Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)621622623624625626627628629630(+10)В кінець >>
627001
  Зайцева А.В. "Лайкнуть" библиотеку // Современная библиотека : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информ. центр сотрудничества "ЛИТЕРА"; Изд. центр "Литера-Пресс". – Москва, 2012. – № 5 (25). – С. 30-33. – ISSN 2072-3849


  Социальная сеть как пространство библиотечного обслуживания.
627002
  Асадуллаев С. "Лайли и Маджнун" в фарсиязычной литературе / С. Асадуллаев. – Душанбе, 1981. – 208с.
627003
  Привалова С. "Лакмус модерності" хатян (критика М. Сріблянським творчості М. Семенка) // Образ : інформаційний бюлетень / Київський національний університет іім.Тараса Шевченка. Ін-т. журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10


  Досліджуються особливості критики М. Сріблянського (Шаповала) на адресу футуриста М. Семенка, діяльність якого стала підтвердженням того, що модерністична модель творчості "хатян" виявилася суто теоретичною; порівнюються творчі традиції українських і ...
627004
  Черненко В.А. "Лакунные государства" и "кротовые норы" культуры // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2003. – № 579-1 : Наука, культура, постмодерн. – С. 195-200. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
627005
  Грунин Михаил "Лакшери" как лакмус индустрии : практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 3. – С. 30-32
627006
   "Ламбада" Карибского моря : "За успехи и развитие туризма - выездного" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 1. – С. 56-57
627007
  Круглова В.В. "Ландауцентр" : доторкнися до науки


  У січні 2014 р. в Харківському нац. ун-ті ім. В.Н. Каразіна за підтримки Асоціації випускників, викладачів і друзів ун-ту було відкрито науково-демонстраційний навчальний центр "Ландау-Центр" - перший в Україні заклад інтелектуального дозвілля при ...
627008
  Круглова В. "ЛандауЦентр": науку викликали? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 3 - 9 вересня (№ 31). – С. 11


  "Просвітництво у форматі XXI століття. Що таке просвітництво? Чи актуальне воно у XXI ст.? Хто такий сучасний просвітник? І чи є такі серед нас? Думаю, кожен науковець так чи інакше намагався, принаймні для себе, відповісти на ці запитання. Проте ...
627009
  Позаченюк Е.А. "Ландшафт и туризм": конференция и полевой семинар в Крыму : хроніка / Е.А. Позаченюк, В.Н. Андрейчук // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 60-62. – ISSN 1561-4980
627010
  Кочерга С. "Ландшафт культури" у творчості Лесі Українки // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 2 (614). – С. 3-9. – ISSN 0236-1477


  У статті дано тлумачення поняття "ландшафт культури" в контексті семіотики тексту. Виокремлено домінантні коди хронологічної вертикалі культурософської концепції Лесі Українки: античність (суспільний код), раннє християнство (код віри), середньовіччя ...
627011
  Жигун С. "Ланка"-МАРС в історії української літератури // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 13 : Що таке історія літератури?. – С. 115-121. – ISBN 978-966-171-312-2
627012
  Лущій С. "Ланка" в літературному дискурсі 20-х років ХХ століття // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 7 (664). – С. 50-53. – ISSN 0130-5263


  Стаття присвячена одній з найцікавіших літературних організацій 20-х років - "Ланці" (з 1926 р. МАРС). Завдяки невідомим архівним матеріалам, листам, спогадам та художнім творам її членів історія "Ланки" постає у контексті літературного життя 20-х ...
627013
  Савельев Владимир "Ланта-тур вояж" предлагает "Восточную сказку на волнах" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 10. – С. 31 : Фото
627014
   "Лариса Івшина вміє бачити Велике та Величне" / Л. Шевцова, І. Пасічник, Г. Гопко, М. Марків, А. Баумейстер // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 13-14 січня (№ 3/4). – С. 6-7


  До 20-річчя перебування на посаді головного редактора газети "День" Лариси Івшиної.
627015
  Белінг Д.О. "Ласкирний рибець" з Днипрового пониззя / Д.О. Белінг. – Киев : Р. У. П. – 7с. – Окремий відбиток
627016
  Белінг Д.О. "Ласкирний рибець" з Дніпрового пониззя / Д.О. Белінг. – 7с.
627017
  Ковальчук О.В. "Ластівко", відгукнись! : оповідання / О.В. Ковальчук. – Київ, 1976. – 128 с.
627018
  Торохов Б.М. "Ласточка" / Б.М. Торохов. – Сталинград, 1958. – 167с.
627019
  Балодіс З. "Латвія готова поділитися досвідом реалізації реформ в оборонному секторі" / бесіду вів Юрій Кузнецов // Військо України : центральний друкований орган Міністерства оборони України / М-во оборони України. – Київ, 2015. – № 1 (171). – С. 38-41


  Аташе з питань оборони Латвійської Республіки підполковник Зігмундс Балодіс розповідає про становлення війська Латвії та приєднання держави до системи колективної безпеки.
627020
  Ковальова О. "Латентна війна" уряду Дж. Буша проти "нових лівих" в Латинській Америці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 1. – С. 76-87
627021
  Пунтиглиано А.Р. "Латиноамерика": Размышления о глобализации, государстве, национальности и развитии // Политическая наука / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ .исслед. Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва, 2008. – № 4 : Империи, государства, нации: многообразие политий в современном мире. – С. 99-104
627022
   Ла-Куэва-де-лос-Кристалес. Минеральные своды : Экспедиция // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 8. – С. 78-91 : Фото. – ISSN 1029-5828
627023
  Татарников В.Т. Лазер-труженик / В.Т. Татарников. – Москва : Знание, 1976. – 64с.
627024
  Иванов И.П. Лазерный Доплеровский метод для измерения параметров движения ледников. : Автореф... канд. техн.наук: 01.04.05 / Иванов И.П.; Гос. оптич. ин-тут им. С.И.Вавилова. – Л., 1975. – 27л.
627025
   Лазерный контроль атмосферы. – М., 1979. – 416с.
627026
   Лазерный локальный спектральный анализ минералов. – Алма-Ата, 1975. – 84с.
627027
  Смирнов Сергей Лазерный луч - сварщик шедевров // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2010. – № 3


  Реставраторы Гос. Эрмитажа разработали новые технологические методы спасения произведений искусства из металлов : малогабаритные лазеры
627028
  Сухов Л.Т. Лазерный спектральный анализ (физические принципы) / Л.Т. Сухов. – Новосибирск : Наука, 1990. – 139с.
627029
  Филюков А.А. Лазерный термоядерный синтез / А.А. Филюков. – Москва : Знание, 1975. – 64с.
627030
  Чабанов В.Е. Лазерный ультразвуковой контроль материалов / В.Е. Чабанов. – Л., 1986. – 230с.
627031
  Шир Луна Лазером и силиконом. Красота и пластика // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – декабрь, № 111. – С. 108 : фото
627032
   Лазеры : сборник статей. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1963. – 470 с.
627033
  Карлов Н.В. Лазеры / Н.В. Карлов, П.П. Пашинин, А.М. Прохоров. – Москва : Знание, 1971. – 32 с. – (Библиотечка "Физика наших дней")
627034
  Григорьянц В.В. Лазеры / В.В. Григорьянц. – Москва, 1975. – 64 с.
627035
   Лазеры. – Москва, 1977. – 152 с.
627036
   Лазеры в авиации. – М., 1982. – 160с.
627037
  Орлов В.А. Лазеры в военной технике / В.А. Орлов. – М., 1976. – 174с.
627038
  Скогорев В.П. Лазеры в геодезии / В.П. Скогорев. – производственное издание. – Москва : Недра, 1987. – 121 с.
627039
  Чернышев В.Н. Лазеры в космосе, на земле и под водой / В.Н. Чернышев. – Москва : Воениздат, 1964. – 104с.
627040
   Лазеры в криминалистике и судебных экспертизах. – К., 1986. – 231с.
627041
  Алешкевич В.А. Лазеры в лекционном эксперименте / В.А. Алешкевич. – Москва : Издательство Московского университета, 1985. – 135 с.
627042
   Лазеры в народном хозяйстве. – Москва, 1986. – 141 с.
627043
   Лазеры в народном хозяйстве. – Москва, 1988. – 109 с.
627044
   Лазеры в народном хозяйстве. – Москва, 1989. – 126 с.
627045
  Смирнов Б.М. Лазеры в науке и технике / Б.М. Смирнов, А.В. Елецкий. – Москва : Знание, 1971. – 46 с.
627046
   Лазеры в общем физическом практикуме. – Москва, 1981. – 112 с.
627047
  Чернышев В.Н. Лазеры в системах связи / В.Н. Чернышев, А.Г. Шереметьев, В.В. Кобзев. – Москва : Связь, 1966. – 320с.
627048
  Аристов Михаил Лазеры и GPS рулят дорожно-строительной техникой : в фокусе // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2010. – № 6 (15). – Бібліогр.: 7 назв
627049
  Себрант Ю.В. Лазеры и живая ткань / Ю.В. Себрант, М.П. Троянский. – Москва, 1972. – 32с.
627050
  Соболев Н.А. Лазеры и их будущее / Н.А. Соболев. – Москва : Атомиздат, 1968. – 189с.
627051
  Федоров Б.Ф. Лазеры и их применение / Б.Ф. Федоров. – Москва : ДОСААФ, 1973. – 161с.
627052
  Пышкин С.Л. Лазеры и их применение / С.Л. Пышкин. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1982. – 178с.
627053
  Евтихиев Н.Н. Лазеры и их применение в измерительной технике / Н.Н. Евтихиев, В.Ф. Папуловский, К.П. Цветаев. – Москва, 1973. – 134 с.
627054
  Мансуров А.Н. Лазеры и их применение в преподавании физики : книга для учителя / А.Н. Мансуров. – Москва : Просвещение, 1984. – 88 с.
627055
  Захаров В.М. Лазеры и метеорология / В.М. Захаров, О.К. Костко. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1972. – 62с.
627056
   Лазеры и наследственность растений. – Минск, 1984. – 175с.
627057
   Лазеры и термоядерная проблема : сборник переводных статей. – Москва : Атомиздат, 1973. – 216 с.
627058
  Фридрихов С.А. Лазеры и управляемый термоядерный синтез / С.А. Фридрихов. – Ленинград : Знание, 1977. – 32с.
627059
  Дунская И.М. Лазеры и химия / И.М. Дунская. – Москва, 1979. – 163 с.
627060
  Башкин А.С. Лазеры и химия / А.С. Башкин. – Москва, 1981. – 64 с.
627061
   Лазеры на алюмоиттриевом гранате с неодимом. – Москва, 1985. – 145 с.
627062
  Кейси Х. Лазеры на гетероструктурах / Х. Кейси, М. Паниш. – Москва : Мир
Т. 1 : Основные принципы. – 1981. – 299 с.
627063
  Кейси Х. Лазеры на гетероструктурах / Х. Кейси, М. Паниш. – Москва
Т. 2. – 1981. – 364 с.
627064
  Одулов С.Г. Лазеры на динамических решетках / С.Г. Одулов, М.С. Соскин, А.И. Хижняк. – Москва : Наука, 1990. – 272с.
627065
   Лазеры на красителях. – Москва, 1976. – 329 с.
627066
  Степанов Б.И. Лазеры на красителях / Б.И. Степанов. – Москва : Знание, 1979. – 63 с. – (Физика)
627067
   Лазеры на неодимовом стекле. – Москва, 1990. – 287 с.
627068
  Аникиев Ю.Г. Лазеры на неорганических жидкостях / Ю.Г. Аникиев, М.Е. Жаботинский, В.Б. Кравченко. – Москва : Наукка, 1986. – 247 с.
627069
  Алейников В.С. Лазеры на окиси углерода / В.С. Алейников, В.И. Масычев. – Москва : Радио и связь, 1990. – 312 с.
627070
  Степанов Б.И. Лазеры на основе органических красителей / Б.И. Степанов, А.Н. Рубинов. – Минск, 1970. – 36с.
627071
   Лазеры на основе сложных органических соединений и их применение : Тезисы 3 Всесоюзной конференции (Ужгород, 10-12 сентября 1980 г.). – Минск, 1980. – 418с.
627072
   Лазеры на самоограниченных переходах атомов металлов / В.М. Батенин, В.В. Бучанов, М.А. Казарян, И.И. Климовский, Э.И. Молодых; В.М. Батенин, В.В. Бучанов, М.А. Казарян, И.И. Климовский, Э.И. Молодых; Под общ. ред. В.М. Батенина. – Москва : Научная книга, 1998. – 544с. : илл. – ISBN 5-7871-00-36-0
627073
  Маршалл Т.С. Лазеры на свободных электронах : пер. с англ. / Т.С. Маршалл. – Москва : Мир, 1987. – 238с.
627074
  Хивенс О. Лазеры на твердых веществах. / О. Хивенс. – М., 1964. – 120-178с.
627075
  Войтович А.П. Лазеры с анизотропными резонаторами / А.П. Войтович, В.Н. Севериков. – Минск, 1988. – 270 с.
627076
   Лазеры с перестраиваемой частотой. – Киев, 1973. – 384 с.
627077
   Лазеры с перестраиваемой частотой. – Новосибирск, 1980. – 124 с.
627078
  Херман Й. Лазеры сверхкоротких световых импульсов / Й. Херман, Б. Вильгельми. – М., 1986. – 368с.
627079
  Степанов Б.И. Лазеры сегодня / Б.И. Степанов. – Минск : Вышэйшая школа, 1977. – 128с.
627080
  Григорьянц В.В. Лазеры сегодня и завтра / В.В. Григорьянц, В.Ф. Золин. – Москва, 1966. – 47с.
627081
  Кузнецова Людмила Михайловна Лазеры сегодня и завтра : Рек.указ.лит.в помощь лектору / Кузнецова Людмила Михайловна. – Москва : Знание, 1978. – 48с.
627082
  Степанов Б.И. Лазеры сегодня и завтра / Б.И. Степанов. – Минск : Наука и техника, 1987. – 127с.
627083
   Лазеры сегодня и завтра : Пособие по немецкому языку для тех. вузов. – Москва : Высшая школа, 1991. – 96с.
627084
  Лендьел Б. Лазеры. Генерация света с помощью вынужденного излучения / Б. Лендьел. – Москва, 1964. – 208 с.
627085
  Федоров Б.Ф. Лазеры. Основы устройства и применение / Б.Ф. Федоров. – Москва : ДОСААФ СССР, 1988. – 189с.
627086
  Тарасов Л.В. Лазеры: действительность и надежды / Л.В. Тарасов. – Москва : Наука, 1985. – 176с.
627087
  Собецький С.П. Лазня виганяє біль і смуток // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 6. – С. 5
627088
  Губельман М. Лазо / М. Губельман. – Москва, 1947. – 303с.
627089
   Лазо С.Г.. – Москва, 1938. – 76 с.
627090
   Лазо С.Г.. – Киев, 1938. – 64 с.
627091
   Лазо Сергей, 1938. – 218с.
627092
   Лазо Сергей. – Владивосток, 1957. – 8с.
627093
   Лазо Сергей. – Владивосток, 1979. – 344 с.
627094
   Лазо Сергей. – 2-е изд. – Москва, 1985. – 208 с.
627095
   Лазовский заповедник. – Москва : Агропромиздат, 1989. – 206 с. : ил. – ISBN 5-10-001024-X
627096
  Притчин Г.И. Лазорев цвет / Г.И. Притчин. – Волгоград, 1963. – 236с.
627097
  Шолохов М.А. Лазоревая степь / М.А. Шолохов. – М, 1926. – 174с.
627098
  Погодин Р.П. Лазоревый петух моего детства / Р.П. Погодин. – М., 1983. – 495с.
627099
  Погодин Р.П. Лазоревый петух моего детства / Р.П. Погодин. – М., 1988. – 462с.
627100
  Зульфикаров Т.К. Лазоревый странник на золотой дороге... / Т.К. Зульфикаров. – М., 1991. – 379с.
627101
  Колесников В.С. Лазорики: Рассказы и повесть. / В.С. Колесников. – Ставрополь, 1983. – 383с.
627102
  Воейков А.А. Лазурит / А.А. Воейков. – Алма-Ата, 1980. – 112с.
627103
  Иванов В.Г. Лазуриты СССР / В.Г. Иванов, А.Н. Сапожников. – Новосибирск : Наука, 1985. – 172с.
627104
   Лазурное побережье Турции // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 6 (2873), июнь. – С. 36-37 : фото
627105
  Иванов А. Лазурный берег Кавказа. Краткий путеводитель по Черноморскому побережью Кавказа. / А. Иванов, П. Михайлов. – М., 1956. – 70с.
627106
  Мохнач Константин Лазурный канкан : gallery / Мохнач Константин, Михальчук Сергей // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 3. – С. 64-73 : Фото
627107
  Гришин Н.Н. Лазурь / Н.Н. Гришин. – Ярославль, 1976. – 79с.
627108
  Бедзик Ю.Д. Лазурь : Роман / Ю.Д. Бедзик; Пер. с укр. Л. Кедриной. – Москва : Профиздат, 1976. – 288с.
627109
  Печенкин В.К. Лазутчик Ясырь : роман / В.К. Печенкин. – Свердловск, 1991. – 542с.
627110
   Лазы долины Айдер // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 3/4, апрель - май. – С. 92-96 : фото
627111
  Лютий Т. Лайбах-проект як "інтелектуальна провокація": цей неможливий Славой Жижек // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2003. – № 1. – С.57-63
627112
  Павлухин А.П. Лайда - берег голубиный / А.П. Павлухин. – Владивосток, 1968. – 79с.
627113
  Граудиня М.Э. Лайдзенский и канадский говоры : Автореф... канд. филол.наук: / Граудиня М. Э.; Ин-т языка и лит. АН Латв.ССР. – Рига, 1958. – 18л.
627114
  Мейер Лайза Минелли: История жизни / Мейер, , Джордж. – Смоленск : Русич, 1997. – 400с. – ISBN 5-88590-817-6
627115
  Рейхмане Л.А. Лаймдот Мурниек. / Л.А. Рейхмане. – М., 1974. – 103с.
627116
  Гриценко В. Лайнер солідарності і дружби // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 12/13). – С. 5


  "Нобелівська премія за 2012 рік у галузі фізики присуджена французові Сержу Арошу та американцю Девидові Вайнленду. Цікава обставина: один із найактивніших співробітників групи Ароша - випускник нашого університету (фізичний факультет, кафедра оптики) ...
627117
  Латишев М.С. Лайнери перетинають континенти / М.С. Латишев. – К, 1973. – 127с.
627118
  Чичкина Светлана Лайнеры Holland America Line загружаются на 100% // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 10. – С. 30 : Фото
627119
  Васильев О.А. Лайош Гавро. / О.А. Васильев, М.Ф. Дмитренко. – Москва, 1977. – 127с.
627120
  Фекете Д. Лайош Кошут / Д. Фекете. – М., 1978. – 302с.
627121
  Огнянов Л. Лайпцигският процес и образът на Георги Димитров в драмата / Л. Огнянов, 1955. – 18 с.
627122
  Хворостяний І. Лайфхаки з української / розмову вела Світлана Галата // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 13 лютого (№ 5). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  Для майбутніх абітурієнтів стартував безкоштовний онлайн-курс із подготовки до ЗНО з української мови. Курс розробила і записала громадська спілка "Освіторія". У його основі - лекції кандидата філологічних наук, учителя української мови і літератури ...
627123
   Лакан (Lacan) Жак // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 783-784. – ISBN 966-316-069-1
627124
  Бенвенуто С. Лакан сегодня = Lacan oggi / Серджио Бенвенуто, Антонио Луччи ; пер. с ит. [Г.И. Фурман] ; науч. ред. перевода: С.Г. Уварова, В.В. Милотворская ; Междунар. ин-т глубинной психологии ; Укр. ассоц. психоанализа. – Київ : ПВУЗ МИГП, 2017. – 294, [1] с. : ил. – На обл. указ. только 1-й авт.: Сержио Бенвенуто. – Библиогр.: с. 280-282. – ISBN 978-966-97479-3-8
627125
  Чиров М.В. Лаканианская апофатика: Бог и реальное // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 117-119
627126
   Лакатос (Lakatosh) Імре // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 785-786. – ISBN 966-316-069-1
627127
   Лаки Бирмы. Каталог выставки. – М., 1982. – 54с.
627128
   Лаки и краски в вашем доме. – М., 1989. – 205с.
627129
  Киселев В.С. Лаки и олифы / В.С. Киселев. – М.-Л., 1931. – 52с.
627130
  Бианки К. Лаки из сложных эфиров целлюлозы. Сырье, его свойства и требования, предъявляемые к нему производством; принципы построения лаков и примеры их составления, техническое оборудование заводов. / К. Бианки, А. Вайэ. – Л., 1935. – 310с.
627131
   Лаки электроизоляционные. – М., 1954. – 14с.
627132
  Даниленко Т С. Лакизи імперіалізму / Т С. Даниленко, . – К, 1974. – 62с.
627133
  Корниенко М. Лаковая миниатюра : каталог / М. Корниенко. – Москва : Советский художник, 1990. – [32] с.
627134
   Лаковая миниатюра [Електронний ресурс] : Мстера, Федоскино, Палех, Холуй, Ликино-Дулево. – Москва : Кордис & Медиа, 2001. – 1 DVD. – Продолжит. 59 мин. - Без возрастн. ограничений- Загл. с этикетки видеодиска. – (Народные промыслы России)


  Народные промыслы России. Секреты мастерства. Свидетельства патриархов. Династии. Лучшие изделия. История промысла. Тебе, Россия, русский наш талант : в конце 17 в. в поселке Мстера Владимирской области появились первые произведения лаковой ...
627135
  Коромыслов Б.И. Лаковая миниатюра Мстеры / Б.И. Коромыслов. – Ленинград, 1972. – 167с.
627136
  Супрун Лаковая миниатюра Федоскино / Супрун, л.Я. – М., 1987. – 318с.
627137
   Лакокрасочная промышленность. – М.-Л., 1935. – 218с.
627138
   Лакокрасочные материалы и покрытия. – СПб., 1991. – 509с.
627139
   Лакокрасочные покрытия. – М., 1968. – 640с.
627140
  Карен Лакомство из Африки : здоровье / Карен, Ланж // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 11. – С. 30 : Фото
627141
  Этвуд М. Лакомый кусочек / М. Этвуд. – Л, 1981. – 312с.
627142
  Буниятова И.Р. Лакотивные и направительные синтаксемы в среднеанглийском языке : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Буниятова И. Р.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1989. – 203л. – Бібліогр.:л.201-203
627143
   Лакоткань и стеклолакоткань электроизоляционные. – Москва, 1977. – 48 с.
627144
  Халилов Х.М. Лакский песенный фольклор. / Х.М. Халилов. – Махачкала, 1959. – 154с.
627145
  Жирков Л.И. Лакский язык. Фонетика и морфология / Л.И. Жирков. – М., 1955. – 160с.
627146
  Хайдаков С.М. Лакско-русский словарь / С.М. Хайдаков. – М, 1962. – 424с.
627147
   Лакснесс Х.К.. – М., 1963. – 44с.
627148
  Кожанова Г.И. Лактобактерии полости рта в норме и при кариесе зубов. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.096 / Кожанова Г.И.; Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1970. – 15л.
627149
  Беляневич О.А. Лакуни в господарському договірному праві та способи їх заповнення // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 78-89
627150
  Орличенко О.В. Лакуни в іспанській та українській мовах // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Матеріали конференції: Наукова спадщина професора Євгенії Литвиненко та завдання сучасної романістики, 25 вересня 2002 року. – С. 163-167. – ISBN 966-581-373-0
627151
  Булатова А.Г. Лакцы в XIX -- начале ХХ вв. : Автореф... канд. ист.наук: / Булатова А. Г.; Дагест.ГУ. – Махачкала, 1969. – 19л.
627152
  Варма Вриндаванглал Лакшми-бай / Вриндаванглал Варма // Деви Чоудхурани : Исторический романы / Чоттопаддхай Бонкимчондро. – Москва : Художественная литература, 1989. – С.145-478
627153
  Варма Вриндаванлал Лакшми Бай, Рани Джханси / Варма Вриндаванлал. – Москва, 1964. – 382 с.
627154
   Лалангамена. – М., 1985. – 445с.
627155
   Лалангамена. – М., 1988. – 445с.
627156
  Афанасьев Г.Е. Лалли Толандаль и его процесс о государственной измене : публичная лекция / Г.Е. Афанасьев. – Киев : Тип. Имп. ун-та св. Владимира Н.Т. Корчак-Новицкого, 1900. – [4], 69 с.
627157
   Лалу. – М., 1963. – 254с.
627158
   Ламаизм в Бурятии 18-начала 20 века. – Новосибирск, 1983. – 235с.
627159
  Герасимова М К. Ламаизм в Забайкалье во второй половине 19 начала 20 веков. : Автореф... Канд.ист.наук: / Герасимова К.М,; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Л, 1952. – 18л.
627160
   Ламаизм в Калмыкии. – Элиста, 1977. – 112с.
627161
  Бакаева Эльза Петровна Ламаизм в Калмыкии XVII-началаXX вв. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.07 / Бакаева Эльза Петровна ; АН СССР. – Москва, 1989. – 23 с.
627162
  Жуковская Н.Л. Ламаизм и ранние формы религии. / Н.Л. Жуковская. – М., 1977. – 199с.
627163
  Скрынникова Т.Д. Ламаистская церковь и государство. Внешняя Монголия, XVI - нач. XX в. / Т.Д. Скрынникова. – Новосибирск, 1988. – 101с.
627164
  Маковій Я.В. Ламаїзм як містична релігія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 117-118. – (Філософія. Політологія ; Вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
627165
  Короткий В.А. Ламанський Володимир Іванович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 200. – ISBN 966-06-0393-2
627166
   Ламантин. – М., 1986. – 404с.
627167
  Шпарман Анке Ламантины. Грации под угрозой : животные / Шпарман Анке, Скерри Брайан // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 12 декабрь. – С. 126-135. – ISSN 1029-5828
627168
  Тошков Михаил Ламар / Тошков Михаил. – София, 1977. – 360с.
627169
  Беляев М.М. Ламарк, его жизнь и учение / М.М. Беляев. – М., 1936. – 56с.
627170
  Барендрегт Х.П. Ламбда-исчисление. Его синтаксис и семантика / Х.П. Барендрегт. – Москва : Мир, 1985. – 606 с.
627171
  Котляревский С.А. Ламеннэ и новейший католицизм / С.А. Котляревский. – Москва : Тип. скоропеч. А.А. Левенсон, 1904. – X, 628, II с.
627172
  Богуславский В.М. Ламетри / В.М. Богуславский. – М., 1977. – 159с.
627173
  Вермишев М.К. Ламинарная естественная конвекция замкнутой вертикальной полости с проницаемыми боковыми стенками. : Автореф... канд. техн.наук: 01.053 / Вермишев М.К.; АН УССР. – К., 1971. – 24л.
627174
  Никольская С.Б. Ламинарное движение жидкости в радиальных вращающихся каналах : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.05 / Никольская С. Б.; Лен. политехн. ин-т. – Л., 1978. – 11л.
627175
  Авраменко А.А. Ламинарное течение в пористом плоском криволинейном канале / А.А. Авраменко, Т.В. Сорокина, Т.Б. Басок // Прикладна гідромеханіка : науковий журнал / НАНУ, Інститут гідромеханіки. – Київ : Інститут гідромеханіки НАН України, 2007. – Т. 9, № 4
627176
  Ульев Л.М. Ламинарные течения в соосных конических каналах : Монография: В 2-х томах / Л.М. Ульев; Под ред. Л.Л. Товажнянского; Мин-во образования и науки; Нац. технический ун-т " Харьковский политехнический институт". – Харьков. – ISBN 966-593-423-6; 966-593-424-4
Т.1. – 2006. – 660с.
627177
  Ульев Л.М. Ламинарные течения в соосных конических каналах : Монография: В 2-х томах / Л.М. Ульев; Под ред. Л.Л. Товажнянского; Мин-во образования и науки Украины; Нац. технический ун-т " Харьковский политехнический институт". – Харьков. – ISBN 966-593-423-6; 966-593-432-5
Т.2. – 2006. – 760с.
627178
  Суслов О.Н. Ламинарный многокомпонентный частично ионизированный пограничный слой на проницаемой поверхности : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 024 / Суслов О.Н. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. Ин-т механики. – Москва, 1972. – 7 с.
627179
  Жеенбаев Ж. Ламинарный плазмотрон / Ж. Жеенбаев, В.С. Энгельшт. – Фрунзе, 1975. – 83с.
627180
  Лойцянский Л.Г. Ламинарный пограничный слой / Л.Г. Лойцянский. – Москва : Физматлит, 1962. – 479 с.
627181
  Авдуевский В.С. Ламинарный пограничный слой в сжигаемом газе на пористой или испаряющейся поверхности пир малых продольных градиентах давления / Авдуевский В.С. ; [ М-во авиационной промышленности СССР]. – Москва : Оборонгиз, 1956. – 20с.
627182
  Авдуевский В.С. Ламинарный пограничный слой на пористой пластине с теплообменом и диффузией / Авдуевский В.С., Оброскова Е.Н. – Москва : [б. и. ], 1959. – 96 с. – Отпечатано на ротапринте
627183
  Колешко С.Б. Ламинарный пограничный слой при одновременном протекании колебательной и диссоциационной релаксации : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 024 / Колешко С.Б.; Ленингр. политехн. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1969. – 10л.
627184
  Пилявская Татьяна Григорьевна Ламинарный пограничный слой разбавленных суспензий жестких эллипсоидальных частиц : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Пилявская Татьяна Григорьевна; КГУ. – К., 1974. – 14л. – Бібліогр.:с.14
627185
  Резников Б.И. Ламинарный пограничный слой с градиентом давления на термически разрушающейся поверхности : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 024 / Резников Б.И.; АН СССР. Физ.-техн. ин-т им. А.Ф.Иоффе. – Ленинград, 1968. – 13л.
627186
  Щербак Ю. Ламії. Образи-візії Миколи Нєдзєльского // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2009. – Вип. 6. – С. 239-244. – ISBN 978-966-8917-14-1
627187
  Наумов Володимир Аркадійович Ламінарні та турбулентні полідисперстні двофазові потоки з взаємодією частинок та міжфазовим масообміном : Автореф... докт. технічн.наук: 01.02.05 / Наумов Володимир Аркадійович; АНУ. Ін-т гідромеханіки. – К., 1993. – 46л.
627188
  Ульєва Л.М. Ламінарні течії та теплообмін у співвісних конічних каналах хіміко-технологічного обладнання : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.17.08 - процеси та облад. хім. технол. / Ульєва Л.М.; Л.М. Ульєв ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2008. – 39 с. – Бібліогр.: 48 назв
627189
  Скотт В. Ламмермурская невеста : [роман] / В. Скотт ; [пер. с англ. В. Тимирязева]. – Москва : Мир книги ; Литература, 2010. – 303, [1] с. – (Шедевры мировой литературы). – ISBN 978-5-486-01796-4
627190
  Кисилевский В.Е. Лампа А. Ладина / В.Е. Кисилевский. – Ростов -на-Дону, 1989. – 296с.
627191
  Черкашин Н.А. Лампа бегущей волны / Н.А. Черкашин. – М, 1983. – 286с.
627192
  Нго Тат То Лампа гаснет. / Нго Тат То. – М., 1958. – 109с.
627193
  Колдуелл Ерскін Лампа горить цілу ніч / Колдуелл Ерскін. – Київ, 1963. – 195с.
627194
  Колдуелл Е. Лампа горить цілу ніч. Біля свого порога : романи ; [пер. з англ.] / Е. Колдуелл; Ерскін Кондуелл. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 295 с.
627195
   Лампа обратной волны, 1965. – 158с.
627196
   Лампа с бегущей волной. – М.-Л., 1952. – 231с.
627197
  Борхвардт Г.К. Лампа с холодным катодом / Г.К. Борхвардт. – Л.-Л., 1953. – 64с.
627198
   Лампа, зажжённая в полдень. – М., 1986. – 270с.
627199
  Иванов Г.В. Лампада / Г.В. Иванов. – Петроград
1. – 1922. – 123с.
627200
  Зорин М. Лампе моей не гаснуть... / М. Зорин. – Рига, 1976. – 503с.
627201
   Ламповая панель, 1959. – 4с.
627202
   Ламповая панель под ламы "Резерв" и ВИ1-5(20), 1959. – 4с.
627203
  Павличенко Е.М. Ламповщик. Рассказы / Е.М. Павличенко. – Новосибирск, 1959. – 64с.
627204
  Лопатин Б.А. Ламповые гальванометры постоянного тока / Б.А. Лопатин. – Л.-М, 1952. – 191с.
627205
  Евтянов С.И. Ламповые генераторы / С.И. Евтянов. – Москва, 1967. – 384 с.
627206
  Жуховицкая В.П. Ламповые генераторы дециметровых волн : Расчет и проектирование / В.П. Жуховицкая, Г.М. Уткин. – Москва, 1972. – 100 с.
627207
  Васильев А.С. Ламповые генераторы для высокочастотного нагрева / А.С. Васильев. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Москва-Ленинград, 1965. – 83с.
627208
  Листов В.Н. Ламповые радио-передатчики / В.Н. Листов. – Харьков, 1930. – 136 с.
627209
   Ламповые схемы для измерения времени. – Москва
Ч. 1. – 1951. – 288 с.
627210
   Ламповые схемы для измерения времени. – Москва
Ч. 2. – 1951. – 284 с.
627211
   Ламповые усилители. – Москва, 1951. – 464 с.
627212
  Бялик Г.И. Ламповые широкополосные усилители / Г.И. Бялик. – 3-е. – Москва-Ленинград, 1960. – 112 с.
627213
   Ламповый генератор с самовозбуждением. – Горький, 1966. – 13с.
627214
  Гольдреер И.Г. Ламповый каскад с обратной связью / И.Г. Гольдреер. – М.-Л., 1954. – 88с.
627215
  Марголин М.Г. Ламповый усилитель мощности. (Анализ и расчет). / М.Г. Марголин. – М.-Л., 1957. – 110с.
627216
   Лампроиты. – Москва : Наука, 1991. – 300с.
627217
   Лампы обратной волны миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов волн / Е.М. Гершензон, М.Б. Голант, А.А. Негирев, В.С. Савельев; Девятков Н.Д. – Москва : Радио и связь, 1985. – 136 с.
627218
   Лампы с бегущей и обратной волной / Рыбалко, Г, , . – М., 1959. – 62с.
627219
  Ёркин Лампы с холодным катодом / Ёркин. – 2-е изд., перераб и доп. – Москва, 1972. – 97 с.
627220
  Кораблев Л.Н. Лампы с холодным катодом. / Л.Н. Кораблев. – М., 1961. – 176с.
627221
   Лампы электрические осветительные и светотехническая аппаратура. – Москва, 1968. – 352 с.
627222
   Лампы электронные различного назначения и электронно-лучевые трубки. – Москва, 1960. – 824 с.
627223
  Леонов Сергей Ламфа Тиффани : мировая вещь / Леонов Сергей, Гребер Райан // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 7 (2850). – С. 30 : Фото
627224
  Мисик В.О. Лан / В.О. Мисик. – Київ : Художня література, 1970. – 198 с.
627225
  Радін Г.І. Ланами колективними / Г.І. Радін. – Х.-К., 1930. – 134с.
627226
  Трубенко А.І. Ланге (Lange) Фрідріх Альберт // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 611. – ISBN 966-316-069-1
627227
  Марцинковская Т.Д. Ланге Николай Николаевич (1858-1921) / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский // 50 выдающихся психологов мира : Учебн. пособие / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский. – Москва : Междунар. пед. Академия, 1995. – С. 61-63. – ISBN 5-87977-030-3
627228
  Щербина Татьяна Лангедок-Руссильон : Путешествие // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 3. – С. 44-59 : Іл. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
627229
  Короткий В.А. Лангенбек Бернгард Рудольф Конрад / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 161. – ISBN 966-06-0393-2
627230
   Лангеншадтский карманный словарь русского и немецкого языков. – М.
1. – 1995. – 567с.
627231
  Идигорас К.М. Ланда, сын шахтера / К.М. Идигорас. – М, 1986. – 174с.
627232
  Ливанова А.М. Ландау / А.М. Ливанова. – 2-е изд., доп. – Москва : Знание, 1983. – 240 с.
627233
  Бессараб М.Я. Ландау. Страницы жизни / М.Я. Бессараб. – Москва : Московский рабочий, 1971. – 135 с.
627234
  Бессараб М.Я. Ландау. Страницы жизни / М.Я. Бессараб. – 2-е изд., доп. – Москва : Московский рабочий, 1978. – 232 с.
627235
  Бессараб М.Я. Ландау. Страницы жизни / М.Я. Бессараб. – 3-е изд., доп. – Москва : Московский рабочий, 1988. – 287 с.
627236
  Бессараб М.Я. Ландау. Страницы жизни / М.Я. Бессараб. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Московский рабочий, 1990. – 319 с.
627237
  Шевченко Р.Ю. Ландмарки: визначення, класифікація, типізація та функціональність в системі природокористування // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2012. – Вип. 4. – С. 102-108


  Головним науковим завданням дослідження є термінологічне обгрунтування комплексу геомаркерів, геодатумів, геодезичних та географічних знаків, прокласифікувати ландмарки, провести їх типізацію, здійсніти кореляційний аналіз ландмарків спостереження і ...
627238
  Пивовар С.Ф. Ландскнехт / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 224. – ISBN 966-642-073-2
627239
  Щербак Ю. Ландшафт "містичної оселі" : про "наївний" живопис Михайла Онацька // Мистецькі обрії" 2004 : альманах. науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – № 7. – С. 135-139. – ISBN 966-7170-47-0


  Онацько Михайло Олександрович - художник жанру наївного живопису; з 1991 р. член Нац. Спілки майстрів народного мистецтва України, проводить персональні виставки :
627240
  Дончева А.В. Ландшафт в зоне действия промышленности / А.В. Дончева. – Москва : Лесная промышленность, 1978. – 95 с.
627241
   Ландшафт и архитектура. – Київ
№ 1. – 2017
627242
   Ландшафт и архитектура. – Київ
№ 2. – 2017
627243
   Ландшафт и архитектура. – Київ
№ 3. – 2017. – 104 с.
627244
  Щербань В.К. Ландшафт и архитектура города / В.К. Щербань. – Киев : Будівельник, 1987. – 87с.
627245
   Ландшафт и архитектурно-планировочная структура города. – Киев, 1974. – 108 с.
627246
  Дроздов А.В. Ландшафт и планирование : География. География и экология // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 1. – С. 9-12. – ISSN 0016-7207
627247
  Гончаров О. Ландшафт історичної науки крізь призму історії науково-серіальних видань Одеси (ХІХ – початок ХХІ ст.) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2015. – № 1/2 (90/91). – С. 144-155. – ISSN 2222-5250
627248
  Панченко Т.Ф. Ландшафт Києва як об"єкт історичної культурної спадщини і сучасного зеленого будівництва // Архітектурний вісник КНУБА : науково-виробничий збірник / Київський, університет будівництва і архітектури національний. – Київ, 2015. – Вип. 6. – С. 269-273
627249
  Герасимчук О.А. Ландшафт культури у перекладі "Дон-Жуана" Байрона // Теорія і практика перекладу : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 17, (за 1990 рік). – С. 73-84. – ISSN 0207-8287
627250
   Ландшафт моих воображений. – М., 1990. – 621с.
627251
  Григорян А.Г. Ландшафт современного города / А.Г. Григорян. – Москва, 1986. – 133 с.
627252
  Муніч Н.В. Ландшафт у шкільній географічній освіті // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 4 (122). – С. 25-32 : табл., схема. – Бібліогр.: 64 назв.
627253
  Мохначук С. Ландшафт як географічна система // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 8-10. – (Географія ; Вип. 52). – ISSN 1728-3817


  Розкрито суть категорії ландшафту як географічної системи, її властивостей, структури, способу функціонування та організації. There are exposed the essence of category of landscape as geographical system, its properties, structure, manner of ...
627254
   Ландшафт як інтегруюча концепція 21 століття : Збірник наукових праць. – Київ : Київський університет, 1999. – 360с. – ISBN 966-02-1072-8
627255
  Пащенко Володимир Ландшафт як основа формування гуманістичного ландшафтного поля // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 2 (59) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 15-26. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0868-6939
627256
  Самойленко Л. Ландшафт, людина і музейна справа / Л. Самойленко, Н. Сокольчук // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – С. 31. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
627257
  Чир Н.В. Ландшафти басейну річки Вижівка: екологічний стан та оптимізація : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.01 / Чир Надія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2013. – 282 л. – Додатки: л. 189-282. – Бібліогр.: л. 170-188
627258
  Чир Н.В. Ландшафти басейну річки Вижівка: екологічний стан та оптимізація : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.01 / Чир Надія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр. : 13 назв
627259
  Міщенко О.В. Ландшафти Волинської області // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – C. 72-77. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 41)). – ISSN 2311-3383
627260
  Гринасюк А.Р. Ландшафти Волинської області: аналіз естетичних властивостей // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 31. – С. 201-210 : рис. – Бібліогр.: 12 назв.
627261
   Ландшафти і сучасність : Збірник наукових праць. – Київ-Вінниця, 2000. – 289с. – ISBN 966-7874-00-1
627262
  Тимуляк Л.М. Ландшафти міста Івано-Франківська: структура, антропогенні модифікації : природничо-географічні дослідження // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 17-28. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1561-4980
627263
  Боса Л. Ландшафти пам"яті: з експедиційних досліджень на Приінгуллі / Л. Боса, О. Босий // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – № 1 (365), січень - лютий. – С. 89-97. – ISSN 0130-6936
627264
  Вінниченко І.І. Ландшафти Північного Приазов"я та їх раціональне використання / І.І. Вінниченко, С.Р. Кияк, А.М. Ткаченко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1989. – С. 30-37 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Географія ; Вип. 31)
627265
  Поривкіна О.В. Ландшафти району Канівського заповідника // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – С. 87-15 : Табл. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія геології та географії ; № 1, вип. 1)
627266
  Куниця М.О. Ландшафти території України в плейстоцені (за даними малакофауністичного методу) // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1972. – Вип. 8. – С. 3-9 : Карти. – Бібліогр.: 19 назв
627267
  Шумик М.І. Ландшафтна архітектура в ботанічних садах // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2008. – Вип. 18.12 : Ландшафтна архітектура в контексті сталого розвитку. – С. 149-152. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
627268
  Дударець В.М. Ландшафтна архітектура і морфологія // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 107-113
627269
  Гродзинський М.Д. Ландшафтна географія: стара назва нової науки чи відродження майже забутого? // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2017. – № 2 (98). – С. 59-64 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1561-4980
627270
  Давиденко В.А. Ландшафтна екологія : навч. посібник для студентів екол. спеціальностей ВНЗ / В.А. Давиденко, Г.О. Білявський, С.Ю. Арсенюк. – Київ : Лібра, 2007. – 254, [1] с., [12] арк. кольор. фотоіл. : іл., табл. – Основ. терміни і поняття: с. 242-253. – Бібліогр.: с. 237-241. – ISBN 978-966-7035-87-7
627271
   Ландшафтна екологія : навч. посіб. для перепідгот. за спец. 7.070801 "Екологія та охорона навколиш. середовища" / О.І. Бондар [та ін.]. – Київ : Олді-плюс ; ДЕА, 2011. – 175, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 163-167. – ISBN 978-966-2393-22-4
627272
  Гродзинський М.Д. Ландшафтна екологія : підручник / М.Д. Гродзинський. – Київ : Знання, 2014. – 550, [1] с. : іл., табл. – Сер. засн. у 2012 р. - Назва сер. зазнач. на обкл. – Бібліогр.: с. 550 та в підрядк. прим. – (Серія "Університетський підручник"). – ISBN 978-617-07-0163-33


  Висвітлено теоретико-методологічні засади ландшафтної екології. Розглянуто основні проблеми сучасної ландшафтної екології: аналіз структур ландшафту, процесів у ньому, динаміки та еволюції ландшафту, його стійкість до антропогенних навантажень, ...
627273
  Петлін В.М. Ландшафтна екологія, екологія ландшафту, геоекологія - стан і перспективи розвитку // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2008. – Вип. 54. – С. 22-28. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0868-6939
627274
  Гуцуляк В.М. Ландшафтна екологія. Геохімічний аспект : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.М. Гуцуляк ; М-во освіти і науки України. – 2-е вид., допов. – Чернівці : Наші книги, 2009. – 310, [2] с. : іл., табл., карти. – Бібліогр.: с. 287-306. – ISBN 978-966-482-018-6
627275
  Муніч Н.В. Ландшафтна екскурсія як вид географічної екскурсії // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 11/12 (129/130). – С. 42-52 : схема. – Бібліогр.: 38 назв
627276
  Маляренко О.С. Ландшафтна карта як основа для моделювання регіональної екомережі у Північному Приазов"ї // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / їв. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2016. – Т. 1 (40). – С. 111-123. – ISSN 2306-5680


  Обгрунтовано значення ландшафтної карти для геоінформаційного моделювання регіональних екологічних мереж. Запропоновано та розглянуто основні етапи картографування генетико-морфологічної ландшафтної територіальної структури у Північному Приазов"ї, у ...
627277
  Кушнір М.А. Ландшафтна метафора в латинській анатомічній термінології // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – С. 271-278


  Стаття окреслює особливості оприявлення релігійних концептів у сучасному медійному просторі. Представлено авторське бачення поняття "нерелігійна комунікація". У статті подається класифікація вербалізаторів релігійних концептів у нерелігійній ...
627278
  Удовиченко В.В. Ландшафтна позиційно-динамічна структура території Лівобережної України: регіональний аспект // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 33-40. – (Серія "Екологія" ; вип. 14). – ISSN 1992-4250


  У статі знайшли своє відображення сутність поняття позиційно-динамічної структури території, система її таксономічних одиниць, критерії виділення й розуміння. Із найбільшим ступенем детальності схарактеризовано систему критеріїв виділення ...
627279
   Ландшафтна програма Черкаської області: методичні підходи та основні результати планування / Л.Г. Руденко, О.Г. Голубцов, С.А. Лісовський, О.Є. Маруняк, Ю.М. Фаріон, В.М. Чехній // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2013. – № 2 (82). – С. 30-39 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1561-4980
627280
  Ланько А.І. Ландшафтна структура лівобережжя Середнього Придніпров"я і особливості місцевих фізико-географічних процесів (на прикладі Бориспільського району) / А.І. Ланько, В.П. Конопелько // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 3-7 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географії ; Вип. 10)
627281
  Ланько А.І. Ландшафтна структура та особливості грунтів Снігурівського району (в межах до 30.ХІІ 1962 р.) / А.І. Ланько, П.Д. Бабич // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1966. – С. 73-78 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – (Геології та географії ; № 7)
627282
  Сизенко О. Ландшафтна структура територій Орільсько-Самарської низовинної області, проектованих для заповідання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 67-69. – (Географія ; вип. 1 (61)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему виділення та класифікації ландшафтних геосистем нижчого рангу на основі результатів польових маршрутних досліджень. Коротко охарактеризовані природні умови досліджуваної території та їх вплив на ландшаф- тне різноманіття. Визначено ...
627283
  Костів Л.Я. Ландшафтна структура Центрального Поділля // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 3 (60) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 122-133 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0868-6939
627284
  Шищенко П.Г. Ландшафтна структура Черкаської області / П.Г. Шищенко, С.П. Романчук, Ю.В. Щур // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 3-9. – Бібліогр.: 3 назв. – (Географія ; Вип. 30)
627285
  Багрова Л.А. Ландшафтна характеристика східної частини південного берега Криму // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1971. – Вип. 5 : Ландшафти України та методи їх дослідження. – С. 52-55
627286
  Радловська К.О. Ландшафтна, екологічна та геоекологічного районування картосхеми Рогатинського Опілля // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2013. – Вип. 13. – С. 35-43 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 978-966-2735-46-8
627287
   Ландшафтная архитектура. – Киев, 1965. – 47с.
627288
   Ландшафтная архитектура. – Киев, 1976. – 90 с.
627289
  Мильков Ф.Н. Ландшафтная география и вопросы практики / Ф.Н. Мильков. – Москва : Мысль, 1966. – 256с.
627290
  Кондратова Ю.И. Ландшафтная дифференциация высокогорья. (На примере Приэльбрусья) : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.01 / Кондратова Ю.И.; МГУ. Геогр. фак. – М., 1974. – 31л.
627291
  Баканина Ф.М. Ландшафтная зональность как научная проблема и обьект школьного изучения (на примере Нижегородской области) : География / Ф.М. Баканина, А.А. Юртаев // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 8. – С. 34-36. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0016-7207
627292
   Ландшафтная индикация для рационального использования природных ресурсов. – М., 1988. – 179с.
627293
  Дончева А.В. Ландшафтная индикация загрязнения природной среды / А.В. Дончева. – М., 1992. – 254с.
627294
   Ландшафтная индикация и её использование в народном хозяйстве. – М., 1979. – 106с.
627295
   Ландшафтная индикация и её использование в народном хозяйстве. – М., 1981. – 191с.
627296
  Викторов С.В. Ландшафтная индикация и ее практическое применение. / С.В. Викторов, А.Г. Чикишев. – Москва : Московский университет, 1990. – 199с.
627297
  Обуховский Ю.М. Ландшафтная индикация четвертичных отложений и почв Припятского Полесья / Ю.М. Обуховский; Под ред. Левкова Э.А. – Минск : Наука и Техника, 1990. – 191с.
627298
  Викторов С.В. Ландшафтная индикация. / С.В. Викторов, А.Г. Чикишев; Отв.ред. Н.А.гвоздецкий. – Москва : Наука, 1985. – 96с.
627299
  Любушкина С.Г. Ландшафтная карта Подмосковья и ее использование в школьном курсе географии : Туризм и краеведение // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 2. – С. 59-68 : Рис., карта. – Бібліогр. 18 назв. – ISSN 0016-7207
627300
  Лейкина Д.К. Ландшафтная организация промышленных узлов / Д.К. Лейкина. – Москва : Стройиздат, 1984. – 116 с.
627301
   Ландшафтная реконструкция городских садов и парков. – Киев, 1982. – 60 с.
627302
  Исаченко А.Г. Ландшафтная структура Земли, расселение, природопользование / А.Г. Исаченко ; С.-петерб. гос. ун-т. – Санкт-Петербург : Изтадельство Санкт-Петербургского государственного университета, 2008. – 317, [3] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 312-318. – ISBN 978-5-288-04836-4
627303
  Александров М.В. Ландшафтная структура и картирование оазисов Земли Эндерби / М.В. Александров; Под ред.Е.С.Короткевича. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 152с.
627304
  Надольная Г.Н. Ландшафтная структура Киевского и Житомирского Полесья и ее антропогенные изменения // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1982. – Вип. 28. – С. 54-59 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0201-4122
627305
  Крауклис А.А. Ландшафтная структура нижнего Приангарья. : Автореф... канд. географ.наук: 690 / Крауклис А.А.; Латв. гос. ун-тет им. П.Стучки. – Рига, 1968. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
627306
  Долбик М.С. Ландшафтная структура орнитофауны Белоруссии / М.С. Долбик. – Минск, 1974. – 311с.
627307
  Панин А.Г. Ландшафтная структура территории заповедника "Мыс Мартьян" на Южном берегу Крыма : теория и методы комплексных географических исследований // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1979. – Вип. 22. – С. 75-78. – Бібліогр.: 5 назв
627308
  Мильков Ф.Н. Ландшафтная сфера Земли / Ф.Н. Мильков. – Москва : Мысль, 1970. – 208с.
627309
  Воробьев Герман Алексеевич Ландшафтная типология малых озер и возможности их хозяйственного использования. (На примере зап. части Вологод. обл.) : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.01 / Воробьев Герман Алексеевич; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1974. – 15л.
627310
  Аптахазва И.С. Ландшафтная характерискика бассейна реки Арагви : Автореф... канд. геогр.наук: / Аптахазва И.С.;. – Тбилиси, 1964. – 29л.
627311
  Маргвелани Г.А. Ландшафтная характеристика бассейна реки Квирила (выше г.Зестафони) : Автореф... канд. геогр.наук: 11690 / Маргвелани Г.А.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1970. – 22л.
627312
  Любушкина С.Г. Ландшафтная характеристика Брянско-Жиздринского Полесья (в границах Калужской обл.) и опыт его оценки для сельского хозяйства). : Автореф... канд. географ.наук: / Любушкина С.Г.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1967. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
627313
  Атаханов О. Ландшафтная характеристика долины среднегод течения р. Аму-Дарьи. : Автореф... Канд.геогр.наук: / Атаханов О.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Ашхабад, 1962. – 19л.
627314
   Ландшафтная экология насекомых. – Новосибирск, 1988. – 116с.
627315
   Ландшафтне картографування НПП "Слобожанський" засобами мобільних, настільних та веб-додатків ARCGIS / Бодня Оксана, Сінна Олена, Олійников Іван, Овчаренко Аліна // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Вип. 23. – С. 15-21 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2075-1893
627316
  Аріон О.В. Ландшафтне обгрунтування заходів оптимізації природоохоронних геосистем // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 4-5. – Бібліогр.: 2 назви. – (Географія ; Вип. 44)


  Показано, що ландшафтні дослідження, як основа наукового обгрунтування заходів оптимізації природоохоронних територій, базуються на положенні про ландшафтний аналіз як процес пізнання ландшафтів як природно-антропогенних систем.
627317
  Савицька О.В. Ландшафтне планування в Україні / О.В. Савицька, Ю.А. Кулініч // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 20. – С. 275-287 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв.
627318
  Руденко Л.Г. Ландшафтне планування та його роль у вирішенні завдань сталого просторового розвитку України / Л.Г. Руденко, Є.О. Маруняк // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2012. – № 1 (77). – С. 3-8 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1561-4980
627319
  Голубцов О.Г. Ландшафтне планування як інструмент реалізації екологічних вимог у територіальне планування України // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2016. – № 4 (96). – С. 29-36 : рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1561-4980
627320
  Стрєлко І.В. Ландшафтне планування як інструмент управління організацією території // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 175-177
627321
  Бобра Т.В. Ландшафтний геоситуаційний підхід як основа геосистемного моніторінгу : фізико-географічні проблеми моніторінгу природного середовища України // Фізична географія та геоморфологія : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1992. – Вип. 39. – С. 17-22 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0201-4122
627322
  Матвієнко О.М. Ландшафтний дизайнер - професія майбутнього // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 10 (121). – С. 42-43
627323
  Божук Т.І. Ландшафтний кадастр гірських територій: методичні аспекти // Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2005. – № 1. – С. 40-44 : мал. – Бібліогр.: 16 назв
627324
  Божук Тетяна Іванівна Ландшафтний кадастр українського Мармарошу : Автореф. дис. ... канд. техн.: 05.24.04 / Божук Т.І.; МОіНУ; Нац. ун-тет "Лвів. політехн.". – Львів, 2004. – 19с. – Бібліогр.: 29 назв.
627325
  Байдіков І.А. Ландшафтний каркас як просторова й структурна основа екомережі / І.А. Байдіков, В.М. Пащенко // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 11-19. – Бібліогр. 13 назв. – ISSN 1561-4980
627326
  Мельник А.В. Ландшафтний моніторинг / А.В. Мельник, П Г. Міллер, . – К., 1993. – 148с.
627327
  Муніч Н.В. Ландшафтний профіль: ретроспектива та перспектива // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 7/8 (125/126). – С. 53-60 : табл., граф., схема. – Бібліогр.: 31 назв.
627328
  Цюп"як І.К. Ландшафтний світ Олеся Гончара // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 8. – С.278-285
627329
   Ландшафтний фітодизайн : навч. посібник / А.М. Кабар [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : Нова Ідеологія, 2012. – 271, [1] с. – Бібліогр.: с. 261-268. – ISBN 978-966-8050-99-2
627330
  Шидловський П. Ландшафтні зміни в Середньому Подніпров"ї на межі плейстоцену - голоцену: археологічні свідчення // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – С. 55-56. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
627331
  Цапок І.Л. Ландшафтні комплекси Багненської долини // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – С. 67-71. – (Географія ; вип. 762/763). – ISSN 2311-9276
627332
  Самойленко В.М. Ландшафтні межі берегової зони водосховищ / В.М. Самойленко, І.О. Діброва // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 13. – С. 181-200.
627333
  Дорфман Я.Р. Ландшафтні методи в районному плануванні // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1972. – Вип. 7. – С. 63-68. – Бібліогр.: 7 назв
627334
  Гродзінський М.Д. Ландшафтні яруси західної частини рівнинного Криму // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 18-24 : Рис., табл. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географія ; Вип. 28)
627335
   Ландшафтно-архітектурні комплекси міста Києва / О. Дмитрук, Ю. Олішевська, С. Дем"яненко, Т. Купач // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 23-27. – (Географія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано ландшафтно-архітектурну структуру території міста Києва. Представлено карту ландшафтно-архітектурних комплексів міста Києва із застосуванням новітніх інформаційних технологій. The landscape-architectural structure of territory of city ...
627336
  Курм Х.Х. Ландшафтно-болотоведческая характеристика болот Эстонской ССР : Автореф... канд. геогр.наук: / Курм Х.Х.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1967. – 28л. – Бібліогр.:с.27
627337
  Дорфман Я.Р. Ландшафтно-географическая характеристика города Черновцы и его пригородного района : Автореф... канд. геогр.наук: / Дорфман Я.Р.; Львовский гос. ун-т им. Ив.Франко. – Львов, 1966. – 19л.
627338
  Берг Л.С. Ландшафтно-географические зоны СССР / Л.С. Берг. – Ленинград
1 : Введение. Тундра. Лесная зона. – 1930. – 401с.
627339
  Берг Л.С. Ландшафтно-географические зоны СССР / Л.С. Берг. – Москва; Ленинград : Сельхозгиз
1. – 1931. – 401 с.
627340
  Михеев В.С. Ландшафтно-географическое обеспечение комплексных проблем Сибири. / В.С. Михеев; Отв.ред.В.В.Воробьев. – Новосибирск : Наука, 1987. – 204с.
627341
  Філіпович Ф.Є. Ландшафтно-геоіндикаційні та атмогеохімічні дослідження при вивченні нафтогазоносних структур ДДЗ / Ф.Є. Філіпович, Д.О. Тарангул // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 47-53 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви. – (Географія ; Вип. 42)


  Розглянуто проблему прогнозу нафтогазоносності на локальному рівні, як одну із найбільш актуальних і складних. Особливо гостро вона стоїть у розвинутих нафтогазоносних районах. Саме в них основні нерозвідані ресурси тісно пов"язані з малими та ...
627342
  Умаров А.У. Ландшафтно-геоморфологическая классификация горных территорий Кугитанг-Байсунтау и перспективы их освоения. / А.У. Умаров. – Ташкент, 1974. – 24с.
627343
  Гнибедюк Ю. Ландшафтно-геофізичний стан Кіровоградської області та його вплив на здоров"я населення // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 1 (73). – С. 104-113. – ISSN 0868-6939
627344
   Ландшафтно-геохимические аспекты здоровья населения Полесья Украины и Беларуси / Л.С. Галецкий, Т.М. Егорова, А.В. Матвеев, В.Е. Бордон // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 124-132 : схема. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 0367-4290
627345
   Ландшафтно-геохимические исследования. – М., 1973. – 60с.
627346
   Ландшафтно-геохимические исследования антропогенных систем. – Москва : АН СССР, 1990. – 108с.
627347
  Алексеенко В.А. Ландшафтно-геохимические исследования и окружающаая среда / В.А. Алексеенко; Отв.ред.А.И.Перельман. – Ростов : Университетское, 1989. – 121с.
627348
  Хорошев А.В. Ландшафтно-геохимические основания планирования экологического каркаса агроландшафта (на примере среднетаежного ландшафта в Архангельской области) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 19-27 : рис., табл. – Библиогр.: с. 25-26. – (География ; № 6). – ISSN 0201-7385
627349
   Ландшафтно-геохимические основы фонового мониторинга природной среды. – Москва : Наука, 1989. – 263с.
627350
  Гуцуляк В.Н. Ландшафтно-геохимические особенности среднего Приднестровья Черновицкой области / В.Н. Гуцуляк, О.Н. Вилянская // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1982. – Вип.27. – С. 29-33 : Рис., табл. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0201-4122
627351
  Снытко В.А. Ландшафтно-геохимические особенности южной темнохвойной тайги Нижнего Приангарья : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Снытко В.А. ; Иркут. гос. ун-т. – Иркутск, 1966. – 25 с.
627352
  Гуцуляк В.Н. Ландшафтно-геохимические системы долины р.Сирет (Буковинское Предкарпатье) : мелиоративная география Украины // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1984. – Вип.31. – С. 59-63 : Табл., рис. – ISSN 0201-4122
627353
  Тютюнник Юлиан Геннадиевич Ландшафтно-геохимический анализ атмосферного загрязнения большого города тяжелыми металлами : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.01 / Тютюнник Юлиан Геннадиевич ; АН УССР, Отделение географии Ин-та геофизики им. С.И. Субботина. – Москва, 1987. – 17 с.
627354
  Снытко В.А. Ландшафтно-геохимический анализ геосистем КАТЭКа. / В.А. Снытко; Отв, ред, Воробьев В, В,. – Новосибирск : Наука, 1987. – 112с.
627355
  Нечаева Е.Г. Ландшафтно-геохимический анализ динамики таежных геосистем / Е.Г. Нечаева. – Иркутск, 1985. – 209с.
627356
  Щетников А.И. Ландшафтно-геохимический анализ мерзлотно-таежных геосистем. / А.И. Щетников. – Новосибирск, 1989. – 127с.
627357
  Семенов Ю.М. Ландшафтно-геохимический синтез и организация геосистем. / Ю.М. Семенов. – Новосибирск, 1991. – 144с.
627358
  Малышева Л.Л. Ландшафтно-геохимическое прогнозирование перераспределения загрязнений в зонах влияния энергетических объектов : теория и практика экологических исследований в физической географии // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1991. – Вип.38. – С. 50-60 : Рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0201-4122
627359
  Мицкевич Б.Ф. Ландшафтно-геохимическое районирование - основа поисков месторождений полезных ископаемых по вторичным ореолам и потокам рассеяния : методы и результаты прикладных геохимических исследований / Б.Ф. Мицкевич, Ю.Я. Сущик // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1988. – С. 3-9. – Бібліогр.: 8 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 15). – ISSN 0203-7319
627360
  Гуцуляк В.Н. Ландшафтно-геохимическое районирование Черновицкой области (для целей медицинской географии) : принципы и методы исследования антропогенно преобразованных ландшафтов // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1986. – Вип.33. – С. 49-52 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0201-4122
627361
  Гуцуляк В.М. Ландшафтно-геохімічна екологія : навчальний посібник / В.М. Гуцуляк. – Чернівці : Рута, 1995. – 317 с.
627362
  Малишева Л.Л. Ландшафтно-геохімічна оцінка екологічного стану територій : Монографія / Л.Л. Малишева. – Київ : РВЦ Київський університет, 1998. – 267с. – ISBN 966-594-086-4
627363
  Єгорова Т.М. Ландшафтно-геохімічна структура території України як методологічна основа еколого-геохімічних досліджень // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 2. – С. 71-76 : Рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1726-5428
627364
  Петрина Н.В. Ландшафтно-геохімічне картографування: зміст та основні напрямки // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 12-14. – Бібліогр.: 19 назв. – (Географія ; Вип. 44)


  Проаналізовано зміст, методичні підходи та основні напрямки розробки ландшафтно-геохімічних карт.
627365
  Карпець К.М. Ландшафтно-геохімічне моделювання на підставі геоінформаційних моделей водозборів // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 44-48 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 13). – ISSN 1992-4250
627366
  Петрина Н.В. Ландшафтно-геохімічне обгрунтування мережі агроекологічного моніторингу // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 22-24. – Бібліогр.: Біюліогр.: 2 назви. – (Географія ; Вип. 45)


  Обгрунтовується необхідність створення в Україні єдиної системи агроекологічного моніторингу та наводиться загальна програма ландшафтно-геохімічних досліджень з метою обгрунтування мережі агроекологічного моніторингу в межах адміністративної області.
627367
  Петрина Н.В. Ландшафтно-геохімічне обгрунтування мережі агроекологічного моніторингу (на прикладі Київської обл.) : Дис... канд. геогр.наук: 11.00.11 / Петрина Н. В.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 2000. – 198л. – Бібліогр.:л.164-176
627368
  Петрина Наталія Василівна Ландшафтно-геохімічне обгрунтування мережі агроекологічного моніторингу (на прикладі Київської області) : Автореф... кандид. географ.наук: 11.00.11 / Петрина Наталія Василівна; КУ ім. Т.Шевченка. Географічний факультет. – К., 2000. – 18л.
627369
  Петрина Н.В. Ландшафтно-геохімічне обгрунтування мережі агроекологічного моніторингу (на прикладі Київської області) : 11.00.11.Дис.на здоб.наукового ступеня канд.географічних наук / Петрина Н.В.; КУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – 198л. – Бібліогр.: С. 164-176
627370
  Тараненко О.С. Ландшафтно-геохімічні особливості Рахівського кристалічного масиву // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1971. – Вип. 5 : Ландшафти України та методи їх дослідження. – С. 116-121 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв
627371
  Шапарь А.Г. Ландшафтно-гидрографические подходы к созданию экологической сети / А.Г. Шапарь, О.А. Скрипник // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 5/6. – С. 67-70. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1726-5428
627372
  Кавришвили В.И. Ландшафтно-гидрологические зоны Грузинской ССР. / В.И. Кавришвили. – Тбилиси, 1955. – 172с.
627373
   Ландшафтно-гидрологические характеристики Западной Сибири. – Иркутск, 1989. – 221с.
627374
   Ландшафтно-гидрологический анализ территории. – Новосибирск, 1992. – 206с.
627375
  Голубчиков С. Ландшафтно-гидроэкологические последствия многовекового лесопользования // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 21-26. – (Географія ; вип. 1 (61)). – ISSN 1728-3817
627376
  Гопченко Є.Д. Ландшафтно-гідрогеологічні основи басейнових та руслових систем паводкоутворення / Є.Д. Гопченко, В.Г. Явкін // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 4 (25). – С. 29-37
627377
  Мирон І.В. Ландшафтно-гідрологічна просторова класифікація басейну Десни (в межах України) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 803-807. – Бібліогр.: 4. – ISBN 966-521-129-3
627378
  Гребінь В.В. Ландшафтно-гідрологічний аналіз та його застосування для досліджень території України // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 14. – С. 46-54. – Бібліогр.: 6 назв
627379
  Петлін В.М. Ландшафтно-екологічна експертиза : (навч. посібник) / В.М. Петлін; МОНУ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2005. – 236с. – ISBN 966-613-163-3
627380
  Стадник А.П. Ландшафтно-екологічна оптимізація систем захисних лісових насаджень України : Автореф. дис. ... доктора сільськогосподарських наук: 03.00.16 / Стадник А.П.; Ін-т агроекології української академії аграрних наук. – Київ, 2008. – 45с. – Бібліогр.: 55 назв
627381
  Шульгач А.С. Ландшафтно-екологічне обгрунтування національного природного парку "Лісова пісня" : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Шульгач Андрій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
627382
  Шульгач А.С. Ландшафтно-екологічне обгрунтування національного природного парку "Лісова пісня" : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Шульгач Андрій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 222 арк. – Додатки: арк. 191-222. – Бібліогр.: арк. 172-190
627383
   Ландшафтно-екологічне обгрунтування розміщення енергетичних об"єктів / П.Г. Шищенко, Л.Л. Малишева, С.П. Романчук, Ю.В. Щур // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1989. – С. 57-60. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географія ; Вип. 31)
627384
  Білоус Людмила Федорівна Ландшафтно-екологічний аналіз агрогеосистем для цілей управління : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук:11.00.11 / Білоус Л.Ф.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 21 с.
627385
  Білоус Л.Ф. Ландшафтно-екологічний аналіз агрогеосистем для цілей управління : Дис....канд.геогр.наук:11.00.11 / Білоус Л.Ф.; КУ ім.Т.Шевченка.Географічний факультет. – Київ, 2001. – 200л. – Додатки: л.154-200. – Бібл.:л.137-154
627386
  Савицька Олена Вікторівна Ландшафтно-екологічний аналіз зеленої зони столичного міста ( на прикладі міст Києва і Берліна) : Автореф. дис. ... канд. географ. наук: 11.00.01 / Савицька О.В.; НАНУ. Ін-тут географії. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
627387
  Воровка В.П. Ландшафтно-екологічний аналіз парадинамічної системи північно-західного приазов"я // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2008. – Вип. 54. – С. 108-113. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0868-6939
627388
  Удовиченко Вікторія Віталіївна Ландшафтно-екологічний аналіз природокористування (на прикладі території Сумської області) : Дис. ... канд. географ. наук: 11.00.11 / Удовиченко В.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 257 л. – Бібліогр.: л.195-209; Дод.: л. 209-257
627389
  Удовиченко Вікторія Віталіївна Ландшафтно-екологічний аналіз природокористування (на прикладі території Сумської області) : Автореф. дис. ... канд. географ. наук: 11.00.11 / Удовиченко В.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 22с. – Бібліогр.: 7 назв.
627390
  Гаврилюк О.В. Ландшафтно-екологічний аналіз регіонального природокористування (на прикладі Івано-Франківської області) : дис. ... канд. географ. наук : 11.00.11 / Гаврилюк Оксана Вікторівна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 178 л. – Бібліогр.: л. 163-178
627391
  Гаврилюк О.В. Ландшафтно-екологічний аналіз регіонального природокористування (на прикладі Івано-Франківської області) : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Гаврилюк Оксана Вікторівна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 17 с. – Бібліогр. : 12 назв
627392
  Меліхова Т.Л. Ландшафтно-екологічний аналіз території великих міст за станом міського середовища : Автореф... Канд.геогр.наук: 11.00.11 / Меліхова Т.Л.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 2000. – 19л.
627393
  Меліхова Тамара Леонтіївна Ландшафтно-екологічний аналіз території великих міст за станом міського середовища /на прикладі м.Рівного/ : Дис... канд.географ.наук: 11.00.11 / Меліхова Тамара Леонтіївна; Ріненський деж.техн.ун-тет. – К., 2000. – 179л. – Бібліогр.:л.146-163
627394
  Щербина В.М. Ландшафтно-екологічний підхід до дослідження біорізноманіття лісових екосистем // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 28-30. – Бібліогр.: Біюліогр.: 7 назв. – (Географія ; Вип. 45)
627395
  Вожегова Р.А. Ландшафтно-екологічний стан та упорядкування сільськогосподарських угідь Південного Степу України / Р.А. Вожегова, С.П. Голобородько // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 1. – С. 62-68 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-4893
627396
  Сохнич А.Я. Ландшафтно-екологічні аспекти управління земельними ресурсами / А.Я. Сохнич, Л.М. Тібілова // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2006. – № 5. – С. 24-29
627397
  Гаджиева Г.А. Ландшафтно-зональное районирование северо-восточного склона азербайджанской части Малого Кавказа в сельскохозяйственных целях, (включая наклонные равнины правобережья Куры) : Автореф... канд. геогр.наук: / Гаджиева Г.А.; СССР. Ин-т географии АН АзССР. – Баку, 1962. – 22л.
627398
  Булава Л.Н. Ландшафтно-индикационные исследования формирования поверхности отвалов Кривбасса : теория и практика ландшафтно-географических исследований // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1990. – Вип.37. – С. 30-36. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0201-4122
627399
  Бондар В.В. Ландшафтно-інженерні системи - основа майбутніх антропогенних заповідних об"єктів // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2008. – Вип. 54. – С. 100-104. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0868-6939
627400
  Килинская К.И. Ландшафтно-мелиоративное районирование предгорного региона Украинских Карпат : теория и практика ландшафтно-географических исследований // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1990. – Вип.37. – С. 36-43 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0201-4122
627401
  Мащенко О.Н. Ландшафтно-мелиоративное районирование Сумской области : вопросы теории и проблемы оросительных мелиораций // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1987. – Вип.34. – С. 65-68. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0201-4122
627402
  Гриневецкий В.Т. Ландшафтно-мелиоративное районирование территорий интенсивного природопользования / В.Т. Гриневецкий, П.Г. Шищенко // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1982. – Вип. 28. – С. 30-38. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0201-4122
627403
  Шищенко П.Г. Ландшафтно-мелиоративное районирование Украинской ССР // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1980. – Вип. 24. – С. 3-8. – Бібліогр.: 15 назв
627404
  Кратко Л.А. Ландшафтно-мелиоративные системы и комплексы покутско-буковинского Предкарпатья / Л.А. Кратко. – Черновцы, 1987. – 78с.
627405
  Танасійчук О.Ю. Ландшафтно-рекреаційна система як об"єкт конструктивно-географічного дослідження // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 302-305
627406
  Дмитрук О.Ю. Ландшафтно-рекреаційна характеристика мінеральних вод Закарпаття / О.Ю. Дмитрук, С.І. Уліганець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 7-10 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географія ; Вип. 49). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються природно-ландшафтні умови, подається коротка історія вивчення та використання мінеральних вод Закарпаття, а також розроблена авторами картосхема ландшафтно-бальнеологічного районування Закарпатської області.
627407
  Гетьман В.І. Ландшафтно-рекреаційні ресурси екотуризму Українських Карпат : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11. / Гетьман В.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 228 л. – Додатки: л. 198-228. – Бібліогр.: л.185-197
627408
  Гетьман В.І. Ландшафтно-рекреаційні ресурси екотуризму Українських Карпат : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11. / Гетьман В.Ы. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 22с. – Бібліогр.: 21 назва
627409
  Ярков С.В. Ландшафтно-технічні системи Кривого Рогу: екотопічні умови сингенезу // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2008. – Вип. 54. – С. 246-254. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0868-6939
627410
  Яцентюк Юрій Васильович Ландшафтно-технічні системи міст центрального лісостепу України (на прикладі міста Вінниці) : Дис. ... канд.географічних наук: 11.00.11 / Яцентюк Ю.В.; Вінницький держ. педагог. ун-тет ім.М.Коцюбинського. – Київ, 2004. – 198л. + Дод.: л.175-198. – Бібліогр.: л.153-174
627411
  Яцентюк Юрій Васильович Ландшафтно-технічні системи міст центрального лісостепу України (на прикладі міста Вінниці) : Автореф. дис. ... канд. географ. наук: 11.00.11 / Яцентюк Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 19с. – Бібліогр.: 11 назв.
627412
  Бибаева А.Ю. Ландшафтно-типологическое картографирование для оценки эстетических ресурсов территории // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 5. – С. 16-23 : рис. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 0016-7126
627413
  Дмитрук Олександр Юрійович Ландшафтно-урбанізаційні системи України : Дис. ... доктора географ. наук: 11.00.11 / Дмитрук О.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 428л. + Додатки: л. 357 - 410. – Бібліогр.: л. 320 - 357
627414
  Дмитрук Олександр Юрійович Ландшафтно-урбанізаційні системи України : Автореф. дис. ... доктора географ. наук: 11.00.11 / Дмитрук О.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 39с. – Бібліогр.: 36 назв
627415
  Дмитрук О.Ю. Ландшафтно-урбанізаційні системи: конструктивно-географічні основи оптимізації та управління / О.Ю. Дмитрук; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2004. – 216 с. – ISBN 966-95774-2-Х
627416
  Гавриленко О.П. Ландшафтно-функціональне зонування території як етап геоекологічного обгрунтування схем і проектів природокористування // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2003. – Вип. 45. – С. 40-50. – ISSN 0868-6939
627417
  Гродзинський М.Д. Ландшафтно-функціональний підхід до раціональної організації території / М.Д. Гродзинський, О.Ю. Верех // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 11-15 : карта, рис. – Бібліогр.: 1 назв. – (Географія ; Вип. 29)
627418
   Ландшафтно-экологические исследования в приангарской тайге. – Иркутск, 1988. – 149с.
627419
   Ландшафтно-экологические исследования и природопользование. – М., 1985. – 146с.
627420
  Гродзинский М.Д. Ландшафтно-экологический анализ в мелиоративном природопользовании / М.Д. Гродзинский, П.Г. Шищенко. – Київ : Либідь, 1993. – 224с. – ISBN 5-325-00377-1
627421
  Гавриленко Е.П. Ландшафтно-экологическое обоснование территориальных схем и проектов природопользования : Монография / Е.П. Гавриленко. – Киев : Фитосоциоцентр, 2003. – 188с. – ISBN 966-306-021-2
627422
  Палентреер С.Н. Ландшафтное искусство / С.Н. Палентреер. – Ярославль, 1963. – 135 с.
627423
  Боговая И.О. Ландшафтное искусство / И.О. Боговая, Л.М. Фурсова. – Москва, 1988. – 220 с.
627424
   Ландшафтное исследование в Молдавии. – Кишинёв, 1970. – 96с.
627425
   Ландшафтное исследование на Марткопском стационаре. – Тбилиси, 1976. – 51с.
627426
  Исаченко А.Г. Ландшафтное картирование / А.Г. Исаченко. – Ленинград, 1959. – 28с.
627427
   Ландшафтное картирование Туркменистана. – Ашхабад, 1978. – 48с.
627428
   Ландшафтное картографирование и физико-географическое районирование горных областей. – М., 1972. – 235с.
627429
  Семетов Ю.М. Ландшафтное картографирование как основа территориальной дифференциации стоимости экосистемных услуг / Ю.М. Семетов, Г.И. Лысанова // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 1. – С. 37-45 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0016-7126
627430
  Атрихин В.Г. Ландшафтное лесоводство / В.Г. Атрихин, В.Я. Курамшин. – Москва : Экология, 1991. – 177с.
627431
  Горбацкий Г.В. Ландшафтное мерзлотоведение и гляциология / Г.В. Горбацкий. – Л., 1960. – 32с.
627432
  Лисецький Ф.Н. Ландшафтное обоснование оросительной мелиорации эродированых почв при контурной организации территории : вопросы теории и проблемы оросительных мелиораций / Ф.Н. Лисецький, В.Д. Ковтун // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1987. – Вип.34. – С. 56-64 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0201-4122
627433
  Тимашев И.Е. Ландшафтное обоснование проектных проработок по проблеме крупных межбассейновых перебросок речного стока / И.Е. Тимашев. – Москва : Изд-во МГУ, 1984. – 59 с.
627434
  Хайланд Ш. Ландшафтное планирование в Германии - инструмент упреждения экологических проблем территории / Ш. Хайланд, А. Май // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 3-10. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1561-4980
627435
   Ландшафтное планирование: общие основания. Методология, технология : [Труды Международной школы-конференции "Ландшафтное планирование"]. – Москва, 2006. – 282с. – ISBN 5-89575-114-8
627436
  Храмцов Л.И. Ландшафтное растениеводство : монография / Л.И. Храмцов, В.Л. Храмцов. – Дніпропетровськ : Пороги, 2007. – 372с. – ISBN 978-966-525-819-3
627437
  Лихоман М.А. Ландшафтные границы. / М.А. Лихоман. – Саратов, 1970. – 24с.
627438
  Викторов С.В. Ландшафтные индикаторы гидрогеологических и инженерно-геологических условий в районах орошения и обводнения пустынь / С.В. Викторов. – Москва : Недра, 1976. – 56с.
627439
  Винокуров Ю.И. Ландшафтные индикаторы инженерно- и гидрогеологических условий предалтайских равнин / Ю.И. Винокуров; Отв.ред.С.В.Викторов. – Новосибирск : Наука, 1980. – 192с.
627440
   Ландшафтные индикаторы инженерно-геогкриологических условий севера Западной Сибири и их дешифровочные признаки. – М., 1974. – 133с.
627441
  Коломыц Э.Г. Ландшафтные исследования в переходных зонах: : (Методологический аспект) / Э.Г. Коломыц. – Москва : Наука, 1987. – 115с.
627442
  Миллер Г.П. Ландшафтные исследования горных и предгорных территорий. / Г.П. Миллер. – Львов, 1974. – 202с.
627443
  Шкаликов Виктор Андреевич Ландшафтные исследования для целей мелиорации земель. (На примере Смол. Поозерья) : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.01 / Шкаликов Виктор Андреевич ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1975. – 22 с. – Бібліогр.:с.21-22
627444
   Ландшафтные исследования на Урале. – Свердловск, 1985. – 113с.
627445
  Галицкий В.И. Ландшафтные исследования природных и мелиорированных пойм рек Киевского Полесья / В.И. Галицкий, О.Н. Петренко // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1982. – Вип. 28. – С. 38-47 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0201-4122
627446
   Ландшафтные исследования региональных проблем природопользования : принципы и методы исследования антропогенно преобразованных ландшафтов / А.М. Маринич, П.Г. Шищенко, М.И. Щербань, Г.П. Миллер, П.Д. Подгородецкий // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1986. – Вип.33. – С. 3-12. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0201-4122
627447
  Преображенский В.С. Ландшафтные исследования. / В.С. Преображенский. – Москва : Наука, 1966. – 128с.
627448
  Любушкина С.Г. Ландшафтные комплексы Подмосковья как обьекты краеведческой деятельности : География. Региональная география / С.Г. Любушкина, И.Ю. Данилина // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 5. – С. 32-40 : Карта. – Бібліогр.: 8 назв
627449
  Геренчук К.И. Ландшафтные основы организации природных парков на Украине // Физическая география и геоморфология : Міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Киев, 1978. – Вип. 19 : Исследования природных условий и ресурсов УССР. – С. 105-112. – Бібліогр.: 5 назв
627450
   Ландшафтные основы эколого-географического районирования. – Кишинёв, 1990. – 93с.
627451
  Ена В.Г. Ландшафтные памятники / В.Г. Ена. – Симферополь : Крым, 1964. – 76с.
627452
  Ена В.Г. Ландшафтные памятники / В.Г. Ена. – Изд. 2-е испр. и доп. – Симферополь : Крым, 1966. – 70 с. – (При рода Крыма)
627453
  Дроздов К.А. Ландшафтные парагенетические комплексы среднерусской лесостепи. / К.А. Дроздов. – Воронеж, 1978. – 160 с.
627454
  Геренчук К.И. Ландшафтные полевые исследования на Украине и их практическое значение / К.И. Геренчук. – Л, 1959. – 12с.
627455
  Лонзингер Г.К. Ландшафтные предпосылки клещевого сыпного тифа Азии в западных предгорьях.Салаира. : Автореф... Канд.биол.наук: / Лонзингер Г.К.; Новосиб.гос.мед.ин-т. – Новосибирск, 1965. – 26л.
627456
   Ландшафтные цветочные композиции. – К., 1973. – 326с.
627457
  Кратко Л.А. Ландшафтный анализ и прогноз развития современных процессов в целях мелиорации (на прим. Покутско-Буковинского Предкарпатья) : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.01 / Кратко Л.А.; Ин-тут геофизики АН УССР. – К., 1984. – 23л.
627458
   Ландшафтный анализ природопользования. – М., 1987. – 104с.
627459
  Клицунова Н.К. Ландшафтный анализ территории района для целей сельскохозяйственной планировки. : Автореф... канд. географ.наук: 690 / Клицунова Н.К.; Белорус. гос. ун-тет им. В.И.Ленина. Географ. ф-тет. – Минск, 1971. – 23л. – Бібліогр.:с.23
627460
  Сычева А.В. Ландшафтный дизайн / А.В. Сычева, Н.П. Титова. – Минск, 1984. – 127 с.
627461
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / Издательский центр "Зеркало". – Москва, 1997-
№ 2. – 2011
627462
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / Издательский центр "Зеркало". – Москва, 1997-
№ 3. – 2011
627463
   Ландшафтный дизайн = Is part of Mediatest : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / ЗАО "Издательский центр "Зеркало". – Москва, 1997-
№ 4. – 2011
627464
   Ландшафтный дизайн = Is part of Mediatest : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / ЗАО "Издательский центр "Зеркало". – Москва, 1997-
№ 5. – 2011
627465
   Ландшафтный дизайн = Is part of Mediatest : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / ЗАО "Издательский центр "Зеркало". – Москва, 1997-
№ 6. – 2011
627466
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / Издательский центр "Зеркало". – Москва, 1997-
№ 1. – 2012
627467
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / Издательский центр "Зеркало". – Москва, 1997-
№ 2. – 2012
627468
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / Издательский центр "Зеркало". – Москва, 1997-
№ 3. – 2012
627469
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / Издательский центр "Зеркало". – Москва, 1997-
№ 4. – 2012
627470
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / Издательский центр "Зеркало". – Москва, 1997-
№ 5. – 2012
627471
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / Издательский центр "Зеркало". – Москва, 1997-
№ 6. – 2012
627472
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / Издательский центр "Зеркало". – Москва, 1997-
№ 1. – 2013
627473
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / ЗАО "Издательский центр "Зеркало". – Москва, 1997-
№ 2. – 2013
627474
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / ЗАО "Издательский центр "Зеркало". – Москва, 1997-
№ 3. – 2013
627475
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / ЗАО "Издательский центр "Зеркало". – Москва, 1997-
№ 4. – 2013
627476
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / ЗАО "Издательский центр "Зеркало". – Москва, 1997-
№ 5. – 2013
627477
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / ЗАО "Издательский центр "Зеркало". – Москва, 1997-
№ 6. – 2013
627478
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / ЗАО "Издательский центр "Зеркало". – Москва, 1997-
№ 1. – 2014
627479
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / ЗАО "ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА". – Москва, 1997-
№ 2. – 2014
627480
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / ЗАО "ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА". – Москва, 1997-
№ 3. – 2014
627481
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / ЗАО "ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА". – Москва, 1997-
№ 4. – 2014
627482
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / ЗАО "ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА". – Москва, 1997-
№ 5. – 2014
627483
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / ЗАО "ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА". – Москва, 1997-
№ 6. – 2014
627484
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / ЗАО "ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА". – Москва, 1997-
№ 1. – 2015
627485
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / ЗАО "ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА". – Москва, 1997-
№ 2. – 2015
627486
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / ЗАО "ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА". – Москва, 1997-
№ 3. – 2015
627487
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / ЗАО "ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА". – Москва, 1997-
№ 4. – 2015
627488
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / ЗАО "ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА". – Москва, 1997-
№ 5. – 2015
627489
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / ЗАО "ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА". – Москва, 1997-
№ 6. – 2015
627490
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / АО "КОНЛИГА МЕДИА". – Москва, 1997-
№ 1. – 2016
627491
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / АО "КОНЛИГА МЕДИА". – Москва, 1997-
№ 2. – 2016. – 80 с.
627492
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / АО "КОНЛИГА МЕДИА". – Москва, 1997-
№ 3. – 2016. – 80 с.
627493
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / АО "КОНЛИГА МЕДИА". – Москва, 1997-
№ 5. – 2016. – 80 с.
627494
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / АО "КОНЛИГА МЕДИА". – Москва, 1997-
№ 6. – 2016. – 80 с.
627495
  Альтер С.П. Ландшафтный метод дешифрирования аэрофотоснимков : Общие положения и принципы / С.П. Альтер; Отв. ред. Сочава В.Б. – Москва; Ленинград : Наука, 1966. – 88с.
627496
   Ландшафтный метод дешифрирования проявлений новейшей современной тектоники для поисков погребённых нефтегазоносных структур. – Ленинград : Наука, 1971. – 116с.
627497
  Орлова М. Ландшафтный подход в регулировании застройки территорий: к постановке вопроса // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 392-394. – ISBN 978-617-7069-15-6
627498
  Кривульченко А.И. Ландшафтный подход как принципиальная основа производства солевых съемок : ландшафтные исследования // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1983. – Вип.29. – С. 9-15 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0201-4122
627499
   Ландшафтный сборник. – М., 1970. – 424с.
627500
   Ландшафтный сборник. – Тбилиси, 1972. – 170с.
627501
   Ландшафтный сборник. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1973. – 288с.
627502
   Ландшафтный фактор в формировании гидрологии озёр Южного Урала. – Л., 1978. – 248с.
627503
   Ландшафтоведение. – М., 1963. – 176с.
627504
  Николаев В.А. Ландшафтоведение : Семинарские и практические занятия / В.А. Николаев; МГУ им. М.В.Ломоносова. Географ. фак-тет. – Москва : Московский университет, 2000. – 94с. – ISBN 5-211-04242-5
627505
  Исаченко А.Г. Ландшафтоведение и физико-географическое районирование / А.Г. Исаченко. – Москва : Высшая школа, 1991. – 365с.
627506
  Кузнецов П.С. Ландшафтоведение как наука / П.С. Кузнецов. – Саратов, 1983. – 33с.
627507
  Гродзинський М.Д. Ландшафтознавство : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / М.Д. Гродзинський М.Д., Савицька ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 320 с. – ISBN 978-966-439-080-1
627508
   Ландшафтознавство: стан, проблеми, перспективи : матеріали міжнар. наук. конф. присвяч.: 70-річчю каф. фіз. географії Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 60-річчю Львів. шк. ландшафтознавства, 110-річчю з дня народж. проф. К. І. Геренчука, 80-річчю з дня народж. проф. Г.П. Міллера : 24-27 вер. 2014 р. / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Геогр. ф-т, Каф. фіз. географії, Карпат. нац. природний парк ; [редкол.: А. Мельник (відп. ред.) та ін.]. – Львів ; Ворохта : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2014. – 197, [1] с. : іл., табл. – Покажч.: с. 191-192. - Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
627509
  Міллер Г.П. Ландшафтознавство: теорія і практика / Г.П. Міллер, В.М. Петлін, А.В. Мельник; МОНУ. ЛНУ ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2002. – 172с. – ISBN 966-613-163-3
627510
   Ландшафтознавство: традиції та тенденції : матеріали міжнародної наукової конференції присвяченої: 100-річчю з дня народж. проф. К. Геренчука, 70-річчю з дня народж. проф. Г. Міллера, 60-річчю заснування каф-ри фізичної географії..., (8-12 вересня 2004 р.). – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2004. – 286с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 966-613-335-0
627511
  Шищенко П.Г. Ландшафтознавча концепція в науці, практиці, культурі, освіті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 5-8. – Бібліогр.: 16 назв. – (Географія ; Вип. 46)


  Аналізується об"єктно-предметне поле ландшафтознавства як фундаментальної науки.
627512
  Мартинюк В.О. Ландшафтознавче картографування озерно-річкової басейнової геосистеми / В.О. Мартинюк, Л.В. Ільїн // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 794-803 : Рис. – Бібліогр.: 9. – ISBN 966-521-129-3
627513
  Харченко В"ячеслав Валерійович Ландшафтознавче обгрунтування вирішень локальних геоекологічних проблем (на прикладі Боярського природно-господарського підрайону) : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук: 11.00.01 / Харченко В.В.; НАН України; Ін-т географії. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
627514
  Казакова Т.А. Ландшафтознавчий принцип у визначенні змісту основних понять техногенного туризму // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2008. – Вип. 54. – С. 76-82. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0868-6939
627515
   Ландшафтознавчі аспекти організації перспективної мережі заповідних територій України / Л.Г. Руденко, Є.О. Маруняк, С.А. Лісовський, В.М. Чехній, О.Г. Голубцов, Є.І. Іваненко // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2016. – № 3 (95). – С. 18-26 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1561-4980
627516
  Фаріон Ю.М. Ландшафтознавчі аспекти створення екомережі України / Ю.М. Фаріон, В.М. Чехній // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 36-43. – Бібліогр. 18 назв. – ISSN 1561-4980
627517
  Петлін В.М. Ландшафтознавчі підходи до аналізу та витрішення проблем виникнення екологічних конфліктів, криз та катастроф : Актуальні проблеми сучасності: географічний контекст // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 30-35. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 1561-4980
627518
  Тимошицький В.В. Ландшафтознавчо-екологічний аналіз заповідного комплексу "Озеро Сомине" / В.В. Тимошицький, А.Д. Калько, І.В. Гопчак // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 36. – С. 295-303. – ISSN 2308-135X
627519
  Ковальчук І.П. Ландшафтознавчо-лімнологічний аналіз озерно-басейнової системи (на прикладі озера Ніговище) / І.П. Ковальчук, В.О. Мартинюк // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2013. – № 2 (82). – С. 60-66 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1561-4980
627520
  Кияк С.Р. Ландшафтрые основы рационализации сельскохозяйственного землепользования на эрозионно опасных территориях : географические аспекты противоэрозионных мероприятий // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1987. – Вип.34. – С. 105-110. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0201-4122
627521
   Ландшафты. – Москва : Знание, 1983. – 48с. – (Наука о Земле ; №7)
627522
  Исаченко А.Г. Ландшафты / А.Г. Исаченко, А.А. Шляпников. – Москва : Мысль, 1989. – 503с. – (Природа мира)
627523
   Ландшафты Австрии. – Вена. – 124с.
627524
  Набиев В.Н. Ландшафты Алазано-Авторанской долины. : Автореф... Канд.геогр.наук: / Набиев В.Н.; Азебр.гос.ун-т. – Баку, 1965. – 25л.
627525
  Сахарова О.Д. Ландшафты Алайской долины и ее районирование для целей сельского хозяйства. / О.Д. Сахарова. – Фрунзе, 1973. – 132с.
627526
  Григорян Г.Б. Ландшафты бассейна озера Севан. : ( структура рационального использования и охрана) / Г.Б. Григорян. – Ереван, 1984. – 144с.
627527
   Ландшафты Белоруссии. – Минск, 1989. – 238с.
627528
  Преображенский В.С. Ландшафты в науке и практике. / В.С. Преображенский. – Москва : Знание, 1981. – 48с. – (Науки о Земле ; 3/1981)
627529
  Цепурит Г.Я. Ландшафты Восточного Присаянья. / Г.Я. Цепурит. – Ирскутск, 1969. – 64с.
627530
  Погосян Д.А. Ландшафты Зангезура : Автореф... канд. геогр.наук: / Погосян Д.А.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1966. – 22л.
627531
   Ландшафты Западной Сибири. – Иркутск, 1984. – 114с.
627532
  Селиверстов Ю.П. Ландшафты и бокситы / Ю.П. Селиверстов. – Ленинград : Ленинградский университет, 1983. – 260с.
627533
  Мирзоев М.Г. Ландшафты и природные районы Карабахского вулканического нагорья : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Мирзоев М.Г. ; АН АзССР , Ин-т географии. – Баку, 1967. – 24 с.
627534
  Джумабаев Т.Д. Ландшафты и типы сельскохозяйственных земель бассейна р.Санзар Самаркандской области : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Джумабаев Т.Д. ; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1968. – 18 с.
627535
  Варшавский С.Н. Ландшафты и фаунистические комплексы наземных позвоночных Северного Приаралья в связи с их значением в природной очаговости чумы : Автореф... доктор биол.наук: / Варшавский С.Н.; Всесоюзный науч.-исслед. противочумный ин-т "Микроб". – Саратов, 1965. – 76л.
627536
  Керемов Н.К. Ландшафты и физико-географические районы Большого Кавказа в пределах Азербайджана : Автореф... д-ра геогр.наук: / Керемов Н.К.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Гоегр. фак. – Л., 1966. – 36л. – Бібліогр.:с.35-36
627537
  Молдагулов Н. Ландшафты и физико-географические районы среднего течения реки Урал : Автореф. дис. ... канд. географ. наук / Молдагулов Н. ; Саратов. гос. ун-т. – Саратов, 1967. – 22 с.
627538
   Ландшафты и экономическая география Северного Кавказа. – Ставрополь, 1977. – 179с.
627539
  Порывкина О.В. Ландшафты Киевской области и их хозяйственная трансформация / О.В. Порывкина, Н.П. Сирота // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1980. – Вип. 23. – С. 8-14. – Бібліогр.: 3 назви
627540
   Ландшафты криолитозоны Западно-Сибирской газоносной провинции. – Новосибирск, 1983. – 165с.
627541
  Матео Родригес Хосе Мануэль Ландшафты Кубы : Автореф. дис. ... канд. геог. наук : 11.00.01 / Матео Родригес Хосе Мануэль ; МГУ. – Москва, 1979. – 26 с.
627542
   Ландшафты культуры. Славянский мир. – Москва : Прогресс-Традиция, 2007. – 352 с. – ISBN 5-89826-285-7
627543
  Александрова Т.Д. Ландшафты малых котловин горной тайги / Т.Д. Александрова, В.С. Преображенский. – Москва : Наука, 1964. – 88с.
627544
  Лихоман М.А. Ландшафты междуречья Волги и верховья Медведицы. : Автореф... Канд.геогр.наук: / Лихоман М.А.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1966. – 20л.
627545
  Санеблидзе Лали Мелитовна Ландшафты междуречья Куры и Иоры (в пределах Грузинской ССР) : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.01 / Санеблидзе Лали Мелитовна; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1975. – 38л.
627546
   Ландшафты Молдавии и их рациональное использование. – Кишинёв, 1987. – 121с.
627547
   Ландшафты Московской области и их современное состояние / Г.Н. Анненская, В.К. Жучкова, В.Р. Калинина, И.И. Мамай, В.А. Низовцев, М.А. Хрусталева, Ю.Н. Цесельчук; Под ред. И.И. Мамай. – Смоленск : Смоленский гуманитарный университет, 1997. – 296с. – ISBN 5-88984-011-8
627548
   Ландшафты Нечерноземья и их мелиорации. – М., 1987. – 171с.
627549
  Игнатьев Григорий Михайлович Ландшафты островов юго-западной части Тихого океана : Автореф... доктора геогр.наук: 11.00.01 / Игнатьев Григорий Михайлович; Московский гос. ун-т. – М., 1974. – 50л.
627550
   Ландшафты поймы р.Припяти и их антропогенизация под влиянием инженерных сооружений и мелиорации / Г.И. Марцинкевич, Н.К. Клицунова, А.Н. Мотузко, В.Г. Синякова // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1980. – Вип. 24. – С. 68-74. – Бібліогр.: 5 назв
627551
  Саидов А.С. Ландшафты правобережья Среднего Зарафшана / А.С. Саидов. – Ташкент, 1972. – 132с.
627552
  Саидов А.С. Ландшафты правобережья Среднего Зарафшана. / А.С. Саидов. – Ташкент : ФАН, 1972. – 132с.
627553
  Максютов Ф.А. Ландшафты предгорий / Ф.А. Максютов. – Уфа, 1980. – 75с.
627554
   Ландшафты пригородной зоны Киева и их рациональное использование. – Киев : Наукова думка, 1983. – 242с.
627555
  Гораш И.К. Ландшафты Приднестровского левобережья Молдавии : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Гораш И.К. ; Львов. ГУ. – Львов, 1968. – 18 с.
627556
  Анненская Г.Н. Ландшафты рязанской мещеры и возможности их освоения / Г.Н. Анненская, И И. Мамай, Ю.Н. Цесельчук; Под. ред. Н.А. Солнцева. – Москва : Московский университет, 1983. – 247с
627557
  Дементьев В.А. Ландшафты северной и средней Белоруссии (опыт классификации) / В.А. Дементьев, Г.И. Марцинкевич. – Минск : БГУ, 1968. – 32 с.
627558
  Исаченко А.Г. Ландшафты СССР / А.Г. Исаченко. – Ленинград : ЛГУ, 1985. – 320с.
627559
  Шальнов В.А. Ландшафты Ставропольской возвышенности : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Шальнов В.А. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1966. – 20 с.
627560
  Эргашов Ш. Ландшафты Сурхандарьинской области / Ш. Эргашов. – Ташкент, 1974. – 156с.
627561
  Селезнева Н.С. Ландшафты Тобол-Ишимской равнины и тенденции их развития : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 690 / Селезнева Н.С. ; Географ.факт. каферда физ.географии СССР. – Москва, 1971. – 28 с.
627562
   Ландшафты Туркменистана. – Ашхабад, 1980. – 95с.
627563
   Ландшафты Узбекистана. – Ташкент : ФАН
Вып.1. – 1966. – 136с.
627564
  Макунина А.А. Ландшафты Урала / А.А. Макунина. – М., 1974. – 158с.
627565
  Кузыбаев М. Ландшафты Ферганской котловины и их морфологическая структура : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Кузыбаев М. ; Ленингр.гос. ун-т. – Ленинград, 1966. – 24 с.
627566
  Рахматуллаев А. Ландшафты хребта Актау, их рациональное хозяйственное использование и охрана / А. Рахматуллаев. – Ташкент : Фан, 1991. – 108с. : Ил. – Библиор.: с.105-108
627567
  Орозгожоев Б.О. Ландшафты Центрального Тянь-Шаня, их особенности и закономерности развития / Б.О. Орозгожоев. – Фрунзе, 1982. – 207с.
627568
  Бугровский В.В. Ландшафты центральной Азии. / В.В. Бугровский. – Пущино : АН СССР
1. – 1991. – 208с.
627569
   Ландшафты Чернобыльской зоны и их оценка по условиям миграции радионуклидов. – К., 1994. – 109с.
627570
  Сорокин А.Л. Ландшафты шельфа Кольского полуострова: геолого-геоморфологические основы формирования / А.Л. Сорокин. – Мурманск, 1987. – 125с.
627571
   Ландшафты юга Дальнего Востока. – Новосибирск, 1973. – 187с.
627572
  Бондарев Л.Г. Ландшафты, металлы и человек / Л.Г. Бондарев. – Москва : Мысль, 1976. – 72с
627573
   Ландшафты. Нагрузки. Норма. – Иркутск, 1989. – 156с.
627574
   Ланды и Ландцы // Вокруг света : научно-популярный журнал. – Москва, 2001. – № 1. – С.2-3. – ISSN 0321-0669


  Народные нравы. Костюмы. Юго-Западная Франция
627575
  Холошенко О.Ф. Ландышевые весны / О.Ф. Холошенко. – Донецк, 1968. – 79с.
627576
  Гамазина Ф.В. Ландышевый остров / Ф.В. Гамазина. – Ярославль, 1982. – 120с.
627577
  Карпенко Г. Ландыши Киевской Украйны : [Кунволія] / Кн.3, 1851
627578
  Карпенко Г. Ландыши Киевской Украйны в 13 кн. : [Кунволія] / Кн.2-3, 1851
627579
  Карпенко Г. Ландыши Киевской Украйны в 13 кн. : [Кунволія]
Кн. 2-3. – 1851
627580
  Дудин М.А. Ландыши на минном поле / М.А. Дудин. – М., 1980. – 336с.
627581
  Прежихов Воранц Ландыши. / Прежихов Воранц. – М., 1959. – 400с.
627582
  Гор С Г. Ланжеро / С Г. Гор. – Л., 1938. – 188с.
627583
  Пархомов М.Н. Ланка вирушає в путь / М.Н. Пархомов. – Київ : Молодь, 1950. – 96 с.
627584
  Атлей Ф. Ланкашир и Дальний Восток / Ф. Атлей; Звавич И. – М.-Л., 1934. – 298с.
627585
  Гаско М.Е. Ланки життя. / М.Е. Гаско. – К., 1967. – 106с.
627586
  Гутман Д. Ланкова з Дніпрово-Кам"янки / Д. Гутман. – Дніпропетровськ, 1957. – 48с.
627587
   Лановенко Ігор Петрович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 287-289. – ISBN 978-617-573-038-6
627588
  Кокошкин Константин Лансароте. Лунный остров // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 1 (202), январь. – С. 58-63 : фото. – ISSN 1029-5828
627589
  Гончар Б.М. Лансінга-Ісії угода 1917 // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 712. – ISBN 966-316-039-X
627590
   Лантаноиды. – Ростов н/Д, 1980. – 296с.
627591
   Лантаноиды. – Ростов-на-Дону, 1980. – 296 с.
627592
  Минеев Д.А. Лантаноиды в минералах = Статистическое исследование относительной распространенности и распределения / Д.А. Минеев. – Москва : Недра, 1969. – 182с.
627593
  Минеев Д.А. Лантаноиды в рудах редкоземельных и комплексных месторождений / Д.А. Минеев. – Москва : Наука, 1974. – 238с.
627594
   Лантаноиды и актиноиды. – М, 1977. – 287с.
627595
  Гаврилов В.М. Лантухи вкрадених вір і надій / Володимир Гаврилов. – Чернігів, 1998. – 63с. – ISBN 966-533-069-1
627596
  Шушарін Ю.В. Ланцюги Маркова для неперервних випадкових величин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 205-208. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У роботі дано узагальнення ланцюга Маркова для неперервних випадкових величин, що можна застосувати для аналізу фінансових потоків при інвестиціях. Виведено функціональні та моментні різницеві рівняння, що визначають лінійні перетворення безперервних ...
627597
  Григорців М.В. Ланцюги та стадії життєвого циклу якості продукції // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 10 (173). – С. 109-112
627598
  Єременко М.І. Ланцюгова круговерть / М.І. Єременко. – Київ, 1985. – 102 с.
627599
  Яворівський В.О. Ланцюгова реакція : роман-хроніка про будівництво Чорнобильської АЕС / В.О. Яворівський. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 496 с.
627600
  Ганюшкін О.Г. Ланцюговий розклад часткових підстановок та класи спряжених елементів напівгрупи IS[нижній індекс n] / О.Г. Ганюшкін, Т.В. Кормишева // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 10-18. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  В даній роботі розглядається розклад часткових підстановок із симетричної інверсної напівгрупи IS[нижній індекс n] на цикли і ланцюги. Досліджено асимптотичну поведінку максимальних порядків циклічної інверсної моногенної напівгрупи із IS[нижній індекс ...
627601
  Щепанский Я. Ланч в Гарварде : рассказ // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 3. – С. 94-96. – ISSN 1130-6545
627602
  Шашков А. Лань - река лесная : повесть / А. Шашков; пер. с белорус. Л,Н,Теляк. – Минск : Юнацтва, 1990. – С. 171-287
627603
   Ланько Андрій Іванович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 60-61
627604
   Ланько Андрій Іванович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 122-123 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
627605
   Ланько Андрій Іванович (1915-1988) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 67. – ISBN 966-95774-3-5
627606
  Андреус А.П. Лао-цзи // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 56-57. – ISBN 966-316-069-1
627607
   Лао-цзы : Жизнь, учение, мысли, афоризмы; Лао-цзы- учитель Конфуция; великая книга Лао-цзы "Дао"-полный текст с подробными комментариями; словарь Дао. – Минск : Современное слово, 2004. – 224с. – ISBN 985-443-406-0
627608
   Лао Шэ : Библиогр. указ. – Москва : Книга, 1983. – 120с.
627609
  Болотина О.П. Лао Шэ. / О.П. Болотина. – Москва, 1983. – 231с.
627610
  Лессінг Г.Е. Лаокоон / Г.Е. Лессінг. – Київ, 1968. – 290с.
627611
  Лессинг Г.Э. Лаокоон, или о границах живописи и поэзии / Г.Э. Лессинг ; Пер. с нем. М.Э. Гуковский и Л.Р. Бродовский. – Одесса : Знание ; Ин-т граф. искусств "Порядок", 1898. – 160 с. – Статья М.И. Мандеса, указанная в прил., отсутствует
627612
  Лессинг Г.Э. Лаокоон, или О границах живописи и поэзии / Г.Э. Лессинг, 1933. – 206с.
627613
  Лессинг Г.Э. Лаокоон, или О границах живописи и поэзии / Г.Э. Лессинг. – М. : Художественная литература, 1957. – 519с.
627614
  Кожевников В.А. Лаос / В.А. Кожевников, Седов, ЛА. – Москва, 1962. – 46с.
627615
  Кожевников В.А. Лаос / В.А. Кожевников. – Москва, 1962. – 32с.
627616
   Лаос. – М, 1980. – 256с.
627617
  Иванов Н.И. Лаос борется. / Н.И. Иванов. – М., 1963. – 70с.
627618
  Павловский В.В. Лаос в борьбе за свободу / В.В. Павловский. – М, 1963. – 162с.
627619
  Морев Л.Н. Лаос. На пути к статусу "развивающейся страны" // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 2 (631). – С. 31-36. – ISSN 0321-5075
627620
  Вантханувонг С. Лаос. Полвека дружбы и сотрудничества // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 9 (638). – С. 56-60. – ISSN 0321-5075
627621
  Ильинский М.М. Лаос: огненный коридор / М.М. Ильинский. – Москва, 1972. – 96с.
627622
  Ионесян С.И. Лаос: социально-экономическое развитие. / С.И. Ионесян. – М., 1972. – 184с.
627623
   Лаос: Справочник.. – М., 1980. – 263с.
627624
  Ильинский М.М. Лаос: чампа - цветок революции / М.М. Ильинский. – Москва, 1980. – 174с.
627625
  Михеев Ю.Я. Лаосская Народно-Демократическая Республика / Ю.Я. Михеев. – М., 1985. – 111с.
627626
   Лаосская Народно-Демократическая Республика в советской печати (1975-1985) : Библиогр. указ. – Москва, 1985. – 67с.
627627
  Иоанесян С.И. Лаосская Народно-Демократическая Республика. / С.И. Иоанесян. – Москва : Мысль, 1979. – 109с.
627628
  Кобелев Е.В. Лаосская Народно-Демократическая Республтка / Е.В. Кобелев. – Москва : Знание, 1978. – 64с.
627629
  Морев Л.Н. Лаосский язык. / Л.Н. Морев. – М., 1972. – 255с.
627630
  Морев Л.Н. Лаосско-русский словарь : Около 25000 слов / Л.Н. Морев, В.Х. Васильева, Ю.Я. Плам; Под ред. Пхайротха Вонгвиратха. – Москва : Русский язык, 1982. – 951с.
627631
  Лукьянов А.Е. Лаоцзы : (Философия раннего даосизма) / А.Е. Лукьянов. – Москва : Изд. УДН, 1991. – 164 с. – ISBN 5-209-00347-7
627632
  Семенов-Тян-Шанский Лапандский заповедник. / Семенов-Тян-Шанский, Н.Н. Дельвин. – М., 1984. – 158с.
627633
  Варшавский А.С. Лаперуз / А.С. Варшавский. – Москва : Географгиз, 1957. – 54с. – (Замечательные географы и путешественники)
627634
  Паламарчук О.Л. Лапинська Тетяна Володимирівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 220. – ISSN 2075-437X


  Лапинська Т.В., кандидат філологічних наук, доцент. З1985 р. - доцент кафедри слов"янської філології Київського університету ім. Т.Г. Шевченка
627635
  Старун Василь Лапідарій : поезія // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2006. – № 3/4 (44/45). – С. 56-61
627636
  Завірюхіна Марія Лапландія. Край зимових чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 5 (113), жовтень - листопад. – С. 24-28 : фото
627637
   Лапландский государственный заповедник. – М, 1937. – 136с.
627638
   Лапландский государственный заповедник. (Научно-популярный очерк).. – М., 1937. – 136с.
627639
  Пелле Лариса Лапландское сафари : Дорожный блокнот. Медвежий угол // National geographic traveler : Всемирные путешествия. – Москва, 2006. – № 12/01(2006). – С. 96-104 : Фото. – ISSN 1813-4777
627640
  Семенов-Тян-Шанский Лапланский государственный заповедник. / Семенов-Тян-Шанский. – Мурманск, 1960. – 136с.
627641
  Воронцов-Вельяминов Лаплас / Воронцов-Вельяминов. – Москва : Журнально-газетное объединение, 1937. – 281 с. – (Жизнь замечательных людей ; вып. 23-24)
627642
  Воронцов-Вельяминов Лаплас / Воронцов-Вельяминов. – Москва, 1937. – 280с.
627643
  Воронцов-Вельяминов Лаплас / Воронцов-Вельяминов. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Наука, 1985. – 285 с.
627644
  Ковешников Е.В. Лапласов детерминизм: от истории идеи к современным проблемам / Е.В. Ковешников, В.Н. Савченко // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 5 (50). – С. 116-122. – ISSN 1811-0916
627645
  Чернобаев А.А. Лаппо-Данилевский в новейшей российской историографии // Клио : журнал для учёных / Фонд науч. исследований истории и культуры стран Европы "Европейское наследие". – Санкт-Петербург, 2013. – № 12 (84). – С. 40-45. – ISSN 2070-9773
627646
  Афиани В.Ю. Лаппо-Данилевский и В.И. Вернадский: стремление к генерализации прошлого // Клио : журнал для учёных / Фонд науч. исследований истории и культуры стран Европы "Европейское наследие". – Санкт-Петербург, 2013. – № 12 (84). – С. 55-57. – ISSN 2070-9773
627647
  Полищук Рада Лапсердак из лоскутов = Три фрагмента новой книги : к 65-летию Победы // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 3. – С. 88-112. – ISSN 0012-6756
627648
  Смолин Ю.Н. Лапта / Ю.Н. Смолин. – М., 1961. – 56с.
627649
   Лаптєв Олексій Олексійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 52. – ISBN 966-8352-11-4
627650
  Замойский П.И. Лапти / П.И. Замойский. – М.
1. – 1935. – 239с.
627651
  Замойский П.И. Лапти / П.И. Замойский. – Изд. 3-е. – М.
2. – 1935. – 297с.
627652
  Замойский П.И. Лапти / П.И. Замойский. – М.
4. – 1937. – 305с.
627653
  Замойский П.И. Лапти / П.И. Замойский. – М., 1950. – 872с.
627654
  Замойский П.И. Лапти / П.И. Замойский. – Москва : Современник, 1976. – 797с. – (Библиотека российского романа)
627655
  Замойский П.И. Лапти / П.И. Замойский. – М., 1989. – 718с.
627656
   Лапушкін Ігор Тимофійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 291 : фото
627657
  Аляєв Г.Є. Лапшин Іван Іванович // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 1031-1032. – ISBN 966-316-069-1
627658
  Малишева Ірина Лара Крофт - нова візитка Камбоджі // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 6 (60). – С. 86-87 : фото
627659
   Ларец жемчужин. Азербайджанские народные четверостишия-баяты и пословицы.. – Москва, 1968. – 213 с.
627660
  Сидорова А. Ларец императора Павла / А. Сидорова, Е. Исаева // Родина : российский исторический журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2014. – № 4, спец. вып. : Александр II. Реформы. – С. 116-119. – ISSN 0235-7089
627661
  Парнов Е.И. Ларец Марии Медичи / Е.И. Парнов. – М., 1987. – 411с.
627662
  Парнов Е.И. Ларец Марии Медичи / Е.И. Парнов. – М., 1990. – 528с.
627663
  Иванов В.М. Ларец мудреца / В.М. Иванов. – Ленинград, 1973. – 216с.
627664
   Ларец мудрости. Древние китайские басни.. – Л., 1961. – 111с.
627665
   Ларец острословов : Афоризмы. Парадоксы. Шутки. Эпиграммы. – Москва : Политиздат, 1991. – 511с.
627666
  Чесноков С.В. Ларинский и Миасский гнейсовые купола Восточно-Уральского антиклинория и их эволюция : Автореф. дис. ... канд. геол.-минералог. наук / Чесноков С.В. ; Ун-т дружбы народов им. П.Лумумбы. Каф. геологии. – Москва, 1967. – 28 с.
627667
  Арабей Л Л. Лариса / Л Л. Арабей, . – Минск, 1982. – 254 с.
627668
   Лариса : Книга о Л.Шепитько. Воспоминания, выступления, интервью, киносценарий, статьи. – Москва : Искусство, 1987. – 289с. : ил.
627669
   Лариса (Леся) Григорівна Рева : біобібліографічний покажчик / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; [укл.: Н.М. Рева]. – Київ : Книжкова палата України, 2008. – 48 с.
627670
  Кононенко В.Є. Лариса Архипівна Руденко / В.Є. Кононенко, М.Л. Мар"яненко. – К., 1963. – 35с.
627671
  Орлова О. Лариса з Мавчиного роду // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – № 2 (23). – С. 197-200. – ISSN 2075-1222


  Українська художниця Лариса Лукаш: закінчила Львівський Поліграфічний інститут ім. І. Федорова, фак-т графіки; член Національного союзу художників України. Прцює в технніці батік. Інші види творчості: текстильні колажі, авторскі листівки, прикраси
627672
   Лариса Іванівна Прокопова // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2014. – № 2. – С. 94-96. – ISSN 0027-2833


  Некролог. Лариса Іванівна Прокопова (04.03.1925-19.12.2013), доктор філологічних наук, професор, ветеран праці навчалася, а згодом і працювала на посаді завідувача кафедри німецької мови (1972-1975 р.) в Київському національному університеті імені ...
627673
   Лариса Іванівна Шевченко: горизонтами модерної лінгвістики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [уклад.: Д.В. Дергач, Д.Ю. Сизонов ; редкол.: Г.Ф. Семенюк та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – 317, [1] с., [1] арк. портр. – Бібліогр.: с. 295-310, в підрадк. приміт. та наприкінці ст. – ISBN 978-966-439-749-7
627674
  Брюховецька Л. Лариса Кадочникова: вчора і сьгодні // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 47-49. – ISSN 1562-3238
627675
  Кириллова Л.Н. Лариса Кирилловна / Л.Н. Кириллова. – Москва, 1980. – 48с.
627676
   Лариса Крушельницька : Бібліографічний покажчик. – Львів, 1998. – 84с. – ISBN 5-87332-087-Х
627677
  Худицький В. Лариса Крушельницька. Творець історії // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 30 березня - 5 квітня (№ 12). – С. 11


  5 квітня 2013 р. відомий вчений-археолог, бібліотекознавець, д-р істор. наук (1991), професор (1999), активний громадський діяч Лариса Іванівна Крушельницька відзначає своє 85-ліття.
627678
   Лариса Лужина. – М., 1969. – 13с.
627679
  Уманська Тетяна Лариса Новицька: "Географія має допомогти кожному учневі відчути себе особисто" // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 28
627680
   Лариса Петрівна Косач-Квітка (Леся Українка) = Larysa Petrivna Kosach-Kvitka (Lesia Ukrainka) : Біографічні матеріали. Спогади. Іконографія. – Нью-Йорк ; Київ : Факт, 2004. – 447 с. – ISBN 966-8408-63-2
627681
  Соловей Э.С. Лариса Рейснер / Э.С. Соловей. – Москва, 1985. – 160 с.
627682
   Лариса Рейснер в воспоминаниях современников.. – М., 1969. – 199с.
627683
  Грисенко Л.Н. Лариса Руденко. / Л.Н. Грисенко. – К., 1978. – 56с.
627684
  Гільберг Т.Г. Лариса Синиця: "Я знала, що між дітьми буду щасливою..." // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 3 (169). – С. 24-25 : фото
627685
  Копанева Е. Лариса Тронько: "Петр Тимофеевич как-то сказал: "Я не могу прожить меньше, чем моя мать. Она умерла в 96 лет". Так и вышло" // Факты и комментарии. – Київ, 2013. – 12 сентября (№ 162). – С. 6


  О том, каким был Петр Тимофеевич в жизни, рассказала его дочь Лариса Тронько
627686
  Бокшицкая Е.С. Лариса Удовиченко / Е.С. Бокшицкая. – М, 1988. – 32с.
627687
  Шулепов Лариса Чемоданова / Шулепов, В.Ф. Пономарев. – Киров, 1989. – 94с.
627688
   Лариса Шепитько. – М, 1982. – 39с.
627689
  Шкварець В. Ларіон Захарович Загородній – Миколаївський та Холодноярський отаман // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2007. – № 1 (1), липень - вересень. – С. 59-60
627690
  Лазеба О.А. Ларіса Івановна Прокопова. Некролог / О.А. Лазеба, О.О. Туришева // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наук. праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2015. – С. 5-8. – (Серія: Філологія. Педагогіка ; вип. 5). – ISSN 2307-1591
627691
  Скаковский Н.К. Ларское месторождение кровельных сланцев. / Н.К. Скаковский. – М., 1931. – 68с.
627692
  Работнов Н.С. Ларчик можно не открывать. Квантовый туннельный эффект: Полвека загадок и открытий / Н.С. Работнов. – Москва : Энергоатомиздат, 1983. – 168с.
627693
  Сефриуи Ахмед Ларчик чудес. / Сефриуи Ахмед. – М., 1970. – 168с.
627694
  Федулов М.М. Ларьок № 5. / М.М. Федулов. – К., 1939. – 11с.
627695
  Цвид А. Лас-Вегас - у жебрацькій країні // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 17 грудня (№ 48). – С. 5


  Роман Олександра Бакуменка "Король ринкової вулиці".
627696
  Малишева Ірина Лас-Вегас. Прощавайте грошики! : США. Спецрепортаж / Малишева Ірина, Сагайдак Максим // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 2 (42), квітень. – С. 76-78 : Фото
627697
  Ткач М.М. Ласий ведмідь : казки : [для дошкільнаят та дітей мол. шк. віку] / Михась Ткач ; худож. Оксана Коршун ; [ред. Христина Ткач]. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2005. – 39, [1] с. : іл. – ISBN 966-340-082-X
627698
  Арсланов Максим Ласий шматок українського неба // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 1, січень - лютий. – С. 28-30 : фото. – ISSN 1998-8044
627699
  Решетник М.Д. Ласк (Lask) Еміль // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 612. – ISBN 966-316-069-1
627700
  Юргенсон П.Б. Ласка / П.Б. Юргенсон. – М, 1932. – 26с.
627701
  Зорин В.Г. Ласка / В.Г. Зорин. – Воронеж, 1971. – 121с.
627702
  Трусан О. Ласка / О. Трусан. – Харків : Прапор, 1971. – 62 с.
627703
  Григоров К. Ласка. / К. Григоров. – София, 1978. – 153с.
627704
  Гайдай І.І. Ласкаво просимо : гумористичні оповідання / І.І. Гайдай. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 243с.
627705
   Ласкаво просимо в "Лісотель" // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 6 (2897). – С. 27 : фото
627706
  Горобець Ірина Ласкаво просимо на борт / Горобець Ірина, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 6 (126), грудень-січень. – С. 44-47 : фото
627707
  Хома Василь Ласкаво просимо на Рахівщину! // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 7. – С. 68 : Фото
627708
  Чалий Б.Й. Ласкаво просимо! / Б.Й. Чалий. – Київ, 1969. – 214 с.
627709
  Терентьева Н.А. Ласкарина Бубулина - портрет на фоне Греческой революции / Наталья Терентьева, Елена Терентьева. – Тбилиси : MPG, 2011. – 100 с. : ил., табл. – Библиогр. в примеч.: с. 81-90. – ISBN 978-9941-9160-5-2
627710
  Зак В.Г. Ласкер / В.Г. Зак. – М, 1963. – 198с.
627711
  Вострышев И.В. Ласкины / И.В. Вострышев. – Москва, 1968. – 264с.
627712
  Селиванов Ф.Т. Ласковое сердце / Ф.Т. Селиванов. – М, 1967. – 79с.
627713
  Пушкин В.В. Ласковый тренер / В.В. Пушкин. – М, 1907. – 111с.
627714
  Боцманов Андрей Ласковый хищник. Домашняя дикость / текст: Боцманов Андрей; фото: Дзюбанова Елена // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – март № 102. – С. 98-101 : фото
627715
  Широкауэр А. Лассаль / А. Широкауэр. – Ленинград, 1924. – 204 с.
627716
  Заславский Д.И. Лассаль / Д.И. Заславский. – Л., 1925. – 117с.
627717
   Лассаль и Родбертус в избранных отрывках. – М.-Л, 1925. – 312с.
627718
  Білаш О.І. Ластів"яні ноти / О.І. Білаш. – Київ, 1984. – 78 с.
627719
  Шевченко Оксана Ластівка - листівка з минулого // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 80-81. – ISSN 0130-5212
627720
  Дубова Л.О. Ластівка в болгарській мовній картині світу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 243-247. – Бібліогр.: Літ.: с .246-247; 21 поз.
627721
  Куць М. Ластівка в стужу : драма в 5 ч. / Микола Куць. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2012. – 315, [5] с. : портр. – ISBN 978-966-355-077-0
627722
  Пархоменко О.І. Ластівка день починає / О.І. Пархоменко. – Київ, 1981. – 297 с.
627723
   Ластівка з Пряшівщини. – К, 1960. – 248с.
627724
  Савченко М.М. Ластівка. / М.М. Савченко. – К., 1961. – 37с.
627725
  Гетьман В.П. Ластівка. / В.П. Гетьман. – Одеса, 1971. – 128с.
627726
  Невінчана В.Д. Ластівки : поезії / В.Д. Невінчана. – Київ, 1962. – 58 с.
627727
  Волошина Л.К. Ластівки відлетіли. / Л.К. Волошина. – Харків, 1972. – 55с.
627728
  Сосюра В. Ластівки на сонці / В. Сосюра. – Київ : ДЛВ, 1960. – 240с.
627729
  Лазаренко К.А. Ластівки над вікном. / К.А. Лазаренко. – Одеса, 1979. – 48с.
627730
  Дрок К.Л. Ластівки над землею : поезії / К.Л. Дрок. – Київ, 1985. – 141 с.
627731
  Аренштейн О.Й. Ластівки прийдешньої весни / О.Й. Аренштейн. – Київ, 1969. – 180с.
627732
  Наумов С.П. Ластногие Охотского моря / С.П. Наумов, 1941. – 74с.
627733
   Ластовка. Сочинения на малороссийском языке. – Санкт-Петербург : Издание книгопродавца Василья Полякова, 1841
627734
  Бест Г. Ластоногие пловцы / Г. Бест. – Л., 1966. – 130с.
627735
  Семин В.Н. Ласточка-Звездочка. / В.Н. Семин. – М., 1965. – 322с.
627736
  Додохов Ласточка : на вірменській мові / Додохов. – Тбилиси, 1939. – 104 c.
627737
  Пистленко В.И. Ласточка / В.И. Пистленко. – М.-Л, 1953. – 224с.
627738
  Пистленко В.И. Ласточка / В.И. Пистленко. – Чкалов, 1955. – 208с.
627739
  Годенко М.М. Ласточка / М.М. Годенко. – Москва, 1957. – 87с.
627740
   Ласточка. – М, 1962. – 416 с.
627741
  Черкасов А.Т. Ласточка / А.Т. Черкасов. – Новосибирск, 1963. – 220с.
627742
  Черкасов А.Т. Ласточка / А.Т. Черкасов. – М, 1965. – 384с.
627743
  Хамид Ташпулат Ласточка : стихи / Хамид Ташпулат. – Ташкент, 1969. – 98 с.
627744
   Ласточка. – М, 1971. – 80с.
627745
  Кружков Г.М. Ласточка : стихи / Г.М. Кружков. – Москва : Советский писатель, 1982. – 71с.
627746
  Романченко О.И. Ласточка в доме / О.И. Романченко. – М., 1977. – 112с.
627747
  Эмин Г. Ласточка из Аштарака : стихи / Г. Эмин; пер. с арм. – Москва : Советский писатель, 1988. – 253 с.
627748
  Рябинин Н. Ласточка перед дождем / Н. Рябинин. – Саратов, 1987. – 47с.
627749
  Дубровин Е.П. Ласточка с дождем на крыльях / Е.П. Дубровин. – Воронеж, 1989. – 271с.
627750
  Шишов А.Ф. Ласточка света / А.Ф. Шишов. – М, 1970. – 25с.
627751
  Туманова З.А. Ласточка. / З.А. Туманова. – Ташкент, 1959. – 206с.
627752
   Ласточки. – Ереван, 1956. – 336с.
627753
  Сказбуш Н.И. Ласточки / Н.И. Сказбуш. – К, 1957. – 138с.
627754
  Бакалдин В.Б. Ласточки / В.Б. Бакалдин. – Краснодар, 1960. – 20с.
627755
  Колоярцев М.В. Ласточки / М.В. Колоярцев. – Л., 1989. – 246с.
627756
  Атабаев М. Ласточки вернулись / М. Атабаев. – Москва, 1984. – 94 с.
627757
  Аренштейн А.И. Ласточки грядущей весны / А.И. Аренштейн. – Москва, 1965. – 224с.
627758
  Рансом А. Ласточки и амазонки. / А. Рансом. – Л, 1980. – 159с.
627759
  Кривенко Е.И. Ласточки летают высоко. Лирика. / Е.И. Кривенко. – К., 1959. – 96с.
627760
  Шейхзаде М. Ласточки на проводах : стихи / М. Шейхзаде; пер. с узбек. – Москва : Советский писатель, 1967. – 140 с.
627761
  Перепелка В.И. Ласточки над городом / В.И. Перепелка. – Л., 1973. – 254с.
627762
  Порудоминский В.И. Ласточки над снежным полем / В.И. Порудоминский. – М., 1989. – 173с.
627763
  Захарченко В.Д. Ласточки прилетают из Африки. / В.Д. Захарченко. – М., 1962. – 157с.
627764
  Исфандияр Ласточки Сослана / Исфандияр. – Ташкент, 1981. – 184 с.
627765
  Баруздин С.А. Ласточкин младший и Ласточкин старший / С.А. Баруздин. – 2-е изд., перераб. – М., 1959. – 144с.
627766
  Матвеева Н.Н. Ласточкина школа / Н.Н. Матвеева. – М., 1973. – 119с.
627767
  Фаликов И.З. Ласточкино лето / И.З. Фаликов. – М, 1990. – 112с.
627768
  Гельви М.Э. Ласточкины гнезда / М.Э. Гельви. – Тбилиси, 1966. – 74с.
627769
  Баруздін С.О. Ласточкін-молодший і Ласточкін-старший / С.О. Баруздін. – К., 1975. – 319с.
627770
   Латафат-наме = Книга о красоте. – Ташкент, 1976. – 199с.
627771
   Латвийская Советска Социалистическая. – Рига, 1967. – 28с.
627772
  Витолинь Я.Я. Латвийская ССР / Я.Я. Витолинь, Н.Э. Грюнфельд. – Москва : Музгиз, 1954. – 42 с.
627773
  Вейс Э.Э. Латвийская ССР : Экономико-географическая характеристика / Э.Э. Вейс, В.Р. Пурин. – Москва : Географгиз, 1957. – 440с.
627774
  Витолинь Я.Я. Латвийская ССР / Я.Я. Витолинь, Н.Э. Грюнфельд. – 2-е изд. – Москва, 1957. – 94с.
627775
   Латвийская ССР. – Рига, 1961. – 28с.
627776
   Латвийская ССР. – М, 1969. – 14с.
627777
  Тидрикис А.М. Латвийская ССР / А.М. Тидрикис. – Рига : Лиесма, 1975. – 31с.
627778
   Латвийская ССР. – Рига, 1976. – 226с.
627779
   Латвийская ССР. – Рига, 1981. – 235с.
627780
   Латвийская ССР. – Рига, 1986. – 200с.
627781
   Латвийская ССР в 1968. – Рига, 1969. – 338с.
627782
   Латвийская ССР в цифрах. – Рига, 1984. – 236с.
627783
   Латвийская ССР в цифрах в 1960 году. – Рига, 1961. – 344с.
627784
   Латвийская ССР в цифрах в 1961 году. – Рига, 1962. – 200с.
627785
   Латвийская ССР в цифрах в 1962 году. – Рига, 1963. – 212с.
627786
   Латвийская ССР в цифрах в 1969 году. – Рига, 1969. – 467с.
627787
   Латвийская ССР в цифрах в 1969 году. – Рига, 1971. – 624с.
627788
   Латвийская ССР в цифрах в 1972 году. – Рига, 1973. – 416с.
627789
   Латвийская ССР в цифрах в 1973 году. – Рига, 1974. – 401с.
627790
   Латвийская ССР в цифрах в 1976 году. – Рига, 1977. – 316с.
627791
   Латвийская ССР в цифрах в 1985 году. – Рига, 1986. – 258с.
627792
   Латвийская ССР в цифрах в 1987 году. – Рига, 1988. – 226с.
627793
   Латвийская ССР в цифрах.... – Рига, 1972. – 258с.
627794
   Латвийская ССР в цифрах.... – Рига, 1978. – 308с.
627795
   Латвийская ССР в цифрах.... – Рига, 1979. – 286с.
627796
   Латвийская ССР в цифрах.... – Рига, 1980. – 297с.
627797
   Латвийская ССР в цифрах.... – Рига, 1981. – 307с.
627798
   Латвийская ССР в цифрах.... – Рига, 1985. – 232с.
627799
   Латвийская ССР в цифрах.... – Рига, 1989. – 191с.
627800
  Шустиков Н.И. Латвийская ССР. / Н.И. Шустиков. – М, 1952. – 32с.
627801
  Колотиевский А.М. и др. Латвийская ССР. (Эконом.-географ. очерк) / А.М. и др. Колотиевский. – М., 1955. – 120с.
627802
  Пурин В.Р. Латвийская ССР. Экон.-географ. характеристика : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Пурин В.Р. ; АН ЛатвССР , Ин-т экономики. – Рига, 1954. – 23 с.
627803
   Латвийский государственный университет им. П. Стучки. – Рига : Звайгзне, 1966. – 60с.
627804
   Латвийский государственный университет им. Петра Стучки. – Рига : Звайгзне, 1964. – 48с.
627805
   Латвийский государственный университет им. Стучки. – 49с.
627806
  Ниедре А. Латвийский комсомол в пятой пятилетке / А. Ниедре. – Рига, 1959. – 48с.
627807
   Латвийский ордена Трудового Красного Знамени государственный университет. – Рига : Авотс, 1982. – 107с.
627808
   Латвийский средена Трудового Красного Знамени государственный университет : Информ. материал. – Рига, 1974. – 60с.
627809
   Латвийский средена Трудового Красного Знамени государственный университет им. Стучки. – Рига : Звайгзне, 1967. – 60с.
627810
  Ринг И.Г. Латвийский фашизм в подготовке инвентаризации / И. Ринг. – Москва-Ленинград : Партиздат, 1932. – 88 с.
627811
  Типайнис Н.П. Латвийский этнографический музей / Н.П. Типайнис. – Рига : б/в, 1960. – 36с.
627812
  Альтман М Латвия / М Альтман. – Москва; Ленинград : Московский рабочий, 1931. – 60с.
627813
  Ринг И.Г. Латвия / И.Г. Ринг. – Ленинград : Соцэкгиз, 1936. – 275с. – (Капиталистический мир в очерках)
627814
  Жирмунский Латвия / Жирмунский, .М. – М., 1940. – 82с.
627815
  Штейнберг В.А. Латвия во внешнеполитическом противоборстве Советской России и держав Запада, 1917-1920 / В.А. Штейнберг. – Рига, 1979. – 171с.
627816
   Латвия за годы Советской власти. – Рига, 1967. – 404с.
627817
   Латвия и ее армия. – М, 1938. – 92с.
627818
   Латвия на грани эпох. – Рига, 1987. – 94с.
627819
   Латвия на грани эпох. – Рига, 1988. – 174с.
627820
   Латвия на грани эпох. – Рига, 1990. – 187с.
627821
  Дризул А.А. Латвия под игом фашизма / А.А. Дризул. – Рига, 1960. – 388с.
627822
  Каннер Л.Ф. Латвия. / Л.Ф. Каннер. – Л., 1936. – 44с.
627823
   Латвия. Литва. Эстония // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 5. – С. 2-3 : Карта
627824
   Латвия. Литва. Эстония. Черно-белый путеводитель // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 5. – С. 97-107 : Фото
627825
  Кочетков Ю. Латвия: 20 лет упущенных возможностей // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 6. – С. 84-87. – ISSN 0131-2227
627826
  Гончаров Владимир Латвия: перспективы для Украины : у соседей // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 5. – С. 50-55 : Фото
627827
  Неправская Наталия Латвия: туристические инновации // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 6. – С. 42-45 : фото. – ISSN 1998-8044
627828
  Рубен В.П. Латвійска Радянська Соціалістична Республіка / В.П. Рубен. – Київ, 1972. – 103с.
627829
  Бірон А. Латвійська РСР / А. Бірон, Е. Чівкуль. – Київ, 1969. – 108с.
627830
  Шноре Е. Латвійські та естонські дипломати про Голодомор в Україні / Е. Шноре, І. Паавле // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 6 (507). – С. 85-95. – ISSN 0130-5247


  На початку 1930-х рр. латвійська та естонська громадськість була доволі добре поінформована стосовно того, що відбулося у СРСР, у тому числі про голод в Україні. Хоча офіційна реакція Латвія та Естонія на український голодомор була доволі пасивною, ...
627831
  С"янітс Атіс Латвійці зняли мовне питання : [інтерв"ю з Надзвичайним і Повноважним послом Латвійської Республіки в Україні А. С"янітсом] / С"янітс Атіс, Шаров Володимир // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 12. – С. 36-38. – ISSN 0130-5212
627832
  Боляновський А. Латвійці і галицькі українці у збройних силах Німеччини в 1943-1945 рр.: порівняльний аналіз // Галичина : Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника. Ін-т історії і політології. – Івано-Франківськ, 2005. – № 11. – С. 125-133
627833
  Лосєв І. Латвію збережено. На даному етапі... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 23 лютого (№ 32)


  Перемога корінних жителів на референдумі про надання російській мові статусу державної є історично-доленосною подією для латиського народу.
627834
  Будько Євген Латвія. Затишний вітер Лієпаї // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 3 (111), червень - липень. – С. 98-104 : фото
627835
  Горобець Іван Латвія. Ризький бальзам на душу : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 1 (85). – С. 60-64 : Фото
627836
  Літковець Т. Латвія: на мовному фронті без змін // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 20-21 квітня (№ 70/71)
627837
   Латгальская керамика. – М, 1982. – 21с.
627838
  Буль А.К. Латгальская организация Коммунистической партии Латвии в борьбе против диктатуры буржуазии (1920-1929 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Буль А. К.; Латв.ГУ. – Рига, 1967. – 23л.
627839
  Нобль Р.Д. Латекс в технике. / Р.Д. Нобль. – Л., 1962. – 896с.
627840
   Латексы. – Воронеж, 1973. – 122с.
627841
   Латексы. – Воронеж, 1975. – 87с.
627842
  Цуканов Б.И. Латенный период реакции и отражение деятельности : Автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Цуканов Б. И. ; МП УССР, НИИ психол. УССР. – Киев, 1982. – 23 с.
627843
  Пелехатий М. Латенські поселення Західної України // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 425-428. – ISBN 978-966-171-795-3
627844
  Коцур А. Латентна доба української державності: погляд науковців на особливості історії Литовсько-Руської держави XIV-XV ст. // У творчих пошуках і світлих задумах / Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [упоряд.: В.П. Коцур., Н.І. Коцур]. – Корсунь-Шевченківський : В.М. Гавришенко, 2013. – С. 161-165. – ISBN 978-966-2464-25-2
627845
  Литвак О. Латентна злочинність: деякі аспекти // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 12. – С.63-64. – ISSN 0132-1331
627846
  Путятицька О. Латентна інформація як джерело реконструкції контексту творчої біографії Гліба Таранова (на прикладі одного листа) // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр музичної україністики. – Київ, 2013. – Вип. 39. – С. 194-222. – ISBN 978-617-640-162-9
627847
  Курілло В.Є. Латентна політика. Потайні напрями політичної діяльності : навч. посібник / В.Є. Курілло. – Миколаїв : Іліон, 2009. – 592 с. – ISBN 978-611-534-005-7


  Ця книга містить систематизований виклад матеріалу нової галузі політичної науки – політичної латентології, яка розглядає теоретичні засади та основні напрями прихованої політичної діяльності (політичну розвідку, силові спецоперації, інформаційні та ...
627848
  Щеглова Т.К. Латентная преступность и ее значение для определения эффективнсти уголовно-правовых норм : Автореф... канд.юрид.наук: 12.00.08 / Щеглова Т.К.; МГУ. – Москва, 1973. – 16л.
627849
  Бышевский Ю.В. Латентная преступность и правосознание / Ю.В. Бышевский, А.А. Конев. – Омск, 1986. – 73с.
627850
  Бышевский Ю.В. Латентная преступность и правосознание / Ю.В. Бышевский, А.А. Конев. – Омск, 1986. – 73с.
627851
  Бойчук А.Р. Латентний атеїзм дитячої літератури радянського часу // Питання літературознавства : Науковий збірник / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2015. – Вип. 92. – С. 61-77. – ISSN 2306-2908
627852
  Головкін Б. Латентний вимір корисливої насильницької злочинності в Україні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 110-116.
627853
  Медведєв І.А. Латентний зміст ідеї сучасного університету : державно-управлінські виміри // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 208-212. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401


  У статті розглянуто проблему реалізації ідеї сучасного університету, проаналізовано загальні підходи до розгляду державно-управлінського впливу на університет як інституцію
627854
  Медведєв І.А. Латентний зміст ідеї сучасного університету: державно-управлінські виміри // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 208-212. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
627855
  Янковий О.Г. Латентні ознаки в економіці : монографія / О.Г. Янковий. – Одеса : Атлант, 2015. – 168, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 120-131, 168. – ISBN 978-617-7253-44-9
627856
  Ішханішвілі А.А. Латентні прояви кровної помсти в сучасному соціокультурному просторі (Ісламська Держава: каменярі джихаду або помста за вкрадений халіфат) // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Голов. ред.: Є.А. Харьковщенко ; Редкол.: В.Д. Бондаренко, І.В. Кондратьєва, Т.П. Кононенко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (6). – С. 19-23


  Розглядаються приховані прояви кровної помсти в сучасному світі. Звертається увага на роль помсти в становленні Ісламської держави та зв"язок фундаментальних основ останньої з поняттям помсти, а також її реалізації в межах методології дій Ісламської ...
627857
  Сенченко М.І. Латентні структури світової політики : Нариси з конспірології / М.І. Сенченко. – Київ : МАУП, 2003. – 312с. – ISBN 966-608-257-8
627858
  Сенченко М.І. Латентні структури світової політики : Нариси з конспірології / М.І. Сенченко. – 2-ге вид., стер. – Київ : МАУП, 2005. – 312с. – Шифр дубл.9.4 Сенч. – ISBN 966-608-447-3
627859
  Серватюк Л. Латентність адміністративних правопорушень, пов"язаних з порушенням режиму державного кордону // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 2. – С. 255-264. – ISSN 1993-0909
627860
  Губанова О.В. Латентність згвалтування: рівень та основні фактори детермінації // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 454-460. – ISSN 1563-3349
627861
  Доробалюк О.П. Латентність злочинів, вчинених персоналом установ виконання покарань в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 84-88. – (Серія: Право ; № 3 (45)). – ISSN 1813-338Х
627862
  Цимбалюк В.С. Латентність комп"ютерної злочинності // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 3. – С.176-182. – Бібліогр.: 4 н. – ISSN 1609-0462
627863
  Гринь О.Д. Латентність неналежного виконання професійних обов"язків, що спричинило зараження особи вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 2 (27). – С. 78-84. – (Серія: Правознавство). – ISSN 2304-1587
627864
  Базярук І. Латентність та злочинність у сфері незаконного переміщення предметів через митний кордон України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 7. – С. 130-134. – ISSN 0132-1331
627865
  Шадріна О.В. Латентність як соціально-політичний феномен // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 5 (79). – С. 152-157. – ISSN 2077-1800
627866
  Абуладзе С К. Латентное возбуждение / К.С. Абуладзе ; АН СССР, Науч. совет по нейрофизиологии и высш. нервной деятельности, Ин-т эксперим. медицины АМН СССР. – Ленинград : Наука, 1971. – 120 с. : ил. – Библиогр.: с. 119
627867
  Тапалов Умербек Сейдалиевич Латентный период отделения секреции в разных зонах желудка на рефлекторные раздражители : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.13 / Тапалов Умербек Сейдалиевич ; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И. Герцена. – Ленинград, 1974. – 24 с.
627868
  Суима И.П. Латентный респонсив в современном английском языке // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 80-82. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
627869
  Рягин Ю. Латеральная диверсификация моногородов региона / Ю. Рягин, М. Зайков, В. Зайкова // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2014. – № 10, октябрь. – С. 73-81 : рис. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 0042-8736
627870
  Курчавов А.А. Латеральная изменчивость вулканитов / А.А. Курчавов. – М, 1979. – 144с.
627871
  Шмидт Г.А. Латеральное изменение индуцирующих способностей в организационном центре бесхвостых земноводных / Г.А. Шмидт, 1936. – 145-174с.
627872
  Боно Э. де Латеральное мышление / Э. де Боно. – Санкт-Петербург : Питер Паблишинг, 1997. – 320 с. – (Мастера психологии). – ISBN 5-88762-371-2
627873
  Гатинский Ю.Г. Латеральный структурно-формационный анализ / Ю.Г. Гатинский. – Москва : Недра, 1986. – 195с.
627874
  Марітчак С. Латеранські домовленості: передумови та наслідки підписання // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXI звітної наук.-практ. конф., 12-13 лют. 2015 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: А.М. Бойко (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – Ч. 1. – С. 105-108
627875
  Новиков В.М. Латеритные и осадочные бокситы Мугоджар и Орского Зауралья. / В.М. Новиков. – М., 1980. – 135с.
627876
   Латеритные коры выветривания КМА и их редкометальность. – М, 1976. – 151с.
627877
   Латериты. – М, 1964. – 139с.
627878
   Латериты Западного Казахстана. – Алма-Ата, 1974. – 102с.
627879
  Глинка К.Д. Латериты и красноземы тропических и субтропических широт и родственные им почвы умеренных широт / К.Д. Глинка. – Б.м. : Б.и., 1903


  Содержание конволюта: 1. Латериты.../К.Д. Глинка 2. Предмет и задачи почвоведения/К.Д. Глинка 3. Жизнь В.В. Докучаева/П.В. Стоцкий 4. Нижегородский период деятельности В.В. Докучаева/А.Р.Ферхмин 5. Общий характер научной деятельности В.В. ...
627880
  Бергман И. Латерна магика / И. Бергман. – М, 1989. – 286с.
627881
  Миронова В.М. Латина наприкінці імператорської епохи: стан і проблеми розвитку // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 12-20.
627882
  Миронова В.М. Латина як дипломатична мова української еліти XVI - XVII ст. // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 200-204. – Bibliogr.: Літ.: с. 204; 10 п.


  Тримовність українського письменства є явищем в Європі унікальним. Українська еліта перевагу надавала литинській та польській мовам, Далі йшла староукраїнська - мова домашнього вжитку.
627883
  Шадманов Курбан Бадридинович Латинизмы в английском языке эпохи позднего Возрождения (на материале имен существительных, пополнивших абстрактно-философскую лексику в XVI веке) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 01.02.04 / Шадманов Курбан Бадридинович ; Киевск. пед. ин-т иностр. яз. – Киев, 1981. – л.
627884
  Ушаков М.С. Латинизмы в русском языке. / М.С. Ушаков. – Свердловск, 1977. – 60с.
627885
  Лапина М.С. Латинизмы в современных языках: (Учеб. пособие для филол. фак. ун-тов и пед. ин-тов). / М.С. Лапина. – К., 1985. – 191с.
627886
  Пугачева Екатерина Латино-азиатский замес для гурманов : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 5. – С. 70-71 : Фото
627887
   Латино-армяно-русский словарь низших растений. – Ереван, 1962. – 248с.
627888
  Четыркин Ф. Латино-иезуитская пропаганда в Константинополе в конце XVI и в начале XVII столетия. – 44 с. – Отд. отт.
627889
  Ніка О.І. Латино-польська проповідь другої половини XVII ст.: Дзіловський-Радивиловський // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 226-234


  На матеріалі проповідей А. Радивиловського проаналізовано польський вплив на розвиток ораторсько-проповідницького жанру староукраїнської літературної мови ХVІІ ст. На материале проповедей А. Радивиловского проанализировано польское влияние на развитие ...
627890
  Фомицкий Д.И. Латино-русский карманный словарь / Д.И. Фомицкий. – [Киев], 1909. – 585 c.
627891
  Вольфсон С.И. Латино-русский медицинский словарь / С.И. Вольфсон; Под ред.: А.Г.Лушникова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Медгиз, 1957. – 422с.
627892
  Киселевский А.И. Латино-русско-белорусский ботанический словарь / А.И. Киселевский. – Минск, 1967. – 160с.
627893
  Литвинов В.Д. Латино-український словник / В.Д. Литвинов, Л.П. Скорина. – К., 1993. – 300с.
627894
  В-л П. Латино-униатский святой Иосафат Кунцевич : По поводу 300-летнего юбилея Бресткой унии / П. В-л, 1896. – 69 с. – Отд.отт. из : "Под. Епарх. Вед.", 1896
627895
   Латиноамеиканская в США, странах Западной Европы и Японии. – М, 1982. – 147с.
627896
   Латиноамеиканская политика США, 80-е гг.. – М, 1990. – 129с.
627897
  Ларин Е.А. Латиноамериканистика в Институте всеобщей истории РАН // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2007. – № 4. – С. 3-11. – ISSN 0130-3864
627898
  Пятаков А. Латиноамериканская грань мирового альтерглобализма // Свободная мысль : Международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2007. – № 7. – С. 56-64. – ISSN 0869-44435
627899
  Шелешнева Н.А. Латиноамериканская живопись ХХ в. / Н.А. Шелешнева. – М., 1990. – 253с.
627900
  Жирнов О.А. Латиноамериканская иммиграция в Европе // Актуальные проблемы Европы : Сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2005. – № 1 : Западная Европа перед вызовом иммиграции. – С. 190-205. – Библиогр.: на 26 пунктів. – (Европа: 21 век). – ISSN 0235-5620
627901
  Романова З.И. Латиноамериканская интеграция: тенденции развития / З.И. Романова. – Москва, 1970. – 136 с.
627902
  Весенский В.П. Латиноамериканская молодежь борется / В.П. Весенский, А.Д. Огородник. – Москва, 1970. – 48с.
627903
  Мерин Б.М. Латиноамериканская молодежь в освободительном движении / Б.М. Мерин. – М., 1972. – 47с.
627904
  Хенкин С.М. Латиноамериканская община в Испании // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2009. – № 4 : Диаспоры в Европе : новая роль в обществе. – С. 101-119. – ISSN 0235-5620
627905
  Давыдов В.М. Латиноамериканская периферия мирового капитализма / В.М. Давыдов. – М., 1991. – 240с.
627906
   Латиноамериканская повесть. – М
1. – 1989. – 543с.
627907
   Латиноамериканская повесть : В 2-х т. – Москва : Художественная литература
Т. 2. – 1989. – 527с.
627908
  Ночев Цветан Петров Латиноамериканская политика администрации Дж. Картера : Дис... кандидата ист.наук: 07.00.05 / Ночев Цветан Петров; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1981. – 187л. – Бібліогр.:л.188
627909
  Ночев Цветан Петров Латиноамериканская политика администрации Дж.Картера : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.05 / Ночев Цветан Петров ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 24 с.
627910
  Ночев Цветан Петров Латиноамериканская политика администрации Дж.Картера : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.05 / Ночев Цветан Петров; КГУ. – К., 1981. – 24л.
627911
  Костюк Р.В. Латиноамериканская политика Франции при Франсуа Олланде (2012-2014 гг.) // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2015. – № 4. – С. 14-22. – ISSN 0444-748Х
627912
  Комкова Е.Г. Латиноамериканская стратегия Канады // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2012. – № 3. – С. 21-36. – ISSN 044-748Х
627913
  Хачатуров К.А. Латиноамериканская трагедия / К.А. Хачатуров. – Москва, 1980. – 110с.
627914
  Шемякин Я.Г. Латиноамериканский карнавал и карнавализованные формы русской культуры : попытка сравнения / Я.Г. Шемякин, О.Д. Шемякина // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 62-77. – ISSN 044-748Х
627915
  Семенов В.Л. Латиноамериканский опыт может быть полезен России // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2010. – № 1. – С. 27-38. – ISSN 044-748Х
627916
  Романов П. Латиноамериканский социализм от Уго Чавеса // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2007. – № 6. – С. 130-140. – ISSN 0130-9625
627917
  Кофман А.Ф. Латиноамериканский художественный образ мира / А.Ф. Кофман ; Рос. акад. наук, Ин-т мировой лит. им. А.М. Горького. – Москва : Наследие, 1997. – 318, [1] с. – Предм. указ.: с. 314-318. – Библиогр.: с. 310-313. – ISBN 5-201-13298-7


  У пр. № 1704458 напис: Дар автора библиотеке. Подпись
627918
  Челядинский А.А. Латиноамериканских фашизм сегодня / А.А. Челядинский. – М, 1984. – 184 с.
627919
  Бобровников А.В. Латиноамерикансякая цивилизация в условиях глобализации // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2007. – № 9. – С. 35-45. – ISSN 044-748Х
627920
  Лукач І. Латиноамериканська дипломатія державного секретаря США Е. Рута (1905-1909) та доктрина Монро // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 42-45. – (Історія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто погляди Державного секретаря США Еліу Рута на роль та місце доктрини Монро в латиноамериканській політиці Сполучених Штатів. Автором також проаналізовано новий правовий підхід Рута до питань відносин з країнами Латинської Америки, основою ...
627921
   Латиноамериканська повість. – Київ, 1978. – 431 с.
627922
  Кулінич Т.О. Латиноамериканська регіональна інтеграція в Iбероамериканському контексті // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 119, (ч. 1). – С. 75-82. – ISSN 2308-6912


  У статті автор робить спробу розкрити різні аспекти латиноамериканської інтеграції в контексті взаємин ібероамериканських країн на сучасному етапі розвитку. Враховуючи актуальність дослідження інтеграційних процесів, а також обов’язкове залучення ...
627923
  Плевако І. Латиноамериканський вектор зовнішньої політики України на сучасному етапі (на прикладі динаміки торговельно-економічних відносин із країнами МЕРКОСУР) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 38-52. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 28). – ISSN 2078-4333
627924
  Кириченко В.П. Латиноамериканський досвід модернізації суспільства і Україна / В.П. Кириченко, В.М. Матвієнко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 121-132. – (Міжнародні відносини ; Вип. 5)
627925
  Пономарів М.О. Латиноамериканські ЗМІ про Південну Америку, світ і Україну // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 69-71. – (Журналістика ; Вип. 9)


  Аналізується внутрішня ситуація в ЗМІ Латинської Америки, оцінюється присутність "латинської" інформації у міжнародних мас-медіа. Порівнюється стан українських ЗМІ з латиноамериканськими.
627926
  Головченко В.І. Латиноамериканські обрії дипломатії Української Народної Республіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 30, ч. 1. – С.35-40
627927
   Латиноамериканські повісті та оповідання. – Київ : КМЦ "Поезія", 2003. – 198 с. – ISBN 966-7116-66-2
627928
  Синельщикова И.Г. Латиноамериканцы в Испании // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2007. – № 10. – С. 91-99. – ISSN 044-748Х
627929
  Кузнецов Д.В. Латиноамериканцы и США : взгляд сквозь призму опросов общественного мнения // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 25-36. – ISSN 044-748Х
627930
  Воскобойник-Шпинта Латиномовна ентомологічна номенклатура: структурно-семантичний аспект : монографія / Галина Воскобойник-Шпинта ; [за ред. Звонської Л.Л] ; М-во освіти і науки України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. – Київ : Вадим Карпенко, 2013. – 195, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 167-193. – ISBN 978-617-7071-05-0
627931
  Бойко Н. Латиномовна епітафія у Європі та в Україні // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 59-62. – ISBN 966-7825-79-5
627932
  Трофимук М.С. Латиномовна література України XV-XIX ст. : жанри, мотиви, ідеї / М.С. Трофимук ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 379, [1] с., [8] арк. іл. : іл. – Імен. покажч.: с. 370-379. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0140-4
627933
  Яцкевич І.І. Латиномовний "Літопис Молдавської землі": проблема авторства // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 718. – ISBN 966-581-481-8
627934
  Лучканин С.М. Латиномовні граматики румунської мови кінця XVIII - початку XIX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 48-51. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 9)


  Латиномовні граматики румунської мови відіграли помітну роль у формуванні наукового погляду на румунську мову як романську, її "латинське" походження і необхідність заміни кирилиці латиницею, а також представили румунську мову для наукових європейських ...
627935
  Тараніна Б. Латиномовні книги XVI - XVIII ст. з астрології, космографії, космології та астрономії у бібліотеці Києво-Михайлівського монастиря // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 254-260. – ISBN 978-966-95419-8-7
627936
  Маслюк В.П. Латиномовні поетики і риторики ХVІІ-першої половини ХVІІІ ст. та їх роль у розвитку теорії літератури на Україні / В.П. Маслюк. – Київ : Наукова думка, 1983. – 236 с.
627937
  Кобилецький М. Латиномовні праці європейських дослідників XVI-XVII ст. із проблем магдебурзького права // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 56-63. – (Серія юридична ; Вип. 53). – ISSN 0136-8168


  У статті проаналізовано латиномовні праці європейських науковців XVI-XVII ст., які досліджували магдебурзьке право.
627938
  Щербина Р.А. Латиномовні соціальні терміни в історіографічних текстах про українські землі до XVIII століття // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 708-711. – ISBN 966-581-481-8
627939
   Латиноязычные источники по истории Древней Руси : Гермния, 9 - пер.пол. 12 в. Сб. текстов. – Москва-Ленинград
[1-я кн.]. – 1989. – 204с.
627940
   Латиноязычные источники по истории Древней Руси : Германия, середина 12 - середина 13 в. Тексты и пер. – Москва
[2-я кн.]. – 1990. – 396 с.
627941
  Маслюк Виталий Петрович Латиноязычные поэтики и риторики XVII - первой половины XVIII в. и их роль в формировании и развитии теории литературы на Украине : Автореф... докт. филол.наук: 10.01.03, 10.01.08 / Маслюк Виталий Петрович; АН УССР. Ин-т лит. – К., 1980. – 51л.
627942
   Латинская Америка. – Ленинград, 1927. – 131с.
627943
   Латинская Америка. – Москва, 1962. – 311с.
627944
   Латинская Америка. – К, 1963. – 286с.
627945
  Машбиц Я.Г. Латинская Америка = Проблемы экономической географии / Я.Г. Машбиц. – Москва : Мысль, 1969. – 256с.
627946
   Латинская Америка. – Москва, 1975. – 196с.
627947
   Латинская Америка. – Москва, 1975. – 187с.
627948
   Латинская Америка : справочник. – Москва, 1976. – 304с.
627949
   Латинская Америка. – Москва, 1976. – 204с.
627950
   Латинская Америка. – М, 1976. – 255с.
627951
   Латинская Америка. – Америка, 1977. – 460с.
627952
   Латинская Америка. – М, 1978. – 272с.
627953
   Латинская Америка : Энциклопедический справочник. – Москва
Т.1. – 1979. – 575с.
627954
   Латинская Америка. – М, 1982. – 205с.
627955
   Латинская Америка : Энциклопедический словарь. – Москва
Т.2. – 1982. – 656с.
627956
   Латинская Америка. – Москва, 1983. – 134с.
627957
   Латинская Америка. – М, 1984. – 193с.
627958
   Латинская Америка. – Москва, 1985. – 139с.
627959
   Латинская Америка. – Москва, 1986. – 188 с.
627960
   Латинская Америка. – Москва, 1986. – 269с.
627961
   Латинская Америка. – Москва, 1987. – 224с.
627962
   Латинская Америка. – Москва, 1987. – 179 с.
627963
   Латинская Америка. – М, 1987. – 191с.
627964
   Латинская Америка. – Москва, 1988. – 184с.
627965
   Латинская Америка. – Москва, 1988. – 194с.
627966
   Латинская Америка. – М, 1989. – 61с.
627967
   Латинская Америка. – Москва : Наука, 1990. – 205с.
627968
   Латинская Америка : Справочник. – Москва : Политиздат, 1990. – 399с.
627969
   Латинская Америка. – М, 1991. – 172с.
627970
   Латинская Америка. – Москва, 1991. – 170с.
627971
   Латинская Америка. – Москва, 1991. – 195с.
627972
   Латинская Америка. – М, 1992. – 151с.
627973
   Латинская Америка 80-х годов. – Москва, 1988. – 191с.
627974
   Латинская Америка 80-х годов : иностранный предпринимательский капитал. – Москва
1. – 1988. – 187с.
627975
   Латинская Америка 80-х годов : тенденции общественного развития. – Москва
2. – 1988. – 177с.
627976
   Латинская Америка 80-х годов : Андские страны: актуальные проблемы и тенденции развития. – Москва
3. – 1988. – 182с.
627977
   Латинская Америка 80-х годов. – Москва, 1989. – 183с.
627978
   Латинская Америка 80-х годов. – М, 1989. – 185с.
627979
   Латинская Америка 80-х годов. – Москва, 1989. – 179с.
627980
  Калугин Г.А. Латинская Америка в агрессивных планах империалистов США / Г.А. Калугин. – М., 1952. – 32с.
627981
  Зайцев Н.Г. Латинская Америка в борьбе за перестройку международных экономических отношений / Н.Г. Зайцев. – Москва, 1987. – 272с.
627982
   Латинская Америка в международых отношениях. – Москва : Наука
Т. 1. – 1988. – 282с.
627983
   Латинская Америка в международых отношениях. – Москва : Наука
Т. 2. – 1988. – 379с.
627984
   Латинская Америка в мировой экономике. – Москва, 1991. – 221с.
627985
   Латинская Америка в прошлом и настоящем. – Москва, 1960. – 464с.
627986
  Клочковский Л.Л. Латинская Америка в системе мировых хозяйственных связей / Л.Л. Клочковский. – М., 1984. – 280с.
627987
   Латинская Америка в системе экономических отношений современного капитализма. – М, 1987. – 235с.
627988
   Латинская Америка в советских исследованиях. – Москва, 1976. – 168с.
627989
   Латинская Америка в советской печати. – Москва, 1965. – 114с.
627990
   Латинская Америка в советской печати. – Москва, 1974. – 225с.
627991
   Латинская Америка в советской печати : Указ. книг. и ст. на рус. яз. о совр. полит. положении, экономике, культуре, географии и истории стран Латинской Америки. 1975-1976 гг. – Москва, 1978. – 244с.
627992
   Латинская Америка в советской печати, 1989-1990. – Москва, 1991. – 212с.
627993
   Латинская Америка в стратегических планах империализма. – Москва, 1987. – 111с.
627994
   Латинская Америка в трудах и творческом наследии академика Н.И. Вавилова : (к 100-летию со дня рождения). – Москва, 1987. – 74 с.
627995
   Латинская Америка в цифрах. – Москва, 1971. – 394с.
627996
   Латинская Америка в цифрах / Клочковский Л.Л. – Москва, 1979. – 216с.
627997
  Кондратьева А.В. Латинская Америка: проблемы борьбы за единство профсоюзного движения / А.В. Кондратьева. – Москва : Наука, 1976. – 191 с.
627998
  Зайцев Н.Г. Латинская Америка: региональное сотрудничество и борьба за экономическую самостоятельность / Н.Г. Зайцев. – М., 1977. – 184с.
627999
   Латинская Америка: сельскохозяйственное производство и мировой рынок. – Москва, 1991. – 203с.
628000
  Люблинская А.Д. Латинская палеография. (Учеб. пособие для гос. ун-тов и пед. ин-тов / А.Д. Люблинская. – Москва, 1969. – 192с.
<< На початок(–10)621622623624625626627628629630(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,