Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)621622623624625626627628629630(+10)В кінець >>
629001
  Якубин А.Л. "Космическое измерение" в сочинском эскизе политики памяти РФ // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 179-181
629002
  Тарковська-Гасанова "Космічний злет" кінорежисера Тарковського розпочався в Каневі / записала Надія Кир"ян // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 11-17 травня (№ 19). – С. 13
629003
   "Космічний класичний" [Електронний ресурс. Відеозапис] : ФТФ 1951 - 2011. – [Б. м.] : [б. в.]. – 1 DVD+R. – 60-річчю фізико-технічного факультету ДНУ ім. О. Гончара присвячується. - Назва з етикетки контейнеру
629004
  Прокопенко М. "Космонавти відпочиватимуть на ядрах комет..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 18 жовтня (№ 187). – С. 7


  На 80-му році життя помер Клим Іванович Чурюмов, астроном зі світовим ім"ям і дитячий письменник.
629005
   "Космополітъ": стильно и удобно // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 1. – С. 10-11 : фото. – ISSN 1998-8044
629006
  Крушевская Наталья "Космос" открывает звездную летопись : Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 7. – С. 12 : Фото
629007
  Кандель П. "Косовская битва": арьергардные бои // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2013. – № 9. – С. 25-32. – ISSN 0131-2227
629008
  Шапошніков "Косовський прецедент" як фактор дестабілізації міжнародної проблеми невизнаних держав / Шапошніков, О // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 190-192
629009
  Антипович К. "Костка Наперський" // Костка Наперський : історична повість з XVII віку / В. Оркан. – Харків ; Київ : Книгоспілка, 1930. – С. 3-12. – (Бібліотека історичної повісті і роману)
629010
  Пасько І. "Костомарівська" наука і шевченківська поезія на тлі доби // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 18-21. – (Українознавство ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджується поступ у переосмисленні історичного співіснування і творчої співдії двох яскравих постатей XIX ст. - Миколи Костомарова і Тараса Шевченка. The evolution of transcontamination of historical coexistence and creative сoaction of ...
629011
  Варікос Васос [Костас Варналіс. Костас Каріотакіс / Варікос Васос. – Афіни : Плетрон, 1978. – 193 с. – Видання грецькою мовою
629012
  Дімарас К.Т. [Костіс Паламас, його творчий шлях : філологічні студії / К.Т. Дімарас; За ред.Г.П.Саввідіс. – Вид. 3-е. – Афіни : Нефели, 1989. – 167 с. – ([Література та критика / за ред. Г.П. Саввідіс ; Nо. 2[). – ISBN 960-211-049-Х
629013
   [Костянтин Воблий. Кінець ХІХ ст.] // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції. 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2001. – Кн. 2 : Університет св. Володимира за доби Української Центральної Ради та Гетьманату Павла Скоропадського. – С. 643 : фото. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0; 966-95679-7-1 (Кн. 2)
629014
   [Костянтин Воблий] // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 42. – ISBN 966-7060-92-6
629015
  Кононенко М.П. [Костянтин Григорович Воблий] / М.П. Кононенко, Г.С. Сазоненко // Українські вчені - натуралісти, математики, лікарі, педагоги : посібник-довідник / М.П. Кононенко, Г.С. Сазоненко. – 2-ге вид., допов. – Київ : Український центр духовної культури, 2001. – С. 205. – (Сучасна освіта України). – ISBN 966-628-018-3
629016
  Кайкова Елена Космически просто: "Ехать!" : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 38 : Фото
629017
   Космические аппараты. – М., 1975. – 200с.
629018
   Космические аппараты. – М., 1983. – 319с.
629019
   Космические аппараты и искусственные спутники. – М., 1961. – 112с.
629020
  Перов В.Д. Космические аппараты исследую Луну / В.Д. Перов, Ю.И. Стахеев. – Москва, 1979. – 64 с.
629021
  Агалаков В.С. Космические аппараты исследуют природные ресурсы / В.С. Агалаков, А.Ш. Сире. – Москва : Знание, 1976. – 50 с. – (Новое в жизни, науке, технике / О-во "Знание" ; № 4 ; Науки о Земле)
629022
  Аллен Д. Космические биосферы / Д. Аллен, М. Нельсон. – Москва : Прогрес, 1991. – 128с. : ил. – Парал. тит. арк. англ. мовою
629023
  Борзенко С.А. Космические богатыри / С.А. Борзенко, Н.Н. Денисов. – М., 1964. – 48с.
629024
  Горбацкий В.Г. Космические взрывы / В.Г. Горбацкий. – М., 1967. – 190с.
629025
  Горбацкий В.Г. Космические взрывы / В.Г. Горбацкий. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1972. – 208с.
629026
  Горбацкий В.Г. Космические взрывы / В.Г. Горбацкий. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1979. – 203с.
629027
  Владимирский Б.М. Космические воздействия и эволюция биосферы / Б.М. Владимирский, Л.Д. Кисловский. – Москва : Знание, 1986. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Космонавтика, астрономия ; № 1)
629028
  Кузнецов А.Д. Космические воздействия на атмосферу / А.Д. Кузнецов, В.Ф. Логинов. – Ленинград : ЛПИ, 1984. – 160 с.
629029
  Шир Луна Космические горы // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – сентябрь, № 120. – С. 88-89 : фото
629030
  Леонов А. Космические дали / А. Леонов, А. Соколов. – Москва, 1972. – 36 с.
629031
  Дмитриев А.С. Космические двигатели будущего / А.С. Дмитриев, Кошелев, в.А. – М., 1982. – 64с.
629032
   Космические двигатели: состояние и перспективы. – М., 1988. – 454с.
629033
  Рохлин Александр Космические дожди : Алтай. Байконур. С.Плоске // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 12. – С. 66-80. – ISSN 1029-5828
629034
  Бычков В.Н. и др. Космические жидкостно-ракетные двигатели / В.Н. и др. Бычков. – М, 1976. – 64с.
629035
  Савченко Г.Я. Космические информационные технологии и их применение для техногенно-экологического мониторинга и решения хозяйственных задач / Г.Я. Савченко, В.И. Волошин, Е.И. Бушуев // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 1. – С. 44-50 : Рис., табл. – ISSN 1726-5428
629036
  Келдыш М.В. Космические исследования / М.В. Келдыш, М.Я. Маров. – М, 1981. – 191с.
629037
   Космические исследования. – СПб., 1991. – 200с.
629038
   Космические исследования. – Москва
Т. 33, № 1. – 1995
629039
   Космические исследования. – Москва
Т. 33, № 2. – 1995
629040
   Космические исследования. – Москва
Т. 33, № 3. – 1995
629041
   Космические исследования. – Москва
Т. 33, № 4. – 1995
629042
   Космические исследования. – Москва
Т. 33, № 5. – 1995
629043
   Космические исследования. – Москва
Т. 33, № 6. – 1995
629044
   Космические исследования. – Москва
Т. 34, № 2. – 1996
629045
   Космические исследования. – Москва
Т. 34, № 3. – 1996
629046
   Космические исследования. – Москва
Т. 34, № 4. – 1996
629047
   Космические исследования. – Москва
Т. 34, № 5. – 1996
629048
   Космические исследования. – Москва
Т. 34, № 6. – 1996
629049
   Космические исследования. – Москва
Т. 34, № 1. – 1996
629050
   Космические исследования. – Москва
Т. 35, № 1. – 1997
629051
   Космические исследования. – Москва
Т. 35, № 2. – 1997
629052
   Космические исследования. – Москва
Т. 35, № 3. – 1997
629053
   Космические исследования. – Москва
Т. 35, № 4. – 1997
629054
   Космические исследования. – Москва
Т. 35, № 5. – 1997
629055
   Космические исследования. – Москва
Т. 35, № 6. – 1997
629056
   Космические исследования. – Москва
Т. 44, № 2. – 2006
629057
   Космические исследования. – Москва
Т. 44, № 3. – 2006
629058
   Космические исследования. – Москва
Т. 44, № 5. – 2006
629059
   Космические исследования. – Москва
Т. 44, № 6. – 2006
629060
   Космические исследования. – Москва
Т. 44, № 4. – 2006
629061
   Космические исследования. – Москва
Т. 44, № 1. – 2006
629062
   Космические исследования. – Москва
Т. 45, № 1. – 2007
629063
   Космические исследования. – Москва
Т. 45, № 2. – 2007
629064
   Космические исследования. – Москва
Т. 45, № 5. – 2007
629065
   Космические исследования. – Москва
Т. 45, № 6. – 2007
629066
   Космические исследования. – Москва
Т. 45, № 3. – 2007
629067
   Космические исследования. – Москва
Т. 45, № 4. – 2007
629068
   Космические исследования. – Москва
Т. 46, № 1. – 2008
629069
   Космические исследования. – Москва
Т. 46, № 2. – 2008
629070
   Космические исследования. – Москва
Т. 46, № 3. – 2008
629071
   Космические исследования. – Москва
Т. 46, № 6. – 2008
629072
   Космические исследования. – Москва
Т. 46, № 5. – 2008
629073
   Космические исследования. – Москва
Т. 46, № 4. – 2008
629074
   Космические исследования. – Москва
Т. 47, № 1. – 2009
629075
   Космические исследования. – Москва
Т. 47, № 2. – 2009
629076
   Космические исследования. – Москва
Т. 47, № 3. – 2009
629077
   Космические исследования. – Москва
Т. 47, № 6. – 2009
629078
   Космические исследования. – Москва
Т. 47, № 4. – 2009
629079
   Космические исследования. – Москва
Т. 47, № 5. – 2009
629080
   Космические исследования. – Москва
Т. 48, № 1. – 2010
629081
   Космические исследования. – Москва
Т. 48, № 2. – 2010
629082
   Космические исследования. – Москва
Т. 48, № 3. – 2010
629083
   Космические исследования. – Москва
Т. 48, № 4. – 2010
629084
   Космические исследования. – Москва
Т. 48, № 6. – 2010
629085
   Космические исследования. – Москва
Т. 48, № 5. – 2010
629086
   Космические исследования. – Москва
Т. 49, № 1. – 2011
629087
   Космические исследования. – Москва
Т. 49, № 2. – 2011
629088
   Космические исследования. – Москва
Т. 49, № 3. – 2011
629089
   Космические исследования. – Москва
Т. 49, № 4. – 2011
629090
   Космические исследования. – Москва
Т. 49, № 5. – 2011
629091
   Космические исследования. – Москва
Т. 49, № 6. – 2011
629092
   Космические исследования. – Москва
Т. 50, № 1. – 2012
629093
   Космические исследования. – Москва
Т. 50, № 2. – 2012
629094
   Космические исследования. – Москва
Т. 50, № 3. – 2012
629095
   Космические исследования. – Москва
Т. 50, № 4. – 2012
629096
   Космические исследования. – Москва
Т. 50, № 5. – 2012
629097
   Космические исследования. – Москва
Т. 50, № 6. – 2012
629098
   Космические исследования. – Москва
Т. 51, № 1. – 2013
629099
   Космические исследования. – Москва
Т. 51, № 2. – 2013
629100
   Космические исследования. – Москва
Т. 51, № 3. – 2013
629101
   Космические исследования. – Москва
Т. 51, № 4. – 2013
629102
   Космические исследования. – Москва
Т. 51, № 5. – 2013
629103
   Космические исследования. – Москва
Т. 51, № 6. – 2013
629104
   Космические исследования. – Москва
Т. 52, № 1. – 2014
629105
   Космические исследования. – Москва
Т. 52, № 2. – 2014
629106
   Космические исследования. – Москва
Т. 52, № 3. – 2014
629107
   Космические исследования. – Москва
Т. 52, № 4. – 2014
629108
   Космические исследования. – Москва
Т. 52, № 5. – 2014
629109
   Космические исследования. – Москва
Т. 52, № 6. – 2014
629110
   Космические исследования. – Москва
Т. 53, № 1. – 2015
629111
   Космические исследования. – Москва
Т. 53, № 2. – 2015
629112
   Космические исследования. – Москва
Т. 53, № 3. – 2015
629113
   Космические исследования. – Москва
Т. 53, № 4. – 2015
629114
   Космические исследования. – Москва
Т. 53, № 6. – 2015
629115
   Космические исследования. – Москва
Т. 53, № 5. – 2015
629116
   Космические исследования. – Москва
Т. 54, № 1. – 2016
629117
   Космические исследования. – Москва
Т. 54, № 2. – 2016
629118
   Космические исследования. – Москва
Т. 54, № 3. – 2016
629119
  Коврижкин С.В. Космические исследования в Японии / С.В. Коврижкин. – М., 1979. – 159с.
629120
   Космические исследования геологических объектов литосферы. – Ташкент, 1988. – 160с.
629121
   Космические исследования и охрана окружающей среды. – К., 1986. – 14с.
629122
  Базурин Р.Г. Космические исследования и развитие науки / Р.Г. Базурин. – Москва, 1965. – 47с.
629123
   Космические исследования природных комплексов Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск, 1983. – 176 с.
629124
  Райченко Л.В. Космические источники ионизации земной атмосферы (обзор) / Л.В. Райченко, Г.В. Мельник // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2017. – Т. 39, № 3. – С.40-63 : рис. – Библиогр.: с. 55-63. – ISSN 0203-3100
629125
  Бобков В.Н. Космические корабли / В.Н. Бобков. – М, 1984. – 64с.
629126
  Рынин Н.А. Космические корабли. / Н.А. Рынин. – Л, 1928. – 81-160с.
629127
  Мысовский Л.В. Космические лучи / Л.В. Мысовский. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1929. – 131 с.
629128
  Жданов Г.Б. Космические лучи / Г.Б. Жданов. – Москва, 1952. – 24 с.
629129
  Жданов Г.Б. Космические лучи / Г.Б. Жданов. – Москва : Воениздат, 1954. – 36 с.
629130
  Добротин Н.А. Космические лучи / Н.А. Добротин. – Москва, 1954. – 320 с.
629131
  Добротин Н.А. Космические лучи / Н.А. Добротин. – Москва, 1963. – 127 с.
629132
  Росси Б. Космические лучи : пер. с англ. / Б. Росси. – Москва : Атомиздат, 1966. – 236 с.
629133
   Космические лучи. – М.
10. – 1969. – 208с.
629134
   Космические лучи : материалы 7 европ. симпозиума. – Ленинград : ФТИ, 1980. – 402 с.
629135
  Дорман Л.И. Космические лучи в магнитном поле Земли / Л.И. Дорман, В.С. Смирнов, М.И. Тясто. – Москва : Наука, 1971. – 399с.
629136
   Космические лучи в межпланетном пространстве и ионосфере Земли. – Алма-Ата : Наука, 1982. – 208 с.
629137
   Космические лучи и изотопная экология : сб. науч. трудов. – Ленинград : ФТИ, 1988. – 120 с.
629138
  Наумов Вадим Александрович Космические лучи и нейтрино низких энергий в атмосфере земли : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Наумов Вадим Александрович; АН СССР. Ин-т ядерных исследований. – М., 1988. – 15л.
629139
   Космические лучи и проблемы космофизики. – Новосибирск : СО АН СССР, 1965. – 295 с.
629140
   Космические лучи и солнечный ветер. – Новосибирск : Наука, 1981. – 224 с.
629141
  Кузьмин А.И. Космические лучи и солнечный ветер. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Кузьмин А.И.; Ин-т.ядерной физики. – Новосибирск, 1967. – 15л. – Бібліогр.:с.13-15
629142
   Космические лучи и элементарные частицы : Рекоменд. обзор лит-ры. – Москва, 1960. – 12 с.
629143
  Бондаренко В.М. Космические лучи исследуют недра / В.М. Бондаренко. – Москва : Атомиздат, 1967. – 106с.
629144
  Бондаренко В.М. Космические лучи исследуют недра / В.М. Бондаренко. – Москва : Атомиздат, 1967. – 106 с.
629145
  Любимов Г.П. Космические лучи малых энергий в межпланетной среде и солнечная активность. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.08 / Любимов Г.П.; МГУ. – М., 1979. – 27л.
629146
  Гинзбург В.Л. Космические лучи у Земли и во Вселенной / В.Л. Гинзбург. – Москва, 1961. – 48 с.
629147
  Гинзбург В.Л. Космические лучи у Земли и во Вселенной / В.Л. Гинзбург. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1967. – 96 с.
629148
  Дорман И.В. Космические лучи, ускорители и новые частицы / И.В. Дорман. – Москва : Наука, 1989. – 227с.
629149
  Дорман И.В. Космические лучи. Исторический очерк / И.В. Дорман. – Москва : Наука, 1981. – 192с.
629150
   Космические лучи. Каталог данных 1957-1974 : материалы Мирового центра данных Б. – Москва : АН СССР, 1976. – 48 с.
629151
  Паркер Е.Н. Космические магнитные поля, их образование и проявления : пер. с англ. / Е.Н. Паркер. – Москва : Мир
Ч. 1. – 1982. – 608 с.
629152
  Паркер Е.Н. Космические магнитные поля, их образование и проявления : пер. с англ. / Е.Н. Паркер. – Москва : Мир
Ч. 2. – 1982. – 480 с.
629153
   Космические мазеры : сб. статей / пер. с англ. – Москва : Мир, 1974. – 213 с.
629154
  Гейнцельман А. Космические мелодии / А. Гейнцельман. – Неаполь, 1951. – 268с.
629155
  Кац Я.Г. Космические методы в геологии / Я.Г. Кац. – Москва, 1976. – 248с.
629156
  Рябухин А.Г. Космические методы в геологии / А.Г. Рябухин. – М., 1988. – 145с.
629157
  Калинин Г.П. Космические методы в гидрологии / Г.П. Калинин, В Ю. Колосов Курилова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1977. – 183с.
629158
  Большаков А.А. Космические методы в океанологии / А.А. Большаков. – Москва : Знание, 1982. – 64 с. – (Новое в жизни, науке и технике / О-во "Знание" ; 6 ; Космонавтика, астрономия)
629159
  Книжников Ю.Ф. Космические методы географических исследования : (для физико-географов) / Ю.Ф. Книжников, В.И. Кравцова. – Москва : Московский университет, 1981. – 53с.
629160
  Виноградов Б.В. Космические методы землеведения / Б.В. Виноградов, К.Я. Кондратьев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1971. – 192с.
629161
   Космические методы изучения биосферы. – Москва : Наука, 1990. – 144 с. : табл. – ISBN 5-02-005865-3
629162
  Виноградов Б.В. Космические методы изучения природной среды / Б.В. Виноградов. – Москва : Мысль, 1976. – 285с.
629163
  Кравцова В.И. Космические методы изучения природной среды / В.И. Кравцова. – М., 1992. – 136с.
629164
   Космические методы изучения природной среды Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск, 1983. – 193с.
629165
  Делеур М.С. Космические методы изучения снежного покрова Земли / М.С. Делеур. – Ленинград, 1980. – 77 с.
629166
   Космические методы изучения среды. – М., 1990. – 143с.
629167
   Космические методы исследований природной среды. – Л., 1977. – 123с.
629168
  Герман М.А. Космические методы исследования в метеорологии : Учебник / М.А. Герман. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 351с.
629169
  Галахов В.Л. Космические методы исследования океана. / В.Л. Галахов. – Л., 1977. – 72с.
629170
  Галахов В.Л. Космические методы исследования океана. / В.Л. Галахов. – Л., 1979. – 88с.
629171
  Кравцова В.И. Космические методы картографирования : учеб. пособ. для студ., обуч. по направлению "География и картография", спец. "Картография" / В.И. Кравцова; под ред. Ю.Ф. Книжникова. – Москва : МГУ, 1995. – 240 с. – ISBN 5-211-03073-7
629172
  Афанасьев Игорь Космические мишени : арсенал / Афанасьев Игорь, Суворов Андрей, Новичков Алексей // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 4 (2835). – С. 114-118 : Фото


  Подорож А.П. Чехова на о. Сахалін та о. Цейлон
629173
  Губарев В.С. Космические мосты / В.С. Губарев. – М, 1976. – 208с.
629174
  Бугаев Э.В. Космические мюоны и нейтрино / Э.В. Бугаев, Ю.Д. Котов, И.Л. Розенталь. – Москва : Атомиздат, 1970. – 319 с.
629175
  Чернышев В.В. Космические обитаемые станции / В.В. Чернышев. – М., 1976. – 158с.
629176
  Коваль А.Д. Космические полеты / А.Д. Коваль. – Москва, 1971. – 48с.
629177
  Базыкин В.В. Космические полеты и их атеистическое значение / В.В. Базыкин, В.Н. Комаров. – М., 1959. – 30с.
629178
   Космические полеты на кораблях "Союз" : Биомедицинские исследования. – Москва : Наука, 1976. – 412с. – (Научные результаты исследований в космических полетах)
629179
  Гольдовский Д.Ю. Космические программы западноевпропейских стран / Д.Ю. Гольдовский. – М., 1978. – 64с.
629180
  Гольдовский Д.Ю. Космические программы западноевпропейских стран / Д.Ю. Гольдовский. – М., 1987. – 63с.
629181
  Базалук О.А. Космические путешествия - путешествующая психика : курс лекций / О.А. Базалук. – Киев : КНТ, 2012. – 423, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: c. 335-423, в конце лекций и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-373-698-3
629182
   Космические путешествия : наука, образование, практика : материалы Международной научно-практической конференции, 2 декабря 2010 года / [Киев. ун-т туризма, экономики и права и др. ; редкол.: В.К. Федорченко и др.]. – Киев, 2010. – 253, [1] с. : ил. – На рус. и укр. языках. – Библиогр. в конце ст.
629183
   Космические путешествия : [коллектив. монография] / [авт. тома: Базалук О.А., Березюк И.В., Буряк В.В. и др. ; под ред. О.А. Базалука] ; Междунар. филос.-космологическое о-во. – Харьков : МФКО ; ФЛП Коваленко. – ISBN 978-966-2079-43-2
Т. 2. – 2012. – 236, [2] с. : ил., табл. – Авт. указ. на с. 235-236. – Библиогр. в конце гл.
629184
  Горьков В.Л. Космические радиолинии / В.Л. Горьков. – Москва, 1986. – 63 с.
629185
  Копик Анатолий Космические радиолинии : Планетарий // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 10. – С. 26-34


  Подорож до Аляски, яку Росія 140 років тому продала за 7 мілліонів 200 тисяч доларів
629186
   Космические радиотехнические комплексы. – М., 1967. – 582с.
629187
  Владимирский Б.М. Космические ритмы в магнитосфере, ионосфере, в атмосфере, в среде обитания, в биосфере-ноосфере, в земной коре / Б.М. Владимирский, В.Я. Нарманский, Н.А. Темурьянц ; под ред. и с предисл. проф. С.Э. Шноля. – Симферополь : [б. и.], 1994. – 173 с. : ил., табл. – Загол. обл.: Космические ртимы. - Указ.: с. 168-173. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-7780-0708-6


  Дар Таврического национального университета им. В.И. Вернадского
629188
  Кауфман У. Космические рубежи теории относительности : пер. с англ. / У. Кауфман. – Москва : Мир, 1981. – 352 с.
629189
  Лебедев А.А. Космические системы наблюдения / А.А. Лебедев, О.П. Нестеренко. – М., 1991. – 221с.
629190
  Алексеев С.М. Космические скафандры вчера, сегодня, завтра / С.М. Алексеев. – Москва, 1987. – 63с.
629191
  Кравцова В.И. Космические снимки : методич. руководство / В.И. Кравцова, Е.К. Козлова, Ю.И. Фивенский; под ред. Ю.Ф. Книжникова. – Москва : Московский университет, 1985. – 128 с.
629192
   Космические снимки при изучении морфотектоники и геодинамики Сибирской платформы. – Л., 1990. – 159с.
629193
  Нариманов Е.А. Космические солнечные электростанции / Е.А. Нариманов. – М., 1991. – 63с.
629194
  Петров В.П. Космические станции погоды / В.П. Петров. – Москва : Наука, 1966. – 119с.
629195
  Михайлов В.П. Космические стартовые комплексы / В.П. Михайлов. – Москва : Знание, 1979. – 62 с. – (Новое в жизни, науке, технике / О-во "Знание" ; № 4 ; Космонавтика, астрономия)
629196
  Гонин Г.Б. Космические съемки Земли / Г.Б. Гонин. – Ленинград : Недра, 1989. – 255с.
629197
  Шилов Ю.А. Космические тайны курганов / Ю.А. Шилов. – Москва, 1990. – 267 с.
629198
   Космические траектории : пер. с англ. – Москва : Иностранная литература, 1963. – 243 с.
629199
   Космические траекторный змерения. – М., 1969. – 499с.
629200
  Холшевников К.В. Космические трассы / К.В. Холшевников. – Ленинград : Знание, 1990. – 31 с.
629201
  Бовин А.Е. Космические фантазии и земная реальность / А.Е. Бовин. – М, 1986. – 108с.
629202
  Гиндилис Л.М. Космические цивилизации (Проблемы контакта с внеземным разумом) / Л.М. Гиндилис. – Москва : Знание, 1973. – 64 с.
629203
  Лесков Л.В. Космические цивилизации: проблемы эволюции / Л.В. Лесков. – Москва : Знание, 1985. – 64 с.
629204
   Космические циклы и ритмы жизни. – Москва : Знание, 1981. – 62 с. – (Новое в жизни, науке, технике / О-во "Знание" ; № 8 ; Биология)
629205
  Ванке В.А. Космические энергосистемы. / В.А. Ванке. – Москва, 1990. – 144с.
629206
  Худяков С.А. Космические энергоустановки / С.А. Худяков. – М., 1984. – 64с.
629207
  Пеневин И.Г. Космические ядерные ракетные двигатели. / И.Г. Пеневин. – М, 1978. – 64с.
629208
  Борисов Максим Космический "фуникулер" : Планетарий // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 1. – С. 22-28 : Фото
629209
   Космический астрометрический эксперимент "Ломоносов" : сб. науч. трудов. – Москва : Издательство Московского университета, 1992. – 192 с.
629210
  Нусинов М.Д. Космический вакуум и надежность космической техники / М.Д. Нусинов. – Москва : Знание, 1986. – 64 с.
629211
  Бондаренко Н.А. Космический вальс / Н.А. Бондаренко. – Ташкент, 1979. – 174с.
629212
  Энгельн Хеннинг Космический взрыв - начало начал. Большой взрыв. Острова во времени / Энгельн Хеннинг, Харф Райнер, Вибе Дмитрий // GEO : ежемесячный журнал / ЗАО "Аксель Шпрингер Раша". – Москва, 2013. – № 11 (188), ноябрь. – С. 38-49 : фото. – ISSN 1029-5828
629213
  Маклаков В.В. Космический генотип античного мышления : порядок и хаос в античном космогенезисе и миросозерцании (часть ІІ) / В.В. Маклаков, А.Е. Коломейцев // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Издательство "Спутник +". – Москва, 2010. – № 3 (53). – С. 33-41. – ISSN 1680-2721
629214
   Космический госпиталь. – М., 1972. – 411с.
629215
   Космический госпиталь. – М., 1991. – 427с.
629216
  Макаренко А.Н. Космический источник энергии в недрах Земли и планет / А.Н. Макаренко. – Saarbrucken : LAP Lambert Academic Publishing, 2014. – 199 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 167-186. – ISBN 978-3-659-64215-9
629217
  Фельдман В. Космический корабль Украины в бурлящем океане проблем земных // 2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев, 2017. – 15-21 декабря (№ 50). – С. 3-4


  О сложных проблемах отечественной космонавтики, о позициях на мировом рынке и о главе Государственного космического агентства Украины Павле Дегтяренко.
629218
   Космический марафон. – М., 1970. – 240с.
629219
  Зубков Л.Б. Космический металл / Л.Б. Зубков. – М, 1987. – 127с.
629220
   Космический мониторинг биосферы. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Вып. 1. – 1985. – 139 с.
629221
  Кравцова В.И. Космический мониторинг формирования Новой дельты р.Терек / В.И. Кравцова, И.А. Проворова // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 2. – С. 36-44 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0016-7126
629222
   Космический мост. – М., 1967. – 7с.
629223
  Хайн Тиль Космический мусор. Трэш на орбите // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 6 (195), июнь. – С. 38-45 : фото. – ISSN 1029-5828
629224
  Эрике К. Космический полет / К. Эрике. – М
1. – 1963. – 586с.
629225
  Эрике К. Космический полет / К. Эрике. – М
2 ; ч1. – 1969. – 572с.
629226
  Эрике К. Космический полет / К. Эрике. – М
2 ; ч2. – 1969. – 572с.
629227
  Эрике К. Космический полет / К. Эрике. – М
2. – 1970. – 744с.
629228
  Поляхова Е.Н. Космический полет с солнечным парусом / Е.Н. Поляхова. – М., 1986. – 302с.
629229
   Космический проект "Ионосат-Микро" / [Андреевский С.Е. и др. ; под общ. ред. С.А. Засухи, О.П. Федорова ; науч. ред.: Л.Ф. Черногор ; редкол.: В.Е. Корепанов и др.] ; Нац. акад. наук Украины, Гос. косм. агентство Украины, Ин-т косм. исслед. – Киев : Академпериодика, 2013. – 213, [5] с., [10] л. ил. : ил., табл. – Авт. указ. на с. 212-213. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-966-360-228-8
629230
   Космический разум : проблемы и суждения / [Гиндилис Л.М. и др. ; редкол.: Л.М. Гиндилис (отв. ред.) и др.] ; Объед. науч. центр проблем космического мышления, Секция "Жизнь и разум во Вселенной". – Москва : Междунар. Центр Рерихов ; Мастер-Банк, 2008. – 358, [1] с. : ил., табл. – Авт. указ. на с. 356-358. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-5-86988-187-8
629231
  Первушин А. Космический рейс Германа Титова // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2011. – № 8. – С. 3-10. – ISSN 0028-1263
629232
  Гришин С.Д. Космический транспорт будущего / С.Д. Гришин, С.В. Чекалин. – М., 1983. – 64с.
629233
  Чичкина Светлана Космический туризм - последний рубеж для экстремалов : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 4. – С. 48-49 : Фото
629234
  Макаренко А.Н. Космический фактор "избыточного" тепловыделения в недрах Земли и планет. Статья 1. Космические ритмы в геологической летописи // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2011. – № 3. – С. 116-130 : рис. – Библиогр.: 52 назв. – ISSN 0367-4290
629235
  Макаренко А.Н. Космический фактор "избыточного" тепловыделения в недрах Земли и планет. Статья 2. Пространственно-временные закономерности распределения тепловыделяющих зон в недрах Земли // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2011. – № 4. – С. 83-96 : рис. – Библиогр.: 23 назв. – ISSN 0367-4290
629236
  Макаренко А.Н. Космический фактор "избыточного" тепловыделения в недрах Земли и планет. Статья 3. Общие для планет космические причины "избыточного" выделения тепла // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 2. – С. 104-115 : рис. – Библиогр.: 35 назв. – ISSN 0367-4290
629237
  Макаренко А.Н. Космический фактор "избыточного" тепловыделения в недрах Земли и планет. Статья 4. Предполагаемая природа теплопроизводящего фактора // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 3. – С. 117-126 : рис. – Библиогр.: 37 назв. – ISSN 0367-4290
629238
  Макаренко А.Н. Космический фактор "Избыточного" тепловыделения в недрах Земли и планет. Статья 5. Вероятные теплопроизводящие частицы // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2013. – № 4. – С. 85-101. – Библиогр.: 64 назв. – ISSN 0367-4290
629239
  Макаренко А.Н. Космический фактор "избыточного" тепловыделения в недрах Земли и планет. Статья 6. Варианты, альтернативные частицам темной материи // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2014. – № 1. – С. 116-128. – Библиогр.: с. 126-128. – ISSN 0367-4290
629240
  Лоумер К. Космический шуллер / К. Лоумер. – СПб., 1992. – 351с.
629241
  Бейлинсон Я.Л. Космический экслибрис : [к 25-летию первого полета человека в космос] / Я.Л. Бейлинсон. – Москва : Книга, 1986. – 374 с. : 135 ил. – Миниатюрное издание
629242
  Данилкин Н.П. Космическим инженерам 21 века / Н.П. Данилкин. – М, 1988. – 46с.
629243
   Космическое вещество : сб. науч. трудов. – Киев : Наукова думка, 1986. – 163 с.
629244
  Соботович Э.В. Космическое вещество в земной коре / Э.В. Соботович. – Москва : Атомиздат, 1976. – 159с.
629245
  Соботович Э.В. Космическое вещество в океанических осадках и ледниковых покровах / Э.В. Соботович, Г.Н. Бондаренко, Т.И. Коромысличенко. – Киев : Наукова думка, 1978. – 119с.
629246
   Космическое вещество и Земля. – Новосибирск : Наука, 1986. – 216с.
629247
   Космическое вещество на Земле : ( проблема Тунгусского метеорита). – Новосибирск : Наука, 1976. – 114с.
629248
   Космическое вещество на Земле : сб. науч. трудов / Соботович Э.В. – Киев : Наукова думка, 1982. – 167 с.
629249
   Космическое дистанционное зондирование атмосферного аэрозоля. – Л., 1983. – 216с.
629250
   Космическое законодательство стран мира = National space legislation of the world : темат. собрание (на рус. и англ. языках). – Киев : Атика. – ISBN 966-7714-71-3
Т. 1 : Общие вопросы космической деятельности. Государственное регулирование / [сост.: И.П. Андрушко, А.В. Беглый, С.А. Негода ; авт. вступ. ст.: Н.Р. Малышева и др. ; пер.: А.В. Кудрявченко и др.]. – 2001. – 445, [3] с. : табл. – Доп. тит. л. англ.
629251
   Космическое законодательство стран мира = National space legislation of the world : темат. собрание (на рус. и англ. языках). – Киев : Атика. – ISBN 966-8074-40-8
Т. 2 : Межгосударственная кооперация в сфере космической деятельности (СНГ, ЕС, СЕ, ЕКА) / [сост. И.П. Андрушко, Н.Д. Красилич, С.В. Кузнецова, С.А. Негода ; авт. вступ. ст.: И.П. Андрушко ; пер.: И.П. Андрушко и др.]. – 2002. – 429, [3] с. – Доп. тит. л. англ.
629252
   Космическое законодательство стран мира = National space legislation of the world : темат. собрание (на рус. и англ. языках) : [в 2 кн.]. – Киев : Атика. – ISBN 966-326-114-5
Т. 3, кн. 1 : Космос. Экология. Природные ресурсы Земли / [сост.: И.П. Андрушко, Н.Д. Красилич, С.В. Кузнецова ; пер.: К.Р. Калюжный, А.С. Полторацкий, О.Б. Чеботарев]. – 2005. – 519, [9] с. – Доп. тит. л. англ.
629253
   Космическое законодательство стран мира = National space legislation of the world : темат. собрание (на рус. и англ. языках) : в 2 кн. – Киев : Атика. – ISBN 966-326-222-2
Т. 3, кн. 2 : Космос. Экология. Природные ресурсы Земли / [сост.: И.П. Андрушко, Н.Д. Красилич, С.В. Кузнецова ; пер.: Н.А. Иваницкая и др.]. – 2006. – 724, [4] с. – Доп. тит. л. англ.
629254
   Космическое законодательство стран мира = National space legislation of the world : темат. собрание (на рус. и англ. языках). – Киев : Атика. – ISBN 966-326-226-5
Т. 4 : Европейская космическая политика / [сост.: И.П. Андрушко, Н.Д. Красилич, С.В. Кузнецова ; пер.: К.Р. Калюжный, А.С. Полторацкий, О.С. Стельмах]. – 2006. – 285, [3] с. – Текст рус., англ. - Доп. тит. л. англ.
629255
   Космическое законодательство стран мира = National space legislation of the world : темат. собрание (на рус. и англ. языках) / Нац. косм. агентство Украины ; Нац. акад. наук Украины, Междунар. центр косм. права при Ин-те государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины ; [отв. ред.: Малышева Н.Р., Шемшученко Ю.С.]. – Киев : Атика. – ISBN 978-966-326-423-3
Т. 5 : Дистанционное зондирование Земли / [сост.: И.П. Андрушко, Н.Р. Малышева, С.В. Кузнецова ; пер.: В.П. Непийвода, О.С. Стельмах, Н.Р. Малышева]. – 2010. – 264 с. – Доп. тит. л. англ.
629256
  Гольдин Л.И. Космическое и земное / Л.И. Гольдин. – Москва : Знание, 1989. – 63 с.
629257
  Блэкетт С П.М. Космическое излучение / С П.М. Блэкетт. – Харьков : НТИУ, 1935. – 64 с.
629258
  Дорман Л.И. Космическое излучение в верхней атмосфере / Л.И. Дорман, И.Д. Козин. – Москва : Наука, 1983. – 151с.
629259
   Космическое излучение высокой энергии : сб. науч. трудов. – Ленинград : ФТИ, 1989. – 200 с.
629260
   Космическое излучение предельно высокой энергии. – Новосибирск : Наука, 1991. – 51 с.
629261
  Христиансен Г.Б. Космическое излучение сверхвысокой энергии / Г.Б. Христиансен, Г.В. Куликов, Ю.А. Фомин. – Москва : Атомиздат, 1975. – 256с.
629262
  Кравцова В.И. Космическое картографирование : учеб. пособ. / В.И. Кравцова; под ред. К.А. Салищева, Ю.Ф. Книжникова. – Москва : Московский университет, 1977. – 168 с.
629263
  Николаев В.А. Космическое ландшафтоведение / В.А. Николаев. – М, 1993. – 81с.
629264
   Космическое материаловедение. – М., 1989. – 478с.
629265
  Фролов В.В. Космическое мышление: новый взгляд на философию Серебряного века // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2011. – № 4 (42). – С. 36-41
629266
  Матусевич Т.В. Космическое образование: современный философско-педагогический дискурс // Философия и космология : научно-теоретический ежегодник / Междунар. философско-космологическое общество. – Киев, 2014. – за 2013 г. – С. 183-189. – ISSN 2307-3705
629267
   Космическое окружение и Земля. – Киев : Наукова думка, 1977. – 136с.
629268
   Космическое оружие. – М., 1964. – 231с.
629269
   Космическое оружие: дилема безопасности. – М., 1986. – 184с.
629270
  Жуков Г.П. Космическое право / Г.П. Жуков. – Москва, 1966. – 296с.
629271
  Нозари Ф. Космическое право / Ф. Нозари. – М, 1979. – 230с.
629272
  Ким Пень Вон Космическое право как отрасль современного международного права : Дис... канд. фридическихнаук: / Ким Пень Вон; Ин-т Международных отношений Киевского Ун-та им. Тараса.Шевченко. – К, 1995. – 165л. – Бібліогр.:л.154-165
629273
  Ким П.В. Космическое право как отрасль современного международного права : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.10 / Ким П.В.; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1995. – 27л.
629274
  Фесенков В.Г. Космическое пространство / В.Г. Фесенков. – Алма-Ата : Издательство АН КазахССР, 1948. – 18 с.
629275
  Гуровский Н.Н. Космическое путешествие / Н.Н. Гуровский. – М., 1989. – 188с.
629276
  Перминова В. Космическое путешествие : репертуар / В. Перминова, И. Ремизова // Творчество народов мира. – Москва, 2009. – Вып. 11. – С. 18-27
629277
  Логинов Д. Космическое путешествие Карла Густава Юнга // Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2011. – № 4. – С. 36-39. – ISSN 0130-7045
629278
  Шкловский И.С. Космическое радиоизлучение / И.С. Шкловский. – Москва : ГИТТЛ, 1956. – 492 с.
629279
   Космическое содружество. – М., 1980. – 183с.
629280
  Алексеев В.А. Космическое содружество: хроника международных полетов / В.А. Алексеев. – Москва, 1987. – 204с.
629281
  Алексеев В. Космическое содружество: хроника международных полетов / В. Алексеев. – Москва, 1988. – 208с.
629282
  Брацлавец П.Ф. Космическое телевидение / П.Ф. Брацлавец, И.А. Росселевич, Л.И. Хромов. – Москва, 1967. – 136 с.
629283
  Федоров Б.Ф. Космическое фотографирование / Б.Ф. Федоров, В.Д. Пермяков. – Москва : Недра
Фотографирование и его автоматизация. Космическое фотографирование и обработка изображений. Теория и практика эксплуатации фотоаппаратуры. – 1978. – 351 с.
629284
  Аляєв Г.Є. Космізм російський // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 1028-1029. – ISBN 966-316-069-1
629285
  Козаченко Я Космізм та фемінізм у поезії чиканос // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 214-217


  Розглядаються міфологічні символи, які зустрічаються у поезії чиканос, та фемінізм, який фігурує в їхній поезії
629286
  Панфілов В.О. Космізм як прояв духовної творчості в поезіїТютчева // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 4 (78). – С. 23-26. – ISSN 2077-1800
629287
  Гришина С.В. Космізм: новий підхід до вивчення // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 6. – С. 110-115
629288
  Тримбач С. Космічна вертикаль // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 12 липня (№ 121). – С. 7


  125 років від дня народження українського кінооператора і фотографа Данила Демуцького.
629289
  Нікітова Н.П. Космічна вікторина, 5 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 1 (191). – С. 30-31
629290
  Хамініч С.Ю. Космічна галузь в економічному вимірі: проблеми та перспективи розвитку // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 347-350. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
629291
  Горбулін В.П. Космічна галузь України: пріоритетні напрями діяльності в нових умовах / В.П. Горбулін, В.С. Шеховцов, А.І. Шевцов // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2016. – № 1 (38). – С. 5-12. – (Серія "Політика" ; № 1 (38)). – ISSN 2306-5664
629292
  Боровик В. Космічна гонка технологій: місце і роль України // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 24-30 червня (№ 24). – С. 6
629293
  Фельдман В. Космічна естафета: проблеми галузі та її перспективи // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 23 березня (№ 12). – С. 10-11


  "У Державному космічному агентстві України голова ДКАУ Павло Дегтяренко на зустрічі з громадськістю розповів про найважливіші завдання, виконані у минулому 2017 р., та про перспективи діяльності Агентства, а також відповів на різноманітні запитання."
629294
  Біркун Л. Космічна мандрівка з "нашою англійською" // Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 14-24.
629295
  Сливко Є.М. Космічна мінералогія : Текст лекцій / Є.М. Сливко; Мін-во освіти і науки України; Львівськ. нац. ун-тет ім.І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2002. – 94 с.
629296
  Голованенко Володимир Космічна місія "Південмашу" // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 4 (153). – С. 4-5, 24 : Фото
629297
  Клещонок В. Космічна місія Астрономічної обсерваторії // Світ. – Київ, 2018. – Червень (№ 21/22). – С. 3 : фото Клима Чурюмова


  Про внесок науковців у дослідження космосу розповідає завідувач відділу астрометрії та малих тіл Сонячної системи Астрономічної обсерваторії КНУ імені Тараса Шевченка Валерій Клещонок. Згадуються вчені В. Федоров (перший директор), М. Хандриков, І. ...
629298
  Чурюмов К. Космічна місія довжиною в 10 років // Київський університет. – Київ, 2014. – Жовтень (№ 14/15). – С. 7


  2014 рік увійде до історії науки як рік космічної місії "Розетта" та комети українських астрономів К. Чурюмова та С. Герасименко 7P/Churymov-Gerasimenko, до якої спрямована місія. Адже це космічний експеримент посадки на крижане ядро комети ...
629299
  Дроздовський Д.І. Космічна мова людської душі = Cosmic language of tne human soul / Д.І. Дроздовський. – Одеса : Фенікс, 2004. – 112 с. – ISBN 966-8289-78-1
629300
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 1, № 1. – 1995
629301
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 1, № 2. – 1995
629302
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 1, № 3. – 1995
629303
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 1, № 4. – 1995
629304
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 1, № 5. – 1995
629305
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 1, № 6. – 1995
629306
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 2, № 3/4. – 1996
629307
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 2, № 5/6. – 1996
629308
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 2, № 1/2. – 1996
629309
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 3, № 1/2. – 1997
629310
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 3, № 3/4. – 1997
629311
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 4, № 2/3. – 1998
629312
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 4, № 4. – 1998
629313
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 4, № 5/6. – 1998
629314
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 4, № 1. – 1998
629315
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ. – ISSN 1561-8889
Т. 5, № 2/3. – 1999
629316
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ. – ISSN 1561-8889
Т. 5, № 4. – 1999
629317
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ. – ISSN 1561-8889
Т. 5, № 5/6. – 1999
629318
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ. – ISSN 1561-8889
Т. 5, № 1. – 1999
629319
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 6, № 4. – 2000
629320
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 6, № 5/6. – 2000
629321
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 6, № 1. – 2000
629322
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ. – ISSN 1561-8889
Т. 6, № 2/3. – 2000
629323
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 7, № 2/3. – 2001. – + додаток
629324
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 7, № 1 : Важливі віхи космічної ери /Патон Б.Є., Вавілова І.Б., Негода О.О., Яцків Я.С. – 2001
629325
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал: спецвипуск. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 7, № 4 : Спеціальний випуск присвячено проблемам підготовки радіонавігаційного плану України та перспективам широкомасштабного використання в Україні супутникових навігаційних систем. – 2001
629326
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 7, № 5/6. – 2001
629327
   Космічна наука і технологія : Науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 8, № 1. – 2002
629328
   Космічна наука і технологія : Науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 8, № 2/3. – 2002
629329
   Космічна наука і технологія : Науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 8, № 4. – 2002
629330
   Космічна наука і технологія : Науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 8, № 5/6. – 2002
629331
   Космічна наука і технологія : Науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 9, № 1. – 2003
629332
   Космічна наука і технологія : Науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 9, № 2/3. – 2003
629333
   Космічна наука і технологія : Науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 9, № 4. – 2003
629334
   Космічна наука і технологія : Науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 9, № 5/6. – 2003
629335
   Космічна наука і технологія : Науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 10, № 5/6. – 2004
629336
   Космічна наука і технологія : Науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 10, № 1. – 2004
629337
   Космічна наука і технологія : Науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 10, № 2/3. – 2004
629338
   Космічна наука і технологія : Науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 10, № 4. – 2004
629339
   Космічна наука і технологія : Науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 11, № 3/4. – 2005
629340
   Космічна наука і технологія : Науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 11, № 5/6. – 2005
629341
   Космічна наука і технологія : Науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 11, № 1/2. – 2005
629342
   Космічна наука і технологія : Науково-практичний журнал. – Київ : Нац. косм. агенство України, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 12, № 5/6. – 2006
629343
   Космічна наука і технологія : Науково-практичний журнал. – Київ : Нац. косм. агенство України, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 12, № 4. – 2006
629344
   Космічна наука і технологія : Науково-практичний журнал. – Київ : Нац. косм. агенство України, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 12, № 2/3. – 2006
629345
   Космічна наука і технологія : Науково-практичний журнал. – Київ : Нац. косм. агенство України, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 12, № 1. – 2006
629346
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ : Нац. косм. агенство України, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 13, № 1. – 2007
629347
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ : Нац. косм. агенство України, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 13, № 2. – 2007
629348
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ : Нац. косм. агенство України, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 13, № 3. – 2007
629349
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ : Нац. косм. агенство України, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 13, № 4. – 2007
629350
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ : Нац. косм. агенство України, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 13, № 5. – 2007
629351
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ : Нац. косм. агенство України, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 13, № 6. – 2007
629352
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Національне космічне агенство України. НАНУ. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 15, № 1. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
629353
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Національне космічне агенство України. НАНУ. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 16, № 1. – 2010. – резюме укр., англ. мовами
629354
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Національне космічне агенство України. НАНУ. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 16, № 2. – 2010. – резюме укр., англ. мовами
629355
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Національне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 16, № 3. – 2010. – Резюме укр., англ. мовами
629356
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Національне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 16, № 5. – 2010. – Резюме укр., англ. мовами
629357
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Національне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 16, № 6. – 2010. – Резюме укр., англ. мовами
629358
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 17, № 1. – 2011. – Резюме укр., англ. мовами
629359
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 17, № 2. – 2011. – Резюме укр., англ. мовами
629360
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 17, № 3. – 2011. – Резюме укр., англ. мовами
629361
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 17, № 4. – 2011. – Резюме укр., англ. мовами
629362
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 17, № 5. – 2011. – Резюме укр., англ. мовами
629363
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 17, № 6. – 2011. – Резюме укр., англ. мовами
629364
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 18, № 1. – 2012. – Резюме укр., англ. мовами
629365
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 18, № 2. – 2012. – Резюме укр., англ. мовами
629366
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 18, № 3. – 2012. – Резюме укр., англ. мовами
629367
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 18, № 4. – 2012. – Резюме укр., англ. мовами
629368
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 18, № 5. – 2012. – Резюме укр., англ. мовами
629369
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 18, № 6. – 2012. – Резюме укр., англ. мовами
629370
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 19, № 2 (81). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
629371
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 19, № 3 (82). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
629372
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 19, № 4 (83). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
629373
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 19, № 5 (84). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
629374
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 19, № 6 (85). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
629375
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 20, № 1 (86). – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
629376
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 20, № 2 (87). – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
629377
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 20, № 3 (88). – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
629378
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 20, № 4 (89). – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
629379
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 20, № 5 (90). – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
629380
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 20, № 6 (91). – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
629381
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 21, № 1 (92). – 2015. – 90 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
629382
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 21, № 2 (93). – 2015. – 92 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
629383
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 21, № 3 (94). – 2015. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
629384
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 21, № 4 (95). – 2015. – 116 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
629385
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 21, № 5 (96). – 2015. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
629386
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 21, № 6 (97). – 2015. – 76 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
629387
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агенство України ; голов. ред. Б.Є. Патон. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 22, № 5 (102). – 2016. – 70 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
629388
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агенство України ; голов. ред.: Б.Є. Патон. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 22, № 3 (100). – 2016. – 78 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
629389
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агенство України ; голов. ред.: Б.Є. Патон. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 22, № 4 (101). – 2016. – 68 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
629390
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агенство України ; голов. ред.: Б.Є. Патон. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 22, № 6 (103). – 2016. – 58 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
629391
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агенство України ; голов. ред.: Б.Є. Патон ; редкол.: О.Т. Азімов, Л.І. Анатічук, Б.А. Атаманенко [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 22, № 1 (98). – 2016. – 82 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
629392
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агенство України ; голов. ред.: Б.Є. Патон ; редкол.: О.Т. Азімов, Л.І. Анатичук, Б.А. Атаманенко [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 22, № 2 (99). – 2016. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
629393
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агенство України ; голов. ред.: Б.Є. Патон ; редкол.: О.Т. Азімов, Л.І. Анатичук, Б.А. Атаманенко [та ін.]. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 23, № 2 (105). – 2017. – 72 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
629394
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агенство України ; голов. ред.: Б.Є. Патон ; редкол.: О.Т. Азімов, Л.І. Анатичук, Б.А. Атаманенко [та ін.]. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 23, № 1 (104). – 2017. – 76 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
629395
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агенство України ; голов. ред.: Б.Є. Патон ; редкол.: О.Т. Азімов, Л.І. Анатичук, Б.А. Атаманенко [та ін.]. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 23, № 4 (107). – 2017. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
629396
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агенство України ; голов. ред.: Б.Є. Патон ; редкол.: О.Т. Азімов, Л.І. Анатичук, Б.А. Атаманенко [та ін.]. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 23, № 5 (108). – 2017. – 74 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
629397
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агенство України ; голов. ред.: Б.Є. Патон ; редкол.: О.Т. Азімов, Л.І. Анатичук, Б.А. Атаманенко [та ін.]. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 23, № 6 (109). – 2017. – 70 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
629398
  Журавльова Л.В. Космічна політика США в контексті припинення гонки озброєнь / Л.В. Журавльова, Ю.Б. Гончар // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 3 (143). – С. 69-77. – ISSN 2077-1800
629399
  Федоров О.П. Космічна програма України та перспективи інноваційного розвитку // Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України : збірник наукових праць / Держ. підприємство "НВЦ "Євроатлантикінформ". – Київ, 2007. – Вип. 1 : Інноваційна політика України: проблеми та перспективи. – С. 106-109.
629400
  Мінковський А. Космічна таємниця Лютого / А. Мінковський. – Київ, 1978. – 160 с.
629401
  Розанова А.А. Космічна тема в науковій фантастиці / А.А. Розанова. – Київ, 1966. – 48с.
629402
   Космічна Україна. Переяславщина : альманах / Междунар. филос.-космологическое о-во ; [голова ред. ради Л.К. Каденюк ; ред. рада: В. Коцур, О. Базалук, О. Шкира та ін.]. – Переяслав-Хмельницький : Центр учб. л-ри, 2012. – 143, [1] с. : іл., фотогр. – (Космічна Україна : просвітн. проект / авт. просвітн. проекту: О.О. Базалук, О.І. Шкира). – ISBN 978-611-01-0363-3
629403
   Космічна УФ озонометрія. Апаратурні проблеми / В.М. Ващенко, А.І. Лоза, Ж.І. Патлашенко, О.Є. Черниш // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 370-378. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі на основі наукових наробок, отриманих в результаті випробувань та експлуатації дифракційних УФ спектрометрів на штучних супутниках Землі типу "Метеор" визначаються оптимальні шляхи удосконалення апаратури для планетарного контролю озоносфери ...
629404
  Железняк О.О. Космічна фотограмметрія : навч. посібник для студентів ВНЗ / О.О. Железняк, Л.С. Чубко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ, 2012. – 216, [2] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 205-206. – Бібліогр.: с. 203-204. – ISBN 978-966-598-734-5
629405
  Кайдаш В.Г. Космічна фотометрія високої роздільної здатності як метод виявлення аномалій структури місячної поверхні / В.Г. Кайдаш, Ю.Г. Шкуратов, В.В. Корохін // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 2015. – Т. 21, № 5 (96). – С. 75-89. – ISSN 1561-8889


  Представлен краткий обзор исследований нарушения изначальной структуры лунного грунта, вызванного как искусственными, так и природными факторами. Для выявления таких нарушений используются данные орбитальной фотометрии высокого разрешения в сочетании с ...
629406
  Бєглий О.В. Космічне право : навчально-методичний посібник / О.В. Бєглий ; Національний авіаційний ун-т ; Юридичний ін-т ; Ін-т повітряного і космічного права. – Київ : Освіта України, 2009. – 104с. – ISBN 978-966-188-020-6
629407
  Шемшученко Ю.С. Космічне право : підручник для студ. вищ. навч. закладів / Ю.С. Шемшученко ; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Київ. ун-т права. – Київ : Юридична думка, 2012. – 278, [2] с. – Зміст укр., англ., рос. – Бібліогр. : с. 213-218 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-8602-98-6
629408
  Бєглий О.В. Космічне право у структурі міжнародного правопорядку постіндустріального суспільства // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 2. – С. 101-108
629409
   Космічне право України : Збірник нормативно-правових актів та міжнародних документів. – Київ : Ін Юре, 1998. – 216с. – ISBN 966-7183-27-0
629410
   Космічне право України : зб. нац. і міжнар. правових актів. – Вид. 4-те, переробл. та доповн. – Київ : Атіка, 2004. – 438, [2] с. : табл. – ISBN 966-326-033-5
629411
   Космічне право України : зб. нац. і міжнар. правових актів. – Вид. 5-те, переробл. та доповн. – Київ : Атіка, 2007. – 462, [2] с. : табл. – ISBN 978-966-326-272-7
629412
  Малишева Н. Космічне право: перспективи розвитку в міжнародному і національно- правовому контекстах // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.335-349
629413
  Семеняка В.В. Космічне сміття: техногенне забруднення космічного простору // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів IX Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 листоп. 2015 р. : до 20-ї річниці Київ. ун-ту права НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Ужгород. нац. ун-т, Закарпат. облдежадмін. ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – С. 115-118. – ISBN 978-617-7363-09-4
629414
  Григоренко С. Космічний "Кобзар" на Чернечій горі // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 29 травня (№ 22). – С. 1, 16
629415
   Космічний акрод. – К., 1981. – 175с.
629416
  Чурюмов К.І. Космічний апарат "Розетта" летить до ядра комети "Чурюмова-Герасименко" // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2004. – № 6 (19). – С. 28-31
629417
  Борзенко С.О. Космічний випробувач / С.О. Борзенко, М.М. Денисов. – Київ : Політвидав, 1970. – 143с.
629418
  Гнатик Б.І. Космічний гама-телескоп ГАМА-400 // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : міжнар. конф. в рамках VII Всеукраїнського фестивалю науки, 21-24 трав. 2013 р. : зб. тез доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [sci. organizing comm. (SOC ): S. Vyzhva (chair) et. al. ; sci. comm. members: V. Afanasiev et. al.]. – Kyiv : Київський університет, 2013. – С. 6
629419
  Бережний В.П. Космічний Гольфстрім / В.П. Бережний. – К, 1980. – 223с.
629420
  Цирфа Ю. Космічний ентузіазм і світові здобутки // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 1 (381). – С. 49-50. – ISSN 2313-559X


  "...Після того, як у листопаді 2014 р. автоматизований модуль Philae здійснив успішний спуск із міжпланетного зонда Rosetta на ядро 67P / Чурюмова - Герасименко і розпочав її дослідження, світ укотре згадав про діяльність нашої держави в космічній ...
629421
  Красовський Г.Я. Космічний моніторинг безпеки водних екосистем із застосуванням геоінформаційних технологій : монографія / Г.Я. Красовський ; Ін-т проблем нац. безпеки ; Рада нац. безпеки і оборони України. – Київ : Інтертехнологія, 2008. – 480 с. : іл. – ISBN 978-966-1648-07-03
629422
  Греков Л.Д. Космічний моніторинг забруднення земель техногенним пилом / Л.Д. Греков, Г.Я. Красовський, О.М. Трофимчук; Ін-т проблем національної безпеки при РНБО України; Ін-т телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України. – Київ : Наукова думка, 2007. – 123 с. : іл. – ISBN 978-966-00-0621-7
629423
  Дерюгін І.А. Космічний радіозв’язок / І.А. Дерюгін. – Київ : Т-во "Знання", 1963. – 40с. – (Сер.VІ ; №22)
629424
  Малиновська О. Космічний туризм: стан та перспективи розвитку // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 233-242. – (Серія географічна ; вип. 42). – ISSN 2078-6441


  Згадуються: Павло Апполонович Тутковський - укор. геолог, географ і педагог. Закінчив Кихв. ун-т у 1822 р. У 1884-1895 - консерватор мінералогічного і геологічного кабінетів ун-ту. З 1914 р. - професор Київ. ун-ту. Маркович (Маркевич) Опанас - укр. ...
629425
  Борзенко С.О. Космічні брати / С.О. Борзенко, М.М. Денисов. – Київ, 1969. – 135с.
629426
  Дума Д.П. Космічні геодезисти / Д.П. Дума; ред. М.І. Сахарова. – Київ : Наукова думка, 1969. – 64 с. – (науково-популярна література)
629427
   Космічні дослідження в Україні 2004-2006. – Київ, 2006. – 96с. : іл. – Звіт підготовлений Інститутом космічних досліджень НАНУ- НКАУ
629428
   Космічні злети України = Ukraine"s space flights : Науково-історичний альманах. – Київ : Український літопис, 2002. – 224 с. : з іл.
629429
  Косарєв М.В. Космічні знімки як фундаментальна основа картографічних матеріалів та геоінформаційних систем / М.В. Косарєв, С.О. Ясенев // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 19. – С. 42-45. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2075-1893
629430
  Шохін Б.П. Космічні навігаційні системи: сегмент користувача / Б.П. Шохін, Г.А. Білан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 74-78. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 12/13). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються програмно-технічні комплекси, основною задачею яких є високоточне визначення просторових координат об"єктів. The article deals with program and technical systems to determine spatial attitudes of objects with high accuracy.
629431
  Гелич Ю. Космічні об"єкти як об"єкти цивільних прав // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 12 (168). – С. 93-95
629432
  Єфіменко В. Космічні орбіти астрономів // Київський університет. – Київ, 2013. – Березень (№ 7/8). – С. 6


  Про наукові дослідження вчених-астрономів нашого університету у галузі космосу та міжнародне співробітництво з російськими вченими щодо реалізації ряду космічних проектів. Згадуються наші вчені: доктор фіз.-матем. наук Б.І. Гнатик, Г.П. Міліневський, ...
629433
  Гнатик Б. Космічні промені високих енергій від гіпернових у Галактиці / Б. Гнатик, В. Маслюх // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 28-30. – (Астрономія ; Вип. 47). – ISSN 1728-3817


  При вибуху Гіпернової ударна хвиля після виходу на поверхню передгіпернової рухається у навколозоряному середовищі з помірнорелятивістською швидкістю ( Г [beta] - 1). Космічні промені, прискорені на фронті такої ударної хвилі, матимуть енергії 1017 - ...
629434
  Колліот Т. Космічні ризики: нове покоління непростих завдань // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2012. – № 3 (47). – С. 44-45. – ISSN 1810-7923
629435
  Найденов О. Космічні світорозуміння Григорія Сковороди // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 2. – С. 203-207. – ISBN 978-617-7009-24-4
629436
  Крячко І.П. Космічні телескопи-флагмани // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 3/4 (116). – С. 15-17
629437
   Космоаэрогеологические исследования нефтегазоносных районов. – Л., 1989. – 151с.
629438
  Ферронский В.И. и др. Космогенные изотопы гидросферы / В.И. и др. Ферронский. – М., 1984. – 268с.
629439
   Космогенные радиоизотопы. – Вильнюс
3. – 1975. – 160с.
629440
  Луянас В.Ю. Космогенные радионуклиды в атмосфере. / В.Ю. Луянас. – Вильнюс, 1979. – 194с.
629441
   Космогенные структуры Земли : (материалы семинара). – Москва : Наука, 1980. – 81с.
629442
   Космогеологические исследования межгорных впадин Средней Азии и Казахстана. – М., 1988. – 8с.
629443
   Космогеологические методы в изучении четвертичного периода. – Л., 1982. – 128с.
629444
   Космогеологическое картирование. – Л., 1984. – 156с.
629445
   Космогеология. – М., 1987. – 239с.
629446
   Космогеология СССР. – Москва : Недра, 1987. – 240 с.
629447
   Космогеологія : Збірка текстів та навчальні завдання з дисципліни "Англійська мова за професійним спрямуванням" для студ. геолог. факультету. – Київ : Обрії, 2003. – 48с.


  Збірка текстів і вправ до навчального курсу "Іноземна мова" (за професійним спрямуванням)
629448
  Геворкян О.С. Космогоническая гипотеза / О.С. Геворкян. – М, 1974. – 144с.
629449
  Гендель М. Космогоническая концепция розенкрейцеров : основной курс по прошлой эволюции человека, его нынешней конституции и будущему развитию : в 2 кн. : пер. с англ. изд. 1911 г. / Макс Гендель. – [Б.м. : Б.и.]. – (Четвертый путь)
Кн. 1. – 1993. – 160 с.
629450
  Гендель М. Космогоническая концепция розенкрейцеров. : основной курс по прошлой эволюции человека, его нынешней конституции и будущему развитию / М. Гендель
Кн.2. – 1993. – 160 с.
629451
  Вольф Космогонические гипотезы / Вольф. – Санкт-Петербург, 1899. – 80с.
629452
  Степанов М.В. Космогонические мифы в орнаментах степных культур эпохи бронзы / М.В. Степанов. – Киев : Олег Філюк, 2016. – 250, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 207-233, 250. – ISBN 978-617-7122-63-9
629453
  Декарт Р. Космогония / Р. Декарт. – М, 1934. – 326с.
629454
  Винокуров Е.М. Космогония / Е.М. Винокуров. – ё. – Москва, 1984. – 32с.
629455
  Плотин Космогония / Плотин. – Москва : REFL-book ; Ваклер, 1995. – 304 с. – (Философия сквозь века). – ISBN 5-87983-026-8
629456
  Баландин Д.В. Космогония в творчестве Вячеслава Иванова // Вестник Московского университета. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 48-58. – (Философия ; № 3). – ISSN 0201-7385


  Утверждается, что для производства инноваций сегодня необходимо включение исследований практики и ее проблем в круг исследовательских вопросов при разработке инновационных продуктов и решений.
629457
  Даниленко В.Н. Космогония первобытного общества / В.Н. Даниленко. – Фастов-Славутич, 1997
629458
  Стиславский А.В. Космогония Платона // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 49
629459
  Фесенков В.Г. Космогония солнечной системы / В.Г. Фесенков. – Москва, Ленинград : Издательство АН СССР, 1944. – 112 с.
629460
  Сосенко П. Космогонійні виміри дитинства / П. Сосенко, Т. Шевчук // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2012. – № 2/3 (11). – С. 25-48


  Виявлено та досліджено дитячі виміри колядних традицій. Космогонію і Різдво свята тлумачено як мітологію і містерію дитинства
629461
  Нетяга В. Космогонічна поетика Б.-І. Антонича // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : літературно-науковий збірник / МОН України; Херсонський держ. ун.; Міжкафедральна наукова лабораторія "Українська література в англомовному світі" ; Таврійська фундація. – Київ ; Херсон, 2010. – Вип. 7. – С. 27-31. – ISBN 978-966-2133-57-3
629462
  Чмихало І.А. Космогонічний мотив підглядання як виявлення хронічної природи потойбічних істот // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 17. – С. 103-109.
629463
  Тиховська О. Космогонічні міфи у світлі психоаналізу // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 101-105. – (Серія "Філологія" ; вип. 1 (35))
629464
  Масло О. Космогонічні образи в колядках Черкащини // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 110-115


  У статті розглядається система традиційних космогонічних образів у сучасних колядках Черкащини. Особлива увага приділена з"ясуванню регіональної специфіки космогонічних образів в загальноукраїнському контексті побутування. В статье рассматривается ...
629465
  Стадник М.М. Космогонічні та еволюційні учення сучасної православної церкви // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 204-214. – (Філософія. Політологія ; Вип. 38/41)


  Розкрито різні теологічні аспекти, що використовуються представниками православної церкви для обґрунтування коадаптації науки і релігії. Показано, що основою для теологічних обґрунтувань такого процесу є різні метафізичні судження.
629466
  Лавриненко С. Космогонічні та теогонічні міфи в ранньоетнічних світоглядно-релігійних системах східних слов"ян // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2014. – Кн. 1. – С. 70-78. – ISBN 966-7379-70-1
629467
  Городнюк Н. Космогонія та есхатологія бібліотеки (Х.Л.Борхес, У.Еко, В.Шевчук) // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 102-106. – ISBN 966-8110-14-5
629468
  Ширакаци Анания Космография : пер. с древнеармян. / Ширакаци Анания. – Ереван : Издательство АрмССР, 1962. – 128 с.
629469
  Цыгальский В.М. Космография. / В.М. Цыгальский. – 148с.
629470
  Щербаков А.А. Космодром / А.А. Щербаков. – Москва, 1967. – 91с.
629471
  Твердовский В.Н. Космодром / В.Н. Твердовский. – М., 1976. – 160с.
629472
   Космодром. – М., 1977. – 310с.
629473
  Захаров Алексей Космодромы - "Ключ на старт!" : Планетарий // Вокруг света : украинское издание; ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 11 (2794). – С. 26-36 : Іл.
629474
  Чебаненко С. Космолет "Очумелые ручки" : проза: фантастическая повесть // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая орг. "Редакция журн. "Наука и жизнь". – Москва, 2011. – № 10. – С. 122-130. – ISSN 0028-1263
629475
  Перехрест В.І. Космологiчнi наслiдки вихрової гiдродигамiки: вихрова i темна енергiї в космосi // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24, № 8. – С. 204-221. – (Серія: Моделювання ; вип. 8). – ISSN 2312-4547
629476
  Кочетов Э.Г. Космологизация = Cosmologization : новый этап мирового развития в контексте гуманитарной космологии : науч. монография / Эрнест Кочетов ; Регион. обществ. организация "Обществ. акад. наук геоэкономики и глобалистики". – Москва : Международные отношения, 2014. – 910, [1] с. : ил. – Парал. тит. л. англ. - Рез. англ. - Аннот. англ., нем., фр., итал., исп., араб., кит., яп. - Указ.: c. 777-816. – Библиогр.: с. 751-772 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-7133-1445-3
629477
  У И Сян Космологическая теория топологических групп преобразований / И Сян У. – М, 1979. – 243с.
629478
  Бронников К.А. Космологические модели скалярно тензорной теории гравитации / К.А. Бронников, В.Е. Якимов. – К., 1972. – 14 с.
629479
  Анисимов А.Ф. Космологические представления народов Севера / А.Ф. Анисимов. – М-Л, 1959. – 106с.
629480
  Касавин И.Т. Космологический и эпистемиологический дискурс в театре Ульяма Шекспира // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2007. – № 4. – С. 114-131. – ISSN 0042-8744
629481
  Манджос А.В. Космологическое влияние на острове системы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.030 / Манджос А.В.; АН УССР. Ин-т математики. – К., 1971. – 8л.
629482
  Манджос А.В. Космологическое влияние на островные системы / А.В. Манджос. – К., 1971. – 32с.
629483
  Жук Н. Космология / Николай Жук. – Харьков : Модель Вселенной, 2000. – 464с. – Парал. тит. лист на англ. языке. – ISBN 966-7875-00-8
629484
  Федосеева Ю.А. Космология любви в прозе И.А. Бунина и Н.П. Смирнова // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2011. – Т. 13, вып. 3 (65/66). – С. 297-301. – ISSN 1606-951Х
629485
  Цховребов З.Л. Космология осетинского народного эпоса : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.07 / Цховребов З. Л.; АН СССР, Ин-т этногр. – М., 1989. – 20л.
629486
  Долгов А.Д. Космология ранней Вселенной / А.Д. Долгов. – Москва : Издательство Московского университета, 1988. – 198 с. – ISBN 5-211-00108-7
629487
  Монин А.С. и др. Космология, гидродинамика, турбулентность: А.А. Фридман и развитие его научного наследия / А.С. и др. Монин. – Москва : Наука, 1989. – 325 с.
629488
   Космология. Теории и наблюдения : пер. с англ. – Москва : Мир, 1978. – 465 с.
629489
  Чаругин В.М. Космология: теория и наблюдения / В.М. Чаругин. – Москва : Знание, 1979. – 67с.
629490
  ЧАругин Космология: теория и наблюдения. / ЧАругин. – М., 1979. – 62с.
629491
  Тимошенко Ю. Космологічна метафора-архетип у Шевченковому поетичному світі // Тарас Шевченко і європейська культура : зб. пр. Міжнар. тридцять третьої наук. шевченк. конф., 20-22 квіт. 1999 р. / Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Черкас. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: В.С. Бородін (голова) та ін.]. – Черкаси : Брама, 2000. – С. 148-152. – ISBN 966-7759-23-7
629492
  Хмель Віра Андріївна Космологічна семантика колядкового тексту (на матеріалах різдвяного фольклору Рівненщини і Люблінщини) : Автореф... кандид. філолог.наук: 10.01.07 / Хмель Віра Андріївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 19л.
629493
  Хмель Віра Андріївна Космологічна семантика колядкового тексту (на матеріалах різдвяного фольклору Рівненщини і Люблінщини) : Дис... канд. філософ.наук: 10.01.07 / Хмель Віра Андріївна; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – Київ, 2000. – 189л. – Бібліогр.:л.168-185
629494
  Діденко В.О. Космологічне моделювання як момент суперечності теоретичного пізнання // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 19/20
629495
  Задорожна Л. Космологічний швидкий радіоспалах "SPARK" як нетеплове випромінювання від ударної хвилі навколо надпровідної струни / Л. Задорожна, Б. Гнатик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 36-39. – (Астрономія ; вип. 1 (52)). – ISSN 1728-3817


  Надпровідні космічні струни можуть бути потужними джерелами нетеплового випромінювання. Випромінювання від ударної хвилі навколо прикаспової області має характер вузьконаправлених спалахів. Показано, що відкритий у 2007 р. на 64-метровому ...
629496
  Ярош О.А. Космологічні ідеї в суфізмі: сучасні інтерпретації // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 234-236
629497
  Буслаєва К. Космологічні міфомотиви: бінарна опозиція "Вода"/ "Вогонь" як вияв пантеїстичності світовідчуття у творчості Наталени Королевої // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ін-т літ-ри ім. Т.Г.Шевченка; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2007. – Вип. 11 : Творчість Івана Чендея в загальноукраїнському літературному контексті. Мат. Всеукр. наук. конф. 14-16 травня 2007 р. Ужгород. – С. 49-53.
629498
  Рома А.І. Космологія Аристотеля в християнській картині світу // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)
629499
  Романенко О.В. Космологія й антропологія у філософії Платона та Веданти // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 37-38
629500
  Колесник І. Космологія синто і екологічна парадигма Японії у XX-XXI ст. / І. Колесник, А. Ворончихіна // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2015. – Кн. 2. – С. 182-190
629501
  Загороднюк В. Космологія у поетичному світі Богдана-Ігоря Антонича // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т філології. – Київ, 2003. – Вип. 15. – С. 45-52
629502
  Хлопов М.Ю. Космомикрофизика / М.Ю. Хлопов. – Москва, 1989. – 64с.
629503
  Резниченко Г.И. Космонавт-5. / Г.И. Резниченко. – М., 1989. – 141с.
629504
  Чалий Б.Й. Космонавт / Б.Й. Чалий. – Київ, 1961. – 54 с.
629505
  Голованов Я.К. Космонавт № 1 / Я.К. Голованов. – М., 1986. – 78с.
629506
   Космонавт и его Родина. – Москва, 1967. – 351с.
629507
  Денисов В.Г. Космонавт и космический корабль / В.Г. Денисов. – М., 1979. – 158с.
629508
   Космонавт из Воронежа Константин Феоктистов. – Воронеж, 1964. – 83с.
629509
  Денисов В.Г. Космонавт летает...на земле / В.Г. Денисов. – М., 1964. – 152с.
629510
   Космонавт Павел Беляев. – Вологда, 1965. – 142с.
629511
  Путилов Б.А. Космонавт с буровой 711 / Б.А. Путилов. – Свердловск, 1963. – 150с.
629512
  Шурлыгин В.Г. Космонавт Сергеев. / В.Г. Шурлыгин. – Л, 1982. – 126с.
629513
   Космонавтика - вчера, сегодня, завтра. – М., 1989. – 62с.
629514
   Космонавтика - преложено выжить. – М., 1991. – 61с.
629515
  Машкевич Т.В. Космонавтика - сельскому хозяйству / Т.В. Машкевич. – М., 1984. – 96с.
629516
  Попович П.Р. Космонавтика - человечеству / П.Р. Попович. – М., 1981. – 47с.
629517
   Космонавтика. – М., 1968. – 527с.
629518
  Мазокина Г.П. Космонавтика / Г.П. Мазокина. – Москва, 1968. – 176с.
629519
   Космонавтика. – 2-е изд. доп. – М., 1970. – 592с.
629520
  Тарасов Е.В. Космонавтика / Е.В. Тарасов. – М., 1977. – 216с.
629521
   Космонавтика : энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия, 1985. – 527 с.
629522
  Анашкин Александр Космонавтика : стихи // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2009. – № 1 (636). – С. 57-59. – ISSN 0132-2036
629523
  Хохлов В.А. Космонавтика (На нем. яз.) / В.А. Хохлов, Н.И. Чебышева. – М., 1978. – 208с.
629524
  Феоктистов К.П. Космонавтика без фонфор и амбиций / К.П. Феоктистов. – М, 1991. – 62с.
629525
  Маркелова Л.П. Космонавтика в пути. / Л.П. Маркелова. – М., 1972. – 176с.
629526
  Гольдовский Д.Ю. Космонавтика за рубежом / Д.Ю. Гольдовский. – М., 1980. – 64с.
629527
  Лупишко Д.Ф. Космонавтика и астрономия в значках. О чем может рассказать небольшая коллекция // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2008. – № 1. – С. 98-113.
629528
  Севастьянов В.И. Космонавтика и научный эксперимент. / В.И. Севастьянов. – М., 1979. – 64с.
629529
  Фаддеев Е.Т. Космонавтика и общество / Е.Т. Фаддеев. – М
1. – 1970. – 47с.
629530
  Урсул А.Д. Космонавтика и социальная деятельнсоть / А.Д. Урсул, А.И. Дронов. – Кишинев, 1985. – 246с.
629531
  Коляда В.М. Космонавтика і атом / В.М. Коляда. – Київ, 1967. – 136с.
629532
   Космонавтика на значках СССР 1957 - 1975 гг.. – М., 1977. – 144с.
629533
  Уманский С.П. Космонавтика сегодня и завтра: кн. для уч-ся. / С.П. Уманский. – М., 1986. – 175с.
629534
  Авдуевский В.С. Космонавтика СССР / [Авдуевский В.С., Алексеев В.С., Ацеров Ю.С. и др. ; Редкол.: Мозжорин Ю.А., (гл. ред.) и др.]. – Москва : Машиностроение : Планета, 1986. – 496с. : ил.
629535
  Денисов В.Г. Космонавтика сьогодні і завтра / В.Г. Денисов. – Київ, 1975. – 279с.
629536
  Войтенко А.М. Космонавтика: достижения, проблемы, перспективы / А.М. Войтенко, В.Г. Денисов. – Київ, 1985. – 49с.
629537
   Космонавтика: состояние и перспективы. – М., 1974. – 64с.
629538
  Кошурникова Р.В. Космонавтом быть хочу / Р.В. Кошурникова. – Москва, 1983. – 146 с.
629539
  Петров Е.А. Космонавты / Е.А. Петров. – М., 1962. – 64с.
629540
  Ребров М.Ф. Космонавты / М.Ф. Ребров. – Москва : Воениздат, 1977. – 255 с.
629541
   Космонавты в Вологде. – Вологда, 1967. – 24с.
629542
  Семенихин Г.А. Космонавты живут на земле / Г.А. Семенихин. – М., 1966. – 358с.
629543
  Семенихин Г.А. Космонавты живут на земле : Роман-дилогия / Г.А. Семенихин. – Москва : Воениздат. – (Советский военный роман)
Кн. 1. – 1971. – 342с.
629544
  Семенихин Г.А. Космонавты живут на земле : Роман-дилогия / Г.А. Семенихин. – Москва : Воениздат. – (Советский военный роман)
Кн. 2. – 1971. – 295с.
629545
  Семенихин Г.А. Космонавты живут на земле / Г.А. Семенихин. – М., 1976. – 637с.
629546
  Семенихин Геннадий Александрович Космонавты живут на земле : Роман-диллогия / Семенихин Геннадий Александрович; Худ. И.И. Пчелка. – Москва : Воениздат, 1976. – 637с. : 8 л.ил. – (Библ. серия)
629547
  Семенихин Г.А. Космонавты живут на земле : Роман-дилогия / Г.А. Семенихин. – Москва : Воениздат. – (Библ. серия)
Кн. 1-2. – 1976. – 637с.
629548
  Зубарев Б.М. Космонавты исследуют землю / Б.М. Зубарев, В.В. Козлов, В.В. Лебедев. – Москва : Наука, 1991. – 175с.
629549
  Лютый А.П. Космонавты осваивают сварку и выплавляют невиданные металлы // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 9 (113). – С. 19-22
629550
   Космонавты рассказывают. – М., 1964. – 178с.
629551
   Космонавты рассказывают. – М., 1967. – 272с.
629552
  Свойский Б.И. Космонавты с других планет. / Б.И. Свойский. – Куйбышев, 1967. – 80с.
629553
  Сочев А.Н. Космонавты с Лунного остроа / А.Н. Сочев. – Днепропетровск, 1979. – 222с.
629554
  Шаталов В.А., Ребров М.Ф. Космонавты СССР. – Москва : Просвещение, 1977. – 319 с. : ил. – Миниатюрное издание
629555
  Шаталов В.А., Ребров М.Ф. Космонавты СССР / В.А. Шаталов, М.Ф. Ребров. – Изд. 2-е, доп. – Москва : Просвещение, 1979. – 366 с. – Миниатюрное издание
629556
  Шаталов В.А. Космонавты СССР / В.А. Шаталов, М.Ф. Ребров. – М., 1980. – 192с.
629557
  Шаталов В.А. Космонавты СССР / В.А. Шаталов, М.Ф. Ребров. – М., 1980. – 224с.
629558
  Шаталов В.А. Космонавты СССР / В.А. Шаталов. – Москва : Просвещение, 1980. – 206 с.
629559
  Шаталов В.А. Космонавты СССР / В.А. Шаталов, М.Ф. Ребров. – М., 1981. – 208с.
629560
  Шаталов В.А., Ребров М.Ф. Космонавты СССР : [кн. для учащихся] / В.А. Шаталов, М.Ф. Ребров. – [Изд. 4-е, доп.]. – Москва : Просвещение, 1987. – 383 с. : ил. – Миниатюрное издание
629561
  Романов А.П. Космонвт-два / А.П. Романов. – Москва : Политиздат, 1979. – 112 с.
629562
  Шуляк С.А. Космонімічна лексика в українських замовляннях // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 474-480


  У статті розглянуто функціонування космонімічної лексики в українських замовляннях. Звернено увагу на семантику та мовні особливості космонімів у текстах замовлянь. Схарактеризовано функціонально-магічну спрямованість замовлянь як особливого типу ...
629563
  Казначеев В.П. Космопланетарный феномен человека: проблемы комплексного изучения / В.П. Казначеев. – Новосибрск : Наука, 1991. – 304 с.
629564
  Генри О. Космополит в кафе // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал. – Киев, 2006. – № 2. – С. 150-151 : Фото
629565
  Орлов Г.П. Космополитизм -- идеология импералистической реакции : Автореф... Канд.филос.наук: / Орлов Г.П.; М-во высш.образования СССР.,Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1955. – 14л.
629566
  Ермоленко Д.В. Космополитизм - идеологическое оружие американского империализма в борьбе за мировое господство : Автореф... канд. филос.наук: / Ермоленко Д.В.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1953. – 20л.
629567
  Модржинская Е.Д. Космополитизм - орудие современной империалистической буржуазии. : Автореф... канд. филос.наук: / Модржинская Е.Д.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1954. – 17л.
629568
   Космополитизм и его особенности на современном этапе. – Иркутск, 1974. – 36с.
629569
  Плетнев Э.П. Космополитизм капитала и интернационализм пролетариата / Э.П. Плетнев. – М., 1974. – 160с.
629570
  Дальмайр Ф. Космополитизм: в поисках космоса // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2012. – № 5 (131). – С. 59-76. – ISSN 0321-2017
629571
  Шебанова М.А. Космополитическая идентичность как одна из форм транснациональных идентичностей // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2013. – № 8 (104). – С. 1039-1051. – ISSN 1812-8696
629572
  Бек У. Космополитическое мировоззренние / Ульрих Бек. – Москва : Журнал "Свободная мысль" ; Центр исследований постиндустриального общества, 2008. – 312 с. – ISBN 978-5-903844-036
629573
  Клековкін О.Ю. Космополіти // Театр при столику. Методологія театрознавства : подорожній щоденник / О.Ю. Клековкін. – Київ : Фенікс, 2013. – С. 312-325. – ISBN 978-966-136-114-9
629574
  Пивовар С.Ф. Космополітизм / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 213-214. – ISBN 966-642-073-2
629575
  Зелінський М.Ю. Космополітизм versus інтернаціоналізму? / М.Ю. Зелінський, Л.П. Саракун // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)


  У статті розглядається сутність феноменів космополітизму (як особливого типу світосприйняття і найбільш адекватного вираження стану транснаціонального простору, що формується під впливом глобалізації) та інтернаціоналізму (як світоглядного принципу, ...
629576
  Зелінський М.Ю. Космополітизм у сучасній світоглядній матриці світоустрою / М.Ю. Зелінський, Л.П. Саракун // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Голов. ред.: Є.А. Харьковщенко ; Редкол.: В.Д. Бондаренко, І.В. Кондратьєва, Т.П. Кононенко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (6). – С. 85-88


  У статті розглядається дискусійна проблема визначення статусу космополітичного світогляду в матриці сучасного світоустрою. Розкривається співвідношення понять "космополітизм", "космополітизація", "постнаціональність", "транснаціональність". В статье ...
629577
  Потіха К.В. Космополітизм як риса високорозвиненого громадянського суспільства у філософсько-політичній спадщині І. Канта // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 15-17
629578
  Голубєва Г. Космополітичні тенденції у Ксенофонта // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 16-17. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Криза полісної ідеології чітко відбилася у поглядах Ксенофонта. Окрім основних ідей, які він розробляв у своїх творах (монархічної, панеллінської та ідеї виховання досконалого громадянина), тут знайшли відображення тенденції, характерні для періода ...
629579
  Николаев А.Г. Космос - дорога без конца / А.Г. Николаев. – М, 1974. – 269с.
629580
  Николаев А.Г. Космос - дорога без конца / А.Г. Николаев. – 2-е изд. – М, 1979. – 240с.
629581
  Штерн М.И. Космос - Земле / М.И. Штерн. – М, 1976. – 183с.
629582
  Коваль А.Д. Космос - Земле / А.Д. Коваль, Ю.А. Тюрин. – Москва, 1979. – 112 с.
629583
   Космос - Земле. – Москва, 1981. – 152 с. – (Наука и технический прогресс)
629584
  Колесников Ю.В. Космос - Земле. / Ю.В. Колесников. – М., 1987. – 125с.
629585
  Дружинин И.П. Космос - Земля. Прогнозы / И.П. Дружинин, Б.И. Сазонов, В.Н. Ягодинский. – Москва : Мысль, 1974. – 288с.
629586
  Береговой Г.Т. Космос - землянам / Г.Т. Береговой. – М, 1981. – 191с.
629587
  Береговой Г.Т. Космос - землянам / Г.Т. Береговой. – 2-е изд. – М, 1983. – 191с.
629588
  Селиванов А.С. Космос - миру / А.С. Селиванов. – М, 1990. – 63с.
629589
   Космос - моя работа. – М., 1989. – 237с.
629590
   Космос, 1969. – 168с.
629591
   Космос. – Ленинград, 1987. – 223 с.
629592
  Мельников Л. Космос архитектора Гауди // Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 6. – С. 26-28. – ISSN 0130-7045
629593
  Бровко И.Б. Космос беден без поэтов... / И.Б. Бровко. – Киев, 1986. – 47с.
629594
  Ларцев В.Г. Космос в советской поэзии / В.Г. Ларцев. – М : Знание, 1977. – 63 с.
629595
  Коваль А.Д. Космос далекий и близкий / А.Д. Коваль. – Л, 1977. – 383с.
629596
   Космос далекий и близкий : Рекомендательный библиографический указатель. – Москва : Книга, 1987. – 96с. – (К 30-летию освоения мирного использования космического пространства)
629597
  Бауэр Вольфган Космос для Самоделкиных : Космос для "чайников" // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 2. – С. 126-142 : Фото. – Бібліогр.1 назва. – ISSN 1029-5828
629598
  Мосенкис Ю. Космос древних индоевропейцев (германская, римская, иранская, индийская, армянская традиции) // Українські міждисциплінарні студії / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 345-359. – ISBN 978-2-919320-44-8
629599
   Космос древньої України: Трипілля-Троянь. – К., 1992. – 304с.
629600
  Мизун Ю.Г. Космос и биосфера. / Ю.Г. Мизун. – Москва : Знание, 1989. – 62 с. – (Новое в жизни,науке, технике. Физика ; №6). – ISBN 5-07-000315-1
629601
  Мизун Ю.Г. Космос и здоровье / Ю.Г. Мизун, П.Г. Мизун. – М., 1984. – 144с.
629602
  Элиаде М. Космос и история : избранные работы / М. Элиаде. – Москва : Прогресс, 1987. – 312с.
629603
   Космос и коммерция. – Москва, 1989. – 40 с.
629604
   Космос и международное право. – М., 1962. – 184с.
629605
  Пирадов А.С. Космос и международное право / А.С. Пирадов. – Москва, 1970. – 62с.
629606
   Космос и международное сотрудничество. – М., 1963. – 256с.
629607
  Верещетин В.С. Космос и международное сотрудничество / В.С. Верещетин. – Москва, 1971. – 48с.
629608
  Каменецкая Е.П. Космос и международные организации : международно-правовые проблемы / Е.П. Каменецкая ; АН СССР, Ин-т гос. и права. – Москва : Наука, 1980. – 40 с.
629609
  Жуков Г.П. Космос и международные отношения / Г.П. Жуков. – Москва, 1961. – 40с.
629610
   Космос и метеорология. – М., 1987. – 192с.
629611
  Жуков Г.П. Космос и мир / Г.П. Жуков. – М., 1985. – 86с.
629612
   Космос и погода. – Ленинград, 1974. – 111с.
629613
  Мизун Ю.Г. Космос и погода / Ю.Г. Мизун. – Москва : Наука, 1986. – 143с.
629614
   Космос и право. – М., 1980. – 139с.
629615
   Космос и проблема всеобщего мира. – М., 1966. – 196с.
629616
  Скачков В.А. Космос и проблемы мировой экономики. / В.А. Скачков. – М,, 1978. – 168с.
629617
  Тушинский Г.К. Космос и ритмы природы Земли / Г.К. Тушинский. – Москва : Просвещение, 1966. – 119с.
629618
   Космос и технологии : учеб. пособие / Ф.П. Санин, Е.А. Джур, А.Ф. Санин, В.В. Хуторный; Ф.П. Санин [и др.] ; Нац. косм. агентство Украины, Нац. центр аэрокосм. образования молодежи Украины. – Днепропетровск : АРТ- ПРЕСС, 2005. – 455, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 452-455. – ISBN 966-348-028-9
629619
  Латынина А. Космос и шпионы // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 10. – С. 164-170. – ISSN 0130-7673
629620
   Космос и экология. – М., 1991. – 63с.
629621
  Исаченко И.И. Космос и экономика / И.И. Исаченко. – М, 1979. – 228с.
629622
  Бондарчук Г. Космос и Я. Исповедь / Галина Бондарчук. – Симферополь : Ариал, 2012. – 35, [1] с. – Библиогр.: с. 35. – ISBN 978-617-648-089-1
629623
  Костюк Н.Т. Космос і життя / Н.Т. Костюк. – Київ : Політвидав України, 1965. – 60 с.
629624
  Отман М. Космос как достояние всего человечества // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 4. – С. 23-30. – ISSN 0130-9625


  50 лет назад Юрий Гагарин впервые в истории человечества полетел в космос. Космонавтика - национальная идея, национальный дух нашего народа
629625
   Космос каким его видят из Вашингтона. – М., 1985. – 269с.
629626
  Задорожний М.П. Космос на Землі (10 вражаючих інопланетних ландшафтів) // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 10 (152). – С. 42-43 : фото
629627
  Дубовик Ольга Космос на полотні, або Вишиваємо долю червоними і ... білими нитками // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 2 (104), квітень - травень. – С. 130-135 : фото
629628
   Космос на службе мира. – М., 1987. – 34с.
629629
   Космос рядом с нами. – М., 1967. – 96с.
629630
  Мойсеїв І. Космос Тараса Шевченка: поезія, проза, образотворчість : культурологічне дослідження семантики і числокодів / Ігор Мойсеїв ; ВУФЕЦ "Рідна хата". – Київ : [ Б.в. ], 2009. – 389 с. – (Храм української культури. Кн.3). – ISBN 966-578-199-5
629631
  Сазонов Б.И. Космос у наших дверей / Б.И. Сазонов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1966. – 200 с.
629632
  Рабиза Ф.В. Космос у тебя дома / Ф.В. Рабиза. – Москва : Детская литература, 1984. – 111 с.
629633
  Степанишин Б. Космос українського фольклору // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2001. – № 1. – С.26-31
629634
  Авдеев Ю.Ф. Космос, баллистика, человек / Ю.Ф. Авдеев. – Москва : Советская Россия, 1978. – 268 с. : ил.
629635
  Комаров В.Н. Космос, бог и вечность мира. / В.Н. Комаров. – М., 1963. – 215с.
629636
  Присняков В.Ф. Космос, земля, жизнь : Монография / В.Ф. Присняков, Л.М. Приснякова; Ин-тут геотехнической механики НАН Украины. – Дніпропетровськ, 2000. – 190с.
629637
  Черногор Л.Ф. Космос, земля, человек: актуальные проблемы / Л.Ф. Черногор ; МОНУ ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2010. – 192 с. – ISBN 978-966-623-632-9
629638
  Ткаченко Г.А. Космос, музыка, ритуал : Миф и эстетика в "Люйши чуньцю" / Г.А. Ткаченко. – М., 1990. – 283с.
629639
  Сорока В. Космос, танки та імпортозаміщення // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 31 жовтня (№ 43). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793


  "...Попри зниження витрат на науково-технічну діяльність і зменшення кількості установ, які займаються інноваційною науково-технічною діяльністю, українська наука продукує рішення світового рівня, має ефективні напрацювання, що вже використовує армія, ...
629640
  Севастьянов В.И. Космос, человек, политика. / В.И. Севастьянов, В.Ф. Пряхин. – М., 1989. – 63с.
629641
  Бордунов В.Д. Космос. Земля. Право / В.Д. Бордунов, В.Н. Марков. – М., 1978. – 133с.
629642
  Тукмачов П.П. Космос. Людина. Прогрес / П.П. Тукмачов. – Київ : Либідь, 1990. – 120с.
629643
  Якутенко Ирина Космос. Небо становится ближе // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 5 (2872), май. – С. 88-95 : фото
629644
  Верещетин В.С. Космос. Сотрудничество. Право. / В.С. Верещетин. – Москва, 1974. – 167с.
629645
  Крошкин М.Г. Космос... что мы знаем о нем / М.Г. Крошкин. – Москва : Воениздат, 1966. – 207 с.
629646
  Чекалин С.В. Космос: завтрашние заботы / С.В. Чекалин. – М., 1992. – 208с.
629647
  Лесков Л.В. Космос: наука и мифы / Л.В. Лесков. – Москва : Знание, 1991. – 63 с.
629648
   Космос: Научно-художественный сборник. – Л., 1982. – 176с.
629649
   Космофизические исследования : сб. статей. – Свердловск : УНЦ АН СССР, 1977. – 103 с.
629650
  Кравченко О.М. Космофізика - нова методологія дослідження // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 203, ч. 1. – С. 94-101. – (Серія "Гуманітарні студії")
629651
  Сурков Ю.А. Космохимические исследования планет и спутников / Ю.А. Сурков. – Москва : Наука, 1985. – 309 с.
629652
  Соботович Эмлен Владимирович Космохимия и геохимия изотопов свинца : Автореф... д-ра мед.наук: / Соботович Эмлен Владимирович; Ин-т геохимии и аналит. химии им. В.И.Вернадского АН СССР. – М., 1967. – 24л. – Бібліогр.:с.22-24
629653
   Космохимия и сравнительная планетология. – Москва : Наука, 1989. – 166 с.
629654
   Космохимия Луны и планет : труды Советско-Американской конференции. – Москва : Наука, 1975. – 764 с.
629655
   Космохимия метеоритов, Луны и планет : Материалы V Всесоюзного симпозиума / Отв.ред. Э.В. Соботович. – Киев : Наукова думка, 1980. – 200с.
629656
  Рослий І.С. Космохронологія і періодичність галактичних років за геодинамічними, структурно-тектонічними і палеогеографічними ознаками геохронології // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2014. – № 4. – С. 115-130 : табл. – Бібліогр.: с. 128-130. – ISSN 0367-4290
629657
  Ломинадзе Т.А. Космоцератиды Кавказа / Т.А. Ломинадзе, А.С. Сахаров; Ред. Химшиашвили Н.Г. – Тбилиси : Мецниереба, 1985. – 63с.
629658
  Бернадский В.А. Коснись травы. / В.А. Бернадский. – Алма-Ата, 1980. – 155с.
629659
  Лазарев Л.Л. Коснувшись неба / Л.Л. Лазарев. – Москва, 1983. – 256с.
629660
  Пелипейко И.А. Косов / И.А. Пелипейко, Я.Ю. Дацюк. – Ужгород, 1983. – 143с.
629661
   Косовець Олександр Олександрович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 55
629662
   Косовець Олександр Олександрович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 89-90 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
629663
   Косовець Олександр Олександрович (1951) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 61. – ISBN 966-95774-3-5
629664
  Засенко П.П. Косовиця / П.П. Засенко. – К., 1986. – 133с.
629665
   Косово : Епске народне песме. – Београд : Народна книга, 1965. – 133 с.
629666
  Дунай П. Косово 1999 и Крым 2014: сходства и различия // Connections : the quarterly journal / Консорциум "Партнерство ради мира" воен. акад. и ин-тов по изуч. вопросов безопасности. – Garmisch-Partenkirchen, 2015. – T. 14, № 4. – С. 63-76. – ISSN 1812-1101
629667
  Маркович М. Косово и европейская цивилизация // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 8 (316). – С. 54-59. – ISSN 0132-1625
629668
  Козин В. Косово на распутье // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2002. – № 3. – С.74-86. – ISSN 0130-9625
629669
  Дубровин Д. Косово провозгласило независимость. Что думают в Западной Европе? / Д. Дубровин, П. Михалев, А. Нарышкин // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 8. – С. 18-19. – ISSN 0234-1670
629670
  Дівак В. Косово, боротьба за незалежність:історія питання та його наслідки // Політичний менеджмент : український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 107-119
629671
  Александров А. Косово. Камушек, с которого может начаться обвал // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 15/16. – С. 5-9. – ISSN 0234-1670


  Незалежність Косово
629672
  Клименко Олександр Косово. Страсті. Воскресіння // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 62-63
629673
  Клименко Олександр Косово. Страсті. Воскресіння // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 62-63
629674
  Нарышкин А. Косово: вторая попытка // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 30. – С. 16-17. – ISSN 0234-1670
629675
  Искендеров П. Косово: исторические, военно-политические и международно-правовые аспекты проблемы // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 10. – С. 20-34. – ISSN 0130-9625
629676
  Коваль О. Косово: комбатанти знову рвуться в бій // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 17-23 червня (№ 23). – С. 6


  "Результати дострокових виборів у самопроголошеному Косово 11 червня привнесли тривогу на Балкани, змусили нервувати не тільки Белград (Сербія не визнає незалежності Косово, вважаючи край своєю територією), а й Москву, і Брюссель. У новому косовському ...
629677
  Черемушкин П. Косово: ни вашим ни нашим // Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 2007. – № 31. – С. 20-23. – ISSN 0131-0097


  Політична ситуація в Косово
629678
  Антанасиевич И. Косово: тектонический разлом // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 5/6. – С. 46-49
629679
   Косово: хроніка конфлікту // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 73-74


  Після розпаду Югославії на Балканському півострові спалахнула низка конфліктів, котрі мали як історичні, так і етнічні й релігійні причини.
629680
   Косово: хроніка конфлікту // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 73-74


  Після розпаду Югославії на Балканському півострові спалахнула низка конфліктів, котрі мали як історичні, так і етнічні й релігійні причини.
629681
  Колосков Евгений Косовская битва: сражение, решившее судьбу Балкан // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 10 (58). – С. 26-51. – ISSN 1812-867Х
629682
  Лащук Ю.Ф. Косовская керамика 19-20 вв. : Автореф... канд. исткусств.наук: / Лащук Ю.Ф.; АХ СССР. – М., 1957. – 15л.
629683
  Джукич С. Косовская проблема. Возможно ли решение без переговоров? // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2007. – № 1/2. – С. 18-32. – ISSN 0130-9625
629684
  Волкова Г. Косовский прецедент и испанский региональный национализм // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 12. – С. 58-64. – ISSN 0131-2227
629685
  Кандель П.Е. Косовский прецедент и постсоветские конфликты // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2009. – № 3 : Сепаратизм в современной Европе. – С. 19-38. – ISSN 0235-5620
629686
  Мечетная Н. Косовский синдром // Совершенно секретно : международный ежемесячник. – Киев, 2014. – Май, № 5. – С. 8-9. – ISSN 2075-7522


  Мир нередко сравнивает Крым с отколовшейся от Сербии Республики Косово.
629687
  Дзюба-Погребняк Косовська (Відовданська) ідея та Перша світова війна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2009. – Спец. вип. : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 264-274. – ISSN 2075-437X


  Статья посвящена проблеме функционирования Видовданской идеологии/идеи/мифа в контексте сербской и хорватской литературы о Первой мировой войне, в частности в прозе, поэзии и публицистике М. Црнянского, М. Крлежи, А. Цесарца и других сербских и ...
629688
  Лакішик Д.М. Косовська криза в американо-німецьких відносинах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 62-65. – (Історія ; Вип. 53)


  Висвітлюється позиція американських та німецьких урядових осіб стосовно Косовської кризи та розв"язання її.
629689
  Крушинський В.Ю. Косовська криза і позиція Великобританії щодо військового співробітництва в Європейському Союзі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 1). – С. 3-11


  Статтю присвячено участі Великої Британії у вирішенні Косовського конфлікту в кінці 1990-х років.
629690
  Каменецький М. Косовська проблема від Маркса до Буша // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 30-33.
629691
  Каменецький М. Косовська проблема від Маркса до Буша // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 27-30.
629692
  Каменецький М. Косовська проблема від Маркса до Буша // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 35-38.
629693
  Каменецький Максим Косовська проблема від Маркса до Буша // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 86, ч. 2 : 65 років Кафедрі міжнародних відносин та світової політики. – С. 60-77
629694
  Мирончук А. Косовський залік // Атлантична панорама / Міністерство оборони України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 36-41


  Спокійна обстановка у Косово багато в чому зберігається завдяки присутності укр. миротворців
629695
  Федоренко К. Косовський запал для "порохової бочки Європи" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 7-13 квітня (№ 13). – С. 6


  "На Балканах, які довгий час залишалися мирним регіоном, об"єднаним прагненням до євроінтеграції, підвищується градус протистояння у старому конфлікті. 26 березня в Косово затримали Марко Джурича, керівника белградської Адміністрації Косова і Метохії, ...
629696
  Старченко Н.Н. Косогор / Н.Н. Старченко. – Тула, 1987. – 139с.
629697
  Каверин В.А. Косой дождь : Повести / В.А. Каверин. – Москва : Советский писатель, 1963. – 455с.
629698
  Крутилин С.А. Косой дождь : повесть / С.А. Крутилин. – Москва : Советская Россия, 1970. – 106с.
629699
  Гордон Д. Косой дождь / Д. Гордон. – М, 1975. – 367с.
629700
  Крутилин С.А. Косой дождь / С.А. Крутилин. – М., 1986. – 108с.
629701
  Каверин В.А. Косой дождь / В.А. Каверин. – М. : Известия, 1988. – 544 с.
629702
  Букина Л.В. Косой полет / Л.В. Букина. – Москва, 1986. – 110с.
629703
  Копп В.Г. Косой поляритет в псеводоевклидовом пространстве : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Копп В.Г. ; Казанский гос. ун-т им. В.И. Ульянова-Ленина. – Казань, 1953. – 7 с.
629704
  Карапетова С.В. Косой удар по гибкой мембране : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Карапетова С.В. ; МГУ , Мех.-мат. фак-т. – Москва, 1973. – 12 с.
629705
  Эль-Сакка Косой удар при гибкой мембране. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Эль-Сакка А.Г.; МГУ. – М, 1967. – 8л.
629706
  Немченко Г.Л. Косолапый. Охотничьи рассказы, услышанные от знаменитых сибирских следопытов Бывал Бывалыча, Слыхал Слыхалыча и Спал Спалыча. / Г.Л. Немченко. – Новосибирск, 1970. – 95с.
629707
  Зуйков В.Н. Косомол на строительстве и освоении магнитогорского металлургического комбината им. Сталина (1929-1933 гг.) : Автореф... канд.наук: / Зуйков В.Н.; Акад. обществ. наук при ЦК ВКП(б). – Москва, 1951. – 26 л.
629708
   Косоногов Йосип Йосипович // Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; редкол.: О.С. Оніщенко (голова), В.Г. Врублевський, С.Г. Даневич [та ін.] ; [укладачі: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін.]. – Київ, 1998. – С. 168-170. – ISBN 966-02-0537-6
629709
   Косоногов Йосип Йосипович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 55-56
629710
   Косоногов Йосип Йосипович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 110-111 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
629711
   Косоногов Йосип Йосипович (1866-1922) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 61-62. – ISBN 966-95774-3-5
629712
  Соколовский Николай Иосифович Косоугольные и прямоугольные толстые плиты и массивы на упругом основании : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.03 / Соколовский Николай Иосифович; Киев. автомоб.-дор. ин-т. – Киев, 1974. – 20л.
629713
  Кузьмин Л.И. Косохлест / Л.И. Кузьмин. – Пермь, 1991. – 265с.
629714
  Павлов И.М. Коспект лекций по аэрофотосъемке : для студ. аэрофотогеодезической спец. Новосибирского ин-та инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии / И.М. Павлов, С.И. Родионов ; [отв. ред. А.П. Фатеев]. – Вып. 3. – Новосибирск : НИИГАиК, 1971. – 79 с.
629715
  Проломов М.С. Коспект лекций по курсу "Импульсные и цифровые устройста". / М.С. Проломов. – М, 1979. – 56с.
629716
  Армашевский Коспект лекций по минералогии читанных на медицинском факультете / Армашевский. – Киев : Изд. Студентов-медиков Киевского ун-та Св.Владимира, 1907. – Рис.7
629717
  Ребиндер П.А. Коспект общего курса коллоидной химии по лекциям акад. П.А.Ребиндера. / П.А. Ребиндер. – М., 1949. – 112с.
629718
  Ребиндер П.А. Коспект общего курса коллоидной химии по лекциям акад. П.А.Ребиндера. / П.А. Ребиндер. – М., 1950. – 112с.
629719
  Енгельс Ф. Коспект першого тому "Капіталу". / Ф. Енгельс, 1932. – 48с.
629720
  Жураковский Е.Д. Коспективный курс Истории русской литературы : для учащихся в консерватории / Евгений Жураковский. – Москва : Изд. Консерватории
Ч. 1. – 1909. – 312 с. : 1 л. портр.
629721
  Улітіна О. Косплей і авторське право / О. Улітіна, Є. Якуша // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Мацкевич О.О. [ та ін.]. – Київ, 2016. – № 6 (92). – С. 25-30. – ISSN 2308-0361
629722
  Модржинская Е.Д. Коспополитизм -- империалистическая идеология порабощения наций. / Е.Д. Модржинская. – М, 1958. – 164с.
629723
  Косс-Деньшина Косс-Деньшина Е. : Каталог / Косс-Деньшина; Косс-Деньщина Е. ; Союз художников СССР , Кировское отд. Союза художников РСФСР. – Москва : [ Союз худ. Украины ], 1967. – 5 с. : 5 репрод.
629724
   Коссак. Охримович. Тураш = Kossak. Okhrymovych. Turash : у визвольно-революційній боротьбі. – Торонто : Ліга Визволення України, 1968. – 190, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. – (Політична бібліотека Ліги Визволення України : З циклю: Мемуаристика ; ч. 27)
629725
  Малей Антоніна Коста-Брава. Томати в шоколаді : Іспанія /спецрепортаж / Малей Антоніна, Антонюк Ігор // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 5 (59). – С. 38-41 : Фото
629726
  Шелест Тетяна Коста-дель-Соль. Море та мури // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 4 (112), серпень - вересень. – С. 80-85 : фото
629727
  Романова З.И. Коста-Рика / З.И. Романова. – М., 1968. – 144с.
629728
   Коста-Рика рецепт счастья // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 5. – С. 86-89 : фото
629729
  Исакина Юлия Коста-Рика. Земля уснувших богов // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 6. – С. 64-69 : фото
629730
  Казелла Себастьяно Коста-Рика. Хвала неквапливості : Вояж-колкція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 2. – С. 40-45 : Фото
629731
  Рютова Т.Ю. Коста-Рика: тревожные времена / Т.Ю. Рютова. – М., 1981. – 64с.
629732
  Всеволожский И. Коста Кочиев / И. Всеволожский, Т. Джатиев. – Москва, 1947. – 64с.
629733
  Рау П. Коста Рацин и германската поезиjа. Германска лектира на "Бели Мугри" // Науката и уметноста : науч. конференциjа : Скопjе, 23 апр. 2010 : pасправи / Макед. акад. на науките и уметностите, Науч. друштво "Лаjбниц" од Берлин. – Скопjе : Македонска академиja на науките и уметностите, 2012. – Кн. 2 : / [уред. одб.: М. Поленаковик (претседател), М. Гурчинов, Г. Старделов и др.]. – С. 87-100. – ISBN 978-608-203-077-7
629734
  Цаллагов В.Н. Коста Хетагуров -- жунралист : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.01 / Цаллагов В. Н.; МГУ, Фак. журн., Каф. ист. русск. журн. и лит. – Москва, 1973. – 21л.
629735
  Корзун В.Б. Коста Хетагуров / В.Б. Корзун. – Москва, 1957. – 204 с.
629736
  Кравченко Г.И. Коста Хетагуров / Г.И. Кравченко. – Орджоникидзе, 1961. – 351 с.
629737
  Еремеева Нина Михайловна Коста Хетагуров : Библиогр. указ. за 1887-1975 гг. / Еремеева Нина Михайловна, Дубовик Нина Григрьевна. – Орджоникидзе, 1979. – 296с.
629738
  Абаев В.Д. Коста Хетагуров и его время / Абаев В.Д. – Тбилиси : Заря Востока, 1961. – 200 с. : портр.
629739
  Салагаева З.М. Коста Хетагуров и осетинское народное творчество : Автореф... кандид. филологич.наук: / Салагаева З.М.; Институт русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР. – Ленинград, 1951. – 13 с.
629740
  Джусоев Н.Г. Коста Хетагуров и русская литература : Автореф. дис. ... канд. филол. наук: / Джусоев Н.Г.; АН СССР. – Ленинград, 1953. – 17с.
629741
  Джусойты Н. Коста Хетагуров. / Н. Джусойты. – Сталинир, 1958. – 372 с.
629742
  Цховребова Л.Э. Коста Хетагуров. / Л.Э. Цховребова. – Сталинир, 1959. – 96с.
629743
  Осадченко И.Е. Костаке Негруци / И.Е. Осадченко. – Кишинев, 1984. – 171 с.
629744
  Ферри Г. Косталь-индеец / Г. Ферри. – М., 1992. – 159с.
629745
  Мочос Я. Костас Варналис и литература греческого Сопротивления / Я. Мочос. – М, 1968. – 112с.
629746
   Костел и чудесные колонны // Сегодня. – Киев, 2015. – 3 июля (№ 120). – С. 30


  "...Короткая история Университета Св. Владимира. На фото университет в царские времена".
629747
  Боцманов Андрей Костел имени наложницы султана / Боцманов Андрей, Ильинский Василий // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – май (№ 92). – С. 46-52 : фото
629748
  Кулински А. Костенец: от древността до днес / А. Кулински. – София, 1982. – 420с.
629749
  Ефименко П.П. Костенки І / П.П. Ефименко. – М.Л., 1958. – 453с.
629750
  Вергунов В.А. Костенко Василь Семенович (1912-2001) - державний та громадський діяч, учений-історик : наук. доповідь / В.А. Вергунов ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка. – Київ : Корзун Д.Ю., 2014. – 19, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
629751
   Костенко Віктор Іванович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 280-281 : фото
629752
  Жигулин А.В. Костер-человек / А.В. Жигулин. – Воронеж, 1961. – 79с.
629753
  Федин К.А. Костер : Роман / К.А. Федин. – Москва : Художественная литература, 1962. – 420с.
629754
  Федин К.А. Костер / К.А. Федин. – М.
1. – 1962. – 87с.
629755
  Федин К.А. Костер / К.А. Федин. – М.
1. – 1962. – 87с.
629756
  Федин К.А. Костер : Роман / К.А. Федин. – Москва : Советский писатель, 1963
629757
  Марьев Б.М. Костер / Б.М. Марьев. – Свердловск, 1966. – 94с.
629758
  Федин К.А. Костер / К.А. Федин. – М.
1. – 1967. – 526с.
629759
  Федин К.А. Костер / К.А. Федин. – М., 1978. – 640с.
629760
  Колосов М.М. Костер / М.М. Колосов. – М., 1984. – 48с.
629761
   Костер : сборник художественных произведений. – Киев, 1985. – 271 с.
629762
  Федин К.А. Костер / К.А. Федин. – Кишинев, 1985. – 480с.
629763
  Андреев Н.Г. Костер безостный / Н.Г. Андреев. – Москва : Сельхозгиз, 1949. – 96с.
629764
  Сбитнев Ю.Н. Костер в белой ночи / Ю.Н. Сбитнев. – М., 1975. – 528с.
629765
  Байчоров М. Костер в горах : стихи / М. Байчоров; пер. с карачаев. И.Кашпуров. – Ставрополь : Ставроп. кн. изд-во, 1987. – 60 с.
629766
  Петровых М.С. Костер в ночи / М.С. Петровых. – Ярославль, 1991. – 335с.
629767
  Слепнев И. Костер в океане. / И. Слепнев. – М., 1987. – 126с.
629768
  Рудяченко А. Костер гения // Viva! Украина : лучший журнал о звёздах / ООО "Эдипресс Украина". – Киев, 2015. – № 6 (268), 24 марта 2015. – С. 40-45. – ISSN 1811-8984


  Пабло Пикассо - гениальный художник и безжалостный ловелас.
629769
  Сологуб Ф.К. Костер дорожный / Ф.К. Сологуб. – М.-Птгр., 1922. – 45с.
629770
  Джаббаров Д. Костер дружбы : стихи и поэма / Д. Джаббаров. – Ташкент : Издательство литературы и искусства им. Гафура Гуляма, 1976. – 63 с.
629771
  Рябцев В.Ф. Костер жизни / В.Ф. Рябцев. – Якутск, 1970. – 96с.
629772
  Блинов Н.Н. Костер и парус / Н.Н. Блинов. – Архангельск, 1972. – 110с.
629773
  Цирихов М.Т. Костер из солнечных лучей : стихи и поэмы / М.Т. Цирихов. – Орджоникидзе : Ир, 1975. – 111 с.
629774
  Ойслендер А.Е. Костер на берегу / А.Е. Ойслендер. – М., 1948. – 164с.
629775
  Никитин С.К. Костер на ветру / С.К. Никитин. – М, 1960. – 343с.
629776
  Багразян Г.С. Костер на ветру / Г.С. Багразян. – М., 1971. – 192с.
629777
  Александров Л.А. Костёр на горе / Л.А. Александров. – Свердловск, 1973. – 166с.
629778
  Рождественский И.Д. Костер на льдине / И.Д. Рождественский. – Москва : Советский писатель, 1960. – 146с.
629779
  Порфирьев Б.А. Костер на льду / Б.А. Порфирьев. – Киров, 1968. – 288с.
629780
  Елагина А.Г. Костер на мысу / А.Г. Елагина. – Москва, 1945. – 106с.
629781
   Костер на острове. Рассказы. – Петрозаводск, 1960. – 199с.
629782
  Фатнев Ю.С. Костер на пристани : стихи / Ю.С. Фатнев. – Москва : Советский писатель, 1983. – 78с.
629783
  Герасин В.И. Костер на снегу / В.И. Герасин. – Воронеж, 1984. – 160с.
629784
  Магомедов М.М. Костер на снегу : повести / М.М. Магомедов. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 349 с.
629785
  Шевелева Е.В. Костер на снегу / Е.В. Шевелева. – М, 1985. – 326с.
629786
   Костер на снегу. (Повести и рассказы). – Хабаровск, 1973. – 511с.
629787
  Гончаров Ю.Д. Костер над обрывом / Ю.Д. Гончаров. – Москва, 1964. – 316с.
629788
  Джалиль М. Костер над обрывом / М. Джалиль. – Москва : Правда, 1987. – 574 с.
629789
  Титов Федор Иванович Костер памяти : рассказы / Титов Федор Иванович. – Петрозаводск : Карелия, 1984. – 174с.
629790
  Жуховицкий Л.А. Костер по четвергам / Л.А. Жуховицкий. – Москва : Советская Россия, 1976. – 88с. – (Писательи время)
629791
  Картавенко М.В. Костер полковника Корчагина: о командующем 7-го гвард. Нежин.-Кузбас. механизир. корпуса / М.В. Картавенко. – М., 1988. – 254с.
629792
  Лаптев М.П. Костер рябины красной / М.П. Лаптев. – Челябинск, 1975. – 101с.
629793
  Кузменко С.е. Костер у моря / С.е. Кузменко. – Куйбышев, 1960. – 25с.
629794
  Кузменко С.Е. Костер у моря / С.Е. Кузменко. – М., 1966. – 168с.
629795
  Викулов С.В. Костер, что грел тебя / С.В. Викулов. – Москва, 1975. – 126с.
629796
  Маляревский П.Г. Костер. / П.Г. Маляревский. – Иркутск, 1947. – 208с.
629797
  Наровчатов С.С. Костер. / С.С. Наровчатов. – М., 1948. – 122с.
629798
   Костер. (Сб. рассказов и очерков. Для сред. шк. возраста). – Орел, 1963. – 144с.
629799
  Савин О.М. Костер. Стихи. / О.М. Савин. – Пенза, 1962. – 36с.
629800
  Вешелені О. Костецький оголошує "мистецький безвіз" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 11-12 травня (№ 81/82). – С. 30


  Музей книги і друкарства України прийматиме виставку "На горі", яка присвячена одній із найзагадковіших постатей української літератури XX століття.
629801
  Трофимов Б.А. Кости дракона / Б.А. Трофимов. – М, 1964. – 47с.
629802
  Серова М.С. Кости не лгут : Повести / М.С. Серова. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 1999. – 384с. – (Русский бестселлер). – ISBN 5-04-002826-1
629803
  Тоде Эмиль Кости холода : рассказ // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 4. – С. 49-56. – ISSN 0012-6756
629804
  Судачков В. Костина дружина. / В. Судачков. – Омск, 1947. – 48с.
629805
  Крусс В. Коституционное правопонимание // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 170-175. – ISSN 0132-1331
629806
  Тодыка Ю.Н. Коституционные основы организации и деятельности местных Советов народных депутатов / Ю. Н. Тодыка ; Отв. ред. П.С. Никитюк ; АН МССР, Отд. философии и права. – Кишинев : Штиница, 1979. – 155 с.
629807
   Костицький В.В. // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юридичний ун-т імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 2 (85). – C. 228-229. – ISSN 1993-0909


  Виповнилося 60 років з дня народження доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента Національної академії правових наук України, дійсного члена Української екологічної академії, Заслуженого юриста України Василя Васильовича Костицького.
629808
   Костицький Михайло Васильович // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 1997. – № 1. – С. 16-17
629809
  Фурса С.Я. Костицький Михайло Васильович // Кафедра правосуддя : історія та сучасність / КНУТШ ; [упоряд.: С.Я. Фурса]. – Київ : Медіа Бренд, 2010. – С. 33-34. – ISBN 978966-97130-0-1
629810
  Оркан В. Костка Наперський : історична повість з XVII віку / Владислав Оркан ; перкл. з польскої Ів. Рильський ; ст. К. Антиповича. – Харків ; Київ : Книгоспілка, 1930. – 162 с. – (Бібліотека історичної повісті і роману)
629811
  Рубленик И.М. Костная ауто- и гомопластика длинных трубчатых костей в условиях компрессорного интерамедуллярного металлоостеосинтеза : Автореф... канд. мед.наук: / Рубленик И.М.; Киев. мед. ин-т. – Киев, 1967. – 16л.
629812
  Дедух Н.В. Костная ткань в норме и при остеопорозе: препараты кальция и витамина D (обзор литературы) / Н.В. Дедух, Е.А. Побел // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2013. – № 3 (592), июль - сентябрь. – C. 92-98. – ISSN 0030-5987
629813
  Сацький П. Костніца радянського "дива" 1930-х років // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 30 січня - 5 лютого (№ 3). – С. 15


  У чеському місті Кутна Гора є пам"ятка Середньовіччя Костніца - костел, у якому руками ченців з кісток тисяч померлих від чуми було викладено чотири велетенські піраміди. Вони вражають оригінальністю задуму й величчю виконання, наводять на думку, що ...
629814
  Егоров А.Г. Костные остатки осетров из плейстоценовых отложений на территории Бурятской АССР / А.Г. Егоров, Л.Н. Иваньев, 1959. – 70-74с.
629815
  Шиллинг В. Костный мозг, как орган / В. Шиллинг; под ред. А. Енорова; с предисл. М.П. Кончаловского. – Берлин : Типография Rosenthal и K., 1925. – 79 c. : Ил.
629816
  Сергеева Н.Т. Костный мозг, кровь, гемоглобин в онтогенезе крупного рогатого скота : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Сергеева Н.Т. ; Калининг. техн. ин-т рыбной пром-сти и хоз-ва. – Калининград, 1968. – 21с.
629817
  Янчук Н.А. Костомаров и Петрарка в театре / Н.А, Янчук. – Москва : Изд. Импер. О-во истории и древностей рос. при Моск. ун-те ; Тип. Штаба Московск. Воен. Округа, 1906. – С. 43-47. – Отт. из журн. "Чтения в О-ве истории и древностей рос. при Моск. ун-те". 1906, кн. 4
629818
  Некряч О.В. Костомаров і Гоголь: діалог історіософських візій // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 25. – С. 204-207


  Любов до українського народу, його пісень, бувальщин, жага показати його історію, описати звичаї, тардиції, героїчні подвиги пращурів було тим об"єднуючим духовним щаблем, на якому перебували Гоголь і Костомаров
629819
  Лемещенко К.Б. Костомаров М.І. про місцеве самоврядування як форму управління в українській державі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 45-50.
629820
  Кондратик Л.Й. Костомаров Микола Іванович // Історія соціології України в іменах : навч. посіб. / Л.Й. Кондратик. – Луцьк : ВДУ ім. Лесі Українки, 1996. – С. 63-65. – ISBN 5776391970
629821
  Губіцький Є.В. Костомаров Микола Іванович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 222. – ISBN 96966-8060-04-0
629822
   Костомаров Микола Іванович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 191-192. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
629823
  Короткий В.А. Костомаров Микола Іванович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 102-103. – ISBN 966-06-0393-2
629824
  Денисенко Г. Костомаров Микола Іванович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури України; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 279-285. – ISBN 966-02-3529-1
629825
   Костомаров Микола Іванович // "Згадайте, братія моя..." : Київ Тараса Шевченка / Т. Чуйко, Н. Орлова, О. Карпенко, Н. Наумова, Г. та ін. Мрозек. – Київ : Либідь, 2015. – С. 12-20. – ISBN 978-966-06-0701-9
629826
  Короткий В. Костомаров Микола Іванович (1817-1885) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 417-419. – ISBN 5-7707-1062-4
629827
  Сарбей В.Г. Костомаров Николай Иванович // Славяноведение в дореволюционной России : биобиблиографический словарь / АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики ; [редкол.: С.Б. Бернштейн (зам. отв. ред.), А.Н. Горянский (зам. отв. ред.), В.А. Дьяков (отв. ред.) и др.]. – Москва : Наука, 1979. – С. 191-193
629828
  Фаріон І. Костомаров у битві з Валуєвим: мова чи язик? // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 27 липня-2 серпня (№ 30). – С. 2-3


  З нагоди 200-ліття Миколи Костомарова. "Валуєвський циркуляр від 18 липня 1863 року загальновідомий своєю забороною української мови в тодішній Російській імперії, проте чи оцінена та осмислена роль видатного українського історика та ...
629829
  Фаріон І. Костомаров у битві з Валуєвим: мова чи язик? // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово" ; голов. ред. К. Рибалко. – Київ, 2017. – № 9 (726), вересень. – С. 42-46. – ISSN 0130-5263


  У статті в контексті діахронної соціолінгвістики розкрито роль М. Костомарова в появі Валуєвського циркуляру 1863 року. Предметом дослідження є україноцентрична освітньо-видавнича діяльність М. Костомарова та системне блокування ії в Російській імперії.
629830
  Ольхіна Н.І. Костомаров як історик християнської козацької республіки // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2009. – Вип. 29. – С. 21-29


  Представлено історіографічний аналіз праць М. Костомарова, в яких окреслено місце і роль козацтва та Запорізької Січі в історії України. Визначається внесок вченого у дослідження наукової проблеми козацтва.
629831
  Хоменко І.А. Костомаров, Оруелл, Диминський, твір засновника Кирило-Мефодієвського товариства як джерело натхнення для видатного британського сатирика і першого українського радіодраматурга // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 2 : Доповіді та матеріали четвертих наукових читань,присвячених 70-літтю від дня народження Москаленка А.З. 12 листопада 2004 р. – С. 84-90
629832
  Павлишин М. Костомаров, рецензенти, публіка // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2015. – № 311/312/313. – С. 259-282
629833
   Костомитин Андрей: каталог выставки. – М., 1987. – с.
629834
  Леонтьев П.Р. Костомукша / П.Р. Леонтьев. – Петрозаводск, 1990. – 123с.
629835
  Чичкина Светлана Костомукша: город между Россией и миром : Лакомый кусочек для инвесторов. Спецвыпуск. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 7. – С. 66-67 : Фото
629836
  Велесик П.Я. Костопіль : краєзнавчий нарис / П.Я. Велесик. – Львів : Каменяр, 1983. – 28с.
629837
  Петерс Б.Г. Косторезное дело в античных госудасртвах Северного Причерноморья / Б.Г. Петерс. – М, 1986. – 185с.
629838
  Разумневич В.Л. Кострам гореть до рассвета / В.Л. Разумневич. – М, 1972. – 191с.
629839
  Іваницька Л.В. Костриця Никифір Єфимович // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 49-50 : фото
629840
   Кострова Анна Александровна. Костров Николай Иванович. Выставка графики. Ленинград. 1983. Кат. выст.. – М., 1983. – 15с.
629841
  Миллер А. Костровой : проза: повесть // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 8. – С. 26-110. – ISSN 0131-8136


  Повесть киевского писателя, финансиста, издателя Андрея Миллера
629842
  Золотарев Л.М. Костровый пояс / Л.М. Золотарев. – Тула, 1974. – 224с.
629843
  Крывелев И. Костром и пыткой против науки и ученых / И. Крывелев, Н. Ястребов. – М., 1933. – 87с.
629844
  Костров В.А. Кострома - Россия. Стихи / В.А. Костров. – М., 1967. – 102с.
629845
  Иванов В.Н. Кострома / В.Н. Иванов, М.В. Фехнер. – Москва, 1955. – 119 с.
629846
  Иванов В.Н. Кострома / В.Н. Иванов. – Москва, 1970. – 179 с.
629847
   Кострома : фотоальбом. – Москва, 1970. – 79 с.
629848
  Иванов В.Н. Кострома / В.Н. Иванов. – 2-е изд., доп. – Минск, 1978. – 223 с.
629849
  Разумовская И.М. Кострома / И.М. Разумовская. – Л, 1990. – 208с.
629850
   Кострома. Памятники архитекутуры. – Москва, 1974. – 143 с.
629851
   Кострома: путеводитель. – Ярославль, 1983. – 176с.
629852
  Алексеев А.И. Костромичи на Амуре / А.И. Алексеев, И.Н. Ардентов, А.А. Григоров. – Ярославль : Верхне-Волжск. кн. изд., 1979. – 132с.
629853
   Костромичи показали товар лицом : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 7. – С. 79 : Фото
629854
   Костромская быль: сборник. – М., 1984. – 478с.
629855
  Малинкович Н.П. Костромская область (Экономико-географическая характеристика) : Автореф... канд. геогр.наук: / Малинкович Н.П.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1953. – 16л.
629856
  Ершова М.А. Костромская организация Коммунистической партии в борьбе за реализацию решений XV съезда ВКП(б) о подготовке коллективизации сельского хозяйства (декабрь 1927 г. - июль 1929 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Ершова М.А.; Моск. гор. пед. ин-т им. Потемкина. – М., 1953. – 17л.
629857
  Донцов Э.К. Костромская резьба / Э.К. Донцов. – Ярославль, 1991. – 219с.
629858
  Синяжников М.И. Костромские большевики в борьбе против империалистической войны и царизма, за победу социалистической революции. : Автореф... канд.ист.наук: / Синяжников М.И.; Моск.ордена Ленина и ордена труд.Красн.Знамени гос.ун-т. – М, 1960. – 16л.
629859
   Костромские портреты XVIII - XIX веков. Новые открытия. Каталог. – Л., 1974. – 33с.
629860
   Костромские церковные древности.. – С-Пб. – 15с.
629861
  Рябинин Е.А. Костромское Поволжье в эпоху средневековья / Е.А. Рябинин. – Ленинград : Наука, 1986. – 160 с
629862
  Шепелев С.П. Костромской гарнизон в дни Октября / С.П. Шепелев. – Кострома, 1957. – 63с.
629863
  Баженов И. Костромской Ипатиевский монастырь : историко-археологический очерк / И. Баженов. – Кострома : Типо-литография Е.В. Фальк, 1909. – 42 с.
629864
   Костромской Ипатиевский монастырь. – Кострома : Губернская Типография, 1913. – 113 с.
629865
   Костромской историко-архитектурный музей-заповедник. Бывший Ипатьевский монастырь. – Москва, 1968. – 14 с.
629866
   Костромской край в произведениях Н.А. Некрасова (метод. материалы для провед. литерат. вечера). – Кострома, 1956. – 36 с.
629867
  Богданова Светлана Костромской музей расширил границы : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 4. – С. 60-61 : Фото
629868
  Буркова И.Е. Костромщина, синие дали... / И.Е. Буркова. – М., 1975. – 224с.
629869
  Велиев А. Костры : роман / А. Велиев; авториз. пер. с азерб. К.Косинского. – Баку : Азернешр, 1959. – 314 с.
629870
  Воскресенская З.И. Костры / З.И. Воскресенская. – Москва, 1964. – 96с.
629871
  Чернов Ю.М. Костры / Ю.М. Чернов. – М., 1966. – 102с.
629872
  Буканов Н. Костры / Н. Буканов. – Ташкент, 1967. – 65с.
629873
  Воскресенская З.И. Костры / З.И. Воскресенская. – Москва, 1969. – 160с.
629874
  Зорин Э.П. Костры / Э.П. Зорин. – Ярославль, 1969. – 56с.
629875
   Костры : Сб. стихов цыганских поэтов. – М., 1974. – 117с.
629876
  Торопыгин В.В. Костры / В.В. Торопыгин. – Л, 1975. – 126с.
629877
  Фомин Л.А. Костры / Л.А. Фомин. – Саратов, 1977. – 240с.
629878
  Морозова И.И. Костры / И.И. Морозова. – Горький, 1978. – 48с.
629879
  Яновский А.Н. Костры Бежина луга : Рассказы / А.Н. Яновский. – Москва : Советский писатель, 1983. – 239с.
629880
  Дугинец А.М. Костры в горах / А.М. Дугинец. – М, 1958. – 77с.
629881
  Дугинец А.М. Костры в горах.Тень Кантипа : Повести / А.М. Дугинец. – Москва : Московский рабочий, 1967. – 276с.
629882
  Войтоловская Л.Л. Костры в степи / Л.Л. Войтоловская. – Москва, 1955. – 443с.
629883
  Сергеев Д.Г. Костры в тайге / Д.Г. Сергеев. – Иркутск, 1962. – 138с.
629884
  Канивец В.В. Костры в тайге / В.В. Канивец. – Орел, 1963. – 242с.
629885
  Приставкин А.И. Костры в тайге. / А.И. Приставкин. – М., 1964. – 192с.
629886
  Тельменко Е.П. Костры во Флоренции в конце XV в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 8. – С. 102-114. – ISSN 0042-8779
629887
  Ваншенкин К.Я. Костры воспоминаний : военная лирика / К.Я. Ваншенкин. – Магадан : Магаданское книжное издательство, 1975. – 223 с.
629888
  Шестериков В. Костры земли / В. Шестериков. – Алма-Ата, 1974. – 64с.
629889
  Велев Д. Костры зовут / Д. Велев. – Москва, 1973. – 246с.
629890
  Виноградов И. Костры и ветры / И. Виноградов. – Москва, 1969. – 152с.
629891
  Трифонов Ю.В. Костры и дождь / Ю.В. Трифонов. – М, 1964. – 231с.
629892
  Журавский В.А. Костры и звезды / В.А. Журавский. – М., 1971. – 335с.
629893
  Алексеев Н.А. Костры и зори / Н.А. Алексеев. – Новосибирск, 1954. – 256с.
629894
  Алексеев Н.А. Костры и зори : рассказы / Н.А. Алексеев. – Москва : Советский писатель, 1960. – 251с.
629895
  Соколовский А.А. Костры меж небоскребов / А.А. Соколовский. – М-Л, 1927. – 120с.
629896
  Арабей Л Л. Костры метели / Л Л. Арабей, . – Москва, 1970. – 488 с.
629897
  Сидиропуло П.П. Костры на башнях / П.П. Сидиропуло. – Москва, 1991. – 381с.
629898
  Никитин А.Л. Костры на берегах : Записки археолога / А.Л. Никитин. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 494с.
629899
  Иллеш Б. Костры на Верховине / Б. Иллеш, 1939. – 135 с.
629900
  Оботуров В.А. Костры на ветру: Поэзия С.Орлова. / В.А. Оботуров. – Архангельск, 1982. – 270 с.
629901
  Хрилев Л.С. Костры на дне моря / Л.С. Хрилев. – Л, 1961. – 128с.
629902
  Гришаев В.Н. Костры на дорогах / В.Н. Гришаев. – М., 1964. – 124с.
629903
  Пудваль А.Р. Костры на дорогах / А.Р. Пудваль. – Свердловск, 1968. – 60с.
629904
  Минутко И.А. Костры на площадях.. / И.А. Минутко. – Тула, 1965. – 190с.
629905
  Мельников Ю Костры на проталинах / Ю Мельников. – М., 1961. – 96с.
629906
  Козлов А.П. Костры на пути / А.П. Козлов. – М., 1989. – 238с.
629907
  Шаховский Б.М. Костры на раскатах / Б.М. Шаховский. – Волгоград, 1967. – 51с.
629908
  Тендряков В.Ф. Костры на снегу / В.Ф. Тендряков. – М., 1964. – 72с.
629909
  Шахтаманов О.-Г. Костры на снегу : стихи и поэма / О.-Г. Шахтаманов. – Москва : Советский писатель, 1971. – 96 с.
629910
  Эртюков И.И. Костры на снегу / И.И. Эртюков. – М, 1973. – 71с.
629911
  Норкин А.Н. Костры над Мокшей : стихи / А.Н. Норкин; пер. с мордов.-мокша Б.Соколова. – Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1974. – 78 с.
629912
  Галимов Ш. Костры над плесами / Ш. Галимов. – Архангельск, 1969. – 128с.
629913
  Кутуй Р. Костры надежд. / Р. Кутуй. – Казань, 1965. – 72с.
629914
  Чендей И.М. Костры не гаснут / И.М. Чендей. – Москва, 1962. – 234 с
629915
  Кауров Б.А. Костры не гаснут. / Б.А. Кауров. – Барнаул, 1958. – 139с.
629916
  Павлов А.Е. Костры осени: повести / А.Е. Павлов. – Куйбышев, 1978. – 296с.
629917
  Сухов Ю.Д. Костры памяти. / Ю.Д. Сухов. – Свердловск, 1985. – 127с.
629918
  Джагаров М.М. Костры партизанские / М.М. Джагаров. – Минск, 1974. – 303 с.
629919
  Селянкин О.К. Костры партизанские / О.К. Селянкин. – 2-е изд. – Пермь, 1987. – 585с.
629920
  Тельканов С.А. Костры походные / С.А. Тельканов. – М., 1959. – 48с.
629921
  Куклин В.И. Костры походные. / В.И. Куклин. – Барнаул, 1965. – 99с.
629922
  Филимонов П.А. Костры рыбацкие / П.А. Филимонов. – К, 1956. – 175с.
629923
  Курлов С.Я. Костры сторожевые / С.Я. Курлов. – Тула, 1974. – 72с.
629924
  Гребцов И. Костры у дорог / И. Гребцов. – Красноярск, 1958. – 108с.
629925
  Неведрова Е.Н. Костры у курганов: Стихи. / Е.Н. Неведрова. – Воронеж, 1980. – 47с.
629926
   Костры. (поэзия и проза). – Уфа, 1965. – 224с.
629927
   Костры. Стихи. – М., 1966. – 320с.
629928
  Кривенко Е.И. Костры. Стихи. / Е.И. Кривенко. – К., 1957. – 55с.
629929
   Костры: сб. повестей и рассказов. – М., 1986. – 445с.
629930
   Костюк Григорій Олександрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 356. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
629931
   Костюк Нінель Трохімівна // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 137. – ISBN 978-617-7530-19-9
629932
   Костюк Платон Григорович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 281 : фото
629933
  Макарчук М.Ю. Костюк Платон Григорович. Герой Соціалістичной Праці // Герої - освітяни і науковці України / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки НАПН України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [упоряд.: О.А. Сай та ін. ; ред. рада: С.М. Ніколаєнко (голова) та ін.]. – 2-ге вид., доповн. – Київ : Генеза, 2012. – С. 390-391. – ISBN 978-966-11-0226-1


  Біолог.
629934
  Цілик Іра Костюм : оповідання // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 244/245. – С. 126-139
629935
  Скорик А.П. Костюм "советских казаков" на Дону в 1930-х годах // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 5. – С. 63-75. – ISSN 0869-5415
629936
  Філановський Г.Ю. Костюм XX століття : наук.-худож. книжка для серед. та ст. шк. віку / Григорій Філановський, Олександра Супрун ; худож. І. Ком"яхова. – Київ : Веселка, 1990. – 126, [2] с., [6] арк. іл. : іл. – ISBN 5-301-00518-9
629937
  Шарая Костюм в России XVIII- начала XX вв. / Шарая, Е.Ю. Моисеенко. – Л., 1962. – 50с.
629938
   Костюм в России первой четверти XVIII века. – Л., 1984. – 20с.
629939
  Кікоть А.А. Костюм в українській культурі: гендерні репрезентації : автореф. ... д-ра культурології : 26.00.04 / Кікоть А.А. ; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – 36 с. – Бібліогр.: 31 назв.
629940
   Костюм для концерта. – М., 1970. – 48с.
629941
  Кікоть А.А. Костюм і тілесність у семіотичному аспекті // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 68-78
629942
  Липская В.М. Костюм как знаковая характеристика человека // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2012. – № 10. – С. 72-76. – ISSN 2073-9702
629943
  Белявіна Валентина Костюм міського населення Білорусі другої половини ХІХ - початку ХХ століття // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2009. – № 6 : Беларуская этналогія - Білоруська етнологія. – С. 85-91. – ISSN 0130-6936
629944
   Костюм на сцені і подіумі : V Всеукр. мистец. проект театр. художників України "Театр без театру" : [каталог] / М-во культури України, Ін-т проблем сучас. мистецтва НАМ України, Ukrainian Fashion Week ; [передм.: С. Васильєв, О. Клековкін ; фото: В. Босак, С. Владикін, І. Несміянова]. – Київ : ІПСМ НАМ України, 2016. – 69, [3] с. : іл.
629945
  Кузнецова В.А. Костюм на экране / В.А. Кузнецова. – Л., 1975. – 147с.
629946
   Костюм народов Средней Азии: Ист.-этногр. очерки. – М., 1979. – 240с.
629947
  Бережинский В.Г. Костюм половецкого воина // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2004. – № 1. – С. 34-47. – ISSN 1608-0599
629948
  Рибалко С.Б. Костюм та костюмна поведінка у класичній Японії // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2004. – № 2. – С. 90-97. – ISSN 1608-0599
629949
  Федина О. Костюм як національно виразний символ культури сучасного українського суспільства // Вісник Львівської національної академії мистецтв : спецвипуск / Львівська національна академія мистецтв. – Львів, 2007. – № 4 : Мат. Міжн. н-п. конф. "Мистецька освіта в культурній політиці держави 21 століття". – С. 245-251. – ISSN 0236-4832
629950
  Кікоть А.А. Костюм: поняття, структура та функції // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 29. – С. 168-177
629951
  Харвуд Рональд Костюмер / Харвуд Рональд. – Москва, 1987. – 85 с.
629952
  Фіалко О. Костюмні гарнітури скіфських амазонок // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – С. 21-27. – (Історичні науки ; вип. 16). – ISBN 966-8089-24-8
629953
  Рибалко С.Б. Костюмні традиції архіпелагу Рюкю: кін XIX - початок XXI ст. // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 44. – С. 157-165
629954
  Терен В.В. Костюмчик до осені / В.В. Терен. – К, 1989. – 188с.
629955
  Шульгина А.Н. и др. Костюмы для танцевальных и хоровых коллективов / А.Н. и др. Шульгина. – М., 1974. – 111с.
629956
  Шульгина А.Н. и Томилина Л.П. Костюмы для художественной самодеятельности / А.Н. и Томилина Л.П. Шульгина. – М., 1976. – 168с.
629957
   Костюмы к танцам народов СССР. – Л., 1964. – 128с.
629958
  Лаков Н.А. Костюмы к танцам народов СССР / Н.А. Лаков. – М., 1964. – 128с.
629959
  Ходес-Поляновская Костюмы литературных героев / Ходес-Поляновская, Н.К. Бронзафт. – Киев, 1971. – 104с.
629960
  Фурса С.Я. Костюченко Олена Юріївна // Кафедра правосуддя : історія та сучасність / КНУТШ ; [упоряд.: С.Я. Фурса]. – Київ : Медіа Бренд, 2010. – С. 42-43. – ISBN 978966-97130-0-1
629961
  Ермаков И.М. Костя-египтянин / И.М. Ермаков. – Свердловск, 1969. – 215с.
629962
  Кахана М.Г. Костя Гынгаш : роман / М.Г. Кахана; авториз. пер. с молд. М.Демидовой и М.Чечановского. – Москва : Советский писатель, 1958. – 480 с.
629963
  Шорин Н. Костя Трофимов / Н. Шорин. – Горький, 1958. – 176с.
629964
   Костянтин Борисович Яцимирський : Бібліографічний покажчик. – Київ : Наукова думка, 1996. – 262с. – (Біобібліографія вчених України). – ISBN 5-12-004844-7
629965
  Кисіль В.В. Костянтин Буревій: у пошуках національної ідентичності // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1078. – С. 183-189. – (Серія "Філологія" ; вип. 68). – ISSN 2227-1864


  Автор статті проаналізував особливості формування національної ідентичності в К. Буревія - яскравого представника укр. літератури 1920 - поч. 1930 рр. Становлення К. Буревія як національно свідомого українця відбувалося під час навчання в школі. ...
629966
  Злупко С.М. Костянтин Воблий // Українська економічна думка : хрестоматія / МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Економ. ф-т ; упоряд. С.М. Злупко. – Київ : Знання, 2007. – С. 459-460. – ISBN 966-346-208-6
629967
   Костянтин Воблий (1876-1947) // Народжені Україною : меморіальний альманах : у 2 т. / [гол. ред.: О. Онопрієнко ; голова орг. комітету Л.М. Кравчук ; ред. рада: М. Азаров, Ю. Богуцький, Л. Губерський та ін.]. – Київ : Євроімідж, 2002. – Т. 1 : А - К. – С. 352-353 : Фото. – (Золоті імена України). – ISBN 966-7867-26-9; 966-7867-24-2
629968
   Костянтин Горський (1859-1924) = Konstanty Gorski (1859-1924) : міжнародна науково-творча конференція "Пам"яті Костянтина Горського" : (до 150-річчя від дня народження] / [Аладова Р.М. та ін. ; редкол.: Л.М. Авраменко та ін. ; наук ред. І.Я. Лосієвський ; пер. М. Манова] ; Ген. Консульство Респ. Польща в Харкові ; "Польський Дім" у Харкові ; Харк. держ. ун-т мистецтв ім. І.П. Котляревського [та ін.]. – Харків : Майдан, 2009. – 248, [1] c. : іл., фотогр. – Дані на тит. арк. парал. укр. та пол. мовами.- Авт. зазнач. на с. 224-226. – Бібліогр.: с. 212-219. – (Польський альманах = Almanach Polski ; 4). – ISBN 978-966-372-329-7
629969
  Корецький Л.М. Костянтин Григорович Воблий - фундатор Української економіко-географічної школи : до 120-річчя від дня народження академіка К.Г.Воблого // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 6-9. – Бібліогр.: 1 назва. – (Географія ; Вип. 43)


  Проаналізовано творчий доробок і внесок К.Г. Воблого у розвиток економічної географії в Україні.
629970
  Ровнер О.С. Костянтин Григорович Воблий / О.С. Ровнер. – Київ, 1968. – 78с.
629971
  Пістун М.Д. Костянтин Григорович Воблій-видатний український економіко-географ / М.Д. Пістун; НАН України. Інститут географії; За ред. Л.Г. Руденка. – Київ, 2006. – 34с. – ISBN 966-594-748-6
629972
  Михайлов М.М. Костянтин Данькевич / М.М. Михайлов. – Київ : Музична Україна, 1974. – 55 с.
629973
  Демков М.И. Костянтин Дмитрович Ушинський // Український педагогічний календар : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Упор. Л.О.Калмикова, Т.Ф.Баєва; За заг. ред. В.П.Коцура. – Київ, 2002. – С. 54-62. – ISBN 5-7763-1258-2
629974
  Арлазоров М.С. Костянтин Едуардович Ціолковський -- основоположник теорії реактивного руху / М.С. Арлазоров. – Київ, 1953. – 126с.
629975
  Арлазоров М.С. Костянтин Едуардович Ціолковський / М.С. Арлазоров. – Київ, 1962. – 147с.
629976
  Огієнко І. Костянтин і Мефодій: їх життя та діяльність : Історично-літературна монографія / І. Огієнко. – Вінніпег : Волинь
1. – 1970. – 327 с.
629977
  Скрипнюк О. Костянтин Іванович Острозький - видатний полководець, державний діяч і патріот Батьківщини // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 205-212. – ISSN 0132-1331
629978
   Костянтин Іванович Острозький // Український пантеон / С. Сегеда. – Київ : Балтія-Друк, 2013. – С. 42-45. – ISBN 978-966-8137-97-6
629979
  Москаленко Леся Костянтин Кінель: У Таїланді я був понад 50 разів : обличчя туризму / Москаленко Леся, Стаховський Дмитро // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 42-43
629980
  Короткий В.А. Костянтин Костянтинович Романов / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 264. – ISBN 966-06-0393-2
629981
  Матійко М.М. Костянтин Костянтинович Хрєнов / М.М. Матійко. – К., 1963. – 69с.
629982
  Пилипчук О.Я. Костянтин Миколайович Посьєт (1819-1899): життя та діяльність (до 200-річчя від дня народження) / О.Я. Пилипчук, О.Г. Стрелко // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна ; редкол.: Пилипчук О.Я., Стрелко О.Г., Бердниченко Ю.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 10. – С. 56-63. – ISSN 2415-7422


  Російський вчений, адмірал.
629983
  Короткий В.А. Костянтин Миколайович Романов / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 135. – ISBN 966-06-0393-2
629984
  Стельмашенко О.О. Костянтин Мясков / О.О. Стельмашенко. – Київ : Музична Україна, 1981. – 48 с.
629985
  Мар"ямова А. Костянтин Олександрович Борін / А. Мар"ямова. – К., 1938. – 16с.
629986
  Мар"ямов А. Костянтин Олександрович Борін / А. Мар"ямов. – Київ, 1938. – 16 с.
629987
  Грищук П.І. Костянтин Олексійович Гура - півстоліття у Київському університеті! / П.І. Грищук // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 2. – С. 165-168 : фото. – Бібліогр.: с. 168. – ISSN 0203-3100
629988
  Берлянт О.М. Костянтин Олексійович Салищев - видатний вчений та організатор картографічної науки // Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 39-45. – Бібліогр.: 8 назв
629989
  Дружбинський В. Костянтин Паустовський. Повернення до Києва // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 29 квітня - 14 травня (№ 16). – С. 11


  Із роду Сагайдачних. Костику Паустовському було 6 років, коли 1898 р. з батьками, сестрою та двома старшими братами він переїхав до Києва. "Паустовські, нащадки запорізьких козаків, тішили свою гордість переказом, цілком достовірним, що їхнім предком ...
629990
  Пасемко І. Костянтин Петрович Маковійський - поетичний самородок // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 4. – С. 299-303
629991
  Піскорський К. Костянтин Піскорський : [альбом] / К. Піскорський; [упоряд.: О. Новікова ; ред.: М. Волощак, А. Палагнюк ; фото: В. Куделя]. – Київ : Родовід, 2006. – 130, [6] с. : іл., фотоіл. – Бібліогр.: с. 125 та на полях. – ISBN 966-7845-27-3
629992
  Гаврилюк Ю. Костянтин Симінський - український академік з милейчицьким родоводом // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2016. – № 3 (145). – С. 34-35. – ISSN 1230-2759
629993
  Никифорак М.В. Костянтин Томащук-перший ректор Чернівецького університету: юрист, політик, педагог // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 19-23. – (Правознавство ; Вип. 273)
629994
   Костянтин Трофимович = Konstantin Trofimovitch Biobibliographical guide : Біобібліографічний показчик. – Львів. – (Українська бібліографія ; Ч.11 ; Нова серія). – ISBN 966-613-269-9
2-ге вид., доповнене. – 2003. – 152с.
629995
   Костянтин Трутовський. [Ізоматеріал] : [комплект листівок з тект. на укр., рос., анг., франц., нім, та ісп. мовами]. – Киев : Мистецтво, 1976. – 15 л. : 15 листівок + 1 обкл.
629996
  Довбня В. Костянтин Ушинський як фундатор філософсько-освітньої думки України // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2007. – № 1. – С. 231-245
629997
  Михайлов М.М. Костянтин Федорович Данькевич / М.М. Михайлов. – Київ, 1960. – 48 с.
629998
  Михайлов М.М. Костянтин Федорович Данькевич / М.М. Михайлов. – Київ : Мистецтво, 1964. – 80 с.
629999
  Михайлов В. Костянтин Феофілактов і проблема артезіанського водопостачання Києва / В. Михайлов, О. Кошляков, О. Нікіташ // Ми і Президент : Міжнародний суспільно-політичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 60-63.
630000
  Корнієнко В. Костянтин Широцький та Микола Сичов: декілька штрихів особистих взаємин (за епістолярними даними) // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : наукове видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2014. – Вип. 4 : Збірка наукових праць, присвячена 170-літтю з дня народження Никодима Павловича Кондакова (1844-1925). – С. 411-422. – ISSN 2310-3310
<< На початок(–10)621622623624625626627628629630(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,