Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)621622623624625626627628629630(+10)В кінець >>
627001
  Смітюх А.В. "Корпоративні вторгнення" та "корпоративні перевороти" як специфічні види корпоративного рейдерства // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 77-82.
627002
  Чернова Ж.В. "Корпоративный стандарт" современной мужественности // Социологические исследования. – Москва, 2003. – № 2. – С.97-104. – ISSN 0132-1625
627003
  Вахитов Р. "Корпорация "Минобр" как кошмар либерального сообщества (коммерциализация российских вузов генерирует // Российский экономический журнал / ЭЖ МЕДИА ; НОУ "Университет менеджмента и бизнесадминистрирования". – Москва, 2012. – № 3. – С. 88-96. – ISSN 0130-9757
627004
  Церковняк-Городецька "Корпус дум" К. Грушевської у прочитанні В. Перетца // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 506-515


  У статті досліджується наукова спадщина К.Грушввської в розвитку історії" української фольклористики, зокрема приділяється увага її праці "Корпус дум" та подається критична оцінка В.Первтца. In the article the scientific inheritance of K.Grushevs"ka ...
627005
  Сірук О.Б. "Корпус українських діалектних текстів" (КорУДіТ) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 293-300


  Стаття присвячена методиці побудови "Корпусу українських діалектних текстів" (КорУДіТ) в рамках "Корпусу текстів української мови" (КТУМ). Ми приділяємо спеціальну увагу особливостям представлення діалектних текстів в КорУДіТ, багаторівневій системі ...
627006
  Юодкайте-Гранскіене Коротка презентація судово-експертної наукової системи Литви // Ароцкерівські читання : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю від дня народження видатного вченого-криміналіста, д-ра юрид. наук., проф. Л.Ю. Ароцкера / М-во юстиції України, Харків. НДІ судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: Клюєв О.М. та ін. ; відп. за вип. О.Ф. Дьяченко]. – Харків : Право, 2017. – С. 31-34. – ISBN 978-966-937-203-1
627007
  Слапчук В. Коротка стрілка жіночого годинника // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2003. – № 162. – С. 22-46
627008
  Мирошниченко Ю.М. Коротка типологічна характеристика українського кримінального судочинства // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2014. – С. 125-130. – (Серія: Право ; вип. 8). – ISSN 2226-3047
627009
   Коротка франкомовна проза ХХ століття : Бельгія, Канада (Квебек), Франція : [зб. творів] / пер. Яреми Кравця ; [ред.: В. Пасічна та ін.]. – Львів : Тріада плюс, 2010. – 415, [1] c. : іл. – Зміст: Біле різдво/Е. Вергарн. Очікування/Шарль ван Лерберг. Різдвяна дитина/Г. Руа. Жайворонок/Г. Руа. Останній етап/М. Еме. Лис/Е. Роблес. Великий бал китів/П. Шантрен. Соло/П. Гамарра. Різдвяна ялинка/М. Батай. – ISBN 978-966-486-071-7
627010
  Філоненко Ю.М. Коротка характеристика основних класифікацій біогенного рельєфу // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (77). – С. 33-37. – ISSN 0868-6939


  Проаналізовано основні класифікації біогенного рельєфу. Зокрема дана коротка характеристика типів біогенного рельєфу за середовищем розміщення, масштабами форм (розміром), віком, генезисом, характером впливу організмів на рельєф та спрямованістю ...
627011
  Лаптєв О.О. Коротка характеристика рослинності лісопаркового поясу м. Києва / О.О. Лаптєв, І.М. Падун, Ф.В. Вольвач // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 12-15. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 3)


  Наведено коротку характеристику рослинності м. Києва за даними моніторингу за 1991-1996 рр.
627012
   Коротка хронологія революції 1905 року на Україні, 1931. – 173с.
627013
  Файнберг А.А. Короткая волна / А.А. Файнберг. – Ташкент, 1983. – 91с.
627014
  Онетти Х.К. Короткая жизнь / Х.К. Онетти. – Москва, 1983. – 408 с.
627015
  Березнякова Л. Короткая жизнь в искусстве : рассказ // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2008. – № 10. – С. 53-67. – ISSN 0321-1878
627016
  Чернов С. Короткая жизнь Жоржа Бизе // Творчество народов мира. – Москва, 2008. – Вып. 10. – С. 10-20


  Французький композитор, автор оркестрових творів, романсів, фортепіанних п"єс, а також опер, найвідомішою з яких стала «Кармен» Жож Бізе (1838-1875)
627017
  Смольников И.Ф. Короткая зоря : повесть о Федоре Васильеве / И.Ф. Смольников. – Ленинград, 1962. – 173 с.
627018
  Губанов П.П. Короткая ночь в декабре / П.П. Губанов. – Москва : Современник, 1973. – 117 с.
627019
  Арсентьев И.А. Короткая ночь долгой войны / И.А. Арсентьев. – Москва : Военное издательство, 1988. – 367с.
627020
  Борин А.Б. Короткая память / А.Б. Борин. – М., 1989. – 366с.
627021
  Белостоцкий Ю.В. Короткая спичка / Ю.В. Белостоцкий. – Казань, 1970. – 136с.
627022
  Тендряков В.Ф. Коротке замикання / В.Ф. Тендряков. – М., 1962. – 110с.
627023
  Тендряков В.Ф. Коротке замикання / В.Ф. Тендряков. – К., 1963. – 87с.
627024
   Коротке звідомлення Всеукраїнського Археологічного комітету за 1926 рік. – К., 1927. – 248с.
627025
   Коротке звідомлення Всеукраїнського Археологічного комітету за архелогічні досліди року 1925. – К., 1926. – 120с.
627026
   Коротке звідомлення про діяльність Української Академії наук у Києві за 1919-1924 рр.. – К, 1925. – 34с.
627027
  Кузьмінов С.В. Коротке політико-економічне визначення фашизму // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науковий журнал / Дніпропетров. ун-т ім. Альфреда Нобеля ; голов. ред.: Б.І. Холод. – Дніпропетровськ, 2016. – № 2 (45). – C. 14-21. – ISSN 2074-5354
627028
  Дробин В. Короткие басни / В. Дробин. – Ташкент, 1963. – 71с.
627029
  Гордин А.Л. Короткие будни продленного дня / А.Л. Гордин. – М, 1991. – 110с.
627030
  Мени Р. Короткие волны / Р. Мени. – 190 с.
627031
  Михайлов И.Л. Короткие волны / И.Л. Михайлов. – М, 1968. – 104с.
627032
  Ульянов С.А. Короткие замыкания в электрических системах. / С.А. Ульянов. – 4-е изд. – М.-Л., 1952. – 280с.
627033
  Чернин А.Б. Короткие замыкания при неполнофазных режимах электрических систем / А.Б. Чернин. – М.-Л., 1952. – 168с.
627034
  Либезни П. Короткие и ультракороткие волны / П. Либезни. – М.-Л., 1936. – 223с.
627035
  Рощина Р.М. Короткие научно-популярные тексты с упражнениями по развитию речи. / Р.М. Рощина. – М, 1968. – 60с.
627036
  Ефимов Г.А. Короткие ночи : стихи и поэма / Г.А. Ефимов; пер. с чуваш. – Москва : Советский писатель, 1963. – 118 с.
627037
  Соболь М.А. Короткие ночлеги / М.А. Соболь. – М, 1960. – 132с.
627038
  Пармузин Б.С. Короткие рассказы / Б.С. Пармузин. – Ташкент, 1956. – 107с.
627039
  Чехов А.П. Короткие рассказы / А.П. Чехов. – Москва, 1971. – 65 с.
627040
  Димент А.Л. Короткие рассказы : книга для чтения в X классе школ с преподаванием ряда предметов на англ. яз. / сост. А.Л. Димент. – Москва : Просвещение, 1976. – 144 с. – (Читаем по-английски)
627041
  Вишнякова О.В. Короткие рассказы : Сборник текстов для бесед, изложений и сочинений / О.В. Вишнякова. – Москва : Русский язык, 1979. – 84с.
627042
  Вишнякова О.В. Короткие рассказы = Wischnjakowa O.W. Kurze erzahlungen / О.В. Вишнякова. – Москва : Русский язык, 1981. – 112с.
627043
  Макконоки Дж.А. Короткие рассказы американских писателей ХХ века / Дж.А. Макконоки. – Москва : Высшая школа, 1979. – 176 с.
627044
  Цвик Л.Д. Короткие рассказы на немецком языке / Л.Д. Цвик. – М., 1970. – 96с.
627045
  Мин Е.М. Короткие рассказы. / Е.М. Мин. – Л, 1963. – 102с.
627046
  Верн Ж. Короткие романы / Ж. Верн. – Кишинев, 1982. – 704с.
627047
  Верн Ж. Короткие романы / Ж. Верн. – Кишинев, 1984. – 704с.
627048
  Пикуль В.С. Короткие романы / В.С. Пикуль. – М, 1990. – 400с.
627049
  Файзуллин Р.А. Короткие стихи / Р.А. Файзуллин. – Москва : Современник, 1980. – 124 с.
627050
  Жигалкин В.А. Короткие сутки / В.А. Жигалкин. – Новосибирск, 1987. – 261,2с.
627051
  Подмайстрович В.И. Короткие удары / В.И. Подмайстрович. – Киев, 1963. – 71с.
627052
  Мени Р. Короткие электрические волны / Р. Мени. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва-Ленинград, 1930. – 191 с.
627053
  Герасименко К.І. Короткий аналіз сучасного стану українсько-німецької торгівлі // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 47. – С. 121-125. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 0201-8683
627054
   Короткий англо-український тлумачний словник з комп"ютерної техніки. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2005. – 98с.
627055
   Короткий астрономічний календар 1971. – вип. 17. – Київ : Наукова думка, 1970. – 90 с.
627056
   Короткий астрономічний календар 1972. – Київ : Наукова думка
вип. 18. – 1971. – 120 с.
627057
   Короткий астрономічний календар 1983. – Київ : Наукова думка
вип. 29. – 1982. – 176 с.
627058
   Короткий астрономічний календар 1984. – Київ : Наукова думка
вип. 30. – 1983. – 176с.
627059
   Короткий астрономічний календар 1994 : науково-популярне видання. – Київ : Наукова думка. – ISSN 6135-2229
Вип. 40. – 1993. – 190 с.
627060
   Короткий астрономічний календар 1995 : науково-популярне видання. – Київ : Наукова думка. – ISSN 0135-2229
Вип. 41. – 1994. – 196 с.
627061
   Короткий астрономічний календар на 1948 рік. – Київ, 1948. – 23с.
627062
   Короткий астрономічний календар на 1949 рік : 2-й рік видання. – Київ, 1949. – 23с.
627063
   Короткий астрономічний календар. 1969. – Київ : Наукова думка, 1968. – 172 с.
627064
   Короткий астрономічний календар. 1973. – Київ : Наукова думка
вип. 19. – 1972. – 171 с.
627065
   Короткий астрономічний календар. 1975. – Київ : Наукова думка
вип. 21. – 1974. – 183 с.
627066
   Короткий астрономічний календар. 1976. – Київ : Наукова думка
вип. 22. – 1975. – 207 с.
627067
   Короткий астрономічний календар. 1978. – Київ : Наукова думка
вип. 24. – 1977. – 190 с.
627068
   Короткий астрономічний календар. 1979. – Київ : Наукова думка
вип. 25. – 1978. – 204 с.
627069
   Короткий астрономічний календар. 1980. – Київ : Наукова думка
вип. 26. – 1979. – 183 с.
627070
   Короткий астрономічний календар. 1981. – Київ : Наукова думка
вип. 27. – 1980. – 223 с.
627071
   Короткий астрономічний календар. 1982. – Київ : Наукова думка
вип. 28. – 1981. – 188 с.
627072
   Короткий біографічний довідник китайських знаменитостей усіх епох. – Тайбей : Чженчжуншу, 1981. – 612с. – Видання китайською мовою. – ISBN 957--09-0574-3
627073
  Платонов К.(молодший) Короткий визначник амфібій та рептилій України / К.(молодший) Платонов. – Х., 1926. – 39с.
627074
  Вісюліна О.Д. Короткий визначник вищих рослин УРСР / О.Д. Вісюліна, М.В. Клоков. – 2-е, доп. і випр. вид. – Київ, 1952. – 492с.
627075
  Пущало А.А. Короткий визначник гірських порід за зовнішніми ознаками / А.А. Пущало. – Київ : Радянська школа, 1964. – 72с.
627076
  Топачевський О.В. Короткий визначник прісноводних водоростей УРСР. / О.В. Топачевський, М.Ф. Макаревич. – К., 1955. – 311с.
627077
  Колюшев І.І. Короткий визначник риб Закарпатської області УРСР / І.І. Колюшев. – Ужгород, 1949. – 33с.
627078
  Ярошенко П.Д. Короткий визначник рослин Закарпаття / П.Д. Ярошенко. – Ужгород, 1947. – 100с.
627079
   Короткий Віктор Андрійович : бібліогр. покажчик / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. б-ка ім. М. Максимовича ; упоряд.: І.І. Тіщенко, Л.Є. Герасименко. – Вінниця : Нілан-ЛДТ, 2016. – 126, [2] с. : портр. – Алф. та імен. покажчики: с. 87-125. – ISBN 978-966-924-187-0
627080
  Любунь О. Короткий Г. Облік в житлово-комунальному господарстві: актуальні проблеми // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 6. – С. 88-89. – ISSN 1605-2005
627081
  Вишняков В.В. Короткий геологічний словник-довідник / В.В. Вишняков. – Киев, 1962. – 112с.
627082
  Маринич О.М. Короткий геолого-геоморфологічний нарис Полісся Української РСР. / О.М. Маринич, 1955. – 5-44с.
627083
  Піганович К. Короткий граматичний довідник з німецької мови для 5-7 кл. / К. Піганович, А. Монігетті. – К., 1956. – 156с.
627084
  Піганович К. Короткий граматичний довідник з німецької мови для семирічнрї школи / К. Піганович, А. Монігетті. – 2-е, випр. й доп. – К., 1953. – 156с.
627085
  Цетлін В.С. Короткий граматичний довідник з французьскої мови для 5-7 класі. / В.С. Цетлін. – Київ; Львів, 1956. – 80с.
627086
  Халемский Н.А. Короткий день : Книга о том, что остается с нами / Н.А. Халемский. – Киев : Письменник, 1973. – 202с.
627087
   Короткий доаідник. – К., 1940. – 28с.
627088
   Короткий довідник. – К., 1941. – 55с.
627089
   Короткий довідник (по Центр.антирелігійному музею). – 2-е вид. – К., 1941. – 19с.
627090
  Вартанов Г.І. Короткий довідник газетного працівника / Г.І. Вартанов. – Київ : Політвидав, 1989. – 170с.
627091
   Короткий довідник до вивчення курсу "Країнознавство". – К., 1994. – 22с.
627092
   Короткий довідник з історії України. – Київ : Вища школа, 1994. – 255 с.
627093
  Шубьо В. Короткий довідник з пакету статистичного аналізу даних SSPS/PS+4/0 : Hавч. посібник / В. Шубьо, А. Горбачик, Н. Черніюк. – Київ : Київський університет, 1996. – 78с
627094
   Короткий довідник Львівської б-ки АН УРСР. – Львів, 1952. – 36с.
627095
   Короткий довідник про підсумки господарської діяльності колгоспів Української РСР за 1958 р.. – К., 1959. – 148с.
627096
   Короткий довідник секретаря сільської первинної парторганізації. – К., 1961. – 428с.
627097
   Короткий економічний довідник по сільскому господарству. – К., 1967. – 459с.
627098
  Пхиденко С.С. Короткий екскурс в історію логіки (від стародавнього до нового часу) : [навчальний посібник] / С.С. Пхиденко ; Волинський держ. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т соц. наук, Каф. філософії. – Луцьк : Надстир"я, 2007. – 100 с. – Бібліогр.: с.95-99. – ISBN 978-966-517-587-2
627099
  Попович М. Короткий екскурс в історію україністики на Філософському факультете Загребського університету // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2009. – Спец. вип. : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 87-93. – ISSN 2075-437X


  В статье идет речь об истории и современном состоянии украинистики на философском факультете Загребского университета.
627100
  Корінний М.М. Короткий енциклопедичний словник з культури / [Корінний М.М., Шевченко В.Ф. ; відп. ред. Шевченко В.Ф]. – Київ : Україна, 2003. – 383, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 380-383. – ISBN 966-524-105-2
627101
  Корінний М.М. Короткий енциклопедичний словник з культури / [Корінний М.М., Шевченко В.Ф. ; відп. ред. Шевченко В.Ф]. – Київ : Україна, 2012. – 383, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 380-383. – ISBN 978-966-524-406-6
627102
   Короткий звіт по науково-дослідній роботі за 1956 рік. – Львів, 1958. – 260с.
627103
   Короткий звіт про роботу Херсонської Міськради УШ ссклику за 1931-1934 рр.. – Херсон, 1934. – 85 с.
627104
   Короткий інформаційно-адресний довідник по У.Р.С.Р. "Вся Україна" на 1938 рік. – Одеса, 1938. – 657 с.
627105
  Алєсіна Н.М. Короткий іспансько-українсько-російський довідник дипломатичних термінів / Н.М. Алєсіна; Дипломатична академія України при МЗС України. – Київ : ДЕМІД, 2002. – 24с. – (Бібліотека дипломатичної Академії України)
627106
  Гриневецький В.Т. Короткий історико-агрогеографічний аналіз дореволюційних меліорацій на прикладі ряду поліських районів України // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 33-39. – Бібліогр.: 18 назв. – (Географії ; Вип. 13)
627107
  Шахрай О.Б. Короткий історичний довідник з фонетики й морфології англійської мови. / О.Б. Шахрай. – К., 1971. – 181с.
627108
  Бендас В. Короткий історичний нарис про святого лікаря душ і тіл єпископа-хірурга В. Войно-Ясенецького // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; редкол.: Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей [та ін.]. – Чернівці ; Сучава, 2017. – № 2 (14). – С. 156-158. – ISSN 2311-9896
627109
  Азарський І.М. Короткий історичний нарис розвитку судової медицини та криміналістики // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права : Науковий часопис / Хмельницький інститут регіонального управління та права. – Хмельницький, 2002. – № 3. – С.132-135
627110
  Дрбал О. Короткий історичний огляд розвитку геодезії та картографії на Закарпатті за часів Австро-Угорщини та Чехословаччини / О. Дрбал, В. Неєдли // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 52-58. – Бібліогр.: 67 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 1)
627111
   Короткий історичний словник : Краткий исторический словарь / В.М. Даниленко, С.А. Кокін, А.Г. Слюсаренко, О.В. Даниленко. – Запоріжжя : Прем"єр, 2001. – 320с. – ISBN 966-7529-53-3
627112
  Фенич В. Короткий історіографічний огляд теми "Драгоманов і Закарпаття" // Угорська Русь і "Ганнібалова присяга" Михайла Драгоманова: початки інтелектуального завоювання Закарпаття Україною / В.І. Фенич. – Ужгород : Говерла, 2015. – С. 13-28. – (Карпатська Русь у XIX столітті). – ISBN 978-966-2095-96-8
627113
  Проценко Д.П. Короткий конспект з анатомії рослин / Д.П. Проценко. – К., 1949. – 96с.
627114
  Виноградов С.П. Короткий курс вищої математики / С.П. Виноградов. – Київ, 1948. – 288 с.
627115
  Баранський Н. Короткий курс економічної географії / Н. Баранський; Перекл. з 5-го,виправл.та доп.рос.видання:А.Хмельницького : Пролетар
Ч.2 : Загальний огляд СРСР в цілому. – 1931. – 285с.
627116
  Баранський Н. Короткий курс економічної географії / Н. Баранський; Перекл. з 5-го,виправл.та доп.рос.видання:А.Хмельницького : Пролетар
Ч.3 : Огляд СРСР по економічних областях. – 1932. – 299с.
627117
  Мочерний С.В. Короткий курс економічної теорії : Навчальний посібник / С.В. Мочерний, Л.О. Каніщенко, О.А. Устенко. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – 324с. – ISBN 966-7411-81-8
627118
  Ткаченко А.А. Короткий курс економічної теорії : навчальний посібник / А.А. Ткаченко. – 3-тє вид., стереотипне. – Запоріжжя : Просвіта. – ISBN 966-7362-81-7
Т. 1. – 2003. – 340с.
627119
  Ткаченко А.А. Короткий курс економічної теорії : навчальний посібник / А.А. Ткаченко. – 3-тє вид., стереотипне. – Запоріжжя : Просвіта. – ISBN 966-7362-84-1
Т. 2. – 2003. – 248с.
627120
  Щоголев Г.Г. Короткий курс ембріології людини / Г.Г. Щоголев. – Київ, 1936. – 134 с.
627121
  Антонов В.С. Короткий курс загальної метеорології : навчальний посібник для студ. природ. спец. вищ. навч. закл. / В.С. Антонов ; МОНУ; Чернівецький нац. ун-т імені Юрія Федьковича. – Чернівці : Рута, 2004. – 336 с. – ISBN 966-568-693-3
627122
  Ботанова К. Короткий курс історії поп-культури // Критика. – Київ, 1998. – Вересень, (число 9). – С. 16-17
627123
  Гаморак Н. Короткий курс морфології цвітових рослин і ваказівки до означування та гербарізації вищих рослин / Н. Гаморак. – Кам"янець на Поділлі, 1920. – 68с.
627124
  Грабовський С. Короткий курс наукового капіталізму // Критика. – Київ, 1999. – Травень, (число 5). – С. 26-28


  Праця Фернана Броделя "Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм, XV - XVIII ст."
627125
  Семенцов А.П. Короткий курс неорганічнох хімії для хім. техн. / А.П. Семенцов. – Х.К., 1931. – 312с.
627126
  Семенцов А.П. Короткий курс неорганічнох хімії. / А.П. Семенцов. – Харків-Київ, 1936. – 318с.
627127
  Куликівський П.Г. Короткий курс опору матеріалів / П.Г. Куликівський. – Х.-К., 1931. – 88 с.
627128
  Шоригин П. Короткий курс органічної хімії / П. Шоригин. – К, 1928. – 344с.
627129
  Сегаль Л. Короткий курс політичної економіки. / Л. Сегаль. – К, 1935. – 272с.
627130
  Шпорлюк Р. Короткий курс російсько-української лєнініяни // Критика. – Київ, 2006. – Червень, (число 6). – С. 21-25
627131
  Судомир О.К. Короткий курс судової психології. / О.К. Судомир. – Х.-К., 1932. – 154с.
627132
  Левицький А.Е. Короткий курс теоретичної фонетики англійської мови : навч. посібник для вузів / А.Е. Левицький, Л.А. Гаращук. – Вінниця : Фоліант, 2005. – 48 с. – На обкл. "A short course of the theory of English phonetics". – ISBN 966-8634-06-3
627133
  Пономарьов Р.Д. Короткий курс фізики та хемії з основами механіки та електротехніки : конспект. виклад / Р.Д. Пономарьов. – Одеса : Держвидав України, 1926. – 216 с.
627134
  Максімова Н.А. Короткий курс фізіології рослин. / Н.А. Максімова. – К.-Х, 1937. – 364с.
627135
  Григор"єв Г. Короткий курс хімії. / Г. Григор"єв. – 3-е вид., випр. й доп. – Харків, 1929. – 146с.
627136
  Некрасов Б.В. Короткий куср загальної хімії / Б.В. Некрасов. – Х, 1937. – 356с.
627137
  Багратіон-Мухранська Короткий лінгвосемантичний та літературознавчий аналіз деяких шотландських балад та творів, що були написані на їх основі (на матеріалі тволрчості В. Скотта та Р. Бернса) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 5. – С. 3-7. – ISBN 966-581-476-1
627138
  Кузьмин Н.П. Короткий миг удачи / Н.П. Кузьмин. – М, 1980. – 48с.
627139
  Кузьмин Н.П. Короткий миг удачи / Н.П. Кузьмин. – М, 1982. – 333с.
627140
  Юдкін-Ріпун Короткий навчальний довідник з романо-германсько етимології / Юдкін-Ріпун; HАH Укра ни.Ін-т мистецтвознавства,фольклористики та етнологі ім.М.Т.Рильського. – Київ : НАН України. – ISBN 966-02-0665-8
Ч.1 : Германська. – 1998. – 80 с.
627141
  Юдкін-Ріпун Короткий навчальний довідник з романо-германської етимології : Додаток. Еллінізми. Кельтізми. Dubsa / Юдкін-Ріпун; НАНУ. Ін-тут мистеецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ : НАН України. – ISBN 966-02-0743-3
Ч.2 : Англо-французькі латинізми. – 1998. – 81с.
627142
   Короткий нарис вивчення китайської мови у світі. – Пекін : Міжнародна культура, 1991. – 83с. – Видання китайською мовою. – ISBN 7-80049-663-6
627143
  Кирилаха Н.Г. Короткий нарис життя і наукового спадку М.В. Остроградського / Н.Г. Кирилаха, А.В. Заїка // Всеукраїнська наукова конференція "Математичне моделювання та математична фізика", присвячена 215-й річниці з дня народження Михайла Васильовича Остроградського : Кременчук, 3-5 жовтня 2016 р. : матеріали конференції / "Математичне моделювання та математична фізика", всеукр. наук. конф. – Кременчук : [б. в.], 2016. – С. 5-17. – ISSN 2224-5979


  Праці М.В. Остроградського присвячено аналітичній механіці, гідромеханіці, теорії пружності, небесній механіці, математичному аналізу та теорії диференціальних рівнянь. Його по праву вважають одним із засновників математичної фізики.
627144
  Модзалевський В. Короткий нарис життя Св. Іоанна Максимовича // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 5. – С.134-142
627145
  Тютюн О. Короткий нарис історії бойків // Літопис Бойківщини : журнал присвяч. дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Т-во "Бойківщина". – Дрогобич, 2016. – Ч. 2/91 (102). – С. 73-90
627146
  Рослий І.М. Короткий нарис історії геоморфологічних досліджень Донбасу (дореволюційний період) // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1971. – Вип. 6. – С. 3-11. – Бібліогр.: 39 назв
627147
  Рослий І.М. Короткий нарис історії геоморфологічних досліджень Донбасу (радянський період) // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1976. – Вип. 16. – С. 63-71. – Бібліогр.: 44 назви
627148
  Грубрін Ю.Л. Короткий нарис історії геоморфологічних досліджень рівнинної частини правобережної України (дореволюційний період) // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1976. – Вип. 16. – С. 52-62. – Бібліогр.: 54 назви
627149
  ГуцулякВ.М Короткий нарис історії комплексного фізико-географічного вивчення Молдавії / ГуцулякВ.М, М.Л. Римбу // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 2. – С. 51-58. – Бібліогр.: 51 назва
627150
  Корнєєв О.П. Короткий нарис історії охорони природи на Україні / Корнєєв О. П. – Київ, 1960. – 12 с. – Окр. відб. з Мат. про охорону природи на Україні, Вип.2, 1960
627151
  Трускавецька І.Я. Короткий нарис історії розвитку біологічної науки в Київському університеті (друга половина ХІХ - початку ХХ ст.) // Внесок натуралістів-аматорів у вивчення біологічного різноманіття : матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. Л. Вагнера (14-16 трав. 2015 р., Берегово, Україна) / Закарпат. угор. ін-т ім. Ференца Ракоці II [та ін.]. – Берегово ; Ужгород : [б. в.], 2015. – С. 594-600. – ISBN 978-966-2303-13-1


  У статті, на основі аналізу архівних документів і періодичної літератури, коротко проаналізовано рівень розвитку біологічної науки в стінах Київського університету другої половини ХІХ - початку ХХ ст. та висвітлено особистий внесок учених в розвиток ...
627152
  Трускавецька І.Я. Короткий нарис історії розвитку біологічної науки у Харківському університеті: друга половина XIX - початок XX ст. // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 3. – С. 239-242. – ISSN 2226-3209


  Основними центрами та базами наукової роботи в галузі розвитку біологічних наук на Україні були зоологічні та біологічні кабінети, лабораторії, музеї, сади, створені при відомих університетах , зокрема Харківському, Київському, та Новоросійському.
627153
  Шуйчик В.Ф. Короткий нарис історії села Хотешів / Шуйчик В.Ф. – Хотешів, 2006. – 76с.
627154
  Євстратій Короткий нарис історії Української Православної Церкви : Продовження. Початоу у № 23 / Євстратій, (Зоря) // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2005. – № 24 (168), грудень. – С. 7
627155
  Євстратій Короткий нарис історії Української Православної Церкви : Закінчення. Початок в №№ 23/24 2005 р. / Євстратій, (Зоря) // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2006. – № 01 (169), січень. – С. 7
627156
  Коваль Б. Короткий нарис історії церкви адвентистів сьомого дня на Сумщині // Протестантська Реформація на Сумщині: історія, сучасність, перспективи : збірник наук. праць / Сум. облдержадм. ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; Укр. євангельська семінарія м. Київ ; [редкол.: В.О. Гура та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2017. – С. 90-93. – ISBN 978-966-968-239-4
627157
  Баймут Т.В. Короткий нарис порівняльної граматики російської та української мов / Т.В. Баймут. – К., 1954. – 84с.
627158
   Короткий нарис про наукову школу "Теоретичні та методологічні проблеми літературознавства" // Інтим письменницької праці : літ.-крит. дослідження / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2013. – С. 404-407. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-2133-95-0
627159
  Пулинець О.С. Короткий нарис развитку естетичних вчень та теоретико-літературної думки : посібник до курсу теорії літератури / О.С. Пулинець. – Чернівці
Ч. 1. – 1968. – 75 с.
627160
  Пясковський Д.В. Короткий нарис розвитку астрономії в Київському університеті. / Д.В. Пясковський, 1955. – 21-28с.
627161
  Буртовий М. Короткий нарис розвитку законодавства про потерпілого у кримінальному процесі України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 4. – С. 120-123.
627162
  Караваев В. Короткий нарис розвитку й сучасного стану Зоологічного музею УАН / В. Караваев. – 26с.
627163
  Ряппо Я.П. Короткий нарис розвитку української системи народної освіти : посібник для вузів / Я. Ряппо. – [Харків] : Держвидав України, 1927. – 42 с.
627164
  Тимченко Роман Короткий нарис села Перебудова // Ніжинська старовина : ніжинознавчі студії № 3: науковий історико-культурологічний збірник / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Ніжин, 2007. – Вип. 3 (6). – С. 176-181. – ISBN 978-966-340-187-4
627165
  Тімірязев К.А. Короткий нарис теорії Дарвіна / К.А. Тімірязев ; пер. з 3-го рос. вид. – Київ ; Харків : Держсільгоспвидав, 1949. – 136 с.
627166
  Сунцова І.П. Короткий нарис фонетики імецької мови / І.П. Сунцова, 1950
627167
  Баранніков А. Короткий начерк новоіндійських літератур / А. Баранніков. – Харків-Київ, 1933. – 127с.
627168
  Савенко А.О. Короткий новогрецько-український словник юридичних та економічних термінів : близько 6 000 термінів / Андрій Савенко, Анна Столярова. – Київ : Логос, 2010. – 173 с. – ISBN 978-966-171-252-1
627169
   Короткий огляд виступів у рамках наукової конференції " Фінансова політика України за сучасних умов" // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 12 (205). – С. 24-68. – Бібліогр.: 16 назв
627170
  Назаров В.О. Короткий огляд гідрологічних досліджень р. Дніпра // 11-а Наукова сесія КДУ, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією / ім. Шевченка Т.Г. КДУ. – Київ, 1954. – С. 29
627171
  Назимко Є. Короткий огляд історії встановлення кримінальної відповідальності за залишення у небезпеці / Є. Назимко, Є. Пилипенко // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 6 (186). – С. 136-139
627172
  Авраменко А. Короткий огляд історії Кубанського козацького війська // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2007. – Т. 18 : Історія. – С. 155-185. – ISSN 1728-9572
627173
  Кобилянський Б.В. Короткий огляд історії мовознавства / Б.В. Кобилянський. – Київ, 1964. – 153с.
627174
  Горбачук Д. Короткий огляд історії офіційно-ділового стилю української літературної мови // Вісник Донбаського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Донбаський державний педагогічний університет. – Слов"янськ, 2013. – С. 120-128. – (Філологічні науки ; вип. 1)
627175
  Бережко К. Короткий огляд історії свідків Єгови в Україні / К. Бережко, В. Слюпіна // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії. – Львів, 2012. – Кн. 2. – С. 363-370. – ISBN 966-7379-70-1
627176
  Шарлеман В. Короткий огляд літератури по фавні Київщини / В. Шарлеман. – 97-106с.
627177
   Короткий огляд роботи. – К., 1929. – 35с.
627178
  Макарушка О. Короткий огляд руско-українькского письменьства від XI до XVIII столітя для ужитку молодежи / Написав Остап Макаpушка. – 2-е поправл. вид. – У Львові (Львів) : З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка під заpядом К. Беднаpського, 1906. – 68 с. – (Виданє Руского товариства педагогічного ; Ч. 50)
627179
  Еріш Метін Короткий огляд турецького мистецтва періоду республіканської доби // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 1. – С. 52-60. – ISSN 1608-0599
627180
  Пучина М. Короткий огляд юридичної освіти в Оксфордському університеті // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 4. – С. 137-144
627181
   Короткий оксфордський політичний словник = The concise Oxford dictionary of politics. – 2-ге вид. – Київ : Основи, 2006. – 789с. – ISBN 966-500-184-1
627182
  Берлинский М.Ф. Короткий опис Києва / М.Ф. Берлинский. – К, 1990. – 203с.
627183
  Берлинський М. Короткий опис Києва / М. Берлинський. – Київ, 1990
627184
  Воробйов В.П. Короткий підручник анатомії людини / В.П. Воробйов. – Київ
2. – 1938. – 661с.
627185
   Короткий підручник до науки німецької мови.. – 2-е вид. – Вецляр, 1918. – 32с.
627186
  Фингерт Б. Короткий підручник історичного матеріалізму / Б. Фингерт, М. Ширвіндт. – вид. 2-е випр. і доп. – Х, 1931. – 300с.
627187
  Гижа Р А. Короткий полдень в январе / Р А. Гижа. – М., 1978. – 287с.
627188
  Меніович С.Н. Короткий політехнічний довідник / С.Н. Меніович. – Київ, 1964. – 288с.
627189
  Меніович С.Н. Короткий політехнічний довідник / С.Н. Меніович ; За ред. В.Ф.Кілессо. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Радянська школа, 1981. – 240 с.
627190
   Короткий політологічний словник. – Київ, 1991. – 90с. – ISBN 5-8238-0008-8
627191
   Короткий політологічний словник. Біографічна частина. – Львів : [б. в.], 1994. – 412, [4] с.
627192
  Багратіон-Мухранська Короткий порівняльний аналіз символу зайця в українській та шотландській етносвідомості (гендерний аспект) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 36 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 19-23


  Стаття присвячена короткому порівняльному аналізу символу зайця в індоєвропейскій, українській та шотладській етносвідомості. Особлива увага приділяється гендерному апекту. Дослідження була проведене на основі фольклорних та історичних джерел та ...
627193
  Галич А.О. Короткий портрет у документальному тексті: акцент на відтворення зовнішності реальної особи // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 18-47. – (Філологічні науки ; № 2). – ISSN 2414-9594
627194
   Короткий психологічний словник. – Київ : Вища школа, 1976. – 191с.
627195
  Гом"єн Донна Короткий путівник Європейською конвенцією з прав людини / Гом"єн Донна. – Львів : Кальварія, 2000. – 182 с. – ISBN 966-7092-64-Х
627196
  Гом"єн Д. Короткий путівник Європейською конвенцією з прав людини / Донна Гом"єн; [пер. С. Ткачук]. – 3-тє вид. – Київ : Фенікс, 2006. – 192с. – ISBN 966-651-379-X
627197
  Гом`єн Донна Короткий путівник по Європейській конвенції з прав людини / Гом`єн Донна. – Львів : Кальварія, 1998. – 176с. – ISBN 966-7092-43-7
627198
   Короткий рекомендований список літератури про життя і діяльність Г.В. Плеханова / склав Буцько М.О. // Наукова сесія, присвячується 100-річчю з дня народження Г. В. Плеханова. – Київ, 1956. – С. 9-19
627199
   Короткий російсько-український словник для працівників бібліотек вищих навчальних закладів : (роздавальний матеріал). – Київ : НМК ВО, 1991. – 25 с.
627200
  Панфілов В. Короткий російсько-український словник електротехнічної термінології / В. Панфілов. – Київ, 1993. – 34 с.
627201
  Панфілов В. Короткий російсько-український словник електротехнічної термінології / В. Панфілов. – 2-ге вид. – Київ, 1998. – 52с. – ISBN 9667266249
627202
  Бова В.І. Короткий російсько-український словник поліграфічних і видавничіх термінів = Краткий русско-украинский словарь полиграфических и издательских терминов / уклад. : В.І. Бова, М.П. Доломіно. – Київ : Техніка, 1969. – 114 с.
627203
   Короткий російсько-український словник фізичних і математичних термінів. – Київ : КМУЦА, 1999. – 88с. – ISBN 966-598-016-5
627204
  Зарицький М.С. Короткий словник загальнонаукових когнітологічних комунікаційних і мовознавчих термінів / Микола Зарицький. – Київ : Карбон ЛТД, 2012. – 33, [2] с.
627205
   Короткий словник занять для розробки всесоюзного перепису населення 1937 року. – Київ, 1936. – 62 с., 1 стат л.
627206
  Панфілов М.Д. Короткий словник кінолюбителя. / М.Д. Панфілов. – К., 1971. – 128с.
627207
  Лесин В.М. Короткий словник літературознавчих термінів / В.М. Лесин, О.С. Пулинець. – К., 1961. – 371с.
627208
  Коломієць М.П. Короткий словник перифраз / М.П. Коломієць, Є.С. Регушевський ; за ред. М.М. Пилинського. – Київ : Радянська школа, 1985. – 152 с. – Бібліогр.: с. 145–150
627209
  Деркач П.М. Короткий словник синонімів української мови / П.М. Деркач. – Київ, 1960. – 209с.
627210
  Деркач П.М. Короткий словник синонімів української мови / П.М. Деркач. – Львів-Краків-Париж : Просвіта, 1993. – 209с.
627211
   Короткий словник страхових термінів. – Київ, 1998. – 64 с.
627212
  Охріменко М. Короткий старослов"янсько-український словник / М. Охріменко. – Вінниця, 1957. – 87с.
627213
   Короткий статистичний збірник "Україна та Німеччина" = Die Ukraine und Deutschland in Kurze. – Київ, 2000. – 40с. – ISBN 966-95683-9-0
627214
   Короткий статистично-економічний довідник Одеської области. – Одеса, 1932. – 120с.
627215
  Корінний М.М. Короткий термінологічний словник з української та зарубіжної культури / М.М. Корінний, Г.Г. Потапов, В.Ф. Шевченко. – Київ : Україна, 2000. – 184с. – ISBN 966-524-085-4
627216
   Короткий термінологічний словник із бібліографознавства та соціальної інформатики. – Київ : Книжкова палата України, 1998. – 115с. – ISBN 966-7308-19-7
627217
   Короткий термінологічний словник чинного законодавства: цінні папери та фондовий ринок
627218
  Бугай А.С. Короткий тлумачний математичний словник / А.С. Бугай. – Київ, 1964. – 428 с.
627219
   Короткий тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів. – Київ : КНЕУ, 2004. – 60с. – На обкл.: До 100-річчя Київського національного економічного університету. – ISBN 966-574-646-4
627220
   Короткий тлумачний словник термінів з УДК / Держ. наук. установа "Книжкова палата України імені Івана Федорова" ; [укладачі: М.Й. Ахвердова, Т.Е. Калініна, Н.І. Коханевська та ін.]. – Київ : Держ. наук. установа "Книжкова палата Укpаїни імені Івана Федорова", 2011. – 27, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 27. – ISBN 978-966-647-176-8
627221
   Короткий тлумачний словник української мови. – К., 1978. – 296с.
627222
   Короткий тлумачний словник української мови. – Київ, 1988. – 320 с.
627223
   Короткий тлумачний словник української мови : близько 7000 слів. – Київ : Просвіта, 2004. – 608 с. – ISBN 966-8547-27-6
627224
   Короткий тлумачний словник української мови : близько 7000 слів / за ред. Д.Г. Гринчишина ; [уклад.: Д.Г. Гринчишин та ін. ; наук. ред. О.Д. Пономарів]. – Київ : Просвіта, 2010. – 599, [1] с. – ISBN 966-8547-27-6
627225
   Короткий українсько-російський словник. – Київ : Знання, 1992. – 47с.
627226
   Короткий українсько-російсько-англо-німецький словник з економіки та менеджменту.. – Київ : Спалах, 1996. – 312с. – ISBN 5-7707-4215-1
627227
   Короткий філософський словник.. – 3-го вид. перероб. доп. – К., 1952. – 587с.
627228
   Короткий філософський словник.. – 4-е вид. доп. випр. – К., 1955. – 651с.
627229
   Короткий юридичний словник. – Київ : Політвидав України, 1989. – 189 с.
627230
  Чистяков А.Ф. Коротким - коли! / А.Ф. Чистяков. – М., 1962. – 36с.
627231
   Короткі відомості про партії, політичних діячів і газети капіталістичних країн. – К., 1935. – 61с.
627232
   Короткі відомості про партії, політичних діячів і газети капіталістичних країн. – Киъв, 1936. – 205с.
627233
  Аліменко О.С. Короткі голосні звуки у середньовічній корейській мові: дисоціативний занепад // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2014. – С. 7-13. – (Серія : Філологія ; т. 17, № 2). – ISSN 2311-0821
627234
  Конотопець Н.І. Короткі екскурсії в минуле : повісті та оповідання / Н.І. Конотопець. – Київ, 1990. – 164 с.
627235
   Короткі записки про знаменитих особистостей Китаю усіх епох. – Тайбей : Чженчжуншу, 1979. – 371с. – Видання китайською мовою. – ISBN 957-09-0348-1
627236
  Добрянський А. Короткі історичні записки про місто Самбір (1241-1779) // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 289-296. – ISBN 978-617-7023-51-6
627237
  Яновський Ю. Короткі історії : оповідання / Ю.І. Яновський. – Львів, 1940. – 124 с.
627238
  Смоліч А. Короткі курс географії Беларусі / А. Смоліч. – Менск, 1925. – 352с.
627239
   Короткі матеріяли про діяльність Харківської споживспілки за 1927-28 операційний рік. – 10с.
627240
  Ярославський О. Короткі нариси з історії ВКП (б) / О. Ярославський. – Х
1. – 1931. – 280с.
627241
  Радь Т. Короткі нариси з історії родоводу Івана Радя: між Репедем і Щавним (до 60-ліття від дня народження) / Т. Радь, А. Тавпаш // Лемківський календар на 2017 рік / Всеукр. т-во "Лемківщина" ; Фундація дослідж. Лемківщини у Львові ; [редкол.: М. Литвин, О. Кровицька, С. Гавенко та ін.]. – Львів : [б. в.], 2016. – С. 109-113. – (Бібліотека Лемківщини ; ч. 66). – ISBN 978-966-02-8122
627242
  Щербаненко Д. Короткі новели // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 7/8. – С.123-146. – ISSN 0208-0710
627243
  Овад Я. Короткі оповідання / Ярослав Овад. – Львів, 2001. – 143 с.
627244
  Васильєва О.І. Короткі підсумки вивчення біоморфологічних особливостей та схожості насіння тюльпанів з природи та інтродукованих в умовах Середнього Поволжя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 11-12. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Дана характеристика морфологических особенностей семян шести дикорастущих и интродуцированых видов тюльпанов. Изучена их лаборатория и полевая всхожесть. The main morphological features of seeds and the level of laboratory and field germination were ...
627245
   Короткі правила опису книг : Посіб. для масових бібліотек. – Харків : Вид-во Кн. палати УРСР, 1962. – 116с.
627246
  Жулинський М. Короткі спалахи пам"яті буття // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 7-8 жовтня (№ 181/182). – С. 21


  Вацлав Гавел: на останньому самодопиті. До 80-річчя від Дня народження.
627247
  Смотрич О. Короткі спогади "відповідального секретаря" / до друку підгот. та приміт. Інни Нікітової // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 2. – С. 49-51. – ISSN 2411-4146
627248
  Троповський Л.Н. Короткі таблиці десяткової класифікації для невеликих бібліотек / Л.Н. Троповський. – Харків, 1947. – 63 с.
627249
   Короткі таблиці класифікації для сільських бібліотек. – К., 1959. – 80с.
627250
   Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – 446, [2] с. : іл. – Бібліогр. в прим. в кінці ст. – ISBN 978-617-7023-51-6
627251
  Кицан О. Короткі форми верлібру в сучасній українській і російській літературах // Волинь філологічна : текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2013. – Вип. 16 : Мова і вірш. – С. 46-58. – ISSN 2304-9383
627252
  Тетерина Д. Короткі штрихи історії ОУН та політична діяльність Юрія Бойка-Блохіна / Дарина Тетерина. – Мюнхен-Київ. – ISBN 966-7237-12-5
Т.2. – 1999. – 312 с. – До 70-річчя ОУН та 90-річчя з дня народження Ю.Бойка-Блохіна
627253
  Швецов С.А. Коротко и ясно. / С.А. Швецов. – М, 1952. – 48с.
627254
  Глазовий П.П. Коротко і ясно : гуморески / П.П. Глазовий. – Київ, 1965. – 126 с.
627255
  Круглов Ю.М. Коротко кажучи / Ю.М. Круглов. – К, 1959. – 111с.
627256
   Коротко о главном // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2011. – № 2. – С. 8-11 : Фото
627257
  Борисова И.В. Коротко о книгах : [П.В. Рябов. Философия классического анархизма (Проблема личности). - М.: Вузовская книга, 2007. - 340 с.; М. Шелер. Философские фрагменты из рукописного наследия/ подгот. нем. текста к публ., пер. с нем., вступ. ст. и прим. М. Хорькова. - М.: Инстит // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 1. – С. 185-187. – ISSN 0042-8744
627258
  Айни С. Коротко о моей жизни / С. Айни. – Сталинабад : Таджикгосиздат, 1958. – 128 с., [1] л. портр. : портр.
627259
  Чабиева Т. Коротко о мусульманском образовании в Ингушетии // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 90-91
627260
  Гнучев В.Н. Коротко о программировании / В.Н. Гнучев. – М., 1959. – 12с.
627261
  Волоховский И.М. Коротко о профессиях / И.М. Волоховский, Г.Н. Ткачева. – Рига, 1973. – 198с.
627262
   Коротко о странах. – М., 1957. – 303с.
627263
   Коротко о странах. – М., 1959. – 340с.
627264
  Липова Г. Коротко про автора /Лілію Черкашину/ // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2001. – № 3. – С.53
627265
  Лавриненко Ю. Коротко про автора : Микола Зеров // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2001. – № 3. – С.83
627266
  Лотоцький Олександр Гнатович Коротко про автора Степана Смаль-Стоцького // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2001. – № 3. – С. 70-74
627267
  Баранов В. Коротко про важливе, або сучасний літературний процес та його творці // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2012. – № 1. – С. 146-147. – ISSN 0130-321Х
627268
   Коротко про ООН / Департамент громадської інформації Організації Об"єднаних Націй. – Київ, 2008. – 32с. : іл.
627269
  Поріцький В.І. Коротко про погоду / В.І. Поріцький. – Харків, 1930. – 31с.
627270
   Коротко про цікаве // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 31 серпня (№ 161). – С. 10


  Проректор КНУ імені Тараса Шевченка Володимир Бугров, про наймолодшого абітурієнта країни.
627271
  Маршак С.Я. Коротко, но ясно / С.Я. Маршак. – М., 1948. – 63с.
627272
  Стародубов В.Л. Короткобазисная параллактическая полигонометрия / В.Л. Стародубов, Я.А. Сундаков. – Москва : Госгеолтехиздат, 1963. – 308 с.
627273
   Коротков Павло Андрійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 278-279 : фото
627274
   Короткова Алла Яківна // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 54-55
627275
   Короткова Алла Яківна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 106-107 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
627276
   Короткова Алла Яківна // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 27. – С. 319 : фото
627277
   Короткова Алла Яківна (1939) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 60. – ISBN 966-95774-3-5
627278
  Кучеренко В.В. Коротковолновая аксимтотика функции Грина для уравнения +k2n2(X) : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 041 / Кучеренко В.В. ; МГУ , Физ. фак. – Москва, 1968. – 5 с.
627279
  Буслаев В.С. Коротковолновая асимптоматика в задаче дифракции на выпуклых телах : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Буслаев В. С.; ЛГУ. – Л., 1963. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
627280
  Дубровский В.А. Коротковолновая асимптотика для некоторых задач математической физики : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Дубровский В.А.; АН СССР. Ин-т прикладной математики. – Москва, 1967. – 14л.
627281
  Кирпичникова Н.Я. Коротковолновая асимптотика некоторых классово упругих волн : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Кирпичникова Н.Я.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 7л. – Бібліогр.:с.6-7
627282
  Леонтьев Евгений Алексеевич Коротковолновая асимптотика решения задачи дифракции на гладком выпуклом цилиндре : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Леонтьев Евгений Алексеевич; Акуст. ин-т АН СССР. – М., 1973. – 12л.
627283
  Малинин Р. Коротковолновая приемно-передающая радиостанция / Р. Малинин. – Харьков, 1935. – 224 с.
627284
   Коротковолновая радиоаппаратура. – М-Л, 1952. – 56с.
627285
   Коротковолновое излучение небесных тел : пер. с англ. – Москва : Иностранная литература, 1963. – 139 с.
627286
  Иванов-Холодный Коротковолновое излучение Солнца и некоторые вопросы физики ионосферы. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Иванов-Холодный Г.С.; МГУ. – М., 1966. – 24л.
627287
  Айзенберг Г.З. Коротковолновые антенны / Г.З. Айзенберг. – Москва : Связьиздат, 1962. – 815 с., [1] л. диагр. : черт., диагр.
627288
   Коротковолновые антенны / Айзенберг Г.Э. – Москва, 1985. – 535 с.
627289
   Коротковолновый конвертер. – М., 1936. – 96с.
627290
  Екимов Б.П. Короткое время бородатых / Б.П. Екимов. – Волгоград, 1977. – 176с.
627291
  Морару Н. Короткое замыкание / Н. Морару. – М., 1988. – 334с.
627292
  Мартьянов С.Н. Короткое замыкание. / С.Н. Мартьянов. – Алма-Ата, 1962. – 127с.
627293
  Иванова А.П. Короткое лето / А.П. Иванова. – М, 1984. – 62с.
627294
  Парыгина Н.Д. Короткое счастье. Дни весенние / Н.Д. Парыгина. – Тула, 1969. – 208с.
627295
  Дашевський А.І. Короткозорість у дітей шкільного віку / А.І. Дашевський. – Київ, 1969. – 48с.
627296
   Короткой очередью. – Донецк, 1963. – 122с.
627297
   Короткометражки. – Л., 1975. – 111с.
627298
  Всехсвятский С.К. Короткопериодическая комета Вольф 1 и ее происхождение. / С.К. Всехсвятский, 1950. – [17] с.
627299
   Короткопериодические колебаения электромагнитного поля Земли. – М., 1961. – 116с.
627300
  Аникиев В.В. Короткопериодные геохимические процессы и загрязнение океана / В.В. Аникиев. – Москва, 1987. – 192с.
627301
  Копничев Ю.Ф. Короткопериодные сейсмические волновые поля / Ю.Ф. Копничев. – Москва : Наука, 1985. – 176с.
627302
  Герасименко Н.П. Короткоперіодична етапність у розвитку грунтово-лесових покривів і рослинності Середнього Придніпров"я у післядніпровський час : регіональні проблеми ландшафтознавства та геоморфології // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 56. – С. 206-221 : Рис. – Бібліогр.: 31назва. – ISSN 0868-6939
627303
  Шерстюков Б.Г. Короткоперодные циклические изменения в нижней атмосфере / Б.Г. Шерстюков, В.Ф. Логинов. – М, 1986. – 86с.
627304
  Іванов М. Короткоствольна вогнепальна зброя як превентивний засіб самозахисту громадян в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 132-133
627305
  Дворецька І.А. Короткострокова мінливість висот стандартних ізобаричних рівнів над територією України та прилеглими територіями / І.А. Дворецька, М.В. Савенець // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2017. – № 3 (99). – С.41-46 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1561-4980
627306
  Савенець М.В. Короткострокова мінливість висотного розподілу показників вологості атмосфери над територією України та суміжними територіями // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 2 (45). – C. 68-76. – ISSN 2306-5680


  В статті подаються результати розрахунку короткотермінової мінливості відносної вологості та співвідношення суміші у нижній та середній тропосфері над територією України та суміжними територіями. Проведено аналіз кількісних показників сезонних моделей: ...
627307
  Курищук В.В. Короткострокове кредитування зовнішньоекономічної діяльності підприємств українськими банками // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 12 (91). – С. 143-148
627308
  Козінцева Л.М. Короткострокове прогнозування дат початку льодоставу та скресу р. Прип"яті біля м. Чорнобиля / Л.М. Козінцева, Л.Г. Будкіна, А.І. Лазебник // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 48-55 : Рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – (Географія ; Вип. 20)
627309
  Корепанов О.С. Короткострокове прогнозування пропозиції робочої сили на ринку праці України / О.С. Корепанов, Ю.І. Прус, Т.Г. Чала // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 216-222. – ISSN 2222-4459
627310
  Данилюк Р.Ю. Короткострокове фінансування комерційними банками міжнародної торгівлі : банківська справа // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 6. – С. 130-134
627311
  Соколик М.П. Короткостроковий прогноз заробітної плати в Україні // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 93-108 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1605-7988
627312
  Соколик М.П. Короткостроковий прогноз надходжень із прибуткового податку громадян в Україні / М.П. Соколик, М.П. Півень // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 108-122. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-7988
627313
  Целуйко В.Й. Короткостроковий прогноз та гендерні особливості клінічних проявів тромбоемболії легеневої артерії / В.Й. Целуйко, Л.М. Яковлева, С.М. Сухова // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2016. – № 6 (77). – С. 102-110. – ISSN 2224-0586
627314
  Буряченко А.Є. Короткострокові позички як інструмент оперативного бюджетного регулювання : бюджетна політика // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 3 (172). – С. 22-29 : Табл., рис. – Бібліогр.:14 назв
627315
  Крашенінник І. Короткострокові програми навчання інженерів-програмістів у закладах формальної і неформальної освіти України / І. Крашенінник, В.В. Осадчий // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е.,Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 54/55. – С. 72-82. – ISSN 2074-8922


  "...У статті проаналізований поточний стан впровадження у вищих навчальних закладах України програм підготовки майбутніх інженерів-програмістів зі скороченим циклом навчання."
627316
  Павлюк Олена Миколаївна Короткотермінове прогнозування процесів споживання електричної енергії на основі нейронних мереж з неітераційним навчанням : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.04 / Павлюк О.М.; МОНУ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
627317
  Шнирков О.І. Короткотермінові ефекти входження центральноєвропейських країн до економічної системи ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 2. – С. 115-118.
627318
  Гаврилець Ю.Д. Короткотривалі медіаефекти у молодіжних студентських групах (на матеріалі теленовин) : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Гаврилець Юрій Дмитрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 266 л. – Додатки: л. 202-266. – Бібліогр.: л. 180-201
627319
  Гаврилець Ю.Д. Короткотривалі медіаефекти у молодіжних студентських групах (на матеріалі теленовин) : автореф. дис. ... канд. із соц. комунікацій : 27.00.01 / Гаврилець Юрій Дмитрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 4 назви
627320
  Аляутдинов А.С. Корочанская каша / А.С. Аляутдинов. – Москва, 1963. – 24с.
627321
  Пашков И. Корочанские сады / И. Пашков. – Х., 1994. – 88с.
627322
  Нури З. Короче говоря : стихи / З. Нури; пер. с татар. – Москва : Современник, 1974. – 159 с.
627323
  Никольский Ю.Д. Короче говоря. / Ю.Д. Никольский. – Рига, 1980. – 99с.
627324
  Хочинский В.М. Короче... Афоризмы, каламбуры, шутки. / В.М. Хочинский. – Л., 1971. – 95с.
627325
  Горалик Л. Короче: сорок два довольно коротких рассказа // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 6. – С. 104-122. – ISSN 0130-7673
627326
  Павроз А.В. Корпоративизм : истоки, эволюция, современное состояние // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.50-61. – (Социология и политология ; № 4). – ISSN 0201-7385
627327
  Гончар В.М. Корпоративізм як модель взаємодії держави і громадянського суспільства : Дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.02 - політичні інститути та процеси / Гончар В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 176л. – Бібліогр. : л.157-176
627328
  Гончар В.М. Корпоративізм як модель взаємодії держави і громадянського суспільства : Автореферат дис. ... канд.політичних наук: спец. 23.00.02-Політичні інститути та процеси / Гончар В.М.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18с. – Бібл.: 6 назв
627329
  Артеменко М.Г. Корпоративізм як форма реалізації корпоративної культури / М.Г. Артеменко, С.О. Разумовський // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 3 (37). – С. 140-144
627330
  Тільчарова К.О. Корпоративна академічна культура в дискурсі ідеї університету // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2015. – Вип. 1 : Педагогічні науки. – C. 254-261


  У науковому пізнанні ідея університету набуває важливого значення. По-перше, вона підсумовує досвід попереднього розвитку знання в галузі становлення університетів. По-друге, виступає основою для узагальнення, об"єднання знання про різні моделі вищої ...
627331
  Костенко Л. Корпоративна взаємодія бібліотек у мережевому середовищі // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / ЦНТБ горно-металлургического комплекса Украины. – Днепропетровск, 2011. – Вып. 4. – С. 63-65


  Семінар "Корпоративна взаємодія бібліотек у мережевому середовищі ", 4-6 жовтня 2011 р., м.Київ, НБУВ
627332
  Дзюба Д.Й. Корпоративна взаємодія бібліотек України для дітей у мережевому середовищі / Д.Й. Дзюба, В.М. Красножон // Короленківські читання 2015 "Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку" : матеріали XVІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 8 жовт. 2015 р.) : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.] ; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2016. – Ч. 2. – С. 59-67
627333
  Клименко О. Корпоративна взаємодія наукових бібліотек в умовах формування суспільства знань: базові засади // VII Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційний простір бібліотеки" : Львів, Україна, 18-19 трав. 2017 : тези доп. / "Інформаційний простір бібліотеки", міжнар. наук.-практ. конф. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – С. 23-24. – ISBN 978-966-941-056-6
627334
  Яншина А.М. Корпоративна відповідальність фінансових транснаціональних компаній // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 1 (206). – С. 113-123 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв
627335
  Спасибо-Фатеева Інна Корпоративна власність // Українське комерційне право : Науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2006. – № 7 : Правові аспекти корпоративних відносин. – С. 25-41.
627336
  Спасибо-Фатєєва Корпоративна власність // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2006. – № 10. – С. 45-59
627337
  Головко Л.О. Корпоративна власність в Україні: теоретичний аспект // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 7/8 ( 98/99). – С. 18-22
627338
  Теплінський Г.В. Корпоративна власність у контексті здійснення управління корпораціями // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 3 (142). – С. 162-167
627339
  Сірко А. Корпоративна власність у транзитивній економіці // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 2. – С.57-64. – ISSN 0131-775Х
627340
  Гридасова Г. Корпоративна дипломатія транснаціональних корпорацій // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 163-166
627341
  Бакуменко Л.Г. Корпоративна діяльність бібліотек: термінологічний підхід // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2007. – Вип. 19. – С. 140-147. – ISBN 966-7352-66-8


  На основі аналізу та порівняння термінів "діяльність", "координація", "кооперація", "кооперування", "корпоративність", "корпоратизм" сформульовано і наводиться визначення нового бібліотечного терміна "корпоративна діяльність бібліотек".
627342
  Денисенко Н.Г. Корпоративна каталогізація і національна електронна бібліотека: вимоги часу та реалізація проектів в Україні // Сучасна бібліотека: філософія, інновації, якість роботи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23-26 квіт. 2013 р.) / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка ; Наук.-техн. б-ка нац. техн. ун-ту "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров, С.А. Бука, В.О. Оніщенко та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 43-51. – ISBN 978-966-285-103-8
627343
  Вінник О.М. Корпоративна конфліктологія як новий напрямок науки господарського права // Вісник Вищого арбітражного суду України : Київ, 2000
627344
  Івахненков С. Корпоративна корупція та функції аудиторів: світовий досвід // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; редкол.: Єфіменко В.І., Голов С.Ф., Калюжна Є.Л. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11/12. – С. 2-8
627345
  Бала О.І. Корпоративна культура - чинник соціально-економічного розвитку організації // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 567 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 6-11. – ISSN 0321-0499
627346
   Корпоративна культура : Навчальний посібник. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 403с. – ISBN 966-8253-58-2
627347
  Богун Н. Корпоративна культура в бібліотеці : (за матеріалами зарубіжних фахових періодичних видань) // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2013. – № 1 (59). – С. 11-13
627348
  Корнещук В.В. Корпоративна культура в закладах освіти // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 41. – С. 217-223. – ISSN 2304-4470


  У роботі окреслено загальні теоретичні засади корпоративної культури, доведено необхідність її вивчення та розвитку для забезпечення ефективної діяльності установ, зокрема освітніх. Подано результати кількісного та якісного аналізу результатів ...
627349
  Кривоносова О. Корпоративна культура в контексті перспективного розвитку сучасних бібліотек / Олена Кривоносова // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2015. – № 1 (1). – С. 7-10


  Стаття присвячена актуальним питанням впливу корпоративної культури на успішну діяльність і розвиток книгозбірні, розкриває сутність поняття, розглядає рівні і структурні компоненти та ефективність практичного використання типології корпоративної ...
627350
  Кривоносова О. Корпоративна культура в контексті перспективного розвитку сучасних бібліотек // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 44. – С. 191-199. – ISSN 2224-9516


  Висвітлено актуальні питання впливу корпоративної культури на діяльність і розвиток книгозбірні, розкрито сутність поняття, розглянуто рівні та структурні компоненти, ефективність практичного використання типології корпоративної культури бібліотеки. ...
627351
  Подолян Г.П. Корпоративна культура в контексті соціально-філософського аналізу // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 35-37
627352
  Кудря Я.В. Корпоративна культура в машинобудуванні: сутність, функції, етапи формування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 89-99. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті визначено сутність корпоративної культури, функції та етапи її формування на машинобудівних підприємствах на основі нових підходів до генерування теоретико-прикладного наповнення.
627353
  Кудря Ярослав Валерійович Корпоративна культура в машинобудуванні: сутність, функції, етапи формування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 89-99. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті визначено сутність корпоративної культури, функції та етапи її формування на машинобудівних підприємствах на основі нових підходів до генерування теоретико-прикладного наповнення.
627354
  Кам"янська О.В. Корпоративна культура в системі управління інноваційним підприємством // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 8. – С. 23-24
627355
  Огієнко С.О. Корпоративна культура в сучасному вузі // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2003. – № 579-1 : Наука, культура, постмодерн. – С. 136-143. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
627356
  Туленков М.В. Корпоративна культура в управлінні зайнятістю: сутність, типологія, механізми / М.В. Туленков, О.С. Ковтун // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2015. – № 3 (44). – С. 42-46
627357
  Парсяк В.Н. Корпоративна культура вищих навчальних закладів: сутність і складові : економіка та управління підприємствами / В.Н. Парсяк, І.М. Драгомірова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 2 (92). – С. 97-104 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
627358
  Романовський О. Корпоративна культура вищого навчального закладу / О. Романовський, Ю. Романовська, О. Романовська // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 11 (971). – С. 69-74. – ISSN 0131-6788
627359
  Дмитренко М.Й. Корпоративна культура і культура трудового колективу: до методології розрізнення // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 10 (114), жовтень. – С. 6-12. – ISSN 2077-1800
627360
  Веремчук Р.О. Корпоративна культура організації та ЇЇ вплив на систему розвитку персоналу // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 554 : Проблеми економіки та управління. – С. 240-245. – ISSN 0321-0499
627361
  Ковтун О.С. Корпоративна культура організації у структурно-функціональному вимірі // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2013. – № 4 (37). – С. 49-52
627362
  Сіренко А.П. Корпоративна культура підприємства та її стан на підприємствах України / А.П. Сіренко, Р.А. Якименко // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Дергачова В.В. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 172-179. – ISSN 2310-5534
627363
  Гриненко А. Корпоративна культура соціально-відповідального банку / А. Гриненко, М. Іщанова // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2015. – № 2. – С. 11-17 : рис. – Бібліогр.: 12 назв
627364
  Єрмошенко А.М. Корпоративна культура страховика : економіка та управління підприємствами / А.М. Єрмошенко, Л.В. Єрмошенко // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 2. – С. 48-53 : Табл., рис. – Бібліогр.: 22 назви. – ISSN 1993-6788
627365
  Горбенко Н.В. Корпоративна культура сучасного університету: підходи до визначення сутності // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 8 (112), серпень. – С. 47-52. – ISSN 2077-1800
627366
  Названова Л. Корпоративна культура та її вплив на діяльність вищих навчальних закладів України / Л. Названова, Г. Лузан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 104-107. – (Економіка ; Вип. 86/87). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто еволюцію підходів до розуміння сутності та змісту поняття "корпоративна культура", визначено фактори, які викликають необхідність формування та управління культурою організації та ведуть до зміни останньої, а також виявлено основи, тенденції ...
627367
  Дмитренко М.Й. Корпоративна культура та її екзистенціональний смисл // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 9 (113), вересень. – С. 27-32. – ISSN 2077-1800
627368
  Шедяков В. Корпоративна культура та розвиток виробничої демократії: поєднання логік антикризових заходів і переходу до економіки знань // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 11 (325). – С. 25-31. – ISSN 1810-3944
627369
  Панченко Є.Г. Корпоративна культура та розвиток інтелектуального потенціалу українських підприємств в умовах перехідної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 37-51.


  Стаття присвячена аналізу взаємодії різних типів корпоративної культури та інтелектуального потенціалу підприємств шляхом використання тесту з креативного менеджменту, обґрунтуванню методів підвищення рівня цього потенціалу для українських ...
627370
  Семикіна М.В. Корпоративна культура та якість людського капіталу: особливості взаємовпливу / М.В. Семикіна, Т.О. Беляк // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2015. – С. 58-75. – (Економічні науки ; вип. 28)
627371
  Захарчин Г.М. Корпоративна культура як модель співіснування суб"єктів ринкового середовища // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2007. – Актуальні проблеми ринкової економіки. – С. 167-173. – (Економічні науки ; Вип. 2)
627372
  Кубко В. Корпоративна культура як об"єднальна основа вищих навчальних закладів // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 11 (184). – С. 43-46. – ISSN 2076-9326
627373
  Кубко В.П. Корпоративна культура як основа модернізації вищої освіти України // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 5 (145). – C. 42-47. – ISSN 2077-1800
627374
  Калініна К.М. Корпоративна культура як показник конкурентоспроможності університету Донбасу (на прикладі Луганського національного університету імені Тараса Шевченка // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 6 (80). – С. 98-101. – ISSN 2077-1800
627375
  Мошек Г.Є. Корпоративна культура як фактор підвищення ефективності підприємства / Г.Є. Мошек, А.В. Семенчук // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 141-145. – ISBN 966-79-75-57-7
627376
  Чайка Г.Л. Корпоративна культура як фактор підвищення конкурентоспроможності організації / Г.Л. Чайка, Н.М. Довгалюк // Науковий вісник Київського гуманітарного інституту : науково-методичний часопис / Київський гуманітарний інститут. – Київ, 2007. – С. 83-88. – (Економічні науки ; № 1)
627377
  Россоха М.Ю. Корпоративна культура як фактор успішності організації // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2012" : зб. матеріалів ХIV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 19-20 квіт. 2012, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О, Богатирьов та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2012. – С. 98-99. – (Серія "Економіка, підприємництво, туризм")
627378
  Лозова Г.М. Корпоративна культура як фактор формування конкурентних переваг фірми // Теоретичні та прикладні питання економіки : Збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 8. – С. 102-106. – ISBN 966-7131-74-2 "Вікар"
627379
  Александрова О.С. Корпоративна культура як чинник становлення і розвитку сучасного університету // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2015. – Вип. 3 (44). – C. 21-26. – (Серія: Філософія освіти). – ISSN 1609-8595
627380
  Ковтун О.С. Корпоративна культура як чинник управління господарською організацією : дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.04 / Ковтун Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 176 арк. – Бібліогр.: арк. 158-176
627381
  Ковтун О.С. Корпоративна культура як чинник управління господарською організацією : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.04 / Ковтун Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 15 с. – Бібліогр.: 15 назв
627382
  Андрущенко Г.І. Корпоративна культура, організаційна культура, довіра: діалектика взаємозв"язку феноменів // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 9 (25). – С. 100-113. – ISSN 2411-4413
627383
  Тимошенко Н.Л. Корпоративна культура: діловий етикет : Навч. посіб. / Н.Л. Тимошенко. – Київ : Знання, 2006. – 391с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-080-6
627384
  Беляк Т.О. Корпоративна культура: доцільність якісних змін з урахуванням пріоритетів інноваційного розвитку // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2014. – С. 129-136. – (Економічні науки ; вип. 4 (56)). – ISSN 2310-8185
627385
  Синицька О.І. Корпоративна культура: зарубіжний та вітчизняний досвід // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 12 (139). – С. 229-234
627386
  Артеменко М.Г. Корпоративна культура: сутність і функції // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – Вип. 28. – С. 58-71
627387
  Ярова М.А. Корпоративна культура: сучасне тлумачення та зарубіжний досвід / М.А. Ярова, А.С. Пасєка // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2012" : зб. матеріалів ХIV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 19-20 квіт. 2012, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О, Богатирьов та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2012. – С. 140-142. – (Серія "Економіка, підприємництво, туризм")
627388
  Геренко С. Корпоративна модель компетенцій як джерело створення конкурентних переваг організації / С. Геренко, В. Приймак, А. Чорний // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (30). – С. 351-363


  Розкрито сутність поняття компетенція та основні особливості застосування корпоративної моделі компетенцій. Охарактеризовано залежність цілей впровадження, шляхів формування та використання моделі компетенцій від рівня зрілості компанії. На прикладі ...
627389
  Шморгун О. Корпоративна модель суспільного устрою: світовий досвід та стратегічні перспективи // Молода нація : альманах: спецвипуск / Видавництво "Смолоскип". – Київ, 2011. – № 52 : Україна і Світ на перетині епох. Матеріали круглих столів "Україна у пошуках ідентичності : проблеми і перспективи"; "Постпомеранчева Україна: ідеології, технології, утопії". – С. 148-166. – ISBN 966-7332-13-6
627390
  Соляр С. Корпоративна нормотворчість інститутів громадянського суспільства // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 4 (63). – С. 80-87. – ISSN 1993-0909
627391
  Кудря Я.В. Корпоративна політика // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 567 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 73-80. – ISSN 0321-0499
627392
  Жорнокуй Ю. Корпоративна природа відносин між акціонером і акціонерним товариством // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 11. – С. 49-56. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
627393
  Кочкіна Н.Ю. Корпоративна релігія у системі стратегічного управління підприємством / Н.Ю. Кочкіна, О.М. Хоменко // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 46-48. – ISSN 1728-6220
627394
  Баюра Д.О. Корпоративна реструктуризація як інструмент забезпечення формування економіки знань в Україні // Тези доповідей I Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми економіки та управління підприємствами України в умовах Європейської інтеграції" : 21–22 квіт. 2016 р., м. Дніпропетровськ / "Сучасні проблеми економіки та управління підприємствами України в умовах Європейської інтеграції", міжнар. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ : ДВНЗ УДХТУ, 2016. – С. 63-66. – ISBN 978-966-8018-78-7
627395
  Баюра Д.О. Корпоративна реструктуризація як чинник підвищення ефективності корпоративного управління // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 12 (91). – С. 3-7
627396
  Баюра Д.О. Корпоративна реформа в Україні: системний підхід до формування ринкової соціально-орієнтованої моделі корпоративного управління // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (32). – С. 15-22


  У статті визначено ключові напрями удосконалення вітчизняної моделі корпоративного управління із урахуванням аналізу існуючих проблем та необхідності розвитку корпоративної соціальної відповідальності, наглядової практики, захисту прав акціонерів та ...
627397
   Корпоративна соціальна відповідальність : моделі та управлінська практика : посібник / [Саприкіна М.А. та ін. ; за ред. Редькіна О.С.]. – Київ : Фабований лист, 2011. – 470, [8] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розділу
627398
  Катихін Є.О. Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу та її основні принципи // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 3 (54). – С. 83-86. – Бібліогр.: 18 назв
627399
  Ковальчук Ю. Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу як фактор отримання конкурентних переваг // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 77-79
627400
  Марущак Н. Корпоративна соціальна відповідальність в Україні у контексті світового досвіду // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 68-71. – (Економіка ; Вип. 138). – ISSN 1728-3817


  Висвітлюється поняття корпоративної соціальної відповідальності як загальноприйнятої світової практики. Зазначено форми, принципи та моделі соціальної відповідальності бізнесу. Розглянуто питання розвитку концепції соціальної відповідальності в ...
627401
  Катихін Є.О. Корпоративна соціальна відповідальність та практики у деяких її напрямах // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 1 (56). – С. 79-83. – Бібліогр.: 5 назв
627402
  Лебедєв І.В. Корпоративна соціальна відповідальність у контексті впровадження концепції гідної праці : наук. монографія / Лебедєв І.В. – Одеса : Атлант, 2014. – 375, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 263-308. – ISBN 978-617-7253-03-6
627403
  Ситенко Д.Д. Корпоративна соціальна відповідальність як інструмент забезпечення людського, екологічного та економічного розвитку підприємства // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: А.Г. Шегда, Г.М. Филюк, Д.О. Баюра [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 13. – С. 15-22
627404
  Нетреба М.М. Корпоративна соціальна відповідальність як складник ефективних PR-комунікацій // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 20, (липень - грудень). – С. 64-67


  Розглядається практика використання українськими компаніями інструменту корпоративної соціальної відпові дальності для досягнення бізнес-цілей, у тому числі за рахунок організації на КСВ PR-діяльності. Моделі корпора тивної соціальної відповідальності ...
627405
  Баюра Д.О. Корпоративна соціальна відповідальність як складова підвищення ефективності системи корпоративного управління // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 60-63. – (Економіка ; Вип. 113/114). – ISSN 1728-3817


  В статті проаналізовано сутність корпоративної соціальної відповідальності компаній з урахуванням міжнародного та вітчизняного досвіду. Визначено основні функції корпоративної соціальної відповідальності, місце та роль Звіту про корпоративну соціальну ...
627406
  Буян О.А. Корпоративна соціальна відповідальність як стратегія конкурентоспроможності для малих та середніх підприємств // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 1. – С. 422-429
627407
  Шехайтлі К.М. Корпоративна соціальна відповідальність як фактор підвищення конкурентоспроможності телевізійної компанії // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 5. – С. 140-144. – ISSN 2306-6806
627408
  Нетреба М.М. Корпоративна соціальна відповідальність як фундамент для побудови ефективних PR-комунікацій // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 239-242


  У статті розглядається практика використання українськими компаніями інструменту корпоративної соціальної відповідальності для досягнення бізнес-цілей, зокрема, за рахунок налагодження на основі КСВ PR-діяльності. Моделі корпоративної соціальної ...
627409
  Гражевська Н. Корпоративна соціальна відповідальність як чинник нагромадження новітніх форм капіталу в сучасній ринковій економіці / Н. Гражевська, А. Мостепанюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018


  Висвітлено роль і значення корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) як важливого чинника нагромадження інтелектуального, соціального, репутаційного та культурного капіталів, що забезпечують підвищення глобальної конкурентоспроможності сучасних ...
627410
  Супрун Н.А. Корпоративна соціальна відповідальність як чинник сталого розвитку // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 61-74. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1605-7988
627411
  Колот А. Корпоративна соціальна відповідальність, соціальна звітність та аудит як сучасні інститути і технології соціального розвитку // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 3. – С. 3-9
627412
  Колот А. Корпоративна соціальна відповідальність: еволюція та розвиток теоретичних поглядів // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2013. – № 4. – С. 5-27 : табл., рис. – ISSN 1811-3141
627413
  Лебедєв І. Корпоративна соціальна відповідальність: концепція і модель для України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 5. – С. 13-19 : рис. – Бібліогр.: 18 назв
627414
  Патрікац Л. Корпоративна соціальна відповідальність: мода, феномен чи обов"язковий елемент громадянського суспільства // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 38-41.
627415
  Жмай О.В. Корпоративна соціальна відповідальність: перспективи та можливості серед підприємств малого та середнього бізнесу в Україні // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т. – Одеса, 2015. – Т. 14, вип. 2 (30). – С. 185-193. – ISSN 2413-9998
627416
  Колот А.М. Корпоративна соціальна відповідальність: сучасна філософія, проблеми засвоєння // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 3 (628). – С. 70-82. – ISSN 0131-775Х
627417
  Грушевська Ю. Корпоративна соціальна відповідальність: управління зовнішніми комунікаціями організації // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 14. – С. 3-9. – ISSN 2078-1911
627418
  Гайдученко Ю.О. Корпоративна соціальна відповідальность в українському бізнес-середовищі / Ю.О. Гайдученко, І.А. Рядинська // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 177-187. – (Економіка ; вип. 15). – ISSN 2312-2404
627419
  Дерун І. Корпоративна соціальна звітність як додаток до фінансової звітності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 10-17. – (Економіка ; вип. 10 (175)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано сутність та значення корпоративної соціальної звітності в управлінні організацією. Визначено основні переваги та недоліки її впровадження в іноземній та вітчизняній практиці. Розкрито основні методологічні підходи до формування ...
627420
   Корпоративная адвокатура : курс лекций для специализированной учебной сессии. – Ташкент : Консаудитинформ-Нашр
Кн. 1. – 2004. – 352 с.
627421
  Донцов А.И. Корпоративная безопасность в условиях глобализации / А.И. Донцов, Ю.П. Зинченко // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 12-16. – (Психология ; № 4). – ISSN 0201-7385
627422
  Бусыгина И.С. Корпоративная безопасность и "самость" организации: акмеологический подход // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2010. – № 4 (64). – С. 240-251
627423
  Кузина О. Корпоративная благотворительность и корпоративная филантропия: экономико-социологический анализ / О. Кузина, М. Чернышева // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 3. – С. 115-130. – Библиогр.: 58 назв. – ISSN 0042-8736
627424
  Дрозд О. Корпоративная каталогизация и формирование общего электронного ресурса / О. Дрозд, В. Мыхлик // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2011. – № 5. – С. 26-29. – ISSN 1029-7200
627425
  Спивак В.А. Корпоративная культура / В.А. Спивак. – Санкт-Петербург : Питер, 2001. – 352с. – (Ключевые вопросы). – ISBN 5-318-00167-Х
627426
  Цукерман Ю.А. Корпоративная культура библиотеки: научные и теоретические аспекты // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2012. – № 5 (49). – С. 208-212. – ISSN 1997-0803


  Статья посвящена рассмотрению сложного и многоаспектного понятия "корпоративная культура библиотек". Делается вывод, что сегодня библиотекам необходимо перейти на новый стиль управления и корпоративной культуры, который подразумевает отказ от ...
627427
  Беляева М.И. Корпоративная культура вуза как ресурс организационного развития // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 4 (май). – С. 45-48. – ISSN 0321-0383


  На примере НовГУ в статье рассмотрено влияние корпоративной культуры вуза на его организационное развитие, раскрыты и обоснованы условия реализации ресурсного потенциала культуры вуза, а также представлена модель взаимосвязи объектов организационного ...
627428
  Смирнова И.А. Корпоративная культура как акмеологический феномен // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2010. – № 4 (64). – С. 252-265
627429
  Койчева Т.И. Корпоративная культура как социокультурныйфеномен // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 109-114. – (Педагогічні науки ; № 3 (50), вересень). – ISSN 2078-2128


  Рассматриваются особенности и функции корпоративной культуры университета, как организации особого типа.
627430
  Мастеница Е.Н. Корпоративная культура музея // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2012. – № 6. – С. 65-70. – ISSN 2073-9702


  Музей рассматривается в двух аспектах: как структурное подразделение предприятия, организации или фирмы, призванное формировать внутреннюю корпоративную культуру организации, и как исторически сложившаяся институция, имеющая свой собственный "фирменный ...
627431
  Похолков Ю.П. Корпоративная культура российских технических университетов / Ю.П. Похолков, В.А. Пушных, М.В. Митрофанова // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 9 (октябрь). – С. 66-71. – ISSN 0321-0383
627432
  Гандапас Р. Корпоративная культура. Огнем и мечом // Антикризисный менеджмент / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2007. – № 12. – С. 23-26.
627433
  Борейко Татьяна Корпоративная культура: опытом деляться практики : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 1. – С. 24-25 : Фото
627434
  Галагузов А.Н. Корпоративная культура: структурно-типологический анализ // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2007. – № 4. – С. 34-37
627435
  Либман А. Корпоративная модель региональной экономической интеграции / А. Либман, Б. Хейфец // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2007. – № 3. – С. 15-23. – ISSN 0131-2227
627436
  Газалиев А.М. Корпоративная модель учебно-научно- производственных объединений в Казахстане / А.М. Газалиев, А.З. Исагулов, И.В. Брейдо // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 6, июнь. – С. 14-18. – ISSN 1026-955X
627437
  Аврамова М. Корпоративная полнотекстовая база данных : "Центральные библиотеки субьектов Российской Федерации" как основа интерактивного информационно-методического взаимодействия / М. Аврамова, С. Басов // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ-Планета". – Санкт-Петербург, 2011. – № 21 (159). – С. 42-44. – ISSN 1727-4893
627438
  Поляков В.М. Корпоративная система управления качеством образования // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 12. – С 113-115. – ISSN 0869-3617
627439
  Лютов А.А. Корпоративная социальная ответственность и американские ТНК // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2010. – № 8 (488). – С. 117-126. – ISSN 0321-2068
627440
  Чернова Е.А. Корпоративная социальная ответственность и устойчивое развитие организации // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 126-127. – (Социология и политология ; № 4). – ISSN 0201-7385
627441
  Полищук Л. Корпоративная социальная ответственность или государственное регулирование: анализ институционального выбора // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 10. – С. 4-22. – ISSN 0042-8736
627442
  Мироседи С.А. Корпоративная социальная ответственность как фактор повышения прибыльности компании / С.А. Мироседи, В.А. Репринцев // Вопросы экономических наук / Изд-во "Компания Спутник+". – Москва, 2013. – № 3 (61). – С. 72-73. – ISSN 1728-8878
627443
  Чикусова М. Корпоративная социальная ответственность: нееобходимая реальность или современный тренд? // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2012. – № 3 (186). – С. 62-65
627444
  Петрунин Ю.Ю. Корпоративная социальная ответственность: поиск методологических оснований / Ю.Ю. Петрунин, В.М. Пурлик // Вестник Московского университета. Серия 21 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 19-33. – (Управление (государство и общество) ; № 3). – ISSN 0201-7385
627445
  Канаева О.А. Корпоративная социальная ответственность: проблемы интеграции в образовательные программы подготовки экономистов // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 157-171. – (Экономика ; Вып .3). – ISSN 1026-356X
627446
  Канаева О.А. Корпоративная социальная ответственость: эволюция теоретических взглядов // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 130-145. – (Экономика ; вып. 2). – ISSN 1026-356X
627447
  Воркачев С.Г. Корпоративная справедливость по-русски: "понятия" и "беспредел" как лексические инновации // Филологические науки : научные доклады высшей школы / М-во образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 4. – С. 85-96. – ISSN 0130-9730
627448
  Белов А.М. Корпоративная среда информационного обмена / Александр Михайлович Белов // Современная библиотека : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информ. центр сотрудничества "ЛИТЕРА" ; Изд. центр "Литера-Пресс". – Москва, 2013. – № 6 (36). – С. 72-75. – ISSN 2072-3849
627449
  Горячева К.С. Корпоративная устойчивость и организационная культура // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 2 (128). – С. 9-20 : рис. – Библиогр.: 62 назв. – ISSN 1993-6788
627450
  Тян В.В. Корпоративная этика и властные отношения в условиях модернизации общества: новые моменты // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2012. – № 1. – С. 30-36. – ISSN 1997-0803


  В статье с новых подходов рассматриваются проблемы корпоративной этики и властных отношений в условиях модернизации общества. Концепция обособленности корпоративной этики от этических основ государственной власти как фактора регуляции неформальных ...
627451
  Олтаржевський Д.О. Корпоративне видання як інструмент public relations // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 12, липень - грудень. – С. 5-9


  У статті досліджуються можливості використання корпоративних медіа в галузі зв"язків із громадськістю. The ways of usage of corporate media as a public relations" instrument are investigated in the article. В статье исследуются возможности ...
627452
  Слівінська Н. Корпоративне волонтерство: перспективи розвитку в Україні // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Вип. 20. – С. 91-94
627453
  Ніканьонок Ю. Корпоративне ДМС в умовах нестабільного ринку. Якого страховика вибрати? // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2010. – № 3. – С. 42-43. – ISSN 1810-7923
627454
  Волощенко Т.М. Корпоративне законодавство: на шляху до гармонізації з законодавством ЄС // Публічне і приватне право: конституційні засади та інноваційні тенденції : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конференції : тези наукових доповідей, (22 червня 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Н.І. Смеречинська]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 80-82. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-58-2
627455
  Дорошенко Г. Корпоративне законодавство: останні зміни // Юридична газета. – Київ, 2018. – 17 квітня (№ 16). – С. 33
627456
  Жихорська О.В. Корпоративне навчання персоналу класичних університетів: понятійно-термінологічний дискурс у контексті управлінської діяльності // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 8, ч. 1. – С. 118-122. – (Педагогічні науки). – ISSN 2045-146X


  У статті розглядається класичний університет як корпорація, характеризуєть- ся корпоративна освіта персоналу університету. Для визначення стратегічних завдань корпоративного навчання виділено цільові групи персоналу: академічний, науковий, ...
627457
  Сірко А.В. Корпоративне підприємництво як стратегічний напрям інституційних змін у перехідній економіці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 16-19. – (Економіка ; Вип. 63)


  Розглянуто економічну природу корпоративної форми підприємництва та роль інституту корпорації у розвитку ринкових відносин. Специфіка умов становлення та низька ефективність функціонування вітчизняних корпорацій на фоні загальноекономічних проблем ...
627458
  Поддєрьогін А.М. Корпоративне податкове планування у фінансовому управлінні підприємством : податкова політика / А.М. Поддєрьогін, В.К. Черненко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2011. – № 4 (185). – С. 47-54 : Табл. – Бібліогр.: 21 назва
627459
  Кравчук В.М. Корпоративне право : Науково-практичний коментар до законодавства та судової практики / Кравчук В.М. – Київ : Істина, 2005. – 720с. – ISBN 966-7613-76-3
627460
  Кравчук В.М. Корпоративне право : [науково-практичний коментар до законодавства та судової практики] / В.М. Кравчук. – Київ : Істина, 2008. – 720с. – ISBN 966-7613-76-3
627461
  Пашковська Т. Корпоративне право 2016: рекордні реформи // Юридична газета. – Київ, 2016. – 8 листопада (№ 45). – С. 30-31
627462
  Яценко І.С. Корпоративне право Республіки Польща : (основні положення) : наук.-практ. посіб. / І.С. Яценко. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 229, [3] с. – Бібліогр.: с. 226-228. – ISBN 978-966-667-300-1
627463
  Смітюх А.В. Корпоративне право у схемах : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / А.В. Смітюх. – Київ : Істина, 2011. – 244 с. – ISBN 978-966-8909-71-9
627464
  Смітюх А.В. Корпоративне право у схемах : навч. посібник / А.В. Смітюх ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечнікова, Екон.-прав. ф-т. – Вид. 5-те, змін. і допов. – Одеса : ОНУ, 2017. – 321, [1] с. : іл., табл., схеми. – Бібліогр.: с. 315-316 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-689-203-8
627465
  Мельник О.О. Корпоративне право України : [ навчально-практичний посібник із зразками документів ] / Мельник О.О. – Київ : ФОП Мельник О.О., 2008. – 368 с. – ISBN 978-966-1659-01-7
627466
   Корпоративне право України : підручник / Луць В.В. [ та ін. ] ; М-во освіти і науки України ; за заг. ред. В.В. Луця. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 384 с. – ISBN 978-966-667-392-6
627467
  Смітюх А.В. Корпоративне право України. Практикум : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / А.В. Смітюх. – Київ : Істина, 2011. – 182 с. : табл. – ISBN 978-966-8909-70-2
627468
  Васильєва В.А. Корпоративне право як об"єкт спадкових прав // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 127-130.
627469
  Кібенко О. Корпоративне право: Відповіді на запитання // Мала енциклопедія нотаріуса : Науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне підприємство "СТРАЙД". – Харків, 2005. – № 5. – С. 59-64
627470
  Третьякова Г. Корпоративне страхування життя як інструмент мотиваційного менеджменту // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2008. – № 2 (52). – С. 25-28
627471
  Цікало В. Корпоративне товариство: поняття, ознаки, організаційно-правові форми // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 6. – С. 48-50. – ISSN 0132-1331
627472
  Демб А. Корпоративне управління : Віч-на-віч з парадоксами / А. Демб, Ф.Ф. Нойбауер; Пер. з англ. – Київ : Основи, 1997. – 302с. – ISBN 9665000012
627473
  Задихайло Д.В. Корпоративне управління : Навчальний посібник для студ. вузів / Д.В. Задихайло, О.Р. Кібенко, Г.В. Назарова; МОНУ. – Харків : Еспада, 2003. – 688с. – ISBN 966-7870-32-4
627474
  Євтушевський В.А. Корпоративне управління : Підручник / В.А. Євтушевський; КНУТШ; Ін-т вищої освіти акад. педагогіч. наук України. – Київ : Знання, 2006. – 406с. – ISBN 966-346-081-4


  Розглянуто етапи розвитку і сучасний стан теорії та практики менеджменту якості, сучасні системи управління якістю продукції, послуг, навколишнім середовищем, роль маркетингу, стандартизації, метрології і персоналу в забезпеченні якості, прогнозування, ...
627475
  Чернявський А.Д. Корпоративне управління : Навч. посібник / А.Д. Чернявський, В.В. Кобржицький; МАУП. – Київ : МАУП, 2006. – 208с. – ISBN 966-608-428-7
627476
  Довгань Л.Є. Корпоративне управління : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Л.Є. Довгань, В.В. Пастухова, Л.М. Савчук. – Київ : Кондор, 2007. – 180с. – ISBN 978-966-351-182-5


  Мета посібника - надати допомогу в організації повсякденної праці як керівникам, які мають значний досвід роботи, так і студентам, слухачам шкіл бізнесу
627477
   Корпоративне управління : підручник для студентів вищих навчальних закладів / Мостенська Т.Л. та ін.; МОНУ; Національний ун-т харчових технологій; Національний авіаційний ун-т. – Київ : Каравела, 2008. – 384с. – ISBN 978-966-96076-9-0
627478
  Пуртов В.Ф. Корпоративне управління : підручник / В.Ф. Пуртов, Третяк В.П., М.М. Кудінова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – 363, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 316-328 та в кінці тем. – ISBN 978-966-623-776-0
627479
  Мальська П М. Корпоративне управління : підручник / М.П. Мальська, Н.Л. Мандюк, Ю.С. Занько. – Київ : Знання, 2012. – 348, [4] с. – Додатки: с. 282-348. – Бібліогр.: с. 261-268. – ISBN 978-966-346-821-1
627480
   Корпоративне управління : навч.посібник для студентів ВНЗ галузі знань "Менеджмент і адміністрування" / О.А. Гавриш [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : НТУУ "КПІ", 2012. – 444, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 433-444. – ISBN 978-966-622-479-1
627481
  Горинь М.О. Корпоративне управління : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / М.О. Горинь, О.С. Сенишин, Н.С. Чопко ; [ред. І.М. Лоїк] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2012. – 641, [1] с. : іл, табл. – На авантитулі зазнач.: 350-річчю Львівського нац. ун-ту ім. Івана Франка присвячується. – Бібліогр.: с. 627-634 та в кінці тем. – ISBN 978-966-613-923-1
627482
  Ігнатьєва І.А. Корпоративне управління : підручник для студ. вищ. навч. закладів / І.А. Ігнатьєва, О.І. Гарафонова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 599, [1] с. : іл., табл. – Термінол. слов.: с. 502-525. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-673-186-3
627483
  Малик І.П. Корпоративне управління акціонерними товариствами: інституціональне забезпечення : Автореф. дис. ...канд. економ. наук: 08.02.03 / Ірина Петрівна Малик; Наук.-дослід. ін-т Мин-ва економ. України. – Київ, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 27 назв
627484
  Костюк О.М. Корпоративне управління в банках Японії / О.М. Костюк, В.М. Фіронова // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2009. – Вип. 25. – С. 207-223
627485
  Криклій А.С. Корпоративне управління в банках: міжнародний досвід та процеси становлення в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 1. – С. 13-16.
627486
  Романюк В.М. Корпоративне управління в забезпеченні конкурентних переваг промислових підприємств : дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04 / Романюк Віталій Миколайович ; М-во освіти і нуки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т. – Київ, 2016. – 199, [27] арк. – Додатки: [27] арк. – Бібліогр.: арк. 178-199
627487
  Романюк В.М. Корпоративне управління в забезпеченні конкурентних переваг промислових підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Романюк Віталій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 18 назв
627488
  Бричко М.М. Корпоративне управління в контексті оцінки банківського сектора в умовах кризи // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 32. – С. 297-307
627489
  Андрійчук Р.В. Корпоративне управління в контексті розвитку теорій фірми і методологічних підходів до його становлення // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 11. – С. 42-49
627490
   Корпоративне управління в країнах з перехідною економікою: організаційно-економічні аспекти та сучасні проблеми : збірник матеріалів Міжнародного науково-практичного семінару, проведеного в ЧДІЕУ 8 червня 2007 року. – Чернігів : Деснянська правда, 2007. – 148с. – ISBN 978-966-502-404-0
627491
  Глущенко С.В. Корпоративне управління в країнах перехідної економіки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2004. – № 8. – С. 150-158
627492
  Баюра Д.О. Корпоративне управління в Україні в умовах євроінтеграції // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства. – Київ, 2014. – Вип. 28, т. 2. – С. 51-59


  У статті проаналізовано окремі шляхи удосконалення системи корпоративного управління в Україні виходячи із евроінтеграційних процесів. В статье проанализировано отдельные направления реформирования и усовершенствования существующей в Украине системы ...
627493
  Колосова Л. Корпоративне управління в умовах інформаційної економіки: проблеми та перспективи // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 12 (78). – С. 49-55.
627494
  Попік О.А. Корпоративне управління в умовах трансформації економічного розвитку // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету : Збірник науково-технічних праць / Український державний лісотехнічний університет. – Львів, 2002. – Вип. 12.6 : Сучасна економічна теорія та проблеми її застосування. – С.81-84. – ISBN 5-7763-2435-1
627495
  Мокряк В. Корпоративне управління великими промисловими підприємствами: сучасний стан та актуальні проблеми / В. Мокряк, Е. Мокряк // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 42-54. – ISSN 0131-775Х
627496
  Єфименко А. Корпоративне управління за Законом "Про акціонерні товариства": здобутки та помилки // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 9 (87). – С. 22-30
627497
  Єфименко А. Корпоративне управління за Законом "Про акціонерні товариства": здобутки та помилки // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 12 (90). – С. 75-82
627498
  Єфименко А. Корпоративне управління за законом України "Про акціонерні товариства" // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків : Страйд, 2009. – №4 (30)
627499
  Фролов П. Корпоративне управління і проблеми функціонування виконавчого органу - правління // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 2. – С. 41-46. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 0131-775Х
627500
  Рєзанова Н.С. Корпоративне управління на порозі XXI століття : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 1. – С. 13-19. – Бібліогр.: 6 назв
627501
  Ягмурджи А.В. Корпоративне управління підприємством: стан і розвиток економіко-правових засад // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2007. – № 2. – С. 160-164. – ISSN 1729-7206
627502
  Виноградова Н. Корпоративне управління та контроль у системі захисту корпоративних прав та інтересів акціонерів // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 4. – С. 158-166. – ISSN 1993-0909
627503
  Баюра Д.О. Корпоративне управління та форми контролю в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 280-289
627504
  Костюк О.М. Корпоративне управління у банках в умовах фінансової кризи: визначення пріоритетних напрямів розвитку // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2009. – № 2 (27). – С. 40-45
627505
  Березянко Т.В. Корпоративне управління як індикатор інституціональних змін в економіках перехідного періоду // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 1 (91). – С. 36-42. – ISSN 1993-6788
627506
  Казакова С.В. Корпоративне управління як механізм успішного функціонування економіки країни // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 4. – С. 182-185.
627507
  Воротін В. Корпоративне управління як необхідний елемент трансформаційного розвитку України // Вісник Української академії Державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 4. – С.96-104
627508
  Баюра Д. Корпоративне управління як об"єкт наукового дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 60-64. – (Економіка ; Вип. 99/100). – ISSN 1728-3817


  Визначено етапи розвитку корпоративного управління та досліджено сутність категорії "корпоративне управління" з урахуванням теорій власності. It is certain stages of development corporate governance and essence of a category "corporate governance".
627509
  Орлова Н.С. Корпоративне управління як основа розвитку ринкової економіки України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 3. – С. 72-73
627510
  Гаврилова А. Корпоративне управління як складова загальної теорії менеджменту // Наука молода : Збірник наукових праць Ради молодих вчених Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2004. – Вип. 2 : Економічні науки. – С. 8-11. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – ISBN 966-654-126-2
627511
  Єрмошенко А.М. Корпоративне управління як стратегічний чинник розвитку інтеграції страхових компаній з банками // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 200-208 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
627512
  Баюра Д.О. Корпоративне управління як фактор пожвавлення інвестиційного процесу в корпораціях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 26-29. – (Економіка ; Вип. 75/76). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто актуальні питання становлення й розвитку корпоративних та акціонерних відносин в Україні в умовах трансформації економіки. Наведено результати досліджень ефективності інвестиційних процесів залежно від розвитку системи корпоративного ...
627513
  Буряк П.Ю. Корпоративне управління: особливості розвитку в Україні : фінанси підприємств / П.Ю. Буряк, Б Н. Татарин // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 114-120 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв
627514
   Корпоративне управління: процеси, стратегії, технології : колект. монографія / [Абдуллаев К.Н. та ін.] ; за заг. ред. Шапошникова К.С. та ін. ; М-во освітиі науки України, Херсон. обл. осередок "Всеукр. асоц. політ. економії", Ф-т економіки і менеджменту Херсон. держ. ун-ту. – Херсон : Гельветика, 2015. – 535, [1] с. : іл., табл. – Текст англ., укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-916-057-7
627515
  Сазонець І.Л. Корпоративне управління: світовий досвід та механізми залучення інвестицій : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / І.Л. Сазонець. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 304с. – ISBN 978-966-364-666-4
627516
  Циганенко Г.В. Корпоративне управління: суть та роль в акціонерних товариствах // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2004. – С. 321-330. – Бібліогр.: на 31 пункт. – (Економічні наки ; Вип. 2). – ISSN 1728-4236
627517
   Корпоративне управління: сучасні світові тенденції розвитку та проблеми впровадження в Україні : збірник матеріалів I Всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих учених, 9-10 листопада 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищий навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана " ; [редкол. З.Є. Шершньова (відп. за вип.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – 83, [1] с. : іл. – Статті укр., рос. та англ. мовами. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-483-535-7
627518
  Буряк П.Ю. Корпоративне упрпавління: особливості розвитку в Україні / П.Ю. Буряк, Н.Б. Татарин // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 114-120
627519
  Бабяк Н.Д. Корпоративне фінансування в умовах нестабільності фінансового ринку / Н.Д. Бабяк, М.М. Самбірський // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 10 (239). – С. 116-125 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2305-7645
627520
  Зозульов О. Корпоративний бренд: сутність та особливості / О. Зозульов, М. Григораш // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2010. – № 2 (60). – С. 36-42. – ISSN 1606-3732
627521
  Стеблак Т. Корпоративний договір - новела корпоративного законодавства України // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 424-426
627522
  Коршун А. Корпоративний договір як спосіб запобігання корпоративним конфліктам // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 392-394
627523
  Порфімович О.Л. Корпоративний імідж міліції України / О.Л. Порфімович. – Київ : АВРИО, 2005. – 144с. – ISBN 966-96476-2-2
627524
  Підручна А.М. Корпоративний імідж: теоретичні та практичні проблеми формування // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей: спецвипуск / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2017. – Вип. № 2 (33). – С. 53-54
627525
  Батура О. Корпоративний капітал в умовах становлення і розвитку ринкових відносин в Україні / О. Батура, Т. Корягіна // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 10. – С. 51-57. – ISSN 0131-775Х
627526
  Яценко Борис Павлович Корпоративний комплекс і типологія корпоративних угрупувань Японії // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 3 : Географічний факультет. Геологічний факультет. – С. 113-119 : Фото. – Бібліогр.: 8 назв
627527
  Алексеєнко Л. Корпоративний контроль за приватизованими підприємствами в банківській діяльності : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 5. – С. 26-28
627528
  Ярощук О. Корпоративний контроль та методи його захисту // Наукові записки Тернопільського державного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 142-154. – ISSN 1815-3232
627529
  Шевченко Є. Корпоративний контроль та можливості його розповсюдження в Україні // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради: інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2001. – № 1. – С.18-21
627530
  Воловик О. Корпоративний конфлікт: стадії розвитку та фактори ризику інтересам підприємства // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 5. – С.45-49
627531
  Кепич Т.І. Корпоративний національно-індустріальний базис інноваційного розвитку Південної Кореї // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во фінансів України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010. – № 6 (53). – С. 58-63
627532
  Кологойда О.В. Корпоративний позов в акціонерних правовідносинах // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – C. 152-158. – ISSN 2219-5521
627533
  Берт С. Корпоративний секретар: впровадження в життя АТ // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 5. – С. 39-43.
627534
  Овчарова Л.П. Корпоративний сектор і його роль у сфері досліджень і розробок / Л.П. Овчарова, В.П. Бодеко, Ю.В. Хоменко // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18. – С. 71-80. – ISSN 2310-5534
627535
  Солов"ян Ю.О. Корпоративний сектор як основа інноваційного розвитку держави // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 1 (104). – С. 56-60
627536
  Рижак Л. Корпоративний університет і знецінення гуманітаристики: український контекст // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 81-88. – (Серія філософські науки ; вип. 17). – ISSN 2078-6999


  Розглянуто трансформацію університетської системи освіти в Україні в умовах утвердження глобальної капіталістичної системи, що спричинило корпоратизацію діяльності університету. З’ясовано соціогуманітарні наслідки глобалізації освітнього простору на ...
627537
  Курбатов С. Корпоративний університет як продукт взаємодії бізнесового та освітнього середовища в сучасних умовах // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (54). – С. 44-49. – ISSN 2078-1016


  Доводиться, що корпоративний університет є ефективним інструментом активізації взаємодії академічного та бізнесового середовища як на національному так і на глобальному рівні.
627538
  Сатушева К.В. Корпоративний університет як форма розвитку освітньо - професійного потенціалу підприємства / К.В. Сатушева, А.О. Полубєдова // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 31-39.
627539
  Звонков Є.Є. Корпоративні акти: природа, сутність та значення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 307-310. – ISSN 2219-5521
627540
  Лобановська І. Корпоративні бібліотечні проекти як засіб формування інформаційних ресурсів // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2017. – № 1 (7). – C. 38-41. – ISSN 2518-7341


  Досліджено питання застосування бібліотечних проектів у процесі формування інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу та надання повноцінного й багатоаспектного доступу до нього провідними освітянськими книгозбірнями для максимального задоволення ...
627541
  Мар"їна О.Ю. Корпоративні бібліотечні проекти як засіб формування соціокомунікаційного середовища // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2009. – Вип. 28. – С. 123-131


  Наведено огляд корпоративних бібліотечних проектів України, розглянуто програмно-проектну діяльність як засіб формування соціокомунікаційного середовища.
627542
  Франчук В.І. Корпоративні відносини в системі безпеки акціонерних товариств : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 11 (101). – С. 145-150 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
627543
  Спасибо-Фатєєва Корпоративні відносини й корпоративні спори // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 6. – С. 28-34.
627544
  Бродовський С.О. Корпоративні відносини як предмет цивільного права України // Актуальні питання цивільного та господарського права : Науково-практичне видання. – Харків, 2006. – № 1. – С. 15-19.
627545
  Жорнокуй В. Корпоративні відносини як складова предмета цивільного права // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н-д ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 9 (189). – С. 19-23
627546
  Бірюков О.М. Корпоративні групи у транскордонних банкрутствах // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 86-90.
627547
  Нечаєв Ю. Корпоративні договори в Україні: потрібна революція чи еволюція? / Ю. Нечаєв, А. Романчук // Юридична газета. – Київ, 2016. – 18 жовтня (№ 42). – С. 30-31
627548
  Іванець О. Корпоративні договори між учасниками ТОВ: чого чекати від законодавця? / О. Іванець, О. Руденко // Юридична газета. – Київ, 2017. – 21 березня (№ 13). – С. 20
627549
  Гурин М. Корпоративні договори. В очікуванні позитивних змін // Юридична газета. – Київ, 2016. – 18 жовтня (№ 42). – С. 34-35
627550
  Пальонко А. Корпоративні договори: нові можливості // Юридична газета. – Київ, 2018. – 17 квітня (№ 16). – С. 31
627551
  Попов Ю. Корпоративні договори: подальший розвиток у Законі "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" // Юридична газета. – Київ, 2018. – 6 березня (№ 10). – С. 24-25
627552
  Алексеев І. Корпоративні захоплення: тактика протидії // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 2 (104). – С. 79-80
627553
  Жорнокух Ю.М. Корпоративні злиття та поглинання як причина виникнення корпоративного конфлікту // Право та інновації : науково-практичне видання / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку НАПрН України. – Харків, 2013. – № 4. – С. 63-71
627554
  Бакуменко Л. Корпоративні інституціональні репозитарії бібліотек вищих навчальних закладів: відкритий доступ до наукових публікацій // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 10 (195). – С. 18-22. – ISSN 2076-9326
627555
  Жаліло Я.А. Корпоративні інтереси і вибір стратегічних пріоритетів економічної політики / Я.А. Жаліло, В.С. Лупацій, А.Ю. Сменковський ; Нац. ін-т стратегічних дослід. ; Центр антикризових досліджень ; Центр соціальних досліджень. – Київ : НІСД, 1999. – 60 с. – ISBN 966-554-027-0
627556
  Бороденко Т. Корпоративні ІСІ в України: сучасний стан та пріоритети розвитку // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2016. – № 10 (360), жовтень. – С. 24-28. – ISSN 1810-3944
627557
  Іоргачова М.І. Корпоративні конфлікти в Україні: основні види та їх значущість // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 698 : Проблеми економіки та управління. – С. 170-180. – ISSN 0321-0499
627558
  Красна О. Корпоративні конфлікти між учасниками корпорації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 92-96. – (Юридичні науки ; вип. 3 (97)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються найбільш поширені різновиди корпоративних конфліктів між учасниками корпорації та визначаються основні принципи, які мають використовуватися з метою попередження та розв"язання таких суперечностей. В статье рассматриваются ...
627559
  Вінник О.М. Корпоративні конфлікти та зловживання корпоративними правами в акціонерних товариствах: традиційні та інноваційні способи попередження та розв"язання // Актуальні питання інноваційного розвитку : науково-практичне видання / Нац. ак. правових наук України; Науково-досл. ін-т правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України. – Харків, 2012. – № 2. – С. 5-11
627560
  Шуляк Н. Корпоративні конфлікти: обмеження зловживань під час організації проведення загальних зборів учасників // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 1. – С. 115-124
627561
  Вінник О. Корпоративні конфлікти: поняття, види, правові механізми попередження і розв"язання // Українське комерційне право : Науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2006. – № 7 : Правові аспекти корпоративних відносин. – С. 60-77.
627562
  Шуляк Н. Корпоративні конфлікти: право акціонерів на інформацію // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 3. – С. 104-115
627563
  Шуляк Н. Корпоративні конфлікти: право акціонерів на інформацію // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 12. – С. 47-56.
627564
  Скіпор К.С. Корпоративні медіа в системі масової комунікації // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 37, жовтень - грудень. – С. 43-47


  Проаналiзовано роль i місце корпоративних медiа в системi масової комунікації, їх специфіку i типологічні особливості. The role and place of corporate media in the system of mass communication, its specificity and typological features are ...
627565
  Олтаржевський Д. Корпоративні медіа та сучасне інформаційне суспільство // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – № 3. – С. 51 - 57. – ISSN 1029-7200
627566
  Олтаржевський Д.О. Корпоративні медіа як інструмент соціальних комунікацій : дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Олтаржевський Дмитро Олегович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – 438 л. – Додатки: л. 425-438. – Бібліогр.: л. 362-424
627567
  Олтаржевський Д.О. Корпоративні медіа як інструмент соціальних комунікацій : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Олтаржевський Дмитро Олегович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – 30 с. – Бібліогр.: 28 назв
627568
  Олтаржевський Д. Корпоративні медіа як новітній різновид ЗМІ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 28-29. – (Журналістика ; вип. 1 (21)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто терміни "корпоративні медіа" та "корпоративні видання", окреслено суть нового соціальнокомунікативного явища у вітчизняній журналістиці. Рассмотрены термины "корпоративные медиа" и "корпоративных изданий как сравнительно очерчена суть ...
627569
  Олтаржевський Д.О. Корпоративні медіа: гоняття, типи та функції // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10, липень - грудень. – С. 27-30


  Розглядаються сутність та функції корпоративних медіа в контексті сучасних соціальних комунікацій. The nature and functions of corporate media in the context of contemporary social communications are examined in the article. Рассматриваются сущность ...
627570
  Шедяков В.Є. Корпоративні моделі організації та можливості ефективного використання людського потенціалу у країнах з транзитивною економікою // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 3 (70). – С. 168-175.
627571
  Єфименко А. Корпоративні норми нового Цивільного кодексу // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 4. – С.40-50
627572
  Білик О. Корпоративні облігації в системі фінансового ринку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 32-34. – (Економіка ; Вип. 93). – ISSN 1728-3817


  Розкрито місце та специфіку ринку корпоративних облігацій у системі фінансового ринку України, виявлено об"єктивні причини формування суперечностей ринку корпоративних облігацій трансформаційної економіки, обґрунтовано шляхи їх розв"язання. The place ...
627573
  Голіков С.С. Корпоративні облігації в умовах нестабільності економіки України // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 178-180. – ISBN 978-966-188-219-4
627574
  Нічосова Т.В. Корпоративні облігації на фінансовому ринку України : Дис. ... канд. економічних наук. Спец.: 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Нічосова Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 221л. + Додатки : л.199-221. – Бібліогр. : л.181-198
627575
  Нічосова Т.В. Корпоративні облігації на фінансовому ринку України : Автореф. дис. ... канд. економ. наук : спец.: 08.00.08. - гроші, фінанси і кредит / Нічосова Тетяна Володимирівна ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: Бібіліогр.: 8 назв
627576
  Версаль Н.І. Корпоративні облігації у формуванні ресурсної бази комерційних банків України / Н.І. Версаль, В.П. Нестеренко // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 96-104.
627577
  Дука А.П. Корпоративні облігації як інструмент довгострокового фінансування інвестиційної діяльності акціонерних товариств // Теоретичні та прикладні питання економіки : Збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 8. – С. 40-44. – ISBN 966-7131-74-2 "Вікар"
627578
  Версаль Н.І. Корпоративні облігаційні кредити: сутність та особливості використання у вітчизняній практиці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 16-19. – (Економіка ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості облігаційних корпоративних кредитів як джерела фінансування підприємств в Україні. The features of corporative bond lending as financing source of enterprises in Ukraine are considered.
627579
  Цюрко І.А. Корпоративні пенсійні програми працівників на підприємствах України // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2014. – Вип. 48. – С. 24-29. – ISSN 2075-4892
627580
  Озерчук О.В. Корпоративні права держави в Україні: сучасна практика управління та напрями її удосконалення // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України. – Київ, 2010. – № 10 (113). – С. 73-81
627581
  Кравчук О.О. Корпоративні права держави і територіальних громад, державні і комунальні підприємства як об"єкти управління державною та комунальною власністю // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 189-196. – ISSN 1563-3349
627582
  Овчаренко А. Корпоративні права держави: історія та сучасність // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 11 (101). – С. 21-37
627583
  Сазонов В. Корпоративні права з огляду теорії фікції та реальності юридичної особи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 73-76. – (Юридичні науки ; вип. 1 (102)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується природа корпоративних прав з огляду на теорій фікції та теорії реальності юридичної особи. Автором розглянутий історичний аспект співвідношення понять юридичної особи та корпоративних прав учасників юридичних осіб, поняття фікції ...
627584
  Цікало В.І. Корпоративні права подружжя: складні питання у судовій практиці / В.І. Цікало, М.В. Оприско // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2015. – № 10 (182). – С. 43-47
627585
  Сороченко А.В. Корпоративні права та обов"язки: господарсько-правовий аспект : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Сороченко Антон Валерійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 204 арк. – Додатки: арк. 200-204. – Бібліогр.: арк. 177-199
627586
  Сороченко А.В. Корпоративні права та обов"язки: господарсько-правовий аспект : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Сороченко Антон Валерійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
627587
  Чернявська Б. Корпоративні права як об"єкт спільної сумісної власності (господарсько-правовий аспект) // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 192-194. – ISBN 978-617-7069-14-9
627588
  Бутрин-Бока Корпоративні права як предмет заповіту та спадкового договору // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – С. 83-87
627589
  Цікало В. Корпоративні права: поняття, ознаки та класифікація // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 11 : "Правоохоронні органи в Україні : актуальні питання реформування". – С. 102-111. – ISSN 0132-1331
627590
  Тісецька А. Корпоративні права: реалії // Юридична газета. – Київ, 2012. – 31 січня (№ 5)


  "... Проблеми практики при здійсненні корпоративних прав".
627591
  Кулибаба В. Корпоративні правовідносини у господарських товариствах: цивільно-правові чи господарсько-правові? // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів VI Всеукр. наук.-практ. конф. 24 квіт. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Союз юристів України [та ін. ; редкол.: Ю.Л. Бошицький, Ю.С. Шемшученко, О.В. Чернецька]. – Львів : СПОЛОМ, 2015. – С. 114-116. – ISBN 978-966-919-107-6
627592
  Орленко О.М. Корпоративні системи управління як умова зростання продуктивності праці сучасного // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2015. – № 3 (58). – С. 170-178. – ISSN 2313-4569
627593
  Бабіченко В.В. Корпоративні стратегії в глобальній економіці: місце інформаційної складової // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 22, листопад. – С. 54-58. – ISSN 2306-6792
627594
   Корпоративні структури в національній інноваційній системі України / Л.І. Федулова, В.Л. Осецький, Ю.В. Гончаров, О.Ю. Рудченко, Ю.М. [та ін.] Бажал; [Федулова Л.І. та ін.] ; за ред. Л.І. Федулової ; Ін-т економіки та прогнозування, НАН України. – Київ : УкрІНТЕІ, 2007. – 810, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 783-810. – ISBN 978-966-479-001-4
627595
  Федулова Л.І. Корпоративні структури в стратегії соціально-економічного розвитку регіонів // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 3. – С. 7-17. – ISSN 1562-0905
627596
  Малий І. Корпоративні структури в умовах глобалізаційних трансформацій // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 8. – С. 111-112. – Бібліогр.: 1 назв.
627597
  Корнілова Є. Корпоративні технології у наукових бібліотеках // Бібліотечний вісник : Науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2007. – № 4. – С. 7-12. – ISSN 1029-7200
627598
  Яценко Б.П. Корпоративні угруповання Японії і територіальна структура управління економікою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 35-36. – (Географія ; Вип. 50). – ISSN 1728-3817


  Охарактеризовано основні типи корпоративних угруповань Японії та визначено їх вплив на структуру управління економікою.
627599
  Курнакова А.Ю. Корпоративні угрупування в функціональній структурі господарства Японії / А.Ю. Курнакова, Б.П. Яценко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 262-267. – Бібліогр.: 6 назв.
627600
  Кузнєцова Марина Корпоративні умови формування системи краєзнавчих електронних ресурсів бібліотек України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 10 (147). – С. 20-23. – Бібліогр. в кінці ст.


  Виявлено та проаналізовано основні корпоративні умови формування системи краєзнавчих електронних бібліотечних ресурсів у мережі Інтернет. Обгрунтовано перспективні напрями їхнього розвитку в електронному середовищі публічних бібліотек України.
627601
  Шатохіна Р.Ю. Корпоративні утворення та принципи їх побудови // Країни Центрально-Східної Європи в умовах регіоналізації: історико-методологічний, політико-правовий та економічний аспекти / Є.В. Бевзюк, Е.І. Балога, В.Ф. Баньоі, І.І. Богданович, О.Я. та ін. Богів. – Ужгород : Видавництво ЗакДУ, 2010. – С. 433-447. – ISBN 978-966-2075-11-3
627602
  Серажим В.І. Корпоративні утворення як засіб посилення інвестиційного потенціалу суспільства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 55, ч. 2. – С. 170-173.
627603
  Грідчіна Маріна Володимирівна Корпоративні фінанси : (зарубіжний досвід і вітчизняна практика). Навчальний посібник / Грідчіна Маріна Володимирівна; Міжрегіональна академія управління персоналом. – 2-є вид., стереотип. – Київ : МАУП, 2002. – 232с. – ISBN 966-608-222-5
627604
  Крисоватий А.І. Корпоративні фінанси в контексті викликів сучасної інноваційної економіки / А.І. Крисоватий, В.М. Федосов, Н.С. Рязанова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 9 (214). – С. 7-27. – Бібліогр.: 51 назв. – ISSN 2305-7645
627605
  Зимовець В.В. Корпоративні фінанси як домінанта фінансової науки / В.В. Зимовець, О.О. Терещенко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 9 (238). – С. 78-95 : табл. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 2305-7645
627606
  Жарікова Н.О. Корпоративні форми господарювання: економічна природа та сутність // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 94-100. – Бібліогр.: на 8 пунктів
627607
  Луніна Інна Корпоративні цінні папери : [рецензія] // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 3. – С. 41. – ISSN 1810-3944
627608
  Свириденко Г.В. Корпоративні цінні папери як інструмент залучення фінансових ресурсів акціонерних товариств правовий аспект // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 443-449. – ISSN 1563-3349
627609
  Вішлєнкова Є. Корпоративність і етнічна ідентичність Казанського імператорського університету // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник; спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Ін-т укр. археографїї та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. В.В. Кравченко. – Харків; Київ, 2005. – Вип. 7 : Університети та нації в Російській імперії. – С. 167-187. – ISBN 966-7679-64-0
627610
  Машика Ю.В. Корпоративно-соціальна відповідальність - складова стратегії розвитку українських компаній / Ю.В. Машика, О.В. Колчар // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2012. – № 1 (61). – С. 89-92
627611
  Шмиголь Н.М. Корпоративно-соціальна відповідальність як чинник інноваційного розвитку світової економіки на прикладі досвіду європейських держав / Н.М. Шмиголь, З.П. Урусова, А.В. Лукашенко // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – С. 81-88. – (Економічні науки ; № 2 (34)). – ISSN 2414-0287
627612
  Зеленський С.В. Корпоративно-управлінська функція держави: мета і передумови удосконалення : фінансовий механізм // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 9. – С. 25-31
627613
  Жилинкова И. Корпоративное дистанционное обучение: правовой аспект // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 4. – С.3-6. – Бібліогр.: 4 н.
627614
  Макарова О.А. Корпоративное законодательство и пути его совершенствования // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 3 (290). – С. 68-77. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039


  В статье исследуется состояние действующего корпоративного законодательства. Дальнейшее развитие корпоративного законодательства возможно по пути его унификации и дифференциации, сочетания императивного и диспозитивного регулирования правового ...
627615
  Кибенко Е.Р. Корпоративное право : Учебное пособие / Е.Р. Кибенко. – Харків : Эспада, 1999. – 480с. – ISBN 966-95580-1-8
627616
  Кибенко Е.Р. Корпоративное право : Учебное пособие / Е.Р. Кибенко. – Харків : Эспада, 2001. – 288с. – ISBN 966-7870-06-5
627617
  Кашанина В.Т. Корпоративное право (право хозяйственных товариществ и обществ) : Учебник / В.Т. Кашанина. – Москва : Норма - Инфра-М, 1999. – 815с. – ISBN 5-89123-174-3; 5-86225-749-7
627618
  Кибенко Е.Р. Корпоративное право Великобритании : Законодательство. Прецеденты. Комментарии / Е.Р. Кибенко. – Киев : Юстиниан, 2003. – 368с. – ISBN 966-96155-7-7
627619
  Мыхлик В. Корпоративное сотрудничество и каталогизация документов в ЦНБ им. Я. Коласа НАН Беларуси // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – № 6 (218). – С. 21-24. – ISSN 1029-7200


  В статье рассматривается опыт сотрудничества ЦНБ НАН Беларуси в системе корпоративной каталогизации библиотек Беларуси по созданию и обмену библиографическими и авторитетными записями в рамках формирования сводного электронного каталога, базы данных ...
627620
  Умнов Александр Корпоративное строительство - свидетельство "риночного здоровья" фирмы : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 1. – С. 20-23 : Фото
627621
  Костюк А.Н. Корпоративное управление в банке : монография / А.Н. Костюк. – Сумы : УАБД НБУ, 2008. – 334с. – ISBN 978-966-8958-26-7
627622
  Гнатко В.С. Корпоративное управление в изменяющемся мире / В.С. Гнатко, В.И. Пефтиев; Ярославлский гос. пед. унив. им. К.Д. Ушинского. – Ярославль, 1998. – 164с. – ISBN 587555083Х
627623
  Полонский В.Г. Корпоративное управление в непроизводственной сфере : учебное пособие для студ. экономических специальностей высш. учеб. заведений / В.Г. Полонский, С.В. Белоусова, А.М. Белоусов. – Херсон : ОЛДИ-плюс, 2003. – 460с. – ISBN 966-7914-89-5
627624
   Корпоративное управление в Украине: роль ассиметрии информации корпоративного управления / А.Н. Костюк, Т. Штегер, Е.В. Костюк, Д. Битти // Вісник Української академії банківської справи : Теоретичний та науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2005. – № 2. – С. 82-85
627625
  Бандурка А.М. Корпоративное управление в экономике Украины в условиях кризиса банковой системы / А.М. Бандурка, О.В. Носова // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 3. – С. 176-183
627626
  Муллахметов Х. Корпоративное управление и корпоративный контроль: новые требования // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2009. – № 1. – С. 45-58. – ISSN 0207-3676
627627
  Гизатуллин А. Корпоративное управление и финансовая эффективность компании: мета-анализ // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 10. – С. 62-76. – Бібліогр.: с. 62-65, 67-69. – ISSN 0042-8736
627628
  Клейнер В. Корпоративное управление и эффективность деятельности компаний // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 10. – С. 32-48. – ISSN 0042-8736
627629
  Клейнер В. Корпоративное управление и эффективность деятельности компаний // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 10. – С. 32-48. – Бібліогр.: с. 32, 36, 42, 48. – ISSN 0042-8736
627630
  Гнатко В.С. Корпоративное управление на пороге ХХІ века / В.С. Гнатко. – Ярославль : Электро-Сервис, 2002. – 200с. – ISBN 5-901466-02-0
627631
  Александров И.А. Корпоративное управление на принципах устойчивого развития / И.А. Александров, Н.С. Красовская // Теоретичні та прикладні питання економіки : Збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 8. – С. 17-26. – ISBN 966-7131-74-2 "Вікар"
627632
  Храброва И.А. Корпоративное управление: вопросы интеграции. Аффилированные лица, организационное проектирование, интеграционная динамика / И.А. Храброва. – Москва : Альпина, 2000. – 198с. – ISBN 5-222-01170-4
627633
  Лещенко О.А. Корпоративность бизнеса в России и социальное развитие // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 3. – С.55-68. – ISSN 0235-1188
627634
  Коряковцева Н.А. Корпоративность в библиотечно-информационной деятельности: к постановке проблемы / Нина Александровна Коряковцева // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. бюджетное учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2013. – № 1 (24). – С. 21-43
627635
  Тульчинский Г.Л. Корпоративность как социальная технология и свободы, и ответственности // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 3. – С.25-44. – ISSN 0235-1188
627636
  Григянец Р.Б. Корпоративные библиотечные информационные системы и технологии в республике Беларусь / Р.Б. Григянец, Г.В. Макаревич // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2010. – № 1. – С. 66 - 68
627637
  Стукалова А.А. Корпоративные библиотечные проекты: история создания и развития // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / НАН Украины ; Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадского ; Междунар. ассоциация академий наук ; Совет директоров науч. б-тек и информ. центров. – Киев, 2017. – Вып. 14. – С. 54-62. – ISSN 2224-1825


  Анализируется деятельность российских корпоративных библиотечных систем. Изучена история развития и современное состояние библиотечных корпораций в России.
627638
  Племнек А.И. Корпоративные библиотечные системы: технологии и инновации. Что нового в библиотечном мире? / Александр Иванович Племнек // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО "ИД Университетская книга". – Москва, 2014. – сентябрь. – С. 46-50. – ISSN 1726-6726


  23-29.06.2014 (в Санкт-Петербурге и в Штутгарте) проходила Международная научно-практическая конференция "Корпоративные библиотечные системы: технологии и инновации", продолжившая традиции предыдущих одиннадцати форумов и сохранившая высокий уровень ...
627639
  Шрайберг Я.Л. Корпоративные и национальные проекты Открытого доступа / Я.Л. Шрайберг, А.И. Земсков // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2008. – № 8. – С. 5-23. – ISSN 0130-9765
627640
  Настин П.С. Корпоративные информационные правоотношения в деятельности хозяйственных обществ : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Настин Павел Сергеевич. – Екатеринбург, 2016. – 30, [1] с. вкл. обл. – Библиогр.: 13 названий
627641
  Ерахтина О.С. Корпоративные конфликты и правовые способы их минимизации // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный университет. – Пермь, 2010. – Вып. 3 (9). – С. 103-113. – (Юридические науки ; Вып. 3 (9)). – ISSN 1995-4190
627642
  Жданов А. Корпоративные конфликты и рейдерство // Юридична газета. – Київ, 2012. – 14 лютого (№ 7)


  "... Тождественны ли данные понятия?"
627643
  Тодорова О. Корпоративные медиа: жми сюда! : [учебное пособие] / Оксана Тодорова. – Одесса : ПЛАСКЕ, 2010. – 256 c. : ил., табл. – ISBN 978-966-8692-32-1
627644
  Уилсон Р.С. Корпоративные облигации: структура и анализ = Corporate bonds: structures & analysis / Ричард С. Уилсон, Фрэнк Дж. Фабоцци ; пер. с англ. [А. Шматова]. – Москва : Альпина Бизнес Букс, 2005. – 445, [5] с. : табл. – ISBN 5-9614-0117-0
627645
  Колесник С. Корпоративные платежные карточки и их использование в командировке за границу // Экспресс - анализ законодательных и нормативных актов : еженедельник для руководителей и бухгалтерских служб. – Харьков, 2002. – № 9. – С.15-21
627646
   Корпоративные системы : Журнал передовых технологий. – Киев, 2005-. – ISSN 1605-5470
№ 4. – 2005
627647
   Корпоративные системы : Журнал передовых технологий. – Киев, 2005-. – ISSN 1605-5470
№ 5. – 2005
627648
   Корпоративные системы : Журнал передовых технологий. – Киев, 2005-. – ISSN 1605-5470
№ 6. – 2005
627649
   Корпоративные системы : Журнал передовых технологий. – Киев, 2005-. – ISSN 1605-5470
№ 1. – 2006
627650
   Корпоративные системы : Журнал передовых технологий. – Киев, 2005-. – ISSN 1605-5470
№ 2. – 2006
627651
   Корпоративные системы : Журнал передовых технологий. – Киев, 2005-. – ISSN 1605-5470
№ 3. – 2006
627652
   Корпоративные системы : Журнал передовых технологий. – Киев, 2005-. – ISSN 1605-5470
№ 4. – 2006
627653
   Корпоративные системы : Журнал передовых технологий. – Киев, 2005-. – ISSN 1605-5470
№ 5. – 2006
627654
   Корпоративные системы : Журнал передовых технологий. – Киев, 2005-. – ISSN 1605-5470
№ 6. – 2006
627655
  Слама Д. Корпоративные системы на основе CORBA / Дирк Слама, Джейсон Гарбис, Перри Рассел; Пер. с англ. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2000. – 368 с. – ISBN 5-8459-0110-3
627656
  Файвишенко Л.В. Корпоративные стратегии инвестирования в период трансформации экономики региона // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 75. – С. 190-195. – Бібліогр.: на 11 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
627657
  Прокопович Наталья Корпоративные услуги: без права на ошибку // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 11. – С. 56-57
627658
   Корпоративные финансы : учебник для студентов, обучающихся по спец. "Финансы и кредит" : [для бакалавров и магистров] / [Величко Л.А. и др.] ; под ред. д. э. н., проф. М.В. Романовского, д. э. н., проф. А.И. Вострокнутовой. – Москва [и др.] : Питер, 2014. – 588, [1] с. : ил., табл. – Фактическая дата выхода в свет: 2013. - Авт. указаны на с. 15. - На обл.: Фундаментальные концепции. Финансирование и инвестиции. Современные тенденции. – Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч. – (Учебник для вузов ) ( Стандарт третьего поколения). – ISBN 978-5-496-00628-6
627659
  Птащенко Л. Корпоративные финансы : учеб. пособие / Л. Птащенко, Н. Исаев ; Полтав. нац. техн. ун-т им. Юрия Кондратюка ; Грузин. техн. ун-т. – Киев : Центр учебной литературы, 2015. – 271, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 270-271. – ISBN 978-617-673-364-5
627660
  Пайк Р. Корпоративные финансы и инвестирование = Corporate finance and investment / Р. Пайк, Б. Нил ; [пер. с англ.: Е. Ковачева, В. Кузин, Е. Сохранский]. – 4-е изд. – Москва [и др.] : Питер, 2006. – 783, [1] с. : ил., табл. – (Серия "Академия финансов" ) ( Expert systems). – ISBN 5-94723-181-6
627661
  Спирли Э. Корпоративные хранилища данных : Планирование, разработка, реализация. / Эрик Спирли. – Москва : Вильямс, издательский дом. – ISBN 5-8459-0191-Х
Том 1. – 2001. – 400с.
627662
  Павлова Л.Н. Корпоративные ценные бумаги: Эмиссия и операции предприятий и банков / Л.Н. Павлова. – Москва, 1998. – 528с. – ISBN 5-7849-0122-2
627663
  Букатова Л. Корпоративный PR: дух единой команды // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2012. – № 5. – С. 9-13. – ISSN 0869-4915


  Статья о том, что пресса - важнейшая категория "паблик рилейшнз"(PR), способная растиражировать как позитивный, так и негативный материал о библиотеке.
627664
  Перегудов С.П. Корпоративный капитал и институты власти: кто в доме хозяин? // Политические исследования .ПОЛИС. : Научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2002. – № 5. – С.74-86. – ISSN 0321-2017
627665
  Окумура Хироси Корпоративный капитализм в Японии / Окумура Хироси. – М., 1986. – 250с.
627666
  Рудинская Е.В. Корпоративный менеджмент : учебное пособие [ для студентов высших учеб. заведений ] / Рудинская Е.В., Яромич С.А.; МОНУ; Одесский региональный ин-т гос. управления Национальной академии гос. управления при Президенте Украины; Одесский Национальный ун-т им. И. Мечникова (экономико-правовой ф-тет). – Киев : КНТ; Эльга-Н, 2008. – 414с. – ISBN 978-966-373-391-3
627667
  Сычева Н. Корпоративный проект "Марс" с позиции пользователя : Новокузнецкая ЦБС: 5 лет // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2008. – № 5. – С. 32-35. – ISSN 0869-4915
627668
  Калюжный И.Л. Корпоративный секретарь в системе корпоративного управления Украины : менеджмент / И.Л. Калюжный, Т.Б. Калинкова, Е.В. Нечесина // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 1. – С. 158-161. – Бібліогр.: 10 назв
627669
  Дьяконов С. Корпоративный университет на основе проектно-деятельностного образования как инструмент инновационного развития. / С. Дьяконов та інш. // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 11. – С. 3-15. – ISSN 0869-3617
627670
  Грекова Т. Корпоративный электронный ресурс по краеведению / Татьяна Грекова // Вестник библиотек Москвы : Информационно-методический журнал / Комитет по культуре города Москвы; Гос. учреждение культуры гор. Москвы "Центральн. универсаль. науч. б-ка им. Н.А. Некрасова". – Москва, 2007. – № 1. – С. 36-38


  Об опыте создания корпоративного электронного каталога "Москва".
627671
  Богачев С.В. Корпоратизация как возможность привлечения инвестиций для развития предприятий // Прометей : Региональный сборник научных трудов по экономике. – Донецк, 2002. – № 2 (8). – С.133-145. – ISBN 966-7695-78-6
627672
  Сірко А. Корпоратизація економічних суб"єктів у контексті постсоціалістичної трансформації інституту власності // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2004. – С. 151-162. – Бібліогр.: на 17 пунктів. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1684-9949
627673
  Гуторов А.О. Корпоратизація сільського господарства в Україні // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2012. – № 4. – С. 82-92 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-7988
627674
  Колесник В.В. Корпоратизація як форма приватизації: законодавчий аспект / В.В. Колесник. – Київ, 1993. – 35 с.
627675
  Гончар В.М. Корпоратизм постіндустріального суспільства: характер змін представництва інтересів між державою і громадянським суспільством // Нова парадигма : журнал наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 70 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 97-108
627676
  Гончар В.М. Корпоратизм як феномен політичного життя // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 255-262
627677
   Корпорации-миллиардеры. – М., 1954. – 76с.
627678
  Костяев С.С. Корпорации в бюджетном процессе США // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 8 (476). – С. 111-126. – ISSN 0321-2068
627679
  Гнатко В.С. Корпорации в трансформирующемся мире: концептуальные поиски / В.С. Гнатко, В.И. Пефтиев; Санкт-Петербургский ин-т внешнеэкономических связей, экономики и права, Ярославский филиал. – Ярославль : Электро-Сервис, 2005. – 163 с. – ISBN 5-901466-05-5
627680
  Петрухинцев Н. Корпорации в эвакуации // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2013. – № 9 : Смоленску 1150 лет. – С. 31-35. – ISSN 0235-7089


  Смоленские служилые "города" после Смутного времени.
627681
  Преображенский В.А. Корпорации и корпоративное управление на рубеже веков / В.А. Преображенский; Ярослав.госуд. педагог. ун-тет им.К.Д.Ушинского. – Ярославль : Аверс Пресс, 2001. – 140с. – ISBN 5-7886-0072-9
627682
  Бурла М.П. Корпорации и крупные предприятия как объекты экономической политики Приднестровья // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 182-185. – ISBN 978-966-285-361-2
627683
  Кириченко Э.В. Корпорации США в борьбе за внешние рынки сбыта / Э.В. Кириченко. – М., 1981. – 197с.
627684
  Глушков В.П. Корпорации, государство, экономика / В.П. Глушков. – Москва, 1972. – 415с.
627685
  Бессонов А. Корпорация "Феникс" // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 1. – С.7-36. – ISSN 1728-8568
627686
   Корпорация в системе общественного производства : монография / Л.И. Дмитриченко, Т.С. Чунихина, Л.А. Дмитриченко, А.Н. Химченко ; Донец. нац. ун-т. – Донецк : Східний видавничий дім, 2010. – 182, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 167-182. – ISBN 978-966-317-069-5
627687
  Криворак Андрей Корпорация и корпоративная собственность / Криворак Андрей, Баева Таисия // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 9. – С. 58-61. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944
627688
  Ушакова К.В. Корпорация как форма гармонизации интересов личности и общества // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2007. – Т. 12, вип. 13 : Філософія. – С. 51-58
627689
  Суховал Н.Ю. Корпорация Киевской духовной академии в 1926 - 1929 гг. // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2014. – № 21. – С. 105-119


  По письмам членов корпорации А.А. Дмитриевскому.
627690
  Кудинова И. Корпорация объединяет ресурсы / Ирина Кудинова // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2008. – № 10. – С. 31-33. – ISSN 0869-4915
627691
  Мозолин В.П. Корпорация, монополии и право в США / В.П. Мозолин. – Москва, 1966. – 398с.
627692
  Глусь Наталія Степанівна Корпорації та корпоративне право: Поняття, основні ознаки та особливості захисту : Автореф... кандид. юридичн.наук: 12.00.03 / Глусь Наталія Степанівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 23л.
627693
  Глусь Наталія Степанівна Корпорації та корпоративне право: Поняття. Основні ознаки та особливості захисту : Дис... канд. юридичн.наук: 12.00.03 / Глусь Наталія Степанівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 194л. – Бібліогр.:л.180-194
627694
   Корпорації: управління та культура : Монографія / А. Воронкова, М. Баб"як, Е. Коренєв, І. Мажура; А. Воронкова, М. Баб"як, Е. Коренєв, І. Мажура. – Дрогобич : Вимір, 2006. – 376с. – ISBN 966-8260-62-7
627695
  Шарманська С. Корпораційний податок як форма оподаткування прибутку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 45-48. – (Економіка ; Вип. 98). – ISSN 1728-3817


  Розглядається форми, характеристики і особливості податку на прибуток, який у всіх розвинутих країнах набуває типової форми податку на доходи корпорацій, з метою уникнення в подальшому проблем подвійного оподаткування при гармонізації податкової ...
627696
  Молчанова С. Корпорація "Бібліоігротека": сервіси Веб 2.0 та партнерська взаємодія // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2017. – № 3 (9). – С. 8-9. – ISSN 2518-7341


  Висвітлено діяльність Корпоративного об"єднання працівників бібліотек для дітей Рівненської області, мета якого - створення інтерактивних ресурсів для веб-сайту "Бібліоігротека". Описано досвід застосуваня сервісів Веб 2.0 для створення ігрових завдань ...
627697
  Адамський В.Р. Корпорація богословського факультету Кам"янець-Подільського державного українського університету і переклад Біблії українською мовою // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 72-76. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4)
627698
  Дорош Є Корпорація страху / Є Дорош, К. П.І. Юрченко. – К, 1970. – 137с.
627699
  Радєва М.М. Корпорація як інституціональна форма розвитку економічної системи // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 4. – С. 46-49.
627700
  Фещенко О.П. Корпорація як суб"єкт економічних відносин у сучасній економіці // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 13, липень. – C. 58-64. – ISSN 2306-6814
627701
  Пилипенко О.І. Корпорація: теоретичний аспект // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2008. – С. 121-138. – (Економічні науки ; Вип. 4 (46)). – ISSN 1728-4236
627702
  Романько О.В. Корпус белорусской самообороны (июнь 1942 - апрель 1943) : к истории коллаборационистских формирований в период немецкой оккупации // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2010. – № 6 (126). – С. 151-160. – ISSN 1606-0219
627703
   Корпус боспорских надписей. – М-Л : Наука, 1965. – 952 с.
627704
   Корпус ветеранов. – М., 1986. – 300с.
627705
  Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської (XI - початок XVIII ст.) / В.В. Корнієнко ; [відп. ред. Н.М. Нікітенко] ; НАН України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; Нац. заповідник "Софія Київська". – Київ : Горобець. – ISBN 978-966-2377-02-6
Ч. 1 : Приділ св. Георгія Великомученика. – 2010. – 464 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 375-382
627706
  Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської (XI - початок XVIII ст.) / В.В. Корнієнко ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Нац. заповідник "Софія Київська". – Київ : Горобець. – ISBN 978-966-2377-13-2
Ч. 2 : Приділ свв. апостолів Петра і Павла / [відп. ред. Н.М. Нікітенко]. – 2010. – 270, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.239-245
627707
  Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської (XI - початок XVIII ст.) / В.В. Корнієнко ; [відп. ред. Н.М. Нікітенко] ; НАНУ, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Нац. заповідник "Софія Київська". – Київ : Горобець. – ISBN 978-966-2377-05-7
Ч. 3 : Центральна нава. – 2011. – 400 с. : іл., табл. + Додаток: с. 383-390. – Бібліогр.: с. 375-382
627708
  Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської (XI - початок XVIII ст.) / В.В. Корнієнко ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. – ISBN 978-966-02-6963-7
Ч. 4 : Приділ свв. Іоакима та Анни (північна сторона). – 2014. – 653, [3] с. : іл. – Анотація англ. – Бібліогр.: с. 622-635 та в підрядк. прим.


  Корпус графіті Софії Київської (XI - початок XVIII ст.). Ч. 2 : Приділ свв. апостолів Петра і Павла / [відп. ред. Н.М. Нікітенко] / В. В. Корнієнко ; - Київ : Горобець, 2010. - 270, [1] с. : іл., табл. - Бібліогр.: с
627709
  Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської (XI - початок XVIII ст.) / В.В. Корнієнко ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. – ISBN 978-966-02-6964-4
Ч. 5 : Приділ свв. Іоакима та Анни (південна сторона). – 2015. – 437, [3] с. : іл., табл. – Анотація англ. – Бібліогр.: с. 416-424
627710
  Иванов Л.И. Корпус директорский / Л.И. Иванов. – 2-е изд. – Омск, 1981. – 368с.
627711
  Давидович Е.А. Корпус золотых и серебряных монет Шейбанидов, XVI в. / Е.А. Давидович. – М., 1992. – 504с.
627712
  Шереметьев О.В. Корпус морской артиллерии Франции в конце XVIII - начале XIX в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 129-135. – ISSN 0042-8779
627713
  Пічахчи О.В. Корпус неологізмів сучасної новогрецької мови // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 3. – С. 169-175


  У статті окреслено проблеми й методи дослідження неологізмів сучасної новогрецької мови та розглянуто корпус лексичних інновацій і формування корпусу неологізмів з урахуванням соціологічних чинників, кількісної та якісної достовірності їх вживання.
627714
  Юрчук Л.В. Корпус охорони прикордоння Другої Речі Посполитої у Волинському воєводстві: особливості формування (1924–1929 рр.) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 784 : Держава та армія. – С. 161-167. – ISSN 0321-0499
627715
  Максимів О.Й. Корпус перської мови як джерело матеріалу для частотного словника // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 4. – С. 109-114. – ISSN 1608-0599
627716
  Дарчук Н. Корпус текстів Тараса Шевченка як джерело для мовознавчих досліджень // Science and education a new dimension. Philology : publ. by the support of society for cultural a. sci. progress in Central a. Eastern Europe / ed.-in-chief: Dr. Xenia Vamos. – Budapest, 2017. – V (32), iss. 122. – С. 33-37. – ISSN 2308-5258


  "У статті розглянуто лінгвістичні засади створення електронного корпусу поетичних творів Тараса Шевченка як бази для дослідження мовних особливостей авторського стилю. Створене програмне забезпечення для вивчення морфологічної, синтаксичної та ...
627717
  Бук С. Корпус текстів у лінгводидактиці (на матеріалі омонімії у корпусі великої прози Івана Франка) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 106-116. – (Серія філологічна ; Вип. 57). – ISSN 2078-5534
627718
  Лось В. Корпус церковних джерел з історії Греко-уніатської церкви на Правобережній Україні кінця 18 - першої половини 19 ст.: класифікація та інформаційні можливості // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2007. – № 6. – С. 10-16. – ISSN 1029-7200
627719
  Карпіловська Є.А. Корпуси корневих морфем у словацькій та українській мовах: можливості альтернативних рішень // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2007. – Т. 12, вип. 3 : Філологія: мовознавство. – С. 64-76. – Бібліогр.: Літ.: С.75-76
627720
  Кремков М.В. Корпускулярная низкоэнергетическая диагностика поверхности твердого тела / М.В. Кремков. – Ташкент : Фан, 1986. – 161 с.
627721
  Троцюк Н.И. Корпускулярная оптика спиральных систем : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.04 / Троцюк Н.И. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 27 с.
627722
  Троцюк Н.И. Корпускулярная оптика спиральных систем. : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Троцюк Н.И.; МВ и ССО СССР. Укр. ин-т инженеров водного хоз-ва. – Ровно, 1969. – 153л. – Бібліогр.:л.149-153
627723
  Томсон Дж.Дж. Корпускулярная теория вещества / Дж.Дж. Томсон, проф. ун-та в Кэмбридже; Пер. с англ. И. Левинтова; Под ред. "Вестн. опыт. физики и элементар. математики". – [Одесса] : Mathesis, 1910. – VI, [2], 162 с., черт. : ил.
627724
  Томсон Дж.Дж. Корпускулярная теория вещества / Дж.Дж. Томсон, проф. ун-та в Кэмбридже; Пер. с англ. И. Левинтова; Под ред. "Вестн. опыт. физики и элементар. математики". – [Одесса] : Mathesis, 1910. – VI, [2], 162 с., черт. : ил. – Конволют. - Пер.: Успехи физики, 1907
627725
  Шишловский Корпускулярно-волновые структуры / Шишловский, 1962
627726
  Находкін М.Г. Корпускулярно-променева діагностика та мікромініатюризація // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 52-60. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 1)


  Дано короткий огляд проблем, що виникають при використанні корпускулярно-променевої діагностики поверхні та деяких проблем мікромініатюризації електронних схем. Найбільша увага приділяється методам електронно-зондової діагностики, ролі пружного ...
627727
  Вендик О.Г. Корпускулярно-фотонная технология : учеб. пособие / О.Г. Вендик. – Москва : Высшая школа, 1984. – 240 с.
627728
  Максюта М. Корпускулярно-хвильовий дуалізм з точки зору кристалоподібного простору // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 44-48. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  У рамках моделі кристалоподібного (зі структурою гратки типу іонних кубічних кристалів) простору запропоновано фізичну природу корпускулярно-хвильового дуалізму елементарних частинок. Показано, що при русі елементарних частинок у такому пружному ...
627729
  Чекман І.С. Корпускулярно-хвильові властивості нанорозмірних матеріалів (огляд літератури та власних досліджень) // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / голов. ред. А.М. Сердюк ; редкол.: М.А. Андрейчин, Ю.Г. Антипкін, Т.А. Бухтіарова [та ін.]. – Київ, 2015. – Т. 21, № 3/4. – C. 263-271. – ISSN 2413-7944
627730
  Дворяшин А.С. Корпускулярное излучение Солнац и межпланетные магнитные поля. Протонные вспышки : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Дворяшин А.С.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Гос. астрон. ин-т им. П.К.Штернберга. – М., 1966. – 6л. – Бібліогр.:с.5-6
627731
  Бредов М.М. Корпускулярные потоки средних и малых энергий и их применение для изучения физических свойств вещества : Автореф... докт. физ.-мат.наук: / Бредов М.М.; АН СССР. Физ.-технич. ин-т. – Л., 1967. – 38л.
627732
  Шведова М. Корпусна лінгвістика та лексико-граматична типологія / М. Шведова, Д. Січінава // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 43. – С. 95-103. – ISSN 0320-3077


  Наводяться приклади застосування паралельних корпусів Національного корпусу російської мови для розв’язання завдань зіставлення граматики та лексики у перекладних текстах. Приводятся примеры применения параллельных корпусов Национального корпуса ...
627733
  Войтка Г. Корпусна лінгвістика: історія формування і перспективи розвитку // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 208-212. – (Серія: Філологічні науки ; № 5 (282) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
627734
  Демська О. Корпусна рецепція тексту // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2010. – Т. 111 : Філологічні науки


  У статті розглянуто текст-основу лінгвістичного дослідження з погляду традиційного мовознавства та корпусної лінгвістики, описано основні етапи становлення тексту як безпосередньо даного у науковому вивченні мови, висвітлено корпусне бачення тексту як ...
627735
  Мартынюк О.А. Корпусная лингвистика и новые возможности лингвистического исследования // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2013. – С. 27-33. – (Серія: Філологія ; вип. 7)
627736
  Бобкова Т. Корпусний підхід у дослідженні колокацій / Тетяна Бобкова // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 1 (45). – С. 81-91. – ISSN 0320-3077


  У статті аналізуються основні напрямки й підходи сучасних досліджень колокацій. Виявляються передумови формування корпусного підходу. Обґрунтовується необхідність застосування багатометодного підходу дослідження колокацій на базі корпусу текстів. Як ...
627737
  Старко В. Корпусні дані в дослідженні українських колоративів // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2014. – № 1 (49). – С. 51-60. – ISSN 1682-3540
627738
  Шведова М.О. Корпусні методи дослідження регіональних відмінностей у межах однієї мови (на матеріалі регіональних корпусів української та російської мов) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 33-38. – (Серія "Філологія" ; вип. 77). – ISSN 2227-1864


  "Українська корпусна лінгвістика в останні роки розвивається досить активно в різних університетах та робочих групах. Корпусні дослідження проводять вчені інституту філології КНУ ім.Т.Г. Шевченка, Києво-Могилянської академії, Донецького ...
627739
  Аморим Э. Корраль-Абьерто / Э. Аморим. – Москва ; Ленинград, 1961. – 199 с.
627740
  Аморім Е. Корраль Аб"єрто / Е. Аморім. – Київ, 1958. – 232 с.
627741
  Грибанов Ю.И. Коррдинаторные пространства Орлича и линейные операции в них : Автореф... канд .физ. мат.наук: / Грибанов Ю. И.; МВО СССР, Казан. ГУ. – Казань, 1959. – 8л.
627742
   Корреджо. Святая ночь. – М., 1955. – 8с.
627743
  Бакулин В.Д. Коррективная работа над английским произношением / В.Д. Бакулин. – Киев, 1962. – 56с.
627744
  Травкина А.Д. Коррективная фонетика / А.Д. Травкина. – М, 1984. – 60с.
627745
  Белкина Г.А. Коррективний курс по фонетике английского языка. / Г.А. Белкина, Л.В. Левина. – М., 1964. – 112с.
627746
  Трухачев Коррективно-установочный курс произношения, чтения и словообразования английского языка. / Трухачев, А.И. Тюменцев. – Новосибирск, 1969. – 52с.
627747
  Штейнвиль Э.А. Коррективность общих краевых задач для операторно-дифференциальных уравнений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Штейнвиль Э.А.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1980. – 15л.
627748
  Колупанова Галина Андреевна Коррективные постановки задач Коши для дифференциальных уравнений в банаховом пространстве : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.002 / Колупанова Галина Андреевна; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1972. – 10л.
627749
  Пумпянский А.Б. Коррективный грамматический курс английского языка / А.Б. Пумпянский. – М, 1967. – 70с.
627750
  Морозенко В.В. Коррективный курс английского языка / В.В. Морозенко, И.Ф. Турук. – М., 1969. – 128с.
627751
   Коррективный курс грамматики немецкого языка. – Москва : Высшая школа, 1980. – 303 с.
627752
  Опельбаум Е.В. Коррективный курс по английскому языку / Е.В. Опельбаум. – М, 1967. – 99с.
627753
  Белкина Г.А. Коррективный курс по фонетике английского языка. / Г.А. Белкина, Л.В. Левина. – М., 1971. – 109с.
627754
  Касабова М.М. Коррективный курс фонетики английского языка. Уч. пособие для неяз. вузов / М.М. Касабова. – Москва, 1966. – 100с.
627755
  Тамайо Э. Коррективный курс фонетики испанского языка / Э. Тамайо. – М, 1966. – 114с.
627756
  Тамайо Э. Коррективный курс фонетики испанского языка / Э. Тамайо. – М, 1966. – 83с.
627757
  Пумпянский А.Б. Коррективный лексический курс английского языка / А.Б. Пумпянский. – Москва, 1967. – 97 с.
627758
  Гжанянц Э.М. Коррективный фонетико-речевой курс / Э.М. Гжанянц, Л.Г. Стабурова. – М.-Л., 1965. – 167с.
627759
  Гжанянц Э.М. Коррективный фонетико-речевой курс / Э.М. Гжанянц, Л.Г. Стабурова. – 3-е изд. – Л., 1974. – 159с.
627760
  Пумпянский А.Б. Коррективный фонетический курс английского языка / А.Б. Пумпянский. – М, 1968. – 62с.
627761
  Шевякова В.Е. Коррективный фонетический курс английского языка / В.Е. Шевякова. – М., 1968. – 179с.
627762
  Козьмин О.Г. Коррективный фонетический курс немецкого языка / О.Г. Козьмин. – Москва, 1990. – 66 с.
627763
  Малышева Н.И. Коррективный фонетический курс французского язык / Н.И. Малышева. – М., 1968. – 132с.
627764
  Горон И.Е. Корректирование амплитудно-частотных искажений / И.Е. Горон. – Москва, 1963. – 56 с.
627765
  Хотяшов Э.Н. Корректировка информации на магнитных лентах ЭВМ "Минск-22" / Э.Н. Хотяшов. – Минск, 1966. – 28с.
627766
  Кудряшов В.П. Корректировка публичных бюджетов в период обострения фискальных рисков // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац.акад. наук Украины. – Киев, 2015. – № 7 (636). – С. 41-57. – ISSN 0131-7741
627767
   Корректировочные навигационные системы. – Киев, 1986. – 115с.
627768
   Корректировочный курс : метод. указ. – Ленинград
Ч. 2 : Анализ предложения. – 1973. – 41 с.
627769
   Корректировочный курс : метод. указ. – Ленинград
Ч. 2 : Причастие. – 1973. – 33 с.
627770
   Корректировочный курс : метод. указ. – Ленинград
Ч. 2 : Страдательный залог. – 1973. – 36 с.
627771
  Аксенова М.П. Корректировочный курс : Учебное пособие по русскому языку для студентов-иностранцев гуманитарных факультетов / М.П. Аксенова, Э.И. Розанова. – Москва : Русский язык, 1986. – 140 с.
627772
  Климова Н.В. Корректировочный курс грамматики русского языка : для студентов-иностранцев естественных и технических специальностей : лабораторные работы / Н.В. Климова. – Москва : Русский язык, 1988. – 224 с. – ISBN 5-200-00094-7
627773
  Стамбулян И.М. Корректировочный курс по фонетике и интонации / И.М. Стамбулян. – Москва, 1988. – 208с.
627774
  Худадова И.М. Корректировочный курс по фонетике и интонации. / И.М. Худадова. – М., 1976. – 80с.
627775
   Корректировочный курс русского языка. – Москва : Русский язык, 1978. – 279с.
627776
   Корректировочный курс русского языка. – 2-е изд. – М., 1981. – 255с.
627777
  Максимова А.Л. Корректировочный курс русской грамматики (30 уроков) / А.Л. Максимова. – 5-е изд. – Санкт-Петербург : Златоуст, 2005. – 176 с. – ISBN 5-86547-026-4
627778
   Корректируемые навигационные системы : Сб. науч. тр. – Киев : ИМ, 1986. – 115 с.
627779
  Грушко И.И. Корректирующие возможности групповых кодов и адаптивное декодирование : Автореф... канд. техн.наук: / Грушко И.И.; Ин-т радиотехники и электроники АН СССР. – М., 1964. – 15л.
627780
  Гостев В.И. Корректирующие устройства автоматики на несущей переменного тока : Справочник / В.И. Гостев, С.В. Гусовский. – Киев : Техніка, 1981. – 208с. – Библиогр.: с. 205-207
627781
  Дуванов С.Г. Корректирующие устройства с конечной памятью в ситстемах автоматического регулирования / С.Г. Дуванов, В.Л. Шекшня. – М, 1973. – 104с.
627782
  Гостев В.И. Корректирующие устройства с прерывателями / В.И. Гостев. – Киев, 1968. – 154 с.
627783
  Корноухов П.В. Корректирующие цепи усилителей звуковой частоты / П.В. Корноухов. – Киев, 1965. – 265 с.
627784
  Мальцева О.А. Корректирующий метод расчета N(h)-профилей ионосферы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 051 / Мальцева О.А.; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1969. – 23л.
627785
  Алдашев С.А. Корректность задачи Дирихле в цилиндрической области для вырождающегося многомерного эллиптико-параболического уравнения // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 3 (117). – С. 17-22. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  В работе для модельного вырождающегося многомерного эллиптико-параболического уравнения показана однозначная разрешимость и получен явный вид классического решения задачи Дирихле в цилиндрической области.
627786
  Ляпидевский В.Ю. Корректность задачи Коши в целом для нелинейных гиперболических систем. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Ляпидевский В.Ю.; АН СССР. Сиб. отд. Ученый совет Ин-та матем. по присужд. ученых степ. – Новосибирск, 1974. – 9л.
627787
  Ачасова С.М. Корректность параллельных вычислительных процессов / С.М. Ачасова, О.Л. Бандман. – Новосибирск, 1990. – 252с.
627788
  Хайруллина С.П. Корректность поставки и решение некоторых задач для гиперболических и вполне гиперболических уравнений с начальными данными на линии вырождения типа. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Хайруллина С.П.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1965. – 8л.
627789
  Писаренко В.Г. Корректность решения задачи Коши для уравнений поля и выбор основного пространства. / В.Г. Писаренко. – К., 1970. – 32с.
627790
  Точилин В.А. Корректность экономико-математических моделей / В.А. Точилин. – Киев, 1989. – 173 с.
627791
  Тоценко В.Г. Корректность, устойчивость, точность программного обеспечения / В.Г. Тоценко, А.В. Александров, Н.Б.Парамонов; Академия наук Украинской ССР; Ин-т проблем регистрации информации. – Киев : Наукова думка, 1990. – 197 с.
627792
  Дыбин В.Б. Корректные задачи для сингулярных интегральных уравнений / В.Б. Дыбин. – Ростов -на-Дону, 1988. – 158с.
627793
   Корректные краевые задачи для неклассических уравнений. – Новосибирск, 1990. – 154с.
627794
   Корректные краевые задачи для неклассических уравнений математической физики. – Новосибирск, 1980. – 181с.
627795
   Корректные краевые задачи для неклассических уравнений математической физики. – Новосибирск, 1984. – 223с.
627796
  Яковлев Л. Корректор, или Молодые годы Ли Кранца / Л. Яковлев. – Харьков, 1997. – 246с.
627797
   Корректура. – М., 1979. – 319с.
627798
  Каменецкий Л.М. Корректура. (Учеб. пособие для изд.-полигр. техникумов) / Л.М. Каменецкий. – Москва, 1966. – 328с.
627799
   Коррекционная педагогика : учеб. пособие для студентов пед. вузов / И.А. Зайцева, В.С. Кукушкин, Г.Г. Ларин, Н.А. Румега, В.И. Шатохина; [И.А. Зайцева, В.С. Кукушкин, Г.Г. Ларин и др.]. – Ростов-на-Дону : МарТ, 2002. – 301, [3] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 272-273, 291-297. – (Серия "Педагогическое образование"). – ISBN 5-241-00125-5
627800
  Синев В.Н. Коррекционная работа на уроках географии и естествознания во вспомагательной школе / В.Н. Синев. – К., 1977. – 86с.
627801
  Синев В.Н. Коррекционная работа на уроках географии и естествознания во вспомагательной школе / В.Н. Синев. – К., 1977. – 86с.
627802
  Архипова Е.Ф. Коррекционная работа с детьми с церебральным параличом / Е.Ф. Архипова, 1989. – 76с.
627803
   Коррекционно-воспитательная работа в подготовительных группах специальных дошкольных учреждений для детей с нарушениями слуха и интеллекта. – М., 1990. – 162с.
627804
   Коррекционно-воспитательная работа с детьми при глубоких нарушениях зрения и слуха. – М., 1986. – 90с.
627805
   Коррекционно-воспитательная работа с учащимися вспомогательной школы. – Алма-Ата, 1990. – 86с.
627806
  Смирнова А.Н. Коррекционно-воспитательная работа учителя вспомогательной школы / А.Н. Смирнова. – 3-е изд., перераб. – М., 1982. – 102с.
627807
   Коррекционно-развивающая направленность обучения и воспитания умственно отсталых детей. – М., 1983. – 109с.
627808
   Коррекционно-развивающая направленность обучения и воспитания умственно отсталых школьников. – М., 1987. – 125с.
627809
  Суслов В.Г. Коррекционно-развивающее обучение географии в адаптивной школе : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 5. – С. 40-48 : Схеми, табл. – Бібліогр. 9 назви. – ISSN 0016-7207
627810
  Суслов В.Г. Коррекционно-развивающие упражнения при изучении начального курса географии : методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 35-39 : Табл. – ISSN 0016-7207
627811
   Коррекционное обучение детей с нарушениями речевой деятельности. – М., 1983. – 134с.
627812
   Коррекционное обучение как основа личностного развития аномальных дошкольников. – М., 1989. – 173с.
627813
  Бонди Е.А. Коррекция английского произношения / Е.А. Бонди, Г.А. Зайцева. – Москва, 1964. – 86 с.
627814
  Линде Николай Дмитриевич Коррекция боли с помощью эмоционально-образной терапии / Линде Николай Дмитриевич, Журавлева Ольга Дмитриевна, Мкртчян Каринэ Арменаковна // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 5. – С. 163-169. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Возможности эмоционально-образной терапии в коррекции различных болевых симптомов психогенной этиологии иллюстрируются примерами из практики учеников автора данного метода, показывающими, что многие болевые симптомы, в том числе хронические, могут быть ...
627815
   Коррекция в навигационных системах и системах ориентации искусственных спутников Земли. – М., 1986. – 69с.
627816
  Гуков В.И. Коррекция воспроизводящих систем при помощи ступенчатых фильтров : Автореф... канд. техн.наук: / Гуков В.И.; Акад. наук СССР. Ин-т автоматики и телемеханики. – М., 1958. – 14л.
627817
  Лизогуб К.И. Коррекция гемодинамики в периоперационном периоде (аналитический обзор) / К.И. Лизогуб, Н.В. Лизогуб, С.В. Курсов // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2016. – № 6 (77). – С. 113-120. – ISSN 2224-0586
627818
  Крапивко С.А. Коррекция гипергликемии - предиктора эндотелиальной дисфункции у больных с хронической сердечной недостаточностью / С.А. Крапивко, П.Г. Кравчун, А.И. Олефир // Міжнародний медичний журнал : щоквартальний науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Ін-т проблем кріобіології і кріомедицини НАН України ; Харків. мед. т-во ; голов. ред. Є.В. Кришталь. – Харків, 2017. – Т. 23, № 4 (92). – C. 13-16. – ISSN 2308-5274
627819
  Шишка Ю. Коррекция дела // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 20 февраля (№ 8). – С. 21. – ISSN 1563-6755


  В случае корректного применения новелл обеспечения иска в гражданском процессе есть основания ожидать повышения эффективности защиты прав и законных интересов сторон в деле.
627820
  Мокрицкий В.А. Коррекция зависимости чувствительностит CdZnTe-детектора от энергии гамма-излучения / В.А. Мокрицкий, О.В. Маслов, О.В. Банзак // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 81-84


  Метою даної статті являється розробка алгоритму цифрової корекції енергетичної залежності чутливості, яка викликана залежністю чутливості CdZnTe-детектору від енергії гамма-випромінювання. Експериментально визначена максимальна потужність дози, при ...
627821
  Ефименкова Л.Н. Коррекция звуков речи у детей / Л.Н. Ефименкова. – М, 1987. – 200с.
627822
   Коррекция измерений радиоуглеродного возраста карбонатов из очагов разгрузки углеводородных флюидов / Е.А. Логвина, Э.М. Прасолов, Х.А. Арсланов, Т.В. Матвеева, С.Б. Чернов, Ф.Е. Максимов // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 11. – С. 1064-1069 : рис., табл. – Библиогр.: 18 назв. – ISSN 0016-7525
627823
  Крюкова Г.Н. Коррекция нарушений функционирования трикарбонатного цикла и других звеньев энергетического обмена при экспериментальном парадонтите : Дис... канд. биол.наук: 03.00.14 / Крюкова Г. Н.; Минздрав УССР, ОГУ. – Одесса, 1985. – 143л. – Бібліогр.:л.116-143
627824
  Крюкова Г.Н. Коррекция нарушений функционирования трикарбонового цикла и других звеньев энергетического обмена при экспериментальном пародоните. : Автореф... канд. биолог.наук: 03.00.04 / Крюкова Г.Н.; КГУ. – К., 1986. – 20л.
627825
  Игнатов В.А. Коррекция нелинейных автоматических систем / В.А. Игнатов. – К., 1993. – 187с.
627826
  Типикин А.П. и др. Коррекция ошибок в оптических накопителях информации / А.П. и др. Типикин. – Київ : Наукова думка, 1990. – 166с.
627827
  Евстафьева Е.В. Коррекция показателей липидного обмена и системы крови слабым пееменным магнитным полем инфранизкой частоты у животных в условиях гипокинезии : Автореф. дис. ... канд. биолог. наук : 03.00.13 / Евстафьева Е.В. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 22 с.
627828
  Евстафьева Елена Владимировна Коррекция показателей липидного обмена и системы крови слабым переменным магнитным полем инфранизкой частоты у животных в условиях гипокинезии : Дис... канд. биол.наук: 03.00.13 / Евстафьева Елена Владимировна; МВ и ССО УССР. Симфероп. гос. ун-т им. М.В.Фрунзе. – Симферополь, 1983. – 146л. – Бібліогр.:л.108
627829
  Коробейников Г.В. Коррекция процесса срочной адаптации сердечно-сосудистой системы у спортсменов при напряженной мышечной деятельности : Автореф... канд. биол.наук: 05.13.09. / Коробейников Г. В.; АН Укр. Ин-т кибернет. – К., 1992. – 16л.
627830
  Луцкина Р.К. Коррекция речевого и умственного развития учащихся вспомогательной школы в процессе специального обучения. / Р.К. Луцкина. – Алма-Ата, 1989. – 87с.
627831
  Желдак И.М. Коррекция семейного воспитания // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 7 (124). – С. 19-30
627832
  Зайцев Ф Г. Коррекция систем автоматического управления постоянного и переменного тока / Ф Г. Зайцев, . – М., 1969. – 384с.
627833
  Лазаренко М.А. Коррекция скоростного разреза методом имитации отжига / М.А. Лазаренко, О.А. Герасименко // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. Бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 4. – С. 88-99 : рис. – Библиогр.: с. 97-99. – ISSN 0203-3100
627834
  Дядюра В.А. Коррекция усиления сейсмических трасс. Сейсморазведка 3D / В.А. Дядюра, В.Б. Будкевич // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 2. – С. 3-14 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0203-3100
627835
  Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов / Л.Н. Ефименкова. – М, 1991. – 222с.
627836
  Чистик Т. Коррекция холинергической недостаточности как направление нейропротекторной терапии у пациентов с ишемическим инсультом и тяжелой черепно-мозговой травмой // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2016. – № 6 (77). – С. 29-32. – ISSN 2224-0586
627837
  Силантьева В.И. Коррекция художественного хронотопа в литературе переходного времени (А.П. Чехов) // Русская литература. Исследования : Сборник научных трудов / Киевский нац. ун-т. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2004. – Вып. 6. – С. 131-142. – ISBN 966-581-590-3
627838
   Коррекция чувствительности CdZnTe-детектора от энергии гамма-излучения / В.А. Мокрицкий, О.В. Маслов, О.В. Банзак, А.А. Карпенко // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 78
627839
  Горбацевич Ф Е.Д. Коррелометры с аппроксимацией / Ф Е.Д. Горбацевич. – М., 1971. – 96с.
627840
  Горбацевич Е.Д. Коррелометры с аппроксимацией / Е.Д. Горбацевич. – М., 1971. – 96с.
627841
  Тимошенко И.И. Коррелякционная изменчивость признаков в гибридных популяциях картофеля : Автореф... канд. с. х.наук: / Тимошенко И. И.; Льв. с. х. ин-т. – Дубляны, 1967. – 27л.
627842
  Давтян В.А. Коррелятивные изменения корне-листового взаимоотношения под влиянием различных факторов : Автореф... канд. биол.наук: 101 / Давтян В.А.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1968. – 18л.
627843
  Хаврук А.Ф. Коррелятивные связи и наследуемость иммунобиологических и продуктивных качеств у чернопестрого скота. : Автореф... канд.биол.наук: 103 / Хаврук А.Ф.; М-во с-х.ССР.Укр.с-х акад. – К, 1968. – 25л.
627844
  Шмидт Г.А. Коррелятивные соотношения между количеством потомства и приспособлениями к его охране / Г.А. Шмидт, 1941. – 160-169с.
627845
   Коррелятные отложения в геоморфологии. – Новосибирск, 1986. – 94с.
627846
  Креленштейн Н.С. Корреляторы в сложноподчиненном предложении. (На матер. соврем. нем. яз.) : Автореф... канд. филолог.наук: / Креленштейн Н.С.; 1-й Москов. гос. пед. ин-тут ин. яз. – М., 1963. – 20л.
627847
  Бубик В.Н. Корреляции глаголов sein и werden в средневерхненемецком языке : Автореф... канд. филол.наук: / Бубик В. Н.; Льв.ГУ. – Львов, 1972. – 28л.
627848
  Кузьмин В.Л. Корреляции на больших расстояниях в многокомпонентных статистических системах вдали и вблизи от критической точки. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 041 / Кузьмин В.Л.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1971. – 10л.
627849
  Осипов П.И. Корреляции общей и специальной лексики современного немецкого языка. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Осипов П.И.; АН СССР.Ленингр.отдел.ин-та языкознания. – Л, 1977. – 20л.
627850
  Каратаев Г.И. Корреляционная схема геологической интерпретации гравитационных и магнитных аномалий / Г.И. Каратаев. – Новосибирск, 1966. – 136с.
627851
  Базаров И.П. Корреляционная теория кристалла / И.П. Базаров, П.Н. Николаев. – Москва : Издательство Московского университета, 1981. – 232 с.
627852
  Козик Б. Корреляционная теория нейтронов в ядерных реакторах и концепциях передаточной функции / Б. Козик. – Дубна, 1965. – 26 с.
627853
  Яглом А Корреляционная теория стационарных случайных функций / А Яглом. – Ленинград, 1981. – 280 с.
627854
  Мандрица В.М. Корреляционно-регрессивный анализ с использованием ЭВМ / В.М. Мандрица. – Рязань, 1977. – 85с.
627855
  Карпенко С.Г. Корреляционно-спектральная теория умножения и смешания оптических частот. : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Карпенко С.Г.; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1974. – 139л. – Бібліогр.:л.129-139
627856
  Карпенко С.Г. Корреляционно-спектральная теория умножения и смешения оптических частот : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Карпенко С.Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 14 с. – Бібліогр.:с.14-15
627857
  Баклицкий В.К. Корреляционно-экстримальные методы навигации / В.К. Баклицкий, А.Н. Юрьев. – М, 1982. – 256с.
627858
   Корреляционно-экстрмальные видеосенсорные системы для роботов. – Томск, 1986. – 238с.
627859
  Белоглазов И.Н. Корреляционно экстремальные системы / И.Н. Белоглазов, В.П. Тарасенко. – М, 1974. – 392с.
627860
  Гринин Александр Павлович Корреляционное взаимодействие мод асимптотические свойства кинетических ядер линейной гидродинамики : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Гринин Александр Павлович; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1976. – 12л. – Бібліогр.:с.12
627861
  Линденберг Р.Ю. Корреляционное исчисление / Р.Ю. Линденберг. – Рига
1. – 1968. – 68с.
627862
  Орлов А.М. Корреляционное разложение текста // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Издательство "Спутник +". – Москва, 2011. – № 1 (57). – с. 40. – ISSN 1680-2721
627863
  Шпанько С.П. Корреляционные зависмости в процессах электроосаждения некоторых металлов и сплавов из органических электролитов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.05 / Шпанько С.П.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1975. – 22л. – Бібліогр.:с.19-20
627864
  Кориков А.М. Корреляционные зрительные системы роботов. / А.М. Кориков. – Томск, 1990. – 264с.
627865
  Лизенгевич А.И. Корреляционные и термодинамические свойств невырожденных квантовых жидкостей : Дис... Канд физ.-мат. наук: 01.04.14 / Лизенгевич А.И.; КГУ им. Т.Г.Шевченка. – Киев, 1989. – 122л. – Бібліогр.:л.111-122
627866
  Лизенгевич Александр Игоревич Корреляционные и термодинамические свойства невырожденных квантовых жидкостей : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.14 / Лизенгевич Александр Игоревич; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1989. – 12 с.
627867
  Березин С.Я. Корреляционные измерительные устройства в автоматике / С.Я. Березин. – Л, 1976. – 103с.
627868
  Серкеров С.А. Корреляционные методы анализа в гравиразведке и магниторазведке / С.А. Серкеров. – Москва : Недра, 1986. – 247с.
627869
  Крастинь О.П. Корреляционные методы в экономическом анализе сельскохозяйственного производства / О.П. Крастинь. – Рига, 1967. – 216с.
627870
  Бобков Ю.Н. Корреляционные методы и устройства измерения составляющих сигналов / Ю.Н. Бобков. – Львов : Издательство при Львовском государственном университете, 1984. – 207 с.
627871
   Корреляционные методы лазерно-локационных измерений скорости ветра. – Новосибирск, 1985. – 224с.
627872
  Шрайбман В.И. Корреляционные методы преобразования и интерпретации геофизических аномалий / В.И. Шрайбман, М.С. Жданов, О.В. Витвицкий. – Москва : Недра, 1977. – 237 с. – Библиогр: с. 228-234
627873
  Смирнов Б.И. Корреляционные методы при парагенетическом анализе / Б.И. Смирнов. – Москва : Недра, 1981. – 176с.
627874
  Процаенко С.В. Корреляционные связи географических полей / С.В. Процаенко, В.Н. Конешов. – М., 1984. – 100с.
627875
  Мамедбейли М.Р. Корреляционные связи между коллекторскими свойствами пород продуктивной толщи и глубиной их залегания (на примере нефтегазовых месторождений Азербайджана) : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Мамедбейли М.Р.; АН Азерб. ССР. Ин-т геологии. – Баку, 1967. – 16л.
627876
  Жовинский В.Н. Корреляционные устройства / В.Н. Жовинский, В.Ф. Арховский. – М, 1974. – 248с.
627877
  Славнов Н.А. Корреляционные функции в двумерных вполне интегрируемых моделях квантовой теории поля : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Славнов Н.А.; АН СССР.матем.ин-т. – М, 1990. – 12л.
627878
  Филиппов Г.Ф. Корреляционные функции для ядерной материи / Г.Ф. Филиппов. – Киев, 1969. – 12 с.
627879
  Боголюбов Н.М. и др. Корреляционные функции интегрируемых систем и квантовый метод обратной задачи / Н.М. и др. Боголюбов. – Москва : Наука, 1992. – 240 с.
627880
  Сысоев В.М. Корреляционные функции неизотропной жидкости вблизи критической точки : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.15 / Сысоев В.М. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 19 с.
627881
  Якубайтис Т.А. Корреляционные характеристики частей речи в связных текстах / Т.А. Якубайтис, А.Н. Скляревич ; Академия наук Латвийской ССР. Ин-т электроники и вычислительной техники. Ин-т языка и литературы им. А. Упита. – Рига : Знание, 1980. – 136 с.
627882
  Козубовский С.Ф. Корреляционные экстремальные системы / С.Ф. Козубовский. – К, 1973. – 223с.
627883
  Дидух Л.Д. и др. Корреляционные эффекты в узкозонных материалах / Л.Д. Дидух и др. – Львов, 1978. – 120 с.
627884
  Иванов В.А. Корреляционные эффекты в узкозонных системах электронов. : Автореф... наук: 01.04.02 / Иванов В.А.; Объед. ин-тут ядерных исслед. – Дубна, 1991. – 25л.
627885
  Абрамов В.К. Корреляционный анализ в исторических исследованиях : учеб. пособие / В.К. Абрамов ; Мордов. гос. ун-т им. Н.П. Огарева. – Саранск : МГУ, 1990. – 81, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 80
627886
   Корреляционный анализ в органической химии / Жданов, , .А., В.И. Минкин. – Ростов -на-Дону, 1966. – 471с.
627887
  Сиськов В.И. Корреляционный анализ в экономических исследованиях / В.И. Сиськов. – Москва : Статистика, 1975. – 168 с.
627888
  Глезер В.В. Корреляционный анализ воспроизводимости выходных параметров некоторых распределенных систем СВЧ диапазона : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Глезер В.В.; Саратов.гос.ун-т. – Саратов, 1977. – 18л.
627889
  Возна М.В. Корреляционный анализ урожайности : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Возна М.В. ; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1965. – 20 с.
627890
  Каримова Р. Корреляционный анализ характеристик расщеплений ядер Ag и Br с многозарядными частицами при эенргии первичных протонов Мэв : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Каримова Р.; АН УзССР, Объед уч. сов., От-ния физ. мат. аук. – Ташкент, 1966. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
627891
   Корреляционный метод преломления волн : Руководство для инженеров-сейсморазведчиков / Г.А. Гамбурцев, Ю.В. Ризниченко, И.С. Берзон, А.М. Епинатьева, . – Москва, 1952. – 240с.
627892
  Жданов М.С. Корреляционный метод разделения геофизических аномалий / М.С. Жданов, В.И. Шрайбман. – Москва : Недра, 1973. – 128с.
627893
   Корреляция аномалий постоянного магнитного поля и коровых геоэлектрических структур на западном склоне Воронежского массива / Д.Ю. Абрамова, Л.М. Абрамова, Ив.М. Варенцов, В.А. Куликов, И.Н. Лозовский, Рабочая, группа КІRОVОGRАD // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 4. – С. 62-69 : рис. – Библиогр.: с. 68-69. – ISSN 0203-3100
627894
   Корреляция антропогеновых отложений Северной Евразии. – М., 1965. – 115с.
627895
  Лебедева Н.А. Корреляция антропогеновых толщ Понто-Каспия / Н.А. Лебедева. – Москва : Наука, 1978. – 136с. + таблица
627896
  Нестерович Ю.В. Корреляция базисных понятий документоведения, коррелятивных понятию системы // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 8-18


  Статья исследуетосновные термины документоведения и рациональность их использования.
627897
  Лесникович А.И. Корреляция в современной химии / А.И. Лесникович, С.В. Левчик. – Минск, 1989. – 116с.
627898
  Беленко Н.Г. Корреляция верхнепермских угленосных отложений Кузнецкого бассейна литологическими методами : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 135 / Беленко Н.Г.; Ленингр. горный ин-т им. Г.В.Плеханова. – Л., 1968. – 22л.
627899
  Жуков Н.Н. Корреляция геологических признаков с номинальными шкалами регистрации : вопросы методики изучения состава и физических свойств горных пород // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1989. – С. 105-109. – Бібліогр.: 2 назви. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 16). – ISSN 0203-7319
627900
  Варнавский В.Г. Корреляция геологических событий : (на примере палеогена и неогена Тихоокеанского региона) / В.Г. Варнавский. – Москва : Наука, 1985. – 144с. + Схема
627901
  Костылева Эля Ивановна Корреляция детерминанов , базового имени и распространений в иненной синтагме современного французского языка (структурновероятностный анализ) : Дис... канд.филолог.наук: 10.02.05 / Костылева Эля Ивановна; МВ и ССО УССР ОГУ. – Одесса, 1976. – 155л. – Бібліогр.:л.1-15
627902
  Костылева Э.И. Корреляция детерминативов базового имиени и распространений в именной синтагме современного французского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.05 / Костылева Э.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1976. – 26 с.
627903
   Корреляция докембрия. – Москва : Наука
Т. 1 : Жизнь и органическое вещество в докембрии. Докембрий подземных зон, вулканизм и вулканогенные образования докембрия. – 1977. – 403 с.
627904
  Крохмаль А.И. Корреляция древнеэвксинских отложений юго-запада Восточно-Европейской платформы с континентальными осадками Европы (по микротеринофауне) // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 4. – С. 34-39 : табл. – Библиогр.: 15 назв.
627905
  Алексева Г.К. Корреляция значения и формы в словосочетании современного французского языка : Автореф... канд. филол.наук: / Алексева Г. К.; Киев. ин-т ин. яз. – К., 1972. – 25л.
627906
  Дрыгант Д.М. Корреляция и конодонты силурийских-нижнедевонских отложений Волыно-Подолии / Д.М. Дрыгант. – Киев : Наукова думка, 1984. – 192с.
627907
   Корреляция и прогнозирование аналитических свойств органических реагентов и хелатных сорбентов. – М., 1986. – 199с.
627908
  Беляевский А.И. Корреляция изменений интенсивности -квантов и нейтронов в атмосфере с вхождением в нее метеоров : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Беляевский А.И.; АН СССР. Физ.-техн. ин-т им. А.Ф.Иоффе. – Л., 1967. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
627909
  Дубарь Г.П. Корреляция комплексом методов мезозойских отложений Нижне-Алданского района Ленского угленосного бассейна : Автореф... кандадата геол.-минералогическихнаук: / Дубарь Г.П.;. – Л., 1965. – 23л.
627910
  Несмеянов С.А. Корреляция континентальных толщ / С.А. Несмеянов. – М., 1977. – 198с.
627911
   Корреляция магматических пород Чехословакии и некоторых районов СССР. – М., 1983. – 231с.
627912
  Мамалуй Юлия Александровна Корреляция магнитных свойств гексаферритов и характеристик 3d-ионов : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.07 / Мамалуй Юлия Александровна; Харьк. гос. ун-т. – Х., 1975. – 32л.
627913
  Алексич-маслач К. Корреляция между качеством разработанных электронных учебных курсов и активностью студентов / К. Алексич-маслач, М. Коричан, Д. Нявро // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 11 (ноябрь). – С. 39-43. – ISSN 1026-955X


  Представлен опыт ведущего вуза Хорватии по систематичному внедрению электронного обучения в образовательный процесс. Дан анализ качества разработанных электронных курсов, а также корреляции между качеством электронных учебных курсов и активностью ...
627914
  Гваладзе В.З. Корреляция между продуктами алкогольного брожения / В.З. Гваладзе. – Тбилиси, 1936. – 77 с.
627915
  Волкинд Н.Я. Корреляция между типом нервной системы и дыханием у собак : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Волкинд Н.Я. ; Академия наук СССР. Физиологический институт им. акад. И.П. Павлова. – Ленинград, 1950. – 12 с.
627916
  Семенов Д.Ф. Корреляция мезозойско-кайнозойских эндогенных процессов Дальнего Востока. / Д.Ф. Семенов. – М., 1983. – 72с.
627917
   Корреляция направления гамма-излучений в 153 Cd. – Душанбе, 1975. – 16 с.
627918
  Руссо А.Г. Корреляция некоторых дитерпеновых спиртов и окисей группы лабдана. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.10 / Руссо А.Г.; АН БССР. Отд. хим. и геол. наук. Объед. совет ин-тов физ.-орган. химии и общей неорган. химии. – Минск, 1973. – 18л.
627919
  Бугулов И.Н. Корреляция нормы и функции английского языка в Зимбаве : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Бугулов И. Н.; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1987. – 17л.
627920
  Бугулов И.Н. Корреляция нормы и функции английского языка в Зимбаве : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Бугулов И. Н.; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1987. – 16л.
627921
  Бугулов И.Н. Корреляция нормы и функций английского языка в Зимбабве. : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Бугулов И.Н.; МВ и ССО УССР. КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1987. – 173л. – Бібліогр.:л.151-170
627922
  Филипенко Н.А. Корреляция нравственности и гуманизма как практическое освоение действительности / Н.А. Филипенко, В.В. Рыбаков // Інтелект. Особистість. Цивілізація : Тематичний збірник наукових праць із соціально-філософських проблем / Донецький державний університет економіки і торгівлі ім .М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2003. – Вип.1, том 1. – С.133-144
627923
   Корреляция палеогеографических условий развития речной сети Восточного Паратетиса / Ю.И. Иноземцев, Н.А. Маслаков, А А. Мельниченко Рыбак Т.А. Парышев, Л.В. Ступина // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования ; редколл.: Шнюков Е.Ф., Коболев В.П., Кочелаб В.В. [и др.]. – Киев, 2016. – № 4 (46). – С. 40-53 : рис. – Библиогр.: 38 назв. – ISSN 1999-7566
627924
  Сухина И.Г. Корреляция понятий "личность", "духовность", "культура" в ракурсе аксиологической интерпретации // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2 (82). – С. 33-40. – ISSN 2077-1800
627925
  Нестерович Ю.В. Корреляция понятий "публикация", "произведение", "издание", "документ" в междисциплинарном поле // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2015. – № 4. – С. 66-83. – ISSN 0130-9765


  Корреляция понятий "произведение", "издание", "опубликование", "публикация", "книга", "документ" произведена в рамках построения терминосистемы документологии и экспликации базисных понятий в междисциплинарном поле. Предложено расширить объем понятия ...
627926
   Корреляция пормо-тризоевые отложений Востока СССР. – Владивосток, 1986. – 128с.
627927
   Корреляция процессов рудообразования на золото-полиметаллическом месторождении Березитовое западной части Селенгино-Станового супертеррейна и региональных тектономагматических событий / А.А. Сорокин, В.А. Пономарчук, А.В. Травин, Л.И. Рогулина, А.В. Пономарчук // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 3. – С. 432-448 : рис., табл. – Библиогр.: с. 445-448. – ISSN 0016-7886
627928
   Корреляция разнофациальных разрезов верхней перми севера европейской части СССР. – Ленинград : Наука, 1981. – 160с. – 6 вкладок
627929
   Корреляция разнофациальных толщ при поисках нефти и газа. – 2-е изд., перераб. – М., 1976. – 296с.
627930
   Корреляция разрезов скважин как многомерная оптимизационная задача / В.В. Лапковский, А.В. Истомин, В.А. Конторович, В.А. Бердов // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 3. – С. 624-630 : рис. – Библиогр.: с. 630. – ISSN 0016-7886
627931
   Корреляция сигнальной информации СДВ-и GPS-приемников перед румынским землетрясением 14.05.2005 г. / А.П. Сливинский, Ф.И. Бушуев, Н.А. Калюжный, А.В. Шульга // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 2. – С. 116-122 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0203-3100
627932
  Самохвалов Ю. Корреляция событий в Siem-системах на основе немонотонного вывода / Ю. Самохвалов, С. Толюпа // Захист інформації / Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. О. Корченко. – Київ, 2017. – Т. 19, № 1. – С. 5-9. – ISSN 2221-5212
627933
  Украинец Людмила Федоровна Корреляция согласных по звонкости-глухости в украинском языке : дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.02 / Украинец Людмила Федоровна ; КГУ. – Киев, 1987. – 273 л. – Бібліогр. : л. 185-191
627934
  Попова Т.В. Корреляция твердых и мягких согласных фонем в болгарском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Попова Т.В.; АН СССР. Ин-т славяноведения. – М., 1963. – 17л.
627935
  Курбацкая Корреляция терригенных толщ верхнего докембрия западного склона Среднего Урала и условия их образования : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 120 / Курбацкая Ф.А ; Перм. гос. ун-т. – Пермь, 1968. – 27 с.
627936
  Элькамхави А.А. Корреляция у-квантово с заряженными частицами, образующимися в ядерных реакциях под действием L-частиц. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 055 / Элькамхави А.А.; МГУ. – М, 1971. – 14л.
627937
   Корреляция угленосных отложений и угольных пластов в Донецком бассейне : Опыт применения различных методов. – Ленинград : Наука, 1972. – 112с.
627938
  Ажгиревич Л.Ф. Корреляция угленосных формаций: результаты исследований в Белоруссии = Correlation of coal-bearing formations : results of investigations in Byelorussia / Л.Ф. Ажгиревич ; Белорус. ком. Междунар. прогр. геол. корреляции, Ин-т геохимии и геофизики. – Минск : Навука i тэхнiка, 1991. – 26, 29, [2] с. встреч. паг. : ил. – Библиогр.: с. 25-26
627939
   Корреляция эндогенных процессов в метаморфических комплексах докембрия Прибайкалья. – Новосибирск, 1979. – 118с.
627940
   Корреляция эндогенных процессов Восточной Сибири. – М., 1980. – 123с.
627941
   Корреляция эндогенных процессов Сибирской платформы и ее обрамления. – Новосибирск, 1982. – 128с.
627942
   Корреляция эндогенных процессов Тихоокеанского пояса. – Владивосток, 1979. – 160с.
627943
  Суворова И.В. Корреляция/некорреляция количественной характеристики гласных и мелодического контура в системе английского вокализма (эксперим.-фонет. исследование). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Суворова И.В.; Москов. гос.ин-т ин. яз. – М., 1989. – 23л.
627944
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 1 (389). – 2010
627945
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 2 (390). – 2010
627946
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 40 (428). – 2010
627947
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 41 (429). – 2010
627948
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 42 (430). – 2010
627949
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 44 (432). – 2010
627950
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 46 (434). – 2010
627951
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 47 (435). – 2010
627952
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины; спецвыпуск / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 48 (436) : Личность года - 2010: Виктор Янукович. – 2010
627953
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 49 (437). – 2010
627954
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 1 (438 ). – 2011
627955
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 4 (441 ). – 2011
627956
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 8 (445 ). – 2011
627957
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 9 (446). – 2011
627958
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 10 (447). – 2011
627959
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины. Спецвыпуск / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 12 (449) : Самые эксцентричные выходки и поступки известных соотечественников, которые тормозят эволюцию страны. – 2011
627960
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 14 (451). – 2011
627961
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 18 (455). – 2011
627962
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 20 (457). – 2011
627963
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины. Спецвыпуск / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 22 (459) : Золотая сотня. – 2011
627964
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 24 (461). – 2011
627965
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 27 (464). – 2011
627966
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 28 (465). – 2011
627967
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины. Спецвыпуск / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 32 ( 469) : ТОП - 100 самых влиятельных украинцев. – 2011
627968
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 35 ( 472). – 2011
627969
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 36 (473). – 2011
627970
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 37 (474). – 2011
627971
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 38 (475). – 2011
627972
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 40 (477). – 2011
627973
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 41 (478). – 2011
627974
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 44 (481). – 2011
627975
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 45 (487) : Юлия Тммошенко. – 2011
627976
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 46 (483). – 2011
627977
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 47 (484). – 2011
627978
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 48 (485). – 2011
627979
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 49 (486). – 2011
627980
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины : специальный выпуск / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 50 (487) : Личность года поневоле : Юлия Тимошенко. – 2011
627981
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 51 (488). – 2011
627982
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 2 (490). – 2012
627983
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 8 (496). – 2012
627984
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО Корреспондент. – Киев, 2002-
№ 10 (498). – 2012
627985
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 11 (499). – 2012
627986
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ТОВ Корреспондент. – Киев, 2002-
№ 14 (502). – 2012
627987
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 16/17 (504/505). – 2012
627988
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 19 (507). – 2012
627989
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО Корреспондент. – Киев, 2002-
№ 21 (509). – 2012
627990
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО Корреспондент. – Киев, 2002-
№ 28 (516). – 2012
627991
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины: спецвыпуск / ООО Корреспондент. – Киев, 2002-
№ 34 (522) : ТОП 100 самых влиятельных украинцев. – 2012
627992
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО Корреспондент. – Киев, 2002-
№ 35 (523). – 2012
627993
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО Корреспондент. – Киев, 2002-
№ 40 (528). – 2012
627994
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО Корреспондент. – Киев, 2002-
№ 41 (529). – 2012
627995
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО Корреспондент. – Киев, 2002-
№ 43 (531). – 2012
627996
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО Корреспондент. – Киев, 2002-
№ 45 (533). – 2012
627997
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО Корреспондент. – Киев, 2002-
№ 46 (534). – 2012
627998
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины: спецвыпуск / ООО Корреспондент. – Киев, 2002-
№ 47 (535) : Золотая сотня: 100 самых богатых украинцев: эпоха капитала одного города. – 2012
627999
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО Корреспондент. – Киев, 2002-
№ 51 (539). – 2012
628000
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 1 (540). – 2013
<< На початок(–10)621622623624625626627628629630(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,