Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)621622623624625626627628629630(+10)В кінець >>
622001
  Штыров А. "Кому я душу исповедую..." : поэзия: стихи // Наш современник : журнал писателей России . Литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей"; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2011. – № 4. – С. 72-85. – ISSN 0027-8238
622002
  Борисенко М.В. "Комунальна утопія" більшовиків у дискурсі тоталітарної культури (1920-1930-і роки) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 62-65. – (Історія ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Присвячено зміні комунального проекту як засобу трансформації повсякденного життя українців у сталінський період. This article is devouted to changes of soviet communal project, as way to transforming of ukrainian life style in Stalin"s time.
622003
  Межва Л. "Комунізм завдав Україні не меншої шкоди, аніж фашизм" // Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2011. – № 20 (73). – С. 30-32


  Академік Ігор Юхновський про три напрямки, що мають зробити Україну успішною
622004
  Малаков Д. "Конвалія: кохаю тебе вже давно!" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 20-21 грудня (№ 234/235). – С. 16


  Кілька історій про дореволюційну "кореспонденцію за допомогою квітів".
622005
  Вєткін А. "Конвертаційні центри": інституціональні особливості і роль у тіньовій економіці // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 8. – С. 12-19. – ISSN 0131-775Х
622006
  Гандзій О. "Конвоїри намагалися добити прикладами, але люди не давали" // Газета по-українськи. – Київ, 2016. – 21 жовтня (№ 85). – С. 20


  Володимира Свідзінського живцем спалили на корівнику.
622007
   [Конверський Анатолій Євгенович] // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 81. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
622008
  Скачко А.Б. Кому служит бюджет США, / А.Б. Скачко. – М., 1959. – 87с.
622009
  Кошицький Іван Олексійович Кому сняться мавки / Кошицький Іван Олексійович. – К., 1978. – 359с.
622010
  Вільний В.М. Кому співають жайвори / В.М. Вільний. – Київ, 1976. – 191 с.
622011
  Чамлай Б.Ф. Кому стяться кислиці / Б.Ф. Чамлай. – Дніпропетровськ, 1974. – 48с.
622012
  Морозов Е.С. Кому суждено жить / Е.С. Морозов. – Самара, 1991. – 511с.
622013
  Правик Ю. Кому та для чого потрібна реклама ? // Пульсар : Науково-популярний журнал. – Київ, 2002. – № 3. – С.52-53. – ISSN 1605-9875
622014
  Седнев В.В. Кому улыбается Будда? / В.В. Седнев. – К, 1986. – 296с.
622015
  Санин В.М. Кому улыбается океан / В.М. Санин. – М., 1967. – 223с.
622016
  Санин В.М. Кому улыбается океан. / В.М. Санин. – М, 1967. – 223с.
622017
  Тучинский Л.И. Кому улыбается удача / Л.И. Тучинский. – Киев, 1990. – 135с.
622018
  Сарнов Б.М. Кому улыбался Блок / Б.М. Сарнов. – Москва : Правда, 1988. – 48 с.
622019
  Воскрекасенко С.І. Кому хвала, кому хула : сатира і гумор / Сергій Воскрекасенко. – Київ : Радянська школа, 1952. – 128 с.
622020
  Кралюк П. Кому це потрібно? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 16 січня (№ 6). – С. 5


  Заява Міністерства культури про можливу заборону Греко-католицької церкви знаходиться не так у правовій чи релігійній, як у політичній площині.
622021
  Лагода В.К. Кому чолом, кого помелом : сатира, гумор, лірика, пісні / В.К. Лагода. – Київ : Дніпро, 1973. – 291 с.
622022
  Ковалев Д.М. Кому что дорого / Д.М. Ковалев. – Минск, 1982. – 208с.
622023
  Білецький М.С. Кому що... : гумор і сатира / М.С. Білецький. – Київ : Радянський письменник, 1985. – 70 с.
622024
  Песков Е.Б. Кому это выгодно / Е.Б. Песков, Б.А. Шабад. – М., 1958. – 63с.
622025
  Веселицкий А Кому это выгодно? / А Веселицкий. – Москва, 1980. – 247с.
622026
   Кому это выгодно?. – Киев : Политиздат Украины, 1980. – 141 с.
622027
  Булычев Кир Кому это нужно? / Булычев Кир. – М., 1991. – 350,1с.
622028
  Лахірі Д. Кому яке діло : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 50-74. – ISSN 0320 - 8370
622029
  Карівець І.В. Кому, коли і як викладати філософію? // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 42. – (Філософія. Політологія ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
622030
  Болтівець С. Кому, як і чим служить український психолог?. // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. ; редкол.: Я. Бугерко, Л. Журавльова, О. Завгородня [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – № 3 (69). – C. 127-132. – ISSN 1810-2131
622031
  Боконбаев Д. Комуз / Д. Боконбаев. – Ленинград, 1947. – 94 с.
622032
  Усенбаев А. Комуз : стихи и поэмы / Алымкул Усенбаев; пер. с кирг. – Фрунзе : Киргизгосиздат, 1958. – 144 с.
622033
  Беренштейн Л.Ю. Комуістична партія - організатор масового колгоспного руху в країні / Л.Ю. Беренштейн. – Київ, 1958. – 32с.
622034
  Георгіаді Н.Г. Комулятивно-цільовий підхід до формування інтегрованої системи управління економічним розвитком машинобудівного підприємства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 11. – С. 55-58 : рис. – Бібліогр.: 7 назв
622035
  Гордієнко К. Комуна на хуторі Куличка / К. Гордієнко. – Харків, 1930. – 72 с.
622036
  Сидоренко Володимир Комунальна власність - джерело наповнення місцевих бюджетів / Сидоренко Володимир, Корніюк Віктор; підгот. В. Корніюк // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 42-43


  Вітчизняним законодавством передбачено, що органи місцевого самоврядування мають право володіти, розпоряджатися та користуватися комунальним майном, створювати й утримувати власні структури управління комунальною власністю. Проте на практиці ця ...
622037
  Сидоренко Володимир Комунальна власність - джерело наповнення місцевих бюджетів / Сидоренко Володимир, Корніюк Віктор; підгот. В. Корніюк // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 42-43


  Вітчизняним законодавством передбачено, що органи місцевого самоврядування мають право володіти, розпоряджатися та користуватися комунальним майном, створювати й утримувати власні структури управління комунальною власністю. Проте на практиці ця ...
622038
  Бедрій Р. Комунальна власність в Україні: конституційно-правове забезпечення. // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 162-167. – (Серія юридична ; вип. 60). – ISSN 0136-8168
622039
  Гущик С. Комунальна власність на землю: становлення, сутність, реалізація // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2008. – № 4. – С. 20-22.
622040
  Бурашнікова О.С. Комунальна власність як об"єкт місцевого самоврядування // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 136-143. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
622041
  Апанасенко К. Комунальна власність як самостійна форма власності: ознаки, співвідношення з державною формою власності // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 8. – С.31-35. – ISBN 966-667-078-Х
622042
  Апанасенко К. Комунальна власність як самостійна форма власності: ознаки, співвідношення з державною формою власності // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 10. – С. 35-38. – ISSN 0132-1331
622043
  Алексєєв В. Комунальна власність: проблеми та перспективи // Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.200-206
622044
  Шкільняк М.М. Комунальна власність: становлення та проблеми розвитку // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2016. – № 11/12 (66). – С. 90-95. – ISSN 2309-1533
622045
  Соколова А.К. Комунальна та інші форми власності на ліси в новому Лісовому кодексі України // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 83. – С. 123-129. – ISSN 0201-7245
622046
  Вологодцев Іп. Комунальне господарство в містах України / Іп. Вологодцев, Іс. Каплунов. – Харків, 1930. – 68с.
622047
  Борисенко М. Комунальне господарство Києва в 1920-1930-х роках // Наукові записки з української історії : Збірник наукових статей / Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди К-ра іст. та культ. України. – Тернопіль, 2006. – Вип. 18 : Присвячений пам"яті О.С.Якименка. – С. 230-233. – ISBN 966-8029-58-5
622048
   Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків : ХНУ ім. О.М. Бекетова, 1992-. – ISSN 0869-1231
Вип. 130. – 2016. – 116 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія : Технічні науки та архітектура ; вип. 130)
622049
   Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків : ХНУ ім. О.М. Бекетова, 1992-. – ISSN 0869-1231
Вип. 132. – 2016. – 144 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія : Технічні науки та архітектура ; вип. 132)
622050
   Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків : ХНУ ім. О.М. Бекетова, 1992-. – ISSN 0869-1231
Вип. 133. – 2017. – 44 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія : Економічні науки)
622051
   Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків : ХНУ ім. О.М. Бекетова, 1992-. – ISSN 0869-1231
Вип. 134. – 2017. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія : Технічні науки та архітектура)
622052
   Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків : ХНУ ім. О.М. Бекетова, 1992-. – ISSN 0869-1231
Вип. 135. – 2017. – 178 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія : Технічні науки та архітектура ; вип. 135)
622053
   Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків : ХНУ ім. О.М. Бекетова, 1992-. – ISSN 0869-1231
Вип. 136. – 2017. – 40 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія : Економічні науки)
622054
   Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків : ХНУ ім. О.М. Бекетова, 1992-. – ISSN 2522-1809
Вип. 137. – 2017. – 146 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія : Технічні науки та архітектура)
622055
   Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків : ХНУ ім. О.М. Бекетова, 1992-. – ISSN 2522-1809
Вип. 138. – 2017. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія : Еконоиічні науки)
622056
   Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків : ХНУ ім. О.М. Бекетова, 1992-. – ISSN 2522-1809
Вип. 139. – 2017. – 218 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія : Технічні науки та архітектура)
622057
   Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків : ХНУ ім. О.М. Бекетова, 1992-. – ISSN 2522-1809
Вип. 140. – 2018. – 150 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія : Технічні науки та архітектура)
622058
   Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків : ХНУ ім. О.М. Бекетова, 1992-. – ISSN 2522-1809
Вип. 141. – 2018. – 66 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія : Економічні науки)
622059
   Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків : ХНУ ім. О.М. Бекетова, 1992-. – ISSN 2522-1809
Вип. 142. – 2018. – 278 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія : Технічні науки та архітектура)
622060
   Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків : ХНУ ім. О.М. Бекетова, 1992-. – ISSN 2522-1809
Вип. 143. – 2018. – 54 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія : Економічні науки)
622061
   Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків : ХНУ ім. О.М. Бекетова, 1992-. – ISSN 2522-1809
Вип. 144. – 2018. – 122 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія : Технічні науки та архітектура)
622062
  Борисенко М. Комунальне господарство та умови життя киян в 1920–1930-х роках // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 108-113
622063
  Курінний Є. Комунальне управління:ознаки принципи , поняття // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 12. – С.25-29. – ISSN 0132-1331
622064
  Череп А.В. Комунальний банк як інвестиційна складова соціально-економічного розвитку територіальних громад / А.В. Череп, С.О. Осипенко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 11 : Вплив балджу молоді на економічну безпеку країни. – С. 314-319. – ISSN 2222-4459
622065
  Чепіга Т.М. Комунальний майновий комплекс міста: сучасний стан та проблеми управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 2. – С. 133-136. – Бібліогр.: 14 назв
622066
  Ананасенко К. Комунальний сектор економіки: генезис, зміст та значення поняття // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 3. – С. 51-55. – Бібліогр.: на 22 пункти. – ISSN 0132-1331
622067
  Зима Д.Л. Комунальний фінансовий контроль: поняття та проблеми розвитку // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.81-86. – (Правознавство ; Вип. 200). – ISBN 966-568
622068
  Герасименко Н.О. Комунальні банки: реалії і перспективи правового регулювання // Економіка та право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень ; Держ. вищ. навч. заклад "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Донецьк, 2013. – № 2 (36). – С. 81-86. – ISSN 1681-6277
622069
  Апанасенко К. Комунальні господарські об"єднання: актуальні проблеми правового регулювання // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 2. – С. 50-53. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
622070
  Луговий В. Комунальні коледжі США: досвід для України // Педагогічна газета. – Київ, 2016. – Травень - червень (№ 3). – С. 4-5


  В Україні відповідно до Закону "Про вищу освіту" (2014 р.) значних змін зазнають вищі навчальні заклади I та II рівнів акредитації. Надмірна кількість університетів, академій та інститутів і сумарно завеликі обсяги підготовки фахівців у них призводять ...
622071
  Сечін С. Комунальні підприємства "Бюро технічної інвентарізації" мають право на існування // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 3. – С. 29-31.
622072
   Комунально-житлове господарство УРСР. – Київ, 1940. – 284с.
622073
  Ісаков П.М. Комунально-побутове забезпечення ув"язнених і засуджених до позбавлення волі в УСРР 1923 року // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України ; Ін-т кримінально-виконавч. служби. – Київ, 2015. – № 1 (9). – С. 51-68
622074
  Морозова Марина Комунальное путешествие : В курсе // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 5. – С. 88-91 : Фото
622075
  Симеонова Й. Комуникативен подход в обучението по чужд език / Й. Симеонова. – София, 1982. – 70с.
622076
  Любашенко О.В. Комуникативна дистанція в процесі особистісно-орієнтованої співдіяльності навчання мов // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 34-38


  Стаття присвячена виявленню проблем особистісно-орієнтованого навчання мов. Автор пропонує побудову педагогічного дискурсу шляхом скорочення комунікативної дистанції. Статья посвящена выявлению проблем личностно-ориентированного обучения языкам. Автор ...
622077
  Исусов М. Комунистическата партия и революционният процес в България 1944/1948 / М. Исусов. – София, 1983. – 336с.
622078
  Стефанов Ц. Комунистическият и антифашисткият печат през времето на фашистката диктатура в България. / Ц. Стефанов. – София, 1960. – 334с.
622079
  Филипов Д. Комунистическото общество / Д. Филипов. – София, 1982. – 408с.
622080
  Калакура О. Комунізація етнокультурного життя Галичини: історико-політологічний вимір // Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / [упоряд. П.П. Гай-Нижник]. – Київ : МП Леся, 2016. – С. 116-131. – ISBN 978-966-97599-1-7


  Також йдеться о русифікації Вищої школи.
622081
  Калакура О. Комунізація освітньо-культурних процесів у Галичині як засіб денаціоналізації краю // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2017. – № 1 (87), січень - лютий. – C. 12-28. – ISSN 2524-0137
622082
  Ніколаєнко І.І. Комунізм -- жива творчість мас. / І.І. Ніколаєнко. – К, 1962. – 194с.
622083
   Комунізм - живе втілення ідей Великого Жовтня. – Львів : Видавництво Львівського університету, 1967. – 211с.
622084
  Хрущов М.С. Комунізм - мир и щастя народів / М.С. Хрущов. – К
2. – 1962. – 347с.
622085
  Слободенко А.М. Комунізм - наша мета / А.М. Слободенко, В.П. Діденко. – К., 1960. – 50с.
622086
   Комунізм - наша мета. – К, 1963. – 60с.
622087
  Зацепілін Г.Ф. Комунізм - прапор світового революційного руху / Г.Ф. Зацепілін. – Київ, 1964. – 64с.
622088
  Прожогін В.Є. Комунізм - це рівність усіх / В.Є. Прожогін. – К., 1964. – 59с.
622089
  Рябцев В.П. Комунізм / В. Рябцев // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 203-204. – ISBN 966-642-073-2
622090
   Комунізм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 773. – ISBN 966-316-069-1
622091
  Єфіменко Г.Г. Комунізм vs. українське націєтворення в радянській Україні (1917-1938 рр.): сприяння, поборювання чи вимушене замирення? // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 2 (503). – С. 114-132. – ISSN 0130-5247
622092
  Мехеда М.І. Комунізм будувати молодим / М.І. Мехеда. – Львів, 1969. – 68с.
622093
  Кульчицький С. Комунізм в Україні: перше десятиріччя (1919-1928) / С. Кульчицький. – Київ : Основи, 1996. – 396с. – ISBN 966-500-005-5
622094
  Зязюн І.А. Комунізм і естетичний розвиток особи / І.А. Зязюн. – Київ, 1972. – 172с.
622095
  Ковалевський Б.П. Комунізм і класи / Б.П. Ковалевський. – Київ, 1965. – 143с.
622096
  Гутянський С.К. Комунізм і культура / С.К. Гутянський. – Київ, 1968. – 48с.
622097
  Лось В.Є. Комунізм і нації / В.Є. Лось. – Київ, 1965. – 36с.
622098
  Шпорлюк Р. Комунізм і націоналізм : Карл Маркс проти Фрідріха Ліста / Р. Шпорлюк; Переклав з анг. Г.Касьянов. – Київ : Основи, 1998. – 479с. – ISBN 966-500-008-Х
622099
  Худушин Ф.С. Комунізм і оновлення землі. / Ф.С. Худушин. – К., 1962. – 171с.
622100
  Драчов В.К. Комунізм і особиста власність / В.К. Драчов. – Київ, 1963. – 40с.
622101
   Комунізм і побут. – К, 1963. – 339с.
622102
  Колобков В.В. Комунізм і проблеми гуманізму / В.В. Колобков. – Київ, 1970. – 47с.
622103
  Санойца К. Комунізм і проблеми національностей у Центрально-Східній Європі в XX столітті. Польська Народна Республіка та її "національні парадокси" // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив ред. "Хроніка - 2000". – Київ, 2012. – Вип. 3 (93), ч. 2 : Україна - Польща: діалог упродовж тисячоліть. – С. 111-125. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
622104
  Ярославський Є. Комунізм і релігія / Є. Ярославський. – К, 1937. – 49с.
622105
  Ярославський Є. Комунізм і релігія / Є. Ярославський. – К, 1938. – 48с.
622106
  Колобков В.В. Комунізм і релігія / В.В. Колобков. – К., 1961. – 26с.
622107
  Нікітін С.Д. Комунізм і розвиток продуктивних сил / С.Д. Нікітін. – Київ, 1963. – 39с.
622108
  Донченко Р.І. Комунізм і свобода творчості / Р.І. Донченко. – Київ, 1964. – 44с.
622109
  Грідчин В.Ф. Комунізм і суспільний поділ праці / В.Ф. Грідчин. – Київ, 1968. – 108с.
622110
  Передерій В.Ф. Комунізм і суспільний прогрес / В.Ф. Передерій. – Київ, 1977. – 48с.
622111
  Лисенко О.Я. Комунізм і формування особи / О.Я. Лисенко. – К., 1978. – 48с.
622112
  Горбунова А.В. Комунізм і християнство у розумінні М. Бердяєва (за працею "Джерела і смисл російського комунізму") // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 279-280. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)
622113
   Комунізм перемагає. – К, 1961. – 227с.
622114
  Агеєва В. Комунізм під знаком тризуба // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 23 серпня (№ 30). – С. 15


  Книжка Олександра Ірванця "Харків. 1938" - одна з 16, що увійшли до довгого списку "Книги року ВВС". Про неї розповідає член журі конкурсу Віра Агеєва.
622115
  Мазур В.Н. Комунізм починається сьогодні / В.Н. Мазур. – К, 1960. – 64с.
622116
  Тичина П.Г. Комунізму далі видні : поезії / Павло Тичина. – Київ : Держлітвидав, 1961. – 62 с.
622117
  Козаченко О.О. Комунікативна активність аудиторії у контексті функціонування конвергентних медіа: соціологічний аспект // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 244-251. – (Серія соціологічна ; Вип. 6). – ISSN 2078-144X


  У статті розглянуто поняття медіа-конвергенції, її характеристики, рівні та передумови виникнення. У контексті аналізу медіа-конвергенції особливу увагу звернено на комунікативну активність аудиторії у створенні та споживанні медіа-продукції. Описано ...
622118
  Познякова О. Комунікативна активність студентів як чинник формування майбутнього фахівця у вищому навчальному закладі // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених "Молода наука - 2013" / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Н.-д. частина, Наук. т-во студентів та аспірантів. – Запоріжжя : ЗНУ, 2013. – Т. 2 : "Біологічні науки", "Педагогічні науки", "Психологія" / [редкол.: Фролов М.О. та ін.]. – С. 177-179
622119
  Казак С.П. Комунікативна варіативність соматикону емоційного реагування персонажа // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 27. – С. 123-130
622120
  Усов Д.В. Комунікативна версія теорії суспільної угоди: Ю. Габермас // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 3 (41). – С. 193-197
622121
  Молчанова А.О. Комунікативна взаємодія – складник професійної компетентності науково-педагогічних кадрів // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Українська інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2015. – № 3. – C. 50-56. – ISSN 2078-7782


  У статті висвітлено актуальну педагогічну проблему, присвячену ролі комунікативної взаємодії у сучасному освітньому процесі вищих навчальних закладів. Охарактеризовано комунікативну взаємодію як складову професійної компетентності науково-педагогічних ...
622122
  Шевченко О.В. Комунікативна взаємодія бізнесу і влади: сутнісні характеристики / О.В. Шевченко, Г.В. Шевченко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 103, (ч. 1). – С. 120-125


  В статті розглядаються особливості лобіювання, наведено підходи до визначення типології лобіювання. Показано, що так-звані "білі" та "тіньові" лобі-технології є окремим аспектом взаємодії між органами влади та бізнесовими структурами. Також показано ...
622123
  Манжула Є.Ю. Комунікативна взаємодія як фактор ефективності навчальної діяльності студентів-філологів // Політ. Сучасні проблеми науки : гуманітарні науки : тези доп. XVIII Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (3-6 квіт. 2018 р.) : [у 2 т.] / Нац. авіац. ун-т (Україна) ; Пол.-укр. дослід. ін-т (Польща) ; Міжнар. ун-т логістики і трансп. міста Вроцлав (Польща) [та ін. ; голов. ред.: В.М. Ісаєнко ; члени редкол.: О.М. Акмалдінова та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – Т. 1 : / [голов. ред.: В.М. Ісаєнко ; чл. редкол.: О.М. Акмалдінова та ін.]. – С. 308-309
622124
  Шестопал О. Комунікативна гра як засіб розкриття проблеми втрати та пошуку самоідентичності героя в романі Хуана Марсе "Двомовний коханець" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 337-341
622125
  Нікітюк Т.В. Комунікативна граматика турецької мови : (для студентів-тюркологів першого року навчання) / Т.В. Нікітюк, І.В. Прушковська ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : [б. в.], 2012. – 409 с. : табл. – Бібліогр.: с. 284-286
622126
  Мефанік М.С. Комунікативна діяльність інженера-педагога у професійному навчанні учнів професійно-технічного навчального закладу // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е.,Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 54/55. – С. 149-156. – ISSN 2074-8922


  "...У статті відмічено особливість професійного навчання учнів професійно-технічного навчального закладу та особливості комунікативної діяльності."
622127
  Юрченко Т.Ю. Комунікативна діяльність інституцій Європейського Союзу в Україні : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Юрченко Тетяна Юріївна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політех. ін-т", Видавничо-полігр. ін-т, Каф. видав. справи та редагування. – Київ, 2015. – 212 арк. – Додатки: арк. 202-212. – Бібліогр.: арк. 168-201
622128
  Юрченко Т.Ю. Комунікативна діяльність інституцій ЄС в Україні : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Юрченко Тетяна Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015. – 15 с. – Бібліогр.: 12 назв
622129
  Тур О. Комунікативна діяльність майбутнього спеціаліста: сутність та характерні особливості // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 5 (59). – С. 219-225. – ISSN 2312-5993
622130
  Кліш П. Комунікативна діяльність у розвитку і функціонуванні особистості / П. Кліш, А. Хом"як // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 8 (151), серпень. – С. 51-54. – ISSN 2308-4634
622131
  Омельченко І.М. Комунікативна діяльність у структурі свідомості і самосвідомості: феноменологія і ноуменологія // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; головні ред. Максименко С.Д., Седих К.В. – Київ ; Полтава, 2018. – № 1 (13). – С. 20-35. – ISSN 2226-4078
622132
  Ілляшенко С.М. Комунікативна ефективність групи у Facebook як інструменту просування випускової кафедри на ринку науково-освітніх послуг / С.М. Ілляшенко, Ю.С. Шипуліна, Н.С. Ілляшенко // Маркетинг і цифрові технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Окландер М.А. – Одеса, 2018. – Т. 2, № 1. – С. 83-95. – ISSN 2522-9087


  Викладено результати аналізу і кількісної оцінки за авторською методикою комунікативної ефективності сторінки (групи) випускової кафедри університету у соціальній мережі Facebook. Визначено основні напрями комунікативного впливу та їх адресатів. ...
622133
  Мірошниченко П.В. Комунікативна ефективність звукового образу радіопрограм (фокус-групове дослідження) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті проінтерпретовано результати фокус-групового дослідження, що мало на меті встановити комунікативну ефективність звукового образу радіопрограм з елементами драматизації, проаналізовано чинники впливу на інтенсивність сприйняття радіопрограми ...
622134
  Мірошниченко П. Комунікативна ефективність звукового образу радіопрограми (фокус-групове дослідження) // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 1. – С. 246-251


  У статті проінтерпретовано результати фокус-групового дослідження, що мало на меті встановити комунікативну ефективність звукового образу радіопрограм з елементами драматизації, проаналізовано чинники впливу на інтенсивність сприйняття радіопрограми ...
622135
  Шмига Ю.І. Комунікативна ефективність української телереклами : монографія / Юлія Шмига ; М-во освіти і науки України, Київ. міжнар. ун-т. – Київ : КиМУ, 2014. – 175 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 155-168
622136
  Горбач С.С. Комунікативна засоби вираження стратегії ухиляння від відповіді // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 395-399. – ISSN 1729-360Х
622137
  Стасів М.В. Комунікативна інтенція англійських з"ясувальних висловлень // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – С. 88-94. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 1). – ISSN 2312-6353
622138
  Шабат-Савка Комунікативна інтенція та авторський задум у лінгвальному континуумі художнього тексту // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 392-396
622139
  Хоменко О.В. Комунікативна іншомовна освіта як процес формування гармонійної особистості студентів вищих навчальних закладів економічного профілю // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 92. – С. 307-309. – (Педагогічні науки)


  У статті обгрунтовується необхідність комунікативної іншомовної освіти студентів вищих навчальних закладів економічного профілю з огляду на нові реалії глобалізованого світу.
622140
  Грабар Н.Г. Комунікативна компетентність бібліотекаря в процесі проведення ігрових заходів // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2010. – Вип. 29. – С. 80-85


  Показана роль комунікативної функції бібліотекаря як основної під час проведення ігрових заходів. Розкрита роль комунікативних навичок під час використання техніки ігрової діяльності.
622141
  Касярум К.В. Комунікативна компетентність викладача вищої школи // Наукова скарбниця освіти Донеччини : наук.-метод. журнал / Донец. обл. ін-т післядипл. пед. освіти, Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 2 (15). – С. 24-27


  У статті проаналізовано комунікативну компетентність як інтегративну характеристику викладача вищої школи. Представлено структуру, компоненти, критерії та показники комунікативної компетентності викладача вищої школи.
622142
  Тюріна В.О. Комунікативна компетентність викладача як складова його професійної компетентності / В.О. Тюріна // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2006. – Вип. 18. – С. 243-249. – ISBN 966-7352-66-8
622143
  Домбровська Я.М. Комунікативна компетентність документознавців як складова професійної діяльності // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 1. – С. 61-73. – ISBN 978-617-7009-44-3
622144
  Карп"юк М.Д. Комунікативна компетентність і ділова контактність як умова професійної самореалізації майбутніх кваліфікованих робітників // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ.пед.ун-т ім. Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – № 13. – С. 186-203. – ISBN 978-617-7009-23-7
622145
  Перегончук Н Комунікативна компетентність майбутніх психологів // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 491-500. – (Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія ; т. 10, вип. 23). – ISSN 2072-4772
622146
  Арістова Н.О. Комунікативна компетентність майбутніх філологів: сутність, зміст, структура // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 9-15. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 2 (11)). – ISSN 2411-264X
622147
  Ануфрієва Н.М. Комунікативна компетентність особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 52-55. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 12/13)


  Комунікативна компетентність розглядається як складний соціально-психологічний феномен, основу якого становить ціла низка здібностей. Показано, що психологічним підґрунтям успішності спілкування є соціальна обдарованість людей.
622148
  Бардин Н.М. Комунікативна компетентність працівників ОВС як компонент психологічного впливу на громадян // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2012. – С. 451-458. – (Серія психологічна ; Вип. 2 (2))
622149
  Бовдир О. Комунікативна компетентність студентів юридичних спеціальностей: зміст та структура // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 135. – C. 61-63. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8


  На основі аналізу наукової літератури подати обґрунтування змісту та сутності комунікативної компетентності студентів-юристів; зокрема в процесі навчання у ВНЗ; дати визначення поняття "комунікативна компетентність юриста".
622150
  Товмаш Д.А. Комунікативна компетентність: постпновка питання // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 87-88
622151
  Космеда Т. Комунікативна компетенція галичан в інтерпретації Івана Франка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 108-112. – (Серія філологічна ; Вип. 52). – ISSN 2078-5534
622152
  Єрмоленко Л.П. Комунікативна компетенція засобами позакласної роботи / Л.П. Єрмоленко. – Харків : Основа, 2011. – 80 с. : іл., табл. – На звороті тит арк. номер сер. зазнач. : Випуск 12 (108). – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 12 (107)). – ISBN 978-617-00-1183-1
622153
  Космеда Т. Комунікативна компетенція Івана Франка: міжкультурні, інтерперсональні, риторичні виміри / Тетяна Космеда. – Львів : ПАІС, 2006. – 328с. – ISBN 966-7651-42-8
622154
  Азарх К.С. Комунікативна компетенція у викладанні російської мови як іноземної у медичному ВНЗ // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 5 (185). – С. 313-316


  У статті розглянуто один з аспектів підготовки студентів-іноземців медичного ВНЗ до професійної діяльності – набуття ними комунікативних умінь і навичок. Акцент робиться на поетапному формуванні мовної, мовленнєвої, комунікативної компетенцій ...
622155
  Павлішак О. Комунікативна компетенція у підготовці вчителя іноземної мови / О. Павлішак, О. Гутиряк // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 5 (112), травень. – С. 71-75. – ISSN 2308-4634
622156
  Павленко О.О. Комунікативна компетенція фахівця і комунікативна компетенція посади / О.О. Павленко, Тимченко-Міхайліді, О.І. Карманова // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : [науковий журнал] / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 2 (97), ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 96-100 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1995-0519
622157
  Герцовська Н.О. Комунікативна компетенція як складова формування багатомовної особистості студента-філолога // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ін-т іноземної філології. – Ужгород, 2013. – Вип. 11. – С. 420-425. – ISBN 978-617-7132-02-07
622158
  Міщишина І.О. Комунікативна компетенція: щодо визначення поняття // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 82-86


  У статті проаналізовано різні підходи до визначення поняття "комунікативна компетентність". Теоретично обгрунтовано структуру й зміст комунікативної компетентності як складової комунікативної культури. В статье проанализированы разные подходы к ...
622159
  Попова О.В. Комунікативна концепція ідентичності Ч. Тейлора // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 197-198
622160
  Литвинчук О.В. Комунікативна культура в освітному просторі // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 95-97
622161
  Кузьменко Н. Комунікативна культура викладача в рецепції сучасних науковців / Н. Кузьменко, В. Самусенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 46-50. – (Педагогіка ; вип. 1 (5)). – ISSN 1728-3817


  На сучасному етапі реформування вищої освіти України професійна педагогічна діяльність викладача вищої школи має високу соціальну значущість, займає одне з центральних місць у державотворенні, формуванні національної свідомості й духовної культури ...
622162
  Петрович А. Комунікативна культура викладача та проблеми у комунікації зі студентами у вищих навчальних закладах / А. Петрович, М. Ковтун // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 63-66. – (Соціальна робота ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  Розглядається комунікативна культура викладача вищої школи та проблеми, які виникають у процесі роботи зі студентами. Проаналізовано поняття "комунікативна культура", його зміст і компоненти. Комунікація між викладачем і студентом виступає як спосіб ...
622163
  Цой Ю.М. Комунікативна культура оратора-журналіста // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 7. – С. 32-33
622164
  Дячук В.П. Комунікативна культура прямого телевізійного ефіру : автореф. ... канд. культурології : 26.00.01 / Дячук В. П. ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
622165
  Дранник В.А. Комунікативна культура сучасного керівника // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 32-33
622166
  Малик Ю.І. Комунікативна культура як складова професійної культури майбутніх фахівців публічного управління та адміністрування // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 267. – C. 127-132. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
622167
  Якімова К. Комунікативна культура як умова вдосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених "Молода наука - 2013" / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Н.-д. частина, Наук. т-во студентів та аспірантів. – Запоріжжя : ЗНУ, 2013. – Т. 2 : "Біологічні науки", "Педагогічні науки", "Психологія" / [редкол.: Фролов М.О. та ін.]. – С. 208-211
622168
   Комунікативна логіка : Начальна програма. – Київ, 2000. – 8с.
622169
  Мельник С. Комунікативна методика викладання української мови як іноземної // Студії з україністики : збірник наукових праць / Міжнар. школа україністики Нац. акад. наук України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 6 : Лінгвістика та лінгводидактика. – С. 244-252. – ISBN 966-95452-3-9
622170
  Велика К. Комунікативна методика навчання іноземним (англійської) мовам та її ефективність. Інноваційний підхід навчання за допомогою "skyp" // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 214-221
622171
  Сирінський Роман Аркадійович Комунікативна методологія як основа розробки неконфронтаційних моделей етнополітики : Дис.... канд.філософ.наук: 09.00.03 / Сирінський Роман Аркадійович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 193л. – Бібліогр.:л.178-193
622172
  Сирінський Р.А. Комунікативна методологія як основа розробки неконфронтаційних моделей етнополітики : Автореф. дис... канд. філософських наук: 09.00.03. / Сирінський Р.А.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 17 с. – Бібліогр.: 6 назв.
622173
  Перехейда В.В. Комунікативна місія внутрішнього туризму в Україні як інтегратора суспільства // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 83-87


  Визначено та проаналізовано аспекти комунікативної місії інтегратора суспільства, яку виконує внутрішній туризм в Україні. Розглянуто перспективи використання цього ресурсу для гармонізації суспільного діалогу. In the article it is identified and ...
622174
  Лисицький В. Комунікативна модель освітньої технології підготовки економістів-професіоналів : кадрове забезпечення банків / В. Лисицький, А. Камінський // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 5. – С. 42-44 : Рис. – Бібліогр.: 1 назва
622175
  Лила М.В. Комунікативна мотивація у навчанні усному іншомовному спілкуванню // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2013. – № 12. – С. 98-102. – ISBN 978-617-7009-07-7
622176
  Голтвяниця Н.Ю. Комунікативна норма французьких інтернет-форумів // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 57. – С. 17-20
622177
  Бульвінська О.І. Комунікативна освіта: досвід університетів США і Європи // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 112 (№ 9)
622178
  Рибачук О. Комунікативна основа суспільно-владної взаємодії у контексті розвитку соціального партнерства // Вісник Книжкової палати : ауково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 8 (265), серпень. – С. 11-14. – ISSN 2076-9326
622179
  Білошицька В.О. Комунікативна особистість як феномен політичної лінгвокультури : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Білошицька Валерія Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2017. – 246 арк. – Додатки: арк. 241-246. – Бібліогр.: арк. 219-240
622180
  Білошицька В.О. Комунікативна особистість як феномен політичної лінгвокультури (на матеріалі аналітичних статей українських, англійських та французьких масмедіа) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Білошицька Валерія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
622181
  Соснін О.В. Комунікативна парадигма суспільного розвитку : навч. посібник [для студентів ВНЗ] / О.В. Соснін, А.М. Михненко, Л.В. Литвинова ; Нац. акад. державного управління при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2011. – 219, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 201-218. – (Бібліотека магістра). – ISBN 978-966-1617-03-1
622182
  Соснін О.В. Комунікативна парадигма суспільного розвитку : навч. посібник [для студентів ВНЗ] / О.В. Соснін, А.М. Михненко, Л.В. Литвинова ; Нац. акад. державного управління при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2011. – 219, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 201-218. – ISBN 978-966-1617-03-1
622183
  Хожаіж І.В. Комунікативна перспектива загальнопитальних висловлень у сучасному французькому художньому дискурсі : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Хожаіж Ірина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – 189 арк. – Бібліогр.: арк. 167-189
622184
  Хожаіж І.В. Комунікативна перспектива загальнопитальних висловлень у сучасному французькому художньому дискурсі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Хожаіж Ірина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
622185
  Золотовська В.С. Комунікативна підготовка курсантів в історії розвитку морської освіти України // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 159. – С. 206-210. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
622186
  Джеджера К.В. Комунікативна підготовка студентів у вищих навчальних закладах: психолого-педагогічний аспект / К.В. Джеджера, Т.І. Черніговець // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2016. – С. 82-92. – (Серія "Психологія" ; вип. 4). – ISBN 966-7631-15-Х. – ISSN 2415-7384


  "...У статті висвітлено проблему підготовки студентів до продуктивного спілкування в умовах майбутньої професійної діяльності."
622187
  Радевич-Винницький Ярослав Комунікативна поведінка білінгвів у ситуації непаритетної двомовності: психолінгвістичний аспект // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 224-232. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглядається ставлення білінгвів до співвикористовуваних мов, вплив використовуваної мови на мовленнєву поведінку білінгва, особливості породження і сприйняття мовлення в ситуації українсько-російської двомовності.
622188
  Малєєва Н.С. Комунікативна поведінка залежних від соціальних мереж користувачів // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 1 : Психологія. – С. 74-78. – ISSN 2078-1687
622189
  Космеда Т.А. Комунікативна поведінка Івана Франка: чинник зовнішності в комунікації // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2007. – № 35. – С. 32-35.
622190
  Король Т. Комунікативна поведінка лектора у вищій школі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 70-76. – (Серія педагогічна ; вип. 29). – ISSN 2078-5526


  Розглянуто комунікативну поведінку лектора у сучасній вищій школі. Наведено головні вимоги до організації навчального процесу на лекції, застосування вербальних та невербальних засобів комунікації.
622191
  Борисенко Н.Д. Комунікативна поведінка персонажів британської драми: соціолінгвістичний аспект // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 133-138


  Стаття присвячена аналізу комунікативної поведінки персонажів британської драми. Досліджується специфіка комунікативної поведінки, її залежність від соціально-статусних характеристик мовця та слухача. Розглядаються особливості реалізації окремних ...
622192
  Тихомирова Є.Б. Комунікативна політика ЄС: інформаційна безпека VS транспарентність // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 102, (ч. 1). – С. 22-28


  Проаналізовано комунікаційну політику Європейського Союзу в контексті встановлення балансу між транспарентністю та інформаційною безпекою ЄС. Визначається її спрямованість на формування транспарентності інституцій ЄС та ...
622193
  Кузнєцова О. Комунікативна практика як засіб осмислення теоретичних принципів психологічної природи формулювання думки іноземною мовою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 64-65. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Стаття розглядає способи формування усномовленнєвої компетенції студентів на неспеціальних факультетах, психологічні механізми мововиробництва на основі володіння лексико-термінологічним апаратом. Article examines ways of the formation orally-speech ...
622194
  Єрмоленко А.М. Комунікативна практична філософія : Підручник / А.М. Єрмоленко. – Київ : Лібра, 1999. – 488с. – ISBN 966-7035-24-7
622195
  Бехта І.А. Комунікативна природа невласне-прямого мовлення та його роль у творенні внутрішньотекстової комунікації у текстах Чака Поланіка / І.А. Бехта, Є.С. Орищук // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2016. – С. 35-37. – (Серія "Філологічна" ; вип. 62). – ISSN 2519-2558


  Досліджується комунікативна природа невласне прямого мовлення (далі НПМ) та розкриваються особливості його застосування у текстах творів відомого американського письменника Ч. Поланіка, а також з’ясовуються рівні перебігу внутрішньотекстової ...
622196
  Івановська О. Комунікативна природа фольклорного тексту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 46-49. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  Зроблено спробу дослідити фольклорний наратив як смисловий традиційний утвір у подієвому аспекті, як живий комунікативний процес. Категорія колективності наративного акту представлена як узгодженість смислів транслятора та реципієнта традиційних знань ...
622197
  Вільчинська С. Комунікативна раціоналізація і специфіка історико-філософського наслідування в Україні (на прикладі антропологічної концептуалізації) // Філософія і методологія наукового пізнання : колект. монографія / Ю. Вільчинський, С. Бондар, Л. Рижко, В. Деркач, С. та ін. Вільчинська. – Київ : КНЕУ, 2014. – С. 128-144. – ISBN 978-966-483-893-8
622198
  Мельник О.Є. Комунікативна раціональність в контексті сучасної філософії освіти // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 35. – C. 150-161. – ISSN 2075-1443
622199
  Цибух О. Комунікативна раціональність у перемовинах із терористами // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 171-173.
622200
  Антонова О. Комунікативна роль і функції мемуарних елементів у циклі радіопередач Миколи Жулинського "Українська література: вчора і сьогодні" // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 128-133
622201
  Корольов І.Р. Комунікативна ситуація "виправдання": прагматичний та лінгвокультурний виміри : монографія / І.Р. Корольов ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2009. – 223 с. – ISBN 978-966-439-238-6
622202
  Корольов І.Р. Комунікативна ситуація "виправдання": функціонально-прагматичний та лінгвокультурний аспекти (на матеріалі української, російської та англійської художньої прози 19 ст.) : Дис. ... канд. філолог. наук. Спец. 10.02.15 - загальне мовознавство / Корольов І.Р.; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2008. – 238л. – Бібліогр.: л.236-238
622203
  Корольов І.Р. Комунікативна ситуація "виправдання": функціонально-прагматичний та лінгвокультурний аспекти (на матеріалі української, російської та англійської художньої прози 19 ст.) : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец.10.02.15 - Загальне мовознавство / Корольов Ігор Русланович ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Інститут філології. – Київ, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
622204
  Тараненко А.І. Комунікативна ситуація "освідчення в коханні" в англомовному середовищі // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 300-305


  Стаття написана на тему: "Комунікативна ситуація "освідчення в коханні" в англомовному середовищі". Ця ситуація характеризується значним емоційним напруженням комунікантів, що призводить до різних формально-структурних порушень. Під час освідчення в ...
622205
  Мусійчук Т. Комунікативна ситуація обурення // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Ажнюк Б.М., Андрейчук Н.І. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – № 4. – C. 104-110. – ISSN 2410-0927
622206
  Борисов О.О. Комунікативна ситуація сварки у британському та українському діалогічному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 89-96


  Статтю присвячено дослідженню ознак комунікативної ситуації сварки із встановленням особливостей мовленнєвої поведінки взаємодіючих між собою індивідів - представників британського та українського мовних етносів. Під час аналізу сварки встановлено ...
622207
  Шовгун Н.О. Комунікативна ситуація як фактор вибору мови спілкування // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 198-202. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 2)


  Досліджуються психолінгвістичні особливості малих соціальних груп в умовах білінгвізму.
622208
  Яценко Г. Комунікативна складова дистанційного навчання : аналіз поняття та рівні реалізації // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 88-94.
622209
  Баюра Д. Комунікативна складова діяльності підприємств - емітентів / Д. Баюра, А. Халковська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 68-70. – (Економіка ; Вип. 107/108). – ISSN 1728-3817


  В статті розкрито теоретичні засади формування зв"язків з інвесторами на підприємстві як основної частини комунікаційної політики компанії-емітента; визначено роль емітента в досягненні найкращого результату шляхом прямого чи опосередкованого донесення ...
622210
  Давидова І. Комунікативна складова концепції управління знаннями // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал : щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 1 (258), січень. – С. 11-14. – ISSN 2076-9326
622211
  Пасічник О.О. Комунікативна складова навчального тренінгу як засобу професійної підготовки студентів соціальної сфери // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2014. – № 1 (9). – С. 99-104
622212
  Подвірна Н. Комунікативна складова у відносинах між владою та суспільством // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Митко А.М., Вознюк Є.В., Бояр А.О. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 1. – C. 96-108. – ISSN 2522-1663
622213
  Грабар Н.Г. Комунікативна соціалізація студентської молоді // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 182. – С. 131-139. – (Економічні науки)
622214
  Кухарева-Рожко Комунікативна специфіка неповних конструкцій у науково-технічному тексті // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 118-126


  У статті Визначено комунікативну специфіку неповних конструкцій у і науковому тексті. Показано механізм монолінгвістичного відновлення логі-ко-граматичного суб"єкта під час редагування українських науково-техніч-Щ них текстів. Описано сконденсовані ...
622215
  Голі-Оглу Комунікативна спрямованість й особливості творення народного ритуального дискурсу // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2010. – Т. 28 : Мовознавство. – С. 215-223. – ISSN 1728-9572
622216
  Ситник О.В. Комунікативна спрямованість композиційно-графічного моделювання як складник стратегії розвитку новинних порталів : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Ситник Олексій Валерійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – 270 л. – Додатки: л. 198-270. – Бібліогр.: л. 178-197
622217
  Ситник О.В. Комунікативна спрямованість композиційно-графічного моделювання як складник стратегії розвитку новинних порталів : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Ситник Олексій Валерійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
622218
  Кущ Е.О. Комунікативна стратегія дискредитації представників іноетнічних спільнот як засіб вираження етнічних упереджень у політичному дискурсі консерваторів з питань імміграції // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 254-257
622219
  Дячук О.В. Комунікативна стратегія залякування та засоби її реалізації в дискурсі шокової соціальної реклами США // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26. – С. 95-105


  Статтю присвячено дослідженню комунікативної стратегії залякування в дискурсі шокової соціальної реклами США. Метою використання цієї стратегії в зазначеному дискурсі є боротьба з пороками та девіантними формами поведінки американців. Засобами її ...
622220
  Василенко Н.В. Комунікативна стратегія заохочення в російському мовному спілкуванні : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.02. / Василенко Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
622221
  Ульянова К.М. Комунікативна стратегія К.Ворошилова-публіциста в період становлення більшовицької ідеології // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 54, січень - березень. – С. 42-46


  На матеріалі публіцистичних і журналістських текстів виявлено комунікативну стратегію К. Ворошилова в період становлення більшовицької влади. Проаналізовано засоби мовленнєвого впливу політика,які сприяли конденсації та актуалізації партійної ...
622222
  Горбик Р. Комунікативна стратегія похибки у мовній практиці мережевих спільнот // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 149-153.


  Автор на матеріалі сучасної віртуальної комунікації та блогерської спільноти "падонкаф" розглядає функціонування сучасних арго як вияв протистояння мовного енкратизму та акратизму. Стрижневим елементом структури сучасних мережевих арго визначено ...
622223
  Шаповалова Г. Комунікативна стратегія сучасних українських журналів для жінок // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 97-101. – (Філологія ; Вип. 20)
622224
  Курченко Л.М. Комунікативна стратегія хеджування в дискурсі політичного інтерв"ю (гендерний аспект) // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 2. – С. 403-409
622225
  Семенцова І. Комунікативна стратегія як елемент теорії комунікації // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 2 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 161-166. – ISBN 966-581-295-6
622226
  Сорокіна Л.Є. Комунікативна стратегія як одиниця мовленнєвого спілкування // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 453-455. – Бібліогр.: Літ.: с. 455; 11 назв. – ISSN 1729-360Х
622227
  Довбищенко Ф.В. Комунікативна структура і книги трактату Геродіана "Історія після Марка Аврелія" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 242-253


  У статті досліджено комунікативну структуру І книги трактату грекомовного історика ІІІ ст. н.е. Геродіана "Історія після Марка Аврелія", встановлено принцип функціонування прийому "текст у тексті". Доведено,що застосування цього прийму свідчить про ...
622228
  Токарська А.С. Комунікативна сфера права в метаантропологічному зрізі // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 827. – С. 252-257. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
622229
  Стахнюк Н.О. Комунікативна та автокомунікативна функції "Щоденників" З. Налковської // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 6. – С. 62-63
622230
  Литвиненко В.В. Комунікативна та комунікаційна системи — диференціація понять // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 30-32. – ISSN 2312-5160


  У статті подано тлумачення та вибудовано ієрархію понять "комунікативна система" та "комунікаційна система" в межах науки про соціальні комунікації, запропоновано модель управління комунікативними системами в межах комунікаційної. The article deals ...
622231
  Шевченко Т. Комунікативна тактика інтимізації в есеїстиці О. Забужко, М. Матіос, С. Пиркало // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, О.В. Александров, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 23. – С. 203-213. – ISSN 2312-6809
622232
  Спинка Л.А. Комунікативна теорія як інструмент побудови національної ідентичності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 65. – (Філософія. Політологія ; Вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
622233
  Ловчинська Т. Комунікативна толерантність та задоволеність міжособистісними стосунками у процесі гендерної соціалізації молодих жінок / Т. Ловчинська, К. Ясинська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 90-92. – (Психологія ; вип. 1 (6)/2 (7)). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснено теоретико-методологічний аналіз феномену гендерної соціалізації, розкрито специфіку психологічних особливостей взаємозв"язку комунікативної толерантності та задоволеності міжособистісними стосунками у процесі гендерної соціалізації ...
622234
  Малинка Ю.Г. Комунікативна толерантність як одна з важливих цінностей суспільства // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 102-103
622235
  Борейчук І.О. Комунікативна толерантність як умова профілактики ксенофобії / І.О. Борейчук, М.В. Нечидюк // Психологія: реальність і перспективи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне, 2016. – Вип. 6. – С. 38-42. – ISBN 978-617-601-141-5
622236
  Чекан Ю.І. Комунікативна тріада "композитор - виконавець - слухач" у сучасному соціокультурному просторі та проблеми музичної освіти // Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 квітня 2016 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благодійний фонд сприяння розвитку освіти ім. Бориса Грінченка [та ін.] ; [за заг. ред. В.О. Огнев"юка ; редкол.: В.О. Огнев"юк та ін.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016. – С. 464-472
622237
  Шевченко О. Комунікативна утопія в українському контексті // Критика. – Київ, 2001. – Квітень, (число 4). – С. 26-28


  Юрген Габермас — німецький філософ і соціолог, представник нової генерації "франкфуртської школи".
622238
   Комунікативна філософія // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 773-774. – ISBN 966-316-069-1
622239
  Волковинський О.С. Комунікативна функціональність алюзії у фейлетоні В. Катаєва "Два гусари" // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 9-10
622240
  Колосок С. Комунікативна функція в діяльності регіонального органу державної влади // Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.235-245
622241
  Тимошенко К.Л. Комунікативна функція вигуку на рівні тексту (на матеріалі іспанської мови) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 304-306. – ISBN 966-638-142-7
622242
  Любашенко О. Комунікативна функція вокативних синтаксем у структурі українського речення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 58-62. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 10)


  Стаття містить результати теоретичного вивчення деяких проблем функціонального синтаксису, зокрема, аналіз комунікативної теорії речення та функції вокативних синтаксем у ньому, а також диференційних ознак звертань як синтаксичних компонентів в ...
622243
  Яременко І.А. Комунікативне вчення Юргена Хабермаса в проблемному полі незавершеності модерну : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.05 / Яременко І.А.; МОіНУ; Дніпропетровський нац. ун-т. – Дніпропетровськ, 2007. – 17с. – Бібліогр.: 10 назв
622244
  Афанасьєва О.М. Комунікативне і смислове навантаження ритуалу в парадигмі сакральне / секулярне (на матеріалі англомовної лінгвокультури) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 57. – С. 26-35
622245
  Ананко Т. Комунікативне лідерство в англомовному корпоративному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 6-10. – Бібліогр.: Літ.: С. 10; 8 назв. – ISBN 966-7825-79-5
622246
  Колодько Т.М. Комунікативне спрямування навчального процесу з іноземної мови у сучасній загальноосвітній середній школі // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 101. – С. 163-165. – (Серія : Педагогічні науки)
622247
  Савчук І.І. Комунікативний аспект акту номінації // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 135-139
622248
  Холмогорцева І.С. Комунікативний аспект британської фольклорної п"єси // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1103. – С. 132-137. – (Серія "Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов" ; вип. 78). – ISSN 2227-8877
622249
  Сухонос В. Комунікативний аспект обвинувальної промови у судових дебатах / В. Сухонос, О. Звірко // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 86-92
622250
  Черненко О.А. Комунікативний аспект побудови думи: на матеріалі думи "Фесько Ганжа Андибер" // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 13. – С. 161-168. – Бібліогр.: Літ.: с. 168; 3 назв.
622251
  Статкевич Т.О. Комунікативний аспект рекламного оголошення // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С. 228-232
622252
  Мусатов С.О. Комунікативний вимір у психології особистості // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Полтава, 2012. – № 2 (2). – С. 18-33. – ISSN 2226-4078
622253
  Чечель Н.П. Комунікативний дискурс в українському авангарді й неоавангарді як соціокультурне явище // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 27. – С. 17-22. – Бібліогр.: Літ. : с. 22; 5 п.


  У зв"язку з новими комунікативними умовами постіндустріального (інформаційного) суспільства дослідження комунікативного дискурсу в українському авангарді й неавангарді як соціокультурного явища, пов"язаного зі змінами світовідчування та стилю, ...
622254
  Мацевко-Бекерська Комунікативний дискурс наративу у прозі Марка Леві: читацькі стратегії // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 251-259. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 1). – ISSN 2078-340X


  Досліджено головні способи форматування читац. стратегій у романах М. Леві "Між небом і землею" та "Зустрітися знову". Від першого прочитання до нагромадження інтерпретацій відбувається кодування-розкодування своєрідного полілогічного простору, ...
622255
  Борисов О.О. Комунікативний дискурс суспільства і діалогіка: лінгвофілософський аспект // Наукові студії - XXI (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т ; редкол.: Болдирев Р.В., Георгінова Л.В., Тараненко Л.І. [та ін.]. – Київ ; Буча, 2015. – Вип. 5, (т. 7). – С. 1-12. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070
622256
  Лозниця С.А. Комунікативний дискурс та маніпуляція // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 97-99
622257
  Соловьйов С.Г. Комунікативний дискурс у сфері реклами науки й техніки // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 12. – С. 94-101


  У статті розглядаються деякі аспекти, пов"язані з формуванням та реалізацією рекламного дискурсу в сфері науки й техніки. Увага акцентується на специфіці об"єкта реклами, комунікативних моделях репрезентації цих особливостей. Some aspects connected ...
622258
  Сирінський Р.С. Комунікативний дискурс як інструмент сучасної етнополітики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 12-16. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)


  Розглядаються основні проблеми сучасної української етнополітики, аналізується її конфронтаційність. Обгрунтовується необхідність застосування до вирішення міжетнічних суперечностей досягнень сучасної західної практичної філософії, зокрема, ...
622259
  Килимник Т.М. Комунікативний збій як когнітивно-комунікативне явище // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 167-173
622260
  Семенюк О.А. Комунікативний імідж українського президента (порівняльний і діахронічний аспекти) / О.А. Семенюк, О.О. Чорна // Вісник Одеського національного університету : наук/ журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2012. – Т. 17, вип. 4. – С. 171-182. – (Філологія)


  Розглянуто трансформацію комунікативного іміджу укр. президентів протягом останнього десятиліття; визначено спільні та відмінні комунікативні засоби його творення. Рассмотрено трансформацию коммуникативного имиджа укр. президентов в течение последнего ...
622261
  Кравець Л. Комунікативний кодекс освітянина // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 3 (155), березень. – C. 10-14
622262
  Завальська Л. Комунікативний конфлікт у політичному дискурсі // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики ; редкол.: Богдан С.К., Аркушин Г.Л., Бабич Н.Д. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – Вип. 6. – С. 71-78. – ISSN 2413-0923
622263
  Жигайло Н. Комунікативний менеджмент : навч. посіб. / Наталія Жигайло ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2012. – 367, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: c.360-367. – Бібліогр.: с. 346-359. – ISBN 978-966-613-949-1
622264
  Макух О. Комунікативний підхід до дослідження політики: методололгічний аналіз // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 122-128. – (Серія філософсько-політологічні студії ; Вип. 2)
622265
  Субота Л.А. Комунікативний підхід до навчання наукового дискурсу іноземних студентів : монографія / Л.А. Субота ; [наук. ред. Пелепейченко Л.М.] ; М-во науки та освіти України. – Харків : Майдан, 2017. – 407, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 343-392. – ISBN 978-966-372-681-6
622266
  Ніколайчик О. Комунікативний підхід до праворозуміння: перспективність теорії в сучасних реаліях // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2009. – № 9/10. – С. 26-31. – ISSN 0130-7037
622267
  Магдюк О.В. Комунікативний підхід у процесі вивчення англійської мови студентами філологічних спеціальностей // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Хмельницький нац.ун-т. – Хмельницький, 2015. – Вип. 8. – С. 90-92
622268
  Вдовін В.В. Комунікативний підхід як оптимальний засіб вивчення іноземної мови у ВНЗ // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 586 : Проблеми лінгвістики науково-технічного і художнього тексту та питання лінгвометодики. – С. 15-20. – ISSN 0321-0499
622269
  Коротич К. Комунікативний портрет психологічного типу чоловік-воїн (за повістю І. Нечуя-Левицького "Микола Джеря") // Лінгвістичні студії : збірник наукових праць / Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – Вип. 27. – С. 200-204. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
622270
  Кобелянська О.І. Комунікативний потенціал і критерії відбору японської ономатопоетичної лексики в лінгводидактичних цілях // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 2014. – № 68. – С. 48-65. – ISSN 1682-671Х
622271
  Бойченко М.І. Комунікативний потенціал соціальної реальності щодо творення майбутнього // Час у дзеркалі науки : I Міжнародна наукова міждисциплінарна конференція (19 березня 2011 р.) : матеріали виступів : (українською та російською мовами) / [співорганізатори конф.: Рос. наук.-освіт. установа Ін-т Ритмології Є. Марченко ; Каф. філософії КНУТШ ; Каф. політології нац. ун-ту "Києво-Могилянська акад." ; Ін-т соц. та політ. психології Нац. акад. пед. наук України]. – Киев : Центр учбової літератури, 2011. – С. 3-5. – (Час у дзеркалі науки). – ISBN 978-611-01-0226-1
622272
  Швед О. Комунікативний потенціал сучасного студента // Психологія і суспільство : Український науково-економічний та соціально- психологічний часопис. – Тернопіль, 2002. – № 2. – С.93-103. – ISBN 966-7411-88-5
622273
  Савченко К.Ю. Комунікативний потенціал як складова педагогічної підготовки майбутніх фахівців // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 35-39. – (Педагогіка ; № 4)


  У статті розглянуто проблему розвитку комунікативного потенціалу як фахової підгот овки майбутніх вчителів у вищий педагогічній школі. Розкрито сутність понять "потенціал" і "комунікативний потенціал". Показані складові комунікативного потенціалу.
622274
  Долюк В.В. Комунікативний потік споживачів у PR-дискурсі соціальної відповідальності бізнесу // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 47, квітень - червень. – С. 52-55


  . У статті проаналізовано роль споживачів як стейкхолдерів комерційних компаній у PR-дискурсі соціальної відповідальності бізнесу. Із застосуванням методики дискурс-аналізу визначаються чинники оптимального комунікативного потоку в контексті ...
622275
  Пилипенко Р.С. Комунікативний простір як категорія сучасної дискурсології // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 266-269. – ISBN 978-966-581-885-4
622276
  Девтеров І.В. Комунікативний процес і мовна ситуація в інтернеті // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 16/17. – С. 162-166. – ISBN 966-7943-03-8


  У статті розглядаються основні комунікативні механізми та особливості мовних форм в Інтернеті. Акцентується увага на проблемі мовної різноманітності у кіберпросторі.
622277
  Руденко О.М. Комунікативний процес у місцевому самоврядуванні : навч. посіб. / Руденко О.М., Усаченко Л.М., Штурхецький С.В. ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів та природокористування України. – Київ : Інтерсервіс, 2013. – 121, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 110-121. – ISBN 978-617-696-081-2
622278
  Блінов О.А. Комунікативний процес у соціальній сфері. Соціальна реклама: технології та тенденції розвитку в україні / О.А. Блінов, Є.О. Іванова // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2014. – № 3/4, липень - грудень. – С. 55-61
622279
  Гусар О. Комунікативний процес як універсальна система культурних кодів народів // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 96-103
622280
  Гнідець У. Комунікативний процес. Візуалізація образу дитини-читача як спосіб здійснення комунікативного процесу у літературі для дітей та юнацтва // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119 (2). – С. 68-74
622281
  Сидоренко М.О. Комунікативний саботаж у контексті сучасної теорії комунікації // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 283-288


  У статті описується феномен комунікативного саботажу, зважаючи на різні підходи до вивчення цього явища, здійснюється спроба глибше розкрити його природу, причини і механізми застосування. В статье описывается феномен коммуникативного саботажа с ...
622282
  Копець Л.В. Комунікативний світ особистості та його характеристики / Л.В. Копець, В.І. Гордієнко // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 149 : Педагогічні, психологічні науки та соціальні роботи. – С. 22-27. – ISSN 1996-5931
622283
  Пещак М.М. Комунікативний синтаксис / М.М. Пещак; НАН України; Український мовно-інформаційний фонд. – Київ : Довіра, 2000. – 150с. – ISBN 966-507-105-Х
622284
  Булах М.Б. Комунікативний статус перифразу в медіа: стилістична аспектологія : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Булах Майя Богданівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 17 с. + додаток. – Бібліогр.: 18 назв
622285
  Булах М.Б. Комунікативний статус перифразу в медіа: стилістична аспектологія : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14, 035 / Булах Майя Богданівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 238, 1-275 арк. – Додатки: арк. 1-275. - Додаток є окремою одиницею. – Бібліогр.: арк. 233-235
622286
  Іщейкін К.Є. Комунікативний та процедурний аспекти бюджету участі // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 118-127. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 77). – ISSN 1563-3349
622287
  Гончарова А.К. Комунікативний фільтр як спосіб відбору інформації серед блогерів // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 36, липень - вересень. – С. 87-90


  Розглядається поняття комунікативного фільтра та його різновидів у електронному (віртуальному) просторі. Оскільки інтернет дає доступ до великої кількості інформації, що істотно відрізняється від інформації традиційних ЗМІ, існує також система відбору ...
622288
  Малій А. Комунікативні аспекти діалогу в п"єсах Г. Пінтера // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С. 130-135
622289
  Мамалига А. Комунікативні аспекти одиниць повідомлення в тексті / А. Мамалига, Л. Моржук
622290
  Коваленко А. Комунікативні аспекти публіцистики Є. Сверстюка: стратегії, тактики, вплив // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, О.В. Александров, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 23. – С. 140-149. – ISSN 2312-6809
622291
  Воронка Г.В. Комунікативні бар"єри у словникових виданнях // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 151-153


  Мета пропонованої роботи — вивчення комунікативних бар’єрів, які є специфічними для словникових видань. Досліджуються вияви цих бар’єрів і можливі шляхи їх усунення, адже це важлива умова підвищення комунікативної ефективності словникового видання. ...
622292
  Ніколаєнко О.О. Комунікативні виміри культурно-національної ідентичності // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 91 (№ 12). – С. 223-227. – ISSN 2076-1554


  Досліджено культурно-національну ідентичність в контексті сучасної української літератури.
622293
  Ткач О.І. Комунікативні відносини громадянського суспільства да державних суб"єктів соціальної політики // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 75. – С. 344-353
622294
  Нестеренко О. Комунікативні властивості вигуків сучасної китайської мови // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 3. – С. 65-73


  Стаття розкриває проблеми використання вигуків сучасної китайської мови у процесі комунікації. Проаналізовано роль цих лексичних одиниць на різних рівнях мовленнєвого акту.
622295
  Грабар Н. Комунікативні властивості гри в процесі взаємодії з читачами в бібліотеці вищого навчального закладу // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 1 (174). – С. 14-17. – ISSN 2076-9326
622296
  Акайомова А. Комунікативні властивості іміджу та його класифікація // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 22 (307). – С. 2-5
622297
  Борисенко В. Комунікативні вправи як засіб формування професійної мовленнєвої компетенції


  У статті доведено необхідність використання системи вправ і завдань комунікативного типу на заняттях з української мови професійного спрямування.
622298
  Хоменко Т. Комунікативні девіації сучасного інформаційного потоку // Пам"ять століть відтворена у слові / Ред. кол.: А.В.Денисенко, М.П.Присяжний, В.П.Прокопенко та ін. – Київ : ІВЦ "Планета", 2004. – С. 190-195. – ISBN 966-7522-02-4
622299
  Биркун Л.В. Комунікативні завдання для початкової школи: перший рік навчання : В 2 ч. / Л.В. Биркун, Н.О. Колтко. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип.6(6).Червень 2003 р.). – ISBN 966-8245-39-3; 966-8245-42-3 (Ч.1)
Ч.1. – 2003. – 80с.
622300
  Биркун Л.В. Комунікативні завдання для початкової школи: перший рік навчання : В 2 ч. / Л.В. Биркун, Н.О. Колтко. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип.7(7)). – ISBN 966-8245-43-1
Ч.2. – 2003. – 96с.
622301
  Орєхов В.В. Комунікативні завдання та засоби їх реалізації в газетному політичному дискурсі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 117-120. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 1/2). – ISSN 2219-8741
622302
  Лікарчук Н.В. Комунікативні закономірності як фактор формування політичного іміджу // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 58. – С. 630-637. – ISSN 1563-3349


  Розглядаються політичні комунікації як соціально-політичне поле політики. Аналізуються комунікації як особливий метод організації політичної поведінки громадян при констроюванні іміджу.
622303
  Ломачинська С.В. Комунікативні засоби владного впливу сучасної православної церкви // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 67-69
622304
  Антонюк Н. Комунікативні знахідки в контексті юридичного перекладу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 2 (44). – С. 60-65


  Cтаття досліджує питання комунікативних позицій в контексті юридичного перекладу. Статья исследует вопросы коммуникативных позиций в контексте юридического перевода. The article deals with the communicative samples in the context of legal translation.
622305
  Бурбело В.Б. Комунікативні і дискурсивні іпостасі мовця у французькій лінгвокультурі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 1. – С. 192-203


  Статтю присвячено проблемі визначення основних функціонально- рольових і соціодискурсивних характеристик мовця у загальному плані, а також їх втілення у французькій лінгвокультурі. Статья посвящена проблеме определения основных функционально- ролевых ...
622306
  Зданюк Т.В. Комунікативні ігри як один з прийомів навчання німецької мови // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 40-41
622307
  Мартиняк І. Комунікативні інтенції мовця в арабських мовленнєвих етикетних теофорних формулах // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С, 116-122. – (Серія філологічна ; Вип. 45)
622308
  Ніжнік Л.І. Комунікативні інтенції персонажа в британській художній літературі // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 60. – С. 125-128
622309
  Каблак П.І. Комунікативні канали судової влади та громадськості // Проблеми гармонізації національного і міжнародного законодавства: досягнення та перспективи : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. : (19 трав. 2015 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2015. – С. 14-18. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-245-0
622310
  Шевченко О.В. Комунікативні канали формування позитивного міжнародного бренду країни ( на проикладі Великої Британії ) / О.В. Шевченко, Ю. Ущина // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 78, ч. 2. – С. 97-103
622311
  Судакова В.М. Комунікативні конвенції як чинники структурної диференціації соціальних взаємодій // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 4 (21)
622312
  Славова Л.Л. Комунікативні максими успішності політичного дискурсу // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 353-362
622313
  Мамалига А. Комунікативні межі речень у тексті : (на матеріалі публіцистичного стилю) / Анастасія Мамалига // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 109-121. – (Журналістика ; Вип. 3)
622314
  Фурманкевич Н. Комунікативні методи побудови політичного іміджу як чинники формування громадської думки // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 318-324


  У статті аналізуються комунікативні іміджетворчі методи, які використовуються задля досягнення максимального ефекту від матеріалів засобів масової комунікації, а також згадано про еволюцію видів переконуючої комунікації. В статье анализируются ...
622315
  Бабак М.П. Комунікативні методи проведення PR-кампаній у мережі Інтернет: медіа ефекти в мережі Інтернет у контексті роботи PR-служби // Актуальні питання масової комунікації : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 5-9


  Висвітлюються актуальні питання PR-комунікацій у мережі інтернет. Крім традиційних інструментів (корпоративний сайт, пошукові та поштові системи), розглядаються такі новітні методики, як блогінг, PR у соціальних мережах, мобільний інтернет та інші ...
622316
  Спинка Л.А. Комунікативні механізми легітимації політичних інститутів в умовах глобалізації (соціально-філософський аналіз) : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец.: 09.00.03 - соціальна філос. та філос. історії / Спинка Л.А. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 17 с. – Бібліогр.: 6 назв
622317
  Спинка Л.А. Комунікативні механізми легітимації політичних інститутів в умовах глобалізації (соціально-філософський аналіз) : Дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії / Спинка Л.А. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 183л. – Бібліогр.: л.169-183
622318
  Осадько О.Ю. Комунікативні механізми психологічної допомоги особистості в опануванні життєвих криз // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: Т.М.Титаренко, Л.М. Коробка, О.С. Блинова [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 38 (41). – С. 91-101. – ISSN 2309-8287
622319
  Осадько О.Ю. Комунікативні механізми розвитку політико-правової компетентності особистості // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України. – Київ, 2015. – Вип. 2 (16). – С. 389-400. – ISSN 2411-1449
622320
  Бурбело В.Б. Комунікативні моделі в діахронічній перспективі розвитку французької словесності: середньовіччя і доба Відродження // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 1. – С. 156-166


  Дослідження присвячено визначенню та опису основних комунікативних моделей, що визначають формування та розвиток французької словесності у річищі загальних процесів формування жанрово-дискурсивних систем доби середньовіччя і Відродження. Исследование ...
622321
  Астаф"єв О.Г. Комунікативні моделі української еміграційної лірики // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С. 5-11
622322
  Митко А. Комунікативні можливості громадських медіа // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 75-81. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 2 (327)). – ISSN 1729-360Х


  У статті розглянуто появу Інтернету як джерела масової комунікації, що викликала розгляд питання громадських медіа і як академічного дослідження, і як популярного. З.ясовано роль громадських медіа для побудови інформаційної держави. Охарактеризовано ...
622323
  Шатило Ю.П. Комунікативні навички ведення переговорів як важливий компонент формування професійно-комунікативної компетентності студентів-міжнародників // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2014. – С. 191-194. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 40). – ISSN 2072-4772
622324
  Судорженко Г.П. Комунікативні одиниці із псевдоумовними відношеннями в іспанській мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 403-407


  Статтю присвячено аналізу комунікативних одиниць із псевдоумовними відношеннями з огляду на їхню семантику, структуру та функціонування. Визначено специфіку використання цих одиниць у процесі комунікації. З"ясовано критерії виділення умовних відношень. ...
622325
  Прищак М.Д. Комунікативні основи педагогіки В.О. Сухомлинського // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 4 (121). – С. 141-147. – ISSN 1997-9266


  Результатом здійсненого в статті аналізу педагогічної теорії В. О. Сухомлинського стало обґрунтування тези про визначення комунікації онтологічною, телеологічною та аксіологічною основою розвитку особистості та методологічною основою педагогіки та ...
622326
  Швед Г.О. Комунікативні особливості англомовних рекламних текстів


  Розгядаються екстралінгвістичні фактори, які обумовлюють вибір та функціонування мовних одиниць у рекламному тексті. Основними чинниками впливу, на думку автора, є природа і властивості самого товару чи послуги, комунікативний намір автора рекламного ...
622327
  Бацевич Флорій Комунікативні особливості вигуку ну в сучасному українському мовленні // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 31-33. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
622328
  Бикова О. Комунікативні особливості вставлених конструкцій у мові сучасного пресового репортажу // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 213-222


  У статті простежено нові тенденції в комунікативній організації сучасного пресового репортажу, зумовлені використанням різних типів вставлених конструкцій. Автор визначає основні функції та стилістичні вияви вставлених одиниць у мові текстів цього ...
622329
  Рудська А.І. Комунікативні особливості лідерів соціальних проектів // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 235-236
622330
  Сарміна Г.Л. Комунікативні особливості німецькомовних шантажних листів : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Сарміна Ганна Лембітівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 259 л. – Додатки: л. 237-259. – Бібліогр.: л. 208-236
622331
  Сарміна Г.Л. Комунікативні особливості німецькомовних шантажних листів : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Сарміна Ганна Лембітівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
622332
  Темченко Л.В. Комунікативні особливості публіцистики О. Гончара (до проблеми руйнування соцреалістичного канону) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 135-138. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 4 (39)). – ISSN 1813-341X
622333
  Квіренко Л.О. Комунікативні особливості сучасного берлінського міського діалекту // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 181-191


  У статті досліджено негативний дискурс у сучасному берлінському міському діалекті (БМД), який реалізується за допомогою комунікативних актів несхвалення, заперечення, обурення та погрози. Негативний дискурс характеризує національно-культурну ...
622334
  Дячук В. Комунікативні особливості формування громадської думки в сучасному "артизованому" суспільстві // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 277-288


  У статті розглядаються основні методи впливу наформування громадської думки засобами маніпулятивних технологій, особливостями ЗМК. В статье рассматриваются основные методы влияния на формирование общественного мнения средствами манипулятивных ...
622335
  Городенко Л.М. Комунікативні парадигми розвитку мережевих соціальних спільнот // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 19, (січень - червень). – С. 68-72


  У статті визначено поняття, зміст, ознаки соціальних мереж та з"ясовано базові комунікативні парадигми розвитку соціальних мереж. The article defines the concept, content, social networking features and researches the basic communication paradigm of ...
622336
  Злобіна М.Г. Комунікативні підвиди заперечення з семантикою протиставлення // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 39-42. – (Іноземна філологія ; Вип. 25)


  Досліджується прагматика мовленнєвого акту заперечення із семантикою протиставлення у рамках діалогічної єдності. Заперечення визначається як комунікативний тип висловлювання. Розглядаються умови реалізації заперечення у процесі діалогічного ...
622337
  Тормахова А.М. Комунікативні практики інтернету: фанфік та коуб // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 226-227
622338
  Скнар О.М. Комунікативні практики розвитку самосвідомості особистості: визначення та підходи до розуміння // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: Т.М.Титаренко, Л.М. Коробка, О.С. Блинова [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 38 (41). – С. 102-112. – ISSN 2309-8287
622339
  Шабаєва Л.М. Комунікативні практики у сучасному освітньому просторі: теоретико-методологічні засади // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 4 ( 84). – С. 97-100. – ISSN 2077-1800
622340
  Шевченко О.В. Комунікативні програми підтримки соціальної єдності суспільства в державах членах Ради Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 85, ч. 2. – С. 21-31
622341
  Бутенко Н.Ю. Комунікативні процеси у навчанні : Підручник / Н.Ю. Бутенко; МОНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2004. – 383с. – На обкл.: До 100-річчя Київського національного економічного університета. – ISBN 966-574-586-7
622342
  Бутенко Н.Ю. Комунікативні процеси у навчанні : Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Н.Ю. Бутенко, В.М. Приходько, Н.І. Федоренко; За заг. ред. Н.Ю. Бутенко; МОНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2004. – 334с. – На обкл.: До 100-річчя Київського національного економічного університету. – ISBN 966-574-650-2
622343
  Крисальна Ю.В. Комунікативні репрезентації концепту ANGEL (на матеріалі сучасної англомовної реклами) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 365-389


  У статті представлено компаративний огляд 24 англомовних рекламних кампаній, що містять апеляції до концепту ANGEL з метою встановлення особливостей оприявлення цього концепту в сучасному комунікативному просторі. Визначено основні категорії товарів, ...
622344
  Бондарєва Н.О. Комунікативні різновиди висловлювань-порад української мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 61-71. – Бібліогр.: Літ.: с. 71; 14 назв


  Стаття присячена дослідженню комунікативних особливостей висловлювань-порад, аналізу семантики і структури цих висловлювань, виявленню рис, характерних лише для таких конструкцій. Статья посвящена исследованию коммуникативных особенностей ...
622345
  Симоненко О. Комунікативні складова процесу формування і реалізації політичного лідерства // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Міжнар. наук. конф. (15 трав. 2018 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; [упоряд.: Т.Ю. Гранчак ; редкол.: В.В. Бездрабко, Л.М. Галаган, Т.Ю. Гранчак та ін.]. – Київ : КНУКіМ, 2018. – С. 89-90
622346
  Акімова А.О. Комунікативні складові професійної діяльності державних службовців // Теорія та практика державної служби : матеріали наук.-практ. конф., 12 груд. 2014 р., м. Дніпропетровськ / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [редкол.: С.М. Серьогін (голова) та ін.]. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2014. – С. 35-38. – ISBN 978-617-7139-11-8
622347
  Шейко В.М. Комунікативні соціально-культурні зв"язки України з ЮНЕСКО (друга половина XX – початок XXI ст.) // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2009. – Вип. 27. – С. 22-31


  Розглядаються різноманітні соціально-культурні, миротворчі зв"язки по налагодженню міжнародного співробітництва в гуманітарній сфері в другій половині XX - на початку XXI ст. Основна увага приділяється висвітленню ролі України в розвиткові міжнародних ...
622348
  Тарасова К.О. Комунікативні стереотипи маніфестації гніву у російській лінгвокультурі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 19. – С. 198-210


  Статтю присвячено аналізу явища стереотипізації та встановленню її ролі в акумуляції та трансляції знань про оточуючий світ та внутрішній стан людини. Зокрема, комунікативні стереотипи розглядаються як феномен лінгвокультури. Проводиться аналіз ...
622349
  Тарасова К.О. Комунікативні стереотипи та їх інтерпретація в сучасній лінгвістиці // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 25. – С. 43-54
622350
   Комунікативні стратегії = Communication strategies : [підручник] / А.Е. Левицький [та ін.] ; за ред. А.Е. Левицького. – Київ : [б. в.], 2012. – 336 с. : іл., табл. – Загол. обкл. англ., текст англ., укр. - На обкл. авт. не зазнач.
622351
   Комунікативні стратегії : підручник для студ. ВНЗ / [А.Е. Левицький та ін. ; за ред. А.Е. Левицького] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2-ге вид., допов. та перероб. – Київ : Київський університет, 2013. – 559, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Текст англ. – ISBN 978-966-439-631-5


  Підручник є першим в Україні виданням з курсу "Комунікативні стратегії", що викладається студ. магістратури з фаху "Переклад" і "Мова та література (англійська)"
622352
  Сінченко О.Д. Комунікативні стратегії в теорії літератури: автор, текст, читач : навч. посібник / О.Д. Сінченко. – Київ : Логос, 2015. – 168, [1] с. – Термінол. слов.: с. 146-153. – Бібліогр.: с. 154-166, наприкінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-171-887-5
622353
  Кушнарьова І.М. Комунікативні стратегії ведення двомовного діалогу з перемиканням коду (на матеріалі української, російської, англійської мов) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Кушнарьова І.М. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2010. – 308 л. + Додаток : л. 191-308. – Біблогр. : л. 169-190
622354
  Кушнарьова І.М. Комунікативні стратегії ведення двомовного діалогу з перемиканням коду (на матеріалі української, російської, англійської мов) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15. / Кушнарьова І.М. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
622355
  Горецька С.Д. Комунікативні стратегії висвітлення проблеми наркоманії в українських друкованих мас-медіа // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 179-185


  У статті наведено результати дослідження комунікативних стратегій щодо висвітлення проблеми наркоманії в українських друкованих мас-медіа, визначено поняття комунікативної стратегії, розглянуто типологію комунікативних стратегій, проаналізовано вплив ...
622356
  Трумко О.П. Комунікативні стратегії і тактики батьків у сім"ях представників польської шляхти (на матеріалі творів І. Франка) // Записки з українського мовознавства : збірник наукових праць / Мін-во освіти і науки України ; Одеський нац. ун-т імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – вип. 20. – С. 55-64
622357
  Сарміна Г.Л. Комунікативні стратегії і тактики ввічливості в німецькомовних шантажних листах // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 41-49


  Стаття присвячена проблемі дослідження комунікативних стратегій і тактик ввічливості в німецькомовних шантажних листах, виокремленню засобів вербалізації ввічливості, характерних для німецькомовних шантажних листів, визначена роль та розкриті чинники, ...
622358
  Павліченко Л.В. Комунікативні стратегії і тактики випитування інформації (на матеріалі англомовного дискурсу досудового слідства) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 135-139


  У статті йдеться про комунікативні стратегії і тактики слідчого, які він використовує для здобуття потрібної інформації, з урахуванням специфіки англомовного дискурсу досудового слідства. В статье речь идет о коммуникативных стратегиях и тактиках ...
622359
  Ковальова Т.П. Комунікативні стратегії і тактики впливу в німецькому політичному дискурсі ( на матеріалі слоганів політичної реклами ) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 2. – С. 197-204


  У статті досліджуються комунікативні стратегії і тактики, що реалізуються в слоганах німецької політичної реклами для здійснення прихованого впливу на реципієнта з метою спонукання його до політичного вибору на користь адресанта. Аналізуються вербальні ...
622360
  Кокоза Г.А. Комунікативні стратегії і тактики персоналізації публіцистичного дискурсу мовними одиницями на позначення одягу // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 1. – С. 40-44. – Бібліогр.: С. 44 ; 8 поз.
622361
  Олешко Ю.Л. Комунікативні стратегії і тактики староукраїнської проповіді XVII ст. // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 351-356


  У статті розглядаються комунікативні стратегії і тактики як обрані мовцем шляхи досягнення певної інтенції. Проаналізовано стратегічну організацію староукраїнських проповідницьких текстів XVII cт. на Різдво і Великдень. В статье рассматриваются ...
622362
  Ярошевська М.О. Комунікативні стратегії і тактики у жанрі французького ток-шоу : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Ярошевська Марія Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 231 л. – Додатки: л. 230-231. – Бібліогр.: л. 200-229
622363
  Ярошевська М.О. Комунікативні стратегії і тактики у жанрі французького ток-шоу : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Ярошевська Марія Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
622364
  Цибко А.В. Комунікативні стратегії і тактики у телевізійних ток-шоу на матеріалі іспанської мови (політико-соціальний аспект) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 28. – С. 221-229. – ISSN 2413-5593
622365
  Бєлова А.Д. Комунікативні стратегії і тактики: проблеми систематики // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 11-16. – ISBN 966-581-481-8
622366
  Станкевич-Шевченко Комунікативні стратегії інтерв"ю // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 132-142


  Стаття присвячена розгляду комунікативно-прагматичного аспекту інтерв"ю як жанру газетно-журнальної публіцистики. Визначено основні стратегії і тактики поведінки комунікантів, вербальні і невербальні засоби їх реалізації. The article deals with the ...
622367
  Єрмоленко І.І. Комунікативні стратегії мовлення слідчих у романі Даніеля Пеннака "La fee carabine" // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2015. – С. 43-49. – (Серія : Філологія ; т. 18, № 2). – ISSN 2311-0821
622368
  Коротич К. Комунікативні стратегії погрози та подолання страху в дискурсі української преси ХХ - ХХI століть: мовні механізми впливу на реципієнта // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 140-144. – (Серія філологічна ; Вип. 46, ч. 1)
622369
  Шевченко Л.О. Комунікативні стратегії поетичного дискурсу другої половини XX століття з орієнтацією на семантичний складник (на матеріалі іспанської мови) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25. – C. 499-507


  У статті розглядаються комунікативні стратегії з орієнтацією на семантичний складник, що притаманні поетичному дискурсу другої половини XX століття. Аналіз комунікативних стратегій включає вивчення мовленнєвих форм реалізації певних комунікативних ...
622370
  Пилипенко Р.Є. Комунікативні стратегії репрезентаційної спрямованості в німецькому економічному дискурсі // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 17. – С. 284-288. – Бібліогр.: 12 назв.
622371
  Апалат Г.П. Комунікативні стратегії респондента в інтерв"ю Дональда Трампа для "Нью Йорк Таймс" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – С. 400-405


  У статті розглянуто комунікативні стратегії Дональда Трампа в інтерв’ю, яке він дав "Нью-Йорк Таймс" 23 листопада 2016 року: стратегію інформування та стратегію демонстрації ставлення респондента до репліки інтерв’юера, виокремлено неконфліктні та ...
622372
  Шалова Н.С. Комунікативні стратегії у викладанні англійської мови для майбутніх інженерів // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наук. праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2014. – С. 129-136. – (Серія: Філологія. Педагогіка ; вип. 4). – ISSN 2307-1591


  У даній роботі ми прагнемо підкреслити важливість усного спілкування у навчанні іноземних мов для студентів інженерних спеціальностей.
622373
  Теличко В.О. Комунікативні стратегії учасників англомовних професійних інтернет-форумів : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Теличко Вероніка Олегівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 253 арк. – Додатки: арк. 238-253. – Бібліогр.: Бібілогр.: арк. 202-236
622374
  Теличко В.О. Комунікативні стратегії учасників англомовних професійних інтернет-форумів : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Теличко Вероніка Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка,. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
622375
  Петренко С.В. Комунікативні стратегії читацького відгуку як літературно-критичного жанру англомовного медійного дискурсу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (53). – С. 38-45


  У статті розглядаються особливості реалізації комунікативних стратегій в англомовному читацькому відгуку як літературно-критичного жанру медійного дискурсу. Ознаками цього жанру є оперативність, інтерактивність, гіпертекст і децентралізація. З метою ...
622376
   Комунікативні стратегії. Англійська мова як друга іноземна : підручник для студентів ВНЗ / [А.Е. Левицький та ін. ; за ред. А.Е. Левицького] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 543, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Текст англ. – ISBN 978-966-439-784-8


  Підручник є першим в Україні виданням з курсу "Комунікативні стратегії", що викладається студ. магістратури з фаху "Переклад" і "Мова та література (англійська)"
622377
  Бурбело В.Б. Комунікативні стратегії. Практикум із французької мови : навч. посібник / В.Б. Бурбело ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет. – ISBN 978-966-439-726-8
Ч. 1. – 2014. – 423, [1] с. : іл., табл. – Для студентів 1-го курсу магістратури. – Бібліогр.: с. 419-422
622378
  Бурбело В.Б. Комунікативні стратегії. Практикум із французької мови : навч. посібник / В.Б. Бурбело ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет. – ISBN 978-966-439-727-5
Ч. 2. – 2014. – 294, [1] с. : іл. – Для студентів 2-го курсу магістратури. – Бібліогр.: с. 292-293
622379
  Василюк О.В. Комунікативні стратегіїї інтернет-брендингу міст // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 130-139


  Стаття присвячена вивченню мовних та візуальних особливостей брендингу міст в Інтернет-просторі. Дослідження зосереджено на аналізі основних елементів концепції бренду, за допомогою яких здійснюється успішний територіальний брендинг. У статті ...
622380
  Пєшкова Т.В. Комунікативні структури німецькомовного критичного дискурсу // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Хмельниц. нац. ун-т ; редкол.: Бойко Ю.П., Ємець О.В., Ткачук О.П. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – Вип. 13. – С. 72-77. – ISBN 978-966-330-308-6
622381
  Доценко Н.В. Комунікативні структури у романах Патріка Модіано // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 75-78. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 4.12 (96)). – ISSN 2078-2128
622382
  Дегтяренко М.О. Комунікативні тактики і стратегії в англомовних інтерв"ю з бізнесменами // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – С. 404-414


  У статті проаналізовано специфічні риси інтерв"ю як особливого типу діалогічного дискурсу, розглянуто засоби реалізації тактико-стратегічного потенціалу комунікативів в англомовних інтерв"ю з бізнесменами. Автор робить спробу виокремети основні ...
622383
  Волосенко І.В. Комунікативні тактики репрезентації іміджу молоді у німецькомовній блогосфері // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 65-72


  Статтю присвячено дослідженню молодіжних інтернет - щоденників як жанру персонального дискурсу в німецькомовному медійному просторі, а саме комунікативним тактикам репрезетації іміджу блогерів у німецькомовній блогосфері. Статья посвящена исследованию ...
622384
  Набруско В.І. Комунікативні технології і громадська думка в інфопросторі політичної влади // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 268-275
622385
  Білан Н.Г. Комунікативні технології на сучасному етапі розвитку інформаційного суспільства // Матеріали міжнародної наукової конференції "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри" : з нагоди 20-річчя заснування спеціальності "Міжнародна інформація" в Україні : [19 квіт. 2013 року, м. Київ] / "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 145-146
622386
  Чайка Л.В. Комунікативні типи інтерогативів


  Розглядаються проблеми класифікації питальних висловлень за модально-інтенційними ознаками. Типи інтерогативів поєднуються в систему, яка базується на дослідженнях Дж. Остіна та Д. Вандервекена.
622387
   Комунікативні тренди міжнародних відносин = Communication trends in international relations : монографія / [Є.А. Макаренко, М.М. Рижков, Н.О. Піпченко та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т міжнар. відносин]. – Київ : Центр вільної преси, 2016. – 613, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 587-609. – (Серія "Мінародні інформаційні відносини"). – ISBN 978-966-2123-65-4
622388
  Бутиріна М.В. Комунікативні фактори функціонування публіцистичних текстів (на матеріалі журналів "Літературно-науковий вісник" і "Питання філософії та психології") : Автореф...канд.філолог.наук:10.01.08 / Бутиріна М.В.;КНУТШ. – Київ, 2001. – 16с. – Бібліогр.:с.13-14
622389
  Бутиріна М.В. Комунікативні фактори функціонування публіцистичних текстів (на матеріалі журналів "Літературно-науковий вісник" і "Питання філософії та психології") : Автореф...канд.філолог.наук:10.01.08 / Бутиріна.М.В.;КНУТШ. – Київ, 2001. – 16с. – Бібліогр.:с.13-14
622390
  Бутиріна Марія Валеріївна Комунікативні фактори функціонування публіцистичнихтекстів (на матеріалі журналів "літературно-науковий вісник"і "питання філософії та психології") : Дис....канд.філологічних наук:10.01.08 / Бутиріна Марія Валеріївна; Дніпропетровський національний ун-тет. – Дніпропетровськ, 2001. – 162л. – Бібліогр.:л.153-162
622391
  Марченко О.В. Комунікативні фактори як ціннісно–регулятивні механізми розвитку освітнього простору // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 102 (№ 11). – C. 318-322. – ISSN 2076-1554


  Доведено необхідність символічного структурування соціокультурного простору, формування стійких комунікативних зв"язків, розвитку в особистості навичок діяльності на якісно відмінних комунікативних рівнях з метою встановлення найбільш продуктивних ...
622392
  Антоненко В.С. Комунікативні функції культурного туризму в контексті глобалізації / В.С. Антоненко, А.О. Карпенко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 246-251. – Бібліогр.: 5 назв.
622393
  Кухарєва-Рожко Комунікативні функції номінативних речень у науковому тексті // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 38-44


  Досліджується комунікативний потенціал номінативних речень у науковому тексті. Запропоновано класифікацію моделей заголовків, які переважно використовують у сучасній науково-технічній літературі. This article deals with the communicative potential of ...
622394
  Гердова Т.С. Комунікативні функції темпо-ритму у виконавській інтерпретації як культурологічна проблема ( на прикладі фортепіанних концертів Л.Бетховена) : Автореф. ... кандидата мистецтвознавства: 17.00.01 / Гердова Т.С.; Харків. держ. акад. культури. – Київ, 2000. – 19 с. – Бібліогр.: 15 - 16 с.
622395
  Фісенко Т.В. Комунікативні характеристики соціальних інтернет-мереж // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 47, квітень - червень. – С. 73-76


  У статті розглянуто комунікативний інструментарій соціальних інтернет-мереж та його використання для досягнення комунікативних цілей. Communication tools of social networks and their use in communication are researched in the article. В статье ...
622396
  Ратушна А.М. Комунікативні цінності в освіті // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 128-130
622397
  Корніяка О. Комунікативні чинники професійного самоздійснення викладача вищої школи // Psycholinguistics : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Калмикова Л.О., Навальна М.І., Харченко Н.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – C. 139-159. – (Psychology ; vol. 23, issue 1). – ISSN 2309-1797
622398
  Морозова М.М. Комунікативні, лінгвістичні та прагматичні особливості акту звертання у сучасній німецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 306-309
622399
  Буряк В.Д. Комунікативність інформаційно-художньої свідомості: форми архітектоніки тексту // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 6. – С. 53-60
622400
  Нестер Л. Комунікативність моди у новелі Готфріда Келлера "Одяг творить людей" ("Kleider machen leute") // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 183-188. – (Серія іноземні мови ; вип. 23). – ISSN 2078-340X
622401
  Латик М. Комунікативно--епістемічні ознаки англійських модальних дієслів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 74-79. – (Серія іноземні мови ; Вип. 13)
622402
  Кондратенко Н. Комунікативно-дискурсивні дослідження в сучасному українському мовознавстві: тенденції та перспективи // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (65). – С. 64-73. – ISSN 1682-3540


  Статтю присвячено дослідженню комунікавно-дискурсивного-наукового підходу до аналізу мовних явищ в українському мовознавстві.
622403
  Свінцицька О.В. Комунікативно-дискурсивні параметри сучасної англомовної письмової лекції (у контексті Болонського процесу) // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 3. – С. 113-117. – Бібліогр.: С. 117; 6 назв
622404
  Редько В. Комунікативно-діяльнісна, культурологічна і професійно орієнтована парадигма змісту іншомовної освіти старшокласників // Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2011. – № 4 (50). – С. 19-27


  У статті розглядаються дидактичні та методичні стратегії розвитку іншомовної освіти у сучасній старошій школі
622405
  Кухарчук І. Комунікативно-діяльнісний підхід до вивчення синтаксису у фаховій підготовці вчителя-словесника
622406
  Мукомела Людмила Аркадіївна Комунікативно-економічна конкуренція та концентрація як фактори ефективної діяльності друкованих ЗМІ : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук:10.01.08 / Мукомела Л.А.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 22 с.
622407
  Мукомела Людмила Аркадіївна Комунікативно-економічна конкуренція та концентрація як фактори ефективної діяльності друкованих ЗМІ (з досвіду сучасної преси ФРН) : Дис...канд.філолог.наук:10.01.08 / Мукомела Людмила Аркадіївна; КНУТШ. – Київ, 2001. – 194л. – Бібліогр.:л.178-194
622408
  Рак О. Комунікативно-емпіричний метод політичної дії на свідомість громадян // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – № 2 (52). – С. 75-80. – ISSN 1810-2131
622409
  Петрушко О.А. Комунікативно-етичний зміст феномену людської зустрічі // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 142-144. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
622410
  Бурмістенко Т.В. Комунікативно-жанрова структура французької офіційної промови : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Бурмістенко Тетяна Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 235 л. – Додатки: с. 219-235. – Бібліогр.: л. 196-235
622411
  Бурмістенко Т.В. Комунікативно-жанрова структура французької офіційної промови : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Бурмістенко Тетяна Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 4 назви
622412
  Іващенко І.Г. Комунікативно-імперативна інтерсуб"єктивність як конститутивна ланка трансцендентальної інтерсуб"єктивності // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 10-14
622413
  Шікіда І.Г. Комунікативно-когнітивна інтерпретація лексико-семантичних зв"язків номенів "ossi" і "wessi" у сучасній німецькій пресі // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 456-462


  Стаття присвячена дослідженню лексико-семантичних зв’язків німецьких номенів Wessi і Оssi у сучасній німецькій пресі та визначенню їхніх комунікативно-когнітивних характеристик. Статья посвящена исследованию лексико-семантических связей немецких ...
622414
  Байоль О.В. Комунікативно-когнітивна репрезентація інтриги в драматургічному дискурсі Теннессі Вільямса // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 21-26
622415
  Ковриго С. Комунікативно-когнітивний підхід у навчанні англійської мови // Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків, 2010. – № 36 (298). – С. 17-23
622416
  Захарченко Н.В. Комунікативно-когнітивні особливості полемічних трактатів Мартіна Лютера : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Захарченко Наталія Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 220 л. – Додатки: л. 205-220. – Бібліогр.: л. 171-204
622417
  Захарченко Н.В. Комунікативно-когнітивні особливості полемічних трактатів Мартіна Лютера : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Захарченко Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
622418
  Базилюк А.В. Комунікативно-метрична сутність грошей // Економіка та управління на транспорті : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2015. – Вип. 1. – С. 10-18. – ISSN 2413-0966
622419
  Мамалига А.І. Комунікативно-мовленнева системність газетних текстів // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 115-124. – (Журналістика ; [Вип. 1])
622420
  Цьось Ю.А. Комунікативно-мовленнєві властивості у стильовій організації особистості // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 16. – С. 164-174. – ISSN 2309-1797
622421
   Комунікативно-мовні процеси в сучасному медіапросторі : за матеріалами XIII міжнар. наук.-практ. конф. з проблем функціонування і розв. укр. мови "Мовні процеси в сучасному медіапросторі", присвяченої 60-річчю Ін-ту журналістики та 30-річчю кафедри мови та стилістики, 29 березня 2007 р., м. Київ / КНУТШ, Ін-т журналістики ; за ред. В.В. Різуна. – Київ, 2008. – 300 с.
622422
  Каптюрова О.В. Комунікативно-організуюча роль вигуків англійської мови // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 43-48. – (Іноземна філологія ; Вип. 25)


  Розглядаються вигуки англійської мови та їх роль в організації комунікативного акту. Аналізуються групи вигуків, що використовуються для встановлення, підтримання і розмикання мовленнєвого контакту.
622423
  Толстова О.Л. Комунікативно-прагматична інтерпретація літературного тексту (на матеріалі роману Габріеля Гарсії Маркеса "Кохання в час холери") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 305-309. – ISBN 966-7825-78-7
622424
  Корольова В.В. Комунікативно-прагматична організація сучасної української драми : монографія / Валерія Корольова ; М-во освіти і науки України, Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро : Ліра, 2016. – 381, [3] с. : табл. – Бібліогр.: с. 326-381 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-383-799-4
622425
  Ковальчук В.А. Комунікативно-прагматична спрямованість питань в інтерв"ю з точки зору проблем перекладу // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 108-113. – ISBN 966-581-623-3
622426
  Крупко О.І. Комунікативно-прагматичний аспект дослідження текстів інтерв"ю преси // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 174-179. – ISBN 978-966-171-013-8
622427
  Доля І. Комунікативно-прагматичний аспект інтонації оцінного висловлювання в академічному дискурсі // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 89-93. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 2). – ISBN 9666-2917-01-2
622428
  Власенко М.С. Комунікативно-прагматичний аспект іспанського законодавчого тексту : Автореф...канд. філолог. наук: 10.02.05 / Власенко М.С.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 21с. – Бібліогр.:с.17
622429
  Власенко Марія Сергіївна Комунікативно-прагматичний аспект іспанського законодавчого тексту : Дис...канд.філолог.наук:10.02.05 / Власенко Марія Сергіївна; КНУТШ. – Київ, 2001. – л.193;I-LI : л.193-195. – Бібліогр.: Додатки:л.І-LI
622430
  Мерзлікіна Ольга Вікторівна Комунікативно-прагматичний аспект функціонування прислів"їв у художніх текстах : Дис... канд. філолог.наук: 10.02.05 / Мерзлікіна Ольга Вікторівна; Київський держ.лінгвістичний ун-т. – К., 2001. – 203л. – Бібліогр.:л.163-192
622431
  Мерзлікіна О.В. Комунікативно-прагматичний аспект функціонування прислів"їв у художніх текстах. : 10.02.05. Автореф. дис. ... канд. філолог. наук / Мерзлікіна О. В.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 20 с.
622432
  Мастилко Н.В. Комунікативно-прагматичний підхід до вивчення цілого тексту // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 2 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – C. 16-22. – ISBN 966-581-295-6
622433
  Байоль О.В. Комунікативно-прагматичний та когнітивний аспекти інтриги (на матеріалі драматургічного дискурсу Теннессі Вільямса) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 37-45. – ISBN 978-966-171-165-4
622434
  Павліченко Л.В. Комунікативно-прагматичні аспекти дискурсу досудового слідства (на матеріалі різних видів допиту) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 3. – С. 184-190


  У статті описано специфічні риси допиту як складової дискурсу досудового слідства, що досліджений з погляду комунікативної лінгвістики. Виокремлено деякі види допиту та проаналізованокомунікативну поведінку їхніх учасників. В статье описаны ...
622435
  Столярова А.А. Комунікативно-прагматичні аспекти новогрецького законодавчого тексту : монографія / А.А. Столярова. – Київ : Логос, 2011. – 231, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 215-231. – ISBN 978-966-171-451-8
622436
  Столярова А.А. Комунікативно-прагматичні виміри новогрецьких законодавчих документів (на матеріалі кримінального, кримінально-процесуального кодексів Греції та інших юридичних текстів) : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.14 / Столярова А.А.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
622437
  Столярова А.А. Комунікативно-прагматичні виміри новогрецьких законодавчих документів (на матеріалі кримінального, кримінально-процесуального кодексів Греції та інших юридичних текстів) : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.14 - класичні мови. Окремі індоєвропейські мови (новогрецька мова) / Столярова А.А.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 268л. + Додаток: л.222-268. – Бібліогр.: л.200-221
622438
  Стеріополо О. Комунікативно-прагматичні категорії усного мовлення // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 136-146. – (Германська філологія ; Вип. 407)
622439
  Коновець Сніжана Павлівна Комунікативно-прагматичні особливості актуалізації фразеологізмів у дискурсі сучасної преси (за матеріалами іспанських періодичних видань) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.05 / Коновець С.П.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
622440
  Коновець Сніжана Павлівна Комунікативно-прагматичні особливості актуалізації фразеологізмів у дискурсі сучасної преси (за матеріалами іспанських періодичних видань) : Дис...канд.філол.наук:10.02.05 / Коновець Сніжана Павлівна; КНУТШ. – К., 2002. – 166л. – Бібліогр.:л.143-166
622441
  Слободян М. Комунікативно-прагматичні особливості вживання частки "геть" в художньому стилі // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2017. – С. 43-49. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 25). – ISBN 978-966-2337-89-1
622442
  Котенко В.Л. Комунікативно-прагматичні особливості спортивного заголовка (на матеріалі іспанської преси) / В.Л. Котенко, Н.В. Чорна // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 315-322


  Статтю присвячено дослідженню комунікативно-прагматичних особливостей спортивного заголовка іспанських газет. Статья посвящена исследованию коммуникативно-прагматических особенностей спортивного заголовка испанских газет. The article highlights the ...
622443
  Кікало А.В. Комунікативно-прагматичні особливості спортивного тексту Французської преси : Дис... Канд. філолог.наук: 10.02.05 / Кікало А.В.; Ужгородський держ. уні-тет. – Ужгород, 1995. – 154л. – Бібліогр.:л.130-145
622444
  Дячук О.В. Комунікативно-прагматичні особливості сучасної англомовної соціальної реклами // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 62. – C. 159-166
622445
  Шаргай І.Є. Комунікативно-прагматичні особливості французского ділового листа в оригіналі та перекладі : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Шаргай І.Є.; КДУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – 16 с.
622446
  Шаргай Ірина Євгенівна Комунікативно-прагматичні особливості французького ділового листа в оригіналі та перекладі. : Дис... канд. філолог.наук: 10.02.16 / Шаргай Ірина Євгенівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 224л. – Бібліогр.:л.206-224
622447
  Медведєва Наталія Юріївна Комунікативно-прагматичні особливості часових форм англійського дієслова : Автореф... канд. філолог.наук: 10.02.04 / Медведєва Наталія Юріївна; Мін-во народної освіти України. КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1992. – 24л.
622448
  Завальнюк І. Комунікативно-прагматичні функції та стилістичні вияви вставних одиниць у сучасному українському газетному мовленні
622449
  Швацька В.А. Комунікативно-прагматичні характеристики інформативно-оцінних слоганів // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – C. 168-169
622450
  Діхтяренко В.А. Комунікативно-прагматичні характеристики інформаційно-оцінних слоганів // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 61-63. – (Бібліотека Інституту філології)
622451
  Леміш Н. Комунікативно-прагматичні характеристики каузального комплексу в англійській та іспанській мовах: зіставний аспект // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 170-174. – (Серія: Філологічні науки ; № 5 (282) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
622452
  Юрчишин Т. Комунікативно-прагматичні характеристики речень узагальненого зміста // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2009. – Вип. 17. – С. 30-37. – ISBN 966-7773-70-1
622453
  Наєнко Г.М. Комунікативно-прагматичні характеристики тексту Агатангела Кримського в полемічному дискурсі початку ХХ століття // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 57. – С. 282-289
622454
  Кікало А.В. Комунікативно-прогматичні особливості спортивного тексту французької преси : Автореф... канд. філолог.наук: 10.02.05 / Кікало А.В.; Нац. ун-тет ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 20л.
622455
  Павліченко Л.В. Комунікативно-рольова диференціація учасників дискурсу допиту // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Д.В. Дергач, Ф.С. Бацевич, А. Брацкі [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 33. – С. 145-154. – ISSN 2311-2697


  Статтю присвячено особливостям комунікативно- рольової диференціації комунікативних суб"єктів дискурсу допиту. Вектор дослідження спрямований на виявлення індикаторів і характеристик ідентифікації. The article is devoted to the peculiarities of ...
622456
  Сінченко Є.І. Комунікативно-семантична категорія суб"єктивної модальності та імпліцитний спосіб її передачі у французькому художньому тексті // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 3 : Філологічні науки. – С. 103-107. – ISSN 1729-360Х
622457
  Андрусь Л.А. Комунікативно-ситуативна спрямованість інтерогативів французької мови у жанрі побутового діалогу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 3-8. – ISBN 978-966-171-013-8
622458
  Скловськи І.З. Комунікативно-соціокультурний простір - феномен європейської парадигми суспільства нескореної України / І.З. Скловськи, О.І. Скловська, В.І. Аксьонова // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 167. – С. 41-45. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
622459
  Бондарєва Н.О. Комунікативно-структурні особливості висловлювань-порад // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 30-38


  Стаття присвячена дослідженню особливостей структури висловлювань-порад відповідно до комунікативної ситуації та стратегії мовця. The article deals with the research in structural peculiarities of expressions of advice according to communicative ...
622460
  Мамалига А. Комунікативно-текстові побудови в проекції синергетики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 5-9. – (Журналістика ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто актуальні питання теорії тексту й комунікації, зокрема проблеми виявлення структурних складників мовлення: семантико-синтаксичних, композиційних, власне комунікативних одиниць тексту, функціонально-смислових типів мовлення, жанрових ...
622461
  Хилько М.І. Комунікативно-технологічний вимір сучасного екологічного дискурсу // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2010. – C. 136-145. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (12))


  Аналізується комунікативно-технологічний характер екологічного дискурсу у сучасному глобалізаційному світі. Анализируется коммуникативно-технологический характер экологического дискурса в современном глобализированном мире. The communicative and ...
622462
  Бугрим В.В. Комунікативно-технологічні матриці побудови ефективного іміджу // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 28. – С. 33-42


  У статті вперше подаються адаптовані та розроблені автором комунікативно-технологічні матриці для визначення типології іміджу, його діагностики, збору і моделювання маркетингової та інтегрально-емоційної інформації, виокремлення компонентів імідж-кола ...
622463
  Водовоз Л.М. Комунікативно-функціональні засади дослідження модальності // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2000. – Вип. 15. – С. 57-64. – (Філологічні науки)
622464
  Пилипенко Ростислав Євгенович Комунікативно-функціональні особливості сучасного німецького ділового листа (на матеріалі міждерж. кореспонд. банківськ. установ) : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Пилипенко Ростислав Євгенович; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 23 с.
622465
  Преснер Р. Комунікативно орієнтований підхід до навчання іноземних мов у немовних вищих навчальних закладах // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 12-19. – (Серія: Педагогіка ; № 4). – ISSN 2311-6382


  "…Зроблено висновок про необхідність застосування комунікативно орієнтованого підходу до навчання іноземної мови у немовному ВНЗ, оскільки він максимально наближує навчальний процес до реальної мовної ситуації, розвиває професійно комунікативні, ...
622466
  Пода О. Комунікатори в жіночому журналі (1920-1930) // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 11 (36). – С. 145-153


  У контексті розвитку гендерних студій проаналізовано репрезентації комунікаторів у жіночому журналі. Об"єкт аналізу - український журнал "Селянка України" ("Колгоспниця України"). В контексте развития гендерных студий анализируются репрезентации ...
622467
  Осовська Г.В. Комунікації в менеджменті : Навчальний посібник / Г.В. Осовська; Мін-во освіти і науки України. – Київ : Кондор, 2003. – 218с. – ISBN 966-8251-05-9


  Навчальний посібник розрахований на студентів економічних вузів , аспірантів, керівників всіх рівнів та ділових людей.
622468
  Осовська Г.В. Комунікації в менеджменті : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Г.В. Осовська ; МОНУ. – Київ : Кондор, 2008. – 216 с. – ISBN 966-8251-05-9


  Навчальний посібник розрахований на студентів економічних вузів , аспірантів, керівників всіх рівнів та ділових людей.
622469
  Босак А.О. Комунікації в системі менеджменту: суть та види // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2005. – № 547 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 12-21. – ISSN 0321-0499
622470
  Веденєєв В.О. Комунікації в українських соцмережах як реакція громадян на обмеження владою їх політичної активності: культурний аспект проблеми // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 78. – С. 335-348
622471
  Макаренко Л.П. Комунікації глави держави в системі владних інтеракцій // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 97 (№ 6). – C. 395-401. – ISSN 2076-1554
622472
  Копитова І.В. Комунікації як основа механізму управління // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – № 5/6 (63). – С. 146-151. – ISSN 2309-1533
622473
  Гусак О.П. Комунікаційна безпека як напрям підготовки фахівців: сутність, зміст компетентностей, перспективи розвитку // Інтегровані комунікації : [науковий журнал] / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2016. – Вип. 1. – С. 23-27
622474
  Галаджун З.В. Комунікаційна дифамація як чинник соціальної відповідальності мас-медіа : дис. ... канд. соціальних комунікацій : 27.00.01 / Галаджун Зоряна Володимирівна ; Галицький ін-т ім. В. Чорновола. – Тернопіль, 2011. – 273 л. – Додатки: л. 268-273. – Бібліогр.: л. 188-267
622475
  Галаджун З.В. Комунікаційна дифамація як чинник соціальної відповідальності мас-медіа : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Галаджун Зоряна Володимирівна ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр. : 9 назв
622476
  Сищук О.А. Комунікаційна діяльність центральних органів виконавчої влади України : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Сищук Олексій Андрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – 247 л. – Додатки: л. 204-247. – Бібліогр.: л. 181-203
622477
  Сищук О.А. Комунікаційна діяльність центральних органів виконавчої влади України : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Сищук Олексій Андрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – 17 с. – Бібліогр.: 10 назв
622478
   Комунікаційна компетенція як складова комплексного навчання фахівців громадського здоров"я / Ю.В. Вороненко, О.П. Гульчій, Н.М. Захарова, І.М. Хоменко, К.В. Балашов, С.М. Туряниця, Е.В. Іорк // Україна. Здоров"я нації : науково-практичний журнал / Держ. установа "Україн. ін-т стратегічних дослідж. м-ва охорони здоров"я України" ; Вищ. держ. навч. закл. України "Україн. мед. стоматологічна акад." ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Лехан В.М. – Київ, 2017. – № 3 (44). – С. 309-310. – ISSN 2077-6594
622479
  Будка Р.В. Комунікаційна концепція маркетингу та її роль у розвитку підприємницької діяльності в умовах інформаційного суспільства // Країни Центрально-Східної Європи в умовах регіоналізації: історико-методологічний, політико-правовий та економічний аспекти / Є.В. Бевзюк, Е.І. Балога, В.Ф. Баньоі, І.І. Богданович, О.Я. та ін. Богів. – Ужгород : Видавництво ЗакДУ, 2010. – С. 299-312. – ISBN 978-966-2075-11-3
622480
  Уткина О. Комунікаційна політика національного банку України та валютний курс // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 6 (114). – С. 61-74. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1605-2005
622481
  Профатило О.В. Комунікаційна політика страхових компаній та напрями її удосконалення // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 5. – С. 71-73 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
622482
  Штейн О.І. Комунікаційна політика у стратегії комерційного банку : банківська справа // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 12. – С. 102-106
622483
  Супрун Л.В. Комунікаційна система "Літературно-Наукового Вістника" ("Вістника"): мовноментальні детермінанти : дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Супрун Людмила Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – 462 л. – Бібліогр.: л. 386-462
622484
  Супрун Л.В. Комунікаційна система "Літературно-Наукового Вістника" ("Вістника"): мовноментальні детермінанти : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Супрун Людмила Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – 32 с. – Бібліогр. : 61 назва
622485
  Бурліцька О.П. Комунікаційна складова мерчандайзингу та основні його види / О.П. Бурліцька, Т.М. Королюк // Науковий вісник Ужгородського національного університету : (збірник наукових праць) / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 65-68. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (38)). – ISSN 0869-0782
622486
  Бурмістенко Т.Б. Комунікаційна специфіка французької офіційної промови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 68-74


  У даній статті розглядається комунікація в політичному дискурсі, а саме в жанрі офіційної мови. Аналізуються особливості офіційних промов перших осіб Франції. Детально аналізується такий феномен офіційних промов як спонукання. В данной статье ...
622487
   Комунікаційна стратегія Міністерства освіти і науки України на 2017-2020 роки // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2017. – № 9 (158)
622488
  Педченко Г.П. Комунікаційна та інформаційна політика при формуванні іміджу вищих навчальних закладів / Г.П. Педченко, Ю.О. Власюк // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 166-173. – (Економічні науки ; вип. 23). – ISSN 2410-1125
622489
  Спрінсян В. Комунікаційне середовище документознавства в Україні (на прикладі Міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ стліття") / В. Спрінсян, О. Панькевич // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 5 (238). – С. 47-49. – ISSN 2076-9326
622490
  Бутиріна М.В. Комунікаційний аналіз процесів стереотипізації у мас-медіа // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 31, квітень - червень. – С. 31-36


  Здійснюється комунікаційний аналіз процесу стереотипізації у мас-жедіа. Розкривається зміст основних етапів стереотипотворення. Висвітлюється рецептивний аспект функціонування стереотипів. The communication analysis of stereotypization in mass media ...
622491
  Фесенко Т.В. Комунікаційний вимір механізмів ретаргетингу // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті розглянуто комунікаційні аспекти функціонування ретаргетингу та його потенційний впливна користувачів мережі Інтернет In the article communication aspects of retargeting and its potential effect on the Internet users are researched. В статье ...
622492
  Бадюл Л.В. Комунікаційний інжиніринг у системі масових суспільних перетворень // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 16. – С. 289-301. – ISSN 2309-1797
622493
  Шпак Н.О. Комунікаційний менеджмент: сутність та розвиток // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 2. – С. 30-33
622494
  Яременко С.С. Комунікаційний процес як джерело формування інформаційного середовища домашніх господарств // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 29-35. – (Економіка ; Вип. 31)
622495
  Веремчук Т.Ю. Комунікаційний ресурс ЄС в контексті парламентських виборів в Україні:структурний аналіз // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 184-189


  У статті аналізуються політичні заяви Європейського Союзу стосовно виборчого процесу в Україні на предмет комунікаційних технологій. Зокрема досліджуються інформаційні повідомлення офіційного видан ня Представництва ЄС в Україні "Євробюлетень", а також ...
622496
  Проскуріна О. Комунікаційний розвиток політико-культурного життя в Україні (питання теорії та практики) // Політика і публіцистика : збірник наукових праць політологічної спрямованості / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 1 (5). – С. 129-138. – ISBN 978-966-349-110-3


  У рамках політичного дискурсу аналізуються моделі та стратегії політитко-комунікаційних компаній та їхній вплив на політико-культурний вимір держави.
622497
  Носова Б.М. Комунікаційний слід минулого в контексті інтерв"ю А.Д. Ротфельда // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 78-90. – ISSN 2312-5160


  Дослідження присвячене змінам у розвитку жанру інтерв"ю, що пов"язані з появою книг-інтерв"ю. Розглядаються текстові особливості книги-інтерв"ю А. Д. Ротфельда "У тіні. 12 розмов з Марціном Войцеховським". Жанр книги-інтерв"ю,книги-бесіди не ...
622498
  Шашенко С. Комунікаційні аспекти сучасних мультимедійних лонгрідів: українська практика // Вісник Книжкової палати : ауково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 8 (265), серпень. – С. 24-28. – ISSN 2076-9326
622499
  Берегова О.М. Комунікаційні аспекти сучасного розвитку музичної культури України : Автореф. дис. ... д-ра мистецтвознав.: 17.00.03 / Берегова О.М.; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського; НАНУ. – Київ, 2007. – 35с. – Бібліогр.: 22 назви
622500
  Супруненко О. Комунікаційні аспекти трансформації політичної віри в сучасному суспільстві // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 2. – С. 159-164
622501
  Коробка Т.С. Комунікаційні аспекти хорового виконавства (на прикладі діяльності Академічного хору імені П. Майбороди Національної радіокомпанії України) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства ; 17.00.03 / Коробка Тетяна Сергіївна ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
622502
  Снурнікова Ю. Комунікаційні ефекти взаємодії телеведучого з аудиторією: сучасні українські реалії // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 258-264
622503
  Скорик А.Я. Комунікаційні інновації мас-медійного суспільства у рефлексії зарубіжних культурологів // Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк О.В., Апатський В.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 2 (19). – С. 117-127


  "У світі вже давно поширюються сучасні медійні індустрії за допомогою нових технологій та на основі економічних можливостей цих процесів. Український мас-медійний простір опановує нові інформаційні системи, долучаючись до світових комунікаційних ...
622504
  Якушев О.В. Комунікаційні механізми психотехнік // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 19, (січень - червень). – С. 75-78


  Метою написання нашої статті є пошук зв"язку між усталеними комунікаційними процесами в сучасному суспільстві та їх психологічним підґрунтям. Спираючись на усталене визначення психологічних мотивів комунікації, автор намагається виокремити та ...
622505
  Колесникова Т.О. Комунікаційні моделі діяльності бібліотек ВНЗ в умовах інформатизації : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Колесникова Тетяна Олександрівна ; М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – 22 с. – Бібліогр.: 34 назв
622506
  Баламут М.О. Комунікаційні можливості мистецтва (етнонаціональний контекст) // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 4
622507
  Шемаєва Г. Комунікаційні навігатори наукових електронних ресурсів: створення та використання / Ганна Шемаєва // Вісник Книжкової палати : Науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 5. – С. 32-36


  Надаються результати аналізу теоретичних засад та практичних підходів до формування комунікаційних навігаторів у формі списків, путівників, каталогів, баз даних та їхнє використання у науковому середовищі.
622508
  Бикова О. Комунікаційні параметри модифікацій на теренах репортажу в сучасній пресі // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 126-135


  У статті наведено результати комплексного генологічного аналізу модифікацій репортажу в сучасній українській пресі. Розглянуто та систематизовано погляди науковців щодо здатності жанрів соціальних комунікацій до модифікації. Уточнено категорії жанру та ...
622509
  Паливода Ю.В. Комунікаційні ролі учасників тандема "автор-редактор" // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2014. – Вип. 44. – С. 233-240


  Досліджуються комунікаційні ролі, моделі й інструменти учасників редакційно-видавничого процесу - автора та редактора, - які вони використовують під час підготовки навчальної книги.
622510
  Костирко Т.М. Комунікаційні стратегії сучасної бібліотеки ВНЗ // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2016. – С. 26-35. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 49). – ISSN 2410-5333
622511
  Кривобок В.М. Комунікаційні стратегії у виданнях на теми будівництва та дизайну // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 300-304


  У статті аналізуються стратегії оперування читачем у журналі "Сучасний ремонт і будівництво" з урахуванням об"єктивних інформаційних моделей та матеріалів видання. У дослідженні акцентовано на динаміці інформаційного оперування читачем, дається ...
622512
  Холод О.М. Комунікаційні технології : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / Холод О.М. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Київський міжнародний університет, 2012. – 263 с. : табл. – Бібліогр.: с. 250-261 та в кінці розділів. – ISBN 978-617-651-037-6
622513
  Холод О.М. Комунікаційні технології : підручник для студ. вищ. навч. закладів / О.М. Холод. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 211, [1] с. – Предм. покажч.: с. 198-199. - Імен. покажч.: с. 200-202. – Бібліогр.: с. 203-211 та наприкінці глав. – ISBN 978-617-673-152-8
622514
   Комунікаційні технології (у теорії інмутації) : [навчальний посібник] / автор-укладач Холод О.М. ; Київський міжнародний ун-т, Ін-т журналістики. – Київ : КиМУ, 2010. – 147 с. : іл. – Бібліогр.: с. 145-146 та в кінці розд. – ISBN 978-966-8299-84-1
622515
  Сищук О.А. Комунікаційні технології в діяльності виконавчої влади України // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 46-51


  У статті здійснено аналіз застосування комунікаційних технологій вітчизняними центральними органами виконавчої влади, визначено особливості урядових паблік рилейшнз, маркетингових комунікацій, мані пуляцій та спін-докторингу, запропоновано шляхи ...
622516
  Копійка Д. Комунікаційні технології в умовах асиметрії глобального розвитку міжнародного бізнесу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 101-102
622517
  Сухаревська Г.В. Комунікаційні технології у просуванні лакшері-брендів : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Сухаревська Ганна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2017. – 16 с. – Бібліогр.: с. 9 назв
622518
  Сухаревська Г.В. Комунікаційні технології у просуванні лакшері - брендів : дис. ... канд. наук із соціальн. комунікацій: 27.00.06 / Сухаревська Ганна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2016. – 216 арк. – Додатки: арк. 188-216. – Бібліогр.: арк. 168-187
622519
  Корнєєв В.М. Комунікаційні технології як засоби проектування соціальної дійсності // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 176-181


  У дослідженні комунікаційні технології кваліфікуються як засоби і форми здійснення соціальних комунікацій. Такий підхід забезпечив можливість виявлення технологічних аспектів використання комунікаційних технологій для соціальнокомунікаційних процесів. ...
622520
  Бессараб А.О. Комунікаційні технології як трансформаційний ресурс інформаційної культутри та культури читання в сучасному суспільстві (на прикладі ІЖМК класичного приватного університету) / А.О. Бессараб, Я.В. Зоська, В.А. Ковпа // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2018. – С. 172-178. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (33)). – ISSN 2219-8741
622521
  Серажим К.С. Комунікаційні характеристики журналістського тексту // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 132-137


  Проаналізовано комунікаційні характеристики журналістського тексту, охарактеризовано специфіку вербальної та невербальної комунікації, окреслено принципи кодування-декодування у новинному дискурсі. Communication characteristics of a journalistic text ...
622522
  Бикова О.М. Комунікаційно-жанрова специфіка художнього репортажу в сучасній періодиці // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 54, січень - березень. – С 151-155


  У статті розглядаються жанрові особливості художнього репортажу. Особлива увага приділяється літе-атурним засобам художнього репортажу, які допомагають яскравіше розкрити подію, явище чи зобразити людину. Наголошується на літературно-художній цінності ...
622523
  Бикова О.М. Комунікаційно-жанрові модифікації репортажу в сучасній українській пресі (за матеріалами періодичних видань 2000-2012 рр.) : дис. ... канд. із соц. комунікацій : 27.00.04 / Бикова Ольга Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – 234 л. – Додатки: л. 224-234. – Бібліогр.: л. 197-223
622524
  Бикова О.М. Комунікаційно-жанрові модифікації репортажу в сучасній українській пресі (за матеріалами періодичних видань 2000-2012 рр.) : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Бикова Ольга Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
622525
  Король В.Г. Комунікаційно-контентні агресії Кремля: характеристика, тенденції, організація спротиву // Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання / Громадська орг. "Міжнар. ін-т гуманітарних технологій" ; Громадська орг. "Акад. політ. наук". – Київ, 2016. – Вип. 4. – С. 128-146. – ISSN 2518-7546
622526
   Комунікація : журнал з питань комунікацій у суспільстві: збірка наукових праць / Секретаріат Кабінету Міністрів України; Програма сприяння парламенту II. – Київ. – ISBN 978-966-2141-69-9
№ 1. – 2010. – редакційна передплата
622527
   Комунікація : журнал з питань комунікацій у суспільстві: збірка наукових праць / Секретаріат Кабінету Міністрів України; Програма сприяння парламенту II. – Київ. – ISBN 978-966-2141-99-3
№ 2. – 2012. – редакційна передплата
622528
   Комунікація : науково-практичний збірник / редкол.: Авксентьєв Ю., Бакіров В., Батанов О. [та ін.]. – Київ : ВПК "Експрес-Поліграф"
№ 3, березень. – 2013. – 126 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
622529
  Бурбело В.Б. Комунікація в глобалізованому світі: повернення до першооснов? // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 139-150


  Статтю присвячено особливостям організації комунікативних процесів у сучасному глобалізованому світі, які розглядаються в історико-типологічній перспективі. Статья посвящена особенностям организации коммуникативных процессов в современном ...
622530
  Скороварова Є.В. Комунікація в інформаційну епоху // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 78 (№ 11). – С. 182-184. – ISSN 2076-1554
622531
  Щербина Віктор Комунікація в контексті діалогу культур // Культурологічна думка : щорічник наукових праць / Академія мистецтв Країни , Ін-т культурології. – Київ, 2009. – № 1. – С. 80-86
622532
  Почепцов Г. Комунікація в органах влади: проблеми, причини і наслідки / Г. Почепцов, Н. Дніпренко // Комунікація : журнал з питань комунікацій у суспільстві: збірка наукових праць / Секретаріат Кабінету Міністрів України; Програма сприяння парламенту II. – Київ, 2012. – № 2. – С. 42-51. – ISBN 978-966-2141-99-3


  Про проблеми комунікації в органах влади говорять багато. Проте ця стаття відкриває науковий дискурс між фахівцями, що працюють у різних сферах.
622533
  Маглам’ян К.А. Комунікація в професійнопедагогічній діяльності // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 2. – C. 219-228. – ISSN 2518-7600
622534
  Хіренко О.О. Комунікація в сучасних друкованих змк як складова видавничої проблеми // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – C. 83-87. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (23)). – ISSN 2219-8741
622535
  Мачинська Н.І. Комунікація в умовах модернізації освіти: педагогічний дискурс // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2014. – Вип. 1. – С. 28-33. – ISSN 2078-1687
622536
  Єжижанська Т. Комунікація видавництв очима читачів: оцінка відвідувачів найбільших книжкових заходів України // Вісник Книжкової палати : ауково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 4 (261), квітень. – С. 5-12. – ISSN 2076-9326
622537
  Крупина В. Комунікація громадян із владою в Українській РСР (середина 1950-х - перша половина 1960-х рр.) // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2015. – № 21, листопад. – С. 5-7
622538
  Даниленко С.І. Комунікація і становлення громадянського суспільства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 78, ч. 1. – С. 111-119
622539
  Ониськів М.І. Комунікація монаршого двору із провінцією в Речі Посполитій: видача та доставка королівських універсалів до Львівського й Перемишльського ґродів Руського воєводства (1674-1683 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2014. – № 4 (517), липень - серпень. – C. 161-178. – ISSN 0130-5247
622540
  Зернецька О. Комунікація науки з суспільством як інвестиція в майбутній глобальний розвиток // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1. – С. 48-51. – (Історичні науки)
622541
  Макаренко Л.П. Комунікація парламенту з громадськістю: світові тенденції та вітчизняний досвід // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 94 (№ 3). – С. 365-372. – ISSN 2076-1554
622542
  Врадій І. Комунікація партій як форма реалізації політичного інтересу // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 4. – С. 142-145
622543
  Токарська А.С. Комунікація професійного правового спрямування: перспективи оновлення змісту // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 15-18. – ISSN 2219-5521
622544
  Кібець В.О. Комунікація судів з громадськістю // Правові горизонти / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 6 (19). – С. 111-115. – ISSN 2519-2353


  "Проведені дослідження щодо видів комунікації судів з громадськістю. Висвітлені актуальні питання даного напрямку. Зокрема, проаналізовані проблемні питання щодо комунікативної діяльності суддів. Визначені можливі шляхи налагодження взаємодії органів ...
622545
  Джалілова О.М. Комунікація як глобальна проблема сучасного світу // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 30-32
622546
  Ткач Т.С. Комунікація як інструмент дослідження сучасних культурологічних та музикознавчих процесів // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 185-190
622547
  Бєляков Олександр Олександрович Комунікація як інструмент екологічної політики (на прикладі порівняльного досвіду України та Німеччини) : Автореф... кандид. філолог.наук: 10.01.08 / Бєляков Олександр Олександрович; КУ ім. Т.Шевченка. Ін-тут журналістики. – К., 1999. – 20л.
622548
  Бєляков О.О. Комунікація як інструмент екологічної політики (на прикладі порівняльного досвіду України та Німеччини) : 10.01.08: Дис. ... канд. філолог. наук / Бєляков О.О.; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – Київ, 1999. – 180л. – Бібліогр.:л.158-180
622549
  Цвібель А.О. Комунікація як механізм "гри" індивіда зі світом // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 4 (38). – С. 186-195
622550
  Москалик Г. Комунікація як педагогічний дискурс в системі освіти // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 78. – С. 163-173
622551
  Култаєва М. Комунікація як предмет філософської рефлексії: пошуки методологічних можливостей // Комунікація : журнал з питань комунікацій у суспільстві: збірка наукових праць / Секретаріат Кабінету Міністрів України; Програма сприяння парламенту II. – Київ, 2010. – № 1. – С. 8-18. – ISBN 978-966-2141-69-9
622552
  Романенко О.В. Комунікація як умова існування людини у добу глобалізації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 226-235
622553
  Цвібель А.О. Комунікація: по обидва боки моралі // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 194-196
622554
  Похресник А. Комунікологія adversus комунікативістика у стратегії змін вищої освіти України // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2017. – № 4 (67). – С. 41-47. – ISSN 2078-1016
622555
  Мартинюк В. Комунікування як структурний елемент образної системи у драмі М.Куліша "Мина Мазайло" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 311-321. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 1)
622556
  Зайвий О.Ф. Комуніст : поема / О.Ф. Зайвий. – Дніпропетровськ : Промінь, 1975. – 22 с.
622557
   Комуніст. – Київ, 2000
622558
   Комуніст. – Київ
№ 1. – 2001
622559
   Комуніст. – Київ
№ 2. – 2001
622560
   Комуніст. – Київ
№ 3. – 2001
622561
   Комуніст. – Київ
№ 4. – 2001
622562
   Комуніст. – Київ
№ 5. – 2001
622563
   Комуніст. – Київ
№ 6. – 2001
622564
   Комуніст. – Київ
№ 7. – 2001
622565
   Комуніст. – Київ
№ 8. – 2001
622566
  Кольяк Т.М. Комуніст Влас Чубар (1891-1938) / Т.М. Кольяк. – К., 1963. – 147с.
622567
  Співак Б.І. Комуніст Іван Мондок / Б.І. Співак. – Ужгород, 1969. – 96с.
622568
  Савков Д.К. Комуніст працює в профспілці. / Д.К. Савков. – К., 1985. – 68с.
622569
  Макухін І.Я. Комуніст. Наука. Виробництво / І.Я. Макухін. – Х., 1973. – 71с.
622570
  Пономаренко П.М. Комуністи -- господарі партії / П.М. Пономаренко. – К., 1966. – 48с.
622571
   Комуністи. – К, 1958. – 200с.
622572
  Цимбал Є.І. Комуністи водного транспорту України у Великій Вітчизняній війні. / Є.І. Цимбал. – К, 1971. – 175с.
622573
  Максимов С.Г. Комуністи Волині на чолі революційно-визвольної боротьби трудчщих в 1929-39 рр. : Дис... канд істроричнихнаук: / Максимов С.Г.; Український ін-т інженерів водного господарства. – Ровно, 1968. – 388л. – Бібліогр.:л.1-ХХП
622574
  Білак С.М. Комуністи Закарпаття в боротьбі проти профашистської ідеології та політики українських буржуазніх націоналістів (1935-1939 рр.) : Дис... канд. іст.наук: / Білак С. М.; Ужгородський держ. ун-т. Кафедра наукового комунізму. – Ужгород, 1971. – 254л. – Бібліогр.:л.I-XXXVIII
622575
  Кашкарьов М.Г. Комуністи і дисципліна праці / М.Г. Кашкарьов. – Донецьк, 1970. – 48с.
622576
  Андрієнко В.Д. Комуністи і мир / В.Д. Андрієнко. – Київ, 1988. – 48с.
622577
  Шиндеров Б.В. Комуністи і революційно-демократичні партії. / Б.В. Шиндеров. – 102. – К., 1972. – 102с.
622578
  Воробйов О.І. Комуністи і сучасний молодіжний рух у країнах Заходу. / О.І. Воробйов. – Київ, 1975. – 48с.
622579
   Комуністи на чолі мас. – К, 1969. – 151с.
622580
  Лавренко Я. Комуністи передового колгоспу / Я. Лавренко. – Ужгород, 1958. – 64с.
622581
  Фетісов Є.П. Комуністи сільскої школи / Є.П. Фетісов. – Одеса, 1964. – 60с.
622582
   Комуністи сільської школи. – Одеса, 1964. – 60с.
622583
   Комуністи, вперед!. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 214, [2] с.
622584
  Скоробогатов В.П. Комуністина партія - мгутня перетворююча сила в житті українського народу / В.П. Скоробогатов. – Київ, 1954. – 40с.
622585
  Тишківський В.М. Комуністична ідейність викладання історії СРСР в Х-х классах середньої школи : Дис... канд. пед.наук: / Тишківський В.М.; КДУ ім. Т.Г.Шевченка. – Київ, 1949. – 250л. – Бібліогр.:л.244-249
622586
  Кравець В.М. Комуністична мораль і релігія / В.М. Кравець. – Київ, 1966. – 48с.
622587
  Вільховик О. Комуністична освіта як один із інструментів нівелювання червоноармійського світогляду у 1918 - 1920 рр. // Треті Череванівські читання : зб. наук. ст. за матеріалами Всеукр. наук. конф. (17-18 берез. 2016 р.) / Череванівські читання, конф. – Полтава : ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2016. – С. 108-115
622588
  Кучеров М.К. Комуністична парті Східної Галичини на чолі революційно-визвольної боротьби трудящихся Західної України в 1918-1923 рр. : Дис... канд. іст.наук: / Кучеров М. К.; ІПКВ суспільн. наук при КДУ. – К., 1963. – 260л. – Бібліогр.:л.1-23
622589
  Кравцев І.Є. Комуністична партіч - вихователь радянського народу в дусі соціалістичного патріотизму та інтернаціоналізму / І.Є. Кравцев. – К., 1953. – 35с.
622590
  Гольнєв М.С. Комуністична партія -- натхненник і організатор будівництва комунізму в СРСР. / М.С. Гольнєв. – К., 1953. – 36с.
622591
  Гольнєв М.С. Комуністична партія -- натхненник і організатор будівництва комунізму в СРСР. : Стенограма публічної лекції / М.С. Гольнєв; Т-во для поширення політичних та наукових знань. – Київ, 1953. – 36с.
622592
   Комуністична партія - керівна і спрямовуюча сила будівництва соціалізму і комунізму. – К, 1963. – 55с.
622593
  Сафонова Є.В. Комуністична партія - натхненик і організатор перемоги / Є.В. Сафонова. – Київ, 1958. – с.
622594
  Супруненко М.І. Комуністична партія - натхненник і керівник боротби українського народу за створення і зміцнення Української Радянської держави / М.І. Супруненко. – К., 1954. – 216с.
622595
  Бабій М.Л. Комуністична партія - натхненник і організатор боротьби трудящих Поділля проти німецько-фашистських загарбників в роки Великої Вітчизняної війни (червень 1941 - березень 1944 рр.) : Дис... канд.істор.наук: / Бабій М.Л.; КДУ. Кафедра історії КПРС. – Київ, 1967. – 284л.
622596
   Комуністична партія - натхненник і організатор братського союзу і непорушної дружби народів СРСР. – К, 1954. – 191с.
622597
  Юрчук В.І. Комуністична партія - натхненник і організатор будівництва комунізму в нашій країні. / В.І. Юрчук. – К., 1956. – 88с.
622598
  Цвєтков В.Ф. Комуністична партія - натхненник і організатор Великої Жовтневої соціалістичної революції / В.Ф. Цвєтков. – К, 1957. – 28с.
622599
  Чаленко Р.К. Комуністична партія - натхненник і організатор непорушної дружби народів СРСР / Р.К. Чаленко. – К, 1954. – 39с.
622600
   Комуністична партія - натхненник і організатор об"єднавчого руху українського народу за утворення СРСР. – Київ, 1963. – 409 с.
622601
  Мултих Г.М. Комуністична партія - натхненник і організатор перемоги / Г.М. Мултих. – Київ, 1957. – с.
622602
  Гурін О.О. Комуністична партія - організатор боротьби українського народу за зміцнення воєнно-політичного союзу радянських республік (історіографія проблеми) : Дис... канд. іст.наук: / Гурін О.О.; КДУ. Кафедра історії КПРС гуманітарніх фак-тів. – К., 1973. – 241л. – Бібліогр.:л.185-241
622603
  Буцько М.О. Комуністична партія - організатор братерської допомоги народів СРСР українському народові у відбудові промисловості республіки в роки Великої Вітчизняної війні (1943-1945 рр.) / М.О. Буцько. – Окр. відб. із Збірника Кафедри історії КПРС КДУ, №3, 1958. – 223-250с.
622604
  Величко М.П. Комуністична партія - організатор будівництва Кременчуцької і Київської гідроелектростанцій складових частин Дніпровського каскаду : Дис... канд. іст.наук: / Величко М. П.; КДУ. – К., 1970. – 302л. – Бібліогр.:л.I-XIV
622605
  Бовсунівський М.С. КОмуністична партія - організатор відбудови промисловості України в роки Великої Вітчизняної війни. (1943-1945 рр). : Дис. ... канд. ист. наук: / Бовсунівський М.С. ; МВ и ССО УРСР, Інст. підвищ. квал. виклад. суспільних наук при КДУ ім.Т.Шевченка. Кафедра історії КП. – К., 1973. – 187л. – Бібліогр.:л.1-22
622606
  Костриця Н.Ю. Комуністична партія - організатор всенародної боротьби за здійснення ленінських ідей електрифікації на Україні / Н.Ю. Костриця. – Київ, 1967. – 288с.
622607
  Саженюк С.Н. Комуністична партія - організатор і керівник боротьби трудящих мас проти білопольских загарбників на Україні в 1920 р / С.Н. Саженюк. – Київ, 1959. – 20с.
622608
   Комуністична партія - організатор і натхненник здійснення союзу робітничого класу і селянства. – К, 1957. – 344с.
622609
  Білоцерківський В.Я. Комуністична партія - організатор культурної революції на Україні (1926-1937 рр.) / В.Я. Білоцерківський. – Х., 1985. – 176с.
622610
  Пшеничний П. Комуністична партія - організатор перемог (у громадянській війні на Україні) / П. Пшеничний. – Х., 1933. – 64с.
622611
  Бугайов М.В. Комуністична партія - організатор розгрому воєнної інтервенції і внутрішньої контрреволюції / М.В. Бугайов. – Київ, 1957. – 43с.
622612
  Шморгун П. Комуністична партія - організатор спільної боротьби російського і українського народів проти царизму / П. Шморгун. – К., 1957. – 106с.
622613
  Зозуля І.А. Комуністична партія / І.А. Зозуля. – Київ, 1957. – 64с.
622614
   Комуністична партія Англії. – К, 1936. – 96с.
622615
   Комуністична партія в боротьбі за здійснення ленінського плану. – К, 1967. – 281с.
622616
  Уваров В.Д. Комуністична партія в боротьбі за колективізацію / В.Д. Уваров. – Київ, 1954
622617
  Кудлай О.С. Комуністична партія в період іноземної воєнної інтервенції і громадянської війни. / О.С. Кудлай. – К., 1959. – 68с.
622618
  Бяков Б. Комуністична партія в період наступ соціалізму по всьому фронту / Б. Бяков, І. Черненко. – К, 1959. – 72с.
622619
  Шатилюк І.Ф. Комуністична партія в початковий період громадянської війни / І.Ф. Шатилюк, В.І. Щусь. – Київ, 1957. – 51с.
622620
  Хайнас В.В. Комуністична партія Закарпатської України - організатор і керівник боротьби трудящих Закарпаття та возз"єднання з Радянською Україною (жовтень 1944 - 1945 рр.) : Дис... канд. історич.наук: / Хайнас В.В.; Ін-т підвищ. кваліф. виклад. суспільних наук при КДУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1958. – 291л. – Бібліогр.:л.278-291
622621
  Ярошенко А.Д. Комуністична партія Західної України - організатор і керівник революційно-визвольної боротьби трудящих західноукраїнських земель / Ярошенко А.Д. – Київ, 1959. – 48 с.
622622
  Шумейко Комуністична партія Західної України у боротьбі за народний фронт / Шумейко, П.М. Яцків. – Львів, 1985. – 167с.
622623
  Машотас В.В. Комуністична партія Західної України. Бібліогр. покажч. матеріалів і публікацій за 1919-1967 рр. / В.В. Машотас. – Львів, 1969. – 439с.
622624
  Лавров Ф.І. Комуністична партія і В.І. Ленін в українській народній поетичній творчості / Ф.І. Лавров. – Київ, 1957. – 35с.
622625
  Куценко В.І. Комуністична партія і наука / В.І. Куценко. – Київ, 1966. – 48с.
622626
  Швидак Олег Михайлович Комуністична партія Польщі і Комуністична партія Західної України в боротьбі за єдність революційних дій трудящих (1929-1938 рр.) : Дис... доктор іст.наук: / Швидак Олег Михайлович; МВ ССО УРСР. КДУ. – К., 1974. – 380, ХХІХл. – Бібліогр.:л.І-ХХІХ
622627
  Война А.Д. Комуністична партія Радянського Союзу - "Ударна бригада" світового революційного руху. : стенограма публічної лекції / А.Д. Война, канд. іст. наук. – Київ, 1953. – 28 с. – (Товариство для поширення політичних та наукових знань Української РСР)
622628
  Попов П.М. Комуністична партія Радянського Союзу / П.М. Попов, 1957
622629
  Ткаченко В.К. Комуністична партія Радянського Союзу в боротьбі за відбудову машинобудівельної промисловості в 1921-1925 рр. (на мат. України) : Дис... канд. історич.наук: / Ткаченко В.К.; Ін-т підвищення кваліф. викладачів марксизму-лен. при КДУ ім. Т.Г.Шевченка. – Київ, 1954. – 266, XVл. – Бібліогр.:л.I-XIV
622630
   Комуністична партія Радянського Союзу в резолюціях і рішеннях з їздів, конференцій і пленумів ЦК. – Київ : Політвидав України
Т. 7. – 1981. – 534 с.
622631
   Комуністична партія Радянського Союзу в резолюціях і рішеннях з їздів, конференцій і пленумів ЦК. – Київ : Політвидав України
Т. 8. – 1981. – 540 с.
622632
   Комуністична партія Радянського Союзу в резолюціях і рішеннях з їздів, конференцій, пленумів ЦК. – Київ : Політвидав України
Т. 2. – 1979. – 524с.
622633
   Комуністична партія Радянського Союзу в резолюціях і рішеннях з їздів, конференцій, пленумів ЦК. – Київ : Політвидав України
Т. 3 : 1898-1970. – 1979. – 532 с.
622634
   Комуністична партія Радянського Союзу в резолюціях і рішеннях з їздів, конференцій, пленумів ЦК. – К
Т. 4 : 1927-1931. – 1980. – 560 с.
622635
   Комуністична партія Радянського Союзу в резолюціях і рішеннях з їздів, конференцій, пленумів ЦК. – К
5. – 1980. – 472с.
622636
   Комуністична партія Радянського Союзу в резолюціях і рішеннях з їздів, конференцій, пленумів ЦК. – К
6. – 1980. – 524с.
622637
   Комуністична партія Радянського Союзу в резолюціях і рішеннях з"їздів, конференій і пленумів ЦК. – Київ : Політична література УРСР
Ч. 2 : 1898-1954. – 1954. – 632с.
622638
   Комуністична партія Радянського Союзу в резолюціях і рішеннях з"їздів, конференцій і пленумів. – Київ : Політична література УРСР, 1954. – 783с.
622639
   Комуністична партія Радянського Союзу в резолюціях і рішеннях з"їздів, конференцій і пленумів ЦК. – Київ : Політична література УРСР, 1954. – 652с.
622640
   Комуністична партія Радянського Союзу в резолюціях і рішеннях з"їздів, конференцій і пленумів ЦК. – Київ : Політвидав
Т. 1. – 1978
622641
   Комуністична партія Радянського Союзу в резолюціях і рішеннях з"їздів, конференцій і пленумів ЦК. – Київ : Політвидав України
9. – 1981. – 501с.
622642
   Комуністична партія Радянського Союзу в резолюціях і рішеннях з"їздів, конференцій і пленумів ЦК. – Київ : Політвидав України
Т. 10 : 1969-1971. – 1981. – 509 с.
622643
   Комуністична партія Радянського Союзу в резолюціях і рішеннях з"їздів, конференцій і пленумів ЦК. – К
11. – 1982. – 535с.
622644
   Комуністична партія Радянського Союзу в резолюціях і рішеннях з"їздів, конференцій і пленумів ЦК. – К
12. – 1983. – с.
622645
   Комуністична партія Радянського Союзу в резолюціях і рішеннях з"їздів, конференцій і пленумів ЦК. – К
13. – 1984. – 629с.
622646
   Комуністична партія Радянського Союзу в резолюціях і рішеннях з"їздів, конференцій і пленумів ЦК. – К
14. – 1985. – 550с.
622647
  Лавринович М.І. Комуністична партія України -- організатор відбудови сільського господарства в 1943-1945 рр. (На матеріалах Житомирської, Київської, Сумської та Чернігівської областей) : Дис... канд. іст.наук: / Лавринович М. І.; КДУ ім. Т. Шевченка. – К., 1964. – 280л. – Бібліогр.:л.I-XXIV
622648
  Гуменюк Є.Г. Комуністична партія України -- організатор допомоги трудящих міста колгоспному селянству в дальшому розвитку сільского господарства (1959-1961 рр.) : Дис... канд. іст.наук: / Гуменюк Є.Г.; КДУ ім. Т.Г.Шевченко. – К., 1963. – 294л. – Бібліогр.:л.І-ХІХ
622649
  Черниш Й.П. Комуністична партія України -- організатор соціалістичних перетворень на селі в західних областях УРСР (1939-1958) / Й.П. Черниш. – Львів, 1963. – 268с.
622650
  Горішня Л.Л. Комуністична партія України -- організатор широких колгоспних мас на боротьбу за дальші соціалістичні перетворення на селі в роки третьої п"ятерічки : Дис... канд. іст.наук: / Горішня Л.Л.; КПІ. Кафедра історії КПРС. – К., 1966. – 290л. – Бібліогр.:л.І-Х
622651
  Ремезовський Й.Д. Комуністична партія України - бойовий загін КПРС у боротьбі за побудову комунізму / Й.Д. Ремезовський. – Київ, 1960. – 40с.
622652
  Хорошайлов М.Ф. Комуністична партія України - організатор відбудови і розвитку промисловості Донбасу / М.Ф. Хорошайлов. – Х, 1967. – 172с.
622653
  Денисенко П.І. Комуністична партія України - організатор відбудови народного господарства республіки / Денисенко П.І. – Київ, 1968. – 176 с.
622654
  Полурєз В.І. Комуністична партія України - організатор трудової активності робітничого класу / В.І. Полурєз. – Київ, 1969. – 132с.
622655
  Кондратюк А.І. Комуністична партія України - організатор трудової акттивноті металургів республіки в період між ХХІІ і ХХІІІ з"їздами КПРС (1961-1966 рр) : Дис... канд.іст.наук: / Кондратюк А.І.; КГУ. Кафедра історії КПРС. – Київ, 1968. – 338л. – Бібліогр.:л.311-338
622656
   Комуністична партія України - організатор успішного виконання семирічного плану. – Одеса, 1966. – 158с.
622657
   Комуністична партія України. – Дніпропетровськ, 1968. – 232с.
622658
   Комуністична партія України. – К, 1972. – 106с.
622659
   Комуністична партія України. – К, 1976. – 143с.
622660
  Карабанов Михайлов Михайлович Комуністична партія України в 1985-1991 роках: еволюція до політичного краху : Автореф... д-ра іст.наук: 07.00.01 / Карабанов Михайлов Михайлович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1992. – 48л.
622661
  Самофалов В.М. Комуністична партія України в боротьбі з а відбудову народного господарства (1921-1925 рр.) / Самофалов В.М. – Київ, 1963. – 378 с.
622662
  Бессарабов М.А. Комуністична партія України в боротьбі за зміцнення і розвиток соціалістичного суспільства. (1937-червень 1941 рр.) / М.А. Бессарабов. – Київ, 1971. – 176с.
622663
  Хомич П.А. Комуністична партія України в боротьбі за колективізацію сільського господарства (1927-1934 рр.) : Дис... канд. історич.наук: / Хомич П.А.; КДУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1955. – 253, XVл. – Бібліогр.:л.I-XV
622664
  Пантелейчук О.О. Комуністична партія України в боротьбі за піднесення технічної оснащеності сільского господарства республики в роки комуністичного будівництва / О.О. Пантелейчук. – Київ, 1968. – 27с.
622665
   Комуністична партія України в боротьбі за побудову соціалізму і комунізму. – К, 1964. – 128с.
622666
  Калакура Я.С. Комуністична партія України в боротьбі за розв"язання завдань будіництва комунізму. Історіогр. нарис / Я.С. Калакура. – Київ, 1976. – 207с.
622667
  Паніотов І.І. Комуністична партія України в боротьбі за розвиток народної освіти / Паніотов І.І. – Харків, 1973. – 186 с.
622668
  Куліченко М.І. Комуністична партія України в боротьбі за утворення СРСР / М.І. Куліченко. – К., 1962. – 190с.
622669
  Власенко В.І. Комуністична партія України в період боротьби проти деніківщини (травень 1919 р. -- березень 1920 р.) : Дис... канд. іст.наук: / Власенко В. І.; КДУ, Каф-ра історії КПРС. – К., 1963. – 265л. – Бібліогр.:л.I-XXVI
622670
  Бондар Т.Д. Комуністична партія України в період іноземної інтервенції та кромадянської війни / Т.Д. Бондар. – Київ, 1968. – 240с.
622671
   Комуністична партія України в резолюціях і рішеннях з"іздів. – Київ
ч.1(1918-1941). – 1976
622672
   Комуністична партія України в резолюціях і рішеннях з"іздів. – Київ
ч.2(1941-1976). – 1977. – 704с.
622673
  Масний О.С. Комуністична партія України на чолі всенародної боротьби за відбудову важкої промисловості республіки в роки Великої Вітчизняної війни 1943-45 рр. : Дис... канд.іст.наук: / Масний О.С.; КДУ. – К., 1964. – 320л. – Бібліогр.:л.1-ХХ!У
622674
  Булкин Г.П. Комуністична партія України у боротьбі за посилення масово-політичної роботи на селі в період четвертої п"ятирічки (1946-1950 рр.) : Дис... канд. іст. наук: / Булкин Г. П.; КДУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1958. – 278л. – Бібліогр.: л. I-XXIV
622675
  Латиш Ю.В. Комуністична партія України у виборчій кампанії 1998 р. / Ю.В. Латиш, Р.І. Малиновський // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 85-93. – ISBN 978-966-581-930-1
622676
  Латиш Ю.В. Комуністична партія України у виборчій кампанії 2002 р. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 1 (48). – С. 88-92. – ISBN 966-614-021-7
622677
   Комуністична партія України: з"їзди і конференції. – Київ : Україна, 1991. – 478с. – ISBN 5-319-00705-1
622678
  Серьогіна Н.С. Комуністична партія України: міфологія задумів та реальність президентських виборів / Н.С. Серьогіна, О.М. Хорошев // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 556. – С. 231-237. – (Історія України ; Вип. 5). – ISSN 0453-8048
622679
  Сухарєв В.В. Комуністична партія Чехословаччини - бойовий авангард трудящих / В.В. Сухарєв. – К., 1961. – 48с.
622680
   Комуністична партія Японії. – К, 1936. – 77с.
622681
  Безпальчий В.Ф. Комуністична праця / В.Ф. Безпальчий. – К, 1960. – 76с.
622682
  Цьох Й.Т. Комуністична преса в Західній Україні / Й.Т. Цьох. – Львів, 1958. – 87с.
622683
  Лісовий П.М. Комуністична преса Закарпаття 20-30-х років / П.М. Лісовий. – Львів, 1982. – 140с.
622684
  Цьох Й.Т. Комуністична преса Західної України / Цьох Й.Т. – Львів, 1966. – 269 с.
622685
  Прощарук Г.П. Комуністичне будівництво і кадри / Г.П. Прощарук. – К., 1968. – 184с.
622686
  Ніжинський М.П. Комуністичне виховання дітей в сім"ї / М.П. Ніжинський. – Київ, 1952. – 24 с.
622687
  Крупська Н.К. Комуністичне виховання дітей у сім"ї / Н.К. Крупська. – Київ, 1976. – 158с.
622688
  Андреев А.А. Комуністичне виховання молоді і завдання комсомолу. / А.А. Андреев. – Київ, 1938. – 31с.
622689
   Комуністичне виховання на уроках історії. – К, 1979. – 144с.
622690
  Хижняк В.П. Комуністичне виховання трудівників села. / В.П. Хижняк. – К., 1973. – 153с.
622691
  Еневич Ф.Ф. Комуністичне виховання трудящих і подолання пережитків капіталізму в свідомості людей. / Ф.Ф. Еневич. – К., 1940. – 24с.
622692
  Смаглюк Ф.Ф. Комуністичне виховання у школах подовженного дня. / Ф.Ф. Смаглюк. – К., 1963. – 135с.
622693
  Тесленко І.Ф. Комуністичне виховання учнів на уроках математики / І.Ф. Тесленко. – К, 1983. – 88с.
622694
  Карась А. Комуністичне коріння політичного терору й укаїнського геноциду у 20 столітті // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2009. – № 3/4 (173/174). – С.7-10
622695
  Польцін Ю. Комуністичне трудове виховання / Ю. Польцін. – Київ, 1983. – 256 с.
622696
  Середюк О. Комуністичний експеримент // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 15-21 листопада (№ 46). – С. 12-13


  З книги "Злий геній - вождь тероризму".
622697
  Керда О. Комуністичний капіталізм / Ольга Керда. – Миколаїв, 2009. – 314 с.
622698
  Маркс К. Комуністичний маніфест / К. Маркс, Ф. Енгельс. – Х., 1930. – 188с.
622699
  Маркс К. Комуністичний маніфест. (1848-1923) / К. Маркс, Ф. Енгельс. – Х., 1923. – 139с.
622700
  Штонь Г.М. Комуністичний морально-етичний ідеал в сучасній радянській прозі / Г.М. Штонь. – Київ, 1979. – 32с.
622701
  Яровенко Т. Комуністичний режим в Україні: мистецький вердикт Яра Славутича // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 148. – С. 313-323. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
622702
   Комуністичний рух на пострадянському просторі // Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору : монографія / А.Г. Бульвінський, О.А. Васильєв, А.Б. Добровольська, М.С. Дорошко, Р.Н. та ін. Жангожа. – Київ : Фенікс, 2017. – С. 67-75. – ISBN 978-966-02-8276-6
622703
  Андрущенко В.П. Комуністичний світогляд - Основа соціалізації особи / В.П. Андрущенко. – Київ : Знання, 1981. – 48с. – ("Знання" УРСР.Молодь і суспільство ; Х ; 3)


  У праці розвінчується буржуазний міф про капіталізм як "вільний світ", показується неспроможність тверджень буржуазних ідеологів про нібито об"єктивний характер їх теорій.
622704
  Іванченко П.С. Комуністичний світогляд і закономірності його формування / П.С. Іванченко. – Львів, 1973. – 157с.
622705
  Довгаль О.О. Комуністичний світогляд і трудова діяльність / О.О. Довгаль, І.П. Стогній. – К, 1980. – 48с.
622706
  Карась А. Комуністичні джерела та імперське підгрунтя українського геноциду: проблема відповідальності // Геноцид України в XX столітті : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Всеукр. громад. орг. "Т-во відродження Укр. Нації", Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т літературознавчих студій Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка ; [редкол.: Л. Сеник, І. Любас, Б. Моркляник та ін. ; ред.: М. Гавришко]. – Львів : [б. в.], 2010. – С. 16-41. – ISBN 978-966-397-111-2


  Колективізація, Голодомор і репресії принесли фізичне винищення людності українського села й стали смертельним ударом по морально-етичних цінностях та етнокультурних устоях народу. Руйнувалися сім"ї, родинні зв"язки, цілі пласти етнічної культури. ...
622707
  Черненко І.С. Комуністичні і робітничі партії світу / І.С. Черненко, Я.С. Яшин. – К., 1965. – 171с.
622708
  Черненко І.С. Комуністичні і робітничі партії світу / І.С. Черненко, Я.С. Яшин. – К., 1968. – 159с.
622709
  Черненко І.С. Комуністичні і робітничі партії світу / І.С. Черненко, Я.С. Яшин. – 2-е, перероб. і доп. вид. – К., 1968. – 159с.
622710
  Гринюк П.Ф. Комуністичні і робітничі партії світу / П.Ф. Гринюк. – 3-е вид. перероб. доп. – Київ, 1970. – 328с.
622711
  Гринюк П.Ф. Комуністичні і робітничі партії світу / П.Ф. Гринюк. – 4-е вид. перероб. доп. – Київ, 1977. – 252с.
622712
  Надольний І.Ф. Комуністичні ідеї - комуністичні діла / І.Ф. Надольний. – Київ, 1964. – 40с.
622713
   Комуністичні партії Прибалтики. – К, 1936. – 66с.
622714
   Комуністичній партії України - 50 років. – К, 1968. – 36с.
622715
  Летюк Є.М. Комуністичній праці - слава! / Є.М. Летюк. – Сталіно, 1959. – 36с.
622716
  Гнатюк М. Комунітаризація політичної складової зовнішних зносин ЄС: спільна зовнішня і безпекова політика (1992-2009 рр.) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 84-90. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 27). – ISSN 2078-4333
622717
  Корх О.М. Комунітаризм та індивідуалізм // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 47-49. – (Філософія. Політологія ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
622718
  Титюк С.М. Комунітаризм як критика ліберальної теорії справедливості // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 135-137
622719
  Сирінський Р.А. Комунітаристська інтерпретація поняття патріотизму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 44-47. – (Філософія. Політологія ; Вип. 31)


  У статті розглядається ставлення до патріотизму у сучасних філософських школах, аналізуються їх точки зору щодо його місця і ролі в становленні інститутів демократії. Особливу увагу приділено поглядам Е. Макінтайра та Ч. Тейлора ...
622720
  Матвієнко А. Комунітарна демократія в Україні: науково-критичний дискурс // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 9. – С. 63-67. – ISSN 2308-9636
622721
  Михайлов Р.В. Комунітарна політика страхового ринку в країнах ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 21-23
622722
  Поліщук Ліна Сергіївна Комунітарна регіональна економічна політика в Європейському союзі : Дис. ... канд. екон. наук : 08.05.01 / Поліщук Ліна Сергіївна ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – 234 л. + Додатки:л.:213-234. – Бібліогр.:л.:203-213
622723
  Поліщук Ліна Сергіївна Комунітарна регіональна економічна політика в Європейському Союзі : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:08.05.01 / Поліщук Л.С.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 21 с.
622724
  Басманов М.И. Комуннисты и мир / М.И. Басманов. – М., 1986. – 285с.
622725
  Желінська Н.О. Комутації як риторичний прийом зображення світу художнього твору // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000
622726
  Желінська Н.О. Комутації як риторичний прийом зображення світу художнього твору // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 130-141. – ISBN 966-581-231-9
622727
  Будько Євген Комфорт як кредо : Vip-клуб // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 2. – С. 130-133 : Фото
622728
  Рибянцева І. Комфортний простір - підґрунтя для якісного бібліотечного обслуговування // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2012. – № 2 (56). – С.10-11


  У статті автор розповідає , що структурована по-новому бібліотека стає справді сучасною, має більше можливостей для реалізації креативних проектів, формування оновленого, інформаційно-комфортного бібліотечного середовища
622729
  Холявчук Д. Комфортні риси клімату низькогірних долин (на прикладі м. Яремче) / Д. Холявчук, О. Питюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 52-56. – (Географія ; вип. 3 (68)/4 (69)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено розподіл біокліматичних характеристик низькогірних долин Українських Карпат та їхню мінливість. На прикладі долини р. Прут у м. Яремче визначено, що низькогірним долинам притаманний комфортний клімат через вітрову захищеність, теплі та сухі ...
622730
  Кізлова А. Комфортність комунікації навколо Києво-Лаврських святинь (ХІХ - початок XX ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський, національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 19-23. – (Історія ; вип. 1 (132)). – ISSN 1728-3817
622731
   Комюніке Всесвітньої конференції з вищої освіти - 2009 "Нова динаміка вищої освіти і науки для соціальної зміни і розвитку" : Штаб-квартира ЮНЕСКО, Париж. 8 липня 2009 року // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 8. – С. 98-104. – ISSN 1682-2366


  Штаб-квартира ЮНЕСКО, Париж, 8 липня 2009 року.
622732
   Комюніке польсько-радянської надзвичайної комісії. – К, 1944. – 16с.
622733
   Комюніке Секретаря Європейського суду з прав людини стосовно рішення у справі "Гсел проти Швейцарії" ("Gsell v. Switzerland") // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 3 (87). – С. 105-106
622734
  Конески Б. Кон Македонската преродба / Б. Конески. – Скопjе, 1959. – 100 с.
622735
  Куновска-Нули Кон небесата / Куновска-Нули. – Скопjе : Матица македонска, 1995. – 109с. – (Едициjа Хераклеjа). – ISBN 9989-48-020-6
622736
  Лялецький О.В. Кон"юктивні дерева і пошук суперечності / О.В. Лялецький, В.В. Юрчишин // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 225-230. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  В роботі розглядається коретний і повний метод дедуктивних виведень, який базується на резолюційній техніці, зображенні вхідних формул так званими кон"юктивними диз"юнктами, а механізм виведення забезпечується спеціальними деревовидними структурами.
622737
  Набок І.І. Кон"юктура світових товарних ринків : навч. посібник для студентів ВНЗ / І.І. Набок ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ, 2018. – 176, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. – Слов. термінів: с. 166-168. – Бібліогр.: с. 169. – ISBN 978-966-932-093-3
622738
  Батченко Л.В. Кон"юктура світового ринку і тенденції розвитку зовнішньоекономічної діяльності регіонів України : розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Л.В. Батченко, О.Г. Ткаченко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 197-206 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
622739
  Тюха І.В. Кон"юктура українського ринку пива / І.В. Тюха, Н.В. Опря // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 10 (161). – С. 135-138
622740
  Круківська О.В. Кон"юкція й диз"юнкція у законодавчому дискурсі (на матеріалі французької мови) / О.В. Круківська, В.І. Круківський // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 195-209
622741
  Прохницька Г.Л. Кон"юнктура глобального ринку легкових автомобілів : Дис. ... канд.економічних наук. Спец. : 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Прохницька Г.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2007. – 215л. + Додатки : л.179-199. – Бібліогр. : л.200-215
622742
  Прохницька Г.Л. Кон"юнктура глобального ринку легкових автомобілів : автореф. дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Прохницька Ганна Леонідівна.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
622743
  Зінчук Т.О. Кон"юнктура європейського аграрного ринку: тенденції та перспективи для України // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – С. 96-105. – (Економічні науки ; № 2 (22), т. 4)
622744
  Франчук І.А. Кон"юнктура європейського ринку енергоносіїв як фактор впливу на розвиток паливно-енергетичного комплексу України // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 161-165. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
622745
  Олефір В. Кон"юнктура зовнішніх ринків у 2010 році // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 5 (283). – С. 18-20. – ISSN 1810-3944
622746
  Кондратюк О.І. Кон"юнктура ринку зерна в України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 95-100 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
622747
  Мельник Т. Кон"юнктура світових ринків: методологічні аспекти аналізу та прогнозування // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 7. – С. 40-43. – ISSN 1810-3944
622748
  Пазуха М.Д. Кон"юнктура світових товарних ринків : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / М.Д. Пазуха; МОНУ; Українська акад. бізнесу та підприємництва. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 272с. – ISBN 978-966-364-612-1
622749
  Березовенко С.М. Кон"юнктура світових товарних ринків : підручник для студентів вищих навчальних закладів / С.М. Березовенко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 272 с. – ISBN 978-966-439-027-6
622750
  Вергун В.А. Кон"юнктура світових товарних ринків // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; загальна ред.: Вергун В.А., Расшивалов Д.П. – Київ, 2016. – Спец. випуск : Міжнародний бізнес. – С. 14-21. – ISSN 2308-6912
622751
  Голик С.І. Кон"юнктура світового ринку зернових культур // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 9 (203). – C. 156-158. – ISSN 2221-1055
622752
  Заблоцька Р.О. Кон"юнктура світового ринку послуг : навчальний посібник / Р.О. Заблоцька ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 304 с. : табл. – Бібліогр. в кінці кожного розділу. – ISBN 978-966-439-490-8
622753
  Синюченко М.І. Кон"юнктурна теорія грошей М.І.Туган-Барановського : грошово-кредитна політика // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 9. – С. 19-24. – Бібліогр.: 8 назв
622754
  Пугачова М.В. Кон"юнктурні обстеження в моделях нерівноваги для дослідження стану промисловості України та Німеччини / М.В. Пугачова, Г. Нерб // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2010. – № 4 (51). – С. 8-15
622755
  Пугачова М.В. Кон"юнктурні обстеження як нове джерело інформації для економічного аналізу та прогнозування тенденцій макропоказників // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 147-158. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 5). – ISBN 966-76-52-00-9


  У статті наведено досвід проведення кон"юктурних обстежень у європейських країнах та Україні, показано можливість використання інформації з обстежень для економіко-статистичного аналізу, наведено різні види синтетичних індикаторів, побудованих на базі ...
622756
  Арбат Ю.А. Конаковские умельцы / Арбат Ю.А. – Калинин : Кн. изд-во, 1957. – 208 с.
622757
  Бубнова Е.А. Конаковский фаянс. / Е.А. Бубнова. – М., 1978. – 230с.
622758
  Пирсон Х. Конан Дойл. Его жизнь и творчество : (гл. из романа) / Х. Пирсон // Жизнь сэра Артура Конан Дойла / Д.Д. Карр. – Москва : Книга, 1989. – С. 255-320. – (Писатели о писателях). – ISBN 5-212-00116-1
622759
  Грант К. О"Найт Конан и Время Жалящих Стрел / К. О"Найт Грант. – Санкт-Петербург : Тролль, 1996. – 512с. – ISBN 5-87365-026-8
622760
  Говард Р. Конан принимает бой / Р. Говард. – СПБ., 1995. – 447с.
622761
  Грабовський В.Н. Конари / В.Н. Грабовський. – Київ, 1983. – 95 с.
622762
  Бабель И.Э. Конармия / И. Бабель. – 2-е изд. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1927. – 170 с.
622763
  Бабель И.Э. Конармия / И. Бабель. – 4-е изд. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1930. – 123 с.
622764
  Листовский П А. Конармия / П А. Листовский, . – М, 1956. – 560с.
622765
  Листовский П А. Конармия / П А. Листовский, . – 3-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 640с.
622766
  Листовский П А. Конармия / П А. Листовский, . – Йошкар-Ола, 1977. – 640с.
622767
  Бабель И.Э. Конармия / И.Э. Бабель. – Алма-Ата, 1989. – 222с.
622768
  Бабель И.Э. Конармия / И.Э. Бабель. – Баку, 1989. – 302с.
622769
  Бабель И.Э. Конармия : Избранные произведения / И.Э. Бабель. – Київ : Дніпро, 1989. – 350с. – ISBN 5-308-00397-1
622770
  Бабель И.Э. Конармия / И.Э. Бабель. – М, 1990. – 477с.
622771
  Бабель И.Э. Конармия / И.Э. Бабель. – М, 1991. – 426с.
622772
  Бабель И.Э. Конармия. Одесские рассказы / И.Э. Бабель. – Одесса : Маяк, 1990. – 300с. – ISBN 5-7760-0323-7
622773
  Бабель И.Э. Конармия. Одесские рассказы / Исаак Бабель. – Москва : АСТ, 2007. – 480 с. – (Книга на все времена). – ISBN 978-5-17-018856-7
622774
  Бабель И. Конармия. Рассказы. Закат / И. Бабель. – Санкт-Петербург : Кристалл, 2001. – 416с. – (Мастера прозы. ХХ век). – ISBN 5-306-00120-3
622775
  Бабель И. Конармия. Рассказы. Пьесы / И. Бабель. – Санкт- Петербург : Кристалл, Респекс, 1998. – 607c. – (Библиотека мировой литературы). – ISBN 5-8191-0030-1
622776
  Гаджиев М.И. Конахкендский говор татарского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Гаджиев М.И. ; АН АзССР , Ин-т народов Ближнего и Сред. Востока. – Баку, 1966. – 24 с.
622777
  Іваницька Л.В. Конашевич Алла Павлівна // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 47-48 : фото
622778
  Іваницька Л. Конашевич Алла Павлівна // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 126
622779
  Годованець М.П. Конвалії і лопухи. Байки. / М.П. Годованець. – К, 1966. – 83с.
622780
  Бреквольдт Петер Конвалії цвітуть усюди / Бреквольдт Петер. – К., 1966. – 271с.
622781
  Лаврунов К.О. Конвалії. / К.О. Лаврунов. – Одеса, 1966. – 119с.
622782
  Азаров О.Д. Конвеєрні аналого-цифрові перетворювачі з ваговою надлишковістю : монографія / О.Д. Азаров, О.В. Шапошніков, С.М. Захарченко ; МОНУ, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2006. – 158 с. – ISBN 966-641-165-2
622783
  Ерметов Юрій Олегович Конвеєрні процесори швидких ортогональних перетворень з дійсними фазовими множниками : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.13 / Ерметов Юрій Олегович; МО і НУ НУ "Львів. політех.". – Львів, 2000. – 16 с.
622784
  Коваленко Р.М. Конвейер / Р.М. Коваленко. – М, 1981. – 392с.
622785
  Разлогов К.Э. Конвейер грез и психологическая война / К.Э. Разлогов. – М, 1986. – 236 с.
622786
  Кашлев Ю.Б. Конвейер деззинформации и лицемерия / Ю.Б. Кашлев. – М., 1985. – 63с.
622787
   Конвейер завода Volkswagen. Автомобиль из проката // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 6 (2873), июнь. – С. 122-124 : фото
622788
  Шестопалов Г.Г. Конвейер стальных артерий / Г.Г. Шестопалов. – Днепропетровск, 1977. – 128с.
622789
  Карнацевич И.В. Конвейер твердого стока рек - главный механизм орогенеза и геотектоники // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 3. – С. 53-58 : карта. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0016-7126
622790
  Карнацевич И.В. Конвейер твердого стока рек - главный механизм орогенеза и геотектоники. Окончание. Начало см. Геодезия и картография. -2012.-№3.- С. 53-58. // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 4. – С. 59-63 : табл. – Библиогр.: 2 назв. – ISSN 0016-7126
622791
  Памфилов С.А. Конвейеры на базе двухшарнирной цепи Д160 / С.А. Памфилов, В.А. Лазуренко. – Москва : ЦНИИТЭИМС, 1968. – 81 с.
622792
  Левинский И.В. Конвейеры общего назначения / И.В. Левинский. – К, 1971. – 152с.
622793
  Пшеничников А.Ф. Конвективная колебательная неусточивость равновесия жидкости в связанных вертикальных каналах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.14 / Пшеничников А.Ф.; Казахский гос.ун-т. – Алма-Ата, 1977. – 19л.
622794
  Шмидт В.М. Конвективная неустойчивость горизонтального слоя раствора. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Шмидт В.М.; НИИ механики МГУ. – М., 1980. – 18л.
622795
  Эйсмонт О.А. Конвективная неусточивость проводящей жидкости с током в магнитном поле. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.05 / Эйсмонт О.А.; Пермский ордена Труд.Красн.Знам.гос.ун-т., 1973. – 14л.
622796
  Лис Л. Конвективная теплопередача в пограничном слое при добавлении массы и наличии химических реакций / Л. Лис, 1960. – 54с.
622797
  Гершуни Г.З. Конвективная устойчивость несжимаемой жидкости / Г.З. Гершуни, Е.М. Жуховицкий. – М., 1972. – 392с.
622798
  Ястребов Георгий Владимирович Конвективная устойчивость равновесия вращающегося цилиндрического слоя жидкости : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Ястребов Георгий Владимирович; М-во В и ССО КазССР. Казахский гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1979. – 25л.
622799
  Саранин В.А. Конвективная устойчивость равновесия и некоторые задачи конвенции проводящих жидкостей в электрическом поле : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.05 / Саранин В. А.; ХГУ. – Х., 1984. – 18л.
622800
  Симановский И.Б. Конвективная Усточивость двухслойной системы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Симановский И.Б.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1980. – 19л.
622801
  Баран О.А. Конвективні варіації тиску в сонячній фотосфері / О.А. Баран, М.І. Стоділка // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : збірка тез доп. : міжнар. конф. в рамках IX Всеукр. фестивалю науки присвяч. 170-річниці Астроном. обсерваторії Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 110 річниці проф. С.К. Всехсвятського, 100 річниці М.А. Яковкіна : 25-29 трав. 2015 р. / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; наук. орг. комітет: Вижва С.А. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 46
622802
   Конвективное перемешивание в море. – Москва, 1977. – 239с.
622803
  Жиляев Конвективные процессы в звездах на критических стадиях эволюции : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Жиляев Б. Е; МГУ, Гос. астрон. ин-т. – К., 1970. – 7л.
622804
   Конвективные процессы в невесомости. – Москва : Наука, 1991. – 239 с.
622805
   Конвективные течения : сб. науч. статей. – Пермь : ППИ, 1981. – 138 с.
622806
   Конвективные течения : Сб.науч.трудов. – Пермь : ПГПИ, 1987. – 96с.
622807
   Конвективные течения : сб. науч. статей. – Пермь : ППИ, 1989. – 118 с.
622808
  Юровская Т.Н. Конвективные течения в водохранилищах-охладителях : Автореф... канд. техн.наук: 05.278 / Юровская Т.Н.; Ленингр. гидрометеорол. ин-т. – Л., 1973. – 22л. – Бібліогр.:с.20-21
622809
  Романовский С.Г. Конвективный и комбинированный тепло- и массообмен при термической обработке капиллярнопористых материалов / С.Г. Романовский. – Минск, 1977. – 160с.
622810
   Конвективный и лучистый теплообмен. – М, 1960. – 256с.
622811
  Сполдинг Д.Б. Конвективный массоперенос / Д.Б. Сполдинг. – М.-Л., 1965. – 384с.
622812
  Кэйс В.М. Конвективный тепло- и массообмен : пер. с англ. / В.М. Кэйс. – Москва : Энергия, 1972. – 446 с.
622813
  Вайнберг Р.Ш. Конвективный тепло- и массообмен при неадиабатческом испарении легколетучих жидкостей в турбулентный пограничный слой пористой пластины. : Автореф... Канд.техн.наук: 274 / Вайнберг Р.Ш.; АН БССР. – Минск, 1968. – 24л.
622814
   Конвективный тепло- и массоперенос : сб. науч. статей. – Минск : ИТМ, 1979. – 221 с.
622815
   Конвективный тепло- и массоперенос. – Москва, 1980. – 46с.
622816
  Аскарова А.С. Конвективный тепло- и массоперенос в неизотермических струях капельных жидкостей. : Автореф... наук: 01.04.14 / Аскарова А.С.; Каз. гос. унив. им.С.М.Кирова. Физ. фак. – Алма-Ата, 1977. – 22л.
622817
  Шульман З.П. Конвективный тепломассоперенос реологически сложных жидкостей / З.П. Шульман. – Москва : Энергия, 1975. – 351с.
622818
  Дыбан Е.П. Конвективный теплообмен при струйном обтекании тел / Е.П. Дыбан, А.И. Мазур. – Киев : Наукова думка, 1982. – 302 с.
622819
   Конвективный теплообмен. Методы и результаты исследований. – Москва : ИВТАН, 1982. – 208 с.
622820
  Себиси Т. Конвективный теплообмен. Физические основы и вычислительные методы. : Пер. с англ. / Т. Себиси, П. Брэдшоу. – Москва : Мир, 1987. – 590с.
622821
   Конвективный теплоперенос. – Киев, 1982. – 164 с.
622822
  Тараканов Г.Г. Конвекция и системы движения в тропиках. / Г.Г. Тараканов. – Л., 1986. – 66с.
622823
  Лыков А.В. Конвекция и тепловые волны. / А.В. Лыков, Б.М. Берковский. – М., 1974. – 335с.
622824
  Вандакуров Ю.В. Конвекция на Солнце и 11-летний цикл / Ю.В. Вандакуров. – Ленинград : Наука, 1976. – 156 с.
622825
  Ляхов Ю.Н. Конвекция от сосредоточенных источников тепла вблизи твердой границы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.024 / Ляхов Ю.Н.; Пермский гос. ун-т. – Пермь, 1971. – 14л.
622826
  Шаталова А. Конвент в контексте. Модернизации нужна поддержка дипломатии. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 5 октября (№ 40)


  Одно из главных мировых событий в области политических и дипломатических исследований завершилось на прошлой неделе в стенах Московского государственного института международных отношений МИД России. Здесь проходил VII Конвент Российской ассоциации ...
622827
  Алешина А В Конвенции о применимом праве как разновидность международных договоров / А В Алешина, В.А. Косовская // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 1 (58). – С. 8-9. – ISSN 1812-3910
622828
   Конвенции по окружающей среде : разработаны под эгидой Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК-ООН). – Нью-Йорк : ООН, 1992. – 188с.
622829
  Коськов С.Н. Конвенционализм как синтез рациональности и антропологичности научного знания // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С.91-98. – (Философия ; № 5). – ISSN 0201-7385
622830
  Лебедев С.А. Конвенционалистская эпистемология / С.А. Лебедев, С.Н. Коськов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 13-34. – (Философия ; № 2). – ISSN 0201-7385
622831
  Ворников В.И. Конвенциональные принципы взаимоотношений в самоорганизующемся обществе : монография / В.И. Ворников ; М-во образования и науки Украины, Гос. учреждение "Южноукр. нац. пед. ун-т им. К.Д. Ушинского". – Одесса : Астропринт, 2017. – 402, [2] с. – Библиогр.: с. 377-402. – ISBN 978-966-927-304-8
622832
  Коськов С.Н. Конвенция в метафоре и языке науки : эпистемологический подход // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.3-18. – (Философия ; № 2). – ISSN 0201-7385
622833
  Булгаков Н.Н. Конвенция в океане / Н.Н. Булгаков. – Москва : Наука, 1975. – 272с.
622834
  Канторович Я.А. Конвенция между Россией и Францией для защиты литературных и художественных произведений : ... / Я.А. Канторович, присяж. пов. – Изд. неофиц. – Санкт-Петербург : Изд. Юрид. кн. скл. "Право" ; [Тип. В. Андерсона и Г. Лойцянского], 1912. – Прод. назв. в анотации. - Алф. указ.: с. 71


  русский и французский тексты Конвенции с разъяснениями, извлеченными из журнала Особого Совещания образованного при Министерстве Юстиции для предварительного рассмотрения проекта Конвенции, и с сравнительным обзором постановлений французского ...
622835
   Конвенция о защите прав человека и основных свобод. – Москва : Финпол, 1996. – 64с. – ISBN 5-7637-0024-4
622836
  Бурков Антон Конвенция о защите прав человека и основных свобод и практика Европейского Суда по правам человека в российской правовой системе // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2009. – № 4 (71). – С. 121-135. – ISSN 1812-7126
622837
   Конвенция о трансграничном воздействии промышленных аварий = Convention on the transboundary effects of industrial accidents = Convention sur les effets transfrontieres des accidents industriels. – Нью-Йорк; Женева : ООН, 1994. – 77с.
622838
  Иванов Г.Г. Конвенция о труде в морском судоходстве 2006 г. // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 4. – С. 29-33. – ISSN 1812-3910
622839
   Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте : Составлено в Эспо (Финляндия), 25 февраля 1991 года. – Женева : ООН, 1991. – 22с.
622840
  Шведова Н.А. Конвенция ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин: в США 35 лет "под сукном" // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 3 (543). – С. 36-46. – ISSN 0321-2068


  Среди семи стран, которые до сих пор не ратифицировали Конвенцию ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, числятся и США. В статье анализируется история вопроса и рассматривается современное положение дел в этой сфере.
622841
  Богуш Г.И. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2006. – С. 22-40. – (Право ; № 3). – ISSN 0201-7385
622842
  Хосе Анжело Эстрелла Фария Конвенция Организации Объединеных Наций об использовании электронных сообщений в международных договорах // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 1. – С. 33-41. – ISSN 1812-3910
622843
  Арбур Л. Конвенция по исчезновениям // Безопасность Евразии : журнал личной, национальной и коллективной безопасности / Некоммерческая организация "Фонд поддержки и исследования проблем "Безопасность Евразии". – Москва, 2007. – № 2. – С. 141-144. – ISSN 1607-7334
622844
   Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер : Совершено в Хельсинки 17 марта 1992 года. – Женева : ООН, 1992. – 23с.
622845
  Андрусевич А. Конвенция Эспо: трансграничная оценка воздействия на окружающую среду : практ. пособие для граждан и НПО / Андрей Андрусевич ; [отв. ред.: М. Силина ; ил.: М. Гречух-Демьянчук]. – Львов : Укрпол, 2010. – 28 с. : ил.
622846
  Ласько І. Конвенції Міжнародної організації праці, як джерела права соціального забезпечення України // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXI звітної наук.-практ. конф., 12-13 лют. 2015 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: А.М. Бойко (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – Ч. 2. – С. 25-28
622847
  Дроб"язко В. Конвенційна охорона авторських прав у Бернській і Всесвітній конвенціях // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Мацкевич О.О. [ та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (94). – С. 18-25. – ISSN 2308-0361
622848
  Медвідь А.В. Конвенційне закріплення вікового цензу та інших кваліфікаційних вимог до судів Європейського суду з прав людини // Часопис цивільного і кримінального судочинства : фаховий науково-практичний юридичний журнал / Вищ. спец. суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; наукова рада: Н.М. Оніщенко, М.Й. Вільгушинський, П.О. Гвоздик [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (37). – С. 184-192. – ISSN 2310-6166
622849
  Строганова Г.О. Конвенційні і неконвенційні метафори в німецькому економічному медіадискурсі : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Строганова Галина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 230 арк. – Додатки: арк. 221-230. – Бібліогр.: арк. 181-220
622850
  Строганова Г.О. Конвенційні і неконвенційні метафори в німецькому економічному медіадискурсі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Строганова Галина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 14 назв
622851
  Яновський В.Ф. Конвенційні тарифи СРСР. / В.Ф. Яновський. – 87-118с.
622852
  Чуйко В.Л. Конвенціоналізм і "нові філософи": розмежування методології та епістемології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 62-68. – (Філософія. Політологія ; Вип. 33)


  Аналізуючи вплив конвенціоналізму на структуралізм, постструктуралізм і постмодернізм, визначається, що останні не вирізняють епістемологічні та методологічні проблеми.
622853
  Майоров В. Конвенціональний механізм протидії міжнародному тероризму // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 6. – С. 150-153.
622854
  Спіжавка Н.В. Конвенціональні метафори емоційного концепту ГНІВ (на матеріалі сучасного англомовного художнього дискурсу) // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 2. – С. 37-41. – Бібліогр.: С. 41; 13 назв
622855
  Судакова В.М. Конвенціональні практики в умовах глобалізаційних впливів як теоретична проблема // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 13-15. – ISBN 978-966-171-498-3
622856
  Гордієнко М. Конвенціональні форми політичної участі громадян у системі європейського вибору України // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  Здійснюється пошук оптимальних стандартів політичної участі громадян в умовах постколоніального синдрому. У фокусі нашого дослідження є аналіз легітимних концептів політичних відносин як алгоритму європейської перспективи розвитку держави.Зроблено ...
622857
  Брагіна М.О. Конвенція "Лугано"-перспективи для України // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 5. – С. 144-148
622858
  Фесенко Є.В. Конвенція 1988 p. про боротьбу з наркоманією та проблеми вдосконалення КК України // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 77-82. – (Юридичні науки ; Вип. 32)


  Аналіз норм КК України дає підстави для висновку, що вони не враховують рекомендації Конвенції 1988 р. Отже діюче законодавство України по боротьбі з наркоманією потребує змін та доповнень.
622859
  Шаповалов В.В. Конвенція ООН (1988 р.) "Червонийсписок" (2006 р.) як основа подальшого розвитку судової фармації в удосконаленні контрольно-дозвільної системи обігу прекурсорів в Україні // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 112. – С. 154-166. – ISSN 0201-7245
622860
   Конвенція ООН з прав дитини: шляхи практичного застосування : Методичні рекомендації. – Київ : Науковий світ, 2000. – 38с. – ISBN 966-7722-68-6
622861
   Конвенція ООН з прав дитини: шляхи практичного застосування : Методичні рекомендації. – Київ : Науковий світ, 2001. – 37с. – Бібліогр.:с.37. – ISBN 966-7722-68-6
622862
   Конвенція ООН про боротьбу з транснаціональноюорганізованою злочинністю та додаткові протоколи до неї 15 листопада 2000 р. // Український часопис міжнародного права : міжнародне право, порівняльне правознавство: науково-практичний журнал / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2001. – № 1 (14). – С. 155-157
622863
  Блажівська Н. Конвенція ООН про використання електронних повідомлень в міжнародних договорах // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 5. – С. 96-101.
622864
   Конвенція ООН про права дитини : [прийнята резолюцією 44/25 Генеральної Асамблеї ООН, від 20 листопада 1989 року та набула чинності 2 вересня 1990 р. : ратифікована Постановою Верховної Ради Укр. №789XII (78912) від 27 лютого 1991 р. та набула чинності для Укр. 27 вересня 1991 р. – Київ. – 48 с.
622865
  Маринець В.С. Конвенція ООН про права інвалідів та її вплив на українське законодавство у сфері соціального захисту осіб з порушенням слуху // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 503-513. – ISSN 1563-3349
622866
  Мельник О. Конвенція ООН про право несудноплавних видів використання міжнародних водотоків // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2007. – № 1. – C. 56-61. – ISSN 1814-3385
622867
  Сінчук О. Конвенція ООН проти корупції: правовий базис запобігання та протидії корупції в Україні // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 11 (89). – С. 59-60
622868
   Конвенція Організації Об"єднаних націй про договори міжнародної купівлі-продажу товарів // Український часопис міжнародного права : журнал для науковців та підприємців / Юридична фірма "Проксен". – Київ, 1992. – № 1 (1). – С. 71-104
622869
  Ольховик Л.А. Конвенція Організації Об"єднаних Націй проти корупції // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2008. – № 1. – С. 49-86. – ISSN 1561-4999
622870
   Конвенція Організації Об"єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності 2000 р. Протокол проти незаконного ввозу мігрантів по суші, морю і повітрю, що доповнює Конвенцію : Протокол про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми,і покарання за неї, що доповнює Конвенцію. – Київ, 2003. – 56с.


  Неофіційне видання призначене для юристів, що займаються питаннями ратифікації Палермської Конвенції 2000 року
622871
   Конвенція про біологічне різноманіття: громадська обізнаність і участь. – Київ : Стилос, 1997. – 154 с.
622872
   Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля : Мін-во охорони навколишнього природного середовища України ; [ упоряд. Тимочко Т.В. ]. – Київ, 2007. – 34 с. – ISBN 978-966-8670-50-3
622873
   Конвенція про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення. – [Б. м.] : [б. в.]. – 25 с.
622874
  Валлє В. Конвенція про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності (Стокгольмська конвенція) // Спадок Джеймса I та королеви Анни: охорона інтелектуальної власності у часі й просторі / В. Валлє. – Київ : Дух і Літера, 2010. – С. 108-110. – ISBN 978-966-378-141-9
622875
  Карпачова Н. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод - основа формування європейських стандартів прав і свобод людини в Україні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 10 : "Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод-60 років. – С. 24-42. – ISSN 0132-1331
622876
   Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 10 : "Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод-60 років. – С. 215-233. – ISSN 0132-1331
622877
   Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. // Антологія лібералізму : політико-правничі вчення та верховенство права / [упоряд.: С. Головатий, М. Козюбра, О. Сироїд ; відпов. ред. С. Головатий ; наук. ред. С. Головатий, О. Сироїд, О. Волкова, А. Черевко ; вступ. сл. С. Головатий]. – Київ : Книги для бізнесу, 2008. – С. 542-566. – ISBN 978-966-8865-81-7
622878
  Бехруз Х. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод та ісламські міжнародно-правові документи (компаративістський аналіз) // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 10 : "Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод-60 років. – С. 114-118. – ISSN 0132-1331
622879
  Дудаш Т. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод у світлі праворозуміння Страсбурзького суду // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 10 : "Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод-60 років. – С. 158-165. – ISSN 0132-1331
622880
   Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. Застосування в Україні : Офіційне видання. – Київ, 2006. – 176с. – ISBN 966-7630-16-1
622881
  Грабовська О.О. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: значення та специфіка застосування у цивільному процесі України // Пам"яті професора Павла Петровича Заворотька. Актуальні проблеми правової науки : [зб. статей] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. ; за заг. ред. Н.П. Шишкової. – Київ : Прецедент, 2014. – С. 162-170. – ISBN 978-966-520-178-6
622882
  Кампо В. Конвенція про захист прав людини і основополохних свобод 1950 року та Конституційний Суд України (окремі аспекти міжнародно-конформного тлумачення Конституції України) // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 10 : "Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод-60 років. – С. 186-198. – ISSN 0132-1331
622883
  Климович О.В. Конвенція про захист прав людини та основних свобод як складова внутрішнього права та особливості її застосування національними судами держав-членів Ради Європи : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Климович О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 204л. – Бібліогр. : л.175-204
622884
  Климович О.В. Конвенція про захист прав людини та основних свобод як складова внутрішнього права та особливості її застосування національними судами держав - членів Ради Європи : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Климович О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв.
622885
  Ярошенко О.М. Конвенція про захист прав та основоположних свобод людини як джерело трудового права України // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 90. – С. 92-97. – ISSN 0201-7245
622886
   Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації що до жінок. – К, 1995. – 24с.
622887
  Комарук І. Конвенція про міжнародне стягнення аліментів на дітей та інші форми сімейного утримання // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 2 (92). – С. 27-31.
622888
  Пламенецька О. Конвенція про охорону архітектурної спадщини Європи // Пам"ятки України: історія та культура : Науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 120-125. – ISSN 0131-2685
622889
  Шпарик Н. Конвенція про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі (Бернська конвенція) як джерело екологічного права України // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXI звітної наук.-практ. конф., 12-13 лют. 2015 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: А.М. Бойко (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – Ч. 2. – С. 67-70
622890
  Валлє В. Конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їхніх фонограм (Женевська конвенція) (1973) // Спадок Джеймса I та королеви Анни: охорона інтелектуальної власності у часі й просторі / В. Валлє. – Київ : Дух і Літера, 2010. – С. 112-114. – ISBN 978-966-378-141-9
622891
  Левада М. Конвенція про охорону підводної культурної спадщини // Пам"ятки України: історія та культура : Науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 126-135. – ISSN 0131-2685
622892
   Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті // Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформ." ; голов. ред. Тимочко Т.В. – Київ, 2018. – С. 3-13. – (Європейська інтеграція ; № 2 (170), лютий)
622893
   Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті (ЕСПОО, Фінляндія) // Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформ." ; голов. ред. Тимочко Т.В. – Київ, 2018. – С. 1-2. – (Європейська інтеграція ; № 2 (170), лютий)


  (Конвенцію ратифіковано Законом N 534-XIV ( 534-14) від 19.03.99 )
622894
   Конвенція про передачу засуджених осіб // Український часопис міжнародного права : міжнародне право, порівняльне правознавство: науково-практичний журнал / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2001. – № 1 (14). – С. 149-154


  Підписали Конвенцію держави-члени Ради Європи в Страсбурге, 20 березня 1983 року.
622895
   Конвенція про права інвалідів : резолюція Генеральної Асамблеї ООН №61/106, прийнята на шістдесят першій сесії ГА ООН / (неофіційний переклад) : Організація Об"єднаних Націй. – Київ, 2008. – 40 с.
622896
   Конвенція про права інвалідів (неофіційний переклад) : резолюція Генеральної Асамблеї ООН №61/106, прийнята на шістдесят першій сесії ГА ООН / (неофіційний переклад) : Організація Об"єднаних Націй. – Київ, 2009. – 48с.
622897
  Буяджи Г. Конвенція про право, що застосовується до трастів та їх визначення: перспективи для України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 7. – С. 124-132. – ISSN 1026-9932
622898
  Литвинчук О. Конвенція Ради Європи: від підписання - до імплементації // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 12 (102). – С. 108-112
622899
  Виговський О.І. Конвенція ЮНСІТРАЛ про міжнародні прості та міжнародні переказні векселі як етап уніфікації вексельного права // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 99-105


  Уданій статті аналізуються ключові положення Конвенції ЮНСІТРАЛ про міжнародні прості та міжнародні переказні векселі 1988 року. Автор визначає концептуальну основу нормативного матеріалу Конвенції, звертає увагу на неоднозначність її формулювань і ...
622900
  Гальчинський А.С. Конвергентний ринок - методологія перспективи // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 1 (626). – С. 4-20. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 0131-775Х
622901
  Мудрак Л.М. Конвергентні нові медіа за особливих умов в Україні в період листопада 2013-квітня 2014 // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 122-129. – ISSN 2310-2837
622902
  Ригованова В. Конвергентність когнітивного і лінгвістичного напрямку у дослідженні мовної особистості // Мова і суспільство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 1. – С. 38-44. – Бібліогр.: С. 43; 13 назв
622903
  Конах В.К. Конвергентно-регуляторні органи управління інформаційною сферою за кордоном // Національний інформаційний простір України: проблеми формування та державного регулявання : аналіт. доповідь / В.К. Конах. – Київ : НІСД, 2014. – С. 32-40. – (Серія "Інформаційні стратегії" ; вип. 2). – ISBN 978-966-554-231-5
622904
  Перестюк М.О. Конвергентность систем дифференциальных уравнений с импульсным воздействием. / М.О. Перестюк, Ю.А. Метропольский // Докл. АН УССР Сер. А. : АН УССР, 1983. – С.11-14
622905
  Ярмолюк В.И. Конвергентные границы западно-тихоокеанского типа и их роль в формировании Центрально-Азиатского складчатого пояса / В.И. Ярмолюк, М.И. Кузьмин, А.А. Воронцов // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 12. – С. 1831-1850 : рис. – Библиогр.: с. 1847-1850. – ISSN 0016-7886
622906
  Гаркавец А.Н. Конвергенция армяно-кыпчакского языка к славянским в ХVI-ХVII вв. / А.Н. Гаркавец. – Москва, 1979. – 100с.
622907
   Конвергенция библиометрических проектов / Л.И. Костенко, А.И. Жабин, А.Ю. Кузнецов, Е.А. Кухарчук, Т.В. Симоненко // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / Нац. акад. наук Украины ; Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадского ; Междунар. ассоциация академий наук ; Совет директоров науч. б-тек и информ. центров. – Киев, 2016. – Вып. 13. – С. 30-38. – ISSN 2224-1825


  Предложено концепцию конвергенции международных и национальных библиометрических проектов. Обосновано целесообразность выбора Google Scholar в качестве базовой платформы консолидации библиометрических данных. Определены элементы коммуникативного ...
622908
  Дрейзис Ю.А. Конвергенция вербального и визуального в современной китайской поэзии // Вестник Московского университета. Серия 13 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 84-90. – (Востоковедение ; № 2, апрель - июнь). – ISSN 0201-7385
622909
  Медведкин Т.С. Конвергенция глобальной рыночной трансформации и научно-техническое развитие евразийского рынка // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 113, (ч. 2). – С. 105-112
622910
  Пак Е.М. Конвергенция жанров сетевой журналистики : научно-теоретический журнал // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 268-276. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; Вып. 2). – ISSN 1813-1921
622911
  Клочкова Ю.А. Конвергенция законодательств в геополитических рамках Европейского Союза // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 2 (53). – С. 28-31. – ISSN 1812-3910


  Создание единого политического союза невозможно без экономической интеграции, которая, в свою очередь, требует правового оформления. Правовое сближение представляется как устранение различий в национальном регулировании посредством договоренностей ...
622912
  Перегудов Сергей Петрович Конвергенция по-российски: "золотая середина" или остановка на полпути? // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 1. – С. 91-108. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-2017
622913
  Якобсон Г.Г. Конвергенция признаков / Г.Г. Якобсон. – 2с.
622914
  Якобсон Г.Г. Конвергенция признаков. 2. Крылья мельчайших насекомых / Г.Г. Якобсон. – 2с.
622915
  Якобсон Г.Г. Конвергенция признаков. 3. Внешние паразиты животных из класса насекомых / Г.Г. Якобсон. – 2с.
622916
  Величковский Б. Конвергенция сознания и технологический прогресс // В мире науки : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 2012. – № 1. – С. 12-18. – ISSN 0208-0621


  ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. Успешное развитие нашей цивилизации возможно лишь при условии плодотворного сотрудничества фундаментального и прикладного в когнитивной науке.
622917
  Пивовар С.Ф. Конвергенції теорія / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 204-205. – ISBN 966-642-073-2
622918
  Козюк В.В. Конвергенційні тенденції у сфері інституціональної організації центральних банків в умовах глобалізації: роль МВФ // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 46, ч. 1. – С. 170-175
622919
  Бойченко М.І. Конвергенція / М. Бойченко, Т. Кононенко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 205-206. – ISBN 966-642-073-2
622920
  Черняк О.І. Конвергенція витрат на оборонний комплекс та економічного розвитку країни / О.І. Черняк, Г.О. Харламова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 36-41. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 31). – ISSN 1728-3817


  Розглянута динаміка світових витрат на оборону та військові конфлікти та їх синергія з економічним розвитком. Використано аналіз сценаріїв та економетричний аналіз для дослідження ефекту конвергенції витрат на оборонний комплекс та економічним ...
622921
   Конвергенція економік України та Європейського Союзу: проблеми і перспективи : зб. наук. праць / [Бажал Ю.М. та ін. ; редкол.: Бажал Ю.М. (відп. ред.) та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад." (НаУКМА), Каф. екон. теорії, Центр ім. Жака Моне з європ. студій при НаУКМА. – Київ : ПУЛЬСАРИ, 2012. – 162, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 156. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-615-022-0
622922
   Конвергенція економічних моделей Польщі та України : монографія / [Лук"яненко Д.Г. та ін. ; пер. з пол. Л.М. Бондарчук, А.С. Міхайлєвич] ; за наук. ред. Д. Лук"яненка, В. Чужикова, М. Г. Вожняка ; М-во освіти і науки Укр. ; Держ. вищ. навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2010. – 719, [1] с. : табл., іл. – Додатки: с. 362-414. – Бібліогр.: с. 678-703. – ISBN 978-966-483-339-1
622923
  Ревчун Б.Г. Конвергенція макро- та мікроекономічних теорій як засіб формування єдиної науки "економікс" // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2013. – С. 31-36. – (Економічні науки ; вип. 24)
622924
  Дикий О.В. Конвергенція маркетингу та стратегії підприємств в умовах глобалізації бізнесу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 2. – С. 268-273
622925
  Дикий О.В. Конвергенція маркетингу та стратегії підприємства в умовах глобалізації бізнесу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 2. – С. 65-70
622926
  Дубовик О. Конвергенція механізмів оподаткування доданої вартості України та Євросоюзу / О. Дубовик, Т. Ковальчук // Науковий вісник : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2016. – № 8 (240). – C. 16-28. – ISSN 2409-9260
622927
  Зарицька І.А. Конвергенція національних банківських систем постсоціалістичних країн в умовах євроінтеграції // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 7 (109). – С. 27-41. – ISSN 1993-6788
622928
  Кучерова І.М. Конвергенція національних податкових систем: здобутки та перспективи // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2013. – № 4 (21). – С. 400-404. – ISSN 2308-1988
622929
  Михайлов Р.В. Конвергенція національних регуляторних політик на страховому ринку ЄС : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Михайлов Роман Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 232 л. – Додатки: л. 196-232. – Бібліогр.: л. 174-195
622930
  Михайлов Р.В. Конвергенція національних регуляторних політик на страховому ринку ЄС : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Михайлов Роман Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
622931
  Баюра Д.О. Конвергенція систем корпоративного управління в умовах глобалізації // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 26-35. – Бібліогр.: с. 26-31, 33-34


  Проаналізовано чинники та принципи розвитку конвергенції систем корпоративного управління в умовах глобалізації, надано окремі рекомендації щодо вдосконалення системи корпоративного управління в Україні.
622932
  Баюра Д.О. Конвергенція систем корпоративного управління в умовах глобалізації // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 26-35.
622933
  Куцалб-Бонк Конвергенція соціально-економічного простору транскордонного регіону між Україною та ЄС в умовах поглиблення Європейської інтеграції // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2016. – Вип. 1 (117). – С. 37-40. – ISSN 2071-4653
622934
  Науменко Ж.Г. Конвергенція та дивергенція в регіональній економіці // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2013. – Вип. 52 : Шляхи та механізми реалізації відтворювальної функції національної економіки. – С. 255-261
622935
  Чужиков В. Конвергенція та дивергенція регіонів України (індикативна модель) : Упрвління економікою: теорія і практика / В. Чужиков, Ю. Ревенко // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 9. – С. 48-54 : Табл., рис. – Бібліогр. 9 назв. – ISSN 0131-775Х
622936
  Тіщенко А. Конвергенція традиційних та інноваційних форм професійного розвитку молодих бібліотекарів // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2016. – № 3 (5). – С. 17-21. – ISSN 2518-7341


  У статті розглядається конвергенція традиційних та інноваційних форм професійного розвитку молодих кадрів у бібліотеках, а також мотивація молодих бібліотечних кадрів на систематичне удосконалення професійної компетентності
622937
  Катцоулі Е.Ф. Конвергенція у ПІІГІ (країнах - членах Єврозони) / Е.Ф. Катцоулі, Н. Капулас // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський нац. економ. ун-т. – Тернопіль, 2012. – Т.11 (№ 4). – С. 436-448. – ISSN 1684-906Х


  ПІІГІ - Португалія, Ірландія, Італія, Греція, Іспанія.
622938
  Єфремов Д.П. Конвергенція України з ЄС за макроекономічними параметрами стан та перспективи // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 3 (118). – С. 15-19
622939
  Блавацький С.Р. Конвергенція якісної та масової преси Великобританії (кінець XX - початок XXI століття) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 32, липень - вересень. – С. 135-139


  Статтю присвячено аналізу конвергенції загальнонаціональної якісної та масової преси Великобританії наприкінці XX — на початку XXI століть. Автор аргументує, що основним фактором, який вплинув на зближення двох категорій преси, була таблоїдизація ...
622940
  Кумахова Зарема Мухадиновна Конверсивные отношения в английской фразеологии : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Кумахова Зарема Мухадиновна; Моск. гос. ин-т ин. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1987. – 24л.
622941
  Громов К.Я. Конверсионные электроны нейтронодефицитных изотопов лютеция и тулия : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Громов К.Я. ; Радиевый ин-т АН СССР. – Ленинград, 1957. – 13 с.
622942
  Загоруйко А.Я. Конверсия - морфолого-синтаксический способ словообразования : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Загоруйко А.Я. ; МГУ. – Москва, 1961. – 24 с.
622943
  Высочинский Ю.И. Конверсия - один из способов пополнения словарного состава современного английского языка (на материале отименных глаголов, образованных в первой половине ХХ столетия) : Автореф... канд. филол.наук: 664 / Высочинский Ю.И.; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1970. – 27л.
622944
  Сафронова С.П. Конверсия в древнеанглийском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Сафронова С. П.; МП СРФСР, Моск. гор. пед. ин-т. – М., 1955. – 15л.
622945
  Васильченко О.Ю. Конверсия в языке В. Шекспира : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Васильченко О. Ю.; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – К., 1988. – 218л. – Бібліогр.:л.193-216
622946
  Васильченко О.Ю. Конверсия в языке В.Шекспира : Автореф... канд. филос.наук: 10.02.04 / Васильченко О.Ю.; КГУ. – К, 1988. – 16л.
622947
  Васильченко О.Ю. Конверсия в языке В.Шекспира : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Васильченко О.Ю.; КГУ. – К, 1988. – 16л.
622948
  Мелман С. Конверсия и разоружение / С. Мелман. – М., 1990. – 150с.
622949
  Гаевая Л.В. Конверсия и фосфорилирование нуклеозидов иммобилизованными ферментами : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.04 / Гаевая, Любовь Валентиновна ; Тартус. гос. ун-т. – Тарту, 1985. – 16 с. – Библиогр.: 5 назв.
622950
  Винслав Ю. Конверсия отечественного оборонно-промышленного комплекса: фрагменты ретроанализа и некоторые актуальные выводы // Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва, 2006. – № 3. – С. 42-54. – ISSN 0130-9757
622951
  Рященко М.Э. Конверсия типа "прилагательно-глагол" : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Рященко М. Э.; Моск.гос. пед. ин-т. – М., 1981. – л.
622952
  Варфоломеев С.Д. Конверсия энергии биокаталическими системами / С.Д. Варфоломеев. – Москва : Московский университет, 1981. – 256 с. : ил. – Бібліогр.: с. 231-254
622953
  Киреев А.П. Конверсия: разоружение во имя развития / А.П. Киреев. – М., 1990. – 61с.
622954
  Скнар Ю.Є. Конверсійна обробка цинкових покриттів в розчинах що містять танін : Автореф. дис. ...канд.техн. наук; Спец.05.17.00 / Юрій Євгенович Скнар; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. – Дніпропетровськ, 2006. – 18с. – Бібліогр.:13 назв
622955
  Нода О.О. Конверсійний ресурс підприємств оборонно-промислового комплексу України як базовий фактор інноваційного розвитку АПК // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.450-451. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
622956
  Пархомчук О.С. Конверсія в контексті еволюції міжнародних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 53, ч. 1. – С. 30-37.
622957
  Пархомчук О.С. Конверсія в контексті системної еволюції міжнародних відносин : Автореф. дис. ... д-ра політичних наук: 23.00.04 / Пархомчук О.С.; КНУТШ; Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2006. – 38с. – Бібліогр.: 37 назв
622958
  Пархомчук О.С. Конверсія в Україні в процесі трансформації сучасної системи міжнародних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 57, ч. 1. – С. 152-162.
622959
   Конверсія джгута в постраждалих із масивною зовнішньою кровотечею в разі затримки часу догоспітального етапу / В.О. Крилюк, Д.М. Сурков, І.В. Кузьмінський, М.А. Максименко, О.Є. Крилюк // Екстрена медицина: від науки до практики / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика ; ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2015. – № 5/6 (16). – С. 90-95. – ISSN 2312-7104
622960
  Тінка Й. Конверсія масової аудиторії та її вплив на конфігурацію медіа / Й. Тінка, Шт. Крульова // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 16. – С. 26-35. – ISSN 2312-5160


  Досліджено вплив революції в галузі інформаційних технологій та розширення комунікаційних можливостей на роз-виток соціальних і масових комунікацій. Показано, що поява віртуальної реальності змінила значення часопростору і призвела до нової ...
622961
  Лобойко В.О. Конверсія оксиду вуглецю на мідь-цинк-алюмінієвому каталізаторі при знижених співвідношеннях водяної пари до сухого газу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Лобойко В.О. ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв
622962
  Сухорада А.В. Конверсія прикладної геофізики та її "екологізація" - навчально-методичні аспекти : випуск 23 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 32-33. – Бібліогр.: 1 назва. – (Геологія ; Вип. 23/24)


  Проаналізовано тенденції сучасного етапу розвитку прикладної геофізики і принципові корективи навчального процесу вищої школи, які забезпечать адекватну її реакцію на виклик часу.
622963
  Пархомчук Олена Станіславівна Конверсія у контексті системної еволюції міжнародних відносин : Дис. ... доктора політичних наук: 23.00.04 / Пархомчук О.С.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 451л. – Бібліогр.: л.377-451
622964
  Маторіна Н. Конверсія як лінгвістичне явище : (лінгвоісторіографічний аспект) // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А., Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ, 2018. – Вип. 6. – C. 53-59. – ISSN 2411-6548
622965
  Пархомчук О.С. Конверсія як наукова категорія та обєкт міжнародно-політичного аналізу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 11-14. – (Міжнародні відносини ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  Присвячено одній з найважливіших проблем - проблемі конверсії. Конверсію піддано науковому аналізу як наукову категорію та об"єкт міжнародно-політичного дослідження. Особливу увагу приділено методам дослідження та сучасному стану її розробки. This ...
622966
  Сандій Л.В. Конверсія як нелінійний (імпліцитний) спосіб номінації (на прикладі англомовних інновацій сфери економіки) // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 55. – С. 176-179
622967
  Катернюк В.В. Конверсія як спосіб утворення неофіційних антропонімів в англійській, німецькій та українській мовах // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 212-219. – Бібліогр.: 26 назв. – ISBN 978-966-171-092-3
622968
  Кульчицький В.І. Конверсія: номінативна сутність та основні моделі (на матеріалі німецької мови) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 329-337


  В статті розглядаються найбільш продуктивні субстантивні моделі словотвору сучасної німецької мови. Аналізуються їх словотворчі значення і номінативна специфіка. Особлива увага приділяється найпоширенішим словотвірним моделям V- N, A -N, A - V, PI/, P ...
622969
  Зуева Э.В. Конверсные отношения в лексике современного английского языка : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Зуева Э.В.; Лениград. гос. пед. ин-тут им. А.И.Герцена. – Ленинград, 1980. – 18л.
622970
   Конверський Анатолій Євгенович (нар. 1948) // Логіка : словник-довідник / автор-уклад. М.Г. Тофтул ; [ред. Г.Т. Сенькович]. – Київ : Академія, 2012. – С. 138. – (Nota bene). – ISBN 978-966-580-407-9


  Український логик, який проводить дослідження в галузі логики та методології нацуки, автор кількох підручників із сучасної і традиційної логіки.
622971
  Бурмака М.О. Конвертація валютних іпотечних кредитів як засіб поліпшення платоспроможності позичальників в умовах кризи : ринок фінансових послуг / М.О. Бурмака, К.М. Борисюк // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 4 (173). – С. 17-26 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
622972
  Марчук Б. Конвертація грошових вимог до товариства з обмеженою відповідальністю на внесок до його статутного капіталу: проблемні питання застосування // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 397-399
622973
  Марцинковский Д.Б. Конвертельные цехи большой производительности. / Д.Б. Марцинковский, В.А. Погребинский. – М, 1961. – 204с.
622974
  Шаров А. Конвертируемость валют / А. Шаров. – Фастов : Нива, 1996. – 258с. – ISBN 577079450
622975
  Анулова Г.Н. Конвертируемый рубль? / Г.Н. Анулова, И.Г. Доронин. – Москва, 1991. – 63с.
622976
  Будько Євген Конвертовані цінності Саніна : Vip-клуб // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 6 (груд.-січень). – С. 14-18 : Фото
622977
  Андрусенко Г. Конволюти митрополита Євгенія (Болховітінова) з бібліотеки Києво-Софіївського собору в колекції видань М.І. Новікова у фондах НБУВ // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 40. – С. 261-272. – ISSN 2224-9516
622978
  Короткий В.А. Конгейм Юліус Фрідріх / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 222. – ISBN 966-06-0393-2
622979
  Аннинский Л. Конгениальная пара // Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2007. – № 10. – С. 113-117. – ISSN 0235-7089
622980
  Клочек Г. Конгеніальність шевченкіани Євгена Маланюка // Наукові записки / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – Вип. 124. – С. 3-9. – (Серія : Філологічні науки (літературознавство)). – ISBN 966-8089-24-3
622981
  Сербін О. Конгломерат інформаційно-пошукових мов як консолідаційна модель загального механізму впорядкування та пошуку бібліографічної інформації // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 1. – С. 3-10. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1029-7200


  У статті висвітлено та проаналізовано нові та традиційні систематизаційні форми. Представлено основні засади забезпечення пертинентності класифікаційних систем шляхом формування концептуальної моделі Індексаційного конгломерату іиформаційно-пошукових ...
622982
  Герасимов В.В. Конгломераты в структуре финансового капитала: На материалах США / В.В. Герасимов. – Саратов, 1975. – 20 с.
622983
  Крылова М.Д. Конгломераты и псевдоконгломераты раннего докембрия / М.Д. Крылова, А.Н. Казаков, Ф.П. Митрофанов. – Ленинград : Наука, 1989. – 55с.
622984
  Глушкова Т. Конгнітивно-прагматичні аспекти газетно-публіцистичного мовлення // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 2. – С. 195-199. – Бібліогр.: Літ.: с.199; 8 п. – ISSN 2078-1911
622985
  Олейников И.Н. Конго / И.Н. Олейников. – Москва, 1959. – 69с.
622986
  Манев Георги Конго / Манев Георги. – София : Наука и изкуство, 1962. – 163с.
622987
  Мілодан Конго / Мілодан, І. – Київ, 1964. – 44с.
622988
  Мерлие М. Конго от колонизации до независимости / М. Мерлие. – М., 1965. – 479с.
622989
  Мартынов В.А. Конго под гнетом империализма / В.А. Мартынов. – М, 1959. – 235с.
622990
  Григор"єва Леся Конго слухає Гайтану : vip-клуб // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 4 ( 88). – С. 8-12
622991
  Олейников И.Н. Конго. Нигерия / И.Н. Олейников. – Москва, 1956. – 30с.
622992
  Бертран Ян Артюс Конго. Река жизни // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 6 (171). – С. 84-97 : фото. – ISSN 1029-5828
622993
  Штюренберг Михаэль Конго. Река жизни / Штюренберг Михаэль, Паннекук Крис // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 7 (184), июль. – С. 124-134 : фото. – ISSN 1029-5828
622994
  Винокуров Ю.Н. Конго. Трудный путь к независимости / Ю.Н. Винокуров. – Москва, 1967. – 200с.
622995
  Бекназар-Юзбашев Конго...третий акт трагедии / Бекназар-Юзбашев. – Москва, 1964. – 32с.
622996
  Лебедев А. Конголезский конфликт и международное сообщество // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 10. – С. 38-43. – ISSN 0321-5075


  Конфлікт в Африці, у Конго
622997
  Ромаш В.С. Конгрегації Києво-Могилянської академії у XVIII столітті // Православний вісник Київського Патріархату : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Київ. патріархія Української Православної Церкви Київського Патріархату, Київ. православна богословська академія ; редкол.: прот. О. Трофлюк, митр. Епіфаній (Думенко), прот. В. Клос [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4, квітень. – С. 53-56. – ISSN 2311-4258
622998
  Баран О. Конгрегація Пропаганди й українці / Олександер Баран. – Йорктон, 1974. – 37 с. : .
622999
   Конгрес місцевих та регіональних влад України - консолідація заради майбутнього місцевого самоврядування : Збірник документів і матеріалів (квітень 2002 р. - листопад 2003 р.). – Київ, 2003. – 136с.
623000
   Конгрес місцевих та регіональних влад України:Проблеми регіональної політики Украни. Стан місцевого самоврядування та правова політика Конгресу : Збірник документів і матеріалів (грудень 2003 р.). – Київ, 2004. – 176с. – ISBN 966-7270-35-1
<< На початок(–10)621622623624625626627628629630(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,