Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)621622623624625626627628629630(+10)В кінець >>
622001
  Суэтин А. "Крестные отцы" современной Азии : [рецензія] // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 9. – С. 120-126. – ISSN 0131-2227
622002
  Курилов И.И. "Крестоносцы" антиразрядки / И.И. Курилов, А.Н. Щуровский. – Киев : Политиздат, 1986. – 180с.
622003
  Валиахметов А.К. "Крестоносцы" против атлетов. / А.К. Валиахметов. – Москва, 1983. – 64с.
622004
  Тобольцева Н.М. "Крестьянская газета" в период социалистической реконструкции сельского хозяйства (1923-1933 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.10 / Тобольцева Н.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1979. – 16л.
622005
  Шахназаров И.Д. "Крестьянская реформа" 1861 года и крестьянство после освобождения / И.Д. Шахназаров. – Л, 1935. – 215с.
622006
  Брюнелли П.А. "Крестьянский адвокат" : Настольная справочная книга для присяжных поверенных, их помощников и лиц ведущих Крестьянские дела: судебные, административные, земельные о выходе из общины, и общественные / Павел Брюнелли. – Санкт-Петербург : Тип. А.Н. Эрлих, 1912. – X, 533, XII с.
622007
  Руднев М.А. "Крестьянский вопрос" в предреформенной России в научно-идеологических кампаниях конца 1920-х - 1930-х годов (Н.М. Дружинин contra М.Н. Покровский) // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України; Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна ; Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2008. – Вип. 9. – С. 173-182. – ISBN 978-966-8558-75-7
622008
  Гломозда К.Е. "Крещение Руси" в концепциях современной буржуазной историографии : ( критический анализ) / К.Е. Гломозда. – Київ, 1988. – 165с.
622009
   "Крещение Руси" в трудах русских и советских историков. – Москва : Мысль, 1988. – 334, [2] с. – (Научно-атеистическая библиотека)
622010
  Гордиенко Н.С. "Крещение Руси": факты против легенд и мифов / Н.С. Гордиенко. – Л, 1984. – 287с.
622011
  Прусенко Г.Е. "Крещеный китаец" и "Записки чудака" Андрея Белого: архитекстуальные особенности // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2009. – Вып. 13. – С. 230-241. – ISBN 978-966-8906-28-2
622012
  Горблянський Ю. "Кривава фієста сучасності" в одкровенні Ліни Костенко (зауваги про "Записки українського самашедшего") / Ю. Горблянський, М. Кульчицька // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 5 (605). – С. 73-83. – ISSN 0236-1477


  Здійснено аналітичний зондаж сучасного українського літературного процесу в контексті постмодерного сьогодення, що позиціонує себе як буфонадний балаган. Проаналізовано роман Ліни Костенко "Записки українського самашедшего" крізь призму специфіки ...
622013
  Балан Н.В. "Кривавий меридіан" К. Маккарті як антивестерн // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 68-73


  Стаття присвячена дослідженню антивестерну "Кривавий меридіан" К. Маккарті. Окреслюються риси канонічного вестерну та визначаються їх авторські модифікації цих рис, а також значення мотиву насилля в контексті роману. Статья посвящена исследованию ...
622014
  Жолтікова Г. "Криваві землі..." // Військо України : центральний друкований орган Міністерства оборони України / М-во оборони України. – Київ, 2015. – № 7 (177). – С. 45-49


  Видатний американський історик Тімоті Снайдер, автор бестселера "Криваві землі: Європа між Гітлером та Сталіним." За радянських часів існувало неписане правило округляти числа, особливо якщо йшлося про жертви та кількість загиблих на полі бою. ...
622015
  Рягузова Г.М. "Криві дзеркала" сатири і дійсність / Г.М. Рягузова. – Київ : Манускрипт, 1996. – 195с.
622016
  Крылова И.А. "Кривые зеркала" библиометрии и наукометрии // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2014. – № 7. – С. 41-51. – ISSN 0235-1188


  В статье анализируется проблема адекватности количественной оценки эффективности научной деятельности в России, обсуждается проблема объективности показателей научной продукции на основе биометрических данных, исследуются причины недооценки вклада ...
622017
  Супрун-Яременко "Криза самоідентифікації - страшний процес на Кубані, який лише посилюється" / спілкувалася Ганна Трегуб // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 44 (364). – С. 24-25. – ISSN 1996-1561


  Дослідниця традиційного мелосу та культури на Кубані розповіла про трансформації традиційного середовища й історичної пам"яті кубанських українців.
622018
   [Кресіна Ірина Олексіївна] // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 3 (70). – С. 314-316. – ISSN 1993-0909


  Ювілей.
622019
   [Крехівський літопис]. Кройніка від Різдва Христового, для пам"яті записана (1494-1648) // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 151-153. – ISBN 978-617-7023-51-6
622020
  Попова Л.Д. Крепостное зодчество архангельского Севера : профанное и сакральное // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 3. – С. 34-37. – ISSN 2073-9702
622021
   Крепостное зодчество Древней Руси. (Альбом). – Москва, 1969. – 27с.
622022
   Крепостное право в вотчинах Шереметева.. – М., 1959. – 3-30с.
622023
  Щепетов К.Н. Крепостное право в вотчинах Шереметевых / К.Н. Щепетов. – Москва, 1947. – 378с.
622024
  Пискорский В.К. Крепостное право в Каталонии в средние века / В. Пискорский. – Киев : Тип. Импер. У-та Св. Владимира Н.Т. Корчак-Новицкого, 1901. – [2], VIII, 230, II с. – Текст на рус. и исп. яз. – Библиогр.: с. VII-VIII и в примеч.
622025
   Крепостное право в России и реформа 19 февраля / Историческая комис. Учеб. отдела ОРТЗ ; ред. А. К. Дживелегова, С. П. Мельгунова и В. И. Пичета. – Москва : Изд. и тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1911. – [3], 399 с., [16] л. ил. : ил. в тексте


  Ред.: Дживелегов, Алексей Карпович (1875-1952)
622026
  Семевский В.И. Крепостное право и крестьянская реформа в произведениях М.Е. Салтыкова / В.И. Семевский // Протопоп Аввакум, его жизнь и деятельность : биографический очерк / В.А. Мякотин. – 4-е изд. – Петроград : Тип. Задруга, 1917. – 112 с.
622027
  Семевский В.И. Крепостное право и крестьянская реформа в произведениях М.Е.Салтыкова / В.И. Семевский. – Ростов -на-Дону. – 102с.
622028
  Семевский В.И. Крепостное право и крестьянская реформа в произведениях М.Е.Салтыкова.. – петроград, 1917. – 112 с.
622029
  Сивков К.В. Крепостное право и русская изящная литература(1762-1861). – Москва, 1911. – 37 с.
622030
  Сивков К.В. Крепостное право и русская изящная литература.(1762-1861). – Москва, 1917. – 48 с.
622031
  Хок С.Л. Крепостное право и социальный контроль в России.Петровское,село Тамбовской губернии / С.Л. Хок; Пер.с англ. – Москва : Прогресс-Академия, 1993. – 192с. – Библиогр.:с.177-191. – ISBN 5-85864-013-3
622032
  Индова Е.И. Крепостное хозяйство в начале XIX века / Е.И. Индова. – М., 1955. – 200с.
622033
  Булыгин И.А. Крепостное хозяйство Пензинской губернии в последней трети XVIII в. (На примере владений А. И. Полянского) : Автореф... канд. ист.наук: / Булыгин И. А.; Моск. гос. ист.-архивн. ин-т. Каф. ист. СССР. – М., 1954. – 16л.
622034
  Яцевич А. Крепостной Петербург пушкинского времени / А. Яцевич. – Ленинград, 1937. – 234с.
622035
  Федорова Б. Крепостной Тагил. 1701-1861. / Б. Федорова. – Свердловск, 1940. – 96с.
622036
  Дынник Т. Крепостной театр / Т. Дынник. – Москва, 1933. – 327с.
622037
  Прилежаева-Барская Крепостной художник / Прилежаева-Барская. – Ленинград, 1956. – 111 с.
622038
  Прилежаева-Барская Крепостной художник / Прилежаева-Барская. – Л, 1959. – 111с.
622039
  Дынник Т. Крепостные актеры / Т. Дынник. – М, 1927. – 48с.
622040
  Евреинов Н.Н. Крепостные актеры. / Н.Н. Евреинов. – 2-е изд. перераб. доп. – Л., 1925. – 128с.
622041
  Безсонов С.В. Крепостные архитекторы / С.В. Безсонов. – Москва, 1938. – 144 с.
622042
  Коган Л.А. Крепостные вольнодумцы / Л.А. Коган. – М., 1966. – 304с.
622043
  Ефимова Е. Крепостные и вольные города в старой Франции : с 19 рис. / Е. Ефимова; Историч. комис. учеб. отд. Общ. распр. технич. знаний. – 2-е изд. – Москва : Изд. Т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1914. – 110 с. ил. – (Популярная историческая библиотека ; Вып. 3)
622044
   Крепостные и забытые живописцы Прикамья конца XVIII - первой половины XIX века: кат. выст.. – М., 1990. – 41с.
622045
  Могилевская С.А. Крепостные королевны / С.А. Могилевская. – М., 1966. – 176с.
622046
  Могилевская С.А. Крепостные королевны / С.А. Могилевская. – Москва : Детская литература, 1973. – 415с.
622047
  Кашин В.Н. Крепостные крестьяне-землевладельцы накануне реформы / В.Н. Кашин. – Ленинград, 1934. – 92с.
622048
  Кузнецов А.Я. Крепостные мастера - создатели дворца-театра / А.Я. Кузнецов. – М., 1953. – 32с.
622049
   Крепостные мастера - создатели останкинского дворца-театра.. – М., 1949. – 3-28с.
622050
  Кузнецов А.Я. Крепостные мастера. / А.Я. Кузнецов. – М.-Л., 1953. – 160с.
622051
  Закарая П.П. Крепостные сооружения Картли / П.П. Закарая. – Тбилиси, 1968. – 136 с.
622052
  Антонова Л.В. Крепостные таланты в усадьбе Шереметьевых / Л.В. Антонова. – Ленинград, 1964. – 44с.
622053
  Павловский Б.В. Крепостные художники Худояровы / Б.В. Павловский. – Свердловск, 1963. – 46с.
622054
   Крепостные художники.. – М., 1949. – 3-28с.
622055
  Ульянинский А.Е. Крепостные. / А.Е. Ульянинский. – М., 1956. – 78с.
622056
  Закарая П.П. Крепостныесооружения Шида Картли в XVI-XVIII вв. : Автореф... доктора искуствоведениянаук: / Закарая П.П.; Тбилис. гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1958. – 31л.
622057
  Гарибян И.Г. Крепость-город Лорэ и ее раскопки : Автореф... канд. ист.наук: 07.575 / Гарибян И.Г.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1970. – 21л.
622058
  Селимович М. Крепость / М. Селимович. – Москва : Прогресс, 1974. – 357 с.
622059
  Тер-Ованесов Крепость / Тер-Ованесов, В.Я. Каскару. – М., 1979. – 78с.
622060
  Горбовский Г.Я. Крепость / Г.Я. Горбовский. – Л, 1979. – 112с.
622061
  Рыбас С. Крепость / С. Рыбас. – М., 1988. – 448с.
622062
  Белевитнев Р.А. Крепость без фортов / Р.А. Белевитнев, А.Ф. Лось. – Москва, 1966. – 216с.
622063
  Домбровский О.И. Крепость в Горзувитах / О.И. Домбровский. – Симферополь, 1972. – 111с.
622064
  Танилина Т.Н. Крепость в неизвестном измерении : Роман / Т.Н. Танилина. – Минск : Родиола-плюс, 2002. – 476 с. – ISBN 985-448-042-9
622065
  Кузнецов И.В. Крепость в степи / И.В. Кузнецов. – Ставрополь, 1976. – 288с.
622066
  Секиринский С.А. Крепость в Судаке / С.А. Секиринский. – Симферополь, 1983. – 110с.
622067
  Секиринский С.А. Крепость в Судаке. / С.А. Секиринский. – Симферополь, 1980. – 95с.
622068
  Миронов А.Е. Крепость во льдах / А.Е. Миронов. – М.-Л., 1944. – 55с.
622069
  Сулиашвили Д.С. Крепость Зураба : повести, рассказы. воспоминания / Д.С. Сулиашвили; пер. с груз. – Тбилиси : Литература да хеловнеба, 1965. – 399 с.
622070
  Шишов А.Ф. Крепость Игната / А.Ф. Шишов. – М, 1982. – 25с.
622071
  Лозневой А.Н. Крепость Магнитная / А.Н. Лозневой. – Челябинск, 1983. – 372с.
622072
  Фазин З.И. Крепость на Волге / З.И. Фазин. – М, 1958. – 224с.
622073
  Фазин З.И. Крепость на Волге / З.И. Фазин. – М, 1958. – 167с.
622074
  Фазин З.И. Крепость на Волге / З.И. Фазин. – М, 1958. – 167с.
622075
  Кремлев И.Л. Крепость на Волге. Пьеса / И.Л. Кремлев. – М.-Л., 1949. – 144с.
622076
  Виногоров Н.А. Крепость на колесах / Н.А. Виногоров. – Минск, 1982. – 254с.
622077
  Краснопевцев В.П. Крепость на Ловати / В.П. Краснопевцев. – Ленинград, 1982. – 176с.
622078
  Мартынов Л.Н. Крепость на Оми / Л.Н. Мартынов. – Омск, 1940. – 106с.
622079
  Сергеев Д. Крепость на отшибе / Д. Сергеев. – Иркутск, 1969. – 216с.
622080
  Еловских В.И. Крепость на Пристанской / В.И. Еловских. – Челябинск, 1971. – 88с.
622081
  Акулинин А.М. Крепость на Цне : повесть / А.М. Акулинин. – Саранск : Мордовское книжное издательство, 1989. – 237 с.
622082
  Смирнов С.С. Крепость над Бугом / С.С. Смирнов. – М., 1956. – 117с.
622083
  Порохин Я.М. Крепость не сдается / Я.М. Порохин, В.Ф. Рублев. – Челябинск, 1969. – 187с.
622084
  Кирпичников А.Н. Крепость Орешек / А.Н. Кирпичников, В.М. Савков. – Л., 1972. – 99с.
622085
  Кирпичников А.Н. Крепость Орешек / А.Н. Кирпичников, В.М. Савков. – 2-е изд. испр. и доп. – Л., 1979. – 119с.
622086
  Ясько Ю.Г. Крепость принимает бой / Ю.Г. Ясько. – М, 1971. – 214с.
622087
  Ясько Ю.Г. Крепость принимает бой / Ю.Г. Ясько. – М, 1971. – 214с.
622088
  Ясько Ю.Г. Крепость принимает бой. / Ю.Г. Ясько. – Орджоникидзе, 1971. – 215с.
622089
  Таган А. Крепость Серахс : роман / Атаджан Таган ; перевод с туркм. В. Рослякова. – Москва : Советский писатель
[Кн. 1]. – 1981. – 296 с. – В вып. дан. авт.: Атаджан Таган (Атаджан Таганович Таганов)
622090
  Таган А. Крепость Серахс : роман, рассказы / А. Таган; пер. с туркм. – Москва : Художественная литература, 1983. – 352 с.
622091
  Пирогов А.И. Крепость солдатских сердец. / А.И. Пирогов. – М., 1974. – 160с.
622092
  Аппел Б. Крепость среди рисовых полей : роман ; пер. с английского / Б. Аппел. – Москва : Иностранная литература, 1960. – 533 с.
622093
  Лаппо Д.Д. Крепость у Дона / Д.Д. Лаппо. – Воронеж, 1984. – 102с.
622094
  Божаткин М.И. Крепость у моря / М.И. Божаткин. – Киев : Дніпро, 1980. – 509 с.
622095
   Крепсть на Тереке. Они защищали Малгобек.. – 2-е изд., доп. и испр. – Грозный, 1964. – 164с.
622096
  Журавлев А.Г. Крепче брони / А.Г. Журавлев. – Москва, 1974. – 192с.
622097
   Крепче брони. Повести и рассказы из жизни Сов. Армии и Военно-Морского Флота. – М., 1955. – 448с.
622098
  Устинович Н.С. Крепче железа / Н.С. Устинович. – Красноярск, 1961. – 51с.
622099
  Лызлов И.Д. Крепче металла. / И.Д. Лызлов. – Пермь, 1970. – 242с.
622100
  Радиенко Д.А. Крепче стали, острее меча... / Дарья Радиенко. – Киев : Феникс, 2010. – 44 с. – ISBN 978-966-651-778-7
622101
  Тарасов П.М. Крепче стали. / П.М. Тарасов. – Тула, 1990. – 124с.
622102
  Скаринкин И.Е. Крепче стали: о ген. армии И.И.Гусаковском / И.Е. Скаринкин. – Минск, 1978. – 222с.
622103
  Гененко А.Т. Крепче шторма / А.Т. Гененко. – Донецк, 1987. – 333с.
622104
  Торин В.Е. Крепь / В.Е. Торин. – Харьков. – 132с.
622105
  Свалюк П. Кресана гора / П. Свалюк. – Одесса, 1991. – 63с.
622106
  Бакула Б. Креси без узаємних викреслювань // Критика. – Київ, 2010. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 16-22
622107
  Симакович В.О. Креси в огні / В.О. Симакович. – Київ : Радянський письменник, 1960. – 244с .
622108
  Чалий Креслення / Чалий, В.В. Забронський. – Вид. 3-е. – К, 1955. – 264с.
622109
  Абрикосов О.О. Креслення : посібник для учнів 7 кл. семиріч. і серед. шк. : пер. з рос. вид. "Учпедгиз" / О.О. Абрикосов. – Київ : Радянська школа
Ч. 1. – 1955. – 132 с. : іл.
622110
  Чалий Креслення / Чалий, В.В. Забронський. – Вид. 5-е. – К, 1957. – 264с.
622111
  Чалий Креслення / Чалий, В.В. Забронський. – Вид. 7-е. – К, 1959. – 264с.
622112
  Абрикосов О.О. Креслення : навч. посібник для 7 кл. семиріч. і серед. шк. : пер. з рос. вид. "Учпедгіз" / О.О. Абрикосов. – Вид. 5-те. – Київ : Радянська школа
Ч. 1. – 1959. – 132 с.
622113
  Чалий Креслення / Чалий, О.М. Крот. – К, 1961. – 195с.
622114
  Чалий Креслення / Чалий, О.М. Крот. – Вид. 3-е. – К, 1963. – 194с.
622115
  Чалий Креслення / Чалий, О.М. Крот. – Вид. 4-е. – К, 1964. – 194с.
622116
  Чалий Креслення / Чалий, О.М. Крот. – К, 1966. – 195с.
622117
  Абрикосов О.О. Креслення : навч. посібник для 7-8 кл. : пер. з рос. вид. "Просвещение" / О.О. Абрикосов ; за ред. Ю.Б. Іванова. – Вид. 3-тє. – Київ : Радянська школа
Ч. 1 : для 7-8 кл. / [написані В.А. Калішевською]. – 1967. – 143 с. : іл.
622118
  Абрикосов О.О. Креслення : навч. посібник для 7 кл. : пер. з рос. вид. "Просвещение" / О.О. Абрикосов ; за ред. Ю.Б. Іванова. – Вид. 4-те. – Київ : Радянська школа, 1968. – 80 с. : іл.
622119
  Абрикосов О.О. Креслення : навч. посібник для 7 кл. : пер. з рос. вид. "Просвещение" / О.О. Абрикосов ; за ред. Ю.Б. Іванова. – Вид. 5-те. – Київ : Радянська школа, 1969. – 80 с. : іл.
622120
  Ботвинников Д О. Креслення : Підручник для 8-го кл. серед.школи / Д О. Ботвинников. – 2-е вид. – К., 1972. – 192с.
622121
  Виноградов В.Н. Креслення / В.Н. Виноградов. – 4-е вид. – Київ, 1973. – 112с.
622122
  Ботвинников О.Д. Креслення : Підручник для 8 класу серед. школи / О.Д. Ботвинников. – Київ, 1974. – 192с.
622123
  Ботвинников О.Д. Креслення : Підручник для 7-9-х класів серед. школи / О.Д. Ботвинников. – К., 1975. – 296с.
622124
  Хаскін А.М. Креслення / А.М. Хаскін. – К, 1976. – 453с.
622125
  Хаскін А.М. Креслення / А.М. Хаскін. – К, 1976. – 453с.
622126
  Ботвинников О.Д. Креслення : Підручник для 7-9-х класів серед. школи / О.Д. Ботвинников. – К., 1979. – 288с.
622127
  Му Лінь і Хань Сін Креслення № 407 / Лінь і Хань Сін Му. – К., 1957. – 83с.
622128
   Креслення в школі. Метод. зб.. – вип. 1. – К., 1959. – 112с.
622129
  Пономаренко О.І. Креслення для юних конструкторів / О.І. Пономаренко. – К., 1971. – 75с.
622130
  Скляренко І.А. Креслення радіосхем / І.А. Скляренко. – К, 1964. – 30с.
622131
  Цицюра К.О. Креслення та технічне рисування / К.О. Цицюра. – К., 1962. – 187с.
622132
   Креслення: підручник для серед. загальноосвіт. шк.. – 3-е вид. – К., 1983. – 216с.
622133
   Креслення: підручник для серед. загальноосвіт. шк.. – 4-е вид. – К., 1984. – 215с.
622134
   Креслення: підручник для серед. загальноосвіт. шк. 7-9 кл.. – К., 1979. – 288с.
622135
   Креслення: підручник для серед. шк. 7-9 кл.. – 8-е вид. – К., 1977. – 296с.
622136
  Угрюмов Б Д. Кресло №16 / Б Д. Угрюмов, . – Л.М,, 1958. – 98с.
622137
  Брагин М. Кресло в белом доме "на троих" // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2008. – № 3. – С. 44-54. – ISSN 0130-9625


  Выступление министра иностранных дел России С.В. Лаврова на "Мюрдалевских чтениях" во дворце наций в Женеве 12 февраля 2008 года
622138
  Дойнов Д. Кресненско-разложкото въстание 1878-1879. Принос за неговия обхват и резултати, за вьтрешните и вьншнополитическите условия, при които избухва, протича и стихва / Д. Дойнов. – София, 1979. – 334с.
622139
   Кресненско-Разложкото въстание 1878 : доклади от научната сесия и тържественото чествуване на 90-годишнината от Кресненско-Разложкото въстание в Благоевград, документи и други материали. – София : Издателство на българската академия на науките, 1970. – 183 с.
622140
  Дойнов Д. Кресненско-Разложкото въстание 1878 : доклади от научната сесия и тържественото чествуване на 90-годишнината от Кресненско-Разложкото въстание в Благоевград, документи и други материали / Д. Дойнов. – София : Издателство на българската академия на науките, 1970. – 183 с.
622141
   Кресненското востание во Македониіа 1878-1879.. – Скопіе, 1982. – 674с.
622142
   Кресова книга справедливих 1939-1945 : [про українців, які рятували поляків, винищуваних ОУН та УПА] / [упоряд. Р. Недзелько]. – Перевид. 2007 р. – Київ : Ін-т Нац. Пам"яті ; Коміс. розслідування злочинів проти пол. народу, 2013. – 239, [1] с. – Переклад вид.: Kresowa ksiega sprawiedliwych 1939-1945. O Ukraincach ratujacych Polakow poddanych eksterminacji przez OUN i UPA. Warszawa, 2007. – Бібліогр.: с. 217-222. – (Дослідження та матеріали ; т. 12). – ISBN 978-83-60464-61-8
622143
   Кресовая книга праведников 1939-1945 : [об украинцах, спасавших поляков, подвергнутых истреблению со стороны ОУН и УПА] / [сост. Р. Недзелько]. – Переизд. 2007 г. – Киев : Ин-т нац. памяти ; Комис. по расследованию преступлений против пол. народа, 2013. – 239, [1] с. – Пер. изд.: Kresowa ksiega sprawiedliwych 1939-1945. O Ukraincach ratujacych Polakow poddanych eksterminacji przez OUN i UPA. Warszawa, 2007. – Библиогр.: с. 217-222. – (Исследования и материалы ; т. 12). – ISBN 978-83-60464-61-8
622144
  Обстфельдер С. Крест / Сигбьерн Обстфельдер ; Пер. с норв. Я. Сегаль. – Москва : Изд. В.М. Саблина, 1909. – 152, [6] с., 1 л. портр.
622145
  Казаков В. Крест войны // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2006. – № 3. – С.14-36. – ISSN 0132-2036
622146
  Старицкий М.П. Крест жизни / М.П. Старицкий. – Київ, 1956. – 171 с.
622147
  Григулевич И.Р. Крест и меч. / И.Р. Григулевич. – М., 1977. – 295с.
622148
  Валтари М. Крест и полумесяц. / М. Валтари. – Москва, 1996. – 384с.
622149
  Мальц Альберт Крест и стрела. / Мальц Альберт. – М., 1961. – 455с.
622150
  Мальц Альберт Крест и стрела. / Мальц Альберт. – М., 1962. – 455с.
622151
  Кобищанов Т.Ю. Крест над Бейрутом: российская экспедиция в Восточное Средиземноморье 1769-1774 гг. в восприятии сирийских современников // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 3-20. – (Востоковедение ; № 2). – ISSN 0201-7385
622152
  Пурс Л. Крест над городищем : исторический роман / Л. Пурс; пер. с латыш. В.Михайлова. – Рига : Лиесма, 1986. – 237 с.
622153
  Перхавко В.Б. Крест преподобной Ефросинии Полоцкой // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 5-15. – ISSN 1812-867Х
622154
  Ушаков В.М. Крест против солнца. / В.М. Ушаков. – Алма-Ата, 1965. – 103с.
622155
  Трейнис П. Крест Утенка : роман / П. Трейнис; пер. с литов. В.Чепайтис. – Вильнюс : Vaga, 1973. – 291 с.
622156
  Завитневич В.З. Крест, которым преподобный игумен Сергий благословил вел. князя Дм. Ив. Донского на борьбу с Мамаем // Новые труды по источниковедению древне-русской литературы : критико-библиографический обзор : с приложением текстов некоторых памятников литературы / В.Н. Перетц. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира ; тип. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1905. – 1-8. – 19 с.
622157
  Завитневич В.З. Крест, которым преподобный игумен Сергий благословил вел. князя Дм. Ив. Донского на борьбу с Мамаем / В.З. Завитневич. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1889. – [19] с. – Отд. оттиск из: Труды Киевской духовной академии, 1889, №1
622158
  Кузнецов А.В. Крестики-нолики / А.В. Кузнецов. – М., 1988. – 222с.
622159
  Гарднер М. Крестики - нолики / М. Гарднер. – Москва : Мир, 1988. – 350с.
622160
  Мопассан Ги Крестины / Мопассан Ги, 1937. – 40с.
622161
  Талвест М. Крестины : комедия / М. Талвест; пер. с эст. – Москва : Искусство, 1956. – 95 с.
622162
  Бойко И.Н. Крестины / И.Н. Бойко. – Краснодар, 1969. – 135с.
622163
  Делендик О. Креститель или хреститель? // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2006. – № 6. – С. 163-166. – ISSN 0869-3595
622164
  Коллинз Д. Крестная дочь : Роман / Джеки Коллинз; Пер. с англ. Ю.Григорьева. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2000. – 381с. – (Наслаждение). – ISBN 5-04-004702-9
622165
  Максимов С.В. Крестная сила; Нечистая сила; Неведомая сила / С.В. Максимов. – Кемерово, 1991. – 349с.
622166
  Суэтин А. Крестные отцы Азии. (О книге Дж. Стадуелла "Крестные отцы Азии: деньги и власть в Гонконге и Юго-Восточной Азии") // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 1. – С. 141-148. – ISSN 0042-8736
622167
  Пьюзо М. Крестный отец / М. Пьюзо. – Москва : Политиздат, 1990. – 574с. – ISBN 5-250-01278-7
622168
  Пьюзо М. Крестный отец / М. Пьюзо. – Владивосток : Дальневосточное изд-во, 1990. – 319с. – ISBN 5-7440-0084-4
622169
  Пьюзо М. Крестный отец / М. Пьюзо. – Алма-Ата : Казахстан : Эдо, 1991. – 297с. – (Золотой фонд детектива). – ISBN 5-615-01059-2
622170
  Пьюзо М. Крестный отец / М. Пьюзо. – Москва : Союз писателей СССР, 1991. – 293с.
622171
  Пьюзо М. Крестный отец / М. Пьюзо. – Москва : ИРЦ "Инфодизайн", 1991. – 304с. – ISBN 5-85410-005-3
622172
  Пьюзо М. Крестный отец / М. Пьюзо. – Москва : Политиздат, 1991. – 303с. – ISBN 5-250-01278-7
622173
  Николенко О. Крестный путь Николая Зерова на Соловки // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 17 : Неокласики і філологічна методологія літературознавства. – С. 54-61. – ISBN 978-966-171-790-8


  У статті розглянуто життєвий і творчий шлях українського поета і перекладача Миколи Зерова, котрий у 1920-1930-х роках запропонував оригінальну концепцію розвитку української культури, спираючись на світові тенденції. Відзначено зв"язок митця з ...
622174
  Табачник Д.В. Крестный путь Петра Столыпина / Д.В. Табачник, В.Н. Воронин ; предисл. Патриарха Москов. и всея Руси Кирилла. – 2-е изд., испр. и дополн. – Харьков : Фолио, 2012. – 537, [4] с., [8] л. фотоил. – К 150-летию со дня рождения П.А. Столыпина. – ISBN 978-966-03-5895-9
622175
  Гашек Я. Крестный ход / Я. Гашек. – М., 1964. – 296с.
622176
  Петров Г. Крестный ход : Рассказ // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2003. – № 2. – С. 45-58. – ISSN 0130-7673
622177
  Петров Г. Крестный ход : Рассказ // Новый персонал. – Киев, 2003. – № 2. – С. 45-58.
622178
  Репин И.Е. Крестный ход в Курской губернии / И.Е. Репин. – Москва, 1962. – 29с.
622179
  Генкин В.К. Крестовая гора / В.К. Генкин. – Минск, 1986. – 238с.
622180
  Мельникова Л.В. Крестовоздвиженская община сестер попечения о раненых как прообраз Красного креста // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2009. – № 5. – С. 119-134. – ISSN 0869-5687
622181
  Черепанова Н.М. Крестовы подход. / Н.М. Черепанова. – Чебоксары, 1966. – 62с.
622182
  Доманин А.А. Крестовые походы : Под сенью креста / А.А. Доманин. – Москва : Центрполиграф, 2003. – 431с. – (Загадки истории). – ISBN 5-9524-0205-4
622183
  Заборов М.А. Крестовые походы. / М.А. Заборов. – М, 1956. – 279с.
622184
  Ремизов А.М. Крестовые сестры / А.М. Ремизов. – М, 1989. – 122с.
622185
  Эйзенхауэр Д. Крестовый поход в Европу: воен. мемуары. / Д. Эйзенхауэр. – М., 1980. – 525с.
622186
  Бергнер Д. Крестовый поход евангелических академий против марксизма / Д. Бергнер, Я. Вольфганг. – М, 1961. – 175с.
622187
  Шейнман М.М. Крестовый поход против СССР / М.М. Шейнман. – М, 1930. – 96с.
622188
  Заборов М.А. Крестом и мечем / М.А. Заборов. – Москва, 1979. – 240с.
622189
  Добиаш-Рождественская Крестом и мечом : Приключения Ричарда I Львиное Сердце / О. А. Добиаш-Рождественская. – Ленинград : Изд. Брокгауз-Ефрон, 1925. – 150 с.
622190
  Добиаш-Рождественская Крестом и мечом. / Добиаш-Рождественская. – М., 1991. – 108,2с.
622191
  Гейм С. Крестоносцы / С. Гейм. – М., 1950. – 696с.
622192
  Сенкевич Г. Крестоносцы / Г. Сенкевич. – М., 1950. – 784с.
622193
  Гейм С. Крестоносцы / С. Гейм. – М., 1951. – 696с.
622194
  Сенкевич Г. Крестоносцы / Г. Сенкевич. – Л., 1959. – 336с.
622195
  Сенкевич Г. Крестоносцы / Г. Сенкевич. – М., 1960. – 591с.
622196
  Сенкевич Г. Крестоносцы / Г. Сенкевич. – Кишинев, 1980. – 592с.
622197
  Сенкевич Г. Крестоносцы : роман / Г. Сенкевич; Пер. с пол. Е. Егоровой. – Минск : Мастацкая літаратура, 1983. – 656 с. – (Библ-ка отечественной и зарубежной классики)
622198
  Сенкевич Г. Крестоносцы / Г. Сенкевич. – М., 1985. – 607с.
622199
  Сенкевич Г. Крестоносцы / Г. Сенкевич. – М., 1993. – 649с.
622200
  Перну Р. Крестоносцы = Les croises / Режин Перну ; [пер. с фр.: Карачинский А.Ю., Малинин Ю.П. ; науч. ред. Малинин Ю.П.]. – Санкт-Петербург : Евразия, 2001. – 317, [3] с. : ил. – Парал. тит. л. фр. – (Clio). – ISBN 5-8071-0072-7
622201
  Урушев Д. Крестоносцы // Япония сегодня. – Москва, 2008. – № 1. – С. 18-21


  Історія Японії в XVI ст.
622202
  Корнилов Ю.Э. Крестоносцы "свободной прессы" / Ю.Э. Корнилов, Г.А. Кузнецов. – М., 1985. – 112с.
622203
  Заборов М.А. Крестоносцы и их походы на Восток в 11-13 веках. / М.А. Заборов. – М, 1962. – 167с.
622204
  Заборов М.А. Крестоносцы на Востоке. / М.А. Заборов. – М, 1980. – 320с.
622205
  Андерсон Пол Крестоносцы неба // Звездная стража / Э. Нортон. – Киев : Джерела, 1991. – С. 175-318
622206
  Фридлендер Б.И. Крестообразное крыло конечного размаха в сжимаемом потоке : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Фридлендер Б.И.; Ин-т механики Акад. наук СССР. – М., 1963. – 6л.
622207
  Кууск В.В. Крестоцветные (Cruciferat B. Juss.) Эстонской ССР : Автореф... канд. биол.наук: / Кууск В.В.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1964. – 27л.
622208
  Сухоруков Н.Н. Крестоцветные клопы рода Euridema Lap. как вредители капусты в Краснодарском крае. : Автореф... канд. биол.наук: / Сухоруков Н.Н.; Мин. сел. хоз. РСФСР. НИИ овощного хоз. Краснодар. зональная овоще-картоф. селекционная станция. – Краснодар, 1950. – 15л.
622209
  Беркутенко А.Н. Крестоцветные Колымского наогрья / А.Н. Беркутенко. – Владивосток, 1983. – 164с.
622210
  Беркутенко А.Н. Крестоцветные юга Магаданской области. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.05 / Беркутенко А.Н.; Томск.гос.ун-т. – Томск, 1980. – 26л.
622211
  Горбачевский Б.С. Кресты, костры и книги / Б.С. Горбачевский. – М., 1965. – 199с.
622212
  Похилевич Д.Л. Крестяне Белоруссии и Литвы в XVI-XVIII вв. / Д.Л. Похилевич. – Львов, 1957. – 174с.
622213
  Похилевич Д.Л. Крестяне Белоруссии и Литвы во второй половине XVIII в. / Д.Л. Похилевич. – Вильнюс, 1966. – 216с.
622214
  Мамбетов Г.Х. Крестянские промыслы Кабарды и Балкарии во второй половине XIX начале ХХ века : Автореф... канд. ист.наук: / Мамбетов Г.Х.; МГУ. – М., 1962. – 20л.
622215
  Белан Ю.Я. Крестянское движение на Киевщине в 60 гг. ХIX в. : Дис... наук: / Белан Ю. Я.;. – К., 1940. – 144л.
622216
  Котлов Пю.Е. Крестьнское движение на Полтавщине а первой русской революции 1905-1907 гг : Дис... канд.ист.наук: / Котлов Пю.Е.; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1949. – 330л. – Бібліогр.:л.317-326
622217
  Котлов П.Е. Крестьнское движение на Полтавщине в первой русской революции 1905-1907 гг : Дис... канд.ист.наук: / Котлов П.Е.; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1949. – 330л. – Бібліогр.:л.317-326
622218
  Бачелис И. Крестьяне / И. Бачелис. – М, 1935. – 78с.
622219
  Бальзак Оноре де Крестьяне / Бальзак Оноре де. – Москва, 1959. – 351с.
622220
  Банару Георге Крестьяне / Банару Георге. – Кишинев, 1963. – 177с.
622221
  Кузьмина Ф.С. Крестьяне Барабинской степи в 18 половине 19 веков. : Автореф... Канд.ист.наук: 571 / Кузьмина Ф.С.; Томск.гос.ун-т. – Томск, 1969. – 22л.
622222
  Козловский Крестьяне Белоруссии во второй половине XVII-XVIII вв. / Козловский, Г. – М., 1969. – 204с.
622223
  Копысский Борис Зиновьевич Крестьяне белорусские в конце XVI - первой половины XVII в. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Копысский Борис Зиновьевич; Белорусский гос. ун-т. – Минск, 1981. – 18л.
622224
  Гросул Я.С. Крестьяне Бессарабии (1812-1861 гг.) / Я.С. Гросул. – Кишинев, 1956. – 400с.
622225
  Гросул Я.С. Крестьяне Бессарабии (1812-1875 гг.) : Автореф... д-ра ист.наук: / Гросул Я.С.; Акад. наук СССР. Ин-т истории. – Кишинев, 1955. – 29л.
622226
  Топурия Е.С. Крестьяне в Грузии в 18-м веке : Автореф... канд. ист.наук: 07.571 / Топурия Е.С.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1970. – 20л.
622227
  Семевский В.И. Крестьяне в царствование Екатерины II : в 2 т. / [соч.] В.И. Семевского. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 2. – 1901. – XLV, 865 c.
622228
  Гинев В.Н. Крестьяне голосуют за Советскую власть. / В.Н. Гинев. – М., 1978. – 96с.
622229
  Волков С.И. Крестьяне дворцовых владений Подмосковья в середине XVIIIв. / С.И. Волков. – Москва, 1959. – 264с.
622230
  Кондрашенков А.А. Крестьяне Зауралья / А.А. Кондрашенков. – Челябинск
Часть 1. – 1966. – 176с.
622231
  Кондрашенков А.А. Крестьяне Зауралья / А.А. Кондрашенков. – Челябинск
Часть 2. – 1969. – 276с.
622232
  Адо А.В. Крестьяне и Великая французская революция / А.В. Адо. – Москва, 1987. – 445с.
622233
  Рындзюнский П.Г. Крестьяне и город в капиталистической России второй половины 19 века. / П.Г. Рындзюнский. – М, 1983. – 269с.
622234
  Ковальченко И.Д. Крестьяне и крепостное хозяйство / И.Д. Ковальченко. – М, 1959. – 276с.
622235
  Ковальченко И.Д. Крестьяне и крепостное хозяйство Рязнаской и Тамбовской губернии в первой половине 19 века. : Автореф... Канд.ист.наук: / Ковальченко И.Д.; Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – М, 1955. – 16л.
622236
  Лучицкий И.В. Крестьяне и крестьянская реформа в Восточной Австрии / [Соч.] И. Лучицкого. – Киев : Тип. Имп. Ун. Св. Владимира , Акц. О-ва Н.Т. Корчак-Новицкого, 1902. – [2], 52 с. – Отд. оттиск: Киевская старина, 1901, № 3, с. 316—351; № 5, с. 214— 226


  На стр. 1 № 41422 надпись: Николаю Прокофьевичу Василенко от автора:
622237
  Кареев Н.И. Крестьяне и крестьянский вопрос во Франции в последней четверти XVIII века / Ист. дис. Н. Кареева. – Москва : Тип. М.Н. Лаврова и К* и А.И. Мамонтова, 1879. – XXII, [2], 492, LXXXIX с.
622238
  Розов Е.К. Крестьяне и крестьянское хозяйство / Е.К. Розов. – Калинин, 1974. – 224 с.
622239
  Тарле Е.В. Крестьяне и рабочие в эпоху великой французской революции / Е.В. Тарле. – Изд. 4-е, испр. – Пб., 1922. – 151с.
622240
  Тарле Е.В. Крестьяне и рабочие Франции в эпоху великой революции / Е.В. Тарле. – Изд. 3-е. – Птгр., 1919. – 127с.
622241
   Крестьяне и сельское хозяйство России в XIV - XVIII веках. – М., 1989. – 221с.
622242
  Емелях Л.И. Крестьяне и церковь накануне Октября / Л.И. Емелях. – Л., 1976. – 182с.
622243
  Щеголев П.Е. Крестьяне из Шлиссельбургской крепости. / П.Е. Щеголев. – М, 1928. – 46с.
622244
  Богданова Г.Н. Крестьяне Карелии во II половине XVIII века : автореф. дис. ... канд. истор. наук / Богданова Г.Н. – Ленинград, 1953. – 21 с.
622245
  Александрова В.И. Крестьяне крупной помещечьей вотчины центральной России в XVIII-XIXвв. : Автореф... канд. ист.наук: / Александрова В.И.; ЛГУ им. А. Жданова. – Л., 1954. – 16л.
622246
  Анцупов И.А. Крестьяне левобережного Поднестровья в дореформенный период / И.А. Анцупов. – Кишинёв, 1990. – 213с.
622247
  Кисль Я.П. Крестьяне львовских городских сел в XV-XVII вв. : Автореф... канд. ист.наук: / Кисль Я.П.; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1953. – 15 с.
622248
  Баранов М.А. Крестьяне монастырских вотчин Накануне секуляризации : Автореф... канд. истнаук: / Баранов М.А.; Моск. гос. ун-т. – М., 1954. – 12л.
622249
  Беляев И.Д. Крестьяне на Руси : изследование о постепенном изменении значения крестьян в русском обществе / соч. И. Беляева. – Москва : Тип. О-ва распространения полезных книг, 1891. – 296 с.
622250
  Беляев И.Д. Крестьяне на Руси : изследование о постепенном изменении значения крестьян в русском обществе : c портретом автора, кратким биографическим очерком и списком важнейших исторических трудов его / соч. И.Д. Беляева, ординарнаго проф. Московскаго ун-та. – 4-е изд., без изм. против 1-го изд. – Москва : Изд. книгопродавца А. Д. Ступина, 1903. – XII, 306 с., [4] л. портр.
622251
  Греков Б.Д. Крестьяне на Руси с древнейших времен до XVII века / Б.Д. Греков. – Москва-Ленинград, 1946. – 959с.
622252
  Греков Б.Д. Крестьяне на Руси с древнейших времен до XVII века : [кн. 1-2] / Б.Д. Греков. – 2-е изд., испр. и доп. – М.
Кн. 1. – 1952. – 534с.
622253
  Греков Б.Д. Крестьяне на Руси с древнейших времен до XVII века : [кн. 1-2] / Б.Д. Греков. – 2-е изд., испр. и доп. – М.
Кн. 2. – 1954. – 471с.
622254
  Топоров А.М. Крестьяне о писателях / А.М. Топоров. – 2-е доп. и перераб. изд. – Новосибирск, 1963. – 259с.
622255
  Топоров А.М. Крестьяне о писателях / А.М. Топоров. – Изд. 3-е. – М, 1967. – 447с.
622256
  Топоров А.М. Крестьяне о писателях / А.М. Топоров. – Барнаул, 1979. – 340с.
622257
  Топоров А.М. Крестьяне о писателях / А.М. Топоров. – 5-е изд. – М, 1982. – 304с.
622258
  Кострюкова В.В. Крестьяне Поволжья в 1906-1916 годах : Автореф... канд ист.наук: / Кострюкова В. В.; ЛГУ. – Ленинград, 1953. – 19 с.
622259
  Голубев В.М. Крестьяне после освобождения (1861-1906 гг.) / В.С. Голубев. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва "Общественная польза", 1906. – 40 с. – ("Свободная земля" ; Вып. 2, № 1)
622260
   Крестьяне Правобережной Украины. Конец XVII-60-е годы XVIII ст. / Маркина В.А. – Киев : Киевский университет, 1971. – 175 с.
622261
  Сурина Л.И. Крестьяне приустьсысольских волостей Вологодской губернии в конце ХІХ и начале ХХ веков. : Автореф... канд. ист.наук: / Сурина Л.И.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1953. – 18л.
622262
  Семевский В.И. Крестьяне различных наименований в XVIII и первой половине XIX / В.И. Семевский. – 64 стлб
622263
  Гемп А.Г. Крестьяне Римской империи 4-5 вв.и формы их зависимости. : Автореф... Канд.ист.наук: / Гемп А.Г.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1954. – 16л.
622264
  Копанев А.И. Крестьяне Русского Севера в XVII в. / А.И. Копанев. – Л., 1984. – 244с.
622265
  Инкин В.Ф. Крестьяне Самборской экономии в середине XVIII в. (40-60- гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Инкин В.Ф.; Львов. гос. ун-тет им. И.Франко. – Львов, 1955. – 16л.
622266
  Велерс Ж. Крестьяне Сирии и Ливана / Ж. Велерс. – Москва, 1952. – 336с.
622267
  Смыков Ю.И. Крестьяне Среднего Поволжья в борьбе за землю и волю / Ю.И. Смыков. – Казань, 1973. – 272с.
622268
  Смыков Ю.И. Крестьяне Среднего Поволжья в период капитализма / Ю.И. Смыков. – М., 1984. – 231с.
622269
  Коциевский А.С. Крестьяне Южной Украины в конце XVIII -- первой трети XIX веков : Автореф... канд. ист.наук: / Коциевский А.С.; Ин-т истории АН УССР. – К., 1964. – 22л.
622270
  Фаллада Х. Крестьяне, бонзы и бомбы : Роман / Х. Фаллада. – Москва : Художественная литература, 1984. – 559с.
622271
  Фаллада Х. Крестьяне, бонзы и бомбы / Х. Фаллада. – Москва, 1987. – 545 с.
622272
  Моргун Ф. Крестьянин - мировая душа / Ф. Моргун. – Белгород : Крестьянское дело, 1999. – 68с. – ISBN 5-86146-124-4
622273
  Моргун Ф. Крестьянин - мировая душа / Ф. Моргун. – 2-е изд., допол. и перер. – Полтава : Полтавський літератор, 2000. – 120с. – ISBN 966-7462-37-4
622274
  Поленц-фон В. Крестьянин : Роман Вильгельма фон-Поленца / Пер. с нем. В. Величкиной ; С предисл. гр. Льва Николаевича Толстого. – 2-е изд. – Москва : Типо-литогр. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1902. – XIV, [2], 399 с. – На кн. печать: Изд. "Посредник"; Для интеллигентных читателей [№ 88]
622275
  Поленц-фон В. Крестьянин / В. Поленц-фон. – М, 1922. – 408с.
622276
  Молчанов А. Крестьянин / А. Молчанов. – Изд. 2-е, перераб. – Л., 1936. – 275с.
622277
  Вернер-Садовник Крестьянин Гельмбрехт / Вернер-Садовник. – Москва : Наука, 1971. – 112 с.
622278
  Пономаренко П. Крестьянин особого назначения : имена // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 25-31 мая (№ 21)


  Скоро исполнится 125 лет со дня рождения Сидора Ковпака. По этому поводу ВР приняла постановление, что в связи с этой датой СМИ следует публиковать материалы о партизанском генерале.
622279
  Гарнич Н.Ф. Крестьянин Тимофев (Щорс в Сибири) / Н.Ф. Гарнич. – Москва, 1954. – 48 с.
622280
  Артюхина А.В. Крестьянка за коллективизацию / А.В. Артюхина. – Москва, 1930. – 32с.
622281
  Чалая Т. Крестьянка Костомарова - мать историка // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. – Київ, 2005. – № 1. – С.35-45
622282
  Андреев-Кривич С Крестьянксий сын Михайло Ломоносов / С Андреев-Кривич, . – Москва, 1960. – 128с.
622283
  Ефанов Л.Д. Крестьянская взаимопомощь Сибири / Л.Д. Ефанов. – Омск, 1982. – 258с.
622284
  Демеди Л. Крестьянская война 1437-38 гг. в Транссильвании : Автореф... канд. истнаук: / Демеди Л.; ЛГУ. – Л., 1956. – 16л.
622285
   Крестьянская война 1525 года во Франконии. – Саратов
Т. 1. – 1968. – 56 с.
622286
   Крестьянская война 1525 года во Франконии. – Саратов
Т. 2. – 1969. – 61 с.
622287
  Сот Д.Ш. Крестьянская война 1773-1774 гг. в районе Пермских заводов. : Автореф... канд. ист.наук: / Сот Д.Ш.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1954. – 15л.
622288
  Андрущенко А.И. Крестьянская война 1773-1775 гг. / А.И. Андрущенко. – Москва, 1969. – 360 с.
622289
  Курмачева М.Д. Крестьянская война 1773-1775 гг. в Нижегородском крае. / М.Д. Курмачева. – Горький, 1975. – 128с.
622290
  Муратов Х.И. Крестьянская война 1773-1775 гг. в России / Х.И. Муратов. – Москва, 1954. – 208с.
622291
   Крестьянская война 1773-1775 гг. в России. – М., 1973. – 440с.
622292
  Курмачева М.Д. Крестьянская война 1773-1775 гг. в Среднем Поволжье : Автореф... кандидата ист.наук: / Курмачева М.Д.; АН СССР. Ин-т истории. – М., 1965. – 23л.
622293
   Крестьянская война 1773-1775 гг. на территории Башкирии. – Уфа, 1975. – 496с.
622294
  Адрущенко А.И. Крестьянская война 1773-1775гг. / А.И. Адрущенко. – Москва, 1969. – 360с.
622295
  Трачевский А.С. Крестьянская война в Германии и Мюнстерская коммуна / А.С. Трачевский. – С.-Пб. – 48с.
622296
  Энгельс Ф. Крестьянская война в Германии. / Ф. Энгельс. – 4-е изд. стер. – М., 1932. – 171с.
622297
  Энгельс Ф. Крестьянская война в Германии. / Ф. Энгельс. – Л., 1939. – 132с.
622298
  Энгельс Ф. Крестьянская война в Германии. / Ф. Энгельс. – М., 1952. – 184с.
622299
  Энгельс Ф. Крестьянская война в Германии. / Ф. Энгельс. – М., 1953. – 184с.
622300
  Энгельс Ф. Крестьянская война в Германии. / Ф. Энгельс. – М., 1985. – 174с.
622301
  Ульянов Н.И. Крестьянская война в Московском государстве начала XVII века : сборник документов подготовлен к печати Н.И. Ульяновым / Н.И. Ульянов; Ист. фак. Ленинград. гос. ун-та им. А.С. Бубнова. – Ленинград : Соцэкгиз. Ленингр. отд-ние, 1935. – 180 с. – Библиогр.: с. 176-180
622302
  Степанов И.В. Крестьянская война в России в 1670-1671 гг. / И.В. Степанов. – Л, 1966. – 372с.
622303
  Степанов И.В. Крестьянская война в России в 1670-1671 гг. / И.В. Степанов. – Л
2. – 1972. – 157с.
622304
   Крестьянская война в России в 1773-1775 годах. Восстание Пугачева. – Л.
Т. 2. – 1966. – 512с.
622305
   Крестьянская война в России в 1773-1775 годах. Восстание Пугачева. – Л.
Т. 3. – 1970. – 488с.
622306
  Буганов В.И. Крестьянская война в России начала XVII века / В.И. Буганов. – М., 1976. – 144с.
622307
   Крестьянская война в России, 1773-1775 гг.: Материалы к практическим занятиям по истории СССР. – М., 1989. – 84с.
622308
  Пичета В.И. Крестьянская война и борьба с иностранной интервенцией в начале XVII века / В.И. Пичета. – [Б. м.]. – 140 с. – Отд. оттиск
622309
   Крестьянская война и польско-шведская интервенция в начале XVII века. – М., 1939. – 136с.
622310
   Крестьянская война под предводительством Е.И. Пугачева (1773-1775 гг.). – Оренбург, 1973. – 57с.
622311
   Крестьянская война под предводительством Е.И. Пугачева в Марийском крае. – Йошкар-Ола, 1989. – 181с.
622312
  Муратов Х.И. Крестьянская война под предводительством Е.И.Пугачева / Х.И. Муратов. – М., 1970. – 160с.
622313
  Муратов Х.И. Крестьянская война под предводительством Е.И.Пугачева (1773-1775 гг). / Х.И. Муратов. – 2-е изд. дораб. доп. – М., 1980. – 175с.
622314
   Крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачева в Чувашии. – Чебоксары, 1972. – 528с.
622315
  Степанов И.В. Крестьянская война под предводительством С.Т.Разина. / И.В. Степанов. – М, 1957. – 80с.
622316
   Крестьянская война под предводительством Степана Разина. – М.
1. – 1954. – 323с.
622317
   Крестьянская война под предводительством Степана Разина. – М.
2. – 1957. – 665с.
622318
   Крестьянская война под предводительством Степана Разина. – М.
3. – 1962. – 490с.
622319
   Крестьянская война под предводительством Степана Разина. – М.
4. – 1976. – 280с.
622320
  Лебедев В.И. Крестьянская война под предводительством Степана Разина. 1667-1671 гг. / В.И. Лебедев. – М., 1955. – 184с.
622321
  Лебедев В.И. Крестьянская война под руководством Емельяна Пугачева / В.И. Лебедев. – М., 1951. – 32с.
622322
  Мавродин В.В. Крестьянская война под руководством Пугачева / В.В. Мавродин. – М., 1973. – 64с.
622323
  Зубов Ю.С. Крестьянская война под руководством Пугачева в изображении русской литературы. : Автореф... канд. филолог.наук: / Зубов Ю.С.; Моск. гор. пед. ин-тут. им. В.П.Потемкина. – Москва, 1951. – 20 с.
622324
  Лебедев В.И. Крестьянская война под руководством Степана Разина / В.И. Лебедев. – 2-е изд., переработ. и доп. – М., 1964. – 135с.
622325
  Мавродин В.В. Крестьянская война р России в 1773-1775 годах / В.В. Мавродин. – Л., 1961. – 588с.
622326
  Илюшечкин В.П. Крестьянская война тайпинов / В.П. Илюшечкин. – Москва, 1967. – 396с.
622327
  Сербина К.Н. Крестьянская железоделательная промышленность Северо-Западной России XVI - первой половины ХІХ в. / К.Н. Сербина. – Л., 1971. – 264с.
622328
  Сербина К.Н. Крестьянская железоделательная промышленность Центральной России XVI - первой половины ХІХ в. / К.Н. Сербина. – Л., 1978. – 192с.
622329
  Сафронов Ф.Г. Крестьянская колонизация бассейнов Лены и Илима в ХУІІ веке. / Ф.Г. Сафронов. – Якутск, 1956. – 210с.
622330
  Черников В.С. Крестьянская колонизация Северного Казахстана в конце XIX - начале ХХ в. и ее социально-экономические последствия. : Автореф... канд. ист.наук: / Черников В.С.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ист. ф-тет. Каф. истории СССР период капитализма. – М., 1966. – 17л.
622331
  Фромметт Б.Р. Крестьянская кооперация и общественная жизнь. / Б.Р. Фромметт. – 2-е изд. – Птгр., 1918. – 39с.
622332
  Прокофьева Л.С. Крестьянская община в России во второй половине XVIII первой половине XIX века. / Л.С. Прокофьева. – Л., 1981. – 215 с.
622333
   Крестьянская община в Сибири XVII - начала XX в.. – Новосибирск, 1977. – 287с.
622334
  Вдовина Л.Н. Крестьянская община и монастырь в Центральной России в первой половине XVIII в. / Л.Н. Вдовина. – Москва, 1988. – 210с.
622335
   Крестьянская одежда населения европейской России. – М., 1971. – 365с.
622336
  Лучицкий И.В. Крестьянская поземельная собственность во Франции до революции и продажа национальных имуществ : [Второй отчет о командировке за границу] / И.В. Лучицкий. – Киев : Тип. Имп. Ун. Св. Владимира , В.И. Завадского, 1896. – 65 с., 2 л. ил. – Отд. оттиск: Киевская старина, № 1, с. 64 – 87


  На стр. 1 № 41422 надпись: Николаю Прокофьевичу Василенко от автора:
622337
  Кулиев Т.А. Крестьянская потребительская кооперация в Азербайджане в годы нэпа // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 5. – С. 99-110. – ISSN 0042-8779
622338
  Тимофеев П.П. Крестьянская проблема в раннем творчестве Л. Н. Толстого : Автореф... канд. филол.наук: / Тимофеев П. П.; АН БССР, Ин-т лит. и искусс. – Минск, 1956. – 18л.
622339
  Рындзюнский П.Г. Крестьянская промышленность в пореформенной России (60-80-е годы 19в.) / П.Г. Рындзюнский. – Москва : Наука, 1966. – 261 с.
622340
  Шпильман Крестьянская революция в Китае: Воспитание тайпинов (1850-1864) / Шпильман. – М., 1925. – 121с.
622341
  Фирсов Н.Н. Крестьянская революция на Руси в XVII в. / Н.Н. Фирсов. – М.-Л., 1927. – 132с.
622342
  Фирсов Н.Н. Крестьянская революция на Руси в XVII в. / Н.Н. Фирсов. – М.-Л., 1927. – 127с.
622343
  Корнилов А.А. Крестьянская реформа / А.А. Корнилов. – Санкт-Петербург : Книгоиздат П.П. Гершунина и К* ; Типо-лит. Ф. Вайберга и П. Гершунина, 1905. – IV, 271 с. – Экз. в разных тип. переплетах. – (Великие реформы 60-х гг. в их прошлом и настоящем / Под. ред. И.В. Гессена и пр. доц. А.И. Каминка)


  На экз. № 11657 надпись Петр Кудрявцев
622344
  Покровский М.Н. Крестьянская реформа. – Х., 1926. – 149 с.
622345
  Мороховец Е.А. Крестьянская реформа 1861 г / Е.А. Мороховец. – Москва, 1937. – 163с.
622346
  Белан М.И. Крестьянская реформа 1861 г. и крестьянское движение в Черниговской губернии : автореф. дис. ... канд. историч. наук / Белан М.И. ; МВО СССР. Киевск. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. Кафедра истории СССР. – Киев, 1952. – 16 с.
622347
  Давлетбаев Б.С. Крестьянская реформа 1861 года в Башкирии / Б.С. Давлетбаев. – М., 1983. – 144с.
622348
  Силинг Л.И. Крестьянская реформа 1861 года в Виленской и Ковенской губерниях. : Автореф... канд. ист.наук: / Силинг Л.И.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1954. – 14л.
622349
  Кунтиков И.Н. Крестьянская реформа 1861 года в Нижегородской губернии : Автореф... канд. ист.наук: / Кунтиков И.Н.; Моск. гос. ист.-архивный ин-т. – Москва, 1955. – 16л.
622350
  Будаев Д.И. Крестьянская реформа 1861 года в Смоленской губернии : (к вопросу о реализации "Положений 19 февраля") / Будаев Д.И. ; Смол. гос. пед. ин-т им. К. Маркса. – Смоленск : [Моск. рабочий], 1967. – 294 с.
622351
  Крикунов В.П. Крестьянская реформа 1861 года в Ставропольской губернии / В.П. Крикунов. – Ставрополь, 1949. – 84с.
622352
  Зимина Г В. Крестьянская реформа 1861 года во Владимирскй губернии : Автореф... канд. ист.наук: / Зимина В.Г; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1956. – 16л.
622353
  Белан М.И. Крестьянская реформа 1861 года и крестьянское движение в Черниговской губернии : Дис... канд. ист.наук: / Белан М. И.; КГУ им. Т. Г. Шевченко. Кафедра истории СССР. – Нежин, 1952. – 233, 14л. – Бібліогр.:л.1-13
622354
  Шахназаров И.Д. Крестьянская реформа 1861 года и крестьянство после освобождения / И.Д. Шахназаров. – Ленинград, 1935. – 215 с.
622355
  Щербина П.Ф. Крестьянская реформа 1861 года на Подоли : Автореф... канд.ист.наук: / Щербина П.Ф.; Ан УССР.Ин-т истории. – Киев, 1964. – 23л.
622356
  Кильмяшкин А.Е. Крестьянская реформа 1861 года на территории Мордовии : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Кильмяшкин А.Е.; МГУ. Ист. фак-т. – М., 1971. – 24л.
622357
  Костюшко И.И. Крестьянская реформа 1864 года в Царстве Польском / И.И. Костюшко. – М., 1962. – 495с.
622358
  Гросул Я.С. Крестьянская реформа 1868 года в Молдавии : Дис... канд. ист.наук: / Гросул Я.С.;. – Кзыл-Орда, 1943. – 113л. – Бібліогр.:л.108-113
622359
  Гросул Я.С. Крестьянская реформа 60-70-х гг. XIX ст. в Бессарабии / Я.С. Гросул, И. Будак. – Кишинев, 1956. – 271с.
622360
  Агаян Ц.П. Крестьянская реформа в Азербайджане в 1870 году / Ц.П. Агаян ; АН Азербайджанской ССР, Ин-т истории. – Баку : Издательство АН АзССР, 1956. – 404 с.
622361
  Рштуни В.Р. Крестьянская реформа в Армении в 1870 г. / В.Р. Рштуни. – Ереван, 1947. – 364 с.
622362
  Рамазанов Х.Х. Крестьянская реформа в Дагестане. : Автореф... Канд.ист.наук: / Рамазанов Х.Х.; АН СССР.Ин-т истории. – Махачкала, 1958. – 24л.
622363
  Мужев И.Ф. Крестьянская реформа в Кабарде (1867 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Мужев И.Ф.; МГУ. Ист. фак. – Москва, 1950. – 14 с.
622364
  Довнар-Запольский М.В. Крестьянская реформа в Литовско-русском государстве в половине XVI века. – [Санкт-Петербург], 1905. – С. 221-277. – Автор указан в конце статьи. - Отд. оттиск: Журнал Министерства Народного Просвещения, Седьмое десятилетие, ч. 358, 1905 г., [№ 3, с. 137 – 187 - часть отсутст.]; № 4, с. 221 – 277


  На с. 1 подпись и год. 1914
622365
  Каленюк Л.В. Крестьянская реформа в России 1861 г.: кредитно-денежный аспект // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 181-186. – (Экономика ; Вып. 1). – ISSN 1026-356X
622366
   Крестьянская реформа в России 1861 года. Сборник законодательных актов. – М., 1954. – 500с.
622367
  Кречетович И.П. Крестьянская реформа вОренбургском крае (по архивным данным) / И.П. Кречетович, преп. Сарат. духов. семинарии, чл. Оренбург. и Сарат. арх. учен. комис. – Москва : Изд. Имп. О-во истории и древностей рос. при Моск. ун-те ; Синод. тип.
Т. 1 : Подготовка реформы. – 1911. – [2], VIII, 628 с. – На шмуцтит.: В память 19 февр. 1861. – Библиогр.: с. IV-VI и в примеч.
622368
  Бычкаускас-Гентвила Крестьянская реформа и воспитание 1863 года в Литве. : Автореф... Канд.ист.наук: / Бычкаускас-Гентвила Л.Н.; Моск.гор.пед.ин-т. – М, 1955. – 24л.
622369
  Топчий А.Т. Крестьянская реформа на государственных землях Западной Сибири / А.Т. Топчий. – Томск, 1976. – 173с.
622370
  Самочатова О.Я. Крестьянская Русь в литературе / О.Я. Самочатова. – Тула, 1972. – 176 с.
622371
  Дементьева Л.А. Крестьянская семья верхневолжских карел в переформенный период : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.07 / Дементьева Л. А.; МГУ. – М., 1985. – 17л.
622372
  Медведева З.А. Крестьянская семья на рубеже XIX - XX вв. // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Изд. Дом "Панорама". – Москва, 2014. – № 11. – C. 6-10. – ISSN 2073-9702


  Структура селянської родини в 19-20 ст., її типи. Основні форми сімейних розділів. Ролі членів сім"ї та їх еволюція, особливості внутрішньосімейних стосунків. Аспекти застосування народної педагогіки в процесі виховання дітей. Оцінка положення жінки.
622373
  Игошин И.И. Крестьянская тема в раннем творчестве М.Горького : Автореф... канд. филологич.наук: / Игошин И.И.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1953. – 16л.
622374
  Окс М.М. Крестьянская тема в творчестве А. П. Чехова 90-х годов XIX века ("Мужики", "В овраге") : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Окс М. М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1954. – 15 с.
622375
  Тихомиров А.И. Крестьянские бюджеты / А.И. Тихомиров. – К. : ЦУП ВСНХ СССР, 1926. – 182с.
622376
  Брянский А.М. Крестьянские бюджеты Киевской губернии в 1922-23 г. / А.М. Брянский. – К., 1924. – 131с.
622377
   Крестьянские бюджеты Киевской губернии в 1923-24 г.. – К., 1925. – 86, 119с.
622378
   Крестьянские бюджеты по Саратовской губернии за 1925-1926 годы. – Саратов, 1928. – 320с.
622379
  Бебель А. Крестьянские войны в Германии / А. Бебель. – Москва : Склад изданий: Москва, Моховая, д. Бенкендорф, книжный магазин Д.П.Ефимова, 1906. – XIV, 480 с.. – Экз. № 40747 деф., без. обл. и тит. л.


  В настоящее сочинение автор включил описание средневековых крестьянских войн в Германии, а также событий, которые, отчасти не имеют никакого отношения к этим войнам, но без них невозможно основное изложение. Также в сочинении предпринята попытка ...
622380
  Пронштейн А.П. Крестьянские войны в России XVII-XVIII веков и донское казачество. / А.П. Пронштейн, Н.А. Мининков. – Ростов н/Д, 1983. – 420с.
622381
   Крестьянские войны в России XVII - XVIII вв.. – М.-Л., 1966. – 328с.
622382
  Буганов В.И. Крестьянские войны в России XVII - XVIII вв. / В.И. Буганов. – Москва, 1976. – 222с.
622383
   Крестьянские войны в России XVII - XVIII веков. Проблемы, поиски, решения. – М. : Наука, 1974. – 448с.
622384
  Ростов Н.М. Крестьянские волнения в 1861 году / Н.М. Ростов. – М, 1936. – 46с.
622385
   Крестьянские волнения в Алтайском округе в 1906-1907 гг.. – Барнаул, 1951. – 156с.
622386
  Неупокоев В.И. Крестьянские волнения в Виленской и Ковенской губерниях накануне реформы 1961 года : Автореф... канд. ист.наук: / Неупокоев В. И.; МГУ, Ист. фак. – Вильнюс, 1950. – 24 с.
622387
  Кондрашенков А.А. Крестьянские восстания в Исетской провинции в 60-70-х гг. 18 века : Автореф... канд. ист.наук: / Кондрашенков А.А.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1953. – 16 с.
622388
  Гордон А.В. Крестьянские восстания в Китае в XVII-XIX вв. : методолог. пробл. изучения крестьянских движений в новейшей западной историограф. Научно-аналитический обзор / А.В. Гордон ; АН СССР, Ин-т научн. инфор. по общест. наукам. – Москва, 1984. – 94 с.
622389
  Тайван Л.Л. Крестьянские восстания на Филиппинах в 20 веке / Л.Л. Тайван. – М., 1980. – 117с.
622390
  Образцов Г.Н. Крестьянские вотчины Антониева-Сийского монастыря в XVI-XVII веках : автореф. дис. ... кандид. истор. наук / Образцов Г.Н. ; Ленинградский гос. ордена Ленина ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1951. – 18 с.
622391
   Крестьянские движения 1902 года. – М.-Птгр., 1923. – 129с.
622392
  Архангельский С.И. Крестьянские движения в Англии в 40-50-х годах 17 века / С.И. Архангельский. – Москва, 1960. – 356с.
622393
   Крестьянские движения в Германии перед реформацией. – Саратов, 1961. – 216с.
622394
  Смыков Ю.И. Крестьянские движения в Казанской губернии в 1878-1879 гг / Ю.И. Смыков. – Казань, 1959. – 38с.
622395
  Маслов П. Крестьянские движения в России в эпоху первой революции. / П. Маслов. – 2-е изд. – М.
2,2. – 1924. – 232с.
622396
  Томсинский С.Г. Крестьянские движения в феодально-крепостной России. / С.Г. Томсинский. – М., 1932. – 172с.
622397
  Бугаева Д.П. Крестьянские движения в Японии во второй половине XVIII -- первой половине XIX века : Автореф... канд. ист.наук: / Бугаева Д. П.; ЛГУ. – Ленинград, 1953. – 20л.
622398
  Дживелегов А.К. Крестьянские движения на Западе / А.К. Дживелегов. – Петроград : Книга, 1920. – 148 с.
622399
  Викторов В. Крестьянские движения. / В. Викторов. – Москва, 1926. – 269с.
622400
   Крестьянские династии России. – М., 1982. – 189с.
622401
  Тихомиров Михаил Николаевич Крестьянские и городские восстания на Руси, 11-13 вв. / Тихомиров Михаил Николаевич. – Москва : Госполитиздат, 1955. – 280с.
622402
  Грацианский Н.П. Крестьянские и рабочие движения в средние века / Н.П. Грацианский. – М., 1924. – 164с.
622403
  Токарев С.В. Крестьянские картофельные бунты / С.В. Токарев. – Киров, 1939. – 103 с.
622404
  Скопцов С.Г. Крестьянские комитеты общественной взаимопомощи БССР в восстановительный период : Автореф... Канд.ист.наук: / Скопцов С.Г.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1953. – 22л.
622405
  Седов А.В. Крестьянские комитеьы в 1917г / А.В. Седов. – Саратов, 1990. – 155с.
622406
  Баскакова Анна Крестьянские крепости / Баскакова Анна, Железнова Карина // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 9 (2852). – С. 46-51 : фото


  Впервые путевые очерки Александра Дюма, посвященные Каказу, были изданы в России в 1861 г. в сокращенном виде. 150 лет спустя вышел их новый перевод для стотомного собрания сочинений. В статье собраны отрывки из очерков.
622407
  Легкий В.И. Крестьянские купы и загоны в освободительной войне украинского народа 1648-1654 гг : Автореф... канд .ист.наук: / Легкий В. И.; ЛГУ. – Ленинград, 1956. – 20л.
622408
  Лавров А. Крестьянские общества взаимопомощи / А. Лавров. – М., 1931. – 84с.
622409
  Григорьев Г.А. Крестьянские общества взаимопомощи БССР. / Г.А. Григорьев. – Минск, 1993. – 109с.
622410
  Костылев О.Л. Крестьянские очерки С.Каронина (Н.Е. Петропавлоского) : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Костылев О.Л. ; ЛГУ. – Ленинград, 1963. – 17 с.
622411
  Пальчиков Н.Е. Крестьянские песни, записанные в с. Николаевке, Мензенского уезда, Уфимской губернии, Пальчиковым. – Санкт-Петербург : Изд. А.Е. Пальчикова ; Тип. Н.А. лебедева, 1888. – XVIII, 129 с.
622412
  Сергеевич В.И. Крестьянские права и общинное землевладение в Архангельской губернии в половине XVIII века / В.И. Сергеевич. – 30с.
622413
  Страховский И.М. Крестьянские права и учреждения / Ив. Страховский. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Общественная польза", 1904. – [4], VI, 256 с. – Отд.отт. из : журнала "Хозяин", 1900 г. – (Библиотека "Общественной пользы")
622414
  Нечкина М. Крестьянские революции / М. Нечкина. – М., 1930. – 110 с.
622415
  Топчий А.Т. Крестьянские реформы в Сибири /1861-1899 гг./ / А.Т. Топчий. – Томск, 1979. – 279с.
622416
  Костяева А.С. Крестьянские союзы в Китае: 20-е годы ХХ в. / А.С. Костяева. – М., 1978. – 189с.
622417
   Крестьянские судьбы: Рассказы рус. писателей 60-70-х гг. XIX в.. – М., 1986. – 511с.
622418
  Смирнов А.С. Крестьянские съезды в 1917 году / А.С. Смирнов. – М., 1979. – 245с.
622419
  Кабытова Н.Н. Крестьянские съезды в Поволжье в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Кабытова Н.Н.;. – Куйбышев, 1978. – л.
622420
  Кавтарадзе Г.А. Крестьянский "мир" и царская власть в сознании помещичьих крестьян (кон. XVIII в. - 1861 г.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Кавтарадзе Г.А.; Ин-т истории СССР АН СССР. Ленингр. отд-ние. – Л., 1972. – 17л.
622421
  Гурьянова Н.С. Крестьянский антимонархический протест в старообрядческой эсхатологической литературе периода позднего феодализма. / Н.С. Гурьянова. – Новосибирск, 1988. – 188 с.
622422
  Волкова А.И. Крестьянский вопрос в восстании 1794 года в Польше : Автореф... канд. ист.наук: / Волкова А.И.; ХГУ им. А.М.Горького. Кафедра новой истории. – Харьков, 1953. – 15л.
622423
  Захарчук А.С. Крестьянский вопрос в Думской тактике большевиков (1906-1914 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.01 / Захарчук А.С.; Киевский ин-т народного хова им. Д.С.Коротченко. – К., 1990. – 23л.
622424
  Захарчук Андрей Саввич Крестьянский вопрос в думской тактике большевиков, (1906-1914 гг.) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Захарчук Андрей Саввич; Киевский ин-т народного хозяйства. – Киев, 1990. – 207л. – Бібліогр.:л.186-207
622425
  Марущак Л.П. Крестьянский вопрос в екатерининской законодательной комиссии 1767 г. : Автореф... канд. экон.наук: / Марущак Л.П.; Москов. экон-стат. ин-т. – Москва, 1949. – 15 л.
622426
  Авалиани С.Л. Крестьянский вопрос в Закавказье / С.Л. Авалиани. – Одесса : Тип. "Техник"
Т. 1 : Крепостное право и истрия крестьянской реформы в Тифлисской и Кутаисской губернии. – 1912. – XVI, 514 с.
622427
  Авалиани С.Л. Крестьянский вопрос в Закавказье / С.Л. Авалиани. – Одесса : Тип. "Техник"
Т. 2 : Крестьянская реформа в Мингрелии, Сванетии и Сухумском отделе. – 1913. – 191 с.
622428
  Авалиани С.Л. Крестьянский вопрос в Закавказье / С.Л. Авалиани. – Тифлис : Изд. Тифлис. Гос. ун-та
Т. 4 : Упразднение временно-обязанных и зависимых отношений крестьян и поселян в Закавказье. Хизанский вопрос. – 1920. – 234 с.
622429
  Флоровский В А. Крестьянский вопрос в законодательной комиссии / В А. Флоровский, . – Одесса. – с.
622430
  Неупокоев В.И. Крестьянский вопрос в Литве во второй трети XIX века. / В.И. Неупокоев. – М., 1976. – 310с.
622431
  Семевский В.И. Крестьянский вопрос в литературе Екатеринского времени / В.И. Семевский. – 218-240с.
622432
  Васильев А.И. Крестьянский вопрос в первых марксистских организациях России : Дис... канд. ист.наук: / Васильев А. И.; Ростовский гог. ун-т, Каф-ра истории КПСС. – Ростов-на-Дону, 1961. – 179л. – Бібліогр.:л.I-XXII
622433
  Васильев А.И. Крестьянский вопрос в первых марксистских организациях России : Автореф. дис. ... канд ист. наук / Васильев А.И. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1961. – 21 с.
622434
  Юристовский Алексей Иванович Крестьянский вопрос в политике и деятельности КПЗУ (1929-1938) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Юристовский Алексей Иванович; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1974. – 24л.
622435
  Мякотин В.А. Крестьянский вопрос в Польше в эпоху ея разделов : Очерки из истории европейских народов / В.А. Мякотин. – С.-Петербург : Типография В.В. Комарова
IV. – 1889. – 229 с., II
622436
  Чернуха В.Г. Крестьянский вопрос в правительственной политике России. / В.Г. Чернуха. – Л, 1972. – 226с.
622437
  Чернуха В.Г. Крестьянский вопрос в правительтвенной политике России (60-70-е годы XIX века). : Автореф... канд. истор.наук: 571 / Чернуха В.Г.; АН СССР. Лен. тд. Ин-та истории СССР. – Л., 1969. – 16л.
622438
  Семевский В.И. Крестьянский вопрос в России в XVIII и первой половине XIX века : в 2 т. / [соч.] В.Семевского. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Обществ. польза"
Т. 1 : Крестьянский вопрос в XVII и первой четверти XIX века. – 1888. – [6], LIV, 517, [7] с. – Экз. № 48393 деф., без тит. л.
622439
  Семевский В.И. Крестьянский вопрос в России в XVIII и первой половине XIX века : в 2 т. / [соч.] В.Семевского. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Обществ. польза"
Т. 2 : Крестьянский вопрос в царствование Императора Николая. – 1888. – [4], 625, [3] с. – Экз. № 48393 деф., без тит. л.
622440
  Семевский В.И. Крестьянский вопрос в России до половины XIX века / В.И. Семевский. – 16 с. – Отд. оттиск из : "Одесских новостей", 19 февраля, 1911 года
622441
  Белявский М.Т. Крестьянский вопрос в России накануне восстания Е.И. Пугачёва / М.Т. Белявский. – М., 1965. – 382с.
622442
  Гиунашвили Л.С. Крестьянский вопрос в современной персидской прозе. / Л.С. Гиунашвили. – Тбилиси, 1977. – 123с.
622443
  Наякшин К.Я. Крестьянский вопрос в трудах. / К.Я. Наякшин. – Куйбышев, 1974. – 239с.
622444
  Кулиев Г.А. Крестьянский вопрос в Турецкой прозе после второй мировой войны. (В творчестве Факира Байкурта, Самима Коджагеза и Кемаля Тахира) : Автореф... канд. филол.наук: / Кулиев Г.А.; АН АзССР. Ин-т литературы и яз. им. Низами. – Баку, 1968. – 27л.
622445
  Санакоев М.П. Крестьянский вопрос в Юго-Осетии в годы столыпинской реакции и нового революционного подъема (1907-1914 гг.) : Автореф... кандидата ист.наук: / Санакоев М.П.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Ист. фак. Кафедра истории СССР периода капитализма. – М., 1965. – 14л.
622446
  Энгельс Ф. Крестьянский вопрос во Франции и Германии. / Ф. Энгельс. – М., 1937. – 36с.
622447
  Энгельс Ф. Крестьянский вопрос во Франции и Германии. / Ф. Энгельс. – Л., 1949. – 28с.
622448
  Энгельс Ф. Крестьянский вопрос во Франции и Германии. / Ф. Энгельс. – М., 1953. – 31с.
622449
  Энгельс Ф. Крестьянский вопрос во Франции и Германии. / Ф. Энгельс. – М., 1984. – 31с.
622450
  Ланщиков А.П. Крестьянский вопрос вчера и сегодня / А.П. Ланщиков, А.С. Салацкий. – М., 1990. – 396с.
622451
  Ванеев З.Н. Крестьянский вопрос и крестьянское движение в Юго-Осетии / З.Н. Ванеев. – Сталинири, 1956. – 469с.
622452
  Толмачев М.С. Крестьянский вопрос по взглядам земства и местных людей / М.С. Толмачев. – Москва : Тип. т-ва И. Н. Кушнерев и К*, 1903. – IV, 171 с.
622453
  Закиров И.В. Крестьянский двор / И.В. Закиров. – М, 1981. – 80с.
622454
  Бакланова Е.Н. Крестьянский двор и община на русском Севере : конец 17 - начало 18 в. / Е.Н. Бакланова. – М. : Наука, 1976. – 221с.
622455
  Домбровский Е.И. Крестьянский двор и семейно-имущественные разделы / Е.И. Домбровский. – М., 1926. – 47с.
622456
   Крестьянский календарь на 1925г. : Крестьянская газета, 1925. – 32с.
622457
   Крестьянский корень. – Новосибирск, 1989. – 166с.
622458
  Инкин В.Ф. Крестьянский общинный строй в Галицком Прикарпатье. : Автореф... доктор ист.наук: 07.00.02 / Инкин В.Ф.; Львов. гос. ун-тет. – Львов, 1978. – 32л.
622459
  Вдовин В. Крестьянский поземельный банк / В. Вдовин. – Москва, 1959. – 106с.
622460
  Запорожченко А.П. Крестьянский посевной материал Киевской губернии : Исследование, произведенное на семенной контрольной станции Южно - Русского земледельческого синдиката / А.П. Запорожченко; Под ред.:С.Л.Франфуркта. – Киев, 1913. – 13с.
622461
  Никонов С.П. Крестьянский правопорядок и его желательное будущее / С.П. Никонов, проф. – Харьков : Тип. "Печатня С.П. Яковлева", 1906. – 330 с.
622462
  Морозов А.А. Крестьянский сад / А.А. Морозов. – Птгр., 1928. – 8с.
622463
  Васильев И.А. Крестьянский сын / И.А. Васильев. – Москва, 1986. – 205с.
622464
  Васильев И.А. Крестьянский сын / И.А. Васильев. – Москва, 1987. – 372с.
622465
  Григорьева Р.Г. Крестьянский сын. / Р.Г. Григорьева. – М, 1970. – 223с.
622466
  Григорьева Р.Г. Крестьянский сын. / Р.Г. Григорьева. – М, 1975. – 224с.
622467
  Завальнюк А.М. Крестьянское аграрное движение на Правобережной Украине : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Завальнюк А.М.; КГУ. – Киев, 1980. – 22л.
622468
  Завальнюк Александр Михайлович Крестьянское аграрное движение на Правобережной Украине (март 1917 - январь 1918 г.) : Дис... канд. историческихнаук: 07.00.02 / Завальнюк Александр Михайлович; Киевский гос. пед. ин-т. – Киев, 1979. – 221л. – Бібліогр.:л.189-221
622469
  Шеноа А. Крестьянское восстание / А. Шеноа. – М, 1949. – 312с.
622470
  Шеноа А. Крестьянское восстание / А. Шеноа. – М, 1955. – 312с.
622471
  Шеноа А. Крестьянское восстание / А. Шеноа. – М, 1986. – 574с.
622472
  Лурье В.Л. Крестьянское восстание "пастушков" в Бельгии и Франции в 1251 году : Автореф... канд. ист.наук: / Лурье В.Л.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ист. ф-тет. – Москва, 1954. – 15л.
622473
  Бромлей Ю.В. Крестьянское восстание 1573 года в Хорватии / Ю.В. Бромлей. – М, 1959. – 320с.
622474
  Сторожук В.П. Крестьянское восстание 1907 г. в Румынии и влияние на него первой русской революции. : Автореф... канд.ист.наук: / Сторожук В.П.; М-во высш.образования СССР.Кишенев.гос.ун-т. – Кишинев, 1959. – 16л.
622475
  Виноградов В.Н. Крестьянское восстание 1907 г. в Румынии. : Автореф... канд. ист.наук: / Виноградов В.Н.; Ин-т истории Акад. наук СССР. – М., 1956. – 20л.
622476
  Пиксанов Н.К. Крестьянское восстание в "Вадиме" Лермонтова / Н.К. Пиксанов. – Саратов, 1967. – 878 с.
622477
  Тягай Г.Д. Крестьянское восстание в Корее 1893-1895 гг / Г.Д. Тягай. – М, 1953. – 208с.
622478
  Серов В.М. Крестьянское восстание в Корее в XII веке. : Автореф... канд. ист.наук: / Серов В.М.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Вост. ф-тет. – Л., 1964. – 18л.
622479
  Шушарин В.П. Крестьянское восстание в Трансильвании. / В.П. Шушарин. – М, 1963. – 227с.
622480
  Чулинович Ф. Крестьянское восстание в Хорватии / Ф. Чулинович. – М, 1959. – 245с.
622481
   Крестьянское горе. – М., 1980. – 414с.
622482
   Крестьянское движение 1827-1869. – М.-Л.
2. – 1931. – 222с.
622483
   Крестьянское движение 1827-1869 гг.. – М.
1. – 1931. – 164с.
622484
  Кахк Ю.Ю. Крестьянское движение 1858 года в Эстонии ("Война в Махтра") : Автореф... канд. ист.наук: / Кахк Ю.Ю.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1954. – 14л.
622485
  Грейтьянис И. Крестьянское движение 80-х годов XIX века в Латвии : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Грейтьянис И. ; Ин-т истории АН ЛатвССР. – Рига, 1962. – 19 с.
622486
   Крестьянское движение в 1861 году после отмены крепостного права. – М.-Л., 1949. – 368с.
622487
   Крестьянское движение в 1917 году. – М.-Л., 1927. – 442с.
622488
  Нгием Динь Ви Крестьянское движение в XVIII - первой половине XIX вв. во Вьетнаме : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.03 / Нгием Динь Ви; Ин-т стран Азии и Африки. – М., 1981. – 21л.
622489
  Джимов Б.М. Крестьянское движение в Адыгее в XIX веке (до 1870 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Джимов Б. М.; АН ГССР, Ин-т ист., археол. и этнограф. – Майкоп, 1967. – 28л.
622490
  Баранова М.П. Крестьянское движение в Белоруссии в конце XVIII и начале XIX вв./1796-1810 гг./ : Автореф... канд .ист.наук: / Баранова М.П.; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 1953. – 18 с.
622491
  Чернушевич П.И. Крестьянское движение в Белоруссии во второй половине XIX века (1864-1880 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: / Чернушевич П.И.; АН БССР. Ин-т истории. – Минск, 1956. – 17л.
622492
   Крестьянское движение в Белоруссии после отмены крепостного права (1861-1862 гг.). – Минск, 1959. – 482с.
622493
  Молдован Н.Д. Крестьянское движение в Бессарабии в 1929-1933 гг. / Н.Д. Молдован. – Кишинёв, 1979. – 184с.
622494
  Молдован Д Н. Крестьянское движение в Бессарабии в 1929-1933 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Молдован Н.Д,; АН МолССР. Ин-т истории. – Кишинев, 1979. – 23л.
622495
  Барсков Ю.К. Крестьянское движение в Бирме в 20-х-начале 30-х годов XX в. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 573 / Барсков Ю.К. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1969. – 27 с.
622496
  Рахматуллин М.А. Крестьянское движение в великорусских губерниях в 1826-1857 гг. / М.А. Рахматуллин. – Москва : Наука, 1990. – 300 с. – ISBN 5-02-008543-X
622497
  Кудь В.А. Крестьянское движение в Волынской губернии в период между двумя революциями : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.02 / Кудь В.А.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1974. – 25 с. – Бібліогр.:с.25
622498
   Крестьянское движение в Воронежской губернии (1864-1904 гг.). – Воронеж, 1964. – 156с.
622499
  Морев П.Г. Крестьянское движение в Воронежской губернии в период подготовки Великой Октябрьской социалистической революции (март-сентябрь 1917 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Морев П.Г.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1953. – 16 с.
622500
  Тяжелов П.П. Крестьянское движение в Воронежской губернии в период революции 1905-1907 гг. : Автореф... кандидат. историч.наук: / Тяжелов П.П.;. – Воронеж, 1950. – 29л.
622501
  Фурсов В.Н. Крестьянское движение в Воронежской губерниив 60-70-е годы XIX века : (социал.-психолог. аспекты) / В.Н. Фурсов. – Воронеж : Воронежский университет, 1984. – 135 с.
622502
  Гицба Т.Т. Крестьянское движение в Восточной Грузии в период проведения аграрной реформы. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.02 / Гицба Т.Т.; АН ГССР. – Тбилиси, 1974. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
622503
  Авдеева В.Г. Крестьянское движение в Вятской губернии в пореформенный период (60-80-е годы XIX века) : автореф. ... канд. ист. наук / В.Г. Авдеева ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1965. – 18 с.
622504
  Папырина А.А. Крестьянское движение в Вятской губернии в революции 1905-1907 годов / А.А. Папырина. – Киров, 1958. – 88с.
622505
  Грабовецкий В.В. Крестьянское движение в Галицком Прикарпатьи во второй половине XVII ст. : Автореф... канд. итс.наук: / Грабовецкий В. В.; АН УССР, Ин0т ист. – К., 1958. – 17л.
622506
  Свежинский П.В. Крестьянское движение в Галичине 1905-1907 гг : Автореф... канд. ист.наук: / Свежинский П. В.; Льв.ГУ, Каф. ист. – Львов, 1953. – 17л.
622507
  Свежинский П.В. Крестьянское движение в Галичине 1905-1907 гг. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Свежинский П. В. ; АН УССР , Ин-т истории. – Киев, 1958. – 20 с.
622508
  Ахобадзе М.В. Крестьянское движение в Грузии накануне отмены крепостного права (1857-1864 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Ахобадзе М.В.; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1953. – 20л.
622509
  Мельник В.М. Крестьянское движение в Закарпатье во второй половине 17 и начале 18 века. : Автореф... Канд.ист.наук: / Мельник В.М.; Акад.наук УССР. – К, 1963. – 20л.
622510
  Сапрыкин Ю.М. Крестьянское движение в Западной Европе в XIV-XVI вв. / Ю.М. Сапрыкин. – М., 1960. – 100с.
622511
  Щеголева А.И. Крестьянское движение в Кабарде в годы Столыпинской реакции и нового революционного подъема : Автореф... Канд.ист.наук: / Щеголева А.И.; Моск.гос.ун-т. – Москва, 1956. – 16л.
622512
  Щеголев А.И. Крестьянское движение в Кабраде и Балкарии в годы столыпинской реакции и нового революционного подъема. / А.И. Щеголев. – Нальчик, 1962. – 141с.
622513
   Крестьянское движение в Казанской губрении накануне Великой Октябрьской Социалистической революции. – Казань
1. – 1950. – 244с.
622514
  Харитонова Ю.В. Крестьянское движение в Калужской губернии. / Ю.В. Харитонова, Д.А. Щербаков. – Калуга, 1961. – 160с.
622515
  Иконников В.С. Крестьянское движение в Киевской губ. в 1826-27 гг., в связи с событиями того времени (по архивным материалам) // Сборник статей посященных почитателями академику и заслуженному профессору В.И. Ламанскому по случаю пятидесятилетия его ученой деятельности : Издание Отд. рус. яз. и словесности Имп. Акад. Наук и Ист.-филол. ф-та Имп. С.-Петербургского Ун-та. – С.-Петербург : Тип. Имп. Акад. Наук, 1908. – Ч. 2. – С. 657-742
622516
  Иконников В.С. Крестьянское движение в Киевской губернии в 1826-27 гг., в связи с событиями того времени : (по архивным материалам) / В.С. Иконников // Киев в 1654-1855 годах : исторический очерк / В.С. Иконников. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1904. – [2], 86 с.
622517
  Иконников В.С. Крестьянское движение в Киевской губернии в 1826-27 гг., в связи с событиями того времени : (по архивным материалам) / В.С. Иконников. – Санкт-Петербург : Тип. Императоской Акад наук, 1905. – [2], 86 с. – Отд. оттиск: Сборник в честь В.И. Ламанского
622518
  Смилянская И.М. Крестьянское движение в Ливане в первой половине XIX в. / И.М. Смилянская. – М., 1965. – 228с.
622519
  Мулявичюс Ляонас Пятрович Крестьянское движение в Литве в 1864-1904 гг. : Автореф... д-ра ист.наук: 07.00.02 / Мулявичюс Ляонас Пятрович; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1978. – 42л. – Бібліогр.:с.40-42
622520
  Иткис М.Б. Крестьянское движение в Молдавии в период подготовки и проведения социалистической революции : Автореф... канд. ист.наук: / Иткис М.Б.; М-во просвещ. РСФСР. Москов. гос. пед. ин-тут им. В.И.Ленина. – Москва, 1963. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
622521
  Кузьмин А.З. Крестьянское движение в Пензенской губернии в 1905-1907 гг. / Кузьмин А.З. – Пенза : Кн. изд-во, 1955. – 248 с., [1] л. карт. – Библиогр.: с. 245-248
622522
  Дергачев А.Ф. Крестьянское движение в Пензенской губернии накануне реформы 1861 г. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Дергачев А.Ф. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Пенза, 1959. – 19 с.
622523
  Дергачев А. Крестьянское движение в Пензенской губернии накануне реформы 1861 года / А. Дергачев. – Пенза, 1958. – 140 с.
622524
  Кузьмин А.З. Крестьянское движение в Пензинской губернии в 1905-1907 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: / Кузьмин А.З.; М-во просвещения РСФСР. – М, 1963. – 18л.
622525
  Лавров П.А. Крестьянское движение в Подольской губернии в первой трети XIX в. : Дис... канд. ист.наук: / Лавров П. А.; КГУ. – Киев, 1939. – 143л. – Бібліогр.:л.140-142
622526
   Крестьянское движение в Полтавской и Харьковской губерниях в 1902 г.. – Х., 1961. – 324с.
622527
  Сенчакова Л.Т. Крестьянское движение в революции 1905-1907 гг / Л.Т. Сенчакова. – М., 1989. – 262с.
622528
   Крестьянское движение в революции 1905-1907 гг. / Сенчакова Л.Т. – М.
1. – 1979. – 109с.
622529
   Крестьянское движение в революции 1905-1907 гг. / Сенчакова Л.Т. – М.
2. – 1979. – 248с.
622530
  Дубровский С.М. Крестьянское движение в революции 1905 - 1907 гг. / С.М. Дубровский. – М, 1956. – 168с.
622531
  Карпов Н.И. Крестьянское движение в революции 1905 года в документах. / Н. Карпов. – Ленинград : Госиздат, 1926. – 276 с., табл.
622532
   Крестьянское движение в Росси в 1881-1889 гг.. – М., 1960. – 964с.
622533
  Литвак Б.Г. Крестьянское движение в России в 1775-1904 гг / Б.Г. Литвак. – М, 1989. – 252с.
622534
   Крестьянское движение в России в 1796-1825 гг.. – М., 1961. – 1048 с.
622535
   Крестьянское движение в России в 1826-1849 гг.. – М., 1961. – 984с.
622536
   Крестьянское движение в России в 1850-1856 гг.. – М., 1962. – 828с.
622537
   Крестьянское движение в России в 1857 - мае 1861 гг.. – М., 1963. – 883с.
622538
   Крестьянское движение в России в 1861-1869 гг.. – М., 1964. – 952с.
622539
   Крестьянское движение в России в 1870-1880 гг.. – М., 1968. – 615с.
622540
   Крестьянское движение в России в 1890-1900 гг.. – М., 1959. – 750с.
622541
  Малявский А.Д. Крестьянское движение в России в 1917 г., март - октябрь. / А.Д. Малявский. – М., 1981. – 400с.
622542
   Крестьянское движение в России в XIX - начале XX века. Июнь 1907 г. - июль 1914 г.. – М.-Л., 1966. – 678с.
622543
   Крестьянское движение в России в годы первой мировой войны. Июль 1914 г. - февраль 1917 г.. – М.-Л., 1965. – 606с.
622544
  Игнатович И.И. Крестьянское движение в России в первой четверти ХІХ века. / И.И. Игнатович. – М., 1963. – 467с.
622545
  Линков Я Крестьянское движение в России во время Крымской войны / Я Линков. – М., 1940. – 112с.
622546
  Степанова Е.С. Крестьянское движение в Рязанской губернии в 60-70-е годы 19 века : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 571 / Степанова Е.С. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1969. – 25 с.
622547
  Сапри А.Ш. Крестьянское движение в Рязанской губернии в конце XIX -- начале ХХ вв. (до первой революции в России) : Автореф... канд. ист.наук: / Сапри А. Ш.; Моск. обл. пед. ин-т. – М, 1966. – 19л.
622548
  Водоватов Ф.Я. Крестьянское движение в Самарской губернии в период революции 1905-1907 гг. / Ф.Я. Водоватов. – Куйбышев, 1957. – 184с.
622549
  Гохлернер В.М. Крестьянское движение в Саратовской губернии в годы первой русской революции (1905-1907гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Гохлернер В. М.; Сарат.ГУ. – Саратов, 1954. – 20л.
622550
  Бабиков И.И. Крестьянское движение в Саратовской губернии накануне первой русской революции (1890-1904 гг) : Автореф... канд. ист.наук: / Бабиков И.И.; ВПШ при ЦК КПСС. – М, 1954. – 21л.
622551
  Мамсик Т.С. Крестьянское движение в Сибири / Т.С. Мамсик. – Новосибирск, 1987. – 268с.
622552
   Крестьянское движение в Сибири 1861-1907 гг.. – Новосибирск, 1985. – 327с.
622553
  Горюшкин Л.М. Крестьянское движение в Сибири в 1917 году / Л.М. Горюшкин. – Новосибирск, 1975. – 160с.
622554
  Горюшкин Л.М. Крестьянское движение в Сибири, 1907-1914 гг. / Л.М. Горюшкин. – Новосибирск, 1986. – 314с.
622555
  Горюшкин Л.М. Крестьянское движение в Сибири, 1914-1917 гг. / Л.М. Горюшкин. – Новосибирск, 1987. – 239с.
622556
  Шмыгин И.П. Крестьянское движение в Симбирскй губернии в период русской революции 1905-1907 гг. : Автореф... канд. истор.наук: / Шмыгин И.П.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1951. – 16л.
622557
   Крестьянское движение в Симбирской губернии в период революции 1905-1907 годов. – Ульяновск, 1955. – 258с.
622558
  Рябков Г.Т. Крестьянское движение в Смоленской губернии в период разложения крепостничества. / Г.Т. Рябков. – Смоленск, 1957. – 156 с.
622559
  Климина Т.И. Крестьянское движение в Среднем Поволжье в 1907-1914 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Климина Т.И.; АН СССР. Ин-тут истории. – Ленинград, 1952. – 26 л.
622560
  Скляр И.М. Крестьянское движение в Среднем Поволжье накануне восстания под предводительством С.Т.Разина. : Автореф... канд.ист.наук: 571 / Скляр И.М.; Моск.гос.ун-т. – М, 1969. – 17л.
622561
   Крестьянское движение в странах Востока. – М., 1967. – 272с.
622562
  Максименко М.М. Крестьянское движение в Таврической губернии накануне и после отмены крепостного права / М.М. Максименко. – Симферополь, 1957. – 102с.
622563
  Виноградов В.А. Крестьянское движение в Тверской губернии в 1861-1881 годах. : Автореф... канд. ист.наук: 07571 / Виноградов В.А.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1970. – 26л.
622564
  Воскресенская Н.С. Крестьянское движение в Тверской губернии в годы первой революции в России (1905-1907) / Н.С. Воскресенская. – Калинин, 1980. – 82с.
622565
   Крестьянское движение в трех русских революциях. – Куйбышев, 1982. – 167с.
622566
  Крутиков В.И. Крестьянское движение в Тульской губернии в конце XVIII и первой половине XIX / В.И. Крутиков. – Тула, 1972. – 127 с.
622567
  Живолуп Е.К. Крестьянское движение в Харьковской губернии в 1905-1907 гг. / Е.К. Живолуп. – Харьков, 1956. – 136с.
622568
  Федоров В.А. Крестьянское движение в Центральной России, 1800-1860 / В.А. Федоров. – М., 1980. – 167с.
622569
  Ронский О.М. Крестьянское движение в центре Европейской Росси в 1700-1910 гг. : Автореф... канд ист.наук: / Ронский О. М.; Рост.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1971. – 18л.
622570
  Григорьев Т.Г. Крестьянское движение в Чувашии в период подготовки и проведения отмены крепостного права : Автореф... канд. ист.наук: / Григорьев Т.Г.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1952. – 16л.
622571
  Кургузова А.Ф. Крестьянское движение в Ярославской губернии в период первой русской буржуазно-демократической революции 1905-1907 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Кургузова А. Ф.; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А. А. Жданова. – Ленинград, 1951. – 16 с.
622572
  Адо А.В. Крестьянское движение во Франции во время Великой буржуазной революции конца 18 века / А.В. Адо. – Москва, 1971. – 454с.
622573
  Горн В. Крестьянское движение за полтора века : [1762-1902] / Вл. Горн. – Москва : Книгоиздат "Польза" В. Антик и К* ; Тип. Русского т-ва, 1909. – 111 с. – Экз. без ориг. тит. л. – (Научно-популярная библиотека ; № 9)
622574
  Алефиренко П.К. Крестьянское движение и крестьянский вопрос в России в30-50-х годах 18 века / П.К. Алефиренко. – Москва, 1958. – 432с.
622575
  Мороховец Е.А. Крестьянское движение и социал-демократия в эпоху первой русской революции / Е.А. Мороховец. – М.-Л., 1926. – 240с.
622576
  Виноградов В.А. Крестьянское движение на Верхней Волге в пореформенній период / В.А. Виноградов. – Калинин, 1983. – 88 с.
622577
  Игнатович И. Крестьянское движение на Дону в 1820 г. / И. Игнатович. – Москва, 1937. – 268с.
622578
  Крикунов В.П. Крестьянское движение на Дону и Северном Кавказе в 60-70-х годах XIX века. / В.П. Крикунов. – Грозный, 1965. – 235с.
622579
  Буцик А.К. Крестьянское движение на Киевщине в революции 1905-1907 гг. : Дис... наук: / Буцик А. К.; КГУ. – К. – 276л. – Бібліогр.:л.1-6
622580
  Хоптяр Юрий Анатольевич Крестьянское движение на Левобережной Украине (март 1917 - янв. 1918 гг.) : Дис... канд. историч.наук: 07.00.02 / Хоптяр Юрий Анатольевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1990. – 224л. – Бібліогр.:л.202-224
622581
  Хоптяр Юрий Анатольевич Крестьянское движение на Левобережной Украине (март 1917 - январь 1918 гг.) : Автореф. дис. ... канд. историч. наук : 07.00.02 / Хоптяр Юрий Анатольевич; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1990. – 24 с.
622582
  Котлов П.Е. Крестьянское движение на Полтавщине в первой русской революции 1905-1907 гг. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Котлов П.Е. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1949. – 18 с.
622583
  Пойда Д.П. Крестьянское движение на Правобережной Украине в пореформенный период. / Д.П. Пойда. – Днепропетровск, 1960. – 488с.
622584
  Чупров В.И. Крестьянское движение на севере в годы первой русской буржуазно-демократической революции (1905-1907 г.) / В.И. Чупров. – Сыктывкар, 1982. – 59с.
622585
  Трехбратов Б.А. Крестьянское движение на Северном Кавказе в период революции 1905-1907 гг. / Б.А. Трехбратов. – Краснодар, 1984. – 95с.
622586
  Маруня П.Е. Крестьянское движение на Стародубщине. (40-70-е годы XVIII века) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук / Маруня П.Е. ; Дрогобычский гос. учительский ин-т. – Дрогобыч, 1951. – 14 л.
622587
  Эпик Э.Э. Крестьянское движение на территории Эстонии в первое десятилетие Северной войны. : Автореф... Канд.ист.наук: / Эпик Э.Э.; Акад.наук ЭССР.Отдел.обществ.наук. – Таллин, 1963. – 30л.
622588
  Неточаев В.И. Крестьянское движение на Украине в конце XVI и в 1-й четверти XVII столетий : Автореф... канд. ист.наук: / Неточаев В. И.; МВСССР, Ужн. ГУ, каф. ист. народ.СССР. – Ужгород, 1951. – 16 с.
622589
  Лещенко Н.Н. Крестьянское движение на Украине в связи с проведением реформы 1861 года / Н.Н. Лещенко. – Киев, 1959. – 524с.
622590
  Киянская О.И. Крестьянское движение на Украине и декабристы // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2009. – Вип. 5. – С. 17-25. – ISBN 978-966-171-154-8
622591
  Рева И.Н. Крестьянское движение на Харьковщине в революции 1905-1907 гг. : Автореф... канд. историч.наук: / Рева И.Н.; Киевский гос. педагогический институт им. А.М.Горького. – К., 1951. – 16л.
622592
  Кудлай П. Крестьянское движение на Черниговщине в 1905-1906 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: / Кудлай П.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1953. – 22 л.
622593
  Колесников А. Крестьянское движение на юге Украины в период реформы 1861 года (1857-1863 гг) : Дис... канд. ист.наук: / Колесников А.; Одесский гос. ун-т. Ист. ф-т. Кафедра истории Украины. – Одесса, 1939. – 152л. – Бібліогр.:л.147-151
622594
  Лищенко Н.А. Крестьянское движение на юге Украины в революции 1905-1907 гг. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Лищенко Н.А. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1954. – 24 с.
622595
  Чубаров Ю.Н. Крестьянское движение под руководством Коммунистической партии в период первой гражданской революционной войны в Китае (1924-1927 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Чубаров Ю.Н.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1958. – 16л.
622596
  Черевань А.С. Крестьянское движение против закрепощения на Левобережной Украине (50-е-70-е гг. XVIII в.) : Дис... канд. историч.наук: / Черевань А.С.; Харьковский гос. ун-тет им. А.М.Горького. – Х., 1947. – 288л. – Бібліогр.:л.284-287
622597
   Крестьянское дело в Царстве Польском. Отрывки из новейших польских экономистов, собранные графом Северином Уруским. – С-Пб.
1. – 1859. – 281с.
622598
  Скребицкий А.И. Крестьянское дело в царствование Александра II : материалы для истории освобождения крестьян / по оффициальным источникам сост. Александр Скребицкий. – Бонн на Рейне : Печатано в Тип. Ф. Крюгера
Т. 3 : Губернские комитеты, их депутаты и редакционные коммиссии в крестьянском деле: отдел хозяйственный. – 1865. – XXII, 1298 с.


  На тит.л. надпись чернильным пером: Антонович А. № 500 (Антонович Афиноген - экономист)
622599
  Крастыня А.К. Крестьянское жилище в Видземе в период разложения барщинного хозяйства и укрепления капитализма. : Автореф... канд. ист.наук: / Крастыня А.К.; АН ЛатвССР. Ин-тут истории и материальной культуры. – Рига, 1958. – 22л.
622600
  Жеребцов Л.Н. Крестьянское жилище в Коми АССР / Л.Н. Жеребцов. – Сыктывкар, 1971. – 96с.
622601
  Жегалова С. Крестьянское жилище Нижегородской губернии в средине XIX в. : Автореф... канд. ист.наук: / Жегалова С.; Ин-т этнограф. АН СССР. – Москва, 1951. – 10 с.
622602
  Каландарбеков П. Крестьянское землевладение в современном Афганистане / П. Каландарбеков. – М., 1990. – 122с.
622603
  Лучицкий И.В. Крестьянское землевладение во Франции накануне революции (преимущественно в Лимузене) : [Отчет о заграничной командировке в 1897 г.] / [Соч.] И.В. Лучицкого. – Киев : Тип. Импер. Ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва печат. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1900. – 431 с. разд. паг., 23 л. табл. 25 + табл. – Отд. отт. из: Университетские известия. 1899 г. - Экз. № 41423 дефектный, без обл. и тит. стр., экз. описан по ЭК РГБ
622604
  Чжо Я.С. Крестьянское землевладение и землепользование в конце ХIX в. в Воронежской губернии (по данным статистического исследования Ф. А. Щербиныы "Крестьянские бюджеты") // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 53-70. – (История ; № 3). – ISSN 0201-7385
622605
  Семенцова В.В. Крестьянское землевладение на Дону в связи с деятельностью крестьянского и дворянского земельных банков. : Автореф... наук: / Семенцова В.В.; Ростов.гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1950. – 12л.
622606
  Александров Крестьянское землевладение на Украине / Александров. – Київ, 1918. – 14с.
622607
  Пронин В.И. Крестьянское и помещечье хозяйство Калужской губернии в конце XIX - начале ХХ в. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 571 / Пронин В.И. ; МГУ , Ист. фак-т , Каф. истории СССР периода капитализма. – Москва, 1969. – 15 с.
622608
  Коган Э.С. Крестьянское и помещичье хозяйтво в Пензенской и Саратовской вотчнах Куракиных во воторую половину 18 века. : Автореф... Канд.дист.наук: / Коган Э.С.; Ин-т.истории Акад.наук СССР. – М, 1955. – 15л.
622609
   Крестьянское и революционно-демократическое движение в XVIII - XIX вв. Из прошлого и настоящего Калининской области. – Калинин
2. – 1969. – 164с.
622610
  Воронов В.С. Крестьянское искусство / В.С. Воронов. – Москва, 1924. – 139с.
622611
  Зверев В.А. Крестьянское население Сибири в эпоху капитализма / В.А. Зверев. – Новосибирск, 1988. – 86с.
622612
  Лобода М.Т. Крестьянское общество "Тайная дружина" : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.02 / Лобода М.Т. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тарас Шевченко. – Киев, 1974. – 25 с.
622613
  Лобода М.Т. Крестьянское общество "Тайная дружина". : Дис... Канд. ист. наук: / Лобода М.Т.; МВ и ССО УССР.КГУ. – К, 1974. – 197л. – Бібліогр.:л.1-10
622614
  Бычков Л.Н. Крестьянское партизанское движение в Отечественной войне 1812 года / Л.Н. Бычков. – Москва : Политическая литература, 1954. – 104 с., 1 л. карт
622615
  Шмачков П.А. Крестьянское переселение в Туркестан (1867-1917 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Шмачков П.А.; МП РСФСР. Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1962. – 21л.
622616
  Подпалова Г.И. Крестьянское петиционное движение в Японии / Г.И. Подпалова. – М, 1960. – 279с.
622617
  Носкова А.Ф. Крестьянское политическое движение в Польше, сент / А.Ф. Носкова. – М, 1987. – 313с.
622618
  Леонтьев А.А. Крестьянское право : Систематическое изложение особенностей законодательства о крестьянах / А.А. Леонтьев. – Санкт-Петербург : Изд. кн. маг. "Законоведение" ; [Тип. Спб. Т-ва печ. и изд. дела "Труд"], 1909. – VIII, 401 с.


  На кн. № 9455 печать: Яновский
622619
  Абрамович К. Крестьянское право по решениям Правительствующего сената : Алфитный указатель вопросов разрешенных по Первому, Второму, Гражданскому и Уголовному кассационным департаментом и по Общему собранию Правительствующего Сената за 1863-1902 гг. по крестьянским делам / [Сост.] К. Абрамович. – Санкт-Петербург : Тип. И. Гольдберга, 1902. – [2], 294 с.
622620
  Абрамов А.М. Крестьянское революционное движение в Грузии в 1902-1905 гг. / А Абрамов. – Ленинград : Ленпартиздат, 1940. – 220 с., 1 л. портр. (фронт.)
622621
  Джапаридзе Ш.А. Крестьянское революционное движение в Рача-Лечхуми в период перуой русской революции 1905-1907 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Джапаридзе Ш. А.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1961. – 18л.
622622
  Шалвашвили Ш.И. Крестьянское революционное движение в Сигнахском уезде. : Автореф... Канд.ист.наук: 571 / Шалвашвили Ш.И.; АН ГССР.Ин-т истории, археологии и этнографии. – Тбилиси, 1972. – 28л.
622623
  Чаянов А.В. Крестьянское хозяйство / А.В. Чаянов. – Москва, 1989. – 491 с.
622624
  Устюкова В.В. Крестьянское хозяйство / В.В. Устюкова. – Москва, 1992. – 62с.
622625
  Баландин Ю.С. Крестьянское хозяйство / Ю.С. Баландин. – М, 1992. – 80с.
622626
  Мочалов В.Д. Крестьянское хозяйство в Закавказье к концу 19 в. / В.Д. Мочалов. – М, 1958. – 492с.
622627
  Жеравина А.Н. Крестьянское хозяйство в период складывания приписной деревни на Алтае (1747-1797 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Жеравина А.Н.; Тос.ГУ. – Томск, 1969. – 15л.
622628
  Кабанов В.В. Крестьянское хозяйство в условиях "военного коммунизма". / В.В. Кабанов. – М, 1988. – 302с.
622629
  Анфимов А.М. Крестьянское хозяйство Европейской России : 1881-1904 / А.М. Анфимов. – Москва, 1980. – 239с.
622630
  Макаров Н. Крестьянское хозяйство и его эволюция / Н. Макаров. – М.
1. – 1920. – 392с.
622631
  Козловский П.Г. Крестьянское хозяйство и положение крестьян в магнатских вотчинах Белоруссии во второй половине 17 и в 18 вв. : Автореф... Канд.ист.наук: / Козловский П.Г.; АН БССР. – Минск, 1965. – 20л.
622632
   Крестьянское хозяйство Харьковщины в 1923-24 году. – Х., 1925. – 104, 89с.
622633
  Кучмезова М.Ч. Крестьянство Балкарии в пореформенный период : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Кучмезова М.Ч.; Кабард.-Балкар. гос. ун-т. – Нальчик, 1968. – 19л.
622634
  Тансыкбаева С.И. Крестьянство Бангладеш / С.И. Тансыкбаева. – М, 1985. – 154с.
622635
  Михнюк В.Н. Крестьянство Белоруссии на пути к социализму / В.Н. Михнюк. – Минск, 1979. – 183с.
622636
  Фролкин Н.М. Крестьянство в алжирской революции. / Н.М. Фролкин. – К, 1967. – 126с.
622637
  Таджибаев Ю. Крестьянство в Великой Октябрьской социалистической революции (март 1917 - март 1918 г.). Историография : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Таджибаев Ю.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории советского общества. – М., 1970. – 19л.
622638
  Гольдштейн И. Крестьянство в Польше. / И. Гольдштейн. – М., 1939. – 64с.
622639
  Марьина В.В. Крестьянство в революциях 40-х нодов в странах Центральной и Юго-Восточной Европы / В.В. Марьина. – М., 1984. – 312с.
622640
   Крестьянство в социальной структуре стран социалистического содружества. – М., 1987. – 69с.
622641
  Смиренская Ж.Д. Крестьянство в странах Азии. / Ж.Д. Смиренская. – М., 1979. – 157с.
622642
  Лучицкий И.В. Крестьянство во Франции XVIII в. / И.В. Лучицкий. – 244-290с.
622643
  Гордон А.В. Крестьянство Востока : историчческий субъект, культурная траадиция, социальная общность / А.В. Гордон. – Москва : Наука ; Главн. ред. восточн. лит-ры, 1989. – 219 с.
622644
  Кравец Н.Н. Крестьянство Восточной Галиции и Северной Буковины во второй половине XIX в. : Автореф. дис. ... д-ра ист. наук / Кравец Н.Н. ; АН УССР , Отд-ние экономики, истории, философии и права. – Киев, 1965. – 47 с.
622645
  Дулов В.И. Крестьянство Восточной Сибири в годы первой русской революции / В.И. Дулов. – Иркутск, 1956. – 272с.
622646
  Кузнецов А.С. Крестьянство Восточной Сибири в первой половине 19 века : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 571 / Кузнецов А.С. ; Иркут. гос. ун-т. – Иркутск, 1968. – 21 с.
622647
  Майер В.Е. Крестьянство Германии в эпоху позднего феодализма / В.Е. Майер. – М, 1985. – 191с.
622648
   Крестьянство Дальнего Востока СССР (XIX - XX вв.). – Владивосток, 1979. – 142с.
622649
   Крестьянство Дальнего Востока СССР XIX - XX в.. – Владивосток, 1991. – 416с.
622650
  Кирьянов Б.И. Крестьянство Екатеринославской губернии в годы первой мировой войны (1914-1916 гг.) / Б.И. Кирьянов. – М., 1960. – 36с.
622651
  Санадзе Манана Владимировна Крестьянство Западной Грузии в 15-18-м веках : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Санадзе Манана Владимировна; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1979. – 24л.
622652
  Гущин Н.Я. Крестьянство Западной Сибири в довоенные годы (1935-1941) / Н.Я. Гущин. – Новосибирск, 1975. – 287с.
622653
  Гриднев В.М. Крестьянство западных и северо-западных районов РСФСР в период немецго-фашистской оккупации (1941-1944) : Автореф... канд. ист.наук: 0.7.571 / Гриднев В.М.; АН СССР. Ин-т истории СССР. – М., 1972. – 17л.
622654
  Гриднев В.М. Крестьянство западных и северо-западных районов РСФСР в период немецко-фашистской оккупации 1941-1944 гг. / В.М. Гриднев. – М., 1975. – 86с.
622655
  Ленин В.И. Крестьянство и аграрный вопрос / В.И. Ленин. – 2-е. – Днепропетровск; Краснодар, 1924. – 244с.
622656
   Крестьянство и крестьянское движение в Башкирии в XVII - начале XX в.. – Уфа, 1981. – 127с.
622657
  Бедин В.В. Крестьянство и крестьянское движение в Поолтавской губернии на рубеже XIX-XX вв. : Автореф... канд. ист.наук: / Бедин В.В.; Ин-т истории Акад. наук СССР. Ленингр. отд-ние. – Л., 1961. – 19л.
622658
  Попов Г. Крестьянство и повстанческое движение в Таиланде // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1987. – № 2 (246). – С. 68-75
622659
  Херасков И Крестьянство и революция / И. Херасков. – Берлин : Изд. Т-ва И.П. Ладыжникова. – 66 с.


  Французская буржуазная революция 1789 г. и попытки революционных властей решить крестьянский вопрос, неспособность буржуазии удовлетворить интересы крестьянства и уроки для российской социал-демократии.
622660
  Коломойцев П. Крестьянство и революция / П. Коломойцев. – Москва-Ленинград : Госиздат, 1926. – 142с.
622661
  Ленин Н. (В. Ульянов) И. Крестьянство и революция в России / Н. (В. Ульянов) И. Ленин. – Ленинград : Рабочее издательство "ПРИБОЙ"
Вып. 20. – 1925. – 64 с.
622662
   Крестьянство и сельское хозяйство Сибири, 1960-1980-е гг.. – Новосибирск, 1991. – 489с.
622663
  Игнатовский П.А. Крестьянство и экономическая политика партии в деревне / П.А. Игнатовский. – Москва, 1971. – 287с.
622664
  Данилович К.В. Крестьянство Марийского края в пореформенный период : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Данилович К.В.; Казан. гос. ун-т. – Йошкар-Ола, 1955. – 24 с.
622665
  Фрейденберг М.М. Крестьянство на Балканах в 12-18 вв. / М.М. Фрейденберг. – Калинин, 1984. – 83с.
622666
  Тансыкбаева С.И. Крестьянство Пакистана / С.И. Тансыкбаева. – Ташкент : Фан, 1969. – 160 с.
622667
   Крестьянство Поволжья в Октябрьской революции и гражданской войне. – Куйбышев, 1983. – 158с.
622668
  Дейч Генрих Маркович Крестьянство Псиковской губернии во второй половине ХІХ и в начале ХХ вв. : Автореф... д-ра ист.наук: / Дейч Генрих Маркович; Ленингр. отд-ние Ин-та истории АН СССР. – Л., 1962. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
622669
  Дейч Г.М. Крестьянство Псковской губернии в конце XVIII и первой половине XIX века / Г.М. Дейч. – Псков, 1957. – 89с.
622670
  Тюкавкин В.Г. Крестьянство России в период трех революций / В.Г. Тюкавкин, Э.М. Щагин. – Москва, 1987. – 207с.
622671
   Крестьянство России периода разложения феодализма и развития капитализма. – Новосибирск, 1978. – 119с.
622672
  Копанев А.И. Крестьянство Русского Севера в XVI в. / А.И. Копанев. – Л., 1978. – 245с.
622673
   Крестьянство Северного Кавказа и Дона в период капиталлизма. – Ростов -на-Дону, 1990. – 256с.
622674
  Тамаев Астан Тамбиевич Крестьянство Северной Осетии в период 1-й мировой войны, Февральской буржуазно-демократической революции и подготовки Великого Октября : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Тамаев Астан Тамбиевич; Кабардино-Балкарский гос. ун-т. – Нальчик, 1979. – 18л.
622675
   Крестьянство Сибири XVIII - начала XX в. Классовая борьба, обществ. сознание и культура. – Новосибирск, 1975. – 219с.
622676
  Алферов М.С. Крестьянство Сибири в 1917 году / М.С. Алферов. – Новосибирск, 1958. – 68с.
622677
   Крестьянство Сибири в период строительства социализма, 1917-1937 гг.. – Новосибирск, 1983. – 389с.
622678
   Крестьянство Сибири в эпоху капитализма. – Новосибирск, 1983. – 399с.
622679
   Крестьянство Сибири в эпоху феодализма. – Новосибирск, 1982. – 504с.
622680
   Крестьянство Сибири периода разложения феодализма и развития капитализма. – Новосибирск, 1979. – 122с.
622681
  Медведедв Е.И. Крестьянство Среднего Поволжья в борьбе за землю в мирный период революции 1917 года : учеб. пособие / Е.И. Медведедв; Куйбышев. гос. ун-т. – Куйбышев : КГУ, 1981. – 80 с.
622682
  Семочкинк Д.Г. Крестьянство Среднего Поволжья в годы первой русской революции 1905-1907 г. : Автореф... Канд.ист.наук: 571 / Семочкинк Д.Г.; Куйбышев.гос.пед.ин-т. – Куйбышев, 1970. – 27л.
622683
   Крестьянство СССР в условиях агропромышленной интеграции. – М., 1985. – 182с.
622684
  Матвеева Е.Г. Крестьянство Татарии в период развитого социализма / Е.Г. Матвеева. – Казань, 1980. – 168с.
622685
  Сухотина Л.Г. Крестьянство Томской губернии в конце XIX - начале ХХ вв. : Автореф... канд. ист.наук: / Сухотина Л.Г.; Томский гос. ун-т. – Томск, 1963. – 17л.
622686
  Новичев А.Д. Крестьянство Турции в новейшее время / А.Д. Новичев. – М, 1959. – 290с.
622687
  Легкий В.И. Крестьянство Украины в начальный период освободительной войны 1648-1654 гг. / В.И. Легкий. – Ленинград, 1959. – 176 с.
622688
   Крестьянство Урала в эпоху феодализма. – Свердловск, 1988. – 152с.
622689
   Крестьянство Центрального промышленного района. – Калинин, 1984. – 131с.
622690
   Крестьянство Центрального промышленного района. – Калинин, 1985. – 110с.
622691
   Крестьянство Центрального промышленного района. – Калинин, 1987. – 131с.
622692
   Крестьянство Центрального промышленного района (XVIII - XIX вв.). – Калинин, 1983. – 120с.
622693
   Крестьянство Центрального промышленного района: история, историография, источники. – Калинин, 1982. – 144с.
622694
  Степынин В.А. Крестьянство Черноземного центра в революции 1905-1907 гг / В.А. Степынин. – Воронеж, 1991. – 166с.
622695
  Фишер И.Р. Крестьянство Чехии в период позднего феодализма / И.Р. Фишер. – Йошкар-Ола, 1990. – 116с.
622696
  Гурин С.Я. Крестьянство Эстимаа и Ливимаа в 17 в.и его положение. : Автореф... Канд.ист.наук: / Гурин С.Я.; Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – Таллин, 1954. – 20л.
622697
  Живолуп Е.К. Крестьяское движение в Харьковской губернии в первой русской революции 1905-1907 гг. : Автореф... канд .ист.наук: / Живолуп Е. К.; ЛГУ, ИПКП макрс. лен. – Ленинград, 1950. – 16 с.
622698
  Машара М. Кресы борются : роман / М. Машара. – Москва
1. – 1971. – 319 с.
622699
  Машара М. Кресы борются : роман / М. Машара. – Москва
ч. 1. – 1980. – 300 с.
622700
  Александравичус И. Кретингский говор. 661 "Языки народов СССР. Литов. яз." : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Александравичус И. ; ВГУ. – Вильнюс, 1968. – 17 с.
622701
  Губерський Л.В. Кретьєн Жан // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 694-695. – ISBN 966-316-039-X
622702
  Грень В.П. Крехів : роман-трилогія / Володимир Грень. – Львів : Місіонер, 2007. – 420с. – ISBN 978-966-658-110-8
622703
   Крехів. Василіянський монастир Святого Миколая // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 2 (82). – С. 8-9 : фото
622704
  Бенцони Ж. Кречет / Ж. Бенцони. – М, 1993. – 448с.
622705
  Бенцони Ж. Кречет / Ж. Бенцони. – М, 1993. – 416с.
622706
  Лэм Ч. Крещендо / Ч. Лэм. – М., 1992. – 189с.
622707
  Филиппов Л.А. Крещение / Л.А. Филиппов. – М, 1967. – 80с.
622708
  Акулов И.И. Крещение / И.И. Акулов. – Москва, 1971. – 464с.
622709
  Филиппов Л.А. Крещение / Л.А. Филиппов. – М, 1973. – 80с.
622710
  Филиппов Л.А. Крещение / Л.А. Филиппов. – М, 1977. – 80с.
622711
  Акулов И.И. Крещение / И.И. Акулов. – Москва, 1977. – 672с.
622712
  Акулов И.И. Крещение / И.И. Акулов. – Москва, 1983. – 575с.
622713
  Акулов И.И. Крещение / И.И. Акулов. – Москва : Военное издательство, 1990. – 510с.
622714
  Попов П. Крещение на Диксоне // Вокруг света : научно-популярный журнал. – Москва, 2001. – № 2. – С.36-43. – ISSN 0321-0669
622715
  Грамзин С.А. Крещение огнем / С.А. Грамзин. – Москва : Московский рабочий, 1970. – 128с.
622716
  Грэхэм Л. Крещение огнем / Л. Грэхэм. – М., 1993. – 240с.
622717
  Штрамм А. Крещение огнем : поэзия: стихи // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. Спецномер. – Москва, 2011. – № 4 : Немецкий экспрессионизм. – С. 103-114. – ISSN 0130-6545
622718
  Белопольский Б. Крещение Руси / Б. Белопольский, А. Тайдышко. – Л, 1939. – 54с.
622719
   Крещение Руси. – М., 1990. – 15с.
622720
  Никитенко Н. Крещение Руси в свете данных Софии Киевской // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : наукове видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Вип. 3 : Збірка наукових праць, присвячена 150-літтю з дня народження Єгора Кузьмича Рєдіна (1863-1908). – С. 415-441. – ISSN 2310-3310
622721
  Клибанов А.И. Крещение Руси: история и современность. / А.И. Клибанов, Л.Н. Митрохин. – М, 1988. – 64с.
622722
   Крещение: Повести и рассказы молодых писателей о современной армии. – М., 1991. – 460с.
622723
  Кузьмин В. Крещение: у истоков российской государственности // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Ред. журн. "Наука и жизнь". – Москва, 2012. – № 12. – С. 2-10. – ISSN 0028-1263


  По летописям, история христианства в России начинается не с крещения, а с выбора веры. Это один из драматических эпизодов, получивший название "Россия на распутье". На картине "Великий князь Владимир избирает религию" художника Ивана Эггинка изображён ...
622724
  Жукровский В. Крещенные огнем / В. Жукровский. – Москва, 1970. – 175 с.
622725
  Мисюк Б.С. Крещенный огнем / Б.С. Мисюк. – М., 1986. – 189с.
622726
  Ляленков В.Д. Крещенские морозы: Повести и рассказы. / В.Д. Ляленков. – Л., 1980. – 264с.
622727
  Ляленков В.Д. Крещенские морозы: Повести и рассказы. / В.Д. Ляленков. – Л., 1980. – 264с.
622728
  Ляленков В.Д. Крещенские морозы; Записки старого солдата; Сложный объект; Сестры Строгалевы; Жизнь покажет; Завязь; Маруся. / В.Д. Ляленков. – Л., 1985. – 479с.
622729
  Белый А. Крещеный китаец / А. Белый. – Москва : Никитинские субботники, 1927. – 235 с.
622730
  Белый А. Крещеный китаец / А. Белый. – М., 1992. – 235с.
622731
  Шудря Є. Кржемінський Костянтин Іполитович // Дослідники народного мистецтва : біобібліогр. нариси / Є.С. Шудря. – Київ : Вісник "АНТ", 2008. – Зошит 3. – С. 76-78. – (Праці наукового товариства ім. Миколи Трохименка ; вип. 17). – ISBN 978-966-432-035-8
622732
  Карцев В.П. Кржижановский / В.П. Карцев. – М., 1980. – 383с.
622733
  Карцев В.П. Кржижановский / В.П. Карцев. – 2-е изд. – М., 1985. – 383с.
622734
  Дузу П. Крибиохимия / П. Дузу. – М., 1980. – 283с.
622735
  Чайкін О. Крива Кузнеця: погляд з позиції екологічної сертифікації виробництва // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2014. – № 6 (332), червень. – С. 53-55. – ISSN 1810-3944
622736
  Твердохліб І.П. Крива Лаффера як інструментальний засіб оцінювання ефективності фіскальної політики держави: проблеми застосування в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 11 (149). – С. 270-280 : Табл., рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1993-6788
622737
   Крива співіснування розчину ізомасляна кислота-вода в термінах різних параметрів порядку / А.М. Репула, О.Д. Альохін, Ю.Л. Остапчук, Є.Г. Рудніков // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 20
622738
   Крива співіснування розчину ізомасляна кислота-вода в термінах різних параметрів порядку / А.М. Репула, О.Д. Альохін, Ю.Л. Остапчук, Є.Г. Рудніков // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 55
622739
  Осауленко Євген Крива усмішка лукавого // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 9. – С. 78-81. – ISSN 0130-5212
622740
  Лизанчук В. Кривава "йолка" Януковича // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 5 грудня (№ 47). – С. 4-5
622741
  Білян П. Кривава бійня від Льєжа до Львова // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2014. – № 5 (135). – С. 25-28. – ISSN 1230-2759


  Перша світова війна.
622742
  Ольховський І. Кривава Волинь / Іван Ольховський. – Київ : Гарт. – ISBN 978-966-2964-00-4
Кн. 1 : Українсько-польське протистояння на теренах Любомльського та Шацького районів у 1939-1945 роках. – 2008. – 248 с. – На тит. арк. Невинно убієнним у 1939-1945 роках волинянам присвячую
622743
  Глінн А. Кривава земля = Bloodland : роман / Алан Глінн ; [пер. з англ. В. Горбатька]. – Харків : Фоліо, 2015. – 476, [4] с. – Сер. засн. у 2010 р. – (Карта світу. Ірландія). – ISBN 978-966-03-7209-2
622744
  Барбюс Анрі Кривава нафта / Барбюс Анрі. – К., 1960. – 18с.
622745
  Чобіт Д.В. Кривава п"ятниця Одеси : корот. іл. нарис / Дмитро Чобіт. – Броди : Просвіта, 2014. – 48 с., [8] арк. фотоіл. – ISBN 978-966-7544-70-6
622746
  Нікітенко К. Криваве "золото" вересня 1939-го. Радянізація Західної України // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 12-18 вересня (№ 33). – С. 15


  1 вересня 1939 р. нападом Адольфа Гітлера на Польщу розпочалася Друга світова війна. Вже 17 верес. у війну на боці фашистської Німеччини вступив СРСР. Сил боротися одразу з двома наддержавами Польща, звісно, не мала. Країну було окуповано і згідно з ...
622747
  Гарсіа Лорка Федеріко Криваве весілля : Драматичні твори / Гарсіа Лорка Федеріко. – Київ : Мистецтво, 1989. – 460с.
622748
  Бондар-Терещенко Криваве колесо долі // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 70-72. – ISSN 0130-5212


  Родоначальник українського авангарду Василь Єрмілов
622749
  Бондар-Терещенко Ігор Криваве колесо долі // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 70-72. – ISSN 0130-5212
622750
  Файзулін Я. Кривавий Базар // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 48 (213). – С. 44-46. – ISSN 1996-1561


  21 листопада 1921 року більшовики зупинили Другий зимовий похід Армії УНР, який мав стати сигналом для загальної боротьби проти радянської влади.
622751
  Кашин В.Л. Кривавий блиск алмазів : роман / В.Л. Кашин. – Київ : Український письменник, 1992. – 186 с.
622752
  Майданська Софія Кривавий скарб : культурологічний проект часопису "Наш Гоголь" // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 17. – ISSN 0868-9644
622753
  Цивірко Микола Кривавий тайнопис // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 4. – С. 48-49. – ISSN 0130-5212
622754
  Баар Г.І. Кривавий ювілей / Г.І. Баар. – Х. – 39 с.
622755
  Лукьянович Я Д. Криваві вибори / Я Д. Лукьянович, . – Львів, 1953. – 48с.
622756
  Лізов Б. Криваві заграви : Інтервенції проти СРСР. Минулі та загроза майбутніх / Б. Лізов. – Харків : Радянська школа, 1931. – 168с.
622757
  Сорока П. Криваві зарубки на серці, або літопис становлення душі // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 28червня (№ 13). – С. 4


  Рецензія на книжку Олеся Волі "Щоденник. Сорок років (1969-2009 рр.)
622758
  Голованов С.О. Криваві процеси в Афінському полісі наприкінці V ст. до н.е. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 4 (51). – С. 92-97. – ISBN 966-614-021-7
622759
  Орсаг-Гвєздослав Криваві сонети / Орсаг-Гвєздослав. – Пряшів, 1961. – 56с.
622760
  Сапиро С.И. Кривая инженера Стрепетова / С.И. Сапиро. – Пермь, 1962. – 247с.
622761
  Федосеев Семен Кривая наводка // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 10 (2865). – С. 102-108 : фото, рис.
622762
  Янес Х. Кривая падения / Х. Янес. – Алма-Ата, 1987. – 159 с.
622763
  Янсен Х.Я. Кривая падения // Не прикасайтесь к лезвию / Н.С. Сватков. – Киев : Молодь, 1988. – С. 109-229. – ISBN 5-7720-0233-3
622764
  Киреев В. Кривая разбега. / В. Киреев. – М., 1933. – 83с.
622765
  Барышев М.И. Кривая роста / М.И. Барышев. – М., 1971. – 400с.
622766
  Никольский Н.Н. Кривая сила -- длительности как показатель возбудимости и скорости реагирования : Автореф... канд. биол.наук: / Никольский Н. Н.; Ин-т физиол. – Л., 1958. – 18л.
622767
  Булавин Л.А. Кривая сосуществования жидкость-пар смеси Не-СО в переменных плотность-температура и концетрация-температура / Л.А. Булавин, Ю.Б. Мельниченко // Журнал физ. хим, 1987. – №7


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
622768
  Булавин Л.А. Кривая сосуществования этана / Л.А. Булавин, Ю.Б. Майстренко, П.Г. Иваницкий // УФЖ, 1982. – №7


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
622769
  Дмитриев Т. Кривая тропа. / Т. Дмитриев. – М., 1928. – с.
622770
  Дорохов М. Криве дзеркало // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони України / Міністерство оборони України. – Київ, 2010. – № 1 (115). – С. 26-27


  Примітивізм, схоластика і невідповідність історичним реаліям - ось неповний перелік тих "чеснот", якими нашпиговані "опуси" зі шкільних підручників
622771
  Соколов Б. Криве дзеркало "Молодої гвардії" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 22-23 травня (№ 87/88). – С.17-18


  Полказаний у Росії серіал став головною прем"єрою до 70-річчя Перемоги. Тему обрано було не випадково - з проекцією на нинішню війну на Донбасі.
622772
  Нечуй-Левицький І.С. Криве дзеркало української мови Івана Нечуя-Левицького. – Київ : Друк. І.І. Чоколова, 1912. – 96 с.
622773
  Головенкін В. Криве дзеркало: ЗНО-2015 з математики // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 10 (147 ). – С. 73-87. – ISSN 1682-2366


  Розглядаються особливості дворівневого зовнішнього незалежного оцінювання з математики у 2015 році. Розкриваються позитивні аспекти цього тестування, так і помилки, що привели до викривлення реального рівня знань школярів.
622774
  Турелик Галина Криве люстерце : Поезії // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2008. – № 3/4 (52/53). – С. 65-66
622775
  Білоцерківець Н. Кривенька качечка, або Ще раз про трагедію Центрально-Східної Європи // Критика. – Київ, 1998. – Лютий, (число 2). – С. 4-6
622776
   Кривець Ольга Олександрівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 113 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
622777
  Яно К. и Бохнер С. Кривизна и числа Бетти / К. и Бохнер С. Яно. – Москва, 1957. – 152 с.
622778
   Кривий Ріг = Кривой Рог : фотоальбом. – Київ : Мистецтво, 1976. – [13] с., [57] арк. фотоіл. : фотоіл. – Текст кн. на укр. та рос. мовах
622779
   Кривий Ріг = It is devoted to the 225th anniversary of Kryvyi Rih : Присвячується 225-річчю міста Кривого Рогу. – Запоріжжя : Тандем-У, 2000. – 120с. : з іл. – ISBN 966-7089-75-4
622780
   Кривий ріг. Тур & Індустрія // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 6 (138), грудень - січень. – С. 126-128 : фото
622781
  Пацюк Вікторія Кривий ріг: промисловість - теж атракція! / Пацюк Вікторія, Казаков Володимир // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 6, листопад-грудень. – С. 52-55 : фото. – ISSN 1998-8044
622782
  Самойлов Юрій Кривий Ріг: ставка на індустріальний туризм // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 5, вересень - жовтень. – С. 30-35 : фото. – ISSN 1998-8044
622783
  Седов В.В. Кривичи и словяне : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Седов В.В. ; АН СССР , Ин-т истории материальной культуры. – Москва, 1954. – 109 с.
622784
  Чурюмов К.І. Криві блиску комет з урахуванням фазової залежності / К.І. Чурюмов, В.С. Філоненко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 34-40. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 6)


  Запропоновано метод побудови фазових залежностей блиску комет на основі надійних візуальних кривих блиску. Досліджено 9 комет, для побудови кривих блиску яких застосовано більше 6000 оцінок блиску. Для 5 комет побудовано фазові криві та знайдено фазові ...
622785
  Величко Ф. Криві блиску, показники кольору, фазові залежності блиску астероїдів 433 ЕРОС та 1627 ІВАР / Ф. Величко, А. Ріхтегар // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 41-43. – (Астрономія ; Вип. 47). – ISSN 1728-3817


  Наведені результати фотометричних спостережень астероїдів 433 Ерос та 1627 Івар, які наближаються до Землі. Спостереження проведені на 70-см рефлекторі Чугуївської спостережної станції НДІ астрономії Харківського національного університету імені В.Н. ...
622786
  Мовчан В.П. Криві Коліна крізь терни і роки : історії села - історія України : історико-краєзнавча, художньо-публіцистична оповідь / В.П. Мовчан, І.А. Нерубайський, В.Й. Олійник. – Київ : КВІЦ, 2010. – 712 с. – ISBN 978-966-2003-56-7
622787
  Власюк Ганна Григорівна Криві скінчених сум у геометричнному моделюванні просторових обводів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.01.01 / Власюк Г.Г.; КНУ буд. і архітектури. – Київ, 2000. – 32 с.
622788
  Кириченко В.В. Криві та поверхні другого порядку : Навчальний посібник для студентів механіко-математичного факультету / В.В. Кириченко. – Київ, 1997. – 64с.
622789
  Кришталева О. Криво, рівно і чарівно : моя Україна // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 6 (90 ). – С. 144-145 : Фото
622790
  Хан-Магометодв Кривоарбатский переулок / Хан-Магометодв. – Москва, 1984. – 61 с.
622791
  Бурба Георгий Кривобокий магнит : Планетарий // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 7. – С. 83-90 : Іл.
622792
  Кристи А. Кривой дом : сборник детективных романов / Агата Кристи ; [перевод с англ. О. Кучеров]. – Киев : Мистецтво, 1993. – 343, [9] с. – В кн. также : Леди в озере / Р. Чандлер. – ISBN 5-7715-0673-7
622793
  Синицына Л.А. Кривой четверг / Л.А. Синицына. – М., 1991. – 93с.
622794
  Дубов П.Л. Криволинейная симметрия : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 127 / Дубов П.Л.; Ленингр. горный ин-т им. Г.В.Плеханова. – Ленинград, 1971. – 11л.
622795
  Пилипишин Б.В. Криволинейное суммирование сейсмических сигналов / Б.В. Пилипишин, М.И. Червонский. – Москва : Недра, 1974. – 80с.
622796
  Кравцов Г.С. Криволинейные профили регистрации в сейсмической разведке : Автореф... канд. техн.наук: / Кравцов Г.С.; М-во высш. образования СССР. Ленингр. гор. ин-т. – Л., 1955. – 14л.
622797
   Криволинейные суммирование сейсмических сигналов. – М., 1974. – 80с.
622798
   Кривому Рогу 200. – Днепропетровск, 1975. – 207с.
622799
  Іваничук Роман Криворівенські етюди : есе // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2009. – № 1/2. – С. 103-120. – ISSN 0130-1608
622800
  Новицька Лариса Криворізька подолянка : Любов Іванівна Гавриленко // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 7. – С. 14
622801
  Лисенко В.С. Криворізька сторінка Катинської трагедії / В.С. Лисенко, В.А. Булгакова // Збірник наукових праць [Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди] / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 96-98. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 47)
622802
  Думанський В. Криворізька сторінка Катинської трагедії // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 21-27 березня (№ 10). – С. 15


  Жахлива загибель президента Польщі Леха Качинського 10 квіт. 2010 р. під Смоленськом, змусила світові, ще раз нагадати про лиховістну Катинь, - символ сталінських злочинів. Трагедія яка розігралася в 1940 р., де загинуло бл. 15 тис. польських ...
622803
   Криворізьке рудоуправління імені Ф.Е. Дзержинського.. – Дніпропетровськ, 1973. – 216 с.
622804
   Криворізький державний педагогічний університет : на шляху до оновлення змісту освіти // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 11-19. – ISSN 1682-2366
622805
   Криворізький національний: 90-ліття // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 2012. – 26 вересня - 3 жовтня (№ 41/42)


  Університет займає одне із провідних місць серед ВНЗ України. Йдучи до свого ювілею, університет готується гідно зустріти своє 90 - ліття. Тут постійно проводиться цілеспрямована робота з модернізації змісту освіти, впровадження нових технологій.
622806
  Готше О. Криворізький прапор / О. Готше. – Дніпропетровськ, 1961. – 232с.
622807
  Тарабара О. Криворізькими стежками Панаса Феденка // Інгульський степ : історія, краєзнавство, родовід, джерела, спадщина: альманах / упоряд. Сердюк В.А. – Львів, 2017. – Вип. 2. – С. 128-140
622808
   Криворізькі усмішки : гумор та сатира письменників Криворіжжя. – Київ : Радянська Україна, 1961. – 63
622809
   Криворізькому державному педагогічному університету - 70. – Кривий Ріг, 2000. – 152с. – ISBN 966-7793-02-8
622810
   Криворожский ботанический сад: Путеводитель. – К., 1989. – 94с.
622811
   Криворожский железо-рудній бассейн
1. – 60с.
622812
   Криворожский железо-рудній бассейн. – Москва
1. – 1951. – 178 с.
622813
   Криворожский металлургический завод. – Л., 1929. – 426с.
622814
  Бордунов И.Н. Криворожско-Курская эвгеосинклиналь / И.Н. Бордунов; Отв.ред. Н.П.Семененко. – Киев : Наукова думка, 1983. – 302с.
622815
   Криворожское землетрясение 25 декабря 2007 г. / В.В. Кутас, В.Д. Омельченко, Г.М. Дрогицкая, И.А. Калитова // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 1. – С. 42-52 : Рис. – Бібліогр.: с. 51-52. – ISSN 0203-3100
622816
   Криворожское землетрясение 25 декабря 2007 г. Инструментальные данные / А.В. Кендзера, О.Е. Старовойт, В.Д. Омельченко, Л.И. Надежка, Ю.М. Вольфман, И.П. Габсатарова, С.П. Пивоваров, Ю.В. Лесовой; А.В. Кендзера // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 2. – С. 60-71 : рис., табл. – Библиогр.: с. 70-71. – ISSN 0203-3100
622817
  Готше О. Криворожское знамя / О. Готше. – М, 1971. – 463с.
622818
  Готше О. Криворожское знамя / О. Готше. – М, 1977. – 437с.
622819
   Криворожье. – Днепропетровск, 1963. – 162с.
622820
   Кривоченко Людмила Миколаївна // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 127-128


  Привітання з 80-річчям.
622821
  Терес Н.В. Кривошея Галина Мефодіївна // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 51-52 : фото
622822
   Кривошея Григорій Петрович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 164. – ISBN 978-966-2726-03-9
622823
   Кривошея Сергiй Арсенович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 284 : фото
622824
  Байдебура П.А. Кривою дорогою / П.А. Байдебура. – Сталіно-Донбас, 1959. – 31с.
622825
   Кривченко Георгій Олексійович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 57-58
622826
   Кривченко Георгій Олексійович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 114-115 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
622827
   Кривченко Георгій Олексійович (1883-1960) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 63-64. – ISBN 966-95774-3-5
622828
   Кривые в кинематиках и смежные вопросы физики и космологии. – Сыктывкар
22. – 1976. – 16с.
622829
  Эпштейн Л.А. Кривые в многообразвии с обобщенным чебышевским линейным элементом. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 006 / Эпштейн Л.А.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1972. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
622830
  Эпштейн Л.А. Кривые в многообразии с обобщенным чебышевским линейным элементом. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.04 / Эпштейн Л.А.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1973. – 7л. – Бібліогр.:с.6-7
622831
  Мордашова Г.Ф. Кривые второго порядка / Г.Ф. Мордашова. – Горький, 1967. – 13с.
622832
  Ямщиков Е.Ф. Кривые дисперсии некоторых органических и неорганических жидкостей : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 044 / Ямщиков Е.Ф. ; АН УССР , Физ.-техн. ин-т низких температур. – Харьков, 1969. – 16 с.
622833
  Бураков Д.А. Кривые добегания и расчет гидрографа весеннего половодья. / Д.А. Бураков. – Томск, 1978. – 130с.
622834
  Брус Д. Кривые и особенности / Д. Брус, П. Джиблин. – Москва : Мир, 1988. – 262 с.
622835
   Кривые и сопряжения. – Л., 1962. – 80с.
622836
  Демьянова С.М. Кривые поверхности / С.М. Демьянова. – М., 1979. – 43с.
622837
  Мариничев А.Н. Кривые постоянства распределения компонента между фазами и азеотропные свойства тройных систем : Автореф... канд. хим.наук: / Мариничев А.Н.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1965. – 10л.
622838
  Липкин М.И. Кривые распределения в экономических исследованиях. / М.И. Липкин. – М., 1972. – 144с.
622839
  Лахтин Л.К. Кривые распределения и построение для них интнрполяционных формул по способам Пирсона и Бунса / Л.К. Лахтин. – М, 1922. – 152с.
622840
  Митропольский А.К. Кривые распределения. Лекции по мат. статистике / А.К. Митропольский. – Ленинград, 1960. – 172 с.
622841
  Земманекк Е.Н. Кривые роста и магнитное усиление спектральных линий солнечных пятен : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Земманекк Е.Н.; Одесский ун-т. – Одесса, 1967. – 8л.
622842
  Залгаллер В.А. Кривые с ограниченной вариацией поворота на выпуклой поверхности : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Залгаллер В.А.; ЛГУ. – Ленинград, 1951. – 8 с.
622843
  Блохин А.В. Кривые силы света, структура комы и амплитудно-временные характеристики метеоров с учетом дробления. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.03.02 / Блохин А.В.; Одесский гос.ун-т. – Одесса, 1985. – 16л.
622844
  Ромашов А.М. Кривые тропы / А.М. Ромашов. – М, 1962. – 64с.
622845
  Ромашов А.М. Кривые тропы / А.М. Ромашов. – М, 1965. – 80с.
622846
  Аверченко А.Т. Кривые углы : рассказы / Аверченко А.Т. – Рассказы. – Москва : Советская Россия, 1989. – 304 с. : ил.
622847
  Рудникова Е.Г. Кривые энергий бальмеровских линий для протуберанцев. Однородный шар / Е.Г. Рудникова, Н.А. Яковкин // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев : Вища школа, 1983


  Решена десятиуровенная задача для водородного атома в однородном шаре в приближении усредненных по объему параметров. Определены населенности второго - десятого уровней, оптические толщины и энергии излучения в водородных линиях, бальмеровский ...
622848
  Рудникова Е.Г. Кривые энергий бальмеровских линий для протуберанцев. Плоский слой // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев : Вища школа, 1983


  На основе решения десятиуровенной задачи для водородного атома в плоском вертикальном слое с приближённым учетом диффузии излучения построены кривые энергий На-Н10, а также определены бальмеровские декременты для протуберанцев в широком диапазоне ...
622849
  Голубев В.Н. Кривыми тропами / В.Н. Голубев. – Москва, 1965. – 102с.
622850
  Птахів Семен Крига скресла? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 5, вересень - жовтень. – С. 55 : фото. – ISSN 1998-8044
622851
  Мізюн Г.М. Криголам / Г.М. Мізюн. – Київ, 1967. – 79с.
622852
  Моляко В.О. Криголами. / В.О. Моляко. – К., 1972. – 701с.
622853
  Кубанов Р.А. Кридитно-модульна організація навчального процесу студентів у вищому навчальному закладі // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2014. – № 4 (38). – С. 245-254. – ISSN 2312-5993
622854
  Германн Ю. Крижана блакить // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2008. – № 218/219. – С.364-389.
622855
  Крижанівський А.. Крижана усмішка. : гуморески, афоризми, пародії / А. Крижанівський. – Київ : Молодь, 1972. – 116с.
622856
  Лажечников І.І. Крижаний дім. / І.І. Лажечников. – К., 1965. – 310с.
622857
  Лажечников І.І. Крижаний палац. / І.І. Лажечников. – Х.-К., 1930. – 264с.
622858
  Сартаков С.В. Крижаний скарб / С.В. Сартаков. – К., 1965. – 442с.
622859
  Фурса С.Я. Крижанівський Віктор В"ячеславович // Кафедра правосуддя : історія та сучасність / КНУТШ ; [упоряд.: С.Я. Фурса]. – Київ : Медіа Бренд, 2010. – С. 45. – ISBN 978966-97130-0-1
622860
  Казьмирчук Г.Д. Крижанівський Олег Прокопович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 226. – ISBN 96966-8060-04-0
622861
   Крижанівський Олег Прокопович / Колектив кафедри історії стародавнього світу середніх віків Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Квітень (№ 4)


  Крижанівський Олег Прокопович (1944 - 2010) - доктор історичних наук, професор кафедри історії стародавнього світу історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Некролог
622862
  Коцур Г.Г. Крижановський Володимир Степанович // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 53-54 : фото
622863
   Крижановський Олег Прокопович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 45. – ISBN 966-8352-11-4
622864
  Сливинський О. Крижмо : З українських медитацій перед народженням нового віку / О. Сливинський. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2002. – 296с. – ISBN 966-7825-52-3
622865
  Івченко Володимир Крижні у великому місті // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 3 (140). – С. 20-21 : Фото
622866
  Огнев"юк В. Криза - момент істини для університетської освіти // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 11. – С. 5-16. – ISSN 1682-2366


  Обгрунтовано доцільність запровадження нових принципів розвитку університетської освіти в умовах сучасності : академічна свобода, диверсифікація фінансової бази, оптимизація науково-дослідної роботи тощо.
622867
  Акімова Ірина Михайлівна Криза - це не завжди погано : [інтерв"ю з народним депутатом України І.М. Акімовою] / Акімова Ірина Михайлівна, Чорнолуцька Тетяна // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 12. – С. 20-21. – ISSN 0130-5212
622868
  Доломан О. Криза - це шлях до очищення // Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2008. – № 11. – С. 16-19. – ISSN 1812--514Х


  Перший Президент України, Л. Кравчук про кризову ситуацію в країні та шляхи виходу з неї.
622869
  Войцеховський Віктор Криза - час оновлення! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 3, травень - червень. – С. 26-27 : фото. – ISSN 1998-8044
622870
  Андрєєва О.М. Криза "локального" та "універсального" вимірів української національної ідентичності пострадянського періоду // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 7-14. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (27); Ч. 1)
622871
  Кандзюба М.О. Криза автентичності сучасного мистецтва: культурологічний аспект : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Кандзюба Марія Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Ураїни ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв.
622872
  Шишка Р. Криза авторського права // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2009. – № 6 (50). – С. 14-19
622873
  Полубатко Н.С. Криза американських геостратегій "уніполя" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 102, (ч. 1). – С. 243-249


  У статті розглядаються наслідки світової фінансової кризи для національної безпеки США, трансформація зовнішньої політики та геостратегій у постбіполярному світі, аналізуються проблеми і перспективи збереження глобального лідерства США у видимому ...
622874
  Зайцев М. Криза антропоцентризму і проблема людської індивідуальності // Філософсько-антропологічні студії, 2008 / НАНУ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди; [ ред. рада: Андрос Є.І., Попович М.В., Бичко І.В. та ін. ]. – Київ : Стилос, 2008. – Філософська антропологія та сучасність (пам"яті В.Г. Табачковського). – С. 179-185. – ISBN 978-966-8009-72-3
622875
  Атамась Н.І. Криза банківської системи в доларизованій економіці України // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2009. – № 4 (35). – С. 29-34. – (Економічні науки)
622876
  Ликун Н. Криза банківської системи України: передумови та наслідки // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2011. – С. 199-203. – (Економічні науки ; Вип. 6)
622877
  Табачковський В.Г. Криза буржуазного раціоналізму та проблема людської особистості / В.Г. Табачковський. – Киев, 1974. – 159с.
622878
  Забігайло В.К. Криза буржуазної правової ідеології / В.К. Забігайло. – К., 1981. – 48 с.
622879
  Бабкін В.Д. Криза буржуазної теорії держави і права / В.Д. Бабкін. – Київ, 1968. – 107с.
622880
  Бабкін В.Д. Криза буржуазної теорії держави і права / В.Д. Бабкін. – Київ, 1968. – 107с.
622881
  Зубарева М.А. Криза в газорозподільній галузі: комунікативним аспект // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 12, липень - грудень. – С. 36-38


  Виконано системний аналіз кризи з погляду різних теоретико-методологічних підходів, визначено її особливості в контексті теорії комунікації. Розглянуто проблемне поле та специфіку кризи у газорозподільчій галузі сучасної України. Охарактеризовані ...
622882
  Домрачев В.М. Криза в єврозоні та перспективи євроінтеграції України / В.М. Домрачев, В.Г. Кабанов, Д.В. Баранов // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2013. – № 3 (68). – С. 145-152
622883
  Ніколайчук С. Криза в єврозоні: результат відсутності фіскальної дисципліни чи накопичення зовнішніх дисбалансів? / С. Ніколайчук, В. Хом"як // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 2 (204). – С. 22-28 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
622884
  Варуфакіс Я. Криза в Іспанії - шанс для Європи // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 24 жовтня (№ 189). – С. 10


  Як у майбутньому уникнути виникнення живильного середовища для націоналізму?
622885
  Паніотто В. Криза в методах опитування та шляхи її подолання / В. Паніотто, Н. Харченко // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2012. – № 1 січень - березень. – С. 3-19. – ISSN 1563-3713
622886
  Держалюк О.М. Криза в Україні 2006 року та її наслідки / О.М. Держалюк. – Київ : Преса України, 2006. – 128с. – ISBN 966-8373-38-3
622887
  Павленко О.О. Криза в фізиці на рубежі XIX - XX ст. і ії філософський аналіз // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 40-42
622888
  Гончаров Н.К. Криза в школі і педагогіки в США / Н.К. Гончаров. – К, 1950. – 32с.
622889
  Степаненко В.П. Криза валютно-фінансової системи капіталізму / В.П. Степаненко. – К., 1972. – 47с.
622890
  Андрушків Б. Криза взаємовідносин у загальній теорії криз / Б. Андрушків, Ю. Вовк, О. Погайдак // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Т.10 (№ 2). – С. 121-131. – ISSN 1684-906Х
622891
  Іванова А.Ю. Криза влади і позадержавне судівництво: з досвіду української революції 1917-1921 рр // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 16-20. – ISSN 2219-5521
622892
  Балинська О.М. Криза влади: філософсько-правовий погляд // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – C. 3-11. – (Серія юридична ; вип. 1). – ISSN 2311-8040
622893
  Залогіна К.І. Криза власників в умовах перехідної економіки України: можливості вирішення в рамках антикризового управління підприємством // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 75. – С. 42-48. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
622894
  Мандрик І.О. Криза Габсбурзької імперії та перші спроби примирення з Угорщиною в кінці 50-х - на початку 60-х років XIX ст. // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – C. 210-216. – (Історія ; Вип. 25)
622895
  Сорос Дж. Криза глобального капіталізму : Відкрите суспільство під загрозою / Дж. Сорос. – Київ : Основи, 1999. – 259с. – ISBN 966-500-131-0
622896
  Давиденко Е.М. Криза гуманістичної парадигми сучасного суспільства // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського : науковий журнал / Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2013. – № 2 (58). – С. 7-18. – (Серія: Гуманітарні науки). – ISSN 2079-4819
622897
  Бороденко А.В. Криза держави за визначенням Є.В. Спекторського // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 125-128. – ISBN 978-617-7133-95-6
622898
  Чабан А.А. Криза державного управління та шляхи її подолання // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2010. – Вип. 13. – С. 48-53
622899
  Шарий В. Криза державного управління: виникнення. наслідки. шляхи запобігання // Збірник наукових праць Національноїої академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 2. – С.59-64
622900
  Литвиненко О.М. Криза державності як загроза загальнолюдським цінностям // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 82-85. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  Протягом ХХ ст. спостерігається процес зміни парадигми міжнародних відносин, який пов"язаний з розвитком наддержавних і субдержавних структур і одночасним зниженням рівня державного суверенітету на їх користь. Його причини мають в основному об"єктивний ...
622901
  Шумило М.М. Криза джерел права соціального забезпечення як причина кодифікації пенсійного законодавства // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 281-285. – ISSN 1563-3349
622902
  Петрик О. Криза довіри : макроекономіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 5 (171). – С. 6-11 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
622903
  Рудий Б.А. Криза еволюціонізму / Богдан Рудий. – Київ : Четверта хвиля, 2003. – 116с. – ISBN 966-529-034-7
622904
  Довбенко М.В. Криза економіки - не криза науки : монографія / Михайло Довбенко. – Київ : Академія, 2009. – 301, [3] с. – Бібліогр.: с. 292-301 та у підрядк. прим. – (Серія "Монограф"). – ISBN 978-966-580-306-5
622905
  Степанков В.В. Криза елітотворення у козацькій Україні // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – C. 181-194. – (Історичні науки ; вип. 9). – ISSN 2309-8074
622906
  Гуссерль Е. Криза європейських наук: трансцендентальна феноменологія. Вступ до феноменологічної філософії // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.134-149
622907
  Яворська Є.Ф. Криза західної культури як занепад просвітницької місії європейської інтелігенції // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 80-86. – ISBN 978-966-171-498-3
622908
  Ткач А.О. Криза зовнішньої політики урядів Дж. Буша та Б. Обами в країнах Латинської Америки // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2015. – № 1 (3). – С. 63-66


  В статті розглядаються особливості зовнішньої політики США щодо країн Латинської Америки; проаналізовано концептуальне забезпечення зовнішньої політики США, здійснено порівняльний аналіз зовнішньої політики щодо Латинської Америки, подано докладний ...
622909
  Ткач А.О. Криза зовнішньої політики урядів Дж. Буша та Б. Обами у країнах Латинської Америки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 31-34. – (Політологія ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості зовнішньої політики США щодо країн Латинської Америки; проаналізовано концептуальне забезпечення зовнішньої політики США, здійснено порівняльний аналіз зовнішньої політики щодо Латинської Америки, подано докладний аналіз впливу ...
622910
   Криза і видавничі перспективи // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 7. – С. 28-33
622911
  Гудзяк Б. Криза і реформа : Київська митрополія, Царгородський патріархат і генеза Берестейської унії / Б. Гудзяк; Ін-тут Історії Церкви. Львів.Богослов.Акад.;Пер. з англ. М.Габлевич; Під.ред.О.Турія. – Львів, 2000. – 430c. – ISBN 966-7034-17-8
622912
  Гальчинський А. Криза і цикли світового розвитку / Анатолій Гальчинський. – Київ : АДЕФ-Україна, 2009. – 392 с. – ISBN 978-966-187-045-0
622913
  Сисак М.М. Криза ідей світського гуманізму // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 66-68
622914
  Зварич О.Р. Криза ідентичності у творчості Юрія Косача (на матеріалі повістей "Рубікон Хмельницького", "Еней та життя інших") // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 88-92. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
622915
  Вірченко А.А. Криза ідеології економічного лібералізму в контексті глобальних фінансово-економічних потрясінь 2008-2010 рр. // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 88-89
622916
  Бовсунівська Т.В. Криза класичних понять у XXI ст.: мімесис // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т іімені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 49-54


  Поняття мімесису зазнало значних трансформацій від античності до ХХІ ст. У сучасній теорії мистецтва воно має суперечливі визначення і часто заперечується теоретиками. У статті описані постулати декількох із них: Вейдле, Беньямін, Краусс, Манн, ...
622917
  Масленніков В. Криза колоніальноії системи імперіалізму. Стенограма публічної лекції. / В. Масленніков. – К., 1951. – 20с.
622918
  Оніщук М. Криза Конституційного Суду України: причини та наслідки // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2007. – № 2. – С. 32-37.
622919
  Барчій І.М. Криза контркультури в США в другій половині XX століття / І.М. Барчій, О.І. Шафраньош // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 7 (111), липень. – С. 77-82. – ISSN 2077-1800
622920
  Онікієнко С.В. Криза концепції пруденційного регулювання банківської діяльності // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 23-28


  Розглядаються теоретичні і практичні аспекти регулювання банківської діяльності в контексті положень, запропонованих Базельським комітетом. Проаналізовано можливі пояснення невдач пруденційного регулювання, що пропонуються Базель ІІ.
622921
  Перга Т. Криза кризою, а екологія - пріоритет // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журн. М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2012. – № 5. – С. 46-49
622922
  Чорнолуцька Тетяна Криза крокує світом // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 11. – С. 44-45. – ISSN 0130-5212
622923
   Криза культури : Матеріали парламентських слухань і ВРУ 5 листопада 2003 року. – Київ : Парламентське видавництво, 2004. – 104 с. – ISBN 966-611-326-0
622924
  Карпова С. Криза культури чи культура кризи? // Хосе Ортега-і-Гасет: життя, історичний розум і ліберальна демократія : монографія / Аревало Беніто, С.П. Балінченко, Р.І. Безугла, Л.М. Богата, Х. та ін. Боладо. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – С. 604-616. – ISBN 978-966-423-392-4
622925
  Жилюк Т.А. Криза ліквідності банківської системи України та заходи щодо її подолання // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 422-423. – ISBN 978-966-188-219-4
622926
  Безнощенко М.В. Криза ліквідності як наслідок кризи довіри в банківській системі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 82, ч. 2. – С. 29-34. – Бібліогр.: 10 назв.


  The article analyzes the roots of liquidity crisis in banking systems of the developed countries and peculiaritises of the liquidity crisis in Ukraine in 2007-2009. The author shows the nature of liquidity risks in banking system and analyzes the ...
622927
  Моісєєнков М. Криза маскулінності в сучасному українському суспільстві // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 321-323
622928
  Рябчук С.М. Криза маскулінності в україхнській експериментальній прозі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 20-26. – (Гуманітарні науки ; № 1/2). – ISSN 1813-341Х


  Статья затрагивает вопрос "авангардности" четырех єкспериментальных романов, написаных между 1928-1932 гг. украинскими писателями Д. Бузьком, М. Йогансеном, Л. Скрипником и Г. Шкурупием
622929
  Ороховська Л.А. Криза медіакультури інформаційного суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 33-36. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (115)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються особливості розвитку медіакультури інформаційної доби та основні виміри її кризи: дегуманізація культури, перетворення мас-медіа на засіб маніпулювання свідомістю, розміщення в ЗМІ недостовірної інформації, комерціалізація ...
622930
  Юськів Б. Криза міграційної системи Європейського Союзу: достатні умови // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 48-54. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 2 (327)). – ISSN 1729-360Х


  У статті розкрито проблеми біженців із країн Близького Сходу до Європи, яка актуалізувалась і становить реальний виклик як Шенгенській системі, так і ЄС загалом. Доведено, що така ситуація з біженцями містить ознаки кризи міграційної системи ЄС і ...
622931
  Пасько М.В. Криза міжнародної заборгованості та сучасна система регулювання зовнішнього боргу через міжнародні економічні організації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 143-150. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Зроблено спробу дослідити кризу міжнародної заборгованості та практику регулювання зовнішнього боргу країн через міжнародні економічні організації. Розглянуто історію виникнення кризи та поступову зміну ролей МВФ та МБРР у врегулюванні ситуації. ...
622932
  Гон Максим Криза міжнаціональних взаємин часів Другої світової війни: витоки трагедії // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 4. – С. 39-43. – Бібліогр. в кінці ст.
622933
  Дорошенко І. Криза на ринках фінансового капіталу // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 10 (575). – С. 41-53. – ISSN 0131-775Х
622934
  Остапчук Я. Криза на ринку МБК другої половини 1990-х років: причини та наслідки // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 8. – С. 79-82. – Бібліогр.: 6 назв
622935
  Гой В.А. Криза на терені колишньої Югославії та міжнародне співтовариство / В.А. Гой, А.Г. Степанова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 4-7. – (Міжнародні відносини ; Вип. 11)


  Наведено реакцію світу на конфлікти в колишній Югославії в 1991-1995 рр. Проаналізовано різні підходи світового співтовариства до війни та терені колишньої Югославії. Головний висновок полягає в тому, що, на жаль, світовому співтовариству не вдалося ...
622936
  Ленін В.І. Криза наблизилась / В.І. Ленін. – Харків. – 23с.
622937
  Яворська Г.М. Криза навколо Конституції ЄС та євроінтеграційні перспективи України ( про необхідність застосування багатоваріантних сценаріїв у політичній практиці) // Стратегічна панорама : Науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України / Рада національної безпеки і оборони України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 51-56
622938
  Яворська Г.М. Криза навколо Конституції ЄС та євроінтеграційні перспективи України (про необхідність застосування багатоваріантних сценаріїв у політичній практиі) // Стратегічна панорама : Науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України / Рада національної безпеки і оборони України. – Київ, 2005. – № 1. – С. 51-56
622939
  Менон Р. Криза насувається / Р. Менон, О. Мотиль // Критика. – Київ, 2011. – Вересень - Жовтень, (число 9/10). – С. 2-3


  Політика адміністрації Віктора Януковича.
622940
  Міхньов Р.М. Криза НАТО / Р.М. Міхньов. – К., 1966. – 48с.
622941
  Метеленко Н.Г. Криза національної банківської системи: причини, тенденції та шляхи подолання / Н.Г. Метеленко, М.В. Хацер // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 69-73. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 4/5 (91/92 )). – ISSN 1814-1161
622942
  Черцова О.В. Криза неоліберальної моделі демократії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 103, (ч. 1). – С. 248-257


  У статті висвітлено причини кризи неоліберальної моделі демократії. Доведено, що криза неоліберальної моделі демократії є важливою частиною криз глобальної системи, що триває з часу розпаду біполярної системи. Відмічено, що після ослаблення США ...
622943
  Циганов С.А. Криза неплатежів в економіці Україні: причини та шляхи подолання / С.А. Циганов, Н.В. Циганова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 22-26. – (Економіка ; Вип. 44)


  Подана стаття присвячена надзвичайно актуальній проблемі подолання кризи неплатежів в економіці України. Платіжно-розрахункова криза як елемент загальної кризи, пов"язаної з ринковими перетвореннями, відрізняється від інших її видів тим, що вона є ...
622944
  Самсонова М. Криза ООН: системне чи тимчасове явище? // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченої 60-річчю Великої Перемоги / КНУТШ ; Наук. тов-во студ. та аспірантів ; [голова ред. кол.: О.К. Закусило]. – Київ : [Віддруковано у вид-ві "Логос"], 2005. – Вип. 3, ч. 1 : Гуманітарні науки. – С. 198-199
622945
  Горєлов М.Є. Криза організацій українського буржуазного націоналізму на сучасному етапі / М.Є. Горєлов. – К, 1985. – 133с.
622946
  Супрун А.Г. Криза освіти в контексті педагогічно-антропологічних проблем // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 208-210
622947
  Косова Б. Криза освіти і завдання університетів та суспільних наук // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2012. – № 3 (46). – С. 16-23. – ISSN 2078-1016


  Звернено увагу на можливості і роль університету й соціальних наук в епоху кризи освіти.
622948
  Зуєв В. Криза освіти: український контекст / В. Зуєв, В. Зуєва // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2010. – № 2 (37). – С. 7-13. – ISSN 2078-1016
622949
  Цвіліховський В. Криза очима Ремарка // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 20 червня (№ 12). – С. 18, 19


  Криза. Наскільки співмірна світова економічна криза з українською? Що таке криза очима європейського письменника Е.М. Ремарка? Про це йдеться в дослідженні Віктора Цвіліховського "Криза очима Ремарка".
622950
  Шаров О.М. Криза парадигми світової економічної системи (грошово-валютні аспекти) // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2013. – № 1/2 (1). – С. 49-52. – ISSN 1728-6220
622951
  Рассамакін М. Криза Партії демократичного соціалізму Німеччини після успіху 1998 року // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 43-45. – (Історія ; Вип. 98). – ISSN 1728-3817


  Спираючись на німецькомовні документи і матеріали, автор висвітлює наслідки успіху Партії демократичного соціалізму у виборах різних рівнів 1998 року, які призвели до внутрішньопартійної кризи. Based on the documents and materials in German language, ...
622952
  Ставнюк Віктор Володимирович Криза патріархального укладу в Аттиці та пошуки шляхів її подолання. "Кілонова смута". З циклу "Антична цивілізація" : стаття сьома // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 9. – С. 51-53
622953
   Криза підвищила активність російських шпигунів у Німечині // Винахідник і раціоналізатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 2009. – № 8 (94). – С. 2-3
622954
  Штангрет А.М. Криза підприємства: позитивні і негативні аспекти / А.М. Штангрет, В.І. Воробйов // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2009. – Вип. 2 (16). – С. 157-163. – ISSN 1998-6912
622955
  Петраускас О.О. Криза політики врегулювання міжнародних конфліктів ООН у контексті війни в Іраку // Всесвітня історія очима українських істориків : присвячена науковому і педагогічному доробку фундаторів кафедри, професорів М.Ф. Александри та А.Ф. Трубайчука : [зб. наук. статей учасників конференцій (Київ, 8 груд. 2011 р.)] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т іст. освіти, Каф. всесвіт. історії ; [редкол.: Андрусишин Б.І. та ін. ; відп. ред.: О.С. Черевко, О.С. Осмоловський, Ю.Б. Гончар]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2012. – С. 160-169
622956
  Лібанова Е.М. Криза політики доходів в Україні // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 8 (657). – С. 62-77 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
622957
  Грубов В.М. Криза політики мультикультуралізму в європейському суспільному просторі / В.М. Грубов, Ю.І. Кулагін // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2012. – Вип. 63
622958
  Павленко Р. Криза пострадянського парламентаризму? Напрями подальшої конституційної реформи в Україні // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 3. – С. 28-40.
622959
  Забігайло К.С. Криза правових основ зовнішньої політики імперіалізму / К.С. Забігайло. – К., 1981. – 48 с.
622960
  Бесараб Микола Криза представницьких органів влади та самоврядування як чинник нестабільності // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 22. – С. 3-5


  Упродовж останніх років в Україні дедалі більше поглиблюється криза державної влади та місцевого самоврядування. Першим драматичним кроком став невдалий політичний експеримент довільного запровадження в 2003 році виборів частково за пропорційною ...
622961
  Шевченко В. Криза професійного становлення студента-психолога / В. Шевченко, С. Макушева // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2017. – С. 207-211. – (Психологічні науки ; № 1 (17), квітень). – ISSN 2078-2128
622962
  Латиш Ю. Криза радянської моделі соціалізму наприкінці 1970-х - на початку 1980-х рр. І причини перебудови: історіографія // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2016. – С. 116-122. – (Історія ; вип. 2 (44)). – ISSN 2414-9012
622963
  Бакаєв М.Ю. Криза раціональності і проблема ідеології / М.Ю. Бакаєв, В.Я. Пугач // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 75-77
622964
  Бєлєнцов В.М. Криза регіонів України: соціально-економічний і політичний аспект // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України ; Акад. економічних наук України. – Донецьк, 2014. – № 1 (25). – С. 7-11. – ISSN 1729-7206
622965
  Васьківський Ю. Криза реклами в медіах: соціокультурні наслідки / Ю. Васьківський, І. Тихолаз // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 294-298
622966
  Козловський І.А. Криза реставраційного руху у США у другій половині XIX століття // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту М-ва освіти і науки України і Нац. акад. наук України ; Головне упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2013. – № 3 (55). – С. 70-78. – ISSN 1728-3671
622967
  Пищуліна О.М. Криза розподільчої пенсійної системи в Україні та напрями диверсифікації "пенсійного портфеля" : аналітична доповідь / Пищуліна О.М., Коваль О.П., Авчухова А.М. ; [за ред. Я.А. Жаліла] ; Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2010. – 104 с. – ISBN 978-966-554-110-3
622968
  Козловська Л.Г. Криза світового капіталізма / Л.Г. Козловська. – Київ, 1970. – 158с.
622969
  Загородній В.И. Криза світового капіталізму / В.И. Загородній. – Київ, 1965. – 113с.
622970
  Цибулько Л.Г. Криза сім"ї й сімейних стосунків як фактор соціального сирітства // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2012. – № 3. – С. 69-74. – ISSN 1817-3764


  Стаття присвячена теоретичному обгрунтуванню негативного впливу кризи сім"ї та сімейних стосунків на виникнення й посилення такого негативного явища, як соціальне сирітство.
622971
  Бойченко М.І. Криза соціальна / М. Бойченко, О. Чорний // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 215-216. – ISBN 966-642-073-2
622972
  Харченко О.С. Криза соціальної держави: причини та шляхи подолання : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Харченко Олексій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 224 арк. – Бібліогр.: арк. 182-224
622973
  Харченко О.С. Криза соціальної держави: причини та шляхи подолання : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Харченко Олексій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
622974
  Галушко К.Ю. Криза соціальної теорії англосаксонського консерватизму в умовах глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 11-13. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано саморефлексію англосаксонського консерватизму, оцінено стан його соціальної теорії в умовах неготовності до виклику глобалізації. Охарактеризовано відхід від концепції індивідуалізму на користь комунітаризму - захисту спільноти замість ...
622975
  Денисенко І.Д. Криза соціології: визначення, ознаки, причини виникнення
622976
  Денисенко І.Д. Криза соціології: визначення, ознаки, причини виникнення // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – С. 298-305. – (Сер. "Філософія, філософія права, політологія, соціологія" ; № 2 (12)). – ISSN 2075-7190
622977
  Денисенко І.Д. Криза соціології:визначення, ознаки, причини виникнення / І.Д. Денисенко,
622978
  Бутук О. Криза спекулятивно-олігархічного капіталізму // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 6 (90). – С. 10-16. – ISSN 1605-2005
622979
  Іщенко Н. Криза суспільного мовлення в Україні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 13-14 жовтня (№ 183/184). – С. 25, 29
622980
  Хуткий Д.О. Криза суспільства чи криза світової системи суспільств? // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 217-224. – (Серія соціологічна ; Вип. 4)
622981
  Верніков М.М. Криза сучасного ідеализму. / М.М. Верніков. – Київ, 1975. – 46с.
622982
   Криза сучасної буржуазної науки та марксизм : Збірник. – Харків : Держвидав України, 1929. – 72с.
622983
  Гончаренко М.В. Криза сучасної буржуазної філософії / М.В. Гончаренко. – Київ, 1969. – 53с.
622984
  Антузінська К.Ю. Криза сучасної держави в поглядах Є. Спекторського // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 196-199. – ISBN 978-617-7133-95-6
622985
  Цвібель А.О. Криза сучасної моралі як проблема взаємодії "людина-культура-ідеологія" // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 208-209
622986
   Криза сучасної системи міжнародної безпеки: причини та наслідки (за матеріалами наукової конференції) // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 7. – С. 6-9. – (Політичні науки)


  Про кризу сучасної системи міжнародної безпеки, її причини та наслідки говорили експерти вітчизняних і зарубіжних аналітичних установ, науковці та публіцисти, політики й дипломати під час міжнародної конференції, яку організував Центр дослідження Росії ...
622987
  Ігошкін Г.С. Криза сучасної соціал-демократії / Г.С. Ігошкін. – Київ, 1970. – 48с.
622988
  Ковбасюк С. Криза та "Компроміс": нідерландська політична еліта та Габсбурги в другій половині XVI ст. (1555 - 1568) // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 482-485. – ISBN 978-966-171-893-6
622989
  Гаврилюк О.В. Криза та ефективність: нова парадигма // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 20. – С. 13-19


  Розглянуто новий взаємозв"язок між ефективністю виробництва та конкурентоспроможністю економіки в умовах кризи. Аргументовано можливості та суперечності застосування таких інструментів, як валютний курс і протекціонізм для пом"якшення наслідків ...
622990
  Кривовов"язюк І.В. Криза та інноваційна діяльність промислових підприємств України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 9 (159). – С. 218-223 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
622991
  Семенченко А.І. Криза та комплесний механізм антикризового стратегічного управління у сфері забезпечення національної безпеки / А.І. Семенченко, В.К. Горовенко // Наука і оборона : Науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 3-6.
622992
  Бунецький Л.Л. Криза та політичний транзит України: інституційний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 192-197. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються деякі проблеми трансформації політичних інститутів держав транзитивного типу, характер та резерви їх подальшого розвитку. Здійснюється аналіз особливостей реформаційних процесів інституційної системи політичних відносин та влади ...
622993
  Кравченко І. Криза та регулювання фінансової системи: уроки і перспективи / І. Кравченко, Г. Багратян // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 1 (155). – С. 19-23
622994
  Кравченко І. Криза та регулювання фінансової системи: уроки і перспективи : макроекономіка / І. Кравченко, Г. Багратян // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 1 (155). – С. 19-28. – Бібліогр.: 9 назв
622995
  Живачівський А. Криза тімарної системи в Османській імперії XVI-XVII ст.: причини та наслідки / А. Живачівський, О. Жерноклеєв // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2010. – С. 55-61. – (Історія ; Вип. 17)


  Аналізуються причини та передумови, які призвели до занепаду військово-ленної системи в Османській державі. Тімарна система давала можливість утримувати численну армію при скромних фінансових видатках і нерозвиненій фіскальній організації. Ця система ...
622996
  Мних О.Б. Криза транспортного машинобудування в Україні і маркетинговий підхід до формування ринкової вартості машинобудівних підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 9 (183). – С. 77-86. – ISSN 1993-6788
622997
  Макогон Ю.В. Криза у світовій економіці: стратегічні пріоритети металургії України / Ю.В. Макогон, М.Г. Шпундра // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 1 (10). – С. 86-95
622998
  Єщенко П. Криза української економіки і як з неї вийти // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України, М-во освіти і науки України, Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 33-50. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1811-3141


  Згадуються українські вчені-економісти М. Бунге, О. Миклашевський, М. Туган-Барановський.
622999
  Тропін З.В. Криза універсалізму в діяльності мирних засобів вирішення міжнародних спорів та їх регіоналізація // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 2. – С. 351-355
623000
  Лясота А.Є. Криза цивілізаційної ідентичності сучасного українського суспільства // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 118 (№ 3). – С. 319-323. – ISSN 2076-1554
<< На початок(–10)621622623624625626627628629630(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,