Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)621622623624625626627628629630(+10)В кінець >>
627001
  Куненко І.С. "Конституційний процес" і "конституційна реформа": до питання співвідношення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 128-133.
627002
  Мельник М. "Конституційний Суд мав сказати, що "мовний закон Ківалова - Колесніченка є антиукраїнським і антиконституційним" // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 9-22 березня (№ 10-11)
627003
  Мельник М. "Конституційний Суд поставив під сумнів правомірність Революції Гідності" // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 1-18 січня (№ 1/2). – С. 4-5. – ISSN 1992-9277
627004
  Мельник М. "Конституційний Суд поставив під сумнів правомірність Революції Гідності" // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 19-25 січня (№ 3). – С. 4-5. – ISSN 1992-9277
627005
   "Конституція - правне обличчя всієї країни" (нереалізовані сторінки сучасного українського конституційного процесу) : [зб. проектів Конституції України та законопроектів про внесення змін до Основ. Закону України, Концепція нової Конституції України та концепції змін до Конституції України : у 2 кн.] / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; [упоряд.: О.Л. Копиленко та ін. ; заг. ред. та передм. В.О. Зайчука]. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України. – ISBN 978-966-8126-93-2
Кн. 2. – 2014. – 957, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
627006
  Ковалець Т.Р. "Конституція Язловецького гетьмана з Бучача із козаками низовими запорозькими року Божого 1571": невідома постанова першої козацької комісії // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 63-71. – (Серія історична та філологічна ; вип. 11). – ISSN 2309-7086
627007
  Александров Вадим "Конструктор уроків" в інтегрованому навчально-атестаційному комплексі "Основи економіки" / Александров Вадим, Бицюра Юрій // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 2. – С. 7-14 : Іл. – Бібліогр. 12 назв
627008
  Гирич І. "Конструктор" модерної нації. До 150-річчя Михайла Грушевського // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 3 листопада (№ 42). – С. 3


  29-30 вересня у Києві відбулася наукова конференція, присвячена вивченню творчості спадщини М. Грушевського. Було близько трьох десятків доповідачів. Пленарне засідання відбувалося в приміщенні колишньої Центральної Ради.
627009
  Лялюк О.Ю. Конституціино-правова характеристика гарантій організації й діяльності місцевих рад в Україні // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр.; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 96. – С. 54-60. – ISSN 0201-7245
627010
  Базилевич С.Е. Конституції буржуазних держав / С.Е. Базилевич. – Львів, 1965. – 52с.
627011
   Конституції нових держав Європи та Азії. – Київ : Право, 1996. – 544с. – ISBN 5-7707-4862-1
627012
   Конституційна автономія уряду : шляхи вирішення проблеми / Шк. політ. аналітики при НаУКМА ; Ком. виборців України ; Укр. незалеж. центр політ. дослідж. ; [за заг. ред. С. Конончук, С. Балана]. – Київ : Лікей, 2010. – 36 с. : табл. – Бібліогр. у підрядк. приміт.
627013
  Александров О.А. Конституційна відповідальність парламентарія // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 94-104.
627014
  Сушинський О. Конституційна відповідальність Президента України в аспекті гарантії конституційного ладу // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – № 2. – С. 83-92.
627015
  Сушинський О. Конституційна відповідальність: джерельний та інстанційний аспекти // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – № 1 (15). – С. 58-64.
627016
  Сушинський О. Конституційна відповідальність: засади компетенційної концепції // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 3 (21). – С. 36-45.
627017
  Стецюк П. Конституційна держава та конституціоналізм за М.І.Палієнком // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2012. – № 1 (31). – С. 98-103
627018
  Нелін О. Конституційна доктрина України: проблеми концептуалізації основних підходів // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 9. – С. 20-25. – ISSN 2308-9636
627019
  Шаповал В. Конституційна категорія соціальної держави // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 5. – С.14-19. – ISSN 0132-1331
627020
  Клименко О.М. Конституційна концепція захисту власності // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 140-151. – ISBN 978-966-7166-35-9
627021
  Пасальський М. Конституційна модель депутатського мандата парламентарія України // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 9. – С. 26-31. – ISSN 2308-9636
627022
  Ріпенко А.І. Конституційна модель земельних відносин в Україні // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 3 (54). – С. 19-24. – ISSN 1727-1584
627023
  Кулі К. Конституційна модель місцевого самоврядування в Україні // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2007. – № 1. – С. 54-62. – ISSN 1561-4999
627024
  Орзіх М. Конституційна модернізація та реформування: методологія співвідношення та науково-прикладне значення // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 43-49. – ISSN 1026-9932
627025
  Шевченко Л.І. Конституційна норма в суспільній дискусії щодо мовних прав в Україні // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ, 2013. – № 5. – С. 37-41. – ISSN 0027-2833
627026
  Барабаш Ю.Г. Конституційна політика України у сфері імплементації міжнародних стандартів прав людини // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 100. – С. 71-83. – ISSN 0201-7245
627027
  Лещух А.Р. Конституційна процесуальна відповідальність: ознаки та небхідність запровадження у правову систему України // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – С. 39-49. – (Серія юридична ; вип. 1). – ISSN 2311-8040
627028
  Мішина Н. Конституційна регламентація місцевого самоврядування в Україні: сучасність та перспективи // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 1. – С. 31-35. – ISSN 1561-4999
627029
  Шибко В. Конституційна реформа-шлях до подальшої демократизації країни // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2005. – № 1. – С. 6-7
627030
  Коліушко І. Конституційна реформа : зб. матеріалів Центру політ.-прав. реформ за 2007-2013 р. / [І. Коліушко, Ю. Кириченко, Я. Журба] ; Центр політ.-прав. реформ. – Київ : Москаленко О.М., 2013. – 165, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2214-39-0
627031
  Веніславський Ф.В. Конституційна реформа в аспекті забезпечення стабільності конституційного ладу України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 4/5 (102/103). – С. 33-41
627032
  Тодика О. Конституційна реформа в Україні в аспекті народовладдя і розвитку правової системи // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2004. – № 1. – С.27-38
627033
  Настюк В.Я. Конституційна реформа в Україні: досягнення та перспективи / В.Я. Настюк, Г.С. Крайник // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 12. – С. 148-151. – ISSN 1026-9932


  Конференція "Конституційна реформа в Україні: досягнення та перспективи", що організована спільно Радою Європи та Верховною Радою України, яка відбулася у Києві 3 грудня 2015 р..
627034
  Журавський В. Конституційна реформа в Україні: контент наукових підходів : (пропозиції щодо внесення змін до Конституції України) / Віталій Журавський, Леонід Журавський ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2015. – 31, [1] с. – (Серія "Дискурсійна трибуна"). – ISBN 978-966-7166-37-3
627035
  Журавський В. Конституційна реформа в Україні: контент наукових підходів : (пропозиції щодо внесення змін до Конституції України) / Віталій Журавський ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – 27, [1] с. – (Серія "Дискусійна трибуна" ; вип. 2). – ISBN 978-966-7166-38-0
627036
   Конституційна реформа в Україні: новий етап та сучасні виклики : матеріали наук.-практ. конф. 24 черв. 2015 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верхов. Ради України, 2015. – 284, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7166-35-9
627037
  Стрижак А. Конституційна реформа в Україні: передумови, мета та способи реалізації // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 23 (379). – С. 21-31
627038
  Селіванов А. Конституційна реформа в Україні: потреба наукової концепції // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 153-158. – ISSN 0132-1331
627039
  Різник С.В. Конституційна реформа в частині здійснення правосуддя судами загальної юрисдикції та її вплив на правову охорону Конституції України // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 108-121. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 69). – ISSN 1563-3349
627040
  Барабаш Ю. Конституційна реформа і стабільність конституційного ладу: конфліктологічно-правовий аналіз системного взаємозв"язку // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 77-96. – ISSN 0132-1331


  Конституційні основи правової системи України та проблеми її удосконалення.
627041
  Калінкін А.С. Конституційна реформа у сфері децентралізації державної влади // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2014. – С. 150-158. – (Серія: Право ; вип. 8). – ISSN 2226-3047
627042
  Кінаш Б.С. Конституційна реформа: проблеми сьогодення / Б.С. Кінаш, Н.Б. Кінаш // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 6 (67). – С. 69-78
627043
  Селіванов А. Конституційна скарга громадян в реаліях сучасності / А. Селіванов, П. Євграфов // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 4. – С.80-86. – ISSN 0132-1331
627044
  Радзівон Д. Конституційна скарга та її місце в механізмі захисту прав людини в контексті Конституційної реформи в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 166-167
627045
  Гультай М. Конституційна скарга як інститут демократії // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 14 (323). – С. 15-18
627046
  Гультай М. Конституційна скарга як інститут конституційного права // Слово Національної школи суддів України : загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2012. – № 1 (1). – С. 111-120
627047
  Гультай М. Конституційна скарга як національний засіб правового захисту в контексті доступу до Європейського суду з прав людини / М. Гультай, Г. Христова // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5. – С. 56-66. – ISSN 2310-6158
627048
  Голомозий Є. Конституційна скарга як новий інструмент захисту прав бізнесу // Юридична газета. – Київ, 2016. – 15 листопада (№ 46). – С. 30-31
627049
  Гультай М. Конституційна скарга як прояв дії верховенства права // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 316-324. – ISSN 1026-9932
627050
  Гультай М. Конституційна скарга як спосіб вирішення конституційно-правового cпору // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 20 (329). – С. 8-11
627051
  Лемак В.В. Конституційна скарга: досвід держав Центральної Європи і можливі уроки для України // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 4 (24). – C. 49-56. – ISSN 2306-9082
627052
  Сушинський О. Конституційна субсидіарна відповідальність в аспекті захисту виборчих прав // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 1. – С. 64-72.
627053
  Летнянчин Л.І. Конституційна судова реформа: проблеми та перспективи // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 3 (86). – С. 194-203. – ISSN 1993-0909
627054
  Роман Н.М. Конституційна форма австро-угорського компромісу 1867 р.: історико-правові аспекти // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 4 (24). – C. 251-257. – ISSN 2306-9082
627055
  Петришин О.В. Конституційна форма державного правління в Україні // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України : науковий журнал / Південний регіональний центр Національної академії правових наук України. – Одеса, 2014. – № 1. – С. 25-35. – ISSN 2312-6566
627056
  Петришин О. Конституційна форма державного правління: до пошуку оптимальної моделі в Україні / О. Петришин, В. Протасова // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 3 (54). – С. 52-64. – ISSN 1993-0909
627057
   Конституційна юрисдикція : підручник / [Ю.Г. Барабаш та ін.] ; за ред. : Ю.Г. Барабаша, А.О. Селіванова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків : Право, 2012. – 165, [3] с. – Авт. зазначено на звороті тит. арк. – Бібліогр. : с. 157-161. – ISBN 978-966-458-308-1
627058
  Тесленко М.В. Конституційна юрисдикція в Україні : Навч. посібник / М.В. Тесленко; МОіНУ. – Київ : Школа, 2003. – 256с. – (Юридична освіта). – ISBN 966-661-207-0
627059
  Фросіні Дж.О. Конституційна юстиція // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 123-131
627060
   Конституційна юстиція // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 132-136


  Література з питань конституції юстиції (січень - червень 2010 року).
627061
  Тимченко І. Конституційна юстиція в Україні - становлення і розвиток // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.272-287
627062
  Провізіон Т.О. Конституційна юстиція в Україні: до визначення змісту поняття // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 198-204. – ISSN 1563-3349
627063
  Різник С. Конституційна юстиція в Україні: першопричини проблем (у контексті конституційної реформи) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 122-130. – ISSN 1026-9932
627064
  Колодій А. Конституційна юстиція і правова доктрина: проблеми взаємного впливу в умовах демократичного поступу // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 62-65. – ISSN 2310-6158
627065
   Конституційне (державне) право зарубіжних країн : навчальний посібник / В.М. Бесчастний, О.В. Філонов, В.М. Субботін, С.М. Пашков; В.М. Бесчастний, О.В. Філонов, В.М. Субботін, С.М. Пашков; за ред. В.М. Бесчастного. – Київ : Знання, 2007. – 472с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-244-2
627066
  Орленко В.І. Конституційне (державне) право зарубіжних країн : посіб. для підготовки до іспитів / В.І. Орленко, В.В. Орленко. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2010. – 237, [1] с. – Бібліогр.: с. 237-238. – (Бібліотечка студента). – ISBN 978-966-437-194-7
627067
  Теплюк М. Конституційне визначення чинності закону (порівняльно-правовий аспект) // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 32-39.
627068
  Устименко В. Конституційне забезпечення державного регулювання економіки в Китайській Народній Республіці / В. Устименко, О. Кучер // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 262-269. – ISSN 0132-1331
627069
  Москаленко О.М. Конституційне забезпечення європейської інтеграції України: досвід країн Центральної та Східної Європи // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України" : 09 черв. 2016 р. / "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет ім. Бориса Грінченка, 2016. – C. 119-125
627070
  Батанов О. Конституційне забезпечення організації місцевого самоврядування в Україні: проблеми формування та шляхи розвитку // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6. – С. 60-69. – ISSN 1026-9932
627071
  Ігнатенко І.В. Конституційне забезпечення публічних та приватних інтересів при здійсненні містобудівної діяльності // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 97-99. – ISBN 978-966-7957-18-6
627072
  Мацькевич М. Конституційне законодавство в ЗУНР: історико-правові аспекти // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 255-261. – ISSN 0132-1331
627073
   Конституційне законодавство зарубіжних країн : хрестоматія: навч. посібник. – Київ : Юрінком Інтер, 2007. – 384с. – ISBN 978-966-667-246-2
627074
  Тищик Б.Й. Конституційне законодавство Західно-Української Народної Республіки // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 280-283. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
627075
  Лінецький С.В. Конституційне законодавство України (Законодавчі акти, коментар, офіційне тлумачення) : Збірник нормативних актів. У 2-х книгах / С.В. Лінецький, М.І. Мельник, А.М. Ришелюк. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Атіка. – ISBN 966-8074-89-0; 966-8074-90-4 ( Кн.1
Кн.1. – 2004. – 488с.
627076
   Конституційне законодавство України. Законодавчі акти. Коментар. Офіційне тлумачення : Збірник нормативних актів / Авт.-упор.: Лінецький С.В., Мельник М.І.,Ришелюк А.М.;Рец.: Корнієнко М.І., Колодій А.М. – Київ : Атіка, 2000. – 896с. – ISBN 966-7714-16-0
627077
  Барбашова Н. Конституційне закріплення Концепції сталого розвитку України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 269-274. – ISSN 1026-9932
627078
  Кириченко Ю.В. Конституційне закріплення права на захист в Україні та європейських державах: порівняльно-правовий аналіз // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (65). – С. 64-72. – ISSN 2078-3566
627079
  Злamiнa H.E. Конституційне закріплення правового статусу центральних банків у країнах-членах Європейського Союзу та Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 446-452. – ISSN 1563-3349
627080
  Савченко О. Конституційне закріплення принципу верховенства права в зарубіжних державах // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 7. – С. 100-104.
627081
  Шишкін В.І. Конституційне право в юридичній освіті // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Європеїзація української юридичної освіти: німецько-український досвід" : Київ, 21-22 листоп. 2014 / "Європеїзація української юридичної освіти: німецько-український досвід", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2014. – С. 138-142
627082
  Кравченко Конституційне право громадян на збори, мітинги, походи і демонстрації в сучасних українських політичних реаліях / Кравченко, я. // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 41-42. – ISBN 978-617-7069-17-0
627083
  Дячок Т. Конституційне право громадян на звернення до органів державної влади / Т. Дячок, О. Буханець // Юридична газета. – Київ, 2012. – 14 лютого (№ 7)


  "... Звернення громадян як форма участі населення в державному управлінні та як механізм виконання соціальних обов"язків публічної влади".
627084
  Клименко О.І. Конституційне право громадян на мирні зібрання: форми реалізації // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2012. – № 3 (82). – С. 57-64
627085
  Григоренко Є.І. Конституційне право громадян України на рівний доступ до військової служби // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 95. – С. 18-22. – ISSN 0201-7245
627086
  Ратушний С.М. Конституційне право ЄС: юридичний нонсенс чи об"єктивна реальність? // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 451-461
627087
  Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн : Підручник / В.М. Шаповал; МФ "Відродження". – Київ : АртЕк, Вища школа, 1997. – 264с. – ISBN 966-505-075-3
627088
  Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн : Підручник для студ.юрид.вищих навч.закладів і факультетів / В.М. Шаповал. – 3-є стереотипне вид. – Київ : АртЕк, 2000. – 264с. – ISBN 966-505-126-1
627089
  Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн : Підручник для студ.юрид.вищих навч.закладів і фак-тів / В.М. Шаповал. – 4-е стереотипне вид. – Київ : АртЕк, 2001. – 264с. – ISBN 966-505-126-1
627090
  Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн : Підручник для студ. юрид. вищих навч.закладів і фак-тів / В.М. Шаповал. – 5-е стереотип. вид. – Київ : АртЕк, 2002. – 264 с. – ISBN 966-505-126-1
627091
  Ріяка В.О. Конституційне право зарубіжних країн : Навчальний посібник / В.О. Ріяка, В.С. Семенов, М.В. Цвік; Мін-во освіти і науки України; За заг. ред. В.О. Ріяки. – Київ : Юрінком Інтер, 2002. – 512с. – ISBN 966-667-067-4
627092
   Конституційне право зарубіжних країн : Навч. посібник / М.С. Горшеньова, О.В. Журавка, К.О. Закоморна, А.А. Маєвська, А.О. та ін. Овчаренко; МОіНУ; Авт.: Горшеньова М.С., Журавка О.В., Закоморна К.О., Маєвська А.А., Овчаренко А.О. та ін.; За ред. В.О. Ріяки. – 2-е вид., доп. і перероб. – Київ : Юрінком Інтер, 2006. – 544 с. – ISBN 966-667-158-1
627093
   Конституційне право зарубіжних країн : навч. посібник / М.С. Горшеньова, О.В. Журавка, К.О. Закоморна, А.А. Маєвська, А.О. та ін. Овчаренко; Горшеньова М.С., Журавка О.В., Закоморна К.О., Маєвська А.А. та ін.; МОНУ; за заг. ред. В.О. Ріяки. – 2-е вид., доп. і переробл. – Київ : Юрінком Інтер, 2007. – 544 с. – ISBN 978-966-667-158-8
627094
  Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн : академічний курс : підручник / В.М.Шаповал ; М-во освіти і науки України. – 2-е вид., переробл. і допов. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 461, [3] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 453-454. – ISBN 978-966-667-304-9
627095
   Конституційне право зарубіжних країн : навч. посібник для підгот. до іспитів / [упоряд.: І.В. Тетарчук, Т.Є. Дяків]. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 205, [1] с. – Бібліогр.: с. 201-202. – ISBN 978-611-01-0468-5
627096
  Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн : підручник / В.М. Шаповал ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 10-те вид., перероб. та допов. – Київ : Ін Юре, 2015. – 315, [2] с. – Предм. покажч.: с. 301-305. – Бібліогр.: с. 300. – ISBN 978-966-313-527-4
627097
  Міхневич Л.В. Конституційне право зарубіжних країн (Загальна частина) : Навчально - методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / МОНУ; КНЕУ; Л.В. Міхневич. – Київ : КНЕУ, 2005. – 164с. – ISBN 966-574-714-2
627098
  Баймуратов М.С. Конституційне право і національна правова демократична державність / М.С. Баймуратов, М.А. Алмохаммед // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2015. – № 1 (31), квітень. – С. 38-49
627099
  Безбабіна О. Конституційне право людини а громадянина на підприємницьу діяльність // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 7. – С. 95-100.
627100
  Ткаченко А. Конституційне право людини і громадянина на приватну власність в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 53-54. – ISBN 978-617-7069-17-0
627101
  Гресь Н.Л. Конституційне право людини на достатній життєвий рівень для себе та своєї сім"ї / Н.Л. Гресь, К.К. Недоступ // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (169). – С. 4-12. – ISSN 2308-9636
627102
  Костюк В. Конституційне право на державну службу через призму новітнього законодавства: науково-теоретичний аспект / В. Костюк, І. Яцкевич // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 3 (27). – С. 151-159. – ISSN 2306-9082
627103
  Нестеренко О. Конституційне право на доступ до інформації: сутність, зміст та обсяг // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 3. – С. 26-32.
627104
  Кушакова Н. Конституційне право на інформацію : правомірні та неправомірні обмеження // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 2002. – № 3. – С.66-71
627105
  Кушакова Наталія Вадимівна Конституційне право на інформацію в Україні (порівняльний аналіз) : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Кушакова Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 17с. – Бібліогр.: 10 назв
627106
  Кушакова Н. Конституційне право на інформацію в Україні: сучасний підхід // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 12. – С.51-56. – ISSN 0132-1331
627107
  Пазенок А. Конституційне право на охорону здоров"я: сучасний стан та перспективи розвитку
627108
  Святненко А. Конституційне право на свободу мирних зібрань в європейських державах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 87-94. – (Юридичні науки ; вип. 2 (103)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню нормативного змісту права на свободу мирних зібрань в законодавстві європейських держав. Розглянуто основні нормативні акти європейських держав у сфері регулювання та забезпечення реалізації конституційного права на ...
627109
  Раневич О. Конституційне право на соціальний захист у контексті практики Європейського суду з прав людини // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIIІ звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2017 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017. – Ч. 2. – С. 38-41
627110
  Шемшученко Ю.С. Конституційне право та державне управління // На перехресті століть : вибрані праці : до 75-річчя від дня народження / Ю.С. Шемшученко. – Київ : Юридична думка, 2010. – С.145-257. – ISBN 978-966-8602-87-0
627111
  Сташків Б.І. Конституційне право України : Навч. посібник для студ. юр. вузів та ф-тів. Спеціальність " Правознавство " / Б.І. Сташків. – Чернігів, 1999. – 264с. – ISBN 966-533-087-Х
627112
   Конституційне право України. – Київ : Український центр правничих студій, 1999. – 376с. – ISBN 966-7630-02-1
627113
   Конституційне право України : Підручник для студ. юрид. спец. ВЗО. – 2-ге вид. доопрацьоване. – Київ : Наукова думка, 2000. – 734с. – ISBN 966-00-0547-4
627114
  Кравченко В.В. Конституційне право України : Навчальний посібник / В.В. Кравченко; Ред.: Копєйчиков В.В., Пухтинський М.О. – Київ : Атіка, 2000. – 320с. – ISBN 966-7714-13-6
627115
  Кравченко В.В. Конституційне право України : Навчальний посібник / В.В. Кравченко. – Київ : Атіка, 2001. – 320с. – ISBN 966-7714-13-6
627116
  Годованець В.Ф. Конституційне право України : Конспект лекцій / В.Ф. Годованець; МАУП. – 2-ге вид., стереотип. – Київ : МАУП, 2001. – 216с. – ISBN 966-608-123-7


  Висвітлено найважливіші положення вчення про конституцію, основні етапи історії Констітуції України, її юридичні властивості
627117
   Конституційне право України : Підручник для студ. вищих навч. закладів. – Київ : Ін Юре, 2002. – 544с. – ISBN 966-8088-38-7


  Аналізуються питання теорії конституції, основ конституційного ладу, прав, свобод і обов"язків людини і громадянина, конституційних засад громадського суспільства, статусу політичних партій та громадських організацій, засобів масової інформації, ...
627118
  Фрицький О.Ф. Конституційне право України : Підручник / О.Ф. Фрицький; МОіНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2002. – 536с. – ISBN 966-667-048-8
627119
   Конституційне право України : Підручник для студ. юрид. спец. ВЗО. – 3-те вид. – Київ : Наукова думка, 2002. – 733с. – ISBN 966-00-0750-7
627120
   Конституційне право України : Підручник для студ. юрид. спец. вищ. закл. освіти. – 4-те вид. – Київ : Наукова думка, 2003. – 734с. – ISBN 966-00-0072-3
627121
  Кравченко В.В. Конституційне право України : Навч. посібник / В.В. Кравченко. – 3-є вид., випр. та доповн. – Київ : Атіка, 2004. – 512с. – ISBN 966-326-063-7
627122
  Кравченко В.В. Конституційне право України : навч. посібник для дистанційного навчання / В.В. Кравченко; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Ун-т "Україна", 2004. – 528 с. – ISBN 966-7979-60-1
627123
  Кравченко В.В. Конституційне право України : Навчальний посібник / В.В. Кравченко. – 4-те вид., випр. та доп. – Київ : Атіка, 2006. – 568с. – ISBN 966-326-155-2
627124
  Погорілко В.Ф. Конституційне право України : підручник / В.Ф. Погорілко, В.Л. Федоренко; МОНУ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Київський ун-т права; за заг. ред. В.Ф. Погорілка. – Київ : Наукова думка; Прецедент, 2007. – 344 с. – ISBN 978-966-00-0697-3
627125
  Чушенко В.І. Конституційне право України : підручник для студентів вищих навч. закладів / В.І. Чушенко, І.Я. Заяць; за заг. ред. В.І. Чушенка; МОНУ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Ін Юре, 2007. – 488с. – ISBN 978-966-613-511-0
627126
  Кравченко В.В. Конституційне право України : навчальний посібник [ для студентів вищих навч. закладів ] / В.В. Кравченко. – 6-те вид., виправл. та доп. – Київ : Атіка, 2008. – 592с. – ISBN 978-966-326-261-1
627127
   Конституційне право України : підручник для студентів вищих навчальних закладів / Байрачна Л.К. [ та ін. ] ; за ред. Колісника В.П. та Барабаша Ю.Г. ; МОНУ ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2008. – 416с. – ISBN 978-966-458-056-1


  Законодавчі та інші нормативно-правові акти в підручнику подані за станом на 1 жовтня 2007 року
627128
  Совгиря О.В. Конституційне право України : навчальний посібник / О.В. Совгиря, Н.Г. Шукліна; МОНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 632 с. – ISBN 978-966-667-272-1
627129
  Кравченко В.В. Конституційне право України : навч. посіб. [для студ. вищих навч. закладів] / В.В. Кравченко ; М-во освіти і науки України. – Вид. 6-те, випр. та допов. – Київ : Атіка, 2009. – 606, [2] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-326-341-0
627130
  Погорілко В.Ф. Конституційне право України : підручник / В.Ф. Погорілко, В.Л. Федоренко ; МОНУ ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ ; Київський ун-т права ; за заг. ред. В.Ф. Погорілка. – 2-ге видання, перероб., та доп. – Київ : Правова єдність, 2010. – 432 с. – ISBN 978-966-2183-77-1; 978-966-373-591-7;
627131
   Конституційне право України : підруч. для студентів юрид. спец. ВНЗ / [Л.К. Байрачна та ін.] ; за ред. В.П. Колісника, Ю.Г. Барабаша ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків : Право, 2010. – 415, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 405-409. – ISBN 978-966-458-056-1
627132
  Погорілко В.Ф. Конституційне право України : підручник / В.Ф. Погорілко, В.Л. Федоренко ; [передм. В.В. Коваленко] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; М-во внутрішніх справ України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ : КНТ ; Ліра-К, 2011. – 527, [5] с. – Бібліогр.: с. 526-527. – ISBN 978-966-373-677-8
627133
  Годованець В.Ф. Конституційне право України : навчальний посібник / В.Ф. Годованець, А.С. Головін. – Київ : Персонал, 2011. – 385, [1] с. – Бібліогр.: с. 367-383. – ISBN 978-617-02-0066-2
627134
  Майданник О.О. Конституційне право України : навч. посібник / О.О. Майданник ; М-во освіти і науки України. – Київ : Алерта, 2011. – 379, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-033-1
627135
  Зозуля О.І. Конституційне право України : альбом схем : навч. посібник / О.І. Зозуля, С.А. Панасюк. – Харків : Харків юридичний, 2012. – 258, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 213-218. – ISBN 978-966-8395-97-0
627136
  Кафарський В.І. Конституційне право України у схемах : навч. посібник / В.І. Кафарський, І.І. Припхан ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України. – Київ : Ліра-К, 2013. – 270, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 269-270. – ISBN 978-966-2609-36-3
627137
  Колісник В. Конституційне право України як провідна галузь права // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 1. – С. 187-197
627138
  Погорілко В.Ф. Конституційне право України. Академічний курс : у 2-х томах: підручник для студентів вищих навч. закладів / В.Ф. Погорілко, В.Л. Федоренко; НАНУ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; відп. ред. В.Ф. Погорілко. – Київ : Юридична думка. – ISBN 966-8602-33-1
Т. 1. – 2006. – 544 с.
627139
  Совгиря О.В. Конституційне право України. Повний курс : навч. посібник / О.В. Совгиря, Н.Г. Шукліна ; М-во освіти і науки Укр. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Юрінком Інтер, 2012. – 541, [3] с. – Бібліогр.: с. 531-534 та наприкінці глав. – ISBN 978-966-667-520-3
627140
  Шляхтун П.П. Конституційне право України: словник термінів / П.П. Шляхтун. – Київ : Либідь, 2005. – 568с. – ISBN 966-06-0381-9
627141
  Нестор В.Р. Конституційне правосуддя в Україні та Литовській Республіці (порівняльно-правовий аналіз) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Нестор Віталій Романович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 199 арк. – Бібліогр.: арк. 175-199
627142
  Нестор В.Р. Конституційне правосуддя в Україні та Литовській Республіці (порівняльно-правовий аналіз) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Нестор Віталій Романович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 16 с. – Бібліогр.: 11 назв
627143
  Мельниченко В. Конституційне регулювання відповідальності за здійснення державного управління: практика зарубіжних демократій і потреби України // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – Вип. 1. – С. 149-158
627144
  Ганжа Н.В. Конституційне регулювання основ економічних відносин у деяких країнах Близького Сходу (Бахрейн, Ірак, Туреччина) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 126-130. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
627145
  Кунець І.Ю. Конституційне регулювання правового статусу парламентських комітетів та/або комісій на прикладі України та зарубіжних країн // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2017. – C. 71-76. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (43)). – ISSN 2307-9061
627146
  Бабенко К. Конституційне регулювання участі громадян у процесі реалізації публічної влади: питання теорії і практики // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 40-45.
627147
  Грегуль Г.В. Конституційне регулювання функціонування мов в Україні // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 35-40.
627148
  Бостан С. Конституційне реформування державного правління: досвід Республіки Хорватія // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 12. – С. 8-11. – ISSN 0132-1331
627149
  Кулик Т.О. Конституційне реформування правосуддя в Україні: перший погляд на недоліки та переваги // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 3. – C. 7-12. – ISSN 2220-1394
627150
  Полянський Ю. Конституційне реформування прокуратури України // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2009. – № 2 (14). – С. 16-20
627151
   Конституційне судочинство в Україні : Законодавство та практика застосування: Навчальний посібник для юрид. закладів освіти (За станом на 1 червня 2002 р.). – Харків : Консум, 2002. – 832с. – (Реформа судів України). – ISBN 966-7920-23-2


  Видання розаховане на студентів, аспирантів, викладачів, суддів, прокурорів, юристконсультів
627152
   Конституційне судочинство в Україні. Рішення і висновки Конституційного Суду України. – Київ : Праксіс, 2005. – 480с. – (Судова практика). – ISBN 966-897-300-3
627153
  Литвин В. Конституційне судочинство України в світлі стандартів захисту прав людини // Європейський суд з прав людини. Судова практика. – Київ, 2011. – Вип. 2, Кн.1 : Стаття 2 ЄКПЛ. "Право на життя" : у 3 кн. – С. 168-203
627154
   Конституційне судочинство. Американський та український досвід. – Київ, 1999. – 112с. – ISBN 966-95537-8-4
627155
  Теліпко В.Е. Конституційне та конституційно-процесуальне право України : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.Е. Теліпко. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 568 с. – ISBN 978-966-364-852-1
627156
  Єзеров А. Конституційний делікт як особлива форма конституційного конфлікту // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2007. – № 2. – С. 17-25. – ISSN 1561-4999
627157
  Пащенко А. Конституційний делікт як підстава конституційної відповідальності // Юридический вестник : Наукове видання. / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2002. – № 1. – С.86-89. – Бібліогр.: 13 н. – ISSN 1561-4999
627158
  Шевчук С. Конституційний захист соціальних виплат як права власності: порівняльно-правовий аналіз // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 2. – С. 216-233. – ISSN 2227-7153
627159
  Лотюк О. Конституційний контроль в зарубіжних країнах // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 52-58.
627160
  Смокович М. Конституційний контроль правового регулювання виборчих процесів // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 11 (119). – С. 36-45
627161
  Тхоревська Я. Конституційний конфлікт як об"єкт правових досліджень // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 179-180
627162
  Єзеров А.А. Конституційний конфлікт як феномен та процес в Україні / Альберт Єзеров ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. юрид. акад. – Одеса : Юридична література, 2008. – 236, [2] с. – Бібліогр.: с. 218-236 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-419-058-6
627163
  Веніславський Ф. Конституційний лад та суспільний ідеал: до питання про базові цінності конституційного ладу України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 120-128. – ISSN 0132-1331
627164
  Прієшкіна Конституційний лад України: актуальні теоретика-методологічні аспекти дослідження / Прієшкіна, 0. // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2011. – № 2. – С. 12-18. – ISSN 1561-4999


  До 15-ї річниці Конституції України.
627165
  Тацій В. Конституційний лад України: проблеми удосконалення // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 7. – С. 3-12.
627166
  Василюк С. Конституційний механізм взаємодії законодавчої і судової влади в Україні // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 12. – С.3-6. – ISSN 0132-1331
627167
  Білоскурська О.В. Конституційний обов"язок додержуватися Конституції України та законів України / О.В. Білоскурська. – Чернівці : Книги - XXI, 2011. – 199, [1] с. – Бібліогр.: с.180-199. – ISBN 978-617-614-011-5
627168
  Білоскурська О.В. Конституційний обов"язок людини і громадянина неухильно додержуватися конституції України та законів України, не посягати на права і свободи інших людей: поняття і зміст // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 20-24
627169
  Макаренко О. Конституційний порядок надання Верховною Радою України згоди на обов"язковість міжнародних договорів в Україні // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 78-83. – ISSN 0132-1331
627170
  Пащенко О.М. Конституційний принцип "власність зобов"язує" у земельному законодавстві // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 115-117. – ISBN 978-966-7957-18-6
627171
  Гайворонський В. Конституційний принцип верховенства права // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 5. – С.26-31. – ISSN 0132-1331
627172
  Чорна Олена Конституційний принцип визнання людини найвищої цінністю // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 2 (20). – С. 40-45.
627173
  Яценко С. Конституційний принцип призумпції невинуватості та інститут кримінальної відповідальності в праві України і деяких інших європейських держав: порівняльний аспект // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2005. – № 2. – С.51-58.
627174
  Петрів М. Конституційний проект Т. Галіпа // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2013. – № 5 (131). – С. 132-135
627175
   Конституційний процес. – Київ, 1995. – 70с.
627176
  Скромна І. Конституційний процес 1917-1918 років та основні положення Конституції УНР 1918 року // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів VI Всеукр. наук.-практ. конф. 24 квіт. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Союз юристів України [та ін. ; редкол.: Ю.Л. Бошицький, Ю.С. Шемшученко, О.В. Чернецька]. – Львів : СПОЛОМ, 2015. – С. 121-123. – ISBN 978-966-919-107-6
627177
  Купчик О. Конституційний процес 1922-1923 рр.: боротьба за повноваження у сфері зовнішньої політики між УСРР і РСФРР (історико-правовий аспект) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 65-69. – (Юридичні науки ; Вип. 82). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено участь уряду УСРР у конституційному процесі в 1922-1923 рр., зокрема його спроби закріпити в Союзному договорі й Конституції СРСР права республіки самостійно проводити зовнішню політику й на власний наркомат закордонних справ. Освещается ...
627178
  Приходько Х Конституційний процес в аспекті аналізу взаємозв"язку його сутнісно-субстанціональних та функціональних характеристик // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 110-116.
627179
  Гай-Нижник Конституційний процес в Україні за Центральної Ради: від автономії до незалежності (червень 1917 - січень 1918 рр.) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 6 (402). – С. 42-60. – ISSN 0869-3595
627180
  Медведчук В.В. Конституційний процес в Україні і організація державної влади та місцевого самоврядування / В.В. Медведчук. – Київ, 1996. – 148с.
627181
   Конституційний процес в Україні: відповідь на нові виклики чи повторення старих помилок? // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2015. – № 4/5 (153/154). – С. 76-87


  9 липня 2015 р. Центр Разумкова за сприяння Німецького фонду міжнародного правового співробітництва провів Круглий стіл "Конституційний процес в Україні: відповідь на нові виклики чи повторення старих помилок?". Були презентовані ...
627182
  Ющик О. Конституційний процес в Україні: особливості сучасного етапу // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 19-27. – ISSN 1026-9932
627183
  Скрипнюк О. Конституційний процес і конституційна реформа в Україні: здобутки, проблеми та перспективи розвитку (за матеріалами круглого столу) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 7. – C. 183-191. – ISSN 1026-9932
627184
  Колодій А. Конституційний процес та сучасна конституційна реформа в Україні: етапи розвитку // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 114-121. – ISSN 1026-9932
627185
  Колюх В.В. Конституційний процес як об"єкт політологічного аналізу // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 26. – С. 131-136


  У статті виокремлюються конституційно-правові відносини, що є предметом дослфджень політології, у тому числі в контексті конституційного процесу: відносин, що складаються з приводу організації, політичного життя суспільства, побудови та функціонування ...
627186
  Колюх В.В. Конституційний процес як різновид політичного процесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 114-116. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  У статті конституційний процес визначається у вузькому сенсі як діяльність щодо прийняття першої чи нової або зміни чинної конституції держави і розглядається як різновид політичного процесу. Виокремлюються й аналізуються суб"єкти та основні етапи ...
627187
  Литвин В.М. Конституційний процес. Основні положення конституції України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – До 10-річчя проголошення незалежності України. – С. 16-26. – (Історія ; Вип. 52)


  Розглядається конституційний процес в Україні в 90-х рр. ХХ ст., аналізуються основні положення української Конституції.
627188
  Приходько Х. Конституційний процес: проблема класифікації та правового забезпечення в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 8. – С. 72-78. – ISSN 0132-1331
627189
  Копча В.В. Конституційний розвиток Словаччини у складі ЧССР в 60-80-ті роки ХХ ст.: політичні і правові аспекти // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник. – Київ, 2006. – № 58. – С. 10-16.
627190
  Коваленко С.О. Конституційний статус адвоката: зарубіжний досвід // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 243-250. – ISBN 978-966-7166-35-9
627191
  Сікоринський Д.В. Конституційний статус вітчизняної прокуратури: перспективи подальшого розвитку // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 320--324.
627192
  Гулієв А. Конституційний статус глави держави в Україні та Азербайджані: методологія порівняльного аналізу // Україна - Азербайджан: минуле, сучасне, майбутнє : Матеріали міжнародної наукової конференції, присв"яченої 10-й річниці відновлення незалежності України та Азербайджану (8 червня 2001 р.) / КНУТШ; Посольство Азербайджанської Республіки в Україні; Упор.: Ф.Г.Туранли. – Київ : Денеб, 2004. – С. 111-120. – ISBN 966-8552-05-9
627193
  Левицька Г. Конституційний статус законодавчих органів влади в арабських державах // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 74-81. – (Серія юридична ; Вип. 49)
627194
  Мелащенко В.Ф. Конституційний статус Рад народних депутатів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 41-48. – (Юридичні науки ; Вип. 19)


  В статье рассматриваются некоторые вопросы правового статуса Советов народных депутатов. Показаны роль и значение Конституции СССР для организации и деятельности представительных органов Советского социалистического государства, отмечаются ...
627195
  Мудра Оксана Миколаївна Конституційний статус суб"єктів права законодавчої ініціативи : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук:12.00.02 / Мудра О.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 17с. – Бібліогр.: 5 назв
627196
  Басараб М. Конституційний Суд залишив Табачника міністром // Країна : тижневий журнал по - українськи. – Київ, 2010. – № 13 (16). – С. 38-39


  8 квітня 2010 р. Конституціний Суд України визнав, що діюча коаліція у парламенті створена легітимно.
627197
  Чемневскі Є. Конституційний Суд і політика (аспект проблеми) // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 2002. – № 3. – С.74-76
627198
  Терлецький Д. Конституційний Суд України-Міністерство юстиції України: конфлікт повноважень у сфері забезпечення дії міжнародних договорів України // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2006. – № 4. – С. 109-115. – ISSN 1561-4999
627199
  Шемшученко Ю.С. Конституційний суд України / Ю.С. Шемшученко, Г.О. Мурашин. – К., 1997. – 20с.
627200
   Конституційний суд України : Рішення.Висновки. 1997-2001. У двох книгах. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-667-012-7; 966-667-013-5
Кн.1. – 2001. – 512с.
627201
   Конституційний суд України : Рішення.Висновки. 1997-2001. У двох книгах. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-667-012-7; 966-667-013-5
Кн.2. – 2001. – 504с.
627202
  Савчин М. Конституційний Суд України і динаміка конституційного порядку // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2015. – № 4. – C. 136-141. – ISSN 2310-6158
627203
  Яковлєв А.А. Конституційний Суд України і його роль у конституційному процесі: досвід доби незалежності // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юридичний ун-т імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 2 (85). – С. 47-58. – ISSN 1993-0909
627204
  Волощук О.Т. Конституційний суд України на шляху до доктрини реального права (проблеми та перспективи) // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 6 (140). – С. 52-59
627205
  Мартинюк Р.С. Конституційний Суд України у системі стримувань і противаг // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 186-192. – ISSN 1563-3349
627206
  Подорожна Т.С. Конституційний Суд України як гарант конституціоналізації правового порядку // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 3 (23). – C. 84-92. – ISSN 2306-9082
627207
  Стеценко С. Конституційний Суд України як суб"єкт формування державної політики у сфері охорони здоров"я // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5. – С. 287-292. – ISSN 1026-9932
627208
  Агафонова Н.В. Конституційний Суд України як учасник конституційної реформи: проблеми реалізації юрисдикційних функцій // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 4. – C. 5-13. – ISSN 2220-1394
627209
  Мироненко О.М. Конституційний суд України: історія і сучасність, доктрина і практика / О.М. Мироненко ; [відп. ред. В.Ф. Сіренко] ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : [Київська правда], 2011. – 912 с. – ISBN 978-966-7270-64-2
627210
  Святоцький О. Конституційний Суд України: минуле, сьогодення, майбутнє (до 15-ї річниці) / О. Святоцький, А. Смєхова // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 10. – С. 5-22. – ISSN 0132-1331
627211
  Тихий В.П. Конституційний Суд України: повноваження та правова природа його рішень // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2006. – № 10. – С. 3-11
627212
  Товт М.М. Конституційний устрій Угорської Республіки - засоби і механізми формування та функціонування органів влади // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 560-577. – ISSN 1563-3349
627213
  Мяловицька Н.А. Конституційні автономії у федеративному устрої Німеччини // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 28-40.
627214
   Конституційні акти Європейського Союзу : В 2-х ч. – Київ : Юстініан. – ISBN 966-8257-10-3
Ч. 1. – 2005. – 512с.
627215
  Яковлєв А.А. Конституційні акти початку ХХ століття в історії конституційного процесу в Україні // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол. : О.В. Петришин, Ю.Є. Атаманова, Г.І. Балюк [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (87). – С. 96-106. – ISSN 1993-0909
627216
   Конституційні акти України 1917-1920. Невідомі конституції України. – Київ : Філософська і соціологічна думка, 1992. – 272с. – ISBN 5-86828-001-6
627217
  Борисова Т.М. Конституційні акти українських держав початку XX ст. про міжнародні договори // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів VI Всеукр. наук.-практ. конф. 24 квіт. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Союз юристів України [та ін. ; редкол.: Ю.Л. Бошицький, Ю.С. Шемшученко, О.В. Чернецька]. – Львів : СПОЛОМ, 2015. – С. 33-34. – ISBN 978-966-919-107-6
627218
  Стецков Д.д. Конституційні аспекти арбітражу як альтернативного способу вирішення спорів // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 178-183. – ISBN 978-966-7166-35-9
627219
  Ставнійчук М.І. Конституційні аспекти поглиблення і демократичного розвитку конституційного ладу, як основа консолідації українського суспільства // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 68-84. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 77). – ISSN 1563-3349
627220
  Котляр Д. Конституційні аспекти судової реформи // Інформаційний вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України : неофіційне науково-практичне видання / Вища кваліфікаційна комісія суддів України, 2007. – № 2 (3). – С. 9-10
627221
  Бабенко К. Конституційні гарантії демократизму політичного режиму в Україні // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 5. – С. 21-27.
627222
  Букач В.В. Конституційні гарантії забезпечення реалізації політичних прав і свобод людини та громадянина в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – C. 9-12. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
627223
  Боровікова В.С. Конституційні гарантії прав і свобод людини та громадянина: сучасні українські реалії / В.С. Боровікова, О.М. Заверуха // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 3-15. – (Серія юридична ; вип. 2). – ISSN 2311-8040
627224
  Рабінович П. Конституційні гарантії прав людини і громадянина: можливості модернізації в Україні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 50-59. – ISSN 1026-9932
627225
  Гріненко О.О. Конституційні гарантії права власності в Україні та практика Європейського суду з прав людини // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 128-152. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 72). – ISSN 1563-3349
627226
  Скібіна О.О. Конституційні гарантії права громадян України на участь в управлінні державними справами // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2004. – Вип. 65. – С.31-37. – ISSN 0201-7245
627227
  Мазур В.В. Конституційні гарантії реалізації речових прав на чуже майно // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 172-177. – ISBN 978-966-7166-35-9
627228
  Савчин М. Конституційні гарантії та засади вільного демократичного ладу // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2013. – 5-18 січня (№ 1/2). – С. 17. – ISSN 1992-9277
627229
  Грицкевич Сергій Геннадійович Конституційні екологічні права людини й громадянина та їх забезпечення органами внутрішніх справ : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Грицкевич С.Г.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 24 с. – Бібліогр.: 5 назв.
627230
  Шомпол О.А. Конституційні екологічні права та обов"язки держави // Збірник матеріалів Міжнародного Конгресу "Правові проблеми державно-приватного партнерства в умовах євроінтеграції", присвяченого 20-річчю Національного університету "Одеська юридична академія" : м. Одеса, 2-4 черв. 2017 р. / "Правові проблеми державно-приватного партнерства в умовах євроінтеграції", міжнар. конгр. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 263-265. – ISBN 978-966-419-304-4
627231
  Попович Н.В. Конституційні закони в країнах Вишеградської групи // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 135. – С. 30-38. – ISSN 2224-9281
627232
  Позняк Е. Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права України: 20 років розвитку(1 частина) / Е. Позняк, О. Шомпол // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 35-41. – (Юридичні науки ; вип. 2 (103)). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснено огляд виступів учасників круглого столу, присвячених актуальним проблемам розвитку аграрного, земельного та екологічного права в контексті конституційної реформи в Україні й подолання наслідків Чорнобильської катастрофи. Наведено ...
627233
   Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – 371, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-7957-18-6
627234
  Совгиря О. Конституційні засади взаємодії Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 112-115. – (Юридичні науки ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються питання щодо проблем взаємодії Уряду та центральних органів виконавчої влади. Характеризується вітчизняне законодавство із зазначеного питання та практика його реалізації, а також досліджуються окремі аспекти такої взаємодії у ...
627235
  Голосніченко І. Конституційні засади визначення повноважень органів виконавчої влади та їх вплив на реформування чинного законодавства / І. Голосніченко, Д. Голосніченко // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 2. – С. 36-40.
627236
  Юрчишин В.Д. Конституційні засади гуманітарної політики в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 150-154. – ISSN 1563-3349
627237
  Калиновський Б.В. Конституційні засади державної регіональної політики // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 3. – C. 26-30. – ISSN 2220-1394
627238
  Пелих Н.А. Конституційні засади діяльності міліції України : Автореф. дис... канд. юридичних наук: 12.00.02. / КНУТШ; Пелих Н.А. – Київ, 2002. – 18 с. – Бібліогр.: 5 назв.
627239
  Радченко А.М. Конституційні засади забезпечення охорони прав на сорт рослин // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 226-229. – ISBN 978-966-7957-18-6
627240
  Брінцов А.І. Конституційні засади кодифікації аграрного законодавства України // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 213-217. – ISBN 978-966-7957-18-6
627241
  Ушаповська О.І. Конституційні засади планування земель в Україні // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 150-153. – ISBN 978-966-7957-18-6
627242
  Костяшкін І.О. Конституційні засади права власності на землю українського народу // Актуальні проблеми юридичної науки : зб. тез міжнар. наук. конф. "Шістнадцяті осінні юридичні читання" (м. Хмельницький , 20-21 жовт. 2017 р.) : [у 2 ч.] / М-во освіти і науки України, Хмельниц. ун-т упр. та права ; Євраз. асоц. правничих шкіл та правників ; [відп. ред.: Л.Л. Місінкевич]. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2017. – Ч. 2 : Земельне право. Аграрне право. Господарське право. Екологічне право. Природоресурсне право. Кримінальне право. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Кримінальний процес. Криміналістика.Судова експертиза.Міжнародне право.Порівняльне правознавство. – С. 26-28. – ISBN 978-617-7169-06-9
627243
  Чуб О.О. Конституційні засади права доступу громадян України до державної служби // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 101. – С. 38-44. – ISSN 0201-7245
627244
  Чуб О.О. Конституційні засади права доступу громадян України до державної служби // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 104. – С. 54-60. – ISSN 0201-7245
627245
  Андрушко П. Конституційні засади права людини на безпеку // Євроатлантикінформ : бюлетень / Державне підприємство "Науково-виробничий центр "Євроатлантикінформ". – Київ, 2008. – № 3. – С. 32-34.


  Матеріали иіжнародної конференції "Захист демократичних цінностей і дотримання прав людини у діяльності спецслужб" 23 квітня 2008 року м. Київ
627246
  Раневич О.Ю. Конституційні засади права соціального забезпечення та юридичні гарантії їх реалізацї // Актуальні проблеми соціального права : матеріали всеукр. "круглого столу", присвяч. 40-річчю каф. соц. права, 1 квіт. 2016 р. / Каф. соц. права Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка, Укр. центр соц.-прав. дослідж. ; [редкол.: П.Д. Пилипенко та ін.]. – Львів : Кафедра соціального права Львівського національного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 196-198
627247
  Горбатенко В. Конституційні засади проведення адміністративної реформи та удосконалення системи органів виконавчої влади // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 3. – С.59-63. – ISBN 966-667-078-Х
627248
  Ніндипова В. Конституційні засади прокурорського нагляду і судового контролю на досудових стадіях кримінального процесу: проблеми розвитку, співвідношення, перспективи // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 23-31.
627249
  Лотюк О.С. Конституційні засади розвитку та функціонування громадянського суспільства в Україні : монографія / Лотюк О.С. ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Ліра-К, 2015. – 355, [1] с. – Бібліогр.: с. 303-339 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7320-13-4
627250
  Ракул В. Конституційні засади становлення і розвитку громадянського суспільства в Україні // Юридический вестник : Наукове видання / Одесская национольная юридическая академия. – Одесса, 2002. – № 2. – С.66-73. – ISSN 1561-4999
627251
  Пліш М.А. Конституційні засади судово-правової реформи: забезпечення верховенства права як конституційна функція вищого адміністративного суду України // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 1/2 (12/13). – С. 112-116. – ISSN 2413-6433
627252
  Мокрицька Ірина Конституційні засади судоустрою, правосуддя та захисту за законодавством України та Італії: порівняльний аналіз // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 2 (20). – С. 26-33.
627253
  Антонова О.Р. Конституційні засади участі парламенту у формуванні та реалізації державної сімейної політики в Україні // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 4. – C. 19-25. – ISSN 2220-1394
627254
  Байсаров І.П. Конституційні засади юридичної відповідальності за земельні правопорушення // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 95. – С. 120-123. – ISSN 0201-7245
627255
   Конституційні зміни в Україні як запорука становлення правової європейської держави : матеріали Міжвуз. наук.-практ. конф., 24 берез. 2015 р. / МАУП, Одес. ін-т ; [редкол.: Ягоднікова В.В. та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2015. – 152, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2710-59-5
627256
  Шемшученко Ю. Конституційні ідеї М.С. Грушевського і сучасність // Український парламентаризм : проблеми історії та сучасної політичної практики (до 145-річчя від дня народження Михайла Грушевського : зб. наук. ст.] / Верховна Рада України, Укр. ін-т нац. пам"яті ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український інститут національної пам"яті, 2012. – С. 54-58. – ISBN 978-966-611-826-7
627257
  Мацькевич М. Конституційні культурні права в практиці Європейського Суду з прав людини // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 1 (193). – С. 3-5
627258
  Мацькевич М. Конституційні культурні права та свободи людини і громадянина в умовах глобалізації // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 411-417. – ISSN 1026-9932
627259
  Ющик О. Конституційні митарства чи народна Конституція? // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 5 (385). – С. 12-13. – ISSN 2313-559X
627260
  Калінкін А. Конституційні моделі децентралізації державної влади: проблеми визначення та впровадження // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 51-56. – ISSN 2220-1394
627261
  Тарнопольський В. Конституційні можливості-суверенітет, самовизначення федералізм, конфедералізм і унітарна держава // Український часопис міжнародного права : журнал для науковців та підприємців / Юридична фірма "Проксен". – Київ, 1992. – № 1 (1). – С. 27-39


  Про Державний Суверенітет України.
627262
  Курносов Ю.О. Конституційні напрями зовнішньої політики СРСР, / Ю.О. Курносов. – К., 1978. – 48с.
627263
  Вінніков О. Конституційні обмеження права на свободу об"єднання // Юридична газета. – Київ, 2012. – 12 червня (№ 24)


  "... Практика європейських держав у контексті конституційної реформи в Україні".
627264
  Петров Є.Ю. Конституційні обов"язки іноземців в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2012. – № 4 (59), ч. 1. – С. 58-67. – ISSN 1999-5717
627265
  Скворцова О.В. Конституційні обов"язки людини і громадянина // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2005. – № 4
627266
  Гронтюк О.В. Конституційні організаційно-правові гарантії права на материнство в Україні: поняття, особливості // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 165, ч. 2. – С. 62-68. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
627267
  Дереко В.Н. Конституційні основи воєнно-політичних рішень ( питання теорії та практики) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 686-691. – ISSN 1563-3349
627268
  Малишко М. Конституційні основи екологічного права та їх місце в екологічній правовій системі // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 44-51. – ISSN 0132-1331
627269
  Теплюк М. Конституційні основи ефективності державної влади в Україні в умовах здійснення реформ // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 5. – С. 47-53. – ISSN 1026-9932
627270
  Ласько І.М. Конституційні основи законодавства України про соціальне забезпечення // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 3 (59). – C. 235-245. – ISSN 2078-9165
627271
  Бальцій Ю. Конституційні основи місцевого самоврядування в Україні та в Республіці Казахстан // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 4. – С. 82-86. – ISSN 1561-4999
627272
  Ващишин М.Я. Конституційні основи організації національної екомережі // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 287-290. – ISBN 978-966-7957-18-6
627273
  Артем"єва Н.П. Конституційні основи права на правову допомогу в контексті цивільного судочинства України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 4 (60). – С. 17-24. – ISSN 2078-9165
627274
  Шишкін В. Конституційні основи правового регулювання органів державної влади на акти воєнної агресії // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4/5. – С. 214-222. – ISSN 2310-6158
627275
  Ладиченко В.В. Конституційні основи правового статусу особи // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 165, ч. 2. – С. 50-57. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
627276
  Штефан М.Й. Конституційні основи правосуддя в СРСР / М.Й. Штефан, Р.Г. Кочар`янц. – Київ, 1982. – 152с.
627277
  Приходько Х.В. Конституційні основи представницької демократії: доктринальні підходи та парламентські системи // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 190-195. – ISBN 978-966-7166-35-9
627278
  Скрипнюк Конституційні основи розвитку громадянського суспільства в Україні: досвід і перспективи / Скрипнюк, 0. // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 2 (лютий). – С. 15-20
627279
  Бабенко К.А. Конституційні основи розвитку економічної системи України // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 93-100.
627280
  Бабенко Костянтин Конституційні основи розвитку та регулювання соціальних відносин // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 2 : Всеукр. теоретична й наук.-практична конференція з правозн-ва, політології та соціології "Людське життя. свобода та здоров"я як головні цінності політики сьогодення". – С. 3-6. – Бібліогр. в кінці ст.


  У багатьох фахових розробках у галузі конституційного права проблематика визначення місця і ролі Конституції як Основного Закону країни зазвичай висвітлюється передусім із точки зору її впливу на розвиток правової та політичної системи суспільства.
627281
  Бабенко К. Конституційні основи розвитку та регулювання соціальних відносин // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 2 : Всеукр. теоретична й наук.-практична конференція з правозн-ва, політології та соціології "Людське життя. свобода та здоров"я як головні цінності політики сьогодення". – С. 3-6.
627282
  Силенко Людмила Михайлівна Конституційні основи системи стримувань і противаг як засіб організації та функціонування державної влади в Україні : Дис... кандид. юридичн.наук: 12.00.02 / Силенко Людмила Михайлівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 192л. – Бібліогр.:л.181-192
627283
  Силенко Л.М. Конституційні основи системи стримувань і противаг як засіб організації та функціонування державної влади в Україні. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Силенко Л.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 19л.
627284
  Сон С. Конституційні основи соціальної сутності української держави // Юридический вестник : Наукове видання / Одесская национольная юридическая академия. – Одесса, 2002. – № 2. – С.73-78. – ISSN 1561-4999
627285
  Носік В.В. Конституційні основи стратегії розвитку земельного та аграрного права в Україні // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 64-66. – ISBN 978-966-7957-18-6
627286
  Сенченко В.І. Конституційні основи управління радянською економікою / В.І. Сенченко. – К., 1979. – 46с.
627287
  Магновський І. Конституційні основи функціонуванняорганів влади в Автономній Республіки Крим: порівняльно-правовий аспект // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 6 (162). – С. 3-6.
627288
  Крусян А. Конституційні перетворення в Україні: доктринально-правові основи та практика // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 122-131. – ISSN 1026-9932
627289
  Мельник Р. Конституційні підстави обмеження права на свободу мирних зібрань: як їх розуміти та застосовувати на практиці // Вісник Вищого адміністративного суду України : офіційне науково-практичне видання / Вищий адміністративний суд України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 11-23
627290
  Сивак О.В. Конституційні повноваження у сфері зовнішньої політики України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 11-14. – (Міжнародні відносини ; Вип. 17)


  Стаття присвячена дослідженню конституційних повноважень Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради та Конституційного Суду в галузі формування та здійснення зовнішньої політики, а також контролю за цими процесами. Автор аналізує ...
627291
  Пашинський В. Конституційні права військослужбовців: класифікація та обмеження // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2006. – № 1. – С. 65-69. – ISSN 0132-1331
627292
  Скрипнюк О. Конституційні права і свободи людини у сучасній Україні та пошук оптимальної моделі їх захисту // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – № 4 (79). – С. 176-182. – ISSN 1993-0909
627293
  Овчарук С.С. Конституційні права людини та громадянина в контексті предмета адміністративного права та адміністративної реформи // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 20-22.
627294
  Молдован В.В. Конституційні права, свободи та обов"язки людини і громадянина : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В.В. Молдован, Л.І. Чулінда. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 206 с. – ISBN 978-617-673-039-2
627295
  Данилюк Ю.В. Конституційні правовідносини в Україні: питання теорії та практики : монографія / Ю.В. Данилюк ; [за заг. ред. О.Л. Копиленка] ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2015. – 190, [1] с. – Бібліогр.: с. 170-190. – ISBN 978-966-7166-32-8
627296
  Крусян А. Конституційні правовідносини у системі сучасного конституціоналізму в Україні // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2007. – № 1. – С. 15-22. – ISSN 1561-4999
627297
  Шаповал В.М. Конституційні принципи (принципи конституції) як категорія науки державного права буржуазних країн // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 83-86. – (Юридичні науки ; Вип. 31)


  Розглядаються деякі категорії науки державного права буржуазних країн, дається визначення понять "конституційні принципи" та "принципи конституції", розкривається їх зміст та основні відмінності.
627298
  Багрій О. Конституційні принципи верховенства права та верховенства Конституції України у правовій системі України // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 2 (24). – С. 143-149
627299
  Нестор Я.В. Конституційні принципи здійснення судочинства в Українській Народній Республіці // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 243-246. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
627300
  Нестор Я.В. Конституційні принципи здійснення судочинства у практиці судів загальної юрисдикції // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 4. – C. 38-43. – ISSN 2220-1394
627301
  Калиновський Богдан Валерійович Конституційні принципи місцевого самоврядування в Україні : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Калиновський Б.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 21с. – Бібліогр.: 9 назв
627302
  Скрипнюк В.М. Конституційні принципи організації державної влади: теоретичні аспекти // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 28. – С. 171-178. – ISSN 0869-2491
627303
  Кампо В. Конституційні принципи правової держави та проблеми їх реалізації у практиці Конституційного Суду України // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 16 (277). – С. 4-7
627304
  Рабінович С. Конституційні принципи правової певності і захисту легітимних очікувань у діяльності публічної влади // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 168-177. – (Серія юридична ; вип. 60). – ISSN 0136-8168
627305
  Савчин М. Конституційні принципи та їх інтерпретація // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 7. – С. 30-38. – ISSN 1026-9932
627306
  Волощук О.Т. Конституційні проблеми взаємовідносин Президента і парламенту // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 37-42. – (Правознавство ; Вип. 427)
627307
  Кравчук О. Конституційні проблеми захисту соціальних прав громадян у практиці Конституційного Суду України // Юридична газета. – Київ, 2012. – 19 червня (№ 25)
627308
  Новікова С.О. Конституційні проекти декабристів як відображення впливу міжнародно-політичних чинників на розвиток державницько-правової думки в Росії та Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 46-49
627309
  Шульженко Ф.П. Конституційні та адміністративно-правові питання становлення громадянського суспільства в Україні: історія і сучасність // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2015. – № 1 (3). – С. 94-100. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2312-217Х


  Аналізуються особливості становлення громадянського суспільства в Україні на етапі незалежності. В полі зору – історичні аспекти становлення громадянського суспільства відповідно до конституційних та адміністративно-правових засад і політичних вимірів ...
627310
  Шараєвська Т.А. Конституційні та еколого-правові передумови формування права цивільного захисту в Україні // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 366-369. – ISBN 978-966-7957-18-6
627311
  Кампо В. Конституційні університети професора Леоніда Юзькова // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 106-110.


  До 70-річчя від дня народження Л.П.Юзькова
627312
  Андрійчук О. Конституційні цінності Єдиної Європи // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 5. – С. 60-62
627313
  Кириченко Ю. Конституційній суд виходить зі сплячки / Ю. Кириченко, Б. Бондаренко // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 24 лютого - 2 березня (№ 7). – С. 3


  "Конституційний суд нарешті обрав голову і ухвалив регламент своєї діяльності. 21 лютого 2018 року головою Конституційного суду обрано Станіслава Шевчука, щодо фаховості якого сумнівів не виникне ні в кого. Він - суддя ЄСПЛ ad hoc, доктор юридичних ...
627314
  Стрижак А. Конституційність - основа стабільності держави та суспільства // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 98-102
627315
  Андрейцев В.І. Конституційність деяких новацій Земельного кодексу України: законодавчі передбачення та проблеми реалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 64-68. – (Юридичні науки ; Вип. 63/64). – ISSN 1728-3817


  Розглядається конституційність деяких новацій Земельного кодексу України з позицій законодавчих передбачень та проблем реалізації. The article studies the matter of constitutionality of some novelties in the Land Code of Ukraine in terms of ...
627316
  Совгиря О.В. Конституційно- правова відповідальність парламентської опозиції в Україні: перспективи законодавчого регулювання // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 5-11
627317
  Статівка О.О. Конституційно- правові засади охорони природно-заповідного фонду України // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 353-356. – ISBN 978-966-7957-18-6
627318
  Лялюк О. Конституційно-иравова характеристика підстав відповідальності депутатів місцевих рад // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 3 (54). – С. 129-133. – ISSN 1993-0909
627319
  Кохановський В.В. Конституційно-порівняльна характеристика темпоральних меж строків повноважень глави держави в Україні та зарубіжних країнах // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 119-122
627320
  Мельник Олена Володимірівна Конституційно-правова відповідальність вищих органіх державноої влади : Дис... канд.юрид.наук: 12.00.02 / Мельник Олена Володимірівна; КУ ім.Т.Шевченка. – К., 2000. – 175л. – Бібліогр.:л.161-175
627321
  Сушинський О. Конституційно-правова відповідальність органів адміністрування виборчим процесом // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5. – С. 191-200. – ISSN 1026-9932
627322
  Петришина-Дюг Конституційно-правова відповідальність політичних партій: поняття, сутність та особливості // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 57. – С. 144-150. – ISSN 1563-3349
627323
  Колісник Б. Конституційно-правова відповідальність як передумова дотримання // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2010. – Число 5 : Правова відповідальність. – С. 308-311. – ISBN 978-966-306-020-4
627324
  Колісник В. Конституційно-правова відповідальність як передумова дотримання демократичних парламентських процедур // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 109-111
627325
  Кушніренко О.Г. Конституційно-правова відповідальність як форма захисту Конституції України та конституційного ладу України // Людина, суспільство і держава в умовах реформ та інновацій : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (25 лют. 2016 р.), www.LegalActivity.com.ua. / [відп. за вип. Зварич Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 79-81. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-32-2
627326
  Наливайко Лариса Романівна Конституційно-правова відповідальність: питання теорії та практики : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Наливайко Лариса Романівна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 180л. – Бібліогр.:л.168-180
627327
  Мельник О.В. Конституційно-правова відпровідальність вищих органів державної влади. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.02 / Мельник О.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 2000. – 16л.
627328
  Бевз О.В. Конституційно-правова категорія "довкілля": підходи до розуміння та співвідношення із суміжними поняттями // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 316-320. – ISBN 978-966-7957-18-6
627329
  Головченко Валентин Конституційно-правова культура як чинник стабілізації державного правопорядку / Головченко Валентин, Потьомкін Андрій // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 32-34. – Бібліогр. в кінці ст.


  Правова культура виконує декілька функцій, головною серед яких, з нашої точки зору, є стабілізація державного правопорядку, тобто підтримання тих норм (еталонів) поведінки посадових осіб держави, які найбільшою мірою відповідають інтересам людини та ...
627330
  Чернеженко О.М. Конституційно-правова модель місцевого самоуправління Швеції // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2014. – № 3/4 (68). – С. 62-69
627331
  Бочарова Н. Конституційно-правова охорона інтелектуальної власності (сучасний зарубіжний досвід) // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 37-45.
627332
  Тиріна М.П. Конституційно-правова природа біологічних прав людини: онтологічна характеристика // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 205-209. – ISSN 1563-3349
627333
  Бруслик О.Ю. Конституційно-правова трансформація британської монархії в новітню епоху Єлизавети II (стаття перша) // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юридичний ун-т імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 2 (85). – С. 133-146. – ISSN 1993-0909
627334
  Бруслик О.Ю. Конституційно-правова трансформація британської монархії в новітню епоху Єлизавети ІІ (стаття друга) // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 3 (86). – С. 254-265. – ISSN 1993-0909
627335
  Нестерович В.Ф. Конституційно-правове забезпечення впливу громадськості на прийняття нормативно-правових актів в Україні // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2014. – № 3/4 (68). – С. 37-44
627336
  Черченко І.П. Конституційно-правове оформлення зовнішньополітичного механізму Канади // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 1999. – Вип. 2. – С. 206-214.
627337
  Цибка А.А. Конституційно-правове поняття енергетичної безпеки України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 3. – C. 23-29. – ISSN 2220-1394
627338
  Земко А.М. Конституційно-правове регулювання аграрних відносин // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 190-193. – ISBN 978-966-7957-18-6
627339
  Богашов О. Конституційно-правове регулювання взаємодії ОВС з виборчими комісіями при організації процедури голосування в Україні // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 12-15.
627340
  Давидова Н.О. Конституційно-правове регулювання відносин у сфері освіти в США // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 288-292. – ISSN 2219-5521
627341
  Лотюк О.С. Конституційно-правове регулювання відносин, пов"язаних із виникненням та функціонуванням інститутів громадянського суспільства // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2013. – № 4 (12). – С. 12-18. – ISSN 2306-9082


  У статті висвітлюються проблеми визначення конституційних засад розвитку інститутів громадянського суспільства.Аналізуються проблеми ефективності правового регулювання відносин, пов"язаних із виникненням та функціонуванням інститутів громадянського ...
627342
  Суржинський М.І. Конституційно-правове регулювання громадянства України // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 189-195. – ISSN 1563-3349
627343
  Лубська М.В. Конституційно-правове регулювання державно-церковних відносин // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 72-73. – (Філософія. Політологія ; Вип. 30)
627344
  Бесклетний М.Є. Конституційно-правове регулювання державного ладу України // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 412-416. – ISBN 966-660-151-6
627345
  Босий В.П. Конституційно-правове регулювання державної політики україни у сфері біженців // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2014. – С. 20-29. – (Серія: Право ; вип. 8). – ISSN 2226-3047
627346
  Кормич Б. Конституційно-правове регулювання інформаційних відносин // Юридичний вісник / Одесс. нац. юрид. академия. – Одесса, 2013. – № 3. – С. 46-51. – ISSN 1561-4999
627347
  Коваленко Анатолій Андрійович Конституційно-правове регулювання місцевого самоврядування в Україні : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Коваленко Анатолій Андрійович; КУ ім Тараса Шевчанка. – К, 1997. – 180л. – Бібліогр.:л.161-180
627348
  Толкачова І.А. Конституційно-правове регулювання місцевого самоврядування в Україні // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 4 (37). – С. 75-79. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 4 (37)). – ISSN 2307-9061
627349
  Коваленко А.А. Конституційно-правове регулювання місцевого самоврядування в Україні: Питання теорії та практики. : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук : 12.00.02 / Коваленко А.А.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 24 с.
627350
  Чернеженко О.М. Конституційно-правове регулювання місцевого самоврядування в Швейцрарії // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 6 (128). – С. 153-161
627351
  Стецюк Х.П. Конституційно-правове регулювання офіційної назви держави: європейський та вітчизняний досвід : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Стецюк Христина Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 199 арк. – Додатки: арк. 194-199. – Бібліогр.: арк. 166-193
627352
  Діус Н.І. Конституційно-правове регулювання підстав дострокового припинення повноважень глави держави в Україні та країнах СНД // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 175-184. – ISSN 1563-3349
627353
  Любченко М.О. Конституційно-правове регулювання права на свободу пересування на території України // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 3 (40). – С. 65-75. – ISSN 2413-1342
627354
  Градова Ю.В. Конституційно-правове регулювання правового моніторингу в Україні // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (65). – С. 48-56. – ISSN 2078-3566
627355
  Чернецька О.В. Конституційно-правове регулювання статусу депутатів місцевих рад в Україні // Законодавство України : проблеми і перспективи розвитку : збірник наукових праць / Національна академія наук України ; Київський університет права. – Київ, 2009. – Вип. 10 : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (27-31 січня 2009 р., м. Косів, Івано-Франківської області). – С. 159-163. – ISBN 978-966-301-172-1
627356
  Онопчук І.Ю. Конституційно-правове регулювання статусу міністерства юстиції в системі органів юстиції Німеччини та Австрі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 58-61. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
627357
  Купчик О.Р. Конституційно-правове регулювання участі радянської України у зовнішній політиці СРСР в міжвоєнний період (1920-1930-ті рр.) // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2013"] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [наук. ред. Г.Д. Казьмирчук]. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – С. 48-49. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-966-8126-90-1
627358
  Саченко С.С. Конституційно-правовий аналіз прав людини і громадянина, що забезпечують охорону життя // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 102-111
627359
  Величко Д. Конституційно-правовий вимір зовнішньополітичної діяльності України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2013. – № 5. – С. 137-141. – ISSN 2220-1394
627360
  Мяловицька Н.А. Конституційно-правовий захист культурних прав і свобод громадян України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 123-125. – (Юридичні науки ; Вип. 67/69). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються теоретичне обгрунтування і практичне значення конституційно-правового захисту культурних прав і свобод людини, акцентується увага на особливості цієї проблеми в Україні, вносяться пропозиції з удосконалення відповідної законодавчої ...
627361
  Брацук Іван Конституційно-правовий механізм взаємодії права Європейського Союзу та національного права держав-членів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 9 (165). – С. 18-21
627362
  Олійник А.Ю. Конституційно-правовий механізм забезпечення основних свобод людини і громадянина в Україні : монографія / А.Ю. Олійник. – Київ : Алерта ; КНТ ; Центр навчальної літератури, 2008. – 470, [1] с. – Бібліогр.: с. 394-470. – ISBN 978-966-8533-63-1
627363
  Шкарбан В.Ю. Конституційно-правовий механізм захисту прав людини від дискримінації в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 192-198. – ISSN 1563-3349
627364
  Максимович Р.О. Конституційно-правовий механізм захисту соціальних та економічних прав і свобод людини і громадянина в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Максимович Роман Олегович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 266 арк. – Додатки: арк. 252-266. – Бібліогр.: арк. 211-251
627365
  Скомороха Т.В. Конституційно-правовий механізм контролю за виконанням актів глави держави в Україні // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 30-33. – ISSN 2220-1394
627366
  Власенко Олена Конституційно-правовий механізм реалізації права громадян на свободу мирних зборів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 5 (173). – С. 111-113
627367
  Лотюк О.С. Конституційно-правовий механізм формування та підтримки інститутів громадянського суспільства // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2013. – № 2 (10). – С. 37-42. – ISSN 2306-9082


  У статті розкривається поняття конституційно-правового механізму формування та підтримки інститутів громадянського суспільства, юридична природа самого громадянського суспільства, аналізується структура механізму. Визначаються проблеми функціонування ...
627368
  Подима Я.В. Конституційно-правовий принцип єдиного громадянства України // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 329-246. – ISSN 1563-3349
627369
  Задорожня Г.В. Конституційно-правовий статус глави держави // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 8-11. – (Серія: Право ; № 1 (47)). – ISSN 1813-338Х
627370
  Макарова З.С. Конституційно-правовий статус глави уряду в країнах Латинської Америки // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 123-127


  Стаття присвячена питанням визначення конституційно-правового статусу глави уряду в країнах Латинської Америки.
627371
  Соегиря О.В. Конституційно-правовий статус глави уряду в Україні та в зарубіжних країнах: теоретичні та практичні аспекти // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 104-107


  У статті досліджується питання актуальних тенденцій конституційно-правового регулювання статусу глави вищого органу виконавчої влади.
627372
  Макарова З.С. Конституційно-правовий статус глави уряду: порівняльно-правовий аспект : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Макарова Зоріна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 14 назв
627373
  Макарова З.С. Конституційно-правовий статус глави уряду: порівняльно-правовий аспект : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Макарова Зоріна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 257 л. – Бібліогр.: л. 231-257
627374
  Бондарчук І.В. Конституційно-правовий статус громадянських організацій та політичних партій в Україні проблеми законодавчого регулювання // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 3 (березень). – С. 88-95
627375
  Швець А. Конституційно-правовий статус депутатів місцевих рад // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 4. – С. 87-93. – ISSN 1561-4999
627376
  Ганжа Н.В. Конституційно-правовий статус депутатських фракцій в Україні: проблеми законодавчого оформлення // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 13-19. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
627377
  Пейчева С. Конституційно-правовий статус дитини // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2007. – № 2. – С. 25-31. – ISSN 1561-4999
627378
  Карпова П.В. Конституційно-правовий статус дитини в Україні // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський, університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 33-37. – (Юридичні науки ; № 2 (5)). – ISSN 2226-2873
627379
  Грабильніков А.В. Конституційно-правовий статус і правовий режим іноземців та осіб без громадянства в Україні: співвідношення понять // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Юрид. ф-т. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 6. – С. 28-36. – ISSN 2408-9257
627380
  Грицаєнко Л. Конституційно-правовий статус інституту прокуратури // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 116-125
627381
  Шукліна Н.Г. Конституційно-правовий статус людини і громадянина / Н.Г. Шукліна, О.Л. Кустова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 9-12. – (Юридичні науки ; Вип. 35)


  Ця стаття характеризує конституційно-правовий статус людини і громадянина як комплексну та багатопланову категорію з огляду на її структуру та зміст.
627382
  Чикурлій С. Конституційно-правовий статус міністерств України: основні теоретичні питання // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 3. – С. 115-119.
627383
  Балабанова І. Конституційно-правовий статус області і обласної ради як представницького органу місцевого самоврядування в Україні та актуалізації їх вдосконалення // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 7/8 (121/122). – С. 84-93
627384
  Петрецька Н.І. Конституційно-правовий статус окремих учасників навчально-виховного процесу в галузі вищої освіти України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Петрецька Наталія Іванівна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Київ, 2014. – 213 л. – Бібліогр.: л. 187-213
627385
  Петрецька Н.І. Конституційно-правовий статус окремих учасників навчально-виховного процесу в галузі вищої освіти України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Петрецька Наталія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
627386
  Шандра Р. Конституційно-правовий статус парламенту Другої Польської Республіки (1918-1939 рр.) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 217-226. – (Серія юридична ; вип. 61). – ISSN 0136-8168
627387
  Мартинюк Р.С. Конституційно-правовий статус Президента України та Кабінету Міністрів України: пошук оптимальної моделі компетенційних взаємозв’язків // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 4 (24). – C. 66-75. – ISSN 2306-9082
627388
  Скрипнюк О. Конституційно-правовий статус прокуратури України: завдання, функції, повноваження // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2009. – № 2 (14). – С. 21-28
627389
  Чепель О.Д. Конституційно-правовий статус та професіоналізація діяльності депутатів парламенту на сучасному етапі : (порівняльно-правове дослідження) :монографія / Ольга Чепель ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т, 2010. – 254, [2] с. – Бібліогр.: с. 219-249. – ISBN 978-966-423-122-7
627390
  Батанов О.В. Конституційно-правовий статус територіальних громад в Україні / О.В. Батанов; НАНУ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; За ред.: В.Ф. Погорілка. – Київ : ІнЮре, 2003. – 512 с. – ISBN 966-313-043-1
627391
   Конституційно-правовий статус уряду в Україні та ФРН: порівняльно-правовий аналіз : монографія / [Р.М. Фрідманський та ін.] ; за заг. ред. Фрідманського Р.М., Бисаги Ю.М., Бєлова Д.М. ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Ін-т держави і права країн Європи. – Ужгород : Гельветика, 2014. – 219, [1] с. – Сер. започатк. в 2001 р. – Бібліогр.: с. 192-219. – (Досконалість. Наукова серія "Держава і право на зламі тисячоліть: світовий досвід і Україна"). – ISBN 978-966-916-013-3
627392
  Сухонос В. Конституційно-правовий та історичний аспекти припинення повноважень глави держави: теоретико-методологічний аналіз // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 6. – С. 122-126.
627393
  Данилюк Ю.В. Конституційно-правові аспекти інституту глави держави: вітчизняний та зарубіжний досвід // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 21-26. – ISSN 2220-1394
627394
  Журавський В.С. Конституційно-правові аспекти реалізації права громадян на освіту / В.С. Журавський, Ю.В. Хорт // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 156-161. – ISBN 978-966-7166-35-9
627395
  Скомороха Т.В. Конституційно-правові аспекти участі Президента України у законодавчому процесі // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 222-227. – ISBN 978-966-7166-35-9
627396
  Нестерович В. Конституційно-правові види народної правотворчої ініціативи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 62-65. – (Юридичні науки ; вип. 2 (103)). – ISSN 1728-3817


  У статті розкрито конституційно-правові види народної правотворчої ініціативи. Звернуто увагу, що причиною стрімкого конституційно-правового утвердження народної правотворчої ініціативи через різні форми та види є невдоволення громадян обраними ...
627397
  Гавронська Т.В. Конституційно-правові гарантії свободи особистості // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 58. – С. 77-83. – ISSN 1563-3349
627398
  Сінькевич О. Конституційно-правові засади в наукових позиціях та працях Л.П. Юзькова (до 70-річчя від дня народження) / О. Сінькевич, А. Белинська // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 126-128. – ISSN 0132-1331
627399
  Рибак Н.С. Конституційно-правові засади виборчої системи при обранні народних депутатів України // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 6. – С. 22-24
627400
  Пастух А.В. Конституційно-правові засади вирощування та перероблення сільськогосподарської сировини для виробництва біопалива // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 221-223. – ISBN 978-966-7957-18-6
627401
  Баштанник В. Конституційно-правові засади державного управління в системі наднаціональних інтеграційних процесів: історико-теоретичний аспект // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 49-59.
627402
  Нестерович В.Ф. Конституційно-правові засади здійснення впливу громадськості на прийняття нормативно-правових актів в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 3 (березень). – С. 32-41
627403
  Нестерович В. Конституційно-правові засади лобіювання у Федеративній Республиці Німеччини // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 3 (21). – С. 59-66.
627404
  Костишин Р.В. Конституційно-правові засади люстрації: зарубіжний досвід // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 65. – С. 80-85. – ISSN 1563-3349


  Розкрито питання поняття та необхідності проведення люстрації – очищення найважливіших громадських інститутів від людей, причетних до порушень прав людини. Про користь для держави процесів очищення суспільства за допомогою люстрації свідчить зарубіжний ...
627405
  Курило Т.В. Конституційно-правові засади охорони культурної спадщини та проблеми їх реалізації в Україні // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 68-75. – (Юридична ; Вип. 1)
627406
  Андрейцев В.І. Конституційно-правові засади права громадян на екологічну безпеку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 5-12. – (Юридичні науки ; Вип. 43)


  Аналізуються ознаки та розкриваються особливості права громадян на екологічну безпеку, вносяться пропозиції щодо вдосконалення законодавчих засад його реалізації. The article deals with characteristics and peculiarities of the citizens" right to ...
627407
  Нестерович В. Конституційно-правові засади системи реєстрації лобістів у Канаді // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2009. – № 21 (258). – С. 23-26
627408
  Фрицький Ю. Конституційно-правові засади становлення державної влади в Україні // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 3. – С. 107-110.
627409
   Конституційно-правові засади становлення української державності. – Харків : Право, 2003. – 328с. – ISBN 966-7146-84-7
627410
  Онопчук І.Ю. Конституційно-правові засади статусу Міністерства юстиції України в системі виконавчої влади // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Держ. вищий навч. заклад "Київський нац. економіч. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2009. – № 9. – С. 101-110
627411
  Дудченко О.С. Конституційно-правові засади управління місцевими державними адміністраціями україни // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2012. – № 4 (83). – С. 64-70


  Про О.Ф. Фрицького. - С. 65.
627412
  Нестерович В. Конституційно-правові засади участі громадськості у фінансуванні федеральних виборчих кампаній США // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2011. – № 2 (28). – С. 17-24
627413
  Позняк Е.В. Конституційно-правові засади формування екологічного світогляду в Україні // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 283-286. – ISBN 978-966-7957-18-6
627414
  Павлова О.В. Конституційно-правові засади формування поняття "екологічної держави" в Україні: міжнародний досвід // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 348-349. – ISBN 978-966-7957-18-6
627415
  Авдюгін Р.Г. Конституційно-правові засоби забезпечення прав людини в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 148-152. – ISSN 1563-3349
627416
  Андрейцев В.І. Конституційно-правові імперативи використання власності на землю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 140-143. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються конституційно-правові імперативи використання власності на землю та різних титулів різними уповноваженими законом суб"єктами. Constitutional legal imperatives of the use of the right of ownership of land are dealt with, under various ...
627417
  Подорожна Т. Конституційно-правові категорії в системі понятійно-категоріального апарату конституційного права // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 12 (204). – С. 15-17
627418
  Бердниченко І.А. Конституційно-правові категорії та їх вплив на розвиток земельних відносин // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 160-163. – ISBN 978-966-7957-18-6
627419
  Дацюк В. Конституційно-правові межі та особливості мовної політики України на сучасному етапі державотворення // Юридична газета. – Київ, 2012. – 12 червня (№ 24)


  "... Визнання юридичних рамок".
627420
  Влащенко С. Конституційно-правові механізми забезпечення доступу громадян до публічної інформації // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2016. – № 3/4 (159/160). – С. 45-49. – ISSN 2308-9636
627421
  Андрейцев В. Конституційно-правові обтяження використання права власності на землю // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУ ім.Тараса Шевченка; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2004. – № 5. – С. 34-38.
627422
  Іщенко О.П. Конституційно-правові основи адміністративно-територіального устрою України : монографія / О.П. Іщенко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Нац. шк. суддів України. – Київ : Юрінком Інтер, 2014. – 223, [1] с. – Бібліогр.: с. 163-220. – ISBN 978-966-667-604-0
627423
  Скрипнюк В. Конституційно-правові основи взаємодії державної влади і забезпечення верховенствва права
627424
  Магновський І. Конституційно-правові основи вищих елементів системи територіального устрою україни // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 95–101. – (Серія юридична ; Вип. 48)
627425
  Федоренко Владислав Леонідович Конституційно-правові основи всеукраїнського референдуму: проблеми теорії та практики : Дис... канд. юр.наук: 12.00.02 / Федоренко Владислав Леонідович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 195л. – Бібліогр.:л.169-193
627426
  Федоренко В.Л. Конституційно-правові основи всеукраїнського референдуму: проблеми теорії та практики. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Федоренко В.Л.; КУ ім. Т.Шевченка. – К. – 18л.
627427
  Лотюк О.С. Конституційно-правові основи розвитку та функціонування громадського суспільства в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 / Лотюк Ольга Степанівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 35 с. – Бібліогр.: 42 назви
627428
  Лотюк О.С. Конституційно-правові основи розвитку та функціонування громадянського суспільства в Україні : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 / Лотюк Ольга Степанівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 445 арк. – Додатки: арк. 438-445. – Бібліогр.: арк. 391-437
627429
  Паславська Н. Конституційно-правові основи фінансової діяльності ФРН // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIIІ звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2017 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017. – Ч. 2. – С. 93-94
627430
  Магновський І.Й. Конституційно-правові особливості забезпечення територіальної цілісності України // Юридичний бюлетень : науковий журнал / М-во внутр.справ України, Одеський держ.ун-т внутр.справ; М-во юстиції України, Головне територіальне управління юстиції у Херсонській області; Асоціація нотаріусів Херсонськоїобласті. – Одеса, 2015. – Вип. 1 (1). – С. 6-13. – ISSN 2414-4207
627431
  Андрейцев В.І. Конституційно-правові перспективи врегулювання земельних юрисдикційних правовідносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 4-9. – (Юридичні науки ; Вип. 63/64). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються конституційно-правові перспективи врегулювання земельних юрисдикційних правовідносин. Сonstitutional legal perspectives of regulation of land jurisdictional relations are examined.
627432
  Князевич Р. Конституційно-правові підстави для прийняття нової Конституції України // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 9-15. – ISSN 0132-1331
627433
  Грицак Василь Конституційно-правові поняття "державний устрій" та "територіальний устрій" і застосування їх у юридичній науці // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 7 (268). – С. 8-10.
627434
  Криворучко І. Конституційно-правові принципи адміністративної процедури в Україні // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпро, 2016. – Вип. 2 (29). – С. 33-39. – ISSN 2414-4436
627435
  Багряк А. Конституційно-правові принципи застосування права вето президентом України щодо законів, прийнятих Верховною Радою України // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 238-246. – (Серія юридична ; вип. 61). – ISSN 0136-8168
627436
  Волкотруб Л.В. Конституційно-правові принципи і засади розбудови Збройних сил України // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 66. – C. 68-74. – ISSN 1563-3349
627437
  Волкотруб Л.В. Конституційно-правові принципи і засади розбудови Збройних Сил України // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 106-114. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 67). – ISSN 1563-3349
627438
  Гудзь Л. Конституційно-правові принципи як елементи механізму забезпечення виборчих прав громадян України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н-д ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 9 (189). – С. 3-5
627439
  Шахман Н.В. Конституційно-правові проблеми забезпечення гендерної рівності в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 214-218. – ISSN 1563-3349
627440
  Андрейцев В.І. Конституційно-правові проблеми реалізації режиму землі як основного національного багатства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 106-112. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Розкриваються особливості правового режиму землі як основного національного багатства, обґрунтовуються пропозиції щодо реалізації правосуб"єктності власників земель та земельних ділянок, що підлягають особливій державній охороні. The article deals ...
627441
  Совгиря О. Конституційно-процесуальне право України як навчальна дисципліна: перспективи формування // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2015. – № 4. – C. 142-146. – ISSN 2310-6158


  У статті досліджуються проблеми формування конституційно-процесуального права України як галузі права, науки та навчальної дисципліни. Аналізуються погляди провідних українських науковців щодо зазначеної проблематики та наводиться авторська позиція ...
627442
  Тополь Ю.О. Конституційно - правовий статус Національного банку України // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права : Науковий часопис / Хмельницький інститут регіонального управління та права. – Хмельницький, 2002. – № 3. – С.47-51
627443
  Магновський І. Конституційно - правовий стітус особи (її громадські права і свободи) // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 7. – С.18-22. – ISSN 0132-1331
627444
  Курило Т. Конституційно - правові засади охорони національної культурної спадщини в східноєвропейських державах // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.229-231. – Бібліогр.: 5 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
627445
  Гаврилюк Р. Конституціоналізація права людини на податки // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 11 (143). – С. 16-24. – ISSN 2308-9636
627446
  Кампо В. Конституціоналізація приватного права у практиці Конституційного Суду України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 3. – С. 3-7.
627447
  Чернопищук Я.В. Конституціоналізація процесів європейської інтеграції України: етимологія змісту // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 158-164. – ISSN 1563-3349
627448
  Стрєльцова О.В. Конституціоналізація процесу асоціації України з Європейським Союзом : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02, 081 / Стрєльцова Ольга Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 501, [4] арк. – Бібліогр.: арк. 441-501, [4]
627449
  Худик А.М. Конституціоналізація публічних фінансів як засіб оптимізації системи фінансового права // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 28-32. – (Правознавство ; Вип. 435)
627450
  Прилуцький С.В. Конституціоналізація системи правосуддя: актуальні проблеми теорії та практики // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2013. – C. 68-75. – (Право ; Вип. 5). – ISSN 2226-3047


  У статті аналізується правова природа єдності судової влади як важливої конституційної засади з організації та здійснення правосуддя. Розкривається правова природа верховного суду в країні як касаційної інстанції. Через призму Конституції України ...
627451
  Стрєльцова О. Конституціоналізація як доктринальна категорія: концептуальний аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 27-31. – (Юридичні науки ; вип. 1 (102)). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються основні підходи до характеристики процесу конституціоналізації, виокремлюються та досліджуються її головні сутнісні риси, виходячи з яких обґрунтовується визначення поняття конституціоналізації. В статье анализируются основные ...
627452
  Стецюк Наталія Василівна Конституціоналізм в українській політичній та правовій думці ( середина 19 ст. - кінець 80-х років 20 ст. ) : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Стецюк Наталія Василівна; МОІНУ. ЛНУ ім. І. Франка. – Львів, 2003. – 191 л. – Бібліогр.: л.165 - 191
627453
  Стецюк Наталія Василівна Конституціоналізм в українській політичній та правовій думці (середина 19 ст. - кінець 80-х років 20 ст.) : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Стецюк Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
627454
   Конституцію України - в життя // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Червень (№ 6)


  З ініціативи університету було проведено Всеукраїнську наукову конференцію "Конституцію - в життя". Відкрив конференцію ректор В.В. Скопенко; з доповідями виступили: акад. Академії правових наук проф. В. Гончаренко, докт. філософ. наук, проф. А. ...
627455
  Мелех Л. Конституція - правовий фундамент законності в умовах формування громадянського суспільства // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 93-95.
627456
  Кальний В.І. Конституція Алжирської Демократичної Народної Республіки // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 105-106. – (Серія права ; № 6)
627457
  Крусян А. Конституція в науково-практичній парадигмі сучасного українського конституціоналізму (у контексті актуальних питань конституційних перетворень) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6. – С. 70-78. – ISSN 1026-9932
627458
  Кістяківський Б. Конституція дарована і конституція завойована (Санкт-Петербург, 1906 рік) // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2012. – № 2 (32). – С. 105-109
627459
  Вдовиченко В. Конституція для Європи : Частина 2. // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3. – С. 46-49. – (Історичні науки)


  Участь Італії в Європейському конституційному процесі.
627460
   Конституція для Європи. Конституційні акти Європейського Союзу / [пер.: Г. Заворітня, Т. Качка ; за заг. ред. Г. Друзенка]. – Київ : Юстініан, 2008. – 520 с. + Додаток: с. 491-519. – ISBN 978-966-8257-38-4
627461
  Вдовиченко В. Конституція для Європи. Участь Італії в Європейському конституційному процесі // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2. – С. 29-33. – (Історичні науки)
627462
  Речицький В. Конституція Европи як модель політичної цивілізації // Критика. – Київ, 2005. – Червень, (число 6). – С. 5-7
627463
  Шаповал В.М. Конституція і виконавча влада / В.М. Шаповал. – Київ : Юрінком Інтер, 2004. – 80 с. – ISBN 966-667-144-1
627464
  Шаповал Конституція і міжнародне право: до питання про взаємозв"язок і взаємовплив / Шаповал, // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 7. – С. 88-94. – ISSN 0132-1331
627465
  Колодій Анатолій Миколайович Конституція і розвиток принципів права України (методологічні питання) : Дис... докт.юрид.наук: 12.00.01.12.00.02 / Колодій Анатолій Миколайович; Нац. Академія Внутрішніх Справ України. – Київ, 1998. – 391л. – Бібліогр.:л.182-191
627466
   Конституція незалежної України : Документи, коментарі, статті. – Київ : Украінська правнича фундація
1. – 1995. – 379 с.
627467
   Конституція незалежної України : У З-х книгах. – Київ : Українська Правнича Фундація; Реферат. – ISBN 966-8058-24-0
Кн.3. Ч.21 : Стенограми. Документи. – 2006. – 382с.
627468
  Апанович О. Конституція Пилипа Орлика // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах. – Київ, 1998. – Вип. 23/24 : Український парламентаризм: історія і сучасність. – С. 90-102
627469
  Лотюк О.С. Конституція Пилипа Орлика 1710 року як першооснова конституційно-правових засад громадянського суспільства в Україні // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2014. – № 3/4 (68). – С. 30-37


  Стаття присвячена виявленню витоків утвердження громадянського суспільства в Україні та закріпленню його основ у перших вітчизняних конституційних актах і їх проектах. Аналізуються погляди українських мислителів XVII ст. - поч. XX ст. на сутність і ...
627470
  Скрипнюк О. Конституція Пилипа Орлика 1710 року: основні правові і політичні ідеї та її історичне значення // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 12 (96). – С. 4-10
627471
  Коцур А. Конституція Пилипа Орлика та її місце в утвердженні української державницької ідеї // У творчих пошуках і світлих задумах / Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [упоряд.: В.П. Коцур., Н.І. Коцур]. – Корсунь-Шевченківський : В.М. Гавришенко, 2013. – С. 173-179. – ISBN 978-966-2464-25-2
627472
  Медвідь Ф.М. Конституція Пилипа Орлика як важлива політико-правова пам"ятка української політичної думки / Ф.М. Медвідь, М.Ф. Чорна // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 67-69
627473
  Фігурний Юрій Конституція Пилипа Орлика як важливий історичний державотворчий документ українського народу ( до 295- річчя з дня створення) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 4. – С. 274
627474
  Бичко А. Конституція Пилипа Орлика як феномен світового правознавства // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 3 (41). – С. 8-68. – ISSN 1810-2131
627475
   Конституція Республіки Намібія. – Київ, 1993. – 57с.
627476
  Ревер О. Конституція Республіки Польщі 1997 року: загально-класифікаційна характеристика // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 148-155. – (Серія юридична ; Вип. 53). – ISSN 0136-8168
627477
  Ревер О.Ю. Конституція Республіки Польщі 1997 року: загальнокласифікаційна характеристика // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 26-31. – (Правознавство ; Вип. 518)


  У статті аналізується положення Конституції Республіки Польщі 1997 року, розкриваються її юридичні властивості, особливості внутрішньої структури та змісту, а також акцентується увага на місці чинної польської Конституції в системі джерел ...
627478
   Конституція Республіки Туреччина з поправками. – Матбаас-Анкара, 1982. – 105с.
627479
  Гаєк Фрідріх Конституція свободи = The constitution of liberty / Гаєк Фрідріх; Пер. з англ. М.Олійник та ін. – Львів : Літопис, 2002. – 556с. – ISBN 966-7007-44-7
627480
  Каррі Д.П. Конституція сполучених штатів Америки : посібник для всіх / Д.П. Каррі. – Київ : Веселка, 1993. – 192с. – ISBN 5-301-01602-4
627481
  Ткач А.П. Конституція СРСР - конституція розвинутого соціалізму // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 3-15. – (Юридичні науки ; Вип. 19)


  В статье дана общая характеристика новой Конституции СССР как конституции социалистического типа на новом этапе строительства социализма - развитого социалистического общества, содержится определение развитого социализма как закономерного этапа на пути ...
627482
  Карпінський В.О. Конституція СРСР / В.О. Карпінський. – К., 1953. – 152с.
627483
  Городецький О.В. Конституція СРСР і дальший розвиток загальнонародної соціалістичної держави / О.В. Городецький, В.Ф. Мелащенко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 8-13. – (Юридичні науки ; Вип. 28)


  Статья посвящена Конституции СССР 1977 г. - выдающемуся политическому и правовому документу современности. Показано ее значение в жизни советского общества, ее роль как Основного Закона государства и программного документа, определяющего пути ...
627484
  Таранов А.П. Конституція СРСР і УРСР. / А.П. Таранов. – К., 1959. – 227с.
627485
  Середа І.О. Конституція СРСР про права колгоспників / І.О. Середа. – К, 1979. – 96с.
627486
  Небога К.Ю. Конституція США 1787 - прообраз конституцій // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів, 3 груд. 2016 р., м. Одеса : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Студент. наук. т-во ; [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – Одеса : Юридична література, 2016. – Т. 1 : / [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – С. 46-47. – ISBN 978-966-419-279-5
627487
  Батанов О.В. Конституція України - втілення суверенної волі українського народу (до 21 річниці з дня прийняття Конституція України) // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2017. – № 6, червень. – С. 6-8. – ISSN 2312-1831
627488
   Конституція України - гарант захисту прав людини : Рекомендації щодо проведення у вищих навчальних закладах першої лекції. – Київ : Знання, 2006. – 55с. – ISBN 966-346-208-6
627489
   Конституція України - основа подальшого розвитку законодавства : Збірник наукових праць. Засновано у 1996 році. – Київ. – ISBN 966-7024-11-3
вип.2. – 1997. – 320c.
627490
  Майданник О. Конституція України - правова основа життєдіяльності суспільства і держави // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2016. – № 3/4 (159/160). – С. 24-32. – ISSN 2308-9636
627491
   Конституція України. – Київ, 1992. – 32 с.
627492
   Конституція України. – К., 1993. – 91с.
627493
   Конституція України : Прийнята на п"ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – Київ : Головю спеціалізю ред. літ. мовами нац. меншин України, 1996. – 112 с.
627494
   Конституція України. – К., 1996. – 55с.
627495
   Конституція України : Прийнята на 5-й сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – Київ : Право, 1996. – 64с. – ISBN 966-546-007-2
627496
   Конституція України. – Київ, 1997. – 76 с.
627497
   Конституція України : Прийнята на п"ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – Київ : Вікар, 1997. – 64с. – ISBN 966-7131-00-9
627498
   Конституція України : Офіційний текст. Коментар законодавства України про права та свободи людини і громадянина. Навч.посібник. – 2-ге вид. перероб. і доп. – Київ : А.С.К., 2003. – 384 с. – (Нормативні документи та коментарі). – ISBN 966-539-412-6
627499
   Конституція України : Прийнята на п"ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р.. – Донецьк : Сталкер, 2004. – 64с. – ISBN 966-696-084-2
627500
   Конституція України : Прийнята на п"ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р.. – Харків : Фоліо, 2004. – 48с. – ISBN 966-03-2610-6
627501
   Конституція України : Прийнята на п"ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. Із змінами, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 року №2222-4. Станом на 1 січня 2006 року. – Офіційне вид. – Київ, 2006. – 126с. – ISBN 966-7630-14-5
627502
   Конституція України : прийнята на п"ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. : офіц. вид. / Верховна Рада України. – Київ : Парламентське видавництво, 2015. – 103, [1] с. – (Серія "Закони України"). – ISBN 978-966-922-009-7
627503
   Конституція України : прийнята на п"ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. : в ред. від 2 черв. 2016 р. : офіц. вид. / Верховна Рада України. – Київ : Парламентське видавництво, 2017. – 64, [4] с. – На звороті тит. арк.: Прийнята на п"ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. В ред. від 2 черв. 2016 р. - Сер. засн. у 1997 р. – (Серія "Закони України"). – ISBN 978-966-922-082-0
627504
  Костицький В. Конституція України 1996 року - модель Української держави // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 8. – С.16-21. – ISSN 0132-1331
627505
  Стрижак А.А. Конституція України в актах Конституційного Суду України (аналітичний огляд та коментар) / А. Стрижак. – Київ : ІнЮре, 2010. – 629, [2] с. – Покажч. законів та ін. правових актів: с. 587-616. - Алф.-предмет. покажч.: с. 617-629. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-313-446-8
627506
  Сушинський О.І. Конституція України в аспекті конституційних доктрин // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2007. – С. 114-126. – (Юридичні науки ; Вип. 2). – ISBN 978-966-8256-85-1
627507
  Сушинський О. Конституція України в аспекті концепції компетенційно рівноважного конституційного ладу // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 2. – С. 73-83.
627508
  Пахомов І Конституція України і виконавча влада // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 9. – С.38-41. – ISSN 0132-1331
627509
  Андрусів Г.В. Конституція України і деякі питання вдосконалення чинного кримінального законодавства / Г.В. Андрусів, О.Ф. Бантишев // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 16-18. – (Юридичні науки ; Вип. 36)


  Стаття містить рекомендації щодо вдосконалення чинного кримінального законодавства згідно з Конституцією України (та їх використання при прийнятті нового Кримінального кодексу).
627510
  Шемшученко Ю. Конституція України і права людини // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 8. – С.13-16. – ISSN 0132-1331
627511
  Воронова Л. Конституція України і фінансове законодавство // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 111-124. – ISSN 0132-1331


  У статті розкривається питання про значення Конституції України для існування і вдосконалення фінансового законодавства, показано значення фінансів і нормативних актів, які регулюють фінансові відносини при мобілізації доходів у різні ланки бюджетної ...
627512
  Краснова М.В. Конституція України та екологічні права громадян // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 12-16. – (Юридичні науки ; Вип. 37)


  Досліджено конституційні засади реалізації та захисту екологічних прав громадян, їх поняття та види. The constitutional basis of the realization and defence of the ecological rights of citizens, their meanings and types aree researched.
627513
  Худик А.М. Конституція України та європейські конституційні подходи до регулювання публічних фінансів // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 43-46. – (Правознавство ; Вип. 427)
627514
  Лощихін О.М. Конституція України та принципи соціальної держави // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 3 : Основоположні принципи права як його ціннісні виміри. – С. 67-70
627515
   Конституція України та проблеми систематизації законодавства : Збірник наукових праць.Засновано у 1996 році. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України. – ISBN 966-7024-31-8
Вип.5. – 1999. – 366с.
627516
  Селіванов А. Конституція України у правотворенні сучасного публічного права // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4/5. – С. 239-245. – ISSN 2310-6158
627517
  Краснова М.В. Конституція України як основний фактор розвитку екологічного права та законодавства // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 243-246. – ISBN 978-966-7957-18-6


  Стаття присвячена кафедрі екологічного права Київського університету ім. Т. Шевченка. Згадуються професори КУ - Балюк Г.І., Позняк Е.В. та інш.
627518
  Бабенко К.А. Конституція України як правова основа забезпечення політичної участі громадян // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 43-52.
627519
  Опанасюк Н.А. Конституція України як правова основа розвитку туризму в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 6 (140). – С. 14-24
627520
   Конституція України, прийнята на п"ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – Б.м., 1996. – 120с.
627521
   Конституція України, прийнята на п"ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – Київ, 1996. – 64с.
627522
   Конституція України. Конституція Автономної Республіки Крим : Збірник нормативних актів. – Київ : Юрінком Інтер, 2007. – 96с. – (Б-чка журналу "Вісник Конституційного Суду України"). – ISBN 966-667-250-2
627523
   Конституція України. Науково-практичний коментар / Нац. акад. правових наук України ; [редкол. : В.Я. Тацій, О.В. Петришин, Ю.Г. Барабаш та ін.]. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Харків : Право, 2011. – 1128 с. – ISBN 978-966-458-243-5


  Науково-практичний коментар Конституції України підготовлено на основі сучасних досягнень юриспруденції, новітніх державно-правових доктрин з урахуванням практики Конституційного Суду України, Європейського суду з прав людини та 15-річного досвіду ...
627524
  Шаповал В. Конституція України: аж двадцять років або лише двадцять років!? // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6. – С. 9-19. – ISSN 1026-9932
627525
  Федоренко В.Л. Конституція України: від прийняття до Конституційної Асамблеї // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 6 (128). – С. 15-21
627526
  Скрипнюк О.В. Конституція України: питання системи і структури основного закону // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – C. 13-17. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
627527
  Козюбра М. Конституція України: стан і перспективи вдосконалення // Політика і час : Суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 30-33. – ISSN 0868-8273
627528
  Гаращук М. Конституція Української гетьманскої держави (Конституція Пилипа Орлика 1710 року) // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 7/8 (86). – С. 179-180
627529
  Губань Радим Конституція Української гетьманської держави (Конституція Пилипа Орлика 1710 року) // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 104-105
627530
  Ярош Д.В. Конституція Української Народної Республіки 1918 року про органи державної влади та управління України: історичний досвід і сучасність // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 49-56. – (Право. Економіка. Управління)
627531
   Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. – Х., 1931. – 32с.
627532
   Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. – Х., 1933. – 30с.
627533
   Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. – К., 1944. – 29с.
627534
   Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. – К., 1946. – 24с.
627535
   Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. – К., 1950. – 28с.
627536
   Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. – К., 1952. – 31с.
627537
   Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. – К., 1954. – 31с.
627538
   Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. – К., 1957. – 60с.
627539
   Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. – К., 1957. – 31с.
627540
   Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. – К., 1966. – 30с.
627541
   Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. – К., 1967. – 31с.
627542
   Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. – К., 1969. – 32с.
627543
   Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. – К., 1970. – 31с.
627544
   Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. – Київ : Політвидав України, 1972. – 31 с.
627545
   Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. – К., 1975. – 32с.
627546
   Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. – К., 1978. – 50с.
627547
   Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. – К., 1978. – 49с.
627548
   Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. – К., 1978. – 45с.
627549
   Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. – К., 1979. – 72с.
627550
   Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. – К., 1979. – 46с.
627551
   Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. – К., 1982. – 44с.
627552
   Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. – К., 1984. – 46с.
627553
  Ярош Д.В. Конституція УНР 1918 р. про Всенародні збори України як вищий законодавчий орган влади: історичний досвід і сучасний конституційний процес // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 4 (32). – С. 6-11. – (Право. Економіка. Управління). – ISSN 2078-9165


  В статті розкрито правові засади формування та діяльності українського парламенту - Всенародних українських зборів на основі Конституції Української Народної Республіки 1918 року.
627554
  Добролюбський К.П. Конституція Французьскої республіки 1795 р. / К.П. Добролюбський. – Львів, 1946. – 129-141с.
627555
  Аваков А. Конституція як основа для побудови правової та демократичної держави // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 3 (54). – С. 33-34. – ISSN 1993-0909
627556
  Лощихін О.М. Конституція як правова основа розвитку економічних функцій держави // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2016. – № 6, червень. – С. 06-11. – ISSN 2312-1831
627557
  Стецюк П. Конституція як форма правового закріплення зміни владних відносин в державі при переході від тоталітарного режиму до демократичних форм правління // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.145-153. – (Серія юридична ; Вип. 38)
627558
  Орлик П.С. Конституція, маніфести та літературна спадщина : Вибрані твори / Пилип Орлик; МАУП; Упоряд., примітки М. Трофимчука (лат. тексти), В. Шевчука. – Київ : МАУП, 2006. – 736с. : іл. – Бібліогр.: с.699-701. – (Бібліотека українознавства ; Вип.8). – ISBN 966-608-626-3
627559
  Шишкін В. Конституція, яка випередила час (про правовий акт Пилипа Орлика 1710 року) // Український голос. – Winnipeg : Тризуб, 2008. – V,98, Ч.07/08
627560
  Гладкова Т.Л. Конституцйні засади входження України у правовий простір Європейського Союзу // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 196-208. – ISBN 978-966-7166-35-9
627561
  Багай Н.О. Конституцйні засади законодавчого регулювання аграрних відносин // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 173-175. – ISBN 978-966-7957-18-6
627562
  Шульженко Ю.Л. Конституцыйний Суд России между прошлым и будущим / Ю.Л. Шульженко, В.Е. Чиркин // Государство и право / Российская акад. наук ; Ин-т гос. и права. – Москва, 2011. – № 12. – С. 24-30. – ISSN 0132-0769
627563
  Петрова А.М. Конститучция СССР об экономической системе развитого социализма / А.М. Петрова. – Л., 1979. – 22с.
627564
  Марцеляк О.В. Конститущйно-правовий статус Голови Верховної Ради України // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 9-13.
627565
  Крутікова О. Конституювання жіночої ідентичності в контексті материнсько-доньчиних стосунків // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 3 (41). – С. 192-202. – ISSN 1810-2131
627566
  Баштанник В. Конституювання наддержавного управління в системі міжнародно-правових відносин // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 200-215.
627567
  Косьмій Ю.В. Конституювання соціальних суб"єктів політичного процесу в сучасній Україні : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Косьмій Юрій Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 187 л. – Бібліогр.: л. 169-187
627568
  Косьмій Ю.В. Конституювання соціальних суб"єктів політичного процесу в сучасній Україні : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Косьмій Юрій Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
627569
  Цимбалюк С.І. Конституювання та розвиток теорії модернізації в соціологічному дискурсі : Дис. ... канд. соціолог. наук. Спец. 22.00.01 - теорія та історія соціології / Цимбалюк С.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 216л. – Бібліогр.: л.176-216
627570
  Цимбалюк С.І. Конституювання та розвиток теорії модернізації в соціологічному дискурсі : Автореф. дис. ... канд. соціологічних наук: 22.00.01 / Цимбалюк С.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 16с. – Бібліогр.: 7 назв
627571
  Полтавець С.В. Конституювання української державності в міжнародно-правових актах періоду гетьманщини // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 313-319. – ISBN 978-966-7166-35-9
627572
  Косьмій Ю.В. Конституювання як визначальна складова діяльності соціальних суб"єктів політики // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 64. – С. 208-215
627573
  Стадник Є.А. Констиуційно-правові засади функціонування місцевого самоврядування в Україні // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2014" : зб. матеріалів ХVІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 24-25 квіт. 2014, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 98-100. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
627574
   Констітуція Украінської Соціялістичної Радянської Республіки : Затверджена Всеукр. з"їздом рад на засіданні 14 березня 1919 р. і прийнята в дефінітивній редакції Центр. Викон. Комітетом на засіданні 14 березня 1919 р. – Харьків (Харків) : Всеукраїнське державне вид-во, 1920. – 15 с. – (Украінська Соціялістична Радянська Республіка ; № 53)
627575
  Ладигін С. Констнтуційно-правове регулювання інституту громадянства та проблема подвійного громадянства в Україні / С. Ладигін, О. Нестеренко // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 4 (76). – С. 25-29.
627576
  Мартыновская М.К. Констпект лекций "История русского литературного языка". / М.К. Мартыновская. – Одесса, 1966. – 75с.
627577
  Копєйцева Л. Конструенти психологізму у романі Р. Іванчука "Вогненні стовпи" // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 148. – С. 113-118. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
627578
  Козырев Г.И. Конструирование "жертвы" как способ создания управляемой конфликтной ситуации // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 4 (300). – С.63-72. – ISSN 0132-1625
627579
  Мушин И.А. Конструирование алгоритмов и графов обработки данных сейсморазведки / И.А. Мушин. – М., 1983. – 264с.
627580
  Грибов М.М. Конструирование амортизационных систем РЭА с помощью моделирования / М.М. Грибов, Ю.И. Жвакин. – Москва, 1977. – 126 с.
627581
   Конструирование апериодических плёночных усилителей. – М., 1972. – 141с.
627582
  Сачков Д.Д. Конструирование аппаратуры : Учебное пособие для техникумов / Д.Д. Сачков. – Москва-Ленинград : ГЭИ, 1951. – 271с.
627583
  Митрейкин Н.А. Конструирование аппаратуры автоматики и телемеханики: уч. пособие / Н.А. Митрейкин. – М., 1975. – 272с.
627584
  Зельцман П.А. Конструирование аппаратуры для геофизических исследований скважин : Учебное пособие для вузов / П.А. Зельцман. – Москва : Недра, 1968. – 180с.
627585
   Конструирование аппаратуры на БИС и СБИС / В.Ф. Борисов, Ю.И. Боченков, Б.Ф. Высоцкий, Н.Л. Дембицкий, А.С. и др. Назаров; Высоцкий Б.Ф. – Москва : Радио и связь, 1989. – 272 с.
627586
  Смирнов Г.Г. Конструирование безопасных аппаратов для химических и нефтехимических производств / Г.Г. Смирнов. – Л., 1988. – 303с.
627587
   Конструирование библиотек программ. – М., 1986. – 99с.
627588
   Конструирование библиотек программ. – М., 1988. – 106с.
627589
  Назаренко М.И. Конструирование биографий в исторических анекдотах (Д. Хармс, Н. Доброхотова и В. Пятницкий) // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2007. – Вып. 11. – С. 159-170. – ISBN 966-8571-23-1
627590
  Симонов А. Конструирование британской национальной идентичности // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 371-373. – ISBN 978-966-171-783-0
627591
  Бродкин М В. Конструирование бытового радиокомплекса / М В. Бродкин, . – М, 1975. – 151с.
627592
  Оманидзе М.М. Конструирование Ваймарской республики : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.01 / Оманидзе М. М.; МВССО УССР, Хар. гос. юр. ин-т. – Х., 1985. – 15л.
627593
  Данилин Б.С. Конструирование вакуумных систем / Б.С. Данилин. – М-Л, 1959. – 272с.
627594
  Урусов В.С. Конструирование вероятных кристаллических структур минералов / В.С. Урусов. – М., 1990. – 128с.
627595
  Арсламбеков В.А. Конструирование высокочувствительных весов для физико-химических исследований. / В.А. Арсламбеков. – Москва, 1972. – 149с.
627596
  Щелкунов С.Н. Конструирование гибридных молекул ДНК. / С.Н. Щелкунов. – Новосибирск, 1987. – 166с.
627597
  Виноградова Э.Л. Конструирование громкоговорителей со сглаженными частотными характеристиками / Э.Л. Виноградова. – Москва, 1978. – 49 с.
627598
  Чурабо Д.Д. Конструирование деталей и узлов радиоаппаратуры. / Д.Д. Чурабо. – М.-Л., 1963. – 440с.
627599
  Боздех И. Конструирование дополнительных устройств к магнитофонам / И. Боздех. – Москва, 1981. – 304 с.
627600
  Шершнева Л.П. Конструирование женских платьев / Л.П. Шершнева. – М, 1991. – 256с.
627601
  Малькова Д.А. Конструирование женского легкого платья / Д.А. Малькова. – Москва, 1953. – 176 с.
627602
  Стетюха Л.Т. Конструирование женского легкого платья и белья. / Л.Т. Стетюха. – М, 1953. – 364с.
627603
  Бескоровайная Г.П. Конструирование женского пальто на фигуры различного телосложения. / Г.П. Бескоровайная, Е.Б. Коблякова. – Москва, 1990. – 128с.
627604
  Янчевская Е.А. Конструирование женской легкой одежды / Е.А. Янчевская. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1983. – 112с.
627605
  Воронина О.А. Конструирование женственности : социокультурный анализ // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2009. – № 5 (сентябрь-октябрь). – С.50-67. – ISSN 0236-2007
627606
  Гелль П.П. Конструирование и микроминиатюризация радиоэлектронной аппаратуры : учебник / П.П. Гелль, Иванов-Есипович. – Ленинград : Энергоатомиздат, 1984. – 536 с.
627607
  Шерстнев В.В. Конструирование и микроминиатюризация ЭВА / В.В. Шерстнев. – Москва : Радио и связь, 1984. – 271 с.
627608
  Куземин А.Я. Конструирование и микроминиатюризация электронной вычислительной аппаратуры: уч. пособие / А.Я. Куземин. – М.., 1985. – 279с.
627609
   Конструирование и применение специализированных средств вычислительной техники. – К., 1980. – 97с.
627610
   Конструирование и производство планетарных передач. – Алма-Ата, 1974. – 245с.
627611
  Силантьев А.В. Конструирование и производство электронных машин / А.В. Силантьев. – М., 1978. – 116с.
627612
  Муштаев В.И. Конструирование и расчет аппаратов со взвешенным слоем / В.И. Муштаев. – М., 1991. – 342с.
627613
  Пипко А.И. Конструирование и расчет вакуумных систем. / А.И. Пипко. – 2-е изд., доп. и перераб. – М., 1970. – 504с.
627614
  Пипко А.И. Конструирование и расчет вакуумных систем. / А.И. Пипко. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1979. – 504с.
627615
  Колищук В.Т. Конструирование и расчет магнитофонов / В.Т. Колищук, Е.Н. Травников. – Киев, 1965. – 390 с.
627616
  Пономарев М.Ф. Конструирование и расчет микросхем и микропроцессоров / М.Ф. Пономарев, Б.Г. Коноплев. – Москва : Радио и связь, 1986. – 175 с.
627617
   Конструирование и расчёт полимерного оборудования. – Ярославль, 1988. – 140с.
627618
   Конструирование и расчёт полосковых устройств : учебное пособие для вузов. – Москва : Советское радио, 1974. – 295 с.
627619
   Конструирование и расчёт прецизионных проволочных потенциометров с нелинейной характеристикой, 1959. – 10с.
627620
  Домашнев А.Д. Конструирование и расчет химических аппаратов / А.Д. Домашнев. – М., 1961. – 624с.
627621
  Лебедев О.Т. Конструирование и расчет электронной аппаратуры на основе интегральных микросхем / О.Т. Лебедев. – Ленинград, 1976. – 326 с.
627622
  Агошков М.И. Конструирование и расчёты систем и технологии разработки рудных месторождений / М.И. Агошков. – Москва : Наука, 1965. – 220 с.
627623
   Конструирование и создание высокопродуктивных агроценозов. – Ростов -на-Дону, 1982. – 127с.
627624
  Своциль И. Конструирование и способы производства печатных схем / И. Своциль, 1962. – 28с.
627625
  Ковалевский Р.Е. Конструирование и технология вакуумноплотных паяных соединений / Р.Е. Ковалевский, А.А. Чекмарев. – Москва, 1968. – 208 с.
627626
   Конструирование и технология изготовления гибридных интегральных схем. – Москва, 1977. – 114с.
627627
  Цессарский Б.И. Конструирование и технология изготовления пресс-форм для фарфоровых изделий / Б.И. Цессарский. – Москва; Ленинград, 1965. – 72с.
627628
  Воллернер Н.Ф. Конструирование и технология изготовления радиоэлектронной аппаратуры / Н.Ф. Воллернер. – Киев, 1970. – 364 с.
627629
   Конструирование и технология микросхем : курсовое проектирование. – Москва : Высшая школа, 1983. – 99 с.
627630
   Конструирование и технология микросхем. Курсовое проектирование / Л.А. Коледов, В.А. Волков, Н.И. Докучаев, Э.М. Ильина, Н.И. Патрик. – Москва : Высшая школа, 1984. – 231 с.
627631
   Конструирование и технология микроэлектронной аппаратуры. – Москва, 1983. – 100 с.
627632
   Конструирование и технология печатных плат. – Москва : Высшая школа, 1973. – 214 с.
627633
  Бушминский И.П. Конструирование и технология пленочных СВЧ микросхем / И.П. Бушминский, Г.В. Морозов. – Москва, 1978. – 144 с.
627634
  Выпов Г.П. Конструирование и функционирование программного обеспечения для АСУ / Г.П. Выпов, Л.И. Саламатина. – Київ : Наукова думка, 1990. – 153с.
627635
  Бухштабер В.М. и др. Конструирование интерактивных систем анализа данных / В.М. и др. Бухштабер. – Москва : Финансы и статистика, 1989. – 117с.
627636
  Даниленко О. Конструирование истории и социокультурные идентичности в Украине (2005-2006, 2013-2014) // Перекрёстки : журнал исследований восточноевропейского Пограничья / Европейский гуманитар. ун-т, Центр передовых науч. исслед. и образования (CASE), проект "Социальные трансформации в Пограничье: Беларусь, Украина, Молдова". – Вильнюс, 2014. – № 1/2. – С. 24-45. – ISSN 1822-5136
627637
  Смирнов Л.И. Конструирование кассетных любительских магнитофонов / Л.И. Смирнов. – Москва : Энергия, 1977. – 64 с.
627638
  Хруцкая Мария Михайловна Конструирование кокъюгатов синтетических и природных макромолекул при использовании обращенных мицелл в качестве микрореакторов-матриц : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Хруцкая Мария Михайловна; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1990. – 19л.
627639
  Грис Д. Конструирование компиляторов для цифровых вычислительных машин. / Д. Грис. – Москва : Мир, 1975. – 544с.
627640
  Бартеньев Л.С. Конструирование компонентов микросхем / Л.С. Бартеньев, Л.Н. Тюльников. – Горький, 1977. – 105 с.
627641
  Обухова Конструирование компьютерной обучающей программы на основе теории П. Я. Гальперина / Обухова, Поршнев, Е.Р. и др. Поршнева // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2002. – № 5. – С.103-114. – ISSN 0042-8841
627642
  Захарьящев Л.И. Конструирование линий задержки / Л.И. Захарьящев. – Москва, 1972. – 192 с.
627643
  Попов А.А. Конструирование линий передачи СВЧ диапазона : учебное пособие / А.А. Попов. – Горький, 1978. – 38 с.
627644
  Козырев А.В. Конструирование любительских магнитофонов / А.В. Козырев, М.А. Фабрик. – 3-е изд. – Москва, 1967. – 319 с.
627645
  Козырев А.В. Конструирование любительских магнитофонов / А.В. Козырев, М.А. Фабрик. – 4-е изд. – Москва, 1973. – 240 с.
627646
  Черкунов В.К. Конструирование любительских проигрывателей / В.К. Черкунов. – Москва : Энергия, 1980. – 113 с.
627647
  Костиков В. Конструирование любительских телевизоров / В. Костиков. – Москва, 1961. – 173 с.
627648
  Бриллиантов Д.П. Конструирование любительских цветных телевизоров / Д.П. Бриллиантов. – Москва, 1984. – 128 с.
627649
  Шульгин К.А. Конструирование любительстких коротковолновых передатчиков / К.А. Шульгин. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1951. – 136 с.
627650
  Яшин А.А. Конструирование микроблоков с общей герметизацией / А.А. Яшин. – Москва : Радио и связь, 1985. – 100 с.
627651
   Конструирование микромодульной аппаратуры. – Москва, 1968. – 416 с.
627652
  Корячко В.П. Конструирование микропроцессорных систем контроля РЭА / В.П. Корячко. – Москва : Радио и связь, 1987. – 159 с.
627653
   Конструирование микроэлектронной аппаратуры. – Москва, 1975. – 121 с.
627654
  Демушина О.Н. Конструирование мифов в современной России // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 88-90
627655
  Кендиван Д-С О. Конструирование модельных обучающих задач по курсу химии // Педагогические технологии : проф. журнал для технологов образования: научн.раб.,преп. и асп. пед. обр. учрежд. ,системы повыш. квалиф., методистов и специалистов, а также учителей, повышающих свою квалификацию / НИИ школьных технологий. – Москва, 2009. – № 2. – С. 74-80
627656
   Конструирование научной космической аппаратуры. – М., 1976. – 250с.
627657
   Конструирование научных космических приборов. – М., 1985. – 143с.
627658
  Кутузов А.Г. Конструирование новой модели подготовки кадров // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 8/9. – С. 44-49. – ISSN 0869-3617


  Рассматриваются перспективы объединения двух московских вузов на основе разработки инновационной модели высшего педагогического образования, характеризующейся вариативностью, интеграцией профессионального и личностного развития специалиста, ...
627659
  Мячин В.А. Конструирование оборудования окрасочных цехов. / В.А. Мячин, В.А. Шабельский. – М., 1989. – 183с.
627660
  Гуров В.Н. Конструирование образовательного пространства в контексте модульно - компетентностной технологии // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2011. – № 5. – С. 4-18. – ISSN 1609-4646


  В статье на примере колледжа рассматриваются особенности функционирования учреждений среднего профессионального образования в современных условиях модернизации системы профессионального образования; основные подходы и принципы конструирования ...
627661
  Менг Т.В. Конструирование образовательных сред в деятельности преподавателя высшей школы // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 5 (июнь). – С. 35-40. – ISSN 0321-0383


  В статье предложен подход к конструированию образовательных сред в деятельности преподавателя высшей школы, основанный на идеях конструктивизма в образовании. Обосновывается новая роль преподавателя высшей школы, которая рассматривается в аспекте ...
627662
  Варьяс Ю.В. Конструирование организационной структуры управления / Ю.В. Варьяс. – Москва, 1982. – 64с.
627663
  Будов В.М. Конструирование основного оборудования АЭС. / В.М. Будов, В.А. Фараонов. – М, 1985. – 264с.
627664
  Жданович В.М. Конструирование перефирийных устойств ЭВА / В.М. Жданович. – Минск, 1980. – 271с.
627665
  Жданович В.М. Конструирование перефирийных устройств ЭВА / В.М. Жданович. – Минск, 1986. – 256с.
627666
   Конструирование приборов для изучения космоса. – М., 1985. – 128с.
627667
   Конструирование программых средств интеллектуализации. – Новосибирск, 1988. – 188с.
627668
  Румянцев М.М. Конструирование радиовещательных приемников / М.М. Румянцев. – Москва : ДОСААФ СССР, 1982. – 208 с.
627669
  Фролов А.Д. Конструирование радиоприемников / А.Д. Фролов. – Москва : Советское радио, 1948. – 176 с.
627670
  Пестряков В.Б. Конструирование радиоэлектронной аппаратуры / В.Б. Пестряков. – Москва, 1969. – 208 с.
627671
  Лебедев О.Т. Конструирование радиоэлектронной аппаратуры на основе интегральных схем / О.Т. Лебедев, М.А. Огибин. – Ленинград, 1974. – 272 с.
627672
  Князев А.Д. Конструирование радиоэлектронной и электронно-вычислительной аппаратуры с учетом элетромагнитной совместимости / А.Д. Князев, Л.Н. Кечиев, Б.В. Петров. – Москва : Радио и связь, 1989. – 222 с.
627673
  Бушенков В.А. Конструирование регуляторов на ЭВМ / В.А. Бушенков, Г.В. Смирнов. – М., 1991. – 40с.
627674
   Конструирование роботов. – М., 1986. – 358с.
627675
  Славик И. Конструирование силовых полупроводниковых преобразователей / И. Славик. – Москва : Энергоатомиздат, 1989. – 220 с.
627676
   Конструирование силовых полупроводниковых преобразовательных агрегатов. – Москва, 1973. – 288 с.
627677
   Конструирование систем программирования обработки данных. – Москва : Статистика, 1979. – 269 с.
627678
  Нечитайло И.С. Конструирование социальной и исторической памяти средствами образования (на примере ХГУ "НУА") // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2016. – Т. 22. – С. 106-117. – ISSN 1993-5560


  "В статье затрагивается проблема конструирования социальной и исторической памяти. Раскрывается социологическая точка зрения на феномен социальной памяти. Историческая память рассматривается как наиболее яркая форма проявления социальной памяти, ...
627679
  Ясавеев И.Г. Конструирование социальных проблем средствами массовой коммуникации / И.Г. Ясавеев. – Казань : Издательство Казанского университета, 2004. – 200с. – На тит. листе: 200-летию Казанского государственного университета посвящается. – ISBN 5-7464-0527-2
627680
  Бобылева О.Н. Конструирование структур разностного типа и иох использование при расчете физико-механических полей методом R-функций. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Бобылева О.Н.; Ворошиловградский машиностроит. инст. – Ворошиловград, 1983. – 184л. – Бібліогр.:л.141-147
627681
  Бобылева О.Н. Конструирование структур разсностного типа и их использование при расчете физико-механических полей метдом R-функций : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.07 / Бобылева О. Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 20 с.
627682
  Леннартц Г. Конструирование схем на транзисторах / Г. Леннартц, В. Таэгер. – М.-Л, 1964. – 384с.
627683
  Мартьянов Б.К. Конструирование телефонной аппаратуры / Б.К. Мартьянов. – Москва-Ленинград : Государственное энергетическое издательство, 1949. – 212 с.
627684
  Кейн В.М. Конструирование терморегуляторов / В.М. Кейн. – М, 1971. – 152с.
627685
  Харламов С.В. Конструирование технологических машин и аппаратов / С.В. Харламов. – Л, 1974. – 272с.
627686
  Крючков А.А. Конструирование транзисторных любительских телевизоров / А.А. Крючков. – Москва, 1972. – 104 с.
627687
  Ткаченко Г.А. Конструирование транзисторных приемников прямого усиления / Г.А. Ткаченко. – Москва : Энергия, 1975. – 63 с.
627688
  Сапожников А.В. Конструирование трансформаторов / А.В. Сапожников. – изд. 2-е, переработ. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1959. – 360 с.
627689
  Дунаев П.Ф. Конструирование узлов и деталей машин / П.Ф. Дунаев. – М., 1966. – 362с.
627690
  Мишустин И.А. Конструирование упрощенных электрофонов / И.А. Мишустин. – Москва, 1977. – 145 с.
627691
   Конструирование функциональных узлов ЭВМ на интегральных схемах. – М., 1978. – 200с.
627692
  Лукич Г.Е. Конструирование художественных изделий из керамики / Г.Е. Лукич. – М., 1979. – 183с.
627693
  Бурнашев К.Э. Конструирование человека в социальном пространстве // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2009. – Т.11, вып. 3 (№ 50). – С.323-328. – ISSN 1606-951Х
627694
  Савельев А.Я. Конструирование ЭВМ и систем / А.Я. Савельев, В.А. Овчинников. – М., 1984. – 248с.
627695
  Савельев А.Я. Конструирование ЭВМ и систем / А.Я. Савельев, В.А. Овчинников. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1989. – 311с.
627696
  Розин Б.Б. Конструирование экономико-статистических моделей с заданными свойствами / Б.Б. Розин, М.А. Ягольницер; Отв. ред. А.М. Алексеев. – Новосибирск : Наука, 1981. – 176 с.
627697
   Конструирование экранов и СВЧ-устройств / А.М. Чернушенко, Б.В. Петров, Л.Г. Малорацкий, Н.Е. Меланченко, А.С. Бальсевич; Чернушенко А.М. – Москва : Радио и связь, 1990. – 350 с.
627698
  Полонский Н.Б. Конструирование электромагнитных экранов для радиоэлектронной аппаратуры / Н.Б. Полонский. – Москва : Советское радио, 1979. – 215с. – (Библиотека радиоконструктора)
627699
  Окоси Т. Конструирование электронной пушки лампы бегущей волны / Т. Окоси. – Москва, 1961. – 40с.
627700
  Преснухин Л.Н. Конструирование электронных вычислительных машин и систем / Л.Н. Преснухин, В.А. Шахнов. – М, 1986. – 512с.
627701
  Тюлин В.А. Конструирование электрорадиоэлементов с использованием методов оптимизации / В.А. Тюлин, А.И. Фефер. – Москва, 1987. – 52 с.
627702
  Никитин Ю.М. Конструирование элементов деталей и узлов авиационных двигателей / Ю.М. Никитин. – М, 1961. – 288с.
627703
  Андреевский М.Н. Конструирование элементов радиопередатчиков, устанавливаемых на подвижных объектах / М.Н. Андреевский. – Москва, 1959. – 26с.
627704
   Конструирование ядерных реакторов. – М., 1982. – 398с.
627705
  Воронов С.В. Конструирование языковых процессоров с семантико-синтаксическим управлением : Дис... канд. физ.мат.наук: 05.13.11 / Воронов С. В.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1987. – 152л. – Бібліогр.:л.118-130
627706
  Воронов Сергей Викторович Конструирование языковых процессоров с семантико-синтаксическим управлением : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 05.13.11 / Воронов Сергей Викторович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 18л.
627707
  Лачинян Л.А. Конструирование, расчет и эксплуатация бурильных геологоразведочных труб и их соединений / Л.А. Лачинян, С.А. Угаров. – М, 1975. – 231с.
627708
  Чуйко В.Л. Конструирующее мышление и технологическое применение науки // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Изд-во при Киев. ун-те, 1990. – Вып. 72
627709
  Ковалевська А.В. Конструкт-моделювання в парадигмі політичних слоганів // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 76-79


  Запропоновано класифікацію політичних слоганів з урахуванням їх сугестивної природи, виокремлено загальні тенденції синтезу та лінгвальні домінанти їх структури із залученням новітніх методик НЛП. In the article, classification of political slogans is ...
627710
  Неборякина В.В. Конструкт "стиль учебной деятельности" и методология его исследования // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2013. – № 5 (125). – С. 16-23


  Показано, что в методологии единой гуманитарной науки о личности, а также в методологии антропологии, соционика претендует на статус общей науки, т. к. обладает целым набором необходимых категорий и инструментов.
627711
  Шестопалова Т. Конструкт історії літератури в науково-критичній думці Ю.Лавріненка // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 13 : Що таке історія літератури?. – С. 127-133. – ISBN 978-966-171-312-2
627712
  Оніщенко Н. Конструктив в праві: проблеми аналітичного дослідження // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 3 (27). – С. 24-30. – ISSN 2306-9082
627713
  Дзгоев В.Д. Конструктивизации алгебраических конструкций. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.06 / Дзгоев В.Д.; Новосибирск.гос.ун-т. – Новосибирск, 1981. – 6л.
627714
  Ган А. Конструктивизм / А. Ган. – Тверь, 1922. – 70с.
627715
   Конструктивизм в эпистемологии и науках о человеке : (материалы "круглого стола") / В.А. Лекторский, В.Ф. Петренко, Б.И. Пружинин, Е.Н. Князева // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 3. – С. 3-38. – ISSN 0042-8744
627716
  Петренко В.Ф. Конструктивизм как новая парадигма в науках о человеке // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 127-133. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
627717
  Петренко В.Ф. Конструктивизм как новая парадигма в науках о человеке // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 6. – С. 75-81. – ISSN 0042-8744
627718
  Улановский А.М. Конструктивизм, радикальный конструктивизм, социальный конструкционизм : мир как интерпретация // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 2. – С.35-45. – ISSN 0042-8841
627719
  Смит В. Конструктивистская и экологическая рациональность в экономической теории // Экономический вестник ЭКОВЕСТ : Научный журнал / Институт приватизации и менеджмента. – Минск, 2006. – Вып. 5, № 4. – С. 536-617. – ISSN 1815-1345
627720
  Князева Е.Н. Конструктивистская эпистемология // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 11. – С. 88-103. – ISSN 0235-1188
627721
  Дмитриев Г.Д. Конструктивистский дискурс в теории содержания образования в США // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 3. – С. 90-99. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
627722
  Данцелян Н.В. Конструктивистский подход и современная зпистемология // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 4. – С. 15-20. – ISSN 2073-9702
627723
  Пєтухов А.П. Конструктивізація як симптом міждисциплінарності // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 43-44
627724
  Воєвська К. Конструктивізм // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Редакція журн. "Дніпро". – Київ, 2014. – № 4. – С. 124-127. – ISSN 0130-321Х
627725
  Колотило В.В. Конструктивізм ідеології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 27-28. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
627726
  Пєтухов А.П. Конструктивізм: самодостатність поза ідеологією // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 213-214
627727
  Кузик П. Конструктивістська концепція А. Вендта: від критики "міжнародної анархії" до ідеї невідворотності світової держави // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 98-103. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 32). – ISSN 2078-4333
627728
  Комар О. Конструктивістська парадигма освіти // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. освіти Акад. пед. наук України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Україн. акад. політ. наук ; голов. ред. Андрущенко В.П. – Київ, 2006. – № 2 (4). – С. 36-45
627729
  Спасенко Н.М. Конструктивістське переосмислення кантової ідеї морального суб"єкта в теорії справедливості Джона Ролза // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 159-162. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається проблема рецепції критичної філософії Канта в політичній філософії Дж. Ролза. This article is about problem of reception of Kant"s critical theory in political philosophy by J. Rawls.
627730
  Ведмедєв М.М. Конструктивістський дискурс в науці і культурні ресурси пізнання // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 11-13
627731
  Галушко О.С. Конструктивістський підхід у прогнозуванні соціальних процесів // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти Нац. акад. наук України, Лабораторія постнекласичних методологій ; редкол.: В.В. Кізіма, Т.Д. Суходуб, С.В. Таранов [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 32. – C. 193-199. – ISSN 2077-8309
627732
  Куницька І. Конструктивістський роман в українській і російській літературі 1920-х років : проблема жанрової ідентифікації // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 68-72. – (Серія : Філологічні науки ; № 3 (252) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
627733
  Рижко В.А. Конструктивістські методи побудови логіко-математичного знання та їх гносеологічний зміст // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1973. – Вип. 31
627734
  Дзюба Т. Конструктивістські підходи як стратегія дослідження національної ідентичності у публіцистичному дискурсі // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 10. – С. 3-8. – Бібліогр.: Літ.: С. 7-8; 14 назв. – ISSN 2078-1911


  У статті проаналізовано можливості застосування теорії конструктивізму під час розгляду ідентичності в публіцистичному наративі: соціальні комунікації як чинник національної ідентифікації. В статье исследуются возможности применения ...
627735
  Сінченко О. Конструктивістські принципи літературної теорія Валеріана Поліщука // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 58-62. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4532-7(Вип. 15)
627736
  Шебеліст С. Конструктивістсько-кубістичний Кобзар // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 18 липня (№ 123)


  У 1920-х роках скульптор Іван Кавалерідзе створив у Полтаві унікальний монумент Тарасові Шевченку.
627737
  Ковальчук І.П. Конструктивна географія лісів і лісового господарства Волинської області : монографія / І.П. Ковальчук, В.Г. Юровчик ; Каб. міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Волин. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Київ : Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2010. – 204, [1] с. : іл., табл., картосхеми. – Бібліогр.: с. 189-199. – ISBN 978-617-607-038-2


  В пр.№1707630 напис: Олійнику Я.Б. від автора з найкращими побажаннями. 2012 р. Підпис.
627738
  Петлін В.М. Конструктивна географія як фундаментальна складова сучасної природничої науки // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 3 (60) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 9-13. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0868-6939
627739
  Шищенко П.Г. Конструктивна географія: діяльнісний вимір, науковий і освітній зміст / П.Г. Шищенко, Н.В. Муніч // Педагогічна і психологічна науки в Україні / Академія педагогічних наук України ; [ред. рада. : Кремень В.Г., Мадзігон В.М., Савченко О.Я. та ін. ]. – Київ : Педагогічна думка, 2007. – Т. 2 : Дидактика, методика, інформаційні технології / [редкол. тому : Бібік Н.М. та ін.]. – С. 244-255. – ISBN 978-966-644-059-7
627740
  Рудько Г.І. Конструктивна геоекологія: наукові основи та практичне втілення = Constructive geoecology: Scientific Fundamentals and Practical Use / Г.І. Рудько, О.М. Адаменко. – Київ : Маклаут, 2008. – 320с. : іл. – ISBN 978-966-96939-4-8
627741
  Діордіца І.В. Конструктивна дилема практики розгляду адміністративних спорів і судовий прецедент: необхідність співіснування // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 225-230. – ISSN 1563-3349
627742
  Мошкола М.І. Конструктивна діяльність національної еліти щодо збереження культурно-творчого потенціалу українського суспільства: кінець XXI - початок XXI столфіття // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 2. – С. 126-131
627743
  Калько А.Д. Конструктивна класифікація ділянок надр за глибиною земної кори. Стан і перспективи // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 197-201 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв.
627744
  Чаплінський Є.О. Конструктивна критика класичної ліберальної концепції демократії в елітарній демократії Йозефа Шумпетера // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 86-88
627745
  Зарицька І.В. Конструктивна опозиція в демократичному суспільстві, її параметри та функції // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 62. – С. 153-163
627746
  Олійник Я.Б. Конструктивна регіональна політика: суспульно-географічний аспект / Я.Б. Олійник, М.Д. Пістун, Г.В. Балабанов // Український географічний журнал. – №1
627747
  Гусєва Н.Ю. Конструктивна роль ідеології у розвитку держави й суспільства // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 123-124
627748
  Власенко Ф.П. Конструктивна роль ідеології у формуванні особистості / Ф.П. Власенко, Ю.В. Сєрова // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 161-162
627749
  Стріха М.В. Конструктивна співпраця МОН України і НАН України як запорука ефективності реформування наукової сфери // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 5. – C. 32-34. – ISSN 1027-3239
627750
  Олексієнко С.Б. Конструктивна та деструктивна функція міжособистісних конфліктів / С.Б. Олексієнко, А.В. Андріеті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 120-123. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуті та проаналізовані питання щодо функціональної ролі міжособистісних конфліктів. Ключові слова: конфлікт, конструктивна функція міжособистісних конфліктів, деструктивна функція міжособистісних конфліктів. In the article the issues of ...
627751
  Сизоненко В. Конструктивна функція світової кризи та можливості відновлення інноваційного розвитку країни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 40-43. – (Економіка ; Вип. 124/125). – ISSN 1728-3817


  Систематизовано причини втрати Україною конкурентних переваг. Обгрунтовано потенційні можливості відновлення конкурентоспроможності національної економіки за рахунок активізації інноваційно-інвестиційної діяльності, посилення впливу ...
627752
  Сабощук А.П. Конструктивная активность и образность мышления / А.П. Сабощук. – Кишинев, 1978. – 68с.
627753
  Богорад Д.И. Конструктивная география района = Основы районной планировки / Д.И. Богорад. – Маріуполь : Мысль, 1965. – 408с.
627754
  Широков В.М. Конструктивная география рек: основы преобразования и природопользования. / В.М. Широков. – Минск, 1985. – 189с.
627755
  Герман А.Л. Конструктивная деятельность грызунов. : Автореф... Канд.биол.наук: 097 / Герман А.Л.; МГУ. – М, 1971. – 22л.
627756
  Шумилов А.Н. Конструктивная и аналитическая теория преобразований Лагерра в неевклидовых плоскостях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 006 / Шумилов А.Н. ; Ярослав. гос. пед. ин-т им. К.Д. Ушинского. – Ярославль, 1969. – 10 с. – Бібліогр.:с.10
627757
  Ладыгина-Котс Конструктивная и орудийная деятельность высших обезьян. / Ладыгина-Котс. – М., 1959. – 400с.
627758
  Янков М. Конструктивная критика и рациональное управление / М. Янков. – М., 1987. – 580с.
627759
  Новиков П.С. Конструктивная математическая логика с точки зрения классической / П.С. Новиков. – Москва, 1977. – 328 с.
627760
  Фрацкевич Генрих Конструктивная ортотропия круговых цилиндрических оболочек, подкрепленных шпангоутами на конечном расстоянии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Фрацкевич Генрих; МГУ. НИИ механики МГУ. – М., 1962. – 6л.
627761
  Крейшман К.К. Конструктивная противогнилостная защита деревянных элементов в строительстве зданий. : Автореф... канд. архит.наук: / Крейшман К.К.; Глав. управ. высш. образования. Латв. гос. ун-тет.. – Рига, 1953. – 20л.
627762
   Конструктивная психология. – Красноярск, 1990. – 176с.
627763
  Исраилова Р. Конструктивная роль общенаучных принципов в биологическом познании // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1981. – Вып. 51
627764
  Салин Ю.С. Конструктивная стратиграфия / Ю.С. Салин. – Москва : Наука, 1979. – 173с.
627765
  Курбатов Конструктивная теория аппроксимации в гамильтоновом формализме статистической механики : Автореф... д-ра физ-матюнаук: 01.04.02 / Курбатов А. М; Матем.ин-т им. В, А. Стеклова АН СССР. – М., 1979. – л.
627766
  Фан Динь Зиеу. Конструктивная теория локально выпуклых линейных топологических пространств. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Фан Динь Зиеу.; МГУ. – М., 1965. – 4л.
627767
   Конструктивная теория поля : пер. с англ. / сб. статей. – Москва : Мир, 1977. – 268 с.
627768
  Натансон И.П. Конструктивная теория функций / И.П. Натансон. – Москва ; Ленинград, 1949. – 688 с.
627769
  Скворцов П.Г. Конструктивная теория функций / П.Г. Скворцов, М.Г. Скворцова. – Нальчик, 1983. – 69 с.
627770
   Конструктивная теория функций и теория отображений. – Киев, 1981. – 151 с.
627771
   Конструктивная теория функций и функциональный анализ. – Казань
Вып. 2. – 1979. – 126 с.
627772
   Конструктивная теория функций и функциональный анализ. – Казань, 1981. – 127 с.
627773
  Смирнов В.И. Конструктивная теория функций комплексного переменного / В.И. Смирнов, Н.А. Лебедев. – Москва ; Ленинград, 1964. – 438 с.
627774
  Мадрахимов Х. Конструктивная характеристика некоторых классов бесконечно дифференцируемых функций : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Мадрахимов Х.; Киев.гос. пед. ин-т. – К., 1965. – 12л.
627775
  Адаменко О. Конструктивная экология / Олег Адаменко. – Saarbrucken : LAP Lambert Academic Publishing, 2014. – 122, [2] c. : ил., табл., карты. – Библиогр.: с. 117-122. – ISBN 978-3-659-57908-0


  У пр.№1695139 напис: Бібліотеці Київського національного університету ім. Т. Шевченка від автора. Олег підпис 24.10.2017
627776
  Петлін В.М. Конструктивне ландшафтознавство / Валерій Петлін; МОНУ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2006. – 358с.
627777
  Павленко Л. Конструктивне удосконалення бандури як головний чинник формування концертного репертуару // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Волосатих О.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 42. – С. 304-319


  "...Розглянуто конструктивне удосконалення бандури як чинника формування концертного репертуару і становлення академічного бандурного виконавства. Висвітлено роль кобзарів-концертантів, які, відійшовши від кобзарської традиції, виконували нові музичні ...
627778
  Мельник Ю.П. Конструктивний інваріант гіпотаксису у когнітивно-функціональній площині // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2012. – Вип. 10. – С. 220-228. – ISBN 978-966-2668-24-7
627779
  Хоружий Г. Конструктивний підхід у навчанні: з досвіду діяльності центрів компетентностей у європейських університетах / Г. Хоружий, Л. Хоружа // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2017. – № 8 (157). – С. 57-67. – ISSN 1682-2366
627780
  Топалова С.О. Конструктивний політичний міф як ключовий засіб протидії симуляції // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1111. – С. 106-113. – (Серія "Питання політології" ; вип. 26). – ISSN 2220-8089
627781
   Конструктивні методи дослідження диференціальних рівнянь. – К., 1993. – 184с.
627782
  Виграненко І.Г. Конструктивні ознаки юридичної особи у теорії цивільного права // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 8. – С. 30-41
627783
  Шнайдер А. Конструктивні особливості об"єктів об"ємно-просторового текстилю // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : [збірник наукових праць] / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 190-197. – (Серія: Мистецтвознавство ; № 1, вип. 36). – ISSN 2411-3271


  "У статті розглянуто види конструктивного вирішення об’ємно-просторових текстильних арт- та дизайн-об’єктів. На основі проведеного дослідження встановлено наявність трьох основних видів кострукцій вказаних об’єктів та їх підвиди, які застосовують для ...
627784
   Конструктивні особливості сучасних бронемашин із колісною формулою 4х4 / О. Шаповалов, Д. Колесник, О. Журахов, Г. Болотов // Технічні науки та технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Казимир В.В. – Чернігів, 2016. – № 3 (5). – С. 85-95. – ISSN 2411-5363
627785
   Конструктивні особливості сучасних фільтрувальних протиaерозольних півмасок / С.І. Чеберячко, Є.В. Столбченко, Ю.І. Чеберячко, В.О. Гуща // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; члени редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 132. – С. 211-219. – ISSN 1607-4556
627786
  Шах Б. Конструктивні та деструктивні комунікативні стратегії журналістів у німецькомовному політичному інтерв"ю // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 4. – С. 287-292


  У статті розглядаються основні комунікативні стратегії, які використовують журналісти в інтерв"ю з політиками, та здійснюється їх класифікація на дві групи -конструктивні та деструктивні.
627787
  Вілкова Олена Юріївна Конструктивні та деструктивні функції гендерних стереотипів : Дис. ... канд. соціолог. наук: 22.00.04 / Вілкова О.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 232л. – Бібліогр.: л.220-232
627788
  Вілкова Олена Юріївна Конструктивні та деструктивні функції гендерних стереотипів : Автореф. дис. ... канд. соціолог. наук: 22.00.04 / Вілкова О.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 18с. – Бібліогр.: 5 назв
627789
  Бутівщенко С.В. Конструктивність взаємозв"язку стратегічного планування, економічних умов та розвитку вищої освіти // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки ,молоді та спорту України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2012. – Вип. 71. – С. 3-8


  У статті визначна роль стратегічного планування у реалізації завдань інноваційного розвитку вищої освіти. Здійснено аналіз систем планування та управління професійною освітою у Німеччині та США. Визначено взаємозв"язок стратегічного планування та ...
627790
  Колотило В.В. Конструктивність функцій ідеології у процесі суспільних змін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 77-82. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто особливості конструктивної дії функцій ідеології в процесі суспільних перетворень. Висвітлено домінування технологічного аспекту в сучасному ідеологічному процесі. The article studies the features of the constructive action of the ...
627791
  Нємець Л.М. Конструктивно- та соціально-географічні особливості природокористування: проблеми та можливості їх вирішення // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1070. – С. 14-24. – (Серія "Екологія" ; вип. 9). – ISSN 1992-4259
627792
  Писарев Д.Н. Конструктивно-географические аспекты геологических исследований Д.Н. Соболева // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1128. – С. 119-122. – (Серія "Геологія - географія - екологія" ; вип. 41). – ISSN 0153-1826


  В статье кратко изложены основные конструктивно-географические идеи научного творчества Д.Н. Соболева, поданы интерпретации из книг "Земля и жизнь". Также оценен вклад Д.Н. Соболева в развитие современной науки. У статті коротко викладено основні ...
627793
   Конструктивно-географические основы рационального природопользования в Украинской ССР : Киевское Приднепровье. – Киев : Наукова думка, 1988. – 176с.
627794
   Конструктивно-географические основы рационального природопользования в Украинской ССР : Теоретические и методические исследования. – Киев : Наукова думка, 1990. – 196с.
627795
  Полянський С. Конструктивно-географічна оцінка стану гідроморфних меліорованих грунтів Волинської області // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 192-200 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 36)). – ISSN 2311-3383
627796
  Уліганець С.І. Конструктивно-географічний аналіз ландшафтно-рекреаційних систем (на прикладі Закарпатської області) : Дис. ... канд. географ. наук. Спец.: 11.00.11 - конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів / Уліганець С.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 202л. + Додатки: л. 166-202. – Бібліогр.: л. 150-165
627797
  Уліганець С.І. Конструктивно-географічний аналіз ландшафтно-рекреаційних систем (на прикладі Закарпатської області) : Автореф. дис. ... канд. географічних наук: 11.00.11 / Уліганець С.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
627798
  Калько А.Д. Конструктивно-географічний аналіз мінерально-сировинної безпеки України : монографія / Калько Андрій Дмитрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Рівне : Волинські обереги, 2011. – 327, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 308-327. – ISBN 978-966-416-255-2
627799
  Шевчук О.В. Конструктивно-географічний аналіз рекреаційних спелестокарстових комплексів (на прикладі печери "Кристальна-Кривченська" Тернопільської обл.) : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Шевчук Олексій В"ячеславович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
627800
  Шевчук О.В. Конструктивно-географічний аналіз рекреаційних спелестокарстових комплексів (на прикладі печери "Кристальна-Кривченська" Тернопільської обл.) : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Шевчук Олексій В"ячеславович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 268 л. – Додатки: л. 199-268. – Бібліогр.: л. 184-198
627801
  Гродзинська О.Ю. Конструктивно-географічний аналіз сприйняття ландшафтів і регіонів України : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Гродзинська О.Ю. – Київ, 2009. – 246 л. + Додатки: л. 219-246. – Бібліогр.: Бібіліогр.: л. 206-218
627802
  Гродзинська О.Ю. Конструктивно-географічний аналіз сприйняття ландшафтів і регіонів України : автореф. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Гродзинська О.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
627803
  Гарбар В. Конструктивно-географічні аспекти використання антропогенних водних об"єктів НПП "Подільські Товтри" в рекреаційній діяльності / В. Гарбар, І. Любинська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 208-213 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 34)). – ISSN 2311-3383
627804
  Дезірон О.В. Конструктивно-географічні аспекти удосконалення управління водними ресурсами // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 763-771. – Бібліогр.: 25. – ISBN 966-521-129-3
627805
  Сивий М.Я. Конструктивно-географічні засади дослідження мінерально-сировинних ресурсів регіону // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2005. – № 1. – С. 38-46 : Мал. – Бібліогр. 17 назв. – ISSN 1561-4980
627806
  Тимофійчук Н.М. Конструктивно-географічні засади дослідження природокористування у межах гірських територій // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 322-327. – Бібліогр.: 8 назв.
627807
  Гавриленко О.П. Конструктивно-географічні засади екологізації паливно-енергетичного комплексу України / О.П. Гавриленко, В.М. Гавриленко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 27. – С. 224-232 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв.
627808
  Бричук М.С. Конструктивно-географічні засади екологічного управління у великому місті (на прикладі м. Києва) : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Бричук Марія Степанівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 212 л. – Додатки: л. 200-212. – Бібліогр.: л. 186-199
627809
  Бричук М.С. Конструктивно-географічні засади екологічного управління у великому місті (на прикладі м. Києва) : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Бричук Марія Степанівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
627810
  Дем"янчук І.П. Конструктивно-географічні засади медико-географічних досліджень Тернопільської області : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Дем"янчук Ілона Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 258 арк. – Додатки: арк. 218-258. – Бібліогр.: арк. 184-217
627811
  Дем"янчук І.П. Конструктивно-географічні засади медико-географічних досліджень Тернопільської області : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Дем"янчук Ілона Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
627812
  Патиченко О.М. Конструктивно-географічні засади нормативної грошової оцінки земель населених пунктів з використанням геоінформаційних технологій : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Патиченко Оксана Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 260 арк. – Додатки: арк. 210-260. – Бібліогр.: арк. 185-209
627813
  Худоба В. Конструктивно-географічні засади оптимізації функціонування регіонального ландшафтного парку "Зарваницький" // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 241-250 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 36)). – ISSN 2311-3383
627814
  Зеркаль М.В. Конструктивно-географічні засади планування територіальної організації берегових зон в межах міст : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Зеркаль Марина Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 165 л. – Додатки: л. 148-165. – Бібліогр.: л. 129-147
627815
  Зеркаль М.В. Конструктивно-географічні засади планування територіальної організації берегових зон в межах міст : автореф. дис. ...канд. геогр. наук : 11.00.11 / Зеркаль Марина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
627816
  Удовиченко В.В. Конструктивно-географічні засади регіонального ландшафтного планування: теорія, методологія, практика (на прикладі лівобережної полісько-лісостепової частини території України) : автореф. дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.11 / Удовиченко Вікторія Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 40 с. – Бібліогр.: 70 назв
627817
  Удовиченко В.В. Конструктивно-географічні засади регіонального ландшафтного планування: теорія, методологія, практика (на прикладі Лівобережної полісько-лісостепової частини території України) : дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.11 ; 106 / Удовиченко Вікторія Віталіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2017. – 563 арк. – Додатки: арк. 514-563. – Бібліогр.: арк. 9-17, 462-513 та в додатках: арк. 552-557
627818
  Приходько М.М. Конструктивно-географічні засади системи управління екологічною безпекою природних і антропогенних геосистем : геоекологія // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 1(73). – С. 56-62. – Бібліогр.: 36 назв. – ISSN 1561-4980
627819
  Дмитрук О.Ю. Конструктивно-географічні основи регіонального урбаністичного природокористування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 16-19 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Географія ; Вип. 47)


  Розглянуто основні теоретико-методологічні питання конструктивно-географічних досліджень регіонального урбаністичного природокористування в контексті екологічної парадигми.
627820
  Шуліка Б.О. Конструктивно-географічні основи розвитку виноградарства у Північно-Східному лісостеповому краї України // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 22. – С. 137-141. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2075-1893
627821
  Гілета Л.А. Конструктивно-географічні основи територіального планування: стан і проблеми // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 3 (79). – С. 34-37. – ISSN 0868-6939


  Розглянуто необхідність здійснення територіального планування на конструктивно-географічних основах. Проаналізовано вимоги до організації територіального планування на основі праць сучасних вчених географів у даній сфері. Визначено поле майбутнього ...
627822
  Калько А.Д. Конструктивно-географічні особливості поняття "національна безпека" // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Олійник Я.Б. ; редкол.: Шищенко П.Г., Іщук С.І., Яценко Б.П. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 16. – C. 267-273


  Стаття є логічним продовженням низки публікацій, присвячених алізу видів національної безпеки з точки зору географічної науки. Наведені і обгрунтовані категорійні визначення поняття "національна безпека держави", складовою якої є мінерально-сировинна ...
627823
  Калько А.Д. Конструктивно-географічні параметри опробування і розробки родовищ бурштину // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 30. – С. 157-168 : рис. – Бібліогр.: 9 назв.
627824
  Гілета Л.А. Конструктивно-географічні підходи до організації міського середовища // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 2 (82). – С. 41-44. – ISSN 0868-6939


  Розглянуто міське середовище, яке характеризується поєднанням геосистем різного походження (антропогенних, антропогенно-модифікованих і природних). Проаналізовано генеральний план міста, який створюють органи місцевого самоврядування для організації ...
627825
   Конструктивно-географічні та комплексні ландшафтознавчі здобутки О.М.Маринича / В.Т. Гриневецький, В.М. Пащенко, Л.Ю. Сорокіна, Л.М. Шевченко // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 7-14. – Бібліогр. 35 назв. – ISSN 1561-4980
627826
  Іщенко О.М. Конструктивно-деструктивний вимір соціального конфлікту // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2017. – № 1 (8). – С. 52-55


  З"ясовано, що, оскільки природа соціальних суперечностей цивілізаційно означена, то вони здатні виявлятися у непередбачуваних формах існування, серед яких особливе місце посідає соціальний конфлікт. Останній як закономірне і логічне явище будь-якої ...
627827
  Положенцева М.М. Конструктивно-проектувальний компонент діяльності викладача в умовах впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у ВНЗ // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 143. – С. 267-273. – (Педагогіка. Психологія. Філософія)
627828
  Тусупов М.Т. Конструктивно-сжимаемая модель слоистого горного массива : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 023 / Тусупов М.Т.; АН КазССР. Объедин. учен. совет Отд-ния физ.-мат. наук. – Алма-Ата, 1971. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
627829
  Олексієнко А.В. Конструктивно-синтаксичні особливості детермінативних речень у сучасній англійській мові // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 55-57. – (Державне управління ; № 2 (38)). – ISSN 1813-3401
627830
  Вайнорене І.П. Конструктивно-стилістичні особливості жанру записок мандрівника (на матеріалі статей англомовного видання "High Life") / І.П. Вайнорене, О.Ю. Титаренко // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 11. – С. 403-407. – ISSN 2311-0821
627831
  Бондаренко О.Е. Конструктивно-технологические основы проектирования микросборок / О.Е. Бондаренко, Л.М. Федотов. – Москва, 1988. – 134 с.
627832
  Глушеченко Э.Н. Конструктивно-технологические особенности микрополосковых направленных фильтров бегущей волны // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 33-37


  Розглянута можливість конструктивної реалізації НВЧ напрямлених фільтрів бігучої хвилі в мікросмужковому виконанні. Наведені їх основні переваги та недоліки
627833
  Цвицинский И.В. Конструктивное исследование однопараметрических групп преобразований / И.В. Цвицинский. – Кишинев, 1977. – 82с.
627834
   Конструктивное описание групп с заданными свойствами подгрупп. – К, 1980. – 141с.
627835
  Мамедов Гилал Алиф оглы Конструктивное описание постранств следов дифференцируемых функций мнгих переменных : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.01 / Мамедов Гилал Алиф оглы; АН СССР, Матем. ин-т им. В.А.Стеклова. – Москва, 1986. – 19 с.
627836
  Панов М.И. Конструктивность и интуиция - две составляющие методологии интуиционизма // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1988. – Вып. 66 : Философские проблемы физики, кибернетики, математики
627837
  Лифшиц В.А. Конструктивные аналоги теоремы Гаделя о полноте. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 007 / Лифшиц В.А.; АН СССР. – Л, 1969. – 7л.
627838
  Степин В.С. Конструктивные и прогностические функции философии // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 1. – С.5-10. – ISSN 0042-8744
627839
  Гальперин М.И. Конструктивные и эксплуатационные особенности гидротурбинного оборудования Волжских ГЭС имени В.И.Ленина и имени XXII съезда КПСС / М.И. Гальперин, Е.П. Штерн. – М, 1968. – 96с.
627840
  Бойчук А.А. Конструктивные методы анализа краевых задач / А.А. Бойчук. – Киев : Наукова думка, 1990. – 96 с.
627841
  Гребеников Е.А. Конструктивные методы анализа нелинейных систем / Е.А. Гребеников, Ю.А. Рябов. – М., 1979. – 431с.
627842
  Флейшман Б.С. Конструктивные методы оптимального кодирования для каналов с шумами / Б.С. Флейшман. – М, 1963. – 224с.
627843
  Габасов Р.Ф. Конструктивные методы оптимизации / Р.Ф. Габасов. – Минск
Ч. 1. – 1984. – 214 с.
627844
  Габасов Р.Ф. Конструктивные методы оптимизации / Р.Ф. Габасов. – Минск
Ч. 2. – 1984. – 207 с.
627845
  Габасов Р.Ф. Конструктивные методы оптимизации / Р.Ф. Габасов. – Минск
Ч. 3. – 1986. – 223 с.
627846
   Конструктивные методы оптимизации / Габасов Р. – Минск : Университетское
Ч. 4. – 1987. – 223 с.
627847
  Шурыгин В.А. Конструктивные множества с равенством и их отображения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Шурыгин В.А.; АН СССР. Матем. ин-т. Лен. отд. – Л., 1968. – 14л.
627848
  Мостовский А.А. Конструктивные множетсва и их приложения / А.А. Мостовский. – М, 1973. – 256с.
627849
  Кравчунас М.Б. Конструктивные особенности и структура жилых домов в Амстердаиме XVI-XVII веков // Вопросы гуманитарных наук / Изд-во "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 6 (56). – С. 204-210. – ISSN 1684-2618
627850
  Соломарская Е.А. Конструктивные особенности французской разговорной речи : Автореф. дис... канд. филол. наук: 664 / Соломарская Е.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1971. – 23с.
627851
  Джапаридзе И.С. Конструктивные отображения проективных преобразований пространства / И.С. Джапаридзе. – Тбилиси, 1964. – 128с.
627852
   Конструктивные полиномиальные алгоритмы решения индивидуальных задач класса Р. – К., 1993. – 126с.
627853
  Шумихин В.Г. Конструктивные признаки длящегося преступления // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный университет. – Пермь, 2010. – Вып. 2 (8). – С. 207-210. – (Юридические науки ; Вып. 2 (8)). – ISSN 1995-4190


  Анализируется зависимость между типом правопонимания и подходом к исследованию форм и источников права. Делается вывод о том, что различия между нормативным и социологическим типом правопонимания носят принци- пиальный характер лишь в оценке ...
627854
  Емельянова Е. Конструктивные способы выхода из кризиса // Антикризисный менеджмент : научно-практическое издание / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2009. – № 6. – С. 2-4
627855
  Драгалин А.Г. Конструктивные трансфинитные числа и обоснование принципа конструктивного подбора : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Драгалин А.Г.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Мех.-мат. фак. – М., 1968. – 4л. – Бібліогр.:с.4
627856
  Гиндин Э.Л. Конструктивные узлы осветительных установок / Э.Л. Гиндин, В.М. Кузнецов. – Ленинград, 1979. – 136 с.
627857
  Мельников Н.П. Конструктивные формы и методы расчёта ядерных реакторов / Н.П. Мельников. – Изд 2-е, перераб и доп. – М., 1972. – 560с.
627858
  Мельников Н.П. Конструктивные формы и методы расчётов ядерных реакторов / Н.П. Мельников. – Изд 3-е, перераб и доп. – М., 1985. – 560с.
627859
  Жог В.И. Конструктивные функции математики в ускорении научно-технического прогресса / В.И. Жог, А.Е. Коломейцев // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1988. – Вып. 66 : Философские проблемы физики, кибернетики, математики
627860
  Вишняков М.В. Конструктивные характеристики компактов функций, определяемых гипоэллептическими операторами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 002 / Вишняков М.В.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1968. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
627861
  Титов В.К. Конструктивныен описания некоторых классов графов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.09 / Титов В.К. ; МИЭМ. – Москва, 1975. – 17 с. – Бібліогр.: с. 16-17
627862
  Почепцов Г.Г. Конструктивный анализ структуры предложения / Г.Г. Почепцов. – К, 1971. – 191с.
627863
  Почепцов Г.Г. Конструктивный анализ структуры предложения. (На матер. англ. яз.) : Автореф... доктор филолог.наук: 660 / Почепцов Г.Г.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 40л.
627864
  Маркина Л.С. Конструктивный анализ четырехчленного диалогического единства. (На материале соврем. англ. яз.) : лекция / Л.С. Маркина. – Л., 1973. – 39с.
627865
  Чичкина Светлана Конструктивный диалог: практики и преподаватели : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 5. – С. 24-25 : Фото
627866
  Дмитриев Г.Д. Конструктивный дискурс в теории содержания образования в США // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 3. – С. 90-99. – ISSN 0869-561Х
627867
  Нікітіна Т.Є. Конструктна валідність як унітарний концепт // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 66-72. – ISBN 978-966-651-760-2


  Валідність - одна з ключових характеристик якості соціологічного вимірювання. У найзагальнішому виді валідність - це міра того, наскільки ми вимірюємо те, що заплановано виміряти, Існує багато робіт, присвячених поняттю валідність, але різні дослідники ...
627868
  Губарев В.С. Конструктор / В.С. Губарев. – М, 1977. – 112с.
627869
  Козлов П.Я. Конструктор / П.Я. Козлов. – М, 1989. – 188с.
627870
  Леонов Сергей Конструктор Lego // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 7 (2838). – С. 36 : фото
627871
  Пістоленко І. Конструктор авіаційної, ракетної та космічної техніки академік В.М. Челомей і Україна // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / НТУУ "КПІ" ; Державний політехнічний музей. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 52-58. – ISSN 2079-2999


  Стаття присвячена українському періоду в житті та діяльності В.М. Челомея. Володимир Челомей - конструктор і керівник розробок авіаційної, ракетної та космічної техніки. Його праці присвячені проблемам конструкції і динаміки машин, теорії коливань, ...
627872
   Конструктор боевых машин. – Л., 1988. – 382с.
627873
  Бахарев В.В. Конструктор В. А. Дегтярев / В.В. Бахарев, И.И. Кириллов. – М, 1979. – 192с.
627874
  Тищенко Марат Конструктор винтокрылых машин // Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 5. – С. 50-59. – ISSN 0869-7078


  Про генерального конструктора, док. тех. н. Михайла Леонтьєвича Міля (1909-1970), рад. конструктора вертолітів
627875
  Перелигіна Л.С. Конструктор гвинтокрила І.І. Сікорський: витоки покликання // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 66-75
627876
  Мартынчук Н.Н. Конструктор Грабин. / Н.Н. Мартынчук. – Краснодар, 1985. – 223с.
627877
  Прохоров А.Ф. Конструктор и ЭВМ / А.Ф. Прохоров. – М., 1987. – 272с.
627878
  Барташев Л.В. Конструктор и экономика / Л.В. Барташев. – М., 1977. – 223с.
627879
  Ільченко М.Ю. Конструктор і організатор приладобудування Віктор Бузанов // Наука Національного технічного університету України КПІ-2014 в дзеркалі преси / М. Згуровський, М. Ільченко, М. Стріха, В. Локтєв, І. та ін. Астрелін. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – С. 275-283. – ISBN 978-966-622-690-0
627880
  Романов А.П. Конструктор космических кораблей / А.П. Романов. – М., 1969. – 160с.
627881
  Романов А.П. Конструктор космических кораблей / А.П. Романов. – М., 1971. – 160с.
627882
  Романов А.П. Конструктор космических кораблей / А.П. Романов. – 3-е изд. – Москва : Политиздат, 1972. – 146с.
627883
  Романов А.П. Конструктор космических кораблей / А.П. Романов. – М., 1972. – 159с.
627884
  Романов А.П. Конструктор космических кораблей / А.П. Романов. – 4-е изд., доп. – Москва : Политиздат, 1976. – 190 с.
627885
  Романов А.П. Конструктор космических кораблей / А.П. Романов. – М., 1981. – 255с.
627886
  Романов А.П. Конструктор космических кораблей / А.П. Романов. – М., 1981. – 190с.
627887
  Романов А.П. Конструктор космичних кораблів / А.П. Романов. – Київ : Політвидав, 1972. – 146с.
627888
  Асташенков П.Т. Конструктор легендарных ИЛов. / П.Т. Асташенков. – Москва : Политиздат, 1972. – 120с.
627889
  Колодиева С.В. Конструктор мечты : Юбилей С.П.Королева // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2007. – № 1 (23). – С. 244-249
627890
  Листровой В.Д. Конструктор Морозов / В.Д. Листровой, К.М. Слободин. – Москва, 1983. – 80 с.
627891
  Листровой В.Д. Конструктор Морозов / В.Д. Листровой, К.М. Слободин. – К, 1986. – 103с.
627892
  Запорожець М. Конструктор перших зорельотів // Український календар. – Варшава, 1969. – 1969. – С. 252-254
627893
  Абрамовская К. Конструктор Победы // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО "Корреспондент". – Киев, 2014. – № 30 ( 620). – С. 45-49. – ISSN 2305-3364


  Об изобретателе танка Т-34 харьковчанине Михаиле Кошкине.
627894
  Нагаев Г.Д. Конструктор Токарев / Г.Д. Нагаев. – Москва, 1953. – 208 с.
627895
   Конструктори зручностей і надійності // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 23-30 вересня (№ 38/39). – С. 7


  Факультет технологій, сервісу та моди є одним з провідних в Київському національному університеті технологій та дизайну.
627896
  Хорафас Д. Конструкторские базы данных / Д. Хорафас, С. Легг. – Москва : Машиностроение, 1990. – 224с. – ISBN 5-217-00976-4;0-408-02280-9
627897
   Конструкторско-технологические основы проектирования полосковых микросхем. – Москва, 1987. – 270 с.
627898
  Завальская Р.М. Конструкторско-технологические особенности печатных узлов ЭВМ на интегральных схемах. / Р.М. Завальская. – К., 1975. – 19с.
627899
  Медведев В.А. Конструкторско-технологические проблемы радиоэелктроники / В.А. Медведев. – Москва, 1976. – 64 с.
627900
  Денисенко М.І. Конструкторсько-технологічні методи підвищення надійності кормоприготувальних машин : Автореф... канд. техн.наук: 05.20.03 / Денисенко М. І.; Мін. с. г. і прод. України, Укр. держ. агр. ун-т. – К., 1994. – 20л.
627901
  Эльштейн П. Конструктору моделей ракет / П. Эльштейн. – М, 1978. – 320с.
627902
  Павлов Н.В. Конструкторы / Н.В. Павлов. – Барнаул, 1958. – 315с.
627903
  Арлазоров М.С. Конструкторы / М.С. Арлазоров. – Москва, 1975. – 280с.
627904
  Павлов Н.В. Конструкторы / Н.В. Павлов. – Барнаул, 1978. – 416с.
627905
  Романов А.П. Конструкторы : С.П. Королев, М.К. Янгель, В.П. Глушко / А.П. Романов. – Москва : Политиздат, 1989. – 365 с. – ISBN 5-250-00431-8
627906
  Вишняков В.А. Конструкторы / В.А. Вишняков. – Москва, 1989. – 255с.
627907
  Баев А.А. Конструкторы живого / А.А. Баев, О.М. Кузнецов. – Москва : Советская Россия, 1982. – 72с. – (Наука-народу)
627908
  Стволинский Ю.М. Конструкторы подводных кораблей. / Ю.М. Стволинский. – Л., 1984. – 254с.
627909
  Маулер Ф.И. Конструкции shall/will + инфинитив в современном английском языке. (Нефутуральные значения) : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Маулер Ф.И.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1968. – 18л.
627910
   Конструкции в алгебре и логике. – Тверь, 1990. – 132с.
627911
   Конструкции газотурбинных установок. – Ленинград, 1962. – 100с.
627912
   Конструкции и архитектурная форма в русском зодчестве 19 начала 20 вв.. – Москва, 1977. – 175 с.
627913
   Конструкции и методы расчёта водо-водяных энергетических реакторов. – М., 1987. – 230с.
627914
   Конструкции и методы расчёта крупнопанельных зданий. – Москва, 1967. – 119 с.
627915
  Хорнби А.С. Конструкции и обороты современного английского языка / А.С. Хорнби. – М, 1958. – 335с.
627916
  Хорнби А.С. Конструкции и обороты современного английского языка / А.С. Хорнби. – изд. 2-е. – М, 1960. – 335с.
627917
   Конструкции и принципы работы фотоэлектрических преобразователей солнечной энергии / Н.Н. Чернышов, А.Ю. Панченко, В.М. Писаренко, М.А. Алкхавалдех, К.Т. Умяров // Радіофізика та електроніка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова ; голов. ред. Яковенко В.М. ; редкол.: Безрук В.М., Білецький М.М., Ганапольський Є.М. [та ін.]. – Харків, 2018. – Т. 23, № 1. – С. 82-88. – ISSN 1028-821Х


  "В работе проводится анализ структур современных фотоэлектрических преобразователей солнечной энергии. Решение экологических проблем при возрастающем энергопотреблении и ограниченности традиционных земных ресурсов делает актуальными задачи ...
627918
   Конструкции и расчёты осушительно-увлажнительных систем. – Минск, 1980. – 220 с.
627919
  Уманцев Р.Б. Конструкции и ремонт короткозамкнутых обмоток роторов крупных двигателей. / Р.Б. Уманцев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1976. – 78с.
627920
  Ермолаев Ю.П. Конструкции и технология микросхем (ГИС и БГИС) / Ю.П. Ермолаев, М.Ф. Пономарев, Ю.Г. Крюков. – Москва : Советское радио, 1980. – 256 с.
627921
   Конструкции и форма в советской архитектуре. – Москва, 1980. – 263 с.
627922
   Конструкции корпусов и тепловые свойства полупроводниковых приборов. – Москва, 1972. – 120 с.
627923
  Павел Е.В. Конструкции косвенно-вопросительного характера во французском и молдавском языках / Е.В. Павел. – Кишинев, 1982. – 128с.
627924
  Нечаев И.А. Конструкции на логических элементах цифровых микросхем / И.А. Нечаев. – Москва, 1992. – 120 с.
627925
  Фромберг Э.М. Конструкции на элементах цифровой техники / Э.М. Фромберг. – Москва : Радио и связь, 1991. – 159 с.
627926
   Конструкции опор и проводов линий электропередачи переменного тока сверхвысокого напряжения 1961-1963. – М., 1964. – 71с.
627927
  Штофель М.А. Конструкции полезащитных лесных полос в районах, подвергающихся пыльным бурям (на прим. колхозов Запорож. обл.) : Автореф... канд. с.-х.наук: / Штофель М.А.; Укр. с.-х. академия. – К., 1972. – 16л.
627928
  Гинзбург Е.С. Конструкции полисемии в русском языке / Е.С. Гинзбург. – М., 1985. – 223с.
627929
  Фигнер А.И. Конструкции приемно-усилительных и выпрямительных электронных ламп / А.И. Фигнер. – М., 1964. – 24с.
627930
  Дамбуева П.П. Конструкции реципрока в монгольских языках // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2009. – № 2 (32). – С. 36-42. – Библиогр.: Лит.: с. 41-42; 23 п. – ISSN 1562-1391
627931
  Рябенко В.В. Конструкции с lassen в немецком, let в английском и их русские и белорусские аналоги : Автореф... канд. филол.наук: / Рябенко В. В.; Минск. гос. пед. ин-т ин. яз. – Минск, 1972. – 30л.
627932
  Сайкиев Х.М. Конструкции с винительным падежом в современном русском литературном языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Сайкиев Х.М. – Москва, 1950. – 16 с.
627933
  Никитина Е.Н. Конструкции с именительным и творительным предикативным в русском языке (к проблеме взаимодействия грамматических категорий) // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2011. – № 6 ноябрь - декабрь. – С. 3 -28. – Библиогр.: Лит.: С. 26-28. – ISSN 0373-658Х
627934
  Карамзина Т.И. Конструкции с компрессированном предложным определением в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Карамзина Т. И.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1983. – 21л.
627935
  Кавецкая Р.К. Конструкции с нестрадательным (действительным) причастием в современном русском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Кавецкая Р.К. – Москва, 1952. – 15 с.
627936
  Дмитриев А.Н. Конструкции с обратным порядком слов в современном английском литературном языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Дмитриев А.Н.; 1-й Моск.гос.пед.ин-т.иностр.яз. – М, 1964. – 21л.
627937
  Собинникова В.И. Конструкции с однородными членами, лексическим тождеством и параллелизмом в народных говорах. / В.И. Собинникова. – Воронеж, 1969. – 104с.
627938
  Собинникова В.И. Конструкции с однородными членами, лексическим тождеством и параллелизмом в народных говорах. / В.И. Собинникова. – Воронеж, 1969. – 104с.
627939
  Абдулрагимов Э.Г. Конструкции с переходными глаголами в разносистемых языках. : дис... канд. филол. наук: 10.02.19 / Абдулрагимов Эльмар Гаджиага оглы ; Азерб. пед. ин-т иностр. языков. – Баку, 1981. – 197л.
627940
  Чеснокова Л.Д. Конструкции с предикативным определлением и структура предложения в современном русском литературном языке / Л.Д. Чеснокова. – Ч.1. – Ростов на Дону, 1972. – 136с.
627941
  Климонов В.Д. Конструкции с причастиями на -ny, -ty в современном польском литературном языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Климонов В.Д. ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1962. – 15 с.
627942
  Аветисян С.Ю. Конструкции с союзом "чтобы" и соотносительные с ними бессоюзные конструкции в современном русском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Аветисян С.Ю. ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1966. – 24 с.
627943
  Шульженко М.Н. Конструкции самолетов / М.Н. Шульженко. – 2-е, доп и испр. – М., 1953. – 548с.
627944
   Конструкции СВЧ устройств и экранов / А.М. Чернушенко, Н.Е. Меланченко, Л.Г. Малорацкий, Б.В. Петров; Чернушенко А.М. – Москва : Радио и связь, 1983. – 400 с.
627945
   Конструкции советских и чехословацких радиолюбителей. – Москва
Кн. 1. – 1978. – 383 с.
627946
   Конструкции советских и чехословацких радиолюбителей. – Москва
Кн. 1. – 1979. – 383 с.
627947
   Конструкции советских и чехословацких радиолюбителей. – Москва
Кн. 2. – 1981. – 192 с.
627948
   Конструкции советских и чехословацких радиолюбителей. – Москва
Кн. 3. – 1987. – 144 с.
627949
  Мезенин С.М. Конструкции современного английского языка, имеющие значение сравнения : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Мезенин С.М.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1969. – 19л.
627950
   Конструкции топологических колец и модулей. – Кишинёв, 1988. – 172с.
627951
   Конструкционная прочность чугуна с шаровидным графитом. – М., 1957. – 160с.
627952
   Конструкционные и жаропрочные материалы для новой техники. – К., 1978. – 340с.
627953
   Конструкционные материалы. – М.
1. – 1963. – 416с.
627954
   Конструкционные материалы. – М.
2. – 1964. – 408с.
627955
   Конструкционные материалы. – М.
3. – 1965. – 528с.
627956
   Конструкционные материалы АЭС. – М., 1984. – 280с.
627957
   Конструкционные материалы АЭС на диссоцирующем теплоносителе N2O4. – Минск, 1976. – 136с.
627958
  Баландин Ю.Ф. Конструкционные материалы для основного оборудования АЭС с натриевым теплоносителем / Ю.Ф. Баландин. – М, 1974. – 96с.
627959
   Конструкционные материалы для реакторов термоядерного синтеза. – М., 1983. – 214с.
627960
   Конструкционные материалы для реакторов термоядерного синтеза. – М., 1988. – 231с.
627961
   Конструкционные материалы натриевых контуров. – М., 1974. – 173с.
627962
   Конструкционные материалы ядерных реакторов. – Москва
1. – 1972. – 239 с.
627963
   Конструкционные материалы ядерных реакторов. – Москва
2. – 1977. – 256 с.
627964
   Конструкционные полимеры. – М.
1,2. – 1972. – 322, 306с.
627965
   Конструкционные полимеры. – М.
2. – 1972. – 306с.
627966
  Начинков А.Д. Конструкционные приборостроительные сплавы и сплавы со специальными свойствами / А.Д. Начинков. – Л., 1966. – 68с.
627967
   Конструкционные свойства пластмасс. – М., 1967. – 464с.
627968
  Романов Ф.И. Конструкционные системы микро- и персональных ЭВМ / Ф.И. Романов, В.А. Шахнов. – М., 1991. – 271с.
627969
  Романов Ф.И. Конструкционные системы микро-ЭВМ / Ф.И. Романов, В.А. Шахнов. – М., 1983. – 120с.
627970
  Приданцев М.В. Конструкционные стали / М.В. Приданцев. – М, 1980. – 288с.
627971
   Конструкционные углеграфитовые материалы. – М., 1964. – 352с.
627972
  Бородыня А.С. Конструкция / А.С. Бородыня. – М., 1990. – 235с.
627973
  Ноженко П.Н. Конструкция sein с причастием II от переходных глаголов в грамматической системе немецкого языка. : Автореф... канд. филолог.наук: / Ноженко П.Н.; 1-й Москов. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1964. – 17л.
627974
  Кузьмин Г.А. Конструкция авиацонных двигателей / Г.А. Кузьмин. – М, 1962. – 443с.
627975
  Воронина Маргарита Михайловна Конструкция асаbar de + инфинитив в языке испанских литературных памятников XII-XX веков. (К вопросу о нефлективной морфологии) : Автореф... канд. филол.наук: 10.664 / Воронина Маргарита Михайловна; Киев. гос. пед. ин-т иностр. яз. – К., 1973. – 20л.
627976
   Конструкция и отработка РДТТ. – Москва, 1980. – 231 с.
627977
   Конструкция и проектирование жидкостных ракетных двигателей. – М, 1989. – 424с.
627978
   Конструкция и проектирование космических летательных аппаратов. – М, 1986. – 344с.
627979
  Чулков В.С. Конструкция и прочность самолетов / В.С. Чулков, В.С. Медведев, 1955. – 280с.
627980
  Алферов В.В. Конструкция и расчет автоматического оружия / В.В. Алферов. – Москва, 1977. – 248с.
627981
  Жирицкий Г.С. Конструкция и рачет на прочность деталей паровых турбин / Г.С. Жирицкий, . – Изд. 2-е, переработ. и доп. – М., 1960. – 312с.
627982
  Кокоткин В.И. Конструкция и ремонт суммирующей десятиклавишной машины / В.И. Кокоткин. – 2-е изд. – Москва, 1958. – 191с.
627983
   Конструкция и ремонт счётно-перфорационных машин. – М.
1. – 1963. – 168с.
627984
  Зельдич Э.А. Конструкция и техническое обслуживание машин "Ромайор" / Э.А. Зельдич. – Москва, 1976. – 144 с.
627985
  Кокоткин В.И. Конструкция и техническое обслуживание суммирующих десятиклавишных машин моделей СДВ-107 и СДК-133 / В.И. Кокоткин. – 4-е изд. – М, 1972. – 136с.
627986
  Кокоткин В.И. Конструкция и техническое обслуживание суммирующих машин "аскота" классов 312 и 117 / В.И. Кокоткин, А.И. Подсыпанин. – 2-е изд. – М, 1975. – 136с.
627987
  Новиков А.Г. Конструкция и техническое обслуживание фактурных машин : модели ФМЕ/3 и 6 / А.Г. Новиков ; ЦСУ СССР. – Москва : Статистика, 1964. – 343 с.
627988
  Амброзяк А. Конструкция и технология полупроводниковых фотоэлектрических приборов / А. Амброзяк. – Москва : Советское радио, 1970. – 392с.
627989
   Конструкция и технология сооружения комбинированных систем крепи капитальных выработок / А.В. Солодянкин, С.Н. Гапеев, М.А. Выгодин, С.А. Воронин, В.Г. Снигур, С.В. Мкртчян // Уголь Украины : ежемесячный научно-технический, производственный и экономический журнал / М-во энергетики и угольной пром-сти Украины, Союз горных специалистов Украины ; ГП "Ин-т "УКРНИИПРОЕКТ" ; глав. ред. Радченко В.В. – Киев, 2017. – № 4 (724). – С. 26-30. – ISSN 0041-5804
627990
  Бойко И.А. Конструкция косы, сенокошение и этнокультурная адаптация украинцев Карпат (кон. XIX - нач. XXI в.) // Этнографическое обозрение / Рос. акад. наук, Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. – Москва, 2014. – № 3, май -- июнь. – С. 177-185. – ISSN 0869-5415
627991
   Конструкция летательных аппаратов. – Изд. 2-е. – М., 1963. – 710с.
627992
  Эшби У.Р. Конструкция мозга / У.Р. Эшби. – М., 1962. – 398с.
627993
  Эшби У.Р. Конструкция мозга / У.Р. Эшби. – М., 1964. – 411с.
627994
  Оленев С.Н. Конструкция мозга / С.Н. Оленев. – Л., 1987. – 208с.
627995
  Звягинцева В.П. Конструкция с субъектным инфинитивом и ее синтаксический синоним в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Звягинцева В.П.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1971. – 23л.
627996
  Черемных П.А. Конструкция стелларатора С-I и его экспериментальные характеристики. : Автореф... канд. техн.наук: / Черемных П.А.; Москов. инж.-физ. ин-т. – М., 1967. – 11л.
627997
  Мороховская Э.Я. Конструкция типа it is/was he who а английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Мороховская Э.Я.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1966. – 27л.
627998
   Конструкция управляемых баллистических ракет. – М., 1969. – 444с.
627999
  Мымрин М.П. Конструкция, применение, программирование и ремонт ПЭВМ / М.П. Мымрин. – М., 1990. – 297с.
628000
  Бобров А.Г. Конструкция, техническое обслуживание и эксплуатация ЭКВМ "ЗОЕМТРОН-220" / А.Г. Бобров, И.И. Биглер. – Москва : Статистика, 1972. – 215 с.
<< На початок(–10)621622623624625626627628629630(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,