DOI: https://doi.org/10.32689/2617-2224-2019-17-2 - Збірник підготовлений у науковому партнерстві з Українською Технологічною Академією. Резюме укр., рос., англ. мовами
98459
   Public management = Публічне урядування : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Київ : Видавничий дім "Персонал", 2015-. – ISSN 2414-0562
№ 3 (18), june 2019. – 2019. – 509, [1] p. – DOI: https://doi.org/10.32689/2617-2224-2019-18-3 - Збірник підготовлений у науковому партнерстві з Українською Технологічною Академією. Резюме укр., рос., англ. мовами
98460
   Public management = Публічне урядування : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Київ : Видавничий дім "Персонал", 2015-. – ISSN 2414-0562
№ 1 (21), january 2020. – 2020. – 321, [1] p. – DOI: https://doi.org/10.32689/2617-2224-2020-1-(21) - Збірник підготовлений у науковому партнерстві з Українською Технологічною Академією. Резюме укр., рос., англ. мовами
98461
   Public management = Публічне урядування : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Київ : Видавничий дім "Персонал", 2015-. – ISSN 2414-0562
№ 2 (22), march 2020. – 2020. – 235, [1] p. – DOI: https://doi.org/10.32689/2617-2224-2020-2-(22) - Збірник підготовлений у науковому партнерстві з Українською Технологічною Академією. Резюме укр., рос., англ. мовами
98462
   Public management = Публічне урядування : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Київ : Видавничий дім "Персонал", 2015-. – ISSN 2414-0562
№ 3 (23), june 2020. – 2020. – 301, [1] p. – DOI: https://doi.org/10.32689/2617-2224-2020-3-(23) - Збірник підготовлений у науковому партнерстві з Українською Технологічною Академією. Резюме укр., рос., англ. мовами
98463
   Public management = Публічне урядування : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Київ : Видавничий дім "Персонал", 2015-. – ISSN 2414-0562
№ 4 (24), september 2020. – 2020. – 289, [3] p. – DOI: https://doi.org/10.32689/2617-2224-2020-4(24) - Резюме укр., рос., англ. мовами
98464
   Public management = Публічне урядування : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Київ : Видавничий дім "Персонал", 2015-. – ISSN 2414-0562
№ 5 (25), december 2020. – 2020. – 275, [1] p. – DOI: https://doi.org/10.32689/2617-2224-2020-5(25) - Резюме укр., рос., англ. мовами
98465
   Public management = Публічне урядування : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Kyiv : [s. n.], 2015-. – ISSN 2414-0562
№ 1 (26), february 2021. – 2021. – 283, [1] р. – DOI: https://doi.org/10.32689/2617-2224-2021-1(26) - Резюме укр., рос., англ. мовами
98466
  Semenets-Orlova Public management of educational changes: problems and contraditions // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2016. – № 4/5 (30/31)


  Семенець-Орлова І.А. Державне управління освітніми змінами: проблеми та протиріччя.
98467
  Suray I.G. Public management: scientific and substantive discourse // Public management : наукове видання / Всеукр. асамблея докторів наук з держ. упр. ; Міжрегіон. акад. управл. персоналом ; голов. ред. Романенко Є.О. ; редкол.: Акімова Л.М., Андрущенко Т.В., Афонін Е.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (15), september. – P. 236-245. – ISSN 2414-0562


  Визначено сутність публічного управління як моделі управління справами суспільства для створення підгрунтя законодавчого закріплення терміна "публічне управління" в Україні.
98468
  Kotsiuruba O.O. Public monetary funds as a source of financing of public associations: experience of foreign countries and prospects for Ukraine // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (12). – P. 159-169. – ISSN 2227-796X


  У статті досліджується можливість запровадження окремого фонду коштів для фінансування громадських об"єднань. Аналізуючи досвід зарубіжних країн, автор доводить, що такий фонд за своєю правовою природою та характерними ознаками має бути віднесений до ...
98469
   Public opinion : informational & analytical bulletin / Ilko Kucheriv Democratic initiatives foundation. – Kyiv
N 11 : Democracy Ukrainian-Style: citizens value it the most when it Is lacking / Olekcii Sydorchuk. – 2013
98470
   Public opinion / Ilko Kucheriv Democratic initiatives foundation. – Kyiv
№ 13 : Europen integration of Ukraine: experience of yesterday for development of tomorrow / Maria Zolkina. – 2013
98471
  Inkeles A. Public opinion in Soviet Russia : a study in mass persuasion / Alex Inkeles. – Cambridge : Harvard univ. press, 1950. – XVIII, 379 p.
98472
  Boguszewski R. Public Perception of Conservatism and Liberalism in Poland // Central European political science review (CEPSR) : quarterly of Central European political science alliance / Central European political science association. – Budapest, 2007. – Vol. 8, Nr 28, Summer : International relations and diplomacy in Central Europe. – P. 51-70. – ISSN 1586-4197
98473
   Public Policy and Accounting = Публічна політика та бухгалтерський облік : scientific journal / Zhytomyr Polytechnic State University ; ed.-in-chief V. Ievdokymov. – Zhytomyr : Zhytomyr Polytechnic State University, 2020-. – ISSN 2707-9325
Vol. 1 (1). – 2020. – 49, [1] p. – Резюме англ. мовою
98474
   Public policy and economic development : scientific and production journal / Petro Mohyla Black Sea state university ; Local NGO "Center for economic and politological studies". – Mykolayiv
Iss. 3. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
98475
   Public policy and economic development : scientific and production journal / Petro Mohyla Black Sea state university ; Local NGO "Center for economic and politological studies". – Mykolayiv. – ISSN 2309-0863
Iss. 4. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
98476
   Public policy and public morality / [Gr. Blicharz, P. Sobczyk, A. Syryt et al.] ; ed. by Grzegorz Blicharz. – Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwosci, 2019. – 279 p. – Авт. зазнач. у змісті. – Бібліогр.: с. 259-279 та в підрядк. прим. – (Prawo Publiczne). – ISBN 978-83-66344-15-0
98477
  DeYoung John H. Public policy and the diffusion of technology : An international comparison of large fossil-fueled generating units / John H. DeYoung, Tilton John. – University Park; London : The Pennsylvania State University Press, 1978. – VIII,102p. – (The Pennsylvania state university studies ; 43). – ISBN 0-271-00547-5
98478
  Zybala Andrzej Public Policy in Poland in Context of Tendencies Unfolding in Central Europe. Conclusions from Case Studies // Yearbook of the Institute of East-Central Europe / Institute of East-Central Europe. – Lublin, 2018. – Vol. 16, iss. 5 : Central Europe: issues, developments, policies. – P. 81-103. – ISSN 1732-1395
98479
  Bolaji Suleiman Public Private Partnership (PPP) for Housing Delivery to the Low Income Civil Servants in Abuja, Nigeria // Izvestiya : journal of Varna University of economics / University of Economics - Varna. – Varna, 2017. – Vol. 61, № 2. – P. 144-157. – ISSN 2367-6361
98480
  Ivanets O. Public Private Partnership in Ukraine: general overview // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – P. 247-248
98481
   Public relations handbook. – Englewood Clifts, 1967. – 940с.
98482
  Ilnicki R. Public relations jako funkcja aktywnosci uzytkownikow Internetu // Studia medioznawcze / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2012. – Nr 2 (49). – S. 146-159. – ISSN 1641-0920


  Паблік рилейшнз як функція активності користувачів Інтернету.
98483
  Newsom D. Public relations writing : form & style / Doug Newsom, Jim Haynes. – 9th ed. – Boston : Wadsworth, Cengage Learning, 2011. – XXII, 425 p. : ill., tab. – Index: p. 414-425. – Bibliogr.: p. 398-413. – ISBN 978-1-4390-8272-0
98484
  Медведева Е.А. Public Relations в библиотеке как предмет изучения и преподавания // Використання інструментів веб-технологій як основа розширення бібліотечних онлайн-послуг у формуванні сучасного іміджу бібліотеки : матеріали наук.-практ. інтернет-конф. (Ужгород, 18-25 черв. 2019 р.) / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Наук. бібліотека ; [редкол.: М.М. Медведь та ін.]. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2019. – С. 85-90. – ISBN 978-617-531-209-4
98485
   Public Relations для громадських (недержавних) організацій : практичні поради на щодень. – Київ : Укр. освіт. програма ринкових реформ ; Вінрок Інтернешнл, 2001. – 80 с. : іл.
98486
  Січкаренко Г.Г. Public relations у системі маркетингу освітніх послуг / Г.Г. Січкаренко, Ю.М. Палій // Економіка. Менеджмент. Бізнес : науковий журнал : зб. наукових. праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (37). – С. 66-70. – ISSN 2415-8089
98487
  Шарапов М.М. Public relations. Марковські методи / М.М. Шарапов, О.В. Воловода // International workshop "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009)" : abstracts : October 5-9, 2009 / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2009. – С. 119
98488
  Panchenko O.A. Public request for information security // Public management : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Київ, 2020. – № 2 (22), march 2020. – С. 141-149. – ISSN 2414-0562
98489
  Hutchison J.H. Public school agricukture : For Canadian schools / J.H. Hutchison. – Toronto : Educational, 1936. – VII, 354 p.
98490
   Public sector debt statistics : guide for compilers and users / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund, 2011. – X, 219 p. : ill., tab. – Бібліогр. в кінці гл. – ISBN 978-1-61635-156-4
98491
  Borden Richard Public Speaking - As Listeners Like It ! / Borden Richard. – New York a. o. : Harper & Row, 1935. – 111 p.
98492
  Carnegie Dale Public Speaking and Influencing Men in Business / Carnegie Dale. – New York, 1956. – 408с.
98493
  Tedford Thomas Public speaking in a free society / Tedford Thomas. – New York a. o. : McGraw-Hill, 1991. – XXIY,388p. – ISBN 0-07-063388-6
98494
  Tokovenko O.S. Public sphere of politics and deliberative democracy: demarcation criteria / O.S. Tokovenko, O.A. Tretiak // Epistemological studies in philosophy, social and political sciences : scientific journal / Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: Токовенко О.С., Окороков В.Б., Кривошеїн В.В. [та ін.]. – Dnipro, 2020. – Vol. 3, iss. 1. – C. 241-250. – ISSN 2618-1274
98495
   Publicatiile periodice romanesti. – Bucuresti
2. – 1969. – 369с.
98496
   Publication of the scientific papers of the International scientific conference "Cross-border heritage as a basis of Polish-Belarusian-Ukrainian cooperation" : publication of the scientific papers of the International scientific conference / Center of European Projects, European Neighbourhood Instrument Cross-border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020 ; ed.: Leszek Buller, Ihor Cependa. – Warsaw : Center of European Projects, 2018. – 246 p. : ill., tab. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – (PL-BY-UA : 2014-2020). – ISBN 978-83-64597-07-7
98497
   Publicationes mathematicae. – Debrecen. – ISSN 0033-3883
Tomus 60, fasc. 1/2. – 2002
98498
   Publicationes mathematicae. – Debrecen. – ISSN 0033-3883
Tomus 60, fasc. 3/4. – 2002
98499
   Publicationes mathematicae. – Debrecen. – ISSN 0033-3883
Tomus 61, fasc. 1/2. – 2002
98500
   Publicationes mathematicae. – Debrecen. – ISSN 0033-3883
Tomus 61, fasc. 3/4. – 2002
98501
   Publicationes mathematicae. – Debrecen. – ISSN 0033-3883
Tomus 62, fasc. 1/2. – 2003
98502
   Publicationes mathematicae. – Debrecen. – ISSN 0033-3883
Tomus 62, fasc. 3/4. – 2003
98503
   Publicationes mathematicae. – Debrecen. – ISSN 0033-3883
Tomus 63, fasc. 1/2. – 2003
98504
   Publicationes mathematicae. – Debrecen. – ISSN 0033-3883
Tomus 63, fasc. 3. – 2003
98505
   Publicationes mathematicae. – Debrecen. – ISSN 0033-3883
Tomus 63, fasc. 4. – 2003
98506
   Publications. Linguistics / University of California; University of California. – Berkley
  vol. 130. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
98507
   Publications. Geological sciences / University of California; University of California. – California
  vol. 142. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
98508
   Publications. Modern philology / University of California.; University of California. – Berkeley
  vol. 128. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
98509
   Publications. Linguistics / University of California; University of California. – Berkley
  vol. 131. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
98510
   Publications. Antropological records / University of California; University of California. – Berkley : University of California
  vol. 32. – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
98511
   Publications. Linguistics / University of California; University of California. – Berkeley : University of California press
  vol. 133. – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
98512
   Publications. Linguistics / University of California; University of California. – Berkeley [ etc. ] : University of California press. – ISBN 0-520-09841-2
  134. – 2001


  1997. V. 94, N 4-26
98513
   Publications and research interests, 1966. – 68с.
98514
   Publications editees par la Societe des Nations. – Geneva, 1925. – 48c.
98515
   Publications of the faculty of electrical engineering / University of Belgrade. – Belgrade
1997 р. – 1997. – (Engineering physics)


  1997. V. 94, N 4-26
98516
   Publications of the Faculty of electrical engineering. / University of Belgrade; University of Belgrade. – Belgrade. – ISSN 03540162
1998 р. – 1998. – (Engineering physics)


  1997. V. 94, N 4-26
98517
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 33, N 6. – 1997


  1997. V. 94, N 4-26
98518
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 33, N 5. – 1997


  1997. V. 94, N 4-26
98519
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 34, N 2. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
98520
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 34, N 3. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
98521
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 34, N 4. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
98522
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 34, N 5. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
98523
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 34, N 6. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
98524
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034 5318
Vol. 34, N 1. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
98525
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 35, N 1. – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
98526
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 35, N 2. – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
98527
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 35, N 3. – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
98528
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 35, N 5. – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
98529
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 35, N 6. – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
98530
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 36, N 6. – 2000


  1997. V. 94, N 4-26
98531
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 36, N 1. – 2000


  1997. V. 94, N 4-26
98532
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 36, N 2. – 2000


  1997. V. 94, N 4-26
98533
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 36, N 3. – 2000


  1997. V. 94, N 4-26
98534
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 36, N 4. – 2000


  1997. V. 94, N 4-26
98535
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 36, N 5. – 2000


  1997. V. 94, N 4-26
98536
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 37, N 4. – 2001


  1997. V. 94, N 4-26
98537
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 37, N 1. – 2001


  1997. V. 94, N 4-26
98538
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 37, N 2. – 2001


  1997. V. 94, N 4-26
98539
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 37, N 3. – 2001


  1997. V. 94, N 4-26
98540
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 38, N 1. – 2002
98541
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 38, N 2. – 2002
98542
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 38, N 3. – 2002
98543
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 38, N 4. – 2002
98544
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 39, N 1. – 2003


  1997. V. 94, N 4-26
98545
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 39, N 2. – 2003


  1997. V. 94, N 4-26
98546
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 39, N 3. – 2003


  1997. V. 94, N 4-26
98547
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 39, N 4. – 2003


  1997. V. 94, N 4-26
98548
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 40, N 1. – 2004


  1997. V. 94, N 4-26
98549
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 40, N 2. – 2004


  1997. V. 94, N 4-26
98550
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 40, N 3. – 2004


  1997. V. 94, N 4-26
98551
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 40, N 4. – 2004


  1997. V. 94, N 4-26
98552
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 41, N 1. – 2005
98553
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 41, N 2. – 2005
98554
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 41, N 3. – 2005
98555
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 41, N 4. – 2005
98556
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 42, N 1. – 2006
98557
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 42, N 2. – 2006
98558
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 42, N 3. – 2006
98559
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 42, N 4. – 2006
98560
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 43, N 1. – 2007
98561
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 43, N 2. – 2007
98562
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 43, N 3. – 2007
98563
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 43, N 4. – 2007
98564
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 44, N 1. – 2008
98565
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 44, N 2. – 2008
98566
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 44, N 3. – 2008
98567
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 44, No. 4. – 2008
98568
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 45, No. 1. – 2009
98569
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 45, No. 2. – 2009
98570
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 45, No. 3. – 2009
98571
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 45, No. 4. – 2009
98572
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 46, No. 2. – 2010. – (European mathematical society)
98573
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 46, No. 1. – 2010. – (European mathematical society)
98574
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 46, No. 3. – 2010. – (European mathematical society)
98575
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 46, No. 4. – 2010. – (European mathematical society)
98576
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 47, Nо. 1. – 2011. – (European mathematical society)
98577
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 47, Nо. 4. – 2011. – (European mathematical society)
98578
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 47, Nо. 2. – 2011. – (European mathematical society)
98579
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 47, Nо. 3. – 2011. – (European mathematical society)
98580
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 48, Nо. 1. – 2012. – (European mathematical society)
98581
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 48, Nо. 3. – 2012. – (European mathematical society)
98582
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 48, Nо. 2. – 2012. – (European mathematical society)
98583
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 48, Nо. 4. – 2012. – (European mathematical society)
98584
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 49, Nо. 1. – 2013. – (European mathematical society)
98585
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 49, Nо. 2. – 2013. – (European mathematical society)
98586
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 49, Nо. 3. – 2013. – (European mathematical society)
98587
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 49, Nо. 4. – 2013. – (European mathematical society)
98588
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 50, Nо. 1. – 2014. – (European mathematical society)
98589
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 50, Nо. 2. – 2014. – (European mathematical society)
98590
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 50, Nо. 3. – 2014. – (European mathematical society)
98591
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 50, Nо. 4. – 2014. – (European mathematical society)
98592
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 51, Nо. 1. – 2015. – (European mathematical society)
98593
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 51, Nо. 2. – 2015. – (European mathematical society)
98594
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 51, Nо. 3. – 2015. – (European mathematical society)
98595
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 51, Nо. 4. – 2015. – (European mathematical society)
98596
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 52, Nо. 1. – 2016. – (European mathematical society)
98597
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 52, Nо. 2. – 2016. – (European mathematical society)
98598
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 52, Nо. 3. – 2016. – (European mathematical society)
98599
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 52, Nо. 4. – 2016. – (European mathematical society)
98600
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 53, Nо. 1. – 2017. – (European mathematical society)
98601
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 53, Nо. 2. – 2017. – (European mathematical society)
98602
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 53, Nо. 3. – 2017. – (European mathematical society)
98603
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 53, Nо. 4. – 2017. – (European mathematical society)
98604
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 54, Nо. 1. – 2018. – (European mathematical society)
98605
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 54, Nо. 2. – 2018. – (European mathematical society)
98606
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 54, Nо. 3. – 2018. – (European mathematical society)
98607
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 54, Nо. 4. – 2018. – (European mathematical society)
98608
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 55, Nо. 1. – 2019. – (European mathematical society)
98609
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 55, Nо. 2. – 2019. – (European mathematical society)
98610
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 55, Nо. 3. – 2019. – (European mathematical society)
98611
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 55, Nо. 4. – 2019. – (European mathematical society)
98612
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 56, Nо. 1. – 2020. – (European mathematical society)
98613
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 56, Nо. 2. – 2020. – (European mathematical society)
98614
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 56, Nо. 3. – 2020. – (European mathematical society)
98615
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 56, Nо. 4. – 2020. – (European mathematical society)
98616
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 57, Nо. 1/2. – 2021. – (European mathematical society)
98617
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 57, Nо. 3/4. – 2021. – (European mathematical society)
98618
   Publications Statistiques = Utlandskt Satatistiskt O.D. Tryck, forvarvat av Sveriges Offentliga Bibliotek, 1933 : [and] ets. – Stockholm : Kungl. Boktryckeriet ; Norstedt & Soner, 1934. – P. 605 - 764
98619
   Publications University of Tartu / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 1. – 2000
98620
   Publications University of Tartu / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 2. – 2000
98621
   Publications University of Tartu / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 3. – 2000
98622
   Publications University of Tartu / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 4. – 2000
98623
   Publications University of Tartu / University of Tartu. – Tartu. – ISBN 9985-4-0168-9. – ISSN 1406-5525
№ 3 : Organizing Europe"s Place in World Affairs: The European Union"s Common Foreign and Security Policy. – 2001
98624
   Publications University of Tartu : Wirtschaftswissenschaftliche Fakultat / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 5 : Transformation als Grenzfall langfristigen Wandels:Aspekte einer klassisch-evolutionaren Theorie der Systemtransformation/Wrobel R.M. – 2001
98625
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 6 : Wage policy and performance management in Estonian higher educational institutions/ Turk K. – 2001
98626
   Publications University of Tartu : faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 7 : Helje Kaldaru Welfare changes in Eastern European and Central Asian transition economies. – 2001. – (Working Paper Series)
98627
   Publications University of Tartu : faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 8 : Andrus Oks Efficiency of the financial intermediaries and economic growth in CEEC. – 2001. – (Working Paper Series)
98628
   Publications University of Tartu : faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 9 : Urmas Varblane a.o.Estonian outward foreign direct investments. – 2001. – (Working Paper Series)
98629
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 10 : Janno Reiljan.,Liina Kulu.The developments and competitiveness of Estonian agriculture prior to joining the European Union/ Reiljan J., Kulu L. – 2002. – (Working Paper Series)
98630
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 12 : Vadi M., Allik J., Realo A. Collectivism and its consequences for organizational culture. – 2002. – (Working Paper Series)
98631
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 13 : Haldma T., Laats K. Influencing contingencies on management accounting practices in Estonian manufacturing companies. – 2002. – (Working Paper Series)
98632
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 14 : Reiljan E., Internationalization of Estonian enterprises: the market dimension. – 2003. – (Working Paper Series)
98633
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 15 : Hannula H., Tamm K., Restructuring and efficiency in the Estonian manufacturing industry: the role of foreign ownership. – 2003. – (Working Paper Series)
98634
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 16 : Labour market flexibility and migration in the Baltic States: macro evidences. – 2003. – (Working Paper Series)
98635
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 17 : Reiljan J., Key issues in developing the public administration system of Estonia before joining the European Union. – 2003. – (Working Paper Series)
98636
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 18 : Kaasa A., Factors influencing income inequality in transition economies. – 2003. – (Working Paper Series)
98637
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 19 : Vadi M., Suuroja M., A model of customer-oriented communication and its implementation in the transition economies. – 2003. – (Working Paper Series)
98638
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 20 : Masso J., Heshmati A., The optimality and overuse of labour in estonian manufacturing enterprises. – 2003. – (Working Paper Series)
98639
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 21 : Lustsik O., E-banking in Estonia: reasons and benefits of the rapid growth. – 2003. – (Working Paper Series)
98640
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 22 : Vesilind A., Application of fundamental models to money and exchange rate markets. – 2003. – (Working Paper Series)
98641
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 23 : Suuroja M., Service quality - main conceptualizations and critique. – 2003. – (Working Paper Series)
98642
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 24 : Parts E., Interrelationships between human capital and social capital: implications for economic development in transition economies. – 2003. – (Working Paper Series)
98643
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 25 : Masso J., Eamets R., Philips K., Firm demographics and productivity dynamics in Estonia. – 2004. – (Working Paper Series)
98644
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 26 : Paas T., Hinnosaar M., Masso J., Szirko O., Social protection systems in the Baltic states. – 2004. – (Working Paper Series)
98645
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 27 : Mannik K., Hannula H., Varblane U., Countru, industry and firm size effects on foreign subsidiary strategy. An example of five CEE countries. – 2004. – (Working Paper Series)
98646
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 28 : Masso J., Eamets R., Philips K., Where have all the jobs gone? Gross job flows in Estonia. – 2004. – (Working Paper Series)
98647
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 29 : Jaakson K., Reino A., Vadi M., Organizsational values in the framework of critical incidents: what accounts for values-based solutions?. – 2004. – (Working Paper Series)
98648
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 30 : Lustsik O., Can e-banking services be profitable?. – 2004. – (Working Paper Series)
98649
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 31 : Hinnosaar M., The impact of benefit and tax reforms on estonian labor market in a general equilibrium framework. – 2004. – (Working Paper Series)
98650
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 32 : Vahter P., The effect of foreign direct investment on labour productivity: evidence from Estonia and Slovenia. – 2004. – (Working Paper Series)
98651
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 33 : Uiboupin J., Effects of foreign banks entry on bank performance in the CEE countries. – 2004. – (Working Paper Series)
98652
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 34 : Kulu L., Reiljan J., Old-age pension reform in Estonia on the basis of the world bank`s multi-pillar approach. – 2004. – (Working Paper Series)
98653
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 35 : Masso J., Staehr K., Inflation dynamics and nominal adjustment in the Baltic states. – 2005. – (Working Paper Series)
98654
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 36 : Ukrainski K., Varblane U., Sources of innovation in the Estonian forest and wood cluster. – 2005. – (Working Paper Series)
98655
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 37 : Varblane U., Vahter P., An analysis of the economic convergence process in the transition countries. – 2005. – (Working Paper Series)
98656
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 38 : Varblane U., Mannik K., Hannula H., Autonomy and performance of foreign subsidiaries in transition countries. – 2005. – (Working Paper Series)
98657
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 39 : Leping K.-O., Public-private sector wage differential in Estonia: evidence from quantile regression. – 2005. – (Working Paper Series)
98658
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 40 : Kaasa A., Factors of income inequality and their influence mechanisms: a theoretical overview. – 2005. – (Working Paper Series)
98659
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 41 : Turk K., Roolaht T., A comparison of the appraisal systems and appraisal-compensation interlinks used by Estonian public and private universities. – 2005. – (Working Paper Series)
98660
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 42 : Kaldaru H., Parts E., The effect of macrolevel social capital on sustainable economic development. – 2005. – (Working Paper Series)
98661
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 43 : Vadi M., Jaakson K., The importance of value honest: determining factors and some hints to ethics. – 2006. – (Working Paper Series)
98662
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 44 : Koomagi M., Sander P., Venture capital investments and financing in Estonia: a case study approach. – 2006. – (Working Paper Series)
98663
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 45 : Toming K., The price impact of adopting the common agricultural policy in Estonia: estimated versus actual effects. – 2006. – (Working Paper Series)
98664
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 46 : Kotri A., Analyzing customer value using conjoint analysis: the example of a packaging company. – 2006. – (Working Paper Series)
98665
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 47 : Toming K., Accession to the EU: did it boost the export competitiveness of the estonian food processing industry?. – 2006. – (Working Paper Series)
98666
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 48 : Kallaste T., Jaakson K., Eamets R., Two representatives but no representation - an analysis of two cases from Estonia. – 2007. – (Working Paper Series)
98667
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 49 : Kriz K.A., Merikull J., Paulus A., Staehr K., Why do individuals evade payroll and income taxation in Estonia?. – 2007. – (Working Paper Series)
98668
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 50 : Seppo M., The role of business networks in the internationalization of Estonian chemical industry enterprises. – 2007. – (Working Paper Series)
98669
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 51 : Kaasa A., Effects of different dimensions of social capital on innovation: evidence from Europe at the regional level. – 2007. – (Working Paper Series)
98670
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 52 : Masso J., Varblane U., Vahter P., The impact of outward FDI on home-country employment in a lowcost transition economy. – 2007. – (Working Paper Series)
98671
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 53 : Leping K.O., Toomet O., Ethnic wage gap and political break-ups: Estonia during political and economic transition. – 2007. – (Working Paper Series)
98672
  Isar N. Publicisti francezi si cauza romana (1834-1859) / N. Isar. – Bucuresti, 1991. – 139с.
98673
  Gheorghe Carmen Publicity and Protection: A Comparative Analysis of Legal European Protection Granted to Credit and Events Consumers // Czech yearbook of international law : Editors Alexander J. Belohlavek; Filip Cerny; Nadezda Rozehnalova. – New York : Juris, 2013. – Vol. 4 : Regulatory measures and foreign trade / ed.: Alexander J. Belohlavek, Filip Cerny, Nadezda Rozehnalova. – P. 159-173. – ISBN 978-1-57823-334-2
98674
  Stephenson Howard Publicity for prestige and profit / Stephenson Howard, Pratzner Wesley Fiske. – New York a.o., 1953. – 304с.
98675
  Szulczewski Michal Publicystyka / Szulczewski Michal. – Warszawa, 1961. – 112с.
98676
  Siryk L. Publicystyka Jozefa Lobodowskiego na lamach "Biuletynu PolskoUkrainskiego" // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 18


  Glownym celem artykulu jest przestawienie i ocena postawy artystycznej i spoleczno-politycznej Jozefa Lobodowskiego na pograniczu polsko-ukrainskim. Proby analizy dokonano na bazie jego publicystyki literackiej i politycznej, opublikowanej w pismie ...
98677
   Publicystyka konspiracyjne PPR. 1942-1945. – Warszawa
1. – 1961. – 382с.
98678
  Virgilius, P.M. Publii Virgilii Maronis opera. – P.
1. – 1745. – 205с.
98679
   Publikacije elektrotehnickog fakulteta. Seria: Matematika / Univerzitet u Beogradu. – Beograd
  1. – 1990
98680
   Publikacije elektrotehnickog fakulteta. Seria: Matematika / Univerzitet u Beogradu. – Beograd
  9. – 1998
98681
   Publikacije elektrotehnickog fakulteta. Seria: Matematika / Univerzitet u Beogradu. – Beograd
  10. – 1999
98682
   Publikacije elektrotehnickog fakulteta. Serija: Matematika / Univerzitet u Beogradu. – Beograd
  11. – 2000
98683
   Publikacije elektrotehnickog fakulteta. Serija: Matematika / Univerzitet u Beogradu. – Beograd
  13. – 2002
98684
   Publikacije elektrotehnickog fakulteta. Serija: Matematika / Univerzitet u Beogradu. – Beograd
  16. – 2005
98685
   Publikacije elektrotehnickog fakulteta. Serija: Matematika / Univerzitet u Beogradu. – Beograd
  17. – 2006
98686
   Publikacje elektrotehnickog fakulteta / Univerzitet u Beogradu. – Beograd. – ISSN 03538893
T. 9. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
98687
  Levina T. Publishing activities og higher education institutions as a business process / T. Levina, N. Moshenskaya // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 5 (155). – P. 181-185. – ISSN 1993-6788


  Розглянуто видавничу діяльність як одну із складових наукового процесу ВНЗ (на базі наукових видавництв Казахстану).
98688
   Publius Ovidius Naso. – Bucuresti, 1957. – 582с.
98689
  Virgilius Publius Virgilius Maro. – Parisiis, 1798. – XXVIII, 390с.
98690
  Wertow Dsiga Publizist und Poet des Dokumentarfilms / Wertow Dsiga, 1960. – 72 s.
98691
  Becher Johannes Publizistik / Becher Johannes. – Berlin ; Weimar : Aufbau-Verl. – (J.R. Becher Gesammelte Werke ; 15)
1 : 1912-1938. – 1977. – 827 S.
98692
  Becher Johannes Publizistik / Becher Johannes. – Berlin ; Weimar : Aufbau-Verl. – (J.R. Becher Gesammelte Werke ; 16)
2 : 1939-1945. – 1978. – 798 S.
98693
  Bredel Willi Publizistik zur Literatur und Geschichte. / Bredel Willi. – Berlin-Weimar, 1976. – 555с.
98694
  Mann Heinrich Publizistische Schriften / Mann Heinrich. – M., 1951. – 192 с.
98695
  Sandelewski Wiaroslaw Puccini / Sandelewski Wiaroslaw. – Krakow, 1962. – 292с.
98696
  Sandelewski W. Puccini / W. Sandelewski. – Krakow, 1973. – 244с.
98697
  Nieciecki Jaroslaw Puchar przechodni / Nieciecki Jaroslaw, Twarogowski Tadeusz. – Lodz : Wyd-wo Haliny Zawilskiej, 1948. – 208s.
98698
  Kipling Rudyard Puck of pook`s hill. / Kipling Rudyard. – Harmondsworth, 1987. – 231с.
98699
   Pucki igrokazi XIX. stoljeca. – Zagreb, 1973. – 578с.
98700
   Pueblos desaparecidos: Los polovtsi, los pechenegas, los jazaros, los escilas, los antos, los burtatos, los avaros, los xiongnu, los taironas, los chavin, los mochicas, los mayas. – Moscu, 1988. – 191с.
98701
   Puglia, Lucania Calabria : 539 incisioni in nero quattro tavole a colori fuori testo una carta geografica. – Milan : Touring club Italiano, 1937. – 193 p., [5] pl. : ill. – Anno XV. – (Touring club Italiano : Attraverso l"Italia. Illustrazione delle regioni Italliane ; v. 8)
98702
  Wellm A. Pugowitza, oder Die silberne Schlusseluhr / A. Wellm. – [ Berlin-Weimar ] : Aufbau-Verl, 1975. – 325 S.
98703
  Wellm Alfred Pugowitza, oder Die silberne Schlusseluhr / Wellm Alfred. – [ Berlin-Weimar ] : Aufbau-Verl, 1976. – 325 s.
98704
  Dan George Pui de luna. / Dan George. – Bucuresti, 1960. – 144с.
98705
  Petiska Eduard Pujdeme si pro pohadku / Petiska Eduard. – Praha, 1975. – 98с.
98706
  Luka Wieslaw Pukanie do drzwi / Luka Wieslaw. – Warszawa, 1977. – 348с.
98707
  Derkovic Momcilo Pukotina. / Derkovic Momcilo. – Beograd, 1975. – 72с.
98708
  Fadijew A. Pulk amgunski / A. Fadijew. – Kijow, 1936. – 87 p.
98709
  Kozminski Karol Pulkownik Berek. Opowiesc o Berku Joselewiczu / Kozminski Karol. – Warszawa, 1959. – 308с.
98710
  Butkiewicz Krystyna Pulkownik Edmund Callier 1833-1893. / Butkiewicz Krystyna. – Warszawa, 1974. – 143с.
98711
  Dyer Wayne Pulling your own strings / Dyer Wayne. – New York, 1979. – 265 p.
98712
  Topol Josef Pulnocni vitr / Topol Josef. – Praha, 1956. – 144с.
98713
  Landa Vladimir Pulnoe / Landa Vladimir. – Praha, 1982. – 214с.
98714
  Russell William Pulpit elocution: comprising. – 2nd ed. – Andover, 1869. – 412с.
98715
  Fesenko S. Pulse power supply of electric arc discharges / S. Fesenko, V. Boretskij, A. Veklich // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – P. 51-53. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  В роботі наведені результати розробки імпульсного джерела живлення із стабілізацією струму для виконання досліджень плазми дуги, що горить між плавкими електродами. Розглянуті проблеми створення такого джерела та запропоновані шляхи їх вирішення. З ...
98716
  Elliott R.T. Pulsed magnet command systems / R.T. Elliott. – Chilton, 1969. – 13с.
98717
   Pulsed neutron research : Proceedings of the symposium on pulsed neutron research held by the Internat. Athomic Energy Agency at Karlsruhe, 10-14 May 1965. In 2 vol. – Vienna
2. – 1965. – 918 p.
98718
   Pulsed neutron research : Proceedings of the symposium on pulsed neutron research held by the Internat. Athomic Energy Agency at Karlsruhe, 10-14 May 1965/ In 2 vol. / Symposium on pulsed neutron research held by the International Athomic Energy Agency at Karlsruhe, 10-14 May 1965. – Vienna : International Athomic Energy Agency
V. 2. – 1965. – 918 p.
98719
   Pulsed neutron research. Proceedings of the symposium on pulsed neutron research held by the Internat. Athomic Energy Agency at Karlsruhe, 10-14 May 1965. In 2 vol.. – Vienna
1. – 1965. – 698с.
98720
  Schomburgk Hans Pulsschlag der Wildnis / Schomburgk Hans. – Berl. – 260с.
98721
  Schomburgk Hans Pulsschlag der Wildnis / Schomburgk Hans. – Berl., 1959. – 208с.
98722
  Maczubski Tadeusz Pultusk i okolice / Maczubski Tadeusz. – Warszawa, 1976. – 44с.
98723
  Cherkassky V. Pumps Fans Compressors / V. Cherkassky. – Moscow : Mir Publishers, 1990. – 388 p.
98724
  Serebryakov I.D. Punjabi literature. A brief outline / I.D. Serebryakov. – M., 1968. – 120с.
98725
  Сазонова Е.А. Punk capitalism как техника власти // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 175-176
98726
  Faulkner William Punkt zworotny / Faulkner William; Przeloz.Z.Kierszys. – Warszawa : Panstwowy Instytut Wydawniczy, 1967. – 295s.
98727
   Puppentheater der Welt : Zeitgenossisches Puppenspiel in Wort und Bild. – Berlin : Henschelverlag Kunst und Gesellschaft, 1968. – 237 S., 91 Pl. Ill. : Ill.
98728
  Varshavsky V.I. Puppets Without Strings / V.I. Varshavsky, D.A. Pospelov. – Moscow, 1988. – 294 p.
98729
   Pure strontium-87 isotope in rubidium biotite from the Ukrainian shield / A.V. Andreev, A.A. Valter, N.P. Dikiy, A.N. Dovbnya, G.K. Eremenko, Yu.V. Lyashko, A.I. Pisansky, V.L. Storizhko // Вопросы атомной науки и техники : научный журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. науч. центр "Харьковский физико-технический институт". – Харьков, 2011. – № 3 (73). – P. 54-59. – (Серия "Ядерно-физические исследования" ; вып. 55). – ISSN 1562-6016
98730
  Wargin-Slominski Jozeff Purga / Wargin-Slominski Jozeff. – Warszawa : Iskry, 1962. – 163 s.
98731
   Purification and biochemical characterization of fibrino(geno)lytic enzymes from tissues of Antarctic hydrobionts / N. Raksha, I. Udovychenko, T. Halenova, T. Vovk, O. Savchuk, L. Ostapchenko // Український антарктичний журнал : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Держ. установа "Нац. антарктичний науковий центр" [та ін.] ; голов. ред.: В. Старостенко ; редкол.: В. Богилло, І. Городецька, К. Ласка [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – Р. 69-81. – ISSN 1727-7485
98732
   Purification and characterization of HSP90 domains / L.V. Kratko, M.V. Roiuk, I.V. Kroupskaya, L.L. Sidorik // XIII міжнародна наукова конференція молодих вчених "Шевченківська весна: біологія - 2015" : матеріали конференції : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / "Шевченківська весна: біологія - 2015", міжнар. наук. конф. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – С. 15-15
98733
  Perrin D.D. a.o. Purification of laboratory chemicals / D.D. a.o. Perrin. – 2d ed. – Oxford a.o., 1980. – 568с.
98734
  Hubbard Ron L. Purification: An Illustrated Answer to Drugs / Ron L. Hubbard. – Copenhagen, 1985. – 95с.
98735
   Purity control by thermal analysis. Proceedings of the international symposium on purity control by thermal analysis, Amsterdam, 1957. – Amsterdam, London, New York..., 1957. – 182с.
98736
  Evangelista J. Purkyne: Zivot a dilo / J. Evangelista. – Praha : Avicenum, 1986. – 368s.
98737
  Pelikan Jarmil Purkynova spoluprace s Polaky / Pelikan Jarmil. – Brno, 1990. – 146с.
98738
  Dunich A.A. Purple coneflower viruses: species diversity and harmfulness / A.A. Dunich, L.T. Mishchenko // Biopolymers and cell : scientific journal / National acad. of sciences of Ukraine, Institute of molecular biology and genetics ; editor-in-chief Anna V. El"skaya [et al.]. – Київ, 2015. – Vol. 31, N 1. – Р. 15-28. – ISSN 0233-7657


  Viral diseases became an actual problem in medicinal plants cultivation. The number of viruses known to infect purple conefl ower increased signifi cantly in the last years in many countries. However, there is no any review about the viral diseases of ...
98739
  Lytvynenko Y. Purpose, types and main features of abstracts // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – P. 348-349


  Іноземна мова за професійним спрямуванням (право). Мета, види та основні особливості тез.
98740
  Slavicek M. Purpurna pepeljara naime to i to / M. Slavicek. – Zagreb, 1969. – 79с.
98741
   Puschkin-Museum der bildenden Kunste, Moscau : Malerei. – Leningrad, 1988. – 183с.
98742
  Thun Nyota Puschkinbilder (Bulgakow, Tynjanow, Platonow i i. / Thun Nyota. – Berlin, Weimar, 1984. – 250с.
98743
  Межов В.И. Puschkiniana : Библиогр. указ. ст. о жизни А.С. Пушкина, его соч. и вызван. ими произведений лит. и искусства / Сост. В.И. Межов. – Санкт-Петербург : Изд. Александров. лицей, 1886. – [4], VI, II, 406 с.
98744
  Каллаш В.В. Puschkiniana / В.В. Каллаш. – Киев : Тип. И.И. Чоколова
1. Библиографические труды о Пушкине, их общий характер и научное значение ; 2. Стихотворение о Пушкине (1817-1849). – 1902. – 146 с.
98745
  Каллаш В.В. Puschkiniana : Материалы и исследования об А.С. Пушкине : в 2 вып. / В.В. Каллаш. – 1902-1903. – Киев : Тип. И.И. Чоколова
Вып. 2. – 1903. – [6], 420, II, VIII с. – Экз. без ориг. обл.
98746
  Ильинский Л. Puschkiniana за 1910 г.. – Санкт-Петербург : Тип. Императорской Академии наук, 1913. – 17 с. – отд. отт. из : "Пушкин и его современники", в. 16
98747
  Ильинский Л.К. Puschkiniana за 1911 и 1912 годы / Л.К. Ильинский. – Петроград : тип. Имп. Акад. наук, 1915. – 48 с. – Отд. оттиск: Пушкин и его современники. Вып. 19-20
98748
  Фомин А.Г. Puschkiniana, 1900-1910 / А.Г. Фомин; Акад. наук СССР, Труды Пушкинского дома. – Ленинград : Изд-во Акад. наук СССР, 1929. – 306, [2] с. – Памяти С.А. Вергерова и Б.Л. Модзалевского
98749
  Фомин А.Г. Puschkiniana, 1911-1917 = Пушкиниана / А.Г. Фомин; Акад. наук СССР, Ин-т лит. ; [отв. ред. Л.Б. Модзалевский]. – Москва ; Ленинград : Акад. наук СССР, 1937. – 539 с.
98750
  Weressajew W. Puschkins leben / W. Weressajew. – Kiew : Staatsverlag der nationalen minderheiten der USSR, 1937. – 68 S.
98751
   Puskin kreslir. – Praha, 1960. – 62с.
98752
  Stockl Ernst Puskin und die Musik : Mit einer annotierenden Bibliographie der Puskin - Vertonungen 1815-1965 / Stockl Ernst. – Leipzig, 1974. – 502с.
98753
  Zywulska K. Pusta woda / K. Zywulska. – Warszawa : Iskry, 1963. – 192 s.
98754
  Turczynski Andrzej Puste katedry / Turczynski Andrzej. – Krakow : Wyd-wo literackie, 1982. – 135s.
98755
   Pustelnik z Krakowskiego Przedmiescia, czyli charaktery ludzi i obyczajow. – Warszawa
T. 2. – 1818. – 276 s.
98756
  Twain M. Pustolovine Huckleberryja Finna / M. Twain. – Zagreb, 1974. – 275с.
98757
  Mauriac F. Pustynia milosci / Francois Mauriac; tlum. S.Zgorska. – Warszawa : PAX, 1971. – 179 s.
98758
  Buzzati Dino Pustynia Tatarow. / Buzzati Dino. – Warszawa, 1977. – 183с.
98759
  Warren R.P. Puszcza : Opowiesc z czasow Wojny Domowej / Robert Penn Warren; tlum. B. Zielinski. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1964. – 239 s.
98760
  Putrament Jerzy Puszcza / Putrament Jerzy. – Warszawa, 1966. – 366с.
98761
  Putrament Jerzy Puszcza / Putrament Jerzy. – Wyd. 3. – Olsztyn, 1974. – 298с.
98762
  Puchalski W. Puszcza / W. Puchalski. – Warszawa : "Sport i Turystyka", 1975. – 312 s.
98763
  Karpinski J.J. Puszcza Bialowieska / J.J. Karpinski. – Wyd. 3. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1977. – 152s.
98764
  Toporowski Marian Puszkin w Polsce : Zarys bibliograficzno-literacki / Toporowski Marian, 1949. – 322 s.
98765
   Puszkin we wspomnieniach swoich wspolczesnych. – Warszawa, 1955. – 700 s.
98766
  Illyes Gyula Pusztak nepe / Illyes Gyula. – Budapest, 1968. – 246с.
98767
  Waugh Evelyn Put out more flags / Waugh Evelyn. – Harmondsworth : Penguin books, 1977. – 222 p. – ISBN 1-85715-156-9
98768
  Cinger A.V. Putava botanika / A.V. Cinger. – Martin : Osveta, 1955. – 179s.
98769
  Magureanu Virgil Puterea politica. (Natura si functia sa sociala) / Magureanu Virgil. – Bucuresti, 1979. – 237с.
98770
  Leko Aleksander Putevi razvoja hemije / Leko Aleksander. – Beograd, 1957. – 30с.
98771
  Dukic Z. Putevi u Italiji, Svajcarskoj i Francuskoj / Z. Dukic. – Beograd : Gradevinska Knjiga, 1953. – 51 s.
98772
  Timtschenko V. Putin und das neue Russland / Viktor Timtschenko. – Munchen : Diederichs, 2003. – 352 S. – Bibliogr.: S. 335-344. – ISBN 3-7205-2460-4


  У пр. № 1694322 напис : Рідному факультету журналістики КДУ від випускника 1977 року Віктора Тимченка 26.05.07
98773
  Judash Ben Putin"s Coup // Церква і життя : український церковно-громадський часопис в Австралії. – North Melbourne, 2014. – Листопад (№ 11). – P. 10-11


  Ben Judash explains how the Russian leader used the Ukraine crisis to consolidate his dictatorship.
98774
  Rukavishnikov V. Putin"s Politics and the Russin Political Culture // Central European political science review (CEPSR) : quarterly of Central European political science alliance / Central European political science association. – Budapest, 2009. – Vol. 10, Nr 36/37, Summer/Fall : Political culture in Central Europe. – P. 9-39. – ISSN 1586-4197
98775
  Graur Al. Putina gramatica / Al. Graur. – Bucuresti, 1987. – 224с.
98776
  Смаглій К. Putinverstehers вражає провідні мізки світу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 2-3 листопада (№ 198/199). – С. 10-11


  Справжній масштаб гібридної війни Росії проти Заходу. Частина 1.
98777
  Monoranu Octav Putna / Monoranu Octav, Miclea Ion. – Bucharest, 1977. – 24с.
98778
  Okudzava Bulat Putovani diletantu / Okudzava Bulat. – Praha, 1983. – 652с.
98779
  Drda Jan Putovani Petra Sedmilhare / Drda Jan. – Praha, 1967. – 364с.
98780
  Svatopluk T. Putovani za hvezdou / T. Svatopluk. – Praha, 1955. – 264с.
98781
  Stejskal Antonin Putovanie po Sovietskom Zvaze. Zemepisne citanie pro mladez od 7. roch zakl. devatroc. skoly / Stejskal Antonin. – Bratislava, 1973. – 262с.
98782
  Christie Agatha Puzzles / Christie Agatha. – M., 1983. – 168с.
98783
   PVM: parallel virtual machine : A users` guide and tutorial for networked parallel computing / Geist Al, A. Beguelin, J. Dongarra, W. Jiang, R. Manchek. – Cambridge; London : The MIT press, 1997. – 278p. – (Scientific aand engineering computation). – ISBN 0-262-57108-0
98784
  Shaw Bernard Pygmalion / Shaw Bernard. – Harmondsworth, 1957. – 148с.
98785
  Shaw Bernard Pygmalion / Shaw Bernard. – Moscow, 1959. – 152с.
98786
  Shaw Bernard Pygmalione / Shaw Bernard. – Москва, 1972. – 140с.
98787
  Sandor Serge Pygmees / Sandor Serge. – Paris : Crater, 1998. – 56p. – (Theatre en Coulisses). – ISBN 2-911574
98788
  Soroka Yu. Pylyp Orlyk Constitution (1710) // 100 key events in Ukraian history / Y. Soroka. – Kharkiv : Folio, 2018. – P. 82-83. – (True History Series). – ISBN 978-966-03-8514-6
98789
   Pyrenaen. – Munchen ; Luzem : Verlag C.J. Bucher GmbH, 1989. – 158 S. : ill. – ISBN 3 7658 0614 5
98790
   Pyrolopyridine derivative as novel optical probe for water determination / V.V. Scherban, O.S. Vorobiova, O.O. Kuleshova, O.V. Khilya, Le T. Keda // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні тенденції 2020" : 21-23 жовт. 2020, Київ / "Сучасні Тенденції 2020", Київ. Конф. з аналіт. хімії. – Київ : LAT&K, 2020. – С. 67. – ISBN 978-617-7824-30-4
98791
  Четвериков С.С. Pyrrhia exprimens Walker =vexilliger Chr. = acontii Holtzermann в палеарктической области (Lepidoptera Noctuidae). / С.С. Четвериков (Москва) // Компакт- 252367 / С.С. Четвериков. – 2 с.
98792
  Четвериков С.С. Pyrrhia exprimens Walker =vexilliger Chr. = acontii Holtzermann в палеарктической области (Lepidoptera Noctuidae). / С.С. Четвериков (Москва) // Чешуекрылые. Т. III (Т-Я) - компакт. – 2 с.
98793
  Leveque P. Pyrrhos : these pour le Doctorat es lettres... / Pierre Leveque ; Univ. de Paris, Fac. des lettres. – Paris : Ed. E. de Boccard, 1957. – 736 p., [VII] f. : ill. – Index: p. 713-729. – Бібліогр.: с. 699-708 та в підрядк. прим.
98794
  Delcourt Marie Pyrrhos et Pyrrha, Recherches sur les valeurs du feu dans les legendes helleniques. / Delcourt Marie. – Paris, 1965. – 130с.
98795
  Fiut Aleksander Pytanie o tozsamosc / Fiut Aleksander. – Krakow : Universitas, 1995. – 204s. – bibliog.ss.:203-204. – ISBN 83-7052-246-7
98796
  Schroeder L.V. Pythagoras und die Inder : eine Untersuchung uber herkunft und Abstammung der Pythagoreischen Lehreng / L.V. Schroeder. – Leipzig : Schulze, 1884. – 93 S.
98797
   Python, C++, Pascal, JavaScript? Легко! // Київський університет. – Київ, 2019. – Лютий (№ 2). – С. 4


  "Перша командна олімпіада з комп"ютерного експерименту CETO для школярів стала реальністю на факультеті радіофізики, електроніки та комп"ютерних систем (ФРЕКС). Захід відбувався у два тури: під час заочного школярі обмірковували варіанти рішень для ...
98798
  Klos S. Pzeszow I okolice : Przewodnik / S. Klos. – Wydanie 2 poprawione i uzupelnione. – Warszawa : Sport i Turystyka, 1979. – 156s. : Wielobarwny plan miasta ze spisem ulic
98799
  Choniawko Andrzej PZPR w Wielkopolsce, 1948-1984 / Choniawko Andrzej. – Poznan, 1987. – 284с.
98800
  Лакіза-Сачук Pепродуктивне здоров"я населення України у контексті соціально-демографічного розвитку держави // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 7 : Український жіночий рух і процеси державотворення. – C. 91-93
98801
  Пенишкевич Я.И. Pетинопатия преждевременно рожденных. Патогенез. Механизмы развития. Часть 1. Факторы риска / Я.И. Пенишкевич, Ю.Д. Годованец, И.В. Кошурба // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2017. – Т. 7, № 3 (25). – С. 75-81. – ISSN 2226-1230
98802
  Бутирін Є.О. Pеформа місцевого самоврядування Йосифа ІІ на українських землях у складі Австрійської імперії в другій половині XVIІІ століття // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2019. – Вип. 4 (88). – С. 15-23. – ISSN 2524-0323


  У статті здійснено історико-правовий аналіз реформи місцевого самоврядування на українських землях (Галичини, Буковини, Закарпаття), які увійшли до складу Австрійської імперії у другій половині XVIII ст. Виділено, що міська ординація 1783 р. зберегла й ...
98803
  Прокоп"як В. Pоль українських організацій та фахових об"єднань у діяльності національних професійних театрів Галичини періоду німецької окупації (1941 –1944 рр.) // Spheres of culture : journal of philology, history, social and media communication, political science, and cultural studies / Maria Curie-Sklodovska University in Lublin, Faculty of Humanities, Branch of Ukrainian Studies. – Lublin, 2014. – Vol. 8. – С. 403-412. – ISSN 2300-1062
98804
  Paciorek Antoni Q - Ewangelia Galilejska / Paciorek Antoni. – Lublin : Tow-wo naukowe KUL, 2001. – 412s. – (Zrodla i monografie / Tow-wo naukowe KUL ; 221). – ISBN 83-7306-047-2
98805
   Qafqaz Albaniyasinin Etnomedeni Irsi = Ethnic and cultural heritage of Caucasian Albania: International scientific conference, Baku, 21-24 of May, 2001 : Beynelxalq elmi konfrans, Baki, 21-24 may, 2001. – [Baki], 2001. – 116с.
98806
  Ualsher Tukeev Qality and economic efficiency of machine translation methods / Ualsher Tukeev, Marek Milosz, Diana Rakhimova // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 3 (141). – С. 441-447 : tabl., fig. – Bibliogr.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
98807
   Qasevet : историко-этнографический журнал. – Симферополь, 1984-
№ 41 : Адынънен къарт ол! Крымско-татарские имена : происхождение и значение. – 2013
98808
   Qasevet : историко-этнографический журнал. – Симферополь, 1984-
№ 42. – 2014
98809
  Райманс Г. QBASIC / Г. Райманс. – Киев, 1992. – 176с.
98810
   QDR 2001: strategy-driven choices for America"s security. – Washington : National defense university press, 2001. – XY,[1],388p. – ISBN 1-57906-052-8
98811
  Bruy A. QGIS by example : leverage the power of QGIS in real-world applications to become a powerful user in cartography and GIS analysis / Alexander Bruy, Daria Svidzinska. – Birmingham ; Mumbai : Packt Publishing, 2015. – IX, 296, [10] p. : ill., maps, tab. – (Community Experience Distilled ) ( Open source : Community Experience Distilled). – ISBN 978-1-78217-467-7
98812
  Seit-Celil Qirimtatar tili = Кримськотатарська мова : самовчитель : Ogretici kitap / [Abibulla Seit-Celil]. – Harkiv : Folio, 2021. – 287, [1] s. : ill., tab. – Текст кримськотатар., укр. мовами. – ISBN 978-966-03-9239-7
98813
   Qiushi / Central commitee of the Communist party of China. – Beijing : Qiushi Journal Press. – ISSN 1674-7569
Vol. 2, no. 4. – 2010
98814
   Qiushi / Central commitee of the Communist party of China. – Beijing : Qiushi Journal Press. – ISSN 1674-7569
Vol. 2, no. 1. – 2010
98815
   Qiushi / Central commitee of the Communist party of China. – Beijing : Qiushi Journal Press. – ISSN 1674-7569
Vol. 4, no. 2. – 2012
98816
  Ярема Х. Qiuzlet та Classtime - онлайн-сервіси для навчання // Освітні тренди професійного розвитку педагогічних працівників в умовах неформальної освіти : зб. навч.-метод. матеріалів для пед. працівників : [навч.-метод. посібник] / Комун. закл. "Центр проф. розвитку пед. працівників" Ужгород. міської ради. – Ужгород : Ліра, 2021. – Кн. 1 / [ред. І.З. Даньків]. – С. 115-126. – (Навчально-методичний посібник). – ISBN 978-617-596-338-8
98817
  Fara D.C. QSPR modeling of complexation and distribution of organic compounds / Dan Cornel Fara. – Tartu : Tartu university press, 2004. – 125с. – (Dissertationes chimicae Universitatis Tartuensis, ISSN 1406-0299 ; N 39). – ISBN 9985-56-850-8
98818
   QSPR анализ люминесцентных свойств комплексов Eu(III) и Tb(III) с амидами 2-оксо,4-гидроксихинолин,3-карбоновой кислоты / И.И. Леоненко, А.В. Егорова, Л.Н. Огниченко, А.В. Ляховский, Д.И. Александрова, И.В. Украинец, В.Е. Кузьмин, В.П. Антонович // Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Наукова рада з аналітичної хіиії НАН України. – Київ, 2011. – Т. 6, № 1/2. – С. 38-50. – ISSN 1991-0290


  При помощи 2D-QSРR моделей, построенных на симплексных и циркулярных дескрипторах, дифференцированных на основе информационных потенциалов атомов, для ряда производных амидов гидроксихинолин-3- карбоновой кислоты установлена связь люминесцентных ...
98819
  Стельмах С.І. QSPR Моделі для прогнозу дзета-потенціалів наночастинок оксидів / С.І. Стельмах, В.Є. Кузьмін, Л.М. Огніченко // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2021. – Т. 26, вип. 2 (78). – C. 101-110. – (Серія: Хімія). – ISSN 2304-0947
98820
   Qu est-ce que l"Unesco?. – Paris, 1968. – 80с.
98821
  Belov G. Qu"est-ce que l"etat? / G. Belov. – Moscou, 1989. – 141с.
98822
   Qu"est-ce que l"Unesco?. – Paris, 1966. – 80с.
98823
  Volkov F.M. Qu"est-ce que la plus-value? / F.M. Volkov. – M : Progres, 1989. – 317 p.
98824
  Souvorova M. Qu"est-ce que la propriete? / M. Souvorova, B. Romanov. – Moscou, 1989. – 166с.
98825
  Marinko G. Qu"est-ce que la revolution scientifique et technique? / G. Marinko. – Moscou, 1990. – 326с.
98826
  Colins Qu"est-ce que la science sociale / Colins. – Paris : Garnier Freres ; Libraires
T. 2-e. – 1854. – 507 p.
98827
  Bouzouev A. Qu"est-ce que le capitalisme? / A. Bouzouev; Vinokourov A., Romanova N. – Moscou, 1988. – 242с.
98828
  Sabirov Kh. Qu"est-ce que le communisme? / Kh. Sabirov. – Moscou, 1988. – 294с.
98829
   Qu"est-ce que le communisme? (Questions et reponses). – Moscou, 1974. – 109с.
98830
  Berbechkina Z. a.o. Qu"est-ce que le materialisme historique? / Z. a.o. Berbechkina. – Moscou, 1988. – 295с.
98831
  Savtchenko P. Qu"est-ce que le travail? / P. Savtchenko. – Moscou, 1987. – 238с.
98832
  Outkin E. Qu"est-ce que les syndicats? / E. Outkin. – Moscou, 1989. – 149с.
98833
   Qu"est-ce que..? : Glossaire des termes socio-politiques. – Moscou, 1990. – 189с.
98834
  Kroutogolov M. Qu`est-ce que la democratie sovietique? / M. Kroutogolov. – M., 1978. – 327с.
98835
  Kirilenko G. Qu`est-ce que la personnalite? / G. Kirilenko, L. Korchounova. – Moscou, 1989. – 260с.
98836
  Kirilenko G. Qu`est-ce que la philosophie? / G. Kirilenko, L. Korchounova. – M., 1987. – 229с.
98837
  Krapivine V. Qu`est-ce que le materialisme dialectique? / V. Krapivine. – Moscou, 1987. – 331с.
98838
  Ermakova A. Qu`est-ce que les classes et la lutte de classes? / A. Ermakova, V. Ratnikov. – Moscou, 1989. – 248с.
98839
  Cusimano L. Qua e la per l"Italia : viaggio attraverso le regioni italiane / Linda Cusimano, Luciana Ziglio. – Firenze : Alma edizioni, 2008. – 192 p. : ill. + CD audio. – ISBN 978-88-6182-037-1
98840
  Сенкевич Г. Qua vadis / Г. Сенкевич. – Москва, 1991. – 558с.
98841
  Сенкевич Г. Qua vadis : роман / Генрік Сенкевич ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; пер. з польської В. Бойка ; [ передм. Р.П. Радишевського ]. – Харків : Фоліо, 2008. – 512 с. – (Бібліотека світової літератури / редкол. : Т. Денисова, Р. Доценко та ін.). – ISBN 978-966-03-4296-5
98842
  Сенкевич Г. Qua vadis (Куда грядешь?..) : Роман из времен Нерона в 11 ч., с эпилогом / Генрих Сенкевич; Полн. пер. Ф.В. Домбровского; С предисл. и примеч. пер. – Санкт-Петербург : Склад изд-я в книжном магазине "Нового Времени", 1898. – 568 с., 1 л. портр. – С портретом автора на фронтисписе
98843
   Quaderno della poesia italiana. – Roma, 1957. – 61с.
98844
  Concetta Amato Quaderno di mondo italiano : Esercizi comunicativi / Concetta Amato. – Roma, 1993. – 70 с.
98845
  Saveljeva D. Quadratic and cubic spline collocation for volterra integral equations / D.Saveljeva. – Tartu : Tartu university press, 2006. – 118р. – (Dissertationes mathematicae Universitatis Tartuensis, ISSN 1024-4212 ; 44). – ISBN 9949-11-326-1
98846
  Knus Quadratic and Hermitian Forms over Rings / Knus, Marx-Albert. – Berlin a.o. : Springer-Verlag, 1991. – 524 p. – ISBN 3-540-52117-8
98847
  Kudrya Yu. Quadratic multiparameter tully-fisher relations For galaxies from 2mfgc catalog // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : міжнар. конф. в рамках VII Всеукраїнського фестивалю науки, 21-24 трав. 2013 р. : зб. тез доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [sci. organizing comm. (SOC ): S. Vyzhva (chair) et. al. ; sci. comm. members: V. Afanasiev et. al.]. – Kyiv : Київський університет, 2013. – P. 20
98848
  Boot John Quadratic programming: Algorithms. Anomalies. Applications / Boot John. – Amsterdam : North-Holland Publishing Company, 1964. – 214p. – (Studies in mathematical and managerial economics ; Vol.2). – ISBN 0-444-41892-X
98849
  Scarpitti P. Quadrature du cercle / P. Scarpitti. – Buenos Aires : [S. n.], 1927. – 19 p.
98850
  Lossius Lucas Quaestiones Lucae Lossii in Evangelia dominicalia et praecipuorum festorum Iesu Christi... et sanctorum eius: ex praelectionibus et scriptis Phil. Melanthonis : iam reces accurato iudicio ita collectae, et institutae, ut iuventuti in scholis puerilibus et alijs utilier proponi et enarrari possint : una cum indice verborum et rerum memorabilium // In Genesin enarratio, tradita Rostochii, ut ad lectionem textus Bibliorum auditores invitarentur a Davide Chytraeo / Chytraeus David. – Vitebergae(Wittenberg) : Exc. Iohannes Crato, 1558. – [40], 581p.
98851
  Maykowska M. Quaestiones platonicae selectae = Wybrane zagadnienia platonskie / Maria Maykowska. – Varsoviae, 1949. – 24, [1] p. – (Societas scientiarum Varsoviensis ; Sectio I linguarum aique literarum)
98852
  Kuznetsov V. Qualification of Criminal Violation: Regulatory and Law enforcement Issues / V. Kuznetsov, O. Spiricheva // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – P. 256-258
98853
  Guyvan P.D. Qualification provocation as a way to combat corruption // The institutionalisation of public relations in the fight against corruption: the experience of countries of Eastern and Western legal traditions (universal theoretical framework for relevant anti-corruption law of Ukraine) : collective monograph : PJ4/17 0117U007203 Corruption preventiuon act of Ukraine: sci. a. methodological justification of ensuiring the effectiveness a. efficiency of provisions implementation / TalTech Law School (Tallinn, Estonia), Fac. of Law ; Zaporizha Nat. Univ. (Zaporizha, Ukraine) [etc. ; ed. board: Vlad Vernygora et al.]. – Tallinn : Baltija Publishing, 2019. – Vol. 1 : / [L.A. Andreeva, S.O. Baranov, I.V. Boiko et al.]. – P. 177-196. – ISBN 978-9934-588-04-4
98854
   Qualitat als Managementaufgabe = Total quality management. – 2., uberarbeit. Aufl. – Landsberg/Lech, 1992. – 306с.
98855
  Zapalowska A. Qualitative analysis of pellets produced from Jerusalem artichoke (helianthus tuberosus L.) / A. Zapalowska, U. Bashutska // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2017. – Вип. 15. – P. 124-128 : fig., tabl. – Bibliogr.: Referen.: p. 127-128. – ISSN 1991-606X
98856
  Alexeyev V.N. Qualitative analysis. / V.N. Alexeyev. – M., 1967. – 564с.
98857
  Okac Arnost Qualitative analytische Chemie / Okac Arnost. – Lpz., 1960. – 644с.
98858
  Weigel Oliver Qualitative Ausstattungsmerkmale von Funktionalraumen in Ostsachsen // Beitrage zur regionalen Geographie / Institut fur Landerkunde. – Leipzig, 1999. – N 49. – 189 S. : Il.
98859
  Alexeyev V.N. Qualitative chemical semimicroanalysis / V.N. Alexeyev. – M., 1975. – 583с.
98860
  Yildirak K. Qualitative determinants and credit-default risk: evidence from Turkey / K. Yildirak, O. Suer // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 7 (145). – С. 333-344 : tabl., fig. – Bibliogr.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
98861
  Migdal A.B. Qualitative methods in quantum theory = Мигдал А. Качественные методы в квантовой теории : Trans. from rus. / A.B. Migdal. – London a.o. : W.A. Benjamin, Inc., 1977. – 437с.
98862
  Онопко М.О. Qualitative methods of research of sovereign wealth funds // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 117, (ч. 2). – С. 219-226. – ISSN 2308-6912


  Стаття присвячена розробці якісного підходу до дослідження діяльності фондів суверенного багатства. Розглянуто альтернативні стратегії дослідження проблем управління фондами національного багатства з врахуванням особливостей середовища діяльності та ...
98863
  Dylda S.S. Qualitative types of cosmological evolution in hydrodynamic models with barotropic equation of state / S.S. Dylda, V.I. Zhdanov // Advances in Astronomy and Space Physics / Taras Shevchenko national university of Kyiv ; Main astronomical observatory of the National academy of sciences of Ukraine ; ed. board : I.L. Andronov, Yu.Yu.Balega, L.F. Chernogor [et al.]. – Kyiv, 2017. – Vol. 7, iss. 1/2. – P. 17-22. – ISSN 2227-1481


  We study solutions of the Friedmann equations in case of the homogeneous isotropic Universe filled with a perfect fluid. The main points concern the monotony properties of the solutions, the possibility to extend the solutions on all times and ...
98864
  Plath Lothar Qualitatssicherung in der Bauausfuhrung / Plath Lothar. – Berlin, 1989. – 120с.
98865
  Beeby C.E. Qualitive aspects of educational planning / C.E. Beeby. – Paris, 1969. – 302с.
98866
  Semenets-Orlova Quality assurance in higher education in Ukraine: an aspect of state regulation / Semenets-Orlova, N.V. Hrabovenko // Public management : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Київ, 2020. – № 5 (25), december 2020. – P. 223-234. – ISSN 2414-0562


  Забезпечення якості вищої освіти в Україні: аспект державного (де)регулювання.
98867
  Knysh O. Quality assurance in Israely higher education system // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2019. – Вип. 1 (58). – С. 93-98. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595


  Забезпечення якості в системі вищої освіти держави Ізраїль.
98868
  Yeremenko I. Quality assurance internationalization in the European higher education area: legislative foundations // Studies in comparative education : scientific journal in education / National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Institute of Pedagogy, Ministry of Education and Science of Ukraine, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University ; ed. board: Nadiya Brit [et al.]. – Uman, 2018. – № 1 (35), january - june. – С. 12-19. – ISSN 2306-5532


  Інтернаціоналізація забезпечення якості в європейському просторі вищої освіти: законодавчі засади.
98869
  Mariuts I. Quality assurance of university education in EU countries: Romanian and Polish experience / I. Mariuts, O. Derkach // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – C. 34-37. – (Педагогіка ; вип. 2 (10)). – ISSN 1728-3817


  The article presents an analysis of external and internal assessment of the quality of higher education of Eastern European countries experience, namely Poland and Romania. These countries are close to Ukraine not only geographically, but also have a ...
98870
   Quality assurance tools for the management of internationalization / Project 144882-Tempus-2008-DE-JRGR "Quality assurance tools for the management of internationalization" ; [co-beneficiaries: Yerevan State Univ., Belarusian State Univ., Taras Shevchenko Nat. Univ of Kyiv etc. ]. – Kyiv ; [Vohyliv-Podilskyi] : [Hoverla-CEL], 2011. – 198, [1] p. : ill., tab. – Бібліогр. в кінці ст. – (European Commission TEMPUS ; QATMI). – ISBN 978-611-01-0308-4


  This project has been funded with support from the EU. This publ. reflects the views only of the aut., and the EU cannot be held responsible for any use which may be made of information contained therein
98871
  Klishch H.I. Quality improvement through quality audit in Austrian higher education / H.I. Klishch, N.O. Fedchyshyn, N.I. Yelahina // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 2 (74). – С. 153-157. – ISSN 1681-2751


  У статті проаналізовано підходи до аудиту в Австрії. Представлено різні підходи до впровадження аудиту в освітню систему Австрії і висвітлено проблему забезпечення якості як з погляду відповідних органів, так і з погляду закладів вищої освіти. У статті ...
98872
  Swanson Gustav Quality in our Environment a Public Problem / Swanson Gustav. – New England : The University of New England, 1968. – 10p.
98873
  Savkova V. Quality management model for higher educational institutional // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. С.І. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (121). – Р. 98-108. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  This article reports the conceptual design of QMM-HEISP: a Quality Management Model for Higher Education Institutions (HEIs) Students" Performance. This model has been theoretically founded on recommendations from the ISO 9001 IWA 2:2007 international ...
98874
   Quality of Education and Innovation-Driven Development: the New Ukrainian School Reform in the Context of Global Trends / V.G. Kremen, L.M. Hrynevych, V.I. Lugovyi, Z.V. Talanova // Science and innovation : ukrainian review journal of future / National academy of sciences of Ukraine ; ed. board: V. Semynozhenko, І Pritula, Е. Libanova [et al.]. – Kyiv, 2022. – Vol. 18, № 1 (103). – С. 29-43. – ISSN 2409-9066
98875
  Pappas G. Quality of education in the European union strategic documents: a critical analysis // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2020. – Вип. 1 (62). – C. 86-92. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595


  Якість освіти в стратегічних документах Європейського Союзу: критичний аналіз.
98876
   Quality of higher education in Ukraine and Poland: comparative aspects / O. Yuzyk, I. Mazaikina, H. Bilanych, M. Yuzyk // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2019. – Т. 9, вип. 1. – P. 66-74. – ISSN 2308-4081


  Якість вищої освіти в Україні та Польщі: порівняльні аспекти.
98877
  Fedchyshyn N. Quality of higher medical education in Germany: realities and peculiarities // Людинознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Чепіль. – Дрогобич, 2020. – № 11/43 (2020). – С. 103-114. – (Серія "Педагогіка"). – ISSN 2313-2094


  Проаналізовано рівень підготовки майбутніх лікарів у Німеччині, який базується на науковій основі та гарантованій якості під-готовки фахівців медицини.
98878
  Madzikova A. Quality of life of seniors in the context ofpopulation ageing in Slovakia / A. Madzikova, Ja. Mitrikova, A. Senkova // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 7/8 (1). – Р. 109-112. – ISSN 1728-6220


  Quality of life (QOL) is nowadays becoming part of numerous researches and the term is being developed in several scientific disciplines, such as economics, psychology, sociology, as well as geography, etc. Despite this fact, there is no well ...
98879
  Kornus Anatolii Quality of the environment and medical-geographical situation in the Sumy region / Kornus Anatolii, Kornus Olesya, Shyschuk Volodymyr // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 19 (2). – Р. 144-151. – Bibliogr.: Referen.: 7 name. – ISSN 2076-1333


  Revealed the features and achievements of Canadian agrilogistics and supply management, which is an important factor of the high efficiency of agriculture in Canada, which is known worldwide as one of the largest manufacturers and exporters of various ...
98880
   Quality of university education: educological discourse : collective monograph / [V. Ogneviuk, O. Buinytska, O. Bulvinska et al.] ; ed. by Victor Ogneviuk ; Borys Grinchenko Kyiv University. – Prague : Oktan, 2022. – 219, [1] p. : ill., tab. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-80-88415-56-5
98881
  Crosby Philip Quality Without Tears: The Art of Hassle-Free Management / Crosby Philip. – New York, 1985. – 205с.
98882
  Peyrefitte Alain Quand la Chine s"eveillera / Peyrefitte Alain. – Paris
2. – 1973. – 415с.
98883
  Lanoux Armand Quand la mer se retire / Lanoux Armand. – Paris, 1978. – 382с.
98884
  Girard Quand la sante devient publique / Girard, Jean-Francois; Avec la collaboration de Eymeri Jean-Michel. – Paris : Hachette litteratures, 1998. – 258p. – ISBN 2-01-235457-2
98885
  Lumet Quand les vaches seront folles : Comedie dramatique / Lumet, Jean-Claude. – Paris : Art et comedie, 2003. – 16p. – (Collection Cote jardin). – ISBN 2-84422-347-8
98886
  Alexeyev V.N. Quantative analysis. / V.N. Alexeyev. – M., 1966. – 524с.
98887
  Macke Wilhelm Quanten (Ein Lehrbuch der theoretischen Physik) / Macke Wilhelm. – Leipzig : Geest & Portig, 1959. – 496 s.
98888
  Kahan T. Quanten theorie : Eine Einfuhrung in die Theorie der Materie und der Strahlung. Vom Autor erganzt und neubearb. / T. Kahan; In Deutscher Sprache hrsg. von A. Uhlmann. – Berlin : Akademie, 1963. – 10, 170 S. : 30 Abb.
98889
  Macke Wilh. Quanten und Relativitat. Ein Lehrbuch der theoretischen Physik / Wilh. Macke. – 2. durchgesehene Aufl. – Leipzig : Geest & Portig, 1965. – 238 S.
98890
  Dunken Helga Hildegard Quantenchemie der adsorption an Festkorperoberflachen / Dunken Helga Hildegard, Lygin Vladimir Ivanovic. – Leipzig, 1978. – 207с.
98891
   Quantenchemie: Ein Lehrgang. – Berlin
1. – 1973. – 517с.
98892
  Haken H. Quantenfeldtheorie des Festkorpers / H. Haken. – Stuttgart : B.G.Teubner, 1973. – 311 S.
98893
  Petr Snapka Quantification of company"s management control impact and its modelling / Petr Snapka, Andrea Copikova, Stanislav Konkolski // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 6 (144). – С. 539-547 : fig. – Bibliogr.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
98894
  Shkilniak S.S. Quantifier-free functional and renominative logics of partial predicates / S.S. Shkilniak, D.B. Volkovytskyi // XXVII international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2016)" : dedicated to 70-th anniversary of Professor O. Nakonechnyi : May 23-27, 2016 : abstracts : Tbilisi-Batumi, Georgia / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2016)", intern. conference. – Київ : [s. n.], 2016. – P. 149-151. – ISBN 978-966-7166-39-7
98895
   Quantifying and estimating additive measures of interaction from case-control data / O. Hossjer, L. Alfredsson, A.K. Hedstrom, M. Lekman, I. Kockum, T. Olsson // Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv ; ed.: J.M. Corcuera, M. Dozzi, M. Kleptsyna [et al.]. – Kyiv; Vilnius, 2017. – Vol. 4, n. 2. – Р. 109-125. – ISSN 2351-6046


  In this paper we develop a general framework for quantifying how binary risk factors jointly influence a binary outcome. Our key result is an additive expansion of odds ratios as a sum of marginal effects and interaction terms of varying order. These ...
98896
  Davydov Y. Quantifying non-monotonicity of functions and the lack of positivity in signed measures / Y. Davydov, R. Zitikis // Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv ; ed.: J.M. Corcuera, M. Dozzi, M. Kleptsyna [et al.]. – Kyiv; Vilnius, 2017. – Vol. 4, n. 3. – Р. 219-231. – ISSN 2351-6046


  In various research areas related to decision making, problems and their solutions frequently rely on certain functions being monotonic. In the case of non-monotonic functions, one would then wish to quantify their lack of monotonicity. In this paper ...
98897
  Thiel R. Quantitat oder Begriff? : Der heuristische Gebrauch mathematischer Begriffe in Analyse und Prognose gesellschaftlicher Prozesse / R. Thiel. – Berlin, 1967. – 611с.
98898
  Render B. Quantitative analysis for management / Barry Render, Ralph M. Stair, Michael E. Hanna. – 11th ed. – Boston [etc.] : Pearson, 2012. – 667 p. : ill., tab., portr. – Index: p. 661-667. – (Global edition). – ISBN 978-0-273-75286-8
98899
   Quantitative Analysis of Catecholamines and Related Compounds. – New-York; Chichester : Halsted Press, 1986. – 384p.
98900
  Nazarovets S.A. Quantitative Analysis of the Co-Publications of Ukrainian Scientists with the Nobel Laureates 1994-2018 in Science // Science and innovation : ukrainian review journal of future / National Academy of Sciences of Ukraine ; ed. in chief Paton B. ; ed. board : Andon P., Andronati S., Babayev E. [et al.]. – Kiev, 2020. – Vol. 16, № 5 (95). – C. 103-110. – ISSN 2409-9066


  Кількісний аналіз спільних публікацій українських науковців з нобелівськими лауреатами 1994-2018 рр. у окремих галузях науки.
98901
  Shnyrkov O.I. Quantitative analysis of trade complementarity between Ukraine and the EU / O.I. Shnyrkov, D.S. Pliushch // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Резнікова Н.В., Дорошко М.С., Нанавов А.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 141. – С. 89-97. – ISSN 2308-6912


  Resolving the issue of global climate change addresses a number of vital issues, including the identification of participants and the scope of their competences and areas of responsibility. One of the most influential actors are international ...
98902
  Kartashov N.V. Quantitative and qualitative limits for exponential asymptotics of hitting times for birth-and-death chains in a scheme of series // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 89. – Р. 40-50. – ISSN 0868-6904
98903
  Autenrieth-Keller Quantitative chemische Analyse zum Gebrauch in Chemischen und Pharmazemtischen laboratorien. / Autenrieth-Keller; Oskar Keller. – Dresden und Lpz.
9. – 1954. – 292с.
98904
  Autenrieth-Keller Quantitative chemische Analyse. / Autenrieth-Keller; H. Hanka. – Dresden-und Lpz.
10. – 1959. – 306с.
98905
  Carpenter J.R. Quantitative community studies of land animals / J.R. Carpenter. – Cambridge : University Press, 1936. – P. 231-245. – J. of animal ecology, V.5, 1936
98906
  Leamer E.E. Quantitative international economics / Edward E. Leamer a. Robert M. Stern. – New Brunswick ; London : Aldine Transaction, a div. of Transaction publ., 2009. – XII, 209 p. : ill., tab. – Index: p. 201-209. – Бібліогр. в кінці ч. – ISBN 978-0-202-30871-5
98907
  Bulkot O. Quantitative methods of estimation of the degree of company"s transnationality // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 73. – (Економіка ; вип. 3 (204)). – ISSN 1728-3817


  The article is devoted to the problem of estimating of the level of trasnationality of the companies. The existing approaches to the measurement of trasnationality are generalized. Amethodology is developed for measuring the depth of company"s ...
98908
  Riemer Joachim Quantitative organische Mikroanalyse / Riemer Joachim. – Berl., 1966. – 130с.
98909
  Lobanov Victor Quantitative structure-property relationships in large descriptor spaces / Lobanov Victor. – Tartu, 1995. – 35,99с.
98910
  Valentine Jerome Quantitative technigues for financial analysis / Valentine Jerome, Mennis Edmund. – Homewood; Georgetown : Irwin; Irwin-Dorsey, 1971. – XIII,284p. : ill. – (C. F. A. research foundation)
98911
  Lucey Terry Quantitative techniques / Lucey Terry. – 4th ed. – London : DP publications, 1992. – 6,531p. – На обкл.: "The complete course text". – ISBN 1-858050-44-8
98912
  Turginbayeva A.N. Quantitave assessment of regional economy competitiveness (republic of Kazakhstan case study) / A.N. Turginbayeva, S.T. Abilbaev // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 8 (146). – С. 477-485 : tabl. – Bibliogr.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
98913
   Quantoren-Modalitaten-Paradoxien : Beitrage zur Logik. – Berlin : Deut. Verl. der Wissenschaften, 1972. – 524 p.
98914
   Quantum-chemical investigation of correlation between the polar factor е and the charge on [beta]-carbon atom of the vinyl group in substituted styrenes / Y. Filimonova, V. Ovdenko, A. Kolendo, O. Kronikovskiy // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – P. 76-80. – (Хімія ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  Quantum-chemical calculations of the effective charges on [beta] carbon atom of vinyl group in substituted styrenes were carried out with the help of such semi-empirical methods as AM1, PM3, PM6, PM7 and RM1. Correlations between calculated values of ...
98915
  Tamm Toomas Quantum-chemical simulation of solven effects / Tamm Toomas. – Tartu, 1993. – 108с.
98916
   Quantum-Chemical Study of Acceptor Properties of Fullerene and Its Bridge Derivatives / E.L. Pavlenko, V.A. Sendiuk, V.A. Brusentsov, O.P. Dmytrenko, M.P. Kulish, N.V. Obernihina, Y.O. Prostota, O.D. Kachkovsky, V.S. Brovarets // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова ; редкол.: В.Б. Молодкін, А.Г. Білоус, І.В. Блонський [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 16, вип. 2. – Р. 389-402. – ISSN 1816-5230
98917
  Mustafina Marta Quantum and tempo effects of changes during the demographic transition: classification of world sub-regions and selected countries // Acta Universitatis Carolinae / Charles University in Prague. – Praha, 2020. – P. 15-26. – (Geographica ; vol. 55, N 1). – ISSN 0300-5402
98918
  Simon Z. Quantum Biochemistry and Specific Interactions / Z. Simon. – Tunbridge Wells, Kent : Abacum Press, 1973. – 251p.
98919
  Tamm T. Quantum chemical modelling of polypyrrole / Tarmo Tamm. – Tartu : Tartu university press, 2003. – 100с. – (Dissertationes chimicae Universitatis Tartuensis, ISSN 1406-0299 ; N 32). – ISBN 9985-56-758-7
98920
  Tammiku-Taul Quantum chemical study of the properties of grignard reagents / Jaana Tammiku-Taul. – Tartu : Tartu university press, 2003. – 119с. – (Dissertationes chimicae Universitatis Tartuensis, ISSN 1406-0299 ; N 34). – ISBN 9985-56-881-7
98921
   Quantum Electrodynamics = А.А. Соколов, И.М. Тернов, В.Ч. Жуковский, А.В. Борисов Квантовая электродинамика : tr. from rus. / A.A. Sokolov, I.M. Ternov, V.Ch. Zhukovskii, A.V. Borisov; A.A. Sokolov, I.M. Ternov, V.Ch. Zhukovskii, A.V. Borisov. – Moscow : Mir Publishers, 1988. – 335 p. – ISBN 5-03-000790-3
98922
   Quantum field theory and high energy physics : Proceedings of the VI School of Young Scientists. – Moscow : Moscow University Press, 1991. – 178 p.
98923
   Quantum groups: Proceedings of Workshops held in the Euler International Mathematical Ins-te, Leningrad, Fall 1990. – Berlin a.o., 1992. – 398с.
98924
  Karpenko K. Quantum mechanical analysis of cytidine and 6-azacytidine biological activity molecular mechanisms / K. Karpenko, O. Sudakov, M. Platonov // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Р. 19-22. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Нуклеозиди цитидин та 6-азацитидин - це дві природні органічні сполуки, які мають широкий спектр біологічної активності і певним чином взаємодіють із ДНК - полімеразою. У даній роботі було виконано неемпіричне квантово - механічне моделювання ...
98925
  Sokolov A.A. Quantum mechanics = Соколов А.А., Тернов И.М., Жуковский В.Ч. Квантовая механика : Trans. from rus. / A.A. Sokolov, I.M. Ternov, V. Zhukovskii. – Moscow : Mir Publishers, 1984. – 496с.
98926
  Rubinowicz A. Quantum Mechanics / A. Rubinowicz. – Warszawa : Elsevier Publishung Company, 1968. – 584 p.
98927
  Giacomuzzi S. Quantum Mechanics (QM) and Psychology: A New Field of Cooperation? // Психологічне консультування і психотерапія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Д. Капоцца ; редкол.: Д. Аргіропоулос, Бондаренко О.Ф, Бурлачук Л.Ф. [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 13. – С. 6-17. – ISSN 2410-1249


  Квантова механіка (ПМ) та психологія: нове поле співпраці?
98928
  Demutsky V.P. Quantum mechanics, common sense and philosophical problems = Квантовая механика, здравый смысл и философские проблемы / Viktor P. Demutsky, Revol"d V. Polovin, Oleg M. Pignasty ; 0The 200th anniversary of Kharkov National university. – Kharkov : Kharkov National University, 2003. – 192 p. : ill. – Текст англ. – Bibliogr.: p. 177-191. – ISBN 966-623-176-X
98929
  Davydov A.S. Quantum mechanics. = Давыдов А.С. Квантовая механика : trans. from rus. / A.S. Davydov. – 2nd ed. – Oxford : Pergamon Press, 1976. – 637с.
98930
  Maydanyuk S.P. Quantum method of determination of penetrability in FRW model with radiation // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – P. 47-52. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-031-9. – ISSN 1812-5409


  У роботі розглядається закрита квантова модель Фрідмапна-Робертсопа-Уолкера з почитанною космологічною константою, радіацією та газом Чаплигіна. Для аналізи ймовірності народження всесвіту на інфляційній стадії як функції енергії радіації уведено нове ...
98931
  Ovechko V.S. Quantum model of diffraction / V.S. Ovechko, O.V. Mikhnenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Р. 29-31. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано квантову модель дифракції для зон френзеля і Фраунгофера. Показано можливість застосування теорії розсіювання. Запропоновано нове пояснення (інтерпретація) експерименту Юнга.
98932
  Haar D. ter Quantum Statistical mechanics. / D. ter Haar. – Oxford
2. – 1965. – 65с.
98933
  Kremp D. Quantum statistics of nonideal plasmas / D.Kremp, M.Schlanges, W.-D.Kraeft in collaboration with T.Bornath. – Berlin, Heidelberg : Springer, 2005. – 11,525 p. : 141 fig. – (Atomic, optical, and plasma physics). – ISBN 3-540-65284-1
98934
   Quantum systems and methods in mathematics, physics and chemistry / Min. of education and science of Ukraine, Odessa state environmental univ. ; ed.: A.V. Glushkov, O.Y. Khetselius, A.A. Svinarenko, V.V. Buyadzhi. – Odessa : TES, 2019. – 205, [1] p. : ill., tab. – Бібліогр. в кінці ст. – (Series: Progress in Applied Mathematics and Quantum Optics). – ISBN 978-617-7711-55-0
98935
   Quantum Theory of Solids. – M. : Mir, 1982. – 320 p.
98936
  Kostiuk M. Quarantaine, confinent, isolement: vers la comprehension // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; відп. ред. І.В. Смущинська ; редкол.: І.І. Нічаєнко, Р. Брунер, В.Б. Бурбело [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1 (7). – С. 127-133. – ISSN 2617-8923
98937
  Tovstonogov Gueorgui Quarante ans de mise en scene / Tovstonogov Gueorgui. – M., 1976. – 397с.
98938
  Sarcey Francisque Quarante Ans de Theatre / Sarcey Francisque. – Paris, 1900. – 403 s.
98939
   Quarante carats / Barillet, , Pierre, et Gredy, , Jean-Pierre. – Paris, 1967. – 119с.
98940
  Груман Г. QuarkXPress 5 : Библия пользователя / Гален Груман, Барбара Ассади, Келли Антон; Пер. с англ. А.С. Барбаш, Н.А. Дзема и др. – Москва; Санкт-Петербург : Диалектика; Вильямс, 2003. – 864 с. : іл. + CD ROM. – ISBN 5-9459-0402-1
98941
   QuarkXPress 6 : Базовый курс. Учебное пособие. – 3-е изд. – Киев. Москва : Век. КОРОНА.НТИ, 2004. – 464с. – ISBN 966-7140-40-7
98942
  Gruman G. QuarkXpress 6 Bible / Galen Gruman, Barbara Assadi. – Indianapolis : Wiley, 2003. – 46,962 p. : ill. – ISBN 0-7645-4115-3
98943
  Koper K. Quarries as geotouristic objects - presented on the basis of post-mining object from the Swietokrzyskie // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – P. 248-260 : fig., tabl. – Bibliogr.: Referen.: 29 nam.
98944
  Bloem Adriaan Quarterly national accounts manual : Concepts, data sources, and compilation / Bloem Adriaan, Dippelsman Robert, Maehle Nils. – Washington : International Monetary Fund, 2001. – XII,210p. – ISBN 1-58906-031-8
98945
   Quarterly of applied mathematics. – Providence. – ISSN 0033-569X
Vol. 39, N 4. – 1982. – С. 433-544


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
98946
   Quarterly of applied mathematics. – Providence. – ISSN 0033-569X
Vol. 56, N 4. – 1998


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
98947
   Quarterly of applied mathematics. – Providence. – ISSN 0033-569X
Vol. 56, N 3. – 1998


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
98948
   Quarterly of applied mathematics. – Providence. – ISSN 0033-569X
Vol. 56, N 2. – 1998


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
98949
   Quarterly of applied mathematics. – Providence. – ISSN 0033-569X
Vol. 56, N 1. – 1998


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
98950
   Quarterly of applied mathematics. – Providence. – ISSN 0033-569X
Vol. 57, N 1. – 1999


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
98951
   Quarterly of applied mathematics. – Providence. – ISSN 0033-569X
Vol. 57, N 4. – 1999


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
98952
   Quarterly of applied mathematics. – Providence. – ISSN 0033-569X
Vol. 57, N 3. – 1999


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
98953
   Quarterly of applied mathematics. – Providence. – ISSN 0033-569X
Vol. 57, N 2. – 1999


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
98954
   Quarterly of applied mathematics. – Providence. – ISSN 0033-569X
Vol. 58, N 3. – 2000


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
98955
   Quarterly of applied mathematics. – Providence. – ISSN 0033-569X
Vol. 58, N 2. – 2000


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
98956
   Quarterly of applied mathematics. – Providence. – ISSN 0033-569X
Vol. 58, N 1. – 2000


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
98957
   Quarterly of applied mathematics. – Providence. – ISSN 0033-569X
Vol. 58, N 4. – 2000


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
98958
   Quarterly of applied mathematics. – Providence. – ISSN 0033-569X
Vol. 59, N 3. – 2001


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
98959
   Quarterly of applied mathematics. – Providence. – ISSN 0033-569X
Vol. 59, N 2. – 2001


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
98960
   Quarterly of applied mathematics. – Providence. – ISSN 0033-569X
Vol. 59, N 1. – 2001


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
98961
  Sumaruk T. Quasi-biennial variations of the solar and geomagnetic activities / T. Sumaruk, P. Sumaruk // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 4. – С. 179-182 : Рис. – Бібліогр.: c. 181-182. – ISSN 0203-3100
98962
   Quasi-discrete spectral femtosecond supercontinuum investigation / N. Kachalova, V. Voitsekhovich, V. Khomenko, R. Pilgun // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – P. 23-24. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  An interference signal of two spectral supercontinua derived from a single source was experimentally investigated. Appearance of a quasi-discrete structure was detected on the whole spectrum length of supercontinuum from 550 to 900 nm. The distance ...
98963
  Borovyk S.O. Quasi-linear fuzzy system for traffic control car // XXV international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2015)" : May 11-15, 2015 : abstracts : Skhidnytsia / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2015)", intern. conference. – Київ : [s. n.], 2015. – C. 14-17. – ISBN 978-966-8725-10-4
98964
  Petersson M. Quasi-stationary distributions for perturbed discrete time regenerative processes // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 89. – Р. 140-155. – ISSN 0868-6904


  Non-linearly perturbed discrete time regenerative processes with regenerative stopping times are considered. We define the quasi-stationary distributions for such processes and present conditions for their convergence. Under some additional ...
98965
  Dadyka D.I. Quasi-stationary mode of the beam-plasma discharge / D.I. Dadyka, I.O. Anisimov // Вопросы атомной науки и техники : научный журнал / Нац. акад. наук Украины ; Нац. науч. центр "Харьков. физ.-техн. ин-т" ; редкол.: И.М. Неклюдов, И.Е. Гаркуша, В.Н. Воеводин [и др.]. – Харьков, 2018. – № 6 (118). – Р. 164-167. – (Серия "Физика плазмы" ; вып. 24). – ISSN 1562-6016
98966
  Obadeanu V. Quasi - connexions lineaires / V. Obadeanu, F. Gret, V. Marinca; Univ. din Timisoara. – Timisoara, 1986. – 22p. – (Seminarul de geometrie si topologie ; 89)
98967
  Weyssenhoff T. Quasi una fantasia / Teresa Weyssenhoff; ilustrowal W. Terechowicz. – Warszawa : Nasza ksiegarnia
Tom 2. – 1971. – 247 s. : il.
98968
  Samoilenko O.V. Quasicomposition as a productive way of building occasional words in novels by terry pratchett // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Халіман О.В., Голобородько К.Ю., Даниленко А.І. [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 55. – С. 49-58. – ISSN 2312-0665


  Квазікомпозиція як продуктивний спосіб творення оказіональних слів у романах Террі Пратчетта.
98969
  Lehto O. Quasiconformal mappings in the plane / O. Lehto, K. I. Virtanen ; transl. from the German by K.W. Lucas. – 2nd ed. – Berlin ; Heidelberg ; New York : Springer, 1973. – VII, 258, [2] s. : 15 fig. – Bibliogr.: p. 249-252. – (Die Grundlehren der mathematischen Wissenschaften : in Einzeldarstellungen mit besonderer Berucksichtigung der Anwendungsgebiete / Hrsg.: J.L. Doob [u. a.] ; Bd. 126). – ISBN 3-540-06093-6
98970
   Quasigroups and related systems. – Kishinau
Vol.2, N 1. – 1995
98971
  Varol E. Quaternary basaltic volcanism reflecting heterogeneous mixture of two mafic melts: Golova basaltic rocks, Southern Anatolia, Turkey / E. Varol, M. Alpaslan // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 1. – С. 69-79 : fig., table. – Bibliogr.: Referen.: p. 77-79. – ISSN 0016-7525
98972
  Kastler A. Quatre-vingt-douzieme Congres National des Societe savantes. / A. Kastler. – Paris, 1967. – 24с.
98973
  Hugo V. Quatre-vingt-treize / V. Hugo. – Москва, 1955. – 124 с.
98974
  Hugo V. Quatre-vingt-treize / V. Hugo. – Изд. 2-е. – Л., 1958. – 126с.
98975
   Quatre declarations sur la question raciale. – Paris, 1969. – 58с.
98976
   Quatre milles mots les plus usites en Russe. Dictionnaire elementaire pour les ecoles ecoles etrangeres. – M., 1975. – 271с.
98977
  Hugo Victor Quatrevingt-treize = Девяносто третий год / Hugo Victor. – Москва : Высшая школа, 1978. – 624с.
98978
   Quatrieme Conference Cartographique Regionale Des Nations Unies Pour L"Asie Et L"Extreme-Orient. – New York : Nations Unies
1 : Rapport de la Conference. – 1966. – 29p.
98979
  Шмидт М. Quatro Pro for Windows ... для пользователя / М. Шмидт. – Київ, Москва : BHV, Бином, 1994. – 368c. – ISBN 3-89360-025-6; 5-7503-0011-0
98980
  Longoria Grillo Jose Antonio Que color tiene el infierno? / Longoria Grillo Jose Antonio. – Habana, 1975. – 131с.
98981
  Grillo Longoria Que color tiene el infiorno? / Grillo Longoria, Jose Antonio. – La Habana, 1975. – 131с.
98982
  Strugatski A. Que dificil es ser dios! / A. Strugatski, B. Strugatski. – 2. ed. – M., 1976. – 274с.
98983
   Que e...?: Pequeno dicionario de termos sociais e politicos. – Moscovo, 1989. – 187с.
98984
  Haskell Arnold Que es el ballet? / Haskell Arnold. – 189с.
98985
  Buzuev A. Que es el capitalismo? / A. Buzuev. – M., 1987. – 286с.
98986
  Belov G. Que es el estado? / G. Belov. – Moscu, 1987. – 152с.
98987
  Buzuev V. Que es el marxismo-leninismo? / V. Buzuev, V. Gorodnov. – Moscu, 1987. – 288с.
98988
  Krapivin V. Que es el materialismo dialectico? / V. Krapivin. – M., 1985. – 320с.
98989
  Bugaev E. Que es el partido? / E. Bugaev. – Moscu, 1987. – 271с.
98990
  Kashin V. Que es el periodo de transicion? / V. Kashin, N. Cherkasov. – Moscu, 1988. – 182с.
98991
  Lenin V.I. Que es el poder sovietico? / V.I. Lenin. – M., 1969. – 68с.
98992
  Klementiev D. Que es el socialismo? / D. Klementiev, T. Vasilieva. – Moscu, 1987. – 199с.
98993
  Pirogov G. Que es ell sistema mundial del socialisme? / G. Pirogov. – Moscu, 1988. – 156с.
98994
  Rosental M. Que es la teoria marxista del conocimiento / M. Rosental. – Santiago de Cuba, 1962. – 114с.
98995
   Que es la Unesco? Organizacion de las Naciones Unidas para la Educacion, La Ciencia y la Cultura. – Paris, 1963. – 70с.
98996
  Tchernychevski Nikolai Que faire? / Tchernychevski Nikolai. – M., 1967. – 526с.
98997
  Tchernychevski Nikolai Que faire? / Tchernychevski Nikolai. – Moscou, 1987. – 575с.
98998
  Stelmaj Mijailo Que no se vierta la sangre / Stelmaj Mijailo. – M., 1975. – 304с.
98999
   Que savez-vous de l"Ukraine?. – K., 1968. – 68с.
99000
  Poniatowski Michel Que survive la France / Poniatowski Michel. – Monaco, 1991. – 287с.
<< На початок(–10)919293949596979899100(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,